Sie sind auf Seite 1von 9

abbrechen, brach ab, abgebrochen = a rupe (relaiile) abdecken, deckte ab, abgedeckt = a acoperi abdrucken, druckte ab, abgedruckt

= a publica (a tipri o ediie) abfahren, fuhr ab, abgefahren [+ist, +nach +D] = a pleca cu un vehicul, a pleca/porni (despre un vehicul) abfahren, fuhr ab, abgefahren [+ist] = a cobor cu schiurile, a ncepe (un film) abfahren, fuhr ab, abgefahren [+hat] = a transporta cu un vehicul abfallen, fiel ab, abgefallen = a cdea abfliegen, flog ab, abgeflogen [+ist] = a decola abgeben, gab ab, abgegeben = a ceda, a da, a preda abholen, holte ab, abgeholt = a lua (de undeva) abhren, hrte ab, abgehrt = a asculta (la radio), a audia (o nregistrare), a ausculta sich abmelden, meldete ab, abgemeldet = a se deconecta, a se dezabona abnehmen, nahm ab, abgenommen = a descrete, a inspecta, a scdea (n greutate) absagen, sagte ab, abgesagt = a anula, a contramanda, a refuza abstrzen, strzte ab, abgestrzt [+ist] = a se prbui (un avion) anfangen, fing an, angefangen = a purcede, a se porni (a ncepe), a ncepe ankommen, kam an, angekommen [+ist] = a sosi anmachen, machte an, angemacht = a aprinde (lumina, focul), a deschide (televizorul, radioul), a pregti (un amestec), a prepara (o mncare), a aga pe a se nscrie, a nscrie sich anmelden, meldete an, angemeldet = a aviza, anprobieren, probierte an, anprobiert = a proba (o rochie), a ncerca (o rochie) anrufen, rief an, angerufen [+A] = a da un telefon (cuiva), a telefona anschalten, schaltete an, angeschaltet = a aprinde, a porni, a pune n funciune anschauen, schaute an, angeschaut [+A] = a privi, a se uita (a privi) anschauen, schaute an, angeschaut = a privi ansehen, sah an, angesehen [+A] = a privi, a se uita (a privi) arbeiten, arbeitete, gearbeitet [+an +D] = a lucra (la ceva), a munci (sich) rgern, rgerte, gergert [+ber +A] = a (se) mhni, a (se) necji, a (se) vexa, a (se) supra atmen, atmete, geatmet = a respira, a rsufla aufhren, hrte auf, aufgehrt = a se opri (ploaie), a se sfri, a sta (a nceta), a nceta aufmachen, machte auf, aufgemacht = a deschide, a desface (un pachet) aufrumen, rumte auf, aufgerumt = a deretica, a face curat, a strnge (a face ordine) aufschreiben, schrieb auf, aufgeschrieben = a nota aufstehen, stand auf, aufgestanden [+ist] = a se ridica (n picioare), a se scula (din pat, n picioare) aufwachen, wachte auf, aufgewacht [+ist] = a se detepta, a se scula (a se trezi), a se trezi aufwachsen, wuchs auf, aufgewachsen = a crete, a se maturiza, a se mri aufwecken, weckte auf, aufgeweckt = a detepta (a trezi), a scula (a trezi), a trezi ausdrucken, druckte aus, ausgedruckt = a imprima, a printa ausmachen, machte aus, ausgemacht = a stinge (lumina, focul), a opri (televizorul, radioul), a stabili ceva, a se pune de acord (cu cineva), a zri auspacken, packte aus, ausgepackt = a despacheta ausschalten, schaltete aus, ausgeschaltet = a deconecta, a decupla, a nchide (un aparat/lumina), a ntrerup aussehen, sah aus, ausgesehen = a arta (ca nfiare) aussteigen, stieg aus, ausgestiegen [+ist, +aus +D] = a se da jos, a cobor (dintr-un vehicul)

B
backen, backte/buk, gebacken = sich baden, badete, gebadet = mbia bauen, baute, gebaut = beantragen, beantragte, beantragt = beantworten, beantwortete, beantwortet [+A] = sich beeilen, beeilte, beeilt = beeintrchtigen, beeintrchtigte, beeintrchtigt beenden, beendete, beendet = beginnen, begann, begonnen = purcede. beschreiben, beschrieb, beschrieben = besetzen, besetzte, besetzt = bestellen, bestellte, bestellt = a coace (la cuptor), a prji a face o baie, a sclda, a se sclda, a se mbia, a a se cldi, a nla (o cas) a cere, a propune a rspunde a se grbi, a se pripi, a se zori = a leza (a pgubi), a prejudicia a absolvi, a sfri a se porni (a ncepe), a demara (un proiect), a a descrie a ocupa a comanda (la restaurant), a cultiva (pmntul)

besuchen, besuchte, besucht curs), a urma bezahlen, bezahlte, bezahlt bitten, bat, gebeten [+um +A] bitten, bat, gebeten [+zu +D] bleiben, blieb, geblieben [+ist] braten, briet, gebraten brauchen, brauchte, gebraucht [+A] nevoie) bringen, brachte, gebracht buchen, buchte, gebucht nregistra buchstabieren, buchstabierte, buchstabiert

= a frecventa (o coal, un curs), a frecventa (un = = = = = = = = = a a a a a a a a a achita (o datorie), a plti, a remunera, a retribui cere (a ruga), a ruga invita sta (a rmne) frige, a prji (carne) avea nevoie de, a avea nevoie, a trebui (a avea aduce rezerva (un loc la avion), a reine (un loc), a silabisi, a spune pe litere campa = a caracteriza mulumi dura, a dinui acoperi (cheltuieli), a se acoperi gndi discuta face du, a se dua, a-i face du avea voie, a putea (a fi permis), a se putea (a fi

CD
campen, campte, gecampt =a charakterisieren, charakterisierte, charakterisiert danken, dankte, gedankt [+D +fr +A] =a dauern, dauerte, gedauert =a sich decken, deckte, gedeckt =a denken, dachte, gedacht [+an +A] =a diskutieren, diskutierte, diskutiert =a sich duschen, duschte, geduscht =a drfen, durfte, gedurft =a voie)

einkaufen, kaufte ein, eingekauft = a lua (a cumpra), a trgui einladen, lud ein, eingeladen = a invita einnehmen, nahm ein, eingenommen = a lua (un medicament), a percepe (impozite) einschalten, schaltete ein, eingeschaltet = a aprinde (lumina electric), a aprinde lumina, a deschide (un aparat), einschlafen, schlief ein, eingeschlafen [+ist] = a adormi,a a amori, a aipi einsteigen, stieg ein, eingestiegen [+ist, +in +A] = a se sui (ntr-un vehicul), a se urca (ntr-un vehicul), a ncepe empfangen, empfing, empfangen = a (o concepe, a primi, a recepta, a recepiona (radio) empfehlen, empfahl, empfohlen = a recomanda enden, endete, geendet = a se sfri, a se termina, a se ncheia (a se termina) entdecken, entdeckte, entdeckt = a afla (a descoperi), a descoperi sich entschuldigen, entschuldigte, entschuldigt [+bei +D +fr = a-i cere scuze +A] sich entspannen, entspannte, entspannt = a destinde, a relaxa, a se destinde (a se relaxa), a se relaxa erben, erbte, geerbt = a moteni (ceva) erfahren, erfuhr, erfahren [+hat] = a afla sich ergnzen, ergnzte, ergnzt = a completa, a se ntregi, a ntregi sich erinnern, erinnerte, erinnert [+an +A] = a-i aminti erkennen, erkannte, erkannt [+an +D] = a recunoate erklren, erklrte, erklrt = a declara, a explica, a lmuri (a explica), a mrturisi (a declara) sich erklten, erkaltete, erkaltet = a rci erwecken, erweckte, erweckt = a detepta erzhlen, erzhlte, erzhlt [+von +D/ber +A] = a povesti erffnen, erffnete, erffnet = a deschide, a inaugura, a ncepe (a inaugura) essen, a, gegessen = a mnca

FG
fahren, fuhr, gefahren [+ist] fallen, fiel, gefallen [+ist] flschen, flschte, geflscht frben, frbte, gefrbt faszinieren, faszinierte, fasziniert faulenzen, faulenzte, gefaulenzt fehlen, fehlte, gefehlt feiern, feierte, gefeiert = = = = = = = = a a a a a a a a merge/pleca/cltori cu un vehicul pica, a cdea, a scdea falsifica, a mslui colora, a vopsi (stof, pr) fascina lenevi, a se trndvi lipsi, a absenta, a da gre, aniversa, a celebra, a serba, a srbtori

fernsehen, sah fern, ferngesehen

= a se privi la televizor, a se uita (la televizor), a se uita la televizor finden, fand, gefunden = a gsi fischen, fischte, gefischt = a pescui flicken, flickte, geflickt = a crpi (o hain), a petici fliegen, flog, geflogen [+ist, +nach +D] = a zbura, a cltori cu avionul fliehen, floh, geflohen [+ist, +vor +D/+aus +D] = a fugi, a scpa cu fuga, a se refugia, a evada, a trece (despre timp) fliehen, floh, geflohen [+hat] = a fugi de cineva sau de ceva, a evita ceva flieen, floss, geflossen = a curge formulieren, formulierte, formuliert = a formula fotografieren, fotografierte, fotografiert = a fotografia fotokopieren, fotokopierte, fotokopiert = a fotocopia fragen, fragte/frug, gefragt [+nach +D] = a ntreba fressen, fra, gefressen = a hali, a mnca (animale), a nfuleca sich freuen, freute, gefreut [+an +D] = a savura, a se bucura (de ceva prezent) sich freuen, freute, gefreut [+auf +A] = a se bucura (de ceva viitor) sich freuen, freute, gefreut [+ber +A] = a se bucura (de ceva trecut) frieren, fror, gefroren = a nghea sich frisieren, frisierte, frisiert = a coafa, a se coafa frhstcken, frhstckte, gefrhstckt = a dejuna (de diminea), a lua micul dejun sich fhlen, fhlte, gefhlt = a se simi, a simi fhren, fhrte, gefhrt = a conduce, a cluzi, a duce fllen, fllte, gefllt = a umple funktionieren, funktionierte, funktioniert = a funciona geben, gab, gegeben [+A] = a exista gefallen, gefiel, gefallen [+D] = a plcea gehen, ging, gegangen = a crete (aluat), a merge (pe jos), a pleca (pe jos), a se duce, aa umbla (pe a face parte din, a ine (de), a fi (a gehren, gehrte, gehrt [+D/+zu +D] = aparine, aparine) genieen, genoss, genossen = a gusta (a savura), a savura gewinnen, gewann, gewonnen = a ctiga (ntr-o competiie sportiv, la loto) gieen, goss, gegossen = a stropi (cu stropitoarea), a stropi, a turna (a ploua tare), a turna, a uda (ade stropi) glauben, glaubte, geglaubt [+D/+an +A] = a crede, a fi prere, a socoti (c) graben, grub, gegraben = a spa gratulieren, gratulierte, gratuliert [+D +zu] = a felicita grnden, grndete, gegrndet = a constitui, a fonda, a furi, a institui, a nfiina, a ntemeia

haben, hatte, gehabt [+Infinitiv +zu] haben, hatte, gehabt sich halten, hielt, gehalten

= a trebui = a avea, a fi, a poseda = a pstra, a se menine, a se opri (vehicul), a sta (vehicule), a staiona (maini), a stopa, a ine handeln, handelte, gehandelt = a aciona, a proceda, a se tocmi, a se trgui (a se tocmi) hassen, hasste, gehasst = a ur heilen, heilte, geheilt [+ist] = a se vindeca, a se nchide (o ran) heilen, heilte, geheilt [+hat] = a vindeca, a nsntoi, a lecui, a tmdui heiraten, heiratete, geheiratet [+A] = a se cstori, a se mrita, a se nsura heizen, heizte, geheizt = a nclzi (o ncpere) heien, hie, geheien [+nach +D] = a se numi helfen, half, geholfen [+D, +bei +D] = a ajuta hinuntergehen, ging hinunter, hinuntergegangen = a cobor (pe o scar, un munte) hinunterlassen, lie hinunter, hinuntergelassen = a lsa (n jos) hoffen, hoffte, gehofft [+auf +A] = a ndjdui, a spera, a trage ndejde holen, holte, geholt = a aduce, a extrage, a lua husten, hustete, gehustet = a tui hngen, hing/hngte, gehangen/gehngt [+an +D/+an +A] = a atrna, a fi ataat de, a se aga, a se ataa, a ine, a-i fi drag hngen, hing/hngte, gehangen/gehngt = a aga, a pune (pe un crlig), a spnzura hren, hrte, gehrt (von) [+D] = a auzi

IJ
illustrieren, illustrierte, illustriert = a ilustra implizieren, implizierte, impliziert = a implica sich informieren, informierte, informiert = a informa, a se informa installieren, installierte, installiert = a instala sich interessieren, interessierte, interessiert [+fr +A] = a se interesa (a manifesta interes) jagen, jagte, gejagt = a vna

K
kmpfen, kmpfte, gekmpft [+fr +A] a milita, a se kmpfen, kmpfte, gekmpft [+gegen +A] kmpfen, kmpfte, gekmpft [+um +A] kaufen, kaufte, gekauft kennen, kannte, gekannt klingeln, klingelte, geklingelt klopfen, klopfte, geklopft kochen, kochte, gekocht [+vor +D] kommen, kam, gekommen komplizieren, komplizierte, kompliziert knnen, konnte, gekonnt voie) kopieren, kopierte, kopiert korrigieren, korrigierte, korrigiert kosten, kostete, gekostet savura (sich) kostmieren, kostmierte, kostmiert kndigen, kndigte, gekndigt termina krzen, krzte, gekrzt sich kssen, ksste, geksst = a lupta (pentru meninerea unei stri existente), lupta (pentru meninerea stri existente) = a lupta (mpotriva), a seunei lupta (mpotriva) = a lupta (pentru a obine ceva) = a cumpra = a cunoate, a ti (a cunoate) = a suna = a bate, a bocni, a ciocni, a tici (a bate) = a clocoti, , a fierbe, a gti = a veni, a slobozi (a ejacula) = a complica = a putea, a avea posibilitatea, a se putea (a fi = a copia (un text) = a corecta, a ndrepta (a corecta) = a costa, a face (a costa), a fi (a costa), a gusta, a = a (se) costuma = a anula, a concedia, a demisiona, a rezilia, a = a micora (a scurta), a scurta, a simplifica = a pupa, a se pupa, a se sruta, a sruta = = = = = = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a a a a a a surde, a zmbi rde ncrca ateriza debarca (trupe) plictisi, a se plictisi, a-i fi urt da voie, a permite alerga, a fugi, a rula, a veni (pe jos) tri, a vieui dscli nva citi iubi, a se iubi sta (orizontal), a zcea stinge, a terge (o nregistrare pe band) anula, a deconecta, a desface (a anula), a

L
lcheln, lchelte, gelchelt lachen, lachte, gelacht [+vor +D, +ber +A] laden, lud, geladen landen, landete, gelandet [+ist] landen, landete, gelandet [+hat] sich langweilen, langweilte, gelangweilt lassen, lie, gelassen [+A] laufen, lief, gelaufen leben, lebte, gelebt lehren, lehrte, gelehrt lernen, lernte, gelernt lesen, las, gelesen sich lieben, liebte, geliebt liegen, lag, gelegen lschen, lschte/losch, gelscht/geloschen lsen, lste, gelst dezlega (o losfahren, fuhr los, losgefahren losgehen, ging los, losgegangen [+ist]

ghicitoare), a dezlipi, a rezolva (o problem), a soluiona, a un vehicul) = a porni (cu = a porni = = = = = = = = = a a a a a a a a a face (i multe alte valori n expresii) picta, a se zugrvi marca anuna, a comunica, a semnala (se) observa, a reine, a ine minte, a se se msura nchiria (a lua cu chirie) lipsi displcea

MNO
machen, machte, gemacht malen, malte, gemalt markieren, markierte, markiert melden, meldete, gemeldet [+bei +D] (sich) merken, merkte, gemerkt cunoate c sich messen, ma, gemessen [+mit +D] mieten, mietete, gemietet missen, misste, gemisst missfallen, missfiel, missfallen [+hat]

missglcken, missglckte, missglckt [+ist] = a eua missverstehen, missverstand, missverstanden = a nelege greit mitarbeiten, arbeitete mit, mitgearbeitet [+an +D] = a colabora mithelfen, half mit, mitgeholfen = a da o mn de ajutor mitkommen, kam mit, mitgekommen [+ist] = a veni (cu cineva) mitmachen, machte mit, mitgemacht = a lua parte, a participa mitnehmen, nahm mit, mitgenommen = a lua (cu sine) mitteilen, teilte mit, mitgeteilt = a comunica (a informa), a informa mgen, mochte, gemocht = a agrea, a dori, a plcea, a putea (a fi posibil) mssen, musste, gemusst = a trebui (necesitate obiectiv, constrngere) nachdenken, dachte nach, nachgedacht [+ber +A] = a gndi (a chibzui), a medita nehmen, nahm, genommen = a lua nennen, nannte, genannt [+nach +D] = a numi niesen, nieste, geniest = a strnuta notieren, notierte, notiert = a nota notlanden, -, notgelandet = a ateriza forat nhen, nhte, genht = a coase (sich) ffnen, ffnete, geffnet = a deschide, a desface (un pachet), a destupa, a (se) deschide ordnen, ordnete, geordnet = a aranja, a aeza, a ordona, a rndui organisieren, organisierte, organisiert = a organiza

PQ
packen, packte, gepackt = a apuca, a mpacheta parken, parkte, geparkt = a gara, a parca passen, passte, gepasst [+D] = a prinde (a se potrivi) passen, passte, gepasst [+zu +D] = a merge (a se potrivi), a se asorta, a se potrivi passieren, passierte, passiert [+ist] = a pi, a se ntmpla pendeln, pendelte, gependelt [+hat/ist] = a face naveta, a pendula pfeifen, pfiff, gepfiffen = a fluiera, a uiera pflanzen, pflanzte, gepflanzt = a planta, a se sdi pflcken, pflckte, gepflckt = a culege (flori, fructe) picken, pickte, gepickt = a ciuguli (psri), a piguli (psri) praktizieren, praktizierte, praktiziert = a practica probieren, probierte, probiert = a gusta, a proba (o rochie), a ncerca (a gusta) programmieren, programmierte, programmiert = a programa (a scrie programe), a programa prfen, prfte, geprft = a asculta (un elev), a examina, a interoga (a examina), putzen, putzte, geputzt = a lustrui (pantofi), a spla, a terge (a cura) quaken, quakte, gequakt = a mci/mcni, a orci

R
rasen, raste, gerast [+ist] rasen, raste, gerast sich rasieren, rasierte, rasiert raten, riet, geraten [+D] rauben, raubte, geraubt rauchen, rauchte, geraucht realisieren, realisierte, realisiert rechnen, rechnete, gerechnet [+auf +A] [+mit rechnen, rechnete, gerechnet reden, redete, geredet [+ber +A/von +D] regnen, regnete, geregnet reiben, rieb, gerieben reichen, reichte, gereicht reifen, reifte, gereift [+ist] reisen, reiste, gereist [+ist] se deplasa, reiten, ritt, geritten [+ist] reklamieren, reklamierte, reklamiert rennen, rannte, gerannt [+ist] reparieren, reparierte, repariert = a goni = a turba (de furie) = a brbieri, a rade, a se brbieri, a se rade = a sftui = a jefui, a rpi (obiecte) = a fuma, a fumega = a realiza + D] [+zu +D] = a conta, a sconta, a se bizui = a calcula, a socoti (a calcula) = a vorbi, a gri, a spune = a ploua = a freca, a rade = a ajunge (a fi suficient), a apuca (trenul, autobuzul), a da (a nmna), a fi suficient, a prinde (trenul, autobuzul), a nmna a se prgui = a se coace (fructe), a se maturiza, = a cltori (a face o cltorie), a face o cltorie, a = = = = a clri a a reclama a alerga a drege, a repara

reservieren, reservierte, reserviert riechen, roch, gerochen [+nach +D] rufen, rief, gerufen ruhen, ruhte, geruht rutschen, rutschte, gerutscht [+ist] rumen, rumte, gerumt

S
sagen, sagte, gesagt sich sammeln, sammelte, gesammelt reculege, a saugen, saugte/sog, gesaugt/gesogen schauen, schaute, geschaut scheinen, schien, geschienen schlafen, schlief, geschlafen sich schlagen, schlug, geschlagen lovi (a

= a rezerva, a reine (un loc) = a mirosi = a chema = a se odihni = a aluneca = a cura (un teren, o ncpere), a da la o parte, a deretica, a evacua (o ncpere), a face ordine, a goli, a lichida (a ucide), a prsi (a evacua), a scoate, a nltura = a se spune, a spune, a vorbi (a spune), a zice = a aduna, a colecta, a coleciona, a culege, a se strng = a aspira (praful), a suge = a privi, a se uita = a strluci = a dormi = a bate (a pulsa), a bate (ceas), a bate, a dobor, a bate), a palpita, a palpita, a pocni, a pulsa, a se bate, a nvinge = a lega, a se ncheia (a se termina), a termina (a

schlieen, schloss, geschlossen ncheia), a ncheia, a nchide (ua, dulapul) schlittern, schlitterte, geschlittert = a patina (a aluneca pe ghea) schlpfen, schlpfte, geschlpft [+ist, +durch +A] = a se strecura (a se furia) schmecken, schmeckte, geschmeckt [+nach +D] = a avea gust (de ceva) schmecken, schmeckte, geschmeckt = a plcea (mncare) sich schmcken, schmckte, geschmckt = a orna, a ornamenta, a pavoaza, a se mpodobi, a mpodobi sich schneiden, schnitt, geschnitten = a se tia, a se ntretia, a tunde (a tia), a tia schneien, schneite/schnie, geschneit/geschnien = a ninge schreiben, schrieb, geschrieben = a scrie schreien, schrie, geschrieen/geschrien [+vor +D] = a ipa schwimmen, schwamm/schwomm, geschwommen [+hat/ist] = a nota schtten, schttete, geschttet = a turna, a vrsa segeln, segelte, gesegelt = a naviga (cu vele) sehen, sah, gesehen [+nach +D] = a interesa de, a vedea (de) sein, war, gewesen = a (se) afla, a exista, a fi, a sta (a fi), a tri senden, sandte/sendete, gesandt/gesendet = a emite (a transmite), a emite (radio), a transmite (a emite), sich setzen, setzte, gesetzt = aaaeza (pe scaun), a culege (la tipar), a pune (pe un scaun), a sea aeza, se sdi, singen, sang, gesungen = cnta a (din gur)a se tasa sitzen, sa, gesessen = a sta (a edea), a edea sollen, sollte, gesollt = a fi necesar s, a se cuveni, a trebui (obligaie moral), a urma s sich sonnen, sonnte, gesonnt = a se bronza (a face o baie de soare) sortieren, sortierte, sortiert = a sorta, a tria sparen, sparte, gespart = a agonisi, a economisi, a strnge spaen, spate, gespat = a glumi speisen, speiste, gespeist = a alimenta, a mnca (a lua masa) spenden, spendete, gespendet = a dona (drui), a dona, a drui (a dona) spielen, spielte, gespielt = a cnta (la un instrument), a interpreta, a juca, a reprezenta sprechen, sprach, gesprochen [+mit/+zu/+ber +A] = a vorbi sprechen, sprach, gesprochen [ber +A/von +D] = a vorbi splen, spulte, gespult = a se clti spren, sprte, gesprt = a adulmeca, a simi starten, startete, gestartet [+ist] = a decola, a porni (avioane, rachete) starten, startete, gestartet = a demara, a lua startul stationieren, stationierte, stationiert = a staiona stattfinden, fand statt, stattgefunden = a avea loc, a desfura (a avea loc), a se ine (a avea loc) staubsaugen, staubsaugte, gestaubsaugt = a cura cu aspiratorul stecken, steckte/stak, gesteckt [+in +A] = a bga

stecken, steckte/stak, gesteckt = a fi bgat, a pune (a bga), a vr, a nfige stehen, stand, gestanden [+hat; n sud, Austria, Elveia +ist] = a edea, a sta (ceas, motor), a sta (vertical), a sta n picioare, a prinde (haine), a sea potrivi stehlen, stahl, gestohlen = fura (haine), a veni (haine) steigen, stieg, gestiegen [+ist] (temperatur), a crete sich stellen, stellte, gestellt (vertical) stempeln, stempelte, gestempelt sterben, starb, gestorben [+ist] stimmen, stimmte, gestimmt [+fr +A] stimmen, stimmte, gestimmt [+gegen +A] strafen, strafte, gestraft (sich) streiten, stritt, gestritten studieren, studierte, studiert sich stutzen, stutzte, gestutzt sich strzen, strzte, gestrzt [+auf +A] strzen, strzte, gestrzt [+ist] suchen, suchte, gesucht sen, ste, gest = = = = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a a a a se sui, a urca (pe scar), a se urca aeza (vertical), a pune (vertical), a se aeza ponta, a se tampila muri, a deceda, a nceta din via vota (pentru) vota (mpotriv) pedepsi se certa studia se tunde, a tunde se npusti, a se tbr se repezi cuta ndulci

TU
tanken, tankte, getankt = a alimenta (cu combustibil lichid) tanzen, tanzte, getanzt = a dansa tapezieren, tapezierte, tapeziert = a tapisa tauschen, tuschte, getuscht = a schimba (a face schimb) sich teilen, teilte, geteilt = a se mpri, a mprti (o prere), a mpri, a mpri teilnehmen, nahm teil, teilgenommen [+an +D] = a asista (a lua parte), a lua parte la, a lua parte, a participa telefonieren, telefonierte, telefoniert [+mit +D] = a telefona, a vorbi la telefon testen, testete, getestet = a testa transformieren, transformierte, transformiert = a transforma transportieren, transportierte, transportiert = a transporta sich trauen, traute, getraut = a cununa, a se cununa, a se ncumeta, a ndrzni treffen, traf, getroffen [+A] = a ntlni sich treffen, traf, getroffen = a atinge (a lovi), a lovi (a nimeri), a lovi, a nimeri, a se ntlni, a trsnii sich trennen, trennte, getrennt = a despri, a se despri, a se separa, a separa treten, trat, getreten [+hat] = a apsa (cu piciorul), a lovi (cu piciorul) treten, trat, getreten [+ist] = a clca (a pi), a pi trinken, trank, getrunken = a bea trotzen, trotzte, getrotzt [+D] = a se ncpna (fa de cineva), a sfida, a nfrunta tun, tat, getan = a face ben, bte, gebt = a exercita, a exersa, a practica berfahren, fuhr ber, bergefahren [+hat] = a clca (cu un vehicul) berlassen, berlie, berlassen [+D] = a lsa (n seama cuiva) berleben, berlebte, berlebt [+A] = a supravieui bernachten, bernachtete, bernachtet = a nnopta (a rmne peste noapte) berreden, berredete, berredet [+zu +D] = a convinge, a determina, a ndupleca bersetzen, bersetzte, bersetzt [+aus +D/in +A] = a traduce, a tlmci sich umarmen, umarmte, umarmt = a cuprinde (a mbria), a se mbria, a strnge (n brae), a mbria umbauen, baute um, umgebaut = a reconstrui, a transforma (o cldire) sich umbringen, brachte um, umgebracht = a asasina, a omor, a rpune, a se omor, a se sinucide, a ucide sich umdrehen, drehte um, umgedreht = a se suci, a se nvrti (a se rsuci), a suci, a ntoarce, a nvrti (a umfahren, umfuhr, umfahren [+hat] =a ocoli (a nconjura cu un vehicul), a nconjura (cu un vehicul) umfuhr, umfahren [+ist] umfahren, = a ocoli umfallen, fiel um, umgefallen [+ist] = a se rsturna umgehen, ging um, umgegangen [+ist] = a ocoli, a nconjura, a se nvrti, a se roti (roi) umgehen, ging um, umgegangen [+ist, +mit +D] = a mnui, a umbla (cu un aparat), a se ocupa (de ceva) umging, umgangen [+hat] umgehen, = a ocoli (un obstacol), a evita (un obstacol), a nconjura, a mpresur

umschalten, schaltete um, umgeschaltet = a schimba (viteza) umsteigen, stieg um, umgestiegen [+ist, +in +A/+nach] = a schimba (trenul, autobuzul) umtauschen, tauschte um, umgetauscht = a preschimba (marf), a schimba (la un magazin, o marf defect umwlken, umwlkte, umwlkt = a se nnora umziehen, zog um, umgezogen [+ist] = a schimba (locuina), a se muta (dintr-o cas ntralta) sich umziehen, zog um, umgezogen = a schimba (mbrcmintea), a se schimba (a-i schimba mbrcminte (sich) unterhalten, unterhielt, unterhalten = a conversa, a distra, a petrece (a se distra), a se distra, a se ntreine, a unterlassen, unterlie, unterlassen =a eua (n ncercarea de a face ceva), a neglija, a omite unterrichten, unterrichtete, unterrichtet [+ber +A/von +D] = a informa (a comunica) unterrichten, unterrichtete, unterrichtet = a instrui, a preda (lecii), a nva (a preda) unterschreiben, unterschrieb, unterschrieben = a iscli, a se iscli, a semna, a subscrie

V
sich verabreden, verabredete, verabredet = a-i da ntlnire sich verabschieden, verabschiedete, verabschiedet [+von +D] = a-i lua rmas bun verabschieden, verabschiedete, verabschiedet = a adopta (o lege) verantworten, verantwortete, verantwortet [+fr +A] = a rspunde (a fi rspunztor) verbieten, verbot, verboten = a interzice, a opri (a interzice) (sich) verbinden, verband, verbunden = a (se) bandaja, a (se) conecta, a (se) mpreuna, a (se) mbina, a (se) uni, a(a (se) lega, aa lega (o ran), (se) pansa verdienen, verdiente, verdient = a agonisi ctiga), ctiga (prin a munc), a ctiga, a merit vereinbaren, vereinbarte, vereinbart = a aranja, a condiiona, a consimi, a conveni, a hotr, a prevedea, vergessen, verga, vergessen = a uita a specifica, a stipula, a subscrie, a verhandeln, verhandelte, verhandelt = a negocia, a purta tratative, a trata (a purta tratative) sich verheiraten, verheiratete, verheiratet [+mit +D] = a cstori, a mrita (femei), a se nsura, a nsura verlie, verlassen [+auf +A] sich verlassen, = a se baza, a se bizui verlassen, verlie, verlassen = a abandona, a lsa, a prsi, a lsa de izbelite (pe cineva), a lsa n rtci plata Domnului (pe cineva),a pleca (dintr-o sich verlaufen, verlief, verlaufen [+hat] = a se verleihen, verlieh, verliehen = a conferi, a decerna, a mprumuta cuiva (a da cu mprumut) verletzen, verletzte, verletzt = a accidenta, a clca (legea), a leza, a se accidenta, a nclca sich verlieben, verliebte, verliebt [+in +A] = a se amoreza, a se ndrgosti verlieren, verlor, verloren [+an +D] = a pierde verloben, verlobte, verlobt = a se logodi vermieten, vermietete, vermietet = a nchiria (a da cu chirie) vermitteln, vermittelte, vermittelt = a mijloci, a negocia (a mijloci) verpacken, verpackte, verpackt = a ambala (a mpacheta), a mpacheta, a nveli (a ambala) verpassen, verpasste, verpasst = a pierde (trenul, autobuzul, ocazia), a rata (momentul), a scpa (trenul, autobuzul, ocazia) verschreiben, verschrieb, verschrieben = a prescrie sich versehen, versah, versehen = a grei, a prevedea versenden, versendete/versandte, versendet/versandt = a expedia, a trimite sich verspten, versptete, versptet = a ntrzia verspren, versprte, versprt = a se resimi, a simi (a resimi) sich verstehen, verstand, verstanden [+von +D/+auf +A/+zu = a se pricepe la ceva, a fi bun la ceva +Infinitiv] verstehen, verstand, verstanden = a pricepe, a nelege sich verstehen, verstand, verstanden [+mit +D] = a se mpca (cu cineva), a se nelege (cu cineva) sich verstellen, verstellte, verstellt = a se preface versuchen, versuchte, versucht = a gusta, a ncerca sich vorbereiten, bereitete vor, vorbereitet [+auf +A] = a se pregti (n vederea) sich vorbereiten, bereitete vor, vorbereitet [+fr +A] = a se pregti (pentru) vorschlagen, schlug vor, vorgeschlagen = a propune vorschreiben, schrieb vor, vorgeschrieben = a prescrie, a recomanda (a prescrie) vorsehen, sah vor, vorgesehen = a afecta, a prevedea

sich vorstellen, stellte vor, vorgestellt vulkanisieren, vulkanisierte, vulkanisiert

= a prezenta (a face cunotin), a recomanda, a se prezenta (a face cunotin), a se recomanda, a sea nchipui = vulcaniza

WX
wachen, wachte, gewacht [+bei +D] = a veghea wachsen, wuchs, gewachsen [+ist] = a crete, a spori sich wandeln, wandelte, gewandelt = a se schimba (obiceiuri, mod) wandern, wanderte, gewandert [+ist] = a drumei, a migra, a umbla (a drumei) warten, wartete, gewartet [+auf +A] = a atepta warten, wartete, gewartet = a sta (a atepta), a ngriji sich waschen, wusch, gewaschen = a se spla, a spla wechseln, wechselte, gewechselt = a schimba (bani), a primeni (lenjeria) wecken, weckte, geweckt = a detepta (a trezi), a scula (a trezi), a trezi weinen, weinte, geweint [+um +A] = a plnge (dup ceva/cineva) weinen, weinte, geweint [+ber +A] = a plnge (din cauza) weitergeben, gab weiter, weitergegeben = a da mai departe weitergehen, ging weiter, weitergegangen = a avansa, a continua, a merge mai departe, a progresa weiterleiten, leitete weiter, weitergeleitet = a expedia, a transfera, a transmite werden, wurde/ward, geworden [+ist] = a ajunge (a deveni), a deveni, a se face (a deveni), a mplini (vrsta wiederholen, wiederholte, wiederholt = a recapitula, a repeta wissen, wusste, gewusst = a avea cunotin, a ti wohnen, wohnte, gewohnt = a domicilia, a locui, a sta (a locui) wollen, wollte, gewollt = a pretinde, a afirma, a voi, a vrea sich wundern, wunderte, gewundert [+ber +A] = a se mira wurzeln, wurzelte, gewurzelt = a prinde rdcin, a nrdcina whlen, whlte, gewhlt = a alege, a forma (un numr de telefon), a vota wnschen, wnschte, gewnscht = a dori, a pofti, a ura wrzen, wrzte, gewrzt = a condimenta

Z
zahlen, zahlte, gezahlt = a plti zhlen, zahlte, gezahlt [+zu +D] = a numra, a socoti sich zeigen, zeigte, gezeigt = a arta, a indica, a se afia, a se prezenta (a se arta) ziehen, zog, gezogen (nach) = a muta (spre) zumachen, machte zu, zugemacht = a nchide (ua, dulapul) zuordnen, ordnete zu, zugeordnet = a aloca, a asocia, a atribui, a coordona (un lucru cu altul) zurckbekommen, bekam zurck, zurckbekommen [+hat] = a recpta, a redobndi zurckbleiben, blieb zurck, zurckgeblieben [+ist] = a rmne (n urm) zurckbringen, brachte zurck, zurckgebracht = a aduce napoi zusagen, sagte zu, zugesagt = a accepta, a confirma, a fgdui, a promite

Das könnte Ihnen auch gefallen