Sie sind auf Seite 1von 330

1

A Abazovii, potomci Omakalovia, grana Kosovia iz grupe Novljana, koji se pominju 125 2. god. Iz Pogana na Banjskoj visoravni, razgranati kao: Aleksi, Vojinovi, Baovic, Dragievi, Golovi, Dukovi, Koovi, uni, Puelja, Radulovi, Sandi, Simunovi, Jovanovi Nove Varoi). Boravita: Poenski kraj, Vojinovii, Miloevii, Vrto Polje, Dobra Sela, ab Dui, Komarnica, Dubrovsko i jos neka naselja na podruju Durmitora, Pljevlja i oko lina, Sarajevska varo, Trnovo, Narevo, Mostar, Samobor (Gacko), Lozna, Mojstir, P obreti i predio bjelopoljske Bistrice, Bijelo Polje, Uice i neka druga mjesta Srbi je, Polja kolainska i Rudine Piva) Abazovii u mjestu Zatrijeba (Kui) su od tamonjih B enjkaja (Benkaja); od njih su Abazovii u Podgorici; Peurice (Ulcinj), srodnici su podrunih Barjamovia; u Ulcinju 1878. god. Abazovii, porodica u Poenju u Drobnjacima A bario, Gornja Lastva Abat, Kotor, Herceg-Novi Abadi, Podgorica 1436. god Abdagi, Ma teevo-Kolain-Zeta i Podgorica (iz Zete) i Sarajevo, istorodni sa Osmanagiima Abdal, - i, Ulcinj 1909. god. i podruni Kravari Abdejevi, Polica i Dolovi Kovaevia (Bjelop avlii) i kao: Kovaevi Abdenalom, Kumbor (Boka Kotorska) Abdiesi, Budva, po nahoetu Ab dios, Prcanj (Boka Kotorska) Abdi, Vukodoli (Cuce), Cetinje (po jednima su od Kri vokapia), odseljeni u Krivau obotinu i Planu (Bilea), pa neki i dalje; vidi: BABI. Brt evac (Piva), doseljenici iz Zatarja; Berane; Podgorica (iz Gruda - Tuzi); Ljesko vac i Vladimir (Ulcinj); kod Pljevalja kao: ABDIEVI i ADIEVI Abdievi, Pljevlja (1849.g od) i kod Pljevalja kao: Abdi Abdovi, Podgorica u Vranju (Zeta), ogranak Ivezia iz Gruda; Tuzi; Lastva (Tivat) Abdol, Ulcinj 1910.god. Abdomeri, Podgorica, porijekl om su iz Anadolije (Turska) Abdomerovi, Podgorica, Skadar i Sarajevo, porijeklom su iz Kua. Bili u ekliima (Cetinje), drugi ogranak Matanovia iz eklia (Cetinje) Abdul, vidi Arap Abejevi, Polica (Bjelopavlii), pa se jedni prozvali KOVAEVI, lokalno prez ime Abovi, Lastva (Tivat), porijeklom su iz Stare Crne Gore; Niki Abrae, vidi AVRAM Abram (ABRAE, ABRAHAM i HABRAHAM), u 12.v. i kasnije u Baru, Kotoru i crnogorsk om primorju. Jedni su se iz Kotora preselili u Dubrovnik Abramerovi, Niki Abramovii, negdje Avram i Avramovi, grana Orlovia; Bjelice (Cetinje), porijeklom s Kosova, o d njih su odseljeni u: Peroj (Istra) od 1657. god. Jedno vrijeme su ivjeli u arau ( Golija); od njih su: Radinovi u Zeti i Kankara u Goliji i drugim mjestima, kao: Bj elica u Oputnoj Rudini (Niki), a odatle su se jedni preselili u okolinu Stoca i Ne vesinje (Hercegovina), vidi: Bjelica; Tisa, Duga, Granice, Rastoka i Nikia (Niki), o vdje su se doselili iz Markovine (Cetinje); kod Rijeke Crnojevia; Bijela (Boka Ko torska); Orahovice (Kotor); u podrunoj Trebesini i kao: Avramovi; potomci Avrama i z Golije (Niki); Stanjevii (Budva); Podgorica Abramovii (Radievii), bratstvo u selu Vu kovu Podu Abrah, Kotor 1355.god Abraham, vidi: ABRAM Avdal, -i: vidi ABDAL Avdal ovi, Vladimir (Ulcinj); Oputne Rudine (Niki) 1871.god.; Stepen i Prine (Gatako polje) , isti su iz Nikia 2

Avdija, Sukobin (Ulcinj) Avdiji, Crhlja i Gotua na Bihoru (Bijelo Polje), srodnici elebica, doseljenici od Kolaina; kod Bistrice (Bijelo Polje) i kao: ADIEVI Avdic, Z ukva, Rudine i Bourov Do (Piva), ogranak Babia doseljenih iz Zlatnog Bora (Zatarje ); aranci (Drobnjak), potomci aranaca iz grupe Vlastelinovia, porijeklom iz Plane ( Bilea). Jedno vrijeme su boravili u Plani (Kolain). Od njih su odseljeni u Never T aru (Pljevlja) i Gacko (Hercegovina); Berane; Sipanje i Bistrica (Bijelo Polje); Podgorica; Vranj (Zeta); Vladimir (Ulcinj); u Herceg-Novom i u Nikiu od Bilee; Pla na (Bilea), srodnici Pareanima u Zareju (Trebinje), vidi Abdi Avdii (sa Babiima), brat stvo u selu Krivai abotinoj (Hercegovina) Avdovi, u Vranju (Zeta) i u Podgorici su iz Gruda (Tuzi); od njih su u Nikiu i u podrunom Busku, Podgorici; u Pljevljima dva bratstva nesrodna; Nefer Tara (Pljevlja) Avdomerovi, Berislavci (Zeta); od njih su u Podgorici Avdul, -i, Braia (Ulcinj) Avezi, Podgorica 1739. god. Averagi, Plav Aver (i kao: Averi, Aferi, Faver, Afer), ogranak Kalezia iz Slatine (Bjelopavlii), p otomci Ilije, od njegova brata Boka Bokovia, od Kaleze Kalezia i Kalia. Podgorica, Sk adar, Berislavci (Zeta), abljak na Skadarskom jezeru, u Ulcinju kao: Averi, u Ljes kovcu (Bar) kao: Afer, u Baru su se jedni prezivali: Faver; vidi Kalezi Averi, vid i: Aver Avii, Bar 1874. god. Avram, Bjelice (Cetinje), jedni se preselili u Uzlup (Zlatni Bor - Zatarje). Od njih su u Pivi (Stara Crna Gora); vidi: Avramovi; u Bo ki Kotorskoj 1349. god. Avramov, Donja i Gornja Orahovica (Kotor); Kruica (Donji B anat) i kao: inar (= Mihajlov), porijeklom iz Crne Gore Avramovi, vidi: Abramovi, u Maloj Crnoj Gori (ue Suice u Taru) iz Uzlupa (Bikebii) - Foa; Duga (abljak) iz Buja, K lude i Goepnje (Pljevlja), doselili su se iz Krnjae (Drobnjak), porijeklom su iz Bj elica (Cetinje); Trebesina kod Risna; Aluge (abljak) jesu iz Buja (Pljevlja) kao: Dakovic; Trebesina (Boka Kotorska), ranije: Abramovi; Niki, doseljenici sa Oplenca ( Sumadija); Gornja Orahovica (Kotor), doseljenici iz Golije (Niksic); Stanjevici (Budva); Podgorica; Preseljeni od Bijelog Polja u Lipovicu (Jasenice) u Srbiji; Ljupljoje (Valjevo) iz Pive; Podgorica; Cetinje; Cuce (Cetinje), srodni Andriima; Golubovci (Zeta); Bae (Roaje), vidi: Garovi; Migovac (umadija) iz Drobnjaka; od Nikia u Tule; u Slatini i Drlupima u umadijskoj Kolubari jesu iz Bihora (Bijelo Polje). Od njih su u Kolu (Bar): Avramovi (Doki), Sirkovi i Oputi Avri, Cuce (Cetinje); u Pod gorici su iz Bjelopavlia Avruz, Brajkovac (umadija), porijeklom iz Rovaca; Ogranak Zimonjia, kasnije Radisavljevi Avruz, bratstvo u selu Dragijevii Avruzovi, Cuce (Ce tinje) Aga Mitrov, predak bratstva osovii Aganovi, Pljevlja 1869. god. Agi, Herceg-N ovi; Ulcinj 1858. god.; Podgorica; Pljevlja 1905. god.; ogranak Zejnelagia u Roaju , doseljenici iz Kua (Podgorica) Agni, Lepetane (Boka Kotorska) Agovi, u Herceg-Nov i; Niki; Podgorica i Golubovci (Zeta); Vrbica, Orahovo i Tucanje (Bijelo Polje); G olubovci (Zeta), Tuzi i podruna Vladnja, od njih su Agovii u Skadru. Agovii iz okol ine Plava su potomci Novaka, ranije Paovi, rod: Muminovia (Perkovia), Ademovia i Doma zetovia (iz Katunske nahije), odakle su navedene porodice. Roaje, jedni su ogranak Kurtagia, porijeklom iz Kua, a drugi porijeklom iz Klimenta (Albanija). (Po nekim miljenjima oni su istorodni) Agostin, -i, Pistule (Ulcinj) 3

Agram, u Nikiu i Podgorici, porijeklom su iz Kua, vidi: Agramovi Agramovi, Straevina ( Niki) i kao: Agram Agunovi, ogranak Begovia u Zeti Adam, u Antibaru (Stari Bar) 1332 . god.; Kotor 1349. god., kasnije kao: Adami u Boki Kotorskoj Adami, vidi: Adam Adamis, 15. v. u Kotoru Adamo, i kao: Adamovi, Kotor 15. v.; Zaton, Boturici, Kos tanica i kod Bistrice (Bijelo Polje), jedni kao: Adamovi; iz grupe Kurepa u Drobn jacima, ogranak Veselia (abovia), veinom iseljeni; Podgorica, srodni Mulinoviima Adam ovi, Ulcinj 15.v.; u Tuleu (umadijska Kolubara), vidi: Avramovi; Zeta, srodnici Mumi novia; vidi: Adamo; u Grnarevu (Bijelo Polje) jesu od Kurepa iz Drobnjaka Adarkuevi, Podgorica iz Kua Adac, i, Herceg - Novi Ademagi, Roaje, doseljenici iz Kua Ademaj, Zuos i Oblik (Resulaja) Primorska Krajina Ademovi, Roaj, ranije: Beiragi, porijeklom iz Klimenta (Albanija); Zatrijeba (Kui). Od njih su u Podgorici, jedni i kao: Ban kanj; u Golubovcima (Zeta), vidi: Agovi u Golubovcima Adilovi, Kriak (Pljevlja), gr ana Macana; predio Bistrice i Rasova (Bijelo Polje) Adievi, vidi: Abdi Adovi, pominj u se u Baru 1889. god.; Bes (Donja Krajina); Niki Adram, Podgorica 1435. god Adrov i, Podgorica, i (kao: Hadrovi) iz Gruda (Tuzi); drugi iz Spua, doli iz Berne Lavice (Zeta); od njih su: na ostrvu Tinos (Grka), u SAD i Grkoj; Ceklin (Rijeka Crnojevia ); takoe, od njih su u: Vrbici, Reevicima (Patrovii) i Sipanji (Bijelo Polje), Sjeni ci i Pritini. Jedni i kao: Androvi. Srodnici su Pajkovia, Popovia, Tomaevia i Veskovia u Luacu i Petnjici (Berane); iz Ceklina (Rijeka Crnojevia) i u Bjelopavliima; Zatri jebau (podruje Kua), kod Berana i u Bihoru (Bijelo Polje); u Patroviima ogranak Mikov ia Adrovii, staro bratstvo u Progonoviima Adrojevi, Luge (Berane); eklici (Cetinje), grana Marojevia Adrojevii (Marojevii), bratstvo u Vojkoviima Adum, i kao: Milat, Her ceg-Novi Aemataovi, Herceg-Novi, po nahoetu Ai, Novo Selo (Herceg Novi) Azanac (Vukaj lovi), Luani (Zeta), srodnici podrunim Novaliima; u Podgoricu su doli iz Zete Azanja, -ac, iz ekulara, grana Vasojevia, u Ozrinie (Niki), pa u Azanje (Bijelo Polje) Azari avi, Herceg-Novi 1701. god. Azganovi, Niki; Luani (Zeta), pa preli u Bijelo Polje; u P odgoricu, pa u Sarajevo, u Carigrad doli iz Azije Azemovi, kod Roaja Azimal, Bar 18 53. god. Jedni i kao : Azimali Airovi, Niki Ajanovi, Potpee i Buje (Pljevlja), ogranak Dragutinovia. Poetkom 18.v.jedni su se preselili kod Valjeva Ajvazovi, Potpee (Plje vlja) Ajdani, ogranak Radulovia u ekularima i Lubnice (Vasojevii). Od njih su se pre selili u Pe i Pritinu Ajdarkuevi, iz Kua preseljeni u Mahalu (Zeta); u Podgorici ogra nci iz Azije: Vrani, Ruhoni; Alunovii, Begovii i Kubasiii Ajdarovi, Kosii i Slatina ( lopavlii), ogranak Popovia; Oblik i Kosii (Primorska krajina); Ogranak Hajdarpaia u L ozni i podruju Bistrice (Bijelo Polje) Ajdarpai, i kao: Hajdarpai, Lozna, Lozice, Iva nje, Zaton, Radulii i Rasova (Bijelo Polje); Niki 4

Ajdinovi, Donja Ranica (Berane) Ajdukovi, i kao: Hajdukovi, Cetinje; Bar 1884. god A jkovi, ogranak Mojanovia u Zeti i Podgorici. Doselili se ispod Mojana, a ondje "is kraj Kosova", jedno vrijeme ivjeli u Vraki (Skadar) i kasnije: Ajkovi=Aljkaj=Lajko i Stano; od njih su u Zeti: Ajkovii, uretii. Ostali su u Vraki: Ajkovi - uki Ajkuni, Podgorici; Bijelo Polje; Niki; Berane Ajrovi, Vinjia Do (Golija) i Niki. Od njih su d seljeni u Sjenicu (Raka) Ajci, Bijelo Polje Ajevi, Suepan i Morine-Boka Kotorska; Herc eg-Novi Akanja, Akanja (Gusinje) Aksali (Haskali), Plav i podruni; Ski, Brezovice i Prnjavor, doli iz Kolaina 1880. god., Luge i Murino, gornje Polimlje Akabanovi, Podg orica iz Gruda (Tuzi), ranije: Likovi, kasnije: Leki, srodnici Ivezia Alap, Niki Alib ai, Vranj (Zeta) Alabetovi, Pljevlja 1854. god Alaga, Bar 1907. god. Alagija, Budva Alagi, doseljeni u Podgoricu iz Pipera Aladin, bratstvo u Oiniima (Cetinje) i Podg orica Aladinovi, abljak na Skadarskom jezeru Alajbegovi, Pljevlja 1854. god.; ureni i Lahoe (Bijelo Polje) Alaji, Ulcinj Alamango, Ulcinj 1363. god. Alamani, Alamano i Alamane, ulcinjska vlastela u 14.v. Alamano, vidi: Alamani Alamane, vidi: Alaman i Alat, i, Bar 1907. god., Luge (Gornje Polimlje) Alac, vidi: Markovi = Markovac Alaevi, Herceg-Novi Albanez, Cetinje; Herceg-Novi 1720.god. Alberti, Cetinje Alber tin, i, Herceg-Novi Albiani, Patrovii 1685. god. Albijani, Bude i Buji Do u Oputnoj R udini (Niki). Oni su iz grupe Jokanovi, s podruja Bilee. Vidi: Dutina, Jokanovi; iz Mo rae su se preselili u Gajtan (juna Srbija) Albijanii, sa Vujeg dola i Baljaka porije klom su iz Bara Radovia - Moraa i potiu od Lakievia. Sa Vujeg dola su se poetkom 20. v jeka odselile neke porodice i nastanile kod Kurumlije (Juna Srbija), selo Zebice (a volj Varo). Od tih porodica su Albijanii u Podujevu, Prokuplju, Niu, Kragujevcu, Be ogradu i Novom Sadu.U Zebicama vie nema Albijania. Albi, Herceg-Novi, po nahoetu Ale gret, a, Kotor 1565. god. Aleksandri, Kui Aleksin, Srpska Crnja (Banat). Jedna od 13 porodica iz Crne Gore. Vidi: Arsen i Markov Aleksijev, Berane 1882. god. Alek sii, na Poenje (abljak), doli iz istonih Banjana 1612. god. kao: Kosori, a kasnije: Ab zovi (Omakalovi). Od njih su se odselili: 1) u Bosnu, 2) u Novu Varo kao: Jovanovi; Vidne (Mirua) i Podvr (Niki); kao: Aleksii iz Maline, Zarijeje Trebinjsko. Pripadaju g rupi Malievaca iz doline Trebinjice i sa Volujka, Niki, od njih su - u podrunoj Golij i (Gosliu), Kolesko (Hercegovina), Bogdaiima (Bilea), Ograevici kod Gackog kao: Kovaev i, Dulii (Gacko) i kao: Mandi iz grupe Malievci, u Bijelom Polju kao: Panti, Kotor i Mostar, Drakule kod Foe, epelica (Trebinje) i kao: Jankovi, Duboani (Bilea) i kao: Kr nja. Neki njihovi su u 5

Vratnici i Davidoviima (Herceg-Novi); a u nekim mjestima kao: orovi, Dedijer i upi; i ma ih u Nikikom Prekovou, Dragovoljicima (Niki). Posebni su u Zalazima, Njeguima kod C etinja, od njih su 1621. god. jedni preli u Brajice iza Budve i Podostrog kod Bud ve, a jedni odatle u Kotor. U Budvi 1413. god. i Godinju (Crmnica); Cetinje; Prno (Budva); u Pranj u Boki Kotorskoj, kao: Danilovi, doli iz Mokroga (avnik); jedni Al eksii su se tu doselili iz Uskoka (abljak); ekulari (Berane); oni su i kao: avnik iz Tuine (avnik); Lijeva Rijeka (Podgorica), jesu iz grupe Lopoana; od Plava, srodnic i Radenovia, preselili su se u Kaarnik kod Roaja; Podgorica; Rovca; Lalovii kod Bije log Polja, doseljenici iz Bjelopavlia; Guberevac (Kragujevac), porijeklom su iz V asojevia; Potarje 1688. god.; Crmnica 1504. god., jedni odatle predju u Maine kod Budve; od njih 1783. god. odu dalje; Patrovii, kao: Patrovi 1355. i 1610. god. Prvi i kao: Patri i Patrovik, a drugi su najblii Novakoviima; u Resnik (podnoje Avale) kao : Stanojlovi, porijeklom od Podgorice; u Kni (Kragujevac) doli su iz Pive; od Aleks e (Damjanovia=Blagojevia) do poslije 1890. god. prozovu se Aleksi, preci su od Grah ova (Niki) dosli u Lokavice (Gacko), pa u Bukovo (Piva). Od Alekse Blagojevia iz Pi ve doli su u Rakovice (Miii), Podrimlje. Od njegova sina Alekse: Aleksi, drugog: Relj i i treeg: Vukota, vidi: Blagojevi, iseljeni u: Uskoke (Niki), ipano, Fou, Prokuplje, nj (Boka Kotorska) i Metohiju, vidi: Udovii Aleksii, bratstvo u Brelima Aleksii, star o bratstvo Cetinjskog plemena Aleksii, rod iz bratstva etkovia iz ekulara, starinom iz Drobnjaka Alempijevi, od Pljevalja su se odselili u Dragaevo (Srbija) Alemili, R udo Polje (Plav) Aleti, ogranak Kovaevia u Vasojeviima Alefedi, Pljevlja Alefendi, Plj evlja 1869. god. Aliadi, Kolain u 18. v. Alibali, (Alkovi) Podgorica iz Azije; Goriani i Golubovci (Zeta) i abljak na Skadarskom jezeru, u podrune Murie i u Skadar Alibai, kod Novog Pazara su iz Kua, jedni i kao: Suvodolac; Murii (Donja Krajina); Golubo vci i Vranj (Zeta); Sipanja i Zaton (Bijelo Polje) Alibrailovi, Rakui (Ulcinj) Ali braimovi, Rakusi (Ulcinj); vidi: Barjaktarovi, Kaci i Ramui Alivodi (Alivojvodi), oni u od Alivojvodia, od vojvode koji je doao iz Banjana (Niki), naseljeni u Golubovce ( Zeta),pa jedni otili u Podgoricu (neki vojvoda doao iz Banjana), srodni Palaiima (i li Periiima?) i Lisiiima; od njih su: Mustafagi; Berane i Novi Pazar, vidi: Seni Alivo jvodi, vidi: Alivodi Alivoli, abljak na Skadarskom jezeru Alivragi, Miljevii (Gusinje) , doseljenici iz Kua Aligrudi, Balabani (Zeta) porijeklom su iz Grude (Hercegovina ) i doselili su se u epetie (Ljeanska nahija-Podgorica), a odatle su se prije 1700te godine preselili u Zetu. Njihovi roaci su ikmanovii u Ponarima i Bojanii u Ljeansk oj nahiji od kojih su Bojinovii u Vranjini na Skadarskom jezeru. Aligrudii su se b ratili sa bratstvom Vukovia iz Balabana. Navedeno je objavljeno u knjizi BRATSTVO ALIGRUDIA IZ ZETE Alijagi, Ulcinj; Pauina, Roaj, doseljeni iz Gaa (akovica), ovi su i z Hota (Tuzi) Alijaj, Podgorica Alijeri, bive bratstvo u Dupilu Aliji, Roaje Alijki, vidi: Alij Alij, Ulcinj, ogranak Vukovia iz Kunje (Bar), tu su doseljeni iz podrunih Mikulia, jedni kao: Aliki; Aliki, vidi: Alij Alikinovi, Herceg-Novi, po nahoetu 6

Alilagi, Spu (Bjelopavlii)(u 18.v.). Oni su iz Bosne; Zeta Alili, Niki; Herceg-Novi A lilovi, ranije: Mican i kao: Bokovi, iz Pive u: Prenane i Vergaevie (Pljevlja); Podgor ica; iz Cuca (Cetinje) preselili se u titarice (Kolain) i jedni odatle u Gornji Su tivan, Bijelo Polje, Dacie i Ibarac; Roaj, ogranak Dacia, porijeklom su iz Kua Alilu jev, ogranak Lazina, srodnici: Gajin, Mijin, Martinov, Pavlov (u Kikindi), Marko v i Ivin, vidi: Markov Alima, u Podgorici Alimetaj, oblik u Donjoj Krajini Alime hmeti, Ulcinj 1861. god Alimovi, Crnogorsko primorje Alimodi, Ulcinj Alimpi, Piva (18 .v.) jedni su se preselili u Tuine (Valjevo), pa odatle u Srem, drugi u ehovie (Zvo rnik) kao: Udovii od kojih su u Beeju (Banat): Lazi starinom iz Prizrena, vidi: Udov ii Alimujov, Ulcinj Alimuhovi, Podgorica Alinini, Sijera (Ulcinj) Aliosman, Donji Obli k, uz Bojanu su se doselili iz Kravara (Ulcinj) Alispahi, Bukovice (Pljevlja) Ali, Kunje (Ulcinj), u Ulcinju begovska porodica; u Podgorici su iz Anadolije (Tursk a); iz Kua odseljeni u Oseinu (Srbija); Cetinje; Voljanici (Pljevlja); Metanjac (B ijelo Polje) Alii, izginuli muslimani iz Bajica Aliferovi, Podgorica Alihasani, Ulc inj 1883.god. Alihodi, podruje Sipanje (Bijelo Polje) Alikovi, Podgrae (Kui), srodnici Beganovia, preselili se u Pobretie i podruje Sipanje (Bijelo Polje) Alkovi, Podgoric a, vidi: Alibali Alovi, Tuemili 1863. god., odseljeni u Bar, pa Kartkolu, Rasti i Vl adimiru (Ulcinj); Bar 1863. god.; Srodnici urevia u Gornjim Kuima, odakle su doli u P odgoricu Alomerovi, Lipova (Kotor); Roaje Alori, Potkovac (Pljevlja) Alo, Kravari (U lcinj) Aloevi, Kravari, Aloevi, Rasti i Vladimir (Ulcinj) Alti, i kao : Halti, Rudo Po je (Plav), doselili su se iz Morae (Kolain) Altomanovi, u sjevernim djelovima Crne Gore, i ire, vlastela u srednjem vijeku; u Herceg-Novom 1372. god Alunovi, i kao: Ajdarkuevic, Mahala (Zeta); u Podgorici i kao: Kubasii (Ajdarkuevi) i Begovi; toj (Ulc nj), doseljenici iz Bjelica (Cetinje) Alunovii, muslimani u Maloj Zeti Alferovi, B ar i podruno Sutomore oko 1855. god. Alfirevi, u Podgorici i Kotoru Alfirovi, Bar 1 858. god.; u Podgorici i Nikiu Aljinovi, Baoii (Boka Kotorska) Aljovi, Bar 1867. god.; Brezojevice (Plav) Aljuca, vidi: Aljucovi Aljucovi, i kao: Aljuca u Martinoviima ( Trepa), Gusinje; porijeklom su iz Vukli (Albanija) Aljuevi, Jablanica i Rastoke (Roa j) Aljukovi, u Boljanine (Bijelo Polje) doselili su se od Kolaina Amanovi, Herceg-No vi Amarlus, Kotor 1331. god. Amatbai, od Ljea (Albanija), doselili su se u Donju Go ricu (Zeta). Jedni i kao: Ahmetbai. 7

Najblii su: Boleviima, Vukoviima i Miliima u Ljekopolju; jedni su u Podgorici Amatbai muslimani u Podgorici Amatovi, Podgorica, Tuzi, Skadar, Sarajevo, jedni od 1906. god. u Carigradu, porijeklom iz Anadolije (Turska); u Zeti (Luani) od 1529. god. Ambrozovi, Kameno (Boka Kotorska), doselili se (1692. god.) iz Hercegovine; enovic i, HercegNovi, porijeklom iz kofje Loke - Slovenija Ambulija, Srbina i Igalo, Her ceg-Novi Amemujovi, Dolje (Plav) Amemuli, Koe (Kui). Od njih su u Rudom Polju (Niki); kod Plava i Gusinja Ametaj, Sukobin (Ulcinj) i Gorica uz desnu obalu Bojane, por ijeklom su iz Albanije Ametovi, Kosii (Bar); Gusinje, doseljenici iz Albanije Amete lebi, i kao: Androvi, Bihor (Bijelo Polje) Amzagi, Niki Amzi, emovsko i Donje Gostilje (Zeta) Amidovi, Zaton (Bijelo Polje) Amidi, Podgorica i Sutomore (Bar) Amovi, Mokro (avnik). Od istih su u Bosni; kod Plava i Gusinja u Podgorici i Skadru Anadolac, Bar 1837. god Anamal, Ulcinj 1874. god.; Donji i Gornji Oblik na desnoj obali Bo jane Anamali, Ulcinj Anas, Bakla, Vukli i Nike (Tuzi) Angeli, Kotor 1430. god., vl astela, kasnije: Aneli Angeli, Bijela (Boka Kotorska) Angelinovi, Bijela (Boka Kotor ska) Andabuka, Lever Tara (Pljevlja) Andeseli, ogranak Laketia (iz grupe Novljana) , grana Miliia, nastanjeni u: Komarnici (avnik), Opasaonici i Krkarima (Pljevlja); Andesili, u Drobnjacima, Virak (Zabljak), pa jedni se preselili u Nitice (Golija), Niki Andiseli, ogranak Milinia u Drobnjacima Andi, Danilovgrad; Donja Lastva (Tivat) Andovi, vidi: Androvi Andra, Bar 1859. god. Andram, Podgorica 1435. god. Andreji, i kao: Rai, Korita (Bijelo Polje), odatle su se jedni odselili u Kamendol (Smedere vo) Andrekovi, Sutomore (Bar) Andrizo, u Zetu 1252. god. doli od Skadra Andrijaevi, iz Drobnjaka (potomci Drakule Mandia), preselili su se u Viluse, Grahovsko polje, Keeljevu, Gradinu i Grahovo (Niki), odatle jedni u Koleko i Gornje Selo (Nevesinje) , od njih i: Peri; Gornji Rijeani (Niki), ogranak Mandia iz grupe Novljana; Niki i Nik Prekovoe; srodnici su im: Gojkovi u Mokrinama, Herceg-Novi, Lero i Kurajica u Zup cima (Trebinje) i Graovac u Lukovcu (Nevesinje), Hercegovina Andrijevi, estani uz Skadarsko jezero, kao: Obradovi, pa u Virpazar, a (odatle Andrija) u Vraku (Skada r), kao:A. i u Dobri Do (Metohija) Andriji, Pjeivci Andriji (=Andri), vidi: Herakovi Andrj, Pjeivci Andri, Slatina (Bjelopavlii). Preselili su se u: anjev Do (Njegui), Her akovie i Bjeloe (Cetinje), a odatle u Dubrovnik kao: Andriji; u Bajicama (Cetinje) ogranak Stijepovia; Niki; Limljani (Crmnica); Bukovica (Zeta); Patrovii, ogranak Suia; Pasji Potok (Nova Varo), ogranak Lazovia iz Kua; Gornja i Donja Lastva (Tivat) 15. v., Kotor i Pranj (Boka Kotorska), doli iz Hercegovine; Mojde (Boka Kotorska) od Ne vesinja (Hercegovina); Perast (Boka Kotorska) 17. v. iz Ljubomira (Hercegovina); Baoii, Kubasi i Krtole (Boka Kotorska); Dobrota, Lepetane, 8

Pranj i Rataevina (Boka Kotorska), porijeklom iz Hercegovine; Muo i Perast (Boka K otorska) u 17. v. doselili se iz Ljubomira (Hercegovina); u Kotor i: Andronenos; Perast 1436. god.; jedni su se iz Crne Gore odselili u Vrpolje (Trebinje) pa od atle u: Trebeu (Nevesinje); Herceg-Novi; Visoko i Uprale (Bosna); Perkov Do iznad Velestova (Cetinje), odatle u Grue (Primorje); Predii (Bjelice), Cetinje, grana O rlovia (od vojvode Bjela), predak Andrija prozove se Kankara, srodnici: Vukovia, Cr venica i Mrvaljevia. Od njih su u Peroju (Istra), Prokuplju, Lebanima i Leskovcu (Srbija), sa tim prezimenima su i u Goliji (Niki), a u Hercegovini kao: Damjanac, Lalovi, Manojlovi i Tepavevi u Kazancima (Golija), Goranovi i Stanjevi. Vidi: Orlovi i Martinovi, Bajice (Cetinje) i kao: Stijepovi; ogranak Bulajia iz Vilusa (Niki), pa ko d Ljubovije i Bajine Bate (Podrinje); Mataruge (Pljevlja); Grdovii i Mala Gorana ( Ulcinj), potomci Andrije, doseljenika iz Mikulia (Bar); Bukovci (Zeta) i kao: Dra ki, Kovaevi, Radievi = Andri i Andri = Baki Andrijii (Andrii), bratstvo u Herakovi , izumrlo bratstvo u Njeguima Andrii, bratstvo u Prediu Andrii, negdanje bratstvo u an jevu Dolu Andrii, bratstvo u selu Na Vrh Melaca (iz Predia) Andrii, bratstvo u Liml janima Andrii (Stijepovii), bratstvo u Bajicama Andrii, ispod Veljeg brda (Slavovina ) Patrovii 1557. god; Budva Andriijev, u Kotoru iz Ferme (Italija) Androv, Bar Andr ovi, Patrovii 1601. god.; u Ulcinju ranije, vidi: Andronenac. Peraka naselja i Herce gNovi, doseljenici iz Italije u 17. v.; Mikulii (Bar) i kao: Peroevi; Bar i podruni Mrkovii, Zaljevo i Turine, jedni i kao: Marovi; Buljarice (Patrovii) i kao: Nikandrov i, porijeklom iz Stare Srbije; Krtole (16. v.); Bogiii (Boka Kotorska) i Kubasi (Gr balj); Matagui (Zeta), ogranak Raievia, porijeklom iz Bajica (Cetinje); Patrovii; Bih or (Bijelo Polje) i kod Plava su ogranak urakovica iz Ceklina (Rijeka Crnojevia), j edni i kao: Andovi Androjevi, Krajna (eklii) Cetinje, i kao: Androjevi (Dakovi) 1442. od. i kasnije: Sinanovi u Vojoviima (eklii) - Cetinje; Bijelo Polje Andronenas, ac ( = Andrenonos i kasnije: Andri), Ulcinj 13. v. Andrukovic, bratstvo u Boljeviima (Cr mnica). Od njih su odseljenici u Maegaj ako (Argentina) Anel, i, (Angeli) Kotor 15. v.; Herceg-Novi; u Podgorici Aneli, potomci Vlastelinovia sa Podruja Plane (Bilea). N jihovi su srodnici aranci u Plani, Kolainu i podruju abljaka (Drobnjaci), a od ovih su Anelii i od njih: Bilea, podruje Kolaina, Mojkovca i podrune Bistrice, pa u ljivans u, Gotovui i Gracu (Pljevlja), jedni su se preselili u Kestenjevac i Buevie, kod Lik og Lapca, drugi kod Prokuplja (Srbija), pa u Zagrae (Hercegovina) i Dubrovnik, tr ei u Petrovie (Niki), pa odatle u Anelie i Duboane (Bilea). Iz Plane (Kolain) presel jedni sa arcima (arancima) u arance (Drobnjak); ekulari, Berane; Kolain, porijeklom o d Nikia; u Muovia Rijeci (Kolain), ranije: Jeli u Bratonoiima (Podgorica); Rovca; Nik njih su u Rovcima i Cetinju; Morinje (Boka Kotorska); Pape (Bijelo Polje); u Ko toru i kao: Angeli; u Duboane (Bilea) iz Petrovia (Donji Banjani) Anelini, Kruevice (B oka Kotorska) Anelov, Sal (Ulcinj) i kao: Anelova Anelova, vidi: Anelov Anelovic, Budv a 1650. god.; Suvodol i Gradina (Kui) i kao: Anelovi - Miloevi Ani, Zlatica (Kuc), st rod, preselili se u Pipere; Gornji Medun (Kui), ogranak Drekalovia; iz Cikota (Kui ) jedni se preselili u Budimlije (Viegrad) i kasnije se prozvali: Stani; Kaludra ( Berane), srodnici: u Veskoviima, u podrunim Kostiima i Booviima u Zagradama (Bijelo P olje); Pobrisijevii (Mojkovac); u Fojnici (Hercegovina) i kao: Gluac iz Crkvica (O putne Rudine), Niki 9

Anii, bivi muslimani u Dobrskom selu Anici sa Zlatice kod Podgorice, pleme Kui, a jed an dio se preselio u Kaludru kod Berana Anovic, Kotor, po nahoetu Anus, Patrovii, u 6 . v. doselili su se od Kosovske Mitrovice; u Brajiima 1883. god. (Budva); Kotor; Tivat; preselili se iz Kua u Pipere i Niki Anusic, Golubovci (Gornja Zeta), doselili se iz Graha (Podgorica); Oevine (Pljevlja); u Podgoricu iz Oreha (Ljekopolje) Ane rbek, Herceg-Novi Anujski, Ulcinj 13.v. Anzulovi, Budva, starosjedioci Ani, HercegNovi, po nahoetu; kaljari (Kotor) Anifi, u Podgorici, Tuzima i Skadru. Ogranak Ljul j urovia iz Gruda (Tuzi) srodnici Lambura, Popovia, Tripia i Katania Aniin, i, Hercegovi Anii, Vuji Do (Niki), ogranak Janiia, ranije: Ateljevi iz Korjenia. Ima ih odsel u Kruevac (Srbija) i Trst (Italija); Herceg-Novi; Vijenac (Pljevlja), starinci, Oevina (Pljevlja) i kao: Grujii; Rasova (Bijelo Polje) i kao: Krajinovi Ankovi, Podgo rica Anodelac (Anadolac), Bar Anoi, Herceg-Novi Anta, Bar Anteljevi, Herceg-Novi, p odruni Suepan i Topla, doseljenici iz Ljubomira (Hercegovina) 1692. god., njihov je ogranak Anteljko kod Mostara Anteljko, vidi: Anteljevi Anter, i, Kotor Antin (Mik ov), ogranak Ivinih u Srpskoj Crnji. Porijeklom su iz Crne Gore Anti, Piva, od nj ih su u Naarima (Sarajevo); Podgorica; Rasova (Bijelo Polje); Donja Prenjica (Podr inje), kasnije: Tadi. Doseljenici od Pljevalja Antievi, Herceg-Novi Antovi, Pjeivci ( Niki); Klenak u Banjanima i kao: Klenanin. Iseljeni i u Plav, Crkvine (Nova Varo), R au i Bajinu Batu (Srbija). Od njih su: Baevi u Dabru (Hercegovina) i u Sjedinjenim A merikim Dzavama. Vidi: Antonovi. Krimovica i iii (Grbalj). Jedni su starinci, a drugi iz Hercegovine; Krtole (Grbalj) 16. v., doseljenici iz Hercegovine; Danilovgrad; Gluhi Do (Crmnica); Darza (Ulcinjsko polje); Golija i Gacko, Ozrovi potomci iz Velestova (Cetinje); Vojno Selo (Plav) Antovii, bratstvo u Dolu Antovii, zagranak bratstva Jovovia u Gluhom Dolu Antokol, a, Sutomore (Bar) Antonijevi, Topola (Arane lovac), doseljenici iz Pive, istorodni su u Podgorini i nekim mjestima u Srbiji, Dupljaj (Valjevo), a jedni su 1897. god. doli iz drugog kraja Crne Gore u Trenjev ik (Lepenica); Orlja i Danii (Pljevlja) Antonio, ije, Bogovine (Bjelopavlii) Anton iol, i, Budva Antonov, Kotor iz Kremone 1416. god. Antonovi, Pjeivaki Do (Niki). Rani je: ulenda. Od njih su u Darzi - Ulcinjsko polje; Brezojevice (Plav), ogranak Raj kovia. Iz Pjeivaca su se jedni preselili u Sjedinjene Amerike Drave. Krtole (Tivat) u 16.v. i podrune Krimovice. Vidi: Antovi; Radovii i Ninkovii (Tivat), doseljenici i z Dapca (Albanija) Antonjolovi, Patrovii (Budva) Antuno, Kotor Antunievic Zupci (Bar) 1856. god.; Budva Antunovi, Nudo Grahovski i u Nikiu, Kreek i Dabar (Hercegovina). Potiu iz Kua (Podgorica); Golija (Niki). Iz Golije preseljeni u Kazance (Gacko); po predanju iz Velestova 10

(Cetinje); Dobrota (Kotor), a u podruni Perast, doselili su se iz Konavala (Cavta t) 1692. god. Anin, na, Pranj (Boka Kotorska) Ani, Kumbor (Boka Kotorska) Andovi, Kozi ce (Pljevlja) Anji, Herceg-Novi Apalonio (Apolonio), Pranj (Boka Kotorska), doselj enici iz Istre Apostolovi, iz Pipera se preselili u Pivu. Odatle su se jedni (pre ci Uzun Mirka) preselili u Srbiju Aprcovi, ogranak Gardaevia iz Ubala (evo), Cetinje , doselili su se u Orah i Miljkovac (Piva), od Aprcovia su: ipek u Osijeku (Visoko ) Arabelovi, Kunje u Mrkojeviima (Bar) Arambai, i kao: Aranbei, Kranja (Kui), ogranak levia - Milia, a kasnije jedni i kao: Arambai - Mrkuli, iz grupe Mrnjavia (Mrnjavevi z Bara u Herceg-Novi kao: Juri Arambai; Kunje (Roaje) Aranbei, Bar, vidi: Arambai Ara l (Arangulio), Lepetane (Boka Kotorska) Aranus, Tivat Aranul, Kostanjica (Boka Kot orska) Aranzul, o, Herceg-Novi Aranitovi, Niki; Kre, Rajievii, Soice i Kneeva Rijeka p, Risan; Zaljevo (Bar) iz Spua (Bjelopavlii); Ulcinj, vidi: Abdul Arap (=Adalov), kasnije i kao: Arap. Arap=Abdul, podruje Ulcinja i Bara Arapaj, Zatrijeba (Kui); v idi: Arapovi Arapovi, i kao: Arap, Oda, doseljenici iz Turske, ivjeli u Bourovom Dolu (Piva) 1739. god.; Bratica (Bar); abljak na Skadarskom jezeru; Pljevlja 1884. go d.; Rudine (Tuzi); vidi: Arapaj Arbah, u Kotoru Arbanas, Kotor, jedni su iz Pola ga; Pranj (Kotor) Arbanaanin, Herceg-Novi Arbanovi, Kotor Arbari, u Kotoru su iz ist one Hercegovine Arvoevi (=Hrvojevi), Patrovii Arvovi, Pastrovici 1798. god. Ardal, Pod gorica Ardanj, vidi: Ardolaj Ardolaj (Ardanj), Oblik, Zuos i uz desnu obalu Boja ne. Potomci ilirskog plemena Adrejeja Ardoli, Mali Ostros uz desnu obalu Bojane, pri Skadarskom jezeru. Doseljenici iz Gusinja Ardul, Niki Arak, Kotor 1441. god. Ar i, Herceg-Novi Arjovi, Niki i Vinjia Do (Golija), Niki Arkaevi, Ulcinj 1890. god. A c, Golubovci (Zeta) Arkulin, Risan (Boka Kotorska) Arman, do, Buljarica (Patrovii) 1853. god. Armelin, Budva Armenac, ogranak Midora u Patroviima. Od njih u Kotoru k ao: Rmljenc; vidi: Armenko Armenko, Buljarica - Patrovii, ogranak Tomia. Oznaavani i kao: Armenkovi (Hrmenko Rmenko i Hermenac - Ermenac) u vie mjesta, Kneevom Selu (P atrovii) Armodi, spila Grahovska Armu, u Podgoricu iz Pei Arnaut, od Ulcinja su se pr eselili u Koru (Sarajevo); iz Vasojevia preseljeni u Ratare (Donje Dragaevo), istor odni sa Stijoviima u Beranama Arnautovi, Bihor (Bijelo Polje), preselili se u Stru ganik (Uika Crna Gora); Pljevlja 1874. god. 11

Arovi, Berovo (Kui), ogranak Paljevia, iz grupe Mrnjavia. Preli u Podgoricu Arsa, Koto r 1349. god. Arseanovi, Metanac i Boljevac (Bijelo Polje) Arsanljukovi, Gusinje, o granak Radonjia, iz grupe Vujoevia, sa Oraha (Kui) Arsen, Srpska Crnja (sjeverni Ban at), oko 1690. god. doselili se kao: Miljani, iz Zombolja (pokraj puta Temivar - S egedin), kao jedna od trinajest porodica doseljenika u te krajeve iz Crne Gore. Vidi: Arsenov, Zari i Savin (kao: Miljani). Od njih ima u: Vranjevu (Novi Beej) i B oaru (Banat). Ogranku Miljania pripadaju: Aleksin i Arsin, vidi: Markov Arsenijevi, grana Dabetia, ogranak Protia u Vasojevicma, vidi: Arbanas. Od njih su u Beranima i Jabuini (Bijelo Polje). Gornji Miljak, kao: Jelovac, kod Nove Varoi; Bobovo (Plj evlja) i kao: Lui, porijeklom iz Drobnjaka; Ogranak Bakia iz Zabra (Berane), preselj eni u Tubrovie i Azbukovicu (Lepenica) Srbija; Opletac (Bajina Bata), potomci Doma zeta iz Crne Gore Arsenov, od njih: Raborov u Srpskoj Crnji (Banat), i kao: Nekov i iz Crne Gore Arsin (Perin), Srpska Crnja (sjeverni Banat), i kao: tudent, Nekovic , ogranak Ivinih. Vidi: Markov Arsi, ima ih u mjestima: Ulcinj, Bar, Budva, Tivat , Risan, Niki. Dosta pripadnika crnogorske dijaspore nosi ovo prezime. Potomci Ars a Abramovia (starinom iz Bjelica), selo Ranilug, optina Kosovska Kamenica. Kraj na stanjen doseljenicima mahom iz Crne Gore. U 19 vijeku ta oblast je nazivana Letn ika upa Crna Gora, Turci su je nazivali Karadag to u prijevodu znai Crna Gora, stano vnitvo je bilo i pravoslavne i katolike vjere. Katolici su bili pod jurisdikcijom Barskog Nadbiskupa koji im je slao i svjetenstvo iako je u Skoplju postojala Nadb iskupija koja im je bila teritorijalno blia. Potomci Arsa Abramovia ive irom Srbije, Bosne, Hrvatske i svi imaju svijest o crnogorskom porijeklu i svake godine se o kupljaju u Crnoj Gori. Arslan (Begovi), u Ulcinj doselili su se iz Trebinja Arsla nagi, Niki Arslanovi, Mide i Vladimir (Ulcinj); Pljevlja 1874. god. Arsovi, Vojno Sel o (Plav) i Gusinje, ogranak Drakulovia, porijeklom od Nikezia iz Bezjove (Kui). Jed ni su se preselili u Police (Berane) Aruz, Anamali i iroke, uz junu obalu Skadarsk og jezera Aruc, iroke (Primorska krajina) Aruevi, Vladimir (Ulcinj) Arui, Ckla i Zag onje (Primorska krajina) Aruovi, Bobovite (Primorska krajina), porijeklo iz Pei Arhi lupis, Zeta (15. v.) i Kotor 1434. god. Aran, Podgorica Arilupis, Kotor 15. v. Ardi, Podgorica Asali, Plav (1855. god.) i kao: Haskali Asanagi (Asanovi), Zatrijeba (Kui) Asanbegovi, Vranje i Mahala (Bijelo Polje); Ogranak Papovia u Goliji (Niki) i Gacku; Trebinje (Hercegovina) ogranak Zindovia - Velimirovia iz Dui (Piva) Asaneki, Martinov ii (Trepa), Gusinje i Murina (Gornje Polimlje), porijeklom iz Vukli (Albanija) Asa nlukovi, i kao: Analjukovi, Komoraa (Plav), a kod Gusinja su ogranak Radonjia iz grup e Vujoevia, sa Oraha (Kui) Asaljukovi, vidi: Asanlukovi Asanovi, Bar; Risan; Niki; An jevica; u Podgorici: 1) ogranak Popovia i kao: Vuli; 2) iz Rovaca; 3) iz Pipera, o granak Ravnoloana i 4) iz Donjih Kokota, grana Mujkovia; Brskut (Bratonoii); Piperi, grana Ravnoloana; Ljekopolje, ranije: Popovi iz Stanisaljia; Botun i Donji Kokoti ( Zeta), pripadaju grupi Miranovia iz grane Mujkovia; Rovine u Cucama (Cetinje), od kojih su Spahii = uriii, pa su se jedni preselili u Grab (Trebinje); Stijepo (Zatrij eba); 12

Grana Novakovia u Vasojeviima; Herceg-Novi, a drugi po majci; Grab (Popova uma), Tr ebinje, porijeklom iz Rovaca Asanovii, negdanji muslimani u Stanisaljiima Asanoj, to j (Ulcinj) Asi, Podgorica; Herceg-Novi i Risan Askevi, Bar 1861. god. Askov, Lanite (Mojkovac) Askovi, Bar 1874. god. Aslanaji, Niki Aslanovi, Kravari (Donja Krajina) A smanagi, Podgorica Asovi, Ibarac (Roaj), iz Jasia kod Junika (Metohija); ekulari, pa sili u Donju Ranicu (Andrijevica), porijeklom iz Tuine (abljak), ogranak Cerovia. Od njih su u Novom Pazaru i Podgorici; Danilovgrad; Niki; Velje Selo i Dapevici (Ulcin j) Aspiot, i, Baoii (Boka Kotorska) Astafovi, Vladimir (Ulcinj) Astiot, i, Kotor At anasi, Perast (Boka Kotorska), u 15. v. sili iz Banjana (Niki) Atanasijevi, preselili se iz Pive u Srbiju Atanaskovi, Podgorica Atanasovi, Niksi Atanackov, iseljeni iz Crne Gore u Crepaju (donji Banat) Ateljevi, Suepan (Boka Kotorska), od njih su u Ni kiu i Johanesburgu (Junoafrika Republika); u Koreniima kasnije kao: Janii (Anii), i m Dolu (Niki) Atlagi, iz Podgorice su se odselili u Tursku Atovi, Boljanii (Pljevlja) Aimi, Mrke (Piperi) i Danilovgrad Aimov, vidi: Arsen, najblii: Markov iz iste grupe Aimovi, Sasovii (Boka Kotorska) 1692. god. iz Ljubomira (Hercegovina); eklii (Cetinj e); u Podgoricu su doli iz Pipera; Bioska (Uika Crna Gora), ogranak Kneevia iz Pive, grana: Banjanin u Petroviima (Niki). U Rijeanima (Niki) ogranak Vujaia, ogranak Stani Dragomi Dola (eklii), Cetinje Aurbauht, Budva Aufental, Kotor Aferi, vidi: Aver i Averi, ogranci Kalezia iz Bjelopavlia, ima ih u podrunom Spuu, Podgorici, Ulcinju, ko d Bara Afini, ogranak Lambulia u Vukovcima (Zeta) i Podgorici Afraskata, Kotor Ahm atovi, u Podgorici, vidi: Ahmetovi Ahmetaj, Valos (Primorska krajina) Ametbai (Ahmat bai=Amatbai), od Amat i kao: Ahmet, porijeklom od Vuitrna (Kosovo). Jedno vrijeme su boravili kod Ljea (Albanija) i odande se preselili kod Podgorice, gdje se razvija ju kao Ljenjani. Najsrodniji su im: Vukevii, Milii i Boljevii u ljeanskom podruju. Iz oljevia su se preselili u Podgoricu, Skadar i dalje; Ahmetagi, Niki Ahmetbeg, Ulcinj , 1679. god. Ahmetljui, Plav Ahmetmuli, Plav 1899. god. Ahmetovi (=Ahmatovi), 1601. god. u Podgorici; Herceg-Novi, po majci Danilovgrad; Niki; Podgorica 16. v., srodn ici Aliagiima; Klanac (Roaje), ogranak lokalnih Muria Aci, Draginja (Crnogorsko prim orje) Acovi, Tuzi 13

Akovi, Tuzi i podrune Grude, odakle su preli u Podgoricu Adajli, Niki; Krakaevo, Bis i Lozna (Bijelo Polje) Adagi, Goriani (Zeta), srodni Osmanagiima, ogranak Martinovia iz Bajica (Cetinje). Vidi i kod Martinovia i Rajievia u Zeti Adagli, u Gorianima, vi di: Adagi Adakovic, kasnije Bjelojevi, na podruju Mojkovca Adamanovi, jedni kasnije ka : Adimani u Nikiu i podrunim Muevicama. I jedni i drugi su ogranak Jovovia iz Kua. Os s (Krajina) Ademovi, ranije: Kova u Ulcinju 1860. god. Adialovi, u Podgorici Adiablaho vi, Podgorica Adiajvanovi, Niki Adiajevazovi, Niki i Boljanine (Bijelo Polje) Adial Roaja iz grupe Mulalia Adiametovi, Podgorica iz podrunog Graca; u abljak na Skadarsko m jezeru Adiasanovi, Podgorica iz Zete, odseljeni u Sarajevo i Ameriku Adibulic, Ko lain i Boljanine (Bijelo Polje) 1907. god. Adivukovi, ranije: Hadivukovi i Tufeni. Oni su od Balotia (Tomia) iz grupe Novljana u Banjanima (Niki). Odselili su se u: Niki, Fo i Sarajevo; Previi (abljak) Adijaj, Podgorica, Niki i Vilgare (Crnogorsko primorje) Adijatovi, kod Gusinja, kasnije: Radoii Adiji, Ubla - Kui, ogranak podrunih ivkovia se od njihovih preselili u Podgoricu Adijli, Niki Adijusufovi, abljak na Skadarskom j zeru 1523. god. i Gornjim Duiima (Rijeka Crnojevia) Adilebi, Bievo, Gusinje iz Zatrije baa (Kui) Adimanat, Zuos (Ulcinj) Adimani, Niki, iz Kua ogranak Jovovia iz grupe Bol vidi: Adimanovgi Adimanovi, Nedajno (Piva) i Niki iz Kua; Ostros uz Skadarsko jezero dimetovi, iz Graanice (Gacko) doselili se u Podgoricu. Srodnici su im: uriii, Raikovi Momiiima i Pavnii u Zeti Adimuseinovi, Grude (Tuzi) i Podgorica Adimuratovi, Mali Ost os, uz Skadarsko jezero; u Pivi i kao: Hadimuratovi, pa kao: Barjaktarevi u Debeloj Krajini Adimusi, Niki 1801. god. Adimuhovi, Podgorica Adiomerovi, Tuzi, Podgorica, B ne i Budva Adisali, auevii (Pljevlja) Adisimonovi, u Podgorici iz Tuzi Adiuseinovi, gorici iz Gruda Adi, inovici (Cetinje), predak doao od Bara. Jedni se upute u Donje Banjane (Niki). Odatle prema zapadnoj Hercegovini i Dalmaciji, a drugi u Pivu: Plui ne, Stabna (Marina dolina), upa pivska, Goransko, Mratinje, Nedajno i Vojinovi. Od njih su Adii u Ostinji (Derventa), Toni u Maloj Crnoj Gori (Pusto ostrvo) na zapadn im padinama Durmitora, sa donjim naseljima na uu Suice u Taru, zatim: Uumli (ranije: Z eevi) u Gunau, Nedajnom i Donjim Bistricama (Piva), Nikiu i Retkoceru (Medvea, juna Sr ija), Boovi kod avnika, Vasi u Lukavici, a u Lokvicama i Prosjenici kao: Moevi (Saraje vsko polje), Demir u Uikoj Crnoj Gori; Kokorine (Gacko), od A. iz Lisine (Piva); p ostoje miljenja da su tamo iz Petrovia (Banjani, Niki), od "tamonjih" Rajkovia, srodni ka Nosovia u Koritima (Bilea). A. i Rajkovii u Kosijerima (Cetinje) ne iznose (nije evidentirano) da su istorodni; u Pjeivcima ranije: Brekovac; Krivaa i Borje (ajnie) - Foa, zvano Borilo i Osojni Orah (ajnie), jesu iz abljaka; u Nikiu su iz Rovaca (Podg orica); potomci Marka Adina (Mia) Bulatovia; Duga i Miloani (Niki) iz Markovine (Cetin je); u Lijevoj Rijeci (Podgorica) pripadaju plemenu Vasojevii iz grane 14

Novakovia. Od njih su u Trebaljevu rovakom, Bjeloevini (Mojkovac), Beranama, Gusinj u, Dio i Kruevo (Bijelo Polje) i nekim mjestima u Srbiji; Gornje Polimlje, ograna k ulafia; Bar i dotino Zaljevo; Ubli i Savina, Herceg-Novi; od A. iz Pive jesu: Pivi i Perin u Miljevcu (Nevesinje) Adii iz Pive (Lisina, Pluine, Milsevici, Brljevo, Sed lari, Goransko i Vojinovii) doseljenici iz Metohije preko Banjana Adii, bratstvo u Kosijerima Adii ("Breskovci"), bratstvo u Bogmiloviima Adovi, Tuzi (Podgorica), siao i z Hota, a od njih su u Podgorici; Danilovgrad; Niki; Kozice i Boljanii (Pljevlja) A dopulos, u Rijeku Crnojevica doselili su se iz Grke Aanin, imena po lokalitetu Has - As (promjenom u Vranjei, pa Tomaevo) - Bijelo Polje. U Pavinom polju zabjeljeeni 1720. god.; Bare (abljak) iz Asa u Vasojeviima; Bijelo Polje; Vinicka (Berane) Aik, Bar i Podgorica Aini, Boljevac (Bijelo Polje) iz alja (Albanija) Aper, Kotor Atd, Ba r Ati, Bar Aujan, Sivac (Kosovo) u 17. v. doseljenici iz Boke Kotorske Aun, Sivac ko d Lipljana na Kosovu, doselili se iz Boke Kotorske B Bab (Babal=Babalevi), Rijeevi (Patrovii) Baba, iz Boke Kotorske preselili su se (1521.god) u dolinu Tare Babaje = Babanja, Kui; u Podgorici, u Nikiu, kao: Ibrievi Babaji, Bijelo Polje Babalj, Podgor ica Babadriz, Ulcinj 1884. god Babanja, vidi: Babaje Babarovi, Budva; Dobrota i P erast (Boka Kotorska) Babai, u bjelopoljskom podruju u Tucanima i Gornjem Bihoru su iz Njegua (Cetinje). Srodni su Zekiima, kod Roaja i Obradoviima u Gornjim Selima (V asojevii); Niki Babi, Plana i Meka Gruda (Bilea), Hercegovina, porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce), Cetinje, ranije: Krivokapi. Jedno vrijeme ivjeli u Planjskom polju ( Hercegovina). Njihovi srodnici Babii preliu Selite, Meku Grudu i Trnovice (Bilea); K oute i Fatnica (Hercegovina). Busak (Banjani), Niki, njihovi blii srodnici, od pretk a K. iz Kobiljeg Dola (Cuce), jesu: Avdi u Plani, Panduri, Podosoju, akotiima i Kriv au (Bilea), Zimonji u Gacku, arenac u Bijelim Rudinama, Vlaoviima (Ljubinje), Davidov iima, a u Bijeljanima, Fatnici i Mostaru (Hercegovina) i podruju Drobnjaka (abljak sa okolinom), u Paniku (Bilea) kao: Pareanin; Zagora (Gornji Ceklin), Rijeka Crnoj evia. Oko 1730. god. jedni se odselili u Srbiju. Ogranak Maraa u Donjoj Zeti; Pranj (Boka Kotorska); iz Kua jedni su se preselili u Pjeivce; iz Nikia (oko 1884. god.) preselili su se u Otilovie, Prenane, Bukovicu i Maoe (Pljevlja); Dobrilovina, Mojko vac (matronimik) po babi iz Banjana (Niki); Mokro (avnik), ogranak Nikitovia iz gran e Milutinovia, potomci Novljana; Crkviko polje i eika (Piva), doseljenici iz Banjana (Niki), iz Stabna (Piva) i kao: Babi (Filipovi) preu u Be (Austrija); jedni su se iz Nikia preselili u Novi Pazar; u Pjeivce su se doselili od Nikia; u Niki doselili iz e (Keva); Cetinje u 13. v. kao: Tolji, razgranati; iz Vrbice (Bijelo Polje) preselil i su se u Berane, gdje ima posebnih Babia; u ekularima, sa ogrankon Tomovi; i u Kal udre (Berane); Dumezii (Bar); Budva (u 17. v.) doselili iz Stare Crne Gore, a jed ni su po majci; Zupci (Bar), porijeklom od Bilee; Spi (Sutomore), Bar (u 16. v.) d oselili su se iz Stare Crne Gore; Vitasojevii (Pjeivci), ogranak Gupkovia; Ulcinj, starinom iz Hercegovine, doli 1901. god.; na podruju Nikia: Grahovo, Viluse, Gornje Polje, Dragovoljii i od njih u 15

podruno Oblatno; u selu Brajovii (Bjelopavlii); Martinii (Bjelopavlii), ogranak Stojk ovia. Od njih su u podrunim: Gostilju, Lau, Jelenku, Bjelovoj Glavici i u planini B ukovici. U Gostilju Brajovia posebni; Golija; 1) Krstac od Nevesinja i 2) Gosliu ( Niki) iz Bjelica (Cetinje) Babii, bratstvo u Pjeivcima Babii, u ekularu (bratstvo etko ii, ekularski Drobnjaci) Babii iz Pive (D.Crkvica), starosjedioci iz Babia Babica, B ar Babii, Podgorica Babo, Kotor, porijeklom su iz Venecije (Italija) Babovi, grana Novakovia u Konjusima (Vasojevii); uanj (Bar); Gusinje; Radanovii (Tivat); Ogranak B ajramovia u Herceg-Novom. Od njih su u Fatnici i Zauju (Hercegovina); Brguli, Herc eg-Novi, od njih su u Trebinju i Prijevoru (Bilea) Babuni, Babunci i Klinci (Grbalj ) u 15.v. Bavadi, Kotor 1227. god. Bavi, u Kotoru, porijeklom su iz Padove (sjever na Italija); Bavii (Pljevlja) ogranak Jaukovia, grana Meleevi Mandia iz Drobnjaka Baga Budimlja (Berane) i kao Bukumir, jedni su porijeklom iz Kosovog Luga (Bjelopavl ii), a drugi su srodnici Furumdia iz Rasove Bijelo Polje. Ovi su porijeklom iz Kua; kod Berana i kao: Milanovi ogranak Novakovia u Vasojeviima; Jablan i Brijeg (Plav), porijeklom iz Bratonoia Bagdov, Brgule (Boka Kotorska); Bar Badglava, Budva 1650. god. Badeli, Pljevlja; Bijelo Polje Badi, od Bijelog Polja preselili suse kod Nov og Pazara Badnjakovi (Hadiomerovi), Cetinje, odakle su u Tuzima, Podgorici, Sarajev u, Skadru i Carigradu Badnjar, grana Radulovia, iz grupe Trepana, koji su se prese lili iz Nikikih Trepaa u Drobnjak; Podgorica Baisko, Donja Lastva (Grbalj) Baz, i, U lcinj Bazan, Baan = Baan, kasnije i kao Bacianovi, barska vlastela 1417. god., tako i u Ulcinju u 13.v. Bazdan, Grbaljska naselja Bazilija, Bar Bazilio, Kotor 13 14.v. i u Baru Bazovi, Mojstir (Bijelo Polje) Bail, Rabrovac (Drobnjak) Baile, n adimak bratstva Jovetia-Radojevia Bailovi, Vranovo i Bobovo (Pljevlja); Podgorica B aipovski, Kotor, po nahoetu Bai, Niki Baica, Baice (Cetinje )u 16. v.; Bar Baja, Niki, jedni su se odselili u Pilatovie, Donje Dragaevo i itni Potok (Srbija), a u Ivanji cu i kao Bajagi, grana Branilovia u Pivi. Od njih su na Glasincu (Romanija) Bajagii , bratstvo iz sela Zukve, pleme u Pivi Bajar, Podgorica; Donji Stoliv (Boka Koto rska) Bajatovi, Pljevlja Baja, Bogdaii (Boka Kotorska), porijeklom su iz Stare Crne Gore Bajadi, Pljevlja Bajevi, Stijena Piperska i u Rovcima, potomci Bilatovia Bajezi, Drobnjak Bajer, Herceg-Novi i podruni Podi Bajilovi, iz Pive su se preselili u Vr anovine (Pljevlja) 16

Baji, od Kolaina su preseljeni u Pljevaljsko polje, razgranati. Od njih su u Maou, i doviima, Mraoviima i Grevu (Pljevlja), pa jedni kasnije kao: Cvijovi; Police (Beran e), ogranak Mijomanovia; kod Gusinja; ogranak Martinovia u Komaima, porijeklom iz Bajica (Cetinje); iz Kua u Podgoricu; Bjelice (Cetinje), ogranak Mrvaljevia, prese ljenih u Gostilje brajoviko (Bjelopavlii), posebno bratstvo Baji; Od Nikia odseljeni u Ivanjicu (Srbija) i oko 1487. god. preselili se (Radovan Baja) i kao: Pilatovi u Pilatoviima (Donje Dragaevo), vidi: Baja; odseljeni u Srbiju, nakon pohare Kua; ka ljari (Boka Kotorska) 1557. god.; u Pljevljima 1895. god. Bajii (Martinovii), brat stvo u Komanima Bajica (Bajo), predak Martinovia Bajica, Bajice (Cetinje) 1597. g od., ranije: Bajii; vidi: Baja; Niki Bajica, Komnen, predak Samardzica Bajii, Bajice ( Cetinje), vidi: Bajica; Kotor Bajiii, staro bratstvo u Bajicama Bajkin, vidi Bajko v Bajko, predak bratstva Bajkovia Bajkov i kao: Bajkin, itite (Sentura) i Io (sjeverni Banat), porijeklom iz Stare Crne Gore Bajkovi, Zalupe (Cuce), Cetinje, ranije: Or lovi. Od njih su u: Graanima i Rijeanima (Rijeka Crnojevia); Dujevu i Sotoniima (Crmn ica) 1552. god. Od ovih su u Metohiji kao: Banov; Kava i Glavati (Grbalj) i kao: Balkovi. Porijeklom od Rijeke Crnojevia i kao: Banovi; Bigovo (Grbalj) 9 - 14. v.; Baoii, Srbina i jo neka naselja u Boki Kotorskoj, porijeklom sa Bajkovih Kamenica; Krivoije; Kotor (1551. god.) i kasnije u podruni Mide; vidi: Balkovi Bajkovi, bratst vo u Sotoniima Bajkovii (Krivokapii i Preobreani), grupa bratstava u Cucama Bajlovi, e stani (Primorska krajina) i Bratica (Ulcinj) Bajmak, Zaljevo (Bar) Bajmakovi, Bar Bajo, Pranj (Boka Kotorska) Bajovi, idovii, Maoe, Mrzovii i Gvero (Pljevlja), pa jedn i i kao: Cvijovi. Porijeklom su od Kolaina; Radulii u Bihoru (Bijelo Polje); Rudini ce i Bezuje (Piva), pa od njih jedni preu u Dubrovsko i Rudinice (abljak), pa jedn i kao: epur; Vilanj i Pelev Brijeg (Bratonoii), vidi: Ratkovi-Bukumir; Crnci (Piperi ); Rastovaci Gornje Polje (Niki); Njegui (Cetinje) i u podrunim Brajiloviima (Bjelice ) i kao: Pravilovi; Jugovii (Nikika upa); Komani (Podgorica), grana Bezdanovia i kao: Pejovi - Bajovi Bajovii (Pravilovii), bratstvo u Ublicama Bajovii iz Pive (Rudinice, Bezuje), starosjedioci u Rudinicama i neposredni potomci Baja Pivljanina Bajor, Podgorica Bajra, Podgorica Bajr, i , Kravari (Ulcinj) Bajraili, Babia Brijeg (Bije lo Polje) Bajraktarevi, Plav i okolina 1875. god.; Bar; Kod Vladimira (Ulcinj) Ba jrami, Ulcinj 1865. god. Bajramli, Bijelo Polje, jedni su preselili u Novi Pazar B ajramovi, Lagatori i Mojstir (Bijelo Polje); Pljevlja; Kunje (Ulcinj); Bar; Peuric e, Kosii i Velje Selo (Bar); Herceg-Novi, zvani: Stolica. Od njih su na Plani (Bi lea) Bajramspahi, Bijelo Polje Bajri, Kravari (Crogorsko primorje) Bajrovi, iz Kua s u se preselili u:Niki, Kruevo i Glibae (Pljevlja), jedni kao: Dizdarevi i dalje u pod ruje Rake i kao: Cvijovi; kod Vladimira (Ulcinj) Bujurin, Kotor Bajeta, Banjani (pod ruje Jelovice9, Niki 1597. god. i 1600. god.; vidi: Lalovi; Kruevo (Kruevice), Zatarje (1660. god.), pa jedni oko 1875. god. presele se u Zminice (abljak); Kovren, 17

Kievo, Grab i Lekovine (Pljevlja) i kao: Bajeti u Ljucama, Brvenici, Kosanici, Bobo vu i Kakmuima; od ovih su u Lekovini (Pavino Polje), Pljevlja, porijeklom su iz B anjana (Niki). Jedno vrijeme su ivjeli na Tjentitu (Foa); od njih su: Dogava, Tomi i I i u pljevaljskom podruju; polovinom 19. v. iz Nove Varoi preselili se u Grab i Gobu (Pljevlja). Odatle su se jedni preselili u Bukovik (Nova Varo), Grab i Rogau, Don je Dragaevo, kao: Bajeta i Bajeti; Pavino Polje (Bijelo Polje); kod Pljevalja oznaeni kao Orlovii, jesu iz Miljevine (Foa) Bajeti, vidi: Bajeta, ogranak Martinovia iz Baji ca (Bajov ugao), Cetinje, preseljeni u Mirilovie, Belae, Baljke i Ljubovo (Hercego vina); jedni u Suvadol (Suvi do) i irokom polju (Lipljan); Ljue, Brvenica, Kakmui, Kosenice i Ljue (Mataruge), Pljevlja. Porijeklom iz Banjana (Niki), slave Jovanjdan ; vidi: Lonar i Mirkovi, ogranak Martinovia Baji, kod Bijelog Polja Bakal, i, Ulcinj Bakalovi, Ulcinj Bakarovi, vidi: Ostoji, u Luanima Bakaevi, u Kosoru, Koima (Kui), o vih su u Kastelima (Grbalj) i jedni u Srbiji, vidi: Bako i Bakoevi Bakigano, Brskov o (Mojkovac) u srednjem vijeku Bakija, Boljanii (Pljevlja); Bio (Berane). Oni su i z Kua Baki, Zabre (Andrijevica), Peca i Bare (Berane), grana Novakovia, Vasojevia. Od Andrijevice su u Tubroviima i Azbukovici u Srbiji, a od tih su: Arsenijevi, Gaji, J eremi i Mari; ogranak Ivanovia iz grupe Dabetia u Vasojeviima; Dovoli (Pljevlja); Rav na Rijeka (Bijelo Polje), Berislavci (Zeta9, ogranak podrunih Begovia, doseljenika iz Zagaraa (Danilovgrad), a drugi su ogranak Maraa u Zeti, Sjenice (Kui); u Morau s u doli izKua kada i potomci Bogievi Bakovi, Kui, ogranak Ivanovia, od njih su u titari a (Mojkovac); Vraneu (Bijelo Polje), iz Kua; Karoevina, Toci i Durovo (Pljevlja). Po tiu od Kolaina. Od njih su u Nikiu; iz Drobnjaka, jedni su se odselili u Zetu, a dru gi u Sirovce (Bijelo Polje); Prnjavor (Plav) Bakojev, Kotor Bakoli, Kotor Bakos, Dobrota (1421. god.); Kotor Bakota, kasnije Bakoti 1698. god.; Bavice i Buljarice (Patrovii) Bakoti, vidi Bakota Bako, iz upe Aranelovo (Trebinje) oko 1695. god. prese lili su se u Oputne Rudine, pa u Bare, Nudo, Grahovo i Petrovie (Niki), jedni kao: Janii, neki odatle preselie se u Polja (Mojkovac) a 1879. god. jedan u Ljubinje (He rcegovina) iz ogranka Teavi, a Vasko Antov, Simo Lazarev i Blagoje Krstov (1908.g. ). Jedni Janii u SAD, Janii u Krokopu (Prokuplje) 1885. god.; Kruevice, Kuti i Lastva (Boka Kotorska) i kao: Bakoevi; Banjani i Gornje Polje (Niki); Risan iz Bakoa (Trebi nje); Kuti, ljijeb i Morinje, Herceg-Novi, oko 1689. god. doselie se iz Korjenica (Trebinje). Jedni su i kao: Bakoevi i Bakoti. Bakoevi, i kao: Bakaevi, Kosor i Koe (K pojedini kao: eloevi u Podgorici i Zeti; jedni su u Podgorici iz Bakoa (Trebinje); Niki; Lastva (Tivat); kod Herceg-Novog ranije: Bako; vidi: Bako Bakra, iz grane Brani lovia u Goranskom (Piva); u 14. v. iz Crmnice su se preselili u ljijeb i Kuti, Her ceg-Novi; peraka naselja (Boka Kotorska), oko 1750. god doselili su se iz Konaval a; Podgorica Bakrai iz sela Goransko u Pivi (Goransko sa Sinjcem) Bakraevi, Mijokus ovii i Vraegrmci (Bjelopavlii) Bakteevi, sa Lonareviima, kod Gusinja su se doselili iz Zatrijebaa (Kui); porijeklom su od Milia iz Bjelica (Cetinje) Bakuli, u Kotoru 1472. god Baka, kao: Boxa, slino Bogi i Boa (Bar) 1347. god. Bal, vidi: Baldo, u Tuzima iz Debra (Makedonija) Balaban, Perast (Boka Kotorska), ogranak Vukosavovia; u Vasoj eviima 18

Balabui, Sankovii (Patrovii) i kao: Senkovi; Kotor; Risan, Joice i Bijela (Boka Kotors a), porijeklom iz Stare Crne Gore; Bijela, Herceg-Novi Balaidi, u Pivi, ogranak Fi lipovia, iz grane Slijepevia; Kamenari (Boka Kotorska) Balaji, Zmijinac (Bijelo Polj e), od njih su u Urvskom Dubu i Dobrom Dubu (Novi Pazar), porijeklom su iz aronja sa Petera Balandi, Sjenice (Kui), ranije: Bulatovi; Orah (matino), Ercegova Strana (P luine), Piva i Stari Vlah (Viegrad), ogranak Filipovia - Slijepevia Balari, hercegnovs ko podruje Balaci, Bar Balba, Budva 1660. god.; Kotor (1727.god.), iz Venecije Ba lbi, u Patroviima i Kotoru Balbin, Duklja (Podgorica), srednji vijek Bald, a, Bar Baldi, Sutorina i Kotor (Boka Kotorska) Baldo, Stoliv, Boka Kotorska, jedni kao: Bald, slino Vale (Valius) u Ulcinju i Baru 1325. god. Iz Kotora se presele kao: V aleri Balduko, Kotor Baleba, Pranj (Boka Kotorska) Balevi, Balabani i Golubovci (Ze ta). Oni su iz Bratonoia, vidi: Baljevi; Petrii (Bjelopavlii), potomci Luana; odseljen i iz Bratonoia u Bezjove (Kui), kasnije kao: erkovi i jedni kao: Milovi, od kojih su M ilovii u Grahovu (Niki) i podrunim Gornjim Dubokama. Iz Kua su jedni kod Prokuplja (ju a Srbija), a drugi kod Gusinja; u Zatonu (Bijelo Polje), pa kod Berana porijeklo m su iz Bratonoia; Ulcinj; Niki; ekularci, potomci su Vuka Levaka; Berane, iz Bijelog Polja; Herceg-Novi, po nahoetu; Bijela i Joice (Boka Kotorska), porijeklom iz Sar ajeva; u Kotoru 1351. god. Balevii, rod u Bratonoiima Balepevi, Podgorica Baleti, evo Cetinje), od njih su u: Broancu, Orlini i Rianima (Niki), Srpskoj (Zeta) i Podgorici ; Bar; titarice, Bistrica i Polja (Mojkovac), jedni ranije kao: Dozda, porijeklom iz Rovaca; Zlostrup (Golija), Niki Baliagi, Kolain u 18.v Baligi, Ravna Rijeka (Bije lo Polje) Balideni, Martinovii (Trepa), Gusinje Balidovi, Gusinje, porijeklom su iz Albanije Balija, Njegnovo (Bijelo Polje); vidi: Bali Balijagi, Bijelo Polje i podr una Rasova; Kolain Balijani, Ulcinj 1904. god. potiu iz Jermenije Balijanovi, ranije : Petruinovi u Bjelopavliima. Od njih su u Dobitaku (Srbija) Balija, Golubovci (Zeta ), ogranak Kaluerovia, doseljeni iz Klimenata (Albanija), porijeklom su iz Pipera Balint, Podgorica Balisti, Donji Stoliv (Boka Kotorska) Bali, Trebjesa i Staro Sel o (Niki9, potomci Nikia (Trebjeana) iz Bojovia (upa Nikika), jedni odu na Sveti Stef atrovii) i potom u Carigrad; Kolain i podruno Trebaljevo. Od njih su kod Novog Pazar a; Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balija, elobrdo i enoe (Dapsovii), u Patrovie doselili iz Stare Crne Gore. Od njih su Novakovi u Patroviima 1590. god.; jedni su se presel ili u Perast (Boka Kotorska); Bar; Joice (Risan), doselili su se iz Sarajeva; Kot or; Budva; Ulcinj i Gusinje, porijeklom su iz Klimenata (Albanija); u Baru i Beiim a (Budva), ogranak Dabkovia (18. v.) doselili se iz enoa (Spi), Sutomore, a kasnije i kao: Kenter; Struga (abljak). Od njih su u Gajtanu (juna Srbija) i Baru; vidi: V alievi Balievi, Komani (Podgorici); Kosjelice (Bratonoii) i kao: Bali Bali, i, vidi: u Kuima; Tudurovii (Patrovii), ranije: ena iz enaa; Spi (Bar) 19

Balii, vidi: Bali (Stratimirovi) Balkovi, Grbalj, kao: Bajkovi 1536. god., vidi: Bajko i Balovi, Kotor 15.v. i 1799. god.; Perast i okolina Herceg-Novog; Brskut (Bratonoii ), ogranak podrunih aenovia. Od njih su u Metehu, Vojnom Selu i Plavu. Jedni se odat le preselie u ureve Stupove (Berane) Balosav, Balosave (Niki), od njih su u Nikiu i ok lini Balota, Balotii i Grahovo (Roaje), pa jedni i kao: Baloti, srodni Kujoviima, po rijeklom iz Dara (Vukli), Albanija Balote, stari nadimak bratstva Batrievia Baloti, Kosor (Kui), vidi: Bali; Banjani (Niki) oko 1703. god., odatle su se preselili u Dro bnjak, oko 1683, oko 1683. god. - oni su ogranak Kaluerovia iz sela Dukata (istoni Banjani) i kasnije Tomi-Novljanin, vidi: Balota; iz Kua su se jedni preselili u Br njice i Jasenovik (Novi Pazar) Baloevi, bratstvo Njegui (Cetinje) 1492. god.; Koman i i Cetinje Baloevi, u Bostunu (izmeu turovnika i Jezerskog vrha), Cetinje Balti, iz Morae i Rovaca (Kolain), jedni su se preselili u Bievo (Mojkovac), iz Kruke; Tomaevo (Bijelo Polje); Kotor; Kameno (Boka Kotorska), porijeklom su iz Kamenice (Trebin je); Podgorica; kod Herceg-Novog Baltov, Bar Bals=Bao=Bala ili Bali, oko 1331. god., kasnije vlastela u Zeti, vidi: Bali Balui, i, Budva Baluina, Patrovii 1399. god. Bala , kod Prokuplja (Vidovaa, Dubrava) 1904. god. iz Vilusa (Niki) Bali, Kolainska polja i Bistrica (Mojkovac); Budva Balin, u Budvi Bali, Ulcinj 14.v.; zetska vlastela; Gor nja Moraa (19.v.). Od njih su u Bakoj, titaricama (Sjenica); iz Kua, potomci zetskih Balia, grana od keri Vukanove (Nemanjina sina) neki i dalje; Beograd i drugdje; Se lo Bale (Plav) 1913. god.; Poerska, Bijelo Polje, srodni tamonjim Popoviima, vidi Ba ls Bali = Maramonte, 1420. god. i kao: Stratimirovi = Bali (od Balinog sinovca); u Zet i, Baru i Budvi 1360. god.; Baoii, Boka Kotorska i kao: Cvjetkovi; vlastela u Zeti 1590. god.; Brezojevice Plav 1900. god.; Stratimirovi - Bali u Ulcinju, ure (1385 - 1 403. god.) gospodar Zete, pa jedni kod Sjenice Balii nastanjeni u dolini rijeke Li ma i pored rijeke Bistrica...u selima: Glavaa, Mokri Lug, Vrh, pokraj grada Bijel og Polja... Balti (Stratimirovi), u Baru i Ulcinju 1360 - 1421. god.; zetska vlast ela 1369. god. i kao: Bali; u Kotoru iz Draeva (Podgorica) 1337. god.; Plan i podrun o Vojno Selo i kao: Bai; Vrh Bistrice (Bijelo Polje) Baljevi, Klopot i Zmijanac (Br atonoii). Od njih su u Zeti, Kotoru i Podgorici, u Novom Sadu potomci Stojana (sin a Bojana Jovanova), kao: Stefanovi u Bijeloj Svobodi u Krajini; Cetinje; Ljekopolj e (Podgorica), srodni su Miliima i Vukoviima sa toga podruja Balji, Ulcinj Baljuhevi, kod Plava 1820. god. Balju, a, Brankov Pod u Dobrijeviima (abljak), ogranak Miloevia, iz grupe Novljana. Od njih su se (1820. god.) jedni (oko 1840. god.) preselili na Glasinac (Romanija) Baljui, Kranja (Kui) i kao: Ljaki, ogranak Bojovia, iz grupe Mr njavevia Bamba, Pranj (Boka Kotorska) Bambaseli, Kotor Bamberc, Drenovtica, Pjeivci i z grupe Luana Bambur, Prenane i Maoe (Pljevlja) Bamjakovi, Bar Ban, Mirue i Kalanjevii , uz Trebinjicu, autohtono; Herceg-Novi i Perast (Boka Kotorska). Oni su 20

iz Hercegovine. Jedni i kao: Banovi; Krtole, Radovii i Glavati (Grbalj). Oni su iz Graana (Rijeka Crnojevia) u 17. v. i jedni preoe u podrune Ljeevie Ban, negdanji sta nik sela Vrbe Banda, Podbie (Mojkovac); Podgorica Banaevi, Zavala (Piperi). Patronom ik od Bana Bander, Plav, ranije: Smahionovi (Smajljevi) porijeklom su iz Anadolije (Turska) Banderalom, Brdo kod Prevlake, Herceg-Novi Bandi, srodnici Orlovia, sa Or line ispod Budoa (Niki) i Komanima (Podgorica), potomci Radonje Ivanova, razgranati . Porijeklom su iz Klisure (Kosovo), vidi: Sekuli, Vukadinovi, Vukoti, Barovi, Stank ovi i Kolarovi. Od Bandia (Komana) odselili su se na Romaniju, u umadiju i u nekim m jestima se prezivaju Bandi ili Komanin, kao takvi u Ulcinju (1891. god.), a kao: Bandi u Baru i perakim naseljima; i u Bosnu: Kamen (Rogatica), Pofalii i Osjek Blauj ski, Sarajevo, Gudovac i Dubovik Alihegov (Krupa) Bandii (Vukovii, Barovii, Vukadin ovii, Sekulii, Radonjii), bratstava u Komanima Bando, Pokrajci (Pljevlja) Bandovi, B andovia Most (Andrijevica) i u Beranama pripadaju grupi Novakovia, Vasojevia; podruj e Bistrice (Bijelo Polje) Bandoral, Kotor Banetin, Herceg-Novi Banisavljevi, u Ba njanima (Niki) Banit, vidi: Bani Bani, ranije: Vukevi, u Ljekopolju (Podgorica), vidi: Banit; u Luge (Berane) Banievi, Cuce (Cetinje), ogranak Mijajlovia, iz grupe Preobr aana. Od njih u: Povri, Grahovu, Petroviima, Tupanu, Busku, Nikiu, sve u nikikom podru , Petrovom Selu (Timok), Kurumliji (Srbija), Delomaru u Nevadi (SAD), Toploj i Ku mboru, Herceg-Novom; Ogranak Ivanievia, iz Njegua (Cetinje). Od njih su u Petroviima (Niki). Porijeklom su iz Starog Vlaha (Srbija); Kotor Banievii sa akiima (Preobreani) bratstvo u Cucama Banievii, rod u Grahovu, Nikiu, Srbiji ( Petrovu Selu i Kurumliji) i S.Americi Bankanj, Bankanji (Zatrijeba), Kui, vidi: Ademovi Bankali, Graharovo (P ljevlja) 1485. god. Bankovi, Ivane i Lozna (Bijelo Polje); iz Bjelopavlia odseljen i polovinom 18. v. u Baljkovac i Malu Vrbicu (Lepenica) i kragujevako podruje Bano , istorodni sa Bajkoviima (Petroviima) u Cucama (Cetinje), vidi: Bajkovi Banovi, kod Cetinja u 14. v. vidi: (Prekornica i Donja Sela), Rijeka Crnojevia. Od njih su u Dalmaciji, porijeklom su od Sarajeva; Ledenac (Njegui), Cetinje (po ocu Ban) u 1 334. god.; Kovai i Glavati (Grbalj), Budva; Nikiko Prekovoe; Bar; Perast i Donji Sto liv (Boka Kotorska). Ovi su iz Rake; od Rijeke Crnojevia odselili se u Darzu i Tuem ile (Bar), a u Vraku (Skadar) kao: Banjevi; Poekovii i Petrovii (Niki), jesu potomci M alea (Maleevaca). Najblii su Dedijerima (Aleksiima) u Oputnoj Rudini. Od njih su u S revcu (Gacko); Iz Pive oni su preseljeni u Graanicu Sokolsku (Srbija), Banovi, Joko vi, Pejovi i Kecojevi i drugi, potomci Tripka koji sa Kosova doe u Donje Banjane; gr ana Radetia (Petrovia) iz Lutova (Bratonoii) preselili su se u Pipere; Niki i odatle j edni se preselili u Oputne Rudine (Niki) Bano, Piva Banuat, a, Ulcinj 1859.god. Bando vi, Bandovii, Roaje, doselili su se iz Badova Brda sa Bihora (Bijelo Polje), porijekl om su iz plemena Klimendi Banjanin, u Banjanima (Niki) 1319, 1372, 1465 i 1597. go d. a oznaavani i kao: Banjanin = Petrovi i Cvjetkovi = Banjanin. Kod Nevesinja (Her cegovina) i kao: Banjanin = Niki. Iseljavali su se (1664. god.) u Bosnu, Trnovo, K alinovik, drugi u Zetu, trei u Palicu (Raka) i druge krajeve. Od njih se razvilo o ko 20 bratstava. Ima ih kod Nevesinja (Hercegovina) i kao: Banjanin u ivolji i 21

Dobrom Polju (Kalinovik) kao ogranak Mirkovia iz Banjana (Niki); u 17. v. iz Banjan a raziu se etiri brata: iz Banjana (Niki) u Banjane (Kaer), umadija, kao: Koji = Milja i a u Ljigu kao: Nikoli, drugi kod Trnova (Srajevo), trei kod Gradaca (Lika), a etvrt i kod Plitvikih jezera (Lika) kao: Banjanin i u Kninskom polju Banjasi, ogranak Ka lezia u Kosovom Lugu i Pavkoviima Banjevi, i kao: Banjovi, Bipe, Brskut, Lopari, Mome (Kui) i podruni Kosor i kao: Banjevi=Trakovi. Jedni su porijeklom od Banja Luke (Bosn a). Od njih su u Podgorici, Vasojeviima, Metehu (Plav) i Metohiji; Pjeivci i Oputn e Rudine (Niki), oni su Bogdanovi potomci; Vraka (Fraka), Skadar, ranije: Banovi iz Prekornice (Cetinje); vidi: Banovi Bunjkanj, Doljani (Kui) i kao: Gaovi u Benjkanji ma (Zatrijeba), Kui i jedni kao: Ljuljan, pa preseljenjem u Niki kao: Banjkanj i u K utima kao: Ivanovi, a kod Gusinja kao: Bekta. Porijeklom su od Rijeke Crnojevia, ka o i oni u Dinoi, uz Cijevnu; vidi: Beiragi Banke (Ban-Kei), u Zatrijebau Banjovi, Ljes ovi Dolovi i Paprat, Pjeivci iz grupe Potoljia; Lopari (Kui), porijeklom su od Banj a Luke (Bosna). Na Kosoru (Kui) i kao: Taakovi (Banjevi), od njih su u Podgorici i S puu; vidi: Banjevi Banjovii (Papraani), bratstvo u Cerovu Baor, ranije: Mican u Kriku (Pljevlja) Bao, vidi: Bals Baoi, Baina Voda na Poviji u Pjeivcima. Od njih su u Obla tno (Nikika upa) i u Morai; Bijelo Polje; Baoii (Boka Kotorska) Baoii, porijeklom od ukovica iz Baline vode kod Manastira Ostrog. Danas ih najvie ima u Gornjoj Morai. Ba povski, Kotor Bar, Bar (1245. god.) od baro-bao, na arabljanskom. Od njih su u B ariju (Italija) kao: Kurk-Barda, a u Kotoru (1263. god.) kao: Bari Bar, i, Kotor Barageevi, Patrovii 1674. god. Barad, Kotor Barada, Podgorica Barakov, Trojice (Kot or) 1599. god. Barakovi, eklii (Cetinje) 1566. god., od njih su u Kotoru i Boki Kot orskoj Barali, Srbina (Boka Kotorska), porijeklom su iz Hercegovine Baram, i, ogr anak urjanovia u Drobnjacima Barami, Niki u 15. v. Baran, vidi: Barc Baranin, i kao: Baranus, u Kotoru 1330. god., doli iz Bara; Glibai (Pljevlja); grana urjanovia u Dr obnjacima Baranovi, Kotor; iz Beran Sela (Berane), preselili se u Bosnu Baranus, vidi: Baranin Baranjin, u Drobnjacima Bara, u Kuima ogranak Grujia. Preselili su se u Bare i Tuinu (abljak), pa jedni dalje u Bistricu (Mojkovac); Lipovo (Kolain); Ka ludra (Berane); Trepa (Andrijevica); iselili se u Rogoznu (Novi Pazar); Dobrota ( Kotor); Budva; Podgorica Barac, iz Pipera su se preselili u Pitomine (Mojkovac); srodnici drobnjakih Barljana i Baranin iz grupe urjanovia; Bukovica i Boljanii (Plj evlja); Patrovii, ranije: Nikoli Bara, Podgorica; Varievska kuita i Patrovska gora Ba vidi: Maanovi Baro, Kotor, po nahoetu Barba, e, Zagrade (Grbalj) u 16. v. doselili i z Albanije Barbeli, Kotor, Boka Kotorska Barbat, a, kod Herceg-Novog u 15. v. 22

Barbin, Donji Stoliv (Boka Kotorska) Barbi, Nikovii i uraevii (Grbalj), porijeklom iz Lastve (Dalmacija); Kotor; Budva; Spu (Bjelopavlii); od Kneevia. Od njih su jedni o tili u Rusiju Barboli, i kao: Barbari, Kotor Barguljan, Pranj (Kotor) Bard, Bar Bard a, Bar (1437. god.), a u Bariju (Italija) kao: Kuri-Bard, po arabljanskom beo-ba ro, vidi: Bar Bardaki, Stijepo (Zatrijeba), Kui, ogranak epala, koji su se iselili u Gusinje Bardaar, i, Brakonje (Zatrijeba), Kui isti i u Kuima Bardi, Bardii i Kostanje (Gornja Krajina), porijeklom iz krelja (Albanija) Bardnji, Kosor (Kui) Bardonja, K osor (Kui) Barez, Perast (Boka Kotorska) Bareko, vidi: Barielo Barel, o, i, Kotor i kod Herceg-Novog (u 15. v.) i kao: Bariglo Barei, Kotor Barzati, Budva Barzi, Br atonoii Bareti, vidi: Punoevi Barian, on, Mrkovi (Grbalj) i Babunica i Ljutice (Boka K torska) Bariglo, vidi: Barel Barielo (Bareko), Kotor; doli iz Mletaka poetkom 1687 . god. Barincel, i kao: Basa - Barinel i Bivoli, Boka Kotorska 1357. god. Bari, Koto r jedni po nahoetu, a drugi i kao: Bari = Camovi, porijeklom iz Kua; Cetinje Bari = C amovi, vidi: Bari Barianin, vidi: Beriko Barievu, Kapelice u Potkrajcima (Bijelo Polje ) Barii, Bar Barianin (Beriko), u Patroviima Barion, Suice, Herceg-Novi Beriko, vidi ianin Barjaktarevi, Ulcinj; Meteh (Plav) 1875. god. Barjaktarovi, ogranak Popovia, s a Meduna (Kui), naseljeni na podruju Berana; Petnjik, porijeklom su iz Bratonoia; Iz vor (Parain) iz Bratonoia; Sutivani i Potkrajci (Bijelo Polje); Mirue (Niki), kasnije Tabakovi; Ulcinj i Ljubotinj (Cetinje), porijeklom iz Mrkojevia (Crnogorsko primor je), potomci su Daba, doseljenika iz Mikulia (Bar). Isti su i u Malim Selima, Mik uliima i Goranima (Primorska krajina) pa jedni i kao: Skarovi Barjamovi, u Boki Kot orskoj jedni ranije kao: Bua, porijeklom sa Kosova; Kunje i Peurice (Bar) jesu ogr anak Vukovia, potomci Skora iz Mikulia (Bar); Crmnica, kao i u Podgori i Graanima, k od Rijeke Crnojevia srodnici u Maanoviima u Orahovcu Barjamovii, bratstvo u Podgoru Barl, i, Draginje (Primorska krajina) Barlovi, Krue, Bratica i Sal (Primorska kraji na) Barljan, Drobnjaci Barljievi, Kotor Barmieli, Kotor, poetkom 15. v.; vidi: Bolic a Barnis, Kotor, porijeklom su iz Milana (Italija) Baro = Baron = Baro, u Patroviim a; zatim kao: Nikoli, Nikadrovi i Baroc Barovi, ereza i Mokanje, upa Bandika u Bandii (od Vukosava Vukova), podruje Komana i Ljekopolje i od njih (iz sela Rudina) jedni su u Patroviima, Ljekopolju i Zeti; Cetinje, od njih su u Buljarici (Patrovii); ogra nak Vujovia u evu (Cetinje), od njih u Glibavcu (Niki) i Nikikom Prekovou; Kui, ogran Radulovia, od njih su u Cucama (Cetinje), a jedni su se 23

odatle odselili u Zavrh, Trubjelu i tedim (Niki), pa jedni u Krivoije, a drugi u opie (umadija) Barovii (Bandii), bratstvo u Komanima Barovii iz Nikia (vode porijeklo od Ra dulovia rodom iz Cuca iz Bainog sela) Barojevi, Cuce (Cetinje) Barojevii, iseljeno b ratstvo sa Trenjeva Barojevii, muslimani u Nikiu Barok, Patrovii, vidi: Baro Baron, Pa ovii, vidi: Baro Baroc, vidi: Baro Baro, na Patrovskoj gori: Barok, pa ponovo Baro i Baroc i jedni u Patroviima i kao: Nikoli i Nikandrovi Bart, a, Kotor, poetkom 15. v. Barto, i, Kotor 1701. god. i u Budvi Bartovi, iz Gruda (Tuzi) u Podgorici, Albani ji, Sarajevu i Americi, srodnici Ivezia Bartl, Herceg-Novi (u 15. v.) i kasnije u Budvi Bartomoz, i, Kotor Bartuluva, Kotor Baruko, Podgorica Barunce, Nalovii (Pl jevlja) Baruti, Pljevlja Baruco, Podgorica Barudija, predio Bjelopoljske Bistrice, u Rovcima (Podgorica) potomci Tripka Radulova Bulatovia Barui, Gornja Moraa Barc, ac , kao: Baran, Boan i Tuina (abljak), potomci Novljana Barevi, Bobovo (Pljevlja) i Go rana (Crnogorsko Primorje) Bartipan, Kotor Basagi, Bijelo Polje Basanovi, Botun i G olubovci (Zeta), porijeklom su iz Pipera Basar, Njegui (Cetinje) Basara, Kovilj ( Novi Sad), porijeklom od Gusinja; Podgorica Basarovi, Kotor i podruni kaljari Base, vidi: Baranin Base, bratstvo u Graanima Basevi, u Zeti iz Kua Baseget, i, Lepetane (Boka Kotorska) Basegl, vidi: Baseglet Baseglet, i, i kao: Basegl, u Kotoru (15 .v.) i kasnije u podrunim Lepetanima Basegli, Kotor u poetku 15.v. Baseglo, vidi: Basilio Baseki, Bijelo Polje, pa odatle u Vasojevie Baselj, i, Kotor 1398. god. Ba siljevi, vidi: Basilio Basilio = Baselo, -zelo = Baseglo = Basuo, i docnije: Base li, slino Basiljevi, Kotor Baska, Kotor (1397. god.), vlastela Baskua, kasnije: Rad unii, u uraeviima (Grbalj) Basor, Podgora (Pljevlja) i Topla, Herceg-Novi Basori, ogr anak bratstva Popovia-Herakovia u Njeguima Basta, Berane Bastai, Cetinje Bastak, upa Nikika; Ogranak Popovia iz Rijeke Crnojevia, pa se jedni preselili u Rijeku 24

Crnojevia, pa jedni odavde u Crmnicu, a drugi u Kotor Bastas, i, (od rijei: Basat) , od Berana su se preselili u Bosansku Krajinu Bast, i, Ulcinj 1356. god. Bastij an, i, Bar Basuoe, vidi: Basilio Basa, Baska (Kotor) u 14-15. v. Bataz, ie, Drobn jaci Batala, lo, Kotor 1282. god. Batali, Kotor Batdl, lo, Kotor 1282. god. Batig lavi, Kotor Batizi, ja, Pavino Polje (Drobnjak), ranije: Joveti Batilovi, Niki i predi Lozne (Bijelo Polje) Batini, ogranak Ugrenovia, od Nikia su se preselili u Vrpolje (Trebinje); Plana na Stocu, usput, ogranak Miljania od Jelovice (Gornji Banjani) Batisti, Donji Stoliv (Kotor), doselili su se iz Korule (Dalmacija) Batkovi, Orah ( Niki) Batovo, Lukovo (Niki) Batrievi, i kao: Veljokrajanin, u Herakoviima (Velji Kraj) Cetinje. Od njih su u: anjev Dolu (Cuce), kao: Ljesar, Vulovi, Gavrilovi, Joveki, a u Mircu, prema Grblju kao: Pera, a jedni su se preselili u Srbiju; od Herceg-Nov og odseljeni u Meku Grudu (Bilea) kao: Gaina = Gainovi a ranije kao: Sikimi; Bratiev D o u Zovinom Dolu (Cuce) i kao: Batrievi - Luka; Carine (Nikika upa), porijeklom iz Zov ina Dola u Cucama Batrievii, bratstvo na Carini Batrievii, bratstvo u Veljem Kraju B atrievii (Lukai), bratstvo koje je ivjelo u selu Zovini Batrievii, bratstvo u Cetinjsk om Plemenu Batrovi, u Podgoricu doli iz Brela (Crmnica), Niki Batura, Orah (Piva), og ranak Filipovia, od kojih su na Romaniji Baturani iz Pive (Crna Gora, Nedajno, Ba bii) doselili iz Drobnaka od Badnjara iz Tepaca Baturanin, mala Crna Gora (na uu Sui ce u Taru), Babii i Nedajno (Piva), doli iz Preraca (Bilea), kao: Radanovi (Badnjar) , bili na abljaku-drobnjakom Batuta, Patrovii Baanin,Pitignjat i Krug (Cuce), Cetinje, ranije: Mandi, odseljeni u Skalu (Valjevska Tamnava), kao: Bai, drugi su preselili u Baije (Sjenica), a od njih su u Radmilovie (Grua kragujevaka) Baevi, u Dabru (Herce govina) ogranak Antovi od Banjana (Niki) Baer, Podgora i Kupelnik uz Skadarsko jezer o Bai, vidi: Baanin Baovi, u Banjanima (Niki), grana Mulina, vidi: Klenanin i Mulina famje, u Podgorici 1591. god. Baufaa, Podgorica 1591. god. Bauk, u Nikiu 1534. god. , odatle jedni preu u Hercegovinu (oko 1589. god.) kao: Bauc, srodnici tamonjih Re dovia, ranije: Begovi na Ravni ulminac (Gacko) Bauk, bratstvo u Lastvi,u Boki Baukov i, u Podgoricu doli iz Ljekopolja Bauc, vidi: Bauk Baucal, Gornje Crkvice (Piva), o d njih su u Foi i Bijeljini (Bosna) Baucale iz Pive (G.Crkvice - Nikovii), starinc i iz Pivske Zupe Bacanovi, u Vasojeviima ogranak Obradovia Backovi, Stubica, Drenovti ca i sela Pjeivaca, potomci Radovana Bogdanova, od njih su u Podgorici, Straevini (Niki) i kod Valjeva i u Izmiru (Turska) Bacovi, Pepii (Plav) 25

Baculi (Baculji), bratstvo u ekliima Baculjel, kao: Boanovi = Grupi = Toli, u Staroj C rnoj Gori Baa, Podgorica Baak, vidi Badak (Badakovi) Baarevi, polovinom 18. v. sinovac Baja (Ivanovia - Nikolia = Pivljanina) iz Pive preselili se u Gruu Kragujevaku Baari, Srbine, Herceg-Novi Baek, Podgorica Baevac, iz Baevca (Roaje), preselili su se u Mat rovo (Tutin) Baevi, Pljevlja 1854. god. Baek, Podgorica Bai, Kotor 1397. god.; Lastva (Tivat) 1443. god. Baii, rod u selu Skeli u Valjevskoj Tamnavi Baovi, ogranak Kojia, od Kolaina, preselili u Gruu Kragujevaku Bad, a, Kotor Badak, u Mavi i kao: Baak, por jeklom od Nikia Badakovi, ogranak Grupkovia potomaka Bijelog Pavla Badi, ogranak Rabre ovia. Iz Polja (Mojkovac) jedni su se preselili u Loznu (Bijelo Polje) i Novi Paz ar Badovi, Slatina (Bjelopavlii), ogranak Grupkovia Baa, Kotor, poetkom 15. v.; oko 14 20. god. vlastela u Crmnici kasnije Bali, a u Komanima kao: Rade, pa preseljeni u G ai i Graane (Rijeka Crnojevia) kao: Baa, od njih su u Tuemilima (Bar); Podgorica Baagi ograqnak Suknovia u Pivi; kod Plava Baagma, Kotor Baanovi, ranije: Vuini u Piperima, porijeklom su iz Hercegovine, oko 1780. god. Odatle se jedni presele u Vraku (Sk adar), pa od njih u Bijelo Polje i Kurilo (Zeta), u Podgoricu iz Bauta; Od njih s u i Mandi u Skadru i dalje u Albaniji; u Podgoricu iz Ljekopolja; Omara i Gril (Vr aka) kao: Belaj, a u Lesku Puka, Piraru, Velipolju i Komar kao: Baanovi Bai, kod Pla va i varoi doselili sa Bae kod Ljea u Albaniji, pa ovdje jedni kao: Baa, ili Bali. Ist o tako je i kod Gusinja, odatle jedni otiu u Zoranie (Bistrica bjelopoljska) kao: Baa; Sutomore (Bar), porijeklom su iz Stare Srbije; Perast (Kotor) i okolina Herc eg-Novog; Cetinje; Podgorica; iz Pepia u Mirue i Dobrun, uz obalu Trebinjice, dosel ili se iz upe na Drini; edii (Cerovac ) Trebinje, ogranak Drekalovia iz Kua; iz Gruda (Tuzi) sili u Podgoricu, pa jedni odselili u Skadar i Carigrad Bairevi, Niki Bakovi, ljevlja (1911. god.) i Ski (Plav) 1912. god. u Zetu su preli iz Draevine Baovi, Kui, j edni odu u Botun i Kurilo (Zeta); Kopito (Njegui), Cetinje, ranije: Penda i kao: Raovi = Baovi. Od njih su u Vlakoj (Rumunija); u Podgorici iz Pipera; Kotor; Poenje ( jak), ogranak Abazovia iz grupe Omakalovia (Novljana); Boljanii (Pljevlja) Baovii (Ra dovii), ogranak bratstva Penda u Kopitu Baovii (Radovii), rod u Vlakoj Bati, Podgorica Batri, Niki Batrica, ogranak Jankovia iz Ceklina, preselili su se (u 15. v.) u Glavati (Grbalj). Jedni u Grblju su iz Hercegovine Baulevi, kod Plava (1881. god.) vidi: Bauljevi Bauljevi, Bjelopavlii od Peia jedni se preselie u Kue, pa u podruni Zatrij olinu Plava i Berana Beara, Kotor; Risan; Budva Beatovi, Niki Bevi, Danilovgrad; Kot or 26

Bevenj, a, -nji, Pobori (Budva), od njih su u Ulcinju kao: Bevs Bevenja, Pobori ( Budva) i u Ulcinju, vidi: Bevenj Bevs, vidi: Bevenj Beg, Cetinje Begazi, Niki Began ija, e, Niki Beganovi, srodnici Omeragiima, kod Plava doselili iz Brovine (akovica), porijeklom su iz alja (Albanija). Od njih su u Bihoru i Bistrici (Bijelo Polje), pa u Novi Pazar; Gole (Pljevlja); Berane, doselili od Kolaina; upa Nikika, iz Kua; iz Podgraa (Kui), kao: Alickovi i Beganovi u podruju Bijelog Polja Bega, vidi: Banjkanj B egez, i, Niki Begenei, Podi, Topla i Srbina, Herceg-Novi Begi, Herceg-Novi, po nahoetu ; Bodarevac (umadija) iz Crne Gore Beg, o, Klinci (Boka Kotorska) i Podgorica Bego vi, ogranak Mijovia (Kolovia) u Kuima. Od njih su odseljeni (17. v.) u Donju Sabatnu i Sipi (Lepenica) i Topolicu (juna Srbija) i jedni u Italiju; ogranak Brajovia u K osiu i Kosovom Lugu (Danilovgrad). Od njih su ubiljeeni 1912. god. u Ulcinju; Maha la (Zeta), jedni kao: Ajdarkuevi, od njih Begovi a drugi Agunovi i Vrani; Danilovgrad ; Rijeka Crnojevia, Radanovii i Kubasi Grbalj; Kotor, po nahoetu; Sipi (Lepetane), B oka Kotorska; Perast (Boka Kotorska); Cetinje; Lozna (Bijelo Polje). Rod su Jaimo viima kao i Dizdareviima, koji su kod Tutina i u Roaju; Rasova i Zaton (Bijelo Polj e), potomci su Jovan-bega. Od njih su u Turskoj i Novoj Varoi (Raka); Ogranak Vulo via (Novljana) u Bijeloj (avnik) i Nikiu; Komani, (od bega Tomaa Stankova) grana Band ia; iz grupe Radulovia "Nikodelci"; Ravni ulijec (Gacko) iz Nikia, drugi kao: Bauk i t rei kao: Renovi; Patrovii, jedni su iz Stare Srbije (jo u 7. v.), ranije: uda. Vidi: F ranovi-Bosni, a drugi iz Stare Crne Gore; Bijela i inovii, Herceg-Novi iz Trebinja; Spu, Donja i Gornja Granica (Bjelopavlii), ogranak Vukovia, iz Hercegovine; HercegN ovi; Podgorica; vidi: Bauk Begram, Herceg-Novi Beg, u, Kotor; Bar; Podgorica Bed ov, Podgorica Bei, i kao: Bei, u Dinoi (Kui), ogranak Purovia Bezankius, vidi: Bizant i Bezar (Bezari = Bezarevi), ukovo brdo, Skokue i Ljuti (Pljevlja) pa u tu varo Bezar evi, Mataruge (Pljevlja) u gradu kao: Bezari i okolini, vidi: Bezar Bezari, vidi: Bezar Bezdan, Gorovii (Grbalj) Bezdanovi, bratstvo u Komanima, doseljeni iz eva (1 878. god.), porijeklom iz Male Banjske (Kosovo). Dijele se na: Jovanovi, Pejovi i Radonji, od njih su u Prokuplju i Kurumliji; u Podgorici iz Komana Bezijevi, vac, B ezjova (Kui), od njih su u: Ulcinju; Mate i Ulotinu (Gornji Vasojevii) Bejat, o, Bu dva Bejataovi, Berane; Bojka (Ulcinj) Bejeti, Bijelo Polje Bejti, Bijelo Polje; sro dnici Idrizovia iz Bijelog Polja u podruju bjelopoljske Bistrice, a jedni ogranak Adrovia iz grupe urakovia Bekai, vidi: Banjkan Bekan, Niki Bekac, Lastva (Tivat) Bekez , Zlostup u Goliji i jedni u Nikiu, porijeklom iz Bjelica (Cetinje) Beko, Lepeti (B oka Kotorska) i okolina Herceg-Novog, porijeklom iz Zubaca (Trebinje) Bekovi, Bje lice (Cetinje) 27

Bekonja, kasnije: Junevi (1687. god.) u ljijebu (Boka Kotorska), oni su iz Ljubomir a (Hercegovina); Kaluerovii i Penezii (Pljevlja) Bekoca, Kaluerovii i Penezii (Pljevlj a) Bekteevi (Mili) = Memevi, Banjkanji u Zatrijebau, porijeklom od Milia iz Bjelica (C tinje). Od njih su u Dolji (kao Bekteevi) i Kruevu (Gusinje), gdje su im srodnici L onarevii, jedni se preselie u Dobe (Kruevac); Plav 1668. i 1900. god. Bekteevii u Gusi nju, su od Banjkana iz Zatrijeba u Kuima iji je predak Milo tu naseljen iz Crnojevia Rijeke 1495 godine. Staro krsno ime Sv. Nikola. Milo je dobio ime Bekte i primio j e islam, dok su se njegovi potomci prozvali Bekteeviima. Od Bekteevia su ogranci Kob ilii, Mulii i Lonarevii. Svi su muslimani osim Lonarevia kojih ima i muslimana i pravo slavaca. Bekte, i, Pljevlja 1863. god.; Iz Benjkanja (Zatrijeba), Kui preselili u G usinje. Vidi: Beljkanj Bekulj, i, Brajii (Budva) Bekun, Lastva Grbaljska, preli (u 15. v.) iz Njegua (Cetinje) Bekuni, rod u Lastvi u Boki Bela, Kotor 1334. god. B elabui, Kotor Belavista, Pranj (Boka Kotorska) Belavita, Pranj (Boka Kotorska), pori jeklom iz Italije Belada, Ugni (Brela), Cetinje; Niki Belade, bratstvo u Ugnima Be laj, vidi: Baanovi Belakovi, Podgorica; Pjeivci Belan, Pranj i Tivat Belanelo, Kotor, porijeklom iz Venecije (Italija) Belanovi, Pjeivci 1616. god.; Crmnica; Berane; Pra nj (Boka Kotorska); Vraka, Skadar kao: Markovi = Belanovi, potomci Ozrovi iz eva (C etinje) Belai, i kao: Bela, u Kotoru Belafus, sa, a, Budva 1650. god., porijeklom i z Skadra (Albanija); Lepetane (Boka Kotorska) Belevi, ekularci na podruju Polimlja; Rudo Polje i Gusinje; Ogranak Petruia, iz Struga (abljak), preselili se u Gajtan ( juna Srbija) Belegija, Herakovii u Njeguima (Cetinje) Belegije, rod bratstva Popovia -Herakovia u selu Herakoviima Belez i Bele = Belec = Belie = Bele, slino Belji, vlast u Kotoru od 1124. god. pa nadalje; vidi: Beli i Bele Belec, Kotor; vidi: Belez Be li, Kotor; iz Narde (juna Italija) Belimirovi, Zagara, iz susjednih Bjelopavlia Beli ki, Bar 1311. god. Beliograta, Mrevo Polje (Podi), Grbalj 1334. god. Beli, Ulcinj u 14. v. i Baru, vlastela, i kao: Bele, slino Belic, -e; vidi: Belica Belioc, Buko vice (Roaje) Belica, Kladi (Boka Kotorska), Kotorska vlastela, vidi: Belez i Bele Belie, vidi: Belez i Belica Belki, u Herceg-Novom, po majci Belmuevi, Medun (Kui) u 1 5. v. Belov, Perast (Boka Kotorska) Belovi, ogranak Popovia - Lalia u Pipere i Podg oricu doselili iz Zete; Zalaz (Kotor) i Radovii (Tivat); Pranj (Boka Kotorska); Ko tor; Niki i kao: Mrvaljevi Belobrkovi, iz Bijelog Polja preselili u Kopljare (Jaseni ca) Beloglav, o, i Beloglauvo, Kotorska vlastela 1331. god. Beloglauvo, vidi: Bj eloglav Belogradski, Kotor 28

Beloica, iz Kua preselili u Novi Pazar, vidi: Belojica Beloje, Muo (Kotor) Beloje vi, ogranak Praevia u Slatini (Bjelopavlii); ogranak Pavliia iz Bratonoia preselili goricu Belojek, Kotor Belojica, Kui, ogranak Balevia iz Bratonoia. Od njih su Pavlii u Kaoni (aak), a kod Roaja Pavlovi (oek) i od kojih su: Ibrahilovi Belois, i, Kotor 133 . god. Slino Bjelo Beloanin, Trepa (Martinovii) - Gusinje 1485. god. Belo, Perast (Bok a Kotorska) 1552. god.; Kotor 1330. god. Belui, Beline (Kotor) 1330. god. i dalje Belu, Kotor Belce, Beli = Belus = Bielc, -e i Belo, u (14. v.) u Baru i Ulcinju, v idi: Belez Bele = Belie = Belica = Bele i Belji = Beli, slino Belji, vidi: Belez, kro 2-14. v. u Crnogorskom Primorju i Boki Kotorskoj, veinom vlastela, u Ulcinju 14. v. kasnije Belic, -a = Beli Beljak = Beljan, Podgorica Beljevi, Niki Beljinaa, Mokanj a (Komani) Beljka, Miokovci, Jugovo, Brvenica, Gotovua (Pljevlja) iz podrunih Kra Be mbo, Kotor Bena, Kotor Bemati, Budva 1660. god. Benaka, Kotor 1335. god. Benac, Podgorica Bendal, el, Kotor Bender, rak, Podgorica Bendera, Niki Bendi, i, Perast (B oka Kotorska); in, Osoje i Zvijezd (Pljevlja) Ben, e, od Benediktus Kotor 1330. g od. Bene, Kotor u 15. v. Benea, od Benediktus, slino Benei, Kotor u 12. v. Benit, Crm nica (16. v.), kasnije Gvozdenovi, vidi: Bani Beni, Berane, iz Crkvenice; Podgorica Benii, vidi: Benea Benkovi, Kotor Benovi, Glavaii (Grbalj) u 16. v., iz Hercegovine; umbor (Boka Kotorska) Benofanoti i kao: Virilio, Patrovii Benrl, Kotor Benus, i, He rceg-Novi Benjkanj, Zatrijeba, Kui, od Milia iz Bjelica (Cetinje), vidi: Bektaevi Ber andinov, Kotor Beranovi, Beran Selo (Berane), odselili u Bosnu Beratovi, Bar Bera, Herceg-Novi Beraanin, Patrovii 1546. god. Berber, Kotor Berberija, Podi, Herceg-Nov i; i kao: Berberdija Berberovi, Kotor i Morinj, iz Hercegovine; Kostanjica, Herceg -Novi, oko 1687. god., doselili se iz Popova (Hercegovina), od njih su podruni urii Berberdija, vidi: Berberija Bergan, i, Bar; Donji Stoliv i Kotor (Boka Kotorska) Berger, Kotor i Herceg-Novi 29

Bergulian, Pranj (Boka Kotorska) i kao: Berguan Berguan, vidi: Bergulian Berdar, Pat rovii i kao: Brdar Berdovi, ogranak Ugrenovia, ranije: Rian kod Nikia. Od njih su u Vr polju (Hercegovina) Bereznitki, Budva Berek = Beren, Podostrog (Budva), ranije: u rovi iz Pipera. Od njih su u ikagu, Njujorku i drugdje Beren, vidi: Berek Beretin = Bereti, Trnjine u Cucama Beretine (Beretii), negdanje bratstvo u Trnjinama Beri, doseljenici iz Beri (Albanija) u Draevinu (Ljekopolje). Od nih iseljeni i kao: Ber i, pa su se jedni preko Primorja preselili u Baku Beriat, Niki Berilaa, Dobreti i Velj a Strana (Ljeansko podruje). Jedni se preselie u Ponare i Donju Goricu (Zeta) Beril akov, Morinje, Herceg-Novi Berilon, Crnogorsko primorje Berisavljevi (Rudovi), u an jevici (Gataka) povr jesu iz Riana (Niki), porijeklom iz Beri (Albanija) Berislavi, Ko tor 1390. god. Beri, vidi: Beri, Kotor, po nahoetu; Niki; vidi: Berovi. Iseljeni iz B eri (Podgorica), u vie krajeva, sa novim prezimenom Beri; Potomci rodonaelnika, vie bratstava u Grudima (Tuzi), porijaklom iz alje (Malesija), jedni kasnije i kao: P rift; Duii (Kui), jedni kasnije i kao: Rakovi, pa jedni kao: Beria odsele se u Niki, d ugi u Batuu (akovica) Beria, kod akovice (Batua i dr.), alje i Kastrati, bratstvo pa p leme istono od Skadarskog jezera, rod su sa Kuima, grana Mrnjaevia iz Kua (Podgorica) Beriaj, Tuzi, vidi: Beria Berian = Beriko, Patrovii i Budva Berii, Grude i Gurac (Tu ; Prijevor (Grbalj) 1437. god. u Gornji Milanovac potomci Tadije (pa jedni Tadi) iz upe Nikike Beriko, vidi: Berian Berk, i, Kotor; Herceg-Novi Berja, enai, Velji Ost (Primorska krajina) Berkanovi, Herceg-Novi Berkovi, Neuzin (Banat), i kod Temivara (Rumunija). Pripadaju grupi doseljenika od Siska, porijeklom iz Drobnjaka, zvan i Durmitorac (Jan); u Podgorici iz Krianje (Kui) Berkuljan, Niki Bernardinov, Kotor Berisali, Pranj (Boka Kotorska), porijeklom su iz Stare Crne Gore Beriko, vidi: Bar ianin Bernievi, Pranj (Boka Kotorska), porijeklom su iz Stare Crne Gore Bern, o, Kot or Beonardi, Kotor Berovi, Rerovi (Ulcinj); vidi: Beri; Beri i Draevine pa u Podgor icu, porijeklom su iz Beri (Skadar), a tamo iz Krita (Grka); Ogranak Ugrenovia, od Nikia preseljeni u Vrpolje (Trebinje) Berovljanin, grana Nenada u Kuima, razgranat i Bertan, potomci Kanjoa iz Patrovia u Miie (Spi) Beruli, i kao: Pura, u Plavu Berulo Plav Beri, Kotor Besalj, a, Bar Beseli, Hercegnovsko podruje 30

Besiga, vidi: Bisti Beskovi, Zaton (Bijelo Polje) Beskua, Prevlaka (Boka Kotorska) 1167. god. i u 14. v. Beslem, e, Seljani (Piva), porijeklom iz Hercegovine Besli movi, Pljevlja 1905. god. Besnian, iz Besnika (Roaj) u 19. v. preselili se u Novi P azar Besperator, Niki Besti, a, Kotor 1330. god. iz porodice Bista Bestuovi, hercegno vsko podruje, iz Vrma (Korjenii), Trebinje Betan, Golubovii (Patrovii) doli iz Miia ( , Bar Betel, o, Kotor Beto, Kotor u 14. i 15. v. Betovi, Bojka (Donja Krajina) Be tuzi, Ulcinj 1910. god. Be, i, todra (Crnogorsko Primorje), uz Bojanu Beaj = Beovi, iz Matagui (Zeta) preselili u Dinoe (Tuzi). Srodni su Krasniima i Puroviima Bear, Niki B , vidi: Bei Beir, ranije: urovi ili Beirovi i Podublianin u Rajieviima i Njeguima ( ); u 16. v. iz Stare Crne Gore doselili u Trenjicu i Kubase (Grbalj); Kotor Beiri, rod u Trenjici (Boka) Beiri (Beirovii), ogranak bratstva Podublicana u Rajieviima Bei aga, Ulcinj 1887. god. Beiragi, Kui, odseljeni u Plav i Roaje prozvae se jedni Topalo vi i Ademovi, pa jedni u Novi Pazar, Podgora (Roaje). Beiragii su Klimedi, pa i kao: Banjkanj Beirovi, u Rovcima i drugim mjestima, potomci su Nikia; Gornja Bijela (avnik ), ranije: Kljaji iz Nikia; Gornja Moraa; Cetinje; vidi: Beir. Peurice (Bar), rod su u iima, Abazoviima i Barjamoviima u Krajini i Ulcinju; Spu (Podgorica), doselili su se iz ljeanskog podrulja; Bistrica, Kukulje i Pokrajci (Bijelo Polje); Kui preselili u Roaje Bei, Piperi, grana Vukovia - Lazarevia; Bukovica (Pljevlja); Pljevlja 1882. god. Bekovi, grana Drakovia, iz Rovaca; Kranja (Kui). Odatle odseljeni u Novi Pazar ka o: Kranja, jesu od Drekalovia Beovi, Kolain; Lever Tara (Pljevlja); Roaje 1891. god.; vidi: Beaj; Sviba (Piperi); Donji Lje (Podgorica); Bar Beun, Prijevor (Budva) Behar ovi, Bar; Ulcinj 1894. god. Behlovi, Pljevlja 1867. god. Behmeki, Boka Kotorska Be hrami, Boka Kotorska Behrovi, Plav, srodni su im imkovi i Kijac, porijeklom su iz A nadolije (Turska) Bec, i, Ulcinj 1867. god. Beci, Tuzi; Piperi; Podgorica Becovi, Piperi Beanovi, Kuti, upa Nikika, ranije: Spahi (1477. god.) iz plemena Nikii; Crnci peri) i Spu (Podgorica) Beevi, iz Kolaina preselili u Kni (umadija) Bei, selo Beii tovu (Cetinje), srodni su Vukotiima u evu; u Podgorici iz eva (Cetinje); gornji dio ranije ispod Beikog brijega (Beii), Budva i oko varoi. Preci se doselili oko 1413. g od. iz Zete. S tim prezimenom pojavljuju se i 1653. god. Od njih su u Donjem Sel u (Crmnica); Dujevo (Crmnica) i kao: Tartun i Luki, kao i u Beiima, a u Patroviima Sti jepovi i Dragovi. Iz Beia su i u Orahovici i Podima (Boka Kotorska), a jedni se odat le odselili u Trst, drugi u Rusiju. Iz Beia su i u: Balabanima, Baanima, jedni preoe u Vraku (Skadar), kao: 31

Jokovi, Mrgudovi vidi: orovi u Vraki, od njih su unjevi; Bijelo Polje (Zeta) kao: Bei iski su im Gracuni u elom Brdu (Rustovo), Patrovii Beko, Bekov do u Prosenom dolu (Cu ce), Cetinje Be, vidi: Beevi Beevi, Piperi, ranije: Mrarica; u Vasojeviima na Polici i kao: Be, od nekog Bee, pa (u 18. v.) preselili se u Novi Pazar i Toplicu (juna Srbi ja), kao: Beevi 1882. god.; Podgorica Beirovi, Ozrinii (Niki) Bei, Bjelopavlii, oni Peikana iz Cuca (Cetinje), vidi: Peikan; ogranak Boovia u Piperima; Kui, preselili su se u Donja Sela (Vasojevii) Beii (Peikani), bratstvo u Bjelopavliima Bekovi, Pluine, va; Kotor; Plav i kao: Drekovi 1890. god.; Gusinje, doselili se sa Meduna (Kui) Beli, afe (Lunica), Komani, Podgorici i u Ljeanskom podruju; abljak na Skadarskom jezeru; u Momiiima, Karabeu i Kruevcu u Zeti i Podgorici srodnici su Osmanagia, starinom iz B ajica (Cetinje) Belii, negdanji stanovnici sela afe Beovi, Podgorica; Seotica (Bratono Bepaevi, Bijelo Polje Bialovi, Sasovii (Boka Kotorska) Biako, Kotor Bibali, ogranak P razia u Podgorici Bibezi, srodnici Peraziima u Crmnici, porijeklom ispod Sokala, ob ronaka Prokletija. Od njih su u Zeti, drugi u Godinju i Bukovici (Crmnica), a tr ei u Podgorici, pa odatle u Tuemile (Bar). Istorodni sa njima i u Patroviima Biberan is, 1282. god. u Brskovu (Mojkovac) Biberi, Niki Bibi, Ledine (Kui), odatle se preseli u Radetinu i Detnje (Roaje); Niki; Mirac (Grbalj) 1431. god.; Kotor Bibidi, Niki Bibu jica, Niki Bivolii, kasnije Bolica i Bua u Kotoru; Grbalj Bigan, Mojde i Uepan, Boka orska; Tuemili, Bar Bigia, o Bizia, cio, grana Bua (u 15. v.) u Boki Kotorskoj i k ao: Buia De Buio 1436. god. Bigovi, Cuce (Cetinje), ogranak Lazovia, porijeklom su i z Kua. Od njih su u: Nikiu, Nikikom Prekovou, Risnu, enoviima i perakim naseljima (B otorska), Herceg-Novom, Toplikim naseljima (juna Srbija) Bigovii (Lakovii), bratstvo u Trnjinama Bigovii, rod u Nikiu Bigovii, rod na Zelenici (Boka) Bigovii, u Srbiji B iguria, grana Bua (u 15. v.) ogranak Buia, vidi: Bigia Bieli, kaljari, Boka Kotorska Bielovi, Sasovii (Boka Kotorska) Bieloerovi, Risan Biza, vidi: Bigia Bizant, i, u 1 4. i 15. v. u Kotoru, u Baru jo 1028. god. Bizanti, vidi: Bizant Bizia, cio, gran a Bua, vidi: Bira i Bigma-Bigia Bizi, Crnogorsko Primorje Bijanko, Kotor Bijai, Bar B ijedalinovi, Kotor, po nahoetu 32

Bijedi, ogranak Korjenia (Brankovia) u Korjeniima (Podgori), kao: Brankovi i Korjeni; Meljaku (Pljevlja); Nudo (Grahovo), Niki, ogranak Kovaevia, pa u abljak uz Taru, dalj e niz Drinu, dolinu Lima, Bijediima kod Bijelog Polja; Niki i upa Nikika; Korjenii, He ceg-Novi, jedi su preselili u Mostar; Mataruge i Obarde (Pljevlja)starinci, zati m se prozvali Obreni, Kartal, arac i Gaevi Bijeli, Gradina (Bjelopavlii) Bijeli, Vinii i Glizice (Bjelopavlii). Od njih su se preselili u Boku Kotorsku; Martinii (Bjelop avlii). Odatle preselie se u Pe (Metohija) i Adice kod Beeja, i kao: ipli; Ulcinj, vla stela u 14. v.; Uskoci (abljak), porijeklom iz Bjelopavlia; Trnjine u Cucama (Ceti nje); Rubea (Niki) od Radulovia iz grane Nikia. Od njih su u Previu (abljak); umani gora (Pljevlja), ranije: Korjeni, kasnije Gaevi u Matarugama i Obardama (po babi Gaa ), Pljevlja; iz Trnjina (Cuce), odsele se preko Pei u Elemir i Novi Beej (Banat), kasnije kao: Mihailovi; Budva; Herceg-Novi; Kruevice i epoevii, Herceg-Novi. Porijeklo m iz Brivira (Dalmacija); Lepetii (Boka Kotorska) iz Sutorine, Herceg-Novi; Peras t i kaljari (Boka Kotorska) u 17. v.; u Morai (Kolain), od Tripkovia, a od njih su u Degramenu (Kosanjica), Srbija Bijeli, lji, Igalo, Herceg-Novi Bijelii, negdanje bra tstvo u Trnjinama Bijelica, Kotor Bijelovi, Bijelovii u Banjanima (Niki), doseljenic i iz Metohije, najsrodniji sa Miljaniima i Mrkajiima. Od njih su u Maagaj (eko), Arg entina; Herakovii u Njeguima (Cetinje); Gornja Moraa; Sasovii (Boka Kotorska). Oko 1 692. god. doselili se iz Popova (Hercegovina); Kruevice, Herceg-Novi. Doselili se (oko 1694. god.) iz Tvrdoa. Od njih su u Maagaj (epo), Argentina Bijelovii, dio bra tstva Popovia- Herakovia u Njeguima Bijelji, Bijeljii (Boka Kotorska); Gusinje; vidi: Bijeli Bijorac, iseljenici iz Biora (Bihora), Bijelo Polje, od njih su odseljeni u: Gusinje, Belu Stenu i Kamenare (Gornji Ibar), Cvetojevie i Koriane (Lepenica) i Kosovac u Srbiji, kao i vie drugih mjesta Bijorevi, odseljeni iz Bihora (Bijelo P olje) u Vrbicu (Jasenica) u Srbiji Biki, Dobrota (Kotor); Berane; Bioa i Lozna (Bi jelo Polje) Bikov, Milati (Podgorica) u 19. v. Biladinovi, vidi: Bjeladinovi Bila, Kubasi (jo prije 14. v.) i Bigovo (Tivat) Bilali, Ulcinj 1900. god. Bilani, anjev Do u Njeguima (Cetinje) 1335. god.; u Kotoru Bilafer, i, Morinj i Lepetane (Boka Kot orska) Bilaar, vidi: Biljaar Bilec, e, Mala Gorana (Ulcinj) Bilil, i, Kubasi (Tiva t) Bilisko, Kotor Bili, ranije: Mari, ogranak Radovii, iz Pive odselili kod Han Pij eska (Romanija); Mikulii (Bar); Kotor; Perast i Kumbor (Boka Kotorska); Podbeje (K onjic) ranije: Crnogorac iz Mostara porijeklom iz Crne Gore Bilii, Kotor 1678. god . i Patrovii Biliko, Perast i Kotor Bilolovi, Suvodol (Raje) Bilofer, kod Risna (Bok a Kotorska) Bilui, Dobrota ( Kotor) Biljalji, Ulcinj Biljan, i, Herceg-Novi Biljan ovi, Crmnica; vidi: Biljanovski Biljanovski, Niki i Crmnica, doseljenici iz Makedon ije; vidi: Biljanovi Biljaar = Bilaar, sjeverna Crna Gora. Preselili se u centralnu Bosnu (od rijei Bilja i od Tkaa 33

pokrivaa Biljasci), i u drugim krajevima Biljenovi, Cetinje Biljuri i kao: Vukoreno vi, u Bratonoiima: Klopotu i Brskutu; Kupusci (Kui). Od njih su u Boki Kotorskoj kao : Primojevi i u Vasojeviima: Mate i gornje Polimlje kao: Vukoretovi Binda, Kotor Bin dovi = Bindoli, grana Bolica (u 15. v.) u Kotoru Bindovi, li, grana Bolica u Boki Ko torskoj Bindoli, vidi: Bindovi Bink, Perast Biokovi, Kotor 1475. god. Biomuevi, Lutica (Boka Kotorska) Biomuovi, Medun (Kui) 1457. god. Biorac, preselili se iz Biora (Bi hora), Bijelo Polje u Kotunie (Takovo), umadija. Drugi u Koriane (Lepenica), Srbija. Trei u Bora (Grua Kragujevaka). etvrti u Kusovac (Grua Kragujevaka) i kao: Simievi. u Kusovcu kao: Vukovi, prije su ivjeli u Radmilovcima; Podgorica Bioanin, iseljeni iz Bioa, Kui. Jedni i kao: Beoanin odatle u Sandak, pa od njih kod Valjeva i Donji Srijem Birimac, Pljevlja 1869. god. Birieli, Kotor Birov, (Mitrovi), Bezjova (Kui). Od njih su u Vasojeviima Biruli, Plav Bira, vidi: Bizia Biranin, Mava i Suvodanja, d oseljenici sa Bira (Donje Duboke), Niki Bis, i, Gornji Bihor (Bijelo Polje) Bisa, de = Bie, genitiv od Bisi (u 13. v.) u Kotoru Bisa, Budezi u Zatrijebau (Kui) Bisaka, a i Bisiga, Kotor 1221. god.; vidi: Bisiga i Bisaa Bisant = Bisanti = De Besante, tis i Besanti, Boka Kotorska 13 - 16. v. Bisantis, vidi: Bisant Bisa (Pisa), kasnij e Perkoevi, Burza (Zatrijeba) - Kui Bisaa, vidi: Bisant Biseki, Bijelo Polje Biselj, i , Goce, Herceg-Novi Biseniji, iz Bijelog Polja preselili se u Drae (Lepenica) 17. v. Biseri, Herceg-Novi, po nahoetu; Crmnica i kao: Stojanovi pa od njih u Jugovievo, HercegNovi. Odatle jedni u Niki i drugi kao: Biseri na ostrvo Pag, trei u Konjin i Pi skavice (Banja Luka). Iz Crmnice u Dubicu (Kurumlija) i drugi pod planinu Go Bisgo , Lozna (Bijeo Polje) Bisiga, vidi: Bisaka i Bisant Bisi, Niki, ogranak Ibrievia, koj i su doselili iz Zatrijebaa (Kui) Biskoti, Kotor 1460. god. Biskup, Bogdaii (Boka Ko torska). Oni su iz Stare Crne Gore Biskupija, Pranj (Boka Kotorska) Biskupi, Graani (Rijeka Crnojevia) Biskupovi, Kotor Bislec, Gorana (Ulcinj) Bismiljak, ci, Zaostr o (Berane) iz Bratonoia Bisata, e, i, kao: Bisteti 1351. god. i kao: Bisti i BistePrimut (14 - 15. v.) Kotor Bista, u Kotoru i Biste i Bisteti Bisoti, Kotor Biste = Primut vidi: Bista i Bisant 34

Bisteti, vidi: Bista Bisteti (Primuti), u Kotoru u 14. v. Bisti, vidi: Bista, u Ko toru 14. v. Bistii, Patrovii 1678. god. Bisti, Herceg-Novi, po nahoetu; i kao: Biti Bi idosi, Zatrijeba (Kui) 1416. god. Biti, vidi: Bisti Bitovi, Bar Bitrov, Bar Bitrovi, B ar Bi, Sutomore (Bar) Bituri, Herceg-Novi, po nahoetu Bius = Biusa, Kotor 1330. god . Bihor, Godinje (Bijelo Polje) 1583. god. Bihorac = Biorac = Bijorac i Bihorc, iz Bihora (Bijelo Polje) oni koji su preselili u Novi Pazar; Paariz i Bara (Grua Kr agujevaka), doseljeni iz Bihora (Bijelo Polje) Bici, Bar 1610. god. Bicio, Bar 17 . v. Bici, Gusinje Bidan, Pljevlja 1889. god. Bia, Kotor 1385. god. Bi, i = Bit, Kra vari (Donja Krajina); Kotor 1398. god. Bievac, Kui, ogranak uljkovia koji su se pres elili u Bievo, pa u Novi Pazar kao: ozovi, drugi u Godovo (Roaje) kao: Dajovi Bievi, uima kao: Milievi; Vladimir (Ulcinj) Biiga, vidi: Bisi Biot, i = Biskot, Kotor (u 15. v. a u 16. v.) kao: Besanti Bita, Kotor 1350. god. Bitelji, u Podgoricu iz Bratonoia B iteti, u Kotoru 1351. god. Bian, Podgorica Bianin, vidi: Stanii , u Balabanima (Zeta) eganovi, Plav Bjekovi, u Garevu (Gatako Polje), ogranak Damjanevia sa Krsca (Golija), Niki i umani (Pljevlja) Bjeladin Humac, predak bratstva Humaca Bjeladinovi, Riani (N iki) i kao: Biladinovi 1438. god. u Kuima, Cetinju (19. v.), Risnu i Kotoru, porijek lom su ispod Huma (Uma) Hotskog (Tuzi). U Kuima i nekim mjestima i kao: Humc = Hu mac i Umce; u Morinju, Herceg-Novi kao: Biladinovi 1438. god.; ogranak Vinjia (Goli ja), Niki. Vidi: aja i Vinji, Topla, Herceg-Novi Bjeladinovii, rod u Kotoru i u Risnu (Boka) Bjelak, u Patroviima i kao: Belak, Blelak Bjelakovi, Samobor i okolina (Gack o). Oni su ogranak Slijepevia, (Filipovi) - Balandia, iz grupe Branilovia preli u Pivu Bjelakovii iz Pive (Hercegove), potiu iz Gacka od Slijepevia Bjelan, i, Njegui (Cetin je); Budva 1683. god. Bjelan (Bjelo), predak bjelickih bratstava Dubljana i Pred iana Bjelanovi Donja Ranica (Berane); Velika (Plav) i podruno Murino. Doselili se iz Trepaa (Berane), a porijeklom su od Vojinovia sa eva, a starinom iz Metohije; evo ( Cetinje) i od njih su: Markovi u Vraki (Skadar), od kojih su u Buronjama (Podgori ca), jedni i kao: Vojinovi, i Balabanima (Zeta); u Kotoru; Komani (Podgorica) iz grane Radulovia; kao: Bjeladinovi kod Risna; Tivat, Trepa (Andrijevica), ogranak Vo jinovia. Od njih su u: Velikoj (Plav), Beranima, 35

Jagou u Bihoru (Bijelo Polje) Bjeleti, Trebjesa (Niki), od njih su u: Crkvici (Oputn e Rudine), Preraci i Humu (Bilea) Bjelilovi, ogranak Sandia, ranije: Daki u Maloj Cr noj Gori (Pusto Ostrvo), na uu Suice u Taru Bjelva, Velika (Plav) 1485. god. Bjeli, Z alaz u Njeguima (Cetinje) 1431. god.; u Morau doli iz Bratonoia Bjelica, u Predie (ekl ), Cetinje, doseljenici iz araa (Gacko), srodnici Orlovia. Od njih su u Mikuliima (B ar) od 1742. god. kao: ekli, jedni u Metkoviima (Dalmacija); Petrovac (Lastva) na M oru, Buljarica, Gluice i Golubovii (Patrovii) 1785. god. jesu iz Bjelica (Cetinje); Prijevor, Vranovina (Boka Kotorska) jedni i kao: Kova, Mrkovi i Klinci (Tivat), j esu od Milia, bjelikih; u abljak na Skadarskom jezeru (potomci Jovana) doli iz Golia (Vraka), Skadar, porijeklom od Abramovia iz Bjelica (Cetinje); Borete i Poboru (B udva) i kao: Mili - Bjelica jesu iz Bjelica (Cetinje), od njih su u Carigradu (Tu rska); Donji Banjani i Vrbise (Oputne Rudine) jesu iz Bjelica (Cetinje). Od njih u: Bilei, Bogdaiima (Bilea), pa jedni u Krstac i Srijede (Niki), selima: Trebjesinu, Mei (antrovini), Potok prisoju, kod Dabra i Stoca (Hercegovina); kao: Bjelica, Pej anovi kasnije: Dobrani (od Peja) a od njegova brata ivka su Bjelica, a u Kubatovinu , takoe u Dabarskom polju kao: Novakovi, ranije: Abramovi, a od 1834. god. kao: Pej ovi, a u podrunom Potkubau kao: uti i Andri, a stolakim Blacama (od 1878) kao: ivalje Svi su iz Predia i okoline u Bjelicama (Cetinje); u Nevesinju jedni bjeliki su i k ao: Peikan, a u Hadiima (Sarajevo) kao: Krsmanovi, a u Tasoviu (apljina) iz Duba (Bjel ce) kao: Popovi-Bjelica, do 1851. god. kao: Mili. Od njih su u Beogradu; iz Predia (Bjelice) su u esimu (Konjic) i Visokom (Bosna) Andri, pa Bjelica; Pobreje (Nevesin je), jesu Bjelica iz Crne Gore; u Montani (Sjedinjenim Amerikim Dravama) od 1909. god. Bjelica iz Bjelica (Cetinje); u Nikiu i podrunom Jasikovcu, kao i Baru jesu iz Bjelica (Cetinje); od njih su u Jevcu (moraviki kraj), Srbija, a Jovinim livadam a (Prokuplje), jesu iz Oputne Rudine (Niki), porijeklom iz Bjelica (Cetinje); u Lo njini (Ljubovija) i niz Drinu kao: Bjelica i Bjelica-Savi, iz Pive; a tamo iz Sta re Crne Gore. Od njih su u nekim mjestima Mave, Podrinja i po bivoj Jugoslaviji; o d njih su kao: Bjelii na Zlatiboru, pa u Uvac, Sirogojno (jedan kao: Bjelica - Bje lii); u Durakoviima, na obroncima Jahorine kao: Bjelica i Durakovi, iz Crne Gore. Od njih su u Sarajevu i drugdje. Polovinom 19. v. iz Crne Gore u Zabre (Glavice) i Crnetinu (Sarajevo) i oni u Stanojeviima, podno Trebevia kao: Bjelica, a u Jaki Do (Ponor) - Pale Bjelica, iz Korita (Bilea), grana Bjelica; u Trnovu (Bosna) kao: T rgovi, ogranak Bjelica (Cetinje) srodni Orloviima i u Metkoviima Bjelica (Mili), brat stvo u Sotoniima Bjelice Vlasi, prvi pomen Bjelica 1430g Bjeli, Patrovii, polovinom 18. v. Bjelii, ogranak Tadia u Pivi Bjelmuevi, na Medunu (Kui) 1457. god. Bjeloviti, P evlaka (Tivat) Bjelovi, Herceg-Novi; Niki Bjelovuk, Sutivan i Potkrajci (Bijelo Pol je) Bjelobrk, ci, Herceg-Novi; Bjelobrkovii (Kotor), odatle jedni u Donji Kolain Bijela Gora (Raka), jedni odatle u Guu i Dragaevo (Srbija), i kao: Grujii, a drugi k ao: Stankovi u Gui Bjelobrkovi, Lajkovii (Zeta), ogranak Rakovia. Od njih su u Botunu (Boka Kotorska) Bjeloglav, Grbalj 1392. god. Bjeloglavi, Vranovina, Glibai i Metrov ac (Pljevlja) Bjelogrli, eklii (Cetinje), ogranak Ilia, grana Kaluerovia iz eklia (Ce je); Od njih su u: Slivnicu i Zagradinje (Trebinje), pa kod Gacka, jedni kao: Pa muina i ukil; jedni su u Hercegovini ogranak Miljania iz Banjana Bjelogrlovi kasnije Mikovi, u Krusima (Podgorica) Bjeloje, predak bratstva Vuksanovia Bjelojevi, Doljan i (Kui); ogranci Paliia i Praevia; Prita (Mojkovac), rod Adakovia Bjelopavli, Rije via, porijeklom su iz Bjelopavlia; Loznica (Bijelo Polje), doselili iz Bjelopavlia; Podi, Herceg-Novi 1700. god.; Kotor, oko 1500. god. doselili su iz Bjelopavlia, 36

ogranak Radosalia; kao: Mihailovi u Temniu i Milutkovcu (umadija), porijeklom iz Bje lopavlia Bjelopoljac, Gorae i Jasence, jedni i drugi u Lisice (Donje Dragaevo), Srb ija, porijeklom od Bijelog Polja; Niki Bjeloa, vidi: Bjelo, -a Bjelo, vi, podruje Ceti ja, prvi put se pominju 1489. god. pa dalje i kao prezime, ali ve tada i kao: Bje loevi na tome podruju, iz Bijelog Polja (Zeta). Kao: Bjelo se pominju 1614. god. i 1 715. god. Navode da su doselili iz Grla (Zeta); od njih su u Kotoru, drugi su u Kovaima (Tivat), iz Bjeloa (Cetinje); kao: Bjelo doselili su se u Berane, iz Trebin ja (Hercegovina); Patrovi i kao: Bjeloa Bjelo (Bjeloevi),Vuk (Vuko)Jovanov,knez, preda k Bjeloevia Bjeloi, rod u selu Kovacima u Boki Bjeloevi (Bjeloevii), bratstvo u Cetinj kom Plemenu Bjeloevi, vidi: Bjelo Bjeloevii, bratstvo u Cetinj. Plemenu Bjelii, Kotor jeljak, i kao: Bjeljac, Slavonine (Patrovii), vidi: Blelak Bjeljac, vidi: Bjeljak Bjeljina, Njegui (Cetinje) Bjeljine, dio bratstva Popovia-Herakovia u Njeguima Bjeka, Patrovii 1762. god. Blagovi, Podgorica; ogranak Maraa u Donjoj Zeti Blagojevi, Graho vo (Niki), pa 1694. god. preli u Krivoije; od Nevesinja (Hercegovina) u 16. v. prese lili se u Lokavice i Izgore (Gacko), pa u Pivu, jedni odatle: Masnicu i Crnugovie (Pljevlja), Pavino Polje (Bijelo Polje), abare (Jasenica), Srbija, Cerovo (17. v .), Raevina, od kojih su: urovi, Jaki, Vueti, Srdanovi i Kusanovi. Njihovi srodnici: ovi u Izgorima (Gacko), Aleksi (ogranak Damjanovia) u Malinskom (Uskocima), abljak, pa u Blagojevski or i Velika Sukobina (Kragujevaka); Njihovi su ogranci B: urevi, Pau novi, Pani i Dimitrijevi koji su se iselili iz Pive, od njih su u: Tabanovcu Koluba rskom i dolini potoka Kanac u selu Todorov Do, jesu iz Pjeivaca, Cerovu i Raevini (Valjevo), ipanu, Niki, pa od Foe u okolinu Prokuplja, u Metohiji, Gode (Uika Crna Go i kao: Radni; Iz Pjeivaca preselili se u Tabanovac (Kolubara), Srbija; Barajevo i Glumevo Brdo (umadija), ogranak Topalovia (Vasiljevia) porijklom od Nikia (Crna Gora) ; Iz Bjelopavlia preselili se u Ratare i Begaljicu u umadiju; Tomaevo (Pavino Polje ), Bijelo Polje (1878. god.) doli iz Pive. Jedni su odatle preselili u abare (Jase nica); Masnice i Crnugovii (Pljevlja); Kod Herceg-Novog Blagojevii iz Pive (Bukova c, Brezna, Rudinice), potiu iz Gacka Bladenovi = Mladenovi, Patrovii, ogranak Blizikua Blaevi, Herceg-Novi u 16. v.; Kumbor (Boka Kotorska); Podgorica; Podbie (Mojkovac), porijeklom iz Hrvatske Blaisi, vidi: Blai Blai, si, Pranj (Boka Kotorska); u Piperim kao: Blai - Todi Blaius, vidi: Blasius Blaovi, Podgorica Blasi, vidi: Blai Blasius, oka Kotorska u 1220. god. Blasnus, Kotor 1220. god. Blatnik, Podgorica Blakovi, He rceg-Novi Blezinger, Kotor Blekovi, obajii (Bjelopavlii) Blelak = Belak = Bjeljak, P atrovii 1690. god. Blelo, Patrovii 1720. god. 37

Blesik, Budva Blei, Piva i Niki iz grupe Branilovia, od njih su Vukovi; Kotor Bleii i ive (Seljani), starosjedioci Bliikua, u Dubrovniku iz Patrovia Blinjanin, Blizna (Pip eri), kasnije: Lazarevi, Popovi i Ivanevi, porijeklom iz Lutova (Bratonoii) Bliziki, B izikua (Patrovii) kao: Bladenovi 1423. god. Oko 1395. god. doselili se iz Blizikua (K otor), a ondje iz Hercegovine, pa jedni kao: Ljubia, a jedni kasnije kao: Blizikua Blizikua, vidi: Bliziki Blin, Podgorica Blinist, Kolomca (Ulcinj) Blist, Kolomza (Ulcinj) Bliur, Velje Selo (Bar) Bljelogrli (Bjelogrli), ogranak Kaluerovia iz Bjeli ca (Cetinje). Odselili se kod Foe, uz Drinu, odande u Baljke (Bilea) i na lijevu o balu Trebinjice, pa su jedni kao: Drinjak i Drinjac Boan, Bjelice (Cetinje), vidi : Bobani Boanovi, Cuce i eklii (Cetinje) 1396. god. vidi: Baculjel u ekliima, kad se o znaavaju i kao: Drobnjak Boara, Herceg-Novi Bob = Bobial, -evi, ogranak Reevia u Patr oviima Bobaji, Pavino Polje (Bijelo Polje) Bobali, Pavino Polje (Bijelo Polje) Boba lovi, iz Skadra (Albanija) doselili u Bar Bobaljevi, Boka Kotorska 1385. god. Boba lji, podanici Balia, oko 1385. god. Boban, Kotor 1385. god. i 1441. god.; u Podgori ci i kao: Bubani; Ledenice uz planinu Grebenik iz Banjana (Niki) Bobani, Kotor 1439. god. jedni i kao: Boan Bobaska, Herceg-Novi Bobek, Kotor Bobievi, vidi: Bob Bobi, u Podgorici ogranak Maraa u Zeti Bobii, Golubovci (Zeta); Gradac Bobiia (Bjelopavlii) , gdje su ogranak Radonjia, iz grupe Mitrovia, vidi: Vukai Boblasojevi, u Zeti iz Turs ke Bobovac, Bobovo (Pljevlja); Niki; Risan Bobot, Primorska krajina Bobal, i, Koto r 1227. god. Bobaska, kod Herceg-Novog Bovan, Podgorica Bog, a, Amali (Ulcinj) B ogavac, Pjeivci (u 15. v.) iselili se u razna podruja; Zaostro i Velia (Berane). Do selili su se iz Bogutova Dola (Rovca). Od njih su u: ari, Matovina, Podbiu, uz Taru ; Bio (Bijelo Polje); Bor u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje), od ovih su Paariz i dr ugi; Kotor Bogave = Bogavi (Bogaevi), u Boki Kotorskoj (oko 1371. god.) porijeklom iz Stare Crne Gore Bogavi, Potkraj (Bjelopavlii); Patrovii 1399. god.; vidi: Bogave Boga j, Oblik (Ulcinj); Tuzi Bogaji, urika Rijeka (Plav) Boganj, Zagara (15. v.) - Danilo vgrad Bogasi, u Kotoru 1357. god. Bogatel, i, a, Budva; Kotor Bogdan Punoevi, preda k bratstva Bogdanovica 38

Bogdan, Herceg-Novi; Kotor; Niki Bogdanovi, Dub u Bjelicama (Cetinje), ogranak Vukev ia; u Podgorici 1420. god.; Kopito (Cetinje), ogranak Punoevia iz Njegua (Cetinje) 1 456. god. Od njih su na Mircu (Cetinje); u Bjelopavliima; Buljarica (Patrovii); Dro bnjaci, porijeklom od planine Njego (Banjani) 1439. god. Od njih su u: Prenane i B obovo (Pljevlja), doselio se je Perun i otuda podruni Perunii; Grlje (Zeta) 1513. g od. Moraa, ogranak Glabara, porijeklom su iz Ljeanskog podruja, od kojih su u Golub ovcima (Zeta), kao i kod Bijelog Polja; Piva, ogranak Manievia, grana Branilovia i jedni se odselili u Zajau (Jadar) i kod Valjeva (Srbija); Dupilo (Crmnica); Bogdaii (u 13. v.) - Boka Kotorska; Carine (upa Nikika), od njih su u Srbiji; Loznica (Mava ), ogranak Jovanovia iz eklia (Cetinje); Bar; kod Herceg-Novog, doselili se iz Gack a (Hercegovina), 1692. god.; Kotor 1400. god. porijeklom iz Podgorice; Topla, He rceg-Novi 1692. god.; Radovanii (Tivat); Budva; Niki, porijeklom od Mostara; Smokvi ce u Ljubotinju (Cetinje). Jedni su preselili (16. v.) u Bijelo Polje (Zeta); u Crmnici; Bogdanovii i Tamnik u Ljuboviu (Srbija), doselili se iz Drobnjaka; porije klom iz Komia (ostrvo) - Vis; Petrovo Selo (dolina Kosavice) na Miro planini, dose ljenici iz Njegua (Cetinje). Bogdanovi ogranak Mandia u Duliima (Gacko), porijeklom iz Mirua (Niki) Bogdanovi (orovi), bratstvo u Mircu Bogdanovii, bratstvo u Njeguima B anovii iz Pive (Pie), starosjedioci iz Pluina Bogdanovii (Milici), bratstvo u Reni Bog danovii (Njegusevii), bratstvo u Trnovu Bogdanovii (Punoevii), kneevski rod u Njeguima Bogda, Kotor Bogdai, Banjani i Oputne Rudine (Niki); Cetinje; Vrmac (Kotor) 1428. god .; Bogdaii (Boka Kotorska) Bogeti, Pjeivci (u 15. v.); od njih su u Goroviima, Ljutici i Mrkovima (Tivat) i kao: Lijeevi, porijeklom iz sela Bogetia (Pjeivci); Herceg-Nov i; Buica (Bjelopavlii); Zagara (Danilovgrad), od njih su: Vuksanovi, Dragovi, Mihailo vi, Radovanovi i Srdanovi u raznim mjestima Boge, Maine (Budva) 1585. god. Bogzi, Ulc inj 1910. god. Boginja, u Kotoru iz Malonia (Podgorica) Bogi, Bogii u estanima - Prim orska (jezerska) Krajina; Podgorica i Herceg-Novi. Kasnije: Stratimirovi i Straimi rovi - Stratinovi. Iseljeni u Kulpin (Baka); Kotor 1429. god. Bogievi, potomci Bogievi u Morai (Kolain), grana Mrnjaevia; Bogievii (Bjelopavlii) i Danilovgradu. Od njih su Novom Sadu (Vrnjaka Banja); Kralje (Andrijevica); Niki i podrune Viluse 1487. god.; Dobrsko Selo (Cetinje); Kovricani (Kova), Grbalj; Bogievii i Slatina (Bjelopavlii), potomci Kalimana Petruinova. Od njih ima u: Golubovcima (Zeta), Valjevu, Svetoza revu, Kruevcu, Pritini, Loznici i jo nekim mjestima; ogranak Srbljanovia iz grupe No vljana, od njih su u: Kuima i kao: Krki i odatle se preselili u Popuke i Kruevo (Bij elo Polje) kao: Krki = Bogievi; Ogranak Vojvodia (u 18. v.) preselili od Cetinja u K rstac (Donje Dragaevo), Srbija jedni kao: Tijani a drugi Milovanevi; Kotor; Bar; Kot or 1487. god., Klupci i Loznica ogranak Samardia iz Podgorice Bogisavljevi, ogranak Srbljanovia iz grupe Novljana, naseljeni u Drobnjaku, pa se odande preselili u K ue Bogii, Riani (Niki) 1431. god. odatle su se preselili u Cuce (Rani Do), Cetinje i K tor (1441. god.); Pjeivci i Zeta (1459. god.) i u Crmnicu (u 15. v.= pa su jedni i kao; Maloni = Boigii (1442. god.), ima ih i u Zagarau; Perast (Boka Kotorska), pa s e jedni odselie 1805. god. u Dubrovnik, a drugi u Gornji Stoliv (Kotor) 1459. god . i Bar; Bobovo i Kruevice (Pljevlja), ogranak Jovia; u Risan doli iz Konavala; u M omiiima (Podgorica) 1412. god. Bogli, Budva 1650. god. Bogmilovi, Niki Bogova, Dapsii Zaostro (Berane) 1485. god.; vidi: Bogavac 39

Bogovi, Katuni i Gornja Sela (Patrovii); Komani; Golubovci (Zeta); Meteh (Plav) Bog oevi, 1489. god. u Cetinju Bogoj, Mala Lina, na obali Bojane, oni su iz Gornje Kr ajine Bogojevi, kod Nikia u 16. v.; Stanisalii (Podgorica). Srodni su podrunim Popovii ma; Dobrsko Selo (16. v.) i Gornji Ceklin (Cetinje); Berane; Kotor; Perast 1458. god. Bogojevii, bratstvo u Stanisaljiima Bogosavi, Zaostro (Plav) 1485. god. Bogos avljev, ranije: Niki, u Novom Beeju (sjeverni Banat), porijeklom su iz Crne Gore Bo gosali, Zaostro (Gornje Polimlje) 1485. god.; Lutica (Tivat); Podgorica 1458. god. , Kotor 1446. god. Bogosalji, Njegui (Cetinje) 1496. god.; Kotor Bogoslava, Oinii (Ce tinje) Bogoslavovi, Oinii (Cetinje) Bogoi = Bogii Bogun, vidi: Bugon, a Bogunovi 1435 1940. god. u Kotoru i Sudnom Crnom Platu Bogunovi, 1435 - 1940. god. u Kotoru i S udnom Crnom Platu; vidi: Bogun Bogut, Ulcinj 1890. god., Rudine (Basani), Niki (13 99. god.); vidi: Bogutovi; Njegui (Cetinje) oko 1340. god. Ljubotinj (Cetinje) Bog utovi, u Banjanima (Niki) 1315. god. i kasnije kao: urevi = Herakovi 1399. god.; u Nje ue (Cetinje) oko 1399. god. doselili se iz Banjana (Rudine), ranije: Drobnjak iz grupe Novljana. Patronimik od Raji. Jedni 1339. god. kao: Drobnjak iz Drobnjaka. Kasnije i kao: uevi - Herakovi u Njeguima, tako i 1445. god.; Grnarevo (Plav) u 13. i 14. v.; kod Pljevalja 15 - 16. v.; Niki Bogi, Pranj (Boka Kotorska) 1435. god. vidi: Baka; u Podgori i Kopilniku uz Skadarsko jezero 1416. god. Bogia, Bar, vidi: Boka B odin, Obod (Zeta) i na obali Rijeke (vode) Crnojevia i kao prezime u srednjem vij eku Bodinovi, Popratna u Primorskoj (jezerskoj) Krajini, zetska vlastela u 12. v. Grnarevo (Plav) 1485. god. Bodoroi, Niki Boduli, Pranj (Boka Kotorska) Boa, Bar; Kot 14. v., Vranj i Gornji Hoti (Tuzi), kasnije i kao: Junevi, srodnici Hotovia Boanin, u Rovcima (Podgorica) grana Nikia Boani, Slatina (abljak). Od njih su u: Smonici (akov ica), Bosni i Kojie (Brinja), Lika, pa odatle jedni u Baki Brestovac Boanovi, Crnci (Piperi), od njih su u Patroviima Boari, Piperi, ogranak Vukanovia Boeti, Zalazi u Nje uima (Cetinja) u 16. v. Boidarevi, ranije kao: Brkai, Ljeevii, Rajievii i Njegui (C 1435. god.; Komani (Podgorica) 1492. god. i kao: Boidarovi; upa Nikika u 19. v.; Zet a; Perast (Kotor); ogranak Vukovia iz Rovaca (Podgorica) Boidarovi, vidi: Boidarevi B oikovi, Kosijeri (Cetinje) u 15. v. Od njih su u Bogdaiima i Perastu (Boka Kotorska) Boilsko, Lastva (Tivat) Boina, Tivat Boinelo, Muo (Kotor); Kotor Boinkovi, Cetinje 1 445. god. Boinovi, eklii i Njegui (Cetinje) 1435. god.; u Kotor 1431. god.; Tivat; Mre vo (Boka Kotorska), porijeklom iz Stare Crne Gore Boi, Pranj, i kao: Bogii 1435. god. vidi: Bosili; Kotor iz Dubrovnika; Kod Plava 1485. god.; Iz Crne Gore se jedni presele u Pilatovie kod Ivanjice; Podgorica, srodnici sa istima u Grmaljima, Zahu mlje u Hercegovini 40

Boianin, ranije: Dedovi, u Boie (Andrijevica) doli iz Plava Bonjak, podruje Tuzi (ran ime tog plemena), uz rijeku Mrka, pritoka Cijevne Boovi, ekulari (Gornji Vasojevii) , potomci su Vuka Ljevaka. Od njih su u Donjem Polimlju; Piva, preselili u Dubro vsko (abljak); Zagradi (Kui), ogranak Vujoevia, iz grupe Drekalovia, doseljenih sa Li jeti; Zagrad (Bijelo Polje), porijeklom iz Kua. Od njih su Veskovi u Kostiima; Gusin je; Lelestva na Stijeni Piperskoj, doselili iz Lutova (Bratonoii). Iz Stijena i Ra dova (Piperi), jedni su odselili u: Spu, Podgoricu, Golubovce (Zeta), Cetinje Kolai n, u Srbiju i druge nove krajeve; Roaje; Kurikue, Bastasi i Glavice (Vasojevi); Zag rad (Berane), od njih su u: Boturiima, Boljaljini i Bistrici (Bijelo Polje); Bjel ojevii (Mojkovac); Iz Njegua (Cetinje) preli u Kustudie (Cetinje), porijeklom su iz Male Banjske (Kosovo), a jedni su u Britvici (nie Ostroga) Bjelopavlii; u Podgoru ogranak Maraa iz Zete; Podostrog (Budva), doselili se iz Grblja, porijeklom od Ma rtinovia, a drugi doselili iz Herakovia (Cetinje); Bobovo (Pljevlja), doselili iz Njegua (Cetinje), a porijeklom iz Banjske (Kosovo); ipano (Kornoge) i Miloane (Niki); Prijevor (Grbalj); Kotor; Risan; Trebjesin (Boka Kotorska) i Herceg-Novi; Ulcinj , iz Pipera (1900. god.) kao: Matovi; Ogranak Rakoevia iz Morae, odselili u Gajtan ( juna Srbija) kao Boovi Drpi; Velje Selo (Bar); Golubovci, Goriani i Ponari (Zeta), po rijaklom iz Pipera; Ceklin (Rijeka Crnojevia) 1582. god. Bjelice (Cetinje), jedni su od podrunih Pejovia, a drugi od Milia iz Bjelica. Od njih su u: Zagori (Zeta), Podgorici, Srbiji i drugim mjestima; Limljani (Crmnica); Bar i podruni Zupci; Jan oi (Patrovii); Podgorica, ogranak Lazovia iz Kua; Nikika Trepa, odselili u Drobnjake : Trepanin i kasnije kao: Stanii; Dubrovsko (avnik), ogranak (Adia) iz Vojinovia (Piva ; Rijeka trbaka (Trebinje), porijeklom su iz Riana (Niki); Bijelo Brdo (Viegrad), ogra nak Kujundia iz Riana (Niki); Njegui (Cetinje) i kao: Kustudi - Boovi; Lastva (Tivat rijeklom iz Njegua (Cetinje). Od njih su u Bransko, Tavrija u Rusiji; Britvice (Mo jkovac) i kao: Bulat(a)ovi, srodni Staniiima; Kui, ogranak Pavievia, koji preselili u Gornja Sela (Vasojevii); Iz Korita (Roaje) preselili u Zabojnicu (Grua kragujevaka); Kui, ogranak Vujoevia (Drekalovia), jedno vrijeme ejovi, pa se preselili u Gornja Sel a (Vasojevii); ogranak Vukevia, naseljeni u Kunje i Velje Selo (Ulcinj); u Orahu (P iva) ranije Rui odselili u Bosnu; pod Trebjesom (Niki) pa kao: Gutovi u Bodeite (Gacko Boovii, bratstvo u Limljanima Boovii, bratstvo u Podostrogu Boovii, bratstvo u Njegui a Boovii, bratstvo u Ceklinu Boovii, u Lastvi (U Grblju) i u Rusiji "u Bransku" Boovii - Kustudije, bratstvo u selu Herakoviima u Njeguima Boovii - Savievii, bratstvo u selu Zagori Boovii, bratstvo na Stijeni i Cerovicama (Piperi), od kojih su Boovii u Miloa nima i ipanom kod Nikia, zatim u Golubovcima (Goriani i Ponari), u Kolainu, u Dubovu k od Bijelog Polja, u Spuu, Beranama, u Dugi (Bratonoii) kao Vujotii i u Ulcinju kao M atovii i mnogim drugim mjestima;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo na Dr omiri (Piperi);(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bive bratstvo u Kuima (Strave i agreda) kao ogranak Vujoevia iz grupe Drekalovia (doselili iz Lijeti), od kojih su B oovii u Zatonu kod Bijelog Polja i Glavacama i u Zagradu kod Berana, a od njih Ves kovii u Kostiima. Od ovih Boovia su i oni u Kurikuama i Bastasima, a od njih oni u Bo turiima, Boljanini i Bistrici kod Bijelog Polja i u mnogim drugim mjestima;(prilo g pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Kuima, ogranak Pavievia, od kojih su oni u Gornjim Selima kod Berana;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Kuima, og ranak Vujoevia (Drekalovia), jedno vrijeme se prezivali ejovii, preselili u Gornja Se la kod Berana;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Kuima, ogranak Lazovia :(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, ue bratstvo Vukevia u Kunjem i Veljem Selu kod Ulcinja:(prilog pripremio: Savo Boovi) 41

Booviu, bratstvo u Jezercima kod abljaka;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratst o u Zagori u Ljeanskoj Nahiji, od kojih su neki u Zeti;(prilog pripremio: Savo Boo vi) Boovii-Savievii, bratstvo u Zagori;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratst kularima kod Berana, od kojih su oni u Donjem Polimlju;(prilog pripremio: Savo B oovi) Boovii, bive bratstvo u Pivi, preselili u Dubrovsko kod abljaka iji je ogranak A u Vojinoviima; Boovii, bratstvo u Bjelojeviima kod Mojkovca;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Britvicama kod Mojkovca, od kojih se neki prezivaju Bulat ovii;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bive bratstvo u Njeguima, preli u Kustudi d kojih se oni u Britvici ispod Ostroga; Boovii, bratstvo u Podostrogu kod Budve, od kojih je dio doselio iz Grblja, a dio iz Erakovia u Njeguima;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Lastvi Grbaljskoj, porijeklom iz Njegua, od kojih su oni u Branskom i u Tavriji u Rusiji;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Bobovu kod Pljevalja, porijeklom iz Njegua;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, br atstvo u Veljem Selu kod Bara;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Zupc ima kod Bara;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Suici kod Bijelog Polj a, od kojih su Boovii u Zatonu kod Bijelog Polja i u Zabojnici kod Rae Kragujevake;( prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Ceklinu;(prilog pripremio: Savo Boov i) Boovii, bratstvo u Bjelicama, jedni od Pejovia, a drugi od Milia;(prilog pripremio : Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Limljanima u Crmnici;(prilog pripremio: Savo Boovi) B oovii, bratstvo u Podgoru, ogranak bratstva Mara iz Zete;(prilog pripremio: Savo Boo vi) Boovii, bive bratstvo u Nikikoj Trepi, odselili u Drobnjake kao Trepani i Stanii log pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Rijeci trbakoj kod Trebinja, porijeklom iz Riana kod Nikia;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, bratstvo u Bijelom Brdu kod iegrada, ogranak Kujundia iz Riana kod Nikia;(prilog pripremio: Savo Boovi) Boovii, atstvo u Orahu u Pivi, ogranak Ruia, odselili u Bosnu; (prilog pripremio: Savo Boov i) Boovii, bive bratstvo pod Trebjesom, odselilo kao Gutovii u Bodeite kod Gackog (pri og pripremio: Savo Boovi) Boovii, ogranak Rakoevia iz Morae, preselili u Gajtan u Srbi i kao Boovii-Drpii (prilog pripremio: Savo Boovi) Bozanatiko, Kotor, porijeklom su iz panije Bozadija, Kolomza i Kurtovii (Crnogorsko Primorje) Bozi, Donji Stoliv i Pera st (Boka Kotorska), porijaklom iz Dalmacije Bozo, Herceg-Novi Boigii, vidi: Bogii Bo ii, ekulari (Vasojevii), potomci Boice, kasnije Bolevi; Niki, vidi: Bojii Boja, Dabe ar) i kao: Boji, srodni podrunim Selanoviima i Meragoviima Bojaj, Tuzi Bojani, Krivoij e, od njih su kod Nikia i Fatnice (Hercegovina); Bar i Trebesina, Herceg-Novi; Poet kom 17. v. iz Drobnjaka odselili u Baljkovac (Lepenica) u Srbiji; Podgora (Crmni ca); Ljeansko podruje i Podgorica; Baino Selo i Dobrska upa (Cetinje); Kotor i poruni Muo; kod Herceg-Novog; Golei (Pljevlja) i kao: Milovanovi; Zagrad (Kui), ogranak B ojanoviaBudinia iz grupe Bulatovia; iz Crne Gore doseljeni, krajem 16. v. u Ka (Novi Sad); u Pljevljima 1700. godine; ipetii pa u Breine i Podgor (Crmnica) i Podgoricu , i jedni u susjedno Zabjelo, a 42

Ponorima (Zeta) i kao: ikmanovi. Starinom su iz araa (Gacko) Bojanii, bratstvo u Ljean skoj Nahiji Bojanii (Radulovii), bratstvo u Bainom Selu Bojanii, rod u Krivoijama Boj anii, bratstvo u upi Gradakoj Bojanovi, vidi: Bojani, u Zagrad (Kui); Podgorica i podr une Kruse, u Zeti su grana araa, kao i Babi i Bokovi Bojanovii, bratstvo u selu Krusam a Bojat, ogranak Jaukovia (Mandia); Od njih su oni na Glavici (Piva) i u Bosni, i Nedajnom (Piva) i Nikiu Bojati iz Pive (G.Crkvice -zas.Bojati, D.Crkvice, Odica Gla vica) potiu iz Drobnjaka od Jaukovia Bojadiji, Boljevac (Bijelo Polje), porijeklom o d Tuzle (Bosna). Srodnici su Mahutoviima u Radojevoj Glavi i Zejniloviima, Posekov iima i Bojeviima u Rasovi (Bijelo Polje) Bojadi, Boljanii (Pljevlja), ogranak Polovin a; predio Bistrice (Bijelo Polje) Bojevi = Totalovi, u Golea, Kre i Stojilovi (Pljevl ja) Bojin, Grude (Tuzi), u srednjem vijeku Bojinovi, Vranjina na Skadarskom jezer u, srodnici Bojania u Ljeanskom podruju Boji, potomci Boja, Miomanovia, iz Lijeve Rij eke (Podgorica), preseljeni u Ubalac (Gornja Moraa). Rodonaelnici vie bratstava, od njih su u: Vranjeka dolina (Bijelo Polje), pa jedni od njih preselili u umadiju, Uskoci pa abljak i druga mjesta; Konjevii (Ljubi) - Srbija, doselili se u vrijeme P rvog Srpskog ustanka, iz Crne Gore; Cerovo i Raevina (Valjevo), porijeklom iz Piv e; Drobnjaci; Lipa (Cetinje); Cuce (Cetinje); Dabezii (Bar). Jedni i kao: Boja = Boji srodnici podrunih Meragovia i Senalovia Bojii, bratstvo u Lipi Bojii, Osoje (Plje lja) Bojka, u Podgorici Bojkovi, u Zepi i Radea (Piperi); Vinjevo (Gornji Grbalj), o granak Mileevia (Mandia) iz Drobnjaka Bojkovii, iseljeno bratstvo iz Prosenog Dola B ojkovii, pravo prezime bratstva Lagatora Bojkovii, bratstvo u Ugnima Bojkovii, brat stvo u selu Vinjevu u Grblju Bojo, predak Bojanovia Bojovi, Prvoevina (Bojovii), Andr ijevica i Bue (Berane) grana Rajevia, od njih: Azanji (Bihor) i Hasu (Bijelo Polje ), Sjenici (Raka) i Starom Vlahu (Viegrad); Ogranak Gagovia u Pivi; u arancima (ablja k), ogranak Rajievia = Raievia (arenaca) iz grupe Vlastelinovia, vidi: arenac iz Plane Od njih su u Sedobra (Priboj), Leskovcu, Lebanima, Sijerinskoj Banji (juna Srbij a); kod Nikia oko 1699. god; Grude (Tuzi) i kao: Bojinovi, doseljenici iz Pipera Bo jevi, u Nikiu iz Radea (Piperi); ititu, Iou i Srpskoj Crnji (Banat) iz Crne Gore Bok ratstvo u Gluhom Dolu Bokar, Katun i Potpee (Pljevlja) Bokerin, Oini (Cetinje) Boke rine (Bokerini), negdanje bratstvo u Oiniima Boke, i kao: Boki i Nikmara, u Zatrijeba Nikmaraima) iz grupe Mrnjavevia iz Kua Boki, Podgorica Boko, Obod i Obarda (Mojkovac) Bokovac, Limljani (Crmnica) Bokovljan, Ceklin (Rijeka Crnojevia); Niki Bokovljanin , kod Cetinja; Donja Dobra (Gornji Ceklin), Cetinje, iz podrunog Bokova Bokovi, br atstvo u Limljanima Bokori, Zeta 1416. god. Bokos, Herceg-Novi 43

Boka, Boha, slino Boki, patronimik od Bogia u Baru 1347. god. Bol, u Kotoru Bolani, U lcinj (u 15. v.) i Budvi; Kotor, oni su iz Venecije Bolani, Rovca Bolandi, ogranak Bulatovia, na Sjenici (Kui), porijeklom su iz Rovaca. Od njih su u Podgorici Bolev i, iz grupe Ravnoala u Piperima, vidi: Boljevi; Ljekopolje, od njih su u Mandiima (Bj elopavli), Balabanima (Zeta) kao: Boljevi; Balabani, Golubovci, Gornja Gorica, Mom iii i Srpska (Zeta) i Podgorici, oni su iz Ljea (Albanija), vidi: Amatbai; Radmuevii u kularima, ranije: Boii, potomci Jovana Boice, vidi: Boii; Bratonoii, ogranak Jovanovia u stablu Pavkovia; Kolomza i Gorana (Ulcinj) Bolevii, bratstvo u selu Ljekopolju Bo lei, Bar 1304. god. Bol, i, Ulcinj 1864. god. Bolie = Boljica, vidi: Bolikius Boli ja, ogranak Bolevia u Donjoj Gorici (Zeta) Bolikius = Boile = Bolica, barska vlast ela 1320. god. vidi: Bolei i Bolica Boliris vidi: Bon i Boloris u Kotoru Boli, Sti jena Piperska Bolica = Bolice, u Kotoru i okolini (1154. god.) pa dalje kao: Bol ica - Kokolji (Koklji), od 1398 1643. god. i jedni kao: Medovi 1591. god. prvobitno su Bolica, pa Bualica, Bualipa i jedni kasnije: Pribii u Kotoru (13. v.) pa na da lje, vidi: Boliris, Bivolii i Barmieli Bolovi = Boljevi, Boljevii (Crmnica), od njih s u u Kolomzi (Ulcinj) Boloris, Kotor (15. v.) vidi: Boliris Bolsi, Bar 1311. god. Boljan, i, Orahovo (Crmnica), od 1898. god. ogranak ankulja; Herceg-Novi Boljani, bratstvo u Podgorici Boljani, Boljanii (Pljevlja); Pljevlja od druge polovine 17. v. i 1869. god.; u Orahovcu (Crmnica) do 1898. god. kao: Pankulja Boljanovi, Don ii (Gatako Polje), porijeklom iz Crne Gore Boljakovi, Niki Boljevi, Njegui (Cetinje) u 15. v.; Balabani i Golubovci (Zeta), ogranak Kaluerovia, i kao: Bolevi, porijeklom iz Selaca (sjeverna Albanija); Kotor i Risan, istorodni; Stoliv (Kotor); Boljevii (Crmnica), od njih su u: Sveti ore (in er) i enoe (Ulcinj) i kao: Pjetrikolevi; Velji Ostros, uz Skadarsko jezero; Njegui (Cetinje) 1445. god.; Gorica (Zeta) i kao: Bo lija i Bolevi, srodni Miliima u Donjoj Gorici (Zeta) i Vukeviima u Ljeanskom podruju i Alatbeiima (Ahmetbaiima); Niki; Podliak (Patrovii); Podgorica, ogranak Kaluerovia Bar; Cetinje; Ljenjani su porijekom iz Ljea (Albanija); Boljevii i Mataruge (Pljev lja), ogranak Stevanovia; u Sremske Karlovce iz Crne Gore, i kao: Stefanovi, prese ljeni u Bijelu Slobodu (Ukrajina) Boljevii, pleme u Crmnikoj Nahiji Boljica, vidi: Bolikius Bom, Herceg-Novi Bombar, Pljevlja, iz podrunog Maoa Bombai, Kotor Bomberc, u Drenovtici (Pjeivci) od Milojevia i susjednih Milojevia, porijeklom iz Komana (Po dgorica) Bomor, Sjenice - Kui Bon, a, i = Boliris, i Bolica, u Kotoru i kao: Bon 1557. god.; Mojkovac, pa u Dubrovnik, a odatle 1186. god. u Kotor kao: Kotoranin , pa Boliris do 1572. god. i jedni u Ulcinj Bonaldi, Pranj (Boka Kotorska) Bonamo , Herceg-Novi u 16. v. Bonbarez, Niki 44

Bongvardo, Kotor i podruni Muo Bonguardo, u Pranj (Boka Kotorska) Bonda, Patrovii 16 80. god. Boneter, Podgorica Bonke, potomci Bon Kea (Kea) u vie naselja u Zatrijebau ( Kui). Doseljeni iz Pipera, a porijeklom iz Tuzi; vidi: Bonkee Bono, Kotor, porijek lom iz Italije Bonsant, Herceg-Novi Boni, Niki Bonduc, Bonduki (Roaje), porijeklom su z Klimenata (sjeverna Albanija). Od njih su u Novom Pazaru Bonji, Kotor i podruje R iana (Niki) Borani, Godijelje, Zaton, Sipanja i okolina (Bijelo Polje) Borat = Borato vi, Zalazi (Njegui); vidi: Boretovi Boratovi = Borat, Njegui (Cetinje); Patrovii, zapa ni dio 1600. god.; vidi: Boretovi = Punevi Boratovii, izumrlo bratstvo u selu Mircu Boratovii (sa Vodalijama), grana bratstva Punoevia u Njeguima Borac, Boan (abljak) Bo rai, Bjelojevii (Mojkovac), grana Novakovia iz Vasojevia Borberez, Niki Bordi, estan imorska krajina). Od njih su u Kolomzi i Karue (Ulcinj) Bori, Sal i Kolomza (Ulcinj) Borenek, Kruevice, Herceg-Novi Boreta, Borete u Beiima (Budva), starinom iz Zete B oretovi (Boratovi - Punoevi), Zalazi (Njegui) - Cetinje Borzat, i, Budva Boriki, Gusin je, iz Kua Borilovi, Bajice (Cetinje); Sal (Ulcinj) Borilovii, bratstvo u Bajicama B orina, Podgorica Boris = Borisi, Bar, vlastela u 14. v. i 15. v.; Dobrota (Boka Kotorska) Borii, Vasojevii: rod Rajevia, Milikia i Mijovia; ogranak Novakovia iz Noic Duice, ogranak Roevia. Od njih su u Bjelojeviima (Mojkovac); Berane; Ravna Rijeka (Bijelo Polje); Dragoava (Berane), od njih su u Podgrau (Bihor); Vranjina, na Skad arskom jezeru, doselili iz Bajica (Cetinje); Drobnjaci; Ozrinii (Niki); Oinii (Cetinj e), srodnici: Kaluerovia, Ridova i Popovi-uk Borikovi = Borika, Kuista u ekliima (C i Gluhi Do (Crmnica) 1560. god. Borikovii, negdanje bratstvo u Kuitima u ekliima Bori Bajice (Cetinje) i Bjeloi i Oinii (Cetinje); Niki; Jablanovo (Bijelo Polje); Boljanii (Pljevlja) Borii Vuk, predak Boriia na Oiniima Boriii, bratstvo u Oiniima Borkovi Herceg-Novi. Mojde (Boka Kotorska) ogranak Ugrenovi ranije iz grupe Riana, iz Riana (Niki). Istorodni su u Vrpolju (Trebinje); Vievac (Tivat) ogranak Ilia iz Ledenica, a ondje iz Drobnjaka ogranak Mileevia (Mandia) Borlovi, Sal, Kolomza i Podmour (Ulcinj ), doselili iz estana (Primorska krajina) Borno, Kotor Borovac, Lepetane (Boka Ko torska), doselili se iz Konavala; Brljevo (Piva) Borovina, Cetinje Borovini, Brno (Niki), odatle se jedni preselili u Sandak Borovi, Gotovua i Boljanii, pa u Kova i Oe e (Pljevlja), doli iz Brvenice (Pljevlja). Ima ih i u Nikiu; ranije: Raikovi u Ljekopo lju, ogranak Krkotia, odseljenih u Vraku (Skadar); U 45

Patrovie iz Crne Gore; Herceg-Novi Borozan, kod Rijeke Crnojevia, ranije: Radivojev i srodni Lomparima, doselili iz Bukovika i Bokova (Crmnica); Ceklin (Rijeka Crnoj evia), od njih jedni su preselili u Bukovik (Crmnica) Borozani, bratstvo u Farmac ima Borozani, bratstvo u Bokovu Boroje, Dobrota (Boka Kotorska), porijeklom iz K ranjske (Slovenija); Kotor; Herceg-Novi Borojevi, Donji kraj (Cetinje), porijeklo m od Nia, vidi: Ivanievi, Dapevi, Trnjine u Cucama (Cetinje); Prijevor (Tivat) 1437. god. Borojevi Ivan, predak bratstva Ivanovia i Ivanievia u cetinjskom D. Kraju Boroj evii, negdanje bratstvo u Trnjinama Boron, Herceg-Novi Boronji, eklii (Cetinje) Boros , as, Dobrota i Herceg-Novi Borotovi, Njegui (Cetinje) Bortuni, rod u Perastu u Bo ki Bori, Sal i Kolomza (Ulcinj) Borui, Pljevlja Bora, Podgorica Bosari, Budva Boseni ne - Budva 1692. god. Bosiljevi, vidi: Baselji Bosi = Bosi, slino Boi, Kotor 14. v.; B udva; iselenici iz Morae u Lisu i Aranelov Do, donje Dragaevo u Srbiji, srodni tamon jim Iliima Bosi, vidi: Bosi, u Kotoru od 14 - 16. v. Boski = Baski, Meljine, Herceg -Novi Boskovi = Bokovi; Lepetane (Boka Kotorska) Bosna, Bjelopavlii 1558. god. Bosni, Banjani (Niki) 1425. god.; Graani (Rijeka Crnojevia); Herceg-Novi, po nahoetu; Baoii, Brgule i Lutice (Boka Kotorska); ogranak Begovia u udama, a drugi u Reeviima (Patrovii , vidi: Franovi; Katuni i Gornja Sela (Patrovii); Radovanii (Tivat), porijeklom su i z Bosne; Pljevlja 1864. god. Bosovi, Pljevlja 1855. god. Boteri, Kotor Botnoz, Pe rast (Boka Kotorska) Botovii, muslimani iz Podgorice Botri, Pranj i Kotor (Boka Kot orska) Boturi, Boturii (Bijelo Polje) Boha, vidi: Baka Bohar, Berane Boci, vidi: Bo c Boc, ka, Kotor, poetkom 15. v.; Arbane (Bar); Popovii i Arbane u Debeloj Krajini, ranije: Marti, a i kao: Boci Bocar, Budva, porijeklom su iz Kore (Albanija) Bocari, Budva 1876. god. Boani, Zagrad (Kui) Boa, vidi: Boka Boi, Lisna uz rijeku Bojanu Boi erceg-Novi, po nahoetu Bokov, Patrovii 1705. god.; Deliblato (Donji Banat), iz Crne Gore Bokovi, u Podgorici 1431. god.; Budva 1688. god.; Kuti i Bijela, Herceg-Novi 1695. god.; Kameno i Kruevice (Boka Kotorska) su iz Mostia (Hercegovina) kao: Pali kua; Herceg-Novi, po nahoetu; Ledenice (Risan) 1399. god.; Bijela Smokva (Kanjo) u Buljarici (Patrovii); Podgorica 46

1435. god.; Bogumilovii u Pjeivcima, ranije: Brekovan. Od njih su u Budvi i Nikiu; Bj eloi (Cetinje); evo, selo Pejovii i kao: Bokovi - Pejovi, u Cucama, srodni su Miljanov iima iz podrunog Repca. Od njih su u Nikiu, a u podrunom Grahovu i kao: Bokovi - Gradi janin; Gradina u ekliima (Cetinje); Bjelice (Cetinje), od njih su u Kotoru; Rijeka Crnojevia, i kao: Bokovi - Kolainac, porijeklom iz Polja (Kolain); Vignjevii (Rijeka Crnojevia) i kao: Bokovi - Ljubotinjanin, porijeklom iz Vuitrna, Kosovo; Graani (Rije ka Crnojevia), starinci, od njih u Mrkojeviima (Crnogorsko Primorje); Velje Selo ( Bar), iz Donjih Mikulia uz Bojanu; Gluhi Do i Sotonii (Crmnica) i kao: Mirosali. On i su ogranak Vuetia; Golubovci (Zeta); Brele i Limljani (Crmnica); u Cucama, povrh Melaca, ogranak Mijanovia, porijeklom iz Zete (Adova Vrba), gdje ih vie nema; Na Gl avici (Bjelopavlii), ogranak Kaluerovia; Slatina i Vuia - pod Zeletinom; Platoom (Bje lopavlii), jedni ranije: Ili; Orja Luka (Danilovgrad) i Ostrog (Bjelopavlii), potom ci Bijelog Pavla. Od njih su Tripunovi u Mataguama (Zeta), Doboju (Bosna) i Senjak na Rudniku, jedni su odselili u Mavu; u Pjeivcima kao: Rian, pa Kezunovi i Mijajlov i (Serdarevi) preselili u Patrovie; iz Pjeivaca neki su preselili kod Valjeva i drugi u Peteljevac (Kruevac); Niki i susjedna Straevina; Patrovii 1702. god.; Zagrad (upa N kika), ogranak su Milonia iz podrunih Duica; Liverovii (upa Nikika), ogranak Pavlov mka Nikia. Od njih su u Rovcima (Podgorica), Kolainsko i Mojkovako podruje; kod Mojko vca, kasnije Futi, porijeklom iz Grblja; Mojkovac, ogranak epanovia, iz Borja lijeske (Rovca); u Trebaljevu (Mojkovac), jedni i kao: Kojinovi; Moraa (Kolain), doselili iz Ljekopolja, porijeklom iz Grblja; Moraa, potomci Bogdana evljanina, iz Vojinia (C etinje); Kriak i Kolain (Pljevlja) i kao: Bokovi = Alilovi, doselili iz Kozice preko Tare, kao: Macan; Brvenica, Kova (Pljevlja) i Lijeska (Pljevlja); Bobovo (Pljevlj a) pa su preli u podruni Gradac i Jelov Panj pa u Ritoie i Kaluerovie (Pljevlja); Pren ni, Maoe i Bukovica (Pljevlja); Gotovua (Pljevlja), pa u podrune Koluie i okolna nase lja; Rovca (Podgorica); iz Crne Gore u Pieru (Albanija); Tivat; Garai (Kragujevac ) kao: Bokovi (Savi) pa Garaanin porijeklom iz Bjelopavlia; Kumbor (Boka Kotorska), i z Krivoija; Podgorica 1431. god.; kod Herceg-Novog, jedni su iz Popova (Hercegovi na); Ledenice i Risan 1399. god.; Kumbor, Ubli i Smirna, Herceg-Novi; Muo i Pranj (Kotor), Donji i Gornji Stoliv (Boka Kotorska), porijeklom su iz eklia (Cetinje); u Podgorici 1435. god.; Zagora i Radovii (Tivat) 1594. god.; iz Bogmilovia (Pjeivc i) ima iseljenih u: Spu, Bjelopavlie, Prizrenu, Meuluje (umadija); u Bogmiloviima (Pje vci) potomci Todora iz Velestova (Cetinje); Vignjevii (Rijeka Crnojevia), porijekl om su od Vuitrna (Kosovo); Graani (Rijeka Crnojevia), od njih su u Dobroj Vodi (Bar ); Ceklin (Rijeka Crnojevia), od njih su u: ekulare (Gornji Vasojevii), Ritoii (Sjeni ca); U Morau iz Lijenja (Rovca) ovdje iz Vojinia (evo), Cetinje porijeklom iz Herceg ovine; Kisjelice (Bratonoii) i kao: Mijajlovi; Potkr i Seotica (Bratonoii); ekulari ( nji Vasojevii). Ogranak Maslovara. Ogranak Kaluerovia u Velici i Donjoj Ranici (Vaso jevii) jesu iz eklia (Cetinje); Jedni su u Vasojeviima ogranak podrunih Adrovia. ekula i (Gornji Vasojevii), ogranak podrunih Adrovia. ekulari (Gornji Vasojevii), ogranak p odrunih Brakoevia porijeklom iz Cuca (Cetinje). Od njih su u: Beranama i kod Bijelo g Polja; Gradina (Bjelopavlii), ranije: Bogumilovi. Njihovi su srodnici u Golubovc ima (Zeta); u Podgorici doli su ogranak Raievia drugi ogranak Terzia; u Kuima: 1) Iz Meduna (Kui) preselili se u Plav; 2) Iz Ubala preselili u Bar; U Loparima, jedni kao: Kostrovi; Brestovik (Bijelo Polje), Pluine (Piva), doselili iz Sjenice (Raka), od njih su Mii; U Reljevu (Sarajevo); grana Vojinovia u Pivi i odselili u Bosnu Bok ovi, grana bratstva Vuetia u Gluhom Dolu Bokovii, bratstvo u Bjelopavliima Bokovii, b stvo u Bjeloima Bokovii, bratstvo u Brelima Bokovii, bratstvo u Limljanima Bokovii, b stvo u Stolivu Bokovii (Brekovci), bratstvo u Bogmiloviima Bokovii (Gradinjani), brats tvo u Cucama Bokovii (Gradinjani), u Nikiu i u Grahovu 47

Bokovii (Mijanovii), bratstvo u Cucama Bokovii - Mirosaljii, bratstvo u Sotoniima Bok (Pejovii), bratstvo u Pejoviima Boma = Bomar, Sjenice (Kui), stari rod Bonjak, Herceg -Novi; Podi, Herceg-Novi, porijeklom iz Bilee 1687. god.; Lunice (upa Nikika), ograna k vorovia, povratnika iz Bosne kao: Lunica - vorovi; Piva ranije: vorovi (Lunica) u ikikoj, u Srbiji i kod Zvornika (Bosna); Ulcinj 1855. god.; Bijelo Polje i podruna Bistrica, sa okolinom; Roaje, porijeklom su iz Banja Luke, kao: Sobo; Azanja (Gor nji Bihor), Bijelo Polje, poslije 1879. god. doselili su se iz Bosne; beransko p odruje; Bezuje (Piva), porijeklom iz Stare Crne Gore Bonjakovi, Niki Bonjanin, potomci Patroevia iz Petroeve, odnosno Keeljeve gradine u Grahovu (Niki) Bonjaci iz Pive (Bez je), doselili sa Zagrada iz upe Nikike Bonjo, Boljanii (Pljevlja) Bomar, Sjenice (Kui) Bravec, Herceg-Novi Bravo, vi, Dobrota (Boka Kotorska); Pljevlja i kao: Bravovi 18 64. god. Bragni, vidi: Brini i Brigsi Bragadin, Kotor 1588. god. Brage = Bragei i B ragea, Buljarica, Patrovii 1746. god. Bradasa, ca i Bradgasa, Kotor Bradi, predio Bi strice (Bijelo Polje); ogranak uriia, iz grupe vasojevikih Kovaevia Bradovi, Lepetane Boka Kotorska) Brado, Bar Braian = Brio, Kotor u 15. v. Braijaj, Oblik i Vilas (Ul cinj) Brailo, Podgorica, a u Kotoru (u 15. v.), kao vlastela, pa jedni i kao: Br aina Brailovi, Bojka (Ulcinj) Braimovi, Bojka (Ulcinj) Brainovi, Komani 1492. god., Bojka (Ulcinj) i Perast (Boka Kotorska) Braisavevi (Vojisavljevi), u Zeti kroz 12 . v. Braiskovi, Kolomza (Ulcinj) Brai, Brajii (Budva) 1489. god.; Budva, iz Brajia; Lohovo (Andrijevica) 1485. god.; Lukovo (Kolain); ogranak Stojanovia iz Brajia u Po borima (Budva) Braicka, Petrovac na Moru (1886. god.), srodni su im Stojanovii iz Brajia (Budva) Brajak, Bogdaii (Tivat), porijeklom iz Stare Crne Gore; Gornja Last va (Tivat); Dobrota (Pranj) i Lepetane (Boka Kotorska) Brajan, kaljari (Boka Kotor ska); Kovai i iii (Tivat) Brajanovi, Bajice (Brajanov kr), Cetinje 1504. god. kasnije i: Prienovi; Drobnjak; Podgorica; Bar; Momiii (Podgorica); Brajanovii, negdanje bratst vo u Bajicama Brajaa, Bratiani (Primorska Krajina), Ulcinj, porijaklom iz Vilgara u Amalima (Albanija) Brajevi, Mojde, Savina i Stoliv (Boka Kotorska), a u Atini (G rka) kao: Vasos (Mavrovuniotis) vidi: Brajovi; iz Kozica u Otilovie (Pljevlja) Braj ilovi, Kotor Brajinovi, Kotor Braji, Kneina Brajika (Budva) u 10. v., 1388. i 1624. g od.; Budvi (Pobori Brajiki) 1489. god.; Brajii (Budva) 1488. god., vlastela, od nji h su u selo Braji (umadija); Budva; Podostrog (Budva) i kao: Brai; Prno (Patrovii); Ul cinj 1899. god., doselili se iz Brajia (Budva); Kozice (Zatarje). Od njih su u Ot iloviima (Pljevlja) i Lukovu (Kolain), pa u Novi Pazar; Kotor i podruni Baoii; Risan (Boka Kotorska), porijeklom iz Brajia (Budva) Brajii, pleme u Boki 48

Brajii, Ozrinii, Niki Brajkovi, Orahovica (Kotor) 1437. god. porijaklom iz Stare Srbij e; Dobro Selo (Cetinje), Pjeivci 16. v.; u Cucama (Cetinje) potomci Nenoja Orlovia , razgranati i kao: Duponevi; Njegui (Cetinje) 1444. god., vidi: Bajkovi u Grblju; D onja Lastva (Grbalj), su iz Glogovca; U Lozicama (nie anjeva Dola) u Njeguima (Ceti nje) i u Perast (Kotor), navodno su iz Hercegovine; U Solarima (Mirac), u Grblju , poznati i kao: Hrsovi; Baoii (Kotor); Kotor; Bogiii (Grbalj), Topla, Herceg-Novi; U Perast (Boka Kotorska) sa Vratla iz gatake Povri; Ogranak Tomia u Patroviima; Mala G orana (Ulcinj), oni su iz Mrkovskog polja; Podgorica 1441. god.; Tomaevo (Pavino Polje) u Vranekoj dolini, starosjedioci; aranci (Brajkovii), iz Drobnjaka se presel ili u Prenane (Pljevlja); pa u Pisanu Jelu i Bijelo Polje; Peroj (Pula) iz Ljubot inja (Cetinje) Brajnovi, Kotor, vidi: Brajinovi Brajovi, potomci Braja Pavkova Pavk ovia (Buia), razgranatih u Bjelopavliima, i kao: Filipovi (Brajovi) i Jovovi (Brajovi Koutovi (Brajovi) i Begovi (Brajovi) i Jugovi (Brajovi) i Savievi (Brajovi). Jedan h Rade, odseli se u Vraku (Skadar) i tamo su Radii, drugi u Albaniji: Grilu, ino-Ka stru kao: Brajovi = Jakoja = Berdanaj = Stefo i u Tirani, Grilu i Skadru kao: Bra jovi = Ferozaj, Grima (Vraka) i kao: Brajovi Omari i Starom Boriu (Vraka) i u ovim mjestima kao: Brajovi = Veri = Pjetri; ima ih naseljenih u Spuu, na desnoj obali Z ete; Momiiima i Golubovcima (Zeta); kod Skadra (Albanija); Danilovgradu; Rijeci Cr nojevia; Cetinju; Vijencu (Pljevlja), kao: Rajevi; Dubrovniku; Nikiu; Podgorici; ipan skoj Luci, na ostrvu ipan, vidi: Vasos; Igalo, Herceg-Novi; Mojde (Boka Kotorska), Kotor, po nahoetu; Sutomore (Bar) 1898. god.; Mateevo (Kolain); Kozice (Zatarje), preselili jedni u Drobnjake Brajovii, bratstvo u Bjelopavliima (seoce Jelenak, Kos ovi Lug) Brajukovi, Martiniko Gostilje, i povrh sela (Bjelopavlii), potomci su Bijelo g Pavla Brajhovi, Grnarevo i eoe (Bijelo Polje) Braja, Vladimir (Ulcinj) Braji, u Main ma (Budva) 1442. god. Brakov, Klek (Mojkovac) Brakovi, Vilac (Bratonoii). Potomci R aia Baljeva, kao i: elevi, Vidi, oli i Gili. Odatle su jedni preselili u Doljane i Sje ice (Kui), pa su od njih u Pribrisijeviima (Mojkovac), kao: Krgovi i odatle su jedn i kod Vrnjake Banje i u Metohiji; Patrovii 1693. god. kao: Brankovi Brakoevi, potomci Brakoa Vukova (Ljevaka) u Selo Orah (ekulari) u Gornjim Vasojeviima, razgranati su, porijeklom iz Cuca (Cetinje) Braleti, u Bjelopavliima ogranak podrunih Tomaevia Bral i, Rugova (Pe) i Koljeno (Roaje), porijeklom iz Koplika (Skadar) Brambila, Kotor Br an, Kovai i iii (Grbalj) 1620. god. Brangni = Bragni, Bar 1360. god. Braneti, Njegui ( Cetinje) u 15. v.; Pjeivci (1431. god.), Kotor 1458. god. i Grblju 1443. god., So lari pri Goradi (Mircu), Cetinje; Podgorica 1478. god. Branilovi, preci veega broja bratstava u Pivi. Vidi: Radojii u Pivi; Kod Mojkovca; u podruju Drobnjaka 1376. go d.; Banjani (Niki) Branisavljevi = Vojisavljevi, vlastela Zeta 1130. god. i kasnije Brani, Sinjac (Ljekopolje) 1711. god. Brankovi, Bratonoii, Podgorica i Zeta 1468. god ., vlastelinsko-despotska porodica iz Korjenia (Trebinje); Ozrinii (evo), Cetinje 1 518. god.; Banjani (Niki); Gluhi Do (Crmnica), vlasteolska porodica, jedni kasnije arapi, doseljeni iz Vasojevia. Od njih su u Korjenie; Trebinje i Popovo u Hercegovi ni, a drugi u Boku Kotorsku; enovii, Herceg-Novi; kaljari (Boka Kotorska); Kotor; B uljarica (Patrovii) 1693. god. a jedni su ranije, 1570. god., Brakovi; Paia Polje (Bi jelo Polje); Piva preselili u Raevinu i Kostarnik (Valjevo), a drugi u Dupljaj (V aljevska Kolubara), a trei u Jadar (Mava); Buljarica (Patrovii) 16 - 18. v. Brankovii , zagranak bratstva Brankovia-arapia u Gluhom Dolu Brankovii - arapii, bratstvo u Gluh om Dolu 49

Branovi, u 10. v. vlastela i na podruju predmetne radnje u ovome Prezimeniku (?) B ranojevi, Njegui (Cetinje) 1444. god.; i Kotor; Morinj, Herceg-Novi Branjar, a, He rceg-Novi Branjkuljan, Niki Bratvica (Brato,Bratica), predak bratstva Boriia Bratei, M aine (Budva) Bratijan, Kotor Bratisalji, Podgorica 1438. god. Brati, Kosijeri (Cet inje), doselili iz Rogama (Piperi); kod Vladimira (Ulcinj); Njegui (Cetinje); Niki, iz Hercegovine; Kosijerevo (Parije), Niki i u Nojnici uz rijeku eretu (Hercegovina ) Bratievi, Vrnji (Njegui), Cetinje 1521. god.; Ulcinj 1889. god. Bratica, Peraka nas elja, starinci; Bar Bratievi, Njegui u 16. v.; Perast (Boka Kotorska); Herceg-Novi Bratkovi, Njegui i Mirac (Cetinje) u 14. v.; Tivat 1335. god. Bratnovi, Kotor 1485. god.; kod Plava 1485. god. Bratovi, Podgorica, iz Kua; Rovca (ekulari), Gornje Pol imlje; Kotor i podruni Zalaz; Naljevii (Grbalj), porijeklom iz Stare Crne Gore Bra tone, uz Skadarsko jezero Bratonoi, odseljeni iz Bratonoia u: Valjevo (Srbija) u 18. v.; Prilep (Makedonija) i druga mjesta kao: Bratonoi Bratoslavi, Kotor 1305. god. B ratul, Gusinje i podruna Trepa 1485. god. Bratunovi, Njgeui (Cetinje); Gornji Mirac (Grbalj) Braevi, Niki 1431. god. Braunovi, Donja Moraa (Kolain) 1251. i 1574. god.; po ijeklom od Skadra (Albanija), od njih su iz Vratina (Moraa) doli iz Kua, pa Mihailo ode u Sjenicu i otuda Mihailovi; iz Kua u Spu, Podgoricu; u Morai i Skadru istorodn i su. Od njih su u Raduliima (Bihor); Lozna (Bijelo Polje); Bistrica (Mojkovac), potomci su Sasa iz Brskova (Mojkovac); Toloi i Donja Gorica (Podgorica). Ima ih i u drugim podrujima. Brahaj, Zagonja, uz Skadarsko jezero, pa jedni u Ulcinj 1894 . god. Brahimi, Selca (Ulcinj) Brahi, Pljevlja Bracaj, oj, aj, Oblik (Ulcinj), dos elili se iz Dinoe (Amali) - Albanija Bracanovi, Mikulii u Bjelicama (Cetinje); Pipe ri, ogranak Stania; Pjeivci; Kui, od njih su u Podgorici; Cetinje; Dobrota (Boka Ko torska); Bijelo Polje Bracanovii, bratstvo u Mikuliima Braca, Bar Bracovi, Bjelii (Ba r) i kao: erelovi; urjan, uz Skadarsko jezero (Debela Krajina), porijeklom iz Kua; Vr bica (Kui), ogranak Radetina, a jedno vrijeme i kao: erelovi, porijeklom su iz Selac a u Klimentima (Albanija); Kosor i Cerje (Kui), od njih su u Podgorici i podrunom Spuu Bracoj, vidi: Bracaj Brakovi, Niki Branja, nji, ni, Ulcinj, porijeklom su iz Afri e; vidi: Branji Branji, Pljevaljsko podruje, matino: Babine, Zvijezd, Vrbovo, Obarda , Toci, Ljeljanica i odseljeni u Bijelo Polje (Srbiju) i druge krajeve. Poneki i kao: Despot, Danilovi, Ignjatovi, Poljak, pa odseljeni u druge krajeve esto su mij enjali prezime Braanac, Niki Branji, vidi: Branja Branjani, vidi: Branja Brbidi, N Brguli i Mardali (Tivat) u 14. v. Brguljan, Kotor i Pranj (Boka Kotorska), kaljari i Tivat porijeklom iz tare Crne Gore 50

Brguljani, bratstvo u kaljarima Brdar, Slatina (abljak); Lee i Krasovine (Bjelopavl ii), potomci Luana, a u podrunim Paiima kao: Stojanovi (Brdar), od njih su u Danilovgr adu, Prijeradima (Tivat) 16. v., Slatina (Bjelopavlii), iz Bjeloa (Cetinje); Paii (D anilovgrad), ogranak Martinovia; i Orja Luka (Danilovgrad). Od njih su (u 16. v.) jedni preselili u sjevernu Hrvatsku; Patrovii 1799. god. Brdarevi, obajii (Bjelopavl ii) Brdca, Brca u Sutomoru (Bar) Branin, Ibarac (Roaje), porijeklom su iz Bjelopavl ia Breanin, Spi (Sutomore) i kao: Kova, Kavaenda i urovi (u 16. v.) doselili se iz Bre a (Zeta). Preseljeni u Buatovine i Dubrave (Patrovii) i kao: Buar i Crnojevi, vidi: B uat; Bar Breznarevi, Bar Brek, a, Maine (Budva) Brelji, Budima (Berane), srodni Bab oviima, grana Novakovia Vasojevia; Srbina (Boka Kotorska) Brenovi, Mojkovac Brenudov i, Herceg-Novi (oko 1701. god.) doselili se iz june Hercegovine Bresan, Kotor Bres tvac, Brestovik (Niki) Brea, u Kotoru 1459. god. Brekovac, kasnije Milunovi u Pjeivcim a Brekovci (Bokovii, Perovii, Adzci, Mijukovic), bratstvo u Bogmiloviima Brzvski, Moj ac Brzan, Podgorica Brza, Godoelja u Bihoru (Bijelo Polje); Bukovica (Roaje) Brzuti = Brzut = Doki, Niki, doselili su se iz Mostara Brianin, Brie (Ljeansko podruje), Pod ica Brigantino, ro, Donji Stoliv (Boka Kotorska); Budva Brigetinjka i Brigniebra gni, u Baru Brigsi, vidi: Bragni Brizi, Donji Stoliv (Boka Kotorska) Brikio = Brit ius, Barska vlastela u 15. v. Burina, u Zeti 1396. god. Brindi, ekulari (Gornji Va sojevii), porijeklom od Prizrena (Metohija) Brindo (Bolica), u Kotoru Brini, Krtol e (Tivat) u 16. v. doselili iz Dapca (Albanija). Od njih su u podrunim: Porto Rik o, Radovii (Luac); Herceg-Novi i njegova okolina; Cetinje Brinjacak, vidi: Jacovi B riska, vi, Kolomza (Ulcinj), kao: Briskavi; Bogdaiima (Boka Kotorska); Ulcinj 1899. god. Briskavi, vidi: Briska Briskovi, Vasojevii, bliski Baboviima, iz grupe Novakovia . Ulcinj 1879. god.; Kolomza (Ulcinj) iz Briske (Primorska krajina) Bristovi, Her ceg-Novi Britvi, Zagorak i Brajkovi (Pjeivci), do 1614. god., jedni se preselili u Tvorilo i Kujavu (Bjelopavlii). Kasnije jedni: Petrovi, srodni Vitkoviima i drugi B ritvica, Podostrog (Bjelopavlii), odseljeni kod Mojkovca Britius, vidi: Brikio Br kan, Zelenika i Dobrota (Boka Kotorska); Sutomore (Bar); Mrkojevii (Bar), u podruj u Peurica i kao: Brkani, sili od Drijenka sa planine, svi su od Popova Polja (Herc egovina) krsna slava Sv. Nikola, jedni kao: Brkanovi; Ulcinj; Selo Slavogosti; nav odi bratstvenika kod Sarajeva i Podravskoj Slatini Brkanovi, Mrkojevii (Bar), Krut e i Vladimir (Ulcinj); Spi (Sutomore), pa odatle u: Pranj i Grdovie (Boka Kotorska) , vidi: Brkan 51

Brkanovii, bratstvo u kaljarima kod Kotora Brka = Delat, Kuima; Njegui (Cetinje) Brkai Rajievii (Cetinje) Brkaii, stari kneevski rod u selu Rajieviima Brki, Podostrog (Budv u Kosijerevu (Niki) kao: Jovanovi, a u Ostrogu (Bjelopavlii) 1610. god. i dalje kao : Ostroki Brkovi = ananin, Velika (Plav), doseljenici iz alje (Albanija). Odatle jed ni se preselie kod Novog Pazara; Vojno Selo i Brezojevice (Plav); Ljekopolje (Podg orica), od njih su u Podgorici; Pljevlja 1894. god.; Kostanjice (Kotor) u 17. v. iz Popova (Hercegovina); Morinj i Perast (Boka Kotorska), porijeklom iz Hercego vine Brkojevi, Sutomore (Bar) Brkuljan, Niki; Cetinje Brkui, Niki Brljan = Brljani, ice - Popratnice (Rijeka Crnojevia), oni su iz Beri (Podgorica) kao: Brnovi Brljev i, Gostilje (Donja Zeta) Brljani, vidi: Brljan Brni Ostoji, ranije u Kotoru (oko 1440 . god.) a kasnije Gugulovi Brnievi, rod na Prnju Brnovi, upa Grojaka na Sinjcu u Ljek lju. Od njih su: Popratnici i Bobiju u Ceklinu; Velje Brdo (Piperi); Goriani i To loima (Zeta); Vranjini na Skadarskom jezeru; Podgorica; Savina, Herceg-Novi; vidi : Brljan Brnovii, bratstvo u upi Gradakoj Brnovii, bratstvo u Ceklinu Brnjasi, ograna k Kalezia u Pavkoviima (Bjelopavlii) Brodgasa, Kotor u 14. v. Brodecki, Perast (Bok a Kotorska) Bro, Perast (Boka Kotorska) Brozovi, Cetinje Bronza, Perast (Boka Koto rska); kod Herceg-Novog 1720. god.; Brdca u Sutomoru (Bar) Bronzi, Podi, Kameno, Kamenari i Savina (Boka Kotorska) Broni, hercegnovsko podruje Bronca, kod Herceg-No vog u 16. v.; Perast (Boka Kotorska), starosjedioci Bronjada, i Brnada, Sutomore 1892. god. i Bar Brosek, Pranj (Boka Kotorska) Brohi, Pljevlja 1853. god. Broc, i , Bar Broci, Bar Brocovi, u Baru Brsa, kod Herceg-Novog su doselili (oko 1692. god. ) iz Zubaca (Trebinje) Brsnehija, Pranj (Boka Kotorska) Brstina, Podgorica Brulja n, Pranj (Boka Kotorska) Brun, i, Budva Brunevi, Niki u 16. v.; drugi su se u Niki dos lili 1842. god. iz Gruda (Tuzi), pa se preselili u Pljevlja; Pljevlja 1910. god. ; Ulcinj; Medun (Kui), od njih su kod Novog Pazara Bruini, Muo (Kotor) Brukovi, upa G rbaljska, od njih su u Kotoru Bruevi, Gorana (Ulcinj), potomci su nekog Brajka iz Mrkojevskog polja; Gusinje i Bistrica (Bijelo Polje); u Nikiu 1554. god. Bruvak, Ra sova, Grubova i Bistrica (Bijelo Polje) Brui, Trebinje, ranije: Milojevi iz grupe Ra tkovia u Trenjevu (Cuce), Cetinje 52

Brulovi, Niki Buba, Ulcinj u 14. v. Bubagna, Ulcinj, vidi: Bubanja Bubal, o, Piva, doselili iz Volujica (Trebinje); Herceg-Novi Bubalovi, ogranak Staniia iz Vinia pa u podrune Dragievie (Bjelopavlii); Cerovica (Bijelo Polje) Buban, vidi: Bubani Bubani, Cetinje 1431. god.; Kotor 1440. god. i kao: Buban; vidi: Bubanja Bubana, vidi: Bu banja Bubanja, iz Rovaca, od Vojnovia, ogranak Bogdanovia (''Njegu''), ranije Kneevi; odatle, jedni u Dragovoljie (Niki) - Bubanje, drugi u Klimende (Klimente), sjevern a Albanija, a odatle u Bihor (Bijelo Polje); Bubanje (Berane), jedni preu u Goric e (Pljevlja); predio Bistrice i Kanje, na podruju Bijelog Polja.Od ovih su u Kovr enu. Drugi u Vranovi (Tivat). Isti su kao: Gutii (Bistrica), Gureii (Crna), Bubunje ( Gorice), Aleksi (Meani). Roaci su im abotii u podrunim Tucanjama. Porijeklom su iz Sta re Crne Gore; Podgorica. Bubari, Mala Rijeka (Kui) Buba, e, Ulcinj u 14. v. Bubani, Grbaljsko polje Bubi, patronimik od Bube, (u 15. v.) u Bjelopavliima rodonaelnici vie bratstava; kod Bara 1578. i 1650. god.; ogranak Luia u Mainama (Budva), oko 171 0. god.; Kotor u 15. v. Bubica, Gorice (Pljevlja), porijeklom su iz Vranjea (Bije lo Polje) Bubonja, Gorice (Pljevlja), porijeklom su od Bijelog Polja (Polimlje) Bubreko, Bubreak (Niki) Bubuljica, Podgorica Buvak, Bistrica (Bijelo Polje) Buvi, kas nije Buji, na Sozini (Bar) 1873. god. Buga, Kotor i dotini Perast Bugaz, Budva 166 0. god. Bugar, kod Rijeke Crnojevia, doselili se 1852. god. iz Bitolja (Makedonij a); Rujita (Bijelo Polje) od vrijedan kao Bugar, ima odseljenih; Golea i Voskovina (Pljevlja) Bugarin, ogranak Muratovia u Boljanini (Bijelo Polje) i podrunom Zaton u i Cerovu; Golei i Vaskovina (Pljevlja) Bugermajster, Herceg-Novi Bugon, a, no, slino Bogun, od bogdeus. Kotorska vlastela u 14. v. i Njegui (Cetinje) 1336. god. kada i u Brskovu (Mojkovac), nesrodni Budazi, Budva u 17. v. Budali, Riani i Oputn e Rudine (Niki). Jedni kasnije kao: Nikoli. Porijeklom sa eva (Cetinje). Od njih su u Preracima (Bilea) i Kovaima (Oputne Rudine), Niki Budan, Kotor oko 1400. god. Buda ha, u Kotoru 1348. god. Budvani, Herceg-Novi, po nahoetu Budvja, kasnije Bua, vidi: Bua Bud, e, Ulcinj 1853. god. Budeti, Baloane 1431. god. Bude, Bue Do (Bude) u Vujem olu (Niki) podruje Oputnih Rudina. Od njih su u: Bilei, Podgorici, Mojdeu i Herceg-No vom Bud, i, Ljenjani, Ulcinj Budimir, Podgorica; Patrovii, porijeklom iz Makedonije ; Kupelnik i Podgora uz Skadarsko jezero Budimi, Bar Budini, Zagrad, Rae, Ubalac (K ui) i kao: Bojanovi ogranak Bulatovia; Podgorica i kao: Bojani; Bar i kao: Budni; Raes i i ari (Mojkovac) 53

Budisavljevi, Kotor iz podrunih Prijerada; Budva Budii, Podgorica; Smokvijenac (Patro vii) Budievi, Lastva (Tivat) Budojevi, Kotor Budni, vidi: Budini Budrovi, Budva 1650. od.; Kotor Buen, Mrtvica (Kalaurovi = Kancalijerovi = Puhalovi), Grbalj i utkovii - Bu va 1489. god. i kao: Buenovi i Buenovi 1599. god. isto i u Patroviima, gdje su ogranak Kalaurovia i na podruju Buljarice, od njih su u Danilovgradu i susjednom Zagaru Buen ovi, vidi: Buen Buija, vidi: Buina Buina, ja, Ulcinj 1875. god. Bui, Ulcinj, a u Obodu uz Bojanu i kao: Buat Buzaj, Celca (Selca), Tuzi Buzali, Kotor Buzanovi, Patrovii 14 23. god. kao: Buranovi Buzdanovi, Podgorica Buzdovan, Kovai (Grbalj); Podgorica Buz i, Velika (Plav), porijeklom iz Bjelopavlia Buzola, Zatrijeba (Kui) 1692. god. Buzuk ovi, Ulcinj 1887. god. Buzurovi, Niki Bui, u upu Dubrovaku doli oko 1721. god. iz Nik ic, Mala Rijeka (Kui) Bujaj, Celua (Tuzi) Bujadinovi, Banjani (Niki) Bujak, ac, Vije nac, a u Kozici i kao: Bujac, Prenanima (starosjedioci), Pljevlja Bujakovi, Vijena c (Pljevlja) Bujandri, Podgorica Bujas, Patrovii 1643. god.; Budva, vidi: Franisko B ujac, Patrovii; Kozice (Pljevlja) Bujanovi, Boka Kotorska u 16. v.; Bogiii (Tivat), o ni su od Dapca, doseljenika iz Dabca (Albanija) Buji, Bjelopavlii; Ljubotinj (Rije ka Crnojevia), starosjedioci; Gluhi Do (Crmnica); vidi: Buvi; Grnarevo (Bijelo Polj e) Bujia, edovo Polje (Pljevlja), preselili se u Vrulje (Pljevlja) Bujii, Miloevii (ab jak), od njih su u Vrulji i Matarugama (Pljevlja) Bujkovi, Mataruge (Pljevlja); N iki, iz Hercegovine; Dub, Tivat Bujovi, Perast (Kotor) 1731. god. i Dobrota (Boka K otorska), oni su iz Hercegovine Bukajlovi, Gaj (Panevo), porijeklom su iz Crne Gor e Bukalica, Bijela, Herceg-Novi; Grbalj Bukalo, Niki Bukarovi, hercegnovsko podruje Bukvi, Martinova Kula (Kolainsko polje) potomci nekog Ljalje, srodnici tamonjih Mar tinovia i Lukaa, odseljenih u podruje Bijelog Polja; Maii (Golea), Podsokolina (Sutjes ka i Zabra), Batkovii i Crnugovii (Pljevlja); od Pljevalja jedni su preselili u Sta pare; Ljenica, Kukolje, Maoe, Potkrajci i eoe (Bijelo Polje); Oputne Rudine (Niki) ogr anak Maleevaca Bukili, Rovca i Gornja Moraa, od njih su u: Klievo (Niki) i Ponji (Bije o Polje) Bukilica, Sutvara (Tivat), oni su iz Stare Crne Gore; Bijela, Herceg-No vi; Naljeii (Tivat); HercegNovi; Budva; Kotor Bukilo, Niki Bukimir, Bratonoii, kasnije : Lalovi = Ljaljovi, sa Jablana Bratonoikog; Luca (Berane) i kao: 54

Baga, od njih su u Sjenici i Srbiji Bukin, vidi: Bu, -i, -a Bukio, vidi: Bua, -i, a Bukja = Bua = Bukfa i kao: Bua, Kotor i okolina Bukmiri, Bukmirsko jezero (Kui), p reselili se u Vasojevie, Pe i drugdje Bukovianin, Bukovii (Bjelopavlii), srodnici Vla jkovia i Ivkovia iz Bukovika Bukomica, vidi: Bukilica Bukorovi, Savina, Herceg-Novi ; Kotor Bukuli, Podgorica; Rovca pa u upu Nikiku i kao: Bukeli Bukulica = Bukomica, S utvara (Dub), Boka Kotorska, ranije: Marievi, porijeklom su iz Stare Crne Gore; Bu dva; Kotor Bukumieva, Potovo Selo (Patrovii) i Budva 1413. god. Bukumir, Ponari (Z eta), Podibar (Raka), iz Bratonoia Bukumira iz plemena Kua Bukumiri, vidi: Bukmiri Buk umjer, Kui 1411. god. Bukurov, Berane Bukurovi, Savina i Srbina, Herceg-Novi, pori jeklom su iz Biskupine (Knin); Kotor Bukui, Dumanii (Pljevlja) Bukia, Kotor Bula, Fra skanjela (Ulcinj) Bulai, Cetinje Bulaji, iz Zagore (Niki), jedni su u Petrovom Selu - na izvoru rijeke Kosovice, na planini Midor. Od njih su: Golubovi i Filipovi, od ovih su tamonji Markovi i Spasojevi. Drugi u Hercegovini selo Najdani (Gacko) kao: T odorovi i Markovi; Roga i Dobrenja (Nevesinje); trei u Medojevie, Jabuku i Sokolac (R omanija); grana Dragoevia (Riana) u 15. v. vidi: Drago. Grahovo (Niki) doselio Dragoje iz Kua. Od njih su u Brestovcu, Krnjeue, a odatle jedni su se preselili u Nakovo (Kikinda); Risan (Boka Kotorska); Kotor; Niki; Selite (Nevesinje) iz Grahova (Niki); U Grahovo (Niki) jedni su (u 15. v.), od kojih su Jovii, doli iz Hercegovine; u Jovin e livade (Prokuplje) i Freso (Kalifornija) Bulajii ive uglavnom u optini Niki - Crna Gora, a potiu da Drekalovia iz Kua Bulajii, bratstvo u Hercegovini (doseljeni iz Kua - Crna Gora) Bular, evi, Patrovii Bulat, Rovca, od njih su kod Gusinja; Kameno i Bi jela (Herceg-Novi) Bulatovi, Rovca i niz naselja, oni su jedna od grana plemena N iki, kod Onogota, ranije: Niki u 13. v. i kao prezime u vie mjesta, Podgorici; od njih su u Kue iseljeni dalje kao: Tadi i Tomaevi, vidi: Budini; kod Skadra doli iz Rovaca (Podgorica); Istok (Mahala Bajramaj) u Metohiji; Gusinje; u Porije (Nevesinje) i z Rovaca, kasnije uli Bulgarodi, Brezojevice (Plav); Bar Buli, ranije: Grgurevi, gran a Zlatnopojasevia u Drobnjacima, razgranati; ekulari (Laze), potomci Pae ekulara; Be rane, porijeklom su iz Rovaca, pa jedni kao: Mieli u Mieliima, na podrunom Crnom Vrhu ; Radee (Piperi), potomci Laza Budina, kao: Paunovi i Ili u Zeti iz Pipera; Ogranak Asovia iz grupe Popovia u Beranama, porijeklom su iz Stanisalia (Ljenjani), od koji h su i u Podgorici Buli, posebno bratstvo iz Pipera; Kotor; Arbane (Primorska kraj ina); Grbalj Bulii, muslimani u Podgorici Bulii, Herceg-Novi Bulovi, Oblik (Ulcinj) Bulota, Bijela, Herceg-Novi Bulut, Srbina, Herceg-Novi, doselili iz Konavla, a t amo iz Korjenia (Trebinje) Bulja, Niki Buljanov, Niki, doselili iz Lalia (Piperi) Bulj anovi, Crnci (Piperi), ranije: Lali - Popovi; u Zeti iz Kua; Patrovii (15 - 17. v.) na seljeni 55

u podrunoj Buljarici Buljar, vidi: Buljarevi Buljarevi = Buljar = Buljarovi, Buljare vine (Buljarica), Patrovii, 14 - 17. v. Buljarovi, vidi: Buljarevi Buljevi, Mrke (Pip eri), porijeklom iz Gruda (Tuzi) Buljirev, u Spau (Bar) Bumbarevi = Kapidi, kod Plav a i Gusinja Bumbi, u Drobrelje (Gatako Polje) iz Grahova (Niki) Buna, vidi: Buni u Su tomoru Bunac, Kui Bungari, podruje Herceg-Novog, u 15. v. Bungur, Gajovii (Bijelo Po lje), porijeklom su od Prizrena; Bukovica (Pljevlja) Bunda, Patrovii (Sveti Stefan ) 1702. god.; Sutomore (Bar), ranije: Buna, pa Buni Bunovi = Bunojevi, Morine, Herc eg-Novi Bunci, Mala Rijeka - Kui, starosjedioci Bunjo, Boljanii (Pljevlja) Bunjovi, Herceg-Novi Bur, Sveti ore (Ulcinj) Burazerovi, Podgorica, porijeklom iz Hota (Gru da), Tuzi, pa od njih u Kujevu (1700. god.); Bjelopavliima; Petriima; Spu (Bjelopav lii); Stijena Piperska, od njih su u Podgorici i Sarajevu Buran = Buranimo = Bura novi = Burina = Burone = Buro, Bavice (1403. god.) u Patrovie, i jedni kasnije u Patr oviima kao: Burica, Buranovi, Divanovi, Eturovi, Grloman i Buzanovi, od njih u Rabu i Krku kao: Buron Burani, Kotor Buranovi, u Patroviima. Vidi: Buran i Buzanovi Burat, a, Patrovii 1632. god.; Mrkovi i Ljutice (Grbalj) Burai, Niki Burg, Kosijeri (Cetinje) Burda, Pljevlja 1833. god. Burzan, Berislavci (Donja Zeta), porijeklom iz Krneta (Ljekopolje); Kotor; Niki Burzani, bratstvo u Draevini Burzanovi, Draevina (Ljekopolj ), ranije: Burzan Burenica, Zaljutnica u Goliji (Niki) Buril, u Mirdu (Cetinje) 144 1. god.; Mirac (Tivat) Burin, u Grblju i Budvi iz Zete Burina, Zeta 1339. god.; Patrovii; vidi: Buran Burinovi, Kotor, po nahoetu; Herceg-Novi, po nahoetu Buri, Koane (Niki), potomci Novljana, iz podrunih Banjana; Zagrade u evu (Cetinje) 1642. god.; j edni siu u Spu i Podgoricu, roaci tamonjih Radulovia; Zagara (Danilovgrad); Pjeivci; Z ta; Kotor; Podgorica iz Zagaraa Burii, bratstvo u Zagredi Burica, vidi: Buran Burii, Kotor, po matronimiku Burica, Patrovii Burievi, Vasojevii Burlica, Nudo (Niki) 1692. od., od njih su u: Vitopoljinama, ivanju, Raicama i Sasoviima, Boka Kotorska Burmaz evi, Podgorica Burna, Herceg-Novi, po nahoetu Burno, Herceg-Novi, po nahoetu Buro, s, vidi: Buran Burovi, Kotor u 12. v.; Perast 1681. god., pa u Baoie, Perast i Herceg -Novi; Ulcinju, kasnije 56

Rusulbegovi i jo kasnije jedni kao: Burovi Buron, na, iz Patrovia otili na ostrvo Krk (sjeverno primorje), vidi: Buran Burone, vidi: Buran Buroni, eklii (Cetinje) 1566. god.; Lutica (Piva) Buronji Pavle, predak Dragomiljana Buronjii, staro bratstvo u L jeanskoj Nahiji Buronovi, ogranak Mitrovia u Patroviima Buronja, Vukevii (Budva), iz L ekopolja i u Podgorici Buronji, eklii (Cetinje) u 16. v. i kao: Dragomiljan = Petrov i, od njih Pavievi (Buronji), u Duboronje doao Pavle, Jovanovi, Pajovi, Radulovi, Nak Jezerima eklikim i Komanima (Podgorica); Ljekopolje Buron, pleme u Ljeanskoj Nahiji Bursec, i, Ulcinj 16. v. Bursi, Patrovii Burdevi, vidi: Burdovi Burdi, iz Kua, pres e u Podgoricu Busanovi, kao: Vuksanovi, Patrovii Busec, i, vidi: Burseci Ulcinj 1869 . god. Busija, (Titoflavija) u Rijeanima (Banjani), Niki Businelo, Kotor Busnovi, Ni kovii (Tivat) Busot, a, Verige (Kotor) 1327. god. Busolini, u Kotoru iz Tivta But ak, Patrovii u 18. v. ogranak Midora, kao: Butah Butan, u Kotoru 1496. god Buta, Kot or 1495. god. Butafoko, u Kotoru Butah, vidi: Butak Buti, Bar 1247. god. Butinar , Kotor Butkovina, Lepetane (Boka Kotorska) Butkovi, iz Drobnjaka odseljeni u Rov ca (ekularska) Buton, u Njeguima (Cetinje) Butor, Sutomore (Bar) 1850. god.; Peras t (Boka Kotorska) Butorac, Niki; Kotor i Perast, porijeklom su iz Cavtata, Dubrovn ik Butorovi, i kao: Buturivi u Koane (Niki), porijeklom iz Cuca (Cetinje) Butofako, r anije: Bartolu, u Kotoru, porijeklom iz Bratonoia Butri, Peca (Berane) i ipovica, izn ad Kralja (Andrijevica); Sjenokosi, Bandovi (Andrijevica) Butrii iz plemena Braton oia Butrovi, Balabani (Zeta) Butulija, Markovina (Cetinje), odselili u Zareje (Trebi nje); Podgorica Bu, Crmnica, vidi: Barjamovi Bua = Bokez, Kotor i okolina, 12 - 15. v. i kao: Bu, -i = Bukin = Bukio = Buin = Buio; porijeklom od Prizrena; Mala Luka (Patrovii) u 18. v.; vidi: Budvja u Budvi Buenovi = Buenovi i Buia. Vidi: Buen Buin, ovii (Tivat) u 12. v.; ranije: Bua, porijeklom su iz Prizrena (Metohija); Bigovi ( Tivat), vidi: Buio; Kotor; Kubasi (Tivat); Podgorica Buio, vidi: Bua Bui, iz grupe Tr ebjeana, plemena Nikia, preseljeni u Morau kao: Lazarevi; Patrovii; Doljani, Kranja i uga mjesta u Kuima, vidi: Perkovi; Nedokusi i Potkrajci (Bijelo Polje) Bukovi, Beran e i podruni Dapsii, starosjedioci. Od njih su u Bukoviima (Roaje) i Bijelo Polje 57

Buha, Niki, iz Nevesinja (Hercegovina) Buhar, u Kotoru 1598. god. Buhi, Gluhi Do (C rmnica), oni su zagranak Kumpresa Buhi, grana bratstva Kumpresa u Gluhom Dolu Buh ri, Boljanii (Pljevlja) Buc, vidi: Butak Bucalo, Podgorica Bucatovi, vidi: Vueti u Bo gatiima Bucifola, Novi (Skender Novi) 1283. god. Bucnum, u Ratac (Bar) Bualina, Pi va, starosjedioci Bualina iz Pive (Miljkovac) starinac Buan, Rasova 1885. god., Bue i podruje Bistrica (Bijelo Polje), od njih su u Novom Pazaru Bue = Buia, Kotorska vlastela u 15. v.; Kotor 13 - 15. v. i kao: Buius, vidi: Bua Buevi, Noviii (Plav) i Gu sinje, oni su iz Klimenata (Albanija) Buia, Kotor 1622. god., vidi: Bigia Buini, He rceg-Novi Buio, vidi: Bigia Bui, Draevice (Boka Kotorska), oni su iz Bajica (Cetinje ); Dedii u estanima (Primorska Krajina); Doseljenici iz Podgorice; Kotor u 14. v.; Dovali (Pljevlja) Buius, Kotor 1208. god. Bukius, u Kotoru 1208. god. Buica = Bue = Buius Bukai, Miokusovii (Bjelopavlii), ogranak Radonjia iz grupe Petruinovia Buki (Bijelo Polje), doselili iz Stare Crne Gore (oko 1870. god.) Kod Bistrice (Bije lo Polje) Buuk, Herceg-Novi, iz Trebinja Buat, ogranak Crnojevia, od Rijeke Crnojev ia, jedni se preselili u Novi Pazar; Ulcinj, kasnije Buatlija i Buatli; Patrovii 1691. god. i Budvi, u podrunoj Dubravi i Buatovini, doselili se iz Spia (Sutomore), kao: Kova, pa kasnije kao: Bulatovi i Breanin; vidi: Bui Buatlija, potomci skender bega Cr ojevia. Iz Buata (Albanija) preselili se u Vranjinu uz Skadarsko jezero, pa u Ulci nj i podrune Peurice kao: Buatli. Vidi: Buat u Budvi; vidi: posebni ogranak Crnojevia; u Niki i podrunom Busku i kao: Bulatovi Buatli, Ulcinj 1882. god. vidi: Buatlija Bu Herceg-Novi Bui, Kotor, po nahoetu Bukaj, Budva 15. v. Bukovi, Vasiljevii (upa Niki datle jedni se presele u Vranjinu (Skadarsko jezero) i Rijeci Crnojevia. Od kojih su kod Skadra (Albanija), porijeklom su iz Ceklina (Rijeka Crnojevia), pa jedni u Kurilo, Dubrave i Golubovce (Zeta), preli sa Vranjine Bukori i kao: Bukovi, koji se preselili kod Rijeke Crnojevia, vidi: Bukovi Bulatovi, vidi: Buat C Cavni, ogranak Ka ezia iz Martinia (Bjelopavlii), pa u Zetu, Matague, Golubovce, Ponare i Skadar Cavti, Golubovci (Zeta) Cadulun, u Kotor doli iz Zadra (Dalmacija) Cazni, Budva Cajner, Kotor Caki, kod Gusinja iz Klimenata; u Vasojeviima ogranak Novakovia, vidi: Cani 58

Cakovi, bratstvo u Limljanima (Crmnica); Momiii (Podgorica), doli iz Crmnice kasnije urovi; Gorica, pa u Ljuti, Poblae, Prenane i Mao (Pljevlja); kod Mojkovca; Bistrica, Kovren i Pavino Polje (Bijelo Polje) Cakula (Cakuli), Ulcinj Calbreht, Kotor Cal vi, Dobrota (Kotor) Cali, Dragovoljii (Niki) Camaj, pripadnici ovog, najbrojnijeg, b ratstva u Malesiji su iz plemena Hota, a ive u selima Vuksanlekaj - crnogoska ver zija, selo Sukuru (oba u ravnici), a u planinskom dijelu - mjesta Arza (ali veoma mali broj) Helmica, Spija i Skora. Cambi, Ponari (Zeta) iz Bjelopavlia; Roaje; Bolj evac i Bistrica (Bijelo Polje) Cami, Boljevac i Bistrica (Bijelo Polje); Pauine (R oaje) iz Vukli (Sjeverna Albanija) a tamo iz Kosora (Kui) kao: ogranak Boljevia Cam ni, Balabani, Golubovci i Ponari (Zeta), srodnici Savievia iz Martinia (Bjelopavlii), od njih su u Grlu (Vraka), Skadar Camovi, grana Pavievia - Drekalovia u Kuima Camoj, Hemlice (Hoti), Tuzi Canaj, u Skadar (Albanija) iz Crne Gore Candanori, Pranj (B oka Kotorska) Cani (Preli), u Vasojeviima ogranak Novakovia Canki, Ulcinj Canmurii, Ul inj Canovi, u Plavu i podrunim Bogaima, Vinjevu i urikoj Rijeci, sili iz Klimenata (sj verna Albanija); Krue (Ulcinj); Niki Capolarto, Kotor Capun, Kotor Caput, Herceg-No vi Car, u Miljevcima (Spi=Sutomore), Bar, starinci; Budva; Mojde (1726. god.), u D obrotu, kaljare, Pranj i peraka naselja (Boka Kotorska), doli iz susjednih Konavla; Herceg-Novi Caradini, Patrovii 1689. god.; Kotor Carevi, kasnije jedni Milovanovi, u Patroviima (1692. god.); u Bjelopavliima su potomci Luana; u Vasojeviima grana Kovaev ia, ogranak uriia; Donja Lastva i Krimovice Grbaljv iz Stare Crne Gore; Herceg-Novi u 17. v.; Sutomore (Bar) 1851. god.; Dobrota (Kotor); Seljani (Piva) ogranak Gaia; u Istok (Metohija) doli iz Crne Gore, od njih i u Srbiju odseljeni Cari, Kotor i podruna Dobrota Carii, Para, Pelev Brijeg, Vioc, Zaugar i Brskut (Bratonoii) od naj ra nijih stanovnika; Berane, Andrijevica, Gusinje, Pe, Podujevo, porijeklom od Prizr ena (Metohija); Cetinje Carikovi, Plav Carnovi, u Perastu (Boka Kotorska) 1458. go d.; kod Herceg-Novog Catursi, Pranj (Boka Kotorska) Cauevi, Slatina, Potkraj i Gori ca (Bjelopavlii), potomci Jovana Ozrova, sa eva (Cetinje), starinom sa Kosova, od njih su u Ulcinju i Nikiu Caait, vidi: Caevi Caaj, vidi: Cacevi Caevi, u Zatrijebau kao: Caait i Caaj, doseljenici iz Draevine (Ljenjani), roaci uara na Sjenicama (Kui) Oruevi u Podgorici Cacaj, vidi: Cacevi Cacevi = Caevi, jedni od njih i kao: Caaj i Cac j; Tuzi Cafi, Ulcinj Cvejovi, Brzan (Lepenica), Srbija, doseljenici iz Crne Gore Cvekovi, Donji Banjani i kao: Cvjetkovi, srednji vijek; vidi: Banjanin Cvetanovi, G radac (Lepenica), Srbija iz Crne Gore 59

Cvetianin, vidi: Cvetoanin Cvetoanin, Luice, Herceg-Novi i kao: Cvetianin Cvietkovi, u Baoie, Herceg-Novi, porijeklom iz Zete Cvijevi, Podgorica Cvijeti, Prigredina (Banj ani), kasnije Miovi, potiu od Mandia (Mileevia), od njih su kod Pljevalja; ogranak Vuj aia (Sladojevia) iz Grahova odselili u Nevesinje (Hercegovina); Gotovua. Maoe. Prenani , Poblae, Miholjci (Pljevlja) Cvijetovi, Baoii i Savina, Herceg-Novi, srodnici Cvjet kovi Cvjetkovi (Cvekovi), Banjani 1600. god.; Donji Banjani (Niki); Baoii i Savina, He ceg-Novi i kao: Bao oko 1590. god. doselili iz Zete, kasnije potomci Cvjetka kao: Cvijetovi; Kotor; Budva; Sveti Stefan (Patrovii) Cvjetovi, kod Herceg-Novog vidi: C vjetkovi Cviji, ogranak Spasojevia (Cvijo) odselio iz sela Vrela (kod Pirlitora) po druje Durmitora, pa preli u ljivolje (Kalinovik), odatle preu u Loznicu (Mava) Cvijov i i kao: Baji = Cvijovi, na podruju Maoa, Zaostro, Kre, Gradac, Crljenica, Bunja, Bolj nii, Dragovii, Golea, Murovo, u Maiima, Jabuci, Juneviima, Mostiu, Gomaevini, Seljan Martin Dolu, Lopoviu i Grevo (Pljevlja), porijeklom su od Nikia; Nedokusi (Bijelo P olje) isto kao: Cvijanovi; Kruevo, Sutivan, Rava Polje i Oluje (Bijelo Polje), dose ljenici iz Drobnjaka Cvitanovi, Dobrota i Perast (Kotor) Cviti, Trojice (Pljevlja) Cebalovii, bratstvo u Cerovu Cevanhi, Herceg-Novi, po nahoetu Cedulin, Kotor 1415 . god. Cezare, Lepetane, Herceg-Novi Ceji, Cetinje Cekaj, Braia (Ulcinj) Cek (Ceki) , Mide i Vladimir (Ulcinj) vidi: Ceki Ceki vidi: Cek Ceklin, pleme u Rijekoj Nahiji Ceklinjanin, vidi: Mihaljevi i Pejovi, kod Rijeke Crnojevia. Od njih u Vasojeviima Cekovi, Piperi; Mali Ostros i Ckla uz Skadarsko jezero; u Vraki i Skadru (Albanij a) ranije u Zeti, srodnici Hogovia i Pelevia; u Kuima grana Duia (Mide) Ulcinj; Tuzi Celegin, Budva Celet, Niki Celovac, Podgorica Celigri, Kotor Celi, Igalo, Herceg-No vi Celja, Vladimir (Ulcinj); kod Rijeke Crnojevia doli od Skadra Cembaljevi, Bogetii (Pjeivci) i kao: Cebalovi, srodnici Lalatovia Cemovi, ogranak Rabljena u Vasojeviima Ceneri, Dobrota (Kotor) Cen (Ceni), u Ulcinju ranije Kapetanovi Cenovi, Tijana, pr i Skadarskom jezeru; Krue (Ulcinj); u Vasojeviima grana Mijomanovia Centivaglin, Ko tor Cernac, kasnije Crnac, 1413. god. u Patroviima Cernut, u Kotor iz Umbrije (Ita lija) Cerovi, Selo Cerovice (istoni Banjani), Niki. Preli u Borovac pa u Tuinu (abljak na Durmitor. Sa njima su doselili njihovi bliski srodnici Vulovii i Kosorii. Od n jih su Cerovii na Cetinju, a u Bobovitu (Trebinje) kao: Kujundi, Perovi i erani. Milov novi u Butinji (Kragujevac); Rui - Cerovii. Pei (1838. god.) otili u Srbiju (poao Pe erovii od Stevana Cerovia (1815. god.) su Stevovi u Novoj Varoi, Priboju i Sjenici, jedni i kao: Cerovi; 60

Zelenovi u Gacku su od Cerovia. ivko Cerovi odseli iz Tuine u Jerinie (Piva), od njega su ivkovi, njihovi ogranci etkovi na Crkvikom Polju (Piva), Milutinovi (iz Crkvikog P lja) odseljeni u Bosnu; ivkovi, Liki, Jereni, Gagovi = Gai svi u Crkvikom polju, kao dseljeni ivkovii u Kostajnik (Raevina), Srbija. etkovii su se odselili u Bosnu, kada i Milutinovii. Mitar u Toplicu kao: Rui Cerovi. Stevovi u Novoj Varoi, Sjenici i Pribo ju. Od Jerenia jedni su preli u Klupice (Jadar), Valjevo. Jedan Gai iz Crkvica nasel jen je u Godijevo (abljak); u Brohu (ajnie) kao: Vasi i u Srbiju kao: Ruii - Cerovi C vii, bratstvo u Drobnjacima Cecun, u Bogajiima (Plav) Ciano, Budva Ciganin, u Podg orici Cigler, Kotor Cigonja, u Kotoru Cijak, u Pivi od alasana Cijanovi, Ceklin (R ijeka Crnojevia), od njih Omarevi na abljaku (Skadarsko jezero), u tome mjestu porij eklom od Prizrena Cijovi, Kotor Ciki, u Zabre (Berane) porijeklom iz Kua Cikli, Cetin je, ogranak Matanovia. Odeslili u Vraku (Skadar), a potiu iz Mikulia (eklii), Cetinje Cikni (Sutovia), grana Nenada (iz Kua) u Meugorje na Peteru i u Skadar (Albanija) Ci ko, Muo (Kotor); Pranj i Stoliv (Boka Kotorska) Cikovi, Zagrae i Trpeza (Berane), B ratica (Ulcinj) Cikoti, ogranak Kadia iz Bjelopavlia, nastanjeni u Trpeze (Bihor) i Roaje. Njihovi su srodnici Klaji (Kljaji) u Peiima (Roaje) i Zagorju (Berane) Cimbalj , i Cimbaljevi, vidi: Cimbalji Cimbalji, Konjuhe (Andrijevica) i kao: Cimbalj i Cim baljevi u Dapsie (Berane), porijeklom iz Pipera Cicvari, u Pivi ogranak Gagovia, kod Uica Cicili, Budva Cicmil, Stoci i u drugim mjestima Pive. Porijeklom iz Grblja. Od njih su u Brajkoviima (Glasinac), Romanija; Nikiu. a kod Valjeva kao: Eri; u Podg orici Cicmili iz Pive (Stolac, Pie, Pirni Do, G.Crkv., Sarii, Pluz), starinom iz B. Kotorske Cicmilos, Bar Cico, Cetinje; Pljevlja; Donji Stoliv (Tivat) Cicovi, Cuce (Cetinje); Budva iz podrunih Brajia; Niki; Dobrota, Joice i Ljuta (Boka Kotorska); K otor; Petrovac na Moru Cmiljani, Potrk i Tomaevac (Bijelo Polje), a u podrunom Miou jedni i kao: Aranelovi; Potkraj, Mijokovii, Meljak i Glibai, Pljevlja; Kotor; Niki i N ikike Rudine i kao: Rosa; Koritnica, Oegovii i Koice (Pljevlja) porijeklom iz Kua; vid i: Cmiljanovi Cmiljanovi, Bistrica (Bijelo Polje); Koritnica, Oegovii i Koice (Pljevl ja) oko 1600. god. doli iz Kua Cmilji, Niki Cmolovi, abljak na Skadarskom jezeru Covni Bjelopavlii Coini, Bari Mali i Gril (Vraka), Skadar Coko, Kotor Cokovi, Ljubotinj (R ijeka Crnojevia); Mojstir (Bijelo Polje), doli iz Kolaina; Pljevlja 1877. god. Coli , u Podgorici Coli, Grilj (Vraka), Skadar, odatle jedni odu u Ameriku, porijeklom iz Martinia (Bjelopavlii), srodnici Savievia 61

Crvenac, Ljubotinj (Rijeka Crnojevia) Crvenica, Bjelice (Cetinje), pa u Niki, ogran ak Andria = Kankaraa Crvenice (Crveniani), grana bratstva Andria u Bjelicama Crvenko , Dobrsko Selo i Vignjevii (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia, ogranak Sjekloa Crvestini, Patrovii Crijevi, u Kotor doli iz Dubrovnika Crijeps, Zelenika, Herceg-Novi Crikovi, itin (Pljevlja) i kao: Tomaevi Crihovi, ogranak Tomaevia kod Pljevalja Crmnianin, Lju otinj (Rijeka Crnojevia) Crnac, ranije Carnac i kasnije Kaanegro (Kazanegro), u Pat roviima, a u Podbabcu (Budva) kao: Dabkovi (Dabovi) i Davkovi, doseljenici iz Crnaca (Piperi); Kuljae (Patrovii) i kao: Kenter i Kenter - Bili. Od njih su u Metohiji, V ojvodini i Americi; Budva u 15. v.; vidi: Cernac Crnela, Kotor Crnkovi, itin (Plje vlja), ogranak Tomaevia - Crikovia Crnovi, Graani (Rijeka Crnojevia) Crnovranin, Crni rh (Berane), ogranak Delia (Grbovia) iz Kua; Zaton, Jasen i Koevare u Bihoru (Bijelo Polje), a drugi su se nastanili kod Sjenice i Novog Pazara Crnogorac, Donji Kaz anci (Gacko) i Gornji Kazanci (Golija), Niki, doseljenici sa eva (Cetinje). Porijek lo od Kolaina. Dijele se na: ivkovi, Trivkovi i Simovi; Dulii (Gacko) i Gosli (Golija) Niki ogranak Roganovia iz Cuca (Cetinje); Patrovii; Topola (umadija) kasnije kao: Ivo vi i Vlakovi; Bukovik (Jasenice), Srbija, porijeklom iz Bjelopavlia; u Sarajevskom polju, porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce), Cetinje; Barajevo (Beograd) doseljeni ci iz Crne Gore; Mala Ilana (Beograd) iz Crne Gore; u avnik (Drobnjak), doseljenic i iz Ljubukog (Hercegovina); Baoii i peraka naselja (Boka Kotorska); Rtije (Hercegovi na) iz Crne Gore; Hodbina (Hercegovina) ogranak Bjelica (Cetinje) "Crnogorci", s taro bratstvo u Kobiljem Dolu u Cucama "Crnogorci", staro bratstvo u Trnjinama C rnogorci, rod u Sarajevskom Polju Crnogorci ili Vidakovii u Daniima Crnogorci, rod u Duliima Crnogorevi, u Umki (Beograd) i kao: Ivanovi, porijeklom iz Crne Gore; u Z eti ogranak Karadaglia; Boljanine i Sasovine (Bijelo Polje), doli sa Crnog vrha (B erane); Baoii, HercegNovi (oko 1603. god.) doli iz Stare Crne Gore; Kotor; Cetinje Crnogori, Herceg-Novi, po nahoetu; Koute (Nevesinje), Hercegovina i kao: Hajrovi iz N ikia, od njih su Ajrovi u Nevesinju (Hercegovina) Crnojevi, u 15. v. u abljaku na Ska darskom jezeru i kao: rnoevi, vlastela (u 13. v.) u Zeti despotska porodica (1351. god.), po patronomiku Crnoje; u 15. v. u Graanima (Rijeka Crnojevia) i kao: uraevi; Budva; Cetinje. Vladarska porodica Crnojevi-uraevi i kao: ura (Juras, latinski); u Pe Metohija) iz Zete 1485. god; u uraeviima (Tivat) i kao: Radi Crno, u Baru, Ulcinju i Kotoru vlastela Crnanin, Ratina (Podibar), doli iz Crne (Bijelo Polje) Crnevi, Dupilo (Crnevi), Crmnica; ogranak Bulatovia, iz Rovaca odselili u Zagrae (Otilovii) i Rudni ce (Pljevlja), pa jedni i kao: Rovanin = Bulatovi, a neki u Miliniima (Kranjski), Sr bija Crnjak, vidi: Kaanegra Cubovi, Vranjetica (Kolain). Od njih su Cucovi - Jeli, kas nije jedni kao: Rai u Slatini (Andrijevica) Cug, u Podgorici Cugljen, u Pljevljima (1876. god.) i Kriak. Oni su iz Maoa (Pljevlja) Cuka, Sukobin (Ulcinj) Cuki, Donja Ranica i Trenjevo (Berane) 62

Cuko, tobonji predak Bajkovia u Cucama Cukovi (Curaj), u Veljem Ostrosu uz Skadarsk o jezero; Stijepo (Zatrijeba), Kui i Pepii (Plav) Cuku (Cukaj), u Gornjoj Krajini C ulin, Igalo, Herceg-Novi i kao: Jovanovi Culi, Kotor Cunara, Boljanii i Milokovica (Pljevlja) Cung, Ulcinj Cungu, i kao: Cung, u Ulcinju Cupar, Milokovi i Boljani (P ljevlja) Cupara, Niki; Milakovica i Boljanii (Pljevlja) Cuplov, Podgora (Pljevlja) Curan (Curanov), ogranak Popovia u Ravni i Rastiu (Primorska krajina) Curanovi, Ras ti (Primorska krajina) Curi, Pistula (Ulcinj) Curinovi, Bievo (Plav) i Gusinje iz B ureza (Zatrijeba), Kui Curi, Ledine (Krivodoljani), Kui; Kotor; Crnogorsko Primorje Cuca, Gorovi (Grbalj) u 17. v., doli iz Cuca (Cetinje); Budva; Oputne Rudine (Niki) i Baljci (Bilea), doseljenici iz Krivoija (Risan); u Kotoru 1431. god. i kasnije; Ljubomir (Trebinje), iz Cuca (Cetinje); kaljari (Kotor) iz Cuca (Cetinje); u Koto ru; Trajin Do (Gacko) preli iz araa (Golija), Niki; Sukobin (Ulcinj) Cuca, rod u Ljub omiru Cuca, staro bratstvo u Budvi Cuce, pleme u Katunskoj Nahiji Cuce, bratstvo u Boki Cucevi, Cetinje Cuci, ogranak Krivokapia, jedni u Kotor 1554. god. drugi u Skadar (Albanija); Vusanje (Plav) i Gusinje Cucovi, Bobovite uz Skadarsko jezero i z Kua; Berane; Podgorica; Gostilje (Zeta) abalj, kod Mojkovca abarkapa, Bistrica (B ijelo Polje), starosjedioci; Krupice (Pljevlja), starinci, od njih su u Jelinoj Gori (abljak) oko 1850. god. a odavde jedni u Prenane (Pljevlja) iz Dobrilovine (M ojkovac); jedni ogranak Bulovia iz grupe Pejakovia u Prenanima (Pljevlja), u arancim a (abljak) i kao: abarkapi abarkapi, vidi: abarkapa abeli, Podgorica abelja, Mojkova di: abolji abrilo, Grahovo (Niki) od njih u Nikiu i Podkr (Dabrsko Polje), Hercegovin rina, ogranak Jankovia u drugoj polovini 16. v. od drugog su brata ugii iz grupe Vu loviaNovljana u Gornjoj Bijeloj (avnik) u Drobnjaku, od njih su Jovani i Gordijani ab ovi, ogranak Maraa u Zeti; Bukovica (Pljevlja) abolji, ogranak abelja kod Mojkovca avi lo, Morinj (Risan) avi, Pluine (Piva) ogranak Manievia; Niki; ogranak Ivanovia - Drek via u Kuoma, od njih su: Stoer i Golea (Pljevlja) a iz podrunog Kolovrata u Kakmue, Lj eljanie i elie, u Boljevac (umadija) i Kamenu Goru (Uice) avii porijeklom iz Pive avl , Herceg-Novi avor (Radonji), Njegui (Kolounj), Mali Bostur u Lovenu i kao: Pima - avo r, od njih u Polja (Dola - Bievo), Grbalj i kao: avor - Rajievi, doseljeni iz Rajievia (Njegui), Cetinje, vidi: 63

Pima (Pimi) u Bajicama (Cetinje) a u podrunim Rajieviima gdje su potomci Radonje Raj ieva, rodonaelnika Radonjia - Rajievia (Raievia) otuda su svi avori istorodni; Potomc ana Nikina (kasnije Niki) u Mokrom (avnik), Palama (Podjahorinom) i Zagrada (upa Nikik ) i kod Mostara avori, bratstvo u Njeguima avori na Pranju avlovi, Bar; u Baru iz Utrg a (Crmnica) avrak, Niki avranovi, Njegui (Cetinje) avi (Grujii), Vijenac (Pljevlja Bjelopavlii, ogranak Batrievia, doselili se iz Cuca (Cetinje) agorovii, bratstvo u Bj elopavliima agura, kod Mojkovca doselili od Kolaina aguri, Moraa (Kolain) i Bistrica ( ijelo Polje) aevi, Medun (Kui); kod Uica i uz Kolubaru ogranak Kaljevia iz Slatine (av ik), a tamo iz Pipera (Podgorica) aenovi, Brskut (Bratonoii), bratovi potomci oni su iz Srbije, od njih su u Podgorici, Opasaonici i Vojnom Selu (Plav), gdje se dije le na sedam manjih ogranaka; u Kutima (Vasojevii) aenovii iz Bratonoia (svi aenovii sela Brskut, optina Podgorica) aji, kod Herceg-Novog i Risna jesu iz Hercegovine; Kuti, Herceg-Novi oni iz Zavojine (Hercegovina) 1692. god. ajovi, u Podgori pljeva ljskoj akal, uanj i Sutomore (Bar) i kasnije akalovi akalovi, vidi: akal akari, Pod eg-Novi i kao: Petrovi iz Popova (Hercegovina) akevdekovi, Meljine, Herceg-Novi aki, u Podgorici, Cetinje, Novom Sadu, kod Rijeke Crnojevia potiu od Samardia; Cetinje akii , bratstvo na Rijeci (Crnojevia) akii u Podgorici aktar, Gotovua pa u susjedne Brveni ce i Buje (Pljevlja) akovi, Cerovo (Bijelo Polje) alak, Budva alakovi, od Roaja odseli i se kod Novog Pazara alama, iz Vasojevia u 19. v. iselili se u aronje na Goliji (Sr bija) alac, eklii (Cetinje) alaci, staro bratstvo u selu Ublu aleta, Dobrsko Selo (Ce tinje), starosjedioci; Kotor aleti, bratstvo u Dobrskom Selu alija, Bajice (Cetinj e); ogranak Radulovia porijeklom od Danilovgrada nastanjeni u Zijemlje i amiima (Ne vesinje) alije, staro bratstvo u Bajicama alije, rod u Hercegovini i u Bosni ali, Dr agovoljii (Niki) almak, Pobori (Budva), od njih su u Ulcinju alovi, Podgora (Crmnica) i Sveti Stefan (Budva) alovii, bratstvo u Podgori amado, Patrovii amas, u Ulcinju 1416 . god. ami, u Bilei (Hercegovina) doselili se iz Selita, Herceg-Novi ami, eklii (Cetin e); Niki, vidi: amo amii, vjerovatno prezime nekog starog bratstva u ekliima amo, i k ami, u Hercegovini 64

ampar, iz Kua iselili se u Baturie, Ljeljak, ampare, Bistrica u Korita i Sipanje (Bi hor), Bijelo Polje amparevi, iz Korita (Roaj) odselili u Grabovac (Srbija) amci, Kolai n iselili u Crljenicu (Pljevlja) amdi (amdija), iz Kolaina odselili u Miljevie i Crlje icu (Pljevlja) anac, Podgorica anovi, Brno, upa Nikika ogranak Kurbatovia ranije Poto z Pjeivaca; Niki anta, Velje Selo (Bar) andara ili ondara, Niki antri, Jablan Pelev (Bratonoii) su potomci Bukumira, iseljeni u Vasojevie su Durakovi, pa jedni u Trpez e (Sjenica) anjak, Niki api, Niki apnojevi, Donja Klezna (Ulcinj) apraj, Fraskanjel nj) apri, Vinii i Beronjine (Bjelopavlii), iselili u Spu i drugi u Krute (Ulcinj); og ranak Dabetia iz Vasojevia odseljenici u dolinu rijeke Moravice (Srbija), srodnici tamonjim Ruksanovia, Vuloviima (kasnije Varage), Bojoviima, Protiima i Saleviima apun a, Ulcinj apuni, Ulcinj apunovi, Bar apuran Bandi, jedan od predaka bratstva Samardia pi, Ubac (Ubalac), Kui pa odseljeni u Noaj Mavanski (od njih Stojan upi) drugi u Bijel i Potok (Beograd) od njih je Vasa arapi; srodnici upia, oni su od Miloevia - Novljana u Drobnjacima, jedni se odselili u Srbiju; Ubac (Kui) su ogranak Savovia - Vujoevia iz grupe Drekalovia, iseljeni u Kaer (Krevo Rake), umadija; Veliki Borak u Kolubari, od kojih su 1) Ostoji i od ovih Maksimovi 2) Stojakovi njihov ogranak jesu Stojievi, od arapia su Nasti i arapi u Belom Potoku (Beograd); Beli Potok (Beograd); Podgorica , Moraa i Bar; HercegNovi, po nahoetu; u Crmnici; Gluhi Do (Crmnica) kao: Brankovi - arapi; Rajkovci (Viegrad) od Jezera (abljak) kasnije Stanii nastanjeni u: Baranovie, Zubau, Bovan, Bjeluine i Oskoruu (Viegrad) arapii - Brankovii, bratstvo u Gluhom Dolu bot, Budva ardak, Boljanii (Pljevlja) ardaklija, Bistrica (Bijelo Polje) arkovi, Plje vlja i podruna Lever Tara arlevi, Budva, po majci arli, kasnije Karoli, u Ulcinju arl ija, Meka Gruda (Bilea) i umii (Nevesinje) ogranak Radulovia u umiima armak, iz Pobora (Budva) jedni iselili 1889. god. u Ulcinj arnojevi i kao: Crnojevi ranije Radi, u Gr blju, iz Stare Crne Gore, kao patrijarh se odselio u Vojvodinu; iseljeni iz Crne Gore naseljeni u Kutilj, Rusko Selo, pa u Jablonku (Banat) i jedni kasnije: Rabj ac (Rabjak); vidi: Crnojevi arovi, iz Stare Crne Gore odselili u Rat na poluotoku P eljeac; u Kounje u Grui (Kragujevac) ogranak Miloevia, iz Vrankovakog kraja (Donje Pol imlje) i kao to su od njih susjedni Rakovii i Petkovii aruga, Mojkovac; vidi: agura au rina, Kuita (Cuce), Cetinje u 17. v. odselili u Bijelu, Herceg-Novi kasnije i kao: Kneevi aurine - Kneevii, bratstvo u Bijeloj au, Herceg-Novi; Podgorica auaj, Braa ) auevi, Srbina, Herceg-Novi; Seonica i Bistrica (Roaj), ranije Nurkovi porijeklom iz Meduna 65

(Kui); u Plavu su iz alje (Malesija), Albanija; Berislavci (Zeta); Slatina (Bjelop avlii) iz Velestova (evo), Cetinje; Boljanii (Pljevlja); Pljevlja 1849. god; Vladim ir (Ulcinj) aak, u Podgorici vori (ori), Klinci (Tivat) voro, u Podgorici vorovi, Za (upa Nikika), ogranak Rakovia a potomci uraa Nikia, porijeklom iz Grblja, od njih su okrom (avnik); Uskoci (abljak), Rovcima i Mijoveku (Glasinac) na Romaniji; Kanje ( Bijelo Polje); ljivanskom pod Ljubinjom i Gradac (Pljevlja), jedni u Srbiju i Popo v Do u Zatarju vrljak, Maoe (Pljevlja) ebi, Topla, Herceg-Novi ebovi, Haljevine i Lugo vi (Pljevlja), od njih u Novom Pazaru evi, Niki evjan, odseljeni iz eva (Cetinje) evlj ni (Ozrinii), pleme Kevo i stanovnici plemena Keva evljanin, vidi: Vukoti, kod Rijeke Crnojevia egi, ogranak urovaca u Kuima, od njih u estanima (Primorska krajina), pa je dni 1891. god. se presele u Ulcinj edanovi, Mokrine (Boka Kotorska) 1692. god. dos elili se iz Popova (Hercegovina) edin, 1700. god. u Budvi ejkovski, Herceg-Novi ejo , po predanju predak engia u Gacku ejovi, Kui iz grupe Drekalovia, od njih su u urjanu (urilo), Krajina, uz Skadarsko jezero; Bar; Berane; Kotor; Krimavica (Grbalj); Bj elopavlii ogranak aranovia = Petruinovia; evo (Cetinje) ejovii iz Kua ek, a, Arbane a), Primorska krajina ekaj, vidi: eki ekerevac, avnik ogranak Tomia iz Bukovice, od nj ih su: ekerevac Nova Varo; Moioce (Arilje); etevo (Ivanjica); Bresnica (aak) ekin, Kol mza (Ulcinj) eki, Burza (Zatrijeba), Kui jedni iselili u Graanicu i Plav; Gril (Vraka ), Skadar i kao: ekaj; Gusinje ekii porijeklom iz Hercegovine, naselili Gusinje 162 5 godine. Stara vlastelinska porodica iz doba Kulina Bana i Herceg Stjepana. Isl amske su vjere. ekli, Igalo, Herceg-Novi ekmedi, Igalo, Herceg-Novi ekovi, Kolain ogr k Popovia odselili se u Novi Pazar i podrune Kosurie; ogranak (grana) Hota. Vidi: H ot i Luconovi ekrlija, ekrlije (Bijelo Polje) ekrdin, Padej (sjeverni Banat); Bekerek Zrenjanin), Mol (Baka) i Beograd, doseljenici iz Crne Gore ela, Bar elanovi, u Kotor u elanovii u Kavau elebija, abljak na Skadarskom jezeru elebi, titari (Ljenjani), Po ca ogranak Vujovia, a drugi i kao: Dumelji; od Trebjeana (Nikia) od ovih su u abljaku i Filipovom krinu (na Skadarskom jezeru); u Gorianima (Zeta), od 1870. god.; Podg orici; Bar; Kotor; Crhalj (Bijelo Polje); u Zetu (Mahala) doli iz Ljenjana kao: og ranak Vukevia kasnije Dumelji; Buljarice (Patrovii), Budva; Kosijeri (Cetinje), od nj ih u Ulcinju elebii, bratstvo u titarima 66

eleni, u Patroviima, vlastela oko 1335. god. elenovi, Kotor elentovi, Lastva (Petrova Budva 1335. god. elik, Boljanii (Pljevlja) elina, Meterizi (Podgorica) eli, Vusanje i Vojnom Selu (Gusinje), od njih su Nika, porijeklom iz Klimenata (Albanija) i u Plavu 1870. god.; Donji estani (Primorska krajina) elingiri, Bar elnik, u Kotoru dol i iz Dubrovnika elovi, Kui odselili se u Burane engi, Potpee, matino i Odaci (Pljevl Pljevlja 1867. god.; Zukva i Pluine (Piva); Gacko, doseljenik ejo iz Graba (Rani Do -Cuce), Cetinje, a porijeklom iz araa (Golija), Niki eni, Herceg-Novi; Kotor; Ograde i Oevine (Pljevlja) enovi, iz Grblja naselili se u Herceg-Novi enti, u Grahovo (Niki), orijeklom iz Turske eobi, Crnogorsko Primorje eperac, Jasikovac u Drobnjacima, dose ljenici iz preko Tare eperni, Mokrine i Podi, Herceg-Novi i okolina Risna oni su i z Hercegovine epi, ogranak Rakoevia, Moraana; Boljanii, Ograd, Glasnica, idovii i Oe (Pljevlja) eprini, ivinice, Topla i Savina, Herceg-Novi oni iz Stare Crne Gore erven ka, Risan (Boka Kotorska) 1857. god. ereina, u Podgorici erigrani, Ugrenovia od Nikia odselili u Vrpolje (Trebinje) erkozovi, Bar erneli (rnelovi), u Kotoru ernei, ranije ei, u Kotoru ernei, vidi: ernei ernogorski (ranije: Kankara), u Plovdiv (Bugarska) i ije (Niki) ero, Ratievina, Mojde i Topla, Herceg-Novi i kao: erovi i podruna Sutorina iz Stare Crne Gore erovi, vidi: ero erohi, Herceg-Novi erta, Herceg-Novi etkovi, Nik ik, Kotor etovi, Topla, Herceg-Novi etrni, Sutorina i Srbina, Herceg-Novi efut, i, u Podgorici eh, u Podgorici eevi, Njegui (Cetinje) eevii, staro bratstvo u Vrbi eovi Vukadinovi, u Morai (Kolain) iz okoline Foe i Tuinu (abljak). Od njih su u Omoljici (P anevo) eunjani porijeklom iz plemena Vasojevi, ive u Plav, islamske su vjere. eur, ogr nak Ugrenovia od Nikia otili u Vrpolje (Trebinje) eljar ranije Ulievi, ogranak Sokolo - Vuetia u Limljanima (Crmnica), od njih su u Ulcinju 1887. god., oni su od eljara i z eljarskog Brijega (Trnova), Rijeka Crnojevia eljari, bratstvo u Limljanima ivani, iz grupe Drekalovia iz Kua odselili se u Preljinu (Rudnik), Gornji Milanovac; Godoelje (Gornji Bihor), Bijelo Polje ivtin, Pljevlja igman, Rovca; iz Kua iseljeni u Vasoj evie 67

igoman, doseljenici u Ograen izmeu Zagraa i Ubalca (Zatrijeba), Kui, pa iselili u Glav ice i Gornja Sela (Vasojevii) igri, Berovo (Kui), starosjedioci, od njih su i u Podg orici i Tuzima igura, Beej, iz igura (kod uruga), kao: Digurski, drugi u Novom i Staro m Beeju, kao: iguraev, ranije Jankom od Jankovia iz Crne Gore iguraev, vidi: igura i kao: iek, u Bijeloj, Herceg-Novi, Kotoru i Budvi, pa jedni u Dubrovnik, doseljenic i iz Moravske (ehoslovaka) iovi, Niki izmo, Boljanii (Pljevlja) izmovi, Ozrinii ( jak na Skadarskom jezeru iki, Bijelo Polje; Berane; Petnjica (Gornji Bihor), Bijel o Polje pa u Podgoricu, drugi u Kotor (1905. god.) i Herceg-Novi; u Berane (Poli mlje) porijeklom iz Bitolja (Makedonije) ikovi, jesu ogranak Kaljia u Kriku (Pljevlj a) ikonja, u Kotoru 1498. god. ilani, Kuti, Herceg-Novi oni su iz Zubaca (Trebinje) 1692. god. ilesa, vidi: iela ilip, Kotor doli iz Dubrovnika ilov, Tucanje (Gornji Bih or), Bijelo Polje imi, Kui, jedni su odselili u Vrakovie, vidi: imo imo = imi i Tano lcinju pa i u Dubrovniku, vidi: imus imus, kasnije: imi, Ulcinj 1322. god. i kasnije ingrovi, Pljevlja 1894. god. indrak = inranj = indrac, Dolac, Boljanine, Zmininac i Bistrica (Bijelo Polje) ines, u Bar inovi, Ledenice (Risan) i Lastva (Tivat) iz Her cegovine ipek, ogranak Aprcovia (Gardaevi - evljana) iz Pive odselili se u Osijek (ce ntralna Bosna) ipci, vjerovatno prezime nekog starog bratstva u Dragomi-dolu ira, Mojde, Herceg-Novi irgi, Orahovo i Berovo (Kui), od njih su u Podgorici i Tuzima irig ir, kasnije Zuber, u Ulcinju 1909. god. oni su iz Grke itakovi, vidi: Mui itluanin, og anak Mariia iz Nikia odselili se u itluk (Ibarski Kolain) i Vreoce (Raka) itun, u Ant ru (Bar) ihori, vidi: Drugovi iar, iz iara (Podgorica), kasnije i kao: iarevi, srod unim Vujoviima i Periiima iari (ili Periii), bratstvo u titarima iarevi, u Cetinj oru iin, Kotor ii, grana aranaca - Vlastelinovia u Brajkovai (abljak) porijeklom su ane (Gacko) iela, u Kotoru, kasnije: ilesa ikovi, Grli (Bjelopavlii) ogranak Brajovi Zatrijeba (Kui) preli u Gusinje manjak, Niki manji, doseljenici iz Kua u manjak i Novi Pazar) obaj, Zoganje (Bar); Pistule (Ulcinj) obaner, Ulcinj obanov, Bar obanovi, Mrevac (Tivat) iz Gostilja (Zeta) ogranak Vukoti iz eva (Cetinje); Kotor obdrehovi, P inii (Primorska krajina) 68

obelji, ogranak Savievia (Jovanovia) oni iz grupe Pavkovia u Bjelopavliima; titarice jkovac) obitovi, Baoii (Boka Kotorska) obi, Bar i podruno Zaljevo; Podgorica iz Niki olovratu, Kamenu Goru, Golenicu i Koritnicu (Pljevlja) obidrehovi, Bar; Pinii (Bar) o bovi, Krute, Ljeskovac i Vladimir (Ulcinj); Bar obrenovi, Bar, starosjedioci ovi, Pod gorica i Kui ogranak Tomovia (Ivanovia) Drekalovia; iz ovia (Crna Gora) doselili se u Stoer, Kolovrat, Ljeljanicu, Koritnicu, Golee i Kamenu Goru (Pljevlja), Bistrica, Bobii i Stoer (Bijelo Polje); i kao: ohovi u Zatonu i Kostiima (Bijelo Polje); Proenje (Mojkovac) ogelja, u Podgorici oguri, Lipovo (Kolain); Bistrica (Bijelo Polje) oji (To min), u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Ovdje doli oko 1690. iz CG; vidi: Markov o kovi, Boljanii (Pljevlja); ranije Kolji iz Kolaina doselili u Rasovu (Bijelo Polje) o korilo, kod Nikia iz Hercegovine a na Velimlju (Niki) potomci Mataruga kasnije akoti i akota; Podgorica okorile, rod u Hercegovini okrlija (okralija), okrlije (Tomaevo), Bi jelo Polje iselili u Novi Pazar i druga mjesta olak, Kotor olakovi, Ponikvice i Tre pa (Niki), porijeklom iz Kua; u Roaje iz Kua olan, Glavatiani (Grbalj) iz Krtola (Tiv olanovi, Kava, uranovii i Prevlaka, Herceg-Novi, Krtole (Tivat) porijeklom iz Cuca ( Cetinje); Kotor; Podgorica olani, u Kuti, Herceg-Novi doli iz Zubaca (Trebinje) 1692 . god oldara, vidi: andara olevi, u Gornjoj Morai (Kolain) oli, Pilatovii (Donje Dra , Srbija, srodnici podrunih Jankovia i Pavlovia oni su iz Virca (Bratonoii), grana Ba levia; Pojezine (Osinje) kod Dervente (sjeverna Bosna) iz Bratonoia; Ljeskov Dub (N evesinje) i Vranjevii (istono od Bia), Hercegovina; Banjani (Niki) olovi, Kostenica i ze (Valjevo), ogranak Sretkovia, grana Jaimovia Bjelopoljaca; u Lazac (aak) potomci ol a (Petra) brae eka i Nika, potomaka kneza Ivana Jaimovia iz okoline Bijelog Polja (D onje Polimlje); srodnici Begovia u podrunoj Rasovi i Dizdar = Dastar u Grlje (Zeta ), Roajima i Tutinu; Ponikvice i ipano (Niki), ogranak Musia, od njih su u Cvetkama (L jubievo), Srbija; Bijeloj Rijeci (Zlatibor) i Dualoviima (Donje Dragaevo); vidi: Mun iguz; Zaljutnica (Golija), Niki; ogranak Miljania iz Banjana (Niki), naseljeni u Neve sinjsku kasabu, Rasti, Zaluju, u Drenju i Slatinu (Nevesinje), Hercegovina; u Lajk oviima (Zeta) iz Kua 1880. god. kao: olevi; Zatarje, Buje, Jugovievo, Brvenicu, Bunje Gotovuu oko 1839. god. (iz Zatarja), Ristoie i Mrzovie (Pljevaljski kraj) i Pljevlj ima posebni; Moraa; Herceg-Novi i susjedna Sutorina; Kameno, Mostir i amare (Novi Pazar), porijeklom iz Kua; Godoelje (Bihor) i Savin Bor (Bihorska planina), Bijelo Polje; Poprijekci (Piva) i kao: olovi (Delat) olovii, selo ipano Niki, porijeklom s od ukanovia oloni, kod Risna i Herceg-Novog iz Hercegovine olpa, Pljevlja olija, Dino o (Nevesinje) i kod Visokog (srednja Bosna), porijeklom od Cetinje (Crna Gora) om ada (Ivanievi), kod Dubrovnika porijeklom sa Njegua (Cetinje) omade (Ivanievii), rod k od Dubrovnika omi, Plana (Bilea) iz Herceg-Novog opa, Niki opi, Niki iz Bijelog Pol ui (umadija) kao: opica doseljenici od Gusinja (Gornje Polimlje) 69

opica (opi) vidi: opi opii, Moraa (Kolain) u 17. v. orba, u Podgorici orboovi, Bjelopavlii); Klinci (Tivat) i kao: Bori; Herceg-Novi; Sveti ore (Ulcinj) i kao: otaj ; Herceg-Novi iz Cetinja orko, Perast iz Stare Crne Gore osovi, Boljanii (Pljevlja) o ta, Braia (Anamali), Ulcinj oti, Mrkovi i Kraii (Grbalj), porijeklom iz Dalmacije; Vl adimir (Ulcinj) oeti, Svojevo i Durevo (Pljevlja) oi, iz Svojeva u Durevo (Pljevlja) idi: ljuko raguj, u Kotoru ramol, li, u Kotoru 1330. god. rasta, u Kotoru 1330. god. rnelovi, vidi: erneli ubranovi, Vrbina (Kui); u Podgorici iz Zetske ravnice, starinom iz Klimenata. Srodnici sa Zlatianima; ogranak Premovia, grana Bolevia u Bratonoiima u brk, Krlige (Donji Kolain), Kosovska Mitrovica, iz Morae ubrovi, Dapsii i Gogii (Beran e), ogranak Lutovaca uvljan (uvljanin), Durutovii (Pljevlja) uda, Budva udina, Kotor i dotina Dobrota udi, Patrovii 1424. god. i kao: udin i uda ui, Niki ujovi, u Bi Polimlje), iz Gornjih Vasojevia ukaj, Sveti ore (Ulcinj) i kao: ori, iz Gornje Krajine preli i u Zuos i Obod uz Skadarsko jezero ukanovi (Suki), Rastogane (Sjenica) iz Vas ojevia uka, Rudinice (Piva); u Crmnici 1504. god. ukat, Brda Patrovska 1611. god. ukv a, ljijeb i Presjeka (Boka Kotorska), ogranak Zotovia, porijeklom iz Hercegovine; Ljubinje (Hercegovina) i Trebinje, ogranak Malovia iz Drobnjaka uk (uku), Ulcinj uki, Meljine, Herceg-Novi i Berane iz Donje Ranice (Berane) ukii, praporijeklo na Lopat ama, odakle su preli u Lijevu Rijeku, pa u Limsku dolinu, gdje ih je danas najvie u Trenjevu i Lukinom Viru kod Andrijevice, potom u Beranama i svakako, Podgorici. Nekoliko ukia, oficira, bilo je i u crnogorskoj vojsci u Gaeti ukljen, Grevo (Plje vlja) ukni, Mirue, na lijevoj obali Trebinjice, ogranak Svorcana iz Korita (Bilea) uko vi, i kao: Vujovi, u Donjim selima (Rijeka Crnojevia) ukurovi, u Grblju ulik, Meljine, Herceg-Novi ulijevi, Topla, Herceg-Novi uli, u Kotoru uljevi, Sa (Tutin) jedni sa nad mkom "Tiganj", porijeklom iz Bjelopavlia ulji, Tuzi uljkovi, Bievo (Novi Pazar) i kao: Bievac, porijeklom iz Kua; Bistrica i Jabuka (Bijelo Polje) ungaj (ungovi), Zatrijeb a (Kui) unmuli, ranije Junevi, starina sa Kosova i u okolini Tuza (Zeta) unmuljaj, Tuz 70

untovi, selo untovi u Stijepo (Zatrijeba), Kui upi (upkovi), Baoii, Herceg-Novi o d. kao: Predojevi doselili iz Bilee (Hercegovina); u Budvu doli iz Zagaraa (Danilovg rad); eklii (Cetinje); Merulje i Dobra Sela (abljak), od kojih su u Bijelom Potoku (Beograd), apcu (Mava), porijeklom su iz Plane (Bilea) od Vlastelinovia kao: arac; Pie (Piva), ogranak Dobrilovia, od njih su u Noaju Mavanskom. od kojih je Strahinja upi; a k i aanski anac, porijeklom iz Morae; Niki i oblinja Presjeka (Duga), doli iz Zagara nilovgrad), pa jedni odu u Banak (Prokuplje); Zagara (Danilovgrad) i kao: Popovi - u pi, od kojih su u Nikiu, potiu iz Bratonoia; Novom Sadu (Baka); u Miloeviima, Dobrim ma, Kosovikoj Bukovici i Merulji (Drobnjak), grana Miloevia iz Bijele (avnik) upkovi, vidi: upi, ogranak Predojevia upovi, Split (Dalmacija) doli iz Kotora (Boka Kotorska) rina, i kao: Kneevi, u Bijeloj, Herceg-Novi, sili iz Zaljuti (Stara Crna Gora) urkon ja, Ulcinj urovi, u Nikiu i Drobnjacima (iz istonih Banjan) u 16. v. u Tupinu (abljak) potomci su Novljana; Kriak (Pljevlja) i kao: Macan; Kievo (Bijelo Polje); Bar urija , Bar utkovi (upkovi), ogranak Predojevia od Bilee doselili se kod Herceg-Novog i Risn a, vidi: upi utura, Pljevlja i podruni Boljanii uturilo, u Niki doli iz Hercegovine a, Niki ustovi, Boljanii (Pljevlja) ui, u Nikiu uak, Risan i Kotor uac, Duboan ) kao: ukovi, porijeklom iz Risna (Boka Kotorska) ui, Kotor ukov, vidi: ukovi uk amenica (Risan) 1698. god. pa jedni u Duboane i Orah (Trebinje), a odseljeni u Sk oplje kao: ukov; Kotor 1446. god.; Lepetane, Herceg-Novi; ogranak Prelevia, najblii Tomkoviima, u uriocu, Laama i Grliu (Bjelopavlii) uo, Kotor (Boka Kotorska) i Visoki D ni (Metohija) 1326. god. uuk, i kasnije jedni kao: uul (od imena u), ogranak Begovia u Patroviima i 1766. god. jedni preu u Budvu; Dobrota (Kotor) uul, vidi: uuk, Kotor, jed i su odselili u Italiju uuci, uikovica (Beii), Budva. Od njih su u Zadru (Dalmacija), Austriji i Sjedinjenim Amerikim dravama akar, eninovii (Sutomore), Bar (u 15. v.) dos lili se iz Stare Crne Gore alasani iz Pive (Mratinje, G. i D. Crkv., Brljevo), st arinom iz Sarajeva, matica Luatina alin, Podgorica ali, Petrovo Polje (Dragovoljii), Niki ogranak Jakiia doseljenika iz Kua alov, iz Drobnjaka odselili se: kod Prokuplja i Zeoka (Donje Dragaevo), Srbija a drugi u podruni Markovac (Tijana) i kao: alovi iji su ogranci u tom mjestu Stanii i Mileti; Beli Potok (Beograd) u Ljutikoj Rakovi i ka o: arapi; Mavanski anac (abac) i kao: upi alovi, ogranak Bulatovia iz Rovaca iselil Morau; Risan i podruni Kamenari su doselili (u 14. v.) iz Trebinja; Kui ogranak Pet rovii u aloviima i Dupljanima pa u Vlah, Kostenicu i Jablanicu (Srbija) epek, Kotor a pi, Kui, jedni od njih su u tedimu (Niki) 71

ari, Risan, Herceg-Novi i podrune Mokrine iz Hercegovine ati, ogranak Mirovia u Kuima ovi, iz Rovaca iselili se u Timar (Uskoci), abljak kao ogranak Bulatovia; Gornji Kui ; Gornje titarice (Kolain) odselili u Novi Pazar; ogranak Muria iz Baa (Roaje), porij eklom iz Klimenata (Albanija), odselili se u Novi Pazar; Prenane i Maoe (Pljevlja) ; Risan (1640. god.) doselili se iz Trebinja i jedni poslije se presele u Uble i Morinj, Herceg-Novi; Kotor i podruni urii; Pivska Planina; Bar; Podgorica 1905. go d.; Roaj aanovi, Gradine (Bjelopavlii) ai, Gotovua (Pljevlja); kod Trebinjice i u H ini, srodnici: Gnjatovia (Gnjato), oria, Gruhaiima i Stojanoviima eai, u abljaku uz S arsko jezero ebo, Bukovica (Kovaevii), Pljevlja ebovi, Vladimir (Ulcinj) eki, Cetinje la (Tekla), Vranjina na Skadarskom jezeru ekli, Gluhi Do (Crmnica) i Ceklinu porij eklom iz eklia (Cetinje); erania Glavica (Danilovgrad) iselili se u eklie (Cetinje); S utomore (Bar); Buljarica (Patrovii); ogranak Matanovia iz eklia (Cetinje); Budva, po majci; Budva i kao: Vikovi - ekli; Igalo i Kruevice; Peraka Naselja (Boka Kotorska) je su iz eklia (Cetinje); Prijeradi (Tivat) eklii, pleme u Katunskoj Nahiji eklii, staro bratstvo u Grblju eklii u selu Slivlju eklii (Jovanovii) u "Nikiu" eklii u Igalu el pci, Soice, Kaluerovi (Pljevlja) elka, Cetinje elov, Crnogorsko primorje elovi, Budva, starosjedioci; Risan (Boka Kotorska) pa u podrune Kamenare kao: Metkovi doli od Tre binja (Hercegovina); Niki elo, Kravaki (Ulcinj) eman, Vrbica (Kui) enan, Gorovii (Tiv , starosjedioci enari, Kotor enderovi, u abljaku uz Skadarsko jezero endori, Slankovin (abljak), uz Skadarsko jezero eni, Kotor, nahoe epeti, i kao: epovi, u Vranjini na rskom jezeru iz epetia (Ljekopolje) epkovi, Cetinje erani, Srbina 1692. god., Mokrine, Dobrota i druga mjesta, Boka Kotorska iz Popova, Hercegovina; Dui i Dubrovsko (avn ik) ranije Popovi ogranak Vukmirovia. Odsele se nee. Ostade udovica erana pa su erani, Malinsko (Drobnjak) doli iz Mioljae (Gacko), ogranak edovia; arae (Golija), Niki i M jae (Gacko) ranije Vinji; u Ravnom (Piva) i Dubrovskom (avnik); ogrank Popovia - Abaz ovia iz grupe urjanovia, porijeklom od Novljana u vie mjesta na podruju abljaka kao: o ovi; Niki; kod Bijelog Polja: Zminac; Zaton; Obrov od ovih su u podrunom Painom Polju ; Bijelom Polju; Gornji Bihor, Bistrica i Resnik; Berane; Vasojevii iz grupe Rabl jena - Mijomanovia; Podgorica 1911. god. ; Bue i Vinicka (Berane); Cetinje eranii, b ratstvo u cetinjskom Donjem Kraju erad, Vasojevii eremov, Niki eriman, Vasojevii, ogr k Kovaevia odselili se u Brnjice i Erege (Novi Pazar), srodnici su sa Zekiima kod Sj enice; u Podgoricu 72

erimi (Latkovi - elebi), ranije Dizdarevi, od njih su i Zinhasovi; Podgorica, Skadar e i, Podgorica (1896. god.) iz Podgorske; Zaton (Bijelo Polje); u Trebinju, grana M aleevaca erkovi, u Drobnjacima su potomci Novljana; ogranak Boljevia iz Bratonoia dose lili u Bezjovu (Kui), istorodni sa podrunim Miloviima etkovi, Gluhi Do (Crmnica) ogra nak Dobrilovia - utera (usterovia); Tomii (Crmnica) istorodni sa podrunim Ljeeviima; a (Kobilji Do - Cuce), Cetinje doseljenici iz Orahovca (Risan) a onamo iz Renog d ola (pod Obedskom Gredom), Cuce, porijeklom iz araa (Gacko), od onih iz Orahovca s u u Goroviima (Tivat) i kod Perasta; Orahovica (Risan) 15. v. ispod Golije; Bjeli ce (Cetinje) srodni Praviloviima; Cetinje; Niki; Krusi i Beri (Podgorica), ranije K rusa; Strug (avnik) iz Gornje Morae a tamo iz Ozrinia (Niki); iz Gornjeg Ceklina (Cet inje) nastanjeni kod Kruevca (Srbija); Ljubotinj (Rijeka Crnojevia) i kao: Petrano vi; Vranjina na Skadarskom jezeru; Sutomore (Bar) 1872. god.; Bar i podruni uanj; Da jbabe (Zeta) a u podrunim Mataguima su iz eva (Cetinje); Podgora i Tepca (Jezera), a bljak, u Ninkovie, Tepca i Podgoru (abljak), oni su grana Trepana nikikih (lokaliteta Kozile). Jedni se prozovu Vujii, a drugi potomci Miloevia - aranaca (Vlastelinovia) p orijeklom iz Plane (Bilea); u Piperima ogranak Lalia istorodnih sa podrunim Jokiima i Booviima; u Kuima su iz grupe Ljuljanovia; Ledine i Kranja (Kui) su iz grupe Mrnjave ia, od njih su u Podgorici, Tuzima i Mataguima, Ponari i Dajbabe (Zeta) doseljeni iz Pipera, srodni su Vukotiima iz eva (Cetinje); Ponari, Botun i Mahala (Zeta), od njih su u Buronjama (Kunice), Ljeansko podruje, od njih su u Zaganje (Ulcinj); Po dgorica 1873. god.; Tuzi; Ozrinii (Niki) potomci Trepana, od njih su u Strug (abljak) ; Tuina (abljak) ogranak Cerovia odselili u ekulare (Gornji Vasojevii), tamo istorodn i sa oroviima (oroviima) i etkoviima, kasnije: Aleksi, od njih su kod Mojkovca; Berane Bratonoii, od njih su u Musliima, Obrovu i Popama (Bijelo Polje), jedno vrijeme su ivjeli u Morai; Niki; Vladimir (Ulcinj); Ratievine, Herceg-Novi; Crkviko Polje (Piva) ogranak ivkovia, od njih su u Bosni etkovii (Milesevii), bratstvo u Bjelicama etkovii ogranak bratstva "Krusa" u Krusama etkovii, bratstvo u Brelima etkovii, zagranak bra tstva usterovia u Gluhom Dolu etkovii u Orahovcu esac, kod Plava su ogranak Dudovia e i, u abljaku uz Skadarsko jezero ehaja, Bjelopavlii; Kolain ehaji, abljak uz Skadarsk ezero; Pljevlja eevi, i kao: eevi, Berane doseljeni iz Podgorice iek i kao: iek, Bu orodni u Kotoru, porijeklom iz eke izel, u Kotoru 1598. god. iktei, u Onogotu (Niki) . god. inara, Pljevlja 1824. god. inur (iur), Grab (Pavino Polje), Bijelo Polje ipovi, Bjelopavlii ogranak urovia - Grupkovia, od njih su u Danilovgradu iprani, Liverovii ( Nikike ) iprovi, Niki irakovi, upa Bandika (Koani) ogranak su Pavievia, od njih ma (Niki); Nikika upa; Kotor irakovi, Staro selo (upe Nikike). Od njih su u Srbiji i, zagranak bratstva Sekulia u Bandiima irin, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat), ogr anak Ivinih. Vidi: Markov irisidovi, u Pivi ranije Tripkovi, iz grane Branilovia iri, iz Hercegovine doselili se u Gornje Polje (Niki) i Pivu, pa jedni odselili u Kosta jnik (Raevina), Valjevo; Igalo, Herceg-Novi irkovi, iz Vraegrmaca (Bjelopavlii) iseli li se u Zatrijeba (Kui) pa jedni presele u Ski (Plav) 73

i varo; u Zeti i Ljekopolju su ogranak Miranovia; Kotor i podruni kaljari su iz Bugar ske; Bobovo (Pljevlja); Krupice, Selca (Ograevine) i Koluii (Pljevlja) su ogranak P opadia, srodnici: Jelevac, Starevi i Miievac; iz Pive iseljeni u Kostajnik i Raevinu ( Valjevo); u Istok (Metohija), doli iz Crne Gore irlija, Pljevlja 1864. god. irovi, M oraa (13. v.) od njih su u Polja (Mojkovac); Maii, Ljuti, Maoe i Krupice (Pljevlja); ogranak Labovia iz grupe Dabetia u Vasojeviima; Tepca (abljak); Komarnica, avnik, ogr anak Stijepovia, od njih su u Ljutiu, Granarevu, Maou, Krupicama i Maiima (Pljevlja), od 1770. god.; Niki; Kruevice, Herceg-Novi; Kui se iselili u Begbin ii, iii (Bihor) o Polje ii, Herceg-Novi (1907. god.) iz podrunog Kumbora, porijeklom iz Mostara olovi, Podgorica su ogranak Petrovia iz Kua, jedni su odselili u olovie i Dupnjane, a drug i u Vlah, Kostenicu (Bijelo Polje), pa u Ratinu i Podibar i Jablanicu opi, Bijelo Polje oplikov, Podgorica or, Zaton (Bijelo Polje) su iz Osijeka (Slavonija), kasni je: orovi or, i, Ulcinj orak, Dapsii (Berane) i kao: unjevi, a od njih Stevanovi, oni iz grupe Mijomanovia vasojevia, od njih su u Novom Pazaru orac, Zaton (Bijelo Polj e) kasnije Vukoti u Rakljama orga, Bar ori, Podbie (Mojkovac) ogranak Zejaka - Dedejia porijeklom sa eva (Cetinje); Golija (arae), Niki, iz Hercegovine a tamo iz Gornjeg Ko laina orovi, Mirac (Cetinje) ogranak Bogdanovia - Ugrenovia sa Njegua (Cetinje), od nj ih su u Branom Dolu (Bilea) i dalje po Hercegovini; roaci Beia iz Beia (Budva) iselili se u Gluhi Do (Crmnica) pa odatle u Vraku (Fraku), Skadar; Pandurica (Trubjela) , Niki iz Kua; podruje aranaca (abljak) ranije: osovi ogranak Miloevia - araca (Vl ia) porijeklom iz Plane (Bilea); Ivanje i titare (Bihor), Bijelo Polje jesu Bijari r anije Krikape iz Uskoka (abljak); Zaton i Rasova (Bijelo Polje) doseljenici iz Osi jeka (Slavonija), ranije or, porijeklom Jermeni, razgranati kao vlastela, od njih su u Novom Pazaru i Zeti; Joanice (Bihor), srodnici Vujadinovia naseljeni u Crnok rpe (Roaj); Bobovo, Maoe, Gradac, Bobovo i Vrulja (Pljevlja); Podvr (Kolain), Jugovii i Morakovo (Nikika upa) i Riani (Niki) ogranak Dabetia iz Lijeve Rijeke (Podgorica); Pivi od Milojevia iz Grobea (Trebinje), 1809. god. odselili se u Novi Pazar; Poenje i Vrto Polju (Drobnjak) ogranak Grbovia iz grupe Abazovia; u Malinama (Niki) i SAD i z grane Maleevaca pa i kao: Aleksi; Podi, Herceg-Novi i kod Risna iz Branog Dola ( Bilea) 1694. god.; Lozna (Bijelo Polje) i kao: orojevi, vidi: or i orpa orovi (Bogdan , bratstvo u Mircu orovii - Ugrenovii, bratstvo u Branom Dolu orovii iz Pive (Ravno) doseljeni iz Hercegovine orojevi, vidi: orovi, u Lozni. Porijeklom iz Rovaca (Podgor ica) orpa, identini su oroviima u Zatonu (Bijelo Polje) osa, Mirojevii (Bijelo Polje) i, Bar; ogranak Koprivica iz Banjana (Niki); Mionica (Kosjeri) iz Pipera, srodnici P eriima i Dragojeviima oso, ogranak osovia u Nikiu; Kubasi (Tivat) ranije osovi osov je (Gusinje) iz Bukli (Klimenti - Klimendi), Albanija; Plav i podruni Hoti; iz Bi hora (Bijelo Polje) odselili u Baevac (umadijska Kolubara); Uskoci (Drobnjak) i Ni ki iz Kua pa u Brodarevo (Prijepolje); Boljanii (1878. god.), Mataruge i Maoe (Pljevl ja); ogranak Miloevia (arac) - Vlastelinovia iz aranaca (abljak) odselili u Kosenicu ( Pljevlja) 1859. god.; pa jedni 1875. god. u Mijakovie i Uskoke (abljak); Pljevlja; a jedni u Bistricu (Mojkovac); ogranak Lakovia u Cucama (Cetinje); Herceg-Novi i z Konavala; Kotor; iz Maoa (Pljevlja) doselili se u Jezera (abljak); Kubasi (Tivat ), od njih su podruni oso; Bijelo Polje (1912. god.) i 74

podruna Rasova, vidi: orovi osovii, grana bratstva Lakovia u Cucama ostkovi, Baoii otorska) osuri, kod Herceg-Novog i Risna (1694. god.) doselili iz Popova (Hercegov ina), srodni Milanoviima oti, od Gusinja doli u Leskovac (juna Srbija) otovi (ota), O (Kui) iz podrunih Nikmaraa (Zatrijeba) otlit, isti to i otovi, u Nikmarau, vidi: o Puica), Mioska, Dumanii, Skokue i Stevanovac (Pljevlja) ubela, u Podgorici uviz, e, Ju govo (Pljevlja) uda (udi), doselili u Patrovie iz Stare Srbije, vidi: Srzenti, u Frani ci (Podostrog), Budva i Sutvare (Tivat) uz, i (Pejatovi i Radulovi), u Otiloviima (P ljevlja) uza, Toci i Otilovii (Pljevlja) ogranak Pejatovia, srodnici podrunih Radulo via uk, Osojni Orah (Piva), rod Aprcovia iz Grue Gardaevia; Niki i kao: Popovi; Kriv = Popovi, Niki ukara (Vujoevi), Kriak i Zvijezd (Pljevlja) uklin i kao: uklik = Ima Sutomore (Bar) ukov, i, Kamena Gora, Koice i Gurdii (Pljevlja) ukovi (Faoi), 1692. god doselili se u Risan iz Daeva (Popovo), Hercegovina; Krivoije i Ledenice (Risan); Baoii (Boka Kotorska); Bes i Tijana (Bar); Morakovo (Nikika upa); u Niki su od Lainovi iz Zete i kao: Popovi - Novakovi; Piva najblii su im Aprcovii; Bukovica (Kovaevii), Pl jevlja ulafi, Vasojevii, ogranak Novakovia ulafii, Gornje Luge izmeu Andrijevice i Mur na -Vasojevii ulahovi, Pljevlja 1854. god. ulevi, ranije Pavlii, a zatim Lajkovi, u G bovcima (Zeta) pa u Srbiju oko 1860. god. i Metohiju ulibrk, u Podgorici ulin, u P odgorici uli, vidi: Duli; Mokovac (Piva) ulum, odseljenici od Gusinja (Gornje Polimlj e) uljkovi, Jabuno (Bijelo Polje) i kao: uljkovi umi, Vikovi, u Baru (Grua) od Kol ranak uria-Radmanovia u Zagarau (Danilovgrad), od njih su u: Nikiu; Danilovgrad; kod R ijeke Crnojevia; Duga (Niki); Ulcinj 1887. god.; Crnobarski sala (Mava), porijeklom i z Crne Gore uprili, u Podgorici veziri i pae krajem 17. i 18. v. ranije u Grkoj i ka o: Keprili ur, e (uren), Raljevo i Bobovi (Pljevlja) urdi, Kui ure (uren), Kraljevi ovo (Pljevlja) urilica, u Kotoru 1455. god. uri, Bjelopavlii, od njih su u Nikiu i Cet inju; Crljenici (Crepulje) u Sandaku; Rijeka Crnojevia; Pitomine (Uskoci), abljak s u iz Zubaca (Trebinje) i od njih su od 1882. god. u Vidrovanu (Niki); kod Risna i Herceg-Novog su iz Hercegovine; Trebesin, Herceg-Novi; Mojde (Boka Kotorska) isel ili se u Kovae (Tivat) urii, srodni Prodanima u Pivi i Nikiu urka, o, Kotor; Njegui ( inje) urkonji, 1547. god. Vraegrmci (Bjelopavlii) iselili u Zatrijeba (Kui) urkonja, U cinj 1874. god. iz uronja urija, Bar 75

uri, krajem 18. v. iz Nikia iselili u Gradac pod Golijom u Rakoj; eina (Piva) ogranak azovia, njihov ogranak Nii u Crkvikom Polju (Piva) a jedni odselili u Bosnu; Matarug e i Risen (Pljevlja); Gusinje; iz ekulara (Berane) odselili u Boru (Beograd); u Po dgoricu; u Bora (Grua), Kragujevac i kao: Tati ogranak Lutovaca, doseljenih od Bera na, porijeklo Bratonoia, roaci Mikovia i Markovia u Grui; u uriima (Pjeivci), Niki (eino), po nekima su od Prodana iz Stabna urtovi, bratstvo u Slivnici ogranak Ilia u Brijem Dolu (eklii), Cetinje; Cetinje uso, u Podgorici uti, Niki utka, Rajievii (p ma - Njegui), Cetinje, oni su od Podubliana (Rajievia - Rajievia) utovi, Plav; u Selj ma (Pljevlja) uija, Niki uil, Miljkovac (Piva) i oni u Porije (Bora), Hercegovina su o ranak Bulatovia iz Rovaca uilo, Niki uilovi, Uskoci (Drobnjak); Bukovice (avnik), ra l (uil); ogranak Bulatovia iz Rovaca (Piva), jedno vrijeme u Miljkovcu iz Bora (Neve sinje) ui, Niki uulovi, u Zatarju jesu od Bulatovia ufka, Rijeka Crnojevia i Cetin jenici iz Elbasana (Albanija) uar, Sjenice (Kui), doseljeni iz Ljeanskog podruja, vid i: Pekovi D Dabanovi, ukova jama u Selcima (Crmnica), brate se sa Popoviima u Kurilu i Gorianima, Peroviima i Ivanoviima u Selcima, doseljenici iz Pipera, porijeklom i z Selaca (Klimendi), sjeverna Albanija. Od njih su u Podgorici Pajovii i Dabanovii u Dodoima (Rijeka Crnojevia) i Livarima (Debela Krajina) uz Skadarsko jezero; Bar Dabezi, Mrkojevii (Bar) Dabelji, Rijeka Crnojevia Dabeti, Vasojevii (oznaeni oko 1500 god.), i kao: Lopoani, sa Lopata (Lijeva Rijeka), razgranati; Rasova (Bijelo Pol je); Ulcinj 1912. god. Dabece, Mrkojevii, Mala Gorana i Pistula (Primorska Krajin a) Dabei, iii; Kova (1630. god.), Grbalj Dabiv, Goin u Bioru (Bihor), Bijelo Polje 14 god.; Maeta (Mate); Podstrana u Gornjem Polimlju 1485. god. Dabiinovi, Dobrota i Or ahovica (Kotor) oko 1480. god. doli iz Hercegovine; Hercegnovsko podruje; u Njeguim a (Cetinje) Dabiljevi, Prizren, porijeklom iz Crne Gore Dabinovi, Dobrota i Kotor, te kod Herceg-Novog u 17. v. Dabistri, Kotor (oko 1423. god.), doselili iz Patrovia Dabi, Bezjova i Ubla (Kui). Jedni i kao: Ranjkovi - Mrnjavevi; Vraegrmci (Bjelopavlii ; iz Drobnjaka odseljeni u Bosnu; u Tamnavi (umadija) iz Morae (Kolain) Dabievi, Zala z u Njeguima (Cetinje); Patrovii Dabii, ogranak ureti iz Mijanovia (Zeta) odselili se Vraku (Skadar) Dabiinovi (Mari), u Dobroti (Kotor) 1542. god., iz Njegui (Cetinje); u Drobnjaku 1442. god. Dabkovi, Dabkovia Do i Sveti Stefan (Budva) i kao: Davkovi, vidi: Dabovi. Od njih su Bali i Kaanegra od ranije: Crnac u Patroviima. Od ovih su u Budvi, elobrdu u Patroviima, Carigradu (Turska) i Sjedinjenim Dravama; u Podgoricu d oli iz Gruda (Tuzi) Dabo, iz Drobnjaka odseljeni u Bosnu; Kumbor, Herceg-Novi; Pat rovii 1413. god. vidi: Dabkovi Dabov, u Patroviima, kasnije Dabkovi; u Budvi ogranak Kaluerovia Dabovi, Gureza, Livari i Gornji estani (Primorska Krajina). Od njih su u Skadru (Albanija), 76

srodni su Lukiima u Krajini, doseljenicima iz Klimenata (sjeverna Albanija); Kruev ice, Mokrine i Bajkove Kruevice, pa odatle (1692. god.) u Baoie, Perast i Ubli (Her ceg-Novi) i u Herceg-Novi pa (oko 1860. god.) u Sutorinu i Kuti, sve u Boki Koto rskoj; Dobra Voda, Krute i Bojka (Crnogorsko Primorje) i kao: Dabojevi; u Ljeeviima (Grbalj); Kotor; Meljine i Kruevice, Herceg-Novi, a iz podrunih Mokrina odselili u Ljubomir (Trebinje); u Patroviima su se jedni ranije prezivali Davidovi; U stvari su oni Dabkovii, ali je vremenom razliito izgovarano. Za Kosovi Lug i Daboviima (B jelopavlii) od njih i u Nikiu 1758. god. jesu potomci starinaca Milonia (oko 1750. go d.), navode se i naselja Kruevice i Crnci. Tako se u Patroviima navodi da su (u 8. v.) doseljeni iz Crnaca (Piperi) preci Dabkovia - Davkovia ranije: Crnac ili Cerna c i Dapkovi, pa jedni i kasnije kao: Davidovi; na Dukljan brijegu (Patrovii) jesu og ranak Kaluerovia; Niki i podruno Grahovo (Nudo) doseljenici iz Hercegovine; Njegui (Ce tinje); Podbabac i Dukljan Brijeg (Patrovii), vidi: Kalourevi; Baoii, Herceg-Novi, por jeklom su iz Zubaca (Trebinje); u seocima na Ljutici (Grbalj) 1543. god. Dabovii, bratstvo u Podgorici Dabojevi, Vraegrmci (Bjelopavlii); u Mainama (Budva) 1442. god . Daboni, vidi: Dabo Dabraa, Kotor 1124. god. Dabra, vidi: Dobro Dabreta, Dobrota (K otor) vidi: Dubreta Dabreti, u Baru 13. i 14. v.; vidi: Dabo Dabro (Dabronis), sl ino: Dabreti Dabronis, u Kotoru, vidi: Dabro Dabroi, kotorska vlastela 1280 - 1330. god. i kao: Dobrua Dabuevi, u 17. v. kod Herceg-Novog Dabulinovi, Baoii, Herceg-Novi i Krtole (Grbalj) Dabutovi, Budva 1650. god. Dabuko, Glavatiii i Bihovo (Grbalj) 14 . v. Dabevi, Gornji Stoliv (Kotor); Stoliv i Dobrota (Boka Kotorska) u 16. v. pori jeklom iz Albanije; Brajii (Budva) i kao: Dapevi Davaco, Ulcinj Davidek, Niki, porije klo iz ehoslovake Davidov, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Njihovi su: Lukin, Da vidoin, Nedeljkov, Perin i tevin. Vidi: Markov iz Crne Gore Davidovi, Riane (Niki) u 1 5. v.; Kod manastira Davola (Oljevlja); u Drobnjacima porijeklom od Plane (Bilea) i Gacka, i drugi u Drobnjacima na Poenju pripadaju grupi Omakalovia, iz plemena No vljana. Od njih su u Bosni; endova luka, kraj rijeke Tare i u Nedajno (Piva), gdj e su jedni iz Velenia (Gacko). Od njih su u Samoboru (Gacko) i Bobutovom groblju (Golija), oni to su potomci Kosovia, iz plemena Novljana; Vitov Do u Patroviima, rani je: Crnac, doseljeni iz Pipera, od njih su u Budvi, vidi: Dabovi; Kaluerice u Bulj arici (Patrovii), iz Stare Crne Gore; Patrovii, srodni Radanoviima, porijeklom iz Sta re Srbije, od njih su u Budvi i Risnu;Stanisalii u Ljeanskom podruju (Podgorica), d oseljenici iz Cuca (Cetinje). Od njih su u Vranju i Mataguama (Zeta); ogranak Vued abia (Donji estani - Primorska krajina); u Vasojeviima (Ljevaji i Krkova Lijeva Rij eka) jedni doseljenici iz Pipera, pa u ekularima (Gornji Vasojevii) doseljenici iz Ljevaja (Lijeva Rijeka), Podgorica; iseljenici iz Cetinja u Lenjingrad (Petersb urgu), Rusija i drugim mjestima; iz Crne Gore u Kamenicu (Skadar); u Podgorici i z Kua; u Samoboru (Gacko) potomci Davida Slijepevia iz Drobnjaka grana Abazovia, od njih su u Miloeviima (avnik); Vranj i uanje (Zeta), ranije Radikovi, a u Kurili srodni i Kulia sa podrunog abljaka; u Obiliu (Kosovo) doli iz Boke Kotorske Davidovii,bratstv o u Stanisaljiima Davidovii iz Pive (Nedajno, endove Luke - Brijeg), doli na miraz o ko 1850. iz preko-Tare Davkovi, Budva, iz Patrovia. Vidi: Dabkovi, jedni u Budvi, po majci Davevi, i kao: Dapevi, vidi: Dabevi, Brajii (Budva) 77

Dadi, Kraljevii (Pljevlja) Dazdarevi, vidi: Begovi, Roaje, u Roaju, a u Plavu i kao: G aanin, grana Redepagia Daibaba, u Dajbabama (Zeta) Daikovi, u Hotima (Tuzi) Daisi, Ba r Daii, Komani (Podgorica), grana Radulovia Daja, Bar Dajak, i, i kao: Kordi, Gorani (Ulcinj) i u Ulcinju Dajbabi, Tuzi; Dajbabe, Balabani i Vranj (Zeta) Dejeman, He rceg-Novi Daji, Herceg-Novi Dajica, Petrovac na Moru Dajii, Gorovii (Grbalj), porije klom iz Kopita (Cuce); Klinci, Herceg-Novi Dajiii, bratstvo u Goroviu u Boki Dajkov , Patrovii, vidi: Dajkovi Dajkovi, zvani Ujakovi, Dupilo (Crmnica); abljak (od 1875. g od.), Bobija, Druii, Dodoi i Rvai (Rijeka Crnojevia), porijeklom iz Pipera pa su doli iz Klimedni (Klimenata) - sjeverna Albanija; Patrovii; Lapovo (Lepenica) u Srbiju doseljeni (oko 1877. god.) iz Bjelopavlia (Crna Gora) Dajkovii, bratstvo u Dupilu Dajovi, Petrovo Selo (juna Srbija), od Duje Kurepa iz Jezera (Podgora - Tuinja - Dr obnjak), Crna Gora. Starina im je Korjenii (Trebinje); Boljanii, Orahovice, Glisna ce (od njih su u Podgori kod abljaka) i Trnovice (Pljevlja); Niki Daka, Niki Dakanovi, Klimenza (Ulcinj), doseljenici iz Klimenata (sjeverna Albanija) Daki, Mala Crna Gora (Piva), ogranak Tijania, od njih su: Matijevi (Gazdi), Sandi i Siki; ogranak Adia u Pivi; ogranak Petrovia iz Kua, preselili se u Gorade (Berane); ogranak Staniia u se ocima (Crmnica) i Piperima; Podgorica; Petrovia Omar (Mojkovac), jedni su odatle preselili u Kadovinu (Pljevlja), pa u podruni Zvijezd, a drugi u Jabuku i kao: Pe trovi; aak i Bukovica (Pljevlja) i kao: Doki; ogranak Andria u Zeti, srodnici Mojanov ia i srodnici Pejanovia; Dakovi, iz Kua doli u Riane (Niki), pa kao: ogranak Vujaia 860. god.) u Knez Do pa u Sladojev Do, Trenjevo (Cuce) pa na podruje Vilusa, onda Broanac Grahovski, Rijeane (Beirovo polje) i Maoie (Grahovo), pa jedni u Velimlje i M iljanie (Banjani). Vidi: Dragoevi. Od Dakia u: Nikiu, Dobroti, Orahovici, Kljaviima i tepenu (Boka Kotorska), u Sjedinjenim Amerikim Dravama i kod Odese (Ukrajina); Kod Nikia su jedni ogranakNilejia iz Bezihova (Bezjove), Kui a drugi od Nikezia iz Bezjo ve (Kui) od kojih su u podrunom Zatrijebau i Tuzima, u Hercegovini; Kulii (aak), ogran ak Jakovljevia iz Kuta (upa Nikika), kod Zajeara (istona Srbija), ogranak Jovanovia iz pe Nikike; Patrovii ranije kao: Crnac; u Mojanoviima (Zeta) i kao: Dakovi Dakii iz Pi (Crna Gora), starosjedioci od Tijania iz Stabna Dakona, Herceg-Novi, po nahoetu Da lma, Kotor Dalmatinac, Kaluerice (Patrovii) Dalmati, Kotor Dalmasius, vidi: Dermas D amazotovi (Damazetovi), vidi: Domazetovi - Domazet Dambari, Stanislavii u Ljeanskom po druju (Podgorica) i Ponarima (Zeta), doli iz Bajica (Cetinje), i kao: Nekovi. Od nj ih su u Kamenici Hotskoj (Vraki), Skadar kao: Popovi Damiakui, Kotor Damjan, i kao: Dimin, Patrovii Damjan Simov Radulovi, jedan od predaka bratstva Radulovia u Miloje viima> Damjanovi, Sveti Stevan (Patrovii) 1731. god.; Ogranak Rasalia u Crmnici; Pranj (Boka 78

Kotorska), starinom iz Stare Crne Gore; Volujac u hercegovakoj Povri, ogranak Kneev ia iz grupe Nikolia, doseljenika iz Trenjeva (Cuce); nikiko podruje iz Cuca (Cetinje); Kuti u evu (Cetinje); u Pavinom Polju (Bijelo Polje); Podbie (Mojkovac), porijeklo m su iz eva (Cetinje); Podgorica; Bjelopavlii, jedni iz grupe Bubia, a drugi iz gru pe Nosakovia i kao: tiljanovi; u Pjeivcima (Niki), abarevo, Potoilo i Ostrogu (Bjelop ii) 17. v. i kao: Damjanovi Nosakovi; ogranak Glomazia u Donjim Rudinicama (Pivi). O d njih su u Stevanovcu i Mojkovcu; u Kosanici (Pljevlja) ogranak Ostojia iz Tuinsk og Dola; Rae kod Gusinja i Laze (Plav), ogranak Bulatovia; aranci (abljak); u Ostrogu (Bjelopavlii); Miloane (Niki); Bukovica (Piva), pa Bukovice (avnik), kao: Blagojevi o d kojih su Damjanovi - Aleksi, jedno vrijeme ivjeli u Gornjoj Morai i preli na Malins ko u Drobnjake, rodonaelnici Aleksia. Porijeklom iz Lokvica (oko 1795. god.) Gacko ; Gusinje i susjedno Laze, doseljenici iz Kua; Uskoci (abljak), doselili se iz Kos anice (Pljevlja), oko 1885. god.; Kosanice, Jugovo, Crljenica, Podborovo i Zagra dine (slava Aranelovdan), Pljevlja, istorodni su doseljenicima iz Prekotarja. Od njih su u Podbiu (Mojkovac); Prenane, i Maoe i Kovaevii (Bukovice), Pljevlja; Glavati (Grbalj); Lepetane i Pranj (Boka Kotorska), porijeklom su iz Stare Crne Gore; Ris an, Kotor, Bar Damjanovii, ogranak bratstva Nikolia Damjanovii(Rasalii), bratstvo u Sotoniima Damjanovii, bratstvo u Krajnjem Dolu Damjanovii, bratstvo na Pranju Damjan ciu Tarajinom Dolu Damjanovii na evu su potomci Damjana Vukainovia, brata vojvode (s erdara) Vukote Vukainovia Damjanovii(Jovanovii), bratstvo u Bjeloima Damljanovii iz Pi ve (D.Rudnice), starosjedioci Damjanac, arae u Goliji (Niki), od njih su u ipanom (Gac ko) Damjanevi, Banjani (Niki) 1902. god. odselili se u Hercegovinu Damljanovi, Milinii u Krnjanima (Srbija), doselili se iz ekulara (Vasojevii) Damljarovi, Lepetane (Boka Kotorska) Damnjanovi, Rapoevo (Kosmajski kraj), ogranak Jovanovia u Bjeloima (Cetin je); Bar; ljuke (Pljevlja); ogranak Kovaevia, potomci Damnjanovi iz Crne Gore Damoj , e, Ulcinj Dandi, Niki Dangubi, Zaton, ureva, Dubova i Paia Polje (Bijelo Polje), por jeklom su iz Kua (Podgorica); kod Risna su se doselili iz Hercegovine; Bunovii i M orinj (Boka Kotorska), doselili iz Dolova (Bilea) Danevi, Nikiki dizdari 1775. god. Danie, Kotor u 14. v. Daniel, Budva Danijeli, u Banjanima (Niki) 1428. god. Danijel ovi, Budva Danilovi, Bovan (Viegrad), ranije Lui ogranak Meedovia iz Drobnjaka; Baoi vii i Savina, Herceg-Novi, doseljenici iz Zubaca (Trebinje); Banjani (Niki) 1428. g od.; Pranj (Boka Kotorska), porijeklom od Aleksia iz Mokrog (avnik); Kotor; Babine, Bobovo, Podgoru i Zvijezd i kao: Dnilovi = Branja; u Vrbovo i Zavinograe (Pljevlja ), porijeklom su iz Bjelopavlia, gdje su i kao: Pavlovi - Spahi; Bukovica (Kovaevii) - Pljevlja; Moraa, u 15. v. potomci Bogievi, doseljenika (vojvode Hotskog); Bistri ca i Podbie, starinci; Pisana Jela i Majstorovine, sve mojkovako podruje; Berane 188 2. god.; Drobnjaci ogranak Jakia iz grupe Mandia, a u Uskocima doseljenici iz Foe; u Kragujevcu (Srbija) ogranak Tomia iz Dubrovskog (avnik) Daniljarovii, Lepetane (Bo ka Kotorska) Danisi, Antibaro (Bar) 1320. god.; kasnije i kao: Dani Dani, kod Plje valja; vidi: Danisi i Danilovi Danii, Patrovii 79

Dankovi, Patrovii Danovi, Niki Danulovi, i kao: Gaovi, Zalaz u Njeguima (Cetinje) D di Danulovi Danula, vidi: Dunulov Danulo, Krtole (Grbalj) u 16. v.; vidi: Danulovi Dan ov, Prevlaka uraevia, starosjedioci u grbaljskom podruju i kao: Danulovi, a u Pranju ( oka Kotorska) i kao: Danula Danulovina, Krtole (Grbalj) Danulovi, Velji Zalaz u Njeg uima (Cetinje), ranije Gaevi i Danul i Hrsovi (kasnije Gaovi). Od njih su u Kotoru (Bo a Kotorska) i u Bjeliima na Ljutici (Grbalj), Lastva (Tivat); u Drobnjacima potomc i Danula urjanovia iz grupe Kosovia Danulovii(Gaovii), bratstvo u Veljem Zalazu Danc Herceg-Novi Dapali, Zadar (Dalmacija), doselili se iz estana (Primorska krajina) Dapezi, Velje Selo (Crnogorsko primorje), doseljenici iz Vranjine, na Skadarskom jezeru Dapko = Dapac, vidi: Dapi, Rautovi i Dapkovi Dapkovi, Kosovi Lug (Bjelopavlii), potomci Malonia. Isto su u Zagarau i podrunom Danilovgradu, vidi: Dabkovi; Patrovii d seljenici iz Pipera ranije Crnac. Od njih su u Budvi, vidi: Dapkovi; Kurilo (Zeta ), njihovi su u Petrovcu na Moru, a drugi u Srbiji; Dobrota (Kotor) u 16. v. dos elili se iz Stare Crne Gore; u Cucama (Cetinje) 1544. god. Dapa, ogranak Dapia, vid i: Rautaovi Dapevi, Gornji kraj (Cetinje), porijeklom sa Zlatibora (Stari Vlah). Od njih su u Vranjini, uz Skadarsko jezero i Mrkojeviima (Bar); Bjeloi (Cetinje) i u Vignjevie (Rijeka Crnojevia). Od njih su u Vranovini (Boka Kotorska) i kao: Draku lovi, porijeklom iz Bijelog Polja (Zeta); Cetinje; Brajii (Budva) 1898- god., rani je Dabevi, vidi Dabkovi Dapevii, bratstvo u Dobroti u Boki Dapevii, bratstvo u Ljuboti ju Dapevii, muslimani u Nikikoj upi Dapevii, staro bratstvo Cetinjskog plemena Dapevi ratstvo na Vranjini Dapevii, bratstvo u Limljanima Dapi, Krtolska naselja (Grbalj), potomci Dapka (Dapca), u 16. v. doselili iz sela Dapca (Albanija). Razgranati ka o: Rauta, Rautovi, Radovi, Milovi i Hikovi Darer, Herceg-Novi Dares, Herceg-Novi Dar i, Berane (Vasojevii), porijeklom su iz Pei; Podgorica; Danilovgrad, sili iz Lazarev a Krsta (Zagara); u Piperima Darli, Herceg-Novi Darman, Ljenica (Bijelo Polje) Darm asi, vidi: Dermas Darmasije, vidi: Dermas Darmanovi, Brskut (Bratonoii) po popu Darm anu, srodnici Jankovia (Grujia); Bijelo Polje i podrune Plae Darsa, Kotor u 11. v. i 1520. god. Darevi, Limljani (Crmnica), uskoci (doseljenici); Bar Daskal, Donja M oraa u 17. v.; Lutice (Grbalj) u 18. v. Daskalovi, Kovai (Grbalj); Risan Dastar, vid i: Dizdar, u Roaju, ogranak Begovia iz grupe Jaimovia Daustrija, Herceg-Novi Dautovi, Kolainci, srodni Muoviima; Kod Roaja; Matanjac (Bijelo Polje); Potoilo (Bjelopavlii) 1403. god. potomci Brankovia iz Bratonoia 80

Dai, Budva, po majci i kao: Dadi; Mueka u Zatrijebau (Kui), srodnici Bonkea Daci, Bar cin, Srpska Crnja (sjeverni Banat), vidi: Arsen i Miljani Daci, Rovca, grana Bulat ovia, od njih u Uskocima (avnik) pa u Pivi i Gajtanu (juna Srbija) oko 1879. god.Ma ranci u Drobnjacima; Varo Roaje, Ibarac, Besnik, Crnokrpe i usteri (Roaje). Tamo su doli iz Dacia (Ivovik - Berane). Potomci su Lek-Dece iz Selaca (sjeverna Albanija) Dacovi, Medun (Kui), ogranak Ivanovia i podruna Vrbica i Masline Daevi, upa Nikika, a Nikia, ranije: Pavlovi; Niki od njih su u Novoj Topoli (Gajtan), juna Srbija Dai, jska Kolubara, oni su grana arapia iz Kua; u Bistrici (umadija) jesu iz Boke Kotorsk e Dai, potomci Dae Pekularca u ekularima (Gornji Vasojevii), razgranati. Od njih u: P lavu, podrunoj Brezojevici, Graanici i Vojnom Selu, Rugovi (Pe), Donjoj Ranici (Bera ne) i od njih u Ulcinju Dakovi, Zeta, ranije: Bulatovi Dvorak, Dvoac, Orah (Piva), po rijeklom su iz eke izbjeg iz Austrijske vojske Dvornikov, Danilovgrad Deac, vidi: Deljanin Debani, Potpee (Piperi) Debeli, Debeli brijeg (Patrovii) Debelja, Bar Debe ljevi, Bobovo, Boljanii, Vrbovo i Glisnica (Pljevlja) Debenj, Livari i Klezna (Ulc inj) Deberti, Kotor Debeti, Polja (Mojkovac); Kotor Debetina, i kao: Dujovi, Gotov ua (Pljevalja) Debedi, Ljuti (Pljevlja) Debeina, vidi: Dujevi, u pljevaljskom podruju ebi, Kui sili u Zabjelu (Podgorica) Debra, todra uz Bojanu Debreti, Kotor Debljovi, V rbet u Grui (umadija), porijeklom su od Kolaina Debrec, i kao: Junkovi, Livari (Prim orska krajina). Porijeklom su iz Kastrata (Albanija) Devadi, Mataruge (Pljevlja) D evedi, Ljutii (Pljevlja) Devi, Rovca u ekularima Devievi, Ulcinj 1872. god Devii, i Aihidi, Pljevlja Devi, Herceg-Novi Degan, Bijela, Herceg-Novi Ded, vidi: Deda Dedaji, Proenje (Ramovo drijelo) i Zaugline doselili su se iz Zatarja; abljak u Drobnjacima , od njih su u Katunikom brdu (Mojkovac) Dedvukaj, Sukruz i pinja (Tuzi) Dedvukovi, u Hotima (Tuzi) Dedei, Ramovo drijelo na Njegovoi (abljak) Dedeji, abljak (Drobnjak), od njih su na podruju Mojkovca porijeklo sa eva (Cetinje); u Pivu su doselili u 1 6. v. iz eva (Cetinje), odatle su iseljeni u abljak, Uskoke, arance u Drobnjacima, kod Kolaina. (Od njih su i: Vukadinovi, Krgui, Krvavac, Mede-i, ogovi, svi u Drobnjaci ma). Od njih su i u Mao (Pljevlja), od 1913. god. U Pivi i Drobnjacima su od njih i: Blagojevi, Zejak, Jeli, Kalpaina, Krejovi, Miki, Raoni i panj; u Roaju i Skalini ijeklom su sa Meduna (Kui) 81

Dedivanaj, vidi: Dedivanovi Dedivanovi, i kao: Dedivanaj, Stijepo (Zatrijeba), Kui D edijer, Niki, podruna Mirua, Vidna, Povr i Poekovii. Od njih u Malinama, Zareju i ep ma (Trebinje). Potomci (Aleksia) Maleevaca Dedi, u Kuima 1) Orahovo i kao: Ivani (u 1 6. v.) preselili se u Gusinje i podrune Laze; 2) u Ublima su grana Mrnjavevia; 3) K osor i Brskut (Kui), ogranak Vujoevia (Drekalovia). Od njih su u Vasiljevcu (Kurumlij a), Zabjelo (Zeta) Podgorica, Pei, Kraljevu i avniku; iz Kua u: Zabjelo (Zeta); Dar za i Zagonja (Ulcinj); u Bratonoiima i Podgorici; Cetinje; Kotor; Niki; Bar; Srodnic i Lukia u Gornjim estanima (Primorska krajina). Od njih su u Sal, Kue (u Baru) i Kru te (Ulcinj). Od ovih su: Vukmarkovi, urovi i Martinovi, porijeklom su iz krelja (sjev erna Albanija); u Podgorici su iz podrunih titora Dedovi, Vasojevii, ogranak Kovaevia; Pljevlja i podruna Vukovica; Podgorica; Gradac (Ljenjaci), Podgorica; Cetinje Ded ovii, selo Polica kod Berana pleme Vasojevii Dedojevi, Grab (Donje Dragaevo), Srbija , doselili iz Bjelica (Cetinje), a tamo iz Kolaina Dedoslavi, u 14. v. u cetinjsko m podruju Deduevi, Gusinje Deulovi, Savina, Herceg-Novi; uraevii i Prevlaka (Tivat), ijeklom sa Korule Dejan, i kao: Vukovi, Vrba u Njeguima (Cetinje) i Pjeivcima (Niki) D ejani(Vujkovii), bratstvo u selu Vrbi Dejanovi, Poenje (avnik) i Bijelo Polje, posled nji su se odselili u 8. v.; Miloani (Niki) Dekano, Lepetane (Boka Kotorska) Dekatar ini, u Kotoru 1282. god. Dekovi, Podgorica, doseljenici iz Gruda (Tuzi); Kotor, p o nahoetu Dekolea, Kotor Dela, Budva Delai, vidi: Deljanin Delavedov, Herceg-Novi i Kotor u Boki Kotorskoj Delali, Podgorica iz Slatine Delevi, u Vasojeviima ograna k Mijomanovia. Od njih su u Mezgaljama ekularskim (Gornji Vasojevii), Mijanovii (Zet a) Deleti, ogranak Kovaevia u Gornjim Vasojeviima; Sipanje (Bijelo Polje); u Niki i po druno Grahovo su se doselili iz Boke Kotorske; Slavovo (Lipljan) i Jablanica (juna Srbija) iz Vasojevia Delibai, u Kuima i kao: Prenki, iz Kua su se jedni preselili u C uce (Cetinje), pa od njih su u Vonjinom dolu, Srdnom dolu, Oputnoj Rudini i Nikiki m Trepima; srodnici Vujaia - blinji Radoviima u Nevesinju; iz Kua su srodnici Prenkia osta iseljavali, pa ih navode i kao: Martinovi, iz Bajica; Grahovo i jedni u Nikiki m Rudinama i kao: Vujai; Nikiko Prekovoe. Od njih su u Vinjia Dolu (Golija), Niki, p iljkovac i Pluine u Pivi starinom Kui; Broenac (Niki); Dobra Sela (abljak) i kao: Pali ja, porijeklom su iz Riana (Niki); Raevac (Kurumlijska Banja), doseljeni iz Kamenska (Niki) Delibaii, rod u Hercegovini Delija, i kao: Delijevi, Niki, doseljenici iz Skadr (Albanija), vidi: Prenki Delijevi, vidi: Delija Delimirovi, u Podgorici iz Gornjeg Zagaraa (Dahilovi) Delinjeka, urjani (Bar), porijeklom iz Stare Crne Gore Deli, Vrb ica i Durutovii (Pljevlja), doseljenici iz Markua, preko Tare; Stevanovac, Skonja i Proenje (Mojkovac); Stevanovac i Sipanja (Bijelo Polje); grana Mandia iz plemena Novljana, kod Nikia. Ranije su se prezivali: Lalovi, a ivjeli su u: Rianima (Niki), Sk ku (Drobnjak), Proenju, uz Taru i kao: Deli u Vukodolu i Komarnici (avnik). Jedni su se nastanili u Predi na Glasincu (Romanija); Sveti ore (in er) i Zoganja (Ulcinj), po rijeklom su iz Pitiama (krelja), sjeverna Albanija; Pranj (Boka Kotorska); u Pivi g rana Branilovia, od kojih su na Glasincu (Romanija), Jajcu i Banjoj Luci (Bosna) 82

Delii iz Pive (Borkovii), starosjedioci, matica Kruevo ili Pluine Deloik, i kao: Del aik, Budva Delonjin, vidi: Nenadov Delso, Kotor Delluka, Bar Delti, Cetinje Delut i, Dobrota (Kotor) Delja Stevan, predak bratstva Delja Deljan, u Plavu, vidi: De ljanin Deljanin, i kao: Deai = Boke = Bonke i Denjanin, ranije bratstvo u Zatrijeb au potomci Delje i kao: Jusufoki (Jusupoki) i Pirali u Zeti, Dinoi (Tuzi), Pei. Od nj su u: Plavu i Gusinju, u Dinoi kao: Jusuf = oki, u Pei kao: Deljanin, u Ljekopolju ka o: Rajievi, Zeti kao: Pirali, porijeklom su iz Hercegovine, a jedno vrijeme ivjeli s u u Bajicama (Cetinje), vidi: Deljan; u Gusinju iz Kua Delje, bratstvo u cetinjsk om Donjem Kraju Deljkovi, Boljanii (Pljevlja) Deljoi, i, Kotor Dema, Ulcinj; Kotor D emali, Podgorica Demari, Herceg-Novi i Bar Demartini, Kotor Dematei, Herceg-Novi Demet, Kotor (1520. god.) i kasnije podruni Pranj Demeter, i, vidi: Demet Demir, Uik a Crna Gora, ogranak Adia iz Pive; Bar Demirovi, Bar; Kravari i Rasti (Donja Krajina ); Mahala (Zeta) Demi, Dacii (Berane), porijeklom iz Kua; Roaje, podruni Ibarac, Novi Pazar, porijeklom iz Selaca (sjeverna Albanija); Bistrica (Bijelo Polje); Ulcin j, 1900. god. Demovi, Pranj (Boka Kotorska); Bar Demons, Kotor Demun, i kao: egu, po tomci panja u Bjelopavliima i kao: Katni u Klikovai (Spu) Demevi, u Jablanici (Roaje) rijeklom su Klemendi (Klimenti, vidi: Klian) iz sjeverne Albanije Dena, Kotor i p odruni Zalaz; Savina, Herceg-Novi; Niki i podruno Gornje Polje i Grahovo, porijeklom su iz Hercegovine Denda, podruje Grahova (Niki), a srodnici Droza u Kozainama i Klo kuriima (Dubrovaka upa), doseljenici iz Mirilovia (Trebinje); Kotor Dender, Kotor i podruni kaljari; Tivat i podruna Gornja Lastva Dendi, Zagrad (upa Nikika), doseljenici iz Kolaina. Potomci su Brajovia iz Bjelopavlia Deniz, Vilgari i Krute (Ulcinj) Deng ilot, Bar Dengimit, Bar Dengiit, Bar Dental, i, peraka naselja (Boka Kotorska) Den ti, Donja Lastva (Tivat) Denci, i kao: Depc, Vilari i Krute (Ulcinj) Denjanin, vi di: Deljanin, u Zatrijebau i Pei (Metohija) Depandoilis, Herceg-Novi Depafilis, He rceg-Novi Depaskvale, Kotor Depi, Krute (Ulcinj) Deplisi, Podgorica 83

Depolo, Dobrota (Kotor) Depc, vidi: Denci Dervanovi, ogranak Lukaevia u Podgorici, porijeklom iz Cuca (Cetinje) Dervanera, Herceg-Novi Dervi, Pljevlja Dervikadi, Plje vlja Dervi, Ulcinj 1872. god. Dervievi, Zatrijeba (Kui), od njih su u Plavu, Lazu, Gr naru i Gusinju. Odatle se jedni presele u Berane; Srevac i Vrbicu (Bijelo Polje). Oni su srodnici Peia iz Bjelopavlia; Niki; na abljak, uz Skadarsko jezero 1812. god.; u Podgoricu su preli iz Zete Dervii, Zatrijeba (Kui), od njih su u Lazama (Plav) Derv iauevi, Pljevlja 1859. god. Dervovi, i kao: Drovi, Berane; Bistrica, Lozna, Zaton, pod breja i Sipanje (Bijelo Polje) Dereti, Brskut (Bratonoii), od njih u Bijelom Polju; Kui, od njih su u Krivoijama, Grahovu (Niki); kod Nikia; Bijela i Pisava, Herceg-Novi, a u podrunoj Ratievini i kao: Ratievi. Doselili su se iz Hercegovine gdje su eviden tirani u ranom vijeku; Vraenovii (Niki) Deriglav, Ljubotinj 1692. god. Derikonj, a, Kuin, Maii, Curovo i kod Svete Trojice (Pljevlja) Derikonji, Podgorica Derin, Topola , Herceg-Novi Deritan, i, Bar Derikonji, Podgorica Derin, Topola, Herceg-Novi Der itan, i, Bar Deri, Orahovice i Prijevor na Sutorini (Crmnica), porijeklom su iz T ople, Herceg-Novi; Kotor Dervi, i, Niki Derkovi, Gornja Zeta Dermaj, Ulcinj Dermas, Drumas, Darmasi, Dalmasius, Barska vlasina 1500. god. Dermovet, Ulcinj 1872. god. Derovi, vidi: Dervovi Derosi, Kotor Dersa, vidi: Derca Derfled, Kotor 1890. god. Derca, Dersa, Kotorska vlastela 1124. god. Desanovi, Bistrica (Bijelo Polje) Desa ntolo, Bogiii (Boka Kotorska), porijeklom su iz Italije Des, i, Ulcinj u 13. v. De si, Kotor; u Ulcinju 1363 - 1380. god. Desideri, Kotor, po nahoetu Desimirovi, u Dr obnjacima Desisali, Beii (15. v.); Budva, od njih u iatovcima (Srem) kao: tiljanovi De islavin, vidi: Desislavi Desislavi, Kotor (u 14. v.) i kao: Desislavin 1332. god. Desi, Vukovci (Zeta) Despeni, Herceg-Novi i kod Risna, doseljenici iz Hercegovine Despini, i kao: ukvas, ljijeb (Boka Kotorska), doseljenici iz Ljubomira (u 17. v.) Hercegovina Despi, od Rista Slijepevia iz Samobora (Gacko) preli u Drobnjak Despot, i kao: Bjelogovi, Gorovii (Grbalj); Patrovii, kasnije kao: Despotovi; Polimlje i Pota rje i kao: Branja: Vrbovo, Bobovo, Zvijezd, Kriak, Mijailovica i Obarda (Pljevlja) , porijeklom su iz Bjelopavlia Despotovi, Patrovii, ranije Despot u 13. v.; Niki; Obar da kod Svete Trojice (Pljevlja); Zap; 84

Cerovo (Valjevo), doseljenici iz Pive; Grnare (Raka), doseljenici iz Vasojevia Dest anovi, Gruba i Rasova (Kui); erekare (Raka), porijeklom iz eva (Cetinje) Detovi, Sviba (Piperi), ogranak urovia, porijeklom iz Pjeivaca. Od njih su kod Kurumlije (juna Srbi ja) Destoma, Kotor Defornera, Herceg-Novi Deca, Tuzi Decevi, u Tuzi sili iz Koa (Kui ) Deevi, u Tuzima i jedni odu u Skadar Dei, Bar Dearam, Ulcinj 1889. god. Dei, Plavsko gusinjesko podruje Dekovi, Herceg-Novi; Krpalj (Grbalj) Diani, Antibari (Bar) 1321. god. i kao: Dulji Dibiinovi, Orahovice (Kotor) u 17. v. doselili se iz Hercegovin e; Herceg-Novi Dibra, Dobre Vode, Mide, Oblik i Dibra (matino) - Crnogorsko primo rje; Bar Dibranin, Budva i kao: alak; Niki; Dobre Vode (Bar); u Podgorici iz Dobri (Tuzi) i kao: Bal, porijeklom iz Debra (Dibra), Makedonija Dibrani, Podgorica Div akovi, Prno (Budva) Divani, Bar Divanovi, Perazia Do (Patrovii), ogranak Mitrovia, po eklom iz Stare Srbije 1745. god., Bar, Ulcinj Divac, iseljenici iz Riana (Niki) u: Bobovo, Vrbovo pa Vinicku, Zvijezd i Mijane (Pljevlja) Divai, nikiko podruje Divljak, kod Risna i Herceg-Novog Divljan, Bukovice (Pljevlja) Divljakovi, Raevina (Krovi), Valjevo, jesu iz Pive Divljanin, Mokrinje (Boka Kotorska); ogranak Karadia iz Dro bnjaka, preli u Obronak (Jahorina) Divova, Mratinje (Piva) Divoi, kod Kolaina Digdo, u Kotoru 1523. god. Diglisi, Tuzi i Podgorica Didali, i kao: Dideali, Kotor Dianin, Krivoije, doseljenici iz Dia u Bjelicama (Cetinje) Dizdar i Dizdarevi, grana Jeimov ia bjelopoljskih i podruni Zalaz, Tutinu i Roaju i kao: Dastar Dizdarevi, Boljevac, Bistrica, Oluje, Godovo, Miroevii i Rasova (Bijelo Polje); tavica i Crna (Roaje). Sv i su grana Jeimovia bjelopoljskih, vidi: Dizdar; Iz Nikia 1879. god. iseljeni u Bosn u; Praica (Pljevlja); Spu uz rijeku Zetu, sili iz Hota (Tuzi) i jedni na abljak, uz Skadarsko jezero; Kolain 18 - 19. v.; U Gusinju su srodnici Omeragia i Tairagia, do seljenika iz alje (Albanija) Dizdari, Igalo, Herceg-Novi, po majci Dijamant, Podgo rica Dikli, vidi: Koetan Dileno, Bar Dilinraka, iroke (Gornja Krajina), porijeklom iz Stare Crne Gore Dilciginum, u Ulcinju 1410. god. Dimak, Kotor, doli sa ostrva Raba Dimin, a, Bar; vidi: Damjan u Patroviima Dimitra, Trepa (Martinovii) - Gusinje D imitrijevi, Risan, iz Drobnjaka, vidi: Rafailovi; Dobrae (umadija) i kao: Dobraa, 85

porijeklom iz Drobnjaka; Donje Dragaevo (Srbija) i kao: Pripuz, porijeklom iz Bij elog Polja; Bora (Grua Kragujevaka), ranije: Vesovi iz Vasojevia; Brazilovac (umadijsk a Kolubara), porijeklom od Tare sa Levera Dimitrovi, i kao: Mitrovi, u Bjelopavliim a 1444. god.; Drugi su ogranak aranovia, iz grupe Petruinovia u Bjelopavliima; Cetinj e; u Kotoru i kao: Miranin Dimi, ekulari i Berane u Vasojeviima, porijeklom iz Prizr ena; Bijelo Polje; Niki; Cetinje Dimo, u Kotoru 1430. god.Dimnaku, vidi: Matanovi D ini, Niki Dinkovi, i kao: Donkovi, iii (Grbalj) Dipi, Niki, iz grupe Trebjeana (o vi), drugi u Ljevita (Gornja Moraa), odatle u Strug (avnik). Od njih su: okovi i undi pi Nikikoj. Od njih su u okolini Odese (Ukrajina) Diribeger, Srbina, Herceg-Novi D itmera, Herceg-Novi Dielja, Herceg-Novi Djuki i kao: uki, Herceg-Novi Dlaki, Bijelo P olje i podrune Livadice; Podgorica Dmitri, grana Vlahovia u Rovcima Dmitric, Patrovii Dmitrovi i kao: Mitrovi, Kui, ogranak Vuevia, ranije Nikezia (Mrnjaevia) u grupi Nik Od njih su u Donjim Vasojeviima; Andrijevica; Krstac (Stevanovii); Mojkovac; Pele v Brijeg (Bratonoii); Patrovii, porijeklom iz Kosovske Mitrovice Dobanovi, Dabanovii i Seoca (Crmnica), iz Seoca (sjeverna Albanija); u Zeti i Kuima; Klimenza (Crnogor sko Primorje), od onih su iz Selaca i kao: Dabenovi Dobinovi, vidi: Dabinovi, u Per astu (Boka Kotorska) Dobardi, Bijelo Polje i Podgorica Dobianin, Moraa, potomci Bogie vi Dobkavi (Dabkovi = Dapkovi), Patrovii Dobovi, Dobre Vode (Bar) i Kumbor, Herceg-Nov i; Ljubomir (Hercegovina) iz Mokrine (Boka Kotorska) Dobog, Herceg-Novi Dobranin , Dibra i Gornji Oblik (Crnogorsko primorje) Dobrani, Kotor Dobranovi, u Drobnjaku 1467. god. Dobrain, i kao: Jokanovi, Zatrijeba (Kui), pa u Vrbicu (Donji Kui), porij eklom su sa lijeve obale gornjeg toka Trebinjice. Preci su preli u Gornje Banjane i Pivu, srodnici su im u: Bratonoiima; Nikiu; Zvorniku (istona Bosna), Beogradu, Trav niku i Aleksinakoj upi (Srbija) Dobrainovi i kao:Bismiljanac, u Vasojeviima, gdje su se doselili iz Bratonoia, kao i u Zaton i Rasovu (Bijelo Polje) Dobrai, Patrovii Dobrg evi, RisanDobreljevi, Piva Dobrenko, Lastva (Tivat) Dobrenovi, Livari, Bratica, Bre stovi, Dobrec, Kolomza i Salc (Primorska krajina); Bar; Ulcinj Dobretkovi, Lastva (Tivat) Dobrece, Livari (Primorska krajina), doseljenici iz Kastrata (sjeverna Albanija), od njih su u Zadru (Dalmacija) Dobrecovi, Bratica (Ulcinj), sili iz esta na (Gornja Krajina) Dobrei, Bar Dobrijevi, Njegui (Cetinje) 1445. god. i kao: Gorevu k i Dobrijevii u Dobrskim selima (Cetinje); 1490. god. abljak uz Skadarsko jezero; Donja Bijela (avnik), ogranak Vulovia Dobrilanin, u Morai potomci Bogievi, porijekl om ispod Huma hotskog (Tuzi) 86

Dobrilovi, potomci Novljana u Drobnjacima. Od njih su mu 16. v. kod ajnia i Jankovi na Glasincu (Romanija), arovi i Gluvi; Sala Crnobarski (Mava) i kao: upi, doseljenici anije Dobrilovi iz Pive, jedno vrijeme su ivjeli u Goliji (Niki); Njegui, Dobrsko Sel o, Dobrskoj upi, Pecinji (za brdima k'Bokovu), potomci njihovi u Poprate i Lipu. Od ovog Dobrilovia jesu: Vujovi, Milanovi, Popovi, ivanovi i Gruji (izumrli). Od onog Papratima jesu: uranovi (na Lipi), Sredanovi, Vuki i Rajevi, a u Oevinama (Dropska up ), Cetinje, kasnije kao: uranovi, od koga preu u Vasojevie, pa ponovo jedni u Oevine. Od ostalih epanovih potomaka u urikoj Rijeci jesu urianin, a kod Berana: Popovi, Pajk vi i Tomaevi; Dobra upa, Kosijeri i Njegui (Cetinje) 1437. god. doseljenici od Pei (Me tohija) i od njih su u Kurilu (Zeta) kao: anjoti = uraevi; Gluhi Do (Crmnica) i kao: Dobilovi = uter; Vraka (Skadar) i kao: uter iz Crmnice; Dobrota (Kotor) u 17. v. sili iz Stare Crne Gore; u Njeguima (Cetinje) kao: Radmilovi; Podgorica; iz okoline Pei (Metohija) epan Dobrilovi, krajem 15. v. doe u Dobro Selo (Cetinje), Perast (Boka Ko torska) Dobrilovi = uster vidi: Dobrilovi u Gluhom Dolu Dobrilovii, bratstvo u Dobro ti Dobrilovii, bratstvo u Kosijerima Dobrilovii - uteri, bratstvo u Gluhom Dolu Dobr ilovii, bratstvo u Sotoniima Dobrilovii iz Pive (Pie, Goransko), starosjedioci - mati ca Pluine Dobrilovii porijeklom iz Pive / porodica u Herceg Novom Dobrilovii iz Piv e - u 16. vijeku odselilo nekoliko porodica u Istru (Vranje Selo), neki od njiho vih potomaka se vratili u rodnu Crnu Goru krajem 19. i pocetkom 20. vijeka. Dobr inovi, Njegui (Cetinje) u 15. v.; Ljeansko podruje; Perast (Boka Kotorska); vidi: Do brievi Dobri, Njegui (Cetinje); Plavsko (Gusinjesko) podruje u 14. v.; estani (Primors ka krajina), neki sioe u Krute (Ulcinj); iz Kua iseljeni u Ibarski Kolain Dobrievi, Gr aci (ljeansko podruje) 1458. god.; Podgorica i kao: Dobrinovi, kasnije i kao: Obriev i, Dobrievi i Dobrinovi; Banjani (Niki); Lastva (Tivat) i Lastva (Petrovac na Moru) 14 70. god.; Perast i Kotor Dobricin, Kotor oko 1400. god. Dobrianin, Moraa, potomci Dobrija Bogieva, od njih su: Sekulovi, kao: i eki i u Srbiji Dobrievi, Kotor u 15. v.; Cetinje 1803. god.; Bogdaii (Grbalj) Dobrii, Stojnik (Jasenica) u Srbiji, doseljeni ci od Bijelog Polja (Donje Polimlje) Dobrkovi, Sotonii (Crmnica); Budva u 15. v. D obrljanin, Prijevor (Grbalj) i kao: Dobroljanin; Bar; Svinjita i Budva Dobrnjac, u Dobrima (Poarevac), ogranak Vlahovia iz Rovaca Dobro(Dobrsko Selo), pleme u Rijek oj Nahiji Dobrovi, Patrovii; Ponari, Baliima i Bistrici (Zeta), porijeklom iz Gruda ( Tuzi); od njih su u Vraki (Skadar); Herceg-Novi; u Podgoricu sili iz Gruda (Tuzi) Dobrovodica, Krivoije Dobrovoa, Dobre vode (Cuce), Cetinje od Tomanovia Dobrovoa Vu k, junak iz prve polovine 18. v. Dobrovoani, iseljeno bratstvo iz negdasnjeg sela Dobre Vode Dobroevi, u Risnu (Boka Kotorska) Dobroljanin, vidi: Dobrljanin Dobro ni, Kotor, oko 1440. god. Dobrosali, i kao: Mrcina, Patrovii 1457. god. Dobrosi, Patro vii Dobroslavi, kod Petrovca na Moru 1355. god.; Patrovii Dobrohni, Njegui (Cetinje) 1 337. god.; Podi (Mrevo), Grbalj Dobro = Dabra, u 13. i 14. v. u Kotoru Dobroan, kasn ije: Jokanovi, u Zlatici (Kui) i drugdje blinji uarima, vidi: Jokanovi 87

Dobrsko Selo, pleme u Rijekoj Nahiji Dobruna, iz Budve u Luku iponsku (Dubrovnik) D obrunia, 1626. god. u Previu (abljak) Dobud, Kotor Dobevi, Dobrota (Kotor), vidi: Dave vi Dodaj, Muriani i toj (Ulcinj) Doder, Malinsko (avnik), potomci Pilatovaca, sa lij eve obale Trebinjice. Preseljeni u Gornje Crkvice, Ravno i Rudine (Piva) kao: Plo ska i Ploi Doderi iz Pive (Ravno), doseljeni iz Popova, a drugi iz Hloga (Hercegovi na) Doderovi, Piva, doseljenici iz Popova Polja (Hercegovina) Dodekin, Bar Dodi, Do dii, ire Arbanea, Vljadaje (Bratica), Crnogorsko primorje i kao: Dodaj u podrunim Mu riima i toju; Varda (Mojkovac) Dodmasi, Kotor Dodovi, as (Ulcinj) Dodrnja, Donja Rani ca (Berane) Doi, ranije: Medenica, u Rovcima Morai, i kod Mojkovca i Gornjoj Morai; Cetinju Dozda, Raovac; Biskupi (Mojkovac); Podgorica. Kasnije jedni kao: Baleti Do ievi, Niki Doji, Gornje Nerodimlje (Kosovo), porijeklom iz Vasojevia Dojki, Niki Doj Kotor (1844. god.) Dojmc, Budva Dojevi, i kao: umar, Patrovii, a u Poborima (Budva) i kao: Poboranin Dojinovi, Kotor; Podgorica Dodaj, kala (Tuzi) Doki, Zvjezd (Pljevlj a) sa okolinom, starosjedioci i jedni kao: Petrovi, a u Donjim Vasojeviima i Podgo rici iz Kua; Preraci (Bilea) ogranak Vujovia, od Nikia; u Zaostro (Berane) su iz Brat onoia; ogranak Starovia iz grupe Abazovia Dokleati, Trebesin, Herceg-Novi Doklesa, u Duklji (Dokleja) i odseljeni Doklesi, Trebesin, Dobrota i Herceg-Novi (Boka Kotor ska) oko 1692. god. doselili se iz Banjana (Niki). Od njih su kod Risna i u Herceg -Novom Dokmanovi, Kruevice, Herceg-Novi; Niki Dokni, Zlostup (Golija); Niki; Smrdua, ak i Vraenovii (Niki), a jedni u Hercegovini; Cetinje. Od njih su kod Prokuplja (juna Srbija); u Goliju su doli iz Rioca (Bilea), a tamo kao: eravice sa eva (Cetinje) Do konda, Herceg-Novi Dokevi, vidi: umar Dolanica, Herceg-Novi Dolenduk, Bistrica (Bije lo Polje) Dolovac, Pljevlja 1882. god.Dolfin, u Baru, 1446. god. Doli, Cetinje 18 05. god. Doljanica, Kovai (Grbalj), doseljenici iz Stare Crne Gore; Herceg-Novi i podruni Podi Doljanica, Kovai (Grbalj), doseljenici iz Stare Crne Gore; Herceg-No vi i podruni Podi Doljanica, bratstvo iz Kovaa, Grbalj optina Kotor Doma, u Baru 13 72. god. Domazet, Plavski vilajet 1485. god.; Njegui (Cetinje) u 14. v. vidi: Dom azetovi; Kotor, sili iz eklia (Cetinje); Dobrota (Kotor) Domazeti (Domazetovii) - Kal uerovii, bratstvo u Petrovu Dolu Domazetovi, i kao: Domaz (Domazet) ranije Ozrini, p otomci Ozra (Ozriha) iz Muta u Kevu (evu), Cetinje, porijeklom iz Dukaina (Metohija ), razgranati; Petrov Do (eklii), Cetinje, ranije: 88

Radni, zatim kao: Domazetovi = Kaluerovi i kao: Kaluerovi = Domazet i Domazotovi; Pori eklom iz Bjelopavlia; iz Lake (eva) oznaeni Domaz = Domazet kasnije: Domazetovi, prel i su u upu Vrn pa Paene, Guvnine, Vrtilje, Umac (Mali i Veliki), Omeine (Trebinje); zatim Fatnikom Polju, Vlahoviima (Ljubinje), od njih su na Glasincu (Romaniji), P rijedolje (Stolac), Kmetini (apljina), Ulogu i Nedoviima (Nevesinje), pa jedni tam o kao: Domazet, od kojih su u Previli (Kundaci), Foa, odatle jedni u Surin (Donji Srijem), Beograd i podruno Barajevo kao: Domazetovi, a u Bijelo Polje (Mostar) kao : Domazet isto u Drenici (Kosovo) i Gabeli, Fatnici i Bilei (Hercegovina) a u Nikik im Trepama kao: Velikodomazetovi, Mali Gradac i Glina (Banija), kao: Jovanovi a u K lepcima, Herceg-Novi kao: Kruni, Imotski (Hercegovina) od kojih su u Jelsi na Hva ru, Vuki, akovo, kod Gospia, Buniima (Lika), Karauli i Konjskom Brdu kod Peruia (Lika ), u Viegradu, Zemunu i Beogradu sa jednim i drugim prezimenom, kod Kiseljaka Foj nikog, Klobuku i Vaareviima (zapadna Hercegovina, Pavkoviima i kod Lave, Uroevine kod Kaknja svi kao: Domazet, Mokra Njiva (Niki) i toj varoi i podrunom Broancu odakle su kao: ii preli u Drobnjake, Kukurije, Kutina, na rvnju, Vilogorcima, Fojnici i Vareu (B sna) kao: Popara isto u Bjeloevom Dolu (Ljubinje), zatim u Domanoviima kao: Popara (kao prezime javljaju se 1730. god.). U Nikiu, Sarajevu i Dubrovniku kao: Velikop opara, isto u Uskocima kod Imotskog, Garencu, Dobrinji, Donjoj Rijeci (Modria) i Donja Kladonja (Bosna); kod Varea u Bosni jedni kao: Popi, a drugi kao: Babi, Babia Brdo (Glamo), kao: Babi, u Slavoniji (Grubiino Polje i Perativoje) sa oba prezimena , a u podrune Raenice kao: Milanovi; Paane (na ljivinama), Bilea od 1730. god. kao: Po para od njih su u susjednim Omeinama pa u Novi Sad, u Slavoniji: kod akova, Vuka ( Josipovac), iroko Polje, Beketnica, Putinovci; Brda i Donje Raetnice (Tivat) od ko jih su u Americi; u Zeti potomci od Ive sa ostrva Vranjine; od Cetinja preseljen i kod Pljevalja; u Vrulju i Krupice kao: Velikopotpari; u Mojanoviima (Zeta) potom ci Novaka = Debelog, razgranati: Agovi, Muminovi (Perkovi) i Plaavi Domazetovii u Zagr edi kod Danilovgrada Domazijan, Bar, polovinom 15. v. Domanovi, Kuljae (Budva) Dom ani, Kotor Domes, Herceg-Novi Domianovi, Lepetane (Boka Kotorska) Dominkovi, HercegNovi Domi, Kotor Domja, Kuii (Kotor) Domoljubi, Tivat, nahoe Dona 1774. god.; Patrovii Donado, Kotor 1647. god. Donatevi, vidi: Donato Donatini, Herceg-Novi Donato, u K otoru 1283. god., jedni kasnije kao: Donatevi Donda, Risan i Cetinje Dondalo, Kot or Dondi, Vojinovii i Rudine (Piva) i 1889. god. poli u Srbiju Dondii iz Pive (Vojin ovii), potiu iz Popova matica Pluine Donkovi, iii (Grbalj) i kao: Dinkovi, starosjedi ; Dankovia kula (Vrh Bapca) u Patroviima 1612 - 1781. god., preselili se u Grbalj; Burani i Bavice (Patrovii) u 15. v. Doni, kaljari i Muo (Kotor), pa jedni u Mul (Grbal j), porijeklom su iz eva (Cetinje); Kotor Donjak, prvobitno prezime bratstva u Do njem Ceklinu (Rijeka Crnojevia), potomaka Leke Klimentaka, vidi: Maanovi Donjaci, br atstvo u Ceklinu Dopinkov, Krtole (Grbalj) Doreti, Baoii, Herceg-Novi, doseljenici s a ostrva Visa i kao: Doroti Dori, Niki 89

Dorosalvi, Petrovac na Moru Doroti, vidi: Doreti Dos, grana Jekana u Ljubotinju (Rij eka Crnojevia) Doskovi, u Bjelopavliima i kao: Branja, doselili su se iz gornjeg Pol imlja, pa odseljeni u Bobovo, Vrbovo, Zaseok, Ljeskovac i Seljane (Pljevlja); To rnik, Sokolski kraj u Srbiji, doseljenici iz Pive Doslorevi, Ulcinj 1879. god. Do stan, Budva Dostani, i kao: Brankovi, Turic (Donje Dragaevo), Srbija, porijeklom iz Morae (Kolain), a jedni iz Morae u Bar; Herceg-Novi i podruni Kuti ogranak Karamana iz Korjenia (Trebinje) Dostini, Sasovii (Piva) ranije Karaman (Karimon) iz Korjenia (1710. god.); Trebinje Dostni, Bar; kod Risna; Herceg-Novi i podruni lijeb Dosti, D obrota, Kuti, Sasovii, Herceg-Novi Dockol, Herceg-Novi Do(i), Rasti (Donja Krajina) Doi, Budva, po majci Doljak, c, Velia (Berane), srodnici Bogavaca; Zaton (Bijelo Po lje); kod Uica (Srbija), doseljenici iz Pjeivaca, kao: Uskokovi; Podgorica Dolja, Dra gosava (Dapsii), Zagrae, Komadin i Tihoda u Gornjem Polimlju Dragalinovi, Grbalj 14 43. god. Dragaljevac, u Piperima ogranak Ljumovia iz grupe urovia Dragaljevi, Piperi Dragamanovi, Topla, Herceg-Novi Dragani, iz Cuca, granice Grahova (oko 1687. god. ). Po jednom predanju porijeklom su iz podruja Rake. Nastanili su se u Viluse (Zan oge), Broanac (Grahovski), Nudo (Aranelovo), u Petrovie, Drijen i Dragania prodo, pr ije su bili u Sutorini, Herceg-Novi, kada su doli u Petrovie (Banjani) oko 1850. g od., udovica sa ecom: Todor (= Todorovi), Kojo (= Kojovi), Rade (= Radojevi) i dalje jedni preli u Krivoije, drugi u Milovie, Dabarsko Polje, Podgoricu, Baniju, Slavon iju, u Lici, Bijeloj Crkvi (Banat), Srbiji, kod Konjica (Bosna) i drugim mjestim a Draganii,staro bratstvo na Izvorima Draga, u Banjanima (1422. god.); Niki; Boljanii , Dragai, Jugovo, Ljue, Milunii (Pljevlja), doseljenici od Kolaina; Podgorica Dragaev i, Njegui (u 15. v.); Cetinje; Podgorica; Niki Dragidela, Sutomore (Bar), porijeklom od Leskovca (Srbija) Dragi, Okladi i Bistrica (Mojkovac); Gornja Moraa; Podgorica ; Kotor, po nahoetu Dragievi, Risan (1692. god.), doseljenici iz Popova (Hercegovin a); Lutovo (Bratonoii), pa u Velje Brdo (Piperi), grana urkovia; Limljani (Crmnica); Gorica, Bjelopavlii, ogranak Staniia; Kod Nikia grana Trebjeana, odselili se kod Odes e (Ukrajina); Tvorila (Bjelopavlii) ogranak Jovanovia iz grupe Pavkovia; Uice (Srbij a), porijeklom iz Tvorila (Bjelopavlii); Orja Luka (Danilovgrad); U Vasojeviima su ogranak Dabetia; Zaton ( Dragievii iz Pipera, selo urkovii odakle su se selili u Spu, Danilovgrad Dragievii, bratstvo u Cerovu Dragievii, bratstvo u Limljanima Dragievi, P odi, Herceg-Novi 1692. god. doselili se iz Popova (Hercegovina); Dobrota (Kotor) ; Budva; Jadar (Srbija) iz Pive Dragiin, Niki Dragii, Niki i podruno Lukovo, porijekl iz eklia (Cetinje); Piperi (potomci Dragie epanova), iseljeni u: Ulcinj, Balabane i M ijomanovie (Zeta) gdje su jedni zabiljeeni kao Filipovi od njih u Leva Plelice i Obr enovac (umadija) Dragiii, bratstvo u Crmnici Dragni, Morakovo i Vasiljevii (upa Nikik ogranak Dabetia iz Lijeve Rijeke (Podgorica), od njih su u Sjedinjenim Amerikim D ravama 90

Drago, Kotor (11 - 19. v.) i kao: Dragonis = Dragone = Dragonibus i Dragonus, pa i Dragovi iz Patrovia; Niki Dragovi, Moraa (Kolain), ogranak Dulovia. Od njih su u (Mojkovac); Rovca; Belii (Budva), ogranak Beia; kod Gusinja, i Komoran (Plav), pori jeklom iz Crmnice. Od njih su u Vasiljevcima (Srbija); Kui, ogranak Duia; Zaton (Bi jelo Polje); iz Drobnjaka su se odselili u: Ljubi (Tamnik, Srbija) kao: Bogdanovi; Rade (Valjevo) i Rogai (Donje Dragaevo) kao: Dragovi i Bogdanovi; Nikiko Prekovoe; Ni Velestovo (Cetinje) 1816. god., od njih su u Ulcinju; kod manastira Sv. Trojice (Pljevlja); Bljaca i Dragovii (Preista Krajina). Od njih su u Zuosu, uz Bojanu; S livovo (Lugovi), Lipljan, ranije Vujoevi (Savovi) iz Kua, sa Moma; Mahala i Ponari (Z eta), ranije: Stanojevi, porijeklom iz Velestova (Cetinje); Gluhi Do (Crmnica), o granak Gvozdenovia; Cetinje; Podgorica; u Plavu i Gusinju iz Kua; Vranjina u Zeti 1527. god.; iii (Kotor), vidi: Drago; urioc (Bjelopavlii), kao: Tomaevi. Od njih su u odrunom Spuu; Danilovgrad; Zagara (Danilovgrad); Krivoije; Beii (Budva), ogranak Beia Budvi; Berane; ulii (Andrijevica), grana Novakovia, najblii Adiima; Gracko (Kosovo), p orijeklom iz Bjelica (Cetinje); u Gajtanu (juna Srbija), ranije: Kodulovi, doli iz up e Nikike Dragovii- Stijepovii, bratstvo u Bajicama Dragovii, Gornja Moraa, Dragovia Po je Dragoevi, Kotor (1423. god.), doseljenici iz Patrovia Dragojevi, Bobija i Druii (Ri jeka Crnojevia), ogranak Vukmirovia; Kotor; Njegui (Cetinje); Niki; Gostilje i Gostil je Martinoviko, ogranak Vukia; Oblo Brdo (Andrijevica), ogranak Vulinia iz grupe Dab etia; u Piperima ogranak Vukmirovia; u Drobnjacima, ogranak iia Dragojevii iz Gostilja (Martinii u Bjelopavliima) Dragojevii u Bobiji - Rijeka Nahija Dragojlovi, Morinj (K rivoije) i Ubli, Herceg-Novi (oko 1687. god.) doselili su se iz Bjelica (Cetinje) ; Niki Dragoman, abljak (Rijeka Crnojevia) 1440. god. Dragomanovi, podruje Skadarskog jezera (u 16.). Od njih jedni u Grahovu (Niki), drugi u Morinjama, Ublima i Toploj , Herceg-Novi, gdje su jedni zabiljeeni oko 1690. god. Dragomidoljci (Pavievii), br atstvo u Komanima Dragomiljani(Pavievii), bratstvo u ekliima Dragomiljanin, i kao: P avievi, potomci Buronjia, vidi: Petrovi u ekliima Dragone, vidi: Drago Dragonibus, vid i: Drago Dragonis, vidi: Drago Dragonus, vidi: Drago Dragosali, u Kotoru iz Bajic a (Cetinje) Dragosavljevi, vidi: aban Dragoslavii iz Ljubotinja. Dragoslavii su iz L jubotinja. Istorija plemena je poznata do Ivana Borojevia iz 1457. godine (ja ima m porodicno drvo koje vodi do toga pretka). Borojevi Ivan je u vaem registru opisa n kao predak bratstva Ivanovia i Ivanievia. Medjutim Ivan Borojevi je imao tri sina, i Dragoslav je bio jedan od tih sinova. Svi Dragoslavovi potomci su bili Dragos lavii. Jos u srednjem vijeku je jedan Dragoslavi ubio ozloglaenog turskog starjeinu a bana. Od tada je narod poeo toga Dragoslavia da zove abanom. Takoe su i svi njegovi potomci zvani abanima. Tako je od turskog imena aban nastalo crnogorsko prezime aba n. abani iz Ljubotinja su takoe u vasem registru.(Moj djeda Duan, sin Mrguda abana, rodom iz Ljubotinja je zajedno sa svojim bratom, mislim negdje oko pre II Svetsk og Rata sudskim putem promijenio svoje prezime aban u staro originalno prezime Dr agoslavi. (prilog Igora Dragoslavia iz Kanade). Drago i kao: Dragoevi, Riane (Niki) u . v., kasnije Sladojevi (od njih: Dakovi), Vujai, a odseljeni u Hercegovinu su: Milie vi, jedno vrijeme u Vilusima (Niki). Razgranati u vie mjesta Dragoevi, vidi: Drago, u jevom dolu (Njegui), Cetinje 1441. god. Dragoevii, bratstvo u Rianima Dragujin, vidi : Gruji, u Ilandi (donji Banat) 91

Dragutinovi, Ubla (eklii), podruje Cetinja, grana Buronjia iz Bjelopavlia; Podgorica; Kotor i podruna Dobrota, Velje Selo i Orahovica; u Koritima (Bihor), Bijelo Polje ; Buje i Toci (Pljevlja), doseljenici od Kolaina; u Komanima (Bandika upa), Podgoric a, (potomci Dragutina Vuka Radonjina) preci Bandia iz grupe Orlovia; Kaleni i Rodlj evo (Uice), porijeklom iz Pive Dragutinovii, bratstvo u upi Bandiskoj Dragutinovii, b ratstvo u selu Ublu Dragevi, Riane (Niki) 1438. god. Draanin, Drage i Besnik (Roaje) D aevina (Draovina, Draovljani), "pleme" u Ljeanskoj Nahiji Draivojevi, vidi: Sankovi Dr novi, Kotor Drai, Herceg-Novi Draojevi, Herceg-Novi Drainovi, u Komanima 1492. god. Dr ainjac, u Mirue, sa eva (Cetinje), ogranak Kaluerovia (Bjelogrlia). Ima ih i van teri torije Hercegovine Draki, u Mojanoviima (Zeta) sili ispod brda Mojan, otud i njihov i preci Mojanovi, porijeklom su iz Stare Srbije, preli oko 1480. god. Ima ih u Ora hovici i Perastu (Boka Kotorska); Podgorica; Zaljevo (Bar); Gluhi Do (Crmnica) D rakovi, Bjelopavlii, ogranak Staniia (oko 1759. god.), doselili su se iz Drakovia (Dr akulovina), Bjelopavlii; Peroj (Pulja), Istra iz Ljubonja (Ljubotinja), Cetinje D rakti, Vrba (Njegui); Bar Draktii, staro bratstvo u selu Vrbi Drakulovi, Kui grana Kua na i drugi ogranak Nikezia (Mrnjavevia). Jedni su se iz Lijeta odselili u Gusinje i Vojno Selo (Gusinje) i Plav, od njih: Vukoti, Memetovi; Drakulovina i Vinii (Bjelop avlii), ogranak Staniia, a u Vasojeviima ogranak Drakia iz Mojanovia (Zeta); Vranovii Grbalj) Drakulovii porijeklom iz plemena Ku, iz sela Beziova, iz bratstva Nikezia, predak Drakule (brat Nikole pretka Muratagia) se naselio u Plav 1730tih godina, e su se njegovi potomci nazvali Drakuloviima. Od Drakulovia se granaju Turkovii, Arso vii, Vukotii i Mehmedovii. Svi su pravoslavci osim Mehmedovia koji su muslimani. Dra kulovii(Jovanovii), bratstvo u bokekom Primorju Draljevi, u Ljekopinu (Podgorica) Dra mljak, ranije: Milievi u Vranjanima (Poega), Srbija. Porijeklom iz Drobnjaka Drapi, podruje Nikia Drapin i kao: Mikovi, Tudurovii (Patrovii), Budva Draslavljevi, vidi: ratni, Budva Drahler, Herceg-Novi Draa, Podgorica, vidi: Drais Draevi, Herceg-Novi, p o nahoetu; u Hotima (Tuzi) u 14. v. Drais, i Draa, u Baru 1367. god. i 1369. god. D raevi; Berane, ranije Drago, u Kotoru Drakievi, Sasovii (Boka Kotorska) 1692. god.; Gr ahovo (Niki), od njih su: Vueti; Mojde (Boka Kotorska), porijeklom su iz Banjana (Niki , kasnije: Parijez; Kotor, porijeklom su iz Albanije Drakovi, Bjelice (Cetinje), g rana Mileevia, najsrodniji su Vujiima. Od njih su u Vranjini, uz Skadarsko jezero i Grahovu i Rastovac (Niki); Pod Kova (Pljevlja); evo (Cetinje). Od njih su u: Buljar ici (Patrovii) i Gajtanu (juna Srbija), gdje su kao: Savi, pa u Vir i Vranjeske ume ( Niki); Nikiko Prekovoe; upa Nikika; Niki i podruno Lukovo; Rovca (Kolain) 1) ogra i Turjaa (Niki), 2) ogranak Koprivica iz Banjana, 3) na Blatini. Od njih su u Bije loj (avnik), Polja (Mojkovac); unju (Bar); Brodarevo na rijeci Lim iz Rovaca; u 92

Drobnjacima grana Miloevia i jedni se biljee kao: Kneevi; u Rovcima jedni su iz pleme na Niki; Donja Kranja (Kui), grana Ljuljanovia. Od njih su u Gusinju i Plavu i kao: D rekovi; Patrovii 1) od eva, 2) iz Hercegovine; Ljenica (Bijelo Polje); potomci Prenta Ozrova iz grupe Orlovia; Kotor; Lastve (Tivat); Prnjavor (Plav); Baoii i Perast (Bo ka Kotorska) zabiljeeni i kao: Albanac; Plav; Herceg-Novi; Bjut Montana (Sjedinje ne Amerike Drave) jesu iz Gornjeg Polja (Niki) Drakovii, bratstvo u Didama Drakovii, tstvo u Kevu (predak - vojvoda Drako Popovi 1640-1725) Drakovii iz Barjamovice (Veles tovo) su potomci Draka Mrvaljevia Drakovii iz Rovaca su potomci Draka epanovia ; kod ogranak Trebjeana. Jedni su se naselili u Zemunu, pa preli u Beograd; Valjevo, do seljenici iz Pive; Bogetii (Pjeivci), ogranak Premovia (Magovevia), potomci Bukosava Bogdanova; iz Ljekopolja (Podgorica) preli u Uskoke, srednja Dalmacija Drvani pa i kao: Drvenarovi, 7 - 9. vijek vlastela: Drvanovi 982. god. u Onogotu (Niki) Dreani, H eg-Novi Drei, ogranak Drejia Stijepo (Zatrijeba), Kui (u 17. v.) preselili u Pepie (P lav) Dreji, vidi: Drei Drekaj, kala (Tuzi) Drekalovi, Kui (1658. god.). Od njih su i s tim prezimenom u: Batui (akovica), Trepima (Andrijevica), Nikiu, upi Nikikoj, Cetin Kotoru, Herceg-Novom; u Kastratima, uz rijeku Cijevnu, kasnije: Turkovi Drekalov ii (Ljakovii), bratstvo u Kuima Dreki, ogranak Januevia, grana Koprivica, iz Turjae (N ki) odselili su se u Donju Kleznu (Ulcinj) i jedni i kao: Jacovi Drekovi, Crnokrpe ( Roaj) i kao: Beovi, porijeklom iz Kua, pa Vesni i Ribarii (Nova Varo); Niki; Gornja a (Ulcinj); Pepii (estani), Primorska krajina Drekevi, Vinii (Bjelopavlii) Drempeti, P dgorica Dresler, Herceg-Novi Dreci, Gluhi Do (Crmnica), grana Drekalovia iz Kua Dre cun, Ljubotinj (Boguti i Donja Sela), Rijeka Crnojevia; porijeklom su iz Drenove (Trstenik). Od njih su u Nikiu, Srbiji i Rumeliji (Turska) Drecuni, bratstvo u Lju botinju Dre, Cetinje Dremaj, evi, Tuzi Dreevi, Tuzi, doselili su se iz Temelja (Skad ar), porijeklom (iz Dukaina) Metohija Drei, Gluhi Do (Crmnica); Sutomore (Bar) 1910 . god. Drekovi, u Plavu i okolini su se doselili iz Kua, vidi: Drakovi oko 1885. god. ; Kodrobuda (Zeta) iz Hota (Tuzi) Dreovi, Tuzi Drav, Kotor u 13. v. Driakov, HercegNovi Drija, Bar Drijenjak, Zalug (Pljevlja) Drimovi, Budva 1650. god. Drina, Podg orica Drini, Podgorica Drini, Tepca i Rudo Polje (abljak), ogranak Jovovia, grana Tr epana iz Rudog Polja, prezime je po njihovom ouhu. Od njih u Duima (abljak) preli nek i u Srbiju drugi u Rudo Polje (Piva); Potprisoje (Piva); Niki Drinjaji, Piva; Drobn jak Drinjac, k, Mirue (Niki) i Baljci (Bilea), ogranak Kaluerovia iz eklia (Cetinje). eli su i 93

uz Drinu. Nastanjeni kod Gacka (Hercegovina), bjelee se kao: Bjelogrli Drinjaci, b ratstvo u selu Miruama u Hercegovini Drinjakovi, Podgorica, sili iz Kua Dripanovi, Ba r Dritan, i, Bar Dritanovi, Bar Drickovi, Podgorica, iz Kua Drita, Donji Oblik uz Bo janu, porijeklom su iz Drivasta (sjeverna Albanija) Drk, Podgorica Drljan, Bar D rljaa, Niki, porijeklom iz Hercegovine Drljevi, Moraani porijeklom iz Kua. Od njih su u Kolainu, kod Mojkovca, Bistrici (Bijelo Polje), Cetinju i Beranama; Bilea i kod Nevesinja ogranak Miljania iz Banjana (Niki) Drklju, Pljevlja 1849. god. Drman, Zalj evo (Bar). Srodnici Perazia iz Crmnice Drmanovi, Bar Drnda, Boljanii (Pljevlja) i u Pljevljima Drndar, Pljevlja; eoe (Bijelo Polje), doseljenici iz Stomera; Podgoric a; Bukovica (Roaje), iz Kolaina; Podgorica; Peovac (Andrijevica), ogranak Radulovia iz grupe Dabetia Drobac, Herceg-Novi i podruni Kumbor Drobjenak, c, Slivnice (Tre binje), potomci Ilia iz eklia (Cetinje). Istorodni su sa: urina, Poluanin, Marinovi, i obad, urtovi i ilodrbni; Patrovii 1414. god.; Kotor 1420. god. Drobjenci, bratstvo u s elu Slivnici Drobna, u Budvi Drobnjak, u 1128. god. kod stanovnika Drobnjaka na Rudinskoj visoravni = Banjani - Onogot (Niki). Preseljeni u Drobnjak, kasnije: Mati jaevi i drugi; Vranei (Bijelo Polje), ogranak Mandia - Trepana; Trpezi (Bijelo Polje) , pa iseljeni na Zlatibor isto kao: Drobnjak; Kraljevii (slave Jovanjdan) i Podkov a (drugi slave Savindan), Pljevlja; Vrbica, Dubrovii, idovii, Kriak, Miljevii i Seljan (Pljevlja) (slave urevdan); Seljani (Pljevlja) i kao: Radulovi; Mednjica u Mrkovini (Pljevlja) i kao: Dromljac; Prijelozi (Berane) i Prijelazi i Zaton (Bijelo Polj e); Dobrinja (Bijelo Polje), doselili se iz Stranjana (Sjenica), ranije kao: poja k; podruje Bistrice (Bijelo Polje); Polja i Proenje (Mojkovac); Lukavice, Prijelozi i titarice (Bijelo Polje) i kao: Ivanovi, oni su ogranak Cerovia iz Tuine (abljak); e tkovii, ekulari i Babino (Berane) jesu ogranak Tomia iz Drobnjaka; Rovca (ekulari); Beloevac (Lepenica), Srbija, doseljenici iz Drobnjaka; Vranjani, Gluma i Otanj (Uika Poega), doseljenici iz Drobnjaka; Bourevac, Podrluje i Rekovac, podnoje Gledikih pla nina - porijeklom su iz Crne Gore. Baroevac i Ripanj (Lepenice), umadija, doseljen ici iz Drobnjaka; u Ploniku (Bora), Gacko, ogranak Nikitovia; Drobnjaka mala (Gavela ) - Risan i kao: Drobnjakovi, ogranak Tomia iz Dubrovskog (avnik); na podruju Banjan a (Niki) 1285. god. (onda Rudine) kao: Drobnjak i 1354. god. u dananjim Drobnjacima ; kod Kragujevca Drobnjak jesu od Cerovia iz Drobnjaka; Gluma (Poega), Srbija iz Dr obnjaka Drobnjakovi, Risan (1692. god.) ogranak Mandia iz grupe Novljana; Pridvori ca (avnik); peraka naselja (Boka Kotorska), porijeklom iz Stare Crne Gore; Bovan ( Viegrad), ogranak Meedovia iz Drobnjaka; Zlatibor; Belosave (umadija) i Toplica (juna Srbija), doseljenici iz Drobnjaka; Gabela (Risan) ogranak Tomia Novljana Drogolo vi, Herceg-Novi Drozd, iz Grahova (Niki) i kao: Denda Droji, Kui koji su se odselili u Makvite Dromljac, vidi: Dromnjac Drmnjak, kod Uike Poege, doseljenici iz durmitors kog podruja Dromnjac, pljevaljsko podruje i kao: Dromljac Dronji, Podgorica Dropo, Niki 94

Dropi, Gajtan (juna Srbija), doseljenici iz Morae (Kolain) i kasnije kao: Boovi Drpa, Drpe (Donji Banjani), Niki, jedni kao: Zeevi doseljenici od Lijeve Rijeke (Podgorica ) Drpljanin, Leevite (Bijelo Polje), matino iz Drpa (Kolain), pa ih ima na podruju Bi jelog Polja i Pljevaljskom podruju Drela, Mai (Pljevlja), oni su iz Ivanje Drug, pre dak bratstava urovia i Nikolia u Veljem Zalazu Drugi, Livari (Bar) i kao: Metovi Drug ovii, Njegui (Cetinje) u 13. v., a kasnije kao: ihori i Bratoslavi. Od njih su u Nikiu 1334. god., Trebinju, kasnije i kao: Sankovi; od Trebinja su kod Herceg-Novog i k ao: Sankovi; Lastva (Tivat) Drugovii, bratstvo u Veljem Zalazu Drugojevii, Njegui (C etinje) 1437. god. Drugoevi, u Rianima (Niki) 1435. god. Druevi, Medii (Kotor) Drumas ar Drcete (Trcete, Todorovii) bratstvo u selu Krugu Drcete (Trete), bratstvo u Ulc inju i u Baru Drusko = Druko, u Kotoru vlastela u 15. v. Druko, Kotor 1420. god.; vidi: Drusko Drukovi, Niki Drhilupis, Kotor Dubaji, Rusenovii (Miljanii), Niki Dubak ane i Boii (Andrijevica) Dubanek, Donja Lastva (Tivat) Dubarija, Niki Dubini, i kao: Dubi, u Malezi (Danilovgrad), kasnije: Jovanovi na podruju Zagaraa (Danilovgrad). Po tomci Nemanjia. Doselili su se iz Dubljeva (okolina Deana), Metohija Dubinici, bra tstvo u Podnopolju Dubi, vidi: Dubini, Kotor, po nahoetu Dubljani, bratstvo u selu Dubu u Bjelicama Dubljevi, Dubljevii (Otar), Piva, doselili su se iz Duba (Bjelice ), od njih su u Gacku, Izgorima, Boru, Tepcima i Ninkoviima, a u Uskocima (abljak) od 1780. god. kao: Popovi; edov Do (Gornja Moraa); eoe (Bijelo Polje); Rastovac (Niki) Herceg-Novi i podruna mjesta, doseljeni su iz Dubljevia (Nevesinje) Dubljevii iz P ive (Dubljevici, Pirni Do), porijeklom iz Duba-Bjelice Dubovina, u Jabuci, pri Z elengori, ogranak Mandia iz grupe Maleevaca Dubovi, Vranjei (Bijelo Polje), porijekl om su iz Pive; Herceg-Novi, sili iz Konavala, pa se jedni odselie 1906. god. u Dub rovnik Dubovica, Bar Dubovianin, Cetinje Dubojevi, vidi: Miljani Dubokovi, Oinii (Ceti nje) Dubonja, Golei (Pljevlja) Dubravljani - Radmanovii - Vujovii, bratstvo u Zagaru Dubravljani - Radmanovii - Peii, bratstvo u Zagaru Dubravljani - Radmanovii - Ievii, ratstvo u Zagaru Dubravljani - Radmanovii - Nikolii, bratstvo u Zagaru Dubravljanin, u Zagarau (Danilovgrad) pripadaju grupi Radmanovia Dubravevi, u Grblju, kasnije jed ni kao: uraevi. Porijeklom su od Vuitrna (Kosovo) Dubreta, Dobrota (Kotor), porijekl om od Vuitrna (Kosovo), vidi: Lakievi Dubreti, Dobrota (Kotor), vidi: Dubreta Dubrij a, Gornja Bijela (avnik), ogranak Rakovia iz Petrovia (Banjani); doli iz Stare (Moraa) , 95

Kolain u Granarevo (Bijelo Polje) Duvela, Pljevlja Dubnjevi, u Miruama (Niki) Dubrovlj anin, Rovca (Podgorica) Dubrovanin, u Kotoru 1596. god. Dubi, Herceg-Novi Duga, Zal az (Kotor) Dugi, Kotor, po nahoetu Duda, Mali Zalazi u Njeguima, dospjeli iz Pjeivac a; Kotor; Niki; u Mostaru (Hercegovina) potomci Maleevaca iz Merui, porijeklom sa Ma line, na putu Mosko (Bilea) Dudaj, Gornja Krajina i Donji Oblik uz Bojanu, porije klom iz Albanije Duda, Njegui (Cetinje) i Podgorica Dudina, Drenovtica (Pjeivci) Dud i, i kao: Peri, Mali Srijem (Mali Zalazi), Njegui, doselili se iz Stubice (Pjeivci), vidi: Peri, srodnici Ivanovia, Matkovia i Pejanovia; kod Roaja i Rake doselili se iz Petnjice (Berane), i kao: Barjaktarevi iz Bratonoia, porijeklom Njegui; Kruevo (Bijel o Polje) kao: Dudi; Joanice (Risan) Dudii - Perii, bratstvo u Malom Zalazu Dudii - Pe rii u Bijeloj (Boka), Srbiji, Rusiji (Odesa), USA (Njujork i "u Navrljan") Dudo, Niki Dudovi, Kotor Duduk, Topla, Herceg-Novi Dudulovi, u Podgorici, ranije Lazevi iz Dinoe (Tuzi) Duanin, Drobnjaci, ogranak Abazovia Duievi, Brhula, Herceg-Novi Dujevi, P iperi, od njih su kod Novog Pazara, Donjem Meljaku i Milakovici, Brvenici (Pljev lja) kao:Cvijanovi i Debeina; vidi: Dujovi Dujmi, Kotor Dujmo, Kotor u 15. v.Dujmov, Budva Dujmovi, Herceg-Novi i podruna Zelenika Dujni, Ulcinj (Ulino) 12. v. Dujovi, Mazgalje (ekulari), doselili su se iz Lijeve Rijeke (Podgorica), grana Lopoana, dr ugi u Tuinja (abljak), ogranak Cerovia; Boljanii i Crljenice (Pljevlja); Vasojevi, og ranak Novakovia od Dujovia jesu: olevi Dugaj, ovi, Tuzi; vidi: Duki Duk, grana Bonkea Zatrijebau (Kui) Duka, i kao: Duke, Budva (Zatrijeba); Donja Orahovica, Sokolski k raj (Srbija), porijeklom iz Pive Dukain, Re (Ulcinj); Ulcinj, porijeklom iz Skadra Dukainac, iseljenici iz Dukaina (izmeu Pei, Deana i sjeverno od akovice) tako je u Bj elopavliima i predak Bijelog Pavla, kasnije rodonaelnik velikog broja bratstava, v idi: Bubi Dukianovi, vidi: Dukljan Duki, Budza (Zatrijeba) i kao: Boke i Dukaj, pa u Tuzi. Od njih su u Nikiu; Uskoci (abljak), od njih su u Brvenici i Donjem Meljaku ( Pljevlja); ogranak Bajovia (grana Abazovia) iz Samobora (Gacko); Berane; Kotor; vi di: Bonke (Oke) Dukini, Herceg-Novi, po majci Dukljan, Mrtvica (Dugljan Brijeg), Bu dva i kao: Dukvanovi 1436. god. Dukljanin, Bar 12 - 13. v. Dukljanski, u 10. v. u Duklji = Podgorici Duklju, Pljevlja 1849. god. Dukovi, ogranak Abazovia u Poenju na uu Bukovice u Komarnicu. Od njih su u Godijevu i Podrinju (Bijelo Polje); risansko i hercegnovsko podruje nastanjeni su iz okoline Trebinja; Kotor, porijeklom iz R usije 96

Dukujevi, Vraegrmci i Poar (Bjelopavlii). Od njih jedni i kao: Guri u Maloj Crnoj Gor i, uz Taru Duleti, evo (Ozrinii), Cetinje, pa (u 15. v.) preli u Lastvu (Grbalj); Br ajii i Pobori (Budva); Od njih su u Prijeradima (Tivat); kaljari (Kotor); Niki, iz P jeivaca; Danilovgrad; Dubovi (Rijeka Crnojevia) Dul, i, i kao: Candul, i, Ulcinj D uli, Kotor 1420. god.; Kui, od njih su kod Plava i Roaja; Bar; Pljevlja 1883. god. Dulovi, u Morau (Kolain) doselili ispod Huma Hotskog, potomci Bogievi. Od njih u: Do njoj Ranici (Berane); kod Mojkovca; Pavinom polju (Bijelo Polje); Kotor; Drobnjac i, ogranak Selanovia (potomci Dula Obradova), doseljenika iz Trnovice (Mostar). O d njih su kod Nikia, Baru i Kotoru (Napomena: Andrija Dulovi iz Crne Gore tvrdi da od Dulovia nema u Morai potomaka Bogieva ve su svi potomci Obrada Selakovia doseljeni ka iz Hercegovine) Dulutovi, Miliinci u Kranjanima (Srbija). Doselili se iz ekulara (Vasojevii) Dulfin, Patrovii Duljevi, Niki Dulji, Kotor Dumelji, ogranak Pejovia u ima (Podgorica) Dumezi, Bar i podruni Zupci Dumanovi, Cetinje Dumi, Niki, ogranak Damn janovia; Gornje Goriane (Sandak), doseljenici od Kolaina Dumni, Zlostup u Goliji (Niki i Korita Gataka. Potomci Ozrovi Dumovi, Ljenjani, ogranak ujovia iz Releza (Podgoric a); Podgorica; Niki; Cetinje; na podruje hercegnovsko doselili se iz Lastve Korjenik e Dumovii (ujovii), bratstvo u selu Relezi Dunari, Bobovo i Vrbica (Pljevlja) Dunaro vi, ranije: Mican, Vlahovii (Pljevlja) Duner, Podgorica Dunerski, krajem 17. v. iz V injice (Gacko) doli kod Subotice (Baka) pa u Srbobran, Kulpin, Kamendin i Novi Sad (Baka) Dunter, Kotor Duodo, u Kotoru i Herceg-Novom Dupan, Mokrinje (Risan) oko 1 692. god., doselili iz Zubaca (Trebinje) Dupari, Vrbica (Pljevlja) iz preko Tare Dupilo, Patrovii Dupi, Cetinje Dupljak, Lozna i Sipanja (Bijelo Polje) Duponevi, rani je: Brajkovi Njegui (Cetinje) 1445. god. Dupevi, Brgue, Herceg-Novi Dur, Pranj (Kotor) Dura, Lisna uz Bojanu Durak, Donja Kolomza i Krtkol (Ulcinj) Durakovii, Bratonoii, potomci Bukumira. Od njih su u: Zatonu, Ivanovu, Lahoru i Trpezi (Bijelo Polje) ; Berane; podruje Plava i Gusinja; Boljanii (Pljevlja); Bar i podruno Ravno i Tuemil i; Ulcinj i okolina Duran, grana Micana u Donjem Kolainu Duranovi, Pljevlja (1851. god.) a u podrunim Vlahoviima i kao: Mican, potomci Micana, jedni i kao: Dunarovi u Nikiu i podrunom Busku Durgut, Bukovica (Pljevlja) Dur, e, Lisna (Bar) Durii, Mala Gorana (Ulcinj) Durkovi, ogranak Jakia u Vrelima i Juna Dolu (Drobnjak); Brskut (Kui) , ogranak Nikezia iz podrune Bezjove, od njih su u Podgorici; Rovca i kao: Mini; Ni ki; Dajbabe i Koloroge (Zeta), 97

porijeklom su iz eva (Cetinje); u Trepa (Niki) doli iz Hercegovine Durman, Podgorica Durmievi, Pljevlja 1864. god. Durmiovi, Bar Durovi, Njegui (Cetinje), ogranak Raievia d njih su u Pranju; Zagorak (Pjeivci) i Spu (Bjelopavlii), odatle u Skadar (Albanija ); Dupilo (Crmnica), kao: Dupljanin; Donji estani (Primorska krajina), ogranak Ka ranikia; u Vasojeviima, ogranak Babovia iz grupe Novakovia; Ravna Rijeka (Bijelo Pol je); Gotovua (Bijelo Polje), potomci Dulia; Sipanja (Bijelo Polje); Niki; Pljevlja i kao: Kontari; Gostilje i Dajbabe Durumbai, Pljevlja 1849. god. Durutovi, ipano (Niki oli: Andrija, Vukosav i Kariman (oko 1830. god.) u Brezna (Piva), poetkom 18. v., potomci popa Duruta ukanovia sa eva (Cetinje) Durutovii iz Pive (D.Brezna), doseljen i iz ipacna, starinom sa eva Dursum (Dursun), Ljubomir (Trebinje), doseljenici iz Crne Gore Dursun, vidi: Dursum Dutin, Bar Dutina, Mirue, uz lijevu obalu Trebinjic e Dutine, bratstvo u Hercegovini Dui, Cuce (Cetinje) u 16. v.; Karoevine, Koritnica i Streevac (Pljevlja), porijeklom iz Drobnjaka; Cetinje; Grana Nenada u Kuima, od njih su: Rakovi, iseljeni su u Plav i Roaje; Kotor; Risan; Niki i podruno Duia polje Velimsko polje); Herceg-Novi; Grbalj 1882. god.; Ledenice (Risan), ogranak Subot ia, jedni se preselili u Fatnicu (Hercegovina) Duaj, Tuzi i podruni: Skorai, Arzi i Helmici. Srodni su im: Gozdjan, Duaj (Duaji), pa drugostepeni srodnici: Jun (Junevi), Laj (Laj - Lajovi) i onovi, porijeklom su iz Pipera, odakle je predak Lazar Kea doao, amo iz Ozrinia (Keva), Ozrovi potomci, vidi: Gojevi Duaji, vidi: Duaj Duev, Tuzi i Po rica Duevi, Trobojin (Tuzi), Hoti, pa u Podgoricu, vidi: Duaj Duek, Podgorica Dui, Stu bal (Bijelo Polje) Duka, e, Kruta i Kunje (Ulcinj), sili iz Dukina Guvna ispod brda Moura Duman, Preista (Gornja) Krajina, uz Skadarsko jezero Dumanija, Krajna uz Skad arsko jezero Duovi, Trobojina (Tuzi) D Dabasanovi, u Drobnjake iz Nikikih Trepi kao: panin Dajovi, Bar; iz Crnogorske Daje odselili polovinom 18. v. u Srde i ljivovac, Lep enicu u Kragujevakom podruju Dakaj (Dakoj), tuf (Ulcinj) iz Bobota Dakalj, tuf (Ulcinj Daki, u Podgorici iz Bezjova (Kui); Pljevlja 1869. god. Dakovi, eklii (Cetinje), ogra ak Marojevia, od njih su u Nikiu; Tuzi; ogranak Raievia (Molievia-Vlastelinovia) u a ma (abljak), porijeklom iz Plane (Bilea). Njihovi ogranci Krivaevi na Podima i Kru (ab ljak) i Pipovi u Kru i Gradini (abljak); u abljaku na Skadarskom jezeru. Od njih su kod Mojkovca; Podgorica iz podrunih Komana Dakovii, grana bratstva Adrojevia - Maroj evia u Vojkoviima Dakovii (Adrojevii), staro muslimansko bratstvo u Vojkoviima Dakula, Mojkovac Damanja (Damonja), Patrovii 1806. god. Dambasan, u Tepcima (abljak), ogranak Radulovia, Trepana 98

Dambasovi = Dambas, ogranak Radulovia (Trepana) iz Drobnjaka iselili se u Bobovo (Plj evlja) Dambata, iselili se iz Banjana u Dabarsko Polje (Hercegovina) Damonja, vidi : Damanja, u Patroviima (upanjice u Buljarici) iz Stare Crne Gore; Ulcinj 1906. god. Danefendi, ogranak aenovia u Bratonoiima; iz Meduna (Kui) iselili se u Novi Pazar D Crnci (Piperi) ogranak Lalia Danko, Bukovica (Pljevlja) Dankovi, Bijelo Polje i Roaj iz Zenice; Herceg-Novi su iz Gacka (Hercegovina) Danovi, Pljevlja 1889. god.; Ljenj ani i podruni abalj (Rijeka Crnojevia) iz Podgorice, Koli, Primorje Danovii, muslimani sa Krusa Danjevi, Botun (Zeta) kao: Depi ogranak Ivezia, ali Zeani u Mratinju i Stan jeviima (Danjevia livade) pa u Komanima i Skadru. Rod sa Koristanoviima; iz Danjeva B rijega (Grude), Tuzi; Crnci (Piperi); Rijeka Crnojevia doselili iz Danjeva Brijega iz Gruda (Tuzi), od njih su na Cetinju; Igalo, Herceg-Novi doselili iz Podgoric e; Kosi (Krajina), Bar; Cetinje Danjevii, muslimani koji su ivjeli u Komanima Danjo L uanin, muslimanin iz Komana u 18.vijeku Dari, Bunja, Laani i Ljue (Pljevlja); Donja Mo raa iz Hercegovine Daferovi, Bes (uz Skadarsko jezero), Krajina iz Klimenata (sjeve rna Albanija), od njih su u Skadru (Albanija); Boljanii (Pljevlja) Dafi, Bijelo Pol je (Polimlje) Dafovi, Sutivan (Bijelo Polje) Debhani, Pljevlja 1889. god. Deverdanovi, Nikike Rudine Deverdanovii, grana bratstva Gradinjana - Miljenovia u Cucama Deferdano vi (Deferdarovi), Cuce (Cetinje); Niki, od njih su odselili u Austriju Ded, i (Dedi), lcinj Dekaj, Braia (Ulcinj) Deki, Ravna Rijeka (Mojkovac) Delali, Bijela, Herceg-Novi 1682. god. doselili iz Trebinja; kod Herceg-Novog i Risna iz Hercegovine Delat, i z Kua odselili se u Brezovice (Mojkovac) i Papuke (Bijelo Polje) Daletovi, Njegui (Ce tinje); Petrovii (Banjani), Niki, porijeklom iz Makedonije, u 14. v. preselili u Li pov Do i Podprisoje u epelnici (Trebinje); u Ledenice Donje (Risan) Deletovii, brat stvo u Rajieviima Delji, Niki Delovi, Pljevlja 1859. god. Deferdarovi, iz Kua u Po rkia mehala), rod sa arkiima, iseljeni u Skadar Dedo, Podgorica Divanovi, Kotor Digan Niki i kao: Ciganovi ili Dioganovi Didi, iz Kua preli u Niki pa odande u Novi Paz lja 1854. god. podruni Kriak; Zelenika, Herceg-Novi Digurski, vidi: igura Diji, Kozice Kriak (Pljevlja) Dikerovi, Klezna (Ulcinj) Dikljen, Pljevlja 1883. god. Dikovac, Niki Dikovi, Bratica (Ulcinj) Dimbaljevi, iz Vasojevia doselili se u Savardak (Piperi) Dino vi, Poterje odselili se u Srbiju 99

Dioganovi, vidi: Ciganovi Dirdi, Kui Diherovi, Gornja Klezna (Ulcinj) Didovi, Bobo orska krajina) iz Kua Dodi, Cetina (Bijelo Polje); Kriak (Pljevlja) Dogaz, Kalui (Plje lja), od njih su u podrune Maoe i Bistricu; iz Kua iselili u urene (Bijelo Polje) Dog anovi, Kuta (upa Nikika), starosjedioci Dogovi, Mahala i Paia Polje (Bijelo Polje); i Lahole (Bijelo Polje) pa u Vitomiricu (Pe) pa u Vitomiricu (Pe), srodnici su im Bakija u Biou (Bijelo Polje), doseljenici iz Kua; Zaton (Bijelo Polje) Dokaj, Vlad imir (Ulcinj) Doker, Pljevlja Doki, kasnije Milovi, u Kuima, od njih su u Bijelom Pol ju, a odande se jedni odsele u Sjenicu (Raka) i Metohiju; ogranak Petrovi u Donjim Banjanima (Niki), od njih su u Beogradu kao: Domba, kod Knina (Kninska Krajina), L jubomiru (Hercegovina) Domanj, c, Patrovii u 14. v. iz Stare Crne Gore Domba ogranak Popovia, iz Banjana (Niki) odselili se u Ljubomir (Trebinje), vidi: Doki Dombi, Kria Pljevlja) Dongan, Zair (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia i jedni odselili u Cetinje a d rugi u Bugarsku Dono, Boguta (Viranjske rupe) i Muovii (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia , porijeklom iz Oveg Polja (Makedonija) Donovi, bratstvo u Ljubotinju Donovi, Berane Doni, Martinii (Bjelopavlii) Dokaj, Gorani (Ulcinj) Doko, Niki Dorade, vidi: Dor nak Bulajia; vidi: Bujali Dod, Drain Do, edii i Krnjevii (Trebinje), oni su ogranak M ia iz Sutorine, HercegNovi; Podgorica Duver (Matovi), ogranak Popadia, u Bobovu i Og raenice (Pljevlja); Crljenice i Bobovo (Pljevlja), ogranak Starevia Dudovi, Meteh, Vo jno Selo, Gornja Ranica (Plav) ranije esac iz Rovaca; Bearne Duer, Spu (Bjelopavlii), od njih su u Pelinkoviima (Bar) Dujovi, kod Plava i Berana i podrunoj Gornjoj Ranici jesu od esaca iz Rovaca (Podgorica); Plav iz Bihora (Bijelo Polje) i kao: Dukela Dukela, Mojkovac, vidi: Dujovi Dukeli, ili kao: Dukela kasnije Perii, u Lazaricama, O ovu i Bezjovi (Kui) i Stijepo (Zatrijeba), Kui, vidi: Dukeli i Dujovi; Gusinje su iz B ora (Bihor), Bijelo Polje i kao: Dukela Duki, Poenje (Dukia Do) i Dui (avnik), grana ia (Mileevia); Kutnja njiva (Drobnjak); Niki Dukovi, Buje (Pljevlja) Duli (uli), i, Golea (Pljevlja) Dulutovi, Niki Duovi, Podi, Herceg-Novi i kod Risna iz Ljubomira rcegovina) Dupan, Njegui (Cetinje) Dureta, Rasti (Ulcinj) Duretovi, Rasti (Ulcinj) Du Gusinje i Plav iz Koa (Kui) 100

Duhevovi (Duherovi), Klezna (Ulcinj) Dudevi, Vrba (Roaj) Dudovi, iz Kua u Bobovi krajina); Lagatore (Gornji Bihor), Bijelo Polje, iselili se u Novi Pazar; Jabla nica (Roaje) doseljeni iz Klimenata (Albanija) Dupani, staro bratstvo u Rajieviima ad ri, Herceg-Novi aja, grana grupe Banovia iz Donjih Banjana (Niki). Od njih su u Dubro vniku, drugi u Risnu, ovi aje jesu ogranak Vinjia iz Golije (Niki), pa jedni zabeljeen i i kao: Bjelanovi; Kotor, ogranak Popovia iz Pipera, nastanjenih i u Risnu aji, Piv a i Uzgori (Volujak), porijeklo iz Oraha (Trebinje), srodnici Majstorovia ajii iz P ive (Stabna), usta iz Hercegovine ajko, i kao: Grljevi, Bjeloi (Cetinje) ajko (Grljev ii), bratstvo u Bjeloima ajkovi, Cetinje akit, vidi: oki akovac, Berane; Pljevlja ak otor 1680. god.; Cetinje, doseljenici iz Karlovca (Hrvatska); Piva, grana Vojino via, srodnici oovia i Bokovia, od njih su u Njegnjevu (Bijelo Polje). Od njih su u Bos ni; Gornje Vasojevie, ranije Fati; Niki; Vrbovo i Kriak (Pljevlja) akovii iz Pive (Plu e), starosjedioci akon, Podgorica akonovi, Pobori (Budva) iz Stare Crne Gore. Odatl e su jedni otili u podrune Reevie, u Patroviima ranije Reevi, Kaluerac (Petrovac na ; Ulcinj 1887. god.; Kotor alac, alci (Rijeka Crnojevia); Mikovii (Patrovii) "alac" (M kovii), bratstvo u naselju Orahovu aleti, i kao: alevi, Gornje Gostinje i Martinii (Bj elopavlii), ogranak Janjevia iz grupe Bubia; Niki alovi, Bistrica, Vlah, Kostenice, Mi ojevii, Pobrei i Sipanja (Bijelo Polje), porijeklo iz Korita. Od njih su u Drenovi (Trstenik) an = ani, toj (Ulcinj) ananin, Sal (Ulcinj) andi, Lepetane (Boka Kotorska) doseljenici iz Konavala; Risan anevi, Herceg-Novi anin, Sal i Krute (Ulcinj) anica, Herceg-Novi i kao: Lasi anevi, Igalo, Herceg-Novi api, Nikiko Prekovoe; Niki i podr denca, Rastovac, ipano i Trepa (Niki). Od njih su u Pivi; Oputne Rudine (Niki) apii ve (Miloevii) doseljeni iz Nikia ardini, Kotor ai, Gotovua (Pljevlja) aanin, vidi: alcima aac, vidi: ai ai, i kao: aac, avnik, od njih u omaevu (ehovii), Bijelo odgori (Pljevlja); Lijeska (Bijelo Polje); Gornje Rudinice, Piva, grana Ruia. Od n jih su na Glasincu (Romanija) i u Cetinju aii iz Pive (Rudinice), rod s Nikoliima iz G.Rudinica evenica, Mojde, Herceg-Novi evevi, Plav, ogranak uravevia iz Budze (Budez Zatrijeba 101

egovi = edovi, u Primorskoj krajini, iz Miridita (sjeverna Albanija) edovi, Bukovica ( vnik), ogranak Balotia (Tomia) i kao: Mateljevi, kod Valjeva porijeklom Novljani, d oseljenici iz Banjana, od njih u Valjevu (Srbija); od njih su u Gornjoj Morai; Ni ki; Oputne Rudine (Crkvice), Niki iz Grahova (Niki); Nudo i Grahovo (Niki), porijeklo u iz Bijelog Polja, od njih su na Volujaku; Miokusovii (Bjelopavlii); Reevii (1784. god.) Patrovii; Sutomore (Bar) 1850. god. Kotor; Orah i Mosko (Trebinje), doselili se iz Grahova (Niki); uanj (Bar) eevi, Spu i Podgorica, porijeklom su iz Kua ek ( ; toj (Ulcinj) ekaj, Demiri, Ckla (Skja) uz Skadarsko jezero; toj i Salite (Ulcinj) e kin, i kao: okon, Bar eki, Sretnja (Bjelopavlii). Od njih su u Maloj Ivani i Ratarima (umadija); u Podgorici 1900. god.; Jelii (Tutin), doselili se iz Drobnjaka; urii i Kralje (Andrijevica), ogranak Dabetia iz grupe Novakovia; Berovo (Kui), ogranak Ljae via iz grupe Mrnjavevia Zeana; Orahovo i Momiii (Zeta); Orahova (Kui), ogranak Vujoev ranije Pepi, potomci eke Mirkova, koji se preselie u Bjelisavce, Matague i Momiie (Zet a), a jedni u Vladanju i Jazie (Zeta) kao: Orahovac; Stjepo (Zatrijeba); Podgorica ; Komaran (Pljevlja) i kao: Rovanin ekli, Herceg-Novi ekov, Ulcinj ekovi, Lopate (Lije va Rijeka), Podgorica, ogranak Miloevia; Vladanje i Zaton (Zeta), doselili se iz G ruda, a porijeklom su iz Perkova Dola sa Velestova (Cetinje); Tuzi; Vladimir (Ul cinj); vidi: ekaj u Stijepu (Zatrijeba) elaj, vidi: elovi elal (olala), Ulcinj elaev dimir (Ulcinj) elvan, Herceg-Novi elevi, Vioc (Pelev Brijeg) i Ratonoii (Bratonoii) i ao: elevi = Vuevi, potomci Bratovi; Ranica (Vasojevii), ogranak Pljanara, porijeklom i krelja (Albanija); Vilac i Glavice (Bjelopavlii), kasnije Kaluerovi iz grane Petruin ovia; Kolomza (Ulcinj); vidi: elovi eleti, Martinii (Bjelopavlii), ogranak Janjevia, na Bubia elioli, Ulcinj 1885. god. elinovi, Cetinje elovi, i kao: elevi, Gornja Rani asojevii) iz krelja (sjeverna Albanija), ogranak Pljanara; U Vuksanlekiima (Tuzi), H oti i kao: elaj eloaj, vidi: eloevi eloevi, Koe i Zatrijeba (Kui) i kao: Bakeevi loaj eloi, Bara uz Bojanu elpi, Herceg-Novi eljaj, vidi: elovi eljaevi i kao: elo Bakeevi, u Koama (Kui); eljo u Podgorici iz Kosijera (Cetinje); Martinii (Bjelopavli ogranak Radovia, grana Vukia eljevi, Trobojka (Hoti), ranije: Hotjunevi, sili u Zetu o, u Podgorici iz Kosijera (Cetinje) eminovi, Podgorica ena, Velji Ostros i Bojka u Pr imorskoj Krajini; Patrovii, ranije Bala iz Spia (Sutomore), Bar enaevi, Bojka (Ulcinj) nimovi, Bar eninovi, ranije: inin, eninovii (Sutomore), Bar, doseljenici sa Srednjo nskih ostrva, a tamo iz Italije eneralovi, Podgorica 1775. god. enisijevi, kod Pljev alja su doli iz Mirjania (Pljevlja) entil, i, Kotor 1458. god. 102

eni, Seoca (Crmnica) i jedni preli u Arbane i Velji Ostros, uz Skadarsko jezero epg, i , toj (Ulcinj) epevi, Srpska (Zeta) erani, Vasojevii, ogranak Mijomanovia erasim, pr gr. bratstava Marievica sa Pajoviima, Vodalija sa Boratoviima i Paraa erasimovi, Tamni k (Tavnik) i Ljubi (Srbija), jedni i kao: Podgorica i Jevtovi, porijeklom od Podgo rice (Crna Gora) ergi, Vraka i Skadar (Albanija) i kao: ergi - Banui, porijeklom iz C rne Gore, vidi: erkaj er, Klezna (Ulcinj) erelovi kasnije i kao: Bracovi, Zatrijeba ( , doseljenici iz Selaca (sjeverna Albanija), pa su jedni preli na Kosor (Donji Kui ), vidi: Bracovi, ogranak erelovia. Od njih su u Spuu (Bjelopavlii) erekarac, erekare ovi Pazar), doselili od Roaja, a porijeklom ogranak Kurtovia iz Kua er, i, , Sveti ore Pistule i toj (Ulcinj), vidi: eri erin, Kolomza (Ulcinj) eri, vidi: er, Bukorov Do i jov Do (na zlatnoj strani), Gornji Banjani (Niki), grana Zlatnopojasovia iz grupe N ovljana. Srodnici kod Gacka i Nevesinja. Srodnici su im u Hercegovini; eria dolovi i eria Glavica na Sinjajevini a 1750. god. u podrunom Zagulju, grana Zlatnopojasov ia; Orovac (Pljevlja); Podgorica, iz Kua; Trebinje (Hercegovina), potomci Malea (Ma mevia) sa Malia (Gacko) erkaj, i kao: ergi = Banui, Vraka (Skadar) iz Crne Gore; vidi: rkovi erkovi, Bezjova (Kui), ogranak Milovia, Krianja i Ubli, Kui su od bratstva Bolje ia iz Bratonoia, i u Grimu (Vraka), Skadar i kao: Banui; Kovaevo (Novi Pazar), jesu i z grane Mijomanovia Vasojevia; Bukovac (Pljevlja); U Zatrijebau kao: Nik- okait (Nik - erkovi), potiu od Bonkea. Od njih su kod Plava; Skadar (Albanija) iz Crne Gore erma mevi, Nitice u Goliji (Niki) ermani, ogranak Ilia iz Krivoija, sili u lijeb, Herc i, Crkvice (Niki) erija, Kolomza (Ulcinj) eevi, vidi: eevi ebitri, i, ebitri eev, u Podgoricu se doselili izAlbanije eevi, Starokui, ponegdje i kao: eevi. Od nj i u Spuu (Bjelopavlii), u Podgorici, iz Dinoe (Tuzi), Grudama, Tuzima, Zeti, Beran ama iz Podgorice i kod Plava eevii, bratstvo eevia iz Dinoe eri, Kotor, po nahoetu rii u Primorskoj Krajini eevi, Plav i podruni Bogajii eni, Orah (Niki) ivanovi, a Orahovica, doseljenici iz Grblja; Topla, Herceg-Novi; Budva ikanovi, Ulii (Rijeka Crnojevia) i u gradu, ranije Uli, starinom Mrke (Piperi). Od njih su u: Dodoima (C etinju), Vraki (Skadar), Mrkojeviima (Bar), Kotoru, Ulcinju, Nikiu, Podgorici i kod Leskovca (Srbija); Markov Do u Markovini (Cetinje), potomci ikanovi. Od njih u: Gornja Gorica (Zeta); Brezna, Rudinice (Potprisoje), Piva, matino, grana Ruia; Pivi , Krnovu i Bijeloj (avnik), doselili (1790) iz Nikia; Zlostup i Praga u Goliji (Niki) ; kod Nikia i kao: Gaevi. Od njih su u Vrbasu (Baka); Vitasojevii (Pjeivci) i kao: te evi, ranije Bobi, porijeklom su iz Kua; Kotor ikanovii (Vuksanovii), bratstvo u Ceklin u ikanovii iz Pive (G.Rudinice, Brezna), starosjedioci u Rudnicama ikni, Podgorica il as, Zagrad (upa Nikika), grana Nikia (do 18. v.), kao: Vojinovi; Niki; Polje (Mojkova lovi, kod Risna, Bijela i Kumbor, Herceg-Novi, doseljenici (oko 1690. god.) iz He rcegovine 103

ina, Budva inarija, Kuti, Herceg-Novi inini, vidi: ininovi ininovi, Bar i kao: in oru i kao: eninovi, doli sa Srednje Dalmacije. Porijeklom iz Italije ini, ogranak Bula ovia inovski, u Podgorici iz Galinika (Makedonija); Mojde i Dobra (Boka Kotorska) 19 09. god. inovi, Duboki Do u inoviima (Kosijeri), Cetinje. U 15. V. preli jedni u eklie (Cetinje), i potomci dalje u Ponare (Zeta), pa dalje, od njih jedni u Vraku (Ska dar) zvani i: Sakar = Sakri, drugi u Kralje (Andrijevica), kao: inovi; U Kotoru (1 547. god.) i kao: Kapica iz Crne Gore; Raoii (Tivat) doli (16. v.) iz Albanije; Pla v i podruno jesu ogranak Kovaevia (Rajevi Do), Vasojevii i Vojno Selo (Plav);Niki, dol iz enovia, Herceg-Novi; Krtole i Bijela, HercegNovi; Bori (Vraka), Skadar i kao: M usaja, Ograja, doli iz Zete (Podgorica) inovski, Mojde i Dibra (Boka Kotorska) iokan do, i kao: onato, Budva, po nahoetu irakovi, Kotor; U Komanima (Podgorica) potomci ir ka Miloeva, ogranak Sekulia irkovi, Prnjavor i Ski (Plav) oko 1784. god.; u Bjelopavl iima kao: Kalezi ovanovi, Herceg-Novi ogo, Bukovice (Pljevlja) ogovi, Borilovine (Mojk vac), doselili iz Uskoka (abljak), grana Dedejia, porijeklom iz eva (Cetinje); Lije ska (Vraneka Dolina) kod Bijelog Polja oi, ogranak Kordia, grana Branilovia, jedni i k ao: Miloevi u Nikiu oii iz Pive (Miloevii, Budan) iz Jasena iz Gacka ozgi, Maoe ( u gradu 1855. god.; Obrov (Bijelo Polje) ozit, Bar ozovi, Bievo (Roaje) kao: Sinanov i iz Kua; Berane ok, Bar oka, Ulcinj okait, vidi: oki okaj, Fundana (Kui) ranije: Pr atrijeba kao: oki; Kanovi u Podgorici okvui, Bartule i estani (Primorska krajina), og ak Karanikia okuri, estani (Primorska krajina), ogranak Karanikia okin, Sal (Ulcinj) i kao: okait, Zatrijeba (Kui), pripadaju rodu Bonkea, razgranati; Moraa; Podgorica; T uzi; Bar; Repeza (estani), Primorska, starosjedioci; Vasojevii, i kao: urevac, ogran ak urakovi; Cecuni (Andrijevica), grana Mijomanovia; Dolac (Berane); kod Mojkovca su iz Rovaca (Podgorica) i u Kari (Prokuplje) ogranak Bulatovia iz Rovaca; Zaseoke (Donje Dragaevo), Srbija, doselili se od Bijelog Polja (Polimlje); Botun (Zeta), sili iz Gruda (Tuzi); Opletac (Bajina Bata), potomci Domazeta iz Crne Gore, vidi: Nekovi; Vladnja i Kodrobudan (Zeta), ogranak Ivezia (Pepia). Od njih su u Kolainoviima (Bjelopavlii); Gluma (Poega), Srbija, porijeklom iz Drobnjaka; Kni (Kragujevac), od Kolaina okmarkovi, Dedii u Gornjim estanima (Primorska krajina) okovi, Mala Crna Gora (Pusto ostrvo) na uu Suice u Taru, ogranak Sandia - Dakia; Niki; Timar (abljak), dose i iz eperja (Potarje); Jugovii (upa Nikika) i Jasenovo Polje (Niki), ranije Vojvodi i lemena Niki; Berane, pa odatle u Lukavicu (Bijelo Polje); Vranei (Bijelo Polje); Ga jtan (juna Srbija); doseljenici iz Rovaca (Podgorica) a drugi iz Zagrade (upa Nikika ); Trenjevak (Lepenica), Srbija, doseljenici iz Mataruga (Pljevlja); Vasojevii, og ranak Neradovia (Raketia), iz grupe Lopoana; Bora (Kragujevac), ogranak Vesovia iz Bj elopavlia; Rakovii (Grua kragujevaka), porijeklom iz Vasojevia; Bora i Brestovac (Krag jevac), ranije: Taranin, porijeklom od rijeke Tare (Crna Gora), prije 1804. god. ; Praga (Niki) okovii - bratstvo iz sela Jasenovo Polje, u podnoju planine Vojnik, de setak kilometara od Nikia 104

okolaj, iroke, uz Skadarsko jezero (Albanija), doselili iz Stare Crne Gore okhaj, G ornji Oblik (Primorska krajina) olaj, Tuzi i Podgorica 1876. god.; Niki olbali, Gusin je olevi, Vasojevii, ogranak Zonjia (Dabetia); Grude (Tuzi), ogranak Beria, potomci on Sume oli, Mali Zaljev (Bar) olovi, Ljuhari (Fundina), Kui. Zajedno sa Perkoviima i Muh oviima potomci su ure i Krste Martinovia iz Bajica (Cetinje). Od njih su u dolini L ima, jedni i kao: olaj u Zatrijebau oljaj, vi, Zatrijeba (Kui) i kao: oljevi; Tuzi; P orica 1910. god. oljaaj, kao: oljaevi i oljoaj, Zatrijeba (Kui) oljevi, u Vraki ko (Albanija), iz Crne Gore ombali, Berane; kod Gusinja ranije onbala on, Zupci (Trebin je) i Begojevi selo (ume trebinjske), doselili se iz Stare Crne Gore. Srodnici: I lia - Vukalovia i Vujaia onato, vidi: iokodo onaj, Anamelsko polje (Ulcinj); Tuzi onb ranije: Vusanj, Vusanja (Gusinje) i Vojno Selo (Plav), doseljenici iz Vusanja ( Vukli), sjeverna Albanija ondovi, Crljenice (Pljevlja) one, Bar oneta, Zadar (Gornja Dalmacija), doselili se iz estana (Primorska krajina) oni, it, Ulcinj i podruni Re o nin, Sal (Ulcinj) onit, Bar onitinik, a, Bar onkovi, ranije Vuendrekovi (ire Pestan), tomci Vua Drekina u Krnjici (Markovii), Primorska Krajina, porijeklom su iz krelja (sjeverna Albanija) onlekaj, i kao: onleki, Zatrijeba, ranije Dukeli u Orahovu (Kui) eki, vidi: onlekaj onljeki, vidi: onlekaj onmarkovi, estani (Primorska krajina), ogra Dedia iz krelja (Albanija) onov, Cetinje onovi, u Herceg-Novi doselili se (u 15. v.) iz Kroje (Albanija), srodnici su im u Crmnici, porijeklom od tipa (Makedonija) ( u 14. v.) i kao: onovica, doli na svoje enove; Cetinje, doseljenici iz Skadra (Alba nija); Stjepo (Zatrijeba) i kao: okaj, ogranak Bonkea, grana Hota, porijeklom iz Pi pera (Podgorica), vidi: Hot; Rudine (Nikmarai), Zatrijeba i kao: otovi; Bistrica (Bi jelo Polje); Ulcinj i podruni Re; Bljaca u Gornjim estanima, ogranak Lukia; Kni (Krag ujevac), porijeklom od Kolaina onovii, bratstvo u plemenu Brelima onovica, Tomii (Crmn ica), doli iz Zete, preko Kroje (Albanija) doli iz tipa (Makedonija) u 14. v. Vidi: onovi onhaj, Donji Oblik (Ulcinj), doli iz Bogore oni (Juni), u Kotoru 1460. god. r or, i, Ulcinj 1912. god. orga, Spi (Sutomore) u 16. v.; Bar orgovi, Kolain orevi, podruno Duga i Gornje Polje; Donje Dragaevo (Srbija), ogranak Pantelia. Bili su i u Bijelom Polju, porijeklom iz Bjelopavlia; Kaluerica (Beograd) iz urevia Tare (Pljevl ja); Bar i Zakute (Kragujevac), doselili se od Tare, pa i kao: Taranin; Cetinje; Kumbor, Herceg-Novi; Herceg-Novi, po nahoetu; Ulcinj 1890. god.; u Toplicu (juna S rbija), doli iz Rovaca (Podgorica) 105

or, i, Kotor u 16. v. orijevi, ekular i Murina (Gornji Vasojevii), porijeklom iz Tuin bljak) ogranak Cerovia ori, ranije: Gimanovi, pa preli u Dubrovnik; Obrov (Bijelo Polj e), iz Jezera (abljak) orkovi, Niki i Risan orli, Zaselo (Uika Crna Gora) iz Pive, p i uskoka orovi, Vasiljevii (upa Nikika); etkovii (ekulari); estani (Primorska kraji seljenici iz krelja (sjeverna Albanija); ljijeb i Kuti, Herceg-Novi (1687. god.) d oselili iz Stubica (Pjeivci); Mirue uz Trebinjicu orovii, rod iz bratstva etkovia iz lara, starinom iz Drobnjaka orojevi, Martinii (Bjelopavlii) i kao: Stojkovi, Stupa, D uga, u Miloanima i Gornjem Polju (Niki) otovi, vidi: onovi, u Nikmaraima (Zatrijeba) c, i, Bar ocit, Bar ubi, Peurice (Ulcinj) potomci Ive, kao i podruni: Beirovi uda, Pa ii, doselili se iz Stare Rake. Razgranati. Od njih su u: Budvi, Ulcinju, Kairu (Eg ipat), i drugim krajevima, kao: Srzenti i druga prezimena udeli, ranije uda, u Patrov iima, od njih u Budvi udeti, Kotor udri, Herceg-Novi uer, Klezna i Kolomza (Ulcinj) uz i, Gledii (Grua Kragujevaka), porijeklom iz Kolaina uji, uraii, Maii (Kui), u Za ja), kasnije: Stani ujovi, Releza (Podgorica) ujovii, bratstvo u Relezi uka, Dobrota ( Kotor) ukanovi, kod Plava su od Bakoevia iz Kua; Balabanima (Zeta); u Podgorici iz Go rnje Zete; Mauge (Crmnica); Bjelice i inovii (Cetinje), istorodni, od njih su u Pod gorici;Kuite (Krajite) u Cucama (Cetinje), ogranak Ivanovia, potomci kneza epana (rani je Zvicer), od njih su u: Risnu; Nikiu, podruno u Lukovu, Rudinama i Velimlju, prij e bili u Zupcima (Trebinje) pa se jedni odselili u Srbiju, a neki u SAD; Gai (Rij eka Crnojevia), iz Komana; Kuta (evsko Polje) i Poddrijelo (Zaljut) u evu (Cetinje), ranije: Ivanovi, potomci kneza Ivana Ozrova. Od njih su u Cetinju, Grlici (Danil ovgrad), Breznama i Ivanoviima (Piva), ranije: Ivanovi sa eva, a ovdje kao: Durutov i, kao i oni u Brezoviku i Ivanje (Niki), kao: ukanovi, Bubreak (Niki), Mratinje (Piv grana Branilovia, od kojih su: Topalovi, Soice, Gojkovi, vidi: Brajkovi i Orlovi; Led enice i Dragalj (Risan); Kostajnik (Valjevo - Srbija) iz Pive ukanovii (Ivanovii), bratstvo u Podadrijelu ukanovii, bratstvo na evu ukanovii, bratstvo u Krievu Dolu "uk vi", bratstvo u Sotoniima uk, i, u Baru ukuri, Donji Karanikii u estanima uz Skadarsk ezero ukin, u Srpskoj Crnji (Sjeverni Banat) ukeli, Podgorica uki, Crkviko polje (Piva ) potomci urka, doli iz Poenja (abljak), potomci Abazovia. Od njih su jedni u Jadar, a drugi u Cerovo (Raanj), Srbija; vidi: Mutap; Lijeva Rijeka (Vasojevii). Od njih s u u: donjem Polimlju, pa preko Bihora u Malaju i Radagiju (Sjenica) i dalje u Reo vce (Kraljevo), te u druga mjesta: Police u donjem i gornjem Polimlju i kao: Jaar evi u Bihoru, a kao: uki u Graanici, Cecunima i kod Plava i kao: uki = Grai; pjeiva doli od Lijeve Rijeke) u podruno pjeivako Selite, pa u Straevinu (Niki), Bliznu (Pipe od kojih su u Parizu (Francuska) i Gusinju, Metehu (Plav); Cetinje; titarice (Mo jkovac); Srbobran (Baka), kasnije: Kurjaki, doli iz Crne Gore; ogranak urkovia - Petr ovia iz Pipera otili u Gril (Vraka), Skadar, 106

kasnije i kao: Kodra; u Vraki (Skadar) i kao: Ajkovi iz Zete, porijeklom iz Metoh ije; u Podgorici ubiljeeni 1903. god.; Brskut (Bratonoii). Od njih su: ainovi u Gusin ju i urkovi u Piperima ukii (Selitani), bratstvo u Selitima ukii, bratstvo u Donjoj M , Prekobre, porijeklom iz plemena Bratonoia ukii iz Pive (D.Crkvice), doseljeni iz Poe ja iz Drobnjaka ukni, u Drobnjacima su od bratstva Niki ukovi, Bobovo, pa Petine i Pod gora (Pljevlja) i kasnije jedni kao: Mijatovi; Kui; Bistrica (Donja Zeta) iz Gluho g Dola (Crmnica); urovci, Bes i Tijana (Donja Krajina), od njih u Kolainoviima (Bje lopavlii); u Podgorici ogranak Lainovia, od kojih su u Nikiu; u Cetinju; vidi: ukovi Gudanovi u Bistrici "ukovi", grana bratstva Masloniia u Gluhom Dolu uksli, Dobra Rije a (Gornje Polimlje) 1485. god.; u Drobnjacima ogranak Bijelia iz grane Nikia ulaji, P jeivci, srodnici Saria iz Banjana (Niki) uli, Dobra Voda (Gusinje) ulovi, Pljevlja u ovi, Bar ulori, Vasojevii, ogranak Dabetia, grana Novakovia ul, , Ulcinj 1885. god. Kotor upanovi, Kotor upovac, Podgorica ura, Bar uran, kaljari (Kotor), ogranak Zorana iz Duba (Grbalj), a tamo sa Mirca (Cetinje) urani, bratstvo u kaljarima uranovi, iii Grbalj) 9. v., 14. v., i kasnije; Dugi Do u Njeguima (Cetinje), ogranak Punoevia. O d njih su u Kamenarima i Pobru (Boka Kotorska); u Berislavcima (Zeta) 1880. god. iz Meterize; Kotor; Peraka naselja, porijeklom iz centralne Crne Gore; iii (Grbalj), ljijeb i Herceg-Novi (u 16. v.) doselili iz ureva Brijega (Hercegovina); Herceg-No vi; Perast (Boka Kotorska) u 17. v., doselili iz Gluhog Dola (Crmnica); Gluhi Do (Crmnica), ogranak Ivevia; Sotonii (Crmnica); Lipa (Vratoliki Ugao) i Paprati (Rije ka Crnojevia), ranije Dobrilovi, porijeklom iz Pei, ogranak urakovia. Od njih su u Nik , Spuu (doao Jovan iz Ceklina i primio islam) i Bjelopavliima kao i u Dobrskoj upi ( Cetinje); Graani (Rijeka Crnojevia), od njih su u Kurilu i Berislavcima (Zeta) i D anilovgradu; Kurilo i abljak ogranak Kulia; titari (Podgorica); titari (Golija), Niki, ranije: Ekal-Elej-g iz Velestova (Cetinje); Berane; Cetinje; Kotor; Orahovo (Kui ) i kao: ura i uraevi; u Komanima (Podgorica) potomci uraa Stanka Vukotina, grana Band iz grupe Orlovia; Martinii (Bjelopavlii), potomci uraa porijeklom iz Klimenata, blinj i urakoviima; vidi: urakovi uranovii (Punoevii), bratstvo u Njeguima uranovii, z tva Ivevia u Gluhom Dolu uranovii, bratstvo u Sotoniima uranovii, bratstvo u Martinii (Bjelopavlii) urar, Klinci, Herceg-Novi uratovi, Mokrine i Zupci (1692. god.), Herce g-Novi uras, Herceg-Novi urasovi, Herceg-Novi i podruni Kumbor, doseljenici iz Zubac a (Trebinje) urasovii, bratstvo u Viu (Stari Bar) iz Stare Crne Gore. Iz Via pojedin i su preli u Mrkojevie (Bar), Ulie (Rijeka Crnojevia), Cetinje, Herceg Novi, Kotor k ao i vei broj u Ratane (Hercegovina). urasovii na podruju Starog Bara su potomci Krst ia, iji su preci porijeklom iz Pipera. Oko 1692. zabiljeeni su u Staroj Crnoj Gori, a 1720. u Hercegovini. Od urasovia su u Kotoru urice (Kotor, Stara Crna Gora)... ur aevi, Podgorica 107

urai, Stubica i Cerovo (Pjeivci). Od njih su u: Cetinju, Dobroti, Herceg-Noviom, Kot oru, Nikiu i Ratkoceru (juna Srbija) ura, Klinci (Grbalj) u 14. v., kao: Vrani, a kasn je kao: uraevi; Ulcinj i podruna Donja Klezna; vidi: uraevi uraaj, ranije uraovi, au (Kui) uraain, ranije kao: uraevi, u Nikmaraima (Zatrijeba), potomci Bonkea; vidi Kotor uraevi, vidi: ura, u Zeti oko 1270. god. kao: Vranji (1331. god.) u Zeti a kasni e kao: Vrani i Ili = uraevi = Gojinovi = Kaluerovi pa Crnojevi, potomci uraa - li se, jedni u Grbalj, kasnije kao: uraevi, jo kasnije: uraevi, zavedeno je naselje ka : uraevii; Ledinac (na Njeguima), Cetinje i Podgorici i kao: uraevi - Crnojevi (1396. d.). Potomci Ilia (ura). Kasnije jedni kao: Srnojevi, vidi: uraain; Miii (Spi), Bar; ice (Cetinje) 1535. god.; Valite (iznad Ljute), Cetinje; Graani (Rijeka Crnojevia); u Grblju, ogranak Dubravevia, starinom od Vuitrna (Kosovo); u Boguti i Donja sela (Rijeka Crnojevia) grana Sarapa, doseljenika iz Sarapova (Sarajevo) i kao: uraevi = Sarap; u Pranju (Boka Kotorska), u Tuduroviima, porijeklom su iz Pipera, a drugi (e rodni) kao: arulji; Patrovii i kao: Juraevi, kasnije: Tomila (Tomili); Kotor; Crnci i opilje (Piperi); Podgorica; Nikmarai u Zatrijebau (Kui), vidi: uraevi i kao: uraait; erceg-Novom, porijeklom iz Hercegovine (srodnici Kaloureviima, Gorinoviima i Crnojevii ma), neki su tako zabiljeeni u podrunim mjestima; zapadna obala Skadarskog jezera u raevii, bratstvo u Graanima urain, Gornja Zeta, 1450. god. urain (uro), predak bratst rikovia urainov (urov) uriko, predak bratstva urikovia urainovi, Podbie (Mojko atovia iz Rovaca urai, Gluhi Do (Crmnica), grana Vuletia, u Podgorici 1905. god.; urai (Pljevlja) urai, grana bratstva Vuletia u Gluhom Dolu urakovi, oko 1700. god. zabilje u Crnoj Gori; urakovii na podruju Rijeke Crnojevia su potomci Krstia, iji su preci po ijeklom iz Pipera. Srodnici u Klimentima (sjeverna Albanija); u Dobrsku okue (Cet inje) kao: urakovi, grana Dobrilovia, od njih u Gornje Vasojevie, tako u Donjoj Ranici i kao: uraevi = Radovani; u Podgorici iz Ceklina; isti su kod Gusinja i Plava kao: u rianin, Luac, Berane i kao: urakovi - Lucanin, a u Beranama kao i okolini: Popovi, Daj ovi i Tomaevi; Adrovi, a kao: urakovi doli iz Vrbice u Bihoru, Alimpijevi i urevac viima su od njih urakovii u Bjelopavliima, Podgorici, Ulcinju, vidi: uranovi; Niki; g-Novi i podruna Topla; Bar urakovii iz Gornjeg Ceklina urbabi, Bijelo Polje, Berane i Podgorica; Skadar (Albanija) iz Crne Gore urbovi, Podgorica urbizovi, u Podgorici 1 904. god., Carigrad (Turska) urvuzovi, Podgorica, porijeklom iz Komana urgagi, Podgo rica urguzovi, Podgorica urevac, Moraa (Kolain) kao: urevac = Ljenjanin u Ivanje (Ni Rovaca (Podgorica), vidi: urakovi; urevci, bratstvo u Lukovu kod Nikia urevi (Bali vlastela 1396. god.; u podruju Drobnjaka 1445. god.; Patrovi; Niki 1546. god.; Maine (1434. god.), Budva; Budva u 15. v.; Rudine (1309. god.) na Banjskoj visoravni; Mirue na lijevoj obali Trebinjice; u Crmnici (Dabiiv i ura 1454. god.); i Drobnjaci ( kasnije i naziv Banjani) kao: urevi = Herakovi, a jedni i kao: Bob(al)evi 1655. god.; Kovaine (Pljevlja); urevi Tara, pa u Pljevlja; Kriak (Pljevlja) jesu iz podruja Kolai a; Vrbovo (Pljevlja) iz Drobnjaka; u Patroviima 1516. god.; Ubli, sa katunima Star i Katun i Bljutzra (Kui). Od njih u Podgorici i jedni u Podgrad i Lijetu (Kui). Od n jih su podruni Mili, od kojih su Gani 108

kod Gusinja, u Plavu, Roaju, Kolainu, kod Bijelog Polja, grana Vujoevia, od kojih su Radonji u Gusinju i Kosovskoj Mitrovici, zatim Micanovi u Kolainu i Rakoj oblasti, p a Klikovac u Zeti i Pajovi, od kojih su u Vladanji i Balabanima (Zeta). Od Milaia i Vujoevia su (urevi) i istoprezimenjaci u Vasiljevcu (umadija) i Prelevi u Kolainu, p i urevia, doselili se iz okoline Skadra (Albanija); Podgorica, iz Kua; Kosovi Lug (B jelopavlii), potomci Malonia. Od njih su u Piperima; u Mircu (Cetinje); Pjeivci; Mai ne (Budva); Tuzi; Berane; Kolain; Zeoke (umadijska Kolubara), porijeklom iz Morae ( Kolain); Motanica u Kaluerici (Beograd) iz urevia Tare (Pljevlja); Patrovii, ogranak ia; Pranj (Boka Kotorska); na podruju Risna i Herceg-Novog potiu iz Popova (Hercegov ina); jedno vrijeme su boravili u Zupcima (Trebinje) 17. v. Dosta ih se iselilo u druga mjesta; U Miruama (Niki); U urevu (Baka), iz Crne Gore urenovi, Herceg-Novi rune Brgule uri, Virak, Komarnica i Motiki Gaj (Drobnjak), ranije kao: Milii u Ublima a Banjskoj visoravni, odakle su preselili u Drobnjake; Dubrovsko (avnik), ogranak utovia; Graani (Rijeka Crnojevia), starinci; Rijeka Crnojevia, porijeklom iz Pei (Met ohija); u Rovcima (Kolain) urii, bratstvo u Drobnjacima urevi, Dragomi Do (eklii), Ce je urevii, vjerovatno prezime negdanjeg brastva u Dragomi-dolu urei, vidi: Petrovi = K raorevi ureakovi, Budva uretin, vidi: ureti ureti, Bjelopavlii, ogranak Brajovia u Gorianima, Gostilju i Mojanoviima (Zeta), a odseljeni u Vraku (Skadar) i kao: ure tin = Savoja; Podgorica, sili ispod Bjelasice, vidi: uki u Vraki urilovi, u Kotoru uri lovi, Cuce (Cetinje) urin, ranije Sua, Patrovii urina, bratstvo u selu Slivnici na pov ri trebinjskoj. Oko 1500. god. doselili se iz Dragomi Dola (ureski Do - eklii), Ceti nje kao: Ili urini, patrovska brda urinovi, Kraii (Tivat), porijeklom iz Hercegovine ovi, Herceg-Novi i okolina, porijeklom iz Hercegovine; Kotor; Budva urisavi, Crmnic a urisovi, u Gluhom Dolu (Crmnica) uri, Cuce. Od njih su u: Ulcinju, Herceg-Novom i podrunim Mokrinama, Podima, Srbini i Toploj. Jedno vrijeme su boravili kod Trebin ja (Hercegovina); Raii (Tivat) porijeklom iz Albanije; Dobrota (Kotor) i u Kotoru, vidi: Vukovi; Budva i podrune Maine, i u Kotoru; u Gluhi Do (Crmnica). Od njih su u Darzi (Ulcinj); Krtole (Grbalj); Osoje i Prisoje u Donjem Zagarau (Danilovgrad ), ogranak Radmanovia; u Bratonoiima; Pjeivci, ogranak Premovia. Od njih su u Loznici (Mava); Berane; Vraka kod Skadra (Albanija) i u Gusinju; Trojice (Pljevlja) 1832 . god.; Kostajnik (Valjevo) i Pive u Cerovu (Raanj), Srbija urii, biva porodica u Do njem Kraju urii (Radmanovii), bratstvo u Donjem Zagaru urii, bratstvo u Boki, u selu S rbini urii (Jovovii), bratstvo u Gluhom Dolu uric, Patrovii i Maine (Budva) urica, Nik Kotor iz Stare Crne Gore, vidi: urianin; u Podgorici 1908. god. urianin, Brezojevice i urika Rijeka (Plav); Gusinje ogranak urakovia iz Ceklina (Rijeka Crnojevia); Lijeva Rijeka (Podgorica), i kao: urica urievi, Bjelice (Cetinje) 16. v. urii, Gluhi Do (Crm ica) ogranak Brankovia-arapia; Rovine, Kobilji Do i Prentin Do, Male Cuce (Cetinje) ; Golija (arae), Niki, doselili se iz Bodeita (Gacko); Rajkovac, Valjevska 109

Kolubara, porijeklom iz Pive; Gusinje; Motike (aak), porijeklom iz Bihora (Bijelo Polje); Podruje Risna i Herceg-Novog, porijeklom iz Hercegovine; Kujava i Danilov grad (Bjelopavlii), ogranak Vulia; Patrovii; u Pjeivcima i kao: urii (Mijukovi); Sa erceg-Novi (1692. god.) iz Bobana uriii, bratstvo u Rovinama, u Prentinu Dolu i u K obiljem Dolu u Malim Cucama urii, zagranak bratstva Brankovia-arapia u Gluhom Dolu uri vi, Donji Kraj (Cetinjesko polje); Dobronje do (urikov do) u Cucama; odatle i iz Cet injskog polja dolaskom pod Gara planinu i u Komane (Podgorica) potomci urika Ivanov a razgranali se i ima ih u vie mjesta Zagaraa. Jedno vrijeme su ivjeli u arae (Gaco), kao dio grupe Orlovia; od ovih urikovia su: Bogeti, pa od njih kao: Mihailovi i Drago vi u Umarima (zaseok ivkovac), Srbija, kasnije oni u Umarima kao: Rasavovi, kod Soko Banje u Jablanici i Uroevcu kao: Bogeti; u Spiu kao: Rasavovi; Bar i kao: Vekovi i Vuk sanovi, kod Valjeva kao: Vukovi kasnije Lazarevi, Koani (Niki), kao: Bogeti i odatle u Labljane (Pe), Cetinju, Trinidadu (Kolorado) urikovii, bratstvo u Bajicama urikovii, b atstvo u Zagaru urievi, Niki urii, Banjani (Niki). Od njih su u Vrbici (Pljevlja) ez; Vraka (Skadar) iz Ljeanskog podruja; Zabesa u Boljeviima (Crmnica); Mijogost u Gornjem Zagarau (Danilovgrad), srodnici drugih "Mojogotana"; Podnoje Velje Gore u P arcanima (Podgorica). Od njih su u Zabjeli, Donjem Botunu i Ponarima (Zeta); Pod gorici; Bobiji (Rijeka Crnojevia); Bar i podruni eninovii (Sutomore), porijeklom iz S tare Crne Gore; Ulcinj 1887. god.; Danilovgrad; Perast i okolina (Boka Kotorska) , porijeklom su iz Stare Crne Gore; Stoliv i Radovanii (Tivat) jesu starosjedioci ; Budva, a jedni su po majci; Cetinje; U Gornjim Vasojeviima, ogranak Rajevia iz g rupe Kovaevia; Tuii (Berane) i kao: Medovi, doli iz Kralja (Andrijevica); Pljevlja i p odruno Maoe; Dobrilovina (Mojkovac); Bobotovo Groblje u Goliji (Niki), doselili se i z Bodeita (Gacko), srodni sa istima u Vratkoviima (Gacko); U Kosovi Lug (Bjelopavlii ) doselili se iz ljeanskog podruja; U Danilovgradu; Morinj (Risan) uriii (Mijogotani), bratstvo u Mijogotu uriii, bratstvo u Parcima uriii, bratstvo u Boljeviima urkali, vci (Donja Zeta) urkinak, u Podgorici urko, i kao: Dodac, Dolac (Rijeka Crnojevia) preselili se iz Paraca (Podgorica). Od njih su u Srbiji urkove Doline, bratstvo u selu Krugu urkovi, Riani (Niki), ogranak Dragoevia = Trebjeana. Od nji su u: Dubrovs , abljak, Gornja Brezna (Piva), porijeklom iz Kua, srodnici Dakovia u Grahovu (Niki). Istoimeni koji su bili nastanjeni u Rianima (Niki); kod Mojkovca; Nikiko Prekovoe, po rijeklom iz Kua; u Banjanima jesu iz grupe Klenana, doseljenika iz Visokog (centra lna Bosna), a tamo iz Klenka (Srijem), porijeklom su iz Kosova. Ranije kao: Tomai i od onoga to je ostao kod Visokog su Avlija, a ovi u Banjanima nadimak "Klenani" po Klenku u Srijemu. Kasnije nova prezimena: Baovi, Gligovi, Antovi, Lui, urkovi i Vu i koji su se nastanili na Meku Grudu i Korita (Bilea). Jedno vrijeme jedni su se p rezivali Mulina, od njih i oro, bili na Romaniji. Od nji su: Antovii, Baovii, urkovii, Gligovii, Orbovii, u vie naselja Srbije; u Dabar (Hercegovina) kao: Antovi; Kamenar i (Risan), doselili iz Banjana; Budva; Njegui (Cetinje) 15. v.; u Srbiju iz Joice (crnogorske), mjesta nepoznata; Kosijeri (Cetinje), doli iz Bjelica (Cetinje). Od njih su u Gorianima i Botunu (Zeta); Sretnje (Bjelopavlii), grana Tomaevia, potomak a Bijelog Pavla; u Mojanoviima (Zeta) ogranak Kneevia; u Trstu (Italija) porijeklom iz Boke Kotorske; Brezna (Piva), ranije: Radosavovi u Bezjovi i Krnjai (Kui); u Nj eguima (Cetinje); Petina (Pljevlja); Od navedenih u Blizni i Zovom Dolu (Piperima ): urovi, Raslavi, Radulovi, Ljumovi sa Vukiima, od istih su u: Spuu, Vraniima, Velje skom selu (Podgorica), 110

Limljanima (Crmnica) i kao: Vukosavovi, Podgorici, Cetinju, Kolainu, kod Pei, i Niu kao: Pileti, Kragujevcu, Petrovom selu (Kladovo); Kotor; Limljani (Crmnica); Soto nii; Dupilo (Crmnica); iz Gluhog Dola (Crmnica) kao: ukovi u Bistricu (Zeta) i kao: urovi (Gudanovi); iz eva (Cetinje) Godunovi preu u Balabane (Zeta) i prozovu ih: urov Brate se sa Miranoviima i Balabanima; u Podgorici su iz Pipera; u Oputnim Rudina ma; urkovi u Lutovu (Bratonoii), jesu potomci Mihaila Pipova, vojvode koji je izmaka o iz Kosovske bitke. Od ovih urkovia istorodni su u: Piperima (Dubravi, Zavali, Po tpeu, Blizni i Zova Dolu), Dapsiima (Berane), Zagorju. Istorodni sa: Lutovcima u P olimlju, urkovi (Piletiima) u Piperima i Niu, a jedni kod Kragujevca i Petrovu Selu (Cetinje), Podgorici, Spuu, Crmnici (kao: Vukosavovi) svi iz Pipera urkovii, bratstv o u Kosijerima urkovii iz Pive (G.Brezna) doseljeni iz Kula od Prekia urkodolac, Don ji alci u Ceklinu (Rijeka Crnojevia) urkodoljci - Pejovii, bratstvo u selu Djalcima u rkonja, Ulcinj 1912. god. urni, Mauge (Crmnica) urnii, bratstvo u Sotoniima urnovii ( novii), bratstvo u Bijeloj, u Boki uro (urain), predak bratstva urikovia urov, u Baru vi, Otilovii, pa Jugovo, Crljenice i Potrlica (Pljevlja); Golea i Maii (slave urevdan) Pljevlja; Trojice (1753. god.), Pljevlja; U Podgoricu iz Komana 1601. god., jed ni iz Bjelica u Podostrog (Budva), vidi: Berek; Zagrad (upa Nikika), ranije: Kruni, iz grupe Nikia; Bjelopavlii: Zanugline i Poar ogranak Grupkovia, Slatina, Olindrijen i Spu (Bjelopavlii), ogranak Grupkovia i urioc, ogranak Tomaevia; Bijela (manastir), av ik ogranak Gluevia (Miloevia) u Donjoj Bijeloj; Lukovo i Ivanje (iz Pjeivaca), Niki, ni su iz Cerova (Pjeivci) u Zagrad, upa Nikika. Od njih su u avniku i jedni odatle u Niki, Trnovice (Viegrad), ogranak Kujundia iz Riana (Niki); Nikiko Prekovoe; u Crn i) iz Bjelopavlia; Pjeivci (Bogetii). Od njih su u Nikikim Trepima, Svibi (Piperi), bl inji Radiiima - piperskim. Od njih kod Kurumlije (Srbija); Vukosavci, Gorienima i Pon ari (od njih u dotinoj Bistrici), Donja Zeta, su od Lambuljia; u Mataguama (Zeta) 1 492. god. Velji Zalazi (Cetinje) 1439. god. ranije Drugovi iz Zete. Od njih su u Pranju, Kamenarima i Dobroti (Boka Kotorska) i Odesi uz Crno more; Kuita u ekliima (C etinje), ogranak Kaluerovia; Zagorak (Pjeivci), ranije (Zagorani) epanovi; Petrov Do u kliima, starosjedioci; u Cucama (Miokova Dolina), Zaljut kao: Preobraanin iz grupe Bajkovia; Musterovii (Gornji Zagara); u Rovcima (Podgorica), u Crmnici: Dupilo (uro via kue); Sotonii (Mihaila Nikolia); u Pjeivcima (Niki). Od njih Nikika Trepa, Nik i Valjevu; Limljanima; u uroviima (ekii), Cetinje; Zair u Ljubotinju (Cetinje); Rele za i Orasi u Ljeanskom podruju (Podgorica), ranije: ujovi; Orasi (ljeansko podruje); G lavati (Tivat) iz Bajica (Cetinje); ogranak Mijajlovii, grana Krivokapia; Podubla (Njegui), kasnije kao: Beir ili Beirovi; Cetinje; avnik, doseljenici iz Bjelopavlia; G usinje; kod Roaja; podruje Bjelopoljske Bistrice; Kotor; Kuti i Savina, Herceg-Nov i, oko 1692. god. doselili se iz Gacka (Hercegovina); Pranj (Boka Kotorska) u 16. v. doli iz Stare Crne Gore; Dobrota (Kotor); ljijeb (Boka Kotorska); Kotor i podr uni Zalaz; Pod Linjem, pa sili u Zupce i Dobru Vodu (Bar); u Pivi ogranak Blagojevia , od njih na Glasincu (Romanija); u Podgorici su iz Graana (Crmnica); Duii (Kui). Og ranak ikovia (ivkovia) grupa Mrnjavevia. Od njih su u: Crmnici, Darzi, Zupcima i Dobro j Vodi (Bar), Ulcinju, Duliima (Gacko), Bai, Klancu i Krici u Bihoru (Bijelo Polje); Bijelom Polju i okolini; Ogranak Dedia, srodni urovcima; Dedii u Gornjim estanima i Arbaneu (Krajina); ogranak Kujundia iz Riana (Niki), naseljeni u: Bijelo Brdo i Trnov ice (Viegrad). Srodni tamonjim Booviima; Valjevu, Mokroj Gori (Viegrad), Obrenovcu i Kraljevu (Srbija); Suvodol (Roaj). U Rovcima (Podgorica), urovi potomci. Od njih s u u Toplici (Kurumlija) kao: Mileti; Sutorina (Bar) iz Bara, porijeklom iz podruja Rijeke Crnojevia; Seoca (Piperi), potomci uke i Boa Vekova; Kod Plava i kao: urkovi, r anije 111

urovi (pree Vuurovi) iz Zavale (Piperi). Od njih su u Bosni oko 1880. god.; urkovi (e , Cetinje; Crkvice (Niki); Gajtan (juna Srbija), porijeklom iz Zagrnji (Zagradi), up e Nikike, pa jedni iz Zagrade u Nikiu i Drobnjacima urovii (urain), predak bratstva ia urovii (urasinov) uriko, predak bratstva urikovia urovii, stari muslimani u ek ue prezime jednoga dijela bratstva Martinovia u Bajicama urovii, bratstvo u Veljem Z alazu urovii, ogranak bratstva Kaluerovica u Kuitima (eklii) urovii (Preobreani), b u Zaljuti urovii, bratstvo u Cerovu (Pjeivci) urovii, ue prezime bratstva Zagorana il epanovia u Zagorku urovii, bratstvo u Musteroviima urovii, bratstvo u naselju Orasim ovii, ue prezime bratstva ujovia u Relezi urovii, bratstvo u Ljubotinju urovii, brats u Dupilu urovii, bratstvo u Sotoniima urovii, bratstvo u Limljanima urovii, porodica selu Glavatima u Boki urovii, bratstvo u Dobroti urovii, ranije prezime Beira (Beirov ia) uroevi, u Ljeeviima (Grbalj) 1544. god. uronjac, Bistrica (Primorska krajina), roa i podrunih Lukia urperovi, estani i Releza uz Skadarsko jezero, ogranak podrunih Lukia Porijeklom su iz krelja (krela), sjeverna Albanija; Crkviko polje (Niki), jedni preu u Bosnu, a od njih neki Karo pree u Niki a od ovih u Parievie (Kiseljak), Bosna urovac , estani, srodni Lukiima urevi, u Vraki (Skadar), iz Kua, srodnike imaju u Zeti uri, nje; Perast i Morinj (Boka Kotorska) ustijan, Ulcinj 1553. god. utovi, Plav, ograna k Cirkovia utri, Kruevice, Herceg-Novi su iz Zubaca (Trebinje) 1694. god.; Herceg-No vi, Podi. Od njih su u Perastu; Joanice (Risan) E Ebenvalder, Budva, po majci Ebn er, Herceg-Novi Eborneze, Herceg-Novi, porijeklom iz Portugalije Ebuka, Patrovii u 1600. god. Ebuc, Patrovii Evi, Niki Edeleni, Dobrota (Kotor) Ejl, i, Klezna i Pistul e (Ulcinj) Ekatarina, Kotor Ekatgino, Kotor Ekni, Moraa, potomci Bogievi, doseljeni ka ispod Huma hotskog Elakovi, Uskoplje (Trebinje). Oni su iz Povije (Niki) Elvi, He rceg-Novi, po nahoetu Eldi, Prite (Mojkovac); ogranak Kaljia u Donjem Kolainu Elez, vi di: Elezovi, Kotor, Niki 112

Elezaga, Ulcinj Elezagi, Ulcinj Elezovi, Grahovo, Viluse, Pod Zaljut, Petrovii i Ve limlje (Niki). Ranije Elez u Grahovu. Ima ih u Grui (Dubrovnik) Vuitrnu (Kosovo), od akle navode da im je porijeklo, Izgorima i na Zagorju (Hercegovina); Topla, Herc eg-Novi, iz Banjana, od njih su u Dubrovniku; Bar; toj (Ulcinj); Kralje (Andrijev ica), porijeklom iz Vrmoe (Gusinje); u Zetu iz Bajica; podruje Bistrice (Bijelo Po lje) Elek (Eleci), titari u Goliji (Niki), porijeklom iz Velestovo (Cetinje). Od nj ih su kasnije kao: uranovi u Goliji. A drugi odselili u Bora i Nevesinje (Hercegovi na); u Podgorici 1900. god. Eleni, Kumbor, Herceg-Novi Eleci, vidi: Elek Elmazovi, Ivanja (Niki), ogranak orovia odseljenih u Novi Pazar Eminovi, Bar Emo, Patrovii Ente , u Patroviima, potomci Novaka Crnca Epikad = Epikada = Epikadi, u Rijeanima (Donji Banjani) - Niki u 1. v. nove ere, vidi: Busija (Flavija) Epikad, a, vidi: Epikad Erak, u 16. v., ranije Erakovi, sili iz Banjana u Radovanovie (Tivat); Herceg-Novi Erakovi, iz Breova Dola (u Velestovu) - Cetinje, predak doao u Banjane (Niki), jedna grana kasnije i kao: Pejovi, blinji srodnici (istorodnih) Kilibarde, kao u Bogmilo viima (Pjeivci) Bokovi, Perovi i Mijukovi koji su Todorovi potomci; Oglaenica (Valjev porijeklom iz Njegua (Cetinje). Vidi: Herakovi; u Morau (Kolain), doli iz Njegua (Cet inje) i Erak. Od njih u Lubnici (Berane) kao: Obradovi od njih Ontovi; Bjelopavlii, grana Brajovia, jedni i kao: Savelji. Od njih su u Podgorini (Valjevo) i Samokovu (Rusija); Poenje (abljak) Ervao, u Baru 1306 - 1309. god. Erbez, Grahovo (Niki) i pod rune Oputne Rudine i u Nikiu, porijeklom iz Hercegovine, poslije 1878. god. Ervovi, Patrovi Erdeljan, Podgorica Erdeljo, u Gornjem Polju (Niki) Eri, Brajkovii kod Glasinc na Romaniji, ogranak Cicmila iz Pive; Ljubievac u Jasenici (Srbija), porijeklom od Bijelog Polja (Polimlje) Erkoevi, i kao: Rkoevi, na abljaku uz Skadarsko jezero do 1679. god. kada su odselili u Skadar; Tuzi Ermano, Baoii, Herceg-Novi Ermenac, vi di: Armenko i Rmenko Erovi i kao: Herovi, Rovani, ogranak Bulatovia, naseljeni u: Bo ljanice, Zaton, Korita i Poda (Bijelo Polje) i kod Novog Pazara; ogranak Islamov ia, ranije Bogavac Eutici, Kotor Erc, u Pranju (Boka Kotorska) Erceg i kao: Seljan in, Seljani (Rijeka Crnojevia); Podgorica; Donji Stoliv (Tivat); Gornja Lastva (T ivat); Herceg-Novi, grad Herceg Stevana (1425. god.) i u Hercegovini Ercegovi, Vr anovii (Grbalj) u 14. v. doselili iz Hercegovine, pa jedni odatle (u 1680. god.) preli kod Perasta, u Morinj, Kostanjicu, Joicu, Kamenare (Boka Kotorska); Lepetane (Boka Kotorska); Kotor; Budva, po majci Ercit, Kotor po nahoetu Eskulo, Kotor (1 443. god.) iz Italije E, i, Crni u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje), srodnici orovia u podrunim titarima Eo, Niki; Kod Bijelog Polja i kao: Heo, ogranak orovia (orojevia) eklom su iz Rovaca; u Podgorici Eutorovi, u Patroviima, kasnije Grloman, srodnici M itrovia Efendi, Roaje; Bjelopavlii i Bjelostavci (Podgorica), porijeklom su iz ame 113

Eferovi, u Podgorici 1900. god Efovi i kao: Efovi = Selki, Berane; iz alja u Podgoric u, Sarajevo i Tiranu Eftemovi, Ulcinj Ecet, Niki F Fabiani, Herceg-Novi Fabijani, Bud va Fabris, Kotor; Budva; Peraka naselja, gdje su doli 1870. god. sa ostrva Korule ( Dalmacija) Fagaiel, Podgorica Fadalovi, Njegui (Cetinje) Fazlijuki, Kui Ledinjani, u Nikiu i Podgorici Fazli, Pelinkovii (Ulcinj) Fazlii, Ulcinj i podrune Kunje, ogranak odrunih Vukovia Fazlovi, Krue (Ulcinj) Fai, u Tivat su doli iz Istre Fao, Tivat Fakov ljevlja 1912. god. Falet, 1521. god. u Budvi Falkoni, Kotor Faltura, Pranj (Boka Kotorska) Falcani, Kotor Fan (Fani), Ulcinj Fanovi, Boljanii (Pljevlja) Fanfani, en ovii, Herceg-Novi doseljenici iz Dalmacije Fanfini, enovii i Baoii, Herceg-Novi Faoi, idi: ukovi u Risnu Farbis, Perast (Boka Kotorska) Fari, Dobrota (Kotor) Faska, Kotor Faslovi, Ulcinj Fatahovi, Podgorica; u Roajima porijeklom Kui, srodni: Gani (i od nj ih Vidi), Beiragi, u Soviu (Baevcu) i Ramovi u Licama (Roaje) Fatimi, Ulcinj Fati, ane ogranak Zeevia; u Vasojeviima grana Miomanovia; jedni Fati = akovi; kod Skia, Pla i Gusinja; kod Rijeke Crnojevia, ogranak Radetia iz Pipera Fatii, bratstvo iz pleme na Vasojevia, najbrojniji ogranak bratstva Guberinia, naseljeni u Konjuhu Fatki, Tu zi Fatmila, Ulcinj Fatnik, Kotor Fai (Rai), Morinje, Herceg-Novi Fedelini, Kotor Fed erici, Budva Fejzagi, Pljevlja 1864. god. Fejzi, kod Roaja iz Keljmendi (Klimenata) , Albanija Feko, Berane, Gusinje, od njih u Baru Felakovi, Kriak (Pljevlja) Felaho vi, Kriak (Pljevlja); u Ulcinj doli 1888. god. iz Skadra Feli, Roaj 1899. god. Femama nti, Kotor Femiji, Femia Kr i Brzava (Bijelo Polje), vidi: Femi 114

Femi, u Femia Kru (Polimlje), Brzavi i Zatonu (Bijelo Polje) su od Balevia - Pejovia sa Peleva Brijega (Bratonoii) Femii, Femia kr - Bijelo Polje, bratstvo Vasojevii Fenok io, Dobrota (Kotor) Fencl, Niki Ferani, u Plavu 1909. god. Ferar, Kotor Ferari, Bud va Feratovi, Benkoi (Zatrijeba), Kui, ogranak Bonkea, preli u Budovicu, Gusinje i Vojn o Selo (Plav); u Roajima i kao: abovi iz Zatrijebaa Fergatovi, Budojevice (Plav), 190 2. god. Ferdinand, Herceg-Novi Ferizovi, Podgorica i Berane doli iz Nikia; Roaje i ka o: Balota Ferjanovi, Podgorica Fero, Pranj (Boka Kotorska) Ferona (Verona), Budva Ferov, Plav Ferovi, kod Plava i Bijelog Polja, jedni kao: abovi, ogranak Ljuhara iz Fundine (Kui); Gusinje, vidi: Feratovi Ferovii su ogranak abovia, iz plemena su Ku, p redak Jakup Ferov abovi, se prozvao Jakup Ferovi koji je poginuo u bitci na Noksiu 1 879 godine. Islamske su vjere. Ferhatovi (Feratovi), kod Plava; Bistrica (Bijelo P olje) i jedni preu u Novi Pazar Fetakovi, podruje Bistrice (Bijelo Polje) i Podgori ca Fetahaj, Anamali i Gornji Oblik (Gornja Krajina) Fetahovi, Roaje, iz Kua; jedni kod Roaja ogranak Muria Feti, Resnik, Loznica i Kredenik (Bijelo Polje), porijeklom iz Kua; Pljevlja 1844. god. Fefela, Kotor Fehatovi, Luice i Ribarii (Roaje) iz Kua Fi ale, Kotor Fiari, Kotor Figanovi, u Zeti, iseljeni u Skadar i Sarajevo Fideli, Ko tor 1450. god., porijeklom iz Venecije Fikovi, Niki Finalanovi, Podgorica Filip (Fil ipi), toj (Ulcinj); kod Perasta i Pranj (Boka Kotorska), porijeklom su iz Hercegov ine Filipin, Perast, doselili iz Stare Srbije Filipov (Filipovi), Donji Stoliv (T ivat) Filipovi (Filipov), Dobrilovina (Mojkovac) u 15. v.; Kotor; Cetinje; kod Ri jeke Crnojevia, u Mijanoviima i Golubovci (Zeta); Balabanima (Zeta) i Podgorici dol i iz Radee (Piperi) 1884. god. i kao: Dragii; Valjevu (Srbija); Albaniji i Lici, og ranak Brajovia iz Bjelopavlia, gdje ih ima u podrunom Jelenku, Gostilju i Kosiu; Dob rska Sela (Dobrska upa), Cetinje ogranak Ranjatovia, od njih su u Cetinju; Lici; Va ljevskoj Podgorini (Srbija), Ulcinju od 1900. god.; Tirani (Albanija) i Mojanovii ma (Zeta); u Grui Kragujevakoj ranije ikoli (Ivanovi) iz Pive; Strma Gora (Valjevo) iz eklia (Cetinje); Uika Crna Gora, porijeklom iz Pive; Niki; Zagara (Danilov Grad); B stajei Jugovii (upa Nikika), ranije Bastas, porijeklom iz Bastasa (Stara Crna Gora); Golubovci (Zeta), iz Pipera. Od njih su u Donjoj Ranici (Vasojevii); Dobrilovina, Poenje i Polja (Mojkovac); Vrbica (Jasenica), Srbija doseljenici iz Vrbice (Bihor a), Bijelo Polje; Gradac i Kui (Pljevlja); u Duinama (Drobnjak) su od urjanovia (Oma kalovia), Novljana; kod Plava i Gusinja; Buljarica (Patrovii); Sutomore (Bar) 1850. god. Filipovii, rod u Strmnoj Gori Filipovii, bratstvo u urikoviima Filov, Bar 115

Filoti, Niki; Grahovo (Niki); Risan i Kumbor (Boka Kotorska) 1652. god. i u Drobnjaci ma Filotijevi (Grgurevi), ogranak Danulovia, grana urjanovia (Omakalovia), Novljana Fi er, Cetinje Finester, Kotor Fioreli, Kotor Fiorenini, Budva; u Tivtu i kao: Fior ei; Kotor Fiori, Kotor Fiorini, Budva Firduz, u Grahovo (Niki) starinom iz Turske Firulija, odseljenici iz Vlaha Bijelo Polje u Bosnu Fister, Cetinje Fic (Fici), Ulcinj Fici, Ulcinj Fiek, Sutomore (Bar) 1860. god. Fier, u Perakim naseljima iz Ist re; Herceg-Novi; Niki 1873. god. Fitan, Bar Fitciur, ziu, kiur, Perast (Boka Kotorsk a) Fiur, Perast (Boka Kotorska) Fiur, Perast, porijeklom iz Kranjske (Slavonija) Fj orovi, Kotor Floilg, Herceg-Novi Florenito, Kotor Flor (Flori), Herceg-Novi Flori o, u Kotoru 1520. god., porijeklom iz Italije Fogli, Ulcinj Fogroer, Kotor i Herce g-Novi Fodalovi (Vodalovi = Vodale = Vodalija; Punoevi, prvobitno), na Njeguima (Ceti nje), odseljenici u Krivoije (Boka Kotorska), Niki, Glibavac (Niki), a u Lastvu (Tiva t) kao: Odale (Vodale), a u Glibavcu kao: Vodalovi i Odalovi. Iz Krivoija jedni se nastanili u enovie i Sasovie, Herceg-Novi Fodalovii (Vodalovii, Vodale, Vodalije), br atstvo u Njeguima Foli, ogranak Raketia (Lopoana) u Vasojeviima. Od njih su u Gusinju (Gornje Polimlje), od 1912. god., a u Plavu i kao: Radenovi 1911. god., u Podgor ici i Metohiji Folprek, Kotor Fontan, Dobrota (Kotor), porijeklom iz Mletaka For eti, Kotor Forta, e, Gatac (Bar) Fortat, Kotor Foskarin, u Kotoru Foi, Bukovica (Ko vaevii), Pljevlja Fradel, staro bratstvo u Kuitima (eklii), Cetinje Frai, u Tivat dos li iz Istre Frajbeger, a, Brskovo (Mojkovac) 1282. god. Framovi, Kotor Fran (Fran e), Bar Franaev, Patrovii 1636. god. i kao: Franokelji Franeta (Vranet = Lapi), u Lapi a (Budva), porijeklom iz Francuske. Od njih su u Budvi; Kotoru i Podgorici Franz on, Kotor Franzuli, Kotor Frani, Patrovii 1630. god. Franievi (Frani = Medin), u Patro iima 116

Franievi, vidi: Franko Franko = Franievi, u Kastel Lastvi (Petrovac na Moru) porijek lom iz Metohije. Odselili na ostrvo Hvar i SAD Frano, Sutomore (Bar) 1861. god. Franov, Krue (Ulcinj) Franovi, ogranak Ljubia u Patroviima i kao: Begovi = Franjovi; u krtolska naselja u Grbalj doli iz Stare Crne Gore; Kotor; Dobrota, kaljari i Stoli v (Boka Kotorska) porijeklom iz Stare Crne Gore; Bjelice (Cetinje); Sutomore (Ba r) 1911. god.; Gornji Breli (Crmnica); Franovia ima iseljenih u Banatu i SAD Frano vii u Reeviima, Patrovii Franoljevi, vidi: Franaev Franc (Francoi = Franci), u Ljuboti ju (Rijeka Crnojevia) grana Jakana; tavica (Roaje); Boljanine, Resnik i Rasova (Bije lo Polje), porijeklom iz Francuske Franekovi, Kraii (Boka Kotorska) i Kotoru 1482. go d. Franceskovi, Kraii (Boka Kotorska) Frandovi, Perast (Boka Kotorska) Franjovi, srodn ici Franievia Frati, Kotor Fratnik, Kotor, Bitine i Gorice (Boka Kotorska) Fratovi, Niki Fraka, Kotor Fredelj, eklii (Cetinje) Fredi, Kotor Fredovi, Herceg-Novi Freti, Ko tor Frieli, Kotor Frka, Tivat Frljuki, Niki Frljuki, ogranak Ljuljurovia iz Grude (Tuz ) 1780. godine u Podgoricu pa u Vranje (Zeta) Frnco (Fraco), Ljubotinj (Rijeka C rnojevia) Frontini, u Podgorici Fronton, Duklja (Podgorica) i Risan (Boka Kotorsk a) Fruska, Kotor 1763. god. Frukinj, Kotor u 15. v. Fulurija, Vlah (Bistrica), Bi jelo Polje Fumada, Kotor oko 1328. god., doseljenici iz Zadra Fundinjanin, Plav i susjedno Dosue, doselili iz Fundine (Kui) Funauk, u Podgorici Furlan, Niki Furulij a (Fulurija), Bistrica (Bijelo Polje) Furundi, Rasova (Bijelo Polje), srodnici Bog iia iz Kua Furtula, Polja i Dobrilovina (Mojkovac); Blikovo i Sokolac (Bijelo Polje) ogranak Medenica iz Rovaca Futi, podruje Mojkovca (Brskovo) potomci Sasa, rudara u Brskovu iz 13. v.; Drugi su ogranak Bokovia u okolini Mojkovca, doseljenici sa eva (Keva), Cetinje, starinom iz Grblja G Gabaner, kaljari (Kotor) Gabeli, Banjani (Ni ki), starosjedioci, kasnije jedni i kao: Milovi, vidi: Milovi Gable, Bar Gabovi, Ljeev (Grbalj) 117

Gabri, Kotor Gabrievi, Budva Gabro, Ulcinj u 13.v.; u Ulcinju i kao: Gabrie preu u Du brovnik, i kao: Gabrus Gavazovi, Plav, vidi: Pejinovi Gavran, Niki Gavrilenkov, Kotor Gavrilo Mijanov, jedan od predaka bratstva Mijanovia u Cucama Gavrilov, Srpska C rnja (Gornji Banat), porijeklom iz Crne Gore, vidi: Markov Gavrilovi, Niki 1597. go d.; Banjani (Niki), ranije: Petrovi; Njegui (Cetinje); Moraa (u 16.v.) doselili su se od Nikia; Pjeivci i kao: Stica; u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat), 1812. god.;Podja vorje (Pljevlja); Bjelopavlii, grana Bubia; Bogojevo Selo i Morine (Trebinje). Dos elili su se iz Krivoija (Risan), srodnici Vukajlovia i njihovih roaka; Kotor; risan sko podruje; Sutorina i Njivice, Herceg-Novi. Posebni su u varoi Herceg-Novi; Donj e Dragaevo (Srbija), porijeklom su sa Moranika (Zeta); iz Ponara (Zeta) odselili s e u Carigrad Gavrilovii, ue bratstvo Radulovia u Milojeviima Gavrilovii, iseljeno bra tstvo iz anjeva Dola Gavri, Niki Gavrovi, Herceg-Novi Gagi, Dapsii (Berane), ogranak L tovaca iz Lutova (Kolain). Od njih su: Graanski u Srbiji; Cerovo (Valjevo), doselj enici iz Pive Gagovi, ranije: Rudi = Rui, doseljenici iz Prizrena (Metohija) u Banja ne (Niki), odakle brat uro ode u Metohiju (Gacko), Hercegovina, i prozove se: Zvizd i, jedan brat ostane u Banjanima kao: Petrovi, a Gavrilo ode u Kruevo (epan Polje) uz ue Pive u Taru. Razgranati: Cicvari, Nikolovi - Prokuplje; Sokolovi u Tursku, Gagovi u Pei (patrijarh); kod Uica, na Glasinac i Majevicu (Bosna), kod Pljevalja; vidi: Vasovi u Pivi Gagovii iz Pive (Bezuje), doseljeni od Prizrena (Kruevo) Gagrica, Kot or i Perast, potiu iz Hercegovine Gaat, i, Bar Gait, Berane 1895. god. Gaevi, Gluhi D o (Crmnica) i kao: Mitrovi Gaevii (Mitrovii), bratstvo u Sotoniima Gaz, Kotor Gazap, Kruice i Skora Gora, Vilusi (Niki) Gazari, Kotor Gazdinovi, Kotor Gazdi, Osoje (Podbla i Boljanii (Pljevlja). Od njih u arancima (abljak), Bjelua (Viegrad) i Ribaevina (Srb ija); kao: Matijevi, ogranak Dakia u Maloj Crnoj Gori (Piva) Gazevi, Bijelo Polje G azeti, Kotor Gazivoda, Njegui (Cetinje), jedni su iz podrunog Zalaza, kao: Vujoevi i Vujaevi; Bobija, Dodoi i na abljak uz Skadarsko jezero 1870. god. Druii, Rvai i ablja Rijeko podruje). Od njih su u Cetinju, Ulcinju, Vasojeviima, Veliki (Gornji Vasojev ii) i Albaniji, pa ih ima u: Rje (Ulcinj), a u Vranjanima (Rijeka Crnojevia), jesu iz Njegua, ali ranije: Drugovi i jedni kao: Krakaa = Gazivoda; Podgorica; Kotor 143 0. god. Gazivode, bratstvo u Ceklinu Gazit, Sveti ore (Ulcinj) Gaz, u, Ulcinj 1871 . god. Gaij, Kotor Gaja, u Kotoru Gajardi, Kotor 1494. god. Gajevi, Mataruge i Ko zice (Pljevlja). Doselili su se iz Vranea (Bijelo Polje) Gajevii vode porijeklo iz Markovine (Cetinje) a odatle su se preselili prvo u Ozrinie (Niki) e 118

ih i danas dosta ima, a dio je otiao preko Durmitora prvo u Kozicu (Pljevlja). Je dni su tamo ostali a drugi se preselili u oblinji Grab (Bijelo Polje), a dio se i z Kozice doselio na Kosanicu (Pljevlja). Inae Gajevia ima jo i na Romaniji (BiH) i u okolini Rake (Srbija), koji imaju isto porijeklo. A ima Gajevia koji im nijesu r od, ti Gajevii su Srbi i zive u umadiji (Gornji Milanovac i okolina Srbija). Gajin , Srpska Crnja (Gornji Banat), porijeklom su iz Crne Gore, jedni (ogranak) kao: Mikov, vidi: Ivin i Lazin Gaji, Bobotovo Groblje u arau (Golija), ogranak Tepavevia; o granak Bakia iz grupe Novakovia, Vasojevia. Iz Zabra (Berane), jedni odselili su se u Tubrovie (Azbukovica) u Srbiji Gajovi, Krupice (starinci) i Kozice (Pljevlja). O d njih su kod avnika i u Ozriniima (Niki); Obljaj (Bora), Gacko, ogranak Govedarica; Zabojnik i Gornje Mahale (Zekuta) u Kniu (Kragujevac). Porijeklom su od Kolaina, i z Potarja Gojaj, Skorai (Tuzi) i kao: Gojaj ili Goji, porijeklom su iz Pipera. Blinji su im: Duaj = Duevi, Gozdjen, Jun = Junevi, Laj = Lajovi i onovi u podruju Tuzi orica, ogranak Benkaja iz Zatrijebaa (Kui) Gajola, Kotor Gal, Meljine, Herceg-Novi ; Budva Galanja, Glaba (Pljevlja). Doselili se iz Nikia Galaso, Pranj i Kotor Galata , Kotor i Herceg-Novi Galeb, o, Bar 1437. god. Galeti, Podgorica Gali, Niki; Kotor, porijeklom sa Krfa (Grka) Galiotovi, kod Risna Galina, Kotor 1368. god. Galini, u Perastu (Kotor) Galivozi, Golubovci (Zeta), grana Kaluerovia Gali, Sretnja (Bjelopav lii) Galievi, Herceg-Novi Galii, Spu (Bjelopavlii), Podgorica i abljak na Skadarskom eru. Oni su iz Zete, srodnici: Miranovii, Mujadevii i Paii; Cetinje; Niki Galkosi, vi Oblai Galonja, Glibai (Pljevlja), doselili se iz Nikia Galjii, Podgorica 1910. god. G mba, u Ulcinju i Baru Gamaso, Kotor Gambaroza, Kotor 1475. god. Game, Kotor Gamb eli, Gornji Banjani (Niki), vidi: Gabeli. Kasnije: Milovi u Banjanima i Stepenu (Gack o) Gambor, Perast, srednji vijek, Lepetane (Boka Kotorska) Gambrkozac, Kotor Gam un, Bar Ganijagi, Niki Ganiji, u Roaje doselili iz Kua Gani, iz Balabana (Zeta) presel eni u Lijenje i Orahovo (Kui), gdje su ogranak urevia. Odatle jedni preu kod Plava i G usinja i od njih u Roaje i Plav. Jedni se 1900. god. prozovu Vidi; Nedokusi (Bijel o Polje); Brskut (Bratonoii); u Podgorici 1590. god. Ganc, Budva Ganevi, Njegui u 15. v. i u Ugnjima i Oiniima (Cetinje) 1445. god. Ganjoli, Podgorica Gaoi, u Njeguima (C etinje) 1397. god. Garakua, Boka Kotorska 119

Garaanin, Drae i Garai (Lepenica), Srbija (u 17.v.), pa u Lipovac i Topolu (Aranelov ac). Porijeklom su iz Bjelopavlia Garbin, Gornja Lastva (Tivat); Zelenika, Herceg -Novi Garbovi, Krnjice (Primorska krajina) Gargi, Kuti, Herceg-Novi Gargovi, Podgor ica 1905.god. Gardaani, Herceg-Novi Gardaevi, evo (Cetinje) i kao: Turinovi. Od njih u Danilovgradu; kod Nikia, u Pivi, Bihoru (Bijelo Polje) 1831. god., u Herceg-Novi d oli iz Orline (Niki), iz susjednog Broanca u Kruevac (Srbija) Gardaevii, bratstvo u Ub ima Gardovi, Meljak (Pljevlja) i podruni Gradac i Orlje. Porijeklom su od Nikia Gari jevi, Cetinje Garikua, risansko podruje, porijeklom su iz Hercegovine Garzini, Herceg -Novi Garzii, Savina, Herceg-Novi, od njih su u Santa Kruzu (Argentina) Gari, Brsku t (Bratonoii), ogranak Kaluerovia, ranije Vuini, od njih su u: Baru, Andrijevici, Podg orici, Ravnoj Rijeci (Bijelo Polje). Jedni su kasnije i kao: Vuani; ogranak Vujovia u Konjusima (Andrijevica); Oputne Rudine (Niki) Garkovi, Berane, srodni Tokoviima G arovi, Medun (Kui), ogranak Rakovia = Beria, zatim: Provi i onda Garovi. Od njih su ko d Novog Pazara: Jankovi, u Toplici (Trenji), Srbija, kao: Jakovi; Baa (Roaje), odatle odseljeni 1912. god. sa Biheva (-eva) naselja Kumesa, kod Novog Pazara kao: Avram ovi, "Kuleanin", ranije: Rakovi = Perovi; Crnogorsko primorje Garevi, Manica, Murina i druga naselja u Vasojeviima, ogranak podrunih Dapevia, grana Dabetia. Od njih su u: V ojnom Selu (Gusinje), Beranama, Okladama (Bijelo Polje), Ravnoj Rijeci (Bijelo P olje), Nikiu, Hercegovini Garuc, Donji Oblik, uz Bojanu, preli iz Darze sa lijeve o bale Bojane; Bar Garii, Herceg-Novi Gras, u Kotoru 1432. god. Gasparov, Pistula (Ul cinj) Gaspi, Herceg-Novi Gaspri, Rijeka Crnojevia, porijeklom su iz Skadra (Albanij a) Gataldo, Brskovo (Mojkovac) u srednjem vijeku Gatalo, Niki; Cetinje; Podgorica Gatalovi, Cetinje Gatin, a, Dobrota (Kotor); Herceg-Novi Gatolis, Podgorica Gaud, i, Primorska krajina Gaus, Kotor Ga, o, Boljanii (Pljevlja) Gaina, vidi: Gainovi Gain ovi, u Meku Grudu (Bilea) i kao: Gaina, doli od Herceg-Novog, kao: Batrievi, ranije Si miri iz Boke Kotorske Gafijevi, Cetinje Ga, Glezna i Sveti ore (Ulcinj) Ga, predak bra tstva Gaovia u Veljem Zalazu Gaaj, Skora (Tuzi) Gaanin, Uskoci (abljak), uskoili od Ga ka Gaevi, Jabuka, Ljuti, Mostite, Mataruge (Pljevlja), starosjedioci; Vlak (Mataruge ), Pljevlja, pa jedni u podrunu Jabuku, oni koji slave Lazarev dan, do 1920. god. i kao: Bijeli, a od tada i kao: Kartal (od gatal=kartalo) i kao: Kartal = Gaevi; u Matarugama su od babe po imenu Gaa; 120

arac = Gaevi, sa nadimkom "aren"; Vijenac (Pljevlja); Zaton (Bijelo Polje); Trebalje vo (Kolain), ogranak Bokovia; kod Gusinja i Plava doseljenici su iz Kua; u Njeguima ( Cetinje) 1432. god. i u Kotoru 1444. god. Gaimi, Podgorica 1907. god. Gaovi, Njegui ( Cetinje) u 15. v., patronimik Ga (Gaa), srodnici Hrsoviima. Kasnije i kao: Gaevi = Da nulovi, Kapetanovi, Lukrecije, Padalica i Prorokovi Gaovii, grupa bratstava u Njeguima Gadi, Nedajno (Piva); Berane Gado, Boljanii (Pljevlja) Gaaj, i, kao: Gaevi Zatrijeba ) Gaan, Gusinje, oni su iz Gaa (Albanija) Gaakovi, Pljevlja 1873. god. Gaevi, Niki; G je Polimlje; Zatrijeba, pa kao: Gaaj; Polja (Mojkovac) i kod Pljevalja; Gajtan (jun a Srbija), gdje su se doselili 1879. god. iz Morae (Kolain) Gai, ogranak Glavetovia u Kuima, od njih su u Glaviici (Pe); Godijelji (abljak) porijeklom iz Crkvikih Polja ( Piva), a tamo iz Rudina (Niki); Gao, iselio se iz Crne Gore u okolinu Pei i prozvao kao: Gai; iz Cetinja su se preselili u Pe (Metohija); Sipi (Lepenica) - Srbija 1865. god. doselili se iz Crne Gore; Kotor, po majci Gaovi, Polja (Mojkovac), starosjed ioci; Dobrakovo (Bijelo Polje); Kolainska Polja, od njih su (1879. god.) preli nek i u Meuvale (Drobnjak); Tuina (abljak); Nedajno (Polja) i Crkvine (Piva). Od njih su u Uskocima (abljak); Kui u Zatrijebau i kao: Gai = Benjkanj; Dahna u Vraki (Skadar). Oko 1840. god. doselio se Toma iz Zete, srodnici Senia, evskih. Ima ih i u Kuima, porijeklom iz Bjelopavlia; u Golubovcima (Zeta) ogranak Durkovia iz podrunih Dajbab a Gai i Gaovii iz Pive (D.Crkvice - Polje), doseljeni iz Drobnjaka iz Tuine od Cerovia Gapar, i, Budva 1482. god.; u Crnogorskom Primorju i kao: Gapar = Nenadi Gaparin, L astva (Tivat), doseljenici iz Crne Gore; ima ih u Pivi Gaparac, Podgorica Gver, u Herceg-Novi su se doselili iz Venecije (Italija) Gvera, hercegnovsko podruje, st arosjedioci Gverin, u Pranj (Boka Kotorska), doselili se iz Italije Gver, ovi, Tiv at; Kotor i podruni Muo Gvozdan, en, Tepca (Drobnjaci), pa odatle u Pivu; vidi: G vozden Gvozden, Rabitlje i Miljevi (Pljevlja); Zabrae i Tepci (Piva), jedni dou iz Tepaca (Drobnjak) Gvozdenac, Niki Gvozdeni iz Pive (Zagrae - D.Crkv.) doseljeni iz Drobnjaka Gvozdeni, Granarevo (Bijelo Polje) Gvozdenovi, Vuji Do (eklii), Cetinje, sta rosjedioci. Od njih su u: Podgorici, drugi ogranak Samardia iz Krivoija; u Rastavic i (Niki) od 1875. god.; Donjoj Bijeloj (avnik), Cetinju, Gluhom Dolu (Crmnica) i ka o: Stanii; Buljarica (Patrovii) kao: urovi; od Rijeke Crnojevia u: Crmnici, Cetinju, N kiu, pa odatle u Vijenac (Pljevlja); Jankovii (Bijelo Polje) i podruno Grnarevo; Gube revac (Lepenica) u Srbiji, doli iz Bjelopavlia; Gvozdenovi u Ljekopolju potomci su M ilonia Gvozdenovii, grupa bratstava u Gluhom Dolu Gvozdenovii (Vuedoljani), bratstvo u Vuem Dolu Gvozdi, Kotor Gvozdovi, Herceg-Novi, po nahoetu Gevoh, i, Herceg-Novi G eg, Kui Gega (Geg't), Podgorica, iz Kua; Burza (Zatrijeba), Kui, doselili iz Gornje Albanije; toj (Ulcinj); Kotor; Cetinje Gegaj, u Zatrijebau (Kui) i kao: Gegovi 121

Gegelj, Gegeljsko Brdo kod Zagraa (Berane) Gegi, Burza u Zatrijebau (Kui), doselili se iz sjeverne Albanije Gegi, u Piperima Gegovi, i kao: Gegaj, u Budzi, zatrijebak oj i odselili se u Sko; Podgorica, Tuzi i od njih kod akovice (Metohija); Podgoric a Gezovi, Niki i podruni Orah, ogranak Matijaevia; u Berane su se doselili iz Bijelog Polja; Kriak (Pljevlja), ogranak Kaljia Geleo, Kotor Gelpi, Niki i okolina; Herceg-N ovi Gelso, Kotor Geltof, Kotor Gelji, Pljevlja 1888. god. Gemaljevi, Kolain, a odan de u Va. Ogranak Pajevia, grana Cerovia, iz Drobnjaka Gemo, Kotor Gemtner, Punta Otr a, Herceg-Novi Genzem, Kotor Generalovi, Vranjina na Skadarskom jezeru, doseljeni ci iz Zete, starinom iz Pipera Gentilomo, Herceg-Novi Genti, Salatue i Gola Glava (Valjevo), porijeklom su iz Kua Genc, Podgorica Georgijevi, Kotor i kao: Mihailov Georgio, kasnije ori i urgovi, iz Kotora u Dubrovnik i Zadar Geris, Kotor Geri, Kotor Gerii, Niki; Podgorica Germek, Kotor Gersini, Tivat Gersi, Budva Gerun, i kao: Miloevi Tale, u Trebinju - podrunom Taleu, pa odatle jedni u Dubrovnik i Zadar, porijeklom su iz Kua Geri, i kao: Grui, Rastov Do (Kotor) Geso, Kotor Geti, grana Ljumovia, iz g rupe urovia, doseljenika u Pipere iz Lutova (Bratonoii) Gec, Pljevlja 1883. god. i p odrune Bukovice Giandri, Lepetane (Boka Kotorska) Gianensos, Andrijevica (Vasojevii ); avnik (Drobnjak) Gias, Lepetane (Boka Kotorska) Giga, Kotor 1247. god. Gigovi, Patrovii 1705. god.; Laze (Budva), porijeklom iz Stare Crne Gore Gizda, Kotor Gien ter, Kotor Gile, Kotor 1335. god.; u Poborima (Budva) 1333. god. Gili, Radag (Novi Pazar). Doselili su se iz Vilca (Bratonoii); Kui; Podgorica Gilusi, Kotor Giljaj, a, Ljeovii (Grbalj) i Boka Kotorska. U 16. v. doselili su se iz Albanije; Kotor i susjedne Krtole; Tuzi Giljan, Niki, vidi: Giljen Gilja, a, Ljeevii (Tivat) i Boka Kot orska, u 16. v. doselili su se iz Albanije; Kotor i susjedne Krtole; Podgorica G iljen, an, Markovina (Cetinje), od njih su u: podruju Nikia; Grahova i u Strugu (abl jak), Donjoj Bijeloj (avnik); porijeklo im je navodno iz Luke upe (Crmnica), koja s e spominje 1318. god. Od njih: Orman u Ozriniima (Niki) 122

Gimano, Kotor u 15. v. Gimanovi, Kotor 1185. god. i kasnije, od njih su: ori u Dubro vniku Gimanoja, Kotor u 14. v. Gimov, u Kotoru 1351. god. Ginovi, iz Podgorice pr eli u Kotor 1441. god. Ginevi, u Podgorici 1430. god. Gini, u Podgorici 1444. god. Gi onovi, Pranj (Boka Kotorska) Girii, u Kotoru Gislemen, Kotor Giuranovi, Baoii, Hercegovi Giurii, Morinje (Risan) Giurovi, Pranj (Boka Kotorska) Gic, i, Ulcinj 1864. god. Glav, Budva 1650. god. Glavan (Glavoi 1575. god.) i kao: Zanetovi, u Patroviima; u Mostar (Hercegovina) iz Riana (Niki) Glavani, rod u Mostaru Glavanovi, Sutomore 1850 . god. i uanj (Bar) Glavac, vidi: Glava Glavat, Kotor i Pranj (Boka Kotorska) iz Gla vatulja (Golubovci), Zeta, isti i u Podgorici; Hoti (Tuzi); vidi: Glavatovi Glava tii, Bigovo (Tivat) 9-12 v., vidi: Cikni Glavatovi, Brijeg Ciknia, Raovii i Fundina ui, ogranak Sutovia, kasnije: Cikni. Od njih su u: Tuzima, Podgorici od 10. v. kao: Glavat i Glavatovi, Zeti, kod Pei (Metohija), u Piperima i Podgorici, Glavatuu, Ma taguima i Gostilju (Zeta), po majci, ranije Glavtulj, Banotru (Srem) uz obalu Duna va i kao: Gai Glava, Patrovii (1423. god.) od kojih su u Kotoru kao: Sui. Drugi ograna Junkovia i trei kao: Glavas, porijeklom iz Cuca (Cetinje) Glavaevi, kod Pljevalja G lavina, Budva (u 15. v.) Patrovii 1591. god.; Pranj (Boka Kotorska), porijeklom su iz Stare Crne Gore Glavat, u Kotoru iz Zete Glavini, Gluhi Do (Crmnica) 1828. god . Glavi, Crmnica; Kotor 1400. god. Herceg-Novi Glavian, Moraani, starosjedioci; Crm nica; Depsii (Berane). Ogranak Lutovaca iz Lipova (Kolain) Glavianin, u Morai (Kolain ) Glavii, Glaviii (Moraa) pa u Vasojevie; Gluhi Do (Crmnica), ogranak Jovanovia Glavi agranak bratstva Jovovia u Gluhom Dolu Glavo, Bar Glavovi, u Patroviima Glavo, Patrovi (1575. god.), ranije: Sui; Bar Glavoi, vidi: Glava Glamoak, Bar Glamoak u naselju Bje lii Bar Glamuzina, Igalo, Herceg-Novi Glanos, Igalo, Herceg-Novi Glanuzic, Kotor Glanc, Kotor Glasa, 1424. god. u Patroviima Gleda, Brskovo (Mojkovac), srednji vije k 123

Gledovi, Kosanice (Pljevlja); Podgorica Gle, a, Srbina, Herceg-Novi Gleanin, Podgor ica; na podruju Drobnjaka 1285. god. Gleanin, Kotorski zapisi Glenca, e, Kotor Gle nda, Oinii (Cetinje) i kao: Petrovi, od njih su u Budvi i Ulcinju; podruje Rijeke Crn ojevia Glende (Petrovii), bratstvo u Srednjem Selu Gliba, Kosjeri (Srbija), potiu iz o koline Pljevalja Gligo, Herceg-Novi; Sutomore (Bar) Gligovi, Klenak u Donjim Banj anima (Niki). Ranije: Mulina, doseljenici od Visokog (centralna Bosna), a tamo iz Klenka (Donji Srem). Porijeklom sa Kosova. U grupi Klenana najblii su Banoviima Gli gorijevi, Sankovii, Mionica (Valjevo), Srbija, porijeklom su iz Kua Gligorovi, Crnci (Piperi), ogranak Lalia Gliser, Patrovii Gliin, Srpska Crnja (sjeverni Banat), pori jeklom su iz Crne Gore, srodnici Zakin - Flinter Glii, Slatina (abljak), ranije Vuk ovi. Jedni su se preselili u Bar; Gornje Kolje, pored Drine, ranije: Mladenovi iz P ive. Kui, od Dobrainovia, kao: Miladinovi, preseljeni u Mionicu (Srbija), i Zaostro (Pljevlja); polovinom 18. v. iz Morae su se preselili u Kolain i odande: upanjevac u Levau, u Lepenicu i kao: Popovi i direktno iz Morae u Malu Drenovu, sve u Srbiju; Ropoevo (na Kosmaju), umadija, ranije: Stankovi (Vulovi) porijeklom iz Crne Gore Gl iovi, Lopunja (Sandak) i kao: Glievi, jesu iz Vasojevia; Niki Glita, e, Herceg-Novi , Dugi Do (Njegui); Sinjac (Ljekopolje); njihovi srodnici u Ceklinu (Rijeka Crnoje via) i kao: Mikilj Globarevi, Draevina (Podgorica); Sinjac i Vranjina uz Skadarsko jezero; Podgorica; Niki Globarevii, bratstvo u selu Begova Glavica - Ljeanska Nahija Globari, izumrlo bratstvo u Dugom Dolu Globari, bratstvo u Draevini Glova, kasnij e: Sua u Patroviima Glogar, Trebinje, pa jedni u Kotor; Bar Glogovac, Mirue, uz lije vu obalu Trebinjice. Preselili su u Broto (Nevesinje); Podrug, Mreice, kod Bilee i n a Panik (Trebinje), gdje su i kao: Kapii; Herceg-Novi, a drugi su po majci; Veliml je (Banjani), doseljeni od Trebinja Gloaja, ogranak Miloevia u Drobnjacima (Polje u Donjoj Bijeloj), potomaka Novljana, od njih u Hoi (Foi), polje Radovia (Moraa), u aj niu, 1812. god. preli u Boan (avnik) Glomazi, iz grupe Ruia, jedni preli u Dubrovsko, udinice i Novakovie (Drobnjak) i Rovca, drugi u Jadar (Srbija) Glomazii, Rudinice u Pivi, starosjedioci Gliner, Kotor Gluvakov, vidi: Mijin Gluva, ogranak Dobrilovia u Grabovici i Jezerima (abljak) Gluvi Do, selo u Crmnici Gluma, Kotor Glumac, Her ceg-Novi; Gluma (Uika Poega), porijeklom iz Drobnjaka Gluna, Kotor Glusevi, i kao: Gl uevi, u Budvi Gluhan, Zelenika, Herceg-Novi Gluev, Meljine, Herceg-Novi Gluac (Gluica ), Kosor (Kui), staro bratstvo; Kotor; Niki; Ubli i Crkvice u Oputnoj Rudini, nikiko podruje, od njih Ani u Fojnici (Hercegovina) Gluevi, vidi: Glusevi 124

Gluevi, Nudo kod Grahova (Niki), porijeklom iz eva (Cetinje); Obarde, Kamena Gora i Pr enane (Pljevlja), doselili su se iz arenaca (durmitorsko podruje); Pavino Polje (Bi jelo Polje), iselili su se u Metohiju; Prijevor (Budva); Herceg-Novi Gmizovi, kod Nevesinja (Hercegovina), ranije: Banovi grana Klenana u Banjanima (Niki) Gnezi, urii, Herceg-Novi Gnina, Kotor Gninio, Kotor Gnjato, kasnije: Gnjatovi, Vraenovii i Mirue (Niki), porijeklom iz Popova Polja (Hercegovina) Gnjatovi, vidi: Gnjato Gobauer, Mu o (Kotor) Gobeli, u uare (Novi Pazar) doselili su se iz Rovaca Gobec, Herceg-Novi G obi, Patrovii Gobovi, Grahovo (Niki); Beevi (Grbalj) u 16. v. doli su iz Albanije; He g-Novi i podruno Igalo; Zupci (Bar) Gobuevi, Podgorica Govedarica, Gornje arae (Golij a), Niki, preli su iz Jugovia i Mihaljae (Gacko); u Mihaljie (Gacko), ranije: Bijeli i Boke Kotorske. Od njih su u Zukvi i Smrijenu (Piva), Obljaju (Bori), Gacko kao: G ajovi; Malinsko (avnik), ogranak Bijelia iz Trebinja; Niki; Podgorica Govedarice iz P ive (Smrijeno; Jasen - zas.Stabna), doseljeni iz Gacka Govorka (Vukli), Podgor (K ui), doli su iz Vukli (sjeverna Albanija) Govorkovi, i kao: Gorvokovi, kasnije Krci, a odseljeni u Podgoricu kao: Ljeevi, izvorno u Koama (Kui) Goga, Pistule (Ulcinj), p otiu iz Albanije; Ulcinj 1908. god.; Bar; Sutomore 1866. god.; Pljevlja 1844. god . i podruna: Kotlina, idovii i Kuin, potiu iz susjednog Jugova (Pod Goste); Plav; Ceti nje Gogali, Boljanii (Pljevlja) Gogi, Zenica, Kolovrat, Seljani i edinje (Pljevlja), porijeklom od Kolaina; Bistrica, okrlije, Pavino Polje, Tomaevo (u Vranekoj kotlini ), Bijelo Polje; ogranak epanovia iz Rovaca, predigli u susjednu Lijevu Rijeku; Lep enac i ogranak Andreselia (Iliia) Novljana iz grupe Laketia (Mojkovac); Virak i Koma rnica (avnik), ogranak Andreselia, grana uria; Gornje Rudinice (Piva), doselili se iz Brodskog polja (Foa), a porijeklom su iz Drobnjaka i jedni odatle u Niki se nastan ili Gogii iz Pive (G.Rudnice), doseljeni iz Drobnjaka Ibarskog Kolaina Gogo, Kotor 1313. god. Goda, Podgorica Gode, i kao: Gude, Bajice (Cetinje); Barice i Mojde, He rceg-Novi Godei, staro bratstvo u Bajicama Godijelj, Godijelji (Drobnjak), oko 16 90. god. doselili se iz Godijelja (Crmnica), kasnije su: Lazarevi, Pejak, Pejanov i, Mijovi, Markovi i Popovi (i u Godijeljima) i Popovom Dolu i Gornjoj Bukovici (avni k), u Crmnici Godunovi, Balabani (Zeta) iz eva (Cetinje) Gozdjen, Trabojin (Tuzi), srodnici: Gojevia i Duevia, u Hotima porijeklom iz Pipera Goi, vidi: Goji Goja, Bar u 13. v., vidi: Goje Gojak, Gojakovii (Bijelo Polje), vidi: Gojakovi Gojakovi kao: K ojak = Gojanin = Gojaanin, svi iz Gojakovia (Mojkovac), a potiu od Drekalovia iz Kua; Niki (1439. god.); Grude (Tuzi); Graanica i Gojakovii (Pljevlja) Gojanovi, Niki (1439. god.). Kotor 1440. god.; u Solarima (Grbalj) Gojaanin, Dobrica (Bijelo Polje), vi di: Gojakovi Goje = Goja, Bar 125

Gojer, Herceg-Novi Gojin, Morinje (Risan) Goji, Gornja Lastva (Tivat) i kao: Goi; Budva; u Polijai (Loznica) iz Pive Goji, kod Risna; vidi: Gojevi Gojko, predak brats tva Radojevia Gojkov Radoje, predak bratstva Radojevia Gojkovi, Velika, Gornja Ranic a, Graanica, Gusinje, Kralje, Vojno Selo i Peovac, sve u Gornjem Polimlju. Jedni i kao: aljanin na podruju Andrijevice; Brela (Crmnica), 1840. god. od njih su u Ulc inju; Babine, Zaostro, Gojakovii, Graanica, Jabuka, Ljeljanica, Maloi, Strmac (Bijel o Polje); U Drobnjacima, grana Milutinovia, potomci Novljana; Ograndi iz Drobnjaka preao predak pop Drakule kod Grahova (Niki). Niki i Nikiko Prekovoe; ogranak ukanov grane Branilovia u Pivi, preselili se u Podgoricu iz Zatrijebaa (Kui); i u Beloevcu (Lepenica), Srbija; sa Kosova (15. v.) kao: Mrnjavevi, razgranati u Dobroti, Morin ju, Mokrinama i Herceg-Novom sve u Boki Kotorskoj; Herceg-Novi i kao: Bajkovi; Kue lja, Kumbor i Mojde, Herceg-Novi; Kotor; Pranj i peraka naselja (Boka Kotorska), a u Perastu su iz Stare Srbije; Glasinac (Romanija) iz grupe Maleevac, -a, sa Malin e (Gacko) Gojkovii su porijeklom iz plemena Salje, bili su katolici pa su onda po stali pravoslavci, ive u Plavu. Gojkovii iz Pive (Pluine), starosjedioci Gojnikovi, u 9. v. i na obraenom podruju ovoga Prezimenika Gojni, Breli (Crmnica); Cetinje; Pod gorica Gojnii, bratstvo u Brelima Gojovii, u Pipere su se doselili iz Lutova (Brato noii), grana Radetia (Petrovia). Ima ih iseljenih Gojovii, selo Petrovii - pleme Piper i Gojoanin, Gojakovii (Mojkovac), iselili se, vidi: Gojakovi Gojslavo = Gajslavo, U lcinj Gojun, Herceg-Novi Gojaj, Tuzi, podruno: Nobol, Helmica i pilja, vidi: Gojevi G ojanin, Dobrinje (Bijelo Polje), vidi: Gojakovi Gojevi, podruje Tuzi; Vuksan Lekaj (i) , Trajboin, Monom i Skarei (u Hotima), Gojkovi potomci i kao: Gojaj = Goji; vidi: Dua j. Njihov predak dolaskom iz Pipera zasjeo je na Plas (dvor-palatu) zatim u Traj bojin (Traboin), Moaj; vidi: Godjen Gojinovi, Cuce (Cetinje) u 15. v.; Srodnici Kal uerovia i uraevia u Zeti Goji, Kotor, ogranak Pavlovia iz Zete; u Perastu Gokovi, Za ba (Kui), ranije Benkaj, od njih su u Podgorici Gold, Herceg-Novi Golebo = Goljevi, iz Boke Kotorske u Dubrovnik Golevi, i kao: Goljevi, Ubli (Kui). Od njih su kod Gu sinja Gole, Mitrovii (Patrovii) i kao: Lehanela; Herceg-Novi Gol, i, i kao: Goljevi, Poblae, Miloevii i Strmac (Pljevlja) Golija, Poblae (Pljevlja), starosjedioci; Kotor 1399. god.; u Njeguima (Cetinje); Podgorica 1326. god. Golijanin, grana Banovia Klenana u Donjim Banjanima (Niki), od njih su u: Nikiu, Uskocima (abljak) i kod Neves inja (Hercegovina) Golievi, ogranak Magovevia (Bogdanovi potomci u Ojeivcima), presel ili se u Rusiju poetkom 19. v. Golievi, Dobrota (Kotor); Herceg-Novi (po majci Boja ni) iz Cuca (Cetinje) Golia, Patrovii, ogranak Lehana (Lehaneka), iezlih Golianin, Pre diani iz eklia (Cetinje), ogranak Abramovia, koji su se odselili u Vraku (Skadar), s rodnici Bjelica u abljaku na Skadarskom jezeru Golkosi, Patrovii 1398. god. 126

Golo, Podgorica Golob, Herceg-Novi; Budva Golobin, Donja Zeta (uz Skadarsko jeze ro) 1416. god. Golovi, Srpska (Zeta); Niki; U Poenju (abljak) pripadaju Kosovanima (Om kaloviima) iz grupe Novljana iz Pogana (Banjani) potomci Obrena Abazovia Dragievia, od njih su u Lazama (Niki) i kao: Golovi = Janjuevi; Podblaa (Pljevlja). Od ovih iz La za jedni su u Nikiu upisani 1890. godine; u Poenju, grana Omakalovia (jesu potomci Ob rena Lazareva), polovinom 18. v. Goloevac, Zenice i Jugovo (Pljevlja); Niki Golub, Tivat, iz Hercegovine; Budva; Ravan (Bar) Golub, Dobrota (Kotor) Golubi, bratstv o u Tivtu u Boki Golubin, i kao: Golub, Podi i Savina, Herceg-Novi (oko 1694. go d.) doselili se iz Korjenia (Trebinje); Risan; vidi: Golubovi Golubinov, Spi (Sutom ore), Bar Golubovi, Gojkovii (Mojkovac); ogranak Rakoevia Moraana, od njih su u Gojak oviima (Mojkovac); Bjelopavlii 1565. god. i Zagara (Danilovgrad), grana Malonia; Ceti nje; Buljarica u 16. i 17. v.; Patrovii; Pranj i Dobrota (Boka Kotorska); Tivat; Gr balj, starinci; Risan; Rovca, starinci; Granarevo (Bijelo Polje); Nikiko Prekovoe i Miloane (Niki), ogranak Bulajia odselili se u Srbiju; Grana Branilovia iz Oraha i Pri sojno (Piva); 1854. god. otili u Bravsko (avnik); 1805. god. neki preu kod Nevesinj a (Hercegovina); Brno (Niki); Dubrovsko (abljak); Lozice (Bijelo Polje); Kladovo i P etrovo Selo (Srbija) iz Crne Gore; u umanovcu i Tepcima (abljak) jedni su od Trepaa (Niki), potomci Goluba Maria; Lijeva Rijeka i Trepa (Vasojevii); Grana Laketia (Lopoa a) u Beranama i Polimlju (Vasojevii); Velika (Plav), i kao: aljanin. Od njih su u Kolainu; Krivi Do (Kui); Patrovii; u Gajtan (juna Srbija) doli iz upe Nikike; u Vaso a grana Lopoana. Drence na Gajtanu (juna Srbija), doselili se iz Rovaca (Podgorica ); Golubovi, Vrbovo, Kaluerovii, Krupice, Prenani i Toci (Pljevlja); Vrbica (Pljevlj a) ogranak Pupovia iz podrunog Bobova; Malinsko (avnik) doli iz Gornjeg Polja (Niki); Orah (Piva) i od njih su u arau (Golija), Niki; Podromaniji; jedni iz Pive su od Bra nilovia, najblii Bilandiima; Drobnjaka jezera, ranije: Mari, iz grupe Rajievia (Novlj ) iz Nikikih Trepaa; Niki; Nudo (Niki) Golubovii, iseljeno bratstvo iz sela Mirca Gol vii iz Pive (Prisojni Orah, Lisina), starosjedioci Golubovii su porijeklom iz plem ena alje, bili su katolici pa su onda postali pravoslavci, ive u Plavu. Gol, vidi: Golia, Golebi i Golebo Golja, vidi: Goljo Goljevi, Vrulja (Pljevlja), doseljenici i z Drobnjaka; Bijelo Polje Goljo, Dobrodolje na Bihorskoj planini (Bijelo POlje); Podgorica Gomba, Herceg-Novi Gomilan, Mrzovii, Rabitlja, Kriak i Vrbovo (Pljevlja) Gomilanovi, Prenane i Maoe (Pljevlja). Od njih su u Nikiu Gomili, i kao: Tomila, ogra nak Juraevia, ranije: uraevi u Patroviima 1763. god. Gomilovi, Njegui (Cetinje) Gomi dio bratstva Popovia Gon, i, u Kotoru 14. v. Gonaevi, Patrovii, porijeklom iz Albani je Gondola, u Kotoru 1370. god. Goni = Guna, Kotor Gonovi, i kao: onovi, Kotor Gono pek, Cetinje u 14. v. Gopev, vidi: Gopevi 127

Gopevi, i kao: Gopev, Podi, Herceg-Novi u 14. v.; Roca (Tivat) i krtolska naselja u 12. v. Od njih su u Gornjoj (Boka Kotorska), Trstu i Rusiji; Ljuta u Orahovici ( Kotor), doseljenici iz Kua; Dobrota (Kotor) Gorakua, Herceg-Novi u 17. v. preli iz Hercegovine Gorana, Ulcinj 1887. god. Gorani, vidi: Goranovi Goranovi, Bjelice (Cet inje) od Andria = Kankaraa iz s. Predia, iselili se u Zaljutnicu (Goliju), Niki, od n jih u junoj Srbiji, i Vrbicu (Trnovice). od njih su u arau i Miloanima (Niki); Oputne Rudine (Niki) i kao: Gorani; Krivoije; Aljaska (Sjedinjene Amerike Drave) iz Golije (N iki) Goranovii, starinom od Bjelica iz Katunske nahije Goraevi, Kuti (upa Nikika) Gor , a, i, Koe, Podgrad i Orahovo (Kui), porijeklom su iz Vukli (Klimenti - Kljemendi ), sjeverna Albanija Gordea, Kruse (Ljeansko podruje) 1511. god. Podgorica Gordijan i, ogranak Vulovia u Malinskom i Gornjoj Bijeloj, u Drobnjacima Gordi, Niki i podruno Lukovo; Cetinje Gordini, Polja (Mojkovac) Gorevuk, kasnije: Gornjevuk, u Klobuku (Trebinje), vlastelinska porodica, pa se jedni preselili u Njegue i Dobrsko Selo i Njegue (Cetinje), i kasnije kao: Motrokol u Kotoru i kao: Motroki pa alepi, Jablan , Sjekloi pa Crvenko, a jedni u Kaele (Rijeka Crnojevia), od kojih su: Gazivoda Gore vuk, pravo prezime bratstva Gornjevuka Gorevuk, ac, Mali Zalaz u Njeguima (Cetinj e) 1489. god. Gorevuci (Gornjevuci), bratstvo u Dobrskom Selu Gorevuanin, potomci doseljenika iz Klobuka u Dobrsko Selo, vidi: Gorevuk Gorecki, Dobrota (Kotor) G orjelica, Kotor Gornadurovii, rod u Odesi (Rusija), u Dalmaciji i u Bosni Gornja Kua, grana bratstva Sjekloa Gornjak, Gornji Ceklin (Rijeka Crnojevia), kasnije vie b ratstava, koja su potomci Leke, to se doselio iz Pipera, srodnici Klimentima (sje verna Albanija) Gornjaci, bratstvo u Ceklinu Gornjevuk Valac, predak bratstva Go rnjevuana u Dobrskom Selu Gornjevuk Jovo Savov, predak bratstva Gornjevuka u Dobr skom Selu Gornjevuk Ratko, najstariji predak Gornjevuka u Dobrskom Selu Gornjevu k Savo, predak bratstva Gornjevuana u Dobrskom Selu Gornjevuci (Gorevuci), bratst vo u Dobrskom Selu Gornjevuci, starinci Malog Zalaza (sada u Dobrskom Selu) Gorn jevuanin, Ceklin (Rijeka Crnojevia), potomci Valca koji se doselio od Mostara, por ijeklom iz Kroje (Albanija); kasnije bratstva: Sjekloa = Crvenkov, Jablan, Raslape vi, Monotrokol Gornjevuani (Gornjevuci, Gorevuci) u Dobrskom Selu Gorovi, doseljenic i u Vraku (Skadar), potomci Raievia iz Zete, porijeklom iz Bajica (od Raia Martinov ia i kao: Vjeta); vidi: Gorevuk; Beri (Ljeansko podruje), Podgorica i kao: Krkoti, p orijeklom iz Kroje (Albanija). Od njih su u: ukarici (Bjelopavlii) i Komanima (Pod gorica); Ulcinj 1911. god.; Gorovii (Grbalj); Savina, Herceg-Novi Gorojevi, Stoliv (Tivat) 1439. god. Gorovok, Koe (Kui) i Podgorica, jesu iz Vukli (sjeverna Albani ja). Vidi: Gorvok Gorudi, ogranak Muria u Roajima, porijeklom iz Klimenata (sjeverna Albanija) i od njih su u Jablanici (Novi Pazar) Goruevi, Niki Gorilovi, Ulcinj 1887. god. Gorinovi, titarice (Kolain), porijeklom iz Cuca (Cetinje), preselili su se u G ornji Sutivan 128

(Bijelo Polje) Gori, u Tarau (Zrenjanin) iz Crne Gore, sa arnojeviima Gori, Zaton (Bij lo Polje), potomci od strica brae orija Petrovia kasnije: Karaorevi u Topoli (umadija osalji, Vraegrmci i Slap (Bjelopavlii), potomci Luana Goski, Alji, Plav, doseljeni iz Hota (Tuzi) Goslavi, iz Vrma (Bjelopavlii), preselili se u Dubrovnik Gosman, Dobro ta (Kotor) Gosonik, i, Kotor Gospavi, iz Azanje (Berane) preselili se u Jasenice (Srbija) Gospi, Jugovo, pa Buje, Crljenica, Buti i Ovevine (Pljevlja); Meljine, Herc eg-Novi Gost, Brskovo (Mojkovac) Gosti, Jugovo, vidi: Gospi; Niki Gostovi, iz Azanje (Bijelo Polje) preselili se u Brezovac (Srbiju) Gostra, Kotor Gotovua, Pljevlja 1 865. god. Goci, Bar Goaj, vidi: Goevi Goevi = Goaj, podruje Tuzi Goevi, vidi: Goov , po nahoetu; u Donjoj Zeti Goovi, Zeta, potomci Vuksalekia, doseljenika iz Hota (Tu zi); Donja Kranja (Kui) grana Mrnjavevia i kao: Goevi Grabljani (Jovanovii, Periii, ii), bratstvo u Cucama Grabovac, Roi (Tivat), starosjedioci; Herceg-Novi; Optoi i Pod gor (Crmnica) Grabovica, Gotoka Povr iz Grabovije (Drobnjak) Grabovica, bratstvo u Otoiu Grabovi, Grabovica (Pljevlja) Graval, Njegui (Cetinje) Gravale, iseljeno brat stvo iz Rajievia Gradaa, e, Grahovo (Niki), doseljenici iz Bosne Gradaevi, Herceg-Novi Grad, i, Kotor Gradac, "pleme" u Ljeanskoj Nahiji Gradijanin, Podi, Herceg-Novi G radini, Kotor, po nahoetu Gradinjani, zagranak bratstva u Cucama Gradinjani, brats tvo u Cucama Gradinjanin, i kao: Gvozdenovi, ogranak Jovovia u Gluhom Dolu (Crmnic a) Gradisavljevi, matini Gaj (abljak) Gradisali, Drobnjaci u 15. v.; U Crmnici Gradi slavi, Crmnica Gradi, Kotor, doselili su se iz Dubrovnika Gradievi, Herceg-Novi, po nahoetu Gradika, Perast (Boka Kotorska) i kao: Gradiska. Porijeklom iz Srbije Grad enik, Kotor 1645. god. Gradojevi, Katanice (umadijska Kolubara), porijeklom iz Crn e Gore Gradoniko, Risan Gradun, Beii (Budva) Graani, pleme u Rijekoj Nahiji Graanin, vidi: Redepagi, Milanovi i Mihaljevi u Graanima (Rijeka Crnojevia) Graanovi, Herceg-N 129

Graevi, i kao: Martili, Nikmarai u Zatrijebau (Kui), od njih su u: Zeti, Skadru i Sara jevu; Podgorici ranije Oruevi i Nikiu iz Hota (Tuzi) Graji, i kao: Markovi, iz Bezuja (Prekotarje) uselili su se u Meljak (Pljevlja), porijeklom iz Hota (Tuzi) Grakal o, Herceg-Novi, porijeklom su iz Istre Grandis, Pranj (Boka Kotorska) Grandi, Lipo vo (Kolain) Grando, Pranj (Boka Kotorska); U Budvi 1448. god. Grandov, Kruevo, Rave i Ravna Rijeka, Bijelo Polje Grandovi, u Orahovice (Risan) Graniji, Podgor (Kui), o granak Milia, od njih su u: Plavu (Kolainu) i Roaju. Vidi: Grani Grani, Herceg-Novi Gr anor, u Grblju 1398. god. Graovac, Cetinje; Brata, Gornje Selo, Berbekovina i Davi dovie (Nevesinje), iz Grahova (Niki); Piragi (Tabija), Nevesinje, ogranak Andrijaevia iz Grahova (Balosave) - Niki i kao: Markovi - Graovac u Najdaniima (Gacko), iz Graho va (Niki), starinom iz Kua Graovi, Oputne Rudine (Niki) Graovi, Vir i Perast (Niki) , Risan (Boka Kotorska) Grasi, Grahovo (Niki), iz doba Rimljana Graso, u Kotoru (1 472. god.) jesu iz Dubrovnika Grahovac, Grahovo (Roaje), ogranak Muria - Klimenana Grahovi, na Prikioli (Kotor) Gracun, Rustovo, Beii i elobrdo (Patrovii), doselili su s e iz Stare Srbije Gra, Herceg-Novi Graanski, vidi: Grba Grai, u Kotoru 1493. god. Gr ba, Gorica, Maoe i Krak, Leenac i Markovac (Pljevlja) i kao: Graanski; Podgorica Grb avevi (Grbaevi), i Golubovi, kao: Jovovi, Matagui (Zeta), 1455. god., ogranak Radinovi iz Bjelica (Cetinje); U Podgorici su ogranak Abramovia iz Bjelica (Cetinje) Grba lji, Kotor, po nahoetu Grbanovi, u Banjanima (Niki) od Grba Banjanina - Petrovia Grbac Herceg-Novi Grbin, Sutomore (Bar) 1889. god. Grbi, Sutorina, Herceg-Novi, od nji h su u uraeviima i drugim naseljima Grblja; akovo (Kumbor), Suepan, Herceg-Novi i risa nsko podruje, porijeklom su iz Hercegovine; Cecuni (Andrijevica); Babino, Rutoe i Toci (Pljevlja); Cerovo (Valjevo), porijeklom iz Pive (Crna Gora) Grbii, rod u va ljevskoj Podgorini Grbii, rod u selu Popukama u Kolubari Grbii, Patrovii 1399. god. Gr bii, Patrovii, identino: Grbii Grbljani, stanovnici predjela Grblja Grbljanovi, podru ikia (Onogot) i upa Nikika, u 14. v. doselili su se iz Grblja, kasnije kao: Niki, pa pleme i onda veliki broj bratstava u raznim krajevima Grbovi, grana Kosovia, potom aka Novljana u Drobnjacima. Od njih su se 1882. god. naselili u Gajtan (juna Srbi ja); Mijailovica, Miljevii i Maoe (Pljevlja), vidi: Perii; Ogranak Radulovia (iz Pjeiv aca) u Dragovoljiima (Niki); ogranak Radulovia iz Nikia (Grbo) preao pod planinu Malje (Srbija), od koga su ti Grbovii. Od Grbovia Novljana jesu u: Drenak (Kolain), Gled iu, Zakuta i Grui Kragujevakoj i kod Valjeva (Srbija); Plav i Gusinje, doseljenici iz Kua; Andrijevica; Bistrica i Rasova (Bijelo Polje); Niki, od njih su u: Podgoric i, Bijediima i Pobretiima (Bijelo Polje), pa jedni u Tuzinju (Sjenica) Grbo, Bor na Bihorskoj planini (Bijelo Polje), od njih su kod Pei 130

Grgi, Podgorica Grgovi, Plav i Ulcinj, porijeklom iz Kua Grgur, Rovine (Piva), dose lili se iz Barunice (Gacko) Grgurevi, Glavica (Bjelopavlii), iz Kua; Niki i Herceg-Nov i, potomci Zlatnopojasovia iz grupe Novljana; Vidi: Verda; Danilovgrad; Morinje, Herceg-Novi; Kotor i podruna Dobrota i kaljari; Vidi: Grgurevi; Niki, ogranak Martino via iz Bajica (Cetinje) Grgurovii, bratstvo u kaljarima u Boki Grgurevii iz Pive (Ra vno), doseljeni iz Gacka Grgurin, Kotor Grgurovi, Slatina i Glavica Danilovgradsk a (Bjelopavlii). Od njih su kod Gacka (Hercegovina). Ogranak Maliia je u kaljarima, Kotor i kao: Grgurevi od Grguda Danulovia, potomci Novljana. Vidi: Kosovi od Grgurovia jesu i Vilotijevi i Pavievi na Duima uz Komarnicu Grdanovi, kod Cetinja, potomci Vuk mirovia, doseljenika sa Kosova. Od njih su odseljeni u Bosnu; Kaluderac (Buljaric a), Patrovii, odatle u Vraku (Skadar); Ljeevii (Grbalj) iz podrune upe Grbaljske; ogra nak urovia u Piperima, kasnije: Jovanovi. Porijeklom su iz Lutova (Bratonoii) Grdini, ri, Lepenac, Polja, Stevanovac i titarice (Mojkovac), potomci Trebjeana iz podruja Nikia Grdinii, potomci vojvode Grdana. ive u okolini Mojkovca, a ima ih i sirom Crne Gore, Vojvodine, Bosne i Hrvatske. Grdovi, Peurice (Ulcinj) Grdoman, Ugnji (Cetin je), starosjedioci; estani (Primorska krajina), jedni su se preselili u Zadar Grd omani, staro bratstvo na Ugnima Grdo, Ostros (Primorska krajina) Grebeljanovi, obaj ii (Bjelopavlii) Grebner, Otro, Herceg-Novi Grebonji, Bistrica i njena okolina (Bije lo Polje) Grebulji, obajii (Bjelopavlii), srodnici Lazarevia Grebuanin, Grahovo (Niki revi, Cetinje Grega, Podgorica Gregovi = Grigovi, Patrovii i ranije Mirkovi. Od njih s u u SAD, porijeklom iz Grke; Bar; Kotor; Budva u 15. v. i kao: Krekovi Gregovii, se lo Novoselje, bratstvo Patrovi Gregorina, Dobrota (Kotor), porijeklom iz Mletaka; Kotor u 15. v. i 1881. god.; kod Herceg-Novog u 15. v. Grec, u Ulcinju 1534. god . Greda u selu Orahovu Greda iz Pive (Kulii), usta iz Mostara (i875) Grede u Vojko viima Gredeljanovi, Dui (Piva) Gredeljevi, Dui (Piva) uz Komarnicu. Od njih su u Laevc u (Biela), kasnije kao: Samardi, ima ih u Dabru i Nevesinju (Hercegovina) Gredi, Bis trica (Dui) i Rasova (Bijelo Polje), vidi: Redepagi, u Beranama; Kulii (Piva), porij eklom su iz Mostara; Niki Grempi, u Kotoru 1436. god. Grepani, grupa bratstava u Cuca ma Grec, Dobrota (Kotor) Grac, Dobrota (Kotor); Herceg-Novi Greti, Kotor i podruni ka ljari Grzac, Herceg-Novi Grivedin, Dobrota (Kotor), porijeklom iz Mletaka 131

Grivina, Donja Zeta uz Skadarsko jezero Grivi, iii, Herceg-Novi; Kotor; Budva Grijeh ov, Smokvice (Rijeka Crnojevia), ogranak Srzentia iz Patrovia Gril, u Kotoru Grima, Patrovii Grimovi, Grude (Tuzi), potomci on Sume Grinvald, Herceg-Novi Griner, Kotor Grini, Kotor Gripi, Kotor Grisan, Kotor Grisigano, Budva Grisko, Kotor Grit, u Kot oru 1487. god. Gritz, s, c, u Kotor se doselili iz Dubrovnika Gripula, Dobrota (K otor) Grk, u Kotoru Grkavac, u Hercegnovsko i Risansko podruje doselili se iz Her cegovine Grki, Grana Zlatnopojasevia iz grupe Novljana. Od njih su u Glasincu na R omaniji Grklanovi, Kaluerac u Buljarici (Patrovii) 1824. god. Grkovac, Strp (Risan) 1692. god. doselili su se od Trebinja, pa jedni u Risan Grkovi, Niki Grkojevi, Previ (abljak), ogranak Lazarevia, iz grupe Novljana, raselili se Grk, u, Kotor 1327. go d.; Zeta Grle, Sasovi 1693. god. doli iz Popova (Hercegovina); Herceg-Novi i susje dna Zelenika Grli, Pauine (Roaje), doselili se iz Vukli (grupa Gae), kasnije i kod ak ovice Grloman, ranije: Eutorovi, u Patroviima srodnici Mitrovia, doselili se (8. v.) iz okoline Kosovske Mitrovice Grljan, i kao: Lajkovi, Lajkovii (Zeta). Iz Mrka (P ipera) preli u Srptansku Goru, pa u Zetu Grljevi, Bjelini (Cetinje); Bistrica (Bijel o Polje) Grljevii, grupa bratstava u Bjeloima Grman, u Kotoru Grobi, Dobrota (Kotor ) Grozdani, Podvrae, matino i Danilovgrad (Bjelopavlii); Donje arae u Goliji (Niki), omci Drekalovia (Kui). Od njih su u Gacku (Hercegovina) i Lici (Hrvatska) Grozdano vi, u Kuima i kao: Ruevi = Banjkan u Zatrijebau Gromani, nji, Sutomore 1853. god. Grom nja, Sutomore (Bar) 1854. god. Gron, Zelenika, Herceg-Novi Grondan, i, Kotor Gro pi, Griharovo (Plav) 1485. god. Grohaber, Patrovii u 17. v. Gros, Kotor i susjedna D obrota Grosman, Dobrota (Kotor) Groc, Herceg-Novi Groci, Kotor Gruadreli, Kotor Gruba = Grubavevi, Perast (Boka Kotorska) i kao: Grubagevevi Grubavevi, Polja Kolainsk i Grubaevi u 17. v., vidi: Gruba; Kotor, porijeklom iz Patrovia Gruban, Vilusi (Niki) Gruba, u Donjim Brajiima (Budva) 1523. god. Grubaa = Gruba = Gurbaa, u Njeguima (Ceti nje) i kao: Grubaevi; Budimlja (Berane) 132

1485. god.; u Brskutu (Kui); Nikiko Prekovoe; Vrtac;; Viluse; Niki; Golija (Niki); Gr vo i Viluse, nikiko podruje; Brskovo, kasnije Mojkovac; Gajtan (juna Srbija), porije klom iz Uskoka (Drobnjaci); u Pivu, Glasinac (Romanija) i Pe (Metohija) iz okolin e Nevesinja (Hercegovina); u Viluse (Niki), vidi: Babi, u Rbatovom Dolu Grubaevi, u ek liima (Cetinje), Patrovii, 1434. god., vidi: Grubavevi, u Njeguima i kao: Grubaevi Gr iz Pive (D.Crkvice, Lijecevina), porijeklom iz Drobnjaka Grubai, Niki; Banjani i Op utna Rudina (nikiko podruje) Gruba, Perast (Boka Kotorska), doseljenici iz Hercegovi ne Grubaev, u Njeguima Grubaevi, Beii (Budva) 1440. god.; Orahovica i Perast (Boka Kot orska), porijeklom su iz Hercegovine; Polja (Mojkovac); vidi: Grubaa Grubai, Perast (Boka Kotorska) Grubelji, Crnci (Piperi) Gruberini, vidi: Guberini Grubea, vidi: Gr upa Grubin, Srpska Crnja (sjeverni Banat), starinom su iz Crne Gore. Vidi: Markov i Arsen Grubini, u Bjelopavliima Grubievii, bratstvo koje se pominje u novelji ura Cr nojevia Grubi, Kotor Grubii, Budva; Sutomore (Bar) 1912. god.; Kotor Grubovi, Rastoke (Bijelo Polje) Gruboica, u Kotoru, grana Pima Grubojevi, Police (Kotor); Risan; Grbalj 1439. god. Grubona, vidi: Grubonja Grubonja, Kotor 1396. god. i kao: Grub ona Grubor, Kotor Grubsi, Kotor u 14. v. Gruda, u Grudima (Tuzi) potiu od potomaka on Sume, od njih su kod Gusinja, kod Plava, Golubovcima (Zeta); Krnjice (Primors ka krajina), porijeklom su iz Bratonoia, od njih nastanjeni u Livarima (Primorska krajina) i kao: Pavlovi i Paci, pa u Baru i kao: Vamovi, a u Donjim Muriima (Primors ka krajina) i kao: Palevi Gruda, Kolomza (Ulcinj), porijeklom su iz Albanije Gruzi na, Grade (abljak) Gruzinov, Podgorica Grui, Cetinje Gruii, Begaljac (Beograd), oko 1878. god. doselili se iz Bjelopavlia Gruji, Podbie (Mojkovac), doli iz Klopota (Brat onoii) sa nadimkom Palibrk; ari i Polje (Mojkovac) i Lipovo (Kolain), porijeklom su iz Kua; Lukovo (Niki); Drobnjaci, potomci Novljana; Maoe i Prenane (Pljevlja), pa jed ni u Pljevlja; Prpii i Ravna Rijeka (Bijelo Polje); Poar (Bjelopavlii) i kao: Proti; Krupice (Srbija), doselili se iz Pjeivaca (Crna Gora); Golubovci (Zeta), doselili se oko 1870. god. iz Bratonoia (Niki);Cetinje; Ilanda (Donji Banat) i kao: Gruji = Dr agujin, porijeklom su iz Crne Gore; u Podgorici iz Bratonoia; Golubovci (Zeta). Od njih su jedni u Lebanima i Leskovcu (Srbija) Grujii, Vijenac (Zvijezd), Maoe i Oti lovii (Pljevlja), ogranak Puria, porijeklom od Kolaina. Od istih ima u Oljevljima; Niki; Cerovo u Raevini (Valjevo), porijeklom iz Pive (Crna Gora); Loznica (Mava) prv om polovinom 19. v. doselili se iz Pjeivaca (Crna Gora); Musterovii (Zagara), Danil ovgrad, ogranak Stojanovia = Lulaa; Danilovgrad; Vitasojevii (Pjeivci), porijeklom s a eva (Cetinje); vidi: Anii u Vijenci i Oevini (Pljevlja) Grujiii (Stojanovii - Lulai bratstvo u selu Musteroviima Grujovi, Piperi, starosjedioci Grujovii, dio bratstva Popovia 133

Grukal, e, Prekornica (Rijeka Crnojevia), starosjedioci. Od njih su u Vraki (Skad ar) Gruaevi, Perast Grum, Herceg-Novi Grune, Herceg-Novi Grunio, Kotor Grimslo, vid i: Stevanov Grunc, u Kotoru 1124. i 1330. god. Grupac, u Kotoru 1434. god. Grupi, Herceg-Novi, po nahoetu Grupkovi, Pjeivci u 16. v. i Ozrinii (evo), Cetinje pa u Kot oru; u Bjelopavliima i Danilovgradu Grupsi, Kotor 14. v. Grupi, Bjelice (Cetinje) u 14. v.; Bjelopavlii, od njih su u Begaljici (Beograd); u ekliima (Cetinje); vidi: G rupi Grup (Grubea), Bar Grupi, 1430. god. i kao: Grupi Gruhovi, Bar; vidi: Grhovi G derac u Buljarici (Patrovii) 1761. god. Granski, vidi: Stevanov Gri, vidi: Redepagi, u Medaniima (Gacko) i Rastu (Nevesinje), porijeklom su iz Crne Gore, ogranak Zeleno via, koji su ogranak Cerovia Grani, Donja Lastva (Tivat) Gualo, Perast (Boka Kotorsk a) Guberina, vidi: Guberini Guberini, Vasojevii; Seoca (na Balju) ranije: Guberina; Berane 1865. god. grana Lopoana; Sutivan (Bijelo Polje) Guvelja, Zaton i Bistric a (Bijelo Polje) Guvelji, Bistrica (Bijelo Polje) Guvera, Niki Guvernadurovi, Njegui (Cetinje) ogranak Staniia, grana Radonjia Guvernadurovii, ogranak bratstva Staniia to a je vladika Rade prognao iz Njegua Guvo, Crkvice i Strp (Risan) Guga, Zaton (Bije lo Polje) Gugliemet, Dobrota (Kotor) Gugolani, 1431. god. u Cucama (Cetinje) i Ria nima (Niki) Gugolj, vine i Sutorina, Herceg-Novi Gugoljanovi, Njegui u 15. v. Gugulov i, i kao: Gugulsbrni, Kotor oko 1440. god. Gudaljevi, Herceg-Novi Gudanovi, Balabani (Donja Zeta) jesu iz Gluhog Dola (Crmnica) i kao: ukovi, kasnije urovi Gudevi, Niki G delj, Grahovo i Vraenovii (Niki), od njih su u Dubrovniku; Perast, Ratievine (Kotor) i Mojde (Boka Kotorska); Herceg-Novi i podruni Podi, porijeklom su iz Popova (Herc egovina), a u susjednim Sasoviima i kao: Gudeljevi Gudeljevi, Niki, doseljenici iz Po pova (Hercegovina) Gude, Bratonoii, potomci Bukumira; Brskut (Kui) potomci Rajkovia, grana Mrnjavia; Donja Ranica (Berane) i kao: Jeli; Bistrica (Bijelo Polje); Risan, p orijeklom su iz Popova (Hercegovina) Gudovi, Donja Ranica, doseljenici iz Bratonoia; Brskut (Bratonoii), grana Mrnjavia Guda, e, Obod, uz Bojanu, preli su iz Albanije Guz da, Kolomza (Ulcinj) i kao: Guda Guzina, Kotor; Bar 1441. god.; Mokro (avnik), oda tle su se jedni preselili u Perast (Boka 134

Kotorska); Niki, doseljenici iz Fojnice (Bosna); Gradac (avnik), porijeklom su iz N ikikih Treaa; Orahovica i Perast (Boka Kotorska), od njih u Trstu (Italija) su iz Gr adaca (Drobnjak); enovii, Herceg-Novi Guzine, bratstvo u Fojnici u Hercegovini Guz inovi, Uskoci (abljak) Guzovi, Vraka i Skadar (Albanija), potomci Martinovia iz Baji ca (Cetinje). U Skadru su i kao: Martinovi = Petrovi, ranije: Froka (Vraka), Skada r Guzonja, eleznik (Beograd), porijeklom su iz Rovaca (Crna Gora) Guii, Budva, po n ahoetu Guji, Bijela (Drobnjaci), doli su iz Zatarja oko 1732. god. Potomci su Novlj ana, iz Banjana (Niki); Matiki Gaj (Drobnjaci), doli iz Prenana (Pljevlja) Gulevi, i, rkavac, Herceg-Novi Guli, Fundina (Kui) Gulipeste, nadimak bratstva Pejovia u Rzan om Dolu Guli, Ranilug (Kosovska Kamenica), porijeklom iz Crne Gore Gulkovi, u Koto ru Gulja, i, Fundina (Rosti) i Raovii (Kui), starosjedioci Guljap, i kao: Milutinov i, u Zalazu (Kotor) Guljermovi, u Grbaljskom polju Gumberti, Kotor, porijeklom su iz Italije Guna, vidi: Goni Gunda, Maoe (Pljevlja) Gunduli, Kotor 1335. god. porij eklom su iz Drobnjaka Gunjajevi, Orahovica (Risan), porijeklom su iz Stare Crne G ore; Dobrota, Mali Zalazi i Ljuta (Kotor) Gunjai, risansko podruje; Mokrine, Herceg -Novi Gupi, u anjev Dolu (Njegui), Cetinje 1326. god., a u Kevu (evu), Cetinje 1335. g od. Guraz, estani (Primorska krajina), ogranak su Lukia Gurbaa, vidi: Grubaa Gurza, e stani (Primorska krajina). Porijeklom su iz krelja (Albanija). Dijele se na Pecie i Dabovie Gurzak, Bar Gurzanovi, ranije Kova, u Ulcinju 1885. god.; Bar Gurain, Bar Gurdi, Kotor Gureza, i kao: Gurza Gurei, Zaton i Crna (Bijelo Polje), srodnici Karaore via sa Oplenca (umadija); Od njih su u Dragosnici (Podibar), vidi: Karaorevi Guri, i k ao: Dukujevi, Poari (Bjelopavlii) Gurovi, Herceg-Novi Gurtiluamo, Meljine, Herceg-No vi Gurska, Niki Girevi, u Hotima (Tuzi) Guski, Budva; Golubovci (Zeta). Od njih su u Tuzima i Skadru, vidi: Gusi i Guti Gusinjac, Gusinje, ogranak Alijagia, od njih su u Ibarcu (Roaje); alja (Bijelo Polje), porijeklom iz Hota (njihova grana) i okolin e Plava; Bistrica (Bijelo Polje) Gusi, Sinjac i Lukinje Kruke (Piva), srodnici Jakia . Od njih su u Klisu (Split) Guska, u Drobnjacima potomci Kria Gusli, Bunja (Pljevl ja); Kotor, po nahoetu Gusni, Kotor i Risan Gutalja, iz Pive na Glasincu (Romanija ) kao: Jovovi Guti, Komora i Prnjavor (Plav); Smrijeno (Piva), srodnici Plakalovia; B jelice (u Bistrici 135

Pearskoj), Bijelo Polje i podrune Bubonje, matino. Od njih su u Gui Dragaevskoj, Sjen ici i Stupu (umadija); Beee i Dinova mahala (Nevesinje), ogranak Gvozdenovia iz eklia uji Do), Cetinje; Banatu i kao: Guti (Gusi), srodnici Plakalovia iz Smrijena (Piva) G utii, grana ekliskog bratstva Gvozdenovia ali izvan eklia Gutovi, Gornje Rudinice (Piv ), grana Ruia, srodnici: ikanovia, Nikolia i aia; Plav, prvi su se oko 1750. god. dos li iz Pipera kao: Novi. Drugi su iz Noica (Bratonoii); U Bodeitu (Gacko), ogranak Boov ispod Trebjese (Niki) Gutovii iz sela Rudnice u Pivi, starosjedioci Gutolj, goz, H erceg-Novi Guhdia, Podgorica Gucal, Ulcinj, kasnije Oini Gucale, stari nadimak bra tstva Batrievia Gueti, Kotor (12. v.) doseljenici iz Dubrovnika; Patrovii Gui, Ulcinj 873. god. Gui, Ulcinj 1864. god. Guner, Kotor Guevi, u Sandaku su iz Crne Gore Gua, Ko or i poluostrvo Lutica (Grbalj) 1350 - 1335. god. Gui, Gornja Bijela (avnik). Ograna k Simovia iz Teo Polja (Gornja Moraa). Porijeklom su iz Rovaca; Brato (Nevesinje) iz Crne Gore Gumir, Bijedie (Bijelo Polje) Gumirovi, Bijelo Polje Guojevi, Ribarii (Koto ) Ghega, Kotor H Habarkale, Drobnjak Habinovi, Male Dubrave (Roaje) Habica, u Ulci nju 1866. god. Habovi, Niki Habraham, vidi: Abram Havaj, Grahovo (Niki) Havanovi, Koto Haveri (Haferi) i kao: Averi, ogranak Kalezia u Bjelopavliima, odselili: kod Bara, U lcinja, u Podgoricu, Skadar i druga mjesta, patronoimik od Haver-Zora na Kurdist anskom, vidi: Kalezi Havnik, Kotor Hagendorfer, Kotor Hagi, kod Cetinja Hadrovi, Po dgorica; Bijelo Polje i podruna Bistrica; Beograd Hazmadag (Haznadaj), Niki Haznada j, vidi: Hazmadag Haimel, i, Bar Hajvazovi, Pljevlja 1907. god. Hajdajagi, Niki Hajd arevi, Bukovica (Kovaevii), Pljevlja i podruje Bistrice (Bijelo Polje) Hajdarovi, Bob ovite (uz Skadarsko jezero), Krajina; Bar; Kosii (Ulcinj); Sipanja (Bijelo Polje); Petnica (Berane) Hajdarodi, i kao: Hajdarhodi, iseljenik iz Herceg-Novog u epelnicu (Trebinje) Hajdarpai, Bistrica, Dubova, Vrevo, Radulii, Prpe i Zaton (Bijelo Polje), u Plavu 1875. god. Hajdiaga, Ulcinj 1878. i 1895. god. iz Hercegovine Hajdrovi, r anije Pubekovi, Bobovite (uz Skadarsko jezero), Krajina, porijeklom iz Puka 136

(Miridita) Hajdukovi, Hajdukovii (Utrg), Crmnica, najblii su Strahinjama i Jovetiima i kao: Hajdukovi - Ekananin (Strahinji); Hotovi potomci ispod Hota iz Hota, blie Tu zima; Cetinje; Ulcinj 1887. god.; Zvjezd, Ljeljenica, Osoje, Junevi i Mostit (Pljev lja); u Bjelopavliima i kao: Zuzi, srodni sa Mihailoviima i Sekuliima i jedni su ods elili u Obre i Temce (Srbija); Cerovo (Bijelo Polje); Bobovite (uz Skadarsko jezer o), Primorska krajina Hajdukovii, bratstvo u Podgoru Hajduovi, Bobovite (uz Skadarsk o jezero), Krajina Hajek, Herceg-Novi, po nahoetu Hajzer, Cetinje Hajiahi (Ajdali), Lozica (Bijelo Polje) Hajkovi (=Stano=), u Malom Boriu (Vraka), Skadar Hajmel, i, Ulcinj Hak, Kotor Hakaj, i kao: abiovi, u Tuzima Hakl, kaljari (Kotor) Hakanjin, u Plavu 1875. god. Haksali (Aksali), Plav, susjedni Ski i Brezojevica 1880. god. Hal , i, Ulcinj Halikavazovi, Pljevlja 1871. god. Halilovi, Pljevlja i podrune Maoe iz K ua od njih kod Novog Pazara; Vladimir (Ulcinj); kod Roaja su iz Selca (Klimendi), Albanija; Kanje (Bijelo Polje) Hali, Pranj (Boka Kotorska) Halovi, Vladimir (Ulcinj ) Halti, Plav Hamzaghi, grana Muovia u Nikiu, doseljenici iz Kolaina, iseljenici u Tut n Hamzi, Medun i Seotica (Kui) iselili u Roaje, Kolain pa odatle u Loznu, Stubal i Bo turi (Bijelo Polje), a jedni i kao: Nurkovi; Bistrica (Bijelo Polje); Boljanii i Bu kovica (Pljevlja); Bar; Gostilje (Zeta) i kao: Amzi Hamer, Kotor Hamidovi, Zaton ( Bijelo Polje) Hamerla, Zelenika, Herceg-Novi Han, Zelenika, Herceg-Novi Hanza, K otor Hanii, Tuzi Hankovi, 15. v. u Pjeivcima Hanjadofer, Herceg-Novi Hanjai, Bar Harap e, Ulcinj Harasan, Ulcinj Harbi, Pljevlja Harvovi, vidi: Hrvovi Harvojevi, Petrovi Har dani, Pljevlja 1865. god. Harevi, Lae (Bjelopavlii), vidi: Averi (Haveri) - Kalezi Har vi, Niki Has, Lutica, Herceg-Novi Hasaj, Zuos uz Bojanu iz estana (Primorska krajina) Hasanagi, Ulcinj; Roaje ranije kao: Zejnelagi iz podrunog Selca; Podruje Lozne (Bije lo Polje) i kao: Asanagi, srodni ekiima Hasanbegovi, Bihor (Bijelo Polje) Hasaneki, Gu inje 137

Hasanonovi, Bobovite (Primorska krajina), vidi: onovi Hasanovi (eki), Srevac, Dobro nje (Bijelo Polje) Hasansmail, Ulcinj Hasanovanj, Arbane (Krajina) uz Skadarsko je zero Hasanjobanj, Arbane (Krajina) uz Skadarsko jezero Hasilovi, Bogaii (Plav) su iz Klimenata (Albanija) Hasi, vidi: Hasi Hasi, u Podgorici, Beranama, Bukovina (Bije lo Polje), roaci Hadibulia i Bilosalia u Suvodolu (Roaje); Vlah (Gornji Bihor); Bijel o Polje su iz Trebaljeva (Kolain); Ulcinj Haskovi, Kui iselili se u Jablanovo; Mojk ovac; olja (Bijelo Polje) Hat, Ulcinj Hata, irokotrit i Skadru (Albanija) iz Crne Gore Hatkovi, podruje Bistrice (Bijelo Polje) Hatovi, Izbinja (Pljevlja) Haul, Herce g-Novi Hafizagi, Pljevlja 1853. god. Hacer, Herceg-Novi Haciomerovi, iz Nikia iselil i se u Vasojevie Hadajli, podruje Bistrice (Bijelo Polje) Hadali, Pljevlja 1853. god.; podruje Bistrice (Bijelo Polje) Hadefendi, Pljevlja 1864. god. Hadi, u Podgorici Ha dialovi (Dizdarevi), iz Hota (Tuzi) u Podgoricu i Skadar Hadiasanovi, Podgorica Hadiab lahovi, Tuzi Hadiatlagi, Pljevlja Hadibegovi, Kui grana Konatara iselili u Buturi, Zat n i Bistricu (Bijelo Polje) Hadibrahimi, Ulcinj Hadibuli, Bojite i Ravna Rijeka (Bije lo Polje) iz Pljevalja; Trebaljevo (Kolain), matino, odselili u Novi Pazar Hadivuko vi, Niki i podruno Grahovo Hadidimuhovi, Bijelo Polje Hadidurakovi, Pljevlja 1884. go Hadijalovi, u Plavu ogranak Palivrtia Hadi Jahovi, Bijelo Polje Hadiji = Baliti, iz K oselili u Roaj Hadimahovi, kod Trebinja, ogranak Bulajia Hadimola, vidi: Hol Hadimujov i, Pljevlja Hadimukovi, Tuzi; Podgorica Hadimuratovi, Hadimuragovi, u Pivi, a u Kosije ima (Cetinje) i Malom Ostrosu (Primorska krajina) i kao: Barjaktarovi Hadimusi, Niki Hadimustafa, u Podgorici 1601. god. Hadimuovi, u Plavu srodnici Ferovia, Durovia, Jade dia i abovia Hadiomerovi, iz Nikia odselili u Vasojevie Hadinovi, podruje Bistrice Polje) Hadi, ogranak Adia u Kosijerima (Cetinje), od njih su (1892. god.) u Ulcinju, pa u Grku (odselio Filip), drugi otili u Pivu i kao: Hadi (jedni se vrate u Kosijer e), pa Adi; Bar; iz Kua odselili se u Ditrove i Roaj ogranak Fejzia; akopara i Brvenic a (Pljevlja); Gubava i ire u Bihor (Bijelo Polje), odselili u Struganik (Kolubara) ;Gusinje; Golubovci (Zeta); u Nikiu Rnjez (Hadi); u Plavu 1879. god. 138

Hadihamzi, Pljevlja 1864. god. Hadiukovi, u Grahovo (Niki) iz Hercegovine Hadiumovi vac), srodnici Pajovia, pa u Tuzima i Sarajevu Hadicanovi, Draginja (Ulcinj) Hadiairov i, Pljevlja 1879. god. Hadovi, iz Nikia odselili se u Vraneku dolinu (Bijelo Polje); P ljevlja (1859. god.) i podrune Boljanie; kod Plava jedni i kao: Mujovi Hadopulos, Ri jeka Crnojevia doseljenici iz Grke Heb, Fraskanjela (Ulcinj) Hebi, iz Boke Kotorske preli u Cernicu (Hercegovina). Porijeklom iz Turske Hebovi, Balabani (Donja Zeta) ; Vladimir (Ulcinj) Hein, Kotor Hejmeli, Igalo, Herceg-Novi; Ulcinj Hejsek, Igal o, Herceg-Novi Hekalo, Bukovice (Pljevlja) Hekalovi, Pljevlja Held, Donja Lastva (Tivat) Heldi, Bijelo Polje Heli, Pljevlja Helukako, 1076. i 1089. godine u Ulcigu min (Ulcinj) Hentsel, Pranj (Boka Kotorska) Henji, podruje Bistrice (Bijelo Polje) H erak, vidi: Herakovi, i Erakovi (doseljeni na Njegue iz Hera); Dodoi (Rijeka Crnojev ia) Herak, predak bratstva Herakovia u Njeguima Herak, porodica u selu Dodoima Herak ovi, naselje Herakovii (Erakovii) u Njegukom Polju ("Varo Njeguka"), Cetinje, krajem 1 5. v. Od njih su i kao: Herakovi - Petrovi, Petrovi - Herakovi, Herakovi - Popovi, Pop ovi - Herakovi. U 14. v. doselili u Dugi Do, na kraj Njegukog Polja, sa Banjske vis oravni (od Velimlja i iz Muevica), Niki, a tamo od Gacka (Hercegovina). Od njih su u: Kotoru (1441. god.), kao: Petrovi, u Rusiji kao: Petrov (Herakovi), kaljarima (B oka Kotorska), Dodoima (Rijeka Crnojevia), kao: Herak, u Danilovgradu kao: Vujovi ( ranije Petrovi), Ljeevii (Grbalj) kao: Popovi (Kaelan), Petrovom Selu (istona Srbija) u Bugarskoj kao: Popovi (Herakovi), Oglaenovcu (Podgorina), Valjevo kao: Herakovi; u Drobnjaku (1441. god.) i kao: urevi = Bogutovi, prije toga (1.3.1399. god.) u Drob njacima (Rudinska visoravan=Banjani), spominje se njihov predak ore Bogutovi; iz Dr aevine (Podgorica) preselili se u Uskoke (abljak) Herakovii, bratstvo u Njeguima Her akovii, prezime Herakovii - Petrovii, grana bratstva Herakovia u Njeguima Herakovici - Popovii, grana bratstva Herakovia u Njeguima Herget, Igalo, Herceg-Novi Herezig, k aljari (Kotor) Herizovi, Niki Herman i kao: Hamaliota, 14-15. v. u Ulcinju Hermenko , vidi: Armenko Herovi, vidi: Erovi Hersi, Herceg-Novi Hercegovi, Grahovo (Niki) Herce zik, kaljari (Kotor) Hefarne, Budva Higa, Donji Stoliv (Kotor) Hidra, Ulcinj Hidr (Hidri), Ulcinj 139

Hidrovi, tedra (Ulcinj) Hil (Hile), Bar Hila, Kotor Hili (ili = Kili), u Zeti Hiljin, Kolomza (Ulcinj) Hinkovi, Velimlje (Niki); Podgorica Hinterleitner, Herceg-Novi Hir hait, Meljine, Herceg-Novi Hiri, Donja Lastva (Tivat) Hir, Donja Lastva (Tivat) Hi tunovi, Cuce (Cetinje) Hitunj, u Kotor doli iz Dubrovnika Hlapac, Banjani (Niki) 139 0. god. Hlapi, u Drobnjacima 1423. god. Hlas, Brajii (Budva) Hlindovi, Pljevlja Hluika , u Kotoru Hnemer, Herceg-Novi Hovorka, Kotor Hogovi, vidi: Cekovi Hodovi, Pljevlja 1864. god. Hoketi, Podgorica, preli iz Zete Hokui, Ledenice (Njegui), Cetinje 1435. god. Hol, Hartikol (Ulcinj) i kao: Hol; Pranj (Kotor); Herceg-Novi Holenderski (H olendehki), Herceg-Novi Homen, Kotor i susjedna Dobrota Hopti, vidi: Hot = Hoti Horvatin, Miljevci (Sutomore), Bar, doli od sjeverne strane iznad Trsta, srodnici njihovi su u Vipavi i Ajdovini (Slovenija), vidi: Hrvat Horvaevi, Patrovii 1589. god. Horovka, Kotor Hostojica, u Kotoru Hot, toj (Ulcinj), porijeklom (potomci Lazara iz plemena Pipera) iz Gruda (Tuzi), i ponee kao: Hopti, Hot i Hoto; Berane; kod Plava, Gusinja, Bijelog Polja, Boljanine (Bijelo Polje), Kolain, Polja (Mojkovac) , Male Dubrave (Roaje) i kao: Hota iz Hota (Tuzi), koji su iz ueg fisa (bratstva) iz plemena Hota u Hotima (kod varoi Tuzi); kod Roaja; i Hoti, Lazima i Grnaru (Plav ) i Gusinje; Prvobitno Ot = Hot, doao predak Lazar Kea iz Pipera, i njegov predak je bio iz Keva (Ozrinii = evo), Cetinje Hota, vidi: Hot Hota Vukov Ostoi, savremenik vladike Vasilija Hoti, pleme u Albaniji Hotzl, Kotor Hoto, u Grudama (Tuzi), vid i: Hot Hotovi, Gornji Bihor (Bijelo Polje), srodnici su u Bori Mali (Vraka), Skada r, ranije Hot; vidi: Hot; u Vladnji (Orahovo), Zeta i kao: Otovi i Kovaevi; Izbinje (Pljevlja) Hotui ili Hotuevii, staro bratstvo na Gradini Hoevi, eklii (Cetinje) Hoevi jerovatno prezime nekog starog bratstva u ekliima Hoforka, Kotor Hohl, Kotor Hockm anu, Kotor Hoda, Piurice (Ulcinj) 140

Hodai, Ulcinj Hodaj, Piurice (Ulcinj) Hodi, Brve (Bijelo Polje), njihov je ogranak Fer i u Roajama; grana Kokotovia (Kokota) iz Donjih Banjana (Niki) preli u Vraenovie, uz binjicu, pa u Fatnicu (Bilea), Bileu i Stolac (Hercegovina); Ulcinj; Livari (Primor ska krajina) i Rasti (Ulcinj); Pljevlja 1896. god. god.; Niki, Milovac i Bistrica ( Bijelo Polje); Bihor (Bijelo Polje); Bihor (Bijelo Polje), otili u Sarajevo; Crna (Bijelo Polje); Godijevo (Bijelo Polje), Godoelja i Trpeze (Berane), Ibarac (Roaje ) Hoo, Bukovice (Pljevlja) Hrani, Kotor 1327. god. Hranilovi, Zeta 15. v.; Kotor 1 400. god. Hranimir, u Kotoru i Ulcinju Hrani (Kosaa), u 14. i 15. v. vladarska por odica u Bosni i dijelu Crne Gore. Jedno vrijeme bila je njihova prijestonica u P ivi (Crna Gora); Herceg-Novi 1382. god. na Mekoj Grudi (Bilea) i okolina, 1281. g od. bili su Vojvode u Vojvodstvu Svetog Save, pa potomci u (kasnije razvoju) Her cegovini, vlastela i kao: Vukovi Hrankovi, u Nikiu, Pjeivcima i Grahovu (Niki) 1441. g d. Hranojevi, Banjani (Niki) u 15. v.; Kotor Hranulovi, u Draevini (Podgorica) Hranui, Grahovo (Niki) Hrapovi (Rapovi), Maoe (Pljevlja), kod Bijelog Polja, kod Novog Pazara i Sarajeva; Pljevlja i podrunih Lijeskovljana i kao: Krapovi Hrvat (Hrvatin = Hrv atina), Miljevci (Spi), Bar (1882. god.) i uanj (Suanj), Bar, ovi su doseljenici sa podruja Trsta, vidi: Horvatin Hrvatin, u Miljevcima, po njihovom: stariji ivalj, a drugi doli iz Dalmacije Hrvati (Hrveti), Stoliv (Kotor) Hrvovi, Patrovii 1734. god. i kao: Harvovi Hrvojevi, Buljarica (Patrovii) 1792. god. Hrdelika (Hrdelka), Kotor Hrel jina, Kotor Hrelji, Kotor Hresovi, preci Vukevia i Bratievia na Njeguima (Cetinje) Hri , Herceg-Novi 1554. god. Hristov, na Cetinju Hrlilovi, Maoe (Pljevlja) Hrmenke, i kao Rmenko, vidi: Armenko Hrnjez, Herceg-Novi, po nahoetu; u Podgorici Hrobar (Hr oba), Kotor Hromadka, Kotor Hromanka, Kotor Hrmeka (=Krmok=), u Kotoru Hromi, Zele nika, Herceg-Novi Hrs (Rs), predak bratstva Vukovia i Bratievia u Veljem Zalazu Hrso vi, Velji Zalaz (Njegui), Cetinje i kao: Zalaanin potomci Rs (dakle Hrs), naznaeni 1 437. god. kao: Hrsovi i Hrsojevi. Kasnije Vukevi i Bratievi. Od njih, kao: Vukevi ima Dobroti (Kotor), Budvi, Pranju, Batrievia u: Pranju (Kotor), Konavlima, Srbiji. Od Hrsovia su Milojevi, Duponevi i Drugovi kasnije: Nikoli odseljeni u Niki, Dobroti (Ko ), Vlakoj (Rumunija); urovi na Pranju i Dobroti (Kotor) i Odesi uz Crno more; Gaovi, k asnije: Danul (Danulovi), Lukrecija, Kapetanovi, Prorokovi i Padalica (jedni preli u N jeguku varo) i kao: Hrsovi-Vukevi u Herakoviima Cetinje; Od Drugovia su i Vujoevi ka Gazivoda i Krkaa u Ceklinu (Rijeka Crnojevia); Danulovii u Pranju (Kotor) i Danulovin ama (Krtole), Grbalj; Lukrecije u Pjeivakom Dolu i kao: Kapetanovi i Mileti i u Kavau (Kotor); Prorokovi (Miloevi) u Dobroti, Kotoru (Miloevi), iiu kao: Miloevi; Lukrec ijeloj i 141

Perastu oznaavaju i kao: erovi Hrsovii, staro prezime bratstva Vukevia i Batrievia u jem Zalazu Hru, Kotor Hrui, Herceg-Novi, po nahoetu Hubani, Bijelo Polje Hudeek, Pranj (Kotor) Huler, Kotor Humac, Miloevi, vidi: Humec Humec (Mumac), u Cetinju i kao: H umac - Miloevi; Orahovo i Podgora Humaec, bratstvo u Podgori Humci (Umci ili Miloev ii), bratstvo u Cetinjskom Plemenu Hupka, Herceg-Novi; Bar Hurka, Herceg-Novi Hur eovi, Berane Husani, Bijelo Polje Husenbegovi, Ulcinj Husenaga, Ulcinj Huseinovi (Hus ejnovi), Plav; abljak na Skadarskom jezeru Husejinovi, u Plavu 1884. god. Husenefen dija, Ulcinj Husenovi (Huseinovi), abljak na Skadarskom jezeru i kao: Husejnovi u Pl avu; vidi: Huseinovi Huskovi, Pljevlja 1870. god. Husov, Rasova (Bijelo Polje) Hus ovi, Meteh (Plav), Luica i Koljeno (Roaje), porijeklom iz Kua; Sipanja (Bihor), Bije lo Polje; Pauine (Roaje), oni su iz Gaa (akovica) Huter, Cetinje Hua (Davidovi), u Pat oviima 1678. god. Hudodovi, Jablanica (Bijelo Polje), porijeklom iz Klimendi (Klimen ata), sjeverna Albanija, vidi: Klimen I Ibambai, u abljaku na Skadarskom jezeru Ibr aji, Ulcinj Ibraimaga, i kao: Ibraimagi i Ibrahimaga, Gusinje (Gornje Polimlje) Ib raimagi, Gusinje, porijeklom od Skadra (Albanija), vidi: Ibraimaga Ibraimbai, Ljeans ko podruje (Podgorica) Ibraimovi, ogranak Kaljia u Donjem Kolainu Ibrahim, Ulcinj 18 79. god. Ibrahimaga, vidi: Ibraimaga Ibrahimbai, Gornji Dodoi (Zeta) do 1746. god. Bijelo Polje (Donje Polimlje) Ibrahimovi, Bijelo Polje (Donje Polimlje) i podruje Sipanje; Bukovice (Roaje) i Varoi i kao: Kaar ogranak Balevia (Belojica), srodnici ol evia, u Kuima porijeklom iz Bratonoia, oznaeni i kao: Pavlovi (Kaar) kod Roaja, Novog zara i Pljevljima, u abljaku u Skadarsko jezero Ibri, Bukovice (Pljevlja) Ibrievi, N iki, iz Kua, Podgorica i Kotor, ogranak Ivezia u Carigradu i Sarajevu Ibrii, Niki, ot (1879. god.) u Bosnu Ibriimovi, Bar Ivan, Podi, Herceg-Novi Ivan Borojev(i), predak bratstava Ivanovia i Ivanievia u Donjem Kraju cetinjskom 142

Ivana, Bar Ivakovi, Niki Ivanaj, Tuzi Ivanin, Cetinje Ivani, Laze i Zagrae (Gusinje), ogranak Dedia (Peria) iz Kua; Podgorica, Vranovine (Pljevlja) iz preko Tare Ivani, i kao: Ivanos (1650. god.) u Budvi, porijeklom iz Stare Crne Gore, u Klievo (Dubr ovnik) od 1498. god. Ivanievi, Poljica (Popovo Polje), kao: Ljepava; jedni (1498. god.) u Klievo (Dubrovnik), Veliani, Draevo, veljin i Mosta (Hercegovina). U Mostaru i kao: Glavan. Porijeklom su iz Riana (Niki); Donji kraj (Cetinje), doseljenici iz Starog Vlaha (Zlatibor), srodnici Ivanovia i Marinovia, potomci su Borojevia. Od n jih su u: Budvi, Kotoru, kod Dubrovnika i kao: omada; na Korulu kao: Ivani, u Rujnic i (Biha) kao: Ivanievi, Kladovu (Zajear) kao: Peraevi; Petrovii i Mirue (Niki), jed ije kao: Vasiljevi i Kecojevi = Kecoevi (Kecovi); Pjeivci 1557. god.; i kod Stona (Da lmacija) i u junu Hercegovinu Ivanievii, bratstvo u Donjem Kraju cetinjskom Ivanievii , rod u Mostaru Ivanievii, bratstvo u Poljicu Ivanievii (omade), rod kod Dubrovnika I vanko Paviev, predak bratstva Pavievia u Dolu Ivankovi, Vrpolje (Trebinje), ogranak Ugrenovia iz Riana (Niki); Ulcinj (1894. god.) iz Hercegovine; Zabre, Kasteli i Lastv a (Tivat), iz Zubaca (Trebinje) u 16. v.; Bar; Savina i Srbina, Herceg-Novi; Kot or; Bukovice (Roaje), doli iz Trijebta (Zatrijeba) Ivanov, Patrovii; Podgorica; Novi B eej (Banat), porijeklom su iz Crne Gore; Novi Kneevac (Banat), srodni podrunim: Pet rov i Pavlov, doli sa arnojeviima iz Crne Gore Ivanovi, Donji Kraj (Cetinje), srodni ci Ivanievia i Marinovia, zabjeljeeni i kao: Lajislavi i Lajislaji, ranije Borojevi (p rijeklom od Nia), a doseljenici sa Starog Vlaha, od Ivanovia su u: Kotoru; Bjelice (Cetinje), najblii Vuuroviima; Zalazi i Mali Sriem (Veliki Zalazi), Cetinje ubiljee ni 1542. god. doseljenici sa Stubice (Pjeivci), od kojih su u: Perastu (kao: Jova novi), Bijeloj (kao: urnovi), ovo u Boki Kotorskoj, a u Dabru i Mostaru (Hercegovin a) kao: Ivanovi; Dobrota (Kotor), ranije Hrsovi, doli iz Zalaza (Cetinje): u Budvi (kao: Baji) doli iz Cetinja; Kotor; Graani (Rijeka Crnojevia), starinci. Od njih su u Limljanima (Crmnica); Dub (Bjelice) ogranak Milia; u Vojkoviima (eklii), Cetinje o granak Marojevia; Bajice (Cetinje) i kao: Ivanovi = Musulimovi. Od njih su u: Bijel om Polju (Donje Polimlje), Herceg-Novom i Srednjoj Dalmaciji; Lastva (evsko polje ) Vojiniima (Ivanoviima), Cetinje, od kojih su ukanovi, Lekovi i drugi; Lipa (Cuce), Cetinje (od prije 1684. god.) i kasnije. Od njih su u Nikikim Rudinama, a u Bubreku , kod Nikia od 1768. god., u Grahovu (Niki) i kao: ivkovi, a od odseljenih u sjevernu Ameriku kao: Krivokapi; Stubica (Pjeivci) u Brijegu (Lakia do), Piva, od njih su u podrunim Rudinicama kao: Nikoli, a dvije porodice u Slavoniju; u Tisu (Niki) iz Bjel ica (Cetinje); u Kuima jedni su ogranak Ilikovia = Drekalovia a drugi ogranak Duia = Mrnjavevia, od Ivanovia Ilikovia su u ajniu i Trnovu ( istona Bosna), Podujevu (Jablan ca), juna Srbija; u Kuima i. ogranak Omerboovia i kao: Dedivanovi u Grudama (Tuzi) i Ljakovi kod Gusinja, dok su srodnici Ljakovi i Ljucovi kod Gusinja sa Jablana (Braton oii); iz Kua su Ivanovii kod Plava i kao: Ivani (Ivaaj); u Nikiu 1768. god.; Crmnici 6. v.; umadijska Kolubara Ivanovii iz Crne Gore kasnije kao: Veti; Patrovii; u Podgor ici; titarima (Mojkovac); Ivanovii u iiima (Grbalj), od njih su u Poborima (Budva); I vanovii u Ivanoviima (Beii), Budva, srodnici Martinovia brajikih, ispod Oe; Ledenice ( isan); Herceg-Novi; Brajii (Budva) iz Cetinja; Golubovci (Zeta), kao: Metiljevi = Ivanovi, grana Drekalovia, doseljenici iz Kua; Gornja Ranica, Laze i Rudo Polje (Pla v), porijeklom sa Jablana (Bratonoii); u Podgorici jedni su iz Pipera; Ozrinii (Tur jaa) i Trepa (Niki), kao: Nikoli, od Ivanovia (Nikolia) iz Pive; u Bjelopavliima gran alevia; u Morai (Kolain) ogranak su Medenica; u Vasojeviima: 1) grana Lopoana u Gornj em polimlju, Lomu i Uljarima, 2) grana Dabetia i 3) ogranak Vuanovia 143

nastanjenih na Brno (upa Nikika), Niki; u ekularima (Gornji Vasojevii), od kojih su u ranama, Vojvodini i Bosni; u Luane-Vranii (Zeta) doli iz Stanisalia, prije 1908. god ine; Lozna (Bijelo Polje); Liverovii (upa Nikika) ogranak Pavlovia; ljivansko (abljak) od kojih su u Pivi i Ograenici (Pljevlja); u abljaku na Skadarskom jezeru 1527. g od.; Dovoli (Pljevlja); Omorine (Viegrad), doseljenici iz Poblaa (Pljevlja); Ozrin ii (Niki); Dobre Vode (Bar), poslije 1878. god. doli iz Kua; u Morai (Kolain) iz Rovac (Podgorica) Ivanovii ili Musulimovii, bratstvo u Bajicama Ivanovii (Lajislavici,La jislajici), bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Ivanovii, bratstvo u Malom Zalazu Ivanovii (Marojevii), bratstvo u Vojkoviima Ivanovii (Milii), bratstvo u Dubu Ivanovii , bratstvo u Tomiima Ivanovii - "Krivokapii", bratstvo u Zaljuti Ivanovii (Lipovci), bratstvo u Zaljuti Ivanovii, bratstvo u Vojiniima (u Kevu) Ivanovii, bratstvo u pre djelu Lastvi (u Kevu) Ivanovii, bratstvo u Stubici Ivanovii, bratstvo u Limljanima Ivanovii, bratstvo u Dobroti Ivanovii, bratstvo u Bijeloj u Boki (urnovii), u Dabru i u Mostaru Ivanovii iz Pive (Donje Crkvice, Likia Do) iz Ograenice iza Tare Ivanos , vidi: Ivani Ivanci, Perast (Boka Kotorska) Ivanevi, u Piperima, potomci Mika (Lazar a ) Vojisljavljeva, ranije Blinjanin. Od njih su u Balabanima (Zeta), Podgorici i Brajiima (Budva); Gluhi Do (Crmnica) u 16. v.; Buljarica (Patrovii) u 16. v.; Koto r, jedni po majci; Cetinje; Gornji Stoliv (Tivat); Podgorica; Brazilovica (umadij ska Kolubara), srodnici podrunih Dimitrijevia i Vientijevia. Doseljenici iz Lever Ta re (Pljevlja) Ivanjii, rod na Koruli Ivaaj, vidi: Ivanovi u Gusinje Ivaevi, Jabuka i K (Kui), srodni su im Mari i Purii Ivakovi, i kao: Robel, Meure i Kunje (Ulcinj), gdje u doselili iz Vojvodine Ivaevi, Kosijeri (Cetinje) u 15. v. Ivakovi, Meurje (Bar) Ivez a, Kruevo (Tuzi) i okolina kao: Ivziku, Ivezi, kasnije i kao: Ivezaj i Ivezi. Podg orica, pa u Nikiu odavde u Pljevlja Ivezaj, Kui i podruni Zatrijeba, Tuzi, porijeklom su iz Gruda (Tuzi), vidi: Iveza i Ivezi Ivezi, Berislavci (Dajbabe) i Omerboovii (Z eta), vidi: Iveza, u Kuima, istorodni sa Viria u Grudama (Tuzi); Orah (Niki); Kumbor , Herceg-Novi; Berane doseljeni iz Roaja; Bijelo Polje; Azanja, Vrevo, Venica, Zabo jnik i Grua (umadija), doseljeni iz Kua; u Podgorici iz Pepia (Grude), Tuzi; Vidi: I veza Iveli, Bjelopavlii u 17. v.; u podruje Herceg-Novog doselili se iz Hercegovine ; u Ulcinj su se doselili iz Risna Iveti, Sutorina (ivinje), Herceg-Novi; Prijerad i (Grbalj), sili iz Stare Crne Gore Iveevi, u Gluhom Dolu (Crmnica) kao: uranovi Ivzi ku, vidi: Iveza Ivikovi, vidi: Ikovi Ivin, ranije: Miljani, iz Crne Gore u umbolju ( oko 1690. god.), i kao: Ivin - Patrijanov, pa u Srpsku Crnju (sjeverni Banat). K asnije su i kao: Arsenov (Arsin i Filipov), Gajin (Mikov), Mijin (Gluvakov), Ivki n, Nikin, Trpanov, Kajkanov, Pavlov (u Kikindi), Martinov, vidi: Markov Ivkin, v idi: Ivin Ivkovi, eklii (pod planinom Bukovicom), Cetinje; Mokrina, Herceg-Novi i P opovo Polje 144

(Hercegovina), porijeklom iz Cuca (Cetinje); Kotor; Niki; Berane; eljeznik (Beograd ) kao: Nikoli doselili su se iz Gostilja (Bjelopavlii); vidi: Teni u Trnai (Mlava), Srbija; Rudine (Banjska povr), Niki i dalje u Gacko (Hercegovina), pa u Granicama ( Bilea) kao: eluda; Ivlandi, Matagui (1326. i 1455. god.), Zeta; Ivovina, u Drobnjaci ma: 1) ogranak Milutinovia 2) ogranak Nikitovia Ivovi, Ubli (Krivoije) 1692. god., d oli su od Nevesinja (Hercegovina). Od njih su u: podrujima Herceg-Novog, Risnu, St olivu, Morinju, Pranju i Lastvi Grbaljskoj; u podruju Nikia srodnici Vukievia i Vukovi , od njih su odseljeni na Kopaonik, pa odatle u Aleksandrovaku upu; Rovca ekularska (Gornji Vasojevii), porijeklom su od abljaka (Durmitor); Berane; kod Rijeke Crnoj evia i Seoca (Crmnica) ogranak su Prlja. Potomci su Ratka doseljenika iz Selaca ( sjeverna Albanija). Od njih u Baru i podrunim Zupcima; Ulcinj 1888. god.; Bukovik (Aranelovac) i kao: Crnogorac, porijeklom su iz Bjelopavlia; Podgorica i Niki Ivol, i, Kotor Ivoevi, uraevii, Krtole, Milovii i Roca (Grbalj) u 16. v. doselili iz Dapca Albanija) Ivuli, Herceg-Novi Ivevi, bratstvo u Gluhom Dolu (Crmnica) Igali, Herceg-N ovi, po nahoetu Ignjatovi, Slivlje (Fojnica) u Hercegovini, ogranak su iljania iz B anjana; Korenica (Valjevo), porijeklom iz Pive; Niki; Babine (Pljevlja) kao: Branja Igumanovi, Sotonii (Crmnica) i u Vranju kod Rijeke Crnojevia Igumnovii (Nikolii), br atstvo u Sotoniima Idra, toj (Ulcinj) Idrizaga, Ulcinj 1884. god. Idrizovi, Bijelo Polje i podruni Zaton su iz Ceklina (Rijeka Crnojevia); Mojkovac; Banjkani (Zatrij eba), Kui Idrizi, Berane; Ulcinj Iogin, Andrijevica i Berane Izat, Kotor i Bar Izbeg ovi, Ribarii (Tutin) jesu iz Vasojevia Izgarevi, Podgorica Ikica, Kotor Ikovi, Ivkovia Bara (Motiki kraj) u Jezerima drobnjakim i kao: i Ivikovi = Grubavevi i Ivikovi, do p rije 1700. god.; Ikovii (Krajni do), eklii; Ikovii zaselak u Ustikolini kod Foe (iston a Bosna), porijeklom su iz eklia (Cetinje); Oputne Rudine (Niki) i kao: olaica; ogran ak Brajovia u Bjelopavliima. Od njih su u Konjarniku i Soko Banji (Srbija); Roaje I kovii, staro bratstvo u Krajnjem Dolu Ikoni, Crnugovii (Pljevlja) Ilek, Herceg-Novi Ilijanii, od Eleania; danas u Boki dvije familije Ilijka, Bar Ilijaevi, Dobrota (Ko tor) iz eklia (Cetinje) Ilijaevii, iseljeno bratstvo iz Vueg Dola Ilij, Kotor Ilikovi, grana Drekalovia u Kuima, razgranata Ilimarkovi, Brezojevice (Plav) i Rudo Polje; G ornja Graanica (Gornji Vasojevii), porijeklom iz Kua Ilini, ari (Moraa); Lipovo (Kola kod Mojkovca ogranak su Rakoevia; Rovca (Kolain); Cetinje; Ledenice (Risan) Ili, Kui : 1) iz Kranje odselili se u Ivanjicu (Srbija) 2) iz Ubala, ogranak ivkovia (ikovi) M rnjaevia odselili se u Gornji Milanovac i okolinu (Srbija) 3) od Krivodoljana odse ljeni u Berane (Vasojevii); Lipovica (Zaljuti) u Veljim Cucama (Cetinje); Vui Do u ekliima (Cetinje). Od njih su u Slivnici, hercegovaka Povr i kasnije kao: Drbjenac, Marinovi, urina, urtovi, ilobad 145

i u podrunoj Zagradinji kao: Pamuina; zetska vlastela u 14. v.; Brda patrovska; Zal azi u Njeguima (Cetinje) 16. v.; Predak Crnojevia u Zeti u 13. v.; Vranovine (Plje vlja), doli iz Preko Tare; Durevo (Valjevo) iz Pive; Srednjevjekovna Zeta, i kao: Ili, ranije Vrani; Jasikovac, kod manastira Morae, doselili se iz Jasenova Polja (He rcegovina). Od njih u Dragaevu donjem (Srbija). U Morai su njihovi srodnici: Joovi, Radoni, Radojevi, i Radulovi, a u Dragaevu (Srbija) osi; Maoe (Bijelo Polje), srodnici Jankovia iz Morae; a iz Bihora (Bijelo Polje) preselili se u Prijeljinu (aak); Riani (Niki) 1897. god.; Krivoije (Boka Kotorska); Risan doseljenici iz obajia (Bjelopavlii) , jedni od Sarajeva 1693. god.; neki iz eklia (Cetinje); Ledenice (Risan) u 16. v. doseljeni iz Stare Srbije; grana Mandia (Mileevia) u Ledenice (Risan) i Krivoe i ka o: Lazovi, u Vinjevac (Tivat) kao: Borkovi. Jedni se preselie u Zagoru (Grbalj) kao: Midorovi; Prislonica (aak), doselili se iz Krivoija (Boka Kotorska); Kuti, Herceg-N ovi; Vilusi (Niki) ogranak Vujaia; obajii (Bjelopavlii), od njih su u podrunom Poaru su ogranak Milanovia (Novakovi), grana Bubia. Od ovih su u Krivoijama kao: Ili, kao i pojedini u: upi Nikikoj, Cetinju, Beogradu i nekim mjestima Srbije; Niki, iz Drobnj aka, potomci Novljana; Zelenkov Plato i Orja Luka (Danilovgrad), jedni kasnije I li (Bokovi); Kotor i podruni Muo; Pranj (Boka Kotorska); peraka naselja, porijeklom su iz Stare Srbije; Bijela i Lepetane (Boka Kotorska), porijeklom su iz Zubaca (Tr ebinje); Podruje Risna i Herceg-Novog, jedni su iz Hercegovine; Herceg-Novi dosel jenici iz Zveera (Stara Srbija); Podgorica (1880. god.) doli iz Vojvodine; Niki i po drune Srijede iz Gacka (Hercegovina) kao: Kurdulija; Vranovine (Pljevlja) doli sa lijeve obale Tare; Mojkovac; Cetinje; Draevina (Podgorica); Jadar (Valjevo), dose ljenici iz Pive; u Rastovac i Dugu (Niki) doli 1862. god. iz Krivoija; ogranak Bulia, iz Pjeivaca, nastanjeni u Piperima; grana Dabetia u Vasojeviima; Berane, porijeklo m iz Kua; Bratonoii Ilii, bratstvo u Krivoijama Ilii u selu Klopot, Bratonoii Ilii, tvo u Zaljuti Ilimarkovi, Meteh, Rudo Polje i Ulotina (Plavsko gusinjsko podruje), porijeklom iz Kua Ili, Berane; Podgorica; Pranj (Boka Kotorska) Ilini (Perovanovi), G ajtan (juna Srbija), doselili se oko 1879. god. iz Rovaca (Podgorica); ari (Mojkov ac); Ledenice (Risan); u Novskoj, Grubinom polju i Osijeku (Slavonija), Delnicama i Donjoj Stubici (Hrvatska) jesu od Vlahovia iz Rovaca (Podgorica) i kao: Pavlov i (Ilini) i u Degramu (Kosanica), juna Srbija i kao: Srezojevi, kao: i u Rovcima Ilii, Herceg-Novi, po nahoetu Ilosi, Kotor Ilikovi, Mahala Ilikovia (Gornji Breli), Crmnica, od njih su u Brcama (Sutomore), Bar, Cetinju, Baru, Skadru i Vraki (Skadar) u 1 5. v., u Crmnicu su doselili iz Deana (Metohija), porijeklom su iz Grke Ilikovii, br atstvo u Brelima (doli krajem XVII v. iz Grke; poznati vidari i lijenici) Ilikovii, u Baru (od istih Ilikovia u Brelima) Ilju, Otro, Herceg-Novi Imamovi, Pljevlja (1849. go d.); Roaje (krajem 17. v.) doselili se iz Turske; Podgorica Imanovi, Podgorica Ime rovi, Bojka i Mide (Ulcinj) Imirovi, Gradac i Podgora (Pljevlja) Indijanovi, Budva i z Dalmacije Indrigo, Kotor 1496. god. Inerio, Kotor (1396. god.), porijeklom su i z Venecije Ini, ogranak Tomanovia, iz Cuca preli u Mirue, uz Trebinjicu i uji Do (Niki Inii, bratstvo u Miruama Inkovi, Trenjevo (Cuce) Inkovii, bratstvo u Trenjevu Insiostr i, Kotor Ira, e, Ljeljanice, Otilovii i Crljenica (Pljevlja) 146

Irvovi, i kao: Arvovi, Patrovii 1698. god. Ire, vidi: Ira Irman, Gornja Lastva (Tiva t) Isabegovi, Brskovo (Mojkovac) Isakovi, Paia Polje (Bijelo Polje), porijeklom su o d Foe; Stari Bar; Velja Gorana (Ulcinj) Isai, Podi, Herceg-Novi Isi, Bar Islamovi, Bioe (Bijelo Polje) i podruna Bistrica, srodnici Bogavaca; Berane; Mide (Bar) Islj amovi, Mide (Bar) Ismailaga, Ulcinj Isovi, Bilea i susjedne Vlainje jesu iz Selita, Herceg-Novi, ogranak Miljania iz Banjana i kao: Usovi; Bijelo Polje; Kolimani (Ulc inj) Istjanovi, u Drobnjake su doselili iz Rovaca (Kolain) Itantovi, Kotor Iupkovi, i kao: Junkovi, Patrovii (u podrunoj Buljarici), ranije kao: Sua i Sui, raseljavani If ijan, Tijana u Primorskoj krajini Ianin, vidi: Jereb kod Tutina Ievii (Radmanovii Dubravljani), brastvo u Podnopolju Irevi, Podnopolje (Danilovgrad), grana Radmano via; Danilovgrad Imi, Bar J Jablan, Dobrsko Selo i Rvai (Rijeka Crnojevia), ranije: G orovuanin (u 15. v.), porijeklom su od Mostara. Jedni su odatle odselili u Bugars ku. Od njih su Motrokol; Cetinje; Podgorica Jablan Stijepov, predak bratstva Jabl ana Jablani - Gornjevuci, bratstvo u Dobrskom Selu Jablani, u uem smislu, dio bra tstva Jablana u Dobrskom Selu Jablii, Moraa (Kolain), oni su potomci Bogievi Jabuka, Pljevlja 1853. god. Jabukovi, Herceg-Novi Jabuan, ina, Donji Kraj (Cetinje) Jabuani , bratstvo u Donjem Kraju cetinjskom Jabuanin, Kotor; Cetinje Jabuar, Pljevlja 185 3. god. Javorac (Javorc), Lisiine, Jalovak, Sutjeska i Zabre (Pljevlja) Javorovac, Brevo (Gornji Bihor), Bijelo Polje, doselili iz susjednog Javorova, a porijeklom su iz krelja (u Malesiji), sjeverna Albanija Javorc, vidi: Javorac Jaganjac, iz Herceg-Novog preselili u Baljke (Bilea); Niki; Podgorica Jagdi, Niki Jaglii, Moraa ( ) Jagnje, Kotor Jao, Gornja Lastva (Tivat) Jai, Zeta, od njih su u abljaku na Skada rskom jezeru; Drobnjak do 1700. god. Jaii, Ulcinj 1890. god. Jajagin, ranije Tei, u Srpskom Krsturu (sjeverni Banat). Doselili su se iz Reske, a ondje iz Crne Gore Jajai, Podgorica Jaji, Podgorica Jaji, Vasojevii, grana Kovaevia; a u Skadru vidi: S eni Jak, Dobrsko Selo (Cetinje), kasnije Jaki; u Budvi i kao: Jack; Bar 147

Jaketi, Kotor Jakijevi i kao: Jakjevi, u Cucama (Cetinje); Kui iz grupe Krivodoljana , odselili u Srbiju Jaki, Dubrave (Dobra sela), Mletiak, Merkulje, Malinsko (abljak ), jesu ogranak Miloevia doselili su se iz istonih Banjana, sa Kule Lekia. Od njih s u u Koicama (Pljevlja), Zabru kao: Lui i Pljevljima kao: Topalovi u Pljevljima. Od nj ih su najblii im: Vemi, Drakovi, ugi i Kneevi, u Dobrim Selima (Drobnjak); Korani (Ni Dobrsko Selo (Cetinje) i kao: Jak; ipano (Niki); Podgorici 1900. god. Jakievi, Kotor J akii, Andrebna (kasnije Riane) i ispod Trebjese (Niki) u 9. v. iz Kua. Od njih su u Bo anu (abljak), kao: i u susjednim Barama i Sirovcu kao: Rubeanin i Kurep a u Zagrad u (Niki) kao: Odovi i u Dragovoljiima (Niki) kao: ali. Jedni su odselili u: Vidrie, ac i Trenjicu (Uice) Jakjevi, vidi: Jakijevi Jakob, Bar; Sutomore 1806. god; Kotor J akobi, Herceg-Novi Jakobovi, Stoliv i Donji Stoliv (Boka Kotorska), a u Kotoru 148 2. god. Jakov, Bar; toj (Ulcinj) Jakov, pop, predak bratstva Popovia u evskom Donje m Kraju Jakovi, Bratica (Ulcinj); Kod Risna i Herceg-Novog su iz Korjenia (Trebinj e); Herceg-Novi, po nahoetu Jakovja, ranije Brajovi, u Grili (Vraka) i inokastru (A lbanija) iz Bjelopavlia Jakovljevi, Banjani (Niki), od njih su kod Smedereva; Kuti ( Nikika upa); ogranak Popovia iz Gornjeg Polja kod Nikia. Od njih su u Kuliima (aak); Pljevalja su ogranak Popovia; Pranj, Boka Kotorska; Progoreoci (umadijska Kolubara) , srodnici Milia (Sakuljana) jesu od Nikia Jakogna, vidi: Jakognja Jakognja, u 15. v. u Boki Kotorskoj i kao: Jakogna Jakonja, Kotor 1330. god.; Berane Jakojevi, is eljenici iz Kua u Srbiju Jakonovi, Kotor 1482. god. Jaku, Muo (Kotor) Jakubovi, Pot pee (Pljevlja); kod Plava, vidi: Jakupovi Jakupovi, Kui, jedni iz Zete uselili se u Podgoricu, drugi iz Kua u manjak (Novi Pazar); Ljuti i Crljanice (Pljevlja) i podrun o Potpee a u Pljevljima 1889. god.; Bijelo Polje; Plav; iseljenici iz Kne Dola (Op utne Rudine), Niki u Fatnici (Hercegovina), porijeklom su iz Crvenog Dola u evu (Ce tinje) Jaka, Kotor Jaki, Kotor (16. v.), starosjedioci; Rijeani i Grahovo (Niki), oni su iz Klobuka (Trebinje). Kod Risna su od Gacka (Hercegovina), a porijeklom od B eograda; Kotor; u Igalu i Herceg-Novom su od Nevesinja (Hercegovina); Niki; u Drob njacima su srodnici Jaukovia, grana Mandia iz grupe Novljana, ranije i kao: Danilo vi i Durkovi; Proenje i Stevanovac (Mojkovac), a u podrunim arima su, kao: i u Morai i Bijelom Polju od Abdalovia iz Gacka, zato se u Uskocima (abljak) prezivaju i kao: Gaanin; avnik (Drobnjak) iz Proenja (Mojkovac) 1878. god.; iseljeni iz Pive u Raevinu i Cerovo (Valjevo); Iz Bjelopavlia iseljeni u Ibarski Kolain, a jedni iz Bjelopav lia u Soanice (Pritina), kao: Jaki i tamo su razgranati i jedni se prozvali: Jovanovi; kod HercegNovog porijeklom iz Hercegovine Jakii, porodica u Drobnjacima Jalas, Ko tor Jalovi, Niki Jambroi, iz Kua su se odselili u Krivu Rijeku; Bar Jamometi = (Zamome i), Krajna uz Skadarsko jezero jesu iz Ljeanskog kraja (Podgorica) Jamoneti, u Preis toj Krajini 148

Jan, e, Sutomore (Bar) 1861. god.; Cetinje; Budva kao: Jani Jana, Bar Jani, vidi : Jan Janak (Janah), vidi: Janah Janakovi, Pribievii i Perast (Boka Kotorska) Janah (Janak), u peraka naselja (Boka Kotorska) doselili se iz Hercegovine. Ima ih u B oki doseljenika iz eke (ehoslovaka) Janaevi, Pljevlja 1874. god. Jandovi, Bar Jane, vi i: Jan Janekcos, Velimlje (Niki) i avnik (Drobnjak) Janetkovi, Trebesina, Herceg-Nov i Janeevi, Cetinje Janei, Cuce (Cetinje) Janeii, staro bratstvo u Prentinu Dolu Jani, rnci (Piperi), ranije: Crnac. Od njih su kod Valjeva i Kruevca; Kranja (Kui), ranij e: Mijovi - Drekalovi, odselili se u: Ulcinj i Srbiju, a u Vasojevie kao: Bismiljak ; u Peraka naselja - Boka Kotorska sili iz Stare Crne Gore; Kotor; Kameno, HercegNovi i kao: Janji, doselili se iz Bjelica (Cetinje) 1687. god. Presjeka, Herceg-N ovi Janiijevi, u Lijevoj Rijeci (Vasojevii), ranije Markovi iz grupe Petrovia, odseli li se u Dedilovo (Novi Pazar) Janii, ogranak Ateljevia, Korjeniima (Trebinje) i podr unim Miretskim Dolovima, Trkljaima i Miriloviima. Od njih su u Broancu Janiia (Banjani ), Niki, doli iz Risa i od ovih su u: Knjaevac (Srbija) kao: Anii, Trstu (Italija), Kr ivoije (Boka Kotorska) i jedni odatle se preselili (1890. god) u Ulcinj. Ima ih u Milu (Tivat), doseljeni iz Stare Crne Gore; Herceg - Novi, po nahoetu Janketi, u Morau (Kolain) doselili se iz ljeanskog podruja (Podgorica). Potomci su Janka Ljenjan ina; Podbie (Mojkovac); Bojite (Bijelo Polje) Janko, pop, predak bratstva Popovia Lipljana Jankovi, Jankovii (Duboani) i epeljice (Trebinje), doli iz Petrovia i Milua ( iki), oni su od Maleevaca sa lijeve obale Trebinjice; Pusto ostrvo (selo Mala Crna G ora) izmeu rijeke Suice i Tare, doli iz Prekotarja; Ue i Tepca (Uskoci), abljak, ranij e: Juianin iz Ravnih Kotara (Dalmacija) ovdje su se doselili, pa se jedni od njih presele u Pivu, kao: Jankovi; Donja Grabovica (avnik) u Drobnjacima su potomci Nov ljana iz grupe uria (najblii su im Janjii), ogranak su istorodnih Dulovia grane Pejank ovia i ire grane Dobrilovia, potomci Matijaa Drobnjaka, zato su: Matijaevi, pa Jankovi i drugi; Moraani, starosjedioci; Rovca i kao: Joanovi; jedni su se iz Pive odselili u Brskut (Bratonoie), i od njih u Noice (Lijeva Rijeka), Podgorica i Berane, pa da lje u Bijelo Polje; Ljenica (Bijelo Polje); Bistrica (Bijelo Polje) 1854 - 1856. god.; u Sokolskoj nahiji (Srbija) iz Pive i u Uikoj Crnoj Gori; Crna (Bijelo Polje) ; Bijelo Polje; Zaton, Granarevo i Gornji Bihor (Bijelo Polje), jesu starosjedioc i; Selita i Zagorak (Pjeivci) jesu srodnici podrunim: ukiima i Stankoviima, doseljeni od Lijeve Rijeke (potomci Stevana Vasojevia), porijeklom od Sjenice (Sandak). Jedn o vrijeme su se zvali Petrovi, Brati i Vitkovi; Bijela Crkva i Honcii (Roaj), jedni s u predigli u Prekale (Metohija); Kreko drijelo, Peine, Borovi, kam, Bukita Kr, Arbanas i, Jankovii, Ljumovii, Druii, eljari, Rvai, Mrcelji, Bobija, Dodoi (Rijeka Crnojevia ljak na Skadarskom jezeru i u Rijeci Crnojevia (potomci su nekoga Leke), iz Piper a doseljenici iz Klimenata (Kljemendi), sjeverna Albanija. Od njih su u: Risan; Vraka (Skadar); Ljuboviji (zapadna Srbija); Lokanj (Zvornik); Baa (Roaj), vidi: Gar ovi i Glavatii; Goriani (Zeta), a one iz Gornje Gorice (Ljekopolje), Podgorica gdje su se doselili iz Markovine (Cetinje); ogranak Ivevia u Gluhom Dolu (Crmnica); Cetin je; ogranak Baovia, iz Bijelih Rudina (Niki), preli u Duboane (Bilea); Grana Maleevac z Mirua, sa obale Trebinjice odselili u Anelie i Duboane (Bilea); Ljenica (Bijelo Polj ); Ljuti, Crljenica, Bobovo, Rasno i posebni u adine i Kolovrat (Pljevlja); iz Piv e jedni se preselili u Ribaevinu (Uika Crna Gora); Naljeii 149

(Grbalj); Svruge i Baoii, Herceg-Novi; Ubli, Herceg-Novi naselili se 1687. god. iz Bjelica (Cetinje); jo ih ima na periferiji Herceg-Novog, bez bliih podataka; Mrkov i i Ljutica, HercegNovi, oni su doselili iz Hercegovine u 17. v.; Kumbor, HercegNovi, oni su se doselili iz Klobuka (Hercegovina); Grbavice (Komarnica), avnik, o granak Dobrilovia. Od njih su na Glasincu (Romanija); Morinj (Risan); Ljutii i Crl jenice (Pljevlja) i drugi u Rasno, Kolovrat i adinje (Pljevlja); Igalo, Herceg-No vi, oni su ogranak Davidovia iz Patrovia; Herceg-Novi; Naljeii (Grbalj), oni su iz Cr ne Gore; Kruevice, Herceg-Novi; enovii, Herceg-Novi porijeklom su iz Klobuka (Trebi nje); u Hercegnovskom i Risanskom podruju veinom su doseljenici iz Hercegovine; Mu o (Kotor) jesu iz Stare Crne Gore; Kotor oko 1900. god.; Kotor 1601. god.; Mul ( Tivat) iz Stare Crne Gore; Peraka naselja (Boka Kotorska) doseljenici iz Stare Cr ne Gore; Naljeii (Tivat), porijeklom iz Stare Crne Gore; Dobre Vode (Bar); Mide i Vladimir kod Ulcinja 1900. god.; jedni su se iz Pive odselili u Sokolsku nahiju (Srbija) a drugi u Kremna (Uice); iz Crne Gore iseljeni Jankovi potomci u Pilatov ie (aak), srodni podrunim Pavloviima i oliima (olovim potomcima); u Mojkovac doseljen z Kua; Sal (Ulcinj); Podgorica 1854 - 96. god.; Danilovgrad; Odseljeni iz Mauga (Po dgorica) i naselili se u Drenicu (Kosovo) braa Todor - Tode i Nikola; od Toda su Todii, koji su preselili u Bogunovac, Petrinje, Bojna, Tulare, Meea, Stara Banja i Sijerinska Banja (juna Srbija); Podgorica; Ravna Rijeka (Mojkovac), pa u Ljutie (P ljevlja). Jedni kasnije kao: Soki; Gajtan (juna Srbija) iz Rovaca (Podgorica); Zeo ke i umadijska Kolubara porijeklom iz Morae (Kolain); u Podgoricu iz Zete, ogranak Terzia; Gril (Vraka), Skadar, iz Crne Gore; Bonjik (Raka), Srbija, doseljenici iz B ijele Crkve (Roaje) Jankovii, bratstvo u Ceklinu Jankovii, zagranak bratstva Ivevia u Gluhom Dolu Jankovii u Selitima Jankovii iz Pive (Crna Gora) porijeklom iz Drobnja ka iz Tepaa Janovi, Kotor i Pranj (Boka Kotorska); Mrkovi, Babunica i Ljutice (Grbalj ), doseljenici iz Albanije; Prijevor (Grbalj) od 9 - 15. v.; Bogdai (Tivat) iz Sta re Crne Gore; Brskut (Bratonoii), Podgorica, ogranak Proganovia, potomaka Bratovih Januz, Pljevlja naseljeni iz podrunih Boljania Janu, Vojno Selo (Plav), kasnije Jan uevi i Janjuevi, Bar Januevi, Nikiko Prekovoe; Ozrinii (Turjaa), Niki, ogranak K anjana (Niki), vidi: Janjuevi; Vojno Selo (Plav) i u podrunoj Brezojevici, ranije Jan u Jan = Jani, Bar; Budva Jana, Danilovgrad Janeglav, Mokrine, Herceg-Novi Jani, vidi: Jan Jani, Ubla, Herceg-Novi, od njih su u podrunim enoviima i Bijeloj; Njivice (Sutori na), Herceg-Novi, doseljenici iz Bjelica (Cetinje); Muo (Kotor); iz Banjana (Niki) u Banatsko Aranelovo Janj, Kotor 1441. god. Janjalija, u Boki Kotorskoj i Cetinj u Janjatovi, u okolinu Sombora evidentirani oko 1721. god. doselili su iz Crne Go re "Janjevi", bratstvo u Ovtoiu Janjetovi, Optoi (Crmnica); U Pjeivcima kao: Britvi, Martiniima (Bjelopavlii) kao: eleti; u Beranama doselili se iz Plava; Cetinje Janji tovi, Krue i Komiza (Ulcinj) 1890. god. Janji, Niki, ogranak Popovia iz Donjih Banjana . Od njih su u Komarnici i Grabovici (avnik), Jani; Ogranak uria u Drobnjacima potomc i Novljana; Patrovii (Budva) doseljenici iz Pipera (kasnije: Savovi), Podgorica; vi di: Jani u Kamenom Janjoti, Kurilo (Zeta), ogranak Dobrilovia iz Dobrskog Sela (Cet inje), a porijeklom su iz Pei Janju, ogranak abovia (Veselia), u Drobnjacima; u Matar ugama (Pljevlja) i kao: Janjuevi, porijeklom iz Kua; Kaluerovii, Bare iz Kua, Vukovo B rdo i iz Rovaca, Vrtoa i Kaluii (Pljevlja) 150

Janjuevi (Januevi), Laze, Turjaa i Slivlju (Ozrinii), Niki, negdje i kao: Januevi i d njih su u podrunom Rastovcu od 1854. god.; u Rovcima (Velje Duboko) prea iz Ozri nia Joko Janjuevi, ranije: Koprivica iz Banjana (Niki), a jedni u Bijeloj (avnik) 1864 . god., potiu od Koprivica iz Banjana, a od njih su: Pavi, Golovi a i Drakovi nastanj eni u Mrtvom i Veljem Dubokom (u Rovcima), Podgorica; Jedni odselili u Osaonicu (Novi Pazar); Vojno Selo (Plav); Mataruge (Pljevlja), ranije Janju porijeklom iz Kua; vidi: Janju, Pavi i Koprivica, Markovi potomci Japi, Niki Jaramaz, Mirue i Podvr putne Rudine), Niki, potomci Maleevaca (patronimik Malea), doselili se ispod planine Volujak. Od njih su kod ibenika u Dalmaciji, a drugi u Srbiji. Jaragmizovi, Durovo (Pljevlja) Jaredi, Liverovii, Rastovac i Gornje Polje (Niki), ogranak Jovanovia iz g rupe Nikia. Od njih su na Glasincu (Romanija); Gornje Rudinice (Piva), starosjedio ci, kasnije kao: Mari, u Srijedama (Niki) od kojih su u Bosni Jaredii (Mirii) iz Pive (G.Rudinice), starosjedioci Jarobek, Kotor Jarovi, Gusinje, starosjedioci Jaregla v, Mokrine (Boka Kotorska) Jasavi, Piperi, potomci Novia, preselili se u Prnjavor (Plav) Jasnii, Maoe Sela i Bistrica (Bijelo Polje) Jasovi, Prnjavor i Bogoji (Malo S elo), Plav Jatara, Mokro (Grac), avnik Jailovi, vidi: Jaimovi Jailonji, vidi: Jaimovi i, ogranak Medenica u Rovcima Jaimovi, podruje Bistrica, Kostinici i Rasova, kao: Be govi, Bijelo Polje (potomci kneza Jovana), starosjedioci Bijelo Polje (12 - 13. v .) i kao: Jailovi i Jailonji, razgranati, pa jedni iselili u Lozac (Kraljevo) kao: ol ovi. Od Jaimovia jesu: Dizdar u Roaju i Tutinu. Ima ih iseljenih u Bosnu, Slavoniju i kod Pirota (Srbija); u Morai (Kolai), Nikikoj upi i Mojanovii (Zeta). Od ovih su u P dgorici Jaovi, u Ljeljanicu i Tenjikovo (Raka), doselili se iz Polimlja Jaukalovi, K uti (Boka Kotorska), starinci izumrli Jauki, Martinovii (Trepa), Gusinje Jaukovi, og ranak Mandia (Novljana od 1600. god.) u Pridvorici i Vukodolu (Drobnjak). Od njih su Bojat u Pivi, Leovac u Rakoj, Bavi u Baviima (Pljevlja); Cetinje Jau, i, Kotor Jau , vidi: Jau Jahaj, Rasti (Ulcinj); Bar Jahajt, Gornji Oblik (Primorska krajina) Ja hdari, Metez i Prnjavor (Plav) Jahdedi, u Plavu i Bogajiima Jahijagi, Grnarevo (Bijel o Polje) Jahi, Mojanovii (Zeta). Od njih u abljak, uz Skadarsko jezero, u Podgorici i Skadru, ogranak Brajovia, kasnije kao: Bati i Redovi; Tuzi; Adrin i Zaton (Bijelo Polje); Cetinje Jahovi, Bojka, Klezna i Kosi (Ulcinj) 1896. god., a u podruni Rasti i Mide od 1900. god. Jahoja, Rasti (Gornja Krajna), Ulcinj Jaca, Donja Klezna (Ul cinj); Bar; vidi: Jacovi Jacevi, Pljevlja 1859. god. Jacer, Niki Jaceta, Podgorica J ack, vidi: Jak Jacovi (Jaca), Donja i Gornja Klezna (1896. god.), ranije: Brinjac ak, porijeklom iz Hercegovine, 151

vidi: Dreki; vidi: Jaimovi; Bratica (Ulcinj); Bar Jaeglav, Herceg-Novi Jai, Berane Jad kovi, Goradevac (Pe), ogranak Vukevia iz Goljemada (Podgorica) Jaarbai, Pljevlja 1876 od. Jaarevi, Niki, od njih u Vrbici (Bihor), Bijelo Polje, i u Baranima (Bijelo Polj e); Tuzi i Podgorica, starinom od Pei Jaarovi, ogranak Popovia u Njeguima (Cetinje); od Gusinja su se odselili u Berane, u Podgrae uz Lim i Biou (Bijelo Polje) Jaarovii, "uze bratstvo" Popovia-Herakovia u selu Herakoviima Jaarspahi, Pljevlja 1863. god. J aovi, ekulari (Berane), potomci Vuka Ljevaka. Od njih su u: Brezojevicama, Plavu, V eliki, Murini, Andrijevici i Rijeci Marsenia (Polimlje). Od njih su Matovi kod Ist oka (Metohija) i kod Poarevca (Srbija), a u ekularima: Boovi, ivkovi, Labudovi, Popovi ari Jebizima, ranije: Savi i Savii na Bati (u Cucama), Cetinje. Od njih su u Budvi i Perastu (Boka Kotorska) Jebizime (Savii), iseljeno bratstvo sa Bate Jevevi, iz Kua (P odgorica) odselili u Vlasovlje (Sevojno), Srbija; Branie (Pljevlja); i kao: Jevovi J evovi, Branii (Pljevlja) vidi: Jevevi; vidi: Ostoji u Luanima (aak); vidi: Jevevi i kao: Nedi, iz Kua odselili u Osjeenicu (Srbija) Jevri, Buronje (Buronjii), Ljeansko podruje, od njih u Podgoricu doselili iz Jezera (eklii), Cetinje a tamo iz Bjelopav lia; Meteh (Plav) i Ulcinj po majci Jevri iz porodice Bai; Ogranak Lazovia iz Kua ods elili u Konjuhe i Zagrad (Andrijevica), pa jedni kod Novog Pazara Jevtanovi, gran a Kosovia iz Drobnjaka iselili u Samobor (Gacko) i tamo kao: Popovi, a od njih jedn i preselie u Sarajevo kao: Jevtanovi, vidi: Popovi Jevti, u Drobnjacima ogranak Vulo via iz grupe Novljana. Od njih su u Gajtanu (juna Srbija); Raevo (Valjevo), porijek lom iz Pipera (Podgorica) Jevtovi, Izbinja i uraii (Pljevlja), doselili se iz Kolaina; Pavino Polje, Bistrica i Maoe (Bijelo Polje). Od njih su u Vrbici (Jasenica), jun a Srbija; kod Kragujevca su od Kolaina Jevnik, Cetinje; i iz Podgorice odselili u Tamnik (Tavnik) u Ljubiu (Srbija) Jeup, Lijeva Rijeka (Podgorica) Jegdi, ogranak Se ratlia (Balotia) u Drobnjacima (podruje avnika) iz grupe Novljana Jedlovski, Kotor J ednakovi, Niki 15. v. Jedosi, kod Sjenice i pod Kosmajem ogranak Adamovia, porijeklom sa Bihora (Bijelo Polje) Je, Niki Jezdi, Medun i Otanj (Kui). Od njih su odseljeni u Raevinu (Krupanj); iz Pjeivaca odseljeni u Gaevo Selo (Valjevo) Jezdinovii, kao: Ve selinovi, odselili se iz upskog manastira (Niki) u Trijenjicu (Sokolska nahija), Srbi ja Jezdovi, Kolovrat, Straevac i Karoevine (Pljevlja), doseljeni iz Prekotarja Jeze rci, staro slovensko pleme na Peloponezu Jeka, Boka Kotorska u 15. v. Jeki, iz Va sojevia iselili se u Erede na Goliju Jekni, Drobnjak; Gornja Moraa; ari (Mojkovac); Ok lade (Bijelo Polje) i Luac (Berane) Jelavi, i kao: Macura, Zmijanac i Pelev Brijeg (Podgorica); Herceg-Novi Jelevi, Krute (Ulcinj) Jelezi, Krute (Ulcinj) Jelezovi, es kote (Rijeka Crnojevia) iselili se u Pelinkovie (Crnogorsko primorje) Jeleni, ogran ak Staniia u Piperima (Podgorica); Niki i Cetinje Jelini, u Drobnjacima 1467. god. 152

Jelisavovi, iz Kua iselili u Keserovie Jelisavi, Bioska i Viegradski Stari Vlah iz Piv e Jeli, Dobrsko Selo (Cetinje), i kao: Ljenjanin; Budva; ogranak Dedejia, kod Mojko vca, porijeklom iz eva (Cetinje) i od njih su panja (eleji) a od ovih Jeli u Sirovakim Barama (abljak); Pranj (Boka Kotorska); Radojeva Glava (Bijelo Polje), iz Morae. P a jedni u Crvsku i Koki (Sjenica); Boturi, Bistrica, Kovren, Ljenica, eoe Pavino Polj e i Stoer (Bijelo Polje), Boljanii, Raevine, Potpe i evane (Pljevlja) jesu iz Prekota rja; Bogojevo Selo (ogranak Lekovia) pa u Drobnjake i odatle u Oraje (Trebinje); j edni su u Pljevaljskom polju, Bobovu i Kraljevu (Pljevlja) doselili iz Drobnjaka ; Mokro (avnik) i Granice (Niki); Orah (Piva); aranci (abljak); Ozrinii (Laze), Niki; tomore (urinovii - Jelii), Bar, oni su doseljenici iz Lijeve Rijeke (Podgorica); Ljek opolje (Podgorica); Herceg-Novi i podruni Kuti, 1692. god. iz Zubaca (Trebinje) J elovac, Bobovo, Zahum i Vinjica (Gradac), Pljevlja i kao: Arsenijevi; Podbie (Mojkov ac); Riani (Niki) u 15. v. Jelovaca, Dobrota Jelii, Mardari i Kraii (Tivat); Podbie ovac) Jelovi, Kotor i Risan i podruni Morinj Jelusi, vidi: Jelui Jelui, negdje i kao: elusi, Budva doseljenici sa Hvara (Bogomolje); Sutomore (Bar) 1900. god. Danilovg rad; Niki a iz Duica (Nikika upa) polovinom 19. v. odselili se u Bosnu Jeli, Kotor Je , Tivat Jerak, Radovii (Grbalj) Jergovi, Cetinje Jergoevi, Bar Jereb, Pranj (Boka Kot orska); kod Tutina i kao: Ianin, ranije: Martinovi doseljeni od Gusinja, porijeklo m Klimenti iz sjeverne Albanije Jerebianin, ogranak Jarebica, kod Tutina, ranije: Martinovi od Gusina, porijeklom iz Klimenata (Klimendi), Albanija, poetkom 18. v. vidi: Jereb Jeredi, Bijelo Polje iz upe Nikike Jeremijevi, Orovac (Pljevlja), doseli li se od Kolaina Jeremi, u Gornjim Pjeivcima (Niki) ogranak Nikevia; ogranak Bakia iz upe Novakovia, iz Zagraa (Berane) doselili se u Tubrovi (Azbukovica), Srbija; iz Ve like (Vasojevii) odseljeni u podruje Kosmaja; Majstorovine (Bijelo Polje); u Zeoka ma (umadija Kolubarska), jesu iz Morae (Kolain) Jeremii (Nikevii), bratstvo u Stubici Jereni (Miloevi), iz Kua (Podgorica) iselili se u Lukavac (Srbija); Jadar (Mava) iz P ive Jeretac, Podgorica Jeretin, Niki Jerina, Podgorica Jerini, Mijukusovii (Bjelopav lii); Nikika upa (u 13. v.) i dalje; Rakite (Bijelo Polje); iz Pive jedni odseljeni u Klupice (Valjevo) Jerkan, Podgorica Jerkinac, Bar Jerkovi, Budva Jermenovi, Patro vii u 17. v. Jermuni, Majstorovine (Bijelo Polje) Jerusalimac, iz Grke na dvoru Balia Jesenko, Podgorica Jestorovi, Niki; Guke, Potpei i Koluii (Pljevlja). Jedni i kao: Je stri Jestri, vidi: Jestrovi Jestrovi, i kao: Jestri, Potpee i Guke, pa u susjedne Kolu (Pljevlja) 153

Jeimovi, Goriani (Zeta) Jefti, u Kuima grana Drekalovia, iselili u Bujaie (Bijelo Pol ; Tomaevac (sjeverni Banat), iz Crne Gore Jemenica, u pljevaljskom podruju: Jugovo, idovii, Krnjae i Milunii; Podgorica Jeanin, na podruju Rijeke Crnojevia, starinci sa asnijim prezimenima: krapulja, Franco, Dos, Keri, Buji, Raikovi i drugi Jei, grana Kul u Orahu (Piva) koji su preli u Bosnu i Srem; Meurijeje (Pljevlja) Jira, Herceg-Nov i Jova-Leki (Jov-Leki), bratstvo u Boljeviima Jovanac, u Patrovie, preli iz Maina (Bud va) Jovani ranije Tomaevi, u Skadru (Albanija) iz Crne Gore Jovanin, Cetinje Jovan i, u Drobnjacima ogranak Vulovia iz grupe Novljana; Gornje Polje, Vidrovan i Presj eka (Niki), vidi: Troovi Jovaljevii (Samardii), u Krivoijama Jovanleki, Crmnica (Bol , vidi: Leki Jovanov, Vuk (Vuko) Bjelo(evi), predak bratstva Bjeloevia Jovanovi, u Pat oviima, ranije Sankovi (Senkovi) u podrunim Tuduroviima, porijeklom od Zgora iz Crne Gore, potomci Laza i Gligora Tomova; Budva, po majci, drugi se doselili iz Risna ; Cetinje; Bjeloi (Jekalov dub), Cetinje, ranije Bjeloevi; u Ljubotinju (Rijeka Crn ojevia), srodnici Kambana i Dapevia; ranije Buronji iz Buronja (Podgorica) preli na ek lie (Cetinje), a u Ljekopolju su ogranak Tujkovia, porijeklom iz Metohije. Od ovih iz eklia jesu u: Mulu, Igalu, Kotoru (oko 1692. god.), Perastu i Herceg-Novom (Bok a Kotorska); Risan, po majci (Nena Mariji) a u Strpu (Risan) po majci Anastasiji ; u Risnu, ranije Pravica, doseljenici, od Trebinja (Hercegovina), starinom iz s rednje Dalmacije (to su oni od kojih je knjievnik Ljubo), od njih su u podrunom Mo rinju; drugi Jovanovii u Risnu jesu srodnici onih u podrunoj Orahovici porijeklom iz Veljeg Roga (Cuce) i oni u Lukovu (Niki) i Nikikim Rudinama i kao: Grabljanin. Iz Risna jedni Jovanovii u Budvi; U Trebjesinu i Bijeloj (Boka Kotorska) porijeklom su iz Dalmacije; urevi Stupovi (Berane); grana Radulovia iz grupe Bezdanovia u Koma nima (Podgorica); Brezojevice (Plav); Jezera eklika (Cetinje), jesu ogranak Petrov ia doseljenika iz Bjelopavlia. Od njih u: Bijelom Polju (Pe), Metohija, Brezoviku, Carinama i Gornjem Polju (Niki), a u podrunim Rudinama i Trepama kao: ekli; Predii (Bj lice), Cetinje, ogranak Pejovia; Donji Breli (Crmnica), zaselak Jovanovii; Studenic a (Srbija) jesu iz Carine (Niki); enovii, HercegNovi; Kuti, Herceg-Novi iz Ceklina ( Rijeka Crnojevia) oko 1687. god.; Donja Orahovica (Rastov Do), Kotor; Kotor, po m ajci; Prijevorac i Zuba (Viegradski Stari Vlah), porijeklom iz Pive; Kare (Liverov ii) u upi Nikikoj ogranak Kulanovia, vidi: Jovanovi = Joovi; Kostanice (umadijska Ko a), porijeklom su iz Crne Gore; Mokrine (Boka Kotorska) oko 1692. god. doselili se iz okoline Nevesinja; u Peraka naselja u Boki Kotorskoj doselili se iz Zalaza (Cetinje); jedni u Perastu i Risnu (Boka Kotorska) su istorodni; na Carinama (Ri san) ranije Pravica od Trebinja, a tamo iz srednje Dalmacije; u kaljare (Boka Kot orska) su doseljenici iz Bjelica (Cetinje); Igalo, Herceg-Novi jedni su iz eklia ( Cetinje), a drugi i kao: Culin iz eklia u Rastovac (Niki) od 1889. god.; Tudurovii (B udva) i od njih u podrunom Petrovcu na Moru; u Podgoricu iz Bajica (Cetinje); Jad ar (Mava) iz Pive; Sutomore (1906. god.), Bar; Bar; Ulcinj (1895. god.) iz Pipera , a u podrunoj Darzi iz Orje Luke (Danilovgrad); ogranak Miranovia u Zeti; Predi u Bjelicama (Cetinje) ogranak Vukevia iz grupe Milia, kasnije: Pejovi = Jovanovi. Od nj ih su u Baru, a u Sarajevu kao: Perii; Orahovac (Kotor), a u toplikom kraju (Srbija ) kao: Vuleti; Bjelopavlii, ogranak Pavkovia (od Jovana, unuka Pavkova), razgranati i raseljeni: Kolain, a u Srbiji: Uice kao: Dragievi, Azanji, Valjevu, aku, Konjarniku , Obrenovcu, Begaljnici, Soko Banji, Petrovcu, Kurumliji, Prokuplju i Toplici; i ranije urkovi (Grdanovi), Piperi, doli iz Lutova (Bratonoii) a od njih su urkovi, Dra i i Lakaevi; Danilovgrad; Komani (Podgorica), jedni i kao: Radulovi, oni su iz grupe Bezdanovia; u Komanima (Podgorica); Gornja Kranja (Kui); Odresci u Donjoj Morai oni su iz Kupusaca (Kui) ogranak 154

Vujoevia = Drekalovia, Rovani, starosjedioci, od njih u Toplici (juna Srbija); iz Mrk a (Piperi) iselili se u Mrkojevie (Bar), a drugi u Lutovo (Bratonoii); Kavae i Gorov ie (Grbalj); Na podruju Grahova (Niki), jedni su iz Hercegovine, a drugi iz Dalmacij e; Liverovii (Nikika upa), Niki jesu iz grupe Nikia. Od njih u: Klievu (Niki) jedn god.) odselili se u Srbiju, Carine (upa Nikika) 1864. god. doselili iz eklia (Cetinje ). Od njih su se odselili u Srbiju, kao: Jovanovi = Joovi, po edu Jou Savievu; Nikiko ekovoe; Repovine (Banjani), Niki, ogranak Pejovia, odselili se u Kurumliju (juna Srbij a); Kosijeri (Cetinje) 15. v.; Dragovoljii (Niki); Raii (Tivat); Muo (Kotor) i Grbalj iz Stare Crne ore; Grab (Cuce), Cetinje, od njih: Jovovi u Brestice (Niki); Vranov ii (Grbalj) iz Stare Crne Gore; Breli (Crmnica); Podgorica iz Zete ogranak Mijanov ia; Nikiko Polje i Klievo (Niki) iz Liverovia (Nikika upa), koji su srodni: Mandii iima i Rakitiima u Liveroviima; iseljeni iz Pive u: Goliju (Niki), Zubau i Jelisavce ( Bioska), Srbija. Istorodni su tamonjim: Pejoviima, Totiima i Staeviima; titarice (Mojk ovac). Istorodni sa podrunim Markoviima i Popoviima; Velika (Plav), doseljenici iz Pei, porijeklom iz Asa (Bijelo Polje); ogranak Lutovaca iz Dapsia (Berane) porijek lom Bratonoi, odselili se u Jelovik (Jasenica), Srbija; Podruje Bistrice (Bijelo Po lje); Progoreoci (umadijska Kolubara), ranije: Rakoevi iz Morae (Kolain); Rovca (Kolai n) iz grupe Nikii. Od njih su kod Kolaina i Mojkovca i u Sretekoj Gori (Rovca) rod S rezojevia; Prijevor i Kava u Grblju; Kosijerevo (Banjani), Niki iz Hercegovine (iz P opova 1465. god.), pod pritiskom iseljeni Brki pa kod Nikia i u Ostrog (Bjelopavlii) sveti Vasilije Ostroki, vidi: Brki Jovanovi, porodica u Perastu Jovanovii, porodica u Kotoru Jovanovii, bratstvo u Igalu Jovanovii (Bjeloi), bratstvo u Bjeloima Jovano vii (Petrovici), bratstvo u Jezeru Jovanovii, staro bratstvo u Vrljerogu Jovanovii, dio bratstva "Grbljana" u Veljim Cucama Jovanovii, rod bratstva Pejovia u Prediu J ovanovii, bratstvo u Brelima Jovanovii, bratstvo u Mulu Jovanovii, bratstvo u Komani ma Jovanovii iz sela Mosori kraj Danilovgrada, pleme Pavkovi Jovanovii u Rudinama, na Lukovu, u Orahovcu i u Risnu Jovanovii u Bijelom Polju, Carinama u Nikiskoj upi, u G. Polju i u Brezoviku Jovanevi, ogranak Dobrilovia (Drobnjak); Donji Dolac (Plje vlja) 1887. god.; Niki; Mojkovac; Bijelo Polje Jovasrnica, Budva Jova, vidi: Jovaevi Jovaevi, Kopilje (Piperi); Bukovica (avnik) iz Pljevalja; Iz Drobnjaka iselili u Pr ijeljinu (Donje Dragaevo) i kao: Jova Joveliki, Boljevci u Crmnici Joveta, predak b ratstva Zubera na Ugnima Joveti, Vojkovii (eklii), Cetinje, sa nadimkom Baila, ogran ak Radojevia iz grupe Marojevia; Dubova (Ljubotinj), Cetinje, porijeklom iz Vuitrna (Kosovo). Od njih su u Hrvatskoj; ogranak Maslonia u Gluhom Dolu (Crmnica), grana Hajdukovia u Utrg (Crmnica). Od njih su u podrunim Limljanima i Sotoniima "Joveti", grana bratstva Masloniia u Gluhom Dolu Jovetii sa Vuksanoviima (Marojevii), bratstvo u Vojkoviima Jovetii, bratstvo u Ljubotinju Jovetii, bratstvo u Podgoru Jovetii, br atstvo u Sotoniima 155

Jovetii, bratstvo u Limljanima Jovetii, pleme Podgor u Crmnikoj nahiji Joveka, o, Ve lji Kraj (anjev Do), Cetinje i odatle u Bogdaie (Boka Kotorska) Joveko, Kotor, vidi: Joveka Jovecki, iseljeno bratstvo iz anjeva Dola Jovin, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat). Vidi: Markov Jovi, iz Kua iselili se u Gorjane; Ubao (eklii), Cetinje. Od n jih u Rastovcu (Niki); Kotor iz Drnia (Dalmacija); Beljoevac (Lepenica), Srbija iz C rne Gore; u Niki iz Banjana, pa odatle u ekr (ortomi), Bosna; U upi Nikikoj; Iz Drob odselili se u Kraljevo (Pljevaljsko polje), Maoe, Svrkote, Prenane i Bobovo (Pljev lja). Njihovi su ogranci: Sandi, Svrkota, Sokovi, Strikovi i Boovi Jovievi, Bajovo Pol e (Piva), ogranak Pejovia, grana Ruia, od sela Miljakovca u Vinjia Do (Golija); Grada c (Drobnjak); Bujice (Erge), Pljevlja i odande kod Novog Pazara; Gornji Ceklin (R ijeka Crnojevia), ranije kao: Gornjak (potomci Jovia Vulieva, brata Ljeovog), srodni ci doseljenika iz Pipera (Podgorica), naseljeni u Rijekom gradu, i Selitima, Rvaima , ukanovia glavici (Pod glavicom), Prevlaci, Denaima, eljarima, Mihaljeviima, Gagoima ujevi, Dodoima, Druiima, Vranjini i abljaku (1870. god.) na Skadarskom jezeru. Dalje Vraka (Fraka), Skadar, Ulcinj, Cetinje, Podgorica, Orja Luka (Danilovgrad), Niki, po Makedoniji, Srbiji i drugim krajevima; odseljeni iz Crne Gore u Beleevac (Lip enica); Ulcinj 1888. god. Jovievii, bratstvo u Rijekoj nahiji Jovievii iz Pive (Bajov o Polje) porijeklom iz Oraha - Pivska upa Jovii, negdanja porodica u selu Ublu Jovii, kod Risna, iz Hercegovine. Od njih su u Kotoru Joviin, Kruica (Banat), porijeklom iz Crne Gore Jovii, Boljevci (Crmnica). Iz Maina (Budva) preselili se u Ljeevie (Grb alj); Savina, HercegNovi; iz Kua se preselili u Grahovo (Niki), a jedni u Biljanovie ; Brajii (Budva); u Brajkovcu i Burovu (umadijska Kolubara) iz Crne Gore Joviii, bra tstvo u Boljeviima Jovki, Gusinje 1910. god. Jovkovi, Gusinje i Plav, ogranak ekia. Od njih su i kod Berana; Andrijevica Jovo Roganov, predak bratstva Roganovia Jovovi, grana Banjanin - Petrovi, Donji Banjani (Niki); Kui: jedni (1737. god.), Potkr i Ubl a i kao: Bojovi. Od njih: Jovovi u Podkru (Bratonoii) i od njih u Krnjicama; iseljeni h ima u Podgorici, Danilovgradu, Nikiu, gdje su i kao: Adamanovi; Polimlju, Sjedinje nim Amerikim Dravama i drugim mjestima; Cetinje; Berane 1881. god.; Lae, Kosii, Jele nak i Gostilje Brajoviko i jedni od njih iseljeni i kao: kerovi. U drugoj polovini (17. v.), od njih iseljeni u Dugi Do (Njegui), Cetinje, i jedni u Gajtan (juna Srb ija), kao: Jovovi = Miloevi, a drugi poslije u Soko Banju, Konjarnik i u Svetozarev o (1878. god.), Srbija; Gluhi Do (Crmnica); u Podgoricu iz eva (Cetinje) a drugi sa Moma (Kui); Konjuhe (Andrijevica), iz grupe Mijomanovia; Nikiko prekovoe; Markovina (Cetinje), od njih su u podruju Nikia, Vinjia Do i titari (Golija), Zabre, Nikika T pano i Miloani; ogranak Tadia u Bajovom Polju (Piva), ogranak Vujinovia; ogranak Mil ijevia u Milijeviima (ekliima), Cetinje. Od njih su u Gornjem Polju i Bojkoviima (Niki ; Niki sa Glasinca (Romanija); ogranak Stanojevia (Jovanovia) iz Graba (Cuce) presel ili u Brestice (Niki) i od njih u Bueno Airesu i Rohotu (Argentini i Rusiji), vidi : Jovanovi (Brki); ogranak Repovia na Usputnici (Petovii), Niki, porijeklom sa Kosova; Blizikue (Budva); Markovina (Cetinje), i kasnije kao: Ramovi; u Pivi grana Branil ovii od njih na Glasincu (Romanija); Mome, Gornja Kranja (Kui), Podgorica, Danilovgr ad, u Vasojeviima, Roaju, Nikiu (kao: Adimani), Sjenici i Srbiji. Svi istorodnici.; Ul cinj 1890. god.;Budva; peraka naselja (Boka Kotorska) iz Hercegovine; Kameno, Her ceg-Novi od Nevesinja (Hercegovina) 1692. god.; u Ostrogu (1853. god.), Bjelopav li i Markovine (Cetinje), vidi: Brki; u Rastovac i na Vir (Niki) iz eva (Cetinje); Ko manima (Podgorica); Crnci (Piperi); Mahala, Zeta; Trepca u Jezerima na Tepakom po lju (abljak) doseljeni iz Nikikih Trepaa. Od njih su u 156

Driniima i Rudom Polju (abljak), a pripadaju grupi Zlatnopojasevia. Od njih ima isel jenih u Srbiju i Bosnu; ogranak Raievia (arenaca) u arancima (abljak); jedni su u Dro bnjacima i kao: ui; ogranak Vlahovia iz Rovaca preselili se u Timar (Uskoke); Kotor; Curovo (Pljevlja); ogranak Brajovia, Bjelopavlia; Risan "Jovovi", zagranak bratstv a Jovovia u Gluhom Dolu Jovovii, bratstvo u Gluhom Dolu Jovovii, rod bratstva Milij evia (Marojevia) u selu Milijeviima Jovovii sa Stijepoviima, bratstvo u Dugom Dolu Jo vovii iz Pive (Bajovo Polje, Zabre) od Tadia sa Smrijea Jovevi = Jokevi, ogranak Nik Gornjih Pjeivaca Joveti, kasnije Batizi, u Poenskom kraju (Drobnjak) Jogi, Vladnja (Z ta) iz Oraova (Kui) ogranak ekia iz grupe Vujoevia Jozef, toj (Ulcinj) Jozinovi, Patr Joji, iz grupe Kovaevia (ogranak uriia) u Vasojeviima (Berane) 1895. god.; Ostroke G e (Bjelopavlii), srodni ibalijama; iz Gruda (Tuzi) Potolji doseljeni u Pjeivce i kas nije kao: olovi, a iseljeni u Previ (abljak) i kao: Kokoar; Ptrica (Kui); u Pivi od Ma ievia, ogranak Branilovia Jojii iz Pive (Pie, Zagrae), starosjedioci, matica Pluine J vi, Strmac (Pljevlja) Joka, Peraka naselja iz Hercegovine Jokanovi, potomci Trebjean a nikikih i kao: Jokanovi (Lopuina) u Strugu, Ljovitu i Sirovcu (avnik); iz grupe Pred ojevia od Bilee preselili se u Lastvu (Niki), srodni: Albijani i Gaovi = Gai, pa u C iva) kao: Vujadinovi, a u Zatrijebau, Vrbici, Doljanima (Kuima), Podgorici i kao: D obroanin i odatle u Zlaticu i Masline (Kui) kao: Jokanovi, isti od njih su u Ulcinj u 1887. god.; Vir i Stupovi (Niki) Jokanovii iz Pive (Trsa, G.Crkvice) potiu iz Banj ana - zvali se Kojovii Joketi, Krnjice (Primorska krajina) Joki, ogranak Miljania iz Miljania (Niki), odselili se kod Visokog (Bosna); kod Bijelog Polja; Duice (Nikika up ) ogranak epanovia iz Rovaca. Od njih su na Glasincu (Romanija) i kao: Kezunovi u Vi duia Sokacima i jo nekim mjestima u Srbiji; Berane 1906. god.; Gradac (Valjevo) iz Pipera, od popa Joka; Moraa; iz Pive iseljeni u Cerovo (Valjevo); Kotor; Budva; ek ulari; Velika; Brezojevica; Vojno Selo i Plav; porijeklom su iz alja (Albanija); Gornja Ranica, Gornje Polimlje iz Kua. Od njih su kod Vranja (1896. god.), Srbija; Lozna i Tuban u Bihoru (Bijelo Polje); iz Peleva Brijega (Bratonoii) odselili se u Zaton (Bijelo Polje) i kao: Balevi; Gradac (Valjevo). Porijeklom su iz Pipera ( Podgorica); ogranak epanovia, grana Nikia (Nikiko Prekovoe); iz Duice, Nikika upa u Srbiju; ipano (Niki); Velestovo (Cetinje); Bogaii; Grbalj u 16. v.; iz uraevia (Ti preli u podrune Radovie. Ovi su potomci Dapka (Dapca) doseljenika od Skadra; Kotor, a drugi od nahoeta; Kui: 1) ogranak Gojkovia iz grupe Drekalovia, odseljeni jedni ( 1777. god.) u Proenje (Mojkovac); 2) iseljenici iz Kua u Rasti i kao: Kremi; Sokolska nahija (Srbija) iz Pive Jokievi, Kotor Jokmanovi, Vukovci (Zeta). Od njih su u Dod oima (Rijeka Crnojevia) Jokni, ogranak Milanovia (Nosovia) iz grupe Bubia u Bjelopavli ma; Boljanii, Kukorovii, Pijeveva Glava i Prenani (Pljevlja) Jokovi, Ubla (eklii), Cet nje ogranak Vujovia; ogranak Premovia u Cerovu (Pjeivci); ogranak Staniia iz Vinia (Bj elopavlii) nastanjeni u Pjeivcima (Niki) i kod Pritine; Bjeloevine i Morakovo (Nikika ), od njih su u Vrbi pod Rudnikom, umadija, Praga (Niki); iz aalice (Niki) odselili se u Lisice (Donje Dragaevo) u Srbiji; ogranak Banovii iz grupe Petrovia (Banjanin) u Banjanima (Niki), odseljeni u Drobnjak; Brezna (Piva) kao: ardak; u ardacima (Visoko ), centralna Bosna; jedni u Vranee (Bijelo Polje); jedni su u Drobnjacima iz Zata rja; Podkr (Bratonoii); iz Rovaca odseljeni u Mojkovac i podrune titarice i 157

Proenje; Iz Vasojevia odseljeni u Pe; ogranak Rakoevia, jedno vrijeme kao: Jokovi (i o 1880. god.) ponovo Rakoevi u Donjoj Morai (Kolain); urika Rijeka (Plav) ogranak uria porijeklom od uraevia iz Ceklina (Rijeka Crnojevia); Baa (Roaj), vidi: Garovi. Joksi i, ogranak Mijomanovia (Rabljena) u Vasojeviima, porijeklom iz Metohije; doseljeni iz Vuitrna (Kosovo) oko 1660. god. u: Grab, Bobajie, Kovren (Vraneka dolina) od nji h su u Goricu i Lukavac (Pljevlja); Lozna, Rasova, Resnik (Bijelo Polje); Prenane i Maoe (Pljevlja); iseljenici iz Martinia, Bjelopavlii, u Popadie (Kolubara), umadij a, srodni ukoviima; Rasova (Bijelo Polje) Jokovii, rod bratstva Vujovia u selu Ublu J okovii, bratstvo u Cerovu Jokovii iz Pive (Zagrae, Vojinovii, Pirni Do, G.Brezna), s tarinom iz Banjana Joksovi, Lukavice, Otilovii i Vijenac (Pljevlja); Niki Jokevi, gran a Nikevia u Gornjim Pjeivcima. Od njih su u Zalazima (Kotor) Jokevii (Nikevii), bratst o u Stubici Joli, Lijeva Rijeka, D. Ranica (ranije: Popovi) i Adelati (Vasojevii), og ranak Raketia Jolii, iz Peleva Brijega (Bratonoii) preselili se u Krnjice (Primorska Krajina) Jolovi, ogranak Radulovia (Trepana) iz Nikikih Trepaa preselili se u Drobnjak e; iz Kua odseljeni u Prenove (Novi Pazar) Jonov, Bar Jonovi, Patrovii (Budva), vidi: Pele u ekliima Jonuz, us, Boljanii (Pljevlja) Jonevi, ljijeb, Herceg-Novi Jorga, kraj m 17. v. u Baru Jorovi, Plav Josin, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat) ogranak Ivin ih. Vidi: Markov Josip, a, Bar Josipovi, Niki Josifovi, u Srpskoj Crnji 1790. god. J osovi, Kriak (Pljevlja) Jotanovi, u iovo (Tesli) iz Crne Gore Joha, Kotorac (Pljevlja) Joca, Ulcinj Joci, Podgorica Jocovi, iz Kua odseljeni u Vraneku dolinu, kod Bijelog Polja, neki odselie se u Dui i Tuinu (u 17. v.) pa u Aluge (aranci), abljak, a neki produie u Granice (Niki) i Maoe (Pljevlja); Pavino Polje (Bijelo Polje); Granice (Niki Joi, Martinii, Gostilje, Bjeljui, Bjeljag Brijeg (Bjelopavlii), potomci Bubia. Od nji h su u arbanovcima (Soko Banja), Srbija; Trepa (Andrijevica) Jokovi, ogranak Mrgudov ia u Vraki (Skadar), porijeklom od Beia iz Zete kao: Bei, porijeklom iz Beia (Budva), d njih su i u Baru. Pripadaju grupi Beia, i kao: Bei u vie mjesta Joanovi, ogranak Jan ovia iz Lijenja (Rovca) u Miloevie, Timaru i Slatina (avnik), porijeklom su od Bilea J oilovi, iz Pive odseljeni u Dolac (Sarajevo) Jokovi, Bjeloevine (Nikika upa). Od njih 740. god.) odselili se u Bosnu; Herceg-Novi Jugovi, ogranak Brajovia u Kosoriima (B jelopavlii); Herceg-Novi Jugut, Milati (Komani) Juar, potomci Luana u Brajoviima (Bj elopavlii) Juzek, Kotor Jujovi, Berane 1894. god. Juki, u Gusinju su potomci Raa iz Vasojevia. Ogranak Obradovia iz grupe Kovaevia (Vasojevii); Andrijevica (Berane) 1886 . god.; u Rovcima (Podgorica) jesu iz Bosne Jukovi, Roaj 1898. god.; u Rovcima, og ranak Vlahovia, po pretku Juhu 158

Julevi, Gusinje Junac, ogranak Kalabia, Novljana, preseljeni iz Nikikih Trepaa u Drob njak Junakovi, Riani (Niki) 15. v.; u Zeti 1444. god.; Cetinje (1492. god.) ranije P ribievi Jung, Kotor Junk, Bar Junkovi, iz Livara (Primorska Krajina) u Braticu, Sal i Dobrec (Ulcinj). Patrovii, ogranak Suia u Buljarici Junuz, Novi Pazar, Kosovska Mi trovica i Pe (Metohija), ogranak Daia iz ekulara Jun (Junevi), iz bratstva Hoti (porij klom iz Pipera), abljak na podruju Tuzi, vidi: Hot Junaj, Tuzi Junevi, ljijeb, Dobrota i Risan (Boka Kotorska) su doseljenici iz Ljubomira (Hercegovina) 1693. god. vi di: Jun, kasnije: ekovi, Prekalovi i Gluconovi - Luncan, vidi: Hot Juni (oni), u . god. Juraga, Niki Jurasi, Boka Kotorska, porijeklom iz Ljea (Albanija), srodnici R adinovia Juraci, kao: Kneevi, u Ljeskovcu (Pljevlja) Juraevi, vidi: uraevi u Patrovi reti, Podgorica Jurilj, Podgorica Juri, u Herceg-Novom i kao: Arambai; Zagara (Danilo vgrad); Budva; Kotor Jurievi, Kotor Jurievi, iseljeni iz Drobnjaka u Seljane (Piva); podrune Bistrice (Bijelo Polje); iz Kua dopratili u Poeginje i Mojstir (Bijelo Pol je), roaci podrunih Juriia; Podgorica; Patrovii, ranije uraevi Jurii, Poegine (Bi , roaci Jurievia, porijeklom iz Kua; Seljani (Piva), vidi: Jurievi; Grahovo (Niki). O su iz Sandaka; Herceg-Novi; Podgorica 1901. god. Jurjevi, Orahovice (Kotor) Jurevi, u Riane (Niki) Juruci, a, u Ljevcu (Pljevlja) i kao: Kneevi Jusi, u Podgoricu doli iz ruda Justiniano, Kotor 1549. god. Jusupoki, Dinoi (Tuzi) iz Doljana (Podgorica) Jus ufalovi, Bar Jusufoki, Doljani, Dinoa i Zatrijeba (Kui) Jusufi, Ulcinj Jusufovi, Dajk Gomila, abljak i Ribako Polje (Rijeka Crnojevia); Ulcinj; Podgorica; ogranak Muria kod Roaja (Gornja Lovica); Zvijezd (Pljevlja) Jusufrani, Podgorica 1900. god. i Ni ki Juhovi, Pljevlja Jui (Joi), isto to i Joki Jukovi, Ljevite (Moraa) pa u: Babi obrilovine i Bjelojevac (Mojkovac), Lepenac i ari (Mojkovac), jedni u Kuti, Nikika u pa i Gornje Polje (Niki), jedni i kao: Jukovi (Golovi); Jabuine i eoe (Bijelo Polje) aba, Patrovii; Podgorica Kabai, Plav Kavaenda, vidi: oljaga Kavazovi, Pljevlja (1873. d.); Bijelo Polje Kavadjan, Zelenika, Herceg-Novi Kavadjaro, Zelenika, Herceg-No vi 159

Kavaja, iz Deana (Metohija) odselili se u Raku (Sandak) pa jedni kao: Radii u Kavaju (Albanija) i odatle: Gradac (Podgorica), Dobrsko selo (Cetinje), kao: Kavaja, od njih su u Lici (Hrvatska), oko 1888. god.; u Ulcinj i podruni toj, pa jedni u Bar tule (Bar) i neki dalje u Kotor i Cetinje Kavari, ogranak navodno Radovanovia (pot omaka Leke Klimenanina), naseljeni u Stradite (u Ceklinu), Cetinje, srodnici Ljekov ia, od njih su u Trute (abljak) uz Skadarsko jezero, u Ponarima (Zeta), Skadru (Al banija) i Vraki (Skadar) Kavedon, Tivat Kavedi, Komernica, Viraka i Tuinje (avnik), ogranak Nikitovia (Milutinovia) Kavodi, Kotor, po nahoetu Kavi, Kotor, po nahoetu Kaga ili, Niki Kadija, ogranak Kadia iz Bjelopavlia, pa se jedni odselili u Zazale (Njegui) , Cetinje (16. v.), a drugi u Prijerad i iie (Grbalj) i Kotor i jedni u Skadar (Alb anija) Kadije, bratstvo u Herakoviima Kadije, bratstvo u iiu u Boki Kadi, grana Petrui novia, potomaka Bijelog Pavla u Frutku, Boanu i Kosovom Lugu (Danilovgrad) od nji h su: Vraka (Skadar) oko 1860. god.; Bijelo Polje i podruni Resnik u Polimlju, ka o: Cikoti u Trpezi (Bijelo Polje), Kljaji u Zagoru i Pei; Starom Vrbasu (Baka), Kuanci ma (Slavonija), u Beogradu kao: Mini; kod Novog Pazara; Beranama; kod Plava, a u Gusinju kasnije kao: Mulameki; Grdovii (Bar); iovii (Tivat); Zalazi (Cetinje); Gornja Bijela (avnik), srodni Mujoviima u Gornjoj Morai; iz Durutovia (Piva), odselili u P ljevlja; Boljanii (Pljevlja); ogranak Grbovia (Novljana) u Drobnjacima; jedni se n aselili kod Deana (Metohija). Od Kadia iz Bjelopavlia ima nastanjenih u: Skadar (Al banija), kasnije kao: Miljenkovi, u podrunoj Vraki (Fraki) i Valoni i kao: Kadija. Iz Bjelopavlia jedni su u Beogradu Kadii, staro bratstvo u Bjelopavliima Kadmot, P atrovii Kadovii, iz obajia (Bjelopavlii) odseljeni u Niki i kao: Tobaji Kadribai, hor) i Lozna (Bijelo Polje); Pljevlja (1874. god.); Zvijezd (Pljevlja) Kadribego vi, Pljevlja 1872. god. Kadri, Pljevlja Kadrii, Pljevlja 1884. god. Kadrovi, Biani i B labani (Zeta) Kadun, kod Rijeke Crnojevia Kaanegra, ranije: Crnac, jedni i kao: Cr njak i Kazanero u Patroviima, od njih su u Budvi, Kotoru, Napulju (Italija) Kaanegr i, bratstvo u Patroviima Kaija, Rvai i Dodoi (Rijeka Crnojevia; Gradac (Podgorica) i O zrinii (Cetinje); Klikovaa (Bjelopavlii); Gornja Zeta Kaije, bratstvo u Oiniima Kaije, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji Kai, Zeta i Gradac (Ljeansko podruje), Podgorica i u Podg orici; Klikovaa (Bjelopavlii); vidi: Kaija Kazavalo, Podgorica Kazavranac, Kotor 11 05. god. Kazaz, Pljevlja 1859. god. Kazazovi, Pljevlja (1896. god.); ogranak Kovae via, iseljenih iz Grahova (Niki) u Travnik, Sarajevo i dalje Kazamanovi, Podgora (Ze ta) i Podgorica. Oni su iz Kua Kazanegra, Herceg-Novi Kazanero, vidi: Crnac Kazan ovi, iz Podgore (Kui) preselili se u okolinu Podgorice 160

Kazafranka, Kotor 1195. god. i kao prezime sa fasade crkve Svetoga Luke Kazijevi, Cetinje Kazimir, Herceg-Novi Kai (Kaji), kod Bijelog Polja; Kotor, doseljenici iz Sinja (Dalmacija) Kain, Herceg-Novi Kaismarovi, Kotor Kaii, Golubovci (Zeta) Kajab egovi, vidi: Kajanbegovi, srodni Hasanbegoviima Kajanbegovi, Bijelo Polje i u podrunu Gornju Konstanicu. Porijeklom su iz Turske; ureni potoci (Bihor), Bijelo Polje i kao: Kajabegovi; Mojkovac; Risan Kajganov, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat), ogr anak Ivinih. Vidi: Markov Kaji, i kao: Kai, Kajovii i Bolipolje (Bijelo Polje) Kaje vi, kod Roaja ogranak podrunih Muria; iz Kua preli u: Kolain, tavicu i podruje Bistr Bijelo Polje) Kajkovi, Patrovii 17. v. Kajovi, Niki; Polja (Mojkovac); Kolain pa odatl u Godijevo (Bijelo Polje) Kajtazi, Grahovo (Niki), doseljenici iz Turske; Podgori ca Kaji, Jovanovii (Bjelopavlii) Kakakac, Patrovii Kakar, Spi (Sutomore) i susjedni Ba , oni su iz Stare Crne Gore Kakari, i kao: Kakarit, u Kakarickoj gori i Kuima, od njih su u Kotoru kao: Kakarica Kakarit, vidi: Kakari Kakarica, vidi: Kakari Kaker, Podgorica Kakepto, i kao: Kacepto, Kotor 1330. god. Kaki, Brno (Nikika upa) Kalaba, Bukovica (Pljevlja) Kalabi, iz Nikikih Trepaa preselili se u Mokro (avnik), ranije ka o: Junac; u Mokrome (avnik) kao: Poleksi, Radonji, Stankovi, Kitalj (Kitaljevi), Pile ti. Jedni su se odselili u Klievo (Niki) i odatle u Bjelopavlie, Bosnu, Srbiju i drug e krajeve Kalabii, rod u Drobnjacima Kalabovi, Vladimir (Ulcinj) Kalavrez, Ulcinj Kalavrezovi, u Ulcinju su iz Italije Kalazitaevi, Bokovo (Rijeka Crnojevia) Kalagan, Ljenjani (Podgorica) Kaladasius, Kotor 1430. god. Kaladraa, Bancuci, Herceg-Novi Kalaurdjevi, iz Zete doselili se u Patrovie a odatle jedni 1423. god. u Kotor kao: K alogurevi = Kalojura = Kancalijevi, potomci Kalodjurdja Crnojeva starijeg. Od njih su u Budvi 1413. god. Jedni su naznaavani kao: Kalauevi i Kaloure Kaladjurovi, Babama i Dukljanu, Brcama i Podbapcu (Patrovii) 1403. god., i kao: Puhalovi. Vidi: Buen Kal ajzi, i, Herceg-Novi Kalajdi, Podgorica Kalajdija, Boljanii (Pljevlja); i kao: Rupar u Trusine i Hodbini (Hercegovina), iz Banjana (Niki) Kalimanovi, Podgorica Kalamant, Pnjerovii (Bar) Kalamat, Podgorica Kalamatijevi, Podgorica Kalamai, Ulcinj 161

Kalamperovi, Bar i podrune Dobre Vode Kalamperovii, bratstvo u Dobroj Vodi u blizin i Mrkojevia Kalan, i kao: Kalanda, Zalazi (Njegui), Cetinje Kalano, u Ulcinju 14. v . Kalanj, Mirue (Kalanjenovii) uz lijevu obalu Trebinjice Kalanjan, i Kalanjevi, Mir ue (Niki) Kalastri, Bar 1860. god. Kalacanovi, Niki Kalaa, srodnici Milaia, iseljen skuta (Kue) u Kalae i Roaje (1890. god.) kao: Begovi i abanovi u Bihoru (Bijelo Polje) . Iz Kalaa (Roaje) jedni su se preselili u Berane Kalai iz Lijeve Rijeke od bratstv a Kua Kalaanin, Kanje (Bijelo Polje) Kala, i kao: Kaladanovi, Dobrota (Kotor) Kalai, K tor Kalbai, Podgorica Kaldi, Kotor i Budva Kalevi, Vladanje (Zeta) i Podgorica Kale zi, Brijestovi, Kalezii, Srijetnje, Jastreb, Kosovi Lug (Bjelopavlii). Srodni su: k od Plava i kao: Pupovi, irkovi i Rajkovi; ari (Mojkovac); Istanbul (Turska); Katrkol, Dabezii, Kalimani i Ulcinj (Crnogorsko primorje); Ljeskovac (Bar); Budva iz Duice Kaleziiu selima Jastreb i Kosovi Lug, Bjelopavlii Kalel, Sal (Ulcinj) Kalem, Liani (Hum), Hercegovina. Potomci Maleevaca sa lijeve obale Trebinjice. Blinji sa: Simi, P anti i Bogdaevi Kalendar, vidi: Kalina Kalender, putujui dervii pa i kao prezime; Gla vica (Roaj)doseli se sa Mojstira, porijeklom su iz Bjelopavlia Kalenica, Godoelja ( Gornji Bihor), Bijelo Polje Kaleti, Vinii (Bjelopavlii), doselili se iz Rovaca; Rov ca; Bukovik (Crmnica) Kaletii, bratstvo u Bukoviku Kalibi, u Kotoru poetkom 15. v. Kalivrezovi, Ulcinj Kalidas, u Cetinju Kalierovi, u Kotoru, vidi: Kaluerovi Kalimano , u Baru 15. v. Kalimanovi, u Baru Kalina (Kalinovi = Kalendar), u Kuima, vidi: Per alovi u Kuima Kalindar, plavsko podruje 1860. god. Kalinovi, vidi: Kalina Kalisto, K otor 13. v. Kalitera, u Herceg-Novom Kali, Prno (Patrovii) 1440. god.; Kotor i kao: Kali u 14. v.; Bogetii (Niki) i kod Bijelog Polja iz grupe Luana; Bar; a kod Kolaina o granak Kalezia iz Bjelopavlia; u Grblju 1335. god. Kalica, Gornja Krajina i iroke ( Crnogorsko primorje); Sutomore i uanj (1853. god.) Kali, vidi: Kali Kalianin, Kalica (Berane), odatle odseljeni kod Novog Pazara, porijeklom od Pavievia iz Bjelopavlia Kalii, Kotor u 14. v. Kaliin, Kotor, po nahoetu Kalkovi, Patrovii (1708. god.), Budva Kalmenovi, Krute (Ulcinj) Kalmeta, Rijeka Crnojevia, doseljenici iz Skadra 162

Kalnet, i kao: Kalnei, Bar Kalnei, vidi: Kalnet Kalovi, Podgorica; Velje Selo (Bar), vidi: Kaloevi Kalogeorgi, Kotor 1436. god. Kalogurevi, vidi: Kalojurga i Kalourevi Ka logurevi, u Brelima (Crmnica) 1420. god. Kaloerovi, vidi: Kalourevi Kaloure, Kotor ( god.); iz Skadra kao: Kalourevi; Kom Kalourevi, iz Zete (od Kalodjurdja Crnojeva star ijeg) preselili se u Patrovie (Podbabac), Budva; U Budvi 1413. god.; oni su potomc i Crnoja i jedno vrijeme i kao: Kalaurevi. Dalja starina im je Stara Srbija. U Djer djezima i Podgorici 1448. god.; Jedni iz Patrovia nastanjeni u Kotoru; kasnije i k ao: Kalogurevi i Kalojurga, vidi: Kaloure. Tamo su se doselili u 15. v. Kalourevi = K aloerovi, u Dukljan Brijegu (1413. god.), Patrovii Kalourek, Patrovii (Budva) 1431. go . Kaloevi, Brajii (Budva) 1489. god. Kalomperovi, Kotor 1419. god. Kalotro, Krstac ( Patrovii), Budva, porijeklom su iz Stare Srbije Kalpazina, ogranak Dedejia u Podbiu ( Mojkovac). Porijeklom su sa eva (Cetinje) Kalpaina, ogranak Dedejia i kao: Raosavlj evi u Kru i Medjuvalama (aranci), abljak, porijeklom su sa eva (Cetinje) Kaluerovi, U i i Ljubotinj (Cetinje) starinom iz Zete 1489. god.; grana Nikovia (Sarapa) od Sa rajeva, a starinom od Pritine. Od njih su u: uanju, Grbovcima, Mijomanoviima i Vranj u (Zeta), a Vraki (Omara), Skadru i u toju (Ulcinj) kao: Makovi; ogranak Boriia u Oini ma (Cetinje); u Patroviima 1413. god., kasnije Kalodjurevi; iz Dukata (istoni Banjan i), grana Novljana, kasnije Baloti, Tomi i njihovi ogranci; u Drobnjake; u Podgori ci; ogranak Mitrovia, potomci Maksima kaludjera, it grupe Petruinovia u Bjelopavliim a, od njih u Bjelopavliima: Radulovi, Vujovi, Vukovi, Sekuli i Bokovi, od kojih: Kezun vi, Mijajlovi (Sudarevi), Ili, zatim odseljeni u eklie (Cetinje). Od njih jedni i kao: Radni i od ovih su: Domazetovi Kaludjerovi u podrunom Petrovu Dolu, a od ovih su u Zagredi kod Gara (planina), a jedni i kao: Matanovi u Cetinju. Od eklikih Kaluerovia s u u: Mali Brezovi (Niki), Cetinju, podrunom evu, pojedini u Mirue, od ovih Kaluerovia Drinjak u Baljcima (Bilea) i Miruama uz Trebinjicu i Bjelogrli u Gacku, Kaludjerovii u Donjoj Glavici (Bjelopavlii); Gornjem Polju (Niki); u Boki Kotorskoj; Pod Bijelo na Rose i Goreviima (Grbalj); u Srbiji; Odesa na obali Crnog mora, oni su od ovi h iz Zagrade (Gara) i u Hercegovini; ogranak Nikolia iz istog Polja (Rijeka Crnojev ia), odselili se u Budvu i Ulcinj; u Ulcinju su jedni iz grupe Sarapa; u Zeti su Klemen iz Klimenata (sjeverne Albanije); u Dukljan Brijegu (Patrovii) 1413. god. k ao: Kalourevi Kaluerovii, grupa bratstava u ekliima Kaluerovii, bratstvo u Zagredi Ka ovii- Milaevii, bratstvo u Ljubotinju Kaluerovii, manje bratstvo od Boriia u Oiniima rovii, bratstvo u Donjoj Glavici u Bjelopavliima Kalumbari, Stupan (Risan) Kaluerovi, 1597. god. u Drobnjacima Kali, Dobrota (Kotor) Kalfun, Patrovii Kalja, i kao: Kalja evi i Kaljevi, Tuzi Kaljaj, toj (Ulcinj) Kaljanovi, u Vasojevie doselili iz Bratonoia aljaci, Ulcinj Kaljevi, Slatina u umanovcima (abljak) i kao: Katana. Doselili se iz Gorice (Piperi). Od nji su Kaljevii uz Kolubaru kao: Markovi, u Uicu kao: aevi; Niki; rianin (Zeta); Vrvica, 163

Bobovo i urevia Tara (Pljevlja). Oni su iz Kruevice (Prekotarje) Kalji, Kalezii i Kalj ii u Bjelopavliima. Iselili su se jedni u Rijeku (Kolain), Zatarje (iz Kalezia), jed ni u Novi Pazar i Izmir (Turska), Polja i ari (Mojkovac), Bijelo Polje i podruno L ijeska i Vrane; Podgorica, od njih su 1882. god. jedni odselili se u Herceg-Novi; Podgora i Kamci (Pljevlja), i Donji Kolain, sa ograncima: Eldi, Lani, aren, ikovi, Ge ovi, Rai, Kupusi, Ibraimovi, Redovi, doselili se iz Kalje (Moraa), Kolain Kaljiica, Kaljkovi Kaljkovi, i kao: Kaljiica, Patrovii Kalmand, toj (Ulcinj) Kamat, Duboki Do i Todorov Do (eklii), Cetinje Kamate, starosjedioci u Petrovu Dolu Kamban, Vignjevii (Rijeka Crnojevia) i Boka Kotorska Kambani (Dapevii), bratstvo u Ljubotinju Kambera , Pljevlja 1869. god. i podruna Bukovica Kakberagi, Roaje Kambijev, Kotor, porijekl om su iz Like Kamena, Patrovii Kamenarovi, Mul i Dobrota (Kotor), pa jedni su preli u podrune kaljare; Muo Kamenarovii, bratstvo u Dobroti u Boki Kamenovi, Herceg-Novi, po majci Kamenevi, Herceg-Novi, po nahoetu Kameni, Herceg-Novi, po nahoetu Kameri, e (Cetinje); Podgora (Pljevlja) Kamilo, Buljarica (Patrovii) Kamili, Baoii, Herceg-Novi . Porijekom su iz Stare Crne Gore, kao: Jovanovi u 16. v. Kampa, Herceg-Novi Kamp ano, u Ulcinju 1368 - 1380. god. i kao: Kampanario Ulcinj u 13. v. Kampanela, Ko tor Kampjeli, u Baru Kanayir, u Baru i Kotoru Kanair, Kotor Kanal, u Budvi 1463. god. Kanali, Kukulje (Potkrajci), Bijelo Polje Kanatar, Ravna Rijeka (Bijelo Polj e) Kana, Mali Ostros (Gornja Krajina) Kanaus, Ulcinj 1389. god. Kandanari, u Pranj u (Boka Kotorska) Kande, vidi: Kandi Kandi = Kande, u Kotoru od 1330. god. Kandi do, Herceg-Novi Kandija, Patrovii u 17. v. Kandilo, 1740. god. u Patroviima Kandi, Sl atina (abljak) doli iz Nevesinja (Hercegovina); u Pivi su od Tufegdia; Vilusi i Nikiki Broanac; Kandi, Elezovi i Dragani jesu od tri brata, od njih kod: abljaka (Drobnjak) , Nevesinje (Hercegovina), Stobna (Piva), Meteh, Ski i Komoraa kod Plava; Trbuica i umadijski Baroevac, porijeklom su iz Bihora (Bijelo Polje); Kandii u Preveu (umadija ) jesu iz Crne Gore Kandii (Suzici) iz Pive (Stabna), starosjedioci, rod Kojovia i Pejovia Kando, u Kotoru Kaneca, Braica (Debela Krajina), Ulcinj Kanija, Cetinje; Patrovii Kaniok, Budva Kani, Ulcinj 164

Kankara, u Drobnjacima: 1) ogranak Kosoria i 2) ogranak Karadia: Vrbica i Vraenovii (O putne Rudine), Gosli i Srijede (Golija), Niki, preci su njihovi iz Predia (Bjelice) u aradje, Javljen od njih u Plovdivu (Bugarska) kao: ernogorski, Juna i Sjeverna Am erika, Radovite (Makedonija), sela Toplice i Jablanice (juna Srbija) od 1889. god. , Odacima (Nevesinje), Potpee (Pljevlja); vidi: Andri u Prediu (Cetinje) Kanoevi, vidi : Kanjoevi Kantavali (Serti), u Kotoru 1130. god. Kantar, Ravna Rijeka (Bijelo Pol je) Kanturi, u Gusinju Kancalerijevi, ranije Kalaurevi, u Patroviima (Budva), vidi: Ka aurevi Kancilijerovi, Podbabac (Budva). Vidi: Kalour; Azanja (Gornji Bihor), Bijelo Po lje. Od njih su u Suvodolu (Srbija) Kanjo, Patrovii (1441. god.) vidi: Kanjoevi Kanjoe vi, ranije: Kanjo i jedni kasnije: Kanoevi, u Patroviima i kao: Kavaevi, poto su se jala prezimena od 1395. god. Od ovih K. jesu Pejakovi u Kotoru i vie prezimena u r aznim mjestima Kapa, Ulcinj u 13. v.; Ugnji (Cetinje) ogranak orovia; Limljani (Cr mnica) i kao: Kapica = Kapii; Niki Kapavica, Patrovii Kapazoda, Podgorica Kapadi, Ber (Kui) od kojih su u Podgorici Kapelan, Cetinje; Pranj (Boka Kotorska) Kapeni, vidi : Kapetani - Milovi Kapetani (Kapetini), Milovii (Velimlje), Niki. Vidi: Milovi, isto ni u Grudi i Stepenu u Hercegovini, kao iseljenici u SAD kao: Kapeni Kapisozovi, u Podgoricu iz Bjelopavlia; drugi sa abljaka (od Skadarskog jezera) ogranak Kneevia i z Dajbaba (Zeta) Kape, bratstvo na Ugnima Kape, bratstvo u Limljanima Kapetanovi, Svrljige kod Pljevalja; Ulica (Moraa), Kolain; u Boki Kotorskoj, u Padalicama i L ukrecijama srodnici Aovia, srodnici njihovi jesu u ipanu (Niki), doli iz Herzegovine K petanovii (Gaovii), bratstvo Kapetanovii (Galovii), bratstvo u Veljem Zalazu Kapei, St bica (Pjeivci) pa odatle u Kotor Kapeii, bratstvo u Tomiima Kapi, u Podgorici 1911. g od. iz Pipera Kapor, u Mirilovie (Bilea) preli iz Petrovia (Niki), porijeklom su iz Ma kedonije Kapii = Kape, u Kotoru Kapidi, u Zeti, Podgorici i Skadru Karabasili iz Piv e (G.Crkvice), od Nikolia iz Rudinica Karadaglija, u Ritijeu (Buna), Hercegovina j esu iz Herceg-Novog Karadagli, potomci Sarapa, 1282. god., doseljenika u Crnu Gor u, od Mostara Karadjordjevi (Petrovi), Jaseniki Mramorak (Srbija). Porijeklom su iz Gornjih Vasojevia Karamika, Podgorica Karanikaj, vidi: Mardjonovi Karaniki, uanj (Ba r) Karadi, od Lijeve Rijeke (Podgorica) sidju u Gornju Zetu (tri brata, oko 1640. god.). Nakon 12. god. Petar podje u Staru Srbiju, Mitar i Risto preko Pjeivaca i Banjana u Drobnjake (Petnjicu, avnik). Razmnoavanjem nasele sela: Malinskom, Paleu, pa 1840. god. u Painu Vodu i Gornju Bukovicu, na podruje Drobnjaka. Od Karadia isel jeni su u: u Bosni na Glasincu i kod Viegrada, a dalje u Bosni prozvani su kao: D ivljan; u podnoju Jahorine, prema Sarajevu. U Rakom podruju, Crnikom i Toplikom kraju , u Zaovine (Uice) kao: Djuri, u Kruevici kod Trebinja 165

kao: Petijevi, u Triu (Loznica)(oko 1739. god. pa kasnije kao: Karadi Stefanovi); u Dr obnjake jedni se doselili iz Banjana (Niki) kao: Karadi - Ognjenovi Karadii, bratstvo Drobnjacima Karaevi, u Podgorici 1911. god. Kariman, ivko Vukov, musliman od Toman ovia iz Cuca Kariman, u Nevesinju (Hercegovina) i Domaevu (Trebinje) ogranak Toman ovia iz Rovina (Cuce), Cetinje Kari, u Kuima Kariik, u selima Gornjeg Zijemlja (Herc egovina) doli iz Kosijereva (Banjani), Niki Karlii, iseljenici iz Gorada (Berane) Kark ovi, Momiii (Podgorica), 1492. god. Karovi, u Podgorici iz Matagua (Zeta) Kartali ran ije Bijeli (Komneni); Babine, Kozice i Mataruge (Pljevlja) Karsi, vidi: Korsi Kartal i, Babine, Kozice i Mataruge (Pljevlja) Kasalica, abljak, Virak i Komarnica u Dro bnjacima, ogranak Kovaevia iz Grahova (Niki) Kasamovi, Vrbica i Gornji Medun (Kui), og ranak Drekalovia Kasanovi, Dobrokovo (Bijelo Polje) Kasinoti, Kotor Kasi, u Vasojev ie doselili iz Kolaina; Budva Kasma, i, Ulcinj Kasnecovi, kod Vladimira (Ulcinj) Ka snica, Kasnice (Ulcinj) Kasol, Niki Kasom, Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevia). Porijek lom su iz iroke (Skadar). Od njih su u Nikiu i podrunoj Dragovoj Luci; Cetinje Kosom ovi, Bar; Vidi: Kasamovi; uz Zlatice (Zeta) u Podgoricu Kastaldi, Kotor Kastelan, Patrovii (1708. god.) ranije Sudje i kao: Kastelanovi Kastelanovi, Patrovii 1693. god. Kastartovi, Vasojevii u Dobroj Reki, Konjuhu (Konjusima Djulii), esa Glava i Andrije vica, grana Kovaevia. Jedni i kao: Vojvodi. Od njih su u Podrunom Trenjevu i drugi u Mazgaljama, ekulari i Beranama. Jedni i kao: Kastrati; u Budimlju (Berane) ogranak Guberinia Kastrat, u Gusinju i podrunom Vinjevu i Kruevu; u abljaku na Skadarskom je zeru Kastriot, i, i kao: Kastriti, Berane Kasum, Risan, pa Igalo, Herceg-Novi i N iki; Prodo, Zabrdje, Kune i Dobrsko Selo (Cetinje); Velika; Plav; Gusinje i Berane , porijeklom su iz alje Kasumovi, u Gusinju; i kao: Kosumovi u Kuima ogranak Drekalo via Kastreka, u Ulcinju 1242. god. Kashoda, Ulcinj Katali (Katalin), Luii, Herceg-No vi Katalini, Herceg-Novi Katazovi, Risan Katana, Slatina (Drobnjak); Pljevlja; kod Plava; Ulcinj Katani, srodnici Lambuljia u Zeti; ogranak Raievia (Kovaevia) u Lijevoj Rijeci (Vasojevii), jedni se odselie u Boie (Kragujevac) i Jasenicu, drugi u Lepeni cu Katapane = Kotopanka, u Kotoru Katarini, Kotor Katelan, o, Pranj i Kotor Katena = Katuni, Kotor 1330. god. Katinskin, Niki Kati, Bar (1447. god.), Sveti Stefan; Patro vii i jedni odatle u Sarajevo i dalje u Bosnu; 166

Vasojevii, ogranak Bojovia (Lopoana); kod Risna i Herceg-Novog su iz Popova (Herceg ovina); u Gusinju su iz Hota (Tuzi); Bar 1446. god. Katki, Herceg-Novi, po nahoetu Katni, grana Demuna (panja) u Bjelopavliima; evo (Cetinje); Klietite (Bijelo Polje) i odatle odselili u Pe; Piperi; Cetinje; Kulizi (Mojkovac) Katnii, bratstvo u Barjam ovici Katovi, Kotor Katri, Niki Katuni, vidi: Katena Katunjanin, vidi: Dapevi u Vranji i Katuranovi, Niki Katuri, Joanice i Morine (Risan), iz Hercegovine. Od njih su u Niki (1692. god.) iz Banjana (Niki) preselili se u Kamenare (Boka Kotorska) pa u Kotor ; Duljevo (Patrovii); Budva Katui, Piva, ogranak Branilovia Kaur, vidi: Kosti u Egiptu Kafedija, Rijeka Crnojevia iz Turske Kafedi, potomci Novljana u Drobnjacima, ograna k Milutinovia; kod Rijeke Crnojevia Kafon, Kotor Kahi, u Bjelopavliima i od njih su u Podgorici Kahrimanovi, ogranak Popovia (Drekalovia), od njih su u: Nikiu, Pljevljim a i Roaju Kahrovi, iz Kolaina preli u Sandak Kaca, uz Skadarsko jezero (Gornja Krajin a) Kaceli, Bar 1860. god. Kacepto, u Kotoru 133o. god. Kaci, i kao: Alibraimovi, u Ramui (Primorska krajina) Kacovi, Ulcinj Kaamakovii, Plav, ogranak (rodjaci) ulafia, Vasojevii Kaani, Ulcinj Kaar, Sipanje u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje); Bukovice (Roaj e), ogranak podrunih Belojica i kao: Ibrahimovi; Novi Pazar iz Kua; Pljevlja 1863. god. Kaarenda, Podgorica; Kotor u 14.v. Kai, Crnionica i Ravna Rijeka (Bijelo Polje ); Niki; Kotor u 14. v.; Budva; Herceg-Novi Kaular, Selite (Ulcinj) Kauri, Kotor Kaeta = Kopseta, u Antibari (Bar) Kaikovi, Ljubomir (Hercegovina), porijeklom iz Ridjan a (Niki); U Oputnim Rudinama; Bedjedje (Nevesinjska sela), Hercegovina, kao: Tominc i od Kaikovia (Ridjana), Niki Kai, Dobrinja (Bijelo Polje); Ulcinj; Kotor Kaica, Boko (Rijeka Crnojevia) Katelan, Ljeevii i Krtola (Grbalj) od 9 - 14 v. i Kotor, vidi: Kat eljan Katelani (Kaelani), dio bratstva Popovia-Herakovia "Katelani" u selu Ljeeviu u i Kaelani (Katelani), dio bratstva Popovia-Herakovia Katelanovi, Gornji Stoliv (Boka K torska) iz Stare Crne Gore, Prevlaki (Grbalj) Kateljan (Katelan), Mirac u Njeguima (Cetinje), ogranak Popovia, neki od njih odseljeni u Ljeevie (Grbalj); Kotor; Podgo rica Katovi, Pljevlja 1859. god. Kvakal, Risan Kvadeli, Kotor Kvatil, Dobrota (Kot or) Kvanginalo, Kotor iz Venecije Kveki, Kotor, ogranak Lambulia iz Zete. Od njih su u Dalmaciji; Herceg-Novi 167

Kveli, Podi, Herceg-Novi 1768. god. Kverin, Patrovii; Vidiii (Sokol), ogranak epanovi z Rovaca Kevac, Kevc (Noice), Lijeva Rijeka Kebelji, Trebinje, vidi: Vitkovi u Mirui ma uz Trebinjicu Ke, Buljarica (Patrovii) u 18. v. Keza, idovii i Otilovii (Pljevlja) ez, e, idovii i Otilovii (Pljevlja) Kezo, Herceg-Novi Kezunovi, ogranak Bokovia, iz Or je Luke (Danilovgrad); vidi: Kaluerovi Keker, u Drobnjacima (Zaljug i ljivansko) gr ana Zlatnopojasevia; Moraa Kekera, Niki Keki, Drobnjaci, ogranak Grgurovia (Vulovia); pari i Fundina (Kui), kasnije kao: Perovi. Od njih su u Loparima (istona Bosna) i u Ulcinju (1505. god.); Danilovgrad; ekulari, potomci Komnena-ekularca; ranije Miloe vi u Zaslapu (Hercegovina), iz Crne Gore i naseljeni u Ravni ulijec (Bilea) Keko, St oliv (Boka Kotorska) Kekovi, Klopot (Bratonoii), ranije Mroganovi; Bjelopavlii, odsel ili u Skadar (Albanija); Danilovgrad; Zagara pa u Podgoricu; Cetinje; titari (Ceti nje), od njih su u Grbavcima (Ljekopolje) do 1861. god.; Pjeivci; Berane Kekovii (M ijogotani), bratstvo u Mijogotu Keleman, Sal (Ulcinj) Kelemi, ula i Boljanii (Pljevlja ) Kelit, Bar Kelisn, i, Sustjel (Ulcinj) Kelovi, Zgarete i Zalut (Pljevlja), ogra nak Tomaia-Tomaevia Kelisn, Briska Gora (Ulcinj) Kelj, Bar Keljanovi, Bratonoii nasel i u Konjuhe (Ravna Reka); Andrijevica i Gusinje (Gornje Polimlje) Keljevi, Sirac (Drobnjak); Cetinje; Keljevii (Pljevlja) Keljmendi, kod Roaja, razgranati. U 17. v . postupno doseljavali iz Vukli (sjeverna Albanija) Kentera, Patrovii, potomci Nov aka Crnca; Budva Kenjevi, Cetinje Kenji, Radmuevi (ekulari), potomci Komnena barjakta ra; Goransko (Piva) iselili se u adjevicu (Bijeljina) Kerbler, Kotor Kerva, u Kot oru poetkom 15. v. Kervani, Kotor Kervija, Ulcinj (11. v.); od njih su i u Boki K otorskoj Kereti, Podgorica Keri, Ljubotinj (Rijeka Crnojevia), grana Jekana Kerkez, Podgorica Kerken, Pljevlja 1869. god. Kerli, Budva Kerlial (Kerkerdl), Kotor Ker ovi, Podgorica, iz Bjelopavlia Kerooi, u Podgorici 1912. god. Kerstovi = Mataj, Vraka (Kamenica), Skadar i Skadru iz Crne Gore Keser, Podgorica Kesler, Niki i Cetinje K estkunit, Pranj (Boka Kotorska), porijeklom su iz avnika (Drobnjak) Ke, i, toj (Ulci nj) Keak, Boka Kotorska 168

Kecaliliak, Boka Kotorska, ogranak Kecojevia Kecevi, Dobrota (Kotor), ogranak Kecoj evia i kao: Kecojevi u Pivi, iz Banjana (Niki); Niki 1701. god.; vidi: Kecojevi Keci nije Stoki), trpci i Lipljan (Kosovo), porijeklom iz Crne Gore Kecovi, Podi, Herceg -Novi i kao: Kecojevi, porijeklom iz Banjana, vidi: Kecojevi u Pivi Kecoevi, vidi: Kecojevi Kecojevi, ogranak Ivanievia, porijeklom sa Starog Vlaha vidi: Ivanievi. Od nj ih su u: Boriju, Gornja Brezna i Pirni Do (Piva), Vraenoviima (Niki), Poljica (Trebin je), Mostaru i Dubrovniku, Gajtan (juna Srbija), Dobroti (Kotor) 1701. god. kao: Kecovi; kod Kosjeria (Srbija), Podima, Herceg-Novi, u Boki Kotorskoj i kao: Kecalia k; vidi: Kecovi Kecojevii iz Pive (Piri Do - Borije), starinom iz Banjana Ke, a, i, Potrljica (Pljevlja); Beee (Nevesinje) i Mostaru u Hercegovini, ranije ogranak Bjel opavlia iz Riana (Niki) Keevi, vidi: Kievi, u Mojdeu (Boka Kotorska) Keina, Podgori , Grahovo (Niki), iz Drobnjaka, ogranak Cerovia, nastanjeni u Piragiima, Trusini i L ukavici (Hercegovina) Keeljevi, grana Mileevia (Mandia) iz Drobnjaka u: Visoko (centr alna Bosna), Grahovo (Niki): u Hercegovini i Bosni; Ledenice (Risan); Niki; u Nevesi nju Hercegovakom Kei, Lastva evska (Cauevica), Cetinje i Morai, ranije Vukoti i Tatar eii ili Tatari (Vukotii), bratstvo u Cauevcu Kiasta, u Kotoru poetkom 15. v. Kiac, vi di: Kijac Kivavasil, u Kotoru poetkom 15. v. Kivadal, u Herceg-Novom Kiepali, Donj i Stoliv (Boka Kotorska) Kijak, kod Plava i Gusinja, srodnici Vehrovia i imkovia vi di: Kijac = Kiac Kijac (Kijak), ogranak Nikolia iz Ozrinia (Niki), odselili (oko 176 0. god.) kod Trebinja (Hercegovina) Kij (Kior, i), Ulcinj Kijamet, Godijevo (Kuii) i Zmijinac u Bihoru (Bijelo Polje); u Vasojevie; Podgorica Kijanovi, Riani i Piva (N iki). Jedni su iselili i u: Zabljev, Seljane, Zvijezd i Kamenu Goru (Pljevlja) Kij evi (Kijeli), kod Perasta (Boka Kotorska) doselili se iz Hercegovine Kijevanin, iz Vasojevia iselili se u Kijevac na Bihoru (Bijelo Polje) pa u Novi Pazar Kijerak, Kotor 15. v. Kikalj, ogranak Tatia u Pivi Kikanovi, Krtole, Raoi (Grbalj), ranije Da pi, doseljenici iz Dapca (Albanija) Kiki, ogranak Ivanovia (Drekalovia) iz Kua iselili se od Plava i Gusinja, te u podrunim Vinjevu i kao: Kiki - evi Kikovi, Gluhi Do - Crm nica, ogranak podrunih Gvozdenovia. Od njih su u Australiji; u Zeti ogranak Mijukov ia, porijeklom iz gornjih Pjeivaca; Vasojevii ogranak Labana - Raketia; Kod Plava (1 660. god.) iz Kua i kao: iga Kikovi", grana bratstva Gvozdenovia u Gluhom Dolu Kikra , i, Ulcinj Kilibarda, Kilibarde, podruje Rijeke Crnojevia; Balabani (Zeta); Banja ni (Niki). Od njih su u: Klobuku (Trebinje), atra (Kurumlija), Maagaj ako (Argentina), vidi: Erakovi Kilibarde, potiu iz sela trpci u Banjanima; Niki Kimo, Ulcinj u 15. v. Kimovi, Herceg-Novi, po nahoetu Kimkovi, abljak na Skadarskom jezeru, doselili se o ko 1882. god. iz Krivoija Kin, i, toj (Ulcinj) 169

Kindi, Kotor Kinkovi, Podgorica; Balabani (Zeta); Vasojeviima, porijeklom iz Podgo re (Kui); Velimlje (Niki) Kinudi, Kotor Kir, Podgorica Kirak, Kotor Kirzamo, HercegNovi Kirac, Tivat Kirijak, Kotor Kiridi, potomci Ridjana kod Pljevalja i neki pred ju kod Rudog Kirovi, Bar Kisalo, Podgorica Kiselica, u Nikiu i kao: Kisjelica, Buko vica (Pljevlja) Kisin, Grahovvo (Niki), ogranak Vukovia iz Ridjana (Niki), preli u Tul i i Trpinje (Hercegovina), pa u Grahovo (Niki); u Zupcima (Trebinje), iz Cuca (Cet inje) kao: Radovi Kisin pa u Tor. Tuli kao: Otaevi - Kuraica u Grabu, a u Turmentu (Trebinje) araba Kisi, Rastovac (Niki), doseljenici iz Nevesinja 1860. god. Kisjelic a, vidi: Kiselica Kitali, Pljevlja Kitalj, Mokro (avnik) i kao Kitaljevi, grana Kal abia (Novljana) Kitaljevi, vidi: Kitalj Kiti, Bobovo, Vinjica, ivinice i Prenane (Plje vlja), ogranak Vilareta Kianovi, Bar Ki, i, Ulcinj Kiovi i Kijac, Vasojevii grana b Ki ca, i, Ljubomir (Trebinje) iz Ozrinia (Niki) Kicanovi, Klizica i Kolainovii (Bjelopavl ii), vidi: Kijac; potomci Luana Kicpali, Donji Stoliv (Tivat) Kievi (Keevi), Pljevlja; Mojde (Boka Kotorska) Ki, Niki Kii, Herceg-Novi i podruni Kuti iz Hercegovine Kjajevi etinje Kjapek, u Kotoru Kjasta, Kotor 1431. god. Kjepali, Stoliv (Tivat), doselje nici iz stare Crne Gore, vidi: Krspali: Niki Kladaj, Bar 1873. god. Klajn, Risan Kl akovi, u podnoju Lovena Klanar, Kotor Klani, Podi, Herceg-Novi (1692. god.) doli iz K orjenia (Trebinje); Kotor; Herceg-Novi, po majci i kao: Pintar Klani, Podi, HercegNovi i kod Risna, porijeklom iz Hercegovine, vidi: Klani; Niki Klanuk, Podi, HercegNovi Klanj, Herceg-Novi Klap, Kotor Klapan, i, c, Rose (Grbaljh) Klapavica, Beii ( Budva), grana Beia (u 15. v.). Od njih su u elobrdu (Patrovii) ranije Bei (1693. god.) Budva i Zaton (Bijelo Polje), porijeklom su iz Stare Srbije Klapovi, Kotor Klapu h, Klapusi, Kaluii i Kre (Boljanii), Pljevlja Klapi, ogranak Maleevaca, uz Trebinjicu ari, Lepetane i Radovii (Tivat); Kotor; Zelenika, Herceg-Novi 170

Klari, i, Dobrota (Kotor), preseljeni u Trst (Italija) Klastac, Bar Klai, Djurdjev i Stupovi (Berane) Kla, Brajii (Budva), doseljenici iz Duboaka (Banjani), Niki Kla, br atstvo u Brajiima kod Budve Klauda, Herceg-Novi Klaar, Dobrota (Kotor), ogranak Zi monjia; Kalui (Pljevlja) Klaevi, Dobrota (Kotor) 16.v., iz Stare Crne Gore Klaevii, br tstvo u Dobroti Kleva, Kotor Klein, Tivat i Herceg-Novi Kleiner, Budva Klemenet, Kotor Klement, Budva; vidi: Klimenti = Klimen Klemeni, Kotor Klenanin, Donji Banja ni (Niki), ogranak Antovia - Klenana doseljenika od Visokog (Srednja Bosna), a tamo iz Klenka (Srijem), po emu i prezime. Porijeklom su iz Pritine, vidi: Tomai Klepo, Pljevlja 1896. god. Kleka, u Risnu i Nikiu Kletanovi, Pivska planina Klijetarac, podru e bjelopoljske Bistrice Kliki, Orovac (Pljevlja) Klikovac, Podgora i Orahovo (Kui) , ogranak Vujoevia iz grupe Djurdjevia - Mrnjavevia, preselili se u Mahalu, Bijelo Po lje, Berislavce, Goriani, Gostilj, Matague i Lajkovii (Zeta). Od njih su podruni Rad ovii, a jedni u Vranjini na Skadarskom jezeru, drugi kod Nikia i Ulcinja, Gusinju ( kao Raodoni i Vujoevi) u Vasojeviima i Srbiji kao: Mili, Kolainu kao: Prelevi, ima ih Kosovo i Metohiji Klikovi (Tripkovi), ogranak Bulatovia iz Rovaca, preselili u Rae (Kui), odande jedni iselili se u Metohiju i Srbiju Kliksa, kasnije Klisi, Crmnica; vidi: Klisi Klisii, bratstvo u Limljanima Klimen, njihov predak (oko 1330. god.) od Travnika (Bosna), pa nasljednik odande Klimen dodje u Pipere a odatle u Kue pa predje na lijevu obalu Cijevne. Razvojem porodice razmnoe se kao bratstvo (Fis-V is) i postupno u podruje kasnijeg plemena Klimendi (Klimene) u sadanje Klimente (s jeverna Albanija). Njihova bratstva biljeena su kao: Klimen, Kljimen, Kljimendi, Kljimenda, Klimenanin, kod Tuzi, Bara, Ulcinja, Rijeke Crnojevia, Zeti, Patroviima, Podgorici, u Boki Kotorskoj, Grblju, u podruju Bijelo Polje, u podruju Novog Pazar a, Gusinja, Roaja, selima Srema (Mirkovcima, Jarku i Hrtkovcima), Kovilj (Baka), G uzi (Velipolje), Skadru, Drau i Tirani (Albanija), u Metohiji: okolina Pei kao: Ru govac, Djakovice i Prizrena. Vidi: Lijeevi kod Rijeke Crnojevia Klimenko, Podgorica Kliment, vidi: Klimen, Klimenanin Klimenta, kasnije Klimendi, Gusinje, doseljeni ci iz Klimenata (Kljimendi), sjeverna Albanija, vidi: Klimen i Gurei Klimenanin, vi di: Klimen Klimetski, 1768. god. u Klimentima, vidi: Klimen Klime, Strp (Risan) K limovi, Krivoije (Boka Kotorska), iselili se u Rvae (Rijeka Crnojevia) oko 1881. god . drugi u Niki (pa 1902. god.) u Ameriku Klinac, Kr (aranci), abljak, iselili se u Rak u; Risan Klinga, Dobrota (Kotor) Klindup (Podbianin), Klindupe i Podbie (Pljevlja) 171

Klinic, Budva 15. v. Klir, Kotor Klisa (Klisi) i kao: Klisan, Limljani (Crmnica) Klisan, i, Kotor 1348. god. Klisi, Limljani (Crmnica), ranije Kliska; Patrovii 174 2. god.; Cetinje Kliska, vidi: Klisi Klisura, Koutnica i Sjeverin (Pljevlja); Herc eg-Novi Klica, Boljanina i Dobrodolje (Gornji Bihor), Bijelo Polje Klika, epovii, He rceg-Novi Klovitaevi, u podruju Rijeke Crnojevia 1435. god. Klonimirovi, Trebjema (Tr ebjesa), Niki 972. god. iz Rake Klopan, Ukropci (Grbalj) iz Stare Crne Gore; Budva i jedni po majci Klopoanin, iseljenici iz Klopoana naselja u Bratonoiima (Podgorica) Klouda, Herceg-Novi Klunger, Herceg-Novi Klielevskin, Kotor Kljajevi (iljak) i kao : Klajevi, Kriak (Blikova), Kovren, Maoe i Prenane (Pljevlja); Pavino Polje (Bijelo P olje), srodnici podrunih Raana i Simovia; Cetinje Kljaji, grana Trebjeana, kod Nikia, njih su u Drobnjacima; Seljani (Bjelopavlii) u 16. v., odselili se u sjevernu Hr vatsku; Srodnici Raana i Simovia u Vraneu u Vraneu (Bijelo Polje), doseljenici iz Mor ae, a ondje iz Ljeanskog podruja, potomci Janka Ljenjanina; Dobrijevii (Bijela), avnik , preselili se preko Tare 1710. god.; Maoe, Lijeska i Muslii (Bijelo Polje) i u gr adu; Zagorje i Lubnice (Berane) Kljaki, u Niki, doselili se iz Hercegovine Kani, Koto r Kljetanovi, Zukva i Orah (Piva), grana Rudjia Kljiki, Bar, preselili se u Gusinje Klju, Pljevlja Kljupa (Klju), Pljevlja iz Banja Luke (Bosna); Niki Kljunovii, staro b ratstvo na Kopitu Kmetovi, Zalisanje i Prevosci (Dujeva), Rijeka Crnojevia, ograna k Ranjatovia; Donji Stoliv (Tivat) Knez, Podgorica Knezi, Herceg-Novi; Budva Kneevi, Potpee iz Vakova (iz Zatarja), Prenani, Zenica, umani, Glasnica, Jasen, Kaluii, Miljev ii, Mataruge (starinci), Pljevlja; umani i Zenica (Pljevlja); u Ostrogu (Bjelopavl ii) 1853. god., kao: Radovi iz podrunih Martinia; Potomci Vlastelinovia iz Plane (Bil ee), kao: arenac, selili se u: Muevice, Martinie (Bjelopavlii) pod Njeguem; Planu (Kol ain); odatle: kod Mojkovca, u Rudinice (aranci), Drobnjak, od njih su kod: Pljeval ja, u Kosovu (Drenica); Gajtanu (juna Srbija) vidi: Bojovi i aranac, razgranati; Ml etiak i Miloevii (abljak), prvi pomen 1614. god. ogranak Miloevia; Boan (abljak) iz Ka uia (Pljevlja); Kneevii (Piva), od njih su u: Bioska (Uiki kraj); Bjelojevice (Mojkova c); kod Manastira Piva (34 imena); iz Nedajna (Piva) otili na Planik i dalje u Sr biju; Jovanovii (Bjelopavlii) ogranak Jovanovia iz grupe Pavkovia. Od njih su u Bala banima (Zeta); Pavino Polje i Tomaevo (Bijelo Polje); abljak; Dapsii (Berane) 1) og ranak Obradovia iz Njegua (Cetinje), srodnici Paariza, 2) doseljenici iz alje (sjeve rna Albanija), srodnici istih u Vedici (Plav). Od njih su u Crnom Vrhu (Pe); Maoe (Bijelo Polje) iz podrune Orahovice; ekulari (gornji Vasojevii), doseljenici iz aran aca (abljak); potomci Nikia u Nikikoj upi (u Kutima), a u Zagradi i kao: Kruni; Petrov - Niki, ranije Mijovi, grana Banovia iz grupe Petrovia. Od njih su otili u Maagaj ap Argentina); Cetinje; Kotor; Gornje Trenjevo (Cuce), ogranak Perovia (Preobraana, Ba jkovih potomaka); Podgora (Crmnica); Vranjina i Gradjani (Rijeka Crnojevia) i kao : Lipovac, porijeklom iz Prizrena. Od njih su u Podgorici i u podrunom Dujevu i U lcinju, vidi: Lijeevi; Banjani (Niki); Gluhi Do (Crmnica) 172

ogranak Vuletia, a u Brelima i Sotoniima 1759. god.; Podostrog i Pobori (Budva), od njih su u Pobrdju i Prijeradima (Grbalj) 1887. god., i Ulcinju; Budva; Kotor; B ijela, Herceg-Novi; Piva i kao: Zimonji, ranije Djukanovi iz Drobnjaka; u Pivu jed ni doselie iz Bosne i odselie se u Gajtan (juna Srbija); u Zeti kao: Ilarije (bio Z etski episkop 1220. god.), Kneevi, Popovi; Balabani (Donja Zeta); u Rovcima (Velje Duboko) i Lijenje i Rovca (Podgorica), ogranak Bogdanovia (''Njegu''), odatle jedni u Dragovoljie (Niki), drugi u Klimende (Klimente), sjeverna Albanija, a odatle u B ihor (Bijelo Polje); aranci (uz Taru), iseljeni kao: Zimonji u: Gareva (Gacko), Mo staru, Valjevskoj Kamenici, a u podrunim Dragijevcima i kao: Avruz; Gacko, Davido vii, Vlahovii, Fatnica, Stepen, Ljubinje, Drean i Hodbina (Hercegovina), Kneevii (aren ac - Krasojevi), srodnici Avdia kod Bilee, vidi: Avdi; Jenjina i Popova Luka (poluos trvo Rab) na Peljecu (1630. god.) doselili iz Boke Kotorske; Stanisalii (Ljenjani) i u Zeti ranije Stanisali ogranak Miranovia; u Zeti jedni u Dajbabama i Balabanima ogranak Bokovia iz Bjelopavlia, prvo i kao: Dajbabi i Kapisazovi, (njihove grane Jov anovia); Mojanoviima (Zeta); ogranak Djurkovia Mojanovia, doseljenika ispod Mojana, porijeklom sa Kosova; u Balabanima (Zeta) iz Bjelopavlia; iz Dajbaba (Zeta) u Pod goricu, ogranak Terzia; Trenjevo (Cuce), ogranak Nikolia, preselili u Volujac, Herc eg-Novi odande u Glavsku (Trebinje) kasnije: Damjanovi, Serden i upljeglav; Miloevii (abljak), doselili se iz Nikia; Sutomore i Sozina (Bar); Balabani, Mojanovii, Golub ovci (Zeta), doseljenici iz Lijenje (Piperi); u Budimlju (Berane) ogranak Guberin ia; Velika (Plav), potomci ere doseljenika; u Buniima (Korenica), Lika, porijeklom od Skadarskog jezera "Kneevi", grana bratstva Vuletia u Gluhom Dolu Kneevii, bratstvo u Stanisaljiima Kneevii, bratstvo u Podgoru Kneevii, bratstvo u Brcelima Kneevii - a ne, bratstvo u Bijeloj u Boki Kneevii, grana bratstva Perovia-Preobraana Kneevii, brat stvo u Glavskoj, u Hercegovini Kneevii iz Pive (G.Crkvice, endove Luke), doselili i z Drobnjaka Kobilii ogranak Bekteevia, islamske su vjere i ive u Gusinju. Knei, Kotor; Herceg-Novi, po nahoetu Kneip, Herceg-Novi Knejp, Herceg-Novi Kneti, Bratica (Ulc inj) Knop, Kotor Knjaevi, Budimlija (Stari Vlah), Viegrad, doseljenici od Kolaina, k asnije kao: Vidakovi Kobavi, u Risnu 1554. god. Kobasica, Patrovii u 17. v. Kobilaro v, Zmajevo (Baka), doseljeni od rijeke Bojane. Od njih su u eneju (Salai), Novi Sad Kobilaka, Cetinje Kobili, Gusinje i kod Plava Kobilica, u Trebjesini, Herceg-Novi Kovandzi, Jabuje (Valjevska Kolubara), porijeklom iz Pive (Crna Gora) Kova = Kovaev i, Viganj (Velimlje), Niki, vidi: Kovaevi Kova, Dubrovsko (Drobnjak) u 15.v; odselili se u Risan (Boka Kotorska); Gola Glavica (Trebinje) iz Risna; Previ (Drobnjak), i selili se (oko 1760.god.); ogranak Maleevaca, sa lijeve obale Trebinjice odselili se u Gacko (Hercegovina); Donji Banjani (Niki), srodni Deretiima, porijeklom iz Pod gorice; Oputne Rudine (Niki); Kotor; Mojde (Boka Kotorska); Papani (Spi), Bar i kao: BREAN (u 15.V.) doli iz Zete; Ulcinj 1901. god.; Ceklin (Rijeka Crnojevia), 1489.g od.; Prnika jama (i kao: VUJANOVI); Ceklin (Rijeka Crnojevia) i kao: NIKOLI, porijekl om sa Kosova. Od njih su u Cetinju, primorju i Kotoru; Buljarice (Patrovii) u 16.v .; Gradac (Podgorica); iz Buja (Hercegovina) doselili se kod Velimlja (Niki), i oda tle, jedni u podruno Grahovo, kasnije KOVAEVI, a jedni u Ozrinie (Niki); Od njih su ko d Bijelog Polja, Kovac dolini u Uskocima (abljak), od kojih su na Glasincu (Roman ija); Trnjaci (Bijelo 173

Polje), kasnije KOVAEVI; Plav, doselili se iz Nikia; Piragii i Piralika Tabija (Nevesi njska sela), Batkovii, Tusina (Konji), u Hercegovini i kao: KOVA=INDI, KOVA=RIANOVI, njih su URI, a jedni doli iz Herceg-Novog iz Risna, a trei iz Grahova (Niki). Svi su i torodni; Potomci Riana; Kljuani (Nevesinjska sela) ogranak Baevia iz Banjana (Niki); v idi: KOVAEVI u Bezeu; Petrovii (Niki) ogranak Deretia, porijeklom od Zveana (Kosovo) anak Vujanovia (donjaka) kod Rijeke Crnojevia; Suma u Anamalima (Ulcinj), porijekl om od Cetinja; uanj (Bar); Trepa (Martinovii), Gusinje (u 14.v.); Dobroj Rijeci (Pla v) u 14.v.; Konjusi (Dobra Rijeka), Andrijevica; Bar 1855. god.; Budva iz Prijev ora (Grbalj); Krivoije (Risan); u Zveevu (Krivoije) srodnici Pakovia u Risnu; Brce (S utomore), Bar; Sustai (Bar), kasnije RATKOVI; Ulcinj; Gorane (Ulcinj); Arbane (Prim orska krajina); Ljeskovac (Bar); Miii i Tolii (Bar); jedni Grahovo (Niki), iz Boke Ko torske; peraka naselja, iz Stare Crne Gore; Proenje (Mojkovac); vidi: KOVAEVI=KOVA, Po dgorica. Kovaevii, selo Dub - Grbalj, optina Kotor Kovai (Kovaevii), iseljeno bratstvo sa Zovine Kovai, bratstvo u selu Sumi u Anamalima Kovai, bratstvo u Crnogorskoj K rajini Kozjevii, staro bratstvo u Oiniima Koar, Radmanija (u Gornji Bihor), Bijelo P olje Kojiii (Rasalii), bratstvo u Sotoniima Kojii - vasojeviko bratstvo iz okoline Lij eve Rijeke Kolinovi, Peralovii (Kosor), Kui, iselili se u Pe (Metohija); Podgoricu k ao: Kuli; Vladanju (Zeta), Pivu, od njih su u Sremu; Gusinju Kojii porijeklom iz p lemena Bjelopavlii, ive u Plavu, islamske su vjere. Kojovii (ujovii), bratstvo u Rele zi Kokanovii iz Pive (Mratinje, G.Crkv.), starosjedioci iz Mratinja Kokore (Kukor ae), iseljeno bratstvo sa Kuita Kokot (Grljevii), bratstvo u Bjeloima Kokoti (Kokotov ii), iseljeno bratstvo iz Prentina Dola, sada u Boki Kokotovii, bratstvo iz Prenti na Dola Kokovi (DZAKOVIC), Crljnice (Pljevlja); Vukovo Brdo, Vergaevina i Mataruge (Pljevlja), doseljenici iz Vranova i Vranea (Bijelo Polje); Kod Vladimira (Ulcin j). Kolarevii, bratstvo u Spuu Koljenii, bratstvo u selu Sretnja kod Danilovgrada, B jelopavlii Kotla (Kolaevi), iz Popova (Trebinje) i kao: Rabren (Milisavljevi potomci ) kasnije Miloradovi, doselili se u Mojde kod Risna Kotlaevi, vidi:Kotla, Herceg-Novi , po majci Kotlica (Popovi), Timar i Uskoci (Drobnjak) grana Drekalovia, doseljeni ci iz Kua (Podgorica); od njih u Timaru (avnik); Kriak (Pljevlja); Kolain; Komani, g rupa bratstava u Komanima Komani, ime crnogorskog plemena Komanovi, Herceg-Novi K omnen Bajica, predak bratstva Samardia Komnen, predak bratstva Grabljana Komnen, s in Pavla Orlovia, predak bratstva Gradinjana Kontii, bratstvo u Gornjim Pjeivcima K opitovii, bratstvo u Brelima Koprivice iz Pive (Nedajno), potiu iz Banjana od Kopri vica Korizma, stari naziv bratstva Andrijia (Andria) Koristovii, muslimani u Krusam a Kosanovii, grana bratstva Mijanovia u Cucama Kosijeri, pleme u Rijekoj Nahiji Kos kii (Osmanagii), muslimani u Podgorici 174

Kosovii, bratstvo u Limljanima Kosovii, grana bratstva Perovia - Preobreana u Cucama Kosovii, bratstvo u Ovtoiu Kosorii, bratstvo u Drobnjacima Kostii iz Pive (Zeino), st arosjedioci Kostii iz Pive (Smrijeno), ne zna se odakle su doli Kostovii ili Perovii (Milii), bratstvo u Reni Kotarci, rod u valjevskoj Podgorini Kotlica (POPOVI), Tima r i Uskoci (Drobnjak) grana Drekalovia, doseljenici iz Kua (Podgorica); od njih u Timaru (avnik); Kriak (Pljevlja); Kolain; "Krajitani" ili Tomovii (Kraljine), iseljen o bratstvo sa cuckih Kuita Krakae (Gazivode), bratstvo u Ceklinu Kraljaii iz Pive (Tr sa), potiu od Jokanovia Kralj iz sela Gorovii, Grbalj Kraljevi, bratstvo u Sotoniima Kraljevii, bratstvo u Ceklinu Kraljevii iz Grblja Kresojevii (arenci), bratstvo u R udini Krivoglavi, bratstvo u Markovini Krivokapii (Bajkovii), bratstvo u Cucama Kr lagani, bratstvo u Draevini Krpuljevii, bratstvo iz Radee Krstajii, porodica u Drobn jacima Krstovi, porodica u upi Gradakoj Krstovii, bratstvo u Limljanima "Kruse", bra tstvo u selu Krusama Krdii, bratstvo u selu Masnici Krevii, staro muslimansko bratst vo u Krajnjem Dolu Krunii iz Pive (D. i G. Unac, Lisina), starosjedioci - rod sa Pejoviima Kuburovii iz Jabuke kraj Pljevalja Kudini (Radovii), bratstvo u Sotoniima Kuzmani, bratstvo u Ljeevu Stupu Kuzii iz Pive (Brljevo), starinom od Banjana Kuka vevii, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji Kukorae (Kokore), iseljeno bratstvo sa Kuita Kulii z Pive (Kulii, D.Crkv.,Prisojni Orah), starosjedioci - matica Prisojni Orah Kuljaa , Kuljae (Patrovii), doseljenici ispod Stijene Piperske, neki su od njih u Kotoru k ao: Bali, iseljenih ima u Metohiji; Bakoj; Sjedinjenim Amerikim Dravama; Podgorici K umpresi, bratstvo u Gluhom Dolu Kunice, bratstvo u Buronjima Kunjerica, bratstvo u Grblju i Dobroti, optina Kotor Kurdovi, staro bratstvo u Vrbi Kurtovi, bratstvo u Limljanima Kusovci, bratstvo u Ljubotinju Kustudije, bratstvo u Majstorima Ku studije - Boovii, bratstvo u Herakoviima Kustudije u Nikiu, u varoi Vranju i u Ljeevi Boki Kuevije iz sela Mirca u Boki Kotorskoj Kuveljii, selo Pavino Polje Bijelo Po lje porijeklom Kui Kevo (Ozrinii), pleme u Katunskoj Nahiji L 175

Labal (Bjelica), u Gornje Selo (Nevesinje) doli iz Crne Gore. Od njih u Gacku i s elo Mepohija i susjedno Zvijerina Laban, u gornjim Vasojeviima grana Raketia iz Li jeve Rijeke. Iseljevali se u razne krajeve; Meteh (Gusinje) Laba, Ulcinj Labovi, g rana Dabetia u Vasojeviima, od njih su u Kraljskim Barama i susjednoj Andrijevici, drugi u Oplencu (Aranelovac, Srbija) kao: Lazarevi (Lackovi) i podruni irovi. Iz Kral jskih Bara neki su preli kod Prokuplja, Srbija; Vojno Selo (Plav); Cetinje; Ni Lab ovii, bratstvo u Vasojeviima, potiu iz sela Kralje, Andrijevica. Samo u Baru ih ima preko 15 porodica Labrov, Pjeivci Labudovi, Trubjela (Niki); Niki; Brno u upi Niki ranak Vuanovia, doseljenika iz Vasojevia; u ekularima (Vasojevii) potomci Vuka Ljevak a; u Piperima (i kao: Todorovi) ogranak Latkovia Labun (Labuni), Ulcinj Labovi, Her ceg-Novi, po nahoetu; u Vasojeviima Lavit, Bar Lavovi, Herceg-Novi Lavrovi, Zaljevo (Bar); Herceg-Novi, po nahoetu Lavi, Budva i podruni Lapii i kao: Radani Lagator, Ugni (Cetinje), pa u Limljane (Crmnica) i jedni odatle u Ulcinj kasnije kao: Lagatora c, nastalo po naimenovanom uvaru potanskih relejnih postaja; kod Nikia; Budva, po ma jci Lagatorac, vidi: Lagator Lagatori, bratstvo na Ugnima Lagatori, staro bratst vo u Limljanima Lago (Bolji), Pljevlja Lagoti, kod Plava i jedni preu u Metohiju ko d Pei Ladeni, Godijevo u Bihoru (Bijelo Polje); Zabre, Herceg-Novi Ladon (Ladoni), e stani uz Skadarsko jezero, porijeklom iz Italije Ladoni, vidi: Ladon Laan, Mali O stros (uz Skadarsko jezero), Krajina Lai, Ponari (Zeta) i Stanisalii (eklii), Cetinje , od njih su na abljaku (Skadarsko jezero) Laii, bratstvo u Ponarima u Zeti Laeta, B iograd (Hercegovina) kao: Zantarevi iz Cetinja (Crna Gora) Laeti, Niki, doli iz Herceg ovine Laete - Zlatarevii, bratstvo u Hercegovini Lazar, Pljevlja, 18. v.; Rje (Ulci nj); Pranj i Budva; Kovilj (Baka) 1759. god., vidi: Lazarevi u Pranju Lazarev, Kovil j (Baka) 1754 - 1761. god., pa jedni odu u urug (Baka) i kao: Lazarevi, te odatle do Dunava ima ih u vie mjesta sa ova tri prezimena, sa naznakom da su "iz Crne Gore ". Ovo objanjava kako je selidbeni odnos uticao na patronimijski sufiks Lazarevi, u raevii (Grbalj) i kao: Ljubanovi, a u podrunom Bigoru i Gripuli (Gripsuli) 9 14. v.; Glavatiie (Kotor) i jedni preu u Gavatiie (Grbalj), trei u Grblju su potomci Lazara do jaka iz Hercegovine a od njegove brae: Miloa su Miloevi u Koritima (Bilea), od Vuka V ukalovi = Ili u Krivoiama i Zupcima, a od Vuura Vuurovi u Zupcima (Trebinje); Baoii r) oko 1692. god., doselili se od Gacka (Hercegovina); Mokrine, Herceg-Novi doli su iz Necvijea (Hercegovina); Duboke u Banjanima su iz grupe podrunih Novljana; u D robnjacima i kao: Kujundi, doseljenici iz Pjeivaca u Drobnjake, a tamo iz Ljea (Alba nija); od Lazarevia, Novljana su Rui u Previu a kod Uica (Srbija) i kao: Lui; u Previ bljak); Oplenac (Aranelovac) ogranak Lazarevia (Dabetia) iz Vasojevia; Vuevice i Vlad imir (Mava, Srbija), porijeklom od Nikia; Donja Crnua (Grua Kragujevaka), porijeklom o d Berana (Polimlje, Crna 176

Gora); kod Nikia grana Trebjeana; Niki i okolina iz Hercegovine; jedni su iz grupe pl emena Niki; Bijelo Polje (Polimlje), Lazovi zatim Lazarevi (Bjelopoljac) i kasnije S imeunovi (Popovi) i Aleksijevi; kod Valjeva doli su iz Pive; Orahovica (Pranj) i okol ina Perasta, Ljuta, Vilinii i Ubalac (Boka Kotorska), jedni su iz Bjelopavlia; Kot or, po nahoetu; jedni u Orahovici (Kotor) iz Hercegovine kao i kod Herceg - Novog u 17. v.; Baoii, Herceg-Novi; Topla, HercegNovi; Pranj (u 15. v.) iz Bosne kao: La zar; Cetinje; Bira (Duboke), Niki kao: Nenadovi (od tri brata), Lazarevi u Svileuvil ( Koceljevo), umadija od Nenadovia iz Donjih Duboaka (Banjani), Niki; i Biranin u Mavi ( rbija); Vasojevii jedna grana Dabetia kasnije Laskovi; Rogame, Blizna na Stijeni i na Svibi (Piper) kasnije kao: Rajkovi, porijeklom iz Lutova rovakog; obajii (Lazarev ii) ranije kao: Dubravi koji su preli u Grbalj i od njih su u Zairu (Rijeka Crnojevia) kao: Drecun i Kusovac, a otili odatle u Skadar (Albanija) kao: Kotorevi, njihovi p rezimenjaci su u Dodoima, Mihaljevcima i abljaku, sve uz Skadarsko jezero; Martinii u Bjelopavliima i Spuu jesu grana Praevia, od ovih su kod Loznice i dolini Kolubare (Srbija); u Morai (Kolain); Godieljima (abljak), doseljeni iz Spodijelja (Crmnica). Oni su ogranak Godijelja Lazarevii, rod u Drobnjacima Lazari, Pranj; Bajetina (Grua Kragujevaka) Lazari, Kumbor, Herceg-Novi Lazarovi, Antibara (Bar) Lazari, Kui Lazevan n, Ulcinj (1887. god.) doli iz Kua Lazin (Alilujev), u Srpskoj Crnji (sjeverni Ban at). Grana Ivinih. Vidi: Markov Lazi, Lipovica (Aranelovac), srodnici tamonjih: Avr amovia, Zeevia, Reovaca i Skerlia, doseljenika od Nikia, porijeklom iz Pipera, kao ist i u Ostrunji i Ratkovu; na rijeci Jadar (doselili se u drugoj polovini 17. v.); R aevo Selo (Valjevo) iz Pipera, u vrijeme prvog srpskog ustanka; Okletac (Oplenac) , Bajina Bata, potomci Domazeta iz Crne Gore, vidi: Nekovi; u Migovcu (umadija) iz D robnjaka Lazmi, kod Sjenice (Raka) ogranak Mijomanovia (Vasojevia) Lazovi, Orah u ekul arima, potomci Vuka Ljevaka, njihovi su kod Plava i u Novom Sadu; Laze = Lazine u Mainama (Budva) iz Stare Crne Gore; Brajii (Budva), potomci Stojana Hajduka; Ak anj i Vojno Selo (Plav) i Gusinje, doseljenici iz Kua, grana Drekalovia; Zeta, gra na Lambuljia; Barhamala i Seonica (Roaje), doli iz Berana; Bijelo Polje 17. v.; Rast (Nevesinje), iz Krivoija (oko 1810. g.); Pearska (Bjelice), Bijelo Polje doseljen ici iz Bjelopavlia (Brda) i Gornji Bihor; ogranak Jaukovia (Drobnjaka) u Kutnja Nj iva (Drobnjak), Gornje Polje (Niki); grana c, Mileevia (Drobnjaka) preli u Ledenice i u Risnu; Grahovo (Niki), Nevesinje i Kosovo; Kotor; Cetinje, u Grahovo (Niki) tu su izali iz Boke; Strp (Risan); Zagora (Grbalj), Baoii, Savina i Meljine, Herceg-Novi kao: Lazovi = Bjelopoljac; Kruevice, Herceg-Novi; peraka naselja i jedni u Grblju su iz Stare Crne Gore; Velimlje (Niki); Podgorica i Bar; Obod (Mojkovac) Lazovii, p orijeklom iz Vukovaca u Zeti, a ima ih i u Kuima i u Mainama Lazojevi, Kotor Lazor ija, Ulcinj Lazoranin, kod Plava ogranak Peria iz Kua Lazri, Pistula (Ulcinj); u Po dgorici Lainovi, Babino i Vincika (Vasojevii) i Podgorica porijeklom su iz Bratonoia ; Pripee (Bijelo Polje), porijeklom iz Kua; Bjelopavlii 1614. god. Lainovi, porijekl om sa Peleva Brijega. Lainovii koji ive u Vinickoj, Sjenici i Podgorici raselili s u se radi bolesti "kuge" koja je tada zavladala njihovim rodnim krajem, selom Lj ainovii ili Orah, i od te opake bolesti se razbjeali u gore navedene krajeve. Laji savljevi (Ivanovi), Donji Kraj (Cetinje); vidi: Ivanovi rod Ivanievia Laji, Niki Laji vii, bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Lajislajii (Ivanovii), bratstvo u cetinjsko m Donjem Kraju Lajki, Ulcinj 177

Lajkov, Njegui (Cetinje) 16. v., kasnije Lajkovi u Lajkoviima (Zeta) i kao: Grlja = Grljan; Bratonoii Lajkovi (Lajkov) Grla = Grljam, Talpee u Njeguia, a odseljeni u Laj kovie (Zeta) su Lajkovi i u podrunim Balabanima i Vranjini; Zeta iz Mrka (Piperi); Bratonoii. Vidi: Lajkov Lajovi, Gornji Martinii, Gostilje i Mren (Bjelopavlii), oni su grana Bubia. Od njih su i u Samokovu (Rusija); Niki; Podgorica Lajnovi, u Herceg-No vi doli su iz Foe, takoe kod Risna Laj, ogranak Hota i kao: Lojovi Lakaj, u Krani Donj i Oblik i Zuos; Vignjevii (Rijeka Crnojevia) Lakalica (Lakamica), Bar Lakani, Kruevi ce, Herceg-Novi Lakaria, Budva Laketa, Vignjevii (Rijeka Crnojevia) Laketi, Gornja Moraa, doselili iz Banjana (Niki), ogranak Banovia; Previ (Drobnjak) doli iz Zatarja; Podi i Kruevice, Herceg-Novi, ogranak Stratimirovia iz Jasena (Gacko); kod Risna s u iz Stare Hercegovine; potomci Nikia iz Kuta (upa Nikika), preli u Polja mojkovaka; J govo, Meljak, Slatina, Bobovo, Plijeevina i Kaluii (Pljevlja) Laki, jedni su potomci Leke Batriev (Grupkovii), a drugi alete Kekina u Bjelopavliima, od njih su u: Budvi , Rijeci Muovia (Kolain), Karinu (Benkovac), gdje je doao Nikola; Resnik (Bijelo Pol je), Konjusi (Andrijevica) i kao Vojvodi, grana Dabetia; u Morai potomci Bogievi; ara nci u Drobnjacima, tu su doli iz Morae; iz Uskoka i Paranaca preli su na desnu obal u Tare: Vakovo, ari i Prenane; u Resnik (Bijelo Polje) doli su iz Bjelopavlia; u Pipe rima su ogranak Dragiia; Jezera (abljak) i kao: Moraanin vidi: Lakievi Lakievi, u Pip ma ogranak Dragiia, drugi su ogranak urkovia; u Cucama ogranak Krivokapia i drugi ogr anak Mijanovia, kasnije Lakievi u Krivoijama (Boka Kotorska), pa neki preoe u Kotor i podrunu "Luticu", te jedni odoe u Bubreak i Riane (Niki); Krivoije oko 1694. god. do susjednog Grahova; kod Risna iz Stare Hercegovine; Nikiko Prekovoe; ari (Mojkovac), porijeklom iz Cuca; Bjelopavlii grana Petruevia; Cetinje; Gaoii (Grbalj), porijeklom od Vuitrina (Kosovo); Lekini potomci doseljeni od Lea (Albanija) ive u srednjem Gr blju; Muo i Bogdaii (Kotor); Krtole (Grbalj); Jezera (abljak); Moraa; u Morai (Kolain) od Vuice iz grupe Gojka Mrnjaevia Lakievii, bratstvo u Popovu Dolu u Boki Lakievii rivokapii, bratstvo u Cucama Lako, predak bratstva Lakovia u Cucama Lakov, Vrba (N jegui), Cetinje; Pjeivci Lakovi, staro bratstvo u Vrbi Lakovi, Kosjeradii (Bjelopavl ii), a u podrunom Poaru su ogranak Milanovia iz Pjeivaca od 1666. god.; pa jedni i ka o: Radunovi; evo (Ozrinii), Cetinje u 16. v.; Basti kasnije Lakovi u Bastiima (Rijeka Crnojevia), oni su ogranak Popovia iz Rijeke piperske; Kotor i podruni Muo;Krute (U lcinj) sili iz estana; Dobra Voda (Bar), porijeklom iz Kua; iz Kua neki su naseljeni ci Cuca (Cetinje), i od njih su u: Cetinju, Grahovu, Nikiu i podrunim Rianima, kod P erasta (Kotor); Drobnjaci iseljenici oko 1600. god. u Bogojevie, Oraje, Zupce i Bo gajevo Selo (Trebinje) kasnije i Jeli od kojih kod Herceg-Novog; Vasojevii ogranak Babovia - Novakovia; Boljanii (Pljevlja); Dupilo i Praeni (Crmnica); Perast (Pul Le kovia) ogranak Ljesara iz anjeva Dola (Njegui); Dreupa (Kragujevac) porijeklom od K olaina; u Vrbi (Njegui), Cetinje i kao: Lajkovi Lakovii, porodica u Braenima u Podgor u Lakovii (Roganovii, Markovii, Bigovii, Stevovii i osovii) i Tomanovii, bratstvo u C ma Lakovii na Puu u Boki La'ovi (Vlahovi), bratstvo u Sotoniima Lakoni, Niki, doli i Ubli i Baoii, Herceg-Novi, (oko 1687. god.) doli iz Bjelica 178

(Cetinje); Kruevice, Herceg-Novi; Kotor; Peraka naselja, porijeklom iz Stare Crne Gore Lakonji, Grahovo (Niki) izdigli iz Bosne Lakota, Vasojevii i kao: Lakuevi i ogran ak Novakovia; Gornji Bihor; Sigubin (Sjenica) i Novi Pazar doli iz Berana Lakordi, Lae (Bjelopavlii) 1754. god. Lakoti, Herceg-Novi Lakoevi (urkovi), ogranak Jovanovia iperima, vidi: Mini iz Pipera Lakoevii, od Jovanovia - selo urkovii iz Pipera Lakto (M ni), Banja i Vinicka (Pljevlja) Lakuevi, vidi: Lakota Lakui, Cetinje Lakuii iz Ljevaje i Suvodola, MZ Lijeva Rijeka, optina Podgorica Lakevi, Stubica (Pjeivci), ogranak Ni kevia i u podrunom Zagorku i kao: epanovi; Straevina (Niki) iz Pjeivaca; Ulcinj, iz a; u Miokusoviima ranije kao: Vitkovi, jedno vrijeme i: Petrovi, od Petra Vitkova; iz Brajkovia (Bjelopavlii) doli Lakevii potomci Lakca iz grupe Vitkovia a njihovi srod nici u Gornjim Pjeivcima od brata Bogdanova Lakevii, ue bratstvo Nikevia u Stubici Lak vii, ue bratstvo "Zagorana" (epanovia) u Zagorku Lalatovi, Turjaa (Niki) iz eva (C Cerovo (Pjeivci) i kao: Cebalovi, od njih su u Ulcinju (od 1901. god.), Straevini ( Niki), Nikikom polju, Uicu (Srbija) i Metohija Lalatovii, bratstvo u Cerovu Lale, Herc eg-Novi Lalevi, Slatina, Lalevii i Danilovgrad (Bjelopavlii), od njih su u Miou (Bij elo Polje), Podgorici, Nikiu i Kolainu, kod Podgorice 1492. god.; Donja Kranja (Kui); Sutomore (Bar) 1893. god.; Vasojevii ogranak Raketia; urevia Tara i Potpee (Pljevlja) ; Poenje (Mojkovac), Kruka Lalevia (Velestovo) Lalinovi, Bjelopavlii 1614. god. Lali, jelice (Cetinje), od njih su u: Nikikim Trepama, Grahovu, Limljani (Crmnica) srodni Vujovia i Lekia u Ljubotinju; Drijenak i Krivoije 1687. god.; Ubli, Morinj i Kuti, Lepetane i Bijela (Boka Kotorska); Zeta, ogranak Maraa; Lae (Bjelopavlii); Meteh ( Gusinje); Plav 1850. god.; u Drobnjake doseljeni iz Stoca (Hercegovina) raselili se u: Kutnje Njive (Niki) i podruno Lukovo, u Bosnu, Grabovicu, abljak i Drobnjako D ubrovsko i kao: utovi, oni imaju ogranak uria; Bogaii (Plav) doseljenici od Skadra; Ko tor i Donji Stoliv; Crnci (Piperi) kao i: Anki, Popovi, Gligorovi i etkovi, od njih p od Jastrepcem (Srbija) Lalii (Vujovii), bratstvo u Limljanima Lalievi, Poekovii (Niki rana Maleevaca Lalii, Donja Sela i Prekornica u Ljubotinju jesu grana Sarapa; kod G usinja i Plava i u podrunim Lazama, Dolji, Dosuu i Akanju, Crmnici doli su iz Koa (K ui); u Podgorici Lalovi, Bitine, Kruevo i Oevina (Pljevlja) i Jezera (abljak), grana Miljania iz Banjana (Niki), najblii su Bajetama i Toiima; Jablan (Bratonoii), jedni Vukmirovi, odseljenih ima u Podgorici i kod Plava; Potarje (1647. god.) i Podbie (M ojkovac); Krstac (Golija), Niki, srodnici Tepavevia; Golija (Niki), od njih su kod Kal inovika; Kiselica pa Jablan (Bratonoii), ranije Ljaljovi = Bukumir; Niki i podruna Str aevina, ogranak Ugrenovia 1578. god.; ogranak Radulovia u Rubea, a jedni u Gornjem P olju (Niki); Dragovoljii (upa Nikika) i u Crljenici (Pljevlja). Od njih su Peki u Drob jacima; Pluine (Piva), grana Branilovia, od njih su Deli; Rijeka trbaka (Viegrad), dol iz Morae (Kolain); Prijevor (Tivat), doli iz sjeverne Crne Gore; kod abljaka 1859. god. doselili iz Oevine (Pljevlja); Lalovia Brdo i Lalovia Polje (abljak); kod abljak a (Drobnjak) iz Oevine (Pljevlja) srodnici Miljania iz Banjana; Uice (Srbija) iz Tui ne (abljak); Poenje (abljak) Lambulji, Vraka (Skadar), srodni Vukoviima iz Vukovaca, o d njih su urovi u Zeti. Porijeklom su sa Kosova Lampadovi, Zeta 179

Lampre = Lampro, Kotor u 14. v. Lampred = Lamridi, Kotor u 14. v. Lampridi vidi: Lampre Lampro vidi: Lampre Lamprov, 1398. g. u Kotoru Lamprok, 1398. god. u Kot oru Lanar, Budva Lang, Kotor i Herceg-Novi Langovi (Stopi), Babino, Zaseok, Roguje (Pljevlja) Langur, Karaevina, Ljeljanice i Roguje (Pljevlja) Laniku, Rasti (Ulcinj) Lani, Herceg-Novi i Ulcinj; ogranak Kaljia u Donjem Kolainu Lanceroti, Tivat, pori jeklom su iz Italije Lanciger, Kotor Laovi (Vlahovi), Sotonii (Crmnica); Laovia brdo (abljak); Ivica (Pljevlja); ivjeli u Tuinji odakle su se oko 1830. god. odselili u Uice (Srbija) Lapi (Ljapi) vidi: Ljapa, u Fundini (Kui) Lapevi, Ljubotinj (Cetinje) Lapii, Lapii (Budva) Lardi, Kotor Larnera, Herceg-Novi Lasi (anica), Herceg-Novi i Do rota (Kotor) Lasica, ogranak Miliia u Drobnjacima; Petinja i Pljeevina (Pljevlja), od kojih su kod ajnia; Niki Laskovi, ogranak Dabetia u Vasojeviima, vidi: Lazarev Lasl j (Lavc Loj), Meljine, Herceg-Novi Laso, u Kotoru Lastvi, Kotor Lastovljanin, vid i: Medin Lastra, u Kotoru Lastre, Herceg-Novi; Budva Latinovi, Bjelopavlii, od koj ih su u Nikiu Latis, Kotor Lati, srodnici Veljia i Vujovia iseljenika iz Peleva Brije ga (Podgorica) i nastanjeni u Repoviima (Trpezi), Lagatoru (Gornji Bihor), Bijelo Polje Latkovi, Mrke (Piperi) srodni Buljeviima i Krkoviima, vidi: Lakovi; Kosijeri (C etinje), potomci Bratia dobjeglog iz Rogama (Piperi); ogranak Kaluerovia (Pejovi) u Kalueroviima porijeklom iz Bjelopavlia; eklii (Cetinje); neki u Bosni iseljenici rani je Martinovi u Bajicama (Cetinje); iz Pipera su u: Glini (Krajina), Cazinu (Bosna ), Voicama i Bosanskom Petrovcu i od ovih su u Sjedinjenim Amerikim Dravama, Lova (n a Baniji), Karlovac, kod Kupresa (Bosna) pa jedni otili kod Vrca (Banat), Nec (akov ica), Bijelu (avnik) i od njih su u Sevojnu, Uice i Nikiu; Grbalj i Kotor; Cetinje; u Herceg-Novom; kod Bara Latkovii, bratstvo u Kosijerima Latkovii, ogranak bratstv a Kaluerovia u ekliima Latkovii, manje bratstvo Tomaevia - Martinovia u Bajicama Laub , Bar Lauza, Kotor Lauran, Kotor Lauri, Kotor; Budva i kao: uri Lauevi, Murino (Plav) i kao: Lutovac; Niki; Nikike Rudine, Nikika Trepa, grana Raievia i preli u Drobnja a; Podgorica; kod Budve; Herceg-Novi Laueer, Herceg-Novi 180

Laforest, Kotor Lacevi, Manica (Andrijevica) Lacman, u Dragaima (Pljevlja) i kao: D raga, Kraljeva gora, Vlaovii doli iz Boana (abljak), Crnobor i Potpee (Pljevlja) ovi su iz Risna; Kotor Lacmanovi (Miailovi), iz Boana (abljak) preli u Vlaovie (Pljevlja) Lackovi, na Oplencu (Aranelovac) jesu grana Dabetia (Vasojevii) Laa = Lea = Leia = Le u Kotoru Laevi, Bjelopavlii 1759. god.; Niki; Zeta ogranak Vulevia, a u Podgoricu dol iz Dinoa (Gruda), Tuzi Lai, staro bratstvo u Dugom Dolu (eklii), Cetinje i Njeguima L akovi, Koe (Kui) srodnici Laliia kod Gusinja; Niki; Piperi ogranak Petrovia (Miliko Lutova (Bratonoii); Podgorica Laevi, Murino (Plav) Lai, kod Cetinja; ogranak Rajevia ( abetia), Vasojevii, od njih su u Lukovu (Niki) i kod Mojkovca; Lovricani (Boka Kotor ska) Laki, Kosijeri (Cetinje) Lakovi, Burani i Vrijesko (Patrovii) Leva, Sav (Ulcinj) ko 1400. god. doselili iz Draevice (estani) u Krajini Levari, Budva po majci roenoj na Viru u Brelima Crmnikim Leventi, Kotor 1595. god. Lever, Bar Leverd, Breli (Crmn ica); Bar i Ulcinj Levkov, Herceg-Novi Levr, Bar; Herceg-Novi Legat, Kotor Leget i, Mrkovi (Tivat) Ledini, Podgorica sili iz Ledina (Gornjih Gruda), Tuzi Ledinjanin , Ledine (Kui) grana Nenada, od njih su u Tuzima, Podgorici i Radetini (Roaje) Lei voj, Gornja Lastva (Tivat) Lein, Herceg-Novi Leka, kasnije kao: Krsti, u Ceklinu (Rijeka Crnojevia); Bar; Rje (Ulcinj) ogranak Lopiia Lekaj, tuf, Ckja (Ckla), Ulcinj Lekaevi, u Podgorici Lekai, Cukovii pri Veljem Ostrosu (Gornja Krajina) Lekin, Bar; Bratica i Krue (Ulcinj) Lekion, Bar Leki, ekulari, potomci Komnen barjaktara; u Vas ojeviima: 1) ogranak Dabetia; 2) ogranak Dragovia; 3) ogranak Maia od kojih su u ivt H anovima i Novom Pazaru; 4) Kraljske Bare; Podgorica kao: Nikovi iz Gornjih Gruda grana Akabanovia; Tuzi; u Zeti: srodnici Vujovia iz Ljubotinja naselili se u Vranj, Golubovce i Berislavce, i njihovi su srodnici u Trnovu, Seocu, Komaranu i Gluho m Dolu (Crmnica), svi su porijeklom sa Kosova; Ljenjani (Podgorica); u Podgorici iz Albanije; Niki; Raevci (Pljevlja); Cetinje; Seoca (estani), Krajina, potomci Zefa iz krelja (Albanija) Lekii iz Donjih Seoca, a ima ih neto malo na Komarno i Bukovi k (Gornja Crmnica). To je to se tie Crmnice, a Lekia ima i u Vasojeviima (Bare Kralj ske) i to dosta poznato bratstvo. Lekii, bratstvo u Gluhom Dolu Leko, Proenje (Mojk ovac) Lekovi, ogranak Jerinia (Ugrenovia) u Nikiu, podrune Koane i upa, od njih su u eloj (avnik), Uskocima (abljak), arancima uz rijeku Taru, urevia Tari, Rasovi i Kriku Pljevlja); Trnica (Vranei) i Pavino Polje (Bijelo Polje) potomci su Lekovia (ranije Ivanovii) iz Ourinia (Kevo), Cetinje od njih: kod Nevesinja (Hercegovina) i Uica u Rasovoj i Trenjici; Gornja Ranica i Vojno Selo (Plav), kod Gusinja, doseljenici iz Vukli (sjeverna Albanija); u ekularima 181

potomci Komnen barjaktara; Cetinje; Grdovii (Bar); i u Ulcinju iz Boljevia (Crmnic a), gdje su matino; Kotor; Sutorina i Igalo, Herceg-Novi Lekovii, bratstvo u Bolje viima Lekoji, kod Ulcinja iz Albanije Lekoaj, vidi: Lekoevi Lekoevi (Lekoaj), u Zatrij bau (Kui); Skok (abljak) Lekper, Arbane (Gornja Krajina) Lelas, Herceg-Novi Lelevi, N iki Leler, kod Pljevalja Lelkovi, Godinje (Crmnica) Lelovi, podruje Bistrice (Bijelo Polje) Lelaj, toj (Ulcinj), porijeklom iz Klimenti (Albanija) Lelanin, potomci vojv ode Ljevaa iz ekulara (Gornji Vasojevii) preselili u Klimente Lemaji, Niki Lenac, Koto r; Budva Lenica, Ulcinj Lenkovi, kod abljaka (Drobnjak) 1551. god.; Uskoci (abljak) iz Draevine (Podgorica), odakle jedni odu u Ulcinj a trei u srednju Dalmaciju Len jica, Bar Leovac (Mijatovi), ogranak Jaukovia, iz grupe Mandia (Mileevia) naseljenih u Leovo Brdo pod planinom Ljubinjom, Kre i elebii (Pljevlja) i dalje u Zatarju kao: Stevanovi; Uice i Beograd iz Brvenice (Pljevlja) Leone, vidi: Leoni Leonis, vidi: Leone Leoni, u Kotoru (12 - 14. v.) i kao: Leonis i Serg i Leone; Kotor o podruni Muo; Budva Leontijevi, Okletac (Oplenac), Bajina Bata, potomci Domazeta iz Crne G ore, vidi: Nekovi Leopold, Dobrota (Kotor) Lepava, Cetinje Lepeti, Mokrine, Ratievin e i Igalo, Herceg-Novi, porijeklom su iz Lepetana (Mostar); Dodoi (Rijeka Crnojev ia) Lepovi, Mokrine, Podi i Igalo, Herceg-Novi Leposavi, Pelinovo (Grbalj) 1614. go d.; Konjusi (Andrijevica), ogranak Mijomanovia, Vasojevii Ler, Drenovi Do (Zupci), Trebinje ogranak Andrijaevia iz Grahova (Niki) Lerner, Kotor Lero, i kao: Ler, u Bo ki Kotorskoj Lesanj, Kotor u 16. v. Leskovi, Herceg-Novi, po nahoetu Letis, Kotor; Rose, Herceg-Novi; Budva Leti, Pljevlja 1895. god. Letica, Kotor Leti, Meljine, H erceg-Novi Le, u Kotoru 1495. god. Lea, vidi: Laa Lehan (Lehaneha) Lehaneka = Lehan , Mitrovii (Patrovii), vidi: Gol = Gole Lecalki, u Martinoviima (Trepa), Gusinje Lec, (Lekovi), Pavino Polje (Bijelo Polje); u umadiji ogranak Vukovia iz Rovaca (Podgor ica) Leciliato, Kumbor, Herceg-Novi Lea, vidi: Laa Lei, Lastva Tivatska 9-14. v.; to j (Ulcinj) Leia, vidi: Laa Lei, Lei Greda (Bjelopavlii) iz grupe Pavkovia; Leia Dol rijeno) i Borkovii 182

(Piva), doli su 1882. god. iz Foe (istona Bosna); Vrba, Bobovi, Zavrje (Potarje); og ranak Ratkovi iz Banjana donjih preli u Trebinje (Hercegovina) kao: Milojevi Lei, Br aia i Kravari (Ulcinj) Lei, vidi: Petrovi (Karaorevi) Leevi, kod Vladimira (Ulcinj); Cetinje) 1494. god.; Stanisalii (Podgorica); u Piperima potomci vojvode Lijea; vid i: Ljeevi Lekovi, Brgule, Herceg-Novi Lenjanin, Plav Lenjak, Velia (Berane) Leonjanin idi: Lunj Leterovi, Golubovci (Zeta), grana Kaluerovia Liaria, Rijeka Crnojevia, dose ljenici od Skadra (Albanija) Libani (Ljubi), Herceg-Novi Libri, Kotor Livar, Dobra Voda (Bar) Liverica, Kotor Ligonja, Dobrodole (Bihorska planina), Bijelo Polje L izdek, Podgorica Liepopipio, u Kotoru Lojani, Kruevice, Herceg-Novi Lijari, estani i iroke (Primorska Krajina) Lijeevi, Lastva (Petrovac na Moru) polovinom 15. v. kao Ljeevi od kojih su u Podmainama, Podostrogu i Budvanskom Polju (Budva); Gorica (B rdo stijenjsko), Piperi, po emu i Gorianin. Od njih su u Uskocima - abljak i kao: K aljevi; iz Pipera, potomci Krstia iz Zadolja (Rijeka Piperska) odselili se u Cekli n (Rijeka Crnojevia) i kao: Donjak, pa su nastala od njih i druga prezimena; vidi : Ljeevi Lijeevii, bratstvo u Piperima Lijenjanin, Meteh i Cecuni (Plav), doseljenici iz Rovaca (Podgorica); Niki Lijovi, grana Kosoria (Novljana) u Drobnjacima Lika, Br aia (Ulcinj) Likaj, Ulcinj Liki, Likia Do (Piva), ogranak ivkovia (Cerovia) Drobnjaka, od njih su u Gajtanu (juna Srbija) od 1879. god. a drugi su u Pljevljima od 1890 . god. Likievi, Raoii (Tivat), jedni grana Loka a drugi Dubreta, porijeklom od Vuitrn a (Kosovo) Lika (Liko), Braia (Ulcinj); Topla, Herceg-Novi Liko, vidi: Lika Likov ac, Zavraci (Grana Moraa), Kolain, doseljenici iz Njegua (Cetinje) Likovi, Bobovite, Vuibabii u estanima, od njih su u Besu (Ulcinj) Likorovi, Primorska krajina Lilivoje vi, Torin Do (Duii) uz Klenovac (Srbija) u 17. v. doselili iz Pjeivaca Lili, Bijelo P olje Limljani, pleme u Crmnici Linardovi, Muo, Kotor Lipljani (Popovii), bratstvo u Cucama Lipljanin, Niki Lipovac, Graani i Dujevo (Rijeka Crnojevia), porijeklom od Prizrena, razgranati; Grahovo (Niki), Orahovica (Kotor) i Risan, porijeklom iz Her cegovine; Kotor i podruna Ljuta; Niki; Ulcinj 1892. god.; Lozna (Bijelo Polje) Lipo vina, grana Grljevia, Donji Dodoi (Cetinje) Lipovine (Grljevii), bratstvo u Bjeloima Lipovica, Ljubotinj (Rijeka Crnojevia), porijeklom od Prizrena Lipovci, bratstvo u Graanima 183

Lipovci (Ivanovii, Ilii), bratstvo u Zaljuti Liri, Kotor, po nahoetu Lisa, Topla, Her ceg-Novi Lisac, Podgorica Lisi, Kotor Lisica, 1442. god. kao: Vojinovi Podgorica 1 838. god.; U Podgorici 1442. god.; Dobra Voda (Bar); Adrovii, Gotovua, Buje, Glog, i dovii, Zaostro, Poblae i Meljak (Pljevlja); kod Rijeke Crnojevia, razgranati; u Kot oru Lisicki, Strp (Risan) Lisii (Peli), Podgorica, porijeklom od Skopja Lisna, Katrk ol (Ulcinj) Lisc, Mreva (Pljevlja) Litovi, Ulcinj Liha, Ulcinj Liharovi (Lukonovi), B obovite (Primorska krajina), doli iz Kua Liina, Korita i Radmaci u Gornjem Bihoru i u Dobrodolu i Kruici u Bihorskoj planini (Bijelo Polje); Petnjica (Bijelo Polje); Niki Lika, epoevii, Herceg-Novi; Podgorica Lovi, u Stijeni Piperskoj Lovko, Kotor Lov Budva Lovran, Kotor Lovri, Zelenika, Herceg-Novi Lovrovi, Kotor Logius, vidi: Lon gus Logo, Boljanii (Pljevlja) Lodoli, Kotor, po nahoetu Loi, Bar Loja, Pluine (Piva), od njih su u Foi (Bosna); Bar Lojanica, Niki; uraii, Sveta Gora i Toci (Pljevlja) Loj anii, Banjani (Niki) Lojanovi, Radovanii (Tivat) Lojani, u Kotoru Lojeja, Bar Lojovi ansko (Piva), preli iz Gacka (Hercegovina) Lojovi, vidi: Loj Loka, vidi: Likievi Lokar , Herceg-Novi Loka (Pajovi), Njegui (Cetinje) Lokas, Strp (Risan) i Kotor iz ibenika (Dalmacija) Lokevi, u Trpezima (Bijelo Polje) Loketa, Bar Lola (Lolai), Stubica (Pjeivci), Stubica (Piva); Rasti (Ulcinj) Lolai, vidi: Lola Lolevi, Bjelopavlii ogra nak Pavievia (Pavkovia); Budva Lolin, Banjani 17. v. Loli, u Patrovie doli iz Pipera L lovi, Draginja i Rasti (Ulcinj) Loma, Sutomore (Bar) 1911. god.; Dragolje (Rudnik) , umadija iz Crne Gore Lombardi (Vitomirovi), u peraka naselja doselili iz Bosne; Ig alo, Herceg-Novi tu su doli iz Mostara; Rasti (Ulcinj) Lompar, Bokovo (Ceklin), Ri jeka Crnojevia, doli su iz Bukovika (Crmnica), istorodni su sa 184

Radivojeviima i Borozanima Lompari (Borozani), bratstvo u Ceklinu Lompinovi, u Kot or doli iz Dubrovnika Lompirovi, u Zetu doli iz Dobrskog sela (Cetinje) Lonara, Sut omore (Bar) 1887. god. Lonbranti, u Dulcinio (Ulcinj) 1365. god.; u Kotoru ogran ak Drago Longa, Budva 1482. god. Longus, Kotor 1335. god. i kao: Loigus Lonka, K otor i Muo Loncovi, Buje i Crljenica (Pljevlja) gdje su doli iz Drobnjaka Lonar, Bol janii, in, Kre, akovii iz Dabovine i Crljenice (slave Jovanj dan) i Ovrhovine (Pljevl ja), ogranak Bajetia; Kra i akovii ranije kao: Vojinovi, in i Crljenica (Pljevlja); Gr ni (Rijeka Crnojevia); Klikovii i ievo (Trebinje), doli iz Bora (Gacko), porijeklom od Terzia iz Banjana (Niki); Kuti (Nikika upa); Beran Selo (Berane) u 18. v. doli iz Bje opavlia; abljak na Durmitoru, doli iz Morae, one iz Vasojevia; Berane; ljivansku uz ri eku Taru; Velika (Plav) Lonarevi, ranije Mili, u Bjelicama (Cetinje) tri brata preu u Zatrijeba (Kui) gdje su od njih Nekta i Bektaevi i jedan pree u blizinu Gusinja pa n jegovi kod Andrijevice; Berane, porijeklom su od Prizrena (Metohija); Donje Drag aevo (Srbija), doli od Roaja (Crna Gora); Podgorica; Bar Lonarevii ogranak Bekteevia, ma ih pravoslavne vjere i islamske vjere, iz Gusinja su. Lonari, selo Beranselo, Berane (doselili iz Bjelopavlia u XVII v) Lonari, kaljari i Herceg-Novi Lonevi, Bar Lo par, Fundina (Kui) Loparac, Koi (Kui) Lopatina, Lopatin rupa na jezerima (eklii), Cet inje, od njih su: Drinjak u Hercegovini, od kojih su Dutina, ogranak Drinjac a u Miruama uz Trebinjicu Lopatine, staro bratstvo u Jezeru Lopaan, Lopate (Lijeva Rij eka) Lopiar, Patrovii Lopica (Lopii), 1743. god. kod Rijeke Crnojevia Lopii (Lopica, 3. god.) i kao: Lijeevi, kod Rijeke Crnojevia, Orujiti i Dodoi i kao: Stevanovi = Stef anovi, doseljenici iz Pipera, vidi: Lijeevi; Cetinje; kao: Lopii u Zetu iz Ceklina (R ijeka Crnojevia) Lopiii, staro bratstvo u Ceklinu, Rijeka nahija Lopoanin, Lopate (Li jeva Rijeka) potomci Raja Vasova-Vasojevia, rodonaelnici vie vasojevikih bratstava L opuina (Jankovi), ranije Jokanovi, grana Gavrilovia (Trebjeana ispod Trebjese) - Nikia a, nastanjeni u Strugu i Sirovcu (Drobnjaci) i drugim mjestima Lorenievi, kaljari (Kotor) Lorenc, Herceg-Novi Lorenceovi, u piaru (Zetor) iznad Kotora Loreo (Lorea) , Kotor Lorko, Peraka naselja, porijeklom su iz Stare Crne Gore Loro, Bar Lorovi, bratstvo u Limljanima Loronc, u Kotoru Lorsa, Kotor Loti, Kotor i Budva Lo, Kotor Lou, Kotor Lohaja, Bar 185

Lohja, toj (Ulcinj) Loi, Rej i Sal (Ulcinj), porijeklom iz Miridita (Albanija) Loin, Patrovii (u 17. v.), neki su preli u Krtolska naselja (Grbalj) kao: Ban Lubarda (Lu mbardi), Donja sela, Vignjevii u Ljubotinju doselili iz Herceg-Novog, jedni preoe u Ulcinj 1890. god.; uanj (Bar); Cetinje; Podgorica; Berislavci (Zeta); Jasenovo Pol je i ipano (Niki); Grahovo (Niki) ogranak Vujaia, starinom iz Kua, od njih su u Pivi iji i susjednim Banjanima Lubarde, bratstvo u Ljubotinju Lubardi, grana Lubarda; Herceg-Novi Luberalica, Herceg-Novi Lubini, Dubrovsko (avnik), jedni su preselili u Bosnu Lubi (Libani), Herceg-Novi Lubia, 1689. god. u Patroviima, vidi: Ljubia Lubii uce (Cetinje) 16. v. Luboder, Bandovo Brdo (Roaje), oni su iz Dapsia (Berane); Bera ne, porijeklom iz Drobnjaka Luburi (Lubira = Lubina), ogranak Vujaia; Niki i podruni B anjani (Velimlje) doseljenici iz Hercegovine; Nikiko Prekovoe, ogranak Vujaia iz Grah ova (Niki); Zlostup (Golija), Niki, preli u Goransko i Pluine (Piva) Luvrenevi, nasel i kod Perasta, doli iz Hercegovine Lugonja, abice (Stolac), Hercegovina, doli iz po drune Ivice, ogranak Milosavia od HercegNovog Lugunov, Podgorica Ludok, Niki Luina, K asindoli (Pljevlja) Lunica, Velimlje (Niki) u 14. v., preli u Miloevie i Pivu, pa jedn i i kao: Kordi, Koljeni i Kui Lui, Pranj, kaljari (Kotor) Lujanovi, Cetinje 1837. god ujni, Zabre, Herceg-Novi Luka, Ulcinj Luka (Luha), Kotor Lukaji, Repoza u Primorsko j krajini Lukarakis, Ulcinj (1912. god.) doli iz Draa (Albanija) Lukarevi, Kotor dol i (oko 1350. god.) iz Dubrovnika Lukari, Ulcinj 1436. god. Lukari, u Ulcinju i Du brovniku 1312. god. Luka, Riani (1435. god.), Niki; Zovine u Cucama (Cetinje) i kao: Batrievi; Luke (Kolain); Nedokusi (ljeponica), eoe i Bnaje, vidi: Bukvi; Bistrica, B anine, centar Bihora (Bijelo Polje); Bijelo Polje; kod Roaja Lukaevi, Podgorica, dol i iz Ubalaca (Kui), drugi iz Cuca (Cetinje); Srpska Bjelastovica, Berislavci, Vra nj, Golubovci (Zeta) i u Podgorici jesu ogranak Mojanovia, doseljenika ispod Moja na, porijeklom su iz Kosova. Od njih su u tim mjestima Dervanovi i Sekni; Niki; vidi : Luki; Goua u Bihoru (Bijelo Polje); Kamenica (Skadar) iz Crne Gore Lukatel, vidi : Luketeli Lukai, Bar Luketeli (Lukatel), doselili se (u 17. v.) kod Herceg-Novog iz Mletaka Lukencija, Njegui (Cetinje) Luketi, Vrba, Sveti Stefan (Patrovii); Budva 1876. god.; Podgorica; Niki Lukin, Kotor; Budva; Srpska Crnja (sjeverni Banat), og ranak Davidovih, porijeklom iz Crne Gore Luki, Bijelo Polje i okolini (Polimlje), jesu od Berana; Vranj i Berislavci (Zeta) ogranak Mojanovia, vidi: Lukaevi; Podgor ica; Miljevac (Sutomore), Bar, pa se odselili u Sjedinjene Amerike Drave; Patrovii; Kunjice i Buronje (Podgorica) pa jedni odselie u Krnjice (Primorska 186

Krajina); i Bijelo Polje (Zeta) istorodni su; Budva, porijeklom su iz Obrovca (T rebinje); Krute i Sal (Ulcinj), a u podrunoj Kolomzi i Bratici, porijeklom iz Trim ova Dola (Pelev Brijeg), Bratonoii, od njih su u Repezi (Ulcinj) urperovii, a od ovi h onovii u Baru, pa Kodi i Vueti (Podmoura), Bar; Kotor; kod Gusinja i Plava su ograna k Radonjia - Vujoevia iz Kua; Dobrota (Kotor); Lepetane (Tivat); Cetinje; Kozice (Moj kovac); Prnjavor u Lepenici (Srbija) porijeklom iz Crne Gore; u Piperima Lukovac , Lukovo (Niki) ogranak Prorokovia iz Lukova (Rovca), porijeklom iz Njegua (Cetinje) , od istih u Staru (Moraa), Mletiku i Sirovcu (Drobnjak) i rnovice (Gacko), Hercego vina; kod Bijelog Polja i Berana; Pranj (Boka Kotorska) Lukovi, Zagrae i Miljevci ( Sutomore), sili iz Tomia (Crmnica) i kao: Rahini = Rakini; Krtole (Tivat) 15. v., je dni su od njih u Prnju, Bogdaiima i Muo (Kotor) i Gornjoj Lastvi (Tivat); Slijepac (Mostar) ranije Markovi iz Morae; kaljari (Kotor); Mul (Tivat) porijeklom iz Herceg ovine; Kotor; uanj (Bar); iz Obrovca (Trebinje); Budva; Krue i Kruta (Ulcinj); Orah ovo (Kui) ogranak Radonjia-Vujoevia, od njih su kod Gusinja i Rudom Polju i Metehu (P lav); Vranj (Zeta); Kaluerice (Pljevlja); Bistrica, Lozna i Resnik (Bijelo Polje) ; Azanja i Godijevo (Bijelo Polje); ranije Vukajilovi, od kojih su jedni u Zaklop ai (Podibar) i Pei (Metohija), Sjenici (Ras), Vasiljevcu (Ivanjica), Srbija i Petr opolju (Grua), Kragujevac; Gajtan (juna Srbija); Prevlaka i Kotor 1187. god. i do 16. v.; Kosovo (Stari Dvori) iz Kua Lukoj, Braia (Ulcinj) Lukojevi, Kotor oko 1440. god. Lukoli, Bijela, Herceg-Novi, ranije erovi iz Zalaza (Njegui), Cetinje; u Lastv u Tivatsku doli iz Stare Crne Gore; Gornji Murii (Baraii), Donja Krajina, odatle su neki sili u podruni Zuos i Repizu; Metoh i Prijevor (Plav) Lukonji, Gornji Murii, G ornji estani i Zuos (Primorska krajina) Lukoi, Bar Lukrecija, Velji Zalaz (Njegui), Cetinje i Zalaz (Kotor); Kotor; Spi (Sutomore), Bar porijeklom iz Stare Crne Gore ; Cuce (Cetinje), Pjeivci i Niki i kao: Maruga Lukrecije (Gaovii), bratstvo u Veljem Zalazu Luksa, Kotor (1430. god.) doseljenici iz Feltre (Italija) Luksija (Silves terovi), Kotor Lukevi, Podgorica Luki, Boljevii (Crmnica) i Sutomore (Bar) 15. v.; Bud va ogranak Beia; u Patrovie doli iz Ljekopolja (Podgorica); Kotor Lukii, bratstvo u B eviima Lukii, bratstvo u unju Lula (Stojanovi), Zagara (Danilovgrad) Lulai - Stojano ratstvo u Musteroviima Luli, Mide, Kolomza i Donja Briska (Primorska krajina), oni su ogranak podrunih Karanikia; Herceg-Novi Lulurovi, Grude (Tuzi), srodnici Beria i Vuksagelia Lulovi, Kolomza (Ulcinj) Lumanovi, Podgorica, srodnici Ravnitana iz Piper a Lumbardi, vidi: Lubarda Lumovi (Ljumovi), Piperi, porijeklom iz Lutova (Bratonoii), grana urovia; Podgorica i Ulcinj Lumpe, Herceg-Novi; Kotor Luna, Kotor Lunaevi, u P odgorica Lunbardi, u Ceklinu (1719. god.), Cetinje Luni, Gornji Stoliv (Boka Kotor ska); Kotor, po nahoetu Lunj (Leonjanin), Dobrsko Selo (Cetinje); Tomii (Crmnica) 1 523. god., kod Bara; Vladimir (Ulcinj); Velje Selo (Ulcinj); Ulcinj 187

Lunjevica, u Lunjevici (pod Vojnom), umadija ogranak Milievia, porijeklom od Nikia Lu por, Kuti, Herceg-Novi Lupulov, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat) ranije Martinov , vidi: Markov Lusica, Dovoli (Pljevlja) Lutinovi, Patrovii, doseljenici iz Hercego vine Lutovac, iz Lutova (Piperi) su u Lutov (Varavska oblast), Poljska, vidi: Lut ovac (urovi) i Lutovac (Raslavi) Lutovac (urovi), u Piperima iz Lutova (Bratonoii); vi i: Lutovac Lutovac (Raslovi), Dapsii i Zagrade (Berane); Lozna (Bijelo Polje), dos eljeni iz Lutova (Bratonoii); ogranak urovia u Piperima, onih to dooe iz Lutova (Brato oii), od njih su Jakovljevi i ubrovi Luhi, Lepetane, Herceg-Novi Luev, Herceg-Novi Lu ki, Cetinje 1787. god. Lui, srodnici Banovia grana Klenana u Banjanima (Niki), u 15. v . doselili se od Visokog (centralna Bosna) a tamo iz Klenka (Srijem), gdje su nj ihovi preci doli od Vuitrna (Kosovo). Od njih su u Perastu, Krtolama (Tivat) 16. v ., Stolivu, Podima i Sutorini (Boka Kotorska), u Pivu, pa na Glasinac (Romanija) , i u Sjedinjenim Amerikim Dravama; Lijee (Rogatica) iz Gornje Bijele (avnik) od Vuia; ogranak Lazarevia iz Duboaka (Niki) preli u Previ (Drobnjak); avnik, doseljenici iz Ri na, neki odselili u Slavoniju; kaljari (Kotor) i kao: Lui - Vukainovi; Cetinje; Svinit a, Pobori, Maine i Brajii (Budva) i u varoi ranije Lui sa ogrankom Bubi i Bei, porijek om iz Stare Srbije. Od njih su u Bjut Montani (Argentina) i Podgorici; u Bjelopa vliima i kao: Raievi, Bobovo, Kre, Meljak i Crljenica (Pljevlja), ogranak Arsenijevi, kao to su Dumljani i Dudakovii, iseljeni u Srbiju; Kanje (Bijelo Polje); Donji St oliv (Tivat); Kotor; Savina i Luii (Sutorina), Herceg-Novi (17. v.) iz Drobnjaka; Brani Do (Niki) ogranak orovia, neki su preli u Uskoplje (Trebinje) sa srodnicima Kuii a, Poliima i Sokniima; Zabre i Kaluii (Pljevlja) ogranak Jokia, grana Miloevia iz Bij (avnik), vidi: Miloevi Luii, bratstvo u Vrbi Luii, bratstvo u Banjanima, a ima ih i u Pivi Luconovi (Lucon), ogranak ekovia (Junevia) grana Hota kod Tuzi Lucevi, Bonkee, jeba (Kui) i Gusinje; Plav Lu, Bar Lui, kasnije Bei u Patroviima, iz Stare Srbije, v Lui i Luki; Kotor; Lastva (Tivat) Lutii, Herceg-Novi Lj Ljaovi, Niki Ljazoja, Ulci i, Podbie (Mojkovac) Ljaji, kod Roaja doselili iz Bukelja (Stare Rugove) i kao: Ljaj, porijeklom iz Kljimendi (Klimenata), sjeverna Albanija, od njih su i iseljeni na Peter (Raka) i u Ljubi (Metohija) Ljaj, vidi: Ljaji Ljajaj, Tuzi Ljajkovii, bratstvo Zeti Ljajkovii - Drekalovii, bratstvo u Kuima Ljaki (Boovi = Baljui), Krivodoljani u ma, od kojih su i u Zeti Ljakovi (Lakovi), na Medunu u Kuima (ogranak Ilikovia) Dreka lovia. Od njih su u: Plavu, Malim Cucama (Cetinje), drugi u Kuima ogranak ivkovia (iv kovia = Mrnjaevia) odselili u Raku; Bratonoii Ljaljevi, Tuzi; Podgorica; Mojkovac i Po bie (uz Taru), Maoe (Bjelopoljska Bistrica), doli od Kolaina 188

Ljamovi, u Ulcinju i Nikiu Ljanikovi, kod Vladimira (Ulcinj) Ljapa (Lapa), Fundina ( Kui) Ljatovi, Niki Ljati, Bar Ljauri, Niki Ljaevi, Orah (Kuo), Tuzi i Podgorici Lj sinje Ljai, Ulcinj Ljaki, Vladimir (Ulcinj) Ljevak, tako se zvao i predak vie bratst ava u ekularima (Gornji Vasojevii) Ljevaevi, Crnci (Piperi) Ljekaevi (Markovi), Kuti i Benjkanji (Kui) Ljekovi, Vladimir (Ulcinj) Ljekoaj, u Zatrijebau (Kui) i u Tuzima Lje maji, Niki Ljemarovi, Niki Ljenic, u Baru Ljepava, u Popovu Polju i Poljicama (Hercego vina) ogranak Ivanovia iz grupe Dragovoljovia, doli iz Riana (Niki); Cetinje Ljepave, bratstvo u Popovu Polju Ljepavi, Pelinovo (Grbalj) i kao: Ljepaji Ljepaji, vidi: Lj epavi Ljepevi, Martinii (Bjelopavlii) Ljepinovi, Martinii i Spu (Bjelopavlii) Ljesa Do (Njegui), Cetinje od kojih su u Krtolskim naseljima (Grbalj) i kod Prijepolja , od njih u Srbiji Ljesari, bratstvo u anjevu Dolu Ljeskovac, Ulcinj Ljetovi, Herc eg-Novi, po nahoetu; Cetinje Lje (Ljea), toj (Ulcinj); Kotor Ljea, vidi: Lje Ljeak, po ruje Bistrice bjelopoljske Ljeevi (Ljijeevi), Stanisalii (1492. god.), Podgorica; u Pi perima potomci vojvode Lijea; Cetinje; Ljubotinj (Graani), Rijeka Crnojevia, predak doselio iz Pipera, jedni kasnije kao: Lipovac i Lijeevi; u Pjeivcima kasnije kao: Ljekovi; Niki; Herceg-Novi; po nahoetu; u Pivu doseljenik iz Banjana (Niki), pa i kao: Popovi (Banovi), od kojih su u Uicu (Srbija); u Zeti iz Ljubotinja kao: Ljeevi; Petro vac na Moru Ljeevii, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji Ljeevii, bratstvo u Brelima Ljeevii, atstvo u Dupilu Ljekovi, u Bogetiima (Pjeivci), potiu iz Pive. Od njih su kod Budve; Niki; Rubea (Niki); Kotor; Ljeevii (Grbalj); Brgule i Mrdare (Boka Kotorska); u Piperi a ogranak Lumovia Ljekovii, bratstvo u Cerovu Ljeevi, vidi: Leevi, Brelima i Trnovu ( nica); u Piperima ogranak Ljumovia Ljekopoljac, vidi: Popovi u Rijeci Crnojevia Ljenj ak, Berane Ljenjan (Ljeonjanin), kod Gusinja kao: Ljenjanin a kod Kragujevca (Srbij a) doseljeni iz Ljekopolja (Podgorica); Moraa (Kolain) Ljenjanin vidi: Ljenjan Ljeovi, Kotor Ljeonjanin, Seljani i Smokvice (Rijeka Crnojevia), jedni su preli u Zetu, dru gi u Vraku (Fraku), 189

Skadar; Dobrsko Selo (Cetinje) Ljeonjani, staro bratstvo u Ljubotinju Ljeperovi, Go lubovci (Donja Zeta) Ljiljani, Podi (Risan) iz Popova (Hercegovina); Kod Mojkovca ; Pali (Bijelo Polje); Boljanii (Pljevlja) Ljiljanovi, u 14.v. ubiljeeni u Gornjem Polimlju Ljubani, Niki Ljubanovi, Prijeradi (Grbalj) 1427. god., vidi: Ljubatovi; Pod gorica; uraii (Tivat) i kao: Lazarevi; kod Pljevalja Ljubanovii, bratstvo u Grblju Lj ubatovi (Ljubanovi), u Risnu ranije Krasojevi od Trebinja Ljubenko, Niki Ljubibrati, R isan i Herceg-Novi (u 17. v.), doli iz Hercegovine; Kotor Ljubinovi, u Perastu (Bo ka Kotorska) Ljubi, Mazgalje (ekulari), Gornji Vasojevii, grana Novakovia iz Lijeve Rijeke (Podgorica), najblii Radoviima i Davidoviima u ekularima; kaljari (Kotor); Bud va; Herceg-Novi, po nahoetu Ljubii, Velimlje (Banjani), Niki, od njih jesu u Makarsko j; Herceg-Novi Ljubia (Ljubiah), u Patrovie (11. v.) doli iz Ljubinje (Ljubinjica), He rcegovina, od njih su Blizikua u Blizikuama (Patrovii) u Budvi, najsrodniji sa Nikien oviima; Boka Kotorska 1824. god. Ljubii, Luka Ljubiia (Bjelopavlii) 1498. god.; Zeta; Ljekopolje; Cuce (Cetinje); Kotor; Niki; Podi, Herceg-Novi Ljubnotac, vidi: Ljubot Ljubovi, Bar Ljuboevi, Trojice (Pljevlja) 1763. god. Ljubojevi, Babine, Vijenac, Vr bovo, Obrade i Toci (Pljevlja), a prije 1389. god. kao: Branja; Ljeljnice (Bijelo Polje), a od iseljenih u Srbiju: Despot, Ignjatovi, Danilovi i Poljak, a u Odacima (Baka) kao: Ljubojev Ljubomirac, doli (oko 1692. god.) u Kute (Zelenika) pa u Her ceg-Novi uz Ljubomira (Hercegovina); Morinj (Risan) Ljubot, i, (Ljubotac-Ljubnot ac), kod Risna iz stare Hercegovine Ljubotac, vidi: Ljubot Ljubotinj, Peroj (Pul a), Istra, jesu iz Ljubotinja (Rijeka Crnojevia) Ljubotinjanin, vidi: Bokovi u Vign jeviima Ljubotovi, kod Risna iz Hercegovine Ljuboslalji, Griarevo (Plav) upisani 148 5. god. Ljuvar (Bostani), i kao: Zekovi iseljenici iz Fundine (Kui), jedni u Drobnja ke, pa odatle njihovi u Niki Ljuvievi, Kolomza (Ulcinj) Ljuvti, Niki Ljuji, Niki i ca Ljuka, toj (Ulcinj); Niki Ljukali, Repeza (Primorska krajina) Ljuki, Bijelo Polje (Zeta) Ljukovi, Vladimir (Ulcinj) Ljulj, Ulcinj Ljulja, Ulcinj Ljuljaj, toj (Ulcin j) Ljuljan (Bankaj), u Zatrijebau (Kui) su od Bektaa. Od njih su kod Gusinja i Nikiu Ljuljanaj (Ljuljanovi), Tuzi Ljuljanik, vidi eljeevi, u Nimaraima (Zatrijeba), Kui 190

Ljuljanovi (Ljuljan=Ljuljanaj), Krik Luka (Dinoa), Tuzi, preli u Ljuljare-Zatrijeba (Kui), Drenjou, Krianju, Fundinu i Krivi Do (Cvilin), Kui Ljulja, Zagonja (Ulcinj) Lj uljuraj, u Podgorici su i kao: ulurovi; Tuzi Ljulji, Vladimir (Ulcinj) Ljuljni, Nikmar ai (Zatrijeba), Kui Ljuljovi, Kolomza (Ulcinj) Ljumanovi, Podgorica, sili iz Podgorske (Kui) Ljumi, Pljevlja 1881. god. Ljumovi, Piperi, ogranak urovia, doseljenika iz Lut ova (Bratonoii) i kao: Lumovi, ogranak Vulikia. Od njih su u Ulcinju i u Srbiji; Vra ka (Skadar) iz Crne Gore; Gornji Ceklin (Rijeka Crnojevia) Ljumovii, bratstvo u Pi perima Ljumoti, Klinci (Grbalj) 15. v. Ljupkovi, Podgorica 1438. god. Ljuti, grana ek ia u Beranama, Vojnom Selu (Plav) i Gornjim Selima (Polimlje) Ljutica, Cetinje Lj utica, bratstvo u Ovtoiu Ljutii (Martinovi), Budva Ljutkovi, doli su kod Plava iz Ljuh ra (Ljuara), Kui. Od njih su u Nikiu i Pljevljima Ljutovac, Sjeverin (Pljevlja) Lju tovi, Kolain i Detenom (Tutin), porijeklom iz Kua; Niki Ljuhar, vidi: Martinovi, iz Fu ndine i Ljuhara (Kui) ima ih u Nikiu kao: Ljuhari, odatle kod Pljevalja, Plava i No vog Pazara jedni i kao: Ljuharovi Ljuharovi (Ljuar=Auhar) i kao: Ljuharevi, kod Pla va, jesu iz Ljuhara (Kui), vidi: Ljuhar Ljuca, Bezihovo (Kui), ogranak Nilejia. Od njih su u Nikiu; Boljanii i Mrevo (Pljevlja), odatle kod Roaja i drugi odsele se u Tu rsku; Berane; Boljanine (Bohanine), Lozna, Zaton i Rastoke (Bijelo Polje); u Zat rijebau (Kui) i kao: Ljucovi; Mojkovac i podruni Okrugli Ljucaj, vidi: Ljucovi Ljucevi Donji Zatrijeba (Kui) i Kruevo (Gusinje) Ljuconaj, kasnije: unmuljaj Ljucin, Bijelo Polje Ljucovi, Doljani (srodnici Drekalovia-Ivanovia), Koi i Zatrijeba (Kui) ogranak P uriia, jedni i kao: Ljuca i Ljucaj. Od njih su u Plavu, Nikiu, Podgorici i Rastiu (Ul cinj), vidi: Ljuca Ljeevi, ogranak ivkovia (ikovia-Mrnjaevia) u Kuima, pa u Kolain oaja Ljui, u Istok (Metohija), iz Crne Gore. Njihovi srodnici su i u Drenici Ljuov, Kolomza (Ulcinj) M Magovevii, bratstvo u Cerovu Magudi, bratstvo u Boki Majkii, bra tstvo u Tivtu Makovii,staro bratstvo u Lipi Maksimovii, rod u valjevskoj Podgorini Malovii, bratstvo u Drobnjacima Malovii iz Pive (Pluine), starosjedioci Malovii u B ijeloj (Boka) doselili iz Dui (Drobnjaci) Manda (Mandalina), udovica sa Trenjeva M andalenii, bratstvo u Cerovu Mandi, grana plemena Novljana u Banjanima (1374.god.) i Rudinama ranije MILEEVI i Rudinama, neki odu u Pridvorice (Drobnjak), a iz gran e istorodnih Mandia iz Lukova (Niki) 191

razili se u razne krajeve u Drobnjacima kao : MILEEVI = MANDI (Drobnjak) i kao: DROB NJAKOVI od kojih su: JAUKOVI, PARAUI, AULI, DURKOVI, DANILOVI, DELI, OSTOJI i JAKI Trebinjice i kao: MALE (MILE) i kod Gorada; Zagara (Danilovgrad), drugi u Grblju o o d njih su BOJKOVI, pa jedni u Mokrine, Herceg-Novi kao: GOJKOVI, LAZOV i ILIN, a o davde neki u Ledenice (Risan) kao: LAZOVI i ILI i u Grahovo kao: ANDRIJAEVI, a u Ris nu kao: DROBNJAKOVI. Orebi-ostrvo Peljeac, doli iz Boke Kotorske; Podgorica iz Bjelo pavlia; Dajbabe (Budimir), Zeta. Od njih su u Dugi i alinama (Niki); u Bati cuckoj ( Cetinje) i kao: PITIGNJAT, a u Markovini kao: VIDINI, vidi: JOVANOVI u Zagarau; u Go liju (Javljen), Niki iz Dulia (Gacko), grana Maleevaca; Donja Trepa (Niki), kao: "Dia "; Busak (Gornji Banjani), porijeklom su iz Dulia (Gacko), grana Maleevaca, ipii (Piv a); grana Bubua u Bjelopavliima, jedni ogranak Vujadinovia-Nenadia, drugi grana Simo novia i kao: MAREDI i MATUNOVI. Od njih su kod Rijeke Crnojevia, u Kosovskoj Mitrovi ci i u Zeti: Podgorica porijeklom iz Skadra (Albanija); Liverovii (upa Nikika), ogra nak Jovanovia, grana Nikia ; Kuti (upa Nikika), ogranak Jovanovia, grana Nikia; Kuti Nikia), doli iz Kolainskih Polja, a ondje iz Morae; od Trebinja doli u Pivu ranije URI Golija; Niki, ogranak Manojlovia; u arancima; Mandia brdo (Gornje Zagrae), Berane; Gra dina (Drobnjaci), doli iz Plane (Bilea) ogranak Grujovia; kod Gacka (Duliima), Herce govina grana Maleevaca; u Nikikim Rudinama (1374) pa na Busak (Banjani) iz Hercegov ine; ogranak Dulovia u Gornjoj Morai i neki su odselili u Zeoke (umadijska Kolubara ); Gusinje; Gornja Moraa, oko 1687.god. kao: STAVII, pa jedni u upu Nikiku a drugi u B oku Kotorsku, selili se odvojeno; Kotor; Kameno, Herceg-Novi, pa jedni preu kod R isna; u peraka naselja doli iz Stare Crne Gore; Mandii - Pitignjati, staro bratstvo u Bati Mandii u Duima - pleme Drobnjaci Mandii (Vidnii), bratstvo u Markovini Mandii u Bjelopavliima (selo Jastreb) Mandii iz upe Nikike Mandii iz Pive (G.Crkvice - Nikovi ), starinom od Trebinja od uria Manojlovii, bratstvo u Cucama Marinovii, bratstvo u Oiniima Marinovii, bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Marinovii, bratstvo u selu Sli vnici Marinovii u Grblju, u Kotoru i u Stolivu u Boki Marinovii u Trstu Marievii sa Pajoviima, bratstvo u Njeguima Marievii, bratstvo u Kosijerima Marjanovi, Bjelojevii ( Mojkovac), ogranak uriia (Kovaevia) u Vasojeviima. Marii, bratstvo u Naljeiu Markov , predak bratstva Milijevia Markovi, Male Cuce (Cetinje), porijeklom iz Kua, jedni odatle preli u Grahovo (Niki), a drugi u Pivu; kod Nikia iz malih Cuca ranije TOMANOV I i LAKOVI, porijeklom iz Kua, njihovi potomci u Grahovu (Niki) pa u Najdanie (Gacko); kod Gacka iz Cuca (Cetinje); Danilovgrad; iii (Grbalj); Perast i Podi (Boka Kotors ka); u Perakim naseljima iz Dalmacije; Budva u 15. v.; Gornji Stoliv (Tivat); Kot or; Maine (Budva); Dovolja (Pljevlja); Krnjice iz Primorske Krajine jesu sa Pele va Brijega (Bratonoii), a u Bobovitu, Livarima, Runjanima, ive u njima od ranije; Ze oke (umadijska Kolubara) iz Crne Gore. Barsko Polje (Crnogorsko Primorje), doselj enici iz Vrake (Skadar), a porijeklom iz eva (Cetinje), kao: BELANOVI potomci Ozra ; Rajievii (Njegui), Cetinje, potiu od Podubliana, iz Cuca; Bar (Grua Kragujevaka), do iz Vasojevia i u Ljuljanik (Medvednica), umadija; titarice (Mojkovac); Vodno, vidi : MARKOVI u Mojkovcu; Podgorina (Valjevo) i Grua Kragujevac porijeklom iz Njegua (C etinje); Miliinice (Valjevo) doli iz Vasojevia, a porijeklom su iz Crmnice; Brestov ac i Bora (Srbija), ogranak su Lutovaca, porijeklom iz Bratonoia; Zaseoke (umadija), ogranak Nikolia iz Pive; Semegnjegevo, Kostajnik 192

i Cerovo (umadija), ogranak Nikolia iz Pive; Gornje selo (Bajice), Cetinje ogranak Martinovia; kod Mojkovca, vidi. JOVANOVI u titaricama; Risan; Vuji Do (eklii), Cetinj e, grana Proroia (Proroica) i kao Vuedoljci u Nikiu kao: RADOVI; Mali Brezovik pa u su edne Miloane (Niki); Milijevii u ekliima ogranak su Milijevia, grana Marojevia; Godij i (abljak), porijeklom iz Godijelja (Crmnica) ranije PEJANOVI; Trenjevo u Cucama (C etinje), ogranak Lakovia iz grupe Drekalovia iz Kua i kao: LJAKOVI, jedni su u Brest icama, Bubreku, Grahovu i dedimu (Niki) i na Obiljevcu (Srbija); ogranak Tomovia (Iva novia) Drekalovia u Kuima; Maine (Markovii), Budva iz Pipera od njih su u Umni Do (K umanovo), Makedonija pa preli u Lebane (Srbija); Budva, ranije MITROVI i u Patroviim a; u Kotoru 1351. god.; Herceg-Novi; Pranj; ogranak Stojanovia u Zagarau potomci Lua na; Niki; Uskoci u Drobnjacima; Kotor oni su iz Stare Crne Gore; Briska u Primorsk oj Krajini, ogranak Prelukia iz Runje, srodni su Lakoviima u podrunim Bobovitima i K rnjici; Prijeradi (Tivat); peraka naselja doseljenici iz Stare Crne Gore; Bubreak (Niki) i Sasovii (Boka Kotorska) iz Cuca (Cetinje); Bogdaii i Lastva (Tivat), jedni i z Stare Crne Gore i drugi iz Hercegovine; Buronje (Podgorica) i kao: LJENJANIN i MIHALJEVI kod Rijeke Crnojevia; Lozna (Bijelo Polje), porijeklom iz Morae; Brijezi, Brela, Boljevii i Sotonii (Crmnica); Donji Kraj, Vukmirovii, Jankovii, Dodoima i ablj k (Rijeka Crnojevia); MARKOVI "Zairani" u Zairu, ogranak Radia u Zairu (Rijeka Crnojev ia); Podgorica; Golubovci i Mojanovii u Zeti, u Podgorici i Ostrogu uz Skadarsko j ezero iz Pipera; Bar; Ovar (erkovine) izmeu Donjih Kokota i Donje Gorice, pa u Gorn joj Gorici i Balabanima, Buronjima (Zeta), Kuli (Vraka), kod Skadra i Podgorice svi su istorodni i sa Bjelanoviima, potiu sa Miki (evo) srodnici ovih od Radula, pot omka Ozdrova (Ozra) Markovii, bratstvo u selu Brijege Markovii (Prorocice), bratst vo u Vuem Dolu Markovii, rod u Milijeviima Markovii, bratstvo u Prosenom Dolu i u Li pi Markovii, rod bratstva Lakovia u Malim Cucama Markovii, bratstvo iz sela Lipova Optina Kolain - doseljeni iz Markovine kod Cetinja Markovii, ue prezime bratstva Sto janovia-Lulaa u Musteroviima Markovii, ue prezime bratstva "Srnadiia" - "Selitana" u itima Markovii, bratstvo u Buronjama Markovii, uze prezime bratstva urovia u Relezi M arkovii, bratstvo u Brelima Markovii (Rasalii), bratstvo u Sotoniima Markovii, rod u P etnjici i u Klincima u Kolubari Markovii (Podubliani) u Lutici u Primorju Markovii ( Prosedoljci) u Broancu u Rudinama i "u Grad Nikiski" Markovii u Rudinama, u Grahovu, "u Nikie", u Boki i u Srbiji Markovii (Mijanovii) u Krugu malocuckom Markovii iz Piv e (Gornji Unac), starosjedioci - matica Pluine Markui iz Podgorice (doseljeni iz V irpazara) Marovii, bratstvo u Gracu Marovii, bratstvo u Brelima Marovii, bratstvo u Boljeviima Maroje, predak bratstvene grupe Marojevia Marojevii, iz Morakova (upa Nikik a) Marojevii, staro muslimansko bratstvo u ekliima Marojevii, grupa od bratstava u ek liima Marotii (Mudree), bratstvo u Ceklinu Marotii, zagranak bratstva Ivevia u Gluhom Dolu Maroi, manje bratstvo Radonjia-Rajievia Martin Jovov, predak bratstva Kapa "Mar tin" kao predak bratstva Martinovia 193

Martinovii, grupa bratstava u Bajicama Martinovii ili Vujadinovii (Milii), bratstvo u Resni Martinovii (Bajii), bratstvo u Komanima Marti, Kriak (Pljevlja); Brezojevice i Vojno Selo (Plav). Marunovii (Palaorii), rod u Bjelopavliima Maruii, selo Dabovii ( ispod Manastira Ostroga) Opstina Danilovgrad, tu zive vjekovima u jedno selo zaj edno sa familijom Milatovi Masoniii, bratstvo u Gluhom Dolu Matanovii, bratstvo u Kr ajnjem Dolu "Mataruge" (Lukrecije), bratstvo u Dolu u Pjeivcima Matkovii, bratstvo u Dolu u Pjeivcima Mazi, selo Nedajno kod Pluina, pleme Pivljani (od Adica iz Lisin e) Mahmutovii, zagranak bratstva Ivcevica u Gluhom Dolu Maii, bratstvo u Boljeviima Maanovii, bratstvo u Podgoru Maanovii, bratstvo u Papratnici Matrape, bratstvo u Rajie viima Madari iz Pive (Pluine), doseljeni iz Bosne Madarovii iz sela Berislavci (Zeta kraj Podgorice)...jedan dio ih ivi u Argentini (provincija Chaco) a drugi u Slove niji Manii iz upe Nikike (selo Miolje Polje) Medenice...ima ih u Moraanima - Kolain, M jkovcu Medovii (Medojevii), staro muslimansko bratstvo u ekliima Medovii (Medojevii), staro muslimansko bratstvo u Cetinjskom Plemenu Medojevii (Medovii), staro muslima nsko bratstvo u Cetinjskom Plemenu Memedovii, porodica u Drobnjacima Memovii, star o muslimansko bratstvo u ekliima Memovi, eklii (Crni Vrh), Cetinje. Od njih su u Crno m Vrhu (Berane); Kukoljama (Bijelo Polje); Ulcinj i podrune Krue. Mehmedovii ograna k su Drakulovia, porijeklom iz plemena Ku, pravoslavne su vjere i ive u Plavu. Pred ak im je Mehmed koji je primio islam, koji su i danas muslimani. Meter, Uskoci (ab ljak), doli su iz Gacka; ogranak Popadia u Drobnjacima; Malinskom i Ljevitu, potomc i nekog Oda odselili se u Srbiju Midrag, predak bratstava Grabljana i Gradinjana Mijajlovii - Preobreani, bratstvo u Cucama Mijalji, staro bratstvo u selu Grabu Mi jan, predak cuckog bratstva Mijanovia Mijanovi Raeta, jedan od predaka bratstva Mij anovia Mijanovii, bratstvo u Cucama Mijanovii, rod u Adzovim Vrbama u Zeti Mijanovii , rod u Ljubomiru u Hercegovini Mijanovii u Boki, "u Nikie", u Hercegovini i u Srbi ji Mijatovii (Ivanovii), bratstvo u Cucama Mijai, bratstvo u Podgoru Mijovii, bratst vo u Brelima "Mijogotani", bratstvo u Donjem Zagaru Mijogotani, bratstvo u Donjem Za garu Mijukovii, bratstvo u Poviji Mijukovici, ue prezime bratstva "Brekovaca" u Bogmil oviima Mijukovii (Radojevii), bratstvo u ekliima Mijukovii u Kamenom u Boki Mikovici, atstvo u Podgoru 194

Milanovii iz Berana ( Budimlje). Kao doseljenici u Budimji nosili su prezime Baga s. Dio porodice je promijenio prezime po pretku Milanu Milanovii iz Dobrske Zupe i sa bratstvima iz Dobrskog sela ine pleme Dobrljani. Na predak se prezivao Dobril ovi, porijeklom iz okoline Pei i naselio se na Lipu vie Dobrskoga sela, prije nekih 450 - 500 g. Od Dobrilovia postali su Milanovii, Vujovii, Radonjii, Batrievii, Popovi (ima ih u Baru) i ivanovii. Za prezime Milanovi - Baga iz Berana imam neka neprovje rena saznanja, da su i oni od naih. Medjutim to je, kao sto rekoh jo neprovjereno, tako da se to ne uzima u obzir. (prilog: Djordjije Milanovi) Milatovi, Budva 1490 . god. I jedni se presele u Babino Polje (Dubrovnik). Milati (Komani), Podgorica (poetkom 16. v.) jedni preu u Vinie (Danilovgrad) kasnije kao: AKMAK iz Komana, pa jedni u Martinie (Bjelopavlii), pa jedni kao: MILATOVI preli (1906. god.) u Ulcinj; u Dabovie (Danilovgrad) doli sa eva (Cetinje); Kod Nikia iz Bjelopavlia; Kotor (1547. god.), od njih su u Stolivu (Tivat), oni su iz Stare Crne Gore; Herceg-Novi; Bar ; Vijenac (Pljevlja); Patrovii. Milaevii, bratstvo u Piperima Milaevii (Kaluerovii), tstvo u Ljubotinju Milai, staro bratstvo u Grabu Milai, bratstvo u Mircu Miletii, b ratstvo u Dupilu Miletii, bratstvo u selu Dolu Miletii, staro bratstvo u Bjeloima M iletii, rod u Pranju Mileevii, rod u Drobnjacima Mileevii, bratstvo u Bjelicama Milija Markov, predak bratstva Milijevia Milijevii, bratstvo u ekliima Milinzi, staro slov ensko pleme na Peloponezu Milinii, bratstvo u selu Abramoviima Milii, bratstvo u Bj elicama "Milii", grana bratstva Milia u Bjelicama Milii, bratstvo u selu Ljekopolju Milii, bratstvo u Oselini Milii, bratstvo u Limljanima Mili - Bjelica, bratstvo u S otoniima Milii iz Pive (Pluine), doselili iz Foe 1882. Miliii iz Pive (G.Unac), potiu d Krunia Milovii (Graovljani), rod u Cucama Milovii iz Banjana Milovii iz Kua, selo B ezjova Milovii na Bezjovu: Doselili su se u Kue iz Bratonoia negdje krajem 15 ili poe tkom 16 vijeka. Prvobitno su bili naseljeni na Gorenu u Ublima, odakle su ih ist isli Drekalovii i naseljeni su na Bezjovo. Milovii se dijele na ogranke: Na Vuovie p o Vuu Vujovu, Premie po Premu Vujovu, aljevie po alju Stamatovu i Nik Savievie po Niku Savievu. Od Milovia su Milovii iseljeni na Murini, Niksavievii su bili prgavi i nesno sni, te su ih brastvenici prognali. Oni su naselili Gusinje. Od Milovia sa Bazjov a su nastali Milovii u Banjanima selo Dubocko. Milovia ima iseljenih u Zmajevu, Pr okuplju, Velimlju, Zagradac, Gacko, Bar, Postojna (Slovenija) ojha!!! Slave sv.N ikolu (19.decembar). Miloviima su se pripojili Dokii, staro bratstvo u Bezjovu. (pr ilog poslao: Predrag Sava Milovia, Postojna, Slovenija) Milojevii, staro bratstvo u Izvorima Milojevii, bratstvo u Ogradama, Drenovu Dolu i u Pranju (u Zupcima) Mil ojko, bratstvo na Pobru 195

Milonji Ban, iz Gornje Draevine Milo, predak Miloevia i Pejovia u Njeguima Milo, pred bratstva Miloevia u Humcima Milo, predak bratstva Miloevia u Bajicama Miloevii (Martin vii) u Bajicama Miloevii ("Umci"), bratstvo u Humcima Miloevii, bratstvo u Dugom Dolu Miloevii, bratstvo u Vitasoviima Miloevii, bratstvo u Povrpolju Miloevii u Dobroti Mi oevii u Kotoru Miloevii u Riocima Miloevii, ogranak Vasojevia iz Lijeve Rijeke Milunov , bratstvo u Bogmiloviima Milutinovii (Sekulii) u upi Bandiskoj Milutinovii su iz Stij ene Piperske, zaseok Cerovice gdje se i danas nalazi stara porodina kua (spomen kua narodnog heroja Ivana Milutinovia). Potomci ove porodice ive danas u Podgorici, K otoru itd. Po piperskom rodoslovu su potomci vojvode ureze Boidara Vukotina tako d a imaju zajednike pretke sa bratstvom Boovi iz Stijene Piperske. Miljen, knez, pred ak bratstva Miljenovia Miljenovii, grana bratstva Gradinjana u Cucama Miljevii, rod u Pranju Miljenovii u Grahovu, na Cetinju, na Koritima, u Primorju, u Srbiji i u Grkoj Milji, ljivansko i Gradac (Pljevlja); u Boljanie (Pljevlja) iz podrune Bunje Min jii, bratstvo u Vitasoviima Miokovljani, staro bratstvo u Ranom Dolu Mirkovii, brats tvo u Hercegovini Mirkovii, rod bratstva Petrovia u ekliima Mirkovii, dio bratstva Iv anovia - "Krivokapia" u Cucama Mirkovii, grana bratstva Popovia u Cucama Mirovii, bra tstvo u Cetinjskom Plemenu Mirovii, stari rod u selu Mircu Mirotii, bratstvo iz se la Grbavci (Ljekopolje), porijeklom od Abramovia iz Bjelica zajedno sa Radinoviima koji ive u istom selu (Grbavci) Mirosaljii - Bokovici, bratstvo u Sotoniima Mitar Kn ee iz Zaljuti, predak bratstva aurina-Kneevia Mitrovii, rod bratstva Radojevia u Vojko viima Mitrovii, bratstvo u Sotoniima Mitrovii (Vidnii) u Markovini Mianovii iz Pive (P rni Do, Goransko), starosjedioci, matica Goransko Miovii, staro bratstvo u Tospuda ma Miunovii (Radievici) sa Velestova, selo Makljen i ista su kua sa Mrvaljeviima i Ab ramoviima Radieviima Mihailovii, iz sela Seoca u Piperima Mihailovii, bratstvo iz sel a Prijelozi opstina Bijelo Polje koji potiu od Brauna zajednikog predka Mihailovia (Prijelozi), (Manastir Moraa) i Milosavljevia (Sjenica) Mihaljevii, bratstvo u Cekli nu Mihaljevii, zagranak bratstva Ivevia u Gluhom Dolu Mielji, u Nikiu, Miruama uz Tre icu, Paniku, Kovaiima i apelnici (Bilea) potiu od Herceg-Novog Mikovii (ranije Bjelogr ovii), bratstvo u Krusama Mikovii sa Konjuha (Komovi) iz plemena Vasojevia 196

Miljeni, zagranak bratstva Ivevia u Gluhom Dolu Miovii iz upe Nikike Mitrii iz Pive inje, G. i D.Crkvice), potiu od Ognjenovia iz Mratinja Mostii iz Pive (D.Crkvice Polje), doselili iz Trebinja Mostarice, bratstvo u Poljicu Motrokoli, grana brats tva Gornjevuka Mrvaljevii, grana bratstva Andria u Prediu Mrvaljevii, bratstvo u Mal oinu Dolu Mrvaljevii - Radievii, bratstvo u Barjamovici Mrvoevii (Papraani), bratstvo Cerovu Mrgunii, vjerovatno prezime negdanjeg bratstva u Kobiljem Dolu Mrkovii, bra tstvo u Crnogorskom Primorju Mrlje, Pivljani od Nikolia (Baarevia) grana Ivanovia, je dni se preselili u Popionicu (Kragujevac) i kao: MRLJEVI. Mrulje, bratstvo u Naljeiu Mudree, bratstvo u Ceklinu Mumini iz Pive (Crna Gora), doselili iz Drobnjaka Muho vii, selo Trpezi kod Berana Mulii ogranak Bekteevia, islamske su vjere i ive u Gusinj e. Muratagii porijeklom iz plemena Ku, iz sela Beziova, predak Nikola iz bratstva Nikezia doao u Gusinje 1730 tih godina i tu je primio islam i dobio ime Murat, e se njegovi potomci prozvae Muratagii. Aginska su porodica. Mustafii, bratstvo u Tuemil ima Mustafii, staro muslimansko bratstvo u Bajicama Musterovii, bratstvo u Podnopo lju Musulimovii, bratstvo u Bajicama Muhadinovii (Marojevii), bratstvo u ekliima Muha dinovii, negdanji muslimani u ekliima Mucalovii, rod u Hercegovini Musterovii, staro b ratstvo u Prentinu Dolu Muikii, nikika upa s.Morakovo porijeklom iz Vasojevia od Dabet ia N Navarin = Cvjetkovi = Bao, Baoii u Boki Kotorskoj, a u Budvi i kao: Navarini, og ranak Cvjetkovia Navi, Lepetane, Herceg-Novi Naglar, Kotor Nadali (Nadoli), Kotor Nadoba, Podgorica Nadulovi, vidi: Mrarica Naz (Nazit), Sveti ore (Ulcinj) Nazor, Kot or Najev, Ulcinj Naki (Nakienovi), Kuti i Zelenika, Herceg-Novi (u 14. v.) doli iz L jubomira (Hercegovina), porijeklom iz Stare Srbije (Raka); Kotor; Ibarac (Roaje) N akienovi, ranije Naki, u 14. v. doselili se na podruje Herceg-Novog iz Ljubomira, po rijeklom iz stare Rake; Buljarice (Budva) Nakovi (Nikovi), Grude kod Tuzi, potomci Beria Naka, Sveti Stefan (Budva) Nal (Nale), u Baru 13. v. Nalie (Nalis), Sutomore (Bar) 197

Nalis (Nalie), Budva i Tivat, porijeklom iz Dalmacije (Korula); Kotor Naleti, jedn i kao: Radovi, kasnije Nobile, drugi i kao: Raenovi svi u Patroviima i Budvi Nalov, K otor Nalovi, Pljevlja Namgalija, Pljevlja Nani, Budva Naplat, u Kotoru, 14. v. Napo leonovi, Herceg-Novi, po nahoetu Narandi, u Boku Kotorsku doselili iz Hercegovine Na rdeli, Kotor; Herceg-Novi i podrune Rose Nati, Herceg-Novi Nasirenovi (Vlai = Lai), u Nikika Naso, Kotor Nasradinovi, Mide i Pistule (Ulcinj) Nastasi, umadijska Kolubara, u Kuima arapi a njihovi ovdje kao: Pavlovi i Nastasi Nasti, Niki; Moraa; ogranak Mil iz Banjana nastanjeni u podruju Toronta (Kanada) Nastradinovi, Vladimir, Kosi i Mid e (Ulcinj) Nasufovi, Orahovac i Potkrajac (Bijelo Polje) Nasuh, Ulcinj Naunovi, Ba r; Podgorica Nau, Podgorica Nahodovi, Pljevlja 1864. god. Nac (Naczi), Sveti ore (Ul cinj) Na (Nai), Podgorica Nai, Bijelo Polje Neverovi, Mrkovi (Tivat) Negovi, ekulari ( ornji Vasojevii), ogranak Maslovara Negojevi, u ekularima (Gornji Vasojevii) potomci Komnena Barjaktara Negosavi, u ekularima (Gornji Vasojevii), ogranak Maslovara; An drijevica Negri, u Budvi Nedakovi, uraii kod Tivta 1852.god Nedbal, Kotor Nedeljkovi, Kostajnik (Valjevo), doseljenici iz Pive; Danilovii i Junake (Rogozna), Novi Paz ar, doli iz Slatine (Andrijevica) u 19. v. Nedi, Donja Bukovica (avnik) i Kosori (abl jak); ogranak Miljania iz Duboaka odselili u Srbiju; ogranak Koprivica iz Banjana; Rovca; Niki; Borkovii (Piva) ogranak Vukovia iz Prekotarja; u Kuima ogranak ivkovia ovia - Mrnjavevia), vidi: Mihailovi; u Vasojeviima grana Mijomanovia Nediev, i kao: Ne iev - Belanov u Iou (Kikinda), sjeverni Banat, porijeklo iz Crne Gore Nedii iz Pive (Brezna, Borkovii), starosjedioci; po nekima od Koprivica Nedovi, u ekulare (Berane ) doli iz avnika (Drobnjak); Prijelog (Zaton) i Femia Kra (Berane) porijeklom iz Zag araa (Danilovgrad), od njih su preli u Vlah i Pearsku (Bijelo Polje) i kao: Mujanov i Nedog, Herceg-Novi; Niki Nezdrili, u Kotoru po nahoetu Neimarovi (Neimarevi), u Nik i iz Like; kod Pei (Metohija) doli iz Kua Nejkovi, Niki Neki, Budva Nekovi, kod Gusin doli iz Kua Nekoevi, u Bar i Gusinje doli iz eklia (Cetinje); Cetinje Nel (Nela = Nelo , Ulcinj Nelevi (Neljevi), kod Gusinja doli iz Ubala (Kui). Pripadaju Mrnjaveviima 198

Neli, Ulcinj Nelovi, Lisna (Ulcinj); Kotor Neljevi, vidi: Nelevi Nemani, Herceg-Novi, po nahoetu Nemanji i kao: Svevladovi, 1195. do 1228. godine Bijelo Polje u 13. v.; urevi Stupovi (Berane) oko 1200. god. i kao: Nemanji - Prvovenani; Kotor; Ribnica ( Podgorica); Luka upa (Gradina) i Martinii (Bjelopavlii), od kojih kasnije jedni kao: Simovi (Radulovi); Komani (Podgorica) i u Metohiji, pa jedni u Hrvatskoj, svi pot iu od potomka Uroa Dijaka, upana Nemanje Nena, vidi: Nenadovi Nenad (Nenada), plemika porodica u Kuima 1416. god. U Piperima vidi: Vuini; Bijelo Polje 13. v.; u perakim naseljima porijeklom iz Hercegovine Nenadi, u 15. v. u Drobnjacima; Barice, Plijee vii (Pljevlja), ogranak Kneevia iz Drobnjaka; u Bjelopavliima ogranak Damjanovia, jed ni kasnije kao: Mandi; u Golubovcima (Zeta) ogranak su Maskia; u Crnogorskom Primo rju (Gornja Krajina) i kao: Gapar = Nenadi Nenadov, (Deljanjin) u Srpskoj Crnji (s jeverni Banat). Vidi: Markov Nenadovi, Brankovina (Valjevo), Srbija, porijeklom s u iz Duboaka (Banjani), Niki; Niki; Budva; Ljekopolje (Podgorica) ogranak Kunica = Kun ii, ranije Krivokapi, njihovi su u Ponaima i Berislavcima (Zeta); Rijeka Crnojevia d oseljenici od Pei (Metohija); u Herceg-Novom jedni po majci a drugi i kao: Nena; Gorade (Berane) istorodni sa Maoviima i Todoroviima koji su u Bijelom Polju; Bijelo Polje i Ljenjani, rod Lukia, preli u Zetu, a Berislavcima i Ponarima i kao: Nenadov i, etkovi i u Kunici kao: Kunii Nenadovac, Oseani uz rijeku Jadar, doli iz Pipera (Pod orica) Nenezi, Orahovo (Kui), od njih u Baru; Velestovo (Cetinje), od njih u: Ceti nju, Nikiu i susjedni u: Broancu i Pragi, Kotoru, Pjeivcima, Donjoj Bijeloj (avnik), u Slavoniji i Baniji Nenezii, bratstvo u Velestovu Nenezii, bratstvo u selu Donja Bijela Nener, Herceg-Novi Nenoje, predak bratstava Martinovia i Vuksanovia u Cetin jskom Plemenu Nenojevi, u Rianima (Niki) 1440. god.; u Bajicama (Cetinje), kasnije j edni i kao: Martinovi Neradi (Negadni), grana Rajevia u Vasojeviima Neradovi (Andelaa ), u Vasojeviima grana Raketia (Lopoana) razgranati Nerandi, Tronica (titare), Sandak oseljenici iz Stare Crne Gore i kao: Narandi; Igalo, Herceg-Novi Nervi, Kotor, po n ahoetu Nerdili, Kotor Nerekaj, Klezna (Ulcinj) Nereki, Kosii i Klezna (Ulcinj); Dan ilovgrad Neresna, Niki Neretljani, staro pleme Neri, Trnjine (Cuce), Cetinje i kao: Perii; Brezovik (Niki) doseljenici iz Kua Nerii (Periii), rod u Brezoviku kod Niki (Periii), rod na Glasincu Nesirenovi, Mateevo (Kolain) Nesmaten (Nesmasten) i Medigovi u Patroviima Neslan, eljari (Rijeka Crnojevia) Nestor, Kui u Dimljanima, Vinickoj, Pa lama (Romanija), Izbinja i Pljevaljskom polju; Vranjevo (Novi Beej), Banat iz Crne Gore Nestorovi, od Pljevalja preli u Resnik, Sti i Lepenicu (Srbija); Kotor Netovi, u Herceg-Novi doli iz Hercegovine; Dobrota, Risan i Kotor; Podi, Herceg-Novi Net zmeskaj, Muo (Kotor) Necmeckan, Sutomore (Bar) 199

Necmickal, Dobrota (Kotor); u Kotoru i kao: Nedmeckal Nei, Jovanovac (Lepenica), do seljenici iz Crne Gore; Gotovua i Dovolja (Pljevlja) Nekovi, ajetina (Uice), ogranak Banovia i Banjana (Niki); u Opletac (Okletac), Bajina Bata, potomci Domazeta iz Crne Gore, od koga: Arsenijevi, oki, Lazi, Leontijevi, Krsti, Mati, Mini, Nikoli i Simi tome podruju; Cetinje; titarice i Polja (Mojkovac); u Mahalu i Gostilje (Zeta), s rodnici Laia Neovanovi, u Kuima na Medunu (u 16. v.) jedni od njih preli su na Goliju (Srbija) Neovi, Grivac i Bor u Srbiju doli od Kolaina; Berane (Bijelo Polje) Neparica , Ljutice (Tivat) Nigra, u Kotoru oko 1400. god. Nieferovi, Podgorica Nik, Bar; toj i Rje (Ulcinj) Nikadimovi, u Grbalj sili iz Stare Crne Gore Nikadinovi, Berane Nika drovi - Nikandrovi, u Patroviima 1565. god. Nikaj (Nikajevi), Tuzi Nikaljevi, Breli (C mnica), ogranak Rolovia, od njih su u Grblju Nikaljevii, ogranak bratstva Rolovia u Brelima Nikandrovi (Androvi), na podruju Buljarice i susjednog Petrovca na moru oko 1585. god. Nikari, u Gornjoj Ulotini (Gornje Polimlje) u 1485. god. Nikac od Rov ina (Nikac Tomanovi), uveni junak iz Cuca Nikai, bratstvo u Boljeviima Nika, Boljevii i Godinje (Crmnica); Niki Nikaevi, u Kuima i kao: Nikai, grana Mrnjavevia. U podruno rijebau (Budzi-Budezi) i kao: uravevi Nikdrehovi, iz Crmnice u Donje estane, uz Skadar sko jezero, ranije: Peci Nikerovi, vidi: Nikokaj u Nik Maraima Nikokait (Nikerkovi), imaraima (Zatrijeba) Nikonovi (Peci i Luki), u estane, uz Skadarsko jezero doli iz Cr ce Nikonovii, bratstvo u selu Draevici Nikokait, roaci Bonkea, a jedni i kao: Nikerkov u Mueki (Zatrijeba), Kui Nikezi, grana Mrnjavevia u Kuima. Od njih su u Donjem Poliml Kolainu, Srbiji. Njihov rodonaelnik Nenada Gojkova Mrnja nastanio se u Gornje Kue, polovinom 15. v. Kasniji iseljenici, koji su zadrali prezime Nikezi nastanili se u: Barskom Polju i unju (Bar), u Velikim Mikuliima (Bar), Ostros i Goranu (Ulcinj), Bar i kao: Nikin, Sremsku Kamenicu jedni kasnije kao: Niketi, u Baru i susjednom unu (uanju) i kao: Peroevi Nikeli, Bar Nikeljovi vidi: Nikievi Niketi, Krtole (16 iii i Prevlaka (uraevii), Tivat potomci Dapca, doseljenika iz Albanije; u Lepetanima, Herceg-Novi doseljenici iz Konavala Nikin, u Baru, vidi: Nikezi Nikinovi, Vignjev ii (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia, 1657. god. jedni su otili u Peroj (Pula); Trpina, Herceg-Novi Nikitovi, Bobovo, Vinjica, Prenane, Sjeverin (Pljevlja), Potarje i Pol imlje ogranak su Viloreta; ogranak Milutinovia iz grupe Novljana, u Drobnjacima, kod Nevesinja i kao: "Motika"; od njih su kod Nevesinja i u Ploniku (Bora), Herceg ovina kao: Drobnjak; drugi u Komarnicu kod avnika doli iz Primorja, od njih su kod aka Niki, Sotonii (Crmnica) od Mitrovia (Vukosavovia) iz podrunog Gornjeg sela; Donja Krnjaa ogranak Vujokovia; Gornji Kui potomci Nika (Nikole), doseljenici iz Klimenata (Malesija), Arbanija (Albanija); Lazarci (Lazorci), Kui, ogranak Nuculovia iz ple mena Kastrata; Od njih su na abljaku na Skadarskom jezeru, od 1888. god., Baru i podrunom unju i Sutomoru, Ulcinju i podrunoj Zagonji; Podgorici; kod Gusinja iz Male sije; u perakim naseljima iz Stare Crne Gore; u 200

Kutima, Herceg-Novi doseljenici iz Bijelog Polja; Godijevo (Bihor), Bijelo Polje ; Lukovo i Dragovoljii (upa Nikika); Bonjaci (Lepenica) 1853. god. iz Crne Gore; Niki nci (Srem) doseljenici iz Gusinja; kod Valjeva (Srbija) doseljenici iz Pive u Us kocima (abljak) Niki, bratstvo u Sotoniima Nikievi, Dobrota, Herceg-Novi u 16. v. iz Stare Crne Gore, drugi kasnije kod Herceg-Novog doli od Trebinja, a u Herceg-Novo m su od Nikelje kasnije Nikelovi; Perast Nikievii, bratstvo u Dobroti Nikii = Nikoi, o ranak uda Nikica Raslapevi, predak bratstva Raslapevia Nikjovi, Krnjice (Bar), porijek lom sa Peleva Brijega (Trimov do), Bratonoii Niklan, urmani (Sutomore), Bar doli iz Stare Crne Gore Niklanovi, ogranak Ljubia u Blizikuama (Patrovii), Budva, porijeklom iz Ljubinje (Hercegovina) Nikli Velji Mikulii (Bar), a u Goliji (Niki) i kao: Sui Nikl vi, Buljarice (Patrovii) 1689. god. kao: Nikolievi ogranak Midara, a 1699. god. i Nikl ievi i jedni kao: Budak (Niklievi) u Patroviima; Zaljevo (Bar) Niklovi, Kotor Nikmarov u Kuima Nikmara, u Zatrijebau (Kui), Podgorica (potomci Bon Kee) rod Hota a u Kue "do od sjevera niz korito rijeke Cijevne". U Nikmarae prioe (i uzee to prezime) jo rodov a drugoga porijekla Niko, Sutomore (Bar) 1854. god. Nikov, Bar; Patrovii Nikovi, Go rnji Kui, ogranak Vujoevia (Drekalovia). Od njih su u: Arbane (Primorska krajina); Go lea, Potrlica i Curevo (Bijelo Polje); U Perast doli iz Strpnja (Risan); Morin (Mo rinj), Risan; u ekliima (Cetinje) ogranak Kaluerovia porijeklom iz Bjelopavlia; iz Pj eivaca u: Straevinu (Niki), Retkocer (Dobitak) i aak (Srbija); Grude (Tuzi), potomci B eria iz Kua; Krtole (Tivat) ogranak Nikeevia iz Pjeivaca; u Lastvi Tivatskoj grana Da pia, potomci Dapca doseljenika iz Albanije u 16. v.; Risan; Mide (Bar), Donji estan i (Bar), ogranak su Vuedabia, dolih iz estana (Gornja Albanija); Balabani u Zeti, vi di: Gorovi; Gornja Zeta ogranak Maraa u Pivu doselili od Nikia, grana Trebjeana; u Pi perima od popa sina Radonjina; Gluhi Do (Crmnica) 1516. god.; Risan, Dobrota i K otor; Perkov Do (Velestovo), Cetinje, od njih su u Grudama (Skadar); Ljubotinj ( Rijeka Crnojevia), potomci Sarapa doseljenika iz Sarapovine (Sarajevo). Od njih s u Popovii u Peroju (Pula), Kaluerovii u Zairu i jedni se presele u Ulcinj, Budvu i S ankpeterburg (Rusija); grana Trebjeana iz Uskoka (abljak) preao predak Niko u Ninko vie (Piva) Nikovii iz Pive (G.Crkvice, D.Crkvice) porijeklom iz Trebjeana Nikodimov ii, bratstvo u Boki Kotorskoj, porijeklom iz Cuca Nikoj, Rasti (Ulcinj) Nikojovi, K rnjice (Ulcinj) Nikol, toj (Ulcinj) Nikola, knez, predak Kneevica-Perovia Nikolaevi, u Ledenicama (Risan) 1883. god. Nikolaj (Nikoli), Mueka (Zatrijeba), Kui Nikolajevi, Babina Luka (Valjevo) i kao: Ruvim (Moler) ogranak Trebjeana (Niki); Donji Crni i est ani u Grui Kragujevakoj ogranak su Komnenovia iz Banjana (Niki), istorodni i u Irigu (Srem), i u Novom Graditu Nikoleti, Manica (Andrijevica), doli iz Rovaca (Podgorica) ; Bar, i iseljenici Nikolib, Pranj (Boka Kotorska) Nikolini, Kolomza (Ulcinj); Ba r i Budva Nikolinovi, Petrovac na Moru Nikoli, u ekularima (Vasojevii), od njih u Go radevcu (Pe); Stijena Piperska (Nikoliima), Piperi; u Liveroviima (upa Nikika), ograna upskih Jovanovia, jedni i kao: Roanin, 201

doseljenici iz Bjelopavlia sela Roce, a ima njihovih i u Vraegrmcima i kao: Milanov i. Od njih su u Istoku (Metohija); u Pivi ogranak Ivanovia (Nikolia) pa Pivljanin. Od njih u: Ozriniima (Niki), Busku Nikolia (Trepa), Nikiu, Goliji (Niki), u Aleinu t), Gacko; kod Perasta (Boka Kotorska); Bjelice (Predii) ogranak Pejovia; eklii (Kuita ) ogranak Kaluerovia, porijeklom iz Bjelopavlia; Donji Zagara (Danilovgrad), ogranak Radmanovia Dubravnjana; Velji Zalaz (Njegui), Cetinje, ranije Drugovi. Od njih u N ikiu, Dobroti (Kotor), Vlakoj (Rumunija); kod Nikia ogranak Lazarevia (Trebjeana); Vel ki Zalazi (Cetinje), ogranak Hrsovia; Gluhi Do (Crmnica); Sotonii (Nikolii), Crmnic a, Patrovii; u Cucama (Cetinje) jedni ogranak Krivokapia; Na Gradini u Cucama (Ceti nje) i kao: Gradinjanin - Miljenovi; Volujac, Gradska i Povr (Trebinje) doli iz Tren jeva (Cuce), Cetinje, kasnije kao: Kneevi, Damjanovi, Serden i upoglav; Broanac, Bubr eak ovi Andrija odu u Srbiju, pa u akovicu i onda u Danilovgrad i Niki; Ozrinii (Niki) i Kotoru jedni iz eva; Cetinje i kao: Zairanin; Krstac (Golija), Niki iz Dulia (Herce govina) starinom Drobnjaci; Niki potomci Nikia; Drobnjak, grana Grbljanovia (Trebjeana ) iz kraj Nikia; Tuina i Boan (abljak) i kod Pljevalja; Oputne Rudine (Niki), ranije B udali; Bajice (Donje selo) ogranak Tomaevia = Martinovia; u evu (Cetinje) jedan ogran ak Ivanovia (ukanovia), odseljeni u Srbiju i kao: Pavlovi; u Vraki (Skadar), Albanij a jesu iz Crne Gore; Potarje (Mojkovac) 1647. god.; Opletac (Bajina Bata), potomc i Domazeta iz Crne Gore, vidi: Nekovi. Prijeljina (Ljubi), Srbija porijeklom iz Crn e Gore; Bukovik (Brko), grana Ruia (Novljana) iz Pive i kao: Pantelija (rodonaelnik Pantelija), i u Perastu (Boka Kotorska) iz grane Ruia u Rudinicama (Piva); u umadij sku Kolubaru doli sa Bihora (Bijelo Polje); u Budvi jedni iz Lastve Tivatske; Pod nepolje (Gornja Lastva), Tivat doseljenici iz Hercegovine u 15. v. (bili vlastel a u Popovu), od njih su u Trstu, Podostrogu i Brajiima (Budva); u Herceg-Novom iz Hercegovine; Vrbeta uz Ibar, doseljenici iz Kolaina; Brazilovica (umadijska Kolub ara), srodnici Pantelia, ivkovia i Milievia, doseljenici od Kolaina;eleznik (Beograd) oseljenici iz Pipera; u podruju Rijeke Crnojevia; u Ceklinu iz okoline Vuitrna (Kos ovo), u Donjem kraju iz Primorja, a u Rijeci iz Bjelopavlia, od njih su u: Cetinj u, Kotoru i Primorju Crnogorskom; Goloelo (Lepenica), Srbija doli iz Bijelog Polja (Crna Gora); Darza (Ulcinj) doselili iz Kua 1912. god.; u Patroviima 1599. god.; u Vasojeviima su ogranak Bakia, grana Novakovia; Lis (Donje Dragaevo), Srbija doselje nici iz Vasojevia; Stijena Piperska, Podgorica i Zeta u 15. v., a 1526. god. u Lj ekopolju ogranak Miranovia; u Zeti jedni ogranak Lambuljia; u Podgorici 1441. god.; Gornja Krajina; Bar; Bijelo Polje Nikolii, rod bratstva Stijepovia u Bajicama Nik olii, bratstvo u Veljem Zalazu Nikolii, ogranak bratstva Kaluerovica u ekliima Nikolii , bratstvo na evu Nikolii iz Pive (G.Rudinice), starosjedioci Nikolii, rod bratstva Pejovia u Prediu Nikolii - Radmanovii - Dubravljani, bratstvo u Podnopolju Nikolii, bratstvo u Gluhom Dolu Nikolii, bratstvo u Sotoniima Nikolii, bratstvo u Limljanima Nikolii (Veljokrajani), bratstvo u Veljem Kraju Nikolii, stari vojvodski rod u Cu cama Nikolii, uze bratstvo Krivokapia u Cucama Nikolii, bratstvo u Hercegovini Niko lievi = Niklievi, ranije Butak u Patroviima 1738. god. ogranak Midora Nikolii, u Nje (Cetinje) u 16. v. i 1688. god.; Tuina (abljak); Kotor Nikolica orovi, predak bratst va orovia Nikolon, Patrovii Nikoljev, Patrovii Nikoljevi, iii (Grbalj) i Patrovii rne Gore Nikonji, Niki 202

Nikoti, bratstvo u Dupilu (Crmnica) Nikotovi, u Budvi 1493. god. Nikoev, Patrovii Nik oevi, u Kuima grana Mrnjavia (Mrnjavevia), od kojih su u Zagrau (Gusinje), Zatrijeba ) i kod Kosovske Mitrovice; Dobra Voda (Bar); Igalo, Herceg-Novi Nikoi, u Patroviima 1769. god. ogranak uda, vidi: Niki Nikpavlovi, u Skadru i kao: Paljaj Nikpalovi, Drae vine (Donji estani), Primorska krajina, ogranak Pecinja, grana Lukia, porijeklom i z krelja (Albanija) Nikpaljevi, u Skadar (Albanija) i Baru (Crna Gora) iz estana (B ar) Nikrevevi (Nikpreljevi), u Briskoj Gori (Ulcinj) Nikprelevi (Nikpreljaj), Zatri jeba (Kui) Nikpreli (Markovi), Bankanji (Zatrijeba) Nikpreljaj (Nikprelevi = Nikprelje vi), u Zatrijebau (Kui) Niksavovi, u Bezjovu (Kui) od kojih su Burdi u Podgorici Nika 17. v. doselili kod Roaja a tamo iz Vuklji (Klimenti = Kljimendi), sjeverna Alba nija Nikevi, Jezer i Petrovii u ekliima (Cetinje); na Njeguima u 15. v.; potomci Radov ana Bogdanova u Pjeivcima, Vranju, Vranjini i Gostilju (Zeta), Nikiu, Straevini, Nikik om Prekovou; Cetinje; Bar; Podgorici i Pivi, a u Kotoru i podrunoj Dobroti jesu od onih iz eklia; Gluhi Do (Crmnica) Nikevi, zagranak bratstva Jovovia u Gluhom Dolu Ni kevii (Petrovii), bratstvo u selu Jezeru Nikevii, bratstvo u Dobroti Nikevii, bratstvo u Stubici Niki, Grdovii i Primorskoj Krajini (Krajnji), nepoznato porijeklo Nika, u Kotoru Niki, na podruje Onogota (Niki), doli iz Grblja, prema njihovom imenu preimenov n je Onogot u Niki. Njihovi imenjaci - srodnici evidentirani su u Morai 1252. god. U okolini Nikia imenovana njihova naselja dobila i naziv upa Nikika. Raseljavanjem nas tanili su selo Beenovo (Srijem), kao: Niki = Dragievi = Stepanovi; kod Odese uz Crno m ore, Beograd, Novi Beej u sjevernom Banatu, Sremica (Beograd), Potarje (1447. god. ), Bistricu (1455. god.), Dobrilovine i Cerovo (Mojkovac), Boljanii (Pljevlja), B oturi i Gornji Bihor (Bijelo Polje) i jedni od njih kod Roaja i u Berane, kod Plav a i Gusinja, Kolomza (Ulcinj) i u Patrovie; Brda Patrovska u 15. v.; Blizikue (1441. god.), Kastio Nikiki (Patrovii); kod Novog Pazara ogranak Ljuca iz Nikia; od Nikia o ljeni u Klimente (Albanija) i kao: Nika (po bratstvu - "barjaku") i jedni su preli kod Gusinja; vidi: Trebjeanin, Jukovi, Lopuina i Nika; u podruju Fruke Gore Nila (Nid vi), Viglari i Anamali (Ulcinj) sili iz Gornje Krajine Nilanj, Ulcinj Nilevi, Bezjo vo (Kui), od njih su sili u Podgoricu Nilejii (Nilevi), kod Gusinja, Plava i u Podgo ricu su iz Bezjova (Kui) Nili, u Mikuliima u Krajini Nilovi, Bratica, Kolomza i Liva ri (Ulcinj), doseljenici od Nikia Nimanbeg, Ulcinj Nimanbegovi, Ulcinj Ninaj, toj (U lcinj) Ninelovi (Elezovi), Vrbica (Kui) Nini, iz Kovaa (Piva) odselili u Bosnu Ninkov i, kod Nikia u 14. v.; u Drobnjacima 1407. god.; Iz Jezera drobnjakih, braa Ninko i P etko Ninkovi sa sestrom Vinjom uteku u Banjane (Niki), pa na Viluse i Grahovo (Niki). Vinjin sin Jovan sa majkom pree u Goliju (Niki), pa su od njega svi Vinji, i, to je bi lo prije 1651. god.v (od tih Vinjia su: Golijanin u Nevesinju (Hercegovina) i isti m prezimenom u Bosni, Regoj na Zagorju, Savi u Nevesinju i drugi); Od Petka (brat a Ninkova) jesu: Petkovi u Trebinju, i 203

slave Svetog Jovana Zimskog, kojega su donijeli iz Drobnjaka, kao i ostali Ninko vii; od Ninkovia iz Jezera (Ninkovia Luka), abljak, jesu od Ugrenovia skraj Onogota (N iki), a od njih u: Vrbi (Bilea), srodni tamonjim Miljanoviima (slava Sv. Jovan), Treb inju, Dubrovniku, Nevesinju, Glasincu (Romanija), Sarajevskom polju i podrunom Je leu, Duboanima i ivinji, susjednom Necvijeu i Vrbnu (Bilea). U Boki Kotorskoj od oko 1630. god.; u Risnu su srodnici Kovaa, porijeklom od Zveana (Kosovo); Toci (Pljevl ja); svojataju se sa Ninkoviima u Bosni: Bugojnu i Bistrici (Livno), Aanima (Krupa ), Jelenskom (Teanj), Derventi, Donjoj Dubici, Kolu (Banja Luka), Novom Gradu (De rventa), Tenju, Glamou i podrnoj Glavici, Gradiki (Liminakoj), Gracu (Klju), Dolcu i Z abru (Sarajevo), Junuzovcima (Gradika), Kotunici (Rogatica), Kralupima (Visoko), Maii ma i Romanovcima (Gradite), Pazariu, Pofaliima i Pale (Sarajevo), Sarajevskom polju , Sarajevskom gradu, Sokolovu (Klju), Crnom Lugu i elebiu (Lijevno = Livno), Bistri ca (Banja Luka), Osinje (Teanj), Galipoljcima (Prnjavor) i Rogoucu (Bugojno) Ninon i, u Bjelopavliima Ninoevii iz Pive (Pluine), starosjedioci Nipo (Cuci), Vusanje (Gusi je) Nini (Ninci), Medun i Lijeta (Kui); Barice i Zalug (Pljevlja) Nireti, Budva Nisete o, Kotor Niiforovi, ogranak Naletia u Patroviima. Od njih su u Banatu Nic (Nica), Azr a i pilja (Tuzi) Nicevi (Nicovi), u Balote kod Roaja doseljenici iz Klimenata (sjeve rna Albanija); Kolain Niculovi, Orahovo (Kui), potomci Pak Nika iz Selaca (Klimeljd i), sjeverna Albanija Nii, u Pranju, Boka Kotorska Niavi, aranci u Drobnjaku; Ivanje i Ravna Rijeka (Bijelo Polje), ogranak Peia (Vasojevia), od njih su u Beranama Nii, u Donjim Crkvicama (Piva) grana uriia iz Drobnjaka; Boljanine, Rasova, Bijelo Polje, Bistrica, Boturi i Zaton (Bijelo Polje) Niii iz Pive (D.Crkvice), ne zna se odakle su, po nekima iz Drobnjaka Niovi, Niki Nobi, Budva Nobile, o, (Radovi), ogranak Naleti u Patroviima. Od njih su u Banatu Nobrin, Kotor Novak, kod Risna su iz Dubrovnika a u Herceg-Novom i kao: Novakovi; Kotor; kaljari kod Kotora; Risan; u Sasoviima iz Vrbonke (Dalmacija) Novakov, Radovanii (Tivat); Niki Novakovi, Vrijesno (Presjeka P atrovska) i Prno patrovsko 1413. god., Miii (u Spiu), Bar 1424. god., u Banjanima (Nik 1428. god. porijeklom iz Patrovia; na ostrvu Silba (kod Raba), Zadar i kao: Patrov i. Preci doli u Patrovie od Nia u 8. v.; Kotor 1423. god. Iz Patrovia odseljeni na ost vo Krk, preli u Kninsko polje i Liku pa od njih jedni u Srbiju; Budva iz Miia (1876 . god.) jedni su preli u Bijelu, Herceg-Novi; Miii (Spi), Bar i poslije 15. v.; Suto more (Bar); Ulcinj; u Piperima; Lekii (Ljekopolje) Matagui (Zeta); Savina, Herceg-N ovi i kao: Novak; u Kurbatovini (Dabarsko polje), Hercegovina od Abramovia iz Bje lica (Cetinje), od 1834. god.; Njegui (Cetinje); Crkvice u Oputnim Rudinama (Niki) porijeklom sa eva (Cetinje); u ekliima i Cuce (Cetinje) 15. v.; Crmnica u 15. v.; C etinje iz Zadra; u Glavici (Bjelopavlii) ogranak Vukovia - Petruinovia, grana Mitrov ia; u Piperima ogranak Jania, od njih su u Donjem Necu (akovica); u Vasojeviima poto mci Novaka Vasova, razgranati. Od njih su u Bijelom Polju; Mali Krmari (Lepenica) , Srbija jesu iz Crne Gore; Pod Go planinom (Novo Selo) doseljenici od Kolaina, po rijeklom Moraani; Pjeivci (15. v.) preselili u Srbiju; Ulcinj ogranak Zubera, sa U ganja (Oinii), Cetinje; Mrke (Gornji Kraj), Piperi, grana Mrka; abljak na Skadarsko m jezeru (16 - 17. v.), od kojih su Popovii u Zeti; Podgorica; Bijelo Polje i pod runa Majstorovina potiu iz Kua od njih su u Tomaevu, pa jedni u titaricu, Mojkovakim P oljima i arima (Mojkovac); Gole, Potrlice (ogranak Mateljevia) i Durevo (Pljevlja) i Maii iz Prekotarja, u Patrlicama 204

(urev dan krsna slava) od njih su u Nikiu od 1878. god.; Drenac (Gajtan), Juna Srbija doseljenici iz Morae; Lutovo i Trebaljevo (Kolain) i Krnja Jela (Drobnjak); ogran ak Mateljevia, grana Balotia (Novljana) u Drobnjacima, od njih su u Vakovu, Previu i Potrlici (Pljevlja), a jedni 1878. god. u Niki; u Bavanitu i Crvenoj Crkvi (Banat) iz Crne Gore; Novakovii - Mletiak (Jezera), abljak; na abljaku na Skadarskom jezeru ; grana aranaca (Vlastelinovia) iz Kra (aranci), Drobnjak odselili u Srbiju Novakovii , rod u Ulcinju Novakoski (Novakovski), Herceg-Novi; Kotor Novali, Lagatore (Biho r), Bijelo Polje; Azanja i Petnjica (Berane), ogranak Vukalovia (Bjelopavlia) iz B jelopavlia Novarin (Novarino), Baoii, Herceg-Novi Novai, vidi: Novaievi Novaievi ( 655. god. pripadaju Dmitroviima = Mitroviima u Patroviima Noveli, doseljenici iz Pipe ra u Podgoricu Novi (Novievi), kod Plava, Gusinja (selo Prnjavor), Kralje (Andrijev ica), Podgorici, porijeklom iz Pipera; Kotor Novica, Lozna (Jagore), Bijelo Polj e, porijeklom iz Grahova (Niki) Novicki, Herceg-Novi Novievi, vidi: Novi Novii, ograna Drekalovia u Kuima; Boii (Andrijevica) i kao: Vuli, grana Kovaevia Novli, Azanja i L tor (Bijelo Polje), jedni su preli u Novi Pazar Novljanin, potomci Novljana sa Ba njske visoravni (rudine) jedni u Mulj (Gacko) Novo, Herceg-Novi. Od njih su u Po dgrau Blagajskom (Hercegovina) Novljanovi, Herceg-Novi, po majci Novovi, u arancima (abljak) grana Vlastelinovia; Prenane i Mao (Pljevlja); Kosanica i Bistrica (Mojkova c) potomci Nova; u Porebie (Bijelo Polje) doselili iz Bjelopavlia; u Vasojeviima: 1 ) ogranak ulafia, grana Novakovia, 2) grana Dabetia, 3) ogranak Golubovia (Raketia), 4 ) grana Mijomanovia; Jablan (Bratonoii), od njih su kod Gusinja Novovii, selo Gornja Ranica kod Murina (Bratonoii - doseljeni iz Kua) Novosel, evo (Cetinje) i kao: Dekov i - Ivanovi preli u Uskoke (abljak); Cetinje Novotni, Herceg-Novi Novi, Herceg-Novi No ga (Nogi), Ulcinj; Bar; iroke u Krajini, porijeklom iz Stare Crne Gore Nogaa, kod Rijeke Crnojevia, ogranak Ulia Nogi, Bar Nogja, u iroke (Primorska krajina) doli iz al je (Albanija) Nogulovi, i kao: Ili (Nogulovi), Krivoije, Kuti i Presjeka, Herceg-Nov i doli iz Hercegovine Noja, u Rijeku Crnojevia doli iz Albanije Nojaj, Ulcinj Noka, Kotor Noki, toj (Ulcinj); Bar Noki, kod Roaja, porijeklom iz Klimenata (Albanija), starinom iz Pipera Nokovi, u Zeti od Raikovia iz Ljekopolja, od njih su u Vraki (Sk adar) Nokoloa, u Buljarici (Patrovii) Nolovi, Livari (Bar) Nonveler, Kotor Nongulovi, Herceg-Novi Nonkovi, Njegui (Cetinje) Nosakovi kasnije Damjanovi i Milanovi, grana B ubia u Bjelopavliima Nonica, Patrovii 1533. god. Nofelj, iroke u Krajini, porijeklom i z Stare Crne Gore Noc (Noci), Sveti ore (Ulcinj) 205

Nocit, Sveti ore (Ulcinj) Nreeovi, Donja Briska (Ulcinj) Nrek, Ulcinj i podruna Klezna , Pistula i Sustjel; Bar Nreki, Vladimir i Gornja Klezna (Ulcinj) Nrov, u iroke (K rajina) doli iz Zadrma (Albanija) Nukov, Lanita (Mojkovac) Nukovi, Pljevlja Nuovo, Herceg-ovi Nurak, Bukovice (Pljevlja) Nuribeg, Ulcinj Nurkovi, u Grahovu (Niki) u 1 6. v. doli sa Meduna (Kui), od njih su u: Petnjici, Gornjem Bihoru (Bijelo Polje), Podgorici, Ibarcu (Roaj), u Seotici (Roaje) roaci Ferovia, Nurkovia i Rastodera. Jedn i kod Roaja iz Luica i kao: Suljovi Nurovi (Dukeli), Lazarice (Kui), grana Periia od nih kod Plava i Gusinja Nuhanovi, Pljevlja Nihadi, Bijelo Polje i podrune Grubae Nuhi , Ulcinj Nuhovi, u Akovima (Bijelo Polje) i podruna Grubovaa, iz Turske Nuhi, Bijelo Polje i Ulcinj Nuhodi, Bijelo Polje Nuculovi, potomci Pak Nika iz Selaca (izvorita Cijevne) doli u Orahovo i Lazarce (Kui), pa odande u Zatrijeba i Bar, jedni su kasn ije Niki, Pajovi u Kuima; vidi: Niki Nuovi, iz Krivog Dola (Kui) preli kod Gusinja i va Nj Njalo Peraka naselja, Boka Kotorska, potiu iz Njemake Njegal, Patrovii 17. v. N jegomir, Podgorica Njegomirov, Kotor 1285. god. Njegu, Njegui (Cetinje) 16. v. ise lili u abljak (Drobnjak) kao: Varezi i Suti; Kotor; Bar; Golubovii (Buljarice), Patro vii 1825. god. Njegui, ime plemena Njegua Njegui, pleme u Katunskoj Nahiji Njegui, Kot or Njeguevi, Trnova (Njegui), Cetinje i kao Bogdanovi Njeguevii (Bogdanovii), bratstvo u Trnovu Njei, Podgorica Njer, Niki Njiri, Pranj (Boka Kotorska) Njunji, Niki Njuha ki O Obadovi, grana Kovaevia u Vasojeviima Obarina, Niki Obai, u Patroviima (Budv d. Obili, Kameno u Boki 1692. god. i Herceg-Novi, doseljenici iz Hercegovine u 17 . v. Obilovi, Kameno, Herceg-Novi i kod Bara Oblai, Baoi (Boka Kotorska), po nahoetu; Patrovii 1399. god. Oblik, Franskanjeli (Ulcinj) Obradovi, Riani (Niki) 15.v.; Banjani (Niki) 16. v.; Godijelji (abljak), starinci; potomci 206

Trepana u abljaku, na Durmitoru i odatle su odselili u Bosnu i Srbiju; Tepca uz Ta ru, doselili se iz Drobnjaka; umanovac (abljak), ogranak Jakia iz Pridvorice; Pljevl ja i podruna Bukovica, jedni su iz Drobnjaka; Miloani (Niki); iseljeni iz Pive u Kos tajnik (Valjevo); Bijelo Polje i podruni Zaton i Rasova; podruje Bistrice (Bijelo Polje); iz Bihora, Bijelo Polje odselili se i kao: Obradovi = Mavren u Gugolj (Uika Crna Gora); Njegui (Cetinje) odseljeni u Morau i Lubnicu (Berane) i tavalj (Sjenic a), kasniji rod ukovia i Kujovia; eklii (Cetinje); Kameno i Dobrota (Boka Kotorska) d oseljenici iz Stare Crne Gore oko 1692. god.; peraka naselja u Boki Kotorskoj iz Stare Crne Gore; Miljevci (Sutomore), Bar 1850. god.; Nikika Trepa, ogranak Staniia, potomci Trepana iselili u Tepako Polje (abljak), pa u Bosnu i Srbiju; Herceg-Novi i podruno Kameno; iz Martinia (Bjelopavlii), srodnici ukovia odselili se u Popadie, uz Kolubaru (Srbija); Udoviica (Lubnica), Berane; Ogranak Kovaevia u Boiima (Andrijevica ); Cetinje; u Plavu 1912. god.; iz Drobnjaka u Bosnu pa u Liku (Hrvatska); Bruvn o, Divno selo, Dobanica, Doljani, Miljenovac, Buevi, Kestenovo, Kopu, Donji Lapac i G ospi; u Jablanicu (juna Srbija) iz Velike (Plav), vidi: Andrijevi u Vraki Obradovii, vjerovatno prezime jednog starog bratstva u ekliima Obrva, Bar Obrez, Ulcinj Obrek ovi, Ulcinj Obreni, ranije Spahi u Matarugama i Ljutiu (Pljevlja), srodnici arcima, K artalima i Gaeviima, Obrenovi iz Bratonoia Obrenovi, Bratonoii i odatle, kao potomci ievi: u Ljuti (Pljevlja) i kao: Obreni; Morau (Kolain) i odatle u Ravnu Rijeku (Bijel o Polje) i u Srbiju, od njih i u Heret (uz rijeku Are, Rumunija); Lipovo (Kolain); N iki; Grahovo (Niki); Crmnica pa u estane (Primorska krajina) vidi: Andrijevi, Andrijin i potomci Obrikovac, Cuce (Cetinje) 15. v. Obrina, Donji Poplat (jugozapadno od Stoca), Hercegovina, ranije u podrunom Popovu potomci Kolaka-Nikia iz Riana (Niki) Obr ievi, vidi: Obrievi Obrievi, i kao: Obrievi, Dobronovii i Gradac, u Ljekopolju (Pod 15. v. Obrusnik, Zelenika, Herceg-Novi Obrui, Patrovii (Budva) 1399. god. Obukalovi, Kotor, po nahoetu Obuina, Kozica i Zvjezd (Pljevlja), doseljenici iz Kolaina Ovnov i, u Podgorici Ovariek, Podgorica Ovina, Niki, ranije Vujovi, srodnici Slimovia u Her ovini i Tuzli Ovsine, nadimak bratstva Pejovia u Ranom Dolu Ogleevac, Bukovica (Kov aevii), Pljevlja Ogni, Kotor Ognjanovi, patronimik Ognjan iz Njegua (Cetinje) odselje ni u Gruu Kragujevaku; iz Podgorice u Plav, odselili u Soanicu (Leposavi), Srbija; i z Velike (Gornji Vanjojevii) odseljeni u Kosovo Polje Ognjematovi, Herceg-Novi Ogn jenovi, u Risnu i podrunom Strpu (Boka Kotorska), u Miljaniima i Dubokama (Niki) i Piv i, a odatle jedni u Srbiju 1889. god., srodni po majci sa Radojeviima i Kosanoviim a u Miljaniima i Dubokama, od Ognjenovia su Pitalo u eljuima (Hercegovina). U Pivi (na Mratinju) se jedni prezivaju i kao: urudije, a drugi kao: Mitri (od odive) u Milj evcu (Gacko), kao: Risti; Niki; Kotor; Sasovii (Boka Kotorska) iz eva (Cetinje); Veli ka (Vasojevii), porijeklom su iz Ceklinske upe (Rijeka Crnojevia), od njih u Srbiji i Kosovu; Klasna kod Gline iz Crne Gore; u Mauder Babu-ue (Sliv) u Lepencu porijekl om iz Velike (Gornje Polimlje); iz Njegua (Cetinje) u Gornji Crni (Kragujevac) Ogn jenovii iz Pive (Mratinje, G.Crkvice), starosjedioci, po nekima iz Banjana 207

Ogorlii, Kotor oko 1400. god. Ogrizek, u Podgorici Ogrizovi, Una i Crkvice (Piva), k asnije Muovi, doselili su se iz Srevca (Gacko), porijeklom od Travnika (Bosna) Ogri zovii iz Pive (G.Crkvice - Nikovii), porijeklom iz Nevesinja Ogrudovi, Pljevlja 15. v. Ogurlija, vidi: Ogurli Ogurli, kao: Ogurlija, iz epelice (Trebinjica) preselili se u Presjeku (Kuti), Herceg-Novi. Perast u Boki i okolina su iz Stare Crne Gore Odavi, iz Nevesinja doselili se u Pivu Odak, u Podgorici Odal, Lastva Grbaljska, porijeklom iz Stare Crne Gore Odale (Vodale), bratstvo u Lastvi u Grblju Odalov i, grana Punoevia i imali su nazive: Vodalovi, Vodale i Vodolija u Dugom Dolu (Njegui ), Cetinje. Od njih su: Glibavac (Niki), Nikiu, Krivoijama (1850. god.), Sasoviima u B oki, kao i u enoviima i Perakim naseljima; Herceg-Novi, po majci; Risan; Lastva (Ti vat) Odalovii, bratstvo u Krivoijama Odalovii (Vodalovii), bratstvo u selu Glibavcu Odovi, Zagrad (Nikika upa), ogranak Jakiia ranije Pejovi, doseljeni (1820. god.) iz Ku Vasojevii ogranak Rajevia iz grane Miloevia - Lopoana; u Drobnjacima su ogranak Grbo via potomaka Novljana Odplovi, iz Boke Kotorske preselili se u Grahovo (Niki) Ozreni, Kotor, preselili se u Dubrovnik Ozrini, ranije Radovi, u Bajicama (Cetinje); evo ( Cetinje) 1335. god. u podrunim Perkoviima i kao: Ozrov. Iz eva 1687. god. odselili se u Sasovie (Boka Kotorska), i u Azanju i ekulare (Vasojevii), vidi: Orlovi Ozrinii (Kevo, evljani), pleme u Katunskoj Nahiji "Ozrinii", bratstvo u Bajicama Ozrihnih, u evu (Cetinje) 14. v. Oegovi, Kotor i podruni Mio iz Oegovice (evo), Cetinje; Peraka aselja i Herceg-Novi iz eva (Ozrinia), Cetinje ogranak Raievia srodnika Rosia Ojdani, ogranak Peia kod Berana; Niki Ojdanovi, Lubnica (Berane) doseljenici iz Bjelopavlia Oj sterek, Herceg-Novi Okiljevi, Krtole i Bogiii (Tivat) potomci Dapca (Dapka) doseljen ika iz Dabca (Albanija); Primorska krajina; Niki i podruno arae u Goliji, jedni se od selili u Vare (centralna Bosna) Okica, Bukovice (Pljevlja) Okii, Kotor Oklopdija, Ig alo, Herceg-Novi Okomi, Prisoje (Andrijevica) Okui, Kotor Okui, Kav u Primorskoj kraji ni, 1443. god. Olaga, Sinjac (Piva) Olevi, ogranak Cirikovia, u Prnjavoru (Plav), porijeklom iz Anadolije (Turska); Rogami (Piperi), ranije Rajkovi Olivo, Kotor Ol mi, Herceg-Novi, po nahoetu Oltremari, Kotor Oltremare, Kotor Omakalovi, grana Koso via - Novljana, doseljenih iz Banjana (Niki) u podruje Durmitora, razgranati u podruni m Drobnjacima, od njih su se iseljavali u razna podruja Omarovi, abljak na Skadarsk om jezeru 208

Omarevi, vidi: Omarevi Omarevi, kasnije Omarevi = Omerevi, u abljaku na Skadarskom Od njih su u Nikiu, Skadru i Drau u Albaniji. Porijeklom sa Kosova; u Podgoricu doli iz Kastrata Omarevii (Omerevii) u abljaku Omeragi, kod Plava i Gusinja, doselili (186 1. god.) iz Brovine (akovica), porijeklom iz alje (Albanija); Podgorica; abljak na Skadarskom jezeru; Berane Omeragovi, Dabezii (Mrkovii), Bar Omerevii (Omarevii) u abl u Omere(h)ajii, stara muslimanska porodica na Omerovoj Glavici Omerbai, Selca (Kraji na), Bar i u Baru Omerboovi, aj (Tuzi); Zeta Omerboovi (Ivanovi), grana Drekalovia u O eroviima (Kui) Omerii, Tuzi Omero, Otro; Herceg-Novi i Kotor Omerovi, Kui, starosjedio i, ogranak Bojova ranije Makovi. Drugi su u podrunim Ublima ogranak Boovia i trei iz podrunog Kosora odselili jedni u Bievo (Roaj) kao: Muovi, a drugi u Grahovo (Niki) kao Baloti; Niki; Podgorica; Pljevlja 1863. god.; Bjelopavlii ogranak aranovia iz grupe P etruinovia; abljak na Skadarskom jezeru; Prenani podruje Bistrice i Potkrajci (Bijelo Polje) doselili iz Bajine Bate (Srbija) Omerai (Omerehaji), brate se sa Popoviima u Z eti, u Virovima Koritskim (Malesija) i Kopiliku (Zeta) pa u Sinjac (Zeta) i ablja k uz Skadarsko jezero Omerali, Podgorica Omerevi, Breli (Crmnica) su iz Vranja (Zeta) ; Crnogorsko primorje Omerehaji, Omerova Glavica i Dodoi (Podgorica) i abljak na Ska darskom jezeru i odatle u Podgoricu i Berane Omeri, Podgorica Omurovi, Goriani (Gorn ja Zeta) a u Podgoricu iz Kua Onkovi, Morin (Morinj), Risan Onufruja, u Podgorici Opanina, Grab i Pavino Polje (Bijelo Polje) Oparenovi, Dobrota, Muo i Donji Stoliv (Boka Kotorska) Oparnica, Pljevlja 1868. god. Opai, Meljine, Herceg-Novi; Budva O puti, u Tuleu (umadijska Kolubara) iz Bihora (Bijelo Polje) Oraovac, Oraovo (Kui) sv i su potomci vojvode Gojka Mrnjavevia, iseljeni u: Skadar, kao: Muhovi i kao takvi u Podgoricu, zatim Vladnja u Zeti i Tuzima, kao: Oraovac, a kod Plavskog jezera kao: Ganik i Radonjia i odatle u okolinu Roaja kao: Gani. Od ovih Oraovaca ima u vie krajeva Oran, Kotor, po nahoetu Orahovac, ranije: Mili u Orahovu (Kui). Od njih su u: Sofiji (Bugarska); Podgorici; Tuzima; Vladnjami (Zeta) istorodni sa Pajoviima i Klikovcima. Od njih su u Skadru; Nikiu; Ulcinju; Kotoru Orahovi, vidi: Rahovi Ora hovljanin, Ulcinj 1887. god. Orbovi, oni su iz grane Tomaa kasnije Klenana u Banjan ima (Niki), doseljenici iz Klenka (Srijem). Porijeklom od Banjske (Kosovo) Orgovi, Niki Orguljan, u Pranju (Boka Kotorska) Orehovi, Cuce (Cetinje) Oreanin, Cuce (Cetinje ); Lipovo (Kolain) Oriek, Bijela, Herceg-Novi Ori, Lae u Bjelopavliima i Drenovtici u jeivcima, kao potomci Luana; Sirovake Bare 209

(abljak) Orijentali, Boka Kotorska Orland, i kao: Orlando, kaljari, Muo i Kotor u Boki Kotorskoj Orlandi, Orlandii kasnije Seoca u Crmnici i u Donjoj Krajini. Od nj ih su u Berislavcima (Zeta); porijeklom iz Klimenata (Albanija); Cetinje Orlandii , bratstvo iz Seoca u Crmnikoj Nahiji Orli, Budva 1650. god. i Donji Stoliv (Tivat ) Orlovi, Motanica (Riani), Niki (Orliban u 14.v.); iseljeni u: evo (Ozrinii), Cetinje Mirilovie i dalje po Hercegovini; Petrovii i Prigredina u Banjanima, kasnije kao: Rajkovi u Vukovom Dolu (Bilea); u akovicu (Metohija) i dalje u Vrbenicu (Kosovo) i jedni kao: arkovi pod planinom abe (Neum); Bajice (Cetinje) i odande u Lastvu (Grba lj); Bjelopavlii; iz araa i Kazanaca (Gacko) pa u Prigredinu (Banjani), Niki, odande u Cuce i evo (Cetinje). Jedan u Bjelice (Cetinjesko polje); Orlovii od porodice Pa vla Orlovia i drugih potomaka Orlovia; vidi: Martinovi; iz Teoaka (Dragaevo), umadija. Vidi: Klikara i dr. Orlovii, staro bratstvo u Bajicama Orlovii, rod u Lastvi Orlja k, Pljevlja 1864. god. Orman, ogranak Giljana u Ozriniima (Niki) Ormi, Kotor, po nah oetu Orovi, grana Novakovia u Vasojeviima i u Majstorovine (Bijelo Polje); titarice i Polja (Mojkovac) Oroz, iljevo i urii (Hercegovina) ogranak Milovia iz Grahova (Niki) Orsa = Orsi, u Kotoru Orsak, Kotor Orsi (Or), Kotor 15. v. i Antibaru (Bar) Ortol ani, Kotor Oru, toj (Ulcinj) porijeklom iz Bobote (Ceklin), od njih su u Sarajevu Oruevi, Draevina (Podgorica) od uraa sa Sjenice (Kui). Iseljeni u: Rudi (Zatrijeba), K , i jedni siu u Podgoricu; Tuzi; Velje Selo; Bar; Skadar (Albanija); Solun (Grka). Rod sa: uraima, Nikmaraima kao: Cacovi i Balo Orukovi, Kui Or, vidi: Orsi Osmajli, Brajilovia u Pivi; ogranak Miloevia u Vasojeviima, posebni kod Andrijevice Osmanagi, Podgorica, Skadar i u Sarajevu; Bukovice (Pljevlja); u Zeti i abljaku na Skadars kom jezeru do 1900. god.; kao: Koski iz grupe Martinovia iz Bajica (Cetinje) u Niki Osmanagii (Koskii), muslimani u Podgorici Osmankadi, Pljevlja Osmanlijevi, grana Dab etia u Vasojeviima Osmanljuci, Niki Osmanovi, Braina (Anamali) i Lisna (Ulcinj); kod B ra; Vojno Selo (Plav) i u varo Plav 1909. god.; iz Rovaca, kao: Bulatovi iselili u Trpeze, Kanje i Kalnicu (Bijelo Polje). Njihovi su srodnici u Veljoviima i Bijel oj Crkvi (Roaj); Orahovica (Bijelo Polje); Berane; iz Morae odseljeni kod Roaja su ogranak Kurpejovia i od njih u Srevac i Dobri Dub (Novi Pazar); Niki; Podgorica; Ora hovica (Vukotii), Bijelo Polje, ogranak Vukotia, od Vukote grana Lalevia Osmanotovi, u Podgoricu iz Vladanje Osmanevi, i kao: Osmanevi, u Plavu ogranak uriana iz grupe ur ovia, porijeklom iz Ceklina (Rijeka Crnojevia) Osmaneli, u Plavu 1861. god. Osmanehaj i, istorodni sa Osmaneviima, ali jedni i kao: urakovi u Plavu Osmanehi, u Plavu 1860. d. Osmaneki, u Plavu 1890. god. Osmovi, u Nikiu i podrunom Busku 210

Ostajbai, Patrovii (Podbreje) u 17. v. "Ostovi", zagranak bratstva Ivevia u Gluhom Do Ostoja, Herceg-Novi i Kotor Ostoji, Ostojii i Jezera u ekliima (Cetinje) 1489. god.; kod Cetinja i u gradu; Kotor oko 1520. god.; Sutomore (Bar) 1886. god.; kod Nikia ; Gluhi Do (Crmnica) ogranak Ivevia i kao: Ostovi; u Kotoru jedni i kao: Brni; Graho vo (Niki) 16. v. Od njih su u Maagaj, provincija apo u Argentini; Niki; Vrela i Juna D (Drobnjaci); Pale i Budeevica (aranci), abljak, od ovih su u urevia Tari bili od 1875 1919. god.; Vasiljevii (Nikika upa), jedni su iz podrunog Zagraa odselili u Prizren; u sjevernim djelovima Crne Gore bili su vlastela u 15. v.; Prage (Niki); Tuine (ablja k), oni su grana Nemanjia, kod Prizrena, doseljenici iz Zagraa (Prizren) pa odseli li u Luane (aak), kao srodnici podrunih Uroevia; Prena i Maoe (Pljevlja); Kozice, Moj e i Zvjezd (Pljevlja), jedni su doselili od Kolaina kao: Jaki; Budva i kao: Otstoji; Donje Dobro u Ceklinu (Rijeka Crnojevia) pa odatle u podruni Zair 1485. god., a 14 94. god. kao: esta; u Juna Dolu, Pridvorica (avnik) i Vrelima (abljak) ogranak Mandia ranije Mileevia iz Pridvorice (avnik) u Velikom Barku (umadijska Kolubara), ogranak arapia iz Kua Ostojii, staro muslimansko bratstvo u ekliima Ostojii, staro jezersko b atstvo Ostojii, staro bratstvo u Cetinjskom Plemenu Ostroki, Ostrog (Bjelopavlii); vidi: Brki (Jovanovi) Ot, vidi: Hot (Hoti) Otanasi, Perast Otar, kasnije: Dubljevi, u Pivi, porijeklom iz Duba (Cetinje). Od njih su u Gacku, Izgorima, Barcu, Tepci ma, Ninkoviima i Jezerima (oko 1780. god.) kao: Popovi u Nikiu Ota, predak Otaevia Ota i, Brskut (Bratonoii) ogranak aenovia. Jedni su preselili kod Plava; Rae (Piperi); Kur lo (Zeta); Vasojevii ogranak uriia, grana Kovaevia; Mome (Kui) ogranak Vujoevia. Od u kod Plava i Gusinja (Vojno Selo) kao: Vujoevi i Staevi; vidi: Radovi - Kisin; Cerov o (Bijelo Polje); ogranak Bulatovia iz Rovaca preselili u Rae (Kui). Razgranati i j edni odatle odselili u Crmnicu; Bezjova (Kui) i od njih su u Grui Kragujevakoj, Jab lanici (Srbija) i Palama (Sarajevo); iz Nikikih Trepaa odselili u Baku a drugi u Bol iviju; u Podgorici iz Zatrijebaa (Kui); Nikiko Prekovoe; Piperi; Zagara (Danilovgrad); Bjelopavlii; Gostilj i Kurilo (Zeta) su iz Bjelopavlia; Bijela Crkva (Roaj) iselil i u Barnjik (Raka); Gostilje (Zeta) doli iz Zagaraa; jedna grana Mijanovia u Cucama, grana Adovia, starina u Adovia Vrbi, u Zeti; Njegui (Cetinje); Sutomore (Bar) 1884. god.; Bar Otaevii, bratstvo u Dugom Dolu Otaevii - Radmanovii - urii, bratstvo u Podno olju Otaevii, grana bratstva Mijanovia u Cucama Otilovi, Vrulja (Pljevlja) Otovi, ogr anak Obradovia iz Njegua (Cetinje) odselili u Vasojevie; Petnjik (Berane) grana Nov akovia, Levoreana; Piperi; Drobnjaci; Vranj i Vladnja (Orahovo), Zeta i kao: Hotov i pa Kovaevi Oturli, Vladanja i Vranj (Zeta) kao: Hotovi iz Hota (Tuzi); Herceg-Novi i podruni Kuti i Srbina Oevi, Oevii (Rijeka Crnojevia); u ekliima (Cetinje) i kao Oe = Hoevski Oetek, Cetinje Oficiri, Herceg-Novi, po nahoetu Ohi, Tivat, Kotor i podruni uo Ocer, u Podgorici Oci, Katrkol (Ulcinj) Oevi, Kotor, po nahoetu Oina (Oinja), preda k Oinia Oini, Oinii (Cetinje), vidi: Pajovi; Lastva tivatska doseljenici iz Oinia (C e) 14. v.; 211

Pobori (Budva); Stara Vranjina na Skadarskom jezeru i kao: Ostoji - Pajovi; Ulcinj 1887. god. Oni su potomci Gucala Oinii, staro bratstvo u Cetinjskom Plemenu Oinii Pajovii, bratstvo na Vranjini Oinja (Oina), predak Oinia Oda, iz Albanije (u 16. v.) doselili u iie (Tivat) Odaj, Oblik (Ulcinj) Odi, Brijeg (Piva), oni su iz Prekotarja. Od njih su u Vranje (Uika Crna Gora); u Podgorici doselili iz Zete; Donji Murii u Do njoj Krajini iz Klimenata (Albanija); Gorane i Peurice (Ulcinj) su ogranak Popovia iz Ravne; urjani, Bobot i Draginja, Mrkojevii (Primorska krajina) su od Krekuna i z Limljana (Crmnica) i jedni od njih su u Kanjoe i Buljarice (Patrovii) 1843. god. ima ih i u Boki Kotorskoj; Osmine Miike (Spi) i u susjednom Graditu; Tivat, porijekl om iz Hercegovine; Savina, Herceg-Novi; Kameno, Herceg-Novi 1692. god.; Niki; Bjel opavlii, kasnije Vuksanovi; Gusinje, porijeklom iz Anadolije (Turska); Ibarac (Roaj ), oni su od Krasnia iz Metohije Odii iz Pive (D.Crkvice - Odica Glavica), ispreko T are (muslimani) Oi, u Nikiu 1790. god. P Pavi, predak bratstva Pavievia - Dragomiljana Pavievii, bratstvo u Dolu Pavievii - Dragomidoljci, bratstvo u Bandiima Pavievii, zagr nak bratstva Sekulia u Bandiima Paviii, grana bratstva Gvozdenovia ("Vuedoljana") u Vu m Dolu Pavle Buronji, predak Dragomiljana Pavle Orlovi, po predanju predak Martino via, Cuca, Bjelica i dr. srodnih bratstava Pavliii, selo Gorica kraj Danilovgrada u Bjelopavliima Pavli Radonji, predak Vujadinovia Pavlievii u Podgorici Pavlievii, rod atstva Petrovia u ekliima Pavlievii, grana ekliskog bratstva Gvozdenovia u Gluhom Dol avlievii - Vidnii, bratstvo u Markovini Pavlovii, u Gluhom Dolu Pavlovii, rod u Lastv i Padalice (Gaovii), bratstvo u Njeguima Pajovii, bratstvo u Njeguima Pajovii, rod u e liima Pajovii, bratstvo u ekliima Pajovii, bratstvo u Donjim Selcima Pajovii - Oinii Vranjini Palamide, manje bratstvo Radonjia-Rajievia u Njeguima Palaorii (Marunovii), r od u Bjelopavliima Pamuine, bratstvo u selu Zagradinju Pantovii na Pobru Paovii, brat stvo u Oiniima Papraani, bratstvo u Gornjim Pjeivcima Paprenica, ive u Risnu ve vise o d 300 god, doselili su se iz Banjana krajem 17 vijeka. Papraini, zagranak bratstv a Ivevia u Gluhom Dolu Parae, staro bratstvo u Cetinjskom Plemenu Pareana, bratstvo u Hercegovini Patrovii, pleme u Boki 212

Pejakovii, bratstvo u Ljubotinju Pejanovii, bratstvo u Dupilu Pejanovii, bratstvo u Limljanima Pejanovii, bratstvo u Njeguima Pejanovii, bratstvo u Dobroti Pejovii Pej ovii - urkodolci, brastvo u alcima Pejovii, bratstvo u Prediu Pejovii (Ovsine ili Gulu peste), bratstvo u Cucama Pejovii, bratstvo u Orasima Pejovii, bratstvo u Glavatim a Pejovii u Kavau Pejovii u Crvenoj Stijeni Pekii u selu Krnjica, Virpazar - Crmnica Pekii, katolici porijeklom iz sela Briske Pelevi, u Veleti (Bjelopavlii) ogranak M ilekovia (Petruinovia), od njih u Kosovskoj Mitrovici, u Vraki (Skadar) sa Peleva B rijega (Bratonoii) i Vranje (Zeta) i Vraki (Skadar), roaci Cekovia, u Golubovcima (Z eta) kasnije Hogovi Pende, grana bratstva Rajievia u Njeguima Pende - Radovii (Baovii) bratstvo u Kopitu Pepii, staro bratstvo u planini Pepiima Perazii, bratstvo u plem enu Boljeviima Perazii u Reeviima, Patrovii Perezii (Perazii), bratstvo u Mrkoviima ii u Kladovu u Srbiji Perai, bratstvo u selu Mircu Perinovii u Dobroti Perii - Dudii, bratstvo u Malom Zalazu Perii - Dudii u Boki, u Srbiji, u Rusiji, u Njujorku i "u Navrljan" u Americi Perii u Sutvari u Boki Perii iz Kua, iz sela ORAHOVO (narodski ORAVO). Konkretno selo Lazorci Perievii, rod u Herakoviima Periii - Grabljani, brats tvo u Cucama Periii - iari, bratstvo u titarima Periii - Perii na Glasincu Periii u vu i u Baru Periii (Nerii) kod Nikia i na Glasincu Perkoevici, muslimani u selu Braeni a "Perovi", bratstvo u Bjeloima Perovi, Kisjelica (Bratonoii) i Zagori (Podgorica) ogr anak Baljevia, potomaka Bratovihrodonaelnika bratstava BRATONOI (Brankovi), porijeklo m iz Korjenia; Seoca (Piperi) kao: STANII, istorodni; Petrovii (Piperi) ogranak Rade tia (Petrovia), sa podrune Sibne; u Risnu 1704.god.; iz Vranja (Zeta) odselili u Sr em; Mirilovii (Bilea), ogranak Martinovia iz Bajica (Cetinje) istorodni sa Bajetiima i Mirkoviima; Bjeloi (Grljevii), Cetinje; Dubovik (Bajice), Cetinje ogranak Radulov ia iz Miki (evo), Cetinje; Stubica (Pjeivci) ogranak Strikovia; Bogomilovii (Pjeivci) anije BREKOVAC, potomci Todora iz Velestova (Cetinje), srodnici Mijukovia Bokovia i Ai u Bogmiloviima, Erakoviima i Kilibardama u Banjanima, svi od tri brata iz Velesto va; Kruse, ranije i prezime iznad Sitnike doline u Ljeanskom podruju; Trnovo (Crmni ca); anjev do (Njegui) i dotini Mirac (Cetinje), doli iz Cuca sa istim prezimenim pa jedni preli u Boku Kotorsku; kao Preobraani, ranije Bajkovi (od Petra Vuete Nenojev a) u Cucama (Cetinje). Od njih su u : Bresticama, Ogorjelom drijelu, Ramovu Dolu, Ljeevici, Ujnjinu Dolu, Cerovu Brdu, Trepima i Koanima (Niki), Rataju (Srbija), Lesk ovcu kod Prokuplja (juna 213

Srbija), Petrovu Selu u sjeveroistonoj Srbiji, Selitu na Obiljevcu, kod Banja Luke , u Montani (Sjedinjene Amerike Drave), anjevu Dolu (Njegui) i od njih u Boki Kotors koj; u Nikikom Prekovou kao: agorovi. U Adine Livade (Lepenica) i Kni (Kragujevac), Sr ija i kao: PAVLOVI, porijeklom od abljaka (Drobnjak); U Rastolici i Drenu (Topolic a), juna Srbija iz Rovaca (Podgorica) ogranak Bulatovia; Bobovite (Trebinje), kasni je: PEROVI, KUJUNDI i ERANI, ogranak Cerovia iz Drobnjaka;Tuine (abljak), doseljenici Kua, od kojih su ABOVI u Nikiu, Dujovii u Jezerima, VESELI u Prijepolju i PERUNII u rju; Tuini (abljak) ogranak Dobrilovia; u Morai (Kolain) i Poljima (Trebaljevu), Mojk ovac, potomci Dobrija iz grupe Gojka Mrnjaevia; Cetinje, posebni iz Hercegovine, 1 869. god; Ti 167; u titarima iz Dulia (Gacko) jesu iz Donjih Banjana a u Zaljutnic u (Golija), Niki iz Cuca (Cetinje); eninovii (Sutomore), Bar; Donja Orahovica (Kotor) ; Banjani (Niki), ogranak Erakovia iz Banjana odseljeni u Donju i Gornju umaricu (Sj enica) a u Banjske Macavare doli iz Pjeivakog dola; Danii (Gacko) iz Banjana (Niki); u Niki doli iz Hercegovine, ranije TUNGUZ; Lopare (Fundina), Kui, ranije KEKI; Gliznic a, Bobulji, Martinii, Britviima i u Polju (Bjelopavlii) grana Bubia, ogranak Vukia. Od njih su u : Vir Pazaru (Crmnica), a u Srbiji u : Valjevu, Azanji, Malom Oraju, O pariima, Jagodini, Prokuplju i u Kurumliji; Podostrog (Bjelopavlii ), srodnici Karo via ; u Roca (Uika Crna Gora) iz Pive. uanj i ininovii (Sutomore), Bar, poetkom 20. lili se Blagojevi sinovi Marko i Novak; Perovia Bare (Tuina), abljak i Luka, nesrod ni sa P. u Tuinji; Stubica (Gornji Pjeivci) ogranak Strijovia (Vuievia); u Krusama (Dr aevina), Podgorica; Trnovo (Cuce), od njih su na Trubjeli, Koanima i Rastokama (Ni ki); anjev Do (Njegui), Cetinje doli iz Cuca kao: PEROVI, a Perovii u Mircu (Njegui) su iz Hercegovine; Njegui (Cetinje) od njih su u Boki Kotorskoj. U Crmnici dosel jenici iz Klimenata (sjeverna Albanija); Petrovac na moru 1877. god; u Risnu, po majci ; Lopare (Fundana), Kui; obajii i Boronjine (Bjelopavlii), porijeklom iz apca (Mava), od njih su u Nikiu, Leskovcu, junoj Srbiji, Barajevu (Beograd) i u Bosni; dr ugi Perovii u obajiima doli iz Pjeivaca, a drugi u Boronjini ogranak Strikovia sa Stub ice (Pjeivci); Martinii, Gliznica, Bubulja (Bjelopavlii) ogranak Vukia iz grupe Bubia. Od njih su u Valjevu, Prokuplju, Kurumliji, Opariu, Azanji, Jagodini, Malom Oraju (Srbija) i Virpazaru (Crmnica); ogranak Bandia (Peroevi potomci) u Komanima (Podgo rica); Kod ostroga (Bjelopavlii), starinci; Kisjelice (Bratonoii), od njih su u Mor ai; Ulcinj, doselili iz Donjih Ulua (Rijeka Crnojevia), srodni Kalueroviima i Nogaama; Ponari (Zeta), od njih su na abljaku na Skadarskom jezeru ; Graani , sa podruja Ri jeke Crnojevia otili u Grobalj, gdje se prezivaju BANOV i BAJKOVI, od kojih su na K osovu ; iz Bobije (Crmnica) jedni 1860. godine u Pe (Metohija); Orahovice i Dobro ta (Kotor); Draivati i Joevo (Orahovice), Kotor i u Kotoru; Bezjova i Donja Kranja (Kui), ogranak Mikulia ; na Svibi u Piperima su ogranak Petrovia, doljaka iz Bratonoia ; Blizna i Seoca (Piperi), potomci Stanka Perova; Strojtenica, Bobajii i Rasova ( Bijelo Polje), doseljenici iz Pive; iz Selac (Klimenti), Albanija doli u Krajinu; Seoca, Ostrog i Ckla kao: PERA (PEROVI) i URPEROVI u Gornjim estanima, uz jezero; Tui ne (abljak) ogranak Dobrilovia, Prenane, Sjeverin i Potpee (Pljevlja), doseljenici i z Prekotare; u Gusinju (Gornje Polimlje) 1875. god; u Gornjoj Zeti ogranak Terzia ; u Goliji (Niki) iz Cuca ; Lenovice (Zajear) od Radovia iz Morae; iii (Grbalj). Pero (Ozrinii) u Bajicama Perovii (Kostovii), bratstvo u Bjelicama Perovii, rod u Pjeivima Perovii, rod u Pjesivcima Perovii, rod u Krusama Perovii, bratstvo u Trnovu Perovii u Hercegovini Perovii, bratstvo u anjevu Dolu Perovii, bratstvo u Mircu Perovii u Bo ki Perovii iz sela Bare, Manastir Moraa Perovii -Preobreani - Bajkovii, bratstvo u Cu cama 214

Perovii u Rudinama, u "Nikiu" (predjelu), u Srbiji, u Bosni i u Americi Peruice iz K uaod Raovia Perunovii, bratstvo u Drenovtici Perutii iz sela Stare u Gornjoj Morai. eklom iz Krnike Kamenice - Ljeanska Nahija Pestui, bratstvo u Njeguima "Petanovi", ko ji se pribratio Vukanoviima Petar, predak grupe bratstava Petrovia u ekliima Petar epa nov, potomak Herakov Petar epev, brat vladike Danila Petkovii, stari rod u Cetinjsko m Plemenu "Petranovi", grana bratstva Gvozdenovia u Gluhom Dolu Petranovii, bratstv o u Boljeviima Petrievii, bratstvo u Boki (Dobrota) gdje su se doselili krajem 17 v ijeka iz susjednog Grblja Petrievii, bratstvo u Meterizima kraj Podgorice Petrovii (Glende), bratstvo u Oiniima Petrovii, grana bratstva Herakovia u Njeguima Petrovii, u grana (dinastija) Petrovia-Herakovia Petrovii, prezime grane Herakovia Petrovii, brat stvo iz sela Kosor u Kuima Petrovii, bratstvo u Petrovu Dolu Petrovii, bratstvo u D upilu Petrovii, bratstvo u Bandiima Petrovii, staro bratstvo u Vuem Dolu Petrovii u B udvi Petrovii, rod u kaljarima u Boki Petrovii, grupa bratstava u ekliima Petrovii, st aro bratstvo u Tospudama Pecurice, bratstvo u Trnovu Pesikani, bratstvo u Cucama Peikani (Beii) u Bjelopavliima Peikani u Limljanima, u Hercegovini, u Bjelopavliima, u Podgorici, u Boki i u Srbiji Peikani u Sarajevskom Polju, u Dinovoj Mahali i u G ornjem Polju nikiskom Peii - Radmanovii - Dubravljani, bratstvo u Povrpolju Peteri, br atstvo na Pobru Piva, pleme u istonoj Hercegovini Piii, staro bratstvo u Vukodolu Pi leti, bratstvo u Boljeviima Piljevi, Niki, pa u: Nikike Rudine, Mile i Oblo brdo (Pat polje) i Bilea; Gornje Polje Rastovac kod Nikia Pima kotorski vlasteoski rod u 14. Vijeku Pime (Pimii), staro bratstvo u Bajicama Pime, staro bratstvo u Njeguima Pi mii (Pime), staro bratstvo u Bajicama Pinjii, staro bratstvo u Tospudama Piperi, p leme Pirovii su porijeklom iz plemena Piper, doselili u Gusinje 1711 godine, isla mske su vjere. Pitignjati ili Pitignjaci - Mandii, staro bratstvo u Bati Pjeivac, po rijeklom su Pavievii iz Pjeivaca, a pod Durmitor je u drugoj polovini 19. vijeka do selio Risto. Od tada nosimo prezime Pjeivac. Njegovo potomstvo ivi na abljaku, u Ni kiu, Podgorici, Beogradu, Kuli i Niu. Jedan od nas je ljekar sportske medicine u Me lburnu. Slavimo Jovanjdan, estog oktobra. Nekoliko porodica sa ovim prezimenom ivi u Herceg Novom ali nijesmo u srodstvu. (Informaciju poslao Obrad Pjeivac) 215

Pjeivci, pleme u Katunskoj Nahiji Plamenci, bratstvo u Boljeviima Planina (Planinii ), bratstvo u Trnovu Pobor, bratstvo u Dupilu Pobori, pleme u Boki Pobreani, star o bratstvo u Herakoviima Podubliani, grana bratstva Rajievia Podubliani (Markovii) u L utici Podubliani (evaljevii) u Novom "Pop", predak bratstva Popovia-Herakovia u Njegui a Pop Vueta, predak utkovia, Staniia i Radovia u Njeguima Pop Jakov, predak Popovia u njem Kraju cuckom Pop Janko, predak Popovia-Lipljana Pop Nikola Radonji (pop uti, p op utko), predak bratstva utkovica u Njeguima Popivode, bratstvo u Ljeevu Stupu Popo vii, bratstvo u Donjoj Zeti Popovii, bratstvo u Stanisaljiima Popovii, rod u Dubu Po povii, rod u ekliima Popovii, bratstvo u Kevu Popovii, bratstvo u Brelima Popovii, ro Sotoniima Popovii, bratstvo u Limljanima Popovii, dio bratstva Jabuana u cetinjskom Donjem Kraju Popovii iz Meduna, Kui; potomci Marka Miljanova Popovii, bratstvo u Oi niima Popovii, rod u Grui Popovii u Bogdaiima Popovii ili Lipljani, bratstvo u Cucama opovii, bratstvo u Nerinu Popovii (Deletovii), bratstvo u Rajieviima Popovii, grana br tstva Herakovia u Njeguima Popovii, prezime grane Popovia-Herakovia Popovii - Kaelani Njeguima Popovii u "Nikiu" , na Danilovu Gradu, u Hercegovini, Bosni, Carigradu, Bok i Popovii iz sela Tepca (blizu abljaka) e su doli oko 1740 (pop Stevan) Potkunice u H erakoviima Poeci, bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju Pravilovii, bratstvo u Bjelica ma Prediani, bratstvo u Bjelicama Premovii, bratstvo u Cerovu Prentii, staro bratst vo u Prentinu Dolu Preobreani, grana bratstvene grupe Bajkovia u Cucama Prlje, bra tstvo u Ljubotinju Prorokovii (Gaovii), bratstvo u Veljem Zalazu Proroice ili Proroii, grana bratstva Vuedoljana u ekliima Prosedoljci, bratstvo u Prosenom Dolu Puno, vla stelin, predak njegukih bratstava Punoevia i Bogdanovia Punoevii, bratstvo u Njeguima unoevii - Bogdanovii vidi Bogdanovii-Punoevii Purlije, bratstvo u Dupilu Purovii (uri ), bratstvo u Donjem Zagarau 216

R Rabas, vidi: Rabasovi Rabasovi (Rabas), iz Kua iseljeni u Salapuru (Srbija) Rablj en, u Vasojeviima ogranak Mijomanovia sa vie grana Rabovi, Herceg-Novi, po nahoetu Ra bota, u Podgorici Rabota, Ulcinj Rabren, u Mojdeu (Boka Kotorska), kasnije i kao: Miloradovi (Kotla) doseljenici iz Popova (Hercegovina); u Bistrici (Mojkovac) i ka o: Rabrenovi iz Mekia Kule (Mojkovakog Stolca), od njih su kod Bijelog Polja; u Gor anskom (Piva) od Pljevalja; Ujni (Potkrajci), Bijelo Polje ogranak Radmilja iz St oca Rabrenovi, Stevanovac (Polja) pa u Mekia Kulu (Mojkovac) jesu ogranak Radmilja iz Stolca, vidi: Rabren; Ujni (Potkrajci), Bijelo Polje Rabuz, Niki Ravi, Lopate (L ijeva Rijeka), Podgorica iselili se kod Novog Pazara; Lopari i Koe, Kui Ravnolaanin , Piperi kasnije kao: Vukoti, Bolevi, Milutinovi i Asanovi Ravnjak, u Podgorici Ragu s, Herceg-Novi Radaj, Podgorica Radagl, Budva 1550. god. Radak, Podgorica Radako v, u Antibariju (Bar) 1444. god. i Prevlaci (Boka Kotorska) 1742. god. Radakovi, u rioc i Lae (Bjelopavlii) iz grupe Malonia; Perast (Boka Kotorska) Radaljevi, Krasovic a i Lae (Bjelopavlii); Cetinje Radaljevii, stari rod u Cetinjskom Plemenu Radan, Ni ki doseljenici iz Ravnih Kotara; Nevesinje, Crkvice (Piva) ranije Juianin i kasnije Baturan pa Radan; u Maloj Crnoj Gori (Piva) ranije Baturan iz sela Bacula (Crkvi ce), Piva; Miii (Sutomore), Bar, ogranak Popovia porijeklom iz Zete Radani, vidi: Ra danovi Radanovi, Njegui (Cetinje) ogranak Popovia-Herakovia; eklii (Cetinje) 16. v. i adani; od njih u Ceklinu, Karue i Limljanima (Rijeka Crnojevia); Vranjina (Rijeka C rnojevia) ogranak Kriija iz Gai (Graana), Crmnica, porijeklom iz Komana (Podgorica); Tuina (abljak) iz Oraja (14. v.); Malta (Sutorina), Herceg-Novi; Perast (Boka Koto rska); Pelinovo (Grbalj) pa u podruno Vinjevo, porijeklom iz Hercegovine; Morinj ( Risan) iz Hercegovine; Joanica i Savina (Risan) 16. v.; iz Zubaca (Trebinje) 1694 . god. a jedni 1694. god. iz Popova (Trebinje); Grbalj iz Stare Crne Gore; Kosta njica (Boka Kotorska) 1698. god. iz Popova (Trebinje); peraka naselja (Boka) iz H ercegovine; Patrovii (Budva) starosjedioci; Brvenica (Pljevlja); Resnik (Bijelo Po lje) oz Nikikih Rudina; u avari (Maarska) iz Grblja (Boka Kotorska) Radanovii, staro b rastvo u selu Karuu Radanovii, uze brastvo Popovia-Herakovia u Njeguima Radaa, u Podgo rici Radain, Sasovii (Boka Kotorska), izumrli Radainovi, Petrovac na Moru Rade, knez , predak bratstva Radnia Rade, sin Rajia, pretka Rajievia u Njeguima Radevi, Vasojevii iz grupe Novakovia najblii ekiima od njih u arima i Podbiu (Mojkovac); od njih su Bjel jevi u Kolainu; Velika (Plav); Bae (Roaje) iz Morae (Kolain) kao: Radevi - Kuruc; Ber ; ekulari (Berane) iz Lijeve Rijeke, Podgorica rod sa LjubiimaDavidoviima i njihovi m srodnicima; Velika (Plav) ogranak Adrovia; Piperi ogranak Radetia (Petrovia) dose ljenika iz Lutova (Bratonoii), a drugi su ogranak Ljumovia iz grupe urkovia; 217

Kosor (Kui) ogranak ejovia (Pavievia) - Drekalovia; Rava Polje (Bijelo Polje) Radeli, dva 1650. god.; Bjelopavlii 16. v. Radelji, Martinii (Bjelopavlii) 16. v. Radeljac, Martinii (Bjelopavlii) Radetinac, Radetina (Roaje) iselili kod Novog Pazara, porije klom su iz Kua Radenkovi, Kui ogranak Vuksanovia iselili u Vagare, na Rogozni; iz Ko laina odselili u Sabantu (Lepenica), Srbija Radenovi, Patrovii, starosjedioci; Njegui (Cetinje) 14. v.; Vojno Selo (Plav); Podbie (Mojkovac) iz Meteha (Plav); Lekovine (Pavino Polje), Bijelo Polje; Plav 1330. god.; Niki; usteri (Roaj), od Plava rod Al keksiima u Koariu (tavica), Roaj; Murino i Motanica (Plav) starosjedioci Radetina, Moj an (Kui) iselili u Klimente (Albanija) Radeti, Radetina (Kui) iselili u Plav; Podgo rica, u Piperima ogranak Petrovia (Lutovaca) od njih su u Rijeci Crnojevia; Momiiima , Mahala i Lakoviima (Zeta) iz Pipera Radecki, Herceg-Novi Rade, Milati i Novo Sel o (Komani), Podgorica i jedni kao: Perovi; Spu (Bjelopavlii) Radi, u Podgorici Radi bratovi, Mokrine i Podi, Herceg-Novi Radivkovi, u Podgorici i Cetinju i kao: Radif kovi Radivovi, Ustinja (Kotor) iz Humca (Njegui), Cetinje srodni su im Bae i uraevii u raeviima (Grbalj); Kotor Radivovi, rod u Kotoru Radivojevi, ogranak iia u Drobnjacima; Graanica (Plav) ogranak Raketia, jedni iselili u Donje Dragaevo kao: Andri, porijekl om iz Huma Hotskog podruje Tuzi; ogranak BaboviaNovakovia u Vasojeviima; iz Pjeivaca iselili u Draie (Kolubara), umadija; iz Kua odselili u Resnik (Beograd); u Rovcima ( Podgorica) doselili izmeu Neretve i Cetine kao: Jurijevi i Vlatkovi i oni su od bra tstva Niki; iz Humca (Njegui), Cetinje odselili u Kotor; Strojtenica, Rasova i Femia Kr (Bijelo Polje); Brazilovice (Lajkovac) iz Kozera (Ljig) kao: Koji-Miljani Radiv ojevi u Kotoru Radijevi, Kosijeri (Cetinje) starosjedioci Radilovi, Cuce 16. v. Rad imir, Dobrota (Kotor) 16. v. iz Hercegovine a jedni kod Kotora iz Budve Radin, i z Vraenovia (Niki) preli u Meku Grudu (Bilea) i ehovine (Hercegovina); u Srpsku Crnju sjeverni Banat) i kao: Monotorac, potomci Jova (pa Jovin, od Jova i Racka - Racko v i Rada - Radin) oni su porijeklom iz Crne Gore Radina, u Podgorici Radinovi, Ve lika i Brzojevice (Plav) u 14. v.; Goriani (Bijelo Polje), Berislavcima, Bistrica , Kurilo, Golubovci (Zeta) i podrunim Vukosavcima i Grbovcima, ogranak Abramovia i z Bjelice (Cetinje); Zaton (Bijelo Polje); Patrovii; u Ulcinj (1910. god.) doli iz Vrake (Frake), Albanija, a tamo iz Radin Dola (Cetinje); Morinj (Risan); Kotor i susjedni kaljari; Radovanovii i Krtole (Tivat), potomci su Dapca, doseljenika iz Albanije u 16. v.; Bijela, Herceg-Novi doseljenici iz Skadra (Albanija); Dobrota (Kotor); Kotor 1437. god. Radisavljevi, Sopoane (Nova Varo) kao: Ili doli iz Korita (Bijelo Polje); Grahovo (Roaje) Radi, u Vasojeviima ogranak Neradovia (Raketia), gran a Lopoana, drugi kod Andrijevice i Berana su iz Kua. Neki se, jo 1485. god. pominju u Bue (Budima), Berane; Radlje (Sokolska nahija), Srbija iz Mratinja (Piva) pori jeklom od Livna (Hercegovina); Brajkovac (umadijska Kolubara) porijeklom iz Rovac a (Podgorica) i kao: Avruz; uraevii (Tivat), vidi: arnojevi; Bijela i Kotor (Boka Kot orska) Radifkovi, vidi: Radivkovi, u Podgorici i Cetinju Radica, Perast (Boka Koto rska) Radievi, Njegui (Cetinje) 1489. god.; Kevo (evo); u Velestovu naseljima: Bajram ovici i kod crkve Velestova kao: Radievi - Mrvaljevi, u Makljenu kao: Radievi - Miunov i i u Stranici 218

kao: Radievi - Abramovi; Budva u 15. v.; Orahovice (Kotor); u Berislavcima (Zeta) R adiev potomak u (14. v.) doselio iz Ljea (neko vrijeme u Drau) i Grudama (Tuzi). Od njih su u: Podgorici, Dalmaciji i Todor Aleksin ode u Slavonski Brod i sin Bran ko u Be, posmrtni ostaci na Strailovo (Sremski Karlovci); Bjelopoljska Bistrica 14 70. god.; Goriani Zeta i Podgorica, sili (1761. god.) i Cetinju iz Gruda (Tuzi). O d njihovih Fila (bratstva) Neov je (1832. god.) preao na Cetinje; Njegui (Cetinje) 1452. god.; Berislavci (Zeta) ogranak Andria (Lambuljia), od kojih je i pjesnik Br anko. Od njih su u Podgorici, porijeklom sa Kosova; Gorica, Luani, Matagui i Golub ovci (Zeta) potiu od Martinovia iz Bajica (Cetinje) i kasnije kao: Raievi. Od njih u Vraki (Skadar), vidi: Raievi u Zeti; Zaostro i Luac (Berane) ogranak urakovia (ureva iz Ceklina (Rijeka Crnojevia); Bijelo Polje i podruna Bistrica; u uraeviima (Tivat) i z Stare Crne Gore Radievii - Abramovii, bratstvo u Velestovu Radievii - Miunovii, brat tvo u Velestovu Radievii - Mrvaljevii, bratstvo u Velestovu Radii, Nikolj Pazar i Si panja (Bijelo Polje) Radii, Berislavci (Zeta), ogranak Brajovia iz Bjelopavlia, od n jih u Podgorici Radikovi (Davidovi), u Zeti i kao: ivkovi, od kojih su iz Vranja u Vr aki (Skadar), Cetinju i Srbiji kao: Davidovi Radi, Zair (Rijeka Crnojevia), doli su i z estana (Krajina) Radievi, ogranak urovia u Pjeivcima, od njih su u Podgorici Radii, ne (Niki) u 15. v., Podgorici, Gracu (Ljekopolje), Podgorica; Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevia) porijeklom iz Kavaje (Albanija) i kasnije kao: Kavaja, od njih su u La stvi (Tivat), Anadoliji (Turska); Kotoru; Cuce (Cetinje) Radikovi, Dragovii u Kraji ni, porijeklom su iz eva (Cetinje) Radman, u Risnu, Mojdeu (Boka Kotorska); u Zaga rau (Danilovgrad), kasnije Radmanovi, ranije Radmanov iz Kuita (Pelev Brijeg), Brato noii Radman, predak bratstva Radmanovia u Zagarau Radmanov, vidi: Radman Radmanovi, v idi: Radman Radmanovii , staro bratstvo u selu Mircu Radmanovii , grupa bratstava u Zagarau Radmanovii - Dubravljani - Pesici, bratstvo u Zagarau Radmanovii - Dubravl jani - Vujovici, bratstvo u Zagarau Radmanovii - Dubravljani, bratstvo u Zagarau Ra dmanovii - Dubravljani - Ievii, bratstvo u Zagarau Radmanovii - Dubravljani - Nikolii, bratstvo u Zagarau Radmanovii - urii u Zagarau Radmanovii - urii - Velimirovii, bra u Zagarau Radmanovii - urii - Otaevii, bratstvo u Zagarau Radmanovii - urii - Stam "Miloevici"), bratstvo u Zagarau Radmanovii - urii - upii, bratstvo u Zagarau Radmano - urii - epanovii, bratstvo u Zagarau Radmilovi, Oputne Rudine (Niki) Radnii (Jovan ratstvo na Njeguima Radnii, grana bratstva Kaluerovia u ekliima Radovani (uraevi), j Ranici, vidi: urakovi Radovanovi, od Duia u Kuima. Od njih u Piperima; Od Srezojevi Rovaca (ogranak Vlahovia) kao: Radovanovi (Ilani) u Gornjoj Jablanici (juna Srbija); od Radovana, Ljeevog (sina Krstia Leskina), kasnije Tatar u Ceklinu Radovi, Zavrje, Vrba, Ostojii, Rasovaa, Tupci, in, Krnjaa, Zaostro, Meljak i Durevo (Pljevlja); Bjel ojevice i Lepenac (Mojkovac); Riani (Niki); u Zupcima (Trebinje) i kao: Radovi - Kis in iz Cuca (Cetinje); pa u Gornjim Tulima kao: Kisin (po Bogdanu Kisinom Radoviu) , 219

Otaevi, a u Grabu (Zupci) kao: Kuraica i araba; Nevesinje (Hercegovina), potomci Mr njavevia iz Riana (Niki); Meljak (umadijska Kolubara) i kao: Mihailovi iz Morae (Crna ra); Kamenari i Savina, Herceg-Novi; Vir na ostrvu Pag, doselili se iz Dobrote, Herceg-Novi; Cetinje; Kosijeri i inovii (Cetinje), srodnici Rajkovia i Latkovia, por ijeklom iz Pipera. Od njih su u Podgorici i Srbiji; Prijeradi (Grbalj) u 16. v. porijeklom su iz Cuca (Cetinje); u 16. HercegNovom iz Morae (Kolain); Zaljutnica ( Golija), Niki od Herceg-Novog; ogranak Reevia u Patroviima, sili iz Stare Crne Gore, o njih su u Podgorici, Srbiji, Vir na ostrvu Pag; kod Nikia; Orah, Prage, ipano, a u malom Brezoviku od 1878. god. iz eklia (Cetinje); u Podgoricu iz Kokota (Ljekopolje ), drugi iz Graanice (Hercegovina) a trei iz Stare Srbije (Raka); Bar; Bijelo Polje ; Pape i Vrneka Dolina (Bijelo Polje), starosjedioci; Kruevice, Herceg-Novi; Dobro ta (Kotor); Ratievina, Herceg-Novi, doli iz Popova (Hercegovina); Bare Radovia (Mor aa), Kolain, potomci Bogievi, ranije Rakoevi, porijeklom sa Kosova, a tamo od Ohrida (Makedonija), od kojih su u: Crnom Vrhu (Berane), Tomaevu (Pavino Polje), Bijelo Polje, Tutiu (Leskovac); Gornji Sutivan (Tivat); u Kolain doli iz Pljevalja i jedni preu u Podgoricu; Ravna Rijeka i susjedna varo Bijelo Polje, porijeklom iz Kua, sr odnici Vujaia; Momiii (Podgorica), porijeklom iz Graanice (Gacko), srodnici tamonjih u iia i Raikovia; u Podgorici su od Adiametovii, od kojih su u Donjem urilu (Bjelopavli u Podgorici i Ljekopolju ogranak Tujkovia, porijeklom sa Kosova; Gornja Gorica (Z eta) grana Miranovia; Goriani i Matagui (Zeta) grana Klikovaca, porijeklom Kui; Radu lii (Bihor), Bijelo Polje doli iz Morae (Kolain); Zaljutnice (Golija), Niki, doli iz K uevice (Hercegovina), potomci su Potolia iz Pjeivaca. Od ovih iz Kruevice (kapetan N ikola) preao je u Niki (naselje Muovina) oko 1880. god.;Radovii (Tivat) doli iz Stare Crne Gore u 17. v.; Zabre, Klinci, Porto Rose, Prijeradi i Ljutica (Grbalj); Kaste l Lastva (Petrovac na Moru) i Medini (Budva) sili iz centralne Crne Gore; uraevii (T ivat) u 15. v. sili iz Stare Crne Gore kao: Rajikovi; Savina i Kamenari, Herceg-Nov i (1687. god.) doli iz Bjelopavlia; Kruevice i Ubli (Krivoije), Herceg-Novi; na desn oj obali rijeke Bijela (Polja i Malinska), Javorje, grana Miloevia u Drobnjacima, od njih su kod Bijelog Polja. Pripadaju prvim Novljanima(Miloeviima) koji su preli iz Banjana u Drobnjake, Milinsko (prvi pomen 1685. god.), njihovih ima kod Mojko vca, i u drugim krajevima; Mahala (Zeta) porijeklom iz Orahova (Kui); na podruju P ljevalja; iz Crljenice preli u podruna sela, Vrbu, Metaljku, Krnjau, drugi su u: inu , Zaostrom, Krnjai i Curovu; Radulii i Jagore (Bijelo Polje); Jasenica (Vrbica), Sr bija, doseljenici iz Bijelo Polja (Polimlje); Zagonje, uz Skadarsko jezero (Kraj ina), sili iz Selaca (Gornja Krajina), a tamo iz Klimenata (sjeverna Albanija); K rtole (Grbalj), ogranak Dapevia, doseljenika (u 16. v.) iz Albanije; Bajkovii, Kame nice i Igalo, Herceg-Novi doseljenici iz Hercegovine; u Rijeku Rijeevia (Patrovii) u 13. v. doli iz Stare Crne Gore; Velje Selo (Bar) pa preli u podruno Ravno i Kunje (Ulcinj); Rovca, od kojih su u Rijeci Crojevia; u Pjeivcima su ogranak Nikevia; u Go rnjoj Gorici (Podgorica) ogranak su Marinovia iz Zete; Ispod Pustog ala u Dobrom p ijesku (Patrovii), ranije kao: Drobni; Tivat; u Radoviima (Zaton), Bijelo Polje, sro dnici Lutovcima; u Patroviima, ogranak Naletia, kasnije jedni od njih kao: Nobil; u eljuku (Hercegovina), ogranak Abramovia iz Bjelica (Cetinje); Morin (Morinj), Risa n; Male Cuce (Cetinje), porijeklom iz Kua, preli u Hercegovinu; u Vlakoj (Rumunija) potomci treeg Rajieva sina kao: Radovi (Bokovi), iz Kopita (Rajievii), Cetinje, ogran k Penda-Rajievia; Kava (Kotor) i kao: Radoni, ogranak Radonjia sa Njegua (Cetinje); Gr adac (Ljenjani), Podgorica; ogranak Gvozdenovia u Gluhom Dolu, a u Sotoniima (Crmni ca) kao: Radovi "Kudin"; Limljani (Crmnica); Bajice (Dubovik), Cetinje, doli iz Do njeg Kraja (Cetinje) a tamo iz Carevskog Dola (Mike), Ozrinii (Kevo), ogranak Radul ovia, doseljenika iz araa (Golija), starinom sa Kosova; u Nikiu, ranije Proroin (Proro ca) iz Vujeg Dola (eklii), Cetinje; u Nevesinju (Hercegovina) u Gornjim Breznama (P iva), starinom iz Kua; 1) Donja Brezna, Jerenjii i Mratinje (Piva), 2) Vrijeg (Piv a) doli iz Velinia (Prekotarje) od ovih su avi u ariima (Mratinje), Piva, 3) Borkovii Piva) ogranak su avia, 4) u Mratinju i Crkvikom Polju od Lalovia iz grupe Branilovia, 5) u Sojicama (Glasinac) iz Pive; Miljanii i Muevice (Banjani), Niki i Mojkovac ogr anak Miljania iz Miljania (Banjani); iz Veljeg Dubokog (Rovca) otili u Srbiju; Crni Vrh (Berane), doseljenici iz Morae (Kolain); Kotor; u Drobnjacima, ranije Krsmano vi; Rijeka 220

Crnojevia i kao: Rovanin, porijeklom iz Rovaca (Podgorica); Bar; Bijelo Polje i po druna Bistrica; kod Nevesinja (Hercegovina), srodnici Vujaia u Grahovu (Niki), porije klom iz Kua; Kruevice, Herceg-Novi; u Bjelopavliima: ogranak Raspopovia (Popovia), po tomak arca (arenaca), Vlastelinovia iz Plane (Bilea); u uriocu, starinci navodno iz L jekopolja, Martinia Gostilje, Ostroki kr, Srednja Glavica, Prentina Glavica, i na Bi jelom Brijegu, od njih su u Kamenarima i Savini, Herceg-Novi, Gradac (Valjevo), Barajevo (umadija), Kovaevac (Mladenovac), Gorianima i Lajkoviima (Zeta), Samokovu ( Rusija); avnik (Polje Radovia) i Bijela; ostrvo Vir (Zadar) doli iz Dobrote (Kotor) ; iz Martinia (Bjelopavlii) iseljeni u Gornju Tuinju (Bare Sirovake), avnik, kasnije Krsmanovi; Pavino Polje (Bijelo Polje) i kao: Radovi inpur Radovii, bratstvo u Gracu Radovii, grana bratstva Gvozdenovia u Gluhom Dolu Radovii, bratstvo u Kosijerima R adovii, grana bratstva Ozrinia u Bajicama Radovii, grana bratstva Radonjia u Njeguima Radovii, u Nikiu Radovii, bratstvo u Stubici Radovii ("Kudini"), bratstvo u Sotoniima Radovii (Basovici), grana bratstva Penda u selu Kopitu Radovii, staro bratstvo u Donjem Kraju u Limljanima Radovii u Hercegovini Radovii iz Pive (Borkovii, Babii), s tarosjedioci - rod s Deliima Radovii iz Pive (Mratinje, D.Crkvice, Miloevii), rod s a viima s Pia Radovii (Baovii) u Vlakoj Radovii, Sasovii, Herceg-Novi Radovi, Kamen ovi; Ulcinj 1887. god. Radogostov, Kotor Radogosti, Kotor Radoevi, Kosanice (Pljev lja) Radoii, u Nikiu i kao: Radojii, doli iz Hercegovine; u Podgoricu iz Morae Radoje ijanov sin, predak bratstva Kosanovia i Otaevia Radoje Gojkov, predak bratstva Rado jevia Radojevi, Timar (abljak), Drobnjaci, ogranak Bulatovia iz Rovaca, grana Nikia; M okro (avnik), Drobnjaci potomci Radoje Babia - Toljia, od Nikia, starina doseljenika u Gornje Polje, ipano i upa (Niki), potomci Tolja, doseljenika iz Keva (eva - Ozrinii Cetinje, od njih su u Mokrome (avnik), Drencu (Gajtan), juna Srbija oko 1879. god. ; Bare (abljak), Drobnjak, doselili iz Jasenova Polja (Moraa), a tamo iz Popova (H ercegovina), od njih su kod Mojkovca; Brezna (Piva) srodnici Durutovia i Todorovia doselili iz Keva (eva), Cetinje, jedni siu u ipano a jedni iz Brezana presele se (18 09. god.) u Nedarie (Sarajevo), Barovima (Morai), Bistrici, Bjelojeviima i Lepencu ( Potarje), Pljevlja; Kotor oko 1335. god.; Cetinje 1489. god. i 1889. god.; Milja nii, Duboke i Radojevii (Banjani), Niki, vidi: Kosanovi, njihovi srodnici su u Kamenom , Herceg-Novi oko 1692. god.; Nikiko Prekovoe; Veliki enj, Beleevac i R.S., Dobraa u L epenici (umadija) doli iz Morae (Crna Gora); elije (umadijska Kolubara), porijeklom i z Vasojevia; Jelovik (Jesenice), Srbija, doli iz Bijelog Polja (Polimlje); ukarevac (Grua), Kragujevac i kao: Koturovi iz Bihora (Bijelo Polje); Javor, pa Senj i Rop oevo (Mladenovac), porijeklom iz Vasojevia; Begaljice (Beograd) 1878. god. doselil i iz Bjelopavlia; Podrinje (Mava), porijeklom iz Pive; Podi, Herceg-Novi oko 1692. god. doli iz Korjenia (Trebinje); u Lutovu (Kolain); Vojkovii (eklii), Cetinje ograna k Marojevia (od Radoja Gojakova), njihovi ogranci su: Mitrovi, zatim Joveti ("Baile "), Vuksanovi, Mijukovi, te Stojanovi kojih ima u: Crmnici, Gornjem Polju (Niki), Podr inju (Mava), u Mostaru, Kruevicama, Herceg-Novi i Brajiima (Budva) od 16. v.; Marko vine (Cetinje); u Piperima, porijeklom iz Lutova (Bratonoii); iz Vranea (Bijelo Pol je), odseljeni u Metohiju; Gradina 221

(aranci), Drobnjak, iz eva (Cetinje) u Ljekopolje, pa u Lijenje (Rovca), te jedni pr eu u avanj (Zatarje) Radojevii, rod koji se pominje u poveljama Ivana Crnojevia Rado jevii, grana bratstva Marojevia u ekliima Radojevii iz Pive (G.Brezna), s eva iz Crne Gore Radojii, u Nikiu i kao: Radoii; Petruinovii (Bjelopavlii), Vitasojevii i Selim ci), od njih su u: Orjoj Luci (Danilovgrad), Pei (Metohija), Pritini (Kosovo) i Cr venki (Baka); Stabna i Kovai (Piva) ogranak Branilovia, od njih kod Nevesinja (Herc egovina), na Glasincu (Romanija) i u Srbiji; Nikika Trepa i Niki iz Krivoia a ondje 16 2. god. iz Nevesinja, jedni su iz Krivoija odselili u Maaj (ako), Argentina; Ulcinj (1895. god.) iz Hercegovine; Mala Crna Gora (ue Suice u Taru), ogranak Sandia (Dakia ); Straevina i Gornje Polje (Niki) Radojiii, bratstvo u Vitasovicima Radojiii, bratstv u Selistima pjesivackim Radojiii iz Pive (Stabna, Kovaci -zaseok Stabna), starosj edioci Radoji, Sasovii, Boka Kotorska (1692. god.) iz Nevesinja Radojkovi, eklii i Nje gui (Cetinje) 15. v. Radoman, Bironjske Rupe (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia pa podr uni Muovii i Braene (Crmnica) doseljenici od Banjske (Kosovo), porijeklom iz Makedon ije (Ove Polje), razgranati; abljak na Skadarskom jezeru; Njegui (Cetinje) Radomani , bratstvo u Ljubotinju Radomani, bratstvo u Podgoru Radomanovi, Njegui 15. v. Rad omir, u Graanima i Radomiru - Vojvodi i Dobrota (Boka Kotorska) Radomiri, bratstvo u Dobroti Radomirovi (Mili), Tozi i Zaljut (Pljevlja) iz Vinicke (Berane); Kovai ( Boka Kotorska) iz Hercegovine Radoni (Lavi - Lapi), ranije: Borilovi, u Bajicama (Ceti nje) od njih: Kotor, kaljari, Kui, od njih u Zabre (Sutomore), Bar i kao: Radonji; N jegui (Cetinje) ranije Guvernadurovi, od njih su u: Rosii (Tivat), Kavo i Prijeradi (Grbalj), Ubli, Herceg-Novi, Bosna, Mol (Baka); Krtolska naseljabalj; Peraka nasel ja iz Stare Crne Gore; i kao: Guvernadurovi (Radoni) iz Njegua; Podi, Herceg-Novi i z Popova (Hercegovina); enovii i Kuti, Herceg-Novi 1687. god. iz Gornje Morae; Prij eradi (Grbalj) 9. v.; Morinj (Risan) iz Crne Gore Radonii, bratstvo u Srednjim Ma inama Radonii u Kavau Radoni - Governadurovi u Prijeradima Radonii, Ubli, Herceg-Novi 1692. god. iz Popova (Hercegovina); Herceg-Novi; Dobrota (Kotor) 16. v. iz Herce govine; Pranj (Boka Kotorska) Radoni, Gusinje, ogranak Adijatovia; Podgorica; Niki; Bi elo Polje i podruni Resnik; ogranak Baskia u uraeviima (Grbalj); Herceg-Novi Radonii p rijeklom iz plemena Ku, iz sela Orahova, predak Radonja je primio islam i njegovi potomci se nazvae Radoniima, koji su muslimani u Gusinju. Od Radonia su ogranci Raii, Malagii, Zukovii i Avdii. Radonja, predak bratstva Bandia u Komanima Radonja Rajiev ( "serdar Radonja"), predak Radonjia - Rajievia u Njeguima Radonji, Niki; u Piperima ran je Komnenovi; od 1857. god. potomci Radonje iz Kua; Njegui (Cetinje), potomci Raievi jedni kasnije Raievi doseljenici iz Gacka jedni i kao: Raji, a drugi i kao: Radonj i - Stanii i drugi, kao ogranci Rajievia (Rajia); u Komanima su grana Bezdanovia - Rad lovia od njih u Smrijeu (Piva); Proganovii (Podgorica); Crmnica 16. v.; Nikika upa i k ao: Babi - Tolji iselili se oko 1855. god. u Mokro (avnik) vidi: Radoni, i kao: Rado jevi; Mokro (avnik) ogranak Kalabia; Bijela (avnik) ogranak Vulovia; Riane (Niki) 15. ; Pali (Bijelo Polje); Vasojevii ogranak okia; Berane; Kui iz grupe Drekalovia nastanj eni u Balabane i Golubovcima i Mahali (Zeta); Sutomoru (Bar); Podgorica; Bar; Bj elopavlii 222

grana Petruevia grupa Mitrovia a drugi iz Bjelopavlia kao: Mren iselili se u Zetu; Ma hala (Donja Zeta); iz Njegua doselili u Perast 1438. god.; Ugnji (Cetinje) 1601. god.; pa Goi (Boka Kotorska) i Mol (Baka); drugi u Odesi (Ukrajina), Bosnu i Dalmac iju; Maine (Budva) od Borilovia iz Bajica (Cetinje) Radonjii, bratstvo u Boki Rado njii, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji Radonjii, rod bratstva "Bandia" u Komanima Radonjii u Molu u Bakoj Radonjii, grana bratstva Rajievia u Njeguima Radonjii - selo Jasenova, Donja Moraa (doselili iz Popova Polja, Hercegovina). Danas ih ima u Podgorici, B eogradu, Novom Sadu, i jedan mali broj koji je ostao da ivi u Jasenovi Radonjii, og ranak Oraovaca - Nenada iz Kua odselili u Gusinje Radonji (Radonjica), ogranak Vujoe via iz grupe urevia - Mrnjavevia odselili kod Gusinja a kao: urevi iselili u 16. v. jane (Niki), kod Kosovske Mitrovice; Gusinje Radosavljevi, Vasojevii grana Novakovia iz Pjeivaca iselili se u Srbiju; grana Trebjeana, kod Nikia Radosavovi, Bezjova i Kran ja (Kui); Vasojevii ogranak Miloevia - Lopoana Radosali, Riane (Niki) 15. v.; Banjan ki) 15. v.; Njegui (Cetinje) 15. v. i podruno Dobro Selo Radohni, 1589. god. u Brajiim a (Budva) Rado, Niki Rado, Piperi; Zair, Rijeka Crnojevia Radoevi, Riani i Gornje Po Niki) 15. v. i kao: Branin - Raievi; iz Pive u drugoj polovini 18. v. odselili se u G ruu (Kragujevac); Seotica (Bratonoii); Poari (Bjelopavlii) potomci Bijelog Pavla, od n jih su kod Rijeke Crnojevia; Rovca porijeklom iz Drobnjaka odselili se u ekulare ( Berane), ranije etkovi potomci etka Cerovia iz Tuine (abljak); Prijevor (Tivat) iz Sta re Crne Gore; Azanja (Gornji Bihor), Bijelo Polje ogranak Vukajlovia Radtovi, Koto r Radula, Bar Radulovi, u selima Komana (Podgorica) i jedni u Podgorici; u Banovo m kopitu, Gostilju i Lunici (Bjelopavlii) po zetskom knezu Radulu i kao: Hirsovi; n a Slatini Simonovi (po Simeonu Mirotoivom) razgranati kao: Radulovi i u: Kosovu Lug u i Grliu (Bjelopavlii); Parage (Niki); Markovii (Budva); Ponari, Goriani, Mahala i Ma tagui (Zeta); u Bjelopavliima jedni grana Matijaevia a drugi u Slatini i Viu ranije k ao: Kusalovi; a u podrunim Paiima od Pejovia ranije Simonovi, drugi Radulovii su grana Kaluerovia;ogranak Kaluerovia iselili sa Glavice u Bjelopavliima u eklie i Mike (evo tinje odselili se u Bajice kao: Radovi i Perovi; Baino Selo (evo), Cetinje iselili u Milojevie, Drnovtici i Veliki Orani Do (Pjeivci) i kao: Radulovi - Gavrilovi "Spica" ; Rubea (Niki) grana Trebjeana iselili se u Tepca (abljak); u avniku ogranak Abazovia; u Rovcima (Podgorica) ogranak Vlahovia; Zavrh (Niki) i Nikiko Polje iz eva; iljevo, u umii (Nevesinje), Hercegovina i kao: Drljan, doli iz Krivoija (Boka Kotorska) a tam o iz Trenjevice (izmeu Danilovgrada i Grahova) ima ih i dalje u Krivoijama; Gosli (G olija), Niki iz Nikikih Trepaa; Stijena Piperska, starosjedioci; Bunje, Gotovua, Crlje ica a u idoviima i Brvenici (Pljevlja) istorodni; Podbie (Mojkovac); Tepca i Uskoci (abljak), od njih su: Dabasan, Badnjar, Jolovi, Poturak i Pareina, i kod Mojkovca po tomci Radula Trepanina; vidi: Trepanin; Budimlja (Berane); grana Laketia - Lopoana u Vasojeviima; Velika i Plav iz aljana (alje), Albanija; u Zeti (Ponari i Mahala) iz Komana; epovia kue, Zabjelo, Momiii i Grabovci (Zeta) iz Ljeanskog podruja;Poenje (abljak) ogranak Vojinovia, grana Abazovia; Vuji Do (eklii), Cetinje ogranak Vickovia (opte Vuedoljana) doseljenih ispod Orline (Gacko) "pod Ikovie i Krajnjem Dolu" pa u Vui Do; Baina Selo Cuce (evo sada), Cetinje iselili u Krivoije Jezera (eklii), Cetinj e ogranak Jovanovia iz grupe Petrovia, potomci Petra doseljenika iz Bjelopavlia, od njih su u: Gornje Polje (Niki) kao: Puranovi i u Nikikom Polju; kod Nikia; Vir, Rasto ac i ipano iz eklia 223

(Cetinje) a u ume doli iz Cuca (Cetinje); Nikika upa pa u Staru Varo (Loznica); Stoliv (Kotor) kao: Bokovi, Perast, Pranj i Dobrota (Boka Kotorska); Podgorica; Bar; Bore te (Budva) i Muo (Kotor); Mojde i Tvrdo (Boka Kotorska) iz Popova (Hercegovina); P eraka naselja (Boka Kotorska) iz Stare Crne Gore; Podi, Herceg-Novi; Mul (Tivat) iz Hercegovine; Stoliv (Boka Kotorska) iz Spile (Trebinje); Savina i Meljine, He rceg-Novi; Morinj (Risan) Radulovii, staro prezime Perovia i Radovia u Bajicama Rad ulovii, bratstvo u Komanima Radulovii, grana bratstva Vickovica u ekliima Radulovii, bratstvo u Pjeivcima " Radulovii " - Gavrilovii, bratstvo u Pjeivcima Radulovii, brat stvo u Bjelopavliima Radulovii, bratstvo u Krivoijama Radulovii (sa Bojaniima), staro bratstvo u Bainu Selu Radulovii (Petrovii), bratstvo u ekliima Raduljevi, Njegui (Cet nje) Radunovi, Progonovii i Farmaci (Varmaci - Ljenjani), Podgorica i u toj varoi, o d njih su u Kosijerima kod Rijeke Crnojevia, doseljeni od Ljea (Albanija); Lutovo (Bratonoii) iselili u Pipere; iz Kua iselili u Bar i kao: Tomaevi u Vasojeviima: Slati na i Peovac (Andrijevica); Beranima 1890. god.; ogranak Labovia iz grane Novakovia , zvani Drndar; grana Raketia Lopoana; grana Novakovia kasnije Limljanci i Radonji; Niki; vidi: Lakovi (Radunovi) u Poaru; Podgorica; iz Bieva (Bijelo Polje) odselili i u Takovo (Aranelovac) Radunovii, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji Raduni, Herceg-Novi i pod runi Mojde Radusin, a, Buronje (Podgorica) iselili u Duie (Rijeka Crnojevia) a u ilovi ma izumrli; Krtole (Grbalj) Radusini, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji Radusinovi, Gran ice (Niki); Podgorica; Ljenjani iselili u Druie (Rijeka Crnojevia) i Grbavci (Zeta) Ra gam, i, Donji Oblik (Ulcinj) doselili iz Ragama sa lijeve obale Bojane Raenkovi, P atrovii, starosjedioci Raenovi, Vranjina (Rijeka Crnojevia) iz Bukovika (Crmnica), od njih su u Grblju; Patrovii; Budva; Bar; Kotor; Kosovska Mitrovica (u 8. v.) od nj ih su u Prijevor (Grbalj) a dalje u kaljare (Kotor) Raevi od Rao (Rajo), najstarij i sin Vasa rodonaelnika Vasojevia, vidi: Rajevi Ra, Bar Raa, kaljari (Kotor) Ranatovi kao: Vulievi u 17. v.), Dobrska Sela (Rijeka Crnojevia), ranije Gornjak, porijeklom ispod Klimova - Klimenti (Klimendi), Albanija, od njih su u Podgorici, Ulcinju, Zeti i kao: Ranjatovi Ranatovii iz Ceklinske nahije (sela: Rijeka Crnojevia, Dujeva, in on, Prevlaka, Druii, Dodoi...) Razdroki, Niki Razi, ogranak Radonjia u Vuice ( ii) Razii, porijeklo od Raze Kalimanovog, koji je u svoje vrijeme posjedovao itav p redio dananjeg Danilovgrada i veliki dio bjelopavlike ravnice. Bratstvo se nalazi u selu Vuica, pored Danilovgrada, Bjelopavlii Raili, Ostrog i Roac (Bjelopavlii) iz D abojevia; Metrevac (Pljevlja) Raivan, Kotor Raievi, ogranak Spaia (Spahi) ranije urii ucama (Cetinje), odselili u Police (Trebinje); Roca (Bjelopavlii), starinci od nji h su kod Berana i u Vraegrmcima oznaeni i kao: Vraegrmac i Lui ogranak Staniia iz Bjel pavlia odselili se kod Prokuplja (Srbija); grana Raketia Lopoana; Selita (Pjeivci); V ir (Niki) i kao: Branin, vidi: Radoevi; Niki i susjedni 224

Ozrini, jedni (Radojevi sinovi) u Aljasku, ikago i Rusiju; Lepetane (Boka Kotorska ); Vasojevii ogranak Katania iz grupe Kovaevia; i Bajice (Raieva dola), Cetinje ranij e Martinovi, u Zeti potomci Raia Jova Martinova iselili u Bandie (Komani) pop Ivan pa sin Rai Ivanov. Njegovi potomci i u Zetu kao: igalj; u Trnovu (podnoje Jahorine) , Spu, Ljekopolje, Gornju Goricu, Luane, Berislavce, Golubovce i Matague (Zeta) i u Podgorici i Zatrijebau, Doljani, od njih oko 1750. god. u Vraku (Stari Bori - Vezi rov Bori - Vezirov Carski Has), Skadar i kao: Raievi, Martinovi - Petrovi (potomci Ba tria Martinova) njihovi ogranci: Maslarica (Maslovarica), od njih u: Srbiju a Rat kovi, Androvi, Bokovi, Stojovi, Maslovari (Maslarica) i Todorovi u Zeti; srodnici Pira jia i Pirania; Raievi Golubovci i Berislavcima (Zeta), od njih su u Katalipe (Argent ina), Slavonskom Brodu; Trnovu (Sarajevo), Kruevac (Srbija) pa u Bugarskoj, Grkoj, Turskoj, Bihoru (Bijelo Polje) od Gusinja (Gornje Polimlje); ogranak Prebiraevia iz Pearske (Bijelo Polje) odselili u Jasenicu, Jezero i Trenjevcu (Sjenica); Oraho vac (Bijelo Polje) doselili iz Sretine (Proenje), Mojkovac; Bajkovina (Mojkovac) o granak Miloevia najsrodniji Zunkoviima; Ozrinii (Niki) iselili u Pivu oko 1900. god.; Zagara (Danilovgrad); Bar; Deljani (Gusinje) iz Zatrijebaa (Kui), tu iz Ljekopolja k ao: Deljanin (ogranci: Perkovia, Ljuljaevia i Mujovia); u Ceklinu (Rijeka Crnojevia) 1582. god. pripadaju Raieviima (Martinoviima) iz Bajica (Cetinje), vidi: Martinovi u Komanima Raievii, rod u Policama kod Trebinja Raievii, rod u Ljekopolju (Donja i Gor nja Gorica, Toloi, Vranjii i Podgorica i u Zeti Raii, u Rocima i Ostrogu (Bjelopavlii) Raikovi, Luani (Ljekopolje) od njih u Podgorici i Botun (Zeta), iz Graca (Ljekopolje ), od njih su u Sekuliima (Bjelopavlii); u Podgorici sa Zlatice (Kui) Raikovii iz Ljea nske nahije (sela Gradac i Parci ) Rajavan, Kotor Rajevi, Topla i Luii (Luci), Herce g-Novi; Niki i podruni Ozrinii; Gornji Bihor (Bijelo Polje); Vasojevii, potomci Vasov a sina Raja, razgranati na 44 prezimena Raji, iz Pipera odselili se u Srbiju, pre ci Tanaska Rajia; Moraa 1648. god.; Rajievi - Njegu u Njeguima (Cetinje), doseljenici iz Banjana (Niki) kasnije i kao: Rajievi, srodni Herakoviima, od njih su u: Cetinje i Niki i kao: utkovi (Rajievi); Drmljani (Grbalj) i kao: Stanii (Rajievi) a jedni ka ao: Stanii - Radonji i kao: Guvernadurovi; i kao: Radonji Gornadurovi (Guvernardurovi) u Dalmaciji, Bosni i Odesi (Ukrajina); Mol (Baka) kao: Radonji - Mali; u Pranju (Bo ka Kotorska) kao: avor (Rajievi); u Rumuniji (Vlaka) kao: Radovi - Baovi jesu od Penda (Rajievia) Rajievi, Njegui (Rajievii - Boevica), Cetinje, doli iz Muevica, pod Zlat anom (podnoje planine Njego), gdje je rodonaelnik Raji (Rai) doao (oko 1466. god.) sa podruja Gacka (Hercegovina), zajedno sa bratom Herakom. U Njeguima i dalje su od R ajievia: Radonji, od kojih su itkovi, Stanii jedan njihov ogranak Guvernadurovi, Podu nin od kojih su urovi - Beir (Beirovi), Radovi (Radovi - Radonji) i Radovi - Baovi ra - Radonji), Radovi (Penada), avor, Palamida. Od Podubliana su: evaljevi, Markovi, ap i utka. Od Rajievia su i Mila - Rajievi. Od svih ogranaka Rajievia ima ih u raznim ajevima, to je navedeno uz njihovo prezime. Rajievii, bratstvo u Krusama Rajievii, gr upa bratstava u Njeguima Rajievii (avori) na Pranju Rajievi - Radonji u Goiu Raji, ratstva Rajievia u Njeguima Raji Radulovi, pop, koji se iz cuckog Donjeg Kraja presel io u Pjeivce Rajievi (Raievi), Tepca i okolina Drobnjaka i ako "Trepanin" iz Nikikih paa; aranci, abljak, ranije aranac Rajievi (Vlastelinovi) porijeklom iz Plane (Bilea) o: Vlastelinovi Miloevi najblii su im Zukovii u podrunoj Aluzi; Njegui (Cetinje) i kao Rajievi; u Miogotanima (Zagara), Danilovgrad; ogranak Vuletia u Gluhom Dolu (Crmnica ); Moraa 1655. god. 225

Rajievi, grana brastva Vuletia u Gluhom Dolu Rajievii, rjedji naziv za selo i bratstv o Rajievie Rajievii ("Mijogotani"), bratstvo u Zagarau Rajikovii, grana bratstva Gvoz ovia u ekliima Rajikovii, bratstvo u Ljeanskoj Nahiji "Rajkovi", bratstvo u Gluhom Dol Rajkovi, Bukovik (Crmnica); Njegui (Cetinje) 15. v.; Kotor iz Debra (Makedonija); u Sokuljama (umadijska Kolubara) ogranak Stanojevia (Milia) porijeklom od Nikia; ekli (15. v.) od njih su u Donjoj Bijeloj (avnik); tedim i Grahovo, Niki, Plav oko 1870. god. i podruno Vojno Selo iz Bjelopavlia i kao: Vraegrmac; Herceg-Novi po majci; Z abre (Lutica), Herceg-Novi; Petrovii (Niki) iz Pjeivaca; Podgorica; Bar; Konjuhe (Andr ijevica); Brezojevice (Plav); u Plavu; Rogami (Piperi) starosjedioci; u Piperima od kojih iseljeni u Oraje pa u Kosijere (Cetinje), jedni odatle: Ulcinj 1894. go d.; kare, Otoac i dalje po Lici: Zrinj, Srpsko i Gospi; u Srbiju: Jasenice u umadiji kao: Ili, a u Belosavcima kao: Ivanovi, Lavi kod aka Rajkovii, bratstvo u Kosijerima ajkovii, bratstvo iji su istinski rodonaelnici iz Kosijera (Rijeka nahija), gdje je bratstvo, kako i sam autor navodi u rubrici Plemena u CG bilo prilino stijenjeno i o krueno drugim plemenima, bez mogunosti da se iri i ishranjuje, te tim prinueno da se iseljava u druge djelove dananje Crne Gore. Osim ovog, est razlog je bila i krvna osveta, kao u sluaju tri bratstvenika (s porodicama?) koji su naputili Kosijere n egdje u drugoj polovini XVIII vijeka, a od kojih se jedan, kako pria kazuje, nast anio u Piperima (Rogami i Smokovac - danas brojno bratstvo), drugi otiao u Kue (sm jestio se u Ublima kukim i poljima oko Ubal - danas brojno bratstvo), a trei otiao jo dalje i smjestio u tadanjem turskom Hasu (ili Asu) to je zapravo naziv za plavsk o-gusinjsku kotlinu, na nain to je posjeo sa svojih ak 9 sinova, veliku povrinu na u glavnom istonoj strani planine Visitor (koja gleda na varo Plav), i tu zasnovao i danas veliko bratstvo Rajkovia. Vremenom je ipak dobar dio posjeda na Visitoru, k upovinom ili pod pritiskom drugih bratstava koja su imala potrebu da se ire, ustu pljen ili preputen, ime su Rajkovii potisnuti na prostor velikog sela Brezojevice i prostor koji gravitira selu. U svim knjigama koje obrauju Vasojevie kao pleme, a zaista ih ima dosta, meu kojima i one od Jovana Cvijia i Marka Cemovia, svuda je il i naglaeno da su Rajkovii doljaci, ili nijesu uopte spomenuti u starosjedilaka bratst va plemena Vasojevia. to se tie podatka da je Rajkovia bilo u Bjelopavliima, meni je nepoznato, ali ostavljam mogunost da je neki od bratstvenika na putu iz Kosijera odluio da se tu privremeno nastani, ili trajno, ali se taj dom ugasio, tek u Bjel opavliima nema Rajkovia s korijenom duim od par decenija, ako i takvih ima. Radi ko mpletiranja slike o Rajkoviima, valja i dodati da i veliki broj bratstvenika Rajk ovia koji je polovinom XIX vijeka poao u umadiju i osnovao s drugim crnogorskim bra tstvima Kosjeri (po Kosijerima) ini danas ugledno bratstvo u istom mjestu i ire, a od istih Rajkovia iz Kosjeria danas je (2005. godina) i gradonaelnik Kragujevca. Ra jkovii su porijeklom iz plemena Bjelopavlii, naselili su Plav i Gusinje, ima ih pr avoslavne vjere a ima ih i islamske vjere. Rajne, u Baru Rajovi, Papratni Do (Pjei vci) od njih u Danilovgradu i Spuu; ogranak Erakovia iz Banjana iselili u Beograd; Niki; Herceg-Novi i podruna Bijela; potomci Dobrilovia u Dobrskom Selu (Cetinje) od njih su u Podgorici i Donjoj Zeti; Goriani (Zeta) kasnije Ljujkovi u Vranju i Raj evi (Lampirovi) u Skadru. Od Rajovia u Lopatama (Podgorica) i Srbiji; ogranak Dragie via u Piperima; Baa (Roaj) kao: Rajovi - Pejinovi doselili iz Gorada (Berane); Vasoje jedni ogranak Ivanovia - Sjenoneana iz grupe Dabetia, a drugi ogranak Novakovia; Ve lia (Berane) Rajovii, bratstvo u Dolu Rajh, Podgorica Rajevi, Cetinjsko podruje 1516. god.; Tivat; Kuti, Herceg-Novi iz eva (Cetinje); kaljari (Kotor); Cuce (Cetinje), od njih u naselja kod Perasta Rajevii u Perastu Rajeti, Donja Kranja (Kui) ogranak La levia iz grupe Krivodoljana - Milia; Perast (Boka 226

Kotorska) Rajkovi (Radovi), uraevii (Tivat) iz Stare Crne Gore doselili u 15. v. Rak, Bar Rakel, Perast (Boka Kotorska) Raketi, Brskut (Kui) i u Bratonoiima; Niki; iz grupe Lopoana u Vasojeviima iselili u titarice (Mojkovac); ogranak Vladojevia iz Banjana (Niki) iselili u Dobra Sela (Drobnjak), ranije Vladojevi od kojih su i u Nikiu Raki, o granak Lutovaca iz Rovaca odselili u okolinu Berana; ogranak uriia u Vasojeviima; Ra kia Kue (Zeta), od njih su u Podgorici; Tuzi; Bratonoii, od njih su u Podgorici Rakl in, Kaluerac (Patrovii) Rakljovi, Plav Rakni, Breli (Crmnica) Raknii, bratstvo u Brel Rakovi, u Kuima ranije Dui, od njih su u Lubnici, Lunice i Kurikue (Berane); Bae (Ro , vidi: Garovi; Niki; Ulcinj (1890. god.) doselili iz Zete; u Goiima (Zeta) ogranak K aluerovia; Bistrica (Mojkovac) ranije Bokovi doseljenici iz Grblja, od njih su u Rud inice (Piva) kao: Nedi; Poivala (Mirue), Niki; Boljanine, Rasova i Resnik (Bijelo Pol je) iz Vasojevia; Golubovci (Zeta) iz Klimenata (Albanija); Prijeradi (Grbalj) su iz Stare Crne Gore; u Kolainskoj bistrici ogranak Kurepa Rakovii iz okoline Beran a. Naseljeni u selima Bue, Luac, Lubnice, Kurikue i Desin Do...Bijelo Polje i Podgo rica Rakojevi, Lukovo (Niki) Rakonja, ec, Ravna Rijeka (Bijelo Polje) i podruni Rako nja; od njih su u Stup (Sjenica) 1645. god.; Niki Rakonjac, Sipanja (Gornji Bihor) , Ravna Rijeka i Nedokusi; u Podgorici; vidi: Rakonja Rakocija, Niki Rakoevi, Moraani potomci Bogievi doselili ispod Huma Hotskog, od njih su kod Mojkovca; Zaton, Boj ite i Sapljaa (Bijelo Polje); Golubovci i Vranje (Zeta); u Progoreoce (umadijska Ko lubara) kasnije Jovanovi iz Morae (Kolain) Rakuljica, Niki Raku, Plav i podruno Vojno elo Rakui, iz Herceg-Novog iselili u Liku Rakevi, Zlatica (Kui) starosjedioci; Lajsov ii i Kurilo (Zeta) iz Pipera i u podrunim Gorianima i Berislavcima iz Bajica (Cetin je); Smokovica (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia od njih u Vranju i Gorici (Zeta) Ral evi, Vasojevii ogranak urakovia (od Rijeke Crnojevia) oznaeni i kao: Alimpijevi u Dap Kaludri i Ranici (Berane) Ralevii iz Kaludre i Luge kod Berana Raliko, Kotor Rali slova, Kotor 15. v. Ralovi, Nedokusi (Bijelo Polje) Rama, u Podgorici Ramadanovi, ogranak Marojevia u ekliima (Cetinje) od njih su u: Kotor i podruni Muo, Mulo (Tivat ); u Skadar (Albanija) 1905. god. doli iz Crne Gore; Bjelopavlii od njih su u Niki; Bar Ramadanovii, staro muslimansko bratstvo u ekliima Ramadanovii (Marojevii), bratst vo u ekliima Ramadini, Kotor Ramaj, Zuos (Ulcinj) Ramdedovi, Lagatori (Bijelo Polje ) doselili iz Brskuta (Bratonoii), pa jedni odselili u Novi Pazar, Smirnu i Carigr ad (Turska) Ramdedovii iz Lagatora kod Berana Ramovi, Brve (Bijelo Polje) 227

Ramevi, Kaludra (Berane) iz Ceklina (Rijeka Crnojevia) Ramenkovii, bratstvo u Dupil u Ramilj, i, Tuemile (Bar) Rami, kod Plava 1860. god. Ramovi, Luice (Roaj) iz Kua; Hon ii i Donja Lovnica (Roaje) srodnici ejnelagia; ogranak Peia iz Zagaraa (Danilovgrad); Podgorici i Zeti iz Kua, od njih su u Bihoru (Bijelo Polje), ranije Bihorac; Kle zna Krute, Mide i Bratica (Ulcinj) iz Mrkojevia (Bar); Bijelo Polje; Tuzi; Niki; u Zetu iz Meduna (Kui) Ramos, Tivat Ramujki, Tuzi Ramusovi, Donja Ranica (Berane) iz G rude (Tuzi); Herceg-Novi (1889. god.) iz Ivatreje Ramuevi, Ramui i Donji Murii (Prim orska krajina), od njih u Zuosu kraj Bojane Ramui, Ramui i Zuos (Donja Krajina) Rami lovi, Savin Bor i Lagatori (Bijelo Polje) iz Plava, porijeklom iz Kua Rami, Sipanje (Bijelo Polje) Rana, Bar Ranetovi, Podgorica Ranulo, Donja Lastva (Tivat) Ranitovi, Boljanii (Pljevlja) od njih su u podrunoj Gotovui, Brvenici i Bunji Rani, srodnici B lagojevia u Pivi iselili se u Godeu (Uika Crna Gora) Rankov, ranije: Savin, u Srpsko j Crnji (sjeverni Banat), iz Crne Gore; vidi: Markov Rankovi, Bezuja i Ubli (Kui), ranije Dabi; Pjeivci iselili u Niki i Srbiju; Sakulja Kolubar od Milia skraj Nikia; K mbor (Boka Kotorska) Ranevii iz Pive (D.Crkvice - Babici), iz Ozrinia - upa Nikika Ran vo, Spi (Sutomore), Bar Ranjevac, Sustjepan (Boka Kotorska) Ranjkovi, Ubli (Kui) ran ije Dabi Raovi, Potkrajci (Bijelo Polje) doselili se iz Kieva - doline (Ljubovie), p orijeklom Kui; iz Bistrice (Bijelo Polje) odselili u Vrela i Dualovie (Donje Dragaev o), Srbija; Sakulja (umadijska Kolubara) ogranak Milia porijeklom od Nikia Raoni, ogr anak Vukadinovia - Srbljanovia od Novljana iz Slatine (Drobnjak) iselili u Srbiju; jedni od Dedejia iz Drobnjaka (aranaca) naselili se u Dobrilovinu (Mojkovac) pori jeklom iz eva (Cetinje); Jabuno (Bijelo Polje); Tara (Pljevlja) iz podrunih Ljua; Mo raa 1655. god.; Niki; Raonia Luka uz Taru; Prenane (Maoe), Pljevlja Raonii, selo Vrela kod Zabljaka, pleme aranci (doseljeni iz Stare Crne Gore) Raosavljevi, Njegui; Crmn ica; eklii; Lipovo (Kolain); Raosavljevi Glavica (Spu) srodni Vukoviima iz eva (Cetinj ) (rodonaelnici su strievii), od njih su u Dobrilovini (Mojkovac) Rapovac, Herceg-N ovi i podruna Bijela, Savina, Meljine, Kuti i Sasovii iz Dalmacije Rapovi, Hrapovi ( Mican), Kriak i Maoe (Pljevlja) iz Kua, od njih su u Polimlju Rapi, Peurice (Ulcinj) R argora, Bar Ras, Strojtenica (Bijelo Polje) Rasalii, bratstvo u Sotoniima Rasalovi, Ljenjani ogranak Vukevia ranije Raslavovi grana urikovia iz Zagaraa, Danilovgrad Ras ii, bratstvo u Zagarau Rasilovi, Piperi Rasko, predak Vuinia i Vukanovia u Piperima Ra slav "Krivokapa", predak brastva Krivokapia u Cucama Raslavevi (Raslapevi), Njegui (Ce tinje) 16. v.; Lae (Bjelopavlii); Niki Raslapevi, Cuce (Cetinje) pa jedni u Skadar (Al banija); ogranak Sjekloa (Dobrska upa), Cetinje. Vidi: Raslavevi 228

Raslapevii, grana bratstva Gornjevuka u Dobrskom Selu Raslaevi, Lae (Bjelopavlii); Kon jsko (avnik) pa u Rape, Zasad, Pridvorice i Prekornica (Cetinje) iz Patrovia; Njegui i eklii 16. v.; Drobnjak 15. v.; Zeta; iz Kua iselili kao: Nestor u Kuline, Kuane, M aie i Stojilovie (Pljevlja), jedno vrijeme su ivjeli u Vraneu (Bijelo Polje) Raslovi, ogranak urkovia u Piperima, doseljenici iz Lutova (Bratonoii) Rasovac, Rasova (Bijel o Polje) ranije Begovi odselili u Savi Mak Rasovi, Kotor, po nahoetu Rasojevi, Niki; S tabna (Piva) ranije Adi u podrunom Tupuzu Raspop, Trebjesa (Niki) grana Trebjeana Rasp opovi (od Popovi), matino Podglavica (Martinii), Bjelopavlii, ogranak Miloevia Vlastel novia, ranije aranac (arenac) u Planoj (Bilea) prelazni put je bio u Banjanima, pod Njegoem njihovi srodnici su odselili u Planu (Kolain), pa u arance uz Taru; jedan n jihov ogranak su Radovi u Martiniima; Bar; u Kotoru iz Stare Crne Gore; u Zeti iz Kua; u Podgorici 1900. god. Rasomi, Dobrska upa (Cetinje) Rasti, vidi: Rasti Rasti = Rasti, u Ulcinju 1253 - 1324. god. Rastovi, Igalo, Herceg-Novi su od Nevesinja R astegi, vidi: Stegi Rastovina, Pljevlja Rasulbegovi, jedni kao: Rasulovi, grana Crno jevia iz Crne Gore u Trebinju i Poitelj (Hercegovina) Rastoder, Radmanci i Mrdari (Bijelo Polje) iz Kua; u Nikiu, srodni Nurkoviima u Seotici i Kriiji (Plav) i Feroviim u Plavu Rastor, Tivat Rastoanin, vidi: Ranin Rat (Ratanin), predio Tovia (Niki) u sre dnjem vijeku Ratako, starosjedioci u Rastovcu (Niki) Ratel, Grahovo (Niki), 1695. god . Ratianji, Dolina (Ulcinj) 1326. god. Ratislave, u Kotoru Rati, Ledenice (Risan) Ratko, predak bratstva Sjekloa Ratko Gorevuk, najstariji predak bratstva Gornjev uka Ratkovi, vlastelin Braji Ratko 1489. god. podruje Brajia (Budva); Njegui i Zeta 1 496. god.; ui ogranak Raievia (Martinovia); Brezojevice u Mataguima (Zeta); Bukovica i Baa (Roaj) i Vojno Selo (Plav); Drenov Do (Pranj); u Bratonoiima Ratkova peina; Trnj ne (Cuce), Cetinje, od njih su u: Gacku i Bratau (Hercegovina); Zupci, pa Konjsko (Hercegovina) i odatle u Rapte, Zasad, Pridvoce, Ljubomir, Arslanagia Most, Neve sinje, Loznica (Mava), Bosnu i drugim mjestima srodni su Milojeviima u Prkosima i Zupcima (Trebinje); Orahovica (Risan) iz Lom Palanke (Makedonija); Herceg-Novi i podruno Kamenovo iz Zubaca (Trebinje); Perast (Boka Kotorska) Ratkovii, staro bra tstvo u Trnjinama Ratanin, vidi: Rat Raeh, Kui Raul, Kotor Raunig, Dobrota (Kotor) Raut, vidi: Rautovi i Rauta Rauta (Podublianin), Njegui (Cetinje) ogranak Rajievia Ra uti, bratstvo u Njeguima Rautovi, i kao: Raut, u Krtolskim naseljima, Grbalj su iz grupe Dapa (Dapca) doseljenika (u 16. v.) iz Albanije, srodni podrunim: Radoviima, Miloviima i Nikoviima Rafaeli, Pranj (Boka Kotorska) 229

Rafailovi (Benedeti), Rafailovii (Budva) Rafailovi, Rafailovii (Budva) oko 1560. god . doselili iz Grke, pa u Luticu (Grbalj) 18. v. potomci Lica Rafailo iji su srodnic i poli u Srbiju i Rusiju; Risan Rafajlovi, Donja Orahovica (Kotor) Rahovi, ranije: Orahovi, iz Orahova (Kui), nastanjeni: Bijelo Polje i podruna naselja, Potkrajci, S utivan i Nezakusi Racanovi, Podostrog (Budva) iz Stare Crne Gore Racij, Kotor 166 0. god. Rackovi, Krunje (Ljenjani), Podgorica od njih su u Mojanoviima (Zeta) i Dob roj Vodi (Bar); u Vraki (Skadar) iz Ljekopolja, ivjeli i u Zeti Rackovii, bratstvo u Krusama Raani, Mokrine, Herceg-Novi iz Mokrina (Hercegovina) 1692. god. Raevi, vid i: Rakevi, Zlatica (Kui), od njih su u Momiiima i Krusama, Ljekopolje i Kurilu, Grbavc ima i Berislavcima (Zeta); Donje Vode (Ulcinj); Ljubotinj (Cetinje) Raevii, bratst vo u Ljubotinju Raeta (Mijanovi), jedan od predaka bratstva Mijanovia u Cucama Raeta , predak i rodonaelnik Mijanovia (Mijanov brat Raeta) u Cucama (Cetinje) pa i kao p rezime odselio se u Kava (za brdom Trojicom), Tivat, od njih su u Mainama i dotino j Budvi, a od ovih u Kotor i podrunu Dobrotu Raete, bratstvo u Boki Rai, ogranak Nov akovia-Vasojevia, od Lijeve Rijeke odselili u Gornje Polimlje, najblii Dujoviima; og ranak padijera u Njeguima (Cetinje) od njih su u Gostilju (Bjelopavlii); u Podgoric i 1912. god.; Mokrine, Herceg-Novi i kao: Fai; Igalo, Herceg-Novi Raii u Bjelopavlic ima Rakovi (Rekovi), Zlatica (Kui), od njih su u Mahali i Vranj (Zeta) Rau, Kumbor, He ceg-Novi Radepovi, Bihor (Bijelo Polje) Radi, u Plavu oko 1865. god. Raaj, Zagonje (D onja Krajina), Ulcinj Raajac, Pljevlja iz susjednog Razvana Raeta, u Budvi Rain, He rceg-Novi Rai, Martinii (Bjelopavlii) iselili u Ulcinj i Bar; Podgorica; Ljutice i Ba bunice (Tivat) starosjedioci, od njih su u Kotoru Raica, eni (Sutorina), Herceg-Nov i Raketa, Anamali, Dobre Vode i Gornji Oblik (Ulcinj), od njih su u Ulcinju i Bar u; Babunica, Herceg-Novi Rako, Mrkovi i Lutice (Tivat); Mardare, Herceg-Novi Rao, iv inice, Herceg-Novi Rakovi, Tunkovii (Grbalj) 1614. god.; Babunica, Tivat iz Hercego vine; u Skadar (Albanija) 1851. god. iz Crne Gore; Ceklin (Cetinje) vlastela 16. v.; Komani i Spu; Kotor iz Patrovia 1425. god.; Lutica i Baoii (Boka Kotorska); Podgo rica; Kuti (upa Nikika); Grac i Rakovia lijeska (Gornja Bijela), avnik; iseljeni iz Ko laina u Donjoj Sabanti (Lepenica) Raovi, Raste (Fundina), Kui iz grupe Drekalovia, od njih su u: Dvorovima Rakia i Gorianima (Zeta), Podgorici, Ulcinju i podrunoj Darzi ; Sasovii i Kumbor (Boka Kotorska); Risan; Nedokusi (Bijelo Polje); kod Gacka vid i: Slijepevi, od njih u Argirokastro (Albanija); jedni u Junoj i Sjevernoj Americi; Tuzi; Lajkovii, Zeta iz Pipera Raanin, Lipovo (Kolain) pa u Poljima (Mojkovac) i Vr anekoj Dolini ()Bijelo Polje, srodni susjednim Kljajiima i Simoviima Rai, Bukovica (Pl jevlja) Rvalac, Donji Kraj i Ugnje (Cetinje) Rvalci, seoce ili bratstvo u Cetinj skom Polju 230

Rvalci, staro bratstvo u Cetinjskom Polju Rvat, Rvaevo, Rubea i Zaselak (Niki) Rvaani n, kao: Ranin Rvovi, Mataruge (Pljevlja) i Kruevo (Bijelo Polje); u Koritnici i Koz ici (Pljevlja) kao: Puzovi Reavac, u Migovcu (umadija) iz Drobnjaka Rebi, Miloevii i Krivodol (Piva) iz Jasenika (Gacko) oko 1840. god.; u Drobnjacima ispod Kratnice ; Bijelo Polje; Gotua i Sipanje (Bijelo Polje), srodnici Babia u podrunim Tucanjima (Bihor) i kao: Rebronja Rebronja, Niki, vidi: Rebi u Bihoru Regent, Kotor Regec, Ko tor Redi, Kotor Reina, Kotor Reevi, Patrovii doseljeni iz Stare Crne Gore, porijeklom iz Banjske (Kosovo), razgranati i dosta ih je iseljenih Reina, Niki Rei, Mojde i Zelen ika, Herceg-Novi iz Banjana (Niki) Rezabegovi, Prenani (abljak) Rezuli, Herceg-Novi, p o nahoetu Rezui, Herceg-Novi Reinvar, Herceg-Novi Reka, Poljica (Bjelopavlii) ogranak urovia-Grupkovia Reko, u Podgorici Rekovi i kao: Perunii, u Duroviima (Pljevlja) iz vog Brda (Kolain), a u Bogaiima (Plav) doseljenici (oko 1858. god.) iz Klimenata ( Albanija) 1875. god. Reli, Relii (Crmnica) i kao: Relji; u Budvi i Nikiu od Knina (Da lmacija); Herceg-Novi, po nahoetu; Rili (Kotor), po nahoetu Relja, ranije: Krilatica (od njih su Popadi), Babine, Zvjezd, Jurievi, Potkova i Boljanii (Pljevlja) Reljan, Kotor Relji, i kao: Reli, vidi: Reli Remekovi, Dupilo (Crmnica); Toloi (Podgorica) Re menkovi, Dupilo (Crmnica) Remeti, Kameno (1692. god.), Dobrota i Mokrinje (Boka Ko torska) iz Hercegovine Remikovi, Grah (Velestovo), Cetinje; Podgorica pa u Orah, Toloi i Kurilo (Zeta) Renduli, Bijelo Polje odselili kod Sjenice pa u Uluane (Donje Dragaevo) Rener, Herceg-Novi Renkovi, porijeklom od Skadra, doselili u Cernicu (G acko) pa u Zabre (Piva), a odatle jedni u Dubrovsko (Drobnjak), i kao: Piuri, srodn ici Pandiima Renovica, ogranak Delia iz Pive iselili u Smrtie (Glasinac) na Romaniji Reoc, iz Nikia odselili u Topolu (umadija) Repani, Herceg-Novi Repanovi, u Podgorici Repea, u Podgorici Repovi, u Pjeivcima pa Repoljina (Banjani), Niki, kasnije Mirkovi i Pejovi Resulaja, Donji Oblik uz Bojanu Resulbegovi, Ulcinj iz Hercegovine; Herce g-Novi po majci, a drugi su od nahoeta Resojevi, Rejovii (Pjeivci) Resutar, Kotor Re hovac, Kumbor, Herceg-Novi Reci, Plav Re, toj (Ulcinj) 231

Reevi, iljak (Bijelo Polje) iz Dujaka sa Petera Rekovi, Bezjova i Zlatica (Kui) staros edioci; Tuzi; Vranj (Zeta); Plav Redematovi, Koe (Kui), od njih su u Prnjavoru (Plav ) 1860. god. Redepagi, iz Koa (Kui) preli kod Gusinja, pa se jedni prozovu abanagi, a od Plava kao: Redepagi - Gredi a drugi kao Dizdarevi i kasnije preseljeni kod Roaja k ao: Redepagi. Od jednih u Plavu i kao: Graanin. Ima ih u podruju Bistrice (Bijelo Po lje), kao: Redepagi; u Vievo i Prnjavoru (Plav) Redepovi, kod Roaja, doselili iz Klime nti (sjeverna Albanija), porijeklom iz Pipera (Podgorica); Berane Redi, u Plavu og ranak Sujkovia i Rudom Polju (Plav) i Brezojevici (Gusinje); kod Roaja ogranak Nika ; u Kolainu, Podgorici i Nikiu iz Kua; Cetinje; iseljeni iz Rovaca (Podgorica); trpci (Sirinika upa), Kosovo, ranije u Vrbanici i Pologu (Tetovo), i kao: Stoki, porijekl om iz Bjelopavlia; u Kuima od Sujkovia - Nuculovia Redov (Mican), Kriak (Pljevlja) Red vi (Mican), Mataruge, Prenane (Maoe) i Podborova (Pljevlja); Niki; Bijelo Polje; Bjel opavlii, od kojih su u Podgorici; u Berane iz Podgorice; Bar; u Arbane i Mali Ostr os (Primorska krajina) doli iz Malesije (sjeverna Albanija); Mide, Kalimani, Peli nkovii, Donja i Gornja Klezna (Ulcinj); Bresnica (aak) porijeklom sa Bihora (Bijelo Polje), pa jedni i kao: Redovi - Milosavljevi Re, Podgorica Readagi, Ulcinj Reak, Don a Lastva (Tivat) Reetar, Herceg-Novi; u Podgorici; ogranak Bracanovia iz okoline C etinja preli u Bjelopavlie i odande jedni u Vraku (Skadar) Reetarovi, Niki Rekov, Koto i susjedna Dobrota Reovi, Gusinje i Nadumce (Novi Pazar) ogranak Radoniia iz Kua Repa r, Kotor Riavi, Herceg-Novi Ribari, vidi: Guojevi Ribarovi, Niki Ribi, Podgorica Ribi Podgorica; Kotor iz Pranja a tamo iz Donje Lastve, Gornja Lastva (Tivat), porije klom iz Stare Crne Gore; u Baru i kao: Ribii 1437. god. Rivt, Bar Rigi, Kotor Rigi bit, vidi: Riibat Riglin, Muo (Kotor) Riani, staro pleme u Hercegovini Rianin, poto mci Riana kod Nikia i Herceg-Novog Rianovi, Muo (Kotor) i Risan Rier, Niki Riei, N (Trebinje) doseljenici iz Riana (Niki) Riza, Cetinje Rizamuli, Pljevlja Rizvabegovi, Banjani (Niki), vlastela Rizvanagi, Risan 1654. god. Rizvanovi, Kriak (Pljevlja) iz Rovaca (Podgorica); Bukovica (Kovaevii) i Crljenica (Pljevlja) u podrunim Otaloviima su posebni; Pljevlja 1897. god.; u Luicama kod Roaja iz Kua; Vlah i Lozna (Bijelo Polje) potiu od Kolaina; Berane Rizi, Perast (Boka Kotorska) 232

Rizni, u Kumbor, Herceg-Novi iz Zubaca (Trebinje) oko 1692. god.; Herceg-Novi, po nahoetu; Kotor; Gledii (Grua), Kragujevac, doselili od Kolaina Ril, Kotor 1332. god . Rilovi, Kotor Riljin, Muo (Kotor) Rimi, Kotor po nahoetu Rimani, Martiniko polje (B jelopavlii) Rino, Bar Riosa, u Budvu doselili iz Patrovia 1650. god. Rip, Kolain Ris avi, Budva 1424. god. Risimovi (Vasili), u Bijelo Polje (Polimlje) doselili iz Krav arice (Dragaevo), Srbija Rismani, Mojde i Ratievina, Herceg-Novi Risni, Herceg-Novi, p o nahoetu; Kotor Riso, u Podgorici Risovi, Patrovii Ristanovi, u Bukovici i Goleu (Plj evlja) ogranak Stevanovia; kod Uica porijeklom iz Drobnjaka Ristar, Budva Risteli, Bojkove Kamenice, Bijela, Krivoijama i Baoii (Boka Kotorska) Risti, u Miljkovcu (Piv a) ogranak Batkovia od Nikia; Novi Pazar ogranak Kneevia doseljenih iz Plava 1875. go d.; Sirovac (Drobnjak) doli iz Kua; Manastir Dovoli (Pljevlja); Kolain i Polja (Moj kovac); u Klanice (Valjevska Kamenica) u 18. v. doselili iz Pive; u Vasojevie dos elili iz Prizrena (Metohija); Bajkove Kamenice i Baoii, Herceg-Novi; Cetinje Ristii iz Pive (Miljkovac), iz upe Nikike Ristovi, u Bjelopavliima ogranak aranovia (Petrui ia), a u Kuima ranije Nilovi odseljeni u Podgoricu; Cetinje; Bekovo (Novi Pazar) og ranak Komatina iz Vasojevia; Jelii (Tutin) ogranak ekia iz Drobnjaka; kod Ivanjice (u madija), doseljenici od Pljevalja Ristovii, bratstvo iz Donjih Crnaca (Piperi), j edan je od 4 ogranka nekad velikog bratstva Plakovia (ostali su Jovovii, Savovii i N ovakovii). Kao dio Crnaca, juznog dijela Pipera, raunaju se u najstarija piperska bratstva (predpostavlja se, mada je inae istorija plemenske CG i dalje neistrazen a) da su Crnci naseljeni u onom prvom talasu, tj. da su ostala bratstva (koja na seljavaju Stijenu i Djurkovie) dosla kasnije iz Lutova. (dopunio Boris Ristovi, Za bjelo) Ristoder, Niki Ritani, Pljevlja, iz podrune Krnjae Riu, ekulari (Berane) Riei inje (Piva) Rii, Kotor Riebit, vidi: Riibat Riibat = Rigibat = Riebit, u Baru 1360 1420. god. Riini, u Kotoru oko 1400. god. Rka, vidi: Koprivice u Mekoj Grudi (Bilea) Rkei, Mratinje (Piva) Rkoevi, u Golubovcima kao: Stanovi, pa u Vranju i Kurilu (Zeta ) jedni kao: Macanovi, porijeklom iz Kua; Vraka (Skadar) ogranak Senia, srodni Aliv odiima, vidi: Seni; u Podgorici iz Kua Rmandi, Polja (Mojkovac), porijeklom od avnika (Drobnjak); Rava Polje (Bijelo Polje) Rmljenac, vidi: Rmenko Rmenko, ranije Arme nko, ogranak Hremenko = Ermenac i Armenovi = Armenjac (Armenac), potomci Tomia u P atroviima, osnivaa plemena, od njih su i itnica i Rmljenac (Armenac), porijeklom iz Rasa (7. v.), ima ih u vie krajeva Rmljenac, u Buljatici i kao: Armenac, vidi: Rm enko Rmu, u ekularima od Rmu - Rua, brata Dae ekulara, najblii Daiima i Buliima, pa 233

Beranama i kao: Rmuevi; Plav; u Podgorici Rnkovi, u Gornjoj Morai (Kolain), potomci s u Banovia iz Banjana (Niki); u Podgorici Rno, u Podgorici Rnjez (Hadi), Niki Roba (Rob e), Draginje (Ulcinj) Robak, u Podgorici Robeli (Ivakovi), Kunje (Ulcinj), porijek lom su iz Rumunije Robi, Grevo i Rabitelji (Pljevlja) su iz Pia (Piva) Robovi, Robit lje i Grevo (Pljevlja), od kojih su u Selini (u arancima), abljak, oko 1861. god. Rovinski, vidi: Apolonovi Rovi, Crkviko Polje (Piva), ogranak Kneevia Rovii iz Pive (D .Crkvice - Polje), od Kneevica iz G.Crkvica Rovanin, Rovca u ekularima (Vasojevii), doseljenici iz Rovaca (Podgorica); i kao: Zeki i Parandil (Verus) i Rovanin u Crlj enici, Otiloviima, Rovcima, Zavinograu, Kruevu, Rudnice (Pljevlja) i Ivanje (Bihor) , Bijelo Polje, doseljenici iz Rovaca, porijeklom iz Drobnjaka; ogranak Petruia (B ulatovia) iz Rovaca preao Milo (oko 1850. god.) u Sirovac (abljak); Zaton (Bijelo Po lje); Grab (Bijelo Polje); Bjeloevine (Belovine) u Dobrilovini (Mojkovac), 15. v. ; kod Mojkovca ogranak Tomanovia, doselili iz Banjana (Niki), porijeklom iz Cuca; M ioe (Bijelo Polje); Mojstice (Bijelo Polje), ogranak Bulatovia iz Rovaca (Podgoric a); Zavinograe i Kruevo (Pljevlja) doli iz Prekotarja; Rijeka Crnojevia, vidi: Radov i (Rovanin) Rogavevi (Mihailovi), Mijokusovii (Bjelopavlii). Od njih su kod Novog Paza a Rogami, u Podgorici iz Zatrijebaa (Kui) Rogan (Rogama), u podruju Vrake (Skadar), Albanija, preli u Pipere selo Rogame (ispod brda Veenika, prema Morai); Trebinje, dol i sa Tupana (Banjani), pa u Podgoru kao: Bojovi, a u Planu (Bilea) kao: Teanovi Roga n (Stania), knez malocucki, predak bratstva Roganovia u Cucama Roganovi, sa Meduna (Kui) jedan Ljakovi (Drekalovi), Meduljanin ode u Riane (Niki). Odatle u Cuce (Cetinje ) kod Raanog Dola te jedni kasnije u Prokov Do na Trnjinama, Prentin Do, zatim u Rovine (kasnije Tomanovi), od njih su u: Bresticama, Trepima, Bubreku (tedim), Niki, D abru (Hercegovina), Krivoijama i Orahovici (Boka Kotorska), Dvrsnici (Dvrsno), Tr ebinje, Berilje (Prokuplje), Ljenjanima (Progonoviima), Podgorica. Odavde jedni u Vraku (Skadar). Oznaavani su i kao: Roganovi = Lakovi ili Lakovi = Roganovi. Njihovih iseljenika ima u Grand Mako (Maagaj), Argentina, sa prezimenom Crnogorac u Dulie (Gacko) jedni poetkom 20. v. a drugi 1840. god., pa Spasoje Mijajlov pree u Bajov kamen (Golija), Niki. Od tih Roganovia (Crnogoraca) u Goliji su i Vidakovi koji su o dselili u Danie (Gacko) i odatle sin Vidakov kod Sarajeva; Perast (Boka Kotorska) ; Cerovo (Pjeivci), njihov Radovan odseli u Bjeloevinu (upa Nikika); Cetinje; Od onih iz Cuca u: Podgorici, Balabanima, Mahali (Zeta), Vraki Elbasanu (Albanija) Roga novii, rod bratstva Lakovia u Trnjinama Roganovii, bratstvo u Pjeivcima Roganovii, br atstvo u Ljeanskoj Nahiji Roganovii u Nikiu, u "tedinu", u Rudinama, Hercegovini, Bok i, u Dvrsnu i u Srbiji Roga, Crkvine (Oputne Rudine), Niki; u Podgorici Rogaevi, Mijo kusovii (Bjelopavlii) i u Nikiu Rogi, Kumbor, Herceg-Novi Rogja, Gornja Lastva (Tivat ) Rogli (Kolainac), Stradovo (Novi Pazar), porijeklom iz Rovaca (Podgorica) Rogo, Bukovica (Kovaevii), Pljevlja Rogovi, Niki Rogoznica, Kotor Rogostov, Budva, oko 1450 . god. Rogo, inovii i Oraje (Kosijeri), Cetinje, ogranak Tomia iz Bjelica (Cetinje) 234

Rogoi, srodnici ukanovia, Rogoa i Radusinovia, koji su sa eva (Cetinje) preli u Cekli Rijeka Crnojevia), u Dajbabama i Buronjama (Podgorica) te su od njih Radusinovi, K oloroge i Kojii, preseljeni u Golubovce (Zeta) i Podgoricu Roguli, Kotor Rogulja, u Podgorici Rodgosti, Patrovii Rodi, Bistrica (Mojkovac) Rodusinovi, Buronje (Podgoric a) i Radusinovi Roen, Rasova (abljak), od njih su u Aluzi (aranci), Drobnjak Roenovi, od Sarajeva na Vranjinu (Skadarsko jezero), pa u Vraku (Skadar) Roajac, u Podgori ci iz Roaja Roi, Gornji Zagrad (Berane) 1485. god. Roza, peraka naselja Rozbovski (R osbovski), Budva Rozgar, u Branoviima (Grbalj) Rojevi, Ozrinii (Niki) Rojedinac, Koto r 15. v. Rok = Roki = Rokit, Klezna i Sveti ore (Ulcinj) Roki, u Kotor preli iz Pera sta Rokoandi, Niki Rokos, Kotor Roko, Rokoe (Cuce), Cetinje Roksandi, u Pjeivcima, po osni kerki Vuka bana Ranina-Rastoanina Rolovii, bratstvo u Brelima Rolovi (i kao: Loro vi), sa Dedinja (Beograd) doselili u Brele (Crmnica); Cetinje Romaj, Zuos uz Bojan u, sili iz Gornje Krajine Romano, Bar u 13. v. Romac, Sutomore (Bar) 1898. god. R omii, Orah (Niki) Ron, Budva Rondovi, Jablan Bara (abljak), potomci Radia Miloevia, jenika iz Plane (Kolain), porijeklom iz Plane (Bilea) gran. Vlastelinovia, najblii V ukoviima. Njihovi su srodnici u Prenanima (Pljevlja); Ljubina (Prekotarje), porijek lom iz Banjana (Niki); Niki; Zaton, Kievo i Vraneka dolina (Bijelo Polje) Ronkolin, Ko tor Ronovi, Herceg-Novi Roncino, i kao: Ronino, u Boki Kotorskoj i Ulcinju, vidi: Ronino Ronevi, u Nikikom Prekovou spominju ih u srednjem vijeku; Jugovii (upa Nikik iz Nikikog polja, stariji stanovnici, od njih su u Maagaj (Argentina), Glibavac i S tudenca (Niki) doli od Gacka, a tamo iz Dabra (Hercegovina); Nomgame, Kaluii i Ograeni ce (Pljevlja) slave Nikoljdan, porijeklom iz Banjana (Niki); Gusinje 1911. god. Ro nino, u Ulcinju 14. v.; vidi: Roncino u Dolinu (Ulcinj) Ropotin, Kruica (Donji Banat ), ranije kao: inar (Mihajlov), porijeklom iz Crne Gore Ros, Kotor 1397. god.; kalj ari (Kotor) i Tivat (Grbalj) Ros (Roza), Ulcinj u 13. v.; Kotor i Perast Rosa, u Dulino (Ulcinj) 1389. god.; Kotor; Budva Rosandi, Milojevii (Pjeivci), doli iz Milat a (Komani), Podgorica, od njih su u Reskoceru (Kragujevac) i kod Valjeva; Niki; Ko tor. Doselili iz eva (Cetinje), starina Rovca Rosandii, bratstvo u selu Milojeviima Rosi, Kotor i susjedni kaljari Rosini, Podgorica 1505. god. iz provincije Dikolo (sjeverna panija) Rosi, Raka i podruno Vraevo, Crljenice (Pljevlja) i Kuti, Herceg-N ovi grana ukia iz Lijeve 235

Rijeke (Vasojevii); Herceg-Novi, po nahoetu; ari (Mojkovac), ogranak Dulovia iz Morae (Kolain), porijeklom iz Trnovice (Mostar); Budva; Niki; Tivat; Novi Adbogovac (Lepe nica) iz Crne Gore; u Risnu (Boka Kotorska) Rosbovski, vidi: Rozbovski Rosler, B udva Rosmani, Kotor Roso, u Podgorici Rosovi, Orahovice (Kotor) Rojevi i kao: Rsoj evi, Rsojevii (Bjelopavlii) i kao: Rsoja u Brijestovima Rosni, grana Dabetia u Vasoje viima; Podi, Herceg-Novi, porijeklom iz Popova (Hercegovina) Rostovi, Herceg-Novi Rostoil, Zelenika, Herceg-Novi Rotkovi, Podgorica; Mojde, Herceg-Novi Ro, Sutomore ( Bar) 1854. god. Roen (Roeni), Rasova uz Taru, pa u Brno (Niki) i odatle u Bijelu, Orac u i Rasova (Drobnjak), porijeklom su sa eva (Cetinje). Od njih su i u Glibaima (Pl jevlja) Roenovi, u Brnu (upa Nikika) ogranak Roena, porijeklo sa eva (Cetinje), vidi: n Rohovi, Rasova (Bijelo Polje) Roci (Rocovi), Bobovite uz Skadarsko jezero, doli iz Kua Rocovi, Bobovite uz Skadarsko jezero, porijeklom iz Kua, vidi: Roci, odselili u S kadar (Albanija) Roelt (Roelt), Herceg-Novi Rohberger, Herceg-Novi Roi, Kotor Rpi, Pel inkovii (Bar) Rs (Hrs), predak Vukevia i Batrievia u Veljem Zalazu Rsoja, vidi: Rsoje vi Rsojevi, kao: Rsoja, u Rsojeviima (Bjelopavlii) 1484. god. Ranin (Rastoanin), potom ci Vuka Luanina u Pjeivcima i kao: Ranc; vidi: Rvaanin Rubignol, Budva Rubeanin, Bae , Sirovac i Boan (abljak) iz Rubea (Niki), ranije: Jakii, pod Trebjesom je njihova crk va Svetog Petra i Pavla, najstarija u tom kraju. Porijeklom iz Kua. Jedni njihovi su ivjeli pod Zlatnom stranom (Muevice) pod Njego planinom, preli u evo, pa u Brda ( Bjelopavlii), pa u Vidrie (Sokolac) na Romaniji, i odatle jedni u Trenjicu (Uice), o d njih su ali u Dragovoljiima i Odovi u Zagrad (upa Nikika) i kao: Rubei kod Mojkovc ei, kod Mojkovca i Planoj (Kolain), ogranak Jakia iz Rubea (Niki) Ruberev, Ratac (Bar) Ruvak, Kotor Ruvin, Budva Rug (Rugi), Bar u 13. v. i Ulcinju, vidi: Rui i Ruce Ru gios, Bar Ruglinovi, Pranj (Kotor) Rugovac, grana Klimenata u Rugovu (Pe) od kojih su u Akanji i Vievu (Gusinje) i kao: Suknovi u Beranama; Vojno Selo (Plav) i Babin o Polje (Plav) 1880. god. Rugovek, Perast (Boka Kotorska) Rudaj, toj (Ulcinj), por ijeklom su iz Selaca (Klimenti), sjeverna Albanija Rudanovi, Berane Rudaevi, u Pipe rima ogranak Ljumovia Rudelj, Igalo, Herceg-Novi Rudi, Ravna Rijeka, Rakonja i Pri pii (Bijelo Polje), od njih su u Mojkovcu, Nikiu i Bijelom Polju Rudnjak, Budva 236

Rudov, Oinii (Cetinje) Rudovi, manje bratstvo Boriia u Oiniima Rudovi, Rje (Ulcinj) i o: Paraturk; Sustjel (Bar) Rudoj, toj (Ulcinj), potiu iz Selaca (Klimenti), sjever na Albanija Ruan (Bokovi), Patrovii Ruieri, Kotor Rui, Orah, Jabuke i Rudinice (Piva) kao: Rudi, vidi: Gagovi i Branilovi i u Drobnjacima doli iz Banjana Rua, u Podgorici Rui, Previ (Drobnjak), ogranak Kujundia (Lazarevia), od njih Steva Andrin u Uice (Srbi a) i kao: Crnogorac, porijeklom iz Jasenika (Gacko); Beii (Budva); ogranak uria, gra na Kovaevia u Vasojeviima; Durevo (Pljevlja) i kao: Jaragmizovi; Bijelo Polje i podrun i Obrov; u Lozicama (Bijelo Polje) doli iz Pipera; Bjelopavlii 1444.g.; Pjeivci, og ranak Britvia, pa jedni preu u Previ (abljak); Ninkovii (abljak), doli iz Njegua (Cet e), porijeklom iz Mele Banjske (Kosovo), od njih su kod Mojkovca; Kotor; Miloevii (Piva) iz Jasenika (Gacko) Ruii iz Pive (Miloevii), doselili iz Gacka oko 1800. Ruii ( ican), Kriak (Pljevlja), porijeklom iz Kua, od njih su u Nikiu; Kuti, Herceg-Novi, p o nahoetu Rujevi, Pripii (Bijelo Polje), vidi: Rujovi Rujovi, Lagatori (Gornji Bihor), Bijelo Polje, a u podrunim Radmanoviima i kao: Lianin; Duboica (Sjenica) i Novi Paz ar, doseljenici od Kolaina Rukavina, Podgorica Rulji, Lukovo i Praga (Niki), porijek lom sa eva Rumenji, Podgorica Rumpes, u Baru Rundo, Herceg-Novi Rundovi, Cetinje Ru nkovi, Kotor oko 1335. god. Runo, Topla, Herceg-Novi sili iz Hercegovine Runjevi, B are (Nikiko Prekovoe) Runji, Runje (Gornja Krajina) Rupavac, Suepan, Herceg-Novi Rupal o, Donji Stoliv (Kotor) Rupar, u Pivi ogranak alasan, od njih su u Bosni Rupi, perak a naselja, porijeklom iz Hercegovine Rusani, Patrovii, pa u Boku Kotorsku oko 1423. god. Rusen (Ruevi, Rusenovi), lokalitet Rusenovi u Miljaniima (Banjani), Niki u 13. i 14. v., vidi: Ruevi Ruskov, Kotor Ruskovi, Babunci (Grbalj); Donji Stoliv (Kotor) R usovi, Kuti, pa u Dobrotu, Poda, Srbinu i Kotor (Boka Kotorska); Mrkovi (Prevlaka ), uraevii, Radovii (Grablja); Babunci (Grablj) potomci Dapka (Dapca) u 16. v. dosel jenog iz Albanije, od Skadarskog jezera; Podostrog (Budva) iz Buljarice; Morinj (Risan) Rustani, Herceg-Novi, po majci Rustemagi, Pljevlja Rusto, Ulcinj Rusulbego vi, Ulcinj iz Hercegovine Rustevi, Podgorica Rustemovi, ogranak mananja u Nikiu i Novo Pazaru, porijeklom iz Kua; u Plavu Ruteevi, Grahovo (Niki) Rutei (Ruteevi), Niki Grahovo Ruti, Podgorica 237

Rutkovi, Raoii (Tivat) u 12. v. Rutovi, Niki, doselili (oko 1690. god.), pa jedni preu u Vraneku Dolinu, Majstorovinu (Bijelo Polje), ari i Podtrk (Mojkovac) Ruce = Ruci , u Dulino (Ulcinj) 1385. god. Rucovi, kod Petrovca na moru (Lastva) oko 1355. god . i jedni 1764. god. preu kod Budve; Podostrog (Budva) i Kotor. Starinom su iz Rak e, od njih ima u Dalmaciji i Rusiji Ruevii, stari begovski rod u Cetinjskom Plemen u Rui = Rugi, u Dulino (Ulcinj) 1385. god. Ruevi, vidi: Rusen, u Cucama (Cetinje) sr odnici Roganovia; u Banjanima (RusenoviiMiljanii), Bjelojevii i Petrovii kao: Rusen = Rusenovi (Ruenovi); Pilatovcima, pod Oblajem (Niki), kao: Ruevi preci Pilata i Sinel u Zatrijebau (Kui) i kao: Rut i Gvozdenovi Rut, vidi: Ruevi, u Zatrijebau (Kui) S Sa Ulcinju Sabe = Sabo, u Kotoru Sabini, Kotor 1330. god. Sabini, kaljari (Kotor) Sa bitovi, Pljevlja 1897. god. Sabi, Meljine, Herceg-Novi; Kotor po nahoetu Sabli i kao : Sabljii, Dobrota (Kotor); Muo (Kotor) iz Stare Crne Gore Sablii, Ratievine i Igalo, Herceg-Novi Sablja, od Vignjevia u Ljubotinju (Rijeka Crnojevia), jedni se odseli li u Srbiju Sabljenovi, Drobnjak iselili Sablji, Mul (Tivat) i Ratievina, Herceg-No vi Sabljii i kao: Sabli, Dobrota, Igalo (Boka Kotorska) su iz Korjenia (Trebinje) Sa bo = Sabe, u Kotoru Sava (Gornjevuk), predak bratstva Gornjevuka Savalji, Niki, vid i: Savovi Savevi, Niki, vidi: Savovi Saveti, u Kotoru 15. v. Savelji, Gradina i Martin iko Gostilje (Bratonoii), vidi: Savovi Savin, Niki, vidi: Erakovi; Kotor Savini, Herc Novi, po nahoetu Savijevi, kod Herceg-Novog iz Hercegovine Savinovi, Herceg-Novi, p o majci Savini, Herceg-Novi, po majci Savi, Rubea (Niki), od njih u Rudom (istona Bosn ) i drugi; Podgorica 1894. god.; Lukovo, Dragovoljii i Niki, starosjedioci, jedni k asnije i kao: uur; Drobnjak iz grupe Srbljenovia Novljana; Bare, Ritoii i Strmac (Plj evlja) a u podrunom Maou su Vasojevii i kao: Obradovi Rajevi iz grupe Kovaevia; ograna Lazovia iz Kua u Pasji Pastor i Lopuje (Novi Pazar); Draevice (estani), Krajina su o d Pecia doseljenika iz krelja; ogranak Guberinia iz Vasojevia u Novi Pazar; ogranak Boovia preli u Albaniju; Ulcinj 1907. god.; Zagarau; Gluhi Do (Crmnica) iz grupe Mas lonia; Bar; ogranak Bokovia iz Bjelopavlia odseljeni u Srbiju kao: Garaanin; ogranak B ulatovia iz Rovaca preseljenih u Oraac (umadija) kua u kojoj je 1804. god. dogovoren Karaorev ustanak 19. v.; jedni su iseljenici iz Bjelopavlia u Gradac (Valjevo); iz Borkovia (Piva) jedni odselili u umadiju kao: Savi Garaanin; iz Kua iselili u Drobnj ak kao Kudeza - Markovi; iz grupe esac Roca iselili u Plav, Vojno Selo (Plav); ogr anak Drakovia iz eva (Cetinje) odselili se u Gajtan (juna Srbija); Njegovoe (Piva); i z Pive iseljeni u Crnu (Sokolska nahija); Pusto ostrvo (Mala Crna Gora), Piva ogr anak Mulina (almonja) ranije urovi doseljenih iz Tuine (abljak); Brezojevice (Plav); Kotor (Boka Kotorska) su iz podrunih 238

Bogdaia; Ubli i Krivoije, Herceg-Novi su 1687. god. doselili iz Korjenia (Trebinje); Kosijeri (Cetinje); od Herceg-Novog odselili se u Novi Sad; ogranak Vujaia iz Pip era u Valjevo; Dajkovia Lomila (Ceklin) Savievi, Pjeivci, ranije tekovi - Babi, od nji su u Straevini (Niki); Niki ogranak Markovia iz Pjeivaca, starinom su iz Hercegovine; drugi u Nikiu ogranak Markovia, doli iz Dobre Vode (Bar); Sotonii (Crmnica) iz Patrovi ; Kosijeri (Cetinje) i kao: Kosijer iz Radomira (Rijeka Crnojevia); kod Spua (Bjel opavlii); Vitasovii (Pjeivci) doseljenici iz Kua; ogranak Boovia u Zagarau (Danilovgra ); Zalaz (Kotor); ogranak Vojvodia u Graanima kod Rijeke Crnojevia; u Bjelopavliima; u Zeleniku ogranak Brajovia, ogranak Koutia, ogranak Pavkovia, ogranak Jovanovia, og ranak Balevia u Bratonoiima Savievii - Boovii, bratstvo u Zagori Savievii, bratstvo vcima Savievii, bratstvo u Sotoniima Savicki, Klinci i Zelenika, Herceg-Novi Saviek, Bar Savii, Bata (Cuce), Cetinje i kao: "Jebizima"; Budva Saviii (Jebizime), staro b ratstvo na Bati Savkovi, Piperi potomci Luana, od njih su u Luanima (Zeta) i Luanima (Uice), Srbija, a jedni u Lipovac (Aranelovac); u eavi (Tesli) porijeklom su iz Dani lovgrada (Crna Gora) Savkovii, starosjedioci u Podgorici (Toloi), porijeklom iz Br atonoia Savo Raslapevi, predak bratstva Sjekloa Savo Markov, brat vladike Petra I Sav ovi, ogranak Papia u Komarnici (avnik), a u Crkvikom polju kao: Vrani, vidi: Papi u Pe troviima; u Nikiu i kao: Savevi, Savalji i Savelji; Herceg-Novi po vanbranom djetetu; ugi Do (Njegui), Cetinje; Crnci (Piper), a u nekim podrunim selima su ogranak Jania iz grupe Stanjevia od njih su u Budvi kao: Savovi; Kui ogranak Vujoevia iz grupe Dre kalovia, od njih su u Ulcinju 1911. god. i podrunoj Darzi i Mikuliima; Gorade (Beran e) porijeklom iz Kua od Savovia - Popovia; grana Mijomanovia u Vasojeviima; Krnjice ( Krajina); ogranak Brakoevia u ekularima odakle su se jedni preselili u Pe; Patrovi; Ub alac (Kui) ogranak Vujoevia Mrnjavevia, vidi: arapi; Bar; Jablanica (juna Srbija), gr Vujoevia sa Moma (Kui), pa kao: Dragovi preli u Slivovo (Lugovi), Uroevac Savovii, s o bratstvo u Dugom Dolu Savi, Herceg-Novi, po nahoetu Sager, Herceg-Novi Sagur, i, (Sagurovi), 13. v. u Baru i kao: Sagurija = Zaguri = aguri, u Kotoru kao: Zagurovi Sagurija, vidi: Sagur Sadagi, Pljevlja doselili iz podrunog Tvrdoa Sadik, Niki Sadiko vi, Potrlica i Pljevaljsko Polje (Pljevlja); Rasova (Bijelo Polje); Podgorica 188 0. god. Sadi, kod Plava i Gusinja Sadovi, u Pljevlja su se doselili iz podrunog Tvr doa 1864. god. Sadopi, Pljevlja 1862. god. Saijnovi (ainovi), Budva 1650. god. Saiti, Niki Saii, grana Mijomanovia u Vasojeviima; Bjelopavlii; Cetinje Saje, u Kotoru 1330. god. Saji, iseljenici iz Pive u Grie (Srbija) Saji, Vasojevii, starosjedioci; Vinicka (Berane) Sakar, i, Ponari (Zeta) doseljenici iz inovia (Kosijeri), Cetinje gdje su starosjedioci, od njih su i u selima Vrake (Skadar), a odseljeni u Vasojevie pre zivaju se inovi Sakarevi, Bar Saki, u abljaku na Skadarskom jezeru 239

Sakovi, ogranak Rajevia - Raketia u Vasojeviima Sakrapos, u Podgoricu doselili se iz Grke Sal, Peraka naselja, doseljenici iz Italije Salagi, u Ljekopolju, Podgorici, T uzima i Skadru, iz Anadolije (Turska) Salaj, as (Ulcinj) i u podrunom Katrkolu i k ao: Solaj Salakovi, Dobre Vode (Bar) Salambros, u Rijeci Crnojevia iz Grke Salapura , Niki Salai, u Podgorici jesu iz Azije; Mrevo (Grbalj) Salati, Zelenika i Kuti, Herc eg-Novi su iz susjednih Konavala Salahanovi, Niki Salac, Ljubotinj, Srednja Sorotim a; Zaljev, Bar Salva, i kao: Salve i Salvi, u Kotoru i podrunim kaljarima Salve, v idi: Salva Salvi, vidi: Salva Saldo, Niki Sal, e, Cukovii i Velji Ostros (Primorska krajina) Salevi, iz grane Novakovia u Vasojeviima Saliagi, Podgorica Salimon, i, (S olimon), Budva iz Smedereva 1650. god. Sali, kod Ulcinja, Komoraa i Gusinja (Ski) s u iz Klimenata (Albanija) Saliu, Podgorica Salihovi, Boljanii (Pljevlja) Salovi, Roa j doseljeni iz Nikia Salhanovi, Niki Salji, Plav Saljuk, Zagonja (Ulcinj) Samardi, Ce je; Krivoije (Boka Kotorska) potomci Sava Ivanova, grana Orlovia (Strahinjia), jedn i u Blagaj (Hercegovina) pa u Karlovce (Srem); arau (Gacko) porijeklom su iz grada Sokola (Bosna), jedno vrijeme u Cucama i Bajicama (Cetinje), od njih su u Podgo rici, od Komnena Bajice, pretka bratstva Samardia, u Krivoijama (jedni i kao: Samar di - Komnenovi) i Rijeci Crnojevia kao: Osmanagi i aki; Samardi u Kusidima i u Niki : Samardi u Komanima (Podgorica). Kobilji Do (Cuce), Cetinje doselili od Nevesinja (1878. god.), porijeklom iz Pive; Gusinje; Pljevlja i okolina; kod Perasta (Bok a Kotorska), iz Krivoija Samardii, bratstvo u Krivoijama Samardici u Podgorici Samardi , porodica u Kobiljem Dolu u Cucama Samatovi, Niki Samac, Podgorica Sambolec, Podgo rica Sambrailo, Niki odselili 1721. god. u Buie (Dubrovaku upu), Martinovie i Moko (Du rovnik) Samovi, iz Rake u podruje Duklje, 492 - 540. god., kasnije od Sama (vlastit o ime) i dalje do 843. god. kao: Samovladovi i Svevladovi Samoili, 13. v. u Baru S amovladovi i Svevladovi, vidi: Samovi Samotvor, Kotor Samohod, Herceg-Novi Samuel, u Kotoru Samuelis, u Kotoru Samuk, Zagonja (Ulcinj) porijeklom iz Albanije Sangi = Sankta, u Kotoru 240

Sandaljevi, u Antibari (Bar) 1444. god. Sandi, Malinsko (abljak) ogranak Abazovia; o granak Jovia iz Drobnjaka preselili se u: Kraljevo, Ograenicu i Bobovo (Pljevlja) p a jedni u podruni Metrovac; Popov Do, Zasad (Bobovo), Pljevlja; Pusto ostrvo (Mala Crna Gora) na uu Suice u Taru ogranak Dakia Sankovi, vlastela 1382. god. i u sjevero zapadnom dijelu Crne Gore, ranije kao: Draivojevi; Bajice (Cetinje); Patrovii 1712. god. Sankovii, staro bratstvo u Bajicama Sankovii, bratstvo u Patroviima Sanli, Rose , Herceg-Novi Santini, Kotor Santo, Ulcinj Santovi, Bar Santra, Niki Sapuri, Oputne R udine (Niki) Sarabi, Tuine (abljak) Saravelja, Tuine (abljak) odselili se preko rijeke Tare Sarajlija, Bijelo Polje Sarajli, Vranjina na Skadarskom jezeru; Niki; Bijelo P olje Sarani = Saranin = Saranus, u Kotoru Saraovi, Njegui (Cetinje) Saraor, Mirac (Njegui), Cetinje Saraori, stari rod u selu Mircu Saraori, Niki Sarap, Bogute (Ljubo tinj), Rijeka Crnojevia i kao: Sorapa, doseljeni iz Sarapovia (Sarajevo), razgrana ti na: Vukievi, Vujanovi, Markii, Lalii, Banovi, Kaluerovi, Vukovi, Karadagli, P j (Istra) Sarapa, Bogute (Cetinje) 1465. god. doseljenici iz Sarapovia (Sarajevo) razgranati u 8. bratstava, vidi: Sarap Sarapi, bratstvo u Ljubotinju Saratli, po tomci Novljana u Drobnjacima Sarac, uanj (Bar) Saracenis, Kotor, 9. v. Saraevi, Niki i jedni odselili u Raku Sarvan, Pljevlja 1864. god. Sardeli, Kotor Sari, ogranak Mil ia iz grupe Srbljanovia u Zukvi, Borovcu i Markovcu (Drobnjak); u Banjane su dosel ili iz Velestova (Cetinje); iz Pive odselili u drugoj polovini 18. v. u Gruu Krag ujevaku; kod Kotora i kao: uevi ranije Paarovi od njih jedni odselili u Goevo pod Goli om (Raka) Sarii, Bjelopavlii Sasovi, Herceg-Novi, po majci Sasojevi, 1692. god. doseli li se iz Sasojevia (Pjeivci) i Kameno (Boka Kotorska) Sauek, Herceg-Novi Safavi, Plj evlja Safija, Kravari (Ulcinj) Safti i kao: Softi, u Pljevljima Saar, Kotor Saer, Ko tor Saar, Kotor Sai, i kao: Soi, Rakita (Bijela Polje) Sbutega, Baoii i Pranj (Boka K rska) Svacio, u Bar a u Ulcinju Svaio iz Svaa (Ulcinj) Svaio, vidi: Svacio 241

Svevladovi (Smovladovi) vidi: Samovi Svekler, Kotor Svenda, Kotor Svetiko, 1398. go d. u Patroviima Svetloa, Limljani, Crmnica i kao: Svjetloa; Niki Svilanovi, Kruevice, rceg-Novi starosjedioci Svin, u Ulcinju Svini, Bar Svirala, Polja (Mojkovac) Sviro nja, Velestovo (Cetinje) iz Zete Sviri, Kotor, po nahoetu Svievi, u Podgorici Svnilig aj, Kumbor, Herceg-Novi Svobod, a, Kotor; Herceg-Novi i podrune Crkvice Svorcan, Niki iz Hercegovine; u Oputnim Rudinama (Niki) i kao: Sforcan Svrzi, Podgorica Svrki, Rasova (Bijelo Polje) Svrkota, Boljanii, Bobovo, Svrkote (od njih Svrkota u Hadiima - Gorade), Bukovica i Moranca (Pljevlja) i u Podgorici Sdrul = Sdrulis, u Kotoru Sead, Niki Searani, Kotor Sevasto, u Ulcinju Seganovi, Crmnica Segari, Budva, dosel ili iz Bara Sedovi, Niki; Kameno i Dobrota (Boka Kotorska) Seifer, Pranj (Boka Kotor ska) Sejda, Niki Sejdanovi, Plav Sejdi, Niki pa u Zmijanac i Rasovu (Bijelo Polje) Sej nveber, Herceg - Novi Sejfovi, Pljevlja Seki, Orahovo (Kui) i jedni su preli u Podgo ricu, ogranak Lukaevia, porijeklom iz Cuca (Cetinje) Sekla, Kotor Seklar, Kotor Se klac, Fraskanjeli (Ulcinj) Sekler, Kotor Sekloa, u Podgorici 1882. god. Sekni, Ora hovo (Kui) i jedni preselili u Tuzi i Podgoricu; ogranak Lukaevia u Zeti Sekuli, gra na Bezdanovia u Bandiima (Komani) potomci Sekule Radonje Ivanova, grane Orlovia (St rahini), a jedni su (1888. god.) preselili u Zagonje i Donje Mikulie (Ulcinj) i Za ljev (Bar); u Bori Stari (Skadar) i kao: Panbuki iz Komana; Zabre (Berane) i kao: Sekuli - epovi; Niki; Bar; Gornja Moraa, jedni od njih odselie u Kruevac; Bjeloi (C ; u Bjelopavliima srodni Mihailoviima; Cetinje; Danilovgrad; Podgorica; Kui, od nji h su u Zagrau (Berane) i Zaton (Bijelo Polje), od njih su kod Vrca (Banat) i kao: Crnjanski; Pavino Polje (Bijelo Polje); od oko 1800. god. iz Bjelopavlia kao: Sek uli; Glibai i Gorica (Pljevlja) iz podrunog Maoa; ogranak Miranovia u Zeti i Ljekopolj u; vidi: Uli Sekulii, bratstvo u Bjelopavliima Sekulii, bratstvo u Bjeloima Sekulii (" Bandii"), bratstvo u Bandiima Sekulovi, Josice, Dobrota i Kameno (Boka Kotorska) 16 93. god. iz Nevesinja; Bijela (Boka 242

Kotorska) iz Hercegovine; grana Branilovia u Pivi; Niki 16. v., od njih su u Vranjs koj dolini i kod Mojkovca; Brskut (Bratonoii), od njih su u Podgorici; Gusinje; Kr uevice, Herceg - Novi; Kotor; kod Ivanjice (Srbija) i kod Novog Pazara jedni kao: Burija iz Kua (Podgorica) Sekulovii iz Pive (Seljani), starosjedioci Sela, Kotor Selaj, Braia i iroke (Krajina) Selakovi, Momiii (Podgorica); Kui; Moraa, od njih su u robnjacima Selalovi, Dabezii (Bar) Selanovi, u Dobroti (Kotor), kao: Dulovi (potomci Dula Obrenova) iz Trnovice (Sarajevo) Selac, Fraskanjeli (Ulcinj) Selezanik, Ko tor Selenati, Kotor Selenati, Kotor Seleni, Kotor, po nahoetu Selimana, Ulcinj Selim anovi, Berane Selimanjin, Plav Selimadovi, Goriani (Zeta) iz Graha Selimbegovi, Ulcin j Selimovi, Klanac (Roaj) ogranak istoselskih Muria; Plav; kod Rijeke Crnojevia do 1 760. god. Selinderovi, u Zetu iz Zambeze (Crmnica) Selit, Ulcinj Selmanovi, ograna k Dupljaka iz Derae (Lozna), Bijelo Polje iselili u Paralovo (Novi Pazar); ograna k Tomaevia kod Pljevalja; Pljevlja 1813. god.; Kosanica (Pljevlja) preli u podrune id ovie i Kriak, a jedni u Mileevo (Zlatar) Selmanovi, iz Zete preli u Podgoricu, Ljekopo lje, matino pa u Podgoricu, Berane i Zagonja (Ulcinj) Selmovi, Pljevlja 1872. god. Selovi, Vladimir Selhanovi, Niki; Momiiima i Podgorica 1881. god. rod Kobasiia Sela (Ulcinj) Selanin, Briska Gora, Sustjel i Re (Ulcinj) Semenderi, bratstvo u Boljev iima (Crmnica) Semerad, Kotor Sen (ken), Ulcino = Ulcinj Sendovi, Bar Seni, Donja Ra nica (Berane) iz podrunih ekulara; Trenjevo (Cuce), Cetinje, od njih su kod Avtovca i Fojnice (Hercegovina) (potomci ivkovi) najblii su im u Trubjeli (Niki); Crvenka ( Baka), Igalo, Topla i Peraka naselja (Boka Kotorska); evo (Cetinje), od njih su u R ovcima; ogranak Peia doselili kod Berana iz Bjelopavlia a porijeklom su iz Bjelica (Cetinje), od njih su u Praevcu i Bastasima; Vukove Zgrade (Ceklin), Rijeka Crnoj evia; u Vraki (Skadar) iz Bjelica (Cetinje) Senii u Hercegovini i u Boki Senteni, He rceg-Novi, Mrkovi, Brgula i Ljutica (Boka Kotorska) Senevi, Boka Kotorska Seni, enovii Herceg-Novi, drugi po majci; doseljenici iz Konavala Senfert, Herceg-Novi Seort i, Herceg-Novi po nahoetu Sepalina, u Baru Seraki, Podgorica, potomci Milinjia iz Bj elopavlia Seranigovi, Patrovii 1398. god. Seratli, ogranak Tomia-Balotia u Gornjoj Buk vici, Previu i Provalijama, Drobnjaku potomci 243

Novljana; u Podgoricu doli iz Trebinja i drugi iz Drobnjaka Sergi, u Kotoru Sergi us, Boka 1328. god. Sergota, Pranj (Boka Kotorska) Serdarevi, Dobrota (Boka Kotors ka); Herceg-Novi (17. v.) ranije Vojinovi, pa u podrune Srbine Serdarovi, ranije: B okovi, u Orjoj Luci (Bjelopavlii) vidi: Mijajlovi, jedni se iselili; u Plavu 1889. g od. Serden, ogranak Kneevia u Cucama (Cetinje) Serdeni, rod u Hercegovini Serdilo, u Baru (Antibari) 1306 - 1311. god. Serievi, Kotor Sermanin, Rije (Ulcinj) Serta, Herceg-Novi Serhatli, od Kolaina odselili u Kosuri (Novi Pazar) Sesnovi, Kotor; Podg orica 1886. god. Sesta, Ljubotinj (Rijeka Crnojevia), preci Koslina i Radia, rodon aelnika vie prezimena Sestan, Patrovii 1398. god. Sestan = estan, u Baru i Kotoru iz e stana (uz Skadarsko jezero) Seteni, Mrdari (Tivat) iz Hercegovine, vidi: Senteni Sef er, Herceg-Novi Seferagi, Koe (Kui) iseljenici kod Gusinja i Plava Seferovi, Kuti, B ijela, Morinj i Sasovii (Boka Kotorska) doseljenici iz Kua; Herceg-Novi; u Piperim a ranije Memetovi - Petrovi, odselili u Podgoricu (1687. god.), u Kuti, Herceg-Nov i, a drugi kasnije u Niki, Skadar i Carigrad; Podgorica, ame i Zetu gdje su i kao: Husi; Peraka naselja su iz Stare Crne Gore; Kotor; Bijela, Herceg-Novi su iz Piper a; Grdovii, Dobra Voda i Krute (Crnogorsko primorje), srodni Nikiiima; Pauine (Roaj) su iz Graa (akovica) Sefi, Arbane (Primorska krajina); Sozina (Sutomore), Bar Sefovi, urke (Ulcinj) doselili iz Zadrima Sec = Zec, u Kotoru Seekovi, Kotor Sivnupovi, kod Nikia, 1695. god. Sierkovi, Baoi - Herceg-Novi Sijami, Boljanii (Pljevlja) Sijari, G jevo (Gornji Bihor), Bijelo Polje starinci; Rasova (Bijelo Polje) Sijerkov, Strp a (Risan), a u podrunim Bijeloj, Joii, Baoiu, Kostanjici, enoviima, Morinju i Kumboru kao: Sijerkovi, razgranati od onih iz Strpa, a porijeklom iz Nikia, ogranak Pilato vaca iz Oputnih Rudina Sijerkovi, vidi: Sijerkov Sikimi, ogranak Pilatovaca iselil i iz Oputnih Rudina (Niki) u Drobnjake, od njih su u ljijebu, Herceg-Novi Siki, ogra nak Dakia u Maloj Crnoj Gori (Pusto Ostrvo) na uu Suice u Taru Sikovi, Bar 1431. god. Silbo, u Kotoru 15.v. Silo, Peraka naselja, starosjedioci Silvi, Joica, Baoii i Herce g-Novi (Boka Kotorska) su iz Konavala Sima, toj (Ulcinj) Simakovi, Ljekopolje (Podg orica) Siman, i, Bar Simani, Gornje Polje (Niki); Oputne Rudine (Niki) i kao: Zimonji Simanov, Sal (Ulcinj); Bar Simanovi, Bratica i Krute (Ulcinj); Cetinje; Beran Selo (Berane); Zaton (Bijelo Polje); iz Pive u Cerovo (Valjevo) 244

Simaek, Tivat; Mojde, Boka 1726. god. iz Hercegovine Sim, en, on, toj (Ulcinj) Sime ntal, Dobrota (Kotor) Simeone = Simeonis = Simonis = Simesu, u Kotoru Simeunovi, Bihor (Bijelo Polje), od njih su u Brajkovcu (Lajkovac) Simi, Niki; u Velikom Crlje nu, Kaleniima i Tomanima kao: Simi (Radomirovi) umadijska Kolubara jesu iz Crne Gore ; Opletac (Bajina Bata), potomci Domazeta iz Crne Gore, vidi: Nekovi Simievi, Aluga (a ranci), abljak ogranak su Simia = Raievia (Miloevia), doselili iz Plane (Kolain), a po ijeklom iz Plane (Bilea), "starinom iz Kua", od njih su u Vranekoj Dolini (Bijelo P olje) Simovi, Cuce (Cetinje) ogranak Miljenovia (Gradinjana) doseljenih iz araa (Gac ko); HercegNovi doselili su se iz Miljevca, Nevesinje; Sa, Moraa ogranak Rakoevia, o d njih su u Beloevcu, Lepenica; u Lipovu (Kolain), posebni; Cetinje; Podjahorina, Miljevina i Brusna (istona Bosna), ogranak Vuiia od Grahova (Niki). Istorodni u Lipik u (Gacko) i Montani (Amerika); ogranak uriia - Kovaevia, Vasojevia a drugi su ogranak Pantovia - Kovaevia, Vasojevia, od njih su u Sebeevu (Novi Pazar); Vraneka Dolina (Bij elo Polje), srodni Kljajiima i Raanima; Pobor i Svojevo (Pljevlja), a u podrunim idovi ma i Luici njima su nesrodni; Cerovo (Bijelo Polje); Crnci (Piperi); iz Pive isel jeni u Radljevo (Valjevska Tamnava); kaljari (Kotor) su iz Stare Crne Gore, a od njih su u podruni Muo i u Milu (Tivat); Pranj (Boka Kotorska) preli u Dragovoljie (N iki) oko 1811. god. Zatim jedni preu u Glibae (Pljevlja), a drugi u Rumuniju Simovii, grana bratstva Miljenovia u Cucama Simoj, u Grilu (Vraka), Skadar iz Crne Gore, ranije kao: Rajevi Simon, Pistula (Ulcinj) doselili se iz Miridita (Albanija) Simo nov, Kotor 1330. god. Simonovac, Donja Bitina (Uroevac), od Gusinja Simonovi, Jase novo (Donja Moraa) iz grupe Jasenovana, doseljenih iz Popova Polja (Hercegovina), jedni od 5. barat doseljena; Kui iselili u Darzu (Ulcinj) 1878. god., a odatle je dni u Ulcinj 1900. god.; Bratica, Ulcinj; Bar; Kotor 1552. god.; Niki; Nikika upa pot omci Trebjeana; Andrijevica 1880. god.; ekulari (Berane) jesu potomci Luana iz Bjel opavlia; Velika (Plav) iz alja (Albanija); Gostilje (Zeta) su ogranak Vujadinovia i z Bjelopavlia; ogranak Kusarovia - Radulovia u Bjelopavliima Sim Parma, Kre, Ulcinj S imu, Bigovo i Kubasi (Tivat) su iz Stare Crne Gore Simunovi, Darza (Ulcinj) su iz Bjelopavlia, vidi: Simonovi. Stubica (Piva) od Branilovia, od njih su u Vrh Prae (R ogatica); Poenje (avnik) Simunovii iz Pive (Stubica), starosjedioci Simuevi, potomci N ovljana, vidi: Simievi Sinan, ov, Ulcinj; todra (Bar) Sinanovi, od Kurpejovia, ranije Pejovi u Bievu (Roaje), jedni kasnije i kao: ozovi, od istih su i u Srevac i Dobri Du b (Novi Pazar), porijeklom iz Morae; Roaj 1893. god.; u ekliima (Bojkovii), Cetinje, ranije Androjevi (Marojevi); Kui, 16. v. ranije Kutevi, porijeklom iz Klimenata (Alb anija), od njih su u Podgorici; Ulcinju; Plavu; Niki; eklii (Cetinje) ogranak Maroje via, od njih su u Kotoru; Rasti i Ljeskovac (Ulcinj); Paia Polja (Bijelo Polje); Kria k (Pljevlja); Pljevlja 1854. god.; kod Plava i kao: Sibanovi, grana Hota Sinanovii , rod u ekliima Sinanovii (Adrojevii), staro muslimansko bratstvo u ekliima Sindik, Go rnja Lastva (Tivat); Tivat iz Istre Sinovi, vidi: Adisinovi u Podgorici Sineli, Kolain ; Bihor (Bijelo Polje) od njih su: Ropevac podnoje Kosmaja; Trbunica (umadijska Kolu bara) 245

Sini, Piva jedni iselili u drugoj polovini (18. v.) u Toponicu (Grua Kragujevaka); K ui iselili u Stapare; Rovca; Sokolac (Bijelo Polje) Sinimotovi, iz Zete preselili se u Podgoricu Sinitaj, Duice (Podgorica); Tuzi, i kao: Sinsetaj Sinitovi, Gornja Zet a iz Gruda Sinobad, Herceg-Novi Sinobrad, u Budvu doli iz Knina Sinoj, u Grilu (V raka), Skadar i kao: Rakovi, iz Crne Gore Sinkovi, Herceg-Novi Sinimonovi, Zeta; Pod gorica Sinjanovi, Plav Sirakovi, u Baru Siritkovi, Niki Sirkovi, iz Bihora (Bijelo Pol je) odselili se u Ropevo (umadijska Kolubara) Sirobanovi, Podgorica Sirovina, Bolja nii (Pljevlja) Sirovi, Perast (Boka Kotorska) Sirota, Herceg-Novi Siropa, Bar Siri, Niki i Kolain Sisa, Herceg-Novi Sisoe = Sisoje, u Kotoru Sisol, u Kotoru 15. v. Sit i, Kotor 1432. god. Siti, Herceg-Novi Sihar, Podgorica Sio, u Kotoru 15. v. Sii, Her ceg-Novi Sjever, Herceg-Novi Sjeveri, Boronjino, Bjelopavlii Sjeverovi, Donji Kraj (evo), Cetinje Sjeverovi, Kuti, Herceg-Novi, po majci Sjeverovii, staro bratstvo u e vskom Donjem Kraju Sjekar, Niki Sjekloa, Dobrsko Selo, Cetinje; Vranjina na Skadars kom jezeru; Limljani (Crmnica); Niki porijeklom iz Hercegovine Sjekloe, grana brats tva Gornjevuka u Dobrskom Selu Sjekloe na Cetinju, na Vranjini, u Limljanima, Pod gorici, Nikiu, Beogradu i Vojvodini Skadranin, Niki; Danilovgrad; Grbalj Skanata, Go rnja Lastva, Tivat Skalji, Kotor Skvarica, iz Grahova (Niki) kao: ogranak Kovaevia od selili se u Straite i ume (Trebinje) Skejan, Murii uz Bojanu iz Krajine u tuf (Ulcinj ) Skejovi, u Bar iz eklia (Cetinje); Gostilje (Zeta) i kao: Skobaljevi Skejovii, musl imani u Baru Skender, vidi: Sklender Skener, Patrovii iz Albanije Sklavi = Slavi = Slavine, kasnije Mankini u Kotoru Sklender, Reovi (Patrovii) doli od Skadra Skoval, Zelenika, Herceg-Novi Skenderovi, Trpeze i Boljevac (Berane); Brskut, Bratonoii pre selili se u Bihor, roaci su im: Ramdedovi i Dervovi 246

Skerli, od Bijelog Polja odselili se u Lipovicu (Jasenica); Skerli u Migovcu (umadi ja) i okolini Nikia jesu iz Drobnjaka Skersovi, Kotor Skefi, Kotor Skit, Kotor 1419. god. Skifi, Kotor Sklender, Reevii (Patrovii) doli od Skadra, i kao: Skender Skobal, Zelenika, Herceg-Novi Skobaljevi, Gostilje (Zeta), srodni: Prenkiima i Markitoviima , doseljenih iz Albanije, porijeklom iz Stare Crne Gore Skok, u Podgorici Skoka, Sipanja (Bijelo Polje) Skonc, Kotor Skordul, a, u Baru Skorza, Podgorica Skorim ir, uKotoru Skorjanin, Meureje (Ulcinj) Skorovi, u Budvi Skorupan, Pljevlja; Podgor ica Skoci, Gornji Bihor (Bijelo Polje) Skoaji, Niki Skoi, Niki i Kolain Skokovi, M k) Skrobanovi, Mojanovii (Zeta) doli iz Bera (Ljekopolje); Ubli (Kui) i Podgorica ogr anak Vujoevia = Drekalovia Skrobalj (Skrobaljevi), Gostilje (Zeta) Skrobljaljevi, vid i: Skrobar Skromput, vidi: Skromut Skromut, Put, (Skrobut), Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevia) Skronjan, Meureje (Primorje Crnogorsko) Skuli, Savina, Herceg-Novi Skule ti, Duba (Piva) doli iz Drobnjaka Skura, Gorani (Primorje) Slav, u Ulcinju 1242. g od. Slavi, Niki; Perast (Boka Kotorska) Slavoni = Slavoli, u Kotoru Slavkovi, ranije : urakovi u Velici i Skiu (Plav) i Gornjem Polimlju i jedni i kao: Lucanin, od njih s u u Ljevaima (Pe); vidi: urakovi; Prijelozi i Vrbica (Bijelo Polje); Vojno Selo (Plav ); u Plavu 1912. god.; Podi, Herceg-Novi iz Zubaca (Trebinje) 1692. god.; Ropoevo (Obrina - Sopot), umadija doli iz Bihora (Bijelo Polje) Slavonina, Patrovii 1712. go d.; Suepan, Herceg-Novi Slavujevi, preci: Matovi i Krui, u Banjanima (Niki) 1687. go d njih su u idu i Sremskoj Mitrovici; u Drobnjacima ogranak Danulovia Sladovi, Grbal j; Suepan, Trebjesina i Kameno (Boka Kotorska) Sladojevi, Nikika upa iz Hercegovine; N iki; Grahovo (Niki); Suepan (Boka Kotorska) su iz Popova (Trebinje) Slakovci, Meureje rimorska Krajina); eklii (Cetinje) Slaovi, Kraii (Tivat) Sklender, Patrovii Slatkovi agutinovi), Ubas (eklii), Cetinje; Sasovii, Boka iz Popova (Hercegovina) Slatkovii, s taro bratstvo na Ublu Slijepevi, Orah (Piva), jedni se preselili u Samobor (Gacko) ; od njih u Rioce (Bilea); Sasovii, 247

Herceg-Novi iz Popova (Hercegovina) 1692. god.; Niki; ogranak Rakovia u Fundini (Kui) , od njih su susjedi Perovi Slovi (Petrovi), ogranak Tomia u Drobnjacima, jedni su o dselili u: Bijelo Polje, Zaoke (Donje Dragaevo), Srbija; Niki Slomovi, ogranak Maden ica kod Mojkovca Smailagi, Zeta; Podgorica; Bojka (Ulcinj); Kolain (1879. god.) od selili se u Sandak; Berane Smailovi, Bijka i Vladimir (Ulcinj); Plav; Kriak (Pljevl ja); Kradenik (Gornji Bihor), Bijelo Polje; Novii (Gusinje) Smaji, Miloevii (Piva); N ovii kod Plava; Gusinje i Plav su od Klimenata Smajii (Osmaji) iz Pive (Miloevii), sta rosjedioci Smajlevi, u Plavu 1897. god., vidi: Bander Smajlj, i, toj (Ulcinj) Smaj ovi, u Podgoricu iz Carigrada (Turska); Goriani, Grbovci (Zeta), Podgorici, Skadru i Carigradu, grana Martinovia iz Bajica (Cetinje) Smak, a, Niki Smaki (Osmanbegovi), Gornji Bihor (Bijelo Polje) pa jedni u Novi Pazar Smaklik, Podgorica Smakovi, u Podgorici su iz Gruda (Tuzi); Tuzi i Skadru ogranak edovia, od njih: Methadovi i Dako vi Smakoevi, kod Plava i Gusinja Smalovi, Perast (Boka Kotorska) Smalota, u Kotoru i kao: Smolota Smaljanovi, Kotor Smekija, kod Risna u 16. v.; Perast i peraka nase lja su iz Konavala Smeija, u Kotoru Smilovi, Kotor Smiloevi, kod Perasta (Boka Koto rska), starosjedioci Smiljani, Blatina (Kolain) i Vraneka dolina Smiljanovi, ranije o vi, u Jablanovo (Vraneka dolina) i Bijelom Polju; Kui Smilji, Niki Smjepovi, u Zeti Sm vladovi, srpska vlastela, vidi: Samovi Smodlaka, piljari (Kotor) Smol, Polja - Mojk ovac i kao: Smolovi Smolac, Ravna Rijeka (Mojkovac), preli u Poenje (Pljevlja) Smolo vi, vidi: Smol, Polja (Mojkovac) 1760. god.; Nikiani, ranije Ivanovi, od njih su u T imaru (Drobnjak) pa Gajtan (Juna Srbija) i oni u Poljima, Prenane i Maoe (Pljevlja) , Okladi (Bijelo Polje) Smolii, Kotor Smolota, vidi: Smalota Smoljan, u Podgorici Smoljevi, Niki Smorini, Kotor Snegal, Kotor Sover, Bar Sovi, Podgorica; Meteh (Plav) Sovo, u Roajima, kasnije Bosanac, doselili iz Banja Luke (Bosna) Soderina, u Koto ru iz Firence (Italija) Sozin, a, u srednjem vijeku iselili iz Zete (pod pritisk om Ilira i Tatara) i kasnije pleme Suta, i nastanili na Sutorine na Sozini (Suto rman) iznad Spia (Sutomore), Bar, a kasnije odatle se preselili u junu Italiju Sok i, Mataruge (Pljevlja) 248

Sokovi, Pljevaljsko Polje pa u Petrovac i Marande (Pljevlja); u Svetozarevu (Srbij a), Pljevljima i podruno Potpee, Bobovi i Ograevini srodnici, koji su iz Uskoka (abl jak) kao: Krikapa, tamo iz Pive kao: Koprivica, potomci ene vojvode Miloa; ogranak Jankovia u Ljutiima (Pljevlja); ogranak Jovia u Drobnjacima Sokoli, kasnije: Sokolov i u Pivi Sokolovi, i kao: Sokoli, Oinii i Dubovik (Cetinje); Dujevo i u Zeti kao: elja - Crmnica a kod Rijeke Crnojevia kasnije i kao: Vueti; iz Bajica (Cetinje) u Vraku (Skadar) kao: Martinovi; odselili i u Skadar, Sarajevo, Ulcinj, Podgoricu, svoja taju se sa Martinoviima iz Bajica (Cetinje) Grahovo (Niki); iz Kua se odselili u Moj kovac; kod Andrijevice; Pljevlja 1865. god.; Kotor iz Stare Crne Gore Sokolovii, stara begovska porodica na Oiniima Solar, Niki Soldatovi, Podgorica Soli, ranije: Jahd edi, u Plavu 1904. god. Solomonija, Kotor 1569. god. Sombolac, Podgorica Sorat, n , i, Ljubotinj (Rijeka Crnojevia) i Mrkojevii (Bar) su kasnije Salac iz aira (Sala) u Ljubotinju, porijeklom od Sarajeva; Cetinje 1871. god.; vidi: Sarapovi Sorea, K otor Sotirovi, Podgorica Sotonii, pleme u Crmnici Sofijani, Drobnjaci, od njih su k od Ivanjice (Srbija) Sofovi, Pljevlja (1864. god.) doselili se iz Podgore (Plav) Sofran, Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevia) iselili u Grbalj Softi, iz Bosne doselili u Gusinje; Berane; Vrba (Bihor), Bijelo Polje; Potpe (Pljevlja) Soica, od ukanovia, ogranak Branilovia u Pivi Soice iz Pive (Pluine, Goransko), starosjedioci, matica P luine Soi, Niki; Rakota i Pripi (Bijelo Polje) Spada, Budva Spai, vidi: Spahi Spaji t (Kui) matino; ogranak Nikia u Nikiu i okolini; Poblae pa podruno Poblovo i Potkova evlja); Gojevii (Bijelo Polje) i kao: Bungur, doselili iz Prizrena (Metohija); Ig alo, Herceg-Novi Spajki, u Podgorici Spalevi, i kao: Spali, potomci Komnena barjakt ara - Radmua u ekularima (Gornji Vasojevii); Vojno Selo (Plav) Spalek, Bar Spali, vi di: Spalevi Spalovi, iseljenici iz Kua u Sevojno (Uice), Srbija Span, u Kotoru iz Lj ea (Albanija) Spanovi, Sotonii i Graani (Rijeka Crnojevia), starosjedioci Sparavalo, iseljenici iz Kua u ume (Trebinje) Spasovi, sa Durmitora odselili u Erege, na Goliji Spasi, Martinii (Bjelopavlii), jedni su se preselili u Vraevac (Ljig), umadija; od B ijelog Polja preselili se u Topolu i Jasenovac (umadija) Spasojevi, ogranak Babia r anije ekovi, iz Pjeivaca preli u Banjane (Niki) pa u Gacko kao: Tasovac, a oni u Stra ni (Niki) su od srodnika Pee; Velestovo, Markovina (Cetinje); Niki; u Tupan (Banjani) , Niki; Cetinje; Jablanica (juna Srbija) pa u Veliku Dobrinu (kod Uroevca), Kosovo, porijeklom iz Crne Gore; Ubli (Kui) ogranak ivkovia; ogranak Neradovia iz grupe Rake tia u Vasojeviima; Moraa, od njih su u Zabojnici i Arapoviima u Grui umadijskoj; Beran e; Boka Kotorska; Petrovo Selo, u planini Midor (istona Srbija), grana Bulajia iz Z agore (Grahovo), Niki 249

Spasojevii, bratstvo u Pjeivcima Spahija, Velje Selo (Bar) Spahiji, Pobreje (Bihor), Bijelo Polje, od njih su u Novom Pazaru Spahi, Gornje Rovine, Trenjevo i Grab (ov dje matino) u Cucama (Cetinje) i kao: Spai; Niki iz centralne Hercegovine; ogranak ur iia u Komanima, porijeklom iz Hercegovine, u Zupcima (Trebinje) u oba oblika, a je dni kasnije i kao: Asanovi; kod Bijelog Polja; Roaj 1883. god.; iz Rovaca odselili se u Gajtan, juna Srbija; Grbalj; Pelinkovii (Ulcinj); u abljaku na Skadarskom jez eru Spahii, staro bratstvo u Malim Cucama Spahii, bratstvo u Zupcima Spahii, staro bratstvo na Grabu Spahovi, ogranak ulafia ranije Novakovi, vasojevii Spetzer, Kotor S pier, kaljari (Kotor) Spii, Roii i Bijelo Polje (Bjelopavlii) 1666. god. potomci Luana Leskovac (Ulcinj) Spinola, Kotor 16. v. Spitzer, kaljari (Kotor) Spica, ogranak Radulovia u Milojeviima (Pjeivci) "Spica", bratstvo u Milojeviima Spi, Sutomore; iroke , Krajina primorska Spia, u Kotoru iz Spia (Sutomore), Bar Spianovi, Gluhi Do (Crmni ca), od njih su u Balabanima (Zeta) a porijeklom su iz Spia (Sutomore), Bar; Bar Spianovi, pribraeni Vuletiima u Gluhom Dolu Spoek, Bar Spremo, Niki od Bilee Spua, V ir (Ulcinj) Spuanin, Spu (Podgorica) Spuani, Ulcinj Srbica, Kotor Srbljakovi, rod u D robnjacima Srbljanovi, Mili, a drugi: Cari, u Drobnjacima jesu od Novljana, od Srbl janovia su: Sari, Raoni, Drobnjak (u Buju - Priboj) Srdan, epoevii, Herceg-Novi Srgot ijela, Herceg-Novi Srdanovi, Gornje Polimlje (u 14. v.) jedni preselili u Peane ko d Bilee i kasnije kao: Srdanovi Miloevi; Velika i Komorani kod Plava i Gusinja; Mete h i Jari (Plav) 1855. god.; srodnici su im u Istiniu (Pe); Kosorii u Kosorikoj Bistr ici (avnik); potomci Novljana ogranak Kosoria; Niki; Dobrsko Selo i Dobrska upa (Rije ka Crnojevia), porijeklom su iz Pei; Zagara (Danilovgrad) ogranak Bogetia iz Pjeivaca (Niki) Sredan, predak bratstva Tomanovia u Rovinama Sredanovi, potomci Dobrilovia u Dobrskom selu (Rijeka Crnojevia), od njih su u Ulcinju 1890. god.; Cetinju; Cuce (Cetinje) ogranak Krivokapia, od njih u Nikiu i Kotoru Sredi, Herceg-Novi Srednjak, ac, Oinii (Cetinje) Srednjaci, bratstvo u Oiniima Sredojevi, od Sjenice doselili se u Resnik i Rasovu (Bijelo Polje) Srezi, Herceg-Novi Srezojev, kasnije Srezojevi, po tomci Gojaka Nikia iz Nikike upe pa u Rovca, srodni epanoviima, Bulatoviima i Vlahov rezojevi, vidi: Srezojev, od njih su Ili u Rovcima i srodni Radovanovii u junoj Srbi ji Sremi, u Podgoricu iz Kua 250

Sretenovi, ogranak Pantovia iz Vasojevia preselili se u Sebeevo (Novi Pazar); Niki Sre tkovi, vidi: Jaimovi; iz Drobnjaka preselili se u Novi Pazar u prvoj polovini 19. v .; iz Kua doselili u Ostrovicu (Tutin) Srekovi, Ropoevo (Sopot), umadija iz Crne Gore ; odseljeni iz Kua u Staniie (Slavonija) Sreua, Pljevlja 1854. god. Srei, Igalo, Herce -Novi; vidi: Strei Srzenti, ranije ude (udi), u Patrovie doselili se iz "Stare Srbije od njih su: Ulcinj 1892. god.; Sotoniima (Crmnica); Budvi Srzentii, bratstvo u Sot oniima Srna, Pljevlja Srnadii, Pjeivci "Srnadiii" ("Selitani"), bratstvo u Pjeivcima nski, Herceg-Novi Stravievi, Herceg-Novi, kasnije Mandi Stavran, Dali, (Boljanovi), Pl jevlja 1859. god. Stagnevi, Budva 1650. god. Stailovi, Ulcinj Staji, Kolain Stajka, i roke (Krajina) Stajki, u Podgorici, u Starom Bariu i kao: Foljeta, a u Bari Mali i kao: Lazoja iz Crne Gore; u Skadar, porijeklom iz Crne Gore Stajkovi, Piperi, ogr anak Petrovia - Lutovaca Stajovi, Piperi ogranak Milikia (Petrovia - Lutovaca); ogra nak Majovia u Bistrici i Ponarima (Zeta), porijeklom sa eva (Cetinje); Gornja Gori ca (Ljenjani), porijeklom iz Primorja Staji, Niki Staji, Komorani (Plav) u 14. v. Stak lji, Bjelopavlii Staki, i kao: Ljaevi, u Berovu (Kui) i u Podgorici; iz Pipera odselil i se u Savkovie (Srbija); iz Pipera u Vraku i Skadar (Albanija), vidi: Stoki; u Du bravskom (avnik) Staljevi, Petruinovi (Bjelopavlii); u Golubovcima, Zeta; Moioc (Kliko va), Ivanjica Stamatovi, Piperi, starosjedioci, od njih su u Osoje (Zagara), Danil ovgrad, u Pipere iz Bratonoia; Berane; Brezojevice (Plav); Andrijevica; Herceg-Nov i; Niki; Bar; Cetinje; Danilovgrad Stamatovii ("Miloevii") - Radmanovii - urii, brats u Zagaru Stamenkovi, Baoii (Boka Kotorska) Stanarevii, rod u Uikoj Crnoj Gori Stanae Stanica, u Kotoru Stani, u Podgorici i Zeti; Govei brod, Botun, Cijevna (Sliv), Ma tagui, od njih u Niki, Fraki i Kragujevcu, Uicu, Lici, Skadru (Albanija); u Stijeni (Piperi); Poenje i Sirovac (avnik); u Budimliji (Viegrad), od Ania iz Cikota (Kui) Sta ica, vidi: Stanaa Stania (Rogan), predak bratstva Roganovia Stanii, Patrovii, doselili se od Nia; Miii u Spiu (Sutomore), Bar. Oni su iz Stare Srbije. Jedni kasnije i kao: Zec. U Podgorici, potomci Stanie, od ijih sinova: Asana Milutinovi, od Nika i njeg ovih potomaka: Jeleni, Brkovi, Daki i Milai u Podgorici; Obala Staniia (Budva), grana erakovia (potomci popa Stanie Aleksina Radonjia) sa Njegua (Cetinje). Od Staniia ive n Prekornici (Cetinje), Bjut Montani (Argentina), u Solunu (Grka) i Australiji; Je dni od njih i kao: Mi; Dragomi Do (eklii), Cetinje, jedan njihov ogranak se preziva o Aimovi; Oko 1860. god. preselili se u Kotor; Nikika Trepa, a odseljeni u Konjarnik (Prokuplje) kao: Raievi, odseljeni u podruje Durmitora zadrali su svoje prezime; Roc a (Podgorica); Berane; Njegui (Cetinje) od 1682. god. ogranak Radonjia-Herakovia iz grupe Guvernadurovia. Od njih su u podrunoj Prekornici, Lastvi (Tivat); Ogranak G vozdenovia u Crmnici; Komani (Podgorica), njihovi srodnici 251

u Cucama (Cetinje); Podruje Bjelopavlia (Malea), potomci Malonia, pa jedni kao: Budal ovi i Drakulovi. Ima ih iseljenih i u: Spuu, Podgorici, Nikiu, porduje Romanije. Jedni su ogranak Bubia. Od jednih i drugih ima u: Meuluje (Mladenovac) 1863. god. i kao: Mitrovi; kod Svetozareva poslije 1878. god. kao: uri; Petrovac (Srbija)oko 1820. g od.; Barajevo i Guncati (Beograd) oko 1863. god.; Vrapce (Dobitak) i Rakovica (B eograd) oko 1878. god.; Beograd; Grocka; timlje i Raanci (Kosovo); Bukovica (Pljev lja); Bjeluina, Zuba, Bovan, Oskorua i Boranovi (Viegrad). Oni su od arapia doseljenik iz Jezera (abljak); Azanja (Gornji Bihor) i Mojstir (Bijelo Polje). Oni su iz po drunog Ivanja; Roca (Bijelo Polje). Oni su ogranak Raievia iz Vasojevia; Vojno Selo i Brezojevice (Plav); Dobrilovina (Mojkovac), po majci Stanii, porijeklom iz Rovac a; Berane; Graanica (Berane) iz Bratonoia, kao to su u: Bianima (Zeta) 1879. god. i Za garau (Danilovgrad); Sa podruja Crne Gore u: Lazarev Park (aak); Ivan Kula i Kosaoni ci (Srbija), Srebrenica (Bijeljina) i Tuzla (Bosna); Srbovran (urakovac), akovica; Odseljeni iz Drobnjaka (oko 1700. god.) u Tijanje (Donje Dragaevo), Srbija. Oni su ogranak (alova) - alovia; Piperi grana bratstva Mi, srodni Peunoviima; Miii (Grbalj 1614. god. od njih su u Tivtu; Kotor (natpis na crkvi Sv. Aranela); Donji Stoliv (Kotor); Topla i Igalo, HercegNovi, a u Herceg-Novom jedni su iz Glavske (Trebi nje); Cetinje; u Zeti kao: Bianin ili Balabanac; Miii (Spi), Bar; Danilovgrad iz Band ia (Komani); Dragomi Do (eklii), Cetinje naznaeni kao: Petrovi i jedno vrijeme i kao: Aimovi "Stanii", grana bratstva Gvozdenovia u Gluhom Dolu Staniii, staro bratstvo u D agomi-dolu Staniii, bratstvo u Njeguima Staniii u Kotoru Staniii, bratstvo u Bandiima aniii iz sela Vinici - Bjelopavlii Stanko Stijepov, otac kneza Danila Stankov, Ljean sko podruje u 14. v.; Cetinje Stankovi, Selita, Britvii i Zagorani (Pjeivci), ranije B ritvi, u 17. v. Od njih su: Vitkovi 1614. god., patronimik Vitko. Doseljenici od S jenice (Raka). Valjda zato jedno vrijeme i kao: Vasojevi. Srodni ukiima i Jankoviima u Pjeivcima, a preli u Kotor kao: Vukadinovi a drugi u Dragomi Dolu kao: urevi; Omari (Skadar) i kao: Ograja, iz Crne Gore; Roca (Vraegrmci), Bjelopavlii. Srodnici tamon jih Popovia i Stankovia. Rije Roca ivjeli su u podrunim Barama umanovia. Od njih su u agarau (Danilovgrad), Kolainovii i Brajovii - Bjelopavlii. Jedni su iselili u Graanicu (Andrijevica) i kod Berana, drugi u Begaljice (Beograd) i Gradac (Valjevo); u K omanima ogranak Bandia; Iz Bratonoia iseljeni u Morau; Iz Pive u 18. v. iseljeni u P odgorinu (Valjevska Kolubara); Mokro (avnik) su iz grupe Kalabia (Novljana); Niki; o dseljeni iz Drobnjaka, ranije alov (alovi), srodni Miletiima u: Tijanje, Donje Dragae vo kod Ivanjice; iljci i Penezii (Pljevlja); u ekliima (Cetinje) ogranak Marojevia; G rana Ljumovia - urovia u Piperima. Od njih su u: Lajkoviima, epovia kuama i Kurilu (Z ); Sotonii (Crmnica). Od njih su u uanj (Bar); Gorianima (Zeta) i Vraka (Fraka), Ska dar; Donji estani (Krajina Gornja); Mokro (avnik) grana Trepana; Radovanovii (Tivat) ; Kotor, po nahoetu; Baoii i Pranj (Boka Kotorska); Karanikii (Bar); Lopari (Kui) i Ma taguima (Zeta) ogranak Purovia Stankovii (Rasalii), bratstvo u Sotoniima Stankovii, ro d u ekliima Stano, Sutomore (Bar) 1852. god. Stanov, Kotor 1335. god. Stanovi, Srbi na i Baoii (Boka Kotorska); Grana Radulovia u Komanima. Od njih su u Bratici i Salu (Ulcinj) koji su iz Livara (Primorska Krajina); Doseljeni u Boku Kotorsku iz Kor jenia (Trebinje) i kao: Stanojevi; U Grudama (Tuzi), srodnici Vulovia iz Kreeva; Mah ala (Bijelo Polje) i Gostilje (Zeta) doselili iz Ubala (Kui), a jedni se presele u Vraku (Skadar). Jedni i kao: Rkoevi, a ranije Macanovi iz Kua; Komanima (Podgorica ) iz grupe Orlovia Stanovi, iz Zubaca (Trebinje) doseljeni u Kameno i Ubla, HercegNovi Stanoevi, Baoii i Kotor (Boka Kotorska) 252

Stanojev, Kotor 1440. god. Stanojevi, Bratonoii; Crnue (Pljevlja). Oni su iz Pive, k ao i odseljeni Stanovi u Bojovu Dolinu (Srbija); Crnouzi i Trebov Do (Pljevlja). Oni su od Nia; Velestovo (evo), Cetinje i kao: Stanojevi - Vuini; u Kuima grana Drekal ovia u umadijsku Kolubaru; Baoii (Boka Kotorska); Nikika upa ogranak Milia odselili s Sakulj (umadijska Kolubara), od njih su Rankovi i Stanojevi. Od ovih su Jakovljevi i Rajkovi u Oraji (Topola) Stanojevii, bratstvo u Velestovu Stanojevii - Vuinii, brats tvo u Velestovu Stanojlovi, Resnik (podnoje Avale) od Podgorice Stano, Pranj (Boka K otorska) Stancel, uraevii (Tivat) Stani, Podborova i Krupice (Pljevlja) Stani, u Podgo ici Stanjevi, Kazanci (Golija), Niki, iz Bjelica (Cetinje), ogranak Andria = Kankaraa ; Piperi (Podgorica). Od njih su u Ljekopolju (Podgorica). Jedni su i kao: Todoro vi - Petrovi. Od njih su i u drugim mjestima; Patrovii (Budva) jesu ogranak Andria iz Bjelica (Cetinje), isti su u Budvi; Donja Lastva i Krtolska naselja, u Grblju s u iz Konavala; Pobori (Budva), vidi: Kapisoda; Odseljeni iz Vasojevia u Sandak; Ce rovica (Gradac), Pljevlja; Stanjevii (Patrovii) i Budva, potomci Stanka Andrije Crn ca, jedni preoe u Grbalj, a drugi u Ljekopolje (Podgorica) Staparan, iseljeni iz Kua u druga mjesta, uzeli su po njemu i novo prezime Starovi, Kotor; Ogranak Abazovia u Poenju (Drobnjak) i iseljenici iz Pive u Samobor gataki Starovlas, i, Kriak (Plje vlja) Starovlah, Vrbica i Prenane (Pljevlja); U Vasojeviima su ogranak uriia Kovaevi tarosta, Herceg-Novi Starc, Risan Starevi, Krtole i Radovii (Grbalj), potomci Dapca (u 16. v.) doseljenog iz Stareva uz Skadarsko jezero; Bobovo, Svrkote, Kaluii (Plj evaljsko polje), starinci. Od njih su u Ratarima (Mladenovac), Ograenici, Novom S elu, Miljevcima sve u Pljevaljskom podruju, kasnije i kao: Jelovac, irkovi, Popadi, Duver i Milievi, navodno da su potomci Strahinjia, sa Kosova Stacija, Risan u ranom vijeku Staevi, kod Roaja i dalje, doli iz Kua; Brezojevice i Boru (Plav); Prijevorac, Zubaa na Viegradskom Starom Vlehu, porijeklom iz Pive Steberg, Budva Stevan Kaluer , predak bratstva Kaluerovica u ekliima Stevan Delja, predak bratstva Delja Stevano (Grnarski), u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat), iz Crne Gore. Vidi: Markov Stevano vi, kod Rijeke Crnojevia (17. v.) kao: Stefanovi ogranak Lopiia, grana Lijeevia iz Pip ra; Goloelo (Lepenica), Srbija, porijeklom iz Bjelopavlia; u Uskocima (abljak), doli iz Pipera, ogranak Boovia; Cerovo (Valjevo), porijeklom iz Komarnice (Piva); Latk ovii (Ljig), umadija, doselili se iz Martinia (Bjelopavlii); doseljenici iz Velike ( Gornje Polimlje); estinje (Gradac), Pljevlja, doli iz Bosne; Batkovii (Pljevlja) i kao: Mimovi kasnije osovi, a odseljeni u podruni Majdan kao: Kolainac oni su doseljen ici iz Kolaina, od njih su jedni u Prnjavoru (na Rudniku), umadija, kao: Kolainac; e lebii (istona Bosna), ogranak Leovaca iz Leovog Brda sa Ljubinje, a tamo su grana M andia iz Drobnjaka; Boljevii i Golea (Pljevlja), od kojih su Ristanovi i Bojevi; Zaman j (Podibar) doseljenici iz Bihora (Bijelo Polje); Cetinje; Drenac (Gajtan), juna Srbija, potiu iz upe Nikike; kod Valjeva porijeklom iz Banjana (Niki); Grahovo (Niki) odnici (od brata) rodonaelnika Periia iz Cuca (Cetinje); ranije Obrenovi, iz Medina (Srbija), doao u Riane (Niki) pa u Donje Polje (Lukavaca) i Zovi Do (Nevesinje), Her cegovina; ogranak Dakovia iz Grahova (Niki) pa u Kazance (Gacko) kao: Perovi Stevanev i, u Komarnici (avnik), do 1812. god. odselili se u Srbiju Stevendi, kod Nevesinja (Hercegovina), ogranak Vujaia iz Grahova (Niki) Stevi, Niki 253

Stevo Mitrov, predak bratstva Stevovia u Cucama Stevovi, Trenjevo (Cuce), doli iz Ria na, skraj Nikia, a tamo kao: Ljakovi sa Meduna (Kui). Ima ih jo u Malim Cucama (Cetin je), Donjem Trenjevu, Brveniku i Kobiljem Dolu, od kojih su i kao: Lakovi - Stevov i, njihovih Stevovia ima i u: Riane, Brestice i Trepa (Niki), Zeleniki, Herceg-Novi i u Toplici (juna Srbija); Podgora i Ninkovii (Drobnjak), doli sa Stijene Piperske, k asnije Tunguz. Od njih su u Bosni, od 1790. god.: od Stevovia, iz Cuca ima naselj enih u Maagaj (epo), Argentina; Srni Do (Broanac), Niki; Risnu i Cetinju Stevovii, bra tstvo u Cucama Steger, Budva Stegi (Rastegi), Krtole, Radovii i Roi (Grbalj) u 16. v. potomci Dapca, doseljenika iz Stareva (Skadarsko jezero) Steziona, Podgorica Ste ki, Sremica (Beograd) doselili iz Vasojevia Stela, Kotor i Risan Stelja, Vrbica i B abine (Pljevlja) Stenikovi, Podgorica u 15.v. Stendl, Kotor Stepani, vidi: Stefani Stepanovi, Kotor (14.v.) i Perast; Kostajnik (Valjevo), Srbija, potiu iz Pive, Cr na Gora Stepkovi, Patrovii 1625.god. Stepovi, Perast (Kotor) Ster, u, Kotor Steria, el a, Herceg-Novi Sterla, Zelenika, Herceg-Novi Stern, vidi: Ster Steruevi, enovii, Her ceg-Novi Stefan, Bar Stefani = Stepani, u Kotoru Stefani, Kotor Stefanovi, Kotor i kaljari 1458. god.; Morinj (Risan); Budva potiu iz okoline Skadra (Albanija); Tri ( Mava) ranije Karadi grana Rajevi iz Crne Gore; Bastii i Orahovo (Crmnica), ogranak Ba stia, od njih su u Kotoru; Luge (Berane), ranije unjevi; Podkr (Bratonoii) ogranak Bal evia Ljenica (Bijelo Polje); Podruje Rijeke Crnojevia (17.v.) kasnije: Stevanovi, gra na Lijeevi doseljeni iz Pipera Steevi, Gornji Vasojevii, potiu sa podruja Rijeke Crnoj via; kod Plava: Velika i Veliko Selo (Gornje Polimlje); Zagrad i Vemia Kr, grana ora ca Stiepanovi (Stijepanovi), Ceklin 1582. godine (Rijeka Crnojevia) Stijevi, Risan; u Zeti; Sal (Ulcinj) Stijepi (Stijepi), Kameno i Trebjesin, Herceg-Novi; Rijeka Reevia (Patrovii), vidi: Stjepevi Stijepo, u Kotor doli iz Dubrovnika Stijepovi, Rujeva glav a i susjedna Rijeka Crnojevia u 15.v. i kasnije jedni kao: Rijeanin, po predanju p orijeklom u Ceklin iz Drobnjaka; U Patroviima 1600. god. kao: Stjepev, grana Belia j o kasnije Luki; Bajice (Cetinje) ogranak Tomaevia, ranije Martinovi; Dujevo (Patrovii granak Tomia, od njih su u Morai; Dugi Do (Njegui), Cetinje u Donjoj Morai, ranije T omi (1252. god.), pa preu jedni u Gornju Morau (Stare) i kao: Stijepovi, odatle jedni preu u Komarnicu, pa brat Mio ode u Srbiju, a ostali u Komarnicu (avnik), Javorje i Motiki Gaj (abljak). Od njih su irovi u Tuini (abljak); Bjelopavlii, ogranak kerovi d njih u Dugom Dolu (Njegui), Cetinje; u Risan (1692. god.) doli iz Banjana (Niki); Kotor Stijepovii, bratstvo u Bajicama Stijepovii, bratstvo u Dugom Dolu Stijepi, vid i: Stijepi 254

Stijepevi, Avtovac (Gacko), iz susjednog Samobora, pa jedni u elo Brdo (Crmnica) po rijeklom iz Gacka (Hercegovina) i kao njihovi ''saplemenici'' Vujai i Janjevi; Beri slavci i Lajkovii u Zetu doli iz Mrka (Piperi) Stijeti, Rijeka Reevia (Patrovii) Stijo i, u Vasojeviima ogranak Mijomanovia; u Podgorici, ranije Novakovi doseljenici iz Dr obnjaka Stikovi, Izbiine, Toci i uraevii (Pljevlja); Baoii, Herceg-Novi Stiovi, to i ov, u Vasojeviima. Pripadaju grupi Mijomanovia (Miomanovia), naselili se u Ratare ( Donje Dragaevo), Srbija, kao i njihovi srodnici u Ivanjici (Srbija) jedni kasnije i kao: Arnaut i Tomovi Stipani, Podgorica Stipanovi, vidi: Stjepanovi Stipi, HercegNovi Stipkovi, Patrovii (1398. god.), porijeklom iz titara (Rijeka Crnojevia) Stipevi, Kotor Stiri, Kotor, po nahoetu Stitar, u Patroviima porijeklom iz titara (Rijeka Crno jevia) Stiti = titi, u Kotoru Stiti, Herceg-Novi Stjelovi (Vujii), u Koima (Kui), dos li se iz Rovaca (Podgorica) Stjepanov, Banjani (Niki) u 16. v. Stjepanovi, Njegui (C etinje), Buljarice (Patrovii), Ceklin (Rijeka Crnojevia) i kao: Stipanovi; kod Nikia, 1695. god. Stjepanevi, i kao: epanevi, Brajii (Budva) Stjepin, Sal i Krute (Ulcinj) S povi, u Patroviima Stijepovi, Banjani (Niki) Stjepovi, u Beiima (Budva) ogranak Bei , vidi: Stjepevi Stjepevi, Optoii (Crmnica), pa jedni preu u Lastvu Grbaljsku, drugi u Rustovo i elobrdo (Patrovii) 1890. god. i kao: Stjepev; u Gornju i Donju Lastvu (Tiv at) doseljenici iz Hercegovine Stovrag, Bukovice (Kovaevii), Pljevlja Stogrivi, Ogr ade (Draojevi), Ljekopolje, a ranije Draevac Stoini, ogranak Radulovia iz Kolaina pre 830. god. u Sirovac (Uskoci), Drobnjak, porijeklom iz Komana (Podgorica); u Morai su potomci Bogievi; Mojkovac Stoini, u Zetu iz Spua (Bjelopavlii) Stoii, u Perakim na eljima (Boka Kotorska) Stojadinovi, upsko Polje (Vilicka), Prijepolje, ogranak Vuk ovia iz Morae (Kolain). Ima ih u Podgorici Stojakovi, Brajkovac (umadijska Kolubara), ogranak arapia iz Kua, od njih su Stojanovi, podruno Stojanac, Herceg-Novi Stojanovi, uz rijeku Bresticu (Piperi); Bai (Piperi), istorodni sa Vukotiima i Meikukia, oznaav ani kao: Bai; Niki; Cetinje; u Gornjoj Morai srodnici Dragovia; Danilovgrad i Orja Lu ka, ogranak Martinovia iz Bajica (Cetinje); Paii (Bjelopavlii) i kao: Stojanovi - Brd ar; a u podrunom Zagarau i kao: Stojanovi - Lula; Utrg (Crmnica); Gornjacima (Boljev ii), srodnici Lukia i Jova (Lekia); Orasi (Ljekopolje), Podgorica, srodnici Pejovia i rovia; Limljani (Crmnica), doli iz Cuca, poli u Ulcinj; u Podgorici, vidi: Kukavevi; Gornje Selo (Sotonii), Crmnica, grana Mitrovia; ogranak Radojevia (Marojevia), grana Vojkovia u ekliima, doseljenika iz Zete. Od Stojanovia ima u Mostaru, Kruevicama (He rceg-Novi), Gornjem Polju (Niki), Donjem Podrinju, ''u Gluhom Dolu (Crmnica), kao: ekli''; Bistrica (Zeta); Brajii (Budva) ''iz Stare Crne Gore'', od njih su u Budvi , Ulcinju, Herceg-Novom (od 1892. god.), jedni su 255

odselili kao: Braji; eoa glava (Trenjevo), Andrijevica, grana Lopoana; Danilovgrad; D onja Bukovica i Kosorii (avnik), ogranak Lijovia, grana Kosoria; Ulcinj 1887. god.; vidi: Stojakovi, na Ponarima i Bistrici (Zeta), ogranak su Staniia sa Njegua (Cetinj e); ipano (Niki); Staro Selo (upa Nikika); Srbina, Herceg-Novi; u Vasojeviima ogranak ketia, grana Lopoana; Ropa (Sopot), umadija ranije Nedi iz Crne Gore Stojanovii u Bra jiima Stojanovii - Lulai, bratstvo u Zagaru "Stojanovii", rod u Zagaru Stojanovii, bra stvo u Orasima Stojanovii, bratstvo u Crmnici Stojanovii, bratstvo u Sotoniima Stoj anovii, staro bratstvo u Limljanima Stojanovii, bratstvo Prielje - Stijena piperska Stoji, Lipovac (Aranelovac), porijeklom iz Pjeivaca; Podkupi (Pjeivci). Od njih su u Danilovgradu, Podgorici, Nikiu, Glasincu, Srbiji i Orahovinama (Pljevlja); Godlje vo (Kosjeri), ogranak Gagovia iz Pive Stojievi, Makovo (Pocerina), abac, doseljenici i z Miloevia (avnik), jedni kao: Osmaji Stojka, iroke (Krajina), doseljeni iz Zadrmlja (Albanija) Stojki, evo (Cetinje), vidi: abanovi u Vraki i tu jedni iz Ljeanskog podruj a; u Podgoricu doli iz Zete Stojkov, starinci u Boki, od njih su u Ljutici i Mrkov ima (Grbalj); Radojevo (sjeverni Banat), iz Crne Gore Stojkovi, Martinii (Bjelopav lii), ogranak orojevia pa u Skadar (Albanija); Herceg-Novi, pa (u 16. v.) u Baoie, eno vie, Zabre i Ljuticu (Tivat); Risan, podruni Morinj; Kotor; Kod Gusinja i toj varoi i Plava doli od Bijelog Polja (Polimlje); grana Lopoana u Vasojeviima Stojni, Batkovii (Pljevlja) Stojovi, u Bjelopavliima, ogranak Vukia; Pelev Brijeg (Bratonoii), od koji h su u Krnjicama (Krajina); u Zetu iz Ceklina (Rijeka Crnojevi) drugi u Zetu ogra nak Raievia Stojovii, bratstvo iz Gostilja, Bjelopavlii Stoji, Niki Stojin, Komoran ) u 14. v.; eklii i Njegui (Cetinje) u 16. v. u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat), iz Crne Gore, ranije Arsen (Srsin). Vidi: Markov Stoki, Vagani i Krajenovi (Pljevlja) i kao: Staki Stokua, u Podgorici Stolica, Kotor; u Nikikim Trepama i kao: Manojlovi, T upan (Banjani), Granice (Bilea), ogranak Vujaia iz Grahova (Niki) Stoli, Kotor, Bar St orf, Kotor Stoevi, Cetinje (1858. god.) doli iz Stoca (Hercegovina) Stoi, Bobovite uz Skadarsko jezero (Krajina), preli u Albaniju Stokovi, Sjenica, porijeklom iz Kua, og ranak Ivanovia Stokovi, Trojice (Pljevlja) 1761. god. Stoovi, Prijevor (Viegrad), ogra nak Bajagia iz Pive Stradi, Kotor, po nahoetu Straini, Rogami (Piperi), od kojih su u Maagaj (apo), Argentina Straisali, u Podgorici Strakovi, Budva Stratiko, Topla, He rceg-Novi Strahinja, Zagoram (Grbalj), starosjedioci; Kotor; Utrg (Podgora), Crm nica; Budva Strahinji, Malena Banjska (Kosovo) oko 1389. god. potomci Nazrin bana 1389. god.; srodnici Kosovia u Drobnjacima; Kubasi i Bigovo (Grbalj) u 17. v.; u Bjelopavliima potomci Bana Strahinjia. Od njih su u Dljinu (Donje Dragaevo), Srbija i kao: ebi, Radisavljevi, Panteli 256

(Bujani), Jovanovi i roaci Rogoi, Gavrilovi, Petrovi sa ogrankom u Ratarima: Teofilovi Simonovi, Nikoli (sa ovalakovi), Jaovi (Marinkovi), Vueevi, Alkei, Sretenovi i Ri ratimirovi (vidi: Bogi), u Ulcinju 1391. god.; Kulpin i Zmajevo (Ker), Baka i kao: Bogi, ranije i kao: Straimirovi - Bali, Stratimirovi a u Herceg-Novom i kao: Stratinov i, odakle su preli u Kulpin (Baka); Srbina i Podi, Herceg-Novi Straimirovi, vidi: Str atimirovi Strvini, Poblae (Pljevlja) Strevhaska, u Crnogorskom primorju Streit, Her ceg-Novi Strelica (Tomovi), iz Golije (Niki) poli u Morau (Kolain), pa jedni odu u Srb iju Strehovi, u Anamalskom polju (Selita), Ulcinj Strei, Igalo, Herceg-Novi Striki, u Podgoricu doli iz Zete Strikovi, ranije: Vukievi, u Stubici (Pjeivci). Od njih su u Svetozarevu (Srbija); Bijela, Ograde Jovia, Pljevaljsko polje (Metrovac); Dobrikov o (Bijelo Polje); Kraljevo (Srbija); Bijeloj (avnik); Nikiu; Rianima (Niki) 1901. god. Strikovii, bratstvo u Gornjim Pjeivcima "Strikovii", rod u Gornjim Pjeivcima Strili, Podgorica Strini, ama, Bjelostavica (Zeta) i Gorianima, ranije Jusi, kasnije Efovi i Mandi u Podgorici; Niki Stricel, Herceg-Novi Strievi, enovii, Herceg-Novi i kao: Strn i; Peraka naselja doli iz Konavala Strmenovi, Proenje (Mojkovac) Stroganov, Praskvica (Patrovii), doao iz Rusije (monah), ostao do kraja ivota Strosali, potomci Malonia i k o: Strisali u Kosiu (Bjelopavlii) i u Zagarau (Danilovgrad) Strugalo, u Podgorici St rugar, Strugari, Ulii, Dodoi, Meteruzi, Mraceljima, Duiima, Rvai (Rijeka Crnojevia) i Zabjelo (Zeta). Porijeklom iz Pipera, ranije Lijeevi. Od njih su u Cetinju, Podgor ici, Ulcinju i kod Mojkovca Strugonja, Bar i Kotor Struji, Pljevlja 1881. god.; M aoe i Prenani (Pljevlja) Strukanovi, uraevii (Grablj) i Perast Strukar, prispjeli u um diju iz Pipera, koji je nosio struku Strum, Bar Strunja, ranije Savi, grana Srblja novi, u Bijeloj (avnik), Vranjekoj dolini (Bijelo Polje), kod Mojkovca, Maoe i Potpee (Pljevlja); Kriva Reka (ajetina); Starom Vlahu, najranije su se prezivali Tomi St ublievi, Podgorica Stubo, vidi: Sijeri Stubovi, Herceg-Novi, po nahoetu Studen, Peraka naselja Studenovi, Kotor 1440. god. Stumberger, Baoii, Herceg-Novi porijeklom iz ma rja, pri Jelaah (Slovenija) Stupa, Oraani od Rijeke Crnojevia preli u inovie (Kosijeri ), Cetinje Stupar, Cerovo uz Oboticu (Pjeivci); Pljevlja (1912. god.) i podruna Lev er Tara Stupnikar, Bar Sturin, Cetinje Sturi, Kotor, po nahoetu Stuhec, Kotor Sepane vi, Bjelaevina (Cetinje) u 16. v.; u Brajiima (Budva) i kao: epanevi, doseljenici iz 257

Stare Crne Gore Sringer, Budva Suit, Budva Suanis, Budva Suarbat, Budva Subai, Bobov ite (Krajina), iz Kastrata (sjeverna Albanija); Kumbor (Kotor) Subainovi, Bobovite ( Krajina) Suboti, Breli (Crmnica), od kojih su u Grblju; Ledenice (Risan) i Grahovu (doli 1650. god.) iz eva (Cetinje). Od njih su u: Risnu, Kotoru, Glavatima (Tivat ), Banjanima (Niki), HercegNovom, Cetinju, u Obiliu (Kosovo polje) iz Boke Kotorske ; Gornje Ledenice (Risan) Subotii, bratstvo u Brelima Subotii, bratstvo s Ledenica u Boki - porijeklom iz Vrbe kod Gacka Subraimovi, Mali Ostros uz Skadarsko jezero (Krajina) Subranovi, Bobovite i Mali Ostros (Krajina) Sudar, Pljevlja 1870. god.; Niki; Podgorica Sudarevi, Niki Sudigija, Kosii (Bar) Suduta, u Kotoru 1396. god. Sua, idi: Sua, Kotor Sua, Patrovii Sui, ranije: Junkovi, grana Lovaa = Glavaa u Patrovi ucovi, Patrovii 1398. god. Suikovi, Herceg-Novi Suji, Pljevlja Sujkovi, Koe (Kui) i k Nuculovi, zatim: Redi, Mekuli (Mekulovi), Uli (u Gusinju), erkinovi, od kojih su kas e u Plavu Sujovi, Ljekopolje i Balabani (Zeta); Tuzi Sujovii, muslimani sa Krusa Su ka, Ulcinj; Kotor Sukal, Krute (Ulcinj) Sukali, Vladimir (Ulcinj) Sukanovi, Jasen i Stabna (Piva); uraevii (Tivat), vidi: Stukanovi Sukar, Kotor Suki, Pljevlja 1877. g od.; Niki 1877. god. Suknovi, Orah (Piva), srodnici Ruia, Boovia i Gagovia. Od njih s Bosni; u Vasojeviima, ranije Rugovac, kod Gusinja, grana Klimenata Suknovii iz Pi ve (Stabna - zasel. Jasen), starosjedioci Sukovi, Bukovice, Vladanja, Vranj, Tuzi (Zeta), potomci Kajoa iz Dinoa (Grude), Tuzi Suktar (Suktari), Herceg-Novi Sukuli, Vladimir (Ulcinj) Sula (Suli), Gorani (Ulcinj) iz Kua Sulagija, u Kosiima (Primors ka krajina) doseljenici iz Klimenata (sjeverna Albanija) Sulati, Herceg Novi Sule ver, abice (Hercegovina) ogranak Gaina, vidi: Gainovi. Porijeklom od Herceg-Novog Su lejmanaga, Ulcinj Sulejmanovi, Bar Suleti, Budva Suli, vidi: Sula Sulii, Bar Sulmujov i, Tijana (Primorska krajina) Suloalo (Suljoalo), Ulcinj Sulovi, Buince (Kosovska K amenica), porijeklom iz Kua; Mide (Ulcinj) 258

Sulja, Ulcinj; u Skadru i Tirani (Albanija), iz Crne Gore Suljevi, Niki; Gostinja, Kanje i Lozna (Bijelo Polje) Suljevii, selo Kanje kod Bijelog Polja Sulji, Niki; kod Novog Pazara, porijeklom iz Kua Suljkovi, Berane Suljovi, kasnije: Nurkovi, u Seotic i (Roaje), ranije u podrunoj Luici Suma, Patrovii (u 13. v.) porijeklom iz Sume (Alba nija) Sumovi, Mide i Kosii (Primorska krajina) Sunara, Herceg-Novi Sundeti, Kotor S undei, Risan i Kotor; Golinjevo (Livno), Bosna, doselili se ispod Trebjese (Niki), o granak undia Sunder, Meljine, Herceg-Novi Supi, Smrijeno (Piva), ogranak Varezia iz ab ljaka (Drobnjak), ranije Njegu iz Njegua, Vrbe i Bjelica (Cetinje) Surjan, Podgori ca Surovi, Podgorica; Plav (1870. god.) i okolina (1890. god.) ogranak Osmanevia (ur iana) porijeklom od uraevia, iz Ceklina (Rijeka Crnojevia) Suruliz, Pljevlja 1851. go d. Surutka, Dabovii (Crmnica), ogranak Vulia odseljenih u Mrkojevie (Crnogorsko pri morje); u Podgorici Susi, Joevice (Risan) Suta, u Zeti, Sutorini i Spiu (Primorje) pa u junu Italiju Sutvari, Kotor, po nahoetu Suterini, Herceg-Novi, po nahoetu Sutovi, iz Ciknia (Fundine), Kui u Ciknie (Glavatovie), Grbalj, ogranak Glavatovia; kod Roaja , ranije Zejnelagi iz Selaca (sjeverna Albanija) Suton, u Podgorici Sutoni (Sutovi) ranije: Cikni, iz Kua, kasnije Glavatovi; u Zeti, Podgorici, Kuima i drugdje Sutori, Herceg-Novi, po nahoetu Suhi, Podgorica Suhor, Kotor Su, Kotor Sui, Niki Sua, u Niki z Mostara Sui, Gornji i Donji Kazanci (Golija), Niki, jedno vrijeme u arau. Od njih su u Garevu (Gacko). Od njih su Nikoli (Sui) u Goliji i Nikiu; Herceg-Novoi, po nahoetu; Joanice i Kuti, Herceg-Novi, doli iz Petrovog Dola (Stara Crna Gora) kao: Uljarev i, oko 1687. god.; Cetinje Sringer, Budva Suit, Budva Sforcan (Svorcan), u Oputnim Rudinama, Niki abake, staro bratstvo u Bajicama (Cetinje) aban, ranije Dragoslavljev i, grana Borojevia, iji je rodonaelnik iz Donjeg kraja (Cetinje) preao u Muovie (Cekli ), Rijeka Crnojevia. Starinom od Nia. Jedno vrijeme ivjeli na Starom Vlahu (Srbija) . Iz Ceklina jedan se odseli 1902. god. u Ulcinj od koga su u susjednom Rjeu, dru gi u Niki, a neki u Resnik (Bijelo Polje); Buljarice (Patrovii), 1845. god. Vidi: Iv anievi i Ivanovi u Donjem Kraju (Cetinje) abani, bratstvo u plemenu Ljubotinju abanag i (Redepagi - Pai), iz Grijema (Skadar) naseljenici, kod Gusinja, Plava i Novog 259

Pazara abanagovi, i kao: abanadovi, a u Hercegnovom (1687. god.) kao: abanadovi, srod i Gojkovia; Podgorica, Tuzi, Skadru, Sarajevu gdje su preli iz Zete (Bistrice) 187 9. god. abanadovi, vidi: abanagovi (Eimovi) abanin (avanin), Briska i Gorana (Ulcinj ovi, Setica (Roaje) u kalji ogranak Nukovia iz Meduna (Kui); Bijelo Polje i podruna Bi trica, Vilusi, Niki ogranak Nenadovia kod Nevesinja, u drugim mjestima na podruju Ni kia, jesu od Nenadovia iz Gacka; Bourov Do (Piva) gdje su doli iz Prekotarja; Grahovo (Niki); Cetinje; Bijela, Herceg-Novi; Bar i susjedni Mide; Ljekopolje (Podgorica) i susjedne Buronje, od kojih su u Vraki (Skadar), porijeklom sa eva (Cetinje), sr odnici Stojkia; Herceg-Novi; Stabal (Bijelo Polje), srodnici Hodia u Godijevu i Muov iima u Bijelom Polju, doseljenici iz Godue (Pljevlja) abanovii iz Pive (D.Crkvice Bourev Do) porijeklom iz preko Tare (muslimani) abanji, Rje (Ulcinj) abac (abaci), Re (Ulcinj) abelji, Niki abi, u Herceg-Novom abo, Mojde, Herceg-Novi abovi, u Mojde k -Novog (u 16. v.) doselili od Gacka (Hercegovina). Od njih su u Toploj i Igalu, Herceg-Novi; Jablanica (Bijelo Polje); iz Kua preli u Niki, potomci Pervia, pa jedni kasnije kao: Veseli i od njih odseljeni u Drobnjake kao: Kurep, od kojih u Tuini (a bljak) kao: Veselii Veselinovi, a od Janju i Adamovi u Selcu (kod manastira Dovolja) , Zatarje. Odatle Janjui presele u Srbiju, a Adamovii u Grnare (Prijepolje), gdje s e dosele i neki od Veselia, od njih su abovi u Potpeu (Pljevlja) potomci Mijajla aba Boova Veselia; od tih su u Nikiu, gdje je doao Panto orijev abovi; 1878. god. iz Ku i od urevia preu kod Plava i Gusinja (1856. god.) gdje su kao: abovi, te od njih su u Kostiima, Bogaima i Brestoviku (Bijelo Polje), od kojih su Kala kod Roaja i Beganovi u Podgrau (Roaje); Ibarac (Roaje) gdje su dobili sadanje prezime; ogranak Muria u Gor njim Glavicama i Dapcima (Roaje), doseljenici iz Klimenata (sela Selci), sjeverna Albanija; kod Roaja potomci Daca Klimenta od Plava; Boljanine, Zaton i Stabna (B ijelo Polje); Plav; u Plavu, ogranak Pljanara iz krelja (sjeverna Albanija); u Pla vu i Gusinju, grana Ljuhara iz Zatrijebaa (Kui); Bogajii i Meteh (lijevi i desni), Gusinje; u Vasojeviima ogranak Bakia-Novakovia; Ljekopolje (Podgorica); kod Vladimir a (Ulcinj); Kunje (Ulcinj); Kolomza (Ulcinj); Gorane i Gornji Mikulii (Bar); Bar; Mojde, HercegNovi abovii porijeklom iz plemena Ku, predak abo im se naselio u Plavu i od njega su potomci muslimani. Od abovica su ogranci Ferovii, Metovii i Hadimusovii . aboj, Rasti (Ulcinj) abo (abor), Topla, Herceg-Novi; Braia (Ulcinj) aboti, iz Rovaca od Vojinovia, ranije Kneevi; abota, sin Marka Bubane (Prilog: Ranko Bubanja) aboti, B ijelo Polje (Polimlje), od njih su u Makedoniji; Dobrodole, Godue i Ograeni (Bijel o Polje), preli iz podrunih Bubanja; Niki abotii iz sela Vreva (okolina Berana), poti d Bubanja aboti'i, iz Rovaca, od Vojinovia, ranije Kneevi; abota, sin Marka Bubanje; a batofovi, Kravari (Ulcinj) avanin, vidi: abanin agin, Oblik (Ulcinj) agovnovi, Baljue Bilea) i kao: agunovi, preli iz Crne Gore agovnovii (agunovii), rod u selu Baljcima ovii, rod u selu Zeljusi adovi, kod Herceg-Novog i Risna, oko 1693. god. doselili i z Popova (Hercegovina) ain, u Samoboru (Gacko) iz Crne Gore; Brijeg i Crkviko polj e (Piva) oni su od Boovia 260

ainagi, upa Nikika ainaj, Ckla (Ulcinj) ainovi, kod Gusinja i toj varoi doli iz Bra rpska i Vranjina (Zeta); Vir Pazar i Gluhi Do (Crmnica) i kao: ajinovi ranije Jovo vi; Budva u 15. v.; Sutomore (Bar); Mide (Ulcinj); Brijeg (Bourov Do), Piva, doli i z itina 1882. god.; Vraka (Skadar) doli sa oboda Sozine (Bar); u Piperima ogranak Vulikia ainovii iz Pive (D.Crkvice - Bourev Do), porijeklom od Nevesinja aja, vidi: ob aji ajinovi, zagranak bratstva Jovovia u Gluhom Dolu akabend (akabenda), Pljevlja aki otomci aka Banievia (Mijajlovia, od Mijajla Vuieva) i kao opte, Preobraani iz grupe B ovia u Cucama: podruje Trenjeva, Postude (grahovski kraj), Bojov Do i Dolovi. Od nj ih su u: Kutima, Herceg-Novi i Mostarskom Blatu; kod Risna i Podima, Herceg-Novi u 8. v.; Nikiu. Od njih su u Dvoru na Uni (Bosna) i na Baniji (Hrvatska), kod Sar ajeva i u Anadoliji (Turska) akii, ogranak bratstva Banievia u Cucama akota, Velimlje (Banjani) i kao: akoti, Nikiu, doli iz Hercegovine, porijeklom od okorila (Mataruga) iz Cuca (Cetinje) u Zijemlju (Mostar), Dubravama i Kozici a u Crniima i Trijebnji (Hercegovina) ranije Zlatani iz Golije (Niki); u Gornjim Breznama (Piva) doli od Ni kia akote, rod u Rudini akovi, Bratonoii akorunji, bratstvo u Stubici (Niki) akot a alapura, Golea, Maii i Toci (Pljevlja) i kod Novog Pazara, pa jedni otili u Srbiju, porijeklom iz Pive, jedno vrijeme kod Kolaina aleti, Poioke (Bjelopavlii) ogranak Gr upkovia aliprdi, Zvjezd (Pljevlja) alipura, vidi: alapura, Golea (Pribojska), Maii i i (Pljevlja), doseljenici iz Pive, te jedni se presele 1875/6 kod Novog Pazara i u Srbiju; Drobnjaci, preselili u Gole (Priboj) aloun, Budva alta, Bar alti, Bar aluki u Krivoijama alja, titarice (Roaje) i Roajima iz alje (sjeverna Albanija), 1902. god. ; u Podgorici aljanin, Brezojevice (Gusinje) i toj varoi sili iz alja (sjeverna Alba nija); u Plavu 1879. god. aljevi, ogranak Milovia u Kuima alji, Velika i Graanica (Pla ) aljuki, Brno (upa Nikika) aljunovi, Plav (Gornje Polimlje) i podruni Meteh (1869. , doseljenici iz alje (sjeverna Albanija) aman, Grnari (Plav) amanin, Prnjavor (Gusi nje) amanovi, Plav, ogranak epala iz Zatrijeba (Kui) ambak, Herceg-Novi, po nahoetu ljevlja 1855. GOD.; Manice (Andrijevica) amprdi, Zvjezd (Pljevlja) amal, u 15. v. iz Pjeivakog dola kao: Pejovi u Tuinu pa u Pitomine (abljak), u Drobnjacima prije presel jenja u Niki, gdje su se prozvali amal aner, Herceg-Novi an (ani), Bar aninovi, Zasm olai) iz Kua, vidi: ahovac anit (aniti), Bar 261

ani, Kriak (Pljevlja) anovi, Mrke i Gostilje (Piperi), Gostilje, Berislavce, Lajkovie i Srpsku (Zeta), te jedni u Vranjinu uz Skadarsko jezero i Vir Pazar, ranije su se prezivali Prlja anti, Pjeivci (Povija-Krst); Niki anjevi, Podgorica aovi, u Podgo sili iz Meduna (Kua); kod Bijelog Polja apaljak, u Ulcinj 1875. god. api, Kriak (Pljev lja) apuri, Crkvice (Oputne Rudine), Niki apstani, Gusinje doli iz Bratonoia aptina ii, 17. v. araba, vidi: Radovi - Kisin arabaa, u Boku Kotorsku doselili se iz Popova (Hercegovina) arabi, Baoii, Herceg-Novi aran, Kotor aranagi (Redepagi), u Gusinju i iz Kua aranac (Vlastelinovi) i kao: arenac, u Planoj (Gacko), Hercegovina. Potomci M ijaila Vlastelinovia. Odatle preu u Muevice (podnoje Njegoa), Niki. Odatle se vrati Mi ailov sin Aleksa (Avdija) u zaviajnu Planu. Od njega su: Avdi u Planoj, Zimonji u G acku i Mostaru, Babi u Planoj i Trnovica, eraji u Miljevcu i itluku, Pareanin u Panik u, arenac u Davidoviima, Vlahoviima, Fotnici, Stepenu, Ljubinju, Drenju i Hudbini. S va mjesta u Hercegovini. Zatim u Martinie (Bjelopavlii), Podgorica.Glavnina aranaca odseli se na teren izmeu Bistrice i Planice (pritoka Tare) i imenuju ga u Plana K olainska i tu se sasvim oformi bratstvo aranci. Od ovih to su ostali u Martinie, po ocu Savu Popoviu, od njih Raspopovi i kasnije jedna grana Radovi u Martiniima. Od je dnog Anelia (Miloevia - aranca), povratnika su Anelii u Hercegovini. Na podruju Plane lainske razgranaju se (Vlastelinovii) u: Aneli, Raievi od kojih nastanu: Dakovi, Popo Krivaevi, Simievi, Bekovi, Zukovi, Bojovi, Raievi (Raievi) i drugi. Od potomaka je se i pleme aranci, na podruju: Bogomolji, Jelinom Dubu, Rudance, Brajkovai, Grad ini, Odrage, Ramovo drijelo, Podima, Paleu, Njegovoi, ljivanskom, Alugama, Dobri Nju go, Jezerima, Suvodolu i Kru. Sve kod rijeke Tare i abljaka.Srodnici ostalih aranac a Babii izmeu Bilee i Gacka. U Plani Kolainskoj i podruju aranaca u istoimenom plemenu nastanu i prezimena (bratstva): ii, od njih Pai; Vukovi (aranski), od njih Rondovi i vovi (aranski) na edovom Polju (abljak); Bekovii preu u Rovca (Podgorica); od Raievi i Zaki, Dajivu, jedni iz aranaca preu kod Mojkovca; od Rajievia jedni kao: Raievi; o tstva osovi jedni preu u Kosanicu (Pljevlja) i od njih su orovi u Meuvalje (Pirlitor), bljak; Nedajno (Piva) od Tufegdia, od njih su 1889. god. otili u Srbiju; u Otiloviim a (Pljevlja) su arani, koji su preli iz aranaca (abljak); od Simievia jedni kod avni d aranaca ima nastanjenih: u Brvenici, idoviima i Matarugama (Pljevlja) kao: arac; n eki kod Grahova (Niki); Zukovii su iz aranaca preli u Glibae (Pljevlja); Kneevi, gran anaca i njihov ogranak Radoevi nastanjeni su i u srednjem toku Tare, na desnoj oba li i dalje; potomaka aranaca ima: kod Foe (Hoe), istona Bosna, pa u Turskoj i Bugars koj; od Raievia, od kojih su i Bojovi ima naseljenih kod Leskovca, od polovine 18. v. i Bojovia kod Lebana; Leskovac, Kosovska Mitrovica, kao i jednih i drugih u Si jerinskoj Banji, i na desnoj obali Tare u Vakovu i Prenanima; u Prenanima (Pljevlja ) su i Zmajevi iz plemena aranaca; u Goliji (Niki) arac ogranak Kresojevia od Bilee a ci, pleme u Hercegovini aranovi, Lijeta (Kui), potomci arana Kojina; Niki; Mikulii (B ice), Cetinje; Bjelopavlii, ogranak Milekovia (Petruinovia), od njih su u Cetinju i Meuluju (Mladenovac) aranovici, bratstvo u Mikuliima aranagi (Redepagi), u Gusinju i u iz Kua arani, Otilovii (Pljevlja), doseljenici iz aranaca (Drobnjaka) 262

arac, vidi: aranac (arac) - Vlastelinovi, u Kruevice, Herceg-Novi, oko 1692. god. doli iz Korjenia (Trebinje), vidi: ari; grana Vlastelinovi: u Pivi su i kao: Nedi, srodni ci Radojiia u Risnu (Boka Kotorska); Mataruge, idovii i Brvenice (Pljevlja); Previ (av nik) 1909. god. iz Zatarja kao: arac arapi, bratstvo u Rijekoj nahiji - Ljubotinj ( Obzovica, Drenovi, Gluvi Do, Boguti) arbaji, u Policama (Berane) srodnici Bojia - M ijomanovia arbeji, Bar arenac, u Niki su se doselili (oko 1692. god.) i u Kotor, Kumbo r i kod Risna (Boka Kotorska); Vraenovii (Niki); Gacko (Hercegovina), grana Kneevia iz Lukovice (Gacko), koji su jedno vrijeme ivjeli u Cucama (Cetinje), vidi: aranac ar enci, rod u Bilekim Rudinama arenci, rod u Drobnjacima arinovi, u Trnovu (Sarajevo) iz Plava (Gornje Polimlje) ari, u ekularima (Berane) potomci Vuka Ljevaka, matronom ik po babi ara; Krstac (Golija), Niki, pa nekad i kao: arac, potomci Kresojevia, od B ijee, Berane; Bijela, Herceg-Novi; u Zeti ari, vidi: arki arki, Podgorica i Tuzi, ogra ak Ivanovia sa Bezjove (Kui), jedni i kao: ari, vidi: Sujkovi arkinovi, u Plavu i podr im Brezojevicama 1820. god. iz Kua arkovi, Njegui (Cetinje), u 14. v. arov, Bor (Biho rska plana), Bijelo Polje, od kojih su u Pei (Metohija) arovi, urika Rijeka (Plav), o granak uriana, potomaka urikovia iz Ceklina (Rijeka Crnojevia), jedno vrijeme u Koima Kui); u Plavu su iz Bratonoia; u Vasojeviima, ogranak Vulia - Kovaevia; Niki; Golija , Niki; Pragi i Orah (Niki); Kotor, po majci; Bar; Dubrovsko, Matini Gaj i Komarnici (Drobnjak), ogranak Dobrilovia iz Banjana (Hercegovine) prije Kosovske bitke, dru gi u Drobnjacima ogranak su Abazovia (Novljana); Prnje i Cerice (Gacko), od njih s u u Osojnom Orahu (Piva) od 1882. god. ranije Vujai iz Grahova (Niki), porijeklom od plemena Riana; kod Nikia ogranak Matijaevia; Niki i Podgorica (u 19. v.), a kasnije P trovi; Osatno (Bore), Hercegovina iz Pive arovovi, Plav, urika rijeka, Bogajii (Gornje Polimlje); Lagator (Gornji Bihor), Bijelo Polje i toj varoi kao: Ramilovi, od kojih su u itiu (Novi Pazar), porijeklom iz podnoja Kukih Komova aronji, Bijedii (Bijelo Po je), doli iz aronja sa Petera, srodnici su Piurice u Zmijancima, Radijelju i osoviima u Sjenici arci iz Pive (Nedajno, Stabna - zas.Orah Osojni), porijeklom od Radojiin a iz Stabana arevi, Gluhi Do (Crmnica), od njih su u podruju Bistrice (Bijelo Polje) i Batoine (Srbija); Bistrica (Mojkovac); Ivanje, Pavino Polje, Zaton i Ravna Rij eka (Bijelo Polje); Orlja i Kostenica (Pljevlja); Batoina (Lepenica), Srbija; Bar arevi, grana bratstva Masloniia u Gluhom Dolu arhomovi, Plav ata, Kotor; Ulcinj ati nj atkovi, Krtole (Gorji Grbalj) u 16. v. atorogo, Zlostup (Golija), Niki, doselili i z Kolea (Nevesinje) aevi, Podgorica airovi, Derae (Lozna), Bijelo Polje, ogranak Dupl a, odseljenih u Kominu (Novi Pazar) aub, Herceg - Novi aula, Bar auli, abljak i Juna D o, ranije Peenski kraj (Drobnjaci), ogranak Jakia, grana Mileevia Mandia; Niki auni ine, Herceg-Novi afranovi, Kotor ahin, Donji Oblik uz Bojanu, doli iz Gornje Krajine 263

ahinovi, Bar; Gusinje i Pljevlja ahman, u Beranama i kao: ahmar; u Nikiu i Gusinju, ra nije Gruda, od njih su u Lozni i Jagou (Bijelo Polje) ahmanovi, Zaton (Bijelo Polje ); Zavrje i urika Rijeka (Plav); Bukovice (Kovaevii), Pljevlja ahmar, Kotor, vidi: ahm n ahmatovi, u Skiu (Plav) 1861. god.; u Plavu 1895. god ahovac (aninovi), Zasmree (Kal ), Roaje porijeklom iz Kua ahovi, Bijelo Polje, podrune Ljenice i Bistrica, a u susjed nom Tomaevu i kao: Ljubovi; Mrenovii (Gacko) i ahovi (Rudo Polje) porijeklom iz Herceg -Novog aevi, muslimanin iz Podgorice anagi, Niki aalj, iz Pjeivaca preli u Drobnj k Perunovia aiki (aki), u Metehu (Jara), Plav 1903. god. aki, vidi: aiki aovi ojinovia, od njih su u Srbiji aovii iz Pive (Vojinovii), od Vojinovia aoroga, Zlostup olija), Niki, ranije Perovi, doli od Nevesinja i Zubaca (Trebinje), porijeklom od Vu kalovia vamadli, Herceg-Novi varc, Meljine, Herceg-Novi; Dobrota (Kotor) varcer, Bud va, po majci varcapel, Herceg-Novi valaj (valej), Niki vec, Kotor glovi, Orahovice (R n) u 15. v. doli iz Golije (Niki), kasnije Vuksanovi ebek, podruje Bistrice i Zaton (B ijelo Polje); u Podgorici ebekovi, Boljanine (Bijelo Polje), doli iz Berana ebec, Bi strica, Jablanovo, Zaton, Rasovo i Mostir (Bijelo Polje), ogranak su Cerovia iz T uine (abljak) ebovi, Bijelo Polje eboj, Kui evalja, Donji Stoliv (Tivat) evaljevi, C e; Kotor evaljevi (Podublianin), Njegui (Cetinje) evaljevii, bratstvo u Rajieviima e vii, rod u Novom evi (Kikovi), Kui egahi, Pljevlja 1867. god. egon, Kotor egoti, Ko gi, Niki ekari, Vraenovii i Pilatovci, ranije u Vranjoj Dubravi (Bileke Rudine) pa u g (Kalinovnik) kao: Pekara eki, Pljevlja 1898. god. ekujez, i, Ulcinj ekularac, poto mci Petra ekularca, iz ekulara (Berane) i ogranak Rajkovia iz ekulara preli u Sandak; u Gusinju; Gusinje kod Plava, Gusinje (Gornje Polimlje) i Pei (Metohija), Goradevc u, Crnom Vrhu i Sili (Bijelo Polje), jedni negdje u Metohiji, u Kosovu, Glogovcu (Gnjilane), Hajna, Reka, Meine, Tirenca, Ojanovica, Rojanovci i Bunice (Kosovo) i nekim mjestima Srbije, porijeklom iz ekulara (Vasojevii) ekularci, iz ekulara kod A ndrijevice elovi, u Plavu 264

emovi, kod Novog Pazara su iz Budimlja (Berane) enebek, Herceg-Novi enk, u Podgorici enker, Kotor enkol, Ulcinj enkovi, Zaljutnica (Golija), Niki enkoti, Niki enovi, ani (Niki), vlastela; Plav, Budimlja (Berane) i kod Plava eovi, Rudo Polje (Plav); B rezojevice (Gusinje) i toj varoi epac, Renovac (Uice), doselili od Pljevalja epi, Kria k (Pljevlja) eremet, Herceg-Novi erovi, u perakim naseljima i enoviu doli iz Zalaza (N egui), Cetinje, ranije Lukrecija; Kotor esta, Zair (Ljubotinj) 1494. god.; Rijeka C rnojevia, kasnije: Kolina, Dongaz i Radii, srodnici Ostojia u Crmnici estavi, u Gusinj doli iz Bihora (Bijelo Polje) estan, estani (Primorska krajina), preci ukurela iz kr elja (Albanija); Bar; Sal (Ulcinj); Kotor u 14. v.; Rijeka Crnojevia doli iz estana (Primorska krajina); Niki esti, Duklija (Dukla = Podgorica), Biriziminio (Medun), u Podgorici jedni su i kao: Popovi = Stijovi iz Ljekopolja estovi, Podgora (Pljevlja); Kieva (Bijelo Polje) od kojih su kod Gusinja i toj varoi; Stoer (Bijelo Polje) estok ril, u Perast, starinci; Njegui (Cetinje) estokrili, staro bratstvo u Rajieviima esto krili, staro bratstvo u Perastu estorkili, uPerastu (Boka Kotorska) 11. v. eerkadi, P ljevlja eerkovi, u Drobnjacima ogranak Lazarevia a ranije Kujundi, grana Novljana; Cet inje eerovi, Pljevlja ogranak Kujundia iz Drobnjaka ekovi, u Drobnjacima, grana edov ovljana ehovi, Niki, pa preli u Sutivan (Bihor), Bijelo Polje, porijeklom iz Korjenia (Trebinje); Bijelo Polje; Plav i Gusinje; Bar; Baljci (Bilea); Korjenii i Panjevia Omeine (Trebinje) doli iz Risna (Boka Kotorska); Podgorica ehovci, vode porijeklo o d Vujiia iz Grahova (preli prije 300 god u okolini Sarajeva) ekovi, ekulari (Berane) i u toj varoi eevi, Tuzi eelj, vidi: elija elija, Brato, Podosoje, Kukolju, Sudumu evesinje), Mirue (Niki), ranije Milobratovi pod Trebjesom (Niki), kao: Papi = eelj odgorica ogranak Matovia iz eklia (Cetinje) ian (iani), Bar ibalija (Brakovi = Potoli Poviji i Britvi = Brajkovi u Pjeivcima i jedni 1715. god. preli u Pitomine (Drobnja k) i kao: ibali, najranije kao: Potoli u Grudama (Tuzi), potomci vojvode Bogdana Po toljia. U Brajkoviima (Drobnjak) i kao: Britvi, kao to su u susjedstvu Jojii = Kokoar grana Potoljia, od njih u aak, Valjevo i Kragujevac; Pljevlja 1879. god. ibalije, br atstvo u Jezerima drobnjakim ibali, vidi: ibalija ibek, u Perast (Boka Kotorska) ibena in, Kotor ivljananin, ljivansko (Drobnjak), ranije Grgurevi u Zaljuti (abljak), ogran ak Zlatnopojasevia, potomci Novljana, od njih su u Bukovici (avnik), vidi: ljivanani n 265

igarevi, Morinj (Boka Kotorska) ijak, Gusinje porijeklom iz Srbija ijakovi, Gusinje 1 910. god.; Andrijevica; Ovrhovine (Pljevlja) ikmanovi, ikmanovii (Podgorica), ograna k Bojanovia u Ponarima (Zeta), od njih su u Balabanima (Zeta) i Ulcinju 1890. god . ikovi (Odovi), ogranak Miloevia (Lopoana) u Vasojeviima ili, Herceg-Novi ilkovi, jkovi, u Plavu ilobad, Slivnica Povr hercegovaka, ogranak Ilia, porijeklom iz Vujeg Do la (eklii), Cetinje ilobadi, bratstvo u Slivnici ilovi, Orahovo i Berovo (Kui); Perast (Boka Kotorska) i kao: irovi ilojevi, Niki ilop, Perast (Boka Kotorska) iljak, ogran Klajevia (iljaca) u Pljevaljskom polju, Bunji i Laanima, a u Puini, Ritoii i Pablau i likova, pa jedni kao: Ristanovi, drugi kao: iljci, -ak, a od Kljajevia i kao: Kljeje vi, sve to na podruju Pljevalja; Bistrica (Bijelo Polje) kao: Cmiljani, a u podrunom Sokolcu i Tomaevu (Pavinom Polju) i kao: iljakovi; u Podgorici, a u Skadru iz Crne Gore iljakovi, u Tomaevu i Sokolcu (Bijelo Polje), vidi: iljak iljanovi, i kao: tilja ovi, u Patroviima od kojih su u Sremu i Ukrajini iljevi, Niki iljegovi, Kuti (i kao: li), Presjeka, Srbina i kod Perasta (Boka Kotorska), porijeklom iz Makovine (evo), Cetinje, oko 1687. god.; Rilja (Nevesinje), Hercegovina, doseljenici iz podnoja Trebjese (Niki) od njih su u Maloj Hercegovini (Rusiji) iljkovi (Behrovi), Plav 1883. god., vidi: ilkovi imaki, Ulcinj imac, Kotor imin, Trstenik (Rat), poluostrvo Peljeac doli iz Stare Crne Gore imi, Bar imkovi, u Plav doli iz Anadolije (Turska) imovi, Or vo (Kui), identino ilovi u Kuima imrak, Sasovii u Boku doli (1698. god.) od Nevesinja ercegovina); kod Perasta su iz Bosne imun, Mratinje, Brljevo i Mala Crna Gora (Pi va), od njih su u Maou (Pljevlja); Kubasi (Grbalj) imuni iz Pive (Mratinje, Brljev o) porijeklom od Vukovia iz Mratinja imunovi, Bogdaii (Grbalj) u 13. v. indi, u Painu du (Drobnjak), doli iz Pljevalja 1873. god. inid, Herceg-Novi indi, ljijeb (Boka Koto rska); Risan od njih Rianovi u Rianima (Niki) pa u Lukavac, Vrenoj Dubravi i Piragie ( Hercegovina) indler, Herceg-Novi indoli, Podgorica, od njih su kod Harkova (Rusija) i kao: Vukoti-Ivanovi iz Ponara (Zeta) inkola, Pistula i toj (Ulcinj) inoar (Mihajlov ), Kruice (Donji Banat), sa ograncima: Avramov, Ropotin, Svrkin, potomci Mihajla d oseljenika iz Crne Gore inoli, Kosijeri (Cetinje) ipek, Niki ipilovi, Pljevlja ipi, ipka, u Pivi, vidi: ipi ipkar (ipkari), alja (Bijelo Polje) ipovac, Rast (Hercegovin porijeklom iz Drobnjaka iptar, u podruju Bistrice (Bijelo Polje) ipura, Podgora (P ljevlja) 266

ipi, i kao: ipka, Knez Do (Piva) ranije kao: Mandi doli iz Mreice podnoja Volujaka gr Maleevaca i neki preu kao: ipka = ipi u Borije (Pivska planina), Straevinu, Mronicu agovu Luku (Niki); Malu Crnu Goru na uu Suice u Taru, te su i kao: Tomi, od njih su u ikiu i nejgovoj okolini, odseljeni kao: Dubovina u Jabuci - Jahorina; Cetinje ipii iz Pive (Crna Gora, Pirni Do), starinom od Kneeva Dola u Rudinama iribek, Herceg-Nov i irkovi, u Cucama (Cetinje) 1566. god. irnbek, Herceg-Novi irovi, u Perast su jo (14. v.) doli iz Hercegovine; Podgorica; Cuce (Cetinje); Cetinje irovii, staro bratstvo u Cucama iron (ironi), Meljine (Trenjevo), Herceg-Novi iroanin, iz iroke (Primorska k rajina) doli u Rijeku (Rijeka Crnojevia), vidi: tamonji Vukoti ir, Sveti ore (Ulcinj) (iti), toj (Ulcinj) iti, Meljine, Herceg-Novi ifri, Barije (Piva) ia, Herceg-Novi i nak Popovia - Lipovaca, doselili iz Graana 1796. god. Od njih su: Kopilovi u Skadru , odseljeni . Blagaj (Hercegovina) i Zlatarevo (Foa), Srbija; Ponori i Bistrica (Z eta) ielovi, Ljekopolje (Podgorica) ii, Herceg-Novi ikovi, Pljevlja ilovi, Ljen ) imanov, Kotor oko 1371. god., a 1540. god. kao: imanovi iovi, grana iojevi - i su Ljea koji je doao od Prizrena u Ponare (Donja Zeta), pa jedni preu kod Rijeke Cr nojevia; u Drobnjacima ogranak epia (Lipovaca) iz Morae; u Morai grana Rakoevia ioje anjina na Skadarskom jezeru; u iojeviima 1493. god. iojevii, staro ime plemena Graana ban, u Kotoru kaljarin, u Prnju kao: Veron, a u kaljarima (Boka Kotorska) kao: kalja rin kamii, Herceg-Novi, po nahoetu kampra, ogranak Bulajia kanata, Donja Lastva (Tivat i kao: kanati, porijeklom iz Stare Crne Gore; Gornja Lastva (Tivat) porijeklom iz Grke kanati vidi: Kanata kanatovi, u Tivat doli iz Stare Crne Gore kanovi, u Bar pre z Budve kanjara, Prijevori (Budva) kari, Podgorica karo, Herceg-Novi kacat, u Kotoru i Budvi ogranak Kapisoda kaperin, u Zeti katari, Mikulii (Bjelice), Cetinje, od koji h u Mataguima (Zeta) i Vraki (Skadar) kerlet, ljijeb, Herceg-Novi kerleti, ljijeb i Pr esjeka, Herceg-Novi kero, u Kamno i ljijeb, Herceg-Novi doli iz Klobuka (Trebinje) k erovi, Njegui (Cetinje); ogranak urovia (Grupkovia) u Bjelopavliima; Kameno, HercegNov i kerovii, bratstvo u Dugom Dolu kerovii, bratstvo u Petrusinoviima kiljev, iz Pive u Kulu (Glasinac) 267

kiljevi, Piva, od kojih su u Kuli (Glasinac) na Romaniji; Banjani (Niki) kiljevii iz P ive (Pirni Do), porijeklom iz Banjana od Pejovia kejz, Ulcinj kobalj, Podgorica; Po di, Herceg-Novi; Konjevii, Prijevor i kaljari, Herceg-Novi, od njih su u Muslim Ri jeci; Kotor i kod Risna kovi, u Roaju koda, Pljevlja 1879. god. kodra, Ulcinj kopelj ( oplja), urmani, Bjelila, eninovii i Sutorina (Bar); u Baru (16. v.) porijeklom iz St are Crne Gore kordio, Kotor koro, Niki kof, u Podgorici krapulj, Ljubotinj (Cetinje) k apulja, Prekornica (Cetinje) krel (krelj), toj (Ulcinj) krelj, vidi: rel, u Biserska sela (Bijelo Polje) i kao: rijelj doli iz rijelja (Rugovska klisura), porijeklom iz krelja (Malesija), sjeverna Albanija; Sveti ore i toj (Ulcinj) iz krelja (sjeverna A lbanija) krelja, Rudo Polje (Gornje Polimlje) krema (Pkremi), Sveti ore (Ulcinj) kret i, Vladimir (Ulcinj) kretovi, Krute (Ulcinj) krivani, Radovanii (Grbalj) krijev, vidi: Tuti krijel, Kosovica (Roaje) i Javorje (Berane), vidi: krelj krijelj, Daa Rijeka, Jav rje, Murovac i osovice u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje), doselili se iz Rugova, a u 18. v. tamo iz krijelja (Albanija), od njih su kod Novog Pazara; vidi: krelj krnj i, Uskoci (Drobnja) kroboca, Kotor kudra, u Kotoru 1585. god. kukja, iroke (Donja Kra jina), doli iz Brdica kuleti, kuletii, Cerovo (Pjeivci), od njih su u Jagodini (umadij ), abljaku (Drobnjak); u Pivi; Bukovici (Pljevlja); Vranjanima (Uika Poega); Cetinje kuletii, bratstvo u Gornjim Pjeivcima kulj, Ljubotinj (Rijeka Crnojevia) kulji, Savin i ljijeb, Herceg-Novi kundi, Miloane (Niki) kunti, Gusinje i Plav, ogranak Novia iz ra kuper, Ostros uz Skadarsko jezero, od kojih su kod Zadra (Dalmacija) kupor, Niki k uri, Bar i Kotor kurta, Sutomore (Bar) 1876. god. kutar, Budva kuti, u 16. v. u Spi (S utomore) doselili iz Zete, od njih su u Baru lak (laku), Bar i Ulcinj lakovi, Bar lan g (langu), Bar i Ulcinj ljaki, Police (Berane); Zagrae (Andrijevica) ljakovi, Dobre Vo de (Bar) ljivananin (ivljaanin), Zagulj, ljivansko (aranci), abljak, ogranak Grgurevi Grana Zlatopojasovia (Novljana) i odseljeni u Bosnu, vidi: ivljaanin sa ograncima V ukievi i Buli 268

ljivi, Vrbova (Crljenica) i Crni Vrh (Pljevlja) i Bistrica (Bijelo Polje)ljivo, Mrev ice, Bukovice i Gradac (Pljevlja) ljuka, Babine, Bijela brda, Gradac, Zvijezd, Ja buka, Mataruge, Mostita, Podgora, Obarda, Otilovina, odavde u Omorine kao: ljuka = oo, porijeklo iz Riana (Niki) ljuka = oo, vidi: ljuka ljukar, Niki ljuki, Nik Gradac (Pljevlja) makovi, Dobre Vode (Bar) migovi, Pljevlja mirak, Sasovii, Herceg-Nov i nicar, Herceg-Novi nuro, Kotor i susjedni Muo njajder, Podgorica obaji, obajii (Bjel pavlii), ogranak Kadovia. Porijeklom iz apca (Srbija), pa u Niki, jedni preu 1885. god . od njih su aja u Osijeku (Visoko), Bosna, neki presele u Pjeivce; u Pivi su ogra nak Bajagia obi, u Gornjoj Bijeloj (avnik) ogranak Vulovia - Novljana oboti, Tucani (B jelo Polje), srodnici Bubanja obfanac i kao: ofranac, u Nikiu ovran, Pobori (Budva), iz Stare Crne Gore oji, u Klancu (Roaje) i kao: Kouta olaga (oljaga), u Patroviima 17 god., vidi: oljaga olevi, ole, iz Lijeve Rijeke (Podgorica) u Sekirae (Kurumlija). Od njih olevi, Jovanovi i Vuksanovi, vidi: Dujovi olovi, ogranak Jojia, iz Pjeivaca i Bar) preli u Drobnjake oljaga, u Buljarici (urovii), Patrovii doli do 1600. god. kao: aga, pa jedni kasnije i kao: urovi i Breanin (Kovaenda); u Sutvaru (Grbalj) doli su i z Patrovia oljanin, Bistrica (Bijelo Polje) oljunovi, u Plavu i Metehu (Gusinje) 1910 . god. omla, kod Bara onja, Bukovice (Kovaevii), Pljevlja or, Ulcinj (u 13. v.), vlast ela orai (oraji), staro bratstvo u Kuitima ekliskim oraja, eklii (Cetinje) oraji ( aro bratstvo u Kuitima ekliskim oran, Zalazi (Kotor) orbonji, rumunski rod u selu drel orovi, Ugnji (Cetinje), od kojih su u Tuemilima (Bar); Crmnica orovii, bratstvo u Li mljanima orovii, staro bratstvo na Ugnama orovii, bratstvo u Tuemilima ortan, u Morinj u (Boka Kotorska) ot, Kotor o, oeva glavica - Kusovaa (Dobrska sela), Cetinje, potomci su Vukca iz o gore (oi), Skadar. Od njih su u Berislavcima (Zeta), u Orahu (Vir Paz ar), Grilu i Malom Boriu (Vraka), Skadar i kao: oaj; vidi: oevi oevi od o, u Vraki ; u Ljubotinju, od njih su Mikovi, spominju se u Povelji kralja Stefana Deanskog i Deanskoj Hrisovulji 1330. god.; u Kotoru kasnije i Izat 1435. god. oi, bratstvo u plemenu Ljubotinju ofran, iii (Tivat) u 14. v.; Pobori (Budva), vidi: ofranac ofranac (od ofran - ako Ranjanov), Rijeka, Rvai, Bobija i abljak (Rijeka Crnojevia), ranije Go rnjak potomci Krstia, sina Leke iz Pipera, najsrodniji Jovieviima, Pejakoviima, 269

Ranjatoviima; Podgorica; Bar; Ulcinj 1895. god. oani, u ekularima (Vasojevii) ogranak aia oi, Bar; u Podgorici oki, u Bratonoiima (1628. god.), srodnici Gilia. Od njih , Kraljima, Ulotini (Gornji Vasojevii); Gusinju i Plavu (1912. god.) i podrunom Vo jnom Selu, Meteh i Vievu okovi, Vojno Selo (Plav) otarko, Kotor padijr (apadijer), Do Kraj (Cetinje) od naziva: kova maeva. Od njih u: Cetinju, Crmnici, Grliu (Bjelopav lii); Kotoru; Budvi; Nikiu padijeri, bratstvo u cetinjskom Donjem Kraju padijeri, bra tstvo u Brelima padijeri, bratstvo u Limljanima padi, Herceg-Novi i okolina pajak kas nije Drobnja, u Dobrinji (Bijelo Polje), doli iz Strane (Sjenica) palek, Cetinje i Herceg-Novi pan (panjola), Borkovii (Piva) pancig, Herceg-Novi panja od panja, Luani tarosrbi, na podruju rijeke Zete i Morae panjo, ogranak Dedejia u edovom Polju (abljak ); Proenje i Pale (abljak); porijeklom iz eva (Cetinje); Cuce (Cetinje); Pjeivci panja , Bobota (Crnogorsko Primorje) panjevi, Dobrilovina i Gojkovii (Mojkovac), od njih u Nikiu i Podgorici panjola, vidi: pan parovi, u Peraka naselja, Morinj i Kostanice (B ka Kotorska), porijeklom iz Stare Crne Gore; Risan, Kumbor i Herceg-Novi ogranak Mria iz ieva (Hercegovina); u Morinj, Herceg-Novi jesu iz Nikia pekovi, Gornji Ulii eka Crnojevia) pikulj, Niki pilar, u Sasovie i okolini Perasta (Boka Kotorska) doli su iz Trsta pirki, Cetinje pirovi, Cetinje; i kao: pirto Malta, Igalo i Sutorina, Herceg -Novi u 16. v. doli iz Grke pianovi, Vraka (Skadar), Albanija porijeklom iz Zete pica, Miljevii (Pljevlja); u Pjeivcima 1326. god. pianin, u Baru preli iz susjednog pia (Sp ), Sutomore pojak vidi: Drobnjak, u Dobrinji (Bijelo Polje) prem, Dobrota (Kotor) p uzi, Ulcinj puanin, porijeklom iz Spua, iseljenici pur, u Podgorici ramadci, Herceg-No vi rovi, u Peraka naselja preli iz Stare Crne Gore tagaj, u Ckla (Skja), Gornja Kraji na, a u dotinim Kovaima kao: Kova tampi, Kotor tancing, Herceg-Novi tanjan, Bobice i M la Lina (Ulcinj), sili iz Gornje Krajine tedovi, Zvjezd (Pljevlja) tekovi, prezime pr etku glavnih bratstava u Vitasoviima tern, Kotor tefanovi, Podgorica; u Cetinju iz S ombora tetibradi, u Podgoricu sili iz Zlatice (Kui) tibi, Podgorica tikula, Niki u 1 270

tileta, Ljeevi (Grbalj) 16. v., doselili iz Albanije, a drugi u Grblju iz Stare Crn e Gore tiljanovi, Vitov Do (Beii), Budva u 15. v. Oko 1498. god. jedni odoe u iatovce Srem), drugi u Poar (Bjelopavlii) i Ukrajinu, mijenjano prezime u Patroviima kao: St ilanovi, Bilanovi i Desnica; Boljevii (Crmnica) tiljanovi, bratstvo u Boljeviima tipar u Vasojeviima ogranak Rabrena iz grupe Mijomanovia tirki, Podgorica; u Vraki i Skad ru (Albanija) jesu iz Crne Gore tirovi, Podgorica titalj, u Vasojeviima titar, Kotor t jefen (tjefit), Rje (Ulcinj), od njih u Skadar thefni, toj (Ulcinj) togi, Bar trbac ( ac), Banjani (Niki) 1428. god. tratiko, Meljine, Herceg-Novi triki, srodni Mraricama i z Pipera, pa abljak uz Skadarsko jezero, Spu, Podgorica i Skadar trihaljenovi, Bolje vii (Crmnica) 1694. god. troka ranije Mican, u Kriku (Pljevlja) tripac (tibpi), u trpc ima (Banjani), odselili trul (trol), Herceg-Novi tukanovi, Perast (Boka Kotorska) tuk elja, tukeljina glavica (Golija) i Pecirepovo Polje u Goliji (Niki) turanovi, Ozrinii (Niki) utovici iz Proenja, opstina Mojkovac eki, kod Plava, Gornja Sela, kod Berana, ojevii, Vemia Kr, titari, a u Zatonu (Bijelo Polje) kao: Asanagi, srodnici Ojdania pa odseljeni kod Donjeg Milanovca i kao: Ojdani i Petronijevi. Neki su preli kod Valje va, a jedni u Vlah i Rastoke (Bijelo Polje) kao: eki ekii iz Kurikua kod Bijelog Polja al (epala), Zatrijeba (Kui), jedni i kao: amanovi, i kod Plava epan Mitrov, predak br tva Bigovia epanica, Milovii (Grbalj) epanov, Bar epanovi, Rovca (Podgorica) pa u Do orau (Kolain), Buovac (Mojkovac), Mojkovac, Polja (Mojkovac), Kievo, Bojite i Ravna Rijeka (Bijelo Polje), jedni su preli u epanovia Rupe (Bjelopavlii), u Bogmilovie (Pje vci); potomci Nikia iz upe Nikike (Gojakovi potomci); Mokro (avnik) sredinom 19. v. ka o: Vuli i jedan (od Krsta) u Nikiu Vuli i epanovi; iz Popova (Hercegovina), ogranak Vu ovia Novljana u Banjane pa Lukovo (Niki); Drobnjacima (Gornja Bijela - avnik) po brai epanu i uru; Zagara (Danilovgrad) i Podgorica, porijeklom iz Bratonoia; Kosijeri (Cet inje); Ljenjani, grana Vukevia, od njih su u Darzi (Bar); Tudurovii (Budva); u Nikiu g rana Vulovia epanovii - Zagorani, bratstvo u Zagorku epanovii iz Rovaca, selo Vinje - urii - Radmanovii, bratstvo u Povrpolju epanevi, u Brajiima (Budva) i kao: Stjepan Bar; Sutomore (Bar) 1909. god. epievi (Sepievi), Patrovii 1741. god. epkovi, u C e) 1566. god. epovi, Rasno i Zalug (Pljevlja); Kranja (Kui); pa u Podgorici, Rijeci C rnojevia, Plavnice (prvobitno) u Zeti, Cetinju, Nikiu, Baru; u Darza (Ulcinj); Podg orica, od kojih su u Rijeci Crnojevia i avniku (1903. god.); Zalug (Pljevlja) iz R asnog epevi, Ljeansko podruje (Podgorica) 1757. god.; u Gluhom Dolu i Podgori (Crmnica ); Cetinje; Boka Kotorska; Njegui (Cetinje) pa kao: Petrovi 271

epevi, bratstvo u selu Ovtoiu epevii u Herakoviima etbradi, Podgorica etovi, su u Podgorici i Nikiu; Rijeka Crnojevia; Berane; Ilovik, itluk ut, Selca (Plav) ubara Kriak (Pljevlja); Kruevice, Herceg-Novi ubarica, vidi: ubari ubari, Prenane i Maoe vlja); Niki uberi, Morine i Meterizi, Herceg-Novi ubert, Kotor i Muo ubi, urevia Ta evlja); Bratonoii ujak, i kao: ujac, Piperi, od njih su u Kolainu, Plavu i podrunom Gr anaru i Budimlju (Vasojevii) ujac, i kao: ujica od ujak, u Piperima a u Gusinju kao: u jaci ujaci su porijeklom iz plemena Piper, doselili u Gusinje 1711 godine, islams ke su vjere. uji, u Kotoru oko 1400. god. ukaevi, Zeta uki, Niki uki (Milenkovi), uama (Kosaj), Sopot ukovi, Moraa ogranak Erakovia, od kojih su u: Kolainu, Kosovu, San daku i Americi; Zaton (Bijelo Polje); evo (Cetinje), doli iz ehovia (Ni); Blatica i ti arice (Mojkovac); Bakovii (Kolain) i Manastir Donja Moraa; Kui, Grahovo (Niki), ograna k Vujaia, od njih su u: Crkvicama (Oputne Rudine), Niki i u Kazancima (Golija), Niki; Stepen (Gacko) kao: Proroc iz Boke Kotorske ukurica, Kostii, Zaton, Raklje i Brest ovik (Bijelo Polje) ulenda, Pjeivaki Mali Do, Bogdaiima, starinci, kasnije Antonovi i Milunovi, od njih su u Ulcinju ulovi, Pljevlja 1863. god. ulmenster (ulmenter), Meljin e, Herceg-Novi ulc, Cetinje 1871. god. uljak, Rose, Herceg-Novi; Budva uljan, Herce g-Novi uma, vidi: Dojevi umanovi, Bare umanovia (Bjelopavlii), potomci Bijelog Pavla, njih su i Markovi Mlatiuma, kod Kragujevca umar (Dojevi - Dakevi) kasnije Dapevi, u iima i Poborima (Budva); Budva umar, Kulin i Raka (Kraljevo), ogranak Barjaktarevia iz Petnjice (Berane) umarac, Okulin, Raka i umarice (Kraljevo), ogranak Barjaktarev ia iz Petnjice (Berane) umi, ogranak Riia u Pivi; Podi, Herceg-Novi iz Pipera; Budva u mii iz Pive (Stabna - zaselak Jasen), starosjedioci umpe, Herceg-Novi umti, Berane un dek, Duanii i Komoran (Pljevlja); Stevanovac (Mojkovac), ogranak undia iz upe Nikike i, Manastir Moraa; Vasiljevii (upa Nikika) i Niki, od njih su u Zavali Piperskoj, San , Vranjini na Skadarskom jezeru i Vraniima (Zeta), poslije 1879. god. oni su od D ipia, grana Trebjeana i kao: Bukovi undra (uncuk), kod Risna i Herceg-Novog doli iz He cegovine undrak, Herceg-Novi unti, Vrbica i Petnjik (Gornji Bihor), Bijelo Polje, p a jedni sili u Berane (Vasojevii) unjevi, ranije: orac, u Vasojeviima, grana Mijomanov ia; Vraka (Skadar), Albanija, ogranak Beia, porijeklom sa eva (Cetinje), pa jedni ka o: orovi i Mrgudovi. Od svih ima u Pei i okolini (Metohija), Gornjem Milanovcu, Podg orici i Toplici (juna Srbija); Vraka (Skadar) neki 272

kao: orovi = Pranvera = i Mrgudovi kod Pei i Podgorice, porijeklom sa eva (Cetinje) up ekovi (Hajarovi), Bobovite uz Skadarsko jezero upi, potomci Maleevaca na lijevoj obali Trebinjice (Vraenovii i Poekovii), Niki, u Goliji kasnije Perii; ogranak Nikolia i va (Cuce), Cetinje, preli kao: Kneevi i Damjanovi u lavsku, Uvjee i Krelinu (Trebinje ), Hercegovina; u Podgorici upki, Pelino (Bar) upljoglav, Cetinje; Herceg-Novi, dos elili iz Cuca (Cetinje) upljoglavi, rod u Hercegovini urbatovi, upa Nikika, doli iz Go njih Pjeivaca potomci Bogdanovi; Cetinje urbatovii iz sela Brsna kod Nikia uri, Niki tini Dragovoljii, a preseljeni u Drobnjake kao: uur urla, Ulcinj, porijeklom iz Afrik e, jedni kasnije kao: Branja urovi, u Pivi ogranak Stanojevia iz grupe Branilovia uste r i usterovi, u Gluhom Dolu (Crmnica), doli iz Oblika (Primorska Krajina); Herceg-N ovi usterovi vidi uster usteri - Dobrilovii, bratstvo u Gluhom Dolu usteri, zagranak b ratstva ustera-Dobrilovia utaj, u Oblik (Ulcinj) doli iz krelja (sjeverna Albanija) ut al (utalo), Donje Hrasno, Svitovi, Danica i Kozarice (Hercegovina), porijeklom iz Riana (Niki); Podgorica utalo, u Podgorici, vidi: Putal utanovi, u Bjelopavliima jesu granak Pavievia utilovi, Kui utinovi, u Komanima (Podgorica) uti, u Boljanine (Bijel je) doselili se iz Polja (Mojkovac); u Potkubau (Dabarsko Polje), Hercegovina od Abramovia iz Bjelica (Cetinje) utkovi, Sjenica i Doljani (Kui), ogranak Ivanovia. Od njih su u Radetini (Roaj) i kod Novog Pazara utovi, Proenje (Mojkovac); Radetina (Roaj e) iz Podgorice; Niki; Oputne Rudine (Niki); Kotor utonja, u Miruama (Niki), ogranak nenia utulovi, Podgorica rod Jovovia iz Kua uur, Lukovo (Niki) ranije Savi i u Drag a i kao: uurovi, ranije uri. Od njih u: abljaku, Pasji Nugao (Rudinicama), Piva i Crkv ine (Glasinac), Romanija; Kotor uuri iz Pive (G.Rudinice), doseljenici; Dragovolja ci (Lukovo) kod Nikia uurovi vidi: uur ua, Donje Dragaevo (Srbija) iz Bijelog Polja lje) ue, isto to i ua ui, u Drobnjacima od Kosovia a drugi od Jovovi, su grana Zlat ovia (od Jova Zlatnopojasovia); Prenane (Pljevlja) i kao: Jovovi, preli iz aranaca (Dr obnjak); Donje Dragaevo (Srbija), doseljenici iz Drobnjaka pa jedni i kao: Bjelob rda (Bjelobrkovi); drugi u Ljesku (na Glasinac) iz Zaljuga; Gua (Kragujevac); Gue ( Kotor) i kod Perasta iz Stare Crne Gore; Mokra Gora (Bijelo Polje) i Donji Kolai, iz Drobnjaka; Podi, Herceg-Novi iz eklia (Cetinje); Kleuti i Gradina (Gacko), Relj ino Polje (Glasinac) na Romaniji 1820. god. doselio Joksim Jovovi, Krei Kruice, Trno vice i Velikovie (Posavina), iz Petrovijeh Dola (Crna Gora), ranije Uljarevi ukavevi, granak Musterovia (Dragovia) u Zagarau; u Zetu: Bukovce, Matagui, Goriani, Vranj (i k ao: ukovevi) isto u uunji i Popadii (Srbija) ukovi, Popadii (umadija) jesu iz Bje na Gora) unja, Golea i Rutoii (Pljevlja) unjar, Risan unjara, u Podgorici 273

uovi, Godua (Gornji Bihor), Bijelo Polje doli iz Crnaca (Piperi), ogranak Janjia iz gr upe Stanjevia u Piperima T Taba, Vrbovo i Potpee (Pljevlja) Tabaji, u Pljevljima 18 63. god. i podrunim Maiima Tabajica, Maii (Pljevlja) Tabakovi, Maoe (Pljevlja); Berane Njivice, Herceg-Novi; u Mreicama i Miruama (Niki), ranije prezime je bilo Barjaktar ovi porijeklom sa eva (Cetinje) Taba, Potpee i Bobovo (Pljevlja); Podgorica Tabor, B ar Taborski, Zelenika, Herceg-Novi Tavanat, Kotor Taga, Bar Tagaj, Rasti (Bar) Ta gan (Taganam), Krute (Ulcinj) Taganam, vidi: Tagan Taganovi, Krute (Ulcinj) Tagi, Bar i podruni Livari Tadi, u Pivi: Smrijeno, matino, potomci Tadije Branilovia (od po lovine 16. v.), Magudi, Pluine, Seljani. Od njih su u: Ustikolina (uz Drinu), Vrh u Prae (Podromanija), Vrbnom (Anelii), Zazvou, ediima i Doboanima (Trebinje). Odande j dni u: Niki i susjedno Gornje Polje (oko 1840. god.). U ediima, od Tadia jesu edi i Sp ravalo, Kotoru, Budvi, u Srbiji: od Tadia u Valjevu, Beogradu, Soko Banji, Uicu, D ragocvetu, Beloj Palanci, Kuevu. Oko 1700. god. neki Tadija (od Tadia iz Pive) kas nije kao: Tadi u Azbukovici i Drljaama, uz Drinu, od kojih su u Kelnu (Njemaka), Lj uboviji, Malom Zvorniku, Kostajniku (Krupanj), apcu, Skoplju (Makedonija); u Kolj anini kod Vrljike u Cetinjskoj krajini, u gornjem slivu Cetine, porijeklom su iz Hercegovine ili Crne Gore; U Starom gradu Hvar, porijeklom su iz Hercegovine, g ranino Crnoj Gori, doli kao pravoslavci; Krtova kod Lukavice (Bosna), porijeklom o d nekuda iz Crne Gore; Amajlije i Janja kod Bijeljine, odnekuda iz Crne Gore; Po drilje (Vinkovci), kao: Anti doseljenici od Pljevalja Tadii iz Pive (Smrijena, Stab na), starosjedioci Taipovi (i kao: Taitovi), Katrkol (Ulcinj) Tairagi, Gusinje, dos eljenici iz alje (Albanija), srodnici su sa Dizdareviima i Osmanagiima Taitovi, vidi : Taipovi Tai, ogranak Mijovia - Vasojevia u Vasojeviima Taji, grana Kovaevia - Vasoj u Vasojeviima Tajki, Grude (Tuzi), jedni njihovi preselili u Podgoricu Tajkovi, Gr ude (Tuzi) i neki su preli u Podgoricu Tajlovi, Podgorica Tajsi, Aleksinac (Srbija) , porijeklom su iz Morae (Kolain) Talabui, Gornja Brezna u Pivi Tali, Pljevlja, dosel ili se iz podrunih Bermaa (Talia) 1867. god.; Sutomore (Bar) Talami, Niki Talau, Kotor Tala, Potpee (Pljevlja) Talevi, Trpezi (Bijelo Polje), srodnici Taranaa u podrunoj V rbici Taliafer, Ulcinj u 13. v. Tali, Brce i uanj (Bar). Od njih su u Dubrovniku Ta lovi, Borkovii i Pluine u Pivi, ogranak Radovia iz Borkovia Borija i Rudinica (Piva) T alovii iz Pive (Borkovii), od Radovia s Borkovia 274

Taljanovi, Tuzi i Podgorica, iz sela on Marija (Grude), Tuzi, srodnici Radievia Tama ri, Zeta i Bar Tanasijevi, ogranak Andria, Vasojevia. Od njih su u Bijelom Polju (Do nje Polimlje); Vitanovcima (Grua Kragujevaka); Donjem Dragaevu (Srbija); Boljanii i Orahovice (Pljevlja) Tanaskovi, ogranak Andria, vasojevikih. Od njih su u: Bijelom Polju (Donje Polimlje), Vitanovcima (Grua Kragujevaka) i Donjem Dragaevu (Srbija); Boljanii i Orahovine (Pljevlja) Tangaj, Fraskanjeli (Ulcinj) Tani, Ulcinj 1436. g od., od njih u Pritini (Kosovo); vidi: Tano Tankosi, Bihor (Bijelo Polje) Tano, Ul cinj (u 13. v.) i Kotoru; u Ulcinju (1436. god.) Tani Tanovi, Njegui (Cetinje); Po dostrog (Budva) 1766. god. i Budva. Doseljenici iz Podgorice, od njih su u Stepe nu (Gacko), a u Certice (Gacko) i Kljuu (Hercegovina) potomci ene Tanje iz Maina ( Podostrog), Budva; Cetinje; Niki. Srodnici su njihovi u Muhalju (Gacko); Ulcinj 18 95. god.; Kotor; Piva; Lepeten (Srbija). Doseljenici iz Bihora (Bijelo Polje) Ta novii, muslimani u Gacku Tanta, Perast (Risan) i Morinj (Boka Kotorska) Tanfani i kao: Tanta, Baoii, Herceg-Novi; Kod Perasta doselili iz Dalmacije Tanhini, Herceg -Novi Tanci, i kao: Taranevi, u Ulcinju Taner, Kotor Tanjevi, Bobovo (Kolijevka), Og raenica i Slatina, svi kod Pljevalja; Donja Sabanta (Lepenica Kragujevaka). Porije klom su od Kolaina Tapalaj, tuf i Murii, uz Bojanu. Porijeklom su iz Miridita u Alb aniji Tapari, Herceg-Novi, po nahoetu Taponi, Kotor Tapukovi, ogranak Bulatovia u Rovc ima, od njih su u: Kolainu, titaricama (Mojkovac) i Musliima (Bijelo Polje). Jedni se, od njih, (1892. god.) odselie u Toplicu (juna Srbija) i tamo su kao: Puranovi, ranije u Bjelopavliima kao: Bulatovi - aranovi Tarabat, Ulcinj Tarana (Tahrana), Sla no (Trebinje), ogranak Milojevia, doseljenici iz Slanog (Niki) Taranin, Donja Sabat na i Kni (Kragujevac). Doli od rijeke Tare, kao: Tomi, a u Bora Brestovaki kasnije Ma ri Tarani, Bihor (Bijelo Polje). Jedni se preselili u Ibarac (Roaje) Taranovi, umii i Lepenica (Srbija), doseljenici od rijeke Tare Tarandi = Taranev, Jasenovac (sjever i Banat), porijeklom iz Crne Gore Taranevi, vidi: Tanci Taraholi, Prialice (Bihor), Bijelo Polje, srodni tamonjim Rebronjama Tarac, Herceg-Novi Tare, Kotor Tarievi, Do brotii (Ljenjani), Podgorica Tartun, iznad Duljeva i Kuljaa u Patroviima (oko 1435. g od.) doseljenici iz Albanije Tarus, Tukovii i Godijevo (Bijelo Polje) Tarhani, u B ihoru (Bijelo Polje) Tasi, Bijela na Starom Vlahu (Viegrad), ogranak Kujundia iz Gra hova (Niki) Tasovac, ogranak tekojevia - tekovia - Bobia (potomci Tea) iz Pjeivaca n e naselili u Trebijevo (Trebinje). Od njih su u: Gacku (Hercegovina) jedan odatl e se preseli u Pljevlja, Pivu, kod Nikia, Mojkovca (u Lepenici evidentirani 1445. god.), u Korjeniima (Trebinje), od kojih su u Repajama (Trebinje), od kojih su u Kutima i Kruevicama, Herceg-Novi, ima ih odseljenih kod Doboja (Bosna) Tatalovi, P odgorica Tatar, Lastva evska i kao: Tatar (Kei), ogranak Vukotia; Donji Ceklin, Bobi ja, ranije Radovanovi (od Radovana Ljeova sina Krstia Lekina) i abljak (Rijeka Crnoj evia), od 1880. 275

god., jedni od njih i kao: Ljeevi, Vodianin, u Ulcinju i Cetinju Tatari, ili Kesii, rod u Kevu Tatarinovi, Bijelo Polje Tati, Zavr i Podgora (Pljevlja) Tati, Banjani (N iki), doseljenici iz Srednje Hercegovine; Tulare (Prokuplje) i Kruevac (Srbija), og ranak Radovia iz Morae (Kolain); Kolain; Bora (Grua Kragujevaka) kao: uri, porijekl asojevia; Gornja Ljubovoa (Srbija), doseljenici iz Pive (Crna Gora) Tatica, Podgor ica 1416. god. Tatkovi, Kotor Tauzovi, Kotor; Kod Herceg-Novog doselili se 1692. g od. iz Hercegovine Taunhini, Herceg-Novi Tauan, ogranak Vraara u Pivi, od njih su u abljaku i podrunim Jezerima u Kokoriu (Gacko) Tauani iz Pive (Bezuje), od Vraara Ta uanovi, abljak na Durmitoru Tauevi, Kotor; Niki Taf, a, Kravari (Ulcinj); Podgorica Ta ili, Tuzi Tafilovi, Plav Tafiljevi, kod Plava, vidi Tafi Tafi, Bar; Ulcinj i Plav, p orijeklom iz Bratonoia od aenovia Tafica, Ulcinj i podruni Vladimir; Bar Tafovi, Bobov e (Primorska krajina), Bar i u Ulcinju Tahirbegovi, Pljevlja Tahirovi, erek (Kui), od njih su neki u Crnokrpama i osoviima (Roaje); Klanac (Roaje) od podrunih Muria; Vladi mir (Ulcinj) Tahmaz, Bukovice (Pljevlja) Tahmazovi, Pljevlja Tahrana, vidi: Taran a Tacovac, Tupan (Banjani), pa preli u Gacko (Hercegovina) su iz Velestova (Cetin je); Jedno vrijeme u Pjeivcima kao: Spasojevi Tacovi, Kolain Tacanovi, Pljevlja 1911. god. Taevski, Niki Taakovi, ogranak Banjevia u Kosoru (Kui) Taovi (Dukeli - Vulje 889. god.), odatle su jedni odselili u Kurumliju (Srbija) Tautovi, Gornji Stoliv (K otor) Tvica, Bukovice i Boljanii (Pljevlja) Tvrdi, Riani (Niki) u 16. v.; Herceg-Novi , po nahoetu Tvjedarevi, Niki u 15. v. Tvrdii, iljak, Rasova i Bistrica (Bijelo Polje porijeklom iz Kua; Pljevlja, porijeklom iz Kua Tvrdovi, kod Nikia u 15. v. Tvrdoni, Ri ne (Niki) Tvrtko, Herceg-Novi Tegaj, Rasti i Donji Oblik (Ulcinj) Teak, Kotor Tekla, u Baru 1247. god. a u Kotoru 1330. god. Tekli (Ivanovi), Ledenice (Risan) Tekli il i ekli, prezime Tekliovci, rod u selu Radievcima u Zaglavku Tekol, i, Bar Tekui, Balab ani (Zeta) Tel, Bar 276

Tela, Animalsko polje (Sukobin), Ulcinj Telaj, Rasti i Oblik (Ulcinj) Tela, Pljevl ja Telaevi, Pljevlja Telaevi, u Pljevljima Teleevi, Zatrijeba (Kui) Teli, Rasti (Ul el, Kotor Tema, Kravari (Ulcinj) Temak, Kotor Temal, Sutomore (Bar), porijeklom i z Skadra (Albanija) Temalit (Temal), Bar Tema, i, Bar Teminovi, Zvjezd (Pljevlja) Temovi, Berane Tempori, Kotor Tenal, i, Bar Teni, Trnae (Mlava), Srbija, ranije: Ivk ovi, iz Crne Gore Teodorides, Cetinje Teodoro, Bar; vidi: Tuero Teodorovi, Podgori ca i podruni Piperi Teodosi, Mrajevci (aak), ogranak Mrajia iz Bjelopavlia Teofilovi ceg-Novi Tepavac, Orahovo (Kui), od njih su u umadiji; u Podgorici 1561. god.; u K otoru 1561. god. Tepavevi, Oborite (Meka Gruda), Bilea, ogranak Baevia, iz Donjih Banj ana (Niki). Od ovih su Zeevi u Nevesinju (Hercegovina); Vi, Mijokusovii i Martinii (Bj lopavlii). Od njih su jedni u Vratkoviima (Gacko), pa odatle, neki u Bobutovo Grob lje (Golija), Niki; u Trajni do (Gacko) preli iz eraa (Golija), Niki; Velimlje (Niki ana Orlovia Tepavevii u arau Tepavi, u Kotoru Tepi, Ulcinj, po nahoetu Tepla, Kui T edak Tepavevia u arau Tereta, Pranj (Boka Kotorska) Terzija, Patrovii; kod Herceg-Novo Terzi, Trnovica (Bilea), matino. Odatle u Bodeite (Gacko), od tih jedni u Zetu: Beri slavcima, Golubovcima, Srpska i Mataguima, od njih su u Vranjini na Skadarskom je zeru, Goliji (Krstac), Niki; potiu iz Srbije. Njihovi su Vitorovii i Mivi (Miki) u Dup ljama (Kolubara); ogranak Miljania iz iljania preli kod Bilee, u Koleko (Nevesinje); pa u Bodeite (Gacko) i jedan u Podravsku Slatinu; Podkom (Dabarsko Polje), doli iz Golije (Niki); Niki; Podgorica, iz podrune Zete; podruje Bistrice (Bijelo Polje); Milj evii; Zabre iz Bunje i Kra (Pljevaljsko podruje), posebni u Boljeniima; Rje (Ulcinj); Boki Kotorskoj; ogranak Danilovia (u 16. v.) iz Zubaca (Trebinje) preselili se u Mokrine, Dobrotu i Herceg-Novi (Boka Kotorska); Mokrine, Herceg-Novi doselili s e (oko 1892. god.) iz Dabra (Hercegovina); Pridvorice, Terzia prodo (zaseok Javor ja) u Jezerima (abljak), oni su ogranak tamonjih Mandia, spominju se 1405. god.; Do nji Dobri (Loznica), porijeklom su iz Drobnjaka; Poegina Kiava (Bijelo Polje); Botu rii (Bijelo Polje), doseljenici od Lijeve Rijeke (Podgorica); Radovii (Tivat), pot omci Dapca, doseljenika (u 16. v.) iz Stareva uz Skadarsko jezero; u Podgoricu iz Zete Terzovi, Mateevo (Kolain) Teri, Muevine (Banjani), ogranak Komnenovia iz Donjih Banjana (Niki), od njih su u: Presjeci (Niki), Breznima (Piva), Drobnjacima odatle u Morau (Kolain), Potarju i Polja (Mojkovac). Najprije su se preselili na Brezna (P iva), pa prebjegnu u Drobnjake i navedena mjesta. 277

Jedni su iz Drobnjaka odselili u Nove Zamke (Ugar), Maarska, drugi u Polja (Kolain ) pa u Prijepolje, Strumicu i Beograd Tercet, a, Zita (Ulcinj) Tesla, ogranak Dr agania iz Banjana (Niki) Tesolato, Kumbor (Boka Kotorska) Testa, Kotor Tetovac, Dub rave u Bihoru (Bijelo Polje), doseljenici iz Tetova (Makedonija) Tefil, u Ulcinj u Teanovi, Tupan (Banjani), Niki. Grana Banovia. Oko 1840. god. odsele u Meku Grudu ( Bilea) i jedni kasnije kod Trebinja, srodni su Tomoviima (Bojoviima) iz okoline Bil ee Tei, Zatrijeba (podruje Kua), Podgorica, ogranak Peia iz Bjelopavlia; Reska (uma preseljeni u Srpski Kostur (sjeverni Banat), kasnije naznaeni kao: Jajagin, pori jeklom iz Crne Gore Teovi, Godijelji (abljak). Ogranak Jovanovia. Najblii Pedoviima Novljanima. Od njih su u Nikiu; Ogranak Vilarega u Pivi, od njih su u Ograenici, Bo bovo, Vinjica, Premani i Slatina (Pljevlja) Teuki, Balabani (Zeta) Tivar, Ulcinj Tig anj, Godijevo i Vrbica (Roaje) Tidler, Herceg-Novi Tijana, uz obalu Skadarskog je zera i sili u podruno Zaganje (Bar) Tijani, Stabna (Piva), od njih su na Kovrenu (V iegrad), Maloj Crnoj Gori (Piva) kao: Daki kod Nevesinja kao: Tunguz. Od odseljeni h u Kolain jedni su preli u: Zakute, Gledi (estin) i Grbavac (Kragujevac); Beran Sel o (Berane); Rastoder i Skakavac (Bijelo Polje); Kosanika Raa i Podujevo (juna Srbij a), porijeklom iz Vinia (Bjelopavlii) Tijanii iz Pive (Stabna, Kovai -zas. Stabna, S tubica), starosjedioci Tikvica, Perast (Boka Kotorska) Tilovi, Orahovo (Kui) Tinau er, Herceg-Novi Tin, e, Tievine (Dobrilovina) uz rijeku Taru Tine, vidi: Tin Tint ar, Podgorica Tiovi, Herceg-Novi Tiodorovi, Piperi i Fiba u Mahali (Zeta) 1888. g od. njihov ogranak jesu Vukovi u Zeti, ogranak Radetia - Petrovia iz grupe Lutovaca, Bratonoia, od njih su u Mahali (Zeta); Niki Tipa, Cetinje Tiptikov, Bar 1431. god. Tirli, Herceg-Novi Tironi, Kotor Tisinovi, Risan (Boka Kotorska) Tisuli, Herceg-Nov i Titze, Meljine, Herceg-Novi Titi, Podgorica Titovi, Pale (Uskoci), abljak 1882. go d., oni su iz Zavri (Foa) Titoti, Radovanii (Grbalj) i podrunom Tiu (Mrkovi), starosje dioci Tihobrati, Kotor oko 1440. god. Tihodar, Manica (Berane) 1485. god. Tihoja, Kotor Tihomir, Dinoa (Tuzi), od njih su u Orahovu (Kui) Tica, Prekornica i Ljuboti nj (Cetinje); Tievina (Dobrilovii), Pljevlja; Konjsko (upci), Trebinje, ogranak Raie via (i kao: Treac) doseljenici iz Grahova (Kui); Podgorica, vidi: Tii Ticak, Crljenic e (Pljevlja) 278

Tievi = Tioje, Bar Tii, ranije Tica, iz Nikia preseljeni u Tivat, Glavatina i Bigovu ( rispuli), Grbalj u 14. v. Tioj, e, Kotor, vidi: Tievi Tidevi, Bijelo Polje Tiica, Ljea sko podruje u 14. v. Tiioe, Bar u 13. v. Tjur, Igalo, Herceg-Novi Tjuta, Odesa (Uk rajina), potomci Trebjeana iz Nikia a poli iz Morae (Kolain), gdje su jedni 1802. god. Tlav (Tlavi), Herceg-Novi Tlozenino, Herceg-Novi Tmui, Bare Sirovake, Proenje i Siro vac (avnik), pa jedni preu u Palje (Pljevlja), drugi u Niki, porijeklom su od Popovia - Drekalovia, Kua; Podgorica; Niki; Raspori i Skakavac (Berane) i Gornja Sela (Vasoj evii) i u Lazama (Gusinje) i u Gusinju; Prenane na Maou (Pljevlja) Tmuii, bratstvo u Skakavcima, Berane Toveti, Kuti, Herceg-Novi Tovijani, Podgorica Tovi, Pljevlja Tog a, Bar Togi (Toganj), Livati (Bar) Togner, Kotor Todi, Rae (Kui) i Bar, ogranak Bula tovia, iz Rovaca; Piperi, ogranak Vukanovia; Podgorica Todori, Tuli (Trebinje), ogr anak Vukovia iz Riana (Niki), od njih su u Grahovu. Jedni kasnije kao: Kuraica; Ceti nje u 16. v. i Ulii (Rijeka Crnojevia) Todorica, Buljarica (Patrovii), ogranak Midora Todorov, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat) od Tominih, porijeklom iz Crne Gore T odorovi, Bjelice (Cetinje), ogranak Milia; ari (Mojkovac); Nikiko Prekovoe, ogranak Ba novia iz Banjana, od njih su u Gornjoj Morai; Zaljuge (Grahovo), Niki, odatle su jed ni preli u Bijelu (Boka Kotorska) oko 1694. god., i odatle jedni u Igalo i Sasovie , Herceg-Novi; peraka naselja, porijeklom iz Stare Crne Gore; Gornji Zagara (Danil ovgrad); Niki; jedni u Jasenovo Polje i ipano (Niki), srodnici Durutovia. Porijekom su iz Markovine (Cetinje); Od njih su u Uskocima (abljak); Vir, Orah, Preseka i Tisa (Niki) iz Mave; posebni jesu u Rastovcu (Niki); kod Nevesinja, Konjica (Hercegovina) , Dobrelja (Gacko) i Rogaa (Nevesinje), potomci popa Todora Bulajia iz Grahova (Ni ki); Podgorina (Valjevska Kolubara), porijeklom iz Pive; Reni Do i Grepca (Cuce), C etinje i kao: Drceta = Treta; Morinj (Risan), sili iz Cuca (Cetinje); Patrovii, kasn ije kao: Reevi; Gledii i Stragari (Grua Kragujevaka); ranije Raji iz Pipera (Crna Gora ); Bioe (Kui); Sotonii (Crmnica); Lipovo, Orah i Liverovii (Niki), porijeklom iz Pjeiv ca; Boljesestra (Bratonoii); ogranak Vlahovia iz Rovaca, jedni preoe u Dobrinje (Poare vac); Bujaii (Valjevo), porijeklom iz Bjelopavlia; Kod Svete Trojice (Pljevlja) 176 5. god. i u podrunom Tomaevu Dolu; Brezojevice (Plav); Mojstorovii (Bijelo Polje), od njih su u Dragunici i Ratarcu (Kragujevac); Lipovska Bistrica (Kolain); Trnovic a (Pljevlja) kao: Todorovi (Zeevi), potiu od Zeevia iz Vasojevia, gdje se jedni iskazu u i kao: Nenadovi; Perast i Lepetane (Boka Kotorska); Cuce (Krug), Cetinje Todoro vii, rod u Bjelicama Todorovii, bratstvo u Zagaru Todorovii, bratstvo u Sotoniima Tod orovii (Trcete ili Drete), bratstvo u Krugu veljecuckom Todorovii iz Pive (D.Brezna ) , potiu iz ipana kod Nikia Tozluk, iz Sutorine, Herceg-Novi, kasnije Dragani, po pre danju porijeklom iz Rake Tojerdaevi, Riani (Niki) 1435. god. Tojoi, na Baljcima (Bile rodnici Komnenia iz Oputnih Rudina (Niki) Tojici, staro bratstvo u Kobiljem Dolu 279

Tokin, Herceg-Novi i podruna Bijela Toji, Cuce (Tojika greda i Kobilji Do), Cetinje Toki, Ubalac (Kui), od njih su u Baru Tokmanovi, Pljevlja 1864. god. Tokovi, i kao: Tockovi, u Budvi (1650. god.), porijeklom su od Smedereva; Srevac (Bijelo Polje), od njih su u Zajiima (Sjenica), oni od Kolaina, srodnici su Grgoviima u Beranama; P ljevlja Tol, Podgora, Zores i Ograde (Pljevlja) i kao: Toli u Podgaru (Pljevlja) , vidi: Tolji Toli, vidi: Tol Tolarin, Cetinje Tolija (Talija), Sutomore (Bar) To linger, Cetinje Toli (Tolji), Gornje Polje (Niki), porijeklom sa eva (Cetinje); Kevo ( Ozrinii), Boan pri Pjeivcima 1335. god., vidi: Tolji, Baculjel, Tol i Turunta Tolovi, Bar Tologa, Mrevo (Pljevlja) Tolj, Podgorica, vidi: Tolji Tolja, vidi: Turunta Tol janovi, Podgorica Toljevi, Drobnjak (iznad Polja Radovia pri planini Kravici); iz S omine (Niki) u Korita (Bileke Rudine), vidi: Tolj Tolji, evo (Kevo 1335. god.), kasnij e kao: Toli (Tolji) u Rastovcu i Gornjem Polju (Niki); Mokrome (avnik) kasnije Radoje vi (Babi); Stubica (Gornji Pjeivci); Podi, enovii i Lepetane (od Cetinja), a u Perakim naseljima iz Zubaca (Trebinje), vidi: Tol, Tolj Toma, toj (Ulcinj) Toma Markov, otac vladike Petra II Tomaj, kod Bara Toman, predak bratstva Tomanovia u Cucama T omanovi, iz Kua, preli u Cuce (Cetinje). Od njih su u Rastovcu (Niki), od 1837. god.; Jedno vrijeme ivjeli u Rianima (Niki); Trnjine (Rovine) kao: Tomanovi - Perii, od nji su u: Krivoijama; Domaevo (Trebinje), od njih su kod Nevesinja; Konjsko (Zupci), Trebinje, od njih su podruni Mihovi; u Bilekim Rudinama kao: Cuca; u Miruama, lijeva obala Trebinjice kao: Ini; Riane, Lukovo i tedim (Niki); Cuce (Cetinje); Cetinju i po drunim ekliima; Na abljaku (od 1860. god.). Oni su Jabuani sa Cetinja; Duboka (Uika Cr a Gora); Dobrievo (Berilja), Srbija; Morinj (Risan); Kostanjica, Podi i Lepetane (Boka Kotorska); Njegui (Cetinje); Donja Lastva (Tivat); Kotor; Krnjae iz Ograde ( Pljevlja); Baru, od njih u Maagaj (ako), Argentina i Njujorku (SAD); u Bogdaie i Dom aevo (Hercegovina), doli iz Rovina (Cuce), Crna Gora; u Dodo Tomanovii, bratstvo u C ucama Tomanovii u Boki Tomanovii U Domaevu Tomanovii u Kostanjici u Boki Tomanovii u Dubokom u Uikoj Crnoj Gori Tomanovii u Rudinama, "u Nikie", na Lukovu, Boki, Cetinju, Hercegovini, Baru, Srbiji i Americi Tomanovii, rod u Bajicama Tomanovii (Crnogorc i) u Sarajevskom Polju Tomanovii (Prosedoljci), bratstvo u Prosenom Dolu Tomanovii , grana bratstva Kaluerovica u Kuitima ekliskim Tomanovii, bratstvo u Brelima Tomanovi bratstvo u Gluhom Dolu Tomanovii (Prosedoljci) u Baru, u Rudinama, u Srbiji i u Boki 280

Tomas, Kotor Tomasin, Herceg-Novi; Risan Toma, Kotor Tomaevi, iz Kosovske klisure, kao: Toma, pa u arae (Golija), Niki, a odatle kao: Tomaevii u Donji Kraj (evo), Cetin i jedni u podruni Proseni Do i Lipu (Cuce) te podrunom Ranom Dolu. Od njih su u: Po d Ljenicom u Nikikim Rudinama, Baru, Risnu, Perastu, Loznici (Mava); u Vrutcima i Lua nima u Sarajevskom Polju i kao: Crnogorac, porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce), C etinje; u ekliima (Cetinje) 1443. god.; Gluhi Do (Radae) i Gornje Brele (Srednja Mah ala), Crmnica; Bajice (Cetinje) ogranak Martinovia; u ekliima (Cetinje) ogranak Kal uerovia (od Tomaa orina); kod Herceg-Novog iz Cuca; Raesi (Kui) ogranak Bulatovia; He g-Novi 1715. god. Cetinje, iz Kua u Baru i kao: Radulovi, potomci Bulatovia; u Bjel opavliima; u Banjanima (Niki) su potomci Tomaa, vidi: Klenanin, porijeklom sa Kosova; Niki; Komani, ogranak Radulovia; u Kotoru; titarice i ari (Mojkovac); Luac (Berane), iz Ceklina (Rijeka Crnojevia), vidi: Popovi u Lucu; Gornji Breli i Bukovik (Crmnica) ; Luto (Bratonoii), ogranak Mirkovia; Buljarica (Patrovii) 1834. god.; Zaluge (i kao: Crnkovi i Kolovi), Mataruge, Babino, itnik, Strmeica i Kamena Gora (Pljevaljsko pod ruje); Ljubovo, Podi (Sretnje), urioc i Kosovi Lug (Bjelopavlii), 17. v.; Ljubomir (Trebinje); Ubli (Orahovac), Sasovii, Savina i Herceg-Novi (Boka Kotorska), porij eklom su iz Zubaca (Trebinje), jedni kao: Koki ili Kokoa; Dobrinja (Bijelo Polje) iz Tomaeva (Pavino Polje), Bijelo Polje, vidi: Tomai Tomaevii iz sela Banjane optina Niki Tomai, u Srem (Klenak) doli sa Kosova, pa kod Visokog (centralna Bosna) i kao: Avlija, a odatle u Banjane (Niki) i naselje nazovu Klenak pa jedno vrijeme kao: Kle nanin (Tomai) i Avlija. Jedni preu u Podbour, Sominu, Miljanie (Niki). Razgranati kao ulina pa Antovi (od njih u Srbiji), Baovi, Lui, Gligovi, urkovi (od njih u Srbiji), O vi, Tomaevi (od njih u Srbiji) i drugi; vidi: Tomaevi Tombar, Kunje (Ulcinj) Tombarev i, Kunje (Ulcinj) Tomboj, Kunje (Ulcinj) Tomilovi, Njegui (Cetinje) Tomin, Kotor 13 26. god.; Budva 1650. god.; Patrovii 1685. god.; Zair u Ljubotinju; Srpska Crnja (s jeverni Banat), porijeklom iz Crne Gore, prvo u ombolj, pa u susjednu Crnu Gredu, kasnije Srpsku Crnju. Prezivali su se oji ili Tomin; vidi: oji; u Kotoru u 14. v. T omini, Budva Tomi, Patrovii (7-8. v.), od njih su u Kotoru (oko 1423. god.) vidi: Ar menko (Rmenko); Kotor, po nahoetu; Dobrota (Kotor); Crmnica, 16. v.; Podgorica; P odbie, Lepenac i titarice (Mojkovac); pa u Velike Krmare (Lepenica), Srbija; Bovan ( Viegrad), ranije Mrvi, kasnije Tomi, iz Korita (Crna Gora); Nikika upa, potomci doljak Toma; u Kotoru 1397. god.; evo (Cetinje) u 14. v.; Gornja Moraa (Donja Moraa) 12. v., od njih su Mari u Jezerima (abljak) i edovi u Sirovcu (abljak), iz Jezera (abljak) , jedni su odselili u Novi Pazar (Raka), pripadaju plemenu Trebjeana Nikikih, od nji h su u Kragujevcu (Srbija) Davidovi; iz Bjelica (Cetinje) u Dajbabe i Ljekopolje p a u Podgoricu; Herceg-Novi; Gornja Lastva (Tivat) i Perast (Boka Kotorska) iz Gl ogovca (Stara Crna Gora); kod Valjeva (Srbija) doli iz Pive (Crna Gora); Previ, Go rnja Bukovica i avnik u Drobnjacima, potomci Balotia iz grupe Novljana, od njih su u Risnu, kod Valjeva, Nove Varoi, kod ibenika (Dalmacija); Podbie i Lepenac (Mojkov ac); Timar (abljak), ogranak Srbljanovia tamonjih od prije 1389. god.; Kui, ogranak Bulatovia iz Rovaca, od njih su u Baru; Bobovo, Bobani i Mataruge (Pljevlja) iz D robnjaka; Kriak (Pljevlja); Lae i Grli (Bjelopavlii); Kotor; kod Plava, ogranak Pupo via, ranije: Pei iz Bjelopavlia; Cetinje; u Petroviima (Banjani), potomci Tome Vukaino va, sina Ilina; Vojno Selo (Plav) i kao: KuTomovi; Kui, ogranak Drekalovia; Polja (M ojkovac), ogranak Popovia-Drekalovia iz Kua; titarice (Mojkovac), ogranak podrunih Ba kovia. Zaton (Bijelo Polje) doseljenici od Mojkovca; urevia Tara, ogranak podrunih ure ia. Od nih su u Gornjem Milanovcu (Srbija); Bijelo Polje i podruno Pavino Polje (T omaevo) i Grnarevo; Kostanje (Primorska Krajina); Vinjia Do 281

u Goliji (Niki). Od njih su u Bosni kao: Tomovi - Krda; Malinskoj (Srbija) kao: Stre lica; Ubao, Kuite, Krajitani u ekliima (Cetinje) i kao: Kraljina; Grahovo i Krivoije; Jedni u Boki Kotorskoj su iz Hercegovine; Kotor; Donja Komarnica (avnik). Pripada ju grupi Novljana. Od njih su u Rovcima (ekulari); Sutomore (Bar) iz Lijeve Rijek e (Vasojevii); Niki Tomii, bratstvo u Drobnjacima Tomini, Cetinje Tomici, u Nikiu i (Berane) jesu iz Drobnjaka Tomii, Gornja i Donja Lastva i Radovanii (Tivat); iljevo i uri (Hercegovina) porijeklom iz Bjelica (Cetinje); Kakmua (Pljevlja) i Mala Crna Gora na uu Suice u Taru, ogranak Mandia ipia iz ipana (Niki) Tomkovi, Jastreb, Os (Bjelopavlii); Kotor Tomljenovi, Kotor Tomni, Brezojevice (Plav) Tomov, Bar Tomovi, Velika (Plav), grana urakovia iz Ceklina (Rijeka Crnojevia); Vojno Selo (Plav); Lije va Rijeka (Podgorica) , ogranak Miloevia vasojevikih. Od njih su u Zagradu (Bijelo Polje), a kod Plava i kao: ekovi; Murino (Plav); Spalevii, Radmuevii i Laze (ekulari), oni su potomci Vuka Ljevaka (ogranak Babia), od njih su u Murini (Plav), Beranam a, Rovcima (Podgorica), Beogradu i Kragujevcu; Komarnica (avnik); Velue (Berane), ogranak Milikia iz grupe Novakovia, od njih su u: Lijevoj Rijeci (Podgorica) i Don jem Necu (akovica), Kragujevcu, Beogradu; Dobri Do (Ivanjica), pa u Ratare (Donje Dragaevo) i kao: Tomovi - Arnaut, oni su od Stiovia iz Vasojevia; ogranak Miliia - No vljana; Granice (Bilea) iz Banjana i kao: Bojovi, Vinjia Do (Golija), Niki istorodni s a Vinjiima; Vojno Selo (Plav) i kao: Ku - Tomovi; Kui, ogranak Drekalovia; Polja (Mojk ovac), ogranak Popovia-Drekalovia iz Kua; titarice (Mojkovac) ogranak podrunih Bakovia ; Zaton (Bijelo Polje) doseljenici od Mojkovca; Polja (Mojkovac) potomci Toma iz Kua od Drekalovia, kao isti u Lipovu (Kolain); Mojkovac i podruni Lepenac i Podbie; u via Tara, ogranak podrunih urevia, od njih su u Gornjem Milanovcu (Srbija); Bijelo Po lje i podruno: Pavino Polje (Tomaevo) i Grnarevo; Kostanje (Primorska krajina); Vinj ia Do (Golija), Niki, od njih su u Bosni kao: Tomovi - Krda i Malinskoj (Srbija) kao: Strelica; Ubao, Kuite, Krajitani u ekliima (Cetinje) i kao: Kraljina; Grahovo i Kriv oije; Jedni u Boki Kotorskoj su iz Hercegovine; Kotor; Donja Komarnica (avnik), pr ipadaju grupi Novljana, od njih su u Rovcima (ekulari); Sutomore (Bar) iz Lijeve Rijeke; Vasojevii; Niki "Tomovi", bratstvo u selu Ovtoiima Tomovii, rod u ekliima To ili Kraljine ("Krajitani"), staro bratstvo u Kuitima cuckim Tompsa, Kotor Tomuk, Ko tor Tomui, Kumbor, Herceg-Novi Tomi, Kakmua (Pljevlja); Niki Tomii iz Pive (Crna Gor d Adia iz Lisine Tomti, Kumbor, Herceg-Novi Ton, i kao: Tonagi, u Briskoj Gori, Sveto m oru i toju (Ulcinj); Bar Ton agi, Briska Gora, Sveti ore i toj - Ulcinj, vidi: Ton T onagi, vidi: Ton Tone, Herceg-Novi Tonki, Vojno Selo (Plav) Tonkovi, Ros, Herceg-No vi, od njih su u Kninu (Kninska Krajina); Podgorica Tonsain, Kotor Toni, Mala Crna Gora, na uu Suice u Taru, ogranak Adia; Niki; Grnarevo (Bijelo Polje) Topa, Bar Topa klii (Kuita), Cetinje 282

Topali, Herceg-Novi Topali (Topalji), staro bratstvo u Kuitima ekliskim Topalovi, Piv a, grana Branilovia (ukanovia), od njih su u: Bukovici, Kre, Strajiloviima, Bunju i Zv jezd (Pljevlja); u Roaje porijeklom iz Kua, ranije kao: Beiragi; Niki iz Pive; Kolain z Pive, pa u Donjem Dragaevu i nekim mjestima Srbije; iz Pive u Barajevo (umadija) kao: Topalovi i Vasiljevi (Blagojevi) i u Glumakom brdu i Draenovcu, a kao: Davidovi i Markovac u Nenadovcu; Bora Kragujevaki i kao: Vesovi. Oko 1804. god. doselili se od rijeke Tare; Neigor (Donje Dragaevo), Srbija i dalje, doseljenici od Kolaina; Ve lje Selo (Bar); Turment (Trebinje), doseljenici iz Crne Gore; Kunje (Ulcinj); St rajilovii (Pljevlja); u Ljeroi (Pljevlja), ogranak Jakia grana Miloevia iz Bijele (avn ik). Vidi: Miloevi; Bunje i Zvjezd (Pljevlja) Topalovii iz Pive (Pluine), starosjedio ci Topisir, adinje i Straevac (Pljevlja) Topovi, kod Mojkovca, ogranak Medojevia Top oli, Herceg-Novi Topali, Herceg-Novi Topuz, Murina (Plav), pa u Roaje i podrune Bae, i kao: Topuzovi, predak Muria, porijeklom od Murinja (Skadar); u Pivi ogranak Jov ovia, iz grupe Branilovia Topuzovi, Plav, vidi: Topuz; Kanje (Bijelo Polje) Topi, Her ceg-Novi, po nahoetu Topdiji, Gubovac (Bijelo Polje) Torina, Niki 1787. god. Tori, Kru i Gornja Polja (Mojkovac) Torjelica, Kotor Torlak, Pljevlja i podruna Bukovica To roba, Pljevlja, iz Livna (Bosna) oko 1884. god. Torobi, Lepetane (Boka Kotorska) Toroman, Njegui (Cetinje); Srednje Polimlje; Poblae i Borak (Pljevlja), od njih u Bjeluinama (Rudo) Toromani, grana bratstva Popovia u Njeguima Toromani u Srednjem P olimlju Torti, Kotor Tosan, Kotor Toska, Podgorica u 16. v.; Ulcinj Toskano, Koto r Toski, Grnari (Gusinje) i Bar Toso, Lepetane (Boka Kotorska) Toskovi, vidi: Tokov i Toti, kod Plava i kod Pei (Metohija), od Peia Bjelopavlikih. Od njih su u Bainama (V rvarin), Sievac; Prijedor (Viegrad), ogranak Bajetia Tofalo, Kotor Tofohodi, Pljevlja Tofula, Velji Zaljev (Bar) Toholjev, 1477. god. u Bijeloj (avnik) Tohslov, evo (Ce tinje) u 14. v. Tocilj, Herceg-Novi i Budva To, a, Kravari (Ulcinj) Toevi, Niki Toi, U koci i okolina (abljak), ogranak Miljania iz Banjana (Niki); Ninkovii (abljak), doseli li se od ajnia, poetkom 20. v.; Prnjavor (Plav) ogranak Peia iz Bjelopavlia; Rasti (Bi elo Polje) i kao: Kremi, porijeklom su iz Kua; Herceg-Novi i podruni Podi, porijekl om iz Banjana, navodno; Kolain; Babino brdo, Boljanii, Bukova uma, Strajilovii i Rit oi, Gotovua i drugi u idoviima; Bunja i Kakmua (Pljevlja); Mrajevci (aak), porijekl z Vinia 283

(Bjelopavlii) Toki, Brskut (Bratonoii), ogranak aenovia, od njih su kod Plava Toko, ore (Ulcinj) Tokovi, Stijena Piperska, preli na Pelev Brijeg i Brskut (Bratonoii); Po gorica 1889. god.; Moraa, ogranak Janketia Toovi, uraii, Ljeskovac i Retoevine (Pljev ) Toojevi, Grahovo (Niki) 1459. god. Toutovi, Stoliv i Pranj (Boka Kotorska), porijekl m su iz Hercegovine u 16. v. Travagini, Budva Travaja, Bar Travilo, Ulcinj Travi nja, Podgorica Travirka, Pranj (Boka Kotorska) Traivuk, Bako (enovii) i Igalo (Herceg -Novi); Kotor, porijeklom iz Knina (Kninska Krajina); Risan; Budva Trajanovi, Zab re i enovii (Herceg-Novi) Trajkovi, Kosijeri (Cetinje); Kod Plava i Bijelo Polje Tra jkovski, Podgorica Trak, Niki Trakovi, Pljevlja 1856. god. Tramantani, Kotor Tramoi, Ulcinj Tramontana, Budva Trampu, Podgorica Tranjan, Zaton (Bijelo Polje) Trapari, Niki, porijeklo iz Hercegovine Trapovi, Presjeka, Herceg-Novi Trbovi, Podgorica i Ni ki Trvkovi, Patrovii; Niki; Presjeka (Herceg-Novi) Trgovi, kod Trnova (Bosna) ograna lica iz Bjelica (Cetinje) Trebjeanin, ogranak Gavrilovia iz plemena Niki i kao: Dipi u Ljevitima (Trebjean = Popovi) a u Strugu (avnik) kao: Jokanovi (Lopuina) i Vujai, u Nikikoj undi i okovi. Od grane Trebjeanin jesu Lazarevi, Bali, Kljaji, Raspop, Sim ojvodi, Ninkovi, Dipi, okovi i undi. Porijeklom su iz Grblja; od njih su u: Ljevita ( nja Moraa), Strug (abljak), i u Nova Serbaja (Ukrajina). Odseljeni kao: Stepanovi D ragievi Trevisani, Kotor Treie, Kotor Treka, Risan Treke, Herceg-Novi Trekovi, Podg orica Tren, Podgorica Trepoli, Kotor Trepanin, iseljenici (u 16. v.) srodnici Nov ljana iz Nikikih Trepaa u Tepca (abljak), Meuvale, Kozile i Mokro (avnik), pa u 17. v. (u prvoj polovini) razgranati na vie od 40 novih bratstava Treti, Kotor Treac, Gra hovo (Niki), ranije Raievi Treck, Kotor Tree, Budva Trehelji u Komanima Trib, Sutorin a, Herceg-Novi Trigori, Herceg-Novi 284

Tries, Budva Trimpei, Kotor 1482. god. Trimunti, Donje Crkviko Polje (Piva) i odatle u Bosnu Trindel, Herceg-Novi, po nahoetu Trini, Kotor; Peraka naselja i Grbalj, do seljenici iz Konavala Tripense = Tripence, Kotor Tripinovi, Roii (Tivat) u 14. v. T ripkov, Trebesene, Herceg-Novi, porijeklom iz Hercegovine Tripkovi, Risan u 16. v .; Baoii, Kuti, Orahovice, Podi, Dobrota (Kotor), i Budva, doseljenici iz Konavla; Srbina, Perast, Prevlaka u 14. v. i Kameno (Boka Kotorska) u 15. v.; Piva, gran a irilovia; Iz Donje Morae, kasnije kao: Bijeli i Laketi u Dermenu (Kosanica), Pljevl ja; Turjaa (Niki) kao: Janjuevi; Cetinje; Patrovii; Gluice, Buljarica (Patrovii) i ripkovii iz Pive (Pie, Orah Prisojni), starosjedioci, matica Pluine Tripovi, Baoii, He ceg-Novi i Tivat iz Dalmacije; Tivat, jedni iz Hercegovine; Kava u Grblju su iz S tare Crne Gore; Niki; Moraa, doli iz eva (Cetinje), jedni odselili u Sjenicu; Pie (Piv ), ogranak Branilovia; Dobrota (Kotor); Golubovii (Buljarica), Patrovii; Pope (Bijel o Polje) Tripunovi, Matagui i Golubovci (Zeta) i Doboj (sjeverna Bosna), ogranak B okovia, sa Orje Luke (Danilovgrad), oko 1800. god. Tripevi, Boka i Grbalj u 15. v. T risko, Budva 1650. god. Tristin, toj (Ulcinj) Trito, Brce (Spi), Bar Trifunovi, Zagr ade i Tmuii (Berane), potomci Srbljaka; Vojno Selo (Plav), ranije Turkovi; Zabre (An drijevica) i Tvrdievo (Novi Pazar), ranije Trivunovi i Komatina; Lozna, Bijelo Pol je; Sveti Stefan (Patrovii), kao: Vasojevi, Voloi i Volojevi Tricinovi, 15. v. i kao T ripinovi, kod Tivta Trklja, kod Bilee, ogranak Vukovia, porijeklom iz Banjana (Niki) T rkonji, Niki u 15. v. Trle, u Pljevljima Trnovi, Spu (Bjelopavlii) Trnovi, muslimanin z Spua Trnopoljac, Drlupe (Grua Kragujevaka) Trnut, Cetinje Trni, Kui, ogranak Prelevi Trnjar, Bijelo Polje i podruno Ivanje, ogranak Zajimovia, skraj Roaja Trovi, Herceg -Novi, po nahoetu Trogli, Podgorica Trojan, Perast (Boka Kotorska) Trojanovi, Zabre, Herceg-Novi, po majci; Zabre i Porto Rose (Herceg-Novi), iz Grke (5. v.), od njih su u podrunim enoviima Tron, u Kotoru 1520. god. Tropovi, Kuti (Risan), Vrtoglav (B oka Kotorska) i Tivtu iz ieva (Hercegovina) Trohober, Mitrovii (Patrovii) Troevi, Brn Nikika upa) 1557. god. Troi, Kotor Troovi, Brno i Rastovac (Nikika upa), ogranak J Gornjeg Polja (Niki) Troojevi, Banjani (Niki) u 15. v. Trpanov, ogranak Ivinih u Srpsk oj Crnji (sjeverni Banat). Vidi: Markov Trubaevi, Patrovii Trublja, Niki Trubljan, Loz na i Trubin u Bihoru (Bijelo Polje), ogranak Guberinia, vidi: Trubljanin Trudi, Gl asinac na Romaniji, porijeklom su iz Pive 285

Trukulo, Kotor u 14. v. Trulji, Zavr i Podgora (Pljevlja) Truma, Ulcinj Trumi, Koto r u 14. v. Trupica, Zaljevo (Bar) i Ostros uz Skadarsko jezero Trusma, Ulcinj Tr usta, Ulcinj Truta, Bobine, Pljevlja Trutani, Kotor Truti, Otilovii (Pljevlja) Trual o, Kotor Trhalj, Graani (Rijeka Crnojevia), od njih su u Boki Kotorskoj Trhulj, Pl jevlja, porijeklom iz Foe, sa Drine Trceta (Trceti), Bar i Ulcinj, porijeklom iz C uca (Cetinje) Tri, u Kotoru Trete ili Drete (Todorovii), bratstvo u Krugu veljecuckom Tugei, Podgorica; u Kotoru 1437. god. Tudorovi, Patrovii, preli (oko 1423. god.) u Ko tor, Ljutica (Tivat) Tuemila, Tuemili i Dobra Voda (Bar) Tualjka, titarice i Polja (K olain) Tuz, i, (kao Tuzi), u 13. v. Zeta Tuzi, Gusinje, doli od Tuzi Tuzi, Gusinje iz Kua Tuzlani, Bar Tuzli, Herceg-Novi, po nahoetu Tuzovi, ranije Skora, Tuzovi u Pod ici, Nikiu i Tuzima, porijeklom iz podrunih Gruda; porijeklo iz Konje (Izmira), Tur ska Tujkovi, Sutvara i Naljeii (Tivat); Kotor; Njegui (Cetinje) u 16. v., od njih su Miranovi u Donjim Kokotima (Zeta). Porijeklom su sa Kosova; uraii (Grbalj); Cetinje Tujovi, Samobor (Gacko), porijeklom iz Pive Tuk, a, Bar Tuki, Batrovii (Trebinje); Stolac (Hercegovina); Lika; Podgorica; Skadar (Albanija) i Inija (Srijem), porij eklom su iz Kua Tukovi, 1599. god. u Patroviima Tula, Rasti (Ulcinj) Tularevi, Pljevlj a u 15 - 16 v. Tuleo = Tedoro, Bar Tuli, Kriak (Pljevlja), Ulcinj iz Afrike. Od nj ih jesu Babaidriz u Ulcinju Tuliim, Ulcinj Tuliimi, Ulcinj Tulovi, Vladimir (Ulcinj ); Herceg-Novi Tulja, Ulcinj Tunguz, Stabna (Piva); Kovren (Viegrad); Povri i Sliv lje Nevesinjsko, ogranak Rasojevia, pivljana; Niki; u Drobnjaku su ogranak Stevovia; Rudinice i Crljenice (Pljevlja) Tunja, Niki Tuovi, Pluine i Goransko (Piva); Orahov ac (Ubalac), Kotor; Lozna (Bijelo Polje) i kao: Tuhovi Tupanac, Vraenovii (Niki) Tupa nja, Podgorica i Cetinje Tupanjanin, iseljenici iz Tupana (Banjani) u Niki, Pivu i desnoj obali Trebinjice Tupanjac, Niki; u Trebinju iz Tupana (Banjani), Niki Tupai, C mnica; u Crmnici 1434. god. Tupevi, Patrovii, porijeklom iz Nia 286

Tupa, Kotor Turjaga, zapadni dio Patrovia u 17. v. Turanovi, Bievo (Gusinje) iz Podgo rice u 18. v. Turin, Kotor Turi, Budva 1650. god. Turihei (oljaga), Patrovii Turk, Don ja Lastva (Tivat) Turkalo, Podgorica Turkovi, Podgorica, iz Gruda (Tuzi); Oranica (Brodarevo); potomci Vujaa (Vuka) sina Lala Drekalovia iz Bezjove (Kui); Gusinje i Andrijevica i Vojno Selo (Plav), potomci Drekalovia iz Kua; Tuzi; Kotor Turkovii og ranak Drakulovia, porijeklom iz plemena Ku, pravoslavne su vjere i ive u Plavu. Tur lan, Patrovii (oko 1599. god.), od njih su u: Herceg-Novom; Puli (Istra); Napulju (Italija) Turni, u Kotoru 1397. god. Turovi, Struga (abljak); 1) ogranak Gavrilovia - Nikia; 2) ogranak Vujaia, od kojih su u Gajtanu (1879. god.), juna Srbija; Ogranak Erakovia iz Banjana (Niki) i Nikiu; Ogranak tiljanovia (Stiljanovia) u Frutku (Bjelop ii); Bar; u Vasojeviima ogranak Mijomanovia Turudija, Mratinje (Piva), ogranak Ognj enovia Turukalo, Podgorica Turuskovi, Tuzi Turuckovi, ranije: Dinari, iz Dukaana i Tu zi i Carigrad, od 1879. god. Turunta (Tolja), Trnovice (Vrbica), Niki Turu, Bar Turu sumovi, Pljevlja Turinov, Kuljae (Patrovii) 1867. god. Turinovi, u Kevu (Ozrinii), C e grana Orlovia; Brajii (Ugljeii), Budva; jedni kao: Gardaevi na evu (Cetinje); Ograna Perovia (Preobraana) u Cucama (Cetinje) Turinovii, grana bratstva Perovia - Preobrean a u Cucama Tuski, Plav, doseljenici iz Kua Tusni, Kotor Tutarak, Podgorica Tuti (krij ev), iz Tutia u: Pod Lepenac, Bjelojevie i Prita (Mojkovac); Donji Kolain i Buljanine (Bijelo Polje) Tutomi, Ljutica (Grbalj) Tutormi, Roii i Krtolska naselja i Polja (Gr balj) Tutundi, Pljevlja (1869. god.) podruni Boljanii i Bukovica Tufanjor, Ulcinj i podruno Zagonje Tufegdi, Stabna (Piva) i Niki, ogranak njihov jesu Mutap u Srbiji Tuf egii iz Pive (Stabna), starosjedioci Tuhovi, vidi: Tuovi Tucovi, Pljevlja 1854. god.; Crljenice (Pljevlja) Tuevi, vidi: Tupevi, Kotor Tuek, Budva Tud, i, Ulcinj Tuejp, Met rizi, Herceg-Novi Tuan, Kotor Tuilac, Piva; Velje Selo (Plav) Tuiljan, Bar Tuup, Svre , Herceg-Novi. Od njih su u Svrugama (Kruevac) i Morinjama i Podima, HercegNovi; N iki pa u Loznu (Bijeljina) U 287

Ubiparip, u Podgorici Ugarak, Podgorica Ugljanin, Bar Ugljei, Ugljeii (Brajii), Budva vlastela 1489. god.; Grbalj 1434. god. Ugnjanin, Budva Ugodoniko, u Kotoru (139 8. god.) iz Bolonje (Italija) Ugolin (Golini), Dobrota (Kotor) i Risan (u 16. v. ) porijeklom iz Mletaka Ugrenovi, starinci (Luani) na podruju Onogota (Niki) jo iz sre njeg vijeka i kao: Rian; kao: Ugrenovi - orovi, preli od Nikia u Brani Do (Bileke Rud ). Pored nikikog vojvodstva, posjedovali su naselja u Banjanima i Zagradskoj upi (up i Nikikoj); Njegui (Cetinje), vidi: Ugrin; kod Risna i kao: Ugrinovi; Graanica (Gornj e Polimlje), ranije Raketi, Vasojevii Ugrenovii - orovii, bratstvo u Branom Dolu Ugri n, kod Nikia (1411. god.), a kod Risna identino Ugrinoviima; Podgorica Ugrinovi, u Ri snu (1692. god.) doselili iz Nikia, vidi: Ugrin Ugrili, kod Herceg-Novog Ugursuz, M okro (Gradac), avnik do 1719. god. Udovi, Oinii (Cetinje) Udovii, ehovii (Zvornik), dovica Lazi (Blagojevi) iz Pive i od njihovih sinova: Aleksi, Alimpi i Udovii Udoviii taro bratstvo u Oiniima Uzdanovi, Donja Lastva (Tivat) iz Stare Crne Gore Uzelac, B ijela, Herceg-Novi; Dobrota (Kotor); Tivat; Budva Uzonovi, Pljevlja 1857. god. Uj anovi, Vignjevi (Ljubotinj), Rijeka Crnojevia Ujaevi, Bar Ujakovi (Vujakovi), iii 16. v. doli iz Stare Crne Gore Ujez, Niki Ujkga, Bar Ujkaj, Cijevna (Zatrijeba), Kui , gdje su i kao: Ujki; Tuzi Ujka (Ujk), Donji Oblik uz rijeku Bojanu, preli iz Pos trobe (Skadar); Zagonja i Rije (Ulcinj) Ujka, Sukobin (Bar) Ujkaevi, Mikulii (Bar); u Podgorici, Tuzima, Sarajevu i Skadru, oni su Ledinjani - Kui; i kao: Ivanoj po I vanu Crnojeviu Ujki (Markovi), Benkanje i Gornja Cijevna (Zatrijeba), Kui (vidi: Ujka j), doli iz Stare Crne Gore Ujkovi, Roaje; Gostilj (Zeta) Uka (Ukao = Ukaagi), Ulcinj kaevi, Gai i Dujeva (Rijeka Crnojevia), od njih su u Podgorici, Vranjini na Skadarsk om jezeru i Crmnici Ukaevii, bratstvo u Graanima Ukmanovi, bratstvo u Gluhi Do (Crmn ica) iz Ceklina (Rijeka Crnojevia), ogranak Vukmirovia. Od njih su u urmanima (Spi), Bar i u Lici; Bar; Kotor; Herceg-Novi Ukmirovi vidi: Vukmirovi, oznaeni kao: Donja ci u Donjem Ceklinu (Rijeka Crnojevia) Ukovi, Roaje Ukomuza, Ulcinj Ukropina, Kumbo r 1692. god. Kuti i Igalo, Herceg-Novi, iz Ukropaca (Hercegovina); u Podgorici U ksani, Budva, po nahoetu Uksanovi (Vuksanovi), u Sutomoru (Brce), Bar, iz Crmnice; B udva Ukranovi, Boljevci (Crmnica); Podgorica Uksanovi, u Uliima (Rijeka Crnojevia) u 16. v.; Kotor iz Gornjih Ulia (Rijeka Crnojevia); 288

Niki; Boljevii (Crmnica), od njih su u: Glatunji (Skadar); Podgorici; Spuu (Bjelopav lii) i Ulcinju Uksanovii, bratstvo u Boljeviima Ukevi, Kotor i Cetinje u Crmnice kasn ije Vukevi Ulam, Crmnica, doselili iz Bora Ulame, bratstvo u Sotoniima Ulanj, u Crm nicu doselili iz Stare Srbije Ulianovi, Pranj (Kotor) Uli, Ulii (Rijeka Crnojevia); i z Mrkojevia (Bar), a tamo iz Pipera, od njih u Zeti, Podgorici, od tri brata: Uli, Sekuli i Batrievi; Kotor; Budva; Plav, ogranak Nuculovia iz Kua, vidi: Sujkovi; Uli i Ulia u Derignjate (Skadar), pa Trabojan (Tuzi) i Vranjini i Gostilju (Zeta). Kao : Kaluerovi i Oini - Kaluerovi (1694. god.) od njihovih potomaka: Skobaljevi, Markinov i Prenki Ulievi, Brijege (Crmnica) pa u Zetu i kao: Vulievi doseljeni u Gluhi Do (Crm nica) iz Azanje kod Smedereva; Dupilo (Crmnica) i kao: Vulievi (Ulievi); Dabovii i So tonii (Crmnica), od kojih su jedni odselili u Goriane (Zeta) i Vranjinu uz Skadars ko jezero; Bar Ulievii, bratstvo u Brelima Ulievi, Potkupi i Cerovo (Pjeivci) Ulnikovi Dobrota (Kotor) Urlih, Herceg-Novi Ulcigradi, Kotor Ulcinjanin, u Italiju preao i z Ulcinja Uljaj, Tuzi Uljanovi, Kotor Uljarevi, Petrov Do (eklii), Cetinje (i 1687. god.) preli u uie (Grbalj), pa Pode (a 1672. god.) u Morinj, Risan od Cetinja; njiho vi srodnici su u Perakim naseljima i Oputnoj Rudini (Niki); u Podima, Herceg-Novi j edni se oznaavaju i kao: Uljarevi - ui; Bogdaii (Bilea), Broancu (Banjani), Niki, jeme u Trnjinama (Cuce); Cetinje potomci su Riana, skraj Nikia Uljarevii, bratstvo u Boki Uljevi, Gusinje Umci, bratstvo (vidi: Humci i Milosevici) Unanjevi, Kotor Un i, u Kotor doli iz ibenika (Dalmacija) Unii, Ugnji (Cetinje) 1334. god. Unkaevi, Drae a (Donji estani), Krajina. Ogranak Pecia - Lukia, doseljenika iz krelja (sjeverna Al banija) Unkovi, Crljenice i Crni Vrh (Pljevlja); Mojde, Herceg-Novi Upala, Niki Upor nica (Opornica = Upornii), 1399. god. i kasnije u Staroj Zeti Upravi, Kotor, po nah oetu Urakovi, Topoelo (Lepenica) Urban, Podgorica; Kotor (1459. god.); Budva Uremov i, u Podgorici su rod Latia; Trpezi i Lagatori (Bijelo Polje), doseljenici sa Pele va Brijega (Bratonoii); Herceg-Novi Urdei, ranije: Burdei, u Mrkovima, Zabru i Radovan viima (Grbalj) i podruna Ljutica Urman, Herceg-Novi i podruni Blagojevii; Sutomore (B ar) Uroevi, grana Ugrenovia, u srednjem vijeku kod Nikia; Grede (Nikiko Prekovoe); Ko i Vraenovii (Niki); Radulovii (Bihor), Bijelo Polje; Luani (Donje Dragaevo), Srbija, o ranak Ostojia, doseljenika iz Crne Gore, vidi: Ostoji Urui, Ulcinj Uri, Kotor 289

Usanovi, Lastva (Tivat) iz Hercegovine; Tivat (Grbalj) iz Stare Crne Gore, vidi: Vuksanovi u Sutomoru Usanevi, Goriani (Zeta) i Dabovii (Crmnica) Usani, u Crmnici ogra ak Vuksanovia. Od njih su u Gorianima (Zeta) Useagi, Podgorica Usezi, Ravni i Dobre Vode (Bar) Useinovi, Berislavci (Zeta); Podgorica; Spu (Bjelopavlii); Ulcinj i u po drunim Krvarima Usenagi, u Zetu doli iz Podgorice, a one iz Bajica (Cetinje), srodni Adagiima u Gorianima (Zeta) Usenovi, Berislavci (Zeta); od njih su u Podgorici a u Kunje (Ulcinj) ogranak Vukovia Usi, Sijeraa uz Skadarsko jezero Uskovi, Korneta i Baoi , Herceg-Novi, porijeklom iz Podgorice Uskok, Herceg-Novi Uskokovi, Pjeivaki Do (se lo uri), Pjeivci; iz Pjeivakog Dola, Bogeta se doseli u Riane (Niki), pa su se njego novi preselili (oko 1874. god.) u avnik (Drobnjak); Pjeivaki Uskokovii sebe smatraju srodnicima Vukevia iz Draevine (Ljekopolje), Podgorica pa jedni u Donje Kokote (Zet a) od 1879. god.. Porijeklom su od Vuitrna (Kosovo), a jedno vrijeme su ivjeli izm eu Medove i Ljea u Albaniji. Od njih su u: Rijeci Crnojevia; Baru; uriima (Pjeivci) i niku; Cetinju; Podgorici; Vraki (Skadar) i jedni preko Hasa preli u Metohiju; Plj evlja; Visokoj (Uice); Ulcinju i Plandiu (Valjevo) Uskokovii, bratstvo u Ljeanskoj N ahiji Uskokovii, bratstvo u Dolu u Pjeivcima Usmiani, Kotor Usovi, Slatina (Drobnja k), ogranak Strunjaa iz grane Srbljanovia-Novljana; Gaevac i Koljenica (Roaje), iz K ua; Bojka, Kosii i Mide (Ulcinj); Podgorica; Berane; Herceg-Novi; Bukovice (Kovaevii ), Pljevlja; Kolain Usojev, Kotor Ustaberi, Ulcinj Ustahalil, Ulcinj Usti, Ulcinj; Tomaevo (Bijelo Polje) Uteenovi, u Kotoru Uteinovi, Niki, u 15. v., kasnije kao: Utje vi Uti, Utii (Ckla), Donja Krajina Utica, iroke (Primorska krajina), doli iz Koplika (Donja Krajina) Utjeinovi (Uteinovi), Rusina (Turija), Tivat i Kotor, vidi: Utepinov i Utni, Proenje (Mojkovac) Uelin, u Kotor doselili se iz ipana (Dubrovnik) Ucovi, Last a (Tivat) u 16. v., doli iz Hercegovine; Kuti, Herceg-Novi, porijeklom iz Vitonji ne (Konavli); Herceg-Novi; Gornji Stoliv (Kotor) Uievi (Vukievi), iii (Tivat) doli i cegovine Ui (Ui), Ulcinj Uanovi, Crmnica, vidi: Ukanovi; Uanovii (Pearska) i Sipan ), Bijelo Polje, vidi: Sijari Uianovi, Bar Utovi, Meljak i Podgradac (Pljevlja) Utreko vi, u Ljubotinju, ogranak Maanovia Uumli, ogranak Adia u Pivu, od kojih su kod avnik kia; Stepojevcu (Prokuplje), odakle su preli u Panevo, Beograd i Bako Dobro Polje i B ijeli Potok (Beograd) Uumlii iz Pive (G.Unac, Nedajno, D.Crkvice - Brijeg); porijek lom od Adia V 290

Vabi, Baoii, Herceg-Novi; u Nikiu Vavis, Podgorica Vavi, u Kruevicama, Herceg-Novi; u ikiu Vaga, Herceg-Novi Vagas, i, Kotor 1350. god. Vagner, Herceg-Novi Vadi, HercegNovi, po nahoetu Vadoti, Podgorica Vajat, Niki Vajdi, Herceg-Novi Vajzovi, Pljevlja 18 54. god. Vajme, u ekularima (Vasojevii) Vajner, Kotor Vakle, u Kotoru Vaknituki, Kot or Vala, Herceg-Novi Valac Gornjevuk, predak bratstva Gornjevuka u Dobrskom Selu Valengino, Herceg-Novi Valentin, Ulcinj Valentinovi, Kotor 1534. god. Valentini, K otor Valeni, Kotor Valeri, Budva Valeti, Herceg-Novi Vales, Kotor Valijero, Kotor V alosenjori, u asu (Ulcinj) Vali, Kotor; Budva Vali, Kotor Valjato, u Baoiima, Herceg-N vi Valjari, rod u selu Bioskoj u Uikoj Crnoj Gori Vamovi, Bes, uz Skadarsko jezero, porijeklom su iz Bratonoia Vanacek, Kotor Vandup, kod Mojkovca Vanevi, u Kotoru iz Crne Gore Vanid, Herceg-Novi Vanis, vidi: Vano Vano = Vanis, Bar Vancek, Kotor V apori, Kotor Varaga, u Potarju (Mojkovac), potomci su saskih rudara iz 13. v. Var agi = Verovi, iz limske doline preselili se oko 1700. god. u Krivak (Dragaevo) u Sr biji; Podgorica; Niki; iz Pitomine (abljak), u: Lekovine (Bijelo Polje), Arilje (Uic e), Kragujevac i Beograd, svi u Srbiji Varaji, Niki Varajii, nekada su ivjeli u evo ko d Cetinja a poslije osloboenja Nikia od Turaka preli su u Ozrinie (Turjaa). ive u grad Nikiu, tri porodice u Beogradu i jedna u Novom Sadu. Varvari, Herceg-Novi, po nahoe tu Varezi iz Pive (Smrijeno), doselili se na miraz izgleda iz Drobnjaka Varezi, na Njegue (Cetinje), i kao: Njegu, preselili se u Drobnjak, odatle jedni u Smrijeno ( Piva), drugi u abljak (Drobnjak), u Vrbi i emernom (Gacko), kao: Supi; u Beogradu i drugim 291

mjestima Varokovi, Herceg-Novi, po majci Vasa, u Pistulama (Ulcinj); u Sutomoru ko d Bara porijeklom su iz Albanije Vasga, i kao: Voka, Bar Vaseki, Mojkovac Vasel, Kotor Vaser, Kotor Vasiljevi, Koleko i Crgovo (Nevesinjsko polje), iz Banjana (Niki) , Njegui (Cetinje) u 14. v., ogranak Ivanievia iz Njegua (Cetinje), preselili su se u Petrovie (Niki), oko 1600. god. u Viluse, od njih: Niki, Srbiju, Beograd; Kotor (13 99. god.) i odatle jedni su se preselili u Dubrovnik, rodonaelnik im je Vasili iz Kotora; Brskovo (Mojkovac); Bjelopavlii u 16. v.; Kotor (1299. god.) prvo kao: B asila, pa 1399. god. kao: Blalevi i kasnije: Vasiljevi; Morinj i Ubla (Risan); Dani lovgrad; Podi, Srbina i Joica, Herceg-Novi; Risan; iz Pive su se preselili jedni u valjevski kraj (juna Srbija), drugi u Stepen (Gacko); Berane 1871. god.; Joice ( Kamenari), Risan posebno lokalno prezime, drugi su se doselili iz Ubala i enovia, Herceg-Novi (u 17. v.) pa jedni preu u Kotor; Stepen (Gacko), ogranak Miljania iz Banjana (Niki); Oko 1879. god. iz Rovaca su se jedni preselili u Gajtan (juna Srbij a); Markovina (Cetinje) i Zagara (Danilovgrad); ogranak alambaba, iseljenih iz Vas ojevia u aronje, pod Golijom; Bjelopavlii 1549. god.; Rijeani (Niki); Jablanovo Polje, Jablanica u junoj Srbiji, porijeklom iz Kua; Barajevo (Lipovica i Glumevo brdo), um adija i kao: Topalovi, porijeklom od Nikia (Crna Gora); Baroevac (umadija) iz Crne Go re, blii Petroviima (Karaoreviima) u Topoli i Mihailoviima u Zeokama (Lazarevac) Vasil jevii (Zagorani), bratstvo u Markovini Vasiljevii, bratstvo u Musteroviima Vasiljevii - Samardii, bratstvo u Krivoijama Vasilji, Kotor Vasi, Gorana (Ulcinj); Bar; ogranak Adia iz Pive preseljeni u Lukavicu i Moevine (Sarajevo); Bistrica (Mojkovac), pori jeklom su iz Bajica (Cetinje). Odatle su se jedni preselili u Uiku Poegu; Ropoevo (um adija), ranije: ivkovi, porijeklom od Kolaina (Crna Gora) Vasii, rod u Uikoj Poezi Vas ovi, Kosti i Lonanik (Valjevo), oni su ogranak Inia iz Kua; Bjelice (Oputna Rudina) Va slikov, Cetinje Vasli, ih, Ulcinj 1869. god. Vasovi, Prijevor (Grbalj), 9-14.v sta rosjedioci; Iseljenici iz Velike i Gornjih Sela (Vasojevii), u Ropoevo i Popovie (k osmajski kraj), kasnije kao: Arsenijevi, Markovi, Stevanovi, Jeremi i Rankovi; grana Laketia u Vasojeviima;