You are on page 1of 2

Klucz do testu b

Polacy podczas II wojny wiatowej


ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Waciwa odpowied Punktacja 1. D 2. D 3. B 4. A 5. C 6. C 7. A 8. D 9. A

Za kad waciw odpowied ucze otrzymuje 1 p.

ODPOWIEDZI DO ZADA OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Kryteria Waciwa odpowied Punktacja zad punktowania 10. A. Arnhem, 1944 r., 1. Samodzielna Brygada 03 Kade waciwe Spadochronowa zidentyfikowanie B. Monte Cassino, 1944 r., 2. Korpus Polski nazwy C. Lenino, 1943 r., 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza miejscowoci, Kociuszki wpisanie daty rocznej bitwy oraz nazwy formacji 1 p. 11. x Egzekucje polskich oficerw i funkcjonariuszy pastwowych znajdujcych si w niewoli sowieckiej odbyy si w kwietniu i maju 1940 r. x Polski rzd na emigracji wystpi o zbadanie sprawy katyskiej przez Czerwony Krzy. 12. Wadysaw Sikorski, Cyryl Ratajski, Irena Sendlerowa 13. podpisanie aktu kapitulacji powstania 6; zdobycie przez powstacw gmachu PAST-y 4; wydanie rozkazu o kryptonimie godzina W 3; opracowanie planu operacyjnego Burza 1; rozkaz Stalina o rozbrajaniu przez wojska radzieckie ujawniajcych si oddziaw AK 2; zajcie przez oddziay Armii Czerwonej prawobrzenej dzielnicy Praga 5 02 Kade wskazanie prawdziwego stwierdzenia 1 p.

03

Kade waciwe podanie imienia i nazwiska 1 p. Podanie waciwej kolejnoci chronologicznej 1 p.

01

14. Ukad SikorskiMajski, 30 lipca 1941 r.

02

Waciwe podanie nazwy dokumentu 1 p. Waciwe podanie daty podpisania dokumentu 1 p.