You are on page 1of 7

1.Stap se nosi u ruci -Na strani suprotnoj od one strane koju zelimo da rasteretimo. 2.

Tip IIb misica - 6x vise potrose nego sto mogu da obezbede 3.KrioTh do 30 min izaziva - Hiperemiju 4.Cisticna fibroza - inhalaciona terapija svaki dan 5.Ocena 2 na MMT- kada se iskljuci zemljina teza 6.Elektrostimulacija pmn (elektrodijagnostika kod ostecenja pmn) 7.Kod amputacije, najceshca komplikacija patrljka je- edem patrljka, ili infekcija patrljka 8.Banja obuhvata - valjda sve banjske uslove 9.Tipovi skolioze po tipu: jednostruka, dvostruka, I visestruka 10.Chr bronhitis i osteoporoza- koja terapija se ne izvodi - lupkanje 11.povrsinska termoprocedura je - IC zraci 12.najcesce ortoze zavratnu kicmu - Sancova kragna 13.terapija miogenog tortikolisa -kinezi,termo,pozicioniranje i obuka roditelja 14.od cega zavisi intezitet indukovane visoko frekv.struje - od oblika elektroda 15.idiop.skolioze mogu biti - funkc.i stukturalne 16.nespopobnost,invalidnost je: nemogucnost funkcionisanja (u socijalnoj zajednici) 17.oligomineralne vode manje od 1g/L 18.tip IIa mis.vl. - trosi ener.koliko je i stvara 19.deform.stopala mogu biti i urodj i stecena 20.cisticna fibroza-kinezi:a)svaki dan: b)jednom nedeljno c)posle infekcije 21.najcesce komplik.spine bifide impertaeb)hidrocefalus 22.ispod anode se izdvaja - kiseonik 23.ispod anode nastaje?kiselina 24.Najcesca komplikacija spinalnog disrafizma ?1.Troficke ulceracije, 2.hidrocefalus 3. Tetra-cord 25.Bioaktivni metal u mineralnim vodama je? Radon

26.Za skoliozu se koristi koja ortoza? TSLO 27.Koja je specificna osobina misica - Kontraktilnost 28.Sta podrazumeva talus equinovarus? add,supinacija i plantarna fleksija 29.Krioterapija smanjuje provodljivost kroz nerv. 30.Elektrostimulacija: 1.sprecava atrofiju 2. pomazeobnovu nerva 3.I jedno I drugo ? 31.Za proveru vezbi disanja gleda se: 1.jacina ekspirijuma 2. brzina ekspirijuma 3.Temperature vazduha toplo/hladno ? 32.Van Hofov zakon - za 1 stepen porasta temperature metabolizam se povecava za 10 % 33.Pelodioterapija je - 1. farmakoloska2.nefarmakoloska 3.invazivna terapija ? 34.Jedinica za laser male energije je(impulsni laseri) -1.J 2. J/cm2 3. W/cm2 (to je kod kontinuiranih) 35.Kontraindikacija za primenu mera rehabilitacije kod infarkta miokard su: anginozni bol,febrilnost 36.Kontrakcija misica moze biti: staticka i dinamicka 37.ocena 4 na MMT znaci da: savladjuje lak otpor 38.dubinska termoth- UZ 39.kod poremecaja senzibiliteta termo th se: ne primenjuje 40.u predelu anode : smanjena ekscitabilnost 41.voda koja ima vazodilatatorno dejstvo- sa ugljenjom kis 42.efekti ultrazvuka: termicki i netermicki 43.dijadinamske struje :jednosmerne, impulsneniskofrekventne 50-100 Hz 44.biodoza: najmanje trajanje UZ zracenja iz poznatog izvora 45.Th magnetom: promena permeabilnosti membrane 46.metode respiratorne rehabilitacije:posturalna,perkusija,vibromasaza,podsticane kaslja I kontrolisanje. 47.kontrola uspeha vezbi disanja : valjda brzina ekspirijuma 48.nesto kod povreda zglobova kad je izrazen edem i izliv: valjda treba mirovanje i medikamentozna th 49.rehabilitacija posle CVI: 24-48 h nakon stabilizacije neuroloskog deficita 50.rehabilitacija deformiteta stopala se zapocinje:odmah po rodjenju

51.kad se pocinje sa parafino th: valjda posle 2 meseca(mislim da je ovde bila greshka posle 2 nedelje) 52.spinalni disrafizam: flakcidna paraliza DE i nemogucnost kontrole sfinktera (tako nesto) 53.lecenje artrogripoza: kinezi, termo th i korektivne longete 54.podela proteza: bilo je pasivne i aktivne, estetske i funkcionalne ili gumene i metalne?? 55.najcesce koriscene ortoze za DE: za stabilizaciju kolena i skocnog zgloba 56.elevacija ekstremiteta se vrsi: iznad ravni grudnog kosa, pod 30 stepeni ili nesto trece?? 57.bandaza amputacionog patrljka elasticnim zavojem : radi se u preprotetskoj fazi 58. kontrakcija nastala elektrostimulacijom: a.sinhrona je; b.ne moze biti jaca od voljne; c.ima neki hijerarhijski 61.Dejstva hidroterapije-nije tacno metabolicko 62. Doza za laser 904 nm 15J najvise, I do 40j za manje talasne duzine. 63.Kod maximalne kontrakcije aktivacija 5-7 motornih jedinica 64.Distenzija nastaje kod istezanja 65.Naziv proteze- po nivou amputacije 66.Materijal za proteze- metal I polimeri 67.Naziv ortoze-npr ABO 68.F talas- ostecenje proksimalnog dela neurona 69.Peloid od 2.god 70.Monopolarna tehnika elektrostimulacije- sitni misici sake I lica 71.Kod rane rehabilitacije KVS bolesnika na RS se sprecava nastanak- atelektaze I ostalih komplikacija 72.ENG-procedura kojom se otkrivaju lezije senz.i motoneurona 73.balneoklimatoTh-nefarmakoloska 74.SUBLUKSACIJA-nepotpuno razdvajanje krajeva kostiju koje sacinjavaju zglob 75.ortoze-materijal-plastika 76.TSLO-kod skolioze(ortoza) 77.PETLOV HOD-fleksija kuka i kolena 78.EM talasi-zavisi od izgleda elektroda 79.vodonik ssulfidne vode-treca grupa (u I grupu spadaju - sulfatne vode)??? 80.rehab.kod resp.bol.preven.pneum.i atelektaze 81.rehab.nakon hirurske intervencije-rana rehab. 82.region.sindrom bola-prelom u zglobu rucja 83.KAKO SE SPROVODI RANA REHAB? a)individ.u odnosu na bolest i postupke koja ona iziskuje; b)na osnovu bolesti: c) po protokolima za bolest 84.Proteze tehnicka pomagala 85.Ortoze najcesce kod skolioze 86.Plan rehabilitacije kod amputacije preproteticka, proteticka, postproteticka 87.Pozicioniranje povredjenih extremiteta kod novorodjenceta odmah po rodjenju 88.Kako se postavlja dg kod ostecenja PMN?Elektrografija 89.Ostecenje PMN ? senzitivne, motorne I vegetativne f-je 90.Kod kome kada zapoceti rehabilitaciju? Rana rehabilitacija

91.U ranoj fazi kod edema I izliva , kakve vezbe? Staticke 92.Evocirani potencijal ? 2mV (Normalan emg- visina amplitude 2mV) 93.Rehabilitacija kod pacijenata koji boluju od plucnih bolesti? Odmah po pocetku bolesti 94.Hipotrofije? Vezbe aktivne I pasivne 95.Nesto za Indukt. Polje *valjda od cega zavisi* - Izgled elektrode 96. Pozicioniranje kod ostecenja plexusa brachialisa-odmah po rodjenju 97. Za ocuvanje trofike- pasivne vezbe 98. U predelu katode se formiraju baze 99. Hemijsko delovanje struje- elektrolitna disocijacija 100.kandasta aka - n.ulnaris 101.imena ortoza - po autoru/prvo slovo anglosaksonske literature(afo) 102.spinalni disrafizam - deformitet stopala,malje,lipomatoza koe/ def.stopala,malje i pes carinatus 103.za odravanje balansa - kimena lordoza,dobar oblik i poloaj prljenova/ funkc.interkostalnih miia/ nervni korenovi

104.pes metatarzus varu s- adukcija i supinacija 105.kompresivni sy bola - u ranoj fazi kontrola bola 106.minor faktori kod osteoporoze - osteopenija i malabsorpcija 107.dijafragmalno disanje - dubok inspirijum na usta bez pomone muskulature 108.relaksacija - omoguava bolje i jae kontrakcije miia 109.elektrostimulacija - spreavanje atrofije miia 110.kontraindikacija za magnetoterapiju- pace-maker i hipertireoza 111.galvanska- jednosmerna konstantna 112.funkcionalni obim u zglobu lakta- 120 stepeni fleksija 113.najei materijal za ortozu- plastika i fini metali 114.Kakve se vebe rade sa longetom na nozi kod povrede kolena - izometrijske m. quadricepsa 115.Kod bolesnika sa infarktom miokarda - radi se individualno 116.Ocena 3 na miino-manuelnom testu - mii moe da savlada zemljinu teu 117.Peloid - veliki toplotni kapacitet, mala sprovodljivost 118.Th tortikolisa sa hematomom - elektroforeza KJ 119.Osnova fizikalne Th Parkinsonove bolesti je -kinezi Th 120.Kod stimulacije miia elektrinim impulsom kontrakcija - moe biti vea od voljne 121.Koje sve fizikalne metode poveavaju temperaturu - UZ, IC, visokofrekventne struje... 122.Koja mineralna voda spada u III grupu - ugljeno-kisela 123.Galvanska struja - smanjuje nadraljivost perifernih nerava u predelu anode a poveava u predelu katode 124.Koje disanje se veba kod HOBP - dijafragmalno 125.Pacijenti sa MS treba da izbegavaju... zagrevanje (toplotu) 126.Cikloergometrija se radi: intervalno/kontinuirano/kombinovano 127.Tipovi miine kontrakcije... statika i dinamika 128.Rehab kod Behterevljeve bolesti ima za cilj... poveanje pokretljivosti kimenog stuba 129.Ortoza koja se stavlja kod paralize peronealnog nerva: AFO 130.Nesto sta je tacno? Mislim da je odg bio vezan za katodu (izdvaja se H2,formiraju se baze, povecava ekscitabilnost) 131.potpomognuti pokreti i elektroliza- ne treba primenjivati fizikalne procedure 132.elektromiografija je - metoda za dijagnostifikovanje poremecaja neuromisicnog aparata + 133.voda se koristi kao medijum kod - UZ i jednosmerne struje + 134.kod longete-gipsa - rade se izometrijske vezbe + 135.pulmonalna rehabilitacija je znacajna kod - HOBP + 136.kod bolesnika od infarkta miokarda radi se - individualno + 137.reobaza je - minimalni intenzitet struje za izazivanje minimalne okom vidljive kontrakcije 138.kod ostecenja krvnih sudova delovanjem UV zraka stanje krvnih sudova - se pogorsava + 139.pasivni pokreti se primenjuju kad na manuelnom misicnom testu dobijemo - 0-1 + 140.najpovoljniji tip amputacije za protetisanje je - giljotinska amputacija - osteomioplastika - traumatska amputacija 141.kod dece je kontraindikovana - megnetoterapija + 142.nascentni potencijali - detekciona elektromiografija - stimulaciona elektromiografija - klasicna elektromiografija 143.kontraindikacija za magnetoterapiju - pace maker + 144.kavitacija se desava pri primeni - ultrazvuka 145.UV zraci deluju - fotohemijski, fotoelektricno + 146.doziranje ultrazvuka se oznacava - W/cm2 + 147.elektrostimulacija misica se vrsi - eksponencijalnom strujom + 148.davanje leka elektroforezom i efekat zavisi od - jacine struje i vremena davanja leka + 149.frekvenca ultrazvuka je - preko 16 kHz 150.termoterapija kod oboljenja perifernog motornog neurona se koristi - kao uvod u druge fizikalne procedure

151.termoterapija kod organskih promena perifernih arterija se - primenjuje indirektno + 152.kod vestackog kuka treba izbegavati - addukciju, unutrasnju rotaciju, fleksiju - addukciju, spoljasnju rotaciju, fleksiju - addukciju i ekstenziju 153.apsorpcija ultrazvucnih talasa je najveca - u proteinima + 154.behterevljeva bolest - bolest kicmenog stuba 155.kod infarkta miokarda - oporavak i vezbe idu postepeno 156.elektroforezom se mogu unositi - hidrosolubilni lekovi + 157.u elektroforezi - alkalna reakcija je na mestu negativnog pola a kisela reakcija na mestu pozitivnog pola +(a=baza, katoda=kiselina)??????? 158.elektrokoagulacija se vrsi - dijatermijom + 159.drenazni proces je bitan kod - bronhiektazija + 160.febrilnost i infektivna oboljenja su kontraindikacije - za sve fizicke faktore - za poneke fizicke faktore 161.prisustvo metala u tkivu je kontraindikacija za - galvansku struju 162.kod komatoznog pacijenta u akutnoj fazi neke kraniocerebralne povrede ili insulta se moze primeniti- pasivne vezbe, pozicioniranje, okretanje na bok 163.osnovni zadatak kineziterapije kod rekonvalescenta su - ocuvanje pokreta, povecanje obima pokreta, povecanje misicne snage, korekcija statike 164.za elektroforezu kod reumatskih bolesnika koriste se - salicilna kiselina, histamin, novokain, jod,trafuril, kortikosteroidi, vazodilatatori 165.inhalaciona terapija se izvodi - pre drenaze 166.rani rehabilitacioni nakon infarkta miokarda - izvodi se po stabilizaciji bola, EKGa i lab analiza 167.progresivna misicna distrofija u decijem uzrastu zahteva - kineziterapiju 168.ocena 3 na misicnom testu oznacava - pun obim pokreta bez opterecenja, 50% od normalne snage 169.elektromiografija je metoda registrovanja - bioelektricnih pojava nerava i misica u fizioloskom i patoloskom stanju 170.plan funkcionalnog osposobljavanja amputiranog pacijenta je - timska terapija 171.ortoza za cervikalni deo kicmenog stuba je - sancova kragna 172.efekat mineralne vode pri hidroterapiji je - mehanicki, termicki, hemijski 173.glavno biolosko dejstvo ultrazvuka je - mehanicko + 174.dijadinamicke struje deluju - analgeticki i vazodilatatorno 175.unistavanje promena na kozi vrsi se - galvanskom strujom i viskokofrekventnom strujom 176.kod prisustva metala indikovana je - interferentna struja 177.biodoza je - vreme za koje UV zracenje sa poznatog izvora i rastojanja dovodi tek do pojave eritema 178.nakon hirurske intervencije na mozgu rehabilitacija ima zadatak - prevencije komplikacija na respiratornom (zastojne promene na plucima), lokomotornom (kontrakture) i venskom sistemu (dekubitus) 179.povreda kaude ekvine daje - oduzetost mlitavog tipa 180.za oboljenja perifernog motoneurona se koristi - elektrostimulacija 181.cilj terapije reumatskih bolesti je - odrzavanje funkcije zglobova na maksimumu i suzbijanje bolova 182.u poznoj intrahospitalnoj rehabilitaciji infarkta miokarda se koristi - fizicki trening 183.cilj terapije radom reumatskih bolesti je - najpogodniji i najekonomicniji pokreti i polozaji 184.u toku ranog rehabilitacionog tretmana infarkta miokarda terapuet meri pritisak pacijentu - pre i posle tretmana 185.kod dece je kontraindikovana primena ultrazvuka- u zoni rasta dugih kostiju 186.stalna terapija cerebralne paralize je - kineziterapija 187.tomasova peta - valgus stopalo (I mozda - equinus stoplao+) 188.homeotermalne mineralne vode su - 20-30 C + 189.indiferentna temperatura vode je - 34-35 C 190.pri primeni hidroterapije - sto je veca temperatura vode, procedura krace traje 191.fulguracija je - monopolarna visokofrekventna struja dugih talasa 192.biodoza se izrazava - u minutima 193.kod bolesnika sa povredom vratnog dela kicme i sledstvenom kvadriplegijom, posle stabilizovanja preloma, u fazi rane rehabilitacije - pomeranje pacijenta je dozvoljeno samo u sklopu osnovne nege

- obavezna promena polozaja pacijenta na 6 sati - obavezna promena polozaja pacijenta na 2 sata 194.kod komatoznih pacijenata u akutnoj fazi nakon kraniocerebralne povrede ili insulta moze se primeniti- pozicioniranje i pasivni pokreti + 195.kod kraniocerebralnih povreba rehabilitacija pocinje - odmah po stabilizaciji stanja pacijenta 196.da li treba zapoceti rehabilitaciju bolesnika i pre amputacije - DA 197.Prisustvo metala u tkivu kontraindikacija je - za neke fizicke faktore 198.Pre primene kineziterapije, zagrevanje misica ima efekat na - istezanje misica 199.Kineziterapija kod ankilozirajuceg spondilitisa - ne moze uticati na tok bolesti 200.Ergometrija posle infarkta miokarda sluzi - u rehabilitaciji za preciznije doziranje pokreta u II i III fazi

201.Kakav efekat imaju infracrveni zraci - fototermicki 202.Ocena 3na misicnom testu znaci - pun obim pokreta, uz savladavanje otpora zemljine teze 203.Kod infarkta miokarda - oporavak i vezbe idu postepeno 204.Prisustvo metala u tkivu je kontraindikacija - za galvansku struju 205.Cilj terapije radom - najpogodniji i najekonomicniji pokreti i polozaji 206.Kada je ekstremitet u gipsu moze se primeniti magnetoterapija 207.Peloid - veliki toplotni kapacitet, mala sprovodljivost 208.Termoterapija kod oboljenja krvnih sudova je - osnovna - kontraindikovana - primenjuje se kao refleksna terapija 209.Kod spoljasnje fiksacije kontraindikacija je - galvanska struja 210.Najcesci uzrok amputacija - oboljenja perifernih krvnih sudova 211.Mineralne vode su - od 1g/L 212.Koagulacija proteina na koliko stepeni? 45 213.Stepen fleksije kolena pri penjanju uz stepenice 90 214.Prskanje niti fibroznog prstena bez izlaska nucleusa pulposusa- prolapse 215.Kurtzeova skala kod koga? multipla skleroza 216.Minimalno trajanje treninga kod cns oboljenja u hroninoj fazi rehabilitacije 60 min 217.Axontomesis regeneracija 1mm/24h 218.Zrana ekspozicija W/cm2 219.Interferentne struje efekti u zoni ukrtanja polja 220.Termiki efekat struje sudaranje elektrona sa atomima 221.Magnetoterapija deluje na lezde sa unutranjim luenjem 222.Mekotkivne povrede PRICE 223.Koja sila kod hidroterapije dovodi do pojave da je telo lakse sila potiska 224.Visokofrekventne struje toplotni efekat 225.Neeljeno dejstvo fototerapije solarni dermatitis 226.Pri fizikom optereenju kod bolesnika uvek merimo puls, TA, subjektivne simpt i EKG 227.Podeavanje optereenja pri hodu oba ponudjena ( i duina puta i brzina hoda) 228.ta izbegavamo u akutnoj fazi oboljenja zglobova vebe za poveanje snage 229.UZ se moe primeniti na zglobove ( druga dva odg su u zoni rasta i na ki. modinu) 230.Premoavanje prelomne pukotine 6-8 nedelja 231.Kvadriplegija iznad C5 232.Erb Duchene paraliza paraliza i proksimalne i distalne muskulature 233.Skolioza u frontalnoj ravni 234.Termoterapija je kontraindikovana u akutnim stanjima da 235.Trendeleburgov hod - padanje karlice 236.eksecntricne kontrakcije - istezanje misica 237.metal kontraindikacija kod? ultra zvuka? 238.rana rehabilitacija? sve ponudjeno 239.Kod fizikalne terapije kardioloskih bolesnika razvijaju se kolaterale? tacno 240.vezbe za kondiciju? ukljuceno vise grupa misica uz minimalne sanse za povredu 241.kod primene lasera male duzine potrebna pomocna oprema? da 242.da li je krioterapija kontraindikovana kod vaskularnih oboljenja? da 243.obim pokreta se meri? goniometrom i standardno merenje 244.najcesci deformitet stopala? talo valgus 245.Rehabilitacija neuroloskih bol obuhvata i sekundarnu prevenciju? da 245.proteze se dele prema? anatomskoj lokalizaciji 246.II stepen istezanja ? oporavak za 4-6 nedelja 247.osovina? C1,C7,T10,L-S spoj, osovina kuka, tacka ispred kolena i skocnog zgloba

248.kavitacija- netermicka metoda 249.nepolarni efekat galvanske struje- vazodilatacija 250.doziranje dijatermije- do subjektivnog osecaja peckanja

251.I grupa kineziterapije kod kardio? sake i stopala 252.hernijacija najcesce- u lumbalnom delu 253.za smanjenje oziljaka kod opekotina koristi se? mehanicka sila 254.Jutarnja ukocenost - manja od 30min 255.fleksija u kolenu za hod po ravnom funkcionalno je 60 stepeni, a za stepenice-90; 256.KVS komplikacije su-tromboza vena, post.hipotenzija, dekondicioniranost; 257.rehabilitacija kod povreda kimene modine-kinezi, obuka za pomagala i kolica, spreavanje komplikacija; 258.skala za procenu sposobnosti svakodnevnog ivota- Barthel skala 259.statikim kontrakcijama se za nedelju dana miina snaga povea za 5%; 260.rehabilitacija kod preloma-obnavljanje funkcije tog segmenta i celokupnog tela; 261.kako se zove kad doe do rupture niti i izlaska nukleusa-ekstruzija; 262.ta najvie ometa pacijente sa parkinsonom-rigiditet i bradikinezija; 263.bilo je neto vezano za neurotmezis 264.kod tee denervacije miia-trougli impulsi; 265.ako se ne zagreje kolagen puca pri istezanju ve na 8% od svoje duine; 266.anoda-smanjena nadraljivost ispod nje; 267.u hroninoj fazi rehabilitacije kod modanog udara vebe traju bar -60 minuta; 268.MB. Sudek- kod preloma zgloba ruja; 269.niska paraplegija-ispod nivoa th11; 270.da li se kod hemofilije koristi fizikalna terapija-da; 271.Duchenov hod - naginjanje celog tela 272.Kod terapije aerosolom se daju - mukolitici, bronhodilatatori, dekongestivi i antibiotici 273.Kod lumnbalnog sindroma u akutnoj fazi se ne primenjuju - vebe za jaanje ls regije 274.Kod gornje lezije pl. brachialis-a (Erb Duchenne) - deficit prox i dis grupe miia 275.Pes valgus- u frontalnoj ravni 276.Da li kompresija diskusa moze dovesti do mijelopatije- tacno 277.Elektrodijagnostika- gleda se amplituda, trajanje I oblik akcionih potencijala 278.Kod ekscentricne kontrakcije- udaljavaju se pripoji 279.Tip 1- potrose manje energije nego sto mogu da obezbede 280.Aerobne vezbe- velike grupe misica I nizak rizik od povreda 281.Povrsinske termoterapijske procedure- peloid 282.Koje su kavitacije destruktivne- nestabilne 283.Laser ima- lokalno I refleksno dejstvo 284.Kod periferne arterijske bolesti- kineziterapija, primena fizikalnih agenasa I mere sekundarne prevencije 285.Stake rasterecuju- 80% 286.Kod opekotina- mehanicki pritisak 287.Neuropraxia- oporavak nakon 6 nedelja 288.Trajanje rehabilitacije nakon mozdanog udara- 4 nedelje do 6 meseci 289.Da li ortoze mogu biti imobilizacijske- tacno

1. najcesce ortoze za kicmeni stub su- za skoliozu 2. Za sprecavanje hipotrofije- aktivne vezbe 3. Cilj rane reh. (kod Petronic i Matanovic)- sprecavanje komplikacija inaktiviteta. Kod Konstantinovic- Sva tri iz knjige 4. idiopatske skolioze- strukturalne 5. peloidoterapija- nefarmakoloska 6. kod cisticne fibroze- inhalacija svaki dan 7. th miogenog tortikolisa- sve 8. proteza za donje ekstremitete- ptb

9. invalidnost- nemogucnost funkcionisanja u soc. zajednici 10. nesposobnost- nemogucnost funkcionisanja 11. elektrostimulacija- kod Petronic i Matanovic: sprecavanje atrofije, kod Konstantinovic: sprecavnje atrofije i ubrzavanje reinervacije.