Sie sind auf Seite 1von 1

UPUTE ZA VOENJE DIJALOGA Na poetku obrade novog gradiva, uitelji obino provjere predznanje uenika.

Filozofija se pak ne odnosi samo na kolski strukturirano gradivo, ve se bavi i temama koje su dio ivotnog svijeta uenika. Prva zadaa dijaloga u filozofiji je pomoi uenicima da jezino artikuliraju i formuliraju svoja intuitivna predrazumijevanja pojedinanih pojmova tako da su razumljiva i drugima. Prilikom toga se ne radi o individualnom znanju uenika, ve o artikulaciji neega to je u nekoj kulturi razumljivo samo po sebi. U drugom koraku se to uvjerenje analizira i pokuava promisliti. U tom promiljanju uitelj pomae uenicima sokratovskim pitanjima. Ta pitanja zapravo navode na upotrebu odreenih misaonih orua. Sa pitanjima uspostavimo kognitivnu strukturu, koju uenici postupno pounutranjuju. Sve dok su naa stajalita implicitna, nismo ih jasno svjesni, jezina artikulacija nam omoguava da je nae poimanje dostupno drugima, a ujedno postaje dostupnije i nama. S obzirom na to da smo ga jasno formulirali i time iznijeli, u mogunosti smo imati prema njemu distancu, u mogunosti smo ga opaati, analizirati pa i promijeniti. To je vano, jer implicitna poimanja mogu djelovati kao prepreke. Prijee nam da uistinu razumijemo novo znanje i drukija stajalita. Prva zadaa voditelja dijaloga je takvo poticanje k izraavanju miljenja i koordinacija uenika. Druga zadaa je kritino promiljanje artikuliranih stajalita. Postoji i trea zadaa: uvoenje filozofskog uvida. Mogue je da je taj uvid iskljuivo negativan: ispostavi se da su svakodnevna poimanja nedostatna, nekoherentna, protuslovna, i nastupi dvojba, uenje ne znamo vie to da mislimo. To je trenutak kad nastupa potreba za filozofijom. Voditelj dijaloga mora biti dobro upoznat s temom da bi bio u mogunosti voditi dijalog. Isto tako, mora biti vjet u postavljanju pitanja, da sudionicima pomogne promisliti reeno. Voditelj moe dati neki misaoni impuls, ako sudionici ne znaju poeti ili nastaviti. Osobito je teak poetak, s obzirom na to da neposredno pitanje: to je, po vaem miljenju, znanost (jednakost, pravednost...)? obino prestrai uenike. Voditelj dijaloga ni u kom sluaju ne smije sam predavati. Smisao dijaloga je u tome to znaju sudionici, a ne u tome to zna i eli uitelj. To je u sreditu drugih dijelova kolskog sata.