Sie sind auf Seite 1von 10

S#

14
17
31
32
15
18
19
35
36
37
38
66
16
29
34
43
44
55
56
61
62
63
64
25
26
27
28
42
47
48
49
51
71
72
24
52
53
54
22
23
30
33
39
41
45
46

Reg. No
12BCL1015
12BCL1016
12BCL1074
12BCL1061
12bce1138
12BCE1058
12BCE1031
12bce1117
12bce1112
12BCE1113
12BCE1105
12BCE1044
12bec1169
12BEC1070
12bec1036
12BEC1088
12BEC1157
12bec1103
12bec1118
12BEC1073
12BEC1121
12BEC1065
12BEC1086
12BEE1092
12BEE1086
12BEE1116
12BEE1078
12BEE1003
12BEE1089
12BEE1087
12BEE1083
12BEE1099
12BEE1097
12BEE1125
12MBA1057
12MBA1036
12MBA1021
12MBA1056
12bme1077
12bme1130
12BME1149
12BME1112
12BME1048
12BME1085
12BME1111
12BME1088

Name
Branch
c dora swamy raju
CIVIL
Manideep Kumar
CIVIL
R.Vinay
Civil
N.Rama Mohan Reddy Civil
aakash thakkar
CSE
R. Sharan
CSE
D.K.Teja
CSE
Nalla Arun
CSE
Sai Hari Shubhash
CSE
Harsha vardhan
CSE
Jeet Banerjee
CSE
G. N. Sunil
CSE
satya srinivas
ECE
C.M.Bharath
ECE
Kashish Gupta
ECE
B.Sai Akhil
ECE
V.Shiva Rama Krishna ECE
j.r.s.khanna
ECE
a.loknath sai
ECE
Surya Teja
ECE
Vinay Teja
ECE
Hanuma Teja
ECE
Pratap Reddy
ECE
peddabuddi Jaswanth EEE
Jandhodi Jayanth
EEE
o.satya praneeth chandraEEE
reddy
G. S. R. Akhilesh
EEE
B.Jagadeesh
EEE
A.Purushothan
EEE
P.Hemanth Kumar
EEE
B. N. V. Nitesh Kumar
EEE
Nikhil Mangal
EEE
g.prudhvi
EEE
Y.LUCKY VIKSHIT
EEE
Subhosree Mondal
MBA
P.S.Kesara Reddy
MBA
K.Naresh
MBA
SriHarsha
MBA
k.dileep vardhan reddy MECH
g.prudvi raj
MECH
M.V.V.Krishna Rao
Mech
Naga Sai Suhas Somu
Mech
Sai Pratik Pendli
MECH
K.Meheresh Gupta
Mech
B.Sai prasad
Mech
K.Ram Charan
Mech

Semester Phone Number


I
9566035324
I
8124676163
I
8680925106
I
8608155219
I
9092289862
I
8939178778
I
9840789897
I
8678921059
I
9840280134
I
9092194365
I
9003014263
I
8124247960
I
8608011994
I
8608398558
I
9962717915
I
9551959645
I
9010983830
I
8124701056
I
8124572790
I
8682064103
I
8939188385
I
8680808649
I
8681819710
I
9941225198
I
8608262553
I
9600146081
I
9940498992
I
8438543205
I
8608871449
I
8985010688
I
8124238689
I
9092083557
I
8124278214
I
8608240725
I
9003137226
I
8608361277
I
7401671865
I
8220721248
I
8681019822
I
8608282325
I
8124472029
I
8939189249
I
9094190043
I
9677236628
I
9092341298
I
8124610017

Hostel Room No
336
245
622
622
306
221
221
121
224
121
222
142
337
536
320
231
324
325
325
229
325
324
326
342
341
339
340
142
342
528
526
336
442
440
419
721
712
714
143
445
528
419
314
623
516
251

50
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
21
40
57
58
59
60
67
68
69
70
73

12BME1088
12BME1021
12MSE1142
12MSE1113
12MSE1114
12MSE1106
12MSE1168
12MSE1041
12MSE1107
12MSE1093
12MSE1105
12MSE1182
12MSE1124
12MSE1189
12MSE1103
12MSE1066
12MSE1005
12MSE1150
12MSE1120
12MSE1134
12MSE1159
12MSE1158
12MSE1160
12MSE1171
12MSE1181
12MSE1190
12bcl1035
12bee1133
12bec1139

Ram Charan Tej


D. Harinadh Gopi
S. HariPrasanth
J. Vinoth Kumar
P. Sarath Kumar
J. S. Kishore Ram
P. Lokeshwaran
R. S. Arun
S. A. Mukesh Jayanth
L. Gnanaprakasam
p.muthuraj
B.Kishore Kumar
S. Prabu
P. V. Ashok
J.VISHWANTH
S.Aadarsh Aravind
K.Natarajan
Ragul Raj. E
S.shanmuga pradeep
P.ARUN
K.KARTHICK
P.CHANDRA MOVULE
E. Ragul Raj
K. Boopathi
R. Abishek
B. Prudhvi Kumar Reddy
y.leelakoteswarao
p.pavankumar
p.nithyasiva

Mech
Mech
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
btech
btech
btech1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

8124610017
8124443696
7418328638
9003888550
9500851439
9080201096
7200804950
7299983841
9952040134
9791028895
9500676001
9043549940
8608050693
9600190750
8056117809
9789728898
9600723231
9176835066
9952351633
9943030610
9500250388
9865068862

1
1

251
344
Dayscholar
Dayscholar
Dayscholar
Dayscholar
Dayscholar
Dayscholar
Dayscholar
Dayscholar
101 a
Dayscholar
352
Dayscholar
Dayscholar
628
625
101
452
101D
453
101D

8015485743 101A
7382222192
9092083643
8681842784

527
527
324

Address
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel

Fees
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid

count
8
10
24
25
9
11
12
28
29
30
31

paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid

22
27
35
36
42
43
44
45
46
47
18
19
20
21
34
51

paid
paid
PAID
PAID
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid

53
38
54
55
17
39
40
41
15
16
23
26
32
33
37

VIT Hostel
VIT Hostel
Guindy
Door No.15, Plot No. 10, 9th Cross st, Padmavathy Ext.,Chennai-73
4/9, Perumal Kovil St., Vandalur, Otteri, Chennai-48
4/14, 13th Street, Nanganallur, Chennai - 61
5/85, 1st Street, Karambakkam, Porur, Chennai-116
67, North Meda St, Maduravayil, Chennai - 95
2B, Mahalakshmi St., West Banu Nagar, Ambathur, Chennai - 53
47, Periyar St., Sri Lakshmi Nagar, Maduravayil, Chennai - 95
VIT Hostel
25/1, Gangaiamman Kovil, 4th St, Vadapalani, Chennai- 26
VIT Hostel
34/10, Annasalai, Kodungaiyur
19/23 R-Block Elango St. MMDA COLONY ARrumbakkam Chennai - 106
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
VIT Hostel
vithostel
vithostel
vithostel

paid
paid
paid
paid
paid

1
2
3
4
5

paid

paid
paid
paid

7
13
14

paid
paid
paid
paid
paid
paid
paid

48
49
50
52

S#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Reg. No
12BCL1015
12BCL1016
12BCL1074
12BCL1061
12bce1138
12BCE1058
12BCE1031
12bce1117
12bce1112
12BCE1113
12BCE1105
12BEC1070
12bec1036
12BEC1088
12BEC1157
12bec1103
12bec1118
12BEC1073
12BEC1121
12BEC1065
12BEC1086
12BEE1092
12BEE1086
12BEE1116
12BEE1078
12BEE1003
12BEE1089
12BEE1099
12BEE1083
12MBA1057
12MBA1036
12MBA1021
12MBA1056
12bme1077
12bme1130
12BME1149
12BME1112
12BME1048
12BME1085
12BME1111
12MSE1142
12MSE1113
12MSE1114
12MSE1106
12MSE1168
12MSE1105

Name
c dora swamy raju
Manideep Kumar
R.Vinay
N.Rama Mohan Reddy
aakash thakkar
R. Sharan
D.K.Teja
Nalla Arun
Sai Hari Shubhash
Harsha vardhan
Jeet Banerjee
C.M.Bharath
Kashish Gupta
B.Sai Akhil
V.Shiva Rama Krishna
j.r.s.khanna
a.loknath sai
Surya Teja
Vinay Teja
Hanuma Teja
Pratap Reddy
peddabuddi Jaswanth
Jandhodi Jayanth
o.satya praneeth chandra reddy
G. S. R. Akhilesh
B.Jagadeesh
A.Purushothan
Nikhil Mangal
B. N. V. Nitesh Kumar
Subhosree Mondal
P.S.Kesara Reddy
K.Naresh
SriHarsha
k.dileep vardhan reddy
g.prudvi raj
M.V.V.Krishna Rao
Naga Sai Suhas Somu
Sai Pratik Pendli
K.Meheresh Gupta
B.Sai prasad
S. HariPrasanth
J. Vinoth Kumar
P. Sarath Kumar
J. S. Kishore Ram
P. Lokeshwaran
p.muthuraj

Branch
CIVIL
CIVIL
Civil
Civil
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
MBA
MBA
MBA
MBA
Mech
Mech
Mech
Mech
Mech
Mech
Mech
MS
MS
MS
MS
MS
MS

Semester
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Phone Number
9566035324
8124676163
8680925106
8608155219
9092289862
8939178778
9840789897
8678921059
9840280134
9092194365
9003014263
8608398558
9962717915
9551959645
9010983830
8124701056
8124572790
8682064103
8939188385
8680808649
8681819710
9941225198
8608262553
9600146081
9940498992
8438543205
8608871449
9092083557
8124238689
9003137226
8608361277
7401671865
8220721248
8681019822
8608282325
8124472029
8939189249
9094190043
9677236628
9092341298
7418328638
9003888550
9500851439
9080201096
7200804950
9500676001

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

12MSE1103
12MSE1066
12MSE1005
12MSE1160
12MSE1171
12MSE1181
12MSE1190
12BEE1097
12BEE1125

J.VISHWANTH
S.Aadarsh Aravind
K.Natarajan
E. Ragul Raj
K. Boopathi
R. Abishek
B. Prudhvi Kumar Reddy
g.prudhvi
Y.LUCKY VIKSHIT

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
EEE
EEE

I
I
I
I
I
I
I
I
I

8056117809
9789728898
9600723231
9176835066
9655799247
8015485743
8124278214
8608240725

S#

Reg. No

Name

Branch

Sem. Phone Number

12BCL1015

c dora swamy raju

CIVIL

9566035324

12BCL1016

Manideep Kumar

CIVIL

8124676163

12BCL1074

R.Vinay

Civil

8680925106

12BCL1061

N.Rama Mohan Reddy

Civil

8608155219

12bce1138

aakash thakkar

CSE

9092289862

12BCE1058

R. Sharan

CSE

8939178778

12BCE1031

D.K.Teja

CSE

9840789897

12bce1117

Nalla Arun

CSE

8678921059

12bce1112

Sai Hari Shubhash

CSE

9840280134

10

12BCE1113

Harsha vardhan

CSE

9092194365

11

12BCE1105

Jeet Banerjee

CSE

9003014263

12

12BEC1070

C.M.Bharath

ECE

8608398558

13

12bec1036

Kashish Gupta

ECE

9962717915

14

12BEC1088

B.Sai Akhil

ECE

9551959645

15

12BEC1157

V.Shiva Rama Krishna

ECE

9010983830

16

12bec1103

j.r.s.khanna

ECE

8124701056

17

12bec1118

a.loknath sai

ECE

8124572790

18

12BEC1073

Surya Teja

ECE

8682064103

19

12BEC1121

Vinay Teja

ECE

8939188385

20

12BEC1065

Hanuma Teja

ECE

8680808649

21

12BEC1086

Pratap Reddy

ECE

8681819710

22

12BEE1092

peddabuddi Jaswanth

EEE

9941225198

23

12BEE1086

Gandhodi Jayanth

EEE

8608262553

24

12BEE1116

o.satya praneeth chandra reddy


EEE

9600146081

25

12BEE1078

G. S. R. Akhilesh

EEE

9940498992

26

12BEE1003

B.Jagadeesh

EEE

8438543205

27

12BEE1089

A.Purushothan

EEE

8608871449

28

12BEE1099

Nikhil Mangal

EEE

9092083557

29

12BEE1083

B. N. V. Nitesh Kumar

EEE

8124238689

30

12MBA1057 Subhosree Mondal

MBA

9003137226

31

12MBA1036 P.S.Kesara Reddy

MBA

8608361277

32

12MBA1021 K.Naresh

MBA

7401671865

33

12MBA1056 SriHarsha

MBA

8220721248

34

12bme1077 k.dileep vardhan reddy

Mech

8681019822

35

12bme1130 g.prudvi raj

Mech

8608282325

36

12BME1149 M.V.V.Krishna Rao

Mech

8124472029

37

12BME1112 Naga Sai Suhas Somu

Mech

8939189249

38

12BME1048 Sai Pratik Pendli

Mech

9094190043

39

12BME1085 K.Meheresh Gupta

Mech

9677236628

40

12BME1111 B.Sai prasad

Mech

9092341298

41

12MSE1142 S. HariPrasanth

MS

7418328638

42

12MSE1113 J. Vinoth Kumar

MS

9003888550

43

12MSE1114 P. Sarath Kumar

MS

9500851439

44

12MSE1106 J. S. Kishore Ram

MS

9080201096

45

12MSE1168 P. Lokeshwaran

MS

7200804950

46

12MSE1105 p.muthuraj

MS

9500676001

47

12MSE1103 J.VISHWANTH

MS

8056117809

48

12MSE1066 S.Aadarsh Aravind

MS

9789728898

49

12MSE1005 K.Natarajan

MS

9600723231

50

12MSE1160 E. Ragul Raj

MS

51
52
53

12MSE1171 K. Boopathi
12MSE1181 R. Abishek
12MSE1190 B. Prudhvi Kumar Reddy

MS
MS
MS

I
I
I

9655799247
8015485743

Cap
Department Coordinator

Department Coordinator
Secretary

Department Coordinator

Secretary
Department Coordinator

Department Coordinator
Tresurer

Department Coordinator

Event Coordinatore

Event Coordinatore

h
h
h
Department Coordinator
h