You are on page 1of 1

30. 12. 2012.

Heraldika (2) | Hrvtasko grboslovno i zastavoslovno drutvo

Hrvtasko grboslovno i zastavoslovno drutvo


Croatian Heraldic and V exillologic Association

Hrvatski English

Poetna

Heraldika (2)
Objavljeno 02.10.2008.

Grb kao znak mora se i odslikati na nekoj povrini. Poznati belgijski grboslovac Carl-Alexander von Volborth pie da je tit jedini obvezni dio jednoga grba. Jedan grb moe se sastojati samo od tita. Dobar dio svih grbova gradova te enski grbovi u mnogim zemljama, sastoje se samo od tita. tit je upravo ta povrina na kojoj se grb kao znak odslikava. Grb koji se sastoji od tita, kacige s platem i od ukrasa ili nakita kacige (krijeste), zove se puni grb. Grb moe imati i druge dijelove. To su: geslo, titonoe, postolje, krune i drugi. Neki od ovih dijelova su istodobno simboli grbonoina statusa (i zato se zovu atributi). U nekim europskim zemljama pravo na noenje titonoa u grbu imaju samo pripadnici visokog plemstva. Kruna u grbu pokazuje da je grbonoa plemi. Kruna se najee postavlja na kacigu. Svaka plemika titula ima odgovarajuu krunu, a i plemstvo bez titule (tzv. nie plemstvo) nosi posebnu krunu. Izgledi krune u heraldikim sustavima pojedinih europskih zemalja donekle se razlikuju.

Dijelovi grba 1 tit, 2 Kaciga (otvorena), 3 Nakit kacige, 4 Kruna, 5 Ogrlica, 6 Plat, 7 titonoe, 8 Geslo, 9 Postolje. Grb pripada Vitekom redu Sv. Groba Jeruzalemskog. Crte Davor Zovko.

Tagovi: foto-album

Heraldika (1)

gore

Heraldika (3)

www.hgzd.hr/hr/node/614

1/1