Sie sind auf Seite 1von 700

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI Knjiga 7.

DOKUMENTI
VOJNE PROVENIJENCIJE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE

(sijeanj lipanj 1993.)

M H C D D R

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI KNJIGA 7 Nakladnik: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Zagreb Za nakladnika: Dr. sc. Ante Nazor Recenzenti: Dr. sc. Davor Marijan Dr. sc. Miroslav Akmada Urednici: Mate Rupi, prof. Ilija Vuur, prof. Suradnici: Julija Baruni Pletikosi, prof. Ivan Brigovi, prof. Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi eljka Krie Graanin, prof. Mr. sc. Anela Ljubas Josipa Maras Kraljevi, prof. Natko Martini Jeri, prof. Ivan Rado, prof. Slaven Rui, prof. Janja Sekula, prof. Domagoj tefani, prof. Lektorica: Julija Baruni Pletikosi, prof. Izrada kazala: Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi Prijepis: Enisa amdi Martini Indira Alpeza Priprema za tisak: Kolumna d.o.o. Tisak: Grafiki zavod Hrvatske Naklada: 5000 primjeraka

M H

C D

D R

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 7.

DOKUMENTI VOJNE PROVENIJENCIJE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE (sijeanj lipanj 1993.)

M H

Zagreb, prosinac 2009.

C D

D R

M H

C D

SADRAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1. 2. 3. 1993., sijeanj 8., [Gavrinica] Procjena Komande 51. pbr VRSK o nainu organizacije unutranje slube u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1993., sijeanj 11., [Drni] Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr 7. korpusu SVK o demoliranju centra Drnia od strane pripadnika vojske i PJM zbog nezadovoljstva odnosom civilnih vlasti prema njima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1993., sijeanj 11., Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa Glavnom tabu SVK o paljenju kua Hrvata u selu Marijani jer vojnicima nije na vrijeme stigla smjena, te o nezadovoljstvu stanovnitva s. Krike sigurnosnim stanjem zbog dolaska hrvatskih snaga blie selu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1993., sijeanj 12., Knin Prijedlog MUP-a RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za unaprjeenje ministra obrane RSK Stojana panovia u in general-majora. . . . . . . . . . . . .14 1993., sijeanj 13., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Vojsci Jugoslavije za uplatom poreza i doprinosa za aktivna i civilna lica iz Vojske Jugoslavije na slubi u RSK . .16 1993., sijeanj 15., [Beograd]- Obavijest Generaltaba Vojske Jugoslavije MUP-u RSK da kapetan I. klase Sreten Uzelac po mjestu formacije u Vojsci Jugoslavije i dalje ostaje na slubi u Vojsci RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 1993., sijeanj 18., Petrinja Izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o zauzimanju Stanice javne bezbednosti Glina od strane uniformiranih osoba pod zapovjednitvom Sinie Martia ilta i njihovom zahtjevu za smjenom komande 24. pbr . . . . . . . . . . . . . .17 1993., sijeanj 18., Petrinja Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o voama pua u Glini protiv zapovjednitva 24. pbr, te kronologiji dogaanja . . . . . . . . . .18 1993., sijeanj 19., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o rezultatima mobilizacije, paljenju kua izbjeglih Hrvata u selu Marijani kod Drnia, trajku glau zarobljenih pripadnika Armije BiH u zatvoru u tikovu, aktivnostima vojnih promatraa UN-a, te stanju u graninom vodu Kanjani . . . . . . . . . . . .19 1993., sijeanj 20., Vukovar Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o aktivnim vojnim osobama iz Jugoslavije koje su se javile na slubu u korpus od 21. 12. 1992. do 15. 1. 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1993., sijeanj 21., Knin Izvjee Organa bezbednosti Glavnog taba SVK Upravi bezbednosti Generaltaba VJ o nefunkcioniranju vlasti na podruju istone Slavonije gdje je likvidirano 150 osoba nesrpske nacionalnosti zbog pljake i otimanja imovine te prijetnji pripadnicima 11. korpusa koji pokuavaju razotkriti poinitelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 1993., sijeanj 22., Knin Zamolba Ministarstva odbrane RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za hitnom lijenikom pomoi u obradi ranjenika te sanitetskom materijalu . . .24 1993., sijeanj 22., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o napadu hrvatskih snaga u rajonu Maslenice te poduzetim akcijama u zaustavljanju napredovanja hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

M H

4. 5. 6. 7. 8. 9.

C D

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

27. 28.

29. 30.

1993., sijeanj 22., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa podreenim postrojbama za stavljanje svih snaga u stanje pune borbene spremnosti te vrenje aktivnosti na provoenju mobilizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 1993., sijeanj 22., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za obranu na zadarskom, benkovakom i obrovakom pravcu te pripravnost postrojbi prema ibenskom i sinjskom pravcu gdje se takoer oekuju napadi Hrvatske vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 1993., sijeanj 22., Knin Izvjee Uprave MO Sjeverna Dalmacija Ministarstvu odbrane RSK o tijeku mobilizacije u ratne jedinice u Benkovcu, Obrovcu i Kninu te mobilizaciji graana hrvatske nacionalnosti iz Vrpolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 1993., sijeanj 22., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o proglaenju neposredne ratne opasnosti i zadacima uprava u svezi s tim . . . . . . . . . . . . . .32 1993., sijeanj 23., [Benkovac] Prijedlog ciljeva za gaanje orkanom Izdvojenog komandnog mjesta Komandi 7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1993., sijeanj 23., evrske Izvjee 2. pbr Komandi 7. korpusa SVK o provoenju mobilizacije te situaciji u skradinskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1993., sijeanj 23., Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa Glavnom tabu SVK o situaciji na ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 1993., sijeanj 24., Knin Priopenje Sekretarijata za informiranje i regionalnu suradnju SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o obilasku i posjeti zapovjednika novosadskog korpusa Vojske Jugoslavije postrojbama SVK u Baranji . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 1993., sijeanj 24., Vukovar Izvjee Organa bezbednosti 11. korpusa Glavnom tabu SVK o odazivu vojnih obveznika na mobilizaciju u Iloku te teroru pripadnika radikala i crvenih beretki prema pripadnicima nesrpske i srpske nacionalnosti . . . . . . . . .36 1993., sijeanj 25., Burevaa Izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o borbama s hrvatskim snagama na podruju Obrovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 1993., sijeanj 25., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK da su hrvatske snage na pravcu Zadar Benkovac prele u obranu, a napadne aktivnosti vre na junim padinama Velebita prema Obrovcu, o oekivanom napadu prema Perui i Drniu te planovima uporabe vlastitih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 1993., sijeanj 25., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa podreenim postrojbama za organizaciju obrane na pravcima Zadar Benkovac i Zadar Obrovac . . . . . . . . . . . . . .40 1993., sijeanj 26., Knin Izvjee Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK Obavjetajnoj upravi Generaltaba Vojske Jugoslavije o tome da su hrvatske snage u 4 dana uspjele zauzeti zranu luku Zemunik i Maslenicu, komunikaciju Zadar Maslenica i proiriti zauzeti prostor prema Obrovcu, te o vlastitim saznanjima o ciljevima hrvatskih snaga i situaciji na drugim ratitima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 1993., sijeanj 26., Knin Obavijest Glavnog taba SVK korpusima SVK o ponaanju zatitnih snaga UN-a i mirovnih promatraa u napadnoj akciji Hrvatske vojske na podruju Maslenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 1993., sijeanj 26., [Drni] Zapovijed Komande 75. mtbr da se sve borbeno sposobne osobe jave najbliim jedinicama, a radno sposobni za radove na utvrivanju poloaja, zaklona i sklonita te za uvoenje policijskog sata i seoskih straa u svim mjesnim zajednicama u zoni odgovornosti brigade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 1993., sijeanj 26., Okuani Izvjee SUP-a Okuani Upravi javne bezbednosti MUP-a RSK o sastanku s generalom Taliem u svezi vojne pomoi Vojske Republike Srpske u sluaju borbenih aktivnosti u zapadnoj Slavoniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 1993., sijeanj 27., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za pripremu protunapada na hrvatske snage prema Islamu Grkom, Pirovcu, Skradinu i Perui te zadacima jedinica u svezi s planom elik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

M H

C D

VI

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

1993., sijeanj 27., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o uspjesima u protunapadu na hrvatske snage na podruju kabrnje i Zemunika . . . .48 1993., sijeanj 27., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. map-a za djelovanje iz Promine topnikom vatrom na podruje Miljevaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 1993., sijeanj 27., Vrbnik Izvjee Komande 7. larpa PVO Komandi 7. korpusa SVK o aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a za koje sumnjaju da obavjetavaju hrvatsku stranu o rasporedu jedinica SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 1993., sijeanj 27., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, stalnom pristizanju dragovoljaca iz Jugoslavije te postrojbi kapetana Dragana i Arkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 1993., sijeanj 27., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o protunapadu hrvatskih snaga na podruju Novigrada, kabrnje i Zemunika te zahtjev za novim materijalno-tehnikim sredstvima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 1993., sijeanj 27., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o brojnom stanju podreenih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 1993., sijeanj 28., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za sreivanje kaotinog stanja u postrojbama 7. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 1993., sijeanj 28., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Zapovjednitvu UNPROFOR-a da sprijei mogui napad hrvatskih snaga na podruju Hidrocentrale Perua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 1993., sijeanj 28., Knin Pismo Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral Generaltaba Vojske Jugoslavije u kojem mole sredstva za potrebe rada Press centra, slanje novinara lista VJ Vojska i ekipe Zastave filma, te trae upuivanje starjeina VJ podrijetlom iz Hrvatske radi podizanja morala u jedinicama SVK . . . . . . . . .59 1993., sijeanj 28., [Knin] Konferencija za tisak Glavnog taba SVK o akcijama Hrvatske vojske u zaleu Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 1993., sijeanj 28., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, o dobrom dranju pristiglih pojaanja i Arkanovih dobrovoljaca te dotadanjim gubicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 1993., sijeanj 28., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o zaustavljanju napredovanja hrvatskih snaga i ponovnom zauzimanju dijelova teritorija koje su izgubili na podruju prema Rovanjskoj, kabrnji, Kaiu i Islamu Grkom . . . . . . .62 1993., sijeanj 28., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za upornu obranu, ienje postrojbi od defetistikih elemenata te osnivanje rezervnih snaga za angairanje na pravcu napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . .64 1993., sijeanj 28., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za osnivanje borbene grupe sastavljene od najboljih dijelova postrojbi koja e biti upotrijebljena za proboj linija hrvatske obrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 1993., sijeanj 28., Benkovac Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za proboj obrane hrvatskih snaga i zauzimanje Novigrada i Podgradine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 1993., sijeanj 28., [Daruvar] Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija u kojem ga uvjerava da nema razloga za mobilizaciju i uzimanje oruja iz skladita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 1993., sijeanj 28., [Drni] Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o ubojstvu Hrvata u Bogatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 1993., sijeanj 28., evrske Zapovijed Komande 2. pbr podreenim postrojbama za obranu, napadnu akciju na podruju Pei Glavice i Gradine te privoenje osoba hrvatske nacionalnosti u evrske i upotrebu istih na radovima prema potrebi . . . . . . . . . . .69 1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama i odjeljenjima obrane za smanjivanje ljudstva u istima i rasporeivanje vika po postrojbama na dunostima organa za mobilizaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

M H

C D

VII

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

59.

60. 61.

62. 63.

64. 65. 66.

1993., sijeanj 29., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu zatitnih snaga UN-a zbog zauzimanja Hidrocentrale Perua od strane hrvatskih snaga, zahtjev za njihovo povlaenje te da se njeno osiguranje prepusti zatitnim snagama UN-a . . . . . . . .72 1993., sijeanj 29., Knin Izvjee deurnog asnika Glavnom tabu SVK o stanju na ratitu u zadarskom zaleu te na pravcu prema Sinju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr da 250 pripadnika Vukova s Vujaka i 36 pripadnika specijalne jedinice SJB iz Prijedora razmjesti kod Obrovca i upotrijebi na pravcu prema Maslenici . . . . . . . . . . . . . . .74 1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr da razmjesti i organizira smjetaj i prehranu za 200 dobrovoljaca Radikalne stranke te iste upotrijebi za napad na pravcu prema Maslenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za osnivanje 1. operativne grupe za djelovanje na zadarsko-benkovakom operativnom pravcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 1993., sijeanj 29., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o uspjesima 4. lbr na junim padinama Velebita, neprekidnom pristizanju dobrovoljakih jedinica iz Srbije i BiH te djelovanju borbenih helikoptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK 4. lbr za osnivanje Taktike grupe (TG-2) te postavljanje akovi Milana za zapovjednika grupe. . . . . . . . . . .77 1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr za napad na Jasenice, Maslenicu i Rovanjsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 1993., sijeanj 30., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, moguoj napadnoj akciji Hrvatske vojske na zapadnu Slavoniju, situaciji oko Hidrocentrale Perua, gubicima na ratitu u zadarskom zaleu te odnosu prema zatitnim snagama UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 1993., sijeanj 30., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK o zabrani naputanja teritorija svih vojno sposobnih osoba, uspostavi kontrolnih punktova na pravcima koji idu iz zone zahvaene borbama, uvoenju policijskog sata i kontrole kretanja te izolacije odreenih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 1993., sijeanj 30., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-11 za gaanje raketnim sustavom Orkan po lukama Zadar, Raanac, Nin i po poloajima hrvatskih snaga u Radovinu i Ninskim Stanovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 1993., sijeanj 30., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu 28/29. sijenja, situaciji oko Hidrocentrale Perua, zbrinjavanju izbjeglica u Kninu te potrebi korektnog odnosa prema zatitnim snagama UN-a zbog prijetnji odmazde koalicijskih snaga Zapada stacioniranih u Jadranu . . . . . . .83 1993., sijeanj 30., Daruvar Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija o pljaki kamiona Caritasa Banja Luka na kontrolnom punktu srpskih snaga na autocesti kod Novske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 1993., sijeanj 30., Knin Informativna agencija SK Iskra prenosi dijelove pisma Vojislava eelja zapovjedniku SVK Mili Novakoviu u kojem istie da je Novakovi zasluio mjesto u plejadi velikih stratega u srpskoj povijesti te da je sudbina Krajine i sudbina srpstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 1993., sijeanj 31., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Glavnom tabu VRS da propusti 250 dobrovoljca koji su upueni na ratita u Bosni i Hercegovini. . . . . . . . . . . . . .86 1993., sijeanj 31., [Banja Luka] Pismo Glavnog taba Vojske RS Ministarstvu odbrane RSK da je 50 dobrovoljaca neovlateno zaustavio zapovjednik 2. majevake brigade, a da o 150 dobrovoljaca nemaju saznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 1993., sijeanj 31., Knin Pismo Glavnog taba SVK o hrvatskoj propagandi koja srpskom narodu na Baniji nudi suivot te upozorava da je srpskom narodu potpuno jasno da ni jedna stranka ni u snu ne bi predloila prihvaanje takve ponude . . . . . . . . . .88

M H

C D

VIII

67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

86.

1993., sijeanj 31., Knin Obavijest Glavnog taba SVK o stanju na ratitu, moguem napadu hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji, nepovjerenju u zatitne snage UN-a, djelovanju hrvatskih diverzantskih grupa na Velebitu te gubicima od poetka napada hrvatskih snaga u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 1993., sijeanj 31., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama da ne angairaju stanovnitvo hrvatske nacionalnosti na istovaru osjetljivih materijalno-tehnikih sredstava, ve na radovima utvrivanja rezervnih poloaja . . . . . . . . .91 1993., sijeanj 31., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pripremu napadne akcije u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 1993., sijeanj 31., [Slunj] Procjena sigurnosne situacije u zoni odgovornosti 13. br. SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 1993., sijeanj 31., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr Komandi 1. ete za napadnu akciju 1. veljae prema Maslenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 1993., sijeanj 31., Benkovac Zapovijed Komande OG-1 za napadnu akciju 1. veljae prema Posedarju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 1993., veljaa 1., Knin Zamolba Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije za opskrbu opremom za vojnu policiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 1993., veljaa 1., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za racionalno troenje ubojnih sredstava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 1993., veljaa 1., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o rezultatima protunapada na pravcima prema Maslenici i Skradinu . . . . . . . . . . . . .106 1993., veljaa 1., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-1 za produavanje napada prema Posedarju, djelovanje raketnim sustavom orkan po Islamu Grkom, Islamu Latinskom i Raancu te napadno djelovanje prema planini Mose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 1993., veljaa 1., Knin Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za jaanje jedinstvenog sustava obrane, uvrivanje borbene discipline i brisanje ideolokih i stranakih razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 1993., veljaa 1., Knin Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75. mtbr na kojem je raspravljana situacija u zoni djelovanja brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 1993., veljaa 1., Knin Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za maskiranje inenjerijskih radova i borbenih sredstava zbog stalnih izviakih letova hrvatskog zrakoplovstva i helikoptera UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 1993., veljaa 1., [Benkovac] Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o stanju u postrojbi i na ratitu, gubicima i namjeri nastavljanja napada prema Posedarju . . . . . . . . .111 1993., veljaa 1., Obrovac Borbeno izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o akciji hrvatskih snaga na junim padinama Velebita te djelovanju topnitva prema hrvatskim poloajima u Maslenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 1993., veljaa 1., Okuani Naputak Uprave MO RSK Zapadna Slavonija tabovima civilne zatite za evakuaciju stanovnitva u sluaju napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . .113 1993., veljaa 1., Vukovar Priopenje Sekretarijata za informiranje SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o stanju na istonoslavonskom ratitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 1993., veljaa 2., Knin Odgovor Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr o postupku za iseljavanje osoba iz zone odgovornosti brigade drnikog podruja . . . . . . . .114 1993., veljaa 2., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o pojaavanju dvanaestodnevne akcije Hrvatske vojske, nedozvoljenim preletima helikoptera UN-a i moguoj suradnji istih s hrvatskim snagama, o moralu pripadnika SVK i mjerama za njegovo poboljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 1993., veljaa 2., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o nastavku akcije Hrvatske vojske prema Obrovcu, Benkovcu i Vrlici, gubicima hrvatskih snaga te stalnom pristizanju dobrovoljaca u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

M H

C D

IX

87. 88. 89. 90.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

1993., veljaa 2., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o povremenim sukobima na liniji razdvajanja bez veih promjena linija . . . . . . . . . . . . . . . .118 1993., veljaa 2., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za nastavak napadne akcije prema Maslenici i junim padinama Velebita . . . . . . . . . . . . . .119 1993., veljaa 3., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o akcijama Hrvatske vojske na junim padinama Velebita, nastavku operacija OG-1 u Ravnim kotarima te ojaanju OG-1 ljudstvom i oklopno-mehaniziranim bataljunom . . . .121 1993., veljaa 3., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikoj vatri hrvatskih snaga na drnikom ratitu, pronalasku sedmero masakriranih Hrvata u zaseoku Puljani, paljenju kue Hrvatice u zaseoku Podosoje te pljaki kua vlasnika srpske nacionalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 1993., veljaa 3., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr za osnivanje bataljuna koji e biti upotrijebljen izvan zone odgovornosti brigade . . . . . . . . . .122 1993., veljaa 3., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK komandama 75. mtbr, 2. lbr i TG-2 za osnivanje i raspored novih postrojbi, rezerve Glavnog taba na ratitu u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 1993., veljaa 3., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr podreenim postrojbama za nastavak napada na junim padinama Velebita prema Maslenici te ienje puta preko Malog Alana od mina radi sigurnijeg kretanja pjeatva tim pravcem . . . . . . . . . . . . . . . . .125 1993., veljaa 3., Benkovac Zapovijed Komande OG-1 podreenim postrojbama za napad na pravcima prema Novigradu, Kuli Jankovia i Posedarju . . . . . . . . . . . . . . . . .125 1993., veljaa 4., Knin Zamolba Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral Generaltaba VJ za pripremu, novanu pomo i tiskanje prvog broja vojnikog glasila SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 1993., veljaa 4., Knin Proglas Glavnog taba SVK narodu RSK o hrvatskoj napadnoj akciji u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 1993., veljaa 4., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o postupanju prema dobrovoljcima iz Jugoslavije i Republike Srpske koji odbiju raspored u odreene postrojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 1993., veljaa 4., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o neuspjenom napadu 2. pbr na Biine i Skradin te opstrukciji mjetana sela Sonkovi i Graac koji su napili dobrovoljaku postrojbu i tako ih sprijeili u napadnoj akciji u strahu da se ne otvori nova fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 1993., veljaa 4., Knin Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o aktivnosti hrvatskih snaga na uvrivanju zauzetog podruja te osnivanju nove borbene grupe BG-3, sa zapovjednitvom u objektu Manojlovac . . . . . . . . . . . . . . . .132 1993., veljaa 4., Daruvar Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu Zapadna Slavonija o krenju mirovnog plana od strane pripadnika SVK . . . . . . . . .132 1993., veljaa 5., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o razmjeni vatre na svim linijama dodira s hrvatskim snagama, bombardiranju naftnog polja u eletovcima, te nasilnom ponaanju dobrovoljakih postrojbi koje pljakaju i ikaniraju mjetane i domae pripadnike SVK te odbijaju ii na poloaje . . . . . . . . . . . . . .134 1993., veljaa 5., Knin Dopis Glavnog taba SVK press centrima u Kninu, Topuskom i Vukovaru s izlaganjem Koste Novakovia, pomonika zapovjednika SVK, na konferenciji za novinare o 15-dnevnim borbama na sjevernodalmatinskom ratitu . . . .135 1993., veljaa 5., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o borbama na pravcu Kai Islam Grki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 1993., veljaa 5., Benkovac Zapovijed Komande OG-1 za napad na hrvatske snage u pravcu Novigrada, te zadaci pojedinih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 1993., veljaa 5., Vukovar Priopenje Oblasnog sekretarijata za informisanje i regionalnu suradnju Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o bombardiranju eletovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

M H

C D

106. 1993., veljaa 5., Drni Zapovijed Komande 75. mtbr brigadnoj artiljerijskoj grupi o ciljevima koje pokriva bataljunska, a koje brigadna artiljerijska grupa, te o postupcima izvoenja artiljerijske vatre i utvrivanja vatrenih poloaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 107. 1993., veljaa 6., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK o novom nastojanju prodora hrvatskih snaga na pravcima prema Benkovcu i Obrovcu iz pravaca Rovanjska, Zadar i Biograd, o snanom otporu srpskih snaga te velikoj moralnoj i politikoj teti nanesenoj uestalim nasilnikim ponaanjem prema stanovnicima hrvatske nacionalnosti 145 108. 1993., veljaa 6., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o stiavanju borbi na linijama dodira, slabom radu civilnih vlasti s izbjeglicama, te traenju stanovnika hrvatske nacionalnosti iz Kadine Glavice, Oklaja, Nadoveza i Suknovaca da isele na slobodni hrvatski teritorij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 109. 1993., veljaa 6., Obrovac Zapovijed Komande TG-2 podreenim postrojbama da dovre formiranje postrojbi po ratnim organizacijsko-formacijskim cjelinama te da uvjebaju snage u osnovnim taktikim radnjama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 110. 1993., veljaa 6., [Petrinja] Obavjetajno izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o razmjetaju hrvatskih snaga, oekivanom napadu 5. korpusa Armije BiH prema Karlovcu te napadu na Komandu 24. brigade u Glini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 111. 1993., veljaa 7., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog miniranja mosta na Strugu na prijelazu od Stare Gradike prema Okuanima . . . . . . . . . .150 112. 1993., veljaa 7., Knin Obavijest Komande 7. korpusa podreenim postrojbama o provokacijama hrvatskih snaga na linijama dodira u Lici i Karlovcu i zadarskom zaleu te o neuinkovitosti civilnih vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 113. 1993., veljaa 7., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o razmjeni vatre oko Smilia i Kaia te prema poloajima 4. lbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 114. 1993., veljaa 7., [Benkovac] Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o napadu na pravcu Karin Novigrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 115. 1993., veljaa 7., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o nainu vraanja dijela dragovoljaca iz Jugoslavije zbog izbjegavanja zapovijedi nadreenih, naputanja postrojbi, opijanja i drugih prekraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 116. 1993., veljaa 8., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog granatiranja Obrovca i prijetnja da e za odmazdu granatirati Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . .157 117. 1993., veljaa 8., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane Republike Srbije da iz odobrenih sredstava za 1993. godinu prebace pet stotina milijuna dinara iz budeta Srbije Upravi MO Istona Slavonija za potrebe 11. korpusa SVK . . . . . .157 118. 1993., veljaa 8., [Petrinja] Obavjetajno izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o planiranom napadu hrvatskih snaga prema Slunju, te o rasformiranju tzv. grupe ilt . .158 119. 1993., veljaa 8., Benkovac Zapovijed OG-1 SVK podreenim postrojbama za odsijecanje ireg podruja i zauzimanje Novigrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 120. 1993., veljaa 9., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije za dostavu materijalno-tehnikih sredstava za opremanje dobrovoljake brigade koja stie iz Jugoslavije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 121. 1993., veljaa 9., Knin Uputa Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za nain obrane linije dodira, o uoenim slabostima u utvrivanju i zapreivanju linija te prevelikoj udaljenosti zapovjednitava koja ne znaju to se dogaa na terenu . . . . . . . . . . .162 122. 1993., veljaa 9., Knin Operativno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o utroenim materijalno-tehnikim sredstvima, nerealiziranim zahtjevima za dopunu istih, te broju ranjenih i poginulih tijekom borbi 8. veljae . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 123. 1993., veljaa 9., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim komandama da nemaju odobrenje za gaanje gradova, ve samo za prilaze velikim gradovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

M H

C D

XI

124. 1993., veljaa 9., Biljane Gornje Dnevno izvjee Komande 92. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o zauzimanju sela Barabe, Cvitice, Ramii, Denonii i Grgurii te odbijanju bataljuna s Banije i Korduna da izvre borbene zadatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 125. 1993., veljaa 9., Drni Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o problemima s dobrovoljcima iz Banja Luke koji su ubili Milivoja Keria, a zatim napustili poloaj kod itnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 126. 1993., veljaa 9., Drni Izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o ubojstvu Hrvata i pljakanju njihove imovine u selima oko Drnia zbog ega dio preostalih Hrvata trai da se isele, a dio se nalazi pod zatitom UNPROFOR-a . . . . . . . . .169 127. 1993., veljaa 10., Okuani Izvjee Sanitetske slube 18. korpusa Operativnoj slubi Glavnog taba SVK o higijensko-epidemiolokom stanju na podruju zapadne Slavonije, slaboj opskrbi vodom, nepravilnom skladitenju namirnica, slabom smjetaju postrojbi, te preventivnim mjerama za suzbijanje irenja zaraznih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 128. 1993., veljaa 10., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o politikim prilikama nakon dvadesetodnevne akcije Hrvatske vojske u zaleu Zadra te stanju na bojitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 129. 1993., veljaa 10., Knin Slubena biljeka naelnika Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa SVK o pojaanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu, nezadovoljstvu dobrovoljaca u 2. pbr te policijskoj obradi vie osoba zbog provala, pljake oko Benkovca i ubojstva Hrvata u drnikom kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 130. 1993., veljaa 10., [Benkovac] Zapovijed Komande OG -1 podreenim postrojbama za prodor prema Novigradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 131. 1993., veljaa 11., Knin Dnevno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa SVK o ubojstvu devetorice Hrvata u selu Medvia te problemima u 92. mtbr jer pojedine postrojbe naputaju poloaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 132. 1993., veljaa 11., Knin Prijedlog Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da uputi protest UNPROFOR-u zbog pokreta i akcija hrvatskih snaga u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 133. 1993., veljaa 11., [Benkovac] Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o borbama oko Kaia, Novigrada, razmjeni topnike vatre na linijama dodira te stanju oklopnih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 134. 1993., veljaa 12., Benkovac Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o protunapadu hrvatskih snaga od Novigrada prema selu Gregorii te velikim gubicima 92. mtbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 135. 1993., veljaa 12., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pojaanu materijalno-financijsku kontrolu troenja materijalno-tehnikih sredstava jer Generaltab Vojske Jugoslavije upozorava na neracionalno troenje vojnih sredstava koja je ostavio nakon povlaenja iz Hrvatske i na sve izraenije probleme u financiranju Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 136. 1993., veljaa 12., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o osnivanju jurinog bataljuna od jedne ete 2. pbr i etnika Jove Ostojia . . . . . . . . . . . . . .182 137. 1993., veljaa 13., [Drni] Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75. mtbr na kojem je istaknuta podrka predsjednika Republike Srbije Miloevia Milanu Martiu i ministru obrane Stojanu panoviu, vanjskopolitika podrka Rusije te ponuda Republike Srpske za ujedinjenje s RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 138. 1993., veljaa 13., [Benkovac] Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o napadu hrvatskih snaga na pravcu Novigrad Pridraga, topnikom napadu na irem podruju mjesta Liane Tinjske te djelovanju vlastitih snaga i problemima s naputanjem poloaja pojedinih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

M H

C D

XII

139. 1993., veljaa 13., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o uspjenom napadu hrvatskih snaga na pravcu Novigrad Gregorci, te dolasku dobrovoljaca iz Srbije koji su rasporeeni u sela Laktac i Otii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 140. 1993., veljaa 13., [Benkovac] Odluka Komande OG-1 za napad na komunikaciju Zadar Pakotane te zauzimanje Maslenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 141. 1993., veljaa 14., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pjeakom napadu hrvatskih snaga kod Pridrage i topnikom na Liane Tinjske, samovoljnom naputanju poloaja dva bataljuna milicije, te o zapovijedi 75. mtbr da osnuje jurini bataljun od 450 ljudi i uputi ih u Bruane na obuku . . . . . . . . . . . . . . . .188 142. 1993., veljaa 14., Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o privoenju 75 dezertera od poetka mobilizacije, te 20 vojnika od kojih je protiv osmorice pokrenuta krivina prijava zbog ubojstava i pljake na drnikom podruju . . . . .189 143. 1993., veljaa 14., [Benkovac] Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o izvlaenju na odmor BG-3 iz rajona Pridraga, koja je zatim samovoljno otila za Knin s kompletnim naoruanjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 144. 1993., veljaa 14., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr za napad na pravcima Polaa Kakma Biograd i Nadin Sukoan, te zauzimanje mjesta izmeu Biograda i Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 145. 1993., veljaa 15., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim komandama da sprijee samovoljno naputanje zona borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . .196 146. 1993., veljaa 16., [Benkovac] Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa o pismu zapovjednika taba Vladi RSK o smjeni ministra obrane RSK, te loem odnosu lanova Vlade i javnog mnijenja prema oficirskom kadru pristiglom iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 147. 1993., veljaa 16., Biljane Gornje Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o pokuaju pjeakih napada te razmjeni topnike vatre na bojitu oko Novigrada i Kaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 148. 1993., veljaa 16., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikom djelovanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu i oko Maslenice te osipanju dobrovoljaca iz redova OG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 149. 1993., veljaa 16., Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o odlasku Hrvata iz sela Puljani i sklanjanju kod baze UNPROFOR-a u selu Matasi, te nasilju vojnika nad hrvatskim stanovnitvom u selu Ljubotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 150. 1993., veljaa 17., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o problemima u osnivanju jurinih bataljuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 151. 1993., veljaa 17., Drni Obavijest Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa da je 350 Hrvata s podruja Knina i Drnia, uz odobrenje Vlade RSK, napustilo svoja sela posredstvom UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 152. 1993., veljaa 17., Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o ubojstvu Nikole Bariia, Hrvata, u selu Srednje Krike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 153. 1993., veljaa 17., [Biljane Gornje] Izvjee o brojnom stanju OG-1 7. korpusa SVK te problemima s dobrovoljcima iz Srbije koji su napustili zonu odgovornosti grupe. .205 154. 1993., veljaa 18., [Biljane Gornje] Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o reorganizaciji sastava grupe, slaboj popuni ljudstvom, osnivanju i jaini oklopnog bataljuna te planovima za napad na kabrnju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 155. 1993., veljaa 18., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o neraspoloenju meu vojnicima zbog nedostatka namirnica i sredstava za proljetnu sjetvu, o pljaki imovine Hrvata koji su se iselili, provalama u vikendice u Karinu i maltretiranju ondje smjetenih izbjeglica od strane dobrovoljaca, pripadnika Srpske radikalne stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

M H

C D

XIII

156. 1993., veljaa 18., Petrinja Komanda 31. pbr dostavlja svim postrojbama plan evakuacije civilnog stanovnitva u sluaju poetka borbi u zoni odgovornosti brigade . . . .209 157. 1993., veljaa 19., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o razmjeni topnike vatre du linije fronte, gubicima prilikom upada diverzantske grupe Hrvatske vojske iz kabrnje prema Zemuniku Gornjem te fortifikacijskim radovima du linije razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 158. 1993., veljaa 19., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pokretima hrvatskih snaga u zaleu Skradina, razmjetaju topnitva hrvatskih snaga oko Nadina i kabrnje, te da je Oklopno-mehanizirana jedinica napustila poloaj oko Vrlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 159. 1993., veljaa 20., Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK IKM Glavnog taba u Benkovcu da se meu pripadnicima odreda Srpske radikalne stranke na Velebitu nalazi velik broj osoba s kriminalnim dosjeom te da pripadnike Arkanovih jedinica ne zanima obrana Krajine, ve zauzimanje i pljakanje Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 160. 1993., veljaa 20., Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK podreenim komandama da je mogu napad Arkanovih jedinica na komande korpusa i brigada. . . . . .213 161. 1993., veljaa 20., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama na ubaene diverzantske grupe, te da napad hrvatskih snaga treba oekivati krajem veljae na podruju Like i Slunja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 162. 1993., veljaa 20., Biljane Gornje Odluka Komande OG-1 za napadnu akciju prema Novigradu, Paljuvu i Sukoanu 22. veljae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 163. 1993., veljaa 21., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK podreenim komandama da naprave spisak vojnika i zapovjednog kadra koje su maltretirali pripadnici Arkanove jedinice i dostave njihove izjave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 164. 1993., veljaa 21., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o stanju borbene gotovosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 165. 1993., veljaa 21., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o pregovorima s hrvatskom stranom, rezolucijama Vijea sigurnosti UN-a, napadu hrvatskih snaga u rajonu kabrnje te opem nezadovoljstvu radom civilnih vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 166. 1993., veljaa 21., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o rasporedu topnitva hrvatskih snaga, paljenju kua, pljaki i maltretiranju Hrvata u zaseocima Dizdari i Suknovci, te oskvrnuu katolikog groblja u selu Mratovo . . . . . . . .225 167. 1993., veljaa 21., Dodoi Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o borbenoj gotovosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 168. 1993., veljaa 21., Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o namjeri predstavnika UN-a da obiu Metroviev mauzolej, stanju zatite praznog mauzoleja, te da se dio zbirke nalazi u manastiru Krka . . . . . . . . . . .235 169. 1993., veljaa 22., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK o razmjeni topnike vatre na linijama dodira u zadarskom zaleu te vlastitim gubicima . . . . . . . . . . .236 170. 1993., veljaa 22., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama da hrvatske snage imaju namjeru otvoriti nova arita sukoba u zoni odgovornosti korpusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 171. 1993., veljaa 22., [Benkovac] Zahtjev Komande OG-1 Glavnom tabu SVK za popunu tenkovskih posada ljudstvom iz 1. krajikog korpusa Vojske Republike Srpske 238 172. 1993., veljaa 22., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o osnivanju i slanju ete na Velebit koja uslijed visokih snjenih nanosa nije aktivna, te trae preciznije zadatke za tu jedinicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 173. 1993., veljaa 24., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, napadu hrvatskih snaga u rajonu ista Mala te provokacijama na ostalim linijama dodira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

M H

C D

XIV

174. 1993., veljaa 24., Daruvar Protestno pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad 18. korpusu SVK zbog ubojstva Hrvata u Pivarama, boravku pripadnika vojske izvan zone pod zatitom UN-a te prijetnji zapovjednika Glavnog taba SVK . . . . . . . . . . . . . . .241 175. 1993., veljaa 24., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da je 2. pbr zauzela selo Dragii, te o velikim gubicima hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 176. 1993., veljaa 24., Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u selima Bariii i Radeljci . . . . . . . . .243 177. 1993., veljaa 24., [Vukovar] Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o jedinici zvanoj crvene beretke osnovanoj po zapovijedi Gorana Hadia, kojom zapovijeda ministar pravosua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 178. 1993., veljaa 25., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o granatiranju vlastite kolone kod Liana Tinjskih, nezadovoljstvu izbjeglica u Benkovcu i vojnika zbog neimatine, te da su hrvatske snage ponovo zauzele selo Dragii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 179. 1993., veljaa 25., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Glavnom tabu SVK o naputanju kampa Alfa u Brukoj od strane jednog dijela njihovih jedinica zbog loeg tretmana, slabe prehrane i nehigijenskih uvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 180. 1993., veljaa 26., Knin Sigurnosno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa zapovjedniku IKM Glavnog taba SVK o nastojanju dijela politikog vodstva zapadne Slavonije za mirno rjeavanje sukoba s hrvatskim vlastima i potpisivanje Daruvarskog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 181. 1993., veljaa 26., Knin Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o provokacijama du linije razdvajanja, razmjeni topnike vatre, privoenju vojnih obveznika koji su dezertirali ili izvrili kriminalne radnje, te o problemima s dobrovoljcima iz Srpske radikalne stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 182. 1993., veljaa 26., Dodoi Obavijest Komande 39. korpusa podreenim postrojbama da Glavni tab SVK nastoji kod Vlade RSK isposlovati pravilniji nain isplate osobnih dohodaka i zakon o vojnom sudstvu kako bi se uspostavila disciplina u postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 183. 1993., veljaa 27., Knin Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa o akcijama hrvatskih snaga te dogaajima koji su utjecali na moral vojnika SVK . . . . . . . .252 184. 1993., veljaa 28., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za osnivanje 1. jurine brigade SVK, formacijski sastav brigade, mjesto osnivanja, vremenski rok osnivanja te odgovorne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 185. 1993., veljaa 28., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju pregovora s Hrvatskom, stavu Glavnog taba SVK da su svi dobrovoljci pod jedinstvenim zapovijedanjem, te o razmjeni vatre na velebitskoobrovakom, skradinskom i novigradskom pravcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 186. 1993., veljaa 28., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikom napadu hrvatskih snaga u skradinskom zaleu, itniu i Baljcima, o problemima s dragovoljcima, vraenim posadama za tenkove iz Banja Luke te posjeti Mirka Jovia komandi korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 187. 1993., veljaa 28., Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o pogoranju sigurnosne situacije zbog nezadovoljstva dobrovoljaca iz Nia i Banja Luke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 188. 1993., veljaa, Knin Izvjee Odjeljenja MO Knin Upravi MO Sjeverna Dalmacija o provoenju i rezultatima ope mobilizacije na podruju Knina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 189. 1993., veljaa Izvjee naelniku sigurnosti Glavnog taba SVK o uoenim slabostima na obuci vojnika iz istone Slavonije u Zrenjaninu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

M H

C D

XV

190. 1993., oujak 1., Knin Smjernice Glavnog taba SVK komandama i organima za moral podinjenih korpusa i jedinica kako da se ponaaju prema genocidnoj politici Republike Hrvatske i prema pripadnicima UNPROFOR-a, te isticanje potrebe ukazivanja na sluajeve kukaviluka u borbi u jedinicama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 191. 1993., oujak 1., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o ubojstvima Hrvata u selima Puljani, Otavice i Mratovo koja su poinili dobrovoljci i pripadnici 75. mtbr 7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 192. 1993., oujak 1., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o hrvatskom granatiranju sjevernodalmatinskih sela, sukobima s HV-om u podruju Biljana Donjih i kabrnje te zahtjevu 60-ak Hrvata koji ive u zoni odgovornosti 75. mtbr da se isele zbog nehumanog ponaanja prema njima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 193. 1993., oujak 2., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o stanju u zoni odgovornosti korpusa, hrvatskom granatiranju sjevernodalmatinskih sela, sukobu s HV-om u podruju Biljana Donjih i kabrnje, zahtjevu 60-ak Hrvata koji ive u zoni odgovornosti 75. mtbr da se isele, te o stanju u zonama odgovornosti drugih korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 194. 1993., oujak 2., Vukovar Obavjetajno izvjee Komande 11. korpusa Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o djelatnosti i razmjetaju jedinica HV-a i MUP-a RH na podruju istone Slavonije te o njihovom skoranjem napadu na Baranju, o izboru Tomislava Merepa za upanijskog namjesnika za opine Vukovar i Vinkovci, te o pljakanju naputenih hrvatskih sela u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 195. 1993., oujak 2., Drni Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu Komande 7. korpusa SVK o paleu, pljaki i maltretiranju hrvatskog stanovnitva u zoni odgovornosti brigade te njihovoj elji da, ako ih se ne moe zatiti, napuste podruje RSK i odu na teritorij pod hrvatskom vlau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 196. 1993., oujak 3., Petrinja Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK s novim saznanjima o paravojnoj grupi ilt na podruju Gline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 197. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskom granatiranju podruja u zoni odgovornosti korpusa te nastavku planirane obuke, izgradnji sklonita i zaklona za ljudstvo i vatrenih poloaja za topnika orua korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 198. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskom utvrivanju poloaja i granatiranju podruja u zoni odgovornosti korpusa, zauzimanju Raovljeve glave od strane izviake grupe kapetana Dragana Vasiljkovia, te pljakanju i maltretiranju Hrvata u zoni odgovornosti 75. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 199. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Bezbednosno-obavetajnog organa Glavnog taba SVK s najnovijim saznanjima o paravojnoj grupi ilt na podruju Gline i njihovom voi Sinii Martiu iltu, te odlasku zapovjednika 43. pbr 11. korpusa, pukovnika Ljubomira Veljkovia, k obitelji u Beograd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 200. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Glavnog taba SVK podinjenim jedinicama o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu, zauzimanju Raovljeve glave od strane izviake grupe kapetana Dragana Vasiljkovia, te pljakanju i maltretiranju Hrvata u zoni odgovornosti 75. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 201. 1993., oujak 4., Knin Obavijest Glavnog taba SVK Komandi OG-1 o nonom granatiranju podruja ibenika, Vodica i Biograda te panici u ibeniku za koju su saznali prislukivanjem radio-veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 202. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Vojne policije 7. korpusu SVK o pljaki imovine iz naputenih hrvatskih kua u zoni odgovornosti 75. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

M H

C D

XVI

203. 1993., oujak 4., Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pljaki hrvatskih kua u selima Radeljci i Siveri od strane pripadnika 75. mtbr i elji Hrvata iz sela Lakovica da se isele na podruje pod hrvatskom vlau zbog uestalog maltretiranja od strane pripadnika 2. pbr . . . . . . . .281 204. 1993., oujak 4., Biljane Gornje Izvjee Organa bezbednosti Komande OG-1 Glavnom tabu SVK sa saznanjima o sudjelovanju pripadnika SVK u vercu, pijuniranju na podruju zone odgovornosti 7. korpusa u korist Republike Hrvatske te uspjeno postavljenoj zasjedi kod Radainovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 205. 1993., oujak 4., Donji Karin Izvjee Komande TG-4 Komandi OG-1 7. korpusa SVK o radu i ponaanju dobrovoljaca-radikala ete Milo Obili koja se nalazi u njihovoj zoni borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 206. 1993., oujak 4., Biljane Gornje Obavijest Komande OG-1 7. korpusu SVK o problemima vojnog angairanja dobrovoljaca-radikala ete Milo Obili za koje smatra da trebaju to prije napustiti zonu odgovornosti OG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 207. 1993., oujak 4., Donji Karin Naredba zapovjednika TG-4 7. korpusa SVK o preustroju podinjenih jedinica s ciljem to uinkovitijeg zapovijedanja tijekom borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 208. 1993., oujak 4., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr Komandi OG-1 7. korpusa SVK o hrvatskom granatiranju i napadima na zonu odgovornosti brigade te stanju u brigadi, uz zahtjev za popunu streljivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 209. 1993., oujak 4., Drni Izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o pljaki i maltretiranju Hrvata u selima Radeljci i Siveri zbog ega su uhiene etiri vojne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 210. 1993., oujak 4., Drni Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o pljaki imovine Hrvata u selu Lukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 211. 1993., oujak 5., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o stanju na terenu, sukobu s hrvatskim snagama, problemima s dobrovoljcima-radikalima iz ete Milo Obili, radu na osnivanju 1. jurine brigade Vojvoda Vuk i odnosima s pripadnicima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 212. 1993., oujak 5., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o granatiranju srpskih poloaja, pogibiji Milana Andia, instruktora iz Nastavnog centra Alfa, te radu na obuci i zapreivanju u jedinicama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 213. 1993., oujak 5, Vukovar Sigurnosno izvjee Komande 11. korpusa Bezbednosno-obavetajnom organu Glavnog taba SVK o kadrovskoj problematici u jedinicama i komandi korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 214. 1993., oujak 5., Petrinja Sigurnosno izvjee Komande 39. korpusa SVK Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK sa saznanjima o djelovanju iltove grupe na opstrukciji osnivanja 1. jurine brigade Vojvoda Vuk . . . . . . . . . . . . .295 215. 1993., oujak 5., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK i Komandi 7. korpusa o stanju na terenu, hrvatskim napadima i problemima vezanim uz dobrovoljce-radikale iz ete Milo Obili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 216. 1993., oujak 6., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za osnivanje 1. jurine brigade SVK Vojvoda Vuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 217. 1993., oujak 6., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima, stanju na terenu i u jedinicama korpusa, situaciji u zonama odgovornosti 15. i 39. korpusa te brojnim problemima s kojima se suoava SVK . . . . . . .298 218. 1993., oujak 6., Biljane Gornje Sigurnosno izvjee Komande OG-1 Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o hrvatskim snagama i njihovom rasporedu u zoni odgovornosti 7. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

M H

C D

XVII

219. 1993., oujak 6., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o postupcima mjetana i rukovodeih ljudi opine i grada Drnia kako bi zatitili prirodni potencijal i civilno stanovnitvo od pljake i maltretiranja . . . . . . . . . .300 220. 1993., oujak 7., Knin Sigurnosno izvjee Komande 7. korpusa SVK o stanju na terenu, rasporedu hrvatskih jedinica i njihovom paljenju kua u Kaiu i Islamu Grkom, te o pljakanju hrvatskih sela na okupiranom podruju Vrlike, Lukara i Lakovice. . . . . . .301 221. 1993., oujak 7., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima i stanju na terenu te da je specijalna jedinica 105. br. HV-a, prilikom napada 5. oujka 1993. na zaseok Drae u podruju Zemunika Gornjeg, imala 6 mrtvih i jednog teko ranjenog pripadnika koji je zarobljen. . . . . . . . . . . . . . . . . .302 222. 1993., oujak 7., Knin Izvjee Glavnog taba SVK komandama 39. i 21. korpusa o formiranju operativnog organa koji treba uvesti red na podruju Banije i Korduna, posebno na podruju Gline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 223. 1993., oujak 7., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata na podruju Drnia u kojem se istie banda Sinie Vugdelije iz Bioia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 224. 1993., oujak 7., Petrinja Sigurnosno izvjee Komande 39. korpusa SVK Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o stanju u zoni odgovornosti korpusa, aktivnostima jedinica HV-a i 5. korpusa Armije BiH, te novim problemima sa iltovom grupom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 225. 1993., oujak 7., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK Komandi lad PVO o stanju na benkovakom ratitu i hrvatskim napadima, situaciji i problemima u jedinicama, te openitom stanju na podruju RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 226. 1993., oujak 8., Knin Izvjee Glavnog taba SVK podinjenim korpusima o problemima u Kninu s grupom dobrovoljaca iz Srbije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 227. 1993., oujak 8., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o razgovorima delegacije RSK sa efom za civilne poslove i zamjenikom zapovjednika UNPROFOR-a, Cedricom Thornberryjem, u provoenju Rezolucije br. 802 Vijea sigurnosti UN-a, pregovorima s delegacijom RH u New Yorku i enevi, odnosu prema nesrpskom stanovnitvu na podruju RSK i odnosu prema pripadnicima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 228. 1993., oujak 8., Biljane Gornje Sigurnosno izvjee Komande OG-1 Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju ena, djece, staraca i izbjeglica iz sela oko Benkovca, od strane grupe dobrovoljaca radikala u Benkovcu . . . . . . . . . . . .312 229. 1993., oujak 8., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK i Komandi 7. korpusa SVK o hrvatskim napadima, stanju i problemima u jedinicama te problemima s dobrovoljcima radikalima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 230. 1993., oujak 8., Petrinja Izvjee Komande 39. korpusa Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o aktivnostima paravojne grupe ilt na podruju Gline, kojoj se prikljuila i tenkovska eta glinske 24. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 231. 1993., oujak 8., Petrinja Sigurnosno izvjee Komande 39. korpusa Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o nezadovoljstvu vojnika 33. pbr 39. korpusa SVK zbog njihovog slanja u 1. jurinu brigadu SVK Vojvoda Vuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 232. 1993., oujak 9., Knin Izvjee Organa bezbednosti Glavnom tabu SVK s novim saznanjima o paravojnoj grupi ilt u Glini i problemima oko formiranja 1. jurine brigade SVK Vojvoda Vuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 233. 1993., oujak 9., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o hrvatskim napadima na sjevernodalmatinskom i likom ratitu, stanju i problemima u jedinicama SVK, sukobu zapovjednika 35. slavonske brigade 11. korpusa i pripadnika Srpske dobrovoljake garde te problemima oko formiranja 1. jurine brigade Vojvoda Vuk . . . .318

M H

C D

234. 1993., oujak 9., Knin Zahtjev Obavetajno-bezbednosnog organa Komande 7. korpusa SVK podinjenim postrojbama da utvrde koji su asnici uli u tab etnikog odreda Jove Ostojia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 235. 1993., oujak 9., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa i padu helikoptera SVK u zaseoku Prine na podruju Kaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 236. 1993., oujak 9., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr Komandi OG-1 SVK o hrvatskim napadima, stanju u jedinicama brigade, padu helikoptera SVK u zaseoku Prine na podruju Kaia i pljakanju srpskih kua po Kaiu od strane dobrovoljaca pod komandom kapetana Pavlovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 237. 1993., oujak 10., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima na podruju zona odgovornosti 7. i 15. korpusa SVK. . . . . . . . . . .322 238. 1993., oujak 11., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o napadima hrvatskih snaga, stanju u jedinicama, suradnji i problemima s pripadnicima UNPROFOR-a, uhienju sedmorice vojnih obveznika zbog pljake po hrvatskim selima te zahtjevu 1. jbr za veom materijalnom pomoi Nastavnom centru Alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 239. 1993., oujak 11., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o odlasku problematine grupe dobrovoljaca iz sastava ete u Krikama, te o pritubama Hrvata iz Srednjih Kriki da ih maltretiraju dobrovoljci iz Lukia Gradine . . . . . . . . . . . .326 240. 1993., oujak 12., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, referiranju zapovjednika korpusa i samostalnih brigada predsjedniku RSK i Glavnom tabu SVK i njihovoj odlunosti i spremnosti da oslobode srpski teritorij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 241. 1993., oujak 13., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK o hrvatskim napadima i grupiranju hrvatskih snaga u zonama odgovornosti 7., 15. i 39. korpusa, obuci u Nastavnom centru Alfa i incidentnim situacijama s pripadnicima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 242. 1993., oujak 13., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o obilasku jedinica u zoni odgovornosti brigade i njihovom odnosu prema hrvatskom stanovnitvu koje ivi na tom podruju te svakodnevnoj izloenosti pljakama u selu Trbounje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 243. 1993., oujak 13., Vukovar Sigurnosno izvjee Komande 11. korpusa Bezbednosno-obavetajnom organu Glavnog taba SVK o stanju i problemima u jedinicama korpusa i incidentu koji je uzrokovao Dragan Grozdanovi aktiviravi bombu u kavani Loven u selu Bijelo Brdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 244. 1993., oujak 14., Ostojii Zapovijed Komande OG-1 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama za daljnje borbeno djelovanje uz obrazloenje borbenih zadataka susjednih jedinica korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 245. 1993., oujak 14., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljaki Hrvata u tikovu. . . . . . . . . . . . . . . . .334 246. 1993., oujak 14., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljaki Ivana Tomia iz Kadijine Glavice . . . .335 247. 1993., oujak 15., Knin Dopuna zapovijedi Glavnog taba SVK podinjenim korpusima za osnivanje 1. jurine brigade Vojvoda Vuk po planu Ma. . . . . . . . . . . . .336 248. 1993., oujak 15., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima, izvianju srpskih poloaja za to HV koristi zrakoplove i helikoptere, te pregrupiranju hrvatskih jedinica u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . .338 249. 1993., oujak 15., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o reformiranju TO i PJM na podruju zapadne Slavonije u 18. korpus SVK . . . . . . . . . . .339 250. 1993., oujak 15., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima, stanju i problemima u jedinicama brigade, te sastanku

M H

C D

XIX

251.

252. 253.

254. 255.

256. 257.

258. 259. 260. 261. 262.

263. 264.

Slobodana Miloevia s francuskim predsjednikom Franoisom Mitterrandom i dopredsjednicima Konferencije za bivu Jugoslaviju, Cyrusom Vanceom i Lordom Davidom Owenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 1993., oujak 16., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, maltretiranju i pljakanju Hrvata u zoni odgovornosti 75. mtbr, problemima s dobrovoljcima te neodgovarajuem planu primirja s RH posredstvom predstavnika Europske zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 1993., oujak 16., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama za postupanja u kontaktima s predstavnicima UNPROFOR-a i strancima. . .343 1993., oujak 16., Knin Obavijest Komande 33. pbr 39. korpusa SVK podinjenim jedinicama o vojnoj situaciji na teritoriju RSK, podrci formiranju 1. jbr Vojvoda Vuk, obuci u Nastavnom centru Alfa, incidentima s pripadnicima UNPROFOR-a te o izvjeu predsjednika RSK o pregovorima s predstavnicima RH u New Yorku i enevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 1993., oujak 16., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u zoni odgovornosti brigade i disciplinskim mjerama koje su poduzete protiv poinitelja. . . . . . . . . . . . . . . . . .347 1993., oujak 17., Knin Sigurnosno izvjee Komande 7. korpusa Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o incidentima i problemima u jedinicama, nepopunjenosti ete vojne policije ljudstvom i odgovarajuom opremom i problemima s dobrovoljcima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 1993., oujak 18., Okuani Zahtjev Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK i MUP-u RSK za upute kako se odnositi prema Daruvarskom sporazumu i njegovim potpisnicima sa srpske strane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 1993., oujak 18., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o vojnoj situaciji u zoni odgovornosti brigade, zarobljavanju 13 dobrovoljaca kod Turnja od strane pripadnika HV-a, te o problemima s dobrovoljcima u jedinicama SVK i o smjenama u Vladi RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 1993., oujak 19., Knin Pismo ministra obrane RSK, pukovnika Stojana panovia, zapovjedniku 2. armije Vojske Jugoslavije, general-pukovniku Pavlu Strugaru, s molbom da mu poalje 1000 granata za MB-105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 1993., oujak 19., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o ubacivanju hrvatske izviake grupe u zaseok Erakovii u selu Bratikovci te o hrvatskim napadima na drnikom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 1993., oujak 19., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskom topniko-pjeadijskom napadu na Drni iz tri pravca i drugim hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, te o stanju u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 1993., oujak 20., Knin Sigurnosno izvjee Komande 7. korpusa Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o ubojstvu obitelji Stipana epine u selu Donja Jagodnja kod Benkovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 1993., oujak 20., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o dolasku 35 dobrovoljaca u Knin, meu kojima je 15 Rusa, o nedisciplini i problemima u jedinicama, te zapaanje da se u Kninu nalazi veliki broj uniformiranih osoba koje nisu rasporeene u vojne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 1993., oujak 20., Korenica Obavijest Komande 15. korpusa SVK podinjenim jedinicama kako se ponaati da osnivanje 1. jbr Vojvoda Vuk bude to uspjenije . . . . . .357 1993., oujak 21., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o kaosu koji vlada u organima vlasti RSK i njegovom utjecaju na jedinice i pripadnike SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358

M H

C D

XX

265. 1993., oujak 22., Plaki Izvjee Komande 145. brigade TO RSK podinjenim jedinicama o vanosti formiranja 1. jbr Vojvoda Vuk i potrebi svesrpskog jedinstva kako bi stvorili zajedniku srpsku dravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 266. 1993., oujak 22., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa te stanju i problemima u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 267. 1993., oujak 22., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o hrvatskom zauzimanju dijela Tulovih greda uz zahtjev da se svi pripadnici 4. lbr koji su rasporeeni u 1. jbr SVK Vojvoda Vuk vrate u sastav brigade kako bi ih se moglo poslati na Velebit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 268. 1993., oujak 22., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr SVK tabu Civilne zatite i SJB Obrovac da se organizirano isele svi Hrvati iz Obrovca u dubinu teritorija RSK . . . .364 269. 1993., oujak 23., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, zauzimanju Tulovih greda i situaciji u jedinicama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 270. 1993., oujak 23., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti brigade, pregrupiranju i izvianju srpskih poloaja, ponovnom zauzimanju podruja kabrnje od strane srpskih jedinica, te aktivnostima muslimanskih snaga u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . .366 271. 1993., oujak 23., Korenica Izvjee Zonskog taba TO Lika podinjenim jedinicama u kojem se iznose planovi Glavnog taba SVK vezani uz formiranje, ustroj i rjeavanje statusnih pitanja pripadnika 1. jbr Vojvoda Vuk . . . . . . . . . . . . . . . . .367 272. 1993., oujak 23., Slunj Izvjee Organa bezbednosti 13. pbr 21. korpusa SVK s procjenom sigurnosne situacije u zoni odgovornosti brigade u kojoj su navedeni sigurnosni uvjeti pod kojima je brigada izvravala zadatke od poetka rata, procjena interesa, ciljeva i mogunosti HV-a u zoni odgovornosti brigade, te procjena stanja, snage i mogunosti 13. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 273. 1993., oujak 25., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zonama odgovornosti 7. i 15. korpusa . . . . . . . . . . . .374 274. 1993., oujak 25., Knin Odluka Komande 7. korpusa SVK za daljnje borbeno djelovanje (Operacija broj 2) sa zadacima pojedinih jedinica korpusa i jedinica 15. korpusa SVK, uz isticanje potrebe njihovog zajednikog djelovanja . . . . . . . . . . . . . . .376 275. 1993., oujak 25., Zamolba Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije da 40 vojnika izviako-diverzantske jedinice 18. korpusa SVK prihvati i obui u Nastavnom centru u Panevu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 276. 1993., oujak 25., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK i Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti OG-1 i meusobnom obraunu radikala-etnika u kojem je jedna osoba izgubila ivot . . . . . . . .379 277. 1993., oujak 25., Biljane Gornje Iz obavijesti Komande 92. mtbr SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti brigade pri emu je HV granatirao Obrovac, Benkovac, Kistanje i evrske, a jedinice 7. korpusa SVK Zadar, ibenik i Vodice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 278. 1993., oujak 26., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o negativnim ocjenama i komentarima meu stanovnitvom, obiteljima vojnika i vojnim osobama, da se iz sastava 40. pbr 11. korpusa SVK uputi u Knin jedan bataljun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 279. 1993., oujak 26., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa Obavetajnobezbednosnom organu Glavnog taba SVK o saznanjima kako se u Iloku formira neki interventni vod iz sastava ilokog bataljuna, koji planira izvriti napad na Hrvate i Slovake u Iloku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381

M H

C D

XXI

280. 1993., oujak 26., Okuani Sigurnosno izvjee Komande 18. korpusa Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o saznanjima do kojih se dolo prislukivanjem 41. kanala MUP-a RH te o negativnom utjecaju Veljka Dakule i njegovih istomiljenika koji zagovaraju politiku pomirbe s hrvatskim vlastima . . . . . . . . .382 281. 1993., oujak 27., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o poinjenim kaznenim djelima pripadnika 4. lbr i disciplinskim mjerama koje su poduzete protiv njih, o provali u skladite u Sjevernoj kasarni u Kninu, te broju zarobljenih hrvatskih vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 282. 1993., oujak 27., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti brigade, unitavanju hrvatskog tenka u podruju Suhovara, o problemima oko osnivanja 1. jbr Vojvoda Vuk, te pregovorima Alije Izetbegovia i Radovana Karadia u New Yorku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 283. 1993., oujak 28., Knin Odgovor Komande 7. korpusa SVK na postavljena pitanja Komande 2. pbr o sudbini ruiastih zona, iseljavanju Hrvata iz Sonkovia uz potpis, osnivanju vojnih sudova i postupcima prema onima koji izbjegavaju mobilizaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 284. 1993., oujak 29., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa SVK Obavetajnobezbednosnom organu Glavnog taba SVK s kratkim sadrajem izvanredne sjednice Skuptine RSK koja je odrana 27. oujka 1993. u Belom Manastiru . . . . . . . . . . . . . . . .387 285. 1993., oujak 30., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima, pregrupiranju, utvrivanju poloaja i ubacivanju diverzantskih grupa u zoni odgovornosti korpusa te stanju i gubicima u jedinicama korpusa i problemima oko smjene vojnika iz drugih korpusa na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . .389 286. 1993., oujak 30., Knin Popis ciljeva u Zadru i ibeniku za djelovanje topnitva 7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 287. 1993., oujak 31., Knin Izvjee Glavnog taba SVK s podacima o hrvatskim napadima, pregrupiranju, utvrivanju poloaja i ubacivanju diverzantskih grupa u zoni odgovornosti 7. korpusa, o stanju, problemima i obuci u jedinicama SVK, izvanrednim dogaajima u zonama odgovornosti 7. i 21. korpusa, te protestu majki i ena vojnika u Likom Osiku zbog odlaska njihovih sinova i mueva u 1. jbr SVK Vojvoda Vuk i njihovog upuivanja na sjevernodalmatinsko ratite . . . . . . . . . . . . . . . . .394 288. 1993., oujak 31., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK i Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima u zoni OG-1, te stanju, problemima i potpuno naruenom stanju borbene spremnosti uslijed nedolaska bataljuna s Banije na smjenu u TG-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 289. [1993., oujak , Korenica] Izvjee Komande 15. korpusa SVK o realizaciji zadataka oko formiranja 1. jbr Vojvoda Vuk i stanja na teritoriju i u jedinicama u zoni odgovornosti korpusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 290. 1993., travanj 1., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o dolasku odreda dobrovoljaca s Kosova, koji je osnovan od lanova i simpatizera Pokreta za jedinstvenu Srbiju i Jugoslaviju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 291. 1993., travanj 1., Knin Obavjetajni podaci Komande 7. korpusa SVK o raketiranju Zadra pri emu je pogoen prostor oko stare autobusne postaje i bolnice . . . . . . . . . . . . .403 292. 1993., travanj 1., Drni Obavjetajno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa o maltretiranju, pljaki i iivljavanju nad hrvatskim stanovnitvom na podruju Oklaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 293. 1993., travanj 2., Knin Pismo MUP-a, Glavnog taba SVK i MO RSK Skuptini pobunjenih Srba u BiH u kojem im daju podrku u zajednikom stvaranju sve srpske drave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

M H

C D

XXII

294. 1993., travanj 2., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o meusobnom obraunu dobrovoljaca Vojislava eelja u vojarni u Kninu, velikom otporu vojnika s podruja Banovine da ih se uputi u jurinu brigadu, te o odbijanju dijela vojnika s vukovarskog podruja da idu ratovati na kninsko podruje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 295. 1993., travanj 3., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a u kojem, zbog donoenja Rezolucije 815 Vijea sigurnosti UN-a, ne preporuuju kretanje snaga UNPROFOR-a na podruju pod kontrolom pobunjenih Srba. . . . . . . . . . . . . . . . .408 296. 1993., travanj 3., Knin Protestno pismo Glavnog taba SVK generalu Arapu Robu, zapovjedniku sektora Jug, u kojem se napada UNPROFOR zbog neuinkovitosti i ignoriranja pobunjenih Srba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 297. 1993., travanj 3., Knin Izvjee Glavnog taba SVK i MUP-a RSK zapovjednitvima korpusa i sekretarima SUP-ova o brzojavu upuenom Zapovjednitvu UNPROFOR-a u kojem je otro osuena Rezolucija 815 Vijea sigurnosti UN-a zbog prejudiciranja politikog rjeenja na tetu RSK, uz isticanje nezadovoljstva srpskog naroda prema pripadnicima UNPROFOR-a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 298. 1993., travanj 3., Knin Obavijest Komande 7. korpusa u kojoj se upozoravaju podreene postrojbe da je zbog nepanje i neprimjerenog ponaanja poginuo gotovo isti broj pripadnika vojske pobunjenih Srba kao i u borbenim djelovanjima. . . . . . . . . . . .413 299. 1993., travanj 4., Knin Obavijest Komande 7. korpusa podreenim postrojbama o stanju na ratitu, sve eim pojavama samoranjavanja i meusobnog ranjavanja pripadnika vojske pobunjenih Srba, te nezadovoljstvu dijela pobunjenih Srba zbog prisustva vojnih osoba iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 300. 1993., travanj 4., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK Komandi 91. PoB da pripreme sva raspoloiva borbena sredstva za djelovanje protiv hrvatskog zrakoplovstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 301. 1993., travanj 4., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr o nedostatku zapovjednika na razini voda i ete, o neaktivnosti i gubljenju autoriteta zapovjednika te o oduzimanju inova sedmorici asnika vojske pobunjenih Srba zbog nedjela koja su poinili u ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 302. 1993., travanj 4., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr o zauzimanju Tulovih greda na Velebitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419 303. 1993., travanj 4., Biljane Gornje Analiza Komande OG-1 o poginulima i ranjenima na podruju sjeverne Dalmacije od 22. 1. 1993. do 31. 3. 1993., te o potrebi pridavanja vee pozornosti kod obuke vojnika, da ne bude nepotrebnih stradavanja uzrokovanih nedisciplinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 304. 1993., travanj 5., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa o nesuglasnosti pobunjenih Srba da UNPROFOR snimi objekte u Obrovcu granatirane od strane hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 305. 1993., travanj 5., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o formiranju stranakih vojski, te krai, samoranjavanju i ubojstvima meu srpskim dobrovoljakim postrojbama . . . . . .423 306. 1993., travanj 5. Izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o povlaenju snaga pobunjenih Srba s Tulovih greda na Velebitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 307. 1993., travanj 5., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr da se uvrste poloaji na Velebitu zbog vidljivih slabosti u obrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 308. 1993., travanj 5., Biljane Gornje Obavijest Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o stanju i problemima u TG-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 309. 1993., travanj 5., Knin Obavijest 7. korpusa SVK podinjenim postrojbama o stanju na ratitu i zauzimanju Tulovih greda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 310. 1993., travanj 6., Knin Informacije Organa bezbednosti Glavnom tabu SVK o nasilju specijalaca kapetana Dragana u kampu srpske vojske Alfa prema pripadnicima 1. jbr, te o samovolji, neredu, nedisciplini i neodgovornosti u kampu . . . . . . . . . . . . . . . .429

M H

C D

XXIII

311. 1993., travanj 6., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a zbog razminiravanja starih minskih polja uz liniju razdvajanja u selima Bair, Korita, Jagma i Brezovac Subocki od strane pripadnika jordanskog kontingenta UNPROFOR-a .430 312. 1993., travanj 6., Okuani Molba VP 9162 Okuani Zapovjednitvu UNPROFOR-a sektor Zapad, da provjeri, potvrdi ili opovrgne njihove obavjetajne informacije da e hrvatske snage napasti UNPA zonu Zapad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 313. 1993., travanj 6., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa da se zbog neuinkovitog formiranja 1. jbr podinjenim postrojbama objasni neophodnost formiranja takve brigade s obzirom na sve bolju borbenu spremnost i organiziranost hrvatskih snaga. . . . . .433 314. 1993., travanj 6., Knin Obavijest Komande 7. korpusa podinjenim postrojbama o stanju na ratitu i potrebi formiranja 1. jbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434 315. 1993., travanj 6., Biljane Gornje Zapovijed Komande OG-1 o formiranju specijalne ete za djelovanje na sjevernodalmatinskom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 316. 1993., travanj 6., Drni Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o pljakanju Hrvata u selu Lukar od strane srpske vojske uz prijetnju vatrenim i hladnim orujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 317. 1993., travanj 7., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK o velikom broju poginulih i ranjenih pripadnika vojske pobunjenih Srba stradalih nepanjom izvan borbenog djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 318. 1993., travanj 7., Knin Obavijest 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o nezadovoljstvu u vojsci zbog kanjenja isplate plaa i formiranja jurine brigade, te o zategnutim odnosima SVK s UNPROFOR-om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 319. 1993., travanj 7., Jasenovac Izvjee Komande 93. pbr Komandi 18. Korpusa SVK o unitavanju prometne infrastrukture i privatne imovine od strane UNPROFOR-a . . . .441 320. 1993., travanj 8., Drni Dopis Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o fizikom nasilju vojnih osoba nad hrvatskom obitelji iz Suknovaca, te opasnosti da bude likvidirana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 321. 1993., travanj 8., Knin Obavijest Komande 7. Korpusa SVK podreenim postrojbama o ubojstvu dvojice i ranjavanju jednog pripadnika UNPROFOR-a na punktu UN-a blizu sela Bojna, vjerojatno od ubaene diverzantske grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 322. 1993., travanj 8., Vrlika Izvjee 1. lbr Komandi 7. korpusa SVK o fizikom i psihikom maltretiranju, te pljakanju Hrvata iz sela Maovice od strane vojnih osoba iz tikova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 323. 1993., travanj 9., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o nezadovoljavajuem sustavu osiguranja baze Orkan u Kistanjama, te o poveanju zahtjeva Hrvata za iseljavanje s okupiranog podruja Korduna i Baranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 324. 1993., travanj 10., Knin Protest zapovjednika Glavnog taba SVK Mile Novakovia zapovjedniku UNPROFOR-a generalu Wahlgrenu zbog kontroliranja vozila na raskriju sela Smrti Medari od strane UNPROFOR-a, te blokiranja privatne kue izmeu sela Japaga i eovica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 325. 1993., travanj 10., Knin Molba Komande 7. korpusa SVK komandama OG-1 i TG-4 da utvrde istinitost i razjasne okolnosti zato je satnija s Banovine napustila sjevernodalmatinsko bojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 326. 1993., travanj 11., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o velikom broju stradanja vojnika u izvanrednim dogaajima, te o irenju dezinformacija i panike od strane dezertera iz 1. jbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 327. 1993., travanj 12., Knin Obavijest Organa bezbednosti 7. Korpusa SVK Komandi 75. mtbr o maltretiranju i nanoenju tekih tjelesnih ozljeda dvjema staricama hrvatske nacionalnosti u zaseoku arii, te o pljakanju i teroriziranju stanovnitva sela u okolici Promine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451

M H

C D

XXIV

328. 1993., travanj 12., Daruvar Dopis zapovjednika kanadskog bataljuna UNPROFOR-a Jima Calvina komandantu 18. korpusa SVK Milanu eleketiu o pljaki poinjenoj na cesti Dragovi Pakrac od strane naoruanih ljudi s podruja koje nadziru pobunjeni Srbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 329. 1993., travanj 14., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o postavljanju general-majora Mile Novakovia za zapovjednika SVK . . . . . . . . . . . . . . . .453 330. 1993., travanj 15., Donji Lapac Dopis SUP-a Korenica MUP-u RSK o paljenju kua na podruju opine Donji Lapac, od kojih je jedna u vlasnitvu Milana ukia, potpredsjednika Sabora RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 331. 1993., travanj 15., Knin Izvjee Komande 1. jbr Glavnom tabu SVK o problemima u ustrojavanju brigade zbog materijalnih nedostataka, loeg stanja morala, zloupotrebe poloaja, prijetnji oficirima, dezerterstva, te stvaranja stranakih vojski . . . . . . . . . . . . . . .455 332. 1993., travanj 15., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o izvanrednim dogaajima koje su skrivili pripadnici korpusa, a zavrili su ranjavanjem i smrtnim ishodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 333. 1993., travanj 15., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. Korpusa SVK o napadu pjeakim orujem na kuu u kojoj je smjeten UNPROFOR koji titi Hrvate u mjestu Rodaljice, te o nedostatku viih asnika u 2. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 334. 1993., travanj 16., Drni Dopis Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. koprusa SVK o pljakanju Hrvata iz Suknovaca od strane uniformiranih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 335. 1993., travanj 17., Knin Obavijest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a o stavu prema Rezoluciji 802 i 815 UN-a, te pokazateljima nastavka agresije hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462 336. 1993., travanj 17., Drni Dopis Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u mjestu Lukari od strane uniformiranih i civilnih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 337. 1993., travanj 17., Okuani Izvjee Organa bezbednosti 18. korpusa SVK o sastanku pobunjenih Srba iz zapadne Slavonije i UNPROFOR-a na kojem se raspravljalo o realizaciji Daruvarskog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 338. 1993., travanj 18., Daruvar Protest UNPROFOR-a Komandi 18. Korpusa SVK zbog pijanstva njegovih pripadnika i ometanja snaga UN-a u radu, te nedozvoljenom dranja oruja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 339. 1993., travanj 18., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o prevelikom broju stradanja vojnika u izvanrednim dogaajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 340. 1993., travanj 18., Okuani Dopis Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu CANBAT-a zatitnih snaga UN-a u kojem se ale na postupanje snaga UN-a prema civilima, te na nepotrebno oduzimanje oruja srpskom narodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 341. 1993., travanj 18., Obrovac Izvjee naelnika 4. lbr Jovana Dopue Glavnom tabu SVK i Komandi 7. korpusa o naputanju poloaja na Velebitu od strane kompletne 4. l, te dezerterstvu vojnika s prve linije bojita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471 342. 1993., travanj 19., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o poveanju sigurnosnih mjera zbog odravanja sjednice Skuptine RSK u Okuanima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 343. 1993., travanj 19., Drni Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o pljakanju i fizikom maltretiranju starijih osoba hrvatske nacionalnosti u mjestu Lukari od strane vojnih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473 344. 1993., travanj 19., Vrlika Izvjee Komande 1. lbr Komandi 7. korpusa SVK o problemima u brigadi zbog premjetanja ljudstva i tehnike s podruja Like, to je negativno utjecalo na moral vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474

M H

C D

XXV

345. 1993., travanj 19., Knin Dopis Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o letcima protiv Slobodana Miloevia i voa pobunjenih Srba iz 1991. godine, naenim na podruju itnia, Bioia i Oegovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475 346. 1993., travanj 20., Knin Izvjee Glavnog taba komandantu SVK o maltretiranju hrvatskog stanovnitva na podruju H. Kostajnice, o pljakanju i maltretiranju troje Hrvata na cesti Pakrac Poega, te o glasinama o nejedinstvu u politikom vrhu pobunjenih Srba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .476 347. 1993., travanj 20., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa o prisutnosti dezerterstva, vojnike nediscipline i alkoholiziranja u 75. mtbr, te o izbjegavanju mobilizacije osoba mlaih godita na cijelom bojitu korpusa . . . . . . . . . . .478 348. 1993., travanj 20., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komande 7. korpusa Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o naputanju poloaja kod Vrlike od strane ljudstva iz 10. brigade, te o odlasku civilnih osoba iz sela Otii jer smatraju da ih je vojska izdala .479 349. 1993., travanj 20., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o nunosti slube za moral, da razjasni vojnicima zakljuke Skuptine RSK odrane u Okuanima zbog este kritike i optubi upuenih politikoj vlasti. . . . . . .480 350. 1993., travanj 21., Knin Dopis Glavnog taba SVK podreenim korpusima SVK da se pripreme za obranu od agresije NATO-a, te da u sluaju napada djeluju po postrojbama UNPROFOR-a ije su zemlje lanice NATO saveza i sudjeluju u napadu na pobunjene Srbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 351. 1993., travanj 21., Knin Obavijest Glavnog taba RSK podreenim postrojbama o usvojenom prijedlogu na Skuptini RSK da se osnuje Zajednica Skuptina bosanskih Srba i pobunjenih Srba iz Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482 352. 1993., travanj 21., Knin Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o granatiranju ibenika, Zadra, Biograda i Vodica, te o kontroliranju uniformiranih osoba u Kninu zbog zloupotrebe uniformi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483 353. 1993., travanj 21., Korenica Miljenje i stavovi Komande 15. korpusa Glavnom tabu SVK o problemima u ustrojavanju 1. jbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484 354. 1993., travanj 22., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o pozitivnom odjeku odluke Skuptine RSK da se osnuje Zajednica Skuptina RSK i RS, te o odbijanju Rezolucije 815 Vijea sigurnosti UN-a prema kojoj je okupirani teritorij integralni dio Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485 355. 1993., travanj 23., Knin Izvjee Organa bezbednosti Organu za moral Glavnog taba SVK o velianju etnitva i traenju formiranja etnikih postrojbi od strane popa Miloa iz Vrhovina za vrijeme priesti ispred pravoslavne crkve u selu kare, za to je dobio podrku dijela vojnika 2. bataljuna 50. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486 356. 1993., travanj 23., Dopis Komande 1. jbr Glavnom tabu SVK u kojem se predlae da se zbog slabe popunjenosti brigade i nepodravanja od strane G i Komande 7. korpusa jurina brigada raspusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487 357. 1993., travanj 24., Okuani Zapisnik sa sastanka zapovjednika 18. korpusa SVK Milana eleketia i pripadnika kanadskog kontingenta UNPROFOR-a o problemima koje imaju pobunjeni Srbi s pripadnicima UNPROFOR-a u zapadnoj Slavoniji . . . . . . . .489 358. 1993., travanj 25., Biljane Gornje Pozdravni govor komandanta OG-1 Dragana Tanjge povodom posjete srpskog princa Tomislava Karaorevia benkovakom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491 359. 1993., travanj 26., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-1 da napade na naseljena mjesta izvode iskljuivo prema odluci zapovjednika ili zamjenika zapovjednika Glavnog taba SVK jer NATO prijeti da e reagirati zbog granatiranja ibenika, Zadra i Biograda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492 360. 1993., travanj 28., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK da se zbog sve uestalije pojave otuivanja vojne imovine organizira prikupljanje, uvanje i daljnje koritenje iste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493

M H

C D

XXVI

361. 1993., travanj 28., Drni Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o uvjetima ivota Hrvata na podruju tikova i Maovica . . . . .494 362. 1993., travanj 29., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa o ilegalnom iseljavanju 35 mjetana hrvatske nacionalnosti iz prominskih i oklajskih sela .495 363. 1993., travanj 29., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o podrci bosanskim Srbima u odbijanju Vance-Owenovog plana . . . . . . . . .496 364. 1993., travanj 30., Bruka Izvjee zapovjednika Nastavnog centra Alfa Komandi 7. korpusa SVK o nedostatku ljudstva, goriva, opreme i uniformi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 365. 1993., travanj, Okuani Izvjee naelnika taba 18. korpusa SVK Slobadana Peria o problemima u sustavu obrane u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498 366. 1993., svibanj 1., Knin Dnevna obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502 367. 1993., svibanj 1., Knin Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu i namjerama Hrvatske vojske. . . . . . . . . . .503 368. 1993., svibanj 2., Knin Obavijest Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o samovoljnom naputanju benkovakog ratita od strane postrojbe s Korduna . . . . . . . . .504 369. 1993., svibanj 2., Drni Obavijest Organa bezbednosti 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljaki hrvatskog i srpskog stanovnitva od strane pripadnika brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 370. 1993., svibanj 2., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za podizanju borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 371. 1993., svibanj 3., Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o stanju na ratitima i ratnim ciljevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509 372. 1993., svibanj 3., Knin Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o znaajnijim dogaajima na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 373. 1993., svibanj 4., Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o stanju na ratitima u Hrvatskoj i razvoju vojno-politike situacije u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 374. 1993., svibanj 5., Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o dogaajima na ratitima u Hrvatskoj i problemima kojima je izloena SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 375. 1993., svibanj 5., Donji Lapac Slubena zabiljeka pripadnika 103. lbr SVK o politiko-sigurnosnom stanju na podruju opina Donji Lapac i Srb . . . . . . . . . . . . . . .514 376. 1993., svibanj 5., Jasenovac Obavijest 98. pbr Komandi 18. korpusa SVK o unitenim prometnicama od strane UNPROFOR-a na podruju odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 377. 1993., svibanj 7., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za poduzimanje mjera obrane od napada iz zraka te izradu novih planova popune i otpusta ljudstva iz postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 378. 1993., svibanj 8., Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o dogaajima na ratitima, stanju morala vojske, te promociji lista Vojska Krajine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 379. 1993., svibanj 8., Knin Obavijest deurnog operativnog Komandi 7. korpusa SVK o sadraju sastanka delegacija RSK i UNPROFOR-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 380. 1993., svibanj 10., Petrinja Redovno izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o stanju sigurnosti u podruju odgovornosti korpusa i ubojstvu osoba hrvatske nacionalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 381. 1993., svibanj 10., Knin Operativno izvjee Glavnog taba Srpske vojske Krajine o situaciji na ratitima i stanju sigurnosti na okupiranom teritoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . .523

M H

C D

XXVII

382. 1993., svibanj 11., Vrlika Dopis Komande 1. lpbr SVK podinjenim postrojbama o prekidu opskrbe SVK materijalno-tehnikim sredstvima iz SR Jugoslavije i mjerama koje se poduzimaju za otklanjanje nastale situacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524 383. 1993., svibanj 11., Graac Obavijest 9. mtbr SVK podinjenim postrojbama o odbijanju Vance-Owenovog plana u Skuptini Republike Srpske i moguim posljedicama te odluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 384. 1993., svibanj 12., Drni Dopis 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o dolasku grupe dobrovoljaca iz Banja Luke na njihovo ratite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 385. 1993., svibanj 13., Obrovac Odluka Komande 4. lbr SVK za pregrupiranje snaga i izvoenje borbenih djelovanja u podruju odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 386. 1993., svibanj 13., Knin Obavijest Komande 9. mtbr SVK pripadnicima brigade o sadraju sastanka delegacije RSK sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Rusije . . . . .529 387. 1993., svibanj 13., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom zapovjednitvu o oekivanom napadu HV-a na RSK i planiranom napadu SVK na podruju Biograda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 388. 1993., svibanj 15., Knin Dopis Glavnog taba SVK komandama korpusa o promociji prvog broja i slanju priloga za list Vojska Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532 389. 1993., svibanj 17., Knin Redovno operativno izvjee Glavnog taba SVK o stanju na ratitima i u postrojbama, te politiko-sigurnosnoj situaciji u RSK . . . . . . . . . . . . . . . .534 390. 1993., svibanj 17., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim postrojbama o pripremi napada Hrvatske vojske na RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 391. 1993., svibanj 17., Okuani Zahtjev Komande 18. korpusa Zapovjednitvu UN-a sektor Zapad, za bolji odnos prema zapovjedniku korpusa na njihovim punktovima, da se premjesti punkt u Bukovanima, uklone bunkeri HV-a i osigura izrada prosjeka u umi Pranik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 392. 1993., svibanj 20., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom zapovjednitvu o pokretima hrvatskih snaga i sigurnosnom stanju na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 393. 1993., svibanj 20., Cage Odluka zapovjednika ete vojne policije 18. korpusa SVK o izricanju pritvora pripadniku korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540 394. 1993., svibanj 21., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a zbog najavljenog pretresa stanovnitva zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . .541 395. 1993., svibanj 21., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim postrojbama o sadraju pregovora s predstavnicima Hrvatske vojske i UNPROFOR-a . . .542 396. 1993., svibanj 21., Knin Izvjee 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o stanju na prvoj liniji ratita i borbenoj spremnosti postrojbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544 397. 1993., svibanj 21., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546 398. 1993., svibanj 21., Okuani Protest Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu UN-a sektor Zapad, zbog navodne pljake srpskih kua u selu Kusonje . . . . . . . . . . . . .547 399. 1993., svibanj 21., Daruvar Obavijest Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK o postupku i oruanom osiguranju pretresa objekata u Sektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 400. 1993., svibanj 22., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu i stavovima RSK u pregovorima s Republikom Hrvatskom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549 401. 1993., svibanj 22., Pakrac Izvjee Komande 51. pbr Komandi 18. korpusa SVK o sadraju sastanka s predstavnicima UNPROFOR-a, te prijedlozi zahtjeva korpusa prilikom sljedeeg sastanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550

M H

C D

XXVIII

402. 1993., svibanj 22., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK podreenim institucijama i postrojbama za razvojaenje dijela vojnih obveznika radi potreba gospodarstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 403. 1993., svibanj 23., Iz dnevnika Zelenbabe Sreka o rasformiranju 1. jbr Vojvoda Vuk 554 404. 1993., svibanj 24., Daruvar Dopis zapovjednika UN-a sektora Zapad tijelima vlasti RSK u zapadnoj Slavoniji o stavovima UNPROFOR-a u odnosu na neka pitanja postavljena na zajednikim sastancima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555 405. 1993., svibanj 24., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Upravi Ministarstva odbrane Sjeverna Dalmacija da osigura prijevoz kandidata za vojne kole i akademije u Beogradu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557 406. 1993., svibanj 24., Knin Dopis Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o primijenjenoj taktici u operaciji Maslenica te namjerama i ciljevima Hrvatske vojske u narednom razdoblju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 407. 1993., svibanj 25., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama za otklanjanje uoenih nepravilnosti prilikom koritenja vozila, te za smanjenje potronje pogonskog goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559 408. 1993., svibanj 25., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom zapovjednitvu o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562 409. 1993., svibanj 25., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pojaavanje protudiverzantskih mjera na ratitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563 410. 1993., svibanj 26., Brusnik Izvjee Komande 59. odreda Komandi 18. korpusa SVK o sadraju sastanka s delegacijom UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564 411. 1993., svibanj 26., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu i stavovima RSK u pregovorima s Republikom Hrvatskom . . . . . . . . . .566 412. 1993., svibanj 26., Knin Obavjetajno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o vojno-politikoj situaciji na hrvatskoj strani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 413. 1993., svibanj 27., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama za osnivanje diverzantskih postrojbi i njihovu borbenu upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569 414. 1993., svibanj 27., Knin Dnevna obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitima i reakcijama na pregovore s Republikom Hrvatskom . . .570 415. 1993., svibanj 27., Drni Obavijest Organa bezbednosti 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o izvriteljima pljaki i maltretiranja stanovnika Siveria. . . . . . . . . . . . . .571 416. 1993., svibanj 28., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o sadraju sastanka predstavnika RSK sa zapovjednikom UNPROFOR-a i supredsjedateljom Konferencije o bivoj Jugoslaviji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .572 417. 1993., svibanj 29., Kula Atlagi Redovno borbeno izvjee Komande II. KAG-7 Komandi OG-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576 418. 1993., svibanj 30., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o potrebi poznavanja mjesta na kojima su postavljena minska polja . . . . . . . . . . . . . . . . . .577 419. 1993., svibanj 30., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama o odgaanju planiranih diverzantskih akcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578 420. 1993., svibanj 30., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom zapovjednitvu o rasporedu i namjerama HV-a na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . .579 421. 1993., svibanj 31., Knin estitka Glavnog taba SVK i MUP-a RSK generalu VRS Slavku Lisici na promaknuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580 422. 1993., lipanj 1., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o topnikom djelovanju Hrvatske vojske u zoni odgovornosti 7. i 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581 423. 1993., lipanj 1., [Knin] Molba Dubravka Mlinara, dobrovoljca iz Srbije, za odlazak iz RSK i negativan odgovor na istu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581

M H

C D

XXIX

424. 1993., lipanj 1., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o napadu i gubicima Hrvatske vojske na sinjskom pravcu te djelovanju Hrvatske vojske prema Velebitu i Obrovcu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582 425. 1993., lipanj 3., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o borbenim djelovanjima u zoni odgovornosti 7. i 15. korpusa SVK te o problematici plaa u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583 426. 1993., lipanj 3., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o zbivanjima na ratitu i tekom stanju u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 427. 1993., lipanj 3., Biljane Gornje Zahtjev Komande 92. mtbr Komandi 7. korpusa SVK, dravnom i vojnom vrhu RSK da prisustvuju skupu predstavnika naroda i vojske opine Benkovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 428. 1993., lipanj 4., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK i predsjednika RSK Gorana Hadia korpusima SVK za punu borbenu spremnost uoi oekivanog hrvatskog napada .588 429. 1993., lipanj 4., [Knin] Izvjee Organa bezbednosti 7. korpusa SVK o uzrocima nezadovoljstva vojnika, posebno u 1. lbr (vrlikoj), o iseljavanju Hrvata s vrlikog podruja te o problemima kontrole vojnih vozila od strane civilne policije. . . . . . . . . . . . .589 430. 1993., lipanj 5., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o topnikom djelovanju Hrvatske vojske po ciljevima u zoni odgovornosti korpusa, o aktivnostima Hrvatske vojske du crte razgranienja i o samoubojstvu vojnika Nikole Radakovia nakon ulaska u minsko polje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 431. 1993., lipanj 6., Korenica Izvjee Uprave Ministarstva obrane Lika Ministarstvu odbrane RSK o stanju u zoni odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592 432. 1993., lipanj 6., Knin Odgovor Glavnog taba SVK upuen Zapovjednitvu UNPROFOR-a sektor Jug i Dravnom komitetu RSK za suradnju s UNPROFOR-om kojim se opovrgava srpsko granatiranje njihova punkta u s. Miranje Gornje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593 433. 1993., lipanj 6., Knin Pismo Glavnog taba SVK upueno Zapovjednitvu UNPROFOR-a u Zagrebu i Dravnom komitetu RSK za suradnju s UNPROFOR-om kojim se trai uklanjanje punktova i prepreka s prometnica . . . . . . . . .594 434. 1993., lipanj 6., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o djelovanju hrvatskih i muslimanskih snaga po poloajima SVK, nestanku vojnika iz 18. korpusa na Psunju i hrvatskom napadu na eletovce . . . . . . . . . .595 435. 1993., lipanj 6., Okuani Protest zapovjednika 18. korpusa SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a sektor Zapad zbog neuinkovitosti nepalskog bataljuna oko pronalaenja graninog policajca Miodraga Prodanovia, ranjenog i otetog unutar UNPA zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596 436. 1993., lipanj 7., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi 18. korpusa za podizanje borbene spremnosti i izuzimanje tekog naoruanja iz skladita UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .598 437. 1993., lipanj 7., [Kosovo] Redovno borbeno izvjee Komande 7. map-a Komandi 7. korpusa SVK o razlozima odbijanja odlaska na zadatak jednog dijela ljudstva . . . . . . . .599 438. 1993., lipanj 8., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za provoenje ope mobilizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 439. 1993., lipanj 8., Knin Obavijest Ministarstva odbrane RSK ostalim ministarstvima o prilagodbi uvjetima rada u ratnom stanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602 440. 1993., lipanj 8., Okuani Dopis zapovjednika 18. korpusa SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a sektor Zapad u kojem trae od hrvatske strane da preuzme tijelo poginulog policajca Miodraga Prodanovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603 441. 1993., lipanj 8., Okuani Obavijest Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a sektor Zapad o podizanju borbene spremnosti korpusa uz zahtjev za otvaranje skladita oruja i tehnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604

M H

C D

XXX

442. 1993., lipanj 9., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane Srbije o prihvaanju termina za najavljeni posjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605 443. 1993., lipanj 9., Knin Odgovor zapovjednika UNPROFOR-a sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK s prijedlozima za smanjenje napetosti oko izuzimanja naoruanja iz skladita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 444. 1993., lipanj 9., Knin Obavijest 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o odluci kojom Vrhovni savet odbrane RSK zabranjuje naputanje dravnog teritorija. . . .607 445. 1993., lipanj 9., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o borbama na podruju Vrlike i stradavanju vojnika od mina. . . . . . . . . . . . .608 446. 1993., lipanj 9., [Knin] Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o borbama za Veliki Vrh, posjetu Milana Babia 1. lbr i privoenju mobiliziranih vojnih obveznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 447. 1993., lipanj 10., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o provoenju mjera uoi oekivanog hrvatskog napada . . . . . . . . . . . . . . . . .610 448. 1993., lipanj 10., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK o zabrani naputanja teritorija vojno sposobnim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611 449. 1993., lipanj 11., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za ustrojavanje odjeljenja vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612 450. 1993., lipanj 11., Knin Odluka Vrhovnog saveta odbrane RSK o zabrani rada ugostiteljskim objektima koji prodaju alkohol, te o uvoenju policijskog sata . . . . . . . . . .613 451. 1993., lipanj 11., Beograd Dopis Saveznog ministarstva odbrane Jugoslavije Glavnom tabu RSK o pravima na naknade aktivnih asnika na dunostima u RSK . . . . .614 452. 1993., lipanj [oko 11.]., [Knin] Protest Zapovjednitva UNPROFOR-a sektor Jug Glavnom tabu SVK zbog ponaanja srpskih vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .615 453. 1993., lipanj 12., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK o zabrani pristupa kampovima UNPROFOR-a i kanjavanju pripadnika SVK zbog uestalih upada i pljake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616 454. 1993., lipanj 12., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane RS kojim se potvruje slanje kouljica za mine te trai isporuka streljiva . . . . . . . . . . . . . .617 455. 1993., lipanj 12., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu i predstojeem referendumu o ujedinjenju s Republikom Srpskom . . .618 456. 1993., lipanj 12., Okuani Odgovor Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a sektor Zapad o oduzimanju nelegalnog naoruanja pripadnicima Korpusa . 619 457. 1993., lipanj 13., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama za borbenu spremnost zbog topnikog djelovanja Hrvatske vojske na pravcu Novigrad Biograd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621 458. 1993., lipanj 14., Daruvar Odgovor Zapovjednitva UNPROFOR-a sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK na upuene zahtjeve od 12. lipnja . . . . . . . . . . . . . . . .622 459. 1993., lipanj 15., Okuani Dopis Uprave Zapadna Slavonija Ministarstva odbrane RSK kojim trai oitovanje Vlade RSK zbog izjave ministra vanjskih poslova o premjetanju posmrtnih ostataka iz nekadanjeg logora u Jasenovcu . . . . . . . . . . . . . . . .623 460. 1993., lipanj 16., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK o stanju borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624 461. 1993., lipanj 18., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o pljakanju i ubojstvu Hrvata u okolici Drnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 462. 1993., lipanj 20., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK predsjedniku Republike Srbije o realizaciji zahtjeva za upuivanjem asnika i doasnika te materijalno tehnikih sredstava iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632 463. 1993., lipanj 21., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa SVK Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o osnivanju ogranka Srpske narodne obnove u Negoslavcima, te nezadovoljstvu dijela Srba zbog brojnosti Hrvata u Vukovaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632

M H

C D

XXXI

464. 1993., lipanj 21., [Drni] Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK s izjavom svjedokinje o maltretiranju i ubojstvu Hrvata u selu Ljuboti . .634 465. 1993., lipanj 22., [Knin] Operativno izvjee deurnog Glavnom tabu SVK o stanju u zoni odgovornosti korpusa, osobito o stanju sigurnosti, prijetnjama Hrvatima u Belom Manastiru, te o osnivanju paravojnih formacija u Kostajnici . . . . . . . .635 466. 1993., lipanj 23., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije o prihvatu pridolih te novom potraivanju asnika i doasnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637 467. 1993., lipanj 23., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu, te o problemima s moralom i samovoljom vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638 468. 1993., lipanj 24., [Drni] Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o obavljenom informativnom razgovoru s Hrvatom iz s. Lukar o ubojstvu njegove susjede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 469. 1993., lipanj 25., [Knin] Zapovijed Komandanta SVK za ustrojavanje 107. nastavnog centra za izviako-diverzantsku obuku u selu Bruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 470. 1993., lipanj 25., [Knin] Redovno izvjee Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o aktivnostima na ratitu, izvanrednim dogaajima, samovolji dobrovoljaca u 7. korpusu i maltretiranju preostalih Hrvata na Kordunu, te o krijumarenju prema Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .641 471. 1993., lipanj 25., [Knin] Odgovor Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a o razlozima odbijanja predaje oruja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 472. 1993., lipanj 25., [Knin] Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o dobrovoljcima iz 75. mtbr koji pljakaju i maltretiraju preostale Hrvate, te o posjetu organizacije Lijenici bez granica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645 473. 1993., lipanj 25., Vukovar Dnevno izvjee Organa bezbednosti 11. korpusa Glavnom tabu SVK o odluci Hrvatskog sabora o produljenju mandata UNPROFOR-a, o imenovanju ravnatelja kole u Vukovaru i dolasku u jedinicu vojnika ija obitelj ivi na hrvatskoj strani, te nezadovoljstvu koje su ti dogaaji izazvali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 474. 1993., lipanj 26., Obrovac Obavijest Komande 4. lbr 7. korpusa SVK svim jedinicama o uspjenoj akciji diverzantske skupine brigade na Maloj Bobiji . . . . . . . . . . .647 475. 1993., lipanj 26., [Knin] Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o uspjenoj diverzantskoj akciji na Maloj Bobiji, ubojstvima i pljaki Hrvata oko Oklaja, krai vozila UNPROFOR-a te privoenju vojnih obveznika iz s. Plavno . . . . . . . . . . . . . .648 476. 1993., lipanj 26., [Okuani] Dopis Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o izvrenju zapovijedi o podizanju borbene spremnosti i o moguem sukobu s UNPROFOR-om zbog odbijanja da vrate oruje u skladita pod njihovom kontrolom . .649 477. 1993., lipanj 29., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o topnikim napadima Hrvatske vojske u zoni odgovornosti korpusa i o uspjenom napadu na hrvatske vojnike u zoni odgovornosti 15. korpusa SVK . . . . . . . .650 478. 1993., lipanj 29., Knin Odluka Glavnog taba SVK o nagradi vojnicima za uspjeno svladavanje hrvatske diverzantske grupe na podruju Like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651 479. 1993., lipanj 30., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o topnikim napadima Hrvatske vojske, sukobu sa skupinom hrvatskih vojnika kod s. Zalunica, njihovom zarobljavanju i saznanjima o prisilnoj mobilizaciji u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652 Kazalo imena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653 Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659

M H

C D

XXXII

PREDGOVOR

okumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (sijeanj-lipanj 1993.) sedma su knjiga u seriji koju je pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti, od 2007. poeo objavljivati Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine (RSK) koji se uvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronolokim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaaju razdoblje od 8. sijenja do 30. lipnja 1993. godine. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvrene su nune transkripcije radi njihove bolje itljivosti. Vei zahvati u tekstu naznaeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u biljekama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oteeni i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u biljekama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti dogaaj. Dakako, dokumenti pokazuju stajalita njihovih stvaratelja, odnosno autora, i zahtijevaju posebnu kritiku ralambu koja bi ukazala na neobjektivno i netono navedene podatke u njima, kao to su, primjerice, preuveliani podaci o broju ili gubicima hrvatskih vojnika na nekim podrujima, optuba da su hrvatski diverzanti htjeli sruiti branu HE Perua usprkos tome to je poznato da su je upravo srpske snage minirale i aktivirale eksploziv, o dogaajima iz II. svjetskog rata, koji su 1990/1991. velikosrpskim ideolozima posluili za homogenizaciju Srba s ciljem njihove pobune protiv hrvatske vlasti, itd. Zatitne snage UN-a (UNPROFOR) rasporeene u Hrvatskoj tijekom 1992. uspjele su osigurati relativno mirnije razdoblje, ali nisu ispunile veinu preuzetih obveza: nisu zatitile preostalo nesrpsko stanovnitvo u UNPA zonama, nisu omoguile cestovnu komunikaciju preko okupiranog teritorija Republike Hrvatske i povratak prognanika u svoje domove, a dokumenti pokazuju da nisu uspjeno provele ni razoruanje pobunjenih Srba, jer su oni sastave svojih jedinica, primjerice u 18. korpusu, mogli naoruati orujem iz tajnih skladita i do 70%, bez izuzimanja naoruanja iz skladita pod kontrolom UN (document br. 164). Uostalom, zapovjednik 18. korpusa SVK, pukovnik Milan eleketi, je zapovjednitvu Kanadskog bataljuna zatitnih snaga UN-a u zapadnoj Slavoniji poruio: Srbima neete uspeti oduzeti lino oruje u meri u kojoj su oni u stanju da ga ponovo pribave (dokument br. 340). Zatitne snage UN-a nisu rijeile ni pitanje ruiastih zona, kako su nazvani dijelovi okupiranog teritorija RH koji su prema Vanceovom planu trebali odmah i bezuvjetno biti vraeni u ustavnopravni poredak RH, emu su se usprotivili pobunjeni Srbi i doveli u pitanje provedbu toga mirovnog plana. Hrvatska je, dodue, zbog pristanka da ti okupirani dijelovi kao posebne zone nakratko pripadnu UNPA sektorima Zapad, Sjever i Jug, dobila priznanje

M H

C D

za kooperativnost i zahvalnost predstavnika UN-a zbog spremnosti na kompromis radi postizanja mirnog rjeenja krize, ak i uz kratkorono pristajanje na nepovoljnije rjeenje, ali je usprkos obeanju i obvezi meunarodnih snaga da se taj problem rijei u najkraem roku, kraj godine doekala prometno i gospodarski izolirana. Primjerice, cjelokupni cestovni promet izmeu Dalmacije i ostalog slobodnog dijela hrvatske drave ovisio je o trajektnoj vezi kopno otok Pag i raketama JNA oteenom Pakom mostu. Budui da se takvo stanje vie nije moglo trpjeti (i srpski izvori problem odsjeenosti Dalmacije istiu kao prednost za RSK u ratu protiv Hrvatske - dokument br. 128), a zbog neuinkovitosti meunarodnih snaga, hrvatske vojno-redarstvene snage su 22. sijenja 1993. pokrenule oslobodilaku operaciju Gusar (poznatija pod imenom Maslenica) s ciljem oslobaanja zadarskog zalea i izgradnje pontonskog mosta na mjestu sruenoga Maslenikog mosta, kako bi se omoguila normalnija cestovna veza izmeu sjevera i juga Hrvatske. Odmah potom, 28. sijenja 1993., Hrvatska vojska oslobodila je Hidrocentralu Perua u okolici Sinja, ime su stvoreni uvjeti za normalizaciju opskrbe Dalmacije elektrinom energijom. Dakako, na spomenute oslobodilake operacije i akcije hrvatskih snaga reagirale su oruane snage RSK, potpomognute jedinicama i dobrovoljcima iz Srbije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine, pa ak i iz Rusije (spominju se etnike jedinice, pripadnici srpske Radikalne stranke, eeljevci, jovievci, specijalna postrojba Vukova s Vujaka, Arkanovi tigrovi, lanovi Pokreta za jedinstvenu Srbiju i Jugoslaviju, vea grupa Kozaka i druge skupine). Podaci u Izvjetaju o izvrenoj mobilizaciji na teritoriju nadlenosti Uprave MO Sjeverna Dalmacija (opine Knin, Benkovac, Obrovac i Drni, op. u.), od 1. veljae 1993. (dokument br. str. pov. 33-21) pokazuju da je do 31. sijenja 1993. spomenuta uprava pozvala 15.219 boraca (13.870 rezervnih vojnika, 615 mlaih oficira i 734 oficira), a da je urueno 13.858 poziva, na koje se odazvalo 13.349 boraca (12.188 rezervnih vojnika, 555 mlaih oficira i 606 oficira). U Izvjetaju je naveden i broj od 596 pridolih dobrovoljaca. Stoga dokumenti u ovoj knjizi najveim dijelom govore o borbama u zadarskom zaleu (zapovijedi za napad, izvjea o borbama, rezultatima napadnih akcija i gubicima) i potezima vlasti RSK poduzetim u cilju vraanja izgubljenog teritorija. O estini spomenutih borbi svjedoi podatak da su od 22. sijenja do 2. veljae 1993. srpske postrojbe imale 82 poginula i 267 ranjenih boraca, a da su u sljedea dva mjeseca (do kraja oujka) gubici narasli na 119 poginulih i 644 ranjena (od kojih su 22 umrla u bolnici) borca iz redova SV RSK (dokument br. 303). U spomenutom razdoblju samo je na teritoriju opine Benkovac poginulo 60 boraca i 3 civila (dokument br. 303), a do poetka lipnja taj je broj narastao na oko 80 poginulih i isto toliko nestalih (dokument br. 427). Dokumenti MUP-a RSK pokazuju da su ve prvoga dana operacije, 22. sijenja, u samo jednoj akciji, na jednom mjestu poginula 22 borca SVK: oko 11.30 sati na relaciji Sv. Rok Mali Alan saekana je u zasjedi i pobijena jedinica plavog bataljona koja je ila u pomo svojim drugovima na Malom Alanu (depea br: 08-02-1/2-20/93; HMDCDR, kutija 6043). No, dokumenti MUP-a RSK, koji detaljno govore o borbama u zadarskom zaleu u prvoj polovici 1993., objavljeni su u sljedeoj knjizi dokumenata (br. 8) iz ove serije (Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.1995. Dokumenti). Suoeno s tekom situacijom na bojitu, vodstvo RSK u Hrvatskoj opet je zatrailo pomo Srbije i Vojske Jugoslavije, iji je Generaltab bio zabrinut zbog nekontroliranog i neracionalnog troenja svih vrsta rezervi za ivot i voenje oruane borbe koje je biva JNA u znaajnim koliinama i za dui period ostavila pobunjenim Srbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (u RSK i RS) prilikom naputanja tih prostora (dokument br. 135).

M H

C D

Opskrba SVK znatno se pogorala u svibnju 1993., nakon to je UNPROFOR pojaao kontrolu prelaza iz Jugoslavije na rijeci Drini, to je pogodovalo razvoju verca i kriminala. Nedostajali su rezervni dijelovi za motorna vozila, odore, izme, cigarete, sredstva za higijenu i drugo, a razmjere nestaice goriva najbolje pokazuje razmiljanje pojedinih zapovjednika SVK o potrebi mobilizacije konja i zaprenih kola (dokument br. 383). Dokumenti pokazuju postojanje nesuglasica u vojnim snagama RSK, ponajvie izmeu pridolih dobrovoljaca i domicilnih postrojbi, koje su dovodile do oruanih incidenata. Primjetno je nezadovoljstvo aktivnim vojnim licima iz bive JNA. Ono se oituje i u propovijedi nekog popa Miloa iz Vrhovina o potrebi formiranja jedinice na tradicijama etnikog vojvode iz Drugog svjetskog rata Momila ujia i davanja nove zakletve prave etnike na urevdan, gde bi prisustvovao i Nikanor (Bogunovi, vladika gornjokarlovaki, op. u.), jer je dolo vreme da se konano rasisti sa crvenima (dokument br. 355). Dokumenti svjedoe da su u planovima djelovanja topnitva SVK bili predvieni civilni ciljevi (vrlo frekventno mjesto u ibeniku, dokument br. 286) i da su gradovi gaani (dokumenti br. 201, 291, 352), iako postoji upozorenje potinjenim komandantima da nemaju odobrenje za gaanje gradova te da je svako iskakanje kao rezultat samovolje tetno (dokument br. 123), odnosno da se napadi na naseljena mjesta izvode iskljuivo prema odluci zapovjednika ili zamjenika zapovjednika Glavnog taba SVK jer NATO prijeti da e reagirati zbog granatiranja ibenika, Zadra i Biograda (dokument br. 359). Vei broj dokumenata objavljenih u ovoj knjizi, u kojima se spominju ubojstva ili maltretiranje, pljaka i teror srpskih ekstremista i radikala nad osobama nesrpske narodnosti (uglavnom Hrvata), ali i Srba, svjedoi o tekim uvjetima ivota i bezakonju na okupiranom teritoriju RH, zbog ega je dio Hrvata zatraio prelazak na slobodne dijelove hrvatske drave, a elja za odlaskom iz RSK bila je primjetna i kod dijela Srba (dokument br. 164). U tim dokumentima je i podatak da je tijekom 1992. samo na podruju istone Slavonije ubijeno oko 150 osoba nesrpske nacionalnosti, a u opisu pojedinih sluajeva likvidacije katkad su navedeni njihovi poinitelji ili osobe osumnjiene za ta zlodjela. Dokumenti pokazuju da snage UN-a nisu mogle zatititi nesrpsko stanovnitvo u UNPA podrujima te da su uz njihovu pratnju (radi sigurnosti) stanovnici odlazili iz svojih domova u izbjeglitvo, odnosno u progonstvo; samo u veljai 1993. je oko 350 Hrvata u kamionima UNPROFOR-a napustilo svoje domove na podruju kninske i drnike krajine (dokument br. 151). Jednako tako, dokumenti u ovoj knjizi svjedoe o masovnom ruenju i paljenju kua hrvatskih, ali i srpskih vlasnika (dokument br. 236). Tako je u Dnopolju u opini Lapac zapaljena i kua potpredsjednika Sabora RH Milana ukia (dokument br. 330), koji se zalagao za mirno rjeenje srpskog pitanja i suivot Hrvata i Srba. Dodue, podnesene krivine prijave i odreene stegovne mjere pokazuju namjeru vlasti da se poinitelji zloina katkad i kazne (dokumenti br. 142, 246, itd.), no neshvatljivo je da su ubojice civila (koji su pronaeni zaklani) mogle biti kanjene samo otputanjem iz jedinice (dokument br. 90). O uvjetima u kojima su ivjeli Hrvati na okupiranom podruju govore podaci o mobilizaciji Hrvata i njihovom koritenju kao radne snage (dokument br. 68). U tom smislu znakovito je sigurnosno izvjee 11. korpusa SVK da Srbi na vukovarskom podruju, posebice Srbi iz vukovarskog naselja Petrova gora isticani kao prvoborci u Vukovaru, prigovaraju zbog velikog procenta Hrvata u Vukovaru, koji navodno ne bivaju angaovani u mobilizacijskim pozivima, te zbog njihove brojnosti u kombinatu Borovo (dokument br. 463). Odnos srpskih vlasti prema snagama UN-a prilagoavao se situaciji na terenu; od preporuka svojim jedinicama da se suzdre od provociranja i neprijateljstava prema UNPROFOR-u,

M H

C D

jer je to od vitalnog interesa za srpsku stvar i zbog straha od intervencije NATO saveza, do spremnosti da u sluaju napada NATO snaga napadnu jedinice UNPROFOR-a lanice NATO koje uestvuju u vojnoj intervenciji s ciljem: naneti maksimalne gubitke i oduzeti borbenu tehniku (dokument br. 350). Vodstvo SVK uvjeravalo je svoje podinjene da je mandat snaga UNPROFOR-a zatita teritorija RSK (dokument 61) i srpskog naroda u RSK do politikog reenja sukoba, da je kljuna i nezamenjiva politika u ovom momentu dugo zadravanje UNPROFOR-a na prostoru RSK s namjerom da ih se uspije pomeriti na granice RSK (dokument br. 190), odnosno da je cilj srpske strane u buduim pregovorima da linija razgranienja bude ona linija koja je postignuta Sarajevskim sporazumom od 3. januara 1992. godine i da se ta linija zatiti i obezbeuje od strane UNPROFOR-a (dokument br. 400). Ipak, poetkom 1993. dio Srba u zapadnoj Slavoniji shvatio je bezizlaznost poloaja Krajine, pa je nakon kontakta koje je forsirala vlada Hrvatske s predstavnicima hrvatske vlasti 18. veljae 1993. u Daruvaru potpisao Daruvarski sporazum o postupnoj normalizaciji meusobnih odnosa (dokument br. 180). Jedan od potpisnika sporazuma koji su na terenu zagovarali politiku pomirenja sa rukovodstvom RH i povratak pod hrvatsku vlast bio je Veljko Dakula (dokument br. 280). No, vlasti u Kninu sprijeile su daljnje razgovore o tome. Naalost, meu vodeim politiarima i vojnim zapovjednicima u RSK prevladavalo je miljenje da srpski narod u Krajini nema perspektive za svoj opstanak ni u kakvoj varijanti hrvatske drave (dokument br. 66), odnosno da je svaka druga opcija ili alternativa koja zagovara suivot, specijalni status ili autonomiju u ustakoj Hrvatskoj (srpskom, op. u.) narodu neprijateljska, neprihvatljiva i zlonamerna (dokument br. 164). U skladu s takvim miljenjem je zabrinutost srpskog vodstva zbog propagandnog angairanja UNPROFOR-a u zagovaranju suivota s Hrvatima (dokument br. 158), kao i odbijanje Skuptine RSK da prihvati Rezoluciju Vijea sigurnosti UN-a 815, jer se u njoj o RSK govori kao o integralnom delu Hrvatske (dokument br. 354). U brojnim izvjeima govori se o moralu u postrojbama SVK i nainu kako ga poboljati. Poseban problem predstavljala je nespremnost dijela krajinika na sudjelovanje u napadnim akcijama izvan svoga mesta. Tomu u prilog govori komian podatak da su mjetani sela u skradinskom zaleu u strahu da se ne otvori novi front na tom delu, no uoi predvienog napada na s. Biine (dre ustae) napili pridolu srpsku dobrovoljaku jedinicu i razvukli je po kuama u nameri da ne idu u napad (dokument br. 98). Svjestan problema, Glavni tab SVK je u cilju stvaranja jedinstvene operativne rezerve ofanzivnog karaktera i kao preteu profesionalne SVK pokuao hitno formirati 1. jurinu brigadu Vojske RSK (dokumenti br. 184, 216, 240), ali zbog otpora njenom popunjavanju od spomenute namjere u prvoj polovici 1993. morao je odustati (dokument br. 356). Dakako, ostali su prijedlozi o formiranju profesionalne vojske (dokument br. 460), kao i glavni cilj srpske politike, koji se mogao ostvariti samo vojnim putem: ujedinjenje sa Republikom Srpskom, a zatim i sa Srbijom, odnosno Saveznom Republikom Jugoslavijom (dokument br. 371).

M H

C D

Urednik knjige: Mate Rupi

KRATICE

A armija a/a ad acta a/d aktivno dejstvo ABHO atomsko bioloko hemijska odbrana AG artiljerijska grupa AIG artiljerijsko izvidnika grupa API automatski pitolj ARJ PVO art. artiljerijski ATC automatska telefonska centrala AVL aktivna vojna lica AVNOJ Antifaistiko vijee narodnog osloboenja Jugoslavije b bataljun b/d borbeno djelovanje b/g (BG) borbena gotovost b/k borbeni komplet b/m baterija minobacaa b/r borbeni raspored b/v borbeno vozilo b/z borbeni zadatak bat. bataljun BG (bg) borbena grupa BiH Bosna i Hercegovina BOB borbeno obezbjeenje BOs borbeno osiguranje BOV borbeno oklopno vozilo br. broj br. ev. broj evidencije BRAG (BrAG) brigadna artiljerijska grupa brig brigada BST (Bst) bestrzajni top BVP borbeno vozilo pjeatva BzI bataljun za intervenciju bZIS baterija Zisova (topova) Cal kalibar

CANBAT Canadian battalion (kanadski bataljun) CDSB centar slube dravne bezbjednosti CIVPOL Civilna policija UNPROFOR-a CK Crveni kri CL civilna lica CV centar veze CV crta vojita CV VJ Centar vojnih kola Vojske Jugoslavije CZ civilna zatita CZ Crvena zastava eta . eta l. lan m eta milicije MB eta minobacaa PTD eta protudiverzantskog djelovanja TO eta tehnikog odjeljenja TSN eta saniteta v eta veze VP eta vojne policije DEM njemaka marka div diverzantski dob. dobrovoljci DT deurni tim DT diverzantsko-teroristika DT dravna tajna DTG diverzantsko-teroristika grupa dv diverzantski vod DVD dobrovoljno vatrogasno drutvo EI elektronsko izvianje EZ Europska zajednica Fsl financijska sluba g/s glavne snage gen. general

M H

C D

GONG grupa orua za neposredno gaanje gr. granini G glavni tab G SV Glavni tab Srpske vojske G SV RSK Glavni tab Srpske vojske Republike Srpske Krajine G SVK Glavni tab Srpske vojske Krajine G VJ Generaltab Vojske Jugoslavije H haubica had haubiki divizion HDZ Hrvatska demokratska zajednica HE hidroelektrana HMDCDR Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata HOS Hrvatske oruane snage hPOGd helikopterska protuoklopna grupa KPOOD HSLS Hrvatska socijalno-liberalna stranka HTV hrvatska televizija HV Hrvatska vojska IC infracrvenio I (i.) izviaka eta IDE izviako diverzantska (grupa) IDG izviako diverzantska grupa IG izviaka grupa IKM izdvojeno komandno mjesto InMs intendantsko-materijalna sredstva Int. (int.) interno inv intendantski vod in. ininjerijski in ininjerijska eta inp inenjerijski puk IR informativni razgovor IR istrane radnje ISSO Izvrni savjet Skuptine opine jb jurini bataljun jbr jurina brigada JePOe jedinica protuoklopne eskadrile JK jedinini karton JNA Jugoslavenska narodna armija JORBAT jordanski bataljun JT javni tuitelj K (k) korpus K.(k, k.) kota k. krivina 6

KAG (kag) korpusna artiljerijska grupa kap. kapetan kap. I. kl. (kIk.) kapetan I. klase kbr kordunaka brigada K (k) komanda ete /komandant ete KD kazneno djelo k-da komanda k-dant komandant K-dir komandir kenbat kenijski bataljun kg kilogram KG korpusna grupa KGVBR korpusna grupa viecjevnih bacaa raketa KIk kapetan prve klase KK krajiki korpus KK RS krajiki korpus Republike Srpske kl. klasa Km (km) kilometar KM komandno mjesto KO kontra-obavjetajni KOG kontra obavjetajna grupa kom. komad kom. komandant, komandir KoV kopnena vojska KP kaznena prijava KPOOd korpusna protuvazduna obrana KA Komandno tabna akademija K-t komandant kut. kutija KV korpusni vod kv komandir voda KW kilovat KZ kriptozatita KZS kontrolna zatitna sluba lab PVO laka artiljerijska baterija protivvazdune odbrane lard laki artiljerijski raketni divizijun lard PVO laki artiljerijsko-raketni divizijun protivvazdune odbrane larp laki artiljerijski raketni puk larp PVO laki artiljerijski raketni puk protivvazdune obrane lba lovaka bombarderska avijacija lbd lovako bombarderski diviziun

M H

C D

lbr laka brigada LD lini dohodak lit. litra lpbr laka pjeadijska brigada M.P. mjesto peata m/s materijalna sredstva m/v motorna vozila mabr mjeovita artiljerijska brigada mad mjeoviti artiljerijski divizijun maj. major map mjeoviti artiljerijski puk mb mehanizirani bataljun MB (mb) minobaca MB minobacaka baterija MC medicinski centar MEP minsko eksplozivne prolaze MES minsko eksplozivna sredstva MF mirnodopska formacija MFO materijalno financijski organ MK CK Meunarodni komitet Crvenog kria MKK mala komandno-tabna kola mm miligram Mm (mm) milimetar MO ministarstvo obrane MOF mlai oficir MP minirane povrine mpoad mjeoviti protuoklopni artiljerijski divizijun mpoap mjeoviti protuoklopni artiljerijski puk mr. magistar MS materijalna sredstva MT mitraljez mtb motorizirani bataljun mtbr motorizirana brigada MTS materijalno tehnika sredstva MUP ministarstvo unutarnjih poslova MZ mjesna zajednica n/m na moru NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizacija Sjeverno-atlantskog saveza) NB naelnik bezbjednosti NC nastavni centar NDH Nezavisna Drava Hrvatska NEPBAT Nepal battalion (Nepalski bataljun)

nepr. neprijateljski NG VJ naelnik GeneraltabaVojske Jugoslavije NH nuklearno hemijska NIK- Naftna industrija Krajine NKM naredno komandno mjesto NO RSK Narodna obrana Republike Srpske Krajine NSbSl naelnik saobraajne slube N naelnik taba NVLK nia vojno lijenika komisija NVO naoruanje i vojna oprema o. g. ove godine O. V. optinsko vee OB organ bezbednosti ObC obavjetajni centar OBO obavetajno bezbednosni organ OBsT odjeljenje beztrzajnih topova OC obavjetajni centar OC operativni centar Od TO odred Teritorijalne obrane OE operativna evidencija OF oficira OG (og) operativna grupa OJT okruno javno tuilatvo okb oklopni bataljun OM odjeljenje milicije OMG oklopno mehanizirana grupa OMJ oklopno mehanizirana jedinica OMO odjeljenje ministarstva obrane ONG orue za neposredno gaanje ONP operativno nastavni poslovi Opbr operativni broj OR oekujui rajon org. jed. organizacijska jedinica ORG. MOB. (org.mob.) organizacijsko mobilizacijski OS oruane snage OSUP opinski sekretarijat unutranjih poslova O osnovna kola OT oklopni transporter OUN Organizacija ujedinjenih naroda OV opinsko vijee OZ operativna zona

M H

C D

p.puk. potpukovnik p.pukovnik potpukovnik p/k prednji kraj p/n pjeaki napad p/n protunapad p/p polazni poloaj p/r punjenje rezervoara p/s pomone snage PA protuavionski PAA protuavionska artiljerija PAM protuavionski mitraljez PAP poluautomatska puka PAT protuavionski tenk pb pjeaki bataljun PBR (pbr) pjeaka brigada P pjeaka eta pe. pjeadija PG pozadinska grupa PGZ Pokretna grupa za zapreivanje PJM posebna jedinica milicije pk pomonik komandanta PKM pomonik komandanta PK MIPP pomonik komandanta za moral i politiku propagandu PkMV pomonik komandanta za moralno vaspitanje PkPo pomonik komandanta za pozadinu pl planine PM pukomitraljez PMEZ Promatraka misija Europske zajednice PN pjeako naoruanje PN pomonik naelnika taba Poab protuoklopna artiljerijska baterija POac protuoklopna avijacija PoB pozadinska baza POB protuoklopna borba PODOF. podoficira POg protuoklopna grupa POH-e protuoklopni helikopter POLO protuoklopno lansirno orue POM protuoklopne mine PoOb pozadinsko obezbjeenje POOd protuoklopni odred POP protuoklopni poloaj 8

por. porunik por. porunik POT protuoklopni top Pov (pov) povjerljivo Pov. povjerljivo pozv pozadinski vod PP punkt PP personalni poslovi pp potpukovnik PP protupjeadijske PPA psiholoko-propagandna aktivnost PPCLI Princess Patricias Canadian Light Infantry (Kanadsko lako pjeatvo princeze Patricije) Ppk potpukovnik PPM protupjeaka mina ppor. potporunik ppuk. potpukovnik PS pravila slube PT protutenkovske PTD protudiverzantsko djelovanje PTK pruni telekomunikacijski (kabel) ptm protutenkovska mina PTT pota, telefon, telegraf PU plan uporabe puk. pukovnik PVB protuvazduna borba PVO protuvazduna obrana PVZ protuvazduna zatita PZT privremeno zauzeti teritorij r. rajon r. rijeka r. roen RB (rb) runa bomba RF ratna formacija RH Republika Hrvatska RIK rukovoenje i komandovanje RJ ratna jedinica RKG raketna grupa RM ratna mornarica RMS ratna materijalna sredstva RO radna organizacija RO raketno odjeljenje ROB runa obrambena bomba RPG radio prisluna grupa

M H

C D

RR ratni raspored RRB runi raketni baca RS Republika Srpska RSK Republika Srpska Krajina R Republiki tab R CZ Republiki tab Civilne zatite RU radio ureaj RUP radio ureaj poljski RV ratno vazduhoplovstvo RV i PVO ratno vazduhoplovstvo i protuvazduna obrana RVI ratni vojni invalid RVS rezervni vojni starjeina s. selo SAD Sjedinjene Amerike Drave SB Savjet bezbednosti (Vijee sigurnosti) SbOb saobraajno obezbjeenje SbSl saobraajna sluba SB UN Savjet bezbednosti Ujedinjenih naroda SCZ sluba civilne zatite SD sjevernodalmatinski Sd/o sljedovanje obroka SDB sluba dravne bezbednosti SDO sljedovanje obroka SDV sjevernodalmatinsko vojite sev.dalm. sjevernodalmatinski SFRJ Socijalistika Federativna Republika Jugoslavija SJB stanica javne bezbednosti SK Srpska Krajina sl. slino SM stanica milicije Sn St sanitetska stanica SnK sanitetski komplet SNO sekretarijat za narodnu obranu SNO Srpska narodna obnova SnSl sanitetska sluba snv sanitetski vod SO skuptina opine SO SBZS Srpska oblast Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem Sp. strogo povjerljivo SPC Srpska pravoslavna crkva SRJ Savezna Republika Jugoslavija

SRK Srpska Republika Krajina SRS Srpska radikalna stranka SRT sredstva ratne tehnike SSl sanitetska sluba st. vod. I. kl. stariji vodnik I. klase st.vod. stariji vodnik str. strogo str. pov. strogo povjerljivo SUP sekretarijat unutranjih poslova SV Srpska vojska SV RSK Srpska vojska Republike Srpske Krajine sv. sveti SVK Srpska vojska Krajine svlr samohodni viecjevni lanser raketa SVRL samohodni viecjevni baca raketa SZ samozatita I ibenik T top t. toka tab topniko artiljerijska baterija TAG taktika grupa TAM Tvornica automobila Maribor t tenkovska eta TG taktika grupa thad topniko haubiki artiljerijski divizion TLM Tvornica lakih metala TMS tehniko materijalna sredstva TO talas obavetenja TO teritorijalna obrana TP Trgovako poduzee tre transportna eskadrila trhre transportno helikopterska eskadrila Tsl tehnika sluba TC tehniko-kolski centar tt trigonometrijska toka TV televizija tv tenkovski vod UB- uprava bezbjednosti UKT ultra kratki talas ul. ulica UN Ujedinjeni narodi UNCIVPOL United Nations Civilian Police (civilna policija Ujedninjenih naroda)

M H

C D

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (agencija Ujedinjenih naroda za pomo izbjeglicama) UNPA United Nations Protected Area (Zatiena podruja Ujedinjenih naroda) UNPROFOR United Nations Protection Force (Zatitne snage Ujedinjenih naroda) UP unutarnji poslovi v.r. vlastoruno v/o vojna osoba v/o vojni obveznik VA vojna akademija VaP vazduni prostor vazd.br. vazduna brigada Vbr vazduhoplovna brigada VBR viecijevni baca raketa VD vanredni dogaaj VES vojno evidencijska specijalnost vH vod haubica VJ Vojska Jugoslavije vl. vlasnik VLK vojno-lekarska komisija VMA vojno medicinska akademija VMB vod minobacaa vMB vod minobacaa

vod. vodnik vod. I. kl. vodnik I. klase VOJ vojno obavjetavanje i javljanje voj. vojni voj. vojnik VOSt vizualna osmatraka stanica VP vatreni poloaj VP vojna policija VP vojna pota VPo vatreni poloaj VRS Vojska Republike Srpske VS vojno-struna VSS visoka struna sprema z. zaseok z/o zona odgovornosti zam. zamjenik zas. zastupa ZNG Zbor narodne garde ZO zona odgovornosti Z zonski tab Z TO zonski tab teritorijalne obrane /s eljeznika stanica elj.- eljeznika FT rtve faistikog terora TP eljezniko-transportno poduzee

M H

C D

D R

10

1993., sijeanj 8. [Gavrinica] Procjena Komande 51. pbr VRSK o nainu organizacije unutranje slube u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 51. PEADIJSKE BRIGADE Str. pov. br. 6-2 08.01.1993. god. Nain organizacije unutranje Slube 51. pbr1 Pakrac, procena. 1. Na teritoriji zone odgovornosti 51. pbr Pakrac formira se brigada B formacije, sa jednim bataljonom kao jezgrom za razvoj i pozadinom. Komanda je smetena u ulici D. M. Zuce br. 23 Pakrac (Gavrinica) gde su radne prostorije od k-de 51. pbr. Komanda bataljona je smetena u s. Japaga, u privatnoj kui br. _____. Objekat gde boravi komanda brigade je porodina kua sa sklonitem, koja obezbeuje dobre uslove za rad taba i organizaciju RiK2 i osiguranja ljudstva. Zbog relativno male dubine zone odgovornosti brigade, zahteva b/g,3 smetaja v/o4 cele Optine u 11 MZ,5 uvesti deurstvo u brigadi, bataljonu i etama u trajanju od 24 asa. Na listu deurnih u komandi brigade stavljaju se AVL6 i RVS7 komande brigade. Na listu deurstva u bataljonu stavljaju se stareine k-de i k-diri eta. Na listu deurstva u eti stavljaju se stareine k-de ete i vodova. Vezu sa OC8 Korpusa odravati preko telefona iz svoje prostorije. Vezu sa potinjenim odravati telefonom i kuririma. Smena e se vriti svakog dana u 09,00 asova. 2. Brigada u mirnodopskim uslovima raspolae sa 5 AVL, te u ovim okolnostima na listu deurnih i pomonika stavljati RVS iz komande. 3. U spisku obezbeenja brigade (zgrade k-de, karaula i skladita), dogovoriti sa SM9 patroliranje putem u toku noi. 4. Za potrebe slube deurstva koristiti postojei sistem ine i RV.10 5. Za obavljanje slubenih poslova koristiti postojea vozila iz komande brigada, po odobrenju komandanta ili N.11

M H

C D

1 2

Pjeaka brigada. Rukovoenje i komandiranje. 3 Borbene gotovosti. 4 Vojnih obveznika. 5 Mjesne zajednice. 6 Aktivna vojna lica. 7 Rezervne vojne stareine.. 8 Operativni centar. 9 Stanica milicije. 10 Radio veze. 11 Naelnik taba.

11

6. Ulazak i izlazak lica u komandu brigade regulisati prijavnom slubom. 7. U saradnji sa snagama UN12 osigurati skladite RR13 u Kamenolom eovica. 8. Sa OMO14 Pakrac razraditi pozivarski sistem i upoznati kurire sa pravcima angaovanja. SH/RK KOMANDANT potpukovnik Stevo Harambai, [v.r.] M.P.15 Izvornik, strojopis, latinica HR HMDCDR, 22., kut. 30.

1993., sijeanj 11. [Drni] Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr 7. korpusu SVK o demoliranju centra Drnia od strane pripadnika vojske i PJM zbog nezadovoljstva odnosom civilnih vlasti prema njima

M H

OBO 75. mtbr16 Str. pov. br. 88-1 11. 01. 1993. godine Stanje u Drniu, demoliranje grada.

VOJNA TAJNA STROGO POVJERLJIVO

Dana 06/07. 01. 1993. godine grupa pripadnika PJM17 i SJB,18 kao i civila nou je sa orujem demolirala Drni kojom prilikom su pucali skoro u svaku svjetiljku uline rasvjete, novootvorenu radnju i na druga mjesta van kontrole. Naime, veina njih je bila u pijanom stanju na koji nain su direktno ugroavali ivote ljudi. Nakon preciznijih ispitivanja ovih dana ustanovili smo da su u tome uestvovala i 2 pripadnika granine milicije u itniu i to: Generalovi i Skoi. Dana 08. 01. 1993. godine u Drniu na sastanku povodom ovog dogaaja bili su pored predsjednika SO Drni i naelnika SJB Drni i sekretar SUP-a Knin Priji.19 Dogovoreno je

C D

OBO 7. KORPUSA

12 13

Ujedinjenih naroda, misli se na UNPROFOR. Ratna rezerva. 14 Odjeljenje Ministarstva obrane. 15 Okrugli peat: Komanda 51. pb. 16 Motorizirana brigada. 17 Posebna jedinica milicije. 18 Stanica javne bezbjednosti. 19 Ilija.

12

da iz SJB svi se otpuste iz slube koji su uestvovali u ovom dogaaju uz podnoenje KP,20 a da se uz nae prisustvo odobri obavljanje IR21 sa Skoiem i Generaloviem. Ubudue e biti pootrena kontrola noenja oruja po Drniu i unoenje oruja u Drni. Dana 09. 01. 1993. godine lino sam bio u itniu i kroz razgovor s ljudima vidljiva je njihova velika ogorenost i nezadovoljstvo odnosom optinske vlasti prema njima u smislu da kao selo nisu nita dobili (prevoz, zapoljavanje, stanovi, otvaranje ugostiteljskih radnji i sl.) to je po meni osnovni uzrok odnosa prema Drniu. Ovo nee olako proi i zakazali su kao MZ itni razgovor sa Subota Veljkom, predsjednikom SO Drni za 14. 01. 1993. godine. Uz nae prisustvo sasluana su 2 graniara od strane milicije i bit e od njih uzete izjave. U Drniu je i u subotu 09. 01. vladao nered i mnogo pucanja jer je bilo vjenanje i svadba to ini ljude sve nebezbjednijim da ive na tom prostoru. [.,v.r.] 22 Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., sijeanj 11. Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa Glavnom tabu SVK o paljenju kua Hrvata u selu Marijani jer vojnicima nije na vrijeme stigla smjena, te o nezadovoljstvu stanovnitva s. Krike sigurnosnim stanjem zbog dolaska hrvatskih snaga blie selu
KOMANDA 7. KORPUSA OBAV. BEZBEDONOSNI ORGAN Str. pov. broj: 12-1 Dana 11. januara 1993. god. Dnevni izvjetaj, d o s t a v lj a,

1. Paljenje hrvatskih kua: Dana 09. januara 1993. godine oko 16.00 asova u s. Marijani (iri rajon Otavica drniki pravac) vojnici koji su pridodati 2. gr. bataljonu iz specijalnog bataljona revoltirani to im smjena nije dola na vreme iz Knina, zapalili su 6-7 hrvatskih kua i pojata. Prema dosadanjim saznanjima kue su zapalili vojnici Komazec Marko i Treskavica Ljubia. K-dant brigade preduzeo je mjere protiv navedenih vojnika. Navedenog dana ustae su pojaale vatreno dejstvo po rejonu Kriaka, a na HTV osudili su etniko paljenje kua i zatraili smjenu kenijskog bataljona koji titi to podruje.
20 21

M H

C D

D R

STROGO POV. br. ev.________

Obav. bezb. organ G SVK

Krivina prijava. Istranih radnji. 22 Potpis neitak.

13

2. Uestalo provociranje ustaa u rejonu Krike: Zadnjih nekoliko dana uestala su ustaka provociranja po rejonu s. Krike, otvarajui vatru i sputajui se u manjim grupama blie selu. Sve je vei pritisak mjetana i graniara da se neto ozbiljnije preduzme, u protivnom prete da e se kolektivno svi iseliti iz sela. U vezi sa navedenim u vie navrata intervenisali smo kod UNPROFOR-a da preduzmu mjere upozorenja kod ustaa. 3. Beader Boko, postavljanje za k-danta TO Drni: Iz vie naih izvora sa drnikog pravca doli smo do saznanja da je predsjednik SO Drni Subota Veljko za komandanta TO Drni postavio Beader Boka, koji je opet na osnovu toga formirao jedinicu od 20-ak ljudi. S istom jedinicom obezbeivao je pononu boinu liturgiju u Drniu. U vezi sa navedenim puno ljudi izraava nezadovoljstvo formiranjem ove jedinice i najavljuju da e se istom obraunati orujem. 4. U prilogu dostavljamo izvjetaje RPG Paene.23 po NAELNIK-a major Zeli Marko [24, v.r.]

Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., sijeanj 12. Knin Prijedlog MUP-a RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za unaprjeenje ministra obrane RSK Stojana panovia u in general-majora
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA Pov. br. 08/1-39-1 Od 12. 01. 1993. godine KNIN Predlog za unapreenje, d o s t a v lj a. G VOJSKE JUGOSLAVIJE Personalna uprava U prilogu akta dostavljamo vam predlog za unapreenje u in general-majora za peadijskog pukovnika PANOVI STOJANA. Molimo vas da na predlog prihvatite i pripremite predlog Ukaza predsednika SRJ.
23 24

Radio prisluna grupa, prilog nije pronaen uz izvornik. Potpis neitak.

M H C D
4

14

Prilog: Predlog za unapreenje Upitnik25 Obrazloenje MINISTAR Milan Marti, [v.r.] M.P.26 Obrazloenje za unapreenje u in general-majora puk. PANOVI STOJANA. Pukovnik PANOVI Milana STOJAN je po svojoj elji upuen na severno dalmatinsko i liko ratite u sastav 9. korpusa. U vremenu od 06.10.1991. godine do 26.03.1992. godine nalazio se na dunosti Komandanta 1. mbr. 9. korpusa. S brigadom je oslobodio veu teritoriju na podruju Like i spreio genocid srpskog naroda. Posebno se istakao u pripremi i organizaciji izvoenja borbenih dejstava, kao i u izvrenju mobilizacije jedinice. U vremenu od 26.03.1992. godine od kada je konstituisana Vlada RSK Krajine, izabran je na funkciju ministra odbrane, na kojoj se i sada nalazi. U izuzetno sloenim uslovima i sa malim brojem pomonika, uspeo je da konstituie Ministarstvo odbrane, utvrdi doktrinu i koncepciju odbrane RSK, razradi neophodne Zakone i obezbedi funkcionisanje odbrane. Pokazao je veliku politiku zrelost i diplomatinost u pokretanju i reavanju statusnih pitanja konstituisanja RSK kao i u kontaktima s predstavnicima UN i UPRF.27 Na sednici Vlade RSK u prvoj polovini 1992. godine pokrenut je predlog da se pukovnik PANOVI STOJAN, za dati doprinos u jaanju odbrane RSK, predloi za unapreenje u in general-majora. Zavrio je Visoku politiku kolu JNA, Fakultet politikih nauka i pred magistratom je iz oblasti meunarodnih odnosa na ovom fakultetu. Bio je polaznik kole narodne odbrane 1991/1992. koju e nastaviti 1993. godine.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 20., kut. 1.

M H

C D

D
M.P.28

MINISTAR Milan Marti, [v.r.]

25 26

Prireivai su izostavili prijedlog i upitnik. Okrugli peat: MUP RSK, Knin. 27 Misli se na UNPROFOR.. 28 Okrugli peat: MUP RSK, Knin.

15

1993., sijeanj 13. Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Vojsci Jugoslavije za uplatom poreza i doprinosa za aktivna i civilna lica iz Vojske Jugoslavije na slubi u RSK
Republika Srpska Krajina Ministarstvo odbrane Broj 02-6/93 Knin 13. 01. 1993. Raunski centar Vojske Jugoslavije Beograd ZAHTEV radi obrauna i uplate poreza i doprinosa za AVL i CJ u VJ na sl. u Republici Srpskoj Krajini Molimo Vas da u to kraem roku izvrite obraun poreza i doprinosa i plata AVL i CL u VJ na slubi u RSK. Poznato Vam je da do danas nisu obraunavati doprinosi iz plata ovih ljudi. Kako do 30.01.1993. treba prijaviti porez i kako su se poeli javljati problemi sa zdravstvenim ustanovama prilikom leenja molimo jo jednom da ovaj posao zavrite to pre.

M H

C D
M.P.30

S potovanjem!

M I N I ST A R P u k o v n i k za Stojan panovi, [ ., v.r.] 29

D
Izvornik, strojopis, latinica HR-Hrvatski informativni centar, A-141-101.

R
VOJNA TAJNA POVERLJIVO

1993., sijeanj 15. [Beograd] Obavijest Generaltaba Vojske Jugoslavije MUP-u RSK da kapetan I. klase Sreten Uzelac po mjestu formacije u Vojsci Jugoslavije i dalje ostaje na slubi u Vojsci RSK
GENERALTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE SEKTOR ZA ORGANIZACIJU, POPUNU I INFORMISANJE PERSONALNA UPRAVA
29 30

Potpis neitak. Okrugli peat: MO RSK, Knin.

16

Pov. br. 33-5 od 15. 01. 1993. godine REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA KNIN Veza: Va pov. br. 08/4-6-140-42/1 od 04.12.1992. godine Obavetavamo vas da je art. kapetan I klase UZELAC Uroa SRETENU regulisano stanje u slubi po MF u Vojsci SRJ, postavljenjem po posebnoj formaciji u 22. me. puku, KOG Beograd, 1. Armije, garnizon Beograd. Imenovani i dalje ostaje na privremenom radu u vojsci Republike Srpske Krajine, pa je komandant te vojske nadlean da ga rasporeuje na dunost u MUP RSK. Istovremeno vas obavetavamo da za imenovanog nije napisana redovna slubena ocena za period 22.03.1987 22.03.1991. godine, pa vas molimo da se ista napie. SM/MM PO OVLAENJU NAELNIKA p u k o v n i k Duan Zori, [v.r.] M.P.31

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 229.

1993., sijeanj 18. Petrinja Izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o zauzimanju Stanice javne bezbednosti Glina od strane uniformiranih osoba pod zapovjednitvom Sinie Martia ilta i njihovom zahtjevu za smjenom komande 24. pbr

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 39. KORPUSA str. pov. br. 7-1/10 18. 01. 1993. godine Petrinja S V RSK Knin /obav.-bezbednosnom organu/ Po naim saznanjima u jutarnjim asovima dolo je do blokade SJB u Glini od strane za sada neidentificirane grupe uniformisanih lica. Sadanja saznanja ukazuju da je nosioc akcije Marti Sinia ilt, a vieni su i pripadnici PJM. Neformalna grupa je preuzela rukovoenje poslovima javne bezbednosti.
31

Okrugli peat: SSNO, Personalna uprava.

M H
7

C D

17

U jutarnjim satima bilo je pojaano kretanje pripadnika PJM u uniformi po gradu. Razlog za to je to se danas vri smjena graniara na poloajima. U cilju izvrenja tog zadatka kretanje vozila PJM kroz grad je bilo pojaano. Do sada su nam nepoznati politiki, vojni i drugi zahtevi grupe odnosno voe zavere. Od 24. PBR Glina zaverenika grupa trai da na ishranu stavimo njihovih 35 ljudi. Ukoliko budu inzistirali to emo prihvatiti kako nam ne bi ometali ishranu naih graniara. Naa kuhinja se nalazi u blizini SJB Glina. Svjesni smo negativnog politikog odeka da mi hranimo navedenu grupu. Meu zahtjevima upuenim brigadi trai se i smjena komandanta 24. PBR Marka Vrcelja. Preduzeli smo mjere obezbeenja komande 24. PBR. Naim operativnim mjerama nastojat emo to pre identificirati lica, ciljeve i prave namjere incidenta. U Glini u 12,00 asova poinje zasjedanje skuptine opine, a najavljuje se i miting graana. Potpukovnik Mirko Marti M.P.32 Izvornik, strojopis, latinica HR-Hrvatski informativni centar, A-301-010.

1993., sijeanj 18. Petrinja Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o voama pua u Glini protiv zapovjednitva 24. pbr, te kronologiji dogaanja

Republika Srpska Krajina Komanda 39. korpusa Str. pov. br. 7-1/11 18. 01. 1993. godine Petrinja G V RSK Knin /obav.-bezbedonosnom organu/ Predmet: Informacija

1. Akcija poela 17.01.93. oko 20.00 asova u Stanici milicije Maja na zahtev porunika Luka Duana, biveg stareine ove stanice. 2. Traio dobrovoljce za preuzimanje kontrole SJB-Glina i hapenja pripadnika civilne milicije. 3. Podrka odbijena poto im nije objanjen razlog i cilj. 4. Nakon izvesnog vremena pojavio se kapetan Davidovi Duan Peci i Matinovi Mirko, te naredili da se bez njih ne kree nigde.
32

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1151, predan 18. 1. 1993. u 14,45; obraen u 14,55.

M H

C D

STROGO POV. br. ev. _______

18

5. Luka Duan i Rakas Miroslav sa prikupljenim snagama od 30-ak naoruanih ljudi preuzima kontrolu u SJB-Glina 18.01. u 7.00. 6. Oko 09,30 asova Luka se pojavio u komandi 24. pbr i razgovarao sa naelnikom taba kapetanom tekoviem.33 Razgovor nepoznat. 7. Zahtevi su dalje usmereni za smenom komandanta 24. pbr pukovnikom Markom Vrceljem. Novi komandant bi trebao biti Peci i to odmah. 8. Opcija od oficijalne vlasti RSK, zna se koga, Mile Paspalj. 9. Organizator i realizator projekta navedeni Luka pripada frakciji gospodina Babia.34 10. U 12.00 asova treba se odrati javni miting ispred spomen-doma na koga su pozvani i pripadnici PJM. Isto navodno zabranjuju predsednik35 skuptine RSK. 11. U sluaju potrebe grupa ilt ima zadatak da sprei ulazak specijalne jedinice garnizona Petrinja u Glinu. 12. Grupa ilt blokirala kamp specijalne policije Pogledi, zadatak razoruati ih. 13. U stanici javne bezbednosti posle preuzimanja kontrole od novih snaga ostao da radi samo Sladovi Milan kome je i osiguran nesmetan ulaz u radne prostorije. 14. Potrebno odmah sistemom provere doi do baznih podataka o Luka Duanu i Rakas Miroslavu kao bivim radnicima Republikog SUP-a u bivoj Republici Hrvatskoj. Postoje indicije da su na specijalnom zadatku. 15. U gradu vlada konfuzija, napetost i preti neeljeni sukob. Obavetajno-bezbedonosni organ Potpukovnik Mirko Marti

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

1993., sijeanj 19. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o rezultatima mobilizacije, paljenju kua izbjeglih Hrvata u selu Marijani kod Drnia, trajku glau zarobljenih pripadnika Armije BiH u zatvoru u tikovu, aktivnostima vojnih promatraa UN-a, te stanju u graninom vodu Kanjani
KOMANDA 7. KORPUSA OBAV. BEZB. ORGAN Str. pov. broj: 21-6 19. januar 1993. god.
33 34

Vujadin. Milan, bivi predsjednik Vlade RSK. 35 Milan Paspalj. 36 Prijemni peat centra veze: tajni naziv KORA, br. brzojava 1151, hitnost R, primljeno 18. 1. 1993. u 14,45; obraeno 18. 1. 1993. u 14,55.

M H

C D
9

M.P.36

D R
STROGO POV. br. ev.________
19

Dnevni izvetaj, d o s t a v lj a, Obav. bezb. organ G SVK RSK 1. Sprovoenje mobilizacije: U jedinice na podruju optina Benkovac i Obrovac kao i podruja Kistanja odaziv vojnih obaveznika gotovo stopostotni. U mjestu Knin i okolini odaziv je jako slab. Podaci u 10.00 asova govore da je od pozvatih 900 obaveznika odazvalo se ukupno 50 ili oko 5 posto. Prema saznanjima u toku jueranjeg dana podeljeno je svega 85 poziva od ega je 35 lica odbilo primiti poziv. U vezi sa navedenom situacijom angaujemo se na sagledavanju uzroka ovako velikom broju neodazivanja pozvatih boraca. 2. Paljenje hrvatskih kua u rejonu Marijana (drniki pravac): Dana 18. januara 1993. godine u s. Marijani, grupa vojnika koja se nalazila na ispomoi kod 2. gr. bataljona u reonu Bilaeva glavica zapalila je jednu kuu, jednu pojatu i jedan sjenik. Prema do sada utvrenim saznanjima kue je zapalio []blar37 Sandro a kao razlog to navedenoj grupi nije na vreme stigla smena odnosno to im je produena smena za 24 asa. Protiv grupe vojnika i izvrioca ovog dela bit e pokrenuti disciplinski i krivini postupak. 3. trajk glau muslimana u tikovu (zarobljenici): Ve due vreme u tikovu nalazi se grupa od 9 muslimana zarobljenika i iste obezbeuje granini vod tikovo. Dana 16. januara ova grupa pristupila je jednodnevnom trajku glau, a kao razlog su naveli da ele da ih se razmeni i da idu svojim kuama. Nakon obavljenog razgovora sa zarobljenicima od strane Toki Mirsada isti su prekinuli trajk glau uz obeanje da e preko vie komande preduzeti mere da se isti razmene. Inae odnos graniara prema zarobljenicima je veoma korektan. 4. Aktivnost vojnih promatraa: Dana 18. januara na k-dno mesto 2. gr. bataljona u Tepljuh dola su dvojica predstavnika vojnih posmatraa UN i to major Naglik i major Bahamam sa prevodiocem po imenu Ivan unjara, Hrvat iz Sinja. Na komandno mesto su doli iz pravca Sinja preko Mua i Mirlovia Polja. Pored razgovora o naruavanju primirja od strane ustaa uloen im je otar protest zbog dovoenja prevodioca sa sobom to su obeali da ubudue nee initi. Inae ovo je po drugi put da major Naglik dolazi sa prevodiocem koji je Hrvat. Nadalje nije im dozvoljeno da obiu traene poloaje nakon ega su se vratili i po njihovoj izjavi otili su na neku sahranu u mjesto Kljake. 5. Stanje u graninom vodu Kanjani, zapaanja: Od momenta formiranja ovog graninog voda milicije Kanjani bilo je problema oko k-dira voda. Naime, koga god da se postavi metani su bili nezadovoljni. Ovaj granini vod trenutno broji samo 12 ljudi to je nedovoljno za obezbeenje granice na tom sektoru. Trenutno je postavljen za k-dira Raketi Gojko kojem su dati zadaci na saniranju ovakvog stanja. 6. U prilogu vam dostavljamo izvetaj RPG Paene.

M H

C D

37

Neitko u izvorniku.

20

NAELNIK: major Zeli Marko, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18, inv. br. 1932.

1993., sijeanj 20. Vukovar Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o aktivnim vojnim osobama iz Jugoslavije koje su se javile na slubu u korpus od 21. 12. 1992. do 15. 1. 1993.
Republika Srpska Krajina Srpska vojska RSK Komanda 11. korpusa Pov. broj: 5-4/93 20. 01. 1993. Vukovar GSV RSK K n i n

10

Dostavljamo vam podatke za AVL koja su se javila u 11. korpus u vremenu od 21.12.1992. godine do 15.01.1993. god. 1. Stupar Drage Radomir, vod. 1. kl. VES 21310, reg. br. SDR 100966 javio se 21.12.1992. Upuen iz VP 1205 Batajnica, 2. Daki Slavka Milutin, ppk, VES 31401, reg. br. DSM 111151, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 4795 Beograd, 3. Laketi Radivoja Branimir, maj. VES 32157, reg. br. LRB 210750, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 4795 Beograd, 4. Mandi Dragoljuba Tomislav, maj. VES 32401, reg. br. MDT 190854, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 2082 Beograd, 5. Petrovi Milana Zdravko, maj. VES 31538, reg. br. PMZ 100451, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 8115 Zemun, 6. Gri Ilije Slobodan, maj. VES 32150, reg. br. GIS 080455, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 1011 Beograd, 7. Blaevi Jelke Nikola, kap. 1. kl. VES 31301, reg. br. BJN 011151, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 2082 Beograd, 8. Veti Branislava Dejan, kap. VES 31101, reg. br. VBD 070664, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 1773 Kikinda, 9. Borjani Vidosava Sinia, por. VES 31188, reg. br. BVS 241166, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 1365 Raka, 10. Dragovi Borislava Dragan, vod. VES 22001, reg. br. BD 190973, javio se 25.12.92. upuen iz VP 3290 Podgorica, 11. Boli Save Dragan, kap. VES 31101, reg. br. BSD 190462, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 9234 Beograd,

M H C D D R
21

12. Pai Duana Zoran, kap. 1. kl. VES 31201, reg. br. 081162, javio se 28.12.92. Upuen iz VP 6615 Poarevac, 13. Akoki Milana eljko, ppor. VES 31601, javio se 29.12.92. 14. Mazalica Mihajla Vaso, ppk, VES 32439, reg. br. MMV 250447, javio se 25.12.92. Upuen iz k-de 12. korpusa Novi Sad, 15. Ostoji Andrije Dobrivoj, maj. 31201, reg. br. OAD 180355, javio se 25.12.92. Upuen iz VP 5027 Sarajevo, 16. Kraguljac Krana Milan, ppk, VES 31339, reg. br. KDM 170149, javio se 06.01.93. Upuen iz 12. lap PVO Novi Sad, 17. Radakovi Petra Milojko, ppk, VES 31137, reg. br. RPM 181040, javio se 06.01.93. Upuen iz k-de Korpusa Novi Sad, 18. Laskac Marka Zlatko, st. vod. VES 21401, reg. br. LMZ 151161, javio se 08.01.93. Upuen iz 36. mbr Subotica, 19. Cimea Nikola, zast. VES 21815, javio se 08.01.93. Upuen iz 36. mbr Subotica, 20. Luai Djure Milorad, maj. 32207, reg. br. LDJM 180750, javio se 09.01.93. Upuen iz k-de RV PVO Beograd, 21. Pilipovi Duana Darko, maj. VES 33101, PDD 051157, javio se 09.01.93. Upuen iz k-de RV PVO Beograd, 22. Tadi Miloa Ljubomir, ppor, VES 31801, reg. br. TMLJ 270961, javio se 10.01.93. Upuen iz KOG Beograd, 23. Reanovi Milana Jovan, ppk. VES 31439, reg. br. RMJ 030545, javio se 11.01.93. Upuen iz 36. mbr Subotica, 24. Zagorac Duana Ljubia, por. VES 31188, reg. br. ZDLJ 150759, javio se 13.01.93. Upuen iz VP 2267 Subotica, 25. Mandi Djure Milan, kap. 1. kl. VES 31301, reg. br. TDJM javio se 15.01.1993. Upuen iz VP 5530 Sombor. DM/SD Komandant Pukovnik Bogdan Sladojevi Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 229.

1993., sijeanj 21. Knin Izvjee Organa bezbednosti Glavnog taba SVK Upravi bezbednosti Generaltaba VJ o nefunkcioniranju vlasti na podruju istone Slavonije gdje je likvidirano 150 osoba nesrpske nacionalnosti zbog pljake i otimanja imovine te prijetnji pripadnicima 11. korpusa koji pokuavaju razotkriti poinitelje
G SV RSK Bezb. obav. organ Str. pov. br. 23-2 21. 01. 1993. godine Uslovi pod kojim rade OB 11. K.
22

M H

C D
11

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

UB G Vojske Jugoslavije Zbog nefunkcionisanja vlasti u RSK opta je pojava samovolje, kriminala i paravojnog organizovanja posebno u zadnje vreme kako je saoptena vest o predpoinjavanju posebnih jedinica milicije pod jedinstvenu komandu G VS RSK. Ovo je naroito izraeno u Baranji, Slavoniji i Zapadnom Sremu, a to je prouzrokovalo i smenu k-danta 11. K pukovnika Sladojevi Bogdana. Organi bezbednosti 11. K ine sve napore u cilju otkrivanja i dokumentovanja pomenutih pojava, meutim nailaze na ogromne potekoe u radu. Protiv AVL vodi se kampanja nepoverenja, nasilnog delovanja, maltretiranja pa i otvorene pretnje likvidacijom. Paravojno organizovanje izvodi se sa ciljem zatite kriminalaca kako bi i u narednom periodu mogli nesmetano sticati protivpravnu korist. Pouzdano raspolaemo podacima da su pripadnici paravojnih organizacija na teritoriji 11. K (Slavonije i Baranje) likvidirali 150 lica koji nisu pripadali srpskoj nacionalnosti, a osnovni motivi bili su im pljaka i nasilno otimanje imovine (svim nacionalnostima sem srpske). Ovakvi dogaaji dogaali su se tokom 1992. godine. Naelnik OB 11. K kapetan I kl. Milorad Djukanovi u pokuaju suprotstavljanja ovakvoj delatnosti proglaen je od strane podpredsednika vlade za Baranju Istonu Slavoniju i Srem kao izdajnik srpskog naroda. Dotini podpredsednik Bogi N.38 zvani JAJA iz Vukovara, najvei je protivnik oficira u pomenutoj teritoriji i iri razne glasine o njihovoj nesposobnosti neopredeljenosti i izdaji, a popularno ih naziva TITOV OTPAD. Od nedavno obavlja dunost direktora naftne industrije NIK-a, nije nam poznato da li je izabrani ili samozvani direktor. Uglavnom se radi o veoma ekstremnom licu, kriminalcu i ratnom profiteru, a javno zastupa tezu da je NOB39 11. K kap. I kl. Djukanovi M. izdajica i da ga treba likvidirati, a to je iznosio takoe kriminalcu IRI BRANKU zv. KOCKAR nastanjenom u Borovu Selu. Konstataciju podpredsednika vlade o likvidaciji Djukanovia, lino je iznosio pomenuti IRI BRANKO i to vodniku I kl. Radovanovi Zoranu iz Zn TO Borovo Selo koji je svedok hapenja jednog lica hrvatske nacionalnosti a kasnije i njegove likvidacije od strane IRI BRANKA. Vodnik Radovanovi o itavom sluaju pismeno je izvestio nadlenog OB i izneo da mu je iri dao 1000 DM da ga ne izda za pomenutu likvidaciju. Kap. I k. Djukanovi tvrdi ukoliko bi se doznalo da je Radovanovi izvestio bilo koga da bi on (Djukanovi) i Radovanovi za kratko vreme bili likvidirani. Oteani uslovi za rad OB na teritoriji 11. K poznati su i nadlenim organima G RSK i MO puk. panoviu,40 meutim za sada je takva atmosfera u vladi RSK da nismo u mogunosti preduzeti bilo kakve mere u pogledu stvaranja povoljnijih uslova za rad iz kojih razloga nam je potrebna i vaa pomo, odnosno informisanje nadlenih organa G Vojske Jugoslavije. PB/MT NAELNIK potpukovnik edomir Gagi, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 229.
38 39

Rije je o Bogi Stevi. Naelnik organa bezbjednosti. 40 Stojan, ministar obrane.

M H

C D

23

1993., sijeanj 22. Knin Zamolba Ministarstva odbrane RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za hitnom lijenikom pomoi u obradi ranjenika te sanitetskom materijalu
MINISTARSTVO ODBRANE Broj: 01-46-1/93 Knin, 22. 01. 1993. g. HITNO NAELNIKU GENERALTABA VOJSKE JUGOSLAVIJE Beograd Struna pomo za obradu ranjenika, zahtev, dostavlja Dana 22.01.1993. godine u jutarnjim asovima ustake snage otpoele su agresiju na RSK. Da bismo mogli vriti zbrinjavanje ranjenih i povreenih, molimo vas da nam u Knin hitno uputite sledee specijaliste: 1. Neurolog 2. Abdominalni hirurg 3. Traumatolog 4. Vaskularni hirurg 5. Torokalni hirurg 6. Anesteziolog sa tehniarom 7. Psihijatar Takoer vas molimo da nam dostavite sanitetski materijal. Vrstu i koliinu sanitetskog materijala prema procenama Sanitetske Uprave. MINISTAR ODBRANE pukovnik Stojan panovi, [v.r.] M.P.41 M.P.42 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 5., kut. 5.

12

M H

C D

Okrugli peat: MO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: tajni naziv Metro, br. brzojava 5754, grupa 100, hitnost R, primljen 22. 1. 1993. u 13,40; obraen i predan u 13,55.
42

41

24

1993., sijeanj 22. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o napadu hrvatskih snaga u rajonu Maslenice te poduzetim akcijama u zaustavljanju napredovanja hrvatskih snaga
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. broj 30-4 10,00 22.01.1993. godine Redovni borbeni izvetaj, dostavlja. GLAVNI TAB SV RS KRAJINA SEKCIJE: 1 : 50.000 1. NEPRIJATELJ: Ustake snage, nakon viednevne koncentracije i grupisanja snaga na irem prostoru zapadnog dela Ravnih kotara i Starigrad Paklenice i grebena Velebita, u 07,10 su izvrile artiljerijski i minobacaki napad na Maslenicu. S artiljerijsko minobacakim dejstvima uz upotrebu VBR nastavio je dejstvo po rejonima: Novigrad, Podgradina, Paljuv, Islam Grki, Islam Latinski, Zeleni Hrast, Kai, Biljane kosa, Gole, Zemunik G., Raaljeva Glava, Smokovi i aerodrom Zemunik. Dejstvo artiljerije je prestalo u 09,30 sa jednovremenim paljenjem tenkovskih motora u rejonima Ratane i Zelenog Hrasta. U rejonu Zelenog Hrasta je zatim pokrenuo tenkove i poseo polazni poloaj (na oko 800 m ispred naeg p/k) uz istovremeno otvaranje vatre iz tenkovskog naoruanja. U 09,30 as. ustae su pokrenule peadiju koja je zaustavljena na liniji Suhovare Zeleni Hrast. U 10,00 asova pokrenuta je tenkovska jedinica iz rejona epurine ka Islamu Grkom. 2. Komanda 7. korpusa je pratei situaciju poduzimala mere na jaanju i narastanju borbene gotovosti uz selektivno pozivanje i mobilizaciju jedinica. 2.1. 4. lbr je u 07,30 nareena potpuna mobilizacija. Brigada je sa gotovim snagama i mobilisanim jedinicama posela rejone zonu odbrane prema PU.43 Uspeno je zatieno ljudstvo i odbijen poetni udar. Brigada je u rejonu junih padina pl. Velebit razbila ubaenu DTG44 pri emu je ubila 3-jicu ustaa. 2.2. 92. mtbr je u 07,30 as. otpoela sa potpunom mobilizacijom. U 08,00 je izvrila gotovim i mobilisanim jedinicama posedanje poloaja rejona prema PU.45 Uspeno je zatitila ljudstvo i MTS,46 odbila poetni udar i nastavlja voenje b/d.47
43 44

13

Primerak br. 1.

Podruje uporabe. Diverzantsko-teroristika grupa. 45 Plan uporabe. 46 Materijalno-tehnika sredstva. 47 Borbeno delovanje.

M H

C D

25

2.3. 7. mpoap48 je uz jednovremenu potpunu mobilizaciju izvrio posedanje POP49 sa 2 poab50 i nastavlja POB51 u sadejstvu sa 92. mtbr. 2.4. 2. pbr52 je mobilisala 1 had53 122 mm, 1 b MB54 120 mm i 1 t,55 u 10,30 je otpoela mobilizacija jo 1 pb.56 U toku je posedanje VP57 artiljerije. 2.5. 75. mtbr je gotovim snagama pojaala obezbeenje granice, a u toku je mobilizacija mb58 uz gotovost za upotrebu 1t. 2.6. 1. lbr59 je izvrila gotovim snagama ojaanje granice uz jednovremenu mobilizaciju 1. p.60 2.7. 7. map61 je otpoeo sa mobilizacijom 1 thad62 152 mm i 1 tab63 130 mm. 2.8. 7. larp PVO64 je otpoeo mobilizaciju 4 PAT65 40 mm i 2 odeljenja S-1M (Igla). Sa gotovim snagama poseda poloaje za neposrednu PVO Knina. 3. Odluio sam: Nastaviti izvoenje obrane prema PU, stvarajui uslove za mobilizaciju pozvanih jedinica i gotovosti za optu mobilizaciju. Teite odbrane imati na odbrani tenkoprohodnih pravaca koji izvode u iri reon aerodroma Zemunik i odbrani ireg reona Maslenice. Ostalim snagama pojaati odbranu graninog pojasa. 4. Sa otpoinjanjem napada izvrena je evakuacija stanovnitva iz prigraninog dela nesposobnog za borbu sa prostora Ravnih kotara. Od vatre artiljerije poginuo 1v/o iz 92. mtbr u s. Podgradina (Mili Zoran, sin Bogdana iz s. Kai). 5. Molimo angaovanje dela jedinica 15. K za razbijanje i unitenje jae DTG ustaa u rejonu Alana. Molimo pojaano angaovanje sistema vlasti na zadacima mobilizacije pozvanih jedinica.

za KOMANDANT pukovnik Milan ilas D.66 Tanjga[v.r.]


48 49

Mjeoviti protuoklopni artiljerijski puk. Protuoklopni poloaj. 50 Protuoklopna artiljerijska baterija. 51 Protuoklopna borba. 52 Pjeadijska brigada. 53 Haubiki artiljerijski divizion. 54 Baterija minobacaa. 55 Tenkovska eta. 56 Pjeadijski bataljun. 57 Vatreni poloaj. 58 Mehanizirani bataljun. 59 Laka brigada. 60 Pjeadijske ete. 61 Mjeoviti artiljerijski puk. 62 Topniko-haubiki artiljerijski divizion. 63 Topniko artiljerijska baterija. 64 Laki artiljerijski raketni puk protuzrane obrane. 65 Protuavionski top. 66 Dragan.

M H

C D

D R

26

M.P.67 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 1.

1993., sijeanj 22. Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa podreenim postrojbama za stavljanje svih snaga u stanje pune borbene spremnosti te vrenje aktivnosti na provoenju mobilizacije
KOMANDA 18. KORPUSA ZAPADNA SLAVONIJA Str. pov. br. 196-4 22.01.1993. godine Stavljanje gotovih jedinica u punu b/g i pripreme za mobilizaciju, nareenje.

14

Dana 22. 01. 1993. godine ustake snage iz Zadra i Biograda uz artiljerijsku pripremu po reonima Zemunika i Maslenice otpoele su napad na delove teritorije RSK sa verovatnim ciljem zauzimanja svih prostora i nastavak dejstva prema Drniu i Perui, tzv. pink zoni. U cilju spreavanja mogueg iznenaenja i organizacije odbrane u zoni nae odgovornosti,

NAREDJUJEM

1. Sve gotove snage (granine ete, bat. za intervencije i meovita eta) odmah staviti u stanje pune b/g. 2. Pojaati i intenzivirati izvianje, osmatranje i obavetavanje o neprijatelju na pravcima verovatne upotrebe. 3. Vriti strogu kontrolu svih nepoznatih lica u zoni odgovornosti, u saradnji sa snagama milicije i obezbediti sve objekte od posebnog znaaja (skladita, KM68 i dr.). 4. Sa tabovima CZ poduzeti mere i planirati aktivnosti na sklanjanju stanovnitva u sklonita i podrume. 5. Odmah poduzeti mere na presaoptavanju RR69 vojnim obveznicima i formiranju jedinica u sluaju mobilizacije. Maksimalnim naporom uiniti da se ovaj zadatak izvri do 25.01.1993. godine, a najdalje do 28. januara 1993. godine. 6. Izvriti sve neophodne pripreme za izvrenje mobilizacije (proveriti pozivarski sistem i imati u pripravnosti kurirsku slubu). 7. Sistem veza zadejstvovati odmah sa neprekidnim radom na prijemu.
67 68

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Komanda mjesta. 69 Ratnog rasporeda.

M H

KOMANDI 91. PoB

C D

27

8. Pootriti ukupne mere bezbednosti, discipline i odgovornosti svakog pojedinca u izvrenju zadataka. 9. Sve aktivnosti izvoditi neupadljivo u odnosu na mesno stanovnitvo i UNPROFOR. SP/MM KOMANDANT pukovnik Jovan ubri, [v.r.] M.P.70 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 44., kut. 40.

1993., sijeanj 22. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za obranu na zadarskom, benkovakom i obrovakom pravcu te pripravnost postrojbi prema ibenskom i sinjskom pravcu gdje se takoer oekuju napadi Hrvatske vojske
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. broj 30/5 18,00 22.01.1993. g.

15

Telegram: 4. lbr, 92. mtbr, 2. pbr, 75. mtbr, 1. lbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO

Sekcije: 1:100000 ZADAR, GRAAC, DRVAR, GLAMO, BIOGRAD, IBENIK, SPLIT, SINJ 1. Neprijatelj e verovatno tokom noi izvriti obezbeenje dostignute linije dovoenjem dela snaga, vrit e pripreme za produetak napada, a raspolaemo podacima da e dana 23.1.92. u jutarnjim asovima izvriti glavni udar u cilju zauzimanja Maslenikog mosta i aerodroma Zemunik. Verovatno e ispoljiti dejstva i na pravcima: Sinj-Vrlika, ibenikDrni i na pravcu skradinskog zalea. U tom cilju izvrio je mobilizaciju 126., 141. (deo snaga), 113. br HV. Prema dosadanjim saznanjima na zadarsko-benkovakom pravcu dejstva izvode 112. i 4. gardijska brigada, a na pravcu Starigrad-Obrovac, dejstva izvode Starigradski odred i delovi (1 bataljon) neidentifikovane jedinice iz OZ71 Gospi. 2. Gotovim i mobilisanim snagama krajnje uporno braniti pravce koji izvode ka Benkovcu i Kninu. Ubrzano nastaviti mobilizaciju i posedanje elemenata borbenog rasporeda prema
70 71

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani. Operativne zone.

M H

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO IFROVANO URUITI ODMAH

NAREDJENJE Opbr 2

C D

D R

28

planu upotrebe, a od mobilisanih jedinica 75. mtbr i 2. pbr stvoriti jaku rezervu jaine 2 bataljona uz jednovremeno stvaranje rezerve u 92. mtbr jaine ojaanog bataljona kojim biti u gotovosti za izvoenje protivnapada. 3. 15. K delom snaga jaine 1 bataljona uspostavlja i ostvaruje vrsto sadejstvo sa 4. lbr. Sa jednim vodom topova 130 mm vri podr.72 7. K dejstvujui po reonima Posedarje, Islam Latinski, Podgradina i Novi Grad. Snagama do 1 bataljona biti u gotovosti za angaovanje na pravcu ka 4. lbr. 4. ODLUIO SAM: Nastaviti odbranu pravaca sa graninim jedinicama i gotovim snagama, uporno braniti pravce koji izvode ka Benkovcu i Kninu. Sadanjim linijama borbenog dodira a po stvaranju uslova, delom snaga izvriti protivudar na pravcu: SmiliKai-Islam Latinski s ciljem odsei uklinjene snage neprijatelja na pravcu: Posedarje-Novi Grad, blokirati ih i unititi a zatim povratiti izgubljene poloaje i biti u gotovosti za daljnja dejstva. Gotovost za odbranu graninog pojasa odmah. Gotovost za protivnapad u 06,00 23.01.1993. godine. 5. ZADACI JEDINICA: 5.1. 4. lbr nastavlja izvoenje odbrane po planu upotrebe, grupom orua za neposredno gaanje, podrava neposrednim gaanjem po reonu Novigrada snage u protivnapadu, za ta ostvariti vrsto sadejstvo sa komandom 95.73 mtbr. 5.2. 92. mtbr sa pristiglim ojaanjem iz 75. mtbr i 2. pbr i slobodnim snagama izvriti blokadu uklinjenih snaga neprijatelja, na dostignutoj liniji uz daljnju krajnje upornu odbranu aerodroma Zemunik i pravaca: Galovac kabrnja D. Biljane, Biograd-PolaaBenkovac i Stankovci-Pristeg-Miranje. Po stvaranju rezerve izvriti protivnapad na pravcu: Smili Islam Grki Islam Latinski, odsei uklinjene snage neprijatelja, blokirati ga i pristupiti njihovom unitenju. Biti u gotovosti za prihvat snaga ojaanja iz sastava Korpusa i njihovo angaovanje u protivnapad. Podrava II KAG74-7. 5.3. 2. pbr i dalje uporno braniti granini pojas, a po izvrenju domobilizacije jedinice angaovati po PU. 5.4. 75. mtbr (bez mb,75 okb76 i 4. mtb77), sa 1/okb po izvrenju mobilizacije posesti odbranu po PU.78 Podrka I KAG-7 i KGVBR79-7. 5.5. 1. lbr po izvrenoj mobilizaciji posesti zonu odbrane po planu upotrebe. 5.6. 7. map posesti elementa borbenog rasporeda i biti u gotovosti po planu upotrebe. II-KAG-7 sa VPo80 vriti podrku snaga po izvrenju protivnapada dejstvujui po reonima: Novi Grad, Podgradina, Islam Latinski, Posedarje.

M H

C D

72 73

Podrku. Vjerojatno se radi o 92. mtbr jer je ona bila susjedna postrojba 4. lbr. 74 Korpusna artiljerijska grupa. 75 Minobacaa. 76 Oklopni bataljun. 77 Motorizirani bataljun. 78 Planu uporabe. 79 Korpusna grupa viecjevnih bacaa raketa. 80 Vatrenih poloaja.

29

Izvriti posedanje posmatranica sa kojim vriti upravljanje i rukovanje vatrom. Zabranjuje se otvaranje neosmatranih vatri. 5.7. 7. mpoap (POOd81-7) nastavlja izvoenje POB i neposredno sadejstvuje 92. mtbr. 5.8. 7. larp PVO po izvrenoj mobilizaciji poseda poloaje i angauje se po PU. 5.9. Obezbeenje borbenih dejstava: 5.9.1. Ininjerijsko obezbeenje na nivou brigada odmah formirati PGZ82 jaine pionirskog voda i izvriti dodatno zapreavanje izgradnjom novih MP83 i pripremu objekata za ruenje. 6. Pozadinsko obezbeenje vriti po ranijem nareenju, organizaciji i emi POb-a. Zabranjujem samovoljno otvaranje vatre, isto otvarati samo uz nianjenje (radi utede). 7. Komandovanje i veze: Nastaviti pripreme i ureenje NKM.84 za KOMANDANT pukovnik Milan ilas D. 85 Tanjga, [v.r.] M.P.86

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 22. Knin Izvjee Uprave MO Sjeverna Dalmacija Ministarstvu odbrane RSK o tijeku mobilizacije u ratne jedinice u Benkovcu, Obrovcu i Kninu te mobilizaciji graana hrvatske nacionalnosti iz Vrpolja

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO ODBRANE UPRAVA SEVERNA DALMACIJA KNIN Broj Str. pov. 15-8 22.01.1993. god. Knin, 22. 01. 1993. god. 12,00 asova

M H C D
16

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

81 82

Protuoklopni odred. Pokretna grupa za zapreivanje. 83 Minski prolaz. 84 Naredno komandno mjesta. 85 Dragan. 86 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

30

Izvetaj o toku mobilizacije, dostavlja. MINISTARSTVO ODBRANE /Resor za vojna pitanja/ Dana 22.01.1993. godine zbog pogoravanja situacije na granice i izvrene agresije ustakih snaga nareena je mobilizacija dela snaga 7. Korpusa. Uprava Severna Dalmacija shodno Nareenju otpoela je u 09,00 asova pozivanje v/o sledeih RJ: 1.- Garnizon Benkovac: 92 mtbr 75 mpoap 2.- Garnizon Obrovac: 4 lbr 3.- Garnizon Knin: iz 75 mpoapa: 1 bat 152mm, 1 bat 130mm i 1 bat 122mm iz 4 lbr: 1 p (Otiika) iz larp PVO : lab PVO 40mm i rpat S-1M iz 2. pbr: 2 pb Na osnovu usmenog nareenja Ministra odbrane RSK a po zahtjevu MZ Vrpolje u 75. mtbr pozvani svi graani MZ Vrpolje hrvatske nacionalnosti. S obzirom da se nareene aktivnosti jo uvek odvijaju nismo u mogunosti da vam odmah dostavimo brojane podatke, a iste emo vam dostaviti u toku dana. N A P O M E N A: Nareena opta mobilizacija u garnizonu Obrovac i Benkovac odvija se uredno, a mobilisano ljudstvo uvodi se odmah u borbu. Po izvetaju Naelnika odelenja odbrane Benkovac do sada u borbi poginuo je 1 pripadnik Srpske Vojske RSK, dva su ranjena, a 92. mtbr uspeno izvodi odbranu. Stanica milicije Knin od jutros je poela s privoenjem v/o koji se nisu odazvali na predhodnu mobilizaciju. Do sada je privedeno ukupno 28 v/o. DB/DS

NAPOMENA: U 13,00 asova u garnizonu Knin nareena je opta mobilizacija. Svi k-danti jedinica javili su se u odeljenje odbrane i u toku je priprema za pozivanje v/o.88 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 554.

M H

C D

D
M.P.87

NAELNIK potpukovnik Duko Babi, [v.r.]

87 88

Okrugli peat: MO RSK, Uprava Zapadna Slavonija, Okuani. Dopisano rukom.

31

1993., sijeanj 22. Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o proglaenju neposredne ratne opasnosti i zadacima uprava u svezi s tim
M.P.89 Ministarstvo odbrane RS Krajine Str. pov. br. 01-48-1 22. 01. 1993. godine Knin Nareenje za proglaenje neposredne ratne opasnosti Svim upravama MO RS Krajine U skladu sa odlukom Vlade RS Krajine, da se proglasi neposredna ratna opasnost na celom prostoru RS Krajine, svim upravama i odeljenjima MO Nareujem Preduzimanje svih mera i postupaka uprave i svih odeljenja, predvienih za proglas o neposrednoj ratnoj opasnosti. Kod ljudi i naroda, isticati potrebu smirenosti i rada u skladu sa zahtevima komandi, odeljenja i uprave kao i drugih ovlaenih organa na teritoriji. Vlada RS Krajine je proglasila ratno stanje na teritoriji Severne Dalmacije. Tim proglasom uprava MO za Severnu Dalmaciju mora da planski obavlja svoje zadatke i obaveze. Sva MO odeljenja i uprave MO su dune u redovnim, dnevnim, a po potrebi i vanrednim izvetajima obavetavati MO SR Krajine u Kninu. Dnevne izvetaje dostavljati do 18,00 asova svakog dana. M.P.90

17

M H

C D
18

22. 1. 1993. godine 15,30 asova Ministar odbrane RSK Stojan panovi Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 19., kut. 1.

1993., sijeanj 23. [Benkovac] Prijedlog ciljeva za gaanje orkanom Izdvojenog komandnog mjesta Komandi 7. korpusa SVK

89 90

Prijemni peat: MO RSK, Uprava Severna Dalmacija, str. pov. 7/1-93., 22. 1. 1993. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 392, primljen 2. 1. 1993. u 16,00; predan u 16,30.

32

Komanda 7. korpusa IKM Str. pov. br. 3-3-626 23. 01. 1993. godine Predlog ciljeva za dejstvo, dostavlja. Komandi 7. korpusa Knin Za dejstvo orkanom predlaemo sledee ciljeve: cilj 1 epurine cilj 2 Zadar cilj 3 Biograd n/m Pukovnik ilas Milan M.P.91 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., sijeanj 23. evrske Izvjee 2. pbr Komandi 7. korpusa SVK o provoenju mobilizacije te situaciji u skradinskom zaleu

K-da 2. br. Str. pov. br. bb Djevrske, 23. 01. 1993. god. Dnevni operativni izvjetaj dostavlja K-di 7. korpusa

1. Stanje kod nas izvrena mobilizacija brigade. 2. 1. p.b. popunjen 80 posto 3. 2. p.b. popunjen 100 posto 4. 3. p.b. popunjen 95 posto 5. Jedinice podrke zaposele poloaje i spremne za otvaranje vatre. 6. Oklopna i protuoklopna orua takoer zaposeli poloaje. 7. Brigada spremna da primi poetni udar u svojoj zoni odgovornosti. 8.Vri se i dalje mobilizacija ininj.92 ete i dela pritapskih jedinica.

M H

19

C D

D R

91 92

Prijemni peat centra veze, brzojav br. 1226, primljen 23. 1. 1993. u 24,00. Inenjerijske.

33

9. Ispred prednjeg kraja brigade uoene su jae snage neprijatelja. Podrana sa oklopnim sredstvima i to u reonu s. Damjani i Vel. glava. U reonu s. Biine takoer oklopna sredstva i ukopavanje. U s. Dragiii takoer oklopna sredstva. U s. Stankovci takoer oklopna sredstva. 10. Peadijskim jedinicama zaposednuti su svi dominantni visovi prednjeg kraja otvaranje vatre iz pat-a na pravcu Peia glava Cista Mala, te na pravcu kota 159 Morpolae. Pokuaja ubacivanja DTG u zoni brigade nije primeeno. 11. Moral jedinice je na visini. 12. Stanje bezbednosti je zadovoljavajue. 13. Odluio sam i dalje vriti mobilizaciju jedinice, nastaviti sa ureenjem poloaja za odbranu naroito u ininjerijskom smislu. 14. Zahtevi: potrebno nam je 150 ap93 7,62 mm. Vriti dotur namirnica za hranu i odreene artikle hrane kao to je kruh. Urednije po zahtjevima k-de brigade. dana 24.01.1993. god. potreban je mehaniar za gusjeniare i elektriar da se javi na km94-brigade Potrebno je 5 kom. RUP-12, TO10 1 kom, PTK-kabel 10 komada, ITM 63 10 kom. Brojno stanje 1600.

M H
96

Komandant Major Radi Milorad

M.P.95

M.P.

C D
20

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 23. Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa Glavnom tabu SVK o situaciji na ratitu

KOMANDA 7. KORPUSA OBAVETAJNO-BEZBEDNOSNI ORGAN str. pov. broj 21-9 23. januar 1993. godine

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO Primerak br. _____ STROGO POV. br. ev. ____

Dnevni izvetaj, dostavlja.


93 94

Automatska puka. Komandu. 95 Prijemni peat: Komanda 7. korpusa, str. pov. br. 30-18, 23. 1. 1993. 96 Prijemni peat centra veze, brzojav br. 301, primljen 23. 1. 1993. u 18,00; obraen u 18,10.

34

OBAV-BEZB. ORGAN G SV RSK 1. Na pravcu: Seline-Rovanjska neprijatelj je izvrio opti napad oklopno-mehanizovanim snagama uz prethodnu art.97 podrku. Za dovoenje snaga koristio je helikoptere i brodove, a za napad na Maslenicu za zatitu koristio je snage UNPROFOR-a. Komandant snaga UNPROFOR-a general Rob98 je upozoren da e biti gaane njegove snage zajedno sa ustaama ukoliko im nastave pruati zatitu. Linija fronta na ovom delu nije pomerena. Na pravcu: ibenik-Skradin otkriveno je razvoenje neprijateljskih snaga bliem naem p/k,99 u s. Biinama otkrivena su tri tenka, a u s. Gaelezi MB eta. Na pravcu: Pakovo Selo itni otkriveno je dejstvo minobacaa sa reona Cigia i Pokrovnika. Na pravcu: Mu-Rui otkriveno je dovoenje sveih snaga jaine bataljona. Na pravcu: Sinj-Perua primeeno je razmetanje sveih snaga u reonu Vuipolje, Biteli, Satri i po dubini Hrvace i Zelovo. 2. Podaci dobiveni elektronskim izvianjem: u prilogu izvetaja.100 3. Iz NC101 Knin oko 13,30 pobeglo je 72 mlada vojnika (regruta). Prema prijavi metana sa elj. stanice Plavno vieno je 52 regruta kako se kreu peice u koloni po jedan. U neformalnom razgovoru metana sa vojnicima reeno je da je centar rasformiran i da su se uputili svojim kuama. Poduzete su mere da se vrate u NC, nakon ega emo izvriti bezbedonosnu procenu sluaja, u cilju otkrivanja inicijatora i kolovoa naputanja kasarne i predloiti preduzimanje disciplinskih i krivinih mera.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

[1993., sijeanj 24. Vukovar] Priopenje Sekretarijata za informiranje i regionalnu suradnju SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o obilasku i posjeti zapovjednika novosadskog korpusa Vojske Jugoslavije postrojbama SVK u Baranji

M H

C D
21

po NAELNIKa: major Marko Zeli, [., v.r.]102

97 98

Artiljerijsku. Arap. 99 Prednjem kraju. 100 Prilog nije pronaen uz izvornik. 101 Nastavni centar. 102 Potpis neitak.

35

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SRPSKA OBLAST SLAVONIJA, BARANJA I ZAPADNI SREM OBLASNI SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE I REGIONALNU SARADNJU SAOPTENJE Danas 24. 01. 1993. g. u poslepodnevnim asovima pomonik ministra odbrane RSK Milan Milanovi zajedno sa generalom Andrijom Bioreviem komandantom novosadskog korpusa obiao je Baranju i borce koji se nalaze na prvim linijama. Situacija u Baranji je izuzetno stabilna, mobilizacija je uspela a moe se rei da je odaziv boraca vie nego odlian. Meu braniocima Baranje moral je vie nego dolian, na visokom nivou, a svi od njih su spremni efikasno odgovoriti na mogui napad hrvatskih snaga. I pored mnogih dezinformacija koje plasira hrvatski radio o naputanju linija odbrane naih boraca, neodazivanju mobilizaciji i mnogih drugih ve poznatih lai kako bi svojim borcima podigli moral, moemo im poruiti rekao je Milanovi da smo spremniji nego ikada u odbrani svoje REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE.

Izvornik, strojopis, irilica Hrvatski informativni centar, A-046-008.

1993., sijeanj 24. Vukovar Izvjee Organa bezbednosti 11. korpusa Glavnom tabu SVK o odazivu vojnih obveznika na mobilizaciju u Iloku te teroru pripadnika radikala i crvenih beretki prema pripadnicima nesrpske i srpske nacionalnosti

Komanda slavonsko-baranjskog korpusa Organ bezbednosti Strogo pov.br. 34-160 24. 01. 1993. godine vukovar gs srpske vojske krajine knin na linost naelnika ob Gagi edomira i puk. Miloa Krnjete Izvetaj o odazivu v/o u Iloku, Indikativna bezbednosna saznanja u vezi s tim.
103

Okrugli peat: RSK, SO SBiZS, Sekretarijat za informiranje i regionalnu suradnju, Vukovar.

M H
M.P.103

SEKRETARIJAZ ZA INFORMISANJE PRES CENTAR SO SBZS ; VUKOVAR Dragan Klaji, [v.r.]

C D
22

STROGO POV br. ev._______

36

Planom angaovanja pripadnika TO Ilok predvieno je pozivanje 565 v/o. Na poziv se je odazvalo 412 lica od ukupnog broja pozvanih. Po nacionalnoj strukturi stanje je sledee: srbi pozvano 478 odazvalo se 381 lice hrvati pozvano 24 odazvalo se 20 lica slovaci pozvano 23 odazvalo se 27 lica [vjerojatno 11] U toku praenja poziva i odaziva v/o ovaj OB104 je utvrdio sledee: Pozivu sa srpske strane nisu se odazvala lica uglavnom iz zapadne slavonije, a kao uzrok se pominje to to je komandant TO105 u Iloku kao Uskokovi,106 lice iz Zapadne Slavonije, te jo uvek neprovereno sumnja da obavetava svoje zemljake o momentu i vremenu pozivanja, a to emo ubrzo proveriti. to se tie lica slovake nacionalnosti, njihov odaziv se vee uz nau konstataciju da ih je neko pre uruenja poziva obavestio o vojnoj obavezi, tako da su u vreme uruenja poziva bili odsutni od svojih kua, a i danas se ne nalaze kod kue, ovaj sluaj se izuava i radi se na utvrivanju lica koje je dojavilo. Treba imati u vidu da su i sredstva informisanja dala [podatke] za takvu aktivnost. U sastavu jedinica prostorne strukture (interventni i zatitni vod) angaovani su pripadnici crvenih beretki, lica sa podruja Iloka, oni nisu niti pozvani niti su hteli dobrovoljno otii na prvu borbenu liniju. Komandant ovih snaga u Iloku je lice n.n. zvano Ra[..]107 star oko 25 godina. U toku 25. 01. 1993. godine izvriemo potrebna proveravanja. U gradu Iloku vlast preuzimaju radikali. Nedavno je iz preduzea Razvitak i Iteks otkaz dobilo oko 30 radnika slovake i hrvatske nacionalnosti, a kao razlog se pominje potreba za stambenim prostorom. Pripadnici SRS108 su lica koja imaju ene hrvatske nacionalnosti. Kao posebno uticajno lice u SRS u Iloku oznaen je Vraari Zdravko iza kojeg navodno stoji Mihalj Kertes i SDB.109 Srbije. Ovo lice se bavi mnogim nedoputenim radnjama, a SDB Srbije ga obezbeuje telohraniteljima pripadnicima crvenih beretki. U razgovoru sa komandirom SM Ilok doli smo do informacija do pripradnici crvenih beretki u Iloku ne podleu nikakvim pravnim normama te da svoje potrebe reavaju na hajduki nain. Za svoje potrebe isteruju i neke Srbe iz kua, jer oni moraju biti zadovoljeni u svakom pogledu. O novijim saznanjima naknadno emo vas obavestiti.

M H
M.P.110

C D

naelnik bezbednosti kapetan 1. klase Milorad ukanovi

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 43., kut. 1.


104 105

Organ bezbednosti. Teritorijalne obrane. 106 Milenko. 107 Neitko u izvorniku. 108 Srpska radikalna stranka. 109 Sluba dravne bezbednosti. 110 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 481, primljen 25. 1. 1993. u 01,30; predan u 02,35.

37

1993., sijeanj 25. Burevaa Izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o borbama s hrvatskim snagama na podruju Obrovca
KOMANDA 4. LBr Str. pov. 40-1 25. 01. 1993. godine Burevaa VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO KOMANDI 7. KORPUSA REDOVAN BORBENI IZVETAJ Karta 1:50000 list, Zadar 2 i 4; Graac 1 i 3 1. Neprijatelj je uz jaku artiljerijsku i tenkovsku podrku produio napad u 11.00 asova angaujui snage u zahvatu komunikacije Jasenice T60 Mukovci, a deo snaga je pokuao angaovati uz obalu pravcem: s. Maslenica Rt Rijaka uz Zrmanju do Obrovca. Uz podrku tenkova uspeo je izbiti na liniju: Visoka glava (tt. 243) s. Maruna Parievaka glava (tt. 151). Ostvarivo je vatre iz art. orua po rejonu Zalonica (Procipina, V. Bobija, Tvornica glinice, Karin, Ue). Usled dejstva artiljerije povukao se na liniju Kita (tt. 262) arlii Zelenkovac (k 180). U toku borbe uniten mu je jedan tenk, a ima ranjenih i poginulih. 2. Brigada je u toku noi 24/25.01.1993. posela deo poloaja na liniji Procipina (sev. 1 km) raskrsnice puteva. Usled velikog rasula u jedinicama uspeli smo zadrati pomenutu liniju. Formirali smo jedinice i pokuali ojaati prednji kraj. Upad ustaa u Obrovac je zaustavljen. Gubitaka u ljudstvu nije bilo. Imamo mnogo problema zbog nedostatka sredstava veze, te podatke prikupljamo vrlo sporo. Deo ojaanja nismo mogli upotrebiti zbog toga to nemamo sredstava veze. 3. Odluio sam formirati jedinice, zaposesti dostignutu liniju i organizovati odsudnu odbranu grupiui glavne snage u zahvatu puta Jasenice Glinica a pomone u zahvatu junih padina Velebita, a po stvaranju uslova krenuti u p/n111 grupiui vei deo snaga i sredstava na pravcu: V. Bobija Kita (tt. 262), a pomone u zahvatu puta. 4. Zahtevi: Ojaanje sredstvima veze i suvom hranom. KOMANDANT major Dopu Jovan Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

23

M H

C D

111

Protunapad.

38

1993., sijeanj 25. Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK da su hrvatske snage na pravcu Zadar Benkovac prele u obranu, a napadne aktivnosti vre na junim padinama Velebita prema Obrovcu, o oekivanom napadu prema Perui i Drniu te planovima uporabe vlastitih snaga
KOMANDA 7. KORPUSA SEVERNA DALMACIJA Str. pov. broj 30-40 25. 01. 1993. godine VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO KURIROM VRLO HITNO URUITI ODMAH Primerak br. 1

24

Redovni borbeni izvetaj, dostavlja.

1. Neprijatelj je na dostignutoj liniji na pravcu Zadar Benkovac preao u odbranu (s. Gole G. Zemunik tt 141 tt 192 s. Kai s. Paljuv isklj. Novigrad), a na pravcima Maslenica Jasenice i Rovanjska Jasenice osloncem na june padine pl. Velebit uz uvoenje OMJ112 produio napad, izbio na liniju: Skolika Draga Jasenice Kita (tt 262) Starevia gl. Zubac. Na ostalim pravcima dovlaio je i vrio grupisanje, utvrivanje i pripremu snaga za izvrenje napada. Cenimo da e u jutarnjim asovima 26. 01. 1993. godine otpoeti napad u cilju zauzimanja irih rejona brane Perua, Drnia i Oklaja. 2. Jedinice korpusa sa ojaanjima uspele su zaustaviti neprijatelja na pomenutim linijama na kojima vri konsolidaciju odbrane. 2.1. 4. lbr je u popodnevim asovima uspostavila odbranu na liniji Tulove Grede V. Bobija Visoka gl. Rupine Buzilovac Zeleninovac. Brigada je u toku dana pojaana sa 2 tenka M-84, 1 POLO113 9p122 i podrana vatrom II KAG-7, VBR i protivoklopnim He. ine se napori za stabilizaciju morala, koji je poljuljan kod jednog broja boraca. K-da brigade je nakon unitenja KM posela NKM. 2.2. 92. mtbr je sa ojaanjima i uz podrku uspela zaustaviti neprijatelja i organizovati odbranu na liniji: Novigrad Poar Barobe Torine Pozderi G. Zemunik Raovljeva gl. i dalje du granice RSK. U sastav brigade u 16,00 as. ula je ojaana t114 M-84 i BVP115 M-80.
112 113

Oklopno-mehanizirana jedinica. Protuoklopno lansirno orue. 114 Tenkovska eta. 115 Borbeno vozilo pjeatva.

M H

GLAVNI TAB SV RS KRAJINA Operativnom centru

C D

39

2.3. 2. pbr bez znaajnijih odstupanja u odnosu na prethodni izvetaj.116 2.5. 4. lbr sa 2 p intenzivno vri pripremu za dogradnju sistema odbrane. Na potpunu organizaciju odbrane utie nedosledno ponaanje snaga UNPROFOR-a, koje su prvo posele iri reon HE Perua sa 2 ete a zatim u toku dana sukcesivno izvlaila snage, ostavljajui odbranu brane na 2 manje jedinice, koje strogo kontroliu i spreavaju nae aktivnosti na tom prostoru. 2.6. Jedinice podrke i ARJ PVO117 su u svojim reonima i poloajima vre podrku i zatitu snaga korpusa. 3. Odluio sam, uz uvoenje sveih snaga, konsolidovati i uvrstiti odbranu na irim prostorima Obrovca i Ravnih kotara uz intenziviranje radova i postupaka na dogradnji odbrane jedinica na irim prostorima Skradinskog zalea, Benkovca, Drnia i He Perua. Aktivnim dejstvima popraviti taktiki poloaj 4. lbr i 92. mtbr stvarajui oslonac za protivudar. Zahtevi: 4. Molimo popunu sa minama za MB-120 mm, municijom za orua 105 mm, tenkove M-84, baterijskim ulocima R-20 (to smatramo prioritetnim uz ostala traena MTS). KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] M.P.118

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 25. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa podreenim postrojbama za organizaciju obrane na pravcima Zadar Benkovac i Zadar Obrovac

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. broj 30-43 25. 01. 1993. godine Sredjivanje operativnog poloaja, naredjenje.

a) Neprijatelj nee odustati od planirane operacije. Oekivati je da sredi operativni raspored, dovede i pregrupie snage i zavri 1. etapu operacije, tj. ovladjivanje linijom D. Karin D. Vikii ukljuujui Obrovac.
116 117

Vidi: Dok. br. 19. Artiljerijsko raketna jedinica protuzrane obrane. 118 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H
25

C D

KOMANDI _________________

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO

40

Oekivati je da e izvriti napad na Drni i HE Peruu, u cilju ovladjivanja tim objektima. Na Miljevakom platou pojaao je snage, a na Sinjsko-vrlikom pravcu, pored 126. br. ZNG, dovodi snage ekvivalenta jedne brigade. b) U cilju stabilizovanja odbrane, te stvaranja uslova za p/n, NAREUJEM 1.- Na pravcu Zadar Benkovac i Zadar Obrovac, organizovati odbranu koju ealonirati po dubini. 2.- Izvriti smenu zamorenog ljudstva, koje izvui u dubinu i odmoriti. 3.- Otpoeti sa fortifikacijskim utvrdjivanjem i zapreavanjem, zato angaovati formacije ininjerijske jedinice i raspoloive specijalizovane jedinice. Mobilizaciju tih jedinica obezbediti preko MO za Sjevernu Dalmaciju. 4.- Na svim nivoima komandovanja razradite i vodite borbena dokumenta, posebno odluke, radne karte, planove veza i dokumenta KZ.119 5.- Obezbedite KM i medjuprostore, a posebno pravce koji sa planine Velebita, Dinare, Mosea i Svilaje izvode ka borbenim rasporedima jedinica Korpusa. 6.- Sa jedinicama vojne policije, kroz formiranje punktova i patrola, obezbedite kontrolu jedinica, posebno pripadnika korpusa. 7.- Pratite postupke UNPROFOR-a i spreite oruane i druge oblike sukoba sa istima. 8.- Problem izbjeglica dajte u nadlenost civilne vlasti, a preko snaga UNPROFOR-a obezbedite izvlaenje tela poginulih pripadnika korpusa i mesnog stanovnitva. 9.- Dostavite predlog za aktivna dejstva, u cilju povratka PZT.120 10.- Poboljajte PoOB i obezbedite racionalni utroak municije. 11.- Uz operativni izvetaj, dostavite u prilogu podatke o poginulim, ranjenim i nestalim pripadnicima sa generalijama i pripadnosti jedinici. 12.- Redovno dostavljajte operativne izvetaje, svakodnevno do 17,00 asova sa stanjem u 16,00 i vanredne po potrebi.

Dostaviti: telegramom: 92. mtbr, 1. lbr, 2. pbr, 4. lbr, 7. mpoap aktom: 75. mtbr, 7. map, 7. larp PVO Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

M H

C D

D
M.P.121

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.]

119 120

Kriptozatite. Privremeno zauzeti teritorij. 121 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

41

1993., sijeanj 26. Knin Izvjee Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK Obavjetajnoj upravi Generaltaba Vojske Jugoslavije o tome da su hrvatske snage u 4 dana uspjele zauzeti zranu luku Zemunik i Maslenicu, komunikaciju Zadar Maslenica i proiriti zauzeti prostor prema Obrovcu, te o vlastitim saznanjima o ciljevima hrvatskih snaga i situaciji na drugim ratitima
G SRPSKE VOJSKE RSK OBAVETAJNI ORGAN Str. pov. br. 21-24 Dana 26. 01. 1993. godine Obavetajni podaci. Obavetajnoj upravi G VJ (na znanje) Komandi 15., 21., 39., 18. i 11. K 1. Neprijatelj je tokom 4 dana b/d uspeo zauzeti aerodrom Zemunik i Maslenicu te deblokirati komunikaciju Zadar-Maslenica i proiriti uspeh ka Obrovcu. Raspolaemo podacima da e danas ili sutra uslediti b/d u cilju zauzimanja Drnia, a oko Perue situacija se komplikuje poto je brana minirana ali su snage za intervenciju iz Sinja noas izile na p/p.123 Uoeno je iseljavanje civila iz Pokupskog i pokreti snaga kod Karlovca, te grupisanje ustaa kod Osijeka i Vinkovaca. Oekivati je danas pregrupisavanje snaga od Zadra ka ibeniku i poetak napada prema Drniu. Neki podaci ukazuju da e se nakon zauzimanja Drnia dejstva preneti u Zapadnu Slavoniju u cilju deblokiranja autoputa. 2. Snage UN u dosadanjim dejstvima u medjusobnim razgovorima preko radio sredstava i posmatranjem dogadjaja praktino su pruale informacije neprijateljskoj strani, to spreite u vaim zonama ako se b/d budu izvodila. 3. Intenzivno prikupljajte podatke o aktivnostima neprijatelja u vaim zonama. Za sada neprijatelj dozirano primenjuje vojnu silu po objektima napada te ne napada na irokom frontu i ka objektima sa irih prostora dovodi snage i grupie u cilju sigurnog uspeha. 4. Nae snage uporno se brane ali osnovni problemi su u nepostojanju rezervi jaih snaga za ofanzivna dejstva na izabranom pravcu te smo prinudjeni samo da manevrom neznatnih snaga spreavamo dublje prodore. 5. Molim obavetajnu upravu ako raspolae podacima o ciljevima ove agresije da nam dostavite podatke. Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932. M.P.122

26

M H

C D

122 123

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 425, primljen 26. 1. 1993. u 09,35; predan u 12,10. Polazne poloaje.

42

1993., sijeanj 26. Knin Obavijest Glavnog taba SVK korpusima SVK o ponaanju zatitnih snaga UN-a i mirovnih promatraa u napadnoj akciji Hrvatske vojske na podruju Maslenice
Republika Srpska Krajina Glavni tab Srpske Vojske Str. pov. br. 38-62 Dana 26. 01. 1993. godine Ponaanje snaga UN i EZ. Komandi 15., 21., 39., 18., 11. k 1. Radio-prislunom slubom pouzdano smo utvrdili da punktovi UN, EZ i CIVPOL radiosredstvima javljaju o pokretima naih jedinica, a predstavnici u Kistanju su dobili uputstvo (CIVPOL) da objasne Srbima da Hrvati vre povratak svojih teritorija pink zona125 te da nee dirati Srbe u njihovim mestima. 2. Ukoliko dodjete do podataka o ovakvima aktivnostima kao u zoni 7. K poduzmite mere da se potpuno blokira kretanje ovih struktura u zoni vaih korpusa. Odmah zabranite prolaske svima kroz punktove ka neprijateljskoj strani.

27

M.P.124

M H
M.P.126

C D

Komandant general-major Mile Novakovi

D R

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR,26., kut. 11.

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 427, primljen 26. 1. 1993. u 13,30; predan u 14,00. Ruiaste zone, dijelovi okupiranog teritorija RH koji nisu uli u UNPA zone, predviene planom Cyrusa Vancea, koji su dolaskom UNPROFOR-a trebali odmah biti vraeni pod puni suverenitet RH. Kako pobunjeni Srbi nisu htjeli vojno napustiti taj teritorij, UN je, uz pristanak hrvatskog vodstva na kompromis radi mira, iako na tetu Hrvatske, ustanovio te zone u sektorima Zapad, Sjever i Jug, uz obvezu da e ih im prije vratiti u ustavnopravni poredak RH. Popis podruja u tzv. ruiastim zonama opirnije vidi u: Boidar Javorovi, Velikosrpska najezda i obrana Hrvatske, Defimi s.p.o., Zagreb 1995., str. 327. 126 Prijemni peat: RSK Z TO Zapadna Slavonija, str. pov. br. 176-15, 26. 1. 1993.
125

124

43

1993., sijeanj 26. [Drni] Zapovijed Komande 75. mtbr da se sve borbeno sposobne osobe jave najbliim jedinicama, a radno sposobni za radove na utvrivanju poloaja, zaklona i sklonita te za uvoenje policijskog sata i seoskih straa u svim mjesnim zajednicama u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 75. MTBR pov. br. 32-3 26. 01. 1993. godine Nareenje o pravilima ponaanja u zoni odgovornosti 75. brigade K-di Arhiva Na osnovu proglaenja ratnog stanja u RS Krajini i optoj mobilizaciji svih raspoloivih snaga i sredstava za odbranu RS Krajine u zoni odgovornosti 75. mtbr: N A R E U J E M: 1. Svi borbeno sposobni ljudi koji nisu dobili poziv za mobilizaciju a nalaze se u zoni odgovornosti 75. mtbr obavezni su da se sami prijave najblioj jedinici i ukljue se u redove nae jedinice. 2. Sve strukture vlasti i naoruane jedinice u zoni odgovornosti 75. mtbr podinjavaju se Komandi 75. mtbr i ukljuuju u sistem odbrane najblie jedinice 75. mtbr. 3. Sve sposobno stanovnitvo za rad ukljuiti u najbliu jedinicu radi ureenja poloaja i zaklona i sklonita. 4. Zabranjuju kretanje stanovnitva kroz elemente borbenog rasporeda jedinica. 5. Zabranjujem kretanje motornih vozila u zoni odgovornosti 75. mtbr koja nisu registrovana i nemaju uredne dokumentacije. Sva takva motorna vozila biti e oduzeta. 6. Sve mjesne zajednice /sela, naselja/ obavezne su da organizuju seoske strae nou, a osmatranje danju i zatite svoja naselja od upada diverzantsko-teroristikih grupa i da uspostave koordinaciju sa najbliom jedinicom. 7. Uvodi se policijski as koji poinje od 18,00 do 06,00 asova. 8. Za sprovoenje ovog nareenja odgovorni su K-danti, K-diri jedinica, organi vojne policije i organi vlasti na teritoriji. 9. Za nesprovoenje ovog nareenja protiv prekrioca primjenjivat e se zakoni koji vae u ratnim uslovima ukljuujui i smrtnu kaznu. 10. Sa ovom naredbom upoznati svo ljudstvo u zoni odgovornosti 75. mtbr. VOJNA TAJNA POVERLJIVO

28

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 28.


127

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Knin.

M H

C D

D
M.P.127

KOMANDANT potpukovnik Dragan Harambai, [v.r.]

44

1993., sijeanj 26. Okuani Izvjee SUP-a Okuani Upravi javne bezbednosti MUP-a RSK o sastanku s generalom Taliem u svezi vojne pomoi Vojske Republike Srpske u sluaju borbenih aktivnosti u zapadnoj Slavoniji
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA SEKRETARIJAT UNUTRANJIH POSLOVA OKUANI Broj: 08-05/ str. pov. 1-11/1-93 Okuani, 26. 01. 1993. godine MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA UPRAVI JAVNE BEZBEDNOSTI KNIN IZVJETAJ O AKTIVNOSTIMA ZA DAN 25. 01. 1993. GODINE IFRIRANO

29

PREDMET:

Dana 25. 01. 1993. godine zajedno sa pukovnikom ubri Jovanom komandantom 18. korpusa i predsjednikom optine Dukom Vitezom na nau inicijativu odran je sastanak sa general podpukovnikom Momirom Taliem.128 Tema razgovora bila je pomo u sluaju borbenih dejstava u prostoru oblasti. Sastanak je protekao po naoj ocjeni uspjeno jer su neke dileme raiene i smatramo da emo pravovremeno ako bude potrebno dobiti adekvatnu pomo. Stanje u oblasti redovito, nema incidenata.

Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 2451.

1993., sijeanj 27. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za pripremu protunapada na hrvatske snage prema Islamu Grkom, Pirovcu, Skradinu i Perui te zadacima jedinica u svezi s planom elik
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 40-111 27. 01. 1993. godine
128

Zapovjednik 1. krajikog korpusa VRS.

M H

C D
30

POMONIK MINISTRA arkovi Krsta

45

KOMANDI ________________ NAREDJENJE ZA DALJNJA DEJSTVA Opbr 1 ELIK Sekcije: 1:100.000 Zadar, Graac, Drvar, Glamo, Biograd, ibenik, Split i Sinj 1. U agresiji OS R Hrvatske ispoljena su sledea dejstva: U zoni dejstva 7. K ostvario je uspeh taktikog znaenja, zauzimajui iri rajon aerodroma Zemunik, Masleniki Most i Novigrad i usled snanog otpora i aktivnih dejstava, pretrpljenih gubitaka, istroenih rezervi i gubljenja morala, preao je u odbranu. Na pravcima Sinj Perua, ka Drniu, Kistanjama i Benkovcu izvodi provokativna dejstva. Verovatni cilj ovih dejstava je da uvrsti dostignutu liniju i ponudi primirje. U zoni 15. K uporno brani june visove Velebita, u cilju odranja ireg rejona Maslenikog Mosta. Avijaciju je upotrebljavao za izvidjanje i snabdevanje u zoni 7. i 15. K, a u zoni 7. K samo je izvidjao. Za podrku snaga u irem rejonu Novigradskog mora upotrebljavao je dve raketne topovnjae, a za pothranjivanje fronta u S. Dalmaciji upotrebljava pomorske transportne snage. Do sada je ubacivao DTG na juni deo Velebita. 2. 7. Korpus izvriti p/n na pravcu Smili Kai Islam Grki. Po izbijanju na liniju Paljuv Podgradina, posedanjem art. osmatranica i orudja za neposredno gadjanje sadejstvovati snagama koje izvode p/n na pravcu Obrovac Marune Jasenica Rovanjska. Na Kistanjskom pravcu biti u gotovosti za p/n ka Pirovcu i Skradinu. Na Cetinskom pravcu u gotovosti za ovladjivanje i vrsto dranje brane Perua i zatite bokova sa pravca Svilaje i Dinare. Na Drnikom pravcu biti u gotovosti za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na Kistanjskom pravcu. Sve jedinice 7. K biti u gotovosti za spreavanje diverzantskih snaga u zoni odgovornosti 7. K. 3. Susedi 3.1. 15. K nastavlja izvrenje dobijenih zadataka i neposredno sadejstvuje sa snagama 7. K. 3.2. 2. KKRS129 nastavlja izvodjenje b/d po prvobitno dobijenom zadatku. 3.3. Grupa PO130 helikoptera vri poduku jedinica 7. K. 4. Odluio sam u sadejstvu sa susedima, uz podrku art. i borbenih helikoptera nastaviti izvodjenje protivnapada na pravcima: Obrovac Jasenice Maslenica Rovanjska i Benkovac Polinik, ostalim snagama, odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima, spreiti dalju agresiju OS Hrvatske i zaposedanje i najmanjeg dela RSK.

M H

C D

129 130

Krajiki korpus Republike Srpske. Protuoklopni.

46

Biti u gotovosti za izvrenje napada na pravcima koji izvode ka irim reonima Pirovca i Skradina, a snagama na pravcu Sinj Vrlika Knin, ovladati i vrsto drati branu Perua, uz jednovremeno obezbedjenje i zatite bokova na pravcu koji sa severnih padina Svilaje i junih padina Dinare izvode ka zoni odgovornosti brigade. Snagama na pravcu Drni Knin biti u gotovosti za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na Kistanjskom pravcu. 5. Zadaci jedinicama: 5.1. 4. lbr nakon izvrene popune i stabilizacije fronta u sadejstvu sa snagama 15. K prei u napad na pravcu Obrovac Jasenica Maslenica Rovanjska. 5.2. 92. mtbr u sadejstvu sa POOd-7131 nastavlja izvodjenje b/d po prethodnoj odluci izvodei delom snaga protivnapad na pravcima: Smilji Kai Islam Grki, a po izbijanju na liniju Paljuv Podgradina posesti art. osmatranice orudja za neposredno gadjanje, sadejstvovati sa snagama koje dejstvuju na pravcu Obrovac Jasenice Maslenica Rovanjska. Podrka po prethodnoj odluci. 5.3. 2. pbr delom snaga odsudnom odbranom brani pravac koji iz ireg rejona Vrane i Stankovaca i Skradinskog zaledja izvode u zonu odgovornosti brigade. Glavnim snagama biti u gotovosti za napad na pravcima: Kistanje Pirovac i Bratikovci Skradin. U bliem zadatku izbiti na liniju Velika Gradina Velim i Peia Glavica sa koje odbiti eventualni protivnapad, uvesti rezervu i produiti napad i u sledeem zadatku to pre izbiti u ire rejone Pirovac Skradin, i staviti pod kontrolu Jadransku magistralu. Na dostignutim linijama prei u odbranu. Podrava KGVBR132 i grupe naoruanih POHe.133 5.4. 75. mtbr odsudno braniti pravac Drni Knin, a delom snaga sadejstvovati 2. pbr i 1. lbr. 5.5. 1. lbr sa snagama ojaanja ovladati i vrsto drati branu Perua, a zatim izvodi odbranu po PU.134 Podrava KGVBR, orkan i POHe. 6. Preduzeti sve mere borbenog obezbedjenja sa teitem na protivdiverzantskoj i protivteroristikoj borbi. 7. Redovne borbene izvetaje dostavljati do 17 asova sa stanjem u 16 asova, a vanredne po potrebi. U izvetajima davati podatke o poginulim i ranjenim. za K O M A N D A N T pukovnik Milan ilas I.135 Mijatov, [v.r.] M.P.136 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
131 132

Protuoklopni odred. Korpusna grupa viecjevnih bacaa raketa. 133 Protuoklopni helikopter. 134 Planu uporabe. 135 Ivan. 136 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D

47

1993., sijeanj 27. Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o uspjesima u protunapadu na hrvatske snage na podruju kabrnje i Zemunika
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-101 27. 01. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

31

GLAVNI TAB SV RSK Operativni centar

1. Neprijatelj je zbog pretrpljenih gubitaka i poljuljanog morala i snane i uporne odbrane i reenosti komandi i jedinica 7. K za odluan obraun sa ustaama na slamanju agresije i izbacivanja istoga sa prostora RSK prinudjen da predje u odbranu na dostignutoj liniji: Mala Bobija Visoka Glava s. Maruna Pridraga Kai iskljuno Gornji Zemunik Raovljeva Glava kabrnja i dalje du dravne granice RSK. U toku dana nije preduzimao aktivna dejstva osim manjih ispada, verovatno pokuavajui da ispravi borbeni poredak i pobolja taktiki poloaj, a na pravcima ibenik Drni i Sinj Vrlika u vie navrata je vrio provokacije otvarajui vatru artiljerijom i minobacaima. 2. Komande i jedinice 7. K uspele su zadrati ustae (na pomenutoj liniji), i nakon stvorenih uslova za izvodjenje aktivnih dejstava prele u protivnapad na pravcima s. Smili Novigrad, s. Smili Islam Grki i s. Biljanje Donje kabrnja, gde su uz snanu art. podrku razbile neprijatelja na pravcima protivnapada, povratile deo izgubljenih poloaja i do 17,00 dana 27.01. izbile na linije: s. Klapani s. Perii s. Barabe Pozderi Zemunik Gornji Roovljeva Glava i dalje bez pomeranja linije fronta. 2.1. 4. lbr u sadejstvu sa snagama 15. K i 92. mtbr ispoljila je aktivna dejstva, povratila deo izgubljenog poloaja i objekata, stabilizovala front i podigla poljuljani moral boraca. Brigada je u gotovosti da nakon popune sa ljudstvom i MTS i uz vatrenu podrku predje u protivnapad. 2.2. 92. mtbr je ispoljila aktivna dejstva na pravcima s. Smili Novigrad, s. Smili Islam Grki i s. Biljane Donje kabrnja, i u popodnevnim asovima uspela je izbiti na liniju: s. Klapani s. Perii s. Barabe s. Pozdri, a na pravcu s. Donje Biljane kabrnja uspela je povratiti Raovljevu Glavu na kojoj su povraena dva POT-100 MT-12.137 U b/d uniteno je pet neprijateljskih tenkova. Brigada je u toku izvodjenja napada imala 3 poginula i nekoliko ranjenih (broj ranjenih nije utvrdjen). 2.3. 2. pbr, 75. mtbr i 1. lbr nastavile su dogradnju i organizaciju odbrane i prikupljanja podataka o neprijatelju. Artiljerijske jedinice 2. pbr i 75. mtbr su u par navrata uzvratile vatru sa ciljem neutralisanja art. grupa neprijatelja.

M H

C D

137

Protuoklopni top 100 mm M-12.

48

1. lbr je u 21,00 razbila ubaenu DTG ustaa u rejonu Zrnac pri emu je jedan ranjen i zarobljen i jedan nestao. 3. Predlog odluke prema direktivi za daljnja dejstva Komandanta G SV RSK op. br. 1. ELIK, sledi. 4. Zahtjevi koji nisu realizovani Municija Art. mun. za top T-12 100 mm kumulat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom. Art. mun. 122 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom. Art. mun. za top T-12 100 mm TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kom. Art. mun. za H-105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 kom. Art. mun. 130 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom. Veza Radiouredjaj 2/2 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kom. RUP-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kom. Telefon M-63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom. Kalem PTK-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kom. Motalica ML-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kom. RUP-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kom. Motorola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kom. Naoruanje Puka AP 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kom. Nianske sprave za H-105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kom. Dvogled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom. Akumulatori Akumulator 12/110 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom. Baterija 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom. Baterija 1,5 V R-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom. Int. oprema ebad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kom. izma vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 pari Sanitetska torbica SnK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom. m/v TAM 150 T 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom. Kombibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom. za K O M A N D A N T pukovnik Milan ilas I.138 Mijatov [v.r.] M.P.139 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
138 139

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D

49

1993., sijeanj 27. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. map-a za djelovanje iz Promine topnikom vatrom na podruje Miljevaca
KOMANDA 7. KORPUSA Knin, str. pov. 30-98 21,45 27.01.1993. UPUTITI KOMANDI 7. map140 Odmah izvrite pripreme za upuivanje jednog artiljerijskog stareine sa dva vojnika (AIG141) u rajon V.142 Promina (severozapadno od tt. 1147 za 1000 m) u cilju rukovanja vatrom za izvrenje poluposrednog gadjanja ispomoi sa dva topa 76 mm ZIS iz spomenutog rejona a po ustakim snagama u rejonu Miljevakog platoa. Stupite u vezu sa k-dantom 75. mtbr u vezi sa ovim zadatkom. Istovremeno izvriti otkrivanje rejona VP ustake artiljerije u cilju kontrabatinanja i neutralisanja. Stareina kojeg odredite javie se na KM 7. korpusa u 07,00 28. 01. 1993. pukovniku Mijtovu143 u cilju prijema zadatka. NAELNIK ARTILJERIJE pukovnik Radoslav Banevi, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO IFROVANO

32

1993., sijeanj 27. Vrbnik Izvjee Komande 7. larpa PVO Komandi 7. korpusa SVK o aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a za koje sumnjaju da obavjetavaju hrvatsku stranu o rasporedu jedinica SVK
KOMANDA 7. larp PVO Str. pov. br. 16-1 27. 01. 1993. god. 17,00 KM VRBNIK
140 141

Mjeoviti artiljerijski puk. Artiljerijska izvidnika grupa. 142 Velika. 143 Ivan.

M H

C D
33

D R

50

REDOVNI IZVETAJ dostavlja KOMANDI 7. KORPUSA 1. U toku dananjeg dana u vazdunom prostoru otkriveno je 25 ciljeva bez oznake pripadnosti. Azimut ciljeva 160 do 260. Daljina 45 km do 70 km. Povreda vazdunog prostora nae teritorije nije bilo. 2. Helikopteri UNPROFORA neprestano ne potuju plan letenja, a vrlo esto nadleu i zadravaju se iznad borbenog rasporeda naih jedinica. Miljenja smo da se isti koriste u izviake svrhe, a podaci dostavljaju neprijateljskoj strani. Tokom dananjeg dana jedan helikopter preleteo je iz june kasarne (van vremena najave), kruno obleteo grad Knin i najverovatnije sa kamerom snimao borbeni raspored jedinica. Zahtevamo da se istima uputi otar protest i da im se ukae na strogo potovanje plana letenja, jer ne garantujemo da neko isprovociran ne otvori vatru po istim. 3. U toku dana u jedinicu su se javile sledee stareine: potpuk. MANDI MILAN, zast. I kl. LJEVAJA SLAVKO, zast. OLUJI NIKOLA. U jedinicu se javila ekipa za pregled raketa S-AM iz Banjaluke i ista otpoela sa radom. 4. Brojno stanje puka: OF144 22 PODOF145. 36 v/o 207

5. Zahtjevi potrebno je obezbediti 100 kom. zatitnih maski i za celokupno brojno stanje sredstva za dekontaminaciju (LPD).

M H
= 265

C D

Za KOMANDANT potpukovnik IVKO APONJA [.146, v.r.]

M.P.147 Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

144 145

Oficira. Podoficira. 146 Potpis neitak. 147 Prijemni peat: Komanda 7. korpusa, str. pov. br. 30-88, 27. 1. 1993.

51

1993., sijeanj 27. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, stalnom pristizanju dragovoljaca iz Jugoslavije te postrojbi kapetana Dragana i Arkana
KOMANDA 7. KORPUSA Int. br. 30-99 27. 01. 1993. godine Informacija o stanju na frontu, dostavlja. KOMANDI: 1. i 4. lbr, 2. pbr, 75. i 92. mtbr, 7. map, 7. mpoap Nakon poetnih uspjeha ustakih snaga na dijelu fronta u Ravnim kotarima i rejonu Maslenice, koje su postigli zahvaljujui mukoj prevari i nepotovanjem odluka Ujedinjenih nacija, kao i zbog nekorektnog dranja dijela snaga UNPROFOR-a, ipak su brzom i odlunom akcijom hrabrih sinova srpskog naroda zaustavljeni, a na nekim pravcima i potisnuti. I ovog puta ustae su pokazale svu svoju svirepost prema nedunom stanovnitvu, enama, djeci i starcima. To im nikad nismo i neemo oprostiti. Prema ustaama nema i nee biti milosti. Moral i ukupna borbena sposobnost naih jedinica iz asa u as je sve vea. To je rezultat saznanja svakog borca da se ovdje brane pradjedovska ognjita srpskog naroda, ali i bije istorijska bitka za odbranu srpstva i pravoslavlja u cjelini od ustako-vatikanske gamadi. Sa nama je cijeli srpski narod. Dnevno nam pristiu dobrovoljci, pojedinci i itave jedinice iz svih srpskih krajeva. Sa nama su u prvim borbenim redovima i borci Arkana148 i kapetana Dragana.149 Jedinice predvode kolovani i borbeno iskusni oficiri, veinom rodjeni u naoj Republici Srpskoj Krajini. Ovo je borba za opstanak srpskog naroda i zato nam ne preostaje nita ve borba na ivot ili smrt. Budite, kao i do sada, dostojni sinovi srpskog naroda, a time i uvjereni da emo sigurno pobijediti agresora. S vjerom u Boga za narod i otadbinu! S informacijom upoznati cjelokupan sastav vae jedinice i narod u zoni izvodjenja borbenih dejstava. za K O M A N D A N T pukovnik Milan ilas I.150 Mijatov, [v.r.] INTERNO IFROVANO VRLO HITNO URUITI ODMAH

34

M H

C D

148 149

eljko Ranatovi. Dragan Vasiljkovi. 150 Ivan.

52

M.P.151 M.P.152 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 11.

1993., sijeanj 27. Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o protunapadu hrvatskih snaga na podruju Novigrada, kabrnje i Zemunika te zahtjev za novim materijalno-tehnikim sredstvima
KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-62 27. 01. 1993. Redovni borbeni izvetaj. VOJNA TAJNA STROGO POVJERLJIVO

35

1. Neprijatelj je u jutarnjim asovima na pravcima: Maslenica Jasenice Obrovac i Zadar Benkovac, uz otvaranja novog pravca Biograd Benkovac. U toku noi izvrio je podilaenje 92. mtbr u reonu kabrnje Raevljeva Glava. Forsirajui napadna dejstva uz velike gubitke na optem pravcu Zadar Benkovac Knin do 17,00 asova 26. 01. izbio je na liniju: Velika Bobija Mala Bobija Visoka Glava Marune Novigrad isklj. G. Zemunik Raevljeva Glava kabrnja i ostalo du granice RSK. Na ostalom delu fronta vrio je dovlaenje, manevar i ubrzane inenjerijske radove. 2. Izvodei krajnje upornu odbranu uspele su zadrati ustae na pomenutoj liniji. Za konsolidaciju odbrane i vraanje poloaja na liniji Raevljeva Glava kabrnja angaovana je oklopna rezerva 92. mtbr uz snanu podrku artiljerije. Na optem pravcu Zadar Benkovac u borbu su uvedene brigadne rezerve tako da su sve jedinice u borbenom dodiru. 2.1. 4. lbr je nastavila odbranom pravaca koji izvode u iri reon Obrovca i sada odsudnom odbranom brani iri reon Obrovca. I pored sloene situacije i nepovoljnog taktikog poloaja na podizanju borbenog morala uticalo je ojaanje brigade sa tenkovima i protiv oklopnim sredstvima, kao i angaovanje u zoni brigade specijal. dobrovoljake jedinice Arkana.153 2.2. 92. mtbr je krajnje upornom i odsudnom odbranom uspela stabilizovati odbranu i zadrati neprijatelja na pomenutoj liniji. U cilju vraanja izgubljenih poloaja na Raevljevoj Glavi i kabrnji kao i podizanja morala uz snanu art. podrku izveden je napad oklopnom rezervom na pravcu: D. Biljani kabrnja. Brigada je u nepovoljnom taktikom poloaju.

M H

GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR

C D

151 152

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat centra veze, brzojav br. 5946, primljen 28. 1. 1993. u 24,30; predan u 02,30. 153 eljko Ranatovi.

53

2.3. 2. pbr, 75. mtbr i 1. lbr su nastavile dogradnju odbrane i pripremu za izvodjenje borbenih dejstava u skladu sa zadacima koji proistiu iz PU.154 3. Odluio sam nastaviti izvodjenje krajnje uporne i odsudne odbrane uz stvaranje rezervi i snanu art. podrku primenom pogodnog manevra i raznovrsnih oblika napadnih dejstava jedinica na taktikom nivou stabilizovati odbranu i poboljati taktiki poloaj i time stvoriti uslove za izvodjenje protivnapada na pravcima: Benkovac Islam Grki, Benkovac Zadar i Donje Biljane kabrnja. 4. Zahtevi: Rakete za VBR 128 mm PLAMEN 2 b/k Art. municija za MB 120 mm 2 b/k Art. municija za HAUBICE 122 mm 2 b/k Art. municija za TOP 100 mm T-12 2 b/k Municija za top 125 mm na TENKU M-84 2 b/k Municija za top 100 mm na TENKU T-55 2 b/k Rakete za VBR 128 m OGANJ 2 b/k Sredstva veze: RUP-12 . . . . . . . . . . 50 kom Motorole . . . . . . . . 200 kom RUP-2/2K . . . . . . . . . 2 kom Izvori napajanja: Akumulatori 12 V (40, 60, 70, Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom Akumulatori 12 V110 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom Akumulatora 12 V 135 Ah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom Akumulatori 12 V 180 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom Akumulatori 12 V 210 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom Baterijski uloci R-20 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom Baterijski uloci R-14 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kom Baterijski uloci 3R 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kom Baterijski uloci R-6 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kom Gume: Guma za labudicu (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom Guma vanjska i unutranja 600 x 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kom Gume za ostala mot. vozila (TAM 110 T7, TAM 4500/5000 po 20 kom (komplet) Peadijsko naoruanje i oprema: AP 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom PM 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom Mitraljez 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom lemova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom Artiljerijsko naoruanje: Minobacae 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom Laserski mjera daljine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kom Motorna vozila: Sanitetska vozila TAM 110 TZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom Sanitet vozilo PINCGAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom

M H

C D

154

Podruje uporabe.

54

MKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom Cisterna za gorivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kom Cisterna za vodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kom Ininjerijska sredstva: Komplet za miniranje i razminiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kom Komplet za ruenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kom Minerski kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kom Laserski uredjaj za paljenje eksplozivnih punjenja. . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom Intendantska oprema: Podmetai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kom ebad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom Vojne uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kom SDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom Imajui u vidu dosadanji negativni uticaj na moral zbog nedostatka cigareta, molimo preduzimanje mera redovno snabdevanje jedinica sa istim. za K O M A N D A N T p u k o v n i k Milan ilas I.155 Mijatov, [, v.r.] M.P.156 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 27. Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o brojnom stanju podreenih postrojbi

KOMANDA 18. KORPUSA ZAPADNA SLAVONIJA Str. pov. br. 15.8/1 27. 01. 1993. godine Pregled brojnog stanja, dostavlja. G SV RSK KNIN Pers. organu

U vezi vaeg telegrama str. pov. br. 50-5 od 25. 01. 1993. godine dostavljamo vam pregled brojnog stanja po jedinicama:
155 156

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. 157 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 416, primljen 27. 1. 1993. u 16,00; predan 27. 1. 1993. u 17,00.

M H C D
36

M.P.157

55

1. 51. pbr:

oficira: 65 ml. oficira: 41 vojnika: 913 UKUPNO: 1020 oficira: ml. oficira: vojnika: UKUPNO: oficira: ml. oficira: vojnika: UKUPNO: 18 35 910 963 36 25 559 620

Prema RF 68%, u odnosu na RR 100%. 2. 54. pbr.

Prema RF 62%, u odnosu na RR 91%. 3. 98. pbr.

Prema RF 41%, u odnosu na RR 90%. 4. K-da K., prit. jed., had., mpoad, Lard PVO, tenk. eta, bat. za int. i 91. PoB: oficira: 62 ml. oficira: 64 vojnika: 808 UKUPNO: 934 Prema RF 34%, u odnosu na RR 66%. 5. UKUPNO: oficira: 182 ml. oficira: 165 vojnika: 3190 SVEGA 3537

Prema RF 48%, u odnosu na RR 87%. Podaci od 27. 01. 1993. godine u 12.00 asova. KOMANDANT pukovnik Jovan ubri, [v.r.] M.P.158 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., sijeanj 28. Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za sreivanje kaotinog stanja u postrojbama 7. korpusa

M H

C D
37

D R

158

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

56

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. br. 38-95 Knin, 28. 01. 1993. godine Nareenje za sreivanje jedinica. U nekim jedinicama stanje je haotino: nema organizovanih jedinica, neke jedinice ranga ete nemaju komandire, jedinice su izmeane, ima sluajeva da su po dve jedinice ranga bataljona u istoj zoni. Suprotno usmenom nareenju komandanta G nisu formirane jedinice od ljudi koji se meusobno poznaju. Smene jedinica se vre usred dana to za posledicu ima nepotrebne gubitke. Utvrivanje i zapreavanje se ne izvodi. Pozadinsko obezbeenje funkcionie sa velikim problemima. Previe se ljudi nalazi na prvoj liniji i tamo gde to nije potrebno, a nema dubine odbrane, to takoe uzrokuje gubitke i negativno utie na stabilnost i organizovanost odbrane. U cilju sreivanja jedinica, N A R E U J E M: 1. Sagledati stanje, dati zadatke, uputiti sve stareine da se sprovedu nareenja koja daju komande. 2. Staviti u funkciju Vojnu policiju, Vojne sudove i korpusni zatvor. 3. Zatvoriti izlaz iz zone b/d za dezertere. 4. Formirati bataljone po geografskoj pripadnosti. 5. U Kordunaki bataljon ukljuiti etu iz Zap. Slavonije (k-ndir Krsto arkovi) i t M-84. Sa tv. Arkanovom159 grupom moe imati velik uticaj na dalji tok b/d. Ove jedinice tretirati kao b/g, ne zamarati ih dranjem fronta, nego upotrebljavati na teitu. 6. Dovoenje, razvoj i uvoenje jedinica nou. Danju samo u krajnjoj nudi. 7. Obezbediti neprekidnu vezu sa He POOd. KOMANDANT general-major Mile Novakovi, [v.r.] M.P.160 Dostaviti: 7. K KM, . . . . . . . . . . . . .1 kurirom 7. K IKM Benkovac . . . . .1 kurirom OBO . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

M H

C D

159 160

eljko Ranatovi. Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

57

1993., sijeanj 28. Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Zapovjednitvu UNPROFOR-a da sprijei mogui napad hrvatskih snaga na podruju Hidrocentrale Perua
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO ODBRANE Broj 01-51 Knin 28. 01. 1993. godine Upozorenje o namjerama ustaa prema brani HE Perua, dostavlja. KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB KOMANDI SEKTORA JUG BIROU VLADE RSK U BEOGRADU (na znanje) U 18,00 asova 27. januara 1993. godine ustako hrvatske snage otpoele su sa optim napadom prema brani HE Perua. Napad je podran snanom artiljerijom, a izvodi se iz vie pravaca. Posebno su jaka dejstva sa planine Svilaje u bok naim snagama. Istovremeno su na HE Perua pokuali ubaciti DTG jaine oko 40 ustako-hrvatskih vojnika koji su imali namjeru da razbiju snage UNPROFOR-a i izvre diverziju na HE Perua aktiviranjem postavljenog eksploziva. U cilju pomoi snagama UNPROFOR-a kao i spreavanju ovakvog teroristikog akta sa moguim tekim ljudskim, materijalnim i ekolokim posljedicama angaovali smo dio snaga i osujetili plan DTG. Likvidirano je nekoliko pripadnika ustakih snaga, vie ih je ranjeno, a jedan od komandira je zarobljen. Napominjemo da je agresor izvrio predhodne pripreme. Pored mobilizacije i grupisanja snaga iselio je stanovnitvo nizvodno od brane. Oito je da su hrvatske vlasti spremne i rtvovati branu Perua samo da bi opravdali izvrenu agresiju na teritoriju Republike Srpske Krajine i okrenuli javno mnijenje protiv srpskog naroda zbog mogue katastrofe nastale ruenjem brane. O svim ovim pripremama pravovremeno je izvetena komanda sektora JUG. Agresor je u toku izvodjenja b/d svojom artiljerijom dejstvovao po tri punkta UNPROFOR-a, i to: HE Perua, osmatraka stanica na objektu Zrnac i osmatraki punkt u s. Potravlje, zaseok Prolii. Molimo da se preduzmu hitne mjere od strane snaga UNPROFOR-a, kao i preko Saveza bezbednosti UN na osudi ovakvih postupaka ustako-hrvatske strane. Zbog posebnog znaaja objekta HE Perua, posebno sa aspekta spreavanja katastrofe, naim snagama uporno emo braniti HE Perua. S potovanjem

38

MINISTAR ODBRANE Pukovnik Stojan panovi, [v.r.]


58

M H

C D

M.P.161 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6043.

1993., sijeanj 28. Knin Pismo Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral Generaltaba Vojske Jugoslavije u kojem mole sredstva za potrebe rada Press centra, slanje novinara lista VJ Vojska i ekipe Zastave filma, te trae upuivanje starjeina VJ podrijetlom iz Hrvatske radi podizanja morala u jedinicama SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Br. 01-52 Knin, 28. 01. 1993. godine

39

Gospodine generale, U vezi telefonskog razgovora sa pukovnikom Jovanom ankom, od 27. januara o. g., molimo da nam za potrebe Pres-centra Glavnog taba Vojske RSK hitno poaljete najneophodnija sredstva za rad: 1. Vozila BOV-glasnogovornici. . . 2 kom, 2. Telefaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom, 3. Video-kasete VHS . . . . . . . . . .20 kom, 4. Foto-filmovi . . . . . . . . . . . . . . .20 kom, 5. Bokovi za pisanje . . . . . . . . . . .50 kom, 6. Flomasteri za rad na karti . . . . .50 kom. Za stalno praenje situacije na bojitu i adekvatno informisanje jugoslovenske javnosti i pripadnika VJ, molimo da u Knin uputite jednog novinara-oficira s foto-aparatom iz lista Vojska. Takoe, predlaemo da list Vojske jedan broj u celini posveti agresiji R Hrvatske na RSK i otporu srpskog naroda Krajine toj agresiji. Molimo da razmislite i o angaovanju jedne filmske ekipe Zastava-filma. Dolazak stareina VJ poreklom iz Hrvatske i RSK veoma je dobro primljen od boraca i naroda Krajine. Njihovim dolaskom znatno je podignut moral boraca i uvrena vera u uspenu odbranu RSK od agresije. U vezi s tim, molimo da insistirate na daljem upuivanju stareina VJ poreklom iz ovih krajeva, prvenstveno oficira rodova, mlaih godita zakljuno sa inom majora, radi efikasnijeg rukovoenja i komandovanja i podizanja borbenog morala u jedinicama Vojske RSK.

M H

UPRAVI ZA INFORMISANJE I MORAL GENERALTABA VOJSKE JUGOSLAVIJE Na linost general-majora dr. DIMITRIJA BAUCALA

C D

161

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

59

POMONIK KOMANDANTA VOJSKE RSK ZA PPA I PP pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.162 Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

1993., sijeanj 28. [Knin] Konferencija za tisak Glavnog taba SVK o akcijama Hrvatske vojske u zaleu Zadra
REFERISANJE 28. 01. 1993. g. * * * * * * * * * * * * * * Prema prispelim izvetajima i saznanjima, moral boraca je na visini. Borbenim uspesima u zadnja dva dana vidno se poveava i stabilizuje. Poveanju morala doprinosi dolazak dobrovoljaca, kao i meunarodna osuda hrvatske agresije. Moral stanovnitva nije znaajno poljuljan, ali ostaje veliki problem oko zbrinjavanja izbeglica. U toku dana stigao je vei broj izbeglica iz s. Otii, koji su izbegli pred opasnou napada ustakih snaga sa pravca Sinja. U Potkonju, od strane srpskih izbeglica, vren pritisak na hrvatsko stanovnitvo da se iseli, revoltirani progonom sa sopstvenih ognjita. Na licu mesta se nalazi milicija, ali je i njima nemogue uspostaviti red. Novinari zahtevaju ee obraanje predstavnika G sa prispelim informacijama, da to ne bude samo u 12,00 asova, ve vie puta u toku dana. Uspeno je realizirana pres konferencija. Prema potinjenim komandama, informacije su ile 2 puta. Primljena naredba Predsjednika RSK [o osnivanju] vojnih sudova. Juer je poginulo 5 boraca /4 sa benkovakog podruja, 1 na Kordunu i jedan borac je preminuo na Kordunu, kao 6-ti borac/. Ukupno je poginulo 60 boraca. Ukupno ranjeno 142 borca. Sahranjeno 34 borca jedno telo na patologiji u Kninu; jedno telo na patologiji u Benkovcu. Za 24 borca nemamo tela, ali izjave njihovih saboraca potvruju njihove pogibije.

40

Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 45.


162

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

M H

C D

60

1993., sijeanj 28. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, o dobrom dranju pristiglih pojaanja i Arkanovih dobrovoljaca te dotadanjim gubicima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Broj 01-57 Knin, 28. 01. 1993. Informacija o stanju na severno-dalmatinskom vojitu u RSK. Dostaviti: Komandama: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar Nastavkom borbenih dejstava i ostvarenim uspesima u oslobaanju dominantnog visa Roavljeva glava (kabrnje), Male i Velike Bobije na obroncima Velebita iznad Obrovca, moral boraca Republike Srpska Krajina je u stalnom porastu. Nakon solidne popune ljudstvom i materijalnim sredstvima, kod boraca postoji opte raspoloenje da se nastavi sa borbenim dejstvima do potpunog osloboenja svih okupiranih delova teritorije RSK. I nadalje, u jedinice Srpske vojske svakodnevno pristiu dobrovoljci borci i stareine. Rezultati postignuti u zadnja dva dana u izvoenju borbenih dejstava, imajui u vidu da je zaustavljena agresija, kao i to da se na nekim pravcima prolo u protivnapad, naili su na izuzetno pozitivan odjek i znaaj kod stanovnitva na svim srpskim teritorijama, kao i kod srpskog i ostalog slobodoljubivog sveta. Uz to, prisutna je apsolutna osuda hrvatske agresije, podstaknuta i rezolucijama Saveta bezbednosti OUN, kojima se osuuje Hrvatska kao agresor i trai vraanje njenih oruanih snaga na poloaje pre agresije. Iako u ovako traginim okolnostima, ovo je vreme objedinjavanja srpskog naroda, vreme iskazivanja podrke i pruanje pomoi. Sve ovo doprinosi da se ustaka agresija doivi takvom, ne samo na prostorima bive Jugoslavije, ve i u Evropi i Svetu. Ovo je vreme kad ceo Svet gleda na pravednu borbu srpskog naroda za svoju slobodu, ivot i dostojanstvo oveka. Potrebno je vie nego ikada do sada shvatiti, a tako se i shvata, da se u ovom vremenu radi o reavanju srpskog pitanja od istorijskog znaaja. Zbog toga, u borbenom smislu, voenje nametnute borbe ima strategijski, a ne nekakav taktiki znaaj. Ovo treba biti jasno svakom Srbinu, bez obzira da li se on nalazio na srpskoj zemlji, ili u bilo kojoj zemlji irom Sveta. Jedinice van sastava 7. korpusa, 103. brig. iz 15. K, bataljon iz 21. K i Milicija iz Korduna, Banije, Bosanskog Petrovca ispoljavaju posebnu hrabrost i upornost u izvravanju borbenih zadataka. Na Benkovakom i Obrovakom pravcu, ove jedinice predstavljaju osnovnu udarnu snagu. Moral ovih jedinica je na zavidnom nivou, to ih neprekidno ini spremnim i voljnim za izvravanje borbenih zadataka. Prema optem raspoloenju boraca i stanovnitva Obrovca, dolazak Arkana163 i njegovih dobrovoljaca je primljen s oduevljenjem. Dobrim delom, i to je uslovilo da se stanovnitvo

41

M H

C D

163

eljko Ranatovi.

61

vraa svojim kuama u veem broju, a u borbenom smislu, vetim taktikim potezima, uinio je korisnim borbene akcije, tako da se stanje u Obrovcu u potpunosti konsolidovalo. U dosadanjim borbenim dejstvima, poginulo je 60 boraca, a 142 je ranjeno. Jedan od 60 poginulih boraca je izvrio samoubistvo. Od ukupnog broja poginulih boraca, 34 ih je sahranjeno. Na patolokom odjelu bolnice Knin nalazi se 1 mrtav borac i 1 u Benkovcu. Obzirom da su sa teritorije Islama Grkog, te da tamo nije mogua sahrana, sahrana e se obaviti na Benkovakom groblju. Jo uvek nije mogue doi do tela 24 mrtvih boraca na okupiranoj teritoriji od strane ustakih snaga, a nesahranjeno je 26 tela boraca. Imamo podatke da je u Smokoviu zarobljeno 5 civilnih lica. Takoer, postoji velika verovatnoa da je u Vojniu zarobljen 1 borac, a u Obrovcu 8 boraca iz 4. brig. Ranjeni borci su zdravstveno potpuno zbrinuti, a zadivljuje visoko stanje njihovog morala. Moral stanovnitva je takoer na zavidnoj visini, u optem iekivanju i nadanju da e skoro doi do povratka okupirane teritorije, mada, to je sasvim logino, postoji zabrinutost zbog unitene imovine. Tokom dananjeg dana, u Knin i ostala mesta pristigao je vei broj civilnog stanovnitva iz Otiia plaei se da ne nastradaju, ukoliko ustaki bojovnici miniraju branu Perua. Ovaj strah je utoliko vei to je nizvodno od brane iseljeno hrvatsko stanovnitvo, to se dovodi u vezu sa odlukom ustaa da branu miniraju, ne obazirui se na ekoloku katastrofu koja bi nastala ruenjem brane.

M H

POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.]

C D
M.P.164

M.P.

165

D R
42

Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

1993., sijeanj 28. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o zaustavljanju napredovanja hrvatskih snaga i ponovnom zauzimanju dijelova teritorija koje su izgubili na podruju prema Rovanjskoj, kabrnji, Kaiu i Islamu Grkom
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Broj 01-49 Knin, 28. 01. 1993. Informacija o stanju na ratitima u RSK.
164 165

Okrugli peat: R TO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5968, primljen 28. 1. 1993. u 20,30; predan u 1,20.

62

Dostaviti: Komandi 7. K " 15. K " 21. K " 39. K " 18. K " 11. K Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar Preko 21. K. 11. K166 Nakon estokih estodnevnih borbi otpoetih agresijom ustake vojske Republike Hrvatske, koje traju jo uvek, neprijateljska ofanziva je zaustavljena. Linije odbrane su konsolidovane, izvrena popuna ljudstvom i borbenom tehnikom. U ovakvoj situaciji stvoreni su uslovi za protivnapade u emu su srpski borci ve imali uspeha. Povraen je deo teritorije na pravcu Smili Kai Islam Grki; i Obrovac Jasenice Rovanjska. Poseban uspeh ostvaren ovladavanjem dominantnim visom Roovljeva glava (kabrnja). Povraeni su i Velika i Mala Bobija na padinama Velebita kod Obrovca. Stvoreni su svi uslovi za nastavljanje aktivnih dejstava. Ovakvo stanje na frontu, uticalo je na vidan porast i uvrenje borbenog morala boraca. I pored materijalnih gubitaka izazvanih ustakom agresijom, volja stanovnitva nije unitena, samo je jo vie porastao ponos, prkos i odlunost da se u svemu ustraje. U jedinice SV svakodnevno stiu dobrovoljci, borci i stareine, pre svega poreklom iz RSK. Sve je vei broj i drugih srpskih patriota koji se prikljuuju suprostavljanju hrvatskoj agresiji. Svi ranjenici se blagovremeno zbrinjavaju u bolnici u Kninu i Benkovcu, a tei ranjenici se transportuju u B. Luku i Beograd. U toku 27. 01. 1993. god. ranjene borce u bolnici Sveti Sava u Kninu, posetili su predstavnici G SV i M RSK. Zdravstveno stanje boraca je dobro, a moral zadivljujui. U blizini brane Perua uhapen je komandir grupe ustaa odreene za miniranje brane. Brana je trebala biti minirana 27. 01. 93., a nakon toga 28. 01. 93. trebao je uslediti napad ustakih snaga. Savet bezbednosti OUN usvojio je saoptenje o osudi hrvatske agresije, uz zahtev da se ustake snage, vrate na poloaje pre poetka agresije. Pred zasedanje ruskog parlamenta, pored osude hrvatske agresije, vei broj ruskih deputata e insistirati na pokretanju postupka za ukidanje sankcija protiv SRJ. U toku jueranjeg dana na podruju borbenih dejstava, Banije i Korduna, neprijatelj je rasturio veu koliinu letaka. Analizom sadraja zakljueno je da je osnovni cilj izazivanje pometnje i podela u naim redovima, posebno slabljenja volje naroda za otpor i borbu. Bez obzira na to to je cilj letaka veoma providan, neophodno je da se u informativnom radu skrene panja celokupnom sastavu na cilj i smisao ovakve neprijateljske aktivnosti. Ukazujemo na izuzetan znaaj brige o ljudima u sadanjoj situaciji, naroito kada je re o ishrani, organizaciji odmora i predasima borbe, zbrinjavanju ranjenika i sl.

M H

C D

166

Dopisano rukom.

63

POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.167 M.P.


168

Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

1993., sijeanj 28. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za upornu obranu, ienje postrojbi od defetistikih elemenata te osnivanje rezervnih snaga za angairanje na pravcu napada hrvatskih snaga
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. 30-137 28. 01. 1993. godine Naredjenje za dalja dejstva.

43

Dostaviti: 1. i 4. lbr, 75. mtbr, 92. mtbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap i larp PVO (aktom).

1. Neprijatelj dovodi manje snage iz pravca Splita i Zagreba, vri pregrupisavanje snaga na benkovakom pravcu i pothranjuje snage koje se bore na junim obroncima Velebita sa verovatnim ciljem da odri zauzetu teritoriju. 2. Zadatak 7. korpusu: Krajnje upornom odbranom snaga u dodiru spreiti zauzimanje i najmanjeg dela teritorije, a rezerve angaovati u protivnapad na pravcima pokuaja proboja nae odbrane. U tom cilju realizovati sledee: izvui Lapaku brigadu, oistiti je od ljudstva defetistiki nastrojenog (koje vratiti u sastav matinog korpusa). Brigadu imati u gotovosti za angaovanje na Kistanjskom ili Drnikom pravcu. obrazovati rezervu sastava: peadijski bataljon (jezgro bataljona 1. p iz 75. mtbr, a ostale jedinice formirati od dobrovoljaca), tenkovske ete (6 tenkova M-84) i mehanizovane ete (6 BVP i 6 OT M60) koju imati u gotovosti za aktivna dejstva na pravcima eventualnog napada.

M H C D D R

167 168

Okrugli peat: R TO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5951, primljen 28. 1. 1993. u 10,45; predan u 12,55.

64

u 4. lbr formirati jednu borbenu grupu za napad na pravcu Obrovac-Jasenice-Rovanjska. U napadu eksploatisati dejstva snaga 92. mtbr iz ireg rejona Novigrada sa kojom organizovati tesno sadejstvo. IKM-2 na elu sa komandantom korpusa posesti na KM 1. lbr.169 U planiranju daljih dejstava u svemu se pridravati zadataka iz Naredjenja Opbr 1 ELIK.170 Za KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] M.P.171 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 28. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za osnivanje borbene grupe sastavljene od najboljih dijelova postrojbi koja e biti upotrijebljena za proboj linija hrvatske obrane
KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-112 28. 01. 1993. godine Naredjenje jedinicama 7. K za angaovanje po zadacima iz direktive 27. 01. 1993. godine.

44

Za izvodjenje proboja u protiv napadu formirati borbene grupe (BG) sastav: tenkovska, mehanizovana, najbolje peadijske jedinice i dobrovoljci iz ostalih jedinica. Za komandanta odrediti najboljeg stareinu, bez obzira na in. Komandir art. jedinice za podrku da ima zajedniku osmatranicu sa komandantom borbene grupe. Unutar borbene grupe (BG) organizovati vezu u dva kanala. Ako nedostaju sredstva veze za borbene grupe zahtevati odmah od komande 7. K. Pre upotrebe izvideti, organizovati sredstva i isplanirati podrku za proboj i obezbedjenje boka. Borbene grupe (BG) formirati u 92. mtbr, 2. pbr., 75. mtbr, 1. i 4. lbr. Organizovati po zadacima iz direktive od 27. 01. 1993. godine. Ove borbene grupe ne mogu biti upotrebljene za dranje fronta, sem za eventualno spreavanje proboja, a nou se moraju odmarati.

M H

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO

D R

169 170

Komanda 1. lbr nalazila se u to vrijeme u Vrlici. Vidi: Dok.br. 30. 171 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

65

za K O M A N D A N T p u k o v n i k Milan ilas I.172 Mijatov, [v.r.] M.P.173 Dostaviti: aktom 7. larp PVO ifrom 1. i 4. lbr 2. pbr 75. mtbr 7. mpoap 7. map 92. mtbr Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 28. Benkovac Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za proboj obrane hrvatskih snaga i zauzimanje Novigrada i Podgradine

KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 38-89 IKM kasarna Benkovac 28. 01. 1993. god.

1. Neprijatelj U toku jueranjeg dana nije izvodio ofanzivna borbena dejstva. Uz snanu artiljerijsku i raketnu podrku izvrio je stabilizaciju odbrane na liniji: s. Pozderi s. Barabe s. Pedii Klapani, ostali deo fronta bez promene u odnosu na raniju situaciju. Tokom noi izvrio je sredjivanje, pregrupisavanje i dovodjenje sveih snaga na pravce dosadanjih borbenih dejstava. Uoeno je dovodjenje snaga jedne tenkovske ete u rajon s. Galovci.

M H

45

NAREDJENJE ZA DALJNJA DEJSTVA Sekcija 1:50000 Zadar 2 i 4, Biograd 1 i 2 i Graac 3

C D

D R
KOMANDI ______________

172 173

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

66

2. Nae snage U toku jueranjeg dana uz snanu artiljerijsku i raketnu podrku delom snaga izvrena su aktivna dejstva na pravcima: Smili Paljuv i Smili Islam Grki i uspele su da izbiju na liniju s. Klapani s. Pedii s. Barabe s. Pozderi. Uspele su povratiti izgubljeni objekat Raovljeva glavica. 3. 2. mtbr i dobrovoljci uz art. i raketnu podrku nastaviti sa izvodjenjem odsudne odbrane. Od gotovih snaga formirati borbenu grupu, izvriti napad i rasecanje snaga neprijatelja na pravcu: s. Smili s. Paljuv Novigrad i s. Paljuv s. Podgradina i u bliem zadatku izbiti na liniju: s. Buterin Madjorija (tt 162), produiti dejstva i ovladati objektima Novigrad, s. Podgradina i izbiti na granicu RSK. U toku izvodjenje rasecanja snaga neprijatelja obezbediti bokove. U cilju uspene realizacije ovog zadatka izvesti demonstrativni napad na neki od pravaca (po odluci komandanta 92. mtbr). Gotovost za izvrenje napada u 07.30 asova 29. 01. 1993. godine. Podrava KAG-7 i KGVBR-7 i HePoo-d-7, po zahtevu. 4. Susedi: Desno: odbranu izvodi 4. lbr, stabilizovala je odbranu na dostignutoj liniji. Zadatak: izvriti pregrupisavanje snaga brigade i uz podrku KAG-7 i KGVBR-7 izvriti protivnapad pravcem Zaton s. Maruna s. Jasenice i povratiti izgubljene poloaje, a potom iste posesti. Levo: odbranu izvodi 2. pbr. po ranijoj odluci. 5. Mere borbenog obezbedjenja: Posebnu panju pokloniti maskiranju, borbenom obezbedjenju jedinica i KM u rejonima odbrane i na pravcima napada. Isto tako regulisati neposredno obezbedjenje jedinica i objekata. U toku noi organizovati izvidjanje borbenog rasporeda neprijatelja kao i ubacivanje DG u raspored neprijatelja.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 6.

1993., sijeanj 28. [Daruvar] Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija u kojem ga uvjerava da nema razloga za mobilizaciju i uzimanje oruja iz skladita
Komanda Sektor Zapad 28. 01. 1993. godine

M H

C D
46

NAELNIK TABA pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.]

67

Pukovnik Jovan ubri komandant TO Okuani Dragi pukovnik ubri, Primio sam vae pismo od 27. 01. 1993. godine u kojem vi elite da pojasnim neke take moga plana od 26. 01. 1993. godine. Ja vjerujem da mi nemamo uopte nikakvih problema. Prvo, hou da vas uvjerim da nemam nikakvih problema za korake koje ste poduzeli u vezi navedene take. Drugo, elim vas jo vie ubijediti da ako bi bilo ikakvog namjernog napada od druge strane, ja se ne bih mijeao sa vaom mobilizacijom i odbrambenim aktivnostima. Naravno, u takvoj situaciji imali biste pravo da uzmete vae oruje i da se branite i ja se uopte u to neu mijeati. Ono ta hou sad da vam dokaem da u ovoj sadanjoj situaciji pojaao sam svoje oruane snage na vaoj teritoriji i nastavljam da pripremam fizike pripreme da pojaam nae sigurnosne punktove na liniji prekida vatre, naravno, nastavljamo posmatrati i teritorije izvan zone UNPA posebno na istoku i zapadu. Sve dok ovakva situacija traje nema nikakvih razloga da uzimate oruje iz magacina ili da pojaavate vae snage na liniji prekida vatre i vi to morate izbjegavati i da se ne mijeate u nae pozicije koje zauzimamo i da ne aljete vae snage tamo. Obavjetavam vas da ova restrikcija samo vai pod ovakvom trenutnom situacijom. Ako se ta dogodi ja u vas odmah obavijestiti tako da ete odmah moi pojaati svoje obrambene snage. Ja se nadam da ovo pojanjava take iz mog pisma od 26. 01. 1993. godine.

M H

C D
47

Puno pozdrava, M.P.175 Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 26., kut. 7.

Brigadni general C. M.174 Zabala

1993., sijeanj 28. [Drni] Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o ubojstvu Hrvata u Bogatiu
OBO 75. mtbr Str. pov. br. 2-1 28. 01. 1993. godine
174 175

Carlos Maria. Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Zapadna Slavonija, int. br. 207-37, 28. 1. 1993.

68

DOSTAVITI: OBO 7. Korpusa na linost p.puk. arac Dragana. Dana 27. 01. 1993. godine u veernjim asovima ubijeni su Daja Petar zvani [..]176lice star 60 godina, slijep, i Perica Ante, pok. Ante, rodjen 1924. godine u podrumu jedne kue u Bogatiu. Ubijenima je odsjeeno uho i stavljena sc, tom prilikom je ranjena i Perica Marija, ena od Perica Ante, rodjena 1926. god. U kui Perica Miljenka (sino zarobljen) nalazi se po nekim saznanjima u potkrovlju nosilo sanitetsko i sl. Naredjen je pretres kue. Hrvati iz sela Bogatii su uplaeni i neki bee. Poinioci navedenog su nepoznati. NAELNIK Toki Mirsad kapetan Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br.1932. M.P.177

1993., sijeanj 28. evrske Zapovijed Komande 2. pbr podreenim postrojbama za obranu, napadnu akciju na podruju Pei Glavice i Gradine te privoenje osoba hrvatske nacionalnosti u evrske i upotrebu istih na radovima prema potrebi
Komanda 2. pbr Str. pov. br: 12-39 18,00 asova 28. 01. 1993. god. Djevrske Pripremno naredjenje opbr. 1

48

Usled izvodjenja borbenih dejstava u reonu Benkovca i Morpolae i privremeno zaposednutoj teritoriji na liniji: Maslenica Islam Grki Novigrad s pomonim pravcem kabrnja Benkovac. Nae jedinice uspeno izvode protivnapade i povratili deo privremeno zaposednute teritorije. Naa brigada ima zadatak odbrane u zoni odgovornosti, uredjenje poloaja i prikupljanje podataka o neprijatelju. Levo od nas su jedinice 75. mtbr. Desno od nas su jedinice 92. mtbr. Na osnovu procene situacije i izvrenih priprema, odluio sam:

M H

Sekcija: 1:50000, Graac, ibenik

C D

D R

176 177

Neitko u izvorniku. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 105, primljen 28. 1. 1993. u 14,45; predan u 15,00.

69

1. Delom snaga izvravati i dalje ininjerijsko uredjenje poloaja, prikupljanje podataka o neprijatelju te ispoljiti aktivna dejstva ispred prednjeg kraja brigade u cilju stvaranja panike i demoralizacije neprijatelja ispred prednjeg kraja, a time stvarati uslove za eventualna napadna dejstva. 2. Zadatak jedinica: 2/1 1.pb sopstvenim snagama vriti izvidjanje ispred prednjeg kraja bataljona upuivanjem izvidjakih grupa prema mestima Bila Vlaka Stankovci Kolarna Pristeg Dobra Voda i po naoj odluci vriti prepade i diverzije naroito na poloaju neprijateljske artiljerije i oklopnih sredstava. 2/2 2. pb izvriti sve potrebne pripreme boraca (moralne) i aktivnim dejstvima izvriti izvidjanje a zatim prepadna dejstva objekata Peia Glavica i Gradina a ostalim snagama bataljona izvriti pripreme i organizaciju za eventualni napad na pravcu: Sonkovi Graac Skradin uzimajui u obzir i komandantsko izvidjanje koje sam danas izvrio. 2/3 3. pb sopstvenim i pridodatim snagama upornim osmatranjem kontrolisati (vatrom) Kanjon Krke a delom snaga izvriti pripreme (ljudske) za ubacivanje dela jedinice na pravcu: Velika Glava Poar Pavasovii i delom snaga na pravcu Vukovi Pod Kulina. 2/4 Had e isplanirati vatru ispred prednjeg kraja brigade sa osnovnih vatrenih poloaja, predvidjati naredni vatreni poloaj i biti u gotovosti za otvaranje vatre i podrku jedinica na frontu. 2/5 Pozadinske jedinice e izvriti sve pripreme i biti spremne za potpuno pozadinsko obezbedjenje u toku borbenih dejstava. 3. Sva sumnjiva lica i lica hrvatske nacionalnosti do 55 godina sprovesti u s. Djevrske koje angaovati na radovima prema potrebi. 4. Strogo voditi rauna o tajnosti podataka iz ovog naredjenja.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 771 .

1993., sijeanj 29. Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama i odjeljenjima obrane za smanjivanje ljudstva u istima i rasporeivanje vika po postrojbama na dunostima organa za mobilizaciju
MINISTARSTVO ODBRANE RSK Str. pov. br. 04-139-1/93 29. 01. 1993. godine Knin Prijepis hitno

M H

C D
49

Komandant: major Milorad Radi, [v.r.]

70

Naredjenje o ratnoj sistematizaciji radnih mesta u upravama MO i Odeljenjima MO dopuna naredjenja od 27. 01. 1993. godine

M.P.178

Svim upravama Ministarstva odbrane RS Krajine Po proglaenju ratnog stanja i uspeno izvrenoj mobilizaciji i ispomoi komandama jedinica u daljem toku rada na konsolidaciji stanja, obaveza i problema koji se odnose u celini na mobilizaciju u celini, a radi potreba prelaska na rad u ratnim uslovima i smanjenja broja do sada angaovanog ljudstva, n a r e dj u j e m: 1. prei na ratnu sistematizaciju radnih mesta tako da: a) u upravama MO ostaju: 1. naelnik u MO AVL 2. zam. naelnika u MO ujedno pom. za mobilizaciju (VSS) 3. naelnik CZ 4. lan CZ 5. lan CZ 6. voza u CZ 7. voza u MO 8. pratioc obezbedjenje NU b) u odelenjima odbrane u MO po optinama, broj lica koja ostaju po ratnoj sistematizaciji smanjiti za 50%, tako da se zadovolje potrebe poslova koje odeljenje obavlja a jedinice ojaaju mladjim, sposobnijim i strunijim ljudima. 2. Svo ljudstvo koje ne ostaje u MO i Odelenju odbrane, rasporediti po jedinicama u skladu sa VES-i i uz mobilizacijski poziv uputiti u jedinice. 3. Sva ta lica koja se mobiliu zadravaju svoja prava radnog odnosa ukoliko postupe po zahtevima potrebe ove sistematizacije. 4. Sva ta lica javljaju se u jedinice u uniformi i sa linim naoruanjem. 5. U ratnim jedinicama oni se rasporedjuju uglavnom na dunostima organa za mobilizaciju i nastavljaju deo poslova koji se odnose na popunu i mobilizaciju.

M H

C D

D
M.P.179

29. 01. 1993. godine Knin POM. MO SRK ZA VOJ. PIT. p.puk Rade Raji Tanost prijepisa overava: N A E L N I K: Duan Preanica, [v.r.]

Ovjereni prijepis, strojopis, latinica HR-DASK-SACP-599, kut. 2.


178 179

Prijemni peat: MO RSK, Odjeljenje Petrinja, br. 01-77, 1. 2. 1993. Okrugli peat: MO RSK, CZ Banija, Uprava Banija, Glina.

71

1993., sijeanj 29. Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu zatitnih snaga UN-a zbog zauzimanja Hidrocentrale Perua od strane hrvatskih snaga, zahtjev za njihovo povlaenje te da se njeno osiguranje prepusti zatitnim snagama UN-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE RSK Broj 01-60 Knin, 29. 01. 1993. godine Nepotovanje Rezolucije Savjeta bezbednosti UN o HE Perua. KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB (na linost gen-ppk Nambiaru180) KOMANDI SEKTORA JUG DRAVNI KOMITET RSK ZA SARADNJU SA UNPROFOR-om (Birou Vlade RSK u Beogradu) I pored nae prvobitne namere da sopstvenim snagama uestvujemo u obezbedjenju HE Perua radi spreavanja njenog oteenja i ruenja od strane hrvatske vojske, na vae insistiranje u toku jueranjeg dana povukli smo milicijske snage koje su tokom noi 27/28. januara bile angaovane u spreavanju akcije ustako-hrvatskih specijalnih jedinica koje su kao to vam je poznato, dejstvovale i po snagama UNPROFOR-a. Povlaenje naih snaga s HE Perua u skladu je i s naim principijelnim stavom da se njen status mora urediti i u skladu rezolucijama Saveta bezbednosti UN. Medjutim, odmah nakon povlaenja naih snaga, izvrenog u skladu sa vaim zahtevom, hrvatske oruane snage upadom specijalne diverzantske grupe i dejstvom jedne brigade sa pravca Sinj Vrlika, posjele su branu i sada je dre pod kontrolom. Slobodni smo, potovana gospodo da skrenemo panju na vau obavezu da u nastaloj situaciji u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti UN sada naloite i hrvatskoj strani da odmah napusti HE Perua i njeno obezbedjenje prepusti snagama UNPROFOR-a. Za ozbiljne posljedice koje bi mogle proistei u sluaju daljeg nepotovanja rezolucije Saveta bezbednosti UN Srpska strana ne moe snositi odgovornost. VRLO HITNO

50

KOMANDANT general-major Mile Novakovi, [v.r.] M.P.181 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 11.
180 181

Satish. Okrugli peat: RSK, R TO, Knin.

M H

C D

72

1993., sijeanj 29. Knin Izvjee deurnog asnika Glavnom tabu SVK o stanju na ratitu u zadarskom zaleu te na pravcu prema Sinju
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. br. 20-163 29. 01. 1993. godine REDOVNI OPERATIVNI IZVETAJ. dostavlja. 1. PODACI O NEPRIJATELJU: Neprijatelj je u toku 28/29. 01. 93. godine na itavom prostoru Republike Srpska Krajina vrio provokativna dejstva da bi na pojedinim delovima otpoeo otvorenu agresiju. Naroita aktivnost ustakih snaga izraena je u in. redovima i pregrupisanjem snaga. U toku 28. 01. 93. izvrio je dovoenje 5 tenkova iz reona Stankovaca u rajon Gorica. Isto tako nastavio je sa pregrupisavanjem na pravcu Gospi-Perui, kao i izradi tunela na brdu Gradina iznad Starog Likog Osika. Ustae su u 8,00 otvorile artiljerijsku vatru u irem rejonu HE Perua da bi prenjeli vatru u dubinu i otpoeli napadi na pravcu Sinj-Vrlika-Knin. U toku neprijateljskih dejstava oteen je jedan ispust za vodu. 2. PODACI O NAIM SNAGAMA: Nae snage su u toku 28.01. vrile utvrivanje i zapreavanje poloaja i organizaciju sadejstva, izuzev jedinica 7. korpusa, koje su izvodile aktivna b/d na pravcu Sinj-Vrlika-Knin. Jedinice 7. K su ojaanjem i upornom odbranom uspjele zaustaviti prodor ustakih snaga na pravcu Sinj-Vrlika-Knin. Linija borbenog dodira u 17,15 asova protezala se od Bravev Dolac-Laktaci-Maljkovo-Dragii-Zagorci. U zoni odgovornosti 92. mtbr u toku 28.01. nije bilo izvoenja veih borbenih dejstava. 3. SARADNJA SA UNPROFOR-om: Saradnja sa UNPROFOR-om je dobra. Primijeeno je da na podruju Korduna UNPROFOR naputa punktove i povlai se prema Sisku. 4. VANREDNI DOGAAJI Dana 28.01. dolo je do samoranjavanja k-dira tenkovske ete porunika Vitomira Klisure. Isti je prebaen u bolnicu Vojni. 5. ZAHTEVI: Komanda 92. mtbr zahteva da se izvri popuna sa RUP-12 10 kom, motorola 40 kom, 600 projektila sa 105mm, 200 projektila sa 122 mm, 500 mina za MB-82mm i 120 mina za MB 120mm, nianske sprave 5 komada za MB-120mm, 5 komada za MB-82mm, 2 komada za haubice 105mm, 1 zatvara za mitraljez M-84. 6. OSTALO: 11. K izvetava da nije u mogunosti udovoljiti naem zahtevu za obezbeenje automatskih puaka.
73

51

M H

C D

Dana 29.01. u 05,00 dolo je 2 autobusa (120 ljudi) Srpske radikalne stranke i isti su smeteni u severnu kasarnu i upoznat predsednik komisije za prijem i prihvat ljudstva. BD/ZZ za DEURNI OPERATIVNI major Bjedov Duan [., v.r.]182 Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

1993., sijeanj 29. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr da 250 pripadnika Vukova s Vujaka i 36 pripadnika specijalne jedinice SJB iz Prijedora razmjesti kod Obrovca i upotrijebi na pravcu prema Maslenici
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA STR. POV. BROJ 30-149 29. 01. 1993. GODINE KOMANDI 4. LBR

52

OJAANJE PRETPOINJAVANJE SNAGA NA OBROVAKOM PRAVCU, NAREDJENJE

1. ISKUSNE I PREKALJENE RATNIKE ODRED VUKOVI SA VUJAKA, POD KOMANDOM PORUNIKA VELJKA MILANKOVIA SA 250 BORACA I SPECIJALNU JEDINICU SJB PRIJEDOR JAINE 36 BORACA RAZMESTITI U OEKUJUI RAJON KOD OBROVCA. OVU JEDINICU UPOTREBITI PO ISPOLJENOM USPEHU NA PRAVCU DEJSTVA KA MASLENICI. BORCI OVE JEDINICE OBUENI SU ZA IZNENADNE NAPADE NA ODREDJENIM PRAVCIMA I ZAUZIMANJE VANIH OBJEKATA. PO ZAUZIMANJU OBJEKATA JEDINICU IZVUI U ODREDJENI REON, IZVRITI POPUNU, ODMORITI I UPOTREBITI ZA SLEDEI ZADATAK PO ODLUCI KOMANDANTA BRIGADE. ZA DRANJE OSVOJENIH OBJEKTA UPOTREBLJAVATI JEDINICE 4. LBR DOK OVU JEDINICU STALNO UPOTREBLJAVATI KAO UDARNU PESNICU NA PRAVCU NAPADA. KROZ MNOGE BITKE OVI BORCI OSPOSOBLJENI SU ZA IZVRENJE SVIH ZADATAKA SELEKTIVNOM UPOTREBOM. RAUNAJTE DA VAM JE UPUENA ELITNA JEDINICA KOJA PREDSTAVLJA SRPSKE KOMANDOSE. 2. PRIPREMITE, ORGANIZUJTE I IZVRITE PRIHVAT U OR JEDINICE OJAANJA.
182

M H C D D R

VRLO HITNO

Potpis neitak.

74

KOMANDANT PUKOVNIK MILAN ILAS

M.P. 183

M.P.

184

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

1993., sijeanj 29. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr da razmjesti i organizira smjetaj i prehranu za 200 dobrovoljaca Radikalne stranke te iste upotrijebi za napad na pravcu prema Maslenici
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA STR. POV. BROJ 30-143 29. 01. 1993. GODINE PRIHVAT DOBROVOLJACA, NAREDJENJE DOSTAVLJA. VRLO HITNO KOMANDI 4. LBR

53

1. PRIPREMITE, ORGANIZUJTE I IZVRITE PRIHVAT U REJONU S. EGAR DOBROVOLJACA (200) SRPSKE RADIKALNE STRANKE (EELJEVCI). 2. OBEZBEDITI RUAK, SMETAJ I DALJI IVOT, RAD I UKLJUIVANJE U BORBU. 3. PREDVIDJAMO ANGAOVANJE GRUPE KAO CELINE. VEROVATNI CILJ DEJSTVA MASLENICA UZ ODGOVARAJUU PODRKU. PREDLOITE UPOTREBU GRUPE I SADEJSTVUJUIH SASTAVA ZA OVLADAVANJE MASLENICE. 4. GRUPA ORIJENTIRNO STIE U REON PRIHVATA (EGAR) OKO 14,00 15,00 ASOVA. KOMANDANT PUKOVNIK MILAN ILAS

M H C D D
M.P. 185

M.P.

186

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.


183 184

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5985, primljen 29. 1. 1993. u 16,00; predan u 16,30. Prijemni peat: Komanda 4. brigade TO, str. pov. br. 98-1, 31. 1. 1993. 185 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5984, primljen 29. 1. 1993. u 16,00; predan u 16,30. 186 Prijemni peat: Komanda 4. brigade TO, str. pov. br. 99-1, 31. 1. 1993.

75

54
1993., sijeanj 29. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za osnivanje 1. operativne grupe za djelovanje na zadarsko-benkovakom operativnom pravcu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-147 29. 01. 1993. godine KOMANDI: IKM-I 7. K., 92. mtbr, 7. map, 7. mpoap Na osnovu naredjenja komandanta G SV RSK Str. pov. broj 167/1 od 29.01.1993. godine, a u cilju stvaranja povoljnijih uslova za RiK na zadarsko-benkovakom operativnom pravcu N A R E DJ U J E M: 1. Od 92. mtbr, 7. mpoap, jedinica 7. map-a i jedinica ojaanja angaovanih na ovom pravcu formirati 1. OG. Komandant grupe pukovnik Tanjga Dragan. 2. Komandu 1. og formirati od dosadanje komande i jedinica 92. mtbr, koje ulaze u sastav 1. og. 3. Komanda 1. OG e neposredno rukovoditi komandantima bataljona dosadanje 92. mtbr, novoformiranih i dovedenih jedinica. 4. Stareine u komandi 1. og postavie komandant og svojom naredbom. 5. U OG formirati jedinicu vojne policije i zatvor. 6. O izvrenju ove Naredbe izvestiti me do 18,00 asova 29. 01. 1993. godine. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO URUITI ODMAH IFROVANO

za K O M A N D A N T p u k o v n i k Milan ilas, I.187 Mijatov, [v.r.] M.P.188 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

M H

C D

187 188

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

76

1993., sijeanj 29. Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o uspjesima 4. lbr na junim padinama Velebita, neprekidnom pristizanju dobrovoljakih jedinica iz Srbije i BiH te djelovanju borbenih helikoptera
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-153 29. 01. 1993. godine REDOVNI BORBENI IZVETAJ dostavlja. GLAVNI TAB SV RSK 1. Neprijatelj je u toku dana gotovo na svim pravcima vrio dovlaenje naoruanja i tehnike. Posebno ispoljenih dejstava nije bilo ni na jednom pravcu. 2. Jedinice 7. Korpusa nastavljaju sa uvrivanjem linija na dostignutim poloajima. 4. lbr u sadejstvu sa jedinicama 15. K aktivnim dejstvom izbili su i ovladali dominantnim objektima na Velebitu, jedinice su se uvrstile na liniji Bravev dolac Laktac i Maljkovo. U toku dana izvedena su borbena dejstva helikoptera po najznaajnijim objektima neprijatelja. U jedinice 7. Korpusa neprekidno pristiu dobrovoljake jedinice sa svih Srpskih podruja ime se [jaa] borbena gotovost kao i moral svih pripadnika jedinica 7. Korpusa. 3. Zahtev za popunu materijalnim sredstvima za pozadinsko obezbeenje je poslat. KOMANDANT p u k o v n i k Milan ilas, [v.r.] VOJNA TAJNA POVERLJIVO

55

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 29. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK 4. lbr za osnivanje Taktike grupe (TG-2) te postavljanje akovi Milana za zapovjednika grupe

M H

C D
M.P.189

56

189

Isto.

77

KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-156 29. 01. 1993. godine Komandi 4. lbr. na linost komandanta

VRLO HITNO

Na Obrovakom pravcu formirati TG-2, sastava: 4. lbr, pb190 i tpoao191/9. mtbr, jedinice milicije na tom pravcu, i drugo po vaoj odluci. Komandant G SV RSK postavio je za komandanta TG-2 potpukovnika Djakovi Milana, N 15. K, koji e dunost primiti dana 29. januara 1993. godine. KOMANDANT p u k o v n i k Milan ilas M.P.192 M.P.193 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

1993., sijeanj 29. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr za napad na Jasenice, Maslenicu i Rovanjsku
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-156/1 29. 01. 1993. godine Primerak br. 1 KOMANDI 4. lbr Na linost komandanta dopuna naredjenja. -194 Zadatak: ovladati primorskom padinom Velebita na prostoru M. Bobija Sveto brdo Gola glavica (k. 510), a zatim uz obezbedjenje sa pravca Mala Paklenica, uz podrku OG-1 sa prostora juno od Novigradskog mora bonom vatrom, neposrednim gadjanjem, ovladati rejonima Jasenice, Maslenica i Rovanjska.

M H

57

C D

VOJNA TAJNA POVERLJIVO VRLO HITNO IFROVANO

190 191

Pjeaki bataljun. Nejasna kratica. 192 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6002, primljen 29. 1. 1993. u 21,20; predan u 21,30. 193 Prijemni peat: Komanda 4. brigade TO, str. pov. br. 104-1, 31. 1. 1993. 194 Vidi: Dok. br. 45.

78

Za izvrenje zadatka srediti jedinice, organizovati pouzdanu vezu i sadejstvo, izvriti izvidjanje na zemljitu i detaljno isplanirati podrku. Gotovost za izvrenje zadatka, po odluci komandanta TG-2, o emu izvestiti dvanaest asova po stizanju komandanta u jedinicu. KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] M.P.195 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 30. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, moguoj napadnoj akciji Hrvatske vojske na zapadnu Slavoniju, situaciji oko Hidrocentrale Perua, gubicima na ratitu u zadarskom zaleu te odnosu prema zatitnim snagama UN-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. br. 01-68 Knin, 30. 01. 1993. godine Informacija o stanju na severodalmatinskom ratitu.

58

Dostaviti: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar

I pored rezolucije Saveta bezbednosti OUN kojom se zahteva obustavljanje agresije Republike Hrvatske na Republiku Srpska Krajina, kao i osude gotovo celokupne meunarodne javnosti, hrvatska vojska nastavlja agresiju nesmanjenom estinom. Odreena dejstva se ispoljavaju gotovo na svim pograninim delovima RSK, posebno u sektoru Jug. U borbu se uvode nove jedinice i znatno ojaava neprijateljska vatrena mo. Na Sektoru Zapad, uoena je (i proverena) evakuacija civilnog stanovnitva iz Optine Daruvar, kao i dovoenje novih snaga to upuuje na novi pravac agresije hrvatsko-ustake vojske. Pouzdano se zna da se jedinice hrvatske vojske, presvlae u uniforme jedinica MUP-a, kako bi se lake grupisale na pravcima napada, zbog ega treba, na svim Sektorima na ovo obratiti posebnu panju. Ovakve aktivnosti hrvatske vojske upozoravaju na pripremu za agresiju na Zapadnu Slavoniju, pri emu je mogue, da kao izgovor za to, navede deblokadu autoputa Zagreb Beograd. Ispoljena priprema HV i neobaziranje RH na upozorenja najviih svetskih
195

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D D R
79

institucija, upozoravaju na to da je mogua njihova agresija na bilo kom pravcu, a posebno na napred navedenim. Borci RSK nastavljaju sa upornom odbranom teritorije. Veoma ozbiljno se radi na utvrivanju, ukopavanju i vatrenom sadejstvu jedinica. Neprekidno pristiu dobrovoljci sa svih srpskih podruja. Moral boraca za odbranu je na visini i kod najveeg broja jedinica vrlo stabilan sa tendencijom da se u potpunosti stabilizuje u svim delovima zona odgovornosti zahvaene agresijom hrvatske vojske. Koliko je to mogue u ovoj situaciji, stabilizuje se stanje kod izbeglog srpskog stanovnitva, ali su problemi za reavanje veoma ozbiljni. Treba naglasiti da ni u ovoj situaciji ljudi nisu klonuli duhom, nadajui se boljim vremenima. Na podruju Obrovca, Karina i okolnih mesta, stanovnitvo se masovno vraa na svoja ognjita, ohrabreni stabilizacijom odbrane naih boraca. Nakon posedanja HE Perua od stane HV, general Nambijar196 je obema stranama predloio: 1.- da se odmah prekine vatre na Sinjskom pravcu; 2.- da se jedinice HOS, koje su zaposele branu, odmah povuku u Sinj; 3.- da kontrolu nad HE Perua preuzmu stange UN, i 4.- da snage UN organizuju opravku brane i saniraju oteenje. Za nau stranu, ovakvi stavovi su prihvatljivi, isti su prihvaeni i oekujemo da HE Perua ponovo zaposednu snage UNPROFOR, kao to je bilo pre poetka hrvatske agresije, a iprema zahtevu Saveta bezbednosti OUN. U dosadanjim borbama, u odbrani RSK poginulo je 66 srpskih boraca, a ranjeno 191. Ovoliki broj poginulih i ranjenih, rezultat je podmukle ustake najezde u vreme i u okolnostima zatite RSK snagama UNPROFOR-a. U skladu sa izjavama ministra odbrane RSK Stojana panovia na TV Banja Luka i TV Knin, odnosi naih boraca prema pripadnicima UNPROFOR-a, bili su i ostaju korektni. Na tome moramo dosledno inzistirati jer naa opredelenja su jasna, gostoljubivost i spremnost na kompromis. Ne smemo dozvoliti da nas eventualno greke pojedinaca koji su bili u snagama UNPROFOR-a, orjentiu na generalni negativni stav prema svim ljudima. Naprotiv, insistiramo da se prema pripadnicima UNPROFOR-a ponaa krajnje korektno i civilizovano. U ovom smislu, u zonama odgovornosti, uticati i na civilno stanovnitvo. POMONIK K-DANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.197 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

M H

C D

196 197

Satish. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6044, primljen 30. 1. 1993. u 18,40; predan u 00,45.

80

1993., sijeanj 30. Knin Zapovijed Glavnog taba SVK o zabrani naputanja teritorija svih vojno sposobnih osoba, uspostavi kontrolnih punktova na pravcima koji idu iz zone zahvaene borbama, uvoenju policijskog sata i kontrole kretanja te izolacije odreenih osoba
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. br. 38-128 Knin, 30. 01. 1993. godine VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

59

Na osnovu proglaenja ratnog stanja na teritoriji RSK, a u cilju organizovanja adekvatnih uslova ivota i rada, kao i nesmetanog izvodjenja borbenih dejstava na ratom zahvaenim podrujima N A R E DJ U J E M U svim komandama i jedinicama Vojske RSK i na teritoriji odmah preduzeti sledee mere: U potpunosti sprovesti odredbe iz Odluke vlade i ministarstva odbrane o zabrani naputanja teritorije svih vojno sposobnih lica sa teritorije RSK. Vriti striktnu kontrolu ulaska lica i robe u i van teritorije, a posebno na podrujima zahvaenim ratnim dejstvima. Uspostaviti kontrolne punktove na komunikacijama koje izvode iz zona zahvaenih ratnim dejstvima. Preduzeti potrebne mere fizikog obezbedjenja i tehnike zatite objekata od vitalnog znaaja. U zonama borbenih dejstava uvesti posebne dozvole za kretanje i pojaati kontrolu kretanja u naseljenim mestima. Uvesti policijski as u zonama borbenih dejstava u vremenu od 22,00 do 05,00 asova. Striktno se pridravati naredjenih mera maskiranja zamraivanja. Preduzeti sve potrebne radnje na pronalaenju i privodjenju lica koja se nisu odazvala mobilizaciji kao i dezertera. Preventivno delovati na spreavanju izvrenja krivinih delatnosti. Vriti izolaciju odredjenih kategorija lica, te obezbediti funkcionisanje pravosudnih organa. Uspostaviti poseban reim kontrole kretanja lica u objektima naroito vanim za funkcionisanje sistema RIK-a i vlasti. Posebno kontrolisati kretanje svih kategorija stranaca naroito u zonama borbenih dejstava. Prema pripadnicima UNPROFOR-a postupati prema posebnim naredjenjima i uputstvima. Preduzeti sve mere kontraobavetajne zatite planiranja i izvodjenja borbenih dejstava. U organizovanju i sprovodjenju naredjenih mera ostvarite svestranu saradnju sa organima MUP-a.

M H

C D

KOMANDANT G VOJSKE RSK general-major Kosta Novakovi, [v.r.]


81

M.P.198 Dostavljeno: k-di 7. K k-di 11. K k-di 15. K k-di 18. K k-di 21. K k-di 39. K a/a 75. pob M.P.199 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 30. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-11 za gaanje raketnim sustavom Orkan po lukama Zadar, Raanac, Nin i po poloajima hrvatskih snaga u Radovinu i Ninskim Stanovima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-171 30. 01. 1993. godine

60

M H

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROM

VRLO HITNO URUITI ODMAH

Nareenje za druga dejstva, KOMANDA 1. OG

1. U cilju spreavanja iskrcavanja u toku noi 29./30.01.1993. godine mabr200 neprijatelja i dejstva po njenim VP,201 pripremiti KV SVLR202 Orkan po lukama Raanac, Nin, Zadar, i po VP u s. Radovin i Ninski stanovi. Sopstvenom procenom dopuniti vatre. Pripremiti VP za realizaciju istih. 2. KM203 1. OG u rejonu S. Gornje Biljane, koje posesti odmah po sticanju uslova koje ubrzati.
198 199

Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin. Prijemni peat: Komanda 7. korpusa, str. pov. br. 30-183, primljen 30. 1. 1993. 200 Mjeovita artiljerijska brigada. 201 Vatreni poloaj. 202 Samohodni viecjevni lanser raketa. 203 Komandno mjesto.

82

za K O M A N D A N T pukovnik Milan ilas Stjepanovi,204 [v.r.] M.P.205 M.P.206 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 30. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu 28/29. sijenja, situaciji oko Hidrocentrale Perua, zbrinjavanju izbjeglica u Kninu te potrebi korektnog odnosa prema zatitnim snagama UN-a zbog prijetnji odmazde koalicijskih snaga Zapada stacioniranih u Jadranu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-173 30. 01. 1993. godine Informacija o stanju na severnodalmatinskom bojitu.

61

DOSTAVITI: 1. OG, 75. mtbr, 1. i 4. lbr, 2. pbr, 7. map, larp PVO

U toku 28/29.01.1993. godine, neprijateljske snage su na itavom prostoru RSK vrile provokativna dejstva, a na pojedinim delovima je pokuao i otvorenu agresiju. I pored nae prvobitne namere da sopstvenim snagama uestvujemo u obezbedjenju HE Perua radi spreavanja njenog oteenja i ruenja od strane hrvatske vojske, na insistiranje UNPROFOR-a povukli smo milicijske snage koje su tokom noi 27/28.01.1993. godine bile angaovane u spreavanju akcije ustako-hrvatskih specijalnih jedinica, koje su, kao to je poznato celoj svetskoj javnosti dejstvovale po snagama UNPROFOR-a. Povlaenje naih snaga sa HE Perua u skladu je i s naim prinicipijelnim stavom da se njen status mora urediti i u skladu s rezolucijom Saveta bezbednosti OUN. Medjutim, odmah posle povlaenja naih snaga, izvrenog u skladu sa zahtevima k-de UNPROFOR, hrvatske oruane snage upadom specijalne diverzantske grupe i dejstvom jedne brigade sa pravca Sinj Vrlika, posjele su branu i sada je dre pod kontrolom.
204 205

Stanko. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. 206 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6011, primljen 30. 1. 1993. u 01,20; predan u 01,30.

M H

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

C D

D R
83

Oekujemo da e komanda UNPROFOR-a, u novonastaloj situaciji, a u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti OUN, naloiti i hrvatskoj strani da odmah napusti HE Perua i njeno obezbedjenje prepusti snagama UNPROFOR-a. Jedinice se i dalje popunjavaju ljudstvom, borbenim sredstvima i tehnikom. Karakteristino je da se nastavlja javljanje dobrovoljaca za borbu protiv ustake agresije. Svi pristigli dobrovoljci se stavljaju pod jedinstvenu komandu Srpske vojske RSK. Moral boraca, uzimajui u obzir izuzetne napore u otporu hrvatskoj agresiji u zadnjih sedam dana je na zavidnoj visini. Moralna snaga ovih ljudi, izvire pre svega iz saznanja da se bore za svoju slobodu, svoju ast i domovinu. U toku 28/29.01.1993. godine nije bilo pogibija niti ranjavanja srpskih boraca. Oporavak ranjenih boraca tee uspeno, a zdravstveno stanje se svakim danom poboljava. 29.01.1993. godine od posledica ranjavanja u B. Luci je preminuo jedan borac. Pored dosadanjih problema sa srpskim ivljem proteranim sa svojih ognjita u toku agresije hrvatske vojske, dana 29.01.1993. godine iz sela Otii, koje se nalazi uzvodno od HE Perua, zbog straha od ustakih dejstava na HE izbegao je veliki broj srpskih porodica. Svi ti ljudi su u toku istog dana zbrinuti u Kninu, a u skladu sa daljim razvojem dogadjaja, odluivae se i o njihovoj sudbini (smetaja, zaposlenja, itd.), ukljuujui i njihov povratak u rodno selo. I pored ogromnih tekoa koje su zadesile srpsko stanovnitvo na ovim prostorima, ljudi nisu klonuli duhom, ve i dalje gledaju u bolju budunost. Svim komandama SV na teritoriji RSK skree se panja na to, da se borci i ubudue maksimalno korektno moraju odnositi prema pripadnicima snaga UNPROFOR-a. U zadnjih nekoliko dana, u Jadranu je skoncentrisana vea flota koalicionih snaga zapada. Eventualni napad naih boraca ili civilnih lica na pripadnike UNPROFOR-a, to bi mogla iscenirati hrvatska strana, mogao bi posluiti kao povod intervencije koalicionih snaga na srpske teritorije, pod izgovorom da se akcija izvodi radi zatite snaga UNPROFOR-a. Zato je potrebno, da nai borci, kao i do sada, pokau prema njima gostoljubivost i pristojnost, a nikako drskost ili eventualne fizike napade. Treba ipak imati u vidu da su oni ovde radi zatite teritorije RSK, kao i to da su i sami na udaru ustakih snaga.

M H

C D
62

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., sijeanj 30. Daruvar Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija o pljaki kamiona Caritasa Banja Luka na kontrolnom punktu srpskih snaga na autocesti kod Novske

84

01,00 (SC) GLAVNI TAB DARUVAR 30. januar 1993. Pukovnik Jovan ubri Komandant Teritorijalne odbrane Okuani Potovani pukovnie ubriu, Prema razgovorima koje smo imali 30. 01. 1993. godine zamolio bih vas da ispitate sledei incident koji je CARITAS Banja Luka imao unutar UNPA 12.01.1993. godine: Kao to vam je poznato, CARITAS je prevozio humanitarnu pomo koja se uglavnom sastojala u hrani i odei iz Zagreba za Banja Luku. Konvoji se redovito prate od strane UNPROFOR-a od Novske do mosta u St. Gradici auto-putem i natrag. esto se dogaa da konvoji koji idu u oba pravca se zadravaju mnogo asova na srpskim kontrolnim takama bez ozbiljnih razloga. 12.01.1993. godine CARITAS Banja Luka konvoj sa 11 kamiona iao je za Zagreb. Nepalski bataljon pratio je konvoj s mosta u St. Gradici do Novske, ali su bili zaustavljeni na srpskoj kontrolnoj taci na auto-putu poinjui tzv. kontrolu, koja je trajala jedan sat. Osoblje na srpskoj kontrolnoj taci je otetilo ono to je pripadalo vozaima, odmotavajui pakete, uzimajui meso, voe, cigarete, lekove i izvukli dizel-gorivo iz rezervoara kamiona (70 litara). Oficir iz nepalskog bataljona koji je bio tamo, objasnio je srpskom osoblju da nemaju nikakvo pravo da to ine, ali nije bilo nikakve reakcije i oni su nastavili sa pljakanjem kamiona. Poznato mi je da takva vrsta radnji nije odobravana bilo od vojnih, civilnih ili policijskih vlasti, i da su rezultat nesavjesnog ponaanja male grupe osoblja. Prema tome, zahtevam od vas da uinite sve potrebne istrane radnje da rasvetlite taj nesretni incident, i da zauzmete vrsti stav da se slini problemi izbegnu ubudue. Istovremeno dat u jake instrukcije nepalskom bataljonu da pojaa slobodu kretanja konvoja i da osiguraju njihovu sigurnost kad prolaze kroz UNPA. S nestrpljenjem oekujem va odgovor. Srdani pozdravi.

M H

C D

C. M.207 Zabala Brigadni general Komandant Zapadnog Sektora M.P.208 Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 26., kut. 6.
207 208

Carlos Maria. Prijemni peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, br. 4-4, primljen 1. 2. 1993., Okuani.

85

1993., sijeanj 30. Knin Informativna agencija SK Iskra prenosi dijelove pisma Vojislava eelja zapovjedniku SVK Mili Novakoviu u kojem istie da je Novakovi zasluio mjesto u plejadi velikih stratega u srpskoj povijesti te da je sudbina Krajine i sudbina srpstva
INFORMATIVNA AGENCIJA SRPSKE KRAJINE KNIN, Kralja Petra I Oslobodioca 30 tel: direktor 070/60-103 62-455 lok 2211

63

faks: 0780/60-501 078/719-075


Knin, 30.01. ( 9.00 ) ( ISKRA ) EELJEVO PISMO GENERALU NOVAKOVIU209 Predsjednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav eelj, uputio je jue pismo podrke u odbrani Krajine komandantu G Vojske RSK, generalu Mili Novakoviu. eelj u svom pismu kae da sjajne pobjede srpske vojske koja je pod Novakovievom komandom zaustavila ustake horde i ouvala integritet RSK, predstavljaju i ponos srpskog naroda i trijumf srpskog oruja uopte. U pismu se dalje kae: Ispred Srpske radikalne stranke i u svoje lino ime estitam svim borcima srpske vojske i dobrovoljcima na odlinom dranju i odlunoj borbi, a ujedno pred cjelokupnom srpskom javnou istiem i Va lini primjer kao vojskovoe i komandanta koji je sebi obezbedio dostojno mjesto u plejadi velikih stratega borbe za slobodu i dravotvornost kroz itavu srpsku istoriju! Dr. Vojislav eelj u svom pismu istie da srpskom narodu u odlunim momentima istorije najbolju slobodu i garanciju predstavljaju generali poput Novakovia i junaki borci, kao to su vojnici RSK i dobrovoljci iz drugih srpskih zemalja. Ubjeen sam da e narod RSK i ubudue uivati pomo vaskolikog srpstva, jer je vaa sudbina i naa sudbina. U tome e svoj adekvatni doprinos pruiti i Srpska radikalna stranka, kae se na kraju pisma dr. Vojislava eelja upuenog komandantu Vojske RSK. ( D.L. ) ( kraj ) M.P.210 Izvornik, strojopis, irilica Hrvatski informativni centar, A 062-105.

1993., sijeanj 31. Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Glavnom tabu VRS da propusti 250 dobrovoljca koji su upueni na ratita u Bosni i Hercegovini
209 210

Mile, zapovjednik G VRSK. Prijemni peat: Agencija Iskra, Knin, broj 161/I, 30. 1. 1993.

M H

C D
64

86

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO ODBRANE Broj: 01-152-1/93 Knin, 31. 01. 1993. godine GLAVNOM TABU VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Prema informacijama koje sam dobio 100 dobrovoljaca iz Crne Gore koji su krenuli nama u pomo zaustavljeno je na koridoru i upueno na Majevicu. Ljudi su negodovali i traili da idu u Knin, ali su tamo poslati. Isto tako jedna grupa od 150 dobrovoljaca je upuena na neko drugo ratite. Ne mogu da prihvatim da se to radi od nae brae Srba u Bosni. Uzimate nam gorivo na koridoru, a sada i dobrovoljce. Ja oekujem da nam pomognete, a ne da nas na koridoru pljakate. Mi smo slali nae ljude na koridor, da bismo i podelili sa vama sve to smo imali: naftu, municiju, oruje, a sada, kada oekujemo od vas pomo, vi nam zaustavljate ak i dobrovoljce. Molim vas da ovo proverite i ove dobrovoljce poaljete u Knin.

M H

MINISTAR p u k o v n i k Stojan panovi, [v.r.] M.P.211

C D

M.P.

212

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 5., kut. 5.

1993., sijeanj 31. [Banja Luka] Pismo Glavnog taba Vojske RS Ministarstvu odbrane RSK da je 50 dobrovoljaca neovlateno zaustavio zapovjednik 2. majevake brigade, a da o 150 dobrovoljaca nemaju saznanja
GLAVNI TAB VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Str. pov. br. 02/2-82 31. 01. 1993. godine Republika Srpska Krajina Ministarstvo odbrane Veza va akt br. 01-152-1/93
211 212

65

Okrugli peat: MO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6058, primljen 31. 1. 1993. u 09,00; predan u 09,30.

D R
87

Provjeravajui informacije u vezi zaustavljanja dobrovoljaca iz Crne Gore, utvrdili smo da je 50 dobrovoljaca neovlateno zaustavio komandant 2. maj. br,213 potpukovnik Despotovi Pero, a uz njihovu suglasnost. Za grupu od 150 dobrovoljaca nemamo saznanja o mjestu navodnog zadravanja istih. Ukoliko je vama poznato gde su i ko ih je zadrao molimo vas da nas obavestite kako bi preduzeli mere da vam se isti to pre upute. Preduzeli smo mere da se u budue ovakve i sline stvari ne dogadjaju, a vas molimo da nas o eventualnim i slinim saznanjima blagovremeno i na primeran nain obavestite. Naelnik taba general-major Manojlo Milovanovi M.P.214 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 1.

1993., sijeanj 31. Knin Pismo Glavnog taba SVK o hrvatskoj propagandi koja srpskom narodu na Baniji nudi suivot te upozorava da je srpskom narodu potpuno jasno da ni jedna stranka ni u snu ne bi predloila prihvaanje takve ponude
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE RSK Broj 01-71 Knin, 31. 01. 1993. godine Proturanje podjela u srpskom narodu.

66

Pored agresije koju je konano osudio itav svet, RH intenzivira borbu i na propagandnom planu. Tako je na njihovom radiju, tokom jueranjeg dana, itana nekakva poruka proglas srpskom narodu na Baniji, kojom mu se nudi da prihvati ivot u hrvatskoj mladoj demokratiji. Ta ponuda je veoma providna, jer srpski narod dobro zna da bi to znailo dobrovoljno pristajanje na bioloko unitenje srpskog nacionalnog bia, i stavljanje ome na vrat sopstvenim rukama. Srpskom narodu u Krajini je sasvim jasno da ni jedna stranka kojoj je stalo do sopstvenog naroda ni u snu ne bi mogla da pomisli, a kamoli da predloi svome narodu, da prihvati hrvatsku vlast pod providnom zamkom da im je uzaludno ginuti, jer e velike sile, a mimo njihovo volje, odrediti njihovu sudbinu.

M H

C D

D R

213 214

Majevaka brigada. Prijemni peat centra veze: Brzojav, tajni naziv 331, primljen 31. 1. 1993. u 18,10; obraen u 18,20.

88

Ovakvim odnosom prema srpskom narodu hrvatski elnici u predizbornoj kampanji, po ko zna koji put, dokazuju da je srpski narod u Krajini pravilno izabrao svoj put, i da nema perspektive za svoj opstanak ni u kakvoj varijanti hrvatske drave. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi Preslika, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

1993., sijeanj 31. Knin Obavijest Glavnog taba SVK o stanju na ratitu, moguem napadu hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji, nepovjerenju u zatitne snage UN-a, djelovanju hrvatskih diverzantskih grupa na Velebitu te gubicima od poetka napada hrvatskih snaga u zadarskom zaleu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Broj: 01-73 Knin, 31. 01. 1993. godine Informacija o stanju na severnodalmatinskom bojitu.

67

Dostaviti: pres. Knin, Topusko, Vukovar Komandama: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K, 75. PoB

Hrvatska vojska se i nadalje ne osvre na upozorenja, zahteve i rezolucije EZ, OUN i svetske javnosti da prestane sa agresijom. Naprotiv, agresija se nastavlja i dalje istim intenzitetom i traje ve deseti dan na svim pravcima severnodalmatinskog bojita, posebno na pravcu Rovanjska-Jasenice-Obrovac, i Zadar-Benkovac. Izraeno je dejstvo artiljerijskih jedinica neprijatelja po naim poloajima i naseljenim mestima. U ovoj fazi agresije, neprijatelj intenzivnije aktivira teroristiko-diverzantske grupe, od kojih je jedna onemoguena u dejstvu u reonu Egeljac (Velebit). Aktuelna je opasnost da neprijatelj otpoima agresiju i na sektoru Zapad, obzirom na kolike snage je skoncentrisao na ovom pravcu. Radi se o 6-7 brigada koje su u stanju borbene gotovosti za napad, a to su: 121. i 123. brigada HV u reonu Novska, 125. brigada iz Zagreba u reonu Novska-Kutina, 117. i 127. brigada u reonu Pakrac-Lipik. O koncentraciji ovih snaga vie puta smo obavetavali komandu UNPROFOR-a u Zagrebu, kao K-danta sektora Zapad generala Maria Zabalu. Na naa upozorenja, general Zabala nas po trei put (26., 28. i 30.01.1993.) uverava da nam, sa snagama UNPROFOR-a na sektoru Zapad garantuje potpunu sigurnost.
89

M H

C D D R

Stav G SV RSK je da nema razloga da ne veruje u iskazane namere i obeanja K-danta sektora Zapad ali sa odreenim rezervama, imajui u vidu pre svega injenicu da je i sektor Jug bio pod zatitom snaga UNPROFOR-a koji tu zatitu nisu ostvarile. Meutim, bez obzira na to to nas iskustvo ui da se pre svega moramo pouzdati u srpsku vojsku i srpski narod u Krajini i van nje, elimo da verujemo da su garancije visokih predstavnika UNPROFOR-a bar u ovoj situaciji pouzdane, iako je oprez stvarnost sa kojom neminovno i neprekidno moramo i nadalje iveti. Na ovo nas upuuju dogaaji koji su samo nekoliko dana iza nas, a koji pokazuju kakve i kolike posledice moe da izazove izigravanje autoriteta OUN, i najblae reeno neprincipijelno ponaanje nekih njenih predstavnika. Isto tako, na stav je i nadalje, a na emu inzistiramo uzastopno ne sluajno, da odnos naih boraca prema pripadnicima UNPROFOR-a mora biti korektan. Mi smo u situaciji da smo prinueni na strpljenje i kada ga drugi nebi imali. Meutim, i strpljenje je odraz hrabrosti i ustrajnosti. U situaciji smo kada istina o nama prodire u svet u pozitivnijem smislu. Moramo biti strpljivi da ona izie u svet u pravom svetlu kad je u pitanju na odnos prema instituciji kojoj je mandat poverila OUN. Na odnos prema novinarima nije na potrebnoj visini i sa takvim stavom ne moemo istinom u svet. Novinarima moramo omoguiti normalan rad.215 Hrvatska vojska jo uvek nije prepustila HE Perua na obezbeenje i uvanje snagama UNPROFOR-a. Postoji sumnja dae udovoljiti zahtevima K-danta UNPROFOR-a, gen. pukovnika Nambijara.216 Nai borci uspeno odolevaju svim napadima Tumanove soldateske. Pri tome, vidno se poboljava na taktiki, a u perspektivi i strategijski poloaj. Pored nanoenja znatnijih gubitaka neprijatelju u ljudstvu, on sukcesivno gubi i zauzetu teritoriju. U izgledu su i znatniji rezultati. Za to postoji opte raspoloenje, podstaknuto i svakodnevnim prilivom dobrovoljaca sa svih srpskih teritorija. Meutim, moramo biti svesni da bi nam euforika stanja i akcije doneli i neeljene posledice. Razum mora prevladavati, uz saznanje da smo uistinu ojaali i u ljudstvu i u borbenim sredstvima, a to je najbitnije, u moralu, koji je kod boraca na severnodalmatinskom bojitu posebno izraen, kako zbog saznanja da je neprijatelj zaustavljen, tako i zbog uverenja da e biti vraen na poloaje sa kojih je krenuo u agresiju. Skree se panja komandantima jedinica u koje pristignu dobrovoljci, na meusobni odnos tih ljudi sa postojeim sastavom jedinica. U tom smislu nisu poeljna raskalaena ponaanja novodolih boraca, bez obzira odakle dolazili i kojoj grupaciji pripadali. Slino raspoloenje je prisutno i kod stanovnitva, pre svega zbog saznanja o raspoloenju i moralu boraca. Oseaju se sigurnijim i zbog saznanja o velikom prilivu dobrovoljaca, iji optimizam, zajedno sa srpskim borcima, uliva poverenje. Izbeglom stanovnitvu se svestrano pomae. Najvei deo izbeglih iz Obrovca, Karina i okolnih mesta se vratio svojim kuama, to oekuju i ostali, silom iseljeni ljudi. Oekujemo jo povoljnije vesti, od poetka agresije hrvatske vojske na RSK, poginulo je u borbama 66 naih boraca, a ranjeno ukupno 234. Ranjeni borci se blagovremeno zbrinjavaju, uz maksimalna zalaganja zdravstvenog osoblja u bolnicama, stacionarima i ambulantama.

M H

C D

215 216

Odlomak dopisan rukom. Satish.

90

PUMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.217 M.P.218 Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

1993., sijeanj 31. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama da ne angairaju stanovnitvo hrvatske nacionalnosti na istovaru osjetljivih materijalno-tehnikih sredstava, ve na radovima utvrivanja rezervnih poloaja
KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-207 31. 01. 1993. godine Angaovanje ljudstva na radovima.

68

U 75. mtbr (u Severnoj kasarni) angaovan je jedan broj graana hrvatske nacionalnosti na utovaru osetljivih MTS. Iste ne moete angaovati na tim zadacima ve ih kao celinu angaujte na radovima utvrivanja jedinica (narednih poloaja) van I [prvih] poloaja i linije. Rok izvrenja odmah.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

M H C D
M.P.220

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO Primerak br. __1__

za KOMANDANT pukovnik Milan ilas I. 219 Mijatov, [v.r.]

217 218

Okrugli peat: R TO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav Kobra, br. 6072, primljen 31. 1. 1993. u 22,00; predan 1. 2. 1993. u 08,10. 219 Ivan. 220 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

91

1993., sijeanj 31. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pripremu napadne akcije u zadarskom zaleu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 32-196 31. 01. 1993. godine Primerak br. __1__ KOMANDI OG-1, TG-2, 75. mtbr, 1. lbr, 2. pbr, 7. map, 7. larp PVO (aktom) NAREDJENJE OpBr 5 1. U toku dana neprijatelj nije izvodio napadna dejstva sem povremenih provokacija u zonama odgovornosti brigada. Vri pregrupisavanje i manje pokrete, izvidjanje, utvrdjivanje i zapreavanje dostignutih linija. Na irem prostoru Velebita (M. Alan) aktivirao je diverzantske grupe. 2. Zadaci pukova-brigada, TG-2 i OG-1: Ubrzajte pripreme za predstojea dejstva. Na KM OG-1 organizovati referisanje odluke, uz prisustvo organa komande korpusa, komandanta OG-1, TG-2 i 2. pbr, dana 31. 01. 1993. god. u 08,00 asova. Proceniti mogunost preseljenja KM 9. mtbr na M.221 Alan. Sa regrutima ubrzati obuku i gadjanje i uputiti u jedinice. 3.1. TG-2 referie odluku za dalja dejstva na KM OG-1. Obezbediti blagovremeni dolazak uz BOB.222 3.2. OG-1 referie odluku za dalja dejstva. Priprema i organizuje mesto za referisanje. Prihvata i obezbeuje uesnike referisanja. Orkanom vriti sistematsko ometanje u rejonu Maslenice. Organizovati aktivnosti u otkrivanju mesta VP i osmatranica artiljerije i u potpunosti angaovati art. radar. 3.3. 2. pbr referie odluku za dalja dejstva na KM OG-1. Nastavlja mobilizaciju, pripremu i popunu jedinica. 3.4. 75. mtbr priprema odluku za dalja dejstva i biti u gotovosti za referisanje iste na poziv. Ubrzano vri popunu jedinica i formira rezervu korpusa (mb i okb). Izvestite o gotovosti za smotru pomenutih jedinica predstavniku G i organima Komande korpusa. 3.5. 1. lbr sredjuje jedinicu, obezbedjuje prihvat IKM-2 7. K, uvruje odbranu i biti u gotovosti za referisanje odluke za dalja dejstva. 3.6. 7. map priprema i uredjuje VP rezervni KAG-7. Posebnu panju obraa na zaklanjanje ljudstva i MTS od iznenadne vatre ustake artiljerije. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO URUITI ODMAH IFROVANO

69

M H

C D

221 222

Mali. Borbeno obezbjeenje.

92

3.7. 7. larp PVO obezbedjuje reone VP od ubaenih DTG i biti u gotovosti za podrku jedinica, brim iskakanjem na VP po mom naredjenju i dejstvo na zemaljske ciljeve. 4. Nastaviti sa utvrdjivanjem i zapreavanjem. U redovnom izvetaju 31.01.93. godine izvestiti o broju ljudi radne obaveze na realizaciji, broju uredjenih zaklona za ljudstvo, m/v i TMS i broju postavljenih mina. Peadijske ete i bataljone popuniti 100% sa mladjim ljudima, a pritapske, pozadinske, komande stana i strae sa starijim. Komande stana, pozadinske jedinice, jedinice veze i druge, to vie popunjavati enama. Sve ete prve linije naoruati sa automatskim pukama, a ostale pe. jedinice sa PAP samo u nedostatku istih u brigadama. PJ,223 strae Pa jed. art. za podrku naoruati sa PAP i automatima M-56. U nedostatku automata M-56 dostavite zahtev G. Zadatke izvriti u toku 31.01.93. godine, a izvetaj o realizaciji u redovnom izvetaju do 17,00 . za KOMANDANT pukovnik Milan ilas I.224Mijatov, [v.r.] M.P.225

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 6.

1993., sijeanj 31. [Slunj] Procjena sigurnosne situacije u zoni odgovornosti 13. br. SVK
13. BRIGADA SRPSKE VOJSKE RSK NAELNIK ZA OBAVJETAJNOBEZBJEDONOSNE POSLOVE Broj str. pov. 112-1 31. 01. 1993. godine

PROCJENA BEZBJEDONOSNE SITUACIJE U ZONI ODGOVORNOSTI BRIGADE 1. BEZBEDONOSNI USLOVI POD KOJIMA BRIGADA IZVRAVA ZADATKE a) Opti uslovi Zona odgovornosti 13. brigade Vojske RSK obuhvata u cjelini podruje bive optine Slunj i dijelove optina Ogulin i D. Resa (Tri i podruje Perjasice). Taj prostor je specifian u odnosu na druge optine u RSK. Specifinosti su sljedee:
223 224

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Ivan. 225 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H C D
70

D R
VOJNA TAJNA STROGO POVJERLJIVO Primjerak br. 2 Raeno u 2 primjerka
93

povrina iznosi oko 1000 km2 na tom prostoru uoi II svj. rata ivjelo je oko 50000 stanovnika od ega preko 60% Srba i ispod 40% Hrvata u toku rata izvren je nevien genocid nad srpskim narodom: preko 10000 rt. i preko 1500 palih boraca poslije II svj. rata iseljavanje stanovnitva radi kolonizacije i stvaranja vojnog poligona smiljeno je vreno jer su iseljavani Srbi radi izmjena odnosa broja stanovnika. Tako je prema popisu od 1981. godine od 22.000 stanovnika na podruju optine bilo 63% Hrvata i 37% Srba do ovog rata na podruju optine Slunj ivjelo je oko 350 ustaa 1941.-1945. koji su sueni na duge vremenske kazne i izdrali kazne, od kojih je 1 broj bio suen kao najtei ratni zloinci u Evropi, posebno u Njemakoj velik je broj ekstremne ustake emigracije sa ovog podruja, posebno na podruju Minhena, Stutgarta, Kolna, Frankfurta, ali i druge. Hrvatske vlasti su nakon pobjede HDZ na izborima 1990. godine otvoreno izjavljivale da je podruje Slunja od posebnog interesa za R Hrvatsku radi razbijanja kompaktnog prostora Srpske Krajine Radi toga su na ovom prostoru ubrzano stvorili i naoruali znatne snage MUP-a i ZNG od 3000-4000 lica ekstremno indoktrinirani podruje optine Slunj u ovom ratu osloboeno je od ustaa u periodu od 15.11.29.11.1991. godine najvei broj ustakih snaga pobjegao je prema cazinskoj krajini, a kasnije ukljuen u diverzantsko-teroristike akcije na prostoru RSK i optine Slunj ili na druga ratita u Hrvatskoj i Bosni. Sada najvei broj tih snaga je koncentrisan na sjevernoj granici optine i zone odgovornosti brigade u reonu Kamenica Ogulin Tounj i Gen. Stol, Karlovac. Sa tim ustaama izbjeglo je i ostalo hrvatsko stanovnitvo od oko 12.000 lica svega nekoliko stotina Hrvata je ostalo (350) na podruju optine prostor optine je demografski ispranjen tako da sada na 1000 km2 ivi priblino oko 7000 stanovnika veliki broj drutvenih i privatnih objekata je uniten oko 1500 graana rasporeeno je u jedinice 13. pbr, a oko 800 u jedinice prostorne strukture (prostorne jedinice TO, CZ, radne obaveze i sl., a ostalo su djeca, ene i starci) Demografska ispranjenost prostora jedan je od osnovnih problema, jer skoro 1/2 optine je bez stanovnitva, tako da je vrlo teko osigurati bezbjedonosno pokrivanje ogromnih ispranjenih prostora. Na podruju optine nije postojao kontinuitet organa vlasti, pa su se ve u prvoj fazi, poetkom 1992. godine pojavili znaajni problemi koji su nastavljeni kasnije. Tako je u martu mjesecu formirana privredna skuptina i izvrni savjet. Meutim, u radu ovih organa bilo je izuzetno mnogo tekoa, tako da su ostavke dali dvojica predstavnika izvrnog savjeta, a na posljednjoj sjednici Skuptine optine 21.01.1993. godine smjenjen je i dotadanji predsjednik SO. U ovom trenutku vezano za bezbjedonosnu situaciju ispoljeni su neki elementi koji ozbiljno ugroavaju bezbjedonosnu situaciju zone odgovornosti brigade: velik je broj pripadnika brigade i graana koji imaju dijelove porodica, prijatelja i rodbine na teritoriju Hrvatske. Najvei broj takvih jo nije identifikovan. Prema dosadanjim saznanjima [dio] ovih na razne naine angairan je u strukturama Hrvatske pa i u vojnim formacijama hrvatske vojske. Postoje telefonske direktne i indirektne veze i kontakti, koje ovaj organ bezbjednosti nije u stanju efikasno pokriti, kontrolisati i spreiti.

M H

C D

94

ispoljena je i izraena polarizacija kod boraca i naroda u gledanju na konani ishod borbe i ostvarenje ranije postavljenih ciljeva. Polarizacija srpskog naroda na desno orijentirane i ekstremne snage i realiste je evidentna, emu doprinose djelomino i politike stranke. To stvara apatiju, konsternaciju, pa i strah kod dijela srpske populacije i razbija jedinstvo srpskog naroda. erozija morala dostigla je vrhunac nakon silnih pljaki, profiterskog ponaanja pojedinaca i grupa, naroito na prostorima prema V. Kladui, a to nije efikasno zahvaeno djelovanju organa vlasti i vojnih i civilnih. To bitno utie na bezbjedonosnu situaciju i na teritoriji i u brigadi.

b) Posebni uslovi: 13. brigada TO formirana je kao 3. Kordunaka brigada u periodu od 12.-20.12.1991. godine. U sastav brigade uli su borci Odreda Mari kosa Veljun, odreda Krstinja i Odreda Mavina Kord. Ljeskovac. Proces transformacije brigade u milicijske snage pa ponovo u ovom trenutku mobilizacija brigade po ratnoj formaciji imali su dosta problema. To se prije svega odnosi na brojnu popunjenost brigade, jer ona po ratnoj formaciji je popunjena borakim i starjeinskim sastavom sa oko 75%. U itavom dosadanjem vremenu to je uticalo na nedovoljno efikasno rjeavanje osnovnih problema brigade. Zona odgovornosti brigade je suvie velika za brojani sastav brigade. Pri tome dvije ugroene granice (prema Hrvatskoj i prema cazinskoj krajini) stvaraju znaajne tekoe. Brigada je bila prisiljena da rasporedi postojee snage na ta dva osnovna pravca i to: prvi bataljon u reon Cetingrad Podcetin prema V. Kladui trei bataljon na reon Furjan Koranski Lug Kord. Ljeskovac drugi bataljon na reon Tri Kanjon Mrenice Perjasica kanjon Korane. Veliina prostora i duina granica, te neadekvatan broj vojnih obveznika onemoguavaju kvalitetno obezbjeenje dostignutih linija, poloaja za odbranu i zatvaranje i bezbjedonosnooperativno pokrivanje prostora. Ostaje otvoren problem bezbjedonosnog pokrivanja demografski ispranjenog prostora jer tamo nema prostornih struktura. Naroito je bezbedonosno nepokriven prostor ogranaka Kapele od Josipdola do Plitvikih jezera i demografski ispranjen prostor na granici prema cazinskoj krajini. II PROCJENA CILJEVA INTERESA I MOGUNOSTI HRVATSKE VOJSKE USTAA U zoni odgovornosti 13. brigade na obje granice velika je koncentracija hrvatske vojske na sjeveru i sjevero-zapadu na liniji Josipdol-Tounj-Duga Resa-Karlovac, kao i na liniji prema cazinskoj krajini. U dodiru sa snagama Hrvatske vojske ustaa je II bataljon 13. pbr i jedna nepotpuna p sa oko trenutno 350 boraca. Iz pravca Hrvatske u okviru opte odluke hrvatskih vlasti u ostvarivanju radikalnih ciljeva mogu se oekivati ofenzivne akcije na pravcu Gen. Stol Perjasica Slunj, i pravcu Kukaa Tri Slunj Cazinska krajina sa ciljem presjecanja prostora, izbijanja na granicu sa BiH i posjedanje izgubljenog prostora, to bi znailo presjecanje RSK. Slinu radikalnu akciju preko ZO226 ove brigade moe se oekivati i iz pravca Otoac Brinje Saborski Rakovica Cazinska krajina. U okviru ostvarivanja tog budueg
226

M H

C D

Zona odgovornosti.

95

radikalnog cilja hrvatskih vlasti do sada su primjenjivani a i ubudue se oekuju svi oblici voenja specijalnog rata: obavjetajno-izviaki, subverzivni, diverzantsko-teroristiki, propagandno-psiholoki i dr. Dubina interesa u voenju ovih oblika specijalnog rata od strane hrvatskih vlasti i snaga je izvan ZO ove brigade, ali je zona brigade nezaobilazna. Vjerojatni ili skoro sigurni pravci djelovanja obavjetajno-izviakih, diverzantskoteroristikih pa i subverzivnih aktivnosti ustaa su: Josipdol Babina Gora GAP Slunj Brinje Glibodol Saborski Rakovica Vel. Kladua Cetingrad Krukovaa Cazin T. Ratela K. Ljeskovac Drenik Ciljevi ovih akcija su prije svega vitalni objekti, ali i ljudi i komande u jedinicama 13. brigade i organi vlasti. za izvrenje ovih oblika dejstava ustae raspolau potrebnim snagama iz svih pravaca. U psiholoko-propagandnim aktivnostima prisutan je ukupan arsenal kojim raspolae NDH. III PROCJENA STANJA, SNAGA I MOGUNOSTI 13. BRIGADE Nakon proglaenja opte mobilizacije u RSK vrena je mobilizacija jedinica ove brigade. Ona nije izvrena u odreenom vremenu po planu iz vie razloga: neadekvatna evidencija v/o dosta v/o se nalazilo izvan teritorija optine Slunj neefikasna pozivarska sluba neodgovornost odreenog broja v/o prema pozivu na opu mobilizaciju U ovom trenutku jedinice se nalaze na poloajima prema odluci k-danta 13. brigade za odbranu koja je djelomino iz odreenog razloga modificirana. U bataljonima su popunjena formacijska mjesta obavjetajno-bezbjedonosnih organa, meutim nemaju iskustva iz dueg rada na ovim poslovima, a posebno nemaju stvorena operativna uporita u ZO brigade i zoni obavjetajnog interesa jer se nisu bavili ranije tim poslovima. Predviene jedinice specijalne namjene: izviai, diverzanti, vojna policija i sl. isto tako nemaju dovoljno iskustva na izvravanju ovih zadataka kao ni stareinski kadar u tim jedinicama. Sa bezbjedonosnog stanovita u ZO brigade valja istai i negativan utjecaj pojava paljenja, ruenja, pljakanja privatne i drutvene imovine na itavom prostoru ije su posljedice velike. to u borbenim dejstvima, a to u naknadnom nedozvoljenom ponaanju na itavom podruju optine uinjene su znatne tete. Tako i na irem reonu Cetingrad Krukovaa uniteno i opljakano preko 80% privatnih kua i gospodarskih zgrada, na pravcu Drenik Rakovica Slunj 60%, na pravcu Veljun Blagaj Slunj Cvijanovi Brdo preko 50%, u samom mjestu Slunj onesposobljeno je preko 50% drutvenih i privatnih objekata. U ovom trenutku teko je procjeniti koliko su objekata unitile i devastirale ustae u toku borbe i u toku rata, a koliko je tih objekata uniteno borbenim dejstvima naih snaga. Unitene su i opljakane mnoge kue srpskih porodica. Pojava pljake i paljevina nakon borbenih operacija za osloboenje podruja Slunja bilo je unato poduzetim mjerama na spreavanju. Posljedice toga su prije svega velika materijalna teta, ali i znaajan uticaj na borbeni moral boraca, uto i na bezbjedonosnu situaciju.

M H

C D

96

Ostale negativne pojave koje utiu na borbeni moral i bezbj. situaciju u ZO brigade su: nedovoljna angaovanost nekih organa u popuni i raspodjeli v/o u jedinice brigade rasporeivanje borbeno sposobnih v/o na graanske dunosti i pozadinske jedinice, a starijih na poloaje (privilegije, rodbinske veze, prijateljske veze i slino) samovoljno naputanje poloaja i jedinica pa i dezerterstvo, to se nedovoljno efikasno rjeava neadekvatno primjenjivanje mjera represije u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti prisutnost alkoholizma, verca, bogaenje pojedinaca i sl. neadekvatno borbeno obezbjeenje kontrole prostora i teritorija neadekvatno ili nikakvo ininjersko obezbjeenje poloaja za odbranu, naroito u I i III bataljonu. Na bezbjedonosnu situaciju u ovom trenutku utiu i snage UNPROFOR-a locirane su na 16 punktova sa odreenim brojem isturenih punktova na kontroli skladita, tehnike i drugih MTS brigade. U vreme agresije Hrvatske na RSK i objave opte mobilizacije snage poljskog bataljona su pokuale onemoguiti mobilizaciju naih jedinica, ali nakon odlune intervencije, snage su se povukle u svoje baze, pa i napustili kontrolne punktove, pa ak i na granici prema Republici Hrvatskoj i bivoj BiH. Iz ovoga slijedi zakljuak da snage UN ne ostvaruju svoju funkciju u skladu sa Vensovim227 planom mirovne operacije, a i to utie na bezbjedonosnu situaciju. Odnos komandi i boraca 13. br prema snagama UN je vrlo korektan i prema dogovorima. U bezbjedonosnom smislu borbeno obezbjeenje KM bataljona i brigade i vaziranje jedinica obezbjeenja organizirana je u skladu Pravila slube u OS. Meutim, postoji znaajan problem obezbjeenja vitalnih objekata i znaajnih MTS na podruju vojnog poligona iz razloga to brigada ne raspolae sa potrebnim brojem ljudi. Za bezbjedonosnu situaciju u ZO brigade znaajnu opasnost predstavlja velika mogunost oticanja obavjetajnih podataka. U ZO brigade postoje identificirana i neidentificirana lica kojima vie lanova porodica ive u Zagrebu, Karlovcu i dr., a koji su prema naim saznanjima ukljueni u ZNG i MUP i dr. strukture. Postoji i direktna i telefonska komunikacija izmeu njih. Nije iskljueno oticanje obavjetajnih podataka preko ovih lica, kao i lica vrbovanih, ucjenjenih, ubaenih radi njihovog materijalnog i drugog interesa. Odreeni broj lica razliitim kanalima: preko UNPROFOR-a ili preko granice Maarske Jugoslavije dolaze iz RH na prostor ZO brigade i vraaju se a da se od nadlenih organa ne vri praenje i operativna obrada, od nadlenih organa, pa ak ni evidencija.

Bezbjedonosnu situaciju ZO brigade optereuju sljedea pitanja: specijalni poloaj optine Slunj u RSK i odnos odreenih organa susjednih optina prema tekoama ove optine nepostojanje kontinuiteta vlasti od 1990. godine do danas, neefikasno organiziranje vlasti od osloboenja Slunja do danas, sukobi u rukovodstvima organa vlasti, smjenjivanje elnih funkcionera organa vlasti, neformiranje i nefunkcioniranje vitalnih
227

M H

IV OSTALA BEZBJEDONOSNA PITANJA

C D

Cyrus Vance.

97

organa vlasti: policija, tuilatvo, pravosudni organi, socijalna zatita, boraka zatita i sl. pojava ekstremnih shvaanja i tendencija kod naroda pa i u dijelu boraca o ostvarivanju zajednikih i optih i posebnih ciljeva, te polarizacija koja je djelomino rezultat smiljeno ubaenih pojedinaca i grupa jo za sada nepotpuno identificiranih snano se osjea nedostatak pravovremenih i pravih informacija i u jedinicama brigade i meu stanovnitvom. Otuda strah i nedoumice u konani ishod nae borbe. Slunj je izgleda jedina optina koja ne prima informativne listove (tampu). V ZAKLJUAK

Bezbjedonosna situacija u ZO brigade je sloena. Sa postojeim snagama u brigadi ne moe se bitnije utjecati bez ostalih faktora na poboljanje bezbjedonosne situacije. VI PRIJEDLOG U rjeavanju svih pitanja od znaaja za bezbjedonosnu situaciju u ZO brigade je: efikasnije uklanjanje negativnih pojava navedenih u procjeni, a koje optereuju bezbjedonosnu situaciju pruiti maksimalnu pomo brigadi od pretpostavljene komande organa vlasti osmisliti i bolje funkcionalno, organizaciono i kadrovski rijeiti rad svih organa bezbjednosti razliitih nivoa i struktura kao i rad civilnih vlasti.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 601.

1993., sijeanj 31. Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr Komandi 1. ete za napadnu akciju 1. veljae prema Maslenici
KOMANDA 4. Lbr. 12,00 31. 01. 1993. g. OBROVAC KOMANDI 1 VOJNA TAJNA STROGO POVJERLJIVO KURIROM ZAPOVEST ZA NAPAD Sekcija 1:50000 list Graac 1, 2, 3, i 4 i Zadar 2 i 4
228

Okrugli peat: Komanda 13. brigade TO.

M H

C D
71

Naelnik za OB poslove kap. I klase Slobodan Kraljevaki, [v.r.]

M.P.228

D R

98

1. Na pravcu napada nae Brigade brani se neprijatelj verovatno jaine ojaanog bataljona, sa sledeim rasporedom: BOs229 na liniji: M. Bobija (k. 510) s. Nekii s. Maruna, prednji kraj na liniji: Kita (tt 262)-Rupine-Boksit-Kosa (k. 201), a druga linija u rejonu s. Buanii-s. Maslenica. POg230 mu je razmjetena u rejonu s. Jasenice, a POP231 u rejonu Boksit i zahvatu asvaltnog puta. Iz dubine mogua je intervencija snaga jaine ete sa pravca Starigrad-s. Rovanjska i s. Posedarje-s. Maslenica. Verovatni cilj dejstva neprijatelja je da obezbedi dranje dostignutih poloaja, da pregrupie snage i produi napad ka Obrovcu radi zauzimanja istog. Najjai otpor e pruiti najverovatnije na liniji: Kita (tt 262)-Rupine-Boksit-Kosa (k. 201), a sa linije: s. Buanii-s. Maslenica oekivati je p/n.232 Verovatno e teiti da dejstvom artiljerije i zapreavanjem puteva stvori uslove za slamanje nae napadne moi. U dosadanjim dejstvima pretrpio je znatne gubitke u ljudstvu i MTS. 2. 4. Lbr sa tv,233 vH234-122 mm, OT235-130 mm i bZIS-ova236 u sadejstvu sa susedima izvodi demonstrativni napad, a po ovladavanju objektima Kamenolom (Na Bukovom pleu), M. Bobija (k. 510), V. Bobija (tt. 584) energino napada na pravcu: s. Modrii s. Jasenica s. Maslenica i bonim dejstvom na pravcu Bukovica s. Jasenice sa zadatkom: Razbiti snage neprijatelja na p/k,237 a zatim produiti napad i ovladati sa irim rejonom Maslenice u gotovost za odbijanje p/n sa pravca Rovanjske. U daljem biti u gotovosti za produetak napada. Gotovost za napad u 07,00 01.02.1993. godine. Podrava KAG-7 po naem zahtjevu. 3. Desno na pravcu: Lipovaa (tt. 868)-Doci Mariia-M. Bobija (k. 510)-V. Bobija (tt. 584)Gola Glava (k. 510) napada jedinica SJB Obrovac u sadejstvu sa Srpskim dobrovoljcima. Zadatak: zauzeti dominantne objekte i sadejstvovati naoj brigadi u zauzimanju Jasenice i s. Maslenica. Levo na pravcu: Pridraga-Novigrad-Posedarje napada 92. mtbr i obezbeuje nau brigadu od dejstva sa mora i iz rejona Novigrada. 4. Odluio sam da uz artiljerijsku podrku i uspeh suseda izvriti napad grupiui vei deo snaga i sredstava na pravcu: Procipina-Jasenice-Maslenica, a manji deo na pravcu: Gola Glava (tt. 306)-Velika glava (tt 197)-Visoka glava (tt. 243)-Jasenika glava (tt 174)-Trnovaa s ciljem eksploatiui uspeh desnog suseda u bliem zadatku ovladati linijom: Jasenika Glava-arlii, a u sledeem po uvoenju drugog ealona izbiti na granicu RSK. Borbeni raspored brigade: Snage za napad, snage za obezbeenje, snage za podrku, snage za dranje dostignute linije, snage za pozadinsko obezbeenje i snage za komandovanje. 5. Snage za napad: 1.l iz sadanjeg rasporeda napada pravcem: Grgua-Velika glava (tt 197)-Visoka glava (tt 243)-Rupine-Jasenika glava (tt 174). Zadatak: po zauzimanju M. Bobije (k. 510) energino
229 230

M H

C D

Borbeno osiguranje. Protuoklopna grupa. 231 Protuoklopni poloaj. 232 Protunapad. 233 Tenkovski vod. 234 Vod haubica. 235 Oklopni transporter. 236 Baterija ZIS-ova. 237 Prednjem kraju.

99

razbiti neprijatelja na pravcu napada, obezbediti desni bok ka objektima Kita (tt. 262) i Strabenica (tt. 237) i po izbijanju u rajon: Jasenike glave organizovati odbranu i biti u gotovosti za odbijanje p/n sa pravca Trnovae. Podrati uvoenje 3. ete na pravcu: Jasenika glava-Trnovaa-Rovanjska. 5. l iz sadanjeg rejona napada pravcem: Mariii-Ronevii-arlii. Zadatak: U sadejstvu sa tenkovskim vodom i podrku artiljerije razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i ovladati rejonom s. arlii gde biti u gotovosti za odbijanje eventualnog p/n sa pravca s. Burilovac. Podrati uvoenje 4. l u borbu na pravcu: s. Burilovac-s. Maslenica. Tenkovski vod iz sadanjeg rejona napada pravcem TGO-Jasenice-Maslenica. Zadatak: podrati napad 1. i 5. l dejstvom po rejonu s. Marune, Strabenica, Jasenice i u gotovosti za spreavanje prodora neprijatelja u zahvatu puta i voenje borbe sa ustakim tenkovima. 6. Snage za dranje dostignute linije 3. l iz rejona s. Mukovci uvodi se u borbu na liniji: Jasenika glava (tt 174)-Jasenice. Zadatak po izbijanju 1. l na pomenutu liniju posesti itsu, organizovati odbranu i biti u gotovosti za produetak napada na pravcu: Jasenika glava (tt 174)-Trnovaa-Rovanjska. Zadatak: Razbiti neprijatelja na pravcu napada, spreiti mu dovoenje rezerve iz dubine i obezbediti desni bok. Po izbijanju u rejon Rovanjske biti u gotovosti za dalja dejstva. 4. l iz rejona s. Biliani uvodi se u borbu na liniji: Jasenice-arlii. Zadatak: po izbijanju 5. l na pomenutu liniju organizovati odbranu u gotovosti za produetak napada na pravcu: s. arlii-Boksit-s.Maslenica. Zadatak: razbiti neprijatelja na pravcu napada, ovladati pomenutim objektima i biti u gotovosti za spreavanje p/n sa pravca Maslenica. 7. Snage za obezbeenje Deo 1/3. ete obezbeuje rejon: Ue Zrmanja-Karin. Zadatak: osmatrati dejstva neprijatelja u rejonu Prigrade i biti u gotovosti za obezbeenje upada preko mora i Karinskog drila. 8. 4. l. bez 1. voda u ulozi rezerve brigade iz sadanjeg rejona razmetaja kree se u zahvatu puta u gotovosti za uvoenje u borbu po potrebi. 9. BRAG238-4. Sastav, zadaci i upotreba po planu borbenih dejstva artiljerije. 10. POB: Borbu sa oklopnim borbenim vozilima vodie grupa lovaca oklopnih vozila i POGBr. Teite POB imati u zahvatu puta. POH angaovati po potrebi. 11. PVO: Borbu sa ciljevima u vazdunom prostoru vodit e larv PVO sa teitem na zatiti BRAG, tv. i Obrovca. U jedinicama organizovati osmatranje vazdunog prostora, a borbu sa istim voditi u sluaju napada na jedinicu. 12. Obezbeenje borbenih dejstava Moralno obezbeenje: svo ljudstvo upoznati sa znaajem izvrenja zadatka i unitenja ustakih snaga na PZT. Pozvati borce na jedinstvo srpskog naroda pri izvrenju ovog zadatka bez obzira na politiko opredeljenje. Obavjetajno obezbeenje: Podatke o neprijatelju prikupljati borbenim rasporedom i osmatranjem. Borbeno obezbeenje: U toku izvoenja napada preduzimati mere neposrednog osiguranja i rastresit raspored. Posebnu panju obratiti na bona dejstva i dejstva ostavljenih-odseenih grupa.
238

Brigadna artiljerijska grupa.

M H

C D

100

Inenjerijsko obezbeenje: U toku napada MEP239 obilaziti, a mesta MEP obeleavati. Na svim poloajima raditi zaklone za vatreno dejstvo i zatitu ljudstva. Po izbijanju na granicu izvriti zapreavanje meu prostora. 13. Pozadinsko obezbeenje: Brigadna baza razmetena u s. egar. Pravac dotura i evakuacije: Obrovac-Biliane-egar i Obrovac-Mukovci-egar. Sn St240-4 razmetena u Obrovcu. Tee ranjene transportovati za Knin. Jedinice na Velebitu za transport koriste helikopter. Ljudstvo u Velebitu snabdeti sa suvom hranom i odeom. Istu doturiti pomou t/g241 i m/v.242 Jedinice BRAG-4 hraniti t/o.243 a jedinicama u Velebitu doturiti Sd/o244 za 2 dana. Za izvrenje zadatka odobravam 3 b/k municije za svo naoruavanje i to prvi dan 1 b/k, drugi dan 1,5 b/k. Gorivo 1,5 p/r.245 14. Komandovanje i veza: U toku pripreme komandovau kuririma, a po otpoinjanju b/d kuririma i radio vezom. Gotovost veza u 06,45 01. 02. 1993. godine. Signali po tablici signala. Izvjetaje mi dostavljati do 15,30 asova sa stanjem 16,00 redovne po posedanju p/p, izvrenju blieg zadatka. Vanredne po potrebi. KM u rejonu Jokia, IKM u TGO,246 a naredno KM u rejonu s. Jasenice. Prilog: Nareenje za borbu BRAG-4.

M H

C D

KOMANDANT Major: Dopu Jovan, [v.r.]

M.P.247 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

239 240

Minsko-eksplozivne prolaze. Sanitetska stanica. 241 Teretnih goveda. 242 Motorno vozilo. 243 Topli obrok. 244 Sljedovanje obroka. 245 Punjenja rezervoara. 246 Vjerojatno Taktika grupa Obrovac. 247 Okrugli peat: RSK, Vojna pota 7026., Obrovac.

101

1993., sijeanj 31. Benkovac Zapovijed Komande OG-1 za napadnu akciju 1. veljae prema Posedarju
KOMANDA 1. OG Str. pov. br. 38-89 KM kasarna Benkovac 31. 01. 1993. god. NAREENJE ZA DALJA DEJSTVA Komandi __________________ 1. Neprijatelj U toku dananjeg dana ustae nisu ispoljavale dejstva. I dalje rade na sreivanju jedinica i utvrivanju poloaja. Nije uoeno dovoenje novih snaga. 2. Nae snage U toku jueranjeg i dananjeg dana vrena su sreivanja i popuna, zamena i odmaranje jedinica. 3. Desno od nas na pravcu Obrovac Jasenice Rovanjska vri p/n 4. lpbr. Levo od nas odbranu organizuje 2. lpbr. 4. Odluio sam da sa jedinicama 1.og za ofenzivna dejstva koristiti snanu artiljerijsku i tenkovsku podrku izvriti p/n glavnim snagama na pravcu Mandia glava s. Reani s. Islam Latinski, a pomonim snagama na pravcima Pedia glave s. Paljuv i s. Dra Batica. Obuhvatnim i bonim dejstvima razbiti neprijatelja na pravcima dejstva i u b/z izbiti na liniju Gradine Kula Jankovi Stojana, a u sledeem zadatku izbiti na komunikaciju s. Polinik Zeleni hrast s. Posedarje. Ostale jedinice 1.og nastavljaju odsudnu odbranu svojih pravaca. Borbeni raspored: snage za odbranu, snage za obuhvat, snage za udar u bok, rezerva, snage za podrku, KM, pozadinske jedinice. Podrava RKG248-7, KAG-7, BRAG-92 i hPOGd249-7. Gotovost za napad u 07.00 asova 01.02.1993. godine. 5. Bataljon Banija napada na pravcu Mandia glava Doci. Grmari sa zadatkom: obuhvatnim napadom s desna delom snagama osvojiti s. Pozderi, a glavnim snagama sadejstvovati b/92. mtbr i b Vukova u ovladavanju s. Kaia i dejstvom na pravcu Maurija Gumari s. Kai i omoguava uvoenje u borbu II b/e. Bataljon Vukovi sa p/p na liniji Stoija glavina napada na pravcu Stoija glavina s. Reani sa zadatkom da obuhvati s leva, delom snaga razbije ustae u s. Kaiu u reonu crkve, a delom snaga razbije ustae u reonu K-161 blokira komunikaciju s. Kai s. Islam Grki, sprei izvlaenje ustaa iz s. Kaia i omoguava uvoenje u borbu 92.okb. Bataljon Tigar napada na pravcu Peria glava s. Paljuv sa zadatkom razbiti ustae u s. Paljuv, a zatim u sadejstvu sa m KNIN produava napad ka Novigradu.
248 249

72

URUITI lino

Raketna grupa. Helikopterska protuoklopna grupa.

M H

C D

102

Bataljon 92. mtbr sa p/p250 napada pravcem Biljane Donje s. Kai i udarom u bok uz podrku artiljerije i sadejstva b Banija i b Vukova razbije neprijatelja u s. Kai. Bataljon Kordun sa t (-1) u II b/e nastupa na pravcu napada bataljona Banija, uvodi se u borbu na liniji Maorije Gumari i delom snaga napada na pravu Maorije r. Potok gde izbija na komunikaciju Novigrad Posedarje i blokira je, a glavnim snagama u sadejstvu sa 92. okb. razbija ustae u s. Islam Grki. 92. okb u rezervi I.og u spremnosti za uvoenje u borbu na pravcu Gredue Islam Grki. Nakon uvoenja u borbu na pravcu Islam Latinski Islam Grki razbijajui ustake snage na pravcu napada. Ostale jedinice 92. mtbr izvode odbrambena dejstva. RKG-7 i KAG-7 vri vatrenu pripremu napada neutraliui ciljeve na prednjem kraju ustaa. U toku daljih dejstava podravaju snage u napadu. hPOOd-7 u gotovosti za intervencije po pozivu. T/RV KOMANDANT: pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] Dostavljeno: 1. Komandi 7. K 2. Komandi 92. mtbr 3. Komandi b Banija 4. Komandi b Kordun 5. Komandi b Vukovi 6. Komandi b Tigrovi 7. Komandi 92. okb 8. Arhiva

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 1. Knin Zamolba Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije za opskrbu opremom za vojnu policiju
G SRPSKE VOJSKE RSK Obavet.-bezbedonosni organ Str. pov. br. 30-3 01. 02. 1993. godine STROGO POV. Br. ev. _______

M H C D
73

D R

250

Polazni poloaj.

103

GENERALTAB VOJSKE SRJ Upravi bezbednosti Molimo vas da nam po mogunosti uputite sledeu opremu za potrebe vojne policije: 1. Opasa beli za vojnike vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2. Opasa beli za stareine vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Lisice za vezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4. Lisice za jednokratnu upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5. Palica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 6. Elektrina palica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7. Stop-lopatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8. Stop-lopatica-elektrina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9. Automatska puka M-70 sa Uredjajem za osmatranje, nianjenje i gadjanje 5x80-PASINNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10. Dvogled pasivni 5x70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11. Zatitni prsluk tip-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 12. Radio stanica MOTOROLA P-210 ili sline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13. Radio stanica MOTOROLA mobilna ili slino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 14. Zatitne ploe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15. Lanser za AP za izbacivanje hemijskih bombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 16. Hemijska bomba 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 17. Priguiva za PaSnP M-76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 18. Priguiva za AP M-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 19. Priguiva za APi M.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 20. ok bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 21. Izvidjaki radar IR-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22. Bomba hemijska AF-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 23. Bomba hemijska AG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 24. Reflektor runi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25. Futrola za pitolj M-57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 26. Potvrda o privremeno oduzetim predmetima-obrazac . . . . . . . . . . . . . . . to vie NAELNIK potpukovnik edomir Gagi [v.r.] M.P.251 M.P.252 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 27.

M H

C D

251 252

Okrugli peat: R TO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6080, primljen 1. 2. 1993. u 09,20; predan u 10,05.

104

1993., veljaa 1. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za racionalno troenje ubojnih sredstava
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. 30-245 Knin, 1. 02. 1993. godine Naredjenje za racionalno troenje ubojnih sredstava Zaliha vie nema, proizvodnja je nemogua, a uvoz je obustavljen. U cilju racionalnog troenja raspoloivih sredstava NAREUJEM 1. Raspoloiva sredstva rasplanirajte u skladu s planiranim dejstvima i odredite dnevne utroke. 2. Spreite dejstva bez plana i odobrenja. 3. Neprikosnovene rezerve ne troiti bez posebnog odobrenja komandanta G Vojske Srpske RSK. 4. Zabranjujem dejstva po neosmotrenim i neotkrivenim ciljevima. 5. Ostvarite evidenciju sredstava i zaduenje, za svako nekontrolisano troenje pozivati na materijalnu i krivinu odgovornost. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO

74

Za KOMANDANT pukovnik Milan ilas D.253 Tanjga[ v.r.] M.P.254 Dostaviti: 1. lbr 75. mtbr 2. pbr 92. mtbr 4. lbr 7. map 7. mpoap 7. larp PVO (aktom) Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
253 254

Dragan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D

D R
105

1993., veljaa 1. Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o rezultatima protunapada na pravcima prema Maslenici i Skradinu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-250 1. 02. 1993. god. REDOVNI BORBENI IZVETAJ. GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR 1.- U toku dana neprijatelj je ispoljio dejstvo na svim pravcima u zoni odgovornosti jedinice 7. K. 2.- Jedinice 7. K nakon izvrenih priprema na pravcima Skradin-Knin, Sinj-Knin, SinjVrlika-Knin nastavile su upornom odbranom i spreavanjem prodora neprijatelja, posle ega su jedinice prele u protivnapad sa ciljem razbijanja neprijatelja na pravcima napada, ovladavanjem sa rejonima Jasenica, Maslenica, Islam Grki i prostorom Libanja, protivnapad u rejonu Obrovac, Benkovac i Ravni kotari izvodi se po planu, dok je izvedeni napad na Skradinskom zaleu s manjim intenzitetom i usporen. TG-2 u toku dananjeg dana i dalje vri zapreavanje i utvrivanje na dostignutim linijama. 2. pbr nakon izvrenih priprema nije otpoela planirani napad, radi otkazivanja poslunosti dela jedinica predvienih za napad. U toku je saniranje nastalog stanja. Prilikom izvoenja borbenih dejstava poginuo je komandant 92. mtbr p.pukovnik Bogunovi Momilo. 3.- Odluka za dalja dejstva Otkloniti nedostatke i na pravcima Obrovac-Jasenice-Maslenica i Skradinsko zalee uvesti snage i prei u protivnapad nastavljajui ofanzivna dejstva, a na ostalim pravcima nastaviti dogradnju i izvoenje krajnje uporne odbrane. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

75

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.


255

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D

D
M.P.255

KOMANDANT Pukovnik Milan ilas, [v.r.]

106

1993., veljaa 1. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-1 za produavanje napada prema Posedarju, djelovanje raketnim sustavom orkan po Islamu Grkom, Islamu Latinskom i Raancu te napadno djelovanje prema planini Mose
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-265 01. 02. 1993. godine VRLO HITNO URUITI ODMAH Komandi: OG-1, TG-2, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr i 7. map 1.- Neprijatelj e nastaviti upornu odbranu na svim pravcima, a naroito na pravcima napada naih snaga. U toku noi 1/02.1993. godine verovatno e dovesti svee snage, kojima e ojaati odbranu i u jutarnjim asovima ispoljiti aktivna dejstva. Zadaci jedinica: OG-1: U toku noi 1/02.02.1993. godine, pod artiljerijskom vatrom drati pravac Islam Grki-Islam Latinski-Raanac. Odredite ciljeve na osnovu EI po kojima se moe dejstvovati Orkanom. U jutarnjim asovima 2.02.1993. g. izvrite zamjenu sa novopristiglim jedinicama, izvrite komandantsko izvianje i produite planirani napad. Posebno obratiti panju na dejstvo jedinica na pravcu Pridraga-Novigrad koji ojaati i obezbediti bolje sadejstvo. 75. mtbr (bez 1. mtb) nastavlja odbranu po dobijenom zadatku. Granica desno leva obala r. ikole iskljuno Trbounje ukljuno greben V. Promina. Pripremite dejstvo na planini Mose sa teitem na ovladavanju objektom Crni Vrh (tt 702). Intenzivirajte utvrdjivanje i zapreavanje. 2. pbr: Pripremite i organizujte napad po predhodnoj odluci, kada se stvore uslovi za to. Za odbranu u zoni r. Krka, isklj. Drni planina Promina obrazovati bg jaine do dva bataljona sa ojaanjima koji imati pod komandom.

76

Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 1. Knin Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za jaanje jedinstvenog sustava obrane, uvrivanje borbene discipline i brisanje ideolokih i stranakih razlika

M H

C D
77

107

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-252 01. 02. 1993. god. Mjere za uvrivanje i jaanje funkcionisanja jedinstvenog sistema borbe i otpora, d o s t a v lj a.

VOJNA TAJNA POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

K o m a n d a m a: OG-1, TG-1, 75. mtbr, 1. lbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO /aktom/ G SV RSK /aktom na znanje/ Od poetka najnovije agresije ustake drave i vojske na Republiku Srpsku Krajinu ostvareni su za vrlo kratko vrijeme izvanredni rezultati u vojnom organizovanju i ukupnom sistemu borbe i otpora srpskog naroda da odbrani elementarno ljudsko pravo na ivot i opstanak. U cilju daljeg uvrenja i jaanja funkcionisanja jedinstvenog sistema borbe i otpora potrebno je: 1. Najenerginije djelovati na uspostavi, odranju i jaanju jedinstvenog sistema komandovanja jedinicama svih nivoa. Svi pojedinci-grupe boraca i jedinica, koji su kao dobrovoljci stigli u Republiku Srpska Krajina da se bore za svetu Srpsku stvar, moraju to shvatiti i prihvatiti kao neophodan uslov njihovog angaovanja. Treba dati svakom mogunost da u borbi na najbolji nain ispolji svoje sposobnosti i znanje. To se posebno odnosi na starjeine koji su bili na dunosti u Vojsci Savezne Republike Jugoslavije, a doli su bez posebnog poziva i nareenja da se zajedno sa Srpskim narodom i njegovom vojskom bore za slobodu, dostojanstvo, srpstvo i pravoslavlje. 2. Biti beskompromisan u uvrenju i jaanju reda i borbene discipline. S tim u vezi koristit sve raspoloive mere, od razgovora s ljudima do preduzimanja najotrijih zakonskih sankcija. U krajnjem, oni koji nisu ili ne ele biti u naem zajednikom borbenom stroju, nemogu raunati da e ikad moi da se vrate kao poteni ljudi i ive ovdje meu svojim narodom. 3. Briga za ljude /uvanje ivota i zdravlja, ishrana, odmor i dr./ kao i informisanje ljudstva, u granicama raspoloivih mogunosti, moraju biti prioritetna pitanja u ukupnom angaovanju starjeina i komandi. 4. Odnos prema mjesnom stanovnitvu i pripadnicima snaga UNPROFOR-a mora biti krajnje korektan. Posebno treba onemoguiti eventualne pljake ili unitavanje privatne imovine stanovnitva. Naprotiv, treba zajedno s narodom jaati jedinstven sistem borbe i otpora protiv ustake drave i njene faistike soldateske. 5. U ovom trenutku vie nego ikad do sada namee se potreba za brisanjem ideolokih, politikih, stranakih i drugih razlika meu ljudima koji su stali u jedinstveni odbrambeni stroj Republike Srpske Krajine. U ime slobode i rtava koje smo do sada poloili, te razlike moramo prevazii. Toga posebno moraju biti svjesni i u tom smislu djelovati istaknutiji ljudi iz naroda. 6. Sa ovim stavovima upoznati sve borce, a starjeine i komande se obavezuju da ih sprovedu u djelo.

M H

C D

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.]


108

M.P.256 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

1993., veljaa 1. Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75. mtbr na kojem je raspravljana situacija u zoni djelovanja brigade
01.02. 1993. god. 75. mtbr

78

Harambai:257 Izali smo na ovu prostoriju u odbranu zone brig. Oekivao sam vie elana ali se javljaju stare boljke oputanje, nezalaganje. Mi znamo to nas eka. Oekuje nas gadan rat i moramo shvatiti gde smo i to moramo uraditi. Nama je osnovno: 1. Utvrivanje Osnovni i rezervni vat. pol. I to u punom profilu. Komandanti stisnite dole, radite i kontroliite. Sutra obilazim redom jedinice. 2. Potronja goriva je prela svaku granicu, 9 tona dnevno. Za 10 dana potroiemo sve gorivo. Neke u zatvoriti zbog goriva. 3. Borbena disciplina. Imamo masu pijanih i oni ne mogu odbraniti dravu. Vino se donosi na bave. Kontrole nema nikakve. U iznenaenju nema ansi. Kolje se stoka. Dovoze se janjci i telci i to sve ide naopake. Traim 10 arkanovih policajaca. U Benkovcu su trojicu ubili. Nema osmatraa. Treba otvoriti vatru, na oruima nema. Poelo je beanje, naputanje, neke smo uhapsili, svako naputanje se mora odmah prijaviti i intervenisati. U nekim jedinicama ima VES-ova koje mi traimo sveom, a zadravaju se zbog veza i sl. Imamo orua-tehniku a fale nam ljudi koji luduju negde. Konarevi e to da saopti i rei. Sa ovakvom sveu i odgovornou mi gubimo rat upamtite to. Sada nije stvar hou neu, ima da mora. Problema sa snabdevanjem ima tu i tamo. Zavisno od situacije na zadraskom ratitu mi emo ljude i odmarati. Hrvatsko stanovnitvo na ovom podruju i problem ubijanja. Dok ja ne ponem ubijati ovaj problem se nee reiti. Mi palimo sada kue, a hiljade naih izbeglica nemaju gde. To obuzdati moramo. Radi se na tome da se hrvatsko stanovnitvo preko CK258 i UNPROFOR-a iseli. Ti heroji neka dou u borbu eno im Crni Vrh. To emo organizirano iseliti.259 Pitanje stoke puno ima pa da se sa veterinarima rei i pokolje za vojsku. Onemoguiti njihovo grupisanje tednja municije i MTS-a itanje informacije zabrana dejstva po neotkrivenim ciljevima i neosmotrenim. Nema osmatranja i korektura pravih. Fali nam dosta pribora i RAP-ova. Nema rezervnih delova i nemamo od koga dobiti znajte to.

M H

C D

256 257

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Dragan, zapovjednik 75. mtbr. 258 Crveni kri. 259 O protjerivanju Hrvata vidi: Dok. br. 126., 149., 151. i 155.

109

Pitajte borce ako im je dosadno ja sam spreman da idemo u napad na ibenik. Ja sam spreman. Konarevi: K-danti bat. da li imaju vozae transp.260 operatera i vozae tenkova. Ako ih ima treba ih izdvojiti i popuniti okb.261 Toki:262 Zadnja 3-4 dana sve vie ljudi bei iz jedinica. Ve ima 50-100 ljudi koje treba privoditi. Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 30.

1993., veljaa 1. Knin Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za maskiranje inenjerijskih radova i borbenih sredstava zbog stalnih izviakih letova hrvatskog zrakoplovstva i helikoptera UN-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-148 01. 02. 1993. godine HITNO

79

Dostaviti: OG-1, TG-2, 75. mtbr, 1. lbr, 7. map, 2. pbr, 7. larp PVO Zbog uestalih letova ustakih i izvidjakih aviona izvrite maskiranje izvedenih ininjerijskih radova, orudja, borbenih i neborbenih vozila, ljudi, SRT, pokreta i drugih borbenih radnji. Do sada je utvrdjeno da se ovakvi izvidjaki letovi izvode najintenzivnije u zoni OG-1 i TG-2 i iznad prednjih poloaja svojih jedinica. Verovatno se i letovi helikoptera UNPROFOR-a zloupotrebljavaju to nije dokazano.

KOMANDANT pukovnik Milan ilas M.P.263 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

M H C D D R

260 261

Transporter. Oklopni bataljun. 262 Mirsad, naelnik OBO 75. mtbr. 263 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6094, primljen 1. 2. 1993. u 18,45; predan u 19,15 sati.

110

1993., veljaa 1. [Benkovac] Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o stanju u postrojbi i na ratitu, gubicima i namjeri nastavljanja napada prema Posedarju
KOMANDA 1. OG Str. pov. br. 3-655 01.02.1993. godine Glavnom tabu Srpske Vojske Dnevni borbeni izvetaj. 1. Podaci o neprijatelju Neprijatelj je otvorio vatru po naim poloajima, uporno se brani na ranije zauzetim linijama-poloajima. Trpi gubitke, a delom snaga se izvlai. Intenzivno ometa nae radio veze. 2. Podaci o stanju jedinice A/ Gubitci jedinice: jedinica je danas imala i ranjenih i poginulih ali sada nemamo siguran podatak. Poginuo je komandant 92. mtbr s. Kasi.264 Privremeno je izbaena iz stroja baterija topova 130mm. B/ Moralno stanje jedinica: Moralno stanje jedinica je stabilno, jedinica je imala odredjenog uspeha u napadu. I pored gubitaka moral ljudi nije pao. C/ Sigurnosno stanje Sigurnosno stanje jedinice je sada dobro. D/ Zahtevi za podrku: municija za HAB 122mm M-38 E/ Dostignuta linija: Nae snage izbile su na liniju crkva u s. Kai s. Buterini. F/ Predlog za dalja dejstva: Smatramo da treba po svaku cenu zadrati dostignutu liniju i pokuati nastaviti napad.

80

Za KOMANDANTA Potpukovnik Tima ivko s.r. M.P.265 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

M H

C D

264 265

Selo Kai, rije je o Momilu Bogunoviu. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1822, primljen 1. 2. 1993. u 18,30; predan u 19,15 sati.

111

1993., veljaa 1. Obrovac Borbeno izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o akciji hrvatskih snaga na junim padinama Velebita te djelovanju topnitva prema hrvatskim poloajima u Maslenici
Komanda 4. lbr 16,00 01.02.1993. Obrovac Redovan borbeni izvetaj Karta 1:50.000 list Zadar 2 i 4, Graac 1 i 3 Komandi G Vojske RSK i Komandi 7. korpusa 1. Neprijatelj je vrio smenu ljudstva na svim poloajima. Uoeno je iskrcavanje ljudstva iz broda u Maslenici, pokreti grupe od 15-ak ustaa u s. Maruna i sletanje helikoptera u rajon Bukova plea. Ustavljena su dejstva u rajon tt Obrovac. U vreme pokreta naeg tenkovskog voda i jaka snajperska vatra sa visova na Velebitu. 2. Brigada je vrila taktiko pomeranje linije prema komunikaciji Sveti Rok Obrovac i dotur sredstava u rajon Oscenica radi pozadinskog obezbedjenja. Gubitaka nije bilo niti u sredstvima niti u ljudstvu. Radi ometanja gore navedenih aktivnosti neprijatelja artiljerija 4. lbr je dejstvovala po pristanitu u Maslenici, komunikacija Jasenice Maslenica i po rejonu Bukovo plee. Stanje morala u 4. lbr je dobro. Pripadnici brigade svesni su da smo ojaani u ljudstvu i u borbenim sredstvima. Borci brigade spremni su i odluni za izvrenje postavljenih borbenih zadataka. 3. Situacija na teritoriji se stabilizovala, a izbegle porodice se vraaju kuama. 4. Dalja dejstva brigada: uz dalje taktiko pomeranje linije, vriti stalno ometanje neprijatelja, uznemiravajui je vatrom artiljerije i snajperskom vatrom, radi odredjivanja to vanijih lokacija njegovog tekog naoruanja i tenkova. 5. Zahtjevi prema zahtjevima za pozadinsko obezbedjenje.

81

M H

C D

Komandant Major Jovan Dopudj M.P.266 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

266

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 0002, primljen 1. 2. 1993. u 23,10; predan u 23,20 sati.

112

1993., veljaa 1. Okuani Naputak Uprave MO RSK Zapadna Slavonija tabovima civilne zatite za evakuaciju stanovnitva u sluaju napada hrvatskih snaga
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO ODBRANE UPRAVA ZAPADNA SLAVONIJA OKUANI Broj: str. pov. 01-17/1-93. Okuani, 01.02.1993. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO M.P.

82

OPTINSKOM TABU CZ OKUANI PAKRAC PREDMET: Prioriteti prilikom evakuacije civilnog stanovnitva.

U sluaju agresije Hrvatske vojske, a u cilju izbjegavanja panike i haosa medju civilnim stanovnitvom, neophodno je uraditi sledee: 1. Odmah putem povjerenika CZ u svim naseljima i MZ izvriti popis civilnog stanovnitva za evakuaciju prema sljedeim kriterijima: a) MAJKE S DJECOM DO 7 GODINA STAROSTI, b) STARE I IZNEMOGLE OSOBE KOJIMA JE POTREBNA LIJENIKA POMO, c) RANJENI BORCI KOJI IMAJU PRAVO NA POMO I NJEGU. 2. U ovisnosti o broju ovakvih osoba osigurati prevozna sredstva za njihovu evakuaciju. Evakuacija ovih osoba izvrit e se preko SAVE u Republiku Srpsku i SRJ. 3. Ostalo radno sposobno stanovnitvo nee naputati teritoriju Zapadna Slavonija. 4. Evakuaciju ovog stanovnitva vriti sa linija dodira u dubinu nae teritorije u zavisnosti od razvoja dogadjaja na ratitu i u dogovoru sa komandama brigada odgovornim za odredjeni pravac. 5. Sa ifrovanim naredjenjem za evakuaciju i pravcima evakuacije biti ete na vreme upoznati.

Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 19., kut. 1.


267

Okrugli peat: MO RSK, Uprava Z. Slavonija, Okuani.

M H

C D
M.P.267

NAELNIK UPRAVE MO ZAPADNA SLAVONIJA: Dragan anak, [v.r.]

113

1993., veljaa 1. Vukovar Priopenje Sekretarijata za informiranje SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o stanju na istonoslavonskom ratitu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SO SLAVONIJA, PAKRAC I ZAPADNI SREM SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE VUKOVAR 1. februar 1993. S A O P T E NJ E Ustae su iz pravca Vinkovaca, iz peadijskog naoruanja otvarale vatru po naim poloajima u rejonu sela Mirkovci. Tom prilikom smrtno je pogoen snajperskim naoruanjem branilac Krajine Tomaevi Zoran. Ni ova provokacija nije delovala na branioce koji su i dalje na svojim poloajima odluni da odbrane svoju slobodu. Osim ove provokacije dan na podruju Srpske oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem protie mirno, bez provokacija.

83

M.P.268

Izvornik, strojopis, irilica Hrvatski informativni centar, A-089-004.

1993., veljaa 2. Knin Odgovor Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr o postupku za iseljavanje osoba iz zone odgovornosti brigade drnikog podruja
KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30 02. 02. 1993. godine VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

M H
M.P.270

KOMANDA KORPUSA SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE I REG. SARADNJU SO SBZS D.269 Klaji [v.r.]

C D
84

D R

268 269

Prijemni peat: MO RSK, , UZS, [neitko], str. pov. br. 01-17/1-93., 1. 2. 1993. Dragana. 270 Okrugli peat: RSK, SO SBiZS, Sekretarijat za informiranje i regionalnu suradnju, Vukovar.

114

Iseljenje mjetana iz vae zone odgovornosti, odgovor na zahtjev, dostavlja. Komandi 75. mtbr271 Veza: Va akt, str. pov. br. 32-66 od 02.02.1993. godine. 1. Pomonik K-danta za prostornu strukturu u brigadi e sainiti potrebne spiskove lica za iseljenje, pri emu strogo potovati linu elju i pristanak svakog lica da se iseli. Dalji postupak dogovoriti s predsjednikom CK optine Drni i predsjednikom CK optine Knin. 2. U svemu kordinativnu ulogu ima ispred K-de korpusa kap. Ikl. Oegovi Slavko. 3. Na isti nain postupiti i u drugim slinim zahtjevima za iseljavanje. KOMANDANT pukovnik Milan ilas Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 2. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o pojaavanju dvanaestodnevne akcije Hrvatske vojske, nedozvoljenim preletima helikoptera UN-a i moguoj suradnji istih s hrvatskim snagama, o moralu pripadnika SVK i mjerama za njegovo poboljanje

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-269 02. 02. 1993. godine Informacija o stanju na severnodalmatinskom vojitu. K o m a n d a m a: OG-2, TG-1, 75. mtbr, 2. pb, 1. lbr, 7. map, 7. mpoap

Dvanaesti je dan ustake agresije na RSK. Ona ne samo da ne prestaje, ve se na nekim pravcima intenzivira sve veom estinom, sledei signale sadrane u Tumanovim govorima na predizbornim kampanjama. U svojim napadima koriste sva raspoloiva sredstva, tenkove, topove, haubice, minobacae, dve raketne topovnjae, itd.

M H

85

C D

VOJNA TAJNA POVERLJIVO ifrovano URUITI ODMAH

271

Na vrhu spisa dopisano rukom: Nije odaslano! Javljeno je telefonom. Pk [ilas Milan].

115

Poveao se broj DTG koje se ubacuju na raznim mestima, posebno u predelima Velebita. Maksimalno se vri zapreavanje tenkovskim i protivpeadijskim minama. Koriste sve mogue naine da se priblie srpskim poloajima, sluei se tako presvlaenjem u uniforme MUP-Hrvatske, a nije iskljueno da tako ne bi uradili i sa uniformama naih boraca. Ve u nekoliko navrata, helikopteri UNPROFOR-a su u sektoru Jug skretali i kretali se nedozvoljenim koridorima. U odreenim situacijama nakon naleta helikoptera, otvorena je vatra neprijateljskih snaga po naim poloajima, to je kod stareina ije su jedinice trpele takvu vatru, dovedeno [u vezu] sa letom helikoptera u smislu postojanja mogunosti davanja izviakih podataka. U vezi sa ovim jo jednom upozoravamo da bi bilo katastrofalno za nas, da u ovom vremenu, kad je svet poeo koliko toliko da nas prihvata, pucanje na helikoptere i njihovo eventualno obaranje. Treba imati u vidu da je sedam francuskih ratnih brodova uplovilo u meunarodne vode Jadrana. Ve smo upozorili da bi takav, odnosno neki drugi incident prema pripadnicima UNPROFOR-a mogao posluiti kao razlog da se na nas srui vatra i sa francuskog i ostalog koalicionog brodovlja u Jadranu. Treba imati u vidu to, da se svi ti brodovi u Jadranu ne nalaze tu tek u cilju nekakve rutinske vonje. Inzistiramo da odnos i oprez u odnosu prema snagama UNPROFOR-a, budu to je mogue korektniji. U vezi sa ovim, u nekoliko navrata smo upuivali proteste komandi UNPROFOR-a (gen. ppuk. Satiu Nambijaru). Verujemo da e svojim autoritetom uticati na to da se nedozvoljeni letovi helikoptera i u nedozvoljenim pravcima, ubudue ne odvijaju. Napad ustake soldateske spremno je doekala naa odbrana. Borci se ovaj put nisu mogli iznenaditi, pruili su estok otpor napadau na svakom pravcu napada, iste odbili, a na nekim mestima linije odbrane pomerili smo napred. Raspoloenje za borbu kod naih boraca je veoma izraeno, a moral na visini. K-dama jedinica skreemo panju na to da su obavezni omoguiti rad stranih i domaih novinara. Treba shvatiti da oni obavljaju svoju profesionalnu dunost koja je od izuzetne vanosti za istu o naoj pravednoj borbi. Oito je da se jo uvek Tumanova klika ne osvre na zahtjeve, upozorenja i pretnje svetske organizacije. Nemogue je takvu situaciju ne dovesti u vezu sa pretpostavkom da mu je u Evropi, pre svega u Nemakoj obezbeena zatita koja mu omoguava ovakvo bahato ponaanje. Sve ovo nas svaki put ponovno vraa na polazite naeg opstanka, poverenje samo u sebe, svoju vojsku i svoj narod. Ovakvo borbeno raspoloenje treba iskoristiti u pravom smislu, ali nikako kampanjskih, dezorganizovano ili prema samovoljnim odlukama pojedinih stareina. Neorganizovane akcije brzopleti potezi mogu naneti samo tetu sopstvenim snagama. Voditi rauna o zameni ljudstva na borbenim poloajima i njihovom odmoru. Iako nemamo nekih posebnih podataka o eventualnim konfliktima boraca Republike Srpska Krajina, i naih dobrovoljaca iz svih srpskih teritorija, neophodno je uticati na njihovo susretanje, druenje i uspenu zajedniku borbu. U izvoenju borbenih dejstava sasvim je mogue da pojedine jedinice ili njeni delovi, ne uspiju izvriti postavljeni deo zadatka. U ovakvim uslovima, tim ljudima se mora posvetiti posebna panja odravanje sastanaka vojnih kolektiva, pojedinani razgovori itd. Posebnu panju skreemo na to da se meu dobrovoljcima nalaze i psihiki labilne osobe koje u odreenom trenutku mogu naneti teke posledice jedinici ili pojedincima.

M H

C D

116

U dosadanjim veoma tekim borbama na severnodalmatinskom vojitu poginulo je ukupno 69 boraca sahranjeno je 45 boraca. POMONIK KOMANDANTA pukovnik mr. Dmitar Arula, [v.r.] M.P.272 M.P.273 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

1993., veljaa 2. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o nastavku akcije Hrvatske vojske prema Obrovcu, Benkovcu i Vrlici, gubicima hrvatskih snaga te stalnom pristizanju dobrovoljaca u SVK
KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-277 02. 02. 1993. godine

86

Informacija o stanju na severnodalmatinskom vojitu.

K o m a n d a m a: OG-1; TG-2; 2. pbr; 75. mtbr; 1. lbr; 7. mpoap; 7. map; 7. larp PVO (aktom) Oruani napad hrvatskih oruanih formacija koji je otpoeo 01.02.1993. godine i dalje se nastavlja. Tokom itave noi 01/02.1993. godine, hrvatska vojska vrila je sistematsko otvaranje artiljerijske i tenkovske vatre, uz peadijske napade. Nastavlja se sa unitavanjem srpske imovine, pale se i rue srpske kue, posebno u bogatim selima Ravnih kotara. Angaovanjem dosadanjih i uvoenjem novih snaga, neprijatelj je nastavio napad na pravcima Maslenica Obrovac; na podvelebitskom prostoru; Zadar Benkovac; ibenik Kistanje, Mu Petrovo polje; kabrnja Benkovac; a ispoljena je aktivnost na pravcu Sinj Vrlika. Pouzdano znamo da je, samo u reonu Kaia, pronaeno 60 mrtvih hrvatskih vojnika, to upuuje na zakljuak da su neprijateljski gubitci znatni. Povodom nastavka agresije ponovno je upuen otar protest k-dantu UNPROFOR-a gospodinu Nambijaru, s izriitim zahtevom da se ispotuju rezolucije UN o povlaenju HV sa teritorije RSK.
272 273

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6119, primljen 2. 2. 1993. u 12,40; predan u 18,15 sati.

M H

VOJNA TAJNA POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

C D

117

Borci srpske vojske RSK ispoljili su u jueranjim i jutronjim delovima hrabrost i odlunost. Ne samo da je uspeno zaustavljen i ovaj napad, kao jedna faza zapoete agresije, ve su, na nekim mestima, pomerili napad svoje linije odbrane. Moral vojske je vrst i borbeni. Odluni su da nastave borbu do konane pobede. Na mnogim delovima severnodalmatinskog vojita, borcima na frontu stiu razne delegacije sa poklonima, izrazima zahvalnosti i podrke, kao i elje da se ciljevi borbe maksimalno ostvare. Verovatno nikad do sada, srpska vojska u RSK i stanovnitvo nae Republike, nisu bili toliko jednoduni na zajednikoj borbi protiv ustakog okupatora. Dobrovoljci neprekidno pristiu i ukljuuju se na izvravanje borbenih zadataka. Takoer, svakodnevno dobijamo informacije iz raznih krajeva SRJ o upuivanju dobrovoljaca na vojite. Pristizanje dobrovoljaca treba pravilno iskoristiti za sukcesivnu zamenu onih koji su ve due na prvim borbenim linijama. Izuzetno je vano na emu neprestano insistirati i istrajati na tome da se uspostavi bekompromisni princip jednostareinstva u komandovanju i odluivanju. Posebnu panju skreemo na odnos prema ranjenim borcima i njihovom blagovremenom zbrinjavanju. Konstantno imati u vidu odnos boraca prema pripadnicima UNPROFOR-a, obzirom da i najbezazleniji incident protivnika strana koristi kao dokaz naeg neprijateljskog odnosa prema tim ljudima. Takoer, omoguiti stranim i domaim novinarima da obavljaju svoje poslove, to je i stav G SV RSK. Uticati da se kod stanovnitva u zonama odgovornosti smanji eventualni strah zbog proglasa koje izdajemo u vezi sa agresijom, pri emu naglaavati vrste pozicije nae vojske. Do sada smo u ovoj krvavoj borbi imali 82 poginula boraca i 267 ranjenih. Uspeli smo sahraniti 47 boraca. POMONIK KOMANDANTA pukovnik mr. Arula Dmitar, [v.r.] M.P.274 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

1993., veljaa 2. Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o povremenim sukobima na liniji razdvajanja bez veih promjena linija

M H

C D
87

274

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

118

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. Br. 30-275 02. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

GLAVNI TAB SV RS KRAJINA Operativni centar 1. Neprijatelj u toku dana nije izvodio napadna dejstva veih razmera, sem to je povremeno provocirao u zonama odgovornosti naih jedinica. Na pojedinim pravcima pokuao je sa ubacivanjem teroristikih grupa koje su na vreme otkrivene i spreene. Na dostignutim linijama vri utvrivanje, manevar, kao i dovlaenje sveih snaga u ljudstvu i MTS, i vri pripremu za borbena dejstva. Komande i jedinice 7. K. i ojaanja nastavila su dejstva u skladu sa odlukama za dalja dejstva za dan 02.02.1993. godine. Na obrovakom pravcu, a posebno na junim padinama Velebita ustae pruaju jak otpor, ime napredovanje naih snaga na tom pravcu ide usporeno. OG-1 na prostoru Ravni kotari nastavlja dejstva za izbijanje na povoljnije topografske objekte a u naseljenim mestima vodi se borba za svaku kuu. pbr u Skradinskom zaleu izvodi aktivna dejstva na nivou taktikih jedinica sa ciljem neutralisanja utvrenih vatrenih taaka i ovladavanja sa dominantnim topografskim objektima. 75. mtbr i 4. lbr nastavljaju sa aktivnostima na uvrivanju odbrane jedinica. Jedinice podrke intenzivno izrauju rezervne i naredne vatrene poloaje i gotovosti za podrku brigada na pravcu angaovanja. Odluio sam nastaviti popunu, dopunu i zamenu jedinica. Novopridolim sastavima izvriti potrebno pregrupisavanje jedinicama predvienim za aktivna dejstva, a ostalim jedinicama nastaviti radove na dogradnji i uvrivanju odbrane.

2.

M H

2.

C D

3.

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] M.P.275 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 2. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za nastavak napadne akcije prema Maslenici i junim padinama Velebita

88

275

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

119

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-214 02. 02. 1993. godine Nareenje za dalja dejstva.

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO URUITI ODMAH IFROVANO

KOMANDI: OG-1, TG-2, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr, 7. map 7. larp PVO (aktom) 1. Neprijatelj e nastaviti i dalje upornu odbranu na svim pravcima u zoni 7. Korpusa, kao i vatrene provokacije, osmatranje i izvianje u zonama drugih korpusa. U irem rejonu Zadra vri se mobilizacija novih jedinica. I dalje e pokuavati ubacivanje DTG u cilju nanoenja gubitaka i dezorganizovanja sistema komandovanja. 2. Zadatak 7. Korpusa EI pratiti aktivnosti neprijatelja u toku mobilizacije i otkriti mobilizacijska zborita, kao i rejone koncentracije mobilisanih jedinica, u 08,00 asova 03.02.1993. godine prihvatite i omoguite organima G kontrolu izvrenja datih zadataka, 3. Zadaci jedinicama: 3.1. OG-1 g/s biti u odbrani, p/s aktivno dejstvovati na pravcu: Pridraga Novigrad i podravati ih, dejstvom po reonu Paljuv omoguiti napad pomonih snaga, sa ab topova 130 mm pripremite dejstvo po rejonima Bukva i V. Libinje. Vatre ostvariti po zahtevu komandanta TG-2. 3.2. TG-2 Ovladati sa objektima V. Bobija, Kamenolomom i Kraljiina vrata, delom snaga produiti napad preko reona Bukve ka aria peini. Podrava AG OG-1 po vaem zahtevu. 3.3. 1. lbr, 2. pbr i 75. mtbr nastavljaju aktivnosti po prethodnoj odluci. 4. Za sve komande i jedinice Korpusa: nastavite sa utvrivanjem, zapreavanjem i izvianjem. Obezbedite neprekidno i pouzdano osmatranje vazdunog prostora. Uvebajte snage za aktivna dejstva. za KOMANDANT pukovnik Milan ilas I.276 Mijatov, [v.r.] M.P.277 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
276 277

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D

120

1993., veljaa 3. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o akcijama Hrvatske vojske na junim padinama Velebita, nastavku operacija OG-1 u Ravnim kotarima te ojaanju OG-1 ljudstvom i oklopno-mehaniziranim bataljunom
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-308 03. 02. 1993. godine Redovni borbeni i z v e t a j. GLAVNI TAB SV RSK Operativni centar 1. U toku protekla 24 asa neprijatelj radio aktivno na utvrivanju dostignutih linija. Vrio manevar i dovlaio nove snage na severnodalmatinsko vojite. Dalje pokuava ubacivanjem teroristikih grupa. Vrio neprekidno izvianje naih poloaja, a gotovo na svim linijama dodira vri neprekidno provociranje. Posebno aktivna borbena dejstva ispoljio je prema Obrovcu na junim padinama Velebita sa prostora Libanja i Gornje Slivnice. 2. Komande i jedinice 7. Korpusa nastavila su dejstva u skladu sa odlukom komandanta od 02.02.1993. godine. Na Obrovakom pravcu a naroito na junim padinama Velebita izvode vrlo aktivna borbena dejstva. OG-1 nastavlja aktivna dejstva na prostoru Ravni kotari, radi ovladavanja sa to povoljnijim topografskim objektima, istovremeno vri fortifikacijsko ureenje terena. Ostale jedinice nastavljaju sa izvoenjem taktikih dejstava sa ciljem neutralisanja otpornih taaka i ovladavanjem to povoljnijim topografskim objektima. 3. Nakon popune i ojaanja jedinica sa ljudstvom i tehnikom na podruju Ravnih kotara. Radi se po juer doneenoj odluci sa ciljem zauzimanja i izbijanja na nove topografske objekte i ovladavanjem sa istim, uz aktivno fortifikacisko ureenje. U toku je formiranje oklopnog bataljona od delova 75. oklopno-mehanizovanog bataljona, kao i formiranje dve ete vojne policije na nivou 7. Korpusa, a druga eta u OG-1. U brigadama formiraju se rodovi vojne policije, kao i reenje pozadinskog obezbeenja istih jedinica. KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] M.P. Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

89

M H

C D

121

1993., veljaa 3. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikoj vatri hrvatskih snaga na drnikom ratitu, pronalasku sedmero masakriranih Hrvata u zaseoku Puljani, paljenju kue Hrvatice u zaseoku Podosoje te pljaki kua vlasnika srpske nacionalnosti
KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezb. organ Str. pov. br: 21-19 03. februara 1993. god. Dnevni izvjetaj, d o s t a v lj a, Obav. bezb. organ G SV RSK 1. Neprijatelj otvarao art. vatru iz reona Crni vrh po s. Tepljuh (KM brigade), povredjenih i materijalne tete nije bilo. Otvarao MB vatru iz reona Elezi po rejonu s. Beaderi, povredjenih nije bilo. Na Miljevaki plato neprijatelj je dovozio svee snage. 2. U zaseoku Puljane, s. Oklaj, pronadjeno je pet leeva izmasakriranih, Hrvatske nacionalnosti. Poto su u istom reonu pre tri dana pronadjene dve osobe na isti nain zaklane za koje delo su osumnjieni: Bjedov Zdravka Nine zv. Zubonja iz Knina i Dujakovi Stevana Djuro zv. Suljo iz Vrbnika. Ovaj podatak smo dobili naom operativnom vezom, podatak je taan jer je izvor pouzdan. Zbog ovog su otputeni iz jedinice i sada deluju kao samostalni strelci, pa zbog toga pretpostavljamo da su navedena lica uinila i ovaj zloin, ubistvo ovih pet osoba. 3. U s. Podosoje (Vrliki pravac) zapaljena kua Maras Stane, Hrvatica. Ima pojava i pljaki srpskih kua. Vojna policija na punktu u s. Civljane oduzela je opljakani traktor, bure od 300 l vina, TV kolor, etri pruta i jo nekih sitnih stvari. Izvetaj vojne policije o oduzetim stvarima dostaviemo u sledeem izvjetaju. Vojna Tajna Poverljivo STROGO POV. br. ev._______

90

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., veljaa 3. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr za osnivanje bataljuna koji e biti upotrijebljen izvan zone odgovornosti brigade
122

M H

C D
91

NAELNIK: major Zeli Marko, [v.r.]

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-306 03. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO URUITI ODMAH IFROVANO Primerak br. _1

Formiranje bataljona i gotovost za angaovanje istog, nareenje d o s t a v lj a. KOMANDI 75. Mtbr. 1. Odmah pristupite formiranju jedinice ranga bataljona: komanda, komandni deo, 3 (tri) ete, jedinice podrke (MB-120 mm) i pozadinska jedinica (ukupno 250-300 ljudi). 2. Jedinicu obezbediti sa potrebnim MTS i b/k municije i biti u gotovosti za angaovanje van zone odgovornosti 75. mtbr. 3. Sve zahteve za ispomo u formiranju bataljona odmah proslediti. 4. Obezbedite potpunu tajnost, bezbednost i SZ zadataka. 5. Rok za formiranje jedinice i gotovost za angaovanje 12,00 asova 04. 02. 1993. godine.

M H
M.P.279

za KOMANDANT pukovnik Milan ilas I.278 Mijatov, [v.r.]

C D
92

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 3. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK komandama 75. mtbr, 2. lbr i TG-2 za osnivanje i raspored novih postrojbi, rezerve Glavnog taba na ratitu u zadarskom zaleu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-310 03. 02. 1993. godine VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO VRLO HITNO URUITI ODMAH IFROVANO PRIMERAK BROJ _1

D R

Nareenje za dalja dejstva.


278 279

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

123

KOMANDI: 2. pbr, 75. mtbr i TG-2 Na osnovu nareenja komandanta G SV RSK, a u cilju formiranja rezerve G, N A R E U J E M: 1. Komanda 75. mtbr pristupit e formiranju BG-3, jedinice ranga bataljona. Jezgro jedinice sainjava komanda interventnog bataljona, bMB-120mm iz mb, sa 4 OT M-60, 7 BOV (vojne policije) 3 tenka T-55 sa rasporeenim dobrovoljcima novopristiglim u 75. mtbr. 2. BG-3 ojaati sa vodom pionira iz in. bat. /75. mtbr. Isti e se javiti komandantu BG-3 na KM u objektu Manojlovac. 3. Jednu Mt. sa vodom tenkova (od 4 tenka T-34) dovesti u s. Medvia (iri reon raskrsnice puteva). Jedinicu formira komanda 2. pbr, koja je odgovorna za formiranje, dovoenje i predpoinjavanje jedinice BG-3. 4. BG-3 (bez ojaane mt/2. pbr) dovesti i razmestiti u OR iri rajon s. Lisii. 5. Dovoenje pomenutih jedinica u OR (s. Lisii i s. Medvia) izvriti do 21,00 asova dana 04.02.1993. godine, gde ih predpoiniti G. 6. Za komandanta grupe odreujem pukovnika Cvjetan Ljubomira, koji e u toku dana sa stareinama navedenih jedinica izvriti izvianje Benkovakog i Obrovakog pravca. 7. TG-2: U rejon ua r. Zrmanja (s. Kruevo) dovesti jednu bMb 120 mm za dejstvo po rejonima s. Jasenice i Novigrad. U istom rejonu formirati GONG-2 (tpoab 76 mm ZIS, 2 B-1, 2 pat 4omm i 2 20/1, 1 POLO 9k11, 1 POLO 9 p 122) iz sastava TG-2 i pripremiti za neprekidno dejstvo po rejonima Jasenice i Novigrad. Iz sastava TG-2 formirati jedinicu za napad, koja e u sadejstvu sa 15. K ovladati linijom Sveto Brdo V. Libinje Bobija Visoka glava, do 20,00 06.02.1993. godine. Obezbediti jedinicu za napad i jedinicu za dranje zauzetih poloaja. 8. IKM 3 (komande 7. Korpusa) posesti u rejonu KM TG-2 u rejonu Obrovac. Urediti i posesti osmatranicu u rejonu s. Kruevo. U sastav grupe za IKM-3 odreujem pukovnika Nonkovi Vladu i pukovnika Banevi Radoslava sa 1 m/v iz K-de stana /7. K. Gotovost IKM-3 u 20,00 04.02.1993. godine. 9. Jedinice opremiti sa MTS; opremom, sredstvima i rezervom za uspeno izvrenje zadatka. Tenkove prevesti vunim vozilom. 10. Izvestiti o gotovosti za mar. Zahteve blagovremeno dostavljati komandi 7. korpusa.

M H

C D

za KOMANDANT pukovnik MILAN ILAS I.280 Mijatov, [v.r.] M.P.281 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
280 281

Ivan. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

124

1993., veljaa 3. Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr podreenim postrojbama za nastavak napada na junim padinama Velebita prema Maslenici te ienje puta preko Malog Alana od mina radi sigurnijeg kretanja pjeatva tim pravcem
KOMANDA 4. lbr 14,00 03. 02. 1993. godine Obrovac VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO br. 137-1

93

KOMANDI ____________1. l_____ NAREDJENJE ZA DALJA DEJSTVA 1. 1. l282 bez 2 voda iz sadanjeg rejona napada pravcem: Gradina M. Bobija i s. Modrii Velika Glava (tt 197). Zadatak: Na M. Bobiji smeniti jedinicu SJB Obrovac i podrati njeno angaovanje na pravcu: M. Bobija V. Bobija a na drugom pravcu izvriti pretres terena, zaposesti objekat V. Glava (tt 197) gde prei u odbranu. Sa posednutih objekata biti u gotovosti za produetak napada. 2. Tv (-1)283 iz rejona raskrsnice napada pravcem: s. Zaton-TG Obrovac-Kamenolom u T. Gredama. Zadatak u sadejstvu sa ininjerijskim vodom, 1. l razbiti neprijatelja na pomenutom pravcu i sadejstvovati 1. l i SJB u ovladavanju objektima M. Bobija, V. Bobija i Crno Guvno. 3. In. v kree se u zahvatu puta TGO M. Alan u gotovosti za ienje puta od POM284 i obezbedjenje kretanje Tv i peadije. 4. Gotovost za izvrenje zadatka u 15,00. Ostali elementi po prethodnoj odluci.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

1993., veljaa 3. Benkovac Zapovijed Komande OG-1 podreenim postrojbama za napad na pravcima prema Novigradu, Kuli Jankovia i Posedarju

M H

C D
M.P.285

94

KOMANDANT major Jovan Dopu, [v.r.]

282 283

Lika eta. Vjerojatno se misli na tekovsku jedinicu. 284 Protuoklopne mine 285 Okrugli peat: RSK, VP [neitko], Obrovac.

125

KOMANDA 1. OG Str. pov. br. _____ KM kasarna Benkovac 03. 02. 1993. god. NAREDJENJE ZA NAREDNA DEJSTVA Komandi _______________ Sekcije: 1:25000, Zadar 402 i Graac 3-1

URUITI lino

1. Neprijatelj U toku dananjeg dana ustae nisu ispoljavale posebna dejstva. Nije uoeno dovodjenje novih snaga. 2. Nae snage U toku jueranjeg dana i dananjeg dana vrena su sredjivanja i popuna jedinica i njihov odmor. Izvreno je izvidjanje po pravcima angaovanja naih jedinica i sagledano stanje. Odredjena dejstva je izvodio bataljon milicije. 3. Desno od nas na pravcu Obrovac Jasenice Rovanjska vri p/n 4. lpbr. Levo od nas odbranu organizaciju 2. lpbr. 4. Odluio sam: Pod zatitom mraka dovesti jedinice na polazne poloaje. Glavne snage grupisati na pravcu Stoja glava Reani a pomone snage na pravcu: uline Novigrad. Cilj dejstva uz jaku artiljerijsku podrku i sadejstvo u okviru jedinica razbiti snage neprijatelja na glavnom pravcu napada im pre izbiti na liniju Breg Reani Islam Grki Gradua. Obezbedjujui se sa krila i bokova spojiti se sa snagama koje dejstvuju sa fronta, eta Slavonaca i sa boka p/92. mtbr koja dejstvuje bono. Ako uslovi dozvoljavaju produiti dejstva ka Kuli Jankovia. Pomonim snagama uz podrku tenkova i artiljerije im pre izbiti na liniju: Grgurii Jezerine Ramii a zatim uvodei rezervu izbiti u Novigrad i presei komunikacije: Novigrad Posedarje i Novigrad Buterini. Po izbijanju na date linije iste posesti i organizovati krunu odbranu uz maksimalno borbeno obezbedjenje. Pre otpoinjanja napada izvesti demonstrativni napad na pravcima: s. Drae Suhovare i Draenak Pedii. Gotovost za napad: a) za pomone snage (milicija) i snage za demonstrativni napad u 07.00 asova b) glavne snage (bataljon Korduna, bataljon Vukovi, mt, 92. mtbr, . Slavonaca i int. bataljon) u 08.00 asova. Zadaci jedinica: a) glavnim snagama 1. Bataljon Korduna sa t napada na pravcu Stoja glavina K-169 zadatak: u sadejstvu sa b. Vukova razbiti snage neprijatelja i im pre izbiti na liniju istona ivica s. Islam Grki Gradue i dalje ako uslovi dozvoljavaju ka Islamu Latinskom. Na dostignutoj liniji organizovati odbranu. Podrava BRAG-92 i KAG. 2. b Vukova napada pravcem Vrelina s. Reani. Zadatak: u sadejstvu sa b. Korduna razbiti snage neprijatelja i im pre izbiti na liniju Breg Reane i biti u gotovosti za dalja dejstva ka Islamu Grkom severno od b. Korduna. Po poravnavanju linije sa b. Korduna organizovati krunu odbranu i maksimalno borbeno obezbedjenje.

M H

C D

126

Podrava BRAG-092 i KAG-7. 3. p/92. mtbr bonim dejstom pravcem: Zapadnjue Kai. Zadatak: sadejstvuje b. Vukova i . Slavonaca u razbijanju snaga neprijatelja u s. Kai. Po izbijanju na liniju za 500-1000 metara iza b. Korduna i b. Vukova uvezati sadejstvo i organizovati krunu odbranu na dostignutoj liniji uz mere borbenog obezbedjenja. 4. . Slavonaca u sadejstvu sa mt 92. mtbr i int. bat. napada pravcem ernjikovac s. Kai sa zadatkom, razbiti u sadejstvu sa susednim snagama snage neprijatelja na pravcu napada i po izbijanju iza snaga b. Vukova na oko 500-1000 metara organizovati krunu odbranu uz jako borbeno obezbedjenje. 5. Interventni bataljon po otpoinjanju dejstava napada na pravcu Pozderi s. Kai istono od komunikacije. Zadatak obezbedjuje desni bok . Slavonaca. Po izbijanju pozadi b. Vukova ulazi u sastav . Slavonaca poseda odbranu i preduzima mere borbenog obezbedjenja. b ) Pomonim snagama 1. b. milicije sa tv napada pravcem uline Novigrad. Zadatak: uz artiljerijsku podrku razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i im pre ovladati linijom Grgurii Jezerine, odakle uvodei rezervu produiti dejstva i ovladati Novigradom. Po ovladavanju Novigradom isti blokirati presecanjem komunikacija i biti u gotovosti za dalja dejstva. Podrava BRAG-92 i KAG-7. 2. b. Banija u OR Pridraga (raskrsnica puta) u ulozi b/e na pomonom pravcu u gotovosti za preuzimanje i smenu na poloaju jedinica Milicije Krajine. Podrava BRAG-92 i KAG-7. Vatrena priprema traje 30 minuta. c) Rezerva 1. okb/92. mtbr u sadanjem rejonu biti u gotovosti za uvodjenje u borbu na pravcu dejstva glavnih snaga po ukazanoj potrebi i odbijanje eventualnog p/n. 2. mtb po formiranju biti u rezervi u gotovosti za smenu jedinica koje su vrile proboj i preuzimanje poloaja za odbranu od istih i za intervenciju u pravcu Polinik Suhovare i Polinik Rupalj Batica. 3. Jedinicama koje idu u demonstrativni napad izvriti pripremu i istu izvesti. Odgovorni komandanti i komandiri. d) Svim jedinicama koje uestvuju u napadu: na nivou osnovnih jedinica formirati udarne grupe manjeg sastava kojim dati zadatak da unitavaju otporne take neprijatelja. 5. Veze organizovati na svim nivoima kako veze komandovanja tako i sadejstva. Organizovati sve vrste veza u sluaju nestanka ili guenja jedne odmah prei na drugu.

Dostavljeno: Komandi 7. K, Komandi 92. mtbr, Komandi b. Banija, Komandi b. Kordun, Komandi b. Vukovi, Komandi b. milicije, Komandi 92. okb, arhiva Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

M H

C D

KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga

127

1993., veljaa 4. Knin Zamolba Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral Generaltaba VJ za pripremu, novanu pomo i tiskanje prvog broja vojnikog glasila SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Broj 01-93 Knin, 04. 02. 1993. GENERALTABU VOJSKE JUGOSLAVIJE UPRAVI ZA INFORMISANJE I MORAL Na linost general-majora dr. DIMITRIJA BAUCALA Potovani gospodine generale, Proces celovitog izrastanja Srpske vojske Republike Srpske Krajine u naim potrebama primerenu vojnu organizaciju nastavlja se i u jeku hrvatsko-ustake agresije na svetu srpsku zemlju i svekoliki srpski narod. elimo, u tom okviru, da Srpska vojska Krajine to pre dobije i svoje glasilo (list). Znamo da su nae mogunosti skromne i zato bismo ga, bar u ovoj fazi nae borbe, objavljivali samo povremeno. Mislimo da je ovo pravi trenutak za utemeljenje tog naeg vojnikog glasila. Zato Vas bratski molim da nam pomognete pripremom, finansiranjem i tampanjem lista u Beogradu (u listu bi se naveo Knin kao mesto tampanja) kako bi prvi broj to pre ugledao svetlo dana. Tira lista bi bio od 3.000 do 5.000 primeraka. Objavljivanje prvog broja glasila Srpske vojske RSK bio bi svakako znaajan in u raanju i razvoju Vojske Krajine. U sadanjim okolnostima pojava toga lista imala bi ogromnu informatiku ulogu, jer se vojnici, milicija, dobrovoljci i narod Krajine listom nalaze na poloajima i bez veih mogunosti da dobiju odgovarajuu informaciju. Molimo to pre za odgovor.

95

Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

M H

C D
M.P.286

POMONIK KOMANDANTA ZA PPA I PP pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.]

286

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

128

1993., veljaa 4. Knin Proglas Glavnog taba SVK narodu RSK o hrvatskoj napadnoj akciji u zadarskom zaleu
04. 02. 1993. godine
PROGLAS GLAVNOG TABA SRPSKE VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE SRPSKI JUNACI, VOJNICI, MILICIONERI, DOBROVOLJCI, NARODE KRAJINE, BRAO I SESTRE ETRNAESTI JE DAN KRVAVE BRUTALNE AGRESIJE USTAKO-FAISTIKE AGRESIJE NA NAU KRAJINU. PREKO SNAGA UN-A SRUENO JE NA MILJARDE TONA ELIKA PO NAOJ DECI, PO NAIM ENAMA I STARINAMA, PO NAIM TEKOM MUKOM IZGRAENIH RODNIH DOMOVA. RUE SE NAE PRAVOSLAVNE CRKVE, RAZBIJAJU GROBNICE I IZBACUJU KOSTI NAIH PREDAKA. KRVAVI USTAKI PIR I U OVOM TRENUTKU TRAJE NA DELOVIMA SVETE SRPSKE ZEMLJE. U DOSADANJIM BORBENIM DEJSTVIMA, USPJELI SMO DA ZAUSTAVIMO NAPAD TUMANOVE SOLDATESKE, A TO INIMO I U OVOM TRENUTKU. NANELI SMO IM OGROMNE GUBITKE. NA POJEDINIM PRAVCIMA POPRAVILI SMO SVOJE POLOAJE. BRANIOCI SVETE SRPSKE ZEMLJE IZ DANA U DAN SU SVE BROJNIJI. PRISTIGLA SU NAM BRAA IZ OSTALIH SRPSKIH KRAJINA. STIGLI SU NAM I PREKO POTREBNI STRUNI KADROVI, NAA BRAA OFICIRI KRAJINICI. ODLUNI SMO DA DEFINITIVNO SLOMIMO NAJEZDU USTAIJE I PROTERAMO AGRESORA SA SVAKOG PEDLJA NAE TERITORIJE. MI DRUGOG IZBORA NEMAMO: NEPRIJATELJ NAM NUDI SAMO IZGON, POKRTAVANJE I POTPUNO UNITENJE. ELI DA SATRE SVAKI TRAG SRPSKOG NACIONALNOG BIA NA OVIM PROSTORIMA. OVO TO JE SADA UINIO KRVOLONO SE OBRUAVAJUI NA SRPSKI NAROD BIO JE JASAN NAGOVJETAJ NOVIH JAMA, NOVIH KLANICA I NOVIH JASENOVACA. ZA RAZLIKU OD PRE NEKOLIKO DANA, KADA SMO GOLORUKI ZAUSTAVILI NEPRIJATELJA, SADA JE SITUACIJA ZNATNO DRUGAIJA. BROJANO VELIKOJ I DOBRO ORGANIZIRANOJ HRVATSKOJ VOJSCI, SUPROSTAVLJA SE NAA SRPSKA VOJSKA SA MILICIJOM, DOBROVOLJCIMA I NARODOM. IMAMO I SNAGE, VOLJE I RAZLOGA DA SLOMIMO KIMU HRVATSKO USTAKE VOJSKE. MASLENICA, ISLAM, SMOKOVI I DRUGA MESTA KOJA JE ZAPOSEO AGRESOR, UVEK SU BILA I BIT E SAMO SRPSKA. SRPSKI JUNACI, BRAO I SESTRE, GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE I MILICIJE RSK I OVOM PRILIKOM VAM ODAJE PRIZNANJE NA ISPOLJENOJ HRABROSTI I ODLUNOSTI DA SE ZAUSTAVI USTAKA NAJEZDA. MI ZNAMO TA HOEMO. MI SMO SVOJI NA SVOME. POBEDA JE NAA. S VEROM U BOGA, ZA NAROD I OTADBINU.

96

Preslika, strojopis, latinica Hrvatski informativni centar, A- 003-007.


129

M H

C D

1993., veljaa 4. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o postupanju prema dobrovoljcima iz Jugoslavije i Republike Srpske koji odbiju raspored u odreene postrojbe
NAREDBA Pov. br. 85-2 KOMANDANTA 7. KORPUSA 04. 02. 1993. godine VOJNA TAJNA POVERLJIVO

97

Na osnovu nastale ratne situacije i potreba za dobrovoljcima iz SRJ, Republike Srpske i drugih srpskih krajeva. N A R E U J E M: 1.- O rasporeivanju dobrovoljaca po jedinicama i pravcima u zoni odgovornosti 7. korpusa odluivau lino. 2.- Prema dobrovoljcima koji odbiju izvriti nareenje o upuivanju u odreenu jedinicu ili pravac u zoni odgovornosti 7. korpusa postupiti na ovaj nain. Dobrovoljce iz Savezne Republike Jugoslavije razoruati, bez obzira gde su zadueni sa naoruanjem, te skinuti uniforme ako su ih zaduili u 7. korpusu. Dobrovoljce odmah vratiti u mesto iz kojeg su upueni u 7. korpus. Dobrovoljce iz Republike Srpske ili iz drugih srpskih krajeva nerazoruavati, nego odmah vratiti u mesto iz kojeg su upueni u 7. Korpus. 3.- Ovu naredbu primijeniti ODMAH.

Dostavljeno: Komisiji za prijem dobrovoljaca K-di 75. mtbr Arhiva Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 9.

M H

C D
M.P.287

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.]

287

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

130

1993., veljaa 4. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o neuspjenom napadu 2. pbr na Biine i Skradin te opstrukciji mjetana sela Sonkovi i Graac koji su napili dobrovoljaku postrojbu i tako ih sprijeili u napadnoj akciji u strahu da se ne otvori nova fronta
KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezb. organ Str. pov. broj: 21-23 04. februara 1993. god. Neuspeo napad 2. pbr, operativna saznanja,. Obav. bezb. organ G SV RSK288 1. Po odluci k-danta 7. Korpusa, 2. pbr. trebala je izvoditi aktivna dejstva na pravcu s. Lazinice-Skradin dana 01.02.1993. godine sa poetkom u 06.00 asova. Medjutim, napad je odloen zbog navodnog umora dobrovoljake jedinice kojom komanduje rez. kapetan Kupreanin. Operativnim radom doli smo do saznanja da metani sela u Skradinskom zaledju (Sela Sonkovi, Graac i Prokljan) strahuje da se moe otvoriti front na tom delu. No uoi predvidjenog napada na s. Biine (dre ustae), metani sela Sonkovi i Graac napili su dobrovoljaku jedinicu i razvukli po kuama u nameri da ne idu u napad, kako se ne bi otvorio front na tom delu. Borci iz ovih sela prema neproverenim saznanjima spremni su da se brane na dostignutoj liniji, ali nisu spremni da idu u napad prema Skradinu i ibeniku. 2. U vezi dolaska 10 autobusa i 30 manjih automobila u Skradin dana 02. februara oko 15.00 asova doli smo do operativnih saznanja (radio ibenik) da je toga dana bila sahrana 8 ustaa u Skradinu. Naa prva procena da se radi o dovoenju sveih snaga verovatno nije tana, mada postoji verovatnoa da je u sklopu sahrane dovezao i nove snage, ali ne u onoj veliini u kojoj smo pretpostavili.

98

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

M H

C D

NAELNIK major: Marko Zeli, [v.r.]

288

U desnom gornjem kutu dopisano rukom: Zeli upoznati pomo. k-ta za moral!

131

1993., veljaa 4. Knin Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o aktivnosti hrvatskih snaga na uvrivanju zauzetog podruja te osnivanju nove borbene grupe BG-3, sa zapovjednitvom u objektu Manojlovac
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-243 04. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj. 1. Neprijatelj i dalje radi vrlo aktivno na uvrivanju dostignutih linija, dovlai nove snage i tehniku. Vri neprekidno izvianje, uz provociranje naih jedinica iz svih vrsta naoruanja. Izuzetno je aktivan, gotovo na svim linijama dodira, sa ubacivanjem manjih teroristikih grupa sa ciljem nasilnog izvianja i unitenja naih vanih taaka i objekata. 2. Jedinice 7. Korpusa nastavljaju sa aktivnim borbenim dejstvima, ureenjem, maskiranjem i uvrivanjem poloaja na dostignutim linijama. Svakodnevno u jedinice pristiu dobrovoljci iz svih srpskih krajeva. Vri redovnu popunu sa MTS. U toku dana shodno vaem nareenju pristupilo se formiranju BG-3, jedinice ranga ojaanog bataljona. Za komandanta ove grupe odreen je pukovnik Cvjetan Ljubomir. KM BG-3 bie smeteno u objektu Manojlovac. Dovoenje jedinica u OR289 (s. Lisii i s. Medvia) bie izvreno do 21,00 04.02.1993. godine. 3. Pozadinsko obezbeenje vri se redovno, a novi zahtevi jedinica stii e u toku dana. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

99

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 4. Daruvar Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu Zapadna Slavonija o krenju mirovnog plana od strane pripadnika SVK

M H

C D
100

D
M.P.290

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.]

289 290

Odreeni rajon. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

132

01,00 (SC) GLAVNA KOMANDA DARUVAR 04. 02. 1993. g. Pukovnik Jovan ubri Komandant TO OKUANI Potovani pukovnie ubri: Kao prvo, elim da se zahvalim na vaoj intervenciji nakon mog poslednjeg pisma u vezi slobodnog kretanja u zoni UNNO juno od reke Sava. Juer, po prvi put u toku poslednjeg meseca, bilo je omogueno patroliranje juno od UNPA. Nadam se da e se to nastaviti. 03.02.1993. godine jedna od naih patrola prolazei blizu s. Boyare,291 uoila je dvojicu uniformisanih ljudi nosei oruje trali su iz kue prema umi. Kad je patrola proverila naputenu kuu, pronaen je protivtenkovski lanser sa dve protivtenkovske rakete koje su bile u kui. Ja sam obavezan insistirati da ukaem da to nije prihvatljivo za postojeu situaciju i da to izgleda da neki ljudi van kontrole pokuavaju voditi sopstveni rat. Apsolutno neophodno je sprovesti otru akciju da bi se izbjegli takvi incidenti. Danas, takoer, primio sam informaciju komandanta CANBAT, gde on iznosi svoju brigu, jer pripadnici TO kopaju traneje i pripremaju pozicije izmeu granice UNPA i pozicije CANBAT ili zatvaraju (stavljaju u okruenje) njihove (CAN) trupe. Kao to sam vam izneo na naem poslednjem sastanku i u mojim pismima, zatita UNPA je naa odgovornost i rekao sam vam takoer, mi ne idemo na to da vas zaustavimo u sluaju da budete napadnuti i da se pripremite, ve da vam obezbedimo nau zatitu. Ali moram ponovno naglasiti ta to nije mogue, a to je da se jedinice mijeaju ili spajaju ni s jedne strane zatitne zone UNPA. Zahtevam vau odlunost da udaljite ljudstvo dalje od UNPA granice i od prethodne vatrene linije. Ostavljajui ovaj prostor samim jedinicama UN, to znai da e svaki ponovni neprijateljski pokret prema tom prostoru biti jasan kao flagrantna povreda UNPROFOR-a sa ozbiljnim konzekvencama za agresora. Ako vae ljudstvo je razmeteno tako da okruuje (zatvara) nae bataljone UN, ili to je jo gore, izmeu naih bataljona i UNPA granice, neemo moi obezbediti Sektor, a vi ete biti ozbiljno ograniavani naim zatitnim planom. Nadam se da ete izdati nareenje u cilju reavanja ove vane stvari (problema) kako god je to mogue. Srdani pozdravi,

M H

C D

C. M. Zabala Brigadni general Komandant Sektor Zapad


291

Vjerojatno selo Bajir.

133

M.P.292 Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 26., kut. 7.

1993., veljaa 5. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o razmjeni vatre na svim linijama dodira s hrvatskim snagama, bombardiranju naftnog polja u eletovcima, te nasilnom ponaanju dobrovoljakih postrojbi koje pljakaju i ikaniraju mjetane i domae pripadnike SVK te odbijaju ii na poloaje
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. 01-94 Knin, 05. 02. 1993. godine Informacija o stanju na severnodalmatinskom vojitu.

101

Komandama: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K i 75. PoB

1. Neprijatelj i dalje nastoji da ofanzivnim dejstvima prodire u dubinu severnodalmatinskog vojita. Suoen sa odlunim otporom naih snaga i njihovim aktivnim dejstvima, na pojedinim dostignutim linijama vri utvrivanje i zapreavanje. Nastavlja sa dovlaenjem novih snaga i tehnike. Na likom vojitu ustako-hrvatske snage uestalo provociraju, posebno prema Plakom i Teslingradu. Dejstvuju uglavnom snajperskom vatrom i minobacaima 82 mm. Sporadina dejstva neprijatelj je ostvario i na podruju Biograda n/m, Karlovca, Siska, Osijeka i Vinkovaca. Oko 15,00 asova 04.02.1993. godine iz pravca Vinkovaca uoen je motorni zmaj sa posadom koja je ispustila eksploziv u blizini naftnog polja u s. eletovci. Diverzija nije uspela jer je eksploziv bio van naftnog polja. Zmaj je prinudno sputen. Pretpostavlja se da su dvojica iz letelice upala u minsko polje. Prema nekim saznanjima 04.02.1993. godine oko 14,00 asova iz Rijeke prema Lici upuene su dve brigade ustake vojske. 2. Nae snage na severnodalmatinskom vojitu uspeno su izvodile aktivnu odbranu. Zadrani su svi poloaji, a na pojedinim pravcima uspeno su izvedeni i manji protivnapadi. Neprijatelju su naneti veliki gubici. U ostalim jedinicama nastavlja se sa sreivanjem jedinica, utvrivanjem poloaja, obukom i pripremom za mogua dejstva. 3. Borbeno raspoloenje u jedinicama je u porastu. Zaustavljanje neprijateljske ofanzive i ofanzivnih dejstava hrvatsko-ustake vojske pozitivno se odrazilo na borbeni duh vojske i naroda.
292

Prijemni peat: RSK Z TO Zapadna Slavonija, int. br. 25-5, 6. 2. 1993.

M H

C D

134

Ponovo ukazujemo da se manje grupe dobrovoljaca ponaanju krajnje neadekvatno. Dosad je zabeleeno vie sluajeva nasilnikog ponaanja prema drugim borcima i metanima, opijanja, upada u kue i ikaniranja njihovih vlasnika, kraa, izazivanje ekscesa, pa ak i odbijanje izvrenja nareenja i naputanje poloaja. Neophodno je da se prema poiniocima preduzimaju energine mere i u korenu onemogue svi oblici naruavanja elementarnog vojnikog reda i kohezije vojnih jedinica. Organi MUP-a RSK preduzimaju odgovarajue mere da se pobolja stanje javnog reda, mira i bezbednosti na terenu. 4. Ukazujemo na neophodnost primena stimulativnih mera za hrabro dranje pojedinaca i jedinica u borbenim dejstvima i izvravanju drugih zadataka. Glavnom tabu SV i M293 redovno dostavljati predloge za izricanje pohvala i primenu drugih podsticajnih mera iz njegove nadlenosti. Istaknute borce i stareine afirmisati i preko sredstava javnog informisanja. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.294 295 M.P. Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 1.

1993., veljaa 5. Knin Dopis Glavnog taba SVK press centrima u Kninu, Topuskom i Vukovaru s izlaganjem Koste Novakovia, pomonika zapovjednika SVK, na konferenciji za novinare o 15-dnevnim borbama na sjevernodalmatinskom ratitu

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. br. 01-95 Knin, 05. 02. 1993. godina Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar U prilogu dostavljamo izlaganje pukovnika Koste Novakovia, pomonika komandanta TS SV RSK, radi koristenja u vaem radu. Skreemo panju na potrebu da se u plasmanu informacija kreete u okvirima informacija koje vam dostavljamo i da strogo vodite rauna o zatiti tajnih vojnih podataka.

M H C D
102

293 294

Srpske vojske i milicije. Okrugli peat: R TO RSK, Knin. 295 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6201, primljen 5. 2. 1993. u 10,45; predan u 11,00.

135

Za obavetavanje javnosti o srpskoj vojsci i ostalim oruanim sastavima koji djeluju pod njenom komandom, ovlaene su jedino odgovarajue komande i G SV RSK. Molimo da pres iz Topuskog hitno ovo prosledi OT296 Petrinja i drugim. Pomonik komandanta pukovnik Kosta Novakovi M.P.297 Gospodo novinari, Pozdravljam vas i ovom prilikom u ime G SV RSK i u svoje lino ime. Hvala vam na trudu koji ulaete kako bi domaa i svjetska javnost bile objektivno informisane o dramatinim zbivanjima na ovdanjim prostorima. elim da vas obavjestim o nekim injenicima koje, po naoj oceni, mogu biti interesantne za va rad. 1.- Danas je petnaesti dan brutalne agresije HV na RSK. Vrhovnitvo i glavni stoer H vojske ignoriu sva upozorenja i osude svjetske javnosti i UN i nastavljaju sa pokuajima da dublje prodru na teritoriju RSK, koja je jo uvijek pod zatitom svjetske organizacije. 2.- Na sjevernodalmatinskom vojitu ustaki bojovnici uporno pokuavaju da zauzmu nove djelove srpske zemlje. U tome, medjutim, ne uspjevaju. Suoeni sa odlunim otporom naih snaga, na pojedinim pravcima prisiljeni su na prelazak u odbranu, pa ak i na izvjesno izmicanje. Vre ubrzano utvrdjivanje i zapreavanje. Skreemo panju da se nastavlja sa dejstvima po iskljuivo civilnim ciljevima, to potvrdjuje i jueranji napad na seljane i izbjeglice u s. Bjelina, o emu je javnost ve obavetena. Na likom vojitu ustako-hrvatske snage uestalo provociraju posebno prema Plakom i Teslingradu. Dejstvuju uglavnom snajperskom vatrom i minobacaima 82 mm. Sporadinim dejstvima neprijatelj se oglaava i na podrujima Biograda n/m, Skradina, Karlovca, Siska, Osijeka i Vinkovaca. Juer oko 15,00 asova iz pravca Vinkovaca uoen je motorni zmaj sa posadom koja je ispustila eksploziv u blizini naftnog polja u s. Djeletovci. Diverzija nije uspjela. Eksploziv je pao van [..].298 Zmaj je bio prisiljen na prisilno sputanje, a posada je u bjegu upala u minsko polje. 2.- Nae snage na sjevernodalmatinskom vojitu uspjeno izvode aktivnu odbranu. Zaustavljeni su svi napadi neprijatelja. Na pojedinim pravcima popravljeni su poloaji srpskih branilaca. Zaustavljanje neprijateljske agresije i ofanzivnih dejstava hrvatsko-ustake vojske pozitivno se odraava na borbeni duh vojske i naroda. 3.- U dosadanjim borbenim dejstvima na strani srpskih branilaca poginula su 92, a ranjena su 304 borca. Bez obzira na to to se u ovom trenutku ne moe sa potpunom pouzdanou govoriti o gubicima neprijatelja, jer iz razumljivih razloga nemamo potpuni uvid u efekte nae
296 297

Opinski tab. Prijemni peat: RSK, Z TO Istona Slavonija, Zapadni Srem i Baranja, 5. 2. 1993. 298 Rije neitka u izvorniku.

M H

C D

136

artiljerijske i druge vatre, sa sigurnou se moe rei da su oni veliki. Prema dosta pouzdanim saznanjima, u dosadanjim borbama poginulo je blizu 3.000 ustakih bojovnika. Hrvatska sredstva javnog priopavanja, po obiaju skrivaju istinu o tome, iako e istina, prije ili kasnije, morati da bude dostupna javnosti. Budui da se neke stvari ipak ne mogu preutati jutros su hrvatski mediji bili prisiljeni da objave da su u Slavonskom Brodu danas otkazane sve javne manifestacije povodom sahrane 15 hrvatskih bojovnika poginulih na zadarskom podruju. Samo jo jedan detalj: jue, na povratku iz s. Polinika u Zadar, ustae su kamionima punim bojovnika naile na vlastito minsko polje. Nastradali su svi koji su bili u vozilu. Za razliku od Tudjmana i njegovih ustakih bojovnika, koji se hvaliu iznoenjem podataka i o broju nastradale djece, ene i nemonih, srpski borci su se uvijek dostojanstveno i vojniki asno odnosili prema rtvama svojih neprijatelja. To je u tradiciji srpskog vojnika. Mi tu tradiciju i sada potujemo. Ukazujemo, medjutim, na ove podatke samo radi toga da biste uoili kakvim se sve sredstvima slui hrvatsko rukovodstvo sa propagandistikom mainerijom. 4.- U mnogim mjestima faistike Hrvatske nastavlja se sa mobilizacijom i odvodjenjem svjeih snaga prema rubnim podrujima RSK. Koristim se ovom prilikom da vas obavjestim da se u Sisku i jo nekim mjestima nasilno mobiliu i preostali Srbi. Prema informacijama kojima raspolaemo mobilisani Srbi iz Siska obuavaju se iskljuivo za peadijske dunosti. Planiraju ih angaovati u napadu na Petrinju, prisiljavajui ih da idu ispred Hrvata. Bjeei od progona i nasilja samo je iz Siska ovih dana pobjeglo oko 600 Srba. 5.- elim da vas obavjestim da su u toku pregovori oko razmjene tijela dvojice poginulih Srba na Velebitu za tijela dvojice poginulih hrvatskih vojnika. Na tome je angaovan i UNPROFOR. Srpska strana je uvijek imala korektan odnos u rjeavanju svih pitanja ove vrste. 6.- Ilustracije radi, doneli smo da vam pokaemo neto od dokumentarnog materijala pronadjenog kod poginulih ustakih bojovnika. Neki od dokumenata bie vam i podjeljeni kako biste ih mogli izvorno koristiti.

Izvornik, strojopis, latinica Hrvatski informativni centar, A-003-05.

1993., veljaa 5. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o borbama na pravcu Kai Islam Grki
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-376 05. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.
137

M H

C D
103

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

GLAVNI TAB SV RSK Operativni centar 1. U protekla 24 asa neprijatelj i dalje nastoji da ofanzivnim dejstvima prodre i ispreseca severnodalmatinsko vojite. Ovi napadi usmereni su na pravcima: Rovanjska Maslenica Obrovac, Zadar Benkovac i Biograd Benkovac. Nastavlja sa dovlaenjem novih snaga i tehnike. Vri neprekidno izvianje poloaja naih jedinica, esto vri ubacivanje teroristikodiverzantskih grupa razliitih sastava. Provociranja su prisutna iz svih vrsta naoruanja na gotovo svim linijama dodira. 2. Najvea borbena dejstva izvodile su jedinice OG-1 izvoenim u popodnevnim asovima juer. Na pravcu s. Kai Islam Grki sa neto pomerenom linijom fronta prema s. Pozderi K-212 i K-208. u ovim borbenim dejstvima bilo je 6 poginulih i 25 ranjenih. Na ostalim delovima vojita dolazilo je do eih provokacija od strane ustaa, kao i spreavanje prodora diverzantsko-teroristikih grupa. U svim jedinicama 7. K intenzivno se nastavlja sa ureenjem, maskiranjem i uvrivanjem na dostignutim linijama. Popuna, oformljenje novih TG i jedinica stvoreni su uslovi za izvrenje novih borbenih zadataka. Najava letova naih helikoptera najee je nepotpuna, to namee daleko organizovanije prijem najave i prijave poletanja naih letilica. Ovo preneenje u operativne centre komandi naih jedinica moralo bi ii ifrovano, preko vojnika aviodispeera. Danas i pored najave leta naih helikoptera, koja je do jedinice sputena pravovremeno otvorena je vatra od naih jedinica u rejonu repetitora elavac. za KOMANDANT pukovnik Milan ilas Stjepanovi,299 [ v.r.] M.P.300

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 5. Benkovac Zapovijed Komande OG-1 za napad na hrvatske snage u pravcu Novigrada, te zadaci pojedinih postrojbi
KOMANDA 1. OG Str. pov. br. 210-1 KM Kasarna Benkovac 05. 02. 1993. god. URUITI LINO

M H

C D
104

D R

299 300

Stanko. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

138

NAREENJE ZA NAREDNA DEJSTVA Sekcija 1 : 25000, Zadar 402; Graac 3-1 1. Neprijatelj: U toku dana ustae su ispoljavale artiljerijska dejstva po s. Smili i s. D. Biljane. Uoeno je pomeranje i pregrupisavanje odreenih snaga na liniji s. Kai Buterini Bodarii Novigrad. 2. Nae snage U toku noi i predhodnog dana vreno je otvaranje artiljerijske vatre po radarski otkrivenim ciljevima. Vreno je sreivanje, popuna i odmor jedinica. Izvreno je izvianje po pravcima angaovanja naih snaga. 3. Desno od nas na pravcu Obrovac Jasenice Rovanjska vri p/n 4. lpbr. Levo od nas odbranu organizuje 2. lpbr. 4. Odluio sam: Pod zatitom mraka dovesti jedinice na polazne poloaje. Glavne snage grupisati na pravcu Druenak K. 118 s. Rami istono za 500 m Golubinka. Cilj dejstva: uz jaku artiljerijsku podrku i sadejstvo u okviru jedinica razbiti snage neprijatelja na glavnom pravcu napada, im pre izbiti na liniju: Jezerine s. Rami, obezbeujui se sa krila i bokova na toj liniji podrati uvoenje sveih snaga i produiti napad pravcem s. Ramii Golubinka. Pomonim snagama uz podrku tenkova i artiljerije razbiti snage neprijatelja na pravcu s. Klapani s. Narandii Novigrad i ovladati Novigradom. Po izbijanju na date linije iste posesti i organizovati krunu odbranu uz maksimalno borbeno obezbeenje. Po otpoinjanju napada izvesti demonstrativni napad na pravcima: s. Drae Suhovare i pravcem s. Kai. Gotovost za napad: 06.00 as 07.02.1993. god. Zadaci jedinicama a) Glavne snage: 1.- b Banija sa t M-84 (Kordun) i mb 120 mm (iz 2. pbr) napada pravcem: Draenak s. Rami. Zadatak: U sadejstvu sa kombinovanim bM301 i uz artiljerijsku podrku razbiti ustake snage na pravcu napada obezbeujui levi bok prema s. Barabe i u b/z302 to pre ovladati linijom: raskrsnica puteva (zapadno od natpisa Jezerine za oko 500m) s. Rami Cerovaa. Po izvrenju b/z to pre b Kordun pretpoiniti t M-84 i bMB-120 mm, produiti napad pravcem: s. Bodarii s. Buterini gde razbiti i unititi ustake snage. U sluaju snanijeg otpora iste blokirati i spreiti im napad ka Novigradu. Podrava II KAG-7 i BrAG-92. KM u reonu s. Leve uline. 2.- b Kordun kree se na pravcu dejstva b Banija u gotovosti za uvoenje u napad i sa linije s. Ramii Cerovaa napada pravcem: s. Ramii K. 104 Golubinka sa zadatkom:
301 302

M H

C D

Baterija minobacaa. Borbeni zadatak.

139

U sadejstvu sa bM i b B uz artiljerijsku podrku razbiti ustake snage na pravcu napada u b/z to pre izbiti na junu obalu mora u . reonu Golubinka. Delom snaga obezbediti desni bok prema Jezerinama i komunikacijama iz Novigrada ka Buterinama i Golubinki. U s/z303 produiti dejstva du komunikacije obalom ka Podgradini. U sluaju jaeg otpora ustaa prei u odbranu i spreiti im intervenciju ka Novigradu. Pre uvoenja u napad t M-84 (Kordun i bMB-120 mm) ulazi u sastav b Kordun. Podrava II KAG-7 i BrAG-92. b) Pomone snage: b. Milicije sa mt (4T-55, 2T-34 i 5 OT M60) napada pravcem: s. Kokii s. Erganii Novigrad sa zadatkom: Uz artiljerijsku podrku u sadejstvu sa GONG-1 i b Banija razbiti ustake snage na pravcu napada i u b/z to pre izbiti na liniju: Uvala Biliana Jezerine. Po uvoenju rezerve produiti napad i u sadejstvu sa GONG-1 i b Kordun razbiti ustake snage u reonu Novigrada, organizovati njegovu krunu odbranu i dejstvo (posebno oruima za neposredno gaanje) po reonima Maslenica, Kapetan Stan, Posedarje. Podrava I KAG-7, BrAG-92, TAG-2 i GONG-1. KM u reonu G. Viduke (sev. ivica sela naputu). c) Rezerva: b Vukovi sa kosovsko-toplikom etom u reonu D. Baturine, uline, Viduke stan. Zadatak: Stalno biti u gotovosti za dejstvo na pravcu napada g/s.304 KM u s. D. Baturine. Podrava II KAG-7 i BrAG-92. mt sa tv (3T-34) u reonu s. G. Zupii u gotovosti za napad po odluci Komandanta BG-4. b/75 mtbr u reonu s. Lisii u gotovosti za uvoenje u napad na pravcima dejstva snaga OG-1 prema situaciji. d) 92. mtbr krajnje upornom odbranom spreiti napade ustakih snaga, a delom snaga (oruima za neposredno gaanje, tenkovima i art. vatrama), neprekidno dejstvovati po ustakim snagama u Buterini i spreiti mu dejstvo po snagama u napadu. Aktivnim dejstvima na pravcima: s. Smili Kai i Drae Suhovare u cilju obmane o napadu naih snaga. e) Podrka: GONG-1 sastava bT-76 mm ZIS, bT-76 mm B-1, v PAT 70 mm, mpor (sa 90 mm i POLO 9 P-122) Komandant: TG-1. VP u reonu: Vuljiva, Jamina glava, s. Lisii. Zadatak: U sadejstvu sa b Milicije neposredno dejstvima neutralisati ustake vatrene VT u reonima Novigrad, s. Grgovii. KM u reonu Jamina glava. VMB305 120 mm/4. lbr VP u reonu kamenoloma kod s. Jurice. Zadatak: Neprekidnim dejstvima ometati ustake snage u Novigradu. II KAG-7: Podrava snage za napad u toku izvrenja zadatka na pravcu dejstva glavnih i pomonih snaga.

M H

C D

303 304

Kratica nejasna. Glavne snage. 305 Vod minobacaa.

140

BRAG-92 podrava snage u napadu na pravcu dejstva glavnih i pomonih snaga. TAG-2: Podrati snage u napadu dejstva po irem reonu Novigrada. f ) Svim jedinicama Na nivou osnovnih jedinica imati formirane udarne grupe manjeg sastava sa kojima vriti proboje neprijateljskih snaga i unitavanje otpornih taaka. Udarnim grupama zauzimati objekte, izvriti izvianje i omoguiti uvoenje novih snaga. g) Pretpoinjavanje: 1. b. Vukova se potinjava Kosovsko-Toplika jedinica, koju pripremiti i uvesti za odravanje i obezbeenje dostignutih linija. Ovu jedinicu ojaati sa delom ljudstva iz b. Vukova pri izvrenju zadatka. 5. Veza Organizovati sve vrste veza na svim nivoima kako veze komandovanja, tako i sadejstva. U sluaju nestanka ili guenja jedne odmah prei na drugu po Planu Veza. Striktno potovati sva dokumenta veze. 6. Pozadinsko obezbeenje Teite imati na pravcu glavnog kadra uz maksimalnu podrku izvoenja b/d po svim pitanjima pozadinskog obezbeenja.

M H
Dostavljeno: Komandi " " " " " 7. K 92. mtbr b. Banija b. Korduna b. Vukova b. Milicije Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46. REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SO SLAVONIJA, BARANJA I ZAPADNI SREM
306

KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] M.P.306

1993., veljaa 5. Vukovar Priopenje Oblasnog sekretarijata za informisanje i regionalnu suradnju Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o bombardiranju eletovaca

Okrugli peat MUP: RSK, Komanda PJM, Benkovac.

C D
105

D R
141

OBLASNI SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE I REGIONALNU SARADNJU Vukovar, 05. 02. 1993. S A O P T E NJ E U Ministarstvu obrane u Erdutu u razgovoru sa pomonikom Ministra odbrane RSK gospodinom Milanom Milanoviem saznajemo da je dana 04. februara u 4,00 asa iz pravca Komletinaca primeena letelica Delta plan (tzv. ZMAJ), koja se kretala prema terminalu eletovci. PVO Srpske vojske RSK na vreme je uoila letelicu, brzo reagovala i sruila istu. Prilikom dejstva PVO-e Srpske vojske RSK piloti letelice su ranjeni i kako saznajemo nalaze se u begstvu. Takoe je konstatovano da se u letelici nalazilo 600 kg eksploziva i da su neprijateljske hrvatsko-ustake snage sa istom nameravale unititi terminal eletovci. Kako nadalje saznajemo letelica je amerike proizvodnje, izuzetnih je tehniko-letakih sposobnosti, nevidljiva je za radare i beumna u letu. O spomenutom dogaaju obavetena je i komanda UNPROFOR-a za sektor Istok, kao i General Sati Nambijar. Isti su obeali energine mere protiv hrvatske vojske. Za svaku sledeu povredu vazdunog prostora RSK postupiemo isto, izjavljuje pomonik Ministra gospodin Milanovi i navodi da je planirana provokacija irih razmera, jer se radi o naftnom nalazitu. Hrvatska vojska i hrvatske vlasti za isto bi po ve ustaljenom scenariju optuile RSK, nastavlja Milanovi, [..]307 sluaj brane Perua u sektoru Jug. U dosadanjim borbenim dejstvima uspeli smo da zaustavimo napad Tumanove soldateske, a to inimo i u ovom trenutku. Odluni smo u ideji da definitivno slomimo ustaku najezdu i proteramo agresora sa svakog pedlja nae teritorije.

Izvornik, strojopis, latinica Hrvatski informativni centar, A-046-008.

1993., veljaa 5. Drni Zapovijed Komande 75. mtbr brigadnoj artiljerijskoj grupi o ciljevima koje pokriva bataljunska, a koje brigadna artiljerijska grupa, te o postupcima izvoenja artiljerijske vatre i utvrivanja vatrenih poloaja
307 308

Neitko u izvorniku. Dragana. 309 Okrugli peat: RSK, SO ISBZS, Sekretarijat za informisanje i regionalnu suradnju, Vukovar.

M H

C D
106

SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE I REG. SARADNJU SO SBZS D.308 Klaji, [v.r.] M.P.309

142

KOMANDA 75. mtbr 05. 02. 1993. godine Str. pov. 32-105 N A R E E NJ E: ZA BRIGADNU ARTILJERIJSKU GRUPU

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

Operat. br:

Sekcija: 1 : 25000, Split 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; Izdanje 1979. godine 1. U zoni Odbrane 75. mtbr moe se oekivati napad neprijateljske Artiljerije sastavljene od artiljerijskih grupa 114, 113, 142 meusobno izdvojenih za dejstvo prema zoni odbrane nae Brigade. Glavnina neprijateljske bliske artiljerije je instalirana u rejonima: Crni vrh Medovaa Bunardije; rejonu Umljanovi-Kljaci; rejon Drvenjaka-Ivova glava /kota 1220/; rejon Crkve Svete Trojice i iri rejon Sedramia; rejon Pakova Sela-Cigii-Parati-Jakelia staje. Rajon Miljevakog platoa-Vlaii, raskre puta iritovci-Oklaj, Mazalnini Galii. Svi ti poznati neprijateljski poloaji bataljonske i etne podrke koriste se sistemom naglog premjetanja s poloaja na poloaj i koriste uvijek samo dio orua, voda ili baterije te ostvaruju vatru brzom paljbom /uglavnom nepreciznim rasturanjem/ po naim poloajima. To je van Vojne Doktrine ratovanja i primjene artiljerije ali za njih dovoljan efekat, jer s malim brojem art. projektila i mina ostvare namjeru. Dalekometna Artiljerija je instalirana na podruju ireg rejona Uneia; rejona Pokrovnika i Konjevrata, te tako postaje van domaaja nae brigadne artiljerije i postaje cilj za korpusnu artiljerijsku gr. 2. Ovim gore navedenim rejonima dejstva neprijateljske artiljerije se suprotstavljamo naom brigadnom odnosno bataljonskim vatrenim grupama, koji su konfigurativno i s obzirom na daljinu gaanja kao i podrku namjenjenu svim bataljonima rasporeene na irem rejonu zona odgovornosti brigade. Na svako uoavanje neprijateljskih ciljeva nastojimo razbiti sa srednjim vatrenim gr.310 kao i minimalnim utrokom municije. Art. sredstva, to iskazuje maksimalno dobro obuene i uvjebane posade MB-120, had 105 mm, mpoad. Svaku novo pridodatnu vatrenu art. grupu rasporeivat emo u izviene rejone za osnovne poloaje pod uslovom dobro izvienog rejona zaklona, grebena, pravaca, dejstva, greben skrivanja plamena, usta cijevi, orua. Maksimalno utvrivanje izvesti u 3. stepenu. Potpuno ininjerijsko ureenje, te jednom od vanih faktora da ne dolazi do poklapanja sektora dejstva orua dvije baterije. Time bi se umanjilo efektivno dejstvo po neprijateljskoj zoni. 3. Za maksimalni uinak art. grupa neophodno je postaviti osmatranice svake vatr. gr. kao akcentiranje na dobro obuenom artiljercu, koji dobro i uhodano moe da vodi korekturu svakog orua koje izvodi borbeno dejstvo. To nalaemo iz razloga to do sada nije bila praksa da se obrazuju vlastite osmatranice, a one koje su postojale, zaposjedali su izviai i sasvim drugi rodovi, to je pridonosilo loem rukovanju sredstvima za osmatranje, kao i njihovim unitavanjem zbog nestrunosti. Osim toga ogromna su rasturanja projektila i mina pri voenju korekture od takvih neobuenih osmatraa. Nareujem da se na svaku artiljerijsku grupu obrazuje vlastita osmatranica s dijelom oficira ili podoficira pripadajue jedinice ili s novopridolim obuenim i strunim ljudstvom.

M H

C D

310

Granatiranjem.

143

Postojee osmatranice inenjerski doraditi odnosno nove utvrditi u 3 stepenu te urediti za to efektnije osmatranje neprijateljske aktivnosti, voditi korekturu za pripadajuu jedinicu koja izvodi borbena dejstva. Svako osmotreno podruje neprijateljske aktivnosti, poloaja i sl. najkraim putem detaljno izvjetavati putem svoje Komandne ete, bataljona prema Operativnom centru Brigade. Na isturenim osmatranicama postaviti najsposobnije ljude obuene za voenje artiljerijske vatrene grupe koji izvanredno brzo i efikasno rukuju art. busolom, art. durbinom, daljinomjerom /las./, potpuno osposobljenim za itanje i skidanje elemenata sa radne karte, koji e se izvrsno i pravovremeno orjentisati u prirodi te tako dati najblie i najtanije podatke za neutralisanje ciljeva, a time pridonijeti minimalnom utroku art. sredstava. U svrhu poboljanja osmatranja obezbjediti izviaki radar IR 3 koji izvanredno i potpuno pokriva Zonu u duini od 3 km daljine. 4. Komandanti i komandiri jedinica moraju u najkraem roku izvoditi rejone osnovnihrezervnih i narednih poloaja s ciljem ovladanja novim teritorijem. A neophodnim pomjeranjem s osnovnog VP-a u cilju da je neprijatelj otkrivanjem ugrozio ljudstvo na VP-u i neprekidno obnavlja svoja dejstva po VP-u. Izvianje osnovnih, narednih i rezervnih poloaja izvriti u roku dana, a posjedanje vriti nou. Osigurati poarstvo tokom dana kod orua i sredstava za dejstva, vunih motornih vozila. Zabraniti i odmah izvjestiti organ Bezbjednosti o samovoljnom koritenju vozila za vuu orua koja se ne smiju koristiti u bilo koje druge svrhe. Kontrolisanjem PRL svaki komandant linim uvidom e pratiti rad vozaa i preko straarske slube. 5. Za pokrivanje ciljeva van domaaja naih vatrenih grupa namjenjena je Korpusna vatrena gr. koja dobija direktna nareenja za gaanje od komande Korpusa i djeluje samostalno na svim pravcima te uvezana s vlastitim osmatraima. Nae traenje za pokrivanje nekog od ciljeva ide na odobrenje u Komandu Korpusa. 6. Utroak artiljerijskih sredstava, mina i projektila evidencijom sa terena svakodnevno dostavljati utroak i zalihu blagovremeno. inom vezom na osnovu kojih izvjetaja preko Komande Brigade vriti narudbu za 2 plus 1 BK. 7. Gorivo za borbena vozila kao i ostala MB-86, dizel-2 vriti e se snabdjevanje putem pozadine 75. Mtbr. redovito po planu snabdjevanja. 8. Obezbeenje VP Vatr. Gr. vri Larp PVO koji rasporeen u rejonima vatr. Gr. kao Mrea stela 2 M vre protuzranu odbranu. Sadejstvuje sa Moadom za sva neposredna gaanja. 9. Signali se daju prema tablici gaanja!

Dostaviti: Arh., ovdje Komande I, II, III bat. Komandantima i K-dirima Vatra Gr. Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 711, sn. 0259.
144

M H

C D

NAELNIK ARTILJERIJE: por. piro Popac

1993., veljaa 6. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK o novom nastojanju prodora hrvatskih snaga na pravcima prema Benkovcu i Obrovcu iz pravaca Rovanjska, Zadar i Biograd, o snanom otporu srpskih snaga te velikoj moralnoj i politikoj teti nanesenoj uestalim nasilnikim ponaanjem prema stanovnicima hrvatske nacionalnosti
KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-408 06. 02. 1993. godine Informacija o stanju na severnodalmatinskom vojitu. KOMANDAMA: OG-1; TG-2; 1. lbr; 75. mtbr; 2. pbr; 7. map; 7. mpoap; 7. larp PVO (aktom) 1. U protekla 24 asa neprijatelj je ofanzivnim borbenim dejstvima nastojao da prodre u dubinu nae teritorije i ispreseca severnodalmatinsko vojite. Napadi su bili naroito usmereni na pravcima: Rovanjska Maslenica Obrovac, Zadar Benkovac i Biograd Benkovac. Najsnanija vatra otvarana je po naim snagama u rejonu s. Smili i Benkovac. Dejstvo neprijatelja po poloajima naih jedinica zabeleeno je i u predjelu M. Alana i po djelu jedinica na likom bojitu. Sporadinog provociranja bilo je i na ostalim linijama dodira. Ustake snage nastavljaju sa dovlaenjem novih snaga i ubacivanjem teroristikodiverzantskih grupa razliitih sastava, posebno u zadarskom zaleu. Vre neprekidno izvianje poloaja naih jedinica, utvrivanje i zapreavanje na dostignutim linijama. 2. Jedinice Srpske vojske i milicije na severnodalmatinskom vojitu uspeno izvode aktivnu odbranu. Zadrale su sve poloaje i na pojedinim pravcima uspele da poboljaju linije fronta. Uspeno se izvode b/d u rejonu M. Alana. Posle dejstva neprijateljske artiljerije po poloajima naih jedinica na likom vojitu, nae snage su odgovorile helikopterskim raketiranjem po ustakim poloajima. Uniteni su neprijateljski tenk, PA orue 30/2 mm, kamion i 3-4 ustaka utvrenja. U jedinicama se intenzivno nastavlja sa ureenjem poloaja, popunom i oformljavanjem novih sastava i drugim pripremama za predstojea borbena dejstva. 3. Srpski borci svesni su ozbiljnosti situacije i spremni na izvrenje svih postavljenih zadataka. Jaa borbeni duh i odlunost da se sauva teritorija RSK, a time i onemogue genocidne namere hrvatsko-ustakog agresora. Ponovo ukazujemo na neophodnost jaanja unutranjeg reda i discipline i preduzimanja energinih mera protiv pojedinaca i grupa koje slabe borbenu gotovost i na razliite naine naruavaju javni red i mir i bezbednost graana i naih sastava. Takoe, ukazujemo na neophodnost da se konstruktivnim angaovanjem, bez uplitanja u politika pitanja i rasprave, stalno doprinosi objedinjavanju snage naroda i okupljanju
145

107

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

M H

C D

stanovnitva Krajine na liniji borbe za zaustavljanje hrvatsko-ustake agresije i obezbeivanja opstanka i vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda. 4. Od vitalne vanosti je insistiranje na korektnom odnosu prema narodu i njegovoj imovini. Ovom prilikom posebno ukazujemo na sve uestalije sluajeve nasilnikog ponaanja prema ljudima hrvatske nacionalnosti, ak i prema starim i iznemoglim osobama, pa i prema onima koji su se aktivno ukljuili u suprotstavljanje ustakoj agresiji. Svojim principijelnim stavom borci Srpske vojske i milicije treba da doprinose suzbijanju takvih pojava koje nanose veliku politiku i moralnu tetu. Ovo pitanje ima prvorazredni znaaj. 5. Podsjeamo na obavezu daljeg konstruktivnog odnosa prema pripadnicima UNPROFOR-a. 6. Napominjemo da se hrvatska propagandistika mainerija koristi najgrubljim laima i falsifikatima. Hrvatski mediji pokuavaju, na primer, da herojsku smrt pukovnika Momila Bogunovia, prikau kao posledicu sukoba Arkanovaca i srboetnike milicije. Stalno plasiraju vlasti o tobonjoj panici u naim redovima, o navodnim sukobima u jedinicama i slino. Ukazujemo na obavezu komandanta i komandira da u informativnom radu razobliavaju takve i sline propagandistike lai i stalno preduzimaju mere radi presecanja glasina koje se svakodnevno plasiraju sa ciljem unoenja zabune i konfuzije u naim redovima. Pomonik komandanta pukovnik mr Dmitar Arula, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 6. Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o stiavanju borbi na linijama dodira, slabom radu civilnih vlasti s izbjeglicama, te traenju stanovnika hrvatske nacionalnosti iz Kadine Glavice, Oklaja, Nadoveza i Suknovaca da isele na slobodni hrvatski teritorij
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA STR. POV. BR. 30-420 06. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.
311

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H
M.P.311

C D
108

D R
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

146

GLAVNI TAB SV RSK operativni centar 1. U odnosu na jueranji izvetaj nekih znaajnijih promena kod aktivnosti neprijatelja nema. I dalje vre izvianje naih poloaja. Povremeno provociraju na svim linijama dodira iz razliitog naoruanja. Nastavlja se ubacivanjem teroristiko-diverzantskih grupa. 2. U protekla 24 asa nije bilo borbenih dejstava veih razmera. Na svim pravcima jedinice 7. KORPUSA i dalje rade na maskiranju, uvrivanju i pripremi za izvoenje borbenih dejstava. Svaki dan pristiu nova pojaanja u ljudstvu dobrovoljcima iz svih srpskih krajeva. Stanovnitvo hrvatske nacionalnosti iz mesta: Kadina Glavica, Oklaj, Nadoveze i Suknovci trae da napuste pomenuta mesta to stvara probleme naim komandama i jedinicama i ometa ih u izvravanju namenskih zadataka. Nae civilne vlasti nisu do sada nita poduzele. Nae izbeglice kojih ima u evrskama 100 i Kistanjama 300 svi oni trae od komandanata i komandira da preuzmu brigu oko njihovog smetaja i ishrane, dok civilne vlasti, takoer, ni u ovom sluaju nisu uinile nita. KOMANDANT pukovnik MILAN ILAS, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 6. Obrovac Zapovijed Komande TG-2 podreenim postrojbama da dovre formiranje postrojbi po ratnim organizacijsko-formacijskim cjelinama te da uvjebaju snage u osnovnim taktikim radnjama

M H

M.P.312

C D
109

KOMANDA TG-2 Str. pov. br. 158-2 06. 02. 1993. godine Obrovac Formiranje, sreivanje i opremanje jedinica, nareenje dostavlja.

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

KOMANDI 4. lbr Na osnovu steenog uvida o stanju u jedinicama, a u cilju otklanjanja slabosti, formiranja, sreivanja i opremanja jedinica:

312

Isto.

147

N A R E U J E M: 1. Dana 06. i 07. 02. 1993. godine izvrite formiranje jedinica po ratnim organizacijskoformacijskim celinama. 2. 4. lbr formriati po formaciji broj313 3. Odred milicije formirati od 1. i 2. ete i specijalnog voda. 4. Od etnika formirati Odred sastava: komanda, 1. i 2. eta i pionirski vod. 5. U toku realizacije ovog nareenja izvriti smotru jedinica, iste opremiti sa pripadajuim MTS i naoruanjem sa teitem na sredstvima veze. 6. Obuiti i uvebati vojnike i jedinice u osnovnim taktikim radnjama (kretanje u borbi, utvrivanje, zapreavanje, obezbeenje, osmatranje, ubacivanje, zasede i dr.) 7. Izvriti tehniki pregled naoruanja i dovesti isto u ispravno stanje. 8. Izvetaj mi dostaviti 07.02.1993. godine do 20.00 asova. GI/D Za KOMANDANT TG-2 potpukovnik Milan akovi [., v.r.]314

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 48.

1993., veljaa 6. [Petrinja] Obavjetajno izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o razmjetaju hrvatskih snaga, oekivanom napadu 5. korpusa Armije BiH prema Karlovcu te napadu na Komandu 24. brigade u Glini

KOMANDA 39. KORPUSA Obavjetajno-bezbednosni organ Str. pov. br. 07/1-59 Dana 06. 02. 1993. g. Redovni dnevni obavetajno-bezbednosni izvetaj. GLAVNOM TABU SV RSK Obavetajno-bezbednosnom organu

M H
M.P.315

C D
110

313 314

Broj u izvorniku izostavljen. Potpis neitak. 315 Okrugli peat: RSK, Vojna pota 7028., Obrovac.

148

Razmjenom podataka sa ObC316 VRS iz Banja Luke doli smo do sledeih podataka: Druga brigada HV ili nj. glavnina i 7. br HV (Varadinska) bit e usmjerene prema Zapadnoj Slavoniji. Na ovom prostoru ve su stacionirane 105. br. HV (Bjelovarska), 121. br. HV (Nova Gradika), 125. br. HV (Kutina-Novska) i 127. br HV (Virovitika). Na irem podruju Daruvara intenzivno se pripremaju bolnice za prihvat veeg broja ranjenika. Cijenimo da agresiju treba oekivati nakon ultimativnog zahtjeva da se deblokira autoput. Agresija e uslijediti nakon odbijanja ovog zahtjeva od strane RSK. Muslimani u Cazinskoj Krajini dobili su protiv-oklopne rakete iz Engleske i da embargo na uvoz oruja za njih nita ne znai zbog stava islamskih zemalja. HV se priprema za operaciju Slavonska oluja iji je cilj zauzimanje prostora sve do Dunava. Komanda 5. K iz Cazinske krajine treba ii na dogovor u Zagreb radi nasilnog otvaranja koridora preko RSK prema Karlovcu. Drugi pravac napada za probijanje koridore planira se na pravcu Cazinska Krajina Dvor Kostajnica. Udar prema Karlovcu planira se od 20. do 17. 02. 1993. godine. Od 101. obavetajnog podcentra obaveteni smo da je napad HV bio planiran za 03. 01. o.g. pravcem: Farkai Vrateko Slana Glinska Poljana Glina. Odustalo se iz nepoznatog razloga. Za oekivati je napad izmeu 22. i 27. 02. o. g. U napadu e uestvovati i vazduhoplovne snage RH, avio-poleti planirani su iz Velike Gorice. Na sastanku predstavnika UNPROFOR-a i Vlade RH u Zagrebu, vren je pritisak na generale S. Nambijara317 i M. Bamaia318 radi povlaenja snaga UNPROFOR-a sa teritorije RSK oni su to kategoriki odbili. Stav Komande sektora Sever je da se ni po koju cijenu ne povlai sa teritorije RSK. Sa predstavnicima EZ na teritoriju RSK dolaze Hrvati izbjegli sa nae teritorije. Danas u 17,20 EI dobiven je podatak da je u neprijateljskoj zoni ispred nas proglaeno mobilno stanje i pozvani su svi v/o da se odmah vrate u jedinice. U 17,40 asova, sluanjem VF veza RH dobiven je podatak da je iz Vrhovnitva RH stiglo nareenje za punu b/g jedinica. Glavni za obuku art. jedinica sa podruja Siska u Zagrebu je izvjesni Kauri Nenad, tel. 041 467-788. Dana 05. 02. o.g. u 11,45 asova nai izviai upali su u minsko polje, izviajui reon s. Komarevo, ranjeni su i izvueni na nau stranu. U reonu s. Vurot na 1.319 obali r. Kupe nae IDG uoile su sjeenje ume radi pravljenja zaklona. Centar za obuku i provoenje gaanja minobacaima nalazi se u Galdovu. Bivi direktor SC Nina Marakovi iz Kostajnice nalazi se u VP 8861 u Sunji. Za istog se od Vlade RH trai odobrenje za demobilizaciju. Na CW 7240 MHz uo se otvoren razgovor dvojice uesnika da u Bosni za Hrvate vie nema problema, jer se sada bombe i VBR proizvode u zagrebakom Jedinstvu. Teleks poruke HV predaju se na 164.550 MHz. Danas u 04.55 asova na 139.250 MHz razgovarala su dvojica uesnika i izmeu ostalog, jedan je rekao da je na Kladuko-Cazinskom podruju sada uspostavljena jedinstvena komanda kojom upravlja izvjesni Miljkovi.

M H

C D

316 317

Obavjetajni centar. Satish. 318 Musa Bamaya. 319 Lijevoj.

149

Na 167.950 MHz Kobra je uputio zahtjev Vrani da izvri goniometrisanje stanice koja je vrila ometanje predaje teleks-poruke na 164,550 MHz. Od komande sektora Sjever dobili smo pismeno obavjetenje da e snage UNPROFOR-a od 09.02.o.g. koristiti helikoptere MI-26, ruskog porijekla, pored ve poznatih tipova helikoptera BELL 206 i 212. U toku prijepodneva 06.02.o.g. izvreno je hapenje Nievi Nenada iz Gline, roenog 17.04.1971. godine u Glini zbog krivinog djela ratnog profiterstva. Uhvaen je na graninom prelazu irovac dana 22.11.1992.g. prilikom prebacivanja vee koliine ivenih namirnica protuvrijednosti oko 37.000 DM, u Cazinsku krajinu. Osnovano se sumnja da je poinio i jo neka krivina djela koja emo dokazivati u krivinom postupku. U ranim jutarnjim asovima zaplijenjen je kamion cigareta za ijeg se vlasnika nije znalo. U toku prijepodneva kao vlasnik se pojavio Marti Sinia zv. ilt iz Gline. Isti je doneo papire sumnjivog porijekla. Cigarete su zaplijenjene i protiv imenovanog podnesena krivina prijava. Revoltiran takvim postupkom Marti Sinia je opkolio komandu 24.pbr, pretio komandantu i organu bezbednosti, pucao iz automatskog oruja.320 Sluaj ilt je vama dobro poznat. U dosadanjem radu, elei izbjei incidentne situacije, k-dant 39. je pristao da iltova grupa bude specijalna jedinica u okviru 24. pbr. Obzirom na zadnji incident grupa je kao takva rasputena a njenim pripadnicima e biti urueni mobilizacijski pozivi radi rasporeivanja u jedinice 24. pbr. Bilo je pokuaja izazivanja incidentne situacije krupnijih razmjera od strane ove grupe, meutim, jakim snagama interventnog bataljona naeg korpusa, to je onemogueno a situacija stavljena pod potpunu nau kontrolu. Definitivno e se raistiti sa para-vojnim formacijama na prostoru Banije. Sluaj NIA Iskra u istranom postupku je zavren podnoenjem krivine prijave protiv Tintor Branka po dva osnova nelegalnog rada agencije Iskra i nedozvoljene trgovine orujem. Ostali uesnici navedenog sluaja su osloboeni optube. Uhapen je i Teofanovi Vladimir nakon pokuaja bekstva iz RSK, zbog osnovane sumnje da je izvrio prepad na pripadnike UNPROFOR-a u s. Grabovac. IDG. 31. pbr. pripremila je ID akciju na prostoru G. Mokrice S. Mokrice (zapadno od Petrinje 5 km) sa planom hvatanja ivog jezika i miniranja skelskog prelaza na r. Kupa Srednje Mokrice Mala Gorica. Akcija u planu 08.02.o.g.

M H

C D
M.P.321

NAELNIK pukovnik Stevan Janjanin, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica Hrvatski informativni centar, A 301-011.

1993., veljaa 7. Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog miniranja mosta na Strugu na prijelazu od Stare Gradike prema Okuanima

111

320 321

Vidi: Dok. br. Prijemni peat centra veze: Brzojav br.731, primljen 6. 2. 1993. u 21,50; obraen u 22,25.

150

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Broj: 01-102 Knin, 07. 02. 1993. godine Protest zbog miniranja mosta Strug. KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB (na linost gen.-ppuk Satia Nambiara) KOMANDI SEKTORA ZAPAD DRAVNOM KOMITETU ZA SARADNJU SA UNPROFOR-om KNIN (na znanje) Potovana gospodo! Danas u vremenu od 1,00 do 12,37 asova pripadnici kanadskog bataljona u zoni pod zatitom UN sektor Zapad, izvrili su buenje ceste na mostu Strug, kako bi postavili eksplozivna sredstva za zapreavanje. Mesto zapreavanja nalazi se na jedinom prelazu izmeu Stare Gradike i Okuana. Ovakav postupak pripadnika kanadskog bataljona izazvao je veliku uznemirenost srpskog stanovnitva u tom podruju, jer taj most je jedina mogunost srpskim enama, deci i starcima da se, u sluaju agresije RH, mogu evakuisati na bezbednu teritoriju. Uznemireni ovakvim postupkom snaga UNPROFOR-a srpski narod ve priprema amce kojima namerava da pree kanal i tako spasi svoju neja od ponovnog genocida. Potovana gospodo! Zaprepateni smo ovakvim postupkom pripadnika kanadskog bataljona, jer poznato vam je da do sada srpska vojska i milicija nikada nije napadala snage UNPROFOR-a. To su do sada uvek inile iskljuivo hrvatske oruane formacije i smatramo da ovakva zapreavanja UNPROFOR treba da vri prema granici sa RH, a ne unutar teritorije RSK. Najotrije protestvujemo zbog ovakvog postupka pripadnika kanadskog bataljona i zahtevamo da se ovakve aktivnosti odmah prekinu. Oekujemo i vae lino angaovanje i preduzimanje konkretnih mera.

M H
M.P.322

C D
112

S potovanjem! MINISTAR ODBRANE Stojan panovi, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

1993., veljaa 7. Knin Obavijest Komande 7. korpusa podreenim postrojbama o provokacijama hrvatskih snaga na linijama dodira u Lici i Karlovcu i zadarskom zaleu te o neuinkovitosti civilnih vlasti

322

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

151

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-446 07. 02. 1993. godine Informacija o stanju na sevrnodalmatinskom vojitu.

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

KOMANDI: OG-1, TG-2, BG-4, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr, 7. map, 7.mpoap, 7. larp PVO (aktom) 1. Neprijatelj je u proteklih 24 asa nastavio sa ofanzivnim borbenim dejstvima uz nastojanje da prodre u dubinu nae teritorije. Kao i predhodnih nekoliko dana napadi su bili usmereni na pravce: Rovanjska-Maslenica-Obrovac, Zadar-Benkovac i Biograd-Benkovac. Najjaa vatra otvarana je po naim snagama u rejonu s. Smili-s. Kai (zaseok Pozderi). Ustae nastoje isprovocirati sukobe i na ostalim delovima severnodalmatinskog vojita, posebno iz pravca ibenika, pri emu vjeto reiraju vazdunu opasnost u svojim gradovima, da bi odrali tenziju kod vlastitog stanovnitva i na osnovu toga protestvovali kod UNPROFOR-a kako ih nae snage napadaju. Sve je to deo providnog scenarija, kao to je i njihovo dejstvo iz pravca Karlovca prema Turnju (na Kordunu) i iz Gospia prema likom djelu teritorija RSK. Provokacije sa ustake strane izvrene su i prema Plakom i Teslingradu. Ustako-hrvatska avijacija neprekidno povredjuje vazduni prostor RSK vrei prelete iz pravca Zagreba i Karlovca prema Cazinskoj krajini i obrnuto. Njihovi letovi su maskirani odobrenim letovima i marutama UNPROFOR-a, na to je naa strana esto ukazivala. 2. Jedinice Srpske vojske i milicije i dobrovoljci pod jedinstvenom komandom G SV RSK i Komande 7. K na severnodalmatinskom vojitu, uspeno izvode aktivnu odbranu. Zadrali smo sve poloaje i manjim delom uspeli poboljati liniju fronta. Sadejstvo izmedju naih jedinica u Sjevernoj Dalmaciji i Lici dobro je organizovano. Ostale snage Srpske vojske na itavom prostoru RSK i dalje vre utvrdjivanje, maskiranje i pripremu za izvodjenje borbenih dejstava. 3. Stanje morala u naim jedinicama je dobro. Borci su svesni da od dvije varijante opstanak ili unitenje, moemo se opredeliti samo za prvu, a to emo moi samo potpunim angaovanjem svih snaga od prvih borbenih linija do pozadine, kao i upuivanjem djela ljudstva iz komandi i pozadinskih jedinica na prve poloaje, o emu posebno voditi rauna. 4. Stanje na teritoriji optereeno je zahtjevom djela hrvatskog stanovnitva iz odredjenih sela za naputanje teritorije RSK. Oni se prvenstveno obraaju vojnim vlastima to je, pored ostalog, znak povjerenja u nau vojsku, ali s druge strane ukazuje na neaktivnost civilnih vlasti da razrjee ovaj problem. Komande i jedinice moraju preduzeti sve da se spree neodgovorni pojedinci koji nasru na ljude i njihovu imovinu. Sve vie se i srpske izbeglice direktno obraaju komandama i jedinicama Srpske vojske RSK, radi pruanja pomou u zbrinjavanju i ishrani. Zbog ovih pitanja neophodno je stupiti u kontakt sa civilnim vlastima i insistirati da ih oni prioritetno rjeavaju, ali u krajnjem, naa je moralna obaveza da se angaujemo u rjeavanju tih problema. Ponovno potenciramo vanost korektnog odnosa prema narodu i njegovoj imovini, bez obzira na nacionalnost, jer u protivnom moemo biti kompromitovani.

M H

C D

152

5. Ponovno ukazujemo na obavezu korektnog i kooperativnog odnosa sa pripadnicima UNPROFOR-a. Kontakte sa UNPROFOR-om reavati preko nadlenih oficira za vezu i komandi korpusa, odnosno G SV RSK. 6. Hrvatska propagandna mainerija koristi se svim sredstvima i metodama angaujui i svoja sredstva informisanja, posebno HTV. Preko te informativne kue unaprijed se opravdavaju planirani agresivni postupci i provokacije. 7. Neophodno je da se Komandi korpusa redovno dostavljaju predlozi za primenu stimulativnih mjera, kao i da se one primjenjuju na niim nivoima komandi i jedinica. 8. Potrebno je da se maksimalno angaujete u zbrinjavanju povredjenih i obolelih i redovnom slanju izvjetaja. Insistiramo na bliskoj saradnji komandi i jedinica sa komisijom za sahrane naih boraca, za obavjetavanje porodica i javnosti. Informiite jedinice i stanovnitvo da je komisija za razmjenu zarobljenika uputila zahtjev UNPROFOR-u, EZ i MKCK za evidentiranje i razmjenu ratnih zarobljenika i zarobljenih civila. Upuen je i na zahtjev radi preuzimanja tijela naih poginulih boraca. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Dmitar Arula, [v.r.] M.P.323

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 7. Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o razmjeni vatre oko Smilia i Kaia te prema poloajima 4. lbr

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-461 07. 02. 1993. god. Redovni borbeni i z v e t a j.

1. U protekla 24 asa neprijatelj je nastavio sa ofanzivnim dejstvima uz nastojanje da prodre u dubinu nae teritorije. Kao i predhodnih dana napadi su bili usmereni na pravcima:
323 324

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6245, primljen 7. 2. 1993. u 15,25; predan u 17,33.

M H C D
113

M.P.324

GLAVNI TAB SV RSK operativni centar

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

153

Ravanjska-Maslenica-Obrovac, Zadar-Benkovac, Biograd-Benkovac. Najvea vatra otvarana po naim snagama u rejonu s. Smili s. Kai. Na ostalim delovima severnodalmatinskog vojita, a posebno iz pravca ibenika ustae neprekidno vre provokaciju iz svih orua i oruja. Paralelno u svojim gradovima veto reiraju vazdunu opasnost, da bi odrali vlastitu tenziju kod svog stanovnitva, a na osnovu toga protestovali kod UNPROFOR-a. Ovaj scenario vrlo esto ponavljaju. 2. Neto aktivnija borbena dejstva izraenija na navedenim pravcima u ta. jedan, ali neprijatelj nije uspio pomeriti liniju odbrane naih jedinica. U popodnevnim asovima oko 17 asova neprijatelj je dejstvovao artiljerijom po poloajima 4. lbr. Jedinice 7. Korpusa i dalje vre maskiranje, uvrivanje i ureenje vatrenih poloaja na dostignutim linijama. Shodno Vaem nareenju od 06.02.-93, str. pov. br. 17-1 sve jedinice pristupile su realizaciji istog. za KOMANDANT pukovnik Milan ilas Dmitar Arula, [v.r.] M.P.325

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 7. [Benkovac] Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o napadu na pravcu Karin Novigrad

M H
114

C D

KOMANDA 1. OG Str. Pov. Br. 3-696 07. 02. 1993. godine Glavni tab RSK Komandi 7. Korpusa Dnevni borbeni izvetaj. Borbena dejstva otpoela su dejstvom artiljerije po planu. Kasnilo je tri sata uvodjenje peadijskih jedinica jer bataljon Banije (u rim. 1. Ealonu) nije kretao u napad. Angaovanjem grupe aktivnih stareina bataljon je pokrenut i otpoela su borbena dejstva. Glavni pravci napada, uz suglasnost komandanta G, bio je Karin-Novigrad. Linija koju dre snage 1. OG na pravcu s. Smili-I.Latinski je (karta 1/25000): Glavica (tt. 163) s. Pozderi k. 212 (s. Kai) a na pravcu Karin Novigrad: Prljavica-V s. Trgorii-s.
325

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

154

Batura-Jezerine (zapadno 500 m)-Poari (kod slova P)-zapadno od K114 za oko 200 m s. Ramii (raskrsnica poljskih puteva zapadno). Gubici: 1/92 mtbr 3 poginula, 7 povredjenih bataljon Banije 3 poginula, 4 ranjena bataljon milicije Krajine 1 ranjen bataljon Korduna 1 ranjen Nae snage zarobile su dva tenka T-55 i 4 MB92mm, a uniteno je 5 neprijateljskih tenkova. Odluka o daljim dejstvima bie doneta veeras. Zahtevi e se dostaviti posle donoenja odluke. Komandant Pukovnik Dragan Tanjga s.r. M.P.326 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 7. Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o nainu vraanja dijela dragovoljaca iz Jugoslavije zbog izbjegavanja zapovijedi nadreenih, naputanja postrojbi, opijanja i drugih prekraja

KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-450 07. 02. 1993. godine Nareenje MO povodom vraanja dela dobrovoljaca u SR Jugoslaviju i R. Srpsku, d o s t a v lj a.

K O M A N D A M A: OG-1, TG-2, BG-3, BG-4, 1. lbr, 75. mtbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap U prilogu akta dostavljamo vam Nareenje povodom vraanja dela dobrovoljaca u SR Jugoslaviju i R.327 Srpsku (akt MO, str. pov. br. 04-217-1/93 od 07.02.1993. godine). Prilog kao u tekstu.

M H

115

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

326 327

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 90, primljen 7. 2. 1993. u 20,10; predan u 22,20. Republiku.

155

za KOMANDANT pukovnik Milan ilas Dmitar Arula, [v.r.] M.P.328 329 M.P. MINISTARSTVO ODBRANE RS KRAJINE Str. pov. br. 04-217/93. Knin, 07. 02. 1993. g. N A R E E NJ E povodom vraanja dela dobrovoljaca u SR Jugoslaviju i R Srpsku PREPIS

SVIM UPRAVAMA MO KOMANDAMA KORPUSA

Zbog nastale situacije agresijom OS RH na RSK, iz drugih Srpskih zemalja pristiglo je mnogo dobrovoljaca koji su ukljueni u odbranu Srpstva Krajine i Pravoslavlja. Ovih dobrovoljaca e biti sve vie tako da e iskrsnuti niz specifinih problema vezanih za njih. Izmeu ostalog, deo dobrovoljaca nije shvatio teinu, ozbiljnost, sloenost i opasnosti na koje moraju biti spremni ako zaista ele da pomognu. Oni izbegavaju komandu nadlenih stareina, samovoljno naputaju odreene jedinice i bez odobrenja lutaju unosei nered kako svojim ponaanjem, komentarima, pretnjama, opijanjima, agresijom i sl. U vezi sa tim, svim dobrovoljcima treba objasniti svu teinu i ozbiljnost situacije, teke i nepredvidive uslove borbe i potrebu bezuslovne discipline prema svojoj komandi i da bez razduenja naoruanja i municije u brigadama uz potvrdu o razduenju, potvrdu o odobrenju naputanja zone dejstva brigada ne mogu dobiti POTVRDU ZA NAPUTANJE RSK koju kako je reeno do sada izdaje UPRAVA MO. S tim u vezi upozoriti svo ljudstvo na kontrolno propusnim punktovima RSK da ni po koju cenu ne odstupaju od dobijenih zadataka. Postoji opasnost da se tu prave propusti po osnovu mita novcem ili zaduenim AP iz SRJ samo da bi pojedinci napustili RSK. Te pojedince grupisati i po ispitivanjima i svim potrebnim obradama od strane policije i organa bezbednosti, pretresti, i uz pratnju i potrebnu minimalnu dokumentaciju uputiti u Beograd. Ukoliko smatrate da bi to trebali da rade organi MUP-a SRJ, moemo razmotriti i tu mogunost. Sa ovim nareenjem upoznati sva odeljenja odbrane a preko referenta iz sastava Uprava i odeljenja i komande jedinica.

M H

C D

06.02.1993. g. Knin MINISTAR ODBRANE RSK puk. Stojan panovi, s.r. Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
328 329

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6249, primljen 7. 2. 1993. u 17,10; predan u 17,40.

156

1993., veljaa 8. Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog granatiranja Obrovca i prijetnja da e za odmazdu granatirati Zadar
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Broj 01-109 Knin, 08. 02. 1993. godine Protest zbog gaanja hrvatske vojske po Obrovcu. KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB (na linost gen.-ppuk. Satia Nambiara) KOMANDAMA SEKTORA DRAVNOM KOMITETU RSK ZA SARADNJU SA UNPROFOR-om KNIN (na znanje) Hrvatska vojska u toku dana vie puta je granatirala grad Obrovac sa dalekometnom artiljerijom. Upozoravamo da ukoliko se ne prekine sa ovim napadima izvriemo gaanje po ciljevima u gradu Zadru. Ovo upozorenje treba krajnje ozbiljno shvatiti. KOMANDANT general-major Mile Novakovi, [v.r.] M.P.330

116

Izvornik, strojopis, latinica HR-Hrvatski informativni centar, A-062-102.

1993., veljaa 8. Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane Republike Srbije da iz odobrenih sredstava za 1993. godinu prebace pet stotina milijuna dinara iz budeta Srbije Upravi MO Istona Slavonija za potrebe 11. korpusa SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO ODBRANE Broj: 01-415-1/93 KNIN, 8. 02. 1993. god. MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD
330

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

M H

C D
117

D R
157

Iz odobrenih sredstava za 1993. godinu, potrebno je da za potrebe 11. Korpusa i Uprave MO Istona Slavonija Baranja i Zapadni Srem prebacite iznos od 500.000.000 (petstomiliona din.). navedena sredstva potrebna su radi podmirenja naknada v/o i dela materijalnih trokova. Sredstva prebacite po doznaci iz Budeta Srbije. MINISTAR pukov. Stojan panovi, [v.r.] M.P.331 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 5., kut. 5.

1993., veljaa 8. [Petrinja] Obavjetajno izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o planiranom napadu hrvatskih snaga prema Slunju, te o rasformiranju tzv. grupe ilt
KOMANDA 39. KORPUSA Obavetajno-bezbednosni organ Str.pov.br. 07/1-76 Dana 08. 02. l993.g.

118

Redovni obavetajno-bezbednosni izvetaj.

GLAVNOM TABU SV RSK K N I N

Od izvora iz sastava UNPROFOR-a saznajemo za veliku koncentraciju snaga HV na irem podruju Slunja za pokret je spremno oko 100 tenkova i 10.000 vojnika. Napad je planiran za dva do tri dana. Major Johanson, pripadnik DANBAT-a332 u irovcu sa vozilom UN 8212 (bijeli kombi), danas u 16,20 asova fotografirao je nae poloaje u s. Blinja. Grupa ilt posredstvom ove K.de je rasformirana. Od 46 lanova ove grupe njih 26 se stavilo na raspolaganje K-di 24. pbr ostali jo kalkuliu. Morat e se primjeniti represivne mjere. Akcija protiv pripadnika iltove grupe i privoenje jo nekih linosti naila je na oduevljenje naroda Banije i posebno boraca iz naih jedinica. Iz Gline se priprema bjeanje porodica nekih monika, a veini njih su porodice ve odavno u Beogradu. Naa IDG izviajui teren za oko 1,5 km sjeverno od Regionalnog vodovoda Petrinja otkrila je neprijateljsko minsko polje. Nekoliko mina je uklonjeno i na pogodnom mjestu postavljeno je nekoliko naih mina. U ovom reonu uoena su i trojica ustaa. Naa patrola je otkrivena i povukla se u bazu bez incidenata.

M H C D D R

331 332

Okrugli peat: MO RSK, Knin. Pripadnici danskog kontingenta zatitnih snaga.

158

SJ/MZ NAELNIK pukovnik Stevan Janjanin, [v.r.] M.P.333 Izvornik, strojopis, latinica Hrvatski informativni centar, A-301-012.

1993., veljaa 8. Benkovac Zapovijed OG-1 SVK podreenim postrojbama za odsijecanje ireg podruja i zauzimanje Novigrada
KOMANDA 1-OG Str. pov. br. 227-1 KM Kasarna Benkovac 08. 02. 1993. godine

119

ODLUIO SAM: 1) Do 10.00 asova dana 09.02.1993. godine zauzeti sela Barabe, Cvitii, Bodarii i Ramii i povezati i utvrditi snage na liniji: Uvala Prljanica K. 79 Potok Jezerine severna ivica s. Ramii severna ivica s. Bodarii, organizovati sadejstvo i stvoriti oslonce i uslove za izvrenje sledeeg zadatka po poetnoj odluci (odsecanje ireg reona Novigrada i njegovo zauzimanje). 2) ZADATAK JEDINICAMA: 1.- Bataljon Vukova, nastaviti dejstva po dobijenom zadatku. 2.- Kombinovani bataljon milicije nastaviti dejstva po dobijenom zadatku. KM u s. Baturi. 3.- mt/75. mtbr sa tv zauzeti liniju: Jezerine raskrsnica puteva (put ka Rami) organizovati odbranu i sadejstvo, desno sa kombinovanim bataljonom milicije, levo sa BG-3. Osmatranica u reonu Jezerine. 4.- BG-3 zauzeti s. Rami, organizovati krunu odbranu i spreiti njegovo zauzimanje do angaovanja glavnih snaga. 5.- Banijski bataljon: zauzeti i posesti s. Barabe, s. Cvitii i s. Bodarii postupno. KM u reonu s. Cvitii. 6.- 92. mtbr: Delom snaga ispoljiti neposredno dejstvo ka s. Buterini. 7.- pm Kordun: U ulozi rezerve organizovati krunu odbranu s. Pedii u gotovosti za dejstvo prema razvoju situacije. 8.- Kordunski bataljon: Organizovati odmor, popunu i pripremu ljudstva i tms. Do 10.00 asova 09.02.1993. godine u OR biti u gotovosti za izvrenje zadatka. Reon razmetaja odrediu naknadno kao i nain dovoenja u isti.

M H

ODLUKA ZA DALJA DEJSTVA

C D

333

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 740, primljen 8. 2. 1993. u 21,50; predan u 22,15.

159

PODRKA: BG-3 sa svojom formacijskom bat. MB-120 mm banijskom bataljonu pridodati bat. MB-120 mm Podrava BrAG-92, II KAG-7 i GONG334-1, po Planu dejstva. POZADINSKO OBEZBEENJE: a) Ishranu regulisati tekuim obrocima: Za ljudstvo obezbediti suvi dnevni obrok hrane. b) Ljudstvo snabdeti sa kompletnom ratnom opremom i za noni boravak za nie temperature. c) Za svaku etu obezbediti minimum jednog bolniara, za bataljon lekara i odelenje sa nosilima i vozilima, za prevoz vojnika na tee prohodnom zemljitu koristiti BOV ili OT (BVP). Za svakog borca obezbediti prvi zavoj, a za jedinice sanitetske komplete. d) Na nivou bataljona obezbediti ekipe za opravke i ekipe za izvlaenje borbenih i neborbenih vozila. Sve borce snabdeti sa dva b/k municije. Borbena vozila popuniti do norme. e) POSEBNE MERE: 1) Nedozvoliti gomilanje ljudstva, razgovore i kretanje u toku dejstva artiljerije. Obuiti ljudstvo kako zauzeti zaklon za dejstvo i zatitu, posebno leei stav na brisanom prostoru. GUBICI OD DEJSTVA ARTILJERIJE IZBEGAVAJU SE UKOPAVANJEM (IZRADOM ZAKLONA OD KAMENA, KRUNO), RASPOREDOM BORACA NA RASTOJANJU 10 m I VIE, IZBEGAVANJEM TENKOVA, RASKRSNICA, NASELJA I BRISANOG PROSTORA, MINSKIH POLJA I ZASEDA. U toku kretanja obezbediti izviae, grupe za razminiranje, bone patrole i osiguranja. Pre napada, zemljite dobro izvideti, neprijatelja i sve to je potrebno da bi akcija uspela i da se izbegnu gubici. 2) TENKOVE DOBRO UVATI I ZA TAJ ZADATAK OBEZBEDITI NAJMANJE 5 LJUDI. 3) KUKAVICE ODMAH IZDVOJITI, A ONE KOJI PONU DA BEE ILI IRE STRAH I PANIKU ODMAH UBITI. 4) NIIM NE OTKRIVATI POLOAJ. PUCATI SAMO KAD VIDI USTAU. OVIH ZADATAKA SE STROGO PRIDRAVATI. ZA NEIZVRENJE ZADATKA, KRIVINO KANJAVATI, A SA TEIM POSLEDICAMA I SMRU. SMRT USTAAMA SLOBODA SRBIMA. K O M A N D A N T: pukovnik Dragan Tanjga Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.
334

Grupa orua za neposredno gaanje.

M H

C D

160

1993., veljaa 9. Knin Zahtjev Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije za dostavu materijalnotehnikih sredstava za opremanje dobrovoljake brigade koja stie iz Jugoslavije
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Str. pov. br. 125-1 Knin, 9. 2. 1993. godine GENERALTAB VOJSKE SR JUGOSLAVIJE Poznato Vam je da u SV RS Krajine svakodnevno pristiu dobrovoljci, od ega je veliki dio bez naoruanja i ostalih TMS neophodnih za uspeno voenje borbenih dejstava. U najskorije vreme stie nam jedinica ranga lake brigade neopremljena, pa Vas molimo da nam odobrite i doturite sledee: 1. NAORUANJE pitolj, poluautomatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 pitolj, automatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 puka, automatska 7,62 mm M70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 puka, poluautomatski snajper 7,9 mm M67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pukomitraljez 7,62 mm M72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mitraljez 7,62 mm M84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 RBR 90 mm M79 OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 MB 60 mm M57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 MB 82 mm M69A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 MB 120 mm M75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Top bestrzajni 82 mm M60 A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 dvogled, prizmatini 6 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 dvogled, prizmatini 7 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 dvogled, runi pasivni 4 x 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. TMS VEZE RUP-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 RUP-2/2 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 RUP-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kabel PTK 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kabel KS-140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kabel KS-140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PKON-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KZU-63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Akumulator 10 TB-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Akumulator 7 ACH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Baterija R-20 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 MKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

120

M H

kom " " " " " " " " " " " " " kom " " kalemova kalemova kom " " " " " "
161

C D

Pored navedenog ponovo Vas molimo da razmotrite nae sledee zahteve: Pov. br. 38-137 od 30.01.93. god. TMS veze, akumulatori i baterije; Broj 38-112 od 29.01.93. god. osmatraki instrumenti, nianske sprave, baterije i TMS veze; Str. pov. br. 93-1 od 02.02.93. god. za 100 MB 60 mm M57; Str. pov. br. 38-215 od 06.02.93. god. upaljai, ulja i snajperske puke. Pored ovog molimo Vas da nam uputite ekipu za popravku zamenu HES-ova na haubicama 105 mm M56, 122 mm M38, POT 76 mm M42 ZIS, POT 100 mm T-12, top 130 mm M46 i haubica 152 mm. Zbog skromnih remontnih kapaciteta predlaemo da ekipa sa sobom ponese odreeni broj ispravnih HES-ova za navedena orua i ovde samo izvri zamenu. Obavetavamo Vas da imamo 273 komada RAKETA 9M21FM2 bojeva, nevoena (S) melj, a nemamo lansirne ureaje i nismo sigurni u potpunu ispravnost, pa Vas zbog toga molimo da uputite struno lice za pregled th raketa u 39. korpus Petrinja. Molimo da nam navedena MS dodelite, po mogunosti to pre. Isto tako, molimo Vas da nas o dodeli i nainu preuzimanja sredstava obavestite. SD/LJB KOMANDANT general-major Mile Novakovi, [v.r.] M.P. 335 336 M.P. Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 1.

1993., veljaa 9. Knin Uputa Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za nain obrane linije dodira, o uoenim slabostima u utvrivanju i zapreivanju linija te prevelikoj udaljenosti zapovjednitava koja ne znaju to se dogaa na terenu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-559 09. 02. 1993. godine Iskustva iz dosadanjeg izvoenja b/d. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

M H C D
121

D R

335 336

Okrugli peat: R TO RSK, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6327, primljen 9. 2. 1993. u 21,00; predan u 23,10.

162

KOMANDI: 75. mtbr; 92. mtbr; OG-1; BG-3; BG-4; 4. lbr, TG-2, 7. mpoap; 1. lbr; 2. pbr; 7. map 7. larp PVO 1. U odbrani prostor se gubi tako to neprijateljska artiljerija digne peadiju sa poloaja, ili se ona povue dok stanu b/d. Uzroci: nedovoljno utvrivanje i zapreavanje, nepostojanje spoja sa susedom, udaljeno KM k-danta bataljona i brigade, ne znaju ta se deava i ne reaguju. Nigde, bukvalno nigde peadija nije prisiljena da se povlai zbog siline napada njihove peadije. 2. Za napad se mora imati jedinica sposobna da ide napred, a za dranje poloaja jedinica ija borbena vrednost garantuje dranje poloaja. Spojevi pre mraka moraju biti uspostavljeni, kao i obezbeenje bokova. Stareine jedinice koja dolazi na smenu mora se u toku dana javiti stareini jedinice koju smenjuje, a jedinicu imati u gotovosti od 14,00 asova pa dalje. Jedinica u napadu mora imati dnevni zadatak i biti zamenjena kad ga izvri. KM b. i br. moraju biti premetena prema rezultatima dejstva. Od 16,00 ustae obino pojaavaju dejstvo artiljerije i dejstvo u bok znajui za psihofiziki zamor naih jedinica. Nae VG337 i rezerve imaju zadatak da to spree. Deurna vatrena jedinica mora celu no biti u stanju da otvori preciznu osmatranu vatru po zahtevu i izvri kontrabatiranje. U suprotnom, svaki uspeh u napadu bie ugroen. 3. Ako tenkovske posade due vreme uestvuju u borbi moraju im se nai zamene ili celu jedinicu izvui dublje, da moe odmoriti. za KOMANDANT pukovnik Milan ilas Dmitar Arula, [v.r.] M.P.338 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 9. Knin Operativno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o utroenim materijalnotehnikim sredstvima, nerealiziranim zahtjevima za dopunu istih, te broju ranjenih i poginulih tijekom borbi 8. veljae
KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-544 09. 02. 1993. god. Operativni izvetaj po PoOb, dostavlja.
337 338

Vatrene grupe. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D
122

D
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

R
163

G SV RSK Veza va akt broj 38-99 od 29.01.1993. godine. 1. TEHNIKA SLUBA 1.1. Utroak municije RRB 64 mm ZOLJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Metak 7,62 mm za AP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61400 Tromblonska mina TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Bomba runa obrambena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Metak 20 mm PA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Metak 7,62 mm za PKT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35000 Metak 12,7 mm za DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Metak 7,62 mm za MM84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7840 Metak 7,9 mm snajperski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 Raketa 90 mm OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 granata za tenk M-84 TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 granata za H-105 TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mina za MB 82 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mina za MB 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 raketa PT MALJUTKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 granata 152 mm za D-20 TF puno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 granata T-12 100 mm kumulativna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1.2. Utroak goriva D-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4770 MB-86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1.3. Gubici: TAM 2001, nepovratno 1.4. Izvreni remont TMS peadijsko naoruanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 art. naoruanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m/v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 guseniar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 radio ureaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.5. Ratni plijen Nije prijavljen 1.6. Nerealizirani zahtevi od jueranjeg izvetaja MUNICIJA 255 BEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 240 BET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 262 BEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 251 BP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 255 BEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ulje lako hidraulino HM-46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 SREDSTVA VEZE I IZVORI RUP-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 RUP-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 AKUMULATOR 10 T BG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

komada " " " " " " " " " " " " " " " " lit. "

M H

C D

komada " " " "

komada " " " " lit. komada " "

164

AKUMULATOR 7 ACH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 " BATERIJA 1,5 V R-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 " BATERIJA 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 " 2. SAOBRAAJNA SLUBA 2.1. Zahtev za popunu m/v i vozaima. Na osnovu prispjelih zahteva potinjenih jedinica dostavljamo vam zahtev za popunu jedinica 7. K sa m/v i to: m/v TAM 11O T 7 BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 komada m/v TAM 150 T 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " m/v TAM 4500 (5000) D, DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " m/v MKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " m/v FIAT 1107 ili AR-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " m/v sanitetsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " m/v pinzgauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 2.2. Zahtev za prevoenje v/o reavamo sopstvenim sredstvima. 2.3. Zahtev za regulisanje i kontrolu saobraaja reavamo sopstvenim snagama. 3. INTENDANTSKA SLUBA 3.1. Brojno stanje 1. lbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 v/o 2. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572 " 7. map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 " 75. mtbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5944 " k-da sa pritapskim jed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 " 7. larp PVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 " 92. mtbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10530 " 7. mpoap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 " 4. lbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 " 3.2. Zahtevi Nisu realizovani nai prethodni zahtevi Pov. br. 109-1 od 08.02. 1 zahtev Pov. br. 99-2 od 06.02.1993. god. I dalje ostaje problem sa presvlaenjem v/o zbog nedostatka donjeg vea. Treba preduzeti sve da se donji ve obezbedi. Zahtev od TG-2 za izmama, uniformama i termos posudama 12,5 l ostaje i dalje. 3.3. Nemamo obavesti o gubicima i ratnom plenu. 3.4. Imamo velike probleme zbog nedostatka odjee, obue, donjeg vea, ebadi i ostalih InMS. 4. SANITETSKA SLUBA Prema pristiglim izvetajima u toku jueranjeg dana i noi broj ranjenih, povreenih i poginulih je: ranjeno . . . . . . . . 37 poginulo . . . . . . . 22 Od toga broja 7.02.1993. ranjeno 24, poginulo 19 Od toga broja 8.02.1993. ranjeno 13, poginulo 3 U 75. mtbr sa stanjem 8.2.93. do 16,00 asova 15 v/o obolelo dok je 7 v/o ranjeno, a 1 mrtav.
165

M H

C D

U 92. mtbr, ranjenih 7, a poginulih 13 v/o, i to u 5. mtb ranjeno 5, poginulih 2 tenk. bat. ranjeno 1, poginulo 2 banijski odred ranjeno 11, poginulo 4 kordunski bat. ranjeno 6, poginulo 2 TG-2 trebuje torbice I [prve] pomoi 20 komada i I [prvi] zavoj individualni 200 komada. 5. FINANCIJSKA SLUBA Naelnik FSl u toku dana obilazi OG-1 i TG-2 zahteva nemamo. za POMONIK ZA POZADINU pukovnik Nonkovi Vlade [, v.r.]339 M.P.340 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

1993., veljaa 9. Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim komandama da nemaju odobrenje za gaanje gradova, ve samo za prilaze velikim gradovima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-578 9. 02. 1993. godine

123

KOMANDI: OG-1, TG-2, 92. mtbr, 75. mtbr, 2. pbr, 1. lbr, 7. map i 7. mpoap

Upozoriti sve potinjene komandante da odobrenje za gadjanje gradova nemaju. Svako iskakanje kao rezultat samovolje je tetno. Otkrivene ciljeve na prilazima velikih gradova gadjati. KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.] M.P.341 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
339 340

Potpis neitak. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. 341 Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO VRLO HITNO

166

1993., veljaa 9. Biljane Gornje Dnevno izvjee Komande 92. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o zauzimanju sela Barabe, Cvitice, Ramii, Denonii i Grgurii te odbijanju bataljuna s Banije i Korduna da izvre borbene zadatke
M.P.342 KOMANDA 92. mtbr Str. pov. br. 3-705 09. 02. 1993. godine GLAVNI TAB SV RSK KOMANDI 7. KORPUSA Dnevni borbeni izvetaj dostavlja. 1. Podaci o neprijatelju: U toku dana ustake snage su ispoljavale vatrena dejstva iz pravca s. Kai, s. Badarii, Islam Latinski, Stankovci i reona Novigrad. U 16,20 asova na Benkovac su pale dve granate. I pored odredjenih pregrupisavanja i pruanja jakog otpora bili su prisiljeni povlaenju i beanju tako da je linija razdvajanja znatno pomerena i zauzet odredjeni deo teritorije. 2. Podaci o naim snagama: U toku noi i dana naa artiljerija je uspeno delovala po radarski otkrivenim ciljevima i ciljevima u neposrednom dodiru radi zatite naih snaga. Nae snage su razbile ustae i zauzele selo Barabe, Cvitice, Ramie, Denonie i Grgurie. Na tom delu bio je i estok peadijski okraj u kome smo imali 4 mrtva i 11 ranjenih. I pored razgovora i davanja zadataka b. Banije i b. Korduna odbili su ukljuenje i izvravanje borbenog zadatka. Na ostalom delu fronta uglavnom je bilo provociranja bez jaih sukoba. 3. Moralno stanje: Posle zauzimanja navedenih sela i razbijanja ustaa znatno je porastao moral boraca i naroda i poraslo uverenje za povratak svih srpskih teritorija. 4. Bezbedonosno stanje je dobro i preduzimaju se jo niz mera kako nebi dolo do iznenadjenja i kako bi se zatitilo ljudstvo i objekti naih snaga. 5. Linija razdvajanja je u Medvidak Grgorii k. 102 s. Ramii s. Cvitii Glavica i dalje po ranijem izvetaju. 6. Zahtevi za popunu dostaviemo naknadno.

124

M H

C D

Komandant Pukovnik Dragan Tanjga, s.r. Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.
342

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1935, primljen 9. 2. 1993. u 22,20; predan u 23,30.

167

1993., veljaa 9. Drni Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o problemima s dobrovoljcima iz Banja Luke koji su ubili Milivoja Keria, a zatim napustili poloaj kod itnia
OBO 75. mtbr Str. pov. br. 21-1 09. 02. 1993. godine Dostavljeno: OBO G SV RSK Na linost p.puk. arac Dragan Jedan deo dobrovoljaca koji se nalazi u 75. mtbr oito da nezna zbog ega je doao na ovaj prostor. Problemi su u tome to veina ne razume tj. ne prihvata da se rasporedjuju na razne poloaje i da se kao cjelina razdvaja. Jedan broj njih je agresivan, sklon raznim devijantnim pojavama (pijanstvo, pucanje i sl.), dok jedan dio nije spreman da ostane statian na poloajima i ako uskoro ne budu ili kako kau kao specijalci u akcije teko da e ostati ovde. Zbog raznih oblika devijantnog ponaanja do sada smo zatvorili 4-cu dobrovoljaca a razoruali i otpustili 14 dobrovoljaca. Dobrovoljci koji su doli iz Banja Luke i ubili Keri Milivoja (19 njih) organizovano su napustili borbeni poloaj u itniu i otili za Knin i dalje. U narednom periodu za oekivati je i vee probleme, dok je veina dobrovoljaca se dobro uklopila i bez pogovora izvrava sve postavljene zadatke.

125

M H

C D

Naelnik Kapetan Mirsad Toki M.P.343 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

343

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 138, primljen 9. 2. 1993. u 13,50; obraen u 14,00.

168

1993., veljaa 9. Drni Izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o ubojstvu Hrvata i pljakanju njihove imovine u selima oko Drnia zbog ega dio preostalih Hrvata trai da se isele, a dio se nalazi pod zatitom UNPROFOR-a
OBO 75. mtbr. Str. pov. br. 23-1 09. 02. 1993. godine Dostavljeno: OBO G SV RSK na linost p.puk. arac Dragan U zoni odgovornosti 75. mtbr u nekoliko sela i Drniu ivi odredjen broj pripadnika hrvatske nacionalnosti. Od poetka mobilizacije do sada ubijeno je 4 starija Hrvata, a ranjeno 1. Iz nae zone odgovornosti nije se po raspoloivim podacima niko iselio, medjutim radi zatite ivota pripadnika hrvatske nacionalnosti u odredjenim selima su koncentrisani na jednom mjestu. Iako se preduzelo od strane Komande dosta mjera kod Hrvata je prisutna neizvjesnost, strah, a dio je opljakan i maltretiran. Iz Otavica, Kanjana, Kadine Glavice i Srednje Krike Hrvati (veina) su pismeno traili da se isele. U Drniu su najbezbedniji i ukljueni su u radnu obavezu na uredjenju grada. U prominskom i oklajskom dijelu sem pojedinanih prijetnji za sada je ovo stanovnitvo bezbjedno a odredjen broj starijih mjetana (Hrvata) iz Puljana premjeten je pod kontrolu UNPROFOR-a u s. Matasi. I na ovom prostoru su prisutne pljake hrvatskih kua. Sa dobrovoljcima je postignut dogovor da ne diraju i ne iivljavaju se nad Hrvatima u svojim borbenim rasporedima i u tom pogledu za sada nema ozbiljnijih problema. Do sada je radi pljake imovine hrvatskih i srpskih kua uhapeno 6 pripadnika nae jedinice za koje su preduzete disciplinske i krivine mjere. Zbog ubistva i prijetnji ubistvom uhapena su 3 pripadnika ove jedinice. Zajedno sa SUPom Knin protiv njih se preduzimaju zakonske mjere. Ova Komanda sa svojim organima preduzima sve to je u njenoj moi da zatiti starije ljude dok su u ovoj zoni a to e initi i u narednom periodu jer veina Hrvata ne eli napustiti ovaj prostor. STROGO POV. br. ev. ______

126

M H

C D

NAELNIK kapetan Mirsad Toki M.P.344 Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

344

Prijemni peat centra veze: Brzojav br.137, primljen 9. 2. 1993. u 12,10; obraen u 12,30.

169

1993., veljaa 10. Okuani Izvjee Sanitetske slube 18. korpusa Operativnoj slubi Glavnog taba SVK o higijenskoepidemiolokom stanju na podruju zapadne Slavonije, slaboj opskrbi vodom, nepravilnom skladitenju namirnica, slabom smjetaju postrojbi, te preventivnim mjerama za suzbijanje irenja zaraznih bolesti
Sanitetska sluba 18. Korpusa 10. 02. 1993. god. Izvjetaj o HE situaciji i preventivne mere za suzbijanje pojave i irenja zaraznih bolesti, d o s t a v lj a. 1.- HE situacija u jedinicama 18. Korpusa je nesigurna i nepogodna. Formiranje jedinica 18. Korpusa neprati adekvatno pozadinsko i materijalno obezbeenje. To za posljedicu ima i slabije obezbeenje materijalnih sredstava za obezbeenje line i kolektivne higijene. Obilaskom jedinica 18. Korpusa zatekao sam sledee stanje: Snabdevanje vodom je kombinirano i u veini sluajeva nezadovoljava pravne i higijenske norme. Dio jedinica koristi vodu iz kopanih bunara koji se ne kontroliu i nekloriu. Nema dovoljno osobnih uturica. Svi piju najee iz jednog suda ili iz jedne ae. Nedostaje vode za linu higijenu. Nema dovoljno cisterni za vodu, mjeina za vodu, posuda za vodu i osobnih uturica. Skladitenje ivenih namirnica nije pravilno. Hrana se priprema u prostorijama koje se slabo odravaju. Preoptereenost postojeih kapaciteta za pripremanje hrane ima za posljedicu slabiju mogunost za odravanje istoe u kuhinjama. Uoeno je nehigijensko pranje posua. Nema dovoljno posuda za obedovanje u terenskim uslovima. Hrana zadovoljava u pogledu kvalitete i koliine. Gotova pripremljena jela se konzumiraju nekoliko sati nakon pripreme uz nehigijensku distribuciju i mogunost kontaminacije. Veina kuhinja nije ni kadrovski ni materijalno prilagoena za pripremanje tolike koliine hrane. Osoblje koje radi sa ivenim namirnicama i na pripremi hrane nije propisno odeveno i nedovoljnog higijenskog izgleda. Smetaj vojnika nije dobro organiziran, nema dovoljno istih i uvetnih prostorija za smetaj vojnika, prostorije se neredovno iste i odravaju. U veini prostorija se loi na drva ali se slabo ili nikako provetravaju i zrae. Smetaj ljudstva na terenu je jo tei u zemunicama, ili nadzemnim improviziranim objektima, sa veoma gustim smetajem i sa slabim grejanjem. Postoji velika opasnost od vlage a za vreme vlanih i kinih dana. U jednom krevetu spava vie vojnika, vojnik koji nije u smeni spava u krevetu i odlaskom u smjenu u njegov krevet dolazi vojnik koji je bio na dunosti. Nema dovoljno posteljine, ebadi se ne peru niti istresaju od praine. Postoji problem sa kupanjem i odravanjem line higijene. Nisu organizovana kupanja vojnika ve se to obavlja po sistemu kako se tko snae. Ruke se ne peru ni pre ni posle jela. Neprovode se sanitarni pregledi vojnika. Nema dovoljno sredstava za odravanje line M.P.345 G SV RSK KNIN OPERATIVNA SLUBA

127

M H

C D

345

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 625, primljen 10. 2. 1993. u 16,00; predan u 17,00.

170

higijene (sapuna, ileta za brijanje, ampona za kosu, istih pekira, praka za pranje vea, itd.). Dispozicija otpadnih materija nije rjeena. Poljski nunici nisu iskopani, nema organizirane dispozicije organskih materija. 2.- Preventivne mere za suzbijanje pojave i irenja zaraznih bolesti. Redovna kontrola vodoopskrbniih objekata i mesta gde se skladiti i priprema hrana uz istovremeno ukazivanje na propuste i otklanjanje nepravilnosti. Centralizovati snabdjevanje vodom koja je mikrobioloki i hemijski proverena i higijenski ispravna za pie. Komandnim putem obezbediti dovoljno cisterni za vodu, mjeine za vodu, posude za vodu i osobnih uturica. Redovno klorisati vodu centralno (kaporit) i klorisanje osobnih uturica (pantocit tablete). Zabraniti upotrebu vode iz neproverenih bunara i izvora. Obezbediti pravilno skladitenje ivenih namirnica i obezbediti odgovarajue prostorije i mikroklimatske uslove. Organi sanitetske slube i intendantske slube trebaju redovito kontrolisati pripremu i distribuciju hrane i trenutno otklanjati uoene propuste. Komandnom linijom obezbediti dovoljno adekvatnog posua za pripremu i distribuciju hrane i vojnikih porcija. Vie panje posvetiti higijenskom pranju posua. Rasteretiti postojeu preoptereenost kapaciteta za pripremanje i distribuciju hrane. Obezbediti svakom vojniku osobno porciju i uturu za vodu. Komandnim putem odreivati redovito redare za ienje i odravanje higijene u zajednikim prostorijama u kojima se spava i radi. Redovito prozraivati prostorije u kojima se spava i radi. Usmeno upozoravati neuredne pojedince koji naruavaju red i higijenu u zajednikim prostorijama. Obezbediti dovoljno iste posteljine i ebadi a intendantska sluba organizirati redovito pranje posteljine i vea. Organizirati svakodnevno istresanje ebadi. Sanitetski organi, komandiri i komandanti jedinica kontrolisati provoenje linih higijenskih mjera (kupanje, umivanje, ianje, pranje ruku, noenje istog vea, itd.) uoene nedostatke na mjestu otklanjati. Obezbediti dovoljno sredstava za odravanje line higijene (sapuna, ileta za brijanje, ampona za kosu, istih pekira, praka za pranje vea, itd.) Uljive i ugave na vrijeme izdvajati iz jedinica i odmah leiti. Zabraniti puenje u prostorijama u kojima se spava i radi. Eventualne pojave zaraznih bolesti ili sumnjivih ne zaraznih bolesti odmah prijaviti sanitetskoj slubi. Naelnik SnSl 18. Korpus kapetan Dr. Bani B. Milivoj, [v.r.] M.P.346 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 2189.
346

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

M H

C D

171

1993., veljaa 10. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o politikim prilikama nakon dvadesetodnevne akcije Hrvatske vojske u zaleu Zadra te stanju na bojitu
KOMANDA 7. KORPUPSA Str. pov. br. 30-618 10. 02. 1993. godine. Informacija podinjenim jedinicama, dostavlja. KOMANDAMA: OG-1; TG-2; 4. lbr; BG-4; 1. lbr; 75. mtbr; 2. pbr; 7. map; 7. mpoap; 7. larp PVO (aktom 1. U pokuaju da rei unutranje i ekonomske i politike tekoe Hrvatska je krenula u novu avanturu. Nakon 20 dana od poetka agresije, prema izvorima Hrvatske, ustae su izgubili oko 3000 ljudi. Peruka brana onesposobljena je za rad i prema procenama strunjaka neophodno je ruenje, a zatim izgradnja nove. Aerodrom Zemunik takoer se nemoe koristiti jer je miniran eksplozivom koji se neda razminirati bez ruenja i razaranja. Masleniki prolaz je u dometu naih orua i oruja i nikakvi radovi na izgradnji pontonskog mosta nisu mogui bez prestanka sukoba. Tako nije reen problem odseenosti Dalmacije ve je samo uvean, jer se i civilno stanovnitvo iz tih krajeva, naroito Zadra iseljava. Politiki uinci agresije su katastrofalni. Kao pokuaj da se pokae sila ustake vojske i mo da se realizuje obeanje o uvoenju pravnog poretka na cijelom teritoriju Hrvatske postignut je obrnut efekat. Ako Tuman ovakvim ratnim rezultatima uspeva na izborima da sauva vlast, to svedoi o potpunoj totalitarizaciji i faizaciji nacionalne Hrvatske drave. Pred svetom, agresija na teritoriju pod zatitom UN, takoe ima negativne efekte. Po prvi put Jugoslavija i Srpski narod u RS i posebno u RSK ima u svetskim medijima i meunarodnoj zajednici tretman u kojem je istina dominantnija od lai. Slika o borbi Srpskog naroda za ista prava koja su i drugima priznata lagano se probija i u Zapadnim medijima. Ipak, Savet bezbednosti morao je imati odluniji pristup u osudi Hrvatske i odlunije pretnje sankcijama. Oekujemo da to u narednom periodu i pokae, tim pre to Rusija zauzima uravnoteeniji pristup reavanju problema bive Jugoslavije. Predstavnici Srpskog naroda u razgovorima sa kopredsednicima enevske konvencije kompetentno i argumentovano brane srpski interes. Povodom agresije Hrvatske na RSK, kao to je poznato, vlada RSK odbila je s pravom bilo kakve pregovore sa Hrvatskom dok se ne ispune zahtevi iz Rezolucije 802 SB, tj. dok se ne povuku ustake snage sa teritorije RSK. Ustaki agresor pretrpeo je vojni krah, iako je vojska RSK bila prinuena da na brzinu rjeava probleme sa UNPROFOR-om, koji nije izvrio svoju ulogu, i da ujedno konsoliduje odbranu. Odnose sa UNPROFOR-om i dalje moramo razvijati na bazi uloga koje proizlaze iz Vensovog plana. ak i u sluaju da je pristranost dokazana mora se delovati politiki i promiljeno, smireno i sa raunicom unaprijed, a ne na svoju tetu. Stvaranje netrpeljivosti izmeu vojske i naroda RSK i UNPROFOR-a tetit e samo nama. Samo njihovo razmetanje svedoi o shvatanju narodne zajednice da je Hrvatska drava genocidno raspoloena prema srpskom narodu. Taj stav treba ouvati i najnoviju agresiju propagandno koristiti u tom smislu. VOJNA TAJNA STROGO POV. IFROVANO URUITI ODMAH

128

M H

C D

172

2. Dana 09. i 10.02.1993. godine u Kninu se odrava zajedniki sastanak predsednika vlada RSK i RS, Zdravka Zeevia i Vladimira Lukia, i njihovih resornih predstavnika. Sastanak je organizovan u cilju oformljenja zajednikog nastupa i proirenja ekonomske i vojne povezanosti dve srpske drave. 3. Vojska RSK je srpska vojska. Ona ima zadatak da brani teritorijalnu celokupnost Republike. U njoj mogu kao dobrovoljci uestvovati i svi Srbi van Republike, ali to moraju uiniti na vojniki i patriotski nain, odnosno, moraju se podiniti pravilima vojske RSK. Politika opredelenja iskazuju se na izborima za institucije RSK, a u uniformi vojske brani se domovina i ne vodi politika. Ako se to ipak, protivno razumu, ini komande moraju upotrebiti sva sredstva da spree unoenje razdora meu borce i eliminiu svaku ideoloku i politiku borbu u momentu kada je ugroena sama teritorija Republike. U tom smislu organi i Glavni tab Srpske vojske uinit e kod vlasti RSK odgovarajue korake da se iz njihovog smera utie na ponaanje politikih inilaca u Republici. 4. U toku jueranjeg i dananjeg dana stanje na frontu nije bitnije izmenjeno. Neprijatelj je nastavio aktivnim dejstvima na linijama dodira 7. K. Artiljerijskom i tenkovskom vatrom tukao je Obrovac sa irom okolinom i p/k naih snaga iz reona Jasenica, Maslenica, Draevac i dr. Na pravcu Novigrad-Pridraga i Islam Grki-Smilji ispoljavao je vatrena dejstva iz Novigrada, Kaia, Badaria i pored odreenih pregrupisavanja i pruanje jakog otpora bio je prisiljen na povlaenje u pravcu Novigrada i Paljuva. U 16,20 dejstvovao je artiljerijskom vatrom po Benkovcu i selima Korlatu, Smiliu i Biljanima (09.02.). Prema pouzdanim podacima u toku dana 09.02. borci RSK su kod sela Kai desetkovali jednu ustaku etu iz 3. osjeke brigade. Od 26 ustakih bojovnika ubijeno je 9, a ranjeno 6, nakon ega je jedinicu zahvatila panika, a njihov zapovjednik Filipovi prema nekim podatcima je streljan. Liki Korpus intenzivno vri utvrivanje u svom rejonu odbrane, a u reonu Plaki (tt. 597) otkriveno je kretanje ustake i IG, koja se tu nalazi vie dana. Na liniji dodira ostalih korpusa bilo je uobiajenih provokativnih dejstava. Nae jedinice izvravale su zadatke na poboljavanju odbrane, utvrivanju i zapreavanju prednjeg kraja, kao i na izvoenju obuke. POMONIK KOMANDANTA pukovnik mr Dmitar Arula, [v.r.] M.P.347 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

M H

C D

347

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

173

1993., veljaa 10. Knin Slubena biljeka naelnika Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa SVK o pojaanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu, nezadovoljstvu dobrovoljaca u 2. pbr te policijskoj obradi vie osoba zbog provala, pljake oko Benkovca i ubojstva Hrvata u drnikom kraju
KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezbed. organ Str. pov. broj: 21-34 10. februara 1993. godine SLUBENA BELEKA 1. Dana 08. i 09. 1993. godine uoeno je da neprijatelj dovlai svee snage na Skradinskom pravcu. Utvrdjeno je da u Skradinskom Polju (Pavasovii) ima 5 tenkova i tri (3) u s. Dragiii, pored ve postojeih tenkova (1 Biine, 1 Dubravice, 1 Peia glavica i 2 Dobre vode). U mjestu Skradin zgrada O nalazi se oko jedan bataljon ljudstva. 2. Raspolaemo proverenom informacijom da trojica vojnika iz sastava Kenijskog bataljona po naredjenju majora Menzea (Bribirske Mostine) imaju zadatak da lociraju mesto sedita ORKANA. Ova trojica vojnika kreu se terenskim vozilom marke Landrover (UN) iz sastava Kenijskih snaga. Cenimo da se bave obavetajnim radom u korist neprijatelja. 3. U razgovoru sa vie lica-dobrovoljaca iz sastava 2. pbr koji se nalaze u reonu s. Velika Glava, Sonkovi i Graac izraavaju negodovanje u vezi izdatog zadatka za otpoinjanje aktivnih dejstava za dan 01. 02. 1993. godine, govorei da su rtvovani aljui ih na nepoznat teren. Posebno su nezadovoljstvo izrazili prema celokupnoj komandi 2. pbr. Isto tako raspolaemo saznanjima da su navedeni dobrovoljci uveer uoi planiranog napada razvueni po tamonjim v/o po kuama i da su se opili i sada im je cilj da krivicu prebace na druge. 4. Raspolaemo saznanjima da na prvoj liniji odbrane u reonu s. Gardijani, s. Velika Glava zakljuno sa Kuzmanovi brdom, ima svega 20-ak boraca, gdje je k-dir jedinice ppor. Tima (dobrovoljac). Nastavljeno je sa bivom praksom da se borci smenjuju na poloaju sistemom 3 dana kui, a tri dana na poloaju. 5. Dana 07.02.1993. godine oko 15,30 asova u Kistanjama kod FN Jadran vojna policija zaustavila je putniko m/v marke Aleko reg. oznake M, kojim je upravljao Bala Duan, milicionar SUP-a Knin. Pretresom vozila pronadjeno je 400 kutija cigareta CLUB koje su oduzete. Slubenim aktom upoznat je SUP Knin. 6. U zoni odgovornosti 92. mtbr vrimo obradu nad 11 lica dobrovoljaca radi izvrenih provalnih kradja i pljaki imovine. Na istom podruju radi pijanevanja i nediscipline protjerano je 9 pripadnika dobrovoljakih jedinica. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO STROGO POV. br. ev. _______

129

M H

C D

174

7. U zoni odgovornosti 75. mtbr radi pljake imovine Hrvata i Srba uhapeno je 6 lica v/o protiv kojih su preduzete disciplinske i krivine prijave. Zajedno sa SUP-om Knin vodi se obrada prema trojici lica za ubistvo i pretnji ubistvom. NAELNIK major: Marko Zeli, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

1993., veljaa 10. [Benkovac] Zapovijed Komande OG -1 podreenim postrojbama za prodor prema Novigradu
KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 5-1 Dana, 10. 02. 1993. godine NAREENJE za dalja dejstva NAREUJEM

130

U cilju realizacije datog zadatka:

1.- TG-4: vrsto drati liniju Sr. Gajina t 76 s. Grgurii Jezerine Rami. Organizovati sadejstvo, obezbeenje i pripremiti snage za aktivna dejstva. KM u s. Pedii u radu od 02.00 asova dana 11.02.1993. godine. Svo ljudstvo, tenkove i OT348 (sem tv BM i BG-3) prikupiti u iri rajon s. D. Baturi, gdje otpoeti sa formiranjem okb349 to e biti regulisano posebnim nareenjem. 2.- 92. mtbr: zauzeti s. Bodarii i vrsto ga drati. Pripremiti snage za napadna dejstva u duhu ve dobijenog zadatka. Otpoeti sa neposrednom pripremom okb kojeg ojaati za samostalna dejstva. 3.- GONG350-1: u gotovosti za prelazak u sastav TG-4 i posedanje VP351 u irem rejonu Novigrada. 4.- 7. mpoap352 obrazovati GONG-7. VP u rejonou Glavica (tt. 168), Jankua, Torine. Zadatak: neposrednim dejstvom unititi VP u rejonu z. Buterini i spreiti prodor ustakih snaga na pravcima: Buterini Smili Podgradina Smili. U svemu se pridravati ranije primljenih nareenja i zadataka. Dostavljeno svim jedinicama u vidu odluke za naredna dejstva.

M H C D D R
175

348 349

Oklopni transporter. Oklopni bataljun. 350 Grupa orua za neposredno gaanje. 351 Vatreni poloaj. 352 Mjeoviti protuoklopni artiljerijski puk.

KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] M.P.353 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 11. Knin Dnevno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa SVK o ubojstvu devetorice Hrvata u selu Medvia te problemima u 92. mtbr jer pojedine postrojbe naputaju poloaje
KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezbed. organ Str. pov. br: 21-41 11. februara 1993. god. Dnevni izvetaj, d o s t a v lj a. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO STROGO POV. br. ev._________

131

1. Podneta je krivina prijava protiv ZELI STANKA iz 4. lbr zbog nasilnikog ponaanja i nanete povrede dr. Mijac na radnom mestu u ambulanti egar i protiv v/o MILANKO ELJKA zbog ranjavanja sa vatrenim orujem Oluji Predraga. 2. Od strane nepoznatih izvrioca izvren je masakr nad 9 civila, Hrvatske narodnosti, starije osobe u s. Medvidja. Uvidjaj je izvren, a masakr su napravila etvorica maskiranih lica, radi se na identifikaciji poinilaca ovog masakra. 3. Od strane vojne policije izvren je obilazak izbeglikih kampova u Kistanjama, Kolacu, Bjelini i Bioviinu Selu sa ciljem pronalaenja i privodjenja lica koja podleu v/o, ali u istima nije pronadjeno nijedno takvo lice. Ovom prilikom vojna policija je legitimisala nekoliko lica u uniformi u Kistanjama i Macurama i utvrdila da se u 2. pbr daje dozvola za odsustvo od tri dana, to nije sluaj u drugim jedinicama. 4. Jedna eta iz sastava 2. pbr. koja se nalazila u sastavu 92. mtbr., od poetka agresije, po svim dosadanjim saznanjima samovoljno je napustila poloaj i vratila se u sastav 2. pbr. Tenkovi iz sastava ove ete ostali su na poloaju a posade su se vratile. Preduzimaju se mere na sagledavanju uzroka ovakovom ponaanju i pronalsku nosilaca. 5. Operativnim merama dolo se do podatka da Erceg Djoko iz Zemunika Gornjeg, poseduje radio stanicu, sa kojom verovatno odrava vezu sa ustaama. Sluaj smo ustupili SDB, jer imaju povoljnije uslove za operativno sagledavanje. 6. U toku dana Vojna policija na zahtev drugih jedinica privela je 4 lica. 7. Jo uvjek vojna policija nije obuena u maskirna odjela niti je dobivena oprema za funkcionisanje iste.

M H C D

353

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

176

NAELNIK major: Marko Zeli, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., veljaa 11. Knin Prijedlog Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da uputi protest UNPROFOR-u zbog pokreta i akcija hrvatskih snaga u zoni odgovornosti korpusa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-639 11. 02. 1993. god. Predlog za protest UNPROFOR-u d o s t a v lj a . VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO KURIROM

132

Tokom dana 9. i 10. februara 1993. god. ustake snage ispoljile su sledea dejstva: 1. U zoni odgovornosti TG-2 Obrovac vrio provokativnu vatru iz pjeadijskog naoruanja iz pravca Zelenkovac, Boii, Jasenika Glava dejstvovao je artiljerijom u predelu Alana vrio smjenu ljudstva i dovodio nove snage pod punom ratnom opremom. 2. U zoni odgovornotsi OG-1 Benkovac vri dovoenje novih snaga na svim pravcima, a posebno gomila borbenu tehniku i ljudstvo na pravcu Islam-Kai, oko 18,00 as. u Biogradu n/m ulovio veliki brod (verovatno topovnjaa). 3. U zoni odgovornosti 2. pbr evrske-Skradin Vri koncentraciju velikih snaga u irem reonu Stankovci-Pirovac-Biograd n/m, zatim Skradin-Zaton-Vodice. Tokom jueranjeg dana iz reona Stankovaca minobacaima i tenkovima je gaan Vuki i Kolarina. 4. U zoni odgovornosti 75. mtbr Drniko podruje ispoljeno je dejstvo iz pjeadijskog naoruanja iz pravca G. Strunje i Karbaua po naim poloajima u rejonu Krike-Gradina, Lunia Glavica, na ovom pravcu vri dovoenje novih snaga. 5. U zoni odgovornosti 1. lbr Vrlika uestalo je dejstvo MB po irem reonu Otiia, posebno oko doma i kole, a isto tako i po mjestima Laktac i Tavanica. DA/MM

M H C D
G SV RSK pomoniku za moral

177

za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas [, v.r.]354 M.P.355 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 11. [Benkovac] Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o borbama oko Kaia, Novigrada, razmjeni topnike vatre na linijama dodira te stanju oklopnih sredstava
KOMANDA 1. OG Str. pov. broj: 11-1 11. 02. 1993. godine

133

GLAVNOM TABU SV RSK KOMANDI 7. KORPUSA Dnevni borbeni izvetaj

1. Podaci o neprijatelju U toku noi i dana uoeno je pregrupisavanje ustakih snaga i grupisanje kod Suhovara iz tog pravca (K. 142 Meine) su pokuale napad. Peadijski napad ustae su pokuale i prema s. Gregorii. Peadijska borba je voena i na pravcu: Paljuv Novigrad i Kai Laki Pozderi. Po naim snagama su dejstvovali artiljerijskom vatrom iz pravca Novigrada, Jasenica, Maslenice i Posedarja. Sa svitanjem je otpoeo jaku MB i artiljerijsku vatru po reonima: Gregorii, Narandii, Baturi, s. Ramii, Pedi i s. Barabe. 2. Podaci o naim snagama Nae snage su pruile snaan otpor ustaama u reonu s. Kai, s. Drae i u reonu s. Paljuv i prema Novigradu i na pojedinim pravcima liniju pomerili napred. U pravcu Cvitii Bodarii pionirski vod vri ienje terena od mina. Deo naih snaga je uao prema Novigradu iz pravca Gajine i ubio 4 ustaa na kuli koja im slui kao osmatranica. Linija rasporeda naih snaga je kao u prolom izvetaju. Od prolog izvetaja imamo 13 mrtvih i 15 ranjenih. Izvren je deo utvrivanja na Glavici (K. 163), Nogaljevoj Drazi i Raovljevoj glavi, na emu se i dalje radi. Izvreno je miniranje terena od s. Drae prema Suhovarama.
354 355

Potpis neitak. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H C D D R

178

Stanje oklopnih sredstava je sledee: T-84 . . . . . . . . . 17 kom T-55 . . . . . . . . . 25 kom T-34 . . . . . . . . . 20 kom BOV-80 . . . . . . 10 kom OT-60. . . . . . . . . 7 kom 3. Moralno stanje je dobro, preduzimaju se mere u cilju njegovog poboljanja. 4. Bezbednosno stanje je dobro. 5. Pozadinsko obezbeenje funkcionie, ali mnoga sredstva koja su traena od viih komandi se ne dobijaju, to utie na b/g OG. 6. Napominjemo da je Komanda OG mala, da je sastava 3 stareine i da nema uslova da u toku izvoenja b/d stalno prima novinare i TV ekipe, pa molimo da pomonik za moral iz 7. K regulie ta pitanja vezana za zonu izvoenja b/d. KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] M.P.
357

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 12. Benkovac Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o protunapadu hrvatskih snaga od Novigrada prema selu Gregorii te velikim gubicima 92. mtbr

M H
M.P.356

C D
134

KOMANDA 1. OG Str. pov. broj: 23-1 12. 02. 1993. godine GLAVNOM TABU SV RSK KOMANDI 7. KORPUSA Dnevni borbeni izvetaj 1. Podaci o neprijatelju U veernjim asovima 11/12.02.1993. godine ustake snage su pokuale prodor na vie pravaca iz reona Novigrada. Napad su poele artiljerijskim dejstvom i uvoenjem novih peadijskih snaga uz podrku tenkova. Jai protivnapad je izveden pravcem Novigrad
356 357

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1961, primljen 11. 2. 1993. u 17,25; predan u 17,45.

179

Brig Gregorii, gdje je dolo do poputanja linije nae odbrane, zbog naputanja poloaja bataljona milicije i dobrovoljaca. U tom ustakom napadu imamo 7 mrtvih i 21 ranjenih boraca. Na tom delu fronta oko 20.00 asova linija je ponovo stabilizovana. Oko 11.00 asova ustake snage su pokuale novi napad iz pravca Novigrada, nai borci su pruili estok otpor i tom prilikom je uniten 1 ustaki tenk. Pored uoenog pregrupisavanja i pomeranja ustaa u pojedinim reonima primeeno je i njegovo ukopavanje ispred s. Suhovara (K. 112). Minobacaka vatra iz pravca s. Kai otvorena je po s. Pozderi. 2. Podaci o naim snagama Nae snage su pruale snaan otpor na svim pravcima dejstva ustaa. Pogibijom boraca iz sastava brigade milicije i dobrovoljaca dolo je do kolebljivosti, pometnje i samovoljnog beanja tih boraca sa linije fronta. Novim rasporedom snaga iz sastava b. Vukova linija fronta je stabilizovana i zadrana linija fronta. Ujutro je stigla nova jedinica sa Banije (450 boraca), za zamenu. Ista prihvaena, organizovan smetaj i dati joj zadaci. 3. Moralno stanje je dobro, zavisno od jedinice do jedinice. Uglavnom svi problemi koji su do sada bili javljali su se kod brigade milicije i dobrovoljakih jedinica. 4. Bezbedonosno stanje je dobro. 5. Vreno je utvrivanje poloaja u reonu Zemunik Gornji za smetaj ljudstva i artiljerijsko orue, utvrivanje poloaja u reonu Pridraga, utvrivanje poloaja za lard PVO u reonu Benkovako Selo.

M H

C D

KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.]

M.P.358

M.P.

359

R
135
VOJNA TAJNA POVERLJIVO

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 12. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pojaanu materijalnofinancijsku kontrolu troenja materijalno-tehnikih sredstava jer Generaltab Vojske Jugoslavije upozorava na neracionalno troenje vojnih sredstava koja je ostavio nakon povlaenja iz Hrvatske i na sve izraenije probleme u financiranju Vojske Jugoslavije
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA
358 359

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1972, primljen 12. 2. 1993. u 17,15; predan u 17,30.

180

Pov. br. 30-740 12. 02. 1993. godine Problemi materijalne podrke, upozorenje, dostavlja.

IFROVANO

KOMANDI: OG-1, 75. mtbr, 92. mtbr, 1. lbr, 2. pbr, 4. lbr, 7. map, TG-2, BG-3, BG-4, NC (Bruka preko OG-1) Veza: nareenje GSV pov. 142-1 od 12. 02. 1993. godine Od strane NG VJ360 (akt PU,361 str. pov. br. 127-1 od 03.02.1993. god.) smo obaveteni da se intenziviranjem b/d u naoj Republici, izazvani agresijom Hrvatske, u sve otrijoj formi postavlja problem materijalne podrke vojsci RSK i RS od strane VSRJ. Brojni su zahtevi za materijalnom i humanitarnom podrkom u svim vrstama sredstava i rezervi. I pored upozorenja da se zahtevi centralizovano dostavljaju od G SV RSK stalna je pojava dolaska pojedinaca u G VJ, komande ARV i PVO, RM i K sa zahtevima da hitno udovolji problemima. Pri naputanju bive JNA prostora RSK i RS, ostavljene su znaajne koliine svih vrsta rezervi za ivot i voenje o/b za dui period. Meutim dobijene informacije ukazuju da ima neracionalnog i nenamenskog troenja rezervi i zloupotreba od strane pojedinaca. Problemi finansiranja vojske SRJ je sve izraeniji, tako da raspoloiva financiska sredstva ne mogu zadovoljiti ni potrebe VJ, zbog ega je preko saveznih organa pokrenuto pitanje iznalaenja sigurnijih izvora finansiranja naih potreba. Od strane NG Vojske Jugoslavije, uz uvaavanje naih potreba se trai vee razumevanje problema sa kojima se Vojska SRJ susree. U cilju prevazilaenja navedenih problema i uspostavljanja funkcionalnijeg sistema PoOb-a362 preduzmite sledee mere: 1.- Sve zahteve za materijalnu i humanitarnu podrku dostavite centralizovano komandi 7. Korpusa. Zahtevi moraju biti verifikovani od strane komandanta vae jedinice. Uz zahtev mora biti dostavljen raspored i mesto dotura traenih rezervi. 2.- Radi sigurnog dopremanja rezervi, organizujte i prihvatne punktove, gde e se od strane va k-de preuzimati traena MS. 3.- Upozorite sve vae organe koji se bave pitanjem materijalne podrke da je organima u G VJ, A,363 RM,364 RV,365 PVO366 i K367 zabranjuju prijem pojedincima i primanje i razmatranje pojedinanih zahteva koji nisu verifikovani od G SV RSK. 4.- Preduzmite sve mere, iz vae nadlenosti, da se maksimalno iskoriste sopstveni izvori PoOb-a radi zadovoljavanja dela vaih potreba. 5.- Radi spreavanja neracionalnog i nenamenskog troenja rezervi od strane pojedinaca, pojaajte mere materijalno financijske i unutranje kontrole.

M H

C D

360 361

Naelnik Generaltaba Vojske Jugoslavije. Personalna uprava. 362 Pozadinsko obezbjeenje. 363 Armija. 364 Ratna mornarica 365 Ratno vazduhoplovstvo. 366 Protuvazduna obrana. 367 Korpus.

181

Protiv lica za koja se ustanovi da se bave zloupotrebom i pljakom kao i drugim delima koja naruavaju sistem odbrane RSK preduzmite mere krivinog gonjenja preko organa tuilatva i sudstva. O preduzetim merama za koritenje sopstvenih izvora, organizaciji prihvatnih punktova, merama materijalno-financijske i unutranje kontrole i krivine odgovornosti, dostavite izvetaj do 20. 02. 1993. god. SS/MM za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas Dmitar Arula, [v.r.] M.P.368 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

1993., veljaa 12. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o osnivanju jurinog bataljuna od jedne ete 2. pbr i etnika Jove Ostojia
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-755 12. 02. 1993. godine Izvetaj o formiranju jurinog bataljona, dostavlja.

136

Na osnovu vaeg akta Str. pov. br. 112-1 od 12.02.1993. godine, izvetavam vas da smo izvrili formiranje jednog jurinog bataljona ije snage ine jedna eta iz 2. pbr i dobrovoljci (etnici) majora Ostoji Jove. Jurini bataljon razmjeten je u irem rejonu Bratikovci i od sutra je u gotovosti za angaovanje po potrebi. Napominjem da je bataljon iskljuivo peadijskog sastava. NA/KN KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.]
368

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6408, primljen 12. 2. 1993. u 16,50; predan u 21,25.

M H

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

D
GLAVNI TAB SV RSK

182

M.P.369 Dostaviti: G SV RSK arhiva. Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 12. [Drni] Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75. mtbr na kojem je istaknuta podrka predsjednika Republike Srbije Miloevia Milanu Martiu i ministru obrane Stojanu panoviu, vanjskopolitika podrka Rusije te ponuda Republike Srpske za ujedinjenje s RSK
[]

137

Sastanak K-de i k-danta

Informisanje Milan Marti, min UP.370 Kai dio Novigrada linija ve dva dana se ne mjenja. Na Velebitu smo prema Bobiji. Problem je neadekvatno funkcionisanje sudova. Brojano snaga ima dosta, ali malo boraca. To je moda prouzrokovano i nekim politikim gibanjima, pa sam se i ja zalagao za ratne sudove. Meutim pojavila se kampanja protiv oficira. Dio ljudi u vladi zastupa suprotnu tezu. Moda su i to problemi zbog ega smo ostali bez oficira, posebno Obrovac. Na panovia371 se svalilo sve da bi se naao pedro, a vlada kao da je kompaktna i da radi. Miloevi372 politiku podrku ima ti Martiu i panovi. Na sreu komanda nije u rukama takve vlade, ve u Mile Novakovia. Nesmemo dozvoliti neslogu u jedinicama. Demagozi ne mogu odluivati o sudbini ovog naroda. Mi emo dobiti definitivno i javno podrku Rusije. Meunarodno priznanje neemo ako ne odradimo vojniki, a vojniki emo odraditi ako povratimo okupirane teritorije (Maslenica, Zemunik). Miloevi daje maksimalnu podrku ovome.

M H

12.02.93, 18,00

C D

369 370

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin. Unutarnjih poslova. 371 Stojan, ministar obrane u Vladi RSK. 372 Slobodan, predsjednik Republike Srbije.

183

R373Srpska prvi put nam decidirano nudi ujedinjenje (da se sastane zajednika skuptina i odri referendum). Time bi se eliminisale i ove politike tenzije. Nesrea je to se sada ne moe sastati skuptina. [] Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR,8., kut. 30.

1993., veljaa 13. [Benkovac] Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o napadu hrvatskih snaga na pravcu Novigrad Pridraga, topnikom napadu na irem podruju mjesta Liane Tinjske te djelovanju vlastitih snaga i problemima s naputanjem poloaja pojedinih postrojbi
KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 32-1 13. 02. 1993. godine

138

GLAVNOM TABU SV RSK KOMANDI 7. KORPUSA Dnevni borbeni izvetaj

1. Podaci o neprijatelju Uoeno je pomeranje ustakih snaga iz pravca Biograda prema Polai i prema Pakotanama. U vremenu od 17. 20.00 asova ustae su izvrile napad pravcem Novigrad Pridraga, voena je peadijska borba ali linija fronta nije pomerena. Uoeno je vee grupisanje snaga u rejonu Polinik Rupalj i Suhovare Batica i pokuano ubacivanje diverzantske grupe pravcem Paljuv Pridraga. Oko 13.00 asova ustae su izvrile artiljerijski i tenkovski napad iz pravca Ratane Sikovo po naim snagama razmetenim u rejonu Liane Tinjske, imamo jednog poginulog i jednog ranjenog. 2. Podaci o naim snagama Na pravcima dejstva ustakih snaga pruen je odgovarajui otpor. Ljudstvo b.374 milicije je samovoljno napustilo borbene poloaje. Imali smo problema i sa b. Korduna, koji je zamenjen, jer nije hteo da ostavi opremu novoj jedinici. Bez odobrenja su napustili Benkovac, zamenik komandanta je odbio da se odazove Komandantu OG-1, probili su barikadu i vreali policiju koja je pokuala da ih zaustavi. Nove jedinice su izvrile izvianje moguih pravaca dejstva naih snaga, deo je poseo poloaje, a deo jedinica se nalazi na obuci i pripremi za izvoenje b/d.

M H C D D R

373 374

Republika. Bataljun.

184

Naa artiljerija je uspeno dejstvovala po radarski otkrivenim ciljevima i po reonima iz kojih je pokuan napad ustakih snaga, po zahtevu. Unitena je ustaka kolona vozila u predelu Suhovara i 1 ustaki tenk u reonu Jezerine. Preduzimaju se aktivnosti za donoenje odluke za naredna dejstva. 3. Moralno stanje je dobro. 4. Na bezbedonosnom planu se preduzima niz mera u cilju zatite Komande i jedinica. za KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga [, v.r.]375 M.P.376 M.P.377 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 13. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o uspjenom napadu hrvatskih snaga na pravcu Novigrad Gregorci, te dolasku dobrovoljaca iz Srbije koji su rasporeeni u sela Laktac i Otii REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-790 13. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj. GLAVNI TAB VS RSK Operativni centar 1. Neprijateljska borbena dejstva nastavljena su na pravcu Novigrad Grgorci, gdje je dolo do proboja linije odbrane koju su drali dobrovoljci i bataljon milicije. Artiljerijska dejstva neprijatelj je ispoljio po s. Otii, Velikoj Glavi, s. Trbounje i Mrena Glava. Pokreti neprijatelja vreni su u rejonu Pakova Sela, gde je po njima dejstvovao 7. map.378 Na ostalim delovima vojita vri neprekidno izvianje i pokuaje ubacivanja DTG.
375 376

Potpis neitak. Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac. 377 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1987, primljen 13. 2. 1993. u 17,10; predan u 17,25. 378 Mjeoviti artiljerijski puk.

M H

139

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

R
185

2. Prilikom napada ustaa na pravcu Novigrad Grgorci dolo je do pometnje i naputanja poloaja od strane bataljona milicije i dobrovoljaca. Imali smo 7 poginulih i 21 ranjenih. Uvoenjem u borbu boraca Vukova sa Vujaka prodor ustaa je zaustavljen, a front stabilizovan. U jedinicu 1. lbr stigli su dobrovoljci iz Srbije koji su odmah rasporeeni na poloaje u reonu s. Laktac i s. Otii. U svim jedinicama nastavljeni su radovi na pravljenju zaklona i sklonita za ljudstvo i MTS. Obuka sa delom jedinica provodi se organizovano i planski. Organi bezbednosti podneli su krivinu prijavu protiv Medar Sinie iz Benkovakog Sela Benkovac, zbog postojanja osnovane sumnje da je poinio krivino delo ubistvo iz nehata, kanjivo po l. KZ RSK. 3. Odluka: Nastaviti sa aktivnostima na postavljanju minskih prepreka, izgradnjom sklonita i zaklona za ljudstvo i MTS. Sprovoditi obuku sa delom jedinica planski i organizovano. Sa ostalim delom jedinica formirati udarne jedinice i grupe i nastaviti borbena dejstva na ve zadatim pravcima. za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas Stjepanovi,379 [v.r.] M.P.380

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 13. [Benkovac] Odluka Komande OG-1 za napad na komunikaciju Zadar Pakotane te zauzimanje Maslenice

KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 33-1 Dana 13. 02. 1993. godine ODLUKA za dalja dejstva.

1.- ODLUIO SAM: Izvesti napadnu operaciju sa ciljem: pravci komunikacije Zadar Pakotane, a potom otsei Zadar i zauzeti iri reon Maslenice ime definitivno razbiti ustake snage.
379 380

Stanko. Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin. 381 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1992, primljen 13. 2. 1993. u 23,00; predan u 23,30.

M H
140
186

C D
KOMANDANTU _______________

M.P.381

U I etapi u trajanju 2-3 dana presei komunikacije Zadar Pakotane sa snagama I eelona, sa teitima na pravcima: od Zemunika Gornjeg i kabrnje ka Bibinju i Sukoanu i od Benkovca ka Biogradu i Pakotanu. Osloboditi Bibinje, Sukoan, Filip Jakov, Biograd i Pakotane, gde se obezbediti ka Zadru i organizovati sadejstvo sa 2. lbr. U II etapi operacije u trajanju 1 do 2 dana odsei Zadar pravcem: Zemunik Gornji Bokanjac (Poljica) i sa linije Nazret Smili, preko Posedarja izbiti u rajon Kapetan Stan, Vujak, Donja Slivnica ime zauzeti Maslenicu i odsei snage u rejonu Jasenice i Rovanjska. Prvi eelon sastava 92. mtbr sa banijskim bataljonom, 2. okb382 (sa ojaanjima), 1. i 2. jurinim odredom. Drugi eelon sastava TG-4, dp383 i novopristigle jedinice. Podrka I i III KAG384-7 i RG385-1. Gotovost u 20.00 asova. KM u rejonu Kula Atlagia. Dejstvo podrava lba386 sa 80 borbenih poletanja dnevno, 7. POac387 i 7. tr[h]e.388 2. ANGAOVANJE SNAGA: TG-4 u duhu daljeg zadatka, a po izvrenju za dejstvo preko Posedarja 92. mtbr sa 1. okb, 1. i 2. jurinim odredom i banijskim bataljonom za presecanje komunikacije Zadar Novigrad. dp i novopristigle jedinice za odsecanje Zadra i ojaanje TG-4. Do izvrenja I etape operacije dp po pogrebi angaovati na pravcima 92. mtbr prema razvoju situacije, a novopristigle za izvrenje II etape. 3.- PODRKA I KAG-7 za podrku snaga u dejstvu preko Posedarja III KAG-7 za podrku snaga ka Zadru i Biogradu. RG-1 dejstvom po jaim ustakim snagama. 4.- POSEBNE MERE: (1) Obezbediti 2 b/k389 kod vojnika i uz orue za sve vrste orua i oruja. (2) Za sve ete (vodove) obezbediti potrebne koliine PP390 i PT391 mine. (3) Borce, odelenja i vodove (koji su u napadu) obezbediti sa zoljama (za svakog borca 1-2), osama, MB-60 mm (etama 82 mm), rune bacae po dve rune bombe i dr. (4) Organizovati izvianje sa pozadinskim izviaima i vodiima (za novopristigle jedinice i jedinice koje nisu sa ovog prostora). (5) U svakoj eti imati odelenje pionira za otklanjanje minskih polja. (6) Organizovati sopstvenu podrku na nivou ete ONG392 (ose, RB, BpT, POLK i dr.) i MB-60 mm ( po mogunosti i 82 m). (7) U svim etama imati jedinicu za napad (koja se kree iza izviaa i pionira), jedinicu za dranje zauzetih poloaja i rezervu za obezbeenje.

M H

C D

382 383

Oklopni bataljun. Nejasna kratica 384 Korpusna artiljerijska grupa. 385 Raketna grupa. 386 Lovako bombarderska avijacija. 387 Vjerojatno se radi o 7. protuoklopnoj helikopterskoj eskadrili (7. POhe). 388 Transportno-helikopterska eskadrila. 389 Borbena kompleta. 390 Protupjeadijske. 391 Protutenkovske. 392 Orua za neposredno gaanje.

187

Za izviae, pionire i jedinicu za napad odabrati najbolje borce. U napadu imati uzak front, obilaziti otporne take ustaa i naseljena mesta i ne dozvoliti (po bilo koju cenu) zaustavljanje. Kretati se to ire. Osamostaliti jedinicu po svim pitanjima, svakom borcu obezbediti 2 obroka suhe hrane, ebe i prvi zavoj. Za sve borce obezbediti OLIGOVIT (jedna tableta dnevno na pojedinca), prvi zavoj i rukavice, vunene arape, potkape (al), po tri agora na odelenje i sve to je potrebno za ivot za pet dana operacije. Blokirati sve prilaze jedinici sa pouzdanim straarima i u rejon mogu ui samo oni koji raspoznaju znake za raspoznavanje, a iz rejona samo po odobrenju Komandanta bataljona. Komandant brigade je duan odrediti taan rejon odgovornosti za svaku jedinicu. Izdati preciznu i sveobuhvatnu zapovest za pripremu i izvrenje zadatka. Izvriti moralne i psiholoke pripreme (i za dejstvo u okruenju). Bolesne i nesposbne izdvojiti iz eta, a tee obolelo ljudstvo uputiti u bolnicu Benkovac. Kukavice ne ukljuivati u tee zadatke i kontrolisati ih. Energino razbiti bilo kakvu organizaciju koja naruava borbeni moral, u teoj situaciji kolovoe streljati ili ih (u lakoj) vezati i pod pratnjom sprovesti u zatvor. Za sve stareine od komandira voda navie obezbediti pouzdane pratioce u cilju njihove zatite. ZA SLOBODU I AST SRPSKOG NARODA! Raeno i dostavljeno: K-dantima: G, 7. K, 92. mtbr i TG-4 KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] M.P.393 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 14. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pjeakom napadu hrvatskih snaga kod Pridrage i topnikom na Liane Tinjske, samovoljnom naputanju poloaja dva bataljuna milicije, te o zapovijedi 75. mtbr da osnuje jurini bataljun od 450 ljudi i uputi ih u Bruane na obuku
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA STR. POV. BR. 30-833 14. 02. 1993. godine REDOVNI BORBENI IZVETAJ.
393

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

M H

C D
141

D R

188

GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR 1. U protekla 24 asa neprijateljska aktivnost usmerena je na izvoenje borbenih dejstava, izvianje naih snaga ubacivanjem DTG, kao i nastavak provokacija na svim delovima severnodalmatinskog vojita. Oko 18.00 asova ustae izvrile peadijsko artiljerijski napad na pravcu Novigrad-Pridraga. Artiljerijsko tenkovski napad vren je iz pravca Ratane-Sikovo po rejonu Liane Tinjske i tom prilikom jedan borac je poginuo i jedan ranjen. 2. Na navedenim pravcima dejstva ustake snage su zaustavljene, a pokuaji ubacivanja DTG na vreme otkriveni i spreeni. Jedinice bataljona milicije i bataljona sa Korduna napustile su samovoljno poloaje. Ostali deo jedinica vri izvianje moguih pravaca dejstva naih snaga, deo je zaposeo poloaje i vri fortifikacijsko ureenje istih. Deo jedinica nastavlja sa obukom i pripremom za izvoenje borbenih dejstava. Komandant 7. korpusa od ranih jutarnjih asova vrio obilazak jedinica, a posebno se zadrao u 4. lbr shodno Vaem nareenju. Vae nareenje za formiranje vojnikog zatvora je odreeno u mestu-kasarni Trbounje. Odreen je upravnik zatvora, zamenik i obezbeenje vojne policije. Organi bezbednosti podnesli su potrage za 12 odbeglih boraca iz jedinica od tog broja privedeno je i vraeno 5 lica, ostali broj krije se van adrese stanovanja. Postupak podnoenja krivinih prijava je u toku. Do sada je ukupno podneeno 12 krivinih kod nadlenih organa i sudova. 3. Odluka: nareeno 75. mtbr formiranje jurinog bataljona jaine od 300-400 ljudi, a isti se upuuju na obuku u centar s. Bruke kod kapetana Dragana.394 Ostali deo odluke sadran je u jueranjem izvetaju.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 14. Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o privoenju 75 dezertera od poetka mobilizacije, te 20 vojnika od kojih je protiv osmorice pokrenuta krivina prijava zbog ubojstava i pljake na drnikom podruju

M H

C D
M.P.396

za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas Stjepanovi,395 [v.r.]

142

394 395

Vasiljkovi. Stanko. 396 Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

189

OBO 75. mtbr Str. pov. br. 27-1 14. 02. 1993. godine Dostavlja OBO 7. korpusa na linost majora Zeli Marko Od poetka mobilizacije do 14.02.1993. godine vojna policija 75. mtbr privela je 65 dezertera. Radi se o v/o koji su samostalno napustili svoje jedinice i bili odsutni od 1-3 dana. Zbog naruavanja reda i discipline od strane vojne policije privedeno je 20 v/o (1 oficir). Od njih je protiv 8 pokrenuta krivina prijava: 2 ubistvo u Oklaju 1 ubistvo civila u Otavicama 1 teko ranjavanje u Kanjanima 4 zbog pljake i samovoljnog naputanja jedinice 1 oficir je kanjen strogim ukorom 2 dobrovoljca su otputena iz jedinica i poslati za SFRJ u obradi je 1 v/o i vjerovatno e biti otputen i upuen na NVLK397 2 v/o e biti premjetena u druge jedinice. U narednom periodu emo vas redovno izvjetavati o preduzetim mjerama.

M H

Naelnik kapetan Mirsad Toki

C D
143

M.P.398

D R
STROGO POV. br. ev. ______

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

1993., veljaa 14. [Benkovac] Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o izvlaenju na odmor BG-3 iz rajona Pridraga, koja je zatim samovoljno otila za Knin s kompletnim naoruanjem
Komanda OG-1 Bezbedonosno obavjetajni organ Str. pov. br. 3-727 14. 02. 1993. g. G SV RSK Bezbedonosno obavjetajni organ
397 398

Nia vojno-lijenika komisija. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 155, primljen 14. 2. 1993. u 13,30; predan u 13,50.

190

Komanda 7. korpusa Dana 14. 02. 1993. g. iz borbe na pravcu Pridraga Novigrad izvuena je BG-3 (bataljon za intervenciju) iz Knina. Razlog izvlaenja iz b/d je odmor i sredjivanje. Mesto odmora bilo je predvidjeno u Karinu Donjem. Borci nisu prihvatili mesto za odmor, ve su traili da idu u Knin. Ispred komande OG-1 radi ubedjivanja potrebe da ostanu u Karinu iao je pukovnik Bursa.399 Isti nije uspeo da nagovori borce da ostanu, te je stupio u vezu sa komandantom OG-1 puk. Tanjga.400 Pukovnik Tanjga je odobrio na predlog pukovnika Bursaa, da istim odobri odlazak u Knin dva dana, s tim da ostave borbena sredstva ta isti nisu prihvatili ve su neorganizovano sa b/s krenuli za Knin u 17.20 sati. Prilikom povratka pojedinci su otvarali vatru. Ova jedinica je dola na podruje Benkovca 07. 02. 1993. g. Prema kazivanju komandanta bataljona porunika Gluica Boo, 27 boraca je dezertiralo, 4 poginula i jedan nestao i jedanaest ranjenih. Ovakvim ponaanjem boraca dovedena su u pitanje budua planirana borbena dejstva. Sve ponudjene alternative BG-3 i OG-1 (da se vrate za dva dana i da ostave sva kolektivna naoruanja) nisu prihvatili. U zoni b/d ostao je komandant por. Gluica401 dok su sve rezervne starjeine otile i ako je naredjeno da ostanu u Karinu. Ovo je jedan od sluaja sa kojima se komanda OG-1 svakodnevno suoava.

M H

Major Prli Damjan

M.P.402

C D
144

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

1993., veljaa 14. Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr za napad na pravcima Polaa Kakma Biograd i Nadin Sukoan, te zauzimanje mjesta izmeu Biograda i Zadra

KOMANDA 92. mtbr 14. 02. 1993. godine s. Biljane Gornje ZAPOVEST ZA NAPAD

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO Primerak br. 2.

Sekcija: 1:50000 list Zadar-4, Graac-3, ibenik-1 i Biograd-2 1. Neprijatelj je nakon izvrene agresije zaustavljen na liniji: Novigrad s. Buterini s. Kai s. Suhovare s. Zemunik Gornji, a na jugozapadnom delu na granici izmeu RSK i RH.
399 400

Slobodan. Dragan. 401 Boo. 402 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1999, primljen 14. 2. 1993. u 20,50; predan u 21,30.

191

Na pravcu: Islam Latinski Kai odbranu organizuju snagama verovatne jaine jednog bataljona, na pravcu Polinik-Suhovare odbranu organizuje jednim bataljonom iz sastava 112. brigade. Odbranu aerodroma organizuje i izvodi jedan bataljon iz sastava 112. brigade. U rejonu: Prkos Gorica Debeljak odbranu izvode snagama jaine jednog bataljona. U reonu: Gornje Ratane Tinj Sikovo brane se snage jaine jednog bataljona. U rejonu s. Vrana PK Vrana brane se snage jaine jedne ete, a po dubini Biograd Pakotane takoer snage jedne ete. 2. 92. mtbr sa 1. okb, 1. i 2. jurinim odredbom i Banijskim bataljonom izvrit e napad na pravcima: Polaa Kakma Biograd i Smili Kai Islam, sa ciljem izbijanja i presecanja puteva: BiogradZadar i Novigrad-Zadar. Zadatak: U sadejstvu sa 2. lbr i TG-4 izbiti na napred navedene komunikacije radi odsecanja Zadra i definitivnog razbijanja ustakih snaga. Podrka: II i III KAG-7 i RG-1. Dejstva podrava LBA sa 80 borbenih poletanja dnevno, 7. JePOe403 i 7. tre.404 Gotovost za napad u 20.00 asova. 3. TG-4 izvrava dobiveni zadatak, ovladavanje Novigradom, a po izvrenju istog, produava b/d na pravcu ka Posedarju, sadejstvujui 1/92. mtbr. Levo napada 2. lbr sa zadatkom: izbiti na komunikaciju: Pirovac-Vodice, i ovladati zaleem Skradina. KM u s. evrske. 4. Odluio sam: uz avio i art. podrku izvriti napad glavnim snagama na pravcu: s. Polaa Kakma Biograd, i pomonim snagama na pravcu: Nadin-Galovac-Sukoan sa ciljem: u bliem zadatku ovladati linijom Debeljak-Vrevo tt 213, selo Sikovo, Jankolovica, Koevac a u sledeem zadatku izbiti na komunikaciju Zadar-Biograd i ovladati reonima Bibinje, Sukoan, Filip Jakov i Pakotane. Snagama TG-3 u bliem zadatku ovladati rejonom s. Kai, a u sledeem zadatku u sadejstvu sa TG-4 izbiti na komunikaciju Posedarje-Polinik. Borbeni raspored u ealonu sa rezervom. Komandno mesto u rejonu s. Biljane Gornje. 5. Zadaci jedinicama: 5.1. TG-3 sastava: 1. mtb sa t/92.okb i delom snaga bzi405 i ________ iz 7. mpoap u sadejstvu sa TG-4 i 2. mtb napada na pravcu: s. Mandii-s. Kai, s. Islam sa zadatkom razbiti snage neprijatelja u rejonu Kaia i u bliem zadatku ovladati sa s. Kai, a zatim u sadejstvu sa TG-4 produiti napad na pravcu: Islam Grki-Islam Latinski i izbiti na put Polinik-Posedarje. Delom snaga obezbediti se sa pravca s. Suhovare. Borbeni raspored u ealonu sa rezervom. Podrava BrAG-92 i II-KAG-7. KM u rejonu s. Smili. 5.2. 2. mtb sa okb (-t) i _________ 7. mpoap organizuje odbranu u dosadanjem rejonu i obezbeuje lekove TG-3 i 3. mtb, delom snaga izvodi aktivna dejstva na pravcu: Gole-D. Zemunik.

M H

C D

403 404

Jedinica protuoklopne eskadrile. Transportne eskadrile. 405 Nejasna kratica.

192

U daljem biti u gotovosti za izvoenje napada u pravcu Gornji Zemunik, Donji Zemunik, Babi Dub. Borbeni raspored ealon sa rezervom. Podrava BrAG-92 i II-KAG-7. KM u rejonu s. Zemunik Gornji. 5.3. 3. mtb sa hab 105 mm sa sredstvima ojaanja iz 7. mpoap i 92. mpoad napada na pravcu s. Nadin-Gorica sa zadatkom: u bliem zadatku izbiti na liniju: s. Joane-Viternici a u sledeem zadatku izbiti na liniju Debeljak-Vrevo na kojoj organizovati odbranu i vatrom kontrolisati put Krnina-Sukoan. Borbeni raspored eelon sa rezervom. Podrava II-KAG-7. KM u s. Nadinu. 5.4. 4. mtb sa vodom ha 105 mm, vodom SO 76 mm M.18 i ostalim sredstvima ojaanja na pravcu: s. Liane s. Sikovo, u bliem zadatku izbija na liniju put s. Gorica s. Kakma i u sledem zadatku ovladava sa s. Sikovo i izbija na liniju: Peina-Gradina na kojoj organizovati odbranu. Sadejstvuje na desnom krilu sa 3. mtb a na levom krilu sa 5. mtb. Borbeni raspored eelon sa rezervom. Podrava III-KAG-7. KM u rejonu s. Jagodnja Donja. 5.5. 5. mtb sa jurinim odredom i sredstvima ojaanja iz 92. mpoad i 7. mpoap napada na pravcu: Ceranje Donje-Vrana-Pakotane, u sadejstvu da 4. mtb i 2. lbr u bliem zadatku ovladati Marinom i PD Vrana, a u sledeem zadatku izbiti na Jankolovaki Brig-Koerica i obezbediti uvoenje u napad Banijskog bataljona i prvog jurinog odreda, obezbeujui se sa delom snaga sa pravca Radainovci. Borbeni raspored eelon sa rezervom. Podrava III-KAG-7 i RG-1. KM u rejonou s. Ceranje Donje. 5.6. 92. okb (-t) podrava snage 2. mtb na pravcu Gornji Zemunik-Donji Zemunik i biti u gotovosti za odbijanje napada sa pravca: Polinik-Suhovare, Kai-Prine i Smokovi Gornji-Zemunik. KM u selu Trljuge. 5.7. Jurini odred kree se iza borbenog rasporeda 5. mtb u gotovosti za uvoenje u borbu sa linije Koevi, sa zadatkom u sadejstvu sa Banijskim bataljonom pronai put PakotaneBiograd, a zatim izvriti blokadu Pakotana i obezbediti se sa pravca s. Drage. KM u rejonu restorana na jezeru. 5.8. Banijski bataljon u sadejstvu sa 4. mtb i 5. mtb i prvim jurinim odredom uvodi se u borbu sa linije: Jankolovaki Brig-Buine sa zadatkom: presei put Pakotane-Biograd, blokira Biograd, delom snaga se obezbeuje sa pravca Filip Jakov. KM u rejonu s. Opatski Torovi. 6. Vatrena podrka: a) artiljerijska podrka BrAG-92 u vatrenoj pripremi napada neutralie ciljeve u rejonu: Skadar (7234), Sikovo (7234), Jankolovica (6838), Tikvari (7832), a u vatrenoj podrci napada neutralie ciljeve u rejonu Debela Glava (6438), Podjaruge (7432), Zemunik D. raskrsnica (8430). KM u rejonu s. Biljane Gornje.

M H

C D

193

II i III KAG-7 RG-1 u vatrenoj pripremi napada neutralie ciljeve u rejonima Sv. Martin (8026), Debeljak (7830), Krmina (7230), a u vatrenoj podrci napada neutralie ciljeve u rejonima Stara Straa (6834), Biograd (6636), Filipjakov (6834), Gradina (7232) b) avio podrka Borbena dejstva brigade podrava lba sa 80 avio poletanja dnevno i 7. protivoklopna helikopterska eskadrila i 7 tre. 7. Sadraj borbenih dejstava 7.1. protivpeadijska borba Protivpeadijsku borbu zasnivati na efikasnom sadejstvu i koordinaciji izmeu svih elemenata borbenog rasporeda unutar jedinica. Osnovni zadatak je naneti neprijatelju to vie gubitaka. 7.2. protivoklopna borba Protivoklopnu borbu voditi sa svim formacijskim i pridatim sredstvima a teite imati na pravcu: Polinik-Suhovare i selo Smokovi-Zemunik Gornji. Mpoad pretpoiniti motorizovanim bataljonima a jedinice angaovati prema odluci bataljona. 7.3. protivazduna odbrana Teite PVO imati na odbrani od dejstva iz vazdunog prostora na BrAG-92, KAG-7, KM 92. mtbr i grana Benkovca sa objektima u gradu i blioj okolini. Podatke o situaciji u vazdunom prostoru daje CVOJ-92 na TO po planu rada koji je uruen jedinicama. 92 lad PVO brani BrAG-92 i KM 92. mtbr te grad Benkovac i objekte u gradu i okolini. U bataljonima za PVO angaovana su odelenja S-2M. U svim jedinicama pored formacijskih jedinica za PVO imati spremne snage i sredstva za dejstvo po neprijateljskim niskoleteim avionima i helikopterima. U svim jedinicama imati teite po merama PVZ406 a posebno na maskiranju i utvrivanju. Najavu letova sopstvene avijacije i helikoptera vrit e se KM 92. mtbr. 7.4. Protivdiverzantska i protivteroristika dejstva Blokirati sve prilaze jedinicama sa pouzdanim straarima. U rejone mogu ui samo oni koji znaju znake za raspoznavanje. U sluaju napada ubaeni dtg iste energinom akcijom likvidirati. Posebne mere obezbeenja od ubaenih DTG preduzeti radi obezbeenja komandnih mesta i sredstava vatrene podrke. 8. Obezbeenje borbenih dejstava 8.1. Obavetajno obezbeenje Preko osmatrakih organa, izviakih jedinica i jedinica ubaenih u pozadinu neprijatelja prikupljati sve podatke o pokretima, rasporedu i namerama neprijateljskih snaga. 8.2. Moralno obezbeenje Teite moralnog obezbeenja imati na jaanju moralno voljnog faktora za izvoenje napada i oslobaanje naih okupiranih teritorija. 8.3. Bezbednost i samozatita Teite u bezbedonosnom obezbeenju imati na spreavanju i irenju glasina, dezinformacija, defetizma i dezerterstva a posebno kod jedinica kod kojih je to do sad bilo znaajnije izraeno. Izvriti i obezbediti potpunu zatitu tajnosti predstojeih aktivnosti.

M H

C D

406

Protuvazduna zatita.

194

8.4. Ininjerijsko obezbeenje Teite ininjerijskog obezbeenja imati na otkrivanju i uklanjanju minsko eksplozivnih prepreka na pravcima napada jedinica. Obezbediti utvrivanje na dostignutim linijama. U svakoj eti imati odelenje pionira za otklanjanje minskih polja. 8.5. Pozadinsko obezbeenje Pozadinsko obezbeenje jedinica i komande 92. mtbr organizovati sopstvenim snagama i sredstvima. Jedinicama koje izvode napad podeliti SDO, za jedan dan, a ostalim deliti tople obroke. Posredstvima prioritet ima snabdevanje municijom, gorivom, opravka borbene tehnike i odravanje veza. Poginule i povreene transportovati u prihvatnu stanicu s. Biljane Gornje, s. Biljane Donje i s. Jagodnja Donja a odatle sanitetskim vozilom u Benkovac. Za izvrenje zadatka odobrava se utroak: a) municije: kod svakog vojnika 2 b/k municije za peadijsko naoruanje, za sve vrste orua i oruja 2 b/k b) gorivo: za sva motorna vozila po jedno p/r. 9. Komandovanje i veza Organizaciju veze izvriti po planu veza za izvoenje operacija. Sa KM obezbediti neprekidne sigurne veze sa jedinicama koje uestvuju u napadu. Zbog tajnosti informacija obezbediti inu vezu i korienje dokumenata kriptozatite. KM u rejonu s. Biljane Gornje. Gotovost veza ODMAH. Signali: Radiom Glasom vazduna opasnost . . . . . . . . 777 . . . . . . . . . . AVIONI NH opasnost . . . . . . . . . . . . 333 . . . . . . . . . . OTROVI tenkovska opasnost. . . . . . . . 999 . . . . . . . . . . TENKOVI Dostavljanje izvjetaja: Redovne izvetaje dostavljati svakodnevno do 15,00 asova sa stanjem u 14,00 asova. Vanredne po potrebi. IM/DA

Kucano: 1 primerak Umnoeno: 16 primeraka Dostavljeno: TG-3, 2, 3, 4, 5. mtb 92. okb, 1. jurinom odredu, Banijskom bataljonu, BrAG-92, KAG-7, lad PVO, bzi, in. . 92. mpoad. NA-2, NPVO Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1534, sn. 0137-0141.
195

M H

C D

KOMANDANT pukovnik Ilija Mai, [v.r.]

1993., veljaa 15. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim komandama da sprijee samovoljno naputanje zona borbenih djelovanja
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. 30-861 15. 02. 1993. godine Spreavanje naputanja zona b/d, naredjenje. KOMANDI: OG-1, 92. mtbr, BG-3, BG-4, 4. lbr, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO (aktom) Zbog uestalih pojava samovoljnog, pa ak i nasilnog naputanja zona b/d od strane pojedinaca i dijelova nekih jedinica, a u cilju spreavanja i onemoguavanja takvih pojava, VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO IFROVANO VRLO HITNO

145

M H

NAREUJEM

1. Komanda brigada (pukova) i ostalih jedinica dune su da u zaetku onemogue i spree svako samovoljno naputanje zone b/d, odnosno prostora zone odgovornosti. 2. Obavezuju se komandanti brigada (pukova) i privremenih sastava da angaovanjem svojih organa (vojna policija i dr.) spree ovakve pojave i protiv prekrioca preduzimaju najenerginije mjere. 3. U sluaju pokuaja nasilnog naputanja zona b/d, odnosno zona odgovornosti jedinica primijeniti silu. 4. Pri hapenju pojedinaca i grupa izvriti oduzimanje naoruanja i druge vojne opreme, primjeniti disciplinske i krivine mjere i uputiti ih na izdravanje kazne u zatvor u objektu Trbounje. 5. Takodjer, protiv pojedinaca i grupa koji kre borbenu disciplinu, ire glasine i unose paniku u redove boraca, preduzimati sve raspoloive mjere u cilju spreavanja njihove djelatnosti. 6. Ovo naredjenje stupa na snagu odmah i sa istim upoznati sve jedinice i komande.

C D

za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas Dmitar Arula [v.r.] M.P.407 M.P.408 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
407 408

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6465, primljen 15. 2. 1993. u 13,40; predan u 15,45.

196

1993., veljaa 16. [Benkovac] Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa o pismu zapovjednika taba Vladi RSK o smjeni ministra obrane RSK, te loem odnosu lanova Vlade i javnog mnijenja prema oficirskom kadru pristiglom iz Vojske Jugoslavije
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE IKM Str. pov. br. 108-1 Dana 16. 02. 1993. g. K-di 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K /lino komandantima/ aljemo vam pismo upueno Predsednitvu Vlade RSK, od strane k-ta GL iz koga se vide jasni stavovi o aktualnim dogadjajima u RSK. Informaciju proraditi sa stareinama komandi korpusa, sa inom majora i k-dantima brigada. Predsedniku Vlade RSK, na linost Gospodine predsednie, U cilju uspenijeg zajednikog rada, elim da zadrim vau panju na nekoliko osnovnih zakljuaka iz procene situacije koju je izvrio Glavni tab Srpske vojske RSK. 1.- G i vojska se ni dalje nee meati u politiku niti baviti smenama i postavljanjima ministara. 2.- O smeni ministra odbrane, Vlada treba izraditi informaciju koju bi dostavili potinjenim komandama, koje nam postavljaju pitanja na koja G ne moe kompetentno odgovoriti. Ovo je hitno, jer u jedinicama raste nezadovoljstvo koje se iskazuje kroz sledee osnovne stavove: 1) osnovni razlog smene je politika borba za vlast, to je neprimereno situaciji, ak nemoralno, 2) neprijatelju se daje povoda da pojaa propagandnu kampanju protiv nas, 3) prednost dobijaju ljudi koji za svoj posao nisu kompetentniji nego to je MO bio za svoj naprotiv. Medju bolje informisanim postoji shvatanje da je sve ovo posledica sukoba i razliitih shvatanja izmedju Generaltaba VJ i MUP Srbije, gde se po automatizmu prenose ocene da VJ nije dovoljno transfomisana na srpsku vojsku RSK, a da je drugi razlog ocena dela Vlade da ministar unutranjih poslova ima prevelik autoritet i uticaj na sva dogadjanja u Republici Srpskoj Krajini. Celovitu informaciju kojom bi ovakva razliita shvatanja bila eliminisana, moe dati jedino Vlada i MO. Obavetavamo da smo do sada krajnjim naporom spreili eskalaciju nezadovoljstva koja je pretila otkazivanjem poslunosti delova jedinica i naputanjem poloaja. Takvi postupci su i sada mogui. Nadamo se da vam je jasno koliko je to tetno za izvodjenje borbenih dejstava na frotnu. 3.- U istoriji ratova nije zabeleeno da organizovana drava ratuje, a da nema zakon o vojsci i vojne sudove. Ne treba imati iluzija da se vojska moe izgraditi bez ove dve institucije. 4.- Zagovaranje prava na amaranje, kao metod izgradjivanja discipline medju Srbima koje od desete ili dvanaeste godine ivota niko nije oamario, vodi u direktnu propast i oruane sukobe medju nama.

146

M.P.409

M H

C D

409

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 598, primljen 17. 2. 1993., predan u 08,00.

197

Cenimo da je suvie cinino zagovarati pravo na amaranje, a istovremeno smatrati da ne treba ratnih sudova. Ne mislimo da takvo pravo treba da ima bilo koja formacija, ni u RSK, niti izvan RSK, bez obzira na patriotizam i borbenu vrednost te formacije i injenicu da su neiji politiki istomiljenici ili drugome protivnici. Ko eli amaranje kao metoda, neka takve vodi kue. G nee biti G vojske u kojoj je amaranje metod izgradjivanja jedinica. 5.- G SV RSK ceni da je za brzo jaanje borbene sposobnosti naih jedinica neophodno da se popune struno obrazovanim stareinama komandirima i komandantima, a da se iz njih osposobe kao komandiri i komandanti mladji ljudi dokazane hrabrosti i ugleda medju ljudima. U Vladi postoje shvatanja javno iznoena, nigde opovrgnuta da su svi oficiri agenti SK PJ, upueni u RKS, sa stareinskim zadatkom da je predaju Tudjmanu410 i ponovo naprave nekakvu Jugoslaviju, jer im je u prethodnoj, kako tvrdi i Tudjman, bilo lepo. Ocena G je da im je stvarno bilo toliko lepo da su ostali bez igde iega, sem u Srbiji i Crnoj Gori, a takvi kakvi jesu oni bi verovatno eleli da im se to jo jedanput desi. Trebalo bi samo videti kako im priutiti to zadovoljstvo, jer za razliku od onih koji ih optuuju za izdaju, a sve im je ouvano u ratu, oni nemaju nita nego gole ivote, koje gube i u ovom naem ratu. G smatra da se radi o apsurdu. Cenimo da je u odnosu na komunistiko mlataranje oficira, kada je osnovni kriterijum bila moralno-politika podobnost situacija pogorana, slina je onoj u NDH gde se trai odanosti politikoj stranci jer se kod nas trai od oficira lina poslunost. Predsednici optina trae poslune komandante brigada a vii politiki rukovodioci poslune komandante korpusa pa i komandanta G. Strunost i spremnost da se rtvuje ivot su irelevantni. U tom se smislu od pojedinih lanova Vlade uje da je k-nt G ovome ili onome legao uz rudu. Jedina ruda do koje k-nt G dri je borac na frontu i borbena mo srpske vojske. Druga ruda nije napravljena i ne treba je traiti. Svi argumenti ali nikakva neprincipijelna svrstavanja ne treba oekivati, niti od k-danta niti od stareina SV RSK. Skreem vam panju da ovakva dva suprotna shvatanja: 1) oficiri su izdajice, i 2) bez oficira ne moemo izgraditi vojsku, ne mogu istovremeno egzistirati, jedno je pogreno. to pre to raistimo, bolje za sve nas. 6.- U Vladi postoji shvatanje da ovo jo uvek nije srpska vojska. Dozvolite pitanje: ta vojska koja tue svaki dan ustae i gine, bori li se za komunizam ili da zatiti srpski narod, srpska sela i srpsku dravu? Koje je to danas ili sutra u miru moe biti srpska vojska? Moe li neko ko je takvog shvatanja, gospodine predsednie, da ode majkama naih poginulih boraca i objasni im ta su to oni branili i zata su ginuli, ako ne za spas Srba u Ravnim kotarima i Bukovici, cenimo da se radi o podlom politiarenju, zbog ega e G, ukoliko se ovo nastavi, biti prisiljen da u javnosti navede ovakva shvatanja i imenuje njihove nosioce. 7.- G ceni da ni dosadanji MO niti vlada u celini, ne stiu do pravih i stvarnih problema odbrane, o emu izvolite pogledati informaciju koju smo vam dostavili. Pojedini politiki rukovodioci tvrde da vojska iekuje, nee da krene u ofanzivu i slino, to je smiljeno od oficira koji uvaju opet Hrvate. Molimo vas, samo vi stvorite pretpostavke date u informaciji i neka to naredi vrhovni komandant koji je do sada traio da radimo kako radimo, pa e se videti rad i dejstvo vojske.

M H

C D

410

Franjo, predsjednik RH.

198

Vojska ne moe na svim frontovima da krene u ofanzivu, ako za takovo angaovanje ima goriva samo za pet dana rata. 9.- G ima jasne i argumentovane planove za upotrebu SV u narednom periodu s kojim moete, ako elite, uvek biti upoznati i dati svoje preporuke. S potovanjem. Komandant General-major Mile Novakovi M.P.411 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 26., kut. 11.

1993., veljaa 16. Biljane Gornje Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o pokuaju pjeakih napada te razmjeni topnike vatre na bojitu oko Novigrada i Kaia

147

M H

KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 54-1 16. 02. 1993. godine IKM Biljane Gornje

C D D R

GLAVNOM TABU SV RSK KOMANDI 7. KORPUSA Dnevni borbeni izvetaj

1. Podaci o neprijatelju Uoeni su pokreti ustakih snaga u rejonu Kapetan Stan, Posedarje, Svinkalite, alinePodgradina, a grupisanje snaga u rejonu Posedarje, Novigrad. Ustae su dejstvovale snanom artiljerijskom vatrom iz druge linije (Podgradina, K. 147 K. 90), a utvrivanje vre u rejonu Podgradina aline. 2. Podaci o naim snagama U jutarnjim asovima (06.00) poela su artiljerijska dejstva po ustakim snagama u rejonu Buterini Bodarevii, na kom pravcu je izvren peadijski napad pravcem Ramii Bodarii, Barabe Cvitii Bodarevii. Pri nailasku na slabije ustake snage, pri kome je dolo do ranjavanja dva borca, banijska eta je napustila poloaj, ime je propao planirani zadatak. Time su ispoljeni dostignuti poloaji, a dovelo je i do teeg ranjavanja naa tri borca. Provokativna ustaka dejstva bila su i prema Pozderima i Zemuniku. Do sada u vie navrata se deavalo samovoljno naputanje linije fronta od strane cele jedinice.
411

Prijemni peat: RSK Z TO Zapadna Slavonija, s. p. br. 18-89, 17. 2. 1993.

199

Molimo Va stav ta raditi kad kompletna jedinica napusti borbeni poloaj, a nemamo rezervu koju bi uveli u borbu. 3. Moralno stanje u celini, imajui u vidu navedeno, ne zadovoljava i pored niza mera i aktivnosti koje se preduzimaju. 4. Bezbedonosno obezbeenje je dobro. 5. Ininjerijska jedinica je vrila utvrivanje poloaja u rejonu Pridraga, izradi zaklona za tenkove kod Zemunika Gornjeg, a pionirski vod razminiranje i miniranje odreenih pravaca. KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] M.P.412 M.P.413 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 16. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikom djelovanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu i oko Maslenice te osipanju dobrovoljaca iz redova OG-1
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-924 16. 02. 1993. godine Dnevni borbeni izvetaj.

1. Artiljerijska dejstva neprijatelj je izvodio iz pravca Dubravica po rejonu Vujci, Velika Glava. Artiljerijska dejstva vrio iz pravca Jasenica, Maslenice i Posedarja po irem rejonu Grgorci, Ramii i Barabe, zatim artiljerijska dejstva su vrena iz Islama Latinskog prema Biljane Donje i Zemuniku Gornjem. U nekoliko navrata pokuao je vriti peadijski proboj iz Novigrada. Na svim linijama dodira vri utvrdjivanje i postavljanje minskih prepreka. Na veem delu vojita vri grupisanje i dovlaenje novih snaga i sredstava. Na ostalim delovima vojita otvarao provokativnu vatru iz peadijskog naoruanja.

M H

148

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

GLAVNOM TABU VS RSK OPERATIVNI CENTAR

412 413

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2028, primljen 16. 2. 1993. u 17,35; predan u 17,50.

200

2. U svim jedinicama 7. K prioritetno se radi na podizanju borbene gotovosti. Deo jedinica realizuje planiranu obuku, deo je angaovan na fortifikacijskom uredjenju zemljita pravljenjem sklonita, zaklona i vatrenih poloaja. Deo jedinica nastavlja sa borbenim dejstvima na odredjenim pravcima. Komandant i organi komande su u stalnom obilasku jedinica. U poslednja dva do tri dana dolo je do veeg broja osipanja dobrovoljaca iz 92. mtbr OG-1. Dobrovoljaca iz Arkanovih TIGROVA napustilo je 450, Vukova sa Vuijaka 244, iz Kosmeto-Toplikog odreda 107 i pripadnika civilne milicije iz Banije 73; to do sada iznosi 874 borca. Mislimo da tendencija osipanja nije konana, oekuje se i narednih dana. Organi bezbednosti otkrili su medju dobrovoljcima iz Beograda jednog pripadnika ZNG, koji je 29.01.1993. godine iz Rijeke preao u Krajinu sa ciljem da se bori u naim jedinicama. Isti je zavrio obuku za diverzantska dejstva. Preduzete su mere na izolaciji istog. U 75. mtbr postoji 9 zarobljenika muslimanske nacionalnosti koji e biti premeteni u Sabirni centar za zarobljenike u Trbounju. Podneta je KP414 protiv dobrovoljca Hornung Stevice zbog ranjavanja naeg borca, priveden je u Okruni zatvor Knin. Grupe vojnih obaveznika upadaju u hrvatske kue, vre pljaku, a ima pokuaja i silovanja. za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas Stjepanovi,415 [v.r.] M.P.416

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 16. Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o odlasku Hrvata iz sela Puljani i sklanjanju kod baze UNPROFOR-a u selu Matasi, te nasilju vojnika nad hrvatskim stanovnitvom u selu Ljubotica
OBO 75. mtbr Str. pov. br. 35-1 16. 02. 1993. godine Dostavljeno: OBO 7. korpusa na linost majora Zeli Marka.
414 415

Kaznena prijava. Stanko. 416 Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D
149

D R
201

Dana 15.02.1993. godine patrola vojne policije sa bov-om ila je po naredjenju da obidje hrvatska sela u prominskom dijelu zone odgovornosti brigade. U s. Puljani patrola nije nikoga nala, a saznali su da je jedan broj Hrvata iz ovog sela kod UNPROFOR-a u Matasima. od mjetana Ljubotica doli su do saznanja da manje grupe vojnika upadaju u selo sa vojnim vozilima s ciljem pljake imovine, a jedna grupa je dolazila i pokuala vriti neasne radnje, ak i silovanja u kasnim veernjim satima. da bi zatitili na odredjeni nain hrvatsko stanovnitvo a ima ih oko 150 u vrijeme ovih pregovora preduzeli smo pojaano patroliranje od strane vojne policije na ovom djelu, a postavljeno je jo nekoliko punktova pokuat emo spreiti pljaku. Naelnik kapetan Toki Mirsad M.P.417 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

1993., veljaa 17. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o problemima u osnivanju jurinih bataljuna

KOMANDA 7. KORPUPSA Str. pov. br. 30-978 17. 02. 1993. godine Izvetaj o formiranju jurinih bataljona, dostavlja

Na osnovu vaeg nareenja str. pov. br. 185-1 od 17. 02. 1993. godine dostavljamo vam izvetaj o naim aktivnostima oko formiranja jurinih bataljona. Na osnovu vaih predhodnih zahteva i ukazane potrebe o formiranju jurinih bataljona uinili smo sledee: 1. Jedna peadijska eta iz 2. pbr trebala je da bude jezgra za formiranje jednog prisnog bataljona, a ostala popuna da bude od dobrovoljaca od majora Ostoji Jovana. Drugi jurini odred predvidjeli smo da se formira od dobrovoljaca majora Ostoji Jove i ceo bataljon da bude iz njegovog sastava. 2. Ove nae namere nismo mogli realizovati iz iskljuivog razloga to major Ostoji nije bio voljan niti raspoloen da svoje ljude podigne iz 2. pbr i 75. mtbr. Njegovim odugovlaenjem nisam bio u stanju da realizujem vae nareenje.
417

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 170, primljen 16. 2. 1993. u 13,05; predan u 14,00.

M H

150

C D

G VRSK IKM

D R

IFROM

202

3. Jedinice iz 75. mtbr i to: OKb, mb i interventni bataljon nalaze se u sastavu OG-1 koje uestvuju u izvoenju b/d. Zbog ovakve situacije i moguim pravcima napada na drnikom pravcu nisam imao mogunosti izvlaenja bataljona sa prednjeg kraja od brane. U sastavu OG-1 nalaze se i jedinice iz 2. pbr i to: umanjena peadijska eta, tenkovski vod. 4. Formiranje jurinih bataljona iz sastava ovih brigada mislim da je nemogue jednostavno predvieno ljudstvo odbija da napusti sadanje poloaje. Komanda 2. pbr i komande bataljona predlau da se sve stareine iz te brigade upute kao borci u OG-1, to nije mogue prihvatiti. 5. Oekivali smo i daljnji dolazak dobrovoljakih jedinica i da od takvih sastava uz krau obuku formiramo jurine bataljone, meutim dolazak dobrovoljaca svakim danom je manji. 6. Smatram da bi reenja morali traiti u OG-1 jer je tamo i najvea koncentracija snaga. KOMANDANT pukovnik ILAS MILAN, [v.r.] M.P.418 M.P.
419

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 17. Drni Obavijest Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa da je 350 Hrvata s podruja Knina i Drnia, uz odobrenje Vlade RSK, napustilo svoja sela posredstvom UNPROFOR-a

M H C D
151

OBO 75. mtbr Str. pov. br. 39-1 17. 02. 1993. godine Dostavljeno: OBO 7. korpusa na linost major Zeli Marko Veza: depea SP br. 34-1 od 16. 02. 1993. godine

Na osnovu odobrenja Vlade RSK od 16.02.1993. godine oko 350 Hrvata iz Kninske i Drnike krajine bit e prebaeno posredstvom UNPROFOR-a prema Ogulinu, odnosno Otocu.
418 419

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6514, primljen 18. 2. 1993. u 00,15; predan u 01,10.

203

U veernjim asovima kod mene je doao p.pukovnik Raketin Boris sa aktom sledee sadrine: Republika Srpska Krajina Kabinet Predsednika Vlade Broj: 05-5-175:93 Knin 16. 02. 1993. godine Visokom komesarijatu za izbeglice UN Knin Oficiru za humanitarna pitanja UNPFOROF-a sektor Jug Knin i Komandantu UNPROFOR-a sektor Jug generalu Arapu Robu Knin Povodom vaih pismenih i usmenih zahtjeva koje su izloili va oficir za humanitarna pitanja g. Heder Felsinger i g. Nikolas Vent za transfer grupe dosadanjih gradjana RSK u Hrvatskoj a po njihovoj volji, obavetavamo vas o sledeem: 1.- Dana 16.02.1993. godine dobili smo pismenu potvrdu da je RH spremna da primi sve osobe hrvatske nacionalnosti koje izraze slobodnu volju da predju na teritoriju RH. 2.- Kako su sve osobe koje trae iselenje iskljuivo u prisustvu vaih organa potpisale izjavu da trae transfer u RH ovim vas obavjetavamo da ne postoje formalno-pravne zapreke da se to uini. 17.02.1993. godine na graninom prelazu prema Ogulinu, odnosno Otocu. Nai organi UP-a pratie kolonu vaih vozila do graninog prelaza kako ste zahtjevali. 3.- Obavjetavamo vas da je sa ovom obavijesti upoznato Ministarstvo unutranjih poslova RSK, te G SV RSK radi normalnog odvijanja ove sloene operacije. Primite izraze naeg potovanja. Predsednik Vlade RSK mr. Zdravko Zeevi

Dogovorili smo nain izvrenja ovog zadatka tako da je uz pratnju vojne policije ovaj zadatak izvren bez veih problema. Hrvati iz Kadine Glavice, Otavice i Kanjana po spisku su odvezeni u pravcu Knina sa kamionima UNPROFOR-a. Naelnik kapetan Mirsad Toki M.P.420 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 31.

M H

C D

420

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 176, primljen 17. 2. 1993. u 11,30; predan u 12,15.

204

1993., veljaa 17. Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o ubojstvu Nikole Bariia, Hrvata, u selu Srednje Krike
OBO 75. mtbr Str. pov. br. 40-1 17. 02. 1993. godine Dostavljeno: OBO 7. Korpusa na linost majora Zeli Marka Dana 16. 02. 1993. godine u rejonu Srednje Krike u zoni odgovornosti 3. mtb ubijen je Barii pok. Nikole Nikola, rodjen 18.02.1927. godine u Srednjim Krikama. Po izjavi lanova patrole, Bariia je ubio dobrovoljac Hrsum Djordje vjerovatno iz nehata. Patrola u sastavu: Tumara Milovan, Cicovaki Zlatko, Hrsum Djordje, Raki Duan, Blaov Vodeniar, dobila je zadatak da obidje s. Srednje Krike gdje ive Hrvati s ciljem kontrole prilaza koji vode za Mose. Nakon to su to uradili pri povratku je Hrsum uo u kui Bariia da se neto kree. Kada je pretresao kuu po njegovoj izjavi iza ledja mu se iznenada pojavio Barii. On se trgao i u okretu ispalio u pravcu Bariia kojom je prilikom ga pogodio u glavu. Barii je na licu mjesta ostao mrtav, a sluaj je odmah od patrole prijavljen. Izvren je uvidjaj od strane istranog sudije i bit e sprovedene i druge istrane radnje. Le od Bariia odvezen je na groblje u Drni gdje e biti pokopan.

152

M H
M.P.421

C D
153

NAELNIK kapetan Toki Mirsad

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., veljaa 17. [Biljane Gornje] Izvjee o brojnom stanju OG-1 7. korpusa SVK te problemima s dobrovoljcima iz Srbije koji su napustili zonu odgovornosti grupe

421

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 177, primljen 17. 2. 1993. u 12,30; predan u 12,45.

205

17.2.93. Puk. Tanjgi422 Brojno stanje sastava OG-1 Brojno stanje sastava OG-1 sa dananjim danom iznosi: 92. mtbr 4.907 7. mpoap 660 Banijski bataljon 440 Kordunaki odred 120 Raketna grupa 181 Korpuska grupa 60 Odred milicije Knin-Benk. 280 6.648 Neke napomene i problemi: 1. U odnosu na 10. 2. 1993. godine brojno stanje OG-1 je smanjeno za 1.087 (7.735:6.648). Naime, zona odgovornosti OG je ispranjena. Tu imamo u vidu: 450 Tigrova Arkana, 244 Vukova, 107 prip. Kosmetsko-Top. odreda, ostalo (286) su dobrovoljci, a danas i sutra idu 73+54 milicijska sastava sa Banije. 2. Brojno stanje 92. mtbr: Trenutno brigada ima: 4.907 ljudi. Ali se i to topi; Najkritinije je u 1. mtb. Od 780 ljudi u pregledu za ishranu, bataljon jedva da broji 280 boraca, od ega je oko 200 na poloajima. Preduzeli smo preko organa Benkovac da se ovaj problem ublai.

M H

C D
154

17.2.1993. god.

Puk. kori423

D R

Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

1993., veljaa 18. [Biljane Gornje] Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o reorganizaciji sastava grupe, slaboj popuni ljudstvom, osnivanju i jaini oklopnog bataljuna te planovima za napad na kabrnju
KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 65-1 Dana, 18. 02. 1993. godine Dostavlja izvetaj. KOMANDI G VSR
422 423

Dragan. Milan.

206

1.- Nema promene u liniji fronta koji dri 92. mtbr. 2.- Sve jedinice su formirane. Okb, mpoad i had 105 mm nisu homogene jedinice, nego su po sredstvima i vodovima (baterijama) u sastavu peadijskog bataljona. Nije formirana I, V. ABHO. Delimino je formiran bataljon za brze intervencije i pozadinski bataljon. Prvi i drugi bataljon su delimino formirani jer su sa nestabilnim sastavom. Poseban problem je sa nezadovoljnim ljudima koji su izgubili imovinu u selima koja je zauzeo agresor. Oni kau da nemaju motiv za odbranu, jer su izgubili ta su imali. Zahtevi za popunu ljudstvom sporo se realizuju i nemoemo odrediti rok. 3.- Formiranje 1. okb je u toku: Komandant Nikola akula, kapetan zkb Mirko Krneta, potporunik 1. t: 8T M-84 i 5BVP 2. t: 5T M-84 i 3BVP 3. t: 5T T-55 i 4OT U toku je popuna ljudstvom. 4.- Isplanirana su aktivna dejstva u zauzimanju vis. Bak (s. Vrana), zauzimanje s. Tinj i V. Kanala i ubacivanje DG. U toku je priprema za napad na s. kabrnju. 5.- Plan obuke dostaviemo naknadno.

M H

za KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga [, v.r.]424

C D
M.P.425

M.P.426 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

1993., veljaa 18. Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o neraspoloenju meu vojnicima zbog nedostatka namirnica i sredstava za proljetnu sjetvu, o pljaki imovine Hrvata koji su se iselili, provalama u vikendice u Karinu i maltretiranju ondje smjetenih izbjeglica od strane dobrovoljaca, pripadnika Srpske radikalne stranke
KOMANDA 7. KORPUSA OBAV. BEZBED. ORGAN Str. pov. broj: 21-61 18. februara 1993. god.

155

D R

424 425

Neitko Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Benkovac. 426 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2030, primljen 18. 2. 1993. u 22,15; predan u 22,30.

207

Dnevni izvetaj, d o s t a v lj a, 1. U razgovoru sa borcima na prvim linijama doli smo do saznanja da medju veinom njih vlada ozbiljna zabrinutost za njihove porodice i straha da e ostati bez namirnica osnovnih za ivot. Uglavnom ovakvu bojazan ispoljavaju borci slabijeg imovnog stanja a kojima je poljoprivreda osnova ivota. Ispoljavaju ogorenost na Vladu RSK to jo nije preduzela mere za nabavku minimuma sredstava za proljetnu sjetvu. Pre svega misle na gorivo i sjeme. Ovakvi problemi kod velikog broja boraca slabe moral za borbu i izvrenje zadataka jedinice. 2. Nakon iseljenja Hrvata iz s. Kanjani, Parii, Kadina Glavica, Krike i Drni, ogromna je najezda pojedinaca i grupa v/o koji dolaze u navedena sela radi pljake imovine. Preduzimaju se mere na spreavanju i zatiti imovine na tom podruju.427 3. Radi nediscipline, izraene kroz pijanevanje, agresivno ponaanje, psovanje pretpostavljenih stareina, nekontrolisane pucnjave na prvoj liniji, kanjeni su 30 dana vojnikog pritvora sledei v/o: Koprena Aci, Jovi Vinku i Stankovi Simi, sva trojica dobrovoljci iz Banja Luke, pripadnici 75. mtbr. 4. Podnesena krivina prijava OJT Benkovac protiv Milano pok. Stanka eljka koji je ranio v/o Oluji Predraga. Odredjen je pritvor od 3 dana iz nae nadlenosti protiv Kalanj Djure Steve radi osnovane sumnje da je poinio krivino djelo iz l. 119 KZ SRJ opisano kao Sluenje u neprijateljskoj vojsci. Obrada je u toku. 5. U vikend naselju Karin, dobrovoljci Srpske radikalne stranke vre provaljivanja u vikendice, pucaju po njima iz vatrenog oruja i dovode u opasnost ivote izbeglica koje se tamo nalaze. Preduzete su mjere da se poinioci identifikuju i protiv istih pokrene odgovarajui postupak. 6. Radi osnovane sumnje da su poinili krivino djelo iz l. 164. stav 1. toka 1. KZ RSK, vri se operativna obrada nad vie lica v/o pripadnika 2. pbr. Do sada su identifikovana etri v/o te e isti biti privedeni u OZ428 Knin do kompletiranja predmeta. Radi se o KD provalne kradje na tetu privatne imovine.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

M H

C D

za NAELNIKa: major Marko Zeli [, v.r.]429

427

O ubojstvima, pljakanju i protjerivanju Hrvata vidi: Dok. br. 47, 90,126, 129, 131, 149, 151, 152, 155, 166, 191, 195, 202, 203, 209, 210, 220, 223, 245, 246, 261, 292, 369, 380,415 i 476. 428 Okruni zatvor. 429 Neitko.

208

1993., veljaa 18. Petrinja Komanda 31. pbr dostavlja svim postrojbama plan evakuacije civilnog stanovnitva u sluaju poetka borbi u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 31pbr. Str. pov. br. 367-1 18. 02. 1993. god. Plan evakuacije, dostavlja. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

156

Komandi SVIH RJ

U cilju obavetavanja porodica vojnih obveznika koji se nalaze u Vaim RJ, dostavljamo Vam plan evakuacije MO Odeljenja Petrinja Str. Pov. br. 02-156/93. Dostavljeni Plan evakuacije koji se nalazi u prilogu ovog akta dobro prouite i obavestite v/o koji se nalaze u Vaoj RJ, a u cilju pravovremenog izvetavanja lanova njihovih porodica. Ova aktivnost je neophodna da u sluaju poetka borbenih dejstava izbegnemo paniku izmeu civilnog stanovnitva i pomognemo organima CZ u izvrenju zadatka vezano za evakuaciju civilnog stanovnitva. Nakon izvrenog informisanja pismeno izvestiti Komandu 31. pbr o izvrenoj realizaciji ovog nareenja. Za realizaciju ovog nareenja lino su mi odgovorni Komandanti komandiri jedinica. Prilog: Akt Str. Pov. br. 02-156/93. DM/DM

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 265.

1993., veljaa 19. Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o razmjeni topnike vatre du linije fronte, gubicima prilikom upada diverzantske grupe Hrvatske vojske iz kabrnje prema Zemuniku Gornjem te fortifikacijskim radovima du linije razdvajanja

M H

C D
M.P.430

157

KOMANDANT Major Gruborovi Nikola, [v.r.]

430

Okrugli peat: RSK, Komanda 31. brigade TO.

209

KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 73-2 Dana 19. 02. 1993. godine IKM Biljane Gornje Dopuna dnevnog borbenog izvetaja KOMANDI G SV RSK KOMANDI 7. KORPUSA Ustake snage su tokom celog dana artiljerijom dejstvovale po naim poloajima du cele linije fronta. Dejstvo artiljerije je bilo i u bliem rejonu KM OG-1. Jue u popodnevnim asovima primjeena je grupa od 4 ustae u rejonu Istok kabrnja po kojoj je otvorena vatra i ista je pobegla. Ujutro oko 07.00 asova diverzantska grupa (oko 20 ustaa) je ubaena iza lea naoj jedinici razmetenoj u Zemuniku Gornjem iz pravca kabrnje Istok. Tom prilikom je posluga sa topom pobegla, kao i deo peadijske jedinice koja je tu bila razmetena. U napadu su ubijena etvorica naih boraca, a meu njima i Komandant 2. mtb potpukovnik ivko Tima, i ranjeno 7 boraca, od ega etiri tee. Kao pomo na toj liniji fronta ukljuen je interventni bataljon, 75. mtbr. Diverzantska grupa je razbijena i povraeni poloaji i zadrana linija fronta. Unitena su 2 topa 100 mm (T-12) i 4 motorna vozila. Poduzete su mere da se linija fronta stabilizuje, a komandantima 92. mtbr i 7. mpoap nareeno je da sagledaju stanje i izvre raspored i grupisanje svojih snaga kako bi sigurno bilo obezbeenje itave linije razdvajanja. Radi razvuenosti linije fronta i omoguavanja uspenog i kvalitetnog RiK-a u celoj zoni OG-1, radimo na formiranju TG kojima e biti tano definisane zone b/d. Dalje se radi na utvrivanju i izradi zaklona za vatrene poloaje i priprema za premetanje artiljerije. Danas je dola zamena za etu Kordunaa, koja se nalazila u naoj zoni svega 7 dana. Poto kod njih postoji raspoloenje da i dalje ostanu, predlaemo da se do daljnjeg zadre obe ete, koje bi se ukljuile u naredno izvravanje borbenih zadataka. KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.] M.P.431 M.P.432 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

M H

C D

431 432

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2061, primljen 19. 2. 1993. u 12,00; predan u 12,20.

210

1993., veljaa 19. Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pokretima hrvatskih snaga u zaleu Skradina, razmjetaju topnitva hrvatskih snaga oko Nadina i kabrnje, te da je Oklopno-mehanizirana jedinica napustila poloaj oko Vrlike
KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezbed. Organ Str. pov. br: 21-64 19. februara 1993. god. Dnevni izvetaj, dostavlja, Obav. bezb. organ G SV RSK 1. Raspolaemo neproverenim saznanjima da je neprijatelj u reon Dragiia i Skradina u zadnja dva dana dovukao svee snage u ljudstvu sastavljene od domaih i stranih plaenika, i da spremaju ubacivanje DTG u nau pozadinu. Preduzeli smo mere da se ova saznanja detaljno provere. 2. Izmedju Veterinaca i Jojana (Biogradski pravac) nalazi se borova uma iz koje dejstvuju haubice po Nadinskoj glavi, a u mestu Prkos smetena je peadija koja vri prilaenje kabrnji. Izmedju Bile Vlake i brda Vinac pojavljuju se dva tenka a koji dolaze iz pravca Stankovaca, pogodna su meta za BST ili Maljutku iz zone odgovornosti 2. pbr. 3. Komandant Kenijskog bataljona dana 18.02. bio na razgovoru kod naeg organa u 92. mtbr te iznio da su njegovi pripadnici imali problema kod kretanja kroz s. Bruku. Problem je reen. Vojni posmatrai i civilna policija UNPROFOR-a izrazili su ogromno zanimanje za nastavni centar Bruka. Pokuavaju proi kroz s. Bruka ali su u tome spreeni. Predstavnici UNPROFOR-a i dalje prate nae transporte a posebno dovoenje ive sile. Vojni posmatra g-din Geven iz Holandije smatra da bi za sve civilne rtve, razaranja i slino, trebali odmah ulagati protest preko biroa za saradnju sa UNPROFOR-om u Kninu. Nadalje je rekao da to Hrvati veoma uspeno rade. Takodjer raspolaemo saznanjima da se predstavnici UNPROFOR-a sve vie angauju u propagandne svrhe, zagovarajui suivot sa Hrvatima. 4. Dana 17.02.1993. godine OMJ (komandir uk Borislav, inspektor SUP-a Knin) napustila je poloaj (Vrliki pravac) i kao razlog navela: da ih je malo, da moraju drati strau to nije njihov posao, da je nekoliko boraca obolilo od upale plua. Zaustavili su se u reonu jedinice had-105 mm gdje su takodjer negodovali i protestovali govorei: Zato je smjenjen panovi,433 Babi434 je bio upravu kad nije hteo prihvatiti Vensov plan. Sirotinja ratuje, a bogati etaju po kasarni i sve komande treba razjuriti jer su nesposobne, ovo je srpska vojska a ne jugo armija. STROGO POV. br. ev.________

158

M H

C D

433 434

Stojan, ministar obrane. Milan.

211

za NAELNIKa: major: Marko Zeli [, v.r.]435 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

1993., veljaa 20. Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK IKM Glavnog taba u Benkovcu da se meu pripadnicima odreda Srpske radikalne stranke na Velebitu nalazi velik broj osoba s kriminalnim dosjeom te da pripadnike Arkanovih jedinica ne zanima obrana Krajine, ve zauzimanje i pljakanje Zadra
G SRPSKE VOJSKE RSK Bezbed.-obavet. organ Str. pov. br. 43-2 20. 02. 1993. godine IKM G SV RSK Bezbed.-obav. organ STROGO POV. br. ev.________

159

Od Uprave bezbednosti vojske SRJ dobili smo podatke: Raspolaemo podacima da se medju dobrovoljcima odreda SRS Dragi Lazarevi na Velebitu nalazi vei broj linosti devijantnog ponaanja spremnih na klanje, silovanje i kradju. Pripadnici ovog odreda nisu se stavili pod komandu vojske RSK. S tim u vezi medju borcima i mesnim stanovnitvom prisutan je strah zbog bahatog ponaanja ekstremista SRS u njihovim redovima. eljko Ranatovi Arkan, komandant svojih jedinica navodno plaa po 5000 DM, a iste ne interesuje odbrana teritorije, ve zauzimanje Zadra radi pljakanja tamonjih banki, zlata i deviza. Informacija vam se dostavlja radi provere podataka i preduzimanja mjera u cilju spreavanja navedenih devijantnih ponaanja. O saznanjima izvestite UB G VJ. Sa tekstom u celosti upoznati komandanta G.

NAELNIK pukovnik edomir Gagi, [v.r.] M.P.436 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 27.
435 436

Neitko Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske. 437 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6555, primljen 20. 2. 1993. u 12,00; predan u 12,30.

M H C D

M.P.437

212

1993., veljaa 20. Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK podreenim komandama da je mogu napad Arkanovih jedinica na komande korpusa i brigada
G SRPSKE VOJSKE RSK Bezbed.-obavet. organ Str. pov. br. 19-53/5 20. 02. 1993. godine Komandi 15. K i OG-1, OG-2 Bezbed.-obav. organ Raspolaemo podacima da bi Arkan438 sa svojim borcima, iz nekih njemu znanih pobuda, mogao izvriti napad na komande jedinica, pre svega komandna mesta korpusa i brigada u cilju preuzimanja komande nad jedinicama. Mogue je da e se u tom cilju njegovi ljudi presvlaiti i u civilna odela radi lakeg izvrenja zadatka. U vezi sa time pratite stanje i preduzmite odgovarajue mere zatite. STROGO POV. br. evid._____

160

M H

NAELNIK pukovnik edomir Gagi

C D D R
161

M.P.439

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 27.

1993., veljaa 20. Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama na ubaene diverzantske grupe, te da napad hrvatskih snaga treba oekivati krajem veljae na podruju Like i Slunja
Komanda 7. korpusa Str. pov. br. 30-1055 20. 02. 1993. godine U P O Z O R E NJ E:

438 439

eljko Ranatovi. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6564, primljen 20. 2. 1993. u 22,40; predan u 23,30.

213

Na linost Komandanata: OG-1, BG-3, BG-4, 92. mtbr, 75. mtbr, 4. lbr, 1. lbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap 1.- Dana 19.02.1993. godine oko 07,00 asova u reonu odbrane jednog od bataljona na prednjem kraju u 92. mtbr (7. K) ubaena je DTG, jaine oko 20 ustaa iza ledja nae jedinice. Napad grupe izazvao je paniku i beanje posluga sa orudja i nae peadije. Pri tom napadu ustae su ubile 4 naa borca, komandanta bataljona, unitili 2 topa i 4 m/v. Imamo pouzdane informacije da je formirano vie takvih grupa i da su planirana ubacivanja i dalje u zoni 7. K, kao i drugih korpusa. S tim u vezi, hitno preduzmite mere da se reoni i zone jedinica danju i nou neprekidno kontroliu i da se sprei svako iznenadjenje. Posebnu panju obratiti na spojeve i medju prostore. Ljudstvo pripremiti za takva dejstva i ne dozvoliti paniku i beanje od brojno daleko slabijeg neprijatelja. U bataljonu i brigadi pripremiti jedinicu za hitnu intervenciju a art. jedinice imati u trenutnoj gotovosti za otvaranje vatre po potrebi. Obavetajnim radom neprekidno pratiti aktivnosti ustaa i otkrivati prisustvo DTG i njihovih namera. 2.- Iz informacija kojima raspolaemo, prava ofanziva ustakih snaga tek predstoji, pogotovo ako pregovori u Njujorku nebudu uspeni. Napade treba oekivati i nevezano za pregovore. Za kraj februara najavljuju se dejstva irih razmera na Gospikom delu fronta aktiviranjem muslimanskih snaga u Cazinskoj krajini i na Slunju. 3.- Ustae u posljednjih dan-dva intenzivno vre ometanje naih radio-veza, posebno u vremenu od 12,00-18,00 asova, i sa tim e sigurno nastaviti i dalje. S tim u vezi, intenzivno koristiti ine veze koje drati u stalnoj funkciji.

M H

C D
162

Komandant Pukovnik Milan ilas M.P.441

M.P.440

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932., sn. 24-0223.

1993., veljaa 20. Biljane Gornje Odluka Komande OG-1 za napadnu akciju prema Novigradu, Paljuvu i Sukoanu 22. veljae

440 441

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6559, primljen 20. 2. 1993. u 18,00; predan u 18,25. Prijemni peat: TG-4, str. pov. 70-1, 20. 2. 1993.

214

KOMANDA OG-1 Str. pov. broj: 79-1 Dana 20. 02. 1993. godine IKM Biljane Gornje ODLUKA ZA DALJA DEJSTVA. ________________

1.- ODLUIO SAM: Dograditi sistem rukovoenja i komandovanja, pregrupisati podrku, stvoriti rezerve i ofanzivnim dejstvima razbiti ustake snage i povratiti srpske teritorije. Operativni raspored u eelonu sa rezervama. Gotovost 20 asova dana 22.02.1993. godine. U pripremi realizacije odluke ne naruavati b/g i sistem vatre. 2.- ZADATAK JEDINICAMA: TG-4 sastava BG-3, BG-5 i BG-7 sa vodom tenkova T-34, i 1-2/7. mpoap 100 mm T-12 i 1. baterijom 105 mm M56 (iz 92. had), baterija 76 mm B-1 i tpoab 76 mm M-42 i VBR 128 mm (Plamen) (2. artiljerijski vod) napada u zoni: drelo, K. 96 (oblog), tt. 195 (Magareva Draga), Slana. Zadatak: Razbiti ustake snage u reonima Novigrad i Paljuv, spreiti eventualne p/n iz reona Podgradine i po pregrupisavanju produiti dejstvo, presei komunikaciju u irem reonu Posedarje i to pre izbiti u reon drelo, Vujak, Posedarja gde organizovati odbranu. Za sadejstvo sa 92. mtbr odgovoran Komandant TG-4. KM u reonu s. Baturi. Podrava AG-1. 92. mtbr (bez 4. i 5. mtb, 1 i 2/had, 2. voda VBR 128 mm Plamen) sa 1/7. mpoap napada u zoni: Galija (kota 59), Krmina (ukljuno), tt. 194 Kutlovica (iskljuno), tt. 155 Jankua, (iskljuno). Zadatak: Razbiti ustake snage, osloboditi srpsku teritoriju u zoni napada i organizovati odbranu na liniji: Polinik Murvica, Musapstan, Rijeina, Gaenica, Sukoan, Krmina. Za sadejstvo sa TG-8 odgovara Komandant 92. mtbr. KM u koli (Biljane Donje). PKM u reonu s. Malbae. Podrava AG-1. TG-8 sastava: 7. mpoap (bez 1. mpoad i 1/2 mpoad) sa 4. i 5. mtb, vodom tenkova T-34, 2. hab 105 mm (92. had), vod VBR 128 mm Plamen (iz 92. mtbr) napada u zoni: tt. 156 (Peine) kota 113 (v. Kurela) tt. 193 Umac, tt. 194 (Kutlovica). Zadatak: razbiti ustake snage i organizovati odbranu na liniji: Turanj Biograd Pakotane. Za sadejstvo sa 2. pbr odgovoran Komandant TG-8. KM u reonu Gornja Jagodnja. PKM u reonu Zapuane. Podrava AG-1. 1. okb u reonu s. Viduke, ulina, Zupii, u gotovosti za napad na pravcima: Gornji Zemunik Polinik (Murvica) i Zemunik Gornji Zadar (Sukoane). KM u reonu s. Zupii. Podrava Br AG-92 i AG-1.

M H

C D

215

3.- PODRKA: AG442-1 sastava: tab 130 mm, hab 152 mm, ab SVCR 128 mm Oganj. Komandant grupe, Komandant mad-a. VP u reonu Krivaa, s. Opaii, Sv. Marija. Osmatranice u reonima Spijaljka, Raovljeva Glava i Muvaa. KM u reonu s. Vojvodii. Zadatak: podrati napad 92. mtbr, TG-4 i TG-8. Neutralisati jae ustake rezerve u fazi ukrcavanja, prikupljanja i dovoenja na front, neutralisati artiljeriju, sisteme veza i komandna mesta i eventualne vazdune i pomorske desante. Radarsko izvianje uvezati sa KM OG-1, odgovoran potpukovnik UZELAC MIRKO. 4.- PVO: Teite PVO imati na PVO artiljerije za podrku i komandnih mesta. PVO jedinica regulisati e Komandanti svojom odlukom. 5.- ININJERIJSKO OBEZBEENJE: Elemente b/r utvrditi u II stepenu, a komandno mesto osmatranica i VP artiljerije u III stepenu. Zapreavanje izvriti po ranije utvrenom planu, gde u toku napada organizovati KZS443 u sopstvenim ME444 preprekama. Posebno pripremiti snage za obezbeenje kretanja u napad. 6.- OSIGURANJE JEDINICA. Sve rejone i poloaje zatvoriti straarima i patrolama, spreiti ulazak u reone nepozvanim licima. Zabraniti kretanje u reonima u toku noi. Kontrolisati meuprostore, za iste su odgovorne stareine prema levom susedu. Na svim TG formirati vod VP. Za osiguranje jedinica u zonama dejstva lino su mi odgovorni Komandanti TG i 92. mtbr. 7.- IZVIANJE: Na nivou bataljona i brigade TG organizovati izvianje u datim zonama otkriti sastav, raspored i stanje ustakih snaga o kojima ODMAH dostavljati izvetaj, u sklopu dnevnog izvetaja i putem referisanja. 8.- BEZBEDONOSNO OBEZBEENJE: Zatititi jedinice od agenture drugih moguih pojava, diverzija, sabotaa, kukaviluka i propagande. Nosioce ovih pojava ODMAH hapsiti i sprovoditi u zatvor. Mere na zatiti jedinica moraju biti teite rada komandnog kadra. 9.- MORALNO OBEZBEENJE. Teite imati u informisanju ljudstva i stanju na frontu, tumaenje opravdanosti borbe srpskog naroda za svoju dravu i nunosti poraza ustakog agresora i unitavanja faizma na ovim prostorima. Moral jaati injenicama iz istorije i ovoga rata i o injenicama da nedsciplina nespremnost na borbu, stranaka trvenja i podela meu Srbima saveznik faistiko-hrvatskog, a nosioci ovih negativnih pojava da su Tumanovi saveznici: ljudima koji tako nastupaju treba pred kolektivom skresati u oi i injenicama ih razoruati: da ele deliti Srbe, da pomau Tumanu, da gubljenjem morala boraca slabe odbrambenu mo srpske vojske i da pomau

M H

C D

442 443

Artiljerijska grupa. Kontrolna zatitna sluba. 444 Minsko-eksplozivnim sredstvima.

216

da nas guta katolianstvo i faizam. Ili su kukavice ili su Tumanovi plaenici ili su rtve strane agenture i propagande. Sa ovim stavovima upoznati sve borce, oficire i narod. Razlikovanjem ovih nosilaca stvarati raspoloenje za borbu. Komandire baterija, eta, vodova i odelenja prvo dobro pripremiti i u vodnim kolektivima moraju se angaovati ugledni, hrabri i sposobni borci i oficiri. Afirmisati takve ljude i stvarati uslove da se negativne pojave osuuju. 10.- POZADINSKO OBEZBEENJE: Teite PoOb imati na snabdjevanju municijom, hranom i stvaranjem uslova borcima i komandirima za obavljanje zadataka. U izvravanju ovih zadataka otkloniti sve negativnosti u brizi za ljude. TG-4 u PoOb oslanjati se na snage 92. mtbr. 11.- RUKOVOENJE I KOMANDOVANJE: U svim zonama i rejonima sve snage pretpoiniti Komandantima i komandirima i obezbediti jedinstvo rukovoenja i komandovanja. Zadatke izdavati jasno i precizno sa rokovima. Zadaci moraju biti precizni. Zadatke izdavati neposredno podinjenim stareinama. Izbegavati meanje u nadlenosti podinjenih stareina. KM u rejonu s. Dukii. Osmatranica u rejonu tt. 339 (Debelo Brdo). Veze organizovati: sa IKM G, KM-7, sa KM-92, TG-4 i TG-6 u dva kanala direktno. Na KM obezbediti ifru. Iz veza RiK-a iskljuiti STC veze Benkovca. Izvetaje dostavljati redovno do 16.00 asova, vanredne odmah.

Raeno u 5 primeraka: DOSTAVLJENO: K-di 7. K K-di 92. mtbr K-di TG-4 K-di TG-8 (7. mpoap) AG-1 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

M H

C D
M.P.445

KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.]

445

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

217

1993., veljaa 21. Knin Zahtjev Glavnog taba SVK podreenim komandama da naprave spisak vojnika i zapovjednog kadra koje su maltretirali pripadnici Arkanove jedinice i dostave njihove izjave
G SRPSKE VOJSKE RSK Bezbed.-obavet. Organ Str. pov. br. 21. 02. 1993. godine Komandi 15. K i 4. lbr Bezbed.-obav. organ Ustanovite (napravite spisak) koje su borce i stareine u vaim jedinicama maltretirali i tukli pripadnici Arkanove446 jedinice. Sa istim obavite razgovor na te okolnosti i njihove izjave snimite na magnetofonsku traku (reporterski magnetofon), nakon ega nam poaljite te trake. Ovo uradite to pre. STROGO POV. br. evid._____

163

M H

NAELNIK pukovnik edomir Gagi

C D
164

M.P.447

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 28.

1993., veljaa 21. Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o stanju borbene gotovosti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA ZONSKI TAB TO ZAPADNA SLAVONIJA Br. 18-117 21. 02. 1993. god. OKUANI Stanje b/g 18. K, referat. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

D R

446 447

eljko Ranatovi. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3588, primljen 21. 2. 1993. u 21,50; predan u 23,00.

218

Na osnovu nareenja komandanta G SV RSK str. pov. br. 219-1 od 20. 02. 1993. godine podnosim sledei R E F E R A T o b/g 18. korpusa Zapadna Slavonija. 1.- STANJE I OSNOVNI PROBLEMI b/g 18. K: a) Stanje i uticaj operativno-taktikog rasporeda ustakih snaga na poloaj i b/g Korpusa: Jedinice 18. K, kao to je poznato, na prostoru Z. Slavonije, nalaze se u poluokruenju ustakih snaga jaine 5 brigada (125., 123., 105., 127. i 121.) sa mogunou dovoenja jo 2 brigade ustake vojske (slavonsko-brodska i poeka). U odnosu na vojno-politiku situaciju stvorenu nakon prihvatanja Vensovog plana i pretvaranja prostora Zapadne Slavonije u UNPA zonu izraene su neke posebne specifinosti koje imaju bitnog uticaja na raspored snaga neprijatelja, poloaj i b/g Korpusa i planiranje i izvoenje b/d. Ove specifinosti se ogledaju u sledeem: Iako je Vensovim planom predvieno da se ustake snage od linije razdvajanja izvuku na predviena odstojanja od 5 30 km i pored uveravanja predstavnika UNPROFOR-a to nije uraeno, ili je uraeno na nain da se u vrlo kratkom roku moe izvriti mobilizacija ustakih snaga i njihovo angaovanje u agresiji na Zapadnu Slavoniju. U poslednjih mesec dana uestalije su pojave provociranja od strane manjih delova ustakih snaga na liniji razdvajanja, intenzivnija obavetajno-izviaka aktivnost i medijskopropagandno delovanje. Ovakvom ponaanju ustake strane, po naoj oceni, pored ostalog doprinose i deo snaga UNPROFOR-a, posebno iz kanadskog i argentinskog sastava. Nareenje o izvrenju mobilizacije jedinica 18. Korpusa, na osnovu Odluke o proglaenju ratnog stanja, iz poznatih razloga nije izvreno u celosti. Izvreno je pozivanje ljudstva u jedinice, ali ljudstvo i tehnika naoruanje nisu spojeni. Garancije za odbranu ovog prostora, sa snagama UNPROFOR-a, dao je lino komandant ovih snaga za Sektor Zapad, general Zabala. To je poznato G SV RSK. Istovremeno je dana garancija, da u sluaju agresije na Zapadnu Slavoniju snage UNPROFOR-a nee ometati 18. Korpus u izuzimanju naoruanja i ostale borbene tehnike. Na ovakovo reenje polovino izvrenje mobilizacije ilo se iz razloga da se ne daje povoda ustakoj strani za agresiju i da se izbegne konflikt sa snagama UNPROFOR-a. Meutim, komanda 18. korpusa nije se zadovoljila pisanim garancijama, ve je zahtevala i materijalizaciju ovih garancija iznudivi da snage UNPROFOR-a zaposednu liniju razdvajanja i izvre utvrivanje i zapreavanje. Komanda korpusa je svesna da ovakva reenja nisu apsolutna garancija bezbednosti prostora Zapadne Slavonije, ve prvenstveno stavljanje snaga UN u funkciju odvraanja od eventualne agresije, a Korpus je preduzeo sve ostale mere priprema i ureenja zona odgovornosti za odbranu. Naoruanje na rukama i iz tajnih skladita uspeli smo naoruati sastave jedinica i do 70% bez izuzimanja naoruanja iz skladita pod kontrolom UN. b) Stanje b/g Korpusa i osnovni problemi: Stanje popune ljudstvom iznosi 4150 ili 47,23% Popunjenost naoruanjem i SRT iznosi 67% Popunjenost municijom svih vrsta iznosi 30% Popunjenost pogonskim sredstvima je 72%

M H

C D

219

Popunjenost InMS je 68% Popunjenost artiklima hrane je 90%. Izolovano posmatrano stanje popune Korpusa ljudstvom i MTS izvukao bi se pogrean zakljuak da ovakvo stanje popune ne obezbeuje Korpus izvrenju borbenih zadataka. Meutim, ako se ima u vidu kvalitet ljudstva, borbeno iskustvo, mogunost angaovanja naoruanja i SRT iz tajnih skladita, ininjerijsko ureenje teritorije i organizacija sadejstva sa jedinicama 1. KK, kao i mere koje se poduzimaju na jaanju b/g Korpusa, cenim da je Korpus u mogunosti da se uspeno suprotstavi procenjenom ekvivalentu ustakih snaga, a posebno ako se ima u vidu kvalitativna struktura ustakih snaga. I pored odreenih problema, prvenstveno sa UNPROFOR-om, Korpus je uspeo da izvri utvrivanje I linije odbrane i KM brigada-odreda, kao i VP sredstava podrke, da primakne deo sredstava zapreavanja reonima ugradnje upotrebe, da organizuje vatreni sistem u zoni odbrane. U toku su ininjerijski radovi na II liniji odbrane. Polazei od injenice da u zoni odgovornosti Korpusa nema nikakve vojne infrastrukture nasleene od bive JNA ili materijalne baze obuke preduzeli smo, u suradnji sa 1. KK i na druge naine, mere na intenzivnom obuavanju ljudstva posebno znaajnijih VES-ti i izvrenju gaanja vojnika regruta. Obuku starjeina izvodimo neposredno u reonima odbrane, a u skladu sa zadacima jedinica kojima komanduju. Osnovni problemi koji negativno utiu na b/g, nain i mogunosti njihovog reavanja: Problem popune ljudstvom, a koji je vrlo izraen, za sada nismo u stanju reiti bez dovoenja ljudi izbeglih sa ovog podruja u druge srpske zemlje i krajeve. Brojni nai apeli i zahtevi upueni G i organima vlasti nisu dali oekivane rezultate. Molimo da se naem zahtevu prie odgovornije i preko nadlenih organa izbeglo muko stanovnitvo vrati na prostor Zapadne Slavonije. Smatram da nije potrebno isticati od kolikog je znaaja povratak ljudi na ovaj prostor. Popunjenost naoruanjem, municijom, pogonskim gorivom i ostalim MTS vrlo je akutan [problem]i ukoliko se u najkraem roku ne rei moe imati ozbiljne posledice u odbrani u sluaju agresije na prostor Zapadne Slavonije. Uz puno razumevanje da je proizvodnja municije oteana, da su zalihe minimalne i da ih nema, injenica da sa 18% popune peadijskom municijom ili sa 1 b/k artiljerijske municije nije mogue garantirati dugotrajniju i aktivnu odbranu. Molim da se ovo ima u vidu i preduzmu mere obezbeenja barem 50% sledujuih efektiva u municiji. Zaliha pogonskog goriva i hrane imamo za 15 dana voenja rata. Jedan od problema je i obezbeenje radio i inih veza sa potinjenim jedinicama. Zbog nedostatka sredstava veze i nepopunjenosti jedinica vrlo je problematina organizacija veza u okviru brigada-odreda, a posebno izmeu bataljona u okviru brigada i eta u okviru bataljona. Zahtevi za popunu navedenim sredstvima minimalno i zanemarljivo su realizovani. Zakljuak: Cenim da stanje b/g u sadanjim uslovima i postojeim nerazreenim problemima omoguava uspenu pripremu odbrane, spreava svako mogue iznenaenje i prihvat borbe na liniji razdvajanja kao i uspenu odbranu, raspoloivim potencijalom za 2-3 dana rata. Za duu odbranu ili ofenzivna dejstva neophodno je izvriti popunu Korpusa prema propisanim normativima.

M H

C D

220

2.- POLITIKO-BEZBEDONOSNA SITUACIJA U ZONI KORPUSA I PREDLOZI MERA: Imajui u vidu rezultate i posledice ratnih dejstava u periodu 1991. i 1992. godine na prostoru Z. Slavonije, kao i optu situaciju u kojoj se nalazi RSK, bitne manifestacije u politiko-bezbedonosne u zoni odgovornosti su sledee: Sa ireg prostora Zapadne Slavonije, kao to je poznato, izvren je tokom decembra 1991. godine najmasovniji egzodus srpskog stanovnitva od njegovog postojanja na ovim prostorima. Uzroci ovom egzodusu i eventualni nosioci te politike iz redova srpskog ivlja jo nisu jasno i precizno utvreni niti su preduzete bilo kakve mere odgovornosti i javnog raskrinkavanja nosilaca ovog sramotnog ina. To je ostavilo trajne posledice na stanovnitvo i izgradilo negativno javno mnenje kod ljudi uz izraeno nepoverenje u vojsku, sistem vlasti i ostale napore koje inimo da ovaj prostor zatitimo i da on predstavlja osnovu za povratak ljudi na svoja ognjita. Vrlo je izraeno nepoverenje ljudi u Vensov plan kao i mesto i uloga snaga UNPROFOR-a. Skoro e godina dana od prihvatanja Vensovog plana koji u osnovi predvia povratak ljudi na svoja ognjita. Miljenje je boraca i stanovnitva da na tom planu, za ovo vreme, nije uinjeno gotovo nita. tavie intenzivirani su pritisci na srpski ivalj koji je ostao u UNPA zoni van nae kontrole mobiliu se ljudi u jedinice HV, rue se i unitavaju kue i ostala materijalna dobra ljudi koji su izbegli pa i onih koji su ostali, prekrtavaju se ljudi i menjaju nazivi sela i naselja. Uloga snaga UNPROFOR-a na ovom prostoru, od poetnog oduevljenja ljudi dolaskom plavih ljemova i otvorenih, sada izraenih sumnji u njihovu nepristrasnost do pojava verovanja da su samo prednji odred krojaa novog svetskog poretka i ustake Hrvatske, shvata se samo u kontekstu pomoi Hrvatske, ljudi otvoreno pitaju kakva je uloga snaga UNPROFOR-a na podruju Daruvara, Grubinog Polja i Bilogore i koga oni tamo tite kad je srpsko stanovnitvo koje je tamo ostalo izloeno samovolji ustakih vlasti. I drugi brojni postupci snaga UNPROFOR-a na prostoru pod naom kontrolom a naroito kanadskih i argentinskih snaga ukazuju da ono to nama ine ne ine i kod hrvatske strane. Na ustakoj strani ne oduzimaju oruje i ne vre tako brutalne pretrese kao kod nas, i dr. Civilni sektor UNPROFOR-a za proteklu godinu dana nije uradio ama ba nita. Ljudi smatraju da ovaj sektor iskljuivo radi za Hrvatsku. Sve je tee ljude ubeivati u nepristrasnu i objektivnu ulogu UNPROFOR-a. Druga manifestacija kroz koju se izraava politika volja ljudi i koja ima neposrednog odraza na politiko-bezbedonosnu situaciju, a sagledano je kroz referisanje potinjenih komandanata jedinica, neposredne kontakte sa borcima i stanovnitvom, odnosi se na nau ukupnu (ne) organiziranost gotovo na svim podrujima ivota i rada a ispoljava se u sledeim shvatanjima: Mnogo je vremena proteklo a tako malo uinjeno da svi segmenti vlasti zaive u najelementarnijem obliku koji bi povratili poverenje ljudi u organiziranu dravu. A to najelementarnije je sledee: nedovoljno organiziran prihvat izbeglog stanovnitva i povratnika, mahom se preputaju sami sebi da se snalaze kako znaju. gotovo nita nije organizirano uinjeno na popravkama i sanaciji objekata za stanovanje, tako da je dola i zima pa su mnogi naputali teritoriju i odlazili u Bosnu i druge krajeve (oko 800 ljudi).

M H

C D

221

raspodela humanitarne pomoi preko Crvenog krsta neorganizirana i po vie meseci stoji u skladitima, sa istom se manipulira, prodaje u trgovinama i verca. Ljudi organizuju provale u ova skladita i sami uzimaju pri emu nailaze na pokvarene artikle hrane koji se ve due uvaju u neadekvatnim uslovima. Zakonodavna, sudska i izvrna vlast ne funkcioniu u meri koja obezbeuje najobiniju sigurnost ljudi, ljudi rezonuju u stilu da je Zakon dobra volja, ako ne to onda Zolja i nikome nita. Ili jo drastinije: Lake je ubiti oveka nego koko. Miniranja objekata, paljevine i sline pojave sve su uestalija a poinioci neotkriveni. To kod ljudi stvara psihozu nepoverenja, nesigurnosti i elje za odlaskom sa ove teritorije. Sledea manifestacija izraena je kroz ocenu da politike strukture u sistemu vlasti od optine do Republike, posle svega to nam se desilo i to nam se deava, iako su imale dovoljno vremena nisu izvrile jasnu diferencijaciju i obezbedile jedinstvo u svojim redovima to je rezultiralo posledicama u vidu nametanja narodu razliitih opcija razreenja krize, izgradnje drave i vojne organizacije u istoj. Diferencijaciju je trebalo izvriti znatno ranije na osnovnim principima, patriotizma i samostalnosti drave, povezivanja u jedinstven front otpora faizmu ustakog tipa i povezivanju sa ostalim srpskim zemljama. Svaka druga opcija ili alternativa koja zagovara suivot, specijalni status ili autonomiju u ustakoj Hrvatskoj narodu je neprijateljska, neprihvatljiva i zlonamerna. Nosioce takve politike, ukoliko su jo u organima vlasti, treba odmah izolovati da i dalje ne zbunjuju ve ionako zbunjen i isprepadan narod. Smene pojedinih funkcionera u lokalnim, oblasnim i republikim organima ostavile su odreene posledice na politiko-bezbedonosnu situaciju na ovoj teritoriji. Potpunu i nedvosmislenu informaciju o tim smenama nemamo. Tamo gde su izvrena smenjivanja ti organi su najkompetentniji da daju potpunu i jasnu informaciju narodu, iz koje se mora videti tko, zbog ega, na koji nain i zato je smenjen. Ovako, usled nepotpune informacije pojavljuju se nagaanja, neverica u sve ljude na vlasti, samovolje, anarhije i podgrevanje raznih motiva ljudi a to nije u jedinstvenom interesu odbrani ovog prostora. ak prevlauje miljenje da je uskraivanje potpune informacije namerno kako bi se pojaao raskol meu ljudima i oslabile sve patriotske i dobronamerne snage. To pothranjuje nosioce teza usmerenih na to da se, u sprezi sa ustakom stranom, dokae meunarodnoj javnosti da je Krajina nesposobna da se organizuje kao drava, kako bi se zahtevao meunarodni protektorat, a to bi bilo prelazno reenje ka hrvatskoj integraciji. Nosioci ove teze su u zabludi, ali nisu za potcenjivanje. Prema nekim podacima i dojavama sa teritorije pojedini smenjeni funkcioneri odravaju sastanke sa ustakom stranom, a rezultati tih sastanaka ili dogovora, ljudima na ovom prostoru su nepoznati. Za sada politiko-bezbedonosna situacija je jo pod kontrolom i nema bitnijeg odraza na ukupnu b/g korpusa i problematiku odbrane, ali ukoliko se u najkraem roku ne prui potpuna i celovita informacija cenim da bi situacija mogla izbei kontroli i imati nesagledive posledice u odbrani prostora Zapadne Slavonije. Predlozi mera na poboljanju politiko-bezbedonosne situacije: a) Komanda Korpusa ne eli, niti hoe, da utie na izbore i smenjivanje pojedinih funkcionera u sistemu vlasti niti joj je to zadatak.

M H

C D

222

U celosti podravamo informaciju i stavove koje je komandant G SV uputio Predsedniku Vlade. b) Smatramo da organi vlasti na svim nivoima imaju snaga i mogunosti, znanja i volje da sami raiste sa pojedincima koji ne sprovode politiku i interes naroda i odbrane RSK, a ukoliko se od nas zatrai pomo u bilo kom vidu spremni smo je, u granicama svojih mogunosti, pruiti. c) Predlaemo da se u to kraem roku saini potpuna celovita informacija o smenjivanjima koja su aktuelna i da nam se dostavit. To bi nam bila velika pomo u radu sa borcima. d) Predlaemo da se ubudue ukoliko dolazi do smena blagovremeno poduzmu mere i pripremi javno mnenje i iznesu sve injenice, motivi i pobude na videlo. e) Energino smo protiv svih oblika i nosioca zagovaranja autokratskog sistema i sistema mehanike discipline (amaranja) koje nije primereno biu naeg naroda i vojnoj organizaciji. f ) Najenerginije odbacujemo sve pokuaje podmetanja da su aktivni oficiri nosioci pokreta za Jugoslaviju, da su izdajice i dr. To nas kao ljude patriote vrea i poniava. To je pokazatelj da su pojedini Srbi svesno ili nesvesno prihvatili Janinu i Tumanovu koncepciju ataka na aktivni stareinski sastav, jer se razbijanjem rukovoenja i komandovanja, u ijoj funkciji su oficiri, bez problema rui svaka vojna organizacija. To je nezahvalna rabota, a iz pijeteta i ljudskog potovanja prema mnogim oficirima koji su svoje ivote poloili na dar domovini, neasno i direktno neprijateljsko delovanje. Ova vojska, po naem miljenju, je srpska u meri u kojoj su srpski svi oni u ijoj je ova funkciji. 3. PREDLOZI ZA JAANJE BORBENE SPOSOBNOSTI SV U CELINI: U cilju izgradnje i jaanja srpske vojske i vojne organizacije predlaemo sledee: 1. Obezbediti nesmetano, potpuno i organizovano funkcionisanje svih elemenata vlasti kao preduslov za izgradnju snane vojne organizacije. 2. to pre doneti temeljna normativna akta kao preduslov izgradnje Srpske vojske i to: Zakon o vojsci RSK, Zakon o odbrani RSK, Pratea normativna akta, propise i pravila. 3. to pre osloboditi jedinice obaveza koje nisu u funkciji b/g i odbrane (briga o izbeglicama i dr.). 4. Izvriti popunu jedinica starjeinskim kadrom i propisati uslove za prijem u aktivnu vojnu slubu. 5. Izvriti popunu jedinica ljudstvom na eksteritorijalnom principu i na druge naine. 4. PREDLOG ODLUKE ZA DALJA DEJSTVA: a) Snage UNPROFOR-a i dalje drati u funkciji odbrane ovog prostora u duhu datih pismenih garancija i dosadanjeg angaovanja kao materijalizacije date garancije. b) Intenzivno raditi na jaanju b/g jedinica Korpusa i ureenja teritorije u cilju popune spremnosti za odbranu od agresije ukoliko do nje doe. c) Na svim stepenima komandovanja, a posebno preko G RSK preduzimati hitne mere za popunu jedinica sa nedostajuim kljunim SRT, naoruanjem i municijom. d) Preduzimanje energinih mera preko MO obezbediti uslove za hitnu popunu jedinice ljudstvom na eksteritorijalnom principu.
223

M H

C D

KOMANDANT pukovnik Milan eleketi, [v.r.] M.P.448 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 4129.

1993., veljaa 21. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o pregovorima s hrvatskom stranom, rezolucijama Vijea sigurnosti UN-a, napadu hrvatskih snaga u rajonu kabrnje te opem nezadovoljstvu radom civilnih vlasti
KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-1086 21. 02. 1993. god.

165

Informacija potinjenim jedinicama dostavlja

KOMANDAMA: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. lbr, 1. lbr, 75. mtbr, 7. map, 7. mpoap 1. Savet bezbednosti na svom zasedanju 19.02.1993. god. doneo je rezoluciju kojom obavezuje Hrvatsku da povue svoje snage na liniju pre agresije od 22.01.93. ukljuujui potovanje rezolucije 762 koja se odnosi na povlaenje sa Miljevakog platoa. Za to je Hrvatskoj dat rok od pet dana. Pregovarai Hrvatske prihvatili su sadraj rezolucije. Snagama UNPROFOR-a dozvoljena je upotreba oruja u izvravanju svog zadatka. Predstavnici RSK u Njujorku nisu se direktno susreli sa pregovaraima Hrvatske, ve posredstvom kopredsednika Vensa i Ovena. Rezolucija takodjer sadri odluku o fomiranju medjunarodnog suda za ratne zloine na teritoriji bive Jugoslavije. Nai predstavnici, tim povodom, predali su obimnu dokumentaciju o ratnim zloinima koji su poinjeni nad srpskim narodom u ratu 91-93 god. Snagama UNPROFOR-a rezolucijom je produen mandat do 31.03.1993. god. sa predlogom Vensa i Ovena da se mandat produi jo godinu dana. 2. U toku jueranjeg dana ustake snage ponovo su napale teritoriju SK na severnodalmatinskom ratitu, u reonu kabrnje. Kod naselja Istok izvrile su kombinovani napad na nae jedinice u toj zoni. Tom prilikom poginuo je komandant bataljona potpukovnik ivko Tima i jo tri borca a ranjeno je 7 boraca. Linija dodira nije pomerena, jer posle otpora koji su pruile nae snage, ustae su se povukle. U zoni drugih jedinica 7. K i 15. K bilo je oruanih provokacija, ali posledica nije bilo. Jedinice rade na utvrdjivanju svojih poloaja i obuci.

M H C D D R

448

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

224

3. U 15. K posle medjusobnog sukoba, jedan dobrovoljac ubio je drugog. Istraga je u toku. Iz gotovo svih jedinica povremeno stiu informacije o tromosti organa gonjenja i civilnih vlasti u sluajevima krenja reda i kriminala. G SV RSK insistira kod Vlade RSK na to brem usvajanju potrebnih zakona, koji bi omoguili efikasnije pravosudje i funkcionisanje civilnih vlasti. 4. Napominjemo organima za moral da ove informacije prosledjuju, ili gotove ili preradjene u duhu njihovog stanja ka niim jedinicama. Samo tako ima smisla ovakvo pisanje. Ako se to ne ini, ili je potrebno neto drugo, o tome nas izvestite, da bismo informisanje prilagodili potrebama ljudi i jedinica. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Mr. Dmitar Arula M.P.449 M.P.450 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., veljaa 21. Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o rasporedu topnitva hrvatskih snaga, paljenju kua, pljaki i maltretiranju Hrvata u zaseocima Dizdari i Suknovci, te oskvrnuu katolikog groblja u selu Mratovo

KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bez. Organ Str. pov. br. 21-70 21. 02. 1993. god. Dnevni izvetaj: d o s t a v lj a

1. Raspolaemo saznanjima da u Lukoranu otok Ugljan u bivem banjalukom odmaralitu stacionirano je zapovednitvo i centar za obuku 1. satnije domobrana. Na koti 163 i 212 (Umci) od Bile Vlake ka Vukiu nalazi se ustaki poloaj. U Vrani mesto Zidine pored Mlade Nedelje tokom jueranjeg dana vidjena su dva tenka. Cesta izmedju kole u Vrani i Umca te sporedni put od Umca ka selu Pupavci, miniran ciljem spreavanja prolaza oklopnih sredstava.

M H

166

C D

Obav. bez. Organu G SV RSK

STROGO POV. br. ev________

449 450

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6567, primljen 21. 2. 1993. u 10,55; predan u 11,05. Prijemni peat: TG-4; pov. br. 75-1, 22. 2. 1993.

225

Izmedju Bibe i Kneevia nalazi se vatreni poloaj MB-82mm (broj orudja nepoznat) a kod kue u zaseoku korii poloaj MB-120mm. U reonu Zemunika Gornjeg-Suhovare stacionirana je jedna DTG nepoznate jaine. U istom mestu raspolaemo saznanjima nalazi se ustaka logistika podrka. 2. Dana 20.02.1993. godine u veernjim asovima u zaseoku Dizdari-Oklaj zapaljene su kue vlasnitvo Hrvata. Preduzete su mere da se spreavaju takve radnje kao i pronadju izvrioci. Isto tako navedenog dana u mjestu Suknovci (Oklaj) Dujakovi Goran i Maleevi Petar v/o 75. mtbr u pijanom stanju maltretirali su i pljakali Hrvate, traei od njih devize. U vezi s tim preduzete su mere disciplinskog kanjavanja od strane K-danta. 3. Raspolaemo operativnim saznanjima da je vojnik Pozder Predrag zvani Potar pripadnik 92. mtbr kao na izvidja navodio i markirao nae ciljeve za ustaku artiljeriju. Isti se nalazi u bjekstvu a preduzete su operativne mjere i radnje u cilju njegova pronalaenja. Isto tako u protekla 2-3 dana oskrnavljeno je i zapaljeno katoliko groblje u selu Mratovo. Za sada se ne znaju poinioci. Milicija i vojna policija angaovane su da spree ovakve pojave na Oklajskom pravcu i iste pronadje. 4. Raspolaemo saznanjima dobivenim elektronskim izvidjanjem da ustaka strana najvie prikuplja obavetajne podatke preko TV Knina i lokalnih radio stanica. Na ovaj nain uglavnom dolazi do podataka o poloajima naih jedinica, posebno artiljerije, te tako usmeravaju vatru. Jedan od uesnika u telefonskom razgovoru hvali se kako je na osnovu snimka emitovanog preko TV Knina prepoznao mesta rasporeda naih jedinica. Predlaemo da se vri cenzura snimka koje daje RTV Knin, te lokalne radio stanice i na taj nan spreimo oticanje podataka. Takodjer predlaemo da sugeriete komandovanju da se zabrani stareinama davanje intervjua bez odobrenja i da se sve informacije daju preko pres centra u Kninu.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., veljaa 21. Dodoi Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o borbenoj gotovosti
KOMANDA 39. KORPUSA Strogo pov. br. 791-2 21. 02. 1993. godine s. Dodoi Stanje borbene gotovosti, 39. Korpusa. KOMANDI G SV RSK IKM
451

M H

C D
167

OBO 7. KORPUSA [, v.r.]451

D R
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

Neitko

226

1. Rukovoenje i komandovanje: Napadom ustakih snaga na RSK i proglaenjem mobilizacije od strane Vlade RSK jedinice Korpusa posele su poloaj po planu upotrebe i organizovale odbranu uz intenzivno utvrivanje, zapreavanje i organizaciju vatrenog sistema. Korpus je formiran od postojeih JTO, PJM, TO prema raspoloivim sredstvima ratne tehnike, a kroz proces mobilizacije i demobilizacije obezbeeno je narastanje jedinica. Angaovanjem sveg raspoloivog ljudstva sposobnog za borbu i stavljanjem istog pod jedinstvenu komandu banijskog korpusa, rasformiranjem ranijih takozvanih specijalnih grupa obezbeen je jedinstven sistem RiK-a jedinicama, tako da na teritoriji Banije egzistira samo jedna specijalna jedinica pod komandom MUP-a Glina. Prema dostavljenoj informaciji nismo formirali dopunski bataljon i vod ABHO zbog nedostatka stareinskog kadra i ljudstva predviene specijalnosti, a u planu je formiranje istih do kraja ovog meseca. Korpus obezbeuje granice u duini 273 km, to utie na razvuenost snaga po frontu i nemogunost obezbeenja jaih rezervi za intervenciju ka odreenim pravcima. Pored nepopunjenosti i razvuenosti borbenog rasporeda nedostatka jedinica u rezervi znatan problem nam ini angaovanje jednog bataljona na severnodalmatinskom ratitu obzirom na situaciju u zoni odgovornosti. Znatan problem nam predstavlja nedostatak korpusne artiljerije (za podrku i POB) jer za sada nemamo sredstava za obrazovanje KAG i KOOd.452 U zonama odbrane brigada ureeni su reoni odbrane na Pk,453 objekti za dejstvo i zatitu u drugom sektoru, a dogradnja objekata u treem stepenu je u toku. Malo smo uradili na ureenju vatrenih poloaja i objekata po dubini, a to nam je jedan od teih zadataka u narednom periodu. Ispred prednjeg kraja imamo jo neotkrivenih, neobeleenih i neobezbeenih m/p za koje nemamo evidenciju jer su ista izraena u prvom periodu rata. Osnovni problemi RiK-a su: nepopunjenost jedinica sa stareinama, U Korpusu trenutno nedostaju 446 oficira i 41 podoficir. Neophodno bi bilo izvriti popunu stareinama na komandnim dunostima. Od 22 bataljona samo 8 k-danata su aktivne stareine, a od 89 eta svi komandiri su RVS. U komandama brigada imamo 1-5 aktivnih stareina, meutim ni sve aktivne stareine koje imamo ne mogu uspeno obavljati dunost na koju su postavljeni (neiskustvo, zdravstveno stanje, nesposobnost i .). Ne elim da procenjujem i minimaliziram ulogu rezervnih stareina ak naprotiv njihovo zalaganje i portovanje je primerno, meutim trebam im u strunom pogledu pomoi, a to mogu profesionalci. Sa svim brigadama obezbedili smo zatienu radio-vezu ureajima RAKAL koji rade sa frekvencijskim skakanjem, a sa jednom brigadom ne moemo realizovati radio-relejnu vezu zbog nedostatka ureaja. Sredstvima veze naroito slabo su popunjene nie jedinice i to prvenstveno nedostaje oko 400 RU male snage (RUP-12, RU-2K, RUP-33) i PTK-56, 200 kalemova. Velik broj sredstava veze je raskompletiran i neispravan, jer ista nisu odravana dok su bila pod kontrolom UNPROFOR-a. Poseban problem su izvori el. energije (akumulatori i

M H

C D

452 453

Kontrolni orijentir objekta dejstva. Kratica nepoznata.

227

agregati). Velik broj agregata je po broju radnih asova je ispunio uslove za GR, a posebni sistemi veza sa agregatima nisu popunjeni. Akumulatorske baterije na ureajima veze su dotrajale. Preduzeli smo mere za popunu jedinica veze NIKL-KADIJUMSKIM akumulatorima za telefone, umesto baterija r-20. Nedostaju nam osnovna sredstva za popunu izviakih jedinica, kao to su dvogledi i sredstva za nono osmatranje. 2. Politiko-bezbedonosna situacija Od momenta proglaenja ratnog stanja pa do danas preduzimamo mere na planu jedinstvenog funkcionisanja svih organa vlasti na terenu i svih komandi jedinica. Tu smo postigli dobre rezultate. Obzirom da je na banijskoj teritoriji u prvom delu rata stvoreno vie raznih paravojnih grupa, energino raiavamo sa time i pojedince iz tih grupa stavljamo pod jedinstvenu komandu korpusa. Sve to smo na tom planu do sada uradili izvedeno je bez upotrebe sile i pozitivno se odrazilo na terenu i u jedinicama. Tih grupa jo ima, i sa njima emo morati najverovatnije na isti nain postupiti. Uvoenjem policijskog asa, koji se do sada uspeno sprovodi u najveem broju sluajeva, stvoreno je stabilno politiko-bezbedonosna situacija, posebno po pitanju imovinsko-pravne sigurnosti graana, to se pozitivno odraava na borbeni moral boraca korpusa. Organizovan je vojno-pravosudni organ odmah po otpoinjanju mobilizacije, sa zadatkom krivino pravne zatite SV RSK na teritoriji Banije. Ve njegovo samo postojanje, a posebno aktivno delovanje, nailo je na veoma pozitivan odjek kod najveeg broja graana i boraca na ovoj teritoriji. Za nepun mesec dana svog rada ovaj sud je primio 17 krivinih prijava od toga je reio 7 (od kojih dve oslobaajue i za jednu je odbijena optunica). Prema tome ako netko misli da e uvoenje suda dovesti do nekih radikalnih zahvata u krivino pravnu materiju, onda dosadanji rad vojnog suda upravo demantuje tu sumnju. Neki postupci Vlade RSK i njenih ministarstava vezano za postojanje vojno pravosudnih organa, u najmanju ruku izazivaju uenje. U uslovima kada nam civilni pravosudni sistem ni do ssda nije efikasno funkcionisao, kako moemo oekivati da e u uslovima ratnog stanja taj isti kadar i celokupna organizacija voenja krivino pravnog postupka moi uspeno raditi u ovim uslovima. Nadalje postavljamo jedno krajnje praktino pitanje: tko e da sudi stareinama SV RSK i stareinama iz SRJ? Ako i njih uvrstimo u pravosudnu regulativu mesnih sudova, to e biti presedan svoje vrste ne samo u RSK ve i ire. Uvoenjem mera kontrole teritorije i vojno pravosudnog organa spreena je nekontrolisana upotreba oruja i rasipanje municije, obezbeena je kontrola ulaska i izlaska lica i roba i spreava se nezakonito bogaenje i ratno profiterstvo pojedinaca, kao i organizovani kriminal. Komande korpusa i brigada ee su inicijatori da se organizuju i zajedniki rade organi civilne vlasti po optinama i banijske regije kao celine, u reavanju nekih goruih zajednikih problema (snabdevanje osnovnim prehrambenim proizvodima, oivljavanje privredne aktivnosti, saobraaj, proletna setva, rad kola, neka bezbedonosna pitanja i sl.). Upravo je jedan takav sastanak odran 16.02.1993. godine na kome su se detaljnije civilni organi vlasti dogovorili ta e sami po tim pitanjima uraditi, a za ta e zatraiti pomo od republike vlade.

M H

C D

228

Takvim sastancima redovno prisustvuju ministri i druga lica koja su sa teritorije Banije, a rade u pojedinim ministarstvima vlade. Takva praksa se pokazala pozitivno i na tome emo i dalje istrajati. Pored pozitivnih mera koje preduzimamo ima pojava opstrukcije svemu tome: Poslednjih dana ne ide se jedinstveno u akciju od pojedinih organa civilne vlasti, to se opravdava time da se nisu dobile jasne instrukcije od vlade RSK, Ima indicija, a ve i dokaza, da postoji sprega izmeu pojedinih lica iz optinskih organa vlasti sa licima koja se bave kriminalom i ratnim profiterstvom. Neostvaruje se onaj stepen koordinacije saradnje i sadejstva sa Stanicama javne bezbednosti koji to ratna situacija zahteva. Ti organi se opravdavaju da nisu dobili potrebne smernice za svoj rad od MUP RSK u uslovima ratnog stanja. Radi poboljanja meusobne saradnje do sada smo imali konsultativne sastanke sa svim naelnicima javne bezbednosti regije i naelnikom MUP-a za Baniju. Snabdevanje hranom, gorivom i repromaterijalom (posebno za proletnu setvu) jo nije krenulo sa mrtve take. Ukoliko se na tom planu ne preduzme enrgine i hitne mere od strane organa republike i optinskih vlasti preti opasnost dezavuisanja svih do sada pozitivnih rezultata. Jedan broj mafijaa pomalo hvata panika. Cenimo da u takvoj situaciji moe doi i do fizikog napada kako na pojedina vojna lica tako i na komande korpusa i brigada. Od takvih i njima slinih proturaju se razne glasine. Meu tim glasinama je najaktuelnija da se na ovim terenima uvodi vojna uprava, i slino. Zbog nedovoljnog informisanja, tome naseda deo graana, to stvara realnu pretpostavku za postojanje pete kolone. Smenjivanje pojedinih ministara, a posebno MO panovia454 i rad vlade RSK dodatno optereuju politiko bezbedonosnu situaciju kako na terenu, tako i u jedinicama korpusa. Malo vie smo govorili o stanju na teritoriji i problemima koje treba reavati. To je iz prostog razloga to su svi pripadnici korpusa iskljuivo sa ove teritorije. Dnevno sami borci i stareine ba ta pitanja postavljaju, trae njihovo pozitivno reavanje i svaki pomak napred se pozitivno odraava na njihov borbeni moral. Stanje u jedinicama korpusa: u celini stanje moemo okvalifikovati kao dobro. Do sada nismo imali nekog veeg naruavanja borbenog morala koji bi se na korpus kao celinu negativno odrazilo. I pored toga postoje odreeni problemi koje moramo koordinirano reavati: problem popunjenosti jedinica stareinskim, posebno oficirskim kadrom, ima dosta nepovoljnih reagovanja naih boraca koji uestvuju na severnodalmatinskom ratitu, a ima primedbi na njihov rad. To emo morati uzajamno raistiti. Odreen negativan odraz ima nepopunjenost i nedovoljnost odreenih MTS (veza, rezervni delovi, neki delovi intendantske opreme i slino). Negativno se takoer odraava sporo ili nikakvo mobilisanje ljudstva sa ove teritorije, a nalaze se u SRJ. Informisanje je u poetku bilo dosta slabo, sada se na tom planu ine napori i moemo ga okvalifikovati kao zadovoljavajue. Mere koje predlaemo: da se obezbedi koliko toliko normalno snabdevanje osnovnih ivenih namirnica i koliko je mogue po jedinstvenom kriterijumu,

M H

C D

454

Stojan.

229

da se prioritetno reavaju problemi nafte i repromaterijala za proletnu setvu, kako bi se to vee obradive povrine zasejale. Smatramo da je to za ovo podruje veoma znaajno politiko-bezbedonosno pitanje. da organi vlasti to vie oive, uz nune kadrovske promene, morat emo se vie pozabaviti da se neke stvari razree u organima optinskih MUP-ova, gde se mnogo ta nabolje nee moi promeniti ako se to pitanje nerei. iako se u jedinicama korpusa stranaka delatnost nije posebno negativno izraena, mislimo da njihovo politiko nadmetanje i na terenu u ovom periodu nije oportuno. 3. Obuenost i uvebanost: Obzirom na popunjenost komandi brigada i bataljona stareinskim kadrom neadekvatne specijalnosti komanda korpusa i komande brigada teino se moraju angaovati na obuci i usmeravanju rada potinjenih komandi i obuci stareina koje im oduzima potrebno vreme za njihovo angaovanje na redovnim zadacima. Poto trenutno nismo u mogunosti formirati dopunski bataljon zbog nepopunjenosti strunim ljudstvom i slabe materijalne baze obuke to obuku kritinih specijalnosti rodova i slubi sa akcentom na vatrenoj i taktikoj osposobljenosti izvodimo u trajanju 3-7 dana po sledeem: naelnicima rodova korpusa ininjerije PVO i veze nosioci su obuke tih specijalnosti i iste se izvode na nivou korpusa izdvajanjem tih specijalnosti potinjenim jedinicama uz angaovanje stareina odgovarajue specijalnosti. Obuka artiljerijskih specijalnosti, raunae, izviae i niandije kao i specijalnosti OMJ izvodimo u rejonima vatrenih poloaja, osmatranica, nosioce obuka sa komande brigade uz strunu pomo organa komande korpusa. Obuku pozadinskih jedinica korpusa obzirom na adekvatnu popunu istih izvodimo angaovanjem ljudstva na formacijskim mestima uz doobuku i preobuku ljudstva u sluajevima gde nisu zastupljena specijalnost predviene formacije. pojedince i jedinice obuavamo u reonima rasporeda uz organizaciju gaanja peadijskim orujem i oruima na privremenim strelitima. Kroz realizaciju planirane obuke na svim nivoima obezbedili smo obuenost pojedinca za svoju funkcionalnu dunost i popunu deficitarnih specijalnosti rodova i slubi, Nepopunjenost oficirskim kadrom (oficiri i podoficiri, a naroito u osnovnim jedinicama negativno se odraava na obuku i obuenost pojedinaca i jedinica). 4. Mobilizacijska gotovost Naredba o preformiranju JTO u Banijski korpus napisana je 27.II.1992. godine, strukturalno prema niim jedinicama, s tim da je ista uruena K. Korpusa 05.02.1993. godine. Postavlja se pitanje odmah zato je naredba o preformiranju jedinica TO u Banijski Korpus toliko dugo negde stajala, te nije uruena Komandi Korpusa u cilju realizacije iste. Naredba je potpisana od strane k-danta G SV, ali nije zavedena niti overena od strane ekspedicije G SV. Uz naredbu koja je stigla u jedinice usledile su RF i MF knjige izuzev formacije za 33. pbr. Dvor na Uni za RJ. Formacijske knjige su uraene univerzalno za pojedine brigade u okviru 39. K. ne potujui sredstva i ljudstvo kojim raspolae Banija. Naime u izradi formacija brigada nije se polazilo od Operativne evidencije i stanja sredstava u jedinicama ve se pristupilo izradi formacije. Posebno je ovaj sluaj karakteristian za 97. POB erkezovac koja je izraena od 97 ljudi a predlog formacije pozadinskih jedinica traio je da se izradi formacija 87 POB na 371
230

M H

C D

oveka ime pokriva rad pozadinskih jedinica 39. K. sa ljudstvom i sredstvima kojima raspolaemo u Bazi erkezovac. Po dobijanju formacija i proglaenja ratnog stanja pristupilo se preformaciji jedinica ukljuujui raspoloiva sredstva kojima jedinice raspolau. Odmah kad sam kod preformiranja jedinica mislim da preformiranje jedinica po kartotekama, po sredstvima, nenaruavajui predhodne formacije i borbeni raspored jedinica koje su pre stizanja formacija a po proglaenju ratnog stanja posele svoje poloaje. Pri administrativnom formiranju jedinica postavio nam se ogroman problem i pored dobre mobilizacije jedinana kartoteka koja je pre rata u RSK pala u ruke ustaa, pokupljena od strane MO Banija kao i dela kartoteke koja je izgubljena selenjem iz jednog u drugo mesto. Kako-tako jedincama je dat zadatak da se kompletna kartoteka mora ustrojiti te da nijedan v/o ne ostane posle demobilizacije bez podataka u SNO Optina. Na ovom zadatku je angaovano MO za Baniju, organi za popunu 39. K i organi za popunu iz niih jedinica. Prema sadanjim pokazateljima 90% kartoteke je zavreno i ispotovat e se rok preformiranja jedinica do 28.02.1993. godine. M O B I L I Z A C I J A: Od ukupno mobilisanog ljudstva na Baniji sposobnog za voenje b/d mobilisano je 87% ili 14247 ljudi i ena. Kad je re o formacijskom pregledu isti bi izgledao ovako: U jedinicama 39. K sleduje Of 960 MOF 681 v/o 12233 ukupno 13874 Od navedenog broja mobilisano je 87% a pojedine jedinice su u okviru svoje formacije a vezano za pojedine VES mobilisane i do 130%. Prema iznetom odaziv cenimo da je vrlo dobar s tim da imamo pokazatelja da se jo pojedinci kriju iza nekih papira, rodbine ili boravka u drugim mestima izbegavajui v. obavezu na koje raunamo da emo im ui u trag vrlo brzo i iste mobilisati te rasporediti u nie jedinice Korpusa. Prema sadanjem stanju u Komandi sa pritapskim jedinicama formirane su sledee jedinice: Komanda Korpusa, Komanda stana, eta veze, eta vojne policije, izviaka eta, larv PVO. Od predvienih jedinica po RF nismo formirali dopunski bataljon i vod ABHO zbog nedostatka kadra. Prema zadnjem pregledu u jedinicama 39. K ima Of 514 ili 53.. MOF 640 ili 94.. v/o 10847 ili 8 svega 12001 ili 87.

M H

C D

231

stim da je istinito da u niim jedinicama vrlo mali je broj aktivnih stareina jer u celom 39. K. na Baniji ima 60 oficira (AVL) i 44 do danas postojeih i pristiglih podoficira to je 3-4% od sledujueg stanja u jedinicama. Uvaavajui u potpunosti stareine iz rezervnog sastava koje danas komanduju svojim jedinicama ima ih odreen broj koji nisu dovoljno struno osposobljeni za obavljanje pojedinih dunosti ali smo prisiljeni zbog nedostatka kadra iste postavljati na komandirske ili k-dantske dunosti. Od problema istakao bi sledee: popuna RSJ sa AVL, posebno za K-dne dunosti sa VA455 formiranje korpusne artiljerije (nedostatak sredstava i kadrova) formiranje korpusnih jedinica OMJ (nedostatak sredstava i kadr.) formiranje dopunskog bataljona sa nastavnikim kadrom (nedostatak kadra) status AVL iz SRJ postavljenja na odreene dunosti stareina koje su dole iz SRJ po RF-MF unapreenje stareina izrada Zakona o SV RSK koji ne postoji jer se i dalje rukovodimo ZOS SRJ esta premetanja stareina po raznim emama ili dolaskom iz SRJ uz put do Banije uzima ko koga i kako hoe, pa na Baniju ta stigne status bivih GL formacije 33. pbr Dvor na Uni koja nije uopte izraena i dostavljena, kao i za 87. POB postavljenje stareine ina majora i vie u nadlenosti G SV RSK se nevri. Zakljuak je opti da e sve jedinice 39. Korpusa do 28.02.1993. godine nenaruavajui borbeni raspored koje su posele proglaenjem ratnog stanja u RSK. [?] PREDLOG Poravnavanje kadra posebno srt. VEST-i, OMJ, PVO, Zahtev za upuivanje stareina u RSK sa prostora Krajine, Da se zavri zapoeta mobilizacija ljudstva u SRJ i dovede ista u RSK, Da se prezadui dio 130 mm sa Korduna odnosno da se i sredstva poravnaju bar priblino po Korpusima. POZADINSKO OBEZBEDJENJE 1. TEHNIKO OBEZBEDJENJE Najvei problem tehnikom obezbedjenju predstavlja pomanjkanje rezervnih delova za sve vrste borbenih i neborbenih sredstava. U vie navrata trebovali smo odredjene rezervne delove, medjutim vrlo malo (gotovo nita) delova nam je odobreno iz skladita 75. PoB. Sva borbena i neborbena sredstva su u prvom delu rata ispunila propisane eksploatacione resurse za tehnike preglede, a neka i za srednji remont, medjutim usled stalnog nedostatka ulja, maziva i remontnih kapaciteta na veini sredstava nisu izvreni preko potrebni tehniki pregledi ili remonti. Moemo spomenuti da veina borbenih i neborbenih sredstava ne posjeduje pripadajue rezervne alate i pribore, te da je neophodno to hitnije kompletiranje sa odgovarajuim rezervnim alatima i priborima.
455

M H

C D

Vojna akademija.

232

Na gotovo svim neborbenim vozilima gume i akumulatori su u vrlo dotrajalom stanju, a nae zalihe guma i akumulatora su doslovno na nuli. U zadnje vreme pojavljuje se problem kvalitete municije 76 mm za ZIS i 100 mm za T-12 koja ve due vreme pored svih nastojanja da se skloni u vrsti objekat, stoji uskladitena na otvorenom, tako da je neophodan kontrolno-tehniki pregled dotine municije. Pored ovih problema prisutan nam je problem strunog kadra sledeih profila: mehaniari za vozila guseniare, elektriar za vozila guseniare, mehaniar za sisteme strela 2-M, mehaniar za IC ureaje, mehaniar za stabilizatore. Bitnije nam nedostaje municije sledeih kalibara (do 6 b/k): mine 120 mm 7080 kom metak 155 mm 864 " metak 105 mm 1640 " metak 100 mm za T-12 1764 " 2. INTENDANTSKO OBEZBEDJENJE Na osnovu stvarnog stanja naih jedinica po intendantskom obezbedjenju, imamo problema zbog nedostatka sledeih InMS: 1.- Uniformi veih brojeva 1000 kompleta 2.- izama vojnikih 1000 pari 3.- Terenskih podmetaa 2000 kom 4.- ebadi vojnikih 2000 " 5.- arapa vojnikih 5000 pari 6.- Manjerki od 12 l 80 kom 7.- Nedovoljna koliina potronih materijala 8.- Stanje u ishrani je takodjer dosta problematino, a najvie problema nam zadaje nabavka zaina. 3. SAOBRAAJNO OBEZBEDJENJE Popunjenost jedinice m/v i vozaima je zadovoljavajue. Svi zahtjevi sa prevoenjem MS i ljudstva su uspeno i na vreme realizovani to formacijskim to mobilisanim m/v. Disciplina u saobraaju je na visokom nivou to potvrdjuje podatak, da do sada nismo imali niti jedan saobraajni udes iako tehnika ispravnost vozila ne zadovoljava zbog nedostatka rezervnih dijelova za opravku i odravanje vozila. Poseban problem je nedostatak guma za vozila. Zbog nedostatka registarskih tablica (registrovano je oko 30% m/v) oteano je praenje kretanja vozila, a time i potronje p/g. Jedan od zadataka ove jedinice je bilo mobilisanje i upuivanje vozila u Srbiju, po naredjenju G SV RSK, za izuzimanje-prevoenje materijalnih rezervi RSK. Sve raspoloive kapacitete smo angaovali i uputili na zadatak, ali raspolaemo podatkom da prihvat i raspored i iskoritenje kapaciteta nije bio na visini jer su vozai po nekoliko dana provodili na parkiralitu u vozilima, bez pozadinskog obezbedjenja, ekajui na rasporedne naloge. 4. SANITETSKO OBEZBEDJENJE a) Preventivno medicinska zatita zdravlja ljudstva u zoni odgovornosti 39. Korpusa i stanovnitva u toj zoni planirana je i organizovana u veoma sloenim uslovima.
233

M H

C D

Za sada imamo za razliku od ranije lekara epidemiologa koji je do due i za regiju Korduna. Zahvaljujui visokoj strunoj spremi isti uz rad NSnS1 39. Korpusa i NSnSl brigada organizovane su protivepidemijske mere zatite zdravlja, a zbog nedostatka Sn materijalnih sredstava neto slabije je mogue provesti specifine mere zatite. U svim jedinicama su sve potrebne mere zatite zdravlja ljudstva, posebno mere zatite zdravlja u zimskim uslovima planirane i sprovode se Nareenje za Sn obezbedjenje. Treba navesti pohvalnu saradnju svih strunih struktura, naroito posle datuma mobilizacije: Izvrena je pravilna i detaljna inspekcija. Nabavljena je avelova voda, Izosan i SAFE za klorisanje, a HE tehniari vre analizu vode i kontrolu rezidualnog hlora. Na pojedinim mestima na terenu jo postoje problemi oko toga popravke hlorinatora u kaptiranim zalihama i vodovodima. Ipak je problem potreba eeg hlorisanja vode. Nije na propisan nain reeno pitanje veterinarske i sanitarne kontrole objekata za pripremanje mesa. Nije ostvaren uvid u kvalitet prehrambenih namirnica. Predlaemo da se pozove veterinar aktivno vojno lice za izvrni period i reavanje problema. Nije izvrena vakcinacija mlade generacije vojnika, ali vakcina je nabavljena i moe se regulisati. Problem je odravanja line i kolektivne higijene. Presvlaenje, kupanje i uslovi smetaja su u nekim jedinicama u loim objektima. b) Zbrinjavanje p/o: Sada je organizovano na nain koji se uklapa u naela i principe organizacije SnSl u jedinicama i ustanovama OS. Sanitetska sluba u potinjenim jedinicama je osposobljena za OMP, a u Glini i Kostajnici i za kirurku pomo, u ostalim mestima Petrinja i Dvor ostala specijalistika pomo. Na nivou korpusa nema izvrne sanitetske jedinice formacijski, koju je mogue formirati ako se dobije ojaanje te kirurke ekipe koje su traene od G VJ i od medicinskog fakulteta u Beogradu. Mogunost je oslanjanja na sanitetski bataljon u Banja Luci i Kninu i korienje helikoptera. c) Snabdjevanje SnMS ide teko sporo preko G VJ, te humanitarnih pomoi. 5. FINANCIJSKO OBEZBEDJENJE 1.- Zbog nejedinstvenog platnog prometa, problemi su prisutni kod nabavke MS van RSK. Mobilisana lica sa leperima upuena u SRJ, nismo u stanju obezbediti novcem za dnevnice dok borave u SRJ. 2.- Podela plate za 1/93, 50% novac, a 50% bonovi, nije dobro reenje zbog neblagovremenog obezbedjenja roba u trgovinama, to stvara neraspoloenje medju ljudima. 3.- Postojeu Odluku o koeficijentima za obraun plata, potrebno je uskladiti sa postojeim formacijama, uiniti ga jasnim i elastinim po inu, dunostima, strunim spremama, i svim drugim obelejima. 4.- Ukoliko mogunosti dozvoljavaju, prei na ratno materijalno-financijsko poslovanje preko budetske knjige, ime se obezbedjuje: bre odvijanje isplata virmanskim putem, sigurnost u uvanju i prenosu novca i bri obrt novane mase u odredjenom podruju i stvaranje uslova za rad radnih organizacija.
234

M H

C D

KOMANDANT Pukovnik Slobodan Tarbuk M.P.456 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 4123.

1993., veljaa 21. Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o namjeri predstavnika UN-a da obiu Metroviev mauzolej, stanju zatite praznog mauzoleja, te da se dio zbirke nalazi u manastiru Krka
OBO 75. mtbr Str. pov. br. 52-1 21. 02. 1993. godine

168

Dostavljeno: OBO 7. K na linost pukovnika arac Dragan U kontaktu sa UNPROFOR-om rekli su mi da su dobili od UN zahtjev da se sauva Metroviev mauzolej u Otavicama. Isto tako predstavnik za civilna pitanja ena Heda, treba da obidje mauzolej i ostvari uvid u njegovo stanje. Metroviev mauzolej je kao objekat potpuno zatien. Medjutim slike i drugo to je bilo u njemu je sklonjeno jo pre poetka rim 2 svjetskog rata i nezna se gdje se nalazi. Vjerovatno jedan dio u Manastiru Krka. K-t brigade e narednih dana odobriti Hedit da obidje ovaj mauzolej.

M H

C D

NAELNIK kapetan Toki Mirsad

M.P.457 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR,18., inv. br. 1932.

456 457

Okrugli peat: RSK, Z TO Glina. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 200, primljen 21. 2. 1993. u 14,00; predan u 15,30.

235

1993., veljaa 22. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK o razmjeni topnike vatre na linijama dodira u zadarskom zaleu te vlastitim gubicima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-1157 22. 02. 1993. god. Redovni borbeni i z v e t a j. G SV (operativni centar) G IKM 1. Neprijateljska artiljerijsko-topovska dejstva vrena su: Oko 22,00 asa granatirao je iz VBR-a po irem rejonu Karina, kasnije produio dejstva sa haubicama. Tom prilikom unitena je jedna kua, a vodovod je znatno oteen. Artiljerijska dejstva ustaa vrena su pojedinano po naim snagama u reonu s. Drae, s. Romii, s. Kadina Glavica, s. Jagodinja Donja, Lianima, Polai, Islam Grki, Smokovi i s. Gradini. U toku noi duge kolone vozila kretale su se iz pravca Posedarja ka Novigradu, a u reonu Maslenica ula se buka tenkova. U toku dana primeeno je pregrupisavanje ustaa u rejonu Mala Bobija i Jasenice, kao i grupisanje u rejonima sela Galovac, Gorica, Novo Naselje i Kai. Provokativna dejstva iz artiljerijskog i peadijskog naoruanja vrena su iz s. Milanovi po irem rejonu s. Donji Baljci. 2. Jedinice 7. korpusa vrile su artiljerijska dejstva po radarskim i vizuelno otkrivenim ciljevima ustakih snaga i vatrenim poloajima artiljerijskog orua. Dejstvovano je po otkrivena 22 cilja. Od artiljerijskih neprijateljskih dejstava poginuo je dobrovoljac Markovi eljko iz Beograda, a tri borca iz Banijskog bataljona su ranjena. Ostale jedinice usmerile su svoje aktivnosti na obuku, fortifikacijsko ureenje poloaja, kao i dranje dostignutih linija. Raspolaemo saznanjima da ustaka strana vrlo veto koristi deo podataka dobivenih preko TV Knina i lokalnih radiostanica. Ovim putem dolaze do podataka razmetaja naih jedinica, pojedinim komandama, a posebno o vatrenim poloajima naih jedinica za podrku. Jedan ustaa preko telefonskog razgovora daje uputstva kako doi do lokacija naih snaga sluajui radio i TV Knin. za KOMANDANT-A pukovnik Milan ilas Stjepanovi,458 [v.r.]
458

169

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO URUITI ODMAH KURIROM

M H

C D

Stanko.

236

M.P.459 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 22. Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama da hrvatske snage imaju namjeru otvoriti nova arita sukoba u zoni odgovornosti korpusa
Komanda 7. korpusa Str. pov. br. 30-1163 22. 02. 1993. godine U p o z o r e nj e: Komandi: OG1, 92. mtbr, BG-4, 1. lbr, 75. mtbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap Preko organa vojske RS upozoreni smo da bi sukobi u zoni 7. K mogli da se proire narednih dana. Isti organi otkrili su dovodjenje jedinica iz dubine (Virovitica i Varadin) te da s RH ire mobliu nove snage. Takodjer iz Livna je uoeno dovodjenje jedinice iz 144. brigade Kreimir 4. Sadanjom dubinom prodora HV prema Maslenici i Zemuniku Tudjman nije zadovoljan jer mu ne obezbedjuje koritenje aerodroma niti gradnju mosta. Obzirom da naa delegacija nemoe prihvatiti povratak hrvatske vlasti na zauzeto podruje po povlaenju HV, realno je oekivati da Tudjman460 naredi realizaciju sledee etape operacije uz otvaranje novih arita u zoni 7. K u cilju vezivanja snaga. Ovo imati u vidu u donoenju odluke za dalja dejstva. Podatke proveravati preko vaih organa.

170

M H
M.P.462

C D

Komandant pukovnik Milan ilas M.P.461

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1936, sn. 240348.

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin. Franjo, predsjednik RH. 461 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6607, primljen 22. 2. 1993. u 22,10; predan u 22,30. 462 Okrugli peat: Komanda posebnih jedinica milicije Benkovac i rukom dopisan prijemni peat Komande OG-1, str. pov. br. 106-2, 23. 2. 1993.
460

459

237

1993., veljaa 22. [Benkovac] Zahtjev Komande OG-1 Glavnom tabu SVK za popunu tenkovskih posada ljudstvom iz 1. krajikog korpusa Vojske Republike Srpske
KOMANDA OG-1 Str. pov. br. 104-1 Dana 22. 02. 1993. g. KOMANDI G SV RSK KOMANDI 7. K. Zahtev za popunu. U dosadanjem izvravanju borbenih zadataka imali smo velikih problema zbog nedostatka ljudstva kritinih specijalnosti. Poto raspolaemo sa tehnikom hitno je potrebno a u cilju izvravanja navedenih zadataka da nam obezbedite: 1. 9 posada za tenkove T-34 2. 6 posada za tenkove T-55 3. 7 posada za tenkove M-84 4. 2 posade za OT BVP M-80 (stalni lanovi posade) 5. 6 posada za OT M-70 (stalni lanovi posade). Sadanje posade tenkova M-84 su iz Banja Luke i saznajemo da bi trebali napustiti nau zonu b/d 24.02.1993. godine. Stoga molimo da se ovo ima u vidu i da se po mogunosti odmah obezbedi nova zamena iz 1. K.K. (Banja Luka). Raspolaemo podacima da se kod pukovnika Lisice Slavka, nalazi vika lanova posade za tenk T-34, pa predlaemo da se sa njim stupi u kontakt i da nam poalje posada koliko moe. To isto treba reiti i za posade ostalih tipova tenkova. Imajui u vidu raspoloenje kod boraca i moral pri izvravanju borbenih zadataka peadije uz podrku tenkova molimo da ovo shvatite kao prioritetan zadatak. VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

171

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

M H

C D
M.P.463

KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.]

463

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

238

1993., veljaa 22. Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o osnivanju i slanju ete na Velebit koja uslijed visokih snjenih nanosa nije aktivna, te trae preciznije zadatke za tu jedinicu
Komanda 4. lbr Pov. br. 328-1 22. 02. 1993. g. Izvjetaj o stanju u jedinicama na Velebitu, dostavlja. Komandi 7. korpusa Knin Od 12.02. ove godine po naredjenju OG Velebit formirali smo jednu jedinicu ranga ete i poseli objekte Goli kotu 1010 i Buzonja. Sa zadatkom angaovanja po njihovom naredjenju i planu. Obzirom na velike temperaturne razlike i vremenske uslove i snene nanose visine i do jednog metra eta se trenutno nalazi u reonu Gornje Ladje. Takodje napominjemo da je ova eta bila kao elemenat borbenog poretka 7. mtbr /Graac/ i ista je izvravala zadatak u duhu odluke te komande pod neposrednom komandom SDG. Obzirom na nastale promene u organizaciji izvodjenja datih b/d vremenskih i meteo uslova i dui period obezbedjenja navedenih objekata na Velebitu molim vas da nam u skladu sa vaom daljnjom idejnom odlukom precizirate zadatke za navedenu jedinicu. Istiemo da je ova eta udarna/ formirana iz sastava svih jedinica brigada a rezerve za izvrenje ovog zadatka nemamo.

172

M H

C D
M.P.464

Komandant: potpukovnik Samardi Pavao

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 24.

1993., veljaa 24. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, napadu hrvatskih snaga u rajonu ista Mala te provokacijama na ostalim linijama dodira

173

464

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 0132, primljen 22. 2. 1993. u 13,30; predan u 13,55.

239

Komanda 7. korpusa Pov. br. 30-1229 24. 02. 1993. godine Informacija o stanju na severnodalmatinskom bojitu. Komandama: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. lbr, 1. lbr, 75. mtbr, pbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO (aktom)

Uruiti odmah

1. U proteklih 24 asa nastavljena su dejstva ustakih snaga na severnodalmatinskom vojitu. Ustae su uglavnom dejstvovale artiljerijom po srpskim selima i poloajima jedinica srpske vojske. Najsnanija vatra otvrana je po irem rejonu Kai-Paljuv-Pozderi i po civilnim objektima u srpskim selima Liani, Tinj, Ceranje i Kadina Glavica. Na ostalim pravcima severnodalmatinskog vojita bilo je povremenih provokativnih dejstava iz artiljerijskog i peadijskog oruja. U graninom rejonu RSK, u Lici, bilo je manjih provokativnih dejstava, uglavnom otvaranjem vatre iz peadijskog oruja, naroito iz pravca Ribnika ka Divoselu. U rejonu Sunje, u graninom pojasu prema Baniji registrovana je pucnjava iz peadijskog oruja i vie eksplozija koje nisu bile usmerene prema teritoriji RSK. I na prostoru Istone Slavonije, u rejonu Paulin Dvora, otkrivena je i neutralisana manja idg i tom prilikom su likvidirana dvojica ustaa. U toku jueranjeg dana, na delove teritorije RSK registrovane su povrede vazdunog prostora koje su ustake snage vrile radi izvidjanja i preleta iz pravca Zagreba prema Bihau. Danas 24.02.1993. godine u toku prepodneva ustae su napale nae snage u reonu ista Mala, na pravcu Vodice-Benkovac. Ustae su razbijene, a linija dodira ostala je nepromijenjena. U toj borbi ranjena su 3 naa borca. 2. Jedinice srpske vojske uspeno su odgovarale na sva neprijateljska dejstva i zadrale sve linije odbrane. Nastavljeno je sa izvodjenjem planirane obuke, gadjanja, ininjerijskog uredjenja sklonita i zaklona za ljudstvo i TMS i pripremama za dalja borbena dejstva. 3. Naroitu panju posvetite disciplini. Jue, 23.02.1993. na karauli u 11. K dolo je do ubistva, iz nepanje i neobazrivosti. Prema prvoj informaciji, borac Boli Gojmir, je najverovatnije u ali napunjen pitolj uperio u slepoonicu Radunkovi Iliji i bez povoda i upozorenja povukao obara. Izdvojene jedinice manjeg sastava nuno je ee obilaziti i skretati im panju na mogue posledice ako se neoprezno i nepropisno upotrebljava oruje. Boli Gojmir je 1973. godite, a ubijeni Radunkovi 1968. g. Radi se dakle o mladim ljudima na koje se mogao ostvariti uticaj, vaspitno i disciplinski. Pomonik komandanta pukovnik mr. Dmitar Arula M.P. Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR,8., kut. 2.
465 466

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6635, primljen 24. 2. 1993. u 21,05; predan u 21,15. Prijemni peat: TH-4, pov. br. 88-1, 25. 2. 1993.

M H
466

C D

M.P.465

240

1993., veljaa 24. Daruvar Protestno pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad 18. korpusu SVK zbog ubojstva Hrvata u Pivarama, boravku pripadnika vojske izvan zone pod zatitom UN-a te prijetnji zapovjednika Glavnog taba SVK
M.P.467 10,00 (SC) GLAVNA KOMANDA ZAPADNI SEKTOR DARUVAR 24. 02. 1993. g.

174

Gospodinu Vitezu468 i pukovniku eleketiu469 Moja zabrinutost raste i zaista sam razoaran nepotovanjem dogovora koje smo imali od strane pojedinih elemenata na vaem podruju. Imali smo mnogo sastanaka od kada je hrvatska armija napala juni Sektor pre mesec dana. Ja sam vas uverio u moje opredelenje i mogunost da odrim bezbednost. Ova uveravanja su propraena posebnim radnjama sa moje strane kao to je razmetanje odreenih snaga na istone i zapadne granice u podruju auto-puta kao i upozorenja drugoj strani. Do dananjeg dana nijedna ozbiljna akcija u smislu ugroavanja bezbednosti ili ubacivanja nije uinjena od druge strane. Od vas sam dobio uveravanja da nee biti nikakvih provokacija, ili vojnih akcija u blizini bive linije razgranienja. Usprkos ovim uveravanjima nastavljena je sa ozbiljnim akcijama usmerenim protiv druge strane to po mome ugroava vau bezbednost. Ti potezi umanjuju moja zalaganja da spreim drugu stranu od reagovanja i nagovetavaju mi da vi ili nemate dovoljno poverenja u mene ili da nemate kontrolu nad nekim delovima u vaem podruju. Posebno upozoravam na dva odvojena napada na civile u Pivarama 27. januara i 11. februara kada je troje ljudi ubijeno i dvoje ranjeno. Ti dogaaji rezultirali su porastom prisutnosti Hrvatske armije u tom predelu. Zatim se dogodio sluaj otmice dva Hrvata blizu Pakraca (pod kontrolom Hrvata u zoni pod zatitom), 08. februara i oruani sukob izmeu pripadnika TO i HV blizu Trnave za vreme poslednjeg sastanka odranog u Vili (15. februar). Dve zasebne istrage, jedan od strane Nepalskog bataljona, druga od strane Civilne policije UNPROFOR-a potvrdile su da su srpski organi obezbeenja bili van zone pod zatitom prilikom sukoba sa HV. Mi smo naravno protestvovali zbog prisustva naoruanih pripadnika HV u blizini UNPA, ali na protest nema znaajnu podlogu jer su vae snage bile van zone pod zatitom.

M H

C D

467 468

Prijemni peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, br. 25-18, 16. 2. 1993. Duan, predsjednik SO Okuani. 469 Milan, zapovjednik 18. korpusa SVK.

241

Zatim 17. februara dva Hrvata su ustreljena blizu Pakraca, na traktoru. Ovaj incident dogodio se istog dana, sa komandantom Nove Gradike kada sam bio na sastanku. Protestvovao sam zbog prisutnosti vojske blizu Pivara i nekih drugih povreda prostora zauzvrat, on je upozorio na moja uveravanja u bezbednost ba u odnosu na sluajeve koje sam ve podvukao. Ubistvo ta dva Hrvata desila su se ba u vreme kada sam se vraao sa sastanka. Da dodam i potpuno nepotrebne radnje koje ste preduzeli zbog opte pripreme odbrane ukljuujui teku opremu za kopanje, na istonoj granici zone pod zatitom, usprkos uveravanja da to neete initi. Na kraju moram vam rei da pretnje koje su uputili neki vii oficiri mojim snagama su vrlo provokativne (izazivake). Neprestano pravite pritube zbog kanadskih vojnika i njihovog grubog ponaanja, dok u isto vreme neki lideri sa vae strane upuuju im pretnje. Takve pretnje samo dokazuju da je neophodno da oni budu pripravni. Posebno ukazujem na pretnje koje je izrekao general Novakovi470 za vreme oprotajne veere 20. februara u ast gospodina ubria.471 Ovo neodgovorno ponaanje od strane voa umanjuje status organizacija koju predstavljaju. Uveravam vas da su ovakve pretnje shvaene vrlo ozbiljno i da su prosleene Glavnom tabu u Njujorku zbog moguih buduih istraga. Ja sam vas uverio da vas neu spreavati u legitimnim pripremama vae strane za odbranu od napada sa druge strane. Ali ukoliko neke vae voe nastave sa pretnjama ili ako neodgovorni pojedinci nastave sa teroristikim radnjama protiv druge strane to moe samo odvratiti od odbrambenih mogunosti. Ne moete traiti od mene odbranu dok u isto vreme nastavljate sa provokacijama i tako u isto vreme preobraate moje opredelenje za odbranu, jer se pokazalo neophodnim da poduzmem korake za zatitu samog sebe od mogueg napada snaga Teritorijalne odbrane. Molim da razmotrite ozbiljno posledice ovih radnji i da uinite svaki napor da obuzdate one koji su pretnja miru koji smo vi i ja u zajednikim naporima uspeli da ouvamo.

Ovjerena preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 26., kut.6.

1993., veljaa 24. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da je 2. pbr zauzela selo Dragii, te o velikim gubicima hrvatskih snaga
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA
470 471

Mile, zapovjednik G SVK. Jovan, zapovjednik Zonskog taba TO Zapadna Slavonija.

M H

C D
175

Brigadni general C. M. Zabala

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

242

Str. pov. br. 30-1228 24. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.

URUITI ODMAH KURIROM

GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR G IKM 1. U protekla 24 asa bilo je povremenih neprijateljskih artiljerijskih dejstava po naim snagama u irem rejonu sela Kokii, Narandii i uline. Vea grupisanja ustakih snaga peadije primeena su u rejonima sela Paljuv i Zemunik Donji, a pokreti manjih grupa ustaa osmotreni su u selima Posedarja, Jasenica, Salina i Podgradine. Provokacije, kao i izvidjanja naih poloaja prisutna su svakodnevno. 2. Aktivna borbena dejstva izvodile su jedinice 2. pbr. U ovim dejstvima oslobodjeno je srpsko selo Dragii, kao i vanu trigonometrijsku taku 166. Gradina. U ovoj akciji zarobljeno 11 ustaa, vei broj poginulih i ranjenih.472 Gubitci kod naih snaga; 2 poginula, 5 ranjenih i lake oteen jedan tenk T-34. Ostale jedinice izvode planiranu nastavu, vre izgradnju sklonita i zaklona za ljudstvo i vatrenih poloaja za orudja. Kod veeg broja jedinica nedostaje intendantska oprema, naroito maskirne bele uniforme i obua. Naroito za planirana dejstva u podnoju Velebita i na samom Velebitu, gdje je temperatura -20 C. Organi bezbednosti otkrili su da je provaljeno poljoprivredno skladite u s. Bratikovci u zoni dejstva 2. pbr i tom prilikom odneena je vea koliina suhomesnatih proizvoda. Pretpostavlja se da su to izvrili dobrovoljci koji su razmeteni. Istraga u toku. ea je pojava da pojedini v/o odlaze u grupama da vre posetu Centru za obuku u rejonu Bruka, bez najave i odobrenja pretpostavljene komande. Opremanje vojne policije Komande 7. K dosta je oteano, naroito je izraena potreba za motornim vozilima, odeom i ostalom opremom.

M H

C D
176

KOMANDANT pukovnik Milan ilas, [v.r.]

M.P.473 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 24. Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u selima Bariii i Radeljci

472 473

U borbama za Dragii sudjelovali su pripadnici 15. domobranske pukovnije. Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

243

OBO 75. mtbr Str. pov. br. 64-1 24. 02. 1993. godine Dostavljeno: OBO 7. korpusa Na linost p.puk arac Dragan U s. Bariii i Mujani maltretirani su i opljakani Hrvati kojih ima oko 10. Radi se o starijim osobama, a vjerovatno su to uradili dobrovoljci. U zaseoku Radeljci (Tepljuh) zadnja 2 dana dolo je do pljake i maltretiranja Hrvata. Ukradene su pored pruta i bijele tehnike i krave. Tom prilikom je pretuen Ante zv. Djendar i Radeljak Mile. Pojaana je kontrola od strane vojne policije mjesta gdje jo ive mjetani hrvatske nacionalnosti. S ciljem spreavanja maltretiranja i pljake. Za iseljavanje postoje zahtjevi Hrvata u selu Srednje Krike i jedan dio u samom Drniu. NAELNIK Kapetan Mirsad Toki M.P.474 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

1993., veljaa 24. [Vukovar] Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o jedinici zvanoj crvene beretke osnovanoj po zapovijedi Gorana Hadia, kojom zapovijeda ministar pravosua

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA SLAVONSKO BARANJSKOG KORPUSA Pov. br. 1-155 Dana 24. 02. 1993. god. Status i ponaanje crvenih beretki.

Raniji naziv crvene beretke, a sada specijalna jedinica a/a, koja je formirana naredbom predsednika Republike gospodina Gorana Hadia, nalazi se u Iloku i sa njom k-duje ministar pravosudja. Njihova uloga i namena nije nam poznata. to se tie rauna koje su napravili u kafanama, od strane k-de 45. pe. brigade do korpusa niko nije isplatio, pa prema tome raune su mogli praviti na bilo koga.

M H C D
177

474

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 218, primljen 24. 2. 1993. u 11,30; predan u 12,10.

244

Komanda korpusa je opremila navedenu jedinicu sa delom sredstava i opreme sve po naredbi predsednika Republike, ali se ogradjujemo od bilo kakvih kompetencija nad njima. BK/ND Komandant Pukovnik Bogdan Sladojevi M.P.475 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

1993., veljaa 25. Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o granatiranju vlastite kolone kod Liana Tinjskih, nezadovoljstvu izbjeglica u Benkovcu i vojnika zbog neimatine, te da su hrvatske snage ponovo zauzele selo Dragii
KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezbed. Organ Str. pov. br: 21-82 25. februara 1993. godine Dnevni izvetaj, d o s t a v lj a.

178

1. Dana 24.02.1993. godine u posljepodnevnim asovima na VBR je grekom navodjenja zasuo nau kolonu vozila koja se kretala na podruju Liana Tinjskih. Sreom bio je promaaj pa nije bilo rtava ni materijalne tete. Ispitujemo okolnosti pod kojim je dolo do ovakve greke. 2. Dana 24.02.1993. godine vodnik Rajevi komandir baterije MB 120 mm u Kolarni (benkovaki pravac) samoinicijativno i bez odobrenja ispalio je nekoliko mina, napamet u pravcu ustakih poloaja. Ustae su uzvratile vatru i zahvatile deo nezatienih boraca, te su trojica ranjena od kojih jedan tee. Vodnik Rajevi istu je greku napravio i prije petnaestak dana, te je nakon uzvraene vatre s ustake strane ranjen borac Medali Ljubomir, koji je kasnije umro u Kninskoj bolnici. 3. Meu izbjeglicama (ene i starci) u Benkovcu, Bjelini i Pariima prisutan je protest zbog navodne izdaje u vojnim i politikim vrhovima, te su uvjerenja da su sva izgubljena podruja namjerno preputena hrvatskoj strani i da je to rezultat politikog dogovora. ale za kuama i poginulim borcima. Ovakva shvaanja su verovatno rezultat meusobnih razmirica u Vladi RSK.

M H

STROGO POV. br. ev._______

C D

OBAV. BEZ. ORGANU G SV RSK

D R

475

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 670, primljen 24. 2. 1993. u 14,10; predan u 14,15.

245

4. Posebno smo informisani da je u akciji ponovnog zaposedanja Gradine i s. Dragiia od strane ustaa poloaj odbrane 2. pbr sino oko 21.00 sati samovoljno napustila grupa od oko 20 vojnika [u kojoj] je bio izvesni pporunik Dragani. Dragani je komandi preko motorole javljao da e napustiti poloaj, to su ustae verovatno ule preko svojih sredstava veze i ponovo bez problema zaposele Gradinu a zatim i s. Dragiie. Meu borcima kulminira nezadovoljstvo zbog toga, te im je ponovo pored Dragania kriva komanda. 5. Raspolaemo saznanjima da dosta vojnika u jedinicama to je posebno izraeno u 7. larp PVO, negoduje zbog vrlo tekog poloaja njihovih porodica radi besparice i neimatine. Obav. bez. Organ Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

1993., veljaa 25. Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Glavnom tabu SVK o naputanju kampa Alfa u Brukoj od strane jednog dijela njihovih jedinica zbog loeg tretmana, slabe prehrane i nehigijenskih uvjeta
Komanda 4. lbr Str. pov. br. 351-2 Obrovac, 25. 02. 1993. god. Glavnom tabu SV RSK Izvetaj o naputanju kampa Alfa od strane naih vojnika, dostavlja

179

Veza: va akt str. pov. br. 270-1 od 25. 02. 1993. god.

Na razjanjavanju razloga naputanja kampa Alfa od strane naih vojnika, pripadnika 4. lbr uestvovali su pripadnici komande uz uea organa bezbednosti. U toku razgovora sa vojnicima i uzimanju pismenih izjava doli smo do sledeih podataka: svi vojnici tvrde da su uslovi obuke i rada ispod svakog nivoa ishrana je ispod svakog minimuma, pojedini vojnici su padali u nesvest ne od fizikog napora ve od gladi higijenski uslovi su nikakvi, vojnici nisu prali porcije po dva dana, linu higijenu nisu uopte odravali zbog nedostatka vode pojedini vojnici tvrde da su uslovi u Velebitu daleko podnoljiviji nego u kampu Alfa odmah su stareine i instruktori iz nae brigade promenili oznake pripadnika SV RSK za oznake koje ne pripadaju naoj vojsci. Predlaemo da vojnici ostanu na obuci u naem centru za obuku u s. agar, poto smo napravili plan i program za obuku, a imamo dovoljno stareinskog kadra za izvodjenje obuke, i ako se stvore povoljniji uslovi za obuku u kampu Alfa moe se razmotriti ponovno upuivanje naih vojnika u isti.
246

M H

C D D R

Komandant Potpukovnik Samardi Pavao M.P.476 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

1993., veljaa 26. Knin Sigurnosno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa zapovjedniku IKM Glavnog taba SVK o nastojanju dijela politikog vodstva zapadne Slavonije za mirno rjeavanje sukoba s hrvatskim vlastima i potpisivanje Daruvarskog sporazuma
Glavni tab SV RSK Bezb.-obav. organ Str. pov. br. _____ 26. 02. 1993. godina STROGO POV. br. ev.______

180

Neka saznanja o stanju u Zapadnoj Slavoniji.

Organi bezbednosti 18. K doli su do nekih saznanja o aktivnostima dela politikog rukovodstva Oblasnog vijea Zapadne Slavonije za koje cenimo da nisu u skladu sa naporima srpskog naroda u RSK da se odbrani od ustake agresije. Isti deluju pod parolom mirnog reenja sukoba sa hrvatskim vlastima. Poznato nam je da je 11.02. o. g. delegacija Oblasnog vijea, na elu sa potpredsednikom Kuli Mladenom bila na pregovorima u Podravskoj Slatini, verovatno sa ciljem konkretizovanja u vezi povratka Srba u podravskoslatinska sela, iako stanovnitvo u veini nije takvog uverenja da se u ovoj situaciji moe bezbedno vratiti u ta sela. Dana 14.02. o. g. na sednici Skuptine Z. Slavonije prisustvovali su Kaloper Nikola, Priji Marko i Prodanovi Jovica, iz pokreta za Jugoslaviju sa seditem u Beogradu. Kaloper je navodno omoguio kontakt Dakuli477 sa S.478 Miloeviem, preko Miloevieve supruge koja je isto lan SK-PJ. Skuptina je tada osudila smenu u vladi RSK, sa ime se nije sloio podpredsednik vlade RSK Duan Vitas pa je napustio sednicu. Inae je iz Knina stigla depea, dva dana pre odravanja pomenute sednice, sa instrukcijama da se sednica sprei po svaku cenu.

M H C D

IKM G SV RSK na linost komandanta

476 477

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 0151, primljen 25. 2. 1993. u 21,30; predan u 22,00. Veljko. 478 Slobodan.

247

U Daruvaru je 18.02. o. g. gospodin Fier479 Izapal odrao zajedniki sastanak sa predstavnicima svih optina u irem okruenju Z. Slavonije, kako pod kontrolom hrvatskih tako i pod kontrolom naih snaga. Imamo podatak da kontakte ove vrste forsira vlada Hrvatske. Raspolaemo podacima da ovakve postupke pribliavanja vladi Hrvatske, od strane Oblasnog vijea Z. Slavonije, prihvata sve vei broj srpskog stanovnitva, jer mu se servira stav da je to jedini nain da se vrate svojim kuama. Zagovarai mirovnog plana istiu da se u Krajini ratuje zbog budala koje narod guraju u rat i koji svoju karijeru grade na grobovima srpske dece, iako unapred znaju da je suivot sa Hrvatima neminovan i jedino mogue reenje. U tome prednjai Kuli Mladen, potpredsednik OV. Tako je 14.02. u kui Pavkovi Milana u s. Rodanik, u prisustvu novinara i snimatelja TV NS480 i vie metana izjavio da je odbrana Maslenice nepotrebna, da je agresija na to podruje plod neelastinosti vlasti RSK u Kninu, koja nije shvatila da je Maslenica potrebna Hrvatskoj. Preko pouzdanih izvora utvreno je da su predstavnici OV Z. Slavonije (Dakula, Kuli i dr.) 18.02. sa predstavnicima hrvatske strane potpisali sporazum, iji sadraj dostavljamo u prilogu informacije.

M H
18. 2.93. u

SPORAZUM Daruvaru

1. Dana

prisustvu predstavnika UNPROFOR-a Gerald Fisher, [v.r.] (witnessed)481 [.., v.r.]482 (witnessed) [.., v.r.]483 (witnessed) sastali su se: DAKULA VELJKO ZLATKO KOS DUAN EIMOVI ZDRAVKO SOKI MILAN VLAISAVLJEVI IVAN VOLF MLADEN KULI VLADIMIR DELA LOVRI ORE MR. ELIMIR MALNAR RADAKOVI MILAN 2. Na cjelokupnom podruju koje sainjavaju bive opine: Daruvar, Grubino Polje, Nova Gradika, Novska i Pakrac, a koje su pod zatitom snaga UNPROFOR-a, osigurat e se sljedee: a. potpuna obnova sustava za opskrbu strujom i vodom; b. slobodno kretanje privatnog prometa cestama ukljuujui Zagreb Beograd AUTOPUT; naknadni e pregovori obuhvatiti i komercijalni prijevoz; c. omoguiti popravak pruge na relaciji Novska Nova Gradika; d. popravak telekomunikacijskog sustava (u skladu s rezultatima preliminarnog ispitivanja stanja izvrenog u kolovozu 1992. s predstavnicima obiju strana);
479 480

C D

Gerald. Novi Sad. 481 Svjedok. 482 Neitko. 483 Isto.

248

e. osnivanje zajednike komisije za normalizaciju ivota graana u UNPA podruju, s posebnim naglaskom na preispitivanju te kasnije i na uspostavljanju socijalnih djelatnosti zdravstva, kolstva i sportskih aktivnosti; f. neometani i redoviti susreti na kontrolnim tokama pod nadzorom UNPROFOR-a; g. omoguiti povratak svih prognanika; h. dopustiti civilima koji prebivaju na obje strane linije razdvajanja da rade na svojim posjedima (posebice je znaajno i hitno u ovome trenutku da se ratarima zajami prinos u doba etve kasnije tijekom godine); i. sastanci predstavnika lokalnih vlasti kako bi se raspravile metode budue suradnje; j. omoguiti postavljanje kontejnera u skladu s postignutim sporazumom; i k. za pripremu, provoenje i praenje svake te nadzor svih toaka formirat e se zajednike komisije. 3. Sporazum potpisuju predstavnici: Dakula Veljko, [v.r.] Eimovi Duan, [v.r.] Vlaisavljevi Milan, [v.r.] Kuli Mladen, [v.r.] Lovri ore, [v.r.] Radakovi Milan, [v.r.] Kos Zlatko, [v.r.] Soki Zdravko, [v.r.] Volf Ivan, [v.r.] Dela Vladimir, [v.r.] Malnar elimir, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 28.

1993., veljaa 26. Knin Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o provokacijama du linije razdvajanja, razmjeni topnike vatre, privoenju vojnih obveznika koji su dezertirali ili izvrili kriminalne radnje, te o problemima s dobrovoljcima iz Srpske radikalne stranke
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. br. 30-1296 26. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.
484 485

M H

PREDSTAVNICI UNPROFOR-A: Gerald Fischer, [v.r.] ......, [v.r.]484 ., [v.r.]485

C D
181

D R
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO URUITI ODMAH KURIROM

Neitko. Isto.

249

G IKM G SV RSK (Operativni centar) 1. Neprijateljska artiljerijsko-tenkovska provokativna dejstva po selima Baturi, Klapani i Otrivi. Artiljerijska dejstva jaeg intenziteta po rejonima Paljika, Ustia Drage, Bratkovci, Prokljan, ista Mala, Strabeni, kao i po zauzetoj Gradini i Dragiiima. Danas u popodnevnim asovima ustae su artiljerijom dejstvovale po Kistanjama, na to je naa artiljerija vratila dejstvom po Miljevcima. Osmotreni su pokreti ustaa iz zaseoka Senj prema Goleu. Grupisanje ustaa primeeno je u rejonu Vodice, Zaton, Badarinci i Mostarski Zemunik. Prisutna su svakodnevna izvidjanja naih poloaja i jedinica, kao pokuaji ubacivanja diverzantsko-teroristikih grupa. Otkriveno je 9 letova ustake avijacije. 2. U ranim jutarnjim asovima 25.02.1993. godine jedinice koje su zaposele novoosloboenu Gradinu i selo Dragii, napustile su samovoljno ove poloaje, radi ega je dolo do negodovanja ostalih boraca. Ovakve pojave potrebno je spreiti, a prekrioce uzimati na odgovornost. U jedinicama 7. K nastavlja se s planiranom obukom, pravljenju sklonita i zaklona za ljudstvo i tehnika sredstva. Deo jedinica izvodi borbena dejstva na zadatim pravcima. Organi bezbednosti danas su priveli 9 vojnih obveznika koji su napustili jedinicu. Privedeni su i pritvoreni vojni obveznici Kleut Marko, Kepija Stojan, Veselinovi Gojko, zbog sumnje da su krali gorivo iz vojnih vozila. Isti su pod sumnjom da su pljakali kue na podruju sela Smilji. Jedinice Radikala koje se nalaze na pravcu Karin-Pridraga, nad njima je vrlo oteano komandovanje, kao i kontrola istih. Jedna grupa boraca pripadnika 2. pbr iz Kistanja drale su jednog zarobljenog iz 113. domobranske Brigade. Preduzete su mere da se isti uputi u zatvor Knin.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 26. Dodoi Obavijest Komande 39. korpusa podreenim postrojbama da Glavni tab SVK nastoji kod Vlade RSK isposlovati pravilniji nain isplate osobnih dohodaka i zakon o vojnom sudstvu kako bi se uspostavila disciplina u postrojbama

M H

C D
M.P.487

182

za KOMANDANT-a pukovnik Milan ilas Stjepanovi,486 [v.r.]

486 487

Stanko. Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

250

KOMANDA 39. KOR. USA Strogo pov. br. 910-2 26. 02. 1993. godine s. Dodoi Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja. KOMANDI 24. 26. 31. i 33. pbr KS, 87. PoB, vP, V, I, OB

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

Od Glavnog taba SV RSK dobili smo 26.02.1993. godine informaciju sledee sadrine: 1. Povodom izvetaja iz nekih jedinica (jue iz 39. K) o razlikama u regulisanju plate mobilisanih graana i radnika koji zbog prioriteta grana u kojima su zaposleni (PTT, elektroprivredi, umarstvo itd.) nisu mobilisani, uputili smo Vladi RSK dopis u kome smo traili da se preispita nain isplate i nivo plate za navedene graane. S obzirom da je za moral boraca veoma znaajno da se ovo pitanje rei u skladu sa zakonom, insistiramo na ovim pitanjima kod Vlade RSK. 2. Oekujemo da narednih dana nadleni organi RSK usvoje izmeu ostalih i zakon o vojnom sudstvu. Ovim zakonom olakalo bi se zavoenje discipline i rad komandnom sastavu. Meutim, s obzirom na stanje u jedinicama, mi ne moemo ekati donoenje bilo kakvih zakona. Sami po sebi takvi nee doneti red. Zato komandne strukture, sa organima bezbednosti, koristei se propisima ZS u OS bive JNA, moraju sve prekraje i prestupe van svoje nadlenosti predavati putem prijave redovnom sudu. Za hvatanje i privoenje lica koja su napustila jedinicu saradnju ostvariti sa MUP-om na teritoriji. Znajui da je posredstvom pokretanja krivinih prijava korist za disciplinu mala, ili spora i ak kontraproduktivna u kratkom roku, ipak ukazujemo da je znaajno postojanje same prijave i uvid o kojim licima se radi, te ovim elimo sve nadlene organe usmeriti da ova sredstva koriste. 3. Jo uvek postoje pokuaji da se oforme nekakve jedinice u RSK. Prema izvetaju 39. K u Glini je formirana jedinica umanjenog sastava (pod nazivom ilt), iji je predvodnik izvesni Stiv. Njeni pripadnici su napustili jedinice u koje su nakon mobilizacije rasporeeni. Neto ire o ovome nije nam poznato. Kod ovakvih sluajeva protiv boraca koji su napustili jedinicu podneti prijavu organima gonjenja, a sa jedinicama MUP-a ovakve grupe onemoguiti i podvesti po komandovanju SV RSK. 4. U toku jueranjeg dana najintenzivnija dejstva odvijala su se u rejonu Dragii (koji su nae snage uzele 24.02.) i Cista Mala. U celoj zoni 7. K na liniji dodira ustake snage provocirale su i vrile pregrupisavanje snaga. Naroito je to zapaeno na pravcima Vodice-Zaton (kod ibenika) i Zadar-Benkovac. Sve jedinice SV RSK vre i dalje plansko ininjerijsko utvrivanje i zatitu svojih poloaja. Informaciju proradite sa celokupnim sastavom Vae jedinice uz potreban komentar. Predloge koje nam jedinice dostavljaju, prvenstveno po pitanjima vezanim za moral, objedinjujemo i koje ne moemo reiti traimo od pretpostavljene komande da nam pomogne u tome. Meutim ima pitanja i predloga koje ne bi trebalo da se ire razmatraju u naim sredinama. Tako smo iz nekih jedinica informisani kako se borci izmeu sebe dele po liniji da su za Jugoslaviju. Smatramo da sada u jedinicama imamo preih zadataka nego da po tim i slinim pitanjima meusobno vodimo rasprave.

M H

C D

251

GM/GJ POMONIK KOMANDANTA pukovnik Gojko Maray, [v.r.] M.P.488 M.P.489 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 300.

1993., veljaa 27. Knin Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa o akcijama hrvatskih snaga te dogaajima koji su utjecali na moral vojnika SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Pov. br. 01-193 27. 02. 1993. godine Informacija o potinjenim jedinicama, dostavlja.

183

Komandama: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K i 75. PoB 1. Podaci o neprijateljskim dejstvima: U zoni odgovornosti 7. K Artiljerijsko-tenkovska dejstva izvoena su u irem rejonu Paljika, Ustia Drage, s. Vuki, Provi, ista Mala i Graac. Povremena artiljerijska dejstva izvodio je po rejonu Obodina i Mirlovi Polja. U zoni OG-1 ustae su artiljerijom tukle po s. Baturi, Klapani, Otrivi. Iz rejona kabrnje ispaljene su 3 zolje po naim snagama. Pregrupisavanje vre u rejonu Vodica, Zatona, Brdarica i Mostara Zemunikog. U zoni odgovornosti 15. K Ustae su provocirale peadijskim naoruanjem iz pravca Gojmerice prema s. Vojnovac, iz pravca Stari Liki Osik prema Teslingradu, iz Bilaja prema Barletama, iz s. Ornice prema itluku, iz Ribnika prema s. Poitelj. Na provokacije nije odgovoreno. U zoni odgovornosti 21. K Na prelazu Turanj dolo je do eksplozije protivtenkovskih mina rasporeenih na glavnom putu. Uzrok je verovatno projektil iz RB ispaljen sa ustake strane. Nae snage nisu odgovarale. U zoni odgovornosti 39. K

M H C D D R

488 489

Okrugli peat: RSK, Vojna pota 7916, Glina. Prijemni peat: Komanda 33. brigade, TO Dvor na Uni, sp. br. 372-1, 2. 3. 1993.

252

U veernjim asovima ustae su provocirale iz streljakog naoruanja u rejonu Sunje. Na provokacije nije odgovoreno. U zoni odgovornosti 18. K 25/26.02. primeeno je postavljanje ustakih zaseda u rejonu s. Pivare (uma Pranik), pri emu je dolo do susreta sa naom patrolom i otvaranja vatre. Povreenih nije bilo. U zoni odgovornosti 11. K Nije bilo provokativnih dejstava. 2. Dogaaji od uticaja na moral: u 7. K Nae snage iz br-7 dejstvovale su po uoenim ustakim tenkovima u rejonu Novigrada. U rejonu Maslenice pogoena su dva ustaka trajekta. U ranim jutarnjim asovima jedinice koje su zaposele tt Gradina i s. Dragii napustile su samovoljno ove poloaje, zbog ega je dolo do negodovanja u jedinici. Prekrioci su uzeti na odgovornost. Privedeno je u toku dana 9 boraca koji su samovoljno napustili jedinicu. Pritvoreni su borci Klaut M., Kopinja S. i Veselinovi Gojko zbog sumnje da su krali gorivo iz vojnih vozila. Oni su pod sumnjom i zbog pljake kua u s. Smili. Oteano je komandovanje sa jedinicom Radikala na pravcu Karin-Pridraga. 26.02. oko 15,00 asova u rejonu s. Miranje poginuo je 1 na borac i 3 su lake ranjena prilikom postavljanja minskog polja. u 15. K Kao pozitivan primer iz ovog korpusa istiemo brigu oko snabdevanja civilnog stanovnitva neophodnim artiklima hrane. U 50. br pritvorena su dva borca zbog pijanstva i upotrebe vatrenog oruja. Izreena im je mera pritvora u trajanju 30 dana. 3. Dana 25.02. upuen je autobus sa 42 dobrovoljca (obuena i naoruana) iz Bubanj Potoka u garnizon Slunj, javlja Predstavnitvo Vlade RSK u Beogradu. 4. Iz navedenog stanja vidno je da najvie problema oko borbenog morala ima u 7. K koji trpi ustaku agresiju. U ostalim jedinicama stanje morala ocenjuje se kao stabilno, dobro, dovoljno dobro da obezbeuje izvrenje zadataka. U jueranjem izvetaju iz 11. K naveli su kao jedan od razloga slabljenja morala dugo trajanje rata. Moe se smatrati razumljivim elja boraca za mirom, ali treba objanjavati uporno (moda mnogo puta ponovljeno) da uspostavljanje mira ne zavisi samo od nas. Nadamo se da, posle dve godine borbe za slobodu srpskog naroda i za izdvajanje iz Hrvatske, nijedan borac ne eli da rezultate te borbe obezvredi i poniti, koliko god nam ovo stanje teko padalo. Nuno je, takoe, ponoviti borcima da svet posredno priznaje RSK, uvaava je kao pregovaraa i objektivno, samim postojanjem i izvrenjem odluke o zatiti Srba u RSK, priznaje agresivnost i genocidnost Hrvatske. 5. Molimo da nam od najniih jedinica navie predoite probleme morala kako bi naa reagovanja, pravnim i politikim sredstvima, bila to efikasnija. Ovo uinite u nekoj posebnoj informaciji naslovljenoj na Organ za moral G SV RSK (na linost pukovnika Koste Novakovia).

M H

C D

253

POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.490 M.P.491 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 5.

1993., veljaa 28. Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za osnivanje 1. jurine brigade SVK, formacijski sastav brigade, mjesto osnivanja, vremenski rok osnivanja te odgovorne osobe
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA Strogo pov. broj 299-1 Dana 28. 02. 1993. godine

184

Obzirom na sve veu opasnost proirenja agresije faistike Hrvatske na Srpsku Republiku Krajinu i u cilju stvaranja jedinstvene operativne rezerve ofanzivnog karaktera za slamanje agresorskih snaga N A R E U J E M: 1.- Hitno formirati 1. jurinu brigadu Vojske Republike SK sastava: komanda, komandni bataljon, pozadinski bataljon, vojni sud, vod za brigu o borcima, dva oklopna bataljona mjeovitog sastava, tri jurina bataljona, mpoad, mad, 2 diverzantska odreda, protivdiverzantski odred i mjeovita helikopterska eskadrila. 2.- Brigadu formirati od najkvalitetnijeg kadra Srpske Vojske, vojnika 19-25 godina i oficira do 36 godina i najsavremenijih RMS. 3.- Za formiranje brigade, njene popune rezervama i pripreme, u skladu sa njenom namjenom, planirati kadrove i potencijale Vojske Republike Srpske i Vojske SRJ kojima odmah uputiti zahtjev. 4.- Brigadu formirati i osposobiti za proboj fronta i samostalna ofanzivna dejstva u ustakoj pozadini, za razbijanje rezervi, unitenje KM, artiljerije i drugih vitalnih elemenata b/r, za prihvat drugih jedinica pod komandu i izvoenje napadne operacije irih razmjera. 5.- Za formiranje i pripremu brigade odgovoran mi je puk. Vukosavljevi Slobodan koji e sainiti plan dinamike i nosioce zadataka i dostaviti mi na odobrenje dana 28.02.1993. god. do 10.00 asova. Formiranje brigade izvriti do 19. marta a pripremu do 05.04.1993. godine. 6.- Formiranje i pripremu brigade izvriti i u irem rejonu s. Bruka, egar, Ervenik koji u potpunosti pripremiti i zatiti to regulisati posebnim nareenjem.

M H

C D

490 491

Okrugli peat: RSK, G SV. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6675, primljen 27. 2. 1993. u 14,40; predan u 17,55.

254

7. Sve pripreme drati u strogoj tajnosti. Teite u pripremama imati na izboru ljudstva, pripremi RMS492 i materijalnih rezervi, disciplini i borbenom osposobljavanju jedinica. Plan imenovati PLAN MA i stepenovati ga STROGO POVJERLJIVO. OBAVEZUJEM sve organe taba, K-dante korpusa i druge nosioce zadataka na dosledno izvrenje zadataka ovog plana. 8.- KM brigade imati u s. Katel egarski. Vezu sa komandantom taba imati u dva kanala. Izvjetaje dostavljati do 18.00 asova. Raeno u 6 primjeraka i dostavljeno: K-dantima 7, 1 5, 21, 39, 18. i 11. K Organima G M.P.494 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932. KOMANDANT general-major Mile Novakovi, [v.r.] M.P.493

1993., veljaa 28. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju pregovora s Hrvatskom, stavu Glavnog taba SVK da su svi dobrovoljci pod jedinstvenim zapovijedanjem, te o razmjeni vatre na velebitsko-obrovakom, skradinskom i novigradskom pravcu

KOMANDA 7. KORPUSA Pov. br. 30-1370 28. 02. 1993. godine Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.

KOMANDAMA: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. lbr, 1. lbr, 75. mtbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap, 7. Larp PVO (aktom). 1. U ponedjeljak (01.03.1993.) nastavljaju se pregovori sa Hrvatskom. Pregovori e se voditi u enevi posredstvom ovlatenih predstavnika UN. Stavovi nae delegacije oko kojih pregovara ne moe biti, koje su UN (Savet bezbednosti) podrale, odnose se na obavezu doslednog i potpunog povlaenja hrvatskih snaga sa zauzetih teritorija RSK posle agresije od 22.01.1993. godine i na sadraj rezolucije 762 o povlaenju sa Miljevakog platoa. Tek nakon toga mogue je stupiti u pregovore o reavanju pitanja Maslenikog mosta i
492 493

Ratna materijalna sredstva. Okrugli peat: RSK, G TO, Knin. 494 Prijemni peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, str. pov. br. 18-152, 2. 3. 1993.

M H

185

C D

R
255

aerodroma Zemunik, HE Perua i drugih pitanja. Ovi stavovi dobro su poznati svim naim borcima i na njihovom zastupanju politiko vodstvo RSK tvrdo stoji. Ovi politiki stavovi su, takodje, baza za izgradjivanje morala u naim jedinicama. Na jednoj strani, upotreba sile da vratimo nae teritorije ne bi bila osudjena, dok dalji pokuaji Hrvatske da upada na teritoriju RSK ovoj moe oteati medjunarodni poloaj i dovesti je do blokade i sankcija. Ovakav razliit poloaj u odnosu na upotrebu sile ide nama u prilog, ali ne treba da pokriva nau pasivnost i eventualno gubljenje ivota, ve treba da nam poslui da u ovom periodu pripremimo nae jedinice za vraanje zauzetih teritorija i uvanje granica RSK. Sve naredbe koje jedinice imaju za plan izgradnje b/d zasnovane su na toj politikoj pozadini. 2. Jueranjim saoptenjem za javnost predsednika Republike Srpske Krajine i Vrhovnog komandanta SV RSK potvrdjena su naa zalaganja za jedinstvenim komandovanjem u SV. Taj stav glasi svi dobrovoljci se nalaze pod jedinstvenom komandom Glavnog taba Srpske vojske RSK. Ponovo naglaavamo da ne postoje nikakvi ideoloki razlozi za posebnim tretmanom bilo kojih pojedinaca ili jedinica. Jedini kriterijum je stavljanje na raspolaganje oruanim snagama Republike i srpskog naroda i nunost disciplinskog voenja borbi pod jednom komandom. Ove stavove treba predoiti dobrovoljcima gde je to potrebno i obrazloiti ih ire u smislu znaenja discipline, subordinacije i jedinstvenog komandovanja u svakoj vojsci, pa i naoj. 3. U toku jueranjeg dana ustake snage su pokuale da peadijskim napadom, uz snanu artiljerijsku podrku, probiju linije odbrane srpske vojske na Velebitsko-obrovakom pravcu, na liniji Tulove Grede-Jadransko more. Borci srpske vojske (hrabro) su odbili sve napade i estoko uzvratili vatrom. Pri tome liniju fronta su pomerili za dva kilometra unapred. Snanoj ustakoj artiljerijskoj vatri, u vremenu od 18,30 do 01,00 asova 27/28.02. bila su izloena srpska sela i poloaji jedinica srpske vojske u Skradinskom zaledju. I na ovom pravcu srpski branioci su ouvali liniju fronta i odbili sve napade agresora. Borbe su nastavljene i jutros. I na ostalim delovima severnodalmatinskog vojita bilo je artiljerijskih dejstava. Iz Islama Grkog gadjana je Kosa i Veljane, iz rejona Vrane-Donje Miranje, a tokom celog dana gadjana je i Cista Mala, Morpolaa i Medjare. Provokativnih dejstava bilo je i na drugim rubnim delovima teritorije RSK. Prostor Banije muslimani su gadjali protivavionskim topovima 30/2 mm iz pravca s. Letica. Na Kordunu, u rejonu Turnja, otvorena je vatra iz peadijskog oruja na poloaje srpskih branilaca. Prema naim saznanjima, poto dosadanje mobilizacije nisu dale najbolje rezultate, u toku je nova mobilizacija u mnogim delovima Hrvatske, a naroito u Splitu i okolini. Neka saznanja upuuju da se novomobilisani Hrvati bojovnici upuuju u prihvatni centar u Gospi. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Mr Dmitar Arula M.P.495 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1356, sn. 24-081-82.
495 496

Prijemni peat: TG.4, pov. br. 108-1, 1. 3. 1993. Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6675, primljen 28. 2. 1993. u 23,40; predan u 23,50.

M H

C D

M.P.496

256

1993., veljaa 28. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikom napadu hrvatskih snaga u skradinskom zaleu, itniu i Baljcima, o problemima s dragovoljcima, vraenim posadama za tenkove iz Banja Luke te posjeti Mirka Jovia komandi korpusa

186

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str. pov. 30-1358 28. 02. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO URUITI ODMAH KURIROM

GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR G IKM

1. Juer, 27.02.1993. godine, oko 23,00 asova ustae su otpoele sa artiljerijskim napadom po irim rejonima sela Bratikovci, ista Mala i ista Velika i ostalim mestima Skradinskog Zaledja. Ovaj napad trajao je do 03,00 asova 28.02.1993. godine. Drugi artiljerijski napad otpoeo je danas oko 13,45 asova po irem rejonu Skradinskog Zaledja. Napad je prestao u 15,45 . Artiljerijom dejstvovao po Lisnici iri reon itnia iz Pakova Sela zaseok Cigii. Dejstva su preneena po selima Baljci Donji i Manojlovii. Provokativno peadijsko-artiljerijska dejstva vrena su na irem prostoru Severnodalmatinskog vojita. Osmatranja i izvidjanja poloaja naih jedinica su esta uz pokuaje ubacivanja diverzantskoteroristikih grupa. 2. Jedinice 7. Korpusa odgovorile su artiljerijskim dejstvom po otkrivenim ustakim ciljevima, naroito po vatrenim poloajima ustake artiljerije. U pojedinim jedinicama 7. K vojni obaveznici, odnosno dobrovoljci zadravaju se u jedinicama 5-7 dana to uslonjava izvodjenje borbenih zadataka, kao dranje dostignutih linija. Ovakve pojave negativno se odraavaju na moral boraca u celini. Posle nekoliko dana vraene su posade tenkova, kao i tenkovi, koji su bili u Severnoj kasarni, danas u 14,00 as. pod vodstvom kapetana Kijca i upueni u OG-1 na poloaj. Danas u 14. je as. u Komandi 7. Korpusa bio predsednik Srpske Narodne Obnove gospodin Mirko Jovi. Jutros oko 02,00 as. izbio je poar u vojnikom klubu u Golubiu. Naoruanje i oprema je izvueno, klub je izgoreo. U jedinicama i dalje se nastavljaju aktivnosti obuke jedinica, kao fortifikacijskog uredjenja zemljita.

M H

C D

257

Organi bezbednosti su javili u Operativni centar desetak minuta pre za artiljerijski ustaki napad po Skradinskom Zaledju, a operativni deurni izvestio je jedinice. za KOMANDANT-A pukovnik Milan ilas Stjepanovi,497 [v.r.] M.P.498 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., veljaa 28. Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o pogoranju sigurnosne situacije zbog nezadovoljstva dobrovoljaca iz Nia i Banja Luke

187

M H C D D R

OBO 75. mtbr Str. pov. br. 72-1 28. 02. 1993. godine

Dostavljeno: OBO 7. K. na linost potpukovnika arac Dragan 1. U 2. mtb bezbedonosna situacija se iz dana u dan pogorava, to je po mom miljenju osnovni uzrok nedovoljan broj ljudi i nedefinisan status dobrovoljaca, u prvom redu koji imaju status specijalaca. Imamo dobrovoljce na vie punktova i to 18 dobrovoljaca u 1 mt kasarni u Trbounju, 40 (etrdeset) ih ima u 2. mt / 22 (dvadeset dva) u Miletama i na staroj cesti iz Nia, a 18 (osamnaest) u Viicima i Keriima /Banjaluani/, dok ih u 3. eti ima 40 (etrdeset) i to 9 (devet) u Zidinama /Nilije/ i 31 (trideset i jedan) u Bariiima /Nilije aletovi specijalci/. U 3. mt samo je 9 (devet) dobrovoljaca u funkciji nalaze se moda na najteem mjestu tj. u Zidinama, pa bez obzira na neke njene propuste moemo biti zadovoljni, dok se 31 ovjek nalazi u Bariiima i rade samoinicijativno. elim da vam ukaem na problem koji e nastati za par dana poto emo ostati bez veine ovih dobrovoljaca poto idu na odmor. Naalost, na odmor idu ljudi koji su u funkciji, /sa stare ceste, Mileta, Keria i Viia, kao i iz Zidina/, a ostat e samo aletovi specijalci. Zbog svega ovoga treba se to hitnije pronai 100 ljudi koji e popuniti bataljon da nam se ne bi dogodilo da napustimo neke punktove. Pored problema koji proizlaze iz malog broja ljudi, problemi su i zbog razliitog tretmana dobrovoljaca, to je najoitiji primjer ljudi iz Nia koje je ale poslao na staru cestu i Milete, i oni se bune, tj. ele imati isti status kao i njihova grupa koja je sa aletom u Bariiima,
497 498

Stanko. Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

258

bune se na njihov status i dobrovoljci iz Banjaluke koji dre veoma dobro liniju a vide prednosti Nilija. K-dant Vukain je doao na ideju da ove aletove ljude postavlja sa milicionarima na most u Drniu kako bi kontrolisali vojne obaveznike, ali su oni odmah uli u jednu hrvatsku kuu /Kolomba/ i ukrali prut, vino i televiziju. Ovo pravdaju time to su u kui nali lansku kartu HDZ od vlasnikove keri Kolombo Marije, hrvatsku zastavicu i bed bana Josipa Jelaia. Mislim da je osnov svega ovoga pljaka, a to su pronali ove tri sitnice to po meni nema neki znaaj jer se to moe nai u gotovo svakoj hrvatskoj kui. Zbog svega iznjetog smatram da se ova grupa mora premjestiti iz itnia u neki drugi reon, tj. da se koristi kao jedinica za intervenciju, i da se stavi pod neiju komandu poto nije pod k-dom 2. bataljona /vidim da ale ide i kod ministra Martia499 i generala Djukia,500 pa ako mu oni komanduju neka bude i u njihovoj blizini./ Poto znam da ste upoznati sa veinom ovih problema, elim samo da vam napomenem da nam za normalan rad bataljona nedostaje 100 vojnika, ali vojnika koji e drati poloaje i staviti se pod komandu k-dira ete, ili k-ta bataljona, i da nema velike koristi od slobodnih strelaca. Sa navedenim zapaanjima upoznao sam k-ta brigade i s njim lino iao u 2. mtb. Dio problema je u fazi rjeavanja. Navedena saznanja dostavljam za vae koritenje.

M H

Naelnik Kapetan [, v.r.]501 M.P.502

C D
188

Preslika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 31.

1993., veljaa Knin Izvjee Odjeljenja MO Knin Upravi MO Sjeverna Dalmacija o provoenju i rezultatima ope mobilizacije na podruju Knina

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA MINISTARSTVO ODBRANE UPRAVA Sjeverna Dalmacija Odjeljenje KNIN Knin, ________________ 1993. MINISTARSTVO ODBRANE
499 500

Milan, ministar unutarnjih poslova RSK. Milan, zapovjednik 7. korpusa SVK. 501 Neitko 502 Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 235, primljen 28. 2. 1993. u 12,55.

259

UPRAVA Sjeverna Dalmacija KNIN PREDMET: Izvjetaj o mobilizaciji Dostavljamo vam Izvjetaj o provoenju i rezultatima mobilizacije koji ste traili vaim aktom broj: __________/93. od 5.2.1993. Prilog: Izvjetaj NAELNIK Sava Popovi ODJELJENJE ZA ODBRANU KNIN IZVJETAJ O PROVOENJU I REZULTATIMA OPTE MOBILIZACIJE Mobilizacija je nareena i poela 22.1.1993. ujutro. Prvi zahtjev je bio za djelominom mobilizacijom, to je obuhvatalo aktiviranje komandi i manjeg dijela nekih jedinica, primjerice RJ 1917, 1919 i jo nekih, ali sve to u relativno manjem obimu. U fazi pozivanja tog dijela ljudstva, nareena je potpuna mobilizacija svih jedinica 7. Korpusa i Pozadinske baze. Tada je poeo postupak organiziranog pozivanja 9.300 vojnih obveznika koliko smo imali na raspolaganju. To ukljuuje sve, i vojnike i starjeine. Tako veliki broj obveznika trebalo je pozvati s cijelog podruja kninske optine i pripojenih joj podruja, ukljuujui i neka podruja bive drnike optine. To je vrlo veliko podruje koje je trebalo brzo i organizovano obii, a neka obilaziti u vie navrata. S obzirom da [je] vrena prethodna preformacija, vei dio jedinica nije bio potpuno oformljen, moe se rei da je bio u zavrnoj fazi konanog formiranja. Vana je injenica da taj zadatak ipak nije bio do kraja zavren. Za neke jedinice je samo bilo odreeno ljudstvo, ali je tek trebalo stvarno formirati jedinicu (opredjeliti komandne dunosti, upoznati ljudstvo, saoptiti raspored, odrediti nie jedinice, precizirati mobilizacijska zborita). Ipak, bez obzira na sve navedene nepoznanice, mi smo napisali mobilizacijske pozive, s potrebnim minimumom podataka kojima su ljudi mogli biti pozvani. Neke neophodne podatke (mob. Zborita, na primjer) morali smo upisivati u posljednjem trenutku. Ovo se naroito odnosi na formiranje triju samostalnih brigada iz bive RJ 1972. Jasno je da je to obiman i odgovoran posao koji nije mogue uraditi na brzinu. Mnogo bolje stanje bilo je u RJ 1917 i RJ 1919, za to postoji i objanjenje i opravdanje. Te jedinice su na vrijeme znale svoju formaciju i imale su prioritet u formiranju i popuni. Radi toga je njihovo formiranje poelo ranije od ostalih i u mobilizaciji tih sastava gotovo da nije bilo veih problema. U formiranju jedinicama imali smo vie problema. Tri smatramo najbitnija. Prvi je u tome to smo imali na raspolaganju manje ljudstva od zahtjeva ispostavljenih planovima popune. To se naroito odnosi na starjeinski kadar. Drugi je u nedostatku nekih specijalnosti koji su se u prethodnom ratu pokazali neophodnim. To se naroito odnosi na VES OMJ i neke artiljerijske specijalnosti. Trei problem je u dosljednoj realizaciji opredjeljenja da se

M H

C D

260

popuna vri po odreenim pravcima i s podruja koje taj pravac pokriva. Na taj nain se mijenjaju ranije uspostavljeni kolektivi jedinica koje su zavrile prethodni rat. Radi toga je bilo mnogo negodovanja i od strane komandnog kadra (koji hoe svoje ljude) i od strane vojnih obveznika (koji hoe svoje jedinice). Radi toga su iskazivana velika negodovanja na na raun, nekad i arogantna i nisu prihvaana objanjenja koja smo im mogli dati. Kasnije, kad je vreno pozivanje u jedinicu, cijenimo da jedan broj vojnih obveznika nije posluao na poziv, ve je ostao ili otiao u svoju jedinicu. Nemamo podatke koliko je takva pojava rairena niti moemo procijeniti koliko je negativno utjecala na formiranje i sposobnost jedinica. I u ovakvim sluajevima RJ 1917 i 1919, zbog razloga koje smo ve istakli, imali su manje problema. Ve smo istakli da su nae mogunosti manje od iskazanih zahtjeva. Karakteristina je mogunost popune rezervnim oficirima. Naime, imamo na raspolaganju rez. oficira samo za 50% zahtjeva, ukljuujui i one starije od 55 godina. Istiemo, takoer, da su u ovoj mobilizaciji aktivirani uglavnom svi oni koji podlijeu vojnoj obvezi, osim onih koji su se zatekli van Krajine. Samo je mali broj ljudi ostao za obavljanje drugih radnih zadataka, za koje smatramo da ih je nuno obavljati i u fazi ratnih operacija. Smatramo potrebnim istai da su, odmah nakon mobilizacije, vei broj preduzea i ustanova traio je izuzee svojih radnika koji su im neophodni za obavljanje djelatnosti (elektroprivreda, saobraaj, opskrba, komunalne djelatnosti, zdravstvo i dr.). Ove zahtjeve nismo rjeavali, ve je to odobravao direktno ministar odbrane. Pokazalo se, meutim, da je odreen broj radnika zaista neophodan na radnoj obavezi. S obzirom da je javno oglaena opta mobilizacija, velik broj vojnih obveznika se samoinicijativno odazvao u najbliu jedinicu. Dogaalo se tako da su mnogi ostali u svom mjestu ili su ili traiti svoju jedinicu u kojoj su zavrili proli rat ili su se prikljuili prvoj jedinici na svom terenu. Tako se dogaalo da takvi vojni obveznici nisu stigli u jedinicu koju smo ga rasporedili iako je, po svojoj specijalnosti upravo tamo bio neophodan. Slino je bilo i obveznicima koji su se nali u posebnim jedinicama milicije. Povratne informacije koje smo dobili od kurira kazivale su da su pozvani ve otili u jedinicu. Ne moemo procijeniti pouzdano koliki broj je takvih krivo rasporeenih i kakve i kolike posljedice je to imalo za ukupne rezultate mobilizacije. Sigurno je, meutim, da na to nismo mogli utjecati. ini nam se da su tom pridonijeli i pojedini komandanti koji nisu dozvoljavali da netko odmah ide iz jedinice kad je u nju uao. Manji broj ljudi se nije odmah odazvao. Takve smo prijavljivali i traili od milicije njihovo prisilno privoenje. Ipak, stvarnih odbijanja poziva je bilo malo, a vie se radilo o nedovoljnim informacijama, trenutnim odsustvovanjima ili odlasku u jedinicu za koji mi nismo znali. ak se moe rei da je ukupan motiv za mobilizaciju i odaziv na mobilizacijski poziv bio vrlo velik. To je pokazalo dobrovoljno javljanje svih onih koji iz bilo kojih razloga nisu primili poziv. S takvim motivom javio se i veliki broj dobrovoljaca, nesposobnih za vojnu slubu, koji su htjeli pomoi u jedinicama bilo na koji nain. Dobrovoljci izvan Krajine su rasporeivani uglavnom u 92. mtbr. i o njima nemamo posebne podatke. Ukupan odaziv cijenimo zadovoljavajuim, mada nemamo povratne informacije od ratnih jedinica tko se kod njih javio. S tim podacima mogli bi preciznije procijeniti rezultat odaziva sa stanovita rasporeda i specijalnosti. Do sada smo dobili podatke o odazivu samo od 1. brigade, ali su i ti podaci bez VES-ova, pa ne moemo sainiti dobar pregled. Druge jedinice su nam samo najavile da e spiskove odazvanih dostaviti.

M H

C D

261

Kao posebno zapaanje istiemo injenicu da su pozivanjem svih vojnih obveznika ostala bez izvrilaca vana radna mjesta u djelatnostima od javnog interesa. Smatramo da se bez tih djelatnosti ne moe obezbjediti podrka oruanoj borbi. Nismo imali vremena analizirati to to konkretno znai u sluaju posljednje mobilizacije, ali ima indikacija koje ukazuju da bi se morao unaprijed obezbjediti ostanak u civilnim strukturama odreenom broju ljudi bez kojih staju vane djelatnosti. No, to zasluuje iru analizu, koju sada nismo u mogunosti izvriti, niti to moemo sami. Kao ilustraciju navodimo problem koji je nastao nakon zahtjeva za mobilizacijom vozila. Da bismo vozilo mobilizirali morali smo odgovorne ljude prethodno dozvati iz ratne jedinice gdje su ve bili otili. Poseban problem su oferi traenih vozila. U najveem broju bili su mobilisani, pa su tako vozila ostala bez vozaa. Mi smo se snalazili na razne naine, vozila su dola u jedinicu s neto zakanjenja, ali problem koji smo opisali nije zanemarljiv. Inae, zadovoljavanje potreba za vozilima bilo je polovino jer i vozila imamo tek za 50% potreba. To se odnosi na teretna vozila, a putnikih automobila bilo je dosta. PRILOG: Tabelarni pregled odaziva

PODACI O ODAZIVU NA MOBILIZACIJU


1 Pozvano Urueno poz. Bolesni nesp. MUP, SUP, RJM Van Krajine Za privoenje Radna obaveza Nepoznata adresa U RJ U kvaru Upueno VOJNICI 2 8.161 5.922 200 366 741 626 64 242 ML. OFIC. 3 465 416 4 7 29 3 4 2 OFIC. 4 441 383 2 7 32 1 15 1 VOZILA 5 92

NAPOMENA: 1. Mogue je da je u RJ dolo vie rez. oficira, radi toga to cijenimo da ih ima odreeni broj koji su izvan nae evidencije (izbjeglice). 2. Treba oekivati da je u jedinicama vie mlaih oficira nego u naoj evidenciji jer su mnogi unapreeni u posljednjem ratu, a mi o tome takoer nemamo evidenciju. 3. Cijenimo da je odreeni broj obveznika nakon to su se vratili s puta, samoinicijativno otiao u jedinicu, a da se prethodno nisu javili nama, pa i taj podatak nismo zabiljeili.

M H

tabela 1

C D D

3 1 85

262

Tabela 2503 PODACI O OBVEZNICIMA KOJI SE NALAZE U JEDINICAMA


Red Br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jedinica K-da 7. Korpusa 75. mtbr. 1. lbr. 2. pbr. 7. map 7. larp. PVO Ukupno 405. pb Brojno stanje Voj. Ukup. 57 106 3363 3812 1330 1398 2370 2517 1023 1244 207 254 8350 9331

of. 35 180 39 69 114 15 452 23503

ml. ofic. 14 269 29 78 107 32 529

Dobr. 342 120 209 7 678

Svega 106 4154 1518 2726 1251 254 10009

Preslika, strojopis, latinica Hrvatski informativni centar, A-216-016.

1993., veljaa Izvjee naelniku sigurnosti Glavnog taba SVK o uoenim slabostima na obuci vojnika iz istone Slavonije u Zrenjaninu

ZAPAANJA O OBUCI VOJNIKA RSK U GARNIZONU ZRENJANIN

NA OBUCI U GARNIZONU ZRENJANIN OD 10.02.1993. GODINE NALAZI SE 171 VOJNIK IZ RSK (TENJA, MIRKOVACA, BOBOTE, VUKOVARA I DRUGIH MESTA). KOORDINATOR OBUKE ISPRED VRS JE PORUNIK LONAR SLOBODAN IZ TENJSKE BRIGADE. OSNOVNI PROBLEMI I SLABOSTI KOJE SU ISPOLJENE OGLEDAJU SE U SLEDEEM: VOJNICI RSK NEFORMALNO SE MEUSOBNO GRUPIU NA OSNOVU PRIPADNOSTI PO MESTU IVLJENJA, POSEBNO JE IZRAENO KOD VOJNIKA IZ S. TENJA; MEU VOJNICIMA PRISUTNO JE DA OBUKA TREBA DA TRAJE DO PRVOG SEPTEMBRA 93. GODINE, A ZVANINO JE POSTAVLJENO DA OBUKA TREBA DA TRAJE DO POETKA OKTOBRA O. G. U VEZI SA TIM DEO VOJNIKA IZNOSI DA E POETKOM SEPTEMBRA NAPUSTITI OBUKU JER TVRDE DA IM JE TAKO REENO U SEKRETARIJATIMA OPTINA IZ KOJIH SU UPUENI NA OBUKU.

M H

189

NAELNIKU BEZBEDNOSTI G VRSK

C D

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO

503

Osmi red je dopisan rukom.

263

MEU VOJNICIMA JE PRISUTNO PODVAJANJE PO STRANAKOJ PRIPADNOSTI A NA OSNOVU DELATNOSTI KONKRETNE STRANKE PO MESTU IVLJENJA VOJNIKA. ISTAKNUTO MESTO U TOM POGLEDU ZAUZIMA SRS. VOJNICI RSK VOJNIKE IZ VJ NAZIVAJU JUGOVOJSKOM, A AKTIVNE STAREINE IZDAJNICIMA SVOGA NARODA. OD STRANE POJEDINIH VOJNIKA PRISUTNA JE TEZA DA E U SLUAJU NAPADA BRANITI SAMO SVOJE MESTO GDE IVI I STANUJE, A ODBRANA RSK U MANEVARSKOM SMISLU UOPTE NIJE PRISUTNA. PRISUTNA SU SAMOUDALJENJA VOJNIKA IZ GARNIZONA ZRENJANIN A POJEDINCI SE UOPTE NE VRAAJU NA OBUKU (OSTAJU KOD KUA). TAKOE KOD POJEDINACA VLADA STANJE NEZAINTERESIRANOSTI ZA OBUKU; PRILIKOM POLAGANJA SVEANE OBAVEZE ZASTAVNI VOD VOJNIKA IZ RSK SLIKAO SE JE POD ETNIKOM ZASTAVOM KOJU JE DONEO IZ SEDITA SRS U ZRENJANINU, REZERVNI POTPORUNIK MANDI VLADIMIR. PROBLEM IZNETIH ZAPAANJA A I POSTOJEIH OPERATIVNIH PROBLEMA OD STRANE KOMANDE 1. ARMIJE I ODELJENJA BEZBEDNOSTI PREDUZETE SU KONKRETNE MERE SA CILJEM ORGANIZOVANE OBUKE, OPERATIVNOG OBUHVATA POJEDINACA RADI RAZJANJAVANJA I PRESECANJA NJIHOVE DESTRUKTIVNE DELATNOSTI I DRUGE EVENTUALNE NEGATIVNE DELATNOSTI. PREDLAEM DA ORGAN BEZBEDNOSTI IZ 11. K STUPI U KONTAKT SA OB 1. ARMIJE A U CILJU OPERATIVNOG SAGLEDAVANJA NOSIOCA DESTRUKTIVNE DELATNOSTI MEU VOJNICIMA IZ RSK, KAO I RADI IZUAVANJA LICA RADI USPOSTAVLJANJA ORANIZOVANE SARADNJE RADI USMERAVANJA PO KONKRETNIM ZADACIMA I SLUAJEVIMA. MJ

Izvornik, rukopis, latinica HR-HMDCDR, 6., kut. 28.

1993., oujak 1. Knin Smjernice Glavnog taba SVK komandama i organima za moral podinjenih korpusa i jedinica kako da se ponaaju prema genocidnoj politici Republike Hrvatske i prema pripadnicima UNPROFOR-a, te isticanje potrebe ukazivanja na sluajeve kukaviluka u borbi u jedinicama SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Pov.br. 01-197 Knin, 01. 03. 1993. godine Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja. Komandama: 7. K, 15. K, 21. K, 18. K, 39. K, 11. K i 75. PoB 1. S obzirom na nastalo stanje nakon agresije Hrvatske na RSK, rad Komandi i organa za moral mora se rukovoditi sledeim smernicama:
264

M H

C D
190

D R

Strpljivo i uporno objanjavati perfidnost genocidne politike Hrvatske u njenom pokuaju da na bilo koji nain zadobije na svoju stranu ma i najmanje snage unutar RSK (naroito rukovodstva civilnih vlasti iza kojih bi eventualno stajao deo naroda). Time Hrvati ele svetu pokazati da je srpska borba bila instrument tzv. velikosrpske politike i da ne postoje stvarni razlozi za izdvajanje iz Hrvatske. Imajui u vidu podrku koju su dobili na Zapadu (posebno od Nemake, Austrije, Italije), prednost i povlastice u medijima Zapada, svaka naa naivnost u pogledu prihvatanja suivota vodi potpunoj kompromitaciji dvogodinje borbe, izdaji rtava koje su u njoj pale i novom ropstvu srpskog naroda. Velike ekonomske tekoe, siromatvo i beda, svakako direktno izazivaju oseanje bezizglednosti i beznaa, nesigurnosti, pesimizma i defetizma. To, meutim, ne sme postojati u strukturama civilne vlasti i u SV RSK. Kod naroda ne sme dobiti ire razmere. Poznato vam je da Hrvatska, i pored deklarativne podrke (iza koje stoje interesi dotinih zemalja, a ne pomo Hrvatima), preivljava stanje najtee materijalne bede i da bi suludo bilo pomisliti da bi za Srbe postojala bilo kakva mogunost za normalan ivot u Hrvatskoj, ak i u uslovima asimilovanosti i katolizacije, bez nacionalnog dostojanstva i povezanosti sa svojim narodom. Umenost nae politike na optinskom nivou i u jedinicama SV RSK (i na viim naravno), u ovom momentu, ogleda se u najboljoj moguoj saradnji sa UNPROFOR-om, PMEZ, Visokim komesarijatom za izbeglice i MKCK. Svi koji kontaktiraju, na bilo kom nivou, sa ovim snagama i organizacijama moraju izbaciti iz prakse osornost, drskost, antipatije, svadljivost, gola optuivanja i slino. Korektnost i ophoenje nije samo stvar nae kulture, nego pre svega naeg interesa. Kljuna i nezamenjiva politika u ovom momentu je dugo zadravanje UNPROFOR-a na prostoru RSK (jo bolje ako uspemo da ih u pregovorima pomerimo na granice RSK). Zato ih moramo pridobijati korektnou i kooperativnou. Ovo moramo initi u skladu sa svojim i njihovim ovlatenjima. Bez nervoze se mora ukazati na naa i na njihova ovlaenja, ako dolazi do nesporazuma i prekoraenja ovlatenja. Ako do toga ipak doe, ne treba ulaziti u otvoren sukob, ve incidente prijaviti regularnim putem nadlenima (naim i njihovim) uz punu argumentaciju. Nije re o tome da se moe pomisliti da e pripadnici UNPROFOR-a (ili neke druge organizacije) zaloiti svoj ivot za na, ve da se posredstvom njih, svetu pokae agresivna i genocidna politika Hrvatske. U Hrvatskoj politici i praksi potpuno se naopako tumai misija UNPROFOR-a navodno su tu radi lake i bre integracije RSK u pravni poredak Hrvatske. Ve iz toga proizilazi neprijateljstvo prema UNPROFOR-u, jer pripadnici UNPROFOR-a i javno i stvarno zastupaju UN radi zatite srpskog naroda u RSK do politikog reenja sukoba. Postoji, dakle, ve u samoj misiji pretpostavka za naklonost UNPROFOR-a Srbima i za antipatije prema Hrvatima. Treba teiti da to i subjektivno prihvate. To e se preneti i u njihove izvetaje UN-a, to je veoma bitno za pregovore i njihov dugotrajan ostanak. Osetljivost, odbacivanje, sumnjiavost, olake osude, gledanje neprijatelja u svakom strancu (i kad je dokazani neprijatelj) nije politika mudrost nego politika naivnost i neizgraenost. Zbog toga, sve koji dolaze na neki nain u kontakt sa UNPROFOR-om i drugim organizacijama u RSK, potrebno je, u smisao ovih stavova, uputiti kroz razgovor, uputiti ih da tano znaju sadraj misija svih ovih snaga (kako bi razlikovali svoje i njihove zahteve i ovlaenja). Za odreene zadatke lino organi za moral duni su da pripreme ljude i da lino prate stanje odnosa u ovoj vlasti. Poznavajui na mentalitet ove stavove potrebno je iroko i esto objanjavati.

M H

C D

265

2. Svim pripadnicima SV RSK, na pogodan nain, ukazati na sluajeve kukaviluka u borbi, analizirati takve pojave u sopstvenoj jedinici i preduzeti preventivne i posledine mere. Poslednji drastian slian sluaj dogodio se nakon osvajanja sela Dragii u zoni 7. K, na pravcu ista-Gaelezi. Selo i tt. Gradinu vodnik ari napustio je sa svojom etom bez borbe. Protiv njega, nakon istrage, bie preduzete odgovarajue mere. 3. U toku jueranjeg dana u zoni 7. K snanom artiljerijskom vatrom ustae su tukle rejone naih snaga u Skradinskom zaleu. Ustaka artiljerija dejstovala je iz Pakova Sela ka itniu, a zatim i po Donjim Biljanima i Manojloviima. Na sva ova dejstva odgovoreno je snanom artiljerijskom vatrom. Pored ovih intenzivnijih dejstava ustae su otvarale MB i peadijsku vatru du cele linije dodira u zoni 7. K. U zoni 15. K ustae su otvarale snajpersku vatru iz Bilaja i Ribnika. Posledica nije bilo. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi, [v.r.] M.P.504 M.P.505

Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 5.

1993., oujak 1. Knin Izvjee Glavnog taba SVK o ubojstvima Hrvata u selima Puljani, Otavice i Mratovo koja su poinili dobrovoljci i pripadnici 75. mtbr 7. korpusa SVK

G SV RS KRAJINA Bezbed.-obav. organ Str.pov.br. 58-1 01. 03. 1993. godine IKM G SV RSK Bezbed.-obavet. organu (Upoznati K-ta u celosti) Nasilje i ubistva graana hrvatske nacionalnosti.

Prema podacima OB i organa MUP na teritoriji 7. K. izvreno je vie ubistava graana hrvatske nacionalnosti u zoni borbenih dejstava jedinica.
504 505

Okrugli peat: RSK, G SV. Prijemni peat: Brzojav DOBRA, broj 6705, primljen 1. 3. 1993.

M H

C D
191

266

Dana 02. 02. 1993. godine u s. Puljani ubijeno je 7 lica hrvatske nacionalnosti iz puke 7.62 mm. Ubili su ih trojica vojnih obveznika iz 5. ete 75 mtbr. Prema dosadanjim saznanjima grupu je predvodio p.por. Suboti ura STEVO ro. 27. 12. 1967. godine. Doao na ratite iz VJ 26. 01. 1993.g. Preduzimaju se operativne mere. 31. 01. 1993. g. u s. Otavice ubijen je PILIPOVI PILIP i CIGLI NIKOLA. Ubistvo je izvrio v/o Laevi Boko. Uhapen i podneta KP. 26. 02. 1993. g. u s. Krike (Drni) ubijen je Barii Vinko. Ubistvo je izvrio dobrovoljac HRUM ORE. Istrani sudija izvrio uviaj. Konstatovano da je ubistvo izvreno u samoodbrani. U s. Mratovo izvreno ubistvo 2 lica. Ubistvo izvrio Bojani Jovica i Dujakovi uro v/o u 1/75. mtbr. Protiv istih nije do sada nita preduzeto. Organi MUP navode da u ovom trenutku nesmiju nita preduzimati jer, kako kau, plae se ire reakcije boraca da tite Hrvate. Prema nepotvrenim podacima vie ubistava izvrili su dobrovoljci iji identitet za sada nije utvren. Ovakve i sline pojave ubudue emo nastojati spreavati i preduzimati sve zakonske postupke i mere.

M H
M.P.506

NAELNIK pukovnik Vuk Dmitrovi, [v.r.]

M.P.507

Izvornika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

1993., oujak 1. Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o hrvatskom granatiranju sjevernodalmatinskih sela, sukobima s HV-om u podruju Biljana Donjih i kabrnje te zahtjevu 60-ak Hrvata koji ive u zoni odgovornosti 75. mtbr da se isele zbog nehumanog ponaanja prema njima

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str.pov. 30-1391 01. 03. 1993. godine Redovni borbeni izvetaj.

C D
192

GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR G IKM

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO URUITI ODMAH KURIROM

506 507

Okrugli peat: RSK, G SV. Prijemni peat: Brzojav KOST, broj 6700, primljen 1. 3. 1993.

267

1. U protekla 24 asa intenzitet ustakih artiljerijskih dejstava bio je daleko manji u odnosu na predhodni dan. Artiljerijska dejstva vrena po irim rejonima s. Kaljani, Sinjalu i Kadina Glava, u zoni odgovornosti 75. mtbr. Kraa artiljerijska dejstva vrena su i u zoni odgovornosti 2.pbr i to po irem rejonu s. Sonkovii. Ova dejstva vrena su u ranim jutarnjim asovima. Na ostalom delu severnodalmatinskog vojita bilo je relativno mirno. Provokativna dejstva iz peadijskog naoruanja prisutna su na itavom vojitu, kao i izvianja i osmatranje poloaja naih jedinica i sredstava. Pokreti ustakih snaga vreni iz pravca ibenika i Zadra. 2. Jutros je interventni vod i grupa dobrovoljaca krenula na izvrenje borbenog zadatka izvianje u rejonu Biljane Donje i kabrnja, pod komandom kapetana Dragana.508 Tom prilikom tee je povreen Suboti Goran, koji je naiao na nagaznu minu, koja mu je otkinula stopalo. Jedinice su odgovorile na ustaka artiljerijska dejstva. Relativno mirniji dan sve jedinice 7. korpusa iskoristile su za obuku, kao pravljenju zaklona za ljudstvo i vatrenih poloaja za orua. Organi bezbednosti priveli su etri vojna obaveznika koji su samovoljno napustili jedinicu. U zoni odgovornosti 75. mtbr ivi oko 60 graana hrvatske nacionalnosti a pojedine ekstremne grupe prema istima se ponaaju veoma grubo i nehumano, radi ega su traili odobrenje da se presele na hrvatsku teritoriju. Pored ovoga na tragu su pojedinim grupama, koje vercuju sa naoruanjem i municijom. za KOMANDANT-a pukovnik M.P.509 Milan ilas, Stjepanovi,510 [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., oujak 2. Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o stanju u zoni odgovornosti korpusa, hrvatskom granatiranju sjevernodalmatinskih sela, sukobu s HV-om u podruju Biljana Donjih i kabrnje, zahtjevu 60-ak Hrvata koji ive u zoni odgovornosti 75. mtbr da se isele, te o stanju u zonama odgovornosti drugih korpusa SVK
KOMANDA 7. KORPUSA Pov.br. 30-1411 02. 03. 1993. god.

M H

C D
193

D R
VOJNA TAJNA POVERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

508 509 510

Vasiljkovi. Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

268

Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja. KOMANDAMA: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. 1br, 1. 1br, 75. mtbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap 1. Stanje u zoni b/d korupsa SV RSK: 7. K U protekla 24 asa intezitet ustakih artiljerijskih dejstava bio je daleko manji u odnosu na prethodni dan. Artiljerijska dejstva vrena su po irim rejonima s. Kaljani, Sinjalu i Kadina Glavica u zoni odgovornosti 75. mtbr. Kraa artiljerijska dejstva vrena su, u jutarnjim asovima, u zoni odgovornosti 2.pbr i to po irem rejonu s. Sonkovi. Provokativna dejstva iz peadijskog naoruanja prisutna su na itavom vojitu, kao i izvianje naih jedinica i sredstava. Posledica dejstva na nae snage nije bilo. Na sva neprijateljska dejstva odgovoreno je. Pokreti ustakih snaga opaeni su iz pravca ibenika i Zadra. Rano ujutro 01.03. interventni vod i grupa dobrovoljaca Lisice ili su na izvrenje borbenog zadatka izvianja pod komandom kapetana Dragana511 u rejonu Biljane Donje i kabrnja. Prilikom izvrenja zadatka tee je ranjen izvia Suboti Goran koji je naiao na nagaznu minu koja mu je odnela stopalo. Nastavni centar ALFA, iz koga je ova izviaka grupa, izvrava zadatke obuke po planu. Organi bezbednosti priveli su 4 v/o koji su samovoljno napustili jedinicu. U zoni odgovornosti ovog korpusa (u zoni 75. mtbr), zbog grubog i nehumanog ponaanja nekih ekstremnih grupa, 60 graana hrvatske nacionalnosti zatraili su odobrenje da se presele u Hrvatsku. Ovakav nain odnoenja prema civilnom stanovnitvu ne moe karakterisati SV RSK i njene pripadnike. Protiv slinih pojava preduzimajte mere. Ovakvo ponaanje ekstremnih pojedinaca sutra, u datim okolnostima, preti da se ispolji i prema srpskim civilima zarad njihovih sebinih interesa. OG-1 U popodnevnim asovima 28.02. ustae su dejstvovale iz MB po rejonu Suci, Rizine i Smili. Artiljerijom su dejstvovali po Veljanskoj kosi. 01.03.1993. artiljerijom su tukli po s. Benii, a zatim po Nadinskoj Gradini iz rejona Ratane. Iz ikova (Skadar) dejstvovao je ustaki tenk i haubica po irem rejonu s. Kakma. Ocena komandanta puk. Tanjge,512 u vezi sa moralom boraca je da se meu borcima sve bolje i ire shvata znaaj jedinstva i dobrog dranja u borbi. 15. K U zoni ovog Korpusa ustake snage provocirale su tokom celog dana iz peadijskog naoruanja, a iz s. Novoselo tukli su MB-82 mm nae poloaje u rejonu s. Divoselo i iz s. Ribnik po rejonu sela Poitelj. Komanda Korpusa obilazi svoje jedinice i vri kontrolu izvrenja izdatih zadataka, 21. K Oruanih provokacija u zoni Korpusa nije bilo.

M H

C D

511 512

Vasiljkovi. Dragan.

269

01.03.1993. poele su sa radom osnovne i srednje kole. Na sastanku vojnih i civilnih vlasti reavana su pitanja i snabdevanja stanovnitva. Formirano je i koordinaciono telo za praenje aktivnosti na donetim zakljucima. 39. K U toku proteklog dana nije bilo veih provokacija. Otvarana je puana paljba u rejonu s. anini, na koju nije odgovarano. Jedinice rade na utvrivanju poloaja. Stanje morala zadovoljavajue. 11. K Neprijatelj je oko 20.00 asova (28.02) ispalio jednu MB granatu kod Tenje. Otvarao je i snajpersku vatru u toku dana. U rejonu Stara Drava (Okruglica) primeeno je da ustae vre osmatranje. Jedinice Korpusa izvravaju zadatke iz obuke (gaanje iz PN). Otpoeli su i radovi na utvrivanju kontrolnog punkta ruskog bataljona UNPROFOR-a u Tenjskom Antunovcu. Postoji opravdano nezadovoljstvo kod boraca zbog zakasnele isplate dnevnica za februar. 2. Sve komande i organi za moral obavezni su da steknu uvid u mogunosti boraca (posebno na isturenim poloajima i punktovima) da se informiu. Ukoliko postoji potreba, najbolji nain je da se komandanti ili pomonici za moral lino pojave pred sastavom (i niih jedinica od neposredno nie) i pred njima odgovore na mogua pitanja boraca. Eventualne potrebe, zapaanja, zahteve, za pomo od G u vezi sa tim dostavite nam u redovnom izvetaju. POMONIK KOMANDANTA pukovnik mr. Dmitar Arula, [v.r.] M.P.513

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

1993., oujak 2. Vukovar Obavjetajno izvjee Komande 11. korpusa Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o djelatnosti i razmjetaju jedinica HV-a i MUP-a RH na podruju istone Slavonije te o njihovom skoranjem napadu na Baranju, o izboru Tomislava Merepa za upanijskog namjesnika za opine Vukovar i Vinkovci, te o pljakanju naputenih hrvatskih sela u zoni odgovornosti korpusa
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa Obavetajno-bezbednosni organ Str.pov.br. 34-255
513 514

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Prijemni peat: Brzojav C9, broj 6718, primljen 2. 3. 1993.

M H

C D
194

M.P.514

D R

270

02. 03. 1993.god. Vukovar Izvetaj o stanju u jedinicama 11. K Naelniku obavetajno-bezbed nosnog organa G SV RSK, Knin 1. Delatnost stranog faktora: Potvreni su podaci da se iz sastava jedinica HV, koji su locirani na podruju Osijeka i Vinkovaca i dalje upuuju odreene taktike grupe na dalmatinsko ratite. U s. Nabru /SO akovo/, locirana je policijska stanica Vukovar, iji komandir je Pole Stipe /ustaa, bivi komandir stanice milicije Vukovar a za vreme vlasti HDZ/, a koja treba u datom momentu preuzeti policijske poslove u Vukovaru. U s. Rokovci /SO Vinkovci/, locirana je jedna gardijska jedinica HV/ identitet nismo utvrdili/, koja u svom sastavu ima i teko artiljerijsko naoruanje, i prema podacima u poslednje vreme je dejstvovala na Bosansku Posavinu. U centru veze ove jedinice radi Jankovi Branko, iz s. Ivankovac, SO Vinkovci. Izbegli Hrvati iz s. Babska, SO Vukovar, koji su preko UNPROFOR otili u RH, nakon objave opte moblicizacije u RSK, smeteni su u vagone u /s Vinkovci. U proteklim optinskim i upanjskim izborima u RH, a kao upanijski namesnik za optine Vukovar i Vinkovci, izabran je Tomislav Merep, ustaa i bivi predsednik HDZ za Vukovar. Na graninom prelazu Doni Miholjac, rade policajci Hrvati iz Vukovara i Belog Manastira. U toku noi 28.02./01.03. ove godine nai izviai sa poloaja u s. Bradin, SO Vukovar primetili su ustaku patrolu koja se kretala ka cestovnom putu koji vodi u s. Paetin, SO Vukovar. Prema proverenim podacima graani Vinkovaca nisu za ratnu opciju sa Srbima, ve zagovaraju mirni sporazum. 2. Stanje na teritoriji: Prema naim saznanjima da e Hrvatska svojim oruanim snagama515 na dan 05.03.1993.g. izvriti oruani napad na Baranju /pisano 01.03.1993.g./ izazvalo je kod pripadnika hrvatske nacionalnosti strah i potrebu za iselenje sa podruja RSK. Organi vlasti u RSK spreili su ta iseljavanja. Potrebno je raz. 9548538, da se od mobilizacije izuzmu lica koja rade vane poslove u poslovanju privrede na podruju RSK, ali kod ovog sagledavanja se mora voditi rauna o reakciji ostalih v/o. Dana 27.02.1993.g. u 15.00 asova blokirana je katolika crkva u Iloku a od strane Crvenih beretki 6, uz prisustvo ua Vojina, ministra za pravosue u RSK, a povod je bila informacija da katoliki svetenik fra Marko Malovi, u prostorijama crkve prima neka lica. Izvren je pretres, i nije pronaen niko. Ekcesnih ispada nije bilo. 3. Stanje u jedinicama: Pripadnici ilokog bataljona 2/45.br/ koji ine uglavnom izbeglice iz zap. Slavonije sve ee zagovaraju naputanje poloaja, obrazlaui to: da mobilizacija u Iloku nije izvrena u potpunosti da su u tom gradu ostali tatini sinovi te da komandant tog bataljona Uskokovi
515

M H

C D

Napisano rukom.

271

Milenko, titi lopove, kao i da pripadnici Crvenih beretki teroriu i njihove porodice i dr. U toku su mere da se komandnim putem otkloni ova pojava. Organi bezbednosti identifikovali su 3 v/o koji su nosioci ovih pojava. Pripadnici p/s u zoni odgovornosti 40. br. zbog prekomernog uivanja alkohola prave ispade i orujem ugroavaju ostale v/o i stanovnitvo. Zbog takvog ponaanja ukljueni su vojni policajci 40. br. na spreavanju ove pojave. Crvene beretke iz Iloka, preformirane su u grupu a/a, i stavljene pod komandu 45. br. i dejstvuju kao idg. Do sada su izvrili sva gaanja iz pe. naoruanja, a obuku izvode u sastavu i 453. mehanizovane brigade iz Sremske Mitrovice, /12. K/, ija se eta nalazi u zoni odgovornosti 45. br. Do sada ......516 tate. Naoruanje i opremu je obezbedila Komanda 11. K. Ista je stacionirana u s. Ceri, SO Mirkovci, udaljena od Iloka oko 35 km. Bivi pripadnici PJM u s. Nemci, ukazuju na pljaku zateene ustake imovine u selima: Apevci, Nemci, Lipovac, a koja je izvedena u vremenu od 20.05.1992.god. pa do kraja te godine, a po pripadnicima PJM. Kako se ovi organi bezbednosti po nareenju komandanta 11. K nisu angaovali na kraama, to se sada ukazuje potreba angaovanja na tim problemima. Bivim pripadnicima PJM, a u vezi sa pljakom imovine, savetovano je, da napiu izjavu, oznae izvrioce i vreme, takove izjave dostave komandantu 11. K, i NB 11. K. Molimo va stav i miljenje po ovom problemu, a mi smo miljenja da ove sluajeve treba da reava javna bezbednost MUP-a RSK.

M H
M.P.517

Naelnik pukovnik Duan Grahovac

C D
195

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

1993., oujak 2. Drni Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu Komande 7. korpusa SVK o paleu, pljaki i maltretiranju hrvatskog stanovnitva u zoni odgovornosti brigade te njihovoj elji da, ako ih se ne moe zatiti, napuste podruje RSK i odu na teritorij pod hrvatskom vlau
OBO 75. mtbr Str.pov.br. 78-1 02. 03. 1993. godine Dostavljeno: OBO 7. korpusa na linost major Prli Damjan

D R

516 517

Neitko. Prijemni peat: Brzojav GORA, broj 717, primljen 2. 3. 1993.

272

Iako su preduzete sve mjere po vaem nareenju i nareenju K-ta G SV RSK generala Novakovi Mile da se zatiti hrvatsko stanovnitvo i dalje ima pojedinaca koji pljakaju, pale i maltretiraju hrvatsko stanovnitvo u zoni odgovornosti brigade: Tako je u Kadinoj Glavici od Tomi Ivana oduzeto 400 DM, 100 USA dolara i 100 vajcarskih franaka, depni sat. Nakon oduzimanja novca Tomi je pretuen. Sluaj prijavljen i SJB Drni, a vojna policija e ispitivati ovaj i druge sluajeve. U s. Parii (zaseok Bakovii) zapaljena je jedna tala. A u tom reonu su poloaji PVO baterije. U kontaktu sa mjetanima s. Pari doli smo do saznanja da su ovi svi za odlazak na teritoriju RH. Uporni su u tome: Loi Marija, 1947. godine Loi Marija, 1914. godine Loi Anka, 1921. godine Loi Marija, 1933. godine Loi Mile, 1930. godine Loi Kata, 1930. godine Loi pok. Mate Mile, 1930. godine Sikavica Manda, 1922. godine Bakovi Manda, 1918. godine Bakovi Ana, 1924. godine Bakovi Marko, 1948. godine Dana 01.03.1993. godine vojna policija obila je i Siveri i u kontaktu sa Hrvatima doli do saznanja da oni ne ele ii od svojih kua ako ih se i minimalno moe zatititi. Oni su izjavili to i UNPROFOR-u. Meutim, svi istiu da ih se pljaka, tue i prijete. Anketa je izvrena na 23 mjetana, a preko SJB pokuat emo obezbjediti ee obilaske ovog sela. Iz s. Radeljci (Tepljuh) zbog pljake i prijetnji vei dio mjetana (starijih) eli da ako se ne moe zatititi da napusti svoje kue. SJB ih je obilazila, a i vojna policija e ee se nai u tom selu. U s. Lukar ostalo je 11 Hrvata i oni nemaju posebnih problema sem to su uplaeni. Dio njihove imovine je opljakan. Hrvati iz s. Ljuboti i pored svih neugodnosti koje doivljavaju ne ele da se iseljavaju. Vojna policija e svakodnevno obilaziti ova sela i kontaktirati sa ovim stanovnitvom.

M H

C D
M.P.518

Naelnik kapetan Toki Mirsad Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

518

Prijemni peat: Brzojav REBAC, broj 245, primljen 2. 3. 1993.

273

1993., oujak 3. Petrinja Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK s novim saznanjima o paravojnoj grupi ilt na podruju Gline
Komanda 39. korpusa Obavetajno-bezbednosni organ Str.pov.br. 07/5-30 Dana 03. 03. 1993.g. Vanredni izvetaj Glavnom tabu Srpske vojske RSK Knin na linost komandanta Dosadanjim tokom dogaaja oko paravojne grupe ilt upoznali smo vas do detalja. Danas 03.03.1993. godine u kasnim poslijepodnevnim asovima navedenoj grupi pristupio je i Kukolea Milan zvani Kuki sa 12 boraca. Navedena grupa je napustila poloaj kod s. anovii (ue r. Gline u Kupu). Ovom sastavu prilo je jo oko 15 pripadnika drugih grupa. Po proceni pod iltovom komandom trenutno se nalazi oko 65 ljudi. Oko 19.30 asova saznali smo da navedena grupa namerava u toku noi ili u jutarnjim asovima napasti K-du 39. korpusa. Preduzete mere: Pojaali smo straarsko obezbeenje oko K-de, delom VP obezbedili smo prilazne puteve K-di a deo VP je u pripravnosti. Razradili smo detaljno obranu K-de. Ukoliko doe do napada bit e uniteni.

196

M H

C D
M.P.519

Komandant pukovnik Slobodan Tarbuk Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

1993., oujak 3. Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o hrvatskom granatiranju podruja u zoni odgovornosti korpusa te nastavku planirane obuke, izgradnji sklonita i zaklona za ljudstvo i vatrenih poloaja za topnika orua korpusa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA KOMANDA 7. KORPUSA Str.pov. 30-1446 03. 03. 1993. godine
519

197

Prijemni peat: Brzojav JAPGA, broj 1061, primljen 4. 3. 1993.

D R
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO URUITI ODMAH KURIROM

274

Redovni borbeni izvetaj.

GLAVNI TAB SV RSK OPERATIVNI CENTAR G IKM

1. Artiljerijska dejstva ustaa vrena su 2/3.03.1993. godine u vremenu od 22.15 do 01.00 as. Dejstvovano je po mestima Kistanje, evrske, Bratikovcima i Manastiru Krka. Poginulih i ranjenih nije bilo. Nainjene su znatne materijalne tete na pojedinim objektima. Artiljerijska dejstva vrena su danas u 12.40 . po irem rejonu Obrovca i Podvelebita. Prilikom ovog napada imali smo 3 borca tee ranjena i 6 lake. Vea koncentracija ustakih snaga i sredstava primeena je u Pakovom Selu i Islamu Grkom, zatim otkrivene su manje kolone motornih vozila iz pravca Zadra i ibenika. Stalne provokacije iz peadijskog naoruanja prisutne su na itavom severnodalmatinskom vojitu. Izvianja naih poloaja i snaga su esta, kao i pokuaji ubacivanja DTG. Oko 23.30 . otkriveni su Ameriki transportni avioni C-130-Herkules koji su preletali zonu odgovornosti 7. korpusa. Njihovu najavu preleta nismo primili. 2. Nae jedinice uzvratile su artiljerijskom vatrom po ustakim artiljerijskim vatrenim poloajima. Jedinice 7. korpusa nastavljaju sa planiranom obukom, izgradnjom sklonita i zaklona za ljudstvo i VP za orua. Deo jedinica izvodi planirana borbena dejstva. U s. Biljane Gornje smrtno je stradao vojnik dobrovoljac Vasiljevi Mio, roen 3.10.1964. god. u selu Topalovac SO Beej. Do nesree je dolo kada je vojnik, takoer dobrovoljac, Jovica Novica iz Belog Potoka Beograd zajedno sa poginulim zatego remenik na puci i tom prilikom dolo je do opaljenja puke. Jovica Novica je pritvoren gde se vri sasluanje i preduzimaju ostale zakonske mere.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

1993., oujak 3. Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama o hrvatskom utvrivanju poloaja i granatiranju podruja u zoni odgovornosti korpusa, zauzimanju Raovljeve glave od strane izviake grupe kapetana Dragana Vasiljkovia, te pljakanju i maltretiranju Hrvata u zoni odgovornosti 75. mtbr

M H

C D
M.P.520

Za KOMANDANT a pukovnik Milan ilas, Stjepanovi,521 [v.r.]

198

520 521

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin. Stanko.

275

KOMANDA 7. KORPUSA Pov.br. 30-1440 03. 03. 1993. godine Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.

POVJERLJIVO IFROVANO URUITI ODMAH

KOMANDAMA: OG-1, TG-4, 92.mtbr, 4.lbr, 1.lbr, 75.mtbr, 2.pbr, 7.map, 7.mpoap, 7.larp PVO (aktom). 1. Informacija o stanju na ratitu: U zoni 7. K a) 01.03. oko 22.00 asova ustae su dejstvovale iz rejona Novog naselja (Kai) i Islama Grkog po Pozderima. Iz zona Jankovi Kula ispoljio je dejstvo po s. Banii i po Veljanskoj Kosi. Aktivno dejstvo ustake artiljerije ispoljeno je po naim selima u zoni Pedii, Ramii i Barabe. b) U rejonu Raovljeva glava pri posedanju iste od strane izviake grupe kapetana Dragana522 dolo je do sukoba sa manjom ustakom grupom, kojom prilikom je lake ranjeno 5 boraca od mina (patete), dok je jedan borac (dobrovoljac iz Srbije) poginuo. Iz sastava TG-1 pet boraca je pritvoreno zbog odbijanja izvrenja nareenja. c) Oko 7.30 asova (02.03.) u zoni odbrane 2.pbr. palo je nekoliko artiljerijskih granata od kojih nae jedinice nisu imale gubitaka, niti materijalne tete. Provokativna dejstva iz peadijskog naoruanja vrena su du itave linije dodira u zoni Korpusa. Ustaka aktivnost usmerena je na izvianje, utvrivanje poloaja i pokuaje ubacivanja DTG. d) Nae jedinice nastavljaju sa planiranom obukom. Uvrivanje dostignutih linija ne shvata se u svim jedinicama Korpusa podjednako intenzivno i ozbiljno. U 1.lbr. slabo su izraeni zakloni za ljudstvo i poloaji za orua. Ininjerijski radovi sa mainama su zavreni, ali runi nisu. Ovo se naroito odnosi na borce iz Like kod kojih pokuaji da se uvede red i disciplina nisu uspeli. Svojim ponaanjem loe utiu na ostale vojnike. Organi bezbednosti ustanovili su da u zoni odgovornosti 75.mtbr v/o i pripadnici milicije RSK, sa privatnim teretnim vozilima, vre pljakanje i paljenje kua. Nastavlja se i maltretiranje metana hrvatske nacionalnosti. Imajui u vidu posledice ovakvog ponaanja i poinioce ovakvih dela, preduzmite mere, svako u svojoj zoni odgovornosti, da se sline pojave spree. Kriminalci i pljakai i oni koji maltretiraju mirne graane (i Hrvate) su isti ljudi. Verujemo da ste svesni kuda to vodi. G SV RSK vie puta je kod Vlade urgirao na ubrzavanju pravnog ureenja odnosa. Nadamo se da e uskoro nae mere biti zasnovane na Zakonu o odbrani i Zakonu o vojsci i sudovima. Do tada preduzimajte sve mogue mere na koje su komandanti jedinica sa organima gonjenja i reda u Republici ovlateni da se irenje bezakonja onemogui. U zoni 21. K a) Ustakih provokacija nije bilo. Oko 15.00 asova uoena je kolona od 6 m/v u rejonu Sie.
522

M H

C D

Vasiljkovi.

276

b) Jedinice Korpusa izvravaju redovne zadatke u obuci i utvrivanju poloaja. U ostalim korpusima nije bilo znaajnih promena u odnosu na prethodno stanje. U celoj Republici slaba je opskrbljenost robom iroke potronje. Redukcija potronje struje vri se u celoj Republici. POMONIK KOMANDANTA pukovnik mr. Dmitar Arula, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

M.P.523

1993., oujak 3. Knin Izvjee Bezbednosno-obavetajnog organa Glavnog taba SVK s najnovijim saznanjima o paravojnoj grupi ilt na podruju Gline i njihovom voi Sinii Martiu iltu, te odlasku zapovjednika 43. pbr 11. korpusa, pukovnika Ljubomira Veljkovia, k obitelji u Beograd
G SRPSKE VOJSKE RSK Bezbed-obav. organ Str.pov.br. 62-3 03. 03. 1993. godine

199

IKM G SV RSK Bezbed.-obavet. organ (u celosti upoznati K-ta G)

U zoni odgovornosti 39. K formirana je i deluje paravojna grupa koju je formirao i na njenom elu stoji SINIA MARTI zvani ILT. Isti su 01./02. u toku noi uznemiravali graane Gline i sukobljavali se sa patrolama vojne policije 24. pbr. Stanovnitvo i pripadnici jedinica negoduju zbog ponovnog oivljavanja ove grupe koja je inae bila rasformirana pre 10-tak dana. Sinia Marti je 01.03. oko 11.30 asova decidno izjavio organu bezbednosti 24. pbr da njemu mogu nareivati samo predsednik Skuptine RSK Mile Paspalj i predsednik Goran Hadi, te da on ne priznaje nikoga drugog. Postoji opasnost od spontanog sukoba izmeu iltovih ljudi i naih boraca. Oko 20 momaka okupljenih oko ilta aktivno uiva drogu. U zadnjih nekoliko meseci u Glinu su ubaene enormno velike koliine kokaina i marihuane. Jedan lan iltove grupe ukovi Pero 01.03. oko 21.30 ranio je iz pitolja jednog pripadnika UNPROFOR-a sa kojim je navodno bio u dobrim odnosima, verovatno je u pitanju verc. Istragu vode organi UNPROFOR-a. Komandant 43. pbr 11. K pukovnik VELJKOVI LJUBOMIR odsutan je iz jedinice od 22.02. o.g. i nalazi se sa porodicom u Beogradu. Sam je napisao naredbu da ga na dunosti
523

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

M H

C D D R
277

zastupa p.puk. Daki524 iz K-de 11. K i N 43. pbr p.por. Kapetanovi, o emu nije upoznao svoju K-du a pomenuti ljudi su nakon njegovog odlaska doli na nove dunosti. Indikativno je da su od 22.02. do 01.03. iz K-de brigade bili odsutni i pomonik K-ta za pozadinu i naelnik veze. U brigadi se ovakav postupak navedenih pripadnika K-de brigade dovodi u vezu sa loim odnosima K-de brigade sa K-dama bataljona. Sve ovo se negativno odraava na odnos v/o prema AVL, ime se isti kompromituju, a ta se uklapa u elje i nastojanja nekih vodeih ljudi iz RSK. U navodnom reavanju spora izmeu K-danta brigade i komandanta bataljona uestvovali su i optinski organi to nije uobiajeno u vojnikoj praksi. Sve ovo je poznato K-tu korpusa. Cenimo da sluaj zahteva ozbiljnije i bre razreenje kako bi se predupredile mogue negativne posledice. NAELNIK pukovnik Vuk Dmitrovi, [v.r.] Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 2., kut. 6043.

1993., oujak 3. Knin Izvjee Glavnog taba SVK podinjenim jedinicama o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu, zauzimanju Raovljeve glave od strane izviake grupe kapetana Dragana Vasiljkovia, te pljakanju i maltretiranju Hrvata u zoni odgovornosti 75. mtbr
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE Pov.br.01-203 Knin, 03. 03. 1993. godine Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja. KOMANDAMA: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K i 75. PoB 1. Informacija o stanju na ratitu: U zoni 7. K a) Oko 07.30 asova (02.03.) u zoni odbrane 2. pbr palo je nekoliko artiljerijskih granata od kojih nae jedinice nisu imale gubitaka, niti materijalne tete. Provokativna dejstva iz peadijskog naoruanja vrena su du itave linije dodira u zoni Korpusa. Ustaka aktivnost usmerena je na izvianje, utvrivanje poloaja i pokuaje ubacivanja DTG.

M H

200

C D

D R

524

Milutin.

278

b) Nae jedinice nastavljaju sa planiranom obukom. Uvrivanje dostignutih linija ne shvata se u svim jedinicama Korpusa podjednako intenzivno i ozbiljno. U 1. lbr slabo su izraeni zakloni za ljudstvo i poloaji za orua. Ininjerski radovi sa mainama su zavreni, ali runi nisu. Ovo se naroito odnosi na borce iz Like kod kojih pokuaji da se uvede red i disciplina nisu uspeli. Svojim ponaanjem loe utiu na ostale vojnike. Organi bezbednosti ustanovili su da u zoni odgovornosti 75. mtbr v/o i pripadnici milicije RSK, sa privatnim teretnim vozilima, vre pljakanje i paljenje kua. Nastavlja se i maltretiranje metana hrvatske nacionalnosti. Imajui u vidu posledice ovakvog ponaanja i poinioce ovakvih dela, preduzmite mere, svako u svojoj zoni odgovornosti, da se sline pojave spree. Kriminalci i pljakai i oni koji maltretiraju mirne graane (i Hrvate) su isti ljudi. Verujemo da ste svesni kuda to vodi. G SV RSK vie puta je kod Vlade urgirao na ubrzavanju pravnog ureenja odnosa. Nadamo se da e uskoro nae mere biti zasnovane na Zakonu o odbrani i Zakonu o vojsci i sudovima. Do tada preduzimajte sve mogue mere na koje su komandanti jedinica (sa organima gonjenja i reda u Republici) ovlateni da se irenje bezakonja onemogui. U zoni OG-1 a) 01.03. oko 22.00 asova ustae su dejstvovale iz rejona Novog naselja (Kai) i Islama Grkog po Pozderima. Iz zona Jankovi Kula ispoljio je dejstvo po s. Banii i po Veljanskoj Kosi. Aktivno dejstvo ustake artiljerije ispoljeno je po naim selima u zoni Pedii, Ramii i Barabe. b) U rejonu Raovljeva glava pri posedanju iste od strane izviake grupe kapetana Dragana525 dolo je do sukoba sa manjom ustakom grupom, kojom prilikom je lake ranjeno 5 boraca od mina (patete), dok je jedan borac (dobrovoljac iz Srbije) poginuo. Iz sastava TG-1 pet boraca je pritvoreno zbog odbijanja izvrenja nareenja. U zoni 21. K a) Ustakih provokacija nije bilo. Oko 15.00 asova uoena je kolona od 6 m/v u rejonu Sie. b) Jedinice Korpusa izvravaju redovne zadatke u obuci i utvrivanju poloaja. U ostalim korpusima nije bilo znaajnih promena u odnosu na prethodno stanje. U celoj Republici slaba je opskrbljenost robom iroke potronje. Redukcija potronje struje vri se u celoj Republici. POMONIK KOMANDANTA pukovnik Kosta Novakovi M.526 Basara, [v.r.] M.P.527 Izvornik, strojopis, irilica HR-HMDCDR, 6., kut. 5.
525 526

Vasiljkovi. Mihajlo. 527 Okrugli peat: RSK, G SV. 528 Prijemni peat: Brzojav KOBRA, broj 6743, primljen 3. 3. 1993.

M H

C D

D
M.P.528

279

1993., oujak 3. Knin Obavijest Glavnog taba SVK Komandi OG-1 o nonom granatiranju podruja ibenika, Vodica i Biograda te panici u ibeniku za koju su saznali prislukivanjem radio-veza
M.P.529 Glavni tab Srpske vojske Republike Srpske Krajine IKM Str. pov. br. 316-1 Dana, 03.03.1993. godine Komandi TG 4 531 1.- U nonim dejstvima na liniji ibenik-Vodice-Biograd, u vremenu od 22.00 do 24.00 asa, na psiholokom planu postignut je efekat. Broj rtava nisu objavili, ali se gradonaelnik ibenika oglasio i umirivao Hrvate da izdre, jer je politiko reenje vrlo blizu. Ove podatke smo dobili radio-sluanjem sa Paena, a i od radio-prislune grupe iz Vitoroga, koja je snimila telefonske privatne razgovore iz ibenika i Zagreba. 2.- Radi kvalitetnijeg radio-ometanja, dostavite G vremenske periode kada elite maksimalno ometanje, obzirom na vae aktivnosti teite da pokrijemo glavni zadatak vae jedinice u odreenom vremenu koje vi odredite. M.P.530

201

M H
M.P.533

C D
202

pukovnik Milo Krnjeta M.P.532

Preslika izvornika, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1536, sn. 24-0202.

1993., oujak 3. Knin Izvjee Vojne policije 7. korpusu SVK o pljaki imovine iz naputenih hrvatskih kua u zoni odgovornosti 75. mtbr
VP 7. K.
529 530

Prijemni peat: Komanda OG-1, str. pov. 134.-1, 4. 3. 1993., dopisano rukom. Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM Benkovac. 531 Dopisano rukom. 532 Prijemni peat: TG-4, Str. pov. 133-1, 4. 3. 1993., dopisano rukom. 533 Prijemni peat: Brzojav broj 327, primljen 3. 3. 1993.

D R

280

POSEBAN IZVETAJ Dana 3.3.1993. godine iz ove jedinice poslata je jedna trolana patrola u rajon 75. MTbr, radi sve eih napada na naputenu imovinu hrvatskih kua, teritorija Oklaja. Takoer u istom rejonu radila je i kontrolna sluba, sastavljena od stareina zastavnika Matko Rajka i st. vod. I kl. trbac Obrada, koji su nakon obilaska terena doli do sledeih podataka: 1. Na kontrolnom punktu iznad Manojlovca nalazi se devetorica ljudi, bivih pripadnika OM534 Manojlovac, koji su rasporeeni u smenama, prema njihovim izjavama. U razgovorima sa nekim koji su se nali na poslu, reeno nam je da oni nisu posebno zainteresirani za bilo koje poslove, da nita ne poduzimaju, ve da su tamo ostavljeni ni sami ne znaju zato. Kau da se pored njih provozi ve danima sve i svata iz pravca Oklaja, to ine ak milicionari iz Kistanja, stanari sela Tiama i Vukasinovia. Na meti su sela Perice, Puljani i Neven. Odvozi se za Bukovicu sve od namjetaja do polj. proizvoda, ita i sl. NAPOMENA: Potrebno bi bilo da se gore navedeni vojnici nakon provera o kakvim se osobama radi sa nae strane, da se isti stave u nau jedinicu te da ostanu na punktu gde i sada rade da nas izvetavaju, privode i obavljaju sve policijske poslove, a nama formacijski fali ljudstva i prvenstveno kao oni. 2. I dananjeg dana iz pomenutih sela otuivao je predmete razne milicionar iz mesta Time TIMA NEBOJA iz Kistanja sa osobnim vozilom marke Lada karavan reg. oznake I 53815, sa kojim je bila jo jedna osoba. Vozili su pun auto i prikolicu. 3. Danas su ljudi iz Drnia, meu njima je bio neki direktor Rai Drago vozilima nae vojske vozili stoku iz Lukara navodno za vojsku i farmu. Njima su pomagali vojnici iz Oklaja. Kod sela Lukar kontrolirali smo vozaa ter. kamiona FAP reg. oznake TD 133-32, vl. Zelembaba Branka iz D.535 agrovia, koji je zajedno sa v/o AMANOVI MILANOM iz Vrbnika i Mitrovi Brankom iz agrovia vozio u kamionu tri (3) krave i jedno tele iz Lukara od nepoznatih vlasnika. Nije poznato gde su stoku odvezli.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 14.

1993., oujak 4. Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pljaki hrvatskih kua u selima Radeljci i Siveri od strane pripadnika 75. mtbr i elji Hrvata iz sela Lakovica da se isele na podruje pod hrvatskom vlau zbog uestalog maltretiranja od strane pripadnika 2. pbr

M H

C D
203

Izvetaj podnio St. vodnik I kl. trbac Obrad, [v.r.]

534 535

Odjeljenje milicije. Donji.

281

KOMANDA 7. KORPUSA Obav. bezbed. organ Str. pov. br: 21-100 04. mart 1993. godine Dnevni izvetaj, d o s t a v l j a, 1. Dana 03.03.1993. godine grupa boraca (6-8 lica) iz sastava 2. pbr u s. Lakovica maltretirala je graane hrvatske nacionalnosti. Istog dana u veernjim asovima svi Hrvati s. Lakovica (ukupno ih ima 22) traili su ultimativno da im se omogui nesmetan odlazak za RH. Poetnim operativnim saznanjima doli smo do podatka da je grupa boraca koja je maltretirala graane ozbiljno zapretila ukoliko budu privoeni i zatvarani da e upotrebiti oruje bez razlike o kome se radilo. O navedenom dogaaju upoznate su K-de 7. korpusa, G SV RSK i 2. pbr koje su preduzele mere iz svoje nadlenosti da ne doe do teih posledica. Oko 23 asa zapaljene su i dvije kue i to Silov Mile i njegovog sina koji su pobjegli u Kistanje. U vezi sa navedenim raspolaemo saznanjima da je rodbina tih Hrvata iz ibenika preko UNPROFOR-a traila da se isele iz s. Lakovice. Veina naih boraca ne slae se postupcima ove estorice boraca koji su zapalili kue i maltretirali graane te trae od Komande da ih se prekomanduje u drugu jedinicu. Preduzeli smo mere na identifikaciji svih aktera i sagledavanju motiva za ovakve postupke o emu ete biti blagovremeno upoznati. 2. Ima pojava da na KM dolaze nepozvana lica te postoji mogunost oticanja podataka radi ega je potrebno zaotriti mere samozatite na KM jedinica svih nivoa. 3. Vojna policija 75. mtbr zatekla je u pljaki hrvatskih kua u s. Radeljci i s. Siveri sledee vojne obaveznike: Kanazir Mirka Sreka, Mijakovac Branka Predraga, Opai Miloa Miloa i Dvoki Pilipa uru. Svu etvoricu K-dant 75. mtbr kaznio je s 30 dana zatvora a SUP-u Knin podnio je krivinu prijavu.

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

1993., oujak 4. Biljane Gornje Izvjee Organa bezbednosti Komande OG-1 Glavnom tabu SVK sa saznanjima o sudjelovanju pripadnika SVK u vercu, pijuniranju na podruju zone odgovornosti 7. korpusa u korist Republike Hrvatske te uspjeno postavljenoj zasjedi kod Radainovaca

M H

C D
204

NAELNIK: major Damjan Prli, [v.r.]

282

Komanda OG 1 Organ bezbednosti Str. pov. br. 3-807 04. 03. 1993.g. Glavnom tabu vojske RSK (OB 7. korpusa) Raspolaemo sa operativnim podacima da je major Ini Lazar, indirektno povezan sa grupom vercera iz Karina Donjeg, kao glavni organizator verca istie se oko Kukavica, zvani Bili. Za verc se koriste leperi koji stiu iz Beograda i Novog Sada i drugih mjesta Srbije, koji dovoze pomo u RSK. vercuje se sa branom, cigaretama, orujem, gorivom i drugo. Koliko je i I-C uvuen u navedeni verc trebalo bi razreiti kroz IR. Takoer raspolaemo sa podacima da se u zoni odgovornosti 7. korpusa kreu dva biva oficira, bive JNA: Gal Ivica (Hrvat) i Franc Ivan (Slovenac). Pretpostavlja se da se obojica bave obavetajnim radom u korist HOS. Osuen je civil ini Pajo koji je irio glasine o mobilizaciji i dolasku ustaa iz Njemake i njihovom ubacivanju na benkovako ratite. Osuen je na 6 mjeseci zatvora i dvije godine uslovno. Operativnim putem doli smo do saznanja da civil Miji Petar iz Rodaljica, poseduje radio stanicu i da kontaktira sa svoja dva sina koji se nalaze u ustakim formacijama. Do sada su izvrena dva pretresa, ali rezultata nije bilo. Izviako diverzantska grupa 5. bataljona juer je u poslijepodnevnim i veernjim satima koristei kiu dola do zaseoka Drlii u Radainovcima s namjerom da unite tenk koji je juer ujutro gaao nae poloaje. Tenk nisu pronali pa su se vratili u zaselak Pupovci skinuvi usput 5 rasprskavajuih mina s minskog polja koji se protee u liniji Veliki Bak Debeljaka Magaretina Zmijevaca i dalje. Iznad Pupovaca su kamenjem zapreili put i postavili zasjedu. Oko 18.30 sati naiao je kombi Zastava 750 crvene boje s trojicom ustaa. Kada su zastali na prepreci izviai su na njih otvorili vatru i ispalili dvije zolje. Sigurni su da su svu trojicu ubili. Radio Zadar je danas objavio da je u Radainovcima bila saobraajna nezgoda u kojoj je jedno lice poginulo, a dva povreena.

M H

C D
205

major Ljubo ekuljica Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

M.P.536

1993., oujak 4. Donji Karin Izvjee Komande TG-4 Komandi OG-1 7. korpusa SVK o radu i ponaanju dobrovoljacaradikala ete Milo Obili koja se nalazi u njihovoj zoni borbenih djelovanja

536

Prijemni peat: Brzojav ATOR, broj 2174, primljen 4. 3. 1993.

283

KOMANDA TG-4 Pov.br. 127-1 04. 03. 1993. godine DONJI KARIN Izvetaj o radu i pona anju dobrovoljaca eta Milo Obili dostavlja.

VOJNA TAJNA POVERLJIVO

KOMANDI 1.OG

Na osnovu Vaeg usmenog nareenja dostavljamo vam izvetaj o radu i ponaanju dobrovoljaca radikala eta Milo Obili, koja se nalazi u zoni dejstava TG-4. 1. U zoni borbenih dejstava TG-4 nalazi se eta (radikala) dobrovoljaca Milo Obili sa promenljivim brojnim stanjem i nedefinisanom vojno formacijskom strukturom. U vie navrata je pokuavano i sa najvieg nivoa da se uspostavi jedinstveno komandovanje nad etom, da se uvedu u zonu borbenih dejstava, sa konkretnim zadacima i obavezama, to do sada nije uspelo. 2. Dana 01.03.93. godine u Komandi TG-4 sa komandirom ete dobrovoljaca Milo Obili Mandi Tomo, je dogovoreno, da e eta preuzeti obaveze i zadatke i staviti se pod jedinstvenu komandu, da on dana 02.03.93. godine ide za Beograd, a da e njegov zamenik 02.03.1993. godine doi u komandu na prijem zadatka. Dana 02.03.93. god. oko 12.30 asova u komandu TG-4 doao je dobrovoljac Rade iki, sa por. Pivarski Stojanom i predstavio se da on zastupa kom. ete Mandi Tomu i da je doao na dogovor i prijem zadatka. Traio sam od ikia537 da mi dade brojno stanje ete, imena komandira vodova i da mi objasni gde se ljudstvo nalazi, traene podatke nije mogao da mi da. Poto nije bio u stanju da mi da traene podatke dao sam mu vreme do 16.00 asova da prikupi podatke i doe sa komandirima vodova u komandu TG-4 na dogovor i prijem zadataka. U 16.20 asova u komandu TG-4 doao je zam. komandira ete dobrovoljaca Milo Obili sa 3 komandira voda i bolniarkom. Izvestio me je o brojnom stanju i o formacijskoj strukturi ete: K-dir ete: Mandi Tomo (odsutan u Beogradu) zas. K-dira: iki Rade 1. vod komandir voda Maksimovi Blagoje, brojno stanje voda 43 dob. 2. vod komandir voda Pivarski Stojan, brojno stanje 40 dobrovolj. 3. vod komandir voda Stojanovi arko, brojno stanje 40 dobrovolj. Razmetaj ete po sledeem: 1. vod smeten u koli u Benkovcu 2. vod na poloaju reonu odbrane BG-7 dri poloaj stvarno brojno stanje 29 dobrovoljaca 3. vod smeten u privatnoj kui u s. D.538 Karin Pored navedene strukture u eti se nalazi jedan broj dobrovoljaca izviaa i njihova policija, za broj ovih ljudi nisu mi dali podatke. Naredio sam zas. K-dira ete dobrovoljaca Milo Obili iki Radi sledee:

M H

C D

537 538

Rade. Donji.

284

a) Da je njegova eta rasporeena i stavljena pod komandu K-danta BG-7 ppuk. Alavanja Tihomira ije se KM nalazi u s. Kokii. b) Da se eta mora nalaziti u zoni borbenih dejstava BG-7 i to u zavisnosti od odluke komandanta BG-7, 2 voda na poloaju, a 1 vod na odmaranju. c) Da sa prvim i treim vodom mora da napusti kolu u Benkovcu i s. D. Karin i dovede ih u zonu borbenih dejstava BG-7. d) Da se on lino ili njegov zamenik moraju nalaziti na KM komandanta BG-7 radi koordinacije rada i prijema zadataka za voenje b/d. Rekao sam im da isti reim ivota i rada imaju i druge jedinice u zoni b/d BG-7 i naveo im primer Banijske i Kordunake ete. Navedene zadatke (nareenja), su uz dosta ubeivanja da tako mora biti prihvatili svi osim komandira 1. voda Maksimovi Blagoja, koji je rekao da to njegovi ljudi nee prihvatiti, da oni kolu u Benkovcu ne mogu napustiti, da oni nisu za ove zadatke koji im se dodeljuju. U 17.00 asova na KM TG-4 doao je komandant BG-7 ppuk. Alavanja539 i tada sam ga upoznao sa zas. komandira ete dobrovoljaca ete Milo Obili i komandirima vodova, preneo sam zadatke i nareenja koja sam im izdao. Tada je dogovoreno da komandir ete dobrovoljaca i kom. vodova sutradan 03.03.93. god. dou na KM komandanta BG.7 s. Kokii radi izvianja prostora za smetaj ljudstva i pripremu prostorija za odmor. Dana 03.03.93. god. oko 11.00 asova u komandu TG-4 doao je komandir 1. voda dobrovoljaca Maksimovi Blagoje sa jo jednim dobrovoljcem i traio od mene, da mu potpiem i dam potvrde za odreeni broj dobrovoljaca, koji ele da napuste ovaj reon i rekao da oni ne ele da prihvate zadatke i obaveze dobijene prethodnog dana. Traio sam od njega da mi se javi zas. K-dira ete iki Rade i da to zajedno razreimo sa komandantom BG-7, nato nije pristao ve demonstrativno napustio KM uz pretnju da e o ovom izvestiti iu,540 Ostojia541 i eelja.542 U 17.00 asova dana 03.03.93. god. izvestio me komandant BG-7 ppuk. Alavanja543 da na njegovo KM s. Kokii nisu doli zas. K-dira ete Milo Obili i komandiri vodova, kako je to bilo dogovoreno dan ranije. Dana 03.03.93. god. u 19.40 asova na KM TG-4 doao je zas. K-dira ete dobrovoljaca M.544 Obili, iki Rade, traio potvrde za odreeni broj dobrovoljaca koji ele da napuste ovaj reon i stareini (kap. uri545) koji me zamenjivao na KM izjavio da za njih nije prihvatljivo ono to smo se ranije dogovorili, da oni treba da izvravaju druge zadatke a ne da uvaju poloaj kamen. Da njemu zadatke ne moe izdavati komandant BG-7 i TG-4, ve da njima izdaje zadatke Ostoji, da je njih doveo Marti,546 da se oni mogu dogovoriti, a zna se ko njima nareuje? 3. Sa iznetim opisom dogaaja elim da vam predoim sa kakvim problemima se ova komanda suoavala oko dogovora i angaovanja dobrovoljaca ete M. Obili iz iznetog moe se zakljuiti sledee:

M H

C D

539 540

Tihomir. Prireivai nisu utvrdili o komu je rije. 541 Jovo. 542 Vojislav. 543 Tihomir. 544 Milo. 545 eljko. 546 Milan.

285

a) Da eta doborovoljaca M. Obili ne eli da prihvati zadatke, obaveze i odgovornost, kako im je nareeno i dogovoreno na najviem nivou komandovanja. b) Da je to sastav koji nije homogen i nisam se uverio da ele da budu pod jedinstvenom komandom ni u okviru same ete i ne ele prihvatiti subordinaciju vie komande. c) Cenim da je por. Pivarski547 sa svojim vodom (oko 30 ljudi) prihvata zadatak i njegov vod se nalazi na poloaju ve 6 dana, u sastavu BG-7, on lino nisam siguran da prihvata subordinaciju u okviru ete, ve eli da djeluje samostalno. d) Da se ovo ubeivanje i natezanje oko njihovog angaovanja i rada mora prekinuti, jer vie ima tete nego koristi, mada sam svestan da je njihovo prisustvo na ovim prostorima i praktino i politiko pitanje, a mene kao komandanta TG-4 interesuje ovo praktino pitanje (pitanje borbenog angaovanja). 4. Predlaem sledee: a) Da se ova dobrovoljaka eta M. Obili izvede iz zone borbenih dejstava TG-4 i jo jednom sa njihovim rukovodstvom pokua njihovo angaovanje dogovoriti na zasebnom pravcu i tano definiranom cilju i da oni rukovode akcijom. Ovo je potrebno uraditi i zbog njihove kompromitacije na ovom podruju, jer su etvorica uhvaena u krai i pritvorena od strane milicije Obrovca, to vam je poznato.

M H C D
206

M.P.548

KOMANDANT pukovnik Ljubomir Cvjetan, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

1993., oujak 4. Biljane Gornje Obavijest Komande OG-1 7. korpusu SVK o problemima vojnog angairanja dobrovoljacaradikala ete Milo Obili za koje smatra da trebaju to prije napustiti zonu odgovornosti OG-1

KOMANDA OG-1549 POV.BR. 136-1 04. 03. 1993. Prosleujemo Vam informaciju k-danta TG-4,550 vezanu za probleme oko angaovanja dobrovoljaca (Radikala) Milo Obili, sa miljenjem da isti to pre napuste zonu odgovornosti OG-1.

547 548

Stojan. Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM Benkovac. 549 Dopisano rukom. 550 Vidi: Dok. br. 205.

286

Pored svih nastojanja koje je preduzela komanda TG-4 i komanda OG-1 nismo uspeli da ih stavimo pod svoju komandu i ukljuimo u bilo kakvo plansko izvravanje borbenih dejstava, osim voda porunika Pivarskog.551 Njihovo dalje prisustvo negativno utie na moral boraca OG-1, a dosta nepovoljno utiu i na mesno stanovnitvo koje dosta zazire od njih. Skloni su pijanstvu, pljaki, tui itd. Molimo hitan stav u vezi naeg predloga. KOMANDANT pukovnik Dragan Tanjga, [v.r.]

M.P.552 Izvornik, strojopis, latinica HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

1993., oujak 4. Donji Karin Naredba zapovjednika TG-4 7. korpusa SVK o preustroju