You are on page 1of 7

ĐURO BASLER

1. BIOGRAFIJA Đuro Basler, bosanskohercegovački povjesničar, arheolog i konzervator, rođen je u Sijekovcu kod Bosanskog Broda, 6. ožujka 1917. Umro je u Sarajevu 3. veljače 1990. Sahranjen je na Gradskom groblju u Bosanskom Brodu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Slavonskom Brodu, a arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1950.-1959. god. radi kao konzervator arheoloških spomenika u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine, a od 1960. god. kao arheolog u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. U vrijeme rada u konzervatorskoj struci iskapao je i konzervirao niz značajnih prapovjesnih, rimskih i srednjovjekovnih lokaliteta, kao što su kasnoantička vila na Mogorjelu blizu Čapljine (1952.-1958.), srednjovjekovna nekropola u Grborezima kod Livna (1955.-1957.), kasnoantička bazilika u Oborcima (1956.-1957.), ilirska nekropola u Gostilju na Skadarskom jezeru (1957.-1958.), a proučavao je i ilirsku gradinu u Ošanićima kod Stôca (1953.-1956.), gdje se nalazilo središte ilirskog plemena Daorsa. Od radova na zaštiti starih gradova osobito su značajni konzervatorski zahvati na tvrđavi u Doboju (1951.-1955.), Jajcu (1952.-1959.), Tešnju (1954.-1956.), Ključu (1954.-1956.), Vranduku (1955.) i Srebreniku (1955.-1956.). U to vrijeme obavljao je i opsežna rekognosciranja terena u Bosni i Hercegovini i time znatno doprinio upoznavanju njene arheološke topografije. Vec u to vrijeme bavio se proučavanjem ostataka iz paleolita (1949. god. otkrio je prve ostatke iz tog doba u Bosni), no tim će se razdobljem mnogo intenzivnije baviti prelaskom u Zemaljski muzej, gdje je osnovao (1960. god.) istraživački centar za kulture paleolita i mezolita. Također je poduzimao niz važnih iskapanja paleolitskih nalazišta, posebno u dolinama sjevernobosanskih rijeka Ukrine, Usore i Bosne. Na tom je području otkrio mnogo staništa iz srednjeg i mlađeg paleolita. Obimnija iskapanja obavio je na Crkvini u Makljenovcu (1955.-1956.), Lušcicu u Kulašima (1958.-1962.), Visokom brdu u Ljupljanici kod Dervente (1959.-1961, 1970.-1971.), Lonđi u Makljenovcu (1965.1968.) te na Kadru kod Odžaka (1974.-1976). Od osobite su važnosti njegovi istraživački radovi u nalazištu Badanj kod Stôca (od 1976. god.), gdje je, osim bogatih nalaza materijalne kulture, otkrio i umjetničke gravure pračovjeka na stijeni. U brojnim radovima obrađivao je arheološka i kulturno-povjesna pitanja od paleolita do srednjeg
1

Numizmatičar te u publikaciji Epoque préhistorique et protohistorique en Yougoslavie. Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-herzegowinischen Landesmuseums. Čapljina. 2. Ivanjsko polje (Bosanski Brod). Veselin Masleša. 2. Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.vijeka. Najveći broj radova objelodanio je u časopisima: Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Crkva na kamenu. Kunst und Geschichte in Südosteuropa. u: Arheologija Bosne i Hercegovine. 4. na arhitekturu kasne antike i na heretičku srednjovjekovnu umjetnost u Bosni i Hercegovini. Zbornik Krajiških muzeja. Alkion. Arheološki vestnik. 1990. 1952. 14. Eiszeitalter und Gegenwart. 1972. (napiši od koje do koje stranice) 2 . Kršćanska arheologija. Gospino svetište Široki Brijeg – Lištica . Forschungsberichte zur Ur. 5. 1984. Starine Crne Gore. Posebno su važne njegove sinteze koje se odnose na paleolit. Glasnik Društva za nauku i umjetnost Crne Gore. Knjige 1. 1990. str. Čapljina.2. Ungarn-Jahrbuch. Slavonski brod. Sarajevo. Mogorjelo. Franjevački samostan . Sarajevo. Široki Brijeg – Zagreb. Naše starine. Arhitektura-urbanizam.Turistkomerc. Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. Peristil. Godišnjak Pedagoške akademije u Nikšicu. Turistički savez općine Čapljina. 2. Grad pored rijeke. Veselin Masleša. 1975. Kunst und Stein.1. Mostar. "Topografska građa .Matériaux scientifiques de topographie. Rasprave i članci 1. Živa antika. Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna) = Kulaši-Kremna".und Frühgeschichte.. 3. BIBLIOGRAFIJA 2. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.

str. Veselin Masleša. 11. Rano doba. 127-133. Sarajevo. Nikšić. Split. Tebis. u: Grborezi. Frane Franića.. Zajednica kulturnih ustanova. "Poligonalna ograda iz bazilike u Zenici". "Crvena stijena". 7. 6. Split. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. 309-373. Gotika. 43-66. Sarajevo. 1996. str. "Paleolitsko doba". 5. 1-217. "Kasnoantičko doba". 301375. u: U službi čovjeka: zbornik nadbiskupa dr. 327-334. str. str. str. 8. Sarajevo... "Srednji vijek. 1987. str. Iberia. 10.. Etnogeneza Hrvata.2.. Veselin Masleša. Stećci. 13-54. u: 100 godina Fabrike soli Tuzla. Romanika. 1975.. Svjetlost. 3. str. 1966. "Die basilika II in Breza bei Sarajevo". 21984.. 1987.. Književne novine. str. 17-20. str. u: Hrvati i Goti. Veselin Masleša. u: Monografije mesta.. 1-456. u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast . u: Umjetničko blago Bosne i Hercegovine. Beograd.". 11-14. 1988. 1964. Sarajevo. "Kasnoantičko doba". "Župa i grad Soli u srednjem vijeku". u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine. Muzej istočne Bosne . 12. 1985. str. 9. Sarajevo. "Opis grobova". Crkva u svijetu. 2 1984. 13-28. u: Zbornik radova. u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijh vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast. str. "Lepote i znamenitosti Bosne i Hercegovine". 3 .Tuzla. "Spomenici ranog kršćanstva u Rami". 4. u: Selidba Ramljaka. Sarajevo. 1961...

str. 1950. Sarajevo. 1953. VIII. 87-98. "Stari grad Srebrenik i problematika njegove konzervacije".. 10. Sarajevo. 215-223. 3. 45-62. str. 1953. 79-94. 1958. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. Dubrovnik. 13. Sarajevo... "Paleolitski nalaz na Usori". str. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. Kiseljak . IX... 411-420. Sarajevo. Sarajevo. Kratak osvrt na problematiku radova". "Dolina Neretve od Konjica do Rame". XI. Sarajevo. 119-130. 1923. 1954. 4. 1956. 335-343. 12. Sarajevo. 1955. III. 5. Zemaljski muzej BiH. u: GZM.. Sarajevo. u: GZM. u: GZM. str. VIII.2.. 6. V.. 145-150. "Kupres". VII. u: Beretićev zbornik. Zemaljski muzej BiH. 1956. IV. "Ivanjsko polje". 7. u: Naše Starine. u: GZM.. str. u: GZM. u: GZM.. u: GZM. Zemaljski muzej BiH. u: Naše starine. "Ruševine zgrada iz rimskog doba na Ilidži kao konzervatorski problem". str. str.3. "Kreševo. 1954. Neki noviji rezultati istraživačkih radova". str. "Jedan zid stare dubrovačke tvrđave". "Kalinovnik i okolica". u: Naše starine. "Prethistorijske gradine i njihova zaštita" u: Naše starine. 247252. Sarajevo.Fojnica". 1953. str. Sarajevo. Zemaljski muzej BiH. str. 299-306. str. 2. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima 1. VI. Sarajevo. VIII.. 167-172. X.. 1952. "Gradina na Ošanićima kod Stoca. Zemaljski muzej BiH. 219-229. 8. 11. Zemaljski muzej BiH. Zemaljski muzej BiH. Sarajevo. "Konzervatorski zahvat na Mogorjelu. u: Naše starine. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. "Bazilike na Mogorjelu". str. 9. 1957.. 4 . 1960. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. II. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine.

1971. 1963. Sarajevo. I.. str.14. Sarajevo. 1962. IV. Sarajevo. Zemaljski muzej BiH.. Zemaljski muzej BiH. str. str. Zavod za zaštitu spomenika SR Crne Gore. Zavod za zaštitu spomenika SR Crne Gore. Cetinje. 139145. u: GZM. str. 473-486. str. str. u: Naše starine. 51-58. "Paleolitsko nalazište Visoko brdo u Ljupljanici". 1976. 1963. Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu. "Istraživanja bogumilstva u XVII i XVIII vijeku". u: Pregled. III-IV. 22. 23. vremena i prostori". "Nekropola na Velim ledinama u Gostilju (Donja Zeta)". XXIV. u: GZM. "Problemi rekonstrukcije prvobitnog izgleda antičkih hramova u Duklji". 26. 25. Ljudi. Tuzla. Zemaljski muzej BiH. XXIX. Cetinje. 333-336. "Arheološko nalazište Crkvina u Makljenovcu kod Doboja".. 16. XI. 1967. str. 1965. LXIII. Sarajevo. "Paleolitska nalazišta u sjevernoj Bosni". 1966. str... u: Starine Crne Gore.. "Paleolitsko prebivalište Badanj kod Stoca". 19. 18. "Crvena stijena".. 5-24.. VI. str.. godine". Beograd. Zemaljski muzej BiH. 1975. Sarajevo. XVII. u: Pregled. 1969. 297-304. u: Arhitektura urbanizma. str. Prilog ilirskoj numografiji". Univerzitet u Sarajevu. "Bosanska crkva do 1203. Zemaljski muzej BiH. 24. 15.. str. 5 . Univerzitet u Sarajevu. 10-11. 5-13. 1974.. Urbanistički savez Jugoslavije. 5-13. "Sjeverni dio gradski utvrda u Jajcu". LXV. Sarajevo. XXVI. Muzej istočne Bosne. u: GZM. 1960. 647-651. "Mogorjelo. 1973. "Novčić plemena Daorsa. str. 20. u: Starine Crne Gore. u: GZM. 21. u: GZM. u: Pregled. 75-88. "Visoko učilište Crkve bosanske u mjestu Bosna". 107-111... 5-45. Zavod za zaštitu spomenika SR Bosne i Hercegovine. str. Sarajevo. Sarajevo. 17. u: ČIG. XVIII. LXIV.

Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. 69-77. 9-10. 1985. Sarajevo. str. "Arheološka istraživanja u pećinama Bosne i Hercegovine do Drugog svjetskog rata". Sarajevo. str. 1986. XXX/XXXI. "Arheološki spomenici sa područja Trebinjske biskupije". 39. str. Matica iseljenika BiH.. 1977.. "Pojava gigantolita u paleolitiku sjeverne Bosne". 29. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. u: Iseljenički almanah.. 31-40. u: Naš krš.. 36. Crkva na kamenu.značajan spomenik rimske kulture". Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. "Konj u stijenu urezan". "Arheološke pećine u dolini Bregave". 6 .27. 1976. 1982. Borojevići. 34. ljubinjske i stolačke regije i XIX stoljeću".. 37. str. u: Naš krš. Sarajevo. str. 33. Stolac . Sarajevo. XVIII. str. u: Slovo Gorčina. Sarajevo. u: GZM.. Mostar.. 1983. u: Naš krš. 32. Sarajevo. 1978. 133-135. 30.. "Badanj. Sarajevo. str. Univerzitet u Sarajevu. X.paleolitsko nalazište". XI. XII. 28. u: Crkva na kamenu. str. Zajednica za kulturu. IX. u: Naš Krš. Stolac. u: Pregled. 52-53. 35. 3-6. "Klimatske prilike na kršu na početku željeznog doba". 1979. Zajednica za kulturu. "Tragovi starih kultura na grahovskom području". 31. u: Slovo Gorčina. u: Naš krš. 121-171. str. XXIII. Zemaljski muzej BiH. Sarajevo. Sarajevo. 1984. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. str. 38. 1988. u: Tisuću godina Trebinjske biskupije. IV. "Arheološka istraživanja na području trebinjske. Studia Vrhbosnensia. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš. VI. Stolac. 26-27. 31-34. Sarajevo.. 1987. str. 168-169. "Rimski metalurški pogoni i naselje u dolini Japre".. "Stotinu godina Muzeja na Humcu". "Kanelirani stup iz Stoca". 1978. Speleološko društvo Bosansko-hercegovački krš.. 71-76. str. "Mogorjelo kod Čapljine ... 1980. 13. 7-13. u: Naš krš.

. "Troja u dolini Neretve". Matica iseljenika BiH. u: Iseljenički almanah. 124-126. 7 . Sarajevo.40. 1989. str. XXV.