P. 1
Német nyelv alapfokon kezdoknek webtarrol

Német nyelv alapfokon kezdoknek webtarrol

|Views: 209|Likes:
Veröffentlicht vonJózsef Bárány
Deutsche grammatik - Német nyelv alapfokon kezdŐknek
Deutsche grammatik - Német nyelv alapfokon kezdŐknek

More info:

Published by: József Bárány on Jul 05, 2013
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2015

pdf

text

original

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

Német nyelv alapfokon - kezdőknek és haladgatóknak Összeállította: Szabó Béla Attila I. Általnos szabályok II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12 Lektion 13 Lektion 14 Lektion 15 Lektion 16 Lektion 17 Lektion 18 Lektion 19 Lektion 20 Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre Übungen Lösungsschlüssel

I. Általnos szabályok
Grundlagen der deutschen Sprache Die Buchstaben sind die kleinsten Bausteine des geschriebenen Wortes. Alle Buchstaben zusammen ergeben das Alphabet. Das deutsche Alphabet, das auf dem griechisch-römischen beruht, besteht aus 26 Buchstaben. Jeder Buchstabe kommt in großer und kleiner Schreibung vor. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii a bee zee dee e eff gee ha i Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Q q Rr jott ka ell em en o pee ku er Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz es tee u fau wee iks üpsilon zett írás kiejtés pl. ei áj mein, dein …. ie í hier, sie …. eu aj heute, …. ch kh ich, mich, … sch s Schule, Schuhe, …
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 1/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

v z

f c

Vater, Verein, … Zimmer, Zeit, …

Die fett gekennzeichneten Buchstaben des Alphabets können ohne Zuhilfenahme eines anderen Lautes gesprochen werden, man nennt sie daher Selbstlaute oder Vokale (magánhangzók). Die anderen Buchstaben werden mit Hilfe der Vokale ausgesprochen, man nennt sie daher Mitlaute oder Konsonanten (mássalhangzók). Zum Alphabet hinzu kommen : die Umlaute Ä ä, Ö ö, Ü ü / das Sonderzeichen ß (ess-zett). A helyesírás főbb szabályai A német nyelvben nem csak a tulajdonneveket írják nagy kezdőbetűvel, hanem minden főnevet és főnévként használt szót. Például: der Tisch (az asztal), das Kochen (a főzés), der Kranke (a beteg), alles Gute (minden jót). Minden esetben nagy kezdőbetűvel írják a Sie (ön, önök) -t és az Ihr (az ön, önök ....ja,-je) minden alakját. A 2. személyű du (te), ihr (ti) személyes névmások, a dein (a te..d), euer (a ti ..tok, -tek) alakjait a magyarhoz hasonlóan csak levélben írják nagy kezdőbetűvel, párbeszéd leírásakor kis kezdőbetűt használnak. A magyartól eltérően nagy kezdőbetűvel írják a földrajzi nevekből -er képzővel képzett mellékneveket: die Leipziger Oper (a lipcsei opera). Ezeket a mellékneveket nem ragozzák. Nagy kezdőbetűvel írják a személynevekből képzett, birtokos jelzőként használt mellékneveket: die Schillerschen Dramen (a Schiller-drámák). Az f hangot többnyire f betűvel jelölik. A hagyományos v (fau) betűvel írt német szavak helyesírását éppúgy meg kell tanulni, mint a magyarban a ly betűsekét. Ilyenek például der Vater (az apa), das Volk (a nép), voll (tele), viel (sok), vier (négy), vorn (elöl) stb. NA ph-írásmód kizárólag idegen eredetű szavakban fordul elő: die Physik (a fizika) stb. A gyakran használt, meghonosodott idegen eredetű szavakban ma már az f-fel való jelölés az általános: das Foto (a fénykép) stb. Az eredeti német szavakban a v hangot mindig w betűvel jelölik: was (mi?), war (volt). A v betűt az idegen eredetű szavakban használják : die Vase (a váza), das Klavier (a zongora) stb. A HELYESÍRÁSI REFORM: ß vagy ss? Hosszú magánhangzó vagy diftongus (kettőshangzó) után mindig ß-t írunk: der Gruß (az üdvözlet), die Straße (az út), aß (evett), groß (nagy), Außen (kint), weiß (fehér, tud), fleißig (szorgalmas). Rövid magánhangzó után mindig ss-t írunk: der Hass (a gyűlölet), das Schloss (a kastély), der Fluss (a folyó), der Kuss (a csók), er küsst (csókol), dass (hogy), er muss (kell), er wusste (tudta), er isst (eszik), ein bisschen (egy kicsit). Nagybetűk esetén mindig SS-t írunk: STRASSE, GROSS, SCHLOSS. Három mássalhangzó Eltérően a magyartól, az összetett szavakban egymás után következő három egyforma mássalhangzót kiírhatják, de a jobb áttekinthetőség érdekében kötőjellel is megszakíthatják: die Schifffahrt (a hajóút) vagy die Schiff-Fahrt. Keltezés A magyarban a keltezés után pontot teszünk, a németben nem. Pl.: Eger, den 9. Dezember 1983 (Eger, 1983. december 9.) A mássalhangzók kettőzése A megelőző magánhangzó rövidségének jelölésére minden mássalhangzó írható kettőzötten /pl. der Affe (a majom), die Hütte (a kohó)/, de kk helyett ck, zz helyett tz betűkapcsolatot írunk /pl. drucken (nyomni), die Katze (a macska)/. Kivételt képeznek az idegen szavak der Mokka (a mokka kávé), die Pizza (a pizza). Genus 1. Maskulinum

männlich

der Mann, der Stein, der Baum, der Berg
2/58

www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

2. Femininum 3. Neutrum

weiblich sächlich

die Frau, die Blume, die Sonne, die Liebe das Kind, das Buch, das Geschenk, das Heft

A főnév (Das Substantiv) A főnevek nemének fontosabb szabályai: HÍMNEMŰEK - a hímnemű élőlények: der Vater - az apa, r Mann, R Hahn, r Löwe - a napok: der Freitag - a péntek - a hónapok: der März - a március - az évszakok: der Herbst - az ősz - a világtájak: der Norden – észak, r Osten (K) - a csapadékok, szelek: der Regen - az eső, r Hagel (jégeső), r Schnee, r Tau (harmat), r Wind, r Sturm (vihar), r Monsun, r Föhn - az autómárkák: r Wartburg, r Trabant, r Mercedes, r Volga, r Skoda, r Volkswagen - az expresszvonatok: der Pannonia, r Hungaria - az -ig, -ich végű főnevek: der Honig - a méz; der Teppich, a szőnyeg - az -er, -ler, -ner képzővel képzettek: der Maler - a festő, r Wecker, r Künstler, r Pförtner (postás) - a -ling képzősök: der Säugling - a csecsemő, r Neuling (újonc), r Jüngling (az ifjú) - az idegen eredetű -ar, -är, -ent, -eur, -or, -ist, -ismus stb. képzővel képzettek: der Kommentar - a magyarázat; der Sekretär - a titkár, r Student, r Friseur, r Doktor NŐNEMŰEK - a nőnemű élőlények: die Mutter - az anya, i Frau, i Henne (jérce), i Löwin kivételek: r Weib (asszony), s Mädchen, r Backfisch (serdűlő lány), s Huhn (tyúk) - sok folyónév: die Donau - a Duna, i Weser, i Elbe, i Theiß (Tisza), i Wolga, i Oder de : r Rein, r Main, r Po, r Nil - a számok mint számjegyek: die Fünf - az ötös - hajó- és repülőgépnevek: die Táncsics; die TU 154, i Rostock, i Tv154 - az -in, -heit, -keit, -schaft, -ung, -ei végű főnevek: die Lehrerin - a tanárnő, i Ärztin, i Freiheit, i Möglichkeit, i Freundschaft, i Übung die Wirklichkeit - a valóság; die Werbung - a reklám; die Bücherei - a könyvtár - az idegen eredetű -ie, -ik, -ion, -age, -euse,-einz: die Politik - a politika; die Reportage - a riport; die Revolution - a forradalom, i Chimie, i Revolution, i Reportage, i Friseuse, i Intelligenz. - a -tät, -ur képzővel képzett főnevek: die Natur - a természet, i Universität SEMLEGESNEMŰEK - a fiatal élőlények nevei és a hím- és nőnemű élőlények közös nevei: das Kind - a gyerek, s Kind, s Kalb (borjú), s Lamm, a Küken (csirke), s Pferd, s Rind, s Schwein de : r Mensch - a helységnevek: das alte Leipzig - a régi Lipcse - a világrészek nevei: das neue Europa - az új Európa a legtöbb országnév: das schöne Italien - a szép Olaszország kivételek: r Sudan, r Liban; i Schweiz; az -ei végüek: i Türkei; az Unio főnévvel összetettek: i Sowjetunio; a Republik főnévvel kifejezettek; a többes számú Staaten főnévvel kifejezettek: i Vereinigten Staaten, i Niederlande (Németalföld Hollandia) - számos fém és vegyi elem neve: das Gold - az arany, s Eisen (vas), s Nickel, s Chrom kivétel: r Stahl (acél), i Bronze - minden, igeként használt főnév: das Kochen - a főzés - a szállodák, mozik nevei: das Hilton; das Urania - a -chen, -lein kicsinyítőképzős főnevek: das Mädchen - a lány, s Häuschen, s Tischlein
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 3/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

- a -nis képzős főnevek egy része: das Zeugnis - a bizonyítvány, s Hindernis (akadály), s Gedächtnis (az emlékezet) - kivétel: i Kenntnis (ismeret), i Erlaubnis (engedély) - a -tum képzős főnevek nagy része: das Eigentum - a tulajdon, s Königtum - két kivétel: r Irrtum (tévedés), r Reichtum (gazdagság) - az idegen eredetű -ett, -ment, -um, -ma képzős főnevek: das Balett, , s Parlament, s Gymnasium, s Museum, s Drama A névelők használata Eltérően a magyartól használjuk a határozott névelőt: - hímnemű, nőnemű és többes számú országnevek előtt: der Libanon, der Sudan, die Schweiz, die Türkei, die Niederlande - személynevek előtt, ha az nem fejezi ki világosan az esetet: Der Eva gebe ich die Blume. - Évának adom a virágot. - ha a személynevet a mű vagy színházi szerep helyett használjuk: Wir lesen den Schiller. - Schillert olvasunk. - évszakok, hónapok, napok neve előtt, keltezésben: im Winter - télen, im Januar - januárban, am Sonntag vasárnap, Heute ist der 22. Februar. - Ma február 22-e van. Eltérően a magyartól nem használjuk a határozott névelőt: - a wessen, dessen, deren után Wessen Bücher sind das? - Kinek a könyvei ezek? Der Dichter, dessen Gedichte wir lesen, ist noch ganz jung. A költő, akinek a verseit olvassuk, még egészen fiatal. - a birtok előtt, ha a birtokos megelőzi a birtokot jelölő főnevet: Geothes Gedichte - Goethének a versei. - dieser, jener után: dieses Kind - ez a gyerek; jenes Kind - az a gyerek - egyes közmondásokban: Zeit is Geld.- Az idő pénz. Eltérően a magyartól használjuk a határozatlan névelőt: - a főnévvel kifejezett állítmány előtt: Peter ist ein guter Schuler. - Péter jó tanuló. - a haben ige mellett, ha testi vagy lelki tulajdonságot fejez ki: Er hat ein gutes Herz. - Jó szíve van. A névelők használata egyéb esetekben a német és magyar nyelvben megegyezik.

II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal
Lektion 1
- Guten Tag! Mein Name ist Hildegrad. Ich bin die Deutschlehrerin. Sie sind ein Student. Sie sind eine Studentin. Guten Morgen! Ich bin Maria. Ich bin Maria Kovács. Ich bin Fräulein Kovács. - Guten Morgen! Ich bin Jürgen. Ich bin Jürgen Waldmann. - Ich binMaria Kovács. Sie sind Jürgen Waldmann. Sie sind Herr Waldmann. - Ja, ich bin Herr Jürgen Waldmann. Sie sind Fräulein Maria Kovács. Sie sind Fräulein Kovács. - Oh, guten Tag Maria! - Guten Tag, Herr Waldmann! - Wie geht es Ihnen? - Ach, ich bin müde. Und wie geht es Ihnen? - Danke, es geht mir sehr gut. Ich bin nicht müde, ich bin fit. - Sind Sie aus Deutschland? - Ja, ich bin aus Deutschland, ich bin Deutscher. Ich bin aus München. Sind Sie aus Deutschland, Maria?
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 4/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

- Nein, ich bin nicht aus Deutschland. Ich bin aus Ungarn, ich bin Ungarin. Ich bin aus Budapest. - Guten Abend, Herr Waldmann! - Guten Abend, Frau Waldmann! - Bin ich Frau Waldmann? - Ja, Sie sind Frau Waldmann. - Gute Nacht! - Auf Wiedersehen! Der Aussagesatz (A kijelentő mondat) ich Sie (sohasem sie) Fräulein Kovács Fräulein Kovács Ich bin Ungarin. Sie sind Ungarin. Herr Waldmann. Herr Waldmann. Deutscher. Deutscher. A németben a Sie (Ön, Maga) minden ragozott alakját, valamint minden főnevet nagybetűvel kell írni! Die Entscheidungsfrage (Az eldöntendő kérdés) Fräulein Kovács? Fräulein Kovács? Bin ich Ungarin? Sind Sie Ungarin? Herr Waldmann? Herr Waldmann? Deutscher? Deutscher? Die Wortfolge (A szórend) A német mondat szórendje kötött. - kijelentő mondat esetén egyenes: alany – állítmány igei része – többi mondatrész - kérdő mondat esetén fordított. Tehát ha a kérdés eldőntendő: állítmány igei része – alany – többi mondatrész Die Negation (A tagadás) Ha nem az állítmányt tagadjuk, akkor a megfelelő mondatrész elé helyezzők a NICHT szót. Nein, ich bin/ Sie sind NICHT Herr Waldmann./ Fräulein Kovács. Nein, ich bin/ Sie sind NICHT aus Deutschland./ aus Ungarn. Ha az állítmányt tagadjuk, akkor a mondat végére, ill. az állítmány névszói része elé helyezzük a NICHT szót. Nein, ich bin/Sie sind NICHT müde./ frisch. Grußformeln (Üdvözlési formák) Am Morgen tagesüber am Abend inder Nacht! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute nacht! Auf Wiedersehen! Hello! – Tschüß! (közvetlen kapcsolatban) Ländernamen und Nationalitäten (Országnevek és nemzetiségek) Ich bin/ Sie sind aus Italien. / Griechenland. / Dänemark. / Frankreich. / Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan ./ der Schweiz. Ich bin/ Sie sind Italiener / Italienerin. Australier / Australierin. Deutscher / Deutsche. Grieche / Griechin. Jugoslawe / Jugoslawin. Däne / Dänin. Sudanese / Sudanesin. Franzose / Französin. Schweizer / Schweizerin. A nemzetiséget kifejező főnevek hímnemű és nőnemű alakja a németben eltérő. Ezek tagadása: Nein, ich bin nicht aus Italien. / Griechenland. / Dänemark / Frankreich. / Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan. / der Schweiz. A németben minden főnévnek nyelvtani neme van. Az országnevek általában semlegesek, néhány országnév azonban hím- vagy nőnemű, ill. többes számú. A nem semleges országnevek elé mindig ki kell tenni a nyelvtani nemet jelző határozott névelő ragozott alakját.

www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm

5/58

A németben külön álló és tagadó alakja van.tag..". Ist das ein Haus? / Ja. keine Holländerin.webtar. wenn man fragen kann "Wer oder was. Ist das ein Mädchen? / Ist das ein Hund? / Was ist das? Das sind eine Katze und eine Maus. Das sind ein Mann und ein Junge. A határozatlan névelővel ellentétben www. / Was ist das? / Das ist ein Junge. vagy adott esetben. das ist keine Katze. keine Dänin. Ist das ein Ei oder ein Apfel? / Das ist ein Apfel. keine Amerikanerin. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Das Indefinitpronomen einer-keiner (Az einer-keiner határozatlan névmás) Ez a névmás helyettesítheti a határozatlan névelő-főnév szerkezetet. das ist eine Maus. das ist einer. kein Sudanese kein Schweizer keine Sudanesin.. Was ist das? / Das ist ein Auto. / Deutschland. keine Schweizerin. das ist ein Ei. Was ist das? / Das ist ein Ei.2013. / Jugoslawien. Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) [1] Der Nominativ (Az alanyeset) Wer oder was. semleges – n. / Dänemark. das sind eine Katze und ein Hund. kein Amerikaner kein Holländer. / Was ist das? / Das ist ein Mädchen.htm 6/58 .07. A kein. kein Franzose kein Deutscher keine Französin. amelyek a főnév nemétől függően eltérő végződést kapnak. / Griechenland. / dem Sudam.hu ::::::* Lektion 2 Das ist ein Mann. Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural. das ist eine. / den USA / den Niederland. das ist eins. Das ist ein Apfel. Ist das ein Auto oder ein Flugzeug? / Das ist ein Flugzeug. mint pl.cgi?/lehrbuch. Ist das ein Ei oder keins? / Ist das eine Maus oder keine? / Das ist keine Maus. Ich bin/ Sie sind nicht aus Italien. Ist das ein Apfel? / Ist das ein Eis? / Was ist das? / Das ist ein Ball. Ist das ein Eis? / Ja. Ist das ein Hund? / Ja. Was ist das? / Das sind eine Frau und ein Baby? Sind das eine Frau und ein Baby? / Nein. a nemzetiséget jelölő főnevek tagadásakor: Ich bin/Sie sind kein Italiener Ich bin/Sie sind keine Italienerin. kein határozatlan névelővel olyan főneveket tagadunk. / Frankreich. / Das ist eine Frau Das ist ein Mädchen. / der Schweiz. nőnem – f. Ist das eine Katze? / Ja.. Ein Auto ist eben in den Graben gefahren. Eine Birne muß in der Deckenleuchte ausgetauscht werden. Ist das eine Katze? / Nein. ein határozatlan névelő álln. keine Deutsche. hímnem – m. keine Jugoslawin.05. Der Nominativ wird immer angewendet. eine.. / Australien. kein Grieche kein Däne keine Griechin. Alanyeset / ein Mann eine Mann ein Mann Nominativ kein Mann keine Mann kein Mann Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? Antwort: Heute wird ein Baum gefällt.hu/keret. amely előtt állító mondatban ein.? A határozatlan névelő még meg nem nevezett személyt vagy dolgot jelez. keine. Ein Schüler ist im Unterricht eingeschlafen. kein Australier kein Jugoslawe keine Australierin. das ist eins. Das ist ein Junge.deutsch.

und die Maus ist … Rechts vom Bett ist eine Tür. / Das Bild hängt über dem Bett. Személyben –t. Mivel a németben az állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg. A was kérdő névmás egyaránt kérdez egy vagy több dologra.Das ist ein Schlafzimmer. grün und blau. das ist (k)eine.webtar. személyű alak fejezi ki az önöző formát. a szórend a következő: kédőszó – állítmány igei része – alany – többi mondatrész Was ist das? Das ist ein Auto. de utána a létige csak egyes szám 3. / Gegenüber dem Tisch steht ein Bett.Hier ist ein Bleistift. Hier steht Hier steht das Verb.deutsch.07. Verbposition .05. / Die Katze ist schwarz. / liege in dem Bett. Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. Hier steht das Verb.Wo steht das Verb? a) Fragen Sie. . www.htm 7/58 . / Dort ist ein Kugelschreiber. Die Ergänzungsfrage (A kiegészítendő kérdés) Az ilyen mondatok mindig kérdőszóval kezdődnek. nőnem – f. Hier steht das Verb. / Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch.2013.hu ::::::* azonban háromféle végződés lehet. An der Wand hängt ein Bild. Die Konjugation (Az igeragozás) A német igék végződése egyes szám 1. / Das Fenster ist groß. Wo ist die andereKatze? / Die andere Katze ist hinter der Tür. Ich sitze auf der Couch. und antworten Sie. / Auf dem Bett liegt eine Katze. / Der Tisch ist brau. / In dem Zimmer sind auch ein Hund. / Das Schlafzimmer ist in dem Haus. / Das Buch liegt auf dem Tisch. 3. / Das Bett ist groß und farbig: rot. / Das sind ein Mann und eine Frau.hu/keret. Ist das (k)ein Haus? Ja.tag. 3.Ich komme aus Italien. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Bond. eine andere Katze und … Der Hund liegt vor dem Bett auf dem Teppich. azemélyben állhat (ist). Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle. das ist (k)eins. Ist das (k)eine Katze? Ja. das ist (k)einer. Wie ist Ihr Name? Woher kommen Sie? Wo wohnst du? Wie heißen Sie? Lektion 3 . Wo ist der Kugelschreiber? / Der Kugelschreiber ist dort. / Der Kugelschreiber liegt auf dem Tisch. das Verb. Személyben –en. hímnem – m.Dort ist ein Buch. Links ist ein Fenster. mert ekkor az mutatja meg a főnév nemét és számát.cgi?/lehrbuch. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. b) Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle. Alanyeset / Nominativ einer eine eins keiner keine keins Ist das (k)ein Mann? Ja. többes szám A többes szám 3. személyben –e . / Unter dem Fenster steht ein Tisch. / Auf dem Tisch liegt ein Buch und dort steht auch noch eine Lampe. / stehe unter der Lampe. . Beispiel: Woher kommen Sie? . semleges – n.

A sein létige rendhagyó ragozású: Egyes szám 1. (das Bett) Die Katze ist hinter der Tür.. dem Haus) Ich vertraue dem Freund. / stehen in dem Zimmer. számát. (mutató névmás) Das Schlafzimmer ist in dem Haus. hogy kiemeljünk egy tetszőleges mondatrészt. A szórend tehát: kiemelt mondatrész – állítmány igei része – alany – többi mondatrész Links ist ein Fenster. (der Tisch) Die Wortfolge (A szórend) Lehetőségünk van arra.07. Auf dem Tisch steht eine Lampe.. wenn man fragen kann "Wem. Das Buch gehört der Schule. 3. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus dem Garten (. [2] Der bestimmte Artikel (A határozott névelő) Der Nominativ und der Dativ (Az alanyeset és a részes eset) A német főnevnek csak néhány ragja van. . / Das Bild hängt über dem Bett.. (határozott névelő) Wo? A wo? Kérdésre felelő helyhatározókban a főnév részes esetbe kerül. / liegen in dem Bett.. hogy ne keverjük össze a das mutató névmást a das névelővel. személy: Sie sind Amerikaner..hu ::::::* Die Katze sitzt hinter der Tür. ha hangsúlyozni akarjuk. ezért a névelő ragozása a névszóragozás fontos alkotóeleme.2013. Das Auto muß in die Werkstatt Der Dativ wird angewendet. A névelő különböző alakjaival “ragozzuk” a német főneveket." bzw. (die Wald) Der Hund liegt auf dem Teppich.cgi?/lehrbuch. (das Buch) Gegenüber dem Tisch steht ein Bett. Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? / Antwort: Der Baum wird heute gefällt.".hu/keret. személy: Ich bin aus der Schweiz. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel...htm 8/58 .tag. Auch. Mivel azonban az állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg.webtar." oder "Woher.. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. . esetét. (der Teppich) Das Schlafzimnmer ist in dem Haus... An der Wand hängt ein Bild. Das ist ein Schlafzimmer. ezért többnyire a névelő jelzi a főnév nemét. Beispiel: Frage: Wem schenke ich ein Buch? Antwort: Ich schenke dem Vater ein Buch..deutsch. Sie sitzen auf der Couch. A mondatban ekkor a kiemelt mondatrész kerül az első helyre. Sie liest dem Kind ein Märchen vor. Der Nominativ wird immer angewendet. (das Fenster) Das Bild hängt über dem Bett.. (das Bett) Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch.. wenn man fragen kann "Wer oder was.dem Wald. auch noch www.. (die Tür) Der Teppich ist vor dem Bett.05. / Der Hund liegt auf dem Teppich. (das Haus) Der Tisch steht unter dem Fenster. az alany és az állítmány sorrendje megfordul. der Schule. személy: Die Maus ist unter dem Bett. "Wo. Der Schüler ist im Unterricht eingeschlafen.". Ein Bild hängt an der Wald. Többes szám 3. hímnem nőnem semleges Alanyeset der die das Részes eset dem der dem Ügyeljünk arra.

Was ist das? / Das sind Teetassen. Sind das Frauen? / Nein. Hier ist das Bauernhaus. / Die Sterne sind weit entfernt. auf der Wiese.htm 9/58 . Heute ist es warm. i Teische r Fisch. Mivel nincs általános szabály mindig nemükkel és többes számukkal együtt kell megtanulni. Das ist ein Bauernhof. Lektion 4 Das ist ein Baum. / Das sind Sterne. das Lamm die Lämmer ˜er s Dorf. / Dieser Bauernhof ist sehr schön. das sind keine Frauen. z. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. / Am Himmel sind viele Sterne. i Öfen (o > ö) i Mutter. (is) Auf dem Tisch steht auch noch eine Lampe. i Väter (a > ä) 3. / Der Hof ist auf dem Lande. amelyek többes számukat –n. i Bäcker 2.hu/keret. / Der Himmel ist blau. i Dörfer s Buch. das Baby die Babus -s s Auto. / Neben den Lämmer sind ein Schwein und zehn Ferkel. / Das ist der Hof von Herrn Waldmann. die Blume die Blumen -n i Tante. das Ferkel die Ferkel r Maler. Im Garten sind auch viele Blumen. / Die Apfelbäume sind im Garten. / Dieses Haus ist schön. / Jenes ist schwarz. Pluralendungen 1. / Das sind Bäume. i Fische 4. Ich bin aus den Niederlanden. In der Nähe sind Bäume. / Die Eltern sind nicht weit entfernt von den Babys.hu ::::::* Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. i Stühle r Stock. Neben dem Fluß stehen drei Pferde. i Mütter (u > ü) 7. der Garten die Gärten ˜ r Vater. / Alle Lämmer sind weiß. pl.07. aber die sind klein. [3] Die Pluralform der Nomen (A főnevek többes száma) A német nyelvben a többes számot többféleképpen jelöljük. / Diese Bäume sind Apfelbäume. Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel.05. Die Berge und der Fluß sind weit entfernt. / Das sind Teetassen und Untertassen. / In der Nähe sind Bäume. / Sind das Blumen? / Ja. Das ist ein Stern. / Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel. das sind Blumen. i Maler r Bäcker. der ist weit entfernt von der Erde. i Tanten die Frau die Frauen -en die Freundin die Freundinnen -nen 8.tag. (Néhány hímnemű főnév egyes számban is kap –n ragot. dem Herrn. das Pferd die Pferde -e r Tisch. / Ich bin aus den USA. / Auf diesem Bauernhof sind viele Tiere. / Die Apfelbäume sind im Garten. Am Himmel sind einige Wolken. i Autos Die Pluralform der Artikel (A névelők többes száma) Der bestimmte Artikel (A határozott névelő) hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset der die das die Részes eset dem der dem den Többes szám részes esetben kivételesen a főnév is kap ragot: -n járul minden főnévhez. der Baum die Bäume ˜e r Stuhl. kivéve azokat.) www. Das ist der Mond. / Der ist nicht der Nähe. Was sit das? / Das sind Blumen. / Die Wiese ist grün. amelyikre vonatkozik. außer einem.deutsch. –en. und daneben einige Lämmer. das Kind die Kinder -er 6. / Das sind fünf Bäume. i Stöcke 5. (még … is) Az auch és az auch noch az elé a mondatrész elé kerül.2013. das sind Männer.B. -s végződéssel képzik.cgi?/lehrbuch.webtar. / Diese Bäume sind Apfelbäume. / Das Haus ist weit entfernt von den Pferden. / Die Tiere sind neben dem Garten. i Bücher r Ofen. / Die Sonne ist am Himmel.

htm 10/58 .05. Worauf ist der Apfel? Der Apfel ist darauf.deutsch. Im Garten stehen Bäume. A többes számban úgy fejezzük ki a főnév határozatlan voltát.i Zusammensetzung (Komposita) An dem Himmel sind Sterne. Das Pronominaladverb (A névmási határozószó) Az előljáros főneveket (ha nem személyere vonatkoznak) névmási határozószókkal helyettesítjük. Dieser Bauernhof ist sehr schön.elő. Beispiel: Frage: Wem schenke ich mein Buch? Antwort: Ich schenke einem Freund mein Buch. Sie liest einem Kind ein Märchen vor. Der Apfel ist auf dem Baum. Woneben stehen die Lämmer? Die Lämmer stehen daneben.07.hu ::::::* Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Der Dativ (A részes eset) Der Dativ wird angewendet. wenn man fragen kann "Wem. hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset ein eine ein kein keine kein keine Részes eset einem einer einem keinem keiner keinem keinen Az ein és a kein ragozása megegyezik.. Ragozásuk megegyezik a határozott névelőével..". jener ist häßlich. Am Himmel sind Sterne. "Wo.hu/keret. die Geburt +der Tag = der Geburtstag / das Jahr +die Zahl = die Jahreszahl www. a jener a távolabbi dolgokra mutató névmás. einem Haus) Ich vertraue einem Freund.webtar.B..az áruház die +das = das / die + die + der = der / die + der + die = die z. In dem Garten stehen Bäume.. in jenem stehen keine. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus einem Garten (..és utótagból .jener .A határozatlan névmás A dieser a közelebbi..áll Az összetett főnév neme az utótag.. In welchem Garten stehen Pferde? In diesem. hogy nem teszünk elé névelőt.. Im Garten stehen Bäume. . Az összevonás . . Képzésük: da(r) + elöljárószó vagy wo(r) + elöljárószó." bzw. hogy az ein névelőnek nincs többes száma. Az egyetlen különbség. Az összetett szó általában két részből .. Welcher Bauernhof ist häßlich? Jener.. Die Lämmer stehen neben den Pferden.2013. einer Schule. die Last + das Auto = das Lastauto die Last + die Kraft + der Wagen = der Lastkraftwagen die Welt + der Raum +die Fahr = die Weltraumfahrt .tag.Dieser .kötőhang: (e)s z. [4] A mutató névmás . hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset dieser diese dieses diese jener jene jenes jene Részes eset diesem dieser diesem diesen jenem jener jenem jenen In diesem Garten stehen drei Pferde.einem Wald. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.cgi?/lehrbuch. Das Buch gehört einer Freundin. vagyis az alapszó neméhez igazodik: die Ware + das Haus = das Warenhaus . Im Garten stehen keine Bäume..B.." oder "Woher.

/ Wo ist der Junge? / Er ist im Bett.einsam (magányos) die Gewalt .elmarad essen .die Erkenntnis (felismerés) / erlauben . reich.webtar.B.s Ergebnis (eredmény) / verstehen .(a magyar „szét” igekötőnek felel meg) schneiden . -n.cgi?/lehrbuch. -en. -ner.s Lernen (tanulás) wissen .deutsch.langsam (lassú) ein . zer. -haft. -ler.hu ::::::* (összetett igék .s Altertum (ókor) -chen. un-. miß-. illetve negativ irányban megváltozott értelmet adnak az alapszónak: verständlich (érthető) . unMelléknév képzése: -ig.s Bedürfnis (szükséglet) / s Hindernis (akadály). Ez alakjában megegyezik az ige főnévi igenevével) un.05. -lich. -tum. -nis képzővel igékből rendszerint semleges nemű főneveket képezünk.többnyire igékből: -en .s Bürgertum (polgárság) r Bauer . -isch. -voll. -n. -haarig.essbar (ehető) brauchen .s Schreib (az írás) sein . -em -ei. -heit. névszokból képezhetünk ezzel a képzővel mellékneveket: sterben .r Schlaf (alvás) gewinnen . -tum .htm 11/58 .ellentétes. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.B.sterbsam (törekvő) lang .általában semleges neműek. -lein. -ern. a magyar fosztiképzőnek felel meg: die Zahl .07. -er.tag. s Mädchen. néha a cselekvés eredményét is jelöli: lernen . miß-. zerz. www.zerschneiden streuen (szór) .heilbar (gyógyítható) -haarig . -sam.r Gewinn (nyereség) beginnen .zahlos (számtalan) das Wasser . s Gedächtnis (az emlékezet).die Erlaubnis (engedély) / finster die Finsternis (sötétség) / i Kenntnis (ismeret).r Beginn (kezdet) Substantivierte Infinitive (főnévként használt főnévi igenevek): .gewaltsam (erőszakos) -los .igékből.brauchbar (használható) lösen . -chen. -en.a cselekvést. er-. s Tischlein f.wasserlos (víztelen) Igék képzése: be-. ur-. -nis z.unverständlich (érthetetlen) -bar .2013.hu/keret.lösbar (oltható) heilen . -keit.s Verständnis (megértés) / bedürfen .zerstreuen von Adjektiven abgeleitete Substantive breit / die Breite kurz / die Kürze Szóképzés képző nélkül (melléknévből főnevet): danken . -bar. -ung.Zusammengesetzte Verben) . -er.s Sein (a lét) Lektion 5 Der June ist im Bett. (!az -en képző hozzájárulásával minden német ige tövéből főnevet képezhetünk. ent-.r Dank (köszönet) schlafen .„-hajú” -sam . r König . de van néhány nőnemű kivétel is: erleben . / Ist der Junge im Bett? / Ja.s Wissen (a tudás) schreib . -m. -lein kicsinyítő képzők: s Häuschen. -ling n. -in Főnévképzés Präfixel: ge-. ver-. de van két kivétel: r Irrtum (tévedés). er ist im Bett. / Wer ist im Bett? / Der junge ist im Bett.s Eigentum (tulajdon).s Königtum / r Bürger . r Reichtum (gazdagság) eigen . -los. -schaft.s Bauerntum (parasztság) / s Alter .főnévhez járuló képző.s Erlebnis (élmény) / ergeben .főnév: m. s Zeugnis (bizonyítvány) de: erkennen .

„sich”-es igék .intransitive Verben . usw.hu ::::::* Die Frau ist im Klassenzimmer. / eine Uhr.személytelen . / ein Hund. Es ist offen. [5] Die Konjugation (Az igeragozás) A főnévi igenév végződése –en (sitzen.visszaható igék: . es -t (sitzt. Du bist ein Junge. Was ist am Himmel? / Am Himmel sind Flugzeuge.infinite Formen www.unpersönlich Verben Alaktani szempontból: . Ein Apfel ist auf dem Teller.webtar. / Ist der Apfel auf dem Teller? / Ja. Er ist Ralf. stehen). steht) er. Frauen. Männer. (sie a mondatban kisbetűvel!) Sie ist eine Königin. / Sind die Frau und das Baby im Haus? / Ja. Er ist ein Junge. stehst) ihr -t (sitzt. Wir sind Männer. ein Berg. / Ist die Frau im Klassenzimmer? / Ja. Ha est a végződést elhagyjuk. eine Frau.képzett igék .állandósult (igazi) +A mich . Ich bin Petra. / Wo sind die Flugzeuge? / Sie sind am Himmel. Sie sind lustig. / Ist der Apfel im Auto? / Nein. / Wer ist im Haus? / Die Frau und das Baby sind im Haus. usw.ragozott (személyragos) .htm 12/58 . Das Personalpronomen und das Verb sein (A személyes névmás és a sein ige) Ich bin ein Mädchen. Die Frau und das Baby sind im Haus. / ein Stuhl. Sie sind Herr Waldmann. er ist dort.tárgyatlan . eine Katze. sie ist im Klassenzimmer.2013. / Wo ist die Frau und das baby? / Siesind im Haus.finite Formen . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie ist glücklich. Er ist groß.cgi?/lehrbuch. usw. Sie sind Kinder. Sie sind Jungen. / Wo ist die Frau? / Sie ist im Klassenzimmer.összetett . Es ist ein Tisch. / Was ist auf dem Teller? / Ein Apfel ist auf dem Teller. Wir sind eine Familei. / Wo ist der Apfel? / Er ist auf dem Teller. usw. / Sind die Flugzeuge im Meer? / Nein. személyű alakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával.die Vollverben: . dort sind sie nicht. sie sind da. dort ist er nicht.05.egyszerű . stehen) Az ige többes szám 1. eine Königin.einfach .tárgyas .deutsch.sich-Verben . sie. Ehhez a tőhöz jelen időben a következő ragok járulnak: ich -e (sitze . Sie -en (sitzen. stehen) du -st (sitzest. Ihr seid Mütter.07. steht) sie. stehe ) wir -en (sitzen. Sie sind durstig.tag. ein König. Mädchen. (Sie a mondatban nagybetűvel!) Es ist ein Fenster.zusammengesetzte .hu/keret. Du bist schön. Az igék lehetnek: önálló igék .gebildete Verben .nem állandósult (nem igazi) +D mir . ein Mann. megkapjuk az ige tövét. és 3.transitive Verben . Sie ist ein Mädchen.nem ragozott (igenévi) .

.Umlaut: a>ä..cgi?/lehrbuch. also die … . Herr und Frau Waldmann sind der Vater und die Mutter..Mutti...Brechung: e>i. Herr Waldmann sitzt im Lehnstuhl." oder "Wohin.. wenn man fragen kann "Wen oder was. Er liest ein Buch und raucht Pfeife." oder "Wohin...... o>ö ich schlafe/laufe wir schlafen/laufen du schläfst/läufst ihr schlaft/lauft er schläft/läuft sie schlafen/laufen . . [6] A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA . In dieser Familie gibt es drei Kinder: ein Junge und zwei Mädchen. es ist bald fertig.2013. Die Frau ist Frau Waldmann und der Mann ist Herr Waldmann. Frage: Wohin gehst du? Antwort: Du gehst in den Garten (.. Sie spielt mit einer Puppe. Sie sind verheiratet. A tőhangzóválozásnak két típusa van: . Petra und Ingrid sind die Töchter von Herrn und Frau Waldmann .05..deutsch. Die Familie ist im Wohnzimmer.das Haus) Wir treffen heute den Finanzminister. Die eine liegt auf dem Teppich und schläft.webtar. Die Puppe heißt Martin. wir sind hungrig. Wessen Kinder siend sie? Sie sind die Kinder von Herrn Waldmann und Frau Waldmann. Ich lese mit Begeisterung das Buch. Viele Schüler verfluchen die Hausaufgabe. [9] dieser-jener-welcher .ein-eine-ein Der Akkusativ (A tárgyeset) Der Akkusativ wird angewendet. Herr Waldmann ist der Mann von Frau Waldmann.07. e>ie ich esse/spreche wir essen/schprechen du ißt/sprichst ihr eßt/sprecht er ißt/spricht sie essen/sprechen A német nyelvben három múlt idő van: egy egyszerű és két összetett [7] [8] Der Akkusativ und der Genitiv (A tárgyeset és a birtokos eset) Der Akkusativ wird angewendet. Er spricht: ‘eins.hu ::::::* Lektion 6 DIE FAMILEI VON HERRN WALDMANN Das ist eine Familie.die Schule. lernen = lern (szótő) + en (képző) tanulni = tanul + ni Az infinitiv alakból képezzük a jelen időt: szótő + személyvégződés Egyes igék egyes szám 2. Ist das Abendessen schon fertig? . Er geht. Személyben megváltoztatják tőhangzójukat." . In dieser Familie sind fünf Personen. drei’ . . au>äu. Frage: Wohin gehst du? www. Die andere spielt mit einem Bvall." .. Er läuft. Es ist Abend. Ralf ist der Sohn von Herrn und Frau Waldmann. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen? Antwort: Du hast heute einen Popstar in der Stadt getroffen. Der Junge heißt Ralf. zwei. er frißt.htm 13/58 .den Wald. nur Frau Waldmann ist in der … .Ja.B.tag.hu/keret. Ingrid spielt auch. Auch der Hund ist in der Küche.Infinitiv (főnévi igenév): z. Er schreibt. Petra und Ralf sitzen auf der Couch. Was macht Martin? Er steht. Auch die Katze sind im Zimmer. Er ist der Bruder von Petra und Ingrid. Er kommt. Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen? Antwort: Du hast heute den Bundeskanzler in der Stadt getroffen.. Sie sehen fern.. Die Mädchen heißen Petra und Ingrid.. Er geht. . wenn man fragen kann "Wen oder was. és 3. Frau Waldmann kockt das Abendessen. Frau Waldmann ist die Frau von Herrn Waldmann.

Müller kolléga előadása).a Rollling Stones dalai). Főneveknél." . A birtokos ilyenkor a birtokos a birtok elé kerül.tag.. Kollege.a név előtt címet. akkor csak az utolsó kap ragot (die Gedichte Johann Wolfgang Goethes . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. wenn man ein Besitzverhältnis zum Ausdruck bringen will und wenn man fragen kann "Wessen..határozott névelővel vagy névmással fejezzük ki (das Ei des Kolombus . Er schneidet die Äste eines Baumes. -x. rangot jelölő szót ragozzuk (die Vorlesung des Professors Müller . Különbséget kell tennünk személy. Der Genitiv (A birtokos eset) Der Genitiv wird angewendet.cgi?/lehrbuch.Fritz füzetei) von elöljárószóval körülírjuk (die Lieder von Rolling Stones .ein Haus) Wir backen heute einen Kuchen. Beispiel: Frage: Wessen Äste werden heute geschnitten? Antwort: Die Äste eines Baumes werden heute geschnitten.. 2) Földrajzi nevek A földrajzi nevek Genitivben -s végződést kapnak (Deutschlands Flüsse .htm 14/58 .Péter édesapja / Erikas Mutter . Peters Vater . Sie hörte die Stimme einer Operndiva. Birtokos esetben a hímnemű és a semleges főnevek – s ragot kapnak: Das ist die Zeitung des Vaters..Müller kolléga előadása.a név előtt címet. (der Vater) Das ist das Buch des Kinders... b) Hiányjelet alkalmazunk (Rolling Stones' Lieder .Németország folyói.einen Wald.hu/keret. a többi esetben nem kapnak ragot. Ich öffne die Tür eines Autos. Die Kinder lesen Bücher. Ich lese mit Begeisterung ein Buch. die Vorlesung des Kollegen Müller .hu ::::::* Antwort: Du gehst in einen Garten (. Die Mutter kocht das Abendessen. -tz vagy -z . Englands www. eine/die Zeitung. Das sind Nücher von Kindern. amelyek előtt nem áll semmilyen kisérőszó: Das ist das Buch eines Kindes.deutsch. 1) Személynevek A férfi és női személynevek Genitivben egyaránt -s esetragot kapnak.05. akkor a családnév kapja a ragot (die Vorlesung Professor Müllers . Genosse gyenge főnevek. akkor: ens esetragot kap vagy (Fritzens Hefte .a mi Ferencünk könyve) c) Ha a név előtt címet. -ß. (das Kind) A birtokos szerkezet helyettesíthető a van előljárószóval: . (k)ein Abendesse. akkor csak a címet. Viele Schüler verfluchen eine Sonderaufgabe.Johann Wolfgang Goethe versei) a személynév végződése -s. das Buch unseres Franz .és földrajzi nevek kapnak.Müller professzor előadása).a Rollling Stones dalai) . rangot jelölő szó névelő nélkül áll.webtar..Kolumbus tojása.eine Schule. ..07.Erika édesanyja Ha: a) a személynév több tagból áll. rangot jelölő szó áll: . . ein/das Buch.tulajdonneveknél: Das ist die Familie von Herrn Waldmann. Kivételt képeznek a Herr.2013.Müller professzor előadása). A tulajdonnevek Genitivben -s esetragot kapnak. . Der Vater liest einen/den Roman. amelyeket minden esetben ragozni kell: (die Vorlesung Kollegen Müllers . rangot jelölő szó névelővel áll. keine Bücher.

Hallo Petra. 2) Ha az Infinitiv nincs körülvéve.és folyóneveket azonban ragozzuk (der Gipfel des Himalaja . -z. . Segítenem kellett neki egy levelet megírni. brauchen + Akk. / In dieser Familie gibt es drei Kinder. 1) Ha az Infinitiv körül van véve. einen Brief zu Azt követelte. Sie telefoniert nach Deutschland.vagy országnév előtt egy jelző áll. -x végződésű földrajzi neveknél a von elöljárószós körülírást alkalmazzuk (die Straßen von Mainz Mainz utcái). Lektion 7 Etwas später… Petra ist mit ihren Freunden an einer Schitour in Frankreich. hogy segítsek neki pénzt keresni. lernen. Die Reise nach Frankreich dauert lange.tag. tehát az ige vagy annak a ragozott része megelőzi az Infinitivet. Ha a helység. www. Er verlangte.07. hogy segítsek neki levelet írni.Anglia fővárosa). da ich ihm Geld Azt követelte tőlem. besitzen + Akk. amely a helyes mondatalkotáshoz elmaradhatatlan. szintén a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.Van itt egy orvos? haben + Akk. Ez a második kiegészítő lehet Akkusativobjekt / tárgyesetben álló főnév vagy névmás / Dativobjekt / részes esetben álló főnév vagy névmás /. akkor a) mellékmondat után a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk Er verlangte. 0-0-4-98-9-6-5-8-2-1-7-3. Genitivobjekt / birtokos esetben álló főnév vagy névmás / vagy Präpositionalobjekt / viszonyszós szerkezet /.htm 15/58 .hu ::::::* Hauptstadt .deutsch.Himalája csúcsa. helfen. Ezeket a kiegészítőket nevezzük az ige vonzatainak / Rektion der Verben / A tárgyas igék vonzata a német és a magyar nyelvben általában megegyezik. Az idegen földrajzi nevek gyakran végződés nélkül állnak. Es gibt drei Stühle. vannak azonban olyan német igei szerkezetek. Ilyenek: heißen. pl.05. szövegkörnyezetétől függően állhat zu+Infinitiv-vel illetve csak Infinitiv-vel.Neki sok pénze van. . hier spricht Petra. die Wälder des Harzes . ja. Sie ist 0-0-4-9.Berlin szép utcái). van neki Ich habe einen Bruder. Ich bin bißchen müde. ich erinnere mich.webtar. schreiben. helfen zu+Infinitiv Néhány ige jelentésárnylatától. daß ich ihm helfe. akkor az zu nélkül áll. . Segítenem kellett neki pénzt keresni.cgi?/lehrbuch.Das Hotel ist sehr schön. amelyek a magyartól eltérően Akkusativot / tárgyeset / vonzanak. A -s. Wie geht’s die? .Hallo Mutti.Es geht mir gut. a német hegy. van neki. Ich mußte ihm Geld verdienen helfen. Akkusativobjekt A legtöbb német ige az alany mellett egy második kötelező kiegészítővel is rendelkezik. amelyben összetett ige van. akkor maga a név változatlan marad (die Straßen des schönen Berlin . verdienen helfe. létezik vki/vmi Ezzel a szerkezettel valaminek a puszta létezését fejezhetjük ki.: es gibt + tárgyeset . .Wie ist das Hotel? .2013. lehren. Gibt es hier einen Arzt? . birtokol Er besitzt viel Geld. szüksége van valamire Peter braucht einen neuen Mantel. Ich mußte ihm helfen. Ebben a szerkezetben a geben ige csak egyes számban állhat. b) mellékmondat után. einen Brief zu schreiben. .van.Wie heißt denn die Vorwahlnummer von Deutschland? Ach.Péternek szüksége van egy új kabátra.hu/keret. .Nekem van egy bátyám.Harz erdei). . Hier ist auch eine Gruppe aus Ungarn.

Das Reflexivpronomen (A visszaható névmás) . Ich kämme mich. dass es in einem Satz als Objekt steht und sich auf die gleiche Person oder Sache bezieht wie das Subjekt." ? / Hier kann ich fragen: Wem wasche ich die. ich bin fertig...Ja. személy sich Typisch für ein Reflexivpronomen ist.Wie ist das Wetter dort? . Petra wartet auf sie.webtar.Viel Vergnügen und sei vorsichtig beim Schifahren! . . Monika erinnert ihren Vater. läßt sich durch Fragen schnell herausfinden.. Ich kämme mir die Haare." Oder: "Ich wasche mich die Füße. / Sie wäscht sich. Es verweist also auf das Subjekt zurück . hogy a cselekvés alanya azonos a cselekvés tárgyával. Draußen gibt es eine Menge Schnee.. bist du fertig? . személy dich dir 3. Monika wäscht sich den Kopf.. bist du fertig? . .07.Es regnet. Ich wäscht mir den Kopf. es donnert und blitzt. ich kämme mir noch die Haare. Tschüß Nutti. Sie ist im Badezimmer. www.Monika.Endlich!! Die Reflexivverben (A visszaható igék) Ezek az igék azt fejezik ki. Monika wäscht ihrer Freundin den Kopf.hu/keret. személy sich többes szám 1. Petra wohnt im Hotelzimmer mit Monika. Ha az ige sich nélkül állna. Er wäscht sich. . Ich erinnere mich. Sie duscht sich.es reflektiert das Subjekt.Monika. személy euch 3. ich putze mir noch die Zähne.. Welcher Kasus jeweils benutzt werden muß.. Ezt a sich visszaható névmás tárgyesetű alakjai jelzik. Du bist an der Reihe.deutsch. személy uns 2.(rückbezügliches Fürwort) tárgyeset részes eset egyes szám 1. személy mich mir 2.Nein. Hier ist das Wetter stürmlich. / Es wäscht sich.? / Also muß ich den Dativ benutzen: mir (und nicht mich!).hu ::::::* .Draußen ist es sehr kalt. Reflexivpronomen können nur im Dativ oder Akkusativ vorkommen. Az ilyen jellegű igék mellett a sich névmás részes esetben is állhat. Was gibt’s Neues? . Monika erinnert sich.. bist du endlich fertig? .Monika. deshalb spricht man von "reflexiv".05. die Sonne scheint und der Himmel ist klar. . . . Monika kämmt sich die Haare. ha a cselekvés olyan dologra vonatkozik. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. aber hier im Hotel ist es heiß. Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich wasche mir die Füße.In Ordnung. Dativ: Ich wasche mir die Füße. .Nein.. aber … .htm 16/58 .2013.Tschüß Petra. 1..tag.Nein. tárgyesetben álló főnév lenne mellette: Monika kämmt ihre Freundin.Heute abend gibt es hier eine Gesellschaft. Du wäscht dir .. Monika kämmt sich.cgi?/lehrbuch. Monika ist ihre Zimmernachbarin. amely az alanyhoz tartozik: Monika kämmt ihre Freundin die Haare.Schneit es? .

(Peter liebt seine Freundin. deiner. Ist es deines? . Ihr wascht euch.jelzői birtokos névmás. Petra zeigt ihren Freunden die neuen Fotos..ha az alany névmás..07. ezért mindig hangsúlyos.Péter szereti a barátnőjét. A birtokszó helyett használjuk." ? / Hier muß die Frage lauten: Wen oder was kämme ich? Also muß ich den Akkusativ nehmen: mich (und nicht mir!).önálló birtokos névmás ( meiner. estére utal. Achtung: Wenn Unklarheiten oder gar Missverständnisse möglich sind. A visszaható névmás helye . Oder: Die badenden Kinder bespritzen einander. ezért névelő sohasem állhat előtte. mint a határozatlan névelőt ( ein. Sie waschen sich den Kopf.Petra megmutatja a barátainak az új képeket). Ihr kämmt euch. ilyenkor úgy ragozzuk. deine. . mein. Unklar bleibt hier. 2.. így jelzi a birtok nemét. Sie waschen sich.hu/keret.Veszek a barátomnak egy inget. akkor felveszi a határozott névelő végződéseit. esetét: Hier liegt ein Buch. ein).. Jelöli a főnév emét. számára.Itt fekszik egy könyv.05. számát. számát. Was kaufst du deinem? .tag. mint a gyenge melléknevet. eine.cgi?/lehrbuch.htm 17/58 . számát." Oder: "Ich kämme mich. Wir kämmen uns..deutsch.kijelentő mondatban az állítmány után van: Sie waschen sich.kérdő mondatban: . Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich kämme mir . Akkusativ: Ich kämme mich. . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.ha az alany főnév. ilyenkor csak akkor használhatjuk. Ez a tiéd?. ).. Also: Die badenden Kinder bespritzen sich gegenseitig.webtar. . Du kämmst dich. meine. sollte man zur Sicherheit zusätzlich ein Adverb oder gleich eine andere Formulierung benutzen! Beispiel: Die badenden Kinder bespritzen sich. végződésével pedig a birtok nemére. az alany után van: Waschen Sie sich? Waschen Sie sich den Kopf? . Er / Sie / Es kämmt sich. lehet: . esetét. Ich kaufe meinem Freund ein Hemd. ha a birtok az előzményekből már ismert.. (Geht www. az alany előtt van: Wäscht sich Petra? Waschen sich die Kinder? Possessivpronomen A birtokos névmás alapalakja megmutatja a birtokos személyét. ob sich jedes Kind selbst naß macht oder ob die anderen nachhelfen. dein usw. Te mit veszel a tiédnek? Ha az önálló birtokos névmás határozott névelővel áll.hu ::::::* Wir waschen uns. akkor úgy ragozzuk. . Sie kämmen sich. ich mein Vater meine Mutter mein Kind du dein Vater deine Mutter dein Kind er sein Vater seine Mutter sein Kind sie ihr Vater ihre Mutter ihr Kind es sein Vater seine Mutter sein Kind wir unser Vater unsere Mutter unser Kind ihr euer Vater eure Mutter euer Kind sie / Sie ihr / IhrVater ihre / Ihre Mutter ihr / Ihr Kind A birtokos névmás a mondatban kétféle szerepet tölthet be. Ha az önálló birtokos névmás határozott névelő nélkül áll.2013.

Pontosan jár az órád?). 3.hu ::::::* deine Uhr genau? .hu/keret. [10] Deklination von Adjektiven 1. Beispiel (mit bestimmtem Artikel und zwei Adjektiven) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nom. Ich esse Äpfel. die guten alten Männer die hübschen jungen Frauen die spielenden leinen Kinder Akk.07.tag.2013. auf die gleiche Weise. Beispiel: Singular Plural Ich esse einen Apfel.webtar. dekliniert. Beispiel (mit bestimmtem Artikel) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ der alte Mann die junge Frau das kleine Kind Akkusativ den alten Mann die junge Frau das kleine Kind Dativ dem alten Mann(e) der jungen Frau dem kleinen Kind(e) Genitiv des alten Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes Plural Nominativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder Akkusativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder Dativ den alten Männern den jungen Frauen den kleinen Kindern Genitiv der alten Männer der jungen Frauen der kleinen Kinder Beachte: Die Pluralformen der Adjektive sind bei allen drei Geschlechtern gleich . der gute alte Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind Akk. Bei unbestimmten Aktikeln gilt das ebenso.h. die guten alten Männer die hübschen jungen Frauen die spielenden kleinen Kinder Dativ den guten alten Männern den hübschen jungen Frauen der spielenden kleinen Kinder Gen.05. Die unpersönlichen Verben (A személytelen igék) www. 2. Er schreibt einen Brief.deutsch. der guten alten Männer der hübschen jungen Frauen der spielenden kleinen Kinder Beachte: Zwei oder mehrere Adjektive vor einem Nomen werden parallel . Er schreibt Briefe. d. Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel. den guten alten Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind Dativ dem guten alten Mann(e) der hübschen jungen Frau dem kleinen Kind(e) Genitiv des guten alten Mannes der hübschen jungen Frau des kleinen Kindes Plural Nom. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.htm 18/58 .cgi?/lehrbuch. Beispiel (mit unbestimmtem Artikel) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind Akkusativ einen alten Mann eine junge Frau ein kleines Kind Dativ einem alten Mann(e) einer jungen Frau einem kleinen Kind(e) Genitiv eines alten Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes Beachte: Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural.

es geht + részes eset + melléknév Ezzel a szerkezettel hogylétünket fejezzük ki. monatlich vom anderen eine bestimmt__ Summe für sich und die gemeinsam__ Kinder. dass auch mein erst__ Kind so schön__ wird: Weiß__ Haut. Cubanisch____ Zigarren. können beid__ Eheleute vor Gericht gehen und sich scheiden lassen. Alle sind sehr glücklich. Dabei stach sie sich mit der spitz__ Nadel in den zart__ Finger. Nach dem Begrüßungssekt wurden die Geschenke ausgepackt. die in einem groß__ Palast wohnte. Wie geht es euch? / Monika? Danke. bestickt____ Taschentücher. Beyer erklärte.2013. Es blitzt. 3. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. Sein alt____. Nach dem Spiel tanzen die Jungen und Mädchen. Wenn zwei jung__ oder älter__ Menschen sich entscheiden zu heiraten.htm 19/58 . die er auch beim Malen anhatte. Nur ein Geschenk war ander_____. Lektion 8 Im Hotel gibt es eine Abendgesellschaft. Rot__ Blut und weiß__ Schnee. Nur Heinz Beyer machte mal wieder eine Ausnahme. es geht uns gut / Monika gut. bekommt nach der vollzogen__ Scheidung der Partner. Sie spielen: “Ein Stuhl ist zu wenig”. An einem kalt__ Wintertag saß sie am offen__ Fenster und nähte ein neu__ Kleid. Im Restaurant des Hotels sind zwei Gruppen. Die Leute spielen. rot__ Lippen "da fehlt doch noch etwas: Was ist denn schwarz__?" 2. www. das ist so eine schön__ Farbzusammenstellung. A wie kérdőnévmás nemcsak hogyant.cgi?/lehrbuch. Es war ein groß____. bekam Heinz Beyer einen ganz rot____ Kopf. Die katolisch__ Kirche akzeptiert solch__ Scheidungen allerdings nicht. der weniger oder kein Geld verdient. dass ich möchte. Wenn gemeinsam__ Kinder da sind. Drei dick__ Tropfen Blut fielen in den weiß__ Schnee. Wenn die geschlossen__ Ehe nicht gut geht.05. Wir achteten nicht auf ihn. flach____ Paket.webtar. so leben doch die meist__ Erwachsenen als unverheiratet__ oder verheiratet__ Paar oder in einer Familie zusammen. ein schwarz____ Diplomatenkoffer (von meiner Abteilung!). Wie geht es (geht’s) dir? / Ihnen? Danke. Alle applaudierten spontan_______ Die Geburtstagsfeier dauerte dann noch bis in die frü____ Morgenstunden. braun____ Jackett hatte sogar kaputt____ Taschen. Der Abend ist sehr schön.hu ::::::* Többnyire természeti jelenségeket fejeznek ki. Da sind Petra und ihre Freunde: 15 Studenten und Studentinnen … Es gibt auch noch eine Gruppe aus Ungarn. Es schneit. Ergänzen Sie die Endungen: Es war einmal eine schön__ Königin. Sie sind aus Budapest. mintha alany volna. Heute ist die Sprache kein Problem. Die Kolleginnen trugen lang____ Kleider und die Kollegen dunkl____ Anzüge. Mellettük mindig ki kell tenni az es névmást. er habe extra die alt____ Klamotten angezogen.deutsch. Ziemlich langweilig____ Sachen: zwei silbern____ Kulis. Ergänzen Sie die Adjektivendungen: Auch wenn viel__ Menschen heute in den deutschsprachig__ Ländern allein leben. 1. Es donnert. und als Direktor Wiechmann es ausgepackt hatte. und seine Schuhe waren schmutzig____. Es regnet. milyent is jelent: Wie ist dieser Tisch? Dieser Tisch ist grün/groß.07. Der Chef ließ das Bild sofort in seinem Büro aufhängen. es geht mir gut/wohl. Die jeweilig__ Braut trägt dann ein lang__ weiß__ Kleid und der Bräutigam einen dunkl__ Anzug. Zur fünfzigjährig____ Geburtstagsfeier des Direktors kam die ganz____ Firma. Einige spielen immer noch: sie hören die Musik und gehen um … Viele spielen nicht mehr.hu/keret. die bei ihm leben.tag. dachte die schwanger__ Königin. feieren sie meistens eine traditionell__ Hochzeit mit viel__ Verwandten und Freunden. Ein selbst gemalt____ Landschaftsbild in wunderschön____ leuchtend____ Farben. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie stehen herum und lachen.

das ist mein Kosename.Nein.Bist du Deutscher? .Hallo.Dieser Abend ist sehr angenehm. . leben das Leben (az élet) .wissen das Wissen (a tudás) Doch A tagadó formájú eldöntendő kérdésre adott választ a doch szóval vezetjük be. das ist es.Hast du Verwandte in Ungarn? . .hu/keret.Ja. . Ein Junge kommt auf Petra zu.hu ::::::* In der Halle stehen einige Mädchen und Jungen.Nein. . Petra? . ha nagybetűvel írjuk. Ich bin Petra Waldmann.Ich wohne in der Nähe von München.Monika. .Ich bin neunzehm Jahre alt. Und du? . .Das leben auf einem Bauernhof ist interessant.Danke.Hallo. .Ich lebe auch dort. Ich gehe ins Zimmer. .cgi?/lehrbuch. .05.Es ist schon spät.Hallo. Ich studiere Landwirtschaft.deutsch. Ta… .07. München ist durch seine Universität bekannt. .Oh. . . .Kaufst du kein Brot? Doch. meine Mutter ist auch Ungarin. Thom? . das ist Monika.Ich bin Studentin. N der Norden S der Süden NO der Nordost SW der Südwest O der Osten W der Westen SO der Südost NW der Nordwest Das Verb wissen ich weiß wir wissen du weißt ihr wißt er weiß sie wissen Der substantivierte Infinitiv (A főnévként használt főnévi igenév) Bármely főnévi igenévből képezhetünk semleges főnevet. . Ich studiere in Kaposvár. ich fühle mich wohl. Womit beschäftigst du dich.htm 20/58 . diese Stadt liegt in Südwest-Ungarn. . Thom. . ich bin Ungar. Monika kommt auf sie zu: . nicht war? .Dieser Abend ist angenehm.Ich gehe auch.tag. . Womit beschäftigst du dich. . das ist Thom. nicht wahr? Doch. Mein Name ist Tamás Kiss.Wie alt bist du? .2013. Bis Morgen. ich kenne nur einige Worte.Weiß du.Das ist sehr interessant. etwa 10 km von München. Wo wohnst du? . meine Großeltern leben in Budapest.Ich bin Student. . www. Ich wohne in einem Bauernhaus. Ich studiere an der Uni München Touristik und Geographie. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.Ich bin zwanzig Jahre alt.Doch. Petra ist auch da. Gutr Nacht. sie ist meine Zimmernachbarin. ich fühle mich wohl.webtar. Thom. Thom.Sag einfach Thom zu mir. nicht war? .Ja. dein Deutsch ist ausgezeichnet.Tatsächlich? Sprichst du Ungarisch? .Hallo.

Er ist 74 Jahre alt.05. Ich liebe ihn. Manchmal sind sie so schlimm. ihr Schwiegermutter. (már nem) Lektion 9 Thom zeigt Petra ein Foto von seiner Familie Das ist meine Familie. Er ist 51 Jahre alt.deutsch. Er ist 31. Er ist Arzt und seine Frau ist Zahnärztin. Das sind mein Vater und Meine Mutter.07. Er ist 27 Jahre alt. Sie sind beide 66 Jahre alt. Das Foto ist von der Hochzeit meiner Schwester. Das ist ihr Sohn. Er ist wirklich ein Playboy. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie ist Dolmetscherin. eine Tochter und viele Enkel. Er arbeitet bei einer Firma in Budapest. Das ist Großvater Kiss. Das sind meine Schwester. Auf diesem Bild sind sie sehr glücklich. aber sie ist zu Hause geduldig … Sie ist wirklich eine gute Mutter. Sie haben nur ein Kind: meinen Vater. Sie haben zwei Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. Mein Schwager ist Geschäftsmann.hu/keret. aber sie hat ihre Schwägerin … Sie ist dick. Sie lieben ihren Schwiegersohn sehr. meine Großmutter. Das sind mein Bruder und seine Familie. Jetzt ist sie nicht schlank. Nach meiner Meinung bin ich ihr Lieblingsenkel. Sie sind Ruhestand. (még mindig) Viele Leute spielen nicht mehr. Sie haben einen Sohn. Sie ist Buchhalterin. mein Cousin. Das sind mein Onkel und meine Tante.tag.cgi?/lehrbuch. häßlich und sehr unfreundlich. Ich bin ihr Onkel.hu ::::::* immer noch – nicht mehr Einige Leute spielen immer noch. Mein Onkel ist Mechaniker und meine Tante ist Köchin. Mein Vater ist Jurist. Deshalb lieben sie meine Mutter. Meine Mutter liebt ihren Bruder. Das da ist seine Frau. Gabriella ist 29. Sie sind beide pensioniert. Sie ist bei der Arbeit sehr streng. Meine Nichte ist 4 Jahre alt und mein Neffe ist 2 Jahre alt. denn sie ist schwanger. denn er ist sehr amüsant. Mein Cousin ist Architekt. Er ist der Vater meines Vaters. Die Grundzahlwörter (A tőszámnevek) 1 eins (számláláskor) 30 dreißig 2 zwei – beide 40 vierzig 10 zehn 50 fünfzig 20 zwanzig 60 sechzig 21 einundzwanzig 70 siebzig 22 zweiundzwanzig 80 achtzig 23 dreiundzwanzig 90 neunzig 24 vierundzwanzig 100 (ein)hundert neunundneunzig (ein)hundert (ein)hundert(und)eins hundertfünfundzwanzig siebenhundertfünfundsiebzig (ein)tausend (ein)tausend(und)zwei (ein)tausendneunhundertfünfzig zweitausendfünfhundert zehntausenddreihundertzwölf fünfundzwanzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig hunderttausend zweihundertfünfzigtausendachthundertachtundachtzig www.webtar. Sie ist wunderschön.2013. Kennst du diesen Kerl? Das bin ich. Das sind die Eltern meiner Mutter. Oma und Opa Molnár. Gabriella und ihr Mann.htm 21/58 . Er ist energisch und arbeitet hart. Sie verwöhnen mich. Sie hat eine GmbH. Hier ist sie noch schlank. Meine Mutter ist 49 Jahre alt. sie ist 69 Jahre alt.

személy ihr euch euch 3. személy hímnemű sein seine sein seine nőnemű ihr ihre ihr ihre semleges sein seine sein seine többes szám 1.hu ::::::* eine Million fünf Millionen sechshundertsechsund sechzigtausenddreihundertdreiunddreißig eine Milliarde A beide már ismert két személyre vagy dologra vonatkozik. A személyes névmások mind a négy estben használatosak: Egyes szám Alany Tárgy Részes eset 1. Großvater Kiss ist der Vater meines Vaters.Ismered őt? A részeshatározóként álló személyes névmásokat sem hagyhatjuk el. . A személyes névmás állhat elöljárószókkal is.Gyere hozzám! / Ich gehe nicht ohne dich. Unsere Eltern lieben uns. vonzata használatos. személy hímnemű er ihn inm nőnemű sie sie ihr semleges es es ihm többes szám 1. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. . személy wir uns uns 2.Megemlékeztünk rólatok. személy ich mich mir 2. sie.webtar. Ich habe sie nicht gern. Die Großeltern lieben ihre Kinder.Tőle jövök.07. Ich liebe dich. Utóbbi kettőt az egyes szám harmadik személyű névmások ( er.Szeretsz engem? / Kennst du ihn? . számnevek. Az alanyként és tárgyként álló személyes névmást mindig ki kell tenni. stb. Wir gadachten euer.cgi?/lehrbuch. személy euer euere euer euere 3.2013. személy du dich dir 3. Das Personalpronomen (A személyes névmás) Személyes névmással megnevezhetünk személyt. es ) fejezik ki. Ich möchte dir meine neuen Fotos zeigen. / Ich komme von ihm.hu/keret. A személyes névmás birtokos esete csak mint igék. tárgyat és elvont fogalmat.deutsch. Da ist mein Hund.htm 22/58 . . melléknevek. Komm zu mir! .05. A birtokos névmás ragozása megegyezik a határozatlan névelőével. Das Possessivpronomen (A birtokos névmás) Birtokos hímnemű nőnemű semleges több egyes szám BIRTOK 1. személy unser unsere unser unsere 2.Szeretném neked az új képeimet megmutatni. személy sie sie ihnen Önöző alak Sie Sie Ihnen Oma liebt mich.tag. / Wir schämen uns deiner. www. . Das sind die Eltern meiner Mutter. személy mein meine mein meine 2. Ich sehe ihn.Mi szégyenkezünk miattad. személy dein deine dein deine 3. Liebst du mich? . személy ihr ihre ihr ihre Önöző alak Ihr Ihre Ihr Ihre A fenti táblázat csak az alanyesetű alakokat tartalmazza. Nem megyek nélküled.

Sie ist Ärztin. Mein Vater hat nur einen Bruder und eine Schwester." Lektion 10 Auch Petra spricht über ihre Familie. Personalpronomen (Nominativ. möchtest ____ etwas zu essen?".tag. . fragt Frau Weinert.2013. Meine Großeltern leben in Budapest. "____ haben uns ganz gut verstanden. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen. Ich kenne meinen Onkel und seine Familie nicht gut. Wir beschäftigen drei Arbeiter. Meine Mutter ist Lehrerin. www. Er ist groß und hat breite Schultern. ____ bin es. Mit ihrer Tochter verbringe ich viel Zeit. A hangsúlytalan igekötők sohasem válnak el igéjéktől. . Sie unterrichtet Mathematik und Physik. Wir verbringen viel Zeit zusammen." Linda öffnet die Tür. aber ____ trinkt nicht.Mein Vater ist Landwirt. Jetzt trinken ___ aber trotzdem zusammen Kaffee. ich habe einen Bruder. Meine Großmutter lebt nicht mehr. "Warte. allein.Siehst du die Verwandten oft? .05. der Vater meines Vaters wohnt in München. .Womit beschäftigen sich deine Eltern? . Sie ist schlank und immer noch sehr hübsch. das Linda gekauft hat. Meine Mutter hat einen Bruder. Sie ist keine Buchhalterin. dem Hund von Frau Weinert.Ja.Hast du Verwandte? .webtar.Ja. Ergänzen Sie die fehlenden Personalpronomen. Frau Weinert.Wie alt sind deine Eltern? . Die Verbpräfixe (Az igekötők) A németben az igekötők lehetnek hangsúlyosak és hangsúlytalanok. ielleicht hat ____ Hunger. Akkusativ. Unser Hof ist groß. Da klingelt es an der Haustür. "Ja.Meine Mutter ist 41 und mein Vater ist 44." Beide gehen in das Wohnzimmer. ____ mache eine Dose Hundefutter für ____ auf". es hat sie haben Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Wir beschäftigen drei Arbeiter.07. unsere Familie ist klein. sie. ____ gibt ____ eine Schale Wasser. Sie sehen jünger aus. sagt Linda und geht in die Küche. "Hallo. fragt Linda den Hund. Er ist 17 Jahre alt. Mein Großvater. Sie ist erst 6. "Nein". aber sie sehen … Mutti achtet sehr auf ihre Figur. "Was kann ____ ____ denn sonst geben.htm 23/58 . aber sie arbeitet als Buchhalterin. meint Linda. Er ist Student. ____ wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen. Vater ist auch schön. Mein Vater leitet den Betrieb. "Haben ____ Probleme mit ____ gehabt?". machen ____ bitte auf.Hast du einen Bruder oder eine Schwester. Meine Cousine hat vier Kinder. aber der Kuchen schmeckt ____ wohl besser als das Hundefutter. Die Kinder sehen fern. . Wir haben einen Bauernhof.deutsch. Wir haben auf unserem Hof Schweine und Kühe.hu ::::::* 1. ____ haben wohl Recht". Petra? . lacht Frau Weinert. aber ____ trinkt nichts. meine Tante und mein Onkel leben in München.Nein. aber er sagt nichts.cgi?/lehrbuch.hu/keret. . Nepomuk. A hangsúlyos igekötők elválnak az igéktől és a mondat végére kerülnek a mondatkeret záró tagjaként. Und ich habe auch noch eine Schwester. Seine Schwester ist geschieden und hat 4 Kinder. "Hunger hat ____. Mein Onkel lebt auch in Ungarn. Wir treffen uns mit meiner Tante und Meinem Cousin nur bei … Das Verb haben ich habe wir haben du hast ihr habt er. Dativ) Linda ist mit Nepomuk.

Was machst du an Wochenenden? .Gehst du aus? . / Es ist zehn vor vier. / Es ist ein Uhr fünfzehn. Dienstag … / am Morgen / am Nachmittag / am Abend / am Wochenende zu zu Mittag in in der Nacht von – bis von 2 bis 4 Uhr / von Dienstag bis Freitag . Meine Mutter macht mir das Frühstück und das Mittagessen.Ich gehe in die Bibliothek und mache meine Hausaufgaben. Dort ist donnerstags immer eine Party. Freitag. ich wohne in einem Studentenheim. Ich gehe um halb acht weg. Ich wasche mich. es ist schon spät. / Es ist drei Uhr. Die Vorlesungen beginnen um 8 Uhr.Also.webtar. Im allgemeinen gehe ich spät ins Bett. / Es ist drei Uhr dreißig. Zweimal in der Woche gehe ich am Nachmittag in die Turnhalle. .Ich möchte über Ungarn und die Ungarn viel wissen. Ich putze mir die Zähne. Nach dem Mittagessen haben wir Seminare und Konsultationen.05. Mittwoch. / Es ist ein Uhr dreißig. Ich kämme mir die Haare und rasiere mich. Montag. Manchmal helfe ich ihn bei der Hausarbeit.tag.cgi?/lehrbuch. Ich esse in der Mensa der Universität zu Mittag. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. / Es ist Viertel nach ein. / Es ist halb zwei. ins Restaurant oder in eine … Es gibt auch einen Universitätsklub. … . / Es ist acht Uhr. . . Manchmal habe ich um vier Uhr Schluß.Wie spät ist es? .Gute Nacht. Samstag.Ach. / Es ist elf Uhr. Ich wasche immer ab.Es ist Viertel nach zwölf. .am Samstag abend / gestern abend / heute nachmittag / morgen früh . Im allgemeinen esse ich Gebäck und trinke Kakao. / Es ist drei Viertel ein. / Es ist zehn Uhr.montags / dienstags / donnerstags / abends .Was machst du in deiner Freizeit? . / Es ist sechs Uhr. Zu Hause bin ich gern. Ichstehe jeden Tag um 7 Uhr auf.früh / spät www. Ich gehe zur Mensa und kaufe etwas zum Frühstück.htm 24/58 . Es ist Dienstag.Ich fahre oft nach Hause. . Dann habe ich frei.07. / Es ist zwölf Uhr. / Es ist neun Uhr. Dann ziehe ich mich an. Ich verbringe den Samstag und den Sonntag zu Hause. Die Mittagspause dauert vom Mittag bis dreizehn Uhr. wie du. Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es? Es ist ein Uhr. Das Datum Welcher Tag ist heute? Sonntag. Wann? – Mikor? um um 8 Uhr / um Mitternacht an am Montag. / Es ist zwei Uhr. / Es ist sieben Uhr zehn. . / Es ist drei Uhr fünfzig. Zum Beispiel: wie verbringt ein Student in Ungarn. Gute Nacht. / Es ist halb vier. / Es ist fünf Uhr.hu ::::::* Lektion 11 Der Tagesablauf von Thom .hu/keret. / Es ist Viertel vor ein. Ich gehe ins Bett. / Es ist vier Uhr. Donnerstag. Ich habe einen Zimmernachbarn. / Es ist zehn nach sieben.deutsch. Ich stehe später auf und gehe früh ins Bett.2013.Oft gehen wir am Abend ins Kino. / Es ist sieben Uhr.

hu/keret. nie.Wo ist denn der? . dann gehen sie in die erste Straße nach links. täglich Fontos! az erst = csak szócskát nem szabad a nur-ral összekeverni.Was machst du? . manchmal. heute. wie oft? a) kifejezhet időpontot: anfangs.htm 25/58 . Fragen Sie auf der Post! .). schließlich. Napokat.Ich weiß nicht.Hallo. neulich. bald. dann bei der zweiten Kreuzung rechts. demnächst.Also los. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei Uhr Unterricht. morgen. jederzeit. . zuletzt b) kifejezhet időtartamot: allezeit.Kann ich Ihnen helfen? . abends. Ich muß Postkarten kaufen. Thom! .Warte Petra! .Darf ich mitkommen? Auch ich muß einige Postkarten kaufen. . zugleich.tag.Gehen Sie geradeaus.Sagen Sie uns bitte. www. damals. Er ist dann dort an der Ecke.2013. . seither c) időismétlést: häufig.Danke schön.Natürlich darfst du mitkommen. . bisher.05. . wie lange?. selten. stets. ami szintén csak-ot. __________ 3. vor / nachmittag. noch. eben.webtar.nie / selten / manchmal / im allgemeinen / immer tárgyesettel jeden Tag Időhatározószók / Temporaladverbien / Kérdései: wann?.Még csak 9 óra van.Csak 90 forintom van. dann gehen Sie in die dritte Straße nach … Die Post ist auf der rechten Seite das vierte Gebäude.An der Ecke links. . Az erst csak időbeli korlátozásként használható! (Es ist erst 9 Uhr. . de másfajta megszorítást jelent. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. immer.Ja.cgi?/lehrbuch. Ich habe nur 90 Forint. Fontos! a napszakot jelentő főnevekből -s képzővel határozót képezhetünk: morgens. oft. Beim Zeitungskiosk: .. wo finden wir die Post? . dann. mehrmals. wo können wir Postkarten kaufen? .Danke schön. bislang. jedesmal. montags 1. Wie spät ist es? Üben Sie mit der Uhr Uhr und Stunde Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann? 1. seit wann?.Wir haben leider keine. Mittags haben wir eine Stunde frei. endlich. napszakokat jelölő határozók: gestern.Bitte schön. Wann? 2. haben Sie Postkarten? .Beim Zeitungskiosk können Sie welche kaufen. bis wann?. übermorgen. .deutsch. jetzt. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.hu ::::::* . Die Pausen dauern 5 Minuten. vorgestern.07. ______ 4. . . Fragen wir den Portier. _____________________ Lektion 12 . Ich muß auch auch einen Brief aufgeben.Entschuldigung.Wo können wir denn Postkarten kaufen? . .Ich gehe zur Post.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. . dreiundzwanzigste 4.deutsch.Was kostet das zusammen? .20-tól –st1. Die Ordnungszahlwörter (A sorszámnevek) A sorszámnevek a tőszámnevekből képezzük: 2-től 19-ig –t.webtar. hier. fünfzehnte 20. vierte 9. sechzigste 70. Achtzigste 90 neunzigste 100. Kann ich Ihnen helfen? . die. bitte. sechste 11. . die.zwei mal fünf ist zehn 1 1/2 . achtzehnte 23.ein Viertel 1/2 . halb ein drittel dreiviertel anderthalb ein hundertstel Drittel zwei ein fünftel zwei und ein (und) einviertel drittel ein einhalb Zahlen und geometrische Figuren 54% . A sorszámneveket úgy ragozzuk. die.07. zwanzigste 40. die. A számjeggyel jelölt sorszám után pontot teszünk. siebte 12. fünfzigste 60.einhalb 7/8 .2013.hu ::::::* Auf der Post: . siebzigste 80. dritte 8. zwölfte 17. bitte. Hundertste der.cgi?/lehrbuch. elfte 16. mint a mellékneveket. .htm 26/58 . das tausendste ein Halb(es) ein Drittel zwei Drittel ein Viertel drei Viertel ein Fünftel ein Hundertstel ein und ein Halb Rendhagyó képzésűek: der. vierzehnte 19. sechzehnte 21. das achte.Ja.sieben hoch zwei 2 x 5 = 10 . das zwölfte der.ein Drittel 1/4 .Danke schön.Bei dem anderen Schalter. die. die. die. das zehnste der. neunzehnte 30.sieben Achtel 53 . .Ich möchte diese Postkarten und diesen Brief nach Deutschland … Können Sie mir Brifmarken geben? . vierzigste 50. einundzwanzigste 2. die. siebzehnte 22. dreizehnte 18.Guten Tag. Petra geht zum Schalter. erste 6. die. A törtszámnevek Képzése: sorszámnév + -el Kivétel: 1/2 = das Halbe. zweite 7.hu/keret. zweiundzwanzigste 3. das erste.eineinhalb 20 : 5 = 4 . dreißigste 5. das zwanzigste hunderterste der. fünfte 10. das zweite der. wir möchten einige Postkarten.Zwanzig (geteilt) durch fünf ist vier 13 + 9 = 21 . das dritte és der.tag. das erste der. die.fünf hoch drei 2 7 . Thomas und Petra kaufen Postkarten und schreiben.Dreizehn plus (und) acht ist einundzwanzig www.drei Komma fünf 1/3 . der. das dritte der. achte 13. die.05. neunte 14.veirundfünfzig prozent 3. die. zehnte 15.5 .Das macht 10 Frank 65.Ja. das elfte der. das dreizehnte der.

6 módbeli segédigét különböztetünk meg: dürfen. müssen.eine Million .feltételezést nagy valószínűséggel (Peter muß ein guter Lehrer sein.) Sie sollen den Brief nach Deutschland schicken.eine Milliarde .) Ich muß einen Brief aufgeben. mögen. (ich muß = nekem kell) (Jelentését könnyebben megértjük.cgi?/lehrbuch.) nem kell ( tagadásban általában a brauchen zu + Inf. müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten ich muß soll kann darf will mag möchte du mußt sollst kannst darfst willst magst möchtest er.) sollen Kérést. ha a magyar ‘muszáj’-ra gondolunk. szükségszerűséget fejez ki.000. -et használjuk ) (Du mußt nichts das Gedicht lernen.felszólítást. kénytelen-e a cselekvést végrehajtani.Zwölf minus (weniger) vier ist acht . sollen. felszólítást.000. és az igekötő akkor sem válik el. sie es muß soll kann darf will mag möchte wir müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten ih müßt sollt könnt dürft wollt mögt möchtet sie müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten A főige a mondat végére kerül. tiltást.200 1998 1.07. Du brauchst nicht das Gedicht zu lernen.000. . parancsot ( A müssen objektív szükségszerűséget fejez ki. ill.eintausendzweihundert . amire idegen akarat kényszerít! ) www. wollen. können. . Ezek rendszerint egy másik ige Infinitiv-vel állnak együtt.deutsch.05.felszólítást ( A sollen olyan szükségszerűséget fejez ki.2013. A módbeli segédigék az alanynak a cselekvéssel kapcsolatos szubjektív viszonyát fejezik ki: akarja-e. Módbeli segédigék jelentése: müssen Kényszert. jobban utal a cselekvés megvalósítására is! ) Heute muß ich endlich in meinem Zimmer Ordnung Ma végre rendet kell tennem a machen! szobámban! . amelyeknek önálló jelentőségük nincs. müssen kifejezhet: . mindig a főige jelentését módosítják.htm 27/58 . ha hangsúlyos. mußte ich Amikor ezt hallottam.Péter egész biztosan egy jó tanár. sollen kifejezhet: .000 1.000.hu/keret. erkölcsi kötelességet fejez ki.000.Nem kell megtanulnod a verset. óhajtja-e. Ragozás szempontjából külön csoportot alkotnak.eine Billion s Quadrat s Rechteckt s Dreieck s Fünfeck s Parallelogramm r Kreis i Spirale s Oval => r Pfeil r Halbkreis i Kugel r Würfel s Achteck e Pyramide r Zylinder Die Modalverben (A módbeli segédigék) Ezek olyan igék. kellett nevetnem. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.000 1.tag. hangosan laut lachen. (Magyarra legtöbbször felszólító móddal fordítjuk.Neunzehnhundertachtundneunzig .hu ::::::* 12 .4 = 8 1.webtar. .szükségszerűséget .000.Als ich das hörte.000 .

kívánságot jelent. Darf ich mitkommen? dürfen kifejezhet .függő beszédben kérést. ajánlást ( a sollen feltételes módban áll ) Du solltest mehr um deine Gesundheit Többet kellene az egészségével törődnie! kümmern! . Itt nem szabad dohányozni.Jeder über 18 darf hier Mindenki. dürfen Engedélyt fejez ki. . Alkohol trinken. mögen kifejezhet: .Man darf hier nicht rauchen. ihat itt alkoholt.feltételezést.htm 28/58 Sie sollen diese Formular in Blockschrift ausfüllen! . Péter jó tanár lehet. lehetősét. várjak egy kicsit. kannst du nicht ins Kino gehen." más mondta ".kedve van. Péter valószínű egyetemre jár. -het raggal fordítjuk. valakinek ‘szabad’ valamit megtenni. .tanácsot.webtar. .07.) Wo können wir Postkarten kaufen? können kifejezhet: . ich möge ein bißchen warten. kételkedést ( kérdő mondatok. nem veszünk. . Ich möchte einen Brief aufgeben.05.2013.hu ::::::* Töltse ki ezt a nyomtatványt nyomtatott betűvel! . er solle nicht so viel Az orvos azt mondta a betegnek. moziba.lehetőséget . .deutsch. állítólag ( állásfoglalás nélkül objektíven idézzük.Wenn du deine Aufgaben nicht Ha nem végzed el a feladataidat.) .akaratot. -jogosultságot . engedélyt fejez ki.Azt állítja. wollen Szándékot.tag. aki elmúlt 18 éves. kívánságot ( erélyesebb felszólításnál Konj. a sollen feltételes módban áll. hogy Péternek mégis igaza van. valamit csinálni (Peter mag abends im Bett lesen.állítást ( de én nem hiszem el ) (Er will das Geld verloren haben. haben. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. kedvel.Péter szeret az ágyban olvasni.-t használjuk ) Der Sekreter sagte.Norbert kann sehr schnell Norbert nagyon gyorsan tud futni.cgi?/lehrbuch. amit hallottunk ) Peter soll im Sommer drei Wochen In Paris Péter állítólag három hetet töltött Párizsban. ne dohányozzon olyan sokat. Péter Párizsba szeretne utazni.függő beszédben kérést.hu/keret.engedélyt. (Magyarra leggyakrabban –hat. akkor az idén kaufen wir dieses Jahr keine. Präs. (ich will = én akarok) Willst du einen Brief schreiben? wollen kifejezhet: . . Kötőmódú alakját (möchte) ‘szeretnék’ értelemben használjuk.feltételt ( a sollen feltételes módban áll ) Sollten die Äpfel nicht billiger werden. .feltételezést ( a können kijelentő vagy feltételes módban áll! ) Peter kann / könnte doch recht Lehetséges. können Képességet.Peter mag eine Universität besuchen. laufen. rauchen. hogy elvesztette a pénzt. .engedélyt .kívánságot ( a mögen feltételes módban áll ) Peter möchte nach Paris fahren. kívánságot ( udvariasabb kérésnél a mögen Konj. www. verbringen.feltételezést ( a dürfen feltételes módban áll! ) Peter dürfte ein guter Lehrer sein. Präs. . so Ha az alma nem lesz olcsóbb.-t használunk ) Der Arzt sagte dem Kranken.) . . nem mehetsz machts.Péter ma meg akarja látogatni a barátnőjét. szándékot (Peter will heute seine Freundin besuchen. ha nincs kérdőszó ) Sollte er mich anlügen? Talán hazudik nekem? .feltételezést .) -udvarias felszólítást (Wollen Sie sich bitte hinsetzen! – Legyen szíves leülni!) mögen Jelentése: szeret. A titkár azt mondta.

" Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee.05. A felszólító mód önöző alakját a főnévi igenév + Sie névmás szerkezet jelzi. Ha a közlés múlt idejű. a módbeli segédigét pedig az alannyal egyeztetjük számban és személyben. Ich _____ eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. (ez sokszor elis madar) z. ____________________ 2. dieser ist reserviert." Jan: "Dann _____ wir wohl umziehen.. Er muß früh aufstehen. . ____________________ 3.B. Er . Szombaton dolgozni akar.egyes számban –e. Bitte entschuldigen Sie. steh auf! . muss." Anna: "Da kommt die Kellnerin schon.. den Führerschein machen.B. Judith und Jan sitzen im Café Lieblich: Jan: "______ wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?" Anna: "Ich ______ lieber ein Eis dazu essen.. (Itt sosem tesszük ki a személyes névmást!) Ezeket az alakokat az ige tövéből képezzük. frage!. Ergänzen Sie die passenden Modalverben: Anna. Er muß früh aufgestanden sein. fahre! (fahrt!). Man .cgi?/lehrbuch. MODALVERBEN: SOLLEN . Korán kellett kelnie. will..hu/keret.deutsch..hu ::::::* A Modalverben-nél megkülönböztetünk objektív és szubjektív használatot. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen. Személyű alakjai vannak. aber er ist noch nicht ____________________ 18 Jahre alt.BRAUCHEN www. z. Der Imperativ (A felszólító mód) A németben a felszólító módnak csak 2. Judith. Entschuldigt bitte. geh!. Gehen Sie geradeaus! Geben Sie mir eine Briefmarke! Gehen Sie in die erste Straße nach links! 1. Ergänzen Sie darf.2013. In (D) . iß! (eßt!). man nicht privat Auto fahren lernen. in eine Fahrschule gehen. Was _____ du denn. Mellékmondatban a haben ragozott alakja megelőzi a két Infinitiv-et.MÜSSEN .webtar. wartet!. A ragozott haben mellett mindkét ige módbeli segédige és a főige . kann. noch drei Monate warten. hogy milyen kapcsolat van az alany és a főige Infinitiv-je között. 4.07.B. Ő biztosan korán kelt. _____ wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?" Kellnerin: "Ja gerne. Szubjektív használatkor a módbeli segédigék a beszélő személyes állásfoglalását fejezi ki: Vermutung = feltevés Sie kann beim Friseur sein. schlafe! (schlaft!). Er hat früh aufstehen müssen. 1. sieh! (seht!).DÜRFEN . Korán kell kelnie. tehát megmutatja. Zweifel = kételkedés Sollte er wirklich so klug sein? Valóban olyan okos? Szubjektív használatkor a módbeli segédigék Perf.-i alakukat rendhagyó módon képzik. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie _____ den Tisch dort am Fenster nehmen. Peter . ____________________ 3.. aber Sie _____ sich an einen anderen Tisch setzen. sprich! (sprecht!)." Jan: "Na gut. hogy korán kellett kelnie. Er sagte." Kellnerin: "Guten Tag. Peter kann radfahren. warte!. ihr _____ ja schon bestellen. fragt!.tag.. akkor a főige Infinitiv Perfekt alakját használjuk. z.B. daß er hat früh aufstehen müssen. A Modalverben összetett múlt időit mindig a haben segédigével képzi. da _____ ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen.. Er will am Samstag arbeiten. de nincs Umlaut: z. sonst bin ich nachher schon satt und _____ gar nichts mehr essen. Péter tud biciklizni. wenn der Kellner kommt. Azt mondta. Fodrásznál lehet. Was _____ Sie denn?" 2.htm 29/58 . geht!. ich _____ mir nur kurz Zigaretten holen. dann ______ du das ja noch machen.többes számban –(e)t végződéssel.Infinitiv-alakban áll. Az objektív használatkor a módbeli segédige alapjelentését vesszük figyelembe. steht auf! A felszólító módban érvényesül a Brechung (itt az –e mindig elmarad).

Obdachlose und so weiter. _______________________________________ d) Der Müll ist zu trennen und in die entsprechenden Behälter zu geben . Schreiben Sie ein paar Sätze. Hausordnung A. Dieser Wagen ist am teuersten. du lebst auf dem Land. Du kannst immer in Ausstellungen gehen. Ich bin älter als Sie.(unmöglich. und es gibt immer mehr Probleme: Verkehrsstaus.____________________ e) Bitte auch tagsüber keine laute Musik. 4. Das Leben ist viel stiller. ______________________________________ c) Fahrräder im Keller abstellen ist erlaubt. i) Er ________ der beste Arzt in seinem Fach sein. ____________ f) Das Treppenhaus wird von einem Reinigungsdienst gesäubert.In der Stadt ist das Leben viel teuerer und oft viel gefährlicher. sonst kann ich nicht mehr einkaufen. Es ist immer etwas los. Das Leben ist ruhiger.deutsch.07. Auf dem Land sind die Leute freundlicher als in der Stadt. ___________________ h) Rad und Rollschuh fahren im Hof sind erlaubt. ______________________________________ 5.Also.und Nachteile. ich ________ nicht so viel rauchen. Ich bin älter als er. Es gibt viele Geschäfte und Lokale. aber jene Mädchen sind schlanker. Du kannst lange Wanderungen in den Wäldern oder Bergen machen. was bei Ihnen zu Haus. Dieser Ball ist am größten. .. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Diese Probleme www.. in Ihrem Land. Ich ziehe das Land der Stadt vor. Sie haben eine ernste Diskussion. die älteren Mitbewohner bedanken sich.. . sollen oder müssen? a) Ich ________ jetzt gehen. auf dem Land oder … .05.Petra. in einem Nachtklub … Man kann immer ausgehen. Sie hat mich eben angerufen. .. . _____________________________________ b) Die Haustür ist nach 22 Uhr abzuschließen.. zu still und zu … In der Stadt ist das Leben viel schneller und spannender. f) Meine Frau hat gesagt. __________________________________________________________ j) Wäsche trocknen auf den Balkons ist verboten. b) Du ________ dich beeilen.cgi?/lehrbuch. Die Städte werden immer größer. a) Treppengeländer runterrutschen ist verboten.tag. verboten ist. Dieser ist größer. Lektion 13 Dieses Mädchen ist schlank. Es gibt weniger Lärm und Verschmutzung. Land oder Stadt Petra und Thom unterhalten sich in der Bar. In der Stadt gibt es auf den Straßen und in den Geschäften … Auf dem Land gibt es weniger Leute. _________________ i) Haustiere sind erlaubt. Erklären Sie neuen Nachbarn die Hausordnung. sonst tanzen sie einem auf der Nase herum. _________________________ g) Entgegen ortsüblicher Regelung ist der Hof bei Schnee nicht zu fegen. erlaubt bzw. c) Manchmal ________ man Kinder hart anfassen. Dieser Ball ist groß. Sie sollen (nicht) . aber sie kennen sich … Auf dem Lande ist das Leben gesünder als in der Stadt. (un)üblich. wenn du den Zug nicht verpassen willst.2013. Sie brauchen nicht Sie müssen) . h) Wir ________ im Büro nicht frühstücken. beides hat seine Vor. Dieser Wagen ist billig.htm 30/58 .hu ::::::* 1. Die Luft ist klarer. Sie ist am schlanksten. Dieser Wagen ist teuer.webtar.hu/keret. d) Ich ________ Tante Ida vom Bahnhof abholen. Dieser Wagen ist teuerer. Was meinst du: wo ist das Leben besser. So sehen es die Männer. Er ist zu groß. Sie dürfen (nicht) . Das Mädchen ist noch schlanker. j) Es ________ sehr stark geregnet haben. e) Frauen ________ schön sein und gut kochen können.Ist das Leben auf dem Land nicht zu ruhig. Ich bin Hildegard. ich ________ mal fünf Minuten weg.. Erklären Sie. sonst wären die Flüsse nicht über die Ufer getreten. Luftverschmutzung. g) Entschuldigen Sie. Fußballspielen verboten.

deutsch. [11] Die Komparation der Adjektive (A melléknév fokozása) .gesünder / gesunder / schmal .hu ::::::* sind schwierig. -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az utolsó -e hangot középfokban. Ich möchte auf dem Lande leben.: alt . Tehát a középfok jele az -er. három fokát különböztetjük meg: der Positiv / alapfok / pl.schmäler / schmaler Az -e. ha a középfok ragozott alakban áll.Péter szebben beszél.alapfok mellett: wie Mein Buch ist ebenso schön wie dein Buch.(~)er -bb r Superlativ / Felsőfok: Sein Buch ist am schönsten / ältesten am -(~)(e)sten / am … (˙˙)st-e leg … -bb A melléknevek a mondatban lehetnek jelzők.tag.htm 31/58 . 1) Jelzőként A középfok jele az -er. pl.als más . sem az als elé nem teszünk vesszőt! Rendhagyó fokozású melléknevek: www. az -er.die Stufe (fok) Az Adjektivek / melléknév / a németben fokozhatók. amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók. hogy milyen mondattani funkciót tölt be. . aber in der Nähe einer Stadt.: klein der Komparativ / középfok / pl. u tőhangzós melléknevek középfokban Umlautot is kapnak. Bár a jelek megegyeznek bizonyos különbségek mégis vannak. .cgi?/lehrbuch.: kleinst r Positiv / Alapfok: Mein Buch ist schön / alt. -el végződésű melléknevek mindig.älter.jünger Vannak azonban olyan melléknevek.05.mint (so wie . . jung . aszerint. groß . A hasonlító szerkezetek kötőszavai: . o.középfok mellett: anders . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.: kleiner der Superlativ / felsőfok / pl. 3) Módhatározóként Ilyenkor a középfokú melléknév szintén ragtalan.webtar.A második kép szebb. Das zweite Bild ist schön-er.2013. ein schön-er-er Tag egy szebb nap eine scnön-er-e Stadt egy öregebb város das klein-er-e Kind a kisebb gyermek 2) Összetett állítmány névszói részeként Ilyenkor a középfokú melléknév ragtalan.éppen mint / olyan mint) . müde – müder / dunkel – dunkler / teuer – teurer / trocken – trockner Rendhagyó fokozású melléknevek: naher näher -nächstgut besser -bestviel mehr -meistwenig minder -mindestHasonló szerkezetek kötőszóval: . s ezt követi a melléknév esetragja.größer. gesund .alapfok mellett: wie . r Komparativ / Középfok: Dein Buch ist schöner / älter. Az a. összetett állítmány névszói része és módhatározók. . Peter spicht schön-er .hu/keret.mint mehr … als inkább … mint / több mint eher … als inkább … mint weniger … als / minder … als kevésbé … mint (túl …): Ihr Buch ist zu schön. A magyarral ellentétben sem a wie.Also bist du für das Land Nicht ganz.középfok mellett: als Ihr Buch ist schöner als dein Buch.07.

a) Mondatban való szerepük A man. Schreiben Sie kurz nach den Sätzen.tag. eines /. mein Fahrrad stehlen d) in Deutschland. vannak olyanok. etwas. Megszámlálhatatlan dolgok előtt nem kap végződést: Ich habe viel Geld. Ezek a névmások személyre vagy tárgyra vonatkoznak. niemand. man határozatlan névmások ragozhatatlanok. . jedermann. Használhatjuk őket önállóan vagy jelzőként. Akkor használjuk őket.05. 1. etwas. amelyek jelzőként és önállóan is szerepelhetnek a mondatban.cgi?/lehrbuch. A jedermann csak Genitivben kap ragot: jedermanns Az irgendetwas. (A mehr és a weniger mindig ragozhatatlan: Es gibt weniger Lärme. Bilden Sie Sätze mit "man" oder mit Passiv.) Ha a viel középfokú melléknév előtt áll. aller/alle/alles. dürfen e) auf zu weichen Matrazen nicht gut schlafen www. mint melléknév fog viselkedni. Ha az immer áll egy középfokú melléknév előtt. /irgend/etwas. de előfordulnak ragozott alakban is / jemanden és jemandem/. jelentése: sokkal Sie sehen viel jünger aus. Es gibt immer mehr Probleme.htm 32/58 . warum Sie sich für die eine oder die andere Form entschieden haben. aller/alle/alles. a többi esetben rendszerint változatlanok. Du hast viel Zeit. Az Indefinitpronomináknak / határozatlan névmás / van általános és határozatlan jelentésük. anderer/andere/anderes önállóan és jelzőként is használatos. b) Ragozásuk A jemand.Mindig zavarja a munkában. jemand. /irgend/welcher/welche/welches után a melléknevet gyengén ragozzuk. Az einer/eine/eines és a jeder/jede/jedes Indefinitpronominák csak Singularban. keiner/keine/keines.2013. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Man kann immer ausgehen. /irgend/wer csak önállóan állhatnak a mondatban. Személyben állhat. A többi Indefinitpronomen jeder/jede/jedes. ezek azonban már mennyiséget is jelölnek. Tiere nicht quälen. pl. niemand névmások Genitivben / birtokos eset / -es ragot kapnak. használhatjuk a man általános alanyt. Ha az Indefinitpronominak után melléknév áll. A jeder/jede/jedes.07. ein Spezialist c) gestern.webtar. nichts.deutsch. Die Städte werden immer größer. egy részük pedig.hu ::::::* Vannak rendhagyó középfokú melléknevek: a) más tőből képezik gut – besser – am besten groß – größer – am größten viel – mehr – am meisten teuer – teurer – am teuersten b) h > ch hangváltozás van a középfokban hoch – höher – am höchsten nah – näher – am nächsten viel Megszámlálható dolgok előtt ragozni kell: Es gibt viele Geschäfte. mancher/manche/manches. /irgend/was. jelentése: egyre. / immer mehr Probleme. Ezért különbséget kell tenni Singular / egyes szám / és Plural / többes szám / között. ha egy személyt vagy egy dolgot nem tudunk vagy nem akarunk közelebbről meghatározni. a többi mindkét számban használatos. Das Infinitpronomen man (A man határozatlan névmás) Ha nem ismerjük vagy nem akarjuk megnevezni a cselekvés alanyát. /irgend/einer/eine/eines. mint névmás .hu/keret. /irgend/welcher/welche/welches. A man határozatlan névmás helyett az einer-t ragozzuk / einen. Utána az állítmány csak egyes szám 3. nichts. Auf den Straßen sind viele Leute.: Er stört immer einen in der Arbeit. Az andere után a melléknevet erősen ragozzuk. akkor egy részük. einem. a) im Museum nur leise sprechen b) das Herz operieren. Die Städte sind viel größer.

Tomaten und eine … Sie kauft auch ein Kilo Kartoffeln. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.Ralf. Ragozhatatlanok!!! A legtöbb melléknév határozóként is használható: schön = szép. Sie braucht Zucker und einige Äpfel. akkor természetesen igen. Sie geht im allgemeinen in einen Supermarkt. Mengeneinheiten (Mennyiség egységek) Ich kaufe: 1 Laib Brot / 2 Pfund Schweinenfleisch. da. Sie legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. fejezik ki.Bitte. Es ist Freitag.2013. Rüben. Sie findet keine Weintrauben. irgendwo. Dann geht sie zur Kasse. . (die Flasche) / 5 Dosen Erbsen.hu/keret. .05. Wieviel soll ich kaufen? . okát stb. Ach.htm 33/58 . links. . Adverb . … Jetzt geht Frau Waldmann zum Fleischer. . Es gibt keine. dort.webtar.deutsch. rechts. aber heute will … Sie geht zu den Getränken und kauft Orangensaft und einen Flasche … Das ist alles. / 4 Flaschen Cola.Zwei Pfund.A határozószók a cselekvés helyét. draußen. Was kauft sie? Frau Waldmann braucht etwas Obst und Gemüse. www. und auch noch einige Äpfel.Ungefähr vier Stück. Frau Waldmann backt Apfelstrudel. sechs Eier.Ja. (der Einkaufswagen) Heute gehen wir ins Kino. idejét. Sie geht zum Gemüsestand. über. unten. szépen. An. wohin? a) meghatározhatunk egy helyet: hier. in.hu ::::::* f) hier deutsch sprechen Lektion 14 Frau Waldmann kauft ein. zu Frau Waldmann geht zur Kasse. Was steht noch auf ihrer Liste? Sie braucht noch Mehl. (das Gestell) Der Vater hängt ein Bild an die Wand.Soll ich es einpacken? . Ich kaufe manche Bananen. Zwiebeln. (das Kino) Die Verkäuferin stellt eine Flasche auf das Gestell. Sie sucht Weintrauben. Sie kauft einmal in der Woche ein. . oben. und geben Sie mir bitte ein Pfund Schweinenfleisch und . nem egy. Sie kauft einige Bananen. woher?.tag. / 3 Stück Äpfel. Zucker. Mutti. Sie will noch Brot und eine Packung Kekse kaufen. man kann an einem Platz alles kaufen. vor. (De ha ugyanezek a főnevek nem mértéket jelölnek. hinter. Der Supermarkt ist gut. auf.07. zwischen Frau Waldmann legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. 1) Helyhatározószók / Lokaladverbien / Kérdései: wo?. unter.) Manche Jelentése: némely. drei Flaschen Milch. sok. drinnen. neben.Ich möchte hundert Gramm Wurst und ein Hühnchen.Was kann ich für Sie tun? – fragt der Fleischer.Wieviel? .In Ordnung. Sie hat keine zu Hause. . holst du mir Zucker aus dem Laden? . . im allgemeinen am Donnerstag. Im allgemeinen kauft Frau Waldmann auch Fisch.. überall. Ragozása megegyezik a dieser-jener névmáséval (lásd Lektion6). (die Wand) Egyes előljároszók után a főnév mindig részes esetbe kerül: nach Wir möchten nach Deutschland telefonieren.cgi?/lehrbuch. módját állapotát. (dieDosa) A mértéket jelölő hímnemű és semleges főneveket nem tesszük többes számba.Ja. Wohin? A wohin? Kérdésre felelő helyhatározókban az alábbi előljároszók után a főnév tárgyesetbe kerül.

Es tut mir leid.ragozott ige + gern (vki szeret vmit csinál) Ingrid spielt gern mit ihren Puppen. Die Kinder helfen ihm nicht gern.05. Und du? . Und was ist mit Ingrid? Sie spielen gern mit ihren Puppen und geht gern in die Schule.laß uns + főnévi igenév Barátságos.deutsch.kiindulópont: hierher.Ich reise. . aufwärts. . Sein Hobby ist das Sammeln von Telefonkarten.Dann laß uns ins Kino gehen.07. Countrymusik gefällt mir nicht. . Ich liebe dich.webtar.Heute läuft nichts. .Nichts Interessantes. (=tetszik valakinek valami) Die Countrymusik gefällt mir nicht. irgendwoher. illetve a mozgás kiinduló. Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit. hinten b) meghatározhatunk egy irányt. vorwärts. dorther.Ich mag Theater nicht. Er geht auch gern aus.Also.és érkezési pontját: . und schwimme gern und ich gehe gern ins Kino. Niemand wäscht oder bügelt gern. Es ist Monika.In der Stadt gibt es Countrymusik. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. nirgendwoher .Das ist eine gute Idee. zum Wandern. Willst du in die Ausstellung gehen? Es gibt eine im Museum. was machst du gern? . Niemand liebt das Aufrümen oder das Abwaschen. irgendwohin. . . Das Telefon klingelt. Wie wäre es mit + részes eset Jelentése: mit szólnál (egy) …-hoz A tetszés kifejezése . .mögen + A. anderswoher. dahin. und geht oft ins Kino. fort. . Ralf interessiert sich für Sport. Willst du nicht hingehen? . Frau Waldmann macht diese unangenehmen Sachen und Petra hilft … Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit und mäht gern den Rasen. nirgendwohin Fontos! A her összetételű határozószók általában a beszélőhöz való közeledést. Ich will nicht gehen. www. Sie kocht jeden Tag etwas. Komm herein! .érkezési pont: hierhin. vorn. bergauf. abwärts.hu ::::::* nirgendswo. weg. Sie reist und schwimmt gern.Sicherlich gibt es doch etwas.cgi?/lehrbuch. .htm 34/58 . Személyű felszolítást fejez ki. Wir kennen schon die Hobbys von Petra.Wie wäre es mit einem Theaterstück? . többes szám 2.Menj ki! Präpositionen können mit einem Artikel verschmelzen: an dem > am bei dem > beim in das > ins durch das > durchs hinter dem > hinterm hinter den > hintern zu dem > zum zu der > zur Beachte hierzu auch die Großschreibung von Verben. ins Schwärmen usw. und ich … . Er hat schon viele.hu/keret. Zum Beispiel: beim Radfahren. (=vki szeret/kedvel vkit/vmit) Er mag den Fußball. daher. aber er tanzt nicht gern. Sie nimmt den Hörer ab.Ich male und segle gern und spiele gern Basketball. Wir treffen uns vor dem Museum.(vki szeret vkit/vmit) Ich liebe meinen Schwager. . anderswohin. a hin összetételű határozószók a beszélőtől való távolodást fejezik ki. Monika. rückwärts.tag. Er mag Fußball und Schwimmen.Frau Waldmann kockt sehr gern.Was machen Waldmanns gern? .Gyere be! / Geh hinaus! . .gefallen + D.2013. Ich reise und schwimme gern. Ich mag das Theater nicht. heim. Lektion 15 Petra ist zu Hause.lieben + A. bergab. . dorthin.

.hu ::::::* Lektion 16 Ralf hat eine neue Freundin Sie heißt Elka. Kommst du morgen zur Party von Jürgen? . vielleicht. . eine Bluse und meine Stiefel an.Ach. Kommst du morgen zur Party von Jürgen? / Am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir.05. Das ist der Geburtstag meines Vaters.Machst du etwas am Samstag? . . Er hat seine Arbeit nicht gern.tag. Ich werde um 7 Uhr aufstehen. ich will tanzen und damit kann ich das nicht. Möchtest du einen? .htm 35/58 . … Ich hasse Montage! . .2013. Dann haben wir eine Party. Dann spiele ich Fußball. Warum? . . Monika ist in der Wohnung von Petra. .Vielleicht am Sonntag abend? Oder am Montag abend? . Bis bald.Nein.Ja. Lektion 17 Der Gast Es ist Sonntag Abend. die Maschinen werden alle Arbeit verrichten. Ha időhatározóval utalunk a jövőre. Ich esse einen Sandwich. Danach habe ich frei. oder besser. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. .O.Ach. es tut sie tun es tut mir leid – sajnálom A jövő idő kifejezése jelen idejű igével. sie. Das Verb tun (A tun ige) ich tue wir tun du tust ihr tut er.Du hast recht. aber vielleicht wirst du mit einem Hubschrauber … oder du wirst nur stehen. es tut mir leid.Kümmere dich nicht darum.Es tut mir wirklich leid. Eine www. Wie wäre es mit Dienstag? .hu/keret.K.Aber die Straße wird mich zur Arbeit fahren und ich will nicht … . Er ist Beamter.Das paßt mir nicht. ja. Wann hast du frei? .Das dauert etwa eine Stunde.deutsch.Nichts Besonderes.Wie lange dauert das? .Am Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt.cgi?/lehrbuch.Nur einen Rock. .Nein. Du drückst nur eine Taste und die Maschinen und Computer machen. Aber Montage wird es auch dann geben! . Du wirst in einem Sessel sitzen.Ich ziehe mir Jeans. Ein Freund von Herrn Waldmann ißt mit der Familie zu Abend.Ich habe Hunger. eine Bluse und einen Pullover. … . Am Donnerstag gehe ich zum Friseur um 2 Uhr.Ja? . akkor jelen idejű igealakkal jövő időt is kifejezhetünk. Ziehst du dir morgen Stöckelschuhe an? . in einem Sessel sitzen. Vati wird 50. aber am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir.Was hast du am Abend an? . danke.07.Großartig! Wir treffen uns am Donnerstag um drei Viertel vier vor der … . Bernd! Dein Leben wird sich in zwanzig Jahren wahrscheinlich verändern. dann werde ich mich rasieren. deine Füße werden auf dem Schreibtisch liegen und du wirst … .webtar. … Am Montag gehe ich Volleyball spielen.Die Arbeit wird leichter sein.O weh! Morgen wird wieder Montag sein. und man wird auch zu Hause Computer haben. Und du? .Gehen wir zusammen aus und essen wir irgendwo zu Abend. Alle Verwandte kommen zu uns.

aufräumen und Maschinen werden … Halt. Übrigens ist es erst 1996. Ergänzung + .ohajtó . sie.Ő bizonyára beteg. es wird sie werden Du wirst mit einem Hubschrauber zur Arbeit fliegen.Du hast meine Ideen nicht gern. Das Futur (A jövő idő) Az ige Futur I alakját a werden segédige jelen idejével és a főige Infinitiv Präsenséből / jelen idejű főnévi igenévből / képezzük: werden ragozott alakja + főige főnévi igeneve A főige természetesen mindig a mondat végére kerül.Danke. Vati wird fünfzig. A Futur I-el kifejezhetünk: a) jövő idejű történést. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Das Verb werden (A werden ige) ich werde wir werden du wirst ihr werdet er. .r Aufforderungesatz (Imperativ): verb + sie + .Most csináld meg a feladatot! c) jelenre vonatkozó feltevést: Jetzt wird er schon zu Hause sein. személyben: Jetzt wirst du die Aufgabe machen! .Vielleicht werde ich arm sein und keine Maschinen haben.i Ergänzungsfrage .Holnap az apukám meg fog látogatni. . .Und wir werden glücklich sein und jeden Tag lächeln.cgi?/lehrbuch. [12] Das Satz .szerkezet szempontjából (i Satzarten): www. die Maschinen werden für dich lächeln. ich habe keine Kinder.r Aussefesatz .tag. cselekvést.htm 36/58 .eldöntendő kérdés .r Wunschsatz . . Ergänzung + die Satzfrage: verb + Nom.i Entscheidungfrage .hu ::::::* Maschine wird kocken. A Futur I-nek a jelenre vonatkozását nem minden esetben helyettesíthetjük Präsenssel / jelen idő / .deutsch. also kannst du morgen noch mit … und in deinem Büro wird es keine Maschine geben.2013. mert így a jelenre vonatkozó feltevés elvesztheti jelentőségét és állításként értelmezhetjük.rAussagesatz Nom. . Deine Familie wird groß sein. .Und auf dem Mond wird es Maschinen geben und sie werden für … .r Fragesatz: die Wortfrage: Fragevort + verb + Nom. az Infinitiv Präsens változatlan marad. sondern nur … Also. . / Mein Bruder wird Arzt. . pl.kiegészítő kérdő . Wir werden reich sein und Maschinen haben.Nein. alles wird in Ordnung sein.hu/keret.Ő most beteg. Die Maschinen werden auf dich lächeln. . b) nyomatékos felszólítást a 2.felkiáltó .Du wirst welche haben. (De ez nem egyenlő a jelen idejű mondattal!) / Er ist jetzt krank.kérdő .Wir alle werden reich sein und Maschinen haben. a beszélő szándéka szerint (Spacherintentione): .Im Urlaub werden wir nach Abwechslung streben. ergänzung (Subjekt) + verb + .Vielleicht wirst du im Urlaub zum Mond fliegen. . . válik vmivé. . állapotot: Morgen wird mein Vater mich besuchen. : Er wird jetzt krank sein.Most már bizonyára otthon van. A werden segédigét ragozzuk.05.kijelentő .webtar.a tartalom. A werden igének van önálló jelentése is: lesz. Morgen werde ich mit dem Bus zur Arbeit fahren.felszolító .07.A mondat lehet: . .

? Gestern Abend waren wir im Kino.. (Satzaussage) Was erleidet..cgi?/lehrbuch. Umstandsbestimmung 4. Prädikat Was tut. 3..Mainau . Vollverb (3.deutsch. www.? Wir gedenken der Toten.i Satzverbindung / alárendelő .1 der Zeit Wann.. dieser. (Was wird vom Subjekt ausgesagt?) 3. mein. eine Insel . Wessen.Klammer: Artikelwort (der. Wodurch. Objekt (Satzergänzung) 3.webtar.r Nebensatz (mellérendelő .hu ::::::* .? Er arbeitet wie ein Pferd.? Er rettete sich durch einen Hechtsprung. (Satzgegenstand) Harry schläft.…) + … + Substantiv Die Nebensatz-Klammer: Konjunktion + … + Verb A mondatkeret ..4 der Art und Weise Wie.r indirekte Fragesatz / Frage Die Klammer: die Verbklammer: Modalverb … Vollverb Perfekt: Hilfsverb . Um fünf Uhr wollen wir uns treffen. Subjekt Wer oder was..i Satzrahmen A mondatkeretből való kiemelés .. Harry schläft.. und Am Stadtpark treffen wir uns. 5.r indirekte Aussagesatz Felszólító mondat a függő beszédben .Nomen ...i Ausklammerung A szórend ...zusammengesetzter Satz .3 des Mittels Womit. 4...07.htm 37/58 .? Ich schreibe mit dem Bleistift.2 des Ortes Wo.5 des Zweckes und der Absicht Wozu. liegt im Bodensee. Der Lehrer lobt den guten Schüler. 4.? Ich arbeite.mellék . Woher.....05..? Wir fahren heute nach Dortmund..2 Dativ-Objekt Wem..? Gestern Abend waren wir im Kino...r indirekte Auffordeungssatz Kérdő mondat a függő beszédben . Auf welche Weise. 2.s Satzgefüge) Kijelentő mondat a függő beszédben . Wie lange..? Der Lehrer lobt den guten Schüler.r Hauptzatz ...összetett . ein.) Futur II: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3.i Wortstellung Syntax (Die Lehre vom Satzbau) Satzbaustein: Frage: Beispielsatz: 1. welcher. 4.2013.) + worden/wurden Die Artikel . 4.? Ich kämpfe um zu siegen.1 Akkusativ-Objekt Wen oder was..hu/keret.. war) … Vollverb (3.egyszerű . Der Freund kam zu Hilfe. Unser Opa erinnerte sich gern alter Zeiten..einfacher Satz .. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Ich vertraue ihr..) Plusquamperfekt: Hilfsverb (hatte.? Ich warte schon seit drei Stunden auf dich. 3.tag..? Ich schreibe fröhlich pfeifend einen Brief. Apposition (Einfügung) .3 Genitiv-Obj. der Richtung Wohin. Der Cowboy sattelt sein Pferd.? Wir kommen aus der Schule.fő .? Der arme Hund wird gebadet..) + haben/sein Passiv: Hilfs/Modalverb …Vollverb (3. 4..? Ich arbeite.) Futur I: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3.? Ich schenke meinem Freund ein Buch..

Und Plusquamperfekt: .tag.sie lassen sich bei der Umstellprobe nicht sinnvoll voneinander trennen. Konjunktion Subjekt Erg.Hilfsverb in Pos.2013.Mellérendelő kötőszók: und. Konj. 6. und "einen Hilferuf". Konjunktion Subjekt Erg. ist zufrieden mit unserer Leistung.Perf.II) konj. Nebenordnende Konjunktion . Silke hörte am Seeufer den Hilferuf eines ertrinkenden Kindes..3 Genitiv-Attribut die Türme der Stadt / das Auto meines Freundes / das Vermögen des Vaters seiner Freundin (= doppelter Genitiv !) Umstandsbestimmung der Zeit. Einen Hilferuf hörte Silke heute Morgen am Seeufer. 2 … Vollverb steht am Ende des Satzes Ein einzelnes Pronomen steht direkt hinter dem konjugierten Verb.Verb Subjekt Erg.D. Erg. Am Seeufer hörte Silke heute Morgen einen Hilferuf. Durch solche Umstellproben findet man auch noch heraus. Silke. um welche Art von Ergänzung handelt es sich jeweils? Notfalls blättere noch einmal zur vorhergehenden Seite zurück! Wortstellung im Satz (TeKaMoLo) Hauptsatz: Erich hat seiner Frau heute einen großen Blumenstrauß geschenkt Subj. aber.Akk.cgi?/lehrbuch. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. hörte.htm 38/58 .2 Partizipial-Attribut ein hupendes Auto / das schlafende Kind / das singende klingende Mainz 6. meine beste Freundin . denn.hu/keret.Zeit Erg. Verb (Part.D.1 Adjektiv-Attribut einen langen Brief / ein schönes Auto / die alte morsche Buche 6.das konjugierte Verb steht immer in Position 2 .Verb (Ende) 1 hat Erich seiner Frau heute Blumen mitgebracht. www.Verb (Ende) Nebensatz vor Hauptsatz: Weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat. sondern.-pronomen steht im allgemein vor dem Dat.deutsch. Nun. hogy nem befolyásolják az utánuk következő mondat szórendjét.Zeit Erg. Erg. Verb Erg. Erg. Das Akk. Attribut (Beifügung) 6.D. Weitere sinnvolle Ergänzungen könnten zum Beispiel sein: Silke hörte heute Morgen am Seeufer einen gellenden Hilferuf. Utóbbiak sajátossága. Verb (part.hu ::::::* Unser Lehrer .webtar. Erg. oder. In diesem Beispiel bleiben immer zusammen "heute Morgen".D.07. konj.. welche Worte zusammen einen Satzbaustein bilden . Verb (part. "am Seeufer".II) konj. Akk. so stellt man den entsprechenden Satzbaustein an den Satzanfang: Heute Morgen hörte Silke am Seeufer einen Hilferuf.05. Will man einen Sachverhalt besonders hervorheben.Akk. ein strenger Mann. Verb 2 3 Ende Hauptsatz Reihenfolgen: .Zeit Erg.II) 1 2 3 Ende Nebensatz: weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat.Futur: werden … Verb (am Ende) .Zeit Erg.-objekt Die Satzverbindung (A mellérendelő összetett mondat) Tartalmilag összetartozó mondatokat egyszerű egymás mellé helyezéssel vagy mellérendelő kötőszóval kapcsolhatunk össze. Akk.

als auch Englisch. www. oder.mellékmondatot mellékmondattal. Meg akartalak látogatni. Ezen kötőszók előtt mindig vesszőt teszünk. ha az egyik a másiknak alá van rendelve Ich habe gehört. Én fáradt vagyok. denn es regnet.főmondatot főmondattal . mert esik az eső. daß du langes Haar hattest. nicht nur . sooft. trinke ich Kaffee. weder . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. sondern ich bleibe zu Hause. Hause.05. Nincs vessző az und és oder előtt. und wir gehen zur Arbeit. de nem volt időm. de még tanulnom kell. spielt das Radio. sondern (A doch.2013. doch.időbeli alárendelő kötőszót: während.Ich bin müde.kapcsolatos mondatot: und. weil es regnet und auch der Wind weht. oder haben Sie schon welche? Ich ziehe keine Stöckelschuhe an. .választó mondatot: oder. . inzwischen.webtar. wenn Sie noch Zeit haben. . jedoch.hu ::::::* Morgen stehen wir auf. Az alárendelő kötőszók mellékmondatot vezetnek be.hu/keret. Én fáradt vagyok. wie ( egyidejűséget fejeznek ki ) Während ich arbeite. szól a rádió. nicht nur . wenn. allein. sondern . zwar Ich bin müde. allein. Ma itthon maradunk.htm 39/58 . als du Hallottam.oder Etnweder kommst du mit oder bleibst zu Vagy velünk jössz.fordított szórendűek: dann. mert esik az eső.egyenes szórendűek: und. bis. entweder . Meine Mutter bucht. Unterordnende Konjunktion Az unterordnende Konjunktion / alárendelő kötőszó / nem egyenrangú mondatokat köt össze: . ha halmozott mondatrészeket kötnek össze. als. deswegen. határozói. Péter újra egészséges és újra tud dolgozni. Ha fel akarok frissülni. megengedő mellékmondat /. nur után fordított szórend is használható!) .ellentétes mondatot:aber. Az alárendelő kötőszók többféle mellékmondatot kapcsolhatnak össze / tárgyi. Péter németül is és angolul is beszél. Maradhat még. nur. Ich gehe nicht zur Arbeit. aber ich hatte keine Zeit. dagegen Ich wollte dich besuchen.als auch. Vesszőt teszünk az ellentétes kötőszók elé: aber. haza mentem. Peter spicht sowohl Deutsch. trotzdem. Mialatt dolgozom. ha van még ideje. sondern.mellékmondatot mellékmondattal .magyarázó mondatot: denn .Heute bleiben wir zu Hause. jedoch. entweder .sondern auch Peter ist wieder gesund und er kann wieder arbeiten. . denn. hogy hosszú hajad volt. Soll ich Ihnen Briefmarken geben.als auch.auch. így mindig mellékmondati a szórendjük. doch. Mi itthon maradunk. Különbséget kell tennünk az egyenes és a fordított szórenddel álló kötőszók között. amikor kicsi voltál. . klein warst. Ma itthon maradunk mert esik az eső és még a szél is fúj. darum.tag. . solange. deshalb. deswegen gehe ich schlafen.sondern auch. doch. denn ich will tanzen. A nebenordnende Konjunktion-ok / mellérendelő kötőszó / egyenrangú mondatokat kötnek össze: . ezért megyek aludni. sowohl . vagy itthon maradsz. als. dennoch. nachdem. Ezért ezen kötőszavak felosztása nem is olyan könnyű. Megkülönböztetünk: .07. aber.cgi?/lehrbuch. seitdem. Sie können noch bleiben. jedoch. A mellérendelő összetétel alapján megkülönböztetünk: . Vannak páros kötőszók is: sowohl . Miután befejeztem a munkámat. feltételes. seit. jedoch. denn es regnet.deutsch.Heute bleiben wir zu Hause. dennoch. fuhr ich nach Hause.noch. wenn ( előidejűséget ) Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte. sobald.Wir bleiben zu Hause. seit. aber ich muß noch lernen. kávét iszom. aber sie ist keine Buchhalterin.mellékmondatot főmondattal Wenn ich mich erfrischen will.

Er angelte. Ihre Mutter kam nach Hause. Sein Hut war blau. Sie wartete auf einen Zug.deutsch. leírásban használjuk. Darf ich dich danach besuchen? .liebte . . Mivel sokat ettem.Hallo. Er raucht Pfeife. aber niemand war zu … Was machten ihre Freunde gestern nachmittag? Monika war im Kino. Petra.2013. elértük a célunkat. Er trug einen Hut und eine Hose. . fáj a hasam. Sie sah sich einen Film an. Es regnete nicht. Sie wollen mit ihren Freunden sprechen. Sie gingen spazieren.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich liebe liebte Du liebst liebtest Er / Sie / Es liebt liebte Wir lieben liebten Ihr liebt liebtet Sie lieben liebten www. Lektion 18 Petra langweilt sich Petra langweilt sich gestern nachmittag.a.) De sokszor ismétlődő. insofern. Er fuhr nach München. Thom war in seinem Auto. hosszan tartó cselekvést is kifejezhet a folyamatos múlt: Ich besuchte zwölf Jahre lang die Schule. hatten wir unser Ziel erreicht. Uta war am Bahnhof. Da ich viel gegessen habe. bevor. wie. sie. . Dann sah sie einen Mann. Er ging auf der Straße.a. Das Telefon klingelte. Axel war am Fluß.geliebt (Wortstamm: -lieb. es sie -(e)n [13] Die schwachen Verben (a gyenge igék) A gyenge igék folyamatos múltjukat az igetőből -(e)te időjellel képezik: ich machte wir machten ich wartete wir warteten du machtest ihr machtet du wartetest ihr wartetet er. wenn. Arme Petra! Sie konnte nichts tun.webtar.05. obwohl u. Er nahm einen Koffer mit und hielt einen Regenschirm.hu/keret. az elbeszélő múlt. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Manfred und Karin waren im Park. seine Hose war grün und rotgepunktet.cgi?/lehrbuch. als ob. da. so daß.07. insoweit u.hu ::::::* bis. ehe ( utóidejűséget ) Bis die Sonne unterging. Úgy beszél németül.es machte sie machten er. Ezen igeidő személyragjai különböznek a jelen idő személyragjaitól: ich wir -(e)n du -(e)st ihr -(e)t er. habe ich Bauchschmerzen. Es war Thom: . Das Imperfekt (A folyamatos múlt) A folyamatos múlt időt általában elbeszélésben. Er spricht so Deutsch. Ich verbringe zwei Wochen in München. amikor a történetek már nincsenek hatással a jelenre.okhatározói alárendelő kötőszót: weil.htm 40/58 . sie. mintha német lenne. als er ein Deutscher wäre.módbeli alárendelő kötőszót: als.Danke schön.tag. (Innen ered a folyamatos mólt hétköznapibb neve. Und was machte er? Er sang.Natürlich darfs du! Du darfst so lange bleiben wie du willst. Nächste Woche fliege ich nach Deutschland. Mire a nap lement. sie.es wartete sie warteten lieben .

tag.hatte .hu/keret.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich bitte bat Du bittest batest Er / Sie / Es bittet bat Wir bitten baten Ihr bittet batet Sie bitten baten Időbeli segédigék: Konjugation des Hilfsverbs "haben" .geschrieben (Wortstamm: -schreib.hu ::::::* [14] Die starken Verben (az erős igék) Az erős igék foyamatos múltjukat a tőhangzó megváltoztatásával képezik: fahren – fuhr sehen – sah nehmen – nahm Die unregelmäßigen Verben (A rendhagyó igék) Vegyes ragozásó igék: Ezek folyamatos móltjukat tőhangváltással és a –te időjellel képezik: kennen – kannta / bringen – brachte / denken – dachte schreiben .webtar./ -bat.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich schreibe schrieb Du schreibst schriebst Er / Sie / Es schreibt schrieb Wir schreiben schrieben Ihr schreibt schriebt Sie schreiben schrieben rufen .gerufen PERSON Ich Du Er / Sie / Es Wir Ihr Sie [15] (Wortstamm: -ruf.2013.gehabt PERSON PRÄSENS PERFEKT PLUSQUAMPRÄTERITUM PERFEKT Ich habe hatte habe gehabt hatte gehabt Du hast hattest hast gehabt hattest gehabt Er / Sie / Es hat hatte hat gehabt hatte gehabt Wir haben hatten haben gehabt hatten gehabt Ihr habt hattet habt gehabt hattet gehabt Sie haben hatten haben gehabt hatten gehabt Konjugation des Hilfsverbs "sein" . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.schrieb .) PRÄSENS PRÄTERITUM rufe rief rufst riefst ruft rief rufen riefen ruft rieft rufen riefen [16] bitten .deutsch.gebeten (Wortstamm: -bitt.07.05./ -rief.war – gewesen PERSO N PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT PLUSQ UAMPERFEKT FUTUR I werde haben wirst haben wird haben werden haben werdet haben werden haben FUTUR I Ich Du bin bist war warst bin gewesen bist gewesen war gewesen warst gewesen werde sein wirst sein 41/58 www.bat ./ -bet.sein .htm ./ -schrieb.rief .cgi?/lehrbuch.haben .

.. ... .. Kaposvár. ... Er machte eine Stadtrundfahrt mit einem Bus.geworden PERFEKT war gewesen waren gewesen wart gewesen waren gewesen wird sein werden sein werdet sein werden sein PRÄTERITUM PLUSQ UAM-PERFEKT FUTUR I Ich Du Er / Sie / Es Wir Ihr Sie werde wirst wird werden werdet werden wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein 1. Juni früh in München an.. Ihre Eltern viel Zeit für Sie? _________________ 3. .. Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre _________________ Geschwister) bezahlen oder . H-1017 Paßnummer: IJ 2344524 Er genoß den Flug sehr. Ungarn Geburtsdatum: 15. Sie zu Hause Partys machen? _________________ 8. Sie abends lange fernsehen? _________________ 7... Unterwegs sprach der Fremdenführer über die Sehenswürdigkeiten. Sie zu Hause? waren 2. Wie viele Kinder .webtar... müssen. .htm 42/58 . .deutsch... sie kostenfrei? _________________ 10. Ihre Mutter (immer) berufstätig? _________________ 4.. können.2013.hu/keret. Budapest Ungarn. .. . Ungarn Ständige Adresse : Hegalja út 122. und besichtigte München. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Er suchte sich eine Jugendherberge und mietete ein Zimmer.08. Fragen und Antworten a) Ergänzen Sie die x… Machen Sie mit den Fragen Interviews: "Wie war das in Ihrer Familie?" 1.07. Sie pünktlich zu Hause sein? _________________ 6... dürfen.. Präteritumformen von sein.1975 Nationalität: ungarisch Familienstand: ledig Zahl der Kinder: keine Beruf: Student Arbeitsplatz: PATE..wurde . zum Beispiel die Frauenkirche mit den … Sie sahen das www..05. Sie viel helfen? _________________ 5.. Er nahm die U-Bahn und fuhr in die Stadtzentrale. haben.. Sie sahen viele Kirchen. .cgi?/lehrbuch. wollen. Er mußte am Flughafen ein Formular ausfüllen: Herr/Frau Familienname : Kiss Vorname : Tamás Geburtsort: Budapest.hu ::::::* Er / Sie / Es ist war Wir sind waren Ihr seid wart Sie sind waren Konjugation des Hilfsverbs "werden" PERSO N PRÄSENS ist gewesen sind gewesen seid gewesen sind gewesen werden . Sie Probleme in der Schule? _________________ 9. Sie Jobs? _____________ Lektion 19 Thom in München Thom kam am 16. Dann legte er seine Sachen im Zimmer ab.tag.

und spazierten den … Der Fluß war grün. aber wir haben sie dann doch gelöst. . lieber Vater. Petra und Thom packen ihre Sachen. Frau Waldmann ist sehr besorgt.webtar.In Ordnung.tag. Am 8. . Er probierte auch das Münchener Bier. Auf der Pester Seite sind wir zum Parlament und auf den Heldenplatz … Dot haben wir das Museum der Schönen Künste und die Kunsthalle … Ich habe auch in den Thermalbädern gebadet. Ich bin nur um dich besorgt. hast du deinen Flug gebucht? . Wir sind auf dem Gellértberg gewesen und haben die Freiheitsstatue … Die Aussicht ist wunderbar! Das alles ist auf der Budaer Seite. Er hat mir die Stadt gezeigt. Juli 1996 Liebe Mutter. Es gefiel ihm in dieser Kulturmetropole. Néhány erős és rendhagyó ige: anbieten bot an helfen half aufstehen stand auf kennen kannte aussteigen stieg aus kommen kam beginnen begann laufen lief bleiben blieb lesen las einbiegen bog ein liegen lag essen aß nehmen nahm fahren fuhr rufen rief finden fand schlafen schlief gefallen gefiel schreiben schrieb geben gab schwimmen schwamm gehen ging sehen sah halten hielt sitzen saß hängen hing (függ) sprechen sprach heißen hieß stehen stand Lektion 20 Thom muß nach Hause. Wir sind in der Budaer Burg gewesen. Also. An der Isar stiegen sie aus dem Bus aus.05.07. Es ist och schöner! Ich verbringe viel Zeit mit Thom. Mutti. Morgen fliegt er nach Hause und Petra fliegt mit ihm. Er verbrachte hier zehn Tage. VII.Wir müssen schon zum Flughafen fahren. denn das Abendessen ist schon fertig. . mein Liebling.O weh! Ich habe meinen Paß verloren! Warte mal. was fehlt dir denn? Ich habe dich noch nie so nervös gesehen! . ich bin beschftigt.cgi?/lehrbuch.2013. Mutti.Ja. Sie legte ihre Prüfung ab und war für den Sommer frei. Oma und Opa haben mich vom Flughafen abgeholt. denn die Bäume am Ufer spiegelten sich im … Er besuchte auch noch ein Schloß und einige Museen.Ja. www. Mutti. Er wollte noch länger da bleiben. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Budapest hat sich sehr verändert. Ich habe die Matthiaskirche. Jetzt muß ich gehen.hu ::::::* Siegestor und auch die Gebäude der Universität. Eine Woche später schreibt Petra nach Hause: Nefelejcs Str.Petra. Aber das war nicht möglich.hu/keret.. Budapest..Ja. die Fischerbastei und die Nationalbibliothek . 19. Ich habe alles eingepackt.deutsch. denn das war sehr berühmt. .htm 43/58 . Wir haben ein wenig Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt. . hier ist er.Hast du deine Sachen gepackt? . es geht mir gyt. ich habe ihn abgewogen.Hast du deinen Koffer abgewogen? . Ralf und Ingrid! Es geht mir sehr gut. ich habe ihn vor einer Woche gebucht.

sich-es igék (sich beschäftigen) .B. gefallen > gefallen . trinken.htm 44/58 .ragozandő segédige.tégződés) fahren. mitnehmen. akkor a ge.deutsch. ge . Er gibt das Geschlecht des Namenwortes an.helyváltoztatást jelölő tárgytalan igék (gehen) . sie. alakjukat: ge.B.A gyenge igék az alábbi módon képezik 3.előképző az igekötő éa az ige közé kerül: z. leben > gelebt .+ igető + -en (az ige tőhangja esetleg módosul) z. az állítmány ragozatlan része a mondat végére kerül.07. z. einbringen > eingebogen.2013.előképző. elmarad a ge. Alakja nem kap ge.cgi?/lehrbuch. hat gelernt (hat .az időjárásra vonatkozó személytelen igék (es regnet) . das) und die unbestimmten Artikel (ein. ge . z.a hangsúlytalan igekötővel kezdődő igék nem kapnak ge előképzőt. es hat gelesen er. hat getrunken . mehrere Artikel.előtag bekerül az igekötő és az ige közé. es ist gekommen wir haben wir sind ihr habt ihr seid sie haben sie sind Haben-nel többek között a következő igék állnak: . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.ha az igének hangsúlyos igekötője van. bestellen.B.a módbeli segédigék (sollen) Sein-nal többek között a következő igék állnak: . A különféle mondattípusokban az állítmány helyére a ragozott rész (tehát a sein vagy a haben) kerül. fahr -szótő.ha az ige –ieren végződésű. verbringen > verbracht. azaz 3. bleiben. kaufen > gekauft. en .gyakori a tőhangzó megváltozása is: z. werden Das Partizip Perfekt (Az ige 3.előtagot.B.B. ein). akkor a ge .hu/keret. az ige 3.ha az igének hangsúlyos igekötője van (elváló igekötős igék). sie. z.05. die.előtag.tárgyas igék (sehen) . bestellt . lernt -szótő.B. és a tő után –t járul.ragozandő segédige. ankommen > angekommen . ich habe ich bin du hast du bist er.hu ::::::* Eure Petra Das Perfekt (A befejezett múlt) Az igék befejezett múlt alakját a sein vagy a haben jelen idejű ragozott alakjával és a főige befejezett melléknévi igenevével. sagen > gesagt.B. ist gefahren (ist .ha az igének hangsúlytalan igekötője van. alakja) .Az erős igék pedig: ge. singen > gesungen Képzése: lernen.sein. spazieren > spaziert Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre der Artikel.+ igető + -t z. sehen > gesehen. hat mitgenommen Mindképt csoportra vonatkozik: .állapotváltozást jelölő tárgytalan igék (einschlafen) . t . beginnen > begonnen. s az igekötő az ige előtt marad. Wir unterscheiden die bestimmten Artikel (der. abwaschen > abgewaschen. eine. Alakjával képezzük: lesen > ich habe gelesen / kommen > ich bin gekommen Természetesen itt is megtalálható a mondatkeret.tag.előképző.tégződés) A segédigéket jelen időben ragozzuk: . fliegen > geflogen.B. www.webtar. z.

das Rufzeichen. das Präteritum = die Mitvergangenheit. Satzzeichen sind z. Das prädikat ist das Satzglied. Mäntel der Mitlaut. Frauen. drei Geschlechter. Mein Onkel ist in Innsbruck. klein. ü das Verb = das Zeitwort. eine Bitte o. Wir gedenken der Toten (Ergänzung im Gen. -ler (Tischler) das Namenwort. regnen. Frau.05.B. z. unser. z die Mitvergangenheit = das Präteritum. das Satzglied.: be. die Nachsilbe. die Wörter: Maria. die Ergänzung. Buchstaben für Umlaut sind: ä. z. zum Beispiel: Die Mutter sagte: „Ich gehe jetzt einkaufen”.: -ung (Hoffnung). k. chen (Mädchen).: am längsten) die Vorsilbe . freundlich. Man erkennt das Geschlecht am bestimmten Artikel der Einzahl: der Baum (männliches Geschlecht). Sein Inhalt ist eine Frage. das Fragezeichen. Wörter in der Einzahl sind zum Beispiel: Bach.webtar. euer die Gegenwart = das Präsens . d. f. v. er. Die Mitvergangenheit ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragte. Genitiv der Fragesatz. ö.: Bähce. Mantel. Akkusativ.). es. Aufforderungssätze sind zum Beispiel: Seid gut zu den Tieren! Besuche mich doch einmal! Bringe mir bitte den Bleistift! der Aussagesatz. u die Silbe. Die gegenwart ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs). sie schreiben. Er las die Zeitung. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter.(gelaufen). der Selbstlaut. Er stellt etwas fest und schließt mit dem Satzpunkt. die direkte Rede = die wörtliche Rede . Man unterscheidet drei Vergleichsformen: die Grundstufe (z. das Prädikat = die Satzaussage = die Satzaussage . Wohin gehst du? Wird es morgen regnen? 6W-fragen. das im Satz manchmal notwendig ist. Sein Inhalt ist eine Aufforderung. dein.B.tag. n. der Beistrich. Er schließt mit einem Fragezeichen. wohnen die Vergleichsformen. das Wetter (sächlichesGeschlecht) die Mehrzahl.B. s.htm 45/58 . Buchstaben für Selbstlaute sind: a. die Meiststufe (z. Das Wort ab-ge-ris-sen besteht aus vier Silben (Wortteilen) der Umlaut.: ich schreibe.: schreiben. die Mehrstufe (z. l. ä. Buchstaben für Mitlaute sind: b. p.B. ein Wunsch.hu ::::::* der Aufforderungssatz.: ich. c. Er ist nach Innsbruck gefahren.hu/keret.: länger).). Sie steht zwischen Anführungszeichen. der Fall – Nominativ. h.(betrachten). Inge hilft dem Onkel (Ergänzung im Dat. Kinder.07.: lang). m. Nachsilben sind z.(verrechnen) www. sie. Die meisten Sätze bestehen aus mehreren Satzgliedern: Die Mutter gab mir mein Taschengeld.B.2013.B. j. du. Rürwörter sind z. fleißig. -nis (Zeugnis).B. Fritz holt die Milch (Ergänzung im Akk. Haus.: Der Hund bellt. der Satz. die Krankheit (weibliches Geschlecht). Verben sind z. Er las die Zeitung. Luft. die Anführungszeien. ver. -tum (Reichtum). mein.B. Das Präteritum ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragt. der Satzgegenstand = das Subjekt. -heit (Krankheit). Kind. sie. du schreibst. Eigentschaftswörter sind zum Beispiel: groß. q. der Punkt. Namenwörter sind z.B. e. leben.B. Frau. Er arbeitet in einem Büro. 1 2 3 4 das Satzzeichen. Vorsilben sind z. Katze. die Einzahl. grün. Der Satzgegenstand ist das Satzglied im Nom. Dativ. Das Perfekt ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater hat gelesen. das Fürwort = der Stellvertreter. w.B.deutsch. das Eingenschaftswort. Mein Vater ist Schlosser. das vom Zeitwort (Verb) gebildet wird: Der Vater liest die Zeitung. Die Ergänzung ist ein Satzglied. ge. wir. x. Schmerz das Perfekt = die Vergangenheit. Aussagesätze sind zum Beispiel: Die Geschichte ist lustig.B. Wörter in der Mehrzahl sind z.B. r.). Sätze sind z.B. wir schreiben das Geschlecht. Fragesätze sind z. ß.: Der Vater liest die Zeitung. -lein (Tischlein). t. i. ihr. In den Ferien fahren wir aufs Land. g.cgi?/lehrbuch. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. o.

05. (itt) Der Kugelschreiber liegt …………… dem Tisch. Das ist der Hof …………… Herrn Waldmann.hu/keret. das ist kein Apfel. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. …………… das ein Mann und ein Baby? …………… das eine Katze oder eine Maus? Ist das eine Maus? …………… .. (nő) Es ……………. eu Übungen Lektion 1. …………… ist ein Bleistift. Der Mond ist nicht …………… . Buchstabenpaare für Zwielaute sind: au (äu). Der Hof ist …………… .webtar. Und wie geht es Ihnen? ……………. Gute Nacht! Auf ……………. …………… dem Fenster steht ein Tisch. (fa) …………… das Frauen? Nein.htm 46/58 .. Wir unterscheiden Einzahl (der Mann) und Mehrzahl (die Männer) die Zukunft. der Zwielaut. Auf dem Tisch liegt ein Buch und …………… ein Bleistift. das sind keine Frauen. Lektion 3. Sie sind ……………..deutsch. . mir gut. Das sind ein Mann und ein Junge. es geht mir sehr gut. das sind Männer. Ist Bild fünfzehn …………… Katze? …………… . Frau Waldmann.cgi?/lehrbuch. Was …………… das. das ist eine Maus. das ist eine Maus. ich bin fit. Ich bin ……………. Nacht! Sie sind aus Ungarn. Waldmann.. (közel) …………… Himmel sind viele Sterne. Ich bin Deutscher. ! Auf Wiedersehen! …………….. Ist das ein Auto …………… ein Flugzeug? Ist das ein Ei oder …………… ? (nem az) Das …………… ein Baby und eine Frau. . ich bin Ungarn. Das Schlafzimmer ist …………… dem Haus. Der Kugelschreiber liegt …………… auf dem Tisch.2013.. Lektion 2. Das ist …………… Katze. ……………...hu ::::::* die Zahl. Sie …………….tag. Die Kinder werden spielen. ... ich bin fit. Maria! Bin ich Frau Waldmann? Ja..07. (még egy … is) …………… dem Tisch steht ein Bett. . (vidéken) www. Ich bin aus Ungarn. Was ist das? Das ist …………… Mädchen. geht es Ihnen? Ich bin ……………. aus Deutschland. Das Buch liegt …………… Tisch.. ich bin fit. (szemben) Lektion 4. Sie ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater wird lesen. Das sind fünf …………… .. ai. Ich bin nicht ……………... ich bin aus ……………. ei. Oh. (nő) Es geht mir ……………. guten ……………. das ist eine.

.. Ich bin ……………. Petra und Ropf sitzen auf ……………. Womit beschäftigst du ……………. .. fertig? Was macht Martin? ……………. regnet nicht. die Haare. Monika. Deutschland. Der Apfel ist auf …………… Teller. Herr Waldmann ist der ……………. es frißt. (almafák) Neben dem Fluß …………… drei Pferde. Hallo Petra..tag.. in der Nähe von München. Auch der Hund ist …………….deutsch. (fiú) Die Frau und …………… Baby sind im Haus. Sie sind …………… . (a soros) Petra wartet ……………. Petra und Ingrid? (kinek a …) Herr und Frau Waldmann sind die …………….. (állnak) Lektion 5. und sei vorsichtig! (jó szórakozást) Monika ist im Badezimmer.... .. . sind zwei Gruppen. (repölőgépek) Sind die Flugzeuge …………… ? Nein. Wie geht es ……………. er ist im Haus.. (a konyhában) Herr Waldmann ……………. (még mindig) …………….. hier eine Gesellschaft. geht. du. Die Sonne scheint und ……………. Im Restaurant des ……………. Ingrid spielt mit ……………. Lektion 8. der Kinder. aber hier im Hotel ist es heiß..cgi?/lehrbuch. Couch. Die Mädchen ……………. (ott) Die …………… sind am Himmel.. . Er ist der ……………. …………….05. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.. Wer ist im Bett? Der …………… ist im Bett. .htm 47/58 ... müde. ist das Hotel? Das Hotel ist sehr schön. Thom? www.. von Herrn und Frau Waldmann. Sie wäscht ……………. …………… ist es nicht. Ist die Frau …………… Klassenzimmer? Ist der Mann im Haus? …………… . von Petra und Ingrid. von Frau Waldmann.. in dem Lehnstuhl.07. kommt und läuft. Petra und Ingrid. Sie telefoniert ……………. Puppe. ? Du bist an ……………. Lektion 6. Ich putze ……………. ich bin fertig.hu ::::::* Die Berge und der Fluß sind …………… . (egy tojás) Ist das Ei im Auto? Nein. (a tengerben) Wo sind …………… Flugzeuge? Ein Apfel ist auf dem Teller. noch die Zähne.2013. meine Mutter ist auch Ungarin.webtar. (tudod) Ich …………….. Lektion 7. dort sind sie nicht. und daneben einige Lämmer.... Ralf ist der ……………. (messze) Diese Bäume sind …………… .. ……………. …………… ist auf dem Teller? Die Frau …………… im Klassenzimmer..hu/keret. Heute abend ……………. (a házban) Was ist auf dem Teller? …………… ist auf dem Teller.. (van) ……………. (az ő …-jával) Ist das Abendessen …………….. (szálloda) Einige spielen …………….. Kinder sind Ralf.. Draußen ist es sehr …………….

nach zwölf. . …………………. . Ich bin zwanzig Jahre ……………. in Südwast-Ungarn. Meine Mutter hat ihre Schwägerin ……………. und immer noch sehr hübsch.. (mindketten) Mein Vater arbeitet ……………. . Meine Großmutter lebt ………………….. Wir Postkarteb kaufen? (tud) www. gehe ich in die Turnhalle.cgi?/lehrbuch. (nyugdíjasa) Meine Mutter ist ……………. sind 66 Jahre alt.. Meine …………….webtar. (kell) Darf ich …………………. (kitűnő) München ist ……………. Hast du Verwandte? Nein.. . (keményen) Meine Mutter ist ……………. um 7 Uhr auf. breite Schultern. (déltől) ………………... du einen Bruder oder eine Schwester. sie ist schwanger. die Haare und rasiere mich. (8 órakor) Die Mittagspause dauert ………………... (már nem) Mit der Tochter meiner Tante ………………….. auf einem Bauernhof ist interessant. Petra? Meine Mutter …………………. bis dreizehn Uhr.. Die Vorlesungen beginnen ………………. wo ………………….. Petra! (várj) Ich bin …………………. …………………. (negyed) Zweimal in der ……………….05. .... (áltakában) Es ist ………………. (unikahúg) Sie sind beide …………….deutsch. (későn) Lektion 12. (eltölt) Wir treffen ………………….hu ::::::* Kaposvár ……………. du deine Verwandte oft? (látod) Sie ist ………………….07. (de) Dein Deutsch ist ……………. Auf unserem Hof haben wir Schweine und ………………….. ist erst vier Jahre alt.. auch ein Brief aufgeben. auf und gehe früh ins Bett. Ich habe ………………. viel wissen. (nem szereti) Lektion 10.. Lektion 11. halb acht weg. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. mit meiner Tante und meinem Cousin nur an Feiern. . ich putze mir die Zähne. (vékony) Wir treffen ………………….. (tehenek) …………………. . (minden nap) Ich wasche ……………….htm 48/58 .. Ich möchte über Ungarn und ………………. (tényleg) Sie ist nicht mehr schlank.2013. (az ő …-jüket) Sie ……………. (a magyarokról) Ich stehe ………………. Das ……………. eine gute Mutter. (élet) Hast du keine Verwandten? ……………. (feléjük) Lektion 9. . (által) Monika kommt …………….. mit meinem Cousin selten..hu/keret.. seine Universität bekannt. ? (veled tartani) Entschuldigung.. (az apámnak a …) Meine Großeltern lieben Kind. Er ist der Vater meiner ……………... . Ich kämme ………………. gehe ich spät ins Bett.. .. (tanít) Meine Eltern …………………. (mert) Sie haben ……………. Mathematik und Physik. jünger aus. ich viel Zeit... Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. . (hetente) Ich stehe ……………. der Arbeit sehr streng. unsere Familie ist …………………. . (néznek ki) Er ist groß ………………….tag. ……………. .

(csomag) Sie …………………. . (egyre/mindig) In der Stadt ist das Leben …………………. (sajnos) …………………. noch Mehl. …………………. (sokkal) Petra …………………. den Rasen gern. einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. für Sport. Sie ………………. und Schwimmen. (egyszer) Frau Waldmann braucht …………………. der Zeitungskiosk? (hát / nos) Lektion 13. . . Mädchen sind schlanker. bitte. (szüksége van) Dann geht Frau Waldmann zum ………………….cgi?/lehrbuch. mehr Probleme. von Telefonkarten. sich in der Bar.tag. beide haben ihre Vor.05.deutsch. sechs Eier usw. dann bei der zweiten Kreuzung rechts. (egészségesebb) In den Städten gibt es …………………. auf dem Lande oder in der Stadt? (jobb) …………………. . Lektion 15. Das Telefon klingelt. (szeretne) Die Post ist rechts das …………………. wo finden wir die Post? (mondja) Ja. ! (ötlet) Herr Waldmann liebt die ………………. Kasse. (múzeum) Ralf mag ………………. Helfen? (Önnek) Wir haben …………………. Liste? (az ő) Sie …………………. Dieses Mädchen ist schlank. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.htm 49/58 . als in der Stadt. Kekse kaufen. den Hörer ab. . (kerti munka) Herr Waldmann ……………….2013. (él) In der Stadt ist die Luft …………………. (körülbelül) Frau Waldmann geht …………………. (tesz) Was steht noch auf …………………. du mir Zucker aus dem Laden? (hozol) Frau Waldmann braucht ………………….webtar. wir …………………. (azok a) Dieser Ball ist am größten. in der Woche ein. (ablak) Wir …………………. auf dem Lande. (érdeklődik) Sein Hobby ist das ………………. (némi/valamennyi) Sie will noch Brot und eine …………………. Zucker. (egyenesen) Kann ich …………………. es mit einem Theaterstück? (lenne) Ich ………………. 4 Stück Äpfel. (szivesen) Dann ………………. (tíz deka/100 geam) Sie braucht Zucker und …………………. (túl) Petra und Thom …………………. (hátrány) Lektion 14.hu/keret. uns bitte. Groß. und spiele gern Basketball. (nyír) Ralf ………………. mir nicht. Schneller. (beszélgetne) Wo ist das Leben …………………. keine Briefmarken. . . (labdarugás) Lektion 16. (tisztább) Die Städte haben viele …………………. Er hat schon viele.und Nachteile. (kedvel) Ich male und segle ………………. einige Bildkarten.hu ::::::* Gehen Sie …………………. (veszi) Countrymusik ………………. Sie kauft …………………. Er ist …………………. www. …………………. Äpfel. leider keine Postkarten. Theater nicht. . (negyedik) Bei dem anderen …………………. (tetszik) Wie ………………. Wir treffen uns vor dem ……………….07. (néhány) Ralf. Gebäude. Obst und Gemüse. (hát) Auf dem Lande ist das Leben …………………. Wo ist …………………. Wurst und ein Hühnchen. (hentes) Ich möchte ………………….ins Kino gehen! (hagyjon minket) Das ist eine gute ……………….

. (egy bőröndöt) Monika war im Kino. (megtekintette) Es ………………… ihnen in diesem Kulturmetropole. Petra ……………… sich gestern nachmittag. (jövő héten) Sie konnte ……………… tun. . Sie ……………… sich einen Film an. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. (viselt) Er nahm ……………… mit und hielt einen Regenschirm.htm 50/58 . Ihre Mutter kam nach Hause. Am Montag gehe ich ………………. Übrigens ist es ……………… 1996.hu ::::::* Machst du etwas ………………. Dann spiele ich Fußball.! Wir treffen uns am Donnerstag. an? (magassarkú cipő) Das ……………….05.2013. (eszik) O weh! ………………. Er ……………… nach München. dauert es? (milyen sokáig) Ich habe ………………. (nagyszerű) Ziehst du dir morgen ………………. www. zum Beispiel die Frauenkirche. (unatkozik) Sie ……………… mit ihren Freunden sprechen. (valószínűleg) Die Arbeit wird ……………… sein.cgi?/lehrbuch. Juni früh in München an. (szabad) ……………… fliege ich nach Deutschland. zur Party von Jürgen? (holnap) Ich ziehe mir ……………….hu/keret. etwas eine Stunde. Du ……………… so lange bleiben wie du willst. (fodrász) ………………. (farmernadrág) ………………. mit der Familie zu Abend. (sich ansehen) Thom war in seinem Auto.07. (vigyáz) Im Urlaub werden wir ……………… Abwechslung streben. Warum? (különöst) Ach. (ankommen) Er ………………….webtar. (csak) In deinem ……………… gibt es keine Maschinen.tag.deutsch. das ist der Geburtstag meines Vaters. (tart) Lektion 17. (röplabda) Das ………………. (szegény) Eine Maschine ……………… aufräumen. wird wieder Montag sein. mir nicht. am Flughafen ein Formular ausfüllen. Sie …………………. (iroda) Lektion 18.. in die Stadtzentrale. Kommst du ………………. (könnebb) Du ……………… in einem Sessel sitzen. es tut mir ………………. (szálltak) Sie spazierten den Fluß ………………. (fog) Maschinen werden auf die Kinder ……………… . Arme Petra! Sie ……………… nicht tun. . Ein Freund von Herrn Waldmann ………………. (holnap) Dein Leben wird sich ……………… verändern. (senki) Was ……………… ihre Freund gestern nachmittag? (csináltak) Uta ……………… am Bahnhof auf einen Zug. (kellett) Er nahm die U-Bahn und …………………. spielen. eine Blaue und meine Stiefel an. um 12 Uhr. (semmit) Lektion 19. An der Isar …………………. (fogsz) Du wirst dich ……………… fühlen. Thom ………………….? (szombaton) Nichts ………………. (mentél) Er …………………… auch noch ein Schloß und einige Museen. . (akart) ……………… war zu Hause. sie aus dem Bus aus. (csodálatosan) Vielleicht werde ich ……………… sein und keine Maschinen haben. (felel meg/alkalmas) Am Donnerstag gehe ich zum ………………. (tudott) Er ……………… einen Hut und eine Hose. viele Kirchen. ich esse einen Sandwisch. am 16.

/ Der Lehrer läßt die Schüler den Text übersetzen. Selbst die Klügsten können irren. Klaus erzählte. er habe sein Heft zu Hause vergessen. / An wen denkt er? Ein gewisser Jemand. (maradni) Unterwegs sprach der ………………… über die Sehenswürdigkeiten. Petra. Ich habe mein Heft in der Schule gelassen. sie hat nichts gekauft. Für längere Reisen werden Lebensmittel und Getränke mitgenommen. / Du sollst deine Eltern ehren! / Nein. / Man kann nicht jedermann gefallen. / Ich wasche mich.hu/keret. / Wir haben keine Äpfel mehr. ob er gelernt habe. Wir stellen die Zampe in die Ecke. / Er war sogar im Parlament. ich ………………… sie vor einer Woche gebucht. (mentünk) Frau Waldmann ist sehr ………………… . ist sehr reich. / Ich hatte keine Zeit einzukaufen..htm 51/58 . (voltunk) Auf Pest ……………………. / Hier ist das Buch. Hast du deine Sachen …………………? (becsomagol) Hast du seinen Koffer …………………. Du wirst nicht durchfallen. / Wer so einen großen Wagen hat. Ich hätte mir das Bild gekauft. muss sehr reich sein. Er soll nächste Woche nach Wien fahren. worüber wir uns sehr freuen. Die Türen schließen sich. wenn ich mehr Geld gehabt hätte. / Der Direktor begrüßte uns lächelnd. / Ich wasche mir die Haare. / Ich habe eine halbe Stunde geschwommen. / Das Kind kann schon gehen.. er werde morgen ankommen. Er lernt fließiger als sein Bruder.webtar.07. / Solche Kinder sind sehr faul. / Wir haben viel gespielt Der Maler. / Er habe seine Tante besucht. / Alles. / Er ging an die universität Freiburg. www. der Schüler antwortete. / Die Ausstellung wird morgen eröffnet. das ich gekauft habe. (engem) Wir sind auf dem Gellértberg ……………… . Ich habe mir neue Schuhe machen lassen. daß er ihm morgen sein Heft zeigen möge. ………………… du deine Karte gebucht? Ja. / Ich bat ihn. / Hier darf man nicht rauchen.. / Wer mag das gemacht haben? Die Geschäfte werden um sechs Uhr geschlossen. Peter sei nach Wien gefahren. Habt ihr noch welche? / Ist alles in Ordnung? / Aller Anfang ist schwer. / Heute kommt mein Freund an. was wir sagten. / Ich denke an meine Mutter. Ich denke daran. worüber wir gestern diskutiert haben. / Wenn er doch geholfen hätte! Der Lehrer fragte den Schüler. Mutti. Dort kommt dein Vater gelaufen. Der Schüler antwortete. er ist nicht mehr krank. ? (lemér) Ich habe dich …………………. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Vorher hatte er zwei Semester in Bern studiert. and die Straße ist noch naß. / Er lernt so fleißig wie sein Bruder. daß er sein Heft zu Hause vergessen habe. / Hier spricht man deutsch. Ich bekam heute einen Brief. wo sein Heft sei. / Ich würde dieses Buch lesen. wir zum Parlament gegangen. / Der Chef bittet Sie. / Es tut mir leid. dessen Frau dort kommt. / Ich lasse mir Schuhe machen.. Mein Vater kann gut deutsch.. hat ihnen gut gefallen. Es hat die ganze Nacht geregnet. Lektion 20. Er macht eine Stadtrundfahrt mit rinrm ………………… . / Alle Menschen müssen sterben. Am Eingang steht einer (eine).2013. Ich werde vom Lehrer gelobt. (megváltozott) Lies immer gute Bücher! / Es gibt ja deren genug. (aggódik) Budapest aht sich sehr …………………. / Vorige Woche war ich in Graz.deutsch. ich bin noch nicht fertig. / Wir haben viel zu tun. / Bist du schon fertig? / Nein. Mein Freund schreibt. / Jetzt wollen wir ein Lied anhören.tag. / Darf ich hier Platz nehmen? Ich möchte einen leichten Sommerstoff. er möge mit mir kommen. daß Sie um drei wiederkommen sollen. Hat sie etwas gekauft? / Nein. . Der Lehrer sagte.hu ::::::* Er wollte noch länger da ………………… . / Ich werde morgen abreisen.cgi?/lehrbuch. / Das Kind selber (selbst) bemerkte es. sie nervös gesehen! (még soha) O weh! Ich habe ………………verloren! (az ú tlevelemet) Oma und Opa haben …………………… vom Flughafen abgeholt.05. Sie ist wieder da.

um zu helfen." Beide gehen in das Wohnzimmer. fragt Frau Weinert. Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann? Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. / Ich muß heute noch viel lernen. Ihr stört mich bei der Arbeit. dem Hund von Frau Weinert. in Rom. Wenn die geschlossene Ehe nicht gut geht. möchtest du etwas zu essen?". Linda ist mit Nepomuk. aber er trinkt nichts. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei Uhr Unterricht. / Wäre doch das Wetter schön! Dieser Schüler ist den anderein ein Vorbild. Wann? Wie lange? 4.webtar. Wann? Von wann bis wann? www. Lektion 9. / Er kommt.2013. allein. so leben doch die meisten Erwachsenen als unverheiratetes oder verheiratetes Paar oder in einer Familie zusammen. Mittags haben wir eine Stunde frei. weil er fleißig lernt.05. machen Sie bitte auf. Wenn gemeinsame Kinder da sind. aber er trinkt nicht. feieren sie meistens eine traditionelle Hochzeit mit vielen Verwandten und Freunden. "Haben Sie Probleme mit ihm gehabt?". Jetzt trinken wir aber trotzdem zusammen Kaffee. Lektion 7 3. "Warte.tag. aber der Kuchen schmeckt ihm wohl besser als das Hundefutter.hu ::::::* Er war nicht einmal im Parlament. "Ja. ohne viel zu studieren.htm 52/58 . die bei ihm leben. "Nein". der weniger oder kein Geld verdient. ich mache eine Dose Hundefutter für dich auf".cgi?/lehrbuch.deutsch. vielleicht hat er Hunger. Bond.hu/keret. Dein Freund scheint krank gewesen zu sein. bekommt nach der vollzogenen Scheidung der Partner. Die katolische Kirche akzeptiert solche Scheidungen allerdings nicht. "Hallo. Lösungsschlüssel Lektion 3 b) Mein Name Ich Ich Ich ist komme wohne heiße Bond. lacht Frau Weinert. aus Paris. / Wir bitten dich. "Was kann ich dir denn sonst geben. Ich wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen. uns zu besuchen. können beide Eheleute vor Gericht gehen und sich scheiden lassen. aber er sagt nichts. monatlich vom anderen eine bestimmte Summe für sich und die gemeinsamen Kinder. "wir haben uns ganz gut verstanden. die Verbrecher zu suchen. ich bin es. Diese Aufgabe ist noch heute zu machen. Nepomuk. fragt Linda den Hund. Wenn zwei junge oder ältere Menschen sich entscheiden zu heiraten. Auch wenn viele Menschen heute in den deutschsprachigen Ländern allein leben. der das ganze Jahr fleißig gelernt hatte. daß die Briefe bis heute hätten geschrieben werden müssen. Die Menschen helfen der Polizei. bestand die Prüfung. sagt Linda und geht in die Küche. Da klingelt es an der Haustür. meint Linda. Ich weiß. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Sie haben wohl Recht". das Linda gekauft hat. Ich verspreche dir fleißig zu studieren. Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen. Sie gibt ihm eine Schale Wasser. eine Fremdsprache zu studieren." Linda öffnet die Tür." Lektion 11.07. Die Aufgabe. ist nicht leicht. Er geht in die Schule. Frau Weinert. Dieser Schüler. Die jeweilige Braut trägt dann ein langes weißes Kleid und der Bräutigam einen dunklen Anzug. anstatt zu helfen. Sie scheint nicht gut geschlafen zu haben. Du kannst die deutsche Sprache nicht erlernen. Wie lange? 3. Die Pausen dauern 5 Minuten. Wann? 2. ohne die Hausaufgabe geschrieben zu haben. "Hunger hat er.

Können wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?" Kellnerin: "Ja gerne..Übung zur Grammatik 2.. Ihre Mutter (immer) berufstätig? 4. Peter . den Führerschein machen. will).." Anna: "Da kommt die Kellnerin schon. er die Prüfung machen. _darf_______________ 2. Er . _muss_______________ 5.hu/keret. sonst bin ich nachher schon satt und kann gar nichts mehr essen. Entschuldigt bitte.. ihr könnt ja schon bestellen. Judith.. aber Sie müssen sich an einen anderen Tisch setzen. . Sie pünktlich zu Hause sein? 6. ich muss mir nur kurz Zigaretten holen. Sie Jobs? waren _Hatten__________ _War____________ _Mussten__________ _Mussten__________ _Durften__________ _Durften__________ _Hatten__________ _Mussten___________ _war_____________ _Hatten___________ [1] Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Kasus Maskulinum Nominativ ein Mann Akkusativ einen Mann Dativ einem Mann(e) Genitiv eines Mannes Singular Kasus Nominativ Dativ Maskulinum der Mann dem Mann(e) Femininum eine Frau eine Frau einer Frau einer Frau Neutrum ein Kind ein Kind einem Kind(e) eines Kindes [2] Femininum die Frau der Frau Neutrum das Kind dem Kind(e) 53/58 www. da darf/kann ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen.. Sie Probleme in der Schule? 9.. ." Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee.. Sie abends lange fernsehen? 7. Was möchten Sie denn?" Führerschein ( darf. Sie können den Tisch dort am Fenster nehmen.. .. Sie viel helfen? 5.. dann kannst du das ja noch machen. wenn der Kellner kommt. .. Bitte entschuldigen Sie.. 1.. muss.hu ::::::* Lektion 12 1. Mit 18 Jahren .... dieser ist reserviert.. .. in eine Fahrschule gehen.. noch drei Monate warten. aber er ist noch nicht _will / möchte________ 18 Jahre alt. . . Ihre Eltern viel Zeit für Sie? 3. Ergänzen Sie darf.. Wie viele Kinder ." Kellnerin: "Guten Tag.05.. _darf / kann__________ 6. will. In (D) . Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen.tag.. _darf________________ Lektion 18 Fragen und Antworten 1... . Man ... muss. Ich möchte eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen." Jan: "Dann müssen wir wohl umziehen. Was möchtest du denn. Sie zu Hause Partys machen? 8. sie kostenfrei? 10. _muss_______________ 3.cgi?/lehrbuch... kann.. Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre Geschwister) bezahlen oder . Dann . kann. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Jan: "Sollen wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?" Anna: "Ich möchte lieber ein Eis essen.deutsch. Sie zu Hause? 2..2013. er dann Auto fahren.07." Jan: "Na gut... . man nicht privat Auto fahren lernen.htm ...webtar. 4.

cgi?/lehrbuch. geschlagen. dies(es) / ez. ugyanez a(z) selber. az. ich werde lieben www. ein gewisses (egy bizonyos) etwas (valami) nichts (semmi) es A HATÁROZATLAN NÉVMÁSOK HASZNÁLATA A man határozatlan névmás jelentését tekintve általános alany. tárgy.a kanyaró [4] A mutató névmás A német mutató névmások a következők: .a testvérek.dieser. olyan A határozatlan névmás A legfontosabb határozatlan névmások: man (mint "általános alany": "az ember. ha nem mértéket jelentenek: Hier tanzen zwei Paare. ich schrieb. ich werde schreiben. A magyartól eltérően többes számban állnak a német nyelvben azok a főnevek. die.sok könyv. dieselbe.deutsch. bárki. gesungen . az emberek" kifejezésekkel fordítjuk. diejenige. Ich habe zwei Uhren.a himlő. ich werde geschlagen. gelobt. Partizip Perfekt Mittelwort d. um acht Uhr .két darab kenyér.2013. A man határozatlan névmást csak egyes szám alanyesetben használjuk.derselbe.a húsvét. fünf Glas Bier . C. . Sie kauft sich neue Schuhe.két kép. Wir brauchen drei Gläser.nyolc órakor Többes számban állnak ugyanezek a főnevek.") jemand (valaki) niemand (senki) jedermann (mindenki. die Blattern . és néhány nőnemű főnév: fünf Mark . Aktiv das .Két órám van. ich schlage. jenes / az.négy pár cipő.webtar. schlagen. ich liebe Präteritum erzählende Vergangenheit ich las. 2. ich hatte geliebt Futurum I einfache Zukunft ich werde lesen..a szülők..cselekvő igeragozás . ich liebte Perfekt Vergangenheit ich habe gelesen. die Ferien .htm 54/58 . emez jener. viele Bücher . és súlyjelölő hím.Három pohárra van szükségünk. ich habe geschrieben. die Weihnachten . singend . 3. vagy " az ember. A man névmás mellett az állítmány ragozott igéje mindig egyes szám harmadik személyben áll. vier Paar Schuhe . selbst / maga . . dasjenige / az.Új cipőt vásárol magának. schlagend.07. ez a(z).das System der deutschen Konjugation Lateinische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung Beispiele: A. [3] A magyar nyelvtől eltérően többes számú főneveket használunk a német nyelvben az egynél nagyobb tőszámnevek és egyes határozatlan számnevek után: zwei Bilder .05.hu ::::::* Plural Nominativ die Männer die Frauen die Kinder Dativ den Männern den Frauen den Kindern Beachte: Die Pluralformen der Artikel sind bei allen drei Geschlechtern gleich. ez a(z).a szünidő. Form 1. dasselbe / ugyanaz a(z).hu/keret. das / ez. eine gewisse.Tätigkeitsform ich liebe.minden nép Kivételt képeznek a számhoz kapcsolódó mérték-.tag.és semlegesnemű főnevek: zwei Stück Brot . . die Geschwister .. lobend.Barna szeme van. Partizip Präsens Mittelwort der Gegenwart liebend.a költségek.és részes esetben az einer megfelelő eseteit használjuk. az a(z). Tempus Zeit Präsens Gegenwart ich lese..Két pár táncol itt. Vergangenheit geliebt. .. amelyek páros testrészeket vagy páros testrészeken viselt ruhadarabokat jelölnek: Er hat braune Augen. diese. Nominalformen 1. ich werde gelobt B. ich habe geliebt Plusquamperfekt vollendete Vergangenheit ich hatte gelesen. alle Völker . ich lobe 2. [5] A német igeragozás rendszere .solcher. az a(z) . singen . die Kosten . akárki) irgendwer (valaki) ein gewisser. .öt márka. az emberek stb. A magyartól eltérően csak többes számban használunk a németben bizonyos főneveket: die Eltern . Infinitiv Grundform lieben. mennyiség-.öt pohár sör. amaz . loben. die Nasern . az a(z). Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.. magyarra többes szám harmadik (esetleg első) személyben. amaz derjenige.. ich hatte geschrieben. die Ostern .der. jene. Passiv Leideform ich werde geliebt. solches / ilyen.a karácsony. solche. ich schreibe.

A jövő idők használata Futur I. személyű igealakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával. stoßen. sehen. A jelen időt a németben általában ugyanakkor használjuk. és 3. sie öffnen. ha meghatározott irányban való mozgást akarunk kifejezni. A tőhangzóváltozásnak két típusa van: . a főige befejezett melléknévi igenévi alakja változatlan marad: A múlt idők használata Präteritum: a németben az elbeszélés alapvető ideje. fressen. amelynek nincs kapcsolata a jelennel. alakkal kifejezhető. trocken (szárítani). Ha az igető .05. fahren. laufen. du arbeitest. Előfordulhat összetett mondatban. ihr öffnet. személyben megváltoztatják tőhangzójukat. A jelen idő többes szám 1. zeichen (rajzolni) stb igéket. sie reisen. tragen. (Ezért fáradt vagyok) Kifejezhető a Perfekt alakkal olyan cselekvés is. ihr reist. mint a magyarban. -ß. Perfekt: akkor használják. schlagen. Ugyanígy ragozzuk még például a baden (fürödni). . ch. sitzen (ülni). stottern (dadogni). egymás után következő mondatokban és egyszerű mondatban is. és 3. Plusquamperfekt: Azt fejezi ki. ha ki akarják fejezni. alakját a werden segédige jelen idejével és a főige jelen idejű főnévi igenevével képezik.A partra úszott. empfehlen. atmen (lélegezni). Ha ki akarják emelni. er arbeitet. hogy a múlt esemény közvetlen kapcsolatban van a jelennel.nyomatékos felszólítás a 2.Már bizonyára ott van. ich öffne.hu/keret. au-äu. . cselekvés. ÖSSZETETT MÚLT) Az igék Plusquamperfekt (befejezett mált. Ich besuchte meinen Onkel. továbbá a többes szám 2. hogy a múlt idejű cselekvés egy másik múlt idejű cselekvés előtt történt. ich werde geschrieben haben A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA A személyragok az igető végződése szerint a kiejtés megkönnyítésére módosulhatnak: 1. Néhány t-tövű erős ige egyes szám 3. -x -z akkor az egyes szám 2. rudern (evezni). schmelzen. Modus [6] vollendete Zukunft Aussageweise ich werde gelesen haben. heizen (fűteni). wir halten. essen (enni) stb. személyben a személyrag csak -t lesz: ich reise. k. amely a jövőben fog befjeződni. du hält.webtar. . Ha elmondanak egy történetet.cgi?/lehrbuch. p. nehmen. DAS PLUSQUAMPERFEKT (II. Ugyanígy ragozzuk a hassen (gyűlölni). 2.Rosszul aludtam. treffen.Umlaut: -a-ä.deutsch.Brechung: e-i. blasen. személyben Du wirst jetzt nach Hause gehen! .-n vagy -m végződésű és ha ezt b. A werden segédigét ragozzák. amelynek befejezése előreláthatóan várható: www. illetve . t. . Az -el.tag. Az ige Futur I. ihr arbeitet. lesen. er öffnet. du reist. waschen és wachsen. DAS FUTUR II.Most menj haza! . treten. . DAS FUTUR I. előzi meg. helfen. ha csak a cselekvést hangsúlyozzuk. ihr haltet. sprechen. Futur II. Futur II. essen. akkor ezt Präteritumban mondják el.Meglátogattam a nagybátyám. braten. geschehen. wir öffnen. schlafen.a jelenre vonatkozó feltevés Er wird jetzt schon dort sein. fangen. -er igető után a főnévi igenév ragja csak -n.jövő idejű történés. empfangen. sterben.htm 55/58 . graben. A segédigét ragozzák. akkor a Perfektet használják: Ich habe schlecht geschlafen. [7] A helyváltoztatást jelentő igéknél a sein segédigét használjuk. Sie ist zum Ofer geschwommen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. akkor az egyes szám 2. fallen. viszont a haben segédigét alkalmazzuk. stechen. személyben elhagyja a -t személyragját: ich halte. A jövő idők A német nyelvben két jövő idő van: Futur I. TŐHANGVÁLTOZÁSOK JELEN IDŐBEN Egyes erős ragozású igék az egyes szám 2.2013. er hält. e-ie tőhangváltozás A leggyakoribb ide tartozó igék: befehlen. régmúlt) alakját a sein vagy haben segédige Präteteritumával és a főige befejezett melléknévi égenevével képezik. hogy a cselekvésnek kihatása van a jelenre.07. f. sie halten. személyben -e kötőhang lép fel: ich arbeite. állapot . Ugyanígy van ez a braten és a raten igénél is. igéket is. Ha az igető -s.hu ::::::* Futurum II D. alakkal kifejezhető: . halten. Például betteln (koldulni).olyan jövő idejű cselekvés. wir reisen. a főige jelen idejű főnévi igenévi alakja változatlan marad. vergessen. o-ö változás A leggyakoribb ide tartozó igék: backen. lassen. és 3. alakot a werden segédige jelen idejével és a főige múlt idejű főnévi igernevével képezik. g. A Futur II. ordnen (rendezni).-d vagy -t végződésű. laden. . werben és werden. wir arbeiten. du öffnest. geben. raten. er reist. messen..d. sie arbeiten.

. többnyire színeket jelölő melléknevek: lila.ill. amelyeket főnévként is használunk: der Kranke -a beteg der Beamte .többes szám képzésének módjai: -.az egyes számban nincsenek esetragok. -e.05. -e. A melléknévragozás szabályai a melléknévként használt melléknévi igenevekre és a melléknevek fokozott alakjaira is vonatkoznak. .a többes szám részes esetében az -s többesjelű főnevek kivételével minden erős főnév -n esetragot vesz fel. -e. Pl.Holnap bizonyára befejezzük a munkát.Bizonyára keveset tanult. melléknévi igenevek. die Budapester Ausstellung A főnévvé vált melléknevek Vannak melléknevek.mássalhangzóra végződő gyenge ragozású hímnemű főnevek. [9] hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset der die das die Tárgyeset den die das die Részes eset dem der dem den Birtokos eser des der des der Ugyanígy ragozzuk a dieser-jener-welcher mutató. -e többes jelű főnevek a többes szám részes esetében -n esetragot vesznek fel.2013.: hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset dieser diese dieses diese Tárgyeset diesen diese dieses diese Részes eset diesem dieser diesem diesen Birtokos eset dieses dieser dieses dieser A kétalakú ein-eine-ein határozatlan névelőt másként ragozzuk: hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset ein eine ein kein keine kein keine Tárgy eset einen eine ein keinen keine kein keine Részes eset einem einer einem keinem keiner keinem keinen Birtokos eset eines einer eines keines keiner keines keiner [10] A melléknév (Das Adjektiv) A melléknévnek háromféle ragozása van: erős vagy névelőpótló. . .a tisztviselő stb. -s. -en.hu ::::::* Morgen werden wir die Arbeit beendet haben. gyenge vagy névelőkísérő és vegyes vagy névelőkiegészítő. amelyeket mindig nagy kezdőbetűvel írunk: die Leipziger Messe. -e. .-e végű gyenge ragozású hímnemű főnevek. Nőnemű főnevek ragozása Jellemzői: .a múltra vonatkozó valószínűség: Sie wird wenig gelernt haben. -er. -. prima .az -.a többes szám képzési módjai: -. .tag. www. .idegen eredetű.helynevekből képzett melléknevek.07. Gyenge ragozású hímnemű főnevek Az ide tartozó főnevek két csoportra oszthatók: .cgi?/lehrbuch. -er.az egyes szám birtokos esetben -s vagy -es rag.deutsch. amelyek a ragozás során -en esetragot vesznek fel. néhány idegen eredetű és -i becézőképzős szóban: -s. kérdő névmásokat is. -n. [8] Erős ragozású hímnemű főnevek Jellemzői: . Ragozhatatlan melléknevek: .hu/keret. amelyek a ragozás során -n esetragot vesznek fel. Vegyes ragozású hímnemű főnevek Az ide tartozó főneveket egyes számban erősen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. rosa. .htm 56/58 . többes számban gyengén ragozzuk.webtar. -e.

telefonieren Diese Aussage "Silke hörte einen Hilferuf" kann man nun noch durch weitere Informationen vervollständigen: SILKE HÖRTE AM SEEUFER EINEN HILFERUF. blühen. A MÓDHATÁROZÓKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA Hans läuft schnell. wen oder was Silke denn hörte! Hörte sie Radio? Oder ihre neueste CD? Vielleicht die Stimme eines Rocksängers? So ist diese Aussage jedenfalls völlig unbefriedigend . edel. leuchten. wo Silke diesen Hilferuf hörte. müder. ärmst-. glatt. AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY NÉVSZÓI RÉSZEKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA Das erste Buch ist billig. gesundest vagy gesündest. ergibt sich ein Aufforderungs. / Karl läuft schneller. -st -x -tz végződésű melléknevek. Pl. die eine Ergänzung. Das dritte Buch ist das billigste. Das Auto fährt schneller als das Motorrad. ärmer. hei ß. Dieser Tisch ist (eben) so schön wie jener. az -er. nennt man transitive Verben.: alt.tag. wann sich das Ereignis abgespielt hat. jung. Diese Satzbausteine müssen sprachlich und logisch aufeinander bezogen sein. kurz. Vannak melléknevek.hu/keret. edler. Az -e. SILKE HÖRTE HEUTE MORGEN AM SEEUFER EINEN HILFERUF. Hinzu kommt noch als Sonderfall der Ausrufsatz. Diese Information liefert das OBJEKT SILKE HÖRTE EINEN HILFERUF.deutsch. im Akkusativ (4. die als Prädikat im Satz unbedingt noch eine Ergänzung benötigen. Ein vollständiger Satz besteht mindestens aus zwei Satzbausteinen: SUBJEKT PRÄDIKAT Zum Beispiel ein einfacher Aussagesatz: SASCHA SCHLÄFT . Hier erfährst du zusätzlich. Stellt man das Prädikat an den Satzanfang. so dass sich eine sinnvolle Aussage ergibt. kürzer. ergibt sich ein einfacher Fragesatz: SCHLÄFT SASCHA ? Benutzt man das Verb des Prädikats in seiner Befehlsform (=Imperativ).05. fest. zum Beispiel: bellen. / Unsere Freunde haben ein kleineres Haus als wir. / Das zweite Buch ist billiger. jünger. die kein Objekt im Akkusativ brauchen. tőhangzós. amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók.oder Befehlssatz: SCHLAF.der Satz bleibt dann unvollständig: SILKE HÖRTE Hier bleibt die Frage offen.és felsőfokát. ältest-. Es handelt sich also um eine Umstandsbestimmung des Ortes. laufen. älter.: gesund. / Das Auto fährt nicht schneller als das Motorrad. edelst. müdest. többnyire egyszótagú melléknév közép.07. jüngest-. -el végződésű melléknevek mindig.htm 57/58 .2013. kurz. Dieser Satz enthält auch noch die Information. heißest-. arm. müde. ein Objekt. Fall) benötigen. Nichttransitive Verben sind alle anderen Verben. SASCHA ! Merke: Man unterscheidet also drei Arten von Sätzen: Aussagesätze Fragesätze Befehlssätze . www. um einen sinnvollen Satz zu bilden . továbbá az -sch végződésű egyszótagú melléknevek: pl. -u. kürzest-stb.es fehlt noch eine wesentliche Information. / Das Motorrad fährt nicht so schnell wie das Auto. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar. Pl. größt. / Sie ist (so) rot wie ein Krebs. festest-. Dieser Tisch ist schöner als jener. zum Beispiel: Wenn doch schon Sonntag wäre! Käme doch endlich Hilfe! Hätte ich doch im Lotto gewonnen! Oft reichen Subjekt und Prädikat allein noch nicht. -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az utolsó e-t a középfokban: pl. / Das dritte Buch ist am billigsten. gesunder vagy gesünder. az a melléknév végződésétől és szótagszámától függ. Diejenigen Verben. Általában -est jellel képzik a felsőfokot az ß.hu ::::::* [11] A MELLÉKNÉVFOKOZÁS SAJÁTOSSÁGAI Umlauttal képezzük számos -a. Hogy a felsőfokban -est vagy -st járul a melléknévhez. Merke: Es gibt Verben.cgi?/lehrbuch. -o. Er besteht in der Regel aus mehreren Satzbausteinen. [12] Der Satz ist die kleinste zusammengehörende Redeeinheit. glätter vagy glatter. kivétel: größ. Unsere Freunde haben ein ebenso kleines Haus wie wir. schlafen. kürzest-. Es ist eine [13] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung . / Peter läuft am schnellsten. um eine sinnvolle Aussage zu bilden. brennen. glättest vagy glattest.

webtar. die im Präsens.hu ::::::* Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt . Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.07.schwor – geschworen / gären . [15] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .cgi?/lehrbuch.gefangen / raten .gekommen / stoßen . die im Präteritum und im Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.gelaufen / heißen . die im Präsens und Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben. Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.glomm – geglommen / meiden .flog – geflogen / glimmen . Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben". Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.gestoßen / laufen .log – gelogen / schwören . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: fahren . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: hoffen .schwand geschwunden / liegen .ritt – geritten / fliegen .quoll .lachte – gelacht / weinen .schwamm .geweint / sagen .geboren / hängen . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem .2013.lag .soff – gesoffen / lügen .deutsch.gehangen und alle starken Verben.fuhr . Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + "ge" + den Wortstamm + "en" (= Partizip Perfekt). im Präteritum und im Partizip Perfekt verschiedene Stammvokale haben. [16] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .mied – gemieden / saufen . die in allen drei Formen (Infinitiv .lief .fing . Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.gesagt und alle Verben.geraten / kommen kam .hieß .gelegen / helfen .geheißen und alle starken Verben. Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv. Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Infinitiv des Hilfsverbs "haben".tag.gefahren / fangen .Präteritum .hing .gor – gegoren / quellen .half .geholfen / gebären .geschwommen / schwinden . Die Formen des Futur 2 werden gebildet die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + die Formen des Hilfsverbs "haben".stieß . Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.05.gebar . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. www.gequollen und alle starken Verben.hu/keret. [14] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung . Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben" oder "sein".hoffte – gehofft / lachen . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten .htm 58/58 .weinte .riet .sagte .Partizip Perfekt) den gleichen Stammvokal haben (=typisch für schwache Verben).

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->