You are on page 1of 2

Oxfam ti Vit nam

MT TNG LAI KHNG I NGHO CHNG TA C TH LM C


Oxfamblogs.org/vietnam www.oxfam.org/vietnam

OXFAM L MT LIN MINH QUC T GM 17 T CHC LIN KT VI NHAU TI TRN 90 QUC GIA, L MT PHN CA PHONG TRO TON CU V S THAY I XY DNG MT TNG LAI T DO KHNG NGHO I BT CNG
Ci tn Oxfam bt ngun t y ban Cu tr nn i ca Oxford, thnh lp ti Anh vo nm 1942. Oxfam lm vic trc tip vi cng ng v cng vn ng em li s thay i nhm m bo rng ngi ngho c th ci thin cuc sng v sinh k ca h, v c ting ni trong cc quyt nh c nh hng n h. Nm 1995, tm t chc thnh lp Oxfam quc t, mt t chc phi li nhun ng k ti Hague, H Lan. Hin nay, lin minh Oxfam gm 17 t chc thnh vin. Cc t chc thnh vin t tr s ti: Australia, B, Canada, Php, c, Anh, Hng Kng, Ireland, n , , Nht Bn, Mexico, H Lan, New Zealand, Quebec, Ty Ban Nha v Hoa K. Ban Th k Oxfam c tr s ti Oxford, Anh. Ban Th k duy tr cc vn phng vn ng chnh sch ti Brussels, Geneva, New York, Washington DC v Brasilia.

Vit nam
Thnh tch ni bt ca Vit Nam gip ngi dn thot ngho trong 20 nm qua l rt ni ting v c ghi nhn mt cch ng n. Tuy nhin ngho i vn cn nh hng n nhiu ngi, v vn ny vn din ra ti mt s nhm dn c nht nh. S liu thng k ca Chnh ph cho thy trong 88 triu dn Vit Nam (2010), c n 13 triu ngi vn ang sng trong ngho i. Tc gim ngho ang ngy cng chm li v bt bnh ng ngy cng gia tng. Xu hng ny c bit din ra ti ng bo dn tc thiu s, i tng chim 14% dn s Vit Nam, nhng chim n mt na s ngi ngho ca c nc.

Oxfam ti Vit nam


Ti Vit Nam, Oxfam l mt trong cc t chc phi chnh ph quc t hng u. T nm 1955, Oxfam bt u hot ng ti Vit Nam vi cc can thip nhn o v bt u cc chng trnh pht trin vo cui nhng nm 1980. Hin nay, Oxfam hot ng ti 26 tnh thnh Vit Nam vi ngi dn, chnh ph v x hi thc y bnh ng v nng cao cht lng cuc sng thng qua cc thay i v kinh t v x hi. Oxfam ang thay i cch thc hot ng ca mnh ti 92 quc gia. S thay i ny nhm mc tiu tc ng mnh m hn trong cuc chin chng i ngho v bt cng. Nm 2011, ti Vit Nam, su t chc Oxfam t cc quc gia khc nhau kt hp tr thnh mt Oxfam vi mt chin lc v qun l duy nht. Theo chin lc lin kt ny, cc t chc Oxfam khc nhau s thc hin cc chng trnh, d n v lm vic cng nhau nh mt Oxfam duy nht.

Trng tm
Tm nhn ca chng ti hng n vic mi ngi c trao quyn theo ui c hi pht trin ca chnh mnh. Chng ti phn u v mt tng lai: ngi dn khu vc nng thn c sinh k bn vng lao ng th v ngi nhp c c sinh k bn vng cng ng c tng cng kh nng ng ph trc thm ha v bin i kh hu ph n v nam gii c quyn bnh ng v kinh t v chnh tr quyn c lng nghe ca cng ng c thc y

MT S HOT NG C TH
BN HNG Chng ti lm vic vi cc cng ng pht trin sinh k. Ti Ninh Thun, chng ti gip ph n dn tc Raglai khi nghip kinh doanh. Cng vi cc i tc ti a phng chng ti hng dn ph n v nam gii nng cao cht lng sn phm v bn hng c thu nhp n nh. PH N/NAM GII Chng ti phn u xy dng mt tng lai bnh ng gii. Chng ti lm vic vi chnh ph v cc i tc a phng m bo cc chnh sch v lut php s bao gm yu t gii. Cng vi Hi lin hip Ph n, chng ti gii thiu vi ngi dn v Lut bnh ng gii v Lut Kim sot v phng chng bo lc gia bng cch s dng phng php ng vai gii thch v cc lut ny.

p, 22 tui, nm 2011, c hng dn v bn hng v tnh ton. Sau khi hon thnh kha hc, ti bt u bn hng hoa qu ch hng ngy. By gi ti c th trang tri chi ph gia nh v cm thy t tin. Nu ti lm c, mi ngi u c th lm c.

TING NI Chng ti mong mun ting ni ca mi ngi s c lng nghe. Chng ti gip ngi dn thnh lp cc Nhm cng ng gim st u t (CIMG) gim st hot ng xy nh ca chnh ph trong chng trnh cho ngi ngho. Cc nhm ny gip nng cao nhn thc ca ngi dn v quyn li v ting ni ca h.

QUYN CA NGI LAO NG Chng ti tr gip v h tr php l cho tt c lao ng th v nhp c. Cng vi cc i tc a phng, chng ti nng cao kin thc gip ngi lao ng thc c quyn yu cu iu kin lm vic v sinh sng tt hn.

Cng vi Hi lin hip ph n, chng ti thnh lp cc CLB Di c an ton v Chng bc lt ngi, gip ngi lao ng hiu bit v ri ro b bc lt v lm th no di c an ton. DA HU Chng ti mong mun tt c mi ngi u c kh nng ng ph vi bin i kh hu v thm ha. Ti Bn Tre, chng ti h tr cc bin php sinh k th im mi. V Th Trc Ly, 39 tui, v chng, l mt trong nhng gia nh u tin p dng phng php trng da hu mi dng ni lng bao ph trong ma kh. D n gip v chng ti thu hoch trn 4 tn da hu! Sn lng thu hoch tng ln n 150%.

H, 22 tui, c mt cn nh mi nh chng trnh. Cng vi nhm CIMG, c gim st cc cng nhn xy dng. Chng ti bit nh chng ti cn 38 bao xi mng. Nhng ngi xy dng ch mang n 34 bao v chng ti yu cu h mang nhng bao cn thiu n, H cho bit.

bN MUN BIT THM THNG TIN?


Xin mi truy cp vo blog ca Oxfam ti a ch oxfamblogs.org/Vietnam hoc trang facebook Oxfam in Vietnam Facebook.

VN PHNG I DIN TI VIT NAM 22 L I HNH H Ni, Vit Nam