Sie sind auf Seite 1von 15

Hrvatsko proljee

Bunje nacijonalne svijesti Hrvata

to je potaknulo hrvatsko proljede?


ezdesetih godina prologa stoljea u Jugoslaviji se postavlja pitanje o daljnjem gospodarskom rastu Meu jugoslavenskim narodima s postupnim jaanjem samostalnosti u republikama, sve se vie poelo raspravljati o meunacionalnim odnosima.

Pojedine su republike, posebice Slovenija i Hrvatska, poele sve vie izraavati nezadovoljstvo centralistikom vladavinom na kojemu je sve vie inzistirala sredinja vlast u Beogradu. Glavna pitanja vezala su se uz jezik i ravnopravnost republika.

Politika istih rauna


Savka Dabevid Kuar i Miko Tripalo s Titom u Brezovici, 1968.

Pitanje jezika
Pitanje jezika federacija je pokuala rijeiti Ustavom iz 1963. godine to se pokazalo neuspjeno Deklaracija je objavljena u asopisu Telegram 17. oujka 1967., to je imalo pozitivan odjek u Hrvatskoj, a negativan po potanju patrijatskog vrha.

Uloga Matice hrvatske i Hrvatskog tjednika


Matica hrvatska postala je jedan od glavnih sudionika javne sfere u Hrvatskoj. Matica hrvatska poela je 16. travnja 1971. izdavati vrlo utjecajan Hrvatski tjednik koji je hrabro i kritiki otvarao pitanja propusta socijalistikih vlasti.

Snaga studentskog pokreta


Hrvatski sveuilitarci takoer su bili pokretaka i aktivistika snaga u tadanjoj Hrvatskoj. Na elu studentskog pokreta od kraja 1970. kao student prorektor bio je Ivan Zvonimir iak, a dodatno je ojaao izborom Draena Budie na elo Saveza studenata Zagreba u travnju 1971. godine.

Ljudi okupljeni na velikom javnom skupu u Slavonskom Brodu, u srpnju 1971. Godine

Savka Dabevid Kuar na mitingu na tadanjem Trgu Republike u Zagrebu, u svibnju 1971. godine

Nejedinstvo i frakcije
Na brojnim mitinzima i demonstracijama, studenti su sve vie zaotravali svoje zahtjeve i isticali problem nacionalnog pitanja. Prijedlozi su im bili nezamislivi Zbog toga je Tito ve u travnju 1971. od Savke Dabevi Kuar zatraio uhienje studentskih voa. Unato burnim zbivanjima tijekom 1971., studentski pokret sa svojom podjelom na lijeve i nacionalne nije bio jedinstven.

Slom hrvatskog proljeda


Studenti su organizirali veliki jesenski trajk kojim su javno podrali predsjednicu CK SKH Savku Dabevid Kuar, a javno prozvali savezni devizni reim. Tito je donio kljune odluke o smjenjivanju partijskog vodstva u Hrvatskoj.

Sastanak hrvatskog politikog vodstva s Titom bio je zakazan za 30. studenoga 1971. u Karaorevu u Srbiji u omiljenom Titovom odmoritu. Tito se jasno opredijelio protiv reformskih hrvatskih politiara i podrao tvrdu liniju komunista u hrvatskom vrhu.

Ostavke, progoni i zatvaranja


Dramatina zbivanja zapoela su desetak dana kasnije u Zagrebu Ostavke podnijeli najvii hrvatski dunosnici: Savka Dabevid Kuar, Miko Tripalo, Pero Pirker i Janko Bobetko. Nakon ostavki, poelo je razdoblje represije u Hrvatskoj koja se provodi na razliite naine.

Matiari i studenti kanjeni su mnogo okrutnijim metodama proglaeni su neprijateljima drave, izgubili su posao te su uhieni i osueni na vie godina zatvora. Npr. kao aktivni lanovi Matice hrvatske, Vlado Gotovac je osuen na etiri, Franjo Tuman na dvije, a Marko Veselica na sedam godina zatvora.

Ustav 1974. godine


Jugoslavenski vrh ipak je popustio politiku stegu donoenjem Ustava 1974. pravo svakog naroda na samoodreenje do odcjepljenja od federacije Pravni temelj hrvatske samostalnosti izborene devedesetih godina.

Izrada: Ivona Bugnar, 3.g 2012./2013.