Sie sind auf Seite 1von 34

immm

25ft>laga*/i5fijcr 2((ltrt)uid)lcuc(jti3tt(ij 3)?ajcftatm

LE O

O
tm!)

I.

'juD(trtTcic!)/KJC.JC.

MARC ARIT^,
fpamm/jfxjf.
'^^oU^o.ijm
<fmb.ft.n. l

am Mt t^cx dmfmtM 'Mm/ bm ^.^c*


baran gtUsrnm ^aflct;.

.Dcg 5lben6/ nd(t|toorbei- aijrfrl.5urg/ou|ffr()alb Der 6tatt QBien/an beut rabcn/unb btv/mbtn itlbigem Xior/

Stulf ^f Ufliffeftc 6cfrf)rtc6eit/un& mit um rfcfetcW<(f)eit Jtittf '2Bf rrf 9<jieiret un gtrucf t bicnt nPcn iipfftiftiicf

!*

t>m Stemmten
falicbc

t>a^

^;* j,;

Q^cDla^cr unt>i*'

^f ft mit f(c^t&arm |rcu^


cf t'n/fic^ tttfnftar ^tx^Cfi

@5?/ m&cmf^ 4Ucr&an6 ^fm&t)fl'rt wnt>t>c^


untcvfc^icMick ^mibtnvccfmt>e Aaiones Dar^KltcUtj C)if lil^S^^ mt)^mfif f?ottt>cmall^
fte

gfmcmen ^m^fUi^c ^wnx^m


n)t&frrcMItet/

imt>

^auc^t^m

mt>^mm\kt)xm / ttafie/ nac^

g(nfun|tt unt> m{wbrun^ t>a Sdlcr^urcllmcl^ ftgftm Q5vaut/attee?/ iva^ fic f oftaw^/ feUfamf^

itt>ferli((e

%m^ (ein @mrvunt> <^oratU>


weil
t>tc

5wut> ficf^
) unt>

fo

mm

t>cr

^rmftv
i>f t^

<'^ ^<J^

^<*f r

firgm

I4rt

itt)ar nic^t

ow fonr r&a^rc

QSorff^ung/ aI0^afi? mneftc unter &m(E{cmrn^

<m/ t>on

Fimmeln un ttfv rt>fn ^iaimt^ t(^kt/ um5 J?ic aud) xmcftc ^unctphg emc^J nt> t)ff? an^cxn fmex flammmHn Unutt^m^
t)rn

fatmluftcUm.
9^0,

tmm

^icfc0 '^xmtcn'Scft mi> t^sifm ^avftdlm^ t>eftoi>oiifonmm(x^umad^m/ fcf)\cf(t%upitet


t>tf

^tcDCO C&mi>oii>onbmS^ct)t>mscnamOm

t>te^6leCb)ter;Q3rr^5?tna/Cc)umbmttc^^ ^(i^mi>'^ukm/ (d) mit fernen (Bf fHlm^ut)cr^ tagen/ t>te 95Ba|fen CO tn@ccf en iujer&recen/

mt> i^ctmttclft tiefer erfteuiicfcften '^ermabln^ nen untJer^rec^ltc^en^^neenju kfim^mi^t


(c^tcft auc^ t>en ^er(u(e^(f)t>ie ^entaurenf g> unt>

Ungeheure/ ^mft/aUe0Umma(li^mt>'^0Cf Ue^en^umtilgen/ nt>t>ann feinen 3(ler/ auff


t>emremenOpffer^S(Uat (h) tjerfteemtenfreu^ ge^orfomften ^er^en t>er f4mprlici^en Untere thamn in t>en ^ai)ferunt) Kniglichen 9?eicJ)en/ r^^|03tumern unJ> S^nOern / H(E^am
tmn

it

"'offf/

'F

IC

menget allcrnntctt^M^fm
Uckeid^c

&0ms

^fto

m^intUd^a ju m^ntxn / mUS^ct

foIg<*t t>ct

phcm

(i)

t>ct auf; 2ie^ ^u

Hn antacrt

ftcl)fc(5rtt>erBitnnt/ i?or0t{bm&Jcr^aj)rer(tc?ert

m^untiU t)ttvc^ t>ex Untm^anm allgemanm 5um|f un& allaimtcrt|4mgrte (ucfttjutv


fd^ung
fiir

et)cr

S^^jcftacm

inmcm(}xmt(

^rct>f un&

lucf feU^ft/ cmeUtg ^immd atv


(k)

^a^h^m
rct.

um& in \h bcm @c^a| brr dt)t# gm lucf (f Itgfdt ju mipa^rm / mit fic^ f^
^cr icmi af tcftf pia^ ft)at ndcbft i>oxt>ct

^aDfci'(tc^cn*3m\v g(fid)auffcrt>cr^aupf^unt)

Wi^f tt @tatf 9Bim/an >cm ra&m/unt> t><t/


ttfenfdrugcmXow / Uf^mt^m 'Paftci)/ aIln?o ticf4mpcUd>c Machinx , ot)a^rmtm^c4uf/ tt)ortnncn unt> t>ar(>mta* t>if fcr^ Suf^^fueripmf m^ox^cm\>nx / ai#dncrflacmwnt>fl?dtm(?^ 0cne / K^f? / nach fner ^aa|^

""^

3><

w*

gvm&m
ftunt) /

nt>

^3r6|fe
alfo /

aun^fric^tct
t>a
t>if

mnt>

^mx

^ci^Om Q5^rgc ftM

(O

lm^^amaffu^ CD

fo n i>K

440. 9Bcrcf^@cu#

nm^ci* Cm)

mti}(\m(xU(i)m&msm
/

in^ex

(Statum unt) |)i>ramibm

o&er Q5tlem nmt>


Cp) a^fr^j.

@fUlm Co) 3T. folc^e 9!^rcf c^uc^/mit t>cr u^


pd
3><*m

ot)f r

mit

t>f

m runl>m ac^

@c^cl)/mric^5e^vtcffc.

S'V

9Bdc^f^ fuijftlic^c ^cwcwmf / au|f iintu rficf?c?lnort>tiungJ)ermrnrt^/ rafen^tJon 2(&mfpcrguttXrami / ta9?em.Kai>ffrl^a].

gc^eimm 3C4>te? /

al?

merad^anb itnt> ^au|;^

Jmgmetftcre^/jf. turc6 t^m ^oc^ctfa^xnm ^cxvn

lart^olme paf^m / Kmyfctl @tucf^^aupf^

mann unb ^momart t>er ^f ftun^ lo^/ tJcrfertt^


gct/

unb bm 8. t)ccem&.ftn.t)icfcg? kj^ ^^a^re^/ 1

fcmcn ,^lmnmm brge ftt Ikf mx^cw iptc Mefpciai-95f fc^vf t^ung unnb rf mng t>er mchfoh gcnbcn brcpm tupjfer^piattm bcutlicbcr t^^r o. iugm cj^m mir b. ^o(gt bcmnacb
f

C)fr

^t)$im9*%0Mu\u

0Der/

ftr^^lottcmit Lit. B.

wn tn btt)Cjm S&<rg(n/tna
^iiUdk crfclime t)or tcm ,^^

mit

tm

Qctt>bM\iim

Ims^^'S^ammm

^ &t>m anfun&tam

Jbutf/

P^
~

@c|nutc &ft bie^afta)


ncr gvolTm
2(n^<jf^l t^on

cmtdbtc ^acfd

fdbft

un3cf4l>r fwnff 6nt>erf

^f U(tn / ^u allgcmrtncr Q5f frotocf ung t>cx ^mv^m QBdf glncfefaml) m^ctxw
l>c unt) fteigmttm

mmIZt

K
gung
I <Jwtf

^ictauff ft)urt)m

alfolt /

jttQ3f|rt^

t>cr

t>on alten OrtmCcDftimmmbm

%xcw

TA ^^

bf n ^f'>^^tt n4c^rtgctegmm Q^aftci)rn/ t)rci)f)tg/(^tl^ gan|f / t^ftfe ^a(5f giart^aunm

ft)(lc|cmt>onnernmnalt/ t>fr Itf^ltc^ flmgcnbc trompeten @clj(U / fampt bcii^f^^ rtlt* / t>crm an nnterfd)icMtcbf n Orf 5^aucf
geloft /

*.

. m btf ^^c

bann enfunb^fe fic^ ncr @n>t? bcr Q5'g tna Cb)m(t kUrmnmbcn flammen
j.

@o

auc| andern ^in unt ft>ibcr oiMol^y


;

rmt>m nnt> frac^mbm @tcm Kugeln S(n ftxr


d^c^ QJcrgf^ ;$ulife ^u untfrft t>te t>rer)facfce^lc CO bfl? '^ulcan^ ^u fc^m / ivorinnm ti mit frt* 1 @c^mib^ efcllm allcr^anb rteg^ QBaf^
n?o6ci>r(ca6crmal^ctltcI)f folc^c t>ret> (au* Vttft^^f er ugeln/unt> emc @alt>e

fmmitetc /

^m

^mmm
%"

t>cx

gc^mit>/^lcn ^ugfflogm

miaute

t>on j^' caR/onb


'^"

halfen m@rcfrn / mit) fc^ml^tc alg^ann t)aff l&ic fdkt ^m !t>f nc n ^a^l^^m^ / c^cn cv/mcb t>cx'^cxfmt^im$/ mittm nt> ^oc^ in
t>te

mU

ta^nfft/ %ctcxmm\ih;)m^m'Stcnt>c/ gtiflangi)0i'tt>tefc/ iint>cnEltc^ mitfjc^naclbfm

mc

^immc l^ufC^rfc /

mfft>aj\ er bafelOft ^u cm^ct

&imffcUf(it i>cmul}X(t tt>mt c. /. ^nfii>cxantan@(i)tect^^tcfffii>oh " kr^mtbejv^lammcn tfr ^ Jt>fDf^i^t^cQ^fr^^ar^ (?;< ttalTw^ (e) ai#i\)clc^cmt)tf 9.^1?urm/al^Kimrt^ stl^. unt) ^rcut^m (Botftimm/ trc erfckUmbe Q5ei>^ ftimmun^ / t^mnif tclft cina ttgmf

^mm m^

mtdxmnu /

unt allatant)

95omcn / @ecrtv

^Ujjcln iib mticxe i}dWxc\mmt>c unt>

ba

Mftcymbe^eucr / anchtmfmt Kugeln mt t^rni aufabrmm @cldgm / i^on ftc^ ai#


tpar|f;JVf(c|^>t>ri:^VUan^cfnbioitc^itu&f/^iim

35

!i>t:/

t(

Xxcmpemvmt> ^ca^'Paucfrn cfeall nocf) Sff^ t^dta m-mebuc. ^waulf folgte t>

3w>

W*e(aer0'5fffii?ittfem

it

^cr:

S(u|]lc3

imbif I4i*itnv} t>cr &nm ^wpffa^fkU


tc/iit.

Con &cin 23ortcr/Xf)ciI &f Scntptl*.

5ttmau|ft)cmpia|/ jo
btefc$?

gmw"'
o(tc ?(i>< re/eot
Vtl.

^uft ;unt>

^xmtxw

t)omcnan/ i^ox^mZitw

pdf

ftirnttf/

gIftcbfamateJ

Da* @n>tm rmpoital/oDer

^iwn/ nf^meiitanDcr/ auff^aic^tcfm/ unbmtt


tif

m Icviltclxn folccnpoita(/cini^rit?/f inc^mtt


'5
ij

mit

bt^mtcni>/tvd(f^c / mcf^txm fic ixt ^oc^^at ot>er

^(xmbiun^^ &oU/Hymcnxm, m^^mtwxn ^dixcinm glommen tia^ct btamtm / unb fampf


t>m t>runfer ft^^ft>c(gdulfn immerzu t>telKunft^
frS"*'

fi!n&

au t>fm Q5frg ^^^^ Cd)aw Sln^abl ffmtaurm/ot>a f?od^^cn^


^-

^tcr5tt>ifc^fn

famm

fc^en Ce)^m>ox/\vekf)cS)muki^
tf f? ^upitfv^ mit

(0 auff 55tfe^i

tapffixmx ^lOcr ftanb/unb fm^

ftif &/wnt) fmicf t>crfolafe,


^'

^amtt>at^u]ciycnaffbcxvahtmS^m\t> mh'o- i>oxi>mZ(\wcl/ cinX|iun/ Cg) ba^&p^aufi Am. Ocftfrrac| De bfuf cnt>/al^tt)eicl^f^ feinem 9a^ pen einen |olc^enX(>mfbret/ unt>aufft>erlin^ cfen^ant/ t>a^@pamfcl>egtarte(l (h; auf; t>ereti

jet>emiooo.Xagc;etenmt>ie461>e fliegen/ ivo5ei>

er t>en Xburn^iirred)ten^(int>t>teQ3ucl)^ Ka&en v. A(&a^ iftivivat Auib ia) mi> bet bem ^lir Imcfen ^ant> t>ie 'Sucl)rtten v. h. ( vivat Hiipafic

nia ^ebeuf ent)) im


auertan^

f euer fe^^en lieffen.

4.

Ji^xaufi itmtim iet>exf:i)W loo.pblct

vX- Ci)nac^emrtn&er iofi vie^rannt / melc^^e fo ind 2ufP


^""'

Kui^eln mit ethc^ iooo.@d)U1gC uuD ^icuet^fer* nenwnlid^inbiel'uiftauivavffen/ fo ^afi

mm
aber.

ftaOiii V.L. (tta^ ift: vivat Leopoidus )

unb auff t)er

hncfm .^antv.M.

vivat Margarka ^r Omtmt)

Unt) Hefe ^arftfllun^ Watt) c&m auc ft) ^ui)or t)tf Sinlf itung / mit freltcbcm Zvompetcw

^lan^ unO lufttgc m.^mvpaucfcn @c^aU frolo^ cf mb ^^fcbloffm vauff ftm^ fic^ an bluffe? Svcu^
:

1^
Dritter Xbci!

l-

Slammmt'f S(ntt>nfc^un0.
ttn;

tf/iit.D.vont)cm(El>Xempd!cibftcn.

fo

bann ba Xcmpcl.bcj] ^

iC'iBottHymenxi (a) ^Uf^^ bfn/^u bfITm'35clct4ngun5


i;n{'!ibcr
5?f?;'ngc

^cmt/ md^

(inc

tum ^cucr <@ta ncrt

1+

auferlicl)

^^^^ ^ayfammmhmjfi tm ^tmmcl


^-

mt> mt>(xm fernen/ m\ aulTm erijor ^aM,


Vlnt>^m&Dar^ut^}unurib^lU1i>fl^t^/^a)?

fnZ.

tjcrfcbm/

aito m.

mtimtalktbcinb vc\c\)m&(c^mdco,lmm\Qct teorm/fc|trfte'Jupttcr (b) femmSlMcrCOtJon

o^m fta& / au)] Urfacl)/


mcn an^u^nbtn
/

auff bem (f r^u auff^^^

vic^tetm SCltav (J) offmf liee ^rcubm^^lam^


ivci(\)c

<(>mit

lanr^c tafclt>rti h ^tcrauff crfcf)tme ViOa* bcm ^mipd/ iiumin0m^litmmt'sil?a'Pf}6iiij: (e) ai^cm
rofel(>cn

mit ^clikcmmt^m btc ))o6e fttf ^cii.

gegen ^cvo aUcntnrcttC^amgrte ^afah

im

unt> llntcrt^ancn cragmt^c'SiiirVarulbigrt^

.
'''

Q^orfovg unt> ^leigung a^uCnlttfn. tum. liefern fttmmten mit f)4u|fg aulffmv 4.

gmbm^lammmun^mrmittttOa)/ bieum

Si, mit>mun><g4ulm/ cf)(ipcDurcl}t)tefamptlic^e ^ontgvctcbe unt> (Ev^ilnber ^orgc&tlbet oatm/


iiic

Hmf) fkhc m)\mxffmbc^lcimmm mWnfu ^rure ibxc alUymmu ^vcube unt> ^rolocf ung irolUmanXggcOm. llnb^arfpteUmcifthcl)

auf?emcrKgltcl)mf!cf)cnStaaia, ober Q^ilbnuff/

um^ iint auff bhn Tempel/ beitn 39. Jvatcn/ ii(>ei*

^~i^\2J

^oo.uitbalfoauf^ allm juf(mimm0fi>ioooo.aitf;'

fa^xmtc "^enwotxt ^asc^tcn/ bann ntc^t ivaw gcraul; bcn^^.f\)xcmt>m/ oha Fulen/ oiyne tu i^cikn ^lumntm mi> ^cmc/ bic ^cktcku
guii^au)lcn^n6pffm (g)

m f^cvimxcnnm/

auf?

m
in

cina \t>m folcf^n Pl>mmt^c nkt 6so. mbalfo gcfampt k\) "ooo. n?te tngletc^cm an(k ani
T

H( 000, mi> folc^cr f fmlf auf; allm infanv mcn k\) i7ooo.gificbm4ITi3c ^aggefm mb auf?^
faf^rfiiDe^mm ^l0(t^a^it>ar()c^agec^fMue

nocbmtt;oo,^mfv45omm0frc^t/ t>frm|rt>e<^. mt> alfo alle ^ufammm Dwi) tanfmt ^tctn^^cw


VC/ |ur^clcucl)mn3t>cr?gan|m993(rcf^/ tnt>te
2uijt ^u ft?a1Tm acti. UiUcr fok^m ^cuafpie^

kn fttfgm ^u ki)bm @a>tm (aufrnt

^Caggr em

au(f/utib ga^mt^rc cin^cfr ^(c ci>fcnie@c|l43f

m
^''*""'

4uc &tf fee^Xmtpcte

mx anulkt mtt t>reD unt) 1


bcxmStcw Vblcxn ft^mU

ric5mfngtaufrntallcitant>5Xas?gefm/ otter au|^^


fiil)itnbfrinirtctgcni?>rl'ur^frure/

tm(BctiybttckiHiKf)6. anl;i>m

2nfftunti ^cmxKn^dn cfcpolff ii. nt)ltc^fttfm|tiglrtc/ att|f*al0b(^ j.

kg

ai?frli*

Xcmpcl^/ W\) ^mtxxt SHia^cm / i(i>c t>on brci) Pfunden i>tc }qM}c/ md) mkhcn t>ie ^ufta^ ^Cn A. E. I. O. U ( A uftria Eric In Omne Ultimum c# ^ctl Hefe t>f uCf nb)m ^er i'i# |u fdxn imxm. mci) kanntm/ ivmt>m |cf}c ^xo^( XvivmpiySw

gcln/auf; fo

Wi fbkxn/ oDcr ^mcr^i^Jorfcm/

1;^

im f utcr/ttc gali^er / pit>a) ^unt>crt /

&tf ant>cxc

t>xc\)i}imta'tpjmt>^temgd)aUcn/K^ciwif^m/ ^fr l'ufff etliche taufatt cfcla^c ut> ixxkht

Granaten you fiel fcbmtcflirn.


6,

^amimm nocfc

bvcDllij^ 9Ca^j?cfcn/

Oc hmtxxt I unt ttc Ic^c njcm jttr (^unont unt> fun)ftgOpfunt>tmett>#itfUfti. 7. ?um mt)lic^m 55f fc^luf? tmb fcltclt^

c^cm^nf tt>urt>m il?tetcmmNuffo3c^acl>fcn

5i<^"-2i>iJ^