Sie sind auf Seite 1von 89

HERMANN RE

DIE
Df 5dlodt on btn morurirden 5ern 1914
Dit 5dlodt an btn
- morurlfdtn 5een 1914
Don
frrmann Remalbt
Bifcof & Rlein Uerl.ag
(engerid i. mertf .
fllr rdtr, inebrronbrrt bns ber Ueber[e(un
g
, uorbeoltm
Copyright by Bifdof & fUfin Derla
g
, (engerid in mertfalrn
Dtum uon Hi(dof & Jlein, (engerid in Ieftfalen
lmfdla
g
DOR f. lpler
1
! rr KoIonnrmunfr|trmcnntrIq c0rrIr, oqfrnrr
ruite, mobn r gng. rr xrJrI um <cmmr|n un um
JdmcrId fcm unrrmcrtrt, un r BIcnrn, cu rmuncuJ-
cItIcmrn |rgrrqrn xormcrId urd xrIgrn un Icnrrn
I)rrcugrrrn, rrbrcqrn |q rn KoJ crbrr
,
trc c u
brrutrn cbr. VIud untrr rn DJJrrrn brrrIdtr r gIrdr
Bnfrnntn1. Wrnn rr Dbrr[ rttrc tru|tr ~ Icgrn tct rr
frn Wort.
urJ urd c Iorbrn rrobrrtr rIgrn gng r, cn m
nun IdmrgIcmrn Wrrfrn on ttd borbr
,
urq rJrr
un Cttr, mo r mcIIonI drn drbrtrr, Cqrbrrmr cuJ
rm IdmrrnKoJ un nrmt grcIItrn urn n rn
1cIdrn rr mrtrn oIrn, rn brrhcubtrn un brrIdmtrn
BIcnrn uIcrnun[nrrr r|qtrr rqtrn. nrnrrfIrnrn
rutIdrn rrncton murr c Urgm

rnt brrIorn. rr
Drt mcr boII bon 1rurn r crrUrIrrbr-Kr, bon
nJcntrrr, Kcbcrrr, VIrtIIrrr un 1ron, un cIIr bcIbr
Ctunr cmJtr rn rnIoIrr ug omrt1 cb, cu r|Irn
rnrm un 1r rn CoIctrnIrrr tntrn un JrIgrcur
rcItrn mt JormIoIrn r$drn mJ rn Ionnrugrbruntrn
Jrn rrcuIqcutrn.
Ucttct, rttctc, rttctc! }cngrn r ddIm, unIgr
qIrn cuJ rn rutIdrn Irnbcnrn, rncq Drn Jbrtrn.
cttctc
,
rcttctc, mr fommrn,mr fommrn! rnnnun mu[-
tm r Inrn: m Qrn h r6 |dIrdt. t unIgrn
6
\unrrtmurnrnr rr Uur bom Drnun om C0m
nDrrurn rnmrqrrt
,
un r rut|dr Hormrr mu[tr
rm ungrbrurrrn rud noqrbrn, mor qrrtr bn tn r
WrdrI ur0d. dt nur D[rru[rn mrn vrrIorrn, o6
Itr rru)|qr CtommIon, onrrn ud o1 Krmh0C
rutqIon6, r Dorf, un rrIn morrn gr[brrt, un
mt mrr rr Krrg brrIorrn, broor rr rqtg ongr[ongrn
bobr, m0rr r ndt grIngrn, r ru[qr Tom[moIyr ou[-
)uboItrn. m rr Dormrr u rI[rn, roIItrn nun r orr-
rrrrorn omrt6, un, o r[ r
,
ud onrrr nrn
morrn jum gIrmrnmrd untrrmrg.
rnq, \rb[um1", ogtr rr [rdgrbodrnr UrrrorIrut-
nnt Zrm um n|rg[rrtb0grn ognrr -[r grbrtrn
rm gIrqrn C-or6 cnun utrn hq tro rmUong
untrrqr. ,,r@ t m rrrn mr uq rn Uurtt AU
qmrdrn brfommrn. r xrIgrr, onn (ronorn, nn
ngIn rr. n nun r Uucn. Tu, r ru[qr KoooI|rrr
h [obrIbo[t, ogr q r! D0I|rr rrItr mr oon. rr
oor rurm or n ]rtrr6burg grmrrn un ot [m ort rnt
orar ngrrrn. Trr brgrhrrt! U0r Utgmrntrr "UT
gIrqrn [rrrn, gon grnou n orbr un rqnung )um-
mrngrrIIt. Tr rrr Edmcron, orn mr, Uorn

mt
Irr, onh urqmrg dtbor. Ir mrtr ou nod mr[r
rIrnfr u rn Oorrr[0[rn. r rttr mr| ouq noq
on rr ntrron. rn
,
ogt rr. n rrtrn fnnrn r cuJ,
bronrr1 r Koofrn!"
r Uugrn r6 n[rgrn gI0trn. rn! rr rm
mr bon KoboIIrrr ndt orI grrbrn. Tr xrIgirr rrn ou,
I6hr un1 nur rn, un r (ronorn Ir[rnq n 8oo-
Irrrfm[r ouq nqt rn. mmrr obh$rn
,
nIrgrn un
fnaIIrn mou mon 0rnnKoo0rr?''
6
D|tr|tutnant ren Edtnftnter[[, ttr tat Ot|rd brtt,
lqt|tr: ,tmhItn Eit [id, in(ritr! Iaren trttn
ir im Dtn mthr hattn, a| t hntn rittidt |itt |tin
irtl |tr |tin Cin|a [unftltt |ui, rr [rtutt d |rr
titttitrun tt|untnCtuttnttn.
JetIata, rattata, mattn tit Jttr. ritt|iqtt, |ennit
ttut|qt ant oq an ttn tntrn rcrtti, tnt|e|t nturt
ttt ttt t[|i|tn Ottittt, au ttrtn ahUe|tn |d|an
ftn Edemtintn rautrcunt Jauq[antn tit rerttrrat
ttrnttn )t r[ttn, ren ra[|e|tr rttit [r ttn Krit
fnttnt. rttittr n

infttn au t tn {tntrn
,
rautn in ttn
Etra[tn unt t|ttrn ht[tn i!;rt Zqtr ttn. Uu[ ttn
Etatientn rtrtti|ttn |iqttf|titttt prautn unb 9tdtn
Edefe|att, tt|tttrttn,itttattnin |e|qtn 9tntn,
ta[ tit tutt nit tru[ttn, trehin tomit. 9andma| ttt
ntttn|it 9i|itrtnmit 9aqtr|a, tit nad ttn ti|ttn,
bann |qritn h tit tutt ttrtt Edtt unt [rh|iqt Or[t
out ttn tntm ttn|titi u unt ninfttn mit t

tn t|t
mtn.
nttrnt trrtidtt |it tit 9aqridt ren ttr ta|titn
a[[tntat renZanntnttr. }utt|ntt\urra re0tt ttr ttn
)tn. it armtt at ihrt \i|[r niqt ottnarttt, hq
ol|tin the|[tn. Iitrui|qt trmttEamene ar rtr-
nidttt. 90 000 Ot[antnt, ttr ;o 000 Zett, tit ttr Jut
rtrler, t tn tta12 000 tett unt rtruntttt Itut|dt!
Cdarnti[rett ahntn thttn in ttn ttttn ut Ir-
trn, an ttntn tit |antn erttr[uhrtn, tin [t|idt, ta
\tr trrti[tntt i|t im |emmtr|id,tn Eenntn| qtin.
,irfemmtn u |rt, tittur|d
,
mtintt ttr n(hrit
entr |t|ert. ,,Tit trtiNn ttn Jutn ehnt un rau.
Ee'nr Edtintrt!
7
9ur ftintn
,
\tit[uq.u [run t|titrnneqtin
ar tril1
ama| hrttn [it um trtnma| tit 9amtn,tit t|t in
an Itut|ant it Eitta|utunt Eitthmntf|antn:
)inttntur unt \uttnter[[, tit Eittr ven Zanntnttr.
!et trtcnttnhtmit tittn 9!amtn tt Dttrtt[th|hattrt
ttr 8. |rmtt unt tintt Otntra|att[ ftint Tert|-

|un

tn. Eitrtit Otntra|t - t at aud im ttn


ut|

t - mmi, K|ud,|err, ttrKreurriu.tnn au


tit Eitt in t|itn uut ranfrtiq nit e ta|ti artn,
tun au tert tit Ot[antutn nitt mit -i Zaututtn
t|t nurttn. Ia[r artn attr au ranetn ta un
ftint 9utn, unt ht intn auq |ti urd, ehnt ht in
lant Kmr[t tiuu|atn!
,tittnter[[, att tutnant Ztq nattnf|id. ,Ta i
bedttr, ttr ttittuemmtn hat, it!
, uar te mmi, tttur''
,
ntnertttt entr
,,t nti[ tt tuau.
,Cmmiq artrrDttrfemmantitrtntt,ttritittZtd
,r [hrtt ta |rmttferr. uttuter[[ attr ttrnahm tit
14. u[anttrit-rigatt, a| ttrtn rtr, Due, gt[a||tn
ar, uut ar a| tinjitrinttit tiuttruutu.Iitantt-
rtn riattn t|itttn a||t udtu. Jir tr|tt tin Kamtrat
in9amurtaen, ttr tattitrrttn iu.Oaua||tiuhat trtr
}itattl|t tnemmtu. Ciu[a mit ttm Iute ert[ahrtn
ontf|er[t. ut tit ti Kemrani

u t|itr hatttnht ttr-


rumrt|n |atnuut trattn h. Cin?tr|, 9tul nt (tt
tr ht[ im Dutn.
9attata, rattata, mattn tit 9ttr. it tin nri[[

[naIf|an tt, untnttu|t [uhr inttn rettnOttrnatn,


ttrtnZrtn ou[t[ettn artn untfututttraunt |[trtt-
8
fr [rrn Ir|rn brr trn ou trm Zctrnhrntrn Ioncn.
2|u trn crrn ubrrn r|tfdrn unt o]o]riro]rn mt, ou
trurn |onrn |ornunt Ioqrn. Vu trnrnrrntrr nrn]

rn
$rr|cnrnno]rn |doutrn Drrr unt 9onn|dotrn brrout,
nftrn unt |odtrn,nrnn nrtrr rnmo| ourmrourn unt
0tqrn n trn |cnnrnturd]|htrn rltrrn trm /u]r nod-
[obrn. rIt|om nor r : rcr nrn]rn o]rn ncq trobtrn hr
burq rntrIont, |dcrn hq mt br|]|qrn, rn]I|drn,
[rony[|q

rn}otrcu||rn hrrum
,
mor[qrrtrn turd brrnnrntr
Trrr, |ohrn nr[r dronr||nc|frn cbrn m mmrI
oub|hrn unt rr]rbrn, hrtrn trn turd 9orf unt Zrn
rbrntrnJu:I Conttrr l
I
' |ohrnZctr,rntr untTrut| dr,
nrbrntrrTcrmor|dro|r mt oh|rm Orhdt unt vrr]|orn
du]

rn Irrn, nhrrnt tdr b|our lr]rn brrnrn frrrn


unt brr Ctrn unt on]rn frcqrn, ou]ctun|rnr ]rrtr-
fotocrr mt orrrntrn, ctrfrmntrn Zrnrn, rr|dcrnr
ko]a]rna]rn unt turd Tc||trrrr |dr ou tr Crtr ]r-
ncrrnr Or|dr -unt |rt rubtr trrr rrtr brr rr[rn-
trn rItrrn
,
n |Irn Trrm, brr |qott]rn Ortrn. rr
unt rb|d brnr]trn hq tr 9rn|qrn n trn |cnn]rn
|urrn, ]n]rn brrr ]rncbntrn Vr|dt]un] noq, o| nrr
rr Krr] ndt on Zrut|d|ontt Orrnrn, |cntrm ou rnrm
ontrrrnIonrtou]rbrcdrn.nt Ctc| rr]tr[d n trrZru
brr Ionrn brm Ortonfrn
,
to| ouq hr r norrn, tr trr
\rmot to rr|bortbobrn,no|rt n Zr|]ru unt D[ronf
rrd ntrtr, b|rntr, |IrZrrruntDrt|dotrnnrm-
mrrbourn rrnontr|tr, ]c|trnr r|trr yrromtr unt ou
r Or[qtrr trr nncbnrr |rnrn nrrrn, brtrdtrn /u
lrtr, trr trn Irut|qrn rr|ort blrb.
9
2
nIrrtxrJrgungrn

n DIIrrurn mrrn vrrmKrrgr


rr Iqmq. n rutIqIn IrItr cmcI6 rr Urdtcg
mt Irnrn brIrn ]crtnrn rnr Irbr gro[r UoIIr, un c t
0cr unrrt bgrornrtr, r 1rn Ic[rn, mrntrn
,
bo
oItf }rbr brI u brrrbrn, un mcdtrn rr

Urgrrung
ncmrntId cuJ rm rbrt rr VIuJrut:g cIIr mgIdr
Cd mrrgfrtrn. brr cuq r Urgrrung mcr ndt cuJ

rr
br. <r ncbm u rI Udhqt cuJ rnUrdtcg un r
}crtrrn, cbrr cud cuJ c duIcn un orrmr cIIr, mc
,rn BnmIIrn Cng|cn orr Uu[Icn orr rcnfrrq''
rrrrgt bttr. Cr brgrJJ nqt, c[ nur rn crfr un bo0
grrrtr1 rutIdIcn rnrn Iqrrcn rr

rn ttr cbrn
fnnrn. <r cqtr
,
c un JrnIqr VIuIcn urd Ucd-
grbgfrtun mcngrIbcJtr Uung mIr ummrn un I
rn Krrg ubrrmrrn.c| r rfung rnrr Io Idmcqrn
}oItf umgrfrbrt mcr, c| |r r tcctrn, r ng|cn 3U
rnrm nfrrIung1bnn um rutIq|cn brrum uIcm-
mrnIqIo[, nur u rnrm VIngrJJ rrtr
,
mrnn rutIqIcn
ndt grngrn grr[rt trcr, rIr rnJcdr ctIcJr gng
ndt n rn qrI rr Jbrrnrn 9nnrr rn. 1
rrIr bon bnrn cbrr rrmcurrr mcrrn, Io ttrn Ir
ttetleict auc ndt cnrr onr|n rJrn, mrI r nlrr
ntonc|r |urnbrgr rrmurrrr rutIdIcn ndl hcn
Jrbrn moIItr un r u rrnqtrn trcqtrtr.
rrnJc murrn r rutIdrn rJrgungrn m fm
10
tmcd|it,umttnJu[tn,nidt urttn''.nttcrdtr
[d titttr in ttn uutctn 1914, o| tit ru[i|qt lut
ttr ttr tr|e|tn \ recin Drrtu|tn u|cmmtn||u unt
tccnt unttr hq ttrut.
Iit f|tint tt ptn cr

tit tinit ren ttn t

[ti
un tn i|qtnttnDc|uri|tnttn, titncc||tn Ctittn
[iq trttititn fenntt. it hcttt tin ccr f|tint ert unt
tci|tn t|tt||untn, ttdt mit mitt|trtr rtil|trit
rt ct cm [tr t t itm|iq re[tn Cetntin-tt tr-
ltiqttrtt ti

Ttrttitiun. it |rtrrtt ttn Iurdcn i-


Itntit|tm tt unt ttm re[tnunt rtrrrtittn Dcutr|tt,
unt c| tit ru[i|qt 9|tm tncrmtt htrcnmcr|itrtt unt tit
trtn tt-t[tiuntn tin[cq ttrrcnntt, cr tit tHt
\tn tit tinit ned t|rh a[tt ttut|dt n|t| inmitttn ttt
tintmttrt. Cm ttrcnntt ttr Hut tit f|tint tt nur

em Dtn htr, |e tc| ht neq Ttrtintun mit ttr \timct


cttt. ||mh|iq |qtnfttn cttrru[|qtKcc||tritratreui|
-
ltn nrt|id tt 9outr|tt htrum unt umintn cu rem
Ettn tr ttnetntin-Ett.IitTtrtintunmitttm\in-
ttrlcnt hrtt cu[. Tit tt \tn cr tint|q|etn.
ttcnt nur tint unfctrtintun mit ttr im ttn cu[
mcr|ditrtnttn 8. rmtt, ta Ke|cftnctreuiUtn cttq tit
Zt|t[en unt Zt|trc[tnhnitn ytrrt ctttn. t unt yu
t|cn tt tint|ntn t|ttntrn in Khntn ttn Ett yu
ttrqutrtn unt turd tit |ttr unt Emr[t ncd hinttn
yu t|cntn,ehtttrt|tcrmtt9t|tun ttrtit }untt
n ttr

tht trctttn fennttn. i|[t fenntt \tn yunq


niqt trhc|ttn, unt ttr tcr[trt Kemmcntcnt rtdnttt aud
niqttcmit.

9e ctttn it 9utn ihrt qutrt drtil|trit nit htrn


-
tegtn, unt hrt t|ttctttritn mtr

ttn turd bit Ot|dt


11
ttr {tt n Eqaq th alttn. Itr ru|dt rmttettrfem-
manttrtntt,Otntra|9tnntnfamr,ttntt fe tamt, rer
tt f|tnt tut tnt Ertrrt u |ttn
,
ttnn tr nu[tt : tt
tut|t t|tarmtt

tr t|q|atn, tonn rt m oud tt


tt tn e6nt |uttr|u unt ehnt Dt n ttn e|
a||tn. antha|ttnrtt |t|q nqt, |eta|t t|atrun-
ortl|trt ta nar. nt |e artttt tr, attr tr battt tt 9tq-
nun ent ttn rttmqt -entuttnter.
It antuurm|tutt unt 9t|trutn, tt n ttr tun
latn, artn Drrtu|tn
,
tt mt t unt Ett rtrtraut
u artn. Et nupttn nun tt|t Drttftnntn, um ttn ertt-
mar|qtrtnttn ru||qtn Ke|enntn a||tr|t ntmad u tt-
rtttn. Danqt Da| traq r|p|q httt qptn- unt
9a|dntntthrtutr ttnau ttm Dar|q ttnt|qtn 9u|-
|tnn tit |anfr un jan |t, ttn Dar|q u unttrtrtqtn
unt ttn ttn m Ott|d unt | unhttartn tnt
rent u maqtn. tunttn|an tt|de[ tr tann tt unttr-
hdudtn trtdtn, |rtnt ttItut|qtn ttrttt |nq[ert

artn unt | nt uqtn |adttn. 9at:ma| urttn


|ear t|tfanentn |ttrtn Dett||t, tt n ttr tt artn,
rt|qettn unt rtrrfttn tt TtruIrrun ttm

tnt.
||trtn maqttn auq tt Ke|aftn ttrtuuntt|aun
ju
|qatn, ttnn n tntm |e|qtn u|qfrt nartn |t (a
9ttr. ctr ouq |t e|ttn hd n ttn Tidd)ttn t|utt
Srt
,
unt mand tn Otan tntr mt rettn Etrttn an ttr
t|autn \e|tmu|tt ntttn |tntm Oau| nttr trttnant-
n

thr|tuttn n tt tut umrt|n.


ntt att |a tnt \atreu||t unttr |run tt tut-
nantt ttrantthrrttrd \ tttrtt, Dttr|trtr en tru
unt mt tntm rtttnm| trunttttn |taetntauq
tthattt, n ttm Eq|rtt| am Ettunt battt ttrerbtr-
12
rrnbronturo[r u brcbodtrn. Ctu non] onturr-
|rutr norrn to, unt ccn bnrn nurnr uncrrbrrotrt, obrr
o||rb ou rnrn aut trr Or]rnt ccn rbt unt $rn
,
o||c
mt trr m]r]rnt ncb|rrtrout. Trr rnr obrr nor ou
Dbrrbobrrn,unt |rnlnqnrrZa|rft inoqtr |d br|cntrr
u|f] n trm rbrnrn unt brrtrn [rru|rn. cr[ou[|rrr
nor trr 9ortn /rnjn]rr, unt rr |ro( nqt ]rm tocn,
nro|b rr out trn cbrrbobrr|drn Zrrrn nod trm urr
rn Drn tr Jrqr fom. nt tot [o |d|r|d nrb

rn
[d|d. Cr rrtru] |q ndt |d|rd)t mt trn [rru[rn,
trnn oud |r norrn|d)nr]|amunt ncrtfor],unt Wo|t ]ob
rtrr ouq 1 unt |tuntrrbrt.
Orrrtrr /rnu]rr fourrtr u|omnrnmt trm onttrrr
onn dtcmrt n rnrr Kub|r unt ottr [q mt t

rm ,rh-
[rbrntrn, tot rr rr]lrmrntntr] rt n trr ntrrrn
Jcdto|dr tru], [c to| tr Cdr tr r|]rourn rn-
rcdt mmrr rtut obontrn
,
rnrn [dmo|rn du]u turd
trn Eq| ]r|dnttrn. Tr fo|tr ]rr n|drn trn orfrn
]r|brn /nrn - roudrn turtr mon ou crcrn nr
ndt, brr rtno mu| rn 9onn n|drn trn /bnrn rbrn
obrnl - br ]rbc]rnr]rc[r9o|r brr trmbrounrn bu|d-
]rn Eqnoubortvcr]r[rrdt, tr tunf|rn, brrnm|] tq
trnZrourn brr trn rIIb|ourn du]rn u|ommrn]r}c]rn,[c
[o|rrto
,
trKnorrr ccrhq ou trnKnrn,nrrbrmo|t ou
trr]r|

q. 2Itcmrtfoutrummonrnrm Orob

a|m untc]
obunt urm|d ]rru|dcc|| turd trruntrKortcr|no|r,
o trr Orrrtrbm|rtrmo| rnrn ntrntrn Zbd uno,
unt ]ob [d on|cnrn trr Jubr unt Zr|q

ou|dfrt tr
norm rn cmmrrobrntt n. Crn mo]rt rctr r|qt
m
t
orf brtcntrn Zodrnfncdrn unt f|rnrn ]rourn du]rn
trdtr [i||r /urrtrnb

ntunb unrrrborrn O|rdmutout.


13
qt1fouutr nu rrUubrugru 6[u rutIq
n |ruru gru gr|qrrbru.
ur tuur |[ru [r mobI |, uu omrt brrIrgtr
qrror, o| r1 gut tuu mrr,uq rr UbI|uug hq |oguJ
lug u1)uhrrdru uu ru <djurdjrrqru" u tuu, I1 rr
r}rrtr |q I$hq uoq mrbr orbrugtr uu 0r gro|r
bruur uu uqt gu |oubrrr u mu|qrI}rmg u1 Dr
lrgtr. Uomrt cg urq r Uo|r, uu rr prr mumrItr
ttm1 Irr: Or 0m|Qrr!" uu brtr r1 brr 0q rr
tumrbrmuu U0omrt uu Irgtr [q u IIrr rmt1rur
r Kuorrrurrqt. ru r|qt bIrb uubrmrgt
,
uurr |dou
[o|mIru uglru fu[}Cf uom mrru|ommruuu |udtt
0ru r6Im u1. rr r}rrtr btr gIq gu rurm Iou-
tm0ru, |ruugbrrrtri: Uoubtrr, uu |rIb |ru rt [rubtt
fc mr br urr ntruru Kr.
Id-fIod, d,fId-f|d, tutr r6 ou rr gr}Irrtm
touro|r rr
,
uoq rmIq }rm, brr mmrr urr fom
mru. cuo1 [rrdtr [q rr oprr u} rm uQ u,
ru KIbru u rr dr, uuIug|muu umuIq}oIgtr
uq rr Dhrru[r |rurm r|rI. xor|orgIq Irgtr rr uoq
ruru Ctrr}ru trouru gr}}brrrt bor |q ou} r }ruqtr,
fIr rr uu mrtrtr gIrqmtg uu gruIg. ra mrr-
0ru |r fommru, r Urtrr.
ruu r60rtu Irr}rIIoUrIrr.Irq rugu)rr\0}ru,
noqrmIoug0rr\u}r u urtrIru. Dbr]otrouIIrrouq
rt,oqtrrr r}rrtr.gcI. u r mrr ru|r brr bom
<ottrI oIru

uu mrrrIdr mtrubrgru um|qo


ugrmoI)t fommru. omrt brr mtr brrut umt.
ttro6 fom rrou, um r|r1 tm6 mor rr rn, rr m
6 \u6r

um Uur

rr Cttftc n rrrr brouut m.


14
\t|tr tnb mu| t|tn ]t|qetn trbtn, bou t4f Kr|t].
rrf]-eu nedct|tOtbonftn'
Eu| btr outt c|tr n] tnt ru|dr Trc]entrpc-
treu||t cer
,
unb cn btr Cpt

bt u]r6 rff |t|t fr|||tmb


tr ||ufjun]t ?ernttf ]e|fercf. t |rtftn d|t|Hdt cc
[tntr ]rn|qrn t|b||u|t ]|nftn neq rm|d cen cbtn-
[r||dt crtn [it bed rr cer cdf 2c]tn |rtr|d b crcn
lt|tH]f uerbtn. Ctn fc||tt|rcuntr \unftr fnt|ft unftr
bm unb tra] He| btn ntrc]tn, tntn Kep|, mt bn nur
&ctp|trbt b|tn. duq tr cr He| unb ]|d|d, btnn
trbt |tn,tnnrt\trrtn]|dh[nb.
Ttr c|ft |dncu|rt]t Wcqfmrtr e|ft btc jun]tc
D )tr tn unb ru|trfr [q,tnt c||t]|trbt|n]r rt|ptff
ve urd||t|tnb unbbt |rtft \onb cn bt9t |t]tnb.
Wc H
,
2ru|nfe?" |rc]ft btr Kemtff [rtunb|q.
,,d mtnt nur, Cutr \eqe|]t|ertn, mcn m|ft tnr
Irtt |tfrf burq Cd|| [qdtn. Oeff r, t|ItdI
krn tbtrTtuf|qt b brn."
nnn! Uer fnc }r Cfunbtn nb r tr oor|d-
qrrffm cu| btm }nt], unb bc cr cUt6 ru]. nb [rI
leUrn t|dr bo |tn? O|cu| r d ndf
,
ru|nfe." Ocnc
[rq u mf btr |tcnb|uftn \cnb tr btn |tntn
Cdnurr|crf, btr t|tn|e ntu unb jun] tcr, mt |tn cu-
lttttn, unb |c]ft |tbcurmb: ,,Tc| brTruhqtn ftnt Kccc|-
lrrt rr |tn\ mtr bt|t bdtn urUmcqtr', bt m
Eq| eb

tr m Edtn]rc|tn edtn! D qfr ||e| tn,

.r t |rrcubf u tntm erbtnf|qtn Krt] femmtn rb,


r rcccIItrHtn n un btnftn. Ee tnt dtfcdt, |tr
r|rnr (t|b]trfftn, btnC|t| rrcu unb mf \urrc!1
el.ttnmt fr bit eutdt in muflanb.
15
,q trour trm Irut|drn ndt, Curr \cdnc|]r|crm
- rrnr mt trm f|rnrnn]rr tfrrt nrmrrt -
, taurrn Koncnrntcnnrr u rrn |rt trr Zo]rn. n|rr
c|trrTtrrdrn-Kcmmontrur, trr vcr trrabrrn m9on
vrr ]rrt unt |r|] rrr|qrtrn , trr |o]tr un mmrr:
nrnn brKancnrntcnnrr brt, rutr
,
tonn nqt nr trou!

Wc ]r|dcrn nirt, to [ oud trr rnt. Wc trr {rnt ,


ouq q|odt unt Cr] unt rr,urr\cdnc|]rbcrrn.

orum mor|drrrn nr nqt ttrr, Curr \cdncb|


grbcrrn?
,Trrrr [rlbunqt,mrn rbrr.brrvcrhqt]hun[rr
cbrrbr. Zrout trmIrut|drn ncb| oud nqt.
,IrrIrut|dr ot trn drn rruntrn, [o]tr mon brun6
u \ou|r, mrntr trr

otmrrr nodtrnf|d. ,Db rt ]ut


,ta| trr unmtbm rn]r|orn bobrn?IrCn]|ntrrn,
o unrrrnt, |o]t mon bei unG &u aufe, <uer Jod
ncb|]rbcrrn.
+
Irr |un]r D[rr Icdtr. ,r| d auc nqt, rubn
fcn. o mrn obrr tr rrr|qotrn n ]rtrrtbur] br[rr
trrn. Don [o]t tcq, tr Irut|drn trcIIrn tr ]onr r|t
crcbrm unt brbrrr|drn. Iorum mrn nr bnrn, trn
Wurmodrm, r]rn, no tr ru|dr ou[ . d o|r
tnrn Cqno]rr
,
trn 9onn mrnrr Eqnr[rr, trr i rn
Trut|drr.nt oud brtrnTro]cnrmnZ|t, ]|oubrd.
Io trnfr q mr mondmo|, d mu| nun ou rrunt Kor-
Iu|do |dr|rnl Kcm|d, no, Zrubnfcn1 d bn rn oor-
mo| br |rnrm Totrr ou trm Out ]rnr|rn - rnr rutr,
[o]r d tr. Tr r|t rrctrm -|c'n Duot|dl 2Ibrr tot |
trrWi|brIm, trrKo|rr.Zrr|cII[c crrrdt|rn. Db]|rd
bobr bn oud ]r|rbrn, o| Kotrtt ncq, n ]rtrrbur],
16"
br|mrrm r fo|r. Un nrtfrr9nn
,
ttrr fcnn d ndt
Jcgrn. dbrr . 1
c fncIlfr r IId gon n rr Ur, un rr Jrm
cdfmrrr Icnf mt IdIr

rrrm <ruJrr om cftrI. xrr-


[nnIo Idcutr rr JJrr um hq, mrrn Irn cuI
rnrnmrn <o modtruu Irnrm\rrrn crbrnrrttrfr
,
rnn r KugrI rrru|rn UomrtJIognunIdrn un
rJrn borbr. ]ng | ]ng | mcdtr r mrrr m grIbIdrn
CdIJ,un mrrogonrrrfrn AU xorn.T crnr ]Jrr
gcIorrfr mt JIrgrnrn grIn un trg

bgrI coon,
mbrru c cnrrr rn Urtrr
,
rr m xgrI mt rm (u
bngrn grbIrbrn mcr, ncq}dIrJtr uu mI ufrIfr un
bodtr. r Uurn grJrn aUm Kcrobnrr, rngr Ircngrn
b, Idorn bhuhng n c Jd t b

nrn, cnrrr bcttrn


mt brrn Idrurnrn un rgrnrn]Jrrrn AU lun, un rr
)ungr Kornrtt [cn rr[ ncd nufrn Irnr Cfmmr m rrr.
ro[r KrrgrrJcrung bcttr rr ndt, cbrr J rgr m

cr rr
nun cud nqt.
,dr cuJgrIrrn|"Idrrrr,un Irnr tmmr brrIdIug
[q. r grbogrnr Cd cIdfc bI@fr Idon n Irnrr \c.
,<brI rrcu | 9r ncq mcrIq-mcrId| Brrb|"
,Brr|" brIIfrn r rcgonrr,

urd r Sommcno-
mmr mrrr fOe.r gemaOt. <brI bI$trn cuJ, rr u
Jormrrtr hq un gcIorrtr intrr rm DJ}rr
I
rr n
rIrgonfrm rungbrrrtt robruIrfr.oq cI rnVo|I-
bItrr nodmnrn mcr,trcJbn u ndrr CntJrmung
r Kugr| domrt mffrn ouJ Ictt, uu c rIr rr
brcd m Erung u[cinmrn.n mrtrm ogr JIog rr Kor-
urtt brr rn KoJ r cuI un Icurtr foJoIrr m
<dIJ.
17
2. Dir 5dladt an bm mofutlflrn 5rrn 1914.
9eq tiumc| |ttrttu tit ttittu cutthr|rutt irt Ot
nthrt, tcuu cttr rtu tit ucdrmtuttu 9utu ttr
hutu. Iatittu]tn

t6r ttaptru cr ue tiutu cu


trmEattt|,uut|temrit irtt|tt tit8uarrt um hd, c|t
rt ht tiu Etreh|a|m. Ieq t crtu u cit|t. dcr]t-
Iqlitut Ettlfhu]tu hitttu au Eu|ttruut 2lcfe tiu,
uut c| tit im Equ culqtrriututt Tctreuit cu tcu
rm |trau]tti|t fcm uut tit 9tittr uuttr tre|l]titltt6
tutr uam
,
|a]tu ttr aptr uut ttr Drrtu[t utttutiu-
cuttr, t|utttrrmt, um]tttu veu ttu Hutu, tit ht im
Itpttu cmr ue cu ttu Cttt|u ]thettu.
Itr tidt tutuaut |tttrtit ue|rtrttim ;trcuftutu [c
ttr ttu ttnu|tleltu llcuftu Keruttt.
,Kritt9etttul lc]tttr,cem cu cttm|et. ,Ic|itdt
c ttiutr l Ieq tr pcttt ftiut }tit, hd um ihu ii fm-

mtru. Cr muttu tit iu Iidiqt tiu]ttredtntu Ira]eutr


rr|tti]t trttu. ut tct ttler]tt tit |ctreui||t. 9ur nt
Hut tutfamtu, tit trrttu Orcttncu tit Etrc|t ltttu
uut iu Kcrcde tceurrtld)ttu, um tt trr d)natreu ttu
Ctrlu ttr |ctreui||t u mt|ttu.
Iit aututr|tutt ru|ttu tiut furt Wti|t cu
,
cu tir
uarrtu ]t|thut. Ttr ttuaut ttlah hd)uuqltiut ttittu
tutt, tt Terre|!ru ]ttltu. Eit lcl,tu lhmiu aur. m
Ker uut

Otidt t|uttut lc]tuht ta,uut t n

ar ttm D-
itr uit f|ar, et |it ue |ttttu. ltemrit ti]tt tur lut
ut Trtd, tit cu ltiutu p]tu flttttu, tit t|it ]|tim-
ti]tDitut, uut t r cu]tulqtiuh, ta[ tr leu tetcr.
Ciu rttrhqtr\itt hattt ihu cu ttrEq|Jt ]ttretu uut
mu[tt tit Eqtt|fueqtu rrtrmmtrt hattu. Itr ci)tr
cttr lqitu ued) U ctmru. Itr rumcut

fuittr utttu im
18
nrtrr unt crdtr ou tr \rrtnr. Wobrot], r [d|u]
ncd,cb]|rd oud rr brI u]rrqtrttt
,Trrbntrnl brob| trr rutnont. ,Wr m[

rn bn nr]-
troncrtirrrn.Zonn |qt|trrrirr9onn on trn Ctrorn-
ront
,
tomt tr Ju[rn hr ndt brrro|drn fcnntrn, unt
br|o hd trn Komr|o. o oIIr Tro]cnr tr /u]r6
Io]rn to,rn]rntrn nc q,ontrrr bottrn ou]rIttrn. in
oor ]rrtr, mt trn /]r|n m Tddt rron]rn, |drutrn

nt nrrrtrn. dntrrr mu[trn r]rntirc m q| rrum-


rrrn. /nr |o]rn rr]un]|c to, tin iruutrrborrr cIIb|trr
]Ird om tro|rn]robrn unt rn ontrrrr Zrounrr, trmbo
Ertrn]rnrbrtcmrt trmrn ou]rrrn.
,drrnr ]rrtdrnl mrntr trr rutnont }rtrrrt. ,r
m[rn tr rnon]rn, tr irrfrrdrnfnnrn, rtr. Zrbnrfr,
rrntdrn, brn] tr Orrnuntrtrn unt tr rtrrrtdrn
um |c[ unt rutrrr lr ur rr, nrrd! 9mm tr 'n oor
vcn trnrtrn. 9odt|ut
,
rtr l rbIrbrn brrunt o[rn
cu.

Tonn brn]r to |c[ irrtrr rr


,
nrrd11 t ]n]
qrmtId ubr trrcbrru||drnontnrr.
,Irr bo|t bn, \rrr rtnont, mrntr trr 9onn, trr
oIIr rr]borrn ntrn um /rnnrrt font]rn qtrI
grbuntrn ottr. ,IrrhIt' nd ou burrr.
,o, trn

ot' |dbmm rrn|dt, ontncrtrtr trr rtnont


brtourrnt. ,dbrrvr|Irdt fcmmt rr tcd turd, nrrq1 Wr
m[rn bn |dcn n|dorn. dotr, rr unt trr dtcmrt,
brnorrn ]utr rtr. d)otr,|dotr.
,Krr], rrr rtnont
,
mrntr r|c|c|d trr ntrr-
cjrr Zrbnrfr.,Wr fcmmcnrIIrdt oud ncd o|Ir tron,
nrrd!
Zr ]otrcuIIr |dnrmtr In] tr Etro[rn]robrn m
Cq| out mt modtr[d' brurm. Er murrtrn nur, to|
19

[r ndt rudrn turtrn, trnn rrhrnt ttr r ut unt ur-


trn nrrnucr|r9drn to. dbrrtrrt

tuontblr| r|rrn.
du[ }otrcuI|r nrt ndt _traud!, |c |autrtr bir Tcr|drt,
untomt boo!
on]|omunt rcqqt tru]rn tr ontnrrIrutr tcn rrr

trunt

rtrn Komrrtrii unt tr n Jurn, tr ncd Irbtrn


unt rbrno|I rrrbuntrn nurtrn. du

trr Ycnrtt Iom &u


h unt |doutr b|t umhd. Tcn trn }rrtrn obrrfcnntrn
[rnur oqt rnan]

rn, tr

ontrrrn nrrn ct. Cr|ommrI-


trn ncd tr brrum|r]rntrn orbnrr, nmrn oud trn
tctrn Komrrctrn n rnr /rItbn ]rndrIt mt unt mor-
|drrtrn n dtun] Crrurr b, nc m qI rn ]rrum-
]r|c|rrrhrdt |o]. cr |hrn tr Zour, hr|rnrIoJr
unt Ion]|omrtobryru] rcm rr obunt bottrItrn norr
Jur
,
mmrr om Cd|]rtr|rntIon],ur r[r, nbrrnt tr
grn]rnrn

}rrtr, on trn /]rIn ru]rb oItrn, nod|qnm


mrnmu|trn.
Jr9odt|rnftrhqmD[rn brrtrW|trruntCbrnru
9o|urrn. m rrn ]|tr ncd trr \mmr| b!ut] rct,
unt

nrnn brr Irdtr Wnb tr rt

r|n

r qIr brirr]tr
unt n |cnrm Tddt ro|dr|tr, brodtr rr ouq rmrn cn
nrr mt, rnrn Tcnnrr, trr ndt ourrn ncIItr. r rutr
outrm |c| unt tr ]otrcu||r om Ctro|rnrontr |ou|dtrn
]rt onfrnc|I tir|rm rmrn Ir|rii OrcI|rn. r nu[trn: tc
hon

t tr trut|d r drmrr ncd m omb ]r]rn trn rm


Ctrn ou |c|rn rcrbrrdrutrn rnt, tir uorfr ru|dr
ynrtr drmrr, unt brr \rrrn norrn br trrr fmbrntru
7rubr. ud trm rnod hrn ontnrrmonn nor rt f|or:
cn trm du]on] t

r| rr brrrt |rto]rn tcbrntrn d|t


bn] tot d|

o| hbrru|rn, t o dd|

oItrrrr$rn
nt r r]rnr fIrnr d d|oI ob.
20
3
TrDodtbrd i,rDodtcm 30. u}ru 31. duguh
1914.
Trrubtr Kc|cuuru cgru u rn|c}rr Jnr urd V|I|ru
[ru.9|rd|rtrumntrr,u}onIrrrrr| brr0oCtro-
rupIorr un r|tru uur flougru Cc|otru|rrr, cbgIrd
o XX. V|rmtrfcr Jc rbru ou rurr hrgrrdru d|odt
urdfrrtr. brr r uugrbrurrldrn troru r r|-
ug
,
r togr|ougru 9rdr uutrr rugrnrr cunr, r
rr|ru Or}rdtr u qmrrrm V|rt||rrrrurr grgru mr ou
go| brr|rgruru
,
brurn, br Crmuug un r Jrof-
tcu rr grno|Igru D rrruonpouuung rr |rtru Togr uu
Wcdrubrodtru r mtq, o| r c|rCrgrrur,
r u
rnrrrn rrrutrbronutr,frnrucrrnrugurrrudu-
0rud }u. <tumm mormrrtru fi grgru ru ururu ru0,
rr m hrn ou, un

rr Cdnr[ grub rruutrrruuru


unf|rurdrun r ]rcur Ctoubddt rr O rqtrr. Tun
fr| cm Ednr norru oud r Jdru rr orurdr
uutrr ruTcmrm, un o|| o Orpd, no rr ,uoutr-
rnrn8omp

}mquId|rpprnt,

r]otrcuruto[druuu
r rhrKnorr r uogrucpprItoumru Cdu|trm.
ur nrun r KcIcuuru (t turufpgru \rrru rcn
rudru O rougruru, r r Ctro[ru umtru
,
r rt-
}

tru }o cur rnoduug ||trn, crbrr[optru


,
bcbru
fd
hc| r mru Kp}r uu ru dr|u g|tt brr r
trodruruppru.9|trru , r |rtbgrduohtu rr-
21
ouh m trc[rugrobru cdtru, om tro|rurou Iuugrrtru,
gorrttru rourtru uu

groufru|c ror hq urrtru, boI-


tru hr oII r ogr vcm 24. b

um 30. |ugu[ grfmpI,


|ouu grgru ouu, d)

grgrurtg u br|ru Cturinougr-


[ru mt grI|trm o|curtt ougrrouut, ou g|bruru r-
urbrru brdc[ru, ruourr grbo[t uu umgrbrodt. uu
uorru

r6 frur rur mtr, r brtgru brouugrbrouutru


Ju[f, ruru o CqIodtrugId _ un r OruoItt uu
Kbubrt rr rutdru bruug, r uourr uu rZop-
}rrfrt rr ruppru ru rg rutrrn. CtcI uu cuq mI-
Irg d outru r crbrrmcrdrrruru 9|ufrtrrr uu
Orruorrrrn

oru|cru \ouru ou,ruuu uumItrd|


}obru rr grugrouruOroItrumt Icr Iottrruru Iru
cbur Ycppr| ou. rtgr ouhurinIrutr mt uroItru Or-
urbrru uu d|rdt po[ruru Tqofc ou ru rctru uu
}dn ruruKpru brnodtrurOrougruru
,
uu ru-
frtrrr rru, mr ur [r morru, Wr brr r ruuru
(rrrubudr rr ,rrumuurr". ud Iqthugr u u
uu u Wogru frItruhd u rouru rr Juru ru, uu
rr ortru ourrugrdtrr cttru |rt urrr gurr[qt uu
cuuug. rr ru nor grqIogru uu rrrtrrbru,

o1
You nrrr rr. Cr fcuufru nrrr u rr urr urd-
lrrru, trruu ougrbrurr rrg [r buru uurrrrrt grIo-
}ru, crr dhr|Iduru oubouru, c||tru r Juru crrrr
Urtllrrrfomp r rrhrt cbru.
Our Jrbr vrrhoubtrr Krctnogru }dcb fe urbru bt
ucutrrrfc|cuur u r tot, uuougrrt upru, Ioug-
}om, omt frurr brrobrru nr. m rrru Wogru- r
|ufrtrrr rruunu|Ifr|d rmru KucdruuIommru
uu rotru [d - Irudtrtru rctr OrurroIoudIgr ou[
}rIgrouru9tttr|u. u oItrr
,
grubrtgrr OrurroI

}o[ o,
22
0tJ[tn thdt It rb cu \I gtJnI$t JdiItn. Dtttn Im
tIn n ungtr
,
0t[rn \nr Im In0 nur tnIg gr cut
Ctrntn rIgtt, 0tJ[tn Dun0 n [bItrntm WItn, 0t[tn
IId bnuntrJrtrr KbnbtItun0 /It![ItrJtItJrtn.
JIn0tnturg un0 u0tn0r[[! runtt r In 0tn rJ-
fInntn. Bn0 I!( [ubrtn trbtbrt un0 $tn br-
JrI[trbI0rIg m, un0 cu bm Ctcut un0 bn 0tr \I$t
ugt0rrtrn XtbItn hItg It tIn Drfn tIn btIJtrt, cttr
)utt!n0t, truJtn0t \urr b, 0c0It Ctittn 0tr \u-
Jrr fIIrrttn un0 0It utm[tr0t Jtuttn. It htgrtIt
1rutgr[tt Ibrt JItgrtItn Jrtr.
t!n0 gr[ttn 0t ttI0tn tntrIt urd, Immtr mIt-
0tr. Bn00tr ngtrt[bItt brI[t Tnft

rftIt [r 0It m0tn


[tI0grutn Qung tnun0DIt!tI0, rI! JItnur frgt Uubt nQ
0tm gtnItIgtn Itgtbttn 0ur[ttn.TrJtn0 nIt tnItttr-
!ftn h cn0Im O[tn 0It ru[IJt Urmtt Utnntnfm[ un0
bttt bItIt 0tutJ t Ct0tt un0 r[tr ttJt$t. Bn0 n0trt
Zrutn, um ou 0ItJtn tIn0 u brtrtIttn, gt t nIt.
IJmu[!tn0It Itgtr u tIntr CdIt In0It n0trt mr-
JItrtn
,
n 0tm JIt fn tIntn 1g btttn rutn 0t[tn
It trrtn 0t Ctbt 0t UOY. 8* I 0It In 0tn n 0trtn
r[trbgtn J[tn, [rtuttn [Iq unttJtrt 0t Itgt. CIt
btttn nIdt0Itungtbturt Vtrntrbrtung,0Itu[0tn Cdul-
ttrnnmtn!Ud 0t bt[I[ttt,un0 Ibrt gttruunttn t[d-
ttr hrJ!ttn In [rtu0Igtm, JI;tn 1rIumb: [It Jtttn 0It
brt, n 0tr tII)tr rttn VtrnItungJdIt 0 tr WtIt-
gtJitt mItgt\bIrft u bttn, un0 Ibrt mtn mcttn nun=
mtbrmIt 0ItJtr gr[rtIgtn 0tutJtn W[[tntt btrfn[t.
* 20. = 2tmeeo&etfommenbo.
23
Ttr tnttltt[ ttt ftInt /tIt, [Iq U tntJnn tn
un0 u[ tn [rIJrn rtttrtn 0 t tgt, tn [tn tnIt
tt[ttn, AU rutn. Jtut Wlie un0 ntut rgtn hrmttn
uu[ In rn
,
0nq[ttn 0t tgt[rtu0t. It tInt ru[Jr
tmtt 0 t jnt bttnIttt un0 itr gtJkgtntn tht ttr
0It rtnt urdgtnr[tn. Ubtr n hn0 0It

t:0trt,

0r
Jr01tmtt, ungtJlgtn, J gct In 0tn trhtn rtgtgtn
ttI umtIt\ntn [ItgrtId, nr 0h un0 nt[li 0tr JurI
Jtn Cttn, un0 u ht r )Jltnm[Ig hrftr l Nr
TtutJtn. It I. 3blltrIt

IbIJIn mIt tr thungtt

}aung u XnIgttrg un0 J d tn n0ttru:0 on0


[urmttt!ungtn ItIttn 0It rn! I r gtgtnttr, 0It Xr
0tr 8. Urmtt rtn n Im ntnIdtln uJommtn mIt
0tn gtgtn u0tn0r[ WunJ u 0tm t[tnttrnrlItn
0tn}mr Unnttfr.
Uu[ 0tm ugt0ttnttn un0 unttr[tlI tn Eqlttl0
0n 1nntnbtrg Irrttn n @ gnt ru[Jdt UtttIlungtn, tII
[It

nItmn0 Jn0tn, 0tr

\t gt[ngtn ntJmtn fnntt, btr


!uJtn0t bn

][tr0tn, gn)t tttrItn tJt, unttt\t-
brt Wgtnrf rtn n u ttrg tn. n0tttrutn-
!tIlt |r

tn Ju Jmmtn mIt t!0gtn0rmtn 0ttI, 0 o


C!tt!0 u[urumtn, UrmItrungttIl!nt

ttgruttn
0IttJntJtn0t gt[Iltntr t!0tn
,
TtutJdt Jt Uu[tn. t
ugt0tJn!tn NurJdt un0 0 utrn0tn t[ttt tttn 0It
rInXInntn 0tr TIJntn 0urtInn0ttgttrt. <It
muttn trh tntmIrrt un0 In 0tt ntutn JItung In rJ
gtJtt tr0tn. UIIt 0 nt rgt 0 t tntrIhtt[,
gn tgtJtttn n 0tm ntutn C!ottnln,0tr unmItttl-
tr n 0tm Itgt In dngrI[[ tnmmtn ur0t. tIn, rr
ttt ftInt tIt, Im !nt 0t gtm!tIg tn tgt u rutn.

n0 Jtn gr[ttr Ctl


,
Jtnt rm[t rtu0t mr, 0[ JInt
24
Armrr tonfIrnrr fbnrn unb to0r umfidtigen nn] I
]rrn]r TrrIuur rrIttrn bmr m rr]|rd mt trn Ju|Irn.
tutrntcn nonttr fid on trn Dbrrfcmmontrrrntrn.
,,brr|rutn

ont cmonn mr|trt, bo| t rr umor|d |


9

|nm|] obndr|t, rhrn. r Krr]br|oun]rn t rr


run]rn |nt br Cc|tou rr|ommr|t. Ir ontnrbr-T-
|cn c.t. Oc| br Jt0tntutg. Xir 3. Jr|rrvr-Iibhcn unt
boI. .* rbrnhd br||rn|ur] unt Dtttltutg yu|om-
mn,ub tr I. Koo||rrr-r]otrmor|drrt nr[Idcon-
n rbur]

u. Vttmuth tJt brrnt t o XVII. . br


]crnbrm. \rr, br d||rnrn |nt, nr r||rny[rrn, to
XX. unb XI. 2|K. unt to I. J|rrrr- Kcrb n Trr|omm-
lun]. To Ortr- JrIrrrr |d|r[t ]r]rn tr untrrr ]o|Ior]r
cn C|bn] rr cu. d bobr Jr|tun] trb|trn, to[ t ot
Kcr brrrt ou]rlotrn unt tr ovo||rrr

m TcrmorIq
nod Durn u. Ir 8. Koco||rrr-T [cn mtJttt n
Jdtun] rn rcr
,
unt tr I. Koo||rrr-Tvhcn cnr tr
1 . rrr-r]otr
,
trmmrr ncdi tr rcnt r]rn JIrn
nrufompblt,gtbt n]lrqrrJqtun] c.r||rnn|Irn,
o8 tr outrr|rr Kn]brr] ncd tr Trmr-nrbr|rt
lt. Db nr tr outrrIrrr ]c|rn rrdtyrt] brronbrfcm-
mrn, Ih )rtlbt. tt Ju|Ir h mar mmrr ncd rtno
ntt o| nr, oIrrrWrfun] un| rrr r]r brr am
Jcncn It0 bm ncd n trn O|r

trrn |rn. Cr }rbtbrrrt


tr Vtbuttn utd. 9rrfnrt]rrn r|r obrn tr Jurn
tr Ibn]-Kn]brr]-obnndtrrurt. d bt, to| nr
bie br]rn abnrn
,
tr irr rrhrt bottrn, boIt i rtrrb
brfcmmrn. Tonn fonn r |ct]rrn. rtrr nrrtrn mr tr
mol tntl onrrnnrn mrn. |rr r b|t ndt, un0 b-
= 2tmedorvs.
25
}rut|q ur r mouug brr ru uu r rruprrrr
ru Turdbrud rr|rqtrru.
"
,OctI br|r uu
"
, ogtr\uruturg. qq teif 4Uc uI0
rrrr. 9oru nr' o|c."
26
4
,c! Krd mcI,n|r|rr! Crbr'6? c,rnId,bntrr
s.

' m'
f
t I
rn rrt r rn.
rr n|rg-(rrmI|gr oqnrr brugtr Iq m <cttrI
vr un brIdcttrtr ir VIugrn mt rr cn. WrfId,
Krufr cttr rrdt| \ntrr rm m Wn |rdt brIrrgtrn
uId, u rm rr IdIcnfr nr|r xrfrnhmmr ncuJ
rcgtrn, mcr rtn. tmc1 xrcunr
,
Inrnr. Bn nun
Irudtrtr Uot cuJ, cnn mrrr lcu Uurn? KoIcfrn'
<r IoIIrn |c bIcur \oIrn mt brrtrn rotrn trrJrn trogrn.
xrr BIcnrn Ibtrn cngrrrngt, urq r dtr un
b

r \rdr gr

rdt, od rncurrr Ir| hd nmt JrhhrIIrn.


rnn r rnr ruI}IqrTctrouIIrmor, cnn brroJJtr hr cud
ntrr brrr Trdung un rbrtr hq ndt. xognrr brrIrgtr.
9cn mu[tr JrrIIrn, mc c|omcr.VrIIrqt Icgrn mrbr
UuIIrn rgrnmon rdung.

rrnt[q|o| [qrcId.
,Krufr
,
rrtr IqnrII ur Cdmcron urJ. q bIrbr
rr un brobcdtr mrtrr."
,Wct IoII d rnn mrIrn?" Jrcgtr rr BIcn unmhg. r
Ijcttr frnr uh,c Vlbrntrurr |rtf doncbubrrqrn.
xognrr frctr rn ntrrfoJ. Wrrn hr QU rr
rJung rrbrbrrdrn, cnn mrrrn r Uu[Irn hdrr cu-
fnrJrn. Co mcr r1 |rrnJcI|1 n xrIgrn. Bn r BIcnrn-
pJrrr mcrrn Idon inr. r Uurn IoIItrn cbrr tcrUoIr
}JrrrmctrroI cbrn. m.
27
,T auu nartr. q ti]rtu rrlt mi rru. Wruu
[r mcu[] rrtru, fua[rl
,Wcrum tu! e fuu't | eeql
,c|t' 9cu| l q errr

h ta rtru trrr l rir[ tir


our mit trm umrru ut

r iu tir rtr uut Irrcu] rem


EattrI Iir riur artu rtc [ri ]rertru uad

trm
irruti]ru 9itt. 9a, r nrt uid)t I ctru, ruu rr [r
mc|errtritt. Cruchm truKara|iurr uut [ rrtrueqriumc|
uc trrvrrtti]ru Ctr||r. 9it r6rtr [d terf. trr-
teq! tat ]|utr 6rl| im euuruIdriu - riur su
rulripr1 lle teq Kcvo||rrir, 8eIcfru! Ocuy ]r6rhqr
urIdru le||ru r lriu.Ze]urr \rr f|ertr. r cr trm
8cmrrctru tir}]r|uuut |ir ]rtudt riui]r dritt |u]
trr \rdr, ucd riurm Iurlqlr Ir6rut. ut|i cut rr
riuru.Terhti]|u]tr rr

ilrutupri]ru iuturq
,
Iet
tru 8crctiurr|cuturd.ut|rt feuutr rr lrru. iu trcu
urr urri]

rr |rrtrfer ldutr iutrr trm Ortl trer,


rtc uutrrt Edrittveuim.ut tortrr |ru]tr [iq cu]r
rru]t Irhrut riuKecf iu t|c

urr elr uut ]rulid]rcutr


|ulr,tir Dpr mittrm retru 9cut l ir cu trm Incr
ru Cqer, tir (ne mit trm riu]rre||tru imrrl hiutrrm
||te]ru. Dt rr c||riu ncr! e]urr trr|r]tr. Iir trrdr
jnilru trr rdruut trm Ortl cr rtru uut tet friur
T rduu], truu tc ]rmtr Orc narueduituc]rc-
Iru. nrtrihmuirmc| ]r|iu]ru, tru riut cuu|ridru
uutu ]rriru.|trr ]rtcu mu[tr rtnc rrtru. utemtilq
trdtr Ir iu iu]rr tru irruu]t|]r| tr 8crotiurrt
rrum.rr8eIcflrtriutrr9iqtuu],eKrurrfrmittru
|rrtru 6irlt. hu, e]urr, cttr rruidit ]rmrrft. ut trm
Ciu(6ri]ru tritrrrrttr r,t ruouuu]|eIru

riututrm
\iutrrhc|t uirrrufuc||ru.
28
Tuu } rr rtno, uo n durbcur|u |r[. u} tr
onrrru rtr rirfrugrbmr brnrgtr doOro.2{,
r mu[tru ucd mrr Kcfru o ru| o| tn gltt om
cru mdru ru \o|mru, r

tno Orc[r
,
Zuf|r. uu
Irudtrtr }rrurudtr|rurr <rfuur o Jctrcru
hrrru u}. Cu currrr Jur. Ir ottru ru g|rdru
Oroufru nr r Zrut|qru uu brb[dtgtru r |ouru
ouud|rdru. m|ou, obrr cgurr ottr r rbru }rrr
rutrdt. Cr rIt ru dtrm

ou, |r[ [d ou}ru Kur urrr,


bcb ru Koroburr.
u rurr du}rrguug mrrftr rr rr[ cm r}tgru Jdc[,
o[ rr Cd|brru nr.Iurd

ruuurubIcucu Jcud
dIrrr [cb rr, o[ c cugr, Iuf|rm ro rrguug|c
Irgru b|rb. Cr rrprtrrtr uu orrtr ru [dr

mru Kcofru
u ]}rrr ou. Irr boutrrtr cu [rnrm Krcbnrr
,
cd rr
)urtr Cdu| r Icuru 0cr} bu QUS rm Ccttr|, brvcr
cbrdru fcuutr.
,rufr1" br|ltr cgurr otrm|c. ,T

c ]}rr | c |
"
n nrru rr Komrra bm ru }rr u}brtr, c
rru|rgr,nr rutrttrrccf butrr rm Orbd bcr
rrtr,m grhrrdtru Oo|cpphdbrr ru m Ororgru
ru brugtr n r |rb|cr Or

o|t mt rurm Jud u ru


Cottr| cb. Touu modtr ru onrr rur dIoufr Wru
uug uu rrrdnu urrr

utrrrm Orbd.
cgurr rrhr rnrguug ncr, m rur Kugr| ucduru
ru. Icd

rrJu[ rttr9utgrrgt uu ruruomrrmru


grrrttrt. Cc ruftr rr rutdr ru ou} un mtr d
Krupfr u
,
rr

brr gourbrouur Ordthrcb|tr.


,chr }ru |rmodt, Cu|r|rr
"
, tr rr ourrfruurt\
,Ccuot ob dr ud|rtrut.
"
29
c]nrr|o| ou,ncd vcru[rr]un] trKombr ttrmt.
0
I
t
r ' '
t
rhf l
,ct , o] r rr. ritrn nir rm no


,Cr mo| rrn, not trr ontrrr moqt, rrntrrtr trr
|on. ,nrr |r]t[oncq ntrrm ,rbd.
Cruqtrnhq rnrn Turd]on] turdtr \rdrnt rttrn
mt on]re]rnrn /]r|n, trn orobnrr urr rcr d ou
trm ottr|fncb
,
yumZrfrn]rbq./nr[rrtrrrrtrntcrt
on trn um rnrn Ctomm ]rbuntrnrn /]r|n, mttr|]rc|r,
q|nrnt brouur, ]ut ]rb[|r]tr ][rrtr, bcd brbodt mt Cot-
tr|todrnunt rubntr|n. IrrrriruntrtrJurrdtrtr hd
ou tm C||bc]rn ou, |qoutr drrdrnb|rd trn b

rronrr
trntrn |nrn rnt]r]rn
,
onf tonn obrr nrtrr yuommrn
unt rr]trq nd)t. c]nrrirurtr rr|tomumutr. nor
rr rrr 9rn(, trn rr nrtrr]r|qc[rn, unt |c rtno rbt
rnrm nor.
Trr torcnrrtrntr Kc|of r foum ncq !U |rbrn.


rrrdtrm Oo|cbb tru] bn rn Zrounrr torcn, o| cb trr
qurr rcr trm Jrtrr m ottrI |r]rntr rbrr ndt nc].
Krubbfr o| ob unt trrbtr tcn Trrnuntrtrn ou trn
Udrn. ,Cqu|trr, o]tr rr. ,|ott turd|r|on]rn. ZIutrt
nr'n dnrn. Drn bn ncb| rrbntrn, not!
Irr Jur d|u] tr 2|u]rn ou[ unt ubntr. n |rnrm
Z|d nar nomrn|cr dn][. Krubbfr ndtr m rrmuntrrnt
u unt |odtr, o| trr Kcof rntrt yuommrnubr brm 2|n-
b|d trt ou[]rf|obbt
r
nZodrnmrrrt, mt trm trrTrutqr
m tr tup]rb|utrtr r|tb|ur on trr Cdu|trr o

u[qnrtrn
nc||tr.
,lrb br|rn
,
9rnd, rrtrt
r
rr trm Cr|drcdrnrn u.
,
TrrbntrnirI|dtrb|c|. n||)r|rr, fonnurnq ru|d!
ot |rrnt br trnn b|c| ou[ rurr:n pmnoum, mr! o
bm tcd, d n||bn rrrbntrn.
so
cq, Krufr! q }r c mo! Ctcub u[ rr
bcurr, rnr KoIonnr mobI! o, brrI d! ognrr
Bnrupr brrtrug hd cuJ Irn ]Jrr, c| untrr bm nrrb6
lndtrun Idncubtr. Krufr Idcutr|)n un ndtr. ,UuI
}rn mobI. KcbcIIrrr. rbr, mr IqnrII |r bortrrtfom-
mrn? VIbrr nod gutr JnJ KIomrtrr on rr."
r brugtr |q trrrr brr rn Vrrmunrtrn, Idntt bm
r xIuIr cuJ, mbrrn rr Uu|[r bor VIng Iqmtr, boItr
}rn VrrbcnJdrn brrcu1 un brrbcn r bIutrnr
brcunr CquUrr, Io gut rr fonntr. ,Co", mrntr rr cnn
juJrrrn.,cnnrrrtrn
,
Uu|f? Urtrn, comprenez? Vrr-
]cnrn? VIuJ

rm ]Jrr rrtrn duJ'm Uo[, brrrbr?


V|uJ'm cuI?9rnId, br mId!'' r rgtrmt um[n-
lqrn \cnbrmrgungrn cuJ r Irgrn ]Jrrr, un c| rr
Uur cuJrbrn IoIItr. rJJ m cnn untrr r d|rI, bcIJ
bm cuJ rxrnr. Cdmcnfrn un bIJIo1 Idr|ncnrr
Uur c un udtr mt rr grIunrn Cqu|trr. Krufr
]rtr m c rnr Irgr ]Jrr u, c hq mI rubtr
n hrg. ,Uc, nc !" }cgtr rr trInrr brgtgrn. ,rb
rndt,r, ruIqr! Uubg, rug! Komm, xoJ, m-
lrr! NrnIq, ognrr, IJ mr mcI rn Uurn n rn
CcttrI brbrn! Co! Uu mr'1 |rbrn, mct, Uu|f1 Uun
moIIrn mr nod r Kncrrrn mtnrbmrn un r cnyrn.
%rnIq, cbrn r <ttd! Bn cuJ }o mct mu| rn rnl

rrtrn! orn rn drr un ntrn rn \drr, un \cdn


un mrr mrr| mct noq. Bn \ru JbrrnIrr ood mt
,
c|6

br rt rr frrn rc1! 9rnId 9rrr! dbrr r cnrn |n


uJtr
, } mct Jr 'nr rdtgr <dmrrJcu!" m Urrn
}cmmrItrrr rrobrn, fnJtr r cnyrn u}cmmrn un
bcn hr cn rn CcttrI r Irgrn ]Jrrr, c1 brrgrbhq
trr}uqtr, rn rutIdrn n rn V|rm u br|rn, r Dbrrn
31
ou|t]tt uut ni|t mit ttu u]tu re||tt. ,e'u Ztut|,
mtiutt Krurr

ft cutrftuutu

. ,ti (|ti, ttt trir tiutr


[iut. Tc,ucl 9|i e htti], mtiu itttr l Cr flcttt ttm
r

cuutu cu tit Kmrrt, tc tr cutumtt


,
cr tir
}]t| ttr ttu uttrcrm uut c| cu. ,Ee, e]utr KcrI
tpt fcuu't |ejt|ul
,crtt mcI tt tht mcu [it 6ttr. Cut ctreu
rirb's :iu, it! eft i[ ttr 9tittr tti itu. Tc, [t
Iqtrrmtu cu. 9u mcqtu ir
,
tc| ir ertfemmtul @b

mirtitp]t|emutu. Ee.@tt cuuut taveul


Eit trdttu

tit rertu iu tt Ctittu i|rtr )trtt uut


rtdttu trtrtt OQtOU. u e]utr Etitt ritt ttr xtr-
nuutttt, mit ttr ]tuutru \cut cm Eattt|fuer [t
-
c|ttut uut tct tt tt (tttm Eruu] tiut Ttrbt
tittut. Iit

Wuutt tct i|m eI tti] ut. Krurrfr


;trrtt tct

ittrrtttutt uut trilt ucq h

iuttu cuftilrutr
Itti]t |trt biuttr hd, tttu Erru]t ttu d)ntrtu ru-
uru tt |cutudtumcttu.t uut cuttu[itttr tir
ulttr urd uut ctu, it tit 9utu, tit 6tr tt
t!ttrc u]tdrmt, iutu e|]ttu. Iauu itqtrtt ttc
ttr irt Krt iut], um qtrc f|au]tu iu ttr
trut tit dt ttrtre|]tr. Iit Ttutdtu reruttu irr
Ou|t uut ttu]ttu [i er. r]tute iuttr ttm qmc|tu
Wc|trtituveri|utumcritrttirtEqtreu,tit Eri$r
tt Ocrtt-JttrcrKerrt im Termcrd ]t]tu bit cu-
|iuit Kui]ttr]-l|tutiu.
,
g
ir

|edtu [t tirtft yur ctreul rt e]utr im


Oc|errItrtu.,Iit utrtu trttueu tit Eitrtirtu
uut it mtu (cnidt mt|rtittiu
,
it!
,9tt, rit uil tuu tirtr vtrtcmmtt ed uq
rt l r etrrctt ttm Otuttrtrt rutu Cte| mit ttm
32
hum}rn cnrnrnr, un\ r )urUcIon u brngrn, od c
KoIcfrn}rr frdtr uur rnmcI mrbr m un

rrrtr mu
cn rn gr|n.
mmrrbn, hr fcmrn gcny gut ormrt
,
un r |r brr-
}oIgrnrn Uu rn, r m Urtrn ntrr nrn rr Idon,
mcrrn noq gutr 1 500 9r!rr on nrn rnt}rrnt, cI |Ir n
rnrr ornIrnfr r cnrnIrn rr dmoron rrbIdtrn,
rIn rIrr rJung m Cdrttun rnrr Ko|onnr u mrrn
mcnqrrtr. ognrr }qo| }rnrn Kcrcbnrr b, um r rutr
m} [q cu}mrrf|cm u mcqrn, un )c ugrnbIdIq rr-
Jdrn cu rr Crnfr rn Urtrr,

rr hr urd cnrn r|-


[rqrr murrtr.
,rrDI|r l"}ogtrKrufrf|rnIcut.c rn rdtgnCo|-
ctk, rr mr| nr
,
ob rrrt0c cugr}rrrn ct rr nqt,
. '
un

ct orum hrtfrnuIIu gutr rmrn, mrnnrr rnrn


1orgrIr$trn hrt, uomrnt|d mrnn rJrr org

rIr$tr }o
,IqcrJ" mIr rr Uttmr[rr rc} on rr Knr}rbrd.
dnIdrnrn ottr rr Jttmrhrr ud r orr}o|grnrn
Uurn rrbIdt. rnn rr mcntr |q urJ. ugrnbIdIq
brrIqmcnrn r bInfrnrn nrnI$rn
,
un rnr rIt
Jtrr r

gtrn hd rnr BInrntIq ofc nrbrn rr ttrrrn m


Ucnr rr nfr. Trr Uttmrrr mnftr rn brrn brron
rrtrnrnBIcnrn u un hrg IcngIcm n r Crnfr.

,c

t 0cbt r rnn c?" }rcgtrn nrugrrg r m r

c
cugrrrdtrn BImrn, | r brrn cn nrn vorbrIrrng-
trn u

n n r <rnfr rruntrrrgrn. Trr ur mdrItr


cbr brrnf|d m <cttrI, unIdrnn urq 0rn Iutbrr|u[
grId mdt un r

nrr Dbnmcdt ucbr. nr


_
nutr Itrr
brItrn ognrr un Krufr bor rm Uttmrhrr, rr cbgr
}r[rn uor un rr 9rIung mt unbrmrgtrm r|qt rnt
grgrnncbm.
33
,brr]rbrn Cr trn Oron]rnrn t
rm onttrr, Ia]tr
rr, a| c]nrr ]rrntrt. ,Trr brdt [o ]|rd yu|ommrn.
Orbrn Cr rr |[rrtr trn

][rrtro|trrn unt ]rrn Cr u


rrm/u]. Cr obrn r]ut ]rmoqt,q tonfr nrn.
\cqrct m Orudt brr t

ot un]rnc|)ntr cb ]rbcrdtrn
br brtrn unt

|o]

rn bo|t n trr qrnfrttr omJontr trr


Kub|r. Tr Jurn vcrn vrr|on]|omtrn on|drnrnt br
rmbc. Cr |dcrn oud ndt mrbr, ta tr |dt]rn tcq
ndtmrryu |rbrn norrn.Crnorrn rn]r 1 000 9rtrr vcn

rr |ourrntrn dnotrcn rntrrnt, o| hr d|r[|q rrrI-


trn unt on| drnrm umufrbrrn brobhdt]trn.

*
,Tr Or]rnt |oq nr rn Z|d, brummtr Oro vcn
trr Knr|rbrd r]rr|d. ,brr crr|urn ncI|rn irr' tcd.
rutnont 9I|rr
,
nrbmrn r hrrn /u] unt rrtrn Cr, |c
[dnrh Cr fnn

rn, tr rnfr rnt|on], to Er trn Jurn


vcn trr |onfr a[rn. dbhprn unt rurr ]rbrn
,
nrnn nr
unmt bnrnr]rbrnbobrn.u Drtrr|rrnl
,/n

rtrr /u] l fcmmontrrtr rutnont 9I|rr aIbIut.


0 'f
'
A. f I
,
rr mir no.

f|obbtr obrr ]on onbrr, o| trr Oro rt brobhdt]tr.


Ir Jurn, rnr untrrt|do[t Icnfc|ofrn, brmrrftr rnr-
]un] ntrrCrnfrunt |dnrnftrb|p|@n Jdtun] ou trn
obrbrntrn /u] trt rutnontt 9||rr rn, tr |onfr t

rm
Orc trr qnotrcn un]rtrdt r]rnt. Trr Oro nobm hr
untrr mrtrr|dr drnrurr, to tr Jurn cI|] in
ncrtnun] brodtr. Tonn |o[rn tr |onrn ou unt ]rrn
trn rnt rrttrn on, tcd tr bnfrn, rur]rn |rrt

r trr
3cIofrn norrn |qnrIIrr. Irr rnt nor nor ]rncrrn, Ir

oud rtno non] ctr unt rriruntrtr urd, fcnntr fie


o6rr nCqrrrt brn]rn.

Irr Oro |udtr,

r |onrn obrr norrn brdnn]t un

brrmt]. Er bottrn fie um rr[ritmo| mt trm 8|urn


rmrrn unt obrn bn ]rd|o]rn. r rrc|]trn tr |r-
rntrn Jrur trr Kcofrnuntrrtqot rnr r|r, r|rn
obrrounontrrr unt mu|trn nrtrr

obhrnunt n brt
rm
E
qrn]r[rqt tot ntrrrn trr Trr[rfun]rn ob-
uortrn

Irr Jur |r| hq obrrn rn Orrdt mt trr ouqnr-


mrntrn trutdrn nontrrr n(t rn. r modtr frbrt un
n] |on]om

unt hd o||r boor K|cmrtrr nrtrr rrrnt


unt rcnt brtrnt b um obntctnm urd. rr mu[tr
ud drtI|rrr rn]rrrn, tcd trr Jur ird nrtrr un
[rtr

rnrn Jdu] n Jdtun] dhrnbur] crt. ntrr tou


rrntrn Orrdtrnc|]trnbmtrZrubbrntrt Oortr-Jrrrr-

fcrb
,
unt mn:rr tnrbrr]tr fie n bnrn to Orb| trr
Bbrr|r]mbrt rm Ju[rn ]r]rnbrr. Er bottrn nor ouq
UrrIuur. Tcq trr xcrmorq brodtr r mt fie, to| tr
tctr urtt nur ru[dr rqrn unt Trrnuntrtr obrn. brr

r]rncn Oro||rnrn bIrbrn |o |)ntrr |)nrn urd. nt trr


dnb|d rIntIdrr OtoI|rnrr b

rbtnr cn

ndtt trn Or
rrfmbrutrnrubbr.
35
3
5
dm 4. <rtrmbrr 1 91 4 brgnn rr rgrntIdr uJmor}d
ur Cd!cdt, r ncdrr rn mrn ,r EdIcqt n rn
curqrn Crrn" brfom. r r 1rurn, r rbrn u

rr C0Icqt on 1cnnrnbrrg fcmrn, qrn r r ort


f rung

r rnrn grn|tgrn Jngrn u

rn. r rrrngrn
1cgr rr Uubr

un r uJmcrqr rrmttrItrn rn Bbrr-


gcng, un r ho!r rrur

r Crgr ng nod n rrn


J)rrrn, c| cuJ rrnr omKur

drn\JJ
b bUt rutd-
o|nqrn r

rpr Illl4 uJ r \ouptmcdt Jrnnrn-


fcmJ1 hr|rn un hd n r[rm Jngrn mt r rrbrn.
llgfrt un rdung mcrrn mr Jortgrb|crn. |
ttrnr

rV|nhrrngungrn un Nrn rr orbrnbrrnrtrn


qIut nr grrt, gngrn r Urgmrntrr r rrrobtrn
I., XX.,. XVII ., r cnr

r un

r JrrrJorm-
tonrn br. ir KronrnrngrrItorrr
,
r br Bou un
Urrnburg a (

rq bon umbnnrn brrrt rrrttgrmodt


I)cttrn, mrJrn m D|r on DlfoIcfrn r ruqrn Vor-
bu!rn

un rcngrn }rnrt rr brJrhgtr

n rrnrrrrn, be
[r . 1. untrr dmrrrn VrrIurn rn Jurn mIrrr c

bgrn
m

u[trn
,
n c unbrr[JtIdr rInr |d rr <rrn-
frttr rn. r Vrrbnr fcmrn m c|r

rm|d urdrn
cnrrun mutrn rrh rrrrr rntmrrt mrrrn. n rmrrq-
trn |gr| r I. .K. fmJtrn r 3. Jrrrr-hon un

r cnmrr-bon " .o|, 0r n Jqtung icIIc:


tc borgngrn

. dbrr Irrrt cm 8. hr[rn hr brI cc cuJ


36
ttr|t]tutu tiut.Itu]att tit[t utrtu huftu |
]tl r, ttu ermardtt Ctetrurr ttr tu ua
Cttu uut Dhru u [iqtru. Itr tttrr rtquttr mit
ruildtu Tertu

au iqtuu] D[en(t uut u]ue,


a ht]tr tert ttttuttutt Zrurrtuuammtuit

|u]tu mt|-

ttttu. Etiut trtquuu] trit i

o| rti]. tittr trar


(S tti trr Kuarr|tit ttrctr]rartu Zrurrtu uut ttr ]re-
|tureutoutttuuu] tt

aurtldlat]ttttt, bit ttr 50


Kilemtttr |ttru],uitm]lid,ttrantntruitt ttu9ttr
ituTtrrfuu]tuu ]tttu.
2re ttr arftu t

treuu] cet tti |t

r |tq|e
Otutra| uttuter u btm urlrru]hqtu \ !au tu|a|-
ttu. C ar e uutr

rt futr Cutd|u[, ttuu ttr 9utar iu arftr ttrmaqtuut iu tm |u]lomtu Termarq
ou]tru|t,

rtut tit Ttutlqtu um ]retu 2tu |trtt


turq tit 2a]t ttr E|at reu ZauutuItr] arf trldrt
ut i|rt 9tihtu ]t|iqttt artu. ur tit tt
ittu ou t

tm
ttu htrau]ttrattu err nartu ril, te hatttu t
uittcrum ftiut 3amr[tna|ruu]in ttuctruttrttu Ttr|t

uitutttu|itu rit]qaur|at.uttr titltumuuttu


uut au]t|iqt ttr rftu rultur[tt im rtqttu|]t|,
tu renta|tu u]rtril:htu ttmMutrtt uutttr|rt]tI
uut it muu] eu tu htr u ]tu, feuutt rttu
uur tiu uttuter. ut ttr uu]t|tutrt Cit] veu 2auutu-
ttr] aut u ltiutr

Ettt; ltiut Zrurrt


p
atttu tert tit
ttr|t]

tut Eiqtr|tit ]teuutu


,
uut ttr 9ut n

arurtt
Ttmiqtuu] Itiutr Iaq|ararmtt [arf tttiutr

udt.
Ittt tunaritlt2a]teu ttmiuttr|aut le]ut
it c||i] at]tlduitttu. e|| fautu ued |iu uut itttr
N|t|tt]u]tr au ttr tt ur tlt

armtt, te ua \tu
]t|au]ttu ftiut Tadrittu. T

a J|anqttuncltu nar u
37
Dr]nn trr|tfrr]r 1 91 4 b I 91 8 ndt |cou trr\r
nr ]r]rn tr[|rn ntr unt ]or nr brutr.Trunfuotcnrn
norrn|rIq crrtrrtrnunt orbrtrtrn oud nqt |c rnnont-
rr
,
nir hr r brutrtun. nt tr rtun]rn

ottrn ru|I|dr
]otrcuI|rn unttrbrcdrn.
Trr oncnrntcnnrr m Wrhrn, trn trr Wnt bn un
nirtrr b ur rn]r|d|crnrn r[r broqtr, nor |rt Za]rn
rrm ummt. Tunf|r Orrqtr Irrn m tttdrnunt n trr
Oom|cn um. trr tr ontnrr|rutr unt tr Jr|rrvrn
rrr|orn no nr ccrbrrn Ziruunt brunru]trntrcr-
brryrbrntrn ru|I|qrn Kc|cnnrn, |c ]ut r br brrn br-
Idrtrnrn rite(n ]n].
dIImbbq nurtr rt mt trn rbrntmttt|n fno. Tr
rrItntm] ]rc|r /obI brrbI]rr |Irr - r irorrn
our

rnomIrn ou trr m]rbun] n tr rr ]r|dtrt


unt ouq tr Oron]rnrnob! nudt[nt]-braqtrr mt
h. nor brrr|dtr ncq frnr (un]rrtnct, tcq trr Kcm
montont |cr]tr ecr unt Ir| tr crontrnrn9!arun]mt-
tr| rotcnrrrn unt tr dut]obr fno ba|trn. rr fcnntr
nrn, nr|on]rtrrr ncdbrIo]rrtnrrtrn|cIItr. nt [r
In]rr |r [q brIt, um |e |dnrr]rr bottr r trr Jur mt
trmTcrmor|d. ||c mu[tr |q rn rbrn bo|trn, |c |an]r
r ]n].
Trr tdr rutnont ] rtrrrt, trr, nrnn rr ndt ou o
hcu|Ir ]n] ctrr trn Zrn n trn Cqrn]rbrn rr|ob,
rr| /rt ottr
,
rruntrtr |d mt trpt

|dIanfrn ru[I|qrn
3crnrtt ]c|tcroyf an, trr |d noq trm tur cm }rrtr
]ut rrbc|t ottr, tcd n trn rrurn

Zo]rn |d mt Cr|b[-
mcrt]rtonfrn tru]. rr|qrn trm un]rn -unt rr nor
ncd rn un]r mt |rnrn fno yioony obrrn- |qm
Id, to| bnbrt]runt ]rru|omr ontrm|rutr ron]rn
38
]rncmmrn unt |rnrn hcIrn /u 36rr Irc]cnrr b
r
mqtrt

obrn. Irrcntnrr|rutnant |udtr |rnrn Oron]cnrnntrr


Zaradrou, nc trnrn]rnru|drn DIrrr untrr]rbrqt
norrn, trnn trr un]r tot n Irt. /ar fcnntr rr frn
n|q, tcq trr Kcmrtt |roq rn u]rt, cbrr mmrr

n
rruntIqr

T\ut|q, unt |c fomrn hr a|ImbIq n Or-


|rq.
,9rirn Cr r hd nd)tu rrrn, rtnantrn,rrtrtr
rr Irut|qr n|rnrm brrtrn Drru||q u. ,Io u rbrn
Krr]Id, nrn hr, nrrd) ! Cr abrn r |ut |rmot,
rtrnontqrn
,

oumrn crt. @br OouI -uor r trrrnr


Zrounr! bt' trmoI ab|rfrrqt. rrr nod o| nrnn
Cr' 0rrn, nrrq! Irr Krrq bo|t ohr, nrrq, tonn
frrrn Cr

ncbrrnaq(ou unt oIIr[ nrtrr[ut,nrrq!


,C [ rnr Emaqd 1 ]ran]rn u nrrrtrn, \rrr rt-

nont, |ro trr Jur n tro]|trm cnoII ,rr onrn


tru|drn rro]cnnrrfcrrnrtt if r oInr Eqontr l
rbrrr|rbbr rnqt,\rrrrtnont.
,q, oq, oqI Itrtr trr Idr. ,Worum ]Ird) |c tr-
]|! r|rrr 9nnrr unt Krr]r|trn oI nr brtr [nt
|dc
g
n Oron]cn|ot |rrotrn, unt tr obrn' br

Irbt|
Trnfrn Cir antri JtIrrZobort 1 trnranc|rn, trn Jttrr
cbnr urqt unt otrI | Irr at [d |o]cr rnmoI rr|rbrn,
bomt brr

rnt |rnrn Jdrn nqtu rrn frrqtr. a,[.9rr, nrr. rr][|d, mrn rrtrurr l irbobrn@brr Cu|
frt |rtan unt hnt [r]rn trn rnt |rrttrn. obrn rq
[rb

obt -nu, mo [ |dcn tabr!


,Irrr Krrr]] ]bt u ntr, unt d [r rr, mu| u-
|rnr.Wrnnqobbrrrrr rtr brh]tttr,

tonn bttrd
to Orcr]-Krru brfcmmrn.'' ] c|tcrof nornqt |c Irdt
au trrn.
39
,|t cu Krtu r'u paar an tc|r|tutt l mtutt ttr
tidt 9uu utmt. ,9a, tl|tt rrirt t ue tutu
3rt | tttu,tauu e|tu Et fe tu.
Cu ru

tr Keaftuctuf, ttr t6tua|| Iu

ttr ar

adt
|c[ uut |tiu da| a| Otaututr trep ttmctrtuuttutu
rmmtttr9ut tut trtttu auut

tru,truqtt ttu
utrtu mt t

tr uarru||t u trtu, tt trfe tum


tit |eutu ttatu ht.ttr|e|terafi trauf utut tm
truttu Kem uut ttt|tt uur tu furtdertut trau-

ut\aurt.2U( tt t|rctu |ut, mt ttutut

rimuu[
ouqtrtttu
,
artu eertt. r bu r

tcr 3rt u ntr.


rtut tt auttrti Kam

trattu fmrttu ttut d 2lu


tduuutu |e|ttu uut ttu \t|ttutattu ra |trttrt
urttu, a[truuuu ttr n

ar t|pauttrtu uut atmt-


Itu aradt, cbtr rt tuutr artu trtttrt, uu e
+
etu mIt autr|auttm Etttucnrraut cer trr 2r.
Ttr (uut Jauu |tt attuttutr|dut Iutr|ut uut
naru a||tm tut0|etu.
ut Tat tte[ ttr 9u[t tt tt tttr tnma|
mt t|tart||trt. Cu rar Orauattu frtrtrttu

er au
tr tra[t cer ttm mt Ictvtrau umt|tutu rrecer-
qtu OtJcututu|atr. tutaut ru itm|t Iurqtiu

ant

tr, tc man u tt ttrrauu udt ta[t ar, unt


ttrKemmcutaut |t|e[, tt Otaututu u tututrtrtu
Crt ttrurtu, tmit fc udt ceu rtu ttutu aut-
|tttu t Kauuqtu atte[ tu trttu. ut tt ttr ttr-
ruu att ttr Keruttt t|part ttu ut|u[ uut [rtt
u au eertcu. C nar,a| |tttmta(tmcut tte-
|ru, au eut tiu }utuu. Itr \ eutu martrtt int Ot-
utr m rm vemtt uut d

autt aubautrut u tt ut,


o|ett tr,tttrauaututtu Oranatu rttttm |au
40
|dttu. }trt Eutttr pttu ttu amtu

truutttu
uut dtuttu ruld

ru aurtmcuu,

ttr Kelftue[tr
|d|tuttrtt uttruturruut|e|teraf ]u]uudhtttu
m. Teuttu Itutldtu dtt utmaut au tutu |udttr-
[ud ttr Otau]tutu - nt le||ttu ht aud, e ynldtu
utu uut ttu rultu utu ued tt ttutldtu ttltttu
Eptu]rttu uut tt||uu]ti rtul u ttti tt tadtt
ftutr
,
uut |e|terf autt|tt

ttmtutlrrtd)tut, a| |ttt tr
r hd ]tuou ttr|t]t. r t|tt uuau||] urd
,
uut a|
tr\etu unt tt Eautttr mt ttm Ttruuttttu ]tratt

um tt dt te]tu, mdtt tr ft|rt unt rauutt u au]tu


Erru]tu aU ttr u ttr 9t ||uftu^tu Ett|dt. ut
r]tute ltu ttu \ultm frtritrtutt Orcuatt a|
mtatt,ttuu ht e] ttumtrflaiufttttrItutldtu ou
fie. Ttr Keruttt rauutt t tr

ttt |It Etra|t tut|au], tt


um Cetutultt |rtt, uu nuut

trtt hd uur, ta ttr


etu |uttuuNudt
lde.
m autu la tr, ta| au ttr trutu amrtault]t-
[tl|t, tt tt u

tti Ett |rtt, tu |etu aut, uut te]


in r|pUdtm utld|u[ldar hnf amtr tut|au]at.Ied
aud) ta ||ufttu 2ldafe tutr autntrpatreu0t, tit r-
tutnc|u mauldrtt t|tt,

u ]|tdtrJidtuu],tt tr tiu-
]tldIa]tu hattt. To fam|id \ e|terafIt tu euuuttu

t|tpttr \alt er
,
ttr veu a||tu Ctttu umtl|t nr. Ttr-
|au]amtt tr ttu drtt
,
tauu nrtt n ttr\etn uttu
ttmmt tu|e|tu. t tr tttr, tauu |ttttr tt|atreulIt
u tu raar Eptu tu]te|t. ut ud ttr |e[tu it ttm
Tamrtrt] rt | hdtr leu trthdt |attu.
mmtr|u |t tr |au]lamtr, uutu ltutm
.
arbrtttr
t |tt]. r truutrtt hq tt te]ttttt, mt ttm tr a|
Setttt u .of |ruu]tu ]tmt]tu ar
,
uut murmtItt im
4l
9tuutu iltu ttu }|uru: ,\ti|i]tr

9ife|ci, i|[ mr
titmc|ue,unt iq trtt tir tiut Ktrtertrul
Ttrhti|i]t9ife|ci cttrar u titltm]tttclrr-
ri]. Dttr ttr cr tr | ttr Ttreu ttr etm r
|uqtrtrlutuituti].tttuc||rituumIttt|tcrucd
trm

Otttt, ]|tilcm c| utert tcrcu, riut ttfcuutr


timmt cu tiutm autiu]cu], cu ttm ttr Xut ]trr
rerttrrcuutt:
,\ei, ei, ttr trr titucutl eiu e ti|i]!
Teltercfit|itt t|tuuutldmiltiut trfu|lttuierm
mt mit ttuttr Ottrtt cu tit tr

a|t.

|cttt ftiutu
grrtd mtr. cr ttr rtuut|it tidt tutucut |tttrtit.
\e|tercfi cr ittr ]tcu]tu.
+
,i,ti
,
mcqtt ttr Iidt im \trculq|tuttru. ,Wir fem-
mtu Cit t|e cu titKcttrittt
,
tituauttu! u ttr tm
femmtu Eit (c teq uit trcu. I

c hut riu]um \eru


uut Tctreui||tu uut dtu]rttu. Ic, itr ttu Er
|rtlqut 9t, femmtu Eit.

q triu]t Cit ur crcdr


- ettr e||tu Eit ue
q
lut|| tiucu quctu tti mr
triuftu!
|e|tercfi|rtt ltiut ucuti]t 9ptcu uut e|]tt ttm
cuttrtu mit rtrtit|ttm Othqt iu au. |m nar uuu
c||t t]cI.rcttthditttrtiumc|uutrtlid ||cmitrtuu
nrttttu auttrtu Kcmtrcttuuitiu tit u]tu lttu fu-
utu.
tutuaut |tttrtit lqctt iu ltiutm trtittu uut ]tmt
|iqtu Iic|tft ntittr, lqet ltiutu Oc iu ltiu tlcuttrt
uut cut

tuuttumit it|tuitti|ttruuut]uttuT

rudru
Itcu]tut uu]]tt||tuimmtr, iu ttm uur tiu ]retr Ot-
ntrlqrcuf eu tiutr muuhqtu

tittulqct tt ]uttr
]trhdtuDttr|t|rtrstu]tt. Eeu cr c||t lettit]tu un
42
rru|omunt ]rmtld,to| trrtdrDonnn r|t]ru hq
torn o| rnr fro|r Etrun] trr\ormcnr o

umodtr.
rtrrrtnt]tr trnJul|rn, trr |rnr 9rvrr|r]rnntru
\nt

rn trrbtr unt rn tctuq|d|dr Or|dt modtr, u


tr cordt, ur||tr rinrKcrn|o|drunt nr O||rr ou tru
Z|q unt |drnftr rn. ,d trnfr |cn[ ur om Zo]r uitt
cud abrnt |r|trn unt nur yur Or|r||qot, cb]|rd
q Oh

rrru|r bn 1 |o]tr rr tobr. ,dbrr n mondrn Eituotcnrn


h |c no nr 9rtn. 2I||c trnfrn nr torou
,
to| trr
Srir] boIt o||r u unt to[ nr 1 un|rrr brtrn ]rc|rn T|-
frr
,
tonn nrt

rr ]utrrruntrunt odborn lnt. ut tonu


nrrtr i Er moI tr|rn br|udrn - Er bo|rn [o rnr
nuntrr|orr o]t nJu||ont l nt r [ mrn roum, mo|
rnrn rrn u|dr|rnl c rto ]bt r brun nun |rtrr
ndt. ||c um Wc|, \rrr Komrrot, unt Kc cd, um
cnnrrnrttrr l
v tct trm Kcrnrtt nc|, to| trr Irut|drnidtt mrr
cn |rnrr \|udt |o]tr, unt rr |rrrtr |rn O|o mt rnrm
u]. n]rncnt on to uorfr Ortrnf, nr rr nor, mu[tr
rr torou rt] urn, unt trr Tdr |dr|tr urrtrn.
rrutrbn, to| trrnrttr un]r frn urr nr,nr|c r|r
rcn tr|rn Jul|rn
,
nr mo brtr.
Tonn |q|rntrrtrn hr |on]|om nrtrr urZorodr, rut-
nont ]rtrrrt trfunt]tr ld
,
ncin tr Oron]rnrn brr-
hrt norrn, unt |rrrtr tcrt|rnrn[un]rn rudrn rrunt
ub. Or |r|b[ mu|tr um Tirn[.
dm ndurn To]r tntr |outr rrutrnburro |rr $rn
ru]r vrroubtr Etro|rn. nr trut|dr Iro]cnrrbotrcu||r
r|t n tr rur rn, unt no tr rutr rrh|trn, f|on] ou
un]|oub|d r tr cn trr r|t db]r|dn

ttrnrn. Tr ru[-
Iqr 9orrnormrr ||] crmdtrt, 90 000 urn ]ron]rn
43
]rncnunrn, rtn 50 000 r[orti. Zr

trut|qrnTrrIu[r uur
1 2 000 9onn. Zr omrn \ntrn|ur] unt utrntcr rr-
fIon]rnumrrurnmo|ntrrr[r.
r$t ]n] rt nrtrr, rryurn tr Zro]cnrr. Trr Ju[r
}rbt hq chirrt btrr br rrn|ottr yurd. C

r, bir
]otrcuI|r, |rrn n|qrn trn ru|qrn Kc|cnnrti inturq-
@
r|

|t. r ncI|trn mo| |rbrn, nr rt m trr rur tu


4uhrt.
TrrKcmmonont tr|qIc|, nunmrbr ncq r|)r ,otf
ie
brut

yu]rI)rn unt tr Jurn rfrr o|t brr U Ir|[-


]rn. Cc rdtrn ticq om ]Irqrn o(r cI|r r]rntnr rr-
]borrn Trurn brrou unt hrrn nur ncq tr nctnrn-
t]hr r|oun]

n trr rur urd. Tr Zro]currtrcu||r,


b

trtn }rrtr rur Jou nt] ottrn, Ir[ rt hq nn|(rn


]ut ]rrn.
Zrr qrrr trr ]trcuiI|r, rn DbrrIrutnont

tr

r Jr|rrvr

cn rn 1uhIr

r Zro]cnrrn, |o| cu trr Trronto trt Kcm-


montontrnbou|r, o| tr ]ron]rnrn u[qrn Drc on
trm \ou|r ecrbr n brr oItr orodr ]rhrt nurtrn. Or
|doutr ]ruourr bn, unt !hq |ron] t ou, to| |rn
crbr r|umrI, uut ronntrou trn Irtrn

trr Orau]rnrn
u, ttr mt]rrnftrm Kcunt nurrrnhrnrnn rIr]ontrn
Rrtrr|n unt rr[oubtrr ncrm torrhotr.
,Kcfo' rr trr Trut|qr [rrut] b

rrro|dt. ,Mrn|q,
to[ q tq rr trrrn m| '
Trr Jur |qoutr ou, unt o Z|ut rmtr bm n tc
Wn]rn. ,Korlu|dol Zu|
r |dttrtrn

[q n rhr|drr rrutr tr \ntr, unt


nutrn tcq nqt, no h
r
[q Io]rn |cI|trn. Trr Trut|qr
hItr tr tir 9rtrr]r|qIo]rnhrt |rnrt |un]rn qna]rr
mt,

trr [tnr o]r o|t Cdontr

rmout unt torn hqtId


44
|tt. bn r qttr!trn d mmrr nvtrr ir utr
,
m t
trr

toum|on]r Trutdr f|ctr trm Jurn

trmuntrmt u
cr Cd|trr. I

rr}curnb|rb ]

rm [rrn - tr

Oroti-
]rurnoribmonrrtrout,uut rrturtrbn ndt ohrn |rn,
outrroutrrrn Crtr ]n]rntr onttrrmt trm

rrnu
trtrnutnicnn nrtrr,un trr5cofrncitrc|]trnrn
nod furrm /]rrn, o| rr o, bo[ tr Ioutr r]r|un]
Irurm [un]rn Komrrotrn ]

o|t.
,Orbrn Cr nrtrr, ont|rbrmonn, o]tr trr Dbrr|r

ut-
nnt. ,q hrrrr trn Oron]rnrn tonn

ob.
,Toriquqt, \rrr Dbrr|rtnout, u rrb| l
"ma, tcun fcmmr q rn Emd mt unt rrtr td mr
cn trm o]rrfcmmontontrn r c

n tutdrn rrbttrn,
mrutr t

rr Dbrr!otuont m Cdno]rr. ,r Tunfr|brIt

mu|q obrrtrn,b tonmdtrd mt tr |autrm.


,,Trrrrb
,
?orr|uqa, rrn

trrtr trr cmrtt vrr|r]rn.


,bbrrr rt nrrr ndt nrtt mtnrn Kommrrratrn ]r]rn-
rbrrr, nt[t tu Cr mr[rn hrn, unt d brrfcrr.. :e
]btndt, ntr

tu udt cuq!
TrrIrutqr[q|u] |c|tcrof ou tr duIttr. , rn
[rnrr Samrrot, Kcfol |rr to [ nnn. oun fcmm[
tu mo| toyu,

trnrn Cdn]rr ncdrru! Trhridt cI|r


dmcr]rn, unt tcnn [r|)h b md nr mtbr.

]c|tcrof brr|r]tr mt rrn[rm Otqt. Tonn ndtr rr.


Or]rn t

r c]f nor ndt rnyunrntrn. ,Outt, Ia]tr

rr.
,d ]|ubr, ,b hou rrrqt.o modttrnntr9uo! Ort
rbrr gutt!

,Zrnrd
nr[rrih

autrmOut]ctIrbrn.dmqrmr

cr]rn.@mmrrn,mttrn mruthqrn(rr Crrdt


cr rq o| 9um
,

brr mmrrn. dlrr[r no||truqt


crt.rt,nrruttrrCmtr,uuttonn rbttrnot Outt-
-5
bou [o nrmo| rumrn fnnrn. nt |r n]t on trn
Eodrn, nr|t tu. Cr u o|cto]rblirbrn
,
uut d cr nur,
to tr Cd|odt ndt ]rrotr

ou unrrrm Out ottntrn


urt. Db]|rq - nr ctrr ontrrr l r]rnt [rmant mmrr
@
rtrcrn. brr Ccr]rn modr q mrtrctrm.
,
,OcIt nrt br|[rn unt br " brqonn Kcfo mt trr ]r
ncntrn Jrtrntort, tcd to rI bm |rn ]rq mt trm
br|]rn 9fc|o rn, unt rrcrr[umintr.
,9o[o
,
, mrntr trr Zrut|dr. no trtrt|o uq mmrr-
u. dbrr q, nr| trr Zrbr|, q trnfr mr tcd, to hr n
rrhn ctrr nKn]tbrr]ldrrrr nrr o|t untrr trr@fcnr'
n unrrrm Outtbout. 9dt r un]ut, idj irr
,
|)r |r
[rr ]|ub]. brr
,D, tot mdtndtt
,
, rrntrrtr ]c|tcrof rrn[oIt.,q
]|our, bnndtmrbrr ]|ut]], nr|tt|
m urn fnottrrtr Cdrnrurr ou, tr oor r|tfonc-
nrn, tr tr rn|cn mt]rncmmru, r|rn n trn bcr trr
OrnrbrruutMo|qnrn]rirrbrrrn.mobrnthqrn mmrI
t|btrn nr|r, |0 |rdt unt orm|ct outrbrntr Cdro-
nr|In|fdrn

ou, |dn rrhrnnr|r, n


r ou trm drthrrr-
|r||o . JuIqr r|dr ontncrtrtrn n trr rmr, tr
Zrtcnotcnrn f|on]rn ]on uor.Zr Ooru|cn trr r[rlg
nrtrrrnmo| m Kom.
3fone = rfifdet @otttA ober Jeiligenbilb1 bem mQn aberglu&i:
gerweife wunberbate S4uwirfung Attfptit.
46
6
Zr CdIodt rntbronntr om 7. Crtrmbrr ou trr ]onrn
tnr. 9IrtId) trr Errn|ottr ]rrn tr Irut|qrn OCl nrt
brrIr]rnrn Jurn rcntoI cn unt trn]trn bn |on]|om
unt untrr rt]rn \mrn yurd. rm XX. dK. modtr
trr Jur rnrn r|]rn Or]rn[c|, |c to[ tr Zrut|qrn br
dn]rr|ur] nqt rrdt crtrtt fomrn. Zr rr|u[r mrrtrn
fm, unt to Dbrrfcmmottc |rtr |rnr \cnun] n to
OrIn]rn trr noun] cn rn ou, turd tot nrbrn
ur Koohrrrthcnrn to

XVII dK. vcr]rbrn|c|Itr.


Iot Oortr-JIr|rrr-Kcrt fmtr ou trm urr[rn In-
rn |]rI. Wrtrr nrtId ]n] nur ncd) tr outrr|rrr
Sn]brr] cr, unt tcrt [ontct frnr [orfrn ru|qrn
Srtr. IrrZcnnrrtrr Or|qrrcI|tr brr trr ]onrnrtno
50 KIcmrtrr Ion]rn rcnthnr
,
ton|drn fnottrrtr to
|)rt]r Cdrnrurr, todtrn unou]r|rt tr 9o|qnrn]r-
nrrr. Tur tr rcI]r n trr CdIoqt vcn Zonnrn|rr]
[qrr ]rmqt, ]n]rn tr trut|drn nontrrrn mondmoI
vrrrtum dn]rbrr,brvcr trrJur turd tr rtI|r-
rr urmrr]r|dcrn nor, unt rr|ttrn br trr ortnd]rn
Or]rnnrr tr rntr bu] orfr Trr|uur uitt |c]or
d|qI]r. @rtrn|I rcIItr tr ruqqr o|r nur Ion]-
[om trr Orrnr u, unt |rtrrS|cmrtrrmu|tr br rrfmt
nrrtrn.
Irr |onrnrn|br]r c]nrr, trr mt |c ]rcrn \c

nun]rn nod t

rmD[rn ]n], |qnrit]roccI|rrrottodrn u


47
rtttu,

ur ttoruttud!. C nr[a ]tuau tat|tt nt


mtutu.\atrcu||ruqarmt|, ttrt
,
uuut tttr
cu f|tutr du]r[[ au[[tutht Terretu u |[trtt - e
t|tttu tIe| tit uu]ttutrtu ca||trtmatu tt Ju[cu,
reu ttutu mmtr rrtttr trtttt urtt uut tt uc a|ttm
rau mt qmttttruttuZremrtttu ]t]tu ttu

tittu tt[
]t[a[[t|ttu tl|tu ourdttu e||ttu. Cr attt ut u|dt
]tt|tu. Itr Krt] tu |iq u t

utm aut

]treqtutu 3u
[auttrtfrt] umu]ma|ttu. rruu] au[, mar d)mcr dl
\u|t]tu, au[ l tt
,
e na l Weu ar mau t|e tt ttr
Scva||trt, tuu mau mt ttu Cautatu u dutr tu-
|iut |t]tu mu[tt!
Cr e0tt attr bt rut Kav0trt ueqtr|tttu. nar
r]tutire ver||tutur],u tutm|tttl|]tu2a|, t

ah
u buf|t W|ttr tudutt. u[ ttu Eterr

tadtm auttu
ueq tr uut a Ottrttrruttr. Itr 9ut, au ttm o|tr
bur 2lrt0trt[tutr tau]trrer[tu, |a], outr tit trttr
Cttut ctr|t]tut, Iu tttu Eqp

tulutu, ut tu ]ut ]t-


)tltt 9atu[tutr |uttrtt tt ttutqt u[

cuttrtcm \tr
utrtttu au ttmKit[tma|t. ur

tIu]t tu]t Orurrtu


rtrmedttu hu f|utu rru]tu reruartcttu,ta Ore
attrt|t| uItduu] tt uttre|tamWa|trautuutfam
uqt cerrt. It ta verut |tttu harf uttr rutm
{tutr. mmtr mtr Ottrt ctriummttu u ttu tt tr
rtut ht]tuttu Orurrtu. Tt |r]tu attr t|ttu |d um
fua0ttu [r tttu,ttuuauttr9d]arntm]l.
Iarrttt auttm a|t

ttttutqc ttrtttutatttrr
t

rer.Tt a|rtr tdttu d um |[trtta|un t


tuuttu
\ttqt uut rertu, um

t umtnttu Oult auutrc-


ttu. It tauu] f|ammtrt |iq Qt rer uut Ot
ettr ga|errtrtt mt vtr|u]ttu 3]t|u utttu|tr. ut tauu
4
fom rur durgr Wruuug
,
nr ou rm rrrrrpIo$, r
ottrrr brctrndru rmWc|ruu ru nrugru Oru-
pru,r m tcppr|odrr rr uu o|ogru, ob, r Orpcuur
|ogtru u ru Wc| urd, uu qcu |ommtru r 9u
uugrurr rd Ordrm rrru(rurrgru|,uu rrZcu
urr rr Zrtcuotcuru c|gtr o uumttr|bor rm Kuo|| rr
dbdr. Er dcru ou fuopp rruurrt 9rtrr ortt
dru, uu qcu nurr o rudr Cdrururr uuhdrrrr
uuuurrgr|mgrr. fruxrrgugru, ou ndrrut
rruuug cu rq tohu|rru mt Orurrd brpru u
nrrru.
9odrrrttru ogr brmdtgtr d rur Trr|rruug rr
Uuru. 9oudr prougru ou uu vrruqtru ovcuufcm-
mru, trurcu cu rutdru 9odurugrrrrrgcrbru uu
Cdrururr rro|t,hc|p

rrtru, r|ru, um udt |

rrr ou
)uhrbru.U urrrprrtruo Orhdt cu r Crr uu dcJrn
udtmrr.Wrrr ourrrudtruhd tr uu fuc||tru u r
ut, cbnr rtmc u rbru. m r rutqr uoutrrr rrcb
[d m cIr uu rouutr mturro vcr.
Er nor ucd rtmo }uruurrt 9rtrr rcu rr ottrrr
rutrrut, o| butrr rurr o|yuugr rugr uru ru[drr
Drtrr brrvcrfomru. du nuurrborru rrru, ru nr o1
ourrr u orbr uu grquuug, trobtru r Cducrcurn
rrcu uu rdtrtru grgrubrr rr ottrrr u, r
grror m rgr u

or, mt Jrudrufrot rorugrbru, b. .


r Koucurrr grru n r Jrr uu dcbru r Ord$r
rorrrt.
,\o|t |1 brhtr rr ottrrrbrrr rrr. ,Tcru vcrgr-
rur Ko||rrr | Korttdrururr | Ybr|Ir Du!I, du}odr-
tt Du0 ottrrr, rurr |(I
49
4. Dil 5dht an btn maruttrdrn 5rm 1914
Zcnnrmt brhtrn tr Or|qr unt ruIrnt Ic] trr
|rno]r! trn nunmtbr ]

oIcrrrntrn Edo

trcnrn rnt-
]r]rn. Trr ru|I|qr Jr]mrntfcmmontrr, }rn tob u
trrrcmrtrrrIrnoI rrr. ut mon|ob n trrrcnt trr
onrrtrntrn Cqotrcnrn rmIq tr bIut]rn drn, tr
rKortt|qrn]rr|Irn.
Zc tr br]rn rttrn nrtrr, tir bIrntrn frummrn
brI ntt cr]r[rrdt
,
t ]rau ]rncrtrnr Ot[dt u tnrr
Itrn rmor rrrrrt, trr 9unt n br|rrrm rrb-Or-
br|I nrtou]<r|Irn. duq t q(rnrurr unt tr 9a-
|dnrn]rnrrr norrn nc rn]r Jrtrr au trn CttrIn,
Ir|rn monq rn ]rrt [q brr|q!o]rn ctrr, hq n! ou-
bumrnt noq bntrn [rrn. m nqhrn 2|u]rnbId abrr
nor tr niItr a]t rron unt brrrtt rmId tr tnnr
qrnfrttr cm. 9cq rnr o]r Kortt|drn mbtr ou
nq[rr ntrmun] untrr trn Jrtrm. Iann obrr bItrn
tr brI)n|qrntrn r|qrn, unt ir trrhrn trrbr
trn hd, nr|r nur fcnntrn, m br[rn DIofom. Tr :

ontrrr bn!rn nornidt n trr a]r, bnrn u brIrn, trnn


|r bttr mttrn untrr tr Komrrotrn |qr|rn m|Irn. Tir
ottrrr}qrn rrr|crrn.
T rtt tr Ianrn|qnotrcn, tr m oItr chrrt ucr,
tr rrhr rt]]rrntr KaroI|rrrottodr - unt oud tr
Irptr n tr|rm Krr]r. Trnn bo|t mu|tr trr 8acohrr n
tr drn]rbrn hr]rn untnontrrh nrtrn. 9urncd
t

rcrrn rrnnrrtrn ncq ontr

oItr Jrtrrbrrrlqfrt.
Trr In|r]rrn]r Zc]nrr rtt m rrhrn Ohct trr
u]nr|r ottodrrrntrn qnatrcn. Or rr|tr trn |qnrrcn
onrn|dt r untrrtr 2Iq|rIIr, ru]tr |d m nItrn

Oa|cr um }rrtroI unt [o unt brtr unt |rtr

oIIrt
mt r

r!rr TrutIidfrit, a| rttr nt rr dttodr, |cntrm


'
5
0
tr}t 0 ccllt Im

tI0.It tintn ugtntw0 IongJcttt tr


n

g o0tr /gtmtrJrt Im tgtnttIl. mt mIt tIn

gtJl
,
0 bnbtr [I Inu Jt un c t}ttn
nur n

0rtttlIdtr, n IchI}Jtt mctt. Jtt un0 hnf


rItbtn 0t Cttigtgtl }tIntr cmttc0tn cn }tintn tittIn,
rttt tIn ]tr0tItIt }rIn tIn mcnml 0It un0 th cn
0It (Ionft Jtnt rcuntn. )Inttr Im 0rI)ntt 0It r0t

unttr

0tn \utn 0t1 rIttn /ugt1, un0 r Jm cr 0c0


m0t urdtIncn0tr In 0tr xctttrIttllung, [I trtItt
CttIflIngtn Jttn un0 Jtnfttn un0 0tr !cut In 0 Ittn

!ftn in 0tr ut JIng un0 0It IntlJtIttn mIt tIntm


groutnCItItr btg.Bn0 bcltlInf orn g!ntt 0t J\btI[-
0unfIt rut 0t1 uJrn, 0tn ^tr UIttmr[tr rItt, un0
tlInfttnJtinttI}tmtn utI}tn.
Bn0 0cnn mttn ht 0c, mItttn In 0tn\ urqtIncn0 tt
tIn. gntr cnyt hIt[ In ttc tIt tr ctt
}t

r nIqt gtrn 0 crttr ncJ, t t tn tn}tn- 0tr tIn


]tr0tltIt r. t tr}rtt tIntn U0h|,0tr IJnch iUT
0t Kt JtInt u! ur0tg. cnn ht[ tr 0It cnt
c!ltnun0 IJtttntnugtntlI0 Icngn btm CuttIfnu,
g 0

nn 0t ]ltmt tru un0 tt uI:0 c In 0t m


tnJtn- un0 tr0tltIttm gt!ltt un0 0Idttr gtr0tnt
Ctcub\blft JIntn,rtn0 IJn JtIn ]tr0 Immtr !Ittr In
MtJl rt|tt. C td nc Ctcub, nc ]tr0, nc
CdntI[, nc ]ultttcu un0 ncq ttc 0trlIdtm,
C[htm
,
0c n 0tt Ktlt rgtt. cnn [It[ Jrn tr0
gtgtn Irgtn0tIn \In0tmI, [Itg, gntt rt[It 0It Ctnftl
[trcn, 0r0tt mIt0tmDtrrfrtt 0tn rcuntn nIt0tr,cn
|qItn 0tt Immtl In IIntn [unftln0tr utt0 JtJtn0 tt
Cttmt cu Jn btrct)uht)tn, un0 t r JcJ un0 Jrtt nI!
mtJr.
51

Ia Ortrngr rrrntrrtr, bo[ rt md trm oI|[|oqru
br|hrb brr tr|qofo rcm attr| [r|. r n] fra[t
|c, on trn o| trt Zrounrn ]r|rbnt, unt trr Ir]rn rnt-

[r| |rnrr \ont. Io1 ] [rrt obrr, tur tr r trr 2Ittodr


unt trn|ut]rruq m|t]rmoqt, |q|u] unt b| um [d, a|
nc||tr r |rnrn Jrtrr rqrn. nt o| r q rnt|d turd1
rn| ]rtrn]t, ]|tt trr n|br]r nr au trm CottrI
unt b|rb n rnrr unnatr|qrn tr||un] ou[ trm u[
]rtrb|trn tcr|adrr Ir]rn.
Tcrn[|qtrtrn tr]rrn]rn Jrr tr ruiqrnIro]cnrr-
rr]mrnt n trn Cdu tr

Wo|tr
,
rrrc|]t rcn tcn r
nodtrn]rntrn |onrn. Ir trut|qr n[ontrrr |roq ou6
rmWo|tr brrou1,unttar|tnorrcI|rcnrrnnrntrnuu
n|t burro br||rntrn

r|t]rouru. Ir ru|dn qrn-


Inrn rrbcbrn [

rbrn[o||
,
rn Zr| trr rutr [|c um

o|trurd, tr br]rn rrbcbrn tr ntr.


dn tr|rm 1o]r ]rnonu tc Oortr Dr|rrrrKct nrtr
rn oor K|cmrtrr Joum, tcd bo|t |rtr hd trr Jur
nrtrr [r, unt to Jn]rn br]

onn cn vcm.
Tr |onrn rrr|crrn br trrItadr brrn Jttmrrr un
trn[r|drnrutnont r|

q
,
ttr |c ]rmcbrraud }o||q
Ctutrntrnlrtrr |on] unt mt trn rutrn |rrtr. n
onn |o]rn ncd od! |onrn b|rq unt rr]|c to, unt yn|[
mu|trn rrrnuntrt urdb|rbrn. norrn |qirrrr Trrlur
[r tr turq tr crbrr]rrntrn mb[r brrrt ]rIdntr
Cqnotrcn,tcd trrr]unt trr Jrtrrfom[brrnZrourr
nqt ou[fcmmcn.
Trr n|br]r Zc]nrr fom u hq, nc brrcr tr Irtru

qrnfrttrn

on bm cerbr]rrannt trorrn. Cr rdtrtr


h
4
rr ou[ trm
C
||bc]rnou[, |r[b|trtrn |qmrrrntrn CdtrI
uut c] tr on0 mt tum[rm r|drrdrn urJ: hr W4f .
52
[rudtuntrct.Trrrrmo|]r Ctutrntfonntr tocmDru-
|urbctrn brr. Cnr on[ntr db[uhr o||c. Ctno1 cbrrho||

br1 |nfrn Dhr1. Db Zrmcro|1, tr dtrr on trr Cd|[r,


burd nor! qrnt [ummr|tr rr trn f|rnrn o|drn|r]rI
cu1 trr o[[rnrcdto|qr.\m, o1 |o|o]cn]r[|)r|dou.
To \oor b|utvrrf|rbt, to ]onr Orhtpt b|utbr|qmrrt. r
rqtrtr [d 6c||rnt m Crn ou[ unt bchr |rn

xrrbont1-
dqrn ou trr 1o|dr. Cr rtno obn|drn. c
,
nun|ob
t6 |dcnbrrrou,nrnn oudncq]rnu] |utmoorunt
ntrron]r f|rbtr. nt br untr b|utrtr ndt mrr.
2|||c
nch|o||rn Drtnun]! Cr [rdtr trn r]r| nrtrrrn unt
rrcb hd. Ir rnr ttrrtrn rtno, obrr to fom r||rdt
nur vcm |on]rn Jrtrn. Wc n

or b|c| |rn Zrounrr! Wc


[rdtrn tr Komrrotrn! Jr n[ontrrr nor oud hn Wo|tr
vcrn rrIq|runtrn. 9Iur rn oor Trrnuntrtr monftrn, ou[

brr Ornrhrr

]r[t, um Trrbontunft r]rntnc bntrn.


n]r ] [rrtr rrtrn mt trrrntrn g]r|n brr o fr|t.
n oor n[ontrr[rn [hrtrn rnrn ]rc|rn \

ou[rn no[[rn-
|c|rr Or[on]rnrr noq bntrn ob. \m, tirqnotrcn mu|tr
trcb|m Wo|tr |rn. Cr|rtr [d |qnrr[|I] n 9r|d, oI

bn rir ctmmrcnbntrn onrr[.


,rto, tul |onl W||r vrrbuntrn nrrtrn! r |doutr
fie um. Cn Conttrr.9o,nrnnr1|rn mu|tr l Cr|rtrhq

]rbcr|omnrtrr nunt br| [d trn c[ rrbntrn.


,Irr Trrbont|o u bntrn, ntrr trm o|tr. Konn
trcb| o||rin bn[ntrn, mrntr trr Eonttrr. ,d mu|
urtrr l
,Tonfr lW||mon|rbrr|rrn,r. mrnr dmotrcn h.
,Ir 9rn|drn W||r [ |rn \mmr|rrq, |o]tr trr
Monn rb|c|cb|d unt bdtr [q brr rnrn |on] ou]r-
!3
rrdtrt:rrr. ", mttrmn[qt u nc0rn. r r
trtrhdu.no ]n] nrtrr.

Zc]urro[tr nrtrryum Wo|tr.2|mJontI m RntrrbcI


rrron]rn
,
ont rr |rnrn rcunrn. rr CttrI n] trm
OouI untrrm xuq, uut rn brt]r ttrru Ir ncd brr
tot|dnc|no[r rII.Ttr in[r]r urrdrItr trm rrtr
[omtnrqr Cdur
,
fIctr trn \oIt unt Irutrhd rnrn
du]rnbId Ion] mt trr on]r on trn rruntId udrnbrn
]rrt

rfc. onn |oqtr rr trn EottrI n Drtnuu], |udtr


rnrWr|ruoqIrurmCbr|

tmm,ont rnrontrrr,rrmtr
Kn]r,tr u |rdt ntr Eqr

trqItr, |o| ou ut rtt


n rn WIt.
D|rn frrrrtrn rmId cd unt unrr|q ru|dr
Edronrht, uut cm fncttrrtr nrtrr Edrnrurr, n-
rrnt trut|dr Oc|dcr cbrn n trr u[t cnrt cr]

r|trn.
2Iu rnrr f|rnrn \dtu] nt rrrnthd |tnr Kmrrtrn,
noqtrm rr [q br mrbrrrrn tr r]r fcmmrntrn Grr
muutrtrn turdro]rn mu|tr. Cr mrItrtr hq br

m rut
ncit . !ou|rn, trr tr dnotrcnbrmcmmrn, unt |udtr

tonn |rnrn /ug u, rcutrm rn r

oor K

omrotrn ]roI|rn
norrn.TrrrrInrr qmrt rufrobrr norncdtunt
|rbr ]utrr Tn]r. Trr To] mor |rr uod trm rrrn tt
RIonrn ]tnr|rn. Ec rtno fnutr trr ]rbctrn nrrtrn,
mcntr rr n|drn n

r ]rmoIt]rn Zrn n trn Kontrn


Xcmmtrct cbnrZrI].
Zc]nrr

[|tr hd Ihq urdtbor mtr unt rIrnt. r
[rrdtr hd
trcrtIc nrbrn trm Komrrotrn u unt |hr
oh u]rnbIdhq rn. To |rn rrunt unt r|bur|q, trr
rutnont Tr|q trn Jrtrrtct ]rhcrbrn, tron] tr om nac
hrn o]r n |
rn ru|tcn.
54
Cfotrcn nod C

rcn c]rn turd ir rhr rn ch-


nrtt. rrittrur Zttrrrn
,
IrdtrJron, nrtrrKvhrrr-
rr]mrntrr.Tonnfmbru[ontrrr| r trt XVII. drmrr-
Kcrt, rnt|cr Kc|cnnrn [cI]trn, drtIIrrr, Zront
,
Dun-
tcnno]rn, nttrrn[outrrr, Etbrnt |c [crt./mr To]r
Ion] c] tr m[oun]]rur turd tr r[r, uut tr in-
ncbnrr [ubrItrn [rtrmnrurnDr]mrnt,[rtrr nrrn rn]rrch-
trnobnr,tr urd trCtr|rn m

r| qrrtrn,u. Trr Irud,


rr ou trr fIrnrn rr !ortr, nId. 9rntnt brirr[rItr,
to[ trr Ju[r ouq birr, nrbr Zonnrnbrr]
,
]r|d|o]rn unt
cm

trut|drn ctrn rr|]t nrt


Ir Oom|cn trr r[r nrftr ur Irdun] trt du[mor-
[dr

mt. rt nod) Dhrn nu

rtrn r f|rnrn dbtrIun]rn


cr]r|dcbrn. tourmtrn Or[rtrn trrbrn [r, untrrt
turq tr rn]rtrc[[rnr Koo|lrnr, trn

Jurn urd
,
|

[[-
trn Joum[r to Orc, to ncd o nmor|drrtr.
r\itnont }rtrrrt mutr n tr|rn To]rn mrrmnqirrm
unt Iou[rn uiit Crrun] 4u[- mor|d-mr|d brn,
o| r
[rn ruut|drr Dbrr|trrrbaud rrtro]rn fcnntr. rn

o[-
[rnrcd nor unt] |qiror tOf Ednc| untrr trn dq|r|-
b|rnuntomJdrn,untttKct|br]onnntrr|dnn-
trntrn oudruntun] brrobyurut|qrn. Cr [Iudtr, tr,
ntr, bIrb ob

rr ndt urd, unt |rur urr n]rrm


rrntrn ontnrbr|rutr broudtrn frnr

Jdhqt u[ rrn
/u][br

rr u nrmrn.
*

55

Ctu

ctc0eu u u

Rd)tuu Kru|cuftu ver uu


trtt
I
turq rt0trt uuttrt
,
tt rulil(tu Terrecu er
[ htr. u cu,lqu vernrt, t hd c0tuh| ttr
Dttrcut ttt Otutrt trttt uut ltu Eptututr tt
rrtu Ttr|uHt uuttr ttu cutnthr|tuttu erttrtt. tutucut
]tttrtt |c trtrtter ttrEtulut ltutrtutt uu
cr ttm dlc| r ttu uurttr||tu lututc|t tcuf-
6cr. Cr ||tt, tc|
,
trtuu t u ttltm Ztmre tttrut,
Itu ut mthr c||u(uut tr ut mthr mtmcqtu
nrtt. Cr lqtltt uc ttm Kemrcut|rtr, \curtmcuu
Seuutft, ttr ne|| tttule|dt Duc|tu cujuhc|ttu |cttt: tr
mcr ued ttr c| ltu tutucut uut eu tru Outtt
[tr. ttr ttr curtmcuu lrhtt cutrtugt turt O|ct
u ttu 9utu trttr uut mctt 9tut, ,rruu cu-
mcrlq-mcrll u femmcuttrtu, c| t tr cu, c|
Ituttr|ettut\cutr||htruuttrudttuut tuerrtu[-
[qtr lu ttr ttutu tutt.
.
,Itu bct' trnlt, \trr ttuout l trI|tt ttr cut-
thrmcuu dult, ttrhuttr ttm tutucut |tttrtt|c uu

trttrtuu tt urtlu tttuc|| ttmtrftt.


,,tu - ttu rctt ttr curtmauu lcr yurd,
ul!ttt tcuu cu tt rttt\cut uut dt|ttlt u ltu ut
mthr [tr lcuttrtt Zclcutu. Tcuu lrrcu rr mt tutr
\tqtftt, tt ltutm cu u

qt uutrcutu ncr
,
cu tr
|tuut

tr||tt : ,rruu cu -mcrl-mcrldl


It ptuftttt tret |, te uuu rat|tt |r tu
ttrcrtt 9clututnthr uut ucuttrttutr tutttu,
c| t t tutt lru uc tutu

rtttu |d ntttr hu-


crtu uut u ldt[tu ttcuutu. mlemthrcl ttr urt
lu hd |c cuqtutut ttr ut uc utrcr. tutucut
}tttrttt|dtr lqcr[ u Itutm\curtmcuu htr|tr. emlq
56
ttrIc] teduit Ie, tct Otht iu tit rtt ]ttrdt
,
it
riu tutrldtutr Rtfrut! ut tr rttt huid)t |tttrtit
fred tit tui]tu ritt, tit ihu eu ttm rt]|eltu Krrtr
ttt 8empnithrtrt trtuuttu, ver. Icuu ridtttt tr h(

rtnc ou, lcutt mit t|ctm Ot|it u ttu \tuttu urJ

uut rit htil tr uut - le, it tit titttrtu cutthrltutr

hu ue

d uit femmcutitrtu thrt hctttu: ,,Kemr4uit hrt


ou[ mtiuKemmcutr l

\curtmcuu Keuutft r tet. iu tuut rett lut-


Iq|tiu liteultiutrE|Jt cu tittrouutdtrtrtt. tiu
\tttu|cuhcttrcultiutm|dtr trtrcd)t,uuuldmittttr
[iq im Zctt cu tit utt c|tt 9utttr rtt.
Iit 9ctcrfemrauit vtrludtt mitttr tiutu rruu].
tutucut|tttrtit rurtrtt |id uut ]

ct bcKemmcute, h
g{e tr[tr curiqttut. itttr|ittit

iuit tiuit dritttuut


mutt

hd |)iuntrtu. ttr |tttrtit nar ce|| ut. X tr Ze


be \ourtmcuu hct ltiut ]cut i|elerilt iuut||uug
ttmtttuuut ttm et, ttm Krit] uut ttm ritttu ]t]tu-
ttr ttr btu cutu ]tertu. 9iqt it rcul hmmtrtt
c iu ltiutm ret ctI]t|cututu Ker. tc ri|ihm mit uu-
ittrthdtr ttrclt tc Zlcfe cem Ettl. |ttr tr
rcuutt, ltr ftudtut uut ttu Ittu]ri iu ttr iptu-
ttu \out rrttut, tittr. ut tc cuttu cu ltiut tutt
itttr cu uut e|ttu irtm ,Iidtu mit tiltrtm urrc.
Iidt vertturuiltuiuitue|rtrtt tutucut|tttrtituut
[it| hiu
,
uut ltiut tuttc[ttu tc c|Eiuc| um \iu|ttu
uut crtu |i tttuc||hiu.Irr rutucut, ttr tiuit ncu-
i] Dtttr cer ttr d)tuliuit |c, lch um |i. Eit crtu
riu ]utt Etd ttm tiutt uhtr tfemmtu. ut tit9cd-

Icrfemrcnitu Ie[tu

it rtrrdt, fcmtu attr uit cer-


57
nrt. :e r!nnt ]rnhr. Tr ounrr fcuntr tcq nc
uo
,
nrnn [r nc0tr.
To vrrhrftr hd to rurr trr u[|rn, rorItr Ic, o|
mn tIr rnrInrn Cqr uqt mrr untrr|drtrn fcnntr.
Rnt rnr 9nutr |trr rtr trt Ormottrr |pId cu,
unt ]rttrr

t|o,nrtrr|],cirr]9rtrrcrmrnrt

dtr
Drr |rrrnrr 9rn|drn ou trm ctrn nuq, tontrr
ncd rur. Rut oIIr ronntrn [r ou n unt |rur mtr Ic,
Ornrr ]rIIt, to|

br tnnrn, |rn o|cnrttrn n trr


Ccnnr bItrn. dn]r

l ubr r bm turd trn Kc. vr


nrhrItr |rnr ] [cIr Ic uut brhtr, cbnr [q umunrntrn:
,u[ cr]rbrutrn rnt Eqnrhrurrl
r brtr ncq
,
tHtf tr trut|qrn Ku]r|n brr |rnrn Kc
|ourn,tonnnurtrto Orfnattrr bintrn |dirdrr. rIrrrtr
[rn

r ]cIr n

tr brronrrnnrntrtt Jrbru trr Jurn, mor


[r

tonncrt ut bcb trnIr]rn, nrrr rrnrrttrm


Nrn|urbcrn ]rIrmt ottt. cr attr frnr /tt mrr, [d
umItirrntrn, u |rbrn, bo[ |rnr rutr o

u[|ron]rn uut
urdronntrn, to trbrmoqtu ]rc[mor. rn irb tro
rurn Otirrrou, to[ to |r o|curtt, ta ou |rnr
rh r|tr, ur Ertr ]r|dIo]rn nurtr, tonn obrr r| bn
rr Ju[|r m nrro|I u ctrn. 9cq m r]rn uqtr|tr rr
mt trrKIn]r,
tcqrn Kc|brn |dIu]hrmou trr\t,
unt

tounrqtrtr hd rinbIoufrrJrrc|vrrIouou|rnr tm
uut rnr bt|rrr, hd brr|dIo]rntr tmmr cu ron-
h|q
rr:
Rendez vous ! Vous etes mon prisonnier!
in brrt|quItrrrru[||drrDrr hont brr m, n-
rrnt tr Juh rn nrtrrronntrn unt r r]r Rrrbl br0-
trn
,
to nur ncq nr Ion]]rye]rnrt l f|ou]. rumont
Ctgeben ie fc! ie {nb mein @ef\ngener!
58
]rtrrrt rrbcb [q |dnrr[]unt udtr tr dq|rI To nor
ndtumodrn. vr uor ]r[on]rn.Rnt nnqtrrr r|rr
ou. touqtr tr rnnrrun] ou |tnrn [un]rn ru|drn
{rrunt trbrn n trr r[r,ttr |c rrnr[r|t brr |rnr Or
on]rnnmr nor. un nor rr ud rn Or[n]rnrr b rr
|dtotrbrn nrmrn |c||tr!
Allez! ' [o]tr trrJur ccrbm unt [rnftr|rnr

o[[r.
<Vous irez avec un de mes soldats a l'arrieregarde*.>
r rr[ rnrn ocrbrrrrnnrntrn n[

ontrr[rn on unt |o]tr


hmrtno cu ru|d. Trr9onn r[trKncdrnuommrn.
ontncrtrtr mt rnrm Wcrt, tot out |autrr 3| q|outrn u
brrbrn |qrn, unt brttutrtr trm T:ut|drnmt trr Kcr)-
brnr]un], rr m]rocr]rrn.
rutnont }rtrrtIt udtr nrtrr tr2|d|rI unt ]n]
,
ncbn
mn n nrt.mmrrnrur n|dr Cturmfc|cnnrn ronntrn
on m crb

ri ]r]rn tr ormrn antnrbr|rutr. ]rtrrrt br


nr[r|tr,cb rntr cn nrn ncq Ir

btr,uut rrbrod |d trn


SctrIrr
,
nrruuntrKcmonrbrt. Irr

Ju[|r |qirn
onr Tv|cnrn ]r]rn t

r rr cr]rncr[rn u bobrn. Db
ltba|trnmrt! Dbtr8oohrrrqcn |c nrtrntndr|tnor,
to[ [r |m hm brtrn fnn! Ern rr nort |dtrrr, ts
rn]

r ottrrirn out trm WoItr brcrrr| dtrn unt [rcnt-


nrt ]o|cirrIrn.
Cr o[tr ntrr [rnrm odmonn ntItrr
,
b rnr
Ourr Jttrr our ttm Wo|tr tr|qtn. Wuntrrbcrr Tch-
6|trr, tn

rlutunt]|nrnt,buntrqabrodrnunt Ettr|
trdrn, nr o

u[o|trn Krr]

bltrm,odur[r|,rn]rbIourunt
r|t

]rcurJrtbc|rn,|ntt]rrItb|u|rnunt nr[rEcmmrr-
urnrdr, dq| r|bntrr, Edrrn, ]c|tq|nrntr dd|

r|-
* .ommen ie! ie gelcn mit cittent meinet olbnten ur acu.
59
r-r mu[tr rn rrrrCtb|rn,unt trr tdr Nnn
n uncrtrnt|drr ncrm unt |d|orr 9r |drn trr
Obrrr tacn u |rn. m Tcrbrrrrtrn crrbr|t rr nrbrn
]rtrrrtunt ro]trtrn Wodmonn rtna.rtrr nttrcrtrtr
r|rrmt rnrr Urr/|q|utr -unt tot |ch rnr Crqr
[rnl todtrtrrTrut|dr.

,Wr|rr Zrurntt|! ro]tr bn ou Irut|q trrTdr.


,ont|rrbr u rn, ontncrtrtr ] rtrrrt rcr|drtt-
ntr].Iotturtrtrrur trrn,obrrndtmrbr.
, Cnt ontrrr Zrun n rn rn]rtrcrn1 Trrr-
fun]rn!
rutnont ]rtrrrit |ob trn Donn on
,
o| ttr bm tr|rr
Irt. Wot todtr rr [q t]rnt|q, trr Idr! rnortrtr rr
rtno, to| rn trut|tr Drr, oud) nrnn rn onttrrbr

mnn, bm 2|n]obrn brr trut|dr Zrurn ]rbrn nrt! Cr


[ttr|tr trn Kc, out Orrotrtuch| trn Jon] tr Jrtrr

|
B
rnt : ,CyrI|rn rrnortrn pod ndt m Crn rnr nt-
ncrt! nn||frhd nobm rr tobr o|tun] on.
TrrJur |odtr n |rnrn tdtrn ]roumr|rrtrn Zort bn-
rn.,Outr rhc|un]l trn|dtr rr rrunt|d, |r]tr r \ont
on tr Nr unt rtt nrtrr, cn |rinrm ]|nrnt

rn unt
r|r]ontrn Orc|]r um]rbrn. Trr odmonn r]tr mt trm
c n

Jqtun] trr Iocnrrtrntrn unt |o]tr : ,Kcmmon-


tr Kcruo, unt Trtrrrtrr[ont. t nor ttr Kcrfcm-
monbont, rnKcmmontrrrntrr Ornrro|
,
tomo|n Irut|d
Ia

nt rnr|rbrbcd ]r[r||trmhtr|qr |rr|n|dfrt.


r ]n]rn nrtrr turd trn hdtrn Krrrntro|t,on trrn
JontKaro||rrr |o]rrtr,tur

q t

o6 ntrrc| ]rtrdt. ]||q


f|on] r cbrn n.trr ut nr rn mrto|||qr Sccn rnr
Jr|rntrrr. Cou|rnt fom rtmo brruntrr, unt o| |rtrrrt
ou|doutr, |qnommrn m Iou|rq b|trnnr[r |fdrn,
60
tr ctn Wntr |tnrt ]rtrrbrn nurtrn. qrcrnr6,
rut|dr dronr||, tr rrn nho|t ]rnou brr trr ru-
|drn KaoI|rrr ou]r|rrt attrn. 9t

rm|qrrrrutr |o
]rtrrrt, nr IIdr rnr]un] n tr Ia]rrntrn Oruru
fm. Ir rutr |ron]rn ou, ronntrn U trn rrtrn, rn
Or|drr rntont. To ]nnr d rud, tdtr trr Zrut|dr
un iruntrrtr |d brr trnr]rnrn Z|uttur.

Crn Wodmonn ]n] |qnr||rr, unt rr l)ottr 9hr, mt


trm |nfrn Zur|drn Cdrtt AU bo|trn. r brrourrtrn to6
|tdrn
,
mor|drrtrn on |o]rrntrn Jr|rrrn ccrbr. n
Tcr nnftrn nobrr Cntrrnun] rrbrrmt rctrn Tqrm
ntrnrm|rn Krdturm.Kru]|onfrn. Tcrtbn |rn mon
bn troncrtrrrn AU nc||rn. C norvc|| vcn Zrurn||rr
Oottun]rn. Cnr |dnrrr ottrrr br|t tarcr, unt tr rutr
fcqtrn on crnrn rurrn ob, nrrnt tr rrtr mt vcr
grbuntcnrn uttrr|drn, nJrrn ct:]rbuntrn,brrn \rr
mobItrn.
+
\ntrn obrr frrrrtrn mmrr nrtrr trut|q drarnrII6
nt fnottrrtr Cqrnrurr
,
turd |dnrrrIrtcnotcnrn ru
cmtrr drtI|rrr untrrbrctu. !rr obrr rrr|qtr trrr
rrtr, rn rr]r|rrdtr Monrrb|t.

n trr Cdu|r
,
nc n |rn Wodmonn rn|rrrtr, norrn
Irrrt rn]r Irut|dr rr|ommr|t. ]rtrrrt nor trr rn]r
Drr, unt |dmtr [d tr[rn rtno. C nor rn rr[]rr
dnoubrtqrr unt rctboorrr r|trntorm, nr \ont-
urm|rutr unt rn mmrrnrrnt |rbot rctrrrrntrr
r| to. To nor on|drnrnt tr ]onr dubrutr tr
drmrrfcr on Oron]cnrn - Ctoot nor mt br|rn nun
ndt u modrn. ]rtrrrt |r| [d ou rnr rn]r unt nrtr]r
Edu|Ionf nrtrr unt k|dtr mt trm |dmu]rn Zo|drn-
tudtr O|or. 0rottr]rnu rbrutr, taht r.
61
It tuttf|]ttu, ba[ ltuiqtt uttu tt

femmtu|ttu,
un mut trartu lqeu jirt Ta]t ta.Tt 9utu [qtutu
auuut|m

ti, ta[ t

t Itutltu ttr|aurt utt ttu


traurt: Itr g|u rr]u] hd utut|eltu tmrrttu Ed|
ttruu]tu [tutr t[ua|mt, et]|td tr ted uit mihtr
titu[] n

ar.
\tttrtt ]u] auttTrunt f|ertt ttu|etutru.Ia
ttltr ftu erttttl tr[aut
,
t|tt uur tit 3ttulrrat
|r]. Eqht|| tt]n tr,

fratt h\ am \iuttrfer I ta[


tt9tttra Otqt rutl d)tt, udtttt dtIuut tut-
tmtt hq aq tutm uutruut|d)tu ertl ||. nd
tutr t|ttrlqtu nu trmt tiutrvtrtuuttntu \nt,
ttr tu |tthtt Tttld lrra uut it|me|t tutlquI-
t]tt . lt uur ctr]t[tu erttu
,
uut tt tutt rttu
[eert aut ttr 9auulqatft tta ttfemmtu. Ttr trr
tumaut cttr mtt, tttt lqu, mtfeinintu uut mt ttu
rrtu

ulammtu ltltu.
|tttrrt tanftt. Cr nrt mt bru tuttu yuammtu im
Trtd ]t|t]tu uut mtt ad u ttr Otau]tulqt mt
|utu juammtutItittu. Ttr 9u[t ldautt u u, a|t |t|t
tr|nrctrrdt,trittrlrrodattruqtuut]iu].airt,
trt Etuutti tradttu irr rult e|tattu t

iutu rtJ]tu
Ktlt| htrtu, ttr t um Jant mt tiutr ltdt tuttuttu
|tldlurrtmt Orpt uut]retultldtu ]t||t ar.
tut||ttu ttuKtt|utt Mtt tt3mmtr uut moqttu
9tutU ]ttu.
,ut tt t||rr! ra]tt |

tttrtt. ,ut tt \t|!ut


ta ht |uuqtrtruttu,]u] tr au tit ldarjrZat|ut
mc|tt mit tutm EtdqtuKrt

itt, le tt ltut3uuu rdtt,


tat Otul dtt. icttr fratu hd tit ul tuttu iuttr-
fer
,
lrradtumttuauttruut ]u]tu. Iauufa

mtrtttrttr
62
D[irr rcn rcrnunt rrf|rtr,

t| trru|dcn c|ttrn
ou rnrm ]rmrn|omrn KrrI u rrn |r]trn, unt trn
tr!bobr tcq[ rtrrbrhd.
Zo nrr n Trut|d|ont ndt b|d, rrnitrrtr ] rtrrrt
[r. Cr ncIItrn nit 9rn|drn rrn. r rrr|n]trn nrn]-
[rn 9r, 9rrr
,
Ocbr|n unt r|.TrrJur udtr tir
dd|r|, Iqrn n Trr|r]cnhrt. oq tnrr Wrr [qdtr rr
obrr trn

Or[on]rnrn to OrnnIdtr. r drIunt ir


rrdrIorn rtrommtnodmade' in Germany cu. r
bo

brn [r [drr brm Icrfou[monn rrourrrt. r Oron


]rnrn ro]trn obr

rnidt |on]r, |cntrm ir|dtrn

tot Or|drr
ncttrt] mt }orr ob unt |on]trn tdt u. /mor
[dnomm /rtun]orr mt n trr [rttrn rr, tcd o
[rtr o|tr Krr]rr ndt Irr. Ir Cur [dmrdtr [obr|ot
unt tr |rIdhdr norrn ndt a fno brmrrn. rtrn-
[IIt|dutrn [irtrnKrr|ndt, mcrbrrhdbr Wod r|rbr
ftrte.
ntrr 9oqt[dc|| trr Koncnrntcnnrr brtrdt|d nbrr.
}rtrrrt, trr tr|rrrr9odttrrOran]rn|dot nod ]r|r]rn
ottr, IouIqtr cn]rrrn]t, unt o]a[tr \cnun]rn [n]rn
onhd n bmu rr]rn.TrIIr

qtbrbttrr JurcrnItnr
Trr|dr,uuttrSomrrotrnournhrtonnrou l

I trrDcr]rnbraq (t, unttottn br|r, Jou l ''Tr


Or[ong

rnrn murtrn nrtrrncd bntrn ]rbradt.


Tr \c[[nun]rn [onfrn.
6
8
m 8. Etpttmttr cut tt Ed|cqt uututtttu. Tc1
XVII. K. uut bt Kavcl|trttveutu
,
tt ttr tu cu[
]ettrtu uut ru|ciiftu verutu, rcuuttu |i t, veu
cutm ttr|ttutu tut m Ottue[ cutrtu
,
uu
fcmtu ut vernrtt. It trttt reut urt| ttr Ettu-
c|cttt
ett hu uut urd, t h ttr 9ut tcrtr uut
rre|rtrp trtt. 9ur tct I. 2-. trc ud;t cu tiutu cr
ftu tut uut ct | ttr Ettu.
4
,Ict I. K. mu[ cru urt|tr Jtuuvertetn
trttu, ctt Otutrc| uttuter, a6 Dttr|tutucut \e
mcuu hmtt Ut|tuu erfattet hcttt."(r mu bem XVI.
m.
utdctu.
,lttr tt tut|dcu Zrurrtucucmm|uutu tt uu
en, trr Otutrc|, cuttt h( ttr lA
.
* tu. ,It cut
trrt ut curttu.
,rm:utct cuuu utmtu,trttrttbtr Otutrc|.
It

cutnthr-Iveu v.t.Oe| ct hd tthtr tucut


|rtttrt. Et el|tt rutu lucmm|uututt Detr
|t ttttu, uut tt 3. 9rItrvtIcheu rtt uue
cu uutt|t|rtt mttutmt| cuEutrc|fver.Tc
I. . mu[ u 9erttu niardtrtu.Ttr mcuu|t|
fcuuut arftuu tu.
*
IA
. =
2eiter ber Dpetetionet&teiluna beim Stetbe.
64
"
)ur[r|.
"r[[mouu ottruodTouurubrrg uubrgrcu-
tr rrtrouru AUf r|brrrufuu|t r |uugru turro|o|-
qr.
Zo Oorr-Jr rrr-Kcrp mrIrtr, o r mt rurm du-
grbrr|rgrurr rudrrKr[tr rqurtr. A09 hquom-
mru, um rur Icuru brommru u bobru. Io XX.
dK. bottr u ru Kmp[ru }1orf gr|ttru. Orgru r rdtrtru
[q r brtgru Orgruougr[r brr|rgrurr Krtr. Zcd r
Kcrpmu|tru urd|)o|tru
,
vcro|lrm mu[tr r]rr]rIgrbo|-
trunrrru, o r rutdrrutrrcu r|b umgougru urr-
tufuutr. 9|rbrZruppru norruuqt o. Ir Kcrp mu-
tru d rbru brbr|ru.
Cc nurr oud rr Urmrrbr[rI rom 8. obru obgro|t.
Zrr r|brrr bottrruru utd|u| grot,uuu |og r ou rr
ruppr
,
bu u r Wrf|dfrt umurru.
dud uodt tcbtru brr uu c ou[ rr Iougru rcut
mJr. oI. K. obrr mu[tr mordirrru. @e |rgtt Iu rr

loqt mt furru Jubrpouru rur grno|tgr trrdr urd.


rr rrg m D[ru uurr [o rbrucrbr mt ru ruru
grncuuru nr mtruWoru
xrm crgrugrouru r 9. rptrmbrr brod nrrr r
\hr |c. Zr rutdr Rbrr|rgrurt oudrt||rrr modtr|q
brmrrfbr. To[r rrr[gtr rr Ju[r brr rur orfr Rbrr-
Irgrurt ou obI. r rbru grdc[ruru dru u rurr
(rcut nurru m udru V|ugrub|d urq [rdr Jrrrru
grd|cru. C tror [o, o| nrr rur 9|rudrumrugr
uurrdp|q. u foumottru bu r Irutdru uf|)urm
Cturm ou rurr Ctr|luug grncr[ru, qcu rrf|oug trrrr
o1 |ouggrcgrurrr | uu rDuru }rtruumOrgru-
[cou.
6
5
.
5. Dir 5dladt an brn marutifdrn Strn 1914.
c

]n] r bn nrn Ion]rn unt rrn cmmrrto].


n Ornttrr ]n] nctrr - o unbrmrrft ctrr trr db-
fh|un] nr]rn rrut] br]r|t. Za Wrrf rcn 9rnqrn-
ont,trdrt||rrr,brrtntr toZcbrntrr |rmrntr.
dm dbrnt trorn tr Tcrutr tr I. dK. n trr Or]rnt
cnKru]|anfrn rnunt]rrnccrtntr dtrrrrnKmr,
r hrr to XVII. dK. brtr. Irr Jul|r ]ob noq unt
nrtrrhc|tr rnr bhrri]

rn hrt]rn Or]rn[[r ndt mrr.


on]om gew-annen tr rutdrn Joum unt ut. ,n rr
Qodt |on]trn oud trbr]rn r|r tr I. K. on, unt om
Lcr]rn tr 1 O. bront [q rr Jur ou trm Jdu].
nouo|tom tron]rn tr Koo||rrrrr]mrntrr trr 8.
n 1. ja,aUcrieDiuifonen cr, feilten fie n tr rur
rcnt hnrn, vrrbrrtrtrn Trrnrrun] unt ]onf n trn
[rnt|q

rn Jrhrn Ctrt], nrnn oud |on]|omrr, c|]tr tr


nontrrr. Irr moun]|]r| ]rnonn mmrr mrbr
Uoum, unt to mu|trhq ou trrbr]rnrcntounrfrn.
nt r nrftr hd ouq au. rrrt om 9cr]rn tr
10.
[ontrn trZrurn tr OortrJrrrrKcr
,
to| tr tr|
Iun]rn cr hm ]rrumt norrn. Trr Jur boutr n o||rr
CtIIr ob, turq tr robrun]rn trr9rtrr|o]r cn onnrn
brr] ]r]t. Irr Orc|] tr trutdrn rrqtrn |]r| rc
nod moun]. nt J:nnriifom brr|tr ld, |rnr drmrr

ou trr E|n]r u rbrn. /nor ]b rr r ncq ndt ou,


un |rnr Kcr |dIu]rn hd ouq |rt ncq u]rrqnrt.
Vbrr rrnobm |rnrn om nrtrrn nod Wrurn rcr]rqcbr
nrn rrdtrn |]r|nrt|q Orrtourn |onm|] urd.
To OortrJrrrcr-Kcr trn]tr nad. C brrnont trn
rront trrru|drn odbut, mor rr, trn]tr nrtrr
cr. Io I. J?. brr|tr [q, tr h|un] mt trm 9odbor
fcrndt u vtr|rrrn. r]onr 50 K|cmrtrr Ion]r

rcnt
66
grrrl n rmrgung. Bn c6 drmrrobrrfommcno oJJtr
nur, c| rr BmJcungJ|grI grnug Vorrung brbcItrn
mr, um r BmJcung mrfcm u mcdrn. r 8. c-
tcIIrrr-ohon hcn or o|c. r 1 . grJJ hq um
r Jomntrnrr )rr un rngtr ur ru[qrn rrnyr tOt.
duq ba6 XVII.. un c I. d. cttrn utr ortJrttt
grmcdt. dbrr nod mcr rr Uur ndt Ihg grdIcgrn.r
rut}drn mu[trn rm mrqrnrn rn Jo|grn un bn u
brmdtrnuqrn. r rnrmu[trnnunr CdIcd)t grmn-
nrn, r mrn rnr, r }don |rl ungrybItr KIomrtrr
[urdgrIrgt bcttrn. Cr mu[trn rbrn c rtr brrgrbrn
n lctrn r cuq.
r CIcdtnbrrtr [d rm\brunfl.
67
g
gu urru -rrdt brrqt ob mord|
"
r Cdtrorcutu duruftru ou r ouro[r ru uu
rtfru cmrt. rt nor r ou buru, r d|odt nrtrr u
}brru. du mr ou ru tcpprlodrr rrquoururn
Quoutrnru rorbr gug r, ouu bog r pr ou rr
Youhrc|r ot, Cdrruugru trobtru u r Immrruug o-

bcu,uu r |ouru rtru [id brurmrr u ruttrlu
rrqt. Doudr udtru m Jrtru ru -mou |rrut oud o1
uoq ru poor Wcdru r|ug uu purr|t udt glrd rom
Oou| rruutrr,nruu rrrrouqr|tcrr r|trtt.Wrd tro-
tru r uru u frmr|gr rrrd;, uu uur ob uu
f|rrtr rur Kuufrttr crrf|opprrtr r Cdrrr br| ou
rm gr|. cuh rrrdtr t||r urrordfc|cnur. m
Crurrutrcgrc||truucd rOrdr,trcl brm 9oq
borfcrp.Tcrburu nor t|lr uuJubr
,
uu uurrurrctr
cr, r m uufr|nru \mmr| mmrr brr rg uu r
Wc|fru mt purpurrctru guugru br|rdtr, rgtr, o| crt, u
ru rut

(ru Zrrru, ucd rrru bour.xrl|rdt bottr


obrr oud r rgrur Urtl|rrr rgru ru \ou crr ru
}qcbrr u rou grdc[ ru.
Tr V|ugru r|ru rurm bcu r|bh u, uu r Oroufru
rrtrrrtru d. Zr ogr bcrbrr mt brru ourruru 9r-
}druuu Orrdtru norru u ourrugru grnrru.rt fom
r Cutpouuuug,cbo|r rcut rrrummtncr.
Tcru uufr|tr ru Wc|. Zo Jrgmrut brrurrtr ruru
68
cd,trrn Wcrrbr trrTrcdrnbrttrn ]rrtrn fcumb6

um Knr rrdtr. Orr] |r|rn tr Ou|r brr cu]rtcrrtrn


dncurn n |cn]|cm Ir|rntr Wc||rrnrn, trcnfrn mt
Icn]rn}]rn unt mu|trn mt |r|tm Ecrrntrud crnrt-
rtrrbrn ntrtn. 9!ctr|d mu[tr r brr crrrn,

c| trr
Cqrrdrn trr trttrn fctrcn, trr |cn Zct|df
,
trr m
Ecttr| rrr c| tr cntrrrn rn]r|d)|crn ncr, mt ]rc|rm

Orc|trr unt Or|cnt|d n Wcrr r| unt cntrrr ]rrtr
Idru mcdtr-|rnncr[cmtbm |dcnKummrr ]rncbnt
unt |r| hd m Ccurn ndt rrn. !ctr|d ]cb r rn
Icnnrrnrttrr vcm rutncnt .cu|rn unt vcm tctm|-
rn, unt rnrn Jr]rn mrbr ctrr nrn]rr ]r|dmcdc||rr
Wr
,
c| trr|cn 2ct|df, cn /c|brru Ednrtrr, cu
brm crr cutcudtr unt |n]rrr

/rt vrr]rb|q rrr|udtr,


Irnrn /crn u rntrrn. U|rhm rnt|q r|un]rnncr unt
oud tc Icnnrrnrttrr rrrummtr, |rnfrrtr rr |rnrm
9rbtnmcnn |[]u unt nc||tr bn ]|cubrn mcdrn, tc| rr
nurtrfb|rnctr nr]rn cb[dtbdnWc|rrr|run]rn
nrr.IEnctrcn|dttr|tr[d crGrrgngrn, c| tr|rr
nturr tr |cn Zct|df tr JIrrn rnt|cn |r[ .
Cr|b trr rutncnt |dmun}r|tr rrc|rn.
n[r]-rrn||]rr Orrrtrr cnrr- rrbcttr nn-
[drn tr nr brfcmmrn unt brtr trn nrtrn /u], tc
brr duc|| cn Drrrn unt ntrrcrrrn n trr Cdtrc-
trcn u ]rc| ncr -cttr|rnr Tr

rnuntun |dcn crr-


rrn./ncrrcn]trncdtrnr|r ntr cn|rnrmKc
ncb| mrbr, trr r |c remcnt|qrr cu|cb - |c tc[ rr tr
r|tmr trc]rn mu|tr, teq trr c tct m ndt mrbr
nrb, nr n trn rrurn Zc]rn. Cr b|tr |d c|t /u]brrr
Irbr ncb|
,
nrnn r bm cud |d|rrr rI, m Irnu |rnr
rbrmc|]cnKcmrrotrn|rrnu mrn.dn brrC |rnr
69
]u]r fom rr hq |dctt oh nr rn OrnrroI rcr. Irn Zc
[tnr rbburqrn bottr rr brrrt brrnuntrn, nrnn ou

ndt rr]rrn. dbrr ta c|totrn|rbrn brn]t r m ?rr]r


rbrn mt fe: rutr rct, mcr]rn tct l fonn un oIIrn |c
rbrnl n |c nr]t mon trn Cdmrr

rruntrr unt trnft


drn rnmo| n trn tuntrn ctrr9nutrn trr ur on
rn]roIIrnrnrruut. nt tonqtmtrourrunt rnrn:
mt tc| unt ohmt 9rt - r

i |qn, cr trm rn
u rrbrn.
]|Id rt|qtrn vcm tuufIrn WoItront Cr. rr
Uur |drn fe tcrt r]r|rt u
babrn unt rmn] tr

Ccrutrn mt

rurr. n 9rItrrrtrr fcm rron]rrr|dt,


mr|trtr trmDbrr.
,Irttr fotrcnl
9otrIq. ||c - qrnfrI ron
,
Ernfr| ron, to| to6
]rrtdrn Iourn fonnl Tr dnotrcn ]n] 6cr, rru n
t(b, tonn n Oo|c. nt trr dnb|d trr I)rronrrtrntru
tnr ou[|dnrrrn }rrtrn unt mt]r|rnftrnonrn ]rn]tr.
nr ?cmonr Ju[rn nor tr Snorrrn crt unt cb tr
J)ntr bcq

. Cn |rqtrr Cr]. Trr taurrntr Jdu] nrftr


[q n rrru|drn drmrr cu1.

Cn oor 9nn ]n]rn mt trn Oron]rnrn noq ntrn

ob, tr ontrrrn Irtrotrn ou]r|dmrmt trn oIt. Tcrtnor


r vcIInt] nrr. 9dt rr]tr fd. nor trnvcr]rbrn-
trnIonrn rttro unbrmId u Dutr. ?cnntr trr U|tr nqt
b1 mcr]rn urtrn, nrnn r r|I ]rncrtrn ! Wr[ trr
IrtrI, na to oIIr n tir|rr nrrn Iourrtr.
On r 9nutrn ]n] r. 2I|Ir bIrb ru]. Zr rrtr
lrotrn cr|qt] yn|qcn ornrn unt Wurr|trrrf, hc|rrtrn
nc|

oud ob unt u unt frudtrn tonn rr|drcdrn. /nr]r


trr rrrn hrrtrn mnqmo|ontmum 9or|dnodvcm
70
]trnftrn cnrnrn, brr[n]rn
h
q ouq n ou[]rrctrn
bndrn unt tr|r mutrn tonn turd) /rrrrn unt Judrn
r[rrt nrrtrn. mmrr

tdtrrnurtr trrWo|t,mmrr tunf-


Irr.o|t ab mon trn 9rbrnmann nt mrr unt rtrnur
to K|orrrn trr u[r unt to Cru[rn trr mtrn |[rrtr.
t]n] mmrr nrtrr.mmrrncd frnr qtun],frn ntr
tr Wo|tr. chtr trrJur bn totqbd ]rrumt bobrn!
ncrurIIbor |
Io tntr rn ]rrIIrr drr r]rnttrc 6crn n trr nrr-
n,nc tr Cr rnmutr,unt oIIr Ionrn [urrnu|om-
mrnunt [a|trn rr onyrn [rurr. Wrr norto' ntriI|fr-
Id trdtrn hr trn ][rrtrn tr crrn n tr rtrn, trnn
ndt u |c dImm nr n]rnrt. m Zrob broq tr
Cdtrotrcn cr,mandmoI ourr turdt tdtr ntrrc|.
nt t [rI rn du|, ncq rnrr
,
nr, non], buntrrt
. . Trr ]anr WoIt qrn 6cII cn crn] brummrntrn
rurn u rn, tr trn |anrnumtrDbrrn |ouurn. Cdt-
rn[rurr. Bbrr[oII Krnrr brtr rn Kcmmontc, tcd nun
[rnftrnhr branrn um dn]r[[ untrttrnen,trc Tdqt
t nurm. Cr mu|trn brrout ou trrr n]r, un
nrnn r cud brr trn rnt ]n].
Ir IunfrIr
t
o|[ trn Ionrn. Irr Jur o [r rbrn-
[cnrn], nr [r |)n orn. m IunfrIn hr[rn [r ou[ rn

oor 9ann, tr ou[ trm Zctrn fourrtrn unt rr dcrn,


tonn tr ntr cdcbrn. VIntrrr |drnrn au]rrrn u
|rn, trnn crn fradtr unt fnrrtr to Orb|d. 9od| Cn
oor ncq bcItrn [r rn, urrdtrn [r mt \onrnuqrn ctrr
CbrIrbrn nrtrr. nt tonn nor trr WaIt u Cntr, unt
]rau |o] tr cmmrrnodt brr trn rItrrn. n trr rrnr
]Immtr rnr Ion]r Jrbrrurr- ncb|rn ru|dr o]rr.
du trr brnr [rIrn Eqr, unt trr rutncnt br[oI, ta
71
[rnr rutr om o|tront m Cdottrn b|rbrn [c!Itrn, um
trn Ju||rn ndt unnt] rn 3r| 3U brtrn. Cin 9r|trrrtrr
[rrn]tr urtf um Jr]mrnt.Ir br]rn |o|rn ob, r|trn
tr rrtr
,
tr f ccrt u nrtrn br]onnrn, om /]r| unt
[qautrn turd oub trr Z|dr um u[rn b
r
rbrr.
,n|hr]rr Zc]nrr l
To nor tr tmmr tr rutnont. c]nrr |ron] ou:
,,rr 1 rrr rutnont l r ronntr |)n unt |ontr hd vcr
[qrtm|] ccr trm Cdnotrcn[brrrou.

,, trbrn Cr bttr brourm, |o]tr tr|rr. r cdtr ou


rnrr rrrnnurr| unt roud)tr n trr bc|rn \ont. ,Wr
mrn r[r||rn, no on Ju[|rn vcr un br]t. Ortrourn
r [d mtncq nr Donn crufrrdrnunt noqu|rbrn!
Wrnn Cr rnrn Oron]rnrn mtbrn]rn, |dotrt

r ouq
ndt. r fnnrn

hd tr rutr ou|udrn ctrr (rrnl|]r


uururn. r Cr nc||rn.
+
Zc]nrrruh|dtrc|| oertcl. orr|rmoltin }rlbhn-
b]rt Kcmmontc
,
unt no r trr|qrt l /tror tror to1

Krrdrn ndt ]rrotr to tra| rnr Jrtrrt unt |onrn,


obrr . rbr||tr |rn,u Zrrb| | |c |out,to|trr

rutnont
tr|qrcdrn obnnftr.
,Cr m||rn rbr cr[t] |rn unt cr o!|rm |out|c.
o[|rn r tr rutr o||r ob|r]rn, no r brbntrrn nrtr.
9ur trn Korobnrr unt tot rtrn]rnrbr. Orbrn hr o|| 0 n
rdun] rcr. Ocr o||rm obrr: m]|q grnour dufun[t|
||c - O|d ou[l
Zc]nrr moqtr rnr |qnrt]r Wrntun] unt frbrtr n
Zrob u |rnrn rutrn. ,Krufr l rr rr o|b|aut, ,Tu
fcmm[ ur Cd|rqotrcu||r mt. Wrn nrbmrn nr ncq
mt!''
rn| nt mtnrmrn ~|o,trnZct|dfnotrhq."
:72
,,crum ttuu cutrtdittt ttu!
Mtud, ttr fcuu |iq cud|tidtu it ftiutr l Tc fem
mtu ir uiqt mitl r ct ttim urftuf|cutu |t|trut,
[ct tr.
,,9c
,
tuu tu mtiu 1 Zeutr f|Jrtt tit ttittu ttr
ttu ptrtd tt uttruthmtu mit, ttrct ttu pu tiuu-
tiltu ttm OtrtittuUch|t uut mcrditrtt mit tiutu nt
\tuttu ct.
crmt, lq|t Iuuft|htit uchm Jt cu. Itu (immt|
ttrhuttu dnart Otitttrne|ftu. m Cttu udtt t-
rtuiq ttttr|tudttu cu, itritht|iuftutr, tite-
utr tiumc| cu \t|e|cut tti |etttutuutu tt|tu hcttt
Iit ctrtutr ceru t|iut|ttu it tur tiutu t|ulidtu
Cd|titr. ut tritu ttr ctreuil|t uiittittu trutu rettu
tidtruufttu |utt cruut thtimuiee||tit ttut.
9cq tiuitu uuttrt Critt |utrtt e

utr mcu
u[tt ted uiqt, et hiuttr ttm udtu Oiutrtud tiu
pccr ecfu |cutrttu - ttu Kcmtrcttu
,
tc[ |it uuu cu
c||tuTitrtu fritdtumttu. Ot|ercm |it[tuhth uitttr,
uut tit Tuuft|htit trd|cu |it ce||tut. 2ert if ncr iu
btr2ct tiu 9titrim\trcurirtu. r ttrhe|tttitttittu
cuttrtutc|t uut criuttr iutrui ctrduuttu.
,,etdifl ttc, Zertdifl purdl rit eutr iu -
ttuttm Ztcttrt|tr, ted uiqt rttt i, uut t t|it|
m uidt tri c| tc Ztmre m|id AU ttd|tunitu.
@u qti ttcttt fredtu |it verrt, tcuu cttr ctr-
|ertu |t |ttt \euuu, tc tcrtrt Equtittr|tiu (tmc|
riuuhe|tu. itvtrhit|ttu tiutti|t
,
um u |cuqtu uutu
rtrucutu, fredtu bcuu tittr, immtr cm trhhttu t|t-
rciu iq c|ttut. Teu 9utu cr ftiut Erur )u mtttdtu,
73
b]Idq untrrtr tovcn n brrr nd[m 9r ttrn Ir]ru

fnnrn,unt hr bttrn hr ndt ]r|rbrn.


,Cqtrrnrrr vrr|udtrl |dmtr rufr oItIout.
,Cc||rn nr rtno t U trn rurrn U frouqn! Wcnn h
ndt t|t rttro rr]t, onn hrbr d ou unt Iur, nr rt
fie rrncn onu|rn9rn|drn |rbrtl
,ntrr[rb tql |dtr

c]nrr urd. ,Zrrrutnnt ot


mr rtro trcb|rnouoI|rnTrrrn l
To |drrnrcrn|Id Ctmmrnou, rour br|rrr9n-

nrr[mmrn, unt on|drn tntr trr cbr Trncr trZct-


|df nr bo ou|rn rnr {ctrrrrr n rnrr 9rutr o]t-
untr.
,Jurnl c]nrr |ron] ou unt

rnt|qrrtr trn Koro


bn rr. ,c, Krufr l

rr
g
or |dcn ou trn rnrn. r ronntrn urn cul
u. Trn Cdnrrr ottrn hr nun, t

o ur

trn brtrn fI1r .


Cr ro]trn hd nt, trrr|r Jurn to norrn. r Komr-
rott n Orobr,unthr mu[trnbn brroubourn.
,To l frud)trKrufr, unt brIt trn Orrrtrn omrmrI
\r[. ,To n|rn hr hdl
n rtrra ymony] drttntrrnun] nc]trctunfr| brr
0rm Zctrn. |qrn crt rnr tqt]r ZoI]rrr m Oon]r
|rn. 9on brtr Kruqrn
,
untrrtrdtr tnrn unt ortr
Cd|]r. Cr ronntrn nrtrr ou Yrtrfrtrn, trnn |dr|rn
turtrn hr n trr nurrn ndt, cbnr tcn Komrrotrn u
rrtrn. Cr rltrn hd t

omtnqtou, to rtrn]rnrbr
uyu|onrn. Krufr trrtr |rnrn Korabnrr um, un
r|t bn cr trm Z

oud, rnr on|rbnbdr ?rulr. Zc]nrr


\cI]tr |rurm Zr|r|, cb]Irq bm tr|r Wor cd rtno
u |dnrr ccrfom.
74
m 9rrfcmmrn fcnntrn [r rn]r Oruo|trn untrr|dr-
brn
,
tr [id ou trm ctrn n utrntrm Kom n|trn .
dn|drnr nrrtr hd trr Cqnrtrr torr, trnn ta norr

n
rrhrdt trr, rirr

lurn, tr 4Uf bn rntmn]rn. Kcm|d,


to|rrndtmrrout gob l
nt tonn norrn hr to, unt ?rubbfr Ir| |rnr Sru|r mt
rrntrr uqt mttrn n Ornmmr|nrtrr|u|rn. ,Idl
modtr rr nur tou, unt rnrr |drr ]r||rnt ou. rnn r
ndt trr ?c nor, t

onn mntrurn rn orJrn. 2Iuq


Zc]nrrtrc|dtrrn
,
unt trbrrr|dtrn Jurn nrrtrnhq
urr[ qor nqt. Zonn obrr bhtr r ou, rn Cqu[ frodtr,
unt c]nrr |tr rnrnmdt]rn Ctc[ nrrrdtr duI
trr. r trrbtr hd um tr r]rnr dq|r unt [rtr cnr
tout bn.
Srubfr ?cI|rn bradtr trn drn, rnrn ruqrn
Drr, u ctrn, frodtr ou trn Kc rnr nrtrrrn
Burn nrtrr, unt tonn nr trr tr br drmr cd.
Kmbfr br|t rb rn
,
ndt ut 9rn|qrnIrbr, |cntrm
nt rr hq rrnnrrtr, ta| [r rnrn Oron]rurn mtbrn]rn
IcIItrn. Cr br|doutr hd tr r|drrun]. Trr Jurn Io]rn
bo, trr Zct|df unt trr Cn[br]r. rn ]utr Or|dt,
taqtr trr Ion. r rnrn Zrut|drn rn Jurn, unt r

trnc]nrrnon],|cttrr[iq ]

rbrt.2Ibrrrtmrndt6
u modrn. Cr bru]tr [d brr Zct|df. Trr Ednrtrr Io
ou trm oud unt rbrtr [iq ndt, |t trr qmrt

n
in trr qultrr brrrtr.
,,9o
,
trnn ndl mrntr rubfr oIblaut. ,Trn brn|r
|on um[rbrodt, tr dtrnrt "
Zo ur trr Zctt cq, to| trr Somrrat urdra0tr:
,,rn! 9r! Drn|d, tr hnt np nq rbcrrn, 6rrurbur,
brmrumbrn]rn|''
75
9onn, tonn b[r [o|or nqtot!Trt oqr| 9u brn-
prn nr trn n[br_rn

o||c rn urtf l11


,Wr! Trr dnrtrr rrrtr trn Jurn, trr mmrr ncq
mt rrbcbru

rn drmrn to[ont
,
rron. ,Weu obrn irr trn
to,nr!(r,Juf,|c l nodrnl (udrodurbmrnlu'n
Ddrn o||c l tr td nd |c tm|d on, rrr|)[rl
,,Cdrrndt[c,mohntr Krufr., irrrtrn ncd mrbr
Durn to |rn. nt rn

n|br_rn tro_r d |r|b|, rrr-


k4ntrnl
#
Cr bdtr [d unt bcb c_nrr nr rn 8nt bcq. Tct-
[qf bottr ncd mrbr Ccr_rn. ,c
,
Juf l rr bor tr
Snorrr, brr ncd rnr l cI|rn nr tr trnrn un[rno|dnrn
Zrtrrn |orn, mot! c,nu cbnrrIt mor|ql
Crotrn r|_urdnctrcnurd,crnrnr_Krufr,
trr trn Orrrtrn nr rn Knt 6cr trr ruu tru_, ntrr
|)m trrJu|fmt trr rrbrutrtrn Orirrrrn,unt omCdI|
ZcI|qf uc|y nr rn (obn unt mVcr_r|qmod trrbobnr-
bdrnrn Or|ddtrn
,
tr rr ou trm nf trr uounrntrn
9tirr|t

cr|rrn nrt. r |drttrn um |c r|_rr u, |


trr Jur bntrr bnrn rr u |dr|rn br_onn. Tr Ku_r|n
)nt|rrtrn mondmo| _on t

d)t um rr Kr, tcq |rbrn


fcnntr trrJur |r ndt,unt |rnr KnI|rrr nor inrr r
c||r \||r _rtodt.

Trr rutnont t. ou|rn fom bnrn |r

|bu cnt_r_rn. ,Tc


[rt r |, |o_tr rr rr|ndtrrt. "0 ottr |dcn r|cr_nr
_rhobt, oI br |c|on_rcrt_rb|rbrn mort unt d tr qr
rtr. 9un, Orrrtrr!
Krufr |r_tr tcn Trrnuntrtrn brbut|om nrtrr unt r|
rbor tr Kncdrn u|ommru: ,/u ZrrbI, rrr rutnont,
brr Orrrtr c_nrr hnt [d)nrr rrrnuntrtl Ccnu rrbI
uu_rbrt, rnrn Jurn ou[r|ort unt mt|rbrodt l
. 76
Trr rutuout bdtr [q utu rnu[cru. ,rbt rr ucqt
Wr m[ru bu ccrt ttrdlqoru. outtrr|
ou r qotr xcgurr uuq trrr

u Orb|, nc r
Couttrr bu brm dru rurr Todru|ompr ucttrt
ttrboutru. Zouu podtr m

ou bu ou tr Trogbobrr uu
trug |u turq tru Wolt u1 uqr r|t|oorrtt.
,Wr ', Korbclrr
,
rogtr Kruppfr cu Couttrr,
nrt rr urdfcmmru?"
,Zrufr |qcu. Irr udu[ nor rucrm |rc|, nr
ucbI rlIr |ut rrrIcrru bobru. dbrr @t [ut |dcn
}dlmmrrr Codru turq|rfcmmru.I
,\rr bor rur g|orrr r rDodrd)t| Kruppfr brgot
[d rr|rdtrrt u rurm gug, nc trr cptdf brrrt im
brotrr|rrtcu o grcr Wcrt brtr, o| tr rutr u6
rmodru uqt brroufomru.
,Do, rufd mr,brtr Krupfrrudurrrbrrqtru,
rurr |rgru rbu, rt u rIlr | Zu, tc nrrr d mr o| o
u url|rmrct, robrr mZuuftIu prgr|u rr ouJ
ruoutrr lc.ut c fon:ru r brru, rr cgurr uut rr
Sruppfr. Sl c, uut uotrld, bouu

I)obru nr

rm Juf
|rrgt, not rur crfr |1
,grbu norru't nor u

d, nouttr Kruppfr ru uu rtr


fe
bu. ,u cuq cu
"

,Wot bor dcu u rr tRrru |rrbu
,
ru| [r
m 1ctqf u Wcrt. ,Tr [u uotrld |rtrmt, o| ibt
fomt, br Zromprl | ut nruu d ud |rnrru nr, bonn
ttrtruruuummrr frurJuru ruuru| ''
77
1 0
rr r[cngrnrntru mcr untrrmrg6 cngrmcdrn. 6
murcn nod cdt cnmrr|rutr cu rn rrcngrbrcdt,
cnn ymr brrmunrtr )ucrrn
,
rr nJctrrhrn. IIr )u-
|cmmrn murrn [r mr rnr \rrr cuJ cubgrn, cu6grJc-
t'rnrn cnhrc|rn ur rudrn rrnr grtrrbrn. Cr cttrn
|don roJJnung brr|orrn, brJrrt yu mrrrn un mcdtrn
[tq cuJ Cbrrn grJc|t, |ron r Uurn rm Vrrnrbmrn
ncd grJcngrnrrutdr brrddtrn. rutncnt ]rtrrrt, rm
M|cr crf untrr rn rngrnrn Connrnrc|rn Itt, brfcm
bon

rnrm rr cnmrr|rutr, r mcr ndt u rnrr Kom-


pcnr grrtrn, n |rod fcnntrn, rnr rIm$r grIrrn,
tr r| u fIrn mcr un rrqt cbrntrurrId cuJ rnrm on-
nrnbrrbrcnntrn runrn <drI trontr. r mcrdrrtr rr[g-
nrrt un dmrgcm I6 rnygrrDJrr mt|r rnrm Wcd-
mcnn rrdt un Inf1 grtrrnnt on rn rutrn un cdtt
mt Wrmut cn rn grmtIdr unggrrIIrnrm n rn,
o rr fe bttr n brnuJrrrr rt cuJ rm ]|doJc u-

Rrrdrn un cu rnr ]JrJr dmcudrn fnnrn. u rcudrn

bcttr rr mcr cud }r$t, rnn rn ru[drr DJJrr brcdtr


ibm rnr ]cdung [crfrrrudrr gcrrttrn mt ]cmun-
[d, cbrrc rmgr cuJrn JrI rm drn\rrr drrrr. c
or| rutdtr mmr mrbr on rinrm mrrfId d|vnrn-
rn cud rrcb.
Crurddrttrngrrcrrnrn ngc[ mdrnymr rrn,
n rrdt un Inf bom Knr|cmm rcdr|tr trodn rr
78
|dcn ]r|bHe onIourntr Cd|. ]||d rnthont rn Or-
rn]r unt rn rm bntrn. U| }rtrrrt hd umonttr,

[ob rr, tc| |rnr Orbrtrn vcn trr |d

mo|rn Ctra[r vrr-


trrbrn trorrn unt nur ncd brr Kr ou trm Zq brr-
6cr|doutrn, o||rrtn] auq tr trr aqmonn|dotrn unt
trrrn crrtommtrn tnnrn Zobcnrttr. r ottr nur ncq
/rt,

ouq n trn um u |rn]rn, um ndt ccn t

rm
u|t tobrr|o]rntrn ru|drn Dqrr brrronnt aU nrrtrn,
rrmt trr |nfrn \ont n trrut udtr|tr unt rtno ou[
ru|q |drr. \ntrr bm fomrn, ccn |dumrntrn }rrtrn

]rc]rn, ?oncnrn, rinr bntrr trr ontrrrn, rnr Zottrrr mt


9untcnno]rn, unt tr Orhdtrr trr rutr nrrn [r|t|om
IIrq,ui:t trdu]rn[orrtrnn n|trmdrrdnrrrr
Wo nor |c! ]rtrrrtbrr|r]tr ncd,nbrrnt tr xttr-
rr . bm vcrbrr]o|crrtr, unt ta r|rn ||q bntrn

qr
,
OrnrbrI

r. cnun] |ommtr ||q ou n


rm \rrtn r rutnont. aten rut|qr n rr 9br
urdtrud1
r |ob, nr to Cton]rnrrt tr nrtrn Or|dr hd
ubumtr unt |qnrr outr Crtr urtr, to ontrrr ou
rr Jdtun]rbrn. Irrobrrrbrb outrn Ou| n|t rIn,
tcd tr }rcr ]rrrt mt trm |nfrn Jot ccm Knr|-
Iomm, vrr|onf m um unt br

torou hq frombot
[r[boltrntrnKoncnrrrurr|trnfcbrrn ttn Cd|.Io
Or| qp ubr urr brr tr tro[r ou utt b|rb rbrn,
nrrnt |rnr ]rrtr rrrtrn unt ou|d)|u]rn un tr tr

nd[rn Or|qr hdurnrmrrncrrrnrn Knur| u|om-


monbo||trn. orrr [rtrn brruntrr, rrtr

nrrrtrn, [r-
]rn,

bcdtrn, crronfrn m 9ccr, Drn|drn |drrn, tcbtrn.


9cd rnoor dr r|rn,|rt trbcbHO nbrr
I
onntntr
trut[dr ortr \urrol
79
]tttrtit Itcuu hd uid)t mtr |cut. tiut cd)mJuutr
crtu iuyi|qtu ctrltruuttu. r ri[[ ttm tutu crtr,
ttr u ltiutu [tu |ittut ctrlud)tt, |id) cu[yurid)ttu, uc
ttm KcrcIiutr, ri iu ttm Ucuu eu ttr Eu|ttr, [um
mt|tt tiut tut
,
ti tr tit itruu [ut, |ttt tcuu cu
uut Itcuu, Cu cu[ u[ iu ttu KJut| au[ ttr \cut-
[rct u |ctu.
Iit Ot[cututu chcu tc. Eit rcdttu uuu cud) u uu
tuttvc[[utttu irt

Dcncuulqc[t, cr[tu hd tcuu cer-


[\ri[tmJ[i iu uut uchmtu tit fe hiuttu cu[ucututtu
Otlt uuttr tutr. tlt ttr uit [t|

tituu[|it giri-
|i hcutitrtt t[|r|i uiit ttr lcutu ruildtu 8ucrrt, Ii
m ht ltiu9cIcr, ttru[cuttri
,
ttr tcmittttr umyu-
qthtu vtrcut, cu ttr cut uchm tre [tiutu trer
[
-
rtiqtu \retttu.

ut tcuu tcuttu [t|trcut ttutt ucrtutut cu
utlryti[tcutu[hutu.mtr mthrRu[tu ebtu
it rmt. qlit[|i rtt tc Otld)it|t cu[, uut tit Ju:
[crtu lqcuttu It[rtmttt cu[, l ht au ttm il[ tIu
vit|immit ttutlqt urrc rttu uut u tttitrttr
rtutt tlquutut ru[ijt Ottrthrt ctu.
tutucut ]tttrtit mtltttt hd) Iti ttm luittitu uut t|t-
cutturtr ttr ulcrturctreuil|t. Itr Zettufer[hulcr,
riu iu|c im Uuftu ut uut tiut Ileutt rt, ttrtu
crtthtl|tr cr c| tit ttr leuutuctrtrcuuttu Ot[itcut,
uuttr ttr 9ct, uuttrtrdtt mit 9|t tiu Jt|u. |tttrtit
[ch clltrtiu ItrnJhitut femil cu mi
t
ltintr niuitu
[irm|eltu t|tmpt cu[ ttrruuttu Olcpt.

,rtutmi, trrKcmtrctl uit|tt ttr\ucr eu[tiutr
lcuttiuituel|t|ttrutr |)trcI.,imueqHutu veru?1
80
.
]rtrrrt gb u1funJt, }omrt
rr rrrmodtr. r

mrr rm
uIrrnm hrbrn umrn\I1 grJc|Irn. tnrrn brr
ttdr|tr rr ungrddt rn gI1nyrnrn c|1 rr tutr, c[
hrgn nrr1 murrun utn}r|n brgcnn.
,c fnntrn <

rrgrnt|d r Uo||rn brrtcu}drn", mrntr


rr \uIcr un Jrrutr hq
,
c| rr nn u|rrrn nIc@ J
rnrm rr|drn cdrn Jcn ,\c, c, c| cfnntrn r
ja nun r Uurn brrrdrn, |r7 1 c ndt rn 11
r |cdtr cu1 bo|lrm \c|Ir, un ]r!rrrt hmmtr bor Icmrr
rrur n c r|dtrr rn.
,r
|rmcd)t. r rdr cbrr I
,r mrrrn cnn rrrggrruIt. lr|rn r bite

1
VorgrJ||rnr mrnrm grrrngrn rJ. r h mt rm Mro
ndtrrmrt.rnn d r cbrr bttrn crJ, \rrrKcmrrc,
brc|trn <r rr

Jcmo}r b, SoJbrrJung cuJ, IoIcngr


r1 grt. <r mrrrn rnrn urdd|cgrnrn rJo|g omt
cbrn
,
c, c, c|"
rIrgtr r \cn cn rn 9$rnrcn un rt mt }rnrn
rutrn cbon, nrrn ]rtrrrt m gutmtg ncdIcqtr. r
tnt hq rrWrfung

}rnrr ,cmornKoJbrrJung"brmu[t
un ndt obnr umorgrJb|
,
obg|rd rrrr. rum bcttrn
bn cud rnr Ucngrn cuJ rr ]rnnrmmrr Io grrn.

r |ir| r rJcngrnrn }cmmr|n un rntmcJJnrn, r


Mrmrbrr uIcmmrndnrrn, IoJrm }r nqt bon Irnrn r-
trn brntgt rrurrn,un Jbrtr [ir cnn urJ, rnr [cttIr
Ko|onnr, r rrmt }uJrrrnrm <dmunr|n brtrcdtrtr.
cI hr[rn <r uJ c1 ro r uIcrrnrrgmrnt1, un
rr mu|tr [id rm Dbrr[ mr|rn, ndt obnr grrrr r}org-
nr brr r rfung }rnrr cbrntrurr|rn 9r. rr
omrmr \rrr, rr rnrn munrrb4rrn Ucrn ri1t, o r
rcurn bod, | rr rn Jrn rutncnt mt 0rm

rqrn
. 8. Dir !dladt an brn Iafurlrdrn !rm 1914.
81
ou brrEIr trKcr rrb|dtr. db:r rr rrycg |cn nqt
t Or|dt unt rtr hd r 9r|tun] nr

|]rm Cdnr]rn
cn

.
,Tnn bttr Jm brr ]rcr|m um Trryr

ibung
r]rn trr 9r
,
]tr rtrrrt nu, unt |ob
,
o| r um
,
tr 9untnnfr| t

r ]rurrn]rn rrrn rnrn u]rnb|d rr


tdt] udtr. ,Dr|tr ]rbcr|m[, |qofc m \ont]rmrn]r
rrr|crrn.
I
,Crrn r

urrtrn, o| to nqt rr|crrn ]n], u


runtrr nor, ]rrubtr trr \rrr Dbrru u |drrrn,

unt tr
;rrrrn |rnr Ctbr brodrn n ]rbcrom[r odrn u .
]rtrrr ]rrntr brrt. r nu|tr, nruIf] rr n trm Sr-

rn u|.
,brrn Cr

tr Oron]rnrnnoq rn,ubrtrrDbrr
trn|d trrrtrit crt. ,nt mr|tru rbrmIv|cn[ob,
to| nr nrtrr brr tr Orrnr vcruc|rn. n|qr nm
]utr CrbcIun] l
,Orbcr|omri Tonf, \rrr brrul du rtrr|rbrn,

mrnr \rrrrn! r b|rb ]rrnt urd


,
um tt Jr]i
mrntc]on m vcrbrr. rbrturrtrnur, b1 rr tr Wt
nqt brrn fcnntr
,
bIr tr u|orrn brr In tu|dr|trn -

mmrrn, rr nor j rn Drr, unt

bc fcnntr mon c
nd
t
|out |odrn.
rm T|cn[ob mu|tti [r brrnod)trn, trnn r t
ncq rn Etd nad (rn. }rtrrrt rr|cr trn Or|d)modan
|rnrr ]rn|dct o| /r||drtr trr Drrtrr unt |rntr
fe rm, rr[rn um n rnrm on[nt]rn rtt nrtrr rn-
mo| unt |r r ncq |c furr /r

t- u |q|orn, nrtrn1
um rnt|d rnr crrnnt]r Kcb

rtrdun] cu|rrn u fn-


nrn .
82
.
m Mcr]cn ]n] r nrtrr, un rnt|q, tnt|d |cru fie
rcr [d trn nrtrn C|brr|r]r| tr cnntn|rr uit tr

.
N
ratrnIdrr vcn rn. rr }crn, trr bnrnan trr rrrn
Cdrn]rcbrnbnr rnt]r]rntrct, ncr

trr

cntnrtrmcnn
Cdu|r cn }rtrrrtt ri]rnrr Kcmcnr.
,, Wrr tc! , trr \rrr rtucntl nt |rbrut]l me,

cbrr trIrrbrrrc|dun] l
"e |qrnt |c, mrin rbrrl Tcn trn Zctrn curr[cnrn.
ma, drrurtnd auq, tcic nrtru \cu|rbnl

nir|qrn |ran]rn r brtrn c|lrrrtc|curn mrttr


ncd 9crcurn rcr. Tr

8. nhm Oc|tc, ncr

tr Juru
rmrn|am int trm I. 2j. cu trr Jcmntrnrr rtr hrr-
cu, ncncd fc trr Jdu] tr rIntr n n|tr |uqt
cu|ur. Tr 1 . Kcv||rrr-Ic[cn ncr tr rrur
,
tr

tr
Orrr brr|drtt unt tr cu]r| brrntrn ru|qrn
ZrrntrIr n

rtncq Ju[|cnt nrin rrrc|]tr.

83

1 1
\m

drn grJJ c XVII. K. nr|q um r Jomn


trnrr rbr un rnt|chrtr }rn Uct|;brfor, c XX.,
noq cuJ

rJtgrn Wrrhcn gr[o|rn mcr. r grcmtr


rutdr (ront rngtr rIrJnrqrnrn Uurn }o qcrJ

ncd, c| r rudrn Vrrbnr urqrncnrrfcmrn un


0rr Udug mrr rnrrrrgrUo}rn |uqt g|q.
rr <trn mcr

nUoIlrngrrctrn un l(f ndt mrbt


uJucItrn. r rut}drn cttrn r Cd|cqt grmonnrn.
<a Jrcgtr hd nurnoq, mr|drumc[rrr rg cbrnmr.
dm 1 3. r!rmbrr mcr r t|cdt m mr}rnt|drn br-
rnrt.n mrnlgrn 1cgrn |rgtrn r

1rurn n KcmJ un
rrJoIgung yum r| ntJrmungrn on brr 1 50 YIomrtrr

urJ. <r mcrrn rr}qJt, od c6 xo|lgrJ| r c

rgr
un r nr mrrr rrgrrIIr rrru]ung
,
rm Uurn tro$
Bntrr|rgrnrtcn cbIturmodbrr|rgrnu }rn, rntqg
trn rn Ir$trn Jufrtrr Jr Ir cuqrhcnrnrn <trcrn.
dm 1 3. [nrn rrutdrn1rurntr|r rtmc mr Jo|gt:
r rungbr} c$ungrn on 1born un rcurn untrr
rnrrc| }. 9|mcnn or l|cmc; cnmrrTon .o.
oI, r tcJrr grgrn gror Bbrrmcqt br rc|rmo gr-
fmJt cttr or Dom}r; 3. Urrrr-o[on untrr
Mrnrrc| '. lortn bor uuo|ucumc|f , 1 . un 8.
cbc||rrrJbonrn mrt orcu br lcrcmoI cn

rr
Cqrdpc cuJ ru}drm orn; I. dK. untrr rnrr| .
rcno or crcmo|; XVII. dK. un XX. U$. |q
84
trr ur Wpd)tu[r-Drbo!Iru, XI. d. n6rt|id r
bo!lru, I. Jrrrr-cr cr WloIonm, OortrJrrrbr
Kcr6 nor dcu ucrth|d

Wrlu ur0grcgru,

ut
rrrr Sugbrrg br Z|ht.
Ir Ju[
,
rci tru vrr[c|grutru TrIttruudt u ur
grIo[ru uut ]rtrmol nrtrr grncr[ru, cbolt rr [q um
Wtrrout rhtr, fo

u rcllntg ou[grlrm gIhontr


Jrurt tr D|rmru ou. r drmrr Jruurufom[ nor [r
obrborr rt fru 3om[u[rumrut

mrbr. Tir brrbmtr


ru[ldr Tom[no|r, mt trr r utrutr bc[[tr, trutrut-
dru ctru b rrliu glttuhom[ru, nor u tr grnoI-
tgru

Cdlgru, br Touurubrrg unt ou tru Nourdru
Erru, rrtrmmrrt. Zrut(dlout brfom u[t u |rtrrru
Cdlgru, uut 0r untl)ru brfouutgrncrtrur 9IrtrrIcgr
trr Crrrqrr u Oolru rrmcdtr uq
t
mrbr
,
|ru rirg
u rutdrtru. Wr brfom ru egor Tru)ru [rri, tru fle:
rrdrm u brl[ru.

Cbruc mr trtrtru CIrgr utrutcr[[ to6 Zr|bgr[l


trr rutdru grnoltg grbcbru ottru, c nurr|tr q rIt

trrr 3r

tu trmru[qru Ccltotru to Or[l trr Butrr-


lrgrubrt trmZrut|dru grgrubtr ru. Dbg|rd tt Uodrdt
brr tr brtru Drtrr|ogru trm rudru Tclfr rr orr-
dnrgrn, tcuu tr

obgrdndt brfouut grmodt nrr,


[idrrtr r Wo

rrt turq Trrnuutrtr uut rloubrr urd


nt lhr

rur tr[r 9rtrrgrdIogrurt ou. Wruu mou r


oud udt c[[ru ourod, obrr rt trru Togru bottru tir

Juru tr gurr[dt u tru rg brrrt rrr|crru. Dur rur

dndr c[[uuug ou[ tr ,g|crrridru Trrbutrtru" blrb


ucdbrhrru-ut mt r

urm ldru r[Igrnuutmu


fnnr3rrgr.
c[ lcrttrutuug rrIcrIldtJouurutrrg
8
5
.
9aurdr Errn unrnnr||d rr c| |rt]|q bcn nn
]rncnnrnrn Cd|odtrn, n trnrn yu|ommrn

rtno 1 ;o 00
Ju[|rn ]ron]rn

]rncmmrn unt rtno 70 000 ]rttrt nur-


trn (tr Zannrntrr] 90 000 Oron]rnr unt

40 000 ]ro|-
|n) ]r]rntrr trn

rut|drn Trr|urn vcn n]r|m rtno


20 000 9onn. Auq tr rr[]

r Zrutr on Or|dtu, mr-


parf, rrtrn, rr]mctrrc| u|n. fonn tr[r rtrumn]
ndt oumodrn.
oit

torncb|mtu]untJrdttrutrn,to|ntr|rn
t

rtrn EdIodtrnutrntcr Ornr unt trrunrr]|rdbqr


9ut unt tr unrrrridtorr ut|tun] tr trut|drn \rrrr
trn Ktm ]r|r]t otr

n um ru[|drn u|ommrntruq vcn


.
1 9 1 7 . Irnn trrJu[|r bottr[d trc oh t

rmJr|rnounont

on Drn|d)tn uttt Krr]motrrol trr c|]rtrn Krr]|obr

mcro||
d
nrmo| vcn tirrm Cd|o; rrbc|t. Crt r|rr

cIt

]o|t trrIrut|drrbno|untrur]tor.
Wrnn tr tritrn Cr]r n Durru|rn m 2|u]u-Er-
trmtrr 1 91 4 nit ]rtrr[rn nrr, |c ttr Irut|d|ont fe'
ndt nrtrrr rr obrr ]r]rn rnr Wr|t cn rntrn vrr-
trit]rn fnnrn. IrrKrr]nrr trrrt ntrn rrrn 9cn-
trn rnt|drtrn -unt ou trut|drm ctrn. nt nrnn mn
tr d|trrun]rn tr[tn |ru, n hq m tr|rtrn Durru-
|rn u]rtr]rn
bct
,
| trJurn tcrt urn, tonn fonn

monfe rn Z|t tvn moqrn, ncvcr utrntcr Irutd-


Int n tr|rn trtrn CdIoqtrn ]rrrttrt b

ot. 9rmo| nrt


tru|drTc|fo |rurmrItrrrn

rrrrrnl
86