You are on page 1of 2

AHLI JAWATANKUASA PBS PERINGKAT DAERAH

PENGERUSI NAIB PENGERUSI (1) DAERAH (PEP) NAIB PENGERUSI (2) DAERAH (AKA) SETIAUSAHA NAIB SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

: : : : : : 1 2 3 4 5

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH PENOLONG PEGAWAI PELAJARAN PENOLONG PEGAWAI PELAJARAN PENYELIA UNIT PEPERIKSAAN PENYELIA PENDIDIKAN ISLAM

PEN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH (REN) PENGERUSI PANITIA DAERAH (GB) PENGERUSI MAJLIS GURU BESAR KETUA PENTAKSIR KAWASAN (1) KETUA PENTAKSIR KAWASAN (2)

AHLI JAWATANKUASA PBS PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI NAIB PENGERUSI (1) SETIAUSAHA SEKOLAH AHLI JAWATANKUASA 1 3 SAINS 5 7

: : : :

GURU BESAR GURU PENOLONG KANAN (1) SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

KETUA PANITIA BM KETUA PANITIA MATEMATIK KETUA PANITIA PEND ISLAM KETUA PANITIA KT SIVIK /

2 4 6 8

KETUA PANITIA BI KETUA PANITIA KETUA PANITIA KH KETUA PANITIA KEN.