Sie sind auf Seite 1von 12

B.Sc.

-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Baijnath Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21100255
10-BN-90

21100256
10-BN-91

21100275
10-BN-107

21100278
9-BN-549

VARSHA KATOCH BALDEV SINGH NITIKA PAWAN KUMAR HARMEET KUMARI ISHWAR DASS ANU THAKUR DESH RAJ

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
SVSD College, Bhatoli Session : March, 2013 Appearing Papers
Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21101065
10-BT-146

DINESH DUVEDI TILAK RAJ

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Bhoranj (Tarkwari) Session : March, 2013 Appearing Papers
Zoology

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21101300
10-GCBT-168

SUJATA SHARMA BHAGWAN DASS

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 1 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Bilaspur Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21101507
10-BP-530

21101546
10-BP-498

21101549
10-BP-519

21101555
09-BP-601

21101556
10-BP-528

BANDNA DEVI RANJEET SINGH SAPNA KUMARI AMAR NATH SHALINI DEVI NAROTAM DUTT SUNANDA BHAGIRATH SHARMA UMA DEVI JAGDISH CHAND

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
BBN College Chakmoh Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21101682
10-BC-390

EKTA KUMARI SURESH KUMAR

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Chamba Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21101868
10-CB-704

GORKHI DEVI OM PRAKASH

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 2 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Daulatpur Chowk Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

100170
08-GCA-328

NEHA SEHGAL DARSHAN

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Dehri Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21102623
10-WSP-835

21102624
09-WSP-828

21102632
09-WSP-555

KUSUM LATA RASHPAL SINGH ARPAN KUMAR SANSAR CHAND MONIKA DEVI RAN SINGH

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Dhaliara Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

152428
08-KD-78

USHA RANI RAMESH CHAND

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 3 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Dharamsala Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Mathematics Mathematics Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

152706
09-DA-60

21103006
10-DA-317

21103019
10-DA-327

21103032
10-DA-341

21103045
10-DA-1279

21103062
10-DA-377

21103074
09-DA-50

21103124
10-DA-426

21103379
10-DA-656

21106937
10-GPL-242

NIRMALA JANAK RAJ RUBIKA THAKUR RAVINDER THAKUR RAKESH KUMAR DEVI DIYAL LATA DEVI RAJINDER SINGH MAMTA DEVI NEERAJ KUMAR NISHA DEVI CHHANGA RAM SHILPA THAKUR RAVINDER THAKUR RAHUL CHAUDHARY SARUP LAL PRIYANKA SHARMA RISHIPAL KUSUMA DEVI DEEP CHAND

Total No's of Candidates :

10

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Ghumarwin Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21103691
09-GW-342

PRIYANKA SHARMA OM PRAKASH

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 4 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Hamirpur Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Mathematics Mathematics Mathematics Mathematics Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Mathematics Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

153662
08-HM-185

21103840
10-HM-633

21103860
10-HM-652

21104072
10-HM-1257

21104149
10-HM-896

21104180
10-HM-926

21104222
09-HM-208

21104294
10-HM-478

21104300
10-HM-484

21104310
10-HM-495

21104317
10-HM-504

21104334
10-HM-521

21104364
09-HM-323

21104371
09-HM-324

21104523
10-JNR-108

21104594
10-JNR-171

SAVITA SHARMA ONKAR CHAND POONAM KUMARI SHARMA HANS RAJ SHARMA SAMTA KUMARI RAJ KUMAR SUMMIT THAKUR RAMESH CHAND ABHISHEK SINGH BHAG SINGH DEEPAK KUMAR DHUMAL JASVIR SINGH DHUMAL PANKAJ SHARMA MAST RAM NEHA JAGDISH CHAND POONAM ASHOK KUMAR POOJA DEVI RAMESH CHAND POONAM THAKUR SURJEET SINGH NISHA DEVI HARBANS LAL SUBAH KUMARI PRATAP CHAND MINAKSHI RANA MADAN LAL SANJAY KUMAR RAJ KUMAR SHARMILA KUMARI BISHAN DASS

Total No's of Candidates :

16

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Jawalaji Degree College, Jawalamukhi Session : March, 2013 Appearing Papers
Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21104850
10-DCK-290

VIVEK CHAUHAN SUMESH KUMAR CHAUHAN

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 5 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
DAV College Kangra Session : March, 2013 Appearing Papers
Physics Mathematics Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21103252
10-DA-536

21104718
09-DCK-357

21104927
09-DCK-349

NEHA THAKUR VIRENDER SINGH NEELAM SANTOSH KUMAR MANISH KUMAR JOGINDER SINGH

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Karsog Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

154724
09-GK-465

154726
09-GK-467

21105120
10-GK-50

21105134
09-GK-04

KHUSHAL TEK CHAND VEENA KUMARI BALDEV HARISH RAM LAL RUCHIKA SHARMA DHANJAY SHARMA

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Kullu Session : March, 2013 Appearing Papers
Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21105212
10-KL-1317

ANJANA SHANKRACHARYA

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 6 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Mandi Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Physics Physics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

108300
07-GK-282

155295
08-MA-399

160626
07-MA-74

21105630
10-MA-713

21105639
10-MA-731

21105643
10-MA-1469

21105672
10-MA-798

21106003
09-MA-227

21106006
09-MA-1423

LESHMA CHIRANJI LAL NIRDOSH KUMAR JAGDISH CHAND RANA SIMPLE KUMAR HARI RAM HEM LATA KHEM SINGH PRIYANKA PITAMBER LAL YACHANA KAPOOR INDERJEET KAPOOR ANJANA DEVI JAGDISH CHAND MANOJ KUMAR TEJ SINGH CHHABI RAM KHOJ RAM

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Nadaun Session : March, 2013 Appearing Papers
Mathematics Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21106258
10-GDN-506

21106410
10-NN-11

21106418
10-NN-24

RAJESH KUMAR RIKHI RAJ MANISHA DEVI BABU RAM ANITA NEGI KUNDAN SINGH

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 7 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Nagrota Bagwan Session : March, 2013 Appearing Papers
Botany

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21106356
10-NB-377

INDU BALA KARAM CHAND

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Nahan Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21106414
10-NN-17

MOHAN SINGH SHANTI PRASAD

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Nalagarh Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21106606
10-GN-331

SARITA BIHARI PRASAD RAI

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 8 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.Arya Degree College, Nurpur Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21110052
10-DDK-32

SUNITA DEVI GULJEET SINGH

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Palampur Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21106923
10-GPL-227

21106970
10-GPL-265

KIRAN BHAWANI SINGH AJAY KUMAR SHYAM LAL

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
GGDSD College, Rajpur (Palampur), Distt. Kangra Session : March, 2013 Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity : Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

21107755
10-PRC-177

LAXMI DEVI BALDEV RAJ

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 9 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
RKMV Shimla-1 Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

160801
06-GLK-217

21108007
10-GLK-30

21108008
10-GLK-1085

21111692
09-SL-223

ANITA KUMARI CHANDER LAL PARVEEN PRABHA SHARMA GYAN CHAND SHARMA TAMANA JADAIK BALBIR JADAIK RITIMA TANTA PREM TANTA

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Sanjauli, Shimla-6 Session : March, 2013 Appearing Papers
Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21108600
09-SN-57

SUNNI RAJ BESTA RAJENDER SINGH BESTA

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
MLSM College Sunder Nagar Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

108253
08-MLS-644

21109055
10-MLS-411

21109113
10-MLS-724

LOK PAL DHANI RAM ANU KUMARI SHANKAR DASS UDAI KUMAR LACHHI RAM

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 10 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Sarkaghat Session : March, 2013 Appearing Papers
Mathematics Physics Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21109479
09-GSK-35

21109499
10-GSK-515

21109629
10-GSK-593

21109635
10-GSK-599

21109637
10-GSK-601

21109642
10-GSK-602

21109651
10-GSK-621

21109652
09-GSK-155

21109656
09-GSK-126

21109664
09-GSK-763

21111803
08-GSK-722

LAKSHMI KRISHAN DASS CHANDEL PUNIT SHARMA RAMESH KUMAR BINDU KUMARI RAMESH CHAND KAVITA DEVI SURAT RAM ANJALI RANA OM CHAND ANKITA RANA OM CHAND SHILAKHA THAKUR PAWAN KUMAR PRIYANKA MAHANT RAM ASHWANI DEVI PYAR SINGH TANUJA RANA ISHWAR DASS SUSHMA DEVI PREM PAUL

Total No's of Candidates :

11

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Sujanpur Tihra Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21109985
09-GST-310

ROHIT KUMAR SURJEET SINGH

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 11 of 12

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
DDMP College, Sugh-Bhatoli Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Physics Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

152190
08-WSP-747

21110053
10-DDK-37

21110063
10-DDK-44

HEENA KALIA SUSHIL KUMAR AJAY KUMAR UTTAM CHAND PANKUSH SOHAL ASHOK KUMAR

Total No's of Candidates :

B.Sc.-II Cut List for March, 2013 Examinations


College Name :
Govt.College Una Session : March, 2013 Appearing Papers
Chemistry Chemistry Mathematics

nd

Himachal Pradesh University Summer Hill, Shimla-5.

[ Compartment Candidates ]

Roll No. Candidate's Name Father's Name Regd. No. PRIVATE Capacity :

21110160
07-DC-385

21110209
09-UN-157

21110213
09-UN-20

JYOTI BALA SHAMSHER SINGH SARITA DEVI RAM SINGH ANJALI THAKUR KAMAL JIT SINGH

Total No's of Candidates :

28-Mar-13

[ Checker Name and Sign. ] :

Software Developed by: Computer Centre Exam Wing,HPU.

Page 12 of 12

Bewerten