Sie sind auf Seite 1von 57

piro Matijevi

SVJETLOST I NADA

Pljevlja 1988.

MRLJE ZLA

VRELO ZLA Zlo se sidri u ruke i oi Dozrijeva uz prasak i munje bubri njegovo vode Kad se ovjek umije na vrelu zla pozovite vedrinu da mu popije nakane najmite rue da mu prosinu horizonte

ZAMKE U stranom kolopletu nevini su najede plijen zla Oni svijetle due i bodra ela jezde k nebesima bez bojazni Zlo saima zamke

ZAGONETKE Nikada nedu spoznati ni osjetiti zato je zlo tako mlado i zbog ega se preporaa Zagonetke mi dale kostur razapet u koi mojoj deliji

ODMOR Zloinci predahnu u vilajetu Pritaje se kao poskok na litici Oekuju nepripitomljeno sunce

NAPRSLINE Zlo i dobro se takmie Juriaju na obzorja Dobro zastane pod bedemima a Zlo tad kolo povede Ali kolo Zla naprsne na vorovima a Dobro objavi kaznu I kolo Dobra prepukne u jazu stranom U novo kolo zla srnu drugi zlikovci Zemlja se okruni srdoboljom
7

RASPUKLINE Kako se pomiriti sa ovim danom s pitominom zla jer ovaj dan je samo jednom osvanuo u vijeku jer On krenu u nedoiju dok zemljom oluja asna njie bol U zjenama ieze najsvjetlija nebeska iskra Do sada smo imali cio nebeski svod sada je na njemu raspuklina Kako se pomiriti s ovom nodi to raa strah u varnienju Kako se pomiriti s krvlju koje nema kako odvagnuti prazninu u oima kako osporiti pusto smaragdnih krila Kako krenuti u susret vremenu bez pokrenute vedrine kako saviti ruke oko sunca a ne spriti elo kako redi odsada danu da je dan kako cvijetu da je cvijet
8

kako peli da je pela kako zori da je zora kako prozvati proljede pravim imenom Okrenuti se njegovom djelu i zazivati bududnost u zvjezdani jezik pretoiti bol tugu i nadu

TESTAMENTI Zloinci su ortaci smrti im su s njome iznevjerili nebesa u krivuljama slova ugledae svoje testamente u zvijezdama otkrie podzemne vidokruge

10

OBLIK SNOVA

11

PROROANSTVO Kad se dijete rodi prorok zapjeva u vasioni U podzemlju se zakopiti novi bezdan

12

SNOVIENJE Gledao sam mrtvu dragu kako lei na kamenu na litici usred drage Bijesni vuci s brda viju al ne mrse njene vlasi buket vrijesa plast ljiljana to se tali navrh kama Lebdi moja mrtva draga ispod zvijezda Na grebenu snuje snove o ljepoti i maju Kaute joj mlijeko nude a planina svoje vode I ne eli nita draga Nego bdi na sljemenu Ima biser u zjenama brezov vijenac oko ela pa se smijei pa nestaje uz popijevke prsle nodi obasjana svojom trpnjom darovana svome nebu
13

OBLIK ELJA ovjek i ena u zagrljajima mijese novi cvijet od oblika elja Kad cvijetak zatreperi susrede se sa tiranijom Neprestano zauzdava nasilje nitavilo i tamu

14

OBLIK SNOVA Sve ljubavi imaju oblik snova Prozrane i cvjetne u auri kozmosa zov im od fantazmi Njima je fikcija sidrite a hiperbola putokaz U njima rue prepoznaju ukrodena jutra

15

SVEMIR Voljena ena nije na zemlji lebdi hirovita procvala i nestvarna Nikada ne pamtimo njen lik Ona se samo ponekad pribliava U krvi hui opoj

16

U RVNJU

17

VAGA Oaj ima plimu i oseku Nedu nikada modi ubiti misao o beskraju svih svojih varki o uzaludnosti pregnuda Svi pokreti pjesme pogledi nesanice i uranci miriu nitavilom i sahnu spram kataklizmi ljudskog soja Da nije oaja moga brata ne bi mi sunce sjalo tako otro i strahobno Cvijetnjak njeguje sunev potop
18

U RVNJU ini mi se da je sve na zemlji upereno protiv mene i da mnogi trae moju sutu glavu ivim u magnovenju Godinama gajim bezizlaz Ali znam da negdje postoji spas Moda bi spokoj za mene znaio poraz

19

RASPEE Ognjena ptica u ponod ustremljuje se Od roenja me prati pokuava da mi popije oi Prouio sam njene putanje uasnut i razapet ali na dlanovima sniva pepeo

20

NAPAST Praznina je mj krvnik oduvijek Motrio sam njene demone na obroncima Zeeva i Dinare u sjenkama i liajima Krevine u mirisu i boji vinograda I docnije mi je pila oi u Panoniji i Bosni Usidrila se u grudi hrani se strepnjom i uasom

21

BUNILO Mnoge nedade odbolujem osamljen me knjigama zagrcnut u stidu Gledam u nod i mislim o pobratimstvu ivih na zemlji U meni se obruava stijenje sa svega spadaju pozlate i maske i sve me motri oplemenjeno u jednostavnosti

22

U HRAMU PRIRODE Rastrojen prodirem u hladovinu hrastove ume Nada mnom je dotad lebdio demon samoubistva im sretoh mirise i sjene sagorjee demonova krila

23

NEUGODE Ne volim pobjede do kojih dolazim bez napora Osjedam neugodu jer sam rtva i ne umijem brati plodove lako zadobivenih pobjeda

24

VJERENICA Sujeta ubori u ovjeku i kad drugi izvori presahnu I nakon promaaja ovjek se grije na eravicama sujete Ona je ptica pjeva i kad druge odlete ili uginu U ovjeku sve se srui i pada osim sujete

25

SUOENJE ovjek zastaje zateen nasred polja Sluti da de ga priroda nadivjeti i spoznaje da s njome ne moe ravnopravno stati na branik vjenosti

26

NIKAD U utnji zjape ponor i nebo I ne moemo dosed do dna ni do vrhunca Ostajemo u jezi tiinu i viru

27

PRIVID ovjekov ivot je igra u sjenci Nebo mu ne oprata prolaznost zvijezde mu ne prireuju gozbu

28

STREPNJE Bududnost je partija aha Nismo sigurni nede li netko od igraa povudi pogrean potez i tako nam namrijeti bududnost koju nedemo modi saobraziti svjetlost

29

PREPOZNAVANJE Gledam u agoniju i mislim to je vjesnik smrti Ne priznajem ni agoniju ni smrt Okredem se zvijezdama

30

POBJEDA Neki se osmijehom pred smrt osveduju patnjama Po prvi put odista nadmodno gledaju u rastanak

31

UZALUD Na ivici ivota svi savjeti su promaaj Smrt ne priznaje mudrost I slap ne slika udo u zjenama

32

SUSRET Kad umre takav ovjek kozmos povije vjee a nod tka crn barjak Srce krv i zvijezda rukuju se u rui

33

VIZIJA Ptica bola odleti u kozmos On putuje na vijencu ljubavi i tiine Njegovo djelo stvori plemenitu putanju besmrtnosti i ue u legendu kozmosa

34

MORE, VRHUNCI

35

SUDBINA Dok ovjek sjedi nadomak mora osamljen na puini je sumnja u oima drhtaji Urasta u obalu i lii hridi koju je zaboravila vasiona

36

SVETKOVINA Sjekira nad morem zarinuta u nebo Nodu posrnue tri bika A val ujezgri u bjelutke osnule snove

37

HRABROST Snjeni alpski vrhunci i obronci s proljeda nad planinskim zelenilom u podnoju uzdiu se ovjek uporeuje svoj rast s ovim udacima i nasluduje nepravdu Podie tornjeve i nebodere ublaava ono to mu je uskradeno

38

TAJNA U medavi ovjek oslukuje tajni zov Struji i prijeti Ukraj stijene ovjek se topi a planine mu ne prenose vrstinu i gordost

39

SPASENJE Dok bol prokapava u ovjeku neka promatra snjene vrhunce Izmeu njega i planinskih lanaca protee se nemjerljiv pojas bola Tiho kpni i romori u bjelini

40

LUKA Plovim sjeivom gleera da ukotvim sjetu i zatomim oaj Umiven alpskom zorom u pregrti doekujem krijesnice koje sipe iz nigdine

41

SVJETLOST NADE

42

SVJETLOST Nita u svijetu nije istije od elje za otkrivanjem novih duhovnih prostora plodnih perivoja u kojima se gnijezde sunani vodopadi

43

SJAJ Njegovi koraci odjekuju meu zvijezdama u ognjici pronaoe bljesak nade Zru u pokretima ive u hljebu i pticama

44

SVJETIONICI Veliki plodovi uma prosijani unedogled obasjavaju prostranstva pokazuju sutinu ljudskosti snagu krepkosti upiru oi u sraz cvijeta i duge

45

ZOV U samodi se kali duh i otri osjedanje Samodom se okrune samo izuzetni U okrilju njenom mudrost ozari jezgru

46

SPOZNAJA Da bi u djelu mogao savreno oblikovati ovjekovu sudbinu umjetnik ne smije biti njen miljenik

47

SMISAO Ni od koga ne moemo nauiti kako ivjeti Svaki ovjek pronie u kozmos i trai amajliju ivota ivot je graa za umjetnika djela igra bez pobjednika u dosluhu s vjenodu Svi potomci tragaju za nadom u svjetlosti

48

IZLAZ Bolest muti duh i zamrauje vidike Bolest se pobjeuje njenom suprotnodu stvaranjem

49

JEDINSTVO Svi nai podzivi i elje imaju samo jedan cilj osmisliti ivot poraziti vrijeme obuhvatiti prostor i odgoditi smrt

50

PRIVIENJE ovjeku se ini da smrt postoji za druge Kad se suoi s njom jo uvijek vjeruje da ga nede nadigrati u okraju i da se ivot moe produiti pomodu uda

51

OBASJANJA I u najteim stravama kad sam bio na ivici ponora preko oiljaka bola i rana nazirao sam izbavljenje Moja druica misao-krijesnica tetoila je povrede i kapnula nadu u kaos

52

MISIJA ovjek dokazuje vrijednost svoga ivota kao mironosac i tvorac tamanitelj zla Tek kad pripitomi obilje svjetlosti u grudima postaje pobornik nade

53

NADA Hvatamo u letu zrake svjetlosti Rasklapamo vrijeme i traimo bisere u njegovim njedrima Na putu nam sune pokrede jedra

54

SADRAJ:
MRLJE ZLA Vrelo zla, 3 Zamke, 4 Zagonetke, 5 Odmor, 6 Naprsline, 7 Raspukline, 8 Testamenti, 10 OBLIK SNOVA Proroanstvo, 12 Snovienje, 13 Oblik elja, 14 Oblik snova, 15 Svemir, 16 U RVNJU Vaga, 18 U rvnju, 19 Raspede, 20 Napast, 21
55

Bunilo, 22 U hramu prirode, 23 Neugode, 24 Vjerenica, 25 Suoenje, 26 Nikad, 27 Privid, 28 Strepnje, 29 Prepoznavanje, 30 Pobjeda, 31 Uzalud, 32 Susret, 33 Vizija, 34 MORE, VRHUNCI Sudbina, 36 Svetkovina, 37 Hrabrost, 38 Tajna, 39 Spasenje, 40 Luka, 41

56

SVJETLOST NADE Svjetlost, 43 Sjaj, 44 Svjetionici, 45 Zov, 46 Spoznaja, 47 Smisao, 48 Izlaz, 49 Jedinstvo, 50 Privienje, 51 Obasjanja, 52 Misija, 53 Nada, 54

57