Genießen Sie diesen Titel jetzt und Millionen mehr, in einer kostenlosen Testversion

Kostenlos für 30 Tage, dann für $9.99/Monat. Jederzeit kündbar.

Apeigų vadovas

Apeigų vadovas

Vorschau lesen

Apeigų vadovas

Länge:
100 Seiten
53 Minuten
Herausgeber:
Freigegeben:
Feb 12, 2019
ISBN:
9781641358507
Format:
Buch

Beschreibung

Dagas Hewardas–Millsas – daugelio knygų autorius, įskai- tant bestselerį „Ištikimybė ir neištikimybė“. Jis yra daugiau kaip du tūkstančius bažnyčių vienijančios denominacijos „The Ligh- thouse Chapel International“ įkūrėjas.
Tarptautiniu mastu veikiantis evangelistas Dagas Hewardas– Millsas sako pamokslus renginiuose „Healing Jesus Crusade“ ir dalyvauja konferencijose visame pasaulyje. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite svetainėje www.daghewardmills.org.

Herausgeber:
Freigegeben:
Feb 12, 2019
ISBN:
9781641358507
Format:
Buch

Über den Autor

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 50 languages with more than 20 million copies in print.


Buchvorschau

Apeigų vadovas - Dag Heward-Mills

SKYRIUS

Vardo davimo apeiga

Vardo davimo apeiga– tai tradicija tapusi apeiga, kuri vykdoma gimus vaikui. Kai kurios šeimos griežtai vadovaujasi tradicijomis ir laikosi visų papročių, susijusių su šios apeigos data ir laiku. Pastoriaus vaidmuo yra šiam įvykiui suteikti biblinę ir dvasinę perspektyvą. Tai, žinoma, priklauso nuo pačios šeimos pageidavimų.

1. PRADINĖ MALDA

2. GARBINIMAS: ateikime garbinti Jį

Ateikime garbinti Jį nes Jis vienintelis to vertas

Ateikime garbinti Jį nes Jis vienintelis to vertas

Ateikime garbinti Jį nes Jis vienintelis to vertas

Kristus Viešpats      Kristus Viešpats

3. RENGINIO PRIEŽASTIS

Susirinkome čia šiandien su mūsų broliu ir seserimi, ponu ir ponia (tėvų pavardė) dėl dviejų priežasčių:

i. kad pasidžiaugtume tuo, ką Dievas jiems davė, ir

ii. jų kūdikiui duotume vardą.

Visų mūsų veiksmų pagrindas yra Biblija, todėl šiandien skaitome:

Evangelija pagal Luką, 1:57–64

Elžbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokį didį gailestingumą parodė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja.

Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu –Zachariju. Atsakydama jo motina tarė: „O, ne! Jis vadinsis Jonas. Jie jai sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.

Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas– Jonas." Ir visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis kalbėjo, šlovindamas Dievą.

Taip, kaip tai buvo daroma tais laikais, norime pakviesti vaiko tėvą pasakyti, kokį vardą jis nori duoti vaikui ir kokia to vardo reikšmė.

4. TĖVAS DUODA VARDĄ [tėvas atsistoja ir pasako visą vaiko vardą bei to vardo reikšmę].

5. VAIKO VARDO PASKELBIMAS, PAŠVENTINIMAS IR PATVIRTINIMAS

i. Pastorius paima kūdikį ir paprašo visų atsistoti ir kartu pasimelsti už kūdikį.

ii. Pastorius meldžiasi uždėdamas rankas ant kūdikio ir patepa kūdikį aliejumi.

6. MALDA

PASTORIUS: Tėve, Dievo Sūnaus Jėzaus vardu, dėkojame už vardą, kuris buvo duotas šiandien. Mes pašventiname šį vardą ir pareiškiame, kad šis vaikas bus vadinamas [vaiko vardas] vardu. Meldžiu, kad nuo šiandien jis pateisintų savo vardo reikšmę.

Pastorius nurodo į vardą ir meldžia, kad vaikas pateisintų šio vardo reikšmę. (pvz., „Jonas reiškia „Jahova yra maloningas", todėl tegu Dievas Jahova būna visada maloningas šiam vaikui).

PASTORIUS: patepu šį kūdikį aliejumi kaip Šventosios Dvasios simboliu, kad visas savo gyvenimo dienas jis gyventų Šventosios Dvasios įtakoje ir galioje. Amen.

7. GIESMĖ: Palaiminimų lietus

Choras

Lis palaiminimų lietus    palaiminimų lietus

Toks Dievo pažadas   meldžiame palaiminimų lietaus

Prasidės atgaivos metas   gailestingumo lašai krenta aplink mus

Juos siunčia Išganytojas iš aukštybių   mes meldžiame lietaus

8. VAIKO PALAIMINIMAS

PASTORIUS: Tėve, dėkojame už gerą ir tobulą dovaną, gyvenimo dovaną. Dėkojame, kad palaiminai šią šeima vaiku. Atšaukiu, anuliuoju, atmetu bet kokį priešo prakeikimą ir lūkesčius, susijusius su [vaiko vardas] gyvenimu.

Sugriaunu priešiškumo, pasipriešinimo ir nusivylimo sienas, kurios skirtos pakenkti šio vaiko gyvenimui. Tegu Dievo valia suardo visus priešo planus ir pranašavimus tavo gyvenimui.

Siunčiu Dievo palaiminimą tavo gyvenimui.

Tegu Dievo gerumas ir palankumas reiškiasi kiekvieną tavo gyvenimo dieną.

Linkiu, kad būtum palaiminimu savo tėvams.

Linkiu, kad būtum palaiminimu savo kartai.

Linkiu, kad taptum tuo, kuo Dievas numatė tau tapti. Galinguoju Jėzaus vardu. Amen.

9. TĖVŲ ĮPAREIGOJIMAS

PASTORIUS: Ar pažadate šį vaiką auginti Viešpaties keliais, kad jis iš jų neišklystų užaugęs?

Pagar Pakartoto Įstatymo knygą (6:7), ar pažadate „mokyti jų savo vaikus ir apie juos kalbėti, sėdėdami savo namuose, būdamas kelionėje, guldami ir atsikeldami"?

TĖVAS: Taip.

MOTINA: Taip.

ABU TĖVAI KARTU: Taip.

PASTORIUS: Amen! Ar paplosime jiems? (Pastorius grąžina kūdikį tėvams)

10. GIESMĖ: Dievui šlovė

Choras

Dievui šlovė,   gyrius Viešpačiui! Šlovinkite Viešpatį!

Jis nuveikė didžių dalykų,   tegu žemė išgirsta Jo balsą

Jis taip pamilo pasaulį   gyrius Viešpačiui! Šlovinkite Viešpatį!

Kad atidavė Savo Sūnų,   tesidžiaugia žmonės

Kuris paaukojo Savo gyvenimą   ateikite pas Tėvą per Jėzų

nuodėmės atpirkimą   Sūnų

Ir atvėrė gyvenimo vartus,   ir šlovino jį už darbus didžius,

pro kuriuos visi gali eiti   kuriuos Jis nuveikė

11. DOVANŲ ĮTEIKIMAS

PASTORIUS: Kai gimė Jėzus, iš rytų su dovanomis atėjo išminčiai.

Dabar priimsime dovanas, kurias atnešėte šiam vaikui.

12. BAIGIAMOJI MALDA

2 SKYRIUS

Kūdikio pašventinimo apeiga

Kūdikio pašventinimo apeiga panaši į vardo davimo apeigą. Ji įprastai vykdoma per pamaldas bažnyčioje.

Pašventinimas vykdomas kūdikiui gimus. Pastoriaus vaidmuo kūdikio pašventinime yra melstis už vaiką ir pašventinti jį Viešpačiui. Tai daroma tikintis, kad vaikui apaugus jis pats ateis pažinti Viešpatį Jėzų Kristų.

Pastorius atiduoda vaiką Viešpaties globai ir bendruomenei pasako jo vardą bei vardo reikšmę.

1. ŠEIMOS PAKVIETIMAS PRIE ALTORIAUS (vadovaujantysis pastorius šeimą pristato bendruomenei).

2. RENGINIO PRIEŽASTIS

PASTORIUS: Susirinkome čia šiandien su mūsų broliu ir seserimi, ponu ir ponia

Sie haben das Ende dieser Vorschau erreicht. Registrieren Sie sich, um mehr zu lesen!
Seite 1 von 1

Rezensionen

Was die anderen über Apeigų vadovas denken

0
0 Bewertungen / 0 Rezensionen
Wie hat es Ihnen gefallen?
Bewertung: 0 von 5 Sternen

Leser-Rezensionen