Sie sind auf Seite 1von 1

SRIJEDA, 1. KOLOVOZA 2012.

U 75. godini ivota poginuo Ivan Kova Uik, neumoran borac za Hrvatsku u povijesnim granicama. Cijeloga ivota zalagao se za nezavisnu hrvatsku dravu do Drine i Zemun
U 75. godini ivota poginuo Ivan Kova Uik, neumoran borac za Hrvatsku u povijesnim granicama. Cijeloga ivota zalagao se za nezavisnu hrvatsku dravu do Drine i Zemun

U prometnoj nesrei poginuo je Ivan Kova Uik (Ljubuni kod Livna, 17. sijenja 1937. Niki kod Slunja, 4. srpnja