You are on page 1of 6

Jawab semua soalan berikut.

22.

36.

37.

38.

39.
.

40.

*****************************SELAMAT MENJAWAB**********************************

Disediakan oleh :
( EN. NADZRI ISMAWI B. NERUDIN )

Disemak oleh :
..
( PN. MORNI BT YUSOFF
)