You are on page 1of 1

LJUBAVNA PESMA Raspitivala se orba kod restovanog krompira kad sretoe se na crnoj, podgrejanoj cesti: Znate li moda, srce

od krompira, gde Paja ordinira? Gde bih ga mogla sresti i kad bi me mogao pojesti?

Raspitivalo se kuvano jaje kod jajeta na oko. Svi me trae, rasplakala se i marmelada Zelena salata hode-nede uzdahnula duboko: Lepa parada Paje nema, a ja venem mlada.

Poruila mi ved nervozna sarma od zelja, preko bliske joj tegle kisela mleka: Ja sam Pajina stara ljubav, i nova elja, neka me ponese njegove gladi pomamna reka.