Sie sind auf Seite 1von 152

\^

IHtti.

,r

^i.-i,X.^^
X
3

^'-

CSD ^-"
<0
V) <

>

O*

so 'C ?"

^ u^
Vm
?, V.

c u

tt^

^^
's 2

u C o N
Hh /w

O)

cn 3 w

N
N

CO

^ w "^ O
CO
3
<

<u 0)

3 u -

'

w ^O

o.^Ji 3--.Si Z^ <^^ o.S?


P-re

C7|

^^

B^M

3 S o c C o

Q Z <

C.5

1^ 3 O (u TS D- U

Digitized by the Internet Archive


in

2010 with funding from

Research

Library,

The Getty Research

Institute

http://www.archive.org/details/chymischeho.chzeiOOrose

CC)pmifie

fo

tiamprophanata amittunt.

Ergo ne iargaritas
t

ohijte prc'ul

feu Anofubflerne rofas.

Annt

M. DC. XFl,

W^i*^

^a Crffc

^U^.

fa/invAitmtn t^cmntuun c*

fdnc

)?aje|Tf

nt't

tocnj f<|)m (aifv^n) na(*^C'

ta(i)t.

Zud) nul)n mir mir meinem iUbm Qflix^


J^tvti^n

^mhkiivm o^n^tfamti t>nh<^<i^ti$ MnibUitt


Inmcttum

m^crmmmm/ fonm<t

Ic^nitah^cr^ tmintc / tann e0>iiric in ^crg/ fcavcm mcm J^aupicln gcrjvabcn/ i^ol- svcjjemc*
la(f 5<vf|?Hngen milfj^n. ^Si^ii

mif

al'er fofcbe*

tmbmsi^ii)cnmtcm%ii]^d(Hxm\xmm(^
IctjD^

gcfl;an)mtamt|)at/f#rf)^tncn miu{)/

knht) Utib tn meiner Mcdit4cioii:4>ii(4}/ ivicr^

tavi>m

idtj

faft t)robftf)cn Oi5rff^/ni3cl)

Dmnallcncrrdjrorfm/ Da k\) mi^ ^clHti^ micj> fo fr<tt>^

!iti{)Icn

facbtnfc(nfan,23nt)mcmi4) fi4}Dm5wetitc beim vocf supjfcf / fif)c tcf)(;fnrmb/t>a

pr^imm

/itm: e6 ein fcl)oii (xrvdct^Qbcib^&tlD/ tJCten


S<tnij Hatv/tPiiD

^kt
Jhim.'

mit gulocn t^rncn/mtc

{>

ChymifchcjP)oc|Sdf$

mta (ic cm nm guiMn ^^cfcitm/baran cm'^)lant


e(locl)cn(i<rt^c(i/^cntcl)tvc(lcfcnfun^/mitabcc

^cct)nla()(cnJu^^jf(nbar^nt^cJbccft;nn)02^c^:3rt

ttt Itncfcn i)iln^

J)affe |Tc

ein f^ro(Tc^ bufccl

^rKff/ i^on allerlei fpritcJjcu/Die ftc (mt id} t)cr* nacb cvta|)rcit'm nticianb fra^^cn mufle:@ic6^f*
fcaNrauc&i?irii5cl/arcjfci^n5 fcivi^olkr

Z\u

gen/tutcb v>nD burcfi/mir Dene

ftc ftcfj anfffctjivirt

gcn^ijut) fcbncllcrhinnfdit 2tt)Urji:u%icnfunDn

^d^^attiHMi^t
jio(t)<ncrfd)rfcf

licet)

ffid;ran|brfiM]mnn(V

ticrcn/'Xbvt xti tK fo f n: bcp mir jcblrcbcn/i^nt)

ftecfcf / mujjtdjb'fo fein (allen.

vn l>cnvun^mI^^ in mir ^e )annfoba[^iC


fte

nitcb t?n1b^ctten^er/b(v^ftcrf

i^reOJncff {)in Vit

tv?!(^er/vn^3c^ft1f entlicb etn fkin "^ricfflein |)<r

m^/

tvelccs^fie

mit (jrctJerDvevcreni? auff tcn

^ifci) cft'i^f ; vnD c()nc einiij tvorr/ i?on

mitmv
fri^ffn<} iit

eben. 2ini fluftfct) tvm^cn aber t)af fte fo


JI)r fcl}cnc

^"^cfaunen C|tc|Jcn/ N^^ ^et ganf^c


et{>\lle(/

er^
ref.

^al>on

vnn

tct) faf{

ein

Ximd

pnnS fjernrtch mein ei;<^en tvort fiuimmel;r (3c!)o

3n

fo(cl)ervnverfener2(bent!;euriv(le ic
ti?eber

miir2trmcnfc(b(fen
fen.'jiel De^^trerjen

our^()fennccl)jubelf'

miff meine i^nie/ vnD bat mel*

ncne^ctjopftcr

mein @ien^ Darauff mir fcrcbt vnD aif rem jU ^em^^cfflein/^5 war nn^n
:

(Srn?o(temirnict}t0n?t^cr
lii|Tcn
:

(^Vic^ S^ivi ju^efjen

fofct}^ter/^aJ/^ae0(aufer

c(M

^jen^efcntvere/

^au i^ tnm fc fctiwcr

fem f cnncm

mm

le

icb e^

pleiiTis betllje/bc jtntJe ict)

ein f lein @r<j! 11/ ta-

mif

Chriiliani

Otofmcrmg.

gc^rabcn/mtt

l cv

lnrcripnon:In hoc figno t vin-

c 0 l>.ilo tcl) liun f a>^ S^icftm 6<unt)cn / tt^ar


leb tei?c<|C(rc>!er/ai^ rcolct)cmmfvnkn?nf?/t$

fof*C0@tBi Dem ^cuffcl mrannemmdct)/


:

1\<\

ras ^ricfficin juHtl fiiijf mtnncn fanDtd) tnt


|>ratt?mSc(5mtt ^ul^cncn 5Siicb|ta&<n/nacbfol*

3^t^e^cnt3DvOcf)5Ctt/
83!ilut)icr5iiBCbo(;rm/

35n@off5ugrcn?t)crfo5rm/

5Biv|T ttc nttfldlTt^

Ulm

@d)aD (;af/tt?er I;ie vcracucr/


^uct fiel)
per t(T5uictd)t/
,

^nDcnanflune>:Sponfus&Sponi.

..

a tc& nupu taufen

^ukff eclcfcn / cr(?tt)(te

wir i;anB($ifcbiV!nbcn/ alle J^aargictt^mmtrsu crr^ 'V>nD Itcff mivbcr ta\u^i^m\^ i>Ux U\\
anpcniciblKvaB/i^annoB tvoltc mcrcftc/bap t^tg Hc aniief^clt j^cd/CitttJcrc/von tncnnnti?or f eben 34^cntn^icmicib(ict)<n6cf.cff gefolgt

worden/ auc rvjl^er

idj nuJ:'r ein fo [m^i,h^\t

iii

ChymifcTie ^ecf^^iU
<3cn?nrtef / i^nD e^^f ff* ii^

mit ^rcffcm i*ctto(^en

pcl(|<<^crnrtC^rcc!Jnlm<Ji^n^ Calculacion

nKiiKt

cnnoncrf^n 5})(,1mfenfl(^6efun^en/f)a^rc 3<^ mlct) tcct) nimmermehr t>nf<?{jcn/ ta^c^mitfo


fct)n><rcnt5nnt)B^faf)r(i(^mCoi-Kiitionnft>m5^

a.U3cl)<n.^anrtDat*5utoi*<iemeint:3<*t'frfft

mir gerat) bei) H /)cChK erfchienen/^attJur^e Ui) ttHlff cmme i?nt> (iet <r ^af? (mnmc^Uttttiil
<0 mid)
<inff

of tiefte t?crrcf>un3

Derer reo nodft

fellf y jemcl}vfctimtc felr(?cneri*egetc/irafm

meinem ^cpffmcl)r0imn<^rc|fferrimrf!anfce/
\>i\b

bluu^iit in

(j(i>ei)nien fact)cn

iDcrc/aucO t>ag
t>en

nt( t>erf!efieii f unbf/^a

minonrer

Su|fen [e*

le^en/mmDmrf^cmtct<|cv^mMan9en/i?ie tveni^er ^<^|jl icl) fc(f c 5U eifmfcliim^ vnD erfa nDt*


nupDer'Dlafur Scerccn i^cbcprcnfem/tteilmei'^

ne0 eracfeten^ ^te Slar ur llflje^en einen "Sugen^


l^itcrendufcipel|;e(fepuDcm(?5C/Dem|tej()renfo
t{)euren/ afeicbt^oiaetf Itcben nt) ver9dn<^(tcen
)ct)(i^

tertratvete. tefant td)


eufferiictjer {^utei

md) e>af meiu

4etb/rnD

x^mM vni$) QiruDerli


aucfe nifvcetjt^e"

({)< lieb ge^jen

meinem nei^f^cn
were

iretntgef t)n^ efcfibert

Go trjeijjf ftcb mTcfe


fem

ncd)

rcj^leifcbei^ f uf^el/ itelctem

<m mir

5uf)o^emanfcf)en/t)n^tt>elflIct)emi>^^cl)t'mf^c

neben 5^?enfeben |u (juf fum

mt imer ^e^<^ci)memcnu-

te/epttlefonC)fetct)^nrc^) fcIct)mi|l

^eninfmtemfo

mf(id)

befrdern. i?atltcbe<'

I>au|filt)ren/etn etvj^en ^Ramenini^er^^eft

mii^AU

tvf

tiviUii^n

fieifctirUc^c

detancf cn

Chriftiani "SKCfmtH&fi

7
ttittft

mt^t fcm/fttbetK cft akv ktnmmmtn

bit

7.

(dnem nacftb^ncfm jiwegm


2tct)
tif t

bringen fon^rc/

s>\M)t no(^ ntt f unbtc /

ttam mit folc&c^

ft^imNr6at(i(^

mtc it^^mt tt^crben.OiBte tcfir


allttta^fcn aBet*

jiul;n tn fc(cb<r fovcf)ti[)nb ijffniing f!ccf f e/mtcft

(<{hftmt}mmwibttimt^m/m

ttm*m<m cfttt?acl)f)ctt/t)nnD i>nHxtt\6^iiiSktcit tifanU/^ub <\lfo mit: fclbjim in feinen ftjeB)e[f'' fm tcntmnd) mt* t)r gemeKer btnmun^ \}^^^ it\^t\\t\<%iHi ttff id) cm(teb nacft meinem ^eivonltcften t>nnb<Jllerftctj(!ennje^
/

(e^remic

^''^^^*

mct) ijollenttem cvn(1ftccmi^n^ eiffen^em e* fce tn meinQ5ett:?b mit bocfe mein gutetSnc^el

up tt(tct)er i)ed;en3nti mocfer ctfcljcinen/ttt


tiefem aeife(icl)em ^anDel/wte i^rmali^
et(ic!)'

ittrt5(6efcfiet)cn/&evid)fe/tve((l)e^taftauct)

or( 5uiob/mirgumklTen/^nb meinem Slecfeflen 5 mn>(tcbet:\)nt)^er(?(icfecr tvarnun^^nD beff^r^


ger*e{)cn.S)annn)tc
tc{) fau enfft^laffen/DaucfifC mid)/ icb te^c in einem jtnffctn 'S^nrn neben an- ri^er J)em vn$a{)lbm'en a^cnfcfeen / mt gfcffcn 5tef f ys*.

^cfaui^en

^a^nnen wir

t>ann ot;u

a^

iiccftr ^r''^^
^^''*'-

<^4^

^n^ f(tjetn/tt>tcbie3mmen i^bcreinanDctr^enjim*


(cf/vnnDa(fo einet
^nfer feiner ein

Dem miDcvn

fein trnl^lafnccft

fct)n?crei:<5cm(icbt:i\M'cm(niif)nivctci'2ScI)/no0
fftcfcn c;efc{;en/ {>ote( tcfj

bod) jm*

mer flit)

einen vbev

Uw andern

$uerf)e^cn/

wmm

fein Jverten ober prin^er/nurijmbbiti^f^evtn^*'


(!e [eicl)tet <;eivefen/o{?u

an^efef^en/ i^nfir feiner

^e ant^n i>teliittif ju|)ebe(^tt:gKei( icrn amxmai

ft'tf

aemac^c

gettta^fe tvcpffcn jfjenjcfcn,

Chymifchc^oclid 5Kk id) nun <iud) fit

fddjcm'Jin^faf mit anDC2n ctn 3U < n^dh^crftart^ ^(/vn^ jmmcr etncr t<n m^j\ ctn Htnt ^ v n fj^flin-
$en<n3ef(;l)ol(cn/()6rmtv(rcnt(:cl}niVKi'5roni

tn<n5uf<tnen

Hafm/ (uicf) tu

Jpartron'tn^l fo

^un(WtcbOaviufcj)Irt^cn/ra^ c^^ns^r^nnccb

Uturath, t>nfcrm Srculi cr<|incftrnbcrfrcn?ct[?m( ^ntcc fofcbem^ct^cnnjtrt't t)r !^ccfcl(im'5:l)!un cbcit


<^Uffi^cI)cl)en/ipnt> l>n^ ein tvent^|ect)f6 5Utilar*r

fcn.

a f)e(fc man W^ crfl rcct)t


ca

fet)cn Durcft

in<^"t'cr fcuv^ilctt/ t>ann

<5tcn^ allc0^urcb ctn<

<^ntmt'n^ muffe itm ^cr/fc (leb iU viel er!)Obcn/ <^nt<tn ^n^er t>ic ^np f cmm^n <?umma an ic^
t<t tooU

Hx oHr(t fem/ttJic tcb mfcl) t^nn fcitf cit

tiitcfaumf/fonDcrn mttmctn^ fclhw^en^prin-

g<rn/t)annocb ^nt>cr (tn^cm t)cvfut <3cwf fcbt/ vn

^'^''^^'^''anetmnffein/
*

t>cnt(^crrt>tfct)f /

^x^cbmj

v:>U^

Wftcfe oucb^<^cr(^ct)nla()(vcnanbcrnim<5t^^ffm tcr^cn/^atcl) mtcbaHn^e^ / f^uttc Bcmccbr/ Itiit JD^nDtont) Su(fcnemct)rf/tJann tvn^mctne^
len nu mux^ i

Hm

voit voixtin
tt?cif

ne

Ut^ <^c[af-f
(3cfcl)cf)cn,

fmn)cr^a1/n?c(cl)C6l Dod)

an^fi?

JD^nnnc^ct) t'emtict)

^ie^cmv fo Bcn i^om ^oc


fc(cf)e^

l>eR^utn^auff t)n^i|inab ^efe^en/t^n^cl)

jabe(nt?nnb ttJnnfelnctnnjcnig crlufIrKrt/l)ct)Te(


t?n^ein2litcr<5t)P'Wcv3)?ann(lilIfem/i>nnt)i
n?te et Otp f

aum et j^aite/ fan^a <r/?t^ tcb <i no(3J

t>eSia(n/<iifo<inU(:i?m;

555ann ftcb^ rsxt t^c( <tf)e6en/

3oncmcr9}Juttcrrecf)r/
5\3ctbM6rni(
n?iU folgen/

^lcibU0 in fldien forden/ 55nb mu (gefangen fein, ?Rc tvIKmctn Kcbc Kut(cr/
2(nfc^eni!)r25nartf)mct/
ici(?it)vefcl)cncrur/

ride

jeraharci

gupKl fornnun ^n^

iiecftf/

QBiftjol fc(cl)^ <jefct)tcbf gar fcfren/

nmit pc aud) tva gelten/ Sonff f)clf man0 fr ctn M^tf


^arumf>t)cmSe(?5Ucl)rc/
55Jelct)^tt?tr6cutfci)rmt6n/

Sae^man i^r nat>i)crmel)rc/


(ngut2crcfn?ill(tctf)n/

iDa eil n?trt> ntan jci^t fcncfen/


,

^er

ftct)

t)aran tvirbt {)encf eu/

erfelbfolin?ert'enl?.

2\5Kernuu^t6faumaupgerebf/6ef41^

W4
btc ^^if,
'^^^^^^^^

2(Ue gran?i|)ren!?)icnern/t)a$(eei(m Denl: j)urn


juftcbenma{)len [)tnaB julaffen/vnnD tvcrabe^
tvoltc @ot( fangen anirC)C/t)erauftiUSte^en. ic6 f pnfegnugfam bcf^rctben/wa^ t>nru{)fi(ft t)ainma()l j?n&er m^ er j)a6en/tann jeber wolt an

t>as?eilfa[Un/ii)nt) t)mt)errt)oc})nu|jr einer ten

mtnutcn/mit e)mlorfUtn eingcicbcngcgeben^Sarauffe'tc


(gc^tvar
fteben

on^ern.

a&emac

'^

'^

^'''f "*'''''^'

S)iencr auffg er(Iemaf)( t)ier aufgelegen/ tann i)a5uma( fnte icb nccfe bei? njettcm $um@cilni(
f omm^n/ aI^ Der tcft m^cfi/
i\?te t^^^t

emcitisu mei*

21

lo
nct grcff 1
<niffctn<n

Chymifchc J^OC^^rtf.-

m0d/

rttt

btt

^Ban tt^ 'i^um^

@tdn hts<Unimt>(fm^tnm &<iU

i^^mbetmiftenlXnabangcti/mffommcnrao^

l#n '2tbcr twtdttrtnt^cm b Jlcer^t m ferner/


e)tc

Jtti)(m(tbtr

$ij

n?ctc ^etvefcn/f oitbtc cv j?c&

am &i
wnefKn

nit erraff

m/ fctibcr

fi^fufj nocf) njot

^crfic{)\MIIc(ct)tcff)it[fCrtf)effc/mfr ftcft

f omm f cnfc.i\^aven aifo In i)iiRf m (^rctJ^n <5fcnD


iicd)n(i)N^aufctnrtnta'.)i^t'CtJ)(Tiijrcnmtci
ftibftcn

am aacr

i^bc((Tcn

tcneti

i(;r

0cn?tc[)t fo

fctDcr ^Cfpcfcn/bfl^

jtc j!)iten fcIBf!

^ie J5iTn^

mi

|)cm icibcrtftcn/vnb Ooc nidjf ()(nattfffommeit

Tonnen.

Xlfo fmti^/brt^ ju tcti


:

fiiii(fnia(;[cn c^at

icntr5atiffi3tjo$cnft)cr5cn

S)min

fo

bafot^a

3ctct)<n ttb (^e^ebcn/ttjarcn btcSicncr mit Dem


<mffjtcl)cnfcfit)ncl(/b5 bcr me(;vrf)et(

bereinan-

der ^^burijclt

fl^n^er(icl)

aber ba^ funffrcmaf;! bi

iel;rtlKil/ au4)!cbfeU-f^en

&ci{ s^tkt m^(iciOi]tn tvorben/ bcpivegcnber an vnfereruSigtm^) t>er5ci<3f/inib off angcvuffeu/ertDOlfe |ic1?t>nfec
erba?Tnen/vnbaettiul(cban&bKfcrft:tf!erniig
:

i>n6 erlogen
|)6rf
.

Der bann aucl) etliche t?nbcri>n^:'


fc(i(Ien

ann ba ba^ eil 5um


()!n

mal f onv

tiief/{>en(fenficjl)jeiet[icl?ef<J(i't3ltcba2an.^fi

mtl bae(limm#c[un

wnbljer fcftn?an*

cfef/i<!ci)i[Utc})(aup(Scttiici;en?iacn5um(r3e'
faf)ren/n?c((1)e^ td) fdjned ertjafcftet/ju b2i(f anff

We nber^jefeffm/t^nnOalfoemct; i(ber ^er^


hoffen

ChriftianifXpfftrrrS^
Sffen ^ctrtiig mt/ idt) ttt OB nne<n

it
^^i^*'^
'**'''

tcmmm/mW^ ifd) (jc erfre*


/ fc
f

Me

cft am ^cpff/ rc

^^^*"

<lmfpi5t(^en@fe<nfmmifftU(nnempfanc?i

nU

'"^^^^

t?nMe?fTcn3u^/d;im^elffcn('n?fc^ui>orannje<?(K^

fccf)m) miiffcn/Dd rntt dmm i>on ar&<if ^a ^[f i^Ux <^mt^te tkib abaclcff ^'c(^^ fcft &c^

mm

l5/t)rcmnoct) amalltx mc(?<rt <5<f)an<jen/v^o^


fcn^t ^cwtfm
/ IrtiTet

We grnit) t?a^ @I ^inm<^


( treffen

.^

l^un/n&
r<tt

jf)vcn t>\}miun<Scl)r\

icfcml^j^^f^'^

i)oc&Nc{)V><:mimbcrr} t)en antern gcfan^(mni>^

bif(i^t>mtmM^m/ ^er (le t^ann nad|n<ttf'


5

|cm 6ct)ccf c^a(foa^gm^r


3f)j:(tebctn5/
X)tejf)tf)<ef?nt)/

S^il^Men^f/
9Ba^(cn<|f!erfennf/

QBa^ meiner SKurr ervffe ^mbf


<Sn?rcn bci}^en f^ie ^miefen t}at/
S)iip
folf
f

^r

i()n nit tl^un

migStincm

(m frca(^ itit t>U (oll halb tottmitt. Jarm einet tt)itt ^eman^em3(e(c8/ ferner t^itt fem arm t)a* ra^/
^emiJlelkfc^Ien/
SUiu^urf^cIen/
emt>ie(ver(ratt)r/

S)em3e(;t^anb'^aiif/

JDanmib fo laf? ewer groffe f fag/


SBo^if!^ t)mb
edtcft

ent^ ta^.
fl?fDrt

0. WD a- l)U wxt i^M^/mtb Der S>ecf ef

IZ.

ChymifchcJP)oc^jC(f

tntttn i^nD Jr)ccra*ommc(n mtcv aitc5c^obcn:@o


taut fuf aber ^cr'$^)onnitfefn/mm^()crt noct)

tcY^<^f.\n(\mmbimvt fla^/Dtc (tctm^ljurncr*


.^

f^rfw^7
'^eXs,
'

^^^"^

^oknfiiv allen ()miu0.^dcl)e8? mir twim aucft ^itZxmi>bmctribm. ^al^ fcf^t (tcb DicaU
o!)rt ai'.ftjubercttf e c)Tcl ntc#
cvk^iU 3u
ae bleit.

S^^tt)ttijtii)t'cm

tcr/tont
serr^t49
<''*^-

bcfi(ct)f ^ie

^te ftc mm

t)crncmmc/ rtl^ auff ctii clo^clb 'Jaffc Wn auff ^cfcl)r{cK'u/ (U ctne^ jcm^lanicn/wcl^eauct) von am ^'ndblcln iniffi^cfcric* fccnwrtcn: 533{e jtcvnnun nacbcinanDcr an*
5(^.l)(

tu

b^m

f?l;ct/crfcnfff;CttK/i?nbfprtcl}t3uil)vcm<Scf)n/D|
!cfi^ tt)ol l)ovcn f unDf :2(cb

an< raa^H-nrngcf) Me a:*


Dbcl/a>o[r@ott/ic Dorf

mcfflTenfcbc mi'iliurn

)c

fcftc alle iticNfjcn -Sarauff ^cr

rct:3)Ju(fcrt fo ijl^ i>cn

o!)n (^caiua^er@otc t>cvcrt ncf/ ^cm follc tvjttcritrcbcn / tvami wir alle ^circn m^ tcir rcn/vnbalUe ut !)crfcn auff rDal/^^ wcrcn rann 5u S)irc <jcfc|fcn/tvcr tvolt vn Doct) bnn^Q

5ucj]*cn.cj^n?e(;cuDK3)?uttcvi^cfct)mtficn/2(bcr

<>^4rv>W
"

j>alDbarauiffv]i3fflc:9"iii!)n folaiU^ccb^icfc

von

i{)lcnprm<^cvncrlc^i3cn:^SJc(cl)c0Dannauc
fcbncll ertt)c!)cn/

vnl Wi

id)

ctm a^cnn] Der lct<

fc. ?)lod)fimD(aci)mic{}nt(ciu!)a((e/cbtcn?c(
<il^aurfmxt)erc 9cfc(?cn/fonDcrnct<3Cf mtti)cr^'

<tlKnSraivcn/i>nnDancfctof(/ Der Durct)


tnicJ) anfj

|lc

folcbcm S^nflmiup an)^ itecfef gncDi^j VnnDQBStfcrltc bringen tvollcn/n?c(cf)c$Danii

ucftanDerc nact)mir(^cf!)on/t)nDalfoDic
t>ctmcgct. Sutltc^

gram m\xH mum/^^cn cm 3^^^*

tter

bencf

wb 5cf)vpfcnnt<^ gcgcbcn/Svirnuff war


mdn< Samif

an^m^|cltcn(ln^cn l)c^artcnei)tc|ctvcv^ucl))MaiD.LS.
sepvcf^ct/aurr ^cr
fcicft ivoitcn/

q*
ly^^j^^^

mit 5em an(?ang tvrr foitcn 5U otfce ltv t)nfam i)tcc(Ien mi{:eu/i>nnt) a^ tnd Wfratvcf/ vcrfcfctticn (>c(>Vttcn/ wddje^

w/

^" ^'^

fiMr

au* 5iu{)Urt

tul'cUt" terfpracf}cn/i*nD^lforoneman r^^lf^rnt*

5S>unJ)en/ro mir

Mc prin^jct

cjcmadjr/ntt

tt;o(

fcttfDmmai

fonDaf)mcftc an bebten ^ujlcn/

n)e(c{)c^t)k 2(fe bai crfc{)n/J)tcnibcr<5c[acfir/

initvlbtr ju jlcf)<tcfoi:^mt?n^ atuu^rct^t, ^)h\x\

6of)n

tapl)l(t;^icfm

\m\w\
^ict)

m kfnmmcrn/
W

^V^o?*
**^'^^'''^

foncretinnm^td) Deiner
Dancfc ^anc^en(3tt/^cr

ci)tvMcl;f)arcn/v^nt)

au fo {)c^cttiitcct)f/

nod) auff Mefer ^Be(f / imnD im flanD DcliKr

i^odfommcn^eu f cmmcn [atTcn/vnM>e{)a(tc tJK"


fc^lbunten i?ciimcjna tvcgcn. araujf ft(^ ^^^^ex^ ^^^^''^*^*^ ^nnt)a0 'Jrcmmctcnflbcrma(cr()obcn/tvdcbefif
micl)crmvi)Taurrct}Kcft/^5tcf)ern?ad)tA^nDoit
^^^^^^r^e/:
^''

cmcrcfr^^c^ nu^rem'5raum<5cn?ciai/tvdrtKr mir Docf) fc (tavcf im <Sinn cfcgcn/ Da0 td? mt0
ncct)

immer vordem ^rnum


tvtctc!)

bciorgcf/fo hhic^jf

mtct)aucf)/

noi^DctOEurucnangntTi^n
tci)t)cc!)

cmpfiinDc '2\5icn^nDlk"/foi^cr|lT!^^t

^olatium,

tvo(/^mirVnt:crgunncra^pvt'chi)Jcrc/fcl
cf)crf)cimljct}m t>n^ rcrboracncn /)ochocrbcj>

^mvcfincn/bctpeacnrd) ferner @cfflicb;en)?a'*

iefUui?icvumJxumtt mi)iUvl;em vcitvatven

(^e*

tandfr

14
PrtMtft.

ChymircheJJ)e^SeJe$
Hktn

tmt 5?nb ^iUimv^x i^olf c mtcli f<vncr ff tH


fdncr
fcrclif crt>d(ten /
.ficrfj rat^dc!)

4tm

<l^(;dtt>n^t>cr(?an^t crfiieh/mtcl)fnfljct)5it

cmunfctifem <nl>/
'

c^tic

tfdp4rMtf4 hxwx^tw S3avaiiif vnijl


4^#/#K

mcm vc:^!cnf?<3nlf^t5(tc t* mut ^tijf un xoic^/

m\tn ieincn Dtocf on / t^mb^^ittfct WcmcUniic mit dm '^(uf regten ^cntclfren^


|^ meinen
ttetg v^bcr

5U

2(4)fkn

^cMm^cn ?

uflF meiiurt

*Out(lccf tieft

t>tcr rf)tr

fKim- ^amttict) t?nbce

t)cm.t)Auffcnbnrcf) fo[cfte3dcJ)cn
gctncrrft tt>crtc.3r

Wiuc feffocf^ peip nam tcb ^rcf/@a{^


tctj

t>n^ ^><tflR t S)crcn

mtcfi

Mmi atif ra()f et*


nie cfene

nc^ Q5cif mtbiBn/^u (^wtjfcr jetf

vM% trt

fo[cf)cnff)(<n 3brmlct)^ CJI;ctct)ab<jt'ini^mct''

hem jr)ut(lctn gctvlcbcn/ fall icb aut?or in

fcfcScm

mdacm Appa'otvn J5oci)Ktff(<I^


I

atiffDteJtnK'

Vv/#<

|)C/iniDb(jtc0ort/tjttja folct)c^tt>ar/rc^t)oc

mirjtuimfjnfccnb^micbc (ffen D(t/f)aaauc& Darauf vor orfc^^ftieftctjf gelobt ^a rartitt <ttva0MU(t) ^dnna^)wur^c rcffncf ttcrDcn/
S<tttiict)i)c|fdbcn tvcDcrS'i c()rnccbanrcf)cnirt
I

l)a-

5Bdr / fo^^er

feinem n)lmKn(?

bcfnrDmm<j

t>nD
'

em neben 9)?<nf(tcn jn ^ta:p tvolk f^cbratt^

f^)cn.J^n^bmmufclct)H^5c!nbf/vn^au^'r^D^>
nunijmirfrea^^<n aap

mdncr SclUn^tfckOcn,
I

Dici

h
t

(^ 'O

v^cilrtar
f

kaumdn<v(Scacn/in t?3}(i(&

cmm/ M Duncf cf micb fcl)cn/c^ her c f\i Uxm\ht ^t^mimcl *m;d alle 'vticmcnt/ 511 folclKr

ChriftIani<XofmeK8l^

15"

mmmdDun^ ItcMtcb<r furzen


f fprungcn Ut

bann mcftt

nm<

^irf(i)(tn fo fcitcbi &4cr/

ta^ ftc mein at^ ^ct^ ttftiwwi>nnbm ftn^crtf

aifoan^nfm^mi $utoti(^t>niuU6'^5itUW 9dm ^opff<v ()c* m ioUn : 5)<m (Tim cr^cfe nun f)cU ^nt> fct'n/ JDcin ort t^ {)oc& ^^o6en/ ^citt pci^ ()att <j: ^ir i>r6erdf/
<Bibe
t)ir^

5U rccfet lequemer acte/

aran Inf Du icft ^cnuBca 5Ba^ olUtj t)( Dttlu^iB fcftv


SJBrt ttJoip t)hr

tr 5urmn/

a er
g)acr

t)icft

JoU ein i^J^itu feftt/


Hiebt einSRenfct^engetim^/

9c((? Da^ opiffin t^erwirmv

^ f*mci3

icft

er |)atr e^

&ap teDacfet/

^avan (ap t^n ^i(t ^enile^n ^cimi%dt) i4) <<^t^^^* rt>enuc/

^oit Ul^mU Ott t()un rechten?


^a^ui)fo in DenJimmelflurm/
l))ctt^ett!>a(t3rop.J?un(ta'erfecCfefi/

ctt fill )i^ Mni^fet (>o^cn to/


SSJev i(>(e ni 1 1) AUgt

ma^ (icb Dm i?iv

> )?cnHt iap t^icfe^emk^n,


I3ii^ er tid)

mt mm ^eijfer 5ema<i[)f/

j&a^ (ap tu Dieb nit f rcKcf cn/

ein 07amen |)etfl ^ilUicftt tera^^f/ ^ep ^Mt a fttn betenrfm.I)(

m^i etrc ^eKer fein/

U
Ter/yiua)^

ChymifcheJ^^fO

mmb m\f Oft nit Um^tn*


vnnb mctne^^erfiei / cap e0 nllcnt Jjalbc crfcbaUfe/mibticQ^cr^m' Dte kfTmwovtrcpc ttcvfcn / tn^ kl) cnf (tcl) ein fj|)6ne (^nmc J^cijDci erfc^cniX^tljInicl) mW) mipi^cmOBalD begeben XuffMefcr /3'^P^cn (Tunben tux) \)ofyi fcfecnc ^c
S)i^
idh

Um

nun

i>cn

^uvct; e>cn 'S3a(^ i;(nMir*

/ ?^w/>.

5,Ctfir/.

tcrn ^aum/n)c(cJ)c ^mb


l)ert'llc^cn
^^,,y^j^

)f)rcr

Bretten willcn/cir

5.r-p?^/4.

vnb cnvnnfi1)tcn Qdjattm ^cfjcbcn, -^ j^ .^j^ bcd)(lcb ctfrcttrat bann ob id) wo


micb
boi)

nod)
fc

nit n?c(r ^an(5en.micl)t

ba^ c^rof.

vcHan^ctt fctcvmiub/Dc^tve^cn

i^ bmQ5au

tiu"5uacci)Ic(/hivnnbctefnn^cn<<?5unt[;en,
i)<ihirnit)ct

^U

^imw

fommc/crfi()c tcljctn'lrtfe*
2(uff tvef

T^Ma
^^-

Ictn/fc

an bcn einen OSaum ^cl;c jftcf /

j^ercurU' (l)C0/t)atc!)^nac!)ma(e ^clcfm/nrtct^fof^ebetvorr/

<

wustcrlictjcn^ucfiflabcngefcvicbcngcwcfcn* Hofpcs falue fi quid tibi forficidc nuptl


:

Regis auditum. Verbhxcpcrpcndc. (X^atuof viareraoptionem per nos tibi [ponfsoffcrtjpw

f^

iquasomnes,mod6 non in deviasdekb^ti^ adRe giain ejus auhim peruenire poflis. Prima bf eub

eM^d periculofa, & qu^ tc in vmos fcopulos de*


ducet) ex quibus vix cc expedirc liccbic.
**
iongioriqiiac

ca dh
4

Alter* circumducct tc,non abducetjpUn 6c facilis, (i te Magnetis auxilio > neque ad

<iexcruin,neque finiftrum abduci ptieriSj Tcrti^t

4*

VcreRegia cit,quae per varias Regis rtoftri dehdfpedacula viam tibi reddet jucundam Scd as quodvixmiikiiraohadtcnusobtigit. Pcrqoir^

&

(amneoiimhominuiQlicebicad Regi^mperve^
nire,

Chriftiani to^nmfif^
hiresUtpote,quac confiimens,

17
eft.

& non nifi corpoljg

ribus incorrijsptibiiibus convcniens

nunc ex tribii? quam vclis, &c in ea conftans pcrrone.Scko autcm quracunqueingreilus fueri?> ab imiisucabili Faro tibi ira de(linatum,ncc niff

awn maximo vii ae periculo regredi fas % ite.


H<^^(iint qiiste fciviilc voluimus:{^dh*^u]; caS^t

igaorcs, quanto
:

cum

periculo ce huic v.^e

l-*

namfite vd minimi deb<Sti conc?a Re* gis noftri leges nofti obnoxiura rqusefo dum admiferis

huc licet per eandem

viam,qaccllifti:

domu

tc confsr quam citiilime.

!tttrr*cnaIIcfren5D

0 balD tc()nuf)n Mcfc cjviffr^cfvfcii/fijrtP mUx t)af)m/i-nDcct ic^u*

or

froftci) cfun^cn/pcn^i nnljuan jtin;(](id} 0" einen :^ann1cb f^l^e [ctcf)ii5o( dcin-et; ^^e^/ 5?ormivmiMt)u^c(^u*Da0^ nnrmict) &cr jcif er^

faiibt ttjcre/mnrcinen'^ev^ oncraKf){cn. ?)^oct) be^ ^iaatoris

fordet tci)/Da i(^ aujf ben Btcint^^cn \^nD55^iMiKn ^^'i*^-*9^^er^


)i)er

fdme/ mpc()te tciamcrli^rafot'tfaam: Da mir t) (an^e 2bc{> tt?in:C c/ f onDtc td) enr-

mcr^ t)urc{) rtbtt>c<5i^envren/ oirer fnfTen auff J^


Kveifcn

Kci^

Bleiben

c ^crfl^^e
tcl)

icl) tincf)

nit ()of'

^i\vM$murtCs\\kx\t
fal;c id) 5[etc{)a^o[ i>cr

eben ^erfetn

JJen^ontr^IicenOBc^ crwe^^fte.
i)n

Ht en vierten
fclre/

mir/ aber er tUvir mit gen^r


Q3eDiicl)temtcba(''
t>ix

Sampif Derma|]en mb^cbc/ ba^ ich b<V}XotU


ovfffe.

tcmntt ^tn5unal)en
fJBef^e einen fr

fof)int)nD{)cr/o[)tcn?iteni)mb^ef)ren/oDer

D^y,^

micbncmmenfcfc. Kein vn* liWurDi^f eir UDac^t tcb njol/aber mii^ trc(lef afeu

***

iS

ChymifcheJ^d^idC*
Dcrfffcmid) 5ct) nt( fccflid)
aiiff eti

^m/vnno

^mumi^crlaiTcn/ c^ttjqcict) mtd) Dann fo lan<] |)m t?n5 n?t^er bcfcnncrt/b:^ mir on (^vofKr mnt*! ttfciftve^m/ 5crl)uner vi.ii5Mir|lm?anc
Cofumba
rijw^rf.

^ibaa^b- 9^3<?!^^/i>nD(\i%cfcj)mffe/wc(cl)Ci?emgct)ncc' n?ctp'5<),ub / fcmijt&cm ^inimtjcfciTcn/ bereit


/y?.

r/W*

ic ntt n)af)r

^mommcn/crfc^crt/iMinD Dcpive^ctt
k^^cbcu/ tcvcnic^mn
:

Jms.

t)il(dcj}fj{)rer3etvcn{)ctfna(i){)cvab(5ctmict)f/vft

jumitf^ar

()cmi(ici} tief)

ntcmpeif crnmtf gafjcilf nommm/vnnDalfo titrc^ jf)tr


ttjcnl^ cr^uicf r.

ttce^ aiicb anr^c-

fcfccnc/nncN'rem
)\)x

@o

baI5 c^ ab^r

fanb

ent

fcbn^arfjcv

9vab cvfc^c/3(T

^t fjleicf) nujf Dtc^iaufr


ii

8U3cfcf)c|Tctt/nb 9lc(c|)n}cImcincrnttbc^m/fort

tixn
nen.

Hx ^mhiw IM jtjrc nenimcn ivom /

t\t

ji

ftcl)miDct^ntf

Dann mit ptd;m crnjc^ren fcn

ctnt)t^cpa^c^cn mit einander S)?ta<^

n?m^$c^ep[c(^en/tt)clcf)e^ micf)tannDcrma|l*!t

rsurncf i^nnDbctvnbr/t>aptcl;arip vnbc^ac!;f tl


[

(ofm DCabcn

nac()c\)(f

t?nnD alfotviDctmcmcit

tt)iIkn/fa(T einer 2(cf erfnde tvcif/in

Ux vcvicicj)*

ncfen2Bc<) einen (jeloffen/tnnbalfoteniXabcrt


i^errtieben/Oie

3:anben aber

cr(c(? 2(IIercr(lmet:^

///r/a.i;/. cfct icj)/tt>a^tcl) t^nbefcnnett

ge()anMef/nD Da^

"^^ ""^^/'

icl;

alibereit aujf etn25ieafottimen/

^an^cn

tcf)

tamtr,
^^^ xcxHiQ^iX) 5efa()i* <iirc)Tcref2a(f)tt>eic})en Doif*
fre.

3)nD
icj)

njietvol

ict)

m(c() nocf) etlir l)cr maiJen

|)atfetro(?enfcnnen/ii?arttiir t)ccj)Da allermeif?/


t)a^

mein 4cf lein i^nDQ}vc( bep

Dem^aum
gelaffen/

h(^it>ic^mi)i>mbt:i^ut

^tUi(mimt> eg nitttitier i)olm fmiDfe. ^tin fo / mar mir cmfo <^tc)Jct 5mt) fo (!avcf 511 tvtber/ ba^n rtiic!)Uic6flt{^ fcct/<5tcn(3 tc^ bann 5U Dem 5c(| fcn/fc mcrcf cf tc{)J|a^^i?^n^(}i\r^!cf)ffi^: Darauf tcj) (cirf)r[icf> fcl)lk|]cn fi^nncti/ (? fvurDe mif bag iebcufo* tc{) mtc() fctrc tvibct Den inD (ec^cm pen /

?)'}amDctt)C{3Cnmem rcunt^cMiltf^^ciiifmic^/

mad;{ mtcf) aujf Mc S^/^^ <l^^c()fc/tvd( i5|e


fem mu(?c
klacl
/ wolle ict) ba^in avkimv M^ ic() tot Unu M\)m tommm^imci |ic() mil;rt

bocl)ait?ccf

mit meinem Crnpafs f)erau^/i>mit>

^^'^^^M'*'*

mite

i^on Der

Rifm^dni mb fdnScrifr

ntf

tt?c(c^cn/miett)oI

Dct^c^ mvinc!)ma( fo raitd) vii i>n^ebanf f^enrcfcn/Da^ ittjnieivcnia ob j^m <;C'

Ittetffclt/

Die 'Jtiubc imihd


t

ufffoic|);m 2i3e(^ <3^^^icI;ttcf)(Tef(t^^ iuerfirii 9vaben/iMu> fnnDt e0 Dorf) nie

^rrpecultcren

^;|tc5

enfd'cf) atiff einem ^o()ert

etg ein fc()on ^>orta( t)on iveitem erfcI)en/Dem


t)n^eact)t
ft?eil

jc()Mnn

e^mir tvdf/ tteitab Dem 935e(j ^^^^a^


allberett Dtc

l^ar/ju^eeilf/

cn fic() t>aDcr
vnn
wol

q^*

^ie"55er3t)erbcr(ten/vmTDk^fcnf!cnbeott)eifem
iiccf) feilt

blej)benDc(?aDe erfcfjen fonnen/

ta^^\i^atfd)uihit\)({lku\ cftsu/Dermfcl)

|)attc f cnnen citiff f(cf)em^l?e<| fort gefjcn laffen/

J)nD mir Die2(i^en vcrf)a[fetimovjen/Dafiic()fol'

d;eq)ort{)efefouneitvbet(}ajfert
nun/tt?fc gefat/ f;etffi<j5u/Dfetc()
f(c'0er>^a3^eif erref cf)et/Dag

S)erei)Ufc&
bet)

DannnoC^

tcf) fte

Damiccf) ndc

(Wer m)tmr[ffbefcl;enf onnch.

g
tl

mt aber em
t^bcrau^

85

to

Chymilche ^O^^titt
acben <;cl)att>cn/^crer

i)Semig(5rtfghcferc^rtporfa(/t)araiiiMe
5en(ld;crQ>l(^cn?nll^
jctlicf)^/ n?tc ict)

|)crnacf)afa^vm/ fcinfonbtti

Tahula in
rifttonts.
'

"iafin gc^cfftef/mi r tufm tvortcn.ProcuJ hmc, procul ite Prophani; 2Jnt) rtnDcr^ tncf)r roclctyC^
mtr5ucr3cl)lcn crnfldcl) 'octhottm tvcr^cn.

Tortitor.
feJ)ef
"Lftertt

9lctc()dncr

con . ^crfur/t^cnicf) t><\nn

cim ^i'mmcl hLxmn jKciD fnmbtUct) c<^xn\l/Dc\J\ et

uocattems.

pcj)3(ci)n)clcnbcDancff/abera(6ba(DmciniaD''

bneff^OH mir
ktdjfljartc

(fcfort)crf.
if)a

tvic frof)

tvar

icl) ^(^

gumalcn/Dajjtcf)

mit (genommen:

tmm

tt?U

ci?fc(ii

tonnen/ i>aid) kirnt

t>tt<^cf^

fn/n)c(cf)CJ5

tJiiniuiuibuUtcrn bcfd;c5cn/njte er

nur fclbcr rcferiert:^CH bab tcj) iiu^nMb auffvjc*


(e^r/ Dcjfcu er
itf

nuv^ufvicDcn ^jctvcfm/fonDcif
miti) vcrtt>nnccrt/()od)
jjc*

mict)ncci)/i>avol>

icl?
:

cf)rct/miD <|c|aat

cf)r

|)mmcmQ5r^cr/c^t
\?evl).i(fen/&aicO

lieber nri[jci)ti(;r mir:

Q^alDtmicl) t?mncbcn/tc

tvoltj(;m

meinen 9umimcnnif

j1)mnu()n ^eanrn^crfef/
i>cn
.Orts.

^d) mt bct Q5ru^cr Dem Ovobrm Kofcri rc^/ |)at er ficf)

^crfl^^^ert.\>lb5^:icI)fvUtl<^fren?cf/im^t)maiiff

(\nsd)ibt: Siem Q5nii>er/$)a&f;i)rnif foriciju

cud) (genommen/ >apj5rfonren einSciAcn

fiiuf-

foni3'^6^^^^f*^^^^'f*f' 3)?einvermo.^en\t)crc vmf^/

JEntittfr

a-

qua tcjfcra
SanitAtC

fe^eer aber eninift bei) mir/ ^a|]tbm liebf/ i'ajj moct)feerncmmcn.Qi3{eermil)nmenr5lafd}ini mtt^^alTer i>cn mir ^e^UTf/ 2S* i^i^^-'t) [oIcIkc^ be
ivIKi^et/ 5tb(ermireta ult?m3cici;cn/ tHirtiuff
|iimi?

Chriftiani 9v0pftt<rm$.
(lnMtief)rntt
a(f

Mcfeatvcen

^ucbfTaBmS.C- conatu

mit iJcrmanun^
f cmmcn/foltc

tcft

^a mir fc(cf)c^tt?c(tvuv&e k- ^f^H*** ferner (jct)cncf en :barniiff fra^

gcfic^ jj)ntvKmelK?or

^/^^cLri mir ()ineintvcrn/we(cc^ ^^,/

er micl) aiid) bericbtcr.- vrntlicft auf? <inf er freunt^


fcl)afft()ater

mir

ein t?erpitfcl)iert^rfefflein

tcnanDern
crtrafJ

Ouefter<jeben.
bei;

an DifiomA, ^tctcf)micb nu()n


l\i'^\(x(Sc^i

(engere

jf)m auff()telte/fdlle(

t'a()er/ be|ttje<|en Kilt)au(ft?er

Porten ein^rofic
fo ;e*

^ect)pfannen anBegunbet n^cren/ bamtt

manDt nod)
f onDfe
:

auff Dem5[St\3ivcrc/er()crju ei}[en

Der

^c^^ aBcr

fo i^clIcnDr

5um

c{)lc|5 i^c^iog^

5ien3/tt>arou6eii)enfcifcnmtti)3?atvrenbefc{)fof'

fen/imt>mitfct)oncnQ5aiinicni^cn allerlei
<^tcn befefiet/aucf)
ailivCf^ Drei;

gnV
a[(^
/^/>j if/*.

Q^aumaiifr bcc

ll feite/Daran Laterne (jepcffKt/Dar.nnc fctcn


bereit alle ictd)fcr/Mivct) ein fcljcne

3^^3^^^

aucf)im QJlaivcn JucpD

mtt einer

!;ervltc!)en ftra.

gacfel an^cjun^t n>cvDen / t^aptvarfo


j?nD9)?ei(?e?Itcl)

(jcrrlid) Jf^offmct*

micl) wt^e2 Die j^^i" ^'^^^^"^ Sndicf) nofturjfr etroa^ (an^ci^ au|f3ct)aifen.

anuifcl)en/Da^

t(t)

<l6ernac()enu3fanKnberic!)r/i>n^nnf^(id;er in-

ftrudion

btntcr) i^cmeriTcn
:

^ntrcv

fra^^^t(Jcf)
*"

gefc^ieDen

^nfj-Dem 5e(j

l)affetc!>3ieicf)iv(

<jcrn3eivu(?/ivafinmeinem^riejflem3efc(;r(e'
ben/ivetl \t% aber

Dem ^ntter n:cf;f ^ bojc^ \\\i\Oi* cn Dcrft^e/muf? icf) mein fnvncnimen tm gaiim ^nnD a(fo Den Sl^Cij frf yMjlleren/bi J)aifen
/

tc()auc})juranDern ^crrcn fommen/Dic


i\?c(

<jlcicl> P-/^ 2.

Der anDern fi(t gleicf)/ aber mit anDern

^i(^
feil.

t)en/v^no{)eimlic^enbeDentunen gcjteret

%i\\>i*

85

tij

11,

Chymifche,f)ocl&JCrt

fften
<;mflosijeq^

etil

(jraMfamct:

io^/ cer

flc / fo

halb et

micbctrc|)m/auff5ericbr/t>nnt)incincr

fcmlnullcm
ii

bc5c()i'r

mU3^<>P ar<?on ^a^^^cr (sx^^^x

Portitor
*

^f<^f/fp^^ufftn^J^5)?armcl|]cm3cU(^m/(<uff^
miict;(/t>nnO micb t1)citTcn ol;iK '<r)or3 iMinb

gcvctt fein.

5)arviiift

nudb n ioivcn ()inb<rfic&

\m aitfcrn Dargcracbt/cmpfaufien/Bcurci^^nnD
trit

;i;tcjTcrD{evcrcnfi aljo aiTa<}Vroci)cn; i)lun fo)

irir?3crr iciUfornnKn/tcrtOicVifd) DcntcfcidnMft,

<^m^<u|ciH^^)atrc;n]t)cr^i|Tcn5c^Cl)fcrm:ct)cm
/.-^

Scu1)cn i^wraug / vnn^ fragt


'^iScil teil
tct)

ttitct)

ob

tcf)^

lofcu

.1

fsii f cnDte.

al er nicfcf

nu J)r ()aj(c- Hm\


rk^dd^^evniK
S.

ttian@a(B/bof

)()^ll^al^^ar/

^'7w/9r. i,iiiiun'5a\n^3ua)rtabcn/iKm{{ci)/
tr,4M^
>./.vi,.i
.

\vk

itiatinu^cmcblpanjUlcurten/rcptvcijciuKic})
tcr J}utfcvcrnui!)ncf/
f^^^''<^^^

3*

fcUe fcljmli loiitf^u/


VM^^ inl'tc

^LiMfU'
/^r>f/'/.

a^cr all tiicni

<;c!)al)tc ir.iU;e

V'e^K^cn^/^vlnn

man ftcn3fd}oncbc an iMci(CCl)'


bt(;icr
/

^^iau|;o^(cfct}C^:Da(;lci)^nnn^ofc!KU^(]Cf!:a^/^5
?cl)

aud)

^eit

Joiucr utt

fo

am^fl ivar uitr/

vnD aWiir ivar ci> tvariid? vcnnof cu ^Hui fo (!vucf funnd)atf (auffcu/ <0n>ar^:c ;^^iintifi\m^fct}ou mimir/nad) ^cr< al(c4kd)fcr aiul'3CiOjci)cn/l;at^
tc aiiil)

^c^

tvc(5

wmwxx crcffcu
t)t<

f ciuicn/ivann fic

tt)trn(ftmrjl)rcr gvicfd nocfceaiiciicatitcmactje

{)auc

iSod) rrctbcr mic{)

not/^a$

tct)

aKcr^

Chriftiani<Xof(^rtcrcti$

i5

,mcl)(1n j^rf)memfmmm/t>at<JnnbteQ>ortf Porta


fctjnc

cUu

h\w((bl^m orert/Da mit mid)

ein

^'^*''-

(liicf 1^5

vocf c tymirx Bfct?lojfcn tvcl^cn/tt><lcfc^

tc!}{Jn>lltcl)cnDi^{)t^^cnU1(^mm^|Tcn/^am^t)ert

?f)crwiirtfcn f cnbrcn wct>ct 3cf)/noct) t)K fo c*

Uwt
ftct)

t>ov ter '51)ureti

^arau!]cu gcruiff /

t)a()ni

brtnrjcn ^5 er

m^ erffnet f)atK/ onDcrn er l)ab


fic

t>K@(f)(u j]e( ber^un^frcttren gcgcbcn/He


in t)en J^oft

mit

^<>mmen :^n^erl)cf^e^ill)c tct) mtcJ) abe2ma(^ an ter^ovtcni^mb/Die tvar nuf)n fc H\\M)i Da^ jt)r0 ijleicbat^ tte (^anf^c
9Kc(fmct54|)iift: 'Dieben Der'JlXirennvirenstv^o

cillen.

Zix^Hx einen j?un^


:

ein froiid) Q5tIJ)

mit Diefcr iulcuption

cong^aalor.

S5a^

J^j/ram^dh
^'^''^'**

<int^i\^rf)tetfein2(n5cftc6tin?attraivr(B/l^n flD

garantier Condijleo.^n (Suma/fcltte Mincf c(c

mbovijenc @pr^c{)/tnl^ Q^tit^ern-arenDarn/


H*^ jte
Die (5efct)ei^e^ten mtff ^cr
f onncn.

"Sren ntt l;atiert

(tul^le^en

S^ foen aber folcfte ctiu/fo e^


flammen geben/

3u(e(l/in f ur^em t)on mir an'^a^ ^e^ vromtfu, l?raci)t/lMln^erd}fnettt>erDen.^^^er^ie^er^or' -^/m/.

mu^criloft

tenmufneict? abermal meinen

tert\)t4rt)cinc!nQ)er<]amenttn ^ju1)Uin$ulet(l

an^fibneben/rnb al?ba[Dmit anbern/tem S^, ^rauf ((3am ^^berril)icf t/Da tvar^ mir er(T H vcct)*
tea|Ucicf)enfle3el)e^/^a^
t)ann DicanDern/Dccj)
i?4ef

tt?ar

cttva^ fleuiercf

(lunDen

t'iefe

fcbwerer/nujtbtef^m 5^/^^, 3?(l;(labenS P.N. t^ber tcp^ab ^//.r.;:


^e(5 -^/'y^/'
'^**''aua

man mir ein nett) parfc^u/ bannber^o^m


5J?cin< alre @c{)Ul) CxJrffte tcl)&<r

(d;[o)]V^n)arvo lauter ()el(em9)?armor gelegt/

'"'^'"'*

Firmen einem/
fo

iit;

Z4

ChymifchcJ^C^Jdf:

f()i!ajf(^^)^tcl^^^f)cr/ Docbf^tn crbcntd'c&^e-

fcf]m/<]cbcn/tt?dct)cmic!)tvol(c.?)icicl)t)min ei-

nem

alten 93?aiin efcbmcfct araujf fhret mic?)cm^na6/mif5tvci)engacfe[nnteinf(cinc^


:

cma(l)lcin.a()K|Tmftcmict)aujfcm^ancf

mDcr ft^en/mc W)C5 tcb aiicb <?ct()cn/fic aber (Treffen


if)re

gncfcln/in z.loVocivf tn Den Q3ot)en,^e-

ttlad;r/vn^<5e!)en avn/(a|]enmtc{) ^(f aUein


ft^en

^a(D

t-iirauf {)orfe

tct)

em^jereufc/fafje

<i6crnictif^/l>nnt) t)ad

waren

ctdcft ?9?annett>te

fallen Dber micfi^in/ tveil

tct)

aBer

nicftfi^

fe^cn

f unDt/mii^f idj^ fo (3efcl)ef)en lajfen /i^nD n>arten/

iva^ (TeDoc{)m(rmifiDuioen anfamjen.


icl)abcr balt) i>ermercf (/

SBetC
t)c(>

M0 e^ halblerer; btrte
mic
Den
itl)

tci)tTe/jtcn>otrenmfcntt fo()ben/(c!)it^rc
ft?iUt(^

5if)un/nja^ pc k5ef)t:f en/aranff |k

ta(i) i^c(a!Tcn/i>nt) affo einer/

Doc!) nit fc&c

funDf/fcinftflicl)Dji>iarmttrenau|f Dem ivopjf


'tferiZhf. 5erumb{)intvc^

gefcnfcn/anDerStirnabcr/

Dl)xcn intD 2(ue/ mein (an^e^ ei^p^rau^e^^aar

piVi^m

fa(fen.

3n folcljem crjtcn an<]n|f/mug


DanntveK
tct)

icI)bei^enncn:Qlcric& fitier x^m^itmicf) j^rer eflicbe fcfarcf

^tbun /

i>nD

nicfer^

fctKnfunDr/mocbficJ)mtanDer^5eDencfen/Daft

Oft l)erfe micb ^mb mcinefif fiuwUi ivojm


ab<5efcl)nt(ten

fallen

lai]*cn.^lnDlefei)nftdbtbare'v5albiercvlerenDa?

i)aar tTeijfii^aujf/ miD tra^ien^ tnif

<ww ^/W.

fiel)

f)inwe3:Darau(f ild) Dann bci)De Jtnabcn wie-

der cin5e(?e(f/i)nD mein ;nni<j(ict)(jelacf)f/Daf;MC

Wieb

fo

^efordjf ^ert e.

^l^ie fte aber

fanm et fiel)

Qlort mif mir aereDf /fandet

man m^ an mir etm

Chriftiani 9lof(fttm$

2f

fUimn tccf (ein 5u(cf f c/i)n> tiJtc mic!) btcitna^


c^tv^rani
ftc

aiid) miff^cnianr/i>nt) burdj

in'ej

te<}e/5{)urcni)nnt) cbnccfcn/indn

grctTcit

nt<5/gur|?cn inin
Svctcl) mit)

J5cm^/^c(tnnb 3nee)c(/ 2vmm\ntialUxUvacfmH/M\fm tcft


vcraMinDm/ininbki)ma'fc[[>fTcn
fclcfecictjg f bitut vnt)

nitrf) f)od]hc!)

gct>aci)f

2(c^ tvteHfTufoctn^rcffer^liW^ctvc^
t>tr

ftn

ba tu

fmvr ^a(?
ct)aiff:

iitTauin^cIc<5cn fctn/t5^ ba fetn Dcb cfcllcn/


t)tc

DU tvoIfcmicf!/vnbntcnicljf^an|f ftc

nun Ilc Ijic:vnt) Hflu mit ali t c Im bimn mt> harn faums (cf(! ^imin f ommcn.i ^nt> anDcr^ me|)r (^ah mit Hx'imfd Da-iimal ctn/ tm
t>tc feint)

ict)Dcct)/fo(5Uf i(^funt/auifi^c 2(uiJ3ar4 aavM'e-

fcn.^Snber tep

fpricfet

mtd) meiner befanbten

&
^rtf^?^
^'"^

mrl;te/t)Vnberba/fln.il;cFracer3to(encreni2//^^/^^^^^
tiiTUiiucl}!;rc:3virtnf?crrettd)/nieme ^nit?/tte ho/pttum.

nat)crtc0l)iifmirau(t; ^erem<^e^(ffen/5ef'
fen
fte fef)r c^e[ut1)i/

fn

fr fportlfd) <je|)a(tcnytn

'r^

fcfd(ec!;temi?in<j

^uc otre^ bcburjfen. ^it^"'''"'^^

tc nuf)n
t{)ci(

iet)c

feinet

m^^ f)a(6er befra^qt/mc^rer*

aber M>erb:c5clfenal)f(ettcrn muffen/ fh^ee

man an mit et tftd) tronmiet^/ Deren n?tr cc ^ct'


ucn^efe^cuju'jifc 5uHafen: bavaiiff jt^:?) cann mannii^ cfe^.t/ immer einer nacft bcm |f)n (^e*
t)aud}te/er tvere i)ber anDere
:

^ \

befitvegc

luDern

armen efeen faum

mir fampe

^picfjleiii

an

5>em t)nber(Ien '^if^) tt?orben

95alD (^een ftcft

Chymifchc^OC^idC
^idam
frt.esne..
|//^/ir,

26

tk Ur)H Knaben tm/mnt)^tut ctiur t)n^er ii)


ncn fo vnnb {)etrc< cbcf (ein / ^rtg (id) wanJ^crt? imicib ctfrctt?. S)c|Tcii bocbctdcft greife ^mf<nn?cnt<; (jcacfttct/fonDcrttiitcinan
r)er

Wm

5clacft/ctnan^cr ctvimcf cn

/m ie J^ut gc

bi(Tcn/i>nDt)rg(ctcl)cn J^^^titafetjcn

covtmff*'

me^r gerne bcn.S)imm(1)n)arD ^a0 SiTcn ouffgerragcn/ i?nt)

f unbr/mar ba mid) ge* Mtm'iri Jvll'uf, tviuct)t/ e()ctfe cm jcDcvad/fdncn ctgcncn Die lUT. 5Bie mctnc unfKev ftcft ein menig er- UU/ *^nnbif)nen Dcr^^einMefctjamem tvent^ vom ^cvfjen gerucf t:Sa er^ub jld) cr(T ein Ku()^

^*

ft?tctvo(

mm

f ctncn

Kcnfccit fc^cn

^^^

^^^^^ f^ orDcnt(ict) ^>crfcf)cn/

'

mm

WCu/i?noivol fonncn.
rr^^rX'/4

^ev weite M^

pvoiiercn/

^^t:ant)eriene(/mit) tViirengemctnigltclrc^nnuiie

r/Tz-f J^r ^f^^'ff^'" ^^^ (utte|Tcn:ac& wannict? gcoencf ivai^ vbcrnatur(tcj)^/ im'i mimuglicb au^tbun (et) Da

mafen gc()cn/moci)fe mi: nocft Danibir \nitvillen ^nMicl) blieben ficauct) nitrier bep jrercronung/
fouocrn Da
|T

cf er

ftct) i

a ein iecf er jwifctien Den


llefclctx

Ferren ein/ Da ein anderer/ Da gaben


flrctcbfr/ Den^'Cfcftcn tveDcr

(Samfon/nod)

^craile^ mtf

all \\)xix tarcfc nir ()crren j utve* gen bringen fL>ancu Sa* ivolre Mitlufern feinet

4a|]^ erledigen/ "^v^it ivolte

^m

Dvepfopifigett

Cecbcrum n?iCL>ei* avS Der Joeden sic!)en. 2in UinmaieDer \)m fem eigen gefcfervaDer/ ncct)
tvavenDiegrjfni ^crren
fc i)"hkrirct)/Da0fte
jl;

rem frgeben giaubren/v^nD Die


ivegcn/Da0 ob
rt?ol

Q36pn>ici)r fo "cn

einer

()ic

Der anDer Da/mir


ftc

Dem
\^o^
ftc

aVefTerauif Die Stngcrgeflop|fftt?j)rDen/

Chrimani^Jorcrtcrcil^*

%7

f(ft ntf taran fctercn/ foiiDcrn Da a'ncrcrwa ciit


gulDtn j\ct(m ctfcbnapt/ivolrcn )lc c^ alle Darauf t\)a3enj3ct) fa{)c einen Der !)crte Dte J^imctrati^
fc()en.!&eranDerfunDtePlaconisldeasfc{)cn.S)ec
iritte tvolte

Dcmocri Atomos$ef)[cn.o

xirc

anc
er

Der etrigmcbi

Wen mcl}t

tipeni^j

SKanciKt:

^atte meinet eradnen^em ijuten t)cr(lanDt/abcr


ttiajfc

jf)m

felbil

5 fernem verderben 5ut)te(3u.

SnDltcf)n?ar aucb <^nuv/ Dcrtfclf^n^furfjum6


tereDen/^rfe6eDte!)iener/f{^aiijfn?artcmv{)et'
(eauc()fetn (Ireittcnnocb (en^er getrieften/ tvann Miifirim i()mntcbtDer^nftcfctbarenaufftvarfer einer ein v/f^fieu
foreDlidbf^

auf fein

ml<3enc^,9j?au( geben

f)ef^

te/Dapntcl}t allem er/

fcnDernau^vielnebenjm
et'

jif,^^/?;^

n?ieDte3)Jaii6lem<jefc^n?iegen. vtgabergejte ProW*

mirambeflen/DagaileDte^emge/anifDietcft
tt>a03e()altcn/m i(;rem (()unfcin
(f ta

ho^t^m,

ivaren;t?nb

incbt lautDar^u fcbrien/ fonDern erfanDren (tc

fur^ni>er|?cnDi^e 5D?enfcben/ Denen Der ?i^ami:

5cf)eimnu^
rcn.

3n

^^^ fu aber telju gering tt?<-^''V "3^*' "" folcljem 'Jumutt {)ctte tcft fester De /
aii

|)ct)/

tag Daran \i \)ii\)it f ommcn/t)erp[u(^r.Dann td) niufle mit fcl)me:en fe()en/Dap (ofe ietcbtfertige/
icuf/oben

am bret waren

'^(i)<\Ut\v[{o[^m

geringen ort nocft ntcbt fonctemn frUDen biet* ben/tviemicbDan Dicfer ^^pj5tvict)t einer ^omfcft

em gefcbccf efent)lavren gefct)olten;'tRun geDacf


leb nicfet

Dap noct) etn ^crt i)or()anDen

tt?ere/Da

turct) wir

mutl<n gel)en/ fonDern meinte / 34l tvuroe tK gana^ JD^cbCit Wtim fclctjem pot/ S^erac&fung / rnnD ^nwerDt muften Derbleiben/
t^eicft^^

28

Chymifche Jodide:
^jcrfcbulct^etrc/foltcjf)!

nod) ^raut/cmak

tcnju fcimr J5^>cl)5ei(<;efu(^t,()aben^annttltc&, @t!)e 511 fofcftcr 2Jn<jcbu(c hvir\s<t mfdqt ^ct*
imj^atien.
r^^
tfAT

^H e)tet)n(cicb5cftMcfcr5i^clt.2(b(rap

ttjav ct'

//.

gcntlicbctn (lucf mcinci^ /)tncfc0/ban>cn mir/

^uttateho- tvtccl)cn^eme(et/(i^efraumcf,vnt)ait)arnartiDi5

w/w.

(jcfcbvci) je Uf^crie

Die |a1)

fa()Ci)Ci:

mdjr ju. !J)ann a tt^arenfct)5 ^nD crt>id}tci-3cjTc{)t bcrumhen/

t>tC3rei)fI(cl)cdo<^cnefratt>miMi9;tvclfcnbcrcDcn.
^jff?^r
;7?fl

91u^^a^cmfcincr|?li(cr3)?annb;mtv'^crrc^et
nun5iimvin(j)mu[cni?cnfcmcnfacJ)cn/^nt)t(icJ)
fpnci)tcivft[)cmcin Q^ruDciVivann

^/*^-

nun

icmatiD

fcme/berro(cf)cm(?ocffcicuftvc(remiifi:'crec'

fm
-m-^/

QBe(j

h-mgm/ xcmH man


3c{).@c

i()naucl)l;6rcn:
n?tll

^etn

tratv?n anfit^orfcf

mui

fprtcftf

cr/l>te93c(tm!f(;ctt?a{flc(rc3e^ei^/i>n^ma(}Me

Ar#;f,,K-i^li^'^^'/ "^^f ^'^^ ^nuleiTtrrcn ^((jutcn/ w^.^i^i'^nn'^WiTtKtjat ^cDancfcn er andere an ftd)


'jj^y^7;^r(naf.'Svr
afjxi

f/j/

Z'-

7^

ncn^rfcnt{cieuf.S}ocI)3(iUi[)emiriMnimb/ e^ fmmcf ncd) ic jCir/Damau Dk(cn S)?ummetet)enMe(cb<^'meu mirD abiic!;ai/vnDailcr9iSclf


Sffieifen/a^5fuvianD56ctr(c^]cvDaruuDc.\^ef]ccfr/
tatt?irt)tllctcl)f

nod)

(gelten/ bciTct;

maunlt

^C"

ac{jter9i5icerM|5rcDet/rn^
l/*/r^.

^a?^ 5cfc^;rel)'aucble

(en<5Cr karc^er tt)ir^/cvl)cbf fal) cnimal in Dem aa( ein fo 5tcr[ic{)c vnD rrar(ti1)e9)'i'n|tctera(ct^entc^Mc '^ai^metn^ (eben^? niemalcn get)ci7:

Chrifliani ^ofmctCU^.

19

fer/ttj

to) ^arralp tDcr^cn m^lt cS^ tvarm aber

Bei) fo(ccr9}?u(lc alle

drenfptcl/^cr^ldc^ema

|cf(ecr&cncfcnmo<3av5)nDtntff(ct)crHarraoni

aufamcngcfamcf/
<)lfovnbcu)C(s{ic

&|tcl)mcmfc[tf?cnt)cjf]a(?/t)ft

3cfcffcn/M^Pc()ttKmc Q)et;ft^ ^cr ab mir i^cmunDette/^fi Dt(5fvcvctfaf?cm ^af^

k ffun^/^1rmne t)nfcr feiner fem ^crr^jcrcr/


il)mmfbalDc{net:Da^>9?au(n)o{rauffr{)im/tt)n2^
I

jm t?in^erre()enfi? ein f?reicb/i?nD ft?u(?e ^c^nir/ ^,^^'"' '*" iwa&eretfame: 93?tcl)et'<tuci)ren)ei(vng?;ei?on //L,
i)e
'

ten 5)?u|1canfen

nictjt^ 3U fe{)en

\\\ x\)i\\

tt>^r^e/

tvanntc nur alle inftrumenta,

j^cren fieficl) fje*


|)a[{5ett

ttauc{)fen/befc6an^enmort)te.i)1a{1) eine:

f?unDl;oittet)ie 9}?utK i^nt^erfe^en^ auf/i?nnJ>

funbfeniwnict)f6tveifer^fc!)enocb{)oie. ^a(t) t>araiiffcrl)ebt(ici)vor^c6aaI^ '^K^rem arc^


gepraf)*et im ^ctl)cn/i)on cpofi^unen/'Jromere/m jpeerpantf c/i)ri tvar al(e<^ fo ntet;(?cr[ic^/a(^ n^of*

te t^er 3\ctnifd)C

epfer ein^ie^en.Sepitecien t)te

Dann Der ^^ofanneit fcanfolam jvcrben/ Da^tvires^ faummodjfeji tleiDcn vncv e^ f cmmcn m ten aal meinem
^!)r
ftcft

K!b|1en ercfnet/i^a

era)f cn

'rtcf

taufenr

^iecl)f (ein / ft^e[ct)C alle

mn

^""'^^'^^
*'^-

ttctif^et ortMiun<5fur|tcl)felb(l Daljer

cSo^cn/D^

ttinMiflj <^enf>(ict) entfef^ef/bi^ <nt?[icl)t>tei^or3e'

r.antensiven i^naben mit

%iM\

g-acfefn in Den
^*'*-

aa{<5etretfcn/i?nt)einerfcl)cnen3"n(^fran^cn/ ^"'^*

)c(

foaujf einem /)crr[tci) vergalten "Jriumpij^cp ^Zt'^^^^' fr jtcl) felb!?cnDaI)ctefa!)ven/ i^orr>e(eucf;-

Sf^'

ier/ni:cJ;gcoauct;te/e6tvere eben Die/ foat^crtm

Chymifche^O^f

tvqMeil^cl)f(t'rtnac^^n^fVhn^a(>(jc[cfc6f/t?nrt^
(tejiu^r an Ht ^aam(\tfii[kt. )tcrcnw nunnuwiejuwt ^i^^^ fn^etn mtf cim @cf)neetvci|Tcn <^(anf?en^

tvnrciubcnDtp){)rcimcr/bte

jilhddt

^cui\{Cl^

angijwn/

wclcc6i^cn lauter

&cib
tva-

fcl}tmn;ci'f/iMibfof[arfa{)e/DiipnJtrficntcl)fJ\crf

M) ^cvtTfC^ (tnfcban^cn.
tcnfi^fT i)Uc{) fo
/

Sie bc\)bt ^mbctx

<m({^ fitlcctjtcre bef(ct* tct. (f halt MC nun mtf tcn In tcn&oM fernen/ i?nD i>cni@tu( a()(jc}uecn 9]c!<5Cf cn ftcb ^or ff)e
iiMCtvcf
:

<^nc lieci)(Iem.S)armijf itir afle

cf cn aujfrjc(?anren/ aber ^clj

von inifctn^^an' K^cr nn fernem ort

<ic6({cbcn.Bteftenunvn^/tt>irjl)r()miDireralIc

vercrcnp/miD
s^//^/.
r^

eJ)r

erblefmn<} evtiicfcn/ faneC

ftc ttiit /;)c(fe(!5er

(limm an aifo sure^ert:

cron<5/ttietn3net)i3f?erj5cr:i

l^ic

aud) fein aller((cb(?e ^rau( /

S)iej()min$!)rentf?t>mran)f/

Sie j)abcn nun mir <3ro|Ter fren>5/


Suft?eranfunflrf5efc()cna(beretf/

^l)un aud) je^em infnt cr^eit/


2i !)r na^ entbieten jeDerseft /

Q.^nn:unfd)envni!)r0/^err2en<^tunW
5).'.^ euc{) {jelaii^ ju ;c^cr

(TunD/

Sviniit j^r tmf^ti JDd)3eit freub/

^irwirDtJ?ermen5t/mitjemanJ>fi?iei5*

cirauff
efancn:

fle

<^berttirt(

f)ctff<c6

mit

mw

i^m

iie*t(eni|ld}<nei3e(/t)nD

bali)

Dflraujfalfoan*

Chrlftiani^XoKttcrm^*

Jt
Trbftt'i9

du 3)?cnfcf) ntt ()tc()cr wr^en brufft


icr ntt vcu orr a fccne ^a^en/

Crl^nf^ltcnmDdjtcmpfin^m ^^kn/ 25nb tt?cr ttitt aller notturff r 5terr/


Jte
ftct) trt

fciccr

fa* Geburt/

Bktvcl |K nun ntt ^knknmS^m/ !a0 jemanD fcp fo gar i?c wegen/, er mit fofct)tt?er Condiiion/

3n ^cm
/arumb

fiiil

^orfft dnffellen t {)cn/

2i5ann er ftd) ntt vor langen jeiten/

3u tiefer ^c^sett tfeet bcrettten*


(teingut J^oftnungf^c^en/

Xlle^gut^jueucfe allen i^erfe^en/

gr e wt fte ta^ tn fo fct)m:er 3ett/


$rtcf) fein

efunten fjakn fo ^tel ieitt/ Me Senfdjen fo t^etwegen/

ap (te j{)r (lirob^ctt nit bewegen/


CnD
tringen
ftcft

an orten ctn/

arm fte ntc!)t beruffen fein/ nun ^k fem ^ub erfauff/ S)a^
t^d[)

(gin cl)alcf mit antern ^n^er Iraiff/

te aber balt) o()n aUe^ v>erf)elen/


Stn reine
/)0cl)5eitl)abenit>ollen/

ttjirt

aujt ten mcrgenten '$:ag/


$trttfie$Mm.
Icictjtlicl)

2(n$|tclnvcrten&crnpkr 5Kag/

a icer

wirb ermeijen/
l^i^b

^^$^6 er ta f)etmbten

i^crgeffen.

Sff J^Hn I cmant> m^ tiefer caar/


!er;l)m nit tarff t>ertrawen gar/

'

2.

Chyiiiifche ^OC^jeff
fcif
:

.'

)cfmcid) ft(1)Kr> fdiiKllmijy cm

S) an <5fcl)tct)t e^ ta(5 er (cn^cr bcit/ c tfl all naD an I)m vidotTcn


]

<5ct) ivcm

tum fein

'mijTcit tio]>nt an/

cn ttirr n\a\\ (v:nif j.m (Siio.k UVit/


Q3ip morgen
foilcr tvcrt?cn frei;/
f

S)cc tap er ntmmer

omm

f;!cr[>et;^>

SS;Ci|;;cn1an^nlrnaH'{5!;mter jl;m/

er i^el; ui feine m S)ienir l){n/


S)er il)m fein fjemad) ivtr
set^^en tl)\xf

Sartn

er Ijctnr fein rnf;

mog t)an/

S)a er ^cr vS3i1<^ mit rubrn erri)arr/


SDic andern

cniT tvtrt tf^in':? fcl)(a|tcn UK^cfjtig f)m/ nemen ()te fr m: <^nn iver tvtDer i?ermc(^cn t\)iu/
S)a0 bell tvtll man i)cn jecsem |)c(fen/

S)emtverbcffer/"rt\?erenr[jfen/

@ ba(t)
Olafen/

fte

^ai5au<;ere^t/ tf;uf

(le

n?iter 9{e^

iHTcnf^Anit)iVrmiKmttfren>t)cnau)fj()renfuf:

taraujfab^tmal;lCMe 'JrcmnKfcr an^efan^jcn 5U


ti?dcl)ei5

rrcl)

manct)cm
:

fdiie fcftivere

eutt(!.en tut

ncmmcn tncgen

|}a[)en f?c alf njtc*

ter^ii(Tcfctbar!)fnau|5jc(elrtef.'Dcci)fefnnu{)'
terfl)cil

ikcbtlcin

^l^cr@cKbcn gcMieben/t?nn&

^att (ictjallivCi^cJrt^^n t^nferenicnuHfellcf.


fo(Ct;er

3^

perturbadon

tjintf U^cl

ItlUi^ticf)

aufjU

fpreci}en'iVri6fcI)merer

tenl;m vnMvMDcrfjnnijen.
tcrt^e;;! ^a(;in beoac^f
/

c^aucfcn/rnD eber^ ^"^ccl^ n?ahfer tr/!}*


^er?Ji\ij3 oucrtvarfof*

5S^^tt^anncK^amf
fic

rcmtt?o[tc/mttfri5eh('tt?tc

vcv^cffr)^nrlHMl5U3tc()eu 3i1) t)attc micl) b(\lb

'^*'*''

^*"

bcfunnen/v-no wcU mtcl) niciticn)i jtcn allc i^m

"^^ '**'^^

mir fut m Dem <Saa[ hiit andern ui^kikw^nnb


mpfancjcnct: 9J?at;(5eif
fciii/
i>i'c(

lieber

Cotitenc ^u-

Dann

^iifijnjfftger fct)l(iWm/rtiit (^cfabr giif

<vn>.;r:en.

^^acbfem nuf)n

einer t)a/^cr'jn^etr

t^n in em cmaci) ( Hbtt it)te tct) natt tiw!)i^ er-*


fii()rn/m etn Cieji^oii fdiiemitediflem {^tfafyctt

leerten- Q3(teben vnfcr neun/v-nD i^ntcr anberit

HJt^^rf(^^mma(6am?1^ct)ttlitmlV3e^^r<ict5e(t

5(ea>ol

in;?f

aber vnferc iU(i)tUiU Dit ^erfaffen/

3it ^ccl) ijaiC' tiiicb einer nm t^er ern,nis^tert Svnaben cmev f ommen/ ein 3r'.^)fe hif(^elmcf
mupc!)<3dn'acl)t/ vneevjllic {cfri^givcbivir
t)^

juMeiben entfvi)I}[en/ ta m'nui^n


feuffiren
|Nrt

bmilUi^t/

i>it et

jet^enan

m HfcnUt
iie(t;t{ln ^i'

folcfce^ tnit

^,

an^e[e<]f/vnt

\\1 al(6

mit vr.feren

^^7//^^/*^'^'^'
^

ivu1)cn/ i)nnb tmjJ 2(vme

tm

(Tuflern <^c[a|Ten:

aften(}al(eret*f? mtDai^ ^BajTer bei)manci)ettl


i)6er

MC ixorb

$u(aurfen/ i>nnD funkte td) micft

felbflebeptvcinen^mfentljalfen.

!dnno6

ivc(

^mnit ju reDeii v^erOorfcn n?orDen/(tc(]e bod) Ht


cbmerr^
(te

mb

iv?a()veii Die

Q3etnibnup femca veten. @() <Sttid f anin?5crltcb <^ettiacl)f / ba^

feiner iUtfffcljnetten/ vtv(tvcnnif]erl^om$?u

fcrin^jen

funMc/nocl) tro|?etmtcl)i)a^/ba|^ ncft


ftci) je(jt

ttivincljem/ t>er

5urru{)be<jeben/fein

(je-

mtinenmif arltet cbmact) bev>or(?un^e/


aber mir einer

voit

einif}eni)'iacfet/all 5?nfer i'evmeiT<^rt^

{)et(

f
34

Chymifche ^OC^Jdt:
iinv3c^

^cittontmabhu^m ^if icbcntftcbinmeineti


fc^)n?crcnc^ancf cn cntfct}licft.^^nn cf;n

t()ct:

fcnfetcbmtcb ^oct)tt>C(^cn^cvml)0
Mifclbtc^ ntr t>id \)uv

S^rt''nlit
fccr

^^^"

'^MUtn/ mcrcoi nun


f)vi(fc Ict)

'prc&

i>cr;t)m,

^cct) njf fnv

rnnofig ^cnfclbm
n?ie id)

tt?a3.i&3e= 5umtf)lt:n:)iidb
f)cnij3art)e>

^ctaucfcfe/

aujf Einern

|)oJ;cn^cr(5n?vUc:25nD fvif^evormireingrctlc^
t)nDnJCifce.'5l}a(.3n^Kfcm'$!)a(/n?arcniclKm*

2i?er

(>!^4>

bT4^*

anDcrcini>nfa3ltcbemen(je 2;>o[cf^/ Deren

icO^itr

nujfD^m jlcrff^inai J^aen

f)atfe/mtt

cemcr an

t'cn^ini!mclcnacf)cncfcrivav.*^a!n()iai5Cdncr

f)ocbc^rim^crniia\Ci;icj[)c|]iinrcnnc4)5in'(mf

t^cr^iDcn. S^jfloaaKrm txn inffrcncm


i

affcir

Rann t^mb/Dcr !)af rc n feiner J^mb tin Sctjc^ rcn/Mmir er l)ic einem t crr cim an^ern fem Sa*
den iibfcfcnitt/ ^^Wldjer luilinnafjebev Der ^r* Den avr/Der tvMr Def?o ci>fa ruy v?nv ft'el c{)ne ru' mor. <So c tann ein l)c{}cn f ain/Du ftd er

Dap|Ta')Dic3:rD

erjirfcrf.

^'tlicbcn geriete/ Dii

l^njljrgiiDen uvct)

ijcl:i|]'en

ivuvDe/ D.i[i|K auff


'

DievgrDen fernen/

ci}c

Der ivafen abcfcl)nirten

lfvmDe.3l^^c.cl)im[>uv^^c(n!)4fteIc1)memenn^'[/

vnDfrca>ef mrd) von tcrcn/ivann einer/ Der

fui}

Um in in\\tm fein^rJ^ctjclr vbe:f)ul>' \c


{k1}l)cvnnrerttci/

fcijanf*

vnnD

nccbeft\>.in}eincrnad)feofi<\ixfnHCl)fluci;7
\

barnei(lcl)mir|Tfi)niim.
n>iinn Der fo
^^"'^^"^
lltl?

jcDcr jeit her)

Dcv^rDen (^eNIr.n/
2i3ieidn^.teriinrt

f<m51cclTennirmeuferen

Chiiftini ^SiofmmU

f!lljc^(!cnnidnen frciv^cnbm/ tvcrte id) vcrt

ctmm meinem mit a;cfrtncTnm t>nt>crfvfjen^(]c(Tofcn/tepii?Ci3cnicl)Crt2?acl)r/i^nD

oAt

i^lHi

nm

}l)m

5ufr!<^cl^Kt^cfcn.

Sackte toch mcmcm ^raum nacI)/V'nt)cr5c!)(t jl'tt incmcm ^^nI^cr/ Der auff"
fcifcti

tix andern

ubcn m^t

la<T;,

S)cr (nUe ce'jhm

ein (jHlff ^i^rhl^^n fkcfcn

^n folftcfii acfpv .IcJ)

til.

Dies.

[>a(b

nun tcr ffcl?^ '5:^\a mi(t<'BrD(ijcti/i?!!

mnt> am ^ol)cn ^mmci ju ?e?ncm ht'oticn^rt ampr tv?i)cr cin^jt'jldf. $^-renucn ncf) anmcau gmcr fmpjfcran dcnQ)vffcn$ucii)cbcu/vim&
ftct) iifl(]icmacf)

$uv inq^iiltion

tufvij^

3unMct)<in

cpwc<^eu i)aun einer luut j^cni atii^cm a'l^a' !uDenaa{fomnten/i\n5 einen finun $tuj (je- ou^^^,^^
fci}I(ttten/ane fte

nun t>nKro

x>.v^^e aeK{)cn/n:a\H'r-

renaiic^ vk(e>iet>n^ cj[t(i;eie/t)<V{hvtn)ntiN


^atjf

pStren ersehm/t^n^iUirlclmdjr

Ji.;fti^3incf

i?nD

ncn

n^dlcf ane fK <]ci>?a ?cf n>:ca\oi aIi.1)c/De' Drtj^ ^^er^ immer i?<flc*'^^|tet/ nit lMit^m\\\^
/

fetm23^t)er(?an^f

vnn^

^er!)o?ffen/ n^ir foftctt

nmi balO
f in

lc(j

cmf? <]ei)en/rnD i>n0 ^te|c^

@pof fftv
nec^
nif

mHi^nnij

fein juK.fj'cn/ t^ae fu (jerfje^eu

ij

56

Chymifche ^CC^jc/f J

ntf aller bin^j^ cntrunncn/ i)nnb ictcbf n(t ^rt

cwr/ ''^ *'*

^<5(Tc(jcfa()rbct?crl)atfcn.Siul{Ct)m|11)nuf)ii

icDcrman ti)iDcr inn famlct fandet


/

man a6cttnai?

flnn?icvcrma(fi?5u'5icmmc(m/vnDtii\f5e^rlaii
cfcn5nfci)la(jcn/i)amcinfcnanrnit mirei/rcii>i

e0aur^C
ct)C6
[;

ftc()

Der

^rmuMam
<>^

piaefennren, n^eH

Dd) mandK^ti

fdjlcf

5)ann c^ ivar atcr|ut> tn

mal ^K cftcrtc ^un^fVatw Dtc l;affc


^Z^r^"^'

cm
fie

S<<i^^i^^(cn@amcfbcfidDct/i?nnrmr nHf)lcru

^offmeif
\

^^^^^ i^mBfjurf tct


^i

2(uiTiI;rcm^aii vf /vu rc

rHi/t>(?tiji.

nmcnicrbcrf ran/tvdd)cr |k

tjcffltcf) atetcr:

rtuff^K-Go.i().unlfcl)fcrJ'a^ncr/il)Clcl)Cd[
3[eicbnt)vc()f

n?cfcrt.o ba(^ Die

imt>^>cf / tvte fic <?cflcucr c^e^ nu^n t?m agcfprtinfjm/

cl)f flc^feicboui^n^ fjcfanc^cncn ^cr/tMinniic


(Tc rn^ b^^^^^I^/ r<^'3^ P^ mit tt?cniV} a^cvtcn: a^etver ctlict) ]\)x Sicnbt (Vfaiinbf / hif lo.f!

r^em

humlL

^'{)tt^^^^'

cflvanfjcr J5crr<]cfal!en/t^tiMiMl(
lalfcn.

ceJ

cucf)

and) ^cnicf^ n

35p.nD

meinem I>ibif/
?)af?u Did)

cv(tc()r/ (acficr fIc

mtd) irt vno fprict-f; i()


n?tc flc

aud) mucr u<^ 3cd) lc<jcbcn? 2id) metn(tu^afrc)]Did) fo fdneruj?; minvclcbm

Worten
()ci(] fic

(te

mir

^te ?iiir^en

vter (]ctr:ebcn 5^uu\uif

vn) aiiffloicn/

vnnr 5n)ammcn f nfr Icn/


)c(:kii

(tuet)

nn ein

cul; (?cl[en/^a n?ir McOlsir; tvcl


j^i^fc iTe:

fimDfcn/t'ann
tihraau.
rea,

S0 fan j()ncnncd) KiTcr


I;ic2 Ic,

cr^cf)cn

&uin CTncmvenrciTcncn/fcncd)

Ma(!el)f.^ntcv ^c)Tenlrirf ^(c9L9i1f^ fo


i)m<^cttercrt/ miffcn

i^.mj? f?M(^

m rem tial aujt(icl??r.cff/


K-^

mid) ein f (eine ^itfcUin mit xc^Hn\ (cumcr

Chriftiani 3tofmcrcfl$

f?nn^ cm srnidcfc ^rcg ^ir(^uff i>icr f kinc hafcn" ta^:^ntUcbi <^rcffcabcr ^cfont<r^. ^nb tva*
:

muK''cC^<{vtcbt3Ui()i'er^roporfjfofcbmcr/tng
e^ f cai 3)?ciiftt glaubcn/noct) kgrciffcn fan, (S^
^tlfrcabcrie^crc()vuntfcl)tcrncbcll einem blop
fen.cl7tvci
f

ein f?arcf cntricf/tic

|te

Denn narf)

^"^^^^^^"^

J)er5al)I^ev(^en)lcl)ftn7. voften 3Cf()eilt/i?nn

,migtcOcr^ctfe einen SU feinem cwict emnj)*


!(et:

i?nnDraraujtn)iberauff if;rcnl?cf)en

'5f}rort
c^e*

gefpnin<]en.

@o bvilD

fic

nu^n |l)r Cererenr,

tJ)an/fiin,af ftcalfo

nat ftarcfcr (TtmcinjureDcm ^cr tneinc)ta{cr@iuien f^c()t/


bocb bavi?cn mif rcj^m vruajf/

vct't

S)er
2^n?>

tvirr
|7ct)
it

von uicnntltct) vcrlacbf.


nnl)n.3tbrt!i ^ni(lkrS)rt:'en/

93cr

tcci) nit cntcl;!ct

merken/

25nD

flin(i[er^ocl)

mur^rc)Tcmpracbf
V)crliict)f.

S)cr tvtrt von mcntfilid)

%^ev ou

einer /)ocl)5eir balt> erfct^einf/

^n^
S)er

i|?

Dcd) nicmal ivcrDen (gemeint/

25n^ fcmmcf Docb mtt (^rcpempracbr/


xxv^x i?on

menniglid)

i)erlact)f/

SbermmmiffDiefc^agtvirtl^ctgen/ te etvicftt i!)n bann m( werben tt^igen/


2>nbfc!)rf al0ba(D nauff ba? efra(l)t/

oK \m von menni^lic ^tUicr


<? balb bte 3nafrawanpaerebfjf)ei(fef ber ^UvibcnemerieDen feiner orbnun^ naS fleHen/

pow^^r^-.. tur Arttfi'


f^^-

Chymifche S^Oi^'^tlV

pc

crjllicj) iJc^eit

Dir 3i^nfifranjcn ein tt^cni^ 3c*

nctcti^f^mnaci) mir aficni fernem fiatltitai ^ti*


fcit/auff.^e(fr(^en:

.minff

IctVr

krfTcrfem
mmM(tcl)^
(jin"

cn}(c?)r aufTf^eJef^f /bcp ivc[tf)e er mif


Dertvi;Dcnibe()arref.
N

2(l)crt'a|j(ctf?etvurDcj()m

5uf-t5Vfr/ mufTcalfo

mi'f-tocrbcmHmup

fiaa jel(?|tcncrbmiiter'tie l^ann vTiict;Deui()2ensu


((:|Jl^''eJacn<5en^^acfcn/nod)n?ur^c^cr<3U(c^el)^
2.;Kct)fer,

i>r,^eMln^cn/rnn^rer<>.(Korri^ber<;ebc^. 3fu|f
j(;n fatn aber cfn itevfei

Da^er/Der trarr

(loffj

auff

04^.

5.

Hc^:^^aa::SrtMtetlercnirol5 tief ^5ucf)iMitec

l)cmiXcef i>me/mci!Ucr/ e^l\5^r^cif)rr:mf


Icn.^ilMc er a[>er tantti
i)aj5

fcl;*

rttr @cn?;ct)i erleide

moii;en.v3i i^n[\irm|)m>i(^ {)inmift<^efcl)(ini;f mnr


be/j!;rr.uncb fein Q3uci) imfd/rccfeaenrpfallcn/

iM$$c^-

fi^naenaiIc<ScfOatcn(5njiilacbcn/iniDn?irfcrDer
^9voff(tcI"nnDcnt)be2[ifert:@c<jicnii0nod)f(:'^.
i^erloct/t vnD i^cfati*

eben jtepfern(^ie rtlfe fvof (1^)

4.cvir
?r^6^r//Br.
*^*

cn tvorben.^)7ad)

\>H\i\\ f inf ein furrj5)ainlin/

^jj^^ ctn Jvei)fer t>af)er/ harte ein U<\\\f^

brunt

^arrliii/Derf?encff]c^naci)f^civo()nUcr}crDvcv*c*
i*en<7

^ind) auf: S^af] e2

fic!)

\^ f?tintf(>i|^t (U"(/alrc/

tajhni) bcc^unrf r/ivan ncct) mcf)rcn?Kt)f tJcr* l)anDcn tv^ren/ ermirDefte aufbaften: @;\3eit
r.-v

ft?c(c^em

fift) i^or jl)n<

tann Die^un^jfjatv fdinell anf^dlautc/ ^enet<j(/i)nb ein rot)f ^S^ametm Dvocf

anjkheialTen. Sntiici) and) emiorber$tDd<5 Dere

ftc^ie(anfifDem<Stul|)atte/6micb<t/vnDnufck 'Jrappcn

trappen j5tc@fuf0f)cifcnnt^erftCtt.QK(ec? nun ncidj tkfcm mbtxn kir)fan i Jvontgcn nt)


JDcmnt3an<5en/iverejulan(35ncvic()Un/alIcirt

f (UHCb tnictnelcf

nit laifcn

^(^i5 ft>cni.^

mt

fol*

cbcii()cf)cnJ)eupfa*n3cBitebcnQiUctt5cl|tcl) fn-

f?en maiut ferne vi Uijcat ivibcr

mcm ^c:!}#n nn

;?ie(cn5cfun^c^.mcrmoc^^tp41ugJ;alfcu/^cr
bev f unbtcit aU rechter perfcdion fernen.
"Stbct

au jebcm

bem e^ (^cfeljlef/tviaitc ron ren 9v^ tf cn


^^^(^ t)cm auc
bte

|)efffr^ ^e(act)et

aiq fuion
c:<^iii>

l>krDlel^cm2(^cl/@cIel;vfc t)nnD anDcie

gcn/^nD

&ei)

jedem @ran bf/et t^ann einer /

er

ma

att)en/3umel)ruialcnal:er<|ar fenKriiifl crfunDc

ft^crben.3(^ ^^ cnr(ici) and) anDte frottten .Ocrreu


ianbtBetrief^ern/

^nD Lapidcm

Spita^a

ii

nuv

^''

'

ct)en^e^ecfernfcmcn.)iett;ur^cnnl(ffo(cf:>ei3e^

fpdf auf Me

irt<3

gefielt /^5

mi fc(bf?e tn melneiei^

J?erQ5auc() ^or lacf)en n^clt 5eifprtn<^en/fc f cndte

uci)He3efan(;enefeibf?ent'a0[viccnmtfia((cm

S)ann

t>a

funiJfecr nK!)n[)ef( teg ern|?cn

e*

ricl)f0mreltl?avtfen/i^n^ern n)nr^cn

m ^Vif*

fcl)eniMib(5ei|lc(n tuender 9^:1^3 f]^fcl}nii|Tcn/irn

fu anderen cfanienen/jcDccl)
iXftt^cfn^'rf.

bc^)

cbubreni^er

ent

a(fo

^cn

f (3vc|]"em Ortup'

fen f votwvx (U*bi<c&en/Do^ jc mtcp jljre ji^l ju et> ftfnenfcl)ame/cocl)VDrcn 1)o1k ^pcrfcnen micf) NohtUs'ni^^

tfirmucr/ tvictvcl man enun

ri>!c c

en anDernmit ^'^''^
'''''*^*''.

|
'

((imetin^(ct)Dvnntiorbccv5iftcr:^<tec{)rf.

t>olienDef

^^tfitnn Dte inquificoni nun mel)r acr.* tn^i seivefea/aud; niemand mct)i au t ^cr
fcuar/

40

ChymifchCv^o^Sert;
%x{t ctirlkft

fdfCrt/ ^imiivtr virmc (^cfurUtc

hm

S^m'tHfim^ Ux ^auptlcut einer l)crfnr i?M

fpncbt: .^*ra\t?(m/ tvann c^ . <;cfaili^/ tvcue man Dtcfc avmc COtVnfccn/ tvcicc j()vea
l*m>cr(?an^crfcnt/c()neJ()r<^c^l{)r mid; iiul;r nit
i\\\\

attt>KSBa<^(lc()cn

(vi|)cn.

Qb ^ccl) eraM^
ti?ar td)

recbt *>nm' i{ncn tvcrc Mcrcvf^


feit

in (^tc*

9}o()ren/

tmm

tu

mctncm

Srcui^ n^nr

M^

nuf)nnK()rmctn'5r''(]/ t)aptc{)nit ninrfc

10 irt

fcl)iUit)m(?eJ)en/oDer ijon Der ^Bvi^^gcpcutfcfcf


ivcrtJctt.

annmirjtveiifcItnif/^iVtd ttr^c^|tc ft>crcn jcljen

ftnc^enen tvun^^c<en /

^\h)t
C6 Dt^

Ux) X}\\^

m Dem aaf^eblteben:
;

?>'Jc.cb tvet(

3unafraivbavtlit5f/mu|l}(e^fan/v^nnt)tviirDert
tvir aufeclcft / micj) etner
ge(Tel!t

nad) i emantcu; uuff


mc()re^tl;crf?

tvict^cl es niu^it

nifg*
|te
^e^-

(n<^en/tvurDc)|rert)C(t tvcDer<?e[av(>tnc*
vf au-

epeiitfcljf/fonDcrnmit frieden au)f eine \vi

Pelf. 9}icmcfviar(>r.^r;. Dorev{):cff ilci/fuut*

lict)/DtK4cnvnn )?cnn!<^l'ci)cn/fcnDcv({Ci> a*

krDcm/)<^upmian/fouicrbcffcn/<jcfrckcfcr/
t^nD^^uDcr3unafiaivenBeivcl)nlic{)cl)r jf)m
crjcv ttuiDe. "Dkcbjljmanfcijcnal^evmal
pu>' ()tnm:f|'*
ja^cit

3*

^"^^^^ "^^^*

Der 2icr/fc ( a(

ic

rimmiif{trcrnujtY^^tretfcn/|tf)ctnilcbtrictne
feli/fndbcrctf inn fernem iimmefDiii^efeffcn/

freunDrdct/rnDiclet Dte3un^,fiMiv felif eii ctu


ft>eni3:9]aci) Dem
tet; [)ei|Termicb
|)cn.
icl) nkr <tuff aiicfjen^icfit bef;avDk 3un(?fram niu actvalt auirjte*

S)ef n?e<3e!t noc j.Q)?iimi

m ia^ anDer

tl)eil

i'^t^maae^aner/lpod&md^lf^i'^ermocbt

^e''

Chriftiani9lofcnCfCg*

4^
tjT^?,

n)cgcttk(^ ^cr ^mkn einer ai!ffgc(?ant>en/ wt>


t>bcv(mu5cfct)vicn/&rrift$/t'<tmnff fcran^crgc :<r

^nf tt?omf :o la(l jl)m fein Stcvl;cit gcltcn/tvcl" *^ Me Sungfran? vergnnet : init)nacb t'cni tc

p^^^^^;/;-.
''

mit sibvii^in Gcvemcntcn aufecncnimcn ^^,^ tccxHn/wixtf mit He ivn^I ^c^^ebcn/ etncn ^^e* fan^enen / mr nitr geftcl / suertofen. ef*
.

lieen tct)mict)nit (ans BefcmKn/imt> Den afcn

''

rl^^"''

cberDannba(D{op3e(a|Ten/t?nD auvu;^ mtf ffen


(f)ren <jcfet tvorDen.

QSBtenunDer(etf7c.'aic

<iu{f<5e(Idt wotDc/bie getvtcf)t)f)m

akr $u fcf-mcr
metncvo ^utorra. (genommen/ [^mfuam ivtmben ba'D '^;^**/' r/r*

n?ortjen/fi^et iniDer De^ bte 3un(]fi\nv

fen/Dteicf)i^cnt)em Jp;;^tm^te J^mit)


i)eive<t,en fie t?tefelbe

Durd)

jljren

DonnurneDt<}6ese{)n:S)teiCi)i{)rnjilIi3 vber^ ^''^


fct)(cf f .

2)nn t(l aljo Mefev erflc Adus vmb $c{)cn


/

23f)vvov9)?ttfii(^ abfolviert ivcrt?en

t-e^ivcf^en uorai^.

nian abermal angcfan<jen5u'^rcmniefen.

^el*

^^?*/,

cl}<^iV!rOccl)noci) ^cr5dtmtfcl)en fnten 2}u-

^erh'^mnjlcn

^Ie 9ict(cn

mutt)ren ^efan^jenen
;C)aranff

aWrefrcn/vnD<tne0ml;et(^crtvarten.
fe^f/\?nni>iHMu^cr3nnf|fraiven
^er ()an^cifiivscl>i!tcn/vnnD
J5er

tinut'et)ev9vail)vcntenr.flbcrf!envnbvnbe*

aU

pu-efiiientin

bciw/SetvoU je*
ftcj}

/^'>'i

fem mciniuifj ebt^n/n^eifcn

mit Ten

(jefan^

^^!^'r*'

encnjui^cr()a(fi, 53{ecr(Temc(nungn?ui7man

folfe(tca[Ic^o^ten/fcccenKn!)arttcr/taiin tcn r<>/*;i^

mHxxi

2(l ivclce ffd)

mm Mc
^

(autcve

^ontt^
|k
^,c*

ttcnen murn>i(ln3 ctnrjcfuit. 2(nt)cre

troltf n

fauaenbvta(ren/tvckt^6leit)etJiveoev4)erprgeri.

d^ntin

41
dentiti nocft

Chymifche ^OC^Jdt:
mir ^cftcf (?nM!\1) war ^ureft ci'ncit meinen
furneme JDerren tvcren mtf
gefiirr fverben.

JKcl}^cr/^mtcerIcci3t/ einen gnvfTen/


5

efelIenmt^micl)^iefcl^cl)^#l<Jcbtacl)^ S?
folten eifltd)/ t\?a^

iefceiten^cit

aup ^emScblej]

nDcre f cnf e man eft\?oe fpottlicber^J tiin^Hf fnf) lenr^ic feite mmt au!]$te()en/lMi nacf cnb ianifm lajfen. tewcr&fen mit rmen^dfefn ober l)un^ ten t)inanp i^cmtoa^ fid) ^cflcai tt?il(t<^ ej^jcbert/ folte man c!)n alle enfi^clt nu jtc()cn (a (Ten nN
:

m^^^>il%en/vn^^^e|lc in ^e* t|!evt<ter SRa(jett fo ini(3eburl(Cl) v>crf)a(f en/aniei&


lid) aber
<]ia:

Me

!Dnl) icbctt
i)iefe

nad) ic&e^ verit>ircf cn (Irajten. 33nnt) meinnn<| (^ifiti ^er 3un(?frart>cn rvcl/tmnt) aucb noc jum
/z.
33f)i:
)S(liU(X(^ cffcn

l&e()ic(tbie Dberl;an^:n?ur^ejl)*irc

t>krp;uj5 ein

i)evnm:QBeicc^)f)iu

t>a(^an3Ciei(|(/

ta^

!Sv(|)eil

aberauff

nacftmiffa^ an\^<^tfd}obm tvor^en.^icmifnaltl

tevSenat ein (Sn^.^nn^ ^erfntficl) (3(e(Ct)n?o(


t)ie

^nni]frvim fampr ^en if;ria,en an j()r <]etro()n'


aber ivur^e t er berjTe ?ift1) in

(id) ort /t?nt>

tem

Saalciji.'Cbcnnm

bi(t ii?ir n>olfenfofi'ir<iufne'

mcn
Zii

bi(]

tcr(}anDclolkni>an^''jertcl)f ivm'De:

t>an fcKcn roir

(jefiirt

ircrrenimif tve(ci)cn

jumJ^.Q^iaufujam yfr^raut n>ir vni> bann t)er|eif

Tf^ndtHm, tvii^avivdfcatailcn. 93n^cr^ejjn>ur^en^ie<Je'

fangcnc nnci}cr tn Den (5aaf ^icbMcfAninD jeDer


feinem (TanDigcmc^
befcljicn
fiel)

(jefc.^f.

QSmbe
Dann

aud)jl;aen
(^cftcrn be*

etjvaa ;/u1)fyewi

fd)c!)cniUvcvl)altcn:^'\ie(d}CsDod)feine^t>e:bie'

teu0 beDcr[ft/i)nn;()nen tvar vie ^feiff o^ne t)a^ tn

Chriftiani ^t^fmcttU^.

4?
su itc^

f(^tticic()(cn n?iilcn/

fonbivn

^f'r ttavt)Cit

i)i^ fccf li* fairen/

fnen

am

ba^ ftc^^cmctnisltd) t)c>f)< pet' befTcn^eiCujltiifold) t?nrct{)tiffcn vn^


^}tUd)m^ttC'nt)ttni'K iVcmiff^

fcb(cct)r/ jcDcft

itarfevnocl) ntr fe^en:i>n^a&cr luarcnfteftc&rbav


tvcId)e^mi(})bann()oc{)(tct)ctfrctt?ct.

Mmiyim
i;//^//,

Srnnickn

aber ob i)n^ n>c( ba^ (ucf

<rho()Cf / (tctfcntvir

^#^^.

t)n^toct)ntr nic()r <^f^an^cvebc^^ncft'n/ fon^ct

fpracefcnmtf Den andern


evi? {xibcn/ c^ rowxU fo

\>r\t

\)U\]m^Kt\n<^Mt
nti^fc^taacn/

i?be( nit

t>h fte

mm wol Da^ '^xt\)i\{ i>on


vn^Dod)

i^t^^

^crn

()ctf cti

<vf<il)ren/ xcax C0

fc|)arretn<jcbimt)cn/

t>af,a$Hmt ^crf^fe i?ct(dutcn iaiTen.-^^cctro^ Pen vovc fte fo <5ut m'r fun^tcu / ?vnncfen ancft nttt j^ncn/ ob fte boc ber^ein mecl)te fvo*(ici)er
macl)en.
nicf bebecfr/

^nfer^afcInnu^mittoremSanv mir laurer bern t)nnt)u(t)inett

^rohoru
**'*^^'^^^-

^rincf 5efct)irrcii

e(cl)e bann Die an* befcpf. Dern mit y^eranrnberun^ i^nD^roffemfctjmer^en

<jefc()en. Ort; itiv (iber vnie

jvnaben

l)crein/ t>nD i?ere^ren

(^%imi f onnncnf bei)c Den De^ Q5vauf rt"

^^^^^^^^

gam^tvci^eniet^em Die u(Dm25[tef5/ mir einem

rJT#**

jTie^enDeu 4cn?cn: mttbeiKrcn/a^ir tvclten Mefef^ /,. be i>bev D<^ ^iifel anfjatcn/ vnD tcg iJrDensTDcn

9)f.\?ns

jeij

fd)enrfct balD aiicfe mit ebilvli*

^er Solennicet Confimiieren tV>mDe/ }rputario


i?nDJ(nIt3feif^cbur(ic^eriveif-cr!)alren/fom;

mit

()ccl)j1er

i?nDei't{)enl(jfcffan5cncmmen/DnD

t?erf|>rocen/

ae^ tvae fcuur JJTaje jret tcurDe kUebvu

^4
I)

Chymifche ^O^itiU
tt?ir cr=?

Ute DcrStVfJxHflb einen ^^c{/^atmncn

tmU&jiom mntmfimwD
villetct)f jiir

bwi)vt ich fonf^cu

tiictnettloctmnfcbt5tbc2^e(en/fomirmefol(i)c^
J5cffavr/tt?(*crDocbn?iC)Ct: Da? 4.

etvid)t/(3Cbcurctn?urbc.

^ctlmmvnfer'ita*
^er

et iition (\a\- fiatlith fi\^^fcn ivtr

jtnabcn

ma

ch n? nicf)f
in

c\'Uuiht

mvc mfcnx 5'rcunt)cn vnnD

kfan^(cn^cfc!5Ct^ (\fm 5u}cicfcn/t)cr^ Denn bc^cncf en ^^ejOi^cn/tcpiDcc^cn /c^cr feinem

Um

l)efan^fcn tddjUd) ^urcb btcS)icncr aiiLtefcticf r/

tercn fic Doci) ^Mnen


felb(!enbnn(jen/

<^efel;en/

i?nn^ tveil
tcl)

fie ntcljt

<^euni(jt/Wiif)crefiffenie/ tvcffc

einem etwaj^

foMb

id) ai-eranff^cflanDen/

n)ar mir fd}on^evS3Ienet einer auffL>ei\Oauben/

mtt \?ermelrunfj/er trclt mtcb freunMict) (jew^arnet^abenf^i1nntt)afo(c1)e^ Der j^naben einer ()er'
ti<^^\^bcn^ tiHT e3 fr e>en jxoji^fommen/tvei-'
cfceg

nur

tKifKtct) i?be( erft1}o(Tcn/ tueites? aber

mcmanDa(5 er (^emercf ct/(|cDencfe er mic ntd)e


6uiHTr[>ircn/rc{fc aber ff'rh^n fcf?

DvDen^tvur*
i^,cfct5r/Dav3

t'e.be|Tcvnuicl)(ncmmcn

)i:f

meldten QBortcti
u1)

tcrSicncr ni.cl) micb inn lanacv


nmii]
/

ivavlicl)
^cif

Dcrmajlcn

an}f

meinem jTul faummel)t:

^crcijt:Q)eMncftc mid) Do<1) Der<jctreivcn^i5ai>


fc i^uf

^^a(5 ^ariUl)f fvUK^ef


fcn
ii^iv

mtrm ci;! viinD fct)recfcn einjtcf. nun an ju Srommeten/Def


tvu* n?u}Ten n^cl/ Dj

fcbcn .;eivc(;nef/ Dann

e^Mc
(?ef

3">^*jf^^^i'^"^^^/ Def'rvefitentvir
iii

i^m ivn^

|k

envf fal;en;Dkfor,inief

nnn mir a.ewol;n-

Udjn ^pf.\muV2(uff |l;vun l;cf)cnee|fcl 4^af)cr/ vno

Chriftiani3vDprttC!f^^
i)hbitnrDtj()ri)nt)emeinm

4f
t)ol)c!r

^mUw <in
:

guiDKrccJ)cr/

^oit aiiDcrn nbcr

em ^crga^

ttienfmpacentvorf]Cfra(3m

5[\3tet)icmmi?ttt

c}[el^un(?(icl) ^fcfttvim^^n/

mmmcfftebm
(j^^ixoha^
^*^''^tt?tr

^ccvU t^on Dem j^iiabcn/vnD krlfffcrr Dcnfc(6t' ^cn^onDcjRcma^mccn/ mtf wmcl^un<}er

mt \>m \>m fetner 9)J (^cbracfct/ t)tinb fo(f cn


^ca(^t)cefcI(Tunt)t>ic
lieb

Umm (S{)ren m f;evumb 3e()cn (a|Tcn,2{ufD;efe^


grnmai)n@oIbter<
i

geoiTcn.Sk ^at re in Der JD^tnD em rctcepie^ genDc0$55nfcm/Defme(jen td) etrDa^rmart^er^ Ctmncfm/a(^t)em^cplucf6'^^iCfnuntt^:()t;

nn^fam befanM
3un<jfriitt>
(Rietet)

wcrDert

anir

akr

t)ie

mitbcr^ulMU ^^^J^^^ ^>((ct>nr) iott)cn (jc^teret/tarmip u1) t^crmcrcf r/ ^'^^/^'i^ ^a^ fie Dillctcbt Dep i)r^en0 praefidentin ft?rDe ^ v ^"^
fo ^ol rtf0 n?ir

fcm.S)cptve^enmfte^cfraf?t/ane^cci)^er >r*
ten^cnenttt?urt)e
tt?crncct)ntcl)f

/
*

-^^
^,,V

mit bcn Scfiinfiencn m^mijt tvcrDc. S)c{Stve>* cn jl)ncn (<cb nc^ tic ^u^en (}e{)alren a^crent
vnnt)iVii^(in;e(io

()af |tct)n^<iCvinttt5orfef/c

folctjesjmrcfnen/biNc

facti

vn0 bcfdKtjcn/ fu)nurj!)nc!i

|uni 2injTctj vnnt) ricmu(3/a>tctt;ole^nc(i)fui?

ni^f^c^cntcr'Sljrkrcnnjivfiettcrfirtjurect)''
ncn.
J)iemif em^fren^^
nru^ern
elften
tu* Da^ ^"^atau un Dem ^^fZZtf Juuben/m an?ev tf)C{( t>nDcrfccicDcn:Dem

(;auffcn it^urDC

Dp patent Dn^sfoj)^
'

acf)fov!eIvcre(cfcn:

iff^^.''*
tts.

@te feilen bcfcnnm/ Dap fu f.i(fcj)cn evDicf)ten


55riCl}c:n5ii Icaljflitt j]ea,lanbf/i{)nen

fdbjTdnu

iDK( aiiscmcjren/rnc* affo

mDipSc^lcp fcmmen/

4(5

ChymirchcJ^CC^jeftt
5cc{)

l><\m f?e
^paihtisX
'

ntcmafcn Ocnijff tvctt c

'SBet'e ditdt
(ictvcf?/ttcfj|

^''^^^cfttDcr

mclncrthcif ^?cr()an^m

B-f^^^ /)cvrl(d)cv<u(d'Cn/fo()etfCiinch
iinDcrnoitff(U"I)iMCbf/i?ni\Dm)olcl)

einer
tn:..^

Spott

^cl)an^ac|fccft/n;n*cu^iTtvc3cnt\?nr!)eln5im'

511^cld}cs

jic t'iin

^cmuft(id^6cf(1n6f/t^n^ ^te
.*

J^anO
;

ijar.^cliectcn

DaMu^yccnanDcrn

Circaj^

JSpJ'f^'iMl^!)Kn^urcbi^onif5(ic^e<2:f;r

bei)

5)?anmfjl(c

f^*^
^
^

9<fct)ma(crt,(gc >ufTcn

fte ftjcte

c-fdofct-t^crfa'

(if^a iDn^pfalf igfeil ntt

t>cvf(t;oncf/

fonDcnt

fd)trtclbcn4an&tMiDicut5ukfiic(icac&niiic1)f/

o-aHtnnnnuljrrtm'iafi /niUa^ae ^ptacncfcii

l^cJn (jcrncnu'n

9)uin rcrflcuich/ feiten


jlc

Dctcivc'*

gen

l'f

fcnn<n/t^^

t^ititliiH tHxvoU^iWi
iafcrVi:uD^<5i.hvnti'cren/

im^UuU^a
t\?c(cl;C

\?ci^icnt / t>ap ju vciu-cc (ut ci OJicnfdn!!

flb^efCiiiArt/

ChrifianiOtormm^

A-7

^cxn/bicmi^naHt

nidjt alle

Dtc^iiijfrait)

fd6(!eii tcn'^trgcrrcaHt

mt

gcfctjttjorcn/ fou*

ticmucd)t)ie anbei ^art!>'i)J)cjtaeii)berpe^cf^


t>o6(tc{){)mDcrrag ^k(^t ^cfiil;rf tvor^en:()vlbcrt
'^1

fti?jjn:i|Tv'nYnfvia 5UDcrf)utrcn/enf(ic()fo(c{)e^ttiit

fdjitt.rcn b^famcr

i^hdd foi; ^

wubm fuv^c^
cihtnafm Excuti^

bracljf/ tva5t)t^r{mKnbcfcv()eivrvcrej(;nmntr

jnar']j?cm juv^rmcrcfcn :!t)aim

n-ctf

Im .Ocrrcrt

in ^vr5 'Sri>loj?

fcmmcn it o;'cn/aucft

J).'et'umbcncjrcfiQ3c[ti>arprcl:.en/|)ctfc jcJ:craac

CalbcuiriH^rSlufjv'nfoiveitgcbracfctiSa^e^iv

bcrntfcmtf)c^cfcm(ic)|rf$ crac^^tm^fm'C

mi'ral$D^e J3;vtrrnmwitfi:2i(^n?c(c!)e
ti^
Cftcr

;^*

1*

tJi;r|TaD^ fcitc^ca^efcn fcin/Oa

t^^i

imx\)iXii
(f c|^ir

|1

!;cK!n fernen f oncn/anirbc er

n vm fcl)(c(^
t>&cr

tC0 ^cn?jn0 triilc/mif jne/mif ^^ grcfler


bie 3)?uumi<|cfTtc5cn
fc
|)ciijf((;

fcm-So

n?crcn;r^^ucl)r
rccr
fict)

aufecfanfff a^cr^cn/ t)a6

m*

tcrjlnirnmnfommu'ni

fokficn bemi>3 anfann?a!-n

gen mf!|Tcn:v2;{Cfc:t;cftteniiud)

man

recf^^

n^Oifein-f iKiicn/eit {^\\%c\xi ;ncn/a(i5

Mc ocn

J^er*

rena>!eS)(?ticrn aelurf/ anif/f)r etnbfe^

beef)-

ren

ar

cm

iO?it'^^nt)(nn3

etfun^cnneitim
^

SOiif folcbcn
fiel)

rnD t(nUetui5i5crun/teclfenfte
^^dti^nrlejl^ncn-'a* r^eanr^
.

cutfctiiiC'r^cn.

njcrfct X.iSi.Ki; v^ntfcbfcffsn cide t?nD jeie 3u|Traf*


feii/D^cf;

^^ ^^*''''**

einen Jcvrir al

Uw ancem. ^ann tpag

ChymifcheJ^O^icrt

i)onif)ttcnfur<^ebmdKtcir&c/fci)eg(cic()ttJcfjitfrJ

nicfef 3vir gcfcfecncf ( fdn:S)ic abe^ mo^^cn

fTcft

ivofjUm^cDt
tviKcn

rfiftcn/f ttiiurdlUltcb ftd)

angc"

l>offcn/!rnnDctn)an Diivcrf^ctiM^je n)tc^crf(>rdt


\)it\\\\)\i.

3f cm t)tc mit faifdjcn ^ni^lm


^enn
f(d)c a!Ic aii0 jrcuc

iv.93?.vcrlcBct/>ic
D/flr

de

snm ctifff/mtD Q9uchn 511 i^bcr^^imcn.


J^icrnDci:cr()Ubpcl}bci;vtc(m cincrbiinjitid)
faf^cn/5i5cincrt i)n^

Scnttntta%

gleljen/ irren i^nDgu^^

tullen/a^clcbc^ r?cc<tnc6nir ^cljtm mof^cn:

vn

mm^cvr mic6fef)r /
fc|Tan^r^iiffrt<j

n?tc

ftc?)

bocb

Mc
l^a

3un5fi'a\\>

fnbrc cvf)a[fcn/

^ocf)jl)rC^
i)icl

!cnorn(5alkn(aM'cmc(im^mc(;rm()cil
'

IciD^

teeutid

i>ni^{i?tm'fctanct()an) Die 2(m;criVbcrrvib/iniJ)

Jen cfttU- 5nm:r[ctDcnbcn?C(;r:!ami|tc fmt^r brJD j(^!reu iinabenab:)(jr brachte mirfia;anc itiu'ffwf
ftcb t)cnr bei) t'c:53a(j ciUfyCfTclIr:

fo!}Un/ K^'ii bcn fernen

511 flcj)

Mcfcn aniroc Be* ncnimen/ iMin

in ji^rcn avo jfeii avrr en/tn orcenItct?cr prc cctTi''

ten^e/jiifrih'eit

en,'DaMflit)e^em.Sun|er mit einem (>efan<^ncit vi Denn icDcr Den fdncn fd^


erltiii^

<^rtlfa)erfenf/Dvt?icm?cbiHtti)imv'crr.Si:nnir^

De aber <mct) mcinem(|c(]rif]tcnSompanen


bcf
sfeAtotei

hinaunn ccnvn tf en i^ncbimDen siti^cfjen/

inm^ ter 2.">rt!)el Execucion bev 5utucf)ncn- @0 6alD nun jeDerman !){nati{5 fornen/fu^roini^cf fic
Dte3nH^fratvan|jjl)rcmSrnlA^nDbe(;eI;rcrivi!:
ivolren
aiict)

aurf Den 'Jrappen (Va;T|nicn/rr.b bei)

i)ci^*rfhc'.Ier?'(i)ctncn :^13:lcbeF ivtr nitctrei-*

ert/lonDerliellenaac^ aujt"Dcm'<tfu^( cl)n tcd

Chriftiani ^oUnmU.

49

m^\>^i):t^ befo()[cn ) ikl)n/ vnD fnf)rcn in t?nf^rnt

6d)tr if c? aiijf t cm (ul l)man^/we{(tfer fr |tc 'elbfl fc. fiinfft (^an^cn / a(^ tvtr im iu(T(fu^rcrcn/ ?:i5 ivt a(fom Den vivrcnfommcn/ batvir fam^
tticiultci)

ab^e(?mie>m tefci'

ar

tvr nid&t

^^'*'*

fonDerlict) 5kr(tct)/flKcm ^cftd

fo crDcndcb^^cfc^.f ivarcn/ fcnf!cn

f 6|IIict)cr

mir Da^ tu ^^um Ik^tau) ein ^^t'onnc Darinnen / mit tt?imt)er&ar(t'

jcl^amm cfr in funfftt^em^Sucft ^uthorpro ^cDcncfen m{\) ^^ejterer. 3" Mefem arten war *'////' ^//ii
ct)en Q5i{D(rn/ t?nD infcriptiontn, nnct)

geicl)en(Dcren idjmll

cm !)u{Hcrinauf?auffj^cmac6r/mif fcbcncnge* malten SJccf enin "cxxih^tn^u, <?^ tvaren aber 4


aiiavbereinanDergemacfcetrNrerlTett^arJ^er^
lict)er

^^'*'.

Dann Der anDer fetner/ iniDDepive^^en mtf cim wei^ bafferen 35m^l)an(5 bcDccfr. 2((fo Da^ tt?ir Damafen nocb nidjr u?i|Tm f unDten / tver Dar^ vnDerriHUc. S)eranDrttjarkcr/vnD t^nbeDecft: S>tckfftenaivenn?aren abermal mit rct()emi?ni>
blatvcn) affer beDecft:

oljalDtvirnunsuDem
Die^nnfrait) na*
l)cjff i3

crufl
cf eu

fommen/

net)<^ef ftc^

|)enc SU Der(rDen/ Dcf weaen wir

erfcftr*

^M^

S)ann tvtr f unDren Uict)t(ic6 erachten/ Deir i>no .Scn^tn mufle nit ivdr fein: Qic wir

nttn ancf) imfer iXei>t'ren^ wie bdlid) erjeit: fii^rf

i)ngDie3uHfr^\wMitc^Den@cl)necfenauffDe!t anDern Qbm^i Da fie frei) $n cberf? (?ef!ell-:t/ t?nt>

mr in rcrttjer Ol Miunti (geblieben.


j

9Sie

ficb

mm

J)cr

moHa <aitd/c<}imirer5ei(5ty a

Jvevfer/Den icfe erlogt/ Damale n /

wk auch ju* ^T'^*^ fanicbofcne UeZZf^ "^


l^of^r

fo

Cbymifchcjj5<jc^it
^rubfvil

tr funkte tvcUracfctcn/ in

iVfoaxtcn/ tub crnunmcf) mid} 3u foict)cr digniicx t>nD aurc ^a pur, ^^' 23nD<r Dc^ triff ^c 3iJ"9ff^'*>/ fiirer(! TrMcomip.
i)urcb

m imiuu^^vtl)di6
<^m/
it

rvKifl?

vn^

fci|^

mtt/Htt

<t\l

mit fo(cfjcmpo

nimmcv

f;cfcl;c/|)Ctftu': Blafcf ctf!(tcf)mif i!)rci

(P^faimen cin^ ()erab/ <reffmt ()tcrauff mif laur ci f!imm^ag2)rt^e(alto:


Oratio ad
iudtcandos,

(gj>modnc&icil6ni<f,9)?. S)?cina[Icr:J^.i^cr

s^tx^n

tt)un&fct)cn/

bapalle^nD K^<fof)lC i^r

fam[et/mirfclcl)mqua(itctcnauff@.9J?.cifor

l)crnn?mn

erf(t):cncn/

^af ftc^cro cU ef)rm mit


aBcrort Dem

grojT^rer f:cc)iKn ^4\p JJoc^actdicbe ongejTcltc


i?rctt?^enf<f f? f ontrc atcrenOS^cil ti

2iann^ct)ftcncinbcrf! gefallen/ ^iif fein 9J?.ntct)f^

i)att)i^er3umur:en/ fon^ermll^ bep altem (obli*

d)en {)elfomcn/^tc^e\Mligretc^ wiber


belieben t^erbkibcm

. 9)?*

Samtt ahzt nun 3- 3W^ <"* gcbcrnc Qilfiiifetrmailer ^xft mocbte ccicbrirf
^eri>en/()af jlemJt^eroiX56tent?n^iml^I^^an^
^n^)malIcr^au;gfae{)an^I<t/ Daff Dag^jetvonlidK
23rfl)c(
5^/r;7//^.

i?mb mevcfcbst gefinDert urre: irclle


^e^J3cr:en t?n^otentiifen nit itein
fle

Mugn-*tu,

^ji'j. (r(^(i(j-^

^^

^^^^^ aAuHiatgcfcbencft/ foui^ern uucl)

frei}lo^ge(uii;ui>iben.3yt(ifr.un(?vri).bitf/

3. i, ;a nif 5uvnen/t)a^ |K .9)^. CSbrcn onnen bet}n?cf;nen / fcntxrn ge^cncf c n/ ge(! m't f e^fep 3-^- l;nei)a0von ort tcm <tinMfirrr^ 0eamej;r auffgeleaf/^ann jic fiiglul; i^nDmir ruf)
e roof f en

Chriftiani9bfmcrCU$*
Kcvabcn/cmvnbc^rciffncb&ciiciicfcn/

ft

o fcij

;t>e/

n?et{?irf InmrtI iiU


i* ^-"

d(e/ aflc^ Tonnen luogcn.

j)a0 aber 3j^tcn/ fcUc

^^K" icefern ^afu()rf ivcr^

au jj)ncn

nicbt t>n^crcbin

Hci&m.^^k
Cta-

ijktanufcm SKaj.tt)iacn0infiir(?.cm'>S.i ein

ilogum Hacicticorum

Di>fr

indkcm tporgatcn
fjcjcn djjadi-.

f^JScrf^ant' f cnncn i^nt-^r


j,

^nrcm i^nD

ntf cn :

953ctl

aucb

^3?. i hirf^etti

aud) i^nbcc

^|b<roQ3iMit!)ctcm^umii(lcninf,A'nt)Mc'53cr-'
ul)ttfct)e $?d)nfffcrt ?iii

Vulcano anffjncpffcnt

kt)a^t.9S5iU(te.i,gr.un(?,iMiD.(]cbercrt [)abn. <20 tvoiU Jc^crmif Den fanden auct)fd


Raufen: S)amtt ^crl)crTcniriu1)
!at)t

alUm i>bc( vni r n^

funftf mmo^e (Uewreftverfcn. aixd)

Satnebm

'otlc fie

<xnui^Ht \m\;fmct)m \o r nbctiict)f^ ani nimmer Ijcretn 51: bcgcr en/ Dam:t }{)ncn ntcl)f

?ori3<0 tcr i)erfii{)rern entfcfculbt^un^ mccl)(e


'ur^crupfff

mxDcnm

fie

bci}men((jhcl)cn tn fpc^
tt?eii je

)nt)^eraci)fun3 fernen: ^ntiid)


a)afft ettipa^

Drc ian-'

an j{)r 4. 511 fv^roern/


ganten in

tH^r&cffe

3- 9*
freunD^

gtt?er&e feinet fictcfcban'renmit einer .Hetfett

)Ux wav
ler

er ki)

lofeit/ t?n ^Ifc

<(J)t?cnint^abjufilieiDen/v?nt)uvctjvnfer()e9Utt
fiel)

ju bcn \mi{icn fccj^eben.

S)ic onDern/fim

i.MmD4.

(^ctciciitnitbo

ImiDen/wiU

^^fg^-^^

t^fofeic{)(icl)nicyonfict)lnOm:
Die

'

Domirnun au^

.35? aeim^feit meinen


K)
"
fVMlren/

ft

Chymifchc ^O^JCttt

frurm/ ift if)x Ufcij/bitftibi^c


83te(Kn/t)nt> alfo

mm Mctmt au\

fm atircblcf cn.

9l^a?tm
**

2.

tor^cn/

fofic lu^i^n

vnD;. ew(ci)f mfcti^f afunbcr Der cmb[ctTun<j and) mit ci*

mm/ 1. ober nicf;r ^raut>makn ( md) Dem ;ct)ct


Ui(iiutcHxfd)mtittmft)bm<ijn<tmrii)Ctt,
'4,

S)ic fo i>n 6.

oHt 7.

c{;n ^te

antmn m^^o

Sc^cn

tt?tt)cn/ foKcn cttva^

^ml>iM ^cf)alfcii
V'crorMict
/ tt)c(-

tDcrbcn.

3n& fofrfan:t)ann c?tvmtc aujf jeDe


<}ctvM|Tc fltaff

Combiaation cm
T

^c^5u(an<^itur^c^ic jucr55(;(cru

K fo
bncf)n

jlcft

ge(?crnfrcvtt)iniVj a^gefcn^crf / fcf^

alle

cmcltnup

leDig aup<^cf)tt. Sntlrcft


/

^
*

foffcn Die t>b<rtvtcfcne iant)fbctnc5et


tt>tcf rtufftvcgcn ttiocjen /

fo fein

c-

an idb

i)nD

iihm md}
5)t:-

ele<^enf;cif/mtt i)cm @cl)tt?crf/ (ran<j/933a(l'cr

t)h^ Svufcn gc(TrafFttt)ctrcn.


f f)e4(g?Bxecuon

25nD foc fcf*

^nbcacglic nt)crn sum Sjtcm-

l^<(/gcf)a[tentt)crt>(n.

^tmiit Bracb nfcr ^unafratv ^a^


yW/i://.

&Mm

i^;;,^-^/>i^arauff6(Icg^tcan^Cl7fo^al^Srt()cll^ClIe^cntf;lf

ipcfaunmi^mitrmtr()pf}crDvcv^crenr2 9e5<nt)c*
ncn/foi)nDcrK'mii^nib|)ai]ggc|Iant)cn.2(bcvI)ic

5;^
'"*'"
^

fan

icl)

ntf v^nterlajTen/

tm icfcr i>on Dct ja^l ^n*

fonderato^ fcret
7-ii.35*S5.

i"orii/.

cfan^cmncmv.^ju ctojfncn.'X'Cvcn fo ct caM4;t waren 7- ^i 5tt?CD ctvof^tcn ttjarcn 21. ^^^t)^.ei^jy. Nctw/jf. t)tc funff/ 21. Mcf:c!)7. 2(^^^* f<^ auif btc fikn fam/ i^nb ^cct) nit <sm\ auff* f)cbcn mcc!)f/tcr war einer / vn^ jtvac i^en Kh er
:

(etfVjr:

onflen Deren /^ie<)ar|)in^urcb

<?cfafleit

n?aienJ>(ef.

Seren

aber

fo alle

cu?id;fau)t>en
'

II

ChriftianiOtofailWIlg*

fj

miinQdjmbtafdin/

fit

^nDcrfct;K5c& er

'i5cIjocl)$ui^<rttJun^<m/ txt^ t^n^crafknt^cncn/

'^'foetwa^^ctvgm/ ferner ^cm anticm glctcft 5^* 'wcfcn. annobfcfionimt^crtcn brepenwjc^e- ^^^^-^
.

'"^

'

f^^5/-<5etvcf<n/5att>ocl^teferi)mi.^.^t)etan^cr

^;Dcn3.4,j-.ecri)mtrcnr.<?.7*^tttfofcrtan3e^o
^

cn/ ^a alf jum

f)

ocfe^en n)un^cv/ t)nt)cr


f?tci(t)

'

<ftt?a05en?C3cn/ feiner t>em andern

u^^ fa ^^^jetf

fcn:m^^t>ictt?c((ctcbafI/ mit jcDC^ civtcttvf

nennen fonnen / i^ann nur e^mcfeniccl) ttt


l>er

tcrboff en wmt^c ^ojfe aber e^ foHef nfftt mit


inttrprcf adon an tas f ommen. Zi^ mm &ip3)rtl)el t)er lefcn tt?r^en/waren t?ic Reorum
tt)o(

^mcn $u fortserf!
folct?er (lren<je

au frteDen.^EBetl fre ftct) Fet) mctej.

eine^ mitten cntcni? ntdjt |)etteti

i>crfct)en t)orffen.eptt?c<5en

^abcn |tenod)mel)r/

tannmanbegert/

i>nt)(e^(gctftcl)je&er

miti^tu
Miniro'"*'^*''^'*

un/ (Sefcl)m<it>/ olt)/ elt mt> an^erm / fowl


crbep^an^e^/l^nt)namen
33teu>c(
f en/f

mit)xet^crenfj5?r(mib*

nun

t>en Jventgltcljcn

Wienern erbet*

etne^tm absu^j $u fvctten. j\cn&tcn td) et* (ict)e rottf gel Da (acfien ntt {galten / i>ni) jwac
ot)n f)mDer|lct) fel)cn t>arn ma(i)ten: Stltce be*

!t?are^lac6erltcf)<jenu<j/tt)aiiftejtcl)fo9ercfttt>tnD

man tt^olte jfjncn Den erfprcfcenen Cauiogein furerltct) 5uf mmen lajfen/^olten jte tieft
<\crten

mtti^ren^ucftern Dermv#ner{)a(ten/ M^i^ urDegefSatfeim 9i?elct)e^it)nenaber^

^M.

malen sugefagt

mxm

l t^nt>er

t em

%^tx tm^i

>4
^^u^m
i^^^Ytt

Chymifchc J^odjK'^
^ug dnemQ5ecl^cr
ein

Ob!ivionJ$hunti

tic (IcO Xiim vmS


i>ct)fclfen

?Racb M<fcm jocn t^H S^^VttjUIlgc 5ai\?ony ;!)m reMrgfdf itilUn ^a^iren/

flcmmmcr

trifolcfier^cffalt ()crtt?(bei?
/

f ommncfwai^

^a j[)ncn nBcu mt mdti Den an^cvn/ m^xM trimmt mxH l foltcn licbc
fie

afrfdiT.

^cmtannvi&<rmrt( cm

t^ngfdetj^ett/

nacb jeN^

i?cmMrcfm5<!>AlrntvorDcn.SfIclKttmrt>cnni>
cf e^^i>n^c^lt}c^tgtfort5<f*tcfr: Stilcfee xxxh

man

mit Iccf Im
ivarcn fo
i^cnofj cg
|)encft
/

i?nb

&i^<\kn tymw^, Stitcc ur^


cr3aJ)(m

mm^ixk\) / Da td) ftc nit alle


Die
ftcf)

tm.(JntHcb fvim c^nuc&an


crma ln^jcv^ :
j

Uf^m/mit tencn S)imn [>tf ctlid) gc*

ii{n^ 3<fi?p|fr

irc tn^ ^Saficrgc-^

fprciifjf /

2(ntcre anDcr^ a&ficf<rti^<t miv&cn/

gtCHij ein gute Cttfuvi)bcr.

Commife.

SbcrfcIcbcvSv'^cu* ciutongicncn mtr Wiirlic bU ^(ngen t)bcv/ nie


tt)clct)c ftc fpiiffen

wilkn trcl vcrticnt / fonDun m bc- micbmni}53?crtfd)(iCftn' bllntbcu/Daf tvit vn^ /mmcr^atfntcmbcmiifjcn/ Daf^vii i^cm cv(]m 533uv5ca(foDcrar(fo furf^ ftill^croifcrfK^elf S)atJ miftct aut)oral(er i?oa ar/bai& ^cUmt. Den SclDafcn fern attcnf* tnc!)r Da war. 0 5f7fl4tf}>if, (n(D nu:i folc^^^ bcfcftetxn / an* auff gunjf )?trtucn(uii| |tc cm ttlU ergebt: ^ambcrfur ;t/^^. ^i^^j-^^i^^^ fciu^wefc^(Sm6om/mtt einem
|{)rc0 frct^el^
:
.

Xr*'*" ^^' "*

^"^^^ ^^*^ ^^'^*^ ^l&cu/

vmb

$ulDi

ChriftianiOlofniCr^*

ff

ftd) aiiff bcpbc

^ci^ikH^SUttm^nmncn/ t>afc(b(!mim)<?cc e^ fort)m ^uN^^ <5^ ^^ ^^^ lotvcn/


ifyK fnv

i^.

i(^

tetmn ctn |)rncn t^altm/

|);emtt c^r

htmiftu

Uxn^maifoMh

Do^bfcfc
/

fect)wctt)f / f er
'

m ttix Jllamn cfii^tt

t>nnt>

^'^^^^^

fjcMincf en?m

Hw QJrturncn t^crjuncf cn. rnU


a/*^*

'|ict^ataufffo{<lng/bt6 ein n?affc 'Rauben in ((>


'

nm cbnSbdtn etn3f eflltn t^on mtmS)iM\\m


Ixa^jX
/

ttcldbe tof

ic

afe bal& vcrfcfedicf^t/

i)n^ tarauj^su frieden n^orm.


iba^

cgicn^

aucfr

Sm^jcrn wtt ficti}bm wtDct

(in fein crt.


/72<,

<ftmcfmt>b<r b<<66knif!t)crab
tnfix 3vet<n(5 abetitial gc^cn
Sct|)an.

JDtevouff fuf;ravnfcr3^in#^ftj t)n^ iDcr ^ert r,/ / t)n&a(fc n?ar

J^o/T.

bem 35mb|)n3

2D?^cn mrvnfcrc J^anbtJnb J^auptev mipeem^rumunwafcbcn/ vn mt)nfA)rt)^ nun(3 ^a dn flctne $ctt tt>artm / hi^ tix ^cni^
turctj

cmcn t?crbcrcnm mig


i>crfuBct)
x>i\t

(t(^ tvtter in fei-

nen Sa^l

mx<mdj vcibax mit fon^

tcvlicbcr )^uf?c/

^cmb/ ^rad^rv auct) (bli^jem


Xut^ ttp
jcfcbti^ v^niS

cfprct) au^ t)em irrten in i^cttgee tnfcrio*


fament(^efu!)rt n?r^cn.
J>icr

S^rcn nacb

)iuta^. S)<^mit rn^


(artf. unirt^e /

nun

Die

treu Der Seit ntct)t ju

sab bte 3un{^*

frat^ imfer j<t)ev<:t!i^Men^n^ben an/ Dte

wa#

j^n

nict)f

dlldn fojlltd) bc^Utj^et/ fontern aucft

freffavl?Blt)tt.unt)ienb<fte(jcnt^cnaaenfa/ z^z/r^-^

Cfecnfoavlli* Afcurrkcn, tflp win^n^bKlt^ au ^'^r?*

'S6

ChymifcheJP)o.-r$d(l

<Sct)fo^(;crtm^b(ic^ccf)anf3ClD((^corOJ'f^?!)i^^

1!>n^^(lml^(id)t?lt^crm bcgcvcn iwct) Di(ivct(5u

wir iJcrrrcfTun

(tc ivclf c bcp rem ^]acbtc|Tm at* tacrfccincn. 23n^^rtraujt^<c C^rtmomeniv -

^nfionispondcrcdebritrcn
mojpifum modt tnde'^'''^^'''*'

mfebit/tt:rtVO(te

df l><g mr<5enbe?a^t- mit os.l\\\x cmarrcn:t)^ii morgen nuiftcn mx tm cni^ pr aefcnnrt tvcr^c
cjJt^ (i( i^jj^ c(fc VJOH tn:^ <;<fct)ci^en / tt)atc inifcc

;eDcr it>5im

am (ic&(!cn.vgnul)d ecf4c ricicb^^^

?:aficn/t>i<ftcjncnfcll:f!cnt)vnsetc{)^Kfcn/bc^acl}^

Mc ti^imDcrlicijc Chsraamsbc^ Dnirm mochten / erltcf)c mu(]ui fl* mit fr ci^ tnD
ienftcl)(m6l) n?3

^tancf rj?i^cr erqutcfcnnd) jtvar liCfTe mict) meine jKna^en/ fanu memcm (jcfclicn tm fcblop l)in i?n
-fi'/w 5^1: fuf)rcn/ tvvic&cr fraiSicr ivcf^ aucft Die

ta^ met^

m^(eben^micbmrfter{jcrcm|ll:t)iinncbcman* eben ^enllcficn antiquitetcnttJuvDen mir aiic^ ^cr

ontge be^i^bnuf ^e^ci^jit / bei; welchen ici) xcAyt


^elernet/ ml in allen ^iicbernefct/rieben
(?cl}f,
(

afel6(! (le^f aud) ^er J^erilidbc ^!)ontv

von

vhem
vhamce.

da

tem \^ i^cr jn^etjen 3a()ren ein fcnt^er Q3ucb(cm l)ab auf fmmen fallen/ Hnaud)m[(en^t?omio'
n>en/2(^(er/reijfen/gaIcfen/t)n^anlernmc()r

(M anDerf! Nefe mein ^^anaticn


Hilf berfel&en Zhxi^i

tvit gvucfjf

fc^a|fen>>njtvarvonKbemeinfonre:'^racfat(ein

m\)
|Te

Infcription ane? iiecbt

dornen 5u(afrcn..^ rmivcn mtd) aucb nocb meine


i^nberc onforten/^a(?
folctien r()ett?ren<5cb^

t^erfaumpt;

^nomupijccscocncfm/ efeiK

Chriftiani ^tofcttcmt^.

f7

e^ft?n^cr(ic{)et tvt[I()icrm gcn>crm.Sn5I;a^


id) 5itar mebrcrtl)erl

metn^iabcn gcnotlen/taft
Hcjl)m
jefcHt^.

tcfc()(cncn au ciiD i>ni)rf

i)^uit

mrcnmdnem

j\nabent)tc(*(uire{()imu

w^

^7^fl^^>

(!an^c\ S33icn?oUrnimauct)aubere|^icr5uBcruf-

fcu/iticuKfcnftc ^od)/c^tt>ur^enfc[c!K Q^c^rcb-'

nufn nur aujf ^cm ^trv1)I)ofFfcin/ ^arul ft^ nocf) )0l (wann K bn cma^ m fcf;cn; f orntr.cn tvcr bcn. (e feilen aber aiict) fofctjemonumcma, tckmt
Ur)bt ftc
i>erseici)nct

^nnt ah(^tf)YKbm

mmm

ancf baren fdjulcm n ver()ci(ren


an5<rfot)n$mei)en
5er:ltct)e
aejcfi^t

^tev^en: t^a
voc^x M'c

t(?ivcvben/

^iMictf)cc:\ie
bei;

Dfe

md]

tox terDvcfinv

BtUMica

tnierung

ctnant>ev tvar.>8cn tvclt)cv(it)ien>ol

ftemtrmein JDcr erqlltcft/f(^ ojind) jt)rereren.' cf ej te(!o weniger bei^el)^ jupgen: tvcil i)erp.Sara
(ogiie? auffji? e|)c(! ans" iiccbt f ommcn eil. gu env an^ tiefen cmacl)/f!e{)temvof^Q3ud)/ter<j(et^ ^en tc niemakn i|efel)en/m n?clct)cm fem aUegi*
f

3ure/@aal/ ^orfal/aucft aUc fcbnjft/ ign;g>i.ata,i>nb Dergleichen erijTen/wjtm^janijen


5ufe{)en. 5Kieit?cl

Sci)lg mir nun auct) von ^iefem erwa^ j>erfprcl)en/t)alf i^ bod) ncd} t)er 5ci( innen/ ^nj> ttiuf^ Die %clt i?or beffer lernen erf ennen. ^ei; je* t>em^ucl) (?e!)f fein Autor <5cmat)lef. crenn?ie tc{)vcv(?anben/t?iel follcntjerbrent werDen/bamif aucb jr Bebecbtnup t>on rechten ieuten auf^ettlgt ft?ere. 5Bre xcix nun aud) fotcbe^ pridbfit,\jft

(aum jKraup f ommcn n>aren/

laufet

anterer

^?

ChymifchcJPjo^Jdf:
c\'

S^i M|)cr/ ^\mt voU

ttw vnfcvn

cfi^? in

A^t)r<Jm^f / i>bcr<}tbf er jt)m Hc cftluffel/ tcr peb^l^^cn cfcn<cfcnf)fm;ujf5cmi5m: Snfcr

^nab aber t\>av fc{)r crvliccn/ vnn^ n^<f( tvir j()m


Wif Httcn
tean
t)rt5ncfcr?t/i>crme(Cct
iitcl>t()abentfl6

cr^^QS.tt^ll |cmml^^tc bept?c/(t(gibibliothctvo t>n^ tcf*

mb ^u ^c^tcbiiullcn fc^e/
n?tv fein

4cb(n |)b<n b tcn/ folcbe^ (eben nllbcrctf hKT!1^1n^ juciubccfcn/ xt< er


e<5cn/ fc iKb

S<(en^iKt.

$)e^c<jcii

mt

Ux)^^^ in fretv^m

t)nbfi:cbt<5<fTmtecn/t)ccl)bU:'fo{cf}c^t)cvfct)njct-'

genv^nn^f^a3Ctmcman^ mt^r totnad}/ l)artm


<iIfo<<nba)tien
)Cffit(J)

crtmtm;(limb $iJ.3cbmcl;t/ tveU mcniaUn gmwt. ^KiciDofce mmaU

lercttftebcn <^efcl)lii3<n/
ntf sncffcn.

^abman tnsJC'cct) nod)


/

^ tt)ar iiber ^nfcr ^imt^cr mtr f!cf(lvn^n?clt


ict)

gcv cr<|mcf tin(> tvo( jiibnffcn

bei) fcf*

/^
''
"

cfccr'^ractctticnnicmkbenknsKiftc. si^JitcvDc

'

nnirbcn \)ne Midj


ten feine wwxi
niad)tt?arenin

tU fdjoncbrumttxrcf /^ev^
all

tvcvcf/U() allcrln; J\uii(lOfl&ciTwn gewlcfni/^e-

Mc nti
citri

vnfcr ituiift / tvenn nnin


2tll

DK iill iufotnmcn {Itiucirtc/tbenrcjfc.


l;albcn

jtr

^le*

Sacf cl^elxitvcn: S)a*

tfuinar 1tttf{5c^a^JRoft[tti;e 35l5rtt^crcf/ foin^^cnrrocu ^.itutAcme fcfccncu '5t)nm ^cma4)t n^ar ^cr Zii^jc ()abc/
^tum^n^t.

^^^^ j^^

tuict)

cr 'ipi.mcicii

(vTiiff

( wclct;c0 l)icran

J5cnlt4)jufc!;enivar)ttct)ten5ocl)rcn.!arbcvict)

bermal leict)f (irt) eracbfcn f ounen/waroii C5 imv fcnt j^unftlern fcl)le/ tt?te>ol meinem beruffem'f I(l/Mefc(btge all irirmkrtn. (gnMict) fam tcb trt
rtt=353citc'il (n>elc(^<riwart'euiiuc>ern fct)on

Chriftiani Siofettemf^.
Un^ft <teact<jt
itcrDen) oartniun ffunD in

f9 Hr mtu

ctohm t$^.

UXiiin Giob'xstcrr*tw8,tcOcn*:<itKter|o.fct)u(> rewy


{)idf/ wtctvcl faf? Darf \)a\H \\)tiV big
V^it

an

et(tcfc^/fo

tiw

f?a(tlcn bc^<cf t

mar /

m tn <x^m t>crgra*
all-

nm

<^cti^<vlen atffjcj)
/

^)erumb fcrin<5cn/ ^ap

X^i^ mc()r nich(


f cra jufcben

i'^aim fcrt<( tbcr

^m Her zc.
Utcbt{!(*

tvsit.

Qi>tcn>l id)

nun

mcr^
tte

cfcr/ taf

crau*emen ronDcrltcf)mmicnmu|Tc
^o<:l)

|)abcn/ fcnrtc td?

nicbt ivr^fcn/

war^u

ren/ ^tcr.ctcn.

JDcffcn
ftc

mdn j^m^b (lidacfef / t>nnt>


1

crmflut/icbwolf

pct jft<|cr

efc^fn

3" f^^^^'^^^^

finiDtamein^atealvin aucft mre @o{bf Mtktit: Depjcscnmcin^cfcll i\i^ fetnt^ 4*5C $i\i\(X)t vnnt) a(f befunden. 5Bd[ mm fclcljc^
ud) bcv anbcm/fo3cMtci(n/()dmaf CffoiiDcm

@aet^n0Der nabfur<5en?ip/
t)cuj!)re alten

^^fa)C(jc(^ertt

Atlnatc(foj)df?DcrAftrononxis)
olle locr^tilf e

.Ji: angejctaer tuorbCB / Da

}^un

cmiDev<r^atfer[aiiD/i^t)5i?cnjcDeman3C5fti5f

t^orDcn/Ji^ui^uniirdlpondicTe, S)cpn?C(|cn et
aucl) Dacr6efc{)cn/Da^(f^

mfc ougg^f^c^t/

per/ t>cr J^aupf (eur einen an^enct /fr i)n^ $u bitten/ Da toxx anff (ncf miD ^n^daf /o()n tnt-
fern fct)aDen atiffgcilcat n>urDcn/ fcnDerlld) weil

mt^^MitUxiUin fonbcrnt^^gut fignu


|a^e. @ofelKauct|erDcrnab/alBflte[d)ervn^' t^ct alle De rofle ge wah Jatte/nit o^ue ti^vfacl) mit?

6o
\

Chymifche J^odjjdft

i\x(^<^t^<n n?cr^e^/^cff(^tt f d)mt(^

Hm UbmdU
<5^a(tcrlanD

t>nD ^tcniBct Pcijfiscr nacft

meinem

9crc()en/auc bcfltn^c/^ap neben De m9ltng(citi


p^/^r/4!^.

tcm'iriJcfefdbflennsu 9vut)mo{)ericbit?a3C'
f<^3t^<^kn. 3cl)fat)enocfttt?c(mef)rauffMefem

Glc^ tt)Cl(J)e$ <cb ntf bc(^r sucr^tfnen/e^ geben*


(f e jj^m bo* Kber felbf? nacfe ttjarumB ntctjt ieDc OtatfctnPhiiofophfjaK JJteraff fhret er ^n5 in ten Glob ^ax ^metn. 5)a^ war alfo ^cmac^r/ iUffbemSKecrDacfi? ^ncba groilen plaf?/ trat <in^afe(/ barauff 5rci) Dedkationtonnb Autom
:

. ,

^y'*'

mtw(lunt)/5tcfe ^unDtmannbtt{mi(fl)eben/
t>urd(;

t)ft

ctn (jcf(^m<it>i<$ QJrctUtn/ in Da

Senf rum/
tvtc

?elc&fj jf)re i>ter

trafen m(5cf)t/t)ineni f ommen/Ds

ivarme^rntf/t'aneinrunD ^rcbt/ Darauff


ft(ien/i)nD vo^lUx) f)efie

faO'c^malg tvar cfcbon

Duncf cQ DteSternen f)erren Contemplieren f (Jn*


nen: Sy^etne^eracj)(en^ waren e^ fanter ^Cix\>\m*
cf eU/Die ^(an^efen tn gcburenber

laujf f fcbcn/ ^5 ic
^f e mtcf) fff ma[^

Oronung vnD fnum mef;r !)eraug weif / trefhi\)

fen (jernad) Der nab

t)er3nngfran?^eDacl)f/

mu revterf iDann e^ war albereie


Dem Globotct) mic!) Der*
/

<Jlen^$ett/\?nnD \)<\m in

malTenergncfet/ Dap
iteveretta Wrtr*

tct)fa|lDer (ef(l beim^^ifcft

^epwc^cn

faiutibf td) mict) lenzer ntt

m\>

tn con^t<<fio wte id) meinen 9?ocf ( ju^or bar t idi jl)n abseiest) xh$btta ^icDer anaet ^an / nD ju ^^ifcf) betreffen / wnrDc

^ua^rt,

j^jj.

^^^ jj^^i^ jienern fo viel Svet^eren^ mnt> &)k


/

ntbofren

Da^tcfe i)or fdjamnit aufffe{)en Drfff/


fo meiner auff einet
feiten

im> Kef rtlfo Die 3f'w /

Chriftiani

aofhtmH^.

^t

^emercf et/ mid) bcp Dem iXocf crtt?ifcl)t/ t?nb olfo


5U?tfcl)3cfu!)rr:v^on9J?uficiTk anderer J)cncft^
,

f cir tvctter aufhgcn/^afttc^


Allein folctje lucbf

fr tonnonc^/tt^cU ntcf

jnu^fam aufjufprccbcn / auc#

ckn/ fc ind in meine t^ernu^^en/ gcrumtf n?ort)c: <n umrt tia mt ntdjt^ ^annu^fl i>nt) Uc WicJ)*' (eif 9]ac Dem a^'r nun i)nfer t^un/ fo ?(r nacft* mirtaetjabf/ einer Dem anDerner3ef)(cf/ (K)ie# ^ ^
.

./,

t^o[DerQ5iMicf^ec t>n?Ofonumenfen<iefc!)n?ic*

gen werben) aucl) ttJir albereif to


ren 5^n<j( ic

^\ (uf?i^ wa*
J^erzen/^cb

riSS/
ti^

3 un^ifrat an

iiebe

Jabeintjrcfenancfmif einer meiner<Scl)mcf?cr:


3ni>nfercmBemact)f>ibentt)iretncn3(Dkr:^7un
(T^^^^^,

nerven n?ir Ht\f<ibm mit folcfiem peig/g


Die (iclfc

ici?c ttill
.

,^^er

ntttT*

fmm\t> Ijabe Deptvegen mattd)e goncf


befcf)(cjTcn ivir

fc^c ff ac.

S)ic

'$:aij

mit einander

511

j^m jit-

C^n/i?nD gegen n?e(ctKV er ficb am freunDtlicb(?e


erzeigen njirD/DciJe feit er eif^en fein/ bip gcfci5al;e/

mt tru(^ i(^ mt i^emeiniglid) in meiner ^ano eiu


iorbeerjrtjeig/meine fcf)n?e(Ter
er

aUx i^at f einen:ttjie

mm \>iH U\)U erfld}t/ibr er i?on flunoan mei^


9"^nn \?ermeinf ;eDe er
tct)

ner fct)tef?cr cmen 5a?e:g / Den er im fctjnabel f;af/


i?nDbega'r{)m^egeDe(?meinen/tt?e(cJ}e^(et);mi3e''

hm.
t}ab

^aU |k am cbfle/ weg


Der Sl^ngfra*
Jt?o{/
^
.

mid)

iui?crt;alren?

&dd)i!S

tven snct)t(3e5 fnrbringen/ geftelini^ ,Vdm

l)efteaii(t)3ernjcDertleSoluoiigvf)(Jrt/n^d{ai;er

vn^^Dennfangvon mtr jn f)a&cn bcgerc/ivar mein emiu DermajTcn vcnvin/ Da i(.t ji^m auDerfl nit rjjujie autpun/ De
9)?enm(^ljct)auifm;Ci;)fi,^e/

%^!^

\fS^^

6t

Chymifchc Jpod^Jdft

y>i"^<3-

K(cl)flicl)<ujf$u[cTcn/tt)annmic()n{fe{n0bcfnm
iticrf.

3*

f)^^f ^f

^^^^tt cjcfcKcn/ ^tc bei^b^

(kbetcn

ni'CdjncniaC?/ wctlftcnmnanijfcffen/ ttdcl)et

tut am (tcb(Tcn/ bcfcblotTen ftc va\>ci fcl)en5 5u mir jiiUmifcn/ tvcn id) ale? ccnn iiuffvin(]cn mwui ^it
itcve Der rechte: ^apfl;ercn|te
tc ^cr

nun/

tocl) moc{>'

cuK Dem aiiDcrat nit cfcic^cn / Mtcb ^c^n?C'


tlc

ficnDii()inbcn/\nit)tt>eitKf: DciUinL'crncmr|icn<|
i'.)

mtf t>crl[vml^cnu QiBic

mir nun nadjmiilcit

tcnl}mit)c((uti^ccttytrujlejcljmk^mtjurc^

folvieren,^abr$ aljo ^t^lj^ro

anjtclf^en \>x\^

fm/ oNcbDod)
tc:Oie ;^un<jfraiD

I;krcm <;iucn
n>uu^ert
ftct}

vail;ftni:'crimD(i&*

^ietuber/vnt mer*
nttvorrct

ef

a tvol ivavumb c mtr 511 rf)nn ir cvc /

t)e|^tvcr^m/tvvlau/tb((tf!vn^be!;t'>ciiLKftfcin:

Q^c*
l)et*

gehe t)!(raaff t>on anDcrcn ^ic Solunon.^ct)


te fie

aber fct)on tri^i^ gemacbt

frcn^ ^<f tvc^ett

yT4)-^

tiefer mict) an.


licl)

ein

3rttttdnalatttt>urcn(tv^ 3mrf5fratV5am^Df i)er^^rtl;e<lt: tvdifte


9v{(1)f er

Aber Den

rmb ettva^ Dauver / (lep er oxi!^"


berjerre

ruffen/a jemanD tver/ Der Die 3n^fraiv


luevfecbren/ tjapf?nt)j()mfrcp.

^"Jtm Sattelte

|Wii itct^abcr/ ^er ein macht ftcf) bolo fevti^^^^


miff ^en )>lan feiner tvle^crpart suenvartcn. On* t)er rcp prsefenert |ict) Der anDer aud)/ eil er o*

ber$ufrat
tcn/vn
ftcb

fommen/

Be^aci)t er ^emlocf) 5u(lret'


jnlajTeil/ t<^twtf

mit aMllcn i)beraM'nben

nun Ote S^ni^fraiv bev lebe bleiirc/ u e!cl;e6 1^

Chriftiani Olofilfmtt^.

^5

mt* 8ef<*et;m. ^Imuff xotAu

^ ein Kbef

Mti
t!

OtOimafratv hmt>tficb nimcv cm^al" te /fpraci) 3<i^ rndture ^i 3ucrf4rcn/f fem tct^
fie'!'

fflbfl lu^iJicB/noci)

mcl}n'(^ ()fen/o& m^>^l'^r' ^7^.4.

t j)cttr

t]f

uocft nie

mt^kt ttctbi/tan mit fel[>ft bc^


icfe

,
I

CB^etr ;^i metner Suf^ent (lebet

ein efjrltcbe

3il#^^^/amtfmifcld)memite&guemimtctl te riD mocrc f cmmen/ muftt icb mi^ eie^ ^Iteti


SOMturlctn ^^cbraucfcen/
t>itbriJv&te tmct^aucft

fratveii^nber 5u intff famen/t)aft>(r i.oHem bei;* famraen it)aren/ Die erjurneten fo fe^r/ Da ftem? iDcften M^ (eben nemen/ weil id& ahix fc fejjt bat/
nin(?<(J)cnD(tcf?fc{)tt?eren/

jtbttin
:

3<^tlm^

fr rmm <2:eJtcfe^etJ ju ^aUn t^im fogf mr i^^tJ;}mtn/folu i^ iU alle oMf pitigl


i^of i^enomimn

|abm:

S)t<fe^ vegel^ iacfeteii

mt ac gmig/ i?n5 wienool j()r et(ict) Darber ju e^


thinDer
fcftla^

mumleten/ clte

Di>tt) ^<^i<tr

Den auf-

SMrauffftenDer^.ati: Sii^itt^^ fartn?cf)netemvSl)rltcb< ^ram ^001 2(oe(/Dte n'^-it tt>arD von 'Stcnntjjlid) (teb ge^&en/ fonDerlic& a^

geben.

bergen etitcm 3un(jjn <2De(man/ Der

it^rjuvnef

|umufennrlt/fiegabj{)m enDliCfeDen ^efcbelDc werDe vjr |Te im f alten^^^inttcr inn einen fcfc dnea

grnen Olofen^artcn fuhren/

fo folte er <jewerc

fein/ttwinict/ foe er (leb nitntoer ftnDen lalfen*

er^*Delmau

$og

Im

in

alle

ianD/ emfoicbcn

64

Chymifche ^OC^jclCt

S)?iinn/bcr ttf? pra? (licrc funkte/ '^^ufintV U^


ltci)trajf crana(tc^

mb

^ranlcman/

Der Vvrfpracf

jm fcU1}e^ 5u tl)un/ tva er jf)ni Daf (;a(bff)Ci{ fctncj

lua n?ct-i)C v^crfpratcn: QBdcbe^ tiefer bciri


ct/mit) jener vcntcf)tcf.

egtvcaeaevbenanrte

^xaw 5u fiel) m fciiKnarf eil bcnirff /t^ic c^ witct i?crl}rffcn alle run iufli^ ^nD 2i3arm befuncc/
i)<rncbcn jld) }\)\'C^\>ix{pvcci)in^

mwmrn
'^ren?

mint)

Dnnn noc einmaljnitnem /}er:en5u-' ommen be^c{)ref / ^em fle jr iccD mir fctiffBcn mD f
nicf)rntt
jetjrcn 5efUi<jer5Betl ober Der
il)'i:

(jnu^fam
3Uf(}im:

cfrurct/ fertigt er

(Ic

tDiDerobjhrem iiebl;abcr/

i)crfiefo'5{)cn?r evtrorben/ ein

(jemkcn

t)en 'S t)e[man beweist Diefe?'2:|)eman^ rci:{ii3fcif

f fc()r/^ap er jf)m unen forest/ ein fo 'S l)i(icl) Qi3eib 511 bernl)rcn / fefticf et fu alfo mtt ()rcn jiy

remJper2entvii)er{)eim: 555icnunfc(cbcrbci;ter

mtvDep OJanUm erfa()rcn/ ii?o(tertvrearmer fonjT war/ aucft mt ter ^crnm? fein / fcnber (?ellef Dem Delmaii (^U feine utcr iviDer ju / inmD 5C<5
t)art>on:

^lim n?ei tct)

ntt liebe JJcrKii/ iver ^cct)

t)ntert>iefen^Vrfonen bictoflc trctvmocfctebc^


r?iefen {)aben.

j)a\\?en/fo tr o(f auct) cte

J)k mar vn^ ^a? )i\uil recf^f ab^e^ ^imgfraw nicijf anoer^
fort ein anf-ererJDcr?.

reiponMere/tann mir fal;re


S)c^n?e<5en
rtn: iiebc
fiel)

Der firnfftmicl)

mcbt faumt/pcn^
fo

Jern'n/icbefierumt (ani]3umiiC()en,

53er

t)at f^rcffer

^retvD

.^

S)er

Da^/fo j(;m gel je*

bet anfci}arvet/ cDer Der fo i()m

nur naJb aebencf t?

)cr

fo e0 fibet/ fpracf) ic

2l"n^^fraw. 9"ieinant*

ortet iii)/l)\mt ^rl;ub fic

cm tretr;^'t;a^eaeri
vuffcc

Chriftiani Otopfttmug

^f

jl!ujfetbctc(*f?e:<Jteb^J5crKn/lcf)faemQKct6

jlticmmm/ ^.m(;ab ict)t?ormitcm 3un<jfraw/ [jctn 5^cr()curafc/ini&em9Sitfib/ ^elfft mit tiefet


y||wet)fd^

ab / fo

n)ia ic l)crndcl)

mic f)^ff^n jeiK^

(l<gftibmt)e/t^(t

man ^te ^a^i ^at: ^iit mtr ^at t^

/kin miDetc cf?alt:


^leiu

3 mmx'^^mmu hebet tcft


^^i^Bff^tt) i?ou

fcboac in\

e{)rl<ct)c

^run met-^

yittc^ jjcri^cn/ vuJ) fic mtct)


j!tv)tr

tviDctumb/nccb

timun

au^ i>crfa3ini6 (rcr grcUnb nit eljclict) 5uf<:\m* tuen f ommcn/ tt?nrt)e Dcf tvc^c cineman^crn tiote**
tl)ol c()r(icen
f)icif

sucbft^jen fefelktt

^tm^^kuHt
in

(tetn

guctjrmiDiKbe/

big

fte

^mrsbmi-

tmtxnx/

Dae^jlitfofmit: iviir^c/ tsa mcni<^lt(J)


alf tofliidym
:

meinet fte mvc ?ot)t/ tvurDc and)

mit grclTeni

ietji)

jut

SrDcn

beflat tct

^litn ^c^

t)arf)t ici)/f)at Dir

bip SKenfcft in j()rem iebcn ntct)t

tnoaeniut()ei( wctrDen

/ fo n?t((u jte Dcct) alfo^Dt W^^()en/ i>nt) ^nng fuiten/nam Deptt^e^jcn meine

!tener
t\)ie

51t

mir/ Der ^vitb

fte

n?iDe t

bep i)Mct aiijf/

ic

nun Den arcft erffnet /

mo

(ic

in meine

2ti*m (}efct)(o|Tcn/ ancfe j^r Jperu beruf)ret/ befand


ict)/

Da c (tct) ni^ct) ein n?cnt(| reget / mK^c^ t>ort


je

meiner itarme /
btt/txnc^

me()r

vnD mc^r s genommen/

bipicl)enfUd)BeJtievcf^/ Dagfieeientlicftnocb [e>


fte

De^tt)e{5en/in fliUc jn ^.au(j /t>nt> nacft

tem
f

ict)

jl)ren evfalretcn icih/

wxd)

ein fcfllic^

i?vaufevbaDcvit>rmef/bef.)^(td)ftemeiner)^i4f>
er/bip
|1c

eine fct)onen

&c^m (^enag/Dejfen lie^


^jerretvlict)
J;ejff (3

ict)

auch

ivic

Der >?nf ter

p^cgcn: nac

ia?cr)cn

^ia^en/ Da fte jtc^

^ertvunDerr/ent-

g^
fclf c

Chymifchc

J^o^JtlYt

tcdct td) itr allen fiir^cf cffcnat j^anbef mlf 6tf/ (tc

nun furof)ln mir e()c(ict)e bct)tt?of)nuitB tf)urt:

l)e(Tcn ftftct) ^it(t,tfia{t

hfihmut/

tvann c^jly
<jc()a[tcn/

rem ^i)tmmn i ter


!vct^e
(ctC)

fte

tvol i)nt>

ct)r(tcf)

fein/ t>a aber fo(d)e( micft fein tviff/ fcj^e

f c nun metjr

einem

fo tvol

rtljf

^cm anDern mit


aa>et)cn 93?^.
^?er:ej)fen)

4iebei?evpfTtdbt: ilRun

fuDctcbna(*

na(en(t>tcttjei[mufletc{)anDer^

a^in

il)ren'^f)emannjuaufl/ vnnD tetc{)i()n vn^cc

<m^erem

befviirjf / S)b er aucb fein ^?in|Tcrbenc S^xw^fcawi ^a Me j!) rcicr 51; Jpaiif ta\n:ix\:oU
:

u mtix annemmcn ^r aber fclcftc^ mit ^e^eren


trtD tretnen biM)tt.
Q3racl)t icb jf)m endict)

fem

^etbfmnpf Demof)n: "^elen


J^erlcffener

erael)(uni^ aller

JJ^anMunft/

nrff bttf/ eritcffe folcfje

langem tilViJtie^ ven/ moc{)te er m\(^ i>o\\ meinem vecbfen ntct)f Inm^en/ muf?emrraIfotiii^ QBeib (njfen / ncd^ n^arDec treinmibt>cn<Src^n: J^ieftclibmtic 3nn<?fraw in ^ie le^ i?nnD iVracb/ mict) n'll^^crr/ tvie jl)r fiiibf mcf^en rem berrubfen )iVnn fem
^'lact)

metne fiivjjcnomniene Conlins ratificicrcn.

*3)a'el)lt<^uni3

mit fernem

iei)Dtovv(cn.
C5'

Si^ic vinrivrrer ^ieer/


.

ivar ic

Dann nu bcfimr

i>bcr fas? er!)ub

|7cb

em

^t^

frutierenrnDerrn/ rct1)tvclfefernui)i\rtl)ei(/
ci

()affercdM^crKiii/

'D'Jcin

fvracj)er/

3^

^^'^

jt)in bet*i\-5 fetn

^'Cib X'xmt Ccl;n

geiVl.ctuf er:
reM-i^feir/

3otnfirar mivlIeleJE^erjcii/

n\irmem

cW Dep 9J^unu'i>
fcti Die

fretvi) i]ro|]cr ? .$}\i\i tvcr:

[hu*

3unfr. ^crma)T:l! et^imcfr/ Tai? ftc f^ci) vnibtie|crbeeDei- anen i(epem'<:runrf ijcnimb

'

Chriftiani

to^fKWnf.

^f

l^t)(^ltcn f ant)f.

^in^ fdc mir ndj ein- ap fa^ce

<tncr/ct J)af fe J?r )eni<^ 3a()rcn

dmn^c^uunt

gcfcKn;t>cr ()ak auff l?cn 5jnf <v j^me ^olfj cttv

gcfauftt/ Mr(>ci;

au* j7it? iJCU i^oiiijen QBmtcr (je


mDct
t^cr^

!)ct)

fomrmn/l;al>ccf cfectUi^ ^o?


i?cr^<&ci]tf

fauft/ ruD a(fo


tii jvimf!

fdmr

geucfcn.

J^k

^ungfm / aScr Die seit !(? mmmcf)r ^ki^b<r/ 3a tif t^jcvtet ^a\\\ c*
fem / fpi-acl)
fck

f<lI/)crtK Oi^el nir alU ivcifl iUi^jiUof^u/ bcr

foff^n/

3* XAixwu nif/
/

t^a j5

)|)m foiu rcrfagt wer*

Den:

t)n(icr t)cg ii)ri>

fprec&ctt

h\t gratia aiiacflm^nsU' vnt) (timDcii ^ir ad jampt tjcn Der 'SiV

fiau^/me|)rfat(i)niiofro(icf) tann\ion/

toc^r^
5^jRHiefi

reu a(fo gehalten jaiten. 5[tc


Der etttf^cntg in

tt?cr tJtii^

nun tt)^

cifpaijccre / rr^i^c*/ bic^ungfram/^iPirbcgcrKn/ cr^ocbscitem c7rXy& iianfmi{| aumac^cn: 3^ fp^^^ cmcr/S^lc ^no ^u*

Dem @aa(

fva^jcr v^mJ

l^l^nitfdmc^nnfraj.iiraiiit f^rtfsct
Sefpvacf) fort

ftc

ein Jina^

kn|)eimIict)ab/ful;roiJ)vntcr i)<p*tt viu^tt


.

3ti uirtiua

jtc ti)a.v

tnu vn5 fd

OK3#ai.Ia4)(cr meines

gurttti;/ Ikf^ ffi^


,

)oct)mc!)f^I)mc3^/fpnDcuin(n?ortcf:m(tu91am f*^'^*"* Kft fnffi)nDfnffM3/ ^^nnC) |a( Dd) miir acl)t,uwa


Sucf)(?a()cn/ Der Dritte
;J)ei(/
ijl

Dep fnnfften Drlfter^-.'*^


/

fcmpt^r Dann \\\ Dem fccbfTem

o ^tr^^^-^ ^

^8
iin

Chymifche

j)0^jettt

i0 ^cffen SKaDiv fctjcn tmb txn crf?cn55^fc(b(? ifT/tJnD ilt

J?abcn ^roitcr n?trf/&ann Dct Dritte


i)cpi>kvDtcn()albtf)ci(.

^^un fem&Dcrfunjfti?n^ ftcbcnt ^((icf)/ fo tf! tct ktfl t>m crflc aud) <^ki(^f i>nt) machen mtf Dem anDeten fovtcl als Der fccb(?e l)at / Der Dc nu^r J?mb ter me j)r af^ Der Dritte
i)rei)m^l ()at:

'i)limfa(|tj^rmirmem ^cr:/

tvte

Jetf>3*?S)ie2(nttvortn?armtrfrmif;(^nu<j/nce
liep
ict)

nit nrtd):

pract)/ <SD(e nD '^iVienDfame

^unfranj/mocbttcl)
tt>a^

mt einen etnt(]cn ^^ucfc|W

l)en erlangen? 3^">lfpriid) fic/Dj i(?tt>c(5itf()un/

ma Dann/anttvcrtet id) aiDcr/Der tcbenD


i?ic( cil^

|)aben?(^r f;at/fpract) fte/fo


<?o

Der /)er2cn

f)te

feinD; /)iemittvartct)Sontent/vnnDfanDj()rcn
fle

Ucfu9t<^Jf^ <S\ammicidt)tli): DctTcn

tvcl

jufrkDen noar/

w^/r ""^
^',^^^^

nccl) wel me!)rer^ t)n^ ^^^ t'ermelDen/e5 folte verborgen fem. !BnDcr Deflen ()aftcn ftcf} ethcfje

m^

gtKum.
a. ix/i?e/

mit grellem cpx^n


ji^^ji 3^'^^5^^"^^^^^-

rf?(icl) (eictjtefen jt)nert

-er ein war cm^


/

fufltt^cii

(Se|t(1)t^/I;el(en
!S)er

Suchen

vnnD feiner rrcporriort


icl)

anDer tt>ar etivai^ ^crntt^^ an5ufel)cn/ tva^ et


tvorDen.
2}ff (tefcf^eten er(l(icb

4,

w^/w.

t)a6en tvcft/Da^ mn(!e fem/n>!e


j^^j^

nachmalen in* t>ier 3imij<\c^

fraiven^Sie eine fa(;e juctfg 5U Der (JrDen/an

berDen gar )cmuctg.


5uct)ti(^e f4ictm{)atffii3e
fcijct |tc6

S)ie anDer tvar and)

citt

3migfraa>

Die Dritte ent*

t^mb cmcx^

Da fie ni tit

@(ubcn

tratre.

SBie i(^ aber ^erncmen/f fan fte nit wcl bleiben/


Daman5uvtelluj(tgi|?. teiMerDtebracbf ciUct,t

treulein mit

fKft/ j{)re

iUU vnD grevebiaf eir


{)icr^

Chriftiani
^Uttutdb 5<t5e(<n.
t)n0fct)cn.

atofmcWUg.

^9

91act) fcufcn t crcn famctt

)diK^atcm(5nnOtocnK':cfi

mit gu(^m@tcmUn m(itiU't)k <incr gan^ grn


jp)auptcn

^aftm ftc sarfc fftcgcnfcc "^ndilm /

mU

tamcMU

allein/
t)ort)

J^mipt/faf)c

^K |)am dn ^Rronlrn <\uff tcm/^^mc^r i^6af c gvn-O^nui iciitt


w^it/ tvicnjcl
(tc

miff^rt)en.9Btrmcmctca[{cc6iv5vcincQ5raut/
2Cbci: C? fc()lct noct)

fcnffcn

an

(l)rm/ Dvctcbt^umb i^nD (!anD


i^bcvlc<3en/i?nb bicfc
gcit rc<^tcrct.

fccr

Q5rvnurvc

t)Cit na(i)nui( ^K gannCCct)" 9]un tn folcfccin fcUl fcl^cten mx ^lu

fcx^x^nnqfxci\vtfiikn<^am
get<}ct
tv>tr

nit'cr

auff Me S\\\k/

tvten?olftcft(^3at'emiml<^/i)nbcttfcrct)%cr-ft^3'^t
:

^ct jcDcm bk JOvinb/vcrmanct i>n0 or4j/


'cm nif 5u ^oci) ab tiefem tcm^unDcrn/
i{>rev (tcringflen

folfcn

^antt tiefe a^are

i^nfcvc2lu^nabcv feiten fvir 511 saferem

aaben eine; Q<^c^

V\f<x er{)cl)en/i>nt) I)ierinnen fejn 3(llmacl)t lernen

(rfcnnen/

fortfa()reii /

an^efanc^enem Vn|cvm iauff Oft 5U icb / vmio tem 9}?cnfcl)en t/i^m fcict)cx natcn ^ebraucben. 3n utfla j ()ve tvorr waren gat antei (t/oann vnfcver 3 nufl*
aucf) in

fran)en/Me trar nocb tvae^^eltlidjere:


f^en

fc nun-

<in, ^nt) Mi/ fpra^j fie tt^euevjn mir/ j)a(? me()r oann antcve cmpfan* en/(TI)e tae tu auct) me^r mU^kfl: tefc ^re^ ti^t a^ar mir ^arfrenit?^ S)an n?ie tt?ir Die ^nn^i''
Mircf) 9}?arcf i>nt>

mir

fratt^en

mit t^r 2]?u(ic cvfe^en/ meinetcn tvtr/ tvir

yo

Chymifche -^^c^idf?
cMx

niuf!m fdjc rangen /

li\t

war

w^ m'c^r
mx ftc ge*

f)icfi

tit

Mni^^JXi

(idi)

Wi\^ ttd) rxi^t

fmr

^^n^fr^itjcnabcr-f^bpe Da^j()n<|c/foDad;

idjmcrcfcfRJClDa^intfa* ^un^^tv vn^ nur ju utjre/ t^nMiniicijf fogar^ocfi (^efcftciKtt^j* civ ivte wir v^n fcfykr $um t|)ctf fdE>f? ttj^ft atv

fanden einbilden: SJir^ien^tifftn^nicrDrD* min^ ^ci'nac/l)a tvitvDen mx xn Mjf if cmac


fii|)if / ba^citcfcr

m\tt "^m^fcax^tix $.mu

9tn cft)icl)f amcr(?m miff/ t^nnt) tvin^c ta^er) cinfcdnci)?(lcfe^ef(!tt(^ ^i^xm^iw, "^rxHi^cvx
^peUts(^

@cmaci)n)rtrnicbr^ fcfT(^f5&^ / Dann et(fcftfc(>Wi ^ethli(J)(cln/cr<n mctn Dann nttttmcr ^cra^

jum betten f^ar


fW^fiin*

fu^(tc{) /

^mMutffnn^ct^K^om-

<^m ni^cr : ^'mb ^ie muffen mt rtllc f)crnm^ tm%ix\i t\nt> ^ct3unc^fraR?c^f nufl cimQ^udj-

\m dcfcn /
acit

umbetten

ag

folcbc J^oc*

mit fte^ S()v tpnnD vnfcrm nui;cn abgc^ J;c. JDicraujf f vimcn tvir in Dae^ antev emact)/ta ^cncf et &(c cr(ic ^^O' ^iv i()i' emictjf iin* miff
<>n!iL) fo

fortan / bi ade (Zeremonien vcr:icl5tec

njorDui.
f'/V^.ZT//
'^'A'^'^
t)fe

^icrauff bot Die oni(}in jcDem n?iDer

JJjanD/iniD fcteD mit |l)ren 3ngfrrttvcn t>ar^

t)cn.

35nfer^V3e(lbenttn Heibnocfteintvellbe^
tiiixU'^

'^'''**

ux^i

a&er abcreir Wttt^wei^ 3>j)renintt

Chriftiani
ttr ^vi(J)( tt>r / tclu

SK^tt^Mtt
ftc

7*

t>n^ Un^^t nit an^^aU

nod) nam fic ein gute nact^r/

tpnnt) kfa()( i>n6t)ie

ltc{)3Uicbfamt>nCvnvny>n^.

iSnfcrc jvnaben p^r^r

ivarentcrfac{)<nb<ric{)te(/tt>ctf<r<^ct;tv<3<ict!^^

^^''*^'
"i/

fdn ^flritcr/bfKbcn aticD ba; i>n^ m einem ant)em


tefJni/Domtt
fo

'"'*'*

mt cma^ bct>mifte/tinr j^rev m^

gebrauten fonDten. 9)Ietni?amct(i?cnanDern ^/riJ f^^^^^j^^ i\?ciptc{)ntci)r^jufa<jen) ?^t onMIicJ) bereitet/


mit fconen 'Jepvictjen/ v no emal^cn vmbfjcn' cf cf. ^or allem aber liebet ict) meinen ^nahm/ Uv war fo trcffitct} bereit/ i^n milnn(?en erfaf)vc/ somwu*^ t>i er mtcb aucb noct) in em (?unt) f)rad)t/tniO ev(t '^"/'"^f'* mnb I;albc ure <ntfcl)lief ^nD ti j5 w^ax mar Me ^'i^'^''*
.

<r}?c^ac{)t/t)ap

teil

mit

ruf) 3ef(t;lafen.^^od) lie

mir ein fcbanMicl)er ''^raum nidjt ju Heb >erDen.


iannKgvinfje 91ac{)t<^kn^tcl) mit einer 'J()urc
'

Dmb/

t)te f

c^ mir.

^\t

unDt td; nit anjfbringen/ entlie (eretl) fclctien ganrafepcn i^crtriebt(^ U^

iettbtp3*cnt(ia}5^'3 '^^S envacfcet.,

IV.

Dk*

U^a^<t a^ Sf) (iifj nocl) tn meinem -^^'' gemaci) Die ?)ernicl)c ^iicer i>nni) i<;uven/ -^^^^t^^s _ _ fol;cnnt>wtt)ermmeincr(@dnacl)waren/i>nter txfergtt^ r)el5 er()drt \^ fcfcnell ein JOhijlc ^on gincf en / o\^

^atmh

J'-

iJbmvin fc^onabcreittn ^er f^>roce|fionn)er:mctn

^nrtb

n>ifct)et

anp c^em ^et al ob

nen werc / fa^e auc

mm

er

on @in#

'iobten VMel gleuter/

jt

Chymifche ^oc^jeft!

tiinn dm l^kn^t^m/wic nun mir ^cn>efen fet)/i|1 ^Mtin^itmctcw ^ann^rfa^ct/ ^tc andern n^ur^

ixnaBbcrmbcm^cmg
nic()r ntf

praE)>nttert/ 3cl)

mu(?c
97oct>

5utl)lm/^ann bit \^c\lc\nthxm jutvcincn/


fclbflen jut^crffucfeen,

^^n^

mein Saulfcit

iJjat tct) mic()

an/ 2lb<r mein Jvnab n?ar (cnctf? fcr*

tt^ / t)nnb licff 5um


jenfaeuia,

<macb !;inaup / ju fc()cn tvt<

toct)tK@<t(t)cn (lutiDcn. Srfvim aterDocbbalD


gletcbwof ntcfete ^erfaumt rrcrc/nlkin
()5tfc td)

gru()fTucfvcr^ct)(affm/m<ln()atm:cb^cc{)t)mb

mcinc

2((tcvg(

trtn

nit bc(]cvf ju tvccf en.

^efjf

ober f^r) ^^ h^iti ^a6 tct) mit jl)m sum Brunnen gc*

|)C/Dafci)cntKmc^rm^ei(^ vcrfamlct: 23cnt)ic^

ftmltoft t\m mein eifltvt^er/ n?ar^^eptve3m


l^alD

mit metner Jtutren

fer f t<^/ t?n^

$og

ttm ^m^
mid)

Un nad) / in cb^emelten arten/ ju Dem Q3rim*


Iten
l>i^

^tcbDcmtvirnun einmiDer

falliert/

3n<3fratt) meinem (an^fcblaffcn^ gefpcftef/

fti^rt mt() bei) Der

fwJ"'*^'

lcl)Da^Derlon?/ an

J^anD $u ^e Q5nmnen/ Da fanb (Tatt feinet cnjerre^ / ein


(tct) f)atte.

5iem(icl)c (^rc jfe 'Jajfel bei)

^ie tcfi mm
aug Den alten

Die eben beftcbtt^er/befanD \cb/H

|le

9)?onmente<^encmen/t>nD^te^eriufon^erllct)er

C()rBerepta>orDen:^te@cbriff(ii?aretn)aaui[
4(te abf^e(efcl)r/tt?ill pe Dcrotve^en/mte
|te t(l/

^ie^er fe^enA^nD einem jeDen md) ju-^


i><ncf endeten,

HER-

Chriftiani ^oftttCHU^*

HERMES PRINGEPS, POST TOT ILLATA GENERI HUMaNO DAMNA,

7J

DEI CONSILIO; ARTISQJ^EADMINICVLO. MtDlClNA SALUBRIS FACTUS HEIC FLUO.


Bibat ex

me qui potcft

kvct, quiyult;

turbet qui audet

BlBITEFRATRfeS, ET VIV1T.

ob;>3: JQOIC^ ^^<^^


Vctf!c^cn/

m (^fm / i>nt> m fc cfyrtffr n>ar mm mag aud) ivot e>avumb l)ic!)cr g^fc^c
tann fonf^ feine au tcm S5ruiv
9)?u|?cn
tiptr

m
^

$crtMnrx
>-^f,/;,.

tvor^en f<tn/ iva|tdctct)fcr/

%^cl) ^cmtt:lpn^nun ctflltcti nm(5Ctvafcbcn/2(a(t))(l)crctn'^nmcf aufctnct


gi^ni^ <;ulDin

'

'

@cl)aUn

gct()an

Ut
wa*
fTfitui,

^imfrvittjcn noct) einmal

m ^en aal feigen/


mit

tlll:^afel{){Tennetvc Jet?t)eran3!cf;cn:35t^

nn

gani? gult)cnetucf

cjicrcr-

0 tvur^c and)

Blumen !)cr2lic jcDem em an^cr n(-

Dmglu^ gegeben/ttjclcbe mit t)(lBeflem t^berfef^f


ivaven/i?n mancfcerlet) nnircf nng/ nact) t>cm jce^

tuircf^enev J?rajftmtt tlcbbracbt.


ein fcftwere^ (?n(f

Saran
tt?aren

^iei>6

@oId/ ^atanft

onit

^n^ SSJon^ gegen einander geHlbet /

anff Der an*

74

Chymifche^D^JrffJ

^d)ctrt ivni^fcth
i)cr

tcm ftitm aber f!un^ Mefer (Spru(^:e S)^n^^ mc t>ct onncn cbcm/^nD
onncn @ct)cm
n?frt)

fttbcnmaf ^clkr fem/


^bcr tvurbcii
bt*

t>ann K^t.
(Cj4f/<<.

^nfcr Vtf^iie efc^)tnct^


Mcfcm
f\il)ttt

^ (ij^ ^mt^lcm 3dcgf t?n& Der


fct)lcn: ^uict)
fttt>nfcr

tciur timm

n\^

^tc 3un(jfratt>
a[lbcrct>t

Ditmtn^ {)inau/ b<\ warteten

Muci.

i)cr Der

"i^^r

He 0}?iiftr(^nten/a(!e in rcf)f em @i>

irf mtfnjei)Tm

'Letten httU\}ttt:,r)itraii^miu ^eem'Ju()r (foicbsu^cr nie offen gefejjenj jum

^icefuiad j\^nt(5ltcf)en cbnecfcn enJfftier. S) tniaiiif 31^ -w/i, fit{)ret tnt^ t'te 3"n6ft*<^w / ftttt pt t>er STOuftc/ 3<5j.
toff^fntjmauff. 55afrtf)enttrrnlcl)f^^itnn (au^
ferfo{^U(t;ernb funfllltcbe ?[rf^eiK.
uct) itcngcn/
je

3e

nic()r ivtt

tu "^kt n?urt)e/hif5 mt enrUct) obevftu ein {jemaf)kt eri^elb fcmmen:


^evrlidjer

Lh^TMto-

2)rt ft^artcfcn vnfcr au>f ote (^o.


^e^lel)^et:

'^wnc'^vaxccn/
fic^e^jctt

a^ZfZT <^^^^W
%r^fH4j.
'

fBaltMemm
man

i)n^^enet;(\ct mcaiKtttJtrvnfer^tci-^ercnH
Toix

fo^ue
f^iit^

tnnttm

cijeu^ct/fcrrt^ef

\)nfcrc iKulT^

Ciintcn iuS / Die muiTcr netter

cen cbnecf cii

J?nDer : -2>nb tvur otc ^(^ik bc|cftlotTcn./)ccrauif

ivurie etn ^(etn locf itn gekuret:


fc{)dnc
fki.iJ^cif.

5)a

tarn

cm

3un#an) {)crfur/ Mc kackte jet'cm einen


:

iorbcrfran^

3)nfem 2itinaf an?en abertvurc


De^^ iv<u^

eni3 we<3 3e<JeBcn.23n^er


anfeej^en.
:

ein

mnb^an^

a erfafK

tcf)

ten Jicntj] ^ni? Jxo*

niatn >93te ^Ie tn ){)rer 3)?aKj]af ^a falten, ^no iLeg^Re- \^c^^ mij^ ^te ^ef^cvi^e^ont^tne ini:!)r jjet re fo trctt)* gtmgbrt^, (icj)crmvif)nef / Ijcttc id)mein fdbften iHr-icifcn/

ton&foici)mvfaaUw) {)erUifeit J)em Oimmclrer^


itcftert

ChriftIani<Xcfmrwr|*

Jf

0Hc6m/^ann
rcr

mUn UmH^t<x^^\^m\<K\%
mod)r* Sitte^^icftstu ta aN

0(5 i>nt) <bc(3c(?cm ln^ef / n?aten 5o(# r>er i(nigm ^ktjDuit^ tjcrmflcn 8efcfiaffcn/
&a^
tcb ftc mrf)t (infc|)<n
brsr iixc(X>^ fiir fcfcfe <5cf)ii(fen/ tc^r tJOcJ)

(e^etn^ t)bcr ^e n^er

vdt tk

rmiam ^tm-^
D ^uit^fraii^

mc{ cr{)abcn.
i)tndn /
er

.^(e jtt)ifd)ctt

tr<ttr

fo

noniat micb itH ^unftfran) t^n^

<mcn U\)t<xJ^m'b/mnl^x^^a\iUmn({\{(s

'.ctb^i)nl)4e6<n0^cf(^|tf)t<l)crbC(3^6m/ taf) f)a^


cn

@. SK,

Hllicgucrfrcttjcn/ n?cil mt\)

m^^^

'cn

$uampli^ctmn: 92Biedtcd^imife(bpen^ott c^cm oUg, trcr^<:n cvptcrtmn Unncn / woitt lifo Ijtcmtt v3:. SR. 3cl) fte tu '^nUxt^hnis*
tit pvjefcnmrt Ijakn/ mttt?nt'aff)anta,f?er Bt/ Mcfecnocmcv ommlf ion mt(^ $u cttiiffca / i?nO

vimt^tfdbiifff

aa-gnat^ j! cnnuitmim* ^icmjr

5)icblc(*it?c[gcbu{)rcn/t)a!i i^nfa* einer ai^t r'j^ll''^' '^<^ t)cm f)U'raufip cr<^t: '55<a t^nioMi CiU jj^^g^^

iMtc^ cr alte Xr te |)crfur / t^u fpracJ^ Dcn^ Ir' Im^^ ftjc^cn: dn^.9J^at). rl)tm ftd) cmcvei*
*nhmfftalUr^na?>i<^f!crfictrcn/ tvoKc aucfr
tonigltcftc
\\)t

nai) aUm mit) iccnjit^fast l>ibc!i.

7^

Chymifchc^e^jrft:

i>crei)rim^i>crBci)a((cn fein.

tKi$m^m ein jvon ii)x mct itung/ Ml fc(f cfl bici) nccb ^cut [ncr annemnKn
2(llf?.5ufnc^en/fonc tixandj

^>cr tod^
i

S)antt

|te

tvufTcn tit uidft^ arc^c^ $u jntrawcn.

^icrauff !;ub ^te ^nuf^fran? tcn Sttcia mut bo


Beriptia
Xti\\t^<\x\^,

3n^m^(Imfl?tra!fct)tcmifrt^|f fnig

/^W/r. cr(!cmalmifl^nfcm3un5frnftJc^abrrctfc^.S)icfcr

J)ann er

aal ftj^r vornm t^icrccf er / fiir.ff mal bvcpr et U\\\<^ tvnr/rte^cn Dem au|;f^.an<j abei7|)at(c
tm 3(rcf c(
trei) (jer^licfie

<i!etn3vc|fenQ3cj|cntt?iectn'51)oi7DanniKnflun^
5/i/e//M,

i^cn

^ontg(tct)c

tulc
an*

tC^n?arber9}?fm(etma6f{)6f)er^/

rannte

\i,ntJx!"tu*

3ttietf!en fap

cm 2(lter^ontB/mit einem gratven

Ttf.

^arf/^cd)it)rfeincma|){i>l)eraupfcbj5nmit>

!:-5!l^ Kontux Je-

3un<^. 3^^^'^f^<^"^"^f^^Jr^ fcl)tt)arijer jvo*? ni3/mif(elnm(urt.ca((cv0:^cbent)Kfcmivaretit


feinalt JKuttcrlin/ntcfttgefr^net/fcnDcvn mit
ci-t

ms
ij^o/tff/,

nem@ct)iei)en>erl)ii(er. ^nimlttlen aber


Die jtvei)

faiJctt

Sun^e 5)?enfct)en. S)k !)atten(eid)a'(


<^xc\\<.

^crberfram? auif;!)rcncf>inpten/ obiI)nenaber


l;teii<3

ein

fcjUiclye'.Hvcn. t'^un
t

glcictiool

Damasten nid)

fo fcf] cn /

ale icb

wiwen mir

|tc fie

furbilDet.
-^jj^jjorcs, ^^^Z'^es

2(berDa0mullefofe!n.

/:}int)erif)neit

f<^lTauff einem run^cn Q5ancf met)rertl)eU alte cg^^j^j^^^. :5)crentocl) feiner /Dapmtci)tvun Der

\quaies
iUx utrttt'
'*'^'

mm

/ fein cfctvert / ncct)


I

anDer 2Be^r

bei) |Tcl)

H^m?'\num \)axu

fo fal)etct)
etliche
t>ie

^ict)fem anDere

ieib^c|iiart)i:

^(xn\

3ii9ff^w^/

fo B^f^^f" ^^)

^"^

gctvcfen/

faffen au(f Der feiren/on Dem

OJc^em

Chriftiani Otofmcrett^

77

%^^ Da ancb i>mb/()arpc(r ^nb <}micf Icf e bocbmcf)"


%crt!)ctl auff Der (^roitm fronen i)mb.
^ifcct ^r
ftci) 5tt?ifct)cn

gu tvetfm

be^Dcitcb^jabenDc f)inemA

"!cm>agjf)nculacf)(cnt)

rnttfcumOS^cn.

3a

MlcUcf |tct) nud) hw wctkn/ aliJ n?c(f c


^^fctciTcn.
f'!n?(l(t^/

er t>nfer

mm

cc

3nnmmaDag^n5b(mtvarrcmuf* ^^^^ Dap c?auc ^cr fWnen2>05C(in/ fo!;auf' ^,;,^^^ fenftjctg tm (Saal i^m^jto^cn/ ntctjf i">crfct)cncf/ fcDcr jtc i>c]ricrcf/ Vi>a er funDtc/Dtc 3"nafrairctt
^aftcn^uct}
j(;r

^^^^

fur^ivctl m!fii)m:

nDivannftc

jl)P.hnuMcncrwtfc{}cn/nii>cfitecrfoba[(ntcl)ti^ort

jYrcnfomrncn'macbfcalfobtcfcrfIcmcJCnabaKc
$^rcrt?D riu^ -^^o^al{l.

^onttn flun cm ^^.^^^^ 25or fUtncf/ a^crt)bcr^ic^^a|jen5ier(td)cfi( 2lltrlm: ^J/^.


aiiiuff(a(U^nfcl)n?ari?i^ammftn^ud)/ mit Mrare.
of?^ nur

bm

;^ tft

em

n>cnt(} befcl)[a^en

9]ebm

Dicjem i.^uc^.
^Juc^tUit.

fnini)cinf(cinl!ei?l)t(m/anjfemem})cl(fenbtncn
^oucbtcr- :tcn'iMmm Da^c^arflcmmar/branbtc

4^^^^^*
^.^Srouatt.
0.

5Doi)jmnicrvnMmnKr/aud)airc
<^cbla)cn!)vatre/

jTcf)f:

a^

mina(upib(>mct)t3U wellen au{j furBttctl Darein


mccbtentvircntcbtfik (in
jTnnD eni
ri;d;iilren l)aben. i)"icbcn Dtefctn

^oDten*

J^citJt f<>Plft

vh^ra

lux

S)\mm{^tx\(^d I ticgieng fr |lci) fclb(^en rrlfct) [)mtmb. ^fad) DKfercIn flctnc^ fdila^j
lin/Oaraug
^^''^""'

9?.|;rim/ Davanif cm flern SrilTalltn Ovcljrlrnnn^

cm Q5lntro!)r l)cllaf[cr (!c[t<]5 (ic^/ imD cnMid) ein '^obtenfopff '^n Dem vtnn* ein
n)ci^e

@d)lci3/ Dtctvar

fc

(an^/Daf ob

ficii^ol

^crumb fvod}/ Hieb ;!)r Dcv*^ allax^fj Der c{)n)m]ii m emem2(u^/


ttnatreij} lomb Die anDere flucf

Chymifche ^ocBjrit J

HgtJer^opifft>i^er5uma^^crnf;mm^lm/n)lci lfo ntnur mig i&f cm ^ettcnfcpff: k^^aO fl.t. ^m' uaf ;TcS^^i^ <{; r>cntB pfeifet/ fon?ifa;t'f jtc
im^iat:,
^f<!^^<"^ ^jincm /
bc{'$ \t>it

|<|ii

tii^

<ille t*

etaninDciT

tnnftm.

^1<bm ot'efcm Xit^rlm trrtrcn hin mt XDiHtinbim&aaimmHxiiiijt^iitit'ikxuu

tcn fi4?iIc/alffoi>fic

krfm/

tmt' tjiitrcnfo ivim"

tcriatcgantafdr)/

Mgmif

vntuslicttarallceJ

gicnijen/ ein fc wi.nDctltcc Vocai Mulle, t(\^ td)

txLalnL nccbi)anmKnl)(ieb^n/tcrt*onoen^!ieenfelbfl
/^/#.

cf)a(tentvuvtt. i)lnnttirJrmaujTi){fmai3U-

^ci)mmii)$cg<nmt)nfcrm3i:n#aft?eni)ar'' t?n/ fo waren allbmtr i^nfcu i)}hiftcanreni>cr*


f)an^c^/ Cic fuf)r(cn i?n^tiD(r ^e^ci)n(cfcrt

^tnaWabcr M: 'iKir ttut^< ffdpifj bcfcbloiTnuniD


rirginesjo. ^ottix^iU. 55i<tvirnun tvtt)crin^<n@aal fra* r^/Ar de m^n/fanijtDa^un^frattJcncme mi: c^trcjfct jtnt,Auto. ^^^ ttJun^m/^rt t)n ttcl)^nt>crfot>Klfpcrroiutt

J)af?tt^<^citt)oifcn:)?cmScbmcf!cr/anfworfc{
nfa'^r?fit)cnt(n/<c kfer<5U

ml* tor feinem fo


:

t)bcl/a( i>ct t)em/teuf <f alf mi)f a*tcf)

SX tort
tvo(/
tcb i>n^

giengc mir na{)e ju


t)rt fle

()er^,en/

ton leb t^cr jlunb

meins

frev^ fpofret.

'^n

at^^<ir it?ar

i)craacntevcircfr.cbtrc}lefi:cmict5njiDe!/mit
l?erI)ei)TiUi3 /

Da

ict)

mid)

mxiH vccftt mit |{)t \)i\\^


i>nK^

tcn/tt?i5ltcficmirMvfciafl^ivola&^lJten. SDic*

ttn^i^ium

ftjcKttjarDi'^al; 'SiTcu iviDeraiij1^3etra<ien/

<^^

a;/r^/.

t^^ntfeiu^unqfiitwbepcfeHt.Die ivu|?en t^ii^mir


f)c(t>ieliaemctVvc^

** '^^

^tc^eU

a^ol juverfuii^en.

Chriftiani 9to^ncreii|r*

7P
cr
^'^
^'^^'''^'^'^

itbartf

td) nicfet

m^

^<r ct)u( fcDn^^en.

ii)imc{)rcnj)ci(fra<5cnabertt?arcni>onimf?cn/Dcu
#ct)tcblcicl3t[ict)erad)(m funtt/
ii)|2((f

Da^^^^

mit ^unj? ^mb^^tcn^c. 9]od) (a mir jmmcr im @imi / wie ic DC'i) wtDcr f ^ntrc 3""B ^^<^^' *^*''^'' ^''* b<n: ar Deswegen eltt>a0rrat^^<r5:!?^^^^mc^^^^^^^^^
*'*'^'

cfett)tc3ungfraw/t)UC'Dcrwe5enan:
if c ttjol/noae

^^ctjm^r'-

Di^fcm iun<j<ncfelkn
fiinfftige

fcJ).<t.

<2ya^

5i[t0antttd)

iRa^f ktjjfjm

fcl)lajfe/

Sr foUmori3m lufitger f<in: ^tcrauff jtm^cn fte anati (act)cn/i^nt) tvien?ol mir 9{ct)f an allen omtt ucofumfi^(ucf^ lachen.

?)]mmar einer i)a/tatt?oItem<in


an bcr
3i^6ff^^?
ei?

cfpf^vtr*

Scfjmac

n?it)cr

rechen

:^'*''-

Spract) t'C^ivegcn /
iflctn tt?ir/ fon^cvn

3cb

f)ofR/

a^cr^cn nicftr

^^;^

aucb tU 3ungfra?cn fcl&(?cn u<}c<^cn t)nfcrm Q5niDer 5cu^nup ^tUx% / M^Jx^


^nfcr ^im^fratv^raejtDcnf in rcrfproc&cn/ f

in#
tcft

ige ^7acl)t bc^ j{)m UfctjlaS'cn:


i>o[

ep

tt)cr t(|r

SU fric^cn/ annvrt Die ^ungfran): t^ann

tiid)

ntcln i?or tiefen

mdnen

(^ii?ejlevn anbc^

ovctcu|)cttc: &cnm>cre^ni*f$uft)urtytt)attn
"Jo

^*^zl^*

oljn jf)ren 5!BilIcn

mir b<n d&onffen Dnn

cf?cn ci-ivc^fctc,

(0?etn d)>e(][cr/

feng

&a(t)

in anbcre

an /

xcix

fpuren

t)tcbct) / t>ap

M^ Dem
tn^jti

c()c$2lmvnucl)t(to[^emac^f.S5an?irnmiaup
einer (grlaubnul;

gcenmrrige

^crun

5d){afFbiilcn mocferen l)ur4)^


K
I.

iop

auftfjeileti/

hlrcfUw mit lonfermpten willen/ \o\(^i praer* Utivom {)abcn. ^.Mr (iejfentiMljoemeccr^

i\

fem

80
tudicr^
eieso

Chymifche S)^t^\tit
/

fein

^iw^in

aucf) alfo att

fiut

umnHx
:

^\x^\X*

und

fprcct)cn/i>nfa3n(jfrimrtbcrfunt5t\[)n6nt>n.
ct?c):tcrtlii(lcn/ ft'cn^

dormttn*

ttum.

)cprbe(5CnaM^eran

^()t

Oemn/ tt>(avann tvitr Dap iucf (K'iTcn

cvsctucn/

^oian i);>x(i^ 3* ^ ^^"^ ^^^^ an^cr^ K^^/ fo Tonnen iviv ein fotcb erbieten nfci)f abfcbl^fjeih ^^eiC

nun befi;lotfenn?ut^e/ fclcbc^naci) tctn CiTcnjit


in-biei'u
/

ft>o(feii tvir

micb lenket*

nlcljt 311 '2:tic


)c

jt(jen/(?unDen alfo auff/miD fpa^jtercr jc^ev mif

ner3im<5fr<tn? autf t)n& ab.'D^cIr. fPfi'1;^Me3wnjj


fran?/

Dap

foll

noc

nicfcr fein/ub. r ufSc

jl^eu/ anc

j)n0t)iip(Uvf (jefcUcn tvol;^ J^iercUjf nJlr^elt


jvtri)on einanDei'i>crtrenner :i)'iun crljub |ut
ci (1

^in difputanon,i)?kOicfe fachen anjHBfetftcn:

ce^

n?arabcv(:inureinan<]ele(i|re^@Kivl/riinni^

3unBfvmv tl;ef balo ^en furfcbrai^/ivit: folten vn^J


j?nDer einan&er <n
tt>o(te tie

einem

Ovtti^ t?evmifct)en: fo
tcif
fui?

an ifjr anheben ju ja ()[ert / rn mu^t e tcbenD/ mtttem iiacbfctsenten ftcbenDen

gutnemen/S?a^etj'e^t(](eic^e<n3unfratt)0ccif
a)?ann/n?h'ver|at)cn^n0fetne0i((le/lie|]en0t)e^
ttefjenf^efcJieben/ vn^^att)it

menuen/

mxux

mtfcbteu

inic?

eben wcl

waren

Die 3nn<]f^'^^^'^'it

iccl) fo vevfct)mti^f /Da

jebe jljren

|ct)n t)otl)trt

tvuiTe

Mc ^unafran) ^ttb an ju5a!)len/Da (raffet


eilt

<in3im<^fraiv/nacb)l;rn)ar Das ftcbenDwtrer


2Sn(jfraiv /

5um ^ tviDer ein ^un^fraw/ t?nD Dt^


alk^unfraau^n mit t)nferer

efc{)ai[)e fo (an^/bit;

i^ernjunDeruHij (jerauf^

fommen/ vnDiMifer femec

getroitVutvovDeu/ Ki^beualfojvir armctrpffett

Chrifiiani ^Cfm(tm^.

81

aMw flcfjn/iont) muten nocfe mfct bam fpotttn


ircc^'i
i)ctte
ii}c
:

3n fumma mt m^in v^nfevcr or^mm^


ficft

ficfc^i/mccJjre

fcb^t: t)Cp JD^t^^^ f<*8

mf<i}m j)abcn / Dann t>af e^ nimmer an i>n^ fcmmmfclt J^iemittvrtt^nfctfcbcr^aug/tjnD


tm(?i:ntt?fri)n0^cr3^3fran?en(t)<llcf^dt3e'
\Uicn
laflcrt.

JDteWifcbctt

fam

attcft

su t^n^ter

'kn tmumVii^lxipibo /
]ii>ltQ<v

mii^Utbttx^mM''

\tt\

^cn bercn wc' iju.**-jjj,-| ^"*^^* ^xiim>iCiim/ )^erlifm:2(u4)rnfere3tmi3framn lum jlonf^ Hbfotbevf/bameben erHrttf/ erftui^fc tima!^
t>ne

m ^tnnif a

Ka.

ttje^cn tja ft?at/2(uct)

einer

engetr nit U\) j{)ncnfem/ funkte


tiif

mm6

ntr rccftr

i()m ctlie&en.

itelfcn j j)n Ifc mit eBtenbec

mbert^nttiif?ej: tJrtncf fa^urt fortpi^^en.

2Beil

lunaucft ^KdttJifcben/
^rettJb

mmm

in tegup

fam/

folceeJ

onforfen t)t^ mic fcte 33'


iti

rangen nit t^n^ern fajjett / Ratten fte


i1cl)fi<;

furzen etti

'?n^litt on^ejleft: jjenen ic me|)t:

mir

S^^^n
^eii*
Hofbiusim^

tmbtn ^ufa^e/^ann l;a(ff. ^ann e^ tmbun jt(ft


netne Ketcutmliffen fu atttgtnDen bcflenfct'
rtac etlichen

Un/Ci\i t>h fte ^af J^anbn^etrf (engftcn gefernef . J/L^Tr i

^ancn fam

t^nfer

^rxftbentin vtrgtneiM-

jtber a{)er / t)nt) tjermeteer x>n^ i xok

oa^ ftcft ie
t)er

^'/

-*'' c<.

\nf?Uti)rt&Studio(i^C3eni()reroni(5.gKaje(!.'"*'^'*^
rbtten/teren 5U ef)ren/i>nb gefallen
i?t:

aB*

iiB/etnfro(t(feeSmaebtamju agieren/ xoc>Um

mx^xx terfelben aucft bepttjo^nen / mb ontg. SBaf auff tJer cnnen S::jCi\x^ begletf en/ t)a^ ttere

%x^M%^mb n>o((c fclce^ in atten <jnal)en etf en^

tt

Chymifchcjpo^ietti

ticn. J^ietauff treten ttJttvMi^ju frt>crf!5<ran-

tiicf)t

aaefn ^fcrmnm /

fmtmx ncdj tc()rem im*

fm^cr!t^cS)l^:n{!^cm^n<Jfl offeneren: w<lci)c^


l>rad)t
/

jxctti^. SKajcf!. ouff bcttifianfjtn vnfcrct

ptocc^toH War fc^on r or^miDcn/Doc ^^" ^^^ 3)ht jlc: \^tl;cr ^utt^ Mc t^nbcfanDt ^ ^eanda %g^4^^jwn/ fgeflcrn^ci) v^n^gcwefmmitctmmfld"
j^,5ntiltcc
''"'''

TrocefM

mni[>nt> fcf^Ucljcn J^ronn in tKt 2tfli 6cf^


:

J)ct/ Dtc

t)on

tm^ m<^v nir Dann cm f (ein Stuc(|t)r / jb dncm Berlin <jcmact)et ar/ ta^ttjarf)<uf
t)etn3un$en jtont^ mtJ) &cr93raur inijf^'
i{)r

|wifcf)cn

gcmacct^ettjcrm: nacft
tic

^im^^m

tik ccftsf

!Drgcnant)te 3tt3fi'^tt>en; a 5n?ct)cn

Iie^m/

miB<n

t>f J\dni(jf ^Uinof /fc auff D<1^ fictne

aitarltn 3c()ori3 2(utf t)ief< tmtnt)Utxc\)M* bix ^Svaiutf^am inUxmuun ms/mt>ct

bmm

h?ar / tCR^ aber fdjU(i)t /

nur

tn fcfttvarf?

HiU^

iMiff^taUawfi^ bdk))M/i;)attc ein f(ein fd)ivar^ tuuDJ^ntlttt aujf/ mit einem kleinen fcfetvarijciv
fpititB^'n'^cJ?eHm:5aJ 5(>d er frauiMid) ae<jeti tn^ abJ ^icrurd) fein ^naD ^ec^en i^n^ 5nertt?eifcn/

gegen Mefemnev^etentvir vne (n?ie mt^<^wrt Den er|?en ) tvfe wir Mnn ^e(fen erinnert ft?cr^en. ^lad) ten^ont^ien/famen Die Drep ^onigin/De* Die ten Die jtv fojTlict) befktjDet waren.

2Mn

tnitrel<5iengaucb<jan(^(^war(j/

\>nt\l>

tni<^i^t

i^rSupiDDmcfewofnacft.* ^ictmiffJvurDe
^ni?

ChriftianiO?Df(fnt$*

tj
SXerjen bc^

^w^cn/bif cnMrc&bcrffc2t(ls^ ^cn

f*lc|7cn. 3nfolc|}cr^tocctou tarnen

mr^nN

Sfdth fi^

'^nttmi^au^/t)afc(Bf?cnauftdnem$U5crfcr)f.it

gin/ ^et an^^fTcltm Comoedian^ufij^cn: SSJtt


t)ai)

an

^et ti^tixii

tk^untiframen aber ant

lincfen/au^ijenommcntJenen

/ fotJKcnialtcbe ln%iiab<fo()Un. )<nmftjar5UbrifldnfonDe> rcr @tanb ?ine<jrtcn: 2Bas^ aB<r andere Sie^

tKr tij^avm/ icmuflm an i)n^crf!/ 5tvifct)cntm

ulm
tnun

(!c!)m/

i^nt)

aifo fr gut

mn^en* 5Bd(

an tiefer ^omcB^ii

X)\ii\m'otx\\(^M^\Utt\\'

cfctt/ tv>cl(c

t*M<fdm3<furfj(t*

m i>b<r(a#n
cm tk\\\<^
tt?ere

^^*"^^t^
J^^.'*'^

lii)t tJuNrlaiJcrt.

jcni>ncmfurt'<^|feiVil()rontt?urbe

^aiTflnj^ebracfit/ mit v^crmd?un5/C5

auff

bem ^ui j]>v gcfn^e^ tvoit (n:<2Bie man nun fct^


(dbe^''?l'of[n<t/;art^etnfcf)on

^inb: tag neben

ct(td)en fei)noten /
t>er|t<jc(f

au^ ein f (ein ^er^^amentirt

Q5rief({n7 )e{(^e0i^berfct)riifff
:

^dm^ f?nb
trcffjtct/ i)n

an ert SJepwe^en tev ^onta folcfie batti

itet/ f)terauff jei^et er

nac^ tem er? gelefen/oarubcr scitjet* feinen iDtenern m/ mit n?a*

^'J

IgrojTemfcbaben/berRoren^dni^ fetner S3afeit i^a^ ionD ein<|enmmen / tjnb allen itdntglidjett J * ^aienbt0 an De'tnbangi]ett(^et hatte 9Wie Mx^xi ^o^ter <r i>o(ft Ki>er$ei t/ feinenojn Jerr

4
gcmDfcl)afff
|)lffcn

Chymifchc^D^dl:
wtba t<n ^ct)tmi>mt> fcatcSc sumtgm/ intfo(ci)c^ an j[)mjurfcf)cit

K^nD

^tcmit6cfal)(er^ap ^ln^ jarrltd) rtuffjugtc{)cn/ ftct) anDer t)m 9Bo{)rett sifa$t jumactjcrt.

6c(ct)nif?cnnun/i?ntt)cp'Jocta(mJdifciplin

(ie war aber na(^ 5cm fte dn wcnt^ er ac^fcn/ ctm a(tctt ieljrmeifTcr imber^cben ) m^vtt burcft ^cn^ian^cn cr(?m A^. mia>icl feiner vnMoMi*
^etfrfjwci(f)(naup
imtirktdin

^teotvifccn liep man

em

iotven ^nb reiffeit

Wi?y. //.

bem iowen t)er ie^: ivdct)c^aucwo(5fc()cnivar 3nt anbern Adt. j{am ancft Der 9Kcf)r ^erfur/
mit einander f ampffen /
i>ni> blieb

ein fcwar^jer tucf tfctjer JTOann/Der ^at r e

mm mit

fcmer^en i^erncmmen / tt)te Da^ fein )?orD ercff" ner / i^iD if}m ^c6 ein gta wlein Diircf) 4i(? were
<nf $ucf r njcrDen/bera^tfcljla^t ftcfc Deptve^en/tvic
er einem fo mact)fi<3en 5^i5 ton^ti mit ii|? be* ge^nen/ melc^e^ if)m auc enMic ^urcft etdcbe fo aup Jun^ergnor 5U i^m ^efio^en/^era^ren: 3}nb
t>^P

feine

3""#^^^^^in tt^i^^t meni3ltcl)? ver j)cffcn in J^anb fcmmen/ 5er fie bann gleicft erwur^

gen (aifcn/ n>ann ernicftt^on feinen erj^nen ^>ii* nern wunerbariic wer betrge worben. ^urbe lfbiefer A^. mir einem wunberbariicften'Jri-

ump^ 5ep SSfo^ren aucb


'^fif III'

befcftloffen,
t>ot\^

^^ txittcn Zctn wrbe

^oni^^ we^ett

iin Brcg riege^iieer wier ben QBo^ren t)erlam^


(et/ i?nb iMtber einen 2f (ten bapfteren iXitrer <^e^

LT

rjan; b^vlt^lb^m a??Pl)vm tn^iflnbz&iierenb-i


(i(jl

Chriftiani 'SiofmcfttUf}.

Sf

f\i(!bmt^mciU bk^nn<^fvawan^ ttm%t)nmtt^ ht)i(^t/fiimtitUtkiM, ^att) btefem rictctcit k ^c\d)wmtf ()cn[ict) cnifl milf / ffcHef i^t
"'

Jrmlm Mva\x\\ ba(D tamm jftjclff ^ cnttjftcc 9cfanDfm / i?n^er ivcfcftcn be^acl)fcr9v!ftel: t)tc
:

%t) t^at
J
Jll|>crnmal

t)nD

vermd^ct/

ttie

i^f^er J^,

^ni^

ftc nitt)t

i^cm^obr crlcTet/
^cburt
f)atfe

ta^ fmZUcx^m^ ^im an^ auc6 bipjjero ^ortt<^'


alkin fc&on
ftct)ntr

id) auffc w{)cn laf]cn/|tc


Dte ftct) tt?o(

aber

rtwcgen/

"cn^aitm, "^hi^ t)ab^

5.

^. OK- ftc t?or an^crn feinem 3unijeit Symn ntK@cf)n 5um ema|)( ertve^ler/ bewerte
tt?cr(f

m^

d{(i}t^ctlobmsHik\:sn^t>i^ft tn^

5unV

en/ aitcficbftjmtenauffflgenDe a^rncul ^e* n @.SR. Verloben ^temif (a^ erauetnem ()rtf em edidje ^er:hcbe ScnMrtone/ tk a^ol tvere xren/ f)le luerja^kn/wmtn e^ nit 511 fan<| wmte:
t:(?ltc^/t)ie3un(;fi'att) fctjnjur einen2(vD/fo(cl)e^

nbenje^dct) ju{)a(f en:

ftct)

barneben fof cfter fo i)o^

e gnaD auff^ jterlicl)(! bebancf enb ewe^eil

xiHn fte an suftngen / o(r / Den Jf cni^/ ^nD Die


5un3fran?$u(oben/ trnen alfoauff i)tpmalti^
njurben bkmii bk ijier '^^ter ^^ Daniel!^/ te er MetmeftdtB^fc!)cn/t)nbau^* *
il;rlict)ef(^r(eben/ aufeefnJ^rt/
tingetviflc bel)euf ung !>ute.

eraK 3r urwett

^
^

tvel^e^ ane^
j^r

3tt>ierbfen3(ctuttjarD

bct^mc^ftmm

^.

evlo(;rennt5ret(^ miber cm^eraumbt/ftc e^

coner/auc

em aetttong tn folcemcbmucf aujf

^<mP(ai mtt ^m(t(jj<nSrett)eni>mb3efii^rr/

f6

Chymifchc J^O^SeffJ

iiitall<m)fjr@lucf juitJimbfccn/ foncvn


i^tcr ^^rcmbfeif/ fonbcni ffcn^ fjon
frccl)i>ttibtt(J)5ufcf)m/
.

mdy
tt>i^ec

an
i

^t^m Dm 4c^afmvnnt>
j)r per.

^ttm\ mm\dKVi i immiXi ftc n?arc


fontt-acfiraf^ime.

olc!)j(;re9)?m^tt>eitcn5<m STO^i-m
(unbt/ 5cr \vo(te
incn/i)nD weil
foIc<)c e(c<^eit^e!f nicfet
jl;rc O^ffittctflcr nir

6a(k

^evfauacij*

gttuf^fam

lims anff )te


|iicl)fi^

()efren/

war
/

ft< (eidbf Ucb

Dur* arof*
betti

fe^v>cr|>rcd)m ertUnbef/ aj^flc f[)temJ^imt^


3Uf^i>erfratioet

fonbmi (tcl) (jcimKcf)


it)ie

S!Wn()ren nacl) vnMiacl) gn^ltc ^^f<^&t. -0^^^^

<Uifci)Utt)erSBc{>tau/ i>nn5

cv fic Mit(l)i()t
\\)i

fccmiai^un^

m feine J^nb ^ebracbt/ ^ab er


:

f lan^f^ufe'^Botf /bi a i{)r ^ont^^reid) ftcfi \\)m DnDertrtrff JDterauft (te^ r fte in Ux t>xim\\

cena biefe^Tlci^ ^emu^ fuhren

33rtb etf!(ic

an nacf en au!]ste()en / (mjf einem groben ()ut^en cruf! an einbaut binben/ i?nt>tt>l eig^
(en: (gmJic&mtc

sum^obc

fen>vff)ei[en.

S)t

tarf titvsii^ <in5ufe()en/ ag eg

manc&em

bie

^in^en t>ber5em eben / f)iemif tiontrbe fte atfo narfenbin ben ^errfec <jeivorffen/ bafclbjlen beg "5:r^ sntxwxxtiw m\> ba^ flfc mir ijft befce- j)en:welc^)e Pe bcfe nicftr er(obf e( / fcnbcrn gan^
tj)ei(

miffe^jl^f^emact :)araIfobiefer A<5ius me{)rer*

fla^dc.

^(^Mi.

j^iejotfcen fuf)teten

*Wip/

m mx

ftc

STcbncabneiar^^tfl

mit aHnl^^Jappmam^opff-

Chriftiani ^ofmcttUff.

^^1

3m

fiinfftcn

jtin^ejett/ tvae (td^mtr c^em )?ol)r<n

A6hi wurc hcm ^tin^en ^oni^ ^^^. imD feiner


erfrdclji
fiir f?e/

^^

:i>

sufimiff t^cn cfpons? t^<r(c|fcn. S)cr t^et


Intcrccflion U\) feinem 3after

mir bift/^

iwanwolfeftefonU f)an^enla|Ten* ^af(ct)Cf?^ct

darret bmli^a 1 werDm iciarcn i^bgcfcvf ^^et ftc in j()m'ranrf()eitt>nt) cf4ngnug jii fro^ffenr
S)cct) auct) i^r i?nbet)acl)tfamc5Ui)crn)cifvii.

Aber ft?tU tK nocft ntt


(iget tJCp

te annemmen / fonem hm\{^


3"3^tt
Jfvonis ungejCia^

SKorcnConcubinajufetn / ?e(cf)c^ auc

cfcl)cJ;cn / t?nt> l)cm

)ort>en.

^lacf) Diefem

\tta mcfen mit fti^ geBvattt/ t)atau madjccn fle tn kleiner ei;I etn grcrteOBeltf u^el/ttc
fieauctalba(C)t>erk5<n/
It^c

kommen etn |)or ^ftatKn/tercn

interiuMBi

war ein feine

fur^wet*'

'Santa fei).
6efcf)Ic

3mfecf)(Tcn kd^xi

Der^unge^ontf^ ^^^. ^/^

tem

ilampff anjnbictcn / we[<1)e aucl)6cfc!)e{)en. iSn tt)ir^5(cicbn?o(^erlKof)r erlebt/ abermeni^li^j^^lt tjcn^migen^ont^ auc flirtest: SnMicftfamer n?it)er5ureci)ty{*
)?c.!)ren ein

fctfein

efpon^/

^)n^ fci)icfet ffcftjurJocbjeit/

kjt[cl)t fte t>nDer tep

feinem J^offm^t^ct ionnD


gej^eintf^t/ ^nbltdi

j^offprei^er.

Acren
(ef)ref
ftci)

t)er erflc fic ^efftt^

bae(

^(5t(tn Dm&/
l>af <r

mt wirb Der ^fa#

foi^bcrmmlabop/

t?Hr c Wlt fem/ H$'

88

Chymifchc Jj)O^Jd

flcftC? Sunden Mni^ mm<^<^^ wtbmt od^cr eJ)(m^^ timn ab^efcrtigcf / fo Hm ^Pfaf#

Um

fm fein gewatt

gthtodbrn i i>nnD tc ^t:aut J^djKet lieber majfett^efcOmucf f.


t^Ser^roffcn Skp()antm ()<iraug/t)cr

ein B^of f<n 'iurn mit 9Kficantenjn>c(c<^ micft meni*

m^

licl)tt>ol3c{teL

^i?

WA

3*w ^f fl^^
itiicft

^*^

crfcien tetr 5Sr5ufi^am mt(

tioof 5u lauNn tf? / i>nl> Benommen/ n>tc fo(cl)e?amubrtn# dmgewefcn; 3()m fam NcSpon^mtfeUicbct:

fctcftem ^tttp/tap ntc^it


tt>n^er

cjw/r.^r

Solcimitec cntc^en : JDamtt tieff aUe^

^olcf

vi-

0PfUufH4
'i^reimam
*

y^^ Sponfs : vivat Sponfa.

amit ftc alf


^om<i

turctj

W^ SomaDmitt
fallen.

^nfertti

i)nb J\on:<3tii

miff Da^ patt(tcl)(l gratulieren. SEelcbe^ j{)neu ( wie i(|) tvol <jefef)ett^ t?fcer ie map tveifli(^e#

^nMtcf) aogen fte


alfoanjuftngent

alf in folcfter

^rocepion ein

mal etlt(* ()erumb/6lp ju (etfl ftengen fte adumal


r.

^ ^4tm4.
.,

S)ie(ie6e3eit/6rln3tn^f<5ro(reSt^eft)b/mte
t)eg

J?omB^J5o(*jeir/Davum&|in<;ef aUe/ t)apc^


t)em bev^ im^ 3etr.
1 I.

crfcftatle / lucf fep

S)te fd&5ne Q5raitt beren wir fo lan^ gewartet/


ft>irt>

j{)m nunme()r ijertrawt/ wir f)an {^cnjon-' nen/ t>arn<w& Wir ^ronen / wol Dem Der fiir fic

III.
f

Slrcm ^uf/ t)tcfemnuf)n erBerfm/ (<m^


ftc

fjnuB/n^ar

tn ()ut/ mcl;rt cud) raif c^r<n

ta|

tauK nt)t n)cv't)cn/ aup enjrcm ct^mn Q5(ufr


gomoeti mit frctvDm/i>nt) t^cn ont(i;((cft<n ^crhfonen fn^er(tcm gefallen ein SnDf.
!l>cr2f()entaiicallberett

o aac
tmtm

^erBci^fommm/

iU^i\>^<nin\>oxsit)a(S)m
l>it)crab/ t>oc6

Dxtmin^ mit cimn^

i'ln<n/
t

^
\

miifTcnwirMe onigdc&cn ^crfO' ^^/?'>'^'^ oB^cmeltm ^inoufF^iS ^X'IT*^ (Saal bcf^ldf en/5afe(B(?cn waren bie 'JajTen fcfton r^^I^'^ If cjllid) su9<n(*r/ vnib ivar r^ip t'a^^ erff e mal / b<x^ ^gtm*^

Dm ctjnecfen

Itvtr

an

Dte ^om<5(icl)e 'iafel


fielt

geladen tt>urt)cm

^\^a^

2((fac(m

man muten tn^en

aal/tonb

iftjurDe

Me befagte fecb^ ^^nt^^ftd^e Infignia brauf ^*di* ^elegr. 5)a3umal ^lelt ftcfe Der junge ontg ge*
0en i>n^ fef)r gnabtg)^ / aber er f unb( nit recbt friJ^
(tct)

fein/

fonDerno^ertvcl

autt>ei(en

miti^n^ef*

nja^ reet/ erfeuffi^ef er tocft mancfimakn / De|feii Der f (eine Cupibo nur gefpcttcr/t^nJ) femm

^wu

t;\?ilkn

getrieben.

S)ie alten Jvonig

^nnb j\5ntgtn n>af)ren

ema^t erzeiget ft* JJrif* gnug / reffen i?rfad) t* bocfe m't uj!e: ^evjmifcfjen tvurbe Die er(!e 'Jafelmft Den ^o<rn(?()#/alleiii bep einen 2C((en

fef^r /i^^^^ifc *^^'-

ordodifc^

mx

nigliccn^erfonenbefc^et/ 2(nDeranDernfafren henttum. aeine, 3(n Der Dritten/ feilten f?cft etttcfie ^ir^

neme 3mtgfrait>en ni^er. S)ieanDereaRanner


Sung^-atven mu|Ten atte auff>arten. ag om^tm gtengnunrntt fc(dSKrfo|?(i(6feit t^nnD empjKif" viium.
j)nD

5>o

Chymifche f^tfd^ltitt
4!)te

um (TtKeni cfm 511/ ^a^ i^ micft fd)tm ^it\


^Utmu stireren.
6:|]cn
/

tm

ch ntt i^nanger^gt laf

ftc^ in

ftiiwumifc qiaumct

Sikmton*

onfTcn
itecfif lein

i1>ut:^ealIc

ikc^f er t^ontcmf (einer


;?)ag ^ab
tcl)

auff Dem Xltar an^CaunDet/wa^ t\i k>k>


ci)<}e!tt(tct)

fad) / wei \<k ntt

abe

njoittarenommen/Daptierjimc^eJRomt^manct).
tttaitet n?ei(1m cbtanc^en miff t)em ^(Itarleir

eupi^
Sftlifc

au jfcn cfct)icf f / welctje^ mir aucft na* Dencfenj>^emac&f. aficfii)tvcDiefe^^ancfet^i


*^'^^
f'^l^ ^^^^*^

^^ ^^^^"^ Gupidinis, Der f onDtc m^i


ettv^ia'

tonb 5tt?ar micb fnDerltd) ntri>n<|et?evtert lajlen

brachte jmmerDav

n?imDet(tc{)^ auff Di(


i

an
ieni^i

2(l'^r
f?ill

^a ttar fein fcnDcre frettb

alle

ti^c

m.3Darau ic mit felb(ten <5rof)*e f unff cf. 4)r iisiaCTierert f iinbfc / Dann aucb t<xx
tinu'De
/

STaipc ntcl)t (}d;ci;c


sermonti rtfwi.

fcnDcrn fo

etit>a^ vor

^'n^^^icfra^aRJurbe/ mnflenmirfurB.eninDe^Cnt

^^^^ gckn/ vnnD

eeDabci) bleiben iatTcn.

3t

fummac^{)affeae^ einfottJunDerlicbi^ au^felje Da mir Der @cl)tvei bc^unDie lober Den 4etb an anfangen juvinnen / tnnD (^}.<n\\h tcb ?ol Do^ noc{
Dembcf)er(?ef?en 9)tann.Der S)?u(t)f)t(c fcnnei
or^/itf 1^-

empfaen

^ie nnn

alfo fa(? Di^ 9^aci)tc(Ten

51

}f

>^'^7-

^{) (^elffen / ^eiffct i()m Der

3un3<

^om

^<^^

'^''''

u) tm

t>em 2((tarlin {)erKi(ftcn/ Dap

t\)tt

Chriftiani
iftiiiff :

Otofmcrmg.

91
ein attetf

3^nnb
ii\)t>

lie

vn^ ncftmalin twx^

Jfflfiicb

t>n^

ju\)cr^vinen:?5a ft)ir folcftciJ mtt jtf*

'[mn Ivcwtllt^et/ lieScct^n^wetfet trattttltctjfVo^

i gen/ Db wir t^n^ ju jf)m


i.

t^crfcfcvctkn ircltcn

tJiir

f onDtcn tvir nit |)inumb/


iiff tlunt)e

2^ mufl aud) fdri-J^er^

l)l!i

mix nact) Dem an^ern aw^m fcbrtefe ..^^.^^^ r^wmwm pAnttteiBmnJDanDenmMt'^uc. Saflcftc^
au<^ \)cr Jic^t/brirt^ef man ^JS^rtf!a^t^ prtn^* brn(t!;f)^rbcij/ famt ctnem fcl)r fUin^ !)ri|TaIitti lgUn/?cj;mincfeuaae jlomglicfcc ^%fnm
nact) niincr ()croug
/

(iij

;!'!

Ktf

il^i

Darnad)

it?urt)e

c^

w^
.

inj

i>j

mict)3ctetcl)ef/t'nnDfofmttSUvi[lm^ctfi?nm/ i>nnb tt?urc e)tf ^mmnet/ Der HaaftusSisncii.


/;)ieraurTbo(ein^n^aIie onti^ficftc

^^*;^^?
tmrt^trg^

^Pcrfonm

Die ^lu'!JeJ^

f)anD mic^ermciDu^/Dj Da n?ir an jeontf

au inen

f)a(tcntt?urt)?/wirDcnt5otrftcje(^t'cnDmmcrme^r ^*f^*
fct)cu/tt)eld)c^ t>n^ ttjvirltd) Dtc 2f nt^m bcr^etrte*

beu: t>nfcrpr(tDcminaber ixrpracft


^\

jtd)

an^iv

fcr (TaDr^ar ^ocft/ ttjeicbc^esulrtben ^eircfctt.

^nf er De^ wirf etn locf Itn ^ciemet / Darber et^


blieben alle .^cm^,{tceq)crfcnen f?)od)/Dai5tvttr

gar tvo((en i^erja^^en.

alD keifen

ftc jJ)re

aeitT^

iij

^lelmtioiDerab/ 5^enflianftfdbtvar^,e^erfiir/fo -^rsRegt^ ft?urDeaucbDergan?e<Saal mtt fdjwarf^em a^ ^*^* met ^mb()en(f er/Der Q3Den mit fcwar^cm 4* fwe f beDccf et/and) oben an Der (ml(Xit^ n^

^m\

!e^

5ut?or ju^evtc^f aewefcn) furgej^en*

^\c<^

l)emaucDte'5tfc{)ttef^eraumbt gewefen/ i)nnb


ftd)

meni^ftcb auff Die Q5ancf Ijerumb

gefefit/ ivt

uc{) fc^on fcfewar^e

Butten (tnjcaoaen / fcmmet

9i
e)cr

Chymifche J^OC^^df:
l)crcm/^nb trUi^ mtf ftcft
fcct)^ jftjati? '^af-

m(cv pr3eft^cntin/ fo iui)ot fjmmi^ ^^ci^attgen/ wf^tnben/ mit ft>c(ct)cn fte b^^n fcd}$ Jlf ntr^lt* eben ^Pcrfcncn ttc Xn^m ^erBtmtcn: Sa ftc nun
fcf in

nicfef

mcf)r 3cfc()cn/ werben pncl)^ t?n bcn SXc ncra fcc^^ iHTbccf f er @avcl)m ben @aal<}efra*

f^en/ mit) nibcr ^cfet/

md) ein niberer fcf)?arcr


SnflictrminDen
?Rac

eifehn&temirfen

<|ef!e(r.

aal hinein

ein iCo^lfcbwarijer fan^er 93?ann/

tcx tru3 in ber S^anii

fcbarpjf ^eijel.

t>emmm erlKtct)
gefu^rer Sorben

ber alte j^ontg auff ben eifet


/

mitH j{)tn ba^ /)aupt ji): ab*

<5ef(t)(af^cn/i?nt)tn ein f(J)mar^'5ucJ5 ein^etvicf [e(/

Da^QJIut abertnctrt ^ulMn <jro^ ^ocal aiiff^jc* Den bev^cf^cKen arcb ^' fanden/ t?nt> $11 il)m

ie<}ef / v^nb alfo befeit^

jugebccf r ^cflellet

^nD f

gien^^ mit ben anbern aucfe/b tcft entlieft ^ebacbt

e^mrtanmicbaud) kommen:
tvurben/ 5ten<} Der
fcftwariie

2(bere?aefct)a(^

nitf bannfbalDMefec^s? cpcrfonen entl)auptet

SRann

wiDer

J)tn*

anDerer nacft / fo i\)n ^letd) x>ov Der 'if/ir and) 5ntf;auptet / miD fem ^aupc
flfjetctn

auf/ Dem

tArntcis,

fampt Dem
te

Q3ci;c[

mit

ftct)

<}ebract)f

n?e(d)e^trt

ein ^lein '^rucblein

^^elet^et

ttorDen.

Si (jeDaueft*

mtd)

i\?arlicl)

ctuQ5luti(je J^ocjetf/ Docf)n?ci(

id) nit tViiJen

ncct) jefcfte l)en mochte/ muf?e ict) Daumml mein 93t(? (jefan^en nemmen/
f miDt/rra^

bjf5

nujf fvcuer bcfcfceiD /

Dann aucfe vnfer ^w^"

fratt> ()ie i)n

hi fvteDen fein/ ivetl vnfer etltj


fein / i^nD tveinetcn.

^(einmntif^ weiten

Sann
<n?erec

fprac^ ftesnvn^; Si<f<ri<bcttllc^tnmime()rm

Chrifliani Stof^^ncrmg.
^ot)t noc ^tel

9J

tmnt J^anD/ mb M i^x mit fotsctm/(o fofcfeet


Ubmt>^ macbcn. Jpkmif jctget ftc

m^ m/ mt fclnn nun fclaffen s<^m/ i)nnD t?n^


fcrt|)albcnn>mcr^nit
fo(f
i j)r vt(fyt tt)c(

cinanoet dn nniu(lc^cunft>errot)rcnictcbnamacb^n/i>^^f' ^^'''^^^


,

\l)mn iib n^ olfo mtf gute "^ladit/ mit i^ermelMm^/ fte


^cfcb^^en.

bdummtm/ bmn

ifmtt>tr3cfct)e{)en/i>nb n>uri)mi)oni)nfcrn

^na* ^Z'^Z'^

Ben etn je(id)er tn fctn icf<:imenr c^i()rf SKcm .^^y^,^ !^\\ok rc^et mir mir i?icl imni) manc^rlep / txrcn r*/ cuhi>
ici)

nod&

n>( (j^^encf e/

%mi m6) m^ o\\

fctncm '*'*

^SerflanDt nu<} 5^crtt?uni)em,


<ibci:

dn tntcnt
tvelcfie^

war mid) jni'@cl)Iaff ju bewegen /


tcft

id) 5u Utf! Jo( mercf r/ t)c^ive3c tcl) micft aucft jlet*


let

al0 ob

(?arrf fct)(teffe/ aber fein

cb^^ff wat

in meinen iugen/ X)nDfonl)te&cr m]^auptetett


nit ^ergejfen.

"^wx^ xoox

mein lofament gegen cuhicuium


_
.

J)em greifen

ee

gerid)ret/ t)a^icl)a(fott)o( t>ar*

ml(ffef)enftm^te/ott)aren Die 55cn|ler nahebei)


t)em ett. 35mb93?ifrernacl)t/f ba(6 e^
35()ren fcftfug/Da erfa{)e3cl) fcneli
ein
t>5

Stt?o(ff

J^'

auff^em@ee
^

<^,x4<^%imiu^mm^ i* au^ forcbr/fcnell

Seniler auffmrti^te/ 5ufe{)entt>a^ Darauf n?er^

Den tt>o((e.

@o (l^e ic nun t^on fernen @(rtm

6c^<ff Daf)er f ommen / fo alle mit indjutn i>oll


beflecf t

waren. Sber i'eDem ^^xo<Ht m obriff ein Stamme/ Die fu{)r^int>nnDtt)iDer/ liefid&auctj

Hweilen gar |)erniDer/ 1}(\^ ic leicrli^) era^ren funDt/ i$ mu|?en Der Snt^aupren 0ei(!er fein.
^ii^i cbiff famennungemec()(icl)an5 ianDt/

WD Jae i'eDe^ mej^r ntr a(^ einen cijfmann.

J4

aiymifche ^tc^tUt
i

0 Mb ti< mm m^ ia\^^) <^tfxoifm


tddaviTA

erfaf)e<(^

Bal^ wkt 3unrtfrart) mit mit ^^^acf d DcnfecJ}if*


fat entgegen ac^cn/t)erm truf^ mvui r^k
f<:cl>5 V)cr-^

Hdti

arcftfiimpt

^em

jiaf?(dn na)/ vmit>

transUcu^

|)oct)f:d) /

cferbcfwcscumcm!! ^naScn/ ^)cr^c|ncrcf mt^ bann tt?et( et bcn'^ag t>Nr i^ici ^clcffcn/
fct;ler t^crfcblaffen / fo

|af f c er Difi
ftjuff
:

cr^ Doci) iroi

^c-

0 baI^ nun Me arcb in tk ^^\^%u


anlr^en
alle v'kdjtcr

U^ctmirbm/

auf^clefltf*

35nfn!;rcnDte (gctfe^

5(ammm niir eir.an-

t>erV'berbence()jmt:t/afaircmettnita!^m |cbem@<:!)iffcm itccbtUmsur^K.utt vear. ba^ |).^.frm |t(S auct) ctlicS) ^imlHrf J^aerct

go

fecffab fjel5:iert/ ni)

bu ^u?iafran? ttttir in t a^
bie

d)ip

^efc!)(cfe(/

alk^

wtci;

jIcttTJi^)

i>ix*

tkgkr/ bafi td) alf a^cl f ante

eracl)tcn/ ee tvurbe

tveuer5 f)eunt mcl)f ^ 9crcbef;c'/

fcnbcrn mufle b^^


aifo

^a^^

crrearren / <^a&en

vn^

atbcr su nif):

S^nbttJattditjeremi^ i^nteracn

memen efef* (en/ f mein emac^ gc^en bem @ce c^c^abf /V)nD

fcl(i)e ^cfc{)en.

o war

icft

and) jcftf aller btn<^^

warf ^nnb

<ntfct/(kff okl^ in

meinem iXelfUiseit

fpeculieven

V.
3'5^rt*^war

Di
fk6c<r*
tcft

fi1rt)6er/ i^nnb ber


tax

tt)unbfcf)(e ^a(j an^eBr cct)en/

macfet

ttiicbfTurcanf^ bem ^e(t/ meftr be^tevt^ suerfaf)-' un/ tva^ boc fJ<Jfc^l)n mocbK/bann ^<xi tci) f^e<

Chriftiani alofinr^

9f

fd[)I<!ffen ^m<^ \}hnt, 97a(^ um tcb ltc min m^ gejcc^cn/ t)nt> tnctncr (^mm^iii nvi(J? ^tc ricgen ^ina^ U^iUni ttare^ncct) 5ufr()e/ vmi^ fan^

txnkmanb anb^ir^tnbcm aal/


ttietneii

bat ^egtvc^ct1

^nakn mtct)

ein

mtB

tmt

Dem

fctjlo^

I>mb3iifi1f)rcn/\)nt)efn?a^ fonbcrltcbe

aiuci^w/tcr

parnuntvMe^nn^cgttilltg/ fuj)mmid) auc a(^


6alt' erdet)

ttc^m vnfcr Me (rb / $u enter ^rop


J^olfcu

fcn cr?rcnen'^{)ureti/ l^aranfF taren nad}foli^en


ft^ovt

t>n

^upffeten

^ucftfla&en an^e^

{reiftet

^,

HDp'dpiD

55f
^anb
^

^aS

td) arfc aB3cma|)(f / t)nn in

mcf

6($rv{6f5ferem cuffse^eictincr: ^Rncfetcmnuti &tefe '$l)r eroffjKf / fii J)ref mid? t er ^noB bei) t?cc
ijurcft

einen

g^^fn?

ftnflem

n?it>er 5u

einem f (einen
,*

%^Mm tm^n/ tag


tvie

mi^/

Stf

tvii?

axit?

anr 5u^e(emer
i

tann

mic&

t^et

jKnab 6eri^
vnir

ijtiv ^attt man

fclcfce^ er(l c(?ern efoffnet /

,t)ie
;

arcf) Dai-mif genommen/ tvare alfo n* ntr

!5efc|l)(o|fen

n?Men/

$)pi^

mmw ^tnem

setret-

^^
rtc

Chymifchc

J(!)OC^Jd

ten/crfaf)ct* baf^ alUrfo(?(tct}|?e

bm^/

f;em<\l

S)ann fofcl ettdb ^att fcn(! fein ani)cr ^tccftt / tmn t^on ttUcl-tr ucr^ greifen Sarbuncf cl/ vn^ big ttw ( tvtc t* bctidi
ii#^i^.

^atm erfcl)affcrt.

tnbfmncmbrtiitcrfotc^ivitrmeti cfcf)cn/ tap


njar ein ral)
/

fc in ^er

mtften

(!tmi[)ott fofdicr
fofcftcg ntf li^*

f o|Tli<5feif/ ^aj5 mtcfe ivun^etf / tnp

ferv^rfcracf n?art)c: armiftmitmcfret m(r t<t

^^OiV.'^d) Wrtcmicb
itic^r etItCiK

Hllicf)<je<5e

mcmcn^Mcme
/

len U beix^ncf cn/ aap mefcfec^ 3^'ff^^^"^^ ^tir nun

tucf

ourc][)m

worden

fc

fcmc^

SJJcnfccn 2fu^ fonflen

jcttirifctt

<;efe()en/

m^it

t>c^^dn3^ctmt)c.
I)affe

t ra&

wartt^i^ccfcr/

tn ^cr mitfen einen hofierten ^iipffcn

Sit^aV H%
/5/*/f^r/.
^j^

mUt Witt- i^on (mit er lt)

i?nt)

S^e(^

armen

einen v^nSefan^f en

Q3num /

i?cn t)em

trpffnet e^ |1ctt^?tn en :K'e|Tel/ aucbfcojtr btc

5^rucb( abftel in Den

^e^/- nnirbe

fte

m^ m

^ajler/ vnnbpcp^ttannentn

5rei^ <|iUDineti

neben f eflTcftn. Siefe^ Xltavltn tru^jen Die Dret^ 5^ter/<5in3(Mer/)cl)^/vnD4oiWi^nD(]unDe!t.


miff einem i)berauf fc(!(icftem ^o(!amenf
f-a^et
.

3c

meinen Knaben/ ja^Docl)


f)ie Itfjt

M^
)

SeDeuten;'

wocftfe:.

begraben

fa^t er
{)4<^i^

^enusJ die
\?nA'

fcfione Srat/ fo

mancften

SKann/

^,

^^^^'^

lucf / vf)r/ egen vnt) 5!bo(far t <jebrac()f ^atr. J^ierauf iei^et er mir ein fupfferne '5()r/ nuff J)em BDen. ^te f onnen wir (frracft er) f e^ euc 6e(i<bet/tt>eiter I;inab 3e{)en: 2f <^ 3^^^ jmmir mie

%\xi t\i\t\

AafTim/ Dartntun

jTunt)r vHict;

cm/>

fcbracf j)cff(t5/l>n fraget cm(l(tc/o^ er bi tl;uit


i)orffte ?
(tc()c

r ^a6 mir %\\x ommxx: tt5d( e^tc ^ontg^ ^Perfcnm je^iuiD tu^en/|)aBc tc ttit ^ntcfit^
mrf fcb^nen 2>mb^5n5n i^mbiijen/ deren

5ubcfa()ren. Jpiemturft^ctc ein au6ereit fofldcft

ett

ilnett croffner.

a falje

tcft

^ratt)

fetterem ^cm

H^(bnnt)ie ccfenfjatteerauci)
i< foldSiet 5ter t)m> fcfcone
<rfr<irree / aucft Itcft

<irT^.c|jebrJ ^fJf^'.^^iL corporis jr^

ta {Igen / ^ag i(^ fcier nerpsdor^ itif mi / oS e^ nur alfo ge^

fcbnitrett/ oder ein 5!)?enfcfciwMf)feltg/dannf?$


tt>ar fang

t%en,
Stufen:

J^iettitf

mhtxc^ii^i ttocft borifte tc fte nir attaufeftemiderkdecf r/ DnDder


eria|eic6J)alD{)inder Dem Verteilt

J^iirJian^filrf^ejOBeit/mir a6er tt)ar ften(^al^itt


1)0(3)

3c|

98

Chymirchc Jj^Jd

3* fux<^<t meinen jvnaben t)6et bfc (Sdjftfff/


tvoUrfa(>rcu/ 2li|blcrcl)e(ct:Me^ncfdauf
pte^jen
tt?lr

t>n&

ittD^r

baaujf

S)a

(>efaf)c

t* ae

5j)jkiembe(]cr/ t^nb bcfan^ifl/ tap auff jebem

^rhorUcM.

iuc^fWn 6rmue/ beten tcl)5U* (genommen/ t>min dag ctt?r arfj) brexUci |)ea/ t>ap e^ einem <of ein i?tc( <j(e:cfevr fa{)e / Denn V. ctm ite^t,^on btefer \)\% muf!e Der 93anm im er^ tar fcftmelen/Docf) br<tc( er jmet (tnDere ^ructjf
Q)trct<^
tJrnitttK^i*

^^/<^"

|)erfur.

^nn fect)f / tVracf) Der ^nab

j>on 2(t(an(c %^\> %hxi\\

/ was id Dem j^dntg ed^nentwc^nn

ter QJanm ( fa^t


fo
tt>irDt J^ratt)

er) wirr voilent^ i^eifcmelf^en/

^cnu^ twber etwaajcn/

i*n

fem

ein flWutf er eine^ !^M<x,i.

a er nod) Dii^ reter/

t)nDmir^i(leidS)tmc^r farjenojU / fio^Der^fcinc

Huiaafa. gupit)oDater/ berwarerftlicabmifercr^ctjen* tag wir bce* ^bamlZa ^^^^ ^^"-'^ bcwe^jt/ Dcct) wie er faf)e /
ttems.
'

DeDem^oDtfiilctcer/DrtnnDeniebenbtgen/mull
er entlieft fdb|! kttjcn/ fnif^etmtcftalf/ tveldjer

ei(tmicftDa^cr Bebracbt^attc?

tem

nntn?crrct

3* mit tttcrn/id) wre in Dem cftlc i^erirKt/


t>nDt)n(^cfel)r^ie!)erft^mmen/ fo t)attt micft Der

!Rmh aent^alBcn <?efuct)( /


treffen/

t^nD ent (id)

Da an^e*

3cb

ei1)otfte ev fcfte
ei^

mir C( ntt nr^ Deu^

ten. i)7im

Mt

nccl) itol/frracl) u|?iD/

mein
ii)t

drer

fdnvmsitXatm/ Zkt

Uidjt ()5fter

mtr ein groben fetten reijfen f onncn/ f if;v Diefer 5f)uren tt?areenommen Ijarten.' OTun mng ic^ e^ i>e(]cr verforf^cn/lcgei affo ein (Tarcf ct)(c an Die

)?ffam ^ J)uri:n/Da

juvor ()ina& e|?ie<^en/

3*

''

Chriftiani t)tcf(9KUfr
jcfe

9$

bancf <t ote/^ag

er t>n^ nit e j?e

angetroffm/

fo

war memnab no* frc()er/bap tcft jl)m fo ^m*


^!)ilf^-3* fan
t)ct)

i)ur(t)

fpract)5npi^c/^ag

ttit^ii^rro(*crti<?jTcn: t)af jl)rment (leBc


fct)icr

SRumir
feinen

^5tteu rberlcffcn* JD^^cf alfocin


i^er

fpitj

ikdjtim cinc^ / bi^ er etrt ttjcm's et^ tarmef/t)ariiit ftnpffcf ^r mtd) miff Me^O^^^^/^^F' fen td) t)oc DA^umal tt?ent3 (jeacter/fonern tvat? fro / ^a vrti5 fo mi^dm^tn/mh t)Ci) o^ne tt?et*
^fetl in
ccr0cfii{)rfot)ari)cnfamen.
Jterjtvtfcen f;f*

meine efeUert aud) aup ben SSerren s<' cupUd tU& ttiact/ t>nt)mDem@aa(etn3e|Te(t/ 5t^nenfa' dtt^utor,^ ef tcl) mi^ mtcl)/ ^nD (bellet mic^ / a(^ wer icfc et f!
len
ficb

ujf^cftanben. ^1(tc t)em Supi alle^ jtui]ti Mira cupi^ i)er3(er/famet:a*ju^n^/ nbmuf?etci^m dmuutk. t)te ^anb seilen. a befanb ftc{) Dannod; em tr^^ ^*^ ^ff(tn 95(nf^/ DejTen er wl 3e(acl)t / ow^ Den >xcw tern angesetzt/ fte feiten metner 2(cbt ^a6en/ ic& urbe in f arcm \?ertaren.^n^ wunDett oKe wie

6uptt)fon(efIufligfc(n: 2Jnnt> ber gefiertgeii

irawri^en ^efcbtcl!)(/f ^ar ntcbf^a(4)tefe.'3[*rr ^d


iarfefntrawren. 97un^(rcftc{) t?ntetbe^auc8
sonfer^raeftentinjUrweBfart bereiter. S:>iiWy
miff tn gams fcftwarf^em
,

ten (orbeetjweig;

@ f)atf en auc^ i^re ^ungfriV ^

^jf^*^* SamecimD tr^ 5c^ ilj- luWk^


*

nnn alle^ fertig: jpetf-' fe( mi^ bie^inigfraw crfict) etnen^irmicf u im^ tiemen/Darnad) Mx> nir^proceifion ferrtg macfte/
iveR aUe iorbeerjwei^. 2Bie

tepwege wfr i>n^ nif (% faumbte / fonoern fol<iet2


Jr nntj) fr

*Ooff (TunD

cnSnal f)inaup/bt in Den ^jf.^ttt fecfi^ rd)/ vnD metnete meiiK ^

ij

Ob

Chymifchc J^^ititi

fetten
cl)e

mt^crp nit /bann ee? U<^en bu fccbe^ont^ft-' ^crfcnen ^arlnnoT. Sci aBcr mcrcfct crm
5)od)tt?uf!tcl)mf/tt?as?manmut)m

Bcjfenn^of.

<nDcrcntf)imtt>Hrbe.
flct;(

^ei;|cDcm arcftmaren

Dcrmiimte Sanncr. bal nun bk SKufic

An^im^ (brt^ n?ar f ein (ratvri^ <jtaiMfcf ifcbS?^ pcicnn/M^ id) mic5) entfcf^cf) ()^cn bic SRannct: Die rd) aii|T/^;nt) muften mvm^ mt ^ccrDuee
ten/ in
^e)Tcrt

mitte

mar

^iViin

f)m^

miff^e^

bem^aci) tins^ \>mb iin f)cr(t)e JKrneu l)atwm\b mijf7. au(cn ftmxH / ^ann^ nen n^aren feci)^ <|emacl)te rkr/i^n bei; jcr ein ein Stein/ bod) f)viffee^in Der mttfen einen run^ ttn {)c[en er(;abene tein.^t^ t)iefer6et: ivatr*

rict/n>e(dc0 an

i)en

DieSarrf)

(e<Jt/^ic

jTifl ^n mit i)te(en Seremcnien ^e* rein baruber c^ifcbokiv mb ftaxct i)eiv

fcblcjfen.

lein lii^en. 93itt

^mmitim aber foltc Da kleine 1m(^ Dief^m mivHw tminc efetten be*
(temelneten nit anDerfl/ tatin e^

trgen/

Mnn

>ren tie "io^u ieic^nam Darinnen,


tt)ar

3 obrijl

ein<;rc|TerSa^n/^nbf?unD^t'oeniy Dartnne

^maf)(ct/t>nk? ^^ttteic^t l;iemif nccfc md)i'


nolftus<i,o.

m ffen.

^iet)at3cj) Oftvte($uMncfcn/Da(;ic!)me()ir <|(?rtitt?ere(fcl)en. 9hm/nacl)i>cmi>te95e<jrab^


bcrcl;ct;cn-^t<^f ^tc 3un(^f;an>/fc

""fT^n XT/A b^n


fvit4$Reg,

aujf

tnittelen <5tein ijejTellef/

Sin fur^e ration:


()a(fen / mit)

5/r feiten an nferm Q3erfprcc&en


i)ngftmffti3etMui)entf bebauten

ia^m/ fcnDeru

ge^enttjertiaen begrabenen Xonigcicn ?)erfonc

icb^r iwm i^b^n ^cfffen/ vnn{) beptv^gai mit i()r

Chriitiani \\o\tnttmf!.
j)ni^ev$Oi]cnltcl) auffiTficn/
fii!)rcn
/

oi

cm'vi^um Oftjmpt i^

{)imn tmcitntlichcmD nottrcnibigcXrfimi; abiu^clcnp^e^ bcwtHfcn tt?ir balD/ f HD folgten it?r turd) ein anbcr ^{)nrlctn nacJ) bi an ta^ cf!a^ Sja f!un^m ch<^ttndH ftebcii
t^afclbflc

<Sct)tff oHe
tvcni})i:e

ka

^a/

N^t;tn(TccffcnaIlc

Sim^friV
.

iorbcvjwdfi/ vnD nac!) temftc t^ni$tnM<

@ct)tf abactt;c!(cf/(te|Tcn ft< ^n^ ctfo im na^ mcn @om^ fai)xm i vnn^ fa()m vn^ $u f lang fic
fccf)^

^^^'^
^;,^^^.

i)n^

im @cftd)f fjabcu ^^^tc^

^avnaci) 5i.Kn

jlc

mitalIm*0utmln)i^crtni>ct)(cpl;mei^.2}nfc^

rc@*tff Jjaf jcbc^ ein


Iicc^3<^ctjm.

ctr{rcnSv.l)nen i^nb fcntcr-

tcfunjf 5tt)ar

liatrcn ttc funjf

Corpora Regularia:

^a{\i^^t\\\hi\oxKX)iX^/'Cia^

iniafram j^ip/ fujjra mcinifi/ t)nriniKn aud) t>ie a'nGlobuin QBttfn^i'cnalfctnbcfon^crcrorN nun5Da{)mi^nt)()aifcjcr(t(^e^nuv3itm cfeiff'

a
|[

manncr. Srf?i{Ci)3><|i^otf)crM0d)tff(m a. ^a- b|| c|| ci|( tinmmdnbcuncfcn^Dcr 93?!)r(ac3/tn tiefem t\\ || ()tc(f en ftc ttJolff SRutlcamen / tte macf)f cn ^wt g\ 2lrbcif/ fein gcti^xn ivat ein ^Dramt^. S)avaufF
|

XfXt\)

nebe einander /Kc.vnt) d. armen

n?rr nnjj-

et{;ctf(

ivurben/^c |Ii^ im <? im mtf fen fu^re


(?atf[tctj|Ten

tit

5tre);fcbon(?en^nD

Karinen
{^en

fii^v

c^tif e. vnnf^ein 9JJenfc/mif vielen iorbeevjwe^


djiff

be^ecf f/jf)r55a^nen tMren @cnn iMl^t9?n^.


(effl

gii

jun^frattjen. 553te

g- 3^ tiefem waren 40, ^orir^^ \m nun affo ren @ee ^berfafi^ com/rej. ren / famen mx i>urc^ einen engen Ztm erjl aiiff -^*^">^**^ t)a^tecftte)Jeer/ t>a U^un vnfer alle Strenen/

aber

IR^mp^en/

ipmit>a)2o?a5(fin(^v\trtct/fem(^fm '/uu'/^'"

f 6i

Chymifchc JP)0^jcftt'

Utom<^tn Salb cuv3Kecrfi'5wUtH 5u m^^h/^^t


S)ap tt?ar ein f ofTlic^ ^rog anscfaf? ^ctltrt ;
^(d<$mn)et)ctiiu)nrer/ nocfencwcn
tttmfc((^^^
^Scr-*

Qdt jema*

Im <}cri^f)en wotbcn / Ovtmb t^nb (^lancnDf.


fiten/ 6af bit

Sa

Me 3tm(]fi:awfteunb((icl)an<|mm*

97;jmp j)a n?dtcr/man tvc(tc jrenSc(pitkn 3(nbten^ b^^^/ ^n^ ^tn mni<^ f!l()a(tcn/ /)k |)C(rm>ar0tc 3nfran?aucf)5ufrkbcn. c gtije cftiff inn bcr ^^^^^ ()a(rc/t?nb mt( bcn an* V. rl

^~
f||

U\M

||f

tumb madjen,

araujf

^i

ina(^miftc()btc<iRt)mp!;m

mitlHUiUja&timmaifcan suftngm

t
eit(%ftf6e(feti(!rtuffgrbett/

annbicIc^necUtcb/
JDamlt ttJir ort ^(ctc wcrbm/ IS)ag Uing ba^ anbcr trti^

arumb (ff bim ^on^ fingen/


^vtg gan? SKeer
r j)u

erf ((ngen/

55Jir Sra^m/ 2(n rtt^ort j ()r.

SaJa^ Jaf

m^ Sracftt b^ ic6cn ^

Mim.

Chriftiani

DlopmWU

loj

III.

S)ic4icb.

5Barumb {)at man n^ ^{<ns<ti


aufjitcb.

9 a^ fctnn tvir Den Sltcrn fcfeulDig?


SJBarumB fctn ftc fo Su Wg ?

IV.

^an man mO) iitU fitiUn?


55Ja (e(? man gnt 2B<rcf fcdnm?

3niUb.
Qcv f an noc^ jwct) t>ctmni S)K4Kb.

V.
cftn^tnunaKe/
?tr(^ro|T<m@cf)anc/

S)er ikb ju el)rm/

iett>6aftct)mc^rm/
85et) tjnfcrm J^erm 3ton<^ i>nb Mni$it^

3^r idb fein $r/ bU @<cl t(! Jim

VL

&o

wir ncd^

Uhm/

% 04
S)a?

Chymifchc

J^oc^jefft

mr ^te ikh mt> gtc^ Jhul^fcta|fr/

te tf)ei(c( ^at mit (^rcj|cr trofft/ 2((fc tt)lr au) Durd) iicbe^ glamw/ JpJir lucf |t< miHx bxmm mfmtt^^
VII.

;^r/r;
?^'*^''''/

^ff

cj53j^

|i^ j)^p ^j^j, ,^((

ifcxiUdtim ontcnr i)nnt>

SRcIlJtt) 5 <ntt ^cStacf /

nam

mrcfe

ninamx

i^nL

xvunt)cr/tt^<immb25li;[ri:^fdncn0cfcnenDic

O^*

ren ucr j1?optTt/^an id) t^auctc mld) cn ^^n^lucf'*


f)4ti.3l!^n

COIenfcbm

m fem/ t)ap

rnict; Die

i)>atuc

mtau(^dnfoI;oir'fe(!:i< Stcatnr cvfc^afcn !)r*

tc !ic 3nnBfrao
fid)

aW macftt if)rcn

Ttbfctjci

fcal/t)nn {itc^t)on t>ann^nfaf)rcnr

e^wc^cn

aud) bk ^i; mp()cn/ nad) ocm j^ucn ein (anvj

a^;^4

t(^()fQ5a^^5lpj):]i?crc6l:c^vur^c/mrau/v^nD

d/^*
^

^^ ^^^^ mig^f <l)ih ( ^tpmafsJ cmpfanDt id) Dag uptD aucb bei) mir anfkn^ Suepcrtmu/ tvc^
cbc mrr Docft
511

fd)(<d)f cn i\^u\\ gcrcid} / n><i(

i''^'"^*du' ^^'^ **'

^"* fbnf^c *^cm iefer mdu cfttDinbcf nid)tJn#


ct/tftlt^alf
bei)

Mcfcm berufnen laffcn/e^ivar

Aber eben t)(c51BunO/fo id) im crflcn biid) im^cpf

im \xmxci cmpf<inBcn t)af tc:tt>c(rc |ld) aber einer


i^nmirfloarncnfnffcn/ {!er^e{)e *>cneri^ Q5ctf

m^i|%^^^^ Stipit) f an fidje^nit (eien.?)7ac


<f(td)c;f

jlunten/ a(^

tipirin

fteunbfncbcm c^
^r?>entt)(rt)c^

fprdii/

^njutmmgg^f^&i^^/

5j)urn^

Chriftiani

^Xofmcrm^,

ipf

t^urn^)(t?mptrtnftcbtt5/t;c0n?e3cntt<3un5'
fcrcranfunfff jufjcljcn/ ttjclcfcc^aud) befcfaejxm

aiebalD crfaf)cn mt dncn


flnt1(?ccf cn/

BJ^of]cn

?ei|rcnaf)nm

mit einem f Ictnen Dcr^u(l)tm Tmr9!-' Scbiffian mr ^cgcn 5uate{jcn QKk nun t)t^ ju ^n^? i^*^-

vmD

fcmmen/ tvarcercm aUtt^onvi/ Hf^ ^^urn^


3Bcbrcr/mttcrItcfecn'$:ratof^nmttJcigbcfk^^
tct/i?cn DcmftjurUcn

mt fccuuMtc cmpf^ingcn/
5Ucfnl;rt.

pnD

alfc

tem '5t)um

iefcr ^^^urn

^''-^'*

i?unb aujf cjncr san^ |>icrc(f ctcn ^nfni/

bU

ft>av

struaur4.

mitcmcmfofctlcnv^n iJicfcn 2Ba^( i^mb^ebcn/ Daf tct) fcibfrcn 260. cl}rltf (jtntJiircJj^Cfilcf.
?RfiCi}Dcm5BaI;Itt<trdnfane2i?tejc/mif<fItcm

-^'^^

artdn/ darinnen fdijamc pnt) mir 5>n6cfanDre Srnrf)f en i\nid)fcn/t^nt) Dann a^cr etnT^ani: i^m& ^ai'^hitn. S)cr 'J()iirn an ;l)mfd6(Ttt)are6en/ l)etfe man ftcl?c|i xx\vX!ii%%\vcx\ ^w einander
.ilfl^

3cknjt/ ^ocb n^artermitfclenra^ {^f;cr?/ i?n5

^icn^cn

(lucfc tntt?cnt)t^

aU^ mcmantJ^WnD
\\\x%\)\\xi\\

ftbcii

S^fcrfaujf ananl)er.

9EMcnjirnuna[fobi^
uentfj bcfctf^/Damtt

U^%%yxxxi^
ein

rwmcn/ fhret man ini^anjf Dm SKatvrm


tt?tctc{)

ivol

mercfcr/man Die
i-

Savci) fonDfe otn tmfcr n?tffcn

m Den^^urn Srin*
nt(^f^.

c*^.

^en/()tm>onn)uprcnI?te

anDmi

@oBalJ>

lun fclcbcjf^efc&ejjcn/ fu{)retkm t>nJaui)nDa(l

n Den ^t)um / Der mar g(etct)wo( fcfton gcma Jlet/


Xber n?tr f)arten
i

{)^e tvcnic^

^tirtvcK/ DannDtg

ar anDcrf! nic^t^ Dann (in iaboratorium. S)a i*^^*- *4mil<ii tt?lt jvvamer/ SDdgefietn/ ^nDolkrU^j?'^*^-

10^

Chymifchc ^f^^ytlt)

^iXitt <^cben:

'cm ivcax fO\\r\>nftx ^tm^fi am fo i^t^

btit (^nti 5U3^Bcn/


fcr

^te* mnf!cn tttr ^^n^ recfer 3nfe( Mimmefn / H(^ ttJit ailco jUivcacn brc^fttcn/n?a?5wit)crl>rinpn5 Der enthaupten U'ibcr

vjonndtcn.
rirgfjtum.

^nbev te

f tvte

tcf)

nacfcnivilm

nu

nommm) arett btc brei; 3i^'''3f^^^tt>^"<^ ^"(^^^^


gmittier/ j>nbtt?afcetcnDie icicf)iuim miff^pttp
f^af?.

ji

SnMtcf)

tt)tc

tetv

nun mt( fo(c!}em jubcrcttcn

e/'^^.

fafTfm{^/6taclifttiani>nmet)rnttal(^i:ui@up*'

r*/^.

j^c/ttiucim'?nmcf[m'2ctu^/babeptct)ivciniir^
cf cf / bap mir

^m& QBonui!^? miUcn

()tcr:

Dann

uci)t)amtrt)nrcr'$a<jmercf t^erjicbfet/ mur^eJC*


r/7r /#.

t)cmnurcm^o(f<rauff DteSrcn<jc(c<|t/ Darauf


tLMrfolfcnfiirguf

M^.

ncmmcn,

SKfcftjmavftcfyferer
t)(n>'

@cl)(aiff fo vtei ntd)f

an/ paHtcrt ^e^mcaen


aucf)

<^ui;n^^te@5mn/ fam

enMtc^H

ctn

Hn

Autor ff>e. a[?l/inibmel( ctx f)i\nmti ^a$uma( fe^v [)cl(/ euUtur fcnt>fc fc^ mtv &ieme/( mir Sonfempdevun^ bcc
/Aw.
^^rcjiTcrt

<5tc?ncncij ^taffUii

^u

fu^retcn oujf

t>en933af)(.

Hut)

mct( t)cr?^nc(arf)ea fc^kne/


f^t'cu^ l)inautf /

n)4ric^efto^cfcr/
ttiic^

^ub
/

crfif)C.

auc
t>ct

cm mcni^

auff

^em SKeer

ba mar

nun ^ani? (liiU/ ^nD mei( tcft alfo ^uf c ^di^cn^t


^effe

2l(?ronmi beflcr nacl) 3ut)cncfcn/ be*

finb tc / Mf an^^^tnmttit ^acftt dn fc(c<


<S{nju^cfin^crfp[ancfengefce^e/^er^(c!Cftelt
nic^t ea(b fott(!m an obf^t^imn.

^U

id)

nutt

Chriftiani

^cfmtmlf.

07

ihm

t>mb Rtfrernacbt n^ar / fo baib <( ^w^lff

dl)t (ci)iu^fat}c i)

von fernem tn jtcbcn glam*


t^nnt)

icn vbcr Da{5


h'if!

SUmtalct fa^xm/

pc6

^f;mn^ au&c^c^cn / taf racbtc mir tma^ forcbf / ann fo bal^ ftcft Me fiatnmen ^clc^ir/ jtm^cn &k 53tn^ n/t>a^ 9)f eer
auff Die fpi^ ^c^
^ri?U(^c(?uinmsiim^ict)cn.

@o mivH mdb t<t

)Unh von ^Bolcfcnkccfct/viit^mdn^ren^t) li t fc(cf)er fcrcbf f^ccntet / Mf t* raunt sdf ^nu$


atttbk &t^^immt}itiix tr#cn/ i^nt) mtcftm en''l;(nirntt?idei:5uBcacbcn. S>h mmtic glam^

Kn

(ijnACv

gcblK&en

x>i:^cr

mt<r

itjc^

<$cfa^rm/

\n ici) nit f%cn/ta\m id) mtct) tn f((^er f?n(!cre/

immer
i

i^inan^

uff mcmcn jvc{rcr/tn weil ol-nc

wagen tciftn/ i^it mio) alf ta^ ttt Q5vmin

i^iifcrm liihoratoxio iUhlid) t>n fllrmifcftct/

iffcbticff tcf) te(To c{)cr/^n^

mr alfo^tfcr ftitt^C

a<jac&mit5nn^erKl'(ftloiTcn,

Vi

Dks.

W 35? t9?cr5cnb^ nacft tem

einer ^en anDern ^^ cra>ecfe(/fa|Tenwiretnn)ci( $ufamttiett/t)n^ TufineortA .ertVri:ia)en/ja Dc Darauf tveren wrbe: ^*'^''^^ )ana et(tct)e Steifen barfur / ttc wurDen aae *''^***

!tcinant)er>tberUbenDt^.
eni?:

(e(tcfrc ttjibcrfpra'

Sann e^ muf?cn ^er 2((f en nbergan^ ett

innren ntcj)t affein bag iefeen / fonbernaiicft te ;rme!)vim^ ivjbcrt3eben. Stdcftc meineten/ fte eren mcrertdDfee/ fnbetn anbere an ifjr^atf
ij|irf?aupt<t

jvormt

?liJj^

mr tiun

t>n^jim(tcft
(Olli

|o8

Chymifchc J^o^^fC:
mbbc(t^et/6 alle fa

9)?annD(iJ)cr/ c^ru^ti^n/

r*/*/.

ta

mt tn$ tirtnn ^crtttafl^cn i)crf)a(tcn / Mi er ^n*

fern fTct^ l)at nttlj]m ppiercn (ajlcn/ru(!ef t)c


f"^"'**"'* ii?oAfn<iIIc(rtfcroufammm/ i>nD(leactftetneitt

LJudZ7r
frn.

S"ter. 95alt)fcmmen etliche 3mv3en/t)tebriiv


eevfern/@ctt(cr/ vn^(^ro|Tc
S*^Cl/tte Um\fict)c>x "cn^

/>*r/-*^^f f?n Riff ftccr(tcl)c

mbcr/\)ub fjmtf^m
()^

t>avm\ er 2((tc |ten^ an


:

^i^^^

o^n/t ic^

fcr t>ret;en (Tucf


ftcfi

eine^

mup jeDer
foll

liefen '^a^j bei)

(lert^^n^^en/fo

f!el;ef

e^eucft nunfei)/ tv(t

j^r etn^ ern?e^;Ien/^e:


fVracl)en
^*r/
2[^^^'^

man barumblcfeniivir
:

tw weiten ivc^Un

5^etti ontttjcrrct Der


niacl)ct er

ee muf^ t)urcl)e^

4o^ fem. Jicmit


t^rttt

tre^ Q3rKfI{tn/5(uff t>a^ em/fcfcriet) er 4et)f er/auif

t)aanberet;(/aufft)a5
<r

Sdl^eL ie
5iel;en/

fef^t

memJ[)uf/i>nbmu(?eieber
eflen

wa^

jl)me

fDurbe/ba^ MieB i{)m. te ei;( ^6evf amen/mct

netenftewerenam
ein ie^ter/ tvelcbec?
fl)ar

Daran/ mir aber muDe mic^ f)ejff 1V5 befvubet/Dann (tc

jttJcl|Tc&uc!) (an^^/ vnt'jimliefefcbtver/ Die

mu(?e t(J)au|tmtcb nemen/ Die anDern funDfcit


j[)re@et)(ercfcmeiDi(3 i?mb
|tcf)

mctiavfo macbtc
arf(icf) I)iuan/

Der 2((ee Den Drirren t>k S(Ui}e( fo


I^ ob
fte

if)nen

Da

fjetracf)(cn treren.
/

i)iemi(

ac5 er einen

Da lieft Der Q5runn nim^ merz vnD mnfTen ttir j&n up Den mitteln ^mm^ rumen. 9^acb Dem aud) alle^ aup^^ctra^en tvor^ ben/ namerDaf Stflim mit Den I5fevn mit

S^mm fr

pcft/

nam 35riau^ /

m^ HW^^ ^^^ "^^5^ ()^"^^^

Chriftiani OtcfmcWtt^*

09
^fi^^r*^ '**"
'

i^m f?arcf 3u/fag voiraifo ni(i)t aiitcr)? mtimtcn/ bmr\\^ixmvmint>k(<mZt)nxu<^ifansm. Tibet es fTuur Ummxti\'^\XiM>mi Oa mxxH m x)bnf!
cmnmt)4cl;auff^c^ccfr/ ^acrfIl&mll:imferc
3un<^fi'<ttt>/t'ic

'J^* ''^

mff i^n^
/ n>jr

$11/

^ab ^n cm(3Ufcti

1!

f ommcn. lt mit t)in %{\\^i\n nooxin 5cf(i)mb burd) M^

$(^3/ mtf bc^cren

woffen f>tnauff

Jocl) f)maflp/f

fa^en wir nnbm oiicb


1

ft?c3u i>nfer

,,

Ux)m\\ ^\xt xctxm

allein

\>\t

tm j()ren eijUm
t>nfei:

ivamu^bcIbarrtn.5)annfoBalt)
HMieljen.

einer ^er^
(tcft

Dbentvar/n>urt>j^mbcfol;[en/ 5ic iepftr mi

(gnMjcttur^eic^em fetniSeijlmui' ^i*digL nenSpfenenj^acfen (]ef)encft/t)am(Ieieberam ^*^''^


Ser}( fel^(!en
{)crraiff flertern/ fo ^\\t er

fnt>f/

Klffern ni(^uu ien^. 233teft?irnimIfoalIe f)eroben/ tvurbc ^a^ iocft ii?iber si^eDccff / i^nO n?ir Den ^er 3mif{frai\^ert TeimMtcb ettipfangeit. S)iefcr aal tvar fo ^vg Ux%\wx\v\)s>ni fetife fctoner g^IIcn/em tte-
rtje[(i)c^tarltd!) ofjne
\)oi:^vc{

m\h\:)ix<k\iHx^c<oM

ttm|?emant)rc
Seffenttjur^
D./?r/>//i

i>re9etafflcnauff(?eiem

3u Mefe

jenwiraug^^cf^cilr/ ^a^c((:(!cn fur^n^ iebenber 2,^.^2^^ lKcm^Dnt)i^om(^m au Girren, ^teitca^iengbte

Sun^fran? intern
a?ir fertig

'${;urnftn a. miptrnt^ ein/ 6t

jurben.

^min fo talDtvirt^nfere ^ro^

;eabfolvteret/ n?llr^c Mird) ba^ ffeine^^|)nr(eitt

ponatvolff ^erfcncn (f juDcri?nfere Suficiuv :enn?aren ) etntvunerlicfe (^in^fecfUtn^ inoie


piif rengedeft/jclcbe^

:ien

Brunnen

hielten

meine efeaen nur fr i3cft ^^^*^ mercfet ot/

j)ii|t>ie4eic()nam Darinnen lasen,

anne^ war
Der

16

Chymirche ^Oc^JK 5

gungcn

fte

i^^t^crf)mitup/

f)oktm

J!)re

^nfjva*

^d0 cimi.

Umttt '^mi<^/m^ fictiu 2(mpdm/ <f(fcl,Kau^ <nn^^imt> gacf icu;2il5balb tvur^ent>n^ tric $?acflen m D<e J5dn^ <i$<^cbcti/ rnb mu(!ctt ivtr ^et gc#
|?altt)mb Den

Brunnen ^cvumSf?f)cn. Ktfllicfti ooooooooa ffmt5Ne3un(jfTai^Amu


iprcn

400000

irrten im Km5f)ct^ umbmirt>m 3fmpUn/ nl>

*5

lOi
i'ii

i'^

AI0

Dcnn>lrmt(bm5a(f(m b, ^i^"^* btc3)?itficanf en a-

ooooooood
nteti/ ober c6
fte

mtcl)tnt)er[en<3C.

amut

^^'^^
*'*'''^*

Bei; ?ac!)(

^atin

fm'i^urn^etvo^ne^/ ober 06 fte <^efn()rr worden/ wet0 \^ ntcbt/

l)ann

j!)re 21n^ef](l)ret waren af(e mir metfem hc^u tem^ucl)6eDecff/Dajc6 feine fan^te. /)femtt

f^utdimar-

mUi

i^wn Hi Sun^fratt? trt ^^ructy (in/ a wur e^ eni vunb Dinf^/in ein 5vnnSoppe(i?atfefc<n3ett):cf (er;
ti^ (e^ef Ite in Da^ o&ere jtejfefin / i)nnb ecf et e^
n>it)er
t\\X>

mit emem 5>ecf ef ju / fo t^ctter (oci)lin wnr/ dcb einen Dvanfft ()atte/t)aranff^opftcet> Itc^eber Koffer f)inctn/fo wir <^e(]etn praej^aiterf

i)4tten / i>ai^ott t>r

^rumiateM

miftcn^jiu..

ChriiWanigtoftlldOT^.
fattffm/

^nn^

^ocf) t>tct 9vd()t(cni tti^et in t)a^

^#(cm trieben/ t?nb<renDcmi?nt)crJU|Tc( aber


i^( : Zmpcln / taf, alfv ^te f)t^! ^n Hn ivcffd f am/ nr r Da 91^^ jTcv fiitcnt macbt. @o nun ras? Q33a;Kr trauet/ {)arti'<6"bci)a. vtd ioc&^in / ravcu
^0()?ijfn-

.in^cicictcfenam ftcfe/ 5?nnt ii^ar ee ib ^it^iiilv,i%^^.m icidSjnamfcIvtmt/ i>nn^ ^uixt


Itc|uor
4

mucvt 2i3a5 aber ^afi?

eifere

ftjtaf

'f e

ctn<? fn; ge^^cfcn / ttJifleu

meine
c>

xmbc ch^^:^ efeUm


ef5

n c i1i nit. 3^} ^^^^t i>crf?un5/

M^

e?

)?f)reit

Ju.rfrvpereA^cnDemt)ii2lWerfolct)e^rc|Tc/)i^

fmpjtcngen.

^ci)

b. i^mb Den rcifcn cjfef

:;euimb/l)artee^abetma(t>ic(iocfcer/^areinf!ccf^

en (te !(irc gn^ei^en / c^ nun fcldjcgi t>cnnc!)rcn/ )Dcrmirjur6mmom5efc{)e{)cn/tt)etptct)ntct)t/ ^*/ Imi


\Uidt)v^o\ fiin fti^t

^mi^ imer ton Dem QJrun*


i^on

'''^

lenbefvnl^morcm/
pa0 gelMrcber
5erct

bannen e^l)ernacb

er

Den cjTel getrcpffnet:


Iteff /

!tg

njui fajlanft Jtvo f?nnD/DatJ

DerQJrunn t?ort

i>m|eIbern'*miiJ-evDar
e

leDod) tt?tDe er

(cn^fer

fQto^Chn

^ic^jtfcben

tramn

Die DifZ/W^ /

0?u(tcanrenalv i>nD fraijicrteni^ir in Dem aal cgncUvid

tnDtt)iDr/i)ni;a)ar

mx Der Q^aai Dermaffen


an Gtern/
ci

efcf)ajfen/ DagiDirj;eU3en{)eif aenii^^ ()atreni>n^

iett?etl5t)evtret0en/Daft^ar

^|>(en/ 3|)rttjetefen/ .Orteten/ prin(jcnDe


!5rnnUin/^nnDDer(cict)en/nict)t^i^erCf]m:
(,

pnn

tvar es

aud) an Dem / ba^ Der Q3runn

feini
-'

Dnam/nnD mit ntmmer fauffcn; X)ef;trc>' ()iep Die^un^fratv ein mn^e wlDenc^u^iel
hxin$m

fii

Ciiymifchc J^OC^Sff
lic^
(1:

Sapft:!Durd)^cn

aUc "SJafcri/fo

ftcft

^lm

t)an!ufltct)mat5aMrcn/fcf;r Ko()t: ^(^^ rniD


SXaffcr fo briff ni^d) i

^cm .KelTcl ^(icb/ fc^utrci

man aap.
tra^^cn.

^^tib tvuv^c a(fo Mefcr


fokt/crbaninjfcit
ttjenert? t>a

^nmn (er|
mifnumt-

nunt^mb^tdlctcbfcfii^crt) nntct ^tnaug gc-

Sbnim

erA%itat

^^'^^

^^r ob cttva^

ictcfjnamen nnii^
fc in 5ic j\ii^

ta^ tt?c?^ i* aber/ Da^' i^a^ 5aflkr /

t)ann^a6'jlci^nfcr Scci? ^crncc(} mc^r^ctfctt

f ^nrtcn crrra*]cn

%nctvclftc cr c^xh^i n(tcb

ct^

nem D?ann in*t ^er re folkn 5n fd) wct feirt. QBt^


itUttauci)t)kfci?u4dtttmu()C5ur ^()nrcn

^m

ic6

mm wa-cfer/ b.i^ man ob rn^ ^icnf^c/


^etjfcr

fii^c i(#

i^C/w? ^^* "^* mcmcr


lti^L!rem
/r.
tt^wn^^^J^itcfec

^m&/

S^xt ^crrc cmctf

opmioncn
<3cfcf)cn.
/

nidnet: ^fccn i>&cr t>k^

fen

Brunnen
mctncrctt

5)ann
t)tc

mn

|Tc nicfef

(in*

tJct(l

Dann

ictc^tiam (e^crt tnf

ci)top^^arf cn

mtfccn ft fi*
/

m fold) (abcrrcrt ^
c/ Dag
tcft

ntcl)t$urtcf)tcn/3cl)abcrt)anrfcf
litf f^e(c(3cncr 5ctf i^cnjacber

jj|

i?n^5Clc{)c^/n?cf>L
^!)^<" k'lT<^t^5i<

cftc^mirtnaacmDct: ^^tn^^M^^'"

^nt)i>n.^ kfDf)[cn ()tnauff B.tmcU<^e. S)ccfe(obenab<3cl)c6f /


*

anfcmmm/Daf^cfcviIjtvu^m^or/ mi(Slu<^c[n/
l(r)Un\ vnD cnlen
tvcnta/ i>^^^i^

^nD i^crrog mrcft

ntcftf j^,,

^tt^^ivm einen anrcrn

m^i

Chriftiani Oiofrtf ?fon^fenf)mmlff fcmmcn/


toiv

m^fo'Umn^m
?
tt>tr

mxiftm/tonPHtcd)

tt?o(

erachten/
rnnffeit

tma$

befcnber^ /

^nnb
ju

Kann auc cftt>a^

t^tm (affm

mm
m

;{)rc

$5J5^Inictnu?tm:

Mm

mvt1)Umit em altm 5)ann u^


tt?annft<

brfen turcfeiocl)

hinauf fommm*

SBtewir

lunaucf) Da^ t)6er(!anDm/t)n5 ba 4o($ Befcblof- ^^-/^r^ ^*''^^*^' tvorben/ fa^c tc t>k usel mtrren tn tem

Saal an cmer (larcfen jtet f en {jan^m 3n bk^ an aal matmcftr^ bann laimt ^m^tt/m^
?

cberft anbete nicfet^/ Dann dngrojfm poltcrrm 5pk3<L 3Jnb>armbufi^^tt(^<t^ nDSpkgcf ioftisetsmtmntcicc^m^t/ bacJ ob tt>o( Die

ocnm (f baiuttwl i?ber tie ma ()ea fcl)tmOnutr


n^{)urctr^. 5Sar
bocft fnacft

Dem

Die

^en^ ^tif,ept

ix^i^tn Der onnen ^eoffner / t)nD Dtc %\^\xtin

3rDmpkfje(nanff<je$09en ttJorDen)

m Dem tn^m6aa(/an attcn orten/ ntcftfe? Dann @ne/Dtc f raffen Duv^ hm(!(iej)e Dvefvactton alle Dtc
lulDene ^u^el/ fo tn Der mitten ^ien^/tjnD eil

I*

ta^ |)ell poltert n)ar / ^ah fte etti Da nfer feiner tu 2f u^cn f unDf ifftJun.SOftijlenDetveijen junen(?em au^
cfelhe of)ne
(cl?en glan^, /
effect

^''b^ft>en/6iD{eJ?u3cln?cler^iet/^nD3ube^er* Mir4c.ect

"Hm

^ebrai^tivurDe. J^ie Darjf icb wol fa^

Hn/

t<ft^aBanDiefen)>ie^elnDa^n?nnDerbar^

Kmalen Die^atur an^ Dann e^ waren in allen Srteii ^^nnett/fo fcftetn Die n^eltn Der mitten no(^ ^^lUer/ Da wir fte fo ml afDte onn fel&ffeii
'''lt)(?anfeJen5efe{)cn/fo

S^cbt ^el>ra(^t/

H4

Chymilchc J5)0C^ft:
f untm-

'

Um 2fu(^mbUcf crUtben

nMicb %ii^

tM ^n^ff^^w ^U@ptc6cl

imD<r jubefcblfcffcn/

ttc^cnttccfunumacbcn/tnialfoMc ^u^cl tri* l)rdnn)mt<^crfuUn siUaffcn/ v>nni> bi^^cfcftaf)

^mb tKbm
tveil n>ir

23t)r.

S)aucbfc

m^

^cfm<^c^ ^ut/

i<r>mal]^3),uanH ()abcn f ont)tcn/inif mit

'Pr^nSum

^cnl^^fvul;ffucf

duwcntgjiKrlabcn. S)jcfe "ixc^


fenicr u^ttgun^surimtiw^tijfcit

j)atfm

tinr

vn^

5ubefjii)rcn / t)och harten tvir feinen

mangel /

@o
(^e*

njacbtcvn6M:i;)offnuu3
trn
Pi5
vnisf ^tc
/

fnffti<}cr

grcwD
/

^Uiit^fratv fiaii? t^ertrofTcr


f cmcv

fo lu*

at?

ii^ir

arbdf oDer ntjelegen^ctt ad)*


fic^

tcrcn. ofanicbaucl)mctneiie|clIenfoljicI)c^

rviD^?

Mg mit i3%irl)a( nud) fil5C^/^at^ ftc


il)r

nacl)jl)rcrivucl)tnt)cr'Jafdnicraa|)len(TcftmK^

t<n

fcnbcvn

Ql^cl^efaUcn wariilkm
$utvo()nen

folct)e\r

3(bcntbeurUct)cn

^'X)\)\\i bei)

/ J?nl) (}!ct:

aiiOcr ^ctt ebopffcr^ ^^Beit^()e(t

vn^ 31Ilmacbf
danni^ie ^^n
tt>tr

ju beDcncfen. 91a(^ ein<]enomnienem 3nci(i/

nuTercn wrv i>n a^Der jur


gc( rt)ar

2(rbet)t /

^nu^fam

erfuUt.

Sie mu(?en

mit

muf)C tMl^
f(^foiMti9

miff Den Q3cbcn !)cbcn. ?>7nnti>ar^ie Mfpumrion/mte wir Dte j\u


arbcj) t loon ^er Lettin

cub$.

clraiHt)tent>n einander bvmv^en/Damn^fi^ii^ar

befohlen

fclbHc mitten

^e^. v^nMicb

von einander jufcbnei mnjTcem frtifierS^emant M6bc(!


/

tl;mu

^te mx nun btc ivu^jel affo croff"nef


/

tvac

n(cbf6?roj)t6 mef)r i?rl)an^en

fonern ein fchon

foffc^ fcbneetveiife^Sv* S)a5 frettet i>n^


{idc(lcn/t>a^
<?

5nm
fraw

fo to^\^^x(^\^t<x\.

^mx^ MC"^"

f rawkfcrga irottur ^(S@^t}itUn mixH Wlkidjt

Cliriftiani

^^mm^.

i i

en.2(b<rC;C

3w#'^i^ v5e^Ki[& WtimT^friV

fi'imenommcn w>crben/it>ei^ ic!) mt/ a(>?ub c^ S) muffcnttir ahcrma(ciniime( ton kt) ctnant^ct: ^auflren/ ^i ;^ ^a0 trtttc (ec tffncf KcwxU / t>nt t^tr atiff Den t>tcrOtcn tccf
^^i-

u(i) ni)t.

l^cr

Q3o^ert burci) i^nfere Adjumentcn famen. n Mefem@aal fnnbent\>ir ein ^roifm fu)?ftertn ep/micg(0era@an&3efi1llef / tjer aurDenut

^cmtUm

mU

Ittern fd) leckten $5<tt^Htn ertv^rmet /nacfewalen >a^9^arcmy?erfct)a^ce/ tag ee^ barmnm v^ol* maturiert S)icfet efrd war iJterecf ent)/
:

Super emcnfetftn ffunen ttefesujeen hx^ mit


iroffen 95iicl)f?aben gef(^rie()en

.<;ANT.
2(itjt

O, BLI. TO. BIT, MI. LI. i. VOLT. BIT. TO. GOLt.


Der antern fetten tt>aren tiefe trer) 2i}dr*

er.

SANITAS. NIX. HASTA.


ie

ritte

^ar me{)r ntr o\e tip einis 9or^


F.
I;

A. T;

%hix

u ^tnterft (tunt ein gange lolferiptioai

^IflaiuenO;

ii

QUO.

16

Chymifche J^OC^jClf

QUO
Ignis: Aer:

D.

Aqua: Terra: |
^'

SANCTIS REGUM ET NARUM NOSTR:


Cineiibus.
Eripcrc

REGli^^

-'
1

non potucrunt.

Fiddis

Chymicorum Turba.

IN

HANG RNAM
Coomlic

meinet
3ct)

?hnm f)uthnt(i) ^er ^nb / cb<t ba^ <2\) ^o / (jtb tcf) ^elc^tten Uxum 511 tifpuricren*
tl)\K

Docb ^a mcim/ t?n^ lafe ntct)f?vn^


(? be^orf)"f

flug^^encnimcn
ri^ im-

uter femc0auff&t*

fium,

tannncn tVvtr/ ma(^t Pc fclbf?cn Bal^ fc^t^ / vnb erK^t ficb aani? fretr^
^f^"^"*/ tmuii>cr3)0(3e(l

t)i^/^od)fa^)e er

fij)r

blutig t>nMni^eftdf: 5l?ttr

feilten j()n crftlicB an|ff ^en

triumen (?;anD/

fo

U*

fai)(et'te3"n(^fttt>/ ^a|? el)e jl)m^u ciJcn <^ekti

vt>e/

tvir ;J^n

jumtvclanUtjtm/

t>nnnfcnfl

tvurO(

Chriftiani 'DvofCttcrrU^.

117
j^m
511

ntr^e er tnc? adcn j^nita aufraffen (^cUn* S)i^

cfrf)al)emmaiKt. 2(6klDbract)rman

^'*'''^-

auptm^lut/

mif pvaepricrfcn Qaj|cr tvitcr


Cul; n>tr trcl

r-f/rr>#r

m 2fu3cn

fo f<{)r /

\^<w tt?avumb
Sv
bi

*^^'^f*r$

t\t

^im^fratv ^or H}m


einen

(|ctvatn<r.

onnm
It)

feinem? <5cfiiaen^

I^obcn/ nnH-i)c er

mit j^m

fcrri^

anu

fcbttjar

vnt

cmfm fdn. 91un t$aic er m\t>/ t^fm^m tvur&e j()nu


''^
^ -^'X'^

jiNre^petfegobracfct: vtcllctcbt ctne^aht'erm cnt^ltctien^Perfcncn ^It/t)ari>en freien jfcnK san^;^


de ferne fdnvar}lc^ct)e^lm^cr(m^/ i?nt>tt>iic^

man ^anmtixt fcbnectvctffc gc^cm


U(J)etttja^5amer^ /
i,eJ)en/
I

fonjr er
vittb*

M^*^^^

v?nMuf

bcficr

mir flcf)

l)ccbtratret<:nivirii)mnoc!)mcl)f.

cn

er triften ftxtfcftcn^en ifcm <tn feine geternj^e^

Kbet juttjeren
arben
oar er

fo fd) on/

^og tct) raem iebf a<^ vcn


tfjet ftd) f

t>er9(etci)en
fliwft i?ber

ntc&f^ fo fcbones? (5cfc()en/ f

Me

mof} jam/ vrtb

rcunMfCl)bct)t^n^5n/ tapft^frmi^ bcwillic^.un^

indeie^

er3""9frttn ;|n rcr(5efm,<jnu(j erlett^ten* 5]uni(T^biIltt^ jteni;tie2^ini<jfTatt>mi/ Dag n?ei(


urcb ewernfief^
/

zr^**'^**.

tnt

nferJ alten beptHtgun^


(je-*

^tmuim

)eni25gel fctn ieben i^nb ()cc(fe ^>crfecttcn


ieben/
)it

Da er i^cn t^n^f aud) in fretvten m^itciX)'* xoixH : JDtemtt bef^f)l fie/tap SJRitta^mal auf

tragen/tjnD n^n;iDer5uer{)okn/iteil

nunmehr

M^

foraltcbl! n?ercf t^ornber / i)nD ftc micft ^e^

|>urre Jonfcrera^^K^f^tenarbeptanfan^enjugetiiep

iif

Chymifchc

J^Dcfjiffa
[

fWmumt . (nf!ig jumadjen: flauen ^pd) noch

alle \>n)cv|^

Immmcv
Anfl,r/

t>nD

Jmmet/ vjtencfcbtancvfcif^ijcit ivcU

^t^nf^^^cb fein

2(m mctffCR aber njcr^^ if;r lSTl^^


tpciftcvf /
fixfcljc

feinen Oantf^rilfcn

ein^m
j).>5

^un(!Ur

fi>ntevlict)wc((\nf!c{)en.

^^-rf^ {9?(f rac^f

jcffcn n)er(|)

lengcrnit.if^

tret;

levfd ffune?/

tttt bcf) mc!)tertl;dl

mir

t>nr<i'm

^ir^el ^uln\ul>

m\/ bemmu(Icn t\)tr(!em3 jt^on fetnec petii 5tl cflTcnge&en. r blieb aber ief2maJ;(a(2;6ci) fctnct
^ad)tem|fcn(lepman^n^i)k pc>5 / fonbcvnnad) em Me ^(tmUw, ^m<^ftiW/ fampf Dem35o5e(rcn\m^ BCktic-?
^r^ftc.

nid)t fang ccncequtcren

^?cn/n?ur^ei?n^rerfllnfffe

aaUrcftnct/ babit

tt^irofff befatet tvei^flucbfcmmcn/ \>n i^itfcre

4^visb4U
wjif.

5DKn??an<5eBotfen.

3n tiefem aal- n>at vnftv vem2Joc^e(etn^a^ 5bcreucr/Di(^ wur^c mif a*


mmn?ei|Tcn^u(v\Tltna(fo
tctDeer(l((cl) fu(;(/

(^eferbct/ Daf? 00 cirt


9J?tlct).

anfc()cn Ijatrc/ a(?stvcrc c^laiucr

^luii

man

Den ^oj^cl feinem

feilet/ tejfen er

wo(iuf^e^enirartran^aJallp/l
'^(^(X)

^)n^ fptelet

furfjiDei(i<|.

cm
j

c^

r*ber vort

2lmpclnfo^arun^er

^efefjt

anircn/ anftciu^ 5U
()n

<r armen/ ^atf en iv

jii fct)aflFen /

tm Q>a^

^r^a(fen/be(fefent)egtt)e^en<tnS)crfe( i4^er

i^eii

gefiel. :5JnMic(fenit)mbeni\cpff tnvct)ein icft

ftcraupr<i3eii/bip er alf in folv^cm Q5at) alle ferne

Sehern

ChriftIani<X0fhl(tetl^*

i
/

if

Uhm

t^cr[ot>r /

s>\mtf fc ^\at

m\tU

Mm

pcdc^) /

ncet) fdbabct ]\)m bte

i}i^

tveiter ntcr

mbvcnj^ncnag Q3a^
(Ulfen

wx tm Xcd
mjc()cn

BKift>Bcfcrbcf, $nMici) r;;/jr. (ufTt/ ^cr fpran^j fc((i(?<n


/

SmigDcm

^cffcl/ t)n^ ft5mfc5(nn^rcn^ ^Uif

^ag

(6 cln^ui?

n^ae.^dUr aWr cfivit^ njtU^/


cn
/

|wib ^cn f)^\^


Seftjri?nt)cr

[e<f

vnb

^tfo tn

tm &M

nnff

l^nnD ab fu^xm.
t?ert

ohicanitfcficrt tt?urtc etii (!avcf

Jvcffci

gcm^ctjf/ iDnnt o^

^^Sat) ^^'''v

<tn^cfctmt/i>ip^e^in^5ii

dnem
jljti

blatten ftcin /^^"^^^Z*

Itd)

bavna(^ti^t{f?t:n
/

n^r

miff einem

@(cm

anreiben

tnt)(nM!cl)itittfo(cl)crS^avbD<mIV

^t[fan<iannc^mttbi\m(ti)im.^iwaxttnc(fy iviinDerbarlic^cr ausuferen/ ^a^n tt tvav ^an(|


6{att>/BipantcnJ\cvf/DcrMfcatt)Ci|.
J^icnnt
ttJarauct)V)nfaiUbci)taufft)kfcnttctf v^rztd)'
tct/t?nDtt)ui't)CRn?tr(n<icl,)b^mt)ie3un(^f\'an)mt(

jl)vcmb(rta)cnScvteIv^onv^Jf;<fci;tc^c^iauif^m
fcci}(?cn

fccf

^urc{)^ ioc^ ^cfrbcrt: n^cfdic ^^o^ciavt.

ai;cbbcfct}c()en.

SawurOcn twv {)cct)(fci) Bcfum* mcrt:55an)lIn^te mtf(entt?tlr^ccm Z[\hx[\w(^i^ ^<iUti AUxlxwa^ ! ft^ktcf) c^obaim ^cpcnt^j^
aalbe|i1)vickv!nrau|f|luntc^tcfc*0crmcuc pucf/^nt?crrcib5Da2}o.iel/ tvflrbcv <Stebcnb:
gvifitcb

wurDc jm t^a^ iimi^xmim fiirc|Tc(t/

ibavaup ttancf cv/ ctn (^uf cn (nmrf.

ama4) bt*
t)C^ti^ blutcf.

Wa <t m H< ttJitfe6d[)ian^cybi0


J5

ftc

S)t^

lio
S)i^

Chymifchc
^fue
mu<!ctt
nn'i* itt

jFJo^J^ff:

cm

uftiit c94kti

^m/m bmJ^0^imbf<i){imiytf0Kaiiif (Ircfrm


itt)itt)ercb(an3en ^crt

opff

DatiJn wrbe fte t^ita

m ba^ Q3minlm/ kUnbii^/mb f rc;bm j^*

cm tobun ^opjftincfn/ t)a^ t(^ ^e fan^nimmcr


mcrfoi't/bi^ftcDk berate Sonjinicfion maciKt.
2(f 6alt) fcfchi^

ba

25()c(in etn^
/

herauf <^e#
Da (ocf*

fcbaj)c oJcr ctn (Sonmcriort

ba

fcfifufj

im5cp. nb(ict>tt>uDk
nJ o&fcrt)terr/
l)e:

britfc

Soniuncttoni?on

mb^^om @io^im ^cmclet tvur*

.Av^ dicoU

^w.

arme <>o<^( fcrnm ^ra<$cn felbfl emiingauffDa^QJucfe bar/ i>nD (at't i()meti ^opff Don t^nfern einem / fo ^ierju Diircb^ ioger^
It^tt bct

oe^lert^orben/gurmirdgabfclo^en: ^ocfei^ab

^rfeinen tropffen^du^/
ffnet ttjurbc/
^eli baffer/ al?

6rC^

er

an ^cr^t:iif!(;c*
rjcr;

ba

fpran<j bai QJiuf fo fcjfc^nib

ob e^ einiSubinen Q>rumuc'u
miirDc ng^mtr

feem tobr^terifj i>n^ 511 f;eri^,en/i?nb ^onbr en boct)


ivol ^ebenrfen/
ef

cmemMoiTcn

2)o3e( nicfct <je{)oIffen

fein/ [icffen^ beptvei^en <^e*

fcfte^en: ){aumetenbafi?3[((ar(ina6/\)nb

Mtfcn

jt^ com- ^^^ 3un<5fraiKn bin kib auff biOk Stirarlctn mtt gewer f bog wrbe von bcm iiectK(c!tr ije* ^r//r

nommen) fampr bem


2(fcften
ftcttt^

bei)ije()encfren "lai<[\\\

51t

Derbrenen. iefclbij^e nachmalen ju etltcft


ein
()Hl(icvtrt

malen reimf^en/^n tn
<^en/ tvai^

Si)pre|^niiab'

(einpcii^au|fbcl)alte. J^ie fantcfenit verfcbwei-

mir famt nocft

bvcijc fr <ix\

(po tviber*

Chriftiani

^ofmotm^

re t
ikUS^ct'

fen^tNeSun^fratt) lfo<tt5uret)cm

irnrniv fctRO
ic|)r

^h in Dem fect)f!en@^aI/i>nD l)ahm'


emtn or m$ /
tvttxr

aie nod)

e><mnf fiel; ^nf<t^

mu()c

ciiDcf /^nt>

tt?tr

n^d) iMifcrm cf)(f /

nicrwccf en t^nfcrcr aller

mtm(f. ^tttm mnt^

grawcn Jdmfat;ren mvbin* ^1im ttiocftte tc glctcfeivIxrnfctKn/ M^i^tciUimtnai/ mci^t


|tc
bei)

|)alfcn/ t>agt(^

einander fcj&t /cudjl^etfcn L)crmailcn^a> cud) tonu htv l;ocl)tT ge^a(^tcrt


I;ctf e ttid<5en:n?ci(

t>nrcrn Jxont \)ni)^criiaiit nil)rn iiac fli^cn/^nt)

geburcnDc txtc^txxn^ erlangen

nbcr 1) i>n tcr aici) ^^efc t>ictC0icmt tcnut fte auff

mnt) vnD no4) t)ret)) 1$ faule vi' 5 tra^e (atjcninv ICH lvi^er mctncn 2i5tUm crfanDcn. 'X>nb |tc toc^ Mci) mdiier liebe gegen rteu i?nD UHn/ nit be^e*
rejinrol ert>tcnfer <S(raf ansiii^eben:
Ooct)/
tt?o((c

tc

tamif flcljcr ^Snfleipntctir^ar tjn<^c(!rafft bleibe/ t)<g<}e^en j&tKnfurm^men/ ^a peallciit


i?on fiinffager tlebc^er i>n
mij;^efci)(o|Ten
bei}

alUxUxilicb^a 2f crtoti
ef<

ivurDen /imn

i>ccna(l)malen

^\6m^ltct)et SSHajefT.weitera nfd[;f^ 5 cnt^eU

ren batren.

^Kie mir
td)

mm au(f

fclcfee

re& 5U

geivcfen/

<;tb

anHxn

5iibe&t:r.cf<n/ t<mn
/

Ne

3un<jfratt> fnte )!* fc em(?(icf) fleKen


balt) afiJ ^ajfer t?ber Die

^af lon^

^crb lieft /

mh vcix n^

fr

bii i^nfe(t<}{?c tntet allen W<nf(i}<t\ fcbe^etert

^.terauff liep Die ^wngfratt)

tux^ Der )imen cu

ne ( Deren Dann jmmerDar i)tel hvi<mtn tvarn) Die SWutTcamen (>olen/ Diemu(!en i>n^ mitfolcfteitl

Spott mb ()n fr Die


Wafeu
/

'5()ur

mit gir. cf en ^nou^

i>ap

jK f<lb(Tw vor ladKn faumb(aj<il

Hz

Chymifchc
fc!)i'

^^^t
t

Unttni ftMi^cvl((^at)cri?cr5ro^t)n5fc^r/baM<
^^uiiiifran) fo

t)nfcf0

tvdam/
/

3crn?inini)

i)imci)iilf {a(t,cfc/

fomu^ciiaucbwcl

murm*

Km (>^cfclien 0C*\>cfcn fein


gtmmo^ii
''*^''*

&tc i)n^ fcicb i'U^lucf

.donneren. 3t>n*c^<^(engont)crf!mip.

ba(bn?trfik tc'5|)J?r

f)tnflnr^

famm/

|)k|Ten

SOannfl yn^

\
'

tu

u^utnantenfiTl!)fctn/t>nl)jncni)Citct)ne'

cf cn

imiauif nadifolr^en/

tk |iil;rcfc ^n^ t)ber ^m

IKbciiecn Q3oi)cn innrer b^ ?)acl?/a fnubm

mx

t,(9HcU^, ^^xx(Xiu\\ 2)?iinn/ e)<nrtJirbif?^crmfgcfcI;m/&

einem flauen riinbcnSeffe{emf?c^fn.

icfcv

cmvftCij v>n^frcunbtljc^ /gratuUcrt vne' mic oit

JpciBcn/ ^a^mrf)Kr5uS)on^^a3tln(^tTm1?cncr*
n>o(f tvor^en.^la(^

Hm <x aber v>on iMifcm cin^^c-

^omcncn t<l)rc(f cn t><rnomai/)o(r i{)m i^or (wufjc


fester

MX baue!) 5^fncIIcn/D<i nr txi$ ab fo(i1}cm


X}M 9ct)ebCf/fo lernet nun l^icriUJ^ fpract) o^n: S;)ag&<t O^etifd^ttimmcr wit gm c fr mit {|m mtiiut.
bo.()er

lucf fo

er jlj hebe

>#/

^nferfcl(t;e' @cfprad)l^u^Jauc^te ^^^'^6^^^^^

mir il)rem d)a(t)fc(ein


fefcenin

^eloffai

tvelche

naci)temfu't)nfer <5nu^ i^dacl^et / (crctftc jm-Tf*

cmdu^cr Ocfcljtnmif^/ fnlict Ui- ]\}x\<^ mtfant'ererSRafevtaM^cr/mtfvcvmelbcn/ftcmn^


^iluttcllt
flj

^^^'^^'^^^^^^J^^'^i^^^crnilnnincrn enrcte: blatuc^

fr ^ie 2(u<^en tnact)cn

wir folfen Mewcil


befehle' wiivrc/

er.i ol.

len Jper:cn folc/ tv^ er

rns

rn^ an
fcl)ci''

yMnfU^i,

t)cn(^emnfcrmflct|5nif nact)(aJTcn.^:^{emit

^cfjtct>on^nfln^en (Kben^cn
^nfere

aat/ Da^mfte cfedcn erfordert/ ivaeJ fte nun ^amtt jtjnc


j{)nm

<r(I(ict;3eivtcf/fantcl)mtj[Vi|Ten/ l>anne? tt?ac

Chriftiani

^^fmeMUff.

1?

(^cfctiaffu^n f)i'abm teil/ fon^cr^ auct) fr ihnen nu Iriiri^ bte ^unc sufehen : Qip.cr arheif rcvu ^Kfc: 5)te 2(f*cn muflcn iii<t tu r?) vnfer f^tr*^UUr ^iior praepanen^MlTcr anfxnctjt<tt/r'"^ H^fitinr? Z*^^*

tMn

nne
e>te

dn Mmner leiij n?utl)c.

S)arnacti

fv

rtcn n3ft:

^on

cn?r/B<fi f ttci l)ng trute. 9)iaf eri "oUx ^Anncrt offcn tr ftc alfo fjeifi ijt ^ron) Hcaie

IM

$5o^'mlflt1)n^9)?o^ddn/vnt>Ht:|T<^^aM'oint^'

^^^^

^,
\

ntg<th1Utt. (J5tel)atntttrcntninifirnCiV;<ct' ^tu^,J^'

icndntt>d(Durct) altere gemauste (Pr Alt


J;cn/Dic aviten

r^^'ufc

oncU<t$^

nun au(^ ob dmiriD;T^*ii

Atfl |]>iv
|

j>rit)oui{?<Kcrmtttmcmi<)1;rfc(b|!aU'arV3-ttn;
auffbiafc/ flunDen dfolxiimii^ bt^v^enr
;

l'^S \%*

ncn Dcv

2ltJ)cmmc<f)icmiti<t<mj|fC!t fci.,/no
/

a^^

ncf c|ie unini'cr

ttNm^ol

fte fin:

imu^ ^^n^'n ttrcn.-

<3n5t)ip b(afmtvamfolang/ fcif^i^ns t>nfer 2(1* ter micrer moxUxim^xo^wtx / 'eaf ^ct*; alf nrt
fa$cn fan/
n?a(

limia^cr bdiSeljcn.
^((M:u/
f

Crc
fcr-

tr

vt^f*

mten ^tc gormlm/Da iaren<^ S.ixn)


vnc
feiger Dur(J) fcf)an<nb<

dnc %xU

:cr<5fd(*ert

9Kcufcl)en2(U(5ennict$ia(cn^efcl)cn/dn

^nb^ uomunttiM
^*-

n i>nD rl4f<t;D(dn: 3ec^ nur tncr 50I (ri;i<j/ i?nnt) t)a(5 mict) am f)(fct)|Icn^t'Un^ert/at:c^. fu- nit |)a
fon^cni it>dc6 vnnD^ldfcljm / it^kcmanttter SSRmfcb/ Dcbf)atfen)1efdu i^Ben/ cagtc&difo

3ran)^cnui5^f(Detrcmau(^ auff'tolcl)c2Cr(3cmacl)cr worden fdn. tcfeCtv f^dfcbonc mDlein U^ctcn nnv cif (^c^ anff jwcij ^tf^ftn upeldn/i>nnD 6cf^f)cn dn ^lue tt?d(/ M
^SnBitct) %{m\>

Wir

[^\%xi>\>%x fo(c&m jidili^I^' fpcctaciUiu 4a)?^e

14

Chymifchc ^oc^r(f:
S>rr

mxxt>c\v
fa!)(

KUc fytx: tt?ct)rct i>n^ ab / t?nb I-e-^

rtnmcr c.ii "Jropfflein nacfc ^em c^nDcrn / v^cri i)cg2>ci}<(^ Q,Mur/ fotim t)a^ ulMn ctmfcin
[f

^uffcfvin^m wor^cn tn Der Q^Ui


^uLiftcn/ t)vU>(Minatn<n
ftc

nSKunb fallen
ftCJm^cr

aucicnfct)c<nlic^5U/iMil>

^aftc5in>orf(1>cn f(dnc(c!tcfcn/tt?aren

^rcporf;

tiacjj

n c^

fcbl*ncr/^rt^ billicb alle 3?a()*

tct t)i: J>attcn follai fctn /

mb (Id) if)rcr ^unf! ^e*


I;a^

gc Dufem cK^pff Der ^"{adir ^efcbambt ben. ?Run freuten fic au fc gvop ju mvHn /
n?tr fte

t)ap

ab

rem j\uf5clein |)ebe/t>n& ouff etneit \at\^


etffem

<^eircifcl)/ n?ei(1)ermtt

omet

6et)ecfet

tt>or^en/ le^ien
te/

mu^en/

fc bcfa(){ Dn^oad) ^et 2lt-

einen meiiTeiioartm cppelDaffct uberfte big


te

an

^rullju Dccfen/

tt)e(cl)es?i">n^t)mbi(>nait1;'

fprecblicer fvtfoc tviUen fdjiev junjiDer tvar/ tvv

miticb^ aber fur^e/eljc wir tap^^luf ^orolfo


broncbt/ tt?arcn
grelle/ !;affcn
jTc fcfcon

t>iV'

m vec{)(er erttacbfcner
ojrer

@cl^3elbe fraufe S)aat. 95nD war

M^ obtiemelDf c ^enur >Si(^ ntctjref ae<3<n jbnen:


2(ber^a?ar nccf) ftinnamvOcte QlPdrme/
ttcbervn ^iamvltcbcr
inef)r

CEmpt1^M^feif/|>n^cr'5^(eQ^tl^er/^oc6^eb*

^arb rimDweiljiibefcr*
:

5en/(ten?ur-'cnjn<5rcfj/itclfejncnDer2(lfent(i)t^

aeben

litfTcn/

fcn^cv bccfet jl;nen mit


/

Dem

^ucfj t>cllenb0 J?a5 eficbt

v\mt> Ite Den?:tfc

tin^Dmbtjcrmif gacfelnbeftccfcn ( ^knm^id^ Den iefet Wi^rnen/Dap er Mefe i jcct>ter nft filr not*
tvenDtc^ act)t</

rann ei^ war


ti

H^ ren ^ntent af*


wann Dtt
^emercf t
i)e<ten/
oticft ntt

letnDa()in

ta\i

ir

nit

mcrcf en fo(fen/

ec

m fk

fit j^e/;

wtt wirj^ Ditn

Chriftiani OtcftttmU^.

itf

iu^i^ bitantm Srci) auff titn&lmbcnhkiUn/ fcmi(l<bcvaUcm(t)niU


tfc^ctt ()tre / bod)

I
.1

ta^ tcft crtva^ mefjrer^


r^cn.

<;cfc{Kn ) Jtcmtt (jkp et

^aI^ f cmm

oucfc

Me ^un^^at mit ^er


.

S)?uftc/t>nt)<ilUm3pparat:^nt)tru<^gn5Ci)fc{)^^

ne ftciffe ^(ct;t)cr/ DcrgUtcftm td) im cfebp ntc* reiun^w^ malen cfcj)cn/ ac& nif Bcfcftrdkn fcui/tantt tc() meincf nif ant)cr^y Denn c. tvcte laiu<r ^^ifM\i 2lberc^m'tct<*vn^nlt^urcfc^cfccmt3Xa^tcft lfo ^aron nif r<tcn i(fxu vBic (esct itcaiiff einen ?tfcbntCer/ vnnt)m^cbDcmfIcj()it3unsfr. mif t)en Q3ancf l;cnmib georDncf / fansui fte tni> tat
2(lfc iJinb t)<n "Jifd)

l)crua& t>id aucfe(?ercf

n/d(teftm^nur5nvb(cntnnaefcc{)m/t>i^
cf(*n()C
ttjte

gefagt/ i?nf er ^em S)acb/

U^ mx fo

;^^;^'^^

afi e^ sab tnmni>is ffcBc ^afbcr gcTOdlBrcr ^itgUn/ t)crcn t)ic mit tm etwo^ ^o:^er0 ar/ tri \)mi ju obrt(? ein f (ein runD ?c6/ ^^rifth
ttnntcrlt^) formtcrcf .
tDeJcb^^
t)cy<t)

t)efd)lot|en gett?efcn/i?nt> t?n

Der an*

*^^*'

Dmm feinem obferi)ierf worden.

*57act) i^ieUnSe*

temnienfrettenfecijfif^w^fr^*^'^^ hinein/ De#

tenlcbc mis etn{jvi?fr^Q)ofaun/ Die tvarmitsnl"

ner ecfetbrennenDer )faf eri al^ ein ^ran^ t>mb*

mcHef. S)erencine empften^ ter 2((re/ t>nt) nacft

Dem er m cbrtfletlidje ^iecfiter ?es c^eraumbt/ jjj^


nen
aucj)
tie

eftcbter

aiiffget^ecft / fe^er er

Der

^ofaunen eine Dem einen ieicf)na an Den 9)hinD/


2(ifDa^ Da ober tnDnjeite
t()ei[

9eraDt>betDa^

itfiimilxi iocl fam ^i^ faj^n mei^ efenen

ii<?

Chymifchcjf^o^eiei

^
,

'

ancfci:.

Tmxw

fo

ba(& taf iaubn^crcf ober

?#r/tf

fr-?

o6nu

/!

i^

0* vtoffncn t)n& em ^een

^'^Wi^l^tK"

folr!;cn

bo|Ten\uurDentnctnc 5crca<fn betteten/

(!<a^f er ein i1!1^cr 9io|)r aff ii)ien)?unt)/

unbcf

<6^abcra^/D^^r^:r^e^te(S^d^urcf?^^o^r|)C^
(^b^daiTcn/
Oi(? i}efi)rt|)>' l>i)

K^cm t)m; mal/ ^m'*


t)nnt()m'
ol^bal

^^an'.r^cn

alle itccl)t<jr .iw^^eUfcftt/

t>b<r |f)nen $ufaitimcn (^^fyjtai^^n/ aucft

0?i :?pbvtrhn intff<^efcb(of|ett^n ju^cmfl/ ^a-


4?i|
(!<

rinn

c;n^cn)icficr getragen / i>nuD alfo nacft

^em
</#^
ri*f/.

an|] Der S)cc(eii

genommen tt)Or^en / fem

iKbeiKJniinbeiv^eteget. aficmitfiir^eioene

Q3mb|jmi(5cncmureetlBefc{)tA<fen(97unft?at
caiauc0ieit^at?Me3n3fi:att?fvi)e/ttJteftcbvnfe^

reancere j\nnjl(er
ttiuf;r/

tjtelten

S)ie Omaren

wchu"

Dann

tojc

mic^ te ^unc^fratv nacl)ma|)lcrt


fte

kvf cliicf/ niu(?ca


tiembj?/ nSrti^i?

m olD (abcrteren:5Be{*eeJ
ba^
fiir^

iDI aiicb ein flucf Diefevunf!/ aber nie

vnb

be(Te

t(?.

3n?ar
)ie

f)affen |tc

auccmtfjeilMefer 2(fcfeen/ ba^

n meure /

tarnt

a(fo anberfl

aniie ^Sogel wre ^mb

Chriftiani t>jbl(rtt,
@(b? tttfien angefeilt /m1^m^eaifo^^n
tni) )ap bc(an($i^^/ fajfcn tv^iifo
,5iKvn?artcn/ tvenn t^nfcr ^^i\i\xxi^i

IJ

ein-

m t^c^i^ra

mvc^tw er" tvadjm / M5 i^^r50(| pcfe vAxmw cm ^mk fTunt). 5)mmK^tmaI^|ldUf ftct^rsvutmiiit<?e Sup^^o ^omumMlk
tkn/fIo<^ er ^u i^iun innrer ^enSc&il)iln^/cacrf ^*^^
* ^*^

j^nm mtt ^'ofler t>erft?ttn^crlmg / mdrictcn au(^


iintcrjl nit af^ ob
ffc

i)cn bcr (mrU) oii / &a

fii:

Snt*.

fl'^'lf^

l|)au^et ?orbm/ bi^ctn^cro (>cf(tfciifm l;arrcn. ,^LT^, upt^0fnac^cmerf!ecr?ecf<t/i?^(lc6cl)^ccli> r*r.


nt)<r iviber jUcrfmiKu ^ebm/ Dmct^^t ftcft cm eni^ Bcfett^/iont (tep ftc bcDc fy^ uocfe ein ujcniv^

'

U\Jit crf)o(en / trt& f)ic j\Vifc^cn fm'. faiia>ercf mir mfj/)ct\b miiflfe lan ;^m entlie Dk ^Juftc {>c{en/

vn cttva^frolK^cr^ fein. ^"Ju ian^ ()crnacfc f rnr^ cv-w^fw bic^miBfrawfakr. 23nMiaci}t)cmfK ^m '''t''*^^ ungcn unig Dni> ^^ntgin (fo ficfe cf maf^ nmr^ JrecBnfpi^ bef^ln^m) i^nterr^m^falurim/ vn ^tc O^Jn^ aedosfrs
tticf

<^cfuff/br<cbtftcetebmcltc3tt)ev fcbone jt(ct)Dcr ^''<f.


fjcrbei)/ reetcfte fte mtfjcjo^cn
/

t)u^ alfo ^crfuv .^e*

rrcf f cn.

tRim voattn fc^on allbcrcjt srcn ftt'i^ncr


:

fclTd/ luberettcf

arct'n
tutr

fei??

cn

ftc

tlc/^nD i\5i>

t)ma[fot)cnDn^

t)nrml)^nigjlcr vcrc^^n^,

9C<}ru J!/ tJclTm ftcb

Hx Jlonli^

c vB'^ncr ^j^nr

fcn/
^^

aflF^a^a[kr<Jna^i3f?I)e^(^ncfa/t^n^^l)t^r.i^^ ^^^. tttmbaff @nat>attcrb(fcn;']un tvar c^allbcrcn

^^^l^

imiBfunffi?|)ren/fontcn

ftc^ Dci?n?C3cn

nu l^igcr

tr^Kimff^

fawm^n

fon^r

fo bato

jmm ^

furnembjic

118

ChymifchcJP^c^Sd

|)maut}

N^5U icnj@c{)iir ac^letten. orctn fe*


foitipr erlieft cu

tm fic

flc!)

3ngfratt?cn t?nn5 ^cr

^nptt)mc/ i>nt \al)xi\\ fo fcfcnen i)ari^ott / t>a% tvic fte 6aI^ au^ Dcmt^e j7cJ)tt)crfol)rcn/bc^ wat man
j^ncn/riHc i^j tvicfcf et ivietvimf cfctKU {!arr^

Ucbcnd}iifcu cnf^e3eni^e3C<5cii/ tagftettiffn

^^cj9AfyS-

Iftacb fini^f
fot){ciUiiIc

Sln-c u^urc Den C5Jii^caiifcn bc* faicimi^cr ^itib aiijf 0 dj^sn-


jt^-h ,^ur

n-ag^i:/ i>n>

tvcf^fart fevf tj^

macfem

9Kd(

ntx^
3((f e J^cr: etil feine

t^erbor^eneSolDaf en ein r^etl

t^<t^ ttx'r

fei^K^

incrcf r/ ^ag fcfcfter '^(;itrn


t^erfc^en n)ave-

mar^enommen / abei) tcfe i)er* ^um wiberflanDt l

^nn ^refe c[^<^fen xccccm mir


9S5ie
:

jjuferm pin^cr Ba(D ferd^/ Dagalfotveifetmcftr^


ttte{)r

nt tl;nii voa^ 1 a\^ i\x mtcftt e jfen.

nun

9es,m. t)k ^jfc6 allev mcje aukretret ttJOvDen ^rin^ef /// /*7. ijn^Dic 3tm(3fraw mter 511 unfern efeHen/ &a efs-r^w^. tmi(?en (> i>n5 2BarIid) f (af^licb (bellen/ mt t>M 'wumefin
(acfecni>erf)cben. te aber fcmollefcn immer ju fammen/ wieitofaucb et(i(j)eratfrn^mit(epDeti

i)atfcn:t>6cr folcfeem ^iacfcfcjfcn

war Der a(te-Oe

micbei)vn{?/ ^er\vanmetn fd)arpffer 3nfpc*


cror.

Sann fvi'nev funDre md)(fi? fo wetpitcf) fiir^


cntJujTecb1f)m erifme^ervmb5ufl(^en/

l)rtn<|en/

^^er|ui?cri^cjTi:rn/ot^cr auff^ tveni5|I

einsufe ie()c

Kr5

'

Chrlftiani OloftttfreU^.

129

ammdf?cn<jeremc(/ mt>wittml<^iuj Mpftcft ^^^^^ lc^crman ^9j()miur()ct/i)nnt) ferner facmttwt Z^'"''itemme/ fomrbtcemm^Mi nfcrft>n3Wc& ttu^fcferdgcm 91a*e(n3Crtmmmemnacftt3ttt' Z^tttifiimn; fetfti^tef t)n^ ^ctr 2(rrc J^mcrlKrt ferne unf!^ wcryii#. fammern/ fo^mi?nnb >ieuuff t)ert ^aflleperf n?aren ^erumt> / bafa^tn wit (oli mmbttbat^
efiftopff
t)et:

Slamtr

iicft

anDere fachen/ fo
,^nti^

aRenfcb(tcl)e5ctmmflft tetr
ba^ftjtrnccft )c(ent

SJiimrna^ get^an/
sufe^en

3<5f l)^tren

i<^abu

i|

trieben wir

^ennccb heim ikdbt


t^ie(

im^in bk^ddjt ^inettta\,ntfc<S ttJefftvfraudH


rcierme{)r 5u fcj)(ajfenbann

fremW^5ufef)eti

^enet^f

mtm/mibmwitin Kammern efn^e(*

mt/vnb ^attmbinbm ti^^ainihMn tSftiiit)c ]xutt ^ctt/fonbcxnn6&) bann \>btt bU ma$ atr#
icfte

Kammern: ^ilci)t<$mibcftomt^xmiiu
I

xtt

tiiiffen;

n?arumB x^xtm^ 9e(?ern t)5rren f fetten 3nfo(cber Kammer ftarretcftgureru^/

Sn^ tett tc mehrere ^et(^ for^e aS niar/ wte

m^
^afff
^'''
.

)m (?errt<^em
ntr t>ep
>nt)

3(r6eifen
(!ffle^

mt* rwxx^b Ufmb 1

SKeer^

raufc&en 5 einem (Tarcf en

^'''?''**

fanfften c^raft / enn idf

"""^

Einern

^raurn

>on ei)lf ^^ren mi 6ip ^ora^n^ l>m& adljt ^^xi


(Sonrinuierr.

VII

Dies:

1^ ^ fcne anaeJesr/ wo(r^

ll

2f(^

<t*t^&renafei*ernja*et/
icft

n^micfll'

mic

(vie)er

$tn^
^t

M l
Ui;/ taf5
iFT.

Chyniifche^odjrifc

dninDcn It^mn bc^thnx / Xbcr c^ tvaten bei? ftnfTcnlan3tn^cm 9Baafo^idi?ni> mancher*


icl)

cm r ttcii i'r: ^UwJ^i^t i(^ ein 2(uf *


S)t j; B^fdjat) anocren aucf)/btg

-'5;f#*

m^ ^cfimben
n?ir cnt Itcb in

,y

/^;?*./

Dem i?ntcr(Tencwclb wt^cr jufam*

rv-r^^s iugfi

^"^'
'

s^!.ifavtr
/:

Y^^^ famcn/imuD tt)ur:m m^ cs'^m gelbe iCiKteii famptt>nferu(Dm^lu^eu gegeben 'rt5uma( setzet i)U0 CK 3ngfruw an / mx tvarcn Svittet

^uurs.

'

^t""''**''
'*-'*''^*

5um tU&iti @(dn/ ttelcfte^ mir ju^or nie u>u* flen. S5^acbbemn>ivi?nt^ nun aifc fertig gemacl)r/ t^iu^ ^af^ Sru^ucf genommen: 5iJeret)ret Der alf^ 93I\inn;ci)an ein flncf OID0/ aujf Der einen fet-
tenfTunDen tiefe
n?orr;

.frsnatu.

A
2(uff Der

R.

NAT M
Dtefe/

r^m^tris

miDern feiren

nasnrs*

Th M.

i.

1
mt H^m i^bet
mu^

3Jermaf)nef i>n^ aucf) Dnrju/


i>nD wt^er Diefcn

Scnrf vfcnntg nif f)anDlen. /)ie-

mlt Sgen n?tr auff Dag )f eer |inaup / Da a^aren


t>nfere(5cfjiif fo f o(Tl?ct) nibcrcitet/Dj nif n>o(
liefe

gcweft/ e^ iwifpn fold^e fcfcone facf)en erjT Da^

^ergebracfef tt>orDe fein.

er @cl)iff waren 5tt?of:

fe-^ecf; s Der ijnferigen/ i^nD fecl)0 De alf en O^t**

ten/S)er

(teg feine ct)jff tni( lauter tt?o(gebuBtert

heiraten
Ksvii j.
'^"f^'f

raber begab ftcbsut^nstn warent^n^ er^ P< fij(m )t(; OK SKuitcanrm/ O^K' O^r auc s^tn
befc^en.

ct)iff/Da wir ade bepanDer

i 3 t hriftiani 3t^crtmtH| tu fahren mi>rt^ t)cr/ Utij ctn treffe m^i


f)at/

ti< weil

5ii

hivB^n/ t)nf<r J^^t^iKn n^nrc ote

$fr?cltT

iO*iJiii^lifcc3<tc^<i^^

fofflinfirinDcr^ajt/

rixiiiaxi

'

"^l^Hn r.rcrii
it;i

{)rrc

bnfcx c^tjf auct) ctn ^tnlt' '*-

f cne2>l)r/ vic ait^i^r

me aik mirutten'fo nw

^"^'^ ^^-

336a* ^He^ akt l^ar t)cg 2(tfm fahren U)^6. crpr^a)-S.'afim&fcimemtfvcunDr(tcbcn ^/ii- F^cundu

4&cnlan^ b(t moacn mit )%r{\ fatrcn. Snteir t)ct


^rgtcn^ai^tc cfcffmccbttijfa^mr'fort/ t)mncj)e
i

0^-5;,^//^

i^Mr
j

^j^j,^^,

(Tun^ aefat)ven/fa^t \)n0 ^r @d}tffman/

(Sr

r<l)e will v'vdt fa|T

Den ^ani

m See mtt ^ct^jf*


iM:r^
oluinf^c*

iann

fo

t^^^ir;

ia>ir

ox\% t^cm Sf'c^r

teilten Jlif^jit V em ^ee

^cmiai/ f)ic(rmaE^a in

t)tcfur5!fl)Unt)ci7(})# '^n(et)c(d)etteine^t)cti joo.i^-^.^^ iautcr olDf i>ni) (g^clf^cjIciM fci}imnierf / Dann


iien fallen tt r .^on:<|

mit ^ontBtn / fartipt nict)t JDcb^cbornm^OetKn/ gvatrcn vn^ ^i^ngf^r*' ^w^^yj^

B?m.@o Bait) mar. imn vnfcr irec^t iinftct)ftg itjcr*


(ti

l&cn/ (iep man

511

bepDcn tf)cilen alU

mdP (op (^e-

115

^v

|cn/i^ht)janon^f^nmen Drommeten/ vnnt> l^ccmumlencinfolc ^cprnffel/ Dag alle @ct)ijf

yr/

fommcn/mHin^cte fic imfere i^cbifFmif cman> &er/nD j;teltmaif j^tll, XL^alD macfict (tc Der
.iife2(f[a0i>cn^5tcmi36n)eae!)crfm7tt;atei
fr-

-^^^'^

^'''^'^'

'p^l^^,^^

?cDcb

jtcriict,^-

Orafton/Darmif

er i^ns ^ieftf tlU;

'm^iiinmu U<^m/oh bU^Sm^Ud)^ aaibiti

ii

Sniji

1^2
Itct)

Chymifchc J5)c|JdU
SWdne
anbete
tiiefcr

gcruflttjcvc:

efedm

mm ^tSp
aujf
j()*

^oni^ aw^cxftanum tcau/ bann ftc meincf cn nit an^crf!/ bann ftc ntxu
Wlm^ct:/ WMi'cn
j?cn
j()ntt?itci:

crwccfcn: 5CBir

(tcjfcn fie

^tUftti
refionee

hkikn/ inib (lellercn t?n^ audft ai^cb^m^ frcml)t)tuct)re ^ujf bep Ztimti^ Q^ixtionmadja ftct) tnfer2((fct:f^afur: 9?efpon^
rcr i^erwunbcrun^
:

^^'

j^j^j.^( etnx^i^ivcif (cnffifjcrij/tavmncn er bem c^ ny^Mib^on^in alles lucf nnD crme{)run^

iminfdjct
^nici)(ein

/ vbcvlieffcit (;tcrawff ein


/

flem
tct)

iterlic

tvas aber Darinnen tveip

nicftr/aU

Ictn ttjurbe e^ ]l^gi coK.

SupiDtne/

f jivifctjen jf)nen bei)*

tugtbu^do. t)ent)mB()afp(cty5WCtva()renbefol)(cn:^lac6^cfi-''
I

um

affert

enDterOrationliei]itianabermalfren>t)en@cl)u5
<ib^c(?en /

'

CHftde,

vnnD

fu!)ren n?ir alfo ein ^ute jelt

xm
<je*

ctnanbev
(Tab

t)al)tn/ bi|tt?ir entlieft

5u eine andere

war naije bei; Der erfTen^Pcrten/ l<x jc^von er(I ()incin f ommen. 2(uff bicfem cpial
famen.
t

j^

abermai i\\\ ^rcjTe menntc^ bep ^entlt** fampr et(ici) ^imberf ^^ixXxxi* obalbtvirnnnanianb <3e|Tc|Ten/ imnb aug*
n^artef en
6:)i\\ j[)off3eftnbf/

^etrerten
f^tn alle

borten

mit etnanber

im^ ber ^dniij t^nnb i?oni* bte J^^nb / mit fonberer


tviralfoan (pfcrbf

freunbfltcfeit/
fiCjeno

vnnb muffen

/}ie will ich ben iefer frcimbtfic^^cbetfeit


foli^enbe ^^ar^arion iufci*
(To[(>

^aben/ <5r welle mir

nem eijenen
9]omirftt
/

'Dvu{)m ober

bemen/ fcnbern

mir ba 5trawen / lck% '^<k es nic[;f ein fonberlicbe


wolfeicl) folcfiermir er5eif^fen ^\)t
:

tt?c( <5ar ^lefd) weichten

QBir wrben alle nacf) ein*


S:i%xx

4nD<r t^nber bte J;er:cn mipsetf^eiU ; 33nfer 2((f

Chriftiani "Sioftnctm^

? j

J^maSer/

t^nnDtd) ^Sntvurbif^cr r.utflcn


y

neben usKerde-

pix^ jxont retten

rnnD

tra<?t>nfcrjei)^r einen ^'^^^

teebneei\)etflren$5^!)nen/mtt

einem ro|):enSrei?B,
t)cffen
icf)

^^^V^

-^-n
I

3c

5tt>rtr

n?ur^e

tmb meinet
(5^ f)a(fe

2litcr0 \ui[[cn ge^ ea,u4t^.ttul

6vnud)t/ t)annit?ir bce^e

lan^c (^vawe a/^

i^^-^e/w.
,

^art i^nD /)aar.


miflf

meine Jcicn

em /)ut ()crumb aeficffret/beren ^er Snn^e

cnt^balDtt)ar<5cnomen/vnD(jefra(tf/(>b'{Cl9i)ei:

S^tcen i>nDertem '$t)cr()afte Icfm fonnen? '^^(x\\XKc^tx\iX'omixi\)iw%\\^ i 3^1 (r ^ber (acfiet idn / tute i)ennelMni<3 ee- Be^ar)te
tt?ere/ft)te

ftd) ftu'o^tn feineeJ <^eprang?

^d)

tDOr

fem
^'*^^'''

5a(trr- Sra^et mtcb


l>ivcb<?e(cfef ()atfcf

l)teraiiif / tvavtnit trtjfte


/ttiir 5S3ii|7cr

3ci)mu\vorfef

Teprasfit

tnt> iSal(?/

t)a i^erttjunterf er ftd)/ tvcr tntci) fb trt^ o;;/ yQ/*

(^mgettiad^t.

J^'^^fl^f *^vbeid) eni>^5 fcefcr^.-

*^>*

2>n^er5f!)let;bninjte0 mtrmit jneinem


ber $'aubeni?nb9vabener<5an3cn.

^rot/

(Srlie jl;m^

efal(en/fa<5ct aiici) an j^trucf enltcJ)/ S0 miljtc mir Ott fcnDerltd) ^ielIncf ()ter5U i>ev(ce(;en()aben. Jp)temtf tarnen wir jiir ev(?en ^ort en / ba tjer ^lu

tevmtt

Dem

blan?en ^{et)t(?imD/ Dermi(iitnDer

J^anb etn@upp(icaf ion.o ba(D er mid) nitn neben Dem jxonig erfc^cn / vber<^ab er mir Die itp^ V^{tcaftcn/Degi>nDerf(;en(3en mieifncben^/ 3<^
tvoke feiner
'Jvett?

ge^enmtrbet?

Dem ont^^e^

l)encfen.91unfra5ettc{)er(l(tcl)Den^cntc^/ft?tec^
t>oc!)

im;b Diefen ^uter berct)affen tvre?2)er ant^


.-

worretmir fveunDtltcb s5 tvare etn benimbrer

'^/'^/l^'^'' '^*

treffltcber^tflrolu^ifoatlweoienbet) feinetniier* -^^'/'

n 25a(tcm in {)o jjem mifcfjcn .^etve jcn.?Run %i\\>

3 m

0r

1 3

Chymifche J^dC^^fn
i^M^ i>nae
i^ctr^lt'j

'm

et ftc&auff ein 5cu ge^^cn

iutov eiuf i^^*;<J?>crcrf!en

^pcu:hf)ufettfo{fC/(^ip'jaivmanD

PM> deitt 'cch'it 5'-*^n erloiVit

3c mtmmt ob er t>antt
cr.oniafpr^cl)M/fojc*
f!af r (Tc|)cn /

^m.froit. aut:t)3iKr[o|c?in?rc:

alJ er/

^c^ mnifc

.in

jan

imnD er wct?

(o: 5)tgft^(^v^^tcl^m;rJnf^^rr?cn/ tannmctii

citMilcn vbi'$cU(5cf miii


[

Di

t(t)

Ter ^f;rer tuiv

re/t)oci) i^:l)iDdi} tc uill


I

t)nuD t^bcr^ab t)!emtr Die

uvn">lJcatti>n:@o[nUba'bie(^c[Kn/(lvjitjncff
<x ()cfjti(5/ ^n0 C6 aucft

Me ^i^rttfjm /

fo

mir

()in^cr

tjnemtf^nfercn^unvjfra-mert/ t^nn&ncct) einet

'oii^ta/Dntn
gcfrii<3t/tV3

1)

oben

m 2(utff)encf
/

iin<3

Der c^

>icj)t^eDau)f/(;er!(tcn/(^emercfet/ 3f)ii oe^t^e^^

brcfer^rieif 5u beeufcn abc.Sr aber


foiiDern \u\ix

tiooUc

ft

mcftf^ ermercf en (aiJen

^eu^35r^:f jujiiV'i'ii^ ftitg an tvjnattoercnfacbc


jutcDeit/ blnn>lralfi)m6^rcl) ^j;i'ev^>ifcnD^jni

t>nb ^en 'M\v.(\ in obf^ebvidjfcn feinJ

aal be^jlct-

^^*''"
^**

tcr: 2((b,ilD

for^crt Der onif? Den 2(lren Atlant

5u jul) in ein ffein n'ibfin / jct^er

im Den Q?neff/
.f}^^^^'^''^

Der faumet

fict)

nic!)tlanj5/rifr

wiDerjUin

l^inaug/DiefiicbcnbeiT^retmuiummen. /)tcranjf
feet ftc^Der 3iu^e ^onii^mif fctuem cnii^!>I/ aiicanDern^erjcn/ ^r(^n5ent>nD3unf5fran?cn

^irgLmtf,

ntDcr.

.tjtcnfjt?nfcr3un^fraivan/ rnferni^c-r
mfi^c imnt^ arbeit f)oc6 $iinif)men/

})abfcnp[ei(5/

mi( birr/^it^ iJniglic i^u b^^abcn/K aber fyut

Chriftiani

^cfmirm.

1 9

<Scmmt(Tton furot)in ^cnrcifen latJcn

6cflrn

mi(A) tct alteJ^cr: otifr i>nJ) bcjtuc^er^/da^ alle b<t

Oiig tvir 5u bcct)C ffycilcn bcfricDif^et t^llr^en: /)(e^

mit mu(!m n?tr cm mnig ahtuucn i


6cfcf)(o|Tcn

wwbmxxH

ict^w cutcn mu^lii^cn 2l?unfco a" tljmt/fofotte er ^<|ym <]trc'Crt fein/ ^mm c^ n^cr
/

mcl)f 5U st^cijlen

Ocr 35ctflan5tv3c Mit5< <!uc^

{)ca bellen wunfc!) tintn /

nnb ()iermiff folteu ivtt


'Sictveil

im^beftunen/6tna(S)t)emna(Jife)|en.

^^^^
^*'^''*

^^

m
5C6:

ctnanber <m sufpklen.


/ allein

S)a

fa!)C

ctnem

cfeact) mcl)t VJtigtetc

per e^

anbete

U*
mit
^^.;r,;,/^'*^^'

maren aber "Su^enrt i^nb tarier ^inanrer / ^a ^nnote man art(tci) fefjcn
tt?a^ <Practfcf en tic ia(?er

tt?toer
/

Dev'^usenbf uac^ffeliC'

m\i vnt) fvic

i()nen tv)te^er 511 be^e^tnen/


$11

Mp ntj
Dem

fo avtltd) iMm> JvnnfTIict)

t^ap 0 njunfcben/

tt)irt)Cfrcn^evgleicl)en ptelattc

QSnfer
1

piel kommet 2t(a

tt?iDev

M\)tx

tl;uf fein

DJclaticn l^etmltct)/ bocfet^ien^ mir er 3vcf)ratt

aXUw orten aug / dann mein @en?iffen (ie^ mir fein rui) / hierauf bot mtr Der dm^^oie @up^
Vl,cflt.o fc(bf?m ju
i)nBcfi^{)rlt(|)
/

suppcn^itk

(im : <zx^i\^ n?unfcl)er er ^t^forK ^dm<3 Iucf iMmDA^erme{)rung y tap fetn o^


fccrcn

^nliaif >var

Meter

Um

^;X:

me

tveit aul^jjebreitet ttjcr^e

)arnaci)
/

ei<jc

er

an ttJte Da nul)nmcl)rber?aB erfllet


er Der S<k\^\\^iXi

Daran

S^K^P^
fet)

nac!) fo(t erleDt^^

^et i^ernen*

iann "enu^f

abevett

^on

fet^

ner ajl einem auff^eDecft tvrDen/ Damt fetn<


^i)bferi>atiom^fmKnJf>mntd)tti^en

ofcB^

^^^6

ChymifchcJOCJrft^

itim^onfaltcc ^aUfiat fcf)atpff^?n&fTei(|t5f!^ ciuincren/ voctH er bcfttiDcn / M^ fcnu mtHf


'cfun^

war ^ann wann


:

fo[t:l)C^

nitn>crbe alfo

U-

funt)cn tDCrben/ttjoc er fctn

Ubmkm t>cxticx
aujf fein ieib^ t>nb

Rotten mUixhtn*
itUn^cfai}t
hcx)

Q5t(f c

tcmmdb auff ap aeif


jf)n

l)ntert{)am^f! / m^tn wolle

Ijerntt^cm ^(icfjK(Tenfdntaf^

fen/ wolle er i)crf)ffemltct) ben<t>ai'rerfelb(Icneri'

fp{)en/ t?n& ju erwnfcf)f er evleoigun^ fomnieii )tp war auf>fu{)rltc t?nn& stcrdd) <5e(Teller; abei) tcl) fent 35^iMm wol fpuren funb(e/ 6er mir war e^ fdbarpff / ^nb ^5rtemo<jen (erj^

mm

i)en/ 3<l)t;etree?nkcfef)enV g]im5et)a(J)ttcl)/

r6 imi>ineict)( bitrd) meinen ^unfcfe mochte ^^egrabet Demnact) t>en ^onta:i)& <r fonf!ert turc^ feinen mtemwef^fonre txkt)U e( werben^ 91ein antwortet ber^oni3/^ann^tc
|)oljfen werett."

fallen ^(^b<n
L

foner BeDcncf en/ bcd)

tSmun
wo( ge*

n>ir in feinem te^c^ren auff tiefe ^acftf

h!%^" ? cftidfet alfo einen f)ina};p jt}\x t)creiii Trid'mimn 5j()(en:33nrerbe^ wurbejt'iagenitteinemSaal ^rectof,' 5ti3eru(?/tnbemwtr au^ornie aewefen/ berwac
Da^ Sohiptete/ x>nnt> bcrmaffen efcfiaffcn / bag mir nicht xvi\\^\^ if! / )()n nur ariaufanc^en juer-
5e^(en.;3 ^^f^tt ^"i'^^n
^it^ tt'i^

N^<^r"^ ^P

^tTobF^S ^"^ Zeremonien <]cfuf)rt; SupiDo war Mmaf )ann iv>\i i* bericftf et werben/ i^i^ i^rfianDen if/-tf> -vi ftynabaw {>atjt)n bcrctitmpff/fo feiner Oy^ufter be<je<jnet/ fore. *^xtib ii^^<$ erzrnet: in umma/ mein t I;at/ Dnt)
:

EtUmrex
$mdl].

^^^ ^^etgebcne

Cu^plicatlon Wviren

^rfad)

tfXikimmi^Uxu i4;anbem^6ni3war(>eben(f*

Chriftiani<XormcWUg/
lidjf i^Bcr fctne

J7

5(1 ju tnciutrteren / mi^tttt^tiiB


alfo aiicft
e)ie /

mmmb / M^
bcttjuff /

ef

^enen c^ nod) tJiv

wrben

crfli^reit.

iUj alfo bat

^uret

fc(b(ten/fo f(*on al&ercif

anf ommen/fan
ffcflet er ftcft f

fcftarpf-

fc^ aufffc^en J)aSm /'vnb

fcoiid) <r
i:<r;/;-i

fonb(e. S)oc|tm{^miin5let(tann)ie)cr(u(?i35u

Sf

njcrbm /'i?nt) mir aK^rUij f ar^weiftgen mi^lt^cn


'cfpracl)cn einander 5U!ufpracl)<n,53tc

fit*mitw^
''**

mm M<

^riictarin/i?n5 andere Sercmontcn bflmaUngc*

befcn / ift ^ni>cnno(en 5u fa^en/ tvcti fclcftef^ bcra


i'icfer ntt i>n n6fen/V)nl>

5u ittcincm i^or^abcti t)n*

rMmfflicf)

alle^ aber

^Ber

Me ma^/

pi<t)r tJOti

[ivunf!^nt)gKcnfc{)lic6cr

cfcfitcffi^^fctt/

banit

M^mtmn'txindm mxtn bcfcfetverer worden;


i

jn?Cid)cmi(t<5cn?cfen.* ^"^ad)

DnD Dip war ba^ (erffe ^nb |)<r:[t(i)(!e QKaal/ U\j Dem >Pancf et/ tvnr^ rofic^nam

JSciTd

im

3ir(fc( ()erum& ^e(?e[let/

t)Wtn wtr

ec^utusU^

Vn0 fampt t)emJ\omt3 ^n Jvont^in/


jbcm 3([(en/t)er Srawen i^nb
feilen

t>eren bei) v^^^^f"*^-

^imgfrawen / mder
Q3a(t) fleflef

mu(Fen. J^icrauff erpifnetem fcftcner Jtna^

r^ ob^ebai^te f)erHtclK

^ucfclm /

ftc{)2(f(a^tn Die mitte/ nbjten3fo(5enb?<n()a(r^

mim^an^ureben.
"

^onigficlje Kajep^t ()etten nocfjnit m^etr*

9e^<^e(!ellet/n)rtf5tviranj^m<]ie^ant)(et/ i^nb

wie

peipi^ tt?ir'i^nferm2fmj?t ab<fe wartet/ {)eften

bemnac

tM

^er^eltun^ fampt i?nnb fonbcreJ 5

CSitf erntet

fe^ Utt)<tt ine erweckt, nun i^cn noten / Da wir t)n^ nad)maUn ntt oS^m

9Wn-^omslic&<r9Baie(?ato6f!rin5teren/ fH-

Ij

i^nymiichc -^poc^jae:

^ernau;^{^,^fffcff^cn^c2fv^cul an<^<[c5cn/
tDcrbcti ai6 i)aim .Scn.

^ar)-

<\6cvmct( willen/

tfcrijalun'
ricul

^Kvauffiiccr Den ^nafem


:

l>k 2(r-

aWcfm

ic

tvarcn tiefe

ttjcrn

Sr^en/f cincm^cuffcl o^cr Cl(?/fcn^crn

oKcin otf/CSa^crm cop'ct / t)n^ ^c|Tc^ S)fc*

ncvm ^cr SlamvKcractt ft>o[Unoufc!)rcibcn.


1

>a

il)t

aUit J^urcrct) / 35n5iict)f / X\U

xtiv.ic^tctt

wo'ikn gc^ag fein :

^nD mit fcld)cn ia*

flcm^frcrn >rDcnnici}t fccf$mci|Tm,


1
1 1.
/

ap j^t hivc^ Swcrc aBcn/ nKtmla*


Deren
tt?crf ^/t?nt>

Hd)

itcv

Hbnx^tis

trollen

ju

|)ul(ffotTmicn.
I V. .10 j{^r fo[(^c ^i)t ntcfef 6c<jeref $u ^c{ici)cm Q)ract'f / imiD {)c{)cm anfc!)en miju^

\venDen*

V.

Sa

it)r

ntcbt tvodef lenjer leben/

bann

<eftt)abcntvil(.

XMi Mefen (ei^fen 2(rficu( mnfTen Mad)en/ maaauci)tvcinnr5um ^pcifen


'

ttJt'r

anu^

\)\v\i\\ <\<^

fcfinvcrrcnfcni.^Mc

nun teml(em/n?u'muficn
\\\

^^/^^;bei)DcpKon(f?i^ecerfevan5cloben./)terau|fa^

Den
'

ttit

mit cbvaiicblicfter (Solennttet

vif-

tetnin|Ta[(tcri/ml raDcvanDern^niMlci^ieni^bet:

<f<JiiCt/

Chriftiani
efcgef /
cti.

^cfm^tU^.

J^

^ant^^ mit Dcnfcl&ett t^nfcr^ c^cfaUtn^ 2^n5 btp mxxtt t)<xm)in cnuic t[et:tcn Sa^

cn)
d)

l^e}Tcfttgt otrf)m'umf^enr5c^ir.cftt Sei Dann ai.**oaiu<?f;un mein nlHn%in$/ nD s^nt auffgekncff y ^nD au citt^ct tt)5d)f^
tt?di jc^ci*

nip (^UDa ^claflTm. '55nb

D^

fein

?Ra^

ttm fc^vdb^n muffe/ f<*vct(> 3<^ <*ifo

Summ4fcintt4 nihil 'ire,


pi%

CHRISTIANUS ROSEN*
C R E UTZ , Eques aurei Lapidis

2(n^mfcm8c^all^cr(!/v^D5nJarK^ettt>a^
f)m^ifi)auc|)fe. ^krauffri)iu*t)cntt)!ttt>it)ertn

^^^

^^^^

u^t^ di
^>/j>/

HU

oaalfjcbrac&f/
/ tvir

t>nni)

mDcracfcBt/mtc^c^
/

tia^ncf
cDcr

folt^n

^n^

fcbncll bcfinncn

t^a^ ofuomm,

wnbfctjcn

tvclte.*

cr

^vonl<?aktrmif 5cn

'dntacn

()rtrf c jtcft

in Daii f (eine fablcin gcfe^.t/


'2ml^fcl)

)afclb(Tcn i)nfa'C

omA)ki\\.

ijurDc jcDcr infon{)ev^ei( \)\\\m <\efovt>crf


rt)

97im a^

alf i)on fcine.^ cintf^cn

55}unfc ctmas fagctt


sn S()ren ein

>ann tuann

ic

meinem Oren

blicc Ju^ent) fe()en (icp.

QJef.mb

m^/ b^t^

^^^'J,**^^^^;

/r^^ ;,<^

feine jcmalfi? rufjmlic^er / i>nb Die mtci) fauvcr tttort*

%n fem /bann Die


Dnan(3efe()en 3(})
|Dunt)fct)cn
f

andf^otfdc.

SeptDe^jen

mir tcoi ettva^ lieber^ f)ett( onnen / i?bermanb fj mici) felbf!/ ?nt> iJiifcfop au<^ mtt meinei; eft^r benj6tct/

.?''^^'>^^if ;.''^'

140

Chymifchc ^Oi^jefft
^nv
an/

nta'nen ut tf)5f et jiurUbt^cn: 2\3ie tcft nttn


cm(5cfor^crf tt)m^c/ jet^a
n)ctli(t)bic

man mir

cr(!Itct)

upp(tcatlcn<5e(cfcn/ cb ic ntcb^^
Ijettc ?

i>cm'5{)afct fernere? r/ otcv i)cvar5wc()nct JOicrauff ftcnc^ icf)


tiic alle

an

t>ncrfct)f ocf cn subericbf cn>


/

fachen er^an^jen
/

mc \CCi aap v^nverfTant)


Ser^tv-

juHtr retis

^a()in<;eva^fen

grbotmtcbairo/alle^^ aupjUfle*

7ZfnnsT

l)cn/foicl}l;tember Wttjnrcfct^eftc:
ntat

nb anbcre J^icv^en \?emunDcrten fTd) ()ocl) ab fo[cenmerl;cffrct ^efanbmnf;^ ^icffenmid) nun aMbci: alfo ein tt?en% abtremn. 0 ^oX^
:

3^

fnr<|efcrDevf wirb/ aei^jet mi): 2(t!a0 an: vj'^ njcre

^(ctcl)tt?(>>ont3(icbev9Kaje(!at
tct)/

fct)nieri?Iicl)/ ta(;*

Den |te

i>or antnire i^etiebet /

m fo(cbcn Q3nfaa

gera()ren/ iveil abetr /()rnic6f miif^licl) vbcr i!)r 311*

te^^erfommenjufcbretfen/ iDUflc fie micb nid)f nberf! j 2tbfc[^fe.ren / bann bas jener I0 / i>ni)
td)

mtd) an fern

(Taft (leHen folf /

tDoOe pe verjjof-

fen/Ci^

wrbe

ftct)

ba(b etnanberer tvr^retffen/ba*


f pni)te.

mit td) alfo tviber ^eim f ommcn


jrtfr/:f;w.

leidv

jinittfen. tvo( wcre fctnSrlebfgimfi t?r jf)rc^3^^""fff^<^^i^

@cl)n0^oct)5eiflicl)em^cpju!)cffen. 5)i^53r^
tl)ei( J;afte

mtd)
ciji

bei)

na!)em

^mb

^<k^

icben ^e*

brad)f /v)nb tvar td) mir vnb


tcn ^o<\\\
fcaib/

meinem ^errd)n)a^ ba td)^ ntd)f fjerte Ser*

fd)rt)e!a,cnfonncn/ fajfet bocb enf(id) etnj^erf?/


i>nbtt?et{

3c6(3ebad)feemuffeetnmal;(fetn/re*

r^ifi \>ene- fcrjert td)'':\t;cmid) btefcr

^urer mir einerntet'

ettprtt^
f*r/*.

d)cn bcitnbcf / rnb bcp bcn anbevn Scmmenbterf.

S)nrd) >c(d)cr I)ui)f td) anjf ber ^*aj be(?anben/ t>ni) alfo ac em^^enommene ^j)r winb ^xixoX>
tf)ci(^.

Chrifliani <Xofettcretl$.

14

^at cr^ct^c/

m c^ Dann anDcr(! nicbt f<in tonm/


t'cp

UHnd id) mi(^


fo(c{)cm

2)rt^d[^/

ft?oIIe

gern ^oit

tanb bcl)uljflict) fjcmefcn: ^a aber mtt


tn^mtfd)
ettt)a^

meinem

auj5|urtc6ten

werc/
t!efetr

mntt)fct)^(td)mfcb tvioev ^eim/ tvere alfo


rnrct) mtcl)/

30) aber l)ur(ft meinen iDun^fcl) er^

er(!recf te ftd) (0

mit ntcftt

/ fonft l)cfre tc tt)c(

jf)niogtt)un^^cf}cnfonnen:oct)lieO'^5K*
ivo(^ef.iaen/Dapicl)m((*fo fein darein fct)tcf(/fte
^eforgten aber/ tc mocte nccb ntt njtffen/ tn tcae (en^e Snirion tcf) mtdj Mirct) folc^enj^nrjig

w^/^r
**

*'^''

Jpiemtr n?ur^e Der^ute SJ?ann (eig gc^ fprc(^en/imb muflicfi mit trann-i^era Werften ab^ trcfteno ^1a(^mir mutende tbri^en auc6 ^t" Reii^uiUfi forDert/te famen aRe fro(tc5 {)erin!p/ ft?ef^e^ mir "^^^^^f* nocbfcmer^ficer tt>ar/ timn icl) meiner nie an^ mn(! mein ieben t^nDer t)em "^ Jcr bc- ^<^i^ /
geflccfet'

3*
.

fc^lieffen. pintifitcrf
l>cl)

auc6|)int)n^ i)tt/toa^i(i) -^^^^


id) ^ie $eit{)mbnn''

'*<?-

anfangen /tnt) tvarmit

^""^^^^^'***

a(t/

gen njolf gnt (icf) geDac^r ic^; / id() tvere minmejr ()em nanirdcfier tveife tveni^^a^r me^rju
leben: n>urt)eraicl)btefer Kummer t?nt)3)?e*
y/^^-

(ancoiifcf) (eben leicbt ^inricfeten/ fo tt>erc

mein JDufen au^. ^onDte


t>tefer

tann f^** '^''***

tcf)

micfeaucl) felbjlcn

t>urct?fe(i^er^@*(affenbatt)in^rabbnn^cn:

ebancf en ^af rre tcf) manAerUp.

girtvei*

ten t?ei:t)rcf mii] 1

^4 ^<^

fo

fcfc

puclfacin gefe^

|cn/

Hi
|)en/

Chymi{chc^o4|ett5
v^nb bcxtn tnufitUtauht
fein gti

frcttKtmtc/ t><'^>^*^>^atmoc&^ol

t6dU^ meinem Suo^


iUfobtp rer
fbf>

jUvtucn'^rettJtcnacnommm werben/ vn^ nicht


fo

iianWd)

al jicl^cu

mtf<n

aav

ietj^ambbCfT^fiofi/ t^cn icbctirmn. -^^rt^ev

cf:mmctncai'5tctmuDurtcnDkanbcvmfa-njj/ i?no^crve<;en/nau^ i)cm|iecm^uu ^ad^f vcrt


t^em j\'ont>,inl^/^erjcn^cnomnKn/ <tn ;\tcr
fein
ti>

iofamcnt

<}*fr'hrf.

3ct) armer SJ^ann

alct!

|)affc feinen Der


^.

min^n93e<jciiUt/
/

mnt mnf?e
'

miti) nocj) t(irjU ve^iereti (ffen

t>nnD Dannt idj

*fr^'"' ^^* ^'^^"*^*' f unj^'dc funcrton jetDtp fvcrc m ij^e "*'


A^/.

icb Den Ovtn^/^en jener jnt)craerra^eft^nnecfem

nb(icl) ermaf)net mtcft Der ^nt<^/Da6

mil i0

i^neinnnl(fcr>imDerDa^(effTmrt!)[ in flcf-erc^e^
{lait fel)e
:

<&Mn ^d) Ji* toel) ntetnem .Vtn(f

gemep/t)nD ntcbf triDer Den )tDcn/{)a(rcn:'Ratti inicl)aU(J)()tcrauff<nDenarm/ nD fnffef mid)/


lte(cbe^
tdE)

ciUe^ Da()rn

^eWiinD /
(ir?cn.

CiJiVr^en ju

meinem ?t)or

a(^ nmfle tcft ^lad) Dem fxt

tiun alte noc!) ein weil mit mir freitnMicb ae^-eDt/


i>nD j
'^fttcr dor(er (!

Die

J^anD ^chctwv mid)

et

tltcfeettl

<?cl)u(?(5cf()[cn/werDeic{)Mtvcf)bei)De2tlfe:t)em

^er2enDe(?'^I)iirnet)nD2ft(vinfe/ ttietn ^miici)


3cfu()rt/ Darinnen Drei)

!rf7w7^ iofament
fene<u9d
r^rr^i

^ett

<jefian^

(?en/ i>nDjeDer

uutne^^ieU^cn. abracfi' mitvirnoc&fa(tjtpo/Jf<

^trtlm/t5n& i

rr

Autor hujus;

ta (V mmtimt /

tt

mnfH moiv

mm*

mf0xp
~3m3r7MrDc.
XVI,

n^o-an::)