Sie sind auf Seite 1von 168

Stezni alati Pregled poglavlja

Nastavak na sledeoj strani Nastavak na sledeoj strani

Alati za stezanje burgija


Redukcione aure i aure za produavanje 390

Tehnike stezanja
Pribor indukcionih sistema za stezanje / otputanje 448

Merni ureaji i ureaji za predpodeavanje


Izbijai i konusni trnovi 391 Priprema alata Buake stezne glave 392 Predpodeavanje alata 450 449

Stezni alati

Alati za urezivanje navoja Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje


Stezne glave za alat za urezivanje navoja 395 iljci Ureaji za urezivanje navoja 397 Obrtai 458 454

Prihvat alata
Prihvat alata Pregled izbora 399 Nosai alata za konvencionalne strugove 459

Prihvat alata DIN 2080

400

Trnovi za struganje i bruenje

464

Prihvat alata DIN 69871 SK 40

402

Stezne glave

465

Prihvat alata DIN 69871 SK 50

414

Drai alata za NC-strugove

479

Prihvat alata DIN JIS B 6339 MAS BT

Magnetna tehnika stezanja


419 Stezne ploe sa permanentnim magnetom 485

Prihvat alata Morze konus/ cilindrina drka

420 Okrugle stezne glave sa permanentnim magnetom 486

Prihvat alata DIN 69893 HSK

423 Stezne ploe se elektro-permanentnim magnetom 487

Prihvat alata Pribor

432 Pribor za magnetno stezanje 488

Tehnike stezanja
Horizontalni indukcioni sistemi za stezanje / otputanje

Vakuumska tehnika stezanja


446 Vakuumski ureaji za stezanje 491

Vertikalni indukcioni sistemi za stezanje / otputanje

447

388

2011/12

Stezni alati Pregled poglavlja


Nastavak na sledeoj strani Nastavak na sledeoj strani

Podeone glave
Podeone glave 492

Stezanje obradaka
Multifunkcionalne stege 545

Sistemi stezanja sa nultom takom Voice sa klizaem 494

546

Hidraulina tehnika stezanja Konvencionalno stezanje obradaka


Hidraulini alati Mehaniki elementi za stezanje 497 Hidrauline prese Stezai brzog dejstva 509 555 547

Elementi za pozicioniranje
Paralelne podloge 515

Pribori za postavljanje obradaka

516

Montani sistemi

518

Stezanje obradaka
Stezanje obradaka Pregled izbora 522

Graninici za obratke

523

Precizne stege

524

Stege za builice

525

Mainske stege

526

Mainske stege visokog pritiska

529

Mainske stege za 5-osnu obradu

536

Viestruke stege

541

2011/12

389

Stezni alati

Voice

Stezanje burgija Redukcione aure i aure za produavanje


Nastavak na sledeoj strani

Redukcione aure
Opis: Unutranji i spoljanji konus prema DIN 228, unutranji i spoljanji konus kaljeni i brueni. Primena: Za alate se Morze konusnom drkom.

DIN 2185

Spoljanji konus/unutranji konus Ukupna duina

21102

MK mm Art.-br.

1/0 80 010 O

2/1 92 021 O

3/1 99 031 O

3/2 112 032 O

4/1 124 041 O

4/2 124 042 O

4/3 140 043 O

5/2 156 052 O

5/3 156 053 O

5/4 171 054 O

6/5 218 065 O Gr. proiz. 207

Morze-konus Drka- d

21150
Morze-konus Drka- d

MK mm Art.-br. MK mm Art.-br.

1 3 103 O 8 215 3,5 106 O 8,5 218 4 109 O 9 221 O 4,5 112 O 2 9,5 224 O 10 227 O 10,5 230 O 11 233 O 12 239 O 12 327 O 12,5 330 O 5 115 O 5,5 118 O 6 121 O 6,5 124 O 7 127 O 8 133 O 3 14 339 O 6 203 O

D d

Stezni alati

Nastavak na sledeoj strani

aure za produavanje
Opis: Unutranji i spoljanji konus prema DIN 228, spoljanji konus bruen. Primena: Za alate sa Morze konusnom drkom kao to su burgije i razvrtai.

L2 L1
Spoljanji konus/unutranji konus Ukupna duina L1 Duina L2 Valjak MK mm mm mm Art.-br. MK mm mm mm Art.-br. 1/1 300 238 20 130 O 350 256 32 335 O 2/2 350 288 20 135 O 3/3 400 306 32 340 O 400 338 20 140 O 450 356 32 345 O 200 125 25 220 O 500 406 32 350 O 250 175 25 225 O 600 506 32 360 O 300 225 25 230 O 300 182,5 40 430 O 350 275 25 235 O 350 232,5 40 435 O 400 325 25 240 O 4/4 400 282,5 40 440 O 450 332,5 40 445 O 500 382,5 40 450 O 600 482,5 40 460 450 375 25 245 O 500 425 25 250 O 600 525 25 260 O

21107
Spoljanji konus/unutranji konus Ukupna duina L1 Duina L2 Valjak

200 138 20 120 O 250 156 32 325 O

250 188 20 125 O 300 206 32 330 O

21107

O Gr. proiz. 207

Nastavak na sledeoj strani

aure za produavanje
Opis: Unutranji i spoljanji konus prema DIN 228. Br. 21114 Spoljanji konus bruen, mere sline DIN 2187 Br. 21115 Unutranji i spoljanji konus brueni, DIN 2187, kaljeni Primena: Za alate se Morze konusnom drkom.

L2 L1
Spoljanji konus/unutranji konus Ukupna duina L1 Duina L2 Valjak MK mm mm mm Art.-br. 1/1 145 83 20 011 O O 1/2 160 98 30 012 O O 2/1 160 85 20 021 O O 2/2 175 100 30 022 O O 2/3 196 121 36 023 O O 3/1 175 81 20 031 O O 3/2 194 100 30 032 O O 3/3 215 121 36 033 O O 3/4 240 146 48 034 O O 4/3 240 122,5 36 043 O O 4/4 265 147,5 48 044 O O 4/5 300 182,5 63 045 O O 5/4 300 150,5 48 054 O O 5/5 300 182,5 63 055 O O Gr. proiz. 207

21114 21115

h Specijalne duine aura za produavanje na zahtev.

Nastavak na sledeoj strani

Elastine stezne aure sa Morze-konusom


Primena: Za prihvat zavojnih burgija tolerancije prenika X8 i drugih alata sa cilindrinom drkom i uicom. Nisu namenjene za glodanje. Za svaki- drke alata potrebna je po jedna stezna aura.
MK

DIN 6329

2 7 209 O 16 351 O Gr. proiz. 207

21150

O O h Druge mere prema zahtevu (posebna izrada).

390

2011/12

Stezanje burgija Izbijai i konusni trnovi


Nastavak na sledeoj strani

Elastine stezne aure sa Morze-konusom


Primena: Za prihvat ureznika i zavojnih burgija tolerancije prenika drke h8 i sa cilindrinom drkom i etvorougaonim zavretkom. Nisu namenjene za glodanje. Za svaki- drke alata potrebna je po jedna stezna aura.
Morze-konus Drka- d etvrtka drke MK mm mm Art.-br. 1 4,5 3,4 103 6 4,9 109 7 5,5 112 O 8 6,2 115 O 6 4,9 203 O 7 5,5 206 O 8 6,2 209 O 2 9 7 212 O 10 8 215 O 12 9 218 O 14 11 303 O

DIN 6328
MK D d

21155

O O h Druge mere prema zahtevu (posebna izrada).


Nastavak na sledeoj strani

O Gr. proiz. 207

Izbijai
Opis: Od specijalnog elika, kaljeni, brunirani. Primena: Za konusne drke po DIN 228 sa ljebom za izbijanje.
Za Morze konus

DIN 317

21160

MK Art.-br.

0 005 O

1i2 010 O

3 030 O

4 040 O

5i6 050 O Gr. proiz. 207

Nastavak na sledeoj strani

Izbijai
Opis: Od specijalnog kaljenog elika, klin bruniran, veliine 1-3 sa titnikom za prste. Primena: Poluautomatski, za jednoruno korienje, za konuse po DIN 228 sa ljebom za izbacivanje. Upotrebom ruice oslobaa se konus drke alata iz vretena bez potrebe za udarom.
Za Morze konus

21165

MK Art.-br.

1-3 010 O

4-6 020 O Gr. proiz. 260

Nastavak na sledeoj strani

Konusni trnovi
sa Morze konusom, za buake stezne glave Opis: Kaljeni i brueni Primena: Za prihvat buakih steznih glava

DIN 238-1

Konus stezne glave Konusna drka Najmanji konusa B Najvei konusa B

21269

B 10 B 12 B 16 B 18 B 22 MK 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 mm 9,4 9,4 11,1 11,1 11,1 14,5 14,5 14,5 14,5 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 19,8 19,8 19,8 mm 10,095 10,095 12,06 12,06 12,06 15,733 15,733 15,733 15,733 17,780 17,780 17,780 17,780 17,780 21,793 21,793 21,793 Art.-br. 101 102 121 122 123 161 162 163 164 181 182 183 184 185 222 223 224 O O O O O O O O O Gr. proiz. 207

O O O O O O O O h Drai sa strmim konusom za buake stezne glave, pogledajte br. 23272 na strani 400.
Nastavak na sledeoj strani

Precizni konusni trnovi


sa cilindrinom drkom, za buake stezne glave Opis: Kaljeni i brueni, radijalno bacanje 2 m Primena: Za prihvat buakih steznih glava
Konus stezne glave Drka- Duina drke Najmanji konusa B Najvei konusa B mm mm mm mm Art.-br. B6 6 35 5,85 6,35 305 O h Druge mere na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

B 10 8 35 9,4 10,095 310 O 10 50 9,4 10,095 320 O

21270

B 12 10 50 11,1 12,06 330 O

B 16 16 50 14,5 15,733 340 O Gr. proiz. 209

Precizni konusni trnovi


sa Morze-konusom Opis: Kaljeni i brueni, radijalno bacanje 2 m Primena: Za prihvat buakih steznih glava br. 21311 na strani 394.

sl. DiN 238-1

Konusni trn, konus stezne glave Konusna drka Konusni trn 21313

MK Art.-br.

B6 1 091 O

B 10 1 101 O 2 102 O 1 121 O

B 12 2 122 O

3 123 O

2 162 O

B 16 3 163 O

4 164 O

2 182 O

B 18** 3 183 O

4 184

** odstupanje od DIN 238-1 za 7 mm skraen.

O Gr. proiz. 209

2011/12

391

Stezni alati

16 12 306

Stezanje burgija Buake stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Viljuke za izvlaenje ADG


Primena: Za skidanje stezne glave sa konusnog trna. Spreava oteenja koja mogu nastati usled neodgovarajueg naina skidanja.
a b c d e

Stezni alati

Za konus stezne glave Mere a/b/c Mere d/e

21271

mm mm Art.-br.

B6 120/20/7 -/8 006 O

B 10/12 170/30/11 13/10 010 O

B 16/18 210/40/16,7 18,7/12 016 O Gr. proiz. 209

Nastavak na sledeoj strani

Buake stezne glave sa konusnim prihvatom


za levi i desni smer obrtanja, sa zupastim vencem i kljuem Opis: Glava sa telom i sa otvorom za klju i eljustima, kaljeni. Br. 21290 RHM Prima teak industrijski model, sa unutranjim konusom po DIN 238. Br. 21291 RHM Prima industrijski model za maine kojima se runo upravlja, sa unutranjim konusom po DIN 238. Br. 21293 ORION industrijski model za maine kojima se runo upravlja, sa unutranjim konusom po DIN 238. Br. 21294 rezervni klju

Konusni prihvat 0,5-6,5 B 10 B 12 29,5 29,5 4 4 10 10 030 O RHM Art.-br. 010 21291 O ORION Art.-br. 21293 Rezervni klju Art.-br. 010 21294 O h Konusni trn, pogledajte br. 21269 na strani 391. Opseg stezanja mm Unutranji konus prema DIN 238 Spoljanji mm ivija kljua D mm Broj zuba (klju) RHM Art.-br. 21290
Nastavak na sledeoj strani

Br. 21294 0,5-8 B 10 B 12 29,5 34,5 4 6 10 12 040 O 020 O 0,8-10 B 12 B 12 33,5 34,5 6 6 12 12 030 O 010 O 020 O 1-10 B 16 B 16 42,4 42,8 6 6 12 12 050 O 020 O

Br. 21290-21291 1-13 1-16 1,5-13 B 16 B 18 B 12 B 16 52 56,5 42,8 42,4 8 8 6 6 12 12 12 12 080 170 O O 040 O 030 O 030 020 O O Br. 21290, 21291, 21294 = Gr. proiz. 201;

Br. 21293 3-16 5-20 B 16 B 18 B 22 50 50 65 8 8 9 12 12 14 200 O 050 O 040 042 O O 030 040 O O Br. 21293 = Gr. proiz. 207

Buake stezne glave sa prihvatom preko unutranjeg navoja


za desni smer obrtanja, sa zupastim vencem i kljuem Opis: Glava sa telom i sa otvorom za klju i eljustima, kaljeni. Br. 21292 RHM Prima industrijski model za maine kojima se runo upravlja, sa unutranjim navojem, samo za desni smer obrtanja. Br. 21293 ORION industrijski model za maine kojima se runo upravlja, sa unutranjim navojem, samo za desni smer obrtanja. Br. 21294 rezervni klju

DIN 6349

Navojni prihvat Opseg stezanja Navoj UNF-3 B Spoljanji ivija kljua D Broj zuba (klju) 21292 RHM mm mm mm Art.-br. Art.-br. Art.-br.
3/ " 8

Br. 21294 0,5-6,5 0,5-8 x 24 3/8" x 24 29,5 29,5 4 4 10 10 035 041 O O 010 O
3/ 3/

Br. 21292 1,5-13 2" x 20 42,4 6 12 130 O

Br. 21293 3-16 5/ " x 16* 8 50 8 12 171 O 030 O Br. 21292, 21294 = Gr. proiz. 201 Br. 21293 = Gr. proiz. 207
1/ 2"

21293 21294
*

ORION Rezervni klju

x 24 33,3 6 12 110 O

8"

0,8-10 x 24 1/2" x 20 34,5 33,3 6 6 12 12 045 O 112 O


8"

1/

x 20 34,5 6 12 051 O 020 O

2"

3/

x 24 42,8 6 12 055 O

8"

1/

1/

x 20 42,8 6 12 060 O

2"

x 20 50 8 12 185 O

Navoj UN-3 B.

392

2011/12

Stezanje burgija Buake stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Buake stezne glave sa konusnim prihvatom


Opis: Za desni smer obrtanja, samosteue, svi delovi se mogu zameniti. Br. 21300 RHM Supra teak industrijski model, sa unutranjim konusom po DIN 238 Br. 21301 RHM Supra S industrijski model za maine kojima se runo upravlja, sa unutranjim konusom po DIN 238 Br. 21304 ORION industrijski model za maine kojima se runo upravlja, sa unutranjim konusom po DIN 238
Stezni alati
B 16 51 100 O 46 100 O 46 040 3-16 B 18 46 042 B 18* 51 110 O 46 110 O O O Br. 21300, 21301 = Gr. proiz. 201 Br. 21304 = Gr. proiz. 207 Navojni prihvat Konusni prihvat

Opseg stezanja ** Unutranji konus prema DIN 238 Spoljanji- br. 21300 RHM 21300 Spoljanji- br. 21301 RHM 21301 Spoljanji- br. 21300 ORION 21304

mm

0-4 B 10 28 010 O

0-6,5 B 10 35 020 O B 12 35 030 O B 10 35,8 040 O 32 040 o

0-8 B 12 35,8 050 O 32 050 O 32 010 O B 12 40,2 070 O 35,8 060 O 36 020 O

0-10 B 16 40,2 080 O 42,5 022 O B 12 40,2 085 O 40,2 030 O

1-13 B 16 46 090 O 40,2 090 O 40 032 O

mm Art.-br. mm Art.-br. mm Art.-br.

* Skraeno. ** Art.-br. 060 = opseg stezanja 0,5-10 mm. h Konusni trn, pogledajte br. 21269 na strani 391.

Nastavak na sledeoj strani

Buake stezne glave Supra S


Opis: Za desni smer obrtanja, samosteue, svi delovi se mogu zameniti Industrijska verzija runo voenih maina, sa prihvatom preko unutranjeg navoja
Opseg stezanja Navoj UNF-3 B Spoljanji mm
3/ 8"

21302

mm Art.-br.

0-8 x 24 1/2" x 20 35 35 040 050 O O

3/

0,5-10 x 24 1/2" x 20 35,8 35,8 070 080


8"

3/

1-13 x 24 1/2" x 20 42,5 42,5 085 090


8"

1/

2"

3-16 x 20 5/8" x 16** 46 46 100 110 O O Gr. proiz. 201

Navojni prihvat

** Navoj UN-3 B. h Konusni trn, pogledajte br. 21269 na strani 391.

Nastavak na sledeoj strani

Buake stezne glave Supra SK


Opis: Za desni smer obrtanja, samosteue, svi delovi se mogu zameniti Sa osiguranjem sile stezanja za udarne builice, zaptivene protiv praine.
Prihvat Opseg stezanja Unutranji konus prema DIN 238 Navoj UNF-3 B Spoljanji sa unutranjim konusom* mm 0,5-10 1-13 1-13 B 12 B 12 B 16 mm 40 42,8 42,8 Art.-br. 010 020 030 O O sa unutranjim navojem 0,5-10 0,5-10 1-13 3/ " x 24 1/ " x 20 1/ " x 20 8 2 2 40 40 40 110 120 130 O O O Gr. proiz. 201

21303

Konusni prihvat

O h * Konusni trn pogledajte br. 21269 na strani 391.

Nastavak na sledeoj strani

Buake stezne glave Spiro


Opis: Za desni smer obrtanja, samosteue, precizni model, svi delovi se mogu zameniti. Delovi izloeni habanju su kaljeni, visoka centrinost obrtanja.
Opseg stezanja Unutranji konus prema DIN 238 Spoljanji Duina otvorena Duina zatvorena mm 0-4 B 10 0-6,5 B 10 B 12 35 62,5 68,6 020 35 62,5 68,6 030 O 0-8 B 12 38 70,5 76,9 040 O 0-10 B 12 B 16 43 82,5 90,1 050 O 43 82,5 90,1 060 O 1-13 B 16 50 94 102,5 070 O 3-16 B 16 B 18* 55 96,5 106,8 080 55 96,5 106,8 090

21305

mm 28 mm 48 mm 53,3 Art.-br. 010

Konusni prihvat

O O * Skraeno. h Konusni trn, pogledajte br. 21269 na strani 391.

O O Gr. proiz. 201

2011/12

393

Stezanje burgija Buake stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Extra RV sa osiguravajuim prstenom sa radijalnim zabravljivanjem, bez kljua, za obrtanje u oba smera (desni i levi) Art.-br. 013- 015 eljusti sa ivicom obloenom tvrdim metalom Primena: Za aku-odvijae, akumulatorske builice i elektrine builice, pouzdano stezanje pri udarnom buenju, sa vie ivica za montau i demontau. Kod zavrtanja i buenja, naroito udarnog buenja, nije potrebno nikakvo dodatno blokiranje. Vrlo ergonomske, lake za upotrebu, opremljene zatitom. Na plastinim delovima je oznaen materijal i nakon recikliranja se mogu ponovo upotrebljavati. Stezni alati
Opseg stezanja Spoljanji Navoj UNF-3 B Max. snaga maine Stezna aura, plastina 21308 mm mm W Art.-br. Art.-br. 1-10 42,7 3/ " x 24 8 550 001 O 42,7 1/ " x 20 2 550 002 O 1,5-13 42,7 42,7 3/ " x 24 1/ " x 20 8 2 1000 1000 013 014 O O 015 O Gr. proiz. 201 Navojni prihvat
Nastavak na sledeoj strani

Buake stezne glave

Art.-br. 001-014

Art.-br. 015

21308

Stezna aura, metalna

Buake stezne glave


samosteue, precizni model, desni smer obrtanja Opis: Za dugotrajna optereenja pri najmanjoj toleranciji radijalnog bacanja. Svi delovi izloeni habanju su kaljeni, brueni i izmenjivi. 100 % provera pravilnosti okretanja pomou razliitih prenika kalibarskog trna na razliitim mernim takama prema DIN ISO 10888. Kod stezne glave 0-1,5 mm se postavlja nonijus za predhodno podeavanje.
Opseg stezanja mm 0-1,5 Unutranji konus B6 Spoljanji mm 19 Duina / otvorena mm 35 Duina / zatvorena mm 37,5 Osiguranje sile stezanja 21311 Buaka stezna glava Art.-br. 015 0-3 B 10 24 44 47,5 030 O 0-10 B 16 43 80 91 da 101* O 100 0-5 B 10 30 56 61,5 053 O B 16 43 80 91 100 O B 12 30 56 61,5 050 O 1-13 B 16 B 16 50 50 90,5 90,5 103 103 da 131* 130 O 130 O 0-6,5 B 10 B 12 34 34 61,5 61,5 68 68 063 065 O 065 O B 16 56 95,5 109 163 O O 0-8 B 10 38 69 77,5 083 o 3-16 B 18 56 95,5 109 da 164* O 160 B 12 38 69 77,5 080 O B 18 56 95,5 109 160 O Tip. NCBF Art.-br. 101, 131, 164 Konusni prihvat

Tip SBF

21312

Rezervne eljusti

Art.-br.

Opseg stezanja mm Unutranji konus Spoljanji mm Duina / otvorena mm Duina / zatvorena mm Osiguranje sile stezanja 21311 Buaka stezna glava Art.-br.

B 12 43 80 91 103 O

21312

Rezervne eljusti

Art.-br.

O O h Odgovarajui konusni trn pogledajte br. 21313 na strani 391. * Art.-br. 101, 131, i 164 sa osiguranjem stezne sile protiv neeljenog otvaranja sile stezanja pri brzom koenju radnog vretena.
Nastavak na sledeoj strani

O Gr. proiz. 209

Buake stezne glave


Opis: Br. 21314 ALBRECHT buaka stezna glava SBF-plus, kraa konstrukcija, samosteua, precizni model, za desni smer obrtanja. Kod ovog alata stezna glava i prihvatni trn ine jednu celinu. Time se postie optimalna stabilnost i mala tolerancija radijalnog bacanja. Od velike prednosti kod maina sa malim radnim opsegom, poto je kraa za 21 mm od dvodelnog modela (konusni trn/stezna glava). Art.-br. 035 i 235 stezne eljusti su dijamantski oslojene, za poboljani nain prihvatanja burgija od potpuno tvrdog metala i HSS sa drkom koja je kaljena celom duinom Art.-br. 020-030 i 040-160 dijamantski oslojene stezne eljusti na zahtev. Br. 21316 ORION stezna glava, samosteua, za desni smer obrtanja. Stezna glava i prihvatni konus predstavljaju jednu celinu.
Opseg stezanja mm Drka Oslojenoststeznih eljusti ALBRECHT Mera L1 21314 mm 85 85 85 86,5 79 89 89 89 90 ORION Mera L1

l1

MK3

21316

Art.-br. 020 MK 2 MK 3 030 1-13 MK 3 Dijamant 035 040 MK 4 1-13 16 160 220 MK 2 MK 3 230 3-16 MK 3 Dijamant 235 MK 4 240 h Rezervne eljusti pogledajte br. 21312 na strani 394.

O O o O O O O o O

mm 95,5 O 95,5 O 98 O 90,5 O 100,5 O 100,5 O 102 O Br. 21314 = Gr. proiz. 209 Br. 21316 = Gr. proiz. 295

21

Uporeivanje mera 1 SBF i konusni trn (dvodelni) 2 SBF-plus (jednodelni)

394

2011/12

Alati za urezivanje navoja Stezne glave za alate za urezivanje navoja


Nastavak na sledeoj strani

Brzo izmenljive stezne glave za ureznike


drka sa strmim konusom DIN 69871 A Br. 21540 a brzo izmenjiva stezna glava za ureznike tip GSF-SK sa ravnomernom raspodelom prednaprezanja za ulaznu duinu navoja (kotrljajua voica). Prednosti: Mali trokovi odravanja i pri poveanoj sigurnosti procesa, kako u fazi otpoinjanja tako i pri rezanju. Br. 21545 ORION brzo izmenljiva stezna glava za ureznike sa linearnom kompenzacijom, koja deluje na povlaenje i na pritisak. Primena: Za urezivanje navoja kao i uvaljivanje na NC-mainama i obradnim centrima. U povratnom hodu neophodna je promena smera obrtanja vretena maine.
Broj Veliina/umeci Prihvat Za navoje Kompenzacija duine na pritisak/povlaenje Mera D Mera za programiranje A

21540

21545

Br. 21540

1 2 2 1 1 2 2 1 2 SK 40 SK 40 SK 50 SK 40 SK 50 SK 40 SK 50 HSK 63 HSK 63 M3-M12 M8-M20 M8-M20 M3-M12 M3-M12 M6-M20 M6-M20 M3-M12 M6-M20 mm 7,5/7,5 10/10 10/10 9/9 9/9 15/15 15/15 7,5/7,5 10/10 mm mm Art.-br. 55 100 630 O 55 41 60 83 72 110 640 650 660 O O o Br. 21545 = Gr. proiz. 295 Br. 21540 = Gr. proiz. 225

39 60 60 38 38 65 103 88 60 62 610 630 640 610 620 a O O o ORION O O h Neophodni potezni vijci, pogledajte br. 23690 na strani 443. Neophodni brzo izmenljivi umeci, pogledajte br. 21560-21566 na strani 396.

Br. 21545

Nastavak na sledeoj strani

Brzo izmenljive stezne glave za ureznike Tip GSF-Z


sa modularnom drkom MS slino DIN 1835 B Opis: Brzo izmenljiva stezna glava za ureznike tip GSF-Z sa ravnomernom raspodelom prednaprezanja za ulaznu duinu navoja (kotrljajua voia). Prednosti: Mali trokovi odravanja i pri poveanoj sigurnosti procesa, kako u fazi otpoinjanja tako i pri rezanju. Primena: Za urezivanje navoja kao i uvaljivanje na NC-mainama i obradnim centrima. U povratnom hodu neophodna je promena smera obrtanja vretena maine.
Model Veliina Za navoje Za brzo izmenljive umetke Linearna kompenzacija duine na pritisak/povlaenje Mere D/D1/D2 L1/L Mera L Bez dovoda za rashladno sredstvo 21550 115 1 M3-M12 1 7,5/7,5 39/25/19 53/45 45 105 O h Bez linearne kompenzacije na pritisak, moe se isporuiti na zahtev. Neophodni brzo izmenljivi umeci, pogledajte br. 21560-21566 na strani 396. 220 2 M8-M20 2 10/10 60/25/31 53/68 68 110 O Gr. proiz. 225

D1

D2 D

L1

Veliina mm mm mm mm Art.-br.

2011/12

395

Stezni alati

Alati za urezivanje navoja Stezne glave za alate za urezivanje navoja


Nastavak na sledeoj strani

Brzo izmenljivi umeci


za brzo izmenljive stezne glave za ureznike br. 21540-21550 Br. 21560 a umetak za veoma preciznu i brzu zamenu, bez sigurnosne spojnice (ograniivaa momenta) Br. 21565 ORION precizni umeci za brzu izmenu, bez sigurnosne spojnice Br. 21564 a umetak za veoma preciznu i brzu zamenu sa podesivom, kuglinom spojnicom otpornom na habanje za zatitu ureznika od oteenja pri ulasku u materijal i kod dosezanja dna rupe. Br. 21566 ORION umetak za veoma preciznu i brzu zamenu sa podesivom, kuglinom spojnicom otpornom na habanje za zatitu ureznika od oteenja pri ulasku u materijal i kod dosezanja dna rupe.
a a bez sigurnosne sa sigurnosnom spojnicom spojnice Veliina Za navoje Za ureznik Za ureznik D1 Duina 21560 D1 Duina Dubina 21564 sa drkom- l3/l4 uranjanja l3/l4 etvrtka drke DIN 371/374/ drke 376 ureznika mm mm Art.-br. mm mm mm mm mm 2,1 2,5 010 22 4/19,5 O 24 20/19,5 15 O 2,1 2,8 020 22 4/19,5 O 24 20/19,5 15 O 2,7 3,5 030 22 4/19,5 O 24 20/19,5 15 O 0 M1-M10 3,0 4,0 040 22 4/19,5 O 24 20/19,5 15 O 3,4 4,5 050 22 4/19,5 O 24 20/19,5 15 O 4,0 6,0 060 24 20/19,5 15 O 0 M1-M10 4,9 5,0 060 22 4/19,5 O 105 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 2,7 3,5 3,4 4,5 110 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 4,9 6,0 120 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 5,5 7,0 130 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O M3-M12 1 6,2 8,0 140 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 7,0 9,0 150 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 8,0 10,0 160 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 9,0 11,0 170 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 4,9 6,0 203 48 5/35 O 50 31/35 30 O 5,5 7,0 205 48 5/35 O 50 31/35 30 O 6,2 8,0 210 48 5/35 O 50 31/35 30 O 7,0 9,0 220 48 5/35 O 50 31/35 30 O 8,0 10,0 230 48 5/35 O 50 31/35 30 O 2 M8-M20 9,0 11,0 240 48 5/35 O 50 31/35 30 O 9,0 12,0 250 48 5/35 O 50 31/35 30 O 11,0 14,0 260 48 5/35 O 50 31/35 30 O 12,0 16,0 270 48 5/35 O 50 31/35 30 O 14,0 18,0 280 48 5/35 O 50 31/35 30 O h Prenici drke odn. veliine navoja i oznake na zahtev. Pri porudbini pored veliine navoja navedite i DIN-br. ili mere drke (prenik i etvrtku). Alati za podeavanje na zahtev.

Stezni alati

l4

l3

l4

l3

bez sigurnosne spojnice

sa sigurnosnom spojnicom

ORION ORION bez sigurnosne sa sigurnosnom spojnicom spojnice D1 Duina 21565 D1 Duina Dubina 21566 l3/l4 l3/l4 uranjanja drke ureznika mm mm mm mm mm 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 30 4/21,5 O 32 25/21,5 17 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O 46 5/35 O 50 34/35 30 O Br. 21565, 21566 = Gr. proiz. 295 Br. 21560, 21564 = Gr. proiz. 225

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave za ureznike Synchrolize


za maine alatke sa sinhronim upravljanjem Opis: Synchrolize, stezna glava za ureznike kompenzuje greke u koraku sa minimalnom kompenzacijom duine od 1,0 mm i na pritisak 0,2 mm. Za izbegavanje habanja na bonim povrinama navoja alata i poveanja postojanosti alata. Za prihvat umetaka br. 21556 na strani 397 za stezne aure za ureznike br. 21575 na strani 439 Primena: Za urezivanje navoja na mainama gde se vri upravljanje pomakom. Kod sinhronog urezivanja navoja razlike u koracima navoja koji ostvaruje upravljaka jedinica maine, dovode do pojave vrlo velikih aksijalnih sila ukoliko je ureznik isuvie privren.
Drka Veliina Za navoje Stezna aura A D d SK 40 1 2 M3-M12 M6-M20 ER16 ER25 53 90 43 60 20 32 341 342 SK 50 1 2 M3-M12 M6-M20 ER16 ER25 53 74 43 60 20 32 351 352 O HSK-63A 1 2 M3-M12 M6-M20 ER16 ER25 64 97 43 60 20 32 361 362 O O D25 1 2 M3-M12 M6-M20 ER16 ER25 34 56 43 60 20 32 371 372 O O Gr. proiz. 225
A

d D

21555

mm mm mm Art.-br.

O O O h Stezne aure tip ER za ureznike, br. 21575 na strani 439.

396

2011/12

Alati za urezivanje navoja Ureaji za urezivanje navoja


Nastavak na sledeoj strani

Umeci za sinhrone stezne glave za ureznike Synchrolize


Primena: Za prihvat steznih aura za ureznike br. 21575 Art.-br. 316 6-ugaona navrtka. Art.-br. 325 42 mm sa uicama, odgovarajui kukasti klju br. 52100 060, na strani 436.
Opseg stezanja Veliina Za navoje Stezna aura L D d L1 mm 2-10 1 M3-M12 ER16 24 28 20 37 316 O 2-16 2 M6-M20 ER25 28 42 32 52 325 O Gr. proiz. 225
d

L1

21556

mm mm mm mm Art.-br.

Art.-br. 016

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip DSPL za ureznike


sa Morze-konusnom drkom prema DIN 228 Opis: Sa patentiranim dvostrukim stezanjem, podesivom sigurnosnom spojnicom, ureajem za osnoparalelno voenje i elastinom kompenzacijom duine za urezivanje navoja tanijeg koraka zavojnice sa veom saosnosti. Za opsege stezanja, pogledajte tabelu. Isporuka: Sa etvrtastim nasadnim kljuem.
Veliina Kompenzacija duine Osno paralelno ravnjanje Najvei stezne glave Duina stezne glave Sa konusnom drkom DIN 228 Za navoje Opseg stezanja mm mm mm mm MK mm Art.-br. DSPL 12 20 20 1 1 58 58 135 135 2 3 M3-M12 M3-M12 2,5-10 2,5-10 010 020 o O DSPL 20 20 20 1,5 1,5 83 83 170 170 3 4 M8-M20 M8-M20 6-16 6-16 050 060 o o DSPL 30 30 2 106 230 4 M14-M30 11-23 070 o Gr. proiz. 278

21520

Nastavak na sledeoj strani

etvrtasti nasadni kljuevi


Opis: Sa unutranjom etvrtkom za pritezanje i otputanje ureznika. Od hrom vanadijum elika, legiran, poboljan i bruniran, za stezne glave ureznika br. 21510-21520.
Veliina Za steznu glavu Otvor kljua Veliina mm Art.-br. 1 12 4,5 010 O 2 20 6 020 O 4 30 9 040 O Gr. proiz. 278

21528

Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za urezivanje navoja


Br. 21610 viestruko primenljivi standardni model za univerzalnu ugradnju. Br. 21615 dodatno sa podeavanjem dubine (podesiva duina izvlaenja), posebna pogodnost za kratke navoje u rupama. Primena: Za desni navoj za stone i stubne builice kao i sve maine sa runim pomakom i bez promene smera obrtanja. Opis: Brzi povratni hod (prenos 1,75 : 1), izmenljive drke, podesiva sigurnosna ukljuna spojnica, (spojnica sa lamelama), stezne aure sa veim opsegom stezanja (Rubber-Flex), opruga za ulaz. Prihvatni otvor za Jacobs- i DIN 238-konus. Trnove, pogledajte br. 21270 na strani 391 i 21619 na strani 398. Isporuka: Svaki sa 2 Rubber-Flex-stezne aure i kljuem.

Opis Model Za navoje u eliku Opseg stezanja pomou Rubber-Flex stezne aure Broj obrtaja maks. Kompenzacija duine aksijalna Spoljanji Sa konusnim otvorom Duina uklj. i steznu glavu

Standardni Sa podeavanjem dubine 30 X 30 X 50 X 50 X 70 X* 90 X 30 TC/DC 50 TC/DC 50 TC/DC 70 TC/DC* M1,4-M7 M1,4-M7 M3-M12 M3-M12 M5-M18 M10-M30 M1,4-M7 M3-M12 M3-M12 M5-M18 mm 2,5-4,5/4,5- 2,5-4,5/4,5- 3,5-6,5/6,5- 3,5-6,5/6,5- 2,8-7/7-13 10-16/16-23 2,5-4,5/4,5- 3,5-6,5/6,5- 3,5-6,5/6,5- 2,8-7/7-13 6,5 6,5 10 10 J 443/J 440 J 461/J 462 6,5 10 10 J 443/ J 440 J 116/J 117 J 116/J 117 J 421/J 422 J 421/J 422 J 116/ J 117 J 421/J 422 J 421/J 422 1/min 2000 2000 1500 1500 1200 600 2000 1500 1500 1200 mm 3,5 3,5 6 6 9 13 1,5-3,5 2-6 2-6 3-9 mm mm Art.-br. 48 J 33 113 300 O 48 B 16 113 320 O 70 B 16 153 510 O 70 J 33 153 500 O 76 J3 176 700 o 105 J4 219 900 o 48 J 33 122 300 o 70 B 16 169 510 o 70 J 33 169 500 O 76 J3 191 700 o Gr. proiz. 240

21610 21615

* Za M 18 potrebna je stezna aura br. 21655 105 na strani 380. h TAPMATIC sredstvo za hlaenje i podmazivanje prilikom seenja, pogledajte br. 69605 na strani 380

2011/12

397

Stezni alati

Alati za urezivanje navoja Ureaji za urezivanje navoja


Nastavak na sledeoj strani

Konusni trnovi
kaljeni i brueni Primena: Za TAPMATIC ureaj za urezivanje navoja, sa konusnim otvorom za prihvat, za Jakobs konus ISO 239. Trnove za DIN 238 konusni otvor pogledajte br. 21270 na strani 391.
Prihvatni konus (Jacobs) Drka Morze konus Ref. MK Art.-br. 2 020 O J 33 3 030 O 4 040 o 2 120 O J3 3 130 O 4 140 o J4 4 240 o Gr. proiz. 240

DIN 238-1

21619
Stezni alati

Nastavak na sledeoj strani

Rubber-Flex Stezne aure


Stezni segmenti, koji su vrsto povezani pomou specijalne gume, pomeraju se paralelno preko cele oblasti gde se vri stezanje i steu drku alata celom duinom otvora. Time je zagarantovano precizno centrino stezanje alata u celom opsegu stezanja.

Tip Opseg stezanja

21655

mm Art.-br.

J 115 1-2,5 010 O

J 116 2,5-4,5 020 O

J 117 4,5-6,5 030 O

J 423 2-4,5 040 O

J 421 3,5-6,5 050 O

J 420 4,5-8 060 O

J 422 6,5-10 070 O

J 443 2,8-7 080 O

J 441 4,5-10 090 O

J 440 7-13 100 O

J 445 9-15 105 o Gr. proiz. 241

Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za podmazivanje malim koliinama FLUID DISPENSER


bez magnetnog stalka, potreban radni pritisak vazduha 3,56 bar. Primena: Za podmazivanje prilikom rezanja navoja i buenja, za finu obradu i za racionalizaciju radnog prostora. FLUID DISPENSER koji radi pomou komprimovanog vazduha izbacuje u vidu kapljica sredstvo za hlaenje i podmazivanje prilikom rezanja tano na eljeno mesto. Potrebnu koliinu tenosti je mogue precizno podesiti na ureaju. Specijalna primena u automatizovanoj proizvodnji. Prednosti: Ravnomerno i tano podmazivanje, iste povrine obradaka, tedljiva potronja tenosti za hlaenje i podmazivanje, bez rasprujue magle, tano i ravnomerno doziranje i mogunost automatizacije. Duina = 150 mm, stezanje- = 8 mm, zapremina posude 1 litar. Isporuka: Sastoji se od mlaznice sa pumpom, posude i oko 1 m creva. Art.-br. 100: Ventil sa obrtnom ruicom za automatizaciju procesa podmazivanja. Drugi tasteri za aktiviranje na zahtev. Art.-br. 105: Noni ventil za aktiviranje podmazivanja.

21665 21665 21665 21665

Ureaj za hlaenje i podmazivanje FLUID DISPENSER tip 25S Rezervoar 1 l sa draem Ventil sa obrtnom ruicom RW 3-M 5 Noni ventil

Art.-br. Art.-br. Art.-br. Art.-br.

010 O 015 O 100 o 105 o Gr. proiz. 241

Nastavak na sledeoj strani

Visokoproduktivni ureaji za urezivanje navoja


Sa povratnim hodom za NC maine, specijalno za serijsku proizvodnju na obradnim centrima sa automatskom izmenom alata, kao i unutranjim dovodom sredstva za hlaenje, za velike brzine rezanja, serija tipa RDT, RDTiC i RCT za navoje M 1-M 25. Sa novim tipom RCT su na seriji uraena brojna poboljanja. Upotrebom lakeg vretena, vee povratne opruge i poboljanog zaptivanja, to su samo neki od noviteta, proizveden je snaniji (sa veim brojem obrtaja) i proizvodno bezbedniji ureaj za urezivanje navoja.

Sa unutranjim dovodom sredstva za hlaenje i povratnim hodom, bez promene smera obrtanja glavnog vretena maine h TAPMATIC ureaji za urezivanje navoja, pogledajte br. 21610 na strani 397 Kompletni TAPMATIC-program za sve maine se moe dostaviti na zahtev. t Telefon za tehniku podrku 011 2078-264

Sa draem HSK-A

398

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata pregled izbora


Nastavak na sledeoj strani

Prihvat alata pregled izbora

Trnovi za buake stezne glave Kratke buake stezne glave

23272 na strani 400

23272 na strani 402

21318 na strani 400 23080 na strani 401

23050 na strani 404

21328 na strani 403 23080 na strani 404

21329 na strani 414 23080 na strani 416

21329 na strani 419

23721 na strani 423 23092 na strani 432

Drai za alate Trnovi za nasadna glodala sa fiksnim obrtaem Kombinovani trnovi za nasadna glodala Drai glodala sa navojnom drkom Produetak stezne glave, AMC Stezna glava za glodala tip aure ER Stezna glava za glodala tip aure OZ

23150 na strani 405

23150 na strani 416

23744 na strani 423

23130 na strani 433

23155 na strani 401

23155 na strani 405 23170 na strani 406

23156 na strani 416

23155 na strani 419

23168 na strani 420

23746 na strani 424

23130 na strani 433

23334 na strani 421 23300 na strani 402 23300 na strani 407 23300 na strani 407 23300 na strani 417 23300 na strani 420 23304 na strani 421 23725 na strani 424

23332 na strani 438 23303 na strani 435

23295 na strani 402

23295 na strani 408

23285 na strani 420

23303 na strani 435

Stezne glave sa bonim vijkom

23330 na strani 402

23330 na strani 408

23330 na strani 417

23330 na strani 420

23730 na strani 425

23329 na strani 441

Precizne stezne glave sa aurama

23360 na strani 409

23760 na strani 425

23303 na strani 435

HYDRO stezne glave Termoskupljajue stezne glave Termoskupljajue stezne glave sa JetSleeve aurom Termoskupljajue stezne glave PYROquart Produeci za termo-stezanje Thermogrip

23333 na strani 410 23425 na strani 412

23333 na strani 418

23733 na strani 427 23420 na strani 429

23336 na strani 442

23425 na strani 412

23420 na strani 429

23403 na strani 443

23438 na strani 414 23431 na strani 448

23435 na strani 432

2011/12

399

Stezni alati

DIN 2080

DIN 69871 SK 30

DIN 69871 SK 40

DIN 69871 SK 50

JIS B 6339 MAS BT

Morze konus

DIN 69893 HSK

Pribor

Prihvat alata Prihvat alata DIN 2080


Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za buake stezne glave


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Primena: Za prihvat stezne glave sa tri eljusti. Preporuujemo stezne glave br. 21305 i 21311.
Drka Strmi konus Konus stezne glave Mera A Duina rukavca L Navoj za potezni vijak g SK mm mm Art.-br. 30 B 16 15,5 24 M 12 830 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. DIN 2080 sa prstenastim ljebom 40 40 40 B 12 B 16 B 18 15 17 17 18,5 24 32 M 16 M 16 M 16 840 841 842 O O O 50 B 18 20 32 M 24 850 O Gr. proiz. 295
SK A l

Stezni alati

23272

Nastavak na sledeoj strani

Kratke buake stezne glave


sa pojaivaem sile stezanja, za direktan prihvat, za desni i levi smer obrtanja Opis: Drka prema DIN 69871 A za brojeve obrtaja do 12000 1/min. radijalno bacanje maks. 0,04 mm. Precizni model sa visokom centrinou obrtanja. Kratka konstrukcija, poto su drka alata i vodea aura vrsto spojeni i ine jedinstvenu celinu. Privrivanje alata se vri prenosnikom koji se pokree estougaonim kljuem, tako da je izmena alata mogua i direktno na maini. Bezbednost je zagarantovana, jer otvaranje stezne glave za vreme rada ili kod naglog zaustavljanja vretena nije mogue. Primena: Na obradnim centrima i CNC-glodalicama Prednost: Precizno voene stezne eljusti pruaju najveu centrinost obrtanja i stabilnost prilikom stezanja. Momenti stezanja na alatu do 80 Nm (1-13 mm) i 120 Nm (2,5-16 mm).
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A d1 mm mm mm Art.-br. 1-13 40 80 43 801 DIN 2080 sa prstenastim lebom 2,5-16 2,5-16 40 50 97 101 56 56 806 826 O Gr. proiz. 208

21318

O O * Izbalansirano prema kvalitetu izbalansiranosti G16. h Buaka stezna glava sa drkom prema DIN 69871 B, sa unutranjim dovodom sredstva za hlaenje, na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Kratke buake stezne glave ASL


precizan model za brzu izmenu alata, za desni smer obrtanja Opis: Drka prema DIN 2080 A. Samosteue, sila rezanja pri buenju automatski poveava silu stezanja burgije. Kljuem koji se nalazi u pakovanju, sila stezanja se moe jo vie poveati. 100 % provera radijalnog bacanja pomou razliitih prenika kalibracionog trna na razliitim mernim takama prema DIN ISO 10888. Primena: Za pojedinanu i serijsku proizvodnju sa estom izmenom alata na NC-mainama. Prednost: Zamena alata je mogua za nekoliko sekundi.
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A D mm SK mm mm Art.-br. 1-13 40 82 50 134 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

21323

DIN 2080 1,5-16 40 84 56 164 O

1,5-16 50 83 56 165 O Gr. proiz. 209

Kratke buake stezne glave


sa specijalnim kljuem, za obrtanje u desnom smeru Precizan model. Samosteue, sila stezanja se poveava automatski i proporcionalno u odnosu na moment buenja. Takoe i kod veoma brzog zaustavljanja vretena ne moe doi do otputanja reznog alata. Brzo stezanje preko stezne aure. Pomou dve povrine za klju mogue je pomou steznog kljua udvostruiti silu stezanja.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A D mm SK mm mm Art.-br. 1-13 40 88 50 741 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. DIN 2080 3-16 40 112 57 746 O 3-16 50 85 57 751 O Gr. proiz. 295

23050

400

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 2080


Nastavak na sledeoj strani

Drai za alate sa MK drkom i uicom


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Primena: Za prihvat alata sa Morze konusnom drkom i uicom za izbijanje alata.
Strmi konus Unutranji konus Mera D Mera A SK MK mm mm Art.-br. 30 2 32 50 832 3 40 75 833 1 25 50 841 O 2 32 50 842 O 40 3 40 65 843 O 4 48 95 844 O 3 40 65 853 O 50 4 48 70 854 O 5 63 105 855

DIN 6383
Za alate sa Morze konusnom drkom i uicom za izbijanje alata.

23080

O O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

O Gr. proiz. 295

MK D

SK A

Nastavak na sledeoj strani

Drai za alate sa MK drkom i navojem u drci alata


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Primena: Za prihvat alata sa Morze konusnom drkom i uicom za izbijanje alata.
Strmi konus Unutranji konus Mera D Mera A SK MK mm mm Art.-br. 40 1 25 50 941 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 2 32 50 942 O 3 40 65 943 O 4 48 95 944 O Gr. proiz. 295
SK A

DIN 6364

23080

MK D

Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za nasadna glodala


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Primena: Za prihvat valjkastih eonih i ugaonih eonih glodala sa uzdunim ljebom prema DIN 842. Isporuka: Sa vijkom za privrivanje glodala, prizmatinim klinom. Prstenovi za trnove glodala, pogledajte br. 23135-23142, na strani 433.
Strmi konus Trn d1 Duina trna L Venac D Mera A SK h 6 mm mm mm mm Art.-br. 16 17 38 30 840 22 19 48 30 841 O 40 27 21 58 30 842 O 32 24 78 30 843 O 40 27 88 30 844 O Gr. proiz. 295

DIN 6357

d D SK A l

23150

O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.


Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Primena: Za prihvat glodala sa uzdunim ili poprenim ljebom prema DIN 842, 1880 i glodakih glava prema DIN 1830. Isporuka: Sa vijkom za privrivanje glodala, klinom i prstenastim obrtaem.

DIN 6358

d D SK A l

Strmi konus Trn d Duina trna L Venac D Mera A

23155

SK h 6 mm mm mm mm Art.-br.

30 16 17 32 35 830 22 19 40 35 831 27 21 48 35 832 32 24 58 50 833 16 17 32 52 840 22 19 40 52 841

40 27 21 48 52 842 O

50 32 24 58 52 843 O 40 27 70 52 844 O 16 17 32 55 851 O 22 19 40 55 852 O 27 21 48 55 853 O 32 24 58 55 854 O Gr. proiz. 295

O O O O O O h Distantni prstenovi za trnove glodalica, pogledajte br. 23135-23142 od na strani 433. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

401

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip ER, za glodala


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Primena: Za dvostruko konusne, obostrano prorezane stezne aure tipa ER br. 23320. Alati se dre celom duinom stezne aure i mogu se stezati po rubovima. Vaenje steznih aura iz glave uz pomo ljeba za skidanje prilikom oputanja stezne navrtke.
Strmi konus Tip Opseg stezanja Stezna navrtka D Mera A SK mm mm mm Art.-br. ER 16 1-10 32 50 840 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. ER 25 2-16 42 50 841 O 40 ER 32 2-20 50 50 842 O ER 40 3-26 63 80 843 O Gr. proiz. 295
SK

DIN 6499 ER

Stezni alati

23300

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip OZ, za glodala


Opis: Cementiran za odreenu primenu HRC 60-2 (HV 700-50), dubina 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije konusnog ugla 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Za stezne aure prema DIN 6388. Stezna glava za glodala bez steznih aura, sa ugraenom, podesivim graninim zavrtnjem. Isporuka: Sa steznom navrtkom.
Strmi konus Opseg stezanja Mera D Mera A SK mm mm mm Art.-br. 30 2-16 43 50 005 O h Klju sa kukom br. 52100 na strani 436. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 40 2-25 60 63 010 O Gr. proiz. 295
SK A

DIN 6391

23295

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa bonim vijkom


Opis: Cementirani HRC 60-2 (HV 700-50), dubina sloja 0,8 mm 0,2 mm, bruniran. Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080. Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od min. 950 N/mm2. Sa plastinim zatitnim obodnim prstenom. Prstenasti ljeb. Primena: Za stezanje alata sa cilindrinom drkom i bonom, ravnom steznom povrinom prema DIN 1835 B. Spreavaju proklizavanje alata uz ouvanje velike pravilnosti obrtanja.

DIN 6359

d D SK A

Strmi konus Prihvat alata- d Mera D Mera A

23330

SK mm mm mm Art.-br.

6 25 50 840

8 28 50 841 O

10 35 50 842 O

12 42 50 843 O

40 14 44 63 844 O

16 48 63 845 O

20 52 80 846 O

25 65 80 847 O

32 72 80 848 O Gr. proiz. 295

O h Model u skladu sa DIN 1835 E, na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za buake stezne glave


Opis: Kaljeni, konusna drka i konus stezne glave brueni. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Primena: Za prihvat stezne glave sa tri eljusti. Preporuujemo stezne glave br. 21305 i 21311.
Drka Strmi konus Konus stezne glave Mera A SK mm Art.-br. DIN 69871 A 40** B 16 26 510 O h ** Potrebni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 206
A

23272

402

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

NC Visokoproduktivne kratke buake stezne glave


za levi i desni smer obrtanja Opis: Sa zupastim prenosnikom, drka SK 40 DIN 69871 A, za brojeve obrtaja do 8000 1/min. Primena: Primena na obradnim centrima i CNC-glodalicama. Za buenje, razvrtanje, uputanje, urezivanje navoja kao i lake obrade finog glodanja. Prednost: Izrazito napredna tehnologija pri jednostavnom rukovanju, visoka preciznost i sila stezanja, sigurnost stezanja nezavisno od smera obrtanja, brzo stezanje i izmena, kratka konstrukcija za ograniene prostore, tolerancija radijalnog bacanja 0,02 mm. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A Prenik D DIN 69871 A mm SK mm mm Art.-br. 0,513 40 90 50 510 O 2,516 40 95 57 511 O Gr. proiz. 208

C D

21328
h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

CNC Precizne kratke buake stezne glave


za levi i desni smer obrtanja Opis: Sa punim prenosnikom, drka SK 40 DIN 69871 A. Precizne stezne glave sa visokom tanou centrinosti obtanja, tolerancija radijalnog bacanja 0,03 mm. Minimalna duina pritezanja 22 mm kod prenika od 1,0 mm. Izbalansirano do 7000 1/min pri zaostaloj neuravnoteenosti od maks. 40 gmm. Primena: Za korienje u svim obradnim centrima i na CNC-mainama sa izmenjivaem alata. Za buenje, razvrtanje, uputanje, rezanje navoja kao i za lake radove finog glodanja. Prikladne za desni i levi smer obrtanja. Prednost: Delovi izloeni habanju brueni i polirani obezbeuju dug vek trajanja. Integrisan puni prenosnik obezbeuje visok moment dranja. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A Prenik D mm mm mm Art.-br. DIN 69871 A 116 SK 40 80 50 510 O Gr. proiz. 208

C D

21329
h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Kratke buake stezne glave


sa pojaivaem sile stezanja, za direktan prihvat, za desni i levi smer obrtanja Opis: Drka prema DIN 69871 A za brojeve obrtaja do 12000 1/min., radijalno bacanje maks. 0,04 mm. Precizni model sa visokom centrinou obrtanja. Kratka konstrukcija, poto su drka alata i vodea aura vrsto spojeni i ine jedinstvenu celinu. Privrivanje alata se vri prenosnikom koji se pokree estougaonim kljuem, tako da je izmena alata mogua i direktno na maini. Bezbednost je zagarantovana, jer otvaranje stezne glave za vreme rada ili kod naglog zaustavljanja vretena nije mogue. Primena: Na obradnim centrima i CNC-glodalicama Prednost: Precizno voene stezne eljusti pruaju najveu centrinost obrtanja i stabilnost prilikom stezanja. Momenti stezanja na alatu do 80 Nm (1-13 mm) i 120 Nm (2,5-16 mm).
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A d1 DIN 69871 A mm mm mm Art.-br. 1-13 40* 87,5 43 512 O 2,5-16 40 104,5 56 513 O Gr. proiz. 208

C D1 A DIN 69871 A

21318

* Izbalansirano prema kvalitetu izbalansiranosti G16. h Potrebni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Stezna glava sa drkom prema DIN 69871 B, sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva, na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Kratke buake stezne glave ASL


precizan model za brzu izmenu alata, za desni smer obrtanja Opis: Drka prema DIN 69871 A. Samosteue, sila rezanja prilikom buenja uveava automatski silu stezanja burgije. Sa kljuem koji se nalazi u pakovanju, stezna sila se moe jo vie poveati. 100 % provera radijalnog bacanja pomou razliitih prenika kalibracionog trna na razliitim mernim takama prema DIN ISO 10888. Primena: Za pojedinanu i serijsku proizvodnju sa estom izmenom alata na NC-mainama. Prednost: Zamena alata je mogua za nekoliko sekundi.
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A D mm SK mm mm Art.-br. 1-13 40 86 50 413 O DIN 69871 A 1,5-16 40 89 56 416 O 1,5-16 50 87 56 516 O Gr. proiz. 209

C D

21323

h Potrebni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

403

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Precizne kratke buake stezne glave AKL


za oba smera obrtanja Opis: Drka prema DIN 69871 A/AD sa unutranjim dovoenjem rashladnog sredstva. Balansirano sa preostalim balansom od maks. 40 gmm za upotrebu do 7000 1/min. Vei broj obrtaja na zahtev. 100 % provereno radijalno bacanje sa razliitim prenicima cilindrinih mernih trnova na razliitim mernim takama prema DIN ISO 10888. Tolerancija centrinosti 0,03 mm. Primena: Na obradnim centrima i CNC-glodalicama sa izmenjivaem alata. Prednost: Bezbedne jer otvaranje stezne glave za vreme rada ili kod naglog zaustavljanja vretena nije D D1 mogue. Integrisani puni prenosnik obezbeuje visok moment zadravanja > 75 Nm pri 13 mm. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A D D1 Duina L mm SK mm mm mm mm Art.-br. 0,5-10 30 69 38 45 37,5 530 O DiN 69871 A/AD sa IK 0,5-10 40 69 38 45 37,5 540 O
L A

Stezni alati

23050

Tolerancija radijalnog bacanja 0,03 mm h Tip ultra: Tolerancija radijalnog bacanja 0,015 mm preko celokupnog opsega stezanja. Za jednostavno i pouzdano stezanje burgija potpuno od tvrdog metala i brzoreznog elika sa kaljenom drkom, mogua je isporuka i steznih glava sa eljustima presvuenim dijamantom. Ponuda na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

1-16 40 80 50 545 O Gr. proiz. 209

Kratke buake stezne glave


sa specijalnim kljuem, za obrtanje u desnom smeru Precizan model. Samosteue, sila stezanja se poveava automatski i proporcionalno u odnosu na moment buenja. Takoe i kod veoma brzog zaustavljanja vretena ne moe doi do otputanja reznog alata. Brzo stezanje preko stezne aure. Pomou dve povrine za klju mogue je pomou steznog kljua udvostruiti silu stezanja.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A D DIN 69871 A mm SK mm mm Art.-br. 1-13 40 86 50 740 O 3-16 40 110 57 745 O Gr. proiz. 295
C D

23050
h Potrebni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Drai alata, strmi konus / Morze konus


Opis: Cementirani, precizno brueni i poniklovani. Drka prema DIN 69871 AD* = centralni unutranji dovod rashladnog sredstva. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirani G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Primena: Za prihvat alata sa Morze konusnom drkom i uicom za izbijanje alata.
Strmi konus Model Unutranji konus Mera D Mera A SK MK mm mm Art.-br. kratak 1 25 50 310 O kratak 2 32 50 311 O kratak 3 40 70 312 O 40 kratak 4 48 95 313 O dug 2 32 117 321 O dug 3 40 133 322 O dug 4 48 156 323 O Gr. proiz. 263 Za alate sa MK drkom sa uicom.
A

23080

* Oblik ADB na zahtev. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani drai za alate


Opis: Cementirani i precizno brueni. Drka prema DiN 69871 A. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirani G 6,3 na 12000 1/min. Primena: Za prihvat alata sa Morze konusnom drkom i uicom za izbijanje alata.
Strmi konus Unutranji konus Mera L1 Mera D Mera A 1* 2** 3** 31 31 51 25 32 40 50 50 70 510 511 512 23082 O O O * Isporuka draa alata serijski sa unutranjim poteznim vijkom za privrivanje glodala. ** Potrebni posebni potezni vijci za prihvat alata sa Morze konusom i unutranjim navojem u drci, pogledajte br. 23691 na strani 444. h Neophodni potezni vijci za drke prema DIN 69.871 A pogledajte br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. SK MK mm mm mm Art.-br. 40 4** 76 48 95 513 O Gr. proiz. 206

Posebni potezni vijci br. 23691


A

L1

404

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za nasadna glodala sa fiksnim obrtaem


Opis: Cementirani 60 2 HRC (700 50 HV). Dubina sloja 0,8 mm 0,2, niklovani. Drka prema DIN 69871 ADB*= unutranji dovod rashladne tenosti centralno/preko venca, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirani G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Sa vrsto postavljenim epovima obrtaa i poveanim prenikom eonog naleganja za prihvat glodakih glava i glodala sa poprenim ljebom DIN 1880. Materijal: Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od minimum 800 N/mm. Primena: Sa eonim ispustom rashladnog sredstva, za glodake glave sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala.
Strmi konus Model Trn d1 Duina trna L1 Venac D Mera A SK h 6 mm mm mm mm Art.-br. kratak 16 17 38 35 311 kratak 22 19 48 35 312 O kratak 27 21 58 40 313 O kratak 32 24 78 50 314 O 40 kratak 40 27 88 50 315 O dug 22 22 48 100 321 O dug 27 27 58 100 322 O
A L1

d1 D

23150

dug 32 32 78 100 323 O

dug 40 40 88 100 324 O Gr. proiz. 263

O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za nasadna glodala


Opis: Cementirani 670 40 HV (56+4 HRC). Konus, trn d1 i kontaktna povrina na obodu brueni. Precizno izbalansirani G 2,5 pri 15000 1/min. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Drka prema DIN 69871 AD = centralni unutranji dovod rashladnog sredstva. Sa vrsto postavljenim epovima obrtaa i poveanim prenikom eonog naleganja za prihvat glodakih glava i glodala sa poprenim ljebom DIN 1880. Materijal: elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru nakon cementacije od najmanje 800 N/mm. Primena: Sa eonim ispustom rashladnog sredstva, za glodake glave sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala.
Strmi konus Trn d1 Duina trna L1 Venac D Mera A SK h 6 mm mm mm mm Art.-br. 40 22 19 50 35 512 27 21 50 35 513 O 32 24 78 50 514 o 40 27 89 50 515 o Gr. proiz. 206
d1 D

0.003 A 0.008 A

23150

L1

O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala


Opis: Kaljeni, precizno brueni i poniklovani. Drka prema DIN 69871 AD= centralni dovod rashladne tenosti, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirani G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala, uzdunim klinom i prstenastim obrtaem.
A L1

Strmi konus Model Trn d1 Duina trna L3 Venac D Mera A

SK h 6 mm mm mm mm Art.-br. kratak 16 17 32 55 311 kratak 22 19 40 55 312 kratak 27 21 48 55 313 kratak 32 24 58 60 314 O kratak 40 27 70 60 315 O srednji 16 17 32 100 321 O srednji 22 19 40 100 322 O

23155

40 srednji 27 21 48 100 323 O

srednji 32 24 58 100 324 O

srednji 40 27 70 100 325 O

dug 16 17 32 160 331 O

dug 22 19 40 160 332 O

dug 27 21 48 160 333 O

dug 32 24 58 160 334 O

O O O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

O Gr. proiz. 263

2011/12

d1 D

dug 40 27 70 160 335

405

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala, kratki


Opis: Cementirani 670 40 HV (56+4 HRC). Konus, trn d1 i eona kontaktna povrina brueni. Drka prema DIN 69871 A, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Izbalansirani. Materijal: elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra nakon cementacije od najmanje 800 N/mm. Primena: Za prihvat glodala sa uzdunim ili poprenim ljebom prema DIN 842, 1880 i glodakih glava prema DIN 1830. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala, uzdunim klinom i prstenastim obrtaem br. 23200 na strani 435.

DIN 6358

d2 L

Strmi konus Navoj M Prihvat d2 Najmanji d1 Najvei D Duina drke L Mera podeavanja = veliina A

SK mm mm mm mm mm Art.-br. SK mm mm mm mm mm Art.-br. M8 8,5 13 23 75 94 651 M 10 10,5 18 28 75 94 652 o M 12 12,5 21 31 75 94 653 O M 16 17 29 34 75 94 654 O M6 6,5 10 13 25 44 610 o M8 8,5 13 15 25 44 611 o M 10 10,5 18 25 25 44 612 o M 12 12,5 21 24 25 44 613 O 40

23170
Strmi konus Navoj M Prihvat d2 Najmanji d1 Najvei D Duina drke L Mera podeavanja = veliina A

40 M 16 17 29 29 25 44 614 O M8 8,5 13 25 100 119 661 o

M6 6,5 10 20 50 69 640 o M 10 10,5 18 32 100 119 662 o

M8 8,5 13 23 50 69 641 o M 12 12,5 21 36 125 144 663 o

M 10 10,5 18 23 50 69 642 O M 16 17 29 40 125 144 664 o

M6 6,5 10 23 75 94 650 o

23170

o * Otvori su pri isporuci oblika B zatvoreni epovima sa navojem. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Gr. proiz. 295

406

2011/12

d1 D

Stezni alati

Strmi konus Model Trn d1 Duina trna L1 Duina trna L3 Venac D Mera A

SK h 6 mm mm mm mm mm Art.-br. kratak 13 22 12 28 55 510 O dug 13 22 12 28 100 510 O kratak 16 27 17 32 55 511 O dug 16 27 17 32 100 511 O kratak 22 31 19 40 55 512 O dug 22 31 19 40 100 512 O

40 kratak 27 33 21 48 55 513 O dug 27 33 21 48 100 513 O kratak 32 38 24 58 60 514 O dug 32 38 24 58 100 514 O kratak 40 41 27 70 60 515 o dug 40 41 27 70 100 515 o Gr. proiz. 206

23155 23156

h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Distantni prstenovi za trn glodalice, pogledajte br. 23135-23142 od na strani 433 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Drai alata za glodala sa navojnom drkom


Opis: Cementirani HRC 60 2 (HV 700 50). Dubina sloja 0,8 mm 0,2, brunirani. Drka prema DIN 69871 ADB*= dovod rashladne tenosti centralni/preko venca, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirani G 6,3 na120001/min Materijal: Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezga od minimum 800 N/mm. Primena: Za prihvat glodala sa navojnom drkom br. 16026, 16032, 16035, 16120, 16141.

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip ER, za glodala


Opis: Cementirane, precizno bruene i poniklovane. Drka prema DIN 69871 AD = centralni unutranji dovod rashladnog sredstva, bez graninog vijka za podeavanje duine, oblik ADB na zahtev. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Isporuka: Sa navrtkom za pritezanje
Strmi konus Model Tip Opseg stezanja Mera D Mera A SK kratka ER 16** 1-10 32 63 311 O Strmi konus Model Tip Opseg stezanja Mera D Mera A SK srednja ER 32 2-20 50 100 324 srednja ER 40 3-26 63 100 326 duga ER 16** 1-10 32 160 331 kratka ER 25 2-16 42 60 313 O kratka ER 32 2-20 50 70 314 O 40 duga ER 25 2-16 42 160 333 duga ER 32 2-20 50 160 334 duga ER 40 3-26 63 160 335 O Gr. proiz. 263 40 kratka ER 40 3-26 63 80 315 O srednja ER 16** 1-10 32 100 321 O srednja ER 25 2-16 42 100 323 O
A

23300

mm mm mm Art.-br.

23300

mm mm mm Art.-br.

O O O O O ** Odgovarajui okasti klju standardni model za ER 16, pogledajte br. 23308 216 na strani 435. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Stezne aure, pogledajte br. 23320 na strani 438. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip ER, za glodala


Opis: Cementirane 670 40 HV (56+4 HRC). Brueni spoljanji i unutranji konus. Sa podesivim graninikom duine. Drka prema DIN 69871 A, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirane G 2,5 na 15000 1/min. Materijal: elik za cementciju, sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Primena: Za dvostruko konusne, obostrano prorezane stezne aure tipa ER br. 23320. Alati se dre celom duinom stezne aure i mogu se stezati po rubovima. Vaenje steznih aura iz glave uz pomo ljeba za skidanje prilikom oputanja stezne navrtke. Isporuka: Sa navrtkom za pritezanje
DIN 69871 A Strmi konus Model Tip Opseg stezanja Mera D Mera A SK kratka ER 32 2-20 50 71 500 30 kratka ER 40 3-26 63 80 501 o kratka ER 32 2-20 50 71 510 O kratka ER 40 3-26 63 71 511 O kratka ER 16 0,5-10 28 71 512 O srednja ER 16 0,5-10 28 120 513 o 40 kratka ER 20 1-13 34 71 514 O srednja ER 20 1-13 34 120 515 o kratka ER 25 1-16 42 71 516 O srednja ER 25 1-16 42 120 517 O Gr. proiz. 206
A

23300

mm mm mm Art.-br.

O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Setovi steznih glava tip ER, za glodala


Opis: Kao br. 23300 u setu.
Strmi konus 1 Stezna glava za glodala br. 23300 Sadraj seta: po 1 stezna aura br. 23320 1 Okasti klju Set u kutiji 23305 Strmi konus 1 Stezna glava za glodala br. 23300 Sadraj seta: po 1 stezna aura br. 23320 1 Okasti klju Set u kutiji 23305 h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. SK 40 ER 32/2-20 mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Br. 23308 031 O SK 40 ER 40/3-26 mm 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 Br. 23308 041 O Gr. proiz. 206

mm Art.-br.

mm Art.-br.

2011/12

407

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip OZ, za glodala


Primena: Stezna glava za glodala bez steznih aura, sa ugraenim graninim vijkom za podeavanje duine. Za stezne aure DIN ISO 10897 (novi standard) / DIN 6388 (stari standard). Isporuka: Sa steznom navrtkom.
Strmi konus Opseg stezanja Mera D Mera A SK mm mm mm Art.-br. 2-16 43 70 610 O * Kod stezanja najveih prenika. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Klju sa kukom br. 52100 na strani 1047. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 40 2-25 60 70 612 O 4-32 72 90 613 O Gr. proiz. 295 DIN 69871 A
A

DIN 6391

23295

ORION

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa bonim vijkom


Opis: Cementirane, precizno bruene i poniklovane. Drka prema DIN 69871 AD = centralni unutranji dovod rashladnog sredstva Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Isporuka: Sa vijkom/vijcima za stezanje alata
A

Strmi konus Model Mera d1 Mera D Mera A

SK mm mm mm Art.-br. SK mm mm mm Art.-br. kratka 6 25 50 310 O kratka 8 28 50 311 O

23330
Strmi konus Model Mera d1 Mera D Mera A

40 kratka kratka kratka kratka kratka kratka kratka srednja srednja srednja srednja 10 12 14 16 18 20 32 6 8 10 12 35 42 44 48 50 52 50 25 28 35 42 50 50 50 63 63 63 65 100 100 100 100 312 313 314 315 316 317 309 320 321 322 323 O O O duga 8 28 160 331 O O duga 10 35 160 332 O O duga 12 42 160 333 O O duga 14 44 160 334 O O 40 duga 16 48 160 335 O O duga 18 50 160 336 O O duga 20 52 160 337 O O duga 25 65 160 338 O O

srednja 14 44 100 324 O

srednja 16 48 100 325 O

srednja 18 50 100 326 O

srednje 20 52 100 327 O

23330

srednja srednja srednja duga 25 32 40 6 65 72 80 25 100 100 120 160 318 319 340 330

duga ultra kratka ultra kratka ultra kratka 32 16 20 25 72 45 50 50 160 35 35 35 339 305 307 308 O O O O Gr. proiz. 263

O O O O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Oblik AD/B na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa bonim vijkom


Opis: Cementirane, 670 40 HV (58 2 HRC), brueni konus i leite alata. Drka prema DIN 69871 AD = centralni dovod rashladnog sredstva kroz drku alata. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirane G 2,5/15000 1/min. Materijal: elik za cementciju, sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Ostale prednosti: Brza zamena alata, ravnomerno optereenje kod rezanja, visoka produktivnost rezanja, minimalno habanje alata. Primena: Za stezanje alata sa cilindrinom drkom i bonom, ravnom steznom povrinom prema DIN 1835 B. Spreavaju proklizavanje alata uz ouvanje velike pravilnosti obrtanja.
Strmi konus Model Mera d1 Mera D Mera A SK mm mm mm Art.-br. kratka 6 25 50 510 kratka 8 28 50 511 kratka 10 35 50 512 O kratka 12 42 50 513 O kratka 14 44 50 518 o 40 kratka 16 48 63 514 O kratka 18 50 63 519 o kratka 20 50 63 515 O srednja 12 42 120 553 O
A

DIN 6359

d1

23330

srednja 25 63 100 516 O

srednja 32 72 100 517 O Gr. proiz. 206

O o h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Model za DIN 1835 E na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

408

2011/12

d1 D

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa bonim vijkom


Opis: Cementirane, 700 50 HV (602 HRC), brueni konus i leite alata. Drka prema DIN 69871 ADB* = unutranji dovod rashladnog sredstva centralno/preko venca. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Unapred izbalansirane G 6,3 na 12000 1/min. Materijal: elik za cementciju, sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Primena: Za prihvat alata sa cilindrinom drkom i bonom, ravnom steznom povrinom prema DIN 1835 B (Weldon).
A

d1

Strmi konus Model Mera d1 Mera D Mera A

SK mm mm mm Art.-br. kratka 6 25 50 910 kratka 8 28 50 911 O kratka 10 35 50 912 O

23330

40 kratka 12 42 50 913 O

kratka 16 48 63 914 O

kratka 20 52 63 915 O

srednja 25 65 100 916 O Gr. proiz. 295

O * Kod drke oblika B otvori su zatvoreni navojnim epovima. h Neophodni potezni vijci, pogledajte br. 23692. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Precizne stezne glave za stezne aure Centro P


Opis: Strmi konus prema DIN 69871 AD = centralni dovod rashladnog sredstva kroz drku Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT3. Trapezni navoj 30 sa bruenom, ekstra dugom duplom voicom Precizno centriranje stezne navrtke Radijalno bacanje: < 6 m sa steznim aurama FAHRION GER oblik B, < 3 m sa steznim aurama FAHRION GER-HP Konus stezne glave se u potpunosti nalazi oko stezne aure ime se postie optimalna stabilnost i ravnomerna raspodeljenost sile stezanja. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Isporuka: Bez navrtke za pritezanje aure, bez graninog vijka za podeavanje duine.
Strmi konus Veliina Stezna aura Opseg stezanja Mera D Mera A* Dubina uranjanja E** Dubina uranjanja F*** SK CP 16 ER 16 / 426 E 1-10 30 70 110 016 CP 16 ER 16 / 426 E 1-10 30 100 140 116 CP 25 ER 25 / 430 E 2-16 40 70 110 125 40 CP 25 ER 25 / 430 E 2-16 40 100 113 225 CP 32 ER 32 / 470 E 2-20 50 50 85 55 032 CP 32 ER 32 / 470 E 2-20 50 70 111 60 132 O
A E G

H F

23360

mm mm mm mm mm Art.-br.

CP 32 ER 32 / 470 E 2-20 50 100 114 55 232 o Gr. proiz. 235

O o O o o * A-mera za stezne navrtke bez zaptivne podloke. ** F-mera za drae alata 16 mm. *** F-mera za drae alata > 16 mm. h FAHRION stezne aure, pogledajte br. 23322 na strani 437. FAHRION klju za stezne navrtke, pogledajte br. 23360 950-964 na strani 436. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Precizne stezne glave APC


za najveu silu stezanja i stabilnost kao i neznatno odstupanje centrinosti obrtanja Drka: Drka prema DIN 69871 AD = IKZ centralni dovod sredstva za hlaenje kroz drku. Precizno izbalansirane G 2,5 na 20000 1/min. Vei broj obrtaja na zahtev. Veoma malo radijalno bacanje 3 m (pri 2,5 x D). Stezanje alata se vri zajedno sa steznom aurom koja je presvuena zatitnim slojem (pogledajte br. 23332) i sa podesivim uzdunim graninikom u telu draa. Prednost: Precizna i brza izmena alata, bono, preko isporuenog estougaonog kljua. Vea sigurnost kod rezanja, zahvaljujui izuzetno velikom momentu dranja > 200 Nm (kod drke- 12 mm). Upotrebljive za finu obradu, oteano rezanje, HSC i obradu tvrdih materijala. Primena: Za stezanje cilindrinih drki u skladu sa DIN 1835 A, B (Weldon) i DIN 6535 Forma HA, HB kao i HE do 20 mm i tolerancijom prenika drke h6. Za glodanje, buenje, razvrtanje, urezivanje navoja itd.
Model drke Model Opseg stezanja Strmi konus Duina A Mera L1 Mera L2 Mera L3 Mera D1 Mera D2 uzak kratak 3-14 40 63 11 28,5 43,9 30 50 014 DIN 69871 AD standardni 3-20 40 74 20 28,5 55 40 50 021 standardni 20-32 40 135 3 23 116 56 70 025 o Gr. proiz. 209

o o h Moment klju art. br. 52223 52223 012 sa predpodeavanjem od 12 Nm, pogledajte na strani 1095. Stezne aure br. 23332 na strani 438. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

D1 D2

23331

mm SK mm mm mm mm mm mm Art.-br.

A L3 L2 L1

409

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


Izmena alata u svega nekoliko sekundi: Sa HYDRO steznom glavom omoguena je brza izmena alata. Aksijalno podeavanje po duini pri tom garantuje veoma visoku preciznost ponovnog postavljanja. Specijalni elementi zaptivanja obezbeuju apsolutnu zaptivenost i dug vek trajanja stezne glave. Sistem komora napunjenih hidraulinim uljem obezbeuje siguran nain stezanja bez vibracija, usled ega je vek trajanja alata i 4 puta dui. Korienjem redukujuih aura omogueno je stezanje razliitih prenika alata u jednom drau. Tehniki podaci: Radijalno bacanje < 0,003 mm Maks. broj obrtaja 40000 1/min (preporuujemo fino balansiranje!) Optimalna temperatura korienja 20-50 C (vee temperature na zahtev) Aksijalno podeavanje duine oko 10 mm Stezanje alata bez vibracija zahvaljujui sistemu komora sa ispunjenih hidraulikim uljem Funkcija: Imbus kljuem 1 se stezni zavrtanj 2 zavija do graninika. ivija 3 potiskuje hidraulino ulje u komoru sa elastinim zidom 4. Nastali pritisak stvara ravnomernu deformaciju tankozide aure 5. Na taj nain se vri precizno, snano i centrino stezanje drke alata. Prenosivi obrtni momenti: (kod direktnog stezanja)
Obrtni moment mm Nm 6 20 8 35 10 45 12 80 14 100 16 130 18 180 20 210 25 350 32 450

1 2 3

L3 L2

23333

Art.-br.

O O O O * Ukoliko elite oblik B, navedite to prilikom porudbine. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

O o Gr. proiz. 263

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


kratki teak model Opis: Drka prema DIN 69871 ADB*, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Sa aksijalnim podeavanjem duine. Mogua je upotreba reducir aura. Primena: Kod vrlo preciznih centrinih stezanja alata za glodanje, buenje i razvrtanje. Prednosti: Stezanje alata sa priguivanjem oscilacija pri maksimalnoj krutosti stezanja Visok uinak rezanja i prenos obrtnog momenta Minimalni trokovi odravanja zahvaljujui zatvorenom sistemu stezanja Isporuka: Uklj. imbus klju sa poprenom rukom.
Strmi konus Mera d1 Mera d2 Mera L1 Mera l2 Mera l3 Mera g SK mm mm mm mm mm Art.-br. 40 20 49,5 64,5 51 10 M16x1 220 O * Ukoliko elite oblik B, navedite to prilikom porudbine. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 263

L1

23333

L3 L2

410

2011/12

D1 D2

D1 D2 D3

Stezni alati

4 5

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


uski model Opis: Drka prema DIN 69871 ADB*, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Sa aksijalnim podeavanjem duine. Mogua je upotreba reducir aura. Primena: Kod vrlo preciznih centrinih stezanja alata za glodanje, buenje i razvrtanje. Prednosti: Stezanje alata sa priguivanjem oscilacija pri maksimalnoj krutosti stezanja Bolja postojanost reznog alata i kvalitet obraenih povrina Isporuka: Uklj. imbus klju sa poprenom rukom.
Strmi konus Mera d1 Mera d2 Mera d3 Mera L1 Mera l2 Mera l3 Mera l4 Mera g SK mm mm mm mm mm mm mm 40 6 26 49,5 80,5 37 10 29,5 M5 006 8 28 49,5 80,5 37 10 30 M6 008 10 30 49,5 80,5 41 10 35 M8x1 010 12 32 49,5 80,5 46 10 40 M10x1 012 14 34 49,5 80,5 46 10 40 M10x1 014 16 38 49,5 80,5 49 10 45 M12x1 016 18 40 49,5 80,5 49 10 46 M12x1 018 20 42 49,5 80,5 51 10 47 M16x1 020 25 55 63 80,5 57 10 28 M16x1 025 32 63 70 80,5 61 10 25,5 M16x1 032

L1 L4

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave TENDO


uski model Opis: Drka DIN 69871 ADB* = dovod sredstva za hlaenje centralno/preko venca, sa aksijalnim predpodeavanjem duine, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Primena: Veoma precizno centrino stezanje, dobar prenos obrtnog momenta, bolja postojanost reznog alata, dobri kvaliteti povrina, pogodne za visoke brojeve obrtaja, aksijalno podeavanje po duini. Sve uobiajene tipove drki je mogue stegnuti: Mogue je stegnuti kako alate sa glatkom cilindrinom drkom prema DIN 6535 oblik HA sa 32 mm, tako i drke sa bonom zaravnjenom povrinom prema DIN 1835 oblik HB, HE direktno i bez meuaure. Isporuka: Uklj. granini vijak za duinu i klju za stezanje.
Strmi konus Mera d1 Mera D4 Mera d2 Mera d3 Mera L1 Mera l2 Mera L6 Mera L5 Mera L4 Mera L3 Mera G Br. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Art.-br. 40 6 22 26 49,5 80,5 37 20,5 3,6 29,5 10 M5 010 8 24 28 49,5 80,5 37 20,5 3,6 30 10 M6 020 10 26 30 49,5 80,5 41 25,5 3,6 31 10 M8x1 030 12 28 32 49,5 80,5 46 30,5 3,6 31,5 10 M 10 x 1 040 16 34 38 49,5 80,5 49 35 3,6 33 10 M 12 x 1 050 20 38 40 49,5 80,5 51 37,8 3,7 34 10 M 16 x 1 060
L1 L7 L4

L3 X

L6 L2

L5

23335

O O O O O O * Otvori su pri isporuci oblika B zatvoreni epovima sa navojem. Gr. proiz. 229 h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave TENDO ES


ultra kratak model Opis: Drka prema DIN 69871, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. TENDO: AD = centralni dovod rashladnog sredstva kroz drku. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Prednosti: Za visoki uinak rezanja, posebno povoljan model, ekonomian kod upotrebe zatvorenih redukcionih aura br. 23336 na strani 442. Sve uobiajene tipove drki je mogue stegnuti: Mogue je stegnuti kako alate sa glatkom cilindrinom drkom prema DIN 6535 oblik HA sa 32 mm, tako i drke sa bonom zaravnjenom povrinom prema DIN 1835 oblik HB, HE direktno i bez meuaure.
Strmi konus Mere D1/D2 Mera A Dubina uranjanja maks. Br. mm mm mm Art.-br. 40 20/49,25 24,6 51 205 O * Otvori su pri isporuci oblika B zatvoreni epovima sa navojem. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

23335

Gr. proiz. 229

Univerzalne hidro-stezne glave SINO-R


za teke uslove obrade Opis: Inovativna tehnika hidropotisnog stezanja. Aksijalnim povlaenjem tela aure SINO kukastim kljuem elastini pritisni medijum pritiska zidove deformabilne stezne aure. Stezna aura se ravnomerno-elastino deformie ka osi stezne glave. Model DIN 69871 AD/B= unutranji dovod rashladne tenosti centralno / preko venca. Precizno izbalansirane G 6,3 na 15000 1/min. Prednosti: Veoma dobra osobina amortizovanja, produen vek trajanja alata, poboljanje kvaliteta obraene povrine obratka, poveanje veka trajanja vretena maina. Karakteristike oteanog rezanja: Velika sila pritezanja 450 Nm / D 20 mm, ojaane aure za teke uslove rezanja. Od High-End-Elastomera, dodatna pokrivna aura od mesinga namenjena za grubo glodanje i kopirno glodanje. Primena: Veoma precizno centrino stezanje, tolerancija radijalnog bacanja 0,005 mm izmerena u otvorima za stezanje, podesna za visoki broj obrtaja, stezanje drki DIN 1835 A+B i 1835 E (Whistle Notch), L1 aksijalno podeavanje duine sa preciznou ponavljanja od 0,005 mm. L7
L4

Strmi konus Stezanje D1*/spoljanji- stezne aure D2 venca D3 A-mera, mera podeavanja L1/duina prihvata L2 Put uzdunog zavrtnja za podeavanje L3/aktivna duina stezanja L6 Duina stezne glave L7 G Obrtni moment

SK mm mm mm mm mm Nm Art.-br.

23350
* Za toleranciju prenika drke alata h 6. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. Model sa drkom HSK 63 pogledajte br. 23737 na strani 428. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

40 AD/B 12/39 20/48,5 44,45 49,72 73/46 78/51 10/33 10/38 54 59 M8x1 M 10 x 1 150 450 210 220 O O Gr. proiz. 229

D1 D2

L6 L3 L2

L5

2011/12

D1 D2 D3

D1 D4 D2 D3

411

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Inovacije
termoskupljajue stezne glave sa uvodnikom Uvodnik: Stezna glava sa uvodnikom za termo-stezanje za veu sigurnost procesa. Sve ThermoGrip glave su izraene sa uvodnikom. Time se vri predcentriranje drki, a proces termostezanja se odvija automatski bez upotrebe ruku. JetSleeve inovativni dovod sredstva za hlaenje Rotirajua stezna glava sa sprovoenje sredstva za hlaenje. aura sa mlaznicama se direktno postavlja na steznoj glavi, nije potrebno obaviti prethodne promene na glodalici. Apsolutna fiksiranost i kod brzog obrtanja vretena. U telu sa mlaznicama se stvara pritisak, mlaz rashladnog sredstva je uvek usmeren ka drci glodala. Optimalno centrino obrtanje, sa zanemarljivom neuravnoteenou. JetSleeve- stezne glave se mogu koristiti na svim uobiajenim glodalicama sa unutranjim dovodom sredstva za hlaenje.
1

SW L

23425

o o o h Neophodni potezni vijci, pogledajte br. 23690 na strani 443. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

o Gr. proiz. 226

412

g d1 d2 d3

Stezni alati

3 2

1 Uvodnik

Skupljajua stezna glava sa JetSleeve

Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave, standardne


Opis: Strmi konus prema DIN 69871-1 Oblik AD = centralni unutranji dovod sredstva za hlaenje. Tolerancija radijalnog bacanja strmog konusa u odnosu na prihvatni otvor d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke h 6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 15000 1/min. Neophodno je precizno balansiranje za vei broj obrtaja. Art.-br. 560- 569 veoma dug model Isporuka: Sa ugraenim, graninikom duine u vidu zavrtnja. Ostali modeli i mere na zahtev.

SK x d1 Mera d2 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V

23425
SK x d1 Mera d2 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V

mm mm mm mm mm Art.-br. mm mm mm mm mm Art.-br.

40 x 3 15 20 80 5 503 O 40 x 12 24 47 160 10 563

40 x 4 15 20 80 5 504 O

40 x 5 15 25 80 5 505 O

40 x 6 21 36 80 10 510 O 40 x 16 27 50 80 10 514 O 21 36 160 10 560 o 27 50 160 10 564 o 21 36 80 10 511 O

40 x 8 21 36 160 10 561 o 40 x 18 33 50 80 10 519 O 33 50 160 10 569 o 33 52 80 10 515 O 24 42 80 10 512 O

40 x 10 24 42 160 10 562 o 40 x 20 33 52 160 10 565 o

40 x 12 24 47 80 10 513 O 40 x 25 44 58 100 10 516 o Gr. proiz. 297

40 x 14 27 47 80 10 518 O 27 47 160 10 568 o

23425

o h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave JetSleeve, uske


Opis: Spoljana kontura prema DIN 69882-8, telo stezne glave 'uzak model TSF'. Strmi konus prema DIN 69871-1 oblik AD = centalni unutranji dovod sredstva za hlaenje. Tolerancija radijalnog bacanja strmog konusa u odnosu na prihvatni otvor d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju drke h 6. Naznaeni moment pritezanja oznaava moment pritezanja za JetSleeve auru sa mlaznicama na steznoj glavi. Isporuka: Termoskupljajue stezne glave sa JetSleeve aurom sa mlaznicama.
SK x d1 Mera d2 Mera d3 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V Navoj g Otvor kljua Moment pritezanja mm 40 x 3 mm 15 mm 20 mm 15 mm 80 mm 9 M 6 mm 19 Nm 10 Art.-br. 703 40 x 4 15 20 15 80 9 6 19 10 704 40 x 5 15 20 20 80 9 6 19 10 705 40 x 6 21 27 36 80 9 5 25 12 706 40 x 8 21 27 36 80 9 6 25 12 708 40 x 10 40 x 12 40 x 16 24 24 27 32 32 34 42 47 50 80 80 80 9 7 11 8x1 10 x 1 12 x 1 30 30 32 16 16 18 710 712 716
A l1 A V 0,003 A

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 30/40


Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave JetSleeve, standardne


Opis: Ojaana konstrukcija za oteano rezanje. Strmi konus prema DIN 69871-1, oblik AD = centralni dovod SHP. Tolerancija radijalnog bacanja strmog konusa u odnosu na prihvatni otvor d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke alata h 6. Naznaeni moment pritezanja oznaava moment pritezanja za JetSleeve auru sa mlaznicama na steznoj glavi. Isporuka: Termoskupljajue stezne glave sa JetSleeve aurom sa mlaznicama.
SK x d1 Mera d2 Mera d3 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V Navoj g Otvor kljua Moment pritezanja mm mm mm mm mm mm M mm Nm Art.-br. 40 x 8 24 29 36 80 17 6 27 14 808 40 x 10 28 34 42 80 17 8x1 32 18 810 o 40 x 12 33 38 47 80 17 10 x 1 36 20 812 o 40 x 16 38 42 50 80 17 12 x 1 40 22 816 o Gr. proiz. 297
A l1 A V 0,003 A

SW L

23425

o h Neophodni potezni vijci, pogledajte br. 23690 na strani 443. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave, uske


Opis: Uski model za obradu formi kalupa i alata. Strmi konus prema DIN 69871-1 oblik A/D = centralni unutranji dovod sredstva za hlaenje. Tolerancija radijalnog bacanja strmog konusa u odnosu na prihvatni otvor d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju drke h 6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 18000 1/min. Povrina: Ove termoskupljajue stezne glave presvuene su neoksidirajuim slojem. Ovako se izbegava problem sa rom kod suve obrade i promene boje kod ciklusa skupljanja. Isporuka: Sa ugraenim, graninim vijkom za podeavanje duine.

A NL I1 3 V
d1

SK x d1 Najmanji d2 Najvei d3 Mera za podeavanje A Duina drke NL Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V

23426
SK x d1 Najmanji d2 Najvei d3 Mera za podeavanje A Duina drke NL Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V

mm mm mm mm mm mm mm Art.-br. mm mm mm mm mm mm mm Art.-br.

40 x 3 9 13 83 60 20 5 410 o 16 22 83 60 42 5 042 9 16 123 100 20 5 411 o 40 x 10 16 26 123 100 42 5 142 o 10 14 83 60 20 5 420 o 16 30 163 140 42 5 242 o

40 x 4 10 17 123 100 20 5 421 o 18 24 83 60 47 5 043 o 12 18 83 60 36 5 040 o 40 x 12 18 28 123 100 47 5 143 o

40 x 6 12 22 123 100 36 5 140 o 18 32 163 140 47 5 243 o

12 26 163 140 36 5 240 o 22 28 83 60 50 5 044 o

14 20 83 60 36 5 041 o 40 x 16 22 32 123 100 50 5 144 o

40 x 8 14 24 123 100 36 5 141 o 22 36 163 140 50 5 244 o

23426

o h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Gr. proiz. 297

2011/12

d2 d3

g d1 d2 d3

14 28 163 140 36 5 241 o

413

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 50


Nastavak na sledeoj strani

PYROquart Termoskupljajue stezne glave, kompaktne


Primena: Zbog visoke sile stezanja takoe pogodne i za teke obrade rezanjem. Opis: Strmi konus prema DIN 69871-1 oblik AD centralni unutranji dovod sredstva za hlaenje. Tolerancija radijalnog bacanja na d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja je predvien za toleranciju prenika drke od h6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 20000 1/min. Priguuje oscilacije pomou ojaane konstrukcije.
L1

Veliina Prihvat Prihvat Opseg stezanja Prenos Reim bez hlaenja n maks Reim sa hlaenjem n maks. Prenos snage Kuite / visina Mera 'A' za granini blok

mm
1/min 1/min

23275

Nm mm mm Art.-br.

Automatska zamena 076 105 SK40 SK40 ER20 ER32 1-13 1-20 1:5 1:5 25000 15000 40000 25000 3,5 9 76/141,5 105/167 65 65 001 002

Runa zamena 76 105 SK40 SK40 ER20 ER32 1-13 1-20 1:5 1:5 25000 15000 40000 25000 3,5 9 76/154 105/179 004 005 o Gr. proiz. 130

o o o h Brzohodna vretena za glodala se mogu isporuiti za drae maina (npr . HSK 63 A, HSK 80 A, DIN 69871)kao i za drae alata ER-sistemi sa steznom aurom i Weldon. Svi modeli se na zahtev mogu isporuiti i sa unutranjim hlaenjem. Granini blok, pogledajte br. 12098, art.-br. 195-205 na strani 111, ugaone glave za glodanje, pogledajte br. 12098 na strani 113. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

CNC Precizne kratke buake stezne glave


za levi i desni smer obrtanja Opis: Drka SK 50 DIN 69871 A. Precizne stezne glave sa visokom tanou centrinog obrtanja, tolerancija pravilnosti obrtanja 0,03 mm. Minimalna duina stezanja 22 mm kod prenika od 1,0 mm. Izbalansirane do 7000 1/min pri zaostaloj neuravnoteenosti od maks. 40 gmm. Primena: Za korienje u svim obradnim centrima i na CNC-mainama sa izmenjivaem alata. Za buenje, razvrtanje, uputanje, rezanje navoja kao i za lake radove finog glodanja. Prikladne za desni i levi smer obrtanja. Prednost: Delovi izloeni habanju brueni i polirani obezbeuju dug vek trajanja. Integrisan puni prenosnik obezbeuje visok moment dranja. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A Prenik D mm mm mm Art.-br. DIN 69871 A 116 SK 50 80 50 530 O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 208

21329

414

2011/12

18 h6 C D

Stezni alati
L3min L3max

d1

SK Prenik stezanja d Mera za podeavanje L1 Najmanji d1 Najvei d4 Dubina stezanja L3 min. Dubina stezanja L3 maks.

23438

mm mm mm mm mm mm Art.-br.

6 50 22 25 25 32 040 o

8 50 24 28 30 37 041 o

10 50 26 35 26 37 042 o

40 12 50 28 42 26 37 043 o

16 60 32 48 29 40 045 o

20 60 36 50 34 45 047 o

d4

25 60 41 50 39 50 048 o Gr. proiz. 297

h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Brzohodna vretena za glodala


Primena: Brzohodna vretena daju reenja za sve oblasti za koje dati brojevi obrtaja maine i rezultirajue brzine rezanja nisu dovoljne za industrijsku proizvodnju. Alati na sebi imaju serijski proizveden omota za hlaenje koji dovodi do snienja radne temperature te tako i do uslova primene koji ostaju konstantni. Mogu je rad u reimu bez hlaenja (pogledajte tabelu). Isporuka: Komplet sa pogonskim konusom i blokirajuom ploom. Vreteno je standardne konstrukcije prema DIN 6488 (ER sistem). Ostale varijante po elji. Granini blok i stezna aura nisu sastavni deo isporuke.
76 141,5

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 50


Nastavak na sledeoj strani

Kratke buake stezne glave


sa pojaivaem sile stezanja, za direktan prihvat, za desni i levi smer obrtanja Opis: Drka prema DIN 69871 A za brojeve obrtaja do 12000 1/min. odstupanje krunosti obrtanja maks. 0,04 mm. Precizni model sa visokom centrinou obrtanja. Kratka konstrukcija, poto su drka alata i vodea aura vrsto spojeni i ine jedinstvenu celinu. Privrivanje alata se vri prenosnikom koji se pokree estougaonim kljuem, tako da je izmena alata mogua i direktno na maini. Bezbednost je zagarantovana, jer otvaranje stezne glave za vreme rada ili kod naglog zaustavljanja vretena nije mogue. Primena: Na obradnim centrima i CNC-glodalicama Prednost: Precizno voene stezne eljusti pruaju najveu centrinost obrtanja i stabilnost prilikom stezanja. Momenti stezanja na alatu do 80 Nm (1-13 mm) i 120 Nm (2,5-16 mm).
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A d1 DIN 69871 A mm mm mm Art.-br. 1-13 50 87,5 43 532 2,5-16 50 106,5 56 533 o Gr. proiz. 208

C D1 A DIN 69871 A

21318

o * Izbalansirane prema kvalitetu izbalansiranosti G16. h Potrebni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Stezna glava sa drkom prema DIN 69871 B, sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva, na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Precizne kratke buake stezne glave AKL


za oba smera obrtanja Opis: Drka prema DIN 69871 A/AD sa unutranjim dovoenjem rashladnog sredstva. Balansirane sa preostalim balansom od maks. 40 gmm za upotrebu do 7000 1/min. Vei broj obrtaja na zahtev. 100 % provereno radijalno bacanje sa razliitim prenicima cilindrinih mernih trnova na razliitim mernim takama prema DIN ISO 10888. Tolerancija radijalnog bacanja 0,03 mm. Primena: Na obradnim centrima i CNC-glodalicama sa izmenjivaem alata. Prednost: Bezbedne jer otvaranje stezne glave za vreme rada ili kod naglog zaustavljanja vretena nije mogue. Integrisani puni prenosnik obezbeuje visok moment zadravanja > 75 Nm pri 13 mm. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja Strmi konus Duina A D mm SK mm mm Art.-br. DiN 69871 A/AD sa IK 1-16 50 90 50 550 Gr. proiz. 209

23050

O Tolerancija radijalnog bacanja 0,03 mm h Tip ultra: Tolerancija radijalnog bacanja 0,015 mm preko celokupnog opsega stezanja. Za jednostavno i pouzdano stezanje burgija potpuno od tvrdog metala i brzoreznog elika sa kaljenom drkom, mogua je isporuka i steznih glava sa eljustima presvuenim dijamantom. Ponuda na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Kratke buake stezne glave


sa specijalnim kljuem, za obrtanje u desnom smeru Precizan model. Samosteue, sila stezanja se poveava automatski i proporcionalno u odnosu na moment buenja. Takoe i kod veoma brzog zaustavljanja vretena ne moe doi do otputanja reznog alata. Brzo stezanje preko stezne aure. Pomou dve povrine za klju mogue je pomou steznog kljua udvostruiti silu stezanja.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A D mm SK mm mm Art.-br. DIN 69871 A 3-16 50 90 57 750 O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 295
A

C D

23050

2011/12

415

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 50


Nastavak na sledeoj strani

Drai alata, strmi konus / Morze konus


Opis: Cementirani i precizno brueni. Model drke prema DIN 69871 ADB* = dovod sredstva za hlaenje centralno/preko venca. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Izbalansirani G 6,3 na 12000 1/min. Primena: Za prihvat alata sa Morze konusnom drkom i uicom za izbijanje alata.
Strmi konus Unutranji konus Mera D Mera A 1 2 25 32 45 60 630 631 23080 O O * Otvori su pri isporuci oblika B zatvoreni epovima sa navojem. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Za alate sa MK drkom sa uicom.


A

SK MK mm mm Art.-br.

50 3 40 65 632 O

4 48 95 633 O

5 63 105 634 O Gr. proiz. 295

L1

Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala, kratki


Opis: Cementirani 670 40 HV (56+4 HRC). Konus, trn d1 i eona kontaktna povrina brueni. Drka prema DIN 69871 A, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Izbalansirani. Materijal: elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra nakon cementacije od najmanje 800 N/mm. Primena: Za prihvat glodala sa uzdunim ili poprenim ljebom prema DIN 842, 1880 i glodakih glava prema DIN 1830. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala, uzdunim klinom i prstenastim obrtaem br. 23200 na strani 435.
Strmi konus Model Trn d1 Duina trna L1 Duina trna L3 Venac D Mera A SK h 6 mm mm mm mm mm Art.-br. dug 22 31 19 40 100 531 o 50 dug 27 33 21 48 100 532 o Gr. proiz. 206

DIN 6358

23156

h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Distantni prstenovi za trn glodalice, pogledajte br. 23135-23142 od na strani 433 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala


Opis: Konusi cementirani i precizno brueni. Model drke prema DIN 69871 AD/B= unutranji dovod rashladne tenosti centralno/preko venca, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Izbalansirani G 6,3 na 12000 1/min. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala, uzdunim klinom i prstenastim obrtaem.
Strmi konus Trn d1 Duina trna L3 Venac D Mera A 16 17 32 55 630 23155 O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. SK h 6 mm mm mm mm Art.-br. 22 19 40 55 631 O 50 27 21 48 55 632 O 32 24 58 55 633 O 40 27 70 55 634 O Gr. proiz. 295
A L3

416

2011/12

d1 D

d1 D

Stezni alati

Trnovi za nasadna glodala sa fiksnim obrtaem


Opis: Cementirani 60 2 HRC (700 50 HV). Dubina 0,8 mm 0,2, brunirani. Drka prema DIN 69871 AD i ADB* = unutranji dovod rashladne tenosti centralni/preko venca, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirani G 6,3 na 12000 1/min. Sa vrsto postavljenim epovima obrtaa i poveanim prenikom eonog naleganja za prihvat glodakih glava i glodala sa poprenim ljebom DIN 1880. Materijal: Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru od minimum 800 N/mm. Primena: Sa eonim ispustom rashladnog sredstva, za glodake glave sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala.
Strmi konus Trn d1 Duina trna L1 Venac D Mera A 22 27 19 21 48 58 35 40 631 632 23150 O O * Otvori su pri isporuci oblika B zatvoreni epovima sa navojem. ** Sa dodatna 4 otvora sa navojem prema DIN 2079. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. SK h 6 mm mm mm mm Art.-br. 50 32 24 78 50 633 O 40** 27 88 50 634 O 60** 40 129 70 635 O Gr. proiz. 295
A

0.003 A 0.008 A

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 50


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip ER, za glodala


Opis: Cementirani i precizno brueni. Drka prema DIN 69871 AD = centralni unutranji dovod rashladnog sredstva, bez graninog vijka za podeavanje duine, oblik ADB na zahtev. Art.-br. 630- 631 SK 50, oblik ADB. Prethodno izbalansirane G 6,3 na 12000 1/min. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3.
50 kratka ER 32 mm 2-20 mm 50 mm 70 Art.-br. 630 23300 O ** Odgovarajui okasti klju standardni model za ER 16, pogledajte br. 23308 216 na strani 435. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. Stezne aure, pogledajte br. 23320 na strani 438. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Strmi konus Model Tip Opseg stezanja Mera D Mera A SK
Nastavak na sledeoj strani

kratka ER 40 3-26 63 80 631 O Gr. proiz. 295

A A

0.005 A

SK 50, DIN 69871 ADB

Stezne glave tip ER, za glodala


sa normalnom steznom navrtkom Opis: Cementirane 670 40 HV (56+4 HRC). Brueni spoljanji i unutranji konus. Sa podesivim graninikom duine. Drka prema DIN 69871 A, tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Precizno izbalansirane G 2,5 na 15000 1/min. Materijal: elik za cementciju, sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Primena: Za dvostruko konusne, obostrano prorezane stezne aure tipa ER br. 23320. Alati se dre celom duinom stezne aure i mogu se stezati po rubovima. Vaenje steznih aura iz glave uz pomo ljeba za skidanje prilikom oputanja stezne navrtke.
Strmi konus Tip Opseg stezanja Stezna navrtka D Mera A SK mm mm mm Art.-br. 50 ER 40 3-26 63 80 530 O Gr. proiz. 206 DIN 69871 A
A

23300
h Neophodni potezni vijci pogledajte br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa bonim vijkom, sa kanalom za hlaenje du otvora za prihvat


Opis: Cementirane, 700 50 HV (602 HRC), brueni konus i leite alata. Drka prema DIN 69871 ADB* = dovod rashladnog sredstva centralno/preko venca. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Unapred izbalansirane G 6,3 na 12000 1/min. Materijal: elik za cementciju, sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Primena: Za prihvat alata sa cilindrinom drkom i bonom, ravnom steznom povrinom prema DIN 1835 B (Weldon).
Strmi konus Mera d1 Mera D Mera A 8 10 28 35 63 63 931 932 23330 o o * Kod drke oblika B otvori su zatvoreni navojnim epovima. h Neophodni potezni vijci, pogledajte br. 23692. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

d1

SK mm mm mm Art.-br.

50 12 42 63 933 O 16 48 63 934 O 20 52 63 935 O 25 65 80 936 o Gr. proiz. 295

Stezne glave sa bonim vijkom


Opis: Cementirane i precizno bruene. Drka prema DIN 69871 ADB* = unutranji dovod rashladnog sredstva centralno/preko venca. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirane G 6,3 na 12000 1/min.

Strmi konus Model Mera d1 Mera D Mera A

SK kratka 14 44 63 638 O kratka 16 48 63 634 O kratka 18 50 63 639 O

kratka kratka kratka kratka mm 6 8 10 12 mm 25 28 35 42 mm 63 63 63 63 Art.-br. 630 631 632 633 23330 O O O O * Kod drke oblika B otvori su zatvoreni navojnim epovima. h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

50 kratka 20 52 63 635 O

kratka 25 65 80 636 O

srednja 10 35 100 642 O

srednja 12 42 100 643 O

srednja 16 48 100 644 O

srednja 20 52 100 645 O

srednja srednja 25 32 65 72 120 100 646 637 O O Gr. proiz. 295

2011/12

417

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69871 SK 50


Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


uski model Opis: Drka prema DIN 69871 ADB*, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Sa aksijalnim podeavanjem duine. Mogua je upotreba reducir aura. Primena: Kod vrlo preciznih centrinih stezanja alata za glodanje, buenje i razvrtanje. Prednosti: Stezanje alata sa priguivanjem oscilacija pri maksimalnoj krutosti stezanja Bolja postojanost reznog alata i kvalitet obraenih povrina Isporuka: Uklj. imbus klju sa poprenom rukom.
Strmi konus Mera d1 Mera d2 Mera d3 Mera L1 Mera l2 Mera l3 Mera l4 Mera g SK mm mm mm mm mm mm mm Art.-br. 50 6 26 49,5 80,5 37 10 29,5 M5 106 8 28 49,5 80,5 37 10 30 M6 108 10 30 49,5 80,5 41 10 35 M8x1 110 12 32 49,5 80,5 46 10 40 M10x1 112 14 34 49,5 80,5 46 10 40 M10x1 114 o 16 38 49,5 80,5 49 10 45 M12x1 116 o 18 40 49,5 80,5 49 10 46 M12x1 118 o 20 42 49,5 80,5 51 10 42 M16x1 120 o 25 55 63 100 57 10 48 M16x1 125 32 63 70 100 61 10 61 M16x1 132

L3 L2

23333

o o o o * Ukoliko elite oblik B, navedite to prilikom porudbine. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

o o Gr. proiz. 263

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


kratki teak model Opis: Drka prema DIN 69871 ADB*, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Sa aksijalnim podeavanjem duine. Mogua je upotreba reducir aura. Primena: Kod vrlo preciznih centrinih stezanja alata za glodanje, buenje i razvrtanje. Prednosti: Stezanje alata sa priguivanjem oscilacija pri maksimalnoj krutosti stezanja Visok uinak rezanja i prenos obrtnog momenta Minimalni trokovi odravanja zahvaljujui zatvorenom sistemu stezanja Isporuka: Uklj. imbus klju sa poprenom rukom.
Strmi konus Mera d1 Mera d2 Mera L1 Mera l2 Mera l3 Mera g SK mm mm mm mm mm Art.-br. 50 32 72 81 61 10 M16x1 232 o * Ukoliko elite oblik B, navedite to prilikom porudbine. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 263

L1

23333

L3 L2

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave TENDO ES


ultra kratak model Opis: Drka prema DIN 69871, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. TENDO: AD = centralni dovod rashladnog sredstva kroz drku. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Prednosti: Za visoki uinak rezanja, posebno povoljan model, ekonomian kod upotrebe zatvorenih redukcionih aura br. 23336 na strani 442. Sve uobiajene tipove drki je mogue stegnuti: Mogue je stegnuti kako alate sa glatkom cilindrinom drkom prema DIN 6535 oblik HA sa 32 mm, tako i drke sa bonom zaravnjenom povrinom prema DIN 1835 oblik HB, HE direktno i bez meuaure.
Strmi konus Mere D1/D2 Mera A Dubina uranjanja maks. Br. mm mm mm Art.-br. 50 32/70,5 30,9 61 215 O * Otvori su pri isporuci oblika B zatvoreni epovima sa navojem. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 229
A

23335

418

D1 D2

2011/12

D1 D2

D1 D2 D3

Stezni alati

L1 L4

Prihvat alata Prihvat alata JIS B 6339 MAS BT


Nastavak na sledeoj strani

Brzohodna vretena za glodala


Primena: Brzohodna vretena daju reenja za sve oblasti za koje dati brojevi obrtaja maine i rezultirajue brzine rezanja nisu dovoljne za industrijsku proizvodnju. Alati na sebi imaju serijski proizveden omota za hlaenje koji dovodi do snienja radne temperature te tako i do uslova primene koji ostaju konstantni. Mogu je rad u reimu bez hlaenja (pogledajte tabelu). Isporuka: Komplet sa pogonskim konusom i blokirajuom ploom. Vreteno je standardne konstrukcije prema DIN 6488 (ER sistem). Ostale varijante po elji. Granini blok i stezna aura nisu sastavni deo isporuke.
Veliina Prihvat Prihvat Opseg stezanja Prenos Reim bez hlaenja n maks Reim sa hlaenjem n maks. Prenos snage Kuite / visina Mera 'A' za granini blok Automatska zamena 150 SK50 ER50 4-34 1:5 10000 18000 35 150/198 110 003 Runa zamena 150 SK50 ER50 4-34 1:5 10000 18000 35 150/208 006 o Gr. proiz. 130
76 141,5

mm
1/min 1/min

23275

Nm mm mm Art.-br.

o h Brzohodna vretena za glodala se mogu isporuiti za drae maina (npr . HSK 63 A, HSK 80 A, DIN 69871)kao i za drae alata ER-sistemi sa steznom aurom i Weldon. Svi modeli se na zahtev mogu isporuiti i sa unutranjim hlaenjem. Granini blok, pogledajte br. 12098, art.-br. 195-205 na strani 111, ugaone glave za glodanje, pogledajte br. 12098 na strani 113. Neophodni potezni vijci, br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

CNC Precizne kratke buake stezne glave


za levi i desni smer obrtanja Opis: Drka JIS B 6339 MAS BT DIN 69871 A. Precizna stezna glava sa najveom moguom centrinou, tolerancija radijalnog bacanja 0,03 mm. Najmanja duina stezanja je 22 mm sa prenikom od 1,0 mm. Balansirane do 7000 1/min pri preostalom balansu od maks. 40 gmm. Primena: Za korienje u svim obradnim centrima i na CNC-mainama sa izmenjivaem alata. Za buenje, razvrtanje, uputanje, rezanje navoja kao i za lake radove finog glodanja. Prikladne za desni i levi smer obrtanja. Prednost: Delovi izloeni habanju brueni i polirani obezbeuju dug vek trajanja. Integrisan puni prenosnik obezbeuje visok moment dranja. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja C Strmi konus Duina A Prenik D mm mm mm Art.-br. MAS BT 116 BT 40 88 50 710 O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 208

C D

21329

Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala


Opis: Cementirani HRC 60 2 (HV 700 50), dubina sloja 0,8 mm 0,2, bruniran. Drka prema Japanskom standardu JIS B 6339 (MAS 403 BT), tolerancija konusih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirani G 6,3 na 12000 1/min. Materijal: Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Isporuka: Sa vijkom za pritezanje glodala, uzdunim klinom i prstenastim obrtaem.
Strmi konus Trn d1 Duina trna L3 Venac D Mera A SK mm mm mm mm Art.-br. 16 17 32 55 711 22 19 40 55 712 O 40 27 21 48 55 713 O 32 24 58 60 714 O 40 27 70 60 715 O Gr. proiz. 295

23155

O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

419

Stezni alati

18 h6

Prihvat alata Prihvat alata Morze konus/cilindrina drka


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave tip ER, za glodala


Opis: Cementirane HRC 60 2 (HV 700 50), dubina sloja 0,8 mm 0,2, brunirane. Drka prema Japanskom standardu JIS B 6339 (MAS 403 BT), unutranji dovod sredstva za hlaenje centralno, bez vijka za podeavanje duine. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirane G 6,3 na 12000 1/min. Sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva preko venca drke oblik AD/B. Materijal: Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm.
Strmi konus Tip Opseg stezanja Mera D Mera A SK mm mm mm Art.-br. ER 32 2-20 50 70 710 O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

40 ER 40 3-26 63 80 711 O

23300

50 ER 40 3-26 63 80 730 O Gr. proiz. 295

Stezne glave sa bonim vijkom


Opis: Cementirane 60 2 HRC (HV 700 50 HV), dubina sloja 0,8 mm 0,2, brunirane. Drka prema japanskom standardu JIS B 6339 (MAS 403 BT), unutranji dovod sredstva za hlaenje centralno. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Prethodno izbalansirane G 6,3 na 12000 1/min. Sa unutranjim dovodom rashladnog sredstva preko venca drke oblik AD/B. Materijal: Legirani elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm.
Strmi konus Mera d1 Mera D Mera A SK mm mm mm Art.-br. 40 6 25 50 710 8 28 50 711 10 35 63 712 O 12 42 63 713 O 16 48 63 714 O 20 50 63 715 O 25 63 90 716 O 32 72 100 717 O Gr. proiz. 295
A

d1

23330

O O h Neophodni potezni vijci br. 23690 na strani 444. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za glodala


sa Morze-konusnom drkom Opis: Cementirani 670 40 HV (56+4 HRC). Konus, trn d1 i eona kontaktna povrina brueni. Materijal: elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm. Primena: MK 2 za prihvat glodala sa uzdunim ljebom po DIN 842 MK 3 i 4 za prihvat glodala sa uzdunim i poprenim ljebom po DIN 842 i DIN 1880. Isporuka: Za svaki nasadni trn glodala isporuuje se i: 1 vijak za pritezanje glodala, 1 uzduni klin, 1 prstenasti obrta br. 23200 (pri MK 3 i 4) Dodatno se mogu isporuiti: Klju br. 23190, prstenovi za trnove glodala br. 23135-23142.

MK 2 Morze-konus Trn d1 Duina trna L3 Duina trna l4 Mera d2 Duina navoja l1 MK h 6 mm mm mm mm mm Art.-br. 2 16 30 28 25 005 O 3 22 19 31 40 25 020 O

Mk 3 i 4 4 27 21 33 48 25 070 o

23168

13 25 24 25 003

22 40 36 25 007 O

16 17 27 32 25 010 o

27 21 33 48 25 030 o

16 17 27 32 25 050 o

22 19 31 40 25 060 O

32 24 38 58 25 080 o

40 27 41 70 25 090 o Gr. proiz. 206

O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave za glodala, sa Morze konusom


Opis: Sa ugraenim vijkom kao graninikom za podeavanje duine. Za stezne aure DIN ISO 10897 (novi standard), DIN 6388 (stari standard). Isporuka: Sa steznom navrtkom.
Morze-konus Opseg stezanja Mera D Mera A maks.* Navoj za potezni vijak g Stezna glava za glodala bez steznih aura 23285 * Kod stezanja najveih prenika. h Stezne aure pogledajte br. 23291-23293, na strani 441. Klju sa kukom br. 52100 na strani 1047. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. MK mm mm mm Art.-br. 2 2-16 43 65 M 10 002 O 3 2-25 60 80 M 12 003 4 2-25 60 84 M 16 004

O O Br. 23285 = Gr. proiz. 218

420

2011/12

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata Morze konus/cilindrina drka


Nastavak na sledeoj strani

Produeci stezne glave AMC


sa velikom tanou obrtanja, za stezanje najmanjih alata, za levi i desni smer obrtanja Opis: Cilindrina drka h6 Prihvat alata se vri u Albrecht APC preciznu steznu glavu ili u standardne termoskupljajue stezne glave, hidrodilatacione stezne glave ili u stezne glave sa aurom. Stezanje alata se vri zajedno sa oslojenom steznom aurom (pogledajte br. 23332) i isporuenim estougaonim kljuem. Primena: Svuda gde se na teko pristupanim zonama rada koriste najmanji alati i/ili zavojne burgije. Prednosti: Veoma uzak model od 14 mm. Nisu potrebna nikakva specijalna znanja i ureaji kao kod korienja produetaka za termostezanje. Br. 23334 100 model kao buaka stezna glava sa tri eljusti za stezanje najmanjih zavojnih burgija 0,2-1,5 mm (nije potrebna stezna aura)
Drka- Opseg stezanja Duina mm mm mm Art.-br. 14 1-6 100 010 o 1-6 150 020 o 1-6 100 030 o 20 1-6 150 040 o 16 0,2-1,5 160 100 o Gr. proiz. 209

23334

h Stezne aure br. 23332 na strani 438


Nastavak na sledeoj strani

Produeci stezne glave


sa cilindrinom drkom, tip ER Opis: Stezanje burgija mogue po rubovima. Naroito uzak model za primenu u steznim glavama za glodala kao produetak alata, za zahvate na veoj dubini i na nepristupanim mestima. Primena: Za dvostruko konusne stezne aure sa prorezima sa obe strane tip ER br. 23320. Za NC maine za obradu i obradne centre.

d1

L1

L2

Tip standardan d1 Otvor kljua/D L1 L2 Navoj (unutranji)

12 16 25/28 25/28 80 60 36 36 M8 M 10 Art.-br. 130 150 23304 O O h Stezni klju, pogledajte br. 23308 008 na strani 435. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

mm mm mm mm

ER 16 16 25/28 100 36 M 10 160 O

ER 20 20 25/28 50 30 M 12 162 O 20 25/28 100 30 M 12 164 O 20 30/34 60 36 M 12 190 O 20 30/34 100 36 M 12 200 O 20 42 50 46 M 12 240 O 20 42 100 46 M 12 250 O

ER 25 25 42 50 46 M 16 260 o 25 42 100 46 M 16 270 o Gr. proiz. 206

Produeci stezne glave


sa cilindrinom drkom, tip ER Mini Opis: Stezanje burgija mogue po rubovima. Naroito uzak model za primenu u steznim glavama za glodala kao produetak alata, za zahvate na veoj dubini i na nepristupanim mestima. Primena: za dvostruko konusne stezne aure sa prorezima sa obe strane, tip ER br. 23320. Za NC maine i obradne centre. Cilindrina drka od punog materijala.
Tip Mini d1 D L1 L2 Navoj (unutranji) ER 16 Mini mm mm mm mm Art.-br. 10 22 60 37 005 O 12 22 80 37 010 O ER 20 Mini 16 28 100 38 M 10 020 O Gr. proiz. 206

d1

L1

L2

23304

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.


Nastavak na sledeoj strani

Kratke stezne glave sistem ERICKSON


sa cilindrinom drkom naroito uzak model Opis: Zatezna vrstoa jezgra min. 800 N/mm. Kaljeno 670 40 HV (582 HRC). Sa podesivim graninikom duine. Stezanje burgije mogue po rubovima. Primena: Za NC maine i obradne centre.
Veliina Prihvat drke d Opseg stezanja Stezne aure Mera L1 Mera A Mera L4 min./maks. Mera D/otvor kljua mm mm Tip mm mm mm mm Art.-br. DKS 8 1-4 DKS 100 32 20/42 10/9 295 O DKS 410 O DK 30 12 1-6,5 DK 30 76 36 38/99 14/13 300 O DK 30 420 O 12 1-6,5 DK 30 140 36 43/105 14/13 305 O 20 1-10 DK 20 76 44 41/107 21/19 310 O DK 20 430 O DK 20 20 1-10 DK 20 140 44 41/178 21/19 315 O 25 2,5-14,5 DK 10 76 49 55/107 27/24 320 O DK 10 440 o Gr. proiz. 218

Art.-br. 295-325

DK 10 25 2,5-14,5 DK 10 140 49 55/120 27/24 325 O

23325
Rezervna navrtka za pritezanje

23325
h Stezne aure pogledajte br. 23326. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Art.-br.

2011/12

421

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Konusni alati sa upljom drkom


za automatsku i runu izmenu alata Nova generacija draa alata HSK-32/40/50/63/80/100 oblik A do F Za obradu ponude potreban nam je podatak o nazivnoj veliini glavnog vretena Vae maine i o tipu prihvata alata Prednosti naspram strmog konusa: Visoka krutost: pomou oslonca na vencu (ravnog naleganja) dostie se znatno via krutost pri savijanu kod istih veliina alata. Odlina tanost izmene: eono naleganje omoguava aksijalnu tanost pozicioniranja u m opsegu. Konus svojim oblikom i tolerancijama garantuje centrinost obrtanja. Dobar prenos obrtnog momenta: konus uplje drke se pritee uz unutranji konus vretena, tako da je mogu prenos obrtnog momenta trenja. Dodatno 2 prihvata naleu u ljebove na kraju drke. Naroito pogodni za visoke obrtaje: kod visokih obrtaja se vreteno iri usled centrifugalne sile. Konus drke se dodatno uglavljuje u vreteno i zabravljuje se. Pomou ravne eone potpore se ovo spreava. Pored toga se zidovi upljeg konusa potiskuju prema spolja usled centrifugalne sile, to izaziva pojaavanje sile stezanja. Univerzalni sistem alata: uplji konus je konstruisan kako za stojee tako i za rotirajue drae alata. Drai alata se na taj nain mogu primeniti na glodalicama i strugovima kao i kod modularnih alata.
Vreteno

DIN 69893
Alat

Stezni alati

Popreni zazor

Princip funkcionisanja HSK prihvata u vreteno:


Vreteno Alat

Sastavni poloaj sa povrinama naleganja Radijalna nominalna krutost razliitih sistema prihvata alata u glavnom vretenu Situacija stezanja sa oslonim povrinama

Nastavak na sledeoj strani

Specifinosti pojedinih oblika


Oblik A Najee korien model za obradne centre! U Automatska izmena alata U ljebovi za prihvatanje na kraju konusa U Dovod rashladnog sredstva je centralni kroz automatski steza uz pomo cevi za rashladno sredstvo. Oblik B Za prihvat vretena sa malim prenikom konusa i velikim prenikom eonog naleganja! esto se upotrebljava kao prihvat alata kod strugova. U Automatska izmena alata, U ljebovi za prihvatanje na spoljnom preniku prirubnog dela (venca), U Dovod rashladnog sredstva je centralni kroz automatski steza uz pomo cevi za rashladno sredstvo ili po izboru preko prirubnog dela (venca). Oblik D Kao oblik B, ali za runu zamenu alata! Do sada jo uvek nije potreban. U Dovod rashladnog sredstva kroz steza, zaptiva bez rashladne cevi, ili po izboru preko prirubnog dela alata (venca).

Oblik C Kao oblik A, ali sa runom zamenom alata! Upotrebljava se za transfer centre ili kao modularni alat. U Dovod rashladnog sredstva kroz steza, zaptiva bez rashladne cevi.

Oblik E Kao oblik A, ipak apsolutno rotaciono simetrian bez ikakvih lebova za prihvatanje, pogodan za obradu pri velikim brzinama!

Oblik F Kao oblik B, ipak apsolutno rotaciono simetrian bez ikakvih ljebova za prihvatanje, trenutno se upotrebljava u obradi drveta!

Oblik A / C / E Navoj- = nominalna veliina d1 25 32 40 50 63 80 100 125 160

Konus d2 19 24 30 38 48 60 75 95 120

Duina drke l1 13 16 20 25 32 40 50 63 80

Oblik B / D / F Navoj- = nominalna veliina d1 40 50 63 80 100 125 160

Konus d2 24 30 38 48 60 75 95

Duina drke l1 16 20 25 32 40 50 63

422

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

CNC Precizne kratke buake stezne glave


Opis: Drka HSK 63 DIN 69893-A63. Precizna stezna glava sa tolerancijom radijalnog bacanja 0,03 mm. Najmanja duina stezanja je 22 mm mm za prenik 1,0 mm. Balansirane do 7000 1/min pri preostalom debalansu od maks. 40 gmm. Primena: Za korenje u svim obradnim centrima i na CNC-mainama sa izmenjivaem alata. Za buenje, razvrtanje, uputanje, rezanje navoja kao i za lake radove finog glodanja. Prikladne za levi i desni smer obrtanja. Prednost: Delovi izloeni habanju su brueni i polirani obezbeuju dug vek trajanja. Integrisan puni prenosnik obezbeuje visok zaustavni momenat. Isporuka: Sa estougaonim kljuem.
Drka Opseg stezanja Duina A Prenik D mm mm mm Art.-br. HSK 63 1-16 100 50 050 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 208

23721

Nastavak na sledeoj strani

Precizne kratke buake stezne glave AKL


za levi i desni smer obrtanja Opis: Precizno izvoenje sa najviom tolerancijom radijalnog bacanja 0,03 mm za desni i levi smer obrtanja. Drka prema DIN 69893 HSK oblik A. Balansirane sa preostalim debalansom od maks. 40 gmm za upotrebu do 7000 1/min. Vei broj obrtaja na zahtev. 100 % provera pravilnosti okretanja pomou razliitih kalibarskih trnova- na razliitim mernim takama prema DIN ISO 10888. Stezanje alata se vri pomou priloenog estougaonog kljua. Primena: Za upotrebu na obradnim centrima i CNC glodalicama sa izmenjivaem alata. Prednost: Bezbednost, jer otvaranje stezne glave za vreme rada ili kod naglog zaustavljanja vretena nije mogue. Integrisani puni prenosnik obezbeuje visok moment zadravanja > 75 Nm pri 13 mm.
Drka Opseg stezanja Duina A D d1 Duina L HSK 63 mm mm mm mm mm Art.-br. 0,5-10 85 38 45 37,5 060 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 1-16 98 50 065 O Gr. proiz. 209

D D1

L A

Art.-br. 060

23722

A Art.-br. 065

Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za nasadna glodala, sa poprenim ljebom DIN 6357


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A sa poveanim vencem. Sa unutranjim kanalom za hlaenje, niklovani. Primena: Prihvat cilindrinih eonih glodala DIN 841 i 842 sa poprenim ljebom. Precizno izbalansirani G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu).
A L1

HSK A/d Model Trn d1 Duina trna L1 Venac D Mera A

mm mm mm mm mm Art.-br. kratak 16 17 38 50 551 kratak 22 19 48 50 552 O kratak 27 21 58 60 553 O kratak 32 24 78 60 554 O

23744

63 kratak 40 27 88 60 555 O

dug 16 17 38 100 751 O

dug 22 19 48 100 752 O

dug 27 21 58 100 753 O

dug 32 24 78 100 754 O Gr. proiz. 263

O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

d1 D

423

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani trnovi za nasadna glodala


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Kaljeni, precizno brueni i niklovani. Primena: Za prihvat glodala sa poprenim i uzdunim ljebovima. Precizno izbalansirani G 2,5 na 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Isporuka: Sa uzdunim klinom, prstenastim obrtaem i vijkom za pritezanje glodala.
HSK A/d Model Trn d1 Duina trna L1 Venac D mm 32 40 48 58 70 32 40 48 58 70 Mera A mm 60 60 60 60 70 100 100 100 100 100
A L1

23746
Art.-br. 551 552 553 554 555 751 752 753 754 755 O O O O O O O O O O Gr. proiz. 263

mm mm kratak 16 17 kratak 22 19 kratak 27 21 kratak 32 24 kratak 40 27 63 dug 16 17 dug 22 19 dug 27 21 dug 32 24 dug 40 27 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

mm

Kratak model

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave za stezne aure


za stezne aure ER/ESX DIN ISO 15488 Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Art.-br. 551- 756 a Precizno balansirane G 2,5 kod 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Art.-br. 051- 055 DIEBOLD Precizno izbalansirane G 2,5 pri 15000 1/min. Primena: Stezanje alata sa cilindrinom drkom u steznu auru. Isporuka: Sa navrtkom za pritezanje i vijkom kao graninikom duine.
HSK A/d Model Za stezne aure Opseg stezanja Mera d1 Mera A mm Tip mm mm mm Art.-br. kratka ER16 1-10 32 100 551 O mm Tip mm mm mm Art.-br. duga ER32 2-20 50 160 754 duga ER40 3-26 63 160 756 426E/ER16 0,5-10 28 100 051 kratka ER25 2-16 42 100 553 O kratka ER32 2-20 50 100 554 O 63 430E/ER25 0,5-16 42 80 053 O 470E/ER32 2-20 50 100 054 470E/ER40 3-26 63 120 055 63 kratka ER40 3-26 63 120 555 O duga ER16 1-10 32 160 751 O duga ER25 2-16 42 160 753 O
A

23725
a DIEBOLD HSK A/d Model Za stezne aure Opseg stezanja Mera d1 Mera A

23725

a O O DIEBOLD O h Raspoloive cevi za dovod rashladnog sredstva br. 23715 na strani 445. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

O O a = Gr. proiz. 263 DIEBOLD = Gr. proiz. 290

424

2011/12

d1 D

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa bonim vijkom, Weldon


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Art.-br. 550- 857 a Precizno balansirane G 2,5 kod 25000 1/min. Povrinska zatita: Nikl (otporan na ru i prljavtinu). Art.-br. 050- 059 DIEBOLD Precizno izbalansirane G 2,5 pri 15000 1/min. Primena: Prihvat alata sa cilindrinom drkom i bonom povrinom za stezanje DIN 1835 B. Isporuka: Sa vijkom/vijcima za pritezanje alata.
A

d1 D

Model Mera d1 Mera d2 Mera A

23730 23730
Model Mera d1 Mera d2 Mera A

a DIEBOLD

mm mm mm Art.-br. Art.-br.

6 25 65 550 O 050 o

8 28 65 551 O 051 o srednja 8 28 100 751 O

10 35 65 552 O 052 o 10 35 100 752 O

12 42 80 553 O 053 o 6 25 160 850 O

14 44 80 554 O 054 o 8 28 160 851 O

kratka 16 48 80 555 O 055 o 10 35 160 852 O

18 50 80 556 O 056 o duga 12 42 160 853 O

20 52 80 557 O 057 o 14 44 160 854 O

25 65 110 558 O 058 o 16 48 160 855 O

32 72 110 559 O 059 o 18 50 160 856 O

40 80 125 560 O 20 52 160 857 O

23730 23730

a DIEBOLD

mm mm mm Art.-br. Art.-br.

6 25 100 750 O

h Raspoloive cevi za dovod rashladnog sredstva br. 23715 na strani 445. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

a = Gr. proiz. 263 DIEBOLD = Gr. proiz. 290

Nastavak na sledeoj strani

Precizne stezne glave za stezne aure Centro P


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik AD. Trapezni navoj 30 sa bruenom, ekstra dugom duplom voicom Precizno centriranje stezne navrtke Na zahtev: tolerancija radijalnog bacanja < 6 m sa steznim aurama FAHRION GER oblik B, < 3 m sa steznim aurama FAHRION GER-HP Konus stezne glave se u potpunosti nalazi oko stezne aure ime se postie optimalna stabilnost i ravnomerna raspodela sile stezanja. Precizno balansirane G 2,5 pri 25000 1/min. Isporuka: Bez navrtke za pritezanje, bez graninog vijka za podeavanje duine.
Prihvatni konus Veliina Stezna aura Opseg stezanja Mera D Mera A* Dubina uranjanja E** Dubina uranjanja F*** HSK-A CP 16 ER 16/426 E 1-10 30 100 71 050 CP 25 ER 25/430 E 2-16 40 100 70 052 63 CP 32 ER 32/470 E 2-20 50 70 46 053 o CP 32 ER 32/470 E 2-20 50 100 71 45 153 o Gr. proiz. 235
A E G

23760

mm mm mm mm mm Art.-br.

H F

o o * A-mera za stezne navrtke bez zaptivne podloke. ** F-mera za drae alata 16 mm. *** F-mera za drae alata > 16 mm. h Za unutranji centralni dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445. Fahrion-stezne aure, pogledajte br. 23322 na strani 437. Fahrion klju za stezne navrtke, pogledajte br. 23360 na strani 436. Fahrion stezne navrtke, pogledajte br. 23360 na strani 436. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

425

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Precizne stezne glave APC


za najveu silu stezanja i stabilnost kao i neznatno odstupanje centrinosti obrtanja Opis: Drka prema DIN 69893 HSK oblik A, unutranji dovod rashladnog sredstva, centralno. Veoma mala tolerancija radijalnog bacanja 3 m (kod 2,5 x D). Stezanje alata se vri pomou plastificirane stezne aure (pogledajte br. 23332 na strani 438) i podesivim graninikom duine u steznoj auri. Precizno izbalansirane G 2,5 na 20000 1/min. Primena: Za stezanje cilindrinih drki alata po DIN 1835 A, B (Weldon) i DIN 6535 oblik HA, HB kao i HE do 20 mm i tolerancijom prenika drke h 6. Za obradu glodanjem, buenjem, razvrtanjem, za rezanje navoja, itd. Prednost: Preciznija i bra izmena reznog alata sa bone strane preko pripadajueg estougaonog kljua. Vea sigurnost kod rezanja, zahvaljujui izuzetno velikom momentu dranja > 200 Nm (kod drke- 12 mm). Upotrebljive za finu obradu, oteano rezanje, HSC i obradu tvrdih materijala.

Drka Model Opseg stezanja Prihvatni konus Duina A Mera L1 Mera L2 Mera L3 Mera D1 Mera D2

23732

mm HSK mm mm mm mm mm mm Art.-br.

uska-kratka 3-14 63 92 11 28,5 66 30 50 049

HSK 63 Oblik A uska-duga standardna 3-14 3-20 63 63 176 92 85 20 103 28,5 150 66 30 40 50 50 051 054 o o

standardna 20-32 63 140 3 23 114 56 70 053 o Gr. proiz. 209

o h Stezne aure 23332 pogledajte na strani 438. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


Izmena alata u svega nekoliko sekundi: Sa HYDRO steznom glavom omoguena je brza izmena alata. Aksijalno podeavanje po duini pri tom garantuje veoma visoku preciznost ponovnog postavljanja. Specijalni elementi zaptivanja obezbeuju apsolutnu zaptivenost i dug vek trajanja stezne glave. Sistem komora napunjenih hidraulinim uljem obezbeuje siguran nain stezanja bez vibracija, usled ega je vek trajanja alata i 4 puta dui. Korienjem redukujuih aura omogueno je stezanje razliitih prenika alata u jednom drau. Tehniki podaci: Radijalno bacanje < 0,003 mm Maks. broj obrtaja 40000 1/min (preporuujemo fino balansiranje!) Optimalna temperatura korienja 20-50 C (vee temperature na zahtev) Aksijalno podeavanje duine oko 10 mm Stezanje alata bez vibracija zahvaljujui sistemu komora sa ispunjenih hidraulikim uljem Funkcija: Imbus kljuem 1 se stezni zavrtanj 2 zavija do graninika. ivija 3 potiskuje hidraulino ulje u komoru sa elastinim zidom 4. Nastali pritisak stvara ravnomernu deformaciju tankozide aure 5. Na taj nain se vri precizno, snano i centrino stezanje drke alata. Prenosivi obrtni momenti: (kod direktnog stezanja)
Obrtni moment mm Nm 6 20 8 35 10 45 12 80 14 100 16 130 18 180 20 210 25 350 32 450

1 2 3

426

2011/12

D1 D2

Stezni alati

A L3 L2 L1

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


kratki uski model Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-A, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Sa aksijalnim podeavanjem duine, mogua upotreba redukcionih aura. Primena: Kod vrlo preciznih centrinih stezanja alata za glodanje, buenje i razvrtanje. Prednosti: Stezanje alata sa priguivanjem oscilacija pri maksimalnoj krutosti. Bolja postojanost reznog alata i kvalitet povrina. Isporuka: Uklj. estougaoni klju sa poprenom drkom
Prihvatni konus Mera d1 Mera d2 Mera d3 Mera L1 Mera l2 Mera l3 Mera l4 Mera g Br. mm mm mm mm mm mm mm Art.-br. 6 26 50 70 37 10 24 M5 050 8 28 50 70 37 10 24 M6 051 10 30 50 80 41 10 32 M8x1 052 HSK 63 12 14 16 18 20 25 32 32 34 38 40 42 57 63 50 50 50 50 50 53 59 85 85 90 90 90 120 125 46 46 49 49 51 57 61 10 10 10 10 10 10 10 40 40 46 46 48 63 61 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 053 054 055 056 057 058 059 O o O o O o o Gr. proiz. 263

L1 L4

D1

D2

23733

o o o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

L3 G L2

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


kratki teak model Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-A, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Sa aksijalnim podeavanjem duine. Mogua je upotreba reducir aura. Primena: Kod vrlo preciznih centrinih stezanja alata za glodanje, buenje i razvrtanje. Prednosti: Stezanje alata sa priguivanjem oscilacija pri maksimalnoj krutosti stezanja Visok uinak rezanja i prenos obrtnog momenta Minimalni trokovi odravanja zahvaljujui zatvorenom sistemu stezanja Isporuka: Uklj. imbus klju sa poprenom rukom.
Prihvatni konus Mera d1 Mera d2 Mera d3 Mera L1 Mera l2 Mera l3 Mera g Br. mm mm mm mm mm mm Art.-br. HSK 63 20 33 57 80 51 10 M8x1 220 o * Ukoliko elite oblik B, navedite to prilikom porudbine. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 263
L1 L4

D1

D2

23733

L3 L2

Nastavak na sledeoj strani

HYDRO stezne glave


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Prednosti: Veoma precizno centrino stezanje, tolerancija radijalnog bacanja 0,003 mm, dobar prenos obrtnog momenta, bolja postojanost reznog alata, dobri kvaliteti povrina, pogodno za veliki broj obrtaja, za stezanje svih standardnih tipova drki, podeavanje po duini. Isporuka: Sa graninim vijkom za duinu i steznim kljuem.
HSK A Mera d1 Mera D4 Mera d2 Mera d3 Mera L1 Mera l2 Mera L6 Mera L5 Mera L4 Mera L7 Mera L3 Mera G mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 63 6 22 26 50 70 37 20,5 3,6 24 44 10 M5 050 8 24 28 50 70 37 20,5 3,6 25 44 10 M6 051 10 26 30 50 80 41 25,5 3,6 35 54 10 M8x1 052 12 28 32 50 85 46 30,5 3,6 40 59 10 M 10 x 1 053 O 16 34 38 50 90 49 35 3,6 46 64 10 M 12 x 1 055 O 20 38 42 50 90 51 37,8 3,7 48 64 10 M 16 x 1 057 O Gr. proiz. 229
X

L1 L7 L4

D1 D4

D2

23735

Art.-br.

L6 L3 L2

L5

O O O h Raspoloive cevi za dovod rashladnog sredstva br. 23715 na strani 445. Redukcione aure pogledajte br. 23336 na strani 442. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

D3

427

D3

D3

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Univerzalne hidro-stezne glave SINO-R


za teke uslove obrade Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Potrebna cev sistema za unutranji dovod rashladne tenosti br. 23715 na strani 445 Opis: Inovativna tehnika hidropotisnog stezanja. Aksijalnim povlaenjem tela aure SINO kukastim kljuem elastini pritisni medijum pritiska zidove deformabilne stezne aure. Stezna aura se ravnomerno-elastino deformie ka osi stezne glave. Balansirane G 6,3 na 15000 1/min. Prednosti: Odline karakteristike priguvanja, produeni vek trajanja alata, poboljana povrina na obratku, poveani vek trajanja vretena maine, veoma precizno centrino stezanje, tolerancija centrinosti 0,005 mm izmerena u steznim otvorima, podesna za visoki broj obrtaja, stezanje drki DIN 1835 A+B i DIN 1835 E (Whistle Notch), aksijalno podeavanje duine sa preciznou ponavljanja od 0,005 mm. Osobine oteanog rezanja: velika sila pritezanja 450 Nm / D 20 mm, ojaane aure za teke uslove rezanja. Od High-End-Elastomera, dodatna pokrivna aura od mesinga za maks. obrtni moment, za grubo i kopirno glodanje.
Prihvatni konus Stezanje D1* Spoljanji D2 venca D3 A mera za podeavanje L1 Dubina stezanja L2 Hod vijka za podeavanje duine L3 Aktivna duina stezanja L6 Duina stezne glave L7 G Obrtni moment HSK-A 63
D1 L6 L2 L5 3 2

mm mm mm mm mm mm mm mm Nm Art.-br.

23737
* Za toleranciju prenika drke alata h 6. h Redukcione aure, pogledajte br. 23336 na strani 442. Izvlaka aura, pogledajte br. 23348 na strani 443. Klju sa kukom, pogledajte br. 23349 na strani 442. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

12 39 44,45 80 46 10 33 54 M8x1 150 010 o

20 48 49,72 85 51 10 38 59 M 10 x 1 450 020 o Gr. proiz. 229

L3

Nastavak na sledeoj strani

Drai sa upljim konusom


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Primena: Izrada specijalnog alata po elji. Materijal: Poboljan elik sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 1000 N/mm. Isporuka: Konus nitriran i bruen, meki cilindrini neobraeni deo, sa dodatkom od 0,3 mm.
HSK A/d Mera d1 Mera A mm mm mm Art.-br. 40 40 120 030 o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 50 50 150 040 o 63 63 150 050 o Gr. proiz. 290

23755

Nastavak na sledeoj strani

Inovacije
termoskupljajue stezne glave sa uvodnikom Uvodnik: Stezna glava sa uvodnikom za termo-stezanje za veu sigurnost procesa. Sve ThermoGrip glave su izraene sa uvodnikom. Time se vri predcentriranje drki, a proces termostezanja se odvija automatski bez upotrebe ruku. JetSleeve inovativni dovod sredstva za hlaenje Rotirajua stezna glava sa sprovoenje sredstva za hlaenje. aura sa mlaznicama se direktno postavlja na steznoj glavi, nije potrebno obaviti prethodne promene na glodalici. Apsolutna fiksiranost i kod brzog obrtanja vretena. U telu sa mlaznicama se stvara pritisak, mlaz rashladnog sredstva je uvek usmeren ka drci glodala. Optimalno centrino obrtanje, sa zanemarljivom neuravnoteenou. JetSleeve- stezne glave se mogu koristiti na svim uobiajenim glodalicama sa unutranjim dovodom sredstva za hlaenje.
1

1 Uvodnik

Skupljajua stezna glava sa JetSleeve

428

D2 D3

Stezni alati

L1 L7 L4

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave HSK A


Opis: drka sa uplljom konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Dozvoljena tolerancija radijalnog bacanja drke sa uplljim konusom prema otvoru za prihvat d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja je podeen na toleranciju drke h 6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 18000 1/min. Art.-br. 150- 157 duge Art.-br. 250- 258 veoma duge Isporuka: Sa ugraenim, graninikom duine u vidu zavrtnja. Ostali modeli i mere na zahtev.

HSK A x d1 Mera d2 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V

23420
HSK A x d1 Mera d2 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V

mm 63 x 3 mm 15 mm 20 mm 90 mm 5 Art.-br. 603 O mm mm mm mm mm Art.-br. 27 47 90 10 054

63 x 4 15 20 90 5 604 O 63 x 14 27 47 120 10 154

63 x 5 15 25 90 5 605 O 27 47 160 10 254

21 36 80 10 050 O 27 50 95 10 055

63 x 6 21 36 120 10 150 O 63 x 16 27 50 120 10 155 o

21 36 160 10 250 o 27 50 160 10 255 o

21 36 80 10 051 O 33 50 95 10 056 O

63 x 8 21 36 120 10 151 o 63 x 18 33 50 120 10 156 o

21 36 160 10 251 o 33 50 160 10 256 o

24 42 85 10 052 O 33 52 100 10 057 O

63 x 10 24 42 120 10 152 O 63 x 20 33 52 120 10 157 o

24 42 160 10 252 o 33 52 160 10 257 o

24 47 90 10 053

63 x 12 24 47 120 10 153

24 47 160 10 253 o

23420

O o 63 x 25 44 44 58 58 115 160 10 10 058 258 O

O o o O h Raspoloive cevi za dovod rashladnog sredstva br. 23715 na strani 445. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

o Gr. proiz. 297

Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave HSK E


Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-5 oblik E. Radijalno bacanje drke sa upjlim konusom u odnosu na prihvatni otvor d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke h 6. h HSK 40/50 na zahtev i kao model JetSleeve na raspolaganju. Precizno izbalansirane G 2,5 na 40000 1/min. Specifinosti povrine: Nova generacija ovih termoskupljajuih steznih glava je presvuena zatitom od re. Ovim se izbegnuti problemi sa rom pri obradi u reimu bez hlaenja i promene boje pri skupljanju. Stezne glave se mogu postaviti suve, bez sredstva za zatitu od re. Isporuka: Sa ugraenim, graninikom duine u vidu zavrtnja. Ostali modeli i mere na zahtev.

HSK E x d1 Mera d2 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V

23420
HSK E x d1 Mera d2 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V

mm mm mm mm mm Art.-br. mm mm mm mm mm Art.-br.

40 x 3 15 20 60 5 403 O

40 x 4 15 20 60 5 404 O

40 x 5 15 25 60 5 405 o 50 x 3 15 20 80 5 503

40 x 6 20 36 80 10 430 O 50 x 4 15 20 80 5 504 o 21 36 65 460 O 50 x 5 15 25 80 5 505 o 20 36 80 10 431

40 x 8 21 36 65 461 o 50 x 8 20 36 80 10 441 o 24 42 65 462

40 x 10 24 42 80 10 432 o 50 x 12 24 47 90 10 443 o

40 x 12 24 24 47 47 65 90 10 463 433 O 50 x 16 27 50 95 10 445 o Gr. proiz. 297 o

40 x 16 27 50 65 465 27 50 90 10 435

23420

o 50 x 6 20 36 80 10 440 o

O 50 x 10 24 42 85 10 442 o

o o o h Raspoloive cevi za dovod rashladnog sredstva br. 23715 na strani 445. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

429

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave JetSleeve, uske


Opis: Spoljanja kontura prema DIN 69882-8, telo stezne glave "elegantan model TSF". Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1, oblik A. Radijalno bacanje strmog konusa prema prihvatnom otvoru d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke h 6. Naznaeni moment pritezanja oznaava moment pritezanja za JetSleeve auru sa mlaznicama na steznoj glavi. Isporuka: Termoskupljajue stezne glave sa JetSleeve aurom sa mlaznicama.
HSK A x d1 Mera d2 Mera d3 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V Navoj g Otvor kljua Moment pritezanja mm 63 x 3 63 x 4 63 x 5 63 x 6 63 x 8 63 x 10 63 x 12 63 x 16 63 x 20 mm 15 15 15 20 20 24 24 27 33 mm 20 20 25 27 27 32 32 34 42 mm 15 15 20 36 36 42 47 50 52 mm 80 80 80 80 80 85 90 95 100 mm 9 9 9 9 9 5 9 11 11 M 6 6 6 5 6 8 x 1 10 x 1 12 x 1 16 x 1 mm 19 19 19 25 25 30 30 32 40 Nm 10 10 10 12 12 16 16 18 22 Art.-br. 703 704 705 706 708 710 712 716 720 o o o o o Gr. proiz. 226

23420

SW

o o o o h Za unutranji dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave JetSleeve, standardne


Opis: Ojaani model za teke uslove obrade. Strmi konus prema DIN 69893-1, oblik A. Tolerancija radijalnog bacanja upljeg konusa u odnosu na prihvatni otvor d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke h 6. Naznaeni moment pritezanja oznaava moment pritezanja za JetSleeve auru sa mlaznicama na steznoj glavi. Isporuka: Termoskupljajue stezne glave sa JetSleeve aurom sa mlaznicama.
HSK A x d1 Mera d2 Mera d3 Duina stezanja l1 maks. Mera A Hod za podeavanje duine V Navoj g Otvor kljua Moment pritezanja mm mm mm mm mm mm M mm Nm Art.-br. 63 x 8 24 29 36 80 10 6 27 14 808 63 x 10 28 34 42 85 10 8x1 32 18 810 63 x 12 33 38 47 90 10 10 x 1 36 20 812 o 63 x 16 38 40 50 95 10 12 x 1 40 22 816 o 63 x 20 44 51 52 100 17 16 x 1 50 24 820 o Gr. proiz. 226

A l1 V 0,003 A

23420

o o h Za unutranji dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

SW

Nastavak na sledeoj strani

Sistem nosaa alata


Za propisno skladitenje i pripravnost alata i za siguran nain transportovanja skupih i osetljivih alata na raspolaganju Vam stoje razne opcije iz naeg WTS programa. h Za detaljan opis pogledajte br. 50655-50657 na strani 964.

430

g d1 d2 d3

g d1 d2 d3

Stezni alati

A l1 V 0,003 A

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata DIN 69893 HSK


Nastavak na sledeoj strani

Termoskupljajue stezne glave HSK 63 A


uski model za obradu formi kalupa i alata Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Radijalno bacanje upljeg konusa prema prihvatnom otvoru d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke h 6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Povrina: Ove termoskupljajue stezne glave presvuene su neoksidirajuim slojem. Ovako se izbegava problem sa rom kod suve obrade i promene boje kod ciklusa skupljanja. Isporuka: Sa ugraenim, graninim vijkom za podeavanje duine.
63 x 3 9 9 9 13 16 19 70 100 130 40 70 100 20 20 20 5 5 5 630 631 632 23421 o o o HSK A x d1 mm 63 x 8 63 x 10 Mera d2 mm 14 16 16 mm 26 22 25 Mera d3 Mera A mm 150 90 120 Mera NL mm 120 60 90 mm 36 42 42 Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V mm 5 5 5 Art.-br. 261 062 162 23421 o o o h Za unutranji centralni dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. HSK A x d1 Mera d2 Mera d3 Mera A Mera NL Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V mm mm mm mm mm mm mm Art.-br.
Nastavak na sledeoj strani

A NL I1 HSK 63A 3 V
d1 d2 d3

10 14 70 40 20 5 640 o 16 28 150 120 42 5 262 o

63 x 4 10 17 100 70 20 5 641 o 18 24 90 60 47 5 063 o

10 20 130 100 20 5 642 o 63 x 12 18 27 120 90 47 5 163 o

12 18 90 60 36 5 060 o 18 30 150 120 47 5 263 o

63 x 6 12 21 120 90 36 5 160 o 22 28 90 60 50 5 064 o

63 x 8 12 24 150 120 36 5 260 o 63 x 16 22 31 120 90 50 5 164 o 14 20 90 60 36 5 061 o 22 34 150 120 50 5 264 o Gr. proiz. 297 14 23 120 90 36 5 161 o

Termoskupljajue stezne glave HSK E


Opis: Uski model za obradu formi kalupa i alata. Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-5 oblik E. Radijalno bacanje upljeg konusa prema prihvatnom otvoru d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja predvien je za toleranciju prenika drke h 6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 40000 1/min. Povrina: Ove termoskupljajue stezne glave presvuene su neoksidirajuim slojem. Ovako se izbegava problem sa rom kod suve obrade i promene boje kod ciklusa skupljanja. Isporuka: Sa ugraenim, graninim vijkom za podeavanje duine.
40 x 3 40 x 4 40 x 6 9 9 10 10 12 12 12 12 14 13 16 14 17 16 18 21 24 18 64 94 64 94 60 84 114 144 60 40 70 40 70 38 60 90 120 38 20 20 20 20 36 36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 410 411 420 421 040 140 240 340 041 23422 o o o o o o o o o HSK E x d1 mm 40 x 8 40 x 10 40 x 12 Najmanji d2 mm 14 16 16 16 16 18 18 18 18 mm 26 20 22 25 28 22 24 27 30 Najvei d3 Mera za podeavanje A mm 144 60 84 114 144 60 84 114 144 Duina drke NL mm 120 38 60 90 120 38 60 90 120 mm 36 42 42 42 42 42 47 47 47 Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V mm 5 5 5 5 5 5 5 Art.-br. 341 042 142 242 342 043 143 243 343 23422 o o o o o o o o o HSK E x d1 mm 50 x 4 50 x 6 50 x 8 Najmanji d2 mm 10 10 12 12 12 12 14 14 14 Najvei d3 mm 14 17 16 18 21 24 18 20 23 Mera za podeavanje A mm 70 100 70 90 120 150 70 90 120 Duina drke NL mm 42 70 42 60 90 120 42 60 90 mm 20 20 36 36 36 36 36 36 36 Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Art.-br. 520 521 050 150 250 350 051 151 251 23422 o o o o o o o o o HSK E x d1 mm 50 x 10 50 x 12 50 x 16 Najmanji d2 mm 16 16 16 18 18 18 18 22 22 mm 22 25 28 22 24 27 30 28 31 Najvei d3 Mera za podeavanje A mm 90 120 150 70 90 120 150 90 120 Duina drke NL mm 60 90 120 42 60 90 120 60 90 mm 42 42 42 47 47 47 47 50 50 Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V mm 5 5 5 5 5 5 5 5 Art.-br. 152 252 352 053 153 253 353 054 154 23422 o o o o o o o o o h Za unutranji centralni dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. HSK E x d1 Najmanji d2 Najvei d3 Mera za podeavanje A Duina drke NL Duina stezanja l1 maks. Hod za podeavanje duine V mm mm mm mm mm mm mm Art.-br.
A NL I1 3 V
d1 d2 d3

40 x 8 14 14 20 23 84 114 60 90 36 36 5 5 141 241 o o 50 x 3 9 9 13 16 70 94 42 70 20 20 5 5 510 511 o o 50 x 10 14 16 26 20 150 70 120 42 36 42 5 351 052 o o 22 34 150 120 50 5 254 o Gr. proiz. 297

2011/12

431

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

PYROquart Termoskupljajue stezne glave HSK 63 A


kratak model Primena: Zbog visoke sile stezanja takoe pogodne i za teke obrade rezanjem. Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Tolerancija radijalnog bacanja d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja je predvien za toleranciju prenika drke h6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Priguuje oscilacije pomou ojaane konstrukcije.
Stezni alati
HSK Prenik stezanja d Mera za podeavanje L1 Najmanji d1 Najvei d4 Dubina stezanja L3 min. Dubina stezanja L3 maks.
L1

d1

L3min L3max

23435

mm mm mm mm mm mm Art.-br.

3 65 10 22 630

4 65 12 23 640

5 65 14 24 650

6 65 22 26 26 32 060

8 70 24 28 31 37 061 o

10 70 26 35 31 37 062 o

63 A 12 70 28 42 31 37 063 o

14 70 31 40 31 37 064 o

16 75 32 48 32 40 065 o

18 75 35 50 32 40 066 o

20 80 36 52 37 45 067 o

d4

25 85 41 52 42 50 068 o

32 100 49 52 57 65 069 o Gr. proiz. 297

o o o o h Za unutranji dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

PYROquart Termoskupljajue stezne glave HSK 63 A


dug model Primena: Zbog visoke sile stezanja takoe pogodne i za teke obrade rezanjem. Opis: Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A. Tolerancija radijalnog bacanja d1 < 0,003 mm. Prenik stezanja je predvien za toleranciju prenika drke h6. Precizno izbalansirane G 2,5 na 25000 1/min. Priguuje oscilacije pomou ojaane konstrukcije.
L1

d1

L3min L3max

HSK Prenik stezanja d Mera za podeavanje L1 Najmanji d1 Najvei d4 Dubina stezanja L3 min. Dubina stezanja L3 maks.

63 A mm mm mm mm mm mm Art.-br. 3 126 10 28 631 4 126 10 28 641 5 126 11 30 651 o 6 126 12 30 25 32 160 o 8 126 16 34 30 37 161 o 10 126 20 38 30 37 162 o 12 126 25 42 26 37 163 o 16 126 29 52 29 40 165 o Gr. proiz. 297

23435

o o h Za unutranji dovod SHP potrebna je cevica br. 23715 na strani 445 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Pribor za aure

Nastavak na sledeoj strani

aure za podeavanje
bez navrtke za pritezanje Opis: Podeavanje duine alata se obavlja preko navrtke za pritezanje. Za alate sa cilindrinom drkom uz pomo stezne aure br. 21150-21155. Model kaljen, spoljni prenik i unutranji konus brueni. Primena: Oblik D, za prihvatanje alata sa Morze-konusom i uicama za izbijanje alata, kratka konstrukcija bez uputanja.
Oznaka Prihvatni otvor A Morze-konus Ukupna duina D mm 85 88 95 95 118 Opseg podeavanja C1 mm 28 28 30 30 36

d4

DIN 6327-1

23092
Art.-br. 015 020 025 030 040 O O o O O Gr. proiz. 205 Oblik D

mm MK D 16 x 1 16 1 D 20 x 1 20 1 D 28 x 1 28 1 D 28 x 2 28 2 D 36 x 3 36 3 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

432

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Navrtke za pritezanje
za aure za podeavanje
Navoj * D irina B Tr mm mm Art.-br. 16 x 1,5 24,6 12 010 O * Dozvoljeno odstupanje 0-0,4 mm i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 20 x 2 31,6 12 020 O 28 x 2 39,6 12 030 O 36 x 2 49,6 14 040 O Gr. proiz. 205

DIN 6327-4

23098

Nastavak na sledeoj strani

Oprema za kombinovane i trnove za nasadna glodala

Nastavak na sledeoj strani

Navrtke
za trn glodalice Opis: Povrina naleganja i povrina za klju, kaljene, navoji nisu kaljeni, ravna povrina naleganja tano izbruena.
Za trn glodalice Navoj (desni) mm M Art.-br. 13 12 x 1,5 010 16 14 x 1,5 020 O 22 20 x 1,5 030 O 27 24 x 1,5 040 o 32 30 x 1,5 050 O 40 36 x 2 060 o Gr. proiz. 206

DIN 2082

23130

O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Podesivi distantni prstenovi


za trn glodalice Opis: Od elika vrstoe 600-700 N/mm strugani model, slui za odreivanje rastojanja glodala pri korienju sloga glodala. Vrednost podeoka skale 0,01 mm. Podeavanje se obavlja pomou vijka.
Unutranji Spoljanji irina min./maks. mm mm mm Art.-br. 16 26 12/14 010 o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 22 35 14/17 020 O 27 41 14/17 030 O 32 48 17/21 040 O 40 60 16/20 050 O Gr. proiz. 206

23142

Nastavak na sledeoj strani

Distantni prstenovi
za trn glodalice Opis: Oblik A, proseen. Materijal: Kaljeni elini lim. Pakovanje: 10 komada po veliini i irini

DIN 2084

Otvor d1 C 11 mm Spoljanji d2 h 11 mm irina b1

13 21

16 25

22 33

27 39

32 45

40 54

50 67

23135

23135
Art.-br. 010 045 080 115 150 185 220 255 290 325 O O O O O O O O O O

23135
Art.-br. 015 050 085 120 155 190 225 260 295 330 O O O O O O O O O O

23135
Art.-br. 020 055 090 125 160 195 230 265 300 335 O O O O O O O O O O

23135
Art.-br. 025 060 095 130 165 200 235 270 305 340 O O O O O O O O O O

23135
Art.-br. 030 065 100 135 170 205 240 275 310 345 O O O O O O O O O O

23135
Art.-br. 070 O 105 O 140 O 175 O 210 O 245 O 280 O 315 O Gr. proiz. 206

mm Art.-br. 005 O 0,03 0,04 040 O 0,05 075 O 0,1 110 O 0,2 145 O 0,3 180 O 0,5 215 O 0,6 250 O 1,0 285 O 1,5 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

433

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Distantni prstenovi
za trn glodalice Opis: Oblik A, proseen, u setu, u plastinoj tani. Materijal: Kaljeni elini lim. Set se sastoji od:
irina prstenova b1 Set I Set II Otvor d1 C 11 Spoljanji d2 h 11 mm Komad Komad 0,03 10 5 0,04 10 5 mm mm Art.-br. Art.-br. 0,05 10 5 16 25 116 O 216 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 0,1 10 6 22 33 122 O 222 O 0,2 5 3 0,3 5 3 27 39 127 O 227 O 0,5 4 3 0,6 3 2 32 45 132 O 232 O 1,0 2 2

DIN 2084

1,5 1 1 40 54 140 O 240 O Gr. proiz. 206

Stezni alati

23136 23136

Set I Set II

Nastavak na sledeoj strani

Distantni prstenovi
za trn glodalice Opis: Oblik B, obraen struganjem. Materijal: elik za cementaciju, kaljen, tvrdoa po Vikersu min. 590 HV 30 (54 HRC). Pakovanje: Za irinu 2-6 mm: vreice sa po 5 komada po veliini i irini

DIN 2084

Otvor d1 C 11 mm Spoljanji d3 h 11 mm irina b2

13 22

16 27

22 34

27 41

32 47

40 55

50 69

23140

23140
Art.-br. 010 050 090 130 170 210 250 O O O O O O O

23140
Art.-br. 015 055 095 135 175 215 255 295 O O O O O O O O

23140
Art.-br. 020 060 100 140 180 220 260 300 O O O O O O O O

23140
Art.-br. 025 065 105 145 185 225 265 305 O O O O O O O O

23140
Art.-br. 030 070 110 150 190 230 270 310 O O O O O O O O

23140
Art.-br. 035 O 075 O 115 O 155 O 195 O 235 O 275 O 315 O Gr. proiz. 206

mm Art.-br. 2 005 O 3 045 O 4 085 O 5 125 O 6 165 O 10 205 O 20 30 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Vijci za pritezanje glodala


za trnove za nasadna glodala Opis: Poboljani na min. 900 N/mm. Standardni model: desni navoj. Materijal: Kovani poboljani elik. Minimalna koliina za poruivanje: 5 Komada
Za trn Navoj d1 Glava- d2 Duina navoja l Visina glave k 23185 Standardni mm 10 mm M 5 mm 14 mm 10 mm 4 Art.-br. 010 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 13 M6 17 12 5 020 O 16 22 27 32 M 8 M 10 M 12 M 16 20 28 35 42 16 18 22 26 6 7 8 9 030 040 050 060 O 130 O O 140 O O 150 O O 160 O 40 M 20 52 30 10 070 O 170 50 M 24 63 36 12 080 O 180

DIN 6367

23185

Za unutranji dovod sredstva za hlaenje Art.-br.

O O Gr. proiz. 206

Nastavak na sledeoj strani

Kljuevi
za trnove za nasadna glodala Opis: Poboljani na min. 1200 N/mm i zavareni. Materijal:Poboljani elik.
Za trn Ukupna duina Visina glave h mm mm mm Art.-br. 10 i 13 160 16 013 16 180 20 016 O 22 200 25 022 O 27 225 32 027 O 32 250 36 032 O 40 280 40 040 O 50 315 45 050 O Gr. proiz. 206

DIN 6368

23190

O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

434

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Vijci za pritezanje glodala


za trnove za nasadna glodala Opis: Sa rupom za imbus kljueve; Usled razlike koraka navoja na navojnom rukavcu postie se veoma visoka sila stezanja. Vijak se vie ne moe sam otputati.
16 22 8 10 20 28 13 14,4 7 8 5 6 010 020 23195 O O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Za trn glodala Navoj d1 Glava- d2 Duina navoja Visina glave k Otvor kljua s mm M mm mm mm mm Art.-br.
Nastavak na sledeoj strani

27 12 35 17,5 9 8 030 O

32 16 42 20,5 10 10 040 O

40 20 52 24 11 12 050 O

50 24 63 28,5 13 14 060 O Gr. proiz. 206

Prstenasti obrtai standardni


za trnove nasadnih glodala br. 23155-23159 i 23168 Opis: Cementiran, min. 56 HRC, paralelno bruen. irina prstena je prilagoena duinama glavine valjkastog eonog glodala po DIN 1880, paralelnost povrina a = 0,004 mm. Materijal: elik za cementaciju sa zateznom vrstoom u jezgru nakon cementacije od najmanje 800 N/mm. Minimalna koliina za poruivanje: 3 Komada
Unutranji d1 A 11 Br. 23200 standardni model a Obrtai h, -IT 11/b, h 11 Spoljanji d3 mm mm mm mm Art.-br. 16 10 5/8 32 020 O 22 12 5,6/10 40 030 O 27 12 6,3/12 48 040 O 32 14 7/14 58 050 O 40 14 8/16 70 060 O Gr. proiz. 206

DIN 6366

23200

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.


Nastavak na sledeoj strani

Obrtai
Opis: Cementirani min. 56 HRC, povrine b2 bruene. Materijal: elik za cementaciju sa zateznom vrstoom jezgra od min. 800 N/mm. Pakovanje: 2 Komada
Za strmi konus irina b2 Visina h Duina k SK h 5 mm mm mm Art.-br. 30 15,9 16 16,5 010 O 40 15,9 16 19,5 020 O 50 25,4 25 26,5 030 O Gr. proiz. 206

DIN 2079

23210

h Ostali modeli i veliine na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Pribor za stezne glave za glodala

Nastavak na sledeoj strani

Navrtka za pritezanje steznih aura tip ER


br. 23303 navrtke za pritezanje pojedinane precizno balansirane. br. 23308 klju
Za Mini navrtku za pritezanje ER 16-ER 25

Navrtka za pritezanje Mini ER 16-ER 25

Standardni model ER16-ER20

Standardni model ER25-ER40 Tip Art.-br.

Sa kliznim leajem ER 25-ER 40

Standardni model i za klizno uleitenu ER 25-ER 40 ER 32 030 O 032 O 010 O ER 40 035 O 040 O 020 O Gr. proiz. 206

ER 16 ER 20 ER 25 016 018 020 O O O Klizno uleitena navrtka za pritezanje Art.-br. 025 23303 O Navrtka za pritezanje Mini Art.-br. 116 120 125 23303 O O O Klju Art.-br. 216 008 23308 O O Klju Mini Art.-br. 116 120 130 23308 O O O h Za ER 16 i 20 = standardni model, molimo Vas da koristite nae jednostavne viljukaste kljueve br. 52002 025 odn. 030 na strani 994. Za ER 25 i 32 klju za stezne navrtke br. 23360 954 odn. 956 na strani 436. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

23303

Za stezne glave br. 23300 i. 23302 Navrtka za pritezanje / standardni model

2011/12

435

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Navrtke za pritezanje steznih aura tip OZ


za stezne glave glodala br. 23285 i 23295
Opseg stezanja Navrtka za pritezanje aura D mm mm Art.-br. 2-16 43 916 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 2-25 60 925 O 4-32 72 932 O Gr. proiz. 295

23295

Stezni alati
Nastavak na sledeoj strani

Kukasti kljuevi
Za navrtke, spoljanji Debljina Duina mm mm mm Art.-br. 40-42 5 170 060 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 58-62 7 240 090 O 68-75 7 240 100 O Gr. proiz. 532

52100

Nastavak na sledeoj strani

Kljuevi i moment klju za navrtke za pritezanje


Art.-br. 950- 956 kljuevi Art.-br. 960- 964 nastavci (moment klju) Primena: Za pritezanje svih CENTRO P steznih glava i svih standardnih navrtki prema DIN 6499/ ISO 15488 (ER/ESX). Prednosti: Brzo i jednostavno pritezanje bez opasnosti od povreivanja, mogu se stezati i standardne navrtke za pritezanje.
Oznaka Za navrtke za pritezanje RO 30 RO 40 RO 42 RO 50 DRO 30 DRO 40 DRO 42 DRO 50 HPC 16 HPC 25 ER 25 HPC 32 / ER 32 HPC 16 HPC 25 ER 25 HPC 32 / ER 32 Art.-br. 950 952 954 956 960 962 964 966 O O O O o o o O Gr. proiz. 235

Art.-br. 950-956

23360

Art.-br. 960-964

h Odgovarajui moment klju: Za nastavak-moment klju art.-br., pogledajte br. 52244 200-210 na strani 1098. Za nastavak-moment klju art.-br. 962-966 pogledajte br. 52244 220-230 na strani 1098. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Navrtke za pritezanje, standardne i za zaptivne podloke


za CENTRO P stezne glave sa steznim aurama Art.-br. 917, 926 i 933: veliine DI = navrtka za pritezanje za zaptivne podloke.
Veliina Za steznu auru D1 HPC 16 HPC 16 DI HPC 25 HPC 25 DI HPC 32 HPC 32 DI ER 16/426 E-B ER 16/426 E-B ER 25/430 E-B ER 25/430 E-B ER 32/470 E-B ER 32/470 E-B mm 30 30 40 40 50 50 Art.-br. 916 917 925 926 932 933 O o O o Gr. proiz. 235

23360

O o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure tip ER tolerancije radijalnog bacanja prema DIN 15488


D H7 Nominalni prenik preko L Radijalno bacanje DIN ISO 15488 Klasa 2 standardni model * 0,015

do

mm 1 1,6 6 1,6 3 10 3 6 16 6 10 25 10 18 40 18 26 50 h * UP=Ultraprecizni model sa tolerancijom radijalnog bacanja < 0,01 mm na zahtev. Meumere od 0,5 pa navie na zahtev.

0,020 Gr. proiz. 206

436

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure tip ER, oblik B i zaptivne podloke za unutranje hlaenje


za stezne glave za aure FAHRION CENTRO P br. 23360, 23760 Stezne aure: Sa malom tolerancijom radijalonog bacanja 5 m (za sistemsku toleranciju 6 m), superfini povrina, RZ bruena spoljna povrina 1,6 m, visoka stabilnost uz samo 12 proreza, uzdune ivice oborene i zaobljene, za zatitu konusa stezne glave, poveana sila dranja i krutost, veliki uinak dranja, stezni premoava do maks. 1 mm ispod nominalnog , osim kod D 1,0 i 2,0 (ovde samo 0,5 mm). Zaptivne podloke: Umee se u navrtku za pritezanje i obezbeuje isto unutranje hlaenje. Tako rashladno sredstvo dopire do odreenog mesta. Zaptiva do 80 bara.
Oznaka Tip Za opseg stezanja D1 Duina L Tip Prenik stezanja d 1 GER 16-B 1-10 mm 17 mm 27,5 mm 426 E Stezna aura GER 25-B 1-16 mm 26 mm 34 mm 430 E GER 32-B 2-20 mm 33 mm 40 mm 470 E GER 40-B 3-26 mm 41 mm 46 mm 472 E Zaptivna podloka HP 16-DI 1-10 mm 12,5 mm 2 mm Zaptivna podloka HP 25-DI 1-16 mm 20,2 mm 2 mm

DIN ISO 15488

d1 L

Zaptivna podloka HP 32-DI 2-20 mm 26,2 mm 2 mm

Zaptivna podloka HP 40-DI 3-26 mm 34,2 mm 46 mm

23322

23322
O O O O O O O O O O O O O o O

23322
Art.-br. 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 O O O O O O O O o O o O O O o O o O

23322
Art.-br. 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 o o O o O o O o O o o o O o O o O o o o o O O

23324
Art.-br. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 o o o o o o o o o o

23324
Art.-br. 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 o o o o o o o o o o o o o o o

23324
Art.-br. 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 o o o o o o o o o o o o o o o o o o

23324
Art.-br. 404 o 405 o 406 o 407 o 408 o 409 o 410 o 411 o 412 o 413 o 414 o 415 o 416 o 417 o 418 o 419 o 420 o 421 o 422 o 423 o 424 o 425 o 426 o Gr. proiz. 235

mm Art.-br. Art.-br. 1 101 O O 252 2 102 O 253 3 103 4 104 O 254 5 105 O 255 6 106 O 256 7 107 O 257 8 108 O 258 9 109 O 259 10 110 O 260 11 261 12 262 13 263 14 264 15 265 16 266 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Setovi steznih aura tip ER, oblik B


za stezne glave za aure FAHRION CENTRO P br. 23360, 23760 Opis: Radijalno bacanje i tolerancija ponavljanja 0,005 mm. Premoavanje prenika drke 0,5 mm. Isporuka: U drvenoj kutiji
Tip Za opseg stezanja D1 Duina L Sadraj Tip stezne aure GER 16-B 1-10 mm 17 mm 27,5 mm 10 Komada 426 E 116 o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

DIN ISO 15488

23322

Art.-br.

GER 25-B 1-16 mm 26 mm 34 mm 15 Komada 430 E 275 o

GER 32-B 2-20 mm 33 mm 40 mm 18 Komada 470 E 332 o

GER 40-B 3-26 mm 41 mm 46 mm 23 Komada 472 E 430 o Gr. proiz. 235

Setovi steznih aura tip ER, oblik HP


za stezne glave za aure FAHRION CENTRO P br. 23360, 23760 Opis: Radijalno bacanje i tolerancija ponavljanja 0,002 mm. Isporuka: U drvenoj kutiji
Tip Za opseg stezanja D1 Duina L Sadraj GER 16-HP GER 25-HP GER 32-HP 3-10 mm 4-16 mm 4-20 mm 17 mm 26 mm 33 mm 27,5 mm 34 mm 40 mm 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 10,0 14,0 / 16,0 14,0 / 16,0 / 20,0 Tip stezne aure 426 E 430 E 470 E Art.-br. 216 375 432 23322 o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. o o Gr. proiz. 235

DIN ISO 15488

2011/12

437

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure
za precizne stezne glave APC br. 23331, br. 23732 Opis: Kaljene, bruene i oslojene za dug radni vek. Sa fino podesivim graninikom duine.

Stezni alati
Opseg stezanja Prenik stezanja D1

23332
Opseg stezanja Prenik stezanja D1

mm mm Art.-br. mm mm Art.-br.

3-14 3 103 O 4 104 O 5 105 O 6 106 O 3-20 14 214 O 8 108 O 16 216 O 10 110 O 18 218 O 12 112 O 20 220 O 14 114 O 20 320 o 3 203 o 20-32 22 322 o 25 325 o 4 204 o

3-20 5 205 o 32 332 o Gr. proiz. 209 6 206 o

8 10 12 208 210 212 23332 o o O h Zaptiveni model za alate sa unutranjim hlaenjem, na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure
za produetak stezne glave AMC br. 23334 Opis: Kaljene, bruene i oslojene za dug radni vek.
Prenik stezanja mm Art.-br. 1 401 o 2 402 o 3 403 o 4 404 o 5 406 o Gr. proiz. 209

23332

Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure tip ER


za stezne glave za glodala br. 23300, 23304, 23305 Opis: Dvostruko konusne, prorezane sa obe strane, sa ljebom za izvlaenje. Jednostavno rukovanje. Pri odvrtanju navrtke, aura se izvlai iz stezne glave uz pomo ekscentrinog prstena u navrtki. Prednosti: Stezne aure veeg steznog opsega, za stezanje do maks. 1 mm ispod nominalnog prenika, nema dodatnih trokova i dodatnog skladitenja za meumere, zbog duplih proreza velika i efikasna duina stezanja i velike sile stezanja, proklizavanje glodala je iskljueno, pa je preciznost kod rezanja velika, a radni vek dug, mogue kratko stezanje zavojnih burgija po rubovima. Primena: Za alate sa cilindrinom drkom
Tip ER 11 ER 16 Za opseg stezanja 1-7 mm 0,5-10 mm D1 11,5 mm 17 mm Duina L 18 mm 27,5 mm 4008 E 426 E Tip Prenik stezanje 23320 23320 d mm Art.-br. Art.-br. 1 011 O 101 O 2 012 O 102 O O 103 O 3 013 O 104 O 4 014 5 015 O 105 O 6 016 O 106 O 7 017 O 107 O 8 108 O 9 109 O 10 110 O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 h Stezne aure za ureznike pogledajte br. 21 575 na strani 439. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. ER 20 1-13 mm 21 mm 31,5 mm 428 E ER 25 1-16 mm 26 mm 34 mm 430 E ER 32 2-20 mm 33 mm 40 mm 470 E

DIN ISO 15488

ER 40 3-26 mm 41 mm 46 mm 472 E

23320
Art.-br. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 O O O O O O O O O O O O

23320
Art.-br. 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 O O O O O O O O O O O O O O O

23320
Art.-br. 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 O O O O O O O O O O O O O O O O O O

23320
Art.-br. 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Gr. proiz. 295

438

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Setovi steznih aura tip ER


za stezne glave br. 23300, 23305 Primena: Za alate sa cilindrinom drkom Isporuka: U drvenoj kutiji
Tip Za opseg stezanja D1 Duina L Broj komada u setu ER 16 426 E 0,5-10 mm 17 mm 27,5 mm 10 Art.-br. 116 ER 20 428 E 1,5-13 mm 21 mm 31,5 mm 12 220 ER 25 430 E 1,5-16 mm 26 mm 34 mm 15 275 ER 32 470 E 2-20 mm 33 mm 40 mm 18 332 ER 40 472 E 3-26 mm 41 mm 46 mm 23 430 O Gr. proiz. 295

23320

O O O O h Kutija za skladitenje steznih aura pogledajte AQURADO modularne sisteme br. 50540 na strani 959. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure tip ER


za ureznike, sa unutranjom etvrtkom za osiguranje od obrtanja Primena: Za stezanje ureznika sa cilindrinom drkom i sa etvorougaonim krajem. Korienje u steznim glavama za stezne aure br. 22 782 na strani 481 i br. 23 300 na strani 407. Za maine sa sinhronim pomakom.
Veliina Za navoje D2 L D1 v OK

21575
O O O O O O O O O O O

Veliina Za navoje D2

D1 v OK

21575
O O O O O O O O O O Isporuka bez ureznika

mm mm mm 4,5 ER 16 M 4 - M 10 17 27,5 6,0 7,0 4,5 6,0 7,0 8,0 ER 25 M 4 - M 16 25 34 9,0 10,0 11,0 12,0

mm Art.-br. 104 3,4 4,9 106 5,5 107 3,4 254 4,9 256 5,5 257 6,2 258 7,0 259 8,0 260 9,0 261 9,0 262

mm mm mm 4,5 6,0 7,0 8,0 9,0 ER 32 M 4 - M 20 32 40 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0

mm Art.-br. 304 3,4 4,9 306 5,5 307 6,2 308 7,0 309 8,0 310 9,0 311 9,0 312 11,0 314 12,0 316

h Stezne aure tip ER DIN 6499B za cilindrine drke alata, pogledajte br. 23320 na strani 438. Kutija za skladitenje, pogledajte br. 50540 na strani 959. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.
Nastavak na sledeoj strani

Gr. proiz. 218

Stezne aure
za kratke stezne glave br. 23325 Opis: Stezne aure proirenog opsega stezanja, ispod nominalnog prenika.

Za opseg stezanja mm

1-4

1-6,5

Prenik stezanja 23326 mm Art.-br. 1 020 O 1,25 021 O 1,5 022 O 1,75 023 O 2 024 O DKS 2,25 025 O 2,5 026 O 3 028 O 3,25 029 O 3,5 030 O 4 032 O 1 001 O 1,5 002 O 2 003 O 2,5 004 O 3 005 O 3,5 006 O DK 30 4 007 O 4,5 008 O 5 009 O 5,5 010 O 6 011 O 6,5 012 O Tip

Za opseg stezanja mm

1-10

2,5-14,5

Prenik stezanja 23326 mm Art.-br. 1 101 O 1,5 102 O 2 103 O 2,5 104 O 3 105 O 3,5 106 O 4 107 O 4,5 108 O 5 109 O DK 20 5,5 110 O 6 111 O 6,5 112 O 7 113 O 7,5 114 O 8 115 O 8,5 116 O 9 117 O 9,5 118 O 10 119 O 2,5 201 O 3 202 O DK 10 3,5 203 O 4 204 O Tip

Za opseg stezanja mm

2,5-14,5

Prenik stezanja 23326 mm Art.-br. 4,5 205 O 5 206 O 5,5 207 O 6 208 O 6,5 209 O 7 210 O 7,5 211 O 8 212 O 8,5 213 O 9 214 O DK 10 9,5 215 O 10 216 O 10,5 217 O 11 218 O 11,5 219 O 12 220 O 12,5 221 O 13 222 O 13,5 223 O 14 224 O 14,5 225 O Tip

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Gr. proiz. 218

2011/12

439

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure OZ

DIN ISO 10897

za alate sa cilindrinom drkom Br. 23291 prorezane sa jedne strane, odgovaraju za stezne glave za glodala br. 23285/23290/23295 i za brzohodna vretena za glodala br. 23275 Br. 23293 duplo prorezane, za stezanje burgija po rubovima, opseg stezanja do 0,5 mm ispod nominalnog prenika, odgovaraju za stezne glave br. 23285/ 23290/23295.

Stezni alati
Br. 23291 Za opseg stezanja D1 Duina L Tip Stezna aura mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 17 17,5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 2-16 mm 25,5 mm 40 mm 410 E 2-25 mm 35,5 mm 52 mm 444 E 4-32 mm 44 mm 60 mm 450 E 2-16 mm 25,5 mm 40 mm 415 E Br. 23293 2-25 mm 35,5 mm 52 mm 462 E 6-36 mm 44 mm 60 mm 467 E

23291
Art.-br. 003 006 009 012 015 018 021 024 027 030 033 036 039 042 045 O O O O O O O O O O O O O O O

23291
Art.-br. 047 048 051 054 057 060 063 066 069 072 075 078 081 084 087 090 093 096 099 102 105 108 111 114 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

23291
Art.-br. 116 117 120 126 129 132 138 141 144 150 156 159 162 174 177 180 186 192 198 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

23293
Art.-br. 001 002 004 005 007 008 003 006 009 012 015 018 021 024 027 030 033 036 039 042 045 048 051 054 057 063 069 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

23293
Art.-br. 010 011 013 014 016 017 019 020 072 075 078 081 084 087 090 093 096 099 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 138 141 144 150 156 162 168 174 180 186 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

23293
Art.-br. 022 028 213 225 237 243 249 261 273 297 303 321 333 345 O O O O O O O O O O O O O O Gr. proiz. 218

h Br. 23293 Model sa prorezima za unutranji dovod rashladnog sredstva na zahtev. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

440

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Setovi steznih aura OZ


za alate sa cilindrinom drkom Odgovaraju steznoj glavi br. 23285/23290/23295/22780 i brzohodnim vretenima za glodala br. 23275.
Tip Za opseg stezanja Sadraj mm Komada Art.-br. 410 E 2-16 15 410 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 444 E 2-25 24 444

DIN ISO 10897

23291

Nastavak na sledeoj strani

Stezne aure
Opis: Art.-br. 004-025 sa prstenastim ljebom. Primena: Za direktan prihvat u glavno vreteno maine, za glodala sa cilindrinom drkom.
Strmi konus Prenik stezanja 23340 Navoj M 16 Br. mm Art.-br. Art.-br. Br. mm Art.-br. Art.-br. 4 004 O 204 O Strmi konus Prenik stezanja 23340 Navoj M 16 16 016 O 216 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 5 005 O 205 O 18 018 O 218 O 6 006 O 206 O 40 20 020 O 220 O 22 022 o 222 O 24 024 o 224 O 25 025 O 225 O Gr. proiz. 218 Navoj S 20 x 2 40 8 008 O 208 O 10 010 O 210 O 12 012 O 212 O 14 014 O 214 O

23340

Navoj S 20 x 2

Navoj M 16

23340

Navoj S 20 x 2

Nastavak na sledeoj strani

Pribor za stezne glave sa bonim vijcima

Nastavak na sledeoj strani

Drai ureznika, sa cilindrinom drkom


Primena: Za prihvat ureznika. Ureznik se postavlja u dra i u krajnjoj poziciji upada u svoje leite i blokira se.
Mera D Mera d1 x ok Duina L mm mm 3,5 x 2,7 mm 56 Art.-br. 403 O mm 20 mm 10,0 x 8,0 mm 58 Art.-br. 510 O 4,0 x 3,0 56 404 o 25 11,0 x 9,0 66 611 O 12,0 x 9,0 66 612 O 14,0 x 11,0 70 714 O 16 4,5 x 3,4 56 405 O 6,0 x 4,9 56 406 O 7,0 x 5,5 58 507 O 32 16,0 x 12,0 70 716 O 20 8,0 x 6,2 58 508 O 18,0 x 14,0 70 718 O Gr. proiz. 295 9,0 x 7,0 58 509 O
L

d1

23329
Mera D Mera d1 x ok Duina L

23329

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

441

Stezni alati

O Gr. proiz. 218

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Pribor za HYDRO tehniku stezanja

Nastavak na sledeoj strani

Redukcione aure
Primena: Za smanjivanje prenika stezanja, podesne za sve hidro-stezne glave.
l1 l

l2

Art.-br. 903-955 Stezna glava- d Prenik stezanja d1 Venac d2 Duina l Duina l2 Ukupna duina l1 23336 Bez zaptivaa mm mm mm mm mm mm Art.-br. Art.-br. mm mm mm mm mm mm Art.-br. Art.-br. 3 16 40 29 36 903 o 20 16 25 50 48 54 826 o 926 o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 4 16 40 29 36 904 o 3 36 61 63 833 o 12 5 16 40 29 36 905 o 4 36 61 63 834 o 6 16 40 36 36 906 o 5 36 61 63 835 o

Art.-br. 813-855 20 8 16 40 37 36 908 o 6 36 60 36 64 836 o 936 o 3 25 50 28 54 813 o 913 o 8 36 60 37 64 838 o 938 o 4 25 50 28 54 814 o 914 o 32 10 36 60 40 64 840 o 940 o 12 36 60 45 64 842 o 942 o 14 36 60 46 64 844 o 944 o 16 36 60 48 64 846 o 946 o 18 36 60 49 64 848 o 948 o 20 36 60 50 64 850 o 950 o 25 36 60 56 64 855 o 955 o Gr. proiz. 263 5 25 50 28 54 815 o 915 o 6 25 50 36 54 816 o 916 o 8 25 50 37 54 818 o 918 o 10 25 50 40 54 820 o 920 o 12 25 50 45 54 822 o 922 o 14 25 50 45 54 824 o 924 o

23336

Zaptivene

Stezna glava- d Prenik stezanja d1 Venac d2 Duina l Duina l2 Ukupna duina l1 23336 Bez zaptivaa

23336

Zaptivene

Nastavak na sledeoj strani

Redukcione aure, zatvorene


sa podesivim graninikom duine Opis: Zaptivene za unutranje dovoenje rashladnog sredstva, za redukciju prenika stezanja, odgovaraju za sve hidro-stezne glave br. 23333, 23335 i 23350. Upotrebom ovih redukcionih auri moete zategnuti razliite prenike drki sa jednom steznom glavom. Tolerancija centrinosti sa steznom aurom iznosi 0,003 mm.
Mera d2 Mera d1 Mera d3 Mera L1 Mera L10 mm mm mm mm mm Art.-br. mm mm mm mm mm Art.-br. 3 19 45 2 403 O Mera d2 Mera d1 Mera d3 Mera L1 Mera L10 5 29 50,5 2 505 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. 4 19 45 2 404 O 6 29 50,5 2 506 O 12 5 19 45 2 405 O 8 29 50,5 2 508 O 20 6 19 45 2 406 O 20 10 29 50,5 2 510 O 8 19 45 2 408 o 12 29 50,5 2 512 O 3 29 50,5 2 503 O 14 29 50,5 2 514 O 4 29 50,5 2 504
D2

23336

O 16 29 50,5 2 516 O Gr. proiz. 229

L1

23336

Nastavak na sledeoj strani

Kukasti kljuevi
odgovarajui za univerzalne hidro-stezne glave Opis: Prema DIN 1810 B, veliine 45-50.
Tip
367

DIN 1810
S/N HKS 020 O Gr. proiz. 229

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

442

2011/12

30

23349

Art.-br.

D1 L10

D3

d1 d2

Stezni alati

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Izvlaka aura SINOmax


Primena: Za jednostavno vaenje redukcionih aura iz univerzalne hidro-stezne glave. Izvlaka aura je viestruko upotrebljiv: moete koristiti SINOmax i za uklanjanje GZB-S- (model zaptiven za rashladno sredstvo) redukciona aura iz SCHUNK TENDO hidro-steznih glava, pogledajte br. 23336, na strani 442.
Tip
67

23348
i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Art.-br.

Nastavak na sledeoj strani

Pribor za termoskupljajue stezne glave

Nastavak na sledeoj strani

Okasti otvoreni kljuevi za termoskupljajue stezne glave JetSleeve


Primena: Za nametanje na moment klju za sigurno privrivanje JetSleeve aure na termoskupljajuu steznu glavu, a da pri tom ne doe do oteenja.
OK etvrtka drke mm Col Art.-br. 19
3/ 8

25
3/ 8

27
3/ 8

30
3/ 8

32
3/ 8

36
3/ 8

40
3/ 8

50
3/ 8

23403

319 o

325 o

327 o

330 o

332 o

336 o

340 o

350 o Gr. proiz. 226

h Odgovarajui moment klju: pogledajte br. 52244 200 na strani 1098. pogledajte br. 52287 545 na strani 1109. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Pribor za sve prihvate alata

Nastavak na sledeoj strani

Potezni vijci
Primena: Za alate sa strmim konusom prema DIN 69871 i JIS B 6339 MAS BT. Opis: Materijal 16MnCr5, cementiran HRC 58 2. Potezni vijak sa O prstenom (osim SK 30).

Ott-prstenasti ljeb

DiN 69872 Oblik A

ISO 7388II B

MAS BT 45 JIS 6339

Oznaka Veliina konusa Mera d1 Mera d2 Mera d5 Mera L1 Mera l2 Ugao SK mm mm M mm mm Art.-br.

DiN 69872 Oblik A 30 13 9 12 44 24 15 130 O O 40 19 14 16 54 26 15 140 O O 50 28 21 24 74 34 15 150 O O

ISO 7388II B 40 18,95 12,95 16 44,50 16,25 45 240 O O 50 29,10 19,60 24 65,50 25,55 45 250 O O

MAS BT 45 JIS 6339 30 11 7 12 43 23 45 435 O O 40 15 10 16 60 35 45 445 O O 50 23 17 24 85 45 45 455 O O

Ott prstenasti ljeb 15 (sa navojem u glavi, za drke DIN 69871 AD) 40 50** 25 39,60 21,10 16 24 53 65,10 25,10 25,10 15 90 340* 350* O O O O Gr. proiz. 263

23690 23692

sa otvorom (IKZ) bez otvora

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

2011/12

443

Stezni alati

Gr. proiz. 229

30

SINOmax 010

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Potezni vijci
Oznaka Veliina konusa Mera d1 Mera d5 Mera L1 Mera l2 SK mm M mm mm Art.-br. Testerast navoj S 20x2 40 S 20 x 2 16 53 25 011 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 263

23690

Testerast navoj

Stezni alati

Nastavak na sledeoj strani

Dugi potezni vijci


za kombinovane aure DIN 69871 A br. 23082
Oznaka Odgovara d1 d5 L1 DIN 69872 ISO 7388 B SK 40 x MK 2 SK 40 x MK 3 SK 40 x MK 4 SK 40 x MK 2 SK 40 x MK 3 SK 40 x MK 4 19 19 19 18,95 18,95 18,95 M10 M12 M16 M10 M12 M16 99 102 115 89,4 92,4 105,4 Art.-br. 502 503 504 515 516 517 O O Gr. proiz. 263

23691

Dugi potezni vijci ISO 7388 B

O O O O * Za glave vretena DIN 2079 samo u vezi sa posebnim oljebljenim elementima. i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Drai podataka o alatu


sistemsko oznaavanje u ormanu za alate Opis: Dra podataka o alatu, od plastike, univerzalni dra (VDI) sa dva jaka magneta. Prednosti: Nema vie razbacanog papira Smanjivanje vremena za postavljanje opreme Izbegavanje greaka kod ve postojeih sklopova Sortiranje alata mogue pomou obeleavanja po alata boji Nema dodatnih merenja Vizuelno pregledan nain uvanja alata Pakovanje: 10 Komada
Boja

23698 23698 23698

za SK 40 / HSK 63 za SK 50 / HSK 100 za VDI / univerzal

Art.-br. Art.-br. Art.-br.

plava 010 O 020 O 030 O

uta 011 O 021 O 031 O

zelena 012 O 022 O 032 O

crvena 013 O 023 O 033 O

braon 014 O 024 O 034 O

siva 015 O 025 O 035

i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

O Gr. proiz. 206

Nastavak na sledeoj strani

Ureaj za ienje RGG


Primena: Za ienje stola maine ili unutranjosti svih NC-, CNC- i obradnih centara. Tokom postupka, svaki ugao u radnom prostoru se moe dohvatiti i oistiti putem okretanja vretena. Prednosti: Manuelno regulisanje protoka Smanjuje dodatni utroak vremena Ureaj sa automatskim ienjem Velika sigurnost za korisnika Rad vazduhom ili sredstvom za hlaenje i podmazivanje
Prihvat drke Glava Duina glave Broj mlaznica mm mm mm Art.-br. 20 37 35 8 020 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. Gr. proiz. 229

23550

444

2011/12

Prihvat alata Prihvat alata, pribor


Nastavak na sledeoj strani

Brisai
Primena: Za ienje konusa za prihvat alata u glavnim vretenima maina, konusnih aura ili konusnih kontrolnih aura. Opis: Konusna drka Mk Konusna drka SK Konus za uplje drke HSK [ za konus i eonu stranu
Broj Art.-br. Broj MK 1 010 O MK 2 020 O MK 3 030 O

23500
MK 4 040 O 40/A-C 030 O MK 5 050 O 50/A-C 040 O MK 6 060 O 63/A-C 050 O SK 30 100 O 80/A-C 060 O SK 40 110 O 100/A-C 070 O Gr. proiz. 206 SK Br. 23500

23500

23780

SK 50 SK 60 32/A-C Art.-br. 120 130 020 O O O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399.

Nastavak na sledeoj strani

Cevice za dovod rashladnog sredstva


za HSK nosae alata
HSK A Mera d Mera L Mera L1 Mera g mm mm mm Art.-br. A63 12 11,5 36,2 M18 x 1 050 O i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. A100 16 15,5 43,6 M24 x 1,5 070 O Gr. proiz. 290
L1 L

23715

Nastavak na sledeoj strani

Nasadni kljuevi
za cevice za dovod rashladnog sredstva
HSK A Mera d1 Mera L mm mm Art.-br. A63 16,5 122 050 o i Pregled izbora prihvata alata na strani 399. A100 22,0 141 070 o Gr. proiz. 290

23716

2011/12

445

Stezni alati

Tehnike stezanja Horizontalni indukcioni sistemi za stezanje/otputanje


Nastavak na sledeoj strani

Termiko stezanje alata


irom sveta zatiena marka ThermoGripima sledee osobine: Zahvaljujui induktivnom ili elektrinom grejanju sa velikom gustinom energije zamenu alata je mogue realizovati u sekundama Skupljajue stezne glave ThermoGrip izraene su od specijalnog elika koji je otporan na toplotu. Radni vek im je posebno dug i stabilnost oblika je posebno dobra, zahvaljujui posebnom postupku poboljaanja. Proces skupljanja je reverzibilan i mogue ga je ponoviti neogranien broj puta. I nakon preko 5000 procesa skupljanja ThermoGrip stezne glave zadravaju centrinost obrtanja alata, silu stezanja i elastinost. U ThermoGrip steznim glavama mogu se stezati drke alata HSS i od tvrdog metala . Ciklus otputanja i pritezanja prilikom korienja indukcionog ureaja ISG 3200 traje maksimalno 10 s. Greje se samo vrh alata, pomou ovakvog lokalnog odvoenja toplote sa snienim zagrevanjem tela stezne glave, vreme hlaenja je < 30 s
Stezna glava u adapteru za hlaenje
Nastavak na sledeoj strani

Stezni alati

Indukcioni ureaj za termo-stezanje MS 502


Primena: Za termo stezanje/otputanje drki alata od tvrdog metala Stezna glava sa standardnom geometrijom 3-16 mm. Stezna glava sa uom geometrijom 3-20 mm. Ureaj za termostezanje: Ovaj ureaj za termostezanje razvijen je specijalno za uske i ekstremno kratke termoskupljajue stezne glave sa tankim zidom. U ovoj verziji se mogu stezati i standardne stezne glave prenika 16 mm. Pomou performansi generatora, koji se mogu regulisati, stezna glava se neno zagreva. Takoe i kod steznih glava sa najmanjom masom postrojenje se pravovremeno i bezbedno iskljuuje pre nego to se glava pregreje. Vazduni hladnjak: Vazduni hladnjak se postavlja na ureaj MS 502. Nakon skupljanja glave prihvat alata se okree i umee u hladnjak. Kroz patentirani ulaz za strujanje vazduha dolazi do brzog i efektivnog hlaenja alata. Isporuka: Uklj. 1 par zatitnih rukavica kod rezanja i 1 lim za odlaganje.
Model Napajanje Potronja struje Snaga irina x dubina x visina Masa bez tenosti za hlaenje V Maks. A kW mm kg Art.-br. Art.-br. MS 502 220 16 3 220 x 520 x 350 15 021d o 021 o Gr. proiz. 226
Nastavak na sledeoj strani

23400 23403
Vazduni hladnjak

Prihvat za alate sa graninikom za duinu i pinom za izbacivanje


Primena: Za ureaj za termo stezanje/otputanje MS 502.
Prihvat alata

23401

Art.-br.

HSK 25 005 o

HSK 32 010 o

HSK 40 015 o

HSK 50 020 o

HSK 63 025 o

SK 30 060 o

SK 40 070 o Gr. proiz. 226

Nastavak na sledeoj strani

Indukcioni ureaj za termo-stezanje ISG 2202 (bez hladnjaka)


odgovara rashladnoj stanici model FKS 03 br. 23 403 Primena: Za stezanje/otputanje drki alata od tvrdog metala 3-20 mm i HSS elinih drki 6-20 mm. Opis: Zajedno sa stanicom za hlaenje, model FKS 03, moe se izvriti stezanje, hlaenje i ienje u roku od nekoliko sekundi. Za brzo hlaenje i ienje stezne glave na raspolaganju stoji teno sredstvo za hlaenje FKS 03 br. 23403. Prednosti: Bezbedna zatita od magnetnog polja i optimalni stepen dejstva pomou patentirane feritne podloke, vreme skupljanja 4 sekunde, vreme hlaenja 30 sekundi u rashlaivau FKS 03. Isporuka: Ureaj zajedno sa induktivnim kalemom, tri izmenljive ploe i jednim draem alata koji odgovara za HSK 63, HSK 80 i HSK 100. Boja: RAL 9002, sivo bela.
Model Napajanje Potronja struje Snaga irina x dubina x visina Masa bez tenosti za hlaenje V Maks. A kW mm kg Art.-br. ISG 2202 400 16 7,5 310 x 390 x 640 25 035 o h Hladnjak za tenosti (model FKS 03) molimo da naruite odvojeno videti br. 23403 na strani 448. Adapteri za dranje glava sa razliitim konusima drke, pogledajte br. 23403 na strani 448 Gr. proiz. 226

23400

446

2011/12

Tehnike stezanja Vertikalni indukcioni sistemi za stezanje/otputanje


Nastavak na sledeoj strani

Indukcioni ureaj za termo-stezanje ISG 3202 (bez hladnjaka)


odgovara rashladnoj stanici model FKS 03 br. 23 403 Primena: Za stezanje/otputanje drki alata od tvrdog metala 3-32 mm i HSS elinih drki 6-32 mm. Opis: Zajedno sa stanicom za hlaenje, model FKS 03, moe se izvriti stezanje, hlaenje i ienje u roku od nekoliko sekundi. Za brzo hlaenje i ienje stezne glave na raspolaganju stoji teno sredstvo za hlaenje FKS 03 br. 23403. Prednost: Sigurna zatita od magnetnog polja sa optimalnim stepenom uinka zahvaljujui patentiranoj feritnoj podloci, vreme skupljanja 3 sek., vreme hlaenja 30 sek. u rashlaivau tenosti FKS 03 (sa posebnim kalemom* mogue je stezanje do 50 mm). Isporuka: Ureaj zajedno sa induktivnim kalemom, etiri izmenljive ploe i jednim draem alata, odgovara za HSK 63, HSK 80 i HSK 100. Boja: RAL 9002, sivo bela.
Model Napajanje Potronja struje Snaga Komprimovani vazduh irina x dubina x visina Masa bez tenosti za hlaenje V Maks. A kW bar mm kg Art.-br. ISG 3202 3 x 400 16 11 6 500 x 620 x 900 43 055

23400

o * Na upit. Gr. proiz. 226 h Hladnjak za tenosti (model FKS 03) molimo da naruite odvojeno videti br. 23403 na strani 448. Adapteri za dranje glava sa razliitim konusima drke, pogledajte br. 23403 na strani 448
Nastavak na sledeoj strani

Indukcioni ureaj za termo-stezanje ISG 3200 WK sa vodenim hlaenjem


Primena: Za stezanje/otputanje drki alata od tvrdog metala 3-32 mm i HSS elinih 6-32 mm. Opis: Kod ISG 3200 WK sa automatskim upravljanjem dovoljno je na displeju izabrati prenik alata i staviti izmenljivu podloku za odgovarajui prenik alata u kalem. Nakon pritiska na dugme za start indukcioni kalem prelazi preko zone prihvata alata, greje ga i posle procesa skupljanja vraa se nagore. Paralelno sa tim termoskupljajua stezna glava ide nadole u rashladni rezervoar i vraa se nazad u poetni poloaj nakon otprilike 20 s ohlaena, suva i konzervirana. Prednosti: sigurna zatita magnetnog polja i optimalni koeficijent korisnog dejstva zahvaljujui patentiranim feritnim prstenovima, termoskupljanje < 4 sekunde, hlaenje < 25 sekundi u jednom radnom koraku, bez kontakta sa vrelom glavom za termostezanje, hlaenje nezavisno od konture, bez oteenja rezne ivice alata od strane adaptera za hlaenje, pregrevanja glave za termostezanje nije mogue, korienjem sauvanih parametara mogue je podeavanje parametara za specijalne geometrije, upravljanje pomou dijaloga sa jednostavnim kretanjem kroz meni na grafikom displeju, mogunost podeavanja vremenske zadrke pre procesa hlaenja, zatita od korozije glave za termostezanje upotrebom rashladnih emulzija, sa specijalnim kalemom* termostezanje je mogue do 50 mm, velika duina termostezanja do 450 mm, maksimalna duina koja se moe hladiti je 400 mm, rezervoar za rashladno sredstvo od 30 litara, jednostavno putanje u rad. Elektronske komponente jednostavne za servisiranje, koje korisnik jednostavno moe da zameni, robusna radna ploa od plemenitog elika koja se lako odrava, Isporuka: Indukcioni ureaj sa kalemom i 4 izmenjive podloke, lim za odlaganje za nosa alata, rezervne podloke i glodalo. 2 litra koncentrata tenosti i zatitne rukavice. Boja: RAL 7047, siva 4
Model Napajanje Potronja struje Snaga Komprimovani vazduh irina x dubina x visina Masa bez tenosti za hlaenje V Maks. A kW bar mm kg Art.-br. ISG 3200 WK 3 x 400 16 10 6 700 x 620 x 1700 120 060d o * Na upit. Gr. proiz. 226

23400

Nastavak na sledeoj strani

Elementi za prihvat draa alata


Primena: Za ureaj za termo stezanje ISG 3200 WK
Prihvat alata

23401

Art.-br.

SK 40 140 o

SK 50 150 o

HSK 32 332 o

HSK 40 340 o

HSK 50 350 o

HSK 63 363 o

HSK 100 390 o Gr. proiz. 226

Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za istiskivanje
za polomljene alate Primena: Ovim ureajem za istiskivanje mogu se ukloniti polomljene drke glodala, i kada se mesto preloma nalazi u podruju steznog otvora. Mogu se istisnuti i drke alata ije se mere nalaze iznad granice tolerancije. U tu svrhu je potrebno da ureaj bude postavljen na indukcioni ureaj za termo stezanje i tokom zagrejavanja istiskivanje izvriti ekscentrinom obrtnom rukom preko potisne ivije koja je bila prethodno smetena na pravilnu visinu. Isporuka: Osnovni prihvat sa navrtkom za povezivanje, imbus kljuem i podesivom potisnom ivijom.
Prihvat alata

23416

Art.-br.

HSK 32 032 o

HSK 40 040 o

HSK 50 050 o

HSK 63 063 o

HSK 100 100 o

SK 40 140 o

SK 50 150 o Gr. proiz. 226

2011/12

447

Stezni alati

Tehnike stezanja Pribor indukcionih sistema za stezanje/otputanje


Nastavak na sledeoj strani

Rashlaivai FKS 03 sa tenou za termoskupljajue stezne glave


Primena: Brzo hlaenje, ienje i uvanje nezavisno od kontura. Zatvoreni sistem hlaenja pomou ugraenog rezervoara za tenost. Prednosti: Vreme hlaenja iznosi 30 sekundi, prihvatai za skupljanje su usled dejstva visoke temperature odmaeni i podloni koroziranju. Koncentrat za hlaenje deluje istovremeno kao konzervator i ista prihvataa, mogu se hladiti svi rezni alati nezavisno od oblika i veliine. Automatsko upravljanje: Ciklus hlaenja i suenja se automatski izvodi preko start tastera. Runo upravljanje: Preko birakog prekidaa, hlaenje ili suenje. Isporuka: Ureaj spreman za prikljuivanje sa 1 litrom koncentrata rashladne tenosti. Boja: RAL 9002, sivo bela.
Model Upotreba Komprimovani vazduh irina x dubina x visina Masa bez tenosti za hlaenje FKS 03 Runa Automatska 6 6 320 x 450 x 632 320 x 450 x 632 22,5 22,5 010 020 o o 100 Gr. proiz. 226

65

114,5

20

Art.-br. 112

Art.-br. 111

125

Prihvat alata

23403

Art.-br.

SK 30/40 111

SK 50 112 o

HSK-A 25/32 120 o

HSK-A 40/50/63-F 121 o Gr. proiz. 226

35

35

Art.-br. 120

Art.-br. 121

o Za HSK 63/80/100 nisu potrebni ovi elementi.

Nastavak na sledeoj strani

Produeci za termo-stezanje
Primena: Za produavanje i redukovanje na manje prenike. Opis: Sa nagibom 3.
L A d1 d2 d3 g D

D1 Mera d1 Mera d3 Mera L1 Mera A Vijak za podeavanje

h 5 mm mm mm mm mm Art.-br. h 5 mm mm mm mm mm Art.-br.

23431
D1 Mera d1 Mera d3 Mera L1 Mera A Vijak za podeavanje

3 11,8 110 63 003 o 6 16 110 58 M5 206

4 11,8 110 63 004 o 20 8 19 110 58 M6 208

12 5 11,8 110 63 005 o 10 19,8 110 58 M8 210

6 11,8 110 63 M5 006 o 12 19,8 110 58 M10 212 o

8 19 110 63 M6 008 o 3 16 200 150 303 o

3 13 110 60 M6 103 o 16 4 16 200 150 304 o

4 14 110 60 M6 104 o 5 16 200 150 305 o

16 5 15 110 58 M6 105 o 6 16 200 150 M5 306 o

6 15,8 110 60 M5 106 o 6 20 250 198 M5 406 o

8 19 110 60 M6 108 o 20 8 20 250 198 M6 408 o

3 13 110 58 M6 203 o 10 20 250 198 M8x1 410 o

20 4 14 110 58 M6 204 o 25 12 25 250 193 M10x1 512 o

137

5 15 110 58 M6 205 o 16 25 250 193 M12x1 516

23431

o o o stezanja je previden za toleranciju prenika drke alata h 6. h Vee duine na zahtev.

o Gr. proiz. 297

448

2011/12

85

Stezni alati

23403 23403
Koncentrat rashladnog sredstva 1l

bar mm kg Art.-br. Art.-br.

o h Pitolj za izduvavanje br. 75174 050 na strani 1316 i spiralno crevo br. 75055 010 nisu ukljueni u isporuku. Molimo poruite odvojeno. Kod prve porudbine preporuujemo da potraite dokument sa podacima o hemijskom sredstvu i potrebnim merama zatite pri njegovom korienju. j Dokumentaciju sa podacima o hemijskom sredstvu i potrebnim merama zatite pri njegovom korienju pogledajte pod www.hahn-kolb.de/Downloads.

Nastavak na sledeoj strani

Elementi za prihvat draa alata


Primena: Kao adapter za ureaj za termoskupljajue stezne glave ISG 2202, ISG 3202 i za ureaj za rashlaivanje tenosti FKS 03.
46

1,6

Merni ureaji i ureaji za predpodeavanje Priprema alata


Nastavak na sledeoj strani

Solid Clamp
a Solid Clamp 1 sistem, sve mogunosti Primena: za montau i demontau alata svih vrsta do osam razliitih poloaja. 4x90 ili 8x45 zakretanja i indeksiranja za optimalni radni poloaj. Opis: Brzozamenjujui montani sistem za sve montane sisteme bez dodatnog alata Sigurna montaa alata bez utroka snage Bez opasnosti od nesrea i pogodno Izmenjivi mesingani umeci za zatitu drke alata Zauzima malo prostora

Osnovni ureaj

23912

Art.-br.

Mogunost zakretanja za 4x 90 010 O

Mogunost zakretanja za 8x 45 020 O Gr. proiz. 280

Nastavak na sledeoj strani

Pribor za montau alata Solid Clamp


a Solid Clamp 1 sistem, sve mogunosti
Prihvat alata Veliina SK/ISO 30 130 O Prihvat alata Veliina C4 304 O DIN / MAS-BT / CAT SK/ISO 40 140 O Capto Art.-br. C5 305 O C6 306 O C8 308 O SK/ISO 50 150 O HSK-A 40 240 O HSK-A 50 250 O Kennametal KM 63 463 O DIN 69893-1 HSK-A 63 263 O 30 530 O HSK-A 80 280 O VDI (69880) 40 540 O HSK-A 100 300 O 50 550 O Gr. proiz. 280

23912

Art.-br.

23912

Nastavak na sledeoj strani

Blokovi za montau alata


Primena: Za montiranje i demontiranje sklopova alata i draa u vertikalnom i horizontalnom poloaju. Opis: Zahvaljujui vrstom stezanju mogu je rad na zadnjoj strani draa alata pri horizontalnom postavljanju (potezni vijci, ugraeni vijci). Br. 23911: Sve varijante konusa DIN 69871, DIN 2080, MAS-BT, iste veliine, mogu se stegnuti u montani blok za alat bez zamene umetaka. Za primenu za razliite nazivne veliine strmog konusa, samo je potrebno izmeniti izmenljive umetke. Br. 23785: Stezanjem pomou prstena po vencu draa alata moe se koristiti za HSK oblik A/B/C/E/F
Broj Prihvat konusnog draa Art.-br. HSK 32 020 o HSK 40 030 o

Br. 23911

Br. 23785

23785
HSK 50 040 o HSK 63 050 O HSK 100* 070 o SK 40 040 O

23911
SK 50 050 O Gr. proiz. 297

Nastavak na sledeoj strani

Blokovi za montau sklopova alata


Opis: Prihvatai (kod modela HSK na donjoj strani) obezbeuju sigurno dranje alata. Kosina na jednoj strani omoguava nagnuto stezanje u stegi. Time se moe pristupiti postavljenim konusnim draima i odozdo. Robusni model od bruniranog elika, praktian zbog kompaktne konstrukcije. Primena: Za montiranje i demontiranje reznih alata na drae alata sa konusnom drkom.
Prihvat alata

23914

Art.-br.

SK 30 030 O

SK 40 040 O

HSK 63 163 O Gr. proiz. 227

2011/12

449

Stezni alati

Merni ureaji i ureaji za predpodeavanje Predpodeavanje alata


Nastavak na sledeoj strani

Pipci za ivice
za glodalice i koordinatne builice Primena: Pipak za ivice slui za dovoenje, odn. za pronalaenje poloaja referentnih povrina ili referentnih ivica sa preciznou ponavljanja od oko 0,01 mm. Nain rada: Prvo se donji deo pipka lakim pritiskom prsta pritisne i izvede iz ose kretanja rotirajueg radnog vretena. Zbog laganog primicanja povrini koja se dodiruje oscilacilacije su sve manje. Kod postizanja koaksijalnosti gornjeg i donjeg dela, donji deo se izmie du povrine obratka. Poloaj dodirnute povrine prema osi glavnog vretena, odgovara tano polupreniku kontaktne glave.
Stezni alati
Model Prenik stezanja Glava pipka mm mm Art.-br. Art.-br. Jednostavna kontaktna glava 8 10 10 10 020 030 O O 500 O Gr. proiz. 227
Nastavak na sledeoj strani

23921 23921
Rezervna opruga sa zaseenom osovinicom

Stepenasta kontaktna glava 8 10 4/10 4/10 040 050 O O

Pipci za ivice
sa svetlosnim signalom i dodirnom kuglom sa oprugom Opis: Funkcionalni delovi su kaljeni i brueni, 3D model je takoe prikladan za dovoenje do obratka u Z pravcu (vertikalno). Art.-br. 011 und 025 sa zvunim signalom Primena: Za tano postavljanje referentnih povrina obratka ili ivica i za centriranje glavnog vretena u odnosu na centar rupe na obratku. Kod dodira kugle sa oprugom i obratka, baterija (u drci) aktivira svetiljku kada su obradak, stezni pribor i dra alata meusobno spojeni radi provoenja elektriciteta.
2

L1 L

L1 L

Art.-br. 005-011 1 kuglica sa oprugom 10.000 Model Drka D Dodirna kugla Tanost ponavljanja Ukupna duina L Duina stezanja L1

Art.-br. 015-025 1 kuglica sa oprugom 10.000 2 sigurnosni elastini hod pipka 3 mm 2-D 16 10 0,01 99 35 005 O 20 10 0,01 92 45 010 O 2-D akustino 20 10 0,01 119 45 011 O 3-D 16 10 0,01 111 35 015 O 20 10 0,01 106 45 020 O 3-D akustino 20 10 0,01 131 45 025 O Gr. proiz. 298

23923

mm mm mm mm mm Art.-br.

h Model sa poveanom preciznou na zahtev. Rezervne baterije br. 56815 202 na strani 1239
Nastavak na sledeoj strani

3-D pipci za ivice


sa komparaterom Primena: Pogodni za definisanje i postavljanje referentnih taaka obratka po sve 3 ose (X, Y i Z) na svim glodalicama i obradnim centrima. Pomou mernog pipka se obradak opipava u bilo kom pravcu, dok obe kazaljke ne stoje na '0'. Tada je osa vretena tano na ivici obratka. Prilikom prilaenja po osi Z je kod nulte pozicije postignuta poznata mera 'Z'. Mera 'Z' se moe utvrditi i podesiti od strane samog korisnika. Opis: Direktno merenje putanje u Z osi, horizontalna i vertikalna upotreba, otklon se moe naknadno podeavati putem 4 vijka. Zglobno vezan pipak spreava oteenje na obratku ili komparateru. Vrsta zatite IP 67: Otporna na prainu, mogue je kratkotrajno uranjanje u vodu po DIN EN 60529. Prednosti: Vrsta zatite IP 67 Vrednost podeoka skale 0,01 mm Automatska kompenzacija radijusa pipka Tanost ponavljanja < 0,01 mm Keramiko programirano mesto loma Komparater sa jasnim oitavanjem vrednosti Jednostavna izmena tastera Robusno metalno kuite Izolacija izmeu umetka za pipak i prihvatnog dela Jednostavno oitavanje trenutne vrednosti, jer ne zavisi od smera [ moe se koristiti na svim alatnim mainama i mainama za elektroeroziju Isporuka art.-br. 010 und 020: uklj. art.-br. 004
Komparater irina kuita Drka Oitavanje mm mm mm Art.-br. mm mm Art.-br. 4 25 004 O 57 65 20 mm 0,01 010 O Glava pipka Merni pipak, duina Merni pipak 23924 8 65 008 O 4 25 004 O 65 SK 40 0,01 020 O 8 65 008 O Gr. proiz. 234

23924

3-D-senzor

450

2011/12

Merni ureaji i ureaji za predpodeavanje Predpodeavanje alata


Nastavak na sledeoj strani

3-D pipci za ivice


sa komparaterom Primena: Pogodni za traenje i postavljanje referentnih taaka obratka u sve 3 ose (X, Y, Z) na svim glodalicama i obradnim centrima. Pipkom se obradak dodiruje u pravcu po elji, dok oba pokazivaa ne pokau '0'. Osa vretena stoji tano na ivici obratka. Kod aksijalnog pozicioniranja se postignuta nulta pozicija odreuje preko poznate mere 'Z'. Meru 'Z' korisnik moe sam da utvrdi i podesi. Opis: Direktno merenje putanje po Z osi, horizontalna i vertikalna upotreba, otklon se moe naknadno podeavati, ugradna duina po osi 'Z' podesiva u opsegu od 10 mm, sa podelom na skali 0,01 mm, tanost ponavljanja < 0,01 mm, podesno i za ne provodne materijale, zglobno vezan pipak spreava oteenje na obrtku ili pipku. Isporuka: 3-D-pipak za ivice ukljuujui merni pipak u drvenoj kutiji.
3-D pipak za ivice uklj. merni pipak Mera d Mera D Mera k Mera L Mera L1 Mera l2 mm 20 mm 52 mm 5 mm 112 mm 27 mm 12 Merni pipak Mera k O mm 5 Mere
D d

23925
Art.-br. 010

23925

Nastavak na sledeoj strani

Drai za pipke
3-D pipci za ivice Pipak za ivice se moe stezati u sve drae za alate sa cilindrinom drkom prema DIN 1835 B ili E. Za najuobiajenije tipove konusa na raspolaganju stoje drai pipaka kratke konstrukcije.
Konusna drka SK 40 DIN 69871 A SK 40 DIN 2080 Mera d1 h6 mm 20 Mera A mm 19 12 Art.-br. 515 805

23925
O o Gr. proiz. 297

L2 L1

mm Art.-br. M 2,5 x 17 020 O Gr. proiz. 297

A
d1

Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za odreivanje nule (Z pravac), sa komparaterom


Opis: Taster nulte take sa poboljanim voenjem, za jo bolje odreivanje poloaja povrine obratka u Z-smeru na glodalicama i strugovima. Br. 23932 model od elika Br. 23934 model od plemenitog nerajueg elika, voenje osovine pipka po 2 prenika spreava prevrtanje dodirne povrine, dodirna kosina za komparater precizno bruena, poveana tanost ponavljanja 0,005 mm. Primena: Ureaj staviti na referentnu povrinu. Alat dovesti na povrinu pipaka dok komparater ne pokae 0. Sada je postignuta referentna mera od 50 mm (razmak do obratka). Isporuka : Sa mernim protokolom i uputstvom za upotrebu, u drvenoj kutiji.
Broj Tanost ponavljanja Vrednost podeoka skale Referentna mera mm mm mm Art.-br.

23932
0,01 0,01 50 010 O

23934
0,005 0,01 50 010 O Gr. proiz. 227

Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za odreivanje nule (Z pravac), sa komparaterom


Opis: Podeavanje visine za odreivanje poloaja povrine obratka u Z-pravcu na glodalicama i strugovima, mogue ga je koristiti i horizontalno. Primena: Ureaj se postavlja na obradak. Rezni alat se dovodi na taster vretenom maine dok pokaziva ne stane prvi put na nulu. Tada je dostignuta referentna mera od 100 mm rastojanja od obratka. Referentna mera 100 mm moe da se podesi putem okretanja spoljanjeg prstena komparatera sa mernim ureajem za visinu odnosno da se tako proveri.
Vrednost podeoka skale Referentna mera mm mm Art.-br. 0,01 100 010 O Gr. proiz. 227

23931

2011/12

451

Stezni alati

Merni ureaji i ureaji za predpodeavanje Predpodeavanje alata


Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za odreivanje nule (Z pravac), sa optikim pokazivanjem (LED)


Opis: Za odreivanje poloaja povrine obratka ili duina alata u Z-smeru na builicama ili glodalicama. Primena: Ureaj se postavlja na obradak. Vreteno se paljivo dovodi do ureaja. im se LED lampica upali, postignuta je referentna mera 60 mm. Dostizanju referentne mere 60 mm prethodi sigurnosni elastini hod pipka od oko 3 mm.
Drka- Merna glava Referentna mera mm mm mm Art.-br. 39 19 60 010 O Gr. proiz. 227

Stezni alati

23933

Nastavak na sledeoj strani

Merna tehnika
za kontrolu draa alata i glavnih vretena maina Karakteristike HSK za alate su visoka preciznost izmene i vrstoa na savijanje. Meutim, za to je potrebna veoma precizna obrada povrina za prihvat. Kako bi se mogle proveriti uske tolerancije, neophodna su precizna sredstva za merenje. Neprecizni nosai alata ne donose samo loe rezultate obrade, ve vrlo brzo dovode do oteenja vretena. Primer: Merni ureaj za uplji konus Primena: Za merenje konusa d2 i d3, nagiba stezanja I5, dubina otvora I6. Isporuka: Osnovni ureaj sa mernom glavom ukljuujui i 2 komparatera sa preciznom skalom za d2/d3 i komparater za I5/I6, zajedno u drvenoj kutiji. Prednost: Mernim ureajem za drae sa upljim konusom se mogu proveriti 4 najbitnije funkcionalne mere u jednom koraku: d2 veliki konus (direktno merenje) d3 mali konus (direktno merenje) I5 Zatezna kosina naslona I6 dubina otvora Centrinost: d2, d3, I5 okretanjem obratka u mernom ureaju Opciono se mogu isporuiti dodatni merni ureaju za ljeb za ruku izmenjivaa i za ispitivanje pravilnosti obrtanja: Dodatni merni ureaj, leb za ruku izmenjivaa za meru f3 i meru d6 Ureaj za kontrolu pravilnosti obrtanja za merna mesta A, B i C
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

C B

d6 f3 L5 d3

L6 d2

Trnovi za ispitivanje i kontrolni trnovi


kontrolni trnovi, stepenasto izbueni Primena: Ispitivanje koncentrinosti i podeavanje glavnih vretena maina alatki. Tolerancija radijalnog odstupanja < 0,003 mm. Opis: Br. 23100 Cementirani, 670 40 HV (56+4 HRC). Konus i drka brueni. Tolerancije konusnih drki prema DIN 2080 AT 3. Br. 23750 Drka sa upljim konusom prema DIN 69893-1 oblik A, uplje sa 4 ljeba na krajevima konusa za merenja pri pozicijama pod uglom od 0, 90, 180 i 270. Materijal: elik za cementciju, sa zateznom vrstoom jezgra od najmanje 800 N/mm Isporuka: U drvenoj kutiji sa ispitnim protokolom
Drka Mera d1 Mera A DIN 2080* SK 40 mm 40 mm 320 801 Art.-br. o DIN DIN 69871 A 69871 A SK 40 SK 50 40 40 320 320 510 530 O O HSK A/ d 40 24 180 030 o HSK A/ d 50 32 236 040 o HSK A/ d 63 40 346 050 O HSK A/ d 80 40 346 060 o HSK A/ d 100 40 349 070 o

Br. 23750

23100 23750

* Sa prstenastim ljebom. h Nepohodni potezni vijci: Za model drke prema DIN 69871 A, pogledajte br. 23690 na strani 444.

Br. 23100 = Gr. proiz. 206 Br. 23750 = Gr. proiz. 290

Nastavak na sledeoj strani

Mehaniki ureaji za merenje sile stezanja


Primena: Za proveru sile uvlaenja sistema stezanja alata u vretenima maina alatki. Prednost: Poputajua sila stezanja moe da dovede do prljanja i nepreciznosti. Za redovne kontrole za odravanje trajne funkcije i preciznosti vretena i alata i za optimizovanje sigurnosti procesa u proizvodnji. Isporuka: Sa kalibracionim listom, u plastinoj kutiji.
Prihvat alata Sila stezanja Veliina kN Art.-br. SK 40* 10,5 010 SK 50* 23 020 HSK 32 5 032 HSK 40 6,8 040 o HSK 50 11 050 o HSK 63 18 063 o HSK 100 45 100 o Gr. proiz. 294

23928
*

o o o Isporuka bez poteznih vijaka. Pogledajte br. 23 690 na strani 444.

452

2011/12

Merni ureaji i ureaji za predpodeavanje Predpodeavanje alata


Nastavak na sledeoj strani

5-osni set za ispitivanje 5X-Kinematik


Primena: Za tano izraunavanje pozicija osa maine 5-osnih obradnih centara. Da bi se omoguilo naknadno podeavanje uz najviu preciznost i prepoznale i uklonile mogue greke u kooridnatama maine nakon kolizije ili bilo kakvih drugih greaka. Pomou ovog seta ete biti u mogunosti da vrite proveru stanja (geometrija osa maine), dokumentovanje i po potrebi samostalno kalibrisanje. Prednosti: Referentna merna kugla od tvrdog metala, visoke stabilnosti 25 mm => moe odoleti visokom povrinskom pritisku mernog pipka. Tolerancija mera i oblika prema DIN 5401 GRADE 10 (0,001 mm) Glava se moe okretati Mogue postavljanje referentne kugle ispod 0, 30 i 45 Fleksibilno u radnom prostoru za privrivanje pomou magnetnog stativa Svi ostali delovi koji su potrebni za kinematiko merenje nalaze se u setu Preduslovi: Nova upravljaka jedinica (npr. Siemens 840D sl od ciklusa merenja-SW 7.5 ili Heidenhain ITNC530 od softver 340 49x-04) 3-D-merni pipci Kinematiki merni ciklus (npr. za Siemens: Cycle996 ili Heidenhain: KinematicsOpt) Ostale oblasti primene Kinematik-seta: Kalibracija mernih maina Kalibracija mernih pipaka Merenje geometrije alatnih maina Ukljueno u isporuku art.-br. 500: Referentna merna kugla 25 mm sa magnetnim stalkom za dodirivanje, sa 3 D mernim pipkom u razliitim osnim i ugaonim poloajima. U koferu Ukljueno u isporuku art.-br. 550: Referentna merna kugla 25 mm sa magnetnim stalkom za dodirivanje, sa 3 D mernim pipkom u razliitim osnim i ugaonim poloajima. 3D merni magnetni zglobni stativ za prihvat komparatera i za podeavanje centrinosti mernog pipka Ureaj za merenje sa polunim pipkom, indikatora 38 mm (vrednost podeoka na skali 0,001 mm) za kontrolu centrinosti mernog pipka i kinematike greke Paralelna mera za blokiranje Z dimenzije i za kalibraciju mernog pipka Prsten za podeavanje 40 mm za kalibraciju prenika mernog pipka U koferu
Model

Primena

Art.-br. 500

23928

Art.-br.

light 500 o

basic 550 o Gr. proiz. 278 Art.-br. 550

Nastavak na sledeoj strani

Ureaji za predpodeavanje alata


Primena: Pristupano reenje, kao dodatni ureaj direktno na maini, za podeavanje i merenje duine i prenika na glodakim, strugarskim i buakim alatima. Opis: Lako se koristi, brzo utvrivanje mera podeavanja, vrsta konstrukcija, osnova masivne livene konstrukcije, stub draa od eline cevi, balans teine za laku upotrebu i samofiksiranje u svakom podeenom poloaju, dovoljna preciznost u radu i u praktinoj primeni, obrtni dra alata sa vrlo preciznim uleitenjem vretena, integrisane referentne oznake za odreivanje nulte take, pod 45 stepeni postavljen komparater za horizontalno i vertikalno merenje bez okretanja, veliki LCD displeji u obe ose, horizontalni prikaz se moe prebaciti sa radijusa na prenik, 2 memorije nulte take u svakoj osi, obe ose imaju izlaz podataka V24 (RS232), sa dozerom za samolepljive etikete za obeleavanje alata. Isporuka: Sa poklopcem od PVC-a.
Model Strmi konus Merna duina (uzduna) Rezolucija oitavanja Tanost merenja Tolerancija pravilnosti obrtanja Osnovni ureaj mm mm mm mm mm Art.-br. SK 40 410 240 0,01 < 0,02 0,005 040 o SK 50 410 240 0,01 < 0,02 0,005 050 o Gr. proiz. 296

23945

Nastavak na sledeoj strani

Redukcione aure
Ureaji za predpodeavanje alata
Redukcione aure

23950

Art.-br.

SK 50 x SK 40 240 o

SK 50 x HSK 63 A 460 o Gr. proiz. 296

h Redukcione aure br. 23951 za NC dra za strugove na zahtev.

2011/12

453

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje iljci


Nastavak na sledeoj strani

Mere iljaka prema DIN 806


nepomini iljci
Konusna drka Konus MK 0 1 : 19,212 1 1 : 20,047 2 1 : 20,020 3 1 : 19,922 4 1 : 19,254 5 1 : 19,002 6 1 : 19,180 h Posebne mere na zahtev. d1 mm 9,045 12,065 17,780 23,825 31,267 44,399 63,348 d2 h 9 mm 9,2 12,2 18 24,1 31,6 44,7 63,8 d3= mm 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1,6 2 h1 mm 1 1,5 2 3 5 7 10 l1 mm 50 53,5 64 81 102,5 129,5 182 l2 mm 70 80 100 125 160 200 270 l3 mm 16 22 30 38 50 63 79 r mm 2,5 2,5 4 4 6 6 10

Zaobljena ivica

Konusni dra A prema DIN 228 bez otvora

Centriranje prema DIN 332

Stezni alati

Nastavak na sledeoj strani

Nepomini iljci
Opis: Ugao vrha 60 Br. 22104 pun vrh, od alatnog elika, u potpunosti kaljen i bruen Br. 22107 pun vrh, sa umetkom od tvrdog metala Br. 22109 pola vrha, sa umetkom od tvrdog metala
Konusna drka Mera za programiranje A D B Maks. D umetka od tvrdog metala br. 22107/22109 H br. 22109 MK mm mm mm mm mm Art.-br. 1 26,5 12,2 22 7 4 010 O o o 2 36 18 30 7 4 020 O O O 3 44 24,1 38 11 6 030 O O O 4 57,5 31,6 50 14 7,5 040 O O o 5 70,5 44,7 63 18 9,5 050 O O Gr. proiz. 211 Br. 22109
H

DIN 806

Br. 22104, 22107


A B

22104 22107 22109


h iljci specijalnih konstrukcija na zahtev.

Nastavak na sledeoj strani

iljci od tvrdog metala, tolerancija krunosti 0,8 m Opis: Ugao vrha od 60, kaljena drka i veoma precizno bruena, sa sigurnosnim jezgrom: Ukoliko tvrdi metal napukne na prelazu sa materijalom nosaa, npr. pogrenim rukovanjem, onda ugraeno sigurnosno jezgro spreava klizanje tvrdog metala sa poduprtim obratkom. Time se se spreavaju teka posledina oteenja.
Konusna drka Mera za programiranje A HM D MK mm mm Art.-br. 2* 46 18 020 O * Bez sigurnosnog jezgra. 3 69 24,1 030 O 4 57,5 31,6 040 O 5 70,5 44,7 050 O Gr. proiz. 211 Sigurnosno jezgro

Nepomini iljci

DIN 806

22110

Br. 22110

Nastavak na sledeoj strani

sa umetkom od tvrdog metala na vrhu konusa, tolerancija krunosti 0,8 m Opis: Ugao vrha 60, kaljena drka, veoma precizno bruen Br. 22112 pun iljak, DIN 806 E Br. 22113 polu iljak, slian DIN 806 HE
Konusna drka Mera za programiranje A Umetak od tvrdog metala D H B MK mm mm mm mm Art.-br. 1 26,5 7 4 22 010 o O 2 36 7 4 30 020 O O 3 44 11 6 38 030 O O 4 57,5 14 7,5 50 040 O O 5 70,5 18 9,5 63 050 o o Gr. proiz. 211 Br. 22113

Nepomini iljci

DIN 806

Br. 22112

22112 22113

454

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje iljci


Nastavak na sledeoj strani

sa umetkom od tvrdog metala na vrhu konusa, jako zaravnjeni, produeni, tolerancija krunosti 0,8 m Opis: Ugao vrha 60, kaljena drka, veoma precizno bruen

Nepomini iljci

DIN 806 HE

Vrh konusa od tvrdog metala za centriranje, jako zaravnjen i produen za manje prenike i kod kratkih rukavaca ili bruenje ela. Konusna drka Mera za programiranje A Umetak od tvrdog metala D Visina zaravnjenog dela H Duina zaravnjenog dela B MK mm mm mm mm Art.-br. 2 46 7 1,5 40 020 o 46 7 2,5 40 021 o 69 11 1,5 63 030 O 3 69 11 2,5 63 031 O 69 11 4,0 63 032 o 77,5 14 1,5 70 040 o

Br.22114 4 77,5 14 2,5 70 041 o

22114

77,5 14 4,0 70 042 O Gr. proiz. 211

Nastavak na sledeoj strani

sa umetkom od tvrdog metala na vrhu konusa, tolerancija krunosti 0,8 m Opis: Ugao vrha 60, konus u potpunosti kaljen i precizno bruen, sa navojem za navrtku za izvlaenje. Br. 22121 fiksni vrh za centriranje Br. 22122 navrtka za izvlaenje
Konusna drka Mera za programiranje A Umetak od tvrdog metala D Navrtka za izvlaenje MK mm mm M Art.-br. 2 48 7 22 x 1,5 120 O O 3 57 11 27 x 1,5 130 O O 4 72,5 14 36 x 1,5 140 O O 5 87,5 18 48 x 1,5 150 O O Gr. proiz. 211 Br. 22122

Nepomini iljci

DIN 807

Br. 22121

22121 22122

Nastavak na sledeoj strani

Obrtni iljci
Primena: Za grubu obradu i fino struganje Br. 22124 RHM ugao vrha 60, kaljen i bruen Br. 22125 RHM ugao vrha 60, kaljen i bruen, sa navrtkom za izvlaenje Br. 22126 RHM ugao vrha 60, kaljen i bruen Br. 22127 RHM sa produenim obrtnim vrhom 60, kaljen i bruen

D C

Br. 22126
D C

DC

Br. 22124 Konusna drka Mera za programiranje B Mera za programiranje A Tolerancija pravilnosti obrtanja, maks. Maksimalna masa obratka Kuite D Vrhovi- C ORION 22124 MK mm mm mm kg mm mm Art.-br. Art.-br. Art.-br. Art.-br. 1 43,5 60,5 0,01 100 36 15 110 O 010 O 2 41 65 0,01 200 45 20 120 O 020 o 020 O 41 75 0,01 140 020 O

Br. 22125 3 48,5 79,5 0,01 500 60 25 130 O 035 o 035 O 4 48,5 95,5 0,01 400 035 O 61,5 103 0,01 800 70 32 140 O 040 o 040 O 61,5 114,5 0,01 500 040 O

Br. 22127 5 78,5 129 0,01 2000 90 40 150 O 050 o 050 O 78,5 144 0,01 1200 050 6 94,5 152 0,01 3500 105 50 060 o 060 O

43 70,5 0,01 400 50 22 030 o 030 O

22125 22126 22127

RHM RHM RHM

O Br. 22124 = Gr. proiz. 211 Br. 22125, 22126, 22127 = Gr. proiz. 201

2011/12

455

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje iljci


Nastavak na sledeoj strani

Obrtni iljci
Primena: Za veliki broj obrtaja, obrtni vrh 60/40, navoj za izvlaenje, potpuno kaljen i precizno bruen, zaptivanje TOP-DICHT-SYSTEM. Za sve obrade na strugu, posebno za NC-strugove. Pomou TOP-DICHTSYSTEM-a leajevi trostruko zatieni od rashladne tenosti. 1. Rashladno sredstvo ne ide direktno na zaptivni prsten, ve smanjenom energijom ulazi u prvi lavirintski kanal. 2. Tu se odvodi najvei deo rashladnog sredstva preko prvog otvora za odvod. 3. Preostala mala koliina sa zaptivnog prstena prolazi u drugi lavirintski kanal i ona otie kroz drugi odvodni otvor. Art.-br. 030- 050 visokoproduktivni obrtni NC-iljak, centrinost zagarantovana kontrolnim izvetajem. Art.-br. 130- 140 navrtka za izvlaenje (navrtka sa ljebovima, slino DIN 1804)
Konusna drka Mera za programiranje A Mera za programiranje B Maksimalna masa obratka Za broj obrta maks.* Tolerancija pravilnosti obrtanja Kuite D Vrhovi- C Prihvat E Navoj MK mm mm kg 1/min mm mm mm mm M Art.-br. Art.-br. 3 110 75 550 7000 0,005 58 25 14 60 x 1,5 030 o 130 O * U zavisnosti od teine obratka. 4 111 76 650 7000 0,005 58 25 14 60 x 1,5 040 O 5 131 87 1300 6000 0,005 76 35 16 80 x 2 050 O 140 O Gr. proiz. 211

Stezni alati

Br. 22128

22128 22128

Nastavak na sledeoj strani

Obrtni iljci
Opis: Obrtni konus 60, kompletno kaljen i precizno bruen, tanost krunosti obrtanja sa priloenim izvetajem provere. Za sve strugarske radove (grubu obradu, finu obradu, fino struganje); za bruenje i kontrolisanje sa tolerancijom radijalnog bacanja 0,003 mm na zahtev. Primena: Sa ojaanim leajevima za radove sa velikim radijalnim i aksijalnim optereenjima
Konusna drka Mera za programiranje A Mera za programiranje B Maksimalna masa obratka Za broj obrta maks.* Tolerancija pravilnosti obrtanja Kuite D Vrhovi- C MK mm mm oko Kg 1/min mm mm mm Art.-br. 2 82 57 280 5500 0,005 45 20 020 3 84 59 400 5500 0,005 45 20 030 O 102 67 525 5000 0,005 58 25 035 O 102 67 700 5000 0,005 58 25 040 O 4 121 78 1000 4000 0,005 76 35 045 O 5 160 100 2000 3500 0,005 95 45 050 O 6 179 115 3500 2300 0,005 120 58 060

22130

O * U zavisnosti od mase obratka. h Visokokvalitetni obrtni iljci sistem Bok na zahtev.

O Gr. proiz. 211

Nastavak na sledeoj strani

Obrtni iljci
Primena: Sa malim prenikom kuita, pogodni za osnovnu obradu struganjem (gruba i fina obrada) Veoma pogodni za obradu na strugovima gde nema dovoljno prostora. Br. 22132 ugao vrha 60, kaljen i bruen. Br. 22133 sa produenim obrtnim vrhom 60/30, kaljen i bruen.
Konusna drka Kuite D Vrhovi- C Mera za programiranje A Mera za programiranje B Maksimalna masa obratka Tolerancija pravilnosti obrtanja MK mm mm Art.-br. mm mm oko Kg mm mm mm oko Kg mm 2 32 15 020 62 44 200 0,005 O 73 44 170 0,008 O 3 34 15 030 62 44 400 0,005 O 74 44 340 0,008 O 4 42 20 040 75,5 50,5 800 0,005 O 88,5 50,5 700 0,008 O 5 58 30 050 104 70 1600 0,01 O 119 70 1400 0,01 O Gr. proiz. 201

Br. 22132

22132
Programirana dimenzija A Mera za programiranje B Maksimalna teina radnog predmeta Tolerancija pravilnosti obrtanja

Br. 22133

22133

456

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje iljci


Nastavak na sledeoj strani

Obrtni iljci
sa izmenljivim umecima br. 22147 Primena: Za sve opte obrade struganje (gruba i fina obrada). Potpuno kaljen i bruen. Br. 22144 obrtni vrh za centriranje, bez umetaka. Br. 22145 obrtni vrh za centriranje sa izvlakaem i svim umecima, u drvenoj kutiji. Br. 22146 izvlaka
Stezni alati
Br. 22146 4 26 12 43 604 5 32 13 55 605 O O Gr. proiz. 201 5 800 0,008 99 120 30 83 5,3 050 O 1600 0,01 106 170 50 90 10,6 155 O Gr. proiz. 201 Konusna drka Mera za programiranje A Maksimalna masa obratka Tolerancija pravilnosti obrtanja Kuite MK mm oko Kg mm mm Art.-br. Art.-br. Art.-br. 2 45 40 0,01 45 020 O 120 o 020 O 3 55 150 0,01 60 030 O 130 o 48 130 0,01 50 035 O 135 O 030 O 4 67 250 0,01 70 040 O 140 o 5 85 650 0,01 90 050 O 050 O Gr. proiz. 201

Br. 22144

22144 22145 22146

Br. 22145

Nastavak na sledeoj strani

Izmenljivi umeci
za obrtne iljke

Art.-br. 002-005 Umeci za

Art.-br. 302-304 iljak ugao vrha 60

Art.-br. 402-403 uplje telo ugao vrha 60 Obratci bez gnezda ugao vrha 60 tip A 2 3 20 40 10 25 18 25 402 403 O O

Art.-br. 502-504 Obratci bez gnezda ugao vrha 60 tip B 2 12 6 12 502 O 3 18 10 16 503 O 4 35 20 25 504 o 2 14 6 25 602 O

Art.-br. 602-605 Produetak ugao vrha 60 3 18 8 30 603 O

iljke D1 d Duina L

22147

MK mm mm mm Art.-br.

2 16 20 002 O

3 24 27,5 003 O

4 28 31,5 004 O

5 38 43 005 O

2 25 10 21 302 O

3 45 25 27 303 O

4 55 30 31,5 304 O

Nastavak na sledeoj strani

Obrtni konus za centriranje 60


Opis: U potpunosti kaljeni i brueni Primena: Pogodni za uplja tela i kao iljak za standardne obratke.
Konusna drka Masa obratka do Tolerancija pravilnosti obrtanja Duina kuita / MK kg mm mm Art.-br. 2 200 0,01 54/42 020 O 3 400 0,008 72/56 030 O 4 800 0,008 92/64 040 O 5 1600 0,008 107/78 050 O Gr. proiz. 201

22174

Nastavak na sledeoj strani

Obrtni konus za centriranje, zarubljen


Opis: Ugao konusa 60 odn. 75, uleitenje bez potrebe za odravanjem, konus za centriranje i konusna drka kompletno kaljeni i fino brueni Primena: Za obradu upljih tela, cevi itd.
D B E A

MK Maks. masa obratka Tolerancija pravilnosti obrtanja A B D E Masa oko

22176
Ugao konusa 60 Ugao konusa 75

kg mm mm mm mm mm kg Art.-br.

2 200 0,008 65 50 20 52 1,2 020 O

400 0,008 77 80 30 64 2,2 030 O

3 400 0,008 80 80 20 67 2 130 O

600 0,008 85,5 120 30 72 4,2 135 O

400 0,008 78,5 80 30 64 2,3 040 O

400 0,008 81,5 80 20 67 2,4 140 O

4 800 0,008 87 120 30 72 4,3 143 O

800 0,008 98 120 30 83 4,5 045 O

1200 0,01 107 170 50 90 9,7 145 O

800 0,008 88 120 30 72 5,1 150 O

2011/12

457

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Obrtai


Nastavak na sledeoj strani

eoni obrtai CoA


prsten obrtaa-prenik stezanja 1250 mm, prenik struganja 13100 mm Primena: Za struganje obradaka celom duinom, bez skidanja i ponovnog nametanja i stezanja. Zahvaljujui nasadnim ploama za prihvat mogue je brzo prilagoavanje na drugi prenik obratka. Ploe za prihvat se prilagoavaju neravnim, i do 5 nagnutim eonim povrinama obratka hidraulikom kompenzacijom 3 potisna klipa. Aksijalno podesivi iljak za centriranje se oslanja na paket tanjirastih opruga. Sve prstenaste ploe za prihvat i iljci za centriranje odgovaraju svim veliinama osnovnog tela. Mali set za opseg struganja 13-100 mm, sadri: 1 Osnovno telo 4 Prstena eonog obrtaa za prenike stezanja- 12, 20, 32 i 50 mm 2 iljka za centriranje 6 i 12 mm, u drvenoj kutiji.
Konusna drka

Stezni alati

22208

Mali set za desni smer obrtanja

MK Art.-br.

3 230 O

4 240 O Gr. proiz. 204

h Proirenje prenika stezanja mogue samo dopunom malog seta. eoni obrta sa navrtkom za izvlaenje na zahtev. eoni obrta sa drugim konusnim drkama na zahtev.

Odgovarajui iljci za centriranje HK-br. 22140 na zahtev

Nastavak na sledeoj strani

Prstenovi eonog obrtaa, pojedinani


za eoni obrta CoA Opis: Direktno ozubljeni
Prenik stezanja S Prenik struganja Odgovarajui iljak A Otvor B Ukupna duina C Duina D 22208 Za desni smer obrtanja mm mm mm mm mm mm Art.-br. Art.-br. 8 9-16 4 4,5 38 4 308 O 408 10 11-20 4 4,5 38 4 310 O 410 12 13-24 6 7 36 4 312 O 412 16 17-32 10 11 33 4 316 O 416 20 21-40 12 13 30 4 320 O 420 25 26-50 16 17 30 8 325 O 425 O 32 33-64 16 22 30 10 332 O 432

22208

Za levi smer obrtanja

O O O O O h Prstenovi eonog obrtaa sa izmenjivim prihvatnim ploicama od tvrdog metala na zahtev.

O Gr. proiz. 204

Nastavak na sledeoj strani

Konusi za centriranje, pojedinani


za eoni obrta CoA
Odgovarajui iljak A

22208

mm Art.-br.

4 604 O

6 606 O

10 610 O

12 612 O

16 616 O Gr. proiz. 204 Art.-br. 604-616

h iljci za centriranje sa glavom na zahtev.

Nastavak na sledeoj strani

Obrtai
za operacije okruglog bruenja Opis: Samosteui i podesivi, od poboljanog elika i brueni. Jednostavna upotreba: Oslobodite steznu polugu, ubacite obradak, izvrite pritezanje. Prenik stezanja se moe podesiti pomou vijka.

Opseg stezanja

22220 22220
Rezervna opruga

mm Art.-br. Art.-br.

8-16 008 O 208 o

16-24 016 O

24-32 024 O

32-40 032 O

40-48 040 O

48-56 048 O 216 o

56-64 056 O

64-72 064 O

80-90 080 O

90-100 090 O

Gr. proiz. 264

458

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Nosai alata za konvencionalne strugove


Nastavak na sledeoj strani

MULTIFIX ORION Brzo izmenjivi drai noeva


Izbor Multifix brzo izmenjivog nosaa alata i izmenjivog draa zavisi od pogonske snage, od irine klizaa alata l (l z) i od visine strugarskog noa h. Na sledeem primeru se moe videti taj odnos:
Pogonska snaga P = 3 KW irina klizaa alata I = 145 mm Visina drke alata h = 25 mm Visina drke alata h = 25 mm izmenjivi dra BD 25140 > Glava nosaa noa B > Glava elinog draa B sa z = 150 mm > Izmenjivi dra BD 25140 sa a = 25 mm > Visina vrha x = 37 (pogledajte tabelu)

Napomena: otvor r u ploi za centriranje mora da se povea na meru steznog zavrtnja. Prednosti Multifix sistema: Precizna izrada zbog visoke tanosti ponavljanja (0,01 mm) Raznovrsne mogunosti izrade (40 moguih poloaja alata) Brzo i lako podeavanje visine pomou zavrtnja za podeavanje Modularna struktura, stoga ekstremno fleksibilan Visina iljaka x u zavisnosti od visine noa h i veliine draa alata:
h mm 6 8 10 12 (14) 16 20 25 32 40 50 63 Veliina A x D12 12 14 16 18 Veliina A x D16 17 19 21 23 25 x D20 19 21 23 25 Veliina B x D25 24 26 28 32 37 x D32 25 27 29 33 38 45 A AD 16 AD 20 Veliina C x D32 29 31 35 40 47 B BD 25 BD 32 x D40 31 35 40 47 55 x D40 45 52 60 Veliina D1 x D50 52 60 70 x D63 52 60 70 83

Zahvatna irina nosaa alata z irina klizaa alata l

Glava nosaa Odgovarajui nosa alata Pogonska snaga max. irina klizaa z max elini oslonac y Otvor r Otvor t normalan Otvor t maks* Dubina otvora e maks. Ukupna visina s Ukupna irina v max. Prepust i maks. kod draa D

Veliina Aa Veliina Aa D 12 kW mm mm mm mm mm mm mm mm mm Art.-br. 1,1 80 6,2 10 12,5 13 36 70 30 050 O

C D1 CD 32 D1 D 40 CD 40 D1 D 50 CD 45 D1 D 63 2,2 6,6 13,2 22 100 150 180 200 9,1 | 10,1 12 | 13,5 17 | 18 | 18 20,5 10 16 16 22 20 32** 40 40 35 40 55 65 35 45 75 75 54 75 105 122 100 150 202 230 | 234 | 242 48 71 102 112 | 116 | 124 060 070 080 090 O O O O o Br. 22240 = Gr. proiz. 214 Br. 22250 = Gr. proiz. 264

22240 22250

MULTIFIX ORION

* Navesti prilikom porudbine: 'Sa poveanim otvorom' (uz doplatu). ** Otvor t normalno = 31 mm kod br. 22250 ORION. h MULTIFIX Brzoizmenljivi nosa alata za seenje veliina D 2 na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

MULTIFIX rezervni delovi za sve veliine


pri porudbini molimo da navedete oznaku, br. dela i MULTIFIX veliinu
Za MULTIFIX glavu nosaa noa Za MULTIFIX izmenljivi dra Za MULTIFIX izmenjivi dra J Za MULTIFIX dra noa za odsecanje

21

20

19

1 = Stezna aura (kompl. sa ekscentrinom ivijom 4) 2 = Opruga potiskivaa 7 = Pokaziva 3 = Potiskiva 8 = Centrirajui prsten 4 = Ekscentrina ivija sa mazalicom 9 = Zatitni poklopac 5 = Stezna poluga 10 = Centralno telo 6 = Prstenasta opruga

11 = Vijak sa etvrtkom 12 =Vijak sa cilindrinom glavom 13 = Naslon deo za podeavanje 14 = Navrtka za podeavanje visine 15 = Vijak za podeavanje 16 = Nasadni kljuevi

17 = Vijak za privrivanje

19 = Stezna papua 20 = Pritisna opruga 21 = Vijak sa cilinrinom glavom

Gr. proiz. 214

2011/12

459

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Nosai alata za konvencionalne strugove


Nastavak na sledeoj strani

MULTIFIX ORION Izmenljivi drai noeva

Stezni alati

Izmenljivi dra D MULTIFIX Izmenljivi dra D a 22241

Izmenljivi dra H MULTIFIX Izmenljivi dra H d 22242 mm 12 20 30 40 50 63 O O O O O O MULTIFIX Izmenljivi dra J *** d 22243 mm 15 30 40 40 50 63 O O O O O O ORION Izmenljivi dra D a 22251 mm 32 25 25 32 O O O O

Izmenljivi dra J ORION Izmenljivi dra H d 22252 ORION Izmenljivi dra J *** d 22253

Art.-br. mm AaD 1250 010 12 Aa 50 AaH 1250 010 AaJ 1550 010 75 AD 1675 020 16 75 AD 2075 040 20 80 AJ 3080 020 A 85 AH 2085* 020 90 AD 1690 030 16 90 AD 2090 050 20 120 BD 080 120 BD 060 120 BD 25120 060 25 120 BD 32120 080 32 B 120 BJ 40120 030 130 BH 30130* 030 140 BD 25140 070 25 140 BD 32140 090 32 150 CD 32150 100 32 150 CD 40150 120 40 160 CH 40160* 040 160 CH 50160* 050 C 160 CJ 40160 040 160 CJ 50160 050 170 CD 32170 110 32 170 CD 40170 130 40 170 CD 45170 140 45 D1 D 40180 150 40 50 D1 D 50180 160 180 63 D1 D 63180 170 D1 D1 H 63180* 060 D1 J 63180 070 * Mogu se koristiti umetne prizme br. 22249. *** Br. 22243 010 i 020 prorez bono, br. 22243 030, 040, 050 i 070

Za glavu draa noa br. 22240 Veliina:

l mm

Oznaka

O O O O O O O O O O O O O O O O O

prorez gore.

mm mm 40 O 30 O Br. 22241, 22242, 22243 = Gr. proiz. 214 Br. 22251, 22252, 22253 = Gr. proiz. 264

460

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Nosai alata za konvencionalne strugove


Nastavak na sledeoj strani

MULTIFIX ORION Izmenljivi drai

MK

Povratni dra za spoljanji navoj

Povratni dra za unutranji navoj MULTIFIX Povratni dra Povratni dra spoljanji navoj unutranji navoj

aura MULTIFIX aure

ipka za unutranje struganje MULTIFIX ipka za unutranje struganje M ORION aure

mm mm mm AFG I** AIG*** AL 130 A 30 30 AL 230 30 12 AM 30250 250 BFG II** BIG*** B 30 BK 230* BM 40500 500 40 16 BL 340 BC 40 BL 440 CFG IV** CIG*** 50 CL 350 C CL 450 50 50 CL 550 50 20 CM 50500 500 * Samo za drae BH 30130; bez noa za navoj KOMET. ** Pogledajte br. 17178 na strani 305. *** Pogledajte br. 17240-17250 na strani 306.

Za glavu draa noa br. 22240 Veliina:

Oznaka

D1

MK mm MK 1 MK 2 MK 2 MK 3 MK 4 MK 3 MK 4 MK 5 Art.-br. 010 110 005 010 010 020 120 020 020 030 040 030 130 050 060 065 040

22244
o o o

22244
o o o

22245
O O O O O O O O

22246

22255

o o O O o Br. 22244, 22246 = Gr. proiz. 214 Br. 22255 = Gr. proiz. 264

Nastavak na sledeoj strani

MULTIFIX ORION Izmenljivi drai

Izmenljivi dra A

Umetna prizma P MULTIFIX MULTIFIX ORION ORION Brzo izmenljivi dra noa za odsecanje Umetna prizma Brzo izmenljivi dra noa za odsecanje Umetna prizma A P A P

Art.-br. Aa-A00 005 o AA-AO 010 O A 14 85 010 AP 1485 BA-A2a 020 O 20 130 020 B BP 20130 20 30 020 BP 20130 CA-A3a 030 O C 25 160 030 CP 25160 32 160 040 CP 32160 D1 D1 P 40180 40 180 050 h Odgovarajui noevi za odsecanje, pogledajte br. 117102-17106 od na strani 304

Za glavu draa noa br. 22240 Veliina: Aa

Oznaka

d maks.

22247

22249
O O O O O

22257
O

22259
O Br. 22257, 22259 = Gr. proiz. 264 Br. 22247, 22249 = Gr. proiz. 214

2011/12

461

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Nosai alata za konvencionalne strugove


Nastavak na sledeoj strani

PARAT Revolverske glave 2-pozicione i 4-pozicione


Primena: Jednostavni sistem za zamenu alata za strugove Izbor 4-struke revolverske glave i izmenjivog nosaa zavisi od pogonske snage, od irine klizaa alata C (l z) i od visine strugarskog noa h. Na sledeem primeru se moe videti taj odnos:
Pogonska snaga irina klizaa alata Visina seiva P = 3,7 KW C = 95 mm B = 30 mm > Revolverska glava veliina 1 > Dra za brzu izmenu alata veliina 1 > Dra za brzu izmenu alata veliina 1

Prednosti Parat 4-pozicione revolverske glave: Precizna izrada na osnovu visoke tanosti ponavljanja (0,005 mm) Razliite mogunosti izrade (40 pozicija alata, mogua podela 9) Brzo i lako podeavanje visine pomou vijka za podeavanje Modularna struktura, stoga ekstremno fleksibilan Art.-br. 010- 040 Parat 4-poziciona revolverska glava TYP RD Sadraj pakovanja: stezni klju, lulasti klju, nasadni klju Art.-br. 110- 140 Parat 4-poziciona revolverska glava sa unutranjim hlaenjem TYP RD + IK Sadraj pakovanja: stezni klju, lulasti klju, nasadni klju, zatezni vijak sa unutranjim otvorom, crevo za hlaenje, prikljuni deo, ugaoni deo, vijak za zatvaranje Art.-br. 010- 040 Parat 2-pozicioni univerzalni dra TYP RD Sadraj pakovanja: lulasti klju, nasadni klju

J E

Veliina Pogonaska snaga struga glave maks. u KW Strugarski no, maks. popreni presek Visina rezne ivice Minimalna irina voica malog draa alata Revolverska glava (etvorougaona, osnova) Podeona ploa sa zatitnim prstenom Krug obrtanja sa izmenjivim draem Stezni vijak u klizau Teina oko (bez izmenjivog draa) TYP RD 22265

P A B C D E G J K kg Art.-br. Art.-br. Art.-br.

1 3,7 20 30 90-100 84 80 180 M 14 x 2 21 3,5 010 o 110 o 210 o

2 7,4 25 40 110-150 106 102 240 M 16 x 2 25 6,5 020 o 120 o 220 o

3 14,7 40 60 150-180 134 133 300 M 20 x 2,5 30 15 030 o 130 o 230 o

R S P

462

2011/12

Stezni alati

4-poziciona revolverska glava RD

4 22 50 80 200-250 154 150 350 M24 x 3 35 22 040 o 140 o 240 o Gr. proiz. 213 2-pozicioni univerzalni dra za brzu izmenu UD

22265 22265

TYP RD+IK TYP UD

Nastavak na sledeoj strani

PARAT Brzo izmenljivi drai i stezne aure


Veliina Tip WD 1/12 WDL 1/12 WDR 1/12 WD 1/20 WDL 1/20 WDR 1/20 WDPL 1/12 WB1/30 WD 2/25 WDL 2/25 WDR 2/25 WDPL 2/25 WB 2/40 WD 3/32 WD 3/32 WDR 3/32 WDPL 3/32 N 84 100 100 84 100 100 100 84 110 130 130 130 110 140 165 165 165 O 24 24 24 33 33 33 28 39 36 36 36 50 51 44 44 44 53 P R S U kg Veliina Tip N O P R 47 14 22 - 0,7 WDL 3/40 165 44 76 25 47 14 22 16 0,8 WDR 3/40 165 44 76 25 3 47 14 22 16 0,8 WB 3/40 140 53 66 40 52 20 22 - 0,8 WB 3/50 140 63 76 50 52 20 22 16 0,9 WD 4/40 160 53 96 30 52 20 22 16 0,9 WDL 4/40 190 53 96 30 47 16 22 16 0,9 WDR 4/40 190 53 96 30 47 30 - - 0,8 WDPL 4/40 190 63 96 40 4 66 19 33 - 1,9 WD 4/50 160 63 96 40 66 19 33 20 2,1 WDL 4/50 190 63 96 40 66 19 33 20 2,1 WDR 4/50 190 63 96 40 62 31 33 20 2,3 WB 4/60 160 77 96 60 WD 5/50 220 67 114 40 63 40 - - 1,8 76 25 33 - 3,0 WDL 5/50 260 67 114 40 76 25 33 25 3,4 5 WDR 5/50 260 67 114 40 76 25 33 25 3,4 WDPL 5/50 260 74 114 51 66 31 33 25 3,6 S 43 43 44 44 44 52 54 54 54 54 54 54 54 U 25 25 30 30 30 30 30 40 40 40 kg 3,4 3,4 2,7 3,5 5,0 5,8 5,8 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 9,6 10,6 10,6 10,5
N

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Nosai alata za konvencionalne strugove


Nastavak na sledeoj strani

PARAT Brzo izmenljivi drai

Veliina revolverske glave Tip RD 1 i Tip UD 1 Tip RD 1 i Tip UD 1 Tip RD 2 i Tip UD 2 Tip RD 3 i Tip UD 3 Tip RD 3 i Tip UD 3 Tip RD 4 i Tip UD 4 Tip RD 4 i Tip UD 4 Art.-br. 010 020 030 040 050 060 070 WD 1/12 WD 1/20 WD 2/25 WD 3/32 WD 3/40 WD 4/40 WD 4/50

22271
o o O O o O o WDL 1/12 WDL1/20 WDL 2/25 WDL 3/32 WDL 3/40 WDL 4/40 WDL 4/50

22272
o o O o o O o WDR 1/12 WDR 1/20 WDR 2/25 WDR 3/32 WDR 3/40 WDR 4/40 WDR 4/50

22273
o o O O o O o Gr. proiz. 213

Nastavak na sledeoj strani

PARAT Brzo izmenljivi drai

WDPL (za nosae ploica za unutranju obradu) Veliina revolverske glave Tip RD 1 i Tip UD 1 Tip RD 2 i Tip UD 2 Tip RD 3 i Tip UD 3 Tip RD 3 i Tip UD 3 Tip RD 4 i Tip UD 4 WDPL 1/12 WDPL 2/25 WDPL 3/32 WDPL 4/40

WB (za prihvat steznih aura)

WBW (pripremak)

22274
Art.-br. 010 030 040 060 o o O o WB 1/30 WB 2/40 WB 3/40 WB 3/50 WB 4/60

22275
Art.-br. 010 030 040 050 060 o O O O o WBW 1/30 WBW 2/40 WBW 3/40 WBW 3/50 WBW 4/60

22275
Art.-br. 110 130 140 150 160 o o o o o Gr. proiz. 213

Nastavak na sledeoj strani

PARAT Stezne aure


MK (elastina stezna aura) Tip RD 1 i UD 1 A za MK 1 Tip RD 1 i UD 1 B za MK 2 Tip RD 2 i UD 2 A za MK 3 Tip RD 2 i UD 2 D za MK 4 Tip RD 3 i UD 3 E za MK 3 Tip RD 3 i UD 3 F za MK 4 Tip RD 4 i UD 4 G za MK 4 Tip RD 4 i UD 4 H za MK 5 30 30 40 40 50 50 60 60 Art.-br. 010 020 030 040 050 060 070 080

22276
o o O O O O o o Gr. proiz. 213

Nastavak na sledeoj strani

PARAT Stezne aure sa prorezom

Unutranji

22277 22277 22277 22277

Tip RD 1 i Tip UD 1 Tip RD 2 i Tip UD 2 Tip RD 3 i Tip UD 3 Tip RD 4 i Tip UD 4

mm Art.-br. Art.-br. Art.-br. Art.-br.

8 108 o

10 110 o 210 o

12 112 o 212 o

15 115 o 215 o

16 116 o 216 o

20 120 o 220 o 320 o

25 125 o 225 o 325 o 425 o

32 232 o 332 o 432 o

40 340 o 440 o Gr. proiz. 213

2011/12

463

Stezni alati

WD (za unutranju i spoljnu obradu)

WDL (unutranja obrada)

WDR (za spoljnu obradu)

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Trnovi za struganje i bruenje


Nastavak na sledeoj strani

Trnovi za struganje
Opis: Trnovi za dranje obratka po blagom konusu su kaljeni, a spoljne povrine i gnezda su brueni. Tolerancija radijalnog bacanja do 18 mm: 3 m; preko 18 mm: 4 m. Trnovi slue za prihvat obradaka sa otvorima u okviru tolerancijskog polja G 6, H 7 i J 6.
Ukupna duina mm mm Art.-br. mm mm Art.-br. mm mm Art.-br. 3 55 010 O 11 115 065 O 23 175 125 3,5 65 015 O 12 115 070 O 24 175 130 4 65 020 O 13 115 075 O 25 175 135 4,5 70 025 O 14 115 080 O 26 175 140 5 70 030 O 15 125 085 O 27 190 145 O 5,5 70 035 O 16 125 090 O 28 190 150 O 6 70 040 O 17 125 095 O 30 190 155 O 7 85 045 O 18 125 100 O 32 220 160 O 8 85 050 O 19 165 105 O 35 230 175 O 9 93 055 O 20 165 110 O 40 240 190 O

DIN 523

22285
Stezni alati
Ukupna duina

10 93 060 O 22 165 120 O

22285
Ukupna duina

22285

O O O O h Drugi prenici i tolerancijska polja, meumere i specijalne duine na zahtev.


Nastavak na sledeoj strani

Gr. proiz. 216

Trnovi za bruenje, pojedinani


Opis: Trnovi za bruenje su kaljeni, a spoljne povrine i gnezda su brueni. Tolerancija radijalnog bacanja: do 50 mm: 2 m; preko 50 mm: 3 m. Trnovi slue za prihvat obradaka sa otvorima u okviru tolerancijskog polja H 7.
Ukupna duina mm mm Art.-br. mm mm Art.-br. 4 71 020 O 17 140 095 5 71 030 O 18 140 100 6 71 040 O 20 220 110 8 100 050 O 22 220 120 10 100 060 O 24 220 130 12 140 070 O 25 220 135 13 140 075 O 30 220 155 14 140 080 O 32 300 160 15 140 085 O 40 300 190

DIN 6374

22289
Ukupna duina

16 140 090 O

22289

O O O O O O O O O h Drugi prenici i tolerancijska polja, meumere i specijalne duine na zahtev. Par trnova za bruenje sastoje se od po jedinog trna br. 1 za prihvat manjeg otvora , i br. 2 za prihvat veeg otvora unutar tolerancijskog polja H 7 na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

Gr. proiz. 216

Stezni trnovi sa aurom MZE


za ispitivanje i lake obrade struganjem, za bruenje i balansiranje Primena: Za prihvat izmeu iljaka. Ravnomerno, cilindrino stezanje se postie pomou naizmenino prorezane potporne aure. Trn 1 je kaljen i bruen, aura 2 kaljena i bruena. Tolerancija radijalnog bacanja 0,01 mm. Br. 22300 Strezni trnovi, bez stezne aure Br. 22301 Stezne aure, pojedinane
Opseg stezanja Duina L 22300 Stezni trn sa elastinom aurom Proirenje Duina E D1 mm mm Art.-br. mm mm mm Art.-br. mm mm Art.-br. mm mm mm Art.-br. 2 80 22 022 8-10,5 75 001 O 1,5 40 8 008 O Opseg stezanja Duina L 22300 Stezni trn sa elastinom aurom Proirenje Duina E D1 22-26 175 050 O 2 80 24 024 3 100 25 025 o 3 100 26 026 o 1,5 40 9 009 O 1,5 45 10 010 O 10-12,5 110 005 O 1,5 45 11 011 O 2 60 12 012 O 25-37 225 060 O 3 100 28 028 O 12-15 125 010 O 2 60 13 013 o 2 70 14 014 O
1 2 E L

14-17 140 020 O 2 70 15 015 o

16-20 150 030 O 2 70 16 016 O 35-47 225 070 O 3 100 38 038 o 2 80 19 019 O

19-23 170 040 O 2 80 20 020 O

22301

Elastina stezna aura

22301

Elastina stezna aura

3 100 30 030 O

3 100 32 032 O

3 100 35 035 o

3 100 40 040 O Gr. proiz. 205

O O h Stezne aure kao i stezni trnovi sa aurom za druge prenike na zahtev.


Nastavak na sledeoj strani

Setovi trnova sa elastinom aurom MZE


Isporuka: U drvenoj kutiji
Opseg stezanja Sadraj: po1 stezni trn br. 22300 Sadraj: po 1 aura br. 22301 Stezni trnovi sa aurom u setu 22300 mm Art.-br. mm Art.-br. 12-26 010-020-030-040-050 12-14-16-18-20-22-24 200 O 25-55 060-070-080 25-30-35-40-45-50 210 o Gr. proiz. 205 Art.-br. 200

464

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave SP
Opis: Prenik stezanja: sa ravnim profilom niz na po 0,5mm, drugi profil u nizu na po 1,0 mm. Prilikom poruivanja navesti eljeni prenik pritezanja. Primena: Za sve prolazne sisteme stezanja sa aksijalnim povlaenjem na strugovima i steznim blokovima. Prednosti: Dugotrajna, veoma stabilna veza gume i metala, velika sila dranja.
Veliina Oblik Popreni i uzduni ljebovi Prenik stezanja mm 11-42 120 22367 Stezne glave SP Art.-br. o 42 Popreni ljebovi 8-11 115 o 442 Glatka 4-42 110 o Popreni i uzduni ljebovi 11-65 320 o 465 65 Popreni lebovi 8-11 315 o Glatka 6-65 310 o

22367 Sistem za

Art.-br.

izmenu MW Gr. proiz. 280

o o h Na zahtev se mogu dobiti ostali prenici, oblici (etvorougaoni, estougaoni) i stezna glava sa aurom.

Sistem za izmenu MW
Nastavak na sledeoj strani

STOPAX Graninici obradaka za uplje vreteno


za strugove, za ogranienje duine obratka u otvoru vretena Opis: Sastoji se od steznog tela, produetka i specijalnog kljua. Postavljanje: obradak se prvo pritegne. Zatim se STOPAX graninik specijalnim kljuem ubaci sa zadnje strane u uplje vreteno, tako da nalegne na kraj obratka, a zatim se vrsto pritegne. Pomou kljua graninik se takoe oslobaa i podeava. Ponuda na zahtev.

Ravna glava br. 22331 h Graninici za uplje vreteno drugih prenika na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

Glava za centriranje br. 22332

Vertikalne stege sa steznom aurom


Primena: Za upotrebu na konvencionalnim builicama i glodalicama kao i ureajima za rezanje navoja, za brzo stezanje obradaka pomou steznih aura.
Opseg stezanja d irina stege Mera H Mera L x L1 Veliina ljeba mm mm mm mm mm Art.-br. Art.-br. 3-26 96 80 160 x 273 14 010 O 010 o h Stezne aure za etvorougaone i estougaone profile na zahtev. 3-42 135 100 210 x 347 16 020 o 020 o Gr. proiz. 250
H L L1
Nastavak na sledeoj strani

22365 22366

Vertikalna stega sa steznom aurom Stezne aure, niz na po 1 mm

Stezne aure
Prilikom porudbine je neophodno navesti tip maine i otvor stezne aure; takoe, da li se steu okrugli, etvrougaoni, estougaoni ili osmougaoni preseci. Ukoliko nije mogue tano utvrditi tip maine, osim otvora neophodno je navesti tehnike podatke koji su dati na sledeim crteima kao to su duina, prenik drke i venca itd.

Stezna aura na povlaenje h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.

Stezna aura na pritisak

2011/12

465

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Glave glavnih vretena


za prihvat strugarskih steznih glava sa centrirajuim konusom i prirubnicom prema DIN 55021 Kod steznih glava sa direktnim prihvatom preko kratkog konusa uvrivanje stezne glave na vreteno maine se kod oblika A vri svornim zavrtnjima i navrtkama, kod oblika B zavrtnjima sa cilindrinom glavom (bra izmena stezne glave).
Veliina glave vretena A B C D Broj otvora na spoljnjem F 1 (spoljni krug krugu otvora centra otvora) Broj otvora na unutranjem krugu centra otvora (F 2) E 2 8 x M 10 8 x M 12 8 x M 16 11 x M 20 11 x M 24 F 2 (unutranji krug centra otvora)
od veliine vretena 4 sa prihvataem Oblik A

Stezni alati
Nastavak na sledeoj strani Nastavak na sledeoj strani Nastavak na sledeoj strani

3 4 5 6 8 11 15

102 112 135 170 220 290 380

53,985 63,525 82,575 106,390 139,735 196,885 285,800

11 11 13 14 16 18 20

16 20 22 25 28 35 42

(F 1) E 1 3 x M 10 3 x M 10 7 x M 10 7 x M 12 7 x M 16 12 x M 20 12 x M 24

(F 1) G 3 x 10,5 3 x 10,5 4 x 10,5 4 x 13 4 x 17 6 x 21 6 x 25

75 85 104,8 133,4 171,4 235 330,2

61,9 82,6 111,1 165,1 247,6

Oblik B

Glave glavnih vretena


za prihvat strugarskih steznih glava sa centrirajuim konusom prema DIN 55026, privrivanje spreda Kod steznih glava sa direktnim prihvatom preko kratkog konusa uvrivanje se vri direktno na vreteno maine spreda, sa vijcima sa uputenom estougaonom glavom po unutranjem ili spoljanem krugu sa navojnim otvorima.
Veliina glave vretena A B C1 C2 Broj otvora na F 1 (spoljni krug D spoljnjem krugu centra otvora) otvora (F 1) E 1 3 x M 10 11 x M 10 11 x M 10 11 x M 12 11 x M 16 11 x M 20 12 x M 24 12 x M 24 Broj otvora na unutranjem krugu centra otvora (F 2) E 2 8 x M 10 8 x M 12 8 x M 16 8 x M 20 11 x M 24 11 x M 24 F 2 (unutranji krug centra otvora)
od veliine konusa 4 sa prihvataem

3 4 5 6 8 11 15 20

92 108 133 165 210 280 380 520

53,983 63,521 82,573 106,385 139,731 196,883 285,791 412,795

11 11 13 14 16 18 19 21

14,288 15,875 17,462 19,05 20,638 22,225

16 20 22 25 28 35 42 48

70,6 82,6 104,8 133,4 171,4 235 330,2 463,6

61,9 82,6 111,1 165,1 247,6 368,3

Glave glavnih vretena


za prihvat strugarskih steznih glava sa centrirajuim konusom i prirubnicom , privrivanjem preko bajonet ploe, prema DIN 55027, ranije DIN 55022 Kod steznih glava sa direktnim prihvatom preko kratkog konusa uvrivanje stezne glave se vri na bajonetskoj ploi vretena maine svornim vijcima i navrtkama sa vencem (bra izmena stezne glave). Od Veliina glave vretena 4 sa prihvataem veliine konusa 4 sa obrtaem.
Veliina glave vretena 3 4 5 6 8 11 A 102 112 135 170 220 290 B 53,985 63,525 82,575 106,390 139,735 196,885 C 11 11 13 14 16 18 D 16 20 22 25 28 35 E 3 x 21 3 x 21 4 x 21 4 x 23 4 x 29 6 x 36 F 75 85 104,8 133,4 171,4 235
Privrivanje pomou vijka bez glave i navrtke sa vencem

Glave glavnih vretena


za prihvat strugarskih steznih glava sa centrirajuim konusom i Camlock pritezanjem prema DIN 55029, ranije ASA B 5.9. D-1 Kod ove stezne glave uvrivanje se vri direktnim prihvatom, pomou Camlock vijka na glavi vretena.
Veliina glave vretena 3 4 5 6 8 11 A 92,1 117,5 146 181 225,4 298,5 B 53,985 63,525 82,575 106,390 139,735 196,885 C 11,1 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 D 31,8 33,3 38,1 44,5 50,8 60,3 E 3 x 15,08 3 x 16,66 6 x 19,84 6 x 23,01 6 x 26,19 6 x 30,96 F 70,66 82,55 104,8 133,4 171,4 235

Privrivanje pomou vijka bez glave koji se blokira pomou graninika

466

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa vencem sa tri eljusti KRF


sa osnovnom ploom Opis: Liveno telo glave, normalne i obrnute eljusti. Stezanje se ostvaruje pomou nareckanog prstena na spoljanjem preniku stezne glave. Isporuka: 1 set eljusti , 1 set obrnutih eljusti, art.-br. 070 sa eljustima koje se mogu okretati, 1 ipka za stezanje. Primena: Na builicama i glodalicama, centrino stezanje.
Spoljanji i opseg stezanja Otvor Osnovna ploa A1 x B Osnovna ploa C/M Visina osnovne ploe Ukupna visina sa eljustima mm mm mm mm mm mm Art.-br. 70 16 100 x 70 87/9 13 60 070 110 26 140 x 110 126/9 13 67,5 110 125 35 170 x 125 154/11 14 81,5 125 O 160 52 200 x 160 184/11 15 85 160 o Gr. proiz. 203
C

A1

22368

o O h Rezervne eljusti od 125 mm, pogledajte br. 22389-22416 od na strani 470.

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa tri eljusti ZG


sa osnovnom ploom Opis: Liveno telo glave, sa steznim i obrnutim eljustima. Stezanje se vri upotrebom nasadnog kljua. Isporuka: 1 set normalnih eljusti, 1 set obrnutih eljusti, 1 nasadni klju. Primena: Na builicama i glodalicama, centrino stezanje.
Spoljanji i opseg stezanja A Otvor E Osnovna ploa A1 irina/duina ljeba L/N Visina osnovne ploe l Ukupna visina sa eljustima C Masa mm mm mm mm mm mm oko Kg Art.-br. 160 42 240 212/14 27 118 010 O h Rezervne eljusti, pogledajte br. 22389-22416 od na strani 470. leb za pozicioniranje na zahtev. 200 55 280 252/14 27 133 20,6 020 O 250 76 330 296/18 27 149 30,3 030d O 315 103 390 360/18 27 168 62,8 040d o Gr. proiz. 203

22370

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa vencem


Opis: Sa brzim stezanjem pomou spirale sa nareckanim prstenom. Visoka tanost krunog kretanja. Primena: Za naknadnu obradu struganjem delova u pojedinanoj ili serijskoj proizvodnji, za obratke sa tankim zidovima u finoj i preciznoj mehanici kao i za upotrebu na builicama i brusilicama. Centrino stezanje, telo od elika. Kaljene eljusti. Art.-br. 010 i 020 sa 3 eljusti, art.-br. 040 sa 6 eljusti.
Spoljanji Opseg stezanja Otvor Visina bez eljusti mm mm mm mm Art.-br. 57 55 8 13,8 010 O 72 70 8 15,7 020 O 102 100 10 18,2 040 O Gr. proiz. 220 Za prihvat sa povlaenjem u vreteno Mk-drka

Art.-br. 040 Art.-br. 010 i 020 Mogue stezanje stezne glave:

22380

h Mogu da se isporue sledei posebni modeli: Stezna glava sa prihvatom preko stezne aure ili MK drke Stezna glava sa mekanim eljustima Stezna glava se moe poruiti kao model sa 3 ili 6 eljusti, takoe i zatiena od korozije Moe se dobiti stezna glava sa telom od aluminijuma Stezna glava se moe poruiti i sa sledeim merama 125 i 150 mm Ponuda na zahtev.

2011/12

467

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave
sa spiralnim prstenom, centrino stezanje eljusti Univerzalna upotreba eljusti se kontinualno podeavaju Telo od specijalnog liva Telo od elika, kovano u kalupu Spiralni prsten kovan u kalupu, kaljen, balansiran Bokovi navoja obostrano brueni Podmazivanje preko mazalice Tehniki podaci steznih glava za strugove Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja po DIN 6350-1 Maksimalni dozvoljeni broj obrtaja je tako utvren, da kod maks. sile stezanja i primene pripadajuih najteih eljusti jo1/3 sile stezanja stoji na raspolaganju kao preostala sila stezanja. Stezne eljusti ne smeju da stoje preko spoljanjeg prenika stezne glave. Stezne glave moraju da budu u besprekornom stanju. Kod steznih glava od liva je ogranienje broja obrtaja prilagoeno na dozvoljenu brzinu opsega za liveno gvoe. Za ostalo vae odredbe po DIN 6386 deo 1.
Veliina mm 80 100 125 160 3 i 4 eljusti telo od liva 1/min 5000 4500 4000 3600 3 i 4 eljusti telo od elika 1/min 7000 6300 5500 4600/4400* Veliina mm 200 250 315 400 3 i 4 eljusti telo od liva 1/min 3000 2500 2000 1600 3 i 4 eljusti telo od elika 1/min 4000/3400* 3000/2700* 2300 1800

1 6

Stezni alati

1 elino ili liveno telo 2 Poklopac, 3 Spiralni prsten 4 Prenosnik, 6 Stezna eljust

Sila stezanja stezne glave sa 3 eljusti po DIN 6350-1 Sila stezanja je zbir svih sila eljusti koji dejstvuju na radni materijal radijalno u mirovanju. Navedene sile stezanja su pribline vrednosti. One vae za stezne glave u besprekornom stanju koje su podmazivane Rhm mau F 80. Stezne glave struga se moraju redovno podmazivati kako bi se ouvala sila stezanja. Odgovarajue napomene moete nai u uputstvu za upotrebu, koje se prilae uz svaku steznu glavu. Ove napomene vae za glave koje su u ispravnom stanju.
Veliina Obrtni moment na kljuu Ukupna sila stezanja mm Nm kN 80 30 13 100 60 27 125 80 31 160 110 47 * Kod modela br. 22381. Veliina Obrtni moment na kljuu Ukupna sila stezanja mm Nm kN 200 140 55 250 150 63 315 180 69 400 240 92

eljusti za stezne glave, kaljene

Kaljena obrnuta eljust

Blok eljust bez stepenika, meka, kaljiva

Nestupnjevita nasadna eljust meka, kaljiva

Obrnuta izmenjiva eljust, kaljena

Osnovna eljust, kaljena.

Nastavak na sledeoj strani

Opsezi stezanja stepenastih eljusti


za glave sa 3 i 4 eljusti i stezne glave sa obrnutim eljustima Maksimalni opsezi stezanja ne smeju da se prekorae.
Veliina A1 (BB) A2 (DB) A3 (DB) A4 (DB) Maks. prenik obrtanja max. Hod eljusti Veliina J J2 mm mm mm mm mm mm mm 80 100 125 160 200 250 315 400 2-30 3-38 3-53 3-72 4-100 5-122 6-135 20-200 2-30 3-38 3-53 3-72 4-100 5-122 6-135 10-200 27-55 38-71 39-89 47-116 56-152 73-190 96-225 110-300 52-80 70-100 75-125 91-160 104-200 131-250 186-315 200-400 104 128 157 194 238 302 395 480 14 15 25 34 48 58 64 100 100 33-66 65-94 125 37-87 73-123 160 39-107 83-152 200 44-140 92-186 250 59-165 119-236 315 96-224 186-305 400 100-300 190-390

Spoljnje stezanje

mm 80 mm 25-53 mm 50-78

Unutranje stezanje

468

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa tri eljusti, sa elinim telom


Isporuka: 1 set jednodelnih okretnih eljusti, 1 stezni klju, 1 set vijaka za privrivanje (kod cil. prihvata za centriranje), 1 set svornih vijaka i navrtki sa vencem (kod kratkog konusa DIN 55027), 1 set CamLock klinova DIN 55029)

DIN 6350-1 / 55027 / 55029

DiN 6350-1 Art.-br. 040-060 Model

DiN 55027 Art.-br. 240-260

DiN 55029 Art.-br. 355-360 sa prihvatom preko kratkog konusa DIN 55027 160 160 200 250 42 42 55 76 92 92 107 123 104,8 104,8 133,4 133,4 82,5 82,5 106,4 106,4 30 4 5 6 6 240 245 255 260 o O O O sa prihvatom preko kratkog konusa DIN 55029 200 250 55 76 107 123 133,4 133,4 106,4 106,4 30 6 6 355 360 o O Gr. proiz. 299

sa cil. prihvatom za centriranje DIN 6350-1 Spoljni A i opseg stezanja mm 160 200 250 Otvor E mm 42 55 76 Centriranje - B mm 125 160 200 Ukupna visina C mm 91 106 122 Krug otvora D mm 140 176 224 Najvei konusa N mm Masa oko Kg 25,7 DiN 55027 Veliina konusa DiN 55029 Veliina konusa Art.-br. 040 050 060 22381 O O O h Stezne glave sa drugim prenicima i drugim konusnim delom za prihvat alata, na zahtev.

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa tri i etiri eljusti


Opis: Sa cilindrinim centriranjem DIN 6350-1 Br. 22385 stezna glava sa tri eljusti, liveno telo ZG Br. 22386 stezna glava sa tri eljusti, elino telo ZS Br. 22393 stezna glava sa etiri eljusti, liveno telo ZG Br. 22394 stezna glava sa etiri eljusti, elino telo ZS Isporuka: 1 set normalnih eljusti (postavljanje u glavu), 1 set obrnutih eljusti, 1 stezni klju, 1 set vijaka za privrivanje (kod cilindrinog prihvata za centriranje), 1 set svornih vijaka i navrtki sa vencem (kod kratkog konusa DIN 55027).
Spoljni A i opseg stezanja Otvor E Centriranje - B Ukupna visina C Krug otvora D Masa mm mm mm mm mm oko Kg Art.-br. 80 19 56 53,5 67 010 O O O 100 20 70 68 83 020 O O o o 125 32 95 78,5 108 030 O O o O 160 42 125 91 140 040 O O o O 200 55 160 106 176 050 O O o o 250 76 200 122 224 25,7 060 O O o o 315 103 260 141 286 44,2 070d o Gr. proiz. 203 DIN 6350

DIN 6350-1

22385 22386 22393 22394


Nastavak na sledeoj strani

h Stezne glave sa drugim prenicima na zahtev.

Stezne glave sa tri i etiri eljusti ZSU


telo od elika Opis: Br. 22411 stezna glava sa tri eljusti, elino telo Art.-br. 030- 050 cilindrini prihvat na vreteno DIN 6350-1 Art.-br. 245- 265 prihvat preko kratkog konusa DIN 55027. Br. 22419 stezna glava sa etiri eljusti, elino telo sa prihvatom preko kratkog konusa DIN 55027 Isporuka: 1 set osnovnih eljusti, 1 set izmenljivih obrtnih eljusti, 1 stezni klju, 1 set vijaka za privrivanje (kod cilindrinog prihvata za centriranje), 1 set svornih vijaka i navrtki sa vencem (kod kratkog konusa DIN 55027).
Spoljni A i opseg stezanja Otvor E Centriranje - B Ukupna visina C Krug otvora D Najvei konusa N Masa DiN 55027 Veliina konusa mm mm mm mm mm mm oko Kg Art.-br. 125 32 95 95,5 108 030 o 160 42 125 108 140 040 o 200 55 160 119,6 176 050 o 160 42 109 104,8 82,5 5 245 O 42 109 104,8 82,5 5 245 o 76 140 133,4 106,4 30 6 260 o 250 76 140 133,4 106,4 30 6 260 o 76 140 171,4 139,7 30 8 265 o Gr. proiz. 203 Br. 22411

DIN 6350-1 / DIN 55027


C

DIN 6350
C

22411 22419

Br. 22419

DIN 55027

h Stezne glave sa drugim prenicima i drugim konusnim delom za prihvat, na zahtev. Dodatne i rezervne eljusti, pogledajte br. 22389 22422 od na strani 470.

2011/12

469

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa tri i etiri eljusti EG - ES


sa spiralnim prstenom DIN 6351 (WESCOTT) eljusti sa centrinim stezanjem i sa pojedinanim podeavanjem preko navojnog vretena koje lei izmeu osnovne i obrtne eljusti. Naroito pogodne za doradu nepravilno oblikovanih obradaka. Prenik 100630 mm.
1 = Telo od elika ili liva 2 = Poklopac 3 = Spiralni prsten 4 = Prenosnik 13 = Osnovna eljust 14 = Izmenjive obrtne eljusti 16 = Vreteno, navojno
1 14 16 13 3 4

DIN 55029 Sa ivijom za Camlock 250 315 76 123 171,4 139,7 30 8 265 o o 103 142 171,4 139,7 50 8 275d o 160* 42 92 104,8 82,5 5 545 O O 200* 55 107 133,4 82,5 5 550 O O Gr. proiz. 203

Spoljni A i opseg stezanja Otvor E Ukupna visina C Krug otvora D Najvei konusa N Masa DiN 55027 Veliina konusa DiN 55029 Veliina konusa

mm mm mm mm mm oko Kg 32 91,5 85 63,5 4 235 o

125 32 91,5 85 63,5 4 235 O o 42 92 104,8 82,5 5 245 O o

160 42 92 104,8 82,5 5 245 O O 55 107 104,8 82,5 5 250 O o

200 55 107 133,4 106,4 6 255 O o 55 107 133,4 106,4 6 255 o 76 123 133,4 106,4 30 6 260 O o

Art.-br.

22385 22386 22386 22393 22394 22394

DIN 55027 DIN 55027 Camlock DIN 55029 DIN 55027 DIN 55027

Camlock DIN 55029 h Stezne glave sa drugim prenicima i drugim konusnim delom za prihvat, na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

Pribor
za stezne glave sa tri i etiri eljusti Br. 22368, 22370, 22385, 22386, 22393, 22394, 22411, 22419, 22451 i 22470

Nastavak na sledeoj strani

Obrnute eljusti DB*


Opis: Kaljene, stepenice sputene ka unutra. Br. 22389 set = 3 komada Br. 22395 set = 4 komada

Za steznu glavu A BxC

mm mm mm Art.-br.

80 37 12 x 26 010 o

100 48 14 x 33,5 020 O o

125 52 18 x 41,5 030 O o

160 61 18 x 47,5 040 O o

200 69 20 x 53,5 050 O O

250 90 24 x 67,5 060 O o

Stezni alati
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa tri i etiri eljusti


Opis: Prihvat preko kratkog konusa DIN 55027 i Camlock DIN 55029* Br. 22385 stezna glava sa tri eljusti, liveno telo ZG Br. 22386 stezna glava sa tri eljusti, elino telo ZS Br. 22386 545 i 550 stezna glava sa tri eljusti, elino telo ZS, DIN 55029 Br. 22393 stezna glava sa etiri eljusti, liveno telo ZG Br. 22394 stezna glava sa etiri eljusti, elino telo ZS Br. 22394 545 i 550 stezna glava sa etiri eljusti, elino telo ZS, DIN 55029 Isporuka: 1 set noramalnih eljusti, 1 set obrnutih eljusti, 1 stezni klju, 1 set vijaka za privrivanje (kod cilindrinog prihvata za centriranje), 1 set svornih vijaka i navrtki sa vencem (kod kratkog konusa DIN 55027).

DIN 55027 / 55029


C

315 130 34 x 79,5 070 o Gr. proiz. 203

22389 22395
*

Neophodno je bruenje u steznoj glavi kako bi se postiglo precizno obrtanje.

470

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Normalne eljusti BB*


Opis: Kaljene, stepenice sputene ka spolja. Br. 22389 set = 3 komada Br. 22395 set = 4 komada

Za steznu glavu A BxC

mm mm mm Art.-br.

22389 22395
*
Nastavak na sledeoj strani

80 37 12 x 26 510 O

100 48 14 x 33,5 520 O

125 52 18 x 41,5 530 O o

160 61 18 x 47,5 540 O o

200 69 20 x 53,5 550 O O

250 90 24 x 67,5 560 O o

315 130 34 x 79,5 570 O Gr. proiz. 203

Neophodno je bruenje u steznoj glavi kako bi se postiglo precizno obrtanje.

Blok eljusti, jednostepene BL


Opis: Nekaljene. Mogu se naknadno obraditi i prilagoditi obliku obratka. Zubi su meki, pa su podesne samo za male serije. Br. 22391 set = 3 komada Br. 22396 set = 4 komada

Za steznu glavu L BxH

mm mm mm Art.-br.

22391 22396
Nastavak na sledeoj strani

80 37 12 x 26 010 O o

100 48 14 x 33,5 020 O O

125 52 18 x 41,5 030 O O

160 61 18 x 47,5 040 O O

200 69 20 x 53,5 050 O O

250 90 24 x 67,5 060 O O

315 130 34 x 79,5 070 O O Gr. proiz. 203

Osnovne eljusti GB
sa vijcima za privrivanje Opis: Kaljene, za prihvat izmenljivih obrtnih eljusti ili jednostepenih izmenjivih eljusti. Br. 22412 set = 3 komada Br. 22420 set = 4 komada
Za steznu glavu AxD B CxE mm 100 mm 46 x 9,5 mm 7,94 mm 6,3 x 6 020 Art.-br. o 125 55 x 12,68 7,94 7,3 x 7,0 030 O o 160 65 x 12,68 7,94 8,3 x 7,0 040 O o 200 78 x 12,68 7,94 8,3 x 8 050 O o 250 92 x 19,03 12,7 10 ,3 x 10 060 O O 315 108 x 19,03 12,7 11,3 x 15 070 O o Gr. proiz. 203
Nastavak na sledeoj strani

22412 22420

Izmenljive obrtne eljusti UB*


Opis: Kaljene, za privrivanje na osnovne eljusti. Br. 22414 set = 3 komada
125 160 200 37,5 41,5 42,5 12,68 12,68 12,68 8 10 10 56 66,7 79,5 030 040 050 22414 o o O * Neophodno je bruenje u steznoj glavi kako bi se postiglo precizno obrtanje. h Izmenljiva obrtna eljust za steznu glavu sa 4 eljusti, na zahtev. Za steznu glavu H G R L mm mm mm mm mm Art.-br.
Nastavak na sledeoj strani

250 52,5 19,03 14 95,3 060 O

315 57,5 19,03 15 109,5 070 o Gr. proiz. 203

Izmenjlive eljusti, jednostepene AB


Opis: Kaljene, za privrivanje na osnovne eljusti. Mogu se naknadno obraditi i prilagoditi obliku obratka. Br. 22416 set = 3 komada Br. 22422 set = 4 komada
Za steznu glavu H G L B mm mm mm mm mm Art.-br. 125 38 12,68 62 7,96 030 O o 160 42 12,68 74 7,96 040 O O 200 43 12,68 87 7,96 050 O O 250 53 19,03 103 12,72 060 O O 315 58 19,03 120 12,72 070 O 400/640 65 19,03 137 12,72 080 O Gr. proiz. 203

22416 22422

2011/12

471

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Zatita od strugotine
Opis: Za usaivanje u voice eljusti. Spreava prodiranje strugotine u stezne glave. Minimalna koliina za poruivanje: 12 Komada
Za steznu glavu
1

22423
Stezni alati

mm Art.-br.

125 030 O

140/160 040 O

200 050 O

250 060 O

315/350/400 070 O Gr. proiz. 203

3 4

1 Stezna eljust 2 Zatita od strugotine 3 Telo stezne glave

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa runim pritezanjem


sa konusnim klinom, telo glave od elika eljusti za centrino stezanje, sa prenosnikom i konusnim klinom. Upotreba svuda gde su neophodne ekstremno velike sile stezanja, visoka tanost obrtanja, optimalna tanost ponovnog stezanja i kratki intervali izmene. Tanost obrtanja lei kod polovine vrednosti koja je zahtevana po DIN 6386.
2 7 1

5 8

Jednodelne stepenaste eljusti, tvrde, upotrebljive kao stezne eljusti za struganje i buenje.
Nastavak na sledeoj strani

Blok eljusti, meke (monoblok eljusti), prilagodljive obliku obratka

Osnovne eljusti, tvrde, za prihvat obrtnih izmenjivih eljusti ili mekanih izmenjivih eljusti

Obrtne izmenjive eljusti, tvrde, za zavrtanje na osnovne eljusti, upotrebljive kao eljusti za bruenje i struganje

Izmenjive eljusti, meke, za privrivanje na osnovne eljusti, prilagodljive obliku obratka.

1 Vreteno sa navojem, 2 konusni klin 3 Klizni prsten, 4 Prenosnik 5 Osnovna eljust, 6 Kliza 7 Pokaziva, 8 Potisna ivija

Stezne glave ROTA-S plus, sa runim pritezanjem


sa osiguraima za stezne eljusti za visoku bezbednost tokom korienja Visoka sigurnost rukovanja usled postajanja osiguraa na eljustima, ivije za blokadu i vizuelnu kontrolu hoda. Br. 22425 stepenaste eljusti iz jednog dela, u kompletu Br. 22426 sa osnovnim i kaljenim obrtnim nasadnim eljustima u kompletu Isporuka sadri: 1 set jednodelnih stepenastih eljusti (kod br. 22425), izbruene na glavi 1 set osnovnih eljusti i nasadnih eljusti (kod br. 22426), izbruene na glavi 1 klju za stezanje 1 set vijaka za privrivanje (za cil. prihvatom za centriranje) 1 set vijaka bez glave i veznih navrtki (kod prihvata preko kratkog konusa DIN 55027)

DIN 6350-1 / DIN 55027

Br. 22426

cil. prihvat za centriranje Model Veliina Spoljanji A Opseg stezanja spoljni* Opseg stezanja unutranji* Otvor E Centriranje - B Visina tela stezne glave C Krug otvora D Najvei konusa N DiN 55027 Veliina konusa

DIN 55027 Sa prihvatom preko kratkog konusa DIN 55027 160 160 160 200 164 164 164 206 79,3 75,3 79,3 95,3 104,8 82,6 104,8 104,8 82,6 63,5 82,6 82,6 5 4 5 5 245 240 245 255 o o o 315 323 130 171,4 139,7 8 275 o o 315 323 128 133,4 106,4 6 270 o 315 323 130 171,4 139,7 8 275 o Gr. proiz. 222

mm mm mm mm mm mm mm

Art.-br.

22425 22426
Model Veliina Spoljanji A Opseg stezanja spoljni* Opseg stezanja unutranji* Otvor E Centriranje - B Visina tela stezne glave C Krug otvora D Najvei konusa N DiN 55027 Veliina konusa mm mm mm mm mm mm mm

sa cilindrinim prihvatom za centriranje DIN 6350-1 160 200 250 315 400 164 206 256 343 408 5-170 6-208 10-250 14-343 20-408 65-184 72-212 92-252 95-326 137-398 42 52 62 92 102 145 185 235 300 380 68,3 86,3 98 117 124 104,8/125 133,4/160 171,4/200 235/250 330,2/315 040 050 060 070 080 o 200 206 95,3 104,8 82,6 5 255 o o 200 206 97,3 133,4 106,4 6 257 o o o o

160 164 75,3 82,6 63,5 4 240 o

200 206 97,3 133,4 106,4 6 257 o

Art.-br.

Sa prihvatom preko kratkog konusa DIN 55027 250 250 250 250 315 256 256 256 256 323 108 112 108 110 128 133,4 171,4 133,4 171,4 133,4 106,4 139,7 106,4 139,7 106,4 6 8 6 8 6 265 267 265 267 270 o o o o o

22425 22426

* Kod br. 22425. h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev. Stezne glave sa drugim prenicima i drugim konusnim delom za prihvat, na zahtev. Dodatne i rezervne eljusti, pogledajte br. 22437-22441. na strani 474.

472

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa runim pritezanjem DURO-T


sa osiguranjem eljusti Opis: Mazalice sa kuglicom se nalaze na svakoj poziciji eljusti redovno podmazivanje, za dui radni vek stezna glava se ne mora rastaviti da bi se podmazale voice Br. 22427 stepenaste eljusti iz jednog dela Br. 22428 sa osnovnim i obrtnim nasadnim eljustima (mogunost isporuke samo iznad 160 mm) Uobiajena oprema: 1 set nepodeljenih stupnjevitih eljusti (kod br. 22427) 1 set osnovnih eljusti i obrtnih izmenjivih eljusti (pri br. 22428) 1 Klju za stezanje 1 set vijaka za privrivanje (za cil. prihvatom za centriranje) 1 set vijaka bez glave i navrtki sa vencem (kod kratkog konusa DIN 55027) Po elji mogue je isporuiti sa poklopcem protiv praine od bruenja na eonoj strani za upotrebu na brusilicama kao i sa osnovnom ploom za upotrebu na obradnim centrima. Ponuda na zahtev

DIN 6350-1 / DIN 55027

Br. 22428

cil. prihvat za centriranje Model Spoljni A Opseg stezanja spoljni* Opseg stezanja unutranji* Otvor E Centriranje - B Visina tela stezne glave C Krug otvora D Najvei konusa N DiN 55027 Veliina konusa mm mm mm mm mm mm mm mm Art.-br.

DIN 55027 sa cilindrinim prihvatom za centriranje DIN 6350-1 160 160 206 206 255 5-161 5-161 7-207 7-207 8-253 67-174 67-174 71-214 71-214 99-261 42 42 52 52 62 145 145 185 185 235 68 68 86 86 98 125 125 160 160 200 041 041 051 051 061d o o o o o sa prihvatom preko kratkog konusa DIN 55027 160 206 206 255 318 5-161 7-207 7-207 8-253 12-323 67-174 71-214 71-214 99-261 102-319 42 52 52 62 87 78 96 97 108 127 104,8 104,8 133,4 133,4 133,4 82,5 82,5 106,4 106,4 106,4 5 5 6 6 6 246 256 258 266d 271d o o o o o Gr. proiz. 202

22427 22428

* Kod br. 22428 h Stezne glave sa drugim prenicima i drugim konusnim delom za prihvat, na zahtev.

Nastavak na sledeoj strani

Sigurnosni kljuevi
za stezne glave Primena: Klju snano pritisnuti u pogon stezne glave i drati ga do zavretka procesa stezanja. Klju e se sam izbaciti prilikom poputanja pritiska. Art.-br. 080- 170 sa pokretnom aurom, za steznu glavu struga sa unutranjom etvrtkom za pritezanje Art.-br. 210- 219 sa potisnom ivijom, za steznu glavu sa spoljanjom etvrtkom (stezna glava sa konusnim klinom)
Za steznu glavu etvrtka drke mm mm Art.-br. mm mm Art.-br. 100/110 8 080 O 400 17 170 O 125/140 9 090 O 160 10 210 O 160 10 100 O 200 12 212 O 200 11 110 O 250 14 214 O 250 12 120 O 315 17 217 315/350 14 140 O 400 19 219 Art.-br. 080-170

22471
Za steznu glavu etvrtka drke

22471

O O Art.-br. 080; -170 = Gr. proiz. 203 Art.-br. 210; -219 = Gr. proiz. 202 Art.-br. 210-219

2011/12

473

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Dodatne i rezervne eljusti


za stezne glave sa runim pritezanjem br. 22425-22426, 22427-22428 Primena: na SCHUNK ROTA-S plus, RHM DURO-T i FORKARDT F plus rune stezne glave. Br. 22437 stepenaste eljusti*, jednodelne, kaljene. Br. 22438 osnovne eljusti, kaljene, za prihvat obrtnih izmenjivih eljusti ili nekaljenih izmenjivih eljusti. Br. 22439 obrtne izmenjive eljusti*,kaljene, za privrivanje na osnovne eljusti. Br. 22440 izmenjive eljusti, nekaljene (od elika i aluminijuma), za privrcivanje na osnovne eljusti. Mogu se naknadno obraditi i prilagoditi obliku obratka. Br. 22441 blok eljusti (monoblok eljusti), nekaljene. Moe se naknadno obraditi i prilagoditi obliku obratka. Set = 3 komada Br. 22443 Vijci za privrivanje

Stezni alati

Br. 22437 Za veliinu stezne glave

Br. 22438 Art.-br. Art.-br. Art.-br. 125 030 o 030 O M 6 x 10 030

Br. 22439 160 040 o 040 O 040 O 040 O 140 O 040 200 050 o 050 O 050 O 050 O 150 O 050

Br. 22440 250 060 O 060 O 060 O 060 O 160 o 060 O M 12 x 1,5 x 30 060 O 315 070 O 070 o 070 O M 12 x 1,5 x 35 070 o

Br. 22441 400/500 080 o 080 o 080 o M 16 x 1,5 x 40 080 o Gr. proiz. 222

22437 22438 22439 22440 22440 22441 22443


Vijci za privrivanje Od elika Od specijalnog aluminijuma

Art.-br. Art.-br. Art.-br.

Art.-br.

O O M 8 x 1,0 x 20 040

o O * Za dobijanje tanog obrtnog kretanja naknadno se stegnute eljusti moraju izbrusiti u steznoj glavi. h Zavrtnji za privrivanje eljusti kao i zatita od strugotine na zahtev.

Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave za struganje i bruenje sa tri eljusti ZG-Hi-Tru


sa radijalnim finim podeavanjem za najmanje odstupanje pravilnosti obrtanja Primena: Za strugove, podeone glave i brusilice. Prednosti: Centrino stezanje preko pogonskog zupanika, tolerancija podeavanja u opsegu od 0,005 mm, tolerancija radijalnog bacanja pri ponovljenom stezanju i istom preniku iznosi 0,015 mm, fino podeavanje bez poputanja vijaka za privrivanje stezne glave, kaljena vretena za podeavanje, indukciono kaljena oslona povrina za vretena za podeavanje, elina prirubnica za privrivanje Isporuka: Sa 1 setom osnovnih eljusti, 1 setom izmenjivih obrtnih eljusti, 1 steznim kljuem, 1 setom vijaka za privrivanje. Rukovanje je veoma jednostavno. Stegnuti obradak se na eljeno odstupanje centrinosti obrtanja veoma fino podeava preko 3 tangentno postavljena vretena za podeavanje.
Spoljanji A Visina D Otvor E Centriranje -/dubina B/C Krug otvora F Navoj za privrivanje 3 x G mm mm mm mm mm Art.-br. 80 50,5 19 56/3 67 M6 080 100 63 20 70/3 83 M8 100 125 72 32 95/4 108 M8 125 O 160 81 42 125/4 140 M 10 160 O 200 89,5 55 160/4 176 M 10 200 o Gr. proiz. 203

DIN 6350-1

Centar glavnog vretena

Ekscentricitet

22451

Centar zatezanja

o O h Dodatne i rezervne eljusti, pogledajte br. 22389-22422 od na strani 470. Vei- stezne glave na zahtev.

474

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Pribor za korektivno struganje eljusti BAV


Primena: Za stezne glave sa tri eljusti, za struganje mekanih izmenjivih i blok eljusti kao i kaljenih izmenjivih eljusti. Pribor za unutranje struganje prvenstveno se primenjuje pri unutranjem struganju i spoljanjem zavrnom struganju mekanih eljusti na steznoj glavi sa tri eljusti. Uz Vau pomo, za nekoliko sekundi stezna glava moe da se dovede u stanje koje odgovara kasnijoj obradi obratka (prednaprezanje). Tako obraene stezne povrine steznih eljusti su time podeene i koncentrine u stegnutom stanju.
spoljni/unutranji Oblast stezanja unutranji I Oblast stezanja spoljni A Opseg stezanja stene glave do mm mm mm mm Art.-br. 176/110 35-125 170-260 250 010 o 215/135 70-140 215-285 250 020 o 244/162 100-175 240-315 250 030 o 290/208 145-215 290-360 315 040 o Gr. proiz. 203
Poloaj stezne eljusti normalan

Oblast pritezanja

Kuite sa spiralnim prstenom

22472

Oblast pritezanja Poloaj stezne eljusti obrnut

Nareckano eljust za podeavanje

Vijak za pritezanje

Nastavak na sledeoj strani

Podesivi oslonci
Primena: Za stezne glave struga, za stezanje kratkih delova. Opis: Privruje se sa 3 magneta, koji su ugraeni u graninik, jednostavnim postavljanjem na stezne glave. Graninik je od aluminijuma, povrine naleganja su bruene.
irina graninika Za obradak Maks. irina eljusti mm mm mm Art.-br. Art.-br. 15 15-130 55 015 O 20 15-130 55 020 O 25 15-130 55 025 O 100 O Gr. proiz. 264 30 15-130 55 030 O 35 15-130 55 035 O 1 = Graninik za obradak 2 = obradak

22474 22474
Kompletan set u drvenoj kutiji

Podesivi oslonac

Nastavak na sledeoj strani

Prirubnice sa kratkim konusom za stezne glave, od liva


Opis: Na strani maine zavrno obraene, na strani stezne glave eono strugane. Br. 22505 za glave vretena sa privrivanjem bajonetskom ploom po DIN 55027 (ranije DIN 55022). Br. 22510 za glave vretena sa Camlock privrivanjem prema DIN 55029 (ranije ASA B 5.9. D-1).
Prirubnica Veliina konusa Izboina A Konus C Otvor D Krug otvora E Debljina prirubnice B ivija sa navojem H Broj vijka J mm mm mm mm mm Art.-br. mm 160 5 146 82,575 79,4 104,8 010 25 M 10 4 O 200 5 146 82,575 79,4 104,8 020 25 M 10 4 O 33 19 6 o 6 181 106,390 103 133,4 030 25 M 12 4 O 33 22,3 6 o 250 6 181 106,390 103 133,4 040 30 M 12 4 O 315 6 181 106,390 103 133,4 050 35 M 12 4 o 250 8 225 139,735 135,7 171,4 060 30 M 16 4 O 315 8 225 139,735 135,7 171,4 070 35 M 16 4 O Gr. proiz. 203
Rupa za prihvat

DIN 55027 / DIN 55029

Br. 22505

Br. 22510

J (Broj vijka)

22505
Debljina prirubnice B Camlock ivija G Broj vijka J mm mm

Prirubnica-

22510

h Neobraene prirubnice za doradu kod specijalnih izvoenja kao i prirubnice od elika na zahtev. Druge mere na zahtev.

J (Broj vijka)

2011/12

475

Prirubnica-

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Ravne ploe za stezanje


Primena: Za stezanje obradaka nepravilnog oblika. Opis: Telo radne ploe od liva sa jednodelnim obrtnim eljustima. eljusti su preko navojnih vretena samo pojedinano podesive. Voica eljusti izbruena. Od 310 mm sa dodatnim T-ljebovima.
h Ravne ploe za prihvat za Camlock privrivanje DIN 55029 ili dugi konus na zahtev.

DIN 55027

Stezni alati
Nastavak na sledeoj strani

Stezne glave sa gonjenim eljustima


Model sa 2, 3 ili 4 eljusti sa spoljnim prenikom od 85-800 mm. Sila koja je neophodna za stezanje obratka se stvara pomou hidraulinih, pneumatskih i elektrinih elemenata za pokretanje. Stezne glave se mogu isporuiti sa ili bez otvora, sa kompenzacijom centrifugalne sile i sa sistemom za brzu zamenu eljusti. Za upotrebu na strugovima ili kao stacionaran model, za korienje na builicama i glodalicama.
Kompletan program za strugove 1 Hidraulini agregat 2 uplji stezni cilindar / stezni cilindar 3 Hidraulina stezna glava sa ili bez prolaza, stezni trnovi, eoni obrtai 4 Pogonjeni alati, stezne glave, nosai alata, glave za brzu zamenu ureznika, alati za obradu buenjem i glodanjem, kratke buake stezne glave 5 Linete 6 Obrtni iljci, cilindar za pomono kretanje 7 Pinole

h Ponuda na upit. t Telefon za tehniku podrku 011 2078-264


Nastavak na sledeoj strani

Izmenljive eljusti, meke


za steznu glavu sa gonjenim eljustima Opis: Sa bruenim ljebom i ozubljenjem 1/16" x 90, od elika 16 MnCr S 5. Primena: Mekane stezne eljusti za pritezanje na steznim glavama sa gonjenim eljustima, za obradu i prilagoavanje obliku obratka koji treba obraditi. Odgovara za stezne glave marke SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, RHM i SMW. Za taan spisak tipova steznih glava pogledajte na strani 478. Po elji se moe staviti na raspolaganje uputstvo za kaljenje. Za privrivanje na osnovne eljusti.
Za steznu glavu- irina ljeba N Mera a Razmak izmeu otvora b/za vijke irina B Visina H Duina L Ozubljenje Set = 3 komada 22670 130 160 165/175 200 12 17 14 17 10 15 15 25 16/M 8 22/M 12 20/M 10 22/M 12 30 40 35 40 38 60 60 60 55 70 68 90 1/16 x 90 1/16 x 90 1/16 x 90 1/16 x 90 Art.-br. 130 160 165 200 O O O O h Ostale mere, kao i segmentne eljusti, obrtne eljusti, kandaste eljusti i specijalne eljusti na zahtev. mm mm mm mm mm mm mm
Nastavak na sledeoj strani

1/ " 16

x 90

250/315 21 30 28/M 16 50 80 120 1/16 x 90 250 O Gr. proiz. 224

Izmenljive eljusti, meke


za steznu glavu sa gonjenim eljustima Opis: Sa bruenim ljebom i ozubljenjem 1,5 mm x 60, od elika 16 MnCrS 5. Primena: Mekane stezne eljusti za pritezanje na steznim glavama sa gonjenim eljustima, za obradu i prilagoavanje obliku obratka koji treba obraditi. Odgovara za stezne glave marke SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, RHM i SMW. Za taan spisak tipova steznih glava pogledajte na strani 478. Po elji se moe staviti na raspolaganje uputstvo za kaljenje. Za privrivanje na osnovne eljusti.
Za steznu glavu- irina ljeba N Mera a Razmak izmeu otvora b/za vijke irina B Visina H Duina L Set = 3 komada 22671 135 165 210 254 10 12 14 16 13 15 24 30 14/M 8 20/M 10 25/M 12 30/M 12 25 32 35 40 32 32 40 42 55 72 95 110 135 165 210 254 O O O O h Ostale mere, kao i segmentne eljusti, obrtne eljusti, kandaste eljusti i specijalne eljusti na zahtev. mm mm mm mm mm mm mm Art.-br. 315 21 39 30/M 16 50 60 129 315 O Gr. proiz. 224

1,5 mm x 60

476

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Stepenaste eljusti, kaljene


za stezne glave sa gonjenim eljustima Opis: Sa bruenim ljebom kao i ozubljenjem 1/16 x 90,od elika 16 MnCr 5. Primena: Stezna eljust za pritezanje na steznim glavama sa gonjenim eljustima. Za spoljne i unutranje stezanje obratka. Odgovara za stezne glave marke SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, RHM i SMW. Za taan spisak tipova steznih glava pogledajte na strani 478.
Za steznu glavu irina ljeba N Mere a/b/c Vijak Mere B x H x L 22672 Set = 3 komada mm mm mm mm mm Art.-br. 160 14 16/22/22 M10 30 x 46 x 78 160 O 200 17 29/19/19 M12 40 x 49 x 84 200 O 250 21 34/25/25 M16 50 x 58 x 103,5 250 O 315 21 46/30/30 M16 50 x 58 x 128 315 O Gr. proiz. 224

1/ " 16

x 90

Nastavak na sledeoj strani

Stepenaste eljusti, kaljene


za stezne glave sa gonjenim eljustima Opis: Sa bruenim ljebom kao i ozubljenjem 1,5 mm x 60, od elika 16 MnCr 5. Primena: Stezna eljust za pritezanje na steznim glavama sa gonjenim eljustima. Za spoljne i unutranje stezanje obratka. Odgovara za stezne glave marke SCHUNK, FORKARDT, KITAGAWA, RHM i SMW. Za taan spisak tipova steznih glava pogledajte na strani 478.
Za steznu glavu irina ljeba N Mere a/b/c Vijak Mere B x H x L 22674 Set = 3 komada mm mm mm mm mm Art.-br. 160 12 13/20/20 M10 28 x 36 x 67 160 O 200 14 15,5/25/25 M12 35 x 51 x 87 200 O 250 16 25,5/30/30 M12 40 x 54 x 101,5 250 O 315 21 22/30/30 M16 50 x 62 x 128 315 O Gr. proiz. 224

1,5 mm x 60

Nastavak na sledeoj strani

Blokovi za ljebove
odgovaraju za izmenljive eljusti br. 22670, 22671, 22672, 22674, za stezne glave sa gonjenim eljustima: SCHUNK, FORKARDT i SMW/Autoblock Opis: Kaljeni i brueni, sa vijcima za privrivanje izmenjivih eljusti na osnovne eljusti.
irina ljeba S Visina h/H Navoj mm mm Art.-br. 12 7/17,2 M8 012 o 17 9/23 M 12 017 O 21 11/27 M 16 021 O 25,5 11/29 M 20 025 o Gr. proiz. 224

22681

Nastavak na sledeoj strani

Kombinovani blokovi za ljebove


odgovarajui za izmenljive eljusti br. 22670, 22671 22672, 22674, za stezne glave sa gonjenim eljustima SCHUNK ROTA NCK i KITAGAWA. Opis: Poboljani i brueni, za vijcima za privrivanje nasadnih eljusti na osnovne eljusti
irina ljeba S Visina h/H Navoji/razmak izmeu otvora b mm mm mm Art.-br. 12 7,5/18,5 M 10/20 212 O 14 8,5/20,5 M 12/25 214 O 16 8,5/21,5 M 12/30 216 O Gr. proiz. 224

22681

Nastavak na sledeoj strani

Blokovi za ljebove
odgovarajui za izmenljive eljusti, za stezne glave sa gonjenim eljustima SCHUNK i SMW/autoblok, sa oborenim ivicama. Opis: Kaljeni i brueni, sa vijcima za privrivanje izmenjivih eljusti na osnovne eljusti.
irina ljeba S Visina h/H Navoj mm mm Art.-br. 14 6,5/18,5 M 10 114 O 17 7,5/20,5 M 12 117 O 21 10/26,5 M 16 121 O Gr. proiz. 224

22681

2011/12

477

Stezni alati

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Stezne glave


Nastavak na sledeoj strani

Izmenljive eljusti steznih glava sa gonjenim eljustima


Pregled izbora koje SCHUNK- izmenjlive eljusti na koju steznu glavu?
SCHUNK stezne glave, ozubljenje1/16" x 90 Odgovarajue izmenljive eljusti: HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; ROTA NCO 165; TH/THF 165 HSL 210; ROTA NC 210; ROTA NCD 185-210; ROTA NCF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; TH/THF 210; TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215 HSL 250-315; ROTA NC 250-315; ROTA NC plus 260-315; ROTA NCD 250-315; ROTA NCF 250-315; ROTA NCF plus 260-315; ROTA NCK plus 315; ROTA NCO 260-315; ROTA TP 250-315-350; ROTA NCR 500-630-800; TH/THF 250-315; TP 250-315; ROTA EP 500 HSL 165; ROTA NC 165; ROTA NCD 185; ROTA NCF 165; TH/THF 165; ROTA NCO 165 HSG 200; HSL 210; ROTA NC 210; TP 200; ROTA NCD 210; ROTA NCF 210; TH/THF 210; ROTA NCO 210; ROTA TP 200; ROTA NCK plus 210-250; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215 HSG 315; HSL 250; ROTA NC 250; ROTA NCD 250; ROTA NCF 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260; ROTA NCO 260; ROTA TP 250; TH/THF 250; TP 250 HSL 315; ROTA NC 315; ROTA NCD 315; ROTA NCF 315; ROTA NCO 315; ROTA TP 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315; TH/THF 315; TP 315; ROTA NCK plus 315; ROTA EP 500 SCHUNK stezne glave, ozubljenje 1,5 mm x 60 Odgovarajue izmenljive eljusti: ROTA NCD 165-185; ROTA NCK 165; ROTA NC/NCF 165; HSL 165; ROTA NCK plus 165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185 ROTA NCD 210; ROTA NCK 210; ROTA NC/NCF 210; HSL 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215 ROTA NCD 250; ROTA NCK 250; ROTA NC/NCF 250; HSL 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260 ROTA NCD 315; ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315 ROTA NCK 165; HSL 165; ROTA NC/NCF 165; ROTA NCD 165-185; ROTA NCK plus165; ROTA NC plus 185; ROTA NCF plus 185 ROTA NCK 210; HSL 210; ROTA NCD 210; ROTA NC/NCF 210; ROTA NCK plus 210; ROTA NC plus 215; ROTA NCF plus 215 ROTA NCK 250; HSL 250; ROTA NC/NCF/NCD 250; ROTA NCK plus 250; ROTA NC plus 260; ROTA NCF plus 260 ROTA NCK 315; HSL 315; ROTA NCD 315; ROTA NCK plus 315; ROTA NC plus 315; ROTA NCF plus 315 FORKARDT stezne glave, ozubljenje 1/16" x 90 Odgovarajue izmenljive eljusti: KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160 KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250; KS 250 KG 250-315; KL 250; KLNC/KP 250-315; KS 315-400; KSH/KSHF 250-400; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250-315; NH/NHF 250-315; NHF 257-290; NHF 400 (Index); QLC/QLK 250-315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315 KGH/KGHF 160-175; KL/KS 160; KSF 175; KSH/KSPS 160; KT/KTG/KTN 160; KTH 160-175; NH/NHF 160-175; QLC 160-175; QLK 160-175; UVE 160 KG/KGH/KGHF 200; KL/KLNC/KP 200; KS/KSHF 200-250; KSF/KSH/KSPS 200; KT/KTH/KTG/KTGF/KTN 200; NH/NHF 200; QLC/QLK 200; QLC-KS/QLK-KS 200-250; KL/KS 250 (Monforts); NHF 250-290 (Index); UVE 200-250 KG 250; KL 250; KLNC/KP 250; KSH/KSHF 250; KSPS 250-300; KT/KTG/KTGF/KTN 250; NH/NHF 250; NHF 257-290; QLC/QLK 250 KG 315; KLNC/KP 315; KS 315-400; KSH/KSHF 315-400; KSPS 300; KT/KTG 315; KTGF/KTN 315; NH/NHF 315; NHF 400 (Index); QLC/QLK 315; QLC-KS/QLK-KS 315-400; UVE 315 KITAGAWA stezne glave, ozubljenje 1,5 mm x 60 Odgovarajue izmenljive eljusti: AS 110; B 204; B 205; HJ 4; N 04 AS 165; B 06; BB 06; B 106,B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160 AS 165; B 06; BB 06; B 106; B 160; B 206; BB 206; B 7; B 07; HJA 5-6; HO 6; HOB 6; HOH 06; HOH 106; HOH 160; HOH 206; HOS 6; N 06; N 160 AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200 AS 210; B 08; B 108; B 200; B 208; BB 08; BB 208; HJA 6-8; HO 8; HOB 8; HOH 8; HOH 108; HOH 200; HOH 208; HOS 8; N 08; N 200 AS 250; B 10; B110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250 AS 250; B 10; B 110; B 210; B 250; BB 10; BB 210; HJA 6-10; HJA 8-10; HO 10; HOB 10; HOH 10; HOH 110; HOH 210; HOH 250; HOS 10; N 10; N 250 B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212 B 112; B 212; BB 212; HOH 112; HOH 212 ROHM stezne glave, ozubljenje 1/16" x 90 Odgovarajue izmenljive eljusti: LVE 125; LVE 160; KFD 130; KFH 140 KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160 KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215 KFD 250-315; KFD-AF 250-315; KFD-HE 254-315; KFD-HF 250-315; KFH 250-315; KFH-F 250-315; KFH-G 250-315; KFH-NC 250-315; KFL 315-400; LVE 250-305-315; SPD 300; SPO 300 KFD 160; KFD-AF 160; KFD-HF 160; KFD-HS 200; KFH 160; KFH-F 160; KFH-G 160; KFH-NC 160; LVE 160; SPD 160; SPO 160 KFD 200; KFD-AF 200; KFD-HE 210; KFD-HF 200; KFD-HS 200; KFD-HS 250; KFH 200; KFH-F 200; KFH-G 200; KFH-NC 200; KFL 250; LVE 200; SPD 215; SPO 215 KFD 250; KFD-AF 250; KFD-HE 254; KFD-HF 250; KFD-HS 315; KFH 250; KFH-F 250; KFH-G 250; KFH-NC 250; LVE 250-305 KFD 315; KFD-AF 315; KFD-HE 315; KFD-HF 315; KFH 315; KFH-F 315; KFH-G 315; KFH-NC 315; KFL 315-400; LVE 315; SPD 300; SPO 300; KFD-HS 315 RHM stezne glave, ozubljenje 1,5 mm x 60 KFD-HE 170 KFD-HE 210 KFD-HE 254 KFD-HE 315 KFD-HE 170 KFD-HE 210 KFD-HE 254 KFD-HE 315 HK Art.-br. 22670 160 22670 200 22670 250 22672 160 22672 200 22672 250 22672 315 HK Art.-br. 22671 165 22671 210 22671 254 22671 315 22674 160 22674 200 22674 250 22674 315 HK Art.-br. 22670 160 22670 200 22670 250 22672 160 22672 200 22672 250 22672 315 HK Art.-br. 22671 135 22674 160 22671 165 22674 200 22671 210 22674 250 22671 254 22674 315 22671 315 HK Art.-br. 22670 130 22670 160 22670 200 22670 250 22672 160 22672 200 22672 250 22672 315

Stezni alati

Odgovarajue izmenljive eljusti: HK Art.-br. 22671 165 22671 210 22671 254 22671 315 22674 160 22674 200 22674 250 22674 315 HK Art.-br. 22670 130 22670 160 22670 200 22670 250 22672 160 22672 200 22672 250 22672 315

SMW / AUTOBLOK stezne glave, ozubljenje 1/16" x 90 Odgovarajue izmenljive eljusti: AL-D/AN-D 125; BH-D 130; HB-D 130; KDV 130; PB-D 130; PBI-D 130; SP/STP 125 (ab Godina proizvodnje 98) BB-D 140 HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160 AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BH-D/BH-D FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDL 200; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-225; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RC-D 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200 AL-D/AN-D 250-315; BB-D 250-315; BH-D 250-315; BH-D FC 250-400; CD 250-315; GHD-FC/GHDN 250-305-315-400; GHD 400; HB-D 250-315; HDB 300; HDL/ HDN 250-315-400; HFK/HFKS 250-315; HFKN-D 260-315; HYDN-S 250-315; KDV/KDVG 315-400; KFMF 250-315; KFV 250-315; LP 250; ODL/ODN 250-315-400; PB-D/PBI-D 250-315; RCD 250-305-400; SP 250-280-315-350; STP 250-280-315 HFK/HFKS 160; KDV/KDVG 160; KFMF 160; KFV 160 AL-D/AN-D 210; BB-D 210; BHD/BHD-FC 210; CD 200; GHD-FC/GHDN 210; HB-D 210; HDB 220; HDN 200-220-250S; HFK/HFKS 200; HFKN-D 210; HYDN-S 210-226; KFMF 200; KFV 200; LP 205; PB-D/PBI-D 210; RCD 210; KDV/KDVG 200-250; ODL/ODN 200-220; SP/STP/STWP 200 AL-D/AN-D 250; BB-D 250; BH-D 250; BH-D-FC 250; CD 250; GHD-FC/GHDN 250; HB-D 250; HDL/HDN 250; HFK/HFKS 250; HFKN-D 260; HYDN-S 250; KFMF 250; KFV 250; LP 250; ODL/ODN 250; PB-D/PBI-D 250; RCD 250-305; SP 250; STP 250 AL-D/AN-D 315; BB-D 315; BH-D 315; BH-D FC 315; CD/RCD 315; GHD-FC/GHDN 315; HB-D 315; HDB 300; HDL/HDN 315; HFK/HFKS 315; HFKN-D 315; HYDN-S 315; KDV/KDVG 315; KFMF 315; KFV 315; ODL/ODN 315-400; PB-D/PBI-D 315; SP 350; STP 315

Nastavak na sledeoj strani

478

2011/12

Oprema strugova i brusilica za okruglo bruenje Drai alata za NC strugove


(Nastavak)
SMW / AUTOBLOK stezne glave, ozubljenje 1,5 mm x 60 Odgovarajue izmenljive eljusti: AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BH-M FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165 AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210 AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250 AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315; GH-M 400; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315-400 AL-M 165; AN-M 165; BB-M 175; BH-M 165; BH-M FC 165; HB-M 165; HFKN-M 165; PB-M/PBI-M 165 AL-M 210; AN-M 210; BB-M 210; BH-M 210; BH-M FC 210; HB-M 210; HFKN-M 210; PB-M/PBI-M 210 AL-M 250; AN-M 250; BB-M 250; BH-M 250; BH-M FC 250; HBM 250; HFKN-M 260; PB-M/PBI-M 250 AL-M 315; AN-M 315; BB-M 305-315; BH-M 315; BH-M FC 315; HB-M 305-315; HFKN-M 315; PB-M/PBI-M 315; RC-M 305-315 HK Art.-br. 22671 165 22671 210 22671 254 22671 315 22674 160 22674 200 22674 250 22674 315

Nastavak na sledeoj strani

Drai alata za NC strugove


Primenljivi za skoro sve NC-strugove sa prihvatom za alate po DIN 69880-1. Proizvedeni su od kvalitetnog elika (zatezna vrstoa 1000 N/mm) brunirani, zatieni od korozije. Sve povrine podlone habanju su poboljane kaljenjem (58+4 HRC) i bruene. Dovod sredstva za hlaenje se ostvaruje preko podesive kugline brizgaljke ili putem cevi. Noevi se tano i pouzdano priteu preko ploe sa oprugom.
Umetanje radijalnog draa za alat kod levog smera okretanja vretena (smer strelice) Umetanje radijalnog draa za alat kod desnog smera okretanja vretena (smer strelice) Upotreba aksijalnih nosaa alata kod levog smera okretanja vretena (pravac strelice)
1 2

Upotreba aksijalnih nosaa alata kod desnog smera okretanja vretena (pravac strelice)
1 2

1 2

1 2

3
2 2

5 3 3 4 4 5

3 4

3 4

1 Dra desno, oblik B1, B5 2 Strugarski no levi 3 Dra iznad desno, oblik B3, B7 4 Strugarski no desni 5 Dra iznad glave levo, oblik B4, B8 h Posebni modeli na zahtev.
Nastavak na sledeoj strani

1 Dra iznad desno, oblik B3, B7 2 Strugarski no desni 3 Dra desno, oblik B1, B5 4 Strugarski no levi 5 Dra levo, oblik B2, B6

1 Dra desno, oblik C1 2 Strugarski no desni 3 Strugarski no levi 4 Dra iznad glave, desno, oblik C3 5 Dra levo, profil C2

4 Dra, iznad glave, desno, oblik C3 2 Strugarski no levi 3 Strugarski no desni 4 Dra desno, oblik C1 5 Dra iznad glave levo, oblik C4

Radijalni nosai alata za NC strugove


Mera d Mera h Mera L mm mm mm Art.-br. Art.-br. Art.-br. Art.-br. Art.-br. Art.-br. 20 16 55 020 o 720 O 020 o 720 O 020 o 720 o 30 16/20