Sie sind auf Seite 1von 56

SENDVI PANELI

Pravilna upotreba

Stanje 05-a/2007.
Autor i copyright: Inenjerski ured za metalogradnju i strojogradnju

ing. Reinhard WIESINGER


ovlateni i sudski certificirani vjetak

KG

3125 Statzendorf, Austrija


T: 0 27 86 / 63 167 M: 0664 / 101 55 32

Anzenhof 50
F: 0 27 86 / 68 713

mail: office@tbwiesinger.at

-1-

SADRAJ
1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 to su sendvi paneli........................................................................................ PUR pjenasti paneli........................................................................................ Protupoarni paneli............................................................................................ Tolerancije mjere (openito) za sendvi panele............................................ Nijanse boja prema RAL sustavu .................................................................. Prema kojim kriterijima se paneli naruuju kod isporuitelja................... to krajnji kupac namjerava raditi u i sa graevinom......................................... Nagib krova....................................................................................................... Dosjedne irine panela...................................................................................... Izbor panela ..................................................................................................... Izbor debljine panela........................................................................................ Duljina panela................................................................................................... Boja .................................................................................................................. Nanoenje sloja................................................................................................. Vertikalno i horizontalno polaganje zidnih panela .......................................... Optereenje snijegom i optereenje vjetrom..................................................... Drvene i metalne grede..................................................................................... Smjer vjetra....................................................................................................... Popis dijelova..................................................................................................... Provjerite prije poetka radova..................................................................... Izmjerite kuteve krovnih povrina ....................................................................... Provjerite oigledne zasune i grede.................................................................... Provjerite ravninu zidova i krovnih povrina.................................................... Razmak izmeu greda i njihova visina.............................................................. Na kakvu podlogu privrujete panele............................................................... Montaa ............................................................................................................ Zatitni uvjeti posloprimca................................................................................ Nacrt polaganja.................................................................................................. Smjer vjetra ....................................................................................................... Privrsni materijali..... ..................................................................................... Privrivanje na donju konstrukciju .............................................................. Uzduni spojevi................................................................................................. Neuspjele buotine.............................................................................................. Zatitni dijelovi................................................................................................... Proboji krova ............................................................................................... Bimetalni efekt ................................................................................................... Pucketavi umovi................................................................................................. Radovi asfaltiranja pri zatvorenoj hali............... ................................................ Prerada......... ..................................................................................................... Skladitenje paketa panela... .............................................................................. Polaganje krovnih panela.... ............................................................................. Zatitna folija...................................................................................................... Polaganje zidnih i fasadnih panela.............. ..................................................... Radovi izrezivanja .............................................................................................. Buenje................................................................................................................ Zakivanje oblonih limova.............. ................................................................... Primjena trajno elastinih brtvenih masa.. ......................................................... Primjena brtvenih traka............ ......................................................................... Ugradnja profila za punjenje i nazubljenih limova na krovu............................. Primjena PUR pjene u dozi ............................................................. Krovne konstrukcije s PU-elinim sendvi elementima............................... Popreni spoj....................................................................................................... Prikljuak na zid................................................................................................. Detalj krova ....................................................................................................... Sljeme hale ......................................................................................................... Radno mjesto....................................................................................................... Popreni spoj zidnog panela............................................................................... Prikljuak sokla/podnoka................................................................................... Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str Str 4 5 7 7 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 20 20 21 21 21 22 23 23 23 23 23 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33 34 36 36 37 38 42 43 46 46

-2-

8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9. 9.1 9.2 9.3 9.4

Opav ulaza............................................................................................. Opav vrata............................................................................................... Vanjski dio ......................................................................................................... Termiki rez............ ............................................................................................ Hvatanje snijega................................................................................................... Izmjene / svjetlosne kupole..... ......................................................................... Protupoarni paneli .......................................................................................... Krovni paneli....................................................................................................... Termiki rez........... ............................................................................................ Zidni i fasadni paneli........................................................................................... Donja konstrukcija............................................................................................... Mjesta za sprjeavanje poara.............................................................................

Str 47 Str 48 Str 50 Str 51 Str 51 Str 52 Str 52 Str 53 Str 53 Str 53 Str 54 Str 54

Izvori: Planen und Bauen mit Trapezprofilen und Sandwichelementen (Mller, Pter, Schwarze) - Projektiranje i gradnja s trapezastim profilima i sendvi elementima (Mller, Pter, Schwarze) Bauphysik (IFBS) - Graevna fizika (IFBS) Leicht Bauen (Technische Universitt Darmstadt) - Laka izgradnja (Tehniko sveuilite Darmstadt) Fotografije (ing. Reinhard Wiesinger, ovlateni i sudski cerificirani vjetak za sendvi panele) Galileo (www.sandwichbau.de) Iskustva i spoznaje iz dotinih ispitivanja

-3-

1.

to su sendvi paneli
Radi se o ugradbenim elementima s termoizolacijskim svojstvima za oblaganje kovova i zidova na graevinama. Sastoje se od unutranjeg i vanjskog lima. Metali koji se koriste za limove za proizvodnju sendvi panela uglavnom su pocinani ili elini limovi s nanesenim slojem, po elji, paneli se mogu proizvoditi i s povrinom od plemenitog metala. Zbog trokova i statinih razloga daje se prednost primjeni pocinanih ili elinih limova. Takvi ugradbeni elementi proizvode se u presama ili u dananje vrijeme ee u kontinuiranim proizvodnim postrojenjima. Podruje primjene odnosi se na industrogradnju s jedne strane, odnosno gradnju industrijskih hala te hladnjaa s druge strane. U sektoru gradnje hala razlikujemo PU-pjenaste panele te one s punjenjem od mineralne vune, koji se primjenjuju posebice u podruju zatite od poara. Nain izgradnje sa sendviima je .......
mnogostruk moderan brz & siguran kretivan fleksibilan tehniki dozreo dugovjean ekonomian & ekoloki s univerzalnom primjenom

Nain izgradnje sa sendviima u pravilu se primjenjuje tamo gdje vanu ulogu igra vrijeme izgradnje kao i utjecaj vremenskim prilika. Uporaba: zrane luke, logistiki centri, sajamske hale, postrojenja za spaljivanje otpada, elektrane, hladnjae, skladine i proizvodne hale, mjesta za sport, hladnjae za duboko zamrzavanje, upravne zgrade, radionice i ostalo....... SENDVI PANEL

GRADNJA HLADNJAA

INDUSTROGRADNJA

PUR-jezgra od krute pjene

jezgra od mineralne vune x krovne obloge x zidne obloge

specijalna konzistencija pjene

x krovna obloga x zidna obloga

o nevidljivo privrenje o vidljivo privrenje

o nevidljivo privrenje o vidljivo privrenje

-4-

Zahtjevi kod panela:


Izvana: x x x x x x Iznutra: x x x kia, snijeg, vjetar, oluja, temperature (mraz/rosa) sunevo zraenje UV i IR - svjetlost buka ptiji izmet meh. oteenja tetne tvari iz zraka optereenje vatrom buka para toplina (hladnoa kod hladnjaa)

x Razlike u tlaku pare:

Pripazite da se posebice u grijanim unutranjim prostorima zbog vie temperature stvara visok tlak pare. Vanjski tlak je manji zbog ega se zrak iz prostorije kree prema van. Zagrijani zrak moe prihvatiti vie vlage od hladnog zraka. Zbog stupnja vlage u podruju rosita se stvara kondenzat te kao posljedica toga dolazi do oteenja na graevini. Prikljuci na ostale dijelove graevine moraju u skladu s time biti paronepropusni. To moete postii nepropusno zalijepljenim folijama ili specijalnim ljepljivim trakama (npr.: Bituthene traka). Kod nadvedenih elemenata treba se izraditi termiki rez, o kojem e poblie jo biti rijei. 1.1 PUR-pjenasti paneli Mjeavina pjene se u osnovi sastoji od sljedeih komponenti:

pogonska sredstvo protupoarno sredstvo poliol aktivatori katalizatori poliizocianat

komora mijeanja ekzotermika kemijska reakcija isparavanje pogonskih sredstava putem fizikalnog procesa PUR element od tvrde pjene

stvaranje poliuretana stvaranje elija

stvrdnjavanje i hlaenje

-5-

Dobra termoizolacijska svojstva:

cca. 1720 mm cigla cca. 760 mm betonski kamen cca. 280 mm meko drvo cca. 130 mm vlaknatica cca. 100 mm pluto cca. 90 mm mineralna vuna cca. 80 mm polistirol cca. 50 mm poliuretan

50mm poliuretanske pjene ima ista termoizolacijska svojstva kao i zid od cigle debljine 1720 mm! Proizvodnja: Sendvi paneli se u kontinuiranom postupku proizvode takorei bez prekida. Gornji kao i donji kolut lima zategnu se na ureaj za odmatanje na postrojenju te se uvedu u stroj. U prvom koraku se oba lima profiliraju u ureajima za oblikovanje s valjcima. Radi se o dva odvojena kompleta alata, pomou koji je mogue izvana kao i iznutra napraviti drukiji profil. Tada se preko mjesta za stavljanje folije ide u postrojenje za punjenje pjene. Gornji lim se dri mehaniki, poliuretanska pjena se preko mlaznica nanosi u tekuem stanju. U tunelu za suenje pjena se iri do svog volumena, spaja se na limove i stvara od oba lima stabilan ugradbeni element s mnogim svojstvima, kao to su: Stabilnost oblika (dobra nosiva svojstva) Otpornost na vremenske prilike Lijep izgled zbog atraktivnih profila i razliitih boja Izvanredna termoizolacija (varijabilno ovisno o debljini panela) Sendvi paneli ne smiju se nikada koristiti statiki za konstrukciju dvorane kao sunosivi element (npr.: umjesto dijagonalnih vezova)!

-6-

Shematski prikaz kontinuiranog postrojenja:


profiliranje brida

odmatalica portal za pjenjenje reakcijska traka lebdea pila slaganje stanica za predzagrijavanje profiliranje povrina, dolje i gore

palete stanica za pakiranje postrojenje za slaganje hlaenje

1.2

Protupoarni paneli Takvi paneli su ve dulje vrijeme dostupni na tritu te raspolau odgovarajuim graevinskim odobrenjima. Iako su se paneli dulje vrijeme dovravali u postupku runog umetanja na prei, danas proizvodni proces funkcionira kontinuirano na odgovarajue optimalnim postrojenjima. Pored svojstava prikazanih pod 1.1 tu jo pripada i otpornost na vatru u razliitim klasama, ovisno o debljini panela. Detaljnije moete vidjeti u zadnjem odlomku.

2.
2.1

Tolerancije mjere (openito) za sendvi panele:


Tolerancije mjere kod valovitosti: Uvijek iznova se vode rasprave o valovitosti sendvi panela. Norma DIN 18202 proglaena je za NORM te je u cijelosti vaea od 01.06.2006. Ta norma regulira tolerancije u visokogradnji. Kao to je vidljivo iz tabele u daljnjem tekstu, doputene tolerancije su relativno velike. Na sendvi panele odnosi se stupac 6 u tablici 3 Gotovi zidovi i donje strane stropova, npr. obukani zidovi, zidne obloge, ovjeeni stropovi. Sendvi paneli pripadaju pod pojam zidnih obloga. Pokuajte unato tomu odustati od narudbe potpuno glatkih panela. Valovitost je ovdje vrlo dobro i intenzivno vidljiva zbog letiminog prelaska svjetlosti (traak svjetlosti) u sklopu s limenoravnim povrinama.

-7-

Iako unutar podruja tolerancije, moe se dogoditi da je vlasnik ili arhitekt neto drugo zamiljao pod glatkom povrinom. Unaprijed koristite Vau obvezu za davanjem upozorenja.
Tablica 3 Granine vrijednosti za odstupanja u ravninama
Stupac Redak Predmet Gornje stranice s nedovrenom povrinom stropova, donjeg betona i donjih podova Gornje stranice s nedovrenom povrinom stropova, donjeg betona i donjih podova s poveanim zahtjevima, npr. za primanje plutajuih cjelovitih podova, industrijskih podova, obloga od ploica i ploa, spojenih cjelovitih podova. Gotove povrine za podreene namjene, npr. u skladitima, podrumima Podovi s dovrenom povrinom, npr. cjeloviti podovi za primanje podnih obloga podne obloge, obloge od ploica, grundirane i zalijepljene obloge Kao pod retkom 3, no s poveanim zahtjevima Zidovi s nedovrenom povrinom i donje stranice sirovog stropa Zidovi s dovrenom povrinom i donje stranice stropova, npr. obukani zidovi, zidne obloge, ovjeeni stropovi Kao pod retkom 6, no s poveanim zahtjevima a) Meuvrijednosti se mogu uzeti iz slikovnih prikaza 4 i 5 te zaokruiti na cijeli broj u mm. b) Granine vrijednosti za odstupanja u ravninama iz stupca 6 vae i za razmake izmeu mjernih toaka preko 15 m. Kalibar graninih vrijednosti u mm pri razmacima izmeu mjernih toaka u m do

Granine vrijednosti za odstupanja u ravninama =>

Redak 1

Redak 2 Redak 3 Redak 4

Razmak izmeu mjernih toaka =>

-8-

2.2

Tolerancije mjere u presjeku: Kako za sve druge konstrukcijske elemente tako i za sendvi panele postoji spektar tolerancije u obliku tablice, koja je vidljiva na sljedeoj stranici:
Kriterij Debljina Nazivna debljina lima sukl. Tablici 2: normalne granine mjere gornje granine mjere: puno donje granine mjere: pola Odobrenje Odobrenje Odobrenje Odobrenje Odobrenje Odobrenje
vezano za poloaj: vezano za duljinu: vezano za pomijeranje:

Oznaka

Tolerantna mjera [mm]

Slika

Izvor Zahtjevano u Odobrenju

Visina profila irina graevine irina gornjeg dijela irina donjeg dijela Pojasni lijebovi Popreni lijebovi

Duljina elementa

Ukupna irina elementa Radijus Tolerancija irine pokrovnog sloja *) Uzduno savijanje ruba lima navie Valovitost ruba Ravnina pokrovnih slojeva: 2 na 500 mm mjerne duljine Meuvrijednosti se smiju interpolirati Duljina valovitosti Visina valovitosti

ravno lijebasto Pomjerljiva mjera *) Okomitost Poprena ispupenost

Zidni element: Krovni element: Pokrovni sloj ravan: Pokrovni sloj h 10: Pokrovni sloj h > 10:

*) Tolerancija irine za obje stranice lima smije iznositi maksimalno 2 mm. *) Tolerancije ovise o proizvodu te se moraju uzeti iz dotinih odobrenja. Daljnje doputene tolerancije ovise o proizvodu i sastavni su dio dotinih odobrenja.

-9-

Utori-lijebovi Mikrolinije Ravno

lijebasto

Linije

Trapezno profiliranje Valovitost

Slika 1.16: Uzduno savijanje ruba lima na vie, Valovitost ruba /2/

Slika 1.13: Primjeri presjeka pokrovnih slojeva /2/

Slika 1.14: Presjek sendvi elemenata /2/

Slika 1.17: Okomitost /2/

Slika 1.18: Popreno ispupenje

Slika 1.15: Duljina elementa

Slika 1.19: Ravnina pokrovnog sloja/2/

Zatvaranje panela: Zatvaranje panela manje debljine provodi se vijanim spajanjem. Kod debljih panela to nije mogue zbog vlastite stabilnosti. Paneli se nakon odreenog vremena rasporede te je zbog toga nakon cca. dvije godine potrebno ponovno pritezanje vijaka!

- 10 -

3.

Nijanse boja prema RAL sustavu


Ima li isporueni konstrukcijski element eljenu nijansu boje prema RAL sustavu, ili nema. U praksi esto dolazi do prepirke na ovu temu. Originalne registarske karte izdane od strane RAL Deutsches Institut fr Gtesicherung und Kennzeichnung pokazuju boju koja pripada uz odreeni broj te bi ista trebala biti temelj za usporedbu. Budui da se RAL boje koriste ne samo od strane pojedinaca nego i u svaku svrhu, RAL ne moe preuzeti kontrolu nad proizvodima koji se proizvode prema RAL predloku boja. Zbog toga RAL ne navodi toleranciju na boju, budui da ona podlijee razliitim uvjetima ovisno o brani. Posebice kod naknadnih isporuka moe zbog primjene novih limenih svitaka doi do razlika u boji. Razlike nisu razlog za reklamaciju, bez obzir u kojoj mjeri su nastupile. RAL ne navodi tolerancije! Naruite eventualno jednu ili vie rezervnih ploa kod Vae prve narudbe.

4.

Prema kojim kriterijima se paneli naruuju kod isporuitelja:


Svaki konstrukcijski materijal i element ima vlastito podruje primjene. to prije svega treba provjeriti:

4.1

to krajnji kupac namjerava raditi u i sa graevinom? Hoe li stalno vladati visoke ili niske temperature u unutranjosti hale zbog proizvodnih procesa, hoe li kupac skladititi mokre, isparavajue medije? Pri visokim, ali i pri niskim temperaturama pripazite na rosite i primijenite odgovarajuu debljinu panela. Debljina ni u kojem sluaju ne smije biti pretanka, jer e inae nastupiti problemi s kondenziranom vodom u unutranjosti hale. Isto se naravno odnosi i na gradnju hladnjaa ili hladnjaa za duboko zamrzavanje. Hale obloene sendvi panelima u pravilu su kod pravilne montae vrlo nepropusne na zrak. Kad uvidite da se mora raunati s visokom vlagom u zraku ( > 50%), tada upozorite investitora u skladu s obvezom za davanjem uputa i upozorenja (AbGb i ON B 2110). Eventualno se treba ugraditi ventilacija. Podruje hale potrebno je opremiti postrojenjem za suenje zraka.

- 11 -

4.2

Nagib krova: Preporuivo je ne prelaziti sljedee nagibe krova: o Krovovi bez poprenog spoja i bez krovnih proboja: Najmanje 3 5,2% o Krovovi sa poprenim spojem i krovnim probojima: Najmanje 5 8,6% U praksi se esto govori o % krovnog nagiba, no pri tome se misli na kutni stupanj. Molimo pripazite na to, jer se ne radi o istom.

4.3

Dosjedne irine panela (sukladno odobrenju ovlatene institucije) Meudosjedanje: Krajnje dosjedanje: t 60 mm (jednako ili vie od 60mm) t 40 mm (jednako ili vie od 40mm)

4.4

Izbor panela: Na tritu su za fasade dostupni tzv. zidni i fasadni paneli. Pored cjenovne razlike postoji razlika i u tome da se zidni paneli privruju vijkom vidljivo kroz panel, dok se fasadni paneli privruju vijkom skriveno u pregibu. Vijci na zidnim panelima kasnije se vide na fasadi. esto se zbog pritiska vijka vide udubljenja na povrini fasade. Ovdje koristite iskljuivo vijke sa zatitnim navojem. Kod fasadnih panela s izolacijskom jezgrom od mineralne vune preporua se uporaba komora za raspodjelu pritiska u podruju dosjedanja. Preporuivo je o ovome upoznati investitora prije sklapanja ugovora te mu eventualno ponuditi fasadne panele s nevidljivim privrenjem. Mislite na Vau obvezu upozoravanja i davanja uputa!

4.5

Izbor debljine panela: Kako bi se od samog poetka izbjegli problemi vrlo je bitan ispravan izbor debljine panela. Debljina izolacijske jezgre ima bitan utjecaj na U-vrijednost (toplinska izolacija) i na nosivost elemenata u pogledu na optereenje vjetrom na fasadama (ON B 4014-1) i optereenje snijegom, u kombinaciji s optereenjem vjetrom na krovovima (ON B 1991-1-3). Mogua optereenja moete nai u dijagramima nosivosti od proizvoaa. Pripazite na najmanju irinu polaganja u podruju zranog zapora na zidovima, kao i na grede. Preporuivo je da iz preventivnih razloga graevinski fiziar

- 12 -

izradi proraun stanja rosita. Ovdje su mjerodavne vanjske i unutranje temperature, povrine i O-vrijednosti (lambda). O-vrijednost moete dobiti od prozvoaa panela.

Toplinska struja stalno prolazi unutar materijala od najvee do najmanje temperature. Koeficient prolaza topline k uvaava pored toplinske vodl- Toplinska struja kod jivosti nekog graevnog elementa i otpore prijelaza topline na provoenja topline graninim povrinama graevnih elemenata. Toplinska struja t, Temperaturna razlika Debljina graevnog elementa Toplinska vodljivost s Koeficient prolaza topline A Povrina graevnog elementa Primjer: Staklo s toplinskom zatitom, Toplinska struja kod prolaza topline

4.6

Duljina: Proizvodnja vrlo dugih panela (do 18,00m i vie) mogua je na modernim kontinuiranim postrojenjima. Zarezivanje se provodi sukladno popisu dijelova pomou pratee pile (lebdea pila) na kraju reakcijskog dijela. Mnogi proizvoai zaraunavaju dodatak na manju duljinu. To je zbog toga to se lebdea pila nakon provedenog reza vraa u prvobitni poloaj, dok se proizvodnja dalje odvija kontinuirano. Kad su duljine komada toliko kratke da pila nema dovoljno vremena za vraanje u prvobitni poloaj, tada se paneli moraju rezati runo. Nije preporuiva montaa predugih panela i to iz dva razloga: x x Opasnost od oteenja pri transportu i montai zbog problematinog rukovanja. promjene duljine zbog dilatacije. Zbog vijanog privrivanja sa zranim zaporima i krovnim gredama, paneli takve duljine se privruju stezaljkom. Pri promjeni temperature mijenja se i duljina panela, pa to je ista dulja to je vea razlika u duljinama (takozvana Delta T ['-T]). Uz to jo izmeu vanjskog i unutranjeg lima dolazi do bimetalskog efekta, zbog razliitih razlika u duljinama zbog temepraturnih razlika (veliki utjecaj na to ima vanjska boja panela). Kao posljedica toga mogu nastajati neugodni umovi u unutranjosti hale, kao i problemi s nepropusnou te sa dograenim konstrukcijskim elementima (kantirani dijelovi,...) zbog velikih pomijeranja.

U pogledu izbjegavanja bilo kakvih naknadnih reklamacija najbolje je u podruju krova ugraditi poprene spojeve sukladno smjernicama o polaganju, a kod horizontalnog polaganja zidnih ili fasadnih panela ugraditi spoj u odgovarajuim razmacima.

- 13 -

4.7

Boja: Bimetalni efekt: Tamne boje neznatno reflektiraju i bitno jae primaju temperature za razliku od svijetlih ili bijelih panela. Razlike u temperaturama na povrini izmeu kobal plave i bijele ljeti iznose oko 30C. PUR-pjena stvara meusloj izmeu unutranjeg i vanjskog lima. Njena uloga je izmeu ostalog primanje i izjednaavanje razliitih izmjena duljina oba lima zbog razliitih temperatura u unutranjosti hale i vani. Pri unutranjoj temperaturi hale od 30C i kod antracitsive vanjske povrine krova ili zidova temperaturna razlika iznosi barem 46C. Vanjski lim zbog toplinskog rastezanja postaje dulji od unutranjeg zbog ega dolazi do deformiranja. Boje se dijele u tri grupe, ovisno o vrijednosti svjetloe (HW) i maks. temperature na povrini.

Grupa boje I
RAL 9010 9001 1013 Nijasna isto bijela krem bijela biserno bijela 1015 svijetla slonova kost 9002 sivobijela 1018 cinkuta HW 90 84 85 82 83 80 C 52 53 54 54 54 54 55 55

Grupa boje II
RAL Nijansa 1001 be 1002 pjeanouta 7038 ahatsiva 7032 kamenosiva HW 68 67 67 67 C 57 57 57 57 57 59 59 60 60 61 61 61 62 64 64 64 64 65 65

Grupa boje III


RAL Nijansa 2002 crvena narana 6010 trava zelena 8025 blijedo smea 8004 bakreno smea 5007 brilijant plava 6001 smaragdno zelena 9000 vatreno crvena 6002 lie zelena 3002 karmin crvena 6003 maslinasto zelena 3009 oksid crvena 5009 azurno plava 7015 schiefer siva 8007 srna smea 7013 smeesiva 5010 encijan plava 8011 orah smea 6005 mahovina zelena 7016 antracit siva 3004 purpurno crvena 5002 ultramarin plava 8014 crvenosmea 8016 mahagonij smea 6008 smee zelena 5013 kobalt plava HW C 37 67 37 67 34 68 33 33 32 31 29 28 28 28 28 28 27 27 22 22 21 21 20 20 19 18 16 15 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 72 72 75 75 76 76 76 76 77 78 79 80

9006 bijeli aluminij 66 1007 kromirano uta 57 1024 oker uta 57

1016 zelenkastou 78 ta 7035 svjetlosiva 75

2003 pastelno 55 naranasta 6021 blijedozelena 55 1020 maslinasto uta 53 7001 2000 6018 7002 6011 5012 2004 8003 2001 srebno siva utonaranasta utozelena maslinasto zelena rezeda zelena svijetloplava isto naranasta naranasto smea crveno naranasta 52 51 50 44 43 43 43 40 40

Ausbesserungen von Kratzern in der Oberflche:

- 14 -

Popravci ogrebotina na povrini: Neznatna oteenja nastala prilikom transporta ili montae na premazanoj povrini mogu se popraviti pomou kista (kista za vodene boje). Pripazite pri tome da kupite boju koja se moe preraditi u jednom sloju na pocinanoj podlozi te da ima istu RAL-nijansu boje kao panel. Popravci na metalik povrinama su teki, kao npr.: bijeli aluminij RAL 9006. Mikroestice umjeane u smolu reflektiraju svjetlo iz razliitih kuteva, zbog ega nastaje taj efekt. Ovdje je mogunost popravaka naravno teka. 4.8 Nanoenje sloja: Paneli su Vam dostupni u razliitim povrinskim slojevima. Kao korisnik morate odrediti odgovarajui sloj za objekt na kojemu radite:
Vrsta sloja poliester tanki poliester PVC-folija PVDF TTHD Plastisol Debljina 25 Pm 15 Pm 150 Pm 25 Pm 60 Pm 100,150,200 Pm Primjena izvana/iznutra iznutra unutr. strana izvana izvana iznutra Svojstvo dobra otpornost na UV manja otpornost na UV nije otporno na UV ne posvijetli brzo hrapava podruja primjene nije otporno na UV Cijena standardna standardna doplata doplata doplata doplata

Panja: Folijom presvueni sendvi elementi moraju se skladititi u unutranjosti hale zatieno od UV i nepokriveni! 4.9 Vertikalno ili horizontalno polaganje zidnih panela: Zidni i fasadni paneli mogu se polagati vertikalno i horizontalno. Molimo u oba sluaju potujte tablicu razmaka meu potpornjima i NORM B 4014 1 (optereenja vjetrom). Za grubu procjenu moete ovisno o visinskom poloaju i obliku terena uzeti orijentacijsku vrijednost od cca. 650 N (0,65 kN) / m .

- 15 -

4.10

Optereenje snijegom i vjetrom: U skladu s NORM B 1991-1-3 (do 01.01.2006. NORM B 4013) treba se provesti ispitivanje mjesta graevine na optereenje snijegom te izabrati odgovarajui panel u tablici proizvoaa. Vlastita teina panela mora se dodati ispitanom optereenju snijegom! U veini tablica postoji razlika izmeu nosivih sustava s jednim, dva ili vie polja. Pri tome je nosa s jednim poljem naravno bitno nepovoljniji u statikom smislu, nego to je to sluaj kod nosivih sustava s vie polja. Razmak izmeu krovnih greda i zranih zapuha na zidovima takoer proizlazi iz popisa proizvoaa. Kratko reeno, potrebno je ispitati optimalno rjeenje. To je stvar investitora. Nosa s jednim poljem: Optereenje povrine q Nosa s dva polja: Optereenje povrine q

Razmak potpora l

Razmak potpora l1

Razmak potpora l2

A Primjer tablice nosivosti:

teina (kg/m2)

lmax : Razmak potpora amin: Najmanja irina postavljanja Redak 1: maks. razmak potpora bez ogranienja progiba Redak 2: maks. razmak potpora s ogranienjem progiba od l/150. Mjere u cm.

cantipretri polja lever pust

dva polja

jedno polje

- 16 -

4.11

Drvene i metalne grede: Iskustvo je pokazalo da se vijci u drvetu tijekom prvog vremenskog perioda otpuste. Stoga morate nakon cca. dvije godine ponovno zateknuti vijke na cjelokupnoj povrini krova. Kod postavljanja na drvo preporuivo je prethodno buenje. Vlakna drveta se unite, pa se vijak ne moe otpustiti tako lako. Kod metalnih greda vijak je stabilan. Unato tome preporuena je provjera zbog polaganja panela.

4.12

Smjer vjetra: Pokrivanje se uvijek treba provoditi suprotno od smjera vjetra. Stoga je potrebno upitati investitora o glavnom smjeru vjetra na predmetnom mjestu. Pribavite si unaprijed pismenu potvrdu o tome od Vaeg nalogodavca. To je vrlo bitno za izradu nacrta polaganja i eventualnih rezova na panelu u podruju krova! Na sljedeoj stranici nalazi se slikovni prikaz na koji nain trebate postupati pri savjetodavnom razgovoru s kupcem te u nastavku pri narudbi panela kod proizvoaa.
Nain izrezivanja (pogled sa strehe):

Izrezivanje - lijevo

Izrezivanje - desno

Gornji slikovni prikaz je primjer. Upitajte Vaeg isporuitelja za njihov sustav prikaza slobodnog reza.

- 17 -

Navesti nagib u stupnjevima Kod poprenih spojeva, proboja ili prozirnih elemenata najmanji nagib 6 (10%).
Sljemeni profil Tip LIJEVO Tip DESNO

Oblaganje sljemena

Rezovi

LIJEVO

DESNO

Smjer polaganja

Smjer polaganja

SMJER VJETRA

4.13

Popis dijelova: Izradite popis dijelova koji je u skladu s nacrtima postavljanja te u kojemu su navedeni brojevi pozicija. Na taj nain se jednostavnije provodi rasporeivanje i optimiziraju radni procesi. Razmislite o doplati na manje duljine reza u radionicama proizvoaa. Razmislite o mudrijoj mogunosti spajanja vie kratkih duljina, radi utede. U tom sluaju morate rezati na gradilitu. Panja: Kod slobodnih rezova moraju stranice navoditi smjer Desno ili Lijevo. Detaljnije pogledajte u katalogu proizvoaa.

- 18 -

Smjer polaganja s desna na lijevo

Smjer polaganja s lijeva na desno

Formular za narudbu panela moe izgledati na sljedei nain:

POPIS DIJELOVA
PU-PANEEL paneli fire-protection panel ZP (ZID) ZP-F (ZID)

Br. narudbe:
FP (FASADA) FP-F (FASADA) KP (KROV) KP-F (KROV)

debljina jezgre (izolacija): POKROVNI SLOJEVI: RAL BOJE IZNUTRA IZVANA


REZ ZA RAZDVAJANJE: IZREZIVANJE:

PROFIL

OSTALO

LIJEVO LIJEVO

DESNO DESNO

*...Izrezivanje kod KP po izboru kod KP-F obvezno! m2 ukupno kom. DULJINA [cm] m2 OPASKA ( npr. osovina/fronta/poz.)

- 19 -

5.

Provjerite prije poetka radova:


Kao poduzee koje vri polaganje obvezni ste (ON B 2110), preuzeti obveze udruenja (Obveza za provjerom i upozoravanjem). Ukoliko utvrdite da e nanoenje panela kasnije dovesti do problema, tada ste obvezni za davanjem uputa i upozorenja! Upozoravajte uvijek pismenim putem pored telefaksa ili e-maila obavezno i preporuenim dopisom radi kasnijeg priznavanja dokaza. Izvadak iz iz NORM BB 2110: Izvadak NORM 2110:
5.9 5.9.1 (1) (2) (3) (4) Obveza provjere i upozorenja Izvoa je obvezan to prije provjeriti kod naruitelja izvedbenu dokumentaciju stavljenu na raspolaganje priopene upute dostavljene materijale pruene prethodne usluge provedene od strane drugih naruiteljevih izvoaa

te naruitelju neodgodivo pismeno priopiti, na temelju svog pretpostavljenog strunog znanja, prepoznatljive nedostatke kao i utemeljene sumnje protiv predvienog naina izvedbe. 5.9.2 Izvoa se prije poetka pruanja svojih usluga mora, prema obvezi po dunosti, paljivo uvjeriti u uredno stanje eventualno ranije dovrenih usluga. Prije samog poetka radova izvoa treba naruitelju pismeno priopiti prepoznatljive nedostatke koji po njegovom miljenju mogu imati nepovoljan utjecaj na zahtjevane znaajke onih usluga koje on mora pruiti. 5.9.3 Nedostaci za ije su prepoznavanje potrebne opsene, tehniki zahtjevne ili skupe analize ili ukljuivanje vanjskih strunih suradnika, ne vrijede kao prepoznatljive u smislu 5.9.1. Ukoliko izvoa mora pretpostaviti da naruitelju ne moraju biti poznate okolnosti koje vode do takvih analiza, mora o tome naruitelja neogodivo pismeno obavijestiti. 5.9.4 Unutar nekog pretpostavljenog roka izvoa treba po mogunosti predloiti upute ili prijedloge za otklanjanje ili popravak nedostataka. Naruitelj treba pravovremeno priopiti svoju odluku. 5.9.5 Ukoliko izvoa zanemari davanje priopenja ili naruitelj ne donese odluku, svaki od njih je odgovoran za posljedice vlastitog propusta. Ukoliko naruitelj ne povede rauna o utemeljenim sumnjama, a nastanu tete koje se pripisuju ukazanim nedostacima, tada je izvoa osloboen odgovornosti i pruanja jamstva za nastale tete.

5.1

Izmjerite kuteve krovnih povrina: Prije no to zaponete s montaom panela, izmjerite kuteve krovnih povrina te pomou page u boji oznaite kontrolne toke u odgovarajuim razmacima. Projerite okomitost doljnje konstrukcije izraene od strane prethodnog poduzea, u protivnom mogu nastupiti ozbiljni problemi zbog premijetanja ploa pri polaganju panela. Vi ste obvezni upozoravati i davati upute, stoga ne kreite s radovima prije nego to podrobno i bez odgaanja razjasnite situaciju s investitorom ili Vaim nalogodavcem.

- 20 -

5.2

Provjerite podkonstrukcije i grede Vi ne morate provoditi podrobno ispitivanje. To takoer nije predvieno u normama (NORM B 2221). Vae radno iskustvo Vam govori je li po osjeaju takva vrsta konstrukcijskih dijelova ispravno dimenzionirana i prije svega dovoljno privrena! Provjerite ravninu i pravocrtnost tih za Vas iznimno bitnih granica predaje! Prije svega uvjerite se na gredama koje su Vam predane o ispravnim irinama postavljanja. Moete ih inae pronai u katalogu ili se konzultirajte kod proizvoaa panela.

Ovakve grede nisu primjerene za polaganje sendvi panela.


x x x iskrivljenost progib zavaljanost debla

5.3

Provjerite ravninu zidova i krovnih povrina Kod panela se radi o stabilnim konstrukcijskim elementima. Sasvim suprotno od trapezastih limova, sendvi paneli ne mogu dugotrajno prenositi torzicijske sile. Donja konstrukcija mora biti dobro pripremljena da nita ne stoji na putu nesmetanoj montai elemenata. Ukoliko se paneli moraju montirati pomou vijaka na loe pripremljenu podkonstrukciju, tada e taj nedostatak sigurno biti prepoznatljiv kod letiminog prelaska svjetla (refleksija i sjena od savijanja panela), a investitor ima razloga za reklamacijom.

5.4

Razmak izmeu greda i njihova visina Provjerite prije radova polaganja razmak izmeu greda i jo jednom usporedite s tablicama optereenja proizvoaa panela. Nadalje provjerite je li omoguen slobodan progib svih krovnih panela. Kod veih razmaka izmeu greda grede ne smiju biti postavljene na gornju stranu usko s gornjim bridom glavnih krovnih greda, ve moraju biti vilje montirane, barem za

- 21 -

mjeru dozvoljenog progiba panela plus sigurnosni razmak. Konstrukcijski elementi, kao i nai predmetni paneli, smiju imati progib u mjeri od L / 150, pri emu L predstavlja razmak izmeu greda. Kod veeg razmaka izmeu greda, kao npr.: pri razmaku od 3.500mm progib iznosi preko 23mm!!!

Lijevo vidite fatalnu greku, gdje su se grede s gornje strane postavile usko s gornjim bridom glavnih krovnih greda. Panel koji lei na glavnoj krovnoj gredi blokiran je u svom progibu. Nepropusnost u uzdunom spoju nije omoguena, te dolazi do prokinjavanja i prije svega do stvaranja kondenzirane vode, jer simetrija spojeva nije ispravna. Brtvilo ne dosjeda. Kapljice kondenzirane vode su vidljive! 5.5 Na kakvoj podlozi privrujete panele? Pravilan izbor privrsnih sredstava vrlo je bitan. U svakom sluaju pripazite na zatezne vrijednosti vijaka i zatika. Podatke moete pronai u razliitim tablicama za privrsnu tehniku ili po konzultaciji s Vaim isporuiteljima. Za eline grede potrebni su Vam samonarezni vijci za gradnju krova, za drvo e biti dovoljni takvi bez bunog vrha. Primjena takvih s bunim vrhom je dozvoljena. Ope pravilo govori da je za drvo neophodna najmanja dubina navoja od 60mm. Buni vrh se ne uraunava. Kod elika pripazite na debljinu materijala koji se bui zbog duljine bunog vrha. Kod zidnih panela primjenjuju se vijci sa zatitnim navojem. Za svaki vijak postoji najmanje debljine koje moete dobiti od Vaeg proizvoaa. Molimo uzmite ovo u obzir.

- 22 -

6.
6.1

Montaa
Zatitne mjere posloprimca: Pridravajte se stalno radno pravnih zatitnih odredbi. Kod AUVA (Allgemeine Unfallverhtungsanstalt) moete dobiti brouru tiskanicu s uputama 222 i besplatne informacije). www.auva.at
x x x

Zatitna mrea kod polaganja krovnih panela (od 5,00m visine pada) Zatitna skela sa zatitnom mreom u podruju krova i radnih mjesta. Stabilne skele i radne platforme za montau zidnih panela.

6.2

Nacrt polaganja: Prije poetka radova potrebno je uzeti nacrt polaganja zajedno s popisom dijelova kako biste mogli pogledati sve potrebne detalje i poloaje panela. Nakon toga se paketi panela rasporeuju na gradilitu. Uvaavajte smjer polaganja kako ga je zamislio projektant. Ne mjenjajte smjer polaganja panela na jednoj te istoj fasadi. Kod letiminog prelaska svjetla fuge nisu jednake.

6.3

Smjer vjetra: Provodite polaganje panela uvijek suprotno od smjera vjetra.. Preklapanje u podruju uzdunog spoja stvara zatitu od prodiranja kie.

6.4 6.4.1

Privrsni materijali: Krovni paneli: Privrstite panele iskljuivo preko povienih lijebova, a nikada u vodohodnoj razini. Koristite uvijek originalne kalote za privrivanje od proizvoaa panela ili strunog trgovca. Iste rasporeuju privlanu silu vijka na veoj povrini za razliku od brtvene ploice. Zbog prilagoenog oblika nije mogue bono ugibanje lima u podruju povienih lijebova pri uobiajenom poteznom momentu. Nadalje, brtvljenje protiv prodiranja vode s brtvama proizvedenim od neoprena unutar kalote bitno je bolje, nego samo s Dm 16mm brtvenom ploicom.

- 23 -

Privrivanje se ne smije provoditi kao to je prikazano na fotografiji. Preko sile tlaenja vijka profil se deformirao. Sada vie nema stabilnosti, a kao posljedica toga je prokinjavanje.

Kalota

Presjek lijevo prikazuje pravilno privrivanje krovnog panela uz primjenu kalote.

Sastav-spoj cca. 2 mm 2 mm

Tvrtka

EJOT ureaj

nudi za

svom

asortimanu

testiranje

vakuma za utvrivanje nepropusnosti na vijanim i zakovinim spojevima na krovu i zidu.

- 24 -

Du uzdunih spojeva neophodna je ugradnja samoljepljivih brtvenih traka od neoprena (ili sl.). Broj vijaka: Krov: NORM B 4014-1 izmeu ostalog daje obavijest o optereenju vjetrom na rubnim podrujima krovne povrine.

uz vjetar

uz vjetar

niz vjetar

Mjera visine graevine h polae se u horizontalnu projekciju. Sada je definirana dubina zona s jaim optereenjem. Du radnog mjesta vrijedi ista mjera. Unutar tog podruja potrebno je obratiti posebnu pozornost na intezitet privrivanja panela. Mora se zategnuti vijkom svaki povieni lijeb. Unutar preostalih polja s manjim optereenjem privruje se vijkom svaki drugi lijeb, alternativno s paralelnom gredom. U podruju sljemena se ponovno mora zategnuti vijkom svaki lijeb. Zid: Kod primjene stezaljki za raspodjelu optereenja od debljeg elinog lima u uobiajenom sluaju je primjena jednog vijka po veznoj toki dostatna zbog dobre raspodjele sile tlaenja. Bez takvih ploa nije dostatan jedan vijak po veznoj toki zbog male povrine brtvenih ploica te se moraju postaviti dva vijka. Na rubu je dostatan jedan vijak zbog prepolovljenog optereenja. Zatezno optereenje moe se izraunati te u skladu s tim definirati broj vijaka. Pripazite i na relativno tanak

- 25 -

lim i njegovu vrijednost habanja. Zbog toga dva vijka predstavljaju bitno poboljanje pri privrivanju. 6.4.2 Zidni paneli: Oni nemaju skriveno privrenje te se privruju kroz panel pomou dostatno dugakih vijaka. Glave vijaka se kasnije vide na gotovim fasadama. Koristite iskljuivo vijke sa potpornim navojima i odgovarajue velike ploice s brtvom od neoprena. Koristite iskljuivo vijke s brtvenim ploicama i EPDM brtve.
potporni navoj

Spoj zidnih panela bi trebalo izvesti kao to je prikazano na lijevoj fotografiji. Potrebno je pripaziti na tono prijanjanje panela te koristiti vijke s potpornim navojem.

6.4.3

Fasadni paneli: Oni se privruju u posebno oblikovanom pregibu. Na taj nain sljedei panel prekriva vijano mjesto. Broj vijaka se ovisno o projektu izraunava od strane proizvoaa vijaka. Pri montai posebice pripazite da paneli tono dosjedaju jedan na drugi, inae dolazi do neeljenih raspora koji naruavaju optiki dojam. Na gornjoj slici vidite pravilno oblikovanje fasadnih panela. Bitno je da paneli maksimalno dosjedaju jedan na drugi. Samo na taj nain je zajameno da zbog sile tlaenja brtve spoj bude nepropusan na vjetar te da se izbjegne stvaranje kondenzirane vode.

6.4.4

Koji materijal vijaka: U ponudi su spojna sredstva od elika s pocinanom povrinom, kao i od plemenitog elika. Pocinani vijci mogu se naruiti i s kapicama u razliitim RAL

- 26 -

nijansama boja. Prilikom narudbe spojnih sredstava pripazite na zahtjeve iz natjeaja! Dotina trgovaka poduzea nude vezano za ovu temu besprijekorno savjetovanje. Pripazite uvijek na pravilan potezni moment i uvijek ga imajte u vidu tijekom radova polaganja. Potezni moment moete podesiti kod veine eletrinih runih vijanih strojeva. Ako je vjerojatno da e u objektu vladati pare koje sadre klor (zatvoreni bazeni,...), pare od luina ili neka druga isparavanja kemikalija, tada je potrebno svakako koristiti vijke od plemenitog elika Ima ih u kvaliteti 1.4301 (A 2) i 1.4571 (A 4). Morate to uzeti u obzir prilikom Vae kalkulacije. Vijci od plemenitog elika su otprilike dvostruko skuplji od pocinanih vijaka. Savjetujte se sa svojim strunim savjetnikom za vijke o tome koji tip vijaka je potreban upravo za Vae podruje primjene. Vijci kvalitete A 4 teko se mogu nabaviti i zahtjevaju dulji rok isporuke. U naelu se prednost daje vijcima od plemenitog metala. 6.5 Privrivanje na donju konstrukciju: Vrsta i duljina vijaka za privrivanje na donju konstrukciju odreuje se prema pripadajuim zahtjevima. Najmanji promjer je 6,3mm. Kod krovnih panela koristite odgovarajue kalote s ugraenom neoprenskom brtvom i vijcima odgovarajue duljine s brtvenim ploicama i EPDM brtvom. Izbjegavajte zatezanje vijcima u donjem lijebu panela. Taj lijeb je istovremeno i vodovodna razina. Eventualno nedovoljno pritegnuti vijci ili nestabilnosti na donjoj konstrukciji vode do propusnosti. Ukoliko se glava vijka nalazi na povienom lijebu, tada to mjesto nije stalno izloeno tolikim koliinama vode kao na donjem lijebu. 6.6 Uzduni spojevi: Za ovo postoje samonarezni vijci s reduciranim bunim vrhom i brtvenom ploicom od EPDM. Razmak izmeu vijaka trebao bi iznositi cca. 300 do 400mm. 6.7 Neuspjele buotine (vijci za popravak): Ponekad se zbog greke u montai dogaaju neuspjele buotine. One se mogu zatvoriti pomou tzv. vijaka za popravak. Radi se o vijcima debljeg promjera jezgre i velikih brtvenih ploica s EPDM brtvom (npr.: Ejot JB 3 7,2 x 19 E 22).

- 27 -

6.8

Zatitni dijelovi: Propisano je da se za osoblje odravanja krovne povrine pribave primjerene mogunosti zakvaenja. esto se privruju tzv. zatitni dijelovi na nosivu konstrukciju te se provuku kroz krovnu razinu. Na zatitne dijelove se kasnije privrsti elina sajla, na koju se radnik zakvai sa svojim sigurnosnim alatom. Ukoliko morate uvrstiti takve zatitne dijelove u krovnu povrinu, pripazite na toplinski most i uvaite Vau obvezu za davanjem upozorenja i uputa! Zatitne dijelove nikada ne privrujte na sendvi panel. Sile koje pri tome nastaju prevelike su.

6.9

Proboji krova (npr. Dektite ): Najbolje koristite gotove cijevne manete. Pripazite u takvim sluajevima da proturne metalne cijevi eventualno predstavljaju toplinski most. Eventualno upotrijebite Vau obvezu upozoravanja i davanja uputa!

podupiranje optereenja preko dva fleksibilna lijeba

lako uoljiva veliina cijevi

fleksibilni koniki kolak nizak profil

velika povrina

poboljana vodonepropusnost uloeni aluminijski okvir konus bez navoja

- 28 -

Montaa:

1. Dektite prilagoditi cijevi

2. Dektite prilagoditi profilnom limu i oznaiti

3. Nanijeti brtvenu masu

4. Dektite prilagoditi profilnom limu tono po obliku

5. Dektite s EJOT COLORDRIL samonareznim vijkom privrstiti Bulbtite zakovice.

6.10 Bimetalni efekt: Vanjski kao i unutranji limovi sendvi panela izloeni su velikim temperaturnim razlikama te su podloni razliitim duljinskim rastezanjem (dilatacijama). Kod nedovoljnog privrenja panela to moe imati fatalne posljedice. Bimetalni efekt se bitno pojaava kad je vanjska boja tamna. Pripazite na podjelu po grupama boja (1 do 3). Savijanja panela izmeu privrsnih toaka sasvim su uobiajena. Kod panela se postupa s tolerancijom savijanja od l/150, to znai da je pri razmaku osovine od 6m savijanje do 4cm sasvim uobiajeno.

6.11 Pucketavi umovi: Do pucketavih umova dolazi zbog temperaturnih razlika (umovi pokretanja) u unutranjosti graevine. Takvi umovi u manjem obimu su uobiajeni te nisu povod reklamacijama. Tona kvantifikacija tolerantnih polja za to ne postoji.

6.12 Radovi asfaltiranja pri zatvorenoj hali: Bitumenski asfalt kao i lijevani asfalt u pravilu se ugrauje s temperaturom od 160 celzijevih. Pripazite posebice ljeti da svi prozori i vrata ostanu otvoreni i nakon okonanja radova asfaltiranja sve dok se medij potpuno ne ohladi. U suprotnom temperatura se odri ispod krovnih panela. Moe doi do stvaranja nabora na donjim stranicama panela zbog toga to je blokiran unutranji lim (donji remen) izmeu privrenja na gredama u rastezanju! Takvo djelovanje ve se

- 29 -

moglo vidjeti na razliitim gradilitima. Time se dodue ne ograniava nosivost panela, ali optiki nedostatak svakako postoji.

7.
7.1

Prerada
Skladitenje paketa panela: Skladitite pakete panela uvijek u nagibu po duljini kako bi oborinska voda mogla otjecati i istjecati. Dugoronije skladitenje paketa panela na otvorenom zahtjava prekrivanje platnenom ceradom (nikako plastinom ceradom!). Platno omoguava brzo prozraivanje paketa. Zaostala voda izmeu elemenata mora se izbjegavati pod svaku cijenu. ak i na povrinski oplemenjenim limovima mogu u takvim situacijama nastati trajne tete (mrlje, korozija)! Kako bi se izbjegla mjesta pritiskanja, paketi se ne bi smjeli slagati jedan na drugi. Otvorene pakete potrebno je osigurati od podizanja prilikom oluja (npr. pomou pojasa, ili sl.). Meuskladitenja na krovnoj konstrukciji dozvoljeno se iz statikih razloga provoditi samo preko veznih greda, a nikada u sredinu polja greda! Uskladite Vau namjeru s graditeljem konstrukcije vezano za voenje izgradnje.

- 30 -

Kod dizalica koristite kutne titnike ispod pojaseva za podizanje. Kod duljine panela preko 8,00m potrebno je postaviti teretnu preku. Uvijek podiite po jedan paket. Ukoliko istovarate pomou viliara, voza treba postupati vrlo oprezno. Postavite viliar to je mogue dalje. Kod vrlo dugih panela postavite po potrebi dva viliara. 7.2 Polaganje krovnih panela: Na tritu postoje ureaji za dizanje s vakumskom pumpom kao i mehanika potporna sredstva, koji se koriste kao dodatak za dizalicu. Panele ni u kojem sluaju nemojte podizati pomou pojaseva a bez zatienih rubova, jer se na taj nain deformiraju i otete pregibi. Pripazite na pravilan izbor potpornih toaka i teita panela kako bi zajamili sigurno dizanje tereta. Nadalje pripazite na optimalni razmak podiznih toaka, jer bi u protivnom panel mogao napuknuti. Vakumski usisavai imaju gumeni tanjur koji sprjeava oteenje lakirane povrine lima, kod mehanikih ureaja koristite primjerene zatitne mjere. Pripazite kod svakog panela na tono dosjedanje u podruju spoja. Nakon okonanog polaganja krova izravnavanje vie nije mogue! Kod neodgovarajuih oblikovanja spojeva moe doi do difuzije vlage i kapanja kondenzirane vode. Kod radova s opasnou od ruenja dijelova obvezno je noenje zatitne kacige! U podruju opasnosti ne smiju se zadravati osobe! Na prilaziti ispod viseeg tereta!

- 31 -

7.3

Zatitna folija: Veina proizvoaa panela postavljaju pri kontinuiranoj proizvodnji samoljepljive folije kao zatitu za povrinu limova. Odstranite tu zatitnu foliju prije ili neposredno poslije montae. Ukoliko se folije dulje vrijeme izloe sunevim zrakama, gotovo ih je nemogue vie odstraniti!

7.4

Polaganje zidnih i fasadnih panela: Ukoliko nije mogua runa montaa, tada je i u ovom sluaju mogua primjena primjerenih potpornih sredstava za dizalice uz pridravanje neophodnih sigurnosnih mjera. Pripazite na zatitu povrine limova. Oteenja se mogu vrlo teko popraviti.

7.5

Radovi izrezivanja: Openito izbjegavajte primjenu kutnih brusilica! Oni stvaraju vrue iskre koje se zapeku u nanesenom sloju povrine lima te se vie gotovo ne mogu odstraniti. Posljedica togu su bezbrojne toke hre na povrini panela. Zbog velike brzine rezanja kutne brusilice rasporeuju obrueni predmet po velikoj povrini. Koristite rune krune pile s listovima pile opremljenih tvrdim metalom ili specijalno namijenjene pile s lancem. S povrina odmah odstranite strugotine od rezanja, jer one kod prve vlage nahraju te uzrokuju jednaku tetu kao to je gore opisano. Hrave mrlje nastale od strugotina buenja ili bruenja kasnije se mogu vrlo teko odstraniti.

- 32 -

7.6

Buenje: Ukoliko se strugotine, koje nastaju od buenja i zavrtanja takozvanih samonareznih vijaka, odmah ne usisaju, na prevuenim povrinama lima nastaju mrlje od hre.

7.7

Zakivanje oblonih limova: U ukupnoj izradi fasadnih povrina ne mogu se izbjei zakovice. Koristite za izvana uvijek brtvene zakovice, a ne uobiajene slijepe zakovice. Iskustvo pokazuje da kod slijepih zakovica srednjerono do dugorono nakon otputanja zatika s urezom dolazi do prodiranja vode. Pripazite na izbor materijala jednake kvalitete s obzirom na potencijalnu koroziju. Ne koristiti aluminijske zakovice za elini lim i obratno! Na krovu se ne smiju zakivati obloni limovi. Za to je bolje koristiti brtvene vijke.

7.8

Primjena trajno elastinih brtvenih masa: Prikljuci prevuenih limenih obloga gotovo se vie ne proizvode bez trajno elastinih brtvenih masa, a esto su takve i zabranjene. No unato tomu pripazite na izradu preciznih limarskih detalja te to je mogue manje poseite za trajno elastinom brtvenom masom. Izradite spoj tako da trajno elastina brtvena masa bude zatiena od UV- sunevog zraenja. Brtveni sastavi vrijede kao sastavi za odravanje!

7.9

Primjena brtvenih traka: Takoer je nemogue odrei se koritenja brtvenih traka. Na stranici 36 nalazi se tablica s razliitim tipovima dostupnim na tritu. Na nacrtima konstrukcijskih detalja sadrani su kodovi koji upuuju na pravi tip brtvene trake u tablici.

7.10

Ugradnja profila za punjenje i nazubljenih limova na krovu: Kod zabata hala, poluzabata, proboja, obrubljivanja svjetlosnih kupola potrebna je ugradnja takozvanih profila za punjenje za brtvljenje izmeu samog panela i odgovarajueg prikljunog lima. Te dijelove moete dobiti kao pribor kod Vaeg proizvoaa panela. Unato ugradnji takvih profila za punjenje potrebno je uklopiti jedno u drugo kraj pokrovnog lima ispod oblonog lima. Slikovni prikaz na sljedeoj stranici prikazuje jedno takvo uklapanje jedno u drugo.

- 33 -

svi kutevi

10 mm

7.11

Primjena PUR pjene u dozi: Prije nanoenja oblonih limova potrebno je sastave ispuniti PUR-pjenom u dozi. Pripazite PUR pjena u dozi nije paronepropusna! Ukoliko trebate izgraditi paronepropusnu halu tada je potrebno s unutranje i vanjske strane sastave polijepiti butan trakom. Nakon toga se mogu nanijeti obloni limovi. Pripazite da suvina pjena ili kapljice pjene ne padnu na gotovu povrinu panela. Takve mrlje se kasnije teko mogu sasvim odstraniti.

- 34 -

Svojstva Type 3 Type 4 Type 7 PP ili PE pjena sa zatvorenim stanicama (traka za razvezivanje i ostalo) bitumen/kauuk plastino elastino PUR meka pjena, otvorenih stanica s polipropilenskom folijom Polietilenska pjena sa zatvorenim stanicama (profil za punjenje) Type 5 Type 6 butan trake PUR-pjena PUR-pjena otvorenih stanica

DIN

Tip 1

Type 1A

Type 2

Materijal

PUR-pjena

Grupa optereenja Da nema zahtjeva Da jednostrano samoljepljivo slijedi oblik dijela nema zahtjeva jednostrano samoljepljivo, odgoena dekompresija jednostrano samoljepljivo samoljepljivo, event. jednostrano alukairano jednostrano samoljepljivo, event. jednostrano alukairano Da nema zahtjeva nema zahtjeva jednostrano samoljepljivo, prema DIN EN ISO 3386-1 dif. tvrdoa na10%>250 kPa, na 25%>300 kPa

Impregnant akrilatpolimeri

Da

Oprema

jednostrano samoljepljivo

Grupa graevnog materijala Konica pare Konica pare

Koeficijent otpora difuzije vlage Toplinska provodljivost maks.

Tipovi brtvenih traka za primjenu na konstrukcijama gradnje s lakim elikom

- 35 mora biti ispunjeno must be present

Postojanost na temperaturu min. zahtjev Propustljivost sastava

Nepropusno na kine padaline mora biti ispunjeno mora biti ispunjeno UV-postojano, event. alukairano mora biti ispunjeno mora biti prueno profilni oblik prilagoen min. 30 mm

Postojanost na vremenske prilike

mora biti ispunjemora biti ispunjeno mora biti ispunjeno mora biti ispunjeno no UV-postojano, event. alukairano

Kompatibilnost s graevnim materijalom

Dimenzije u mm min. irina trake/ maks. irina sastava

8.
8.1

Krovne konstrukcije s PU elinim sendvi elementima


Popreni sueoni spoj: Gornji panel se sijee na najmanju duljinu od 200mm, ili bolje 300mm. Pjena se uredno mora odstraniti. Stavite s eone strane poprenog spoja rubne trake debljine jezgre panela. Podmetnite nasjedni dio panela s trakom za razmak (guma) od cca. 3mm. Na taj nain nastaje razmak koji sprjeava upijanje vode zbog kapilarnog djelovanja. Kinica koja prodre u razmak moe ponovno istjei, a mjesto se moe osuiti. Zalijepite ispod dva lima u dva reda po jednu traku za komprimiranje najmanje irine od 15mm. Na osi brtvenih traka sada privrstite oba vanjska lima sendvi krovnih elemenata koji se dotiu, no pri tome nemojte zatvoriti raspor. Pripazite da se limovi ne dotiu zbog poloenih brtvenih traka. Zbog kapilarnog djelovanja voda bi se upila u razmak, gdje bi se teko mogla osuiti i mogla dovesti do korozije.
nag visno o panje o la k e r p m je Najman krova 200 m ibu
Trake od pjene ugraditi u debljinu

3mm trake za razmak b 40 mm, npr. gumene

2 x tip 2 (najmanja irina 15mm)

irina najmanja m m 5 8 ja polagan

VANO: Upotrijebite 2 vijka!

Popreni spoj smije se izvoditi iskljuivo iznad grede!

- 36 -

Molimo ovako ne: Na fotografiji vidite tragove hre koji su izbili na poprenom spoju, zato to je postavljena samo jedna brtvena traka te se limovi dotiu. Na taj nain se moe razviti kapilarno djelovanje. Nadalje, nisu postavljeni vijani spojevi.

8.2

Prikljuak na zid:

popreno preklapanje

Type 1 14 / 3-9 priljepiti na rub spoja Izolacija

Preklopni spoj kalupni dio Brtveno sredstvo tip 4 PU-pjena ili mineralna vlakna, komprimirano Tip 2 30/2

Tip 1 14 / 3-9

Koristiti kalote!!

- 37 -

Vano i ovdje: Koristite brtvene trake i izbjegavajte doticanje limova u ije se raspore zbog kapilarnog djelovanja moe uvui voda. 8. 3. Detalji krova: Varijanta 1: Ovjesni lijeb okrugli
1. Vodovodni lim 2. lijebni ulazni lim 3. PVC-brtvena traka 5 x 20, sa zatvorenim stanicama 4. PVC-brtvena traka 10 x 25, natopljena umjetnom smolom 5. Punjenje 6. eljezo za lijebove 7. Vijani spoj na krovu na svakom remenu (usp. slike 8 i 9)

Panja toplinski most! Varijanta 2: Ovjesni lijeb okrugli sa slobodnim rezom kuka lijeba ispod panela
Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti brtvenim sredstvom na brtvenoj traci a) PE-trake od meke pjene b) PU pjena c) Mineralna vlakna, komprimirano

slobodni rez

termiki rez
Tip 1 14 / 3-9 Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti brtvenim sredstvom na brtvenoj traci

nazubljeni lim / pokrov

- 38 -

Varijanata 3: Ovjesni lijeb okrugli kuka lijeba u povienom lijebu


Privrivanje u povienom lijebu sa samonareznim vijkom slobodni izvesti kapljite termiki rez
Tip 1 14 / 3-9 Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti brtvenim sredstvom na brtvenoj traci Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti brtvenim sredstvom na brtvenoj traci a) PE-trake od meke pjene b) PU pjena c) Mineralna vlakna, komprimirano

nazubljeni lim - kut

Varijanta1: Ovdje se radi o uobiajenoj varijanti privrivanja krovnih lijebova u podruju krova graevine. Izvedba je ekonomina i sigurno nije problematina pri netemperiranoj skladinoj hali. Nedostatak su topliski mostovi kao i nepostojanje slobodnog reza. Srednjerono do dugorono trpi spoj pjene i lima na prijelazu vanjskih stranica lima prema pjeni.

Varijanta 2: Slobodni rez i okapni rub postoje. Izveden je i termiki rez. Ova varijanta je u kvalitetnom smislu bitno bolja od varijante 1, no neizbjeno i neto zahtjevnija. Nedostatak je vrlo visoka visina kapanja te je stoga potreban vodovodni lim. Taj dodatno potrebni lim djeluje kao hvata snijega te kod klizanja snijega moe otpasti. Vezano za temu hvatanja snijega upuujemo na zaseban odlomak.

- 39 -

Varijanta 3: Treba se izvesti slobodni rez krova. Dubina se odreuje ovisno o dimenzijama lijeba. Kuke lijeba se ugrauju direktno u povieni lijeb panela te se privruju s dva samonarezna vijka kroz krovne vanjske stranice lima. Stabilnost je bolja kad se svaki puta spoj panela izabere kao privrsna toka za kuku lijeba, jer ovdje oba preklopna lima daju bitno veu stabilnost. Dodavanje kalota je za preporuiti. Potrebni razor izvedite pomou alata od plosnatog elika i elika. Ugurajte unaprijed oblikovanu kuku lijeba te ju privrstite vijkom s krovnom vanjskom stranicom lima. Proveo sam probno optereenje tih privrenja kuka lijebova i to s pozitivnim rezultatom. Pjena se prekrije s kutom nazubljenog lima. Openito o podruju krova i lijebova: Pazite stalno kod montae ovjesnih lijebova da prednji rub dublje lei od zadnjeg (vidi NORM B 2122). Kako bi prekinuli toplinski most potrebno je preko termikog reza odvojiti donji lim krovnog panela! Taj rez za prekidanje irine cca. 20 30mm najbolje izvedite runom krunom pilom u podruju vanjske treine izlazeeg zidnog panela. Obratite pozornost da se zbog tog reza vri utjecaj na statiku nosivost panela. Time je na primjer bez problema mogu slobodno nadvedeni krovni panel od 300mm. Preko 500mm ve postaje problematino. Debljina panela je takoer mjerodavna. U tom sluaju je potrebno postaviti gredu u blizini ruba krova. Preporuiv je slobodni rez krova.

- 40 -

Varijanta ovjesnog lijeba u obliku kalupa:


Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti u podruju brtvene trake brtvenim sredstvom Trake za razmak izmeu eljeza za lijeb 2 x 3.0 mm ( S2 dra lijeba) b 60 mm, npr. tip 7

izvesti okapnik vodovodni lim slobodni rez

Tip 1 14 / 3-9

Popreni spoj profil za vjeanje tip 1 14/3-9 zalijepiti na sastavni brid Tip 5, d= 3,0 mm b= 60 mm ili PU-pjena ili mineralna vlakna, komprimirano

Tip 1, 14/3-9 Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti u podruju brtvene trake brtvenim sredstvom

Koristiti kalote!! Panja toplinski most!! U ovom sluaju se takoer treba pripaziti da prednji rub lijeba lei dublje od unutranjeg kako bi eventualno nakupljena voda mogla otjecati. U rijetkim sluajevima se kod ovakve varijante lijeba treba prepoznati predvieni pad. lijebovi su preteno proizvedeni i montirani s paralelnim rubovima. Visinske nejednakosti kod izgradnje konstrukcije esto vode do udubljenja lijebova, gdje se zadrava voda od padalina. Takve bare uzrokuju zaprljanje lijebova, smanjuju njihov vijek trajanja i poveavaju interval odravanja vlasnika graevine. Kao na gornjem slikovnom prikazu, lijeb visi na panelu u odnosu na gredu. Stoga termiki rez u ovom sluaju zbog stabilnosti nije mogu. Ukoliko morate prednji brid lijeba postaviti vilje od stranjeg brida tada prednju stranu lijeba opskrbite rasporima za odvodnjavanje u nudi.

- 41 -

8.4.

Sljeme hale: Dvostreni krov:

1. 2. 3. 4. 5.

Poklopac sljemena Vijci Nazubljeni lim Profil za punjenje PVC-brtvena traka 5 x 20 zatvorena 6. PUR-pjena

savijanje ruba lima na vie

Ispravna izvedba je vidljiva na gornjem nacrtu. Uvijek savite vanjski lim na kraju prema gore, koristite profile za punjenje i nazubljene limove. Bez nazubljenog lima (elja) postoji opasnost od oluja ili ptice da skinu profil za punjenje. Nadalje, pomou lima zatitite profil za punjenje od UL-zraka. Spojni brid lima na sljemenu preklapa se najmanje 50mm, u podruju preklapanja brtvi i dodatno je spojen spojnicama ili vijcima.

- 42 -

Sljeme hale: Polusljeme


Zavretak sa spojnim limom zabrtviti brtvenim sredstvom osoviti donji remen profil za punjenje Tip 2 15/4 nazubljeni lim

2 x Tip 1 14/3-9 ili 18/6-18

Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti u podruju brtvene trake s brtvenim sredstvom

8.5.

Radno mjesto:

1. 2. 3. 4. 5.

Profil radnog mjesta Pomjereno privrenje PUR-pjena Rubni kut Privrenje na rubu e 1000 mm

- 43 -

Varijanta:

popreno preklapanje Tip 1 14/3-9 priljepiti na spojni brid

PU-pjena

Tip 2 30/2

Tip 1 14/3-9

Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti u podruju brtvene trake s brtvenim sredstvom

- 44 -

Varijanta:

popreno preklapanje Tip 1 14/3-9 priljepiti na spojni brid

Tip 2 30/2

PU-pjena ili mineralna vlakna, komprimirano

Tip 1 14/3-9 Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti u podruju brtvene trake s brtvenim sredstvom

Istureni dio krova

Izvesti termiki rez !!

- 45 -

8.5. Popreni spoj zidnog panela:

Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1

Tip 1 14/3-9 or 18/6-18 ili Tip 1a 15/3-5 ili 20/5-9

Postaviti potporni kut!

Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1

Razmak izmeu je bitan kako bi se optereenje gornjih panela prenosilo na nosivu konstrukciju, a ne na panele koji se nalaze ispod. 8.7 Prikljuak sokla:
Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1 Sastav po duljini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1 Tip 1 14/3-9 ili 18/6-18 ili Tip 1a 15/3-5 ili 20/5-9

Tip 1 14/3-9 or 18/6-18 ili Tip 1a 15/3-5 ili 20/5-9

Raspor staviti iza pokrovnog dijela

a) PE-trake od meke pjene b) PU pjena c) Mineralna vlakna, komprimirano Paziti na zatitu od vlage!

Detalj prihvata nema toplinsku izolaciju Ne postoji toplinski most!

Detalj prihvata s toplinskom izolacijom Postoji toplinski most!

- 46 -

Kao to je prikazano na lijevoj slici na prethodnoj stranici, panel ne bi smio dosjedati na okapni lim radi bolje mogunosti isuivanja. Na desnom slikovnom prikazu stranji dio okapnog lima dosjeda iza vanjske stranice lima. To je mogue, no kod svakog panelskog spoja okapni lim mora biti izrezan i PU-pjena zarezana. Mogue je i okapni lim montirati izvana s gornjim skoenjem rubova za kitani sastav. To bi istovremeno prekrilo i esto neravnomjerne sastave izmeu panela i okapnog lima te dodatni kut ne bi bio potreban. 8.8 Uokviravanje ulaza - palete Horizontalni presjek

Tip 1 na licu mjesta

Termika traka za razdvajanje prema proraunu U-vrijednosti npr. tip 7

Tip 1 14/3-9 Sastav po duini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom

Pazite uvijek na izbjegavanje toplinskih mostova!

- 47 -

Vertikalni presjek

elini sendvi element Sastav po duini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1 Tip 1 14/3-9

rolo vrata C-profil

Tip 2 20/2 Tip 2 15/2

8.9

Uokviravanje vrata - palete: Horizontalni presjek

Tip 1 14/3-9 Sastav po duini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1

- 48 -

Vertikalni presjek:

Sastav po duini sendvi elementa zabrtviti s brtvenim sredstvom ili brtvenom trakom tip 1

Tip 1 14 / 3-9

- 49 -

8.10

Vanjski dio:
Popreno preklapanje Tip 1 14 / 2-6 zalijepiti na brid spoja

Tip 1 10 / 2-6

Tip 1 10 / 2-6 samo kod izvedbe b), c), d)

sendvi elementi vertikalno postavljeni

a) 2x tip 1 ili b) -PE-trake meke pjene c) -PU-pjena d) Mineralna vlakna, komprimirano

Pazite uvijek na izvedbu spojeva nepropusnih na vjetar i po mogunosti bez difuzije vlage! Mjesto PUR-pjene je samo po sebi difuzilno na vlagu. Nanoenjem brtvenih

- 50 -

traka postie se primjereno stanje. Na alost, esto se ne ugrauju te trake to kasnije uzrokuje nedostatke. 8.11 Termiki rez: Kao to je ve spomenuto, odvajanje unutranjih limova slui za prekid toplinskog mosta, a time se izbjegava stvaranje kondenzirane vode. Kao to je prije ve spomenuto, obratite pozornost na smanjenje nosivosti nadvedenog dijela panela zbog reza za razdvajanje. Na lijevoj
Brtva

Rez za razdvajanje Kutni lim Brtva

fotografiji vidite primjer na koji nain se moe rasporediti takav rez za razdvajanje.

Brtva

8.12 Hvatanje snijega: U ponudi su razliiti sustavi. Od mnogih vjetaenih hvataa snijega, dolje slikovno prikazani se istakao kao najprimjereniji:

- 51 -

Proizvode se stremeni u vrue pocinanoj izvedbi. Privrivanje tih stremena odvija se relativno daleko iza, ime nastaje relativno velika dosjedna povrina za unoenje sile u panel. Stremeni se montiraju u razmaku od cca. 2,00m, a montaa se provodi direktno u gredu pomou dva vijka. Vrue pocinane cijevi koje se dobiju u limarskom priboru trebaju se samo utaknuti kroz provrte konzola i tako mogu nesmetano klizati. Za cijevni spoj koristite utine kolake. Mogu se takoer postaviti ledene eljusti uobiajene na tritu. Oprez: Krovovi od sendvi panela su nepropusni na kiu, ali ne i vodonepropusni. Ukoliko led blokira prolaz do lijeba zbog ledenih eljusti, velika je mogunost da, posebice kod ravnijih krovova, zadrana voda dopre preko spoja panela u unutranjost graevine i uzrokuje tetu! Vi ste obvezni davati upozorenja i upute! Montaa hvataa snijega neposredno ispod poprenog spoja panela nije doputena. 8.13 Izmjene/svjetlosne kupole: Izmjene za proboje su mogue. No mora se obratiti pozornost na ravnomjernu proizvodnju toplinske izolacije te da nema toplinskih mostova. Okviri se moraju proizvesti u radionicama za precizni rad. Povieni lijebovi iznose najmanje 150mm, u podrujima s vie snijega najmanje 300mm iznad vodonosne razine. Potrebno je provjeriti trebaju li se krovni paneli poduprijeti pomou drvenih ili elinih okvira za izmjenu. Kod uobiajenih nasadnih vijenaca vodite povlani lim s uzvodne strane sve do poklopca na sljemenu krova. Pripazite na ispravnu visinu dosjednih vijenaca. Na tritu postoje laminirani dosjedni vijenci od GFK, koji se lijepe na panele. Tone informacije o montai moete dobiti od proizvoaa tih proizvoda (npr. tvrtka Eberspcher).

9.

Protupoarni paneli:
Ovdje se radi o sendvi panelima s jezgrom od eline vune koja ne gori. Paneli su provjereni na sposobnost zatite od poara. Zahtjevajte atest od Vaeg proizvoaa kako biste bili sigurni da su kupljeni paneli zaista primjereni za tu namjenu. Proizvodnja se i ovdje odvija na kontinuiranim postrojenjima. elina vuna se lijepi pomou PU-ljepila na limove. Protupoarni paneli su bitno osjetljiviji od PU - panela. elina vuna je higroskopna, pa upija vodu. U praksi to vodi do masivnih problema kod neprimjerenog koritenja i nestrune obrade. Paneli zbog punjenja od eline vune

- 52 -

nemaju stabilan oblik kao PU-paneli. Obratite panju na to prilikom postupanja s ugradbenim elementima. 9.1 Krovni paneli: Na rubnom spoju paneli nisu nepropusno zatvoreni. Para prodire s unutranje strane kroz sastave uzdunih spojeva, kondenzira i uzrokuje promoenje higroskopske eline vune, ime se bitno smanjuje izolacijska i statika vrijednost panela u tom podruju. Stoga se unutranji uzduni spojevi moraju svakako pomou brtve ili brtvenog sredstva uiniti nepropusnim na paru. To se moe provesti brtvljenjem sastava uzdunih spojeva s unutranje strane trajno elastinim brtvenim sredstvom ili butan trakom. Po mogunosti treba izbjegavati izvoenje poprenog spoja na krovu uz iskoritavanje maksimalne postojee duljine. Na detalju krova mora se svakako napraviti slobodni rez te izraditi okapni brid. Slobodna eona strana panela izloena je vremenskim utjecajima te se svakako mora zatvoriti pomou limenog bridnog dijela. 9.2 Termiki rez: Kod protupoarnih panela posebna se pozornost treba obratiti na veliko smanjenje nosivosti zbog termikog reza! Nadalje morate granicu predaje zalijepiti da bude nepropusno na paru! 9.3 9.3.1 Zidni i fasadni paneli: Detalj sokla: Mora se napraviti slobodni rez barem u obliku klina, kako bi se sprijeilo usisavanje vode kroz elinu vunu. 9.3.2 Popreni spoj u fasadi: Ovdje takoer morate paziti na slobodni rez. Istovremeno nastaje toplinski most, koji se mora izolirati. Optereenje gornjih panela ne smije se prenositi na dolje montirane. Moe doi do preoptereenja i stvaranja nabora na fasadi. To se vie odnosi na tamne vanjske fasade. Treba se postaviti probojni potpornji kut. 9.4 Donja konstrukcija: Donja konstrukcija poarnog zida mora biti izraena u istoj kategoriji za sprjeavanje poara ili vatrootporno, kao i sam panel. Optereenje poarom statiki vrijedi kao

- 53 -

dodatno optereenje. Potrebno je izgraditi zidne zasune u odgovarajuim razmacima. Obratite pozornost da poarni zid u sluaju poara mora samostalno ostati stajati. Veina proizvoaa daju samo optereenja na povrine (vjetar, snijeg), ali ne i optereenje vatrom! Paneli koji sprjeavaju poar spojeni vijcima na nezatienu elinu konstrukciju neke hale, ne predstavljaju poarni zid! Prije pokretanja takvog projekta najbolje izradite skice, razgovarajte o Vaem sustavu s institucijama za suzbijanje poara u Vaoj Saveznoj zemlji i predajte ga tamo na atestiranje.

Austrijske institucije za suzbijanje poara (sterreichische Brandverhtungsstellen)

Institut fr technische Sicherheit Schutzhaus (Institut za tehniku sigurnost i zatitu kua)


Siebenbrunnengasse 21a/ 3 A-1050 Wien T +43 (0) 1 / 544 2502 F +43 (0) 1 / 544 2502-43 http://www.schutzhaus.at

Brandverhtungsstelle im Landesfeuerwehrverband Burgenland (Institucija za sprjeavanje poara u dravnom udruenju vatrogasaca Gradie)
Leithabergstrae 41 A-7000 Eisenstadt T +43 (0)2682 / 62105 -18 F +43 (0)2682 / 62105 -36 bv@lfv-bgld.at http://www.lfv-bgld.at

Landesstelle fr Brandverhtung des Bundeslandes Niedersterreich (Dravna institucija za sprjeavanje poara savezne zemlje Donja Austrija)
Landesamtsgebude Minoritenplatz 1 A-3430 Tulln T +43 (0) 2272 / 61910 F +43 (0) 2272 / 61910-16680 office@brandverhuetung-noe.at http://www.brandverhuetung-noe.at

- 54 -

Brandverhtungsstelle fr Obersterreich reg. Gen.m.b.H. (Institucija za sprjeavanje poara za Gornju Austriju reg. d.o.o.)
Petzoldstrae 45 47 A-4017 Linz T +43 (0)732 / 7617250 F +43 (0)732 / 761729 office@bvs-linz.at http://www.bvs-linz.at

Salzburger Landesstelle fr Brandverhtung (Salzburka dravna institucija za sprjeavanje poara)


Karolingerstrae 23 A-5020 Salzburg T +43 (0)662 / 827591 F +43 (0)662 / 822 323 bvsalzburg@aon.at

Landesstelle fr Brandverhtung in Steiermark (Dravna institucija za sprjeavanje poara u tajerskoj)


Roseggerkai 3/ III A-8010 Graz T +43 (0) 316 / 827471 F +43 (0) 316 / 827471 -21 brandverhuetung@bv-stmk.at http://www.bv-stmk.at

Krntner Landeskommission fr Brandverhtung (Koruka dravna komisija za sprjeavanje poara)


Domgasse 21 A-9020 Klagenfurt T +43 (0)463 / 5818-460 F +43 (0)463 / 5818-200 gerald.wedenig@klv.at http://www.brandverhuetung-ktn.at

Tiroler Landesstelle fr Brandverhtung (Tirolska dravna institucija za sprjeavanje poara)


Sterzingerstrae 2/ Stcklgebude A-6020 Innsbruck T +43 (0) 512 / 581373 F +43 (0) 512 / 581373-20 bv-tirol@utanet.at

Brandverhtungsstelle Vorarlberg (Institucija za sprjeavanje poara u Vorarlbergu)


Rmerstrae 12 A-6900 Bregenz T +43 (0) 5574 / 42136-0 F +43 (0) 5574 / 42136-25 vorarlberg@brandverhuetung.at http://www.brandverhuetung.at

Obratite pozornost da su paneli s jezgrom od eline vune bitno tei nego PU-sendvi paneli te je s njima pri montai tee rukovati.

- 55 -

ZAKLJUAK: Ovdje slikovno prikazani detalji i prikljuci su samo primjer. Naravno da postoje i druge varijante koje takoer odgovaraju. Pri Vaem projektiranju i izvedbi potrebno je stalno uvaavati osnove, koje trebate znati nakon obrade ovog dokumenta! Detaljnije vezano za izvoenje prikljuaka moete doznati iz Strunih pravila za limarske radove (Fachregeln Bauspenglerarbeiten), koja moete dobiti od njemakog Saveza limara i kotlara (Bundesinnung der Spengler und Kupferschmiede) (1040 Wien; Schaumburgergasse 20/4; Tel.: 01 / 505 69 50 123 ili homepage: www.spenglerinnung.at ; e-mail: spengler@bigr2.at). elimo Vam puno zadovoljstva i uspjeha pri preradi metalnih sendvi panela! Reinhard Wiesinger, ing.

- 56 -