Sie sind auf Seite 1von 17

80511

DE FR IT NL
Gebrauchsanleitung
Notice de montage
Manuale dell’utente
Gebruiksaanwijzing

BUGGYBOARD-MAXI+™
BuggyBoard is a registered trademark
and is protected by patent.

Control no.
INDEX

Deutsch
Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für das BUGGYBOARD-MAXI+™ von Lascal
entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden mit Ihrem Kauf Zufrieden sein und die Vorteile
des BUGGYBOARD-MAXI+™ nutzen können.

ACHTUNG!
Lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie diese gut auf.

Français
Cher utilisateur, merci d’avoir choisi le BUGGYBOARD-MAXI+™ de Lascal. Nous espérons que
ce produit vous satisfera et vous souhaitons bonne route avec votre BUGGYBOARD-MAXI+™.

ATTENTION!
Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation, et conservez-les
pour un usage ultérieur.

Italiano
Gentile cliente, grazie per aver scelto BUGGYBOARD-MAXI+™ di Lascal. Speriamo possa es-
sere soddisfatto dell’acquisto e che faccia buon uso di BUGGYBOARD-MAXI+™.

AVVERTENZA!
Prima dell’uso, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per rif-
erimenti futuri.

Nederlands
Geachte klant, dank u dat u een BUGGYBOARD-MAXI+™ van Lascal gekozen heeft. Wij hope
dat u tevreden bent en veel plezier aan uw BUGGYBOARD-MAXI+™ zult beleven.

WAARSCHUWING:
lees de instructies zorgvuldig voor het gebruik en bewaar deze.

-2-
INDEX

E Inhalt............................... 4 Die Räder.......................... 5 Die Kupplungen....................5

Deutsch
Die Arme.......................... 6 Anbringen . ....................... 8 Demontage .........................8
Ruheposition..................... 9 Zubehör............................ 9 Recycling.............................10
Tests................................ 10 Warnhinweise..................... 10 Garantie..............................10
Andere Lascal Produkte....... 35 Kontakt............................. 37 Produktregistrierungskarte.....39
D
Besuchen Sie auch www.buggyboard.info/index
für weitere Montagebeispiele.

E Contenu............................ 12 Roues............................... 13 Connecteurs.........................13

Français
Bras................................. 14 Attacher............................ 16 Détacher..............................16
Position de repos................ 17 Accessoires........................ 17 Recyclage............................18
Tests................................ 18 Mises en garde................... 18 Garantie..............................18
Autres produits Lascal......... 35 Contact............................. 37 Carte d’enregistr. du produit...39

E Contenuto......................... 20 Ruote................................ 21 Connettori............................21

Italiano
Bracci............................... 22 Collegamento..................... 24 Scollegamento......................24
Posizione di riposo.............. 25 Accessori........................... 25 Riciclaggio............................26
Test.................................. 26 Avvertenze........................ 26 Garanzia..............................26
Altri prodotti Lascal............ 35 Contatti............................. 37 Card di registrazione.............39

E Inhoud............................. 28 De wielen.......................... 29 De verbindingsdelen..............29


Nederlands

De armen.......................... 30 De verbinding.................... 32 Losmaken............................32


Rustpositie........................ 33 Accessoires........................ 33 Hergebruik...........................34
Test.................................. 34 Waarschuwingen................ 34 Garantie..............................34
Andere Lascal producten..... 35 Informatie......................... 37 Product registratie.................39
ands

-3-
NEDERLANDS
- 27 -
BEWAAR VOOR LATER
INHOUD

80301 80501
80501

80361
DE FR IT NL
Gebrauchsanleitung
Notice de montage
Manuale dell’utente
Gebruiksaanwijzing

80241
80221
80300
80388
BUGGYBOARD-MAXI
BUGGYBOARD-MAXI™

80360BuggyBoard is a registered trademark
• Mat and is protected by patent.

80100..80106
Control no.

80249
80220
80421
80200
80318

80381

80410

80400

80390

80395

Onderdeel nr. Beschrijving Voor gemon- Hoeveel-


teerd deel heid
80100 - 80106 Platform 1
80200 Montage van wielen  2
80220 Ophanging van huis links  1
80221 Ophanging van huis rechts  1
80241 Hoogte instelling  1
80249 Reflector  2
80300 Arm ondersteuning links  1
80301 Arm ondersteuning rechts  1
80318 Bandje met haak 1
80360 Vaste arm links  1
80361 Vaste arm rechts  1
80381 Sluitpin 2
80388 Schroef voor armondersteuning  2
Nederlands

80410 Connector 2
80390 Connector bedekking
80395 Connector vergendeling
80400 Verbindingsriempje

80421 Wiel 2
80501 Gebruikershandleiding 1

- 28 -
DE WIELEN

1. Monteren van de wielen


1.

Plaats de buggyboard (980100-81006)


ondersteboven op een vaste ondergrond.
Druk de wielen stevig in de bestemde gaten
totdat u klik hoort.

Tip!
Het verwijderen van de
wielen
Trek de rode wiel
vergrendelaar 1 cm
uit met een kleine
schroevendraaier

DE VERBINDINGEN

2. plaatsen van de connectoren


2.

De connectoren (80410) kunnen zowel naar


voren als naar achteren worden gemonteerd
op stangen met verschillende vormen, met
Max. 35 cm / 14 in.

Max. 35 cm / 14 in.

een maximum omtrek van 20 cm. Plaats


de connectoren zodanig dat de armen deze
kunnen bereiken (max 35 cm boven de
grond). Bevestig de connectoren zo laag
mogelijk aan de wagen en zodanig dat zij de
scharnierpunten van de wagen niet hinderen.
De armen mogen ook de rem van de wagen
niet in de weg zitten.

3. Bevestiging van de connectoren


3.
Buig de strip (80400) rond de pijp en voer
deze door het slot in de connectorhoes
(80390). Trek de riem strak en zeker de con-
2 nector door de connectorbout (80395) met de
klok mee te draaien. Probeer of de wandel-
Nederlands

wagen zonder problemen dichtgevouwen kan


worden. Zo niet, dan moet u de connectoren
anders positioneren.
1

a
a = max . 20 cm / 8 in.

- 29 -
4. Het vastmaken van de connectoren
4.

De connectoren moeten stevig aan de wagen


worden bevestigd. Om ze vaster te monteren
gebruikt u de sluitpin (80381) als ontgren-
delaar. Eenmaal vastgezet kunt u sluitpin
ongrendelen door de rode knop aan het eind
van de connectormoer (80395) in te drukken.

5. Voordat u de riem afsnijdt


5.
Het is niet nodig om het bandje af te knippen
als dit het vastmaken van de BuggyBoard of
het mechanisme van de wandelwagen niet
hindert. Het kan van pas komen bij toekom-
stige wandelwagens.

DE ARMEN

6. Draai de armen vooruit


6.
A 2
1
Draai het board op zijn wielen. (A) de-
monteer de armen door het hoogte-verstel
mechanisme (80241) te draaien zodat het
net loskoppelt. (B) Draai de armen vooruit
en bevestig de positie.
Nederlands

B
B

- 30 -
7. De borgpin positioneren
7.

Meet de afstand tussen het midden van


iedere connector.

De keuze van de draai richting

Indien de gemeten afstand tussen de


• 25 en 40 cm ð zie A onder
• 40 en 50 cm ð zie B onder

25 -
40 c
m 40 -
50 c
m

Alt. A
Alt. B

8. Het beste gat kiezen


8.
B
Er zitten drie gaten in iedere arm. Teneinde
het beste gat te kiezen, moet u de Buggy-
A Board zo dicht als mogelijk bij de wandelwa-
gen monteren waardoor uw kind ook gelijk in
1 de meest comfortabele stand staat. Als u het
2 juiste gat gevonden heeft schroeft u daar de
3 borgpin in die u vast kunt draaien met een
munt.
Er zijn speciale uitbreidingssets te verkrijgen
Nederlands

indien de armen van de BuggyBoard te kort


mochten zijn voor uw type wandelwagen.
(zie fig.13)

- 31 -
VERBINDEN

9-10. De BuggyBoard vastmaken


9.

Houd de onderkant van de armen


(80300/80301) vast en druk op beide rode
knoppen. Vouw de armen op de juiste breed-
te open en klik ze vast aan de connectoren.
Zorg ervoor dat de sluitpinnen in hun positie
zijn vergrendeld.

Op hoogte brengen van het platform

Ontgrendel de hoogte-verstelling (80241) en


draai het platform op hoogte en vergrendel
opnieuw.

10.
Click

Click

LOSKOPPELEN

11. Het loskoppelen van de BuggyBoard


11.

Druk de rode ontgrendelknoppen aan het


einde van de connectorbout neerwaarts ter-
wijl de armen naar boven bewogen worden
en uit de connector verwijderd worden.
Nederlands

- 32 -
RUST POSITIE

12. Bij niet in gebruik


12.

Als de BuggyBoard tijdelijk niet in gebruik is,


kan hij in een rustpositie geplaatst worden.
Klik de haak (80318) aan het platform en
bevestig het riempje op een hoger punt aan
uw wandelwagen.

”Click”

ACCESSOIRES

Het gebruik van een toebehoren bij de BuggyBoard Basic dat niet goedgekeurd
werd door de fabrikant is niet aanbevolen.

13. Accessoire: ”Extender Kit”


13.
Item no. 11310

Om de BuggyBoard aan bepaalde type


wandelwagens te kunnen bevestigen, kan
een uitbouw-set noodzakelijk zijn. Deze set
verlengt de armen tot 6 cm.
Deze accessoire wordt als set geleverd.

14. Accessoire: ”Expandable Arm Kit”


14. Item no. 11311

Als de geleverde armen te klein zijn voor


uw wandelwagen, kan deze verbredingset
worden bijgeleverd. Deze verbreding reikt tot
ca. 8,5 cm verder dan de standaard gemon-
teerde arm.
Ook deze armen worden als set geleverd.

15. Accessoire: “Extra Connector Kit”


15. Item no. 11313
Nederlands

Indien u de BuggyBoard aan een andere kin-


der- of wandelwagen wilt bevestigen zonder
steeds de connectoren te moeten overzetten,
is er een extra set connectoren leverbaar.
Deze connectoren worden per 2 stuks gele-
verd.

- 33 -
RECYCLING

Alle onderdelen en verpakkingsmaterialen van deze BuggyBoard zijn van gerecyclede


materialen.

TESTEN
Wij kunnen u verzekeren dat dit product van de hoogste kwaliteit is. Het fabricagepro-
ces wordt regelmatig gecontroleerd door zowel interne als externe (TUV) controleurs.
Monsters en onderdelen worden regelmatig op duurzaamheid getest in ons eigen labo-
ratorium. De BuggyBoard is getest en akkoord bevonden door ondergenoemde instituten.

• SP Swedish National Testing and Research Institute

WAARSCHUWING
Om uw kind de optimale bescherming te geven tijdens het gebruik van de
BuggyBoard, moet u de volgende instructies in acht nemen;

• Houd uw handen altijd aan de kinder- of wandelwagen als uw kind op de


BuggyBoard staat.

• Laat uw kind nooit achteloos op de BuggyBoard staan.

• Uw kind moet altijd met beide voeten op het daartoe aangebrachte anti-slip
veld van de BuggyBoard staan.

• De parkeerrem mag niet worden gebruikt als uw kind op de BuggyBoard staat.

• Gebruik de BuggyBoard niet als er onderdelen missen, beschadigd of gescheurd


zijn.

• Controleer voor gebruik altijd of de connectoren nog goed vast zitten.

• Laat kinderen niet met de BuggyBoard spelen.

• Bestemd voor gebruik door één kind tegelijk van ongeveer 2 jaar oud en met
een maximum gewicht van 20 kg

• U kunt de BuggyBoard eventueel reinigen met wat lauw water met


afwasmiddel.

GARANTIEBEPALINGEN
Nederlands

GARANTIE
Uw BuggyBoard is gegarandeerd vrij van materiaal en/of fabricagefouten voor een
periode van een jaar na aankoop, mits onder normaal gebruik in overeenstemming
met de gebruiksaanwijzing. Deze garantiebepaling is alleen geldig indien de Buggy-
Board met geldig aankoopbewijs wordt getoond bij de oorspronkelijke dealer.

- 34 -
OTHER LASCAL PRODUCTS

KIDDYGUARD™
safety gate which keeps
your child on the safe side

• Needs minimum space, disappears


when not in use.

• Easy to attach. Can be fixed inside


or in front of openings

• Easy to use, one-hand operated.

• Locks automaticaly open or closed

• Warning signal when opening

• Safe and secure. Exceed both the


new European safety standard EN
1930 and the American ASTM safety
standard F1004-00
KiddyGuard is a regis-
tered trademark and is
More information available on inter- protected by patent.

net: www.kiddyguard.com

Dangerous places... ...become safe

- 35 -
OTHER LASCAL PRODUCTS

LASCAL M1 CARRIER™
The Ultimate Baby Carrier
The Lascal M1 Carrier™ is The art of moving forward
the next generation of baby
carriers with a sporty and with your baby
fashionable look for today’s
parent. Using the latest
high-tech ventilated fabrics
dramatically increases the
comfort for both baby and
parent. Super soft and natu-
rally anti-bacterial Bamboo
fabric is perfect for the
removable Top Cover and for
the leg and arm openings,
that come in contact with
baby’s skin.

www.lascal.se

BUGGYBOARD-MINI™
The BuggyBoard-Mini™ is
designed to be attached to
the upright tubing of the
stroller or to the frame of a
pram. The connectors are
made to fit square, oval or
round tubing with a maximum
circumference of 9 cm / 3,5”.
The BuggyBoard-Mini can
be adjusted for chassis with
a width between uprights of
25 - 51 cm (10”- 20”). Suitable
for children from 2 - 5 years.

www.lascal.se
- 36 -
CONTACT INFORMATION (A - M)

AUSTRALIA GERMANY
CNP Brands Nord-Ideen, Martin Frommhagen
20 Calarco Drive Gartenstrasse 32 A
Derrimut VIC 3030 23821 Wardersee
Tel. 1300 667 137 Tel. 04559/18840
E-mail: info@cnpbrands.com.au www.nordideen.de

AUSTRIA GREECE
BMK Handels-und Vertriebs GmbH Kidscom SA
Schuhfabrikgasse 17 71 str. Achilleos
1230 Wien 104 36 Athens
Tel. 01-8038767 Tel. (210) 5232605
E-mail: info@popolini.com E-mail: info@kafounis.gr

BELGIUM HOLLAND
Hebeco NV Hebeco NV
Vaartstraat 164, Unit 8 Vaartstraat 164, Unit 8
2960 Brecht 2960 Brecht
Tel. (03) 3301212 Tel. (03) 3301212
E-mail: info@hebeco.be E-mail: info@hebeco.be

BRAZIL HUNGARY
Girotondo Brendon Gyermekáruházak Kft.
Rua Jose Janarelli, 442 1138 Budapest
São Paulo - SP Váci út 168
05615-000 Tel. 01-320-8872
Tel. (11) 3478 4516
E-mail:paulafoz@girotondo.com.br IRELAND
Cheeky Rascals Ltd.
CANADA Stone Barn, 1 The Brows
Regal Lager, Inc. Farnham Road, Liss
1100 Cobb Place Blvd Hants, GU33 6JG, UK
Kennesaw GA, 30144 Tel. +44 (0)870 873 26 00
Ph. 800-593-5522 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk
E-mail: info@regallager.com
www.regallager.com ICELAND
Fifa Ltd.
CHILE Bildshofda 20
Importadora Mundo Petit S.A. Reykjavik 110
Avenida. Nueva Costanera 3986 Iceland
Vitacura Ph. (354) 552 25 22
763-0267 Santiago E-mail: fifa@fifa.is
Fonos: (56-2) 3564749
Info@mundopetit.cl ISRAEL
Baby Safe
CYPRUS Kibbutz Mishmarot
Xenofon Demetriades & Son Ltd P.O.B 3091
156, Anexartisias Street Caesarea ind. Park 38900
P.O. Box 50416 Tel. 972-4-6379349
3604 Limasol E-mail: office@babysafe.co.il
Ph. 96620137
E-mail: gkzorpas@cytanet.com.cy ITALY
Primi Sogni Srl
CZECH REPUBLIC Via 1 Maggio, 2/4
VISPA NACHOD s.r.o 24060 Telgate
54912 Vysokov 1 Tel. 035/831271
Tel. 491 433 544 E-mail: info@primisogni.com
E-mail: vispa@vispa.cz
日本 - JAPAN
DENMARK 総輸入元:株式会社 ティーレックス
Nord-Ideen, Martin Frommhagen 〒541-0053
Gartenstrasse 32 A 大阪市中央区本町2丁目3番14号
23821 Wardersee, Germany 船場旭ビル5F
Tel. +49 (0)4559/18840 Tel:06-6271-7566
www.nordideen.de E-mail: smart@t-rexbaby.co.jp

FINLAND T-Rex, Co. Ltd.


Britax - Pohjolan Lapset Oy Senba Asahi Bldg
Kauppakartanonkatu 15 D 2-3-14 Honmachi
00930 Helsingfors Chuo-Ku, Osaka, #541-0053
Puh. 09-343 60 10
E-mail: info@britax.fi KOREA
Penta Zone Inc.
FRANCE #202, Sungji Bldg., 837-16
Gamin Tout-Terrain Bangbae Dong, Seocho Gu,
52, rue Edouard Pailleron Soeul
75019 Paris Tel: +82-2-599 0860/3
Tel. (01) 42 38 66 00 e-mail: pentaz@chol.com
E-mail: info@gamin-tout-terrain.com

- 37 -
CONTACT INFORMATION (M - Z)

LUXEMBOURG SLOVENIA
Hebeco NV MAMI d.o.o.
Vaartstraat 164, Unit 8 Borovec 10
2960 Brecht 1236 Trzin
Belgium Tel. 01-5623350
Tel. +32 (0)3 330 12 12 E-mail: info@mami.si
E-mail: info@hebeco.be
SPAIN
MALAYSIA B.B. Aventurero, S.L.
Infantree C/ PROGRESO, 35
23 Tagore Lane #03-04 08850 GAVA, (Barcelona)
Tagore 23 Warehouse Tel. 93 367 0844
Singapore, 787601 E-mail: info@elbebeaventurero.com
Tel. 454 1867
E-mail: suzanne@infantree.net SWEDEN
Carlo i Jönköping AB
MALTA Betavägen 10
Rausi Co. Ltd 556 52 Jönköping
J.P.R Buildings Tel. 036-690 00
Ta Zwejt Street, Ind. Estate E-mail: info@carlobaby.com
San Gwann, SGN 09
Tel. 445654 SWITZERLAND
E-mail: info@rausi.com.mt BAMAG Babyartikel und Möbel AG
Dättlikonerstrasse 6
MEXICO 8422 Pfungen
Grupo Ararri, SA de CV Tel. 052 315 25 45
Torres de Mixcoac E-mail: info@babybamag.ch
ED A6 dpto.401
Plateros, CP 01490 TAIWAN
Tel. (55) 50300610 Topping Prosperity Inc.
E-mail: info@inglesina-mexico.com 6/F, No.49, Lane 76, Ruey-Guang Rd.
Ney-Hwu District
NEW ZEALAND Taipei
Mountain Buggy Limited Tel: 886-2-87924158
P.O. Box 38-781 e-mail: topping2@ms21.hinet.net
Wellington Mail Centre
Tel. (04) 568 15 90 THAILAND
Freephone: 0800 428 449 Thai Soonthorn International Trading Co., Ltd.
E-mail: info@mountainbuggy.com Taksin 19, Taksin Road
Bukkalo, Thonburi
NORWAY Bangkok 1060
Norske Servicesystemer AS Tel. +(662) 2891891
Kartverksnv. 7 E-mail: info@thaisoonthorninter.com
N-3511 Hønefoss
Tel: +47 32 124944 UNITED ARAB EMIRATES
E-mail: post@servicesystemer.no Goldentoys
Murshid Bazar, Deira
POLAND P.O. Box 6761
Tootiny Dubai
ul. Trzebiatowska 16 Tel. +97142268448
60-432 Poznań E-mail:goldtoy@eim.ae
Tel. 061 - 8 499 261
E-mail: biuro@tootiny.com UNITED KINGDOM
Cheeky Rascals Ltd.
PORTUGAL Stone Barn, 1 The Brows
B.B. Aventurero, S.L. Farnham Road, Liss
C/ PROGRESO, 35 Hants, GU33 6JG
08850 GAVA, (Barcelona) Tel. 01730 895 761
Tel. 93 367 0844 E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk
E-mail: info@elbebeaventurero.com
UNITED STATES
RUSSIA - Россия Regal Lager, Inc.
ЗАО «Карбер Пориферра» 1100 Cobb Place Blvd
107553 Москва 1-ая Пугачевская ул. влад.17 Kennesaw GA, 30144
Тел.(495)161 29 45, (495)161 25 91, Ph. 800-593-5522
(495)161 27 48 E-mail: info@regallager.com
E-mail: maxi-cosi@carber.ru www.regallager.com

Carber Poriferra
1st. Pugacheovskaya 17
Moscow 107553

SINGAPORE
Infantree
23 Tagore Lane #03-04
Tagore 23 Warehouse
Singapore, 787601
Tel. 454 1867
E-mail: suzanne@infantree.net

- 38 -
PRODUCT REGISTRATION CARD

Registrieren Sie Ihren Kauf unter www.lascal.se/register oder füllen Sie diese Karte aus und senden Sie diese per Post.
Enregistrez votre achat sur notre site www.lascal.se ou remplissez cette carte et retournez-la par courrier.
Registra il tuo acquisto all’indirizzo www.lascal.se oppure compila questa cartolina e spediscila per posta.
Registre su compra en www.lascal.se o rellene esta ficha y envíela por correo.

De. Eine Registrierung ist die einzige Möglichkeit zu garantieren, dass Sie im unwahr-
scheinlichen Fall eines Sicherheitsmangels von Lascal benachrichtigt werden.

Fr. L’enregistrement de votre achat vous garantit que Lascal vous tiendra informé dans
l’éventualité, peu probable, où un avis de sécurité serait publié.

It. La registrazione è l’unico modo per garantire che Lascal possa contattarvi nello
sfortunato caso sia necessario inviare una notifica di sicurezza.

Esp. El registrarse es la única garantía de que Lascal le notifique en cualquier suceso que
necesitara, la emisión de un certificado de seguridad.

Register online at www.lascal.se


Name / Nom / Nome / Nombre.

Adresse / Adresse / Indirizzo / Dirección.

Ort / Ville / Città / Ciudad.

State / Etat / Provincia. Postcode / Postleitzahl / Code postal / Código Postal.

Land / Pays / Paese / País.

E-mail Adresse / Adresse e-mail / Indirizzo E-mail/ Dirección e-mail.

Kaufdatum. Produkionsdatum ( Rückseite der Plattform).


Date d’achat. Code date (voir sous la planche).
Data d’acquisto. Codice data (vedi retro della piattaforma).
Fecha de compra. Código del producto (mire en la parte de debajo de la plataforma).
Svenska

- 39 -
PRODUCT REGISTRATION CARD

Place
stamp
here

LASCAL AB
Product Registration Department
Särlavägen 16
554 66 Jönköping
Register online at www.lascal.se

Sweden

PRODUCT REGISTRATION CARD


De. Bringen Sie diese Karte durch Post zurück, finden Sie die Adresse
zu Ihrem Ausrichtung Büro auf Seite 16-17, oder registrieren Sie
online an www.lascal.se

Fr. Renvoyez cette carte par la poste, Trouvez l’adresse à votre bureau
d’enregistrement à la page 16-17, ou enregistrez en ligne à
www.lascal.se

It. Invia questa cartolina per posta (l’indirizzo dell’ufficio registra


zioni del tuo Paese è riportato alle pagine 16-17, oppure registrati
online all’indirizzo www.lascal.se

Es. Vuelva esta tarjeta por correo, Encuentre la dirección a su oficina


del registro en la página 16-17, o coloqúese en línea en
www.lascal.se

Vor dem Versenden bitte falten, aber nicht klammern.


Veuillez plier cette carte et l’encoller avant de l’envoyer. Ne pas agrafer.
Prima della spedizione, di piegare e chiudere la confezione con del nastro adesivo. Non graffettare.
Por favour, doble y pegue la solicitud - antes
40 - de enviarla por correo. No la grape.