P. 1
Német nyelv alapfokon kezdoknek webtarrol

Német nyelv alapfokon kezdoknek webtarrol

|Views: 207|Likes:
Veröffentlicht vonJózsef Bárány
Deutsche grammatik - Német nyelv alapfokon kezdŐknek
Deutsche grammatik - Német nyelv alapfokon kezdŐknek

More info:

Published by: József Bárány on Jul 05, 2013
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2015

pdf

text

original

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

Német nyelv alapfokon - kezdőknek és haladgatóknak Összeállította: Szabó Béla Attila I. Általnos szabályok II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12 Lektion 13 Lektion 14 Lektion 15 Lektion 16 Lektion 17 Lektion 18 Lektion 19 Lektion 20 Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre Übungen Lösungsschlüssel

I. Általnos szabályok
Grundlagen der deutschen Sprache Die Buchstaben sind die kleinsten Bausteine des geschriebenen Wortes. Alle Buchstaben zusammen ergeben das Alphabet. Das deutsche Alphabet, das auf dem griechisch-römischen beruht, besteht aus 26 Buchstaben. Jeder Buchstabe kommt in großer und kleiner Schreibung vor. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii a bee zee dee e eff gee ha i Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Q q Rr jott ka ell em en o pee ku er Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz es tee u fau wee iks üpsilon zett írás kiejtés pl. ei áj mein, dein …. ie í hier, sie …. eu aj heute, …. ch kh ich, mich, … sch s Schule, Schuhe, …
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 1/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

v z

f c

Vater, Verein, … Zimmer, Zeit, …

Die fett gekennzeichneten Buchstaben des Alphabets können ohne Zuhilfenahme eines anderen Lautes gesprochen werden, man nennt sie daher Selbstlaute oder Vokale (magánhangzók). Die anderen Buchstaben werden mit Hilfe der Vokale ausgesprochen, man nennt sie daher Mitlaute oder Konsonanten (mássalhangzók). Zum Alphabet hinzu kommen : die Umlaute Ä ä, Ö ö, Ü ü / das Sonderzeichen ß (ess-zett). A helyesírás főbb szabályai A német nyelvben nem csak a tulajdonneveket írják nagy kezdőbetűvel, hanem minden főnevet és főnévként használt szót. Például: der Tisch (az asztal), das Kochen (a főzés), der Kranke (a beteg), alles Gute (minden jót). Minden esetben nagy kezdőbetűvel írják a Sie (ön, önök) -t és az Ihr (az ön, önök ....ja,-je) minden alakját. A 2. személyű du (te), ihr (ti) személyes névmások, a dein (a te..d), euer (a ti ..tok, -tek) alakjait a magyarhoz hasonlóan csak levélben írják nagy kezdőbetűvel, párbeszéd leírásakor kis kezdőbetűt használnak. A magyartól eltérően nagy kezdőbetűvel írják a földrajzi nevekből -er képzővel képzett mellékneveket: die Leipziger Oper (a lipcsei opera). Ezeket a mellékneveket nem ragozzák. Nagy kezdőbetűvel írják a személynevekből képzett, birtokos jelzőként használt mellékneveket: die Schillerschen Dramen (a Schiller-drámák). Az f hangot többnyire f betűvel jelölik. A hagyományos v (fau) betűvel írt német szavak helyesírását éppúgy meg kell tanulni, mint a magyarban a ly betűsekét. Ilyenek például der Vater (az apa), das Volk (a nép), voll (tele), viel (sok), vier (négy), vorn (elöl) stb. NA ph-írásmód kizárólag idegen eredetű szavakban fordul elő: die Physik (a fizika) stb. A gyakran használt, meghonosodott idegen eredetű szavakban ma már az f-fel való jelölés az általános: das Foto (a fénykép) stb. Az eredeti német szavakban a v hangot mindig w betűvel jelölik: was (mi?), war (volt). A v betűt az idegen eredetű szavakban használják : die Vase (a váza), das Klavier (a zongora) stb. A HELYESÍRÁSI REFORM: ß vagy ss? Hosszú magánhangzó vagy diftongus (kettőshangzó) után mindig ß-t írunk: der Gruß (az üdvözlet), die Straße (az út), aß (evett), groß (nagy), Außen (kint), weiß (fehér, tud), fleißig (szorgalmas). Rövid magánhangzó után mindig ss-t írunk: der Hass (a gyűlölet), das Schloss (a kastély), der Fluss (a folyó), der Kuss (a csók), er küsst (csókol), dass (hogy), er muss (kell), er wusste (tudta), er isst (eszik), ein bisschen (egy kicsit). Nagybetűk esetén mindig SS-t írunk: STRASSE, GROSS, SCHLOSS. Három mássalhangzó Eltérően a magyartól, az összetett szavakban egymás után következő három egyforma mássalhangzót kiírhatják, de a jobb áttekinthetőség érdekében kötőjellel is megszakíthatják: die Schifffahrt (a hajóút) vagy die Schiff-Fahrt. Keltezés A magyarban a keltezés után pontot teszünk, a németben nem. Pl.: Eger, den 9. Dezember 1983 (Eger, 1983. december 9.) A mássalhangzók kettőzése A megelőző magánhangzó rövidségének jelölésére minden mássalhangzó írható kettőzötten /pl. der Affe (a majom), die Hütte (a kohó)/, de kk helyett ck, zz helyett tz betűkapcsolatot írunk /pl. drucken (nyomni), die Katze (a macska)/. Kivételt képeznek az idegen szavak der Mokka (a mokka kávé), die Pizza (a pizza). Genus 1. Maskulinum

männlich

der Mann, der Stein, der Baum, der Berg
2/58

www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

2. Femininum 3. Neutrum

weiblich sächlich

die Frau, die Blume, die Sonne, die Liebe das Kind, das Buch, das Geschenk, das Heft

A főnév (Das Substantiv) A főnevek nemének fontosabb szabályai: HÍMNEMŰEK - a hímnemű élőlények: der Vater - az apa, r Mann, R Hahn, r Löwe - a napok: der Freitag - a péntek - a hónapok: der März - a március - az évszakok: der Herbst - az ősz - a világtájak: der Norden – észak, r Osten (K) - a csapadékok, szelek: der Regen - az eső, r Hagel (jégeső), r Schnee, r Tau (harmat), r Wind, r Sturm (vihar), r Monsun, r Föhn - az autómárkák: r Wartburg, r Trabant, r Mercedes, r Volga, r Skoda, r Volkswagen - az expresszvonatok: der Pannonia, r Hungaria - az -ig, -ich végű főnevek: der Honig - a méz; der Teppich, a szőnyeg - az -er, -ler, -ner képzővel képzettek: der Maler - a festő, r Wecker, r Künstler, r Pförtner (postás) - a -ling képzősök: der Säugling - a csecsemő, r Neuling (újonc), r Jüngling (az ifjú) - az idegen eredetű -ar, -är, -ent, -eur, -or, -ist, -ismus stb. képzővel képzettek: der Kommentar - a magyarázat; der Sekretär - a titkár, r Student, r Friseur, r Doktor NŐNEMŰEK - a nőnemű élőlények: die Mutter - az anya, i Frau, i Henne (jérce), i Löwin kivételek: r Weib (asszony), s Mädchen, r Backfisch (serdűlő lány), s Huhn (tyúk) - sok folyónév: die Donau - a Duna, i Weser, i Elbe, i Theiß (Tisza), i Wolga, i Oder de : r Rein, r Main, r Po, r Nil - a számok mint számjegyek: die Fünf - az ötös - hajó- és repülőgépnevek: die Táncsics; die TU 154, i Rostock, i Tv154 - az -in, -heit, -keit, -schaft, -ung, -ei végű főnevek: die Lehrerin - a tanárnő, i Ärztin, i Freiheit, i Möglichkeit, i Freundschaft, i Übung die Wirklichkeit - a valóság; die Werbung - a reklám; die Bücherei - a könyvtár - az idegen eredetű -ie, -ik, -ion, -age, -euse,-einz: die Politik - a politika; die Reportage - a riport; die Revolution - a forradalom, i Chimie, i Revolution, i Reportage, i Friseuse, i Intelligenz. - a -tät, -ur képzővel képzett főnevek: die Natur - a természet, i Universität SEMLEGESNEMŰEK - a fiatal élőlények nevei és a hím- és nőnemű élőlények közös nevei: das Kind - a gyerek, s Kind, s Kalb (borjú), s Lamm, a Küken (csirke), s Pferd, s Rind, s Schwein de : r Mensch - a helységnevek: das alte Leipzig - a régi Lipcse - a világrészek nevei: das neue Europa - az új Európa a legtöbb országnév: das schöne Italien - a szép Olaszország kivételek: r Sudan, r Liban; i Schweiz; az -ei végüek: i Türkei; az Unio főnévvel összetettek: i Sowjetunio; a Republik főnévvel kifejezettek; a többes számú Staaten főnévvel kifejezettek: i Vereinigten Staaten, i Niederlande (Németalföld Hollandia) - számos fém és vegyi elem neve: das Gold - az arany, s Eisen (vas), s Nickel, s Chrom kivétel: r Stahl (acél), i Bronze - minden, igeként használt főnév: das Kochen - a főzés - a szállodák, mozik nevei: das Hilton; das Urania - a -chen, -lein kicsinyítőképzős főnevek: das Mädchen - a lány, s Häuschen, s Tischlein
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 3/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

- a -nis képzős főnevek egy része: das Zeugnis - a bizonyítvány, s Hindernis (akadály), s Gedächtnis (az emlékezet) - kivétel: i Kenntnis (ismeret), i Erlaubnis (engedély) - a -tum képzős főnevek nagy része: das Eigentum - a tulajdon, s Königtum - két kivétel: r Irrtum (tévedés), r Reichtum (gazdagság) - az idegen eredetű -ett, -ment, -um, -ma képzős főnevek: das Balett, , s Parlament, s Gymnasium, s Museum, s Drama A névelők használata Eltérően a magyartól használjuk a határozott névelőt: - hímnemű, nőnemű és többes számú országnevek előtt: der Libanon, der Sudan, die Schweiz, die Türkei, die Niederlande - személynevek előtt, ha az nem fejezi ki világosan az esetet: Der Eva gebe ich die Blume. - Évának adom a virágot. - ha a személynevet a mű vagy színházi szerep helyett használjuk: Wir lesen den Schiller. - Schillert olvasunk. - évszakok, hónapok, napok neve előtt, keltezésben: im Winter - télen, im Januar - januárban, am Sonntag vasárnap, Heute ist der 22. Februar. - Ma február 22-e van. Eltérően a magyartól nem használjuk a határozott névelőt: - a wessen, dessen, deren után Wessen Bücher sind das? - Kinek a könyvei ezek? Der Dichter, dessen Gedichte wir lesen, ist noch ganz jung. A költő, akinek a verseit olvassuk, még egészen fiatal. - a birtok előtt, ha a birtokos megelőzi a birtokot jelölő főnevet: Geothes Gedichte - Goethének a versei. - dieser, jener után: dieses Kind - ez a gyerek; jenes Kind - az a gyerek - egyes közmondásokban: Zeit is Geld.- Az idő pénz. Eltérően a magyartól használjuk a határozatlan névelőt: - a főnévvel kifejezett állítmány előtt: Peter ist ein guter Schuler. - Péter jó tanuló. - a haben ige mellett, ha testi vagy lelki tulajdonságot fejez ki: Er hat ein gutes Herz. - Jó szíve van. A névelők használata egyéb esetekben a német és magyar nyelvben megegyezik.

II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal
Lektion 1
- Guten Tag! Mein Name ist Hildegrad. Ich bin die Deutschlehrerin. Sie sind ein Student. Sie sind eine Studentin. Guten Morgen! Ich bin Maria. Ich bin Maria Kovács. Ich bin Fräulein Kovács. - Guten Morgen! Ich bin Jürgen. Ich bin Jürgen Waldmann. - Ich binMaria Kovács. Sie sind Jürgen Waldmann. Sie sind Herr Waldmann. - Ja, ich bin Herr Jürgen Waldmann. Sie sind Fräulein Maria Kovács. Sie sind Fräulein Kovács. - Oh, guten Tag Maria! - Guten Tag, Herr Waldmann! - Wie geht es Ihnen? - Ach, ich bin müde. Und wie geht es Ihnen? - Danke, es geht mir sehr gut. Ich bin nicht müde, ich bin fit. - Sind Sie aus Deutschland? - Ja, ich bin aus Deutschland, ich bin Deutscher. Ich bin aus München. Sind Sie aus Deutschland, Maria?
www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm 4/58

2013.07.05.

Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.webtar.hu ::::::*

- Nein, ich bin nicht aus Deutschland. Ich bin aus Ungarn, ich bin Ungarin. Ich bin aus Budapest. - Guten Abend, Herr Waldmann! - Guten Abend, Frau Waldmann! - Bin ich Frau Waldmann? - Ja, Sie sind Frau Waldmann. - Gute Nacht! - Auf Wiedersehen! Der Aussagesatz (A kijelentő mondat) ich Sie (sohasem sie) Fräulein Kovács Fräulein Kovács Ich bin Ungarin. Sie sind Ungarin. Herr Waldmann. Herr Waldmann. Deutscher. Deutscher. A németben a Sie (Ön, Maga) minden ragozott alakját, valamint minden főnevet nagybetűvel kell írni! Die Entscheidungsfrage (Az eldöntendő kérdés) Fräulein Kovács? Fräulein Kovács? Bin ich Ungarin? Sind Sie Ungarin? Herr Waldmann? Herr Waldmann? Deutscher? Deutscher? Die Wortfolge (A szórend) A német mondat szórendje kötött. - kijelentő mondat esetén egyenes: alany – állítmány igei része – többi mondatrész - kérdő mondat esetén fordított. Tehát ha a kérdés eldőntendő: állítmány igei része – alany – többi mondatrész Die Negation (A tagadás) Ha nem az állítmányt tagadjuk, akkor a megfelelő mondatrész elé helyezzők a NICHT szót. Nein, ich bin/ Sie sind NICHT Herr Waldmann./ Fräulein Kovács. Nein, ich bin/ Sie sind NICHT aus Deutschland./ aus Ungarn. Ha az állítmányt tagadjuk, akkor a mondat végére, ill. az állítmány névszói része elé helyezzük a NICHT szót. Nein, ich bin/Sie sind NICHT müde./ frisch. Grußformeln (Üdvözlési formák) Am Morgen tagesüber am Abend inder Nacht! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute nacht! Auf Wiedersehen! Hello! – Tschüß! (közvetlen kapcsolatban) Ländernamen und Nationalitäten (Országnevek és nemzetiségek) Ich bin/ Sie sind aus Italien. / Griechenland. / Dänemark. / Frankreich. / Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan ./ der Schweiz. Ich bin/ Sie sind Italiener / Italienerin. Australier / Australierin. Deutscher / Deutsche. Grieche / Griechin. Jugoslawe / Jugoslawin. Däne / Dänin. Sudanese / Sudanesin. Franzose / Französin. Schweizer / Schweizerin. A nemzetiséget kifejező főnevek hímnemű és nőnemű alakja a németben eltérő. Ezek tagadása: Nein, ich bin nicht aus Italien. / Griechenland. / Dänemark / Frankreich. / Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan. / der Schweiz. A németben minden főnévnek nyelvtani neme van. Az országnevek általában semlegesek, néhány országnév azonban hím- vagy nőnemű, ill. többes számú. A nem semleges országnevek elé mindig ki kell tenni a nyelvtani nemet jelző határozott névelő ragozott alakját.

www.deutsch.tag.hu/keret.cgi?/lehrbuch.htm

5/58

/ Was ist das? / Das ist ein Mädchen.cgi?/lehrbuch. a nemzetiséget jelölő főnevek tagadásakor: Ich bin/Sie sind kein Italiener Ich bin/Sie sind keine Italienerin. Ist das ein Ei oder ein Apfel? / Das ist ein Apfel. das ist keine Katze. kein Sudanese kein Schweizer keine Sudanesin. keine Schweizerin. / Dänemark. / Das ist eine Frau Das ist ein Mädchen. das ist ein Ei. Ein Schüler ist im Unterricht eingeschlafen. keine Dänin. kein határozatlan névelővel olyan főneveket tagadunk. Ist das eine Katze? / Ja. hímnem – m. A határozatlan névelővel ellentétben www. A németben külön álló és tagadó alakja van. nőnem – f. ein határozatlan névelő álln. kein Australier kein Jugoslawe keine Australierin. / Deutschland. kein Amerikaner kein Holländer. / dem Sudam.? A határozatlan névelő még meg nem nevezett személyt vagy dolgot jelez. das ist einer. keine Jugoslawin. / Australien. Was ist das? / Das ist ein Auto. kein Franzose kein Deutscher keine Französin.htm 6/58 . Das sind ein Mann und ein Junge. mint pl.. kein Grieche kein Däne keine Griechin.". Ist das eine Katze? / Nein.webtar. Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) [1] Der Nominativ (Az alanyeset) Wer oder was. Ich bin/ Sie sind nicht aus Italien.05. Der Nominativ wird immer angewendet. keine Amerikanerin. / Jugoslawien. Das ist ein Apfel. wenn man fragen kann "Wer oder was.tag.07.. eine. Ist das ein Ei oder keins? / Ist das eine Maus oder keine? / Das ist keine Maus. Ist das ein Auto oder ein Flugzeug? / Das ist ein Flugzeug.. Ist das ein Hund? / Ja.2013. Eine Birne muß in der Deckenleuchte ausgetauscht werden.hu/keret. Das Indefinitpronomen einer-keiner (Az einer-keiner határozatlan névmás) Ez a névmás helyettesítheti a határozatlan névelő-főnév szerkezetet. Alanyeset / ein Mann eine Mann ein Mann Nominativ kein Mann keine Mann kein Mann Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? Antwort: Heute wird ein Baum gefällt. Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural. / Was ist das? / Das ist ein Junge. Ist das ein Eis? / Ja. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Was ist das? / Das ist ein Ei. das ist eins. Ist das ein Apfel? / Ist das ein Eis? / Was ist das? / Das ist ein Ball. keine Holländerin.hu ::::::* Lektion 2 Das ist ein Mann. das ist eins. / Frankreich. Ist das ein Mädchen? / Ist das ein Hund? / Was ist das? Das sind eine Katze und eine Maus. Was ist das? / Das sind eine Frau und ein Baby? Sind das eine Frau und ein Baby? / Nein. Ist das ein Haus? / Ja. semleges – n. keine. / der Schweiz. das sind eine Katze und ein Hund. amelyek a főnév nemétől függően eltérő végződést kapnak. Das ist ein Junge. / den USA / den Niederland. keine Deutsche.. Ein Auto ist eben in den Graben gefahren. amely előtt állító mondatban ein. das ist eine Maus. vagy adott esetben. / Griechenland. das ist eine.deutsch. A kein.

/ Das Schlafzimmer ist in dem Haus.webtar.Das ist ein Schlafzimmer. hímnem – m. Hier steht das Verb. személyben –e . / stehe unter der Lampe.Dort ist ein Buch.cgi?/lehrbuch. mert ekkor az mutatja meg a főnév nemét és számát. b) Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle. das ist (k)einer. / liege in dem Bett. / Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch.tag. Links ist ein Fenster. www. Wo ist der Kugelschreiber? / Der Kugelschreiber ist dort. / Unter dem Fenster steht ein Tisch. azemélyben állhat (ist). Ich sitze auf der Couch. / Das Buch liegt auf dem Tisch. / In dem Zimmer sind auch ein Hund.hu ::::::* azonban háromféle végződés lehet. 3. Személyben –en. Ist das (k)ein Haus? Ja. Alanyeset / Nominativ einer eine eins keiner keine keins Ist das (k)ein Mann? Ja. Wie ist Ihr Name? Woher kommen Sie? Wo wohnst du? Wie heißen Sie? Lektion 3 .07. / Der Tisch ist brau. / Die Katze ist schwarz. / Auf dem Bett liegt eine Katze. grün und blau. de utána a létige csak egyes szám 3. . Hier steht das Verb. Verbposition . / Auf dem Tisch liegt ein Buch und dort steht auch noch eine Lampe. An der Wand hängt ein Bild. das ist (k)eins. Beispiel: Woher kommen Sie? . Személyben –t. / Gegenüber dem Tisch steht ein Bett. semleges – n.deutsch.Hier ist ein Bleistift. . A was kérdő névmás egyaránt kérdez egy vagy több dologra. a szórend a következő: kédőszó – állítmány igei része – alany – többi mondatrész Was ist das? Das ist ein Auto. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Bond. Ist das (k)eine Katze? Ja. / Das Fenster ist groß. Mivel a németben az állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg. Wo ist die andereKatze? / Die andere Katze ist hinter der Tür. / Das Bild hängt über dem Bett. Hier steht Hier steht das Verb. 3. das ist (k)eine. das Verb.htm 7/58 . többes szám A többes szám 3. / Das sind ein Mann und eine Frau. Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Die Konjugation (Az igeragozás) A német igék végződése egyes szám 1. und die Maus ist … Rechts vom Bett ist eine Tür. nőnem – f.05. személyű alak fejezi ki az önöző formát. / Der Kugelschreiber liegt auf dem Tisch. Die Ergänzungsfrage (A kiegészítendő kérdés) Az ilyen mondatok mindig kérdőszóval kezdődnek.Wo steht das Verb? a) Fragen Sie. Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch.hu/keret. eine andere Katze und … Der Hund liegt vor dem Bett auf dem Teppich.Ich komme aus Italien.2013. / Dort ist ein Kugelschreiber. / Das Bett ist groß und farbig: rot. und antworten Sie.

" bzw. dem Haus) Ich vertraue dem Freund. (das Fenster) Das Bild hängt über dem Bett. személy: Sie sind Amerikaner.". (die Wald) Der Hund liegt auf dem Teppich. (mutató névmás) Das Schlafzimmer ist in dem Haus. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. (das Haus) Der Tisch steht unter dem Fenster. der Schule..".. (der Tisch) Die Wortfolge (A szórend) Lehetőségünk van arra. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus dem Garten (. / liegen in dem Bett. Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? / Antwort: Der Baum wird heute gefällt. Das Buch gehört der Schule. An der Wand hängt ein Bild.. / Das Bild hängt über dem Bett. (die Tür) Der Teppich ist vor dem Bett. hogy kiemeljünk egy tetszőleges mondatrészt. A szórend tehát: kiemelt mondatrész – állítmány igei része – alany – többi mondatrész Links ist ein Fenster. hogy ne keverjük össze a das mutató névmást a das névelővel.. (das Bett) Die Katze ist hinter der Tür. ezért a névelő ragozása a névszóragozás fontos alkotóeleme. A sein létige rendhagyó ragozású: Egyes szám 1.dem Wald... személy: Ich bin aus der Schweiz.." oder "Woher.. Sie liest dem Kind ein Märchen vor. 3. Ein Bild hängt an der Wald.2013.deutsch. A névelő különböző alakjaival “ragozzuk” a német főneveket. wenn man fragen kann "Wer oder was.tag.cgi?/lehrbuch.. (das Buch) Gegenüber dem Tisch steht ein Bett. Das ist ein Schlafzimmer. személy: Die Maus ist unter dem Bett.. az alany és az állítmány sorrendje megfordul. wenn man fragen kann "Wem.. "Wo. Der Schüler ist im Unterricht eingeschlafen. Der Nominativ wird immer angewendet. [2] Der bestimmte Artikel (A határozott névelő) Der Nominativ und der Dativ (Az alanyeset és a részes eset) A német főnevnek csak néhány ragja van. A mondatban ekkor a kiemelt mondatrész kerül az első helyre.hu/keret. . Sie sitzen auf der Couch. (der Teppich) Das Schlafzimnmer ist in dem Haus. Beispiel: Frage: Wem schenke ich ein Buch? Antwort: Ich schenke dem Vater ein Buch. Auf dem Tisch steht eine Lampe.hu ::::::* Die Katze sitzt hinter der Tür. hímnem nőnem semleges Alanyeset der die das Részes eset dem der dem Ügyeljünk arra..05. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. Auch.. (határozott névelő) Wo? A wo? Kérdésre felelő helyhatározókban a főnév részes esetbe kerül. Többes szám 3.htm 8/58 .. (das Bett) Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch. / stehen in dem Zimmer. számát. Mivel azonban az állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg. esetét. . ha hangsúlyozni akarjuk. Das Auto muß in die Werkstatt Der Dativ wird angewendet.webtar. auch noch www.07. ezért többnyire a névelő jelzi a főnév nemét. / Der Hund liegt auf dem Teppich.

/ Der ist nicht der Nähe. auf der Wiese. / Das ist der Hof von Herrn Waldmann. / Das sind fünf Bäume. Sind das Frauen? / Nein. Das ist der Mond. der Garten die Gärten ˜ r Vater.05.deutsch. und daneben einige Lämmer. Das ist ein Bauernhof. In der Nähe sind Bäume. i Öfen (o > ö) i Mutter. / Dieses Haus ist schön. / Diese Bäume sind Apfelbäume. i Bäcker 2. amelyek többes számukat –n. / Alle Lämmer sind weiß. das Ferkel die Ferkel r Maler. i Tanten die Frau die Frauen -en die Freundin die Freundinnen -nen 8. pl. / Neben den Lämmer sind ein Schwein und zehn Ferkel. / Das sind Teetassen und Untertassen. / Die Apfelbäume sind im Garten. / Jenes ist schwarz. i Dörfer s Buch. i Bücher r Ofen. der ist weit entfernt von der Erde. i Väter (a > ä) 3. das Lamm die Lämmer ˜er s Dorf.htm 9/58 .tag. Hier ist das Bauernhaus. / Die Apfelbäume sind im Garten. i Mütter (u > ü) 7. amelyikre vonatkozik. Heute ist es warm. / Sind das Blumen? / Ja. Was sit das? / Das sind Blumen. Im Garten sind auch viele Blumen. Lektion 4 Das ist ein Baum.) www.webtar. das sind keine Frauen.B.cgi?/lehrbuch. das Kind die Kinder -er 6. i Stöcke 5. / Das sind Bäume. i Teische r Fisch. Die Berge und der Fluß sind weit entfernt. Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel. Pluralendungen 1. / Ich bin aus den USA. / Das sind Sterne. (is) Auf dem Tisch steht auch noch eine Lampe. Mivel nincs általános szabály mindig nemükkel és többes számukkal együtt kell megtanulni. -s végződéssel képzik. Am Himmel sind einige Wolken. i Fische 4. i Maler r Bäcker. (Néhány hímnemű főnév egyes számban is kap –n ragot. der Baum die Bäume ˜e r Stuhl. die Blume die Blumen -n i Tante. das Baby die Babus -s s Auto. Neben dem Fluß stehen drei Pferde. i Stühle r Stock. / Die Tiere sind neben dem Garten. –en. / In der Nähe sind Bäume. / Die Eltern sind nicht weit entfernt von den Babys. / Die Sterne sind weit entfernt. / Auf diesem Bauernhof sind viele Tiere.hu/keret. kivéve azokat. / Die Sonne ist am Himmel. / Der Himmel ist blau. / Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel. / Die Wiese ist grün.07. / Am Himmel sind viele Sterne. das sind Blumen. Was ist das? / Das sind Teetassen. Das ist ein Stern.hu ::::::* Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. / Diese Bäume sind Apfelbäume. i Autos Die Pluralform der Artikel (A névelők többes száma) Der bestimmte Artikel (A határozott névelő) hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset der die das die Részes eset dem der dem den Többes szám részes esetben kivételesen a főnév is kap ragot: -n járul minden főnévhez. (még … is) Az auch és az auch noch az elé a mondatrész elé kerül. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.2013. dem Herrn. aber die sind klein. / Das Haus ist weit entfernt von den Pferden. Ich bin aus den Niederlanden. / Der Hof ist auf dem Lande. z. das Pferd die Pferde -e r Tisch. / Dieser Bauernhof ist sehr schön. das sind Männer. außer einem. [3] Die Pluralform der Nomen (A főnevek többes száma) A német nyelvben a többes számot többféleképpen jelöljük.

Die Lämmer stehen neben den Pferden. einem Haus) Ich vertraue einem Freund.. Sie liest einem Kind ein Märchen vor. hogy nem teszünk elé névelőt. In dem Garten stehen Bäume.B.és utótagból . Am Himmel sind Sterne.deutsch..cgi?/lehrbuch. Im Garten stehen Bäume. wenn man fragen kann "Wem. Képzésük: da(r) + elöljárószó vagy wo(r) + elöljárószó.hu ::::::* Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Der Dativ (A részes eset) Der Dativ wird angewendet. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. [4] A mutató névmás . Im Garten stehen Bäume.. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus einem Garten (. jener ist häßlich. Ragozásuk megegyezik a határozott névelőével. Az összetett szó általában két részből ." bzw. die Last + das Auto = das Lastauto die Last + die Kraft + der Wagen = der Lastkraftwagen die Welt + der Raum +die Fahr = die Weltraumfahrt . Beispiel: Frage: Wem schenke ich mein Buch? Antwort: Ich schenke einem Freund mein Buch. Az egyetlen különbség. . in jenem stehen keine.2013.07. Das Pronominaladverb (A névmási határozószó) Az előljáros főneveket (ha nem személyere vonatkoznak) névmási határozószókkal helyettesítjük.. die Geburt +der Tag = der Geburtstag / das Jahr +die Zahl = die Jahreszahl www. einer Schule. . "Wo..elő.i Zusammensetzung (Komposita) An dem Himmel sind Sterne. Welcher Bauernhof ist häßlich? Jener.htm 10/58 .B.Dieser . A többes számban úgy fejezzük ki a főnév határozatlan voltát. a jener a távolabbi dolgokra mutató névmás. In welchem Garten stehen Pferde? In diesem.kötőhang: (e)s z. vagyis az alapszó neméhez igazodik: die Ware + das Haus = das Warenhaus .az áruház die +das = das / die + die + der = der / die + der + die = die z.áll Az összetett főnév neme az utótag. Worauf ist der Apfel? Der Apfel ist darauf...05. Der Apfel ist auf dem Baum.. Woneben stehen die Lämmer? Die Lämmer stehen daneben. Das Buch gehört einer Freundin.".tag. hogy az ein névelőnek nincs többes száma." oder "Woher. hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset dieser diese dieses diese jener jene jenes jene Részes eset diesem dieser diesem diesen jenem jener jenem jenen In diesem Garten stehen drei Pferde. Dieser Bauernhof ist sehr schön.A határozatlan névmás A dieser a közelebbi. Im Garten stehen keine Bäume...jener . hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset ein eine ein kein keine kein keine Részes eset einem einer einem keinem keiner keinem keinen Az ein és a kein ragozása megegyezik..webtar..einem Wald. Az összevonás .hu/keret.

„-hajú” -sam .r Schlaf (alvás) gewinnen .tag.essbar (ehető) brauchen .főnév: m.htm 11/58 . Ez alakjában megegyezik az ige főnévi igenevével) un. miß-. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.s Wissen (a tudás) schreib . -ling n. -voll.s Bedürfnis (szükséglet) / s Hindernis (akadály).05. de van néhány nőnemű kivétel is: erleben .webtar.die Erkenntnis (felismerés) / erlauben . -in Főnévképzés Präfixel: ge-.gewaltsam (erőszakos) -los . -tum . néha a cselekvés eredményét is jelöli: lernen .einsam (magányos) die Gewalt . -ern.sterbsam (törekvő) lang .brauchbar (használható) lösen . de van két kivétel: r Irrtum (tévedés). -en.hu ::::::* (összetett igék .07.s Bürgertum (polgárság) r Bauer .s Königtum / r Bürger .s Sein (a lét) Lektion 5 Der June ist im Bett.zahlos (számtalan) das Wasser . ver-. -lein kicsinyítő képzők: s Häuschen. -ung.főnévhez járuló képző.B.B.r Dank (köszönet) schlafen .többnyire igékből: -en .wasserlos (víztelen) Igék képzése: be-. -n.heilbar (gyógyítható) -haarig .s Lernen (tanulás) wissen . -er.r Gewinn (nyereség) beginnen . s Mädchen. -los. zerz.2013.lösbar (oltható) heilen . unMelléknév képzése: -ig. a magyar fosztiképzőnek felel meg: die Zahl . -nis képzővel igékből rendszerint semleges nemű főneveket képezünk.hu/keret. / Wo ist der Junge? / Er ist im Bett. -haarig.zerschneiden streuen (szór) . reich. -keit.s Altertum (ókor) -chen. -bar. -chen.zerstreuen von Adjektiven abgeleitete Substantive breit / die Breite kurz / die Kürze Szóképzés képző nélkül (melléknévből főnevet): danken . -ler. er-. -nis z.igékből. (!az -en képző hozzájárulásával minden német ige tövéből főnevet képezhetünk. -heit. -lein. -m. -n. ent-. illetve negativ irányban megváltozott értelmet adnak az alapszónak: verständlich (érthető) .elmarad essen . névszokból képezhetünk ezzel a képzővel mellékneveket: sterben . www. -schaft.langsam (lassú) ein .r Beginn (kezdet) Substantivierte Infinitive (főnévként használt főnévi igenevek): . r Reichtum (gazdagság) eigen . s Tischlein f.ellentétes. -haft. ur-. -tum.a cselekvést. zer. s Zeugnis (bizonyítvány) de: erkennen . s Gedächtnis (az emlékezet).cgi?/lehrbuch.s Schreib (az írás) sein . -isch. -er. miß-.általában semleges neműek.s Erlebnis (élmény) / ergeben .die Erlaubnis (engedély) / finster die Finsternis (sötétség) / i Kenntnis (ismeret).s Eigentum (tulajdon). er ist im Bett.s Bauerntum (parasztság) / s Alter . -sam. -lich.deutsch. -em -ei. / Wer ist im Bett? / Der junge ist im Bett. / Ist der Junge im Bett? / Ja. -en.(a magyar „szét” igekötőnek felel meg) schneiden . r König .s Verständnis (megértés) / bedürfen .Zusammengesetzte Verben) . -ner.s Ergebnis (eredmény) / verstehen . un-.unverständlich (érthetetlen) -bar .

05. / Ist die Frau im Klassenzimmer? / Ja. Sie ist glücklich. sie ist im Klassenzimmer.deutsch. stehen) Az ige többes szám 1. stehen). usw. Du bist ein Junge.die Vollverben: .zusammengesetzte . ein Berg. Sie ist ein Mädchen. (Sie a mondatban nagybetűvel!) Es ist ein Fenster. dort sind sie nicht. / Sind die Frau und das Baby im Haus? / Ja. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.tag. Ehhez a tőhöz jelen időben a következő ragok járulnak: ich -e (sitze .tárgyatlan . [5] Die Konjugation (Az igeragozás) A főnévi igenév végződése –en (sitzen. Wir sind Männer. stehen) du -st (sitzest. / Was ist auf dem Teller? / Ein Apfel ist auf dem Teller.„sich”-es igék .állandósult (igazi) +A mich . / Wo sind die Flugzeuge? / Sie sind am Himmel. eine Königin. Ihr seid Mütter.07. ein Mann. Es ist ein Tisch.visszaható igék: .unpersönlich Verben Alaktani szempontból: . Es ist offen.cgi?/lehrbuch. Ha est a végződést elhagyjuk. / ein Stuhl. sie. / Wo ist die Frau und das baby? / Siesind im Haus. eine Katze. Männer. Az igék lehetnek: önálló igék . / eine Uhr. személyű alakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával. es -t (sitzt. megkapjuk az ige tövét. usw.nem ragozott (igenévi) . / Ist der Apfel auf dem Teller? / Ja.webtar.hu/keret. / Wo ist die Frau? / Sie ist im Klassenzimmer.gebildete Verben . Ein Apfel ist auf dem Teller. dort ist er nicht.intransitive Verben . sie sind da.sich-Verben . és 3. steht) er. er ist dort. Er ist groß. steht) sie.ragozott (személyragos) .képzett igék .finite Formen . Sie sind lustig. ein König. / Sind die Flugzeuge im Meer? / Nein. / Wer ist im Haus? / Die Frau und das Baby sind im Haus.infinite Formen www. Mädchen.nem állandósult (nem igazi) +D mir .hu ::::::* Die Frau ist im Klassenzimmer. Wir sind eine Familei. (sie a mondatban kisbetűvel!) Sie ist eine Königin. Ich bin Petra. / ein Hund. Frauen.htm 12/58 . Was ist am Himmel? / Am Himmel sind Flugzeuge. stehst) ihr -t (sitzt. eine Frau. Er ist ein Junge. usw. Sie sind Jungen. Sie -en (sitzen.transitive Verben . / Ist der Apfel im Auto? / Nein. Sie sind Herr Waldmann. Das Personalpronomen und das Verb sein (A személyes névmás és a sein ige) Ich bin ein Mädchen. Er ist Ralf. stehe ) wir -en (sitzen. / Wo ist der Apfel? / Er ist auf dem Teller.egyszerű . Sie sind Kinder. Sie sind durstig.2013.tárgyas . Die Frau und das Baby sind im Haus.einfach .személytelen .összetett . usw. Du bist schön.

Die Familie ist im Wohnzimmer. Er geht.Mutti. zwei. Es ist Abend.hu ::::::* Lektion 6 DIE FAMILEI VON HERRN WALDMANN Das ist eine Familie. Er geht. Sie sehen fern. Die Mädchen heißen Petra und Ingrid. . drei’ . es ist bald fertig.die Schule. Wessen Kinder siend sie? Sie sind die Kinder von Herrn Waldmann und Frau Waldmann. Ingrid spielt auch. o>ö ich schlafe/laufe wir schlafen/laufen du schläfst/läufst ihr schlaft/lauft er schläft/läuft sie schlafen/laufen .cgi?/lehrbuch.B.07. Sie spielt mit einer Puppe. A tőhangzóválozásnak két típusa van: . Er kommt. Herr und Frau Waldmann sind der Vater und die Mutter. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Die andere spielt mit einem Bvall. Der Junge heißt Ralf. wenn man fragen kann "Wen oder was.." oder "Wohin.. [6] A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA . Frau Waldmann kockt das Abendessen.htm 13/58 ." . Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen? Antwort: Du hast heute einen Popstar in der Stadt getroffen. Auch die Katze sind im Zimmer. Die eine liegt auf dem Teppich und schläft. e>ie ich esse/spreche wir essen/schprechen du ißt/sprichst ihr eßt/sprecht er ißt/spricht sie essen/sprechen A német nyelvben három múlt idő van: egy egyszerű és két összetett [7] [8] Der Akkusativ und der Genitiv (A tárgyeset és a birtokos eset) Der Akkusativ wird angewendet.Ja.webtar. lernen = lern (szótő) + en (képző) tanulni = tanul + ni Az infinitiv alakból képezzük a jelen időt: szótő + személyvégződés Egyes igék egyes szám 2.Infinitiv (főnévi igenév): z. Ich lese mit Begeisterung das Buch." . Petra und Ingrid sind die Töchter von Herrn und Frau Waldmann .2013." oder "Wohin. wenn man fragen kann "Wen oder was. au>äu..Brechung: e>i. Frage: Wohin gehst du? www. Er läuft. er frißt. Frage: Wohin gehst du? Antwort: Du gehst in den Garten (. Ralf ist der Sohn von Herrn und Frau Waldmann.ein-eine-ein Der Akkusativ (A tárgyeset) Der Akkusativ wird angewendet..den Wald. és 3. also die … . Er schreibt. Személyben megváltoztatják tőhangzójukat.. Frau Waldmann ist die Frau von Herrn Waldmann..das Haus) Wir treffen heute den Finanzminister. wir sind hungrig.deutsch.Umlaut: a>ä.. Viele Schüler verfluchen die Hausaufgabe.. Er spricht: ‘eins. [9] dieser-jener-welcher .. Herr Waldmann ist der Mann von Frau Waldmann.. In dieser Familie gibt es drei Kinder: ein Junge und zwei Mädchen. Sie sind verheiratet. . Herr Waldmann sitzt im Lehnstuhl. In dieser Familie sind fünf Personen. Ist das Abendessen schon fertig? . Was macht Martin? Er steht. Er liest ein Buch und raucht Pfeife.. Die Puppe heißt Martin. nur Frau Waldmann ist in der … .. .hu/keret.. .tag. Er ist der Bruder von Petra und Ingrid. Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen? Antwort: Du hast heute den Bundeskanzler in der Stadt getroffen. Die Frau ist Frau Waldmann und der Mann ist Herr Waldmann. Auch der Hund ist in der Küche.. Petra und Ralf sitzen auf der Couch.05...

Különbséget kell tennünk személy. (der Vater) Das ist das Buch des Kinders.eine Schule. die Vorlesung des Kollegen Müller .. Peters Vater .. 2) Földrajzi nevek A földrajzi nevek Genitivben -s végződést kapnak (Deutschlands Flüsse . 1) Személynevek A férfi és női személynevek Genitivben egyaránt -s esetragot kapnak.. Die Kinder lesen Bücher. das Buch unseres Franz . rangot jelölő szó névelő nélkül áll. akkor a családnév kapja a ragot (die Vorlesung Professor Müllers .05. wenn man ein Besitzverhältnis zum Ausdruck bringen will und wenn man fragen kann "Wessen. Das sind Nücher von Kindern. Sie hörte die Stimme einer Operndiva. Kivételt képeznek a Herr.htm 14/58 . (das Kind) A birtokos szerkezet helyettesíthető a van előljárószóval: ." . Ich lese mit Begeisterung ein Buch.ein Haus) Wir backen heute einen Kuchen.Péter édesapja / Erikas Mutter .határozott névelővel vagy névmással fejezzük ki (das Ei des Kolombus . akkor csak az utolsó kap ragot (die Gedichte Johann Wolfgang Goethes .hu/keret. keine Bücher. .és földrajzi nevek kapnak. amelyeket minden esetben ragozni kell: (die Vorlesung Kollegen Müllers .Fritz füzetei) von elöljárószóval körülírjuk (die Lieder von Rolling Stones .Erika édesanyja Ha: a) a személynév több tagból áll.tag.einen Wald.cgi?/lehrbuch.deutsch.webtar. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Kollege. Der Vater liest einen/den Roman.a Rollling Stones dalai). Der Genitiv (A birtokos eset) Der Genitiv wird angewendet.07. (k)ein Abendesse..a mi Ferencünk könyve) c) Ha a név előtt címet.Müller professzor előadása).. Főneveknél. Die Mutter kocht das Abendessen. Ich öffne die Tür eines Autos. a többi esetben nem kapnak ragot.Németország folyói. Englands www. -x. Er schneidet die Äste eines Baumes. -ß. Birtokos esetben a hímnemű és a semleges főnevek – s ragot kapnak: Das ist die Zeitung des Vaters.a név előtt címet. rangot jelölő szót ragozzuk (die Vorlesung des Professors Müller .. Genosse gyenge főnevek. rangot jelölő szó áll: . eine/die Zeitung. Beispiel: Frage: Wessen Äste werden heute geschnitten? Antwort: Die Äste eines Baumes werden heute geschnitten. A tulajdonnevek Genitivben -s esetragot kapnak.. akkor csak a címet.2013.a Rollling Stones dalai) . -tz vagy -z . . b) Hiányjelet alkalmazunk (Rolling Stones' Lieder .hu ::::::* Antwort: Du gehst in einen Garten (.. Viele Schüler verfluchen eine Sonderaufgabe.Müller professzor előadása). rangot jelölő szó névelővel áll. ein/das Buch.tulajdonneveknél: Das ist die Familie von Herrn Waldmann.Müller kolléga előadása. . amelyek előtt nem áll semmilyen kisérőszó: Das ist das Buch eines Kindes.Johann Wolfgang Goethe versei) a személynév végződése -s. akkor: ens esetragot kap vagy (Fritzens Hefte .Kolumbus tojása.Müller kolléga előadása). A birtokos ilyenkor a birtokos a birtok elé kerül.a név előtt címet.

-z. helfen.Hallo Petra.2013.: es gibt + tárgyeset . Es gibt drei Stühle.Himalája csúcsa. die Wälder des Harzes . Sie telefoniert nach Deutschland. Segítenem kellett neki pénzt keresni.Neki sok pénze van. Lektion 7 Etwas später… Petra ist mit ihren Freunden an einer Schitour in Frankreich.van.Péternek szüksége van egy új kabátra.Anglia fővárosa). A -s. helfen zu+Infinitiv Néhány ige jelentésárnylatától. b) mellékmondat után. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.07. .deutsch.Van itt egy orvos? haben + Akk. hier spricht Petra.Berlin szép utcái).tag. Wie geht’s die? .Wie ist das Hotel? .Hallo Mutti. .htm 15/58 . brauchen + Akk. Ezeket a kiegészítőket nevezzük az ige vonzatainak / Rektion der Verben / A tárgyas igék vonzata a német és a magyar nyelvben általában megegyezik.Wie heißt denn die Vorwahlnummer von Deutschland? Ach. .cgi?/lehrbuch. . -x végződésű földrajzi neveknél a von elöljárószós körülírást alkalmazzuk (die Straßen von Mainz Mainz utcái). szüksége van valamire Peter braucht einen neuen Mantel. létezik vki/vmi Ezzel a szerkezettel valaminek a puszta létezését fejezhetjük ki.hu ::::::* Hauptstadt .vagy országnév előtt egy jelző áll. schreiben. Az idegen földrajzi nevek gyakran végződés nélkül állnak. . Hier ist auch eine Gruppe aus Ungarn. akkor a) mellékmondat után a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk Er verlangte. Ilyenek: heißen. www. Genitivobjekt / birtokos esetben álló főnév vagy névmás / vagy Präpositionalobjekt / viszonyszós szerkezet /. 1) Ha az Infinitiv körül van véve. daß ich ihm helfe.05. akkor maga a név változatlan marad (die Straßen des schönen Berlin . einen Brief zu Azt követelte. van neki Ich habe einen Bruder. vannak azonban olyan német igei szerkezetek. . pl.Harz erdei). ich erinnere mich. hogy segítsek neki levelet írni. Die Reise nach Frankreich dauert lange. birtokol Er besitzt viel Geld. van neki.hu/keret. szintén a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk. amely a helyes mondatalkotáshoz elmaradhatatlan. einen Brief zu schreiben. 0-0-4-98-9-6-5-8-2-1-7-3. / In dieser Familie gibt es drei Kinder. Ich mußte ihm Geld verdienen helfen. a német hegy. hogy segítsek neki pénzt keresni. lehren. Ez a második kiegészítő lehet Akkusativobjekt / tárgyesetben álló főnév vagy névmás / Dativobjekt / részes esetben álló főnév vagy névmás /. Er verlangte. Gibt es hier einen Arzt? .és folyóneveket azonban ragozzuk (der Gipfel des Himalaja . ja. Ich mußte ihm helfen. akkor az zu nélkül áll. tehát az ige vagy annak a ragozott része megelőzi az Infinitivet. . Sie ist 0-0-4-9. Ebben a szerkezetben a geben ige csak egyes számban állhat. Akkusativobjekt A legtöbb német ige az alany mellett egy második kötelező kiegészítővel is rendelkezik. amelyek a magyartól eltérően Akkusativot / tárgyeset / vonzanak. Ich bin bißchen müde.Es geht mir gut.Nekem van egy bátyám. 2) Ha az Infinitiv nincs körülvéve. Segítenem kellett neki egy levelet megírni. szövegkörnyezetétől függően állhat zu+Infinitiv-vel illetve csak Infinitiv-vel.Das Hotel ist sehr schön. lernen. verdienen helfe. amelyben összetett ige van.webtar. Ha a helység. besitzen + Akk. da ich ihm Geld Azt követelte tőlem.

amely az alanyhoz tartozik: Monika kämmt ihre Freundin die Haare. ich bin fertig.. Du wäscht dir . Welcher Kasus jeweils benutzt werden muß. személy mich mir 2.Monika. läßt sich durch Fragen schnell herausfinden.07. . . Monika wäscht sich den Kopf. ich kämme mir noch die Haare. tárgyesetben álló főnév lenne mellette: Monika kämmt ihre Freundin... Monika kämmt sich die Haare.Ja. bist du endlich fertig? .es reflektiert das Subjekt. Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich wasche mir die Füße. Monika kämmt sich..Nein.Es regnet. bist du fertig? . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Monika erinnert sich. Monika wäscht ihrer Freundin den Kopf. . személy euch 3. Reflexivpronomen können nur im Dativ oder Akkusativ vorkommen. Ich erinnere mich.Wie ist das Wetter dort? . / Es wäscht sich. www. aber … ..webtar. Sie ist im Badezimmer.Nein.2013.05. . személy sich Typisch für ein Reflexivpronomen ist. Ich kämme mir die Haare.. Was gibt’s Neues? ." Oder: "Ich wasche mich die Füße. Dativ: Ich wasche mir die Füße. aber hier im Hotel ist es heiß. személy dich dir 3. bist du fertig? . Petra wartet auf sie.hu/keret.. dass es in einem Satz als Objekt steht und sich auf die gleiche Person oder Sache bezieht wie das Subjekt.Draußen ist es sehr kalt. Az ilyen jellegű igék mellett a sich névmás részes esetben is állhat. Es verweist also auf das Subjekt zurück .Tschüß Petra. személy uns 2. die Sonne scheint und der Himmel ist klar. ha a cselekvés olyan dologra vonatkozik.. Du bist an der Reihe. Das Reflexivpronomen (A visszaható névmás) . Sie duscht sich. Monika ist ihre Zimmernachbarin.(rückbezügliches Fürwort) tárgyeset részes eset egyes szám 1.Schneit es? .. / Sie wäscht sich.Nein..Monika. személy sich többes szám 1. Ich kämme mich. 1. Ha az ige sich nélkül állna. . Er wäscht sich.. hogy a cselekvés alanya azonos a cselekvés tárgyával. Monika erinnert ihren Vater. deshalb spricht man von "reflexiv".htm 16/58 . Draußen gibt es eine Menge Schnee.Monika.Viel Vergnügen und sei vorsichtig beim Schifahren! .deutsch.cgi?/lehrbuch." ? / Hier kann ich fragen: Wem wasche ich die. . Ich wäscht mir den Kopf. Petra wohnt im Hotelzimmer mit Monika. .Endlich!! Die Reflexivverben (A visszaható igék) Ezek az igék azt fejezik ki. es donnert und blitzt. Ezt a sich visszaható névmás tárgyesetű alakjai jelzik.Heute abend gibt es hier eine Gesellschaft. Tschüß Nutti. Hier ist das Wetter stürmlich.tag.? / Also muß ich den Dativ benutzen: mir (und nicht mich!).hu ::::::* .In Ordnung. ich putze mir noch die Zähne.

ezért mindig hangsúlyos.webtar. lehet: . 2. Ez a tiéd?.. Ich kaufe meinem Freund ein Hemd.Péter szereti a barátnőjét. A birtokszó helyett használjuk." ? / Hier muß die Frage lauten: Wen oder was kämme ich? Also muß ich den Akkusativ nehmen: mich (und nicht mir!). (Geht www. A visszaható névmás helye . ein). ilyenkor úgy ragozzuk. Ihr wascht euch.. ob sich jedes Kind selbst naß macht oder ob die anderen nachhelfen. Te mit veszel a tiédnek? Ha az önálló birtokos névmás határozott névelővel áll. ha a birtok az előzményekből már ismert. Wir kämmen uns. Petra zeigt ihren Freunden die neuen Fotos. így jelzi a birtok nemét. eine.. akkor úgy ragozzuk. deine. mein.Veszek a barátomnak egy inget.07. Sie kämmen sich. Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich kämme mir . Achtung: Wenn Unklarheiten oder gar Missverständnisse möglich sind.hu/keret.2013. estére utal. Ha az önálló birtokos névmás határozott névelő nélkül áll. Jelöli a főnév emét.tag..Petra megmutatja a barátainak az új képeket)." Oder: "Ich kämme mich.Itt fekszik egy könyv. (Peter liebt seine Freundin. számát.kérdő mondatban: .. Ihr kämmt euch.05.ha az alany névmás. esetét. Sie waschen sich. Akkusativ: Ich kämme mich. dein usw. sollte man zur Sicherheit zusätzlich ein Adverb oder gleich eine andere Formulierung benutzen! Beispiel: Die badenden Kinder bespritzen sich. mint a gyenge melléknevet. esetét: Hier liegt ein Buch. mint a határozatlan névelőt ( ein. Also: Die badenden Kinder bespritzen sich gegenseitig. az alany előtt van: Wäscht sich Petra? Waschen sich die Kinder? Possessivpronomen A birtokos névmás alapalakja megmutatja a birtokos személyét. . ). akkor felveszi a határozott névelő végződéseit. deiner. Sie waschen sich den Kopf. számát. Was kaufst du deinem? . Unklar bleibt hier.cgi?/lehrbuch. számára.. ezért névelő sohasem állhat előtte. végződésével pedig a birtok nemére. Oder: Die badenden Kinder bespritzen einander. Ist es deines? . .deutsch.jelzői birtokos névmás.hu ::::::* Wir waschen uns. az alany után van: Waschen Sie sich? Waschen Sie sich den Kopf? . meine.htm 17/58 . ich mein Vater meine Mutter mein Kind du dein Vater deine Mutter dein Kind er sein Vater seine Mutter sein Kind sie ihr Vater ihre Mutter ihr Kind es sein Vater seine Mutter sein Kind wir unser Vater unsere Mutter unser Kind ihr euer Vater eure Mutter euer Kind sie / Sie ihr / IhrVater ihre / Ihre Mutter ihr / Ihr Kind A birtokos névmás a mondatban kétféle szerepet tölthet be.kijelentő mondatban az állítmány után van: Sie waschen sich. Du kämmst dich. ilyenkor csak akkor használhatjuk.ha az alany főnév. . Er / Sie / Es kämmt sich.önálló birtokos névmás ( meiner. . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. számát..

webtar.hu/keret.deutsch.cgi?/lehrbuch.05. Er schreibt Briefe. Beispiel (mit bestimmtem Artikel) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ der alte Mann die junge Frau das kleine Kind Akkusativ den alten Mann die junge Frau das kleine Kind Dativ dem alten Mann(e) der jungen Frau dem kleinen Kind(e) Genitiv des alten Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes Plural Nominativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder Akkusativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder Dativ den alten Männern den jungen Frauen den kleinen Kindern Genitiv der alten Männer der jungen Frauen der kleinen Kinder Beachte: Die Pluralformen der Adjektive sind bei allen drei Geschlechtern gleich . Die unpersönlichen Verben (A személytelen igék) www.Pontosan jár az órád?). [10] Deklination von Adjektiven 1.tag. Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel. 3. Beispiel (mit unbestimmtem Artikel) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind Akkusativ einen alten Mann eine junge Frau ein kleines Kind Dativ einem alten Mann(e) einer jungen Frau einem kleinen Kind(e) Genitiv eines alten Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes Beachte: Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural. den guten alten Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind Dativ dem guten alten Mann(e) der hübschen jungen Frau dem kleinen Kind(e) Genitiv des guten alten Mannes der hübschen jungen Frau des kleinen Kindes Plural Nom. die guten alten Männer die hübschen jungen Frauen die spielenden kleinen Kinder Dativ den guten alten Männern den hübschen jungen Frauen der spielenden kleinen Kinder Gen.hu ::::::* deine Uhr genau? . Ich esse Äpfel.07. dekliniert. auf die gleiche Weise. der gute alte Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind Akk. die guten alten Männer die hübschen jungen Frauen die spielenden leinen Kinder Akk. Er schreibt einen Brief.h. Beispiel (mit bestimmtem Artikel und zwei Adjektiven) Singular Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Nom. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Beispiel: Singular Plural Ich esse einen Apfel.2013. d. der guten alten Männer der hübschen jungen Frauen der spielenden kleinen Kinder Beachte: Zwei oder mehrere Adjektive vor einem Nomen werden parallel .htm 18/58 . 2. Bei unbestimmten Aktikeln gilt das ebenso.

rot__ Lippen "da fehlt doch noch etwas: Was ist denn schwarz__?" 2.05. Im Restaurant des Hotels sind zwei Gruppen. es geht uns gut / Monika gut. Heute ist die Sprache kein Problem. und als Direktor Wiechmann es ausgepackt hatte. ein schwarz____ Diplomatenkoffer (von meiner Abteilung!). es geht mir gut/wohl. monatlich vom anderen eine bestimmt__ Summe für sich und die gemeinsam__ Kinder. und seine Schuhe waren schmutzig____. Alle applaudierten spontan_______ Die Geburtstagsfeier dauerte dann noch bis in die frü____ Morgenstunden. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. Ziemlich langweilig____ Sachen: zwei silbern____ Kulis.07. 3. Sein alt____. Der Chef ließ das Bild sofort in seinem Büro aufhängen. die in einem groß__ Palast wohnte. Die katolisch__ Kirche akzeptiert solch__ Scheidungen allerdings nicht.hu ::::::* Többnyire természeti jelenségeket fejeznek ki. die bei ihm leben. Sie stehen herum und lachen. Wenn zwei jung__ oder älter__ Menschen sich entscheiden zu heiraten. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Nur Heinz Beyer machte mal wieder eine Ausnahme.tag. Zur fünfzigjährig____ Geburtstagsfeier des Direktors kam die ganz____ Firma. Die Leute spielen.cgi?/lehrbuch. die er auch beim Malen anhatte.webtar. Es schneit. Alle sind sehr glücklich. Nach dem Begrüßungssekt wurden die Geschenke ausgepackt.htm 19/58 . An einem kalt__ Wintertag saß sie am offen__ Fenster und nähte ein neu__ Kleid. Nach dem Spiel tanzen die Jungen und Mädchen. 1. der weniger oder kein Geld verdient. bekommt nach der vollzogen__ Scheidung der Partner. Ein selbst gemalt____ Landschaftsbild in wunderschön____ leuchtend____ Farben. Der Abend ist sehr schön. Wie geht es euch? / Monika? Danke. Die jeweilig__ Braut trägt dann ein lang__ weiß__ Kleid und der Bräutigam einen dunkl__ Anzug. Rot__ Blut und weiß__ Schnee. www. Es donnert. Ergänzen Sie die Adjektivendungen: Auch wenn viel__ Menschen heute in den deutschsprachig__ Ländern allein leben. mintha alany volna. er habe extra die alt____ Klamotten angezogen. Sie sind aus Budapest. Lektion 8 Im Hotel gibt es eine Abendgesellschaft. Einige spielen immer noch: sie hören die Musik und gehen um … Viele spielen nicht mehr. Nur ein Geschenk war ander_____. Wir achteten nicht auf ihn. Es regnet. können beid__ Eheleute vor Gericht gehen und sich scheiden lassen.2013. Es blitzt. Wenn die geschlossen__ Ehe nicht gut geht. Wenn gemeinsam__ Kinder da sind.hu/keret. milyent is jelent: Wie ist dieser Tisch? Dieser Tisch ist grün/groß. Da sind Petra und ihre Freunde: 15 Studenten und Studentinnen … Es gibt auch noch eine Gruppe aus Ungarn. dass auch mein erst__ Kind so schön__ wird: Weiß__ Haut. es geht + részes eset + melléknév Ezzel a szerkezettel hogylétünket fejezzük ki. flach____ Paket. Die Kolleginnen trugen lang____ Kleider und die Kollegen dunkl____ Anzüge. Mellettük mindig ki kell tenni az es névmást. Wie geht es (geht’s) dir? / Ihnen? Danke. Beyer erklärte. Drei dick__ Tropfen Blut fielen in den weiß__ Schnee. das ist so eine schön__ Farbzusammenstellung. Cubanisch____ Zigarren. dass ich möchte. so leben doch die meist__ Erwachsenen als unverheiratet__ oder verheiratet__ Paar oder in einer Familie zusammen. Sie spielen: “Ein Stuhl ist zu wenig”. bekam Heinz Beyer einen ganz rot____ Kopf. feieren sie meistens eine traditionell__ Hochzeit mit viel__ Verwandten und Freunden. dachte die schwanger__ Königin. A wie kérdőnévmás nemcsak hogyant.deutsch. braun____ Jackett hatte sogar kaputt____ Taschen. bestickt____ Taschentücher. Ergänzen Sie die Endungen: Es war einmal eine schön__ Königin. Es war ein groß____. Dabei stach sie sich mit der spitz__ Nadel in den zart__ Finger.

ich fühle mich wohl. nicht wahr? Doch.Ich bin Student.Hallo. Wo wohnst du? .Das ist sehr interessant. Ich studiere in Kaposvár. das ist es.Nein.Danke.Das leben auf einem Bauernhof ist interessant. diese Stadt liegt in Südwest-Ungarn. N der Norden S der Süden NO der Nordost SW der Südwest O der Osten W der Westen SO der Südost NW der Nordwest Das Verb wissen ich weiß wir wissen du weißt ihr wißt er weiß sie wissen Der substantivierte Infinitiv (A főnévként használt főnévi igenév) Bármely főnévi igenévből képezhetünk semleges főnevet.Ich bin zwanzig Jahre alt.Oh. München ist durch seine Universität bekannt. das ist Thom.Kaufst du kein Brot? Doch.Doch. Thom. . . Thom.Tatsächlich? Sprichst du Ungarisch? . das ist Monika. . .Ja. Petra? .Hallo.Hast du Verwandte in Ungarn? .Weiß du. Womit beschäftigst du dich. ich bin Ungar. .webtar.07.Ja. . ich fühle mich wohl.deutsch.Wie alt bist du? .hu/keret.Ich lebe auch dort. Ich bin Petra Waldmann. .05. . .Ich bin Studentin.Sag einfach Thom zu mir. ha nagybetűvel írjuk.Monika. Und du? . Thom? .Bist du Deutscher? . leben das Leben (az élet) . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. nicht war? .tag. Ich studiere an der Uni München Touristik und Geographie. nicht war? . Ta… . .2013. etwa 10 km von München. Thom. .Hallo. sie ist meine Zimmernachbarin. . . Gutr Nacht. Womit beschäftigst du dich. Bis Morgen.Dieser Abend ist angenehm. dein Deutsch ist ausgezeichnet. das ist mein Kosename. Ich wohne in einem Bauernhaus.cgi?/lehrbuch. meine Großeltern leben in Budapest. Ein Junge kommt auf Petra zu.Ich bin neunzehm Jahre alt. .Es ist schon spät.wissen das Wissen (a tudás) Doch A tagadó formájú eldöntendő kérdésre adott választ a doch szóval vezetjük be.Ich gehe auch.htm 20/58 . Monika kommt auf sie zu: . .Dieser Abend ist sehr angenehm. Mein Name ist Tamás Kiss.Hallo. ich kenne nur einige Worte.Nein. .hu ::::::* In der Halle stehen einige Mädchen und Jungen. . Ich studiere Landwirtschaft. Ich gehe ins Zimmer. meine Mutter ist auch Ungarin. . Petra ist auch da.Ich wohne in der Nähe von München. www. .

Er ist 51 Jahre alt. Sie ist Dolmetscherin. meine Großmutter. Meine Mutter liebt ihren Bruder. Sie haben nur ein Kind: meinen Vater. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Die Grundzahlwörter (A tőszámnevek) 1 eins (számláláskor) 30 dreißig 2 zwei – beide 40 vierzig 10 zehn 50 fünfzig 20 zwanzig 60 sechzig 21 einundzwanzig 70 siebzig 22 zweiundzwanzig 80 achtzig 23 dreiundzwanzig 90 neunzig 24 vierundzwanzig 100 (ein)hundert neunundneunzig (ein)hundert (ein)hundert(und)eins hundertfünfundzwanzig siebenhundertfünfundsiebzig (ein)tausend (ein)tausend(und)zwei (ein)tausendneunhundertfünfzig zweitausendfünfhundert zehntausenddreihundertzwölf fünfundzwanzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig hunderttausend zweihundertfünfzigtausendachthundertachtundachtzig www. Sie haben zwei Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. (már nem) Lektion 9 Thom zeigt Petra ein Foto von seiner Familie Das ist meine Familie. sie ist 69 Jahre alt.htm 21/58 . Sie sind beide pensioniert. Auf diesem Bild sind sie sehr glücklich. Gabriella und ihr Mann. Das sind mein Vater und Meine Mutter. Sie lieben ihren Schwiegersohn sehr. Manchmal sind sie so schlimm. Das sind meine Schwester. Sie sind Ruhestand. Meine Nichte ist 4 Jahre alt und mein Neffe ist 2 Jahre alt. Er ist 74 Jahre alt.07. Sie sind beide 66 Jahre alt. (még mindig) Viele Leute spielen nicht mehr. Er arbeitet bei einer Firma in Budapest. mein Cousin. Er ist energisch und arbeitet hart. denn er ist sehr amüsant. Sie ist Buchhalterin. Jetzt ist sie nicht schlank. Das ist Großvater Kiss.tag. Er ist 31. Er ist Arzt und seine Frau ist Zahnärztin.hu ::::::* immer noch – nicht mehr Einige Leute spielen immer noch. Das Foto ist von der Hochzeit meiner Schwester.05. Kennst du diesen Kerl? Das bin ich. Sie ist wunderschön. Sie ist bei der Arbeit sehr streng. Nach meiner Meinung bin ich ihr Lieblingsenkel. Er ist 27 Jahre alt. Mein Schwager ist Geschäftsmann. Deshalb lieben sie meine Mutter. denn sie ist schwanger. Sie haben einen Sohn. eine Tochter und viele Enkel.cgi?/lehrbuch. Er ist wirklich ein Playboy.hu/keret. Gabriella ist 29. aber sie ist zu Hause geduldig … Sie ist wirklich eine gute Mutter. Ich bin ihr Onkel. aber sie hat ihre Schwägerin … Sie ist dick. Sie hat eine GmbH. Sie verwöhnen mich. Meine Mutter ist 49 Jahre alt. Ich liebe ihn. Das sind mein Bruder und seine Familie.2013. Das da ist seine Frau. Hier ist sie noch schlank.webtar. Mein Onkel ist Mechaniker und meine Tante ist Köchin. häßlich und sehr unfreundlich.deutsch. Mein Vater ist Jurist. Das ist ihr Sohn. Das sind die Eltern meiner Mutter. Er ist der Vater meines Vaters. Mein Cousin ist Architekt. Das sind mein Onkel und meine Tante. ihr Schwiegermutter. Oma und Opa Molnár.

személy euer euere euer euere 3. A személyes névmás állhat elöljárószókkal is. személy du dich dir 3. Az alanyként és tárgyként álló személyes névmást mindig ki kell tenni. Nem megyek nélküled. Ich liebe dich. Ich sehe ihn. számnevek. A személyes névmás birtokos esete csak mint igék. A birtokos névmás ragozása megegyezik a határozatlan névelőével. Komm zu mir! . tárgyat és elvont fogalmat.Megemlékeztünk rólatok.Tőle jövök.tag. es ) fejezik ki.hu/keret.Ismered őt? A részeshatározóként álló személyes névmásokat sem hagyhatjuk el. Liebst du mich? .hu ::::::* eine Million fünf Millionen sechshundertsechsund sechzigtausenddreihundertdreiunddreißig eine Milliarde A beide már ismert két személyre vagy dologra vonatkozik. Utóbbi kettőt az egyes szám harmadik személyű névmások ( er. személy wir uns uns 2. személy unser unsere unser unsere 2. Da ist mein Hund. / Ich komme von ihm.webtar. melléknevek.Szeretném neked az új képeimet megmutatni. személy hímnemű sein seine sein seine nőnemű ihr ihre ihr ihre semleges sein seine sein seine többes szám 1. Das sind die Eltern meiner Mutter. . vonzata használatos. www. személy ihr ihre ihr ihre Önöző alak Ihr Ihre Ihr Ihre A fenti táblázat csak az alanyesetű alakokat tartalmazza. személy hímnemű er ihn inm nőnemű sie sie ihr semleges es es ihm többes szám 1. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Das Personalpronomen (A személyes névmás) Személyes névmással megnevezhetünk személyt.htm 22/58 . stb. Unsere Eltern lieben uns. Ich möchte dir meine neuen Fotos zeigen. / Wir schämen uns deiner. személy ich mich mir 2. Wir gadachten euer. személy sie sie ihnen Önöző alak Sie Sie Ihnen Oma liebt mich. A személyes névmások mind a négy estben használatosak: Egyes szám Alany Tárgy Részes eset 1.deutsch. sie.07.2013.Gyere hozzám! / Ich gehe nicht ohne dich. .05. Das Possessivpronomen (A birtokos névmás) Birtokos hímnemű nőnemű semleges több egyes szám BIRTOK 1.cgi?/lehrbuch. Die Großeltern lieben ihre Kinder. .Szeretsz engem? / Kennst du ihn? . személy mein meine mein meine 2. személy ihr euch euch 3.Mi szégyenkezünk miattad. . személy dein deine dein deine 3. Großvater Kiss ist der Vater meines Vaters. Ich habe sie nicht gern.

das Linda gekauft hat. Sie ist schlank und immer noch sehr hübsch. ich habe einen Bruder.tag. dem Hund von Frau Weinert. Wir treffen uns mit meiner Tante und Meinem Cousin nur bei … Das Verb haben ich habe wir haben du hast ihr habt er. Ergänzen Sie die fehlenden Personalpronomen. allein. Seine Schwester ist geschieden und hat 4 Kinder." Beide gehen in das Wohnzimmer. es hat sie haben Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Mein Vater hat nur einen Bruder und eine Schwester. Wir verbringen viel Zeit zusammen. unsere Familie ist klein. Meine Mutter ist Lehrerin. Ich kenne meinen Onkel und seine Familie nicht gut. Sie sehen jünger aus. Nepomuk. Jetzt trinken ___ aber trotzdem zusammen Kaffee. Wir beschäftigen drei Arbeiter. Sie unterrichtet Mathematik und Physik. ielleicht hat ____ Hunger.Mein Vater ist Landwirt. aber ____ trinkt nichts. sie. ____ gibt ____ eine Schale Wasser. Petra? . ____ haben wohl Recht". meine Tante und mein Onkel leben in München. "Was kann ____ ____ denn sonst geben.cgi?/lehrbuch. Sie ist Ärztin.05. Wir haben auf unserem Hof Schweine und Kühe. . Mein Großvater. A hangsúlyos igekötők elválnak az igéktől és a mondat végére kerülnek a mondatkeret záró tagjaként. aber der Kuchen schmeckt ____ wohl besser als das Hundefutter. ____ bin es. machen ____ bitte auf. . Vater ist auch schön. Meine Mutter hat einen Bruder. aber er sagt nichts. . Wir beschäftigen drei Arbeiter. Mein Vater leitet den Betrieb. Dativ) Linda ist mit Nepomuk.Meine Mutter ist 41 und mein Vater ist 44. Sie ist keine Buchhalterin.Hast du Verwandte? . "Nein". Die Verbpräfixe (Az igekötők) A németben az igekötők lehetnek hangsúlyosak és hangsúlytalanok. Meine Großmutter lebt nicht mehr.Siehst du die Verwandten oft? . "Haben ____ Probleme mit ____ gehabt?".htm 23/58 . ____ mache eine Dose Hundefutter für ____ auf". Er ist Student.07. "Hunger hat ____.webtar. Er ist groß und hat breite Schultern.hu ::::::* 1. Die Kinder sehen fern. Unser Hof ist groß. Mein Onkel lebt auch in Ungarn. Personalpronomen (Nominativ. fragt Linda den Hund. "Warte. Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen. Sie ist erst 6. Und ich habe auch noch eine Schwester.deutsch. "____ haben uns ganz gut verstanden.Nein. Mit ihrer Tochter verbringe ich viel Zeit.hu/keret. "Hallo.Ja. aber ____ trinkt nicht.Ja. ____ wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen. Meine Cousine hat vier Kinder. A hangsúlytalan igekötők sohasem válnak el igéjéktől. möchtest ____ etwas zu essen?"." Linda öffnet die Tür.Hast du einen Bruder oder eine Schwester.2013. meint Linda. sagt Linda und geht in die Küche. . Meine Großeltern leben in Budapest." Lektion 10 Auch Petra spricht über ihre Familie. lacht Frau Weinert. Er ist 17 Jahre alt. Akkusativ. Frau Weinert. aber sie sehen … Mutti achtet sehr auf ihre Figur. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.Wie alt sind deine Eltern? . der Vater meines Vaters wohnt in München. . www. fragt Frau Weinert. "Ja.Womit beschäftigen sich deine Eltern? . Wir haben einen Bauernhof. aber sie arbeitet als Buchhalterin. Da klingelt es an der Haustür.

htm 24/58 . Das Datum Welcher Tag ist heute? Sonntag.Gute Nacht. Manchmal habe ich um vier Uhr Schluß. es ist schon spät. Freitag. / Es ist sechs Uhr. Ich kämme mir die Haare und rasiere mich. . Montag. Ich gehe zur Mensa und kaufe etwas zum Frühstück. Zu Hause bin ich gern. Ich stehe später auf und gehe früh ins Bett. / Es ist halb vier. Dann habe ich frei. Dann ziehe ich mich an. Es ist Dienstag. Ich esse in der Mensa der Universität zu Mittag. Zweimal in der Woche gehe ich am Nachmittag in die Turnhalle. / Es ist Viertel nach ein.Ich möchte über Ungarn und die Ungarn viel wissen. / Es ist Viertel vor ein. / Es ist zehn Uhr. / Es ist drei Uhr. Samstag.Ich gehe in die Bibliothek und mache meine Hausaufgaben. .2013.webtar. . Im allgemeinen gehe ich spät ins Bett. / Es ist ein Uhr fünfzehn. / Es ist drei Uhr dreißig. Ich wasche mich. Nach dem Mittagessen haben wir Seminare und Konsultationen. wie du. Ich putze mir die Zähne. Mittwoch. Im allgemeinen esse ich Gebäck und trinke Kakao. … .Es ist Viertel nach zwölf. Manchmal helfe ich ihn bei der Hausarbeit. . Gute Nacht. Dienstag … / am Morgen / am Nachmittag / am Abend / am Wochenende zu zu Mittag in in der Nacht von – bis von 2 bis 4 Uhr / von Dienstag bis Freitag . Ich wasche immer ab. / Es ist fünf Uhr. / Es ist zwölf Uhr. Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es? Es ist ein Uhr.05.Oft gehen wir am Abend ins Kino. / Es ist zehn nach sieben. / Es ist sieben Uhr.deutsch. . ins Restaurant oder in eine … Es gibt auch einen Universitätsklub.Ich fahre oft nach Hause. / Es ist ein Uhr dreißig. / Es ist sieben Uhr zehn. Ich gehe um halb acht weg. Ich verbringe den Samstag und den Sonntag zu Hause. / Es ist neun Uhr. Ich habe einen Zimmernachbarn.07. Wann? – Mikor? um um 8 Uhr / um Mitternacht an am Montag.am Samstag abend / gestern abend / heute nachmittag / morgen früh . Ich gehe ins Bett.hu ::::::* Lektion 11 Der Tagesablauf von Thom . / Es ist acht Uhr. Donnerstag.cgi?/lehrbuch. Die Vorlesungen beginnen um 8 Uhr.hu/keret. Zum Beispiel: wie verbringt ein Student in Ungarn. / Es ist vier Uhr. . / Es ist zwei Uhr.Was machst du in deiner Freizeit? . Meine Mutter macht mir das Frühstück und das Mittagessen. Dort ist donnerstags immer eine Party. / Es ist elf Uhr.Also.montags / dienstags / donnerstags / abends .Was machst du an Wochenenden? . ich wohne in einem Studentenheim.Gehst du aus? . Die Mittagspause dauert vom Mittag bis dreizehn Uhr.früh / spät www. / Es ist drei Viertel ein. Ichstehe jeden Tag um 7 Uhr auf. / Es ist zehn vor vier. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.tag. / Es ist halb zwei.Wie spät ist es? . / Es ist drei Uhr fünfzig.Ach.

cgi?/lehrbuch.Ich weiß nicht. dann gehen sie in die erste Straße nach links. vor / nachmittag.Bitte schön. übermorgen. .Danke schön. Fragen wir den Portier. bisher. . . .Entschuldigung. . Ich muß Postkarten kaufen.Hallo. haben Sie Postkarten? .Also los. dann bei der zweiten Kreuzung rechts.nie / selten / manchmal / im allgemeinen / immer tárgyesettel jeden Tag Időhatározószók / Temporaladverbien / Kérdései: wann?.hu ::::::* .Még csak 9 óra van. wo können wir Postkarten kaufen? . wie lange?.Wo können wir denn Postkarten kaufen? . vorgestern. bislang. zugleich.webtar. mehrmals. napszakokat jelölő határozók: gestern.Kann ich Ihnen helfen? . Wann? 2.Wir haben leider keine. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. damals. abends. Thom! . ______ 4. eben. seither c) időismétlést: häufig. Ich habe nur 90 Forint.Sagen Sie uns bitte.deutsch.htm 25/58 . __________ 3. .Ja.Beim Zeitungskiosk können Sie welche kaufen. Fontos! a napszakot jelentő főnevekből -s képzővel határozót képezhetünk: morgens. dann gehen Sie in die dritte Straße nach … Die Post ist auf der rechten Seite das vierte Gebäude.hu/keret. wie oft? a) kifejezhet időpontot: anfangs..Darf ich mitkommen? Auch ich muß einige Postkarten kaufen.tag. montags 1.2013. Mittags haben wir eine Stunde frei. stets. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei Uhr Unterricht.05. selten. Fragen Sie auf der Post! . Napokat. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. de másfajta megszorítást jelent. noch. _____________________ Lektion 12 . morgen. . . www. .Danke schön. jetzt. bald. immer.07. Az erst csak időbeli korlátozásként használható! (Es ist erst 9 Uhr. täglich Fontos! az erst = csak szócskát nem szabad a nur-ral összekeverni.An der Ecke links. manchmal. wo finden wir die Post? . demnächst. schließlich. heute. oft. Wie spät ist es? Üben Sie mit der Uhr Uhr und Stunde Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann? 1. neulich. jederzeit. seit wann?.Was machst du? . jedesmal. . bis wann?. Er ist dann dort an der Ecke.Csak 90 forintom van. ami szintén csak-ot.). . endlich. nie.Ich gehe zur Post. Die Pausen dauern 5 Minuten. Beim Zeitungskiosk: .Gehen Sie geradeaus.Warte Petra! .Natürlich darfst du mitkommen. dann.Wo ist denn der? . zuletzt b) kifejezhet időtartamot: allezeit. Ich muß auch auch einen Brief aufgeben.

die.07.deutsch. vierzehnte 19. A számjeggyel jelölt sorszám után pontot teszünk. das elfte der.eineinhalb 20 : 5 = 4 . wir möchten einige Postkarten. zweite 7.zwei mal fünf ist zehn 1 1/2 .fünf hoch drei 2 7 . bitte.sieben Achtel 53 .Was kostet das zusammen? . die.Ja. Thomas und Petra kaufen Postkarten und schreiben. elfte 16. das achte. A sorszámneveket úgy ragozzuk. halb ein drittel dreiviertel anderthalb ein hundertstel Drittel zwei ein fünftel zwei und ein (und) einviertel drittel ein einhalb Zahlen und geometrische Figuren 54% . das zwölfte der.tag. siebte 12. das dritte der. zwölfte 17. . Die Ordnungszahlwörter (A sorszámnevek) A sorszámnevek a tőszámnevekből képezzük: 2-től 19-ig –t. das zwanzigste hunderterste der. zwanzigste 40. sechzehnte 21. neunte 14. siebzehnte 22.Guten Tag.Ja. neunzehnte 30. das dreizehnte der. vierte 9. erste 6.ein Viertel 1/2 .05. die.2013. dreizehnte 18. sechste 11. Achtzigste 90 neunzigste 100. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. achtzehnte 23. . A törtszámnevek Képzése: sorszámnév + -el Kivétel: 1/2 = das Halbe. siebzigste 80. die. die. dreiundzwanzigste 4. das erste. die. das dritte és der. die.Bei dem anderen Schalter. .Danke schön. die. die. mint a mellékneveket.Dreizehn plus (und) acht ist einundzwanzig www. .drei Komma fünf 1/3 .einhalb 7/8 . hier. das zweite der. achte 13.htm 26/58 .Zwanzig (geteilt) durch fünf ist vier 13 + 9 = 21 .hu/keret. fünfzehnte 20. der. bitte. dritte 8. dreißigste 5. Petra geht zum Schalter.webtar. fünfzigste 60. Kann ich Ihnen helfen? .20-tól –st1. zehnte 15.sieben hoch zwei 2 x 5 = 10 . fünfte 10. das zehnste der. zweiundzwanzigste 3.veirundfünfzig prozent 3. Hundertste der. sechzigste 70. einundzwanzigste 2. das erste der. vierzigste 50.Das macht 10 Frank 65.cgi?/lehrbuch. die. die.Ich möchte diese Postkarten und diesen Brief nach Deutschland … Können Sie mir Brifmarken geben? . die.5 .ein Drittel 1/4 . das tausendste ein Halb(es) ein Drittel zwei Drittel ein Viertel drei Viertel ein Fünftel ein Hundertstel ein und ein Halb Rendhagyó képzésűek: der.hu ::::::* Auf der Post: .

feltételezést nagy valószínűséggel (Peter muß ein guter Lehrer sein. kellett nevetnem. erkölcsi kötelességet fejez ki. kénytelen-e a cselekvést végrehajtani. ill. können. mögen. mindig a főige jelentését módosítják.hu/keret. -et használjuk ) (Du mußt nichts das Gedicht lernen.000.eine Million . Ezek rendszerint egy másik ige Infinitiv-vel állnak együtt.000. müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten ich muß soll kann darf will mag möchte du mußt sollst kannst darfst willst magst möchtest er.) sollen Kérést.Als ich das hörte.000.) nem kell ( tagadásban általában a brauchen zu + Inf. parancsot ( A müssen objektív szükségszerűséget fejez ki.htm 27/58 . tiltást. Módbeli segédigék jelentése: müssen Kényszert. wollen. sollen.cgi?/lehrbuch. müssen. sollen kifejezhet: . mußte ich Amikor ezt hallottam.felszólítást.Neunzehnhundertachtundneunzig .4 = 8 1.webtar.000 1.05. hangosan laut lachen. sie es muß soll kann darf will mag möchte wir müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten ih müßt sollt könnt dürft wollt mögt möchtet sie müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten A főige a mondat végére kerül. szükségszerűséget fejez ki.szükségszerűséget . . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. jobban utal a cselekvés megvalósítására is! ) Heute muß ich endlich in meinem Zimmer Ordnung Ma végre rendet kell tennem a machen! szobámban! .Nem kell megtanulnod a verset.deutsch.Zwölf minus (weniger) vier ist acht .200 1998 1. 6 módbeli segédigét különböztetünk meg: dürfen.Péter egész biztosan egy jó tanár.000 . Du brauchst nicht das Gedicht zu lernen.000.000. müssen kifejezhet: .000 1. Ragozás szempontjából külön csoportot alkotnak. amire idegen akarat kényszerít! ) www.) Ich muß einen Brief aufgeben. óhajtja-e. .felszólítást ( A sollen olyan szükségszerűséget fejez ki.hu ::::::* 12 .eine Billion s Quadrat s Rechteckt s Dreieck s Fünfeck s Parallelogramm r Kreis i Spirale s Oval => r Pfeil r Halbkreis i Kugel r Würfel s Achteck e Pyramide r Zylinder Die Modalverben (A módbeli segédigék) Ezek olyan igék. (Magyarra legtöbbször felszólító móddal fordítjuk.) Sie sollen den Brief nach Deutschland schicken. ha hangsúlyos. A módbeli segédigék az alanynak a cselekvéssel kapcsolatos szubjektív viszonyát fejezik ki: akarja-e.07. .tag. ha a magyar ‘muszáj’-ra gondolunk.eine Milliarde .000. (ich muß = nekem kell) (Jelentését könnyebben megértjük. és az igekötő akkor sem válik el. amelyeknek önálló jelentőségük nincs. felszólítást.2013.eintausendzweihundert .

dürfen Engedélyt fejez ki. er solle nicht so viel Az orvos azt mondta a betegnek.Péter szeret az ágyban olvasni.-t használunk ) Der Arzt sagte dem Kranken. kívánságot ( erélyesebb felszólításnál Konj. a sollen feltételes módban áll.deutsch. engedélyt fejez ki. kedvel.függő beszédben kérést." más mondta ". Alkohol trinken.feltételezést . ajánlást ( a sollen feltételes módban áll ) Du solltest mehr um deine Gesundheit Többet kellene az egészségével törődnie! kümmern! . . wollen Szándékot. nem veszünk. A titkár azt mondta. -jogosultságot .feltételezést ( a dürfen feltételes módban áll! ) Peter dürfte ein guter Lehrer sein.webtar. so Ha az alma nem lesz olcsóbb. . .) Wo können wir Postkarten kaufen? können kifejezhet: .hu ::::::* Töltse ki ezt a nyomtatványt nyomtatott betűvel! . mögen kifejezhet: . várjak egy kicsit. -het raggal fordítjuk.kedve van.feltételezést ( a können kijelentő vagy feltételes módban áll! ) Peter kann / könnte doch recht Lehetséges. aki elmúlt 18 éves. ihat itt alkoholt.feltételezést. moziba. .tanácsot. ne dohányozzon olyan sokat. kannst du nicht ins Kino gehen. kívánságot jelent.) . Ich möchte einen Brief aufgeben. laufen.Peter mag eine Universität besuchen.Man darf hier nicht rauchen. .engedélyt. .tag. Kötőmódú alakját (möchte) ‘szeretnék’ értelemben használjuk.-t használjuk ) Der Sekreter sagte.Wenn du deine Aufgaben nicht Ha nem végzed el a feladataidat. Péter jó tanár lehet. Péter valószínű egyetemre jár. nem mehetsz machts. können Képességet. Péter Párizsba szeretne utazni.Norbert kann sehr schnell Norbert nagyon gyorsan tud futni.) . . szándékot (Peter will heute seine Freundin besuchen. kívánságot ( udvariasabb kérésnél a mögen Konj. valakinek ‘szabad’ valamit megtenni. www.Péter ma meg akarja látogatni a barátnőjét.engedélyt . verbringen.2013. (Magyarra leggyakrabban –hat.Jeder über 18 darf hier Mindenki.hu/keret.cgi?/lehrbuch. Darf ich mitkommen? dürfen kifejezhet .Azt állítja.05. rauchen. valamit csinálni (Peter mag abends im Bett lesen. ich möge ein bißchen warten. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. . akkor az idén kaufen wir dieses Jahr keine. Präs.htm 28/58 Sie sollen diese Formular in Blockschrift ausfüllen! . . amit hallottunk ) Peter soll im Sommer drei Wochen In Paris Péter állítólag három hetet töltött Párizsban. Itt nem szabad dohányozni. Präs.lehetőséget .kívánságot ( a mögen feltételes módban áll ) Peter möchte nach Paris fahren.függő beszédben kérést. . ha nincs kérdőszó ) Sollte er mich anlügen? Talán hazudik nekem? . hogy elvesztette a pénzt.feltételt ( a sollen feltételes módban áll ) Sollten die Äpfel nicht billiger werden. állítólag ( állásfoglalás nélkül objektíven idézzük. haben. lehetősét. (ich will = én akarok) Willst du einen Brief schreiben? wollen kifejezhet: .) -udvarias felszólítást (Wollen Sie sich bitte hinsetzen! – Legyen szíves leülni!) mögen Jelentése: szeret. kételkedést ( kérdő mondatok. hogy Péternek mégis igaza van.állítást ( de én nem hiszem el ) (Er will das Geld verloren haben.07.akaratot.

akkor a főige Infinitiv Perfekt alakját használjuk..B. Mellékmondatban a haben ragozott alakja megelőzi a két Infinitiv-et.webtar.htm 29/58 . fragt!. a módbeli segédigét pedig az alannyal egyeztetjük számban és személyben. Peter . 1.. kann.DÜRFEN ." Jan: "Dann _____ wir wohl umziehen. man nicht privat Auto fahren lernen.B. A ragozott haben mellett mindkét ige módbeli segédige és a főige .cgi?/lehrbuch.MÜSSEN . sprich! (sprecht!). Ha a közlés múlt idejű. schlafe! (schlaft!).Infinitiv-alakban áll. warte!. Ergänzen Sie die passenden Modalverben: Anna. Ergänzen Sie darf. hogy korán kellett kelnie. Gehen Sie geradeaus! Geben Sie mir eine Briefmarke! Gehen Sie in die erste Straße nach links! 1. daß er hat früh aufstehen müssen. noch drei Monate warten. Az objektív használatkor a módbeli segédige alapjelentését vesszük figyelembe. Er . will. wartet!. A felszólító mód önöző alakját a főnévi igenév + Sie névmás szerkezet jelzi.-i alakukat rendhagyó módon képzik. Man .. Ő biztosan korán kelt." Kellnerin: "Guten Tag. sieh! (seht!).BRAUCHEN www. frage!.B. den Führerschein machen. Entschuldigt bitte..deutsch. Sie _____ den Tisch dort am Fenster nehmen. da _____ ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen. Ich _____ eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. Judith. z. Szubjektív használatkor a módbeli segédigék a beszélő személyes állásfoglalását fejezi ki: Vermutung = feltevés Sie kann beim Friseur sein..hu/keret. ____________________ 2. Judith und Jan sitzen im Café Lieblich: Jan: "______ wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?" Anna: "Ich ______ lieber ein Eis dazu essen. Zweifel = kételkedés Sollte er wirklich so klug sein? Valóban olyan okos? Szubjektív használatkor a módbeli segédigék Perf. .2013. z. Was _____ Sie denn?" 2.. iß! (eßt!). Korán kellett kelnie. ihr _____ ja schon bestellen. ich _____ mir nur kurz Zigaretten holen.hu ::::::* A Modalverben-nél megkülönböztetünk objektív és szubjektív használatot. Er muß früh aufgestanden sein. Azt mondta. wenn der Kellner kommt. Er will am Samstag arbeiten.többes számban –(e)t végződéssel.tag. Er hat früh aufstehen müssen. geht!. Er muß früh aufstehen. dieser ist reserviert. 4. Szombaton dolgozni akar. In (D) . (Itt sosem tesszük ki a személyes névmást!) Ezeket az alakokat az ige tövéből képezzük. Személyű alakjai vannak. Der Imperativ (A felszólító mód) A németben a felszólító módnak csak 2.07. sonst bin ich nachher schon satt und _____ gar nichts mehr essen. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen. ____________________ 3. _____ wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?" Kellnerin: "Ja gerne. steht auf! A felszólító módban érvényesül a Brechung (itt az –e mindig elmarad). A Modalverben összetett múlt időit mindig a haben segédigével képzi. hogy milyen kapcsolat van az alany és a főige Infinitiv-je között. Fodrásznál lehet. de nincs Umlaut: z. geh!. Was _____ du denn. muss. aber er ist noch nicht ____________________ 18 Jahre alt. ____________________ 3.egyes számban –e. Korán kell kelnie. (ez sokszor elis madar) z. Peter kann radfahren." Jan: "Na gut.. dann ______ du das ja noch machen.05. steh auf! . tehát megmutatja." Anna: "Da kommt die Kellnerin schon. aber Sie _____ sich an einen anderen Tisch setzen." Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. fahre! (fahrt!).. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. in eine Fahrschule gehen.B. MODALVERBEN: SOLLEN . Er sagte. Bitte entschuldigen Sie. Péter tud biciklizni.

deutsch. sollen oder müssen? a) Ich ________ jetzt gehen. d) Ich ________ Tante Ida vom Bahnhof abholen. verboten ist. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.____________________ e) Bitte auch tagsüber keine laute Musik.und Nachteile. Das Leben ist ruhiger. (un)üblich.. und es gibt immer mehr Probleme: Verkehrsstaus.tag. Fußballspielen verboten. f) Meine Frau hat gesagt. in einem Nachtklub … Man kann immer ausgehen. aber jene Mädchen sind schlanker. Sie ist am schlanksten.2013. Sie dürfen (nicht) . __________________________________________________________ j) Wäsche trocknen auf den Balkons ist verboten. wenn du den Zug nicht verpassen willst. was bei Ihnen zu Haus. ____________ f) Das Treppenhaus wird von einem Reinigungsdienst gesäubert. Das Leben ist viel stiller. ___________________ h) Rad und Rollschuh fahren im Hof sind erlaubt.hu ::::::* 1. ich ________ mal fünf Minuten weg.In der Stadt ist das Leben viel teuerer und oft viel gefährlicher. _______________________________________ d) Der Müll ist zu trennen und in die entsprechenden Behälter zu geben . Es gibt weniger Lärm und Verschmutzung. Sie brauchen nicht Sie müssen) . j) Es ________ sehr stark geregnet haben. Es ist immer etwas los. Das Mädchen ist noch schlanker. e) Frauen ________ schön sein und gut kochen können. Du kannst lange Wanderungen in den Wäldern oder Bergen machen.htm 30/58 . Die Städte werden immer größer. . b) Du ________ dich beeilen. In der Stadt gibt es auf den Straßen und in den Geschäften … Auf dem Land gibt es weniger Leute. Er ist zu groß.Petra.Also. Obdachlose und so weiter. Sie hat mich eben angerufen.. . Hausordnung A. Du kannst immer in Ausstellungen gehen. _________________________ g) Entgegen ortsüblicher Regelung ist der Hof bei Schnee nicht zu fegen.cgi?/lehrbuch. sonst wären die Flüsse nicht über die Ufer getreten. Luftverschmutzung. Sie haben eine ernste Diskussion. Schreiben Sie ein paar Sätze. g) Entschuldigen Sie. Dieser Wagen ist teuerer. So sehen es die Männer. i) Er ________ der beste Arzt in seinem Fach sein. _________________ i) Haustiere sind erlaubt. zu still und zu … In der Stadt ist das Leben viel schneller und spannender.hu/keret. in Ihrem Land. Es gibt viele Geschäfte und Lokale. Dieser Wagen ist billig. Dieser Wagen ist am teuersten. Ich ziehe das Land der Stadt vor. Die Luft ist klarer. 4.Ist das Leben auf dem Land nicht zu ruhig.webtar. h) Wir ________ im Büro nicht frühstücken. a) Treppengeländer runterrutschen ist verboten. Ich bin älter als er. ich ________ nicht so viel rauchen... du lebst auf dem Land. die älteren Mitbewohner bedanken sich. Was meinst du: wo ist das Leben besser. Erklären Sie. erlaubt bzw. Diese Probleme www. Dieser Ball ist groß. ______________________________________ 5. sonst tanzen sie einem auf der Nase herum. Dieser Wagen ist teuer. aber sie kennen sich … Auf dem Lande ist das Leben gesünder als in der Stadt. Ich bin älter als Sie. .. beides hat seine Vor. Auf dem Land sind die Leute freundlicher als in der Stadt.(unmöglich. Land oder Stadt Petra und Thom unterhalten sich in der Bar. Lektion 13 Dieses Mädchen ist schlank. Erklären Sie neuen Nachbarn die Hausordnung. auf dem Land oder … .07. ______________________________________ c) Fahrräder im Keller abstellen ist erlaubt. _____________________________________ b) Die Haustür ist nach 22 Uhr abzuschließen.05. Sie sollen (nicht) . Dieser ist größer. c) Manchmal ________ man Kinder hart anfassen. Ich bin Hildegard. sonst kann ich nicht mehr einkaufen.. . Dieser Ball ist am größten.

Peter spicht schön-er .die Stufe (fok) Az Adjektivek / melléknév / a németben fokozhatók. Tehát a középfok jele az -er.deutsch.Also bist du für das Land Nicht ganz.htm 31/58 .alapfok mellett: wie Mein Buch ist ebenso schön wie dein Buch. -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az utolsó -e hangot középfokban.mint mehr … als inkább … mint / több mint eher … als inkább … mint weniger … als / minder … als kevésbé … mint (túl …): Ihr Buch ist zu schön.: kleiner der Superlativ / felsőfok / pl.mint (so wie .Péter szebben beszél.älter.(~)er -bb r Superlativ / Felsőfok: Sein Buch ist am schönsten / ältesten am -(~)(e)sten / am … (˙˙)st-e leg … -bb A melléknevek a mondatban lehetnek jelzők. 1) Jelzőként A középfok jele az -er.középfok mellett: anders . Das zweite Bild ist schön-er. . Az a. pl.größer. az -er. u tőhangzós melléknevek középfokban Umlautot is kapnak.webtar. jung .gesünder / gesunder / schmal . három fokát különböztetjük meg: der Positiv / alapfok / pl.: alt . s ezt követi a melléknév esetragja.05. hogy milyen mondattani funkciót tölt be.: klein der Komparativ / középfok / pl. r Komparativ / Középfok: Dein Buch ist schöner / älter. aszerint.tag.hu ::::::* sind schwierig.schmäler / schmaler Az -e.2013. gesund . ha a középfok ragozott alakban áll. A hasonlító szerkezetek kötőszavai: . sem az als elé nem teszünk vesszőt! Rendhagyó fokozású melléknevek: www.07.jünger Vannak azonban olyan melléknevek. [11] Die Komparation der Adjektive (A melléknév fokozása) . -el végződésű melléknevek mindig.középfok mellett: als Ihr Buch ist schöner als dein Buch. Ich möchte auf dem Lande leben. o. .A második kép szebb.alapfok mellett: wie .cgi?/lehrbuch. A magyarral ellentétben sem a wie. 3) Módhatározóként Ilyenkor a középfokú melléknév szintén ragtalan.hu/keret. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.: kleinst r Positiv / Alapfok: Mein Buch ist schön / alt. amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók. Bár a jelek megegyeznek bizonyos különbségek mégis vannak. müde – müder / dunkel – dunkler / teuer – teurer / trocken – trockner Rendhagyó fokozású melléknevek: naher näher -nächstgut besser -bestviel mehr -meistwenig minder -mindestHasonló szerkezetek kötőszóval: . ein schön-er-er Tag egy szebb nap eine scnön-er-e Stadt egy öregebb város das klein-er-e Kind a kisebb gyermek 2) Összetett állítmány névszói részeként Ilyenkor a középfokú melléknév ragtalan.als más . groß .éppen mint / olyan mint) . . . aber in der Nähe einer Stadt. összetett állítmány névszói része és módhatározók.

/irgend/welcher/welche/welches. /irgend/etwas. aller/alle/alles. Utána az állítmány csak egyes szám 3. Az Indefinitpronomináknak / határozatlan névmás / van általános és határozatlan jelentésük. Schreiben Sie kurz nach den Sätzen. A jedermann csak Genitivben kap ragot: jedermanns Az irgendetwas. einem. mein Fahrrad stehlen d) in Deutschland. Du hast viel Zeit. Man kann immer ausgehen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. pl. nichts. Es gibt immer mehr Probleme. jelentése: sokkal Sie sehen viel jünger aus. niemand névmások Genitivben / birtokos eset / -es ragot kapnak. dürfen e) auf zu weichen Matrazen nicht gut schlafen www. /irgend/welcher/welche/welches után a melléknevet gyengén ragozzuk. akkor egy részük. Akkor használjuk őket. Das Infinitpronomen man (A man határozatlan névmás) Ha nem ismerjük vagy nem akarjuk megnevezni a cselekvés alanyát. Die Städte sind viel größer. nichts.) Ha a viel középfokú melléknév előtt áll. jemand.deutsch. A man határozatlan névmás helyett az einer-t ragozzuk / einen.webtar. mint melléknév fog viselkedni. Az einer/eine/eines és a jeder/jede/jedes Indefinitpronominák csak Singularban. / immer mehr Probleme. Használhatjuk őket önállóan vagy jelzőként. A jeder/jede/jedes. jedermann. mancher/manche/manches. etwas. niemand.cgi?/lehrbuch. /irgend/wer csak önállóan állhatnak a mondatban. warum Sie sich für die eine oder die andere Form entschieden haben. .05.hu/keret. Die Städte werden immer größer. /irgend/was. ha egy személyt vagy egy dolgot nem tudunk vagy nem akarunk közelebbről meghatározni. a) im Museum nur leise sprechen b) das Herz operieren. a) Mondatban való szerepük A man. 1. Ha az immer áll egy középfokú melléknév előtt. vannak olyanok. aller/alle/alles.2013. man határozatlan névmások ragozhatatlanok. A többi Indefinitpronomen jeder/jede/jedes. Ezek a névmások személyre vagy tárgyra vonatkoznak. jelentése: egyre. Megszámlálhatatlan dolgok előtt nem kap végződést: Ich habe viel Geld. de előfordulnak ragozott alakban is / jemanden és jemandem/. egy részük pedig. Az andere után a melléknevet erősen ragozzuk. amelyek jelzőként és önállóan is szerepelhetnek a mondatban. (A mehr és a weniger mindig ragozhatatlan: Es gibt weniger Lärme.tag.htm 32/58 . a többi mindkét számban használatos. anderer/andere/anderes önállóan és jelzőként is használatos. b) Ragozásuk A jemand.07. ezek azonban már mennyiséget is jelölnek. használhatjuk a man általános alanyt. eines /. Tiere nicht quälen. Ha az Indefinitpronominak után melléknév áll. /irgend/einer/eine/eines. a többi esetben rendszerint változatlanok.Mindig zavarja a munkában. Auf den Straßen sind viele Leute. etwas. keiner/keine/keines. Ezért különbséget kell tenni Singular / egyes szám / és Plural / többes szám / között. ein Spezialist c) gestern.: Er stört immer einen in der Arbeit. mint névmás .hu ::::::* Vannak rendhagyó középfokú melléknevek: a) más tőből képezik gut – besser – am besten groß – größer – am größten viel – mehr – am meisten teuer – teurer – am teuersten b) h > ch hangváltozás van a középfokban hoch – höher – am höchsten nah – näher – am nächsten viel Megszámlálható dolgok előtt ragozni kell: Es gibt viele Geschäfte. Személyben állhat. Bilden Sie Sätze mit "man" oder mit Passiv.

Wieviel soll ich kaufen? . irgendwo. Was steht noch auf ihrer Liste? Sie braucht noch Mehl.Zwei Pfund. dort. Im allgemeinen kauft Frau Waldmann auch Fisch. in. man kann an einem Platz alles kaufen. . Mengeneinheiten (Mennyiség egységek) Ich kaufe: 1 Laib Brot / 2 Pfund Schweinenfleisch. Sie hat keine zu Hause. sok. Es gibt keine. Sie geht zum Gemüsestand. Sie sucht Weintrauben. / 3 Stück Äpfel. unter. Rüben.htm 33/58 . sechs Eier. rechts. überall. Mutti. (dieDosa) A mértéket jelölő hímnemű és semleges főneveket nem tesszük többes számba.Wieviel? . . Zwiebeln. www. fejezik ki. .07.deutsch. okát stb.. zu Frau Waldmann geht zur Kasse. Adverb . holst du mir Zucker aus dem Laden? .webtar. Sie kauft einmal in der Woche ein. Sie kauft einige Bananen. Wohin? A wohin? Kérdésre felelő helyhatározókban az alábbi előljároszók után a főnév tárgyesetbe kerül.Was kann ich für Sie tun? – fragt der Fleischer. (das Gestell) Der Vater hängt ein Bild an die Wand. Es ist Freitag.Soll ich es einpacken? .cgi?/lehrbuch. Zucker. links. Der Supermarkt ist gut. drinnen. (die Wand) Egyes előljároszók után a főnév mindig részes esetbe kerül: nach Wir möchten nach Deutschland telefonieren. drei Flaschen Milch.Bitte. . und auch noch einige Äpfel. zwischen Frau Waldmann legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. Sie will noch Brot und eine Packung Kekse kaufen. . auf. … Jetzt geht Frau Waldmann zum Fleischer.hu/keret. Was kauft sie? Frau Waldmann braucht etwas Obst und Gemüse. (das Kino) Die Verkäuferin stellt eine Flasche auf das Gestell. hinter.05.In Ordnung. vor. Sie legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. idejét. Ragozhatatlanok!!! A legtöbb melléknév határozóként is használható: schön = szép.Ich möchte hundert Gramm Wurst und ein Hühnchen.A határozószók a cselekvés helyét.Ralf.2013. módját állapotát. da.Ja. draußen. Ach. . akkor természetesen igen. . An. woher?.Ungefähr vier Stück. über. Frau Waldmann backt Apfelstrudel. Sie geht im allgemeinen in einen Supermarkt.) Manche Jelentése: némely. szépen. wohin? a) meghatározhatunk egy helyet: hier. Ragozása megegyezik a dieser-jener névmáséval (lásd Lektion6). Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Dann geht sie zur Kasse.Ja. oben. unten. (De ha ugyanezek a főnevek nem mértéket jelölnek. Sie findet keine Weintrauben. im allgemeinen am Donnerstag. aber heute will … Sie geht zu den Getränken und kauft Orangensaft und einen Flasche … Das ist alles. und geben Sie mir bitte ein Pfund Schweinenfleisch und . Tomaten und eine … Sie kauft auch ein Kilo Kartoffeln. nem egy. (der Einkaufswagen) Heute gehen wir ins Kino. Sie braucht Zucker und einige Äpfel. / 4 Flaschen Cola. (die Flasche) / 5 Dosen Erbsen. neben. 1) Helyhatározószók / Lokaladverbien / Kérdései: wo?. Ich kaufe manche Bananen.hu ::::::* f) hier deutsch sprechen Lektion 14 Frau Waldmann kauft ein.tag.

. .ragozott ige + gern (vki szeret vmit csinál) Ingrid spielt gern mit ihren Puppen. .2013. illetve a mozgás kiinduló. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.Ich reise.05. fort. Er mag Fußball und Schwimmen.Ich male und segle gern und spiele gern Basketball. Sie kocht jeden Tag etwas. bergauf. Ich mag das Theater nicht. Sie nimmt den Hörer ab. Das Telefon klingelt. daher. www. vorn. Und du? . heim. többes szám 2. Er geht auch gern aus. .Ich mag Theater nicht. Zum Beispiel: beim Radfahren. Niemand liebt das Aufrümen oder das Abwaschen.Das ist eine gute Idee. Willst du nicht hingehen? . Sie reist und schwimmt gern. Countrymusik gefällt mir nicht.(vki szeret vkit/vmit) Ich liebe meinen Schwager. . nirgendwohin Fontos! A her összetételű határozószók általában a beszélőhöz való közeledést. irgendwohin.Sicherlich gibt es doch etwas. a hin összetételű határozószók a beszélőtől való távolodást fejezik ki.Was machen Waldmanns gern? . Ralf interessiert sich für Sport. ins Schwärmen usw. . rückwärts.mögen + A.és érkezési pontját: . Willst du in die Ausstellung gehen? Es gibt eine im Museum. und geht oft ins Kino. anderswohin. .lieben + A. . Személyű felszolítást fejez ki. . Die Kinder helfen ihm nicht gern. Es ist Monika.Heute läuft nichts.kiindulópont: hierher. und ich … . aufwärts.07. Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit. anderswoher.hu ::::::* nirgendswo. weg. Wie wäre es mit + részes eset Jelentése: mit szólnál (egy) …-hoz A tetszés kifejezése . Wir kennen schon die Hobbys von Petra. Monika. Lektion 15 Petra ist zu Hause. (=vki szeret/kedvel vkit/vmit) Er mag den Fußball.Es tut mir leid. hinten b) meghatározhatunk egy irányt. Niemand wäscht oder bügelt gern.webtar.In der Stadt gibt es Countrymusik.Dann laß uns ins Kino gehen.gefallen + D. . Er hat schon viele.laß uns + főnévi igenév Barátságos.htm 34/58 .Wie wäre es mit einem Theaterstück? . was machst du gern? . dorther.deutsch. zum Wandern. dorthin.Nichts Interessantes. Frau Waldmann macht diese unangenehmen Sachen und Petra hilft … Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit und mäht gern den Rasen. und schwimme gern und ich gehe gern ins Kino. bergab. . .Frau Waldmann kockt sehr gern.tag.Also.cgi?/lehrbuch. nirgendwoher . aber er tanzt nicht gern. Sein Hobby ist das Sammeln von Telefonkarten. Und was ist mit Ingrid? Sie spielen gern mit ihren Puppen und geht gern in die Schule. abwärts. vorwärts.Menj ki! Präpositionen können mit einem Artikel verschmelzen: an dem > am bei dem > beim in das > ins durch das > durchs hinter dem > hinterm hinter den > hintern zu dem > zum zu der > zur Beachte hierzu auch die Großschreibung von Verben. dahin. (=tetszik valakinek valami) Die Countrymusik gefällt mir nicht. irgendwoher. Ich reise und schwimme gern.érkezési pont: hierhin. Ich liebe dich. Komm herein! . Wir treffen uns vor dem Museum. Ich will nicht gehen.hu/keret.Gyere be! / Geh hinaus! .

Nichts Besonderes.Machst du etwas am Samstag? . Aber Montage wird es auch dann geben! .Die Arbeit wird leichter sein. eine Bluse und meine Stiefel an. . .hu ::::::* Lektion 16 Ralf hat eine neue Freundin Sie heißt Elka. . Vati wird 50. Danach habe ich frei. Möchtest du einen? .Am Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt. . Er hat seine Arbeit nicht gern.Nur einen Rock. Ha időhatározóval utalunk a jövőre.deutsch. dann werde ich mich rasieren. Das ist der Geburtstag meines Vaters.07. Wann hast du frei? . Am Donnerstag gehe ich zum Friseur um 2 Uhr. Bis bald. Kommst du morgen zur Party von Jürgen? .Es tut mir wirklich leid. Du wirst in einem Sessel sitzen. es tut sie tun es tut mir leid – sajnálom A jövő idő kifejezése jelen idejű igével.Was hast du am Abend an? . .05. Wie wäre es mit Dienstag? . … Ich hasse Montage! . eine Bluse und einen Pullover.Ach.webtar. … Am Montag gehe ich Volleyball spielen.K. Warum? . . Monika ist in der Wohnung von Petra. Du drückst nur eine Taste und die Maschinen und Computer machen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Und du? .O weh! Morgen wird wieder Montag sein.O.2013.Gehen wir zusammen aus und essen wir irgendwo zu Abend. vielleicht. und man wird auch zu Hause Computer haben.Das paßt mir nicht. ja.Ach.Kümmere dich nicht darum. in einem Sessel sitzen. … . Ein Freund von Herrn Waldmann ißt mit der Familie zu Abend. Alle Verwandte kommen zu uns. deine Füße werden auf dem Schreibtisch liegen und du wirst … . sie. ich will tanzen und damit kann ich das nicht.Aber die Straße wird mich zur Arbeit fahren und ich will nicht … . Er ist Beamter.Ja? . .Das dauert etwa eine Stunde. Eine www.Nein.Ich ziehe mir Jeans.Du hast recht.Ja. . aber vielleicht wirst du mit einem Hubschrauber … oder du wirst nur stehen. akkor jelen idejű igealakkal jövő időt is kifejezhetünk.cgi?/lehrbuch.Wie lange dauert das? .Ich habe Hunger.Vielleicht am Sonntag abend? Oder am Montag abend? . Lektion 17 Der Gast Es ist Sonntag Abend. Das Verb tun (A tun ige) ich tue wir tun du tust ihr tut er. Dann haben wir eine Party.Großartig! Wir treffen uns am Donnerstag um drei Viertel vier vor der … . aber am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir.Nein. Kommst du morgen zur Party von Jürgen? / Am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir. Bernd! Dein Leben wird sich in zwanzig Jahren wahrscheinlich verändern. die Maschinen werden alle Arbeit verrichten.htm 35/58 . es tut mir leid. Ich werde um 7 Uhr aufstehen. oder besser. Dann spiele ich Fußball. Ziehst du dir morgen Stöckelschuhe an? . Ich esse einen Sandwich.tag. danke.hu/keret.

Und wir werden glücklich sein und jeden Tag lächeln.felszolító . Das Futur (A jövő idő) Az ige Futur I alakját a werden segédige jelen idejével és a főige Infinitiv Präsenséből / jelen idejű főnévi igenévből / képezzük: werden ragozott alakja + főige főnévi igeneve A főige természetesen mindig a mondat végére kerül.Du hast meine Ideen nicht gern. also kannst du morgen noch mit … und in deinem Büro wird es keine Maschine geben. alles wird in Ordnung sein. állapotot: Morgen wird mein Vater mich besuchen. Deine Familie wird groß sein. aufräumen und Maschinen werden … Halt. mert így a jelenre vonatkozó feltevés elvesztheti jelentőségét és állításként értelmezhetjük.r Wunschsatz .kiegészítő kérdő .Vielleicht werde ich arm sein und keine Maschinen haben. [12] Das Satz . ergänzung (Subjekt) + verb + . .i Entscheidungfrage . személyben: Jetzt wirst du die Aufgabe machen! . A werden igének van önálló jelentése is: lesz.cgi?/lehrbuch. . A Futur I-el kifejezhetünk: a) jövő idejű történést. .A mondat lehet: .Nein.Du wirst welche haben. válik vmivé. ich habe keine Kinder. Die Maschinen werden auf dich lächeln. sondern nur … Also.Vielleicht wirst du im Urlaub zum Mond fliegen.szerkezet szempontjából (i Satzarten): www.rAussagesatz Nom. / Mein Bruder wird Arzt. Übrigens ist es erst 1996.a tartalom.Danke.Im Urlaub werden wir nach Abwechslung streben. (De ez nem egyenlő a jelen idejű mondattal!) / Er ist jetzt krank. Ergänzung + .htm 36/58 .Most csináld meg a feladatot! c) jelenre vonatkozó feltevést: Jetzt wird er schon zu Hause sein. Vati wird fünfzig. .r Fragesatz: die Wortfrage: Fragevort + verb + Nom. .tag.Wir alle werden reich sein und Maschinen haben.Und auf dem Mond wird es Maschinen geben und sie werden für … .kérdő .Ő bizonyára beteg.07. es wird sie werden Du wirst mit einem Hubschrauber zur Arbeit fliegen. az Infinitiv Präsens változatlan marad. .r Aufforderungesatz (Imperativ): verb + sie + .Ő most beteg. a beszélő szándéka szerint (Spacherintentione): .webtar. .felkiáltó . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. .hu/keret.i Ergänzungsfrage . A werden segédigét ragozzuk. .deutsch. cselekvést. .r Aussefesatz .eldöntendő kérdés . die Maschinen werden für dich lächeln.ohajtó .hu ::::::* Maschine wird kocken. . pl. b) nyomatékos felszólítást a 2.05. Das Verb werden (A werden ige) ich werde wir werden du wirst ihr werdet er. sie. Wir werden reich sein und Maschinen haben. : Er wird jetzt krank sein. . Morgen werde ich mit dem Bus zur Arbeit fahren. Ergänzung + die Satzfrage: verb + Nom. A Futur I-nek a jelenre vonatkozását nem minden esetben helyettesíthetjük Präsenssel / jelen idő / . .kijelentő .Most már bizonyára otthon van.Holnap az apukám meg fog látogatni.2013.

4. Wessen. Apposition (Einfügung) .? Ich schreibe mit dem Bleistift..tag. ein.) + worden/wurden Die Artikel . Der Lehrer lobt den guten Schüler.1 der Zeit Wann. eine Insel .07.4 der Art und Weise Wie. Umstandsbestimmung 4. mein.i Satzverbindung / alárendelő .. Auf welche Weise... Um fünf Uhr wollen wir uns treffen.... und Am Stadtpark treffen wir uns.webtar.r indirekte Aussagesatz Felszólító mondat a függő beszédben .r indirekte Fragesatz / Frage Die Klammer: die Verbklammer: Modalverb … Vollverb Perfekt: Hilfsverb . 3. dieser.? Gestern Abend waren wir im Kino.? Ich arbeite..? Gestern Abend waren wir im Kino. 5. Woher...? Der arme Hund wird gebadet...) Futur II: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3. 4..? Ich kämpfe um zu siegen.hu ::::::* ... der Richtung Wohin.hu/keret. Unser Opa erinnerte sich gern alter Zeiten.s Satzgefüge) Kijelentő mondat a függő beszédben .? Der Lehrer lobt den guten Schüler.2 Dativ-Objekt Wem.. 4.2013.. (Was wird vom Subjekt ausgesagt?) 3.) Futur I: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3. 2.i Wortstellung Syntax (Die Lehre vom Satzbau) Satzbaustein: Frage: Beispielsatz: 1. Harry schläft. Objekt (Satzergänzung) 3.? Wir gedenken der Toten..05..r Nebensatz (mellérendelő .Nomen .r indirekte Auffordeungssatz Kérdő mondat a függő beszédben . liegt im Bodensee.3 des Mittels Womit.5 des Zweckes und der Absicht Wozu.…) + … + Substantiv Die Nebensatz-Klammer: Konjunktion + … + Verb A mondatkeret .? Wir fahren heute nach Dortmund.? Ich schreibe fröhlich pfeifend einen Brief.htm 37/58 .i Satzrahmen A mondatkeretből való kiemelés . Vollverb (3.Mainau .? Ich arbeite.2 des Ortes Wo.? Er arbeitet wie ein Pferd...Klammer: Artikelwort (der...deutsch. Der Cowboy sattelt sein Pferd. Der Freund kam zu Hilfe.. (Satzgegenstand) Harry schläft. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. 3.? Er rettete sich durch einen Hechtsprung.3 Genitiv-Obj. 4.1 Akkusativ-Objekt Wen oder was.? Ich warte schon seit drei Stunden auf dich.egyszerű .összetett . Wie lange. Ich vertraue ihr. (Satzaussage) Was erleidet.. war) … Vollverb (3.mellék . 4.) Plusquamperfekt: Hilfsverb (hatte. Subjekt Wer oder was.i Ausklammerung A szórend ......? Ich schenke meinem Freund ein Buch.. www.fő ..cgi?/lehrbuch. Prädikat Was tut..einfacher Satz .zusammengesetzter Satz . Wodurch...? Wir kommen aus der Schule.) + haben/sein Passiv: Hilfs/Modalverb …Vollverb (3. welcher.r Hauptzatz .

deutsch. denn.Zeit Erg. Erg. so stellt man den entsprechenden Satzbaustein an den Satzanfang: Heute Morgen hörte Silke am Seeufer einen Hilferuf.. Konj. Akk. Nebenordnende Konjunktion . Erg.Verb Subjekt Erg.Zeit Erg. "am Seeufer".-pronomen steht im allgemein vor dem Dat. In diesem Beispiel bleiben immer zusammen "heute Morgen". und "einen Hilferuf". Durch solche Umstellproben findet man auch noch heraus.Verb (Ende) Nebensatz vor Hauptsatz: Weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat. Verb (part.II) konj. Will man einen Sachverhalt besonders hervorheben.2 Partizipial-Attribut ein hupendes Auto / das schlafende Kind / das singende klingende Mainz 6.II) konj.D.Verb (Ende) 1 hat Erich seiner Frau heute Blumen mitgebracht. Verb 2 3 Ende Hauptsatz Reihenfolgen: .. 2 … Vollverb steht am Ende des Satzes Ein einzelnes Pronomen steht direkt hinter dem konjugierten Verb.Mellérendelő kötőszók: und.D. Silke. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. ist zufrieden mit unserer Leistung.Hilfsverb in Pos. Verb Erg. Nun.Akk. Utóbbiak sajátossága. Akk. Und Plusquamperfekt: .htm 38/58 .II) 1 2 3 Ende Nebensatz: weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat. konj.-objekt Die Satzverbindung (A mellérendelő összetett mondat) Tartalmilag összetartozó mondatokat egyszerű egymás mellé helyezéssel vagy mellérendelő kötőszóval kapcsolhatunk össze.1 Adjektiv-Attribut einen langen Brief / ein schönes Auto / die alte morsche Buche 6.Zeit Erg. Silke hörte am Seeufer den Hilferuf eines ertrinkenden Kindes. meine beste Freundin . Einen Hilferuf hörte Silke heute Morgen am Seeufer.Zeit Erg.07.2013. oder. sondern. Verb (part.hu ::::::* Unser Lehrer . Weitere sinnvolle Ergänzungen könnten zum Beispiel sein: Silke hörte heute Morgen am Seeufer einen gellenden Hilferuf.tag. Das Akk. um welche Art von Ergänzung handelt es sich jeweils? Notfalls blättere noch einmal zur vorhergehenden Seite zurück! Wortstellung im Satz (TeKaMoLo) Hauptsatz: Erich hat seiner Frau heute einen großen Blumenstrauß geschenkt Subj. Am Seeufer hörte Silke heute Morgen einen Hilferuf. Erg.sie lassen sich bei der Umstellprobe nicht sinnvoll voneinander trennen. 6.das konjugierte Verb steht immer in Position 2 . Verb (Part.Futur: werden … Verb (am Ende) .cgi?/lehrbuch. ein strenger Mann.Perf.hu/keret. Attribut (Beifügung) 6. Erg. Konjunktion Subjekt Erg. hörte. hogy nem befolyásolják az utánuk következő mondat szórendjét. Konjunktion Subjekt Erg. www.3 Genitiv-Attribut die Türme der Stadt / das Auto meines Freundes / das Vermögen des Vaters seiner Freundin (= doppelter Genitiv !) Umstandsbestimmung der Zeit.webtar. aber.D. welche Worte zusammen einen Satzbaustein bilden .D.Akk.05.

Péter németül is és angolul is beszél. sooft. klein warst.mellékmondatot főmondattal Wenn ich mich erfrischen will. sondern. haza mentem.als auch.deutsch. nachdem. deswegen gehe ich schlafen. Ma itthon maradunk. . entweder . deshalb.főmondatot főmondattal . dagegen Ich wollte dich besuchen. deswegen. seitdem. seit. mert esik az eső. spielt das Radio. und wir gehen zur Arbeit. amikor kicsi voltál.oder Etnweder kommst du mit oder bleibst zu Vagy velünk jössz. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. .als auch. mert esik az eső. Ha fel akarok frissülni.htm 39/58 . de még tanulnom kell. . solange. Peter spicht sowohl Deutsch. nicht nur . Miután befejeztem a munkámat. darum. Én fáradt vagyok. nur. seit.noch. trotzdem. Ich gehe nicht zur Arbeit. weder . doch.hu/keret. Vannak páros kötőszók is: sowohl . www. zwar Ich bin müde. weil es regnet und auch der Wind weht. jedoch. denn es regnet. Megkülönböztetünk: . . aber ich muß noch lernen. Ezért ezen kötőszavak felosztása nem is olyan könnyű. ha az egyik a másiknak alá van rendelve Ich habe gehört. Meg akartalak látogatni. doch.Heute bleiben wir zu Hause.05. als auch Englisch. sowohl . A nebenordnende Konjunktion-ok / mellérendelő kötőszó / egyenrangú mondatokat kötnek össze: .kapcsolatos mondatot: und.Wir bleiben zu Hause.időbeli alárendelő kötőszót: während. allein. . Soll ich Ihnen Briefmarken geben.sondern auch Peter ist wieder gesund und er kann wieder arbeiten. kávét iszom. Én fáradt vagyok.Ich bin müde. Sie können noch bleiben. sobald. Vesszőt teszünk az ellentétes kötőszók elé: aber. dennoch. Mi itthon maradunk. Az alárendelő kötőszók mellékmondatot vezetnek be.cgi?/lehrbuch. dennoch.hu ::::::* Morgen stehen wir auf. aber ich hatte keine Zeit. . als du Hallottam.2013.választó mondatot: oder. Az alárendelő kötőszók többféle mellékmondatot kapcsolhatnak össze / tárgyi. jedoch. wenn.Heute bleiben wir zu Hause. feltételes. Mialatt dolgozom. nicht nur .webtar. ezért megyek aludni.ellentétes mondatot:aber.sondern auch.fordított szórendűek: dann. bis. így mindig mellékmondati a szórendjük.auch. wenn ( előidejűséget ) Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte. Ezen kötőszók előtt mindig vesszőt teszünk. wenn Sie noch Zeit haben. Péter újra egészséges és újra tud dolgozni. als. de nem volt időm. hogy hosszú hajad volt. Ma itthon maradunk mert esik az eső és még a szél is fúj. denn. denn ich will tanzen. inzwischen. Unterordnende Konjunktion Az unterordnende Konjunktion / alárendelő kötőszó / nem egyenrangú mondatokat köt össze: .mellékmondatot mellékmondattal. ha van még ideje.07.magyarázó mondatot: denn .mellékmondatot mellékmondattal . megengedő mellékmondat /. vagy itthon maradsz. szól a rádió. daß du langes Haar hattest. Nincs vessző az und és oder előtt. ha halmozott mondatrészeket kötnek össze. trinke ich Kaffee. aber. wie ( egyidejűséget fejeznek ki ) Während ich arbeite. oder.egyenes szórendűek: und. nur után fordított szórend is használható!) . oder haben Sie schon welche? Ich ziehe keine Stöckelschuhe an. Hause. határozói. sondern (A doch. Meine Mutter bucht. denn es regnet. sondern ich bleibe zu Hause.tag. als. jedoch. allein. A mellérendelő összetétel alapján megkülönböztetünk: . jedoch. Különbséget kell tennünk az egyenes és a fordított szórenddel álló kötőszók között. entweder . fuhr ich nach Hause. sondern . doch. aber sie ist keine Buchhalterin. Maradhat még.

aber niemand war zu … Was machten ihre Freunde gestern nachmittag? Monika war im Kino. seine Hose war grün und rotgepunktet. es sie -(e)n [13] Die schwachen Verben (a gyenge igék) A gyenge igék folyamatos múltjukat az igetőből -(e)te időjellel képezik: ich machte wir machten ich wartete wir warteten du machtest ihr machtet du wartetest ihr wartetet er. hosszan tartó cselekvést is kifejezhet a folyamatos múlt: Ich besuchte zwölf Jahre lang die Schule. Sie sah sich einen Film an. Lektion 18 Petra langweilt sich Petra langweilt sich gestern nachmittag.módbeli alárendelő kötőszót: als. Mivel sokat ettem. . ehe ( utóidejűséget ) Bis die Sonne unterging. Er nahm einen Koffer mit und hielt einen Regenschirm. Er trug einen Hut und eine Hose. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.a. wie. Nächste Woche fliege ich nach Deutschland. wenn. Uta war am Bahnhof. Das Telefon klingelte.webtar.05. Er fuhr nach München. (Innen ered a folyamatos mólt hétköznapibb neve.tag. Mire a nap lement. amikor a történetek már nincsenek hatással a jelenre. Axel war am Fluß. Thom war in seinem Auto.hu ::::::* bis. . so daß. da. Sein Hut war blau. sie.geliebt (Wortstamm: -lieb. leírásban használjuk. Sie wollen mit ihren Freunden sprechen. hatten wir unser Ziel erreicht. Sie gingen spazieren.es machte sie machten er.htm 40/58 . Darf ich dich danach besuchen? . Das Imperfekt (A folyamatos múlt) A folyamatos múlt időt általában elbeszélésben. Da ich viel gegessen habe. Ihre Mutter kam nach Hause.2013. Dann sah sie einen Mann.cgi?/lehrbuch. az elbeszélő múlt. bevor. Er raucht Pfeife. insoweit u. Er spricht so Deutsch.07.Hallo. fáj a hasam. Manfred und Karin waren im Park. Es war Thom: . als er ein Deutscher wäre. elértük a célunkat. als ob.liebte . Sie wartete auf einen Zug.es wartete sie warteten lieben . habe ich Bauchschmerzen.hu/keret. mintha német lenne. insofern. Úgy beszél németül.) De sokszor ismétlődő.a. Er angelte.Natürlich darfs du! Du darfst so lange bleiben wie du willst. . obwohl u. Petra. Und was machte er? Er sang. Es regnete nicht. Arme Petra! Sie konnte nichts tun. Ezen igeidő személyragjai különböznek a jelen idő személyragjaitól: ich wir -(e)n du -(e)st ihr -(e)t er. Ich verbringe zwei Wochen in München.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich liebe liebte Du liebst liebtest Er / Sie / Es liebt liebte Wir lieben liebten Ihr liebt liebtet Sie lieben liebten www.Danke schön.okhatározói alárendelő kötőszót: weil. sie.deutsch. Er ging auf der Straße. sie.

2013.hatte .htm . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.deutsch.war – gewesen PERSO N PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT PLUSQ UAMPERFEKT FUTUR I werde haben wirst haben wird haben werden haben werdet haben werden haben FUTUR I Ich Du bin bist war warst bin gewesen bist gewesen war gewesen warst gewesen werde sein wirst sein 41/58 www.rief .gehabt PERSON PRÄSENS PERFEKT PLUSQUAMPRÄTERITUM PERFEKT Ich habe hatte habe gehabt hatte gehabt Du hast hattest hast gehabt hattest gehabt Er / Sie / Es hat hatte hat gehabt hatte gehabt Wir haben hatten haben gehabt hatten gehabt Ihr habt hattet habt gehabt hattet gehabt Sie haben hatten haben gehabt hatten gehabt Konjugation des Hilfsverbs "sein" .) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich bitte bat Du bittest batest Er / Sie / Es bittet bat Wir bitten baten Ihr bittet batet Sie bitten baten Időbeli segédigék: Konjugation des Hilfsverbs "haben" ./ -rief./ -bet.bat .geschrieben (Wortstamm: -schreib.) PRÄSENS PRÄTERITUM rufe rief rufst riefst ruft rief rufen riefen ruft rieft rufen riefen [16] bitten .sein .cgi?/lehrbuch.gerufen PERSON Ich Du Er / Sie / Es Wir Ihr Sie [15] (Wortstamm: -ruf.hu ::::::* [14] Die starken Verben (az erős igék) Az erős igék foyamatos múltjukat a tőhangzó megváltoztatásával képezik: fahren – fuhr sehen – sah nehmen – nahm Die unregelmäßigen Verben (A rendhagyó igék) Vegyes ragozásó igék: Ezek folyamatos móltjukat tőhangváltással és a –te időjellel képezik: kennen – kannta / bringen – brachte / denken – dachte schreiben .07.schrieb .webtar./ -bat.tag.hu/keret.) PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM Ich schreibe schrieb Du schreibst schriebst Er / Sie / Es schreibt schrieb Wir schreiben schrieben Ihr schreibt schriebt Sie schreiben schrieben rufen .05./ -schrieb.haben .gebeten (Wortstamm: -bitt.

. dürfen. Wie viele Kinder ... Fragen und Antworten a) Ergänzen Sie die x… Machen Sie mit den Fragen Interviews: "Wie war das in Ihrer Familie?" 1... Präteritumformen von sein. .. Ihre Mutter (immer) berufstätig? _________________ 4.webtar.. Sie zu Hause? waren 2..wurde . . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Juni früh in München an. . Ungarn Geburtsdatum: 15..... wollen.. Er mußte am Flughafen ein Formular ausfüllen: Herr/Frau Familienname : Kiss Vorname : Tamás Geburtsort: Budapest.. Sie zu Hause Partys machen? _________________ 8.. müssen. . Kaposvár.08.2013..deutsch. Sie Jobs? _____________ Lektion 19 Thom in München Thom kam am 16. Unterwegs sprach der Fremdenführer über die Sehenswürdigkeiten. Sie abends lange fernsehen? _________________ 7. Ungarn Ständige Adresse : Hegalja út 122. Sie sahen viele Kirchen. Sie viel helfen? _________________ 5. . können. H-1017 Paßnummer: IJ 2344524 Er genoß den Flug sehr.07.1975 Nationalität: ungarisch Familienstand: ledig Zahl der Kinder: keine Beruf: Student Arbeitsplatz: PATE..tag. Budapest Ungarn.cgi?/lehrbuch.geworden PERFEKT war gewesen waren gewesen wart gewesen waren gewesen wird sein werden sein werdet sein werden sein PRÄTERITUM PLUSQ UAM-PERFEKT FUTUR I Ich Du Er / Sie / Es Wir Ihr Sie werde wirst wird werden werdet werden wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein 1. Dann legte er seine Sachen im Zimmer ab. . Sie pünktlich zu Hause sein? _________________ 6. Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre _________________ Geschwister) bezahlen oder ..htm 42/58 . Er nahm die U-Bahn und fuhr in die Stadtzentrale.hu ::::::* Er / Sie / Es ist war Wir sind waren Ihr seid wart Sie sind waren Konjugation des Hilfsverbs "werden" PERSO N PRÄSENS ist gewesen sind gewesen seid gewesen sind gewesen werden . ... zum Beispiel die Frauenkirche mit den … Sie sahen das www. haben. . Ihre Eltern viel Zeit für Sie? _________________ 3...hu/keret... Sie Probleme in der Schule? _________________ 9. und besichtigte München. Er suchte sich eine Jugendherberge und mietete ein Zimmer.. sie kostenfrei? _________________ 10.05. Er machte eine Stadtrundfahrt mit einem Bus.

tag.In Ordnung. Also. denn das Abendessen ist schon fertig. Petra und Thom packen ihre Sachen. aber wir haben sie dann doch gelöst. Aber das war nicht möglich. Budapest. ich habe ihn vor einer Woche gebucht.Petra. Er wollte noch länger da bleiben. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. was fehlt dir denn? Ich habe dich noch nie so nervös gesehen! .Ja. Juli 1996 Liebe Mutter. Mutti. Ich habe alles eingepackt.Hast du deine Sachen gepackt? . www.O weh! Ich habe meinen Paß verloren! Warte mal. Wir sind in der Budaer Burg gewesen. ich bin beschftigt.Ja. . . An der Isar stiegen sie aus dem Bus aus.Hast du deinen Koffer abgewogen? .2013. denn das war sehr berühmt. hast du deinen Flug gebucht? .htm 43/58 .cgi?/lehrbuch.webtar.05. die Fischerbastei und die Nationalbibliothek . . Budapest hat sich sehr verändert. es geht mir gyt. Wir haben ein wenig Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt. und spazierten den … Der Fluß war grün. . Mutti.Ja.deutsch. Néhány erős és rendhagyó ige: anbieten bot an helfen half aufstehen stand auf kennen kannte aussteigen stieg aus kommen kam beginnen begann laufen lief bleiben blieb lesen las einbiegen bog ein liegen lag essen aß nehmen nahm fahren fuhr rufen rief finden fand schlafen schlief gefallen gefiel schreiben schrieb geben gab schwimmen schwamm gehen ging sehen sah halten hielt sitzen saß hängen hing (függ) sprechen sprach heißen hieß stehen stand Lektion 20 Thom muß nach Hause. Oma und Opa haben mich vom Flughafen abgeholt. hier ist er.. lieber Vater.. Am 8. Er hat mir die Stadt gezeigt. Ralf und Ingrid! Es geht mir sehr gut. 19. Es ist och schöner! Ich verbringe viel Zeit mit Thom. . Er verbrachte hier zehn Tage. Es gefiel ihm in dieser Kulturmetropole. Morgen fliegt er nach Hause und Petra fliegt mit ihm. Eine Woche später schreibt Petra nach Hause: Nefelejcs Str. ich habe ihn abgewogen. VII. Ich habe die Matthiaskirche.hu/keret. Jetzt muß ich gehen.07. mein Liebling. Frau Waldmann ist sehr besorgt.Wir müssen schon zum Flughafen fahren. Er probierte auch das Münchener Bier. Ich bin nur um dich besorgt. Sie legte ihre Prüfung ab und war für den Sommer frei. Mutti. denn die Bäume am Ufer spiegelten sich im … Er besuchte auch noch ein Schloß und einige Museen.hu ::::::* Siegestor und auch die Gebäude der Universität. Wir sind auf dem Gellértberg gewesen und haben die Freiheitsstatue … Die Aussicht ist wunderbar! Das alles ist auf der Budaer Seite. Auf der Pester Seite sind wir zum Parlament und auf den Heldenplatz … Dot haben wir das Museum der Schönen Künste und die Kunsthalle … Ich habe auch in den Thermalbädern gebadet.

verbringen > verbracht. sehen > gesehen.B. en . és a tő után –t járul.tárgyas igék (sehen) . bestellt .deutsch.ragozandő segédige.+ igető + -en (az ige tőhangja esetleg módosul) z. Alakja nem kap ge. akkor a ge . trinken. z.előtagot.A gyenge igék az alábbi módon képezik 3.B. ankommen > angekommen . az állítmány ragozatlan része a mondat végére kerül. alakja) . lernt -szótő.ha az igének hangsúlyos igekötője van. kaufen > gekauft.07. ge .gyakori a tőhangzó megváltozása is: z.a módbeli segédigék (sollen) Sein-nal többek között a következő igék állnak: .B.+ igető + -t z.előképző az igekötő éa az ige közé kerül: z.htm 44/58 . das) und die unbestimmten Artikel (ein.előtag.B. hat getrunken .hu/keret. sie.a hangsúlytalan igekötővel kezdődő igék nem kapnak ge előképzőt. www.B. werden Das Partizip Perfekt (Az ige 3. mitnehmen.tégződés) fahren. sie. fliegen > geflogen.Az erős igék pedig: ge.hu ::::::* Eure Petra Das Perfekt (A befejezett múlt) Az igék befejezett múlt alakját a sein vagy a haben jelen idejű ragozott alakjával és a főige befejezett melléknévi igenevével. elmarad a ge. z. bleiben.helyváltoztatást jelölő tárgytalan igék (gehen) . z. A különféle mondattípusokban az állítmány helyére a ragozott rész (tehát a sein vagy a haben) kerül.2013. Alakjával képezzük: lesen > ich habe gelesen / kommen > ich bin gekommen Természetesen itt is megtalálható a mondatkeret. einbringen > eingebogen.cgi?/lehrbuch. es hat gelesen er.ha az igének hangsúlytalan igekötője van. Wir unterscheiden die bestimmten Artikel (der.sein. sagen > gesagt. ist gefahren (ist . singen > gesungen Képzése: lernen. bestellen.tégződés) A segédigéket jelen időben ragozzuk: . akkor a ge.05. fahr -szótő. ein). Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. s az igekötő az ige előtt marad. azaz 3. ge .állapotváltozást jelölő tárgytalan igék (einschlafen) . hat mitgenommen Mindképt csoportra vonatkozik: . die. es ist gekommen wir haben wir sind ihr habt ihr seid sie haben sie sind Haben-nel többek között a következő igék állnak: . hat gelernt (hat . t . z. alakjukat: ge. beginnen > begonnen. Er gibt das Geschlecht des Namenwortes an.előtag bekerül az igekötő és az ige közé.előképző. ich habe ich bin du hast du bist er. abwaschen > abgewaschen.tag. leben > gelebt . spazieren > spaziert Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre der Artikel.B.ragozandő segédige.ha az ige –ieren végződésű. gefallen > gefallen .előképző. az ige 3. eine.az időjárásra vonatkozó személytelen igék (es regnet) .B. mehrere Artikel.sich-es igék (sich beschäftigen) .webtar.B.ha az igének hangsúlyos igekötője van (elváló igekötős igék).

: lang). Eigentschaftswörter sind zum Beispiel: groß.htm 45/58 . Sein Inhalt ist eine Frage. Mein Onkel ist in Innsbruck. -tum (Reichtum). -lein (Tischlein). der Satzgegenstand = das Subjekt. Wörter in der Einzahl sind zum Beispiel: Bach. Schmerz das Perfekt = die Vergangenheit. ge. der Selbstlaut. c.B. Inge hilft dem Onkel (Ergänzung im Dat. der Beistrich. chen (Mädchen). es. sie schreiben. Mäntel der Mitlaut. Das Präteritum ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragt. Die Ergänzung ist ein Satzglied. ß. Mantel. o. leben.B. Das Wort ab-ge-ris-sen besteht aus vier Silben (Wortteilen) der Umlaut. Er stellt etwas fest und schließt mit dem Satzpunkt. s. ü das Verb = das Zeitwort. j.B. Sätze sind z. unser.). d. Er arbeitet in einem Büro. Satzzeichen sind z. Aussagesätze sind zum Beispiel: Die Geschichte ist lustig.B. k. Nachsilben sind z.07. eine Bitte o. q. Man unterscheidet drei Vergleichsformen: die Grundstufe (z.(verrechnen) www. Der Satzgegenstand ist das Satzglied im Nom. Wohin gehst du? Wird es morgen regnen? 6W-fragen. Wir gedenken der Toten (Ergänzung im Gen. ö. Kinder.cgi?/lehrbuch. Verben sind z. Er schließt mit einem Fragezeichen.: Der Vater liest die Zeitung. die Einzahl. Die gegenwart ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs). das Rufzeichen. der Satz. ein Wunsch. regnen. der Fall – Nominativ. t.hu ::::::* der Aufforderungssatz.B.B. Man erkennt das Geschlecht am bestimmten Artikel der Einzahl: der Baum (männliches Geschlecht). l. ä.B. die Wörter: Maria. Wörter in der Mehrzahl sind z.hu/keret. v.). z die Mitvergangenheit = das Präteritum.: Bähce. zum Beispiel: Die Mutter sagte: „Ich gehe jetzt einkaufen”. g.B. sie. Sie steht zwischen Anführungszeichen. Frau.B. Katze. n. Genitiv der Fragesatz. wohnen die Vergleichsformen. der Punkt. die Meiststufe (z. drei Geschlechter. Mein Vater ist Schlosser.: ich.B. Haus. mein.B. das im Satz manchmal notwendig ist. das Satzglied.: ich schreibe. das Eingenschaftswort.B.). z. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. sie. Dativ. h. die Krankheit (weibliches Geschlecht). das Fürwort = der Stellvertreter. euer die Gegenwart = das Präsens . die Nachsilbe. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. fleißig. dein.deutsch. -nis (Zeugnis).(gelaufen). Rürwörter sind z. Vorsilben sind z. das Fragezeichen. Er las die Zeitung. Kind. Buchstaben für Mitlaute sind: b. grün. wir schreiben das Geschlecht.B.: be. Fragesätze sind z. das Präteritum = die Mitvergangenheit. u die Silbe. r. Das Perfekt ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater hat gelesen.05. -ler (Tischler) das Namenwort. das vom Zeitwort (Verb) gebildet wird: Der Vater liest die Zeitung. m. -heit (Krankheit). wir. die Anführungszeien. das Prädikat = die Satzaussage = die Satzaussage .: schreiben. Akkusativ. In den Ferien fahren wir aufs Land.tag.B. du. klein. ihr. f. die Mehrstufe (z. p. Buchstaben für Umlaut sind: ä. die direkte Rede = die wörtliche Rede . freundlich. Frau. Luft.webtar. Er ist nach Innsbruck gefahren. Er las die Zeitung. Frauen. i.: Der Hund bellt.(betrachten). das Wetter (sächlichesGeschlecht) die Mehrzahl. Die Mitvergangenheit ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragte.2013. Das prädikat ist das Satzglied. Fritz holt die Milch (Ergänzung im Akk. die Ergänzung. x. e.: am längsten) die Vorsilbe . Sein Inhalt ist eine Aufforderung. Namenwörter sind z. 1 2 3 4 das Satzzeichen. w. Buchstaben für Selbstlaute sind: a. er. z. Aufforderungssätze sind zum Beispiel: Seid gut zu den Tieren! Besuche mich doch einmal! Bringe mir bitte den Bleistift! der Aussagesatz.: -ung (Hoffnung). Die meisten Sätze bestehen aus mehreren Satzgliedern: Die Mutter gab mir mein Taschengeld.: länger). du schreibst. ver.

Waldmann... ei. Der Hof ist …………… . geht es Ihnen? Ich bin ……………. das sind keine Frauen. Lektion 3. Der Mond ist nicht …………… . das ist eine. das sind Männer..deutsch. ich bin fit. das ist eine Maus. ……………. es geht mir sehr gut. . eu Übungen Lektion 1. Ich bin aus Ungarn. …………… dem Fenster steht ein Tisch. (nő) Es geht mir ……………..hu ::::::* die Zahl.. Das Schlafzimmer ist …………… dem Haus... Sie ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater wird lesen. ai.. Das sind ein Mann und ein Junge..webtar. Sie sind ……………. (szemben) Lektion 4. das ist kein Apfel. (vidéken) www.07. Auf dem Tisch liegt ein Buch und …………… ein Bleistift. (nő) Es ……………. mir gut.05. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Das sind fünf …………… .htm 46/58 ..hu/keret. Was ist das? Das ist …………… Mädchen. ! Auf Wiedersehen! ……………. Oh. Die Kinder werden spielen.cgi?/lehrbuch. das ist eine Maus. ich bin aus ……………. …………… ist ein Bleistift. . ich bin fit. Was …………… das. …………… das ein Mann und ein Baby? …………… das eine Katze oder eine Maus? Ist das eine Maus? …………… . Ist Bild fünfzehn …………… Katze? …………… . (még egy … is) …………… dem Tisch steht ein Bett. Das ist der Hof …………… Herrn Waldmann. Lektion 2.. . Ich bin nicht ……………. Buchstabenpaare für Zwielaute sind: au (äu). Und wie geht es Ihnen? …………….. Nacht! Sie sind aus Ungarn. aus Deutschland.. der Zwielaut. Frau Waldmann. Ich bin Deutscher. ich bin Ungarn. Gute Nacht! Auf ……………. Der Kugelschreiber liegt …………… auf dem Tisch.2013. Wir unterscheiden Einzahl (der Mann) und Mehrzahl (die Männer) die Zukunft. (itt) Der Kugelschreiber liegt …………… dem Tisch. Das Buch liegt …………… Tisch. (közel) …………… Himmel sind viele Sterne. ich bin fit... Sie ……………. Ich bin ……………. Das ist …………… Katze.tag. Maria! Bin ich Frau Waldmann? Ja. guten ……………. Ist das ein Auto …………… ein Flugzeug? Ist das ein Ei oder …………… ? (nem az) Das …………… ein Baby und eine Frau. . (fa) …………… das Frauen? Nein.

tag. Puppe. Hallo Petra. …………… ist auf dem Teller? Die Frau …………… im Klassenzimmer. ? Du bist an ……………. (a konyhában) Herr Waldmann ……………... (a tengerben) Wo sind …………… Flugzeuge? Ein Apfel ist auf dem Teller. .. (ott) Die …………… sind am Himmel. sind zwei Gruppen. …………… ist es nicht. hier eine Gesellschaft. Womit beschäftigst du ……………... (van) ……………. Petra und Ingrid.. kommt und läuft. Ist die Frau …………… Klassenzimmer? Ist der Mann im Haus? …………… .htm 47/58 . (repölőgépek) Sind die Flugzeuge …………… ? Nein.... (egy tojás) Ist das Ei im Auto? Nein. Der Apfel ist auf …………… Teller. und sei vorsichtig! (jó szórakozást) Monika ist im Badezimmer. Ich bin ……………. . . Petra und Ingrid? (kinek a …) Herr und Frau Waldmann sind die ……………. er ist im Haus. ich bin fertig. (az ő …-jával) Ist das Abendessen …………….cgi?/lehrbuch. und daneben einige Lämmer. meine Mutter ist auch Ungarin. ist das Hotel? Das Hotel ist sehr schön. der Kinder. es frißt. Er ist der ……………... (állnak) Lektion 5.. fertig? Was macht Martin? ……………. Petra und Ropf sitzen auf ……………. müde. von Frau Waldmann. Ingrid spielt mit ……………. regnet nicht. geht. Herr Waldmann ist der …………….. (messze) Diese Bäume sind …………… . die Haare.webtar. Thom? www. in dem Lehnstuhl. dort sind sie nicht.. Lektion 8. Couch.. aber hier im Hotel ist es heiß.. Auch der Hund ist …………….. Heute abend …………….. (még mindig) ……………. Ralf ist der …………….. (a házban) Was ist auf dem Teller? …………… ist auf dem Teller. Lektion 7. Deutschland. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.05. (almafák) Neben dem Fluß …………… drei Pferde.hu/keret. Sie telefoniert ……………. in der Nähe von München. Wie geht es ……………. Lektion 6. ……………..deutsch.. du. .. Im Restaurant des …………….. (szálloda) Einige spielen ……………. Sie sind …………… .. ……………. noch die Zähne. Kinder sind Ralf.. Monika. von Herrn und Frau Waldmann. . Wer ist im Bett? Der …………… ist im Bett. (a soros) Petra wartet ……………..2013. (fiú) Die Frau und …………… Baby sind im Haus.hu ::::::* Die Berge und der Fluß sind …………… ... Sie wäscht …………….. (tudod) Ich ……………. von Petra und Ingrid. Ich putze ……………. Draußen ist es sehr ……………. Die Mädchen …………….07. Die Sonne scheint und …………….

sie ist schwanger. bis dreizehn Uhr.2013. du einen Bruder oder eine Schwester. Er ist der Vater meiner ……………. die Haare und rasiere mich. jünger aus. Wir Postkarteb kaufen? (tud) www. (által) Monika kommt ……………... (későn) Lektion 12. (déltől) ………………. (eltölt) Wir treffen …………………. ich viel Zeit. Das ……………. Ich habe ………………. auch ein Brief aufgeben. .05. . wo …………………. . auf einem Bauernhof ist interessant.. viel wissen. (az ő …-jüket) Sie ……………. (tehenek) …………………..... nach zwölf... (tanít) Meine Eltern …………………. (negyed) Zweimal in der ………………... Petra? Meine Mutter …………………. mit meinem Cousin selten.. Ich bin zwanzig Jahre ……………. ist erst vier Jahre alt.. (élet) Hast du keine Verwandten? …………….. (áltakában) Es ist ………………. (hetente) Ich stehe …………….tag. . . . (nyugdíjasa) Meine Mutter ist ……………. breite Schultern. Auf unserem Hof haben wir Schweine und …………………. . …………………. (de) Dein Deutsch ist ……………. seine Universität bekannt.deutsch.. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.htm 48/58 . gehe ich spät ins Bett. du deine Verwandte oft? (látod) Sie ist …………………. ……………. (tényleg) Sie ist nicht mehr schlank. in Südwast-Ungarn. ? (veled tartani) Entschuldigung.07... halb acht weg..webtar.. Die Vorlesungen beginnen ………………. Meine ……………. (az apámnak a …) Meine Großeltern lieben Kind.. Ich kämme ………………. (keményen) Meine Mutter ist ……………. Meine Großmutter lebt …………………. .. (minden nap) Ich wasche ………………. eine gute Mutter. der Arbeit sehr streng. (unikahúg) Sie sind beide ……………. sind 66 Jahre alt. (kitűnő) München ist …………….. (vékony) Wir treffen …………………. .. (feléjük) Lektion 9. (mert) Sie haben ……………. gehe ich in die Turnhalle.. (nem szereti) Lektion 10. (8 órakor) Die Mittagspause dauert ………………. und immer noch sehr hübsch. um 7 Uhr auf. (a magyarokról) Ich stehe ………………. . Ich möchte über Ungarn und ……………….. . ich putze mir die Zähne. (néznek ki) Er ist groß …………………... Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. Meine Mutter hat ihre Schwägerin ……………. mit meiner Tante und meinem Cousin nur an Feiern. (kell) Darf ich ………………….cgi?/lehrbuch. . Lektion 11. Hast du Verwandte? Nein.hu/keret. .hu ::::::* Kaposvár ……………. ………………….. unsere Familie ist …………………. (mindketten) Mein Vater arbeitet ……………. Mathematik und Physik. Petra! (várj) Ich bin …………………. auf und gehe früh ins Bett.. (már nem) Mit der Tochter meiner Tante ………………….

(hentes) Ich möchte …………………. Äpfel. (tetszik) Wie ………………. (szivesen) Dann ………………. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. auf dem Lande. (kedvel) Ich male und segle ………………. (érdeklődik) Sein Hobby ist das ………………. in der Woche ein. (sokkal) Petra …………………. Kasse. und Schwimmen. (egyre/mindig) In der Stadt ist das Leben ………………….05. Helfen? (Önnek) Wir haben …………………. Wir treffen uns vor dem ………………. .deutsch. (néhány) Ralf. (ablak) Wir …………………. (túl) Petra und Thom ………………….07. Das Telefon klingelt. (tesz) Was steht noch auf …………………. (csomag) Sie …………………. …………………. (kerti munka) Herr Waldmann ………………. (tíz deka/100 geam) Sie braucht Zucker und ………………….ins Kino gehen! (hagyjon minket) Das ist eine gute ……………….hu ::::::* Gehen Sie …………………. Wurst und ein Hühnchen. einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. von Telefonkarten. . dann bei der zweiten Kreuzung rechts. mir nicht. . als in der Stadt. (azok a) Dieser Ball ist am größten. (hátrány) Lektion 14. Obst und Gemüse.htm 49/58 . Theater nicht. Sie ………………. Zucker. Kekse kaufen. noch Mehl. leider keine Postkarten. für Sport. den Rasen gern. (veszi) Countrymusik ………………. . (hát) Auf dem Lande ist das Leben …………………. und spiele gern Basketball. beide haben ihre Vor. mehr Probleme. bitte. Lektion 15. (él) In der Stadt ist die Luft …………………. Wo ist …………………. sich in der Bar. (némi/valamennyi) Sie will noch Brot und eine …………………. Mädchen sind schlanker. www. (múzeum) Ralf mag ………………. der Zeitungskiosk? (hát / nos) Lektion 13. (egyenesen) Kann ich ………………….webtar. (negyedik) Bei dem anderen ………………….und Nachteile. uns bitte. Er ist …………………. 4 Stück Äpfel. Groß. Dieses Mädchen ist schlank. einige Bildkarten. Er hat schon viele. (egyszer) Frau Waldmann braucht …………………. (szüksége van) Dann geht Frau Waldmann zum ………………….hu/keret. ! (ötlet) Herr Waldmann liebt die ………………. (labdarugás) Lektion 16. sechs Eier usw. wo finden wir die Post? (mondja) Ja. (beszélgetne) Wo ist das Leben …………………. . (egészségesebb) In den Städten gibt es …………………. (nyír) Ralf ………………. Liste? (az ő) Sie …………………. auf dem Lande oder in der Stadt? (jobb) …………………. …………………. wir ………………….2013. (körülbelül) Frau Waldmann geht …………………. den Hörer ab. Gebäude. es mit einem Theaterstück? (lenne) Ich ………………. .tag. (tisztább) Die Städte haben viele …………………. keine Briefmarken. Sie kauft …………………. (sajnos) …………………. . (szeretne) Die Post ist rechts das …………………. du mir Zucker aus dem Laden? (hozol) Frau Waldmann braucht …………………. Schneller. .cgi?/lehrbuch.

in die Stadtzentrale. zur Party von Jürgen? (holnap) Ich ziehe mir ………………. (csak) In deinem ……………… gibt es keine Maschinen. Du ……………… so lange bleiben wie du willst. (semmit) Lektion 19.! Wir treffen uns am Donnerstag. An der Isar ………………….htm 50/58 . (valószínűleg) Die Arbeit wird ……………… sein. Kommst du ………………. (kellett) Er nahm die U-Bahn und …………………. (tart) Lektion 17. es tut mir ………………. Übrigens ist es ……………… 1996. (holnap) Dein Leben wird sich ……………… verändern. (megtekintette) Es ………………… ihnen in diesem Kulturmetropole. Er ……………… nach München. (fodrász) ………………. (nagyszerű) Ziehst du dir morgen ………………. am 16. Petra ……………… sich gestern nachmittag. (farmernadrág) ………………. (felel meg/alkalmas) Am Donnerstag gehe ich zum ………………. eine Blaue und meine Stiefel an. zum Beispiel die Frauenkirche. an? (magassarkú cipő) Das ………………. (eszik) O weh! ……………….07. (senki) Was ……………… ihre Freund gestern nachmittag? (csináltak) Uta ……………… am Bahnhof auf einen Zug.05.hu/keret. (mentél) Er …………………… auch noch ein Schloß und einige Museen. (vigyáz) Im Urlaub werden wir ……………… Abwechslung streben. . .hu ::::::* Machst du etwas ……………….cgi?/lehrbuch. ich esse einen Sandwisch. viele Kirchen. das ist der Geburtstag meines Vaters. Am Montag gehe ich ………………. um 12 Uhr. (fog) Maschinen werden auf die Kinder ……………… . spielen. mit der Familie zu Abend. (csodálatosan) Vielleicht werde ich ……………… sein und keine Maschinen haben. (jövő héten) Sie konnte ……………… tun. (iroda) Lektion 18. Arme Petra! Sie ……………… nicht tun. Sie …………………. (viselt) Er nahm ……………… mit und hielt einen Regenschirm. (egy bőröndöt) Monika war im Kino. (könnebb) Du ……………… in einem Sessel sitzen.tag. . www. (fogsz) Du wirst dich ……………… fühlen. (szálltak) Sie spazierten den Fluß ………………. (tudott) Er ……………… einen Hut und eine Hose.. (röplabda) Das ………………. am Flughafen ein Formular ausfüllen. Warum? (különöst) Ach. Sie ……………… sich einen Film an.2013. Dann spiele ich Fußball. (unatkozik) Sie ……………… mit ihren Freunden sprechen. mir nicht. (szabad) ……………… fliege ich nach Deutschland. Juni früh in München an. (ankommen) Er …………………. wird wieder Montag sein. sie aus dem Bus aus. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. (szegény) Eine Maschine ……………… aufräumen. Thom ………………….? (szombaton) Nichts ………………. Ihre Mutter kam nach Hause. etwas eine Stunde. .deutsch. (sich ansehen) Thom war in seinem Auto. Ein Freund von Herrn Waldmann ………………. dauert es? (milyen sokáig) Ich habe ………………. (akart) ……………… war zu Hause.webtar.

/ Hier spricht man deutsch. / Wir haben viel zu tun.. / Wenn er doch geholfen hätte! Der Lehrer fragte den Schüler. Peter sei nach Wien gefahren. ? (lemér) Ich habe dich …………………. Ich denke daran. / Der Chef bittet Sie. / Es tut mir leid.. / Jetzt wollen wir ein Lied anhören. Der Schüler antwortete.hu/keret. / Solche Kinder sind sehr faul. / Ich denke an meine Mutter. Hat sie etwas gekauft? / Nein. (maradni) Unterwegs sprach der ………………… über die Sehenswürdigkeiten. www.webtar.cgi?/lehrbuch. Er lernt fließiger als sein Bruder. Mutti. / Darf ich hier Platz nehmen? Ich möchte einen leichten Sommerstoff. / Die Ausstellung wird morgen eröffnet. Mein Vater kann gut deutsch. / Ich wasche mich. / Das Kind kann schon gehen. sie nervös gesehen! (még soha) O weh! Ich habe ………………verloren! (az ú tlevelemet) Oma und Opa haben …………………… vom Flughafen abgeholt. Er soll nächste Woche nach Wien fahren. ich ………………… sie vor einer Woche gebucht. / Alles. ist sehr reich.07.hu ::::::* Er wollte noch länger da ………………… . Hast du deine Sachen …………………? (becsomagol) Hast du seinen Koffer …………………. was wir sagten. Habt ihr noch welche? / Ist alles in Ordnung? / Aller Anfang ist schwer. daß er sein Heft zu Hause vergessen habe. wo sein Heft sei. daß Sie um drei wiederkommen sollen. (megváltozott) Lies immer gute Bücher! / Es gibt ja deren genug. (voltunk) Auf Pest ……………………. / Ich würde dieses Buch lesen. ………………… du deine Karte gebucht? Ja. and die Straße ist noch naß. er möge mit mir kommen. Vorher hatte er zwei Semester in Bern studiert. / Er war sogar im Parlament. daß er ihm morgen sein Heft zeigen möge. / Ich werde morgen abreisen. (aggódik) Budapest aht sich sehr …………………. / Bist du schon fertig? / Nein. / Heute kommt mein Freund an. Ich bekam heute einen Brief. Ich hätte mir das Bild gekauft. / Er lernt so fleißig wie sein Bruder. . worüber wir gestern diskutiert haben. Ich habe mein Heft in der Schule gelassen. (mentünk) Frau Waldmann ist sehr ………………… . dessen Frau dort kommt.. Für längere Reisen werden Lebensmittel und Getränke mitgenommen.05. hat ihnen gut gefallen. er ist nicht mehr krank. / Der Lehrer läßt die Schüler den Text übersetzen. / Alle Menschen müssen sterben. / Das Kind selber (selbst) bemerkte es. / Man kann nicht jedermann gefallen. / An wen denkt er? Ein gewisser Jemand. wir zum Parlament gegangen. sie hat nichts gekauft. / Wer so einen großen Wagen hat. Am Eingang steht einer (eine). Wir stellen die Zampe in die Ecke. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. das ich gekauft habe. ich bin noch nicht fertig.. Selbst die Klügsten können irren.htm 51/58 . / Hier ist das Buch. Lektion 20. er werde morgen ankommen. er habe sein Heft zu Hause vergessen. Du wirst nicht durchfallen.2013. / Ich wasche mir die Haare. Sie ist wieder da. Es hat die ganze Nacht geregnet. / Ich bat ihn. Der Lehrer sagte.. Die Türen schließen sich. Ich habe mir neue Schuhe machen lassen. Klaus erzählte. worüber wir uns sehr freuen. Ich werde vom Lehrer gelobt. / Ich hatte keine Zeit einzukaufen. / Er ging an die universität Freiburg. / Wir haben viel gespielt Der Maler. / Du sollst deine Eltern ehren! / Nein. wenn ich mehr Geld gehabt hätte. Mein Freund schreibt.tag. / Ich habe eine halbe Stunde geschwommen. Petra.deutsch. / Wir haben keine Äpfel mehr. muss sehr reich sein. / Der Direktor begrüßte uns lächelnd. (engem) Wir sind auf dem Gellértberg ……………… . / Vorige Woche war ich in Graz. / Hier darf man nicht rauchen. Dort kommt dein Vater gelaufen. ob er gelernt habe. / Ich lasse mir Schuhe machen. / Wer mag das gemacht haben? Die Geschäfte werden um sechs Uhr geschlossen. / Er habe seine Tante besucht. Er macht eine Stadtrundfahrt mit rinrm ………………… . der Schüler antwortete.

vielleicht hat er Hunger. möchtest du etwas zu essen?". anstatt zu helfen.cgi?/lehrbuch. Ihr stört mich bei der Arbeit. "wir haben uns ganz gut verstanden. ich mache eine Dose Hundefutter für dich auf". ohne viel zu studieren. Wenn die geschlossene Ehe nicht gut geht. dem Hund von Frau Weinert. Die Menschen helfen der Polizei. feieren sie meistens eine traditionelle Hochzeit mit vielen Verwandten und Freunden." Lektion 11. Sie gibt ihm eine Schale Wasser. können beide Eheleute vor Gericht gehen und sich scheiden lassen. bestand die Prüfung." Linda öffnet die Tür. weil er fleißig lernt. aber er sagt nichts. Wie lange? 3.webtar. um zu helfen. bekommt nach der vollzogenen Scheidung der Partner. Dein Freund scheint krank gewesen zu sein. Mittags haben wir eine Stunde frei. Da klingelt es an der Haustür. das Linda gekauft hat. aber er trinkt nicht.hu/keret. allein. "Was kann ich dir denn sonst geben. Ich weiß. die Verbrecher zu suchen. ich bin es. Bond. "Hallo. Lektion 9. fragt Linda den Hund. aus Paris. Wenn zwei junge oder ältere Menschen sich entscheiden zu heiraten. der das ganze Jahr fleißig gelernt hatte. monatlich vom anderen eine bestimmte Summe für sich und die gemeinsamen Kinder. / Ich muß heute noch viel lernen. Die katolische Kirche akzeptiert solche Scheidungen allerdings nicht.05. die bei ihm leben. / Wir bitten dich. so leben doch die meisten Erwachsenen als unverheiratetes oder verheiratetes Paar oder in einer Familie zusammen. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei Uhr Unterricht. Wann? 2. ohne die Hausaufgabe geschrieben zu haben. aber der Kuchen schmeckt ihm wohl besser als das Hundefutter. Wann? Wie lange? 4. fragt Frau Weinert. der weniger oder kein Geld verdient. Lösungsschlüssel Lektion 3 b) Mein Name Ich Ich Ich ist komme wohne heiße Bond. ist nicht leicht." Beide gehen in das Wohnzimmer. Du kannst die deutsche Sprache nicht erlernen. daß die Briefe bis heute hätten geschrieben werden müssen. "Hunger hat er. eine Fremdsprache zu studieren. Dieser Schüler. Diese Aufgabe ist noch heute zu machen. Die Aufgabe. Die jeweilige Braut trägt dann ein langes weißes Kleid und der Bräutigam einen dunklen Anzug.htm 52/58 . Ich verspreche dir fleißig zu studieren. in Rom.deutsch. Auch wenn viele Menschen heute in den deutschsprachigen Ländern allein leben. "Warte. "Nein". Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen. Die Pausen dauern 5 Minuten. Sie haben wohl Recht".hu ::::::* Er war nicht einmal im Parlament. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Er geht in die Schule. machen Sie bitte auf. sagt Linda und geht in die Küche. Ich wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen. lacht Frau Weinert.2013. Nepomuk. / Er kommt. "Haben Sie Probleme mit ihm gehabt?". Jetzt trinken wir aber trotzdem zusammen Kaffee. Lektion 7 3. meint Linda.tag. / Wäre doch das Wetter schön! Dieser Schüler ist den anderein ein Vorbild. Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann? Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.07. Frau Weinert. aber er trinkt nichts. Linda ist mit Nepomuk. uns zu besuchen. Wenn gemeinsame Kinder da sind. "Ja. Sie scheint nicht gut geschlafen zu haben. Wann? Von wann bis wann? www.

er dann Auto fahren. man nicht privat Auto fahren lernen. Was möchten Sie denn?" Führerschein ( darf.. .webtar.." Anna: "Da kommt die Kellnerin schon. Können wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?" Kellnerin: "Ja gerne..cgi?/lehrbuch. dann kannst du das ja noch machen. . Sie Jobs? waren _Hatten__________ _War____________ _Mussten__________ _Mussten__________ _Durften__________ _Durften__________ _Hatten__________ _Mussten___________ _war_____________ _Hatten___________ [1] Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Kasus Maskulinum Nominativ ein Mann Akkusativ einen Mann Dativ einem Mann(e) Genitiv eines Mannes Singular Kasus Nominativ Dativ Maskulinum der Mann dem Mann(e) Femininum eine Frau eine Frau einer Frau einer Frau Neutrum ein Kind ein Kind einem Kind(e) eines Kindes [2] Femininum die Frau der Frau Neutrum das Kind dem Kind(e) 53/58 www." Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. . Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www....2013.htm .. Ich möchte eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen. Sie zu Hause Partys machen? 8.. kann.. aber er ist noch nicht _will / möchte________ 18 Jahre alt. 1... _muss_______________ 5. Bitte entschuldigen Sie. Was möchtest du denn. Mit 18 Jahren . ich muss mir nur kurz Zigaretten holen. .. muss..05. _darf_______________ 2. will.hu ::::::* Lektion 12 1.... sonst bin ich nachher schon satt und kann gar nichts mehr essen.. den Führerschein machen. in eine Fahrschule gehen... .. _darf________________ Lektion 18 Fragen und Antworten 1. Dann . In (D) . Er .deutsch.. sie kostenfrei? 10. . wenn der Kellner kommt. . Wie viele Kinder . aber Sie müssen sich an einen anderen Tisch setzen. kann.Übung zur Grammatik 2.. Ergänzen Sie darf.07. Man . Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre Geschwister) bezahlen oder . _darf / kann__________ 6. Sie zu Hause? 2." Kellnerin: "Guten Tag. Peter . er die Prüfung machen." Jan: "Dann müssen wir wohl umziehen. will).. Sie abends lange fernsehen? 7. ihr könnt ja schon bestellen..hu/keret. . noch drei Monate warten..tag... .. 4.. Ihre Mutter (immer) berufstätig? 4. dieser ist reserviert. Sie Probleme in der Schule? 9. Entschuldigt bitte.. Judith. Jan: "Sollen wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?" Anna: "Ich möchte lieber ein Eis essen.. Sie viel helfen? 5.. Ihre Eltern viel Zeit für Sie? 3.. muss. _muss_______________ 3.. da darf/kann ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen. Sie können den Tisch dort am Fenster nehmen.." Jan: "Na gut. Sie pünktlich zu Hause sein? 6.

C.Két pár táncol itt. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. die Nasern .") jemand (valaki) niemand (senki) jedermann (mindenki. gesungen . Passiv Leideform ich werde geliebt. mennyiség-.Három pohárra van szükségünk.. die Weihnachten . solches / ilyen.Barna szeme van. A man névmás mellett az állítmány ragozott igéje mindig egyes szám harmadik személyben áll. 2. tárgy. Nominalformen 1.. az a(z) . ein gewisses (egy bizonyos) etwas (valami) nichts (semmi) es A HATÁROZATLAN NÉVMÁSOK HASZNÁLATA A man határozatlan névmás jelentését tekintve általános alany.htm 54/58 . ich liebte Perfekt Vergangenheit ich habe gelesen. ich lobe 2. Wir brauchen drei Gläser. Infinitiv Grundform lieben.minden nép Kivételt képeznek a számhoz kapcsolódó mérték-.a testvérek. ich schrieb. . ich werde gelobt B. bárki. az. Partizip Präsens Mittelwort der Gegenwart liebend. ez a(z).a kanyaró [4] A mutató névmás A német mutató névmások a következők: . die. Partizip Perfekt Mittelwort d.és semlegesnemű főnevek: zwei Stück Brot . ich werde schreiben. dasjenige / az. ich schlage. akárki) irgendwer (valaki) ein gewisser. gelobt. jenes / az.négy pár cipő. ich schreibe. [5] A német igeragozás rendszere . viele Bücher . singen . ich hatte geschrieben.Tätigkeitsform ich liebe.. A magyartól eltérően csak többes számban használunk a németben bizonyos főneveket: die Eltern . ich habe geschrieben. ha nem mértéket jelentenek: Hier tanzen zwei Paare. .két darab kenyér.. das / ez. fünf Glas Bier . amelyek páros testrészeket vagy páros testrészeken viselt ruhadarabokat jelölnek: Er hat braune Augen. ich werde geschlagen. Ich habe zwei Uhren.deutsch.derselbe. dasselbe / ugyanaz a(z). amaz .a költségek.das System der deutschen Konjugation Lateinische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung Beispiele: A. schlagend. Tempus Zeit Präsens Gegenwart ich lese.07. ugyanez a(z) selber.der. lobend.hu/keret. olyan A határozatlan névmás A legfontosabb határozatlan névmások: man (mint "általános alany": "az ember. diese. die Geschwister .. Aktiv das ..a szünidő.és részes esetben az einer megfelelő eseteit használjuk. az a(z). dies(es) / ez.öt pohár sör.Két órám van.öt márka. A magyartól eltérően többes számban állnak a német nyelvben azok a főnevek. die Ostern . ich habe geliebt Plusquamperfekt vollendete Vergangenheit ich hatte gelesen.2013.a karácsony. um acht Uhr .két kép. vier Paar Schuhe . die Ferien . és súlyjelölő hím. geschlagen. A man határozatlan névmást csak egyes szám alanyesetben használjuk. . diejenige. loben. Sie kauft sich neue Schuhe. singend . az emberek" kifejezésekkel fordítjuk. eine gewisse. schlagen. alle Völker . 3.a himlő. magyarra többes szám harmadik (esetleg első) személyben. emez jener. amaz derjenige. ich hatte geliebt Futurum I einfache Zukunft ich werde lesen.a húsvét. az emberek stb. és néhány nőnemű főnév: fünf Mark .a szülők..solcher.sok könyv.cgi?/lehrbuch. .dieser. selbst / maga .cselekvő igeragozás .tag. die Blattern .05. Vergangenheit geliebt. ich werde lieben www. .Új cipőt vásárol magának. [3] A magyar nyelvtől eltérően többes számú főneveket használunk a német nyelvben az egynél nagyobb tőszámnevek és egyes határozatlan számnevek után: zwei Bilder . solche. Form 1. ez a(z). die Kosten .webtar. jene.hu ::::::* Plural Nominativ die Männer die Frauen die Kinder Dativ den Männern den Frauen den Kindern Beachte: Die Pluralformen der Artikel sind bei allen drei Geschlechtern gleich. ich liebe Präteritum erzählende Vergangenheit ich las. az a(z). vagy " az ember.nyolc órakor Többes számban állnak ugyanezek a főnevek. dieselbe.

a jelenre vonatkozó feltevés Er wird jetzt schon dort sein.jövő idejű történés. A tőhangzóváltozásnak két típusa van: . wir halten.07. és 3. stottern (dadogni). cselekvés. sterben. fangen. amelynek befejezése előreláthatóan várható: www. Futur II.Rosszul aludtam. schmelzen. hogy a múlt esemény közvetlen kapcsolatban van a jelennel. személyben a személyrag csak -t lesz: ich reise. du öffnest.olyan jövő idejű cselekvés. illetve . k. igéket is. hogy a múlt idejű cselekvés egy másik múlt idejű cselekvés előtt történt. -er igető után a főnévi igenév ragja csak -n. ha meghatározott irányban való mozgást akarunk kifejezni.Meglátogattam a nagybátyám. t. személyben megváltoztatják tőhangzójukat. sie halten. trocken (szárítani).deutsch. és 3. e-ie tőhangváltozás A leggyakoribb ide tartozó igék: befehlen. essen (enni) stb. p. du hält. sitzen (ülni). sie öffnen.tag. mint a magyarban.-n vagy -m végződésű és ha ezt b. du reist. sie arbeiten. wir arbeiten. Plusquamperfekt: Azt fejezi ki. ich werde geschrieben haben A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA A személyragok az igető végződése szerint a kiejtés megkönnyítésére módosulhatnak: 1. lesen. Ugyanígy ragozzuk még például a baden (fürödni). ihr öffnet. sehen. raten. alakkal kifejezhető. laufen. ihr haltet. személyű igealakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával. a főige befejezett melléknévi igenévi alakja változatlan marad: A múlt idők használata Präteritum: a németben az elbeszélés alapvető ideje. sie reisen. tragen. treffen. halten.Már bizonyára ott van. Perfekt: akkor használják. er hält. előzi meg. A jelen idő többes szám 1. messen. régmúlt) alakját a sein vagy haben segédige Präteteritumával és a főige befejezett melléknévi égenevével képezik.Brechung: e-i. DAS PLUSQUAMPERFEKT (II. akkor a Perfektet használják: Ich habe schlecht geschlafen. személyben elhagyja a -t személyragját: ich halte. geschehen.nyomatékos felszólítás a 2. amely a jövőben fog befjeződni. A jövő idők A német nyelvben két jövő idő van: Futur I. A Futur II. személyben -e kötőhang lép fel: ich arbeite. ha ki akarják fejezni.htm 55/58 . ordnen (rendezni). . fressen. du arbeitest.hu ::::::* Futurum II D. [7] A helyváltoztatást jelentő igéknél a sein segédigét használjuk. stechen.cgi?/lehrbuch. ha csak a cselekvést hangsúlyozzuk. továbbá a többes szám 2. treten. amelynek nincs kapcsolata a jelennel. fahren. személyben Du wirst jetzt nach Hause gehen! . . empfehlen. schlagen. Ha elmondanak egy történetet. wir öffnen. 2. . sprechen. au-äu. hogy a cselekvésnek kihatása van a jelenre. Az ige Futur I. ihr arbeitet. Ugyanígy ragozzuk a hassen (gyűlölni). Ich besuchte meinen Onkel. geben. fallen. . akkor ezt Präteritumban mondják el. egymás után következő mondatokban és egyszerű mondatban is. essen. Ha az igető -s. blasen. A jelen időt a németben általában ugyanakkor használjuk. o-ö változás A leggyakoribb ide tartozó igék: backen. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. braten. schlafen. A segédigét ragozzák. f. werben és werden. viszont a haben segédigét alkalmazzuk. nehmen.hu/keret. -ß. Az -el. atmen (lélegezni). . lassen.d. waschen és wachsen.. alakot a werden segédige jelen idejével és a főige múlt idejű főnévi igernevével képezik. rudern (evezni). graben. ihr reist. stoßen.A partra úszott. Modus [6] vollendete Zukunft Aussageweise ich werde gelesen haben.2013.webtar. zeichen (rajzolni) stb igéket. állapot . vergessen. DAS FUTUR II. ich öffne. és 3. laden. Ha az igető . . TŐHANGVÁLTOZÁSOK JELEN IDŐBEN Egyes erős ragozású igék az egyes szám 2. (Ezért fáradt vagyok) Kifejezhető a Perfekt alakkal olyan cselekvés is. alakját a werden segédige jelen idejével és a főige jelen idejű főnévi igenevével képezik. ch.Most menj haza! . Sie ist zum Ofer geschwommen. er reist.Umlaut: -a-ä. Néhány t-tövű erős ige egyes szám 3. akkor az egyes szám 2. a főige jelen idejű főnévi igenévi alakja változatlan marad. er arbeitet. Például betteln (koldulni). heizen (fűteni). alakkal kifejezhető: . -x -z akkor az egyes szám 2. Előfordulhat összetett mondatban. DAS FUTUR I. A jövő idők használata Futur I. empfangen. wir reisen. g. er öffnet.05. helfen. Futur II. ÖSSZETETT MÚLT) Az igék Plusquamperfekt (befejezett mált.-d vagy -t végződésű. A werden segédigét ragozzák. Ha ki akarják emelni. Ugyanígy van ez a braten és a raten igénél is.

: hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset dieser diese dieses diese Tárgyeset diesen diese dieses diese Részes eset diesem dieser diesem diesen Birtokos eset dieses dieser dieses dieser A kétalakú ein-eine-ein határozatlan névelőt másként ragozzuk: hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset ein eine ein kein keine kein keine Tárgy eset einen eine ein keinen keine kein keine Részes eset einem einer einem keinem keiner keinem keinen Birtokos eset eines einer eines keines keiner keines keiner [10] A melléknév (Das Adjektiv) A melléknévnek háromféle ragozása van: erős vagy névelőpótló. -en. -e. többnyire színeket jelölő melléknevek: lila. többes számban gyengén ragozzuk. Nőnemű főnevek ragozása Jellemzői: .idegen eredetű.05.helynevekből képzett melléknevek. -er. amelyek a ragozás során -en esetragot vesznek fel. .Holnap bizonyára befejezzük a munkát. . melléknévi igenevek. néhány idegen eredetű és -i becézőképzős szóban: -s. amelyeket mindig nagy kezdőbetűvel írunk: die Leipziger Messe.hu/keret. amelyeket főnévként is használunk: der Kranke -a beteg der Beamte . -e. -n.htm 56/58 . A melléknévragozás szabályai a melléknévként használt melléknévi igenevekre és a melléknevek fokozott alakjaira is vonatkoznak. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www.az -. Vegyes ragozású hímnemű főnevek Az ide tartozó főneveket egyes számban erősen.deutsch.mássalhangzóra végződő gyenge ragozású hímnemű főnevek.-e végű gyenge ragozású hímnemű főnevek. die Budapester Ausstellung A főnévvé vált melléknevek Vannak melléknevek. -e többes jelű főnevek a többes szám részes esetében -n esetragot vesznek fel.cgi?/lehrbuch.hu ::::::* Morgen werden wir die Arbeit beendet haben.a többes szám képzési módjai: -. -s. www.webtar. -er.az egyes számban nincsenek esetragok.többes szám képzésének módjai: -.07. Ragozhatatlan melléknevek: .az egyes szám birtokos esetben -s vagy -es rag.2013. .ill. prima . Pl. -e. -e. . [8] Erős ragozású hímnemű főnevek Jellemzői: . Gyenge ragozású hímnemű főnevek Az ide tartozó főnevek két csoportra oszthatók: .a többes szám részes esetében az -s többesjelű főnevek kivételével minden erős főnév -n esetragot vesz fel.tag. . kérdő névmásokat is. -. [9] hímnem nőnem semleges többes szám Alanyeset der die das die Tárgyeset den die das die Részes eset dem der dem den Birtokos eser des der des der Ugyanígy ragozzuk a dieser-jener-welcher mutató.a múltra vonatkozó valószínűség: Sie wird wenig gelernt haben. gyenge vagy névelőkísérő és vegyes vagy névelőkiegészítő.a tisztviselő stb. rosa. .Bizonyára keveset tanult. . -e. amelyek a ragozás során -n esetragot vesznek fel. .

kürzer. Er besteht in der Regel aus mehreren Satzbausteinen. Stellt man das Prädikat an den Satzanfang.2013. fest. ältest-. többnyire egyszótagú melléknév közép. Es handelt sich also um eine Umstandsbestimmung des Ortes. Általában -est jellel képzik a felsőfokot az ß. jüngest-.hu/keret. Dieser Tisch ist (eben) so schön wie jener. schlafen. müder. kürzest-stb.tag. ärmer.és felsőfokát. / Das Auto fährt nicht schneller als das Motorrad. Das dritte Buch ist das billigste.hu ::::::* [11] A MELLÉKNÉVFOKOZÁS SAJÁTOSSÁGAI Umlauttal képezzük számos -a. Diejenigen Verben. Ein vollständiger Satz besteht mindestens aus zwei Satzbausteinen: SUBJEKT PRÄDIKAT Zum Beispiel ein einfacher Aussagesatz: SASCHA SCHLÄFT . Dieser Satz enthält auch noch die Information. kurz. im Akkusativ (4. arm. Pl. Hinzu kommt noch als Sonderfall der Ausrufsatz. jung. müde. müdest. Nichttransitive Verben sind alle anderen Verben. SASCHA ! Merke: Man unterscheidet also drei Arten von Sätzen: Aussagesätze Fragesätze Befehlssätze . tőhangzós. ergibt sich ein einfacher Fragesatz: SCHLÄFT SASCHA ? Benutzt man das Verb des Prädikats in seiner Befehlsform (=Imperativ). wo Silke diesen Hilferuf hörte. -st -x -tz végződésű melléknevek. / Sie ist (so) rot wie ein Krebs. / Karl läuft schneller.oder Befehlssatz: SCHLAF. die eine Ergänzung. Az -e.: gesund.es fehlt noch eine wesentliche Information. ein Objekt. nennt man transitive Verben. jünger. kürzest-. wann sich das Ereignis abgespielt hat.07.htm 57/58 . / Unsere Freunde haben ein kleineres Haus als wir. Hier erfährst du zusätzlich. ergibt sich ein Aufforderungs. -o.deutsch. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. blühen. az -er. größt. AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY NÉVSZÓI RÉSZEKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA Das erste Buch ist billig. [12] Der Satz ist die kleinste zusammengehörende Redeeinheit. Fall) benötigen. brennen. Das Auto fährt schneller als das Motorrad. amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók. -u. A MÓDHATÁROZÓKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA Hans läuft schnell. Diese Satzbausteine müssen sprachlich und logisch aufeinander bezogen sein. leuchten. laufen. / Das dritte Buch ist am billigsten. -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az utolsó e-t a középfokban: pl. heißest-. edelst. telefonieren Diese Aussage "Silke hörte einen Hilferuf" kann man nun noch durch weitere Informationen vervollständigen: SILKE HÖRTE AM SEEUFER EINEN HILFERUF.05. zum Beispiel: bellen. edler. glätter vagy glatter. az a melléknév végződésétől és szótagszámától függ. wen oder was Silke denn hörte! Hörte sie Radio? Oder ihre neueste CD? Vielleicht die Stimme eines Rocksängers? So ist diese Aussage jedenfalls völlig unbefriedigend . továbbá az -sch végződésű egyszótagú melléknevek: pl.webtar. Merke: Es gibt Verben. so dass sich eine sinnvolle Aussage ergibt. / Peter läuft am schnellsten. festest-.cgi?/lehrbuch. SILKE HÖRTE HEUTE MORGEN AM SEEUFER EINEN HILFERUF. ärmst-. glatt. Es ist eine [13] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung . Pl.: alt. Unsere Freunde haben ein ebenso kleines Haus wie wir. Vannak melléknevek. gesunder vagy gesünder. gesundest vagy gesündest. / Das Motorrad fährt nicht so schnell wie das Auto. / Das zweite Buch ist billiger. Diese Information liefert das OBJEKT SILKE HÖRTE EINEN HILFERUF. zum Beispiel: Wenn doch schon Sonntag wäre! Käme doch endlich Hilfe! Hätte ich doch im Lotto gewonnen! Oft reichen Subjekt und Prädikat allein noch nicht. kivétel: größ. die als Prädikat im Satz unbedingt noch eine Ergänzung benötigen. glättest vagy glattest. www. -el végződésű melléknevek mindig. Dieser Tisch ist schöner als jener.der Satz bleibt dann unvollständig: SILKE HÖRTE Hier bleibt die Frage offen. hei ß. Hogy a felsőfokban -est vagy -st járul a melléknévhez. älter. um einen sinnvollen Satz zu bilden . edel. die kein Objekt im Akkusativ brauchen. kurz. um eine sinnvolle Aussage zu bilden.

Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.half .lag . Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + "ge" + den Wortstamm + "en" (= Partizip Perfekt).soff – gesoffen / lügen .fing . Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.geschwommen / schwinden .geraten / kommen kam . [15] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .gekommen / stoßen .lief .webtar.hing .gebar .geholfen / gebären . die im Präteritum und im Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.schwamm .flog – geflogen / glimmen .05. Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.gor – gegoren / quellen . Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.schwand geschwunden / liegen .stieß . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem . Die Formen des Futur 2 werden gebildet die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + die Formen des Hilfsverbs "haben".htm 58/58 .deutsch.schwor – geschworen / gären .gelegen / helfen . Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben".hu ::::::* Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt .gelaufen / heißen .gehangen und alle starken Verben.sagte .gefangen / raten . Ebenso werden gebildet zum Beispiel: fahren .geheißen und alle starken Verben. Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Infinitiv des Hilfsverbs "haben".mied – gemieden / saufen .gesagt und alle Verben. Ebenso werden gebildet zum Beispiel: hoffen .log – gelogen / schwören . Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben" oder "sein".riet .geboren / hängen .fuhr . [14] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .ritt – geritten / fliegen .Präteritum .geweint / sagen . im Präteritum und im Partizip Perfekt verschiedene Stammvokale haben. die im Präsens.glomm – geglommen / meiden .gestoßen / laufen .hoffte – gehofft / lachen .Partizip Perfekt) den gleichen Stammvokal haben (=typisch für schwache Verben).gefahren / fangen . die in allen drei Formen (Infinitiv .gequollen und alle starken Verben.hieß .hu/keret.tag.cgi?/lehrbuch. Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.2013. die im Präsens und Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.quoll .lachte – gelacht / weinen .weinte . www. Német nyelv alapfokon :::::: Powered by: www. Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv. Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten . [16] Merke: Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .07.

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->