Sie sind auf Seite 1von 10

2.1.2.1.

MATRICE

2.1.1.2.1.1. POJAMPOJAM MATRICEMATRICE

Matrica – pravokutna tablica s r redaka i s stupaca čiji

su elementi realni brojevi

(r,sN)

Kao i skupove, i matrice označavamo velikim tiskanim slovima: A, B, C, Elemente matrice označavamo ovako:

a ij = element na presjeku i – toga retka i j – toga stupca Za matricu koja ima r redaka i s stupaca kraće kažemo da je matrica tipa (r, s). Za matricu kojoj je broj redaka jednak broju stupaca (tj. r = s) kažemo da je kvadratna matrica reda r.

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

2

2.1.2.2.1.2. PRIMJERPRIMJER 1.1.

Odredite

tipove

i

ispišite

sljedećih matrica:

a)

b)

c)

A = [1

1

2

0.2

B =

1

1

3

1]

;

;

C =

2010

 

0

0 1

1

2012

1

2011

0

;

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

sve

elemente

3

2.1.3.2.1.3. PRIMJERPRIMJER 2.2.

Napišite realnu matricu ako je:

a) A tipa (2, 3) i a 11 = a 22 = 1, a 0 na svim ostalim mjestima; b) B reda 2 i b ij = i + j; c) C reda 3 i c ij = i j .

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

4

2.1.4.2.1.4. JEDNAKOSTJEDNAKOST MATRICAMATRICA

Dvije matrice A i B su jednake ako i samo ako vrijede oba sljedeća uvjeta:

1.) A i B su istoga tipa; 2.) A i B na istim mjestima imaju međusobno jednake elemente.

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

5

2.1.5.2.1.5. PRIMJERPRIMJER 3.3.

Odredite realne brojeve x, y i matrice A i B budu jednake ako je:

z

a )

A

=

b )

A

=

 

1

1

2

x

1

+

x

x

y

tg

2

 

π

2 y

1

y

z

 

,

 

 

,

B

B =

 

=

1

+

3

sin

π

 

 

x

z

y

z

x

1

y

2

1

z

z

2

1

 

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

tako da

2

 

.

;

6

2.1.6. 2.1.6.

OSNOVNE OPERACIJE

OSNOVNE OPERACIJE

S S

MATRICAMA

MATRICAMA

Osnovne operacije s matricama: zbrajanje, oduzimanje i množenje matrice sa skalarom (tj. s realnim brojem) Zbrajanje i oduzimanje definira se ako i samo ako su matrice istoga tipa. Za matrice različitih tipova te operacije nisu definirane. Množenje matrice sa skalarom definira se za bilo koju matricu (bez ikakvih dodatnih uvjeta).

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

7

2.1.7. 2.1.7.

ZBRAJANJE I

ZBRAJANJE I

ODUZIMANJE MATRICA

ODUZIMANJE MATRICA

Neka su A i B matrice tipa (r, s). Tada je:

a) zbroj matrica A i B matrica C tipa (r, s) takva da za svaki njezin element c ij vrijedi jednakost c ij =

= a ij + b ij ;

b) razlika matrica A i B matrica D tipa (r, s) takva da za svaki njezin element d ij vrijedi jednakost d ij =

= a ij b ij ; Kažemo da matrice zbrajamo (oduzimamo) prema načelu član po član.

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

8

2.1.8. 2.1.8.

MNOŽENJE MATRICE

MNOŽENJE MATRICE

SA SKALAROM

SA SKALAROM

Neka je A matrica tipa (r, s) i neka je α ∈ R bilo koji realan broj. Tada je:

skalarni umnožak skalara α i matrice A matrica B

tipa (r, s) takva da za svaki njezin element b ij vrijedi jednakost: b ij = α · a ij . Pišemo: B = α · A. Pravilo: Matrica se množi sa skalarom tako da se

tim skalarom pomnoži svaki njezin element.

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

9

2.1.9.2.1.9. PRIMJERPRIMJER 4.4.

Odredite matricu D = (– 1) · A + 2 · B – 0.5 · C ako je:

a) A, B, C matrice reda 2, a ij = 2 i - j; b ij = = 2 j i; c ij = (i + j) 2 ;

b) A,

B,

C

matrice reda 3,

a ij

=

= cos[(i + j) ·

π

2

],

c ij = tg[(i - j) 2 ·

π

4

Tehničko veleučilište - Elektrotehnički odjel, Zagreb

2 |i-j| ;

].

b ij

=

10