You are on page 1of 1

PITANJA 1. Fiziko-tehnike znaajke robe utjecaj na izbor prekrcajnog sredstva 2. Proizvodnost Prekrcajne mehanizacije s neprekidnim radom 3.

. Principijelna shema, princip rada te osnovni elementi trakastog transportera 4. Ukrcajno-iskrcajne naprave 5. Proizvodnost trakastog transportera sipka i komadna roba 6. Mogunosti poveanja vune sile kod trakastog transportera 7. Odreivanje obimne sile 8. Proraun snage za trakasti transporter 9. Odreivanje jaine trake broja i 10. Raspodjela sila u traci na pogonskom bubnju 11. Proraun lankastih transportera 12. Principijelna shema i proraun transportera strugaa 13. Proizvodnost Redlera 14. Oscilacijski transporter sa stalnom silom trenja, skica, princip rada te proraun 15. Oscilacijski transporter sa promjenjivom silom trenja, skica, princip rada te proraun 16. Vibracijski transporter, skica, princip rada te proraun 17. Usisni pneumatski transporter, skica, princip rada te proraun 18. Tlani pneumatski transporter, skica, princip rada te proraun 19. Elevatori osnovni oblici te proraun 20. Principijelna shema i proraun punog transportera 21. Hidraulini transporteri shema, princip rada te proraun 22. Proizvodnost Prekrcajne mehanizacije s povremenim radom 23. Pogonske klase dizalica i parametri za razvrstavanje 24. Kuke 25. Uad 26. Lanci 27. Koloturnici (pomini, nepomini, diferencijalni) 28. Pojasne konice (obina i zbrojna) 29. Konice s jednom papuicom (eljusne) 30. Konice s dvije papuice (eljusne) 31. Hidraulina dizalica (mala), skica, princip rada, proraun 32. Granici