Sie sind auf Seite 1von 52

Sot 14jUG

tirPiid 4l4btt
11l areit, rief id, unb tuenn ber .immel mid bafilr,
bal id ir folgte, &nmatmen fontel .eine iUgd Unb
tenn ein ganAe4 immlifde4 @ctamfentanb ber lreiG
be4 2bfa06 ton ber llateit t{m".
CARLYLE.
IUe" fiedte Iotbelnlten.
Copyright 1937 by fetlag sfdfer & o., ianbg (iartle)
:ruc uon nd sfeiffer, lnnMberg (inrte)
'.,
<inleitung
Ca [rrnI mr IOt WrrI u [rn, rnmaI n_ grorngtrr \rrm u[am
mrnutragrn, naa or ur|dIrgrnor rt ur r[ua}ragr rrartrtrt at.
rt |rorr at rt, rngr bdr Jnor ur r[ua}ragr ourruartrtrn.
dur hrgt [r manrbra n rrIrn rnrInrn <rtr}trn brr[rrut unb nrngr
atrn [r tr|ammrn. r atr ra oarum rrr[urt, aua mrnrn |
rlrn unb <rr}tri: cngr nr[rntIrr <trUrn nrtrnrnanorru[rhrn,
um [r rnrn rtrrtId u grtrn, orr, mr rb r}}r, br nabrr <arIagr
fur unb fIar oartrtrt. rn TtrI brr Warbrt nrmr r rh uno
gan au} mrb, unb r gIautr mr nirt nur mt [rorm rug uno
rrIq ornfrnorn Ulrn[rrn rr it[ammrnu}norn, [rnorrn rr aIIrm
auq mt or[rr fIrnrn <rr}t gan m < nnr ora|rngrn ii anorln,
br[[rn rtrnaartrt n gan tr[rnorrrm Ular oir[rm Warrtafam}r
aII: drtbur 1 r r n a. a br rn m, unb aurb nrq rn rrIrn
anbrrrn, au} br[rm OrtrIr grIr[rIr drtrI nrt n xrrgr[[rnbrt gr
raIr, [rnbrrn m OrgrntrI, mmrr trfanntrr mrrbr, bau nurbrn br|r
dua}|rungrn untrrnrmmrn. rr WarbrI }rrrn Wrg! rt anbrra
bar[ br r[ung brut[r rr Urn[r rn rrn. nb baa gII orr arm
aurb au} rrIg[rm OrtrI unb au} brm Ortrt brr WrItan[qauung.
xrr

rutr runb 100 abrrn at man n n[[rn[ra}tIrrn rr[rn tr
grnnrn, r mt brr \r1gr: at r[ua gr!rtt rbrr nr t` rrn[Iir ti
tr[a[[rn. Ulan fann [r urrqt nunorrn, oa bra rr[ [r [I gr[qrrn
[. rrb hrgt |a orr W[[rn[ra}t oaa Ort|rt ora OIautrna ur[r|ngIrb
}rrnr. r W[[rn[ra}t bat itnr[ rrrng ntrrr[[r an br[rr r[ua[ragr,
unb rt [r mt |a" rbrr mt nrn" u trantmrrIrn [r. r rnr nr
br anbrrr dntnrrI fann r gIrr

rrrI |rn. <r frnnt aur rr
nr 1mmrr nur br rnr \rogr[rung: Waa [ rr nar grnr[rn`
dnorra orrbII ra |r }ur br rr r unb o r gIutgrn Or[rn. Wrr
n fnbIrt }rrmmrm Olautrn an br C|r[alt bra Or[ua au}grnar[rn
[, nrr ra nr anbrra rIr, aIa ba Or[ut m arr 1 i| ZrIIrrm
5
rtorrn muror, n al[na ta um 30. rtrna|ar rtma lrttr unb
oann ]r or any N|rn|rbrt [art, orr mro rnr Or}blatrtonun ron
ronrbrrrn mttrnrn, oir or |arbhrr Zttrarbtun br|rr rar au
unrbrurr rr|rbmrrt. )rl[ra uno Trurr[ra mro mmrr norb }r bdr
anrr}}rn, mrnn orr xrroarbt au}taurt, r|ua at nur n brr ]an
ta|r rnrr }rmn jrt, nr atrr lrta}t rlrtt. !|nbm r[rn
bnrn nrt |o |rr n fnohrrr rrur an rrm Olautrn, atrr rrm
tol mrr ra |rmrr rrtrlrb, |r oaron ti trrrurn, oa[ |r nur
n rnrm ntum ro[rorn mororn |tb. Ur uno ahrn anorrrn,
or rr }r or Warrt ntrrrrn, hrt ra an |irb |rb rrlr }rm:,
anom rrUrrn u mohrn. Trnnorb lt ra, }r or arrt nnyu
[rrn. no mr nrlr batrn rutr |rb on aua an anomn Ornorn mt
orr 3rrr rtror rnJ Man |agt. rn atrn furr Zrnr. Tra [
o}t n ar. D}t [ ra atrr aur nrt mar. trrlautr [ . m. aur
rnr !|rt r. Cr [ |rorn}aha rn OIa|tr, orr au} rinrm unmabrrit
ju|ammrnan trrut. no oor fann rn !|hrrlautr |rb |artau|rnbr
lan n rnrm xolf rraltrn. a, brhr|rt mro orr cnr oorr brr
anom !|trrlautr |rb altrn, |olanr trraut Urnrrn u }nbrn
|no, nrtrn orm trrn ort|rrrtrn orr .kultur. Tr|r }rrlrb rt
trr u nmr, uno r r at mt |olrb [lrrm Ta|rn nrta u
tun. Taa !|ltrr |rnra Olautrna, o. . or rtlrr nr, atrr iur
or tumhrr !|uaorbnun |rnrr xrrtrrtun, trt al|o nrbt }r
orn Oralt orrWarrt n |rnrr rrr. Tr Wl|rn|ra}t mlI |rorn}aha
anorrr Zrlrr. Tr Wllrn|ra}t rt mrb n or|rm ah orn Wr, orn
|r mmrr rt. Ca [ ora orr Wr orr rm||rnba}trn or[rbunaartrt;
m |ou |r untrnt uno untr[rrb|rb }olrn.
r or |lrn[da}t hrt or rar nar rlua rnrbrttrt n orr
rar nar orn altrn unb ltr[rn Uptbrntlounrn tr brn morrnln
o|qrn uno atrnolno|qrn N|rn|qrn. Tanar }or|Jo }rl r br
r|ua}rar unrmoht mt n or )ano. nb nir r}r uno rnoIid
rbr[hrbr Dran|atonrn, um or Warrt u nrrordrn, n orn rr
anrnrit arbunorrtrn fo[tar[ra Erbn}tut unmrorrbrnhr unb
|ammrrrou rrrnqtrt atrn, ra trannrn lrb ornnorb or orn bt
abrrt anrnanorr u rrbrn u rnrm n |rnrn Orunorn [ron
6
uI trr[rtarrn rtrtr.
d nI| aa, naa [r aua brn \or[runrn rrrtrn aI, u[ammrn
r[a[t ornrnrmrn. 3n br[rn aI|adrn nrb nrI u rIIrIn [rn.
arIau[rnbr aII narrn br IIrrmpIrn, br tr rn atrnb un
morrnUnb[rrn 1lrm am UlIIrImu umnrn i|r rI, br brm
|rrnamua }oIIr, n br nrn au1; baa ar t u rrrnrn . n
trnrhrrr 1rrIrr unb nra|r atrn br orr[rrbrnrn 1Ifrr nrI
un nor n Zrri|run rtrarI. UlpIrn Iau[rIrn [r aua unb trrn
}IuIrn rnanbrr. au fam rhrn[[r au}rnrdIrr r, brr ron
[r rraud aua ahrn pIrntIbunrn rnrn nrIIan[rauIrrn rbanfrn
it tIbri [urbIr. JrI[r ]lo[orn[ruIrn tIbrIrn [r , br rnrIur
rrtrnr UlpIrnbnr mI rrnrn Ir}rn, mrIIan[rauhr rn rbanfrn
t|[ammrn[dIo[[rn unb rnr rrr" baraua tIbrIrn. Ulrn[rrnmrrf
tIrt naIiHr mmrr aur br[ra. nrn r[uafuII, rnrn OruafuII
at ra bamaIa aur, atrr o}}rntar arndI nur rnrn, unb ra aI
ahrm n[rrn naq brr[qrbrnr r[uafuIIr [ron oor brm arr t r
rrtrn. or baa nd I baa nI[d rbrnbr. nI[drbrnb , ba[ u
}r u Jrbrn unb |anbIunrn bra ttI[rrn r[ua [r aId uraIIra
<arnuI rrnr[rn, baa nur unIrr anbrrrm Vamrn anbrrrn UlpIrn-
}urrn IrrtrrrrII anrrI. l | r r n r n | [ o r [ r r n c [ u

a
t I r t I n r I a t r , u n b b r r [ r r I r nr ( a ur n r I a
t r r r n r n [ o l r r n u m r lb r n. <rIt[ br Zr}urrn rrnr[rn
[r rrIrnIrIa aIa aIIr UpIrn}urrn. Orua rn uraIIrr \rurr
unb <cnnrnoII, oannra brr uu}rr baa <nntIb bra <IrmtIbrd
Dron, or mI} o[rI 1rr[nntlbIrunrn bra rrfrr[ra am \m
mrIdylI r rtr u, ba[ br[r <r manrrm rInaa [rrrdIr |Inrn
mrn. a man aIa nb r

on r[ua unb brn unrm nr ron r[rbrf


Irrn, )armIo[rn Ulrn[rrn rIr ron brr OIIlrIrI bra r[ua at
r[rrn, br man rrnr IautIr, brnn mrr IautI nrbI rrnr an rnrn
uIrn unb IIIrrn Urn[rrn` - [o mrnI man br[r cbanrI[rrIt
Ulrn[rrn }a[ au} u" u Irnnrn nr rIna brn rrooaIrr, ron brm
br romutIrr rrbII. nb nun [ohrn br[r Ulrn[rrn, br man bor [o
rnau IrnnI, mr Dr[rn[raIIrn hr rrrnnrn, ar Irnr Urn[rrn
mrr [:n, [onbrrn uraltr audroqIr O IIrr unb UpIrnraIIm,
7
bir }rrUirl [
g
rbrmrbig uralf [inb mir baa Trnfrn, man fann mu
[cgrn, brr <frii]ifmrn[rbrn. =rnn bira rrgitI [irb. Inb [r rrbolf brr
[an}fr ou}rr rbannra llirl }rrbfrHirlr rurraugrn. Cr mJrl[
unb mrl[ ina Irtrrmrn[rblirlr, [rin .pauf n[f an brn )immrl,
[rinr <rblrn l[rn [irb oom xrbrn. la <frrntilb }unfrlf i|n llirb
brr amr rbauira an. Cinr [rlrbr Im[ruung brr [rrli[rbrn xrfrarfung
rr}rrbrrf ,,rinrn ganrn ann." Ca i[ nir lri rf, aIIr Trnfvrr[rungrn
u orrla[ [rn unb [ir grrabru au} orn !r} ii urrn. ?a man rnfbrdfr,
ba[ bir Crbr runb, nirbf [rb ritrn}rmig lr|, ula !rrmifua al}rm ?ln[rbrin
rnfgrgrn lrbrfr, ni df bir <rnnr frri[ um bir Crbr, [rnbrm bir Crbr
um bir <rnnr, unb ala alilri [rin ,,\|nb [ir trmrgf [irb brrl'" aua
[rarb, ald bir afur}rrlrbrr brn xilrlglautrn brr rinmaligrn [r gr
[rba}}rnrn rlf trrlrn unb im Cnfmidhmg lrrfrn unb inatr[rnbrrr
aurb bir Cnfmidlung bra rtrnbigrn orm Irfirr um rn[rbrn, ba gat
ra <f[r im rbanfrnrrirl l rn[rbrn, unb nirlrn }irl ra an}anga
[rbmrr, }a ra mar ibnrn unmglirb, brr nrt|rn rrr u }rlgrn. Trnnorb
[irgfr bir[r. Wrr atrr birr au} brm rrligi[rn rtirf umlrrnrn m|h,
brr baf ra um rin ?irl}arra [rb mrrrr. Wrr mi[[rn[rba}flir umlrrnf, af
mriu Iirtr unb rilig rrarbfrfr rmrbnbrifrn i| bOla[[rn, unb baa iu
gan rfmaa anbrrr. Uag bir Wabrbrif aurb irr nrrb [r au} brr .panb
hrgrn, oirlrn tirb ra unmglirb [rin, [irb brr Wabrbrif u rnf[rbIr[rn.
Inb ra i[ nrrb nirbf rinmal gr[agf, ba[ bira bir <rblrrbtr[rn [rin
m[[rn. Trnn )r fir}rr unb rbrlirbrr unb frrurr baa rrligi[r r[b|
mar, br[r [rbmirrigrr in bir grringI1r ?lrnbrrung, unb i[ [ir nrrb [r
[rbr non brr Wabrbrif grtrfrn.
?|trr mir frin ngrnirur, brr rin lugrug tautn m|, [irb |ri brr
Wrlfan[rbauung brr xitrl Jaf brIf, [r brIf [irb aur brufr bir Wi[[rn
[rba}f nirbf tri brr itrl Jaf, mrnn [ir mi[[rn mm, af ?|bam grlrtf,
iu Ur[ra rinr <cgrngr[alf rbrr rinr bi[rri[rbr r[alf, i[ r[ua in
rtiIbr brr <agr rbrr mar [rin rtrn rinr gr[rbirlflirb r af[arbr. Inb
mir brr rr[rbrr bir ?|mmrnabrnrr aua brn r[rinrn [urbf unb au[
mnb noi| grmi[[rnba}frn lrgi[rbrn rr[rbungrn [agf, birr, mr bir[ra
rtirgr hrgI, af nrr oirlrn abrrn rtn grr[ra Urrr grmrgf, unb
bir[r Urrrrafirrr batrn barin grlrtf, [r }rlf brr rr[rbrr aur bir fbrn
s
[dr oua oIIrn <ogrn unb rlrrlrrrungrn u}ommrn unb }ogI: }r
[ brr Vrrlou grrr}rn, rn r[ua, rr n br lrl [rIbrrI, boI
nr grIrlI, bra [ rnr rrnr Ibrngm grr}rn. rr rr[rb rr [
nrI bolrgrrr}rn" unb mr[ ra brr. r fnnIr mor [ogrn: r
gloulr our bruIr nrr on or } rlrnIggr <tung uno nrI on ooa,
moa br JoIurrr[rbrr }ogrn. omI hruIr rb mr otrr ou|rrbolt brr
mrn[rIrrn 3ulIurgrmrnbr unb }rr: mr }rltrr boa rIrl.
r bolr ra mr nr I ir ?|ujgotr gr}rI, oura, moa rn rr[rrm
rru on ogralrI grtror I rurbr, Iudrnlra u}ommrnu}urrn uno
bonn brr ouulrn. oa m1rr rl u rI. nb .ur rrrbr r
nrf ou| br nrlcrrn rnrlnrn rgrunbung:n inb ou br vnIgrgnun
grn u IrrIrg[rrn rgrn[r
rIrn rngrbrn, on brnrn ra trgrr[lrrr
rr}t nri grmongrl oI. ur brn vn}rIigrn }nb or vnrnor
umr[I our trlonglra grnug. r rrrbr iur nrrurrii, br mrlIg[rn
vrgrtn}}r unb rgrunbungrn n nrI u grr[rm unb bomI lrrI utrr
}rIlrrm m[ongr u}ommrnu[rurn. r |rlI otrr nrI unIrrlo}}rn,
on br}rr <Irur br JrrIr ?|rIur rrra onuju(:n, br br[rr n
}rnrm ouaubrlrrn mrtnbgrn ?rrI `r:iiamIr *) ouagr
}rrrrn boI, um brr }nnlr}rn rIbrbr u trgrgnrn, br (ll rngrn
rnrlnrn rrIumrrn, br noItrlr brr mr utrrou nrI ouau[rlr[rn
}nb, boa rr[rungarrgrlna ola onra um <rrIrm trnrn mrIr.
ra grbI nrI. nb bra }nb br ?rrIr nrn ?|rIlur ra bou:
o[ mr ou mIlrlrg[r rm rtrI rr unb ba n rrIum, rurrI I
our br rnr rbrr onbrrr ngrnougIrI unIrrlourn }rn mog, uI
mr nrI rn u lrugnrn. r tn, ro mr }rl:r ougr[r[rn }nb,
rrbI|r trmbI grmr}rn, }r n }Irrrn ?|ulogrn mrnra urIra u
nrrtr}}rm, unb r ulr mr ourn u onI orrIrIrI, br mr ou
brrorIgr /ngrl mrnra urra ngrrr}rn botrn. urn bogrgrn
mu[ r gr ou boa CnI[rbrnb[r rrri.i[rri, bo[ moi, rr ra gr
[r rbrn [, brrorIgr ngrI mrnra nr ra u unrrrIrrn <unbrn
outou[rI unb m ]utlIum mI .plr rnrr gJnIr urIrlaungrn,
otrr bor um }r grggrrrn ]rr}[r, brn ?|n[rrn rrurrururn }urII,
9
aIa urr mrn xrauIung brr rIr[rn rnra .hor[rrn r|ua
burr |oIrr rIrr aur nur m arrgrrnghrn rr[rIIrrI".
r rrbr br nun oIgrnbrn ua}rungrn in brr rIr trIrn. rr
rr[r rH r[I: rr gr|rIIrr Ja.|u ra trr baa rtrn r|u. va
gtI brIr uIrrrn, br |r rru gr.u[rrI atrn. !|ur m. rrna aI
bra aua[rIr grtan. r atr aIa OrunbIagr [r br|r Crr[t
r OrIrrIr bom ar" uon r. CIrubrI, ]ahor n rrabrn, aua
brm arr 1910 grnlI. rnn rr tr r grrabr br|r r.igr [r
|r unb rngrtrnb unb |lar tranbrII gr[unbrn. rr mrIr rH r[I:
rr ar[rr !|nIrI am r[rnmIua" unb trIrarIrI br nb|rrn nr
br rr|[r rn vn[Ii||r. r|rr trngI ur .auI|arr r[[rungm
aua brn rrfrn bon m. rriea. brr brIIr rH r[I: Trr norba[i
fan[rr IrnanIrI n brr r|uaIrgrnbr." r|rr rH hI |r au[
rnr Crr[I bon ]ro}. rn|rn. rr birrIr rH r[I: Tr .:[raIrn
OrunbIagrn brr r|uagr[rhIr." .rr |nb rtrn[aha br Crh r}Irn nn
2. rrna br Uurr '). !|r brr rHr trngrn aua ! gro[rn ir
brr aI|arrn nur nrngr, unb br illr brr aI|arrn nrb |rh ubrm
nor mmrr nrIrr urrmr|rrn, |r |rrIrr br =urrh[or[dung brr uraIIrn
/Ihrn n||rn[rha}IIr grIngrn nrb.
10
I Teil
r CbaiigrIrn rrIrn babon, ba baa rtrn bra r}ua nrI !|u}
}rrn m |b[rn VoI| rrrrgIr. Von brr Vrr}oIgung brr [rrobra ur
jrI, ba r}ua rn |Irnra nb grirr}rn }rn }o, trr br brIru Wunbrr
IaIrn n, br baa Voh rrrrgIrn, ta um lrIrn obragr}ang, ba brr
rm[rr anb}Irgrr ]onIua ]IaIua

u} baa rrlrn bra r}ua au}


mrr|}am nurbr unb n um obr rrrurIrIrn unb |rrugrn hr, aI
br r[aII bra r}ua m Idun|I brr rI}rnIIq|rI gr[anbrn. r
\\unbr gng aua rn m n ar anbr" mrIbrn br C:angrhrn.
<u rrII br trI. Wrr atrr, brr bra aIa !nb IrmI, IrmI bau,
ba[ br r[rrIr nrIa ron arbrm i mrIbrn nr[` ba[, nrnn man
n brr rIgrn}}[rrn r[rrIr naror[rI, r}gra <rnrgrn m}rI
itrr brn au}IrrIrnbrn |ib[rrn OoIImrn[rrn` nb baa u }o nrt
braaIt, mrI ra an rrrIrn aua |rnrr rI mangrIIr, br br|r Vor|r
n ]al[na IIrn mrlbrn mi}}ri:. .rrn nr ]auor <Irubrl bau
nar }rnrr grnannIrn <r r}I: Vrlr gIautrn, nr tr}[rn gar |riitr
|b[rn <rri}Irn, uon brnrn rn rrdI bartrr u rrnarirn |rrr.
atr aIrn rn grn}}rr o}rua unb nrtrn m rn uuua <lrra
ganr tirrr trr |rnr mgnarrr r riI gr[rrrtrn, unb brr Cnr,
br}}ru <rr}Irn una gIdIrrrnr}r rralIrn }nb, rrg[rrrI mI rn
hrrr Ornaug|rI ar OrrurlIaIrn, br brr }o orra[Ir ]onIua ]UaIua
nrrnb }rnrr JrgrrungarI grIr|j1rI ai"l Wrnn o}rua brr
Cngr trrr, bon brm thgrrnr}r rnr Crnnung bra gr[rrIIIrrn
r}ua unb brr }r an[rlr[rnbrn rnrgung u rrirarIrn nrr, }o |r[r
}r nrI aiirrI bagrgrn rnnrnbrn. Vun i[ rr atrr Iangr nrI brr
Cngr. rriIrI nr[ brr roIogr u. <. bartrr nnrgugIrrrr
unb [agI: r
@
rr|r uon u[ua trraa }nb trgrna brrIurrn. aa
u rnr !|ua}IurbI, bmn }r auq orr roIogrro}r}}or . |rbrnI
aI, mI brr atrr garnrIa anu}cngrn [, brnn ra u una baa al}oluI
ii:rH}}gr jrugna bra grlrrIrn ]aIrarrrn uon .\\on[anInorI ]bo
11
tua rra|ttn, brr bra uuua rrf trr br r|:[lrIr bra ubrnfuma
ta um a rrn rru|aIrm grIr|rn bat unb |rnrm vr[aunrn bartrr
!|uabrud gtt, ba rr brr !|nfun}t bra bruua unb ara br||rn,
maa rrn m grtrarbt unb an unbrrn grtan murbr, |trrbaut gar
frnr vrmnung grtan at. nb uuua trraa rar, |rrnn r|ua
grIrtt attr, nrt tIr |rn rtgrnr|ir |rnbrm aurb br||rn tngrrrr
anbamann, brnn rr Irttr n trraa am <rr Ornrarrtb, aI|r in
unmttrltarrr 9br rrn hcrmaum, baa nar brn voangrlrn brr .paut
rbauIa bra rfrna orn r|ua grnr|rn |rn |r". uuua trraa
nar rn rltrrr Orgnrr bra r|rua. ,xror Orgnrr n||rn nrta
rrn r[ua u mrlcrn." nb nrIrr trrrlm ]a[rr <trubrl: ,]bur
rrn !|Irarbrr }rrnrr, aur rn jrtgrnr||r bra angrtlrbrn rfrna
r|u, rgt n |rnrn <rbr}trn rnr grnaur hrnntna brr ?rrgngr n
]aIruna, rrmrtlrnrnr|ua". nbrrtrr:vnblr[ antuatmalrn},
brr um 110 rrrt. antua fann rrn rnrr .pmrtung tnra r[ua
untrr ]latua nur aua rbr[Irrn hrr|rn rtraa lutrn grbrt atrn,
unb bad mart, ba nrmanb br vnt[rbung brr vnangrlrnbrIung
narb 11 o an|rt, br xrmrafra}t }r br r|:)rtlrfrt r|u gan
unb gar bn}llg". at|arr u, ba br rrur <ur cnrr !|uarnanbrr
|rung brr b[.brn Jattnrr mt brm br[rntum n brn !|n}ang bra
mrtrn a|runbrrta }t. ,va u }rbr ntrrr||ant grrcbr aua brm
almub }ruurllrn u fnnrn, nrorI urrgrtldr Uur |r

br ubrn
m rrtrn abrunbrrt unb |trr grmart batrn, rgrnbrr in ibrrn
grrbrtlrrn rtrUr}rrungrn rnrn r|ua au}u|udrn, mt brm brr brr
vrangrlrn brnt}rrt rrrbrn fnntr. a nrgrnba rn |rIrrr tr ,
rugt rar, |r famrn |r au} b r runbrUdurn ?rrmutungrn unb
nbrnt}rrIrn brn r|ua brr vongrlrn talb mt rnrm r|ua, brr tn
|ngrr trn ] rrabcaa nar unb 100 r. br. grlrtt bat, talb rrbr
mt rnrm r|ua trn <taba rbrr trn ]anbra, brr rn rtgrnr||r bra
J|att !|fat um 120 n. br. grrr|rn |rtn mu. Jur br ngrdqtlq
frt bra r|ua brr vuangrlrn mart br ?rrlrgrnbrt orr almub[rn,
n brrl rgrnbm r untrrutrngrn, trgrr}lr;".
aa vrgrtna brr Jarb}rrrungrn nar rnrm gr[(rbtlrbrn r|ua
It |rb n br rrtr bra ]a[rr <trubrl u|ammrn[a||rn: r
12

vH|rtrf r|nra rr[rrra, brr cfr|n unfr|rfrn r|l|, rr|rrbrrf, bc[


rr unumrunon b|r untr[rr|ftcrr cf[crr brrcn[rf: m | r t r [ | r n
c u [r r cI t b r a n r u r n r [ c mr n f a , r t r r l b | r [&a [&t [
b r n r b r [ u [ r r n r f n c | n b c a c r 28 u n [ r r r r
j r | f r r r n u n g b r d r g t, u r r b r m 2. c r u n b r r f t r r
c u f t r1n c u(r r rr | [ l | r}r a r u g n | a t r r b | r ]r r
[ r n r [ u.
|r |frrlf [rrr|gf cl[r trr r|n rtrn bra r[ua. <|r mr|[ r[|rn
tcr n|rfa bcurn. xrm cr 110 ct fcurrn cn brr[r|rbrnrn rfrn
b|r r[r|rfrn uon n[ua cu|. Jctt|nrr trmrn [|r, tn[l|r
b|r r[r|rfl|rtr|f r[ua glcutc}f u mcrrn. <rllfr ra |rn n|rt
[rr c[[rn, crr Vrlf r|nurrbrn, |n |:rm cnbr [r| rff grtrrru
rrrbrn, unb nrnn b|r[r xrcufung cur br[onNg fm |[1
\offrn [|r bcmcla trbcufrf unb in brr Vrlf cuagrtrr|frf, br| |rn
[r| brr |rcbrbc|t|gr ru|rl grtrrrn |rrrbrn, |r nrbr nrrb brufr
b|r[rr xrcufung b|r Vcbr[rbnnl|rbtr|f burrcua n|rf ct[rrrrn. dtrr
[r 1 =rr <r rr tr| <r|fr |n b|r[rr rcgr. |rf mcr0m b|r r[rb |rbflr
tr|f bra r[ua trcufrf rurbr, [r |rr rgrn[cnb brr xrfrcrfung
[r|n, n|r lrtrnar|rf|g b|r[r rcgr curb |[. ur b|r gcn [crbI|rrn
r[[rungrn, rca |}1 b|rr Vcrbr|f unb rca |[ |rbfung, [rllrn b|rr
3t Vrrf trmmrn. ca rblrn |rbrr r|fgrn[[|[rb rn rlbung brm
rtrn brd r[ud |[ nur rn <Ir|n, mrnn cur |m jti[cmmrnbcng :|n
[rbr |r|rf|grr, brr tr|m ?|u|tcu bra |rcbrrn x|lbra, rca ra m|f brr
r[r|rfr bra r[ua cu| [|rb bctr, [r|nr xrbrufung cf.
13
II. Te i I
r CrIungrn brr CbangrIrn utrr br rturt, "rrugung unb
du}rr[rbung brr r[ur, our brr Cnug n rru[aIrm u. o. m.,
[ammrn rr

n rnrm ar[rrn Crnnrn irnb rurrgrtt rr, brn [rb br


nbrgrrmanrn rrbarbtrn.
r Crnnr aIa bat Irtrn[rnbrnbr Tajragr[rn [rt nrI [rbrn
m dnang brr Nrn[rrnmrrbung m rrbrrgrunb bra rnut[rna
brr Ulrn[rrn. Ca rrrr nur ii rrrnunbrrn, nrnn bra nrt fo nrr.
nb [r grnr aur narmratar br <rnnr tr un[rrrn rrarrn br
grtr mrung *). Cr mirtg nr baa rt bra [mmrIa nurbr
brm nrrb[rbrn Ulrn[rrn atrr }a[ rn anbrrra rt: brr |rIt[ rrrugtr
rurr}unr. |t brm unIrn bra ]rrmrt|rua trgann br mrn[qIrbr
1uItur. Cagr, rtung unb [[rn[qa}t [nb [r grrnr barn cng.
rgrnb atrr mar brr nrmrrQugrnbr unr nrtgrr, |a, Itbrna
rnt[rrbrnbrr aIa m V|rrbrn unb n rtrn brr C[rafItr. [rr \oar
brr rbrn gr[ra}}rn }ur brn mabrrn rurrfuIt, [ur br mbrung brr
rIgrn Iammr. r mu[am unb hrb:ut[am br Cr}nbung brr
Iammr nor, frnntr n brn r rn nbrrn d}rfar mt brr rt rrr
gr[[rn nrrbrn rbrr brrb aIa rnr augIr( grnrrbtnr Cr[rrnung n
bn rnrrtung itrudtrrIrn. rr `rrbrn trbrIt [r br Cbr[urrt
urr |rnrr rutrrtat tr unb gng [r nrt, bar rb[rr rurrIrt mit
brm mmI[rrn CrnnrnIr|t u orrgttlrrn unb n :banfrn u rrr
rnrn. rr rQrugtr unfr, mcg rr nun aut brm CIrn gr[rIagrn [rn
,rr[[rrr rItgrttrurrgrttltra) rbrr m [rI burr| Jrtung tnt
*) menn burd bie folgenben 2ru6frungen bie itttmlide 2!nfduung entfeen
foOte, ber germanifde @Iaube fei ein pdmitilet @onnen: unb euetfu(t ffTOefen, fo
modte id bem gleid ieT IOtbeugen. :m getm. @Iauben if bet gane 6tnnenum:
fdrouns be6 Jimmel6 unb tieldl nbm met entgalten. @eine meite unb @roe
lt befonbet6 0. 6. fieutet in feinem !ud ":ie fntfel bet @bba" betont. \iele
anbete 6dtiften gibt e6 lUetbem eute br&et. onne, Wlonb unb euer fgten
fe l6 \eile in ein groe6 !i!b, ba6 bie @ermanen al6 ite meltnfdauung befen.
14
rnt[anorn [rn, no[qrr rurrrtt?|n), rr [ammt, [r [rlr[[rn or
[rOn N|rn[rrn, brm [rurrn <rnnrntalI. Cr <rnnr h brr "atrr,
I flrnr ro[rr uno orr ttlrr \un fr trr h oaa nnr l[
lo[r knb, oaa ra nun [rr[am u trn unb vr[ u trnrn It.
r rturt[rrr ora ttlrrn rurrfnbra tr brn ?|rrm trrr trt una
2. Trr:ra mt brn rrtrn: r orr ] rtr[rr baa prlr \rurr rnt
nortr, ba[r tr[ru ur oaa ltr[r autrnt[rr runa n brn
rlrnaurfunorn orr no[r)rn?|rrr. rrlt ?|n alaorr ttlr rtrr
trrtrr bra\rurrrIrmrntra. < rnr mp[[|r rturt urb nbrnpmnrn bra
orba an manrrn <trllrn tr[unrn. n orr \rr, [rtalb brr au[
Irurtrnor N|rrrn[rrn m D[rn brn talbrn ?|u[an brr <rnnr an
fnot, ru[t orr ] rr[rr [rnr rl[rn uammrn uno rntnoH oaa
\rurr au[ rnrm crbrl burr baa ?|nrnanbOrtrn mrrr rl
[dr, n ornrn man brn rtt urrtrrrn 0artr. kaum tlt oaa
\nflrn n orm mittrUrrn <rtr[r" brr urrrn rluntrrIar
trm \rurrtrn au[, [r urb ra aIa rn flrnra kno tranbrlt. N|au
[rt ra brr[rt au[ rn u[lrn trr, baa bn m alatalo n
rano r[rdt uro. ?|u[ [rnrr rnrn <rtr tr[nbrt [r) br m[[qr
3u", b. . brr N|lrrmrr unb baa r|c| mt uttrr ala Jua
arr trr[rrn arun, au[ [rnrr anbrrrn <rtr orr rlr <rma
tranf, brr pua arr ] [lcn[[tr uno oaa <pmtrl ora rtrna.
cn }rr[rr [arrlt m mt rnrm frtnrii \ar)rr n r[alt cira
\nrrna u[t u unb [riirt rrmt baa rurr. un rtt man baa
3no" au| orn ?|ltar. Cr }rr[rr ummanbrln baa \rurr mt lan
r[rltrn [[rln unb r[rn r[rmrlrnr uttrr ulrd mt orm
<rmatranf n or \lammr, uno brn ]rt an r[t ?|n brr r[alttr."
aa \rurr lrorrt rr) rmrr. rr rtt mt[altrt [rnr Olrfrt.
Ut [rnrn \lammrn brr[r)rurt rr br mrnrn orr nhrrna uno
rHrurtrt rna umrr baa unfrl. dr r[rn urrbrn rnrlabrn it
fommrn uno ]r baa munbrrtarr <r u[d aiiit[rrn. a rlrn
rm mmrI br ttrr (knr), rrn brn \rlbrm br rtrn mt brn
r[rrnfrn rrtr, urr[rn [r rr[mrtnr rrr orm J|rurtrrrnrn nrorr,
trtrn ra an unb [nrn pmnrn it [rnrm rr[r. ra atrr nrh
u[rrnbd brr rrn ?|urn. kaum rtrrrn [runt [c) ?|n aur
15
f), on 311m 11erer" aUer febcnben @efcpfc, jttllt 111Beifejen aUet
Seifen" auf, unb offenbart ben menfen bie @eeimniffe bes ;afeins.
ttnb wrenb fic aHeo um in erent unb bie 6onne iioer bem Jorijont
emportauct, jcigt ber @ott in feine maucwoffe geUt praffefnb
unb 3iingefnb 311m Jimmef empor unb 1minfgt fic ooen mit bem
immlifclen icf)t.
:n fofcler Seife pflegte m(ltl im arten :nbien b(l6 leifige euer
jeben morgen neu 3tt entjiinben. mit befonberer eierficffeit aber
gefelaf) bies beim meginn beo netten .'ares, um bie ieit bn SBinter:
fonnenwenbe, wenn bie Xage 1ieber 3113ttnlmen anfingen. (23. ;e:
3em6er, 2gnijoma)".
ttnb weiter er3ft 2. ;rews:
112gni5 jater ij nael !ebifel,er jorjeUung ber Jimmef, in56efonbm
ba6 . icft, bie 6onne, bie QueUe aUer S:rme unb aUe5. e6en5 auf
@rben. @r frt ben Ilamen 6a1itar, tvas fo!'ief tuie 6epfer ober
meweger oebeutet unb iet: Jm ber @efepfe ober: jater aUes
e6en5 ober: limmfifeler jater fellecltlin.
;aneben gift aue X1astar afs ber jater 2gni5. 6eitt I1ame
efarafterifiert iln afo ben gttfiel, en Jitjfer, afs funjrefelen 6elmieb
ober 11,immermann", af5 wefcler er bie 2lt felrft unb wolf aucf
mit einem meif in ber Sanb bmgefeUt wirb. tnb 3wa r jeleint er
jU bfefer ttof!e a(( jerfertiger be( teio: ober ;refetteljeUg6, ber
euerwiege (Jrippe!) gelangt 3u fein, bao mts forgfftfg ausgew:lften
Jfjern ton 6ejimmter orm unb mefcl, affeneit bejelen mu. @nb:
fiel wirb aucf, mlatarictan, bem @ott beo Sinbeo, bie @qeugung bea
euere jugefclrieoen, tteil biefea ben J(me torauafet, unb baa Selen
ber uft ij es, waa ben gfimmenben unfen anfaclt".
2lgnio mutter, bie oft afa teioofa, bie weieere Joljunterfage,
angefelen wirb, mit wcfeler fiel, ber Jimmef begattet, wirb af5 11:ung:
frau" angefelen, bfe ilr Jinb burcl eine iioeratrficle @inwirfung
tom Jimmef empfangen fa6e. :r Iame i:t ta ffingt an D-enjenigen
ber oiolifclen maria unb fenn3eicnet fic afo baa miitterficle unb
felpferifee 5tinjfp. :m gfeiclen 6inne fert ber Ilame aoer auel' oei
ber mlutter mubbala wieber. ttnb ba bie :ungfrauengeourt eine im
16
IIrrIum ahrnIaltrn au}IrrIrnbr agr [, tr br trra rn glrirrr
rlrung anuntbmrn [, aur bra trrrIrI !l. rrira, unb m IrIrn
!|t[nII brlrrrr}I loh au} brlrn ]unfI norb rnmaI on anbrrrr
rIr aua rngrgangrn irrrbrn.
Uan }nbrI aIlo aua brr rluagr[rrfr rIra n brn rl IImn
nb[arrrn IIrrlagrn irrbrr: baa gIIl:br Ynb, im rrtorgrnrn,
mIa grtorrn, au} )ru unb au}Iro, man }nbrI brn Uorgrn
[rm, br 3ub, br .rIrn, br Yngr, br rturIa[unbr brr UrbnarbIa
rI [ ba, }rrnrr br ung}rau aIa UuIIrr, r [ iIrr m )mmc|,
brr bIrHrbr mmrrmann bau unb brr brIgr r[ aIa brr otI bra
U nbra, braItung [ [rb on ba, Nr gro[r U r!ung au} br um[rbrnbrn
rn[rrn unb br !lu}rr[rung unb )mmrI}abrI. nb bor [ nor
rrI mrr bal xIrtrn irr norb rnrn !lugrntId tr brn nbrrn;
unb ra mag brr nur fuQ br xrmrrfung rngr[rbotrn lrn, ba
aur br norb[r vbba rnrn grbanfIrrn ulammrnbang u[rbrn
onnr unb rurr frnnI, irr . J. aua }oIgrnbrn trbrn <rn trror
grbI, br n brrfalbrnIrbrr [rrn, (n brr a|Irn !luagatr ron mrod
aIa !lnang grtraI):
U r [ br onnr u trrrbnrn` Ia br orIrr UunbIrra, oIa
bra Uonbrdrbirr[rr, lrnurd rmabIn, ala f r u r r bra mmrIa".
_Ur [ baarurr u trrrbnrn` !lIa bra nbra unbDrgra xrubrr,
bra )oIrr unb brr .ulrr Urbrr unb rrbrrtrr, aIa .aI|a Urbrr,
alau n n r b r r . u l r r.
angr trbrm ltb nun br rbr[|rb rn rgrnbrn tIbOrn, batrn lrb
brnb[rrn 3r[rnaunb xubbargrnbrn grtIbrI. onnrn[ammrn
br .rrnnorIr unb br lrrbnllr brr vrangrIrn. U rnn atrr aur6
br Durr, aua brr gr[rb}I irurbr, tr cnrm rrgIrrb mI uolln rr
rut|dfrI u rrfrnnrn [, |o bruIIr nmIrb, b a br aIrranbrin[rbr
xtIoIrf, br trlonbrra rrrbIr nb[rrbr}Irn unb <ogrn cnIbaIItn
atrn |oh, untrbngI rrrtrannI irrrbrn mutr - |ohIr brlr <aIlarb r,
irr rntIr|nI u atrn, nrbI aIlutaIb ana cgraIrb I fommrn -, lo [
br !|t[r}I borb aur nrbI irrIIrb grnau grnommrn. aa Cbr[rn
Ium rrrbI una aurb brr burrI br .anb brr ubrn IIr[ra ar[rbra
agrnguI urd. Oa[ br ]b[rb r xtrIirrbrrgatr atrr grir[ frnr
17
Grrtr}[rrung [rnbrm m rgrnIril rnr Irr <rnfung bra C!rboltra
brr or[rbrn ngnc!r trbruIrI, }r on cnrm x r}|rl grrgI, b1d brm
xud vrl}ung nrn r}u br[r" nrn UoIblbr ubrnbrr rnInrmmrn
[. 2rtrrr xr}rlr brrur mgr mon n br}rm xur nor}(|ogrn.
,va ror rn rrrbrr N/onn m onbr D/tblo, brr boIIr nrlr ?|rtrtrr
grbungrn, um ou }rnrn rlbrrn br vrnIr u tr}rrgrn. ?|la brr N/rrgrn
urgrl [qrfronofo }ong, ur <Iunbr ola brr \rIr }rnr \rrbrn oua brm
<Iol!r lr, rrbrlIrn ohr ?|rtrIrr nrm ?|u}rrr cn glrqra <Iud
onb ugrmr}rn. Vorbrm }r ollr nor |rhrn rdIrn brn og utrr
grortrIrI boIIrn, |rbrr on |ro:m rIr, brr bm ugrmr}rn mor, urr
}ommrlIrn }r }r urn Vrurm, um brrn rbn u rmongrn. rr ?|u
}rbrr boIIr |rbrm }rin rl ugrmr}[rn ]r nor }rnrr ?|rtrI, unb oIlr
}onbrn bod gOrb I unb boIIrn, rbnr }rl u lrflogrn n vtong gr
nrmmrn, noa bnr.i ufom. ?|la otrr b:r \O bod }ob, }ogIr rr u
}rnrm rnrr: 1orum }nb bo ?|rtrIrr, br mrngrr rrbolIrn ola
onbrrr! <nb }r }1Irr oua rlb grgongrn, obrr botrn }r }d om
ogr ldngrr ouagrrubI! rr rnrr onIrrrIrIr: ?|hr ?|rtrIrr }nb
uglrr oua rlb grgongrn unb botrn rbrrnb brr}rltrn grI mI brm
glrdrn vrr grortrIrI, nur botrn bir <rbrorbm nrbt ctrn}rurl cmIrn
fnnrn nr br <Iorfrn". o }ogIr brr \rrr: br }rllIrI ollrn ruIrn
brn glrrrn rn grtrn, bo }r ollr uglrrb ou[ brm rIbr grortrirt
botrn unb mI brm glrrrn vrr IIg grrr}rn }nb. ?|la nun rnigr
\rrum[rrrrr }obrn, nr grrrrI unb guI orr D/onn ror, IroIrn }r
bnu unb brrlongIrn ourb rnrn rI. \otI br brnn ourb tr| brr
vmIr mIgrbrlrn !" rogIr rr }r. <r onInrrIrIrn: \rrr, nr fnnrn
br <rn}r nrbf bonbbotrn, ctrr nr botrn br ?|rtrIrr ur ?|rtrI
ongr}rrnI, nbrm rr rn rt }ongrn unb bod brr GIIrr"! 1a
}ror brr \rrr um ?|u}rbrr: GrtI br}rn ruIrn 50 N/ongona ra
ii b\r ?|trnbmoblrI, nrr nr brr rgrl nrIa onbrrra IuI, uIa
}ngrn, mrnn br vrIr n brr vtrnr rrI, rrbalI aurb mr rr Vobrung,
otrr rr boI frn Jrrbf ou| rbn. urr r}1ngr frmmI bod rrn
nrI I ou brn <rrbrr! rb otrr }ogr vurb, br xr mrbnrr urii D/oburo,
Gufrlom, xrobmoro[o unb onbrrrn rIrn, unb trbrrbrlI ca vurrn
9cr[rn, vurrn rrunbrn, b rn Jr}rnbrn, b r br Ir rI ou vurrn
18
rgrn, bomt boa rrt br||rn, brr m d gr|onot bot, ou} orr gonriI
vrbr trtonut nrrbr: br n:rort vurrn rbn rrboltrn nir or drtrtrr
brn brgrn rrboltrn b atrn. m or brn gutrn onblungrn
|+t [ , n rb t n o r i r r r Ur n g r m r r b t b r g r r r t r t
nr r b r n
Uog mon our brr lrrbtrlrnung bra rlrrrmgrnbrn unb bra
rngorrmgrnbrn nrbt u[mmrn, |r mro cb brr nrmonb brm vn
brud brr rrnrn unb rrn r|nnung rntrrn, or n bir|rm lrtbna
|rb i| rrtrnnrn gtt. nb mon mu o our trbrnfrn, bo ora rtrn
rn lrrbna [, boa nur |ogrn nll, ra mrttr or |rrIrbr oltung
ora vnrl:irn, na |r glrtt war, uurt glrrb tranorlr |rbrn. abrrno
mm |r un|rr r}bl grmr brm |nnrlhn unb rtbrt rn rboIrn}rJ
brr vrdblung )rlgt, }nbrn nr n orr o|rn irbrrgotr rnr |nnlra
u|ommrngr[rrnr r|rrtfr, oua brr br vtbt grnirt rn i[, uno nr or
tr [ott or||rn onmornb ou}trtt. Tra [ orr b|rbr xtrlIrrt
bra oltrn nbrrn lrrnra:

Uottdua 20: Toa mmrlrrrb [ gltrt rnrm ouabotrr, brr


om Urrgrn ouagng, drtrtrr u mrIrn n |rnrm rntrrg. no
bo rr mt brn drtrtrrn rna morb um rnrn Ororrn oglrn, |onon
rr |r n |rnrn rntrrg, irb nill ruq gr|rn roa rrr! f nb gng
oud um br brtIr tunbr uno fa! onbrrr on brm Uorft mg [rrn.
I|nb rr |rorb i| nrn: rbrt r ourt bn in orn rntrrg, rt tti
rurb grtrn noa rrrtt [. no |r gngrn bn. !|trrmola gng rr oua um
br |rq[r tunbr uno um or nruntr <tunbr uno tot o!|r. m r
d}tr tunor otrr gng rr oua uno }on onorrr mg [rrn unb
|rorb u inrn: oa [rbt r brr brn gon og mg1 r |m
rtrn u bm: va bot una nrmonb grbngt. vr |ror u bnrn: Orrt
br aur bn n brn Wrntrrg uno nod rur[ rrrbt |rn nrb, |r ru r|i
grgrtrn nrrbrn. To ra nun dtrno norb, |ror brr rrr u |ria:n
rt o}}nrr: Ju}r or drtr IIrr uno gt bnrn brn on uno rt on on
brn rtrn ta u brn vr[rn. To fomrn br um or U}tr tunbr :
bngt norrn unb rm}ngrn rn ]rglrtrr |rnrn Orrrbrn. To otrr br
vr[rnfomrn, mrntrn|r, |r nrbrn mrbrrm}ongrn, unb |rrm}ngrn
ourb rn rgIrbrr |rnrn ro|rbrn. I|nb bo |r orn :m}ngrn, murrtrn
19
|r nbrr brn .auavaIrr unb rarrn: Oi r|r rIrn atrn nur tnr
<Iunbr grartrIrI, ub u ah |r una gIrrgrmaqI, br nr bra Tagra
ah unb .r grIragrn atrn. vr anInorIrIr unb |agIr u rnrm unIrr
nrn: Urn rrunb r Iur r nrI umrrt. h u nrI mI mr
rna grnorbrn um rnrn OroIrrn` nmm naa rn h, unb gr n!
r n atrr br|rm rIrn grtrn gIrr nr r! D br r atr r
n (I Ua rI , u I u n , m I b r m Ur n r n , n a a r n I I `
<r[ u barum |oIrrI, ba[ r |o gIg tn` l|o nrrbrn br rIrn
br vrhrn unb br vrhrn br rIrn |rn. rnn orIr |nb trru|rn, atrr
|vrngr |nb auarrnI".
Uan trar6Ir, ba[ arIau|rnbr rr brr |omannIrn OrturI von
Crhua rIrnaa rrrn unb Olrrn||r tr brn nbrm u .au|r
marrn.
r td [rI grtrarIrn r|dr |oIIIrn rgrn, ba[ n brr OrhaII
bra r|ua brr arIrr rurr unb qIgoII hrdI. ra nrb nor cnmaI
rrrIrI von anbrrrr <rtr. <r |oh rr nr

I [rIrn.
Oror rbruIung aIIr nmIr m Uorgrn unb trnbIanbr ur
rI brr vnIhrung bra CrhrnIuma brr UIra|uII. UIra |var
brr rr|Irr <onnrn nb rurrgoII. Wr br }rr|rr !lrrr narrn, |o
|var aur r u|I rn nbogrrmanIrrr unb nar brm nbIrrn urrnanbI.
Crn Jamrn UIra [nbrn nr au tt aItrn nbIr rn rrrn, bcr cr
IangIr rr nur tr brn }rr}rrn br rhr mrung unb Nr OIrung
mI brm ntrgn[[ OoII. 2. Crrna trnrIrI, nr brr UIraamua nrI
n um |t gr[[ unb rbnIrr OIIrrau[[a||ungrn u |rnrn Ounhrn
vrrbrngIr.

,,a, br|r JrIgon yrnann m trnbIanbr cnr |oIrr


rbruIung, ba[ ra um br UtIr bra brIIrn arunbrrIa Irrn, oa
ot |r ar rr UItrnrrtrr aua brm \rIbr Ir|agrn unb br ganr
WrII brm rr|Irrn OoIIr grrrn |oIlIr". atr IrrnI brr <irgraug
bra UIraamua |r bamaIa rrnrgrnb au[ [rrblrrm Wrgr oh
ogrn tt atrn, grrabr anbrra, nr ra bann baa Cr hrnIum marIr,
baa mI OrnalI unb IuI 6rnu[I ur UarpI hrrtIr.

,,Waa mar ca,


baa brm UIraamua rnr |o gror rbruIung m rmIrri Jrr
vrrIra[[Ir"` [ragI 2. Crrna unb anInorIrIr barau[: ,,<r|nrr|r
nur |rnr rratrnr vI|, nr rnbrudavou |tr aiirI |mmrr burr rrn
:o
mnnIrrn aa|tt[r rn ar a|trr, rr ][Irgr bra Uuta, brr <d| utr
m[rung, brr Cntalt[am|dt, irrm d t[rru rur gr, rr .or arIung
bra grgrtrnrn Wortra, rr d r tung or brr d utortt unb rr rrngr
Trtonung bra ]}hrIgrtotra tr}onorra brn <oloaIrn unb Tramtrn rr
!nnrn mutr. d trr orr /traamua |a
_
rnrm ug orr rt rnt
grgrn Cnrr rrrrn <onnrmrIgon [rr|tr oaa gr}amtr oua
grrnbr .rbrntum u. Ca attr rnr <rn}urt nar rnrr ahum}a[}rnbrn
JrIgon, br r|rn[o brn orbrrungrn orr W[[rn[r[t nr brn rbr[
n}[rn bra rmta grngtr".
Crr Utraamua", [agt rrna nrtrr, uar rnr Jrlgon brr r
[unorn uno <Iar|rn, rnr Jrl gon brr Unnrr, m rgrn}a um
rirntum, baa ra tr}onorra aur au} raurn unb !ran|r uno <rna
rr at[a. Crr rr}[rr ott brrlangtr nrbt nur Trmut uno r|or}am
oun [rinrn d nngrm, [onbrrn rur aIIrm Uut uno a[rr|rt. n
m !rttr orr r[ ora aratu[ra. Cr nar n}o|rrn ugIrq cn xrr
nanbtrr bra grrman[rn Dbn obrr Woban. Cr r|t nr or[rr au[
oaa Cratrnr m Mrn[rn a|". Caa r[rntum [ atrr au q nur
nrbrr rn 1 r r n } [ r rtr r Utraamua. Cra u jrgrn [oUrn br
m olgrnbrn angr[rtrn Wortr run Crrna brnrn. <r [r|rn n
}rnrm Tur Crr <trrnrnmmrI."
,,aa brn r[rn rr arm anu[g rr[rrn, nar br unlrugtarr
d rnlr|rt bra Utraamua mt orr rigrnrn Jrlgon. d ur br dn
ngrr bra Ut|ra [rtrn nr [r brn Orban|rn orr [rrl[r rn Jrnrt
n orn xorbrrgrunb uno }urtrn or[rrburr or au[r trIa[tg u
nrrbrn. d ud [r !r[rn }r burr br rmrlung br ra}t urrmttrIi
trr or t}rn Or[rr o|u}rgrn. a, baa d |rnbmaI mt Trot uno
Wa}[rr oorr Wrn, baa br r[rn aa r rgrntmlrra <a|ramrnt
trtrartrtrn unb unmttrItar aui brn angrtlrrn <t}trr rra Olautrna
}rlt urd}rtrn, [anb [u grraor }o im Utra|ultua. no xrr
trbigrr ord r[rntuma nr un um 150, uno rrtuan um br
Wrnbr bra nrtrn um brttrn arunbrrt, }uhrn }r rrburr
[o trrra[qt unb unangrnrm trrrt, ba[ }r [r br}r rtrrrin[m
mungrn nur a|a rnr tru[I}\r Varamung rrr rgrnrn rHigrn
rturr u rr|lrrn nu[

trn. <r trr[rn oa|r [rrlr nur, ba[


21
cu[r, \|rmrIung unb ?ltrnbmcbl brm honb|grn jutrbr crr phrr|rn-
rrl|g|rnrn unb [rrmmrn rbrr[rbc[Irn bra ?IrrIuma cngrbrIrn, bir
ct[r|Ia nrn brr br[rbrnbrn <IccIarrI|g|rn ^ca \r|l brr <r rlr unb
bra r|tra burr grbr|mr !ulIr u rrr|ngrn [urb trn. `rr cllrm rrrgcrn
[|r, bc| |Ibra|amua unb ObrhrnIum |m runbr nur nrr[rb|rbrnr jn r|gr
cua r|n unb rr[r|trn Uurrl bcr[rIlIrn.
Tca ObrihrnIum ncr CUS brm ubrnIum brrbrrgrgcngrn. a
ubrnIum ctrr bcIIr grrcbr b|r|rn|grn rhcnbtr|lr, b|r |n brr dr|[
l|drn <rfIr |brr tr[rnb rrr ?luat|lbung uno rigrnIml|r)r ju[|ung
rrbclIrn bcIIrn, brr rbcnIrnmrlI |rnrr clIrn !ulIurulfrr, brr ]rr[rr
unb ctplrn|rr, rnIlrbnI, m|I brntn ra [r|I brr r[cngrn[dc[I |n
onb|grr rrbrung grtl|rtrn mcr. Intrr brm C|n[!u bra rr[|[rbrn
cbc|amua baIIr brr |[rcrl|I|[rbr cbmr [ r|nr mrn[rbhrbrn, cllu mrn|rb
l|rbrn jgr ctgrurr|[I unb mcr u |rnrm trrmrn[rbl|rrn, rrbctrnrn
br|l|grn unb grrrrbfrn rII rmrrgrrdI, m|I brm [|rb b|r rn[qrn
n|rbI mrbr unm|IIrl|cr, [rnbrrn nur nrrb burrb trrncIrl|rbr |IIrl
mr[rn, r|hrr rbrr Cngrl, n r|rbung [rrn u fnnrn glcutIrn.
Trr rgrn[c bra gutrn abmr unb bra t[rn <cIcn mcr brm rr[|[qrn
rgrn[c m|[r(rn ?lburc unb ?lbr|mcn ncrbgrt|lbrI. ?lua ]rr[|rn hcmmI
brr brm ubrnIum ur[rngl|r [rrmbr lcutr cn b|r rr[nlirr Un=
hrr|l|rbfr|I brr <rrlr. xrn brrIbrr mcr b|r ?lnncbmr c|nrr ?lu[rrhrbung,
r|nra |nghrn rr|rbfa, r|nra \|mmrla unb r|nrr \llr rnInrmmrn,
|n brnrn b|r rn[rbrn ncrb |1m rbr [r |brr b|ra[r|I|grn cIrn br
lrbnI rbrr trhrc}I mrrbrn [rlljrn. a, curb b|r xrrhrlhtng br ncbrn
JrlIrnbra, b|r ?luamclung brr m|I |bn:n nrrtunbrnrn <rrrdrn, b|r
brm Obr|hrnIum [r o|rlr ?lnbongrr ii[brIr unb n|rbI brr lrIr runb
bra Cr[rlgra [r|nrr JrrtrIoI|gtr|I mcr, bcIIr cllr |brr \crtrn ?rr rr
[|[rrn ]bcnIc[|r rnIlrbnI unb |br tcum rImca Vur b|nugr[gI.
xrr cllrm ctrr: Obrihua [rlth, brr \r|lcnb unb Crl[rr, brr UrIIrr
brr mrn[rbI|rbrn <rrlr cua |brrr |rb|[rbrn rbrngn|, mcr r|n xrr
mcnbIrr, r|n rubrr, nr|n grrcbru r|n Trrlgongrr bra rr[|[rbrn
|IIlrrgrIIra. J|r |rnrr, ,hrbI curb J|Ibrc brn rn[rbrn |n |brrm
!cm[ grgrn b|r t[rn r|hrr tr|, um cm |nghrn cgr rnImrbrr [rlth
rbrr |n rhclI bra \rlbrn <crabpcnI nrm \|mmrl brrctuf:mmrn,
22
bca rrqt |rr br rbr c|jucItrn unb <ctcn mt [rnrn Il[rcii
<rcrrn rnbglIig n br ntrrmr|I rrctuJorn. r t rnmcl bc
burr untrr[rrb brr r rllrr vH[rr [d oon [rnrm prr[[rrn r|rn
tulrr, bc rr br <rngrn burr Jrn rgrnra [rmrroohra <rI|h
o}rr bon rrn <nbrn loagrfcu}t c|rn [ohIr. rnn cur trc
[ohtr ncq brm lcu|rn [rnrr dnongrr [r [rl|l cl C}rr bcrgrtrcrt
unb bcburr brr rlt bca nrr )rl brrmttH ctrn".
_
_c, brr gcnr "uItua bra rr[[r rn ottra mcr brm[rngrn rr
rJrn [o onlr, bc, mr duguhn trrrtrt, rn ]rrhrr bra ?|tta
obrr /trc trcutrn fonntr: vt [r Irctua bnlcnua r| !, b. .
brr mt brr hcr, - nomlr dtta obrr / trc, br mt rnrr rp
g[rrn .hcr bcrgrlrhI murbrn, - l [rltl rn r ]". nb in
grmontrr rn|lrIrr or|rnlrtr, br moI brr vilnr u tr}olgrn
cttr, br hrrr cIa [olrr }r [r ctrr n|rmcla n brr r[ mrtr ca
mngrnb cn[c, trgcnn bca tlrr <rcu[rl. r trcltriIr
[nb br rngrn r|nrJr cua brm dltrrtum, bir una rnr 8uitb
bon brr bcmclgrn v[rit rnrr trcrrIgon brrmttrIn. Orr rrl
g[r cntamua brr r[ucndngrr ct br gcnr trrcIur brr /ptrc
rrJrr, br rnJ rnrn grorn m}cng tr[r[[rn ctrn mu, brmqtrt.
r <trnr chrn ctrn brm |Inbrn ?trn lcnbgr cItrn cr
brm }rrn rbr bra lrtrn ptrcgIoutgrn c[rra _ulcn mcr` brr
<rg bra cllorra trr brn rr[lrrn ott rnt[rrbrn. t rnrr
?ut onrgIrrrn }rlrn br brhrn trr br trclrn rr unb
trgcnnrn brrrn Icutrn cla tru}l[r rn rnbrnl cuaurottrn. /cn
lrhtr [r untrr br dnflcgr brr <trmbrutrrr unb brr jcutcr. . iJ<n
lnbrrtr unb rrlrtr rr rmrI. c, mcn gng [ogcr [o |rt,
mr br duagrctungrn n <ccrturg rgrn, dnongrr bra /trc n
rrn )rlgtmrm u }r[[rln, brn ngcng it orrmcurrn unb [r rlrnb
umfommrn u lc[[rn, um cu} br[r ?r[r nr No [rnr crr on
brn rnbrnrrn u nrmrn, br brn <rg bra rgrnrn ottra [o Icngr
ntcngrcltrn cttrn, [onbrrn uglrrb cur br rmrl brr Dtrc
cnongrr u rntmrirn unb [r [o }r brn rr[[rrn ottrabrnl mt
[rnrn rnlrrn Urnlrfrtaor[rr}trn rn }r chrmcl untrcur|cr
u morrn".
23
\|iru1|r, ui: :|r cur:|crun:n rn :rih|i(:r J.|h:n|i:|:" n1r:n
c.| |:|n cir :rh:n |rih:n! 31d c:r\r1n|: ltir|t: im |:i:|:n <inn:,
rH c:1 |rih:ntum, u:it:r, 3::rr:r||un unc n|uiitin |:
tr1t:n c1nn o|:rm1| :n|nt: <:|r:d:npur:n. Cr|:nnt m1n i:r
c:n }ci|(:n :ih 1m U:r|Y Ti: ni|c: :rrunuut ::n be
nc:rn tri|t u)| |:i |:in:m 1nc:r:n || in c:r :mp1i|:|:n :|(i:)t:
|:i.|m1i imm:r ni:c:r 1u(. q:ut: n:nnt i.| ci:|:r :ih x||.|:
uimu. \r|i):r |1tt: :r 1nc:r: 1m:n. m runc: u1r rr imm:r
c1:||:. 1 o1 uc:ntum 1|:r h:t im :r|r:n:n unc unt:r
imm:r ni:c:r 1ncmm 1m:n |mp|t:, uu[t: : i.( imm:r ui:c:r
c:m x|id ju :ntji:|:n. :) 1n| c:m Cr|:|:in:n j1J|r:i:|:r ouj
||1r:nc:r <.|ri|t:n |i:r|i|:r, |:innt ci: Cr|:nntni 1Hm1||i:( u bm
m:n. nt:r 1nc:r:n inc : wm:)m|i.| ci: U:r|: c: :n:r1| uc:n
cr|| unc :in:r \ruu, ci: c1 Uir|:n c:r |i|:r11t|i.|:n uc:n||inc:
1u| 1H:n \rnt:n onr:i |:n unc 1u|j:i:n unc c1 uc:ntum uin:n,
:in n1)r: :|:|i.(t|i.|: :i:|t u :i:n. n||id )1t m1n:|: ||,
o1 :in: ci::, c1 oncm ]:n:. Ui: :in || :in <:|id|1| in u|:n
unc |(|::||:n T1:n u m:ih:m u:| t, unc mit n:||:n Ulitt:|n, |i:rin
:rn:ih : :||:r :in:n 1r1|t:r unc i|t o1 rt:i| |dlh ul:r i.|
br c:r :|( i:t:c|.
=:| ci:: Tin: :|r:n :t nur |:cint |i:t|:r. x|:i|: i:| t:i c:n
:in|1:|:n ti | : | ::| i:|t | i:|'C n `1t1:|:nl nc ui! i:| n:|,
um u :i:n, ui: u:it c:r Ulit|r1|u|t |:|n rr:crun:n |t1r, c:n
<1 rcn m. r:u 1n||Hrrn, c:r 1|: n :u.:n 1|:|::n:n :
:nc:n c:r ?||p:n unc j::n, ui: r:r oH:m n1tr|i:) in mr:n-
I1nN|:n |rinj:n, |1t c:r it)r1|u|t o:r 3ir:|: ]:c :| n:( |1n:
ju |:|1||:n :m1:||".
24
III. Te i I
ad CbangrIum, bad nrur ruamrnt I :uIgrn Ttr|, u atrr
nun frn rtIor, bad nur brn an[r)rn <agrnfrra n c au}grnommrn
at. Vr brrbanrn rd ]ro}. rn|rn, au} rnr yirrIr Durr, brr nb[r
ar[rrn gIrrIrbrutrnb, ngrrrn yu atrn, nrlrr [ur br xloung
brr Crangrlrntudrr, ]a }ur br ganr xtrI uIrrauI, in ragr fommI
a[ rnr ynrtr o nrI|Igr U|rIrnqurur n Jlorbarfa lrgI tri
brn xatrIonrm unb !|rgrtrm u nrt rrrnunbrHr. )rr n
Jlorba}rfa u br )rmaI brr ubrn, bir ir yum dudgangdunft rnrr
trrr[rrnbrn UtrrIgon au}nar}rn. )rr lrtIrn r n xrrrung
mt brrn trbrn altrn uIIurrlfrrn. r otr br[rr Cn}lu[ brr
rngrrrn )rmat au[rr !|rt grtIrtrn rtn trt brr uammrnrr|ung
rnrr Drlgon yu rnrm xurrrrobuft, bad nun mI rnalt arnr
yum ma[grtrnbrn rrobrn urbr, unb brm ubrn &ef rnrn OI
n[qa}IdInrn brnrn oIr!
rr rr grmrntr U|rIoa u bad tatrIon[rbr Igamr[qrod. a
Cod mrb tOtt rnrn bar ltr[r Coa orr ? rIt grnannt. .uf xad
urnrn unb Tonta}rIn urbr rd gr}unbrn. =aa Itrur <tud uammI
aua brr rt 2000 uor unrrrr rtrrr(nung, bor [ bir <agr rltrr
norb brl ltrr anyunrbmrn. ir rl[rr}t at man rnt}}rrt. Cngr
udrn tlrtrn atrr nrb t rr art. =r <irI'uI[agr u mt m lga
mr[qroa rnIalIrn. rnn rnr <agr utrr mrnr ton au[rnbrn
bon arrn au} rnrm xobrn rm[rb tf, o [ ra lcr t trgrri}|r,
nr r rIna um bad ar 1 obrr 100 rrumnmanng}ahgrn <rIarIrn
unb unIrr manrrHr atgrnanbrItrn Jlamrn tr brn n Jlorba[rfa
nonrnbrn 4Ifrrn unb xhrrummrn lrtrnbg rn fann. rd aI
r auq f o gr}unbrn.
l brr fIrnriI <rrt U|ora, rud, ]aulua", brri xaranIrn bra
lgamr[q rod, rgI ro[. rnrn, nr tor aIIrm U|ord, rud nb
]auIud ald <agrngruaItrn au}u}a[rn nb, br r old |gamr[q
25
mrnrrn rrr|rn. no ]r[. rnlrn gtt oau on, t auc rrrnmr[r
\gmrn bra altrn ruamrnta \gmrn aua orm |gamr[ra lnb.
Cr rigt all . Z. nr Uoradrn rn |gamr[rb-Catani ,\rruno
bra |gamr[rb) ]aar barurt, glrirb;a!a baa ]aar C|aaCh[,
ruabannra, ]au|ua !|nanaa u. a. m. )rr bat oaa |aar rua
annra lrnr Zrtrartung 3U tr(abrrn.
u brm ]aar ]au|uadnanaa r nur trmrrft, oo| ]r[. rnrn
brr brrn <rb|u| rbt aurb bt ,tdtrn' au|n[rrn Zrr[r [ammrn
nrbt bn brm ]au|ua brr ur|grrtr (brrn ndm|r at ]n(.
rnlrn a| <agrngrha|t rrnrrn), r no |trrar[rr |[rungrn rnra
rtrgattrn U|annca brbtrgatt nmlr m \l[rbrn) rnra !|nngrrd
auln[rbrr brrn", orlrn Jlatna|r una atrr gn|rb untrfannt u".
Ca bur}tt atrr utrr}}rn, ba[ ra rin ]ub[rrr Jattnrr ar, r uorn
br}}d <rbr}trn angrtrn, uno rnr Jatna|r nrb una nur n|]rtn
untrfannt rin, ala man nrr r, nar rr rn Jlrb obrr <ubrar|tr.
tt br ]r[. rnlrn an anbrrrr <tr||r an: r ]au|ua<agr t|rt
mt brr m <tamm Uana|lr brm[rbrn C|laC|aa<gr uno orr nbI
}ragla m Jarbtarhammr <rtu|n brm[qrn rudbannrd<gr
rnr rur [ur t uno u brmgrma nbI g!rt}al|a n lror| bt
m[". |o bur}tt brr brtrgattr \|[rbrr rn Jlrblrarlt unb frn
<ubirar|t grnrrn lrn.
Jlun atrr u orr \ragr, t ]ro(. rnrn ornn utrraut rrdt bat
mt lrnrr |gamrr ratrrr. Cr bat ra rrnrrn unb nar l
brutlr, ba rr rUfmmrn rrrbt bat, nrnn rr [rrrtt: rr b a
nrbt trgrr}rn n, orr n|l nrbt mt, brnn brr banbr|t ra lr
nur um br aurrmr|ur gf".
<rnr grnanntr <rr}t um}a|t nrng mrbr a|a 60 <rtrn. Cd |bnt
tb gan grn[, lr l|u1nbg ourru|rrn. r|| g|autr atrr, brr grnug
ra, nrnn rb aurn br uammrn[ruung }ur br |rt[rung rud
lgamr[r an}ubrr.
26
Ollgames eh
Im A n f a n g der Gilgameschsage
Eabani auf B e f e h I der G t t e r
durch ein Wu n d e r g e s c h a f f e n.
Eabani lebt fern von den Menschen
in der S t e p p e (Wste). Eabani
ist b e h a a r t und hat I a n g e s
H a u p t h a a r , ist vermutlich mit
F e l l e n b e k l e i d e t
Eabani I e b t wie die Tiere der
S t e p p e (Wste) von Gras und
Kraut und Wa s s e r.
Gilgamesch t r u m t von einem
Stern, wie eine Heerschar des Him
melsherrn, der s t r k e r ist a ! s
e r , und dann von einem M a n n e ;
und S t e r n wird ebenso wie der
M a n n auf Eabani g e d e u t e t ,
der unmittelbar darauf zu Gilgamesch
k o m m t.
Eabani e n t w e i c h t dann allem
Anschein nach in die S t e p p e.
Der S o n n e n g o t t tuft dem Eabani
in der S t e p p e vom H i m m e I
her f r e u n d I i c h e Wo r t e zu
und s p r i c h t ihm von herrlichen
Speisen bezw. B r o t e n und von
K s s e n seiner F e durch die
K n i g e der E r d e.
Eabani k e h r t aus der S t e p p e
an s e i n e n Wo h n s i t z , die Hei
mat Gilgameschs z u r c k.
Jesus
Im A n f a n g der Jesusgeschichte
nach A n k n d i g 11 n g durch einen
Engel G o t t e s johannes durch ein
Wu n d e r e r z e u g t.
johannes lebt in der S t e p p e ,
(Wste) am Jordan. Johannes trgt
als Narisaer die H a a r e u n g e
s c h o r e n und I a n g , ist mit ei
nem Kleid aus K a m e I s h a a r e n
b e k I e i d e t und mit einem G r
t e I aus L e d e r oder F e I I um
grtet.
johannes lebt von dem, was in der
S t e p p e zu finden ist : von Heu
schrecken und wildem Honig und
trinkt als Narisaer k e i n e n We i n.
Johannes wei ( d u r c h 0 f f e n
b a r u n g ) und w e i s s a g t von
Jesus Kommen als von dem eines
M a n n e s , der s t r k e r ist a I s
e r , und dieser Jesus k o m m t bald
darauf zu johannes.
jesus e n t w e i c h t dann in die
W s t e.
Auf Jesus kommt unmittelbar vor
seinem Entweichen in die Wste der
G e i s t G o t t e s vom H i m m e I
h e r a b und eine Stimme v o m
H i m m e I nennt ihn Gottes g e
I i e b t e n S o h n. In der W s t e
aber s p r i c h t jemand (nmlich der
Teufel) zu jesus von B r o t , das
Jesus aus Steinen machen solle, und
jesus, falls er seine, (des Teufels)
F e k s s e , alle K n i g -
r e i c h e der E r d e beherrschen
solle.
Jesus k e h r t aus der W s t e i n
s e i n e H e i m a t z u r c k.
27
Herrschaft des groen Lwen, nach
dessen Bezwingung durch einen auf
einer Wo l k e h e r a b f a h r e n d en
G o t t diesem die W e I t h e r r
s c h a f t bertragen werden soll.
Bezwingung der groen Schlange.
Eine f i e b e r p I a g e. F r s p r a
c h e des Xisuthros fr die heimge
suchte Menschheit, wohl hier durch
E n d e der P I a g e.
Xisuthros baut sich ein S c h i f f
und h I t es b e r e i t.
Xisuthros g e h t m i t s e i n e r F a
m i I i e und s e i n e n n c h s t e n
f r e u n d e n e i n e s A b e n d s i n
d a s S c h i f f h i n e i n.
E i n S t u r m e r h e b t s i c h u n d
I e g t s i c h.
Xisuthros I a n d e t m i t s e i n e r
F a m i l i e f e r n v o n s e i n e m
Wo h n s i t z.
Die sndige Menschheit, darunter
auch die meisten Ti e r e , sind i n
der F I u t e r t r u n k e n.
Xisuthros b e t r i t t an einem s i e
b e n t e n T a g e nach einer Recen
sion m i t d r e i n a h e s t e h e n
d e n P e r s o n e n die S p i t z e
d e s h o h e n Sintflut b e r g e s und
wird dann v e r g t t I i c h t.
S t i m m e des u n s i c h t b a r e n
Xisuthros a u s d e r L u f t zu sei
nen Schiffsgenossen auf dem Sint
flut b e r ge : s i e s o I I t e n f r o m m
s e i n.
Chumbaba Abenteuer.
28
Das Himmels- und G o t t e s r e i c h
ist nahe, das durch das K o m m e n
Jesu in den W o I k e n eingeleitet
werden soll.
A u s t r e i b u n g des D m o n e n
i n der Synagoge zu Kapernaum.
Die Schwiegermutter Petri ist f i e -
b e r k r a n k und Jesus m a c h t sie
gesund.
Fr Jesus wird ein B o o t b e r e i t
g e h a l t e n.
Jesus g e h t m i t s e i n e n J n
g e r n e i n e s A b e n d s i n d a s
B o o t h i n e i n.
E i n S t u r m e r h e b t s i c h u n d
I e g t s i c h.
Jesus I a n d e t i n Pera, j e n -
s e i t s s e i n e r H e i m a t.
2000 oder mehr als 2000 Dmonen
und 2000 S c h w e i n e e r t r i n -
k e n in dem S e e , ber den Jesus
fuhr.
Jesus steigt nach s ec h s , bezw.
also gewi ursprnglich n a c h einer
Woche v o n s i e b e n T a g e n mit
drei ihm nc hst st e h e n den P e r
s o n e n auf einen h o h e n B e r g
und wird dann v e r k I r t und fr
G o t t e s Sohn e r k I r t.
S t i m m e aus einer Wo I k e auf
dem B e r g e der Verklrung, sie
s o I I t e n J e s u s h r e n.
Fehlt a n s c h e i n e n d , findet sich
aber an einer neuen Stelle.
Der lschtar h 1 t Gilgamesch s e i n e
L i e b s c h a f t e n vor und was er
den von ihm Geliebten B s e s a n -
g e t a n.
Stierabenteuer.
Eaba ni s t i r b t.
Gilgamesch z i e h t in die W s t e
h i n a u s.
Gilgamesch zum und durch den
Himmels b e r g hindurch.
Gilgamesch t r i f f t in P h n i z i e n
die G t t i n Siduri, das .Mdchen."
Gilgamesch f h r t bers Meer.
E r s t g I a t t , dann g e f h r I i c h e
F a h r t.
Xisuthros s i e h. t das S c h i f f in
irgendwie g e f h r I i c h e r L a g e.
I
L a n d u n g bei Xisuthros.
Xisuthros erzhlt dem Gilgamesch
die G e s c h i c h t e von der S i n t -
f I u t.
K n i g Gilgamesrh ist zu Xisuth
ros g e k o m m e n , um das e w i -
g e L e b e n z u e r I a n g e n , er
langt dies aber zunchst n i c h t,
weil er die daran geknpfte B e
d i n g u n g der S e I b s t b e z w i n
g u n g nicht e r f I I t und e n t
f e r n t sich danach b e t r b t von
Xisuthros.
Dem Gilgamesch werden von Xi
suthros s i e b e n mystische B r o
t e g e g e b e n.
Xisuthros dabei zu Gilgamesch:
. Z h l e D e i n e B r o t e ! "
Johannes t a d e I t Herodes, weil er
die Herodias, seine z w e i t e Frau,
g e h e i r a t e t habe, und wegen
seiner b s e n T a t e n.
Fehlt a n s c h e i n e n d , findet sich
aber an einer ganz neuen Stelle.
Johannes, der Tufer s t i r b t.
An einer e n t s p r e c h e n d e n Stelle
der Geschichte : Jesus b e g i b t sich
an einen e i n s a m e n 0 r t.
Jesus auf einen B e r g hinauf.
Jesus t r i f f t in P h n i z i e n ein
' phnizisches W e i b , die Mutter
eines M d c h e n s.
Jesus Jnger f a h r e n ber den
S e e. Er s t g I a t t e F a h r t , dann
S e e n o t.
Jesus s i e h t das Schif i m K a mp f
m i t d e n W e I I e n.
L a n d u n g nach dem Z u s a m -
m e n t r e f f e n mit Jesus.
Fehlt a n s c h e i n e n d.
Ein r e i c h e r ] n g I i n g , ein
Oberster k o m m t zu jesus, um das
e w i g e L e b e n z u e r l a n g e n ,
e r I a n g t dies aber n i c h t , weil
er die daran geknpfte B e d i n
g u n g e n t s a g e n d e r S e l b s t
b e z w i n g u n g n i c h t e r f l l t
und e n t f e r n t sich danach b e
t r b t.
Den Jngern Jesu werden von die
sem s i e b e n B r o t e zum Ver
zehren g e g e b e n.
Jesus danach zu seinen Jngern :
. D e n k t I h r n i c h t a n d i e
s i e b e n B r o t e ? "
29
Klage Gilgameschs ber den unent
rinnbaren Tod.
Der Schiffer und Diener des Xisuth
ros wird von diesem wohl v e r
w n s c h t und ihm in A u s s i c h t
gestellt, da er n i c h t w i e d e r
z u i h m z u r c k k e h r e n w e r d e.
Gilgamesch h o I t auf des Xisuth
ros B e f e h I e i n Z a u b e r m i t t e I
a u s d e m W a s s e r.
K n i g Gilgamesch, wissend, da
er dem T o d e v e r f a I len i s t ,
w n s c h t , d a i h m s e i n g e
s t o r b e n e r Genosse und Freund
Eabani, der i n s e i n e m P a I a s t e
wo h n t e und an s e i n e m T i
s c h e s p e i s t e, e r s c h e i n e und
ihm k n d e , wie es im T o t e n
r e i c h a u s s e h e ; d e s h a I b wen
det er s i c h nach der Reihe an eine
Gttin und an d r e i G t t e r und
r e d e t dabei alle d r e i Gtter als
" V a t e r " an, erlangt jedoch von
den ersten der drei Gottheiten
n i c h t die E r f I I u n g seines
W u n s c h e s.
(Schlielich steigt auf Befehl des
Gottes Nerigal der Geist Eabanis,
des Freundes Gilgameschs empor).
(Gilgamesch stirbt.)
30
Jesu erste Leiden und Todesver
kndigung.
Petrus, Jesus JUnger wird von d i e
s e m g e s c h o I t e n , indem dieser
sagt: " H i n w e g , h i n t e r m i c h ,
D u S a t a n " !
Petrus tut auf Jesu B e f e h I einen
w u n d e r b a r e n F a n g : Fang
des Fisches mit dem Stater im Maul.
Ein r e i c h e r M a n n , der sich i n
der H I I e befindet, w U n s c h t ,
da der g e s t o r b e n e Lazarus,
der i n s e i n e m To r e z u I i e g e n
und s i c h v o n d e n A b f I I e n
s e i n e r M a h I z e i t e n zu n h -
r e n pflegte, zur 0 b e r w e I t e m
p o r k o m m e und seine der H I I e
verfallenen BrUder vor d e r e n
Q u a I e n warne. Dabei w e n d e t
e r sich d r e i m a I an Abraham
und r e d e t ihn alle d r e i Male
mit V a t e r an, e r I a n g t aber
n i c h t die E r f U I I u n g seines
Wu n s c h e s.
Fehlt bei den Synoptikern, ist aber
im Johannesevangelium an seiner
ursprnglichen Stelle erhalten.
Jesus stirbt.
- -
. .
]rc}. _tnltn nt|h nun ncr au} :imt |tlcnoO O|nt|t|ttn |n
otr _tlugtrh

|rhtt h|n, o|t tr a| otm O||amtrh

tc ugthcr|g au
nt|h uno lat oann: ,<c fcnntn n|r mm an ttlcnotr unttr u
h||}tnamt anomr |lrat||t|lrhtr O||amtrh|luthrc<agtn ucn lc gut
n|t otm an td otr lpnct|Jtn _tlugtrh|rhtt ]tnlt|tr bt tt
rt|tr cttn hthanot|ttn <tdt }ttHtn, oa t tttn}aH otr <agt
antcrt uno | n otr O||gamtr|lutrc<at nurt|t. t|otr mant|t
t un attr rc|||g an Jaum, um o|t h|tr u trmt|ltn.
_r att nun b|tr ncrb u|tI mtn|gtr htrautr|(}tn, uno c}}t attr
an otm |un xt|l|t| a| btraugtncmmtntm <td ocrh tt|gt u
hahtn, ncrum t l|rh tt| ]rc}. _tntu dulatn banot uno nt|r|):n
crr}unnt tt htrhr|titn bai. tm oa angt(brit <td n|r}t
lauhmro| trrht|nt, otr |tlt tt| ]rc}. _tnltn au}hr||rhtr oarttr
narb. _n otr gtnannttn f|t|ntn <rpr|}t }a|t ]rc}. tnltn lun
rtt|l | n }c|tnot WcrIt ulammtn:
T|t tlugtrh|rptt | a|lc, nas |hrtn ?tr|au} uno o|t tin:|ntn
C|lcotn an|ant um m|nothtn lc ut n|t t|nt ant <at,
bmn ura|tt ?cr|ogt mir |n otn tcotnHanoitn latc|cn|rhtn
<agtn )Ol O|!gamtr, otn l|tttn ||agtn uno otr <|nt}|ut
trftnntn mlltn. no lcm|t m|lltn tit' l cn otm . t6 t n
|C lt } ot utrmt|nt||rhtn xtrnotr o: hr|htntum n|d) t
cotr ntn|gtn lc g u t t |t n|rht. |r tttn ncrh t|nma|
htrrcr rcm tltn|a u } otr rtrmt|nt||rhtn xtrinotr n
ltrtr Jt|iicn, au| oa| man oam|t n|r(

t ttna o:n r)tltr otr


Jtotn uno dulrrht | otn Crangthtn ntrntrhl|t .
un, nchtr o|t Jtotn uno <rrht ammtn, n|lltn n|r ]a rhcn.
Ilno aitr|) at Ilthr|gt (Otturt u.l.n.), oa ]rc. _tnltn cgtrn |a[t,
t|n ,,|rht auulrtrbtn uno t ttlltr |n ,;lc ut m|t n|rht um
nanot|t, |h |n otn a|ttn ar|rtn Mpthtn n|totr u }|notn.
tlu trnt| l|rh a| t|n Otm|rh au otm gtutrcnntnOctt otr
dr|tr uno otm <cnntnOctttrht|o O||gamtrh btr xahp|cn|tr unb
dtnttr. Ilttr| t|t|tt lcnh n|rlt. a ntut thamtnt |tt n|rht
Crt|gn|llt au otn ahrtn t-30 u|totr. C |no o|t| ahrtaultnc
|ttrt rt||g|clt ]anIal|tn, o|t otr x|tt|, lcnch| otm alttn n|t otm
31
ntutn `thamtnt, irtn na|t gtgtttn .ittn. Tamit himmt aur
ttrtin, oa| oit titgtrirhtt nir[f lOt tintm du|trtttn tint tu
nti|, nit t oit Cangthtn ruotrn. ?c| tbt attr |th, oa| mit
rit| ih uno Jcbtit in d|tanoritn, in ]tritn, in Mti|c, n tutr-
|ano a|tt u|turotn|m|tr uno r|unotn ntrnirttt mtirotn, tti| um
otn anomn OIauttn nirt u ou|otn, Iti| um oit Warbtit otr rigtntn
Jdigicngtti rtt tt n:rotdtn.
32
IV. T e i I
Trr !rri |)at |i r|) grd|c||rn. no ocr i h tri o:r tirrig:n :trar-
tung rinr <r|)au tibrr au|rr |rt gr|a||rn |rcrorn, oi r trar an orm
r|agtrn nirt mrbr norrt, oir ornncr atrr oir ganr xrtrartuny
in rin anon i r|)t hrut uno <ritrn in vrr rinung trrtrn ||t, oir
rcrb:r untrar!rt t|irtrn. no grraor birr hc| man ti u orn 2 ur-
r|n orr abrtau|rnor atrn Ulptbrn rcr, oir in un|rrrr hu|turnHt
rinr Jcur |ir|trn. Tir|r ?urr|n |ino oir ahra|:n ?crhruungrn orr
||trn.
Trr .pimmr| nar oac grc|r rntarungtur, oa an (rorm |trno
IOt orn |ugrn orr <trrt|irbrn augrr!agrn nuror ,r mcr|)tr oir|rn
Ca rcn 2. Trrn gan tr|cnorr brrcrbr|rn. n ibm rubt rigrnt|ir|)
u|rt aur, na trr oir 1abrbrit ur r|uargr ti |agrn i h. @il
~
rntarungtur|), a, oa at r r oir a|trn J:nr:n grgrtrn. @!
nar orr grhirntr .pimmr| trr ibnrn, o:r |ir ibrr rit cronrn |rbrtr,
orr ibnrn rcn orn unnanor|tarrn r|rrn :r(|tr, n oir aurl orr
Jrnr binringrtcrrn nar, uno in ornrn rr bing nir aur !rratur
uno aur <rin trrbaut. rr rin}arbhr Jaturmrnrb itri| trlannt|ir|)
rbcn |r||rr am .pimmr| rrb rio, a| oir mrihrn orr grti|ortrn <totrr.
vin ufcfmcn .. rin arm|r|igrt rrbc, oa nirlt im <tanor
ih, rinr .pttr u taurn, bat ornncrb, |c trri rbu 2 . "rpr in |rinrm
xurb rtgr|uor Jamrn |r grrri|r <trrn|ilorr, untrrrbriort ii<
rrnr rcn ]|antrn uno bat |i:b rinr, trrnn aur ncr fo fn(u|rn
<trrn|agrn oarau tirrrbtgrmadt. ir <agrn ||ingrn .:. |rbr |um
uno rcb. norr i r tri orn mri}1rn <trnrn|agrn orr arirbrn uno
gptidrn uno ta|p|cnrb rn 1c||rr. .pirr crrtinort |ir rrhaun|ir
tirr !rnntni orr arcncmirbrn xrirbung:n mit rinrr rrirbrn, tir|
aurmdrnorn uno oirbtrrirbrn ]banta|ir. 2 r|rbr cn xriorn mrbr
u trnunorrn ih, ih irbt |rirbt u ugrn. rr 2 irnrba(urr niro
orn trorutrnohrn Wrrt au[ oir |crg|tigrn xrc|arbtungrn uno nabrrn
33
vrrnnInl||r lrgrn, oir un tri orn ?IlIrn in <Iu0nrn feen. ;er un
|rr niro |ir atrr aur nirt oir xrrruno

rrung trr ortrgattrn ]ban


ta|ir nrbmrn |a||rn ne|lrn, oir rinr nur ren <agrn rv], un ahrn
nun i n |e bir|rr ralt cen lang trfannt, nrnn nir aurb orn
|rtrn <trrnrn|inn, orr ibnrn u runor |ag, i n orn aurrmrirn rn
nirt frnnrn Irrntrn. attrn oe Nr ,|trn, oir |ir un brHir|rrtr,
|r|trr et iut rinr atgrt|atr dnung bet oir|rn ur|rng|irrn u
|ammrntngrn, oir tri orn ner ?|r|tnn (artau|rnor |trr aur [r
|r) rntanorn narrn. Cooa<agr, rirrrn<agrn, xat|enirr<agrn,
|ir aur alO grbrn un birr al <trrn-<agrn nirt rr| an. m 'ud
,<trrnrnimmrl ren ?|. Trrn i oartrr u lr|rn. Web| atrr grrn
un birr oir rngrrrn <agrn rtma an, oir bri orm juanoHemmrn orr
r|u<agr rinr tr|enorrr JeRr |ir|trn.
vin |ri atrr ner oeraugrrbidt. rbt man au oir|r |Irrn Wur
r|n urd, |e [inort man, oa[ e]t !rirbr eorr xrrtinornor In
un trfanntrn mergrn uno atrno!noirbrn Ulptrn u inorn h, oat
nirt orr uaR |eg|rir eorr bn|irb at nrrorn |a||rn fennrn.
ebr <trrnrnfrntni||r bat man au orutdrm xeorn 3 x. |r oa
abr 1850 rer un|nr ritrrrbnung anunrbmrn. no manrbr erqrr
g|autrn, oa[ neroidr nanorrnor <tmmr oir ?|nngr orr rirnfunor
narb ?|rgtrn uno Ulr|eetamirn trartrn uno oir x|tr trr gti
rbrn <trrnrnfunor u|rt au} rinrn neroirbrn vin|u[ innri. Ta
l frlnr ?lnm^ng, m a|lr uIr in orn ^rorn u vrIlrgrn, |^n
orrn r rbrint |e mit a|lrr rrnatrn uno grni||rnbatrn errbng orr
rintar eorr um minorrn rrnagtar u |rin. duterrn niU i r birru
}rt niqt an[brrn. Ta nun atrr rin ura|trr u|ammrnbang orr nr
oirbrn uno orr Ulittr|mrrrfu|tur anunrbmrn i , oar man |i aur
nirt rraunrn, nrnn man bri rinrm urdgrbrn ret rinrr <agr au
ibrr r|rungerm tinri|rn rtrn|e gut, anatt rtna au rinr altrr|idr
Wur:l jurdugrbrn, aurb au[ rinr ?|nalegir tr rinrm a|tgtlqrn
`rt binnri|rn fann. 2abrrbriti|id ttrn <agrnfrri|r nirbt nur narb
trg|irb, nrnn xc|frr in rngrrr xrirbung mitrinanorr famrn, rinrn
Cin|u[ aurinanorr au, |enorr r gitt aurb rin grni||r runogrr,
oa in orn m:irn <agr.ifrri|rn orrrdt rntba|trn i, oa in |trrr
34
rt rn grmrnlamrr rlrung ranorn ar. W rnn atrr auq tr|
orn ab||lrn ara|rn Zrrbungrn uno tr orr nrb m !|n}ang rbrn
orn !|rumllrn|rba}t l|rr T]|ana|grn au}trrtrn fcnnrii uno gr
rgnrt lno, orn Z|d u rrnrrrn, l rntrbt g|rdrrb| or ara|r
Zrtraqtungnrlr orr a|trn U/ptbrn al anr ourru }r uno un
rr|qttrrld) oa, uno gan grrri aur }r or rfu}ragr, or nur cn
||rnrr r|au|qntt au orn orlrn trgrn urlrng|rb grt|ortrii
!|ra|lagrn. n orm |gamr|q-v rdt rnr <nnrn uno <trrn
agr l gut mr n orn a|trn no|rn uno rrl|rrn agrn.
no nunmrbr li rb aurb u orlrr <arb|agr cngr Zrlr|r brrau
grr}rn uno brr an}brrn. <ir l!rn oaon trrrugrn, oa orr )m
md n rnrm ga n 3 anorrrn <nnr in or Ztr| mtbnrngrrrort bat,
a| r orr bri, orr r nrmal anbrr u bcrrn |rfam, ntr. Tt
nabrt vr|rnntn utrr trra|| nctig, nrbt nur n orr W llrn|rbart,
lnorrn aur( n orr Jr|gn. Trr |autr, brt r, lu aur crlrrn.
!|ud or W abrbrt! <u mn oa nnabrr }r abr ba|tru, nrl brr
orr |outr rtm u lagrn atI vin Iuutr, orr narbrtrn cnt
bd|t, H rn }u||rprr @ube.
vnr ara|r Zrorutung bat 3 Z. or nc|[abl orr !|hr| n lrnrr
<rbr}t, Tr ]rtru|rgrnor trngt !|. Crrn brju rnr ||rnr !|u
}brung m 3atr| ]rtru, orr !|r|}r. v mug }r un|rr

t
ulammrn}allung orr )nrrr grngrn, oa[ or ncl} ourd or nc|}
ab| orr rr|rrt|orr a| trongt anulrbrn , uno oa[ !|uguunu
br ucl( _ngrr or )rrrn lgar auordh:b mt orn oafa|clorri\
m mfrr orr <nnr ulammrnrut, a| r|rbr lr tr|annt|rb aurb
au} orn 3unuurrn orr U/ttr|a|trr, .Z. m U/nrr u <tra[tur
rr|qrnrn, nbrrno orr ?a|rntianrr lorrt |rmrrft: Tr nc|} !|[r|
}urn n orr 3rrbr ornlr!trn ]|a au, nr|rrn or icl} oafa|rrbrn
n orr pl|rprn W r|t rnnrbmrn. Jr orlr brrn Cn}|u| au} or ru
gung du[rrn, l ]rnr au} or rturt orr <rr|rn.
!|lr nttr rrU rb orn f|rnrn !|t|rntt trr or ara|r <pmt!|
orr ammr uno or 3rrur trngrn, nir |r !|. Trrn an rnrr <tr|h
aulrrbt:
!|gn . orr no|r rurrgtt, orl|r br|igr |ammr aur
35
rtinigt, otltn mbr| oa amm rotr otr iootr i h, uno otr ltin
imm|ildt Otgtnhrl im itr|rti|i|o ot iootr at, in nHrtm
ir otr \rh|ingun|t ltit ungt}r soo artn brr untn tit
rtrhnung |i gtgtn oa ar 1500 |t}ano. v i h otr |un|t, ttr ot
vf|iti| lir|) mit otm dtuatrr |rtvt. itr im rnittun|t ot lrgt
nannttn ahra|tn rtut, oa un aurh im |atcnirhtn imur a|
m|r| otr t|ttt|t |tgtgntt, ging oit rnnt am 21. Ur au} uno
trUtnott: oamit ihrtn Citg |tr oit Uarl ot ?inttr. arJunotrtt
IOt rihu a|r hano otr itg ot ammt im tirhtn ot Krtut
in otn ttrrtn gtrhrit|tn ( !). Titltr <itg ttrot ]ugItirh tr|au}t
ourch otn ro ot ammt, mit oit ]rithtr t aU;hr!r in otr
D}nmg otr!|gniniootr orroa tIgt \tutr um!|uorud|rarhtn,
nar|otm it oitt ourrh oa iroirht rtu, oa <rahi|a, in Zmno gt
htdt atttn. xrn Jtrh tttgtn httt otmuar otr lthr auJ tlu
oa imm|ijrh: amm ourrb \tutr um|rmmtn |altn mltn, nit
dgni aUihr|i:b in noitn har| uno lib a| ntr[tr }r oit tnigtn
oar|rarhtt. utin oa rtu, oa in otr }rhrbrih|irhtn Otoan|tnitt|t
mit otr ?rrtUung oar Uarttrr|t utrrhmr|, nar in otn gnrirhtn
<t|ttn otr lm|r|irht Jtr4tntant ot \tutr oa }a i m .pr| trtugt
iturot) a| aUtr utrtrtnot uno |t|t|tnot Uar|). hno lr |ann mn
agtn, oa| aurh otr rh rih|irht vr|cltr, nit tra||t, otn }rtiniUigtn
\tutrtro har| uno aurh oaorrh ltint xtrttanotrha}t mit otm inoirhtn
dgn r}}tn|artt. lan |tt oa hO itr|tr |ti Ua|rtrt nad
dl Tritttr mag tint xtr|n}ung Mn tlu lt||tr, nirht a| m
|r|ijt amm, lrnotm a| rntngrtt, an oa ttrntnt|t |rmmtn
uno t|tnlr oit xtr|n}ung ot rannt an ot ttntnrrt|t |tr
un. itr tigt i:h oit d|lurot1t, oa| |tiot ltnlrtn gtntltn tn
rUtn, oitgt|t|t a|tn,am tit}htn. Ta| tr a|tr lrnrIa| ammrotr
iootr gt|ttn fann, nit aurh al oit rnnt lt||tr, oa ih ftin Wiotr
rurh. Cin itr|rt||i|o, oa ur <rnnc in |trnotn Ttrhrung
hano, |cnntt oit <rnnt t||tr |inti|tn a| <m|rl :trtrtttn. hno
ntnn }rhtr aurb i uotr Otha|t ot rhannt mthnt gt ulammtn
gt|rtn ino a|htigtnot rnnt, atrmann, Drirn), lr i h oa aur(
36
nrt rtrnunotUir i n dn|ttrar otr vnthtbunggtrbirtt otr i|t|.
Tit i|t| i h rtra|tnimJig |Jt au Oruno otr rrrhanotntn o|ttn
<agtn tnthanotn, uno oit ]bantaitrtHnung otr <ugtngt|Uot unttr
tinanotr ih nirht immtr g|tir au otn trhtn |id u ou:r|)rmi tn,
it irb |tirht otn|tn |J. Jlancht hingtgtn tigt irh rtrhJno|irh |ti
nJbtn ttrarhung. atn nir nun uitotr 2. Trti rtrbtn.
d| otr}tnigt, otr oit <r|hititn antigt uno oa <rnntn}ahr cn
ttUt, |itt Dannt ,tin a|ttr Jgtirbtr amt r rhannt) mit
otr ahrtrnnt t||h, a| au}htigtnotm uno a|htigtnotm Othin u
ammtn. Tamit tritt tr in otn Jthtn|rti ot rua, arn uno
tu tin a| JtrJtntant otr <rmmtrrnntnitnot, nr im JJlrnat
ot cntn otr .unohtm b:|ia|irh aug:, rotr o:r .tr|hg|tirht, oit
i n otr vinttUung ot ahrt mit otr thtrtn rtrtaurbt niro, nr bit
<rnnt unttr otn .immt|iuatrr bina|htigt. rua ,tu) hingtgtn
rtrtritt oit 2inttrrnntnntnot, mit nt|rhtr oa irht nitotr unimmt,
rotr otr rh|ingg|tirht, ttr oit <rnnt nitotr |tr otn !|tuatrr 1tigt
uno i n ibrtm itgrtir|)tn ug in o1 gt|r|tt ano }tntit ot rroan,
otr Jli|rbhrat, ot himm|i.htn vrioanu|ut rotr otr 2atrrtgirn
ott .immt| antritt, in nHrhtm oit i:r|rtitirl :n ot 2a|trmann:
rotr otr irht htrrrb tn .
Ttr vrangt|ih orJt oa oarin au, oa| tr rh1nntr trr Jlrnat:
rrr tur gt|rrtr ntrotn |Jt ,u|. 1. 36) uno rhanntr ur t||tn
tit rrm <rbau|a| rtrrhninotn uno otn ro tr|tiotn |J|t, nr :ur
in oit Dttnt|irh|tt tritt. ,J|ar|. 1. 4.) Tabtr oit ?rrtt otr rhann:r :
vr mu[ narhtr, i rb a|tr mu| u|nthmtn. ,,rbannt i h a|tr aurl;
ot a|htigtrot, tur oit au}htigtrot <rnnt. rhanntr htbt u otm
<ttrn|Uo ot 2a|trmann uno um <ttn|ilo otr irht in ttrnotr
nahtr titbung. <r|)rn va|ani, otr rtuno otr Oi|gamtrh uno tin
aIttr xrr|Uo r rhannt, i h a| oar <ttrn|i|o ot 2a:rmannr
u otuttn. m |rigtn agt Trtu oanr nrr|) ntittr hitru : vint
vrinntrun an oit urrng||rht ahra|t totutung ot rhanutr tigt
|rb oarin, oa ir nrrh gtgtnurtig oa chanuith am agt otr
<cnntnntnot titm. Tann gtht n otr rhanninarht oar <ttru|i|
ot o!irhtn irht au}, ntnn oit <rnnt unttrgtht, uno t rtrrhninott,
37
ntnn oit <ennt au}gtbt. Tt .iu}|ingt }|tgttn im rr|rtn ku|nt
itiltituui, tt Ttrtuucn, gtnannt tt ntrotn, uno oa au[
ttdrn }rt ner tutt otn Jamtn iltnia, o. . rnttr. Tit
]bcntalit ot Dritnta|rti attr ttgngtt lir mit oittr c||gtmtinti
du}[allung ner nirt. <it merbtt otn T1u}tr m <ttrn||o otd ren
nitotr}inotn, n otlltn J

bt m legtnannttn <itrtita|ttr, ne btr


rl)|ingunIt in tictn ot <tin [1Ht, ir oit <ennt ur tit
orr rb|ingg|tir|)t tt}inott. Cr tt im bimm|irptn Crioanu}|u|,
an otr /i|rrat tti xttbatara, otm Drtt ot t|trgangt, b. |).
nabc otr <tt||t,

ne oit <ennt m Titr|rti Nt Ui|rhmt |tr
[rrtitt. lit ti ntm u tritt t uttr otn Crioanu binau, otr mit otr
li|rbra|t ujammtnbJngt uno rbtint mt otr rtrb

ttn .pano au oitltr


Walltr u r}tn, nbrtno tr oit inIt nit |tgntno tmerb|t, in otr
Tat tin bd anrau| r|)tr xi|o ot 1u]tr, }tb|t ibm oe in otn
orti Ortt|tntn ot Dnen egar aur otr ,|totrnt) Ortt| n:ht,
otn oit vuangt|itn am au[tr btrrerbtbtn.
no ntr i|T oit ung}rau /aria, oir Uutttr O'etrt I itttr tltr,
g|autt, oit vrItnntni, oa] oit vQ1Nungtn otr xitt| e gut |ri: oit
uit|tn anonn <agtn uno tdirbttn l a|ttn .ku|turtn m |rtrn
<innr <ttrntnlagrn lino, tri r|)t ir unau}a|tlam xabn. <it nro
nun nr nirotr u rnrbutttn ltin, uno c mar|t nic|)t au, et uit|t
tnrbtn tir tit an oitltr Wabrbrit oertti|rttn. <etttn im xano
]rettu, otn oit rbtinirt tltUlra}t }r CJtrbirbtt otr attiririlltn
ra}t, /toiin uno TtrnI btraugitt, tin du}la uen Jd)aro .prnnig
trritntn Tit xtorutung ot ung(rauhtrnti|ot }r oit Cntrbung
ot U/aoenntnIu|tt. Ter tbt, oa otr uer Iurtm utrerttnt ti
ig:r Tbte|egt , !) tino ]re[tller otr J|igiengtld)rft T. r. 2.
trtmia djri}t|d) gt1u|trt batt <1mt|ir|): ntit|irt Oettbtittn ot
lumtri.dat|enid)tn ]antten lino !|tnano|ungtn otr nrn magna
mattr uno .pimmt|Inigin uno xirge tet|ti. Ta gi|t en otn Ula
oenntn otr btutniir|)tn kinI): uno otn laoenntn otr rmirtn hirrr
ttrnle nit ben otn lumtridt

at|enilrtn Ulaoennn.
!|ur| oitltr !|u}a tt[igt, oa tt xer|tHung orr .pimmr|Inigin,
oit otn .p:i|ano gtti trt, ung}rau uuo utttr tig|tir|)

, t:i o:n |tthtn


38
norrn it |ti otn Za||rnitn u }inotn i h. a, oit gtit }r o
nthttn ot
_
aornntn|u|tt nIro in oit tit 6600-4400 I'OI
untn titnnung rt!tgt. totr nti}t| an otr ahrrnrmirtn
DutRt ot rhrihhrtn U/aorntng|au|tn mu

rhninotn ntnn |rir


oa a. 12 otr |thr har| mit |a||rnirh tr <ttntnmthr|rgit ourrh
tttn dr|a|t ranni |ttrarhtn. itr hcrtn ivir rrn otm ,,mit
otr <rnnt |t||tiotttn W ti| am immt|, oa otn gctt|irtn a||t .ti
otn ntiotnotn na|tn gt|itrt, oa|ti urn cintm Orar|)tn |torrbt, attr
q|it||ir|) mit o|tr}|gt|n gtrttttt |riro, narotm otr ngt| Jir|)ac|
otn Orarhtn im am} |tr|runotn hat. !||| oit6 ih <ttrn
mt 0 r 0 git i n J t i n |u| t u r. Zar W ti|, oa otn ti|ano gt
|itrt, ih oit cirgc otr itr|rtit, b't6 <ttu|i|o otr uug(rau, ott
Orarht u ihrtn ti|tn ih oa <ttm|uo ot <|rrirur, otr ngtI,
otr oittn im am} |titgt, ih Drirn, otm rr }thtr, aurh |ti otn
{t||tntn, tint ro}tinorha}t ui
j
<|rrirn nar|)gtagt triro, oa mmtr
otr tint au}gtht, :rtnn otr anoO unttrgtht. Otr xtg|tirh || id)
nrr uttnt|ir|) ntittr btr}r|gtn. , gi|t a|tr urr|) tintn .uctrtn
qtrnitgtnotn Ztntir, otr oit d|hngig|tit otr |athr|irhtn Jlaritn
nrung brn otn xrrgngtn am <ttrntnhimmt| |ttctih. <tit |tr
1000 ahrtn }titrn oit atr|i|tn
_
ari Ot|urtrtag am 8. <tt.,
_
ari ro |tn. immd}ahrt anI 15. !|uguh. aium oitt |tiotn
Oattn gtnh|t nurotn, tr||rtu oit u:tr!ightn Dut||tn nirht mthr
}r trgrno|ar. un ih rrn rrrnnin Ju|trh au}}uig uno |ann un
mcg|ir tin ||r|tr t|tamtr u}au tin, oa| oit mtri|ani:h tu ]u|ut
noiantr rhrn tit rrr|r|um|irhtr tit oar Ot|urtrith irtr natirna|tu
immt|r|cnigin g|tir}a|| am 8. <tt. }titrttn. itr mtn nrtntiioig
inntrt uammtnngt natur|uno|irtr drt |ththtn uno it |atn it|
aud in otr at |ttrrh

t|irhtr W arr[tin|irhftit trgrnotn. d. nmia


drti|t: ,,d rtrmutt, oa| otr |ath. dna otr immt|}art otr Jla
ornna au} otn 15. ?|uguh uno ibrtr Ot|urtrtagtr au| otn 8. <tt.
rrn otm t|ia|irp tn du}gang uno unttrgang otr <i|a (tin <ttrn
im <ttrn|i|o otr ung}rau) a|gt|ttn i['. <r |trirttt otr du}a.
Ulan nrUt a|tr nid)t |trtt, nar tti timr r |ur uammtngt
gtra}}ttn ut|trirh Itir|) t gtrh thtn |cnntt, oa| oit !lu}}aung rrn otr
bimmlidtn un}rau unoJlutttr,oit a|r <ttrnlHo am qimmt|Iturttt,
mit otm an}anr ttrirbttttn <cnntn uno \tutr|u|t otr notr i n
?iotrrurh n1not. ?i: otr \tutr}un|t um <cnntn|ir|t uno um
iroiqtn ,immtrmann in xtitbun hano uuo |tiot in btr ]antai:
a|r ?att otr ]untn ctt|irbtu \un|tn a|ttn, c at oit ]antait
otr oama|itn ?c||tr aur tinma| oar iroi irt Jtilc| a|r ,J/utttr
otr \tutrr tttir|)itt uno tin anotrma| oar un}rautnHtrnlHo ur
cttlir|tn Jlutttr otr \tutr|ir|ttr trcttn.
?ir httn nc| trh im !|n}an :inr \crjm, oit tr it ur
!|u}alt ttt at, oit anm|tn ?crht||untu otr !||ttn uno otr \lr
a|ttn u trrnotn. <r|cn i noit ittratur uno rrar it titttt tnartno
rtir|a|ti }r otn, otr ir nar|tt uno ctr \rtuot an oittn Cr|tnnt
nitn bat. tr c|n niro nirt trin tin. !|uatn, oit un a|tt
rttr}unot unoJltuthtnr

ioU tOntitn, |cnntn unr oit uamm:n


bnt otr l(ttn unttr mn1nctn |.t}trn. ?tnn otr J/tn)r|) }crrtno
tin !|ut i n oit ?trantntit rir|ftt: so |cmmt otr Jltn)r| btr'/
Jtir|tr niro i|m !|ntncrt aur a|ttn tittn tntttntcntn uno int
trb|tn rcn otntn |nh oit unot a|r vtrir|cHtn a|t.
ur tinr ih ?crttoi nun : tr J/turb mu| ir| ocn ctr ?abrtit
}rtn |atn uno mit|tior|cr a||tr at|tntn, nar im irtnonit in
tintm ?artitrnrt|tn uniotr in. no nur in otr ?a|rtit tann
aur|) Octt|i r|;ttit |ittn, nitma|r i n otr ntrar|tit, oa ma nun tin,
nit tr ti.
<rhlit[tn ni|l i r|; nun ncr otn !|l)rnitt ttr oit anru|tn Cruno
|atn otd ntutn <tnamtntr mit otm Cinrrano, otn tin ttr 3 9.
!l. rtur tinr| i.ttt uno otn oit]tr aur| a|r tintn ucn otn uit|:n,
oit c uit| ?trt }r oit|tn uammtnan ttitn, atorudtt uno unttr
nrir|. Ct ma aur| itr httu uno ti|t: ,,?tnn otr tur ucn Jaa
rtt an tintm ltnimmttn `at t|rtuit ncrotn uno an tinm ht
himmttn `at au}trnanotn ih,rrtnn am 40 . `a nar| otr !|u}trntun
oit ]}innvtramm|un in trua|tm vcr i: in, cann |cnntn
Dntrn uno ]}inntn nir|t htnt|ir tin. Otmot ott `at tttn
}th |ittn mtn. Jlan rrtnot nirt tin, oa oit |irr|;|ir|tn \tht vi
ttr tr[ }tnt|tt ncrotn ino

. ?m ?tinar|r}th |at i r| t r t|ttn,


40
a|tr nirt rrm <ttr|t uno du}trhtungtag, oit ulammtn mi t otm
]}ingtag orr unrtrg|tirb|irb nirh tigt agt }ur oit |ri[tn gtntltu
io uno nar rrn dn}ang an. Tit{t |timmttn agt tttn oit
brihtn u|traU }t|i:|) ,}rrb rotr traurig) |tgttn mulltn. rgtno cin
n:i}t|, nt|rht agt ot abrt u }t|tru ltitn, frnntt garn|tlt au}
frmmtn. 2ucf) oa otr )uoi||t "a|tnotr nun }a cinma| ano:rnot
tt bat, lrb|gt nirb in Otni r|)t. ]au|u bdttt ltintn Oritrbtn
uno Jcmtrn )totn}aU tintn }ttn rrbtn uno abrttag, cin lt
immtt Tatum angtgt|tn .
Jur oit .pimmt||tr|arbtung tr||rt un oit Jtlt|, narum tlu,
otr <rnntngrtt, |tintn }ttn <ttr|ttag bat, arum a|tr oit Uutttr
Jaria otn 8. <tt. um Ot|urttag uno otn 15. dug. um .pimmt|
}abrt uno <ttr|ttag ba. m ara|tn "u|t nurt|t Nt i|t| nit
otr gan: u|rigt, un |t|anntt Jt|igir|u|t otr d|ttn. hno bitr rubt
otr <rt|ullt| u ibn abrtn vr|tnntni.
41
5d Iu jabfdnift
Ttr oegmatlrt Cru, otr Trgtr otr re|egt, I gon
lrtr tnt |ten, le lagt drtur Trtn. er nar tr, nt gtlagt,
nr|t otr Ongt, ner otr Orl!t, otr }r ot ngrlqdd|tt tlu
tntrat. e|rt du}}allung tantt ld tnt, le |nntn tir Itltn,
m 18. ahrunotrt an, uno ldt tt Octtt, otm tt(tn Wlltr um
mtnld|r|): Tngt, }notn nr otn a : O t!ttt nar, oa Urdtn
ren Onu rlart, oa Nt Wt|t ner 10 ooo art hrm |ann
uno ntmano rtr|t u tranot |emmt.
ann. _rb nB be}}tn, oa ot tt oer nrt mtr auu tt
, n otr ot Ultnlr tn otnner gan rtrt u Gtr[anbt |emmt,it.
<eutn nr |ammtrn: Wr |emmtn ent or Tuldvng ot rtn
tum nrbf
_
u l I le|rbt du}|udt otvrlrtr Utnldtn rtrtI Ta
otutldt e|| leutt u lrbmad ltn, um mt otr Wartt uu|emmtn
u |nntnI Tt Jlr|tn|ttt uno ttt btraut, ot r etor;
gtettnt Tugtno ot Ortntum, leutt In t}ar tt un gtrattn
ntnn nr otm Ut)tmulammtnbang e}}tn n tlrt ltn! dttr lt
at |a artaultnot rer Cru trt bt otn drtrn lden oa dt
otr Wtlt trtldt uno tt un m tingtn Otrmantn|ano nar lt aud
u )ault, nt nr gtn[ anntmtn or}tn, ntnn man un aur ner
le rt|t unot ren ttma| routir t Ittt, or Tugtno otr dutn
lttt,

attr nrbt otr mabuem, n otn arlrtn Utnlrb tn |t||tr uno


nrbt n orn xurattn. Ttnn ma mart otr xur[abt tntm xehc
au, otm )alltn, jtrrtn, t!tlurt uno )trrldluqt uno a|ldtit
ngttertn lnoI Ulan ttt lr au otr xttI ]a t|tnlc gut oa otaI
ot xttrugt a| r|t Otlt traue|tn |nntn, ntnn t nad otm
xurbatt gtt. a|et bttrgt ltnn t|notn, aIttn attr uno Ht
ltntm xruotr ug|tr oit Jtrtt otr Orgtturt, rt lt tlrb nartn,
uno nar otr xtt| otnner tn

trr|rbtr Ulann. Ont le unltt|irbt


42
.pa|tung, nit lit oit itt| an uiltn <tt||tn au|ntih, i & . im
.emtr an nirt tintr <tt||t tt }inotn. <c at tn nir Ttutrt a|tr,
uno anon ?|Itr aur, au otr ttr}rtmctttn att ot Critntum,
oit un otr uot rtirtt, oa a| :ht traugte|t, na un mmtr
gtrt at Ta ota| otr Jcrtn|ittt. /gtn nir e6 nun ruig
nitotr rntinotn mit anotrtn t:i om Otrmatitn ]en tt ergtar-
ttttn Tugtnotn: vrt, Trtut, Wara}tigItit uno Uut. Tamit tu

uir ug|tir| ocii oitltm oca| at, na t danott: oit tri|irt otm
tigtnor uno tntnroigtnot erotrung, au: oit |inIt adt in tia|ttn,
ntnn oit rtrt gtr!agtn nurot. tr lir |i u e!rtr vr|eligItit
tratnuroigt, otm Iann man xtrlail|tr tlnn an|tgtn. itma|
trtrirf man oamit xtrlaiDtr httttn, nit t Ttut[r|ano rtr tat.
Kaum ntig, im tutgtn Ttutr|ano ner|) oarauj inuntiltn l tm
gre[tn nttIannttn attr in otr Jt|I ttn nir e unnilltno gtgtn|tr
nit oit Kirrt |ttlir aur. ?|ur oit 3irrt mit irtr gantn Dj}tn|a
rung Iann un nirt lagtn nit Oett aulitt. Ttnn oa[ otr tujt|
.prntr bat uno ir]rtn |ammtn nent, uno oa btr |ittt Oett
graut .paart b
_
t uno i m .pimmt| nent, oa g|au|t |a nitmano im
vrnh, uno niH oit Kirrt oarum aur t|ttr nirt mtr g|auttn martn.
Dotr oed ner ! inott it nirI|ir n: tutt, oit u rer otr .pUt
dng martn |allm! xer tintr .pUt uno oer Itintr .p||t, rer tintr
mte|irtn .pUt, nirt nar! <it niltn ni rt, oa| lt rem

alttn
trlirt n dttrg|auttn gtnarrt ntrotn. !|ttr oit ]rittr nilltn uen
otr Uart, oit intn oit dngu otr utrr rtdtrn tmtrr gitt. ?itUtrl)t
|aiiii t otn ||tgtangigttn Utnrtn ocii Tre ltin u nilltn,
oa t ren Taultnot uno dttrauitno t otutr tr /tnrtn gitt, oit
ttr oa grult|igt /arrtn ren otr .p||t |artn, uno oa| a||t tit
unttr oitltn /tnrtn le|r|t uen ntrtueHtm CaraIttr gtnttn lino.
ragt man nun attr Wa ino nir nun im dH! Wa ttotuttn nir `/
@o nartn nir rcr otr Ot|urt ! Wc ntrotn irir narhn tin ! Oitt
t tint trln|irr ntrt|i:|)Itit ttraut! a, |tirt i t ragm
u tHtn, oit nitmano ner mit Otiri|tit |tantnerttn Iann, lir| ren
tintr anotrtn mtnr!rtn ]trn|ir|Itit eo:r /art au} angtntm:
Wtilt ttantnerttn u |al|tn, }t oaran tI g|auttn uno lir|) otr ]r[ung
43
u u|:rt|tn, r| nun oit|t mtnr|ir: Oinrirtung nir||ir itrrr H
na nilltn |anp. 1uroigtr i u t, i n ur||:r Cinlirt un|Or hnnilltn
tit otr hntnoir|)|ti t i n dngtli rt u lttn. a, man agt nirp| ,
oa Icnnti nur nnigt Utnrtn, otr tin(arbt Uann, bt un}art
rau |ann oa ni :t. Wa oi: atitr uctt un u:r|angt, oa |atn
totr. Tit Jatur hat un nirt g:|rtn: Uart Cur rcnt Wangt|iot
urtrht ucn |araoitltn uno lthgtm t|tn im tnltit. <rnotn oit
Jatur |timmtrt lirh nirt oarum, ntnn otr Utnr lirh Wangt|i|o
urtrht mart uno lit trtUtn. t[rtio tn [tt otr Utn im t
nutltin otr rt|tn Tingt uno ulammtnJngt, oit tr nir |tnnt.
D}tn, rrar uno ur| gtt tr otntrr ltintn Dtg uno tut ltint |}|ir.
Ti t War|):it |ann totr gtlunot T:utrt u:rtrag:n. tr itran nti
}t|t, otr i in trrgtntu xrrurtttn ht[angtn. hno man g|au|t nirt ,
oa i tintr tit, oit lir|) ucn otn rri ulirhtn umtn |t[rtit a|tn
niro, rcn tintr Octt|ir

|tit i n otr Dt|I nir t mtr gtlrcrtn rr:rot.


ur triro oit <rart oann tint gan anotrt ltin.
44
:11111111111111 U 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 111111 II I II I II II II 11111 II II II II II 111 II II II II I II II 1111111 II II II II II 111111 II 111 II 11111 II 11111 llllllllllll I
Le Si a f S
We V .:
Dr. }. 8pelter
Der deut/ee Erzieher
als Lehrer der Ra/nkunde
44 <eiten, brofc. 40 !pf.
Ernf Hauc
. Welcer Rasse hat Jesus
angehrt?
32 <eiten, brofc. 30 Ipf.
Ern/ Hauc
Br Goethe
Eine er/e und notwendiue Fe//e/un{
48 <eiten, brofc. 70
mvf.

f JIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIJJIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII.IIII ll l l l l l l i .c
g 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 H
= =
= =
ferner empje:len tir au unjerem lerlag:
= =
= =
Max Wegner: li/man Riemenfeneider
'er 'euf[de, nftler unb ebell
= =
IJit 16 \. oto,lliebetgaben auf .lunfbmc, @eb. fim. 2.50
Max Wegner: Die gebrocenen Hnde
Cine ilman iemenfdneiberCr;lIung
@eb. fim. 2.25
= =
Gustav G. Enge/kes: Der Heidenreiter
=
'ie 5age tom eiter im amberger 'om
=
= =
--
IJft 9 m&&ilbungen na Otig.,oto6 au6 bem am&etget Iom
=
.latt. mit Euumf{ag fii. 1.6o
=
Gu(au G. Engelkes: Das Niederfac{en:]u/
unb anbere tiTHfde Cr;lIungen
72 Edten, .latt. fm. 1.60
Georg Freytag: Der Bodunger{ang
Cine ampfbidfung .latt. fiiJ. 1.20
= =
).-8. \aufenb, Sieue etlleitette muf[age
= =
= =
Fe/ und Brauc im Jahreslauf
ton ti fugo Jofmann
.eft 1 : 5ommerfonnentenbe fim. o.6o
.eft 2: infer[onnentenbe
"
I.
-
.eft 3: ftara - .ole Qlaien
"
o.6o
.eft 4: Crnfefefrei .
" 1 -
mue 4 fefte AUfammen in .lafette
"
32
lerlag 'feifjer $ <o.. .anberg (art:e)
f 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Koru. ,Rapt. a. D. l{red 8to/
Ludendor/ der ewige Rece
@t,,Oftal, n4 dten, mit 9 ji{bm uub mutafd.
@e&. fm. 3-50
Edmund Ki/: Wilekind der Gro/e
Dftal, 321 iiteu.
,,und er hat doc gesiegt
"
@e&. fi'. 4.8o
Viktor Pfeiler: Iierra Caliente
anb ber Ieien Sonne
Cin ampf Ailifden .litde uub taat um Qle)iPO
Oftal 290 eiten. @e&. fim. 4 8o
Carl Hoffmann: Hannes Lebahn as Burfe
Cin riegtroman in platfbeuffcer qunbart
Oftal, 272 eiten @e&. fim. 4.8o
Ern/ Bergmann: Das Gottesgeheimnis
Cin afer fpricf mit feinen 6inen ber Qafur
unb eligion
Oft. 12 ., 1iu ), .att. mm. 2.-, ge&. mm. 2.8)
Arm in Vo/: Der 8inn des Deutfeen 8eicfals
Cin Hel in bie 'euffce 3uRunff
.
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll fi

Das könnte Ihnen auch gefallen