Sie sind auf Seite 1von 6

ino spajanje raunala na router

Provjerite svijetli li LAN lampica na ulazu na kojemu je ukopan mreni kabel.

Ako ne svijetle lampice, tada:


Provjerite jesu li svi kablovi pravilno ukljueni, a kako trebaju biti ukljueni pogledajte ovdje Mreni kabel iskopajte pa ukopajte u mrenu karticu i u router (koristiti LAN1 ili LAN2 ulaz). Ako se lampica i dalje ne pali provjerite je li mrena veza omoguena. Provjeru napravite na slijedei nain: Start > Settings > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections, ako pored ikone Local Area Connection pie Disabled kliknite na nju desnom tipkom i zatim na Enable, kao na slici:

Ako nema Local Area Connection ikone, mrena kartica nije instalirana ili je iskljuena. Provjeru moete napraviti na slijedei nain: Desni miom kliknite na My Computer > Manage > Device Manager. Popis mrenih adaptera nalazi se pod nazivom Network adapters. Ako je mrena kartica prekriena crvenim X-om znai da je Disabled (onemoguena). Kliknite desnom tipkom na ikonu mrene kartice i odaberite Enable, kao na slici:

Ako mrena kartica uope nije instalirana u popisu ispod Network adapters (mreni adapteri) vidjet ete upitnike ili nita nee biti prikazano, te je potrebno instalirati drivere (upravljake programe) za matinu plou ili mrenu karticu

Ako svijetle sve potrebne lampica, tada:


Provjerite je li mrena veza omoguena i da li su TCP/IP postavke ispravno postavljene. Provjeru moete napraviti na slijedei nain: Start > Settings > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections, ako pored ikone Local Area Connection pie Disabled kliknite na nju desnom tipkom i zatim na Enable, kao na slici:

Ako je mrena kartica u statusu Enable unesite TCP/IP postavke. Unos moete napraviti na nain: Start > Settings > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections desni klik na Local Area Connection ikonu i zatim na Properties oznaiti Internet Protocol (TCP/IP) i kliknuti na Properties, kao na slici:

Oznaite krui pored Use the following IP adress - u polje IP adress upiite: 192.168.1.50 - kliknite na polje Subnet mask, a vrijednosti e se same upisati: 255.255.255.0 - u polje Default gateway upiite: 192.168.1.1 Upis adresa na DNS server: - Preferred DNS Server - 195.29.150.3 - Alternate DNS server - 195.29.150.4 Nakon unosa svih parametara odaberite OK > Close, kao na slici:

Provjera komunikacije izmeu raunala (Mrene kartice) i Routera


Provjeru komunikacije izmeu raunala (mrene kartice) i modema moete provjeriti pomou naredbe "ping" u command promptu, i to na sljedei nain: Kliknite: Start > Run u prozor koji se otvorio upiite ping 192.168.1.1 i pritisnite Enter. Nakon toga dobit ete podatke o komunikaciji PC-Modema Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss). Vano je da na kraju pie kako je 0% paketa loss, odnosno ukoliko pie 25%, 50%, 75% ili 100% loss to nam govori kako postoji mogunost: - ukljuenja neke zatite (Firewall/Antivirus) koju je potrebno iskljuiti odnosno smanjiti razinu zatite, ili - neko fiziko oteenje kabela

Provjerite postavke Internet pretraivaa (browser-a) kojeg koristite


Ukoliko koristite Internet Explorer to moete uiniti na slijedei nain: Tools > Internet Options na kartici "General" - kliknite na "Delete cookies",
kao na slici:

Na kartici Privacy na skali s lijeve strane prozora izaberite 3. razinu Medium, kao na slici:

Na kartici Connections odaberite opciju Never dial a connection, kao na slici:

Kliknite na LAN settings i u prozoru koji se otvori sve opcije trebaju biti iskljuene, kao na slici:

Restartajte raunalo Resetirajte modem i ponovno kreirajte internet konekciju Reinstalirajte browser i/ili zatitne programe