Sie sind auf Seite 1von 144

1

DIE MATRIX DES BUCHES Kazalo (Nemke verzije)


Wieso? ............................................................................................ S. 11 Weshalb?......................................................................................... S. 21 Warum?........................................................................................... S. 25 Wer nicht fragt, bleibt dumm! ...................................................... S. 31 Kapitel 1 Eine Welt voller Wunder! ............................................... S. 42 Kapitel 2 Der Graf von Saint Germain - der Mann, der alles wei und niemals stirbt!.................................... . S. 45 Kapitel 3 Das Geheimnis des Himalaya .................................... S. 70 Kapitel 4 Die Genesis - Spielplatz der Gtter ........................... S. 102 Kapitel 5 Die sumerischen Schrifttafeln ................................... S. 109 Kapitel 6 Die Bundeslade........................................................... S. 139 Kapitel 7 Das geheime Wissen der Templer.............................. S. 157 Kapitel 8 Wer war Nostradamus? .............................................. S. 175 Kapitel 9 Was wurde aus den Tempelrittern und den atlantischen Schriften.......................................... S. 177 Kapitel 10 Die Neue Weltordnung .............................................. S. 185 Kapitel 11 ...................................................................................Die kosmischen Gesetze....................................................................... S. 224 Kapitel 12 Wer ist schuld an meiner Krankheit?......................... S. 243 Kapitel 13 Gibt es dunkle Krfte?............................................... S. 251 Kapitel 14 Die Super-Kinder aus China ...................................... S. 278 Kapitel 15 Haben Sie Angst vor der Neuen Weltordnung? ........ S. 290 Kapitel 16 Die Macht der Kinder................................................ S. 302 Kapitel 17 Der Graf von Saint Germain und ich......................... S. 307 Kapitel 18 Was ntzt mir all dieses Wissen?.............................. S. 321 Kapitel 19 Wir manifestieren ...................................................... S. 326 Kapitel 20 Knnen Sie sich vorstellen, unermelich reich zu sein?.............................................................. ..... S. 330 Kapitel 21 Der beste Weg zum Erfolg ........................................ S. 333 Kapitel 22 Gott ist ziemlich gut drauf! ........................................ S. 340 Kapitel 23 Super Welt - eigentlich.............................................. S. 344 Kapitel 24 Mein Vertrag mit dem Schpfer................................. S. 353 Kapitel 25 Entschuldigung - es ist mein Leben! ........................ S. 356 Kapitel 26 Probleme sind meine Freunde!.................................. S. 362 Kapitel 27 Stelle Dich dem Problem! .......................................... S. 365 Kapitel 28 Dein Wunsch sei Dir erfllt! ...................................... S. 370 Kapitel 29 Das ist ein Zeichen!.................................................... S. 379 Kapitel 30 Hurra - ich schpfe selbst!........................................ S. 383 Kapitel 31 Das illuminiert mich! ................................................. S. 384 Kapitel 32 Das Sog-Prinzip ......................................................... S. 391 Kapitel 33 Nichts hlt mich mehr auf!........................................ S. 398 DIE PRAXIS: Ich bin ein kleiner Gott ........................................ S. 402 Literatur- und Quellenverzeichnis................................................ S. 403 Bildquellen ..................................................................................... S. 405

KAKO TO? Kako to, da ste to naredili? Kako to, da ste zdaj odprli knjigo, eprav sem vas pred tem opozoril? Ste mogoe upornik, drugani mislec; nekdo, ki se ne prilagaja; nekdo, ki vedno bolj pogosto dela nasprotno od tistega, kar se mu ree? Tudi pri delu? e vam ef ree, da neesa na noben nain ne smete storiti, vi pa kljub temu to storite? Kako je z vaim partnerjem? Ali tudi pri njem delate nasprotno od tega, kar se od vas priakuje? Kako je v vaem portnem klubu, v stranki ali pa pri kakni javni prilonosti? Ali pa ste samo radovedni? V tej knjigi je lahko nekaj, kar e ne poznate? Priznajte, da na tihem upate, da vam bo usoda e enkrat mila, eprav mislite, da veste, kaj je ivljenje in kaj vam pripravlja; da se bo mogoe vendarle zgodilo kaj nepriakovanega, kar vas bo iztrgala iz vaega dremajoega stanja? Nekaj- kot vilinska elja v gozdu-, kar vam bo vendarle ponudilo ude, po katerem hrepenite e od otrotva? Da vam bo nepriakovano nekaj prineslo v ivljenje, kar ste v njem vedno pogreali -uspeh, sreen zakon, zdravje in odkrivanje skrivnost ivljenja ...? Da si boste konno lahko na jasnem, iz kaknega prismojenega razloga ste ravno zdaj na tem planetu, obkroeni s samimi norci? Opazujete mlade, ki ravno teejo mimo okna, in ugotovite, da gre vse navzdol; pogledate svoj banni izpisek in postane vam slabo, ozraje na delovnem mestu je blizu ledia in vaega komunalnega politika bi najraje videli na sramotilnem stebru ... ivljenje tam zunaj in vae osebno se edalje bolj maje. Zakaj je tako? Kako to, da ne morete ni spremeniti? To lahko storite - in to nepriakovano, kar ste si eleli, se dogaja zdaj! Tu je ta knjiga. Pravzaprav ste danes hoteli delati isto nekaj drugega, vendar pa vas je nek notranji glas pritegnil na ta kraj in kaj lei tu? Ta udna in nenavadna knjiga. In kaken poeven naslov! Kaknemu loveku pa pride na misel, da tako imenuje knjigo? Ta lovek sem jaz; Nekdo, ki je enkrat tudi tako mislil, da v svojem ivljenju ne more niesar spremeniti, dokler ni sklenil pogodbe s svojim stvarnikom, v kateri je prosil, da mu naj ta razloi svoje stvarstvo, ivljenjene z besedami, temve skozi ivljenje samo. In od tega dne je lo gor in dol, kriem kraem ez globus, k revini in bogastvu, dobremu in slabemu, ljubeznivemu in grdemu; in taisti, moja malenkost, z vami meni dobro in vam eli sporoiti nekaj spoznanj in doivetij, zaradi katerih boste v vaem ivljenju stoodstotno napredovali - tako kot dajeta oe in mati svojemu otroku nasvete v upanju, da ta ne bi hodil po istih stopinjah kot oni. e in kako se bo potem otrok odloil, ni odvisno od starev - vendar marsikateri otrok pa le poslua kaken nasvet starev ... Kako pa je z vami? Ali mislite, da va svetovni nazor dejansko temelji le na vaih lastnih izkunjah in da zdri temeljito preizkunjo? Ali pa le veliko o tem berete? Izpraajte sami sebe. Pri tem bodite popolnoma iskreni- saj vas jaz ne morem sliati... Ali zares verjamete temu, kar so vam poskuali e od vaega otrotva naprej vcepljati v glavo- kot na primer, da lovek izhaja iz opic ali pa da so graditelji piramid kamne, ki so tako teki, da jih noben stroj na svetu danes ne bi mogel dvigniti, premikali na lesenih valjih? Ali se niste nikoli vpraali, zakaj zastava, ki so jo Ameriani menda postavili na luni, plapola v vetru, eprav nam NASA zatrjuje, da na luni ni atmosfere in zato tudi vetra ne more biti? Ali se niste nikoli vpraali, zakaj v ZR Nemiji obstaja ustavno varstvo, eprav sploh nimamo ustave? Ali niste nikoli razmiljali o tem, zakaj se na temeljni zakon ne imenuje Temeljni zakonik Zvezne republike Nemije, temve Temeljni zakonik za Zvezno republiko Nemijo? Ali ste verjeli vsemu, kar so nai osvoboditelji zasidrali v nae zgodovinske knjige 3

po principu Zgodovino piejo zmagovalci, -eprav so vai stari in stari stari pripovedovali nekaj isto drugega - in ti so bili vendar zraven. Komu ste bolj verjeli? In zakaj ...? Tisti bralci, ki e poznajo moje druge knjige, so o teh vpraanjih e intenzivno razglabljali in so verjetno tudi e prili do ustreznih spoznanj. Vendar ne morem predvideti, da je vsak bralec seznanjen s tem ozadjem, zato prosim tiste, ki e poznajo ozadje, za potrpljenje na naslednjih straneh, e jim bo to ali ono e znano. Naj nadaljujemo s pregledovanjem naega splonega znanja: Ker so vse drave na svetu visoko zadolene, se pri tem vendarle postavlja vpraanje: Pri kom pravzaprav?

Ali ste vedeli, da ZDA nimajo lastne valute, temve si, namesto tega, morajo izposojati dolarje pri FED, ameriki zasebni Banki zveznih rezerv? In ali vam je bilo znano, da je temeljna posest celotne ZDA e desetletja zastavljena pri tej zasebni banki? No, se vam je zdaj posvetilo? Verjetno ele zdaj razumete, kaj nam je hotel povedati citat iz asopisa Sueddeutsche Zeitung pred zadnjimi predsednikimi volitvami v ZDA: Vseeno je, kdo bo predsednik,Georg W.Busch ali Al Gore Alan Greenspan je ef FED, banke za bankovce .... Ali ste vedeli, da je John F.Kennedy hotel tik pred njegovim umorom sprejeti zakon, po katerem bi ZDA imele v prihodnosti svojo lastno valuto? Kot veste, je bil ustreljen. In verjemite, da je bil sluaj, da je bilo prvo uradno dejanje njegovega naslednika Lyndona B.Johnsona ravno umik predloga za sprejetje tega zakona (namre vpeljava amerikega dolarja, ki bi bil neodvisen od FED)? Neverjetno, prijatelji. ..! Ali ste zares verjeli, da je Jrgen Mllemann napravil samomor, ali pa da je Alfreda Herrhausena, takratnega (1989) predstavnika predsedstva Deutscher Bank in svetovalca Helmuta Kohlsa, umorila Red 4

Army Faction RAF? Herrhausen je le nekaj dni pred tem v intervju za asopis Wall-Street Journal poroal o njegovih nartih za obnovo vzhodne Nemije. V samo enem desetletju naj bi se razvila v najnaprednejo industrijsko nacijo Evrope. Ravno tako je govoril o programu preureditve dolgov za tretji svet. To je izrekel tudi na konferenci leta 1988 (Bilderberg), na sreanju najvejih gospodarskih magnatov zahodne hemisfere. Ali se vam takrat ni zdelo udno, da je eksplozivna past - sproena s svetlobno pregrado delovala le takrat, ko je skozenj kot prvo zapeljalo vozilo Herrhausna, torej nobeno vozilo pred njim ni ogrozilo narta? Prejnji predsednik Zveznega urada za ustavno pravo dr. Richard Meier je pojasnil pred nemkim parlamentom en teden po atentatu, da je bilo predhodno vozilo vzeto iz Herrhausnovega konvoja, ki je bil obiajno sestavljen iz treh vozil. Od RAF? Kako je na splono z zaupanjem v nao vlado ali politike? In zakaj greste vedno znova na volitve? Aha, kristjan ste? Torej verjamete, da je Jezus zares ivel? Prav- in ste ravno tako trdno prepriani, da je bila Marija devica? In da je Jezus hodil po vodi ...? Ali pa ste Jud? In ste trdno prepriani, da se je stvarnik vseh bitij, vseh teh milijard zvezdnih sistemov osebno prikazal gospodu Mojzesu tam zunaj na nekem hribu v Palestini, da bi mu vroil dve kamniti ploi? Zdaj pa resno, ali bi to potrdili pred mnoico ljudi? Ah, ste musliman? Spraujem se potem, e zares verjamete, da je vaemu Alahu prav, da se punkam odree klitoris, da morajo ene tei za momi in da samomorilski atentator v nebesih prejme bonus? In, ali niste eden od tistih, ki se smejejo ljudem, ki trdijo, da so imeli obsmrtno doivetje in da so lahko govorili s svojim angelom varuhom? Kaj menite o ljudeh, ki o sebi trdijo, da lahko druge zdravijo s polaganjem rok? To za vas res ni ravno resno, ali ne? In kako je Jezus zdravil bolnike? Kaj menite o ljudeh, ki trdijo, da vsak dan po etrt ure meditirajo? Ali se vam nasprotno temu zdi smeno, e se nekdo noruje iz vae babice, ker vsak dan moli roni venec? Ugotavljamo, da radi sodimo o drugih ljudeh in dvomimo o njihovih svetovnih nazorih in verskih predstavah- in se jim celo smejemo. Vendar to, kar sami verjamemo - kot reeno, da je Jezus hodil po vodi in da je Marija zanosila, eprav je bila devica - tudi ni ravno trdno, ali ne? Pravzaprav je vendar to, kar smo e v otrotvu sprejeli kot svetovni nazor, popolnoma neverjetno, neresno, se ne da posnemati in znanstveno ne zdri. e bi Jezus danes stal pred nami in bi to o sebi trdil, kar lahko o njem preberemo v novi zavezi, bi mnogi od nas bili ravno tisti, ki bi ga zasmehovali in ga nekam poslali. Imam prav? Verjamete zdaj v vse to, kar je zapisano v bibliji, ali ne? In zakaj ste potem e vedno v cerkvi? Iskreno reeno- to je samo po sebi vendarle protislovna ... Tudi jaz sem spoznaval stvari, ki mi niso prav ni ugajale. Tudi jaz sem priel do tega, da to, kar se nam tveze od otrotva naprej, ne ustreza vedno resnici. Vendar veliko ljudi verjame, kar vidijo na televiziji, kar se jim pripoveduje o World Trade Centru, o nastanku AIDS in o uinkovitem delovanju kemoterapije ter cepljenja. Ali ste bili kdaj tam zunaj? Mislim dejansko ...isto sam z nahrbtnikom ali kovkom v Singapur, Atene, Dallas, Kairo ali v pragozd na Yucatanu, Sydney, Jakarto ali New York- ne mislim poslovno potovanje, temve kot pustolovino. Ven iz virtualne navidezne resninosti interneta, knjig, televizije ali radia v realnost, v ivljenje, tja, kjer se resnino odvija. Ne? Jaz pa. In ravno tam- na vseh mojih potovanjih poez po svetu in v netetih pogovorih z 5

ljudmi, o katerih niste nikoli sliali v medijih - sem izvedel stvari, ki mi niso samo spremenile mojega svetovnega nazora, temve izterjale tudi spremembo mojega ravnanja in naina ivljenja. Ali niste nikoli pomislili, zakaj morate za vse, kar z delom trudoma zasluite, plaati davke in pristojbine? In kako to, da po drugi strani pa obstaja nekaj druin, ki so si na primer nabrale zlata po celem svetu in so iz tega napravile monopol? Ravno tako z diamanti ali drugimi surovinami. Druine, ki so davno tega enostavno razglasile deelo za svojo in od takrat tam kopljejo, dokler je kaj ... In vi dobroverne plaujete pridno e naprej vae davke in se jezite zaradi nesposobnosti naih politikov. Vasih so na Japonskem taki politiki napravili harakiri, e so se osramotili. Danes pa dobijo pokojnino ali pa visoko mesto pri nekem koncernu. uden svet, ali ne? In vi ste v njem ....... Tudi jaz, in zaradi tega bo e veselo na zemlji. Ker se vsi niso vdali, niso obupali in preprosto sprejeli. So tudi taki ljudje, ki odprejo svoja usta ali pa napiejo in ti v svojem osebnem ivljenju delajo na sebi in se spreminjajo; Ker le e se sam spremeni, se spremeni tudi svet! Ali se niste nikoli vpraali, zakaj delujete v svojem poklicu in se niste izselili kot vai predniki? Zakaj elite napraviti kariero - ker sami tako zares elite ali pa da bi s tem ugajali vaemu oetu, druini ali okolju? Vpraajte se: Kdo sem JAZ, kaj JAZ elim? Kaj pravijo moji obutki, kaj bi najraje delal in kaj mi pravi moja dobra vzgoja? Poklic, ki ga imam danes, ga imam zato, ker sem ga zares hotel - torej sem se odloil zanj isto zavestno - ali pa ker ni bilo ni drugega, ker mi ni ni boljega padlo na misel oziroma ker je tako zahtevala druinska tradicija? Iskreno in globoko razmislite o tem! (Tu si lahko dovolite miselni poitek, knjiga vam ne bo zbeala. Nihe drug se je (verjetno) ne bo dotaknil. ..). Vendar nazaj k knjigi: Menite, daje naslov izzivalen? Pravilno! Hoem vas izzvati (tako kot mene samega), da bi ugotovil, e je va svetovni nazor, va pogled na stvari in dogajanja v vaem ivljenju zgrajen na vaih lastnih ivljenjskih izkunjah ali pa ste nepreverjeno prevzeli nasvete starev, zgodovinskih knjig, uiteljev in masovnih medijev. Rad bi vas izzval, da bi izpraali vae lastne ivljenje.. Zakaj?
Ker bi rad, da potegnete iz vaega ivljenja najbolje, kar je le mogoe, in da boste na koncu, upajmo, zares sreni- z vami in vaim ivljenjem. Kako boste to storili, boste sami doloili, vendar pa vam mehanizme- e jih e ne poznate -lahko posredujem in razloim. In zraven tudi nekaj nasvetov, kako te mehanizme pravilno uporabiti. Pustite mi, da vas e malo izzivam: Kako to da obstaja okoli tristo druin, ki so nabrale ve denarja kot pa preostalo lovetvo? Kako to daje ivljenje tako nepravino? Eden ali drugi si bo mogoe postavil naslednja vpraanja: Zakaj pravzaprav nisem eden od lanov teh druin? Zakaj sem si poiskal za to ivljenje na zemlji preprosto druino srednjega razreda ali pa celo zelo revne ivljenjske okoliine? Kako to, da mi ni nikoli nihe odgovoril na ta vpraanja? Kako to da se poutim, kot da me je tudi cerkev pustila na cedilu? Zakaj se naj poutim kot grenik, eprav nisem nikoli nikomur storil niesar alega? Za kaj naj bom potem kriv? 6

Za menoj je medtem tudi teaj posta, avtogenega treninga, sem meditiral in el na romanje po Jakobovi poti, molim e desetletja oena- in vendar se ni ne spreminja. In bogati sveta brezskrbno ivijo, imajo velikanske vile, najlepe portne avtomobile, lastna letala, so zdravi, zdravijo jih najbolji zdravn ik. i... in Jaz? To vendar ne more biti res! Tukaj nekaj ne more biti prav. Eni laejo in varajo ter ivijo v luksuzu, jaz pa, ki se stalno opozarjam, da ne bi komu napravil kode, ki se zavzema za zdravo okolje in ivali, jaz lezem in boleham skozi ivljenje.
Zakaj je temu tako?

ZAKAJ?
Zakaj ste zdaj vzeli v roke knjigo? Ali zares samo iz radovednosti? Dobro -torej ste radovedni. Ali boste e vedno radovedni, e gre za druge svetovne nazore, za drug pogled, mogoe celo za sprejetje naina pogleda tistega, kije tako bogat in mogoen - enega od teh najbogatejih ljudi na svetu? Ali se zares hoete potopiti v te miselne tokove in razumeti, kako misli in kaj verjame- kako misli o uspehu in dobitkih? Hoete vedeti, v katerega boga verjame in e gre na kolena pred njim ter je ponien, kot vi vasih? Ali pa tega mogoe ne dela? Kako je s pripravljenostjo, da bi sprejeli tudi stalie nasprotnika - mogoe vaega soseda, s katerim se prepirate - ali pa vaega pogodbenega partnerja v slubi? Kako je z vao konkurenco? Imate vedno prav, drugi pa ne? Kako dale gre vaa radovednost? e ste cerkveni kristjan, potem vas vpraam, e ste toliko radovedni, da bi obiskali skrivne arhive v Vatikanu in ugotovili, kaj dejansko je z vao vero? e je vse objavljeno o ivljenju in druini Jezusa, potem ne bi bilo treba niesar skrivati. Ste dovolj radovedni, da bi postavili na kocko vse, v kar ste desetletja verjeli in bili s tem zadovoljni? To, esar ste se vedno trdno drali in kar vam je bilo ponujeno ter kar se je bilo treba nauiti na pamet? Kako pa je z judovsko religijo? Zakaj je tam skrivni nauk- kabala? e pa so vendar vsi Judi med seboj enaki, zakaj se potem pred maso vernikov skriva skrivne znanosti? Kakne so to skrivnosti? Kaj je z islamom? Zakaj so sufiji znotraj islama bolji muslimani, in zakaj so sposobni delati udee, normalni muslimani pa ne? Kaj vedo sufiji, kar ne ve normalni vernik? In kako je z dervii? Tudi ti so skozi stoletja ohranili skrivno znanje in ga posredujejo naprej le posveenim. e pripadate islamu, vas vpraam, ali ne bi tudi vi radi vedeli, kakne skrivnosti imajo najviji dervii? Ali bi bili pripravljeni, nekaj v vaem ivljenju dati za to, nekaj opustiti in na podlagi tega spremeniti, da bi dosegli to znanje? Ali bi bili zares pripravljeni postaviti pod vpraaj va star svetovni nazor, in ga spremeniti, e se izkae za pomanjkljivega ali nepopolnega? Ali pa drugae: Vzemimo, da ste bankir ali nekdanji tudent gospodarstva in financ, ki se je
7

uspeno izolal v sedanjem finannem kot tudi obrestno obrestnem sistemu. Ste dovolj radovedni, da bi enkrat spoznali drugaen denarni sistem, ki mogoe deluje popolnoma drugae in je celo veliko bolj uspeen, ter bi pri tem razvrednotil vse vae dosedanje z muko pridobljeno znanje? No, e elite na vsa zgornja vpraanja imeti par kljunih odgovorov, e bi konno radi bili v vaem ivljenju uspeni, zdravi in pozitivno gledali v prihodnost, potem pa seveda obstaja monost za to. Sledite le mojim besedam v tej knjigi in opazujte sami sebe, kaj sem in tja pravi vaa dua- e z veanjem tevila prebranih strani raste vae ustvo, va pogum, vaa pripravljenost za tveganje, vae veselje, ker ste vzeli ivljenje v svoje roke, ker sami izzivate ivljenje, in da pri tem konno najdete sami sebe. K temu vam bo pripomogla knjiga, ki jo drite v rokah. Ker nekaj se lahko s tem izvrstno: postaviti na glavo stare svetovne nazore! To sem dokazal z mojimi predhodnimi publikacijami. . Kaj pa je z mojo sposobnostjo, da vam pomagam pri gradnji novega svetovnega nazora, ki temelji na dejstvih in predvsem na vaih lastnih doivetjih in ivljenjskih izkunjah- matrici, s katero boste do konca ivljenja sposobni sami pravilno oceniti situacije, spoznati in pogumno sprejemati svoje lastne odloitve? Ker za to gre danes: postati neodvisen - neodvisen od politine doktrine, cenzuriranega pisanja zgodovine, statusa, organizacije ali stranke, neodvisen od mnenja starev in vae skupnosti -, na kratko, biti prost, prosto odloati in se prosto razvijati- konno! To je namre moj namen in namen te knjige: pomagati vam, da postanete prosti in sami vodite svoje ivljenje- vseeno, e to komu ugaja ali ne! Saj kar dobo zveni, mar ne? Skoraj prelepo, da bi bilo res ...? Saj ste e vekrat hoteli za seboj pustiti vso kramo, tradicije prejnjih generacij, politino pravilno blebetanje in mnenje drugih? Kaj niste hoteli enkrat e pokazati drugim? Pokazati, kaj tii v vas? Vendar pa ste tovedno znova iz kakrnega koli razloga opustili ali preloili in spet preloili in e danes prelagate ...?

Nikoli, prijatelj moj, nikoli. Nikoli ni prepozno. Danes je najbolji dan, da ustvarite nekaj novega, in pri tem vam bom pomagal. Pod pogojem seveda, da ignorirate moj nasvet, da daste roke stran od te knjige, in se konno poutite poklicanega za mojstrstvo- krojiti vae lastno ivljenje in ga vzeti v svoje roke. Stran od odvisnosti medicincev, znanstvenikov, verskih organizacij, strank, nogometnih drutev in stran od odvisnosti starih obveznosti in - kot govori vede - stran s staro karmo! (karma se slii podobno k t krama!). Edino, kar od vas zahtevam, je, da opustite vaa trdna stalia in sledite ustvom vaega srca. Samo to -ni drugega. Najslabe, kar se vam lahko zgodi, je, da ob koncu knjige pomislite: Ah, ko je le ne bi vzeli v roke. Temu pa ne verjamem. Kako izgleda? Ste pripravljeni? Potem mi sledite k vpraanju ...

EMU?
emu ta knjiga? V zadnjih desetih letih je prilo v deeli in po celem svetu do pretresa. Na triu je izlo veliko tevilo razsvetljevalnih knjig, ki obravnavajo tematiko politinega ozadja (nekatere so zaradi prepovedi tudi kaj hitro izginile); knjige, ki pojasnjujejo, da vse ne dri, s imer nas politiki in masovni mediji pitajo in kaejo, da desetletja dolgemu pranju moganov (olske, znanstvene in verske knjige) ni treba ostati zasidrano v naih glavah. Tudi internet igra bistveno vlogo pri alternativnem pridobivanju in razirjanju informacij. Poglejmo primer 11. septembra: Komaj kdo e verjame uradni varianti, ki so nam jo skoraj hipnotino skuali vcepiti. e na primer govorimo o uradnem pojasnilu amerike vlade za vkorakanje v Irak, lahko sliimo le smeh, in e omenimo vpeljavo evra, se obrazi vseh zmraijo ... Ljudje se prebujajo in se poasi edalje redkeje pustijo nalagati. Preverjajo se zgodovinske knjige, fotografije o pristanku na luni ravno tako in kvantna fizika je e ovrgla skoraj celotne do zdaj obstojee znanstvene veje- veljajo za zastarele hipoteze. as za spremembo miselnosti! In vendarle- zdaj pridem k mojim osebnim razlogom-, eprav je vse ve ljudi vse bolj pouenih o ozadjih dogodkov in se uijo razmiljati po principu Qui bono? (lat.: Komu koristi?), uijo se ve izpraevati- in ne ve preprosto ponavljati, kot je bolj udobno -, sem moral ugotoviti, da je le zelo malo ljudem uspelo in uspeva, te informacije in nov nain miselnosti smiselno vkljuiti v njihovo ivljenje. Tako smo zdaj spoznali, da igrajo skrivne loe zelo pomembno vlogo v svetovni politiki in da so nai politiki ve ali manj samo lutke; izvedeli smo, da lovek oziroma njegova dua pride na zemljo ne samo enkrat, temve vedno znova, da bi se tukaj uil, hodil v ene vrste olo. In zavedli smo se, da vendarle obstaja ivljenje tam zunaj, da je vplivalo ne samo v preteklosti, temve vpliva na nas tudi danes (matrica ...). Izvedeli smo, da boini in velikononi prazniki nimajo ni skupnega z Jezusom, temve z naravnimi cikli (e pri starih Germanih), da sta Mojzes in faraon Ehnaton ena in ista oseba in da se na loveke mogane lahko vpliva z nizkimi valovnimi frekvencami in, in, in ... Kaj pa naj delamo s tem znanjem? Kako naj ga vgradimo v nae lastno ivljenje? Kaj to pomeni zame osebno? Dejansko je vendar tako, da se veliko ljudi, ki se ukvarjajo s takimi in podobnimi temami, ki eksperimentirajo s svojo prehrano in kritino gledajo na olsko medicino - torej taki, ki so odprti za novosti in tudi pripravljeni iti po alternativnih poteh -, spotika v lastnem vsakdanjiku. Zelo malo jih je, ki jim uspe, takno znanje konstruktivno uporabiti v njihovem ivljenju. Nekaterim se v njihovem okolju le posmehujejo ali jih celo razalostijo oziroma naletijo na nerazumevanje. Drugi se z drobci znanja, ki so jih ujeli, gredo misijonarje in s tem zapravijo e zadnje prijatelje ... Veina njih nima dovolj denarja; morajo izvajati delo, ki jim ne ugaja; poutijo se pod pritiskom in zato so vse drugo, razen da z obema nogama trdno stojijo na tleh. To vendar ne more biti tako, ali pa?
9

e slabe - in to je to, kar me je konno pripravilo do tega, da znova zanem pisati - je pomanjkanje ljubezni in brezsrnosti ravno tistih, ki menijo, da morajo iti po novih poteh. Po eni strani pojasnjujejo, kako so pomembne verige lui in meditacije ali molitve za mir na svetu, v istem asu pa so v sporu s tastom, se kregajo z najemnikom stanovanja, se ne razumejo s kolegi na delovnem mestu in poasi sami postanejo fanatiki. Mnogi vedoeljnei, ki so informacije deloma pobrali na internetu (in cele noi presedijo pred ekranom ...), niso v stanju spoznati celoten koncept, velik objektiven nain pogleda, temve pobirajo posamezne aspekte iz predstavljenih slik in te potem vgradijo v njihov dosedanji pogled na svet. In tako pride potem, da eden izbere temo obrestni sistem, naslednji prosto energijo, tretji nae okolje ali novi svetovni red ali iluminate, drugi temo nezemljani, nadaljnji Nemce rajha, patriarhat, Vatikan, prerokbe o tretji svetovni vojni ali prostozidarske loe. Izbrano temo potem enostransko spremljajo in istoasno naredijo nekoga za krivca vsega, na katerega kaejo s prstom in katerega se prikae kot krivega za njihovo lastno zavoeno ivljenje in njihovo lastno nezmonost. To pomeni, da veina raje kae s prsta na druge-na hudobne, ker sami so seveda na dobri strani - , noejo pa pomesti pred lastnimi pragom! In s tem ste definitivno zgreili va ivljenjski cilj. Kajti: Ni ni kaj dobrega, razen e se to delal Ali pa: Po njenih sadovih jo boste spoznali! Dramatino je, da veina ljudi ie krivca zunaj, ki je odgovoren za njegove mune okoliine, njegovo finanno stisko, njegovo zdravstveno stanje ali druinske danosti in tako ie zunaj tudi reitve drava mora to urediti, zdravstveni sistem, novo cepivo ali socialni sistem, mogoe celo OZN. To je tu di slika ki nam jo sugerira drava ali mediji, namre da ivimo v isto zunanjem svetu. Duh- izza materije delujoe, ljubezen, intuicija, dua, boansko - se neg ira to je vse lanski sneg praznoverje, fantazija, miselna elja.
In ravno to je tisto, kar razlikuje posveenega od povrinskega loveka

- ateista ali materialista- ker ta ni seznanjen z mehanizmi ivljenja ste se ponievati in iva o ivljenj velikih bog atih in mogonih.

Glede na to deli skrite mehanizme ivljenja na dve kvaliteti: l. ibkosti, ki se jih lahko uporabi zoper nadaljnji razvoj loveka, in 2. moi, ki obdarijo loveka duhovno in z neomejenim uspehom, e se jih uporabljajo zavestno.
V knjigi Pogum za mo (avtor Jordis von Lohausen) najdemo deset pravil kitajskea mojstra in s ki so stara e 2500 let in,ki na to kaejo, da so vedno bili ljudje, ki so preuevali ibkosti loveka in te izrabljali. e poznamo skrite m e h a n i z m e ivljenja- v naslednjem primeru negativne - potem je tudi verjetno, da se jih da uporabiti sebi v korist: l. ------------2. 3. mogoe, v temne 4. 5.

razkroji kar je dobrega v deeli vai sovranikov; zasmehuj njihove bogove in blati vse ege in navade; spodkopaj z vsemi sredstvi ugled njihovih vodilnih slojev; vpletaj jih, kjer je posle in jih v pravem trenutku prepusti sramoti; iri spor in neenotnost med dravljani; spodbadaj mladino zoper stareje;
10

6. oviraj na vsak nain delo oblasti; povsod imej svoje ogleduhe in 7. 8. ne boj se sodelovanja tu di z najniji in najresnejimi kreaturami; 9. Moti, kjer je mono izobraevanje in oskrbo sovranih vojakih sil; spodkopaj njihovo disciplino in z mlano glasbo ohromi njihovo voljo za boj, polji v njihov tabor lahka dekleta in pusti da razpad pripeljejo do konca; 10.--------- ne varuj niti z obljubami niti z denarjem ali darili, ker vse to prinaa bogate obresti.

Deset pravil je bilo zagotovo temelj za mnoge vladarje pri uresnievanju njihovih politinih ciljev. Dele tega najdemo tudi v Testamentu Petra Velikega, v dokumentih bavarskih iluminatov ali pa pri Machiavelliju. Da bi razumeli, kaj se dogaja v politiki, moramo preuevati Machiavellija. Niccolo Machiavelli (1469-1527) je bil genialni italijanski politik in zgodovinar, ki je v svoji knjigi Knez raziskoval predvsem vzroke politine nemoi v njegovem asu v Italiji. Opisuje vladarja, ig ar e samo ravnanje je o lasti eljno lastnik m ora po njegove vedno poskusiti ustvariti nasprotujoe strani -leve in desne skupine, ki se med sabo zaposlujejo, tako da ljudstvo pri njem kot oblastniku ali sistemu ie varnost in zavetje. To bi lahko bile paralele k trenutnemu s strani masovnih medijev razirjenemu strahu pred teroristinimi napadi. Pri kom ie dravljan varstvo? In e g ronja dozdevno ostaja po celem svet pri kom ie svetovno prebivalstvo varstvo? Vendar ve o tem v poglavju o novem svetovnem redu ... Kar zadeva pozitivne aspekte in mehanizme ivljenja, jih bom podrobneje razloil v knjigi.

11

KDOR NE VPRAA, OSTAJA NEVEDEN!


Povrnim o se e enkrat k e postavljene vpraanju, e ste namre e kdaj pomislili, kako je mogoe da okoli tristo dru in na svetu lah ko kontrolira preostali svet preko svojega vpliva in kapitala. Kaj je tisto, kar je napravilo te ljudi za bogatae? Kako to da niste eden od njih? Je bilo ivljenje nepravino do vas? Je bog nepravino razdelil? Ali pa imajo ti krogi vedenje o stvareh, ki so vam do danes ostale skrite? En del te uganke bomo razreili v knjigi. Kako to znam in od kod to vem? Ne samo da sem dolga leta pisal o teh krogih, temve sem vekrat sreeval lju di ki so delali za te tristo dru in predvsem pa ... in zdaj pride: Imam zelo zanimivega prijatelja, o komur bom poroal pozneje in ki me je od otrotva podpiral pri te da se raziskoval ivljenje in se pouil o teh postopkih! V tej knjigi gre na splono za skrivnosti. Obstaja ogromno znanja, ki se zadru je pred kolektiva - tako do ni kot tu di dobri. Eni to zadrujejo da ne b i og rozilo njih o vih ciljev in njihovega stremljenja po vladavini sveta radi zadrujejo,da ne bi stvari e dodatno poslabali, ker vse rabi svoj as- tudi sooenje z informacijami. Primerjajmo to s stari, ki pred otroki skrivajo ostre noe ne da bi bili noi sami po sebi slabi vendar bi si naj en otrok lahko sam sebe pokodoval. Podobno je tudi z resnico in informacijami. Tudi te se lahko uporabijo kot oroje tako so v zgodovini in or a ije na eno a zadrali oziroma razirili da bi sproili vojno vplivali nanjo ali pa jo konali. Vzemimo dva primera: Bitka pri Waterloo: Bankirska dru ina Rotschild je imela odloilni vpliv na evropsko politiko 18. in 19. stoletja. Do leta 1815 se je Nathan Rothschild.,..- eden od petih sinov ustanovitelja bank Mayerja Amschela Rothschilda povzpel do finanno najmogonejega bankirja vse Anglije.

Rothschildi so e svoj as zgradili skoraj popolni vohunski in kurirski sistem po celi Evropi, ki se je zelo obnesel predvsem med Napoleonovimi vojnami. Svoje agente, ki so zbirali informacije, so imeli v vseh strateko pomembnih glavnih mestih in trgovskih srediih. Avtor Des Grifin razlaga: Rothschildove koije so ga/opirate po deelnih cestah, Rothschildove ladje so jadrale ez Rokavski preliv, Rothschildovi agenti so se gibali kot vigajoe sence po cestah v mestu. Prenaali so gotovino, vrednostne papirje, pisma in novice. Predvsem novice- najnoveje, ekskluzivne novice, ki so se poudarjeno uporabile na akcijskih in blagovno terminskih borzah. Dne 20. junija 1815 je Nathan Rothschild prejel od enega svojih agentov zaupno poroilo o nadaljevanju vojne. Nathan se je nato po najhitreji poti podal v London. Ko je priel na londonsko borzo, je s prodajo vseh svojih Consul-akcij preslepil borzo, e da je Anglija izgubila vojno. Novica se je razirila kot ogenj: Rothschild ve. - Wellington je izgubil Waterloo! Med veino akcionarjev je zavladala panika, da bodo vse izgubili, zato so hitro prodali svoje Consul-akcije. Ko je po nekaj urah padla vrednost ene akcije na pet centov glede na dolar, je ducat Rothschildovih agentov na drugi strani borze skoraj zastonj pokupilo vse so Consul-akcije. o njihove poraz Francozi i m eli velike teave, da bi se spet spravili na noge, in so leta 1817 sklenili nemajhno kreditno pogodbo z ugledno francosko banko
12

Ouvrard in z znanimi bankirji Baring Brothers iz Londona. Rothschildom so se izognili. Eno leto pozneje je Francija znova rabila kredit in je spet obla Rothschilde. To jim seveda ni bilo pogodu. Poskusili so vse, da bi vplivali na francosko vlado, da bi dobili posel- vendar zaman. Francoski aristokrati, ki so bili ponosni na svojo eleganco in vije poreklo, so videli v Rothschildih le kmete- povzpetnike, ki jim je treba pokazati, kje je njihovo mesto. Dne 5. novembra 1818 se je zgodilo nekaj nepriakovanega. Potem ko se je teaj francoskih vladnih posojil stalno dvigal, je zael nenadoma neustavljivo padati. Na dvoru Ludvika XVIII. je vladala napeta atmosfera. Edini, ki v tem as niso bili alostni in so se celo sm ehljali, so bili bratje Rothschild, Kalmann in Jakob. Ta dva. sta oktobra 1818 s svojimi neomejenimi zalogami in s pomojo svojih agentov kupila velikanske vsote francoskih vladnih posojil, ki so jih izdali njihovi tekmeci Ouvrard in Baring Brothers. S tem se je posojilni teaj dvignil. Dne 5. novembra 1818 so dali velike koliine posojilnih papirjev na odprti trg v evropskih trgovskih srediih in s tem na trgu sproili paniko.
Slika se je takoj spremenila in Rothschildi so postali v Franciji tevilka ena. Zdaj so pridobili polno pozornost francoskega dvora in to ne samo pri denarnih zadevah. V Parizu je banna hia Rothschild po porazu Francozov mono razirila svoj vpliv na vladno dogajanje Francije, in tudi v Londonu je imel Nathan Rothschild preko Bank of England direkten vpliv na britanski parlament. Pri tem primeru spoznamo veliino kode, ki jo lahko sproi na ena zadrana informacija - v tem primeru na borzo in s tem posredno tudi na vlado drave Drugi primer izberimo za spoznanje, kako se lahko zadrana zaupna informacija pora iv na en sproitve vojne Pearl Harbor Naj vas na kratko spomnim: Ameriki predsednik Roosevelt je takrat Japonce izzval na zaetek vojne s tem, ko je 26. novembra 1941 postavil vojni ultimat, v katerem je zahteval, da Japonci umaknejo vso svojo vojsko iz I ndokine in K itajske M andurije. To je zgodovinsko dejstvo, vendar dobro varovana skrivnost. Rooseveltov vojni ultimat je bil namenoma prikrit amerikemu kongresu do asa po napadu na Pearl Harbor. Vsi so si bili enotni, da Japoncem ne preostane ni drugega kot vojna. Japonci sami so storili skoraj vse, da bi prepreili vojno z ZDA. Princ Kenoye, japonski veleposlanik v ZDA, je vekrat prosil, da bi se v Washingtonu ali Honolulu sestal z Rooseveltom, da bi nala alternativo. Pozneje je bil celo pripravljen, da sprejme amerike zahteve, da bi se tako izognili vojni, toda Roosevelt je vekrat zavrnil pogovor z njim, saj je bila vojna z Japonsko e dolgo nartovana- tako kot prej z Nemijo. Istoasno je Roosevelt pojasnil amerikemu ljudstvu: Medtem ko govorim vam materam in oetom, vam e enkrat dajem zagotovilo. To sem rekel e prej in bom vedno znova rekel: Vae fante ne bomo poiljali v katere koli tuje: vojne. Da bodo Japonci najprej napadli Pearl Harbor, je bilo ameriki vojski znano e prej iz ve virov: l. Ameriki poslanec v Tokiu Joseph Grew je pisal v pismu Rooseveltu 27. januatja 1941, da bo v primeru vojne med Japonsko in ZDA prvi cilj napada Pearl Harbor. 2. lan kongresa Dies je predsedniku Rooseveltu avgusta 1941 predal poleg sporoila, da bo cilj napada Pearl Harbor, tudi strateki nart napada z zemljevidom. Prisilili so ga k molku. 3. Poleg tega je tu di ameriki skrivni slu bi leta 1uspelo razvozlati diplomatsko in vojako kodo Japoncev. Roosevelt in njegovi svetovalci so e vnaprej vedeli toen datum, uro in cilj napada.
13

Al Bielek, eden od preivelih Philadelphia eksperimenta, mi je septembra 1991 pripovedoval, da

je bil tudi on takrat v vojski v Pearl Harboru, vendar so ga en teden pred napadom odpoklicali, ker naj bi pozneje delal z Nikolo Teslo na Philadelphia-eksperimentu. Takrat mu je bilo tudi reeno, da so ga odpoklicali zaradi napada, ker naj bi bil predragocen, da bi tam umrl. Pearl Harboru so o tem sporoili dve uri pred napadom in seveda ni bil nihe na to pripravljen. Vse je lo neusmiljeno navzdol. To je bilo tisto, kar je Roosevelt hotel, kajti sedaj je lahko Japonce oznail za zahrbtne svinje in ZDA mora na ta napad odgovoriti s povrailnimi ukrepi. ln uganite, kaj je rekel Georg W. Bush ob svojem prvem nagovoru ljudstvu po napadu na World Trade Center: To je drugi Pearl Harbor!. Kaj je le hotel s tem povedati. ..? Vendar to za zdaj pustimo. To sta bila dva primera iz resnine politike. Si lahko predstavljate, da obstajajo skrivnosti, ki zadevajo zgodovino nastanka loveka ali tehnologij, ki so e razvite, vendar prikrite pred maso ljudi, na primer motor na vodo ali pa motor z magnetnim delovanjem? Niste nikoli sliali o tem? Potem vam bom pri tem malce pomagal. .. Leta 1 9 9 2 sem pol leta potoval po juni hemisf eri Nova Zelandija, Avstralija in po Aziji) in sem v eni knjigarni na jugu Nove Zelandije naletel na moa po imen Ross, ki me je vpraal, e bi hotel njemu in nekaj njegovim prijateljem pripovedovati o mojih izkunjah in raziskovanjih o zau pnih oronih razvojnih raziskavah v Nemiji (letei kronik in je vodil Kreis kroek Dunedin je imel stik tu di z drugimi NLP-skupinami na Novi Zelandiji. Spontano sem pristal na to. Naslednji dan me je poklical, da naj bi el v Invercargill, najb ol j j u nega otoka Nove Zelandije, k enemu prijatelju, pri katerem se enkrat na teden sreuje majhen krog za to zainteresiranih ljudi. Ko sem tistega veera poroal o vseh mojih raziskovanjih, je gostitelj menil s pounimi besedami: Vam Nemcem so pa dobro oprali mogane. Izjava, ki je takrat sploh nisem mogel razumeti, ker sem takrat e verjel, da smo Nemci po prestanem nacionalsocializmu najbolj prosta drava na svet . S takim staliem je bilo od tistega veera naprej konec, ker me je mo peljal v en prostor, ki je bil od vrha do tal napolnjen s knjigami, videofilmi in audiokasetami, ki zadevajo le stvari, ki uradno ne obstajajo. Povedal mi je, da so skoraj vse te knjige v Nemiji prepovedane. Med njimi so knjige o nemkem razvoju na podroju antigravitacije, skrivnosti o dozdevnem pristanku na luni, ozadje tretjega rajha, kritine knjige o temah prostozidarstva, o strupih v prehrambnih izdelkih, knjige o ljudeh, ki so se sami pozdravili smrtne bolezni, o prosti energiji, o votli zemlji in podzemnih bazah, o zunajzemeljskih stikih z vladami in e veliko ve. Ta veer je bil prisoten tudi neki gospod, ki me je naslednjega dne poklical in menil, da mi mora nekaj pokazati. Priel je pome s svojim avtomobilom in peljala sva se priblino dve ri skozi gozd, podobnem dungli prispela sva do majhne hiice. Rekel je, da nihe ne ve za to hiico in da jaz lahko tu najdem zatoie, e bi se moral kdaj skrivati. Menil je tudi, e bi kdaj koli rad gradil letei disk, to lahko storim tu. udna ponudba, sem takrat pomislil. udil sem se tudi tem,da je ob vstop v hio prigal lu, eprav ob hii nisem nikjer videl elektrinega dovoda. Na moje vpraanje glede tega me je prijel za roko in mi je, z besedami zdaj prideva k dejanskemu razlogu tega izleta, pokazal majhen stroj, ki je stal v kleti njegove hie in oddajal brnei um. Zaman sem iskal ice in stikalo oziroma vtika, s katerim bi bil stroj povezan s tokom. Gospod mi je razloil, daje to magnetni konverter, ki sam proizvaja elektriko in so ga le enkrat samkrat aktivirali z impulzom, namre na zaetku, ko so konverter postavili na doloeno mesto. Ta imp lz se sproi z enkratnim obratom koleka ob strani konverterja. Ta stroj lahko dovaja elektriko za celo hio in tudi za avto. Dobri mo je bil Angle po rodu , vendar je pobegnil iz Anglije na Novo Zelandijo. Zaradi 14

svoje iznajdbe, ki jo je poskual ponuditi na anglekem tri , je zael v hude teave - grozili so m celo s smrtjo -, tako da ni videl dru gega izhoda, kot da se izseli in dri zaprta usta.
Toliko o tehninem podroju.

Zdaj boste verjetno mislili: Fantastino, en tak magnetni motor. e bi ga vgradil v mojo hio, ne bi mi bilo nikoli ve plaevati elektrike, Zastonj bi imel gretje in toplo vodo. Lahko bi si postavil v vrtu tudi rastlinjak, ki bi ga zastonj grel celo zimo in pridelal tudi svojo lastno hrano. Potem bi si kupil elektroavto in vgradil konverter, s imer ne bi imel potem nobenih strokov ve za bencin, hkrati pa bi e varoval okolje. e potem vse skupaj izraunam, koliken del moje plae gre za elektriko, vodo, bencin in hrano, mi potem ne bi bilo treba niti toliko delati ...Lahko bi skupaj s prijatelj kupil odslueni jet, ki bi ga predelali in leteli na luno in tako sami pogledali, kaj je res pri atmosferski zgodbi ...

Fantazija nima meja. Vse to postaja mono. V vai evforiji pa niste pomislili na to, koliko milijonov ljudi po svetu bi ostalo brez dela - naftna industrija, avtomobilska industrija, monterji centralne kurjave, solarni tehniki. .. in, in, in. Se zavedate, da bi potem sluili moi, ki vedno hoe dobro in vendar ustvarja unienje proiti bi neomajno veliko gorja, mnogo ljudi vas bi sovrailo, ker ste uniili njihovo ivljenje. Vem, hoteli ste storiti le dobro ... Ne elim vas odtegniti od proste energije - nasprotno. Ta je naa prihodnost in bo nekega dne (im prej tem bolje prila na trie in obogatila in spremenila svet. Hotel sem le, da pomislite na to, da ima vse v ivljenju tudi svojo narobno stran. n vasih je pomembno, da sprejmemo tako odloitev, ki sicer nudi prednosti veini lovetva, istoasno pa lahko unii druge, ki so povezani s staro tehnologijo, e ti ne zanejo drugae razmiljati in ravnati. Podobno je bilo z raunalniko tehnologijo. Vsem nam je olajala ivljenje, istoasno pa je zaradi nje propadlo veliko poklicev in bo tudi v prihodnje vedno ve ljudi brezposelnih. Pa bi se raunalniku danes odpovedali? To je zakon polarnosti.
S temi primeri bi vas rad ozavestil, da bomo na nai poti, vseeno po kateri gremo ali za katero se odloimo, vedno ljudem kodovali, ne glede na to kako idealistini, nekodljivi in nedolni so bili nai vzgibi. In tako postaja ena iznajdba - en majhen motorek -, ki sem ga smel odkriti v dungli, oroje , ki bo razgibalo milijone usod! Razumete sedaj, kaj sem menil s tem, da je lahko vedenje o skrivnostih zelo nevarno in da se v svoji spontanosti za dobro stvar lahko napravi veliko kode in gorja, e se ne naui, kako s tem ravnati. Trdim, daje teh e omenjenih tristo druin tako bogatih in mogonih, ker razpolagajo s skrivnim vedenjem - o neem, ki se nahaja v zunanjem svetu, in o neem, ki je skrito v notranjosti loveka-, kar je kolektivu namenoma in zavestno prikrito. Naivni ljudje izjavljajo mogoe v svojih pogovorih, da danes ni nobenih skrivnosti ve, da je svet raziskan in zgodovina zemlje odprta. Zakaj pa je potem po vsem svetu toliko skritih slub s tisoi sodelavcev? Zakaj skrite slube, e pa je vse na svetu razjasnjena in odprto? Spominjam se pogovora z nekim intelektualcem, ki ne verjame niti v boga 15

niti hudia - kaj ele v duo, intuicijo in kozmine zakone. Vse to ni znanstveno dokazano in zato je kup izmiljotin. Ko sem ga vpraal, e ljubi svojo eno, mi je to prepriano zagotovil. Jaz pa sem nasprotno zatrdil, da to ne dri, na kar je razpotegnil obraz in vzkipel. Menil sem, da nekaj takega kot ljubezen ni obstaja, in da si to samo domilja- saj ni nobenega znanstvenega dokaza za ljubezen- in sem ga prosil, da se naj vrne k dejstvom. Ljubezni ni, kajti kar ni znanstveno dokazljivo, ne more in ne sme biti. Seveda sem mu potem pojasnil, da sem ga hotel samo izzvati in uporabiti njegovo trapasto argumentacijo na njem samem. Nato je priznal, da je tudi on e imel nekaj slutenj, vendar pa si jih zaradi preobremenjenosti v glavi ni mogel razloiti... Tega mu niti ni treba. Vendar pa nekaj kar zavrniti, ker si takoj ne more pojasniti, tudi ni prav. Tako je tudi s skrivnostmi. Razmislite: Obstaja ve sto raziskovalnih intitutov, ki ni drugega ne delajo, kot tudirajo ljudi, njihove naine obnaanja, potrebe in navade. Samo v Evropi je nekaj intitutov za psiholoko vodenje vojn (na primer Tavistock Institut). Kaj mislite, da se zgodi z rezultati takih eksperimentov in raziskav? J ih vrejo v ko ali pa jih posredujejo tistim, ki so te intitute ustanovili in jih financirajo? In nismo spet pri bogatih in mogonih? Verjamete, da so mehanizmi loveke miselnosti in ivljenja e davno razkriti? To so, definitivno. In mehanizme seveda uporabljajo ti ljudje, ti magnati in monopolisti - v svojo korist in ravno tako v njihovo kodo. Vpraanje je le, kako to da doslej niste ni vedeli in kaj boste zdaj storili s tem vedenjem? Pa smo spet prili do teme tega poglavja in sicer: Kaj mi pomaga vedenje, e ne vem, kako ga naj vkljuim v moje osebno ivljenje Zato naj izvemo ve o skrivnostih ivljenja V mojih dosedanjih knjigah sem objavljal preteno negativne, grozee in neprijetne skrivnosti ivljenja. Z ato bom zdaj to popravil na drugi strani - prijetni, ivljenje sproujoi in spodbujajoi. Saj to si pravzaprav vsi elimo sreo, zdravje, blagostanje, potovanja, mir... Tako je in tudi mogoe je. Vendar pa spada nekaj zraven. Po eni strani pripravljenost spustiti nekaj novega v dosedanji svetovni nazor, da bi si to lahko ogledali in ocenili, po drugi strani pa zaupanje, da mi ivljenje lahko nudi e ve, kot pa sem si do zdaj predstavljal, ker to je

SVET POLN U D E O V !
Veliko ljudi, predvsem iz zahodnega sveta, ne verjame ve v udee, udijo pa se, e si zlomijo nogo, izgubijo delo, e jih zapusti njihov partner ali pa e se kdo zaleti v njihov avto. To zaradi tega, ker se ne zanimajo za to, kaj ivljenje samo po sebi predstavlja. Spoznali so sicer poti, kako se prebijati skozi ivljenje, kaj pa je dejanski smisel ivljenja, zakaj so tu, kdo so bili prej in kaj jih aka po fizinem slovesu, tega ne vedo. Najslabe pri tem dejstvu pa je, da velik del svetovnega prebivalstva nima pojma, zakaj so sploh tu in tudi ne razumejo mehanizmov ivljenja. Naivne bi pri tem zagotovo ugovarjal, da ni ivljenjskih mehanizmov, nobenih duhovnih zakonov, nobenega ivljenjskega narta in nobenih udeev. 16

Kako pa je potem s tistimi, ki hodijo po erjavici? Kako to da gre skupina ljudi ez erjavico, ne da bi si pri tem opekli stopal? Ti sicer s svojim preprianjem ne prestavljajo gora, vendar- pa z njim vsaj za nekaj asa razveljavijo naravne zakone. Osebo, ki gre bosa po meter dolgi poti iz erjavice, ne da bi se opekla, je prej trener mentalno na to pripravil, da se ne bo opekla. e je ta oseba o tem konno trdno prepriana, potem se dejansko ne bo opekla. e pa se v njej dvigne majkena iskrica dvoma, je vse zaman in oseba se bo opekla. In kako to da lahko nekateri ljudje- celo pred kamero- zvijajo lice in drug pribor samo z mojo misli, eprav to menda- znanstveno dokazano- sploh ni mogoe? In kaj je s placebo-uinkom? Leta 2003 je bilo v razlinih publikacijah (med njimi tudi v reviji Focus) objavljeno poroilo o medicinski tudiji, pri kateri so pri polovici pacientov operirali meniskus na kolenu, pri drugi polovici pacientov, ki so jim sicer dali narkozo, pa so napravili le majhen rez v koo, da bi bil videti kot operativni poseg. Pacientom o tem niso niesar povedali. In kljub temu- oh, ude- so tudi ne operirani pacienti uspeno ozdraveli! V tudiji je bilo to prikazano kot dokaz za placebo-efekt. In kaj je placebo-efekt? Ni drugega kot eden od temeljnih kozminih zakonov, uporabljen v praksi: Na obmoju Palestine je ivel neko mlad mo, ki je rekel: Vsakemu se dogaja po njegovem preprianju (veri), kar pomeni priblino isto. Iz lastnih izkuenj vam lahko povem: ivljenje je polno udeev! In sami jih lahko ustvarjamo. 'Kako, vam bom razloil na naslednjih straneh in podal veliko nasvetov, kako te uporabiti v praksi, tudi v vaem ivljenju- takoj! Dejansko pa sploh ni nobenih zaresnih udeev - ali se zdaj udite tej izjavi? -, temve gre za preprosto in dosledno izvajanje kozminih zakonskih danosti, ki omogoajo take fenomene. V naslednjih poglavjih vam bom poroal o nekaj skrajno nenavadnih, udenih osebah oziroma skupinah oseb. Njihovo udeno delovanje nas bo popeljalo na podroje ivljenja, ki ste ga najverjetneje do zdaj popolnoma izkljuili. Izvedeli boste o dogodkih, ki se vam bodo zdeli neverjetni, vendar pa vam bom razloil, kako so lahko ti udei ne le moni, temve jih lahko uporabite tudi vi sami in jih prenesete v vae lastno ivljenje. Zdaj pa bodimo malo konkretneji. Gre za vpraanje, e udei obstajajo ali ne. Poglejmo, po mojem mnenju, najbolj zanimivo osebnost zadnjega tisoletja, ki je verjetno napravila ravno tako veliko udeev kot svetniki katere koli religije in dodatno k temu so jo povsod videvali - loveka, o katerem se lahko le udite. To je ....

Duh obvladuje materijo!

GROF SAINT GERMAINmo, ki vse ve in nikoli ne umre!


Grof Saint Germain je v Britanski enciklopediji (Encyclopaedia Britanica) oznaen za slavnega pustolovca 18. stoletja, ki je bil znan po celi Evropi kot udodelnik. O njegovem poreklu se ne ve ni natannega, tudi njegova smrt je ovita v temino. Voltaire, cinik, na katerega se ni dalo zlahka napraviti vtisa, gaje Friedrichu Velikemu opisal kot moa, ki vse ve in nikoli ne umre! e verjamemo priam tistega a s a , j e ivel na man ves o le in ri em koma kaj spremenil svoj videz. 17

Grof se je iznenada pojavil iz ni d elo i n n j e g o v o i v l j e n j e so o a ale in ri e in govorice o njegovih maginih moeh. Imel naj bi okoli 80 psevdonimov in tudi ime Saint Germain naj ne bi bilo njegovo pravo ime. V pogovoru z madam Pompadour, metreso francoskega kralja Ludvika XV. , je Saint Germain nain ivljenja takratnega asa strnil v stavku: Vse ene iejo veno mladost in vsi moje kamen modrosti. Eni hoejo veno lepoto, drugi veno blagostanje. no i, ki so ro a doiveli, so menili, da je odkril oboje. Med drugim tudi njegovo dolgoivost. F riedrichu Velikemu je enkrat izjavil, daje odkril eliksir, ki lahko ogromno podalja loveko ivljenje in da on sam ivi e ve kot dva tiso let. Ob neki prilonosti pa je baronu von Alvenslebenu rekel: Naravo drim v svojih rokah, in kot je bog ustvaril svet, lahko tudi jaz vse, kar hoem, priaram iz ni. Ob neki drugi prilonosti ga je rija no namignil, da je mogoe stareji od Metuzalema ...

Poglejmo si njegove nastope po vrsti: Prvi se je pojavil leta 1710, o emur priata komponist Jean-Philip Rameau in mlada grof in j a Georga , ki sta ga o b i s k a l a kot moa, starega od 40 do 45 let. Naslednji dve desetletji ni o njem skoraj ni znanega, razen da je bil tesen zaupnik madam Pompadour in daje imel velik vpliv v Prastozidarskih loah in drugih skritih zvezah tedanjega asa. V takratnem a s u je bil duh, ki je vel in povez oval brate v loah, drugaen kot danes. Takrat se je skupaj nalo zelo veliko visokoduhovnih in spiritualno zainteresiranih ljudi, nasprotno dananjim mogoneem, ki so o mojem mnenju ubrali nasprotno smer. 18

Med letoma 1737 in 1742 se je Saint Germain mudil na dvoru perzijskega aha, kjer si je brkone p r i d o b i l del svojega ogromnega z n a n j a o diamantih. Leta 1743 se je prikazal na dvoru kralja Ludvika XV. in postal slaven zaradi svojega velikega bogastva in svojih alkimistinih sposobnosti. On sam je o sebi trdil, da je nael kamen modrosti in da zna izdelovati diamante kot tudi, da je potoval po Himalaji in tam spoznal ljudi, ki vse vedo. Dodal je e, da bi morali tudirati v piramidah, kot je to on storil, da bi prili na sled njegovi skrivnosti. Ravno tako je pripovedoval, da je potoval skozi vesolje. Zelo dolgo sem letel skozi vesolje. Videl sem zemeljske krogle, ki so se vrtele okoli mene in svetove ob mojih nogah. Ob neki drugi prilonosti je povedal Potoval sem skozi as in se podzavestno nahajal v daljnih deelah. Grof je bil tudi vizionarski- poroal je o iznajdbah v prihodnosti. Pripovedovali so, da se je pred priami lahko napravil nevidnega in potem se spet iznenada pojavil kadarkoli in kjerkoli je to hotel. Sodobniki - od imenovane madam Pompadour do nemkega filozofa Grimma - poudarjajo v svojih pismih in dnevnikih izrecni grofov talent za pripovedovanje zgodb in njegovo ogromno znanje o zgodovinskih podrobnostih. Njegove oarljive anekdote o Kleopatri, Ponciju Pilatu, Mariji Tudor, Henriku VIII. In Francu I., ki jih opisoval z vsemi barvitimi podrobnostmi z omi resninega oividca, so prepriale poslualce, vkljuno Ludvika XV., daje dejansko govoril o svojih lastnih dogodivinah. Nai moderni psihiatri bi verjetno lahko poroali o podobnih primerih iz kartoteke svojih pacientov, toda razlika je v tem, da je Saint Germain na takratne ljudi napravil vtis s svojimi fizinimi udei . Nazaj k zgodovinskim dokumentom: Leta 1744 je bil grof v Angliji zaprt zaradi vohunstva, vendar pa so ga po zaslianju spet spustili na prostost. L eta 1745 do 1746 je ivel kot princ na dunajskem dvoru in je bil zabaven in visoko nadarjen. Ne samo da so ga vedno opisovali kot zelo bogatega, temve da je govoril poleg ve evropskih jezikov tudi arabsko, orientalske in klasine jezike, izvrstno je igral na violino in klavir. Bil je vegetarijanec in je pil vino le prilonostno. Med 1747 in 1756 je bil najmanj dvakrat v Indiji. Obstaja pismo, v katerem pravi, da je pridobil znanje o topljivosti draguljev. Med 1757 in 1760 je pridobil vrhunec slave na dvoru Ludvika XV., pred katerim je poveal diamant ali pa jih razmnoil. T am so mu dali na razpolago laboratorij za njegove alkimistine eksperimente. Grofica Georgy je bila takrat stara 70 let in je bila zelo preseneena, da je bil Saint Germain videti e vedno tak kot pri njunem sreanju pred petdesetimi leti. Madam du Hausset ga je leta 1760 opisala tako: Videti je bil, kot da je star okoli petdeset let. Ni bil niti suh niti debel, imel je brezhibne manire, bilje pameten in oblail se je preprosto vendar okusno. Na njegovih prstih, tobani dozi in uri je imel najisteje briljante. Diamanti na njegovih kolenih in sponki na evljih so se vrednotiti na 200.000 frankov. V njegovih ipkah so se iskrili rubini izredne lepote ... Grofica se je spominjala, da ga je sreala pred petdesetimi leti leta 171O v Benetkah, ko se je imenoval markiz Balletti, in je tako kot glasbenik Rameau, ki se je tega ravno tako spominjal, prisegla, daje bil zdaj videti mlaji. V Versaillesu se je grof pojavil okoli leta 1757 in se je tam veselil izrednega vpliva. Njegov prost dostop ob vsakem asu pri Ludviku XV. je zbudil spotiko pri francoskih dvornih svetnikih, kajti grofje s francoskim monarhom preivel tudi veliko veerov.
V letih 1760 do-'1762 se je nenadoma pojavil v Holandiji, kjer se je poskual pogajati o miru z Anglijo. Politiki in vladarji pa niso o tem hoteli niesar sliati. Ludvik XV. ga je nato oitno pustil; kajti grof se je zaasno umaknil v Holandijo, da bi tam nadaljeval s svojim de1om. Tega leta je Voltaire pisal pruskemu kralju: Pravijo, da skrivnost miru pozna le neki gospod Saint Germain, ki je neko veerjal z oeti koncila. On je mo, ki sploh ne umre in vse ve.

19

Od leta 1762 do okoli 1773 so se po celi Evropi pojavljala poroila o njegovem znanstvenem in politinem udejstvovanju: Nenavaden lovek, ki lahko spreminja elezo v kovino, katera je za delo zlatarjev vsaj toliko dobra in lepa kot zlato. V Benetkah je imel tovarno s sto delavci, kjer se je ukvarjal z izdelavo platna, ki je bil videti kot svila. Med leti 1774 in 1784, po smrti Ludvika XV. je zaman opozarjal Ludvika XVI. in Marijo Antoinetto pred velikansko zaroto, o kateri je izvedel iz krogov prostozidarjev in iluminatov.

Po tem je veinoma ivel v Nemiji. Neka pria trdi, da naj bi imel graf v tem asu 60 do 70 let. Tam se naj bi skupaj s svojim uencem in pokroviteljem princem Karlom von Hessen Kassel angairal v krogih prostozidarjev,ronokriarjev in templjarjev. Pri tem sta se oba ukvarjala s poskusi, ki naj bi koristili celotnemu lovetvu.

Ve let je grof ivel pri Karlu von H essen Kassel v Nemiji, ki ga je uil znanstvenih eksperimentov. Frideriku Velikemu je ponudil listo z razlinimi keminimi postopki, s pomojo katerih bi, e bi jih ta monarh vzel resno, Nemija lahko postala vodilna v industrijski revoluciji in gospodar Evrope.

Na dvoru Karla von Hessen-Kassel je grof prvi povedal, da je postal star. Dne 27. februarja 1784je menda umrl na rokah dveh sobaric. Pogreb naj bi bil dne 2. marca 1784, kar je tudi vpisano v cerkvenem registru kraja Eckerfoerde. Ko pa so dneve zatem odprli krsto, je bila ta prazna! Potem je sledil njegov s strani mnogih pri potrjen nastop na velikem sreanju okultistov dne 15. februarja 1785 v Wilhelmsbadu. Na sreanju so bili prostozidarji, iluminati kot tudi nekromanti in so razlagali razline poglede lo. Tam se je pojavil v spremstvu slavnega italijanskega pustolovca in alkimista Cagliostra, dunajskega zdravnika Franza Mesmerja, ki je tudi utemeljitelj ivalskega zdravi/nega magnetizma ter francoskega pisatelja in filozofa Louis-Claude Saint Martina.

20

Od se je spet preteno zadreval v Franciji in opozoril plemstvo pred prihajajoo revolucijo. Vendar pa ga spet niso resno jemali. Leta 1789je odpotoval na vedsko, da bi kralja G ustava . obvaroval pred mono boleznijo. Ljudem, med katerimi se je gibal, se je zdel pouen o notranjem pomenu ivljenja in ker je predvideval prihajajoo revolucijo -jih je tolail z upanjem na f inosnovni svet - onostranstvo.

Tako je prerokoval Mariji Antoinetti dan in uro njene smrti leta 1793. Kraljica sama je potrdila, da se ji je v celici prikazal grof z njegovim duhovnim telesom (astralnim telesom) in njeno duo pripravil tako, da ji je dal zagotovilo krasnega ivljenja v onostranstvu, kar ji je vlilo plemenito dro pred giljotino. Pozneje je kralj Gustav III. o tem pripovedoval svoji prijateljici in kronistki Madam d'Adhemar, ki je e vedno verjela, da je grof Saint Germain videti star 45 let in da jo bo e petkrat obiskal. Pozneje je sama potrdila, da se je tako tudi izpolnilo. Zadnjikrat je bilo to leta 1820 na veer umora vojvode de Berryja. Tudi potem je bil vedno znova viden, predvsem v okultnih krogih, o emur pa, koliko jaz vem, ni nobenih zapisov ali pa zelo malo. Leta 1821 se je zadreval na Dunaju in tam govoril z madam de Genlis. Tudi leta 1836- torej 52 let po njegovi uradni smrti- se je pojavil na pogrebu Karla von Hessen-Kassel, kjer ga je prepoznalo veliko oseb. Pogreba se je udeleilo ve tiso ljudi. Leta 1842 naj bi bil tesen prijatelj lorda Lyttona. Leta 1867 se je udeleil sreanja Velike loe v Milanu in pozneje navdihnil Chopina in ajkovskega. I n nazadnje je trdila slavna teozofinja dr. Annie Besant (naslednica Helene Blavatzky), da je sreala grofa prvi leta 1896. Od kod mu njegove vedenje o alkimistinih postopkih? Od kod izhaja njegove bogastvo? In kako to, da se ni staral ali vsaj ne bistveno, kar so potrdile tevilne prie? Pri njegovi zgodbi se lahko prestavimo v filmskega junaka Highlanderja, ki ima vedno svoj mladi videz, eprav se njegovi prijatelji skozi desetletja starajo. Je nesmrten ali pa celo popotnik skozi as? Razen njega samega, ne ve verjetno nihe Dejstvo pa je, da je svoje poslualce preseneal, ko je opisoval iznajdbe, ki so bile v 18 stoletju e neznane eleznica in parnik. Od kod je vedel za to? ele v tridesetih letih zadnjega stoletja je znova zazvenelo njegovo ime v mnogih uesih. Pojavil se je nekemu Amerianu na gori Mount Shasta v severni Kaliforniji vendar tako, da se je pred njegovimi omi materializiral in pozneje na ta nain tud izginil. (To goro sem medtem obiskal tirikrat, vekrat prehodil in se pogovarjal z velike ljudi, vendar nihe ni vedel povedati kaj bolj konkretnega o Saint Germainu).Tem\ Amerianu je Saint Germain potrdil, da je lan Bele bratovine. Bela bratovina je po njegovih besedah skupina bitij vije dimenzije, ki nadzorujejo razvoj na naem planetu in podpirajo due pri njihovem duhovnem izobraevanju. Skrajno zanimivo pri pripovedi v obeh knjigah avtorja Godfre-ja Ray-a Kinga kateremu naj bi se Saint Germain prikazal na gori Mount Shasta, pa je predvsem to, da se dotikajo podroja, ki sem ga obdelal v moji knjigi Notranji svet v obliki romana namre tematike votle zemlje. Po teoriji votlega sveta je zemlja votlo telo in ima -tu se podatki razhajajo -veji ali manji prostor v centru, kjer prebivajo, in do katerega se pride preko dveh odprtin n a severnem in junem teaju. Po tej teoriji je zemlja organizem (podoben celici, ki i m a jedro), ki naj bi sredi votlega prostora ravno tako imel jedro v obliki centralnega sonca vsaj tako poroajo ljudje, ki naj bi tam e bili. Zemlja sama diha in pri tem gibanju se teaja odpirata in zapirata. Eskimi iz raz1inih plemen so trdili, ko so jih polarni raziskovalci spraevali po njihovem poreklu, da prihajajo iz deele, v kateri sonce nikoli ne zaide in pri tem pokazali proti severnemu teaju. Polarni raziskovalci Scott, Peary, Amundsen, Nansen in Byrd so skladno poroali, da je nad 77 stopinj irine topleje, da se naenkrat znajde v morju s sveo vodo, in vsi 21

Kdo je grof Saint Germain?

so ob doloenem asu videli dve sonci. Admiral Byrd celo trdi v njegovem slavnem dnevniku, da je priel v zlato mesto, kjer se je sreal s kraljem in ljudstvom prastare civilizacije ter da so ga prijazno sprejeli. Primanjkuje nam prostora, da bi bolj podrobno obdelali teorijo votlega sveta. Dejstvo pa je, da je celotna zemlja prepreena z prastarimi tunelskimi sistemi, ki so bili neko bivalni in v katerih so nali stroje in druge artefakte. Jaz sam se e bil v takem sistemu tunelov, ki naj bi vodili do velikanskih podzemeljskih mest, v katerih menda e vedno prebivajo stare civilizacije. Tako sem v centralni A meriki govoril z moem, ki ima dostop do teh mest in mi je povedal kar nekaj zanimivosti o prebivalcih teh mest. Leta 1989 sem imel pomembno doivetje. Takrat sem se nahajal v Sedoni, Arizona, zelo lepem, z rdeimi skalami obdanem mestecu, ki je okoli dve uri vonje z avtom oddaljen od Phoenixa. To ni samo Meka duhovno zainteresiranih v ZDA, ampak hkrati tudi kraj, kamor se je naselilo veliko tevilo milijonarjev - ali pa ga imajo za drugo bivalie.

22

Na zahodnem koncu Sedone se nahaja dolina Boynton-Canyon. O tem kanjonu govori zgodba, ki mi jo je pripovedoval zdravilec iz plemena Lakota Sioux, ko smo opravljali ceremonijo v sosednji dolini. Poroal je o asu, ko so Indijance preganjali beli moje. Neki general njegovo ime sem, al, pozabil je s svojo kompanijo zasledoval skupino Indijancev in jih pognal v Boynton-Canyon. Ker je ta kanjon brez izhoda, je general mislil, da bo tam Indijance zlahka ujel. Ko pa je pozneje s svojimi momi priel v dolino, tam Indijancev ni bilo. Zdravilec je poroal, da je v tem kanjonu vhod v tunel, ki pod zemljo vodi do Kalifornije, torej okoli tristo milj dale. Ta tunel, je nadaljeval, niso napravili oni, temve ga je zgradila druga prastara civilizacija. Indijancem ni dovoljeno, da bi se dotikali artefaktov, ki se nahajajo v tunelu, kaj ele da bi jih odnesli. Kar imajo Indijanci za skrunitev svetega, pa naj ne bi za ameriko vojsko predstavljalo nobenih ovir. Potem ko so v Boynton-Canyonu zgradili ene vrste rekreacijsko obmoje z igrii za tenis in monostjo prenoitve, so se lotili tunelov. Radoveden, kot pa sem, sem se nekega dne z dvema prijateljicama podal na pot in smo plezali po okolici, vendar nas je en ranger odgnal. Nekaj dni pozneje sem spet sreal tega rangerja in zaela sva se pogovarjati. Ko je zvedel, da sem Nemec, mi je povedal, da so tudi njegovi .stari stari prili iz Nemije in tako sem pri njem dobil eno toko zame. Klepetala sva o tem in onem, dokler se nisem dotaknil BoyntonCanyona. Priznal je, da se tam odvijajo udne stvari. Odkrili so tunel, ki je tako velik, da se vojska vanj vozi s kamioni in od tam odvaa neke stvari. Ljudje so videli v okolici neteto NLP in tudi on sam je enkrat videl letei disk, ki je letel direktno v goro- to je bilo malo naprej pri Bell Rocku. Ponoi, ko gre v patruljo, lahko slii pod zemljo udne ume kot delo strojev ... Eno leto pozneje sem prek amerikega generala, mojega prijatelja, sreal nekega gospoda iz CIA, ki je bil zraven v enoti, ki je delala v tunelu v Boynton-Canyonu. Dejal je, da je bilo rekreacijsko obmoje le krinka, da bi tam lahko nemoteno delali. Nali so velikanske stroje iz kovine, ki na zemlji sploh ne obstaja in so jih odpeljali v Area 51 na nadaljnje raziskave. Pokazal mi je sliko enega takega stroja, ki je izgledal kot sekstant, ki pa je imel premer tiri ali pet metrov. Malo me je spominjal na zvezdna vrata v filmu Stargate. Mo je naprej pripovedoval, da so v tunelu vrtali naprej z velikanskimi vrtalnimi stroji, ki jih je izdelala Rand-Corporation. Medtem so pod celimi ZDA zgradili sisteme tunelov in e podzemeljskih mest, ki se med seboj povezujejo z vlaki. Stare tunele predhodnih kultur povezujejo z novimi, je menil. Ta podzemeljska mesta so zgrajena na najviji ravni in so namenjena svetovni eliti za primer globalne katastrofe e. On sam je e vekrat bil tam in dostop do tunelske mree je v skoraj vseh velikih amerikih mestih - deloma z dvigali v velikih javnih poslopjih. Ko si enkrat znotraj sistema, te nihe ve ne sprauje. Ta tunelski sistem je absolutno samozadosten. Tam so uporabili tehnologijo, ki e meji na znanstveno fantastiko. Izjave moa se skladajo z mojimi raziskavami v Avstraliji. Tam se juno od Ayers Rocka nahaja menda najveje podzemeljsko vojako obmoje na svetu - Pine Gap. Aprila 1992 sem intervjuiral v Sidneyu neko gospo, ki ne eli biti imenovana, ki je delala pri avstralskem istilnem podjetju in je po njihovem naroilu prihajala v podzemeljsko letalsko oporie Pine Gap povedala je kljub gronji zelo visoke kazni, da je Pine Gap globok okoli 13 km, da deluje na temelju proste energije, da obstajajo podzemna jezera, visei vlaki in da sami pridelujejo zelenjavo, sadje in tako naprej. Po uradnih informacijah lahko Pine Gap brez problemov prestane atomski napad. In kot zahteva zakon resonance, sem tri tedne pozneje v kampu sreal moa iz britanske skrite slube, kije dve leti sluil vojsko v Pine Gapu. Bil je po rodu Britanec in se je elel spet vrniti tja p ripovedoval je, daje videl stvari, ki so ga popolnoma osuple. Tega veera je e imel kar nekaj piva v sebi, ko mi je o tem govoril. Mrmral je nekaj o klonih loveka in kozmini tehnologiji. Ko sem ga hotel naslednje jutro bolj podrobno izpraati, je e izginil.

23

Pa se spet povrnimo k naemu grofu Saint Germainu:

Ta je Amerianu Godfre Raju Kingu zatrdil, da se zadruje preteno v takih tunelskih sistemih in podzemeljskih obmojih z raunalnikimi napravami, s pomojo katerih komunicira z zavezniki na Veneri! Zanimivo, mar ne? Ali ni el tudi Jezus za tri dni v notranjost zemlje, potem ko so ga sneli s kria Moj prijatelj Al Bielek, ki je tako kot njegov brat in tudi njegov oe desetletja delal za ameriko skrito slubo, se je ravno tako intenzivno ukvarjal z grofom in je trdno preprian, da ta ivi e danes in sicer v . rdi, daje izvedel iz meni neznanega vira, da mora Saint Germain vsakih 65 let napraviti pomlajevalno kuro, ki naj bi trajala dva tedna. Po tem naj bi imel spet mir naslednjih 65 let. Al Bielek sain o sebi pravi, da je bil med eksperimentom amerike marine (US NAVY) leta 1943tako imenovani Philadelphia-eksperiment-, pri katerem naj bi ladja USS Eldridge postala nevidna za radarje, prestavljen v asu. Al Bielek ne trdi samo, daje bil takrat prestavljen v asu, temve tudi, da so se ele po tem nesrenem dogodku zaela prava raziskovanja in da eksperimentirajo s potovanji skozi as e danes. To trditev bo eden ali drugi ocenil kot zelo tvegano. Dejstvo pa je, da je grof Saint Germain o sebi trdil nekaj podobnega. V publikaciji Petra Krassa o Saint Germainu sem nael zelo zanimivo epizodo. Sandra Grabow jo je nala v dnevniku iz leta 1618, ki ga je spisal neki deelni vojak. Ta je v dnevniku poroal o doloenem gospodu Montsalveri-ju, o katerem se domneva, da je bil grof s svojimi tevilnimi psevdonimi. Citiram Petra Krassa: Sode po dnevniku deelnega vojaka, je Montsalveri (alias Saint Germain?) nekega dne priel v gostilno in tam vzbudil veliko pozornost med gosti s svojim nenavadnim nastopom in udnimi izjavami. Dokler se gostilniarka ni mogla ve zadrati in je hotela od tujca izvedeti: 'Ste mogoe arodej?' Montsalveri se je moral ob tem naivnem vpraanju nasmehniti in je odgovoril: 'Imenujte to tako, gospa, vendar me ne boste nali na sejmih, trgih ali podobnih mestih. Mojo umetnost izvajam prosto profesionalno. Imenujte me Showman, Televizionar ali kot elite. Ime za to je zvok in dim ... ' Kdor bi v dananjem asu, polnem elektronskih in tiskovnih medijev tako odgovoril, tega bi zagotovo razumeli. Vendar pa je dnevnik tistega deelnega vojaka napisan pred 380 (!) leti in ta preprosti mo je sreal tega zagonetnega moa pred skoraj 400 leti! Kdo pa bi lahko e takrat uporabil besedico 'Televizionar '? 24

Vendar to e ni bilo vse, kar so osupli in zmedeni kmetje leta 1618 lahko sliali. Montsalveri je marsikaj poroal iz leta 2000. e so mu kmetje verjeli ali pa so se le zabavali, ostane odprto. Nekateri od kmetov so vsekakor hoteli ve izvedeti od udnega obiskovalca: 'Povejte nam kaj iz vaega ivljenja', in mo je to rad storil: 'Rad vam ustreem, saj se je v par tisoletjih kar nekaj tega nabralo. ' Tako je Montsalveri pripovedoval o vozovih, ki se -ne da bi jih vlekli konji- z lastno mojo lahko divje hitro gibljejo naprej; o vozilih, ki se lahko z lastno mojo dvignejo v zrak in potem letijo v doloene smeri. Poroal je o strojih, ki lahko izvajajo samostojne miselne procese. Vendar Montsalveriju e ni bilo dovolj. Komaj je konal s svojimi fantastinimi pripovedmi, je prosil zaudene kmete, da podpiejo nek pergament. Vendar ne z navadno peresno cevko. Neznanec je nenadoma potegnil iz epa majhno stvarco s trico in okoli stojee povabil, da vzamejo to pisalno napravo: 'Piite s tem - je iz leta 2000!' Eden za drugim so eleno napravili. Montsalveri se jim je zahvalil in trico zopet spravil v svoj ep- in naslednji trenutek izginil brez sledu. Kot bi se v zemljo pogreznil. Tisti vojaki, ki so stali okoli pripovedovalca zgodb, so ga obupano iskali. Preiskali so vse kotike v gostilni in eprav so se e tako trudili, neznanca ni bilo; kot da je izpuhtel v zrak Tako je poroilo po Petru Krassa. Prej o m enjenega Ala Bieleka, ki trdi, da obstaja skrivni projekt v ZDA - MontaukProjekt pri katerem ljudi poiljajo skozi as, pogosto zasmehujejo zaradi njegovih izjav. Ko pa beremo take zapise, kot je ta iz dnevnika deelnega vojaka, potem pa zgleda, da le mora biti nekaj ve pri tej stvari, kot pa bi menili na prvi pogled. Dobri mo, ki se je izdajal kot Montsalveri, se je pojavil leta 1618, uporabljal besede Showman in Televizionar, pripovedoval o raunalnikih in je imel s seboj pisalno napravico iz leta 2000 bodisi kemini svinnik, svinnik ali tintni svinnik. In vse to je dokumentirano z dnevnikom, ki e danes obstaja. Je bil ta lovek, pri katerem gre najverjetneje za grofa Saint Germaina, popotnik skozi as? Saint Germain sam nam nakazuje v tej smeri z njegovo izjavo: Potujem skozi as in se nezavedoma nahajam v daljnih deelah. e bolj razburljivo pa se bere poroilo slavnega francoskega filozofa Voltaira. Iz Voltairovega zadnjega pisma grofu Saint Germainu z dne 6. junija 1761 (z njim se je pred tem e dolgo dopisoval) preberemo naslednje nadvse revolucionarne vrstice: Odgovarjam na Vae pismo, gospod, ki ste mi ga pisali v aprilu, kjer mi razkrivate strane skrivnosti, vkljuno z najhujo od vseh skrivnosti, ki za starega moa, kot sem jaz, sploh lahko obstaja- ura smrti. Hvala Germain, Vae dolgo potovanje skozi as razsvetljuje moje prijateljstvo do Vas, do trenutka, ko se bodo Vaa razkritja izpolnila priblino sredi 20. stoletja. Govoree slike so darilo za as, ki mi e preostane, vendar pa bi Vas lahko Vaa udovita mehanska leta/na naprava spet pripeljala nazaj k meni. Adijo, moj prijatelj. Voltaire, kraljevi plemi. Na kakne strane skrivnosti je grof mislil? Na prvo in drugo svetovno vojno, atomsko bombo na Hiroshima in Nagasaki, priprave na Nov svetovni red? Mnogo bolj zanimiva pa je pripomba Vae dolgo potovanje skozi as. Je Saint Germain dejansko popotnik skozi as? Kaj je zaupal Voltairu? In kaj so govoree slike? Je Saint Germain dal Voltairu video-igrico na baterije; ali pa Laptop na solarni pogon z leksikonom na CD-Rom-u. Peter Krassa domneva, da gre za normalno gramofonsko ploo - mogoe 25

gramofon na roni pogon - ker e ni bilo elektrinega toka, ki ga stereo -naprava ali televizija rabi. Jaz pa menim, da gramofonska ploa ni govorea SLIKA. In kaj je mehanska letalna naprava- in to v letu 1761? Uradno sta prvi let izpeljala brata Wright leta 1904. Gre pri grofovi letalni napravi za navadno letalo ali pa mogoe nekaj drugega? Veliko odprtih vpraanj, na katere bomo mogoe pozneje dobili odgovor. Obstaja pa e en nadaljnji, zanimiv in ravno tako spektakularen dogodek, tokrat iz leta 1914, v katerega bi bil tudi lahko vpleten grof Saint Germain. Gre za doivetja zgornje bavarskega mizarskega mojstra Andreasa Rilla. Kot 33letnega so ga leta 1914, na zaetku prve svetovne vojne, vpoklicali k vojakom in ga poslali na fronto na Vogeze. Kot Andreas Rill tako so bili tudi vsi ostali vojaki trdno prepriani, da se bo vojna konala najpozneje do boia - vendar je bilo isto drugae. V dveh pismih, ki so bili takrat znani kot vojna pisma, je Andreas Rill pisal svoji druini 24; in 30. avgusta 4, da je sreal nenavadnega tujca, ki mu je poroal o udnih stvareh. Tega moa je Rillov poronik prijel kot civilista na vojaki fronti pri Metzu in mu niso pustili pobegniti, ker so ga imeli za vohuna. Kot se je kmalu izkazalo, je neznanec obvladal veliko jezikov in se je pogovarjal z vojaki nemko in francosko. Predvsem pa je zbegal vojake z njegovimi prerokbami o prihodnosti, ki pa so se njegovim poslualcem zdele neverjetne. Smejali so se izjavam tujca in ga oznaili za spinada (za loveka, ki se mu blede). Iz Rillovega prvega pisma z dne 24.8.1914 izvemo naslednje: Ko bi Vi vedeli, kaj nas vse aka, bi e danes odvrgli oroje, vendar pa mi seveda ne smemo verjeti, da nekaj vemo o svetu. Vojna je za Nemijo izgubljena, potem pride revolucija, vendar ne bo prilo do izbruha, ker eden gre in drugi pride. In postali bomo bogati; vsi postanejo milijonarji (inflacija v dvajsetih letih; vse pripombe v oklepajih so moje) in toliko denarja bo, da ga bodo metali skozi okno in nihe ga ne bo ve pobral. Vojna se nadaljuje pod strogim nadzorom in ljudem ne gre slabo, toda niso zadovoljni. Da naj bi Nemci izgubili prvo svetovno vojno, Andreas Rill, ki je pisal pisma, niti ni hotel verjeti. Tudi druge izjave so se mu zdele sumljive. Pie: ...Priel bo mo (Hitler) iz nije stopnje in bo v Nemiji napravil vse enako, in ljudje ne smejo ni ve govoriti, in sicer s tako strogostjo, da nam poene strah v kosti. Ta jemlje ljudem ve, kot daje, in kaznuje ljudi na grozovit nain, ker v tem asu izgubi pravica svojo pravico, in veliko je bahaev in prevarantov. Ljudje postajajo revneji, ne da bi to sploh opazili. Vsak dan so novi zakoni in mnogi bodo zaradi tega marsikaj doiveli ali pa celo umrli. Ta as se zane okoli 1932 in vse se vrti po diktatu enega moa. Potem pride as 1938. Ljudstva bodo napadena in oborouje se na vojno. Vojna (druga svetovna vojna) se slabo kona za tega moa in njegove pripadnike. Ljudstvo vstane z vojaki, ker se odkrije cela lumparija. V tem asu se ne sprejme nobene funkcije ali podobno, vse se izobesi ali pa obesi pod vrata ali pa pritrdi na okenski kri. Odkrivajo se neloveke stvari. Ljudje so zelo revni in elegantnih oblek ni ve. Ljudje so veseli, e se lahko obleejo v vree. (povojni as). Tudi zmagovalci ne dobijo niesar. Nemija je raztrgana in nastopi novi mo (Adenauer), ki vodi novo Nemijo in jo spravlja gor. Kdor ima potem najbolj pridno 26

ljudstvo, dobi vladarstvo sveta. Anglija postane najrevneja drava v Evropi, ker je Nemija najbolj pridno ljudstvo na svetu.<< In v drugem pismu z dne 30.8.1914 pie: V letnem tevilu 4 in 5 (1945) se bo Nemijo pritiskalo z vseh stran, in drugo svetovno dogajanje je konano, in mo izgine, nihe ne ve kam (Je Hitler zares umrl v Berlinu?), in ljudstvo stoji tu in se ga e ropa in uniuje do neskonnosti, toda tudi sovraniki med seboj ne strinjajo. Temni bodo vodili, ljudstva bodo pomirjali z veliko obljubami, zmagovalci pridejo na isto kot premaganci. V Nemiji pridejo potem vlade, toda ne morejo izpeljati svojega cilja ( druite-. petdesetih letih), ker se njihov namen vedno znova preprei. Mo in znak (Hitler kljukasti kri) izginejo in nihe ne ve kam (obstajajo vojaka poroila, da naj bi Hitlerja sreali v juni Ameriki), toda prekletstvo znotraj ostaja. Ljudje moralno tonejo 1 globlje in postajajo slabi. Stiska postaja vse veja in zahteva veliko rtev .Luciferji se posluujejo celo vsemogoih izgovorov in religij, da bi odvalili krivdo za hudiev zloin Vendar pa je ljudem vseeno, saj v tem asu dober lovek skoraj ne more ve obstajati se ga zatira in uniuje. Potem se ljudje sami dvignejo eden proti drugemu, kajti sovratvo in nevoljiv. rasteta kot trava, in se vse bolj pribliujejo dnu. Zasedbene sile se loijo in odidejo z nagrabljenim plenom oropanega, kar jim prinese tudi e zelo veliko nesree. In nesrea tretjega svetovnega dogajanja (tretja svetovna vojna) se zaenja. Rus napade juno Nemijo. Ampak samo kratek as, in prekletim ljudem se pokae, da h obstaja, ki temu dogajanju naredi konec. V tem asu se bodo dogajale strahote in ni bo pomagalo ljudem, kajti ti ljudje so predale prili in ne pridejo ve nazaj, ker n posluali opozorila. Potem bodo ljudje, ki so e tu, mirni. In naprej: ...med njimi bo zavladala bojazen in strah, kajti zdaj imajo as premisliti iz tega potegniti nauk, kar prej niso hoteli. Na koncu tega hudievega asa bodo pr prepriani zmagovalci k premaganim po nasvet in pomo, ker je tudi njihova usoda te Kajti vse lei na tleh kot poast ... Kdo ve, e bomo do takrat e iveli, in ni za verjeti. piem samo zato, da boste videli, kaj vse je rekel, in od otrok pa ta as ne doivi nobeden. Kajti pri tretjem dogajanju bo Rusija vpadla v Nemijo in gore bodo pljuvale ogenj Rusi bodo vse vojne naprave pustili. Do Donave in Inna bo vse zravnano z zemljo. Rt bodo tako plitke, da mostov ne bodo rabili. Ob reki I sar se ljudem ne bo zgodilo hudega, med njimi bo le stiska in revina. Slabi ljudje bodo unieni, tako kot e poz. snei, in tudi religija bo oiena. Toda cerkev dobi slavo zmage. V Rusiji bodo unieni vsi oblastnei, in trupla tam ne bodo ve pokopavali in leijo tleh. Lakota in unienje je v tej deeli kazen za njihove zloine .... In: Rusija bo odb ker bo narava posredovala. V juni Nemiji bo kraj, kjer bo nastopil dogodek. Kasneje pridejo ljudje z vsega sveta, da bi si ta kraj ogledali. Pape bo prisoten pri sklepanju miru. Pred tem pa mora e beati, ker ga oznaijo za izdajalca. Pride v Koln, kjer samo ruevine, vse je unieno. e pred njegovo smrtjo leta 1958 je Andreas Rill rekel svojim sinovom glede t r e t j e svetovne vojne:
Trajala bo le kratek as. Jaz je ne bom ve doivel, ampak vi, fantje mislite e name.

O tretji svetovn1 vojni je rekel tudi, da bosta Anglija in Amerika zaposleni sami s seboj (terorizem, naravne katastrofe?). In potem je e dodal: Ko smo naega ujetega civilista na koncu e kar naprej silili k nadaljnjim napovedim, je ta le vedno znova menil: 'Ko bi vi vedeli, kaj imate pred seboj, bi debelo pogledali!' Je bil tudi ta preroki civilist grof Saint-Germain? Kdo ve? Vendar pa lahko o grofu trdimo, da mu je bilo vedno do tega, da podpira loveki razvoj - tako v tehninem kot tudi duhovnem pogledu. Ker je bilo zelo teko njegovo ogromno znanje uveljavljati na cesarskih in kraljevskih dvorih- zaradi intrig na razlinih dvorih in sebinih monarhov -, se je odloil, da znanje zaupa razlinim skrivnih loam, predvsem ronim kriarjem. Vendar ni bil nobeden izmed njih. Posredoval jim je znanje, ki ga ti sicer ne bi nikoli dobili, v upanju, da bodo ti bolje in bolj konstruktivno ravnali z njim, kar pa ti tega niso storili. K temu se e vrnemo pozneje. Dejstvo je, da so samo izjave, ki izhajajo direktno iz grofov ih ust, preete z modrostjo in njegovi nastopi so posejani s udei, da se postavlja vpraanje, od kod grofu Saint Germainu vse to vedenje. Poglejmo e en zelo zanimiv dokument, ki obstaja o grofu. Ko je grof leta 1788 obiskal razline loe, je 27

naletel tudi na premonega knjiniarja Rudolpha Grifferja, ki je bil znan v ezoterinih krogih na Dunaju, ter na ravno tako dobro situiranega kompanjona barona Lindena. Ko jim je grof Saint Germain predstavil presenetljive eksperimente orientalske znanosti in je prila ura slovesa, je presenetil njegove gostitelje s e eno pokunjo njegove znanja. Franz Graffer je pisal o tem v njegovih Kleine Wiener Memoiren (Mali dunajski spomini): Saint Germain je poasi prehajal v slovesno razpoloenje. Par sekund dolgo je bil tog, odrevenel kot kip; njegove sicer energine oi so bile brez leska in barve. Takoj nato je spet oivelo njegovo celotno bitje. Z roko je napravil gib kot znak odpustitve, potem je spregovoril: 'Odhajam. Vzdrite se obiska. Enkrat me boste e videli. Jutri ponoi potujem; potrebujejo me v Konstantinoplu, potem v Angliji, kjer pripravljam dve iznajdbi, ki jih boste imeli v naslednjem stoletju: eleznica in ladje na parni pogon. V Nemiji jih bodo potrebovali, ker bodo letni asi poasi izostajali. Najprej pomlad, potem poletje. To je postopno prenehanje sveta! Vse to vidim. Astronomi in meteorologi ne vedo niesar, verjemite mi. Morali bi tudirati v piramidah, kot sem jaz. Proti koncu stoletja bom izginil iz Evrope in se podal v obmoje Himalaje. Moram poivati in si odpoiti. Vendar pa se bom v nekaj desetletjih zopet oglasil - v natanno 85 letih bodo ljudje spet usmerili name njihove poglede. Dobro ivite, moji prijatelji. Rad vas imam!' Kaj nam je hotel grof povedati z njegovo izjavo, da potuje v Himalajo, da bi se tam odpoil , vam bom razloil v naslednjem poglavju. Bodite radovedni na eno od naj nenavadnejih zgodb, ki ste jih sploh kdaj sliali. Tiho mi sledite, vendar pozorno skozi vrata, za katerimi se nam odpira nadaljnji skriti svet. Zdaj razkrivamo ...

SKRIVNOSTI HIMALAJE
Ogledali si bomo napete doivljqje ruskega oesnega zdravnika prof.dr.med. Ernsta Muldaeva, ki je svoje raziskave objavil v svoji knjigi Tretje oko - spektakularna spoznanja o izvoru nae civilizacije (leta 2001 izla v nemkem jeziku). Dr. Muldaev je oesni zdravnik in na svojem podroju eden najvejih korifej v Rusiji. Prepotoval je ez 40 deel in letno opravi 300 do 400 kompliciranih oesnih operacij - torej je dobro prizemljen. Ernst Muldaev je pred par leti naletel na zanimivo danost. In sicer ima cornea - oesna roenica pri vse ljudeh na svetu enako velikost, bodisi pri osebi, ki je velika 1,80 metra, bodisi pri otroku. Dejansko je to edini del lovekega telesa, ki je enako velik pri vseh ljudeh. Muldaev je delal raziskave na ve kot tiso ljudeh in ugotovil, da roenica raste samo do etrtega leta starosti in potem ostane naprej enako velika. Muldaev je nadaljeval s svojimi raziskavami. Raziskal je monost, da bi na podlagi predela med omi iznael diagnostini postopek za psihine kot tudi fizine bolezni in je opravil tovrstne raziskave pri okoli 1500 ljudeh. Izhajajo iz dejstva, da tipajoi loveki pogled (kot skener) iz med oesnega predela odvzema geometri ne informacije, je napravil fotografije tega predela {slika 11).

28

S pomojo raunalnikega sistema, ki je ta predel predstavil na ekranu in lahko analiziral geometrine parametre, je nastal odloujoi preboj: Grade na pri vseh ljudeh enako veliki oesni roenici kot konstanti, je na5tal diagnostini postopek, s katerim lahko Muldaev s pomojo med oesnega predela doloi ne samo psihino in fizino stanje osebe, temve lahko rekonstruira tudi celotno glavo velikost in obliko lobanje. Na podlagi materiala, zbranega na 1500 preiskanih ljudeh, smo ta princip izboljali. Popolne natannosti vsekakor nismo dosegli, ker smo nali 22 karakteristik oesne geometrije, medtem ko samo dve od njih predstavljata oba tirikotnika ... Ker so osebni oesno geometrijski parametri povezani z geometrijskimi karakteristikami obraznih potez in celo z nekaterimi deli telesa, obstaja monost rekonstrukcije zunanjosti loveka na podlagi geometrijske karakteristike oesnega predela ... Konno pa edina konstanta lovekega telesa - premer oesne roenice - lei na obmoju oesno geometrijske sheme kot kazalec za to, da ta predstavlja mersko enoto " oesni geometriji. .. Za praktino uporabo oesne geometrije se lahko predvidevajo naslednje monosti: l. identifikacija oseb; 2. rekonstrukcija zunanjosti loveka; 3. doloitev mentalne karakteristike osebnosti; 4. objektivna analiza ustev in obutij loveka; 5. diagnoza psihinih in fizinih bolezni; 6. ugotovitev nacionalnosti in 7. raziskovanje izvora lovetva Na tej podlagi je Muldaev s svojimi sodelavci raziskoval naprej. Uspelo mu je jasno doloiti ljudsko pripadnost oziroma raso tistega, igar oesni predel so imeli pred seboj. V svoji knjigi natanno opisuje, kako so preuevali razline loveke rase in jih analizirali, da bi s pomojo oesne geometrije dognali izvor lovetva. Dr. Muldaev in njegovi sodelavci so raziskali vseh 35 znanih lovekih ras (po A.Jarcho) in ugotovili naslednje: Skupaj so nae oesno geometrijske raziskave -poleg nekaterih nadaljnjih hipotez - pokazale, da se je lovetvo razvilo iz enega samega porekla, iz genov enega prednika in ene prednice. Nastalo je v Tibetu, potem pa se je razirilo po celem svetu. Muldaev je torej e v zaetku svojih raziskav priel do spoznanja, da imajo vsi ljudje izvor v Tibetu. Grade na tej teoriji, je skupaj s svojimi sodelavci usmeril svojo pozornost na obmoje Himalaje. Prili so do osupljivega spoznanja, ko je prijatelj Muldaeva fotografiral en par oi, naslikan na vseh tibetanskih templjih (slika 12).

29

e istega dne je Muldaev zael s pomojo raunalnika analizirati te oi po znanih parametrih in napravil rekonstrukcijo glave (slika 13). Dr. Muldaev tako opisuje svojo prvo analizo: Prvi, opazili smo, da manjka nosni koren, ki vedno obstaja pri sliki navadnih oi. Oemu pria manjkajoi nosni koren? Znano je, da pri dananjem loveku pokriva nosni koren notranji del vidnega polja. Zunaj znaa vidno polje 80 do 90 stopinj, znotraj pa 35 do 45 stopinj. Zato razpolaga dananji lovek z binokularnim vidom (gledanje z dvema oesoma, pri emer vidi volumen objekta in zazna oddaljenost do tega) v obmoju 35 do 45 stopinj, in ne 80 do 90 stopinj na vse strani. Ta neudobnost, ki jo povzroa nosni koren, podnevi ni bistvena, malo bolj pri umetni lui, pri svetlobi rdee lui pa e precej moti, ker oteuje orientacijo v prostoru. Brez nosnega korena bi lahko ljudje v obmoju 80 do 90 stopinj binokularno videli na vse strani, kar bi olajalo orientacijo v prostoru z rdeo lujo. Muldaev se je glede na to vpraal, e je lastnik tega nenavadnega para oi ivel v okolju, kjer je bil izpostavljen rdei svetlobi? Preueval je stare zapise in nael pri Nostradamusu omembo, da je pretekla civilizacija Atlantov ivela v krvnordei obarvanosti: Nebo je bilo rdee, drevesa so bila rdee obarvana in tako naprej. Nostradamus je v svojem besedilu pojasnil, da je po teajnem premiku prilo tudi do premika zemeljske osi in s tem do drugane barve neba. Torej predstavljajo oi. na tibetanskih templjih oi loveka pretekle civilizacije - oi Atlanta!

Dr.Muldaev naprej: Drugi, pozornost nam je vzbudil neobiajni zgornji lok veke na oeh, ki so naslikane na templjih. Medtem ko imajo oesne veke dananjega loveka jasno obliko kronega loka, so oesne veke na oeh s templjev v sredi poveznjene navzdol, kot da visijo ez oesna roenico. O em to pria? Predvsem o tem, da oesna rea pri zaprtih oeh ni popolnoma zaprta, ker to prepreuje v sredi poveznjena zgornja veka. V tem primeru lahko oi ohranijo periferno gledanje skozi stranska obmoja roenice. Vendar pa, ker manjka nosni koren in ima gledanje binokularni karakter v celotnem vidnem polju, vkljuno periferna obmoja, je lastnik teh nenavadnih oi v stanju gledati tudi z zaprtimi omi. e ena znailnost teh oi je osupla Muldaeva: Navzdol in navznoter povleeni oesni koti. To pria o moneji proizvodnji solzne tekoine, kar je nujno potrebno za ohranitev oesne vlanosti pri nepopolno zaprti oesni rei. Vendar kaj lahko pojasni nepopolno zaprtje oi in s tem povezano ohranitev orientacijskega gledanja? Dr.Muldaev je nael za to edino pojasnilo: Potreba po zavarovanju obutljive oesne roenice pri hitrem plavanju pod vodo! )

Od Nostradamusa je Muldaev izvedel o Atlantih, da so se ti lahko dolgo zadrevali pod vodo in da so imeli podvodne plantae. Dr.Muldaev pojasnjuje svoja nadaljnja razmiljanja: Tretji, slike na tibetanskih templjih so imele namesto nosu narisana odprtino spira/ne oblike. Kaj je to? e so Atlanti dejansko deloma iveli pod vodo, bi lahko ta spira/na odprtina predstavljala ene vrste ventilno diha/no odprtino. Podobne ventilne dihalne odprtine imajo morske ivali (delfini, kiti in drugi) in take odprtine pomagajo (z razliko od obiajnega nosu) zanesljivo prepreiti vstop vode v dihalne poti med bivanjem pod vodo. 30

etrti: Slike na tibetanskih templjih kaejo sredi nad omi znak v obliki kapljice, priblino tam, kjer si tudi indijske ene nariejo lepotna piko. Ta znak v obliki kapljice najverjetneje predstavlja hipotetino 'tretje oko'. Znano je, da je nekdaj v starih asih tretje oko obstajalo pri ljudeh (o tem priajo podatki iz embriologije). Pri dananjih ljudeh pa je ostal od tega le okrnek - epifiza. (eerika), skrit globoko v notranjosti moganov. Po splonem mnenju naj bi bilo tretje oko organ loveke bioenergije (med drugim telepatije) in je lahko, po legendah, delalo udee- prenos misli, vplivanje na gravitacijo, zdravljenje bolezni in drugo. Zdaj pa se postavlja vpraanje, zakaj, v primeru da gre dejansko za oi Atlantov, ki so predstavljene na templjih, jih najdemo ravno v Tibetu? Dr.Muldaev in njegovi sodelavci so ugotovili, zakaj. Podal bom strnjen povzetek iz njegove knjige. S sliko (slika 13), ki jo je Muldaev rekonstruiral s pomojo raunalnika, so se odpravili na pot, na transhimalajsko ekspedicijo ez Indijo, Nepal do Tibeta. Sreali so se s predstavniki razlinih samostanov in doivljali preseneenja enega za drugim: Namesto da bi pogledali nejeverno ali zaudeno, ko so jim pokazali sliko, so vsi takoj vedeli, za koga gre - tako na primer indijski svami Daram, ki je takoj vpraal: Ali ste njegovo telo nali v gorah?- V morju? Dr.Muldaev je moral kar naprej pojasnjevati, tudi drugim posveenim, da so izdelali to sliko na podlagi geometrinih opazovanj omenjenega oesnega predela. Na kratko, vsi uenjaki, ki so jih obiskali, so oitno vedeli, kdo je bitje, ki je predstavljeno na sliki, nihe pa ni hotel o tem kaj ve povedati. Kar je konno dr.Muldaev- v povezavi z dodatnimi potovanji in tevilnimi pogovori- izvedel, pa je: Bitje na sliki n ravno pravilno prestavljeno. To je bitje, ki ne pripada nai civilizaciji, temve pretekli. e pred svetovnimi poplavami so bile na zemlji visoke kulture -Atlanti in pred njimi Lemuri in pred temi e stareje. Lemuri, Atlanti in tudi majhno tevilo ljudi nae civilizacije so sposobni stopiti v stanje zavesti, znano kot samadhi. Pri tem je doloena oseba zmona po principu Duh obvladuje materijo zniati presnovne procese telesa na ni in na ta nain telo konzervirati -podobno kot zimsko spanje pri ivalih. Po podatkih indijskega svamija to uspe, ker se meditirajoi naui tako uinkovito meditirati, da se biopolje povee z vodo v organizmu, in nanjo vpliva tako, da voda nato uinkuje na organizem. Samadhi je zato najvija oblika meditacije. Ko je telo enkrat v samadhi-stanju, je lahko tako konzervirano ne samo ve _let, temve tudi, tako trdijo uenjaki na Himalaji, ve tisoletij, ne da bi pri tem oseba umrla. V samadhi-stanju se dua nahaja izven telesa, vendar pa je s srebrno vrvico povezana s fizinim telesom. Srebrna vrvica, srebrno lesketajoi se energijski trak, je tako reko popkovina obeh teles. To lahko primerjamo z elektrinim vodom iz onostranstva k tostranstvu. (Ko lovek umre, se srebrna vrvica loi od materialnega telesa in ivljenjska energija se povlee nazaj. Tako kot pomeni prekinitev popkovine od matere rojstvo v fizino ivljenje, pomeni prekinitev srebrne vrvice od fizinega telesa rojstvo v onostranstvo.). V samadhi-stanju se srebrna vrvica poljubno dolgo ohrani. V dolgotrajno samadhi stanje se lahko vstopi pri temperaturi plus 4 stopinje, ki je v votlinah ali v vodi obiajno konstantna. S pomojo samadhija lahko dua tako reko znova oivi. e se dua spet vrne v telo, se oseba znova .prebudi iz samadhi-stanja in lahko naprej normalno ivi. e zdravnik pregleda osebo, ki se je podala v samadhi-stanje, - kot na primer Sri Ramakrishna - ugotovi njegovo fizino smrt. Ne more izmeriti utripa, ne more napraviti EKO in ne EEG. Telesna temperatura pade in telo zapade v okamnelo negibno stanje, pri emur postane nenavadno trdo in mrzlo -podobno kot kamen. Okamnelo negibno stanje je splono veljaven pojem med verskimi znanstveniki, ki so tudirali samadhi. Dr.Muldaev je preprian, da je priel na sled veliki skrivnosti Himalaje, namre, da s. v Samadhi-votlinah, ki so razporejene po tej gorski verigi, nahajajo bitja v samadhi-stanju ki se tam,. e ve sto tiso let in tvorijo tako imenovani genski fond lovetva. To pomeni e bi spet kdaj -kot takrat v asu Atlantide - prilo do unienja zemeljske povrine iJ iztrebljenja lovetva, se lahko ta bitja kadarkoli to hoejo, prebudijo in imajo n razpolago ne samo vedenje o preteklosti, ampak tudi neverjetne sposobnosti, kot SI teleportacija, telepatija itn. 31

Bitja, ki se nahajajo v votlinah, so tako reko varuhi starodavnega vedenja. Le malo ljudi oziroma druin ima dostop do teh votlin in e generacije skrbijo za bitja in jim smejo postavljati vpraanja. V votline same lahko gre le tisti, ki ga bitje spusti noter. Votlin same je izredno teko najti in so skrite lovekemu pogledu. V teh votlinah delujejo posebne, nam neznane in za loveka smrtne sile, ki bitja v samadhi-stanju varujejo pred vsiljivci. Tisti, ki pa le najde tak vhod v votlino in celo vanjo gre, se pouti edalje bo: slabo do nezavesti. e ne gre ven, umre. Obstajajo posamezna poroila ljudi, katerim je bil dovoljen vstop na podlagi nujne pronje. Neka legenda poroa naslednje: Ko je bila na primer v Indiji v 1 1 . stoletju velika sua, se je indijski knez odloil, d bo obiskal sveto votlino, v kateri seje nahajal pomemben lovek iz starodavnosti, in prosil za pomo. V votlini je akalo nanj veliko nevarnosti: kae, mistine in realne, dihal je zelo teko, na njegovo telo in duha so delovale neznane sile. V stanju meditacije je bilo knez omogoeno sporazumevati se z duhom velikega starega moa. Ko je ta spoznal, da im knez dobre namene in da prosi pomo za ljudi, je dobil dovoljenje za vstop. Votlina je bila zelo velika, v njej je bilo 12prostorov. V enem od teh prostorov je knez nael velikega starega loveka v samadhi-stanju, medtem ko je njegov duh lebdel poleg. Njegovo telo J bilo izsueno, vendar je ivel. Ta lovek je bival e 1.600.000 let v votlini. Za pranj veliko je odprl oi. Indijski knez se je z njim zael pogovarjati v sanskrtu in prosil 2 pomo. Izsueni lovek ga je razumel, kar je pokazal z omi. Z omi je pokazal na e predmet, ki je visel na steni. To je bil mistini prstan. Indijski knez je vzel prstan in odo proti izhodu. V drugem prostoru je videl e enega loveka v samadhi-stanju, sikhovskeg kneza, ki se je podal v to stanje v petem stoletju in o katerem je znano, da se je v 1 stoletju iz samadhi-stanja vrnil v normalno ivljenje. Pri izhodu iz votline je knez nalet. na osem ka. Ena od ka je spustila na mistini prstan kaplja svoje krvi. Ta kaplja se je dvignila v nebo in kmalu je zaelo deevati. V isto votlino se je leta 1637 podal lovek po imenu Devendra Lowndel, ki, je e do danes tam v samadhi-stanju. Po tem ni nihe ve . v votlino. Neki Bonpo-lama, ki ga je Muldaev obiskal na to tematiko, je povedal naslednje: JI severnem Tibetu je votlina, kjer se nahaja lovek po imenu Maze Sai Dzyang e ve stoletij v samadhi-stanju. Menihi iz samostanov na tem obmoju Tibeta ga redi obiskujejo. To niso nobeni posebni ljudje, temve so navadni menihi. Za vstop ne rabi dovoljenja loveka v samadhi-stanju. Vstop ni nevaren. Treba je imeti le dobre namen Ne sme pa se fotografirati ali govoriti- to bi bilo bogoskrunstvo! Lama je nato dejal, da so v Tibetu zdaj Kitajci in da bi bilo zato zelo nevarno, e bi se podali tja. Na tem mestu se seveda takoj vpraam, kako to da so Kitajci tako mono zainteresirani za Tibet? Mogoe zaradi njegovih velikih skrivnosti? Ko so Kitajci vpadli v Tibet, je veliko tibetanskih menihov med muenjem potrdilo obstoj samadhivotlin. Kitajci so preiskali mnogo votlin, da bi nali ljudi v samadhi-stanju in lame, ki so izbrale votline kot zadnje pribealie. Bonpo-lama je poroal dr.Muldaevu o naslednjem dogodku: Leta 1960 se je neki lama podal v votlino v samadhi-stanje in je bil v njej do leta 1964. Neak Bonpo-lame in njegovi prijatelji so ga vekrat obiskali in so povedali, daje mo v okamnelo-negibnem stanju in da sedi v poloaju Bude. Kitajski komunisti so ga tam nali in ga odnesli v jeo. Tam se je telo lame spet poasi otoplilo in je oivel. as med 1964 in 1987 je prebil pod strogimi zapornikimi pogoji, potem pa je bil spuen na prostost. O njegovi nadaljnji usodi se, al, ne ve niesar. Seveda se postavlja vpraanje, kako so Kitajci lahko vdrli v votline, e naj bi tam obstajala duhovna ovira? Bonpo-lama je potrdil, da je duhovna mo ljudi, ki se podajo v samadhi-stanje in izhajajo iz nae civilizacije, veliko ibkeja od moi starodavnih Atlantov, in zato v marsikaterih primerih sploh ni varovalne sile ali pa je ta zelo ibka. Pojasnil je, da je vse odvisno od razvoja tretjega oesa, ki je pri Atlantih seveda mono izraeno, medtem ko pri ljudeh dananje civilizacije ni razvito. Vendarle pa, tako lama, mu je znano, da so bila v votlini na jugu Tibeta videna nenavadno velika telesa, ki so jih Kitajci na vhodu v votlino 32

obesili. Mogoe varovalni it zaradi prevelikega tevila vsiljivcev ni ve zadostoval? Po drugi strani pa je tudi znano, da je veliko Kitajcev izgubilo ivljenje, ko s_o poskusili vdreti v samadhi-votline, zaradi esar so se menda zdaj odpovedali vstopu v votline- iz strahu. Konno elijo tudi oni iveti. Bonpo-lama je poroal tudi o samadhi-votlini na jugu Tibeta, na igar vhodu so nali veje tevilo mrtvih kitajskih vojakov, ki so leali z obrazi, spaenimi od boleine. Njihova telesa pa niso bila pokodovana. Umrli so zaradi psihine sile varovalnega ita. In pri eni drugi votlini, so poroali prebivalci blinjih vasi, so kitajski vojaki pritekli ven in kot nori tekali sem in tja, vpili ter se drali za glavo in trebuh. Ti vojaki so potem umrli eden za drugim. Muldaevu so na njegovih potovanjih pojasnili naslednje o preteklih civilizacijah (po tevilu menda 22): Te civilizacije so dosegle zelo visoko tehnokratsko raven, potem pa so jih izniili, bodisi s kozminimi katastrofami bodisi pa so se sami. S kozminimi katastrofami se je spremenilo tudi zemeljsko podnebje, zaradi esar so se tudi ljudje, ki so e ostali, spremenili v svojem videzu, ker so se morali prilagoditi novim danostim. O civilizacijah pred Atlantido je znano le malo. (Tu bi lahko ve pomagali spisi Rudolfa Steinerja in Helene Blavatzky. Znana je Hiperboreja, ki naj bi se neko nahajala tam, kjer je danes severni teaj; potem je bila neko poseljena tudi Grenlandija; kraljestvo MU je bilo t a m k j e r je danes Japonska; Lemurija pa v Pacifiku. e domnevamo, da je imela zemlja takrat drugo kronico in tudi drugano privlano silo, so tudi ljudje drugae izgledali -:- bili so veji in najverjetneje niso imeli take materialno-fizine oblike kot danes. iveli so v istem asu kot dinozavri, na kar kaejo tudi razlini artefakti.).

Po Muldaevem mnenju so imeli prvi Lemuri tiri roke, bili so velikanski (do 20 metrov) in imeli so dva obraza, pri emur je imel obraz zadaj razvito tretje oko. Pozneji pa so bili e bolj podobni A tlantom - dve roki, en obraz in tretje oko se je e pomaknila v notranjost lobanje. Potomci Lemurov, ki jih Muldaev imenuje Lemuro-Atlanti, so bili tehnino zelo visoko razviti,
poznali so vesoljske polete in iveli poleg Lemurov.

33

Kar zadeva izjav o Lemurih, sem osebno skeptien- predvsem glede tirih rok in dveh obrazov. Dr.Muldaev se pri tem sklicuje na medijska poroila Helene Blavatzky. Bolj konkretno pa e postqja pri otonem kontinentu Atlantidi. Ta naj bi bil zelo velik kontinent, ki se je po etapah spual v morje. V asu Atlantide in zaradi njenega poloaja je bila klima zelo topla in vlana, tudi rastlinstvo je bilo drugano. Mnogo rastlin je uspevalo pod vodo in sami Atlanti so imeli amfibijske lastnosti (plavalne koice med prsti in e prej povedane znake na obrazu). Nebo je bilo takrat rdee obarvano. Atlanti so razvili letalne naprave na neke vrste antigravitacijski pogon in se lahko primerjajo z dananjimi leteimi kroniki. Razpolagali so tudi z usmerjeno psihino energijo (telekineza), ki jim je omogoala z mojo misli manipulirati s predmeti; podobno kot Uri Geller in medialni otroci, ki sem jih obiskal na Havajih. Ti so sposobni samo z mojo svojih misli preoblikovati predmete ali pa jih dvigniti, da lebdijo v zraku. Atlanti so uporabljali mo svojih misli za gradnjo; Gizeh piramide se lahko oznaijo za enega od zadnjih atlantidskih monumentov. Vendar pa so Atlanti to svojo ogromno mo in vedenje o naravnih zakonih izrabljali tudi v destruktivni obliki. Z genetskim krianjem so ustvarjali meana bitja, zatirali so dele prebivalstva, zato je na koncu prilo do naravne katastrofe- velikanski poplavni val, kije zajel veinski del zemlje. Mesta so bila poplavljena in glavni del Atlantide se je potopil. O tem kaj je izzvalo poplavni val, so v obstojei literaturi razline variante- padec nebesnega telesa, jedrsko oroje, napad zunajzemeljske civilizacije ali pa vsakih 13.000 let ponavljajoi se premik zemeljskih teajev. Vsekakor je preivel en del Atlantov in se naselil v drugih predelih zemlje, Iger se je skozi tisoletja prilagajal novim pogojem in spremenil tudi svoj videz. Oitno pa so se nekateri Atlanti podali tudi v samadhi-stanje in do danes bivajo v svojih telesih. Mnogi Atlanti so li v najveje gore sveta, ker tam ne more priti do poplav in unienja. Muldaev je izvedel, da mnogi Atlanti bivajo v samadhi-votlinah na Himalaji, drugi pa pod platojem v Gizi v Egiptu. Tudi jaz sam vem za podobne zgodbe s Karpatov, vendar pa najbolj znane izhajajo z Andov. Andi so prepreeni s tunelskimi sistemi, in kot sem e prej nakazal, sem na Yucatanu v Mehiki in tudi na Belizeju sreal ljudi, ki so potrdili, da so marsikatera podzemeljska mesta e danes naseljena. Leta 1999 sem bil najprej v Peruju in Boliviji, leta 2001 skupaj s Stefanom Erdmannom v Braziliji in leta 2002 v ilu. Pri tem so bila vsa ta potovanja povezana z raziskavami o podzemeljskih tunelskih sistemih. O obstoju tunelov so nam 'potrdili tako v Peruju kot tudi v Braziliji. (Ve o tem bom napisal v posebni publikaciji, ker bi se tukaj preve oddaljili od teme). Drugi Atlanti ivijo danes globoko v oceanu in so se popolnoma prilagodili vodi. O votlih prostorih v zemlji in o teoriji votlega sveta sem e prej pisal kot tudi o presenetljivih poroilih polarnih raziskovalcev o odprtinah na Zemljinih teajih, skozi katere lahko menda vstopi ali pa z letalom prileti v votlo notranjost zemlje. Ali se tudi tu nahajajo Atlanti? Dr.Muldaevu so uenjaki na Himalaji povedali, da gre pri mnogih prerokih na tem svetu za osebe, ki so tisoletja stare ali pa e stareje in se vsakih par stoletij prebudijo iz samadhi-stanja, da posredujejo svetu svoja sporoila in potem se spet vrnejo spat. Cin, cin, cin!!! Vam je zazvonkljalo? Smo to prav prebrali? Kaj je grof Saint Germain trdil o sebi? Proti koncu stoletja bom izginil iz Evrope in se podal v obmoje Himalaje. Moram poivati, se odpoiti. Vendar pa se bom spet oglasil v nekaj desetletjih - natanno ez 85 let bodo ljudje spet lahko usmerili svoj pogled name. In, ali ni tudi izjavil, da je potoval po Himalaji in tam nael ljudi, ki vse vedo? Nadaljujmo z rezultati raziskav Ernsta Muldaeva. Torej obstajajo bitja, ki se vsakih par stoletij odtajajo iz samadhi-stanja in se pomeajo med ljudstvo. Tako pripoveduje tudi zgodba o Budi: Prvi Buda, tako imenovani Bonpo-Buda, se je imenoval Tonpa Shenrab in se je pojavil pred 18.013 leti v Tibetu v deeli Shambhala in je poueval ljudi o duhovnih zakonih. Njegovemu nauku so sledili vsi 34

naslednji Bude. Tudi njega so opisali kot nenavadnega po izgledu. Po njegovem nauku naj bi se 1.002 preroka pojavila na zemlji. Koliko se jih je pojavilo do danes, ne more povedati nihe, vendar pa se je zadnji Buda pojavil pred 2.044 leti. Zanimivo na tem Budi je predvsem 32 znakov, po katerih se razlikuje od normalnih ljudi. Po izroilih so od teh najpomembneji: - plavalne koice med prsti na rokah in nogah; - na nogah nima narta; - njegove roke seejo do kolen; - moki organ Bude je bil skrit, torej se ga ni videlo; - koa Bude je imela zlat odtenek; - imel je bele kodre s srebrnim bleskom; - na glavi je imel izbokline okrogle oblike, ki se je vila v smislu urinega kazalca; - imel je dolg jezik, s katerim je lahko dosegel lasie in uesa; - imel je 40 zob brez vmesnih prostorov. Po tem seznamu sode je bil Buda bodisi lan ene od preteklih civilizacij (Atlant ali Lemur) ali pa nezemljan. Kako sem priel na to?

Oglejmo si telo na teh fotografijah (sliki 20 in 21). Ali ni podoben naemu Atlantu? In pri tem bitju tu naj bi lo menda za nezemljana, ki se je smrtno ponesreil pri padcu vesoljske l adje leta 1948 v Roswellu, Nova Mehika. Kar me je takoj osupnilo, je bilo dejstvo, da je pri tem telesu moki spolni organ skrit v gubi in na prvi pogled izgleda kot enska Ravno ta opis pa najdemo pri Budi. In glava z majhnimi uesi in velikimi omi je zelo podobna Atlantu s slike 13, mar ne? Postavimo nekaj splonih vpraanj: emu sploh koristi genski fond? Za ohranitev posameznih telesnih ovojnic (odeval), ki so pred mnogimi asi ivele na zemlji? Ampak kaken smisel naj bi to imelo, e pa je duh tisti, ki obvladuje materijo? Odgovor je za Muldaeva logien: Telo je bilo ustvarjeno za dolgo asovno obdobje v okviru evolucije in se je prilagajalo zunanjim pogojem planeta. Dua pa konno rabi telo, da bi lahko igrala igro ivljenja v fizinem svetu oziroma da bi se lahko izkusila v tej gostoti. Zato je bolj smiselno ohraniti telo kot pa ga ustvarjati na novo. In e vsaka celica nosi v sebi vse spomine na pretekla obdobja ... Tako je samadhi reilna bilka lovetva, ker lahko telo ohrani ez stoletja in po potrebi lahko z obuditvijo telesa zgradi novo civilizacijo. Veliko civilizacij je e izumrlo in vsakokrat so ljudje, ki so se vrnili iz samadhi-stanja, postali kal oziroma poganjek za novo lovetvo. Tudi naa dananja civilizacija je tik pred vrhuncem, ki hkrati pomeni oienje starega, kot nam skladno poroajo prerokbe jasnovidcev vseh asov iz vsega sveta. In vsi pravijo, da se bo potem zaelo od zaetka- zanimivo je, da se pri tem poroa o novih tehnologijah, o poletih v vesolje in stikih z ljudmi iz notranjosti zemlje (glej o tem tretji del moje knjige Tretja svetovna vojna). Zgodbo k temu nam pripoveduje Charles Berlitz: V srcu Azije, v puavah Mongolije in v gorovju Tibeta pripovedujejo e ve stoletij skrivnostno in mistino sago o Agarthi in njenem vladarju, kralju sveta. Agarthi je po mnenju veliko ljudi svet v notranjosti zemlje, ki naj bi obstajal iz velikanskih votlin pod centralno azijskimi gorskimi planotami in v katere so stari rodovi vstopili v ta svet skozi skrivne vhode. Domnevno ivijo do dananjega dne skrito ivljenje. Ta podzemeljski Shangri-La naj bi e vedno obstajal pod povrino, ki ji vladajo komunisti. Tolikokrat ko njegov vladar, kralj sveta, izree prerokbo, utihnejo iznenada ptii in druge ivali 35

zemlje. Pred ve sto leti je ta kralj sveta izrekel prerokbo, ki - raunajo od asa izreka- enako kot tudi mnoge druge prerokbe zadevajo drugo polovico 20. stoletja. Ljudje bodo edalje bolj zanemarjali svoje due ... najhuje sprijenosti bodo vladale na zemlji. Ljudje bodo kot krvolone ivali in ejalo jih bo po krvi svojih bratov. Polmesec se bo potemni! in njegovi privrenci se bodo utapljali v laeh in brezkonni vojni ... Krone kraljev bodo padle ... Strana vojna bo med vsemi ljudstvi sveta ...Celotna ljudstva bodo uniena ... Lakota ...Zloin,ki ga zakon ne pozna ...Nepojmljivo prej za svet ...Preganjani bodo zahtevali pozornost celega sveta ...Stare ceste bodo prenapolnjene z mnoicami ljudi, ki se selijo iz enega kraja v drug ... Najveja in najlepa mesta bodo uniena v ognju ... Druine bodo raztrgane ... Vera in ljubezen izginjata... Svet bo postal prazen ... po petdesetih letih bodo ostale samo tri velike nacije ... In petdeset let pozneje bo osemnajst let trajala vojna in katastrofe. Potem bodo Agarthi-ljudstva zapustila svoje podzemeljske votline in prila na dnevno svetlobo ...

Samadhi-votline se po raziskavah dr.Muldaeva lahko delijo na tri kategorije: l. Samadhi-votline z ljudmi nae civilizacije (Saint-Germain?), 2. Samadhi-votline z Atlanti in ljudmi e starejih civilizacij (Lemurija, Hiperboreja) in 3. Samadhi-votline z ljudmi nae in prejnjih civilizacij. Dr. Muldaevu je dejansko uspelo obiskati dva skrbnika neke samadhi-votline, v kateri je najmanj en Atlant, in se z njima spoprijateljiti. Muldaev je zvedel, da stareji od obeh ne hodi ve v votlino (star je 95 let), mlaji pa jo obiskuje enkrat na mesec -bodisi pri polni luni, bodisi 11. do 12. dan po njej. Mlaji skrbnik je opisal, da zane meditirati e en teden pred obiskom in ko potem vstopi v prvo sobo votline, moneje moli in poglobi meditacijo. Ernst Muldaev in njegov spremljevalec Valeri Lobankov od tega moa nista veliko izvedela. Ve sta izvedela od starejega skrbnika, starejega posebnega moa, kot ga imenuje Muldaev. Ernst Muldaev je posnel na trak ta izredno zanimiv pogovor in ga objavil v svoji knjigi. O tem vam posredujem bistveni povzetek. Potem ko so dr. Muldaev, Valeri Lobankov in prevajalec posedli, je Muldaev pokazal starejemu skrbniku sliko Atlanta. Najprej se je ta delal nepopustljivega in menil, da je tematika samadhivotlin skrivnost in da o tem ne sme niesar povedati. Veliko vpraanj je letelo sem ter tja v prazno, dokler se le ni zael poasi odpirati. Muldaev je razloil: >Preprian sem, da so v votlinah v samadhi-stanju ljudje, ki tako izgledajo kot ta na sliki, nisem popustil in mu zopet pokazal sliko. < V dvoranah, do katerih imam vstop, ni ljudi s takim videzom. Obstajajo pa podobni ... >Valeri in jaz sva se spogledala. Valerije zaepetal: Ve jih je tam! e so v dvoranah, do katerih imate dostop, ljudje v samadhi-stanju, ki. Podobno izgledajo - tu sem namenoma obmolknil. <Vsi ne izgledajo tako,je jezno rekel stari posebni mo. >Toda v drugih dvoranah votline, sem nadaljeval, se morajo nahajati ljudje v samadhi-stanju, ki natanno tako izgledajo kot ta na sliki. <Ne izgledajo ravno enako. Vendar toje skrivnost. >Potemje vzel nao sliko v roke in naenkrat rekel: Zelo sem presunjen, ko gledam to sliko. Od kod pa jo imate? Muldaev na to ni odgovoril, temve je zael pogovor o tretjem oesu. Moje zanikal obstoj tretjega oesa, vendar pa je o normalnih oeh bitij v samadhi-votlinah kot tudi o njihovem nosu ter uesih povedal naslednje: >Nekateri od njih imajo nenavadno velike oi, drugi pa ne. <Ste videli v vai votlini bitja s takim ventilnim nosom spira/ne oblike? >Ne, oblika nosu je pri njih drugana. Pri nekaterih je nos majhen, pri drugih velik, kot tudi pri vseh ljudeh. 36

<Toda v drugih dvoranah votline, v katere nimate vstopa, bi se lahko nahajali ljudje s takim nosom? >To je skrivnost. <Lobankov mi je priepnil: To zveni kot >>ja. Povejte, e imajo ljudje v votlini velika uesa ali majhna kot na sliki, sem nadaljeval z anatomskim spraevanjem. >Imajo velika uesa, nekateri zelo velika, drugi pa isto obiajna. Tako majhnih ues, kot so na sliki nisem videl ... <Imajo ljudje v votlini takna usta kot so na sliki? >Stareji posebni moje pozorno pogledal sliko. Ne, taknih ust nimajo. Njihova usta so kot usta obiajnih ljudi. Toda... lahko pa so, vendar isto drugana. <Kakna? >To je skrivnost ... Dr. Muldaev je vpraal tudi po prsnem kou, kar je stari mo potrdil, da imajo nekateri veji prsni ko od normalnega, in pojasnil, da v votlinah sedijo ljudje razlinih telesnih velikosti. Napeto zame osebno je bilo naslednje vpraanje Muldaeva: >Imajo ljudje v votlini nenavadno veliko lobanjo? .. , <Razlino. Nekateri imajo zelo veliko lobanjo, nekateri veliko in zgoraj stoasto, = nekateri pa isto obiajno. Toda vsi imajo dolge lase. >Lobankov in jaz sva se spet spogledala. Povezovala naju je misel: V votlinah se nahajajo ljudje razlinih civilizacij. <Nenadoma je stari posebni mo vzel nao sliko v roke in rekel, ne da bi poakal na nae vpraanje: Kadar imajo ljudje v votlini obraz kot je ta na sliki, potem je njihovo telo veliko in mono. e imajo normalni obraz,je njihovo telo vitkeje. >Lobankov in jaz sva onemela. Stari posebni mo je posredno priznal, da so v votlini ljudje, igar zunanjost je podobna naemu hipotetinemu Atlantu (seveda z doloenimi popravki). Ste pri ljudeh v votlini opazili plavalne koice med prsti na rokah in nogah? <Ne, nikoli. Imajo isto navadne prste na rokah in nogah, samo z zelo dolgimi nohti. >Ste prste kdaj raztegnili? <Ne...

Muldaev ga je naprej spraeval o oeh in e imajo te povean zgornji lok veke, na kar stareji skrbnik ni mogel odgovoriti, ker imajo bitja zaprte oi. Zatem je spet vzel v roke nao sliko Atlanta in jo presunjeno gledal. Muldaev ga je naprej spraeval po smislu samadhi-votlin, vendar mo ni hotel dati o tem nobenih natannih podatkov. Rekel je, da obstaja varovalni it, ki prepreuje vstop vsiljivcem. Kdor pa prestane zahtevano poskusno meditacijo, ta lahko vstopi v votlino. To pa se e ni zgodilo, je menil stareji skrbnik. >Kdo jih ni spustil v votlino? <On! >Kdo je On? <To je skrivnost ... 37

Stareji skrbnik je opisal, da se bitja nikoli ne gibajo in vedno sedijo v poloaju Bude. Na vpraanje, e je s temi bitji kdaj govoril, je spet rekel, da je to skrivnost. Sledimo nadaljnjemu pogovoru, ki zdaj postaja zanimiveji: >Kaj menite, ali bi lahko ljudje z nenavadnim izgledom, potem ko se iz samadhi-stanja vrnejo v svet, iveli kot navadni ljudje? <Lahko bi, samo drugae. >Kako? <To bi morali vpraati lame. >Znano je, daje Buda iz gledal nenavadno. Ali bi se lahko vrnil v svet iz samadhi-stanja v katerekoli votlini? <Tega ne vem. >Ali so ljudje z nenavadnim izgledom v votlini podobni Budi? <Eni so mu podobni, drugi ne. >Ta podatek je bil za Valerija in mene pravnji, ker je potrjeval nao domnevo o meanih Samadhi-votlinah s polnim spektrom predstavnikov razlinih zemeljskih civilizacij. Kaj mislite, kdo pripravlja ljudi za bivanje v samadhi-stanju?, sem vpraal. <To morajo vedeti lame,je ponovil stareji posebni mo. >On pove le to, kar ve,je tiho komentiral Lobankov. S kaknim ciljem se ljudje podajajo v samadhi-stanje za tisoe ali celo milijone let? <Mislim, da se veina njih eli ohraniti za prihodnost ... Na vpraanje, zakaj se v votlinah ne nahajajo le navadni ljudje, temve tudi taki, ki nam niso podobni, je odgovoril: <Nenavadni ljudje so zelo starodavni ljudje, ki e zelo dolgo vztrajajo v samadhi-stanju. >Kdo varuje samadhi-votline? <Duh. >igav duh? <Njegov. >Kdo je on? <To je velika skrivnost ...

Stareji skrbnik je nato pojasnil, da v votlinah skrbi za to, da je vse prav in da bitja tam sedijo na tigrovi koi v poloaju Bude z rokami na kolenih in oi imajo priprte in gledajo navzgor, tako da se vidi belo. Teles se je tudi e dotaknil in ta se utijo vrsta, trda in mrzla. Na koncu. pogovora je Muldaev vpraal, e bi mu bilo dovoljeno vstopiti v votlino. Naslednji dan je bil dr. Muldaevu dejansko dovoljen vstop, vendar ni priel dale. Takoj po prvi dvorani se je zaelo odvijati tako, kot je opisal stari skrbnik - eprav se je temu Muldaev z vsemi momi upiral: Slabost in glavobol, ki se je stopnjeval do neznosne boleine, tako da se je moral obrniti. el je ven in poakal, dokler niso uinki minili. Potem je znova dvakrat poskusil, vendar je bilo obakrat isto, tako da se je konno predal.

38

Povzetek: Kaj smo spoznali s pomojo Muldaevih raziskav in doivetij? Eno je jasno - lovek ne izhaja iz opice, temve je dosedanji konni produkt neskonno dolge evolucije na tem planetu, ez milijone let. Obstajale in minile so visoke kulture z naprednejim tehninim razvojnim stanjem kot ga pa imamo danes. Od vseh preteklih civilizacij so se doloeni ljudje umaknili v skrite kraje (votline, v globoine oceana, podzemeljska mesta ...) in tam vztrajajo v stanju, ki ga Azijati imenujejo samadhi-stanje. Z mono zavestjo jim omogoa nadzorovati presnovne procese tako, da telo prestavijo v nesmrtno stanje, ki oitno lahko traja neskonno dolgo (tako dolgo, dokler se votlina ne podre in unii telo ...). Te samadhi-votline lahko - kot domneva dr. Muldaev - smatramo za ene vrste genpool, rezervoar vseh dosedanjih vrst loveka, ki je bival na tem planetu, in ki se, v primeru globalne katastrofe, ob vsakem asu lahko reaktivirajo, da bi zemljo na novo oplodili (slika 24).

Obstaja pa e ena druga monost, ki je po mojem mnenju ravno tako primerna in se sklada z drugimi mojimi raziskavami: Zdi se, kot da pri tem ne gre za telesa, temve za due, ki so vezane na ta telesa. Pri teh duah, teh prastarih in skrajno mogonih duhovnih potencialih, gre za enormno velikanske nosilce energije, ki s svojo prisotnostjo vzdrujejo vijo zemeljsko frekvenco in vijo energijsko raven in s tem lahko soodloajo o usodi vseh ljudstev. e bi ti umrli in njihove due prele v finosnovni svet, bi se najverjetneje na zemlji mono zniala frekvenca nihanja in temne sile bi imele lahko igro. Predstavljajmo si to v ivo: Ponoi se nahajamo v prostoru, ki ga namesto ene arnice razsvetljuje sto goreih sve. Veina pa so majhne ajne sveke ali normalne gospodinjske svee. V prostoru pa se nahaja tudi nekaj velikih cerkvenih sve, ki e dolgo gorijo in to bodo e gorele, medtem ko so majhne ajne sveke kmalu ugasnile. Podobno si lahko predstavljamo due samadhi-bitij, te velike, zelo stare I n mogone due, ki vzdrujejo
doloeno osnovno nihanje na zemlji.

Verjetno bi eden ali drugi bralec temu ugovarjal, da e ni slial o Atlantih, velikanih ali podobnem, da nekaj takega ne obstaja - velikanski Atlanti? O tem bi nai arheologi vendar vedeli. Seveda vedo o tem, saj so e leta 1833 v Lampock Rancho, Kalifornija vojaki, ko so kopali za smodninico, nali skelet skoraj tiri metre visokega loveka, ki je bil obkroen z okrasnimi koljkami in neznanimi simboli. Zraven tega velikana je leala gigantska bojna sekira, ki je nesporno spominjala na nordijske bogove. Da je to bitje prej nezemeljskega porekla, je kazalo to, da je tako v zgornji kot tudi v spodnji eljusti imelo dvojno vrsto zob. 39

'

In leta 1891 so gradbeni delavci blizu Crittenden, Arizona skoraj tri metre pod zemeljsko povrino naleteli na titanski kamniti sarkofag in so pri izkopu bili prisotni tudi uradniki in strokovnjaki. V sarkofagu se je nahajala velika krsta z mumijo lovekega oziroma loveku podobnega bitja s telesno viino skoraj tirih metrov in s e eno posebnostjo: Bitje je imelo est prstov na nogah- kot tudi mrtvec iz Roswella! Toda preden pridemo do naslednjega poglavja, vam bom povedal e nekaj iz mojih lastnih raziskav: Septembra 1989 sem v Phoenixu, Arizona, sreal mladega Ameriana po imenu Sean, ki je eno leto in pol bival pri Dalaj lami v Dharamsali v indijskem delu Himalaje. Sean je medijsko nadarjen in so ga tam menihi uili meditiranja kot tudi ravnanja z njegovo jasnovidnostjo. Povedal mi je, da so mu nekega dne menihi svetovali post, ker je bil pred iniciacijo, pri kateri je potrebna notranja istost. Postil se je ve dni, nato pa so ga menihi odpeljali. Vzpeli so se na goro v zranih viavah, ko so naenkrat stali pred vhodom v votlino, katere Sean prej sploh ni videl. V to votlino so vstopili in hodili ve ur po tunelskih hodnikih. Kar pa se je na poti tja dogajalo, si Sean skoraj ni upal povedati. Tam so se nahajale neke zveri - uporabil je besedo volkodlak -z areimi rdeimi orni, ki so samo akale na to, da se nekdo iz skupine oddalji. Seanu so razloili, da psihine sile obeh mogonih menihov drijo zveri na razdalji. Ta dva meniha sta morala biti na zaetku in na koncu skupine. e bi se Sean na zadnjem delu zadral, bi odbila njegova zadnja ura. Ta bitja, so mu povedali, varujejo votlino, da ne bi vanjo vdrli nepooblaeni in uspeli priti tja, kamor gredo oni zdaj. Po ve urah so konno prili do velikanskih ve metrov visokih zlatih vrat in se usedli na tla v Budin poloaj. Skupaj so zaeli meditirati in ez nekaj asa so vrata zaela postajati prozorna. Sean ni verjel svojim oem, ker za vrati je popolnoma razlono videl ve velikanskih ljudi, ki so sedeli v Budinem poloaju. Ti ljudje so imeli zlate lase, zlato polt in so zaeli z njim in drugimi telepatsko komunicirati. Sean mi je opisal, da je imel obutek, kot da so njegove mogane in vso njegovo notranjost razsvetlili (skenirali). Temu se ni mogel upirati, vendar pa tudi strahu ali ogroenosti ni obutil. Bilo je pa tako, da so ta bitja imela nad njim mo in so nadzorovala njegove misli. Oitno so ga preskuali, ker so mu nato ta bitja zaupala nekaj, kar meni ni hotel povedati. Po ve urah se je skupina poslovila od zlatih bitij in se napotila nazaj - mimo zveri ven iz votline in nazaj v samostan. Sean je rekel, da se je ob sestopu z gore ozrl nazaj proti vhodu v votlino, vendar te iznenada ni bilo ve oziroma ni mogel ve ugotoviti, kje se nahaja. Leta 2000 sem Seana znova sreal -tokrat v Munchnu- in mi je e enkrat potrdil njegovo doivetje. Kaj vi menite o tem? Imam pa e eno zgodbo, ki bi jo rad delil z varni: Pred par leti sem spoznal simpatino gospo iz vice po imenu Verena, ki je bila pripravljena sponzorirati izumitelja, ki je rekel, da lahko napravi stroj s prosto energijo. Iz tega, al, ni bilo ni, ker je bil mo lump in njeni lepi denarci so izginili z njim. Dobra gospa pa mi je poroala o skrajno zanimivi okoliini. Tudi ona je e vekrat bila v Dharamsali, kjer je imela ast osebno se sreati z Dalaj Lamo, ker se je z njim posvetovala glede njenih finannih donacij njemu ali njegovemu samostanu. Prosil sem jo, da ga, ko bo naslednji pri njem, povpraa o votlem svetu in podzemeljskem svetu pod Himalajo Shambhala in Agarthi). To je dejansko storila in je dobila na vpraanje, e obstaja ta podzemeljski svet, odgovor: 0 tem sem slial. No, krasno ... Na podlagi pogovorov z menoj se je zaela tudi ona zanimati za te zadeve in je poizvedovala pri menihih. Eden ji je povedal, da je enkrat e bil v enem podzemeljskem svetu. Ko se je vrnil nazaj v kloter, je hotel v dokaz tja peljati tudi svoje verske brate, vendar vhoda ni mogel ve najti. Vse to e pokriva z raziskavami Muldaeva in kae v isto smer. 40

In zakaj niste o teh dogajanjih in dogodkih niesar izvedeli od naih znanstvenikov in iz televizije? Iz istega razloga, kot niste bili obveeni, da je v nekem japonskem klotru shranjena morska deklica (slika 25).

Ker se vas to ne tie - s stalia mogonih tega sveta, ker bi s tem zmedli va svetovni nazor! Vendar pa mi boste pritrdili, da so ta bitja bolj zanimiva od naih politikov, portne prireditve ali pa veera v disku ... Toda zakaj vam pripovedujem te zgodbe? Tega vam na tem mestu e ne bom izdal. Poakajte -napetost naj raste! Ampak toliko vam pa e povem: Neverjetne stvari se dogajajo na tem planetu ... Izvedeli smo o enem nesmrtniku, ne, o ve njih - ti se sicer niso tako elegantno pojavljali kot grof Saint Germain, vendar pa zato niso bili ni manj zanimivi. Vendar pa na svet ponuja e veliko presenetljivega. Razlika od e povedanega je le ta, da je naslednje znanje do dananjega dne dokumentirano in ga lahko vsak preveri. Nek moj prijatelj je menil: Saj ti pod lobanjo zavre, ko se nekdo zave, da ti dokumenti e danes obstajajo v izvirniku in jih znanstveniki in arheologi ne morejo ve uniiti -nasprotno od originalnih knjig starega in novega testamenta, ki so po mojem mnenju ne samo skupaj pomeane temve tudi namensko ponarejene, iz razlogov, ki jih lahko bralci prejnjih knjig zlahka ugotovijo ... In ravno zaradi tega dejstva je naslednje poglavje prav zanimivo. Da bi lahko primerjali s temi dokumenti, je potrebna majhna predhodna priprava. Oglejmo si zato najprej ...

GENEZA- IGRISE BOGOV


Zanimo z zgodovinskim izletom v as starega testamenta, da bi spoznali, da so se pred nekaj tisoi leti na naem planetu dogajale osupljive stvari. Kar naj bi se tam dogajalo, ateisti danes to odpravijo kot pravljico in drugi pa jih vidijo kot podlago za njihovo religijo - vendar pa niti eni niti drugi nimajo prav! Dogajanja z obmoja Palestine, Egipta kot tudi Mezopotamije (dananji Irak) so temeljni stebri Abrahamovih religij (Abraham je bil Sumerec iz Ura) in s starim testamentom, koranom in knjigo Mormonov elijo narediti vtis, da se je takrat bog osebno, torej prastvarnik vseh stvari -vseh galaksij, vesolj, rnih in belih lukenj in tako naprej -, pojavil in se pogovarjal z majhnim izbranim ljudstvom. Vendar pa, ali je Mojzes dejansko govoril z bogom? Je Mojzes gledal oblije boga? Ali se vsemogoni bog mora na ta nain predstaviti oziroma prikazati? Po naem loginem razmiljanju ta predstava ne more drati. S kom pa je Mojzes zares govoril? Zaradi velikega tevila opisanih sreanj s tem mokim bogom ne moremo tega preprosto odpraviti z vizijami, da bi to ustrezno prilagodili dananjim modernim in razsvetljenim ljudem. S kom je imel Mojzes opravka, bom zdaj razloil. 41

Zaenja se s protislovji v genezi (zgodba o stvarjenju): Tu najdemo jasne namige na to, da starozavezni bog ni bil eno posamino bitje, temve je bilo ve bogov; na primer ko so ti ustvarili loveka. V genezi najdemo slavni stavek: In bog je govoril: Napravimo loveka, ki NAM bo enak po podobi... (1. Mojzes 1,26). Ne samo da se na tem mestu govori v mnoini - kar bi moralo vsakega vernika pretresti v njegovi trdni veri-, temve so oitno tudi bogovi podobni loveku. Vse to se vlee po celi genezi, pri emur se poroa predvsem o bojih sinovih (Elohim), ki so videli, kako so lepe here ljudi in sojih vzeli za ene, katere so hoteli. (1. Mojzes 6,2) Bogovi torej niso bili izbirnei in so se radi sladkali z zemeljskimi enami. Z izjavo ...ker je TUDI lovek meso (1. Mojzes 6,3) malo naprej v genezi postaja zelo jasno, da bogovi niso bili duhovna bitja, ampak zelo fizina, drugae ne bi razdajati svojih semen in genov v zemeljske here. Predvsem najdem v genezi namig na rezultate raziskav dr. Muldaeva: V tistem asu in tudi pozneje je e bilo, ko so boji sinovi li k heram ljudi in te so jim rodile otroke in so bili velikani na zemlji. To so junaki davnine, visoko slavljeni. (l. Mojzes 6,4) No, pa jih imamo spet- velikane! Ali bog ovi ali boji sinovi so bdeli nad njihovimi varovanci, ljudmi. Opisuje se, da je vsevidno oko bdelo nad ljudmi. Torej so takrat ljudje videli nekaj, kar je imelo obliko oesa;vasih tudi oblaka, ali pa so videli kolesa, ki so jima dajala svetlobo, tu in tam so vasih tudi posegli vmes, e so bili varovan iv teavah, in tako dokazali svojo mo. In gospod je el pred njimi, podnevi v oblanem stebru, da bi jim kazal pravo pot, ponoi pa v ognjenem stebru, da jim je svetil, in tako so lahko hodili podnevi in ponoi. Ni se umaknil izpred ljudstva oblani steber podnevi, ne ognjeni steber ponoi. (2. Mojzes 13:21-22). Ognjeni steber bi danes lahko imenovali arometno svetlobo. Takih oblakov je v tistih asih, kot izgleda, zelo veliko letalo po zraku. Tedaj se je dvignil b o pji angel, kije hodil pred Izraelovo mnoico, in se je postavil za njo. In oblani steber pred njo se je dvignil in se postavil za njo ... (2. Mojzes 14:19) ali pa Ko je priel as za jutranjo strao, je gospod iz ognjenega in oblanega stebra pogledal na egipansko vojsko, jo zbegal in zaviral kolesa vozov ter jim tako oteil nadaljnjo pot. (2.Mojzes 14:24-25). Ali pa ko se je Mojzes sreal s hebrejskim bogom: ln gospodje govoril: Glej, k tebi bom priel v gostem oblaku ... Ko je priel tretji dan in je postalo jutro, je zaelo grmeti in se bliskati, na gori se je dvignil gost oblak in glas zelo mone pozavne. Vse ljudstvo v taboru se je prestrailo. In Mojzes je popeljal ljudstvo iz tabora bogu nasproti in ustavili so se ob vznoju gore. Vsa gora Sinaj se je kadila. ker se je G o s p o d p e l j a l navzdol v ognju: in dim se je dvigal kot dim iz topi/ne pei in vsa gora se je silno tresla. In glas pozavne je postajal edalje moneji. (2. Mojzes 19:16-19). In vse ljudstvo je bilo pria grmenju in bliskanju, glasu pozavne in dimu na gori. (2. Mojzes 20:18). Ko je Mojzes priel na goro, je oblak prekril goro in veliastvo gospoda se je spustilo na goro Sinaj, in oblak jo je prekrival est dni; in sedmega dne je gospoda iz oblaka poklical Mojzesa. In veliastvo gospoda je bilo pred Izraelci videti kot razjedajo ogenj na vrhu gore. In Mojzes je el v sredo oblaka in se povzpel na goro; tam je ostal tirideset dni in tirideset noi. In gospod je priel dol v oblaku ... (2. Mojzes 34:5) Kadarkoli se je oblak dvignil, so se Izraelci podali na pot. e pa se oblak ni dvignil, niso odrinili na pot do dne, ko se je dvignil. Kajti gospodov oblak je bilo podnevi nad bivaliem, ponoi pa je bil poln ognja pred omi vse Izraelove hie. dokler so bili na poti. (2. Mojzes 40:36-38). Nadaljnja mesta so v knjigi 5. Mojzes 4,32-40 in 5,4-5. Tako imenovano intervencijo (poseganje vmes ) bogov najdemo v l. knjigi Mojzes 19,24-26: Tam je gospod pustil deevati z neba veplo in ogenj na Sodomo in Gomoro in je uniil mesta in vso okolico in vse prebivalce mest in vse kar je raslo na deeli. In Lotova ena se je ozrla nazaj in postala solni steber. 42

Ta del kae na bombni napad z nuklearnimi eksplozivi- zato solni stebri! (Pri napadu z atomsko bombo rtvam zaradi vroine izparijo telesne tekoine in ostanejo le solni kristali. Pri dotiku se trupla sesujejo). Davni hebrejski prievalci, od katerih izhajajo ti opisi (oblaki, ognjeni stebri, dim in grom), niso mogli pogledati od blizu svojega boga (Jahve). V stari zavezi je zapisano, da se nihe razen Mojzesa in nekaterih izbranih vodij ni smel pribliati pristanku boga na vrhu gore. Ta je zagrozil, da bo vsakega ubil, ki bi to poskusil. Na zaetku stare zaveze so le opisi hebrejskega boga, kot so ga prie videle iz daljave. ele mnogo pozneje si je lahko najbolj znan prerok biblije, Hezekiel, tega poblie ogledal in ga podrobno opisal. Kratek izvleek iz Hezekielove knjige: Bilo je v tridesetem letu, petega dne etrtega meseca, ko sem se nahajal ob reki Hebar med izgnanci, in seje naenkrat odprlo nebo in zagledal sem boje oblije ... Videl sem, kako je priel vihar s severa sem in velik OBLAK, obkroen z areim bliem in neprestanim ognjem, sredi katerega je miglja/o kot lesketajoa ruda. In sredi tega so se pojavile postave kot tiri iva bitja; bile so videti kot postave loveka ... Njihove noge so bile ravne in njihovi podplati so bili videti kot podplati teleta; iskriti so se kot gladka ruda. Pod njihovimi krili na njihovih tirih straneh so imeli loveke roke, in krila od vseh tirih so se med seboj dotikala; ko so hodili se njihovi obrazi niso obraali; vsak je el naravnost pred seboj ... In iva bitja so tekala sem in tja, da je izgledalo kot bliski. Potem sem videl zraven vsakega od tirih bitij po eno kolo na tleh. Videz koles je bil kot lesket krizolita in tiri kolesa so bila vsa enake oblike in narejena tako, kot da bi bilo eno kolo sredi drugega ... Ko so iva bitja hodila, so se premikala tudi kolesa zraven njih; in tudi ko so se iva bitja dvignila s tal, so se dvignila tudi kolesa ... In nad glavami ivih bitij je bilo nekaj kot trdna ploa, lesketajoa kot silen kristal, razprt nad njihovimi glavami ... In ko so hodili, sem slial umeti njihova krila, enako umenju velike vode, enako glasu vsemogonega, in hrup enak hrupu vojske v taboru. Ko pa so se ustavili, so spustili njihova krila ... (Hezekiell: 1-24). Prvi del opisa spominja na zgodneje biblijske opise hebrejskega boga: premikajoi se ognjeni objekt na nebu, ki iri dim in hrup. Ko je objekt priel blie, je lahko Hezekiel spoznal, da je bil iz kovine. Iz objekta so prila bitja, ki so izgledala kot ljudje in oitno imela kovinske kornje in nosila z ornamenti okraene elade. Njihova krila so bila naprave, ki se jih je dalo potegniti k sebi in so pri tem delala drdrajoi um ter jim omogoala letenje. Njihove glave so bile pokrite s steklom ali z nekim drugim transparentnim materialom, v katerem je odsevalo nebo (elade astronavtov). In oitno so se nahajali v ene vrste okroglem vozilu ali vozilu s kolesi, eni vrsti luninega vozila. (primerjaj s slikami 34- 37). e beremo poroila stare zaveze s stalia nevtralnega znanstvenika - predvsem knjigo Hezekiela in apokrifno knjigo Henoha-, lahko pridemo le do ene razlage, da gre za skupino vesoljskih voznikov, ki so komunicirali z majhno skupino oseb, jo vodili glede na svoje cilje in si prek njih, kot lahkoverno in posluno orodje, pridobili ozemlje zase. e stvar pogledamo globlje, ugotovimo iz ve opisov, da so se bogovi bojevali tudi med seboj. V sumerskem epu Gilgame, v grki mitologiji, v vedskih spisih in drugih sumerskih pisanih tablicah je to zelo jasno. V stari zavezi najdemo nasprotja med Elohim in Nefilim. Skoraj se zdi, kot da so takrat imeli razlini vesoljski vozniki stike z razlinimi ljudstvi in so pustili, da so se ta ljudstva med seboj bojevala, da bi tako z njihovo pomojo prili do ozemlja na zemlji. K destruktivnim, zasunjevalnim ne zemljanom bi lahko priteli tudi starozaveznega boga Jahve, ker se nesporno postavlja vpraanje, kaken je to bog, ki od njegovega izbranega ljudstva zahteva, da med Eksodusom brez izjeme uniujejo druga ljudstva in rodove. Kaken bog je to, ki svoje izbrano ljudstvo poziva k genocidu ali pa ga celo k temu prisili? V 43

stari zavezi to ni edini primer. Skupaj najdem ve kot sedemdeset umorov ljudstev ali mnoic; pri tem so mnogi posamezni umori, ropi, posiljevanje mnoic in drugi zloini, kot na primer krvoskrunstvo, ki jih sploh nismo teli zraven. Ni to zastraujoe? V zaetku 21. stoletja se v naih cerkvah spet pogosteje citira novo zavezo oziroma jo uporablja za predlogo pridigam. Zakaj pa ne? Besede Jezusa iz izroil - na primer iz pridige na gori, enaindvajset pisem, apostolske zgodbe in Janezov evangelij - , prevevajo, brez primere v svetovni literaturi, ljubezen, mir in modrost. isto drugae pa je v stari zavezi. Kar naprej se govori o jeznem bogu ali stvarniku, o vojni in unienju po bojem naroilu o krivdi in rtvah. V vrtu Eden izgovori bog celo prekletstvo nad Adamom in Evo. Bog kolne? Bog stare zaveze ne more biti bog nove zaveze in obratno! Nae ugotovitve: Sinovi boga so prili z neba in so se sparili s herami zemlje. Poleg Henoha so bile tudi ugrabitve v primeru Abrahama in Hezekiela - v zranih plovilih (!). Kaj pa se je tu spet zgodilo? Spremembe skozi tisoletja ustno preneanih besedil, z netetimi prepisi in delno tudi namerno spremenjenimi, so jasne e v prvih stavkih geneze. V najstarejih hebrejskih besedilih se vedno o Elohim govori v mnoini, kar prevedena iz hebrejine pomeni bogovi, boanstva ali boanska bitja. V ednini so stari uenjaki spisov, ko so zares hoteli govoriti o enem bogu, uporabili za boga besedo El (ednina)! Ker pa to niso storili, moramo naelno izhajati iz tega, da gre dejansko za skupino bogov ali boanskih bitij. V akademskem jeziku pomeni El sicer Ilu, v arabskem pa ilah (Alah?). Beseda Elohim se pojavlja e 66krat v zgodbi o stvarjenju. V danes obstojeih uradnih hebrejskih besedilih stare zaveze, v Biblia Hebraica, se beseda Elohim, reci in pii, pojavi ve kot dva tisokrat. To je moan namig, da v zaetku stvarjenja ni lo za ljubega boga, temve za skupino visoko inteligentnih bitij! e pa beremo le staro zavezo, bomo e naprej tipali v temi. Da bi ugotovili, kdo so bili Elohim, ki so takrat obiskali zemljo, moramo sei po e starejih zapisih - in sicer po izroilih, ki so jih zapisali hebrejski uenjaki spisov, z njimi manipulirali (lat. Manum = roka) in jih napravili za svojo izvorno zgodovino ...

SUMERSKI ZAPISI NA TABLICAH Angle" Sir Austen H enry Layard je leta 1840 prejel od Britanskega muzeja prvo naroilo za arheoloko izkopavanje v pokrajini med rekama Evfratom in Tigrisom. Pod ogromnimi grii (v hebrejini imenovani tells) je ez leta odkril stara sumerska mesta. Med izkopavanjem starih biblijskih mest pa so nali tudi doslej najstareje dokumente naih prednikov: ve tiso glinenih tablic in veliko starih valjnih cilindrov. To odkritje je bilo senzacija! Mnogi strokovnjaki in tudi predstavniki teolokih akultet do dananjega dne elijo zmanjati vrednost tega odkritja - zato imajo dober razlog! informacije so bile zelo obsene in so nenadoma dale jasno sliko tedanje drube stare pogodbe, besedila zakonov, dvome uredbe, porona potrdila, medicinske uredbe, filozofski in teoloki spisi ter zgodovinska izroila. e posebej zanimive so bile zgodbe o stvarjenju in najverjetneje najstareja zvezdna karta na svetu! Kot poznamo danes od drugih prejnjih kultur, je bilo pisanje in branje v zgodnji sumerski kulturi pridrano le majhnemu cehu. Veina ljudstva pa branja in pisanja ni bila vea. Zato so Sumerci zaeli oblikovati glino v majhne kvadratne tablice, ki so bile velike le par centimetrov. Potem so z ostrim predmetom vrezali pisavo v tablico in tablice na koncu zapekli v pei. V teku 44

stoletij so uenjaki pisavo edalje bolj razvijali in iz preprostih piktogramov je nastal klinopis. e v mlaji zlogovni pisavi Akadijcev je bil razpoznaven in dokazljiv izvor sumerske pisave. Zaetek sumerske kulture znanost datira v leta 3800 do 4000 pr.Kr. V tem asu so se Sumerci naselili v deeli med v E vf ratom in T igrisom v dananjem Iraku. Nekateri raziskovalci radi izjavljajo, da se zdi, kot da bi se ta kultura iznenada pojavila na svetovnem odru, brez vidnih in znanstveno dokazljivih, predhodnih razvojnih faz. Sumerci so e imeli kanalizacijski in vodovodni sistem, moderno arhitekturo in gradbeno kulturo, ukvarjali so se z ladjedelnitvom in zunanjo trgovino, razvita je bila agrarna kultura, ravno tako moderni olski sistem, imeli so upravni sistem, farmacevte m medicince. . Predvsem je bilo zelo razvito medicinsko znanje. Glinene tablice in modeli, ki predstavljajo organe, dokazujejo, da so bili sumerski zdravniki olani oziroma poueni o zdravljenju, terapiji in operativnih posegih. Medicina se je delila na tri podroja: Bultitu (terapija), irpir bel imti (kirurgija) in Urti ma ma e (rojstvo in afirmacija). Na podlagi najdb v grobovih in preuevanja skeletov so ugotovili, da so sumerski zdravniki opravljali tudi operacije na moganih. Pacient je lahko izbiral med dvema zdravnikoma, med vodnim zdravnikom (A.ZU) in oljnim zdravnikom (lA.). Indikacije, zdravljenje in terapija so temeljili na obsenem znanju iz naravne medicine. Iz najdb ravno tako izhaja, da so Sumerci imeli tudi visoko vedenje v matematiki in astronomiji astrologiji. Sumerska matematika temelji na seksagezimalnem sistemu s temeljnim tevilom 60. Sumerci so razdelili zodiak, (sestavljen iz 12 znamenj ivalskega kroga, ki ga uporabljamo e danes), vsakokrat na 30 stopinj. Do dananjega dne uporabljamo njihovo razvito raunanje za en krog (360 stopinj), ure (2 x 12 = 24), dneve, tedne, mesece in koledarsko leto (365,24 dni). Grka beseda Gaia (lat.: Gaeo), kar pomeni boginja etve, je izpeljanka sumerske, ki ali GI (beseda, zemlja). Slikovno znamenje za to je vodoravni oval, ki ga kria osem navpinih rt. Izpeljanko besede uporabljamo v naem jeziku v besedah kot na primer Geo-metrija, geo-logija ali geo-grafija. Sumerci so imeli tudi obseno ve denje o naem sonnem sistemu. Mnogi znanstveniki pravilno trdijo, da gre pri enem od valjnih peatnikov za staro zvezdno karto. Valjni cilindri so bili iznajdba starih Sumercev, kar se lahko primerja z dananjim tiskalnim strojem. To so bili majhni cilindri iz obiajno poldragih kamnov. Dolgi so bili okoli 2,5- 7,5 cm in iroki dva prsta. V povrino cilindra so bili vrezani motivi. Potem ko so cilinder povaljali v mehki glini, so dobili nadaljujoi se vzorec ena vrsta comic preteklosti. To tehniko so uporabljali v vseh kasnejih kulturah v deeli med dvema rekama Babilonci, Asirci, Akadijci). Cilindrski peatniki so predstavljali scene iz vsakdanjega ivljenja, kot na primer mitoloke scene, zgodovinske dogodke in dejanja, ki so se, kot je razvidno iz peatnika, dogajale stoletja in tisoletja pred vpeljavo valj nega cilindra. Po vsem svetu znana zvezdna karta VA/243 (slike 26 do 29) iz Pergamonovega muzeja v Berlinu ni edini pisni dokaz za astronomsko znanje Sumercev, zagotovo pa najzanimiveji. Na sonni sistem, kot ga poznamo danes, so stari astronomi natanno predstavili na valjnih cilindrih. Zvezdna karta VA/234 nam kae v pravilnem zaporedju: mali Merkur, enako veliki Venera in Zemlja, Luna (zemljin satelit), Mars in opazno veja planeta Jupiter in Saturn, planetna dvojka Uran in Neptun ter nazadnje Pluton. Za razliko od naega dananjega sonnega sistema, kae stara zvezdna karta starih astronomov dodatno e en neznani planet med Jupitrom in Marsom.

45

Iz te karte jasno izhaja, da so astronomi stare sumerske kulture poznali zgradbo naega sonnega sistema z vsemi planeti. e gledamo z dananjega stanja znanja, bi to pomenilo, da so nai predniki razpolagali z vedenjem, do katerega smo mi prili ele v zadnjih sto letih ali bolje reeno, nam je bilo zopet dodeljeno. Danes gledamo z vika na stare. Vztrajno se nam govori, da so bili ljudje antike, e starejih kulture E gipta in deele med dvema rekama, v primerjavi z nami danes, starodavna in primitivna ljudstva, ki so imela ravno tako naivno vero, vsaj glede vesolja in religije. Dejstvo pa je, da so prastara ljudstva in kulture razpolagala s presenetljivim znanjem in ne samo da se nam zdijo skrivnostna, temve nas e danes pri veliko stvareh v znanju celo presegajo. eprav dananji znanstveniki razlinih fakultet temu oporekajo (ne morejo pa tega ovrei!), je dokazano dejstvo, da je bila zgradba naega sonnega sistem starim astronomom znana! Vendar ele potem ko je fizik Isaak Newton leta 1671 razvil zrcalni teleskop, je bil izpolnjen pogoj za odkrivanje planetov: Uran leta 1881 Friedrich Wilhelm Herschel; Neptun leta 1846 Johann Gottfried Galle in Pluton leta 1930 Clyde Tombough. Tako sedaj teje na soni sistem devet planetov in k temu prikljuimo e Sonce in zemljin satelit Luno, torej 11 nebesnih teles! Dovolj presenetljivo je e, da so na stari zvezdni karti prikazani Uran, Neptun in Pluton, ki smo jih mi odkrili ele z nao moderno tehniko v zadnjih stoletjih. Na starem valjnem peatniku pa je bil oznaen e en nadaljnji, dvanajsti planet, namre med naima sosednima planetoma Marsom in Jupitrom. Danes je med Marsom in Jupitrov pozornost zbujajoa velika praznina, v kateri se nahaja zvezdni pas. Iz sumerskih zapisov na glinenih tablicah izvemo naslednjo zgodbo o naem sonnem sistemu: Najprej se govori o prasonenm sistemu, sestavljenem iz treh planetov (Sonce, Merkur in Tiamat). Potem ko so nastali e drugi planeti, je sonni sistem obstajal iz Sonca in devet planetov. Nato se je vrinil v na sonni sistem e en planet (Nibiru ali Marduk, kot so ga imenovali Babilonci) iz zunanjega prostora. Gibal se je mimo Neptuna, Urana in Saturna. Zaradi njegovega vdora so se spremenile gravitacijske sile vseh planetov (nasprotno gibanje!). Prilo je do velikih eksplozij in katastrof, zato so 46

nastale nove lune. Potem sta trila Tiamat in ena izmed lun Nibiru-ja. Ko je vsiljivec (Nibiru/Marduk) konal e en krog okoli sonca, je prilo do drugega in zadnjega trenja. Ena od lun Nibiru-jaje zadela zgornji del Tiamata in ga odlomila. Ta del je vrglo v novo kronico in povleklo s seboj eno luno Kingu . Ostala sta par in postala Zemlja in Luna (slike 30 do 33).

Najpomembneji zapis iz Mezopotamije pa je Atrahasis-Ep, ki je v zelo dobro ohranjenem stanju. Poroa o asu pred potopom in o razvoju loveka na zemlji. Ep poroa o Anunakih {Tisti, ki so prili z neba na zemljo), ki so pred 450.000 zemeljskimi leti prili s planeta Nibiru- ki obkroi nae sonce vsakih 3.600 let - na zemljo po zlato, ki so ga nujno rabili za njihov planet. To je bilo milijone let po razbitju Tiamata. Zemlja je Anunakom ustrezala zaradi bistvene kakovosti (na primer obstoj vode za ivljenje v atmosferi, vrsta in zelena vegetacija) in ekosfere (optimalna bliina sonca. Zemljo so oni izbrali! Poglejmo, kakna je bila mati zemlja takrat. Bila je sredi druge velike ledene obe (pred 430.000 480.000leti). Tretjina takratne zemeljske mase je bila pokrita z ledom. Deevalo je zelo malo. Morska gladina je bila med velikim ledenimi dobami (prva je zaela pred leti priblino do metrov globlje kot danes, ker je bilo takrat zelo veliko vode vezano v ledeni obliki na trdni zemlji. Kjer se danes nahajata morje in obala, je bilo takrat suha zemlja. Za kolonizacijo prvih Anunakov so bila primerne rene ravnine, kot, na primer, ob Nilu ali Evfratu in Tigrisu. Prva skupina Anunakov je obstajala iz petdeset oseb. Pristali so v Arabskem morju in

geografiji nazaj, pomeni zemlja v aramejini Artha, Ereds, Erd ali Ertz in hebrejsko Eretz. Sumerski spiski kraljev opisujejo naselitve in ase vladanja prvih deset vladarjev Anunakov pred velikim potopom. as so tu merili v I shar {lshar =3600 let = eno obkroenje planeta N ibiru okoli naega sonca. Od prvega pristanka do potopa je po besedilu preteklo 120 shar. V tem asu je Nibiru obkroil sonce 120krat- to ustreza 432.000 zemeljskih let. Sumerski spisek kraljev je kronoloki seznam vladarjev, mest in dogodkov. Imena prvega boga na zemlji, ki je nartoval prvo bojo kraljevo hio ridu in druga tiri mesta, al, ni mogoe razbrati. Drugi teksti pa se ujemajo v tem, ko imenujejo Enki -ja (Gospod zemlje), akadijski EA (gospod vodnih globin) kot prvega velikega vodjo. Imel je tudi vzdevek Nudimmud (tisti, ki zna delati stvari). Bil je moder in kulturnik, izvrsten naravo-znanstvenik, uitelj in inenir. Enki je bil sin Anu (An),vladarja Nibiru-ja in boginje Nummu.

se podali v smeri Mezopotamije, kjer so ob robu movirij ustvarili prvo naselbino na zemlji (Eridu- v daljavi zgrajena hia). Ime Eridu lahko v sorodni obliki najdemo v nekaterih jezikih, na primer v stari visoki nemini v besedi Erda, nemko Erde, angleko E earth, srednje angleko erthe. e gremo v asu in

On je doloil prvi kraj ob robu movirnate pokrajine in rekel: Tu se bomo naselili. Od tedaj naprej je bila zemlja Enkija vladarski sede in glavno sredie aenja. Potem ko so Anunaki nmogo let v Abzu (globoko pod zemljo pod najtejimi pogoji kopali zlato, so bili s takim stanjem edalje manj zadovoljni. Prilo je do upora, ko je Enkijev brat Enlil obiskal rudnik. Delavci niso ve hoteli delati. .. 47

Med drugim tudi zato, ker so bili med svojim delom na zemlji podvreni zemeljskim gravitacijskim razmeram in s tem tudi naemu procesu staranja. Sklican je bil svet bogov, na katerega je priel s planeta Nibiru tudi veliki vladar Anu in je Anunakom stal ob strani. Potem je Enki nael reitev: Morali bi ustvariti primitivnega delavca (Lulu)! Anunaki so se s tem strinjali. Iz oznak in opisov Sumercev jasno izhaja, da je bil prvi lovek umetno ustvarjen in sicer za en sam namen: Delati mora za bogove. Odslej mora nositi svoj jarem, zato so ga Sumerci imenovali tudi Lulu amelu (primitivni delavec).

Kdaj naj bi se to lahko zgodilo? Sumerske pisne tablice poroajo: okoli 144.000 let (torej 40 shar) po pristanku, ki naj bi bil pred priblino 450 000 leti, naj bi se Anunaki uprli. To bi pomenilo, da je bil Homo sapiens, na prednik, ustvarjen pred priblino 300 000 leti. Kako je bila zemlja takrat videti? Nahajali smo se v pred atlantskim asom. Je Lemurija e propadla mogoe. Tono ne vemo. Vendar pa je ledena doba. Stara izroila iz Tibeta poroajo o tem, da se je visoka civilizacija med ledeno dobo umaknila v notranjost zemlje (tunelski sistemi, itn.) in drugi, ki pa so po katastrofi Lemurije e ostali na zemlji, so oitno degenerirati. Gre pri teh degenerirancih za to, kar danes poznamo kot neandertalca? Ko so Anunaki prili na zemljo med ledeno dobo, so oitno nali tega degeneriranega loveka v okolici, kjer so pristali. Do dananjega dne si naravo znanstveniki belijo glave s tem, da je as prehoda od primatov k loveku, torej k Homo sapiens-u, veliko prekratek. Ravno ta prehod, ki ga v strokovnih krogih imenujejo tudi missing link (manjkajoa vez), do danes e ni pojasnjen. Toda za darviniste, ki poskuajo dokazati Darwinovo uenje evolucije, se veliko tega ne ujema. Po Darwinovem selekcijskem nauku so vrste nastale z naravno selekcijo - v boju za preivetje zmaga najmoneji. Zanje missing link ni problem. Tako so na primer podolgovate in stoaste lobanje enostavno izloili (sliki 22 in 23). Za te so izjavili, da so bile deformirane zato, ker so na glave imeli privezane deske. Kako pa iz tega postopka lahko nastane trikratna masa glave, ne morejo razloiti. N e ustrezajo niti velikani, igar najdeni skeleti in mumije so bili veliki po tiri metre in ve. Kam sodijo ti v Darwinovem nauku? Oitno se ni ne ujema. Ker nam sumerska besedila poroajo le o obmoju Mezopotamije, ne izvemo iz teh niesar o J uni
Ameriki,Himalaji ali Kitajski. Vendar pa so izroila Azije e veliko stareja od sumerskih, in ta nam poroajo ravno o zatonu e starejih civilizacij, katerih preiveli so degenerirali zaradi zunanjih okoliin (ledena doba). Zato je Tibetancem tako pomemben njihov genski fond v samadhi-votlinah.

Vrnimo se k Anunakom v Sumer. Torej so imeli problem s svojimi lastnimi ljudmi in so iskali reitev. To je bil primitivni sodobnik, ki so ga nali v okolici. Kaj je iz njega postalo, najdemo o tem natanna poroila na sumerskih pisnih tablicah in tudi o povezovalnem lenu med Homo Erectus in Homo sapiens. 48

Po teh poroilih naj bi prvega delavca-loveka (Adama) umetno ustvarili Anunaki bogovi. Opravili so manipulacijo, s pomojo katere so ogromno pospeili razvoj tega lovekega tipa. Enki je bil tisti, ki je imel po starih besedili odloujoo idejo, ko so mu sporoili odloitev, da se oblikuje Adama. Primitivni lovek, ki so ga nali v okolici, se je Anunakom zdel primeren za njihov namen, ustvariti modernega sulltja (Sklaven)

Vendar pa ni vse takoj delovalo, kot treba- eksperimentirati so. e pogledamo v stara izroila, izvemo, da so Anunaki rabili veliko asa, preden so nali pravo sliko, to je, pravo genetsko meanico. Od njihovih zaetkov do prvega Adama je preteklo dolgo asovno obdobje. Saj tudi znanstveniki dananjega visoko modernega asa rabijo na podroju genetske manipulacije in kloniranja mnogo, mnogo poskusov, dokler ne pridejo do perfektnega rezultata, zato so stara izroila glede tega smiselna. Podobno kot pri nas danes, je moralo biti tudi pri Anunakih-bogovih. Tudi oni so rabili veliko asa za poskuse, da bi dosegli perfektni rezultat. Spomnimo se na pouk biologije p oskusi krianja razlinih muh, da bi dokazali zakone o dedovanju po Gregorju Mendlu. Do znanstvenega dokaza o dedovanju je potrebno ve krianj. P odobno je moralo biti tudi pri A nunakih pred ve sto tiso leti, seveda z razliko, da so nam na teaju biologije rezultati K endla e znani in praktino e imamo vodilno nit.

49

Drugae se ne da razlagati tega, da ne poroajo samo stara izroila iz Mezopotamije obseno o poskusih, krianjih in o meanih bitjih, temve so poroali podobno tudi v mnogih drugih kulturah in izroilih, tako da so potrjena Sumerska in Babilonska poroila glede tega. Izhajati moramo iz dejstva, da so bogovi dolgo asa delali eksperimente, dokler niso nali prave meanice in prave metode za prve Adame. Je amfibijsko bitje, najdeno na Japonskem, potrditev tega? Ali pa je to bila lastna vrsta? (slika 25). Kljub jasnim opisom v starih izroilih Sumercev in tudi drugih kulturah po svetu, ne moremo natanno doloiti, koliko poskusnih let in desetletij je preteklo; nimamo ustreznih artefaktov. Kdo je bil ta Enki- stvaritelj Homo sapiens? Enki naj bi bil sin kralja teh ne zemljanov. Naslov EN.KI pomeni Gospod ali knez zemlje. Po.starih sumerskih besedilih pa Enkijev naslov ni bil ravno pravnji, ker naj bi med tevilnimi rivalstvi in intrigami, na katere so morali vladarji teh nezemeljskih civilizacij vedno raunati, izgubil vladavino nad precejnjim delom planeta v korist njegovega polbrata ENLILa. Enkiju pripisujejo ne samo stvaritev loveka, temve tudi veliko drugih uspenih del. Osuil naj bi movirja ob Perzijskem zalivu in jih spremenil v rodovitna polja, zgradil je jeze in ladje ter bil dober znanstvenik. Za nas pa je tu zelo pomembno: Do svoje stvaritve je bil dobrosren. Po mezopotamskih besedilih je bil Enki tisti, ki se je v svetu ne zemljanov zavzemal za novi zemeljski rod. Ugovarjal je zaradi tevilnih krutosti nad ljudmi s strani drugih nezemljanov, med njimi tudi njegovega brata Enlila. Iz tablic izhaja, da ni hotel loveka imeti za sunja, vendar pa so ga drugi preglasovali. Z ljudmi, ki za njihove gospode niso bili ni drugega kot tovorne ivali, so njihovi gospodi ravnali grozovito. Tablice govorijo o lakoti, boleznih in o tem, kar danes oznaujemo kot bioloko vodenje vojne. Ker ta moritev ljudstev ni prinesla zadostnega upada lovekega ljudstva, so sklenili, da bodo ljudi pogubili z velikanskim potopom, predvsem pa tudi zato, da bi se znebili kreatur, ki se niso dobro posreile- meanih bitij, mutacij in lovek ival. Danes potrjujejo mnogi arheologi, daje na Blinjem vzhodu pred tisoletji bil potop, o katerem
najdemo poroila poleg e omenjenih virov tudi v mitih severnoamerikih indijanskih plemen.

Po sumerskih besedilih je Enki nekemu Mezopotamcu po imenu Utnapishtim povedal o nartu drugih ne zemljanov in je tega pouil, da naj zgradi ladjo in z nekaj zlata, z njegovo druino, ivino, obrtniki in divjimi ivalmi odpluje na morje. Zgodba o Noetu kot tudi druge zgodbe iz stare zaveze, izhajajo iz starejih mezopotamskih spisov. Hebrejci so spremenili le imena, in iz mnogih bogov je nastal en bog judovske vere.

Med vsemi ivalmi, ki so jih ljudje astili, ni bila nobena tako markantna kot kaa, in to zato, ker je bila kaa znamenje neke skupine, ki je pridobila velik vpliv v zgodnjih kulturah obeh polobel. Pri tej skupini gre za ueno bratovino, ki se je zapisala raziritvi duhovnih znanj in pridobitvi duhovne prostosti: Bratovina kae . Bojevala se je proti zasunjitvi duhovnega bitja in je poskuala ljudi oprostiti hlapevstva ne zemljanov. (Prabiblijska beseda za kao je nahash in izhaja od korenske besede NHSH, kar pomeni deifrirati, razreiti, spoznati). Ustanovitelj Bratovine kae je bil uporniki, vendar pa konstruktivni princ Enki. V tekstih je bilo napisano, da sta Enki in njegov oe Anu imela obseno etino in duhovno izobrazbo in da je bilo ravno to znanje tisto, ki naj bi bilo pozneje ponazorjeno v biblijski zgodbi o Adamu in Evi. E nki je bil obdolen za krivega, ker je loveku dal vedenje o njegovem poreklu, njegovih stvariteljih (nezemljanih) in mu dal prostost ter mu pomagal do duhovne prostosti. V vrtu . 1 , plantai sadja Anunakov, kjer so delali tudi nekateri Homo-Sapiens sunji, je bilo prepovedano jesti z doloenega drevesa- drevesa spoznanja. Zakaj je bilo prepovedano? Kaj je bilo v enem jabolku tako nevarnega? Preberimo v stari zavezi, kako se je to dogajalo. V l. Mojzesovi knjigi pie: Toda kaa je bila bolj zvita kot vse ivali na polju, ki jih je napravil gospod bog, in je rekla eni: Ali je res bog rekel, da ne jejte od nobenega drevesa v vrtu? ena je odgovorila kai: Jemo sadee od dreves v .vrtu; le o sadeih drevesa sredi vrta je rekel bog: Od tega ne jejte, tudi ne dotikajte se jih, da ne umrete. Kaa pa je eni dejala: Nikakor ne boste umrli, ampak bog ve: tistega dne, ko boste od njega jedli, se vam bodo odprle oi in boste kot bog in vedeli boste, kaj je dobro in hudobno. 50

Samo na tem mestu bi moral postati vsak privrenec stare zaveze pozoren, kajti bog lae Adam in E va nista umrla... Vendar pa ta bog ni bil bog, torej vsemogoni, temve Anu, oe Enija in Enlila, ki je vedel za posebnost jabolka- ker to je bilo granatno jabolko! In kaj je pri tem tako posebnega? O tem nam bo pojasnil Morpheus, ki v svoji dobro prodajani knjigi Matrix-Code z znanstvenega pogleda razsvetljuje program stvarjenja, v katerem ivimo: Zrna granatnega jabolka in skorja drevesnih korenin vsebujejo poseben hormon - DMT. e tega zauijemo, pademo v stanje podobno razsvetljenju. Podobno kot so mogani komqj rojenih otrok praktino prepojeni z DMT in imajo e direktno povezavo s hiper-prostorom. DMT je ravno tisti hormon, ki ga najdemo v granatnih jabolkih. Ravno to so hoteli prepreiti v asu Adama in Eve. In tako se je zgodil odloujoi rez, ki je sploh kdaj opravljen v loveki zgodovini: Izgon iz raja! Jed tega sedea in spoznanje , kije temu sledilo, je bilo zelo velikega pomena, saj je za ljudi tako nastala monost za razmnoevanje - s tem ko so se zaeli zavedati. Do takrat so bili ljudje le hibridi, krianja dveh razlinih ras, neplodni kot vsi hibridi. Mezopotamski strokovnjak Zecharia Sitchin razlaga sumersko besedilo tako, da nas vidi kot meanico iz Anunakov in iz loveka Homo erectus, predhodnika loveka Homo saptens. Anunaki seveda niso bili preve navdueni nad naim razmnoevalnim nagonom, ker na noben nain niso hoteli izgubiti kontrole nad njihovim eksperimentom. Vedenje, ki so ga takratni ljudje pridobili, ko so jedli te sadee, ni bilo znanstvene vrste, temve spoznanje ploditve, monost, da se iz sterilnega h1brida razvijejo v raso, sposobno razmnoevanja oje zelo razjezilo Anunake in so ljudi izgnali iz vrta E.DIN. Enki, ki je pustil sunje, da so se razvili v novo raso, s tem ko jih je pregovoril, da so jedli sadee, se ni zoperstavil zoper boga, kot je opisano v bibliji, temve zoper kruto ravnanje s sunji s strani nezemeljskih bogov oziroma njegovega oeta, kralja nezemljanov. Kljub oitno dobrim nameram pa Enkiju in njegovi Kaji bratovini brez dvoma ni uspelo, oprostiti ljudi suenjstva Na mezopotamskih tablicah pie, da so Kao (Kaja bratovina) zelo hitro premagale druge posamezne skupine vladajoih ne zemljanov. Enki je bil izgnan na zemljo in njegovi nasprotniki so ga temeljito obrekovali, da bi tako zagotovili, da med ljudmi ne bi nikoli ve nd3el privrencev. E nkijev naslov so spremenili iz Kneza zemlje v Kneza teme - on je padla zvezda jutranjica (Jesaja 14,12: Ah, ti si padla z neba, ti bleea zvezda jutranje zarje. Na tla si treil, ti osvajalec ljudstev), nosilec svetlobe, ker je bil najlepe in najmogoneje bitje njegovega asa; bil je prinaalec svetlobe Germanov, pri Grkih poznan kot Helios ali Phosphorus in v latinini kot Luci f erus ostal je vraji p redstavili so ga kot smrtnega sovranika m:Yvijega bitja, v tem primeru njegovega oeta, komandanta vesoljske ladje, z vidika zemljanov njihovega stvarnika (kar pravzaprav ni isto la . ili so ljudi, da pride vse slabo na svetu od njega in daje on hotel duhovno zasunjiti ljudi. Tako se lahko predstavi, e se izhaja iz tega, da sta Enki in Lucifer identina. Pa sta to? Ali Lucifer zares tako ljubi prostost in je nesebien? V knjigi bomo e nekaj ve izvedeli o njem. Trditev, da so na planet obiskovale razline ivljenjske oblike iz globin vesolja, ki so tu zaplodile nove ivljenjske oblike in nas potem zopet zapustile, je vse drugo kot pa za lase privleeno. Grka mitologija nam pripoveduje o bogovih, ki so bivali na Olimpu in predvsem o Hermesu, bojem poslancu, ki je s svojim bojim vozom letal po nebu Havajska Hula-hula-pesem opisuje, na primer, kako je vesoljska ladja pristala na velikem vulkanu Maunakea na Big Islandu, najpogumneji med bojevniki se je povzpel k vesolji ladji, se zdruil z eno, ki je izstopila in iz tega je nastala dananja havajska rasa. Maji in Hopi poroajo, da so prili iz Plejad. Pojasnjujejo, da so najprej iveli na enem kontinentu, ki se je nahajal v Atlantiku, ki pa je pozneje potonil, in potem so najprej preiveli v podzemeljskih mestih, preden so se naselili na severnem kot tudi na junem amerikem kontinentu. Avstralski Aborigini pripovedujejo, da so tudi pri njih v davnini pristale vesoljske ladje, katerih potniki so jih nauili duhovnih modrosti in jim pustili tudi bumerang. 51

Po razlagah (nadzorovanega) znanstvenega strokovnega sveta naj verjamemo, da se je loveka zgodovina zaela pred 3800 leti pr.kr. v kraljestvu Sumer. Prej smo bili kosmati divjaki in barbari. Tu pa je nekaj kaveljkov. Sfinga se na primer datira na 2500 pr. kr. in njegov graditelj naj bi bil faraon Chephren. Vendar pa sta matematik in orientalist R.A.Schwaller in egiptolog John Anthony West jasno dokazala, da so lahko vzorci erozije na sfingi nastali le zaradi delovanja vode. Njuna raziskave so pokazale, da vzorci erozije dokazano nista povzroila pesek in veter, temve priblino cm globoka, tekoa voda. West je lahko izraunal, da je morala biti sfinga najmanj 1.000 let dolgo izpostavljena stalno padajoemu deju, da so lahko nastali ti posebni erozijski vzorci. S tem se geologija postavlja v absolutno nasprotje arheologiji. Sahara ni stara manj kot 7.000 do 9.000 let, kar pomeni, da mora biti sfinga stara najmanj 8.000 do 10.000 let. Vendar pa po uradnem mnenju naega strokovnega sveta v takratnem asu ni bilo nobenih visoko razvitih kultur na tem obmoju, sploh pa ne take, ki bi lahko napravila sfingo, katere graditev predstavlja teavo celo za nao dananjo tehnologijo. In zdaj pridemo do odloilnega vpraanja: So nas ti obiskovalci za vedno in veno zapustili ali pa bodo spet prili? Mogoe nekateri od njih sploh niso nikoli zapustili zemlje? Ali obstaja mogoe pogodba z mogonei tega sveta, da e naprej potihoma izkopavajo razline surovine, tako kot so e prej? Na to napeljuje naslednja danost: Februarja 1998 sem se na letaliu v Frankfurtu sreal z nekim agentom juno af rike skrivne slube. a je bil oziroma je Bur, torej belokoec, in sreala sva se pravzaprav, da bi si izmenjala politine informacije. Pokazal sem mu mojo knjigo Podjetje Aldebaran, ki je e ni poznal, in fotografije nemkega udodelnega oroja-leteih diskov (slike 4144). Med leteimi telesi, ki so jih takrat kot prototipe izdelovali v Peenemiinde, v Messerschmidtovih tovarnah v Augsburgu, v Neu Brandenburgu, v Breslau-u kot tudi v Wiener Neustadtu, se je nahajal tudi prototip v obliki cigare. Ko je videl sliko, se je temu dobro grajenemu in hladno nastopajoemu gospodu najeila koa in je postal nervozen. Potem je rekel, da mi mora povedati nekaj, kar e ni nikomur zaupal in sicer naslednje: Kot sin premone druine je rasel na ogromni f armi in je nekega dne pohajal s svojo varuko - debelo rno Afrianko -po okolici, ko sta naenkrat oba opazila na nebu lebdeti objekt, ki je prihajal vse blie. o, kar sta mislila, da je letalo, se je izkazalo kot velikanska cigara, ki se je srebrnkasto svetila. Objekt se je vse bolj priblieval in se malo stran zaustavil - lebde nekaj metrov nad zemljo -, odprla so se vrata, lestev se je avtomatsko izpeljala in izstopil je neki mo. Varuka je medtem takoj zbeala, on sam pa je obstal kot vkopan. Rekel je, da je bil ta mo obleen v pajaca, imel dolge svetle lase in najbolj modre oi, kar jih je sploh kdaj videl. M o iz vesoljske ladje ga je, kot se zdelo, oitno poznal, ker mu je pomahal, naj pride k njemu. Vendar pa je zdaj tudi on zbeal.

52

Agent me je pogledal z velikimi omi in je menil, da je pozneje, v njegovi karieri kot agent za juno af riko vlado, vedno znova tam sreeval take ljudi, ki so oitno v eni obliki delali za to- potem seveda v obleki in kravati ter s kratko pristrienimi lasmi. e se je vlada zavedala, za koga gre, ni mogel o tem ni povedati. Agent pa mi je, - potem ko se mi je odprl - povedal e eno epizodo iz njegovega ivljenja, ki pa bolj spada k nai temi o Anunakih. Pozna nekega farmarja, ki ima ogromno zemlje, tako da je s konjem cel dan na poti, e eli pregledati svoje celotno ozemlje. Na njegovem zemljiu se je nahajalo tudi ene vrste majhno jezero, ki je imelo to posebnost, da je voda v njem vedno znova nekam odtekla in se potem naenkrat spet napolnila. Lastnik farme je domneval, da mora biti to jezero povezano s podzemno reko ali vodnim virom in da voda iz nekega razloga vedno znova upade. Ta farmar je spet enkrat el na oglede po svojem zemljiu in je priel do jezera, ki je bilo znova prazno. Tam je stal letei disk. Sicer je bil oboroen, vendar se je odloil, da bo najprej opazoval, kaj se bo zgodilo. Ve ur se ni nihe pojavil. Farmar je bil neodloen, kaj naj zdaj stori. Nazaj do farme bi predolgo trajalo, mobilnih telefonov takrat e ni bilo, sosedov, ki bi jih na to opozoril, pa tudi ni bilo blizu za enodnevno jeo. Tako se je odloil, da bo tam prebil no. Naslednjega dne so iz luknje v tleh jezera prila humanoidna bitja z reptiloidnimi znailnostmi- ne neprijetno ali zastraujoe -,je menil. Nosili so zaboje z materialom, neko surovino, ki so jo tam izkopali, in jih naloili v letei disk. Potem ko so naloili ve teh zabojev, se je odprtina za njimi zaprla in letei disk je odletel. Za kaken material gre? Pridejo ta bitja samo po ta material na zemljo? Anunaki so prihajali oitno zaradi zlata na zemljo in so ga izkopavali ve sto tisoletij. Niso prili, da bi vzeli zemljo pod svoje lastnitvo, ker so se vedno znova vraali na svoj planet. Torej za nas ljudi ne predstavljajo nevarnosti. Ne glede na to, da so na zemlji izpostavljeni tudi procesu staranja, kar je bil tudi razlog za upor Anunakidelavcev. Medtem pa je zemlja polno naseljena. Zamislimo si, da bi vi in jaz bili zdaj Anunaki. Ugotavljamo, potem ko nas e dlje asa ni bilo na zemlji, da se je tu nekaj spremenilo. Predvsem v zadnjih sto letih se je lovek tehnoloko mono razvil in medtem tudi sam potuje po vesolju. Ima atomske bombe, radar in druge razvoje, ki nam oteujejo, da bi preprosto pristali in si naloili na nujno potrebni material. Kaj storiti? Prevzeti planet? Nezanimivo. Kaj naj z njim? Tu se prehitro staramo. Ostane torej samo ena pot- z nekom skleniti pogodbo, ki nam bo lahko pomagal k temu, kar rabimo, in potem bomo spet izginili. Najverjetneje bomo za proti uslugo kaj naredili zamenjavo, tako Mogoe tehnologijo? reko. Tu bi vam rad predstavil e eno divjo zgodbo, ki nam bo k temu mogoe dala odgovor. Na enem od mojih potovanj po ZDA sem leta 1990 spoznal prijateljico enega od najuspenejih odvetnikov ZDA, s katero sem se spoprijateljil in mi je nekega dne povedala naslednjo epizodo: Njen prijatelj - imenujmo ga areje bil e s tridesetimi leti eden najbolje plaanih odvetnikov Amerike in je zastopal med drugimi tudi druino...neimenovano. Ko se je zopet enkrat pojavil pri tej druini na njihovem velikanskem posestvu v bliini mesta Houston, mu je gospodinja rekla, da mora e poakati, ker so trenutno e z neim drugim zaposleni. Ker se je z gospodinjo dobro razumel in ga je vpraala, e pride k njej v kuhinjo na skodelico kave, ni rekel ne. Tako sta malo kramljala, dokler mu ni padlo v oi nekaj posebno oblikovanih stolov, ki so stali malo stran. Ko je gospodinjo vpraal o njih, se je najprej izmikala odgovoru, potem pa je z roko opominjajo menila: e ne boste povedali naprej ...Torej, to je tako, enkrat na mesec dobijo vsi uslubenci in drugi zaposleni na posestvu prost konec tedna, samo jaz ne, ker sem e tako dolgo tu. In potem vsakokrat popoldne pristane letei disk na zemljiu. No, potem pa imamo problem, ker tipi, ki pridejo iz vesoljske ladje, ne izgledajo tako kot ljudje, temve kot kuar-lovek in imajo le tri prste in en rep. In ti pridejo iz vesoljske ladje in imajo vedno s seboj mnogo velikih kovkov, ki jih prinesejo lastniku - odnesejo pa ni. Stoli so narejeni posebej za ta bitja in prazni prostori na koncu naslonjala so za tri prste, in luknja na hrbtiu stola je za rep. Mislim, da prinesejo denar- enkrat sem videla odprt kovek. 53

Mlada enska, ki mi je to povedala, je rekla, daje bil njen prijatelj tako okiran, da je kmalu zatem opustil svojo odvetniko pisarno - v starosti 35 let - in z njo odel na Karibske otoke. Tako in tako je e toliko zasluil, da mu ni bilo nikoli ve treba delati. Zgodba ga je dotolkla. Kaj pravite zdaj? Da to ne more biti res? Neverjetno, znanstvena fantastika? Mogoe. Tudi jaz ne vem, kaj naj si o tem mislim. Osebno nisem bil zraven in sem govoril le s prijateljico odvetnika. Vendar pa zame stvar ni manj verjetna, kot e nekdo trdi, da je pred par tiso leti razdelil morje, da bi ga lahko prekal z njegovim spremstvom. Predlagal bi, da za enkrat pustimo stvar in pogledamo nazaj na to, kar so dokumentirali zgodovinarji - sumerski zapisi na tablicah. In ti poroajo o Anunakih - tako kot geneza govori o bojih sinovih ki so jim bile ve zemeljske ene. Po mojem mnenju nam ti stari teksti pripovedujejo o dogodkih, ki so se zgodili dejansko tako ali pa vsaj podobno. Artefaktov, ki dokazujejo poseg tuje civilizacije, je veliko (glej razline slike v knjigi). Tudi rezultate raziskav romunske avtorice Isabele Lorga moramo omeniti. Pojasnjuje, da je leta 1961 Nicolae Vlasa nael tako imenovane Tartaria-tablice, o katerih so najprej mislili, da so jih uvozili iz Sumera. Potem pa ko so jih v Moskvi pregledali in datirali, se je izkazalo, da so te tablice s sumersko pisavo dva tiso let stareje kot tiste z obmoja Evfrata in Tigrisa. Tako je tudi ruski zgodovinar N.Jirov priel do jasnega sklepa, da je sumersko ljudstvo prvotno prilo iz Karpatov in se ele tisoe let pozneje izselilo na obmoje dananjega Iraka. Neodvisno od tega vsebujejo tartarske tablice enake namige na Anunake. Lsabela L orga verjame, da Nibiru ni domovinski planet Anunakov, temve samo vmesna baza. Domneva, da je njihova domovina sonni sistem Aldebaran. e verjamemo vsem tem besedilom- tako, kot drugi verjamejo, kar je napisano v bibliji, koranu, vedah ali kje drugje -, so v davnini obstajali tuji prinaalci kulture. Eni so prili s Siriusa, drugi s planeta Nibiru, eni pa, o tem sem poroal v knjigi Podjetje Aldebaran, iz sonnega sistema enakega imena. Kot si zagotovo lahko predstavljamo, je prilo zaradi teritorialnih razprtij do vojn. To so vojne med Elohim in Nephilim v stari zavezi in najdemo probleme tudi med bogovi pri Germanih, Grkih, Indijcih in tako naprej. Kdo od teh razlinih ne zemljanov je dejansko ljudem naklonjen, verjetno ne ve zagotovo nihe. Danes obstajajo poroila dobro pouenih, ki trdijo, da ima amerika vlada v podzemeljskih prostorih (Area 51) spravljena padla letea plovila ne zemljanov, in da so po njihovem modelu e gradili svoje in sami raziskovali vesolje. Enaka poroila veljajo tudi za nemki Rajh, pri katerih pa obstaja izvrsten foto material, ki dokazuje gradnjo teh leteih plovil. Vendar pa nas tehnika ne naredi ljubezniveje - nasprotno. Tehnologija in znanstveni doseki prevekrat zapeljejo k uporabi le teh za oblastieljne namene, bodisi za gensko manipulacijo, bodisi za kloniranje loveka in veliko drugih stvari. Domnevam, da to obutite kot premoan tobak, toda zdaj je priel as, da pogledamo resnici v oi in izvemo to, kar so nam stole!ja prikrivali skriti vladarji naega planeta in se je posredovalo naprej le v elitnih loah. emur se nevednei smejejo, vzamejo ti zelo resno in raziskujejo; v tem je velika razlika. e se pri njihovih raziskavah izkae, da ni ni realnega pri taki zgodbi, vsaj to vedo in lahko stvar zakljuijo. e pa ugotovijo, da je nekaj na stvari material takoj zaseejo, ovrednotijo in zagotovo tudi uporabijo. Veina ljudi naega kulturnega prostora- ki si domiljajo, da so razsvetljeni -ne smatrajo ve za potrebno, da raziskujejo sami sebe, se temu samo posmehujejo- saj je mnogo bolj udobno! Seznanjeni smo bili z eno oddajo na televiziji, kaj je resnino. Tako, kot smo bili seznanjeni o vojni v Iraku, mar ne? Zagotovo bi radi zdaj radi vedeli, kako to, da vam vse to pripovedujem. Tega vam e ne izdam. Brati morate e naprej ... Napravili bomo - kot je oitno imel navado tudi grof Saint Germain - nadaljnji asovni skok; podajmo se zdaj nazaj v 12. stoletje in usmerimo pogled na . 54

SKRINJA ZAVEZE
Skrinja zaveze! Kaken pojem! Ni ji bil samo Indiana-Jones in njegovi nasprotniki, okultni nacionalsocialisti, na sledi, ne, tudi vitezi okoli kralja Arthurja in e veliko drugih. Veliko knjig je bilo napisanih o njej in ravno tako postavljenih veliko hipotez, kaj bi sploh lahko bila skrinja-zaveze - ali pa kaj e vedno JE! Da bi prili skrivnosti na sled, se moramo podati nazaj v leto 1094 po Kr. Kot vsako jutro je el francoski mladeni Bernhard de Clairvaux , ki gaje pozneje pape razglasil za svetega (sveti Bernard, molit v kapelo gradu, v katerem je ivel. Vendar pa se je ta dan drugae odvijal. Iz notranjega vzgiba je Bernhard ostal v kapeli sam malo dlje kot drugi in imel vizijo. Po njegovih besedah se mu je v tej viziji pojavil boji angel ,ki mu je sporoil, da naj odpotuje v Jeruzalem v Sveto deelo in tam pod templjem kralja Salomona odkoplje skrinjo zaveze, ki je skrita v eni grobnici in jo z ladjo prepelje v Francijo. Iz poznejih Bernhardovih zapisov zvemo, da je sprejel naroilo, da skrinjo zaveze z ladjo pripelje v juno Francijo blizu dananjega mesta Nice. To mesto, golo goro (Mont Chauve , bo lahko videl e z ladje, ko bo ladja dosegla Cap Ferrat. In ko bo skrinjo zaveze prenesel tja, naj tam, na isto doloenem kraju, kjer se nahaja neka votlina, po doloenih merah in doloenih smereh neba zgradi piramido. emu vse to? Bernhard je pojasnil, da je smisel in namen tega naroila, kot mu je sporoil angel, vsebino skrinje zaveze na novo vkljuiti v miselnost ljudi, ker je lovetvo spet dozorelo razumeti in dojeti kozmine zakone, ter da ljudje lahko spoznajo, da bog kot bitje realno obstaja in daje due lovetva ustvarila miselna mo boga. Angel mu je naprej poroal, da v skrinji zaveze stoji zapisano znanje o smislu in namenu vseh bitij- tako, kot je bilo pred tisoi let nazadnje razkrito lovetvu. Ker so v tistem asu Jeruzalem zasedali Selduki pod sultanom, torej pod islamom, kristjanom ni bil dovoljen obisk svetih mest. Kaj torej storiti zdaj? Kar boste zvedeli zdaj, se bere kot vohunski triler, vendar se je dejansko zgodilo tako, kot sledi: Ker se skrinja zaveze vsekakor ni mogla sama od sebe potegniti ven iz skrivalia, se je morala najti pot, kako priti do omenjenega mesta. Mladi Bernhard je zato sklenil, da zaupa njegovo vizijo in naroilo takratnemu papeu U rbanu II, na kar je bila sprejeta odloitev, da skliejo kristjane k sveti vojni, da bi na ta nain prili v Jeruzalem. Potem "ko je bila skrivnost zaupana e osmim vitezom, med njimi tudi Hugom de Payens, je pape Urban 11, da bi ljudstvo nahujskal, dne 23. novembra 1095 v Clermontu pred ogromno mnoico ljudi trdil, da je ne vemo ljudstvo Perzijcev z ognjem, meem in ropanjem razdejalo in oskrunilo sveta mesta v Sveti deeli. Tega dne, tako skladno poroajo zgodovinarji, je papeu uspelo v mnoici vzbuditi tak srd, da so se verniki po njegovem vzkliku, da naj sveta mesta osvobodijo nevernih barbarov, vrgli na tla, se tolkli po prsih, priznali svoje grehe in kriali: Ubijte pogane!. Potem je pred njimi dral kri in jim rekel, da naj si ga pritrdijo na ramena in prsi, kar naj bi jih spominjalo, da bodo, e bodo umrli za Kristusa, in li v nebesa. Ta poslanica je la kot vrtinasti vihar skozi deelo -povsod so si ljudje zaeli ivati na svoja oblaila krie iz blaga in so hiteli proti Kolnu, ker so izvedeli, da se tam zbirajo velike mnoice ljudi pod vodstvom religioznih analitikov, da bi se prikljuili vojski. In tako se je marca 1096 zael iz Kolna prvi pohod okoli sto tiso ljudi preteno revnih mokih, ensk in otrok in to neoboroenih -, da bi osvobodili Sveto deelo . Samo ta predstava je e absurdna, vendar pa kae, kako lahko se vodijo mase ljudi oziroma kako lahko se z njimi manipulira. (Pri najbolji volji se ne morem zadrati, da na tem mestu ne bi nakazal na moderni as: Na primer vojna v zalivu leta 1991, ko so kazali slike,- na katerih so iraki vojaki iz inkubatorjev pobirali dojenke in jih metali na tla-, z namenom, da bi se ameriko ljudstvo strinjalo z vojno. Januarja 1992 je bila znana identiteta mlade prie, ki naj bi vse to opazovala,- to je bila hi kuvajtskega ambasadorja v ZDA Sauda Nasir al-Sabaha. Kot prio jo je postavila agentura Hill&Knowlton. Predsednik te agencije je bil 55

Craig Fuller, Bushev privrenec in njegov nekdanji e taba. Nadaljnje raziskave so pokazale, da so kuvajtski zdravniki oitno lagali in da so dozdevno odvzeti inkubatorji na svojih mestih. To samo mimogrede. To je stara igra in lovetvo vedno znova pade na take trike, predvsem zahodno, ki tako arogantno trdi o sebi, daje razsvetljeno in trezno. In to bo zopet storilo ...). Nazaj h kriarskim pohodom: Ta popolnoma izpod kontrole pobegla drhal je zaela s svojim kriarskim pohodom e v svoji domovini, ruili so judovske naselbine, ropali in klali ljudi, vendar pa je le prila do Male Azije. V Civetotu se je ujela v turko past in tam bila pobita, preivelo je le 3.000 ljudi. Temu prvemu kriarskemu pohodu, ki je nastal le zaradi besed papea U rbanaII, je sledil drugi, ki pa je bil organiziran kot viteka vojska kristjanov, ki so jo proti vzhodu vodili evropski knezi na veliko no 1096. eprav so se vedno novi kriarski vitezi s svojimi momi podajali proti vzhodu, je prispela armada kriarjev ele junija pred vrata Jeruzalema- 7 junija 1099-torej skoraj tri leta pozneje. Dne 15. julija je Gottfried de Bouillon, ki je s Hugom de Payens vodil vojsko kriarskih vitezov, pregovoril egiptovskega guvernerja h kapitulaciji in ta se je zato lahko prosto umaknil s svojim spremstvom. S prebivalstvom Jeruzalema pa niso ravnali tako pazljivo:Potem ko se je guverner umaknil, so kranski kriarski vitezi pobili skoraj vse prebivalce Jeruzalema, bilo je priblino 50 000 rtev. Bojevali so se do leta 1114-skupaj torej 18 let- in nazaj osvojili za kranstvo skoraj vso Sveto deelo. Potem, ko se je v Jeruzalem spet vrnil mir, so li vitezi na kraj, ki je bil v viziji prikazan Bernhardu de Clairvaux, nali grobnico, ki so jo zaeli dvigati. Najprej so nali veliko skulptur in druge religiozne predmete. Ko so e globlje kopali v grobnici, so v drugem prostoru nali tako imenovano staro zavezo, pri emur je lo za 19 kamnitih sarkofagov. Ti so bili napolnjeni z usnjenimi zvitki, ki so bili oznaeni s pisnimi znaki in risbami. Razen tega so se v sarkofagih nahajali modeli iz e danes neznanega materiala kot tudi posebno brueni kristali, mehansko orodje, katerih namen uporabe je bil v takratnem asu neznan, in mnogo drugih, takratnim ljudem neznanih predmetov. Potem ko so vse pregledali, so grobnico zopet zaprli, da bi poakali na najbolj ugoden as za transport. Po konni zmagi je bila pod Gottfriedom de Bouillon oklicana kraljevina Jeruzalem in potem, ko je Gottfried eno leto pozneje umrl, je postal novi kralj Jeruzalema njegov brat Balduin. Balduin p rvi je ostal na prestolu do svoje smrti leta . e med njegovim regentstvom se je opravljala ivahna in deloma skrivna izmenjava s Francijo. Med plemii vojske kriarskega pohoda se je nahajal e imenovani vitez Hugo de Payens, neak vplivnega grofa Hugues-a de Champagne, ki je bil eden od mo v ozadju te celotne akcije. Kriarski pohod je Huga nastopil skupaj z njegovim tirideset let starejim prijateljem in mentorjem Johannesom de Vezelay, benediktinskim posveencem iz Burgundije. estdesetletni viteki menih Johannes je ostal v Jeruzalemu in je bil pozneje poznan kot Janez iz Jeruzalema, mistini pisec skrivnih prerokb, ki so bile dolgo asa na vpogled le posveenim krogom. Ta je del vedenja, ki so ga odkrili -podobno kot pozneje Nostradamus- spisal v obliki verzov, da bi ljudi pripravil na to, kar naj bi se neko zgodilo. O tem ve pozneje. Hugo de Payens pa se je kmalu vrnil v Francijo, oaran od judovskih in muslimanskih skrivnih naukov in predvsem pretresen zaradi prepovedane resnice, ki mu je prila do ues: Jezus sploh ni umrl na kriu Novi kralj Balduin Il. je podpiral skupino, ki se je sama sebe imenovala Ubogi vitezi Kristusa in Salomonovega templja in jih nastanil v palai na tempeljski gori in to zagotovo ne brez razloga! Zaradi tega je nastalo tudi ime Tempeljski vitezi. Hugo de Payens je postal prvi Veliki mojster tempeljskega reda. Leta 1119 so templjarji konno prepeljali sarkof age na goro Mount C hauve v bliini Nice, kot je bilo prikazano v viziji. Tam, na doloenem kraju, so templjarji po navodilih, ki jih je prejel Bernhard de Clairvaux, nad neko votlino zgradili piramido iz kamnov na gori. Ta piramida obstaja e danes, eprav je kot taka komaj e prepoznavna in zelo teko dostopna. 56

Vitezi so prinesli vse v piramido in zaeli tudirati spise in vsebino sarkofagov. Bilje le en problem, vse je bilo napisano v neznanem jeziku, ki se je pozneje izkazal za atlantski izvor. Osebno dvomim o tem, da je pri sarkofagih lo za skrinjo zaveze, ki je opisana v stari zavezi, ker tam so Hebrejci nosili en sam predmet. Vendar so bili templjarji oitno o tem prepriani, da gre pri tej najdbi za skrinjo zaveze. Naprej bom v knjigi govoril o atlantskih spisih, e se bom skliceval na vsebino sarkofagov, ker to so dejansko bili. Da so bili ti sarkofagi prej skriti v Egiptu - mogoe pod platojem v Gizi -, o tem nekateri zgodovinarji tako domnevajo, ni pa dokazano. Domneva se, da so jo Hebrejci tam skrili in potem odnesli v Jeruzalem, same vsebine pa zaradi skrivnostne pisave niso mogli zares ovrednotiti. Med najdbami so se nahajale tudi stari zemljevidi. Kopija ene teh skrivnostnih starih zemeljskih kart je bila pozneje odkrita v Konstantinoplu: senzacionalni Piri Reis zemljevid, ki poleg Evrope in Afrike predstavlja tudi Severno in Juno Ameriko kot tudi Antarktiko brez ledu!

Slika 45: Zemljevid Atlantide Athanasiusa Kircherja iz leta 1664. Na em temeljijo njegovi izrauni, do danes ni znano. Je bila Atlantida na tem mestu in imela tako velikost? Slika 46: Ta Karta Antarktike Oronteusa Finaeusa izhaja iz 1531. Uradno je bila Antarktika odkrita ele 250 let pozneje. Karta kae podrobnosti, ki razlono kaejo, daje bila Antarktika kartografirana, vendar brez ledu. Kdo jo je kartografiral? Zadnje toplotno obdobje na Antarktiki se je konalo pred 6.000 leti...

57

Slika47: Piri Reis-svetovni zemljevid izhaja iz leta 1513 in gaje narisal admiral Piri Reis. Na karti je veliko podrobnosti, ki takrat sploh naj ne bi bile e znane -na primer Antarktika brez ledu. Karta je rahlo izkrivljena, kot da bi bila posneta iz zraka. Skupaj je bila sestavljena- tako opisuje kartograf sam- iz 20 e starejih kart, izhajajoih iz asa Aleksandra Velikega (roj. 356 pred Kr.) in so kazale cel svet(!). Med Ognjeno zemljo in Antarktiko kae karta zemeljski most. To pa je bilo zadnjikrat pred 11.000 leti. Kdo je prvotno napravil zemljevid?

Bernhard de Clairvaux je prejel e eno vizijo, kjer mu je bilo naroeno, da se v piramidi odpre kozminemu duhovnemu polju (Akaka kronika), s pomojo katerega mu bo vizualno prikazan potek celotnega stvarjenja od zaetka do konca in bo s tem prestavljen v stanje, da bo razumel ne samo duhovne zakone, temve tudi pisavo in govorico Atlantov. ele nato je bilo njemu in njegovim spremljevalcem, ki jim je po njegovi v i z i j i zdaj lahko kolikor toliko razumljivo pojasnil vsebino, mogoe oceniti in uporabljati atlantsko vedenje. Atlanti so njihovo celotno vedenje zgradili v piramidnem jeziku, tako reko na geometrinem univerzalnem jeziku, ker niso vedeli, kdo bo nekega dne naletel na njihove spise in kaken jezik se bo takrat govorilo. In kdor ima ta klju, lahko v vsakem jeziku deifrira oziroma razvozla vsako rko in vsako ime v njegovem najglobljem pomenu za ivljenje. Tako je torej prilo, da so templjarji spoznali to vedenje in nart stvarjenja ter razumeli mehanizme, kijih ivljenje skriva v sebi. Predvsem pa je bilo eno velikega pomena: V spisih je bila napisana celotna zgodovina lovetva - tudi naa prihodnost -, in izkazalo se je, da se to ujema z Janezovim razodetjem, kar pomeni, 58

da bo naa civilizacija na en nain konana oziroma bolje reeno uniena, kot je opisano v Apokalipsi. O tem bomo podrobno govorili v poglavju o Novem svetovnem redu. S preuevanjem atlantskih tekstov so se vitezi seznanili s kozminimi fizikalnimi zakoni, po katerih je nastalo vesolje in e danes obstaja. Izvedeli so, da je na nastanek vseh biti (du) deloval realno obstojei stvaritelj (bog) in da so vse biti ustvarjene z mojo misli boga. Spoznali so smisel, zakaj so se due od boga ustvarjenih biti morale integrirati v materijo, in da se ustvarjalna misel lahko dokona oziroma izpolni samo po tej poti. Osvetlimo to trditev bolj podrobno: Iz atlantskih spisov izhaja, da obstaja tako imenovana pra-juha - kozmino duhovno polje, ki obstaja iz najmanjih delcev, tako imenovanih miononeutrinov - in da se biti, ustvarjene z mojo misli boga manifestirajo iz teh delkov (miononeutrinov) pra-juhe (kozminega duhovnega polja). Ti miono-neutrini se po doloenih fizikalnih zakonih povezujejo med seboj tako, da nastane materialno obstojea statina enota, ki jo dananji lovek opredeljuje s pojmom dua. V tej enoti dunih delkov ni vsebovan samo celotni ivljenjski nart sedanjega ivljenja, temve- na holografski nain prikazana v vsakem dunem delku informativno kot f rekvenca nihanjavsa ivljenja, ki jih lovek doivel od ustvarjenja njegove biti, kot fino snovne biti ali integrirane biti v materijo kot bioloki sistem. To pomeni, da je stvaritelj loveka oziroma duo ustvaril tako, da ima tudi lovek ali dua mo misli in s tem postane tudi sama stvaritelj. Templjarji so izvedeli, da je celotno vesolje brez praznih prostorov izpolnjeno s strukturnimi delki. Te delke dananja kvantna fizika klasificira kot elektrono neutrine, miono-neutrine in tau-neutrine. Miono-neutrini, iz katerih se gradi kozmino duhovno polje oziroma polje zavesti - oznaeno tudi kot etrsko polje, akaka kronika ali pa tudi morfogenetsko polje - , so delki, ki se z mojo misli nihajno tako spremenijo, da se v njih s spremembo nihanja holografsko izrazi miselna slika. Pogojeno s tem uinkovanjem sprememb- ker so vsi delki med seboj povezani in vse se stalno med seboj izmenjuje -, je vse, kar obstaja v kozminem polju, z nihanjem absolutno med seboj povezano. To pomeni, da se na bioloki sistem loveka vedno in ob vsakemu Gasu glede na nihajne frekvence njegovega polja uinkuje pozitivno ali negativno. Konno je to dokaz za to, kar so stari mistiki vedno dejali: Vse je eno, in eno je vse. Miono-neutrini so nosilni element za tvorbo miselnih slik, ki jih lovek misli. To pomeni, da vsako miselno sliko, ki jo lovek ustvari, izareva v kozmino duhovno polje. e pri lovekovi misli ne gre za misel, povezano s sedanjostjo, ki se kot feedback ne more izarevati nazaj v neko aktualno obstojeo obliko ali situacijo, potem postane ta misel sestavni del kozminega duhovnega polja in deluje tako dolgo na bit loveka, dokler se ne spremeni v materialno obliko ali iveto ivljenjsko situacijo. Preprosto povedano: Templjarjem je bilo razodeto, da je mo misli, s katero lovek ustvarja miselne oblike, najpomembneja od vsega, kar ima. Vsaka misel, ki se misli, postane sestavni del kozminega duhovnega polja, se kroglasto raztegne, s pomojo frekvennega prenosa, po celotnem vesolju in je tako soodgovorna za vsako dogajanje v vesolju. lovek je zato, ker je sam sestavljen iz atomov in molekul, te pa so zgrajene iz miono neutrinov, soodgovoren za stanje tega sveta- negativno ali pozitivno. Helga Hoffmann-Schmidt pie o tem v njenem izvrstnem delu >>Dediina Atlantide, kiravno tako vsebuje originalno vedenje templjarjev: Dojeli so, da je lovek sestavljen iz sistemov, v katerih duhovno-materialna dua, zbiralnik misli enak psihi" in fizino telo tvorijo tri podroja. Njegova bit, ki je integrirana v materialni dui, se mora po zakonu resonance vedno znova inkarnirati v novo fizino telo, tako dolgo, dokler nobene miselne oblike, ki jih lovek sam ni ustvaril za sedanjost (ki niso povezane s sedanjostjo) ne obstajajo 59

ve in jih ni treba ve realizirati, tj. materializirati. Spoznali so tudi, tako kot so e stari modreci mnogih kultur in mistiki razlinih asovnih obdobij, da JE VSE ENO in ENO JE VSE; da je celotno vesolje popolnoma izpolnjeno z nepredstavljivo majkenimi delki, ki imajo strukturo dveh na vrhu med seboj povezanih piramid. V dananji fiziki te delke imenujejo kot miono-neutrine, tau-neutrine in elektrono neutrine, ki v svoji celoti tvorijo kozmino duhovno polje in ga izpolnjujejo tako, da vmes ni praznih prostorov. To pomeni, da je VSE, kar obstaja,- vseeno, kako mi to opisujemo, bodisi s pojmom materialno (grobosnovno) bodisi nematerialno (finosnovno) -, med seboj povezano in se vzajemno uinkuje, ker obstaja iz tega kozminega polja in v njem oziroma v teh delkih. Je zdaj jasno? Vem, da ni lahko razumeti. Tudi jaz sem prebral do zdaj okoli 1000 strani tega atlantskega materiala in zato vam ne bom ve tega nalagal. Konno pa, povedano v enem stavku, lahko reemo, da to atlantsko vedenje dokazuje eno: da ima lovek mo misli in s tem je sam stvaritelj - ni samo del stvarstva, temve tudi del stvaritelja! To je najpomembneji stavek cele knjige, katerega bomo pozneje bolj podrobno obdelali. Povejte in dopovejte si to e enkrat: Nismo samo del stvarstva, temve del stvaritelja. Imamo mo in tudi vse pogoje in sredstva v nas, da sami ustvarjamo!!! Reci: Duh obvladuje materijo! Na podlagi tega spoznanja in vedenja, kako lahko te misli doseemo - torej postanemo zavestno ustvarjalni -, so templjarji zaeli s tem, da so te moi uporabljali zase, da bi izpolnili naroilo -vodenje lovetva po zakonu resonance. Uporabljali so piramido kot komunikacijski center, v katerem so lahko, upotevajo doloene kriterije, stopili v duhovni stik z drugimi bitji (vseeno, e so ti bili z ali brez fizinega telesa), oziroma se odprli kozminemu duhovnemu polju ravno tako, kot so to delali neko Atlanti. Tudi oni so se tega nauili od tujih bitij. Sam izhajam iz tega, da so templjarji imeli, recimo, "mehansko komunikacijsko sredstvo - ene vrste oddajnik in sprejemnik, da so lahko stopili v stik z drugimi inteligencami. Iz spisov, ki so jih templjarji vzeli iz sarkofagov, sta namre jasni dve stvari: l. da je bilo e pred Atlanti veliko civilizacij, ki so bile tehnino na visokem nivoju in so poznale vesoljske polete. Zato niso samo te, temve so tudi Atlanti imeli stik z inteligencami drugih ozvezdij, in sicer ivahno izmenjavo. In 2. v atlantskih spisih so bili jasni podatki o tem, od kod prihajajo te inteligence: s Siriusa! Atlantski spisi poroajo tudi o genetskih posegih Sirijancev na zemlji, da bi tu pospeili razvoj. Menite, da je to teko verjeti in da bi radi o tem dokaze? Ni problem, tu je na primer zgodba o Dogonih. V dravi Mali v Af riki ivi pleme ogonov, ki e ve kot 700 let ve, do esar se je NASA dokopala ele leta 1970 s pomojo napredne satelitske tehnike. Dogoni e ve kot 700 let trdijo, da ima zvezda Sirius, levo pod pasom Oriona, e eno majhno zvezdo, ki zvezdo Sirius v 5 0 letih enkrat obkroi in je iz m:ugosteje materije v vesolju. Ker etnologi niso mogli s teleskopom najti te zvezde, so imeli to zgodbo za mit. Leta 1970 pa so s teleskopom konno odkrili belo pritlikavo zvezdo, ki je s svojimi 55 kg na kubini centimeter neverjetno teka in obkroi zvezdo Sirius enkrat v 50,1 letih. Ko so znanstveniki obiskali Dogone, da bi izvedeli, odkod to vedo, so jim Dogoni pojasnili, daje pred priblino 700 leti pristala vesoljska ladja, igar posadka je izkopala veliko luknjo, jo napolnila z vodo in bitja, ki so bila amfibijska, so skoila iz vesoljske ladje v jezero, priplavala na obalo in Dogonom pripovedovala skrivnosti o vesolju. Po poroilih teh bitij ivijo na Siriusu dve razlini rasi, ena je amfibijska rasa in druga pa ta, ki jo danes imenujemo kot Homo sapiens in je velika do tirih metrov.

60

Slika 48: Kronica zvezde Sirius B po skici Dogonov Slika 49: Modemi astronomski diagram gibanja Siriusa-B. Letni podatki se nanaajo na pozicije, kijih Sirius-B vsakokrat zavzame v doloenih letih. Dogoni niso namestili Siriusa-B sredi njihove skice, temve v blizu ene od arinih tok elipsi podobne tvorbe -to je presenetljiva podrobnost, ki jo Dogoni vedo- in to e 700 let

Azteki pripovedujejo podobno zgodbo. Po njihovih pripovedovanjih so pred ve tiso leti pristale vesoljske ladje nad jezerom Titikaka, iz njih so poskakali ribe ljudje, priplavali na obalo in pripovedovali isto zgodbo kot Dogoni. Tu v povezavi z bitji s Siriusa govorimo o amfibijskih bitjih, torej bitjih, ki lahko ivijo na kopnem in pod vodo. Spomnimo se Muldaevih raziskav in Atlantov, ki sedijo v samadhi-votlinah- in kako ti izgledajo? Imajo veke, ki so oblikovane za hitro plavanje pod vodo, plavalne koice na rokah in nogah in ventilu podoben nos, kot ga obiajno imajo delfini ... Ali bi lahko bilo mogoe, ne samo da so Atlanti dejansko imeli ivahen promet z bitji s Siriusa, da je Atlantida oziroma Zemlja v asu Atlantide bila sirijanska kolonija? 61

Tudi teksti z jezera Titikaka poroajo, da so viracochas - kot so Inki imenovali vesoljske voznike - ravno tako imeli plavalne koice, kot tudi Manco Capak, ustanovitelj perujskega mesta Cuzco. Tudi on je predstavljen s plavalnimi koicami med prsti. Napeto, mar ne? Pri tem pa je treba pripomniti, da se v atlantskih spisih, ki so jih vrednotili templjarji, poroa tudi o bitjih (nezemljanih), ki niso prila s Siriusa in so tudi drugae izgledali kot mi. V atlantskih spisih iz sarkofagov se poroa tudi o obdobju in lovetvu pred Atlantido, ki sem jo prej imenoval Lemurija, tu pa je napisana kot Lumania. Ljudje so zelo visoki in so dosegli zelo visoko tehnoloko stopnjo. Vendar so bile vojne med temi in prebivalci drugih kontinentov, ki so bili potomci predhodnih civilizacij. Ti so hoteli podjarmiti Lumanijce. Ko so ti svojo tehnologijo, ki so jo uporabljali za pridobivanje energije, uporabili v obrambne namene, je prilo do preloma zemeljske ploe, do izbruha lave in do velikanskega potopnega vala, ki je s svojim pritiskom tako uinkoval na tenostne razmere zemlje, da je prilo do premika teajev. Zaradi tega je bilo izbrisano skoraj vse prebivalstvo zemlje. In del njih je preivel v gorah. Drugi del- in zdaj postaja zanimivo - so tuja bitja evakuirala z vesoljskimi ladjami. O teh bitjih, ki niso podrobno imenovana v tekstih iz sarkofagov, ki sem jih bral, pie: Z bivanjem na vesoljskih ladjah tujih bitij, katerih postava komaj da je podobna sliki naih stvarnikov (s Siriusa; prip.avt.) ali pa nai podobi, so preiveli fizini ljudje izvedeli, da niso edina iva bitja v tem vesolju. Na podlagi njihovih duhovnih spoznanj in izkuenj, da so bila bitja, ki so jih reila, enako bogovom iz vesolja, drugana od njih in tehnoloko na bistveno viji stopnji, so zgradili kulturo po zakonih naega pra-stvarnika, ki so ga imenovali bog. Od kod izhajajo ta bitja? Mogoe z Oriona? Na to kae naslednji artefakt sicer e eden, ki je trn v peti arheologom:

Slika 51: Piramidni kamen je bil najden pred okroglo tridesetimi leti v Ekvadorju. Je natanno taka predstavitev piramide kot na dolarskem bankovcu (glej sliko 76). Naj bi obstajali trije, eden je v lastnitvu druine Rothschild, drugi v arovnikem muzeju v Bruslju in ta na sliki. Na spodnji strani kamna je naslikano ozvezdje Oriona in stavek: od tu prihaja sin stvarnika.""

62

In tako je prilo do nove naselitve zemlje. To obdobje nam je znano kot Atlantida, pri emur moramo pripomniti, da Atlantida ni bila samo kontinent, temve celo obdobje. V tem asu ni bil samo majhen kontinent, ki se je nahajal sredi Atlantika, naseljen, temve tudi drugi deli globusa. Vendar pa je imel takrat ta otoni kontinent med juno Ameriko in Afriko, najvijo civilizacijo in se je pozneje polagoma potopil. Lahko si to predstavljamo: Tam sedi devet templjarjev pri lui sve ali oljnih svetilk elektrike takrat ni bilo - v dvanajstem stoletju nad prastarimi besedili in izvedo nekaj o kozminem duhovnem polju in o ne zemljanih ... Vrnimo se spet k temu, kar so vitezi izvedeli iz atlantskih spisov in poglejmo .....

SKRIVNO VEDENJE TEMPLJARJEV

Kar boste zdaj brali, ni izmiljena, ampak vzeto iz spisov sarkofagov. Majhen del vedenja je objavila Helga Hoffmann-Schmidt po smrti templjarja, ki je spise imel na skrbi, vendar pa le v samozalobi in majhni nakladi za lane loe in tiste, ki so s spisi seznanjeni. En del tega je iz teh spisov, drugi del pa iz mojih osebnih pogovorov z velikim priorjem avstrijskih templjarjev kot tudi z velikim mojstrom prostozidarske loe, ki ima ravno tako dostop do tega vedenja. Po izroi/ih templjarjev ivijo uteleenja templjarjev, ki so bili posveeni v spise leta 1114, e danes, eprav so neznani med nami, da bi lovetvo vodili do konca te evolucijske etape po zakonu resonance, da se izpolni "nart boga'. Vendar pa obstaja razlika od gospodov v samadhi-stanju, ki se nahajajo vedno v istem telesu: Vsakokrat, ko telo enega od teh petih templjarjev izgubi svoje uteleenje, se preseli dua v drugo telo, kije bilo za to spremembo e pripravljeno. V angleini obstaja izraz za to vrsto selitve due: Walk-in. Tako ostane ohranjeno prvotno vedenje, ki so ga dobili s posvetitvijo, poleg tega pa so e z znanjem vsakokratne dobe vedno na tekoem. Helga Hoffmann-Schmidt nam poroa o naslednjem napetem dogodku: Leta 1946 je francoski raziskovalec in znanstvenik Roger Lhamoy - potem ko je v viziji 'videl' kraj, kjer naj bi iskal - pri izkopavanjih pod razvalinami templjarskega gradu Gisors med Parizom in Rouenom odkril v podzemni dvorani 19 kamnitih sarkofagov skrinje zaveze. Razen tega je naletel na 30 velikih skrinj (z zapiski templjarjev) kot tudi kipe Jezusa in 12 apostolov. e preden pa mu je uspelo odpreti sarkofage in skrinje, sta celotno najdbo zaplenili francoska skrivna policija in vojska ter jo razglasila za dravno skrivnost. Okoli 25 let pozneje je pet oseb, ki so ivele v razlinih dravah po svetu, prejelo dele te dokumentacije. Ravno tako kot je 5 vodilnih templjarjev zadoleno za doloeno podroje naega bivanja, to je za podroje gospodarstva, religije, politike, drube, znanosti, tako so bili upotevani ti kriteriji tudi pri predaji dokumentacije petim osebam. )) Po smrti templjarja, ki je bil pristojen za del znanosti, je Helga Hoffmann- Schmidt objavila en del tega vedenja e den od mojih najojih prijateljev je ravno tako dedi enega dela vedenja, n dokumentacije, ki so ostale iz te zakladnice vedenja. Dokumentacijo je ovrednotil kot znanstvenik in to e vedno pone. Ne samo da sem preko njega priel do tega vedenja, temve sem si smel v njegovi prisotnosti ogledati tudi tehnologije, o katerih lahko le sanjate. On je profesor fizike in hkrati tudi izumitelj. Skupaj s kolegom je razvil postopek - je ve kot samo naprava -, s katerim lahko pridobiva elektriko, toploto in svetlobo neposredno iz etra (miono-neutrinskega polja). 63

Preko mojega prijatelja, ki je blizu temu templjarju, sem izvedel napete epizode. Ta templjar je pri ekspediciji na Antarktiko naletel na do zdaj neznano civilizacijo, ki tam ivi pod zemljo. o se sklada z mojimi e omenjenimi raziskovanji o polarnih raziskovalcih, ki so vsi imeli presenetljiva doivetja nad 77. stopnjo severne irine. Neak admirala Byrda, ki sem ga obiskal leta 1990 v Phoenixu, Arizona in se z njim pogovarjal, mi je potrdil, da je njegov stric takrat z letalom poletel proti severnemu teaju in tam naletel na vhod v zemeljsko notranjost, kjer biva ena oziroma ve visoko razvitih civilizacij. Letalo admirala Byrda in njegovega kopilota Floyda Bennnetta sta nenadoma obkroila dva letea diska in ga spremila, kar sta tudi snemala in opisala oznabe na leteih diskih kot kljukaste krie. Vrnimo se k templjarjem: Teksti pripovedujejo zgodbo o Atlantidi in civilizacijah pred njo, pri emur se vedno znova odvija enako. Evolucija do visokega tehnolokega standarda, ki ga potem egoisti ali oblastieljni uporabijo za svoje namene. Civilizacije degenerirajo in konajo v vojni, ki v vseh primerih pripelje do popolnega unienja. Po dokumentaciji sode smo zopet v enaki situaciji, ki se bo odvijala po enakem scenariju, kot e velikokrat prej - tako pa, kot je opisano v Janezovem razodetju. Iz atlantskih besedil ni razvidno, da bi se to lahko dalo prepreiti- preiveli bodo le tisti z jasno pametjo in dobrim srcem in ki bodo sledili svoji intuiciji, da bodo potem lahko bolje gradili novi svet. Propad sedanje civilizacije se ne obaluje ali pa, da bi ga bilo vredno prepreiti, temve se nanj gleda kot razvojni korak za due, ki so danes inkarnirane. To naj bi bil celo nujno potreben preievalni proces -podobno postni kuri ali loevanju plevela od zrna. Iz spisov izhaja predvsem eno, namre, da obstaja velik kozmini nart, tako imenovani nart stvarjenja- matrica ali modra pavza stvarnika-, ki je v atlantskih spisih oznaen kot "alfa-omega-projekt". O tem izvemo iz originalnih dokumentov (malo spremenjeno, da bi bilo danes bolj razumljivo) naslednje: V tem spisih boste nali lu resnice pod pogojem, da ste duhovno dozoreli in strpni ter da imate radi vsa bitja. Po volji naega prastvarnika se naj e enkrat razkrije pravedenje o zakonih kozmosa in zakonih, ki doloajo vse biti, da bi loveka rasa s svojo pametjo dojela in razumela smisel in namen bivanja na zemlji. Razkrilo se je v blagoslov ljudi, da bi znova spoznali, daje njihova bit bojega izvora, Vezana je kot duh v naravno materialno duo in je neuniljiva po kozminih zakonih. Samo potem, ko dojamejo, da so sami ustvarjalci svojega polja in okolja, in da so kot velika skupnost bitij soodgovorni en za drugega, imajo kot individualna bit monost vrniti se v obmoje naega prastvarnika, da bi kot bit iveli v lui resnice in bili oproeni materije. Vsak od nas nosi v sebi isto mogono "JAZ SEM- sedanjost Vsemogono mo boga, s katero se vse lahko naredi. Kajti vsak zna vse, kar potrebuje; ustvarjati z mojo njegovih misli neposredno iz shrambe moi. Predpogoj, da bi lahko uporabljali to mogono mo, ne da bi otrokom boga storili kaj alega, je ta, da se podredile zakonom naega prastvarnika, ker se boja energija, ki neomejeno obstaja v prostoru, lahko samo takrat brez kode uporabi za poduhovljenje materije. Alfa-omega-projekt obstaja e neizmerno dolgo in ga je stvarnik prinesel iz enega v drugo vesolje, da bi poduhovil materijo v prostoru. Tudi mi zemeljski ljudje smo samo en del velikega projekta, pri katerem pomagamo z mojo naih misli povezati energijo prostora z materijo, da bi postala ena, v sebi zakljuena enota. To je smisel vsega bitja. Alfa-omega-projekt je ivljenje po zakonu resonance, kar pomeni, da mora lovek spoznati, da je z mojo svojih misli sam stvarnik in da sam ustvarja vse njegove ivljenjske situacije, tako kot nas ui ljudski pregovor: "Kar seje, to anje!"" V templjarskih zapisih je razloena, da zakon resonance ni poljubno sestavljen, temve je fizikalni potek, ki uinkuje, da vse, kar mislimo, mi sami uresniujemo in materializiramo. In k temu spada - brez izjeme vsaka ivljenjska situacija, naj je bolezen, nesrea, na veliki uspeh, komini ljudje v krogu naih znancev in tako naprej. In tako je cilj popolno obvladanje moi naih misli, da bi jo uporabljali samo e na en nain, ki slui ustvarjanju- in sicer v smislu ljubezni, ki ne vrednoti in ne obsoja. 64

Ker pa lovek lahko spozna, kakne uinke je imelo njegovo ustvarjanje miselnih oblik, samo e vse uinke (posledice)- pozitivne in negativne- spozna na lastnem telesu, smo podvreni zakonu resonance, da se nauimo, vedno bolj zavestno in prijazneje ravnati z naimi mislimi- tako kot je delal tudi Jezus. Najvekrat je boleina, ki jo lovek sam sebi prizadene z nezavednim ivljenjem in ravnanjem, s katero se v vedno vraajoih inkarnacijah ui nadzirati mo misli, da bi spoznal posledice njegovih misli in dejanj. Ravno skozi trpljenje konno lovek spozna, da se mora, ker je opremljen z najmonejo ustvarjalno mojo, ki obstaja, izkazati za vrednega in enakega stvarniku. In ko se zavemo, da vsak lovek na tem in vseh drugih planetih nosi v sebi isto stvarnikovo mo in bo nekega dne dosegel tudi isti cilj - ker je podvren istim zakonom in prestaja ta zrelostni proces -, ni v smislu ljubezni, da bi ga obsojali ali ocenjevali. In ker je temu tako, lahko vsak lovek rei le samega sebe, e tako hoemo. Nobeden ne more spremeniti "sveta'. Samo e se mi sami spremenimo, potem spremenimo "svet", namre skupnost. Vsak od nas lahko -v dobrem ali slabem- stori nekaj samo zase in bo za to odgovarjal le naemu stvarniku, toda tudi samemu sebi. Pot iz kaosa (grko: nered brez duha) mora prehoditi vsak sam zase. Mi sami smo ustvarili kaos in okoliine, ki so okoli nas, in samo mi sami lahko te zopet uredimo - s spoznanjem, samoobvladovanjem in dejanjem. Kaj pa nas vedno znova spravlja z nae poti? To so nae predstave o eljah in naa zavist. Lahko reemo, da to povzroa nasprotnik -Lucifer ali kakor koli ga e imenujemo -, toda ravno on je zaimba v igri. e ne bi bilo nobenega izzivalca, ki nam v nas pokae senne strani, ki kot prinaalec lui posveti v nas in nas s tem zave, k j e e nismo pospravili, kje nismo popolni, ne bi se zavedli naih ibkih strani. To pomeni, da je konni cilj vedno vseobsegajoa ljubezen -ljubezen do nas samih in do celotnega stvarstva. To pomeni tudi, da se moram najprej zavedati svojih ibkih strani. Ko spoznam ibkost, moram zaeti delati na sebi, dokler ne dozorim in nisem kos, tako da nova skunjava ne bo ve pomembna. O praktini strani tega bomo pozneje govorili bolj podrobno. Na stvarnik ni bog, ki kaznuje. Na podlagi dejstva, da nam je dal prosto voljo, nam kae, da ni diktator, ki ima pod seboj le hlapce in sunje, temve nam pusti prosto izbiro, da sami ustvarjamo. Zakon resonance je najbolji dokaz za to, da stvarnik uti do nas ljubezen, spotovanje in strpnost. eli biti na nas ponosen, tako kot so stari ponosni na svojega otroka, e je nekaj naredil iz svojega ivljenja Stvarnik prepua nam odloitev, da smo na podlagi naih stvaritev v naem ivljenju sreni ali pa da trpimo. Kajti vse, kar mislimo, moramo nekega dne spoznati na naem telesu. Ker tako, kot zakriimo v gozd, odmeva nazaj! e nam uspe to, kar se nam zdaj dogaja, preprosto sprejeti, ne da bi vrednotili ali pa sodili, in to potem tudi dopustiti, potem bo iz naega ivljenja polagoma postal paradi. Zveni sicer malo puhlo, vendar iz atlantskih spisov izvemo, da je recept za popolno ivljenje ivljenje tu in zdaj. Velja, da ne mislimo na preteklost in tudi ne preve na prihodnost, ampak zanemo s tem, kar je ravno pred nami- problemi v poklicu, novo partnerstvo, skrbi naih otrok, bolezen stare mame in prevladovanje naih bojazni oziroma konfrontacija z njimi. Ravno tu se zane, ivljenje in sprememba Vrnimo se spet k naim templjarjem, ki niso samo spoznali tega, temve so prili do odloilnega spoznanja, ki se je kot vcepilo v njihove mogane, namre, da je lovek neko priel iz vesolja in se bo tja zopet vrnil- nekega dne! Vendar tega ne izveste vi, ki kdo ve kolikokrat leti z letalom in po avtocesti drvi z ve kot 200 km na uro, za kogar je mobitel, internet in televizija nekaj povsem normalnega. temve nai templjarski viteziin ti se nahajajo v dvanajstem stoletju! Vitezi so torej izvedeli vse to v asu, v katerem ni bilo niti Hollywooda z njegovimi znanstveno65

fantastinimi filmi, niti knjig Ericha von Danikena in komaj da je kdo sploh znal brati ali pisati. Zemlja je bila za veino svetovnega prebivalstva ploa, in tu je sedelo nekaj vitezov, ki so izvedeli o izgradnji naega sonnega sistema, o starih civilizacijah, o vesoljskih ladjah in poletih na druge zvezde. Preprosto noro! Na eni strani je bila cerkev ravno pri tem, da pomete z vsemi, ki niso hoteli pristopiti h kranski veri in je zato la v vojne. Po drugi strani so morali ravno tisti, ki so vojne nalajnali, ugotoviti, daje vedenje, ki so ga ravnokar odkrili, vse skupaj izniilo! To vedenje bi jih takoj pripeljalo na grmado- takoj! Kaj jim je drugega preostalo, kot da skrivajo to ve denje, da ustanovijo skrivno drubo in delujejo iz ozadja? Zato so ustanovili loo, igar najoji krog so bili templjarji, ki so poznali celo resnico. Vsi drugi, ki se niso nahajali v tem ozkem krogu, so poznali le del resnice. Tako so sklenili razglasiti drugo skrivnost kot "glavno skrivnost - resnico o Jezusovi druini. K temu pridem v kratkem. e pred tem si oglejmo vzpon templjarjev, potem ko so ovrednotili atlantsko vedenje iz sarkofagov. Pri Helgi Hoffmann-Schmidt beremo: Ker so templjarji iveli absolutno po zakonih boga, naega stvarnika, in po kozminih zakonih, so si v zelo kratkem asu pridobili neizmerljivo znanje in premoenje materialnih dobrin, da so postali najmogoneji ljudje na svetu in so tako bili usposobljeni voditi usode lovetva na nain, kot je bila njihova naloga- inje. Bernhard de Clairvaux je uporabil svoj vpliv in je prosil papea, da bi majhna skupina vitezov v Jeruzalemu pod njegovim varstvom dobila ene vrste "pravilnik" -lastno ustavo, ki je vsebovala pravila ravnanja -, tako da bi templjarji v okviru cerkve dobili svojo legitimnost in trden status. To se je konno zgodilo 31. januarja 1128, ko je bil Hugo de Payens povabljen na koncil v Troyes. Koncilu je predsedoval kardinal Albano kot papeev odposlanec. Na koncilu sta bila prisotna nadkofa mest Reims in Sens, ve kot deset kofov in veje tevilo opatov, h katerim je pripadal tudi Bernhard. Pronji templjarjev je bilo ugodeno in tako so vitezi uradno dobili pravico, da nosijo svoje lastne plae- ti so bili do takrat isto beli- in da imajo svojo lastno ustavo. Zdaj so bili za takratni svet vitezi in menihi z lastno ustavo- uzakonjeno pri cerkvi, ki je bila prav tako soodgovorna za brutalni poboj reda leta 1307.

Bogastvo in mo templjarjev Kaj se je potem zgodilo, je enkratno v zgodovini. Pri tem je miljen kometni vzpon in prav tako hiter in strm padec mogonega reda. Potem ko je bila templjarjem leta 1128 uradno dodeljena njihova ustava, je njihov vpliv in materialno lastnitvo hitro raslo. Nenadoma so jih podpirali mnogi vplivni posestniki. Povsod iz katolikega sveta jim je pritekal denar in posestva. Ko sta se Hugo de Payens in Andre de Montbard po dveh letih spet vrnila v Jeruzalem, nista v prtljagi imela le blagoslova ustave papea, ampak tudi veliko denarja, dragocenih stvari, lastnitva posestev in prvo skupino ve kot sto plemiev-rekrutov. e leta 1130 so imeli v lasti posestva v Franciji, Angliji, Flandriji, paniji, na Portugalskem in na kotskem. Na kotskem zato, ker je bila ena Huga de Pay ensa kotska plemkinja Catherine St.Clair.
Templjarji so se tako v samo nekaj desetletjih povzpeli v najbogatejo m najmogonejo organizacijo Evrope. Samostani in komende (upravni okraji) te skrivnostne drube so rasle kot gobe po deju kot rezultat sodelovanja templjarjev in cistercijanskega reda. Med vrhuncem - kolikor se to da danes asovno doloiti, so bila to leta med 1153 in 1170 -je bil veliki mojster Bertrand de Blanchefort predstojnik tempeljskega reda, in to je bilo dejansko nenavadno.
Izhajal je iz juno francoske dinastije Katarov. Ker so templjarji uradno veljali za katolike, je bila ta okoliina zelo udna. Da je bil Katar predstojnik katolikega reda, je enako udno kot bi bil katolik rabi pri Judih. tirideset let pozneje je kransko-papeeva vojska Katare v veletnih akcijah popolnoma iztrebila.

Templjarji so imeli tudi v denarnih zadevah sreno roko. Stefan Erdmann o tem pie v 66

knjigi "Banke, kruh in bombe- . 1 del: Templjarski vitezi so bili prvi posojevalci denarja in tako bankirji zahodnih deel. Tedanji denarni sistem ima dolgo zgodbo; izvor sega ve stoletij nazaj pr.Kr .. Pred vpeljavo denarnega sistem so ljudje iveli od trgovine z ivili - menjavali so dobrine med seboj ali pa sojih zamenjevati za zlato. Z raziritvijo transportnih in trgovskih poti in internacionalizacijo osvajalne politike se je neizogibno raziril tudi radi} trgovanja in blagovne izmenjave. Koliine blaga so postale veje in transportirati sojih na dalje razdalje. Poveali so se tudi dobiki, katere so pri tem dosegali. Posebno blagovni sistem se je izkazal za nepraktinega, ker je bilo naporno transportirati velike menjalne koliine na dolge razdalje. Zaradi roparskih napadov pa je bilo tudi nevarno nositi s seboj velike koliine zlatih in srebrnih kovancev. Za trgovce je bilo najvarneje, da ne nosijo s seboj zlatih in srebrnih kovancev, temve da na kraju deponirajo ustrezno vrednost denarja. Tako so nastale prve trgovske blagajne, ki so hranite in straile bogastvo trgovcev, medtem ko so bili ti na poti in so trgovali zveliko manj nevarnosti. Trgovci so dobili kot potrdilo zapeateno in podpisano pobotnico, tako imenovano "vrednostno pismo S tem razvojem se je odprla malo pozneje za bankirje ne slutena monost. Sasoma se je pri bankirjih nabral hranilni kapital (zlati in srebrni kovanci), za katere so pri lastnikih jamiti z vrednostnimi pismi. Tako so zaeli posojati tuj denar, kar je e od zaetka bila prevara, kajti zlato je e bilo zajameno drugi osebi- lastniku. Ni dolgo trajalo, da so trgovci zaeli dajati naprej le pohotnice. Tako je prilo vedno ve pobotnic v obtok in trgovci so v vseh mestih lahko izmenjavali njihove pohotnice. Na ta nain so nastale prve moderne banke, ki so ivele od sprejema in vraanja pobotnic ter pri tem imele velike dobike. Rodil seje papirnati denar in zlato je postalo denar. Toliko o nastanku bank preko vrednostnih pisem. Posledice pa so bile mnogo bolj daljnosene, kot pie avtor Armin Risi v svoji knjigi " Menjava moi na zemlji': Naenkrat so morali vse blago in storitve preraunati v vrednost papirnatega denarja. Ni dolgo trajalo, ko je zael kroiti le papirnati denar. Morali so doloiti cene in plae. Koliko 'denarja'je vredna rola svile, prai, seenj lesa, en dan dela? Vse se je doloilo z vrednostmi denarja. Delo in dobrine, to je ljudje, so bili odvisni od denarja in s tem od tistih, ki so omogoili pretok denarja: od bankirjev. Medtem so banke e zaele izroati pohotnice, ki sploh niso bile krite. "Tu imamo v hrambi tiso zabojev zlata. Te zaboje smo e zastavili prejemniku posojila, vendar ne v obliki zlata, temve v obliki vrednostnih papirjev. Posodili smo torej tiso zabojev zlata in imamo e vedno tiso zabojev zlata! Zakaj ne bi nadaljevali te igre?" Trgovci in prejemniki posojila so bili tako prepriani o potenosti in zvestobi bank, da so preprosto verjeli, da so bankovci kriti. Nihe ni mogel preveriti, ker je zlato v obliki pobotnic kroilo povsod in na ta nain se ga sploh ni ve dotaknilo. Danes je ta prevara e davno zakon. Papirnati denar mora biti krit z zlatom samo do doloenega odstotka. Vse dravne banke tiskajo papir in ga deklarirajo z doloeno trgovsko vrednostjo. Najveji del vrednosti papirnatega denarja danes niti ni ve v obtoku, temve samo e kot navidezna igra raunalnikih tevilk Ta igra tevilk pa je iluzija, ki lahko vsak as poi kot mi/ni mehurek. Templjarji in gotika V cvetoem letu templjarjev in tudi cistercijancev se je razvila do dananjega dne enkratna arhitektura: gotika. e danes iejo strokovnjaki jasno prehodno fazo ali vmesno stopnjo od romantike h gotiki. V asu med 1130 in 1260 je nastalo okoli 80 katedral in stolnih cerkev fascinantne in hkrati skrivnostne, mistine lepote, na primer Notre Dame v Parizu, Strasbourgu, Amiensu, Rouenu, Reimsu in Chartresu. Tri najslavneje templjarske zgradbe so Westminster Abbey v Londonu, stolni cerkvi v Kolnu in Milanu. Te katedrale so enkratne arhitekturne mojstrovine, v katerih so v popolnosti uporabljene zakonitosti svete geometrije. Danes obiejo te udene zgradbe milijoni obiskovalcev in se spraujejo, kako so to lahko ustvarile loveke roke. Tako kot delujejo skrivnostno te zgradbe e danes na 67

obiskovalce, tako se zdi tudi e vedno skrivnosten in zavit v tanice zaetek gotske dobe. Za nenadno ponovno pojavljanje svete geometrije v zaetku 12. sto1etjaje seveda razlaga v odkritju atlantskih spisov. "Druga" skrivnost Poleg najdbe sarkofagov obstaja e ena skrivnost, ki je templjarje drala skupaj. Gre za zgodbo, ki je kroila po Jeruzalemu in za katero so menda pozneje nali tudi dokaze: resnina zgodba o krianju Jezusa Jezusa so njegovi prijatelji odnesli na varno, potem ko so ga sneli s kria, in je ivel do visoke starosti. Potoval je e dolgo po svetu, predvsem po Indiji in Tibetu, pozneje je umrl v Franciji in je danes pokopan poleg svoje takratne soproge Marije Magdalene. Tako mi je razloil veliki prior templjarjev v Celovcu v osebnem pogovoru leta 2003.
Kraja, kjer sta Jezus in Marija Magdalena pokopana, mi ni izdal, vendar pa je omenil, da se tam templjarji sreujejo v ast Jezusu enkrat na leto. Marija Magdalena je po krianju pobegnila iz Palestine in poiskala pribealie v judovski koloniji v juni F ranciji. Legenda o Mariji, ki do danes e ni dokonno dokazana, louje cerkveno in proticerkvena stran do dananjega dne. Mnogo namigov govori veliko v prid zgodovinsko resnini vsebini te legende. Zanimivo pri tej stari skrivnosti pa je sporoi/o, da Marija ni sama pripotovala v juno F rancijo, temve z otrokom ali pa celo z ve otroci, ker je bila Jezusova soproga. Nekateri celo trdijo, da je mnogo teh gotskih zgradb, ki so posveene Natre Dame, 'nai gospe', 'nai ljubi gospe' in imajo rne Madone, ni miljena pri tem Jezusova mati Marija, ampak Marija Magdalena z Jezusovim otrokom- otrokom Jezusa! Stalie templjarjev o druinski situaciji Jezusa so delili tudi Katari, ki so v 13. in 14. stoletju v zahodni Evropi predstavljali resno gronjo za Vatikan. Preprianja Katarov so se utemeljila v krogih Marije Magdalene, pri emur je katolika cerkev videla najvejo ogrozitev. To je razgibalo Vatikan, da je zael ukrepati zoper Katare in jih tekom 14. stoletja vojako uniil in iztrebil. Katare je tako doletela enaka usoda kot templjarje. Na podlagi tega skupnega vedenja o ozadju druine Jezusa so se utili povezani- tudi v sporu s cerkvijo-, in to je pripeljalo celo tako dale, kot e omenjeno, daje v cvetoem asu templjarjev postal Katar (veliki mojster Bertrand de Blanchefort) njihov predstojnik. Avtorji Michael Baigent, Richard Leigh in Henry Lincoln so prili v njihovem delu "Sveti gral in njegovi dedii' do nedvoumnega rezultata, kijih je pripeljal do hipoteze, da so Jezusova soproga Marija Magdalena in druina po njihovem begu iz Palestine nali pribealie na jugu Galije, kjer se je rod nadaljeval v judovski skupnosti. V teku petega stoletja se je ta rod s poroko povezal s kraljevsko druino Frankov in s tem utemeljil dinastijo Merovingov. S to dinastijo je cerkev leta 496 sklenila sporazum, s imer se potrjuje domneva, da je cerkev poznala resnini izvor Merovingov. Avtorji so po intenzivnih raziskavah rekonstruirati tudi rodbinsko deblo evropskih Jezusovih potomcev, ki see skozi stoletja preko Merovingov do vitezovkriarjev in naprej v dan dananji as.
Propad templjarjev Za propad in preganjanje templjarjev nam daje zgodovina ve namigov, pri emur so glavni vzroki brez dvoma vezani na njihovo bogastvo, ki jim je pripomoglo do velike politine moi. e leta 1187 je morala vojska tempeljskih vitezov po nekem porazu odstopiti Jeruzalem sultanu Saladinu. S to izgubo je zaela pojemati njihova mo, ker so bile osebne izgube zelo visoke. Zato so bili prisiljeni na urnik

Stefan Erdmann nam opisuje situacijo: Zdi se, kot da so templjarji z izgubo Jeruzalema izgubili tudi njihov politini cilj. Njihov propad seje poasi nadaljeval v Palestini in tudi v Evropi. Kljub njihovi izgubi oblasti so templjarji e vedno razpolagali z bogastvom in vplivom. Leta 1291je padla njihova oba/na trdnjava Akkon in tudi zadnje utrdbe v Palestini, tako, da so morali poraeni templjarji zbeati na Ciper. Jacques de Molay je bil leta 1293 izbran za novega velika mojstra. Ko se je Molay leta 1307 zopet odpravil v Pariz, se je zaostril konflikt s francoskim kraljem Filipom Lepim, ki je videl v njih gronjo za svojo mo. Kralj je po eni strani spotoval templjarje, ker jih je, kljub njihovim velikim izgubam pri bojih za zadnje utrdbe onstran morja, prilo nazaj veliko izvrstno treniranih bojevnikov. Po drugi strani pa je Filip Lepi vedel, da templjarji niso ve tako moni, kot so bili v asu njihovega cvetoega vrhunca. Templjarji so imeli ve kot tiso naselbin. Veina njihovih impozantnih lastnitev se je nahaja/o v Franciji. Centrala v Parizu je predstavljala tako reko lastno obmoje v francoskem glavnem mestu. 68

Francoski kralj se je po celi deeli na skrivaj pripravljal, da bi red uniil z enim nenadnim monim udarcem. Kralj je seveda vrgel oi tudi na premoenje templjarjev, ki bi ga z unienjem templjarjev dobil. Poloaj se je zaostril in najpomembneje dokumente, atlantske spise kot tudi druge artefakte so templjarji odnesli na varno. Veliko tempeljskih vitezov je zbealo iz Francije in poiskalo zavetje na varnih obmojih na Portugalskem, Angliji in na kotskem, kjer vpliv Vatikana ni bil tako moan. Tam se je en del prikljuil e obstojeim prostozidarskim loam in delal pod novo identiteto za protestantsko reformacijo, da bi se tako maevali za pregon s strani katolike cerkve. Drugi del tempeljskih vitezov se je na Portugalskem na novo organiziral, spremenil svoje ime v Kristusove viteze in bil rehabilitiran s strani papea Klemena V. Na Portugalskem so tako templjarji spet dosegli veliko mo. Drugi templjarji so beali ez morje- z njihovo floto. Templjarji so imeli namre veliko floto ladjevja, ki je bila na veer 12. oktobra 1307 v pristaniu La Rochelle. Ko je na petek, dne 13. oktobra 1307, v pristanie prispela kraljeva udarna truma, je cela flota z 18 ladjami izginila brez sledu. Do danes se ne ve, kaj se je zgodilo s templjarsko floto! Obstajajo pekulacije o tem, da so pobegnili v Novi svet- zemljevide in morske karte celotnega globusa so imeli. Drugi templjarji so li v Novi svet isto uradno- v La Merica (Amerika). O tem so namigi: V Massachussetsu, v majhnem mestu Westford blizu Atlantika, je skala, v katero je vklesana slika viteza. Njegova oblaila spominjajo na uniformo templjarja. Presenetljivo je, da je na sliki tega viteza naslikana tudi jadrnica, nad njo sonce, mesec in peterokraka zvezda, od sonca proti mesecu, v smeri zahoda! Jutranja zvezda - Venera - se je imenovala v staro mandejskem jeziku Merica. Iz najdenih spisov in starih zemljevidov sveta, ki so bili v lastnitvu templjarjev, so templjarji izvedeli za "deelo pod zvezdo Merica" in so jo v njihovem materinem jeziku francoini imenovali preprosto "La Merica".. Uradni ukaz kralja za unienje templjarjev je bil izpeljan dne 13. oktobra 1307. Samo v Franciji so bile racije istoasno izpeljane v ez tiso centrih in prijetih je bilo veliko templjarjev. Cerkev pod takratnim papeem KlemenomV. je podprla unienje templjarjev le nekaj tednov kasneje in je ukazala prijeti lane reda po celi Evropi in na Cipru. Glavna obtoba je glasila: blasfemija in herezija! Tajili naj bi Kristusa in pljuvali na kri. eprav je veliko izjav nastalo med muenjem, je veljalo za dokaz, da stalie templjarjev do Jezusa Kristusa na noben nain ne ustreza uradnemu unemu mnenju katolike cerkve. eprav je red od cerkve imel uradno priznanje "pravilnik"), so templjarji na skrivaj zastopali drugana stalia od teh, s katerimi so jih zdaj uradno bremenili. Stefan Erdmann nam opisuje, kaj se je zgodilo zadnjemu velikemu mojstru templjarjev - in kako "kransko" je cerkev z njim ravnala Svojemu sovraniku naj bi vendar odpustili. .. Filip IV. je v Parizu dne 18. marca 1314 dal velikega mojstra Jacquesa de Molaya s e dvema templjarskima bratoma zagati na grmadi. Ko je Jacques de Molay stal v plamenih na grmadi, je zakrial gronjo papeu in kralju, kar pozneje jasno dokazuje, kakno mo so imeli takrat templjarji: "Klemen, nepravini sodnik,"so glasile njegove besede, "v roku tirideset dni te vabim pred sodni stol Najvijega. Filip, tebe pa kliem v roku enega leta." Konal je s prekletstvom: "Vekam, Adonai "-"Maevanje, oh, Gospod"

Pape in kralj sta umrla e istega leta Naslednik svetega Petra je podlegel samo en mesec pozneje zaradi "bolezni"- menda grie infekcijska bolezen). Filip Lepi pa je umrl e pred koncem leta, natannega vzroka smrti niti do danes niso mogli ugotovili. 69

e bi radi bolj podrobno spoznali zgodovino templjarjev, tudi njihove stike s Prieure de Sion in drugimi loami, vam priporoam oba dela knjige Stefana Erdmanna "Banke, kruh in bombe", ki vas bo popeljala na potovanje skozi nao preteklost, kot je do sedaj e niste doiveli. V tem kontekstu pa se zdaj postavlja tudi vpraanje ...

KDO JE BIL NOSTRADAMUS?


Najslavneji jasnovidec, ki bi ga lahko oznaili mogoe kot meanico vizionarja, astrologa in alkimista, je brez dvoma Francoz Nostradamus, v nasprotju s splonim mnenjem ni bil posebne, ki bi se odvraal od sveta, temve je bil ivljenju usmerjen slavni zdravnik.

Napravimo kratek izlet skozi njegovo ivljenje:


Nostradamus se je rodil 4. decembra 1503 kot sin judovskega notarja v Saint Remy ju v Provansi. Njegovo meansko ime je bilo Michel de Natre Dame. Prva leta ivljenja je rasel pri svojem dedu, oetu njegove matere, Johannu de St.Remy. Kot osebnega zdravnika in najojega zaupnika kralja R ene-a Hrzog, vojvode Anujskega, ki je bil med drugim tudi astni kralj Jeruzalema, lahko Nostradamusovega deda tejemo med posveene v skrivnost. Nostradamusa je ded seznanil z judovskim skrivnim naukom. Po smrti njegovega deda in uitelja je Michel tudiral najprej v Avignonu retoriko in filozofijo. Od leta 1529 pa je tudiral v Montpellieru medicino in promoviral leta 1532. Poroil je bogato vdovo Anno Gemella in je 1549 v Salonu, Provansa, postal zdravnik in skrivni znanstvenik. Leta 1555je objavil glavni del njegovih prerokb, po njegovi smrti leta pa je njegov uenec Jean de Chavigny leta 1566 objavil e ostale njegove poglede v prihodnost, ki segajo od leta 1955 do leta 3797. Poudariti je treba, da je Nostradamus med leti 1532 in 1549 dolgo asa bival v opatiji Orval v Lotaringiji (Lorraine) in v samostanu Chambery. Orval je bila sestrska opatija samostana Svetega Bernarda, samostana, ki se je imenoval po Bernardu de Clairvaux. Nostradamusov raziskovalec Gerard de Sede trdi, da je bil Nostradamus med njegovim osemnajstmesenim bivanjem v Orvalu posveen v strano skrivnost. Po mnenju Gerarda de Sede je bil Nostradamus od tega asa naprej podrejen togo organizirani skrivni drubi "Prieur de Sion", naslednici templjarskega reda. e sledimo podatkom prej imenovanega raziskovalca, lahko domnevamo, da je imel Nostradamus s tem dostop do skrivnosti templjarskega reda -predvsem do tistih o Atlantidi, ker smo pri Nostradamusu nali namige o izgledu Atlantov in takratnih ivljenjskih okoliinah (rdee nebo, amfibijske znailnosti Atlantov ..., glej poglavje o Muldaew).

To bi lahko tudi razloilo, kako to daje znal prerokovati o ve stoletjih in tisoletjih naprej, ker je poznal poti, ki so bile razkrite tudi templjarjem v atlantskih besedilih.
e je bil Nostradamus dejansko posveen v skrivnosti, potem se postavlja vpraanje, e niso imeli. di drugi dostop do tega vedenja? Kaj menite? Je vedenje izginilo za vedno, ali pa si ga je prilastila majhna skupina nosilcev skrivnosti in si tako pridobila e vejo mo kot pa so jo imeli templjarji takrat?

Zato si postavljamo vpraanje .....

70

Slika 53 Michel de Notre Dame (Nostradamus): jasnovidec, naravni zdravnik in astrolog, ivel je od 5 do 5 v juni Franciji. Je najpomembneji jasnovidec zahodne deele

KAJ JE BILO S TEMPLJARSKIMI VITEZI IN Z ATLANTSKIMI SPISI?


Da bi prezraili to skrivnost, bi vas rad vzel s seboj na nadaljnje potovanje skozi as: Nahajamo se skoraj tiso let nazaj v preteklosti. Kako je bilo takrat? Ni bilo elektrike, asfaltiranih cest, nobenih avtomobilov in tudi ne letal. Ljudje so se vozili z vozovi, ki so jih vlekli konji ali krave; vodo so greli na ognjiu; strania, kot ga danes poznamo, z izplakovalnikom in tako naprej, tudi ni bilo; tudi mobitelov ne ali drugih telekomunikacijskih sredstev. Samo malo ljudi je bilo izobraenih in so lahko brali in pisali. In knjige, ki so bile, - e so si jih lahko privoili - so imele drugane teme kot knjige danes in veina njih je bila napisana v latinini. Vendar pa so tudi v tem asu bili ljudje, ki so veliko potovali. Sicer ne tako dale, kot danes, vendar so potovali v tuje deele in se tam seznanili z zanimiv im znanjem. Na naem miselnem izletu pa moramo upotevati tudi dejstvo, da se takrat z ljudmi, ki so imeli drugano mnenje, ni ravnalo ravno rahloutno. Hitro si bil lahko ob glavo. Nahajamo se sredi asa inkvizicije in zaiganja arovnic. V tem asu so e bili moke povezave, tako imenovane skrivne loe, prostozidarske loe in debatni klubi. Tu so se sreevali moje, ki so bili izobraeni in so veliko potovali ter so diskutirali o druganih staliih od splono sprejemljivih - vojaki, apotekarji, zdravniki in olski uitelji. Tu so se sreevali tudi predstavniki razlinih kranskih skupin (franikani, dominikanci ...), bankirji kot tudi popotniki, arheologi, fiziki in kemiki kot tudi izumitelji in poslovni moje. V takratnih loah so si izmenjavali najnoveje izkunje in je bilo jasno, da to, o emur so se tam pogovarjali, na noben nain ne sme priti v javnost. Znanje je bilo veinoma krivoverske narave in je bilo v nasprotju s tedanjimi trdnimi stalii zgodovine, religije in politike. Tako so na primer prinesli arheologi spoznanja o piramidah, ki so v celoti nasprotovala takratnim pogledom na kulture.sveta. Pri tem sem se spomnil tudi na najdbe Stone-henge v juni Angliji, ki so stari atlantski artefakti. Pri kopanju rudnikov v Karpatih so nali pisne tablice in naprave - danes bi jih imenovali stroji ki so ostale tam od stareje kulture, ki je zaradi zunanjih vplivov (mogoe ledena doba) gradila pod gorami velikanske tunele, da bi tam preivela dalje obdobje.

71

Sliki 54 in 55: Tudi na drugih krajih so bili najdeni prastari stroji, na primer "davninski raunalnik" iz Antikythere. Tega so odkrili leta 1901 grki potapljai, ki so iskali spuve. American Philosophical Society' pojasnjuje ta vetisoletni artefakt za diferencialno gonilo s kompliciranimi kombinacijami zobnikov. Slike 56, 57, 58 in 59: Reliefna slika v Hathor-templju iz Dendere predstavlja predmet, ki spominja na arnico. R einhard H abeck je predmet zgradil po natannih merah iz egiptovskih besedil, ki so bila najdena v templju. Sicer ne gre za arnico, toda prilo je do razelektrenja v vakuumu oz. do elektrinega preskoka svetlobnega loka. Pri pritisku priblina torov se je svetlobna nit v obliki valov zvijala od enega kovinskega dela (elektrode) do drugega kot je predstavljeno na sliki.
Sliki 60 in 61: 2.000 let stara baterija! Ti galvanski elementi so bili leta 1936 izkopani blizu Bagdada. Pri praktinem poskusu v Roemer-Pelizeus-muzeju v Hildesheimu sta muzejski direktor in kemijski tehnik firme Bosch leta 1978 ugotovila, da so "kultni predmeti" delovali tono po principu elektrinih elementov in e danes oddajajo 0,5 voltov napetosti.

72

1936 in der Nhe von Bagdad ausgegraben. Bei einem praktischen Experiment im Roemer-Pelizeus-Museum von Hildesheim fand der Museumsdirektor zusammen mit einem Chemotechniker der Firma Bosch im Jahre 1978 heraus, da die Kultgegenstnde" genau nach dem Prinzip elektrischer Elemente funktionierten und noch heute 0,5 Volt Spannung abgeben.

Slike 62, 63 in 64: Okoli leta 500 po Kr. so nali v Kolumbiji ta zlata letala, ki so jih arheologi hoteli imeti za ptie ali insekte. Vendar so si te artefakte ogledali tudi inenirji za zrano plovbo in nedvoumno potrdili, da imajo jasne visoko moderne aerodinamine konstrukcijske elemente, ki jih ne najdemo v naravi. Leta 1995 je nemki pilot in izdelovalec modelnih letal Peter Belting posredoval dokaze s tem, ko je po artefaktu zgradil modelno letalo velikosti enega metra in je to preseglo vsa priakovanja Od starta, pristanka, kotaljenja, do loopinga, vse je bilo mogoe, ne da bi pri tem nastopile kakrne koli aerodinamine ibkosti.

To sta dva primera za skrivno vedenje, ki na noben nain nista smela priti v javnost. Ravno tako so prvi arheologi prinesli iz Egipta vedenje- zvitke spisov, ki

Na ta nain je preel en del atlantskega vedenja na osebe, ki so e bile zelo vplivne in so razpolagale z razlinim skrivnim ve denjem. Tako so dobili lani bratje e poglobljeno vedenje o sveti geometriji, kajti atlantska besedila so grajena preteno na geometriji. Eden od uporabnikov je bil italijanski slikar, kipar, raziskovalec narave in izumitelj Leonardo da Vinci 73

(1452-1519), ki ni bil slaven samo zato, da je svoje slike risal po zlatem rezu, temve so ga slavili predvsem za njegove pomembne iznajdbe- podmornica, letalni stroji, mehanski tkalni stroj, premini mostovi ali rpalke. Veina iznajdb je bilo ovekoveenih le na risalni deski, vendar pa se postavlja vpraanje, od kod je imel nenadoma to vedenje?

Tako so prostozidarji izvedeli za zgradbo DNK (dezoksiribonukleinska kislina), o Atlantidi kot tudi o obstoju drugih civilizacij v vesolju. I n o osebah Abrahamu, Mojzesu, Mohamedu in Jezusu so izvedeli, da se ni tako dogajalo, kot se je uilo v tedanjih in sedanjih spisih.

Prostozidarji so postali torej smrtni sovraniki drave in cerkve in so si izmenjavali svoja mnenja le znotraj lo. 74

Imamo dva aspekta, kijih bomo e naprej spremljali: l. Prostozidarji so s templjarji pridobili ne samo ogromno vedenje o naih planetih, zgradbi vesolja in tehnine artefakte, temve predvsem vedenje o miselni sili in moi misli, to pomeni, kako se manifestirajo elje in realizirajo projekti, ki drugim ne bi nikoli uspeli, ker niso razumeli mehanizmov ivljenja, in 2. vedenje o tem, da je bilo neko lovetvo "oplojeno" iz vesolja in da se bo a tudi vrnilo.
In tono iz tega razloga je prilo do naslednjega razmiljanja: recimo, da bi obiskovalci iz vesoljabodisi s Siriusa, Oriona, Aldebarana, s planeta Nibiru ali pa z drugih planetov - pristali neko tu, kaj bi mi potem storili. Predvsem kaj bi oni storili? e bi pristali na Kitqjskem ali v Ameriki, v kneevini X ali grofiji Y? Ali ne bi vsak lovek poskusil zase uporabiti stik z visoko razvito civilizacijo? Ne bi vsak poskusil iz tega potegniti osebno korist? Zato so sklenili izdelati subverzivni nart, da bi lovetvo pripravili na dan X. S preprostimi besedami: Kaj narediti, da se svet ne bi ve razcepljal v religijah, razlinih deelah in zemeljskih vojnah? Zaeli so stremeti za tem, da bi ustanovili svetovno vlado, ki bi bila potem v stanju dogovarjati se z drugimi civilizacijami in "normalno" oblikovati izmenjavo z zemljo. Tako je nastala ideja svetovne vlade v pozitivnem smislu. Izdelan je bil nart za padec obstojeih kraljevskih hi in vlad- z revolucijami in intrigami-, da bi na koncu dosegli to, kar se danes oznauje za Novi svetovni red (ki ga bomo takoj obdelali globlje).

Vse je tudi zelo dobro lo- bil je as, ko so pripadali loam mnogi modri in ueni moje, politiki, celo monarhi in predsedniki, ki so stremeti vsi za istim ciljem,., Vendar pa je potem prilo do strukturne spremembe lo. U stanovila se je nova loa, ki je znana kot bavarski red Iluminatov, ki jo je ustanovil Adam Weishaupt leta 1770 po naroilu bankirske hie Rothschild (po podatkih Rothschildove ljubice Ayn Rand). Ta loa je ustvarila nove stopnje in je k sebi privabljala prostozidarje na visokih stopnjah z navidezno novim vedenjem in e ve moi. Ta nart pa je bil diaboline narave (podrobnosti sledijo takoj zatem). Zdaj pa so nastali resnini problemi: En del vedenja templjarjev, dokumentov in artefaktov iz sarkofagov je tako preel v roke iluminatov in ti so zdaj izvedeli o mehanizmih ivljenja in o mogonosti miselne moi kot tudi o Atlantidi, drugih civilizacijah prej ter o tistih iz vesolja. Mehanizmi ciljno uporabljene miselne moi pa delujejo- vseeno, e se jih uporabi v konstruktivne ali pa destruktivne namene. Danes se jih oznauje kot rna in bela magija. Mehanizmi in zakonitosti so pri obeh isti, razlika je samo v nagibih. V tempeljskih spisih pa so iluminati izvedeli tudi za kraje z velikimi nahajalii surovin in so se takoj spravili na izrabljanje le-teh. Rezultat poznamo vsi - imetniki teh monopolov sedijo na Wall Street in City of London, londonskem finannem okraju, ki se oznauje za ''najbogatejo kvadratno miljo sveta" in je lastna, neodvisna drava- podobno kot Vatikan. e ne veste natanno, kaj ali koga menim s tem, potem lahko besede Oskarja Lafontaine-a malo nakaejo smer, ki je rekel: Svetovni politiki vlada visok finanni imperij. Spomnimo se moje izjave na zaetku knjige, da imamo zdaj tako stanje, pri katerem bo skrivno ali zadrano vedenje postalo oroje, ker se po eni strani zadruje pred kolektivom, po drugi strani pa ga nosilci vedenja dan za dnem zlorabljajo v svoje namene in za svoje cilje. Zdaj pa ste zagotovo radovedni, e niste e pred leti prebrali mojih knjig, kdo so ti iluminati in kakne cilje imajo. Vdrimo e enkrat v poevni svet modernih skrivnih lo in mogoneev tega sveta z njihovim prikritim ve denjem in poglejmo, kaj na planet aka v naslednjih letih ... ..

75

NOVI SVETOVNI RED


V obeh mojih prvih knjigah o skrivnih drubah sem na osemsto straneh podrobno razloil, kako je prilo do tega razvoja, kdo tono stoji za novim svetovnim redom, kako je nastal nart za to in tako naprej. Zato bom sebi in vam prihranil ponovno dokazovanje. Ti knjigi zaradi prepovedi nista ve v prodaji, vendar pa lahko podrobno o tem preberete v knjigi Stefana E rdmanna "Banke, kruh in bombe- . in 2. del". V tej knjigi se bomo lotili dejanskega bistva in zato nam zadostuje grobi povzetek. Da bi novincem to posredoval bolj nazorno, bi rad na kratko skiciral zgradbo loe. Normalno je loa zgrajena po sistemu ebulnih obrokov, kar pomeni, da obstaja zadnji notranji krog oseb, ki poseduje celoten paket vedenja. Okoli tega se nahaja naslednji krog, v strokovnem argonu imenovan naslednja stopnja, ki ne pozna ve celotnega spektra vedenja, vendar pa ve kot naslednja stopnja, in ta zopet ve kot stopnja pod njo. Lahko se jo predstavi tudi kot piramida zgoraj na vrhu so tisti, ki imajo vse vedenje in ti posredujejo naslednji niji stopnji le toliko, kolikor imajo za primerno in potrebno.

Sliki 71 in 72: Levo vidimo piramido iluminatov s posameznimi stopnjami kot jo razlaga Gary Allen. Desno je predstavljen Adam Weishaupt, ustanovitelj bavarskega reda iluminatov.

Bavarski red iluminatov oziroma osebe in druine v ozadju so ciljali na obstojee prostozidarske loe, v katerih je bilo hranjeno vedenje templjarjev, da bi prili do atlantskega skrivnega vedenja iz sarkofagov in hkrati pritegnili na svojo stran mogone brate v loi. V povezavi s tem preberimo pismo takratnega velikega mojstra kotskega reda prostozidarjev in ustanovitelja Ku Klux Klana Alberta Pike-a (1809-1895) iz ZDA, ki ga je dne 22. januruja 1870 poslal Giuseppe-ju Mazziniju, takratnemu vodji bavarskih iluminatov. Pike je bil veliki mojster rne magije, strokovnjak v estnajstih antinih jezikih, astilec Luciferja in genij: Moramo dovoliti vsem drutvom, da obstajajo tako kot do zdaj e naprej v njihovih sedanjih organizacijskih oblikah z njihovimi sistemi, njihovimi centralnimi organizacijami in razlinimi vrstami korespondence med visokimi stopnjami istega reda. Hkrati pa moramo ustvariti Super red, ki naj ostane neznan in v katerega bomo poklicali prostozidarje visoke stopnje po nai izbiri. Z ozirom na nae sodravljane se morajo ti moje podrediti najstrojim skrivnim merilom. S tem najvijim redom bomo vladali celotnemu prostozidarstvu ; postal bo mednarodna centrala, ki bo vse mogoneja, ker bo njeno vodstvo, neznano. Zanimivo, mar ne? 76

Oglejmo si, kaknega duha je hotel vdahniti novim lanom. Imamo nadaljnje pismo Alberta Pike-a z dne 15. avgusta 1871, ki je bilo pred nekaj leti razstavljeno v britanskem muzeju in nam posreduje nedvoumen vpogled v njegov miselni svet: Spustili bomo z verig nihiliste in ateiste; sproili bomo velikanski drubeni zlom, ki bo v svoji celotni strahovladi ljudstvom jasno pokazal posledice absolutnega ateizma, izvora grozovitosti in najbolj krvavih nemirov. Potem bodo dravljani -prisiljeni, da se uprejo zoper manjino revolucionarjev pokonali te unievalce civilizacije. Veina dravljanov bo, v boga verujoa kot je, po razoaranju s kranstvom in zato brez usmerjenosti, zaskrbljeno iskala ideal, ne da bi vedela, h komu naj moli ali kaj naj asti. Potem bodo ljudje dozoreli, sprejeti isto lu, ki jo bo po vsem svetu oznanjal isti nauk Luciferja, ki bo konno lahko priel v javnost. In e naprej pie: Naslednje moramo rei mnoici: "astimo boga, toda k naemu bogu molimo brez praznoverja Vam, velikim generalnim intruktorjem, pa povemo, kaj morate ponoviti bratom 32.,31. in 30. stopnje: Religijo prostozidarjev moramo vsi mi, ki smo posveenci najvije stopnje, ohraniti v istosti luciferske doktrine. ...Lucifer je bog. Po nesrei je Adonai tudi bog. Ker po venem zakonu ni lui brez sence, lepote ne brez grdote, belo ne brez rnega. Absolutno lahko obstaja le v postavi dveh boanstev: Temina slui svetlobi kot ozadje ... al, je rodil ta nart Mazzinija in Pike-a uspehe. Luciferski duh se je zelo hitro ukoreninil pri najvijih stopnjah lo spodnje stopnje o tem ne vedo niesar), ki so se neko bojevali v imenu Kristusa in so imeli zakon resonance in ljubezni za najvijo zapoved. Vendar tega e ni dovolj: e v istem letu sta oba napravila nart, kako bi si lahko s pomojo treh svetovnih vojn podredili svet. Na poti k njihovemu 'novemu svetovnemu redu' (Novus Ordo Seclorum - pravilneje: novi red stoletij) naj bi uprizorili prvo svetovno vojno, da bi carsko Rusijo dobil v roke bavarski red iluminatov. Rusijo bi nato uporabili kot grenega kozla. Po vsem svetu bi podpirali cilje bavarskih iluminatov. Drugo svetovno vojno bi sproili z manipulacijo razlinih mnenj med nemkimi nacionalisti in politinimi sionisti. Iz tega naj bi izla raziritev ruskega vplivnega obmoja in ustanovitev drave Izrael. Tretja svetovna vojna naj bi se po tem nartu zaela zaradi razlinosti mnenj, ki bi jih zanetili med sionisti in Arabci. Nartovana je bila raziritev konflikta po celem svetu. Kot en del tretje svetovne vojne so nartovali tudi, da bi med nihilisti in ateisti sproili medsebojne spore in tako

povzroili socialni prevrat, katerega naj bi dosegli s tako brutalnostjo in zverinskostjo, ki je doslej e ni bilo. Po unienju kranstva in ateizma naj bi se vpeljala prava luciferska doktrina in tako bi udarili dve muhi na en mah.
Izpolnitev narta glede obeh prvih svetovnih vojn lahko e vsi potrdimo. Kar zadeva tretjo svetovno vojno, pa cel svet preko CNN-tv gleda v ivo, kako se ta sproa umetno in s polno zavestjo s kriznimi arii v Iraku in Izraelu/Palestini.

Menite, da je to preve drzna izjava? Kaj pa pravite h komentarju Wesleya Clarka, nekdanjega vrhovnega poveljnika NATO-vojakih sil, ki je prepriljivo izjavil: Opozarjam Evropejce, da naj ne mislijo, da bi imela ZDA v okviru novega svetovnega reda pomisleke za vojako intervencijo v Evropi, e bi bili ogroeni nai interesi, in sicer z vsemi sredstvi, vkljuno z atomskim orojem. Na splono stremijo ZDA za tem, da veino drav pustijo v stanju revine, s pokvarjenimi, ampak pokornimi reimi. Vendar pa bi ZDA intervenirale tudi v zahodni Evropi, eprav se to marsikomu v tem trenutku zdi absurdno. ZDA ne bi dolgo trpele mone evropske nuklearne ali gospodarske velesile!

77

Dodatne informacije o ciljih reda iluminatov so postale znane javnosti leta 1785, ko je kurirja bavarskih iluminatov na njegovi jei iz Frankfurta v Pariz zadela strela in se je tako lahko ohranil en del informacij o svetovni zaroti. Te informacije vsebujejo: Z nadzorom tiska naj se mnoica vodi po volji iluminatov ... ibkosti ljudi, vse slabe navade, strasti in napake je treba prignati do skrajnosti ... Mnoice je treba privaditi na to, da privzamejo iluzijo za pravo resninost, da se zadovoljijo z zunanjim, da tekajo za zadovoljstvom in da se izrpajo v veni sli po vedno novem ... V Evropi se morajo podpihovati nasprotja, osebna in med ljudstvi, rasna in religijska sovratva, tako da se bo med njimi ustvaril nepremostljiv razkol... Kot predsednike drav je treba izbirati med vrstami tistih, ki so iluminatom suenjsko pokorni in katerih preteklost kae kakrnokoli temno toko, ki jih bo prisilila v zvestega izvajalca ukazov iluminatov. Tako bo iluminatom omogoeno drugae razlagati zakone in spreminjati ustave ... S podkupovanjem najvijih uradnikov bodo vlade najemale tuja posojila in s tem padle v dolniko hlapevstvo iluminatov, ker se bodo njihovi dravni dolgovi obutno poveevali. S sproenimi gospodarskimi krizami, pri katerih se ves razpololjiv denar naenkrat vzame iz prometa, se izzove propad denarnega gospodarstva "ne-iluminatov Finanna mo mora prevzeti izkljuni nadzor nad trgovino in obrtjo, tako da bodo industrialci z njihovim denarjem pridobili politino mo ... Ta sredstva bodo prisilila ljudstva, da bodo iluminatom ponudili svetovno vladavino. Nova svetovna vlada se mora pojavljati kot pokrovitelj in dobrotnik tistih, ki se ji prostovoljno podredijo (OZN, prip. avt.). e se ji ena drava zoperstavi, se mora sosedne drave nauvati k vojni zoper njo. e bi se te hotele med seboj povezati, se mora sproiti svetovna vojna. Poglejmo malo natanneje, kdo so Iluminati danes in kaj vsebuje novi svetovni red. Knjini avtor Bob Frisse1 formulira tako: Vseeno je, e se jih imenuje Bilderbergerji, Skrivna vlada, Trilateralna komisija, Council on Foreign Relations (Svet za zunanje odnose) ali .Iluminati - ime ne igra nobene vloge. Skrivna vlada obstaja preprosto iz najbogatejih ljudi na svetu in ti, okoli dva tiso magnatov, imajo nae tako imenovane vlade e dolgo asa v trdnem prijemu. Oni odloajo, kdo, kdaj in kje bo izvoljen; oni odloajo, kdaj bo vojna in kdaj ne. Kontrolirajo pomanjkanje prehrane na zemlji in doloajo inflacijske stopnje posameznih valut. Vsa ta podroja so v rokah iluminatov. Sicer nimajo moi nad naravnimi silami, vendar pa tam, kjer lahko z njimi manipulirajo v svojo korist, to tudi storijo. In cilj, za katerim stremijo iluminati, je vladanje svetu, ki so mu dali dobro zvenee ime Novi svetovni red. To je javno razglasil George Bush stareji prvi 11. Septembra , torej "sluajno" tono enajst let pred napadom na WTC. Glavni sestavni del novega svetovnega reda je, poleg svetovne religije, brezgotovinski plailni promet s kreditnimi karticami (tako imenovana Debit-Card) in pozneje s ipom, vstavljenim pod koo, ki bo "Velikemu bratu(Bigbrother"kot je G eorge Orwell imenoval iluminate omogoil nadzirati in obvladovati vse lovetvo.

Sliki 75 in 76: Dolarski bankovec s piramido bavarskih iluminatov -primerjajmo to e enkrat s piramido iz Ekvadorja na sliki 51. Pojem novega svetovnega reda je ovekoveen na bankovcu enega dolarja in sicer na "velikem peatu", ki ga poveanega vidimo na sliki desno. Nad piramido pie "Annuit Coeptis" "potrjen zaetek" - v prenesenem pomenu pa Naa dejavnost je kronana z uspehi in spodaj "Novus ordo Seclorum" Novi red stoletij- Novi svetovni red. Oboje se nanaa na cilj skritih vladarjev sveta, iluminatov: Vladanje svetu Na nqjniji stopnji piramide najdemo rimsko tevilko 1776. Uradno je to ustanovna letnica Zdruenih drav Amerike - l. maja 1776. Dejansko pa je ta ameriki peat znak reda bavarskih iluminatov, ki ga je ustanovil leta 1770 Adam Weishaupt po naroilu banne hie Rothschild v Ingolstadtu. Leta 1976 je bil red uradno ustanovljen. Trinajst stopenj piramide je trinajst posvetitvenih stopenj reda iluminatov. "Vsevidno oko" na vrhu je oko Luciferja. Lucifer, nosilec svetlobe, je za lane loe nosilec in varuh najvijega ve denja

78

Veliki peat, piramida z vsevidnim oesom, iz trinajstih zvezd sestavljena Davidova zvezda nad Feniksom, Feniks sam, dravni grb na drugi strani peata kot tudi originalna zvezdna zastava s trinajstimi rtami in trinajstimi zvezdami so stari in pomembni prostozidarski simboli, ki jih je Adam Weishaupt postavil po naroilu Rothschildov. Po njihovi simboliki pa segajo ne samo v stari Egipt, temve tudi v obmoje Andov (Ekvador). Osnutek iluminatske piramide na dolarju je napravil Philipp Rothschild, kot je odkrila njegova ljubica v svoji knjigi Atlas Shrugged.

John Todd, ki je bil tudi sam nekdaj lan iluminatov, piramido opisuje tako: Peat so ustvarili v Londonu po naroilu druine Rothschild Je luciferska organizacija in Rothschildi so njena glava. V tej organizaciji lahko srea prostozidarje, komuniste in lane drugih zdruenj. Ta organizacija je mono razirjena. Gre za politiko in finance. elijo ustvariti enotno svetovno vlado. Ta organizacija bo storila vse, da bi prila do svetovne vlade in vkljuuje celo monost tretje svetovne vojne. Imenujejo se '1luminati - Beseda pomeni: "Nosilci lui' ... e vpraa kaknega vijega arodeja, kdo je najmogoneja arovnica na svetu, bo dobil odgovor: Ruth Carter Stapleton, sestra nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja. Ne vem, e Jimmy Carter spada k prostozidarjem. e si v ZDA politik, potem si obiajno prostozidar, ker na ta nain pride v politine kroge. Od asa Wilsona, predsednika med prvo svetovno vojno,ni bilo predsednika, ki ne bi pripadal iluminatom, razen Eisenhowerja, ki pa so ga iluminati nadzirali. Okoli pet tiso ljudi na svetu globlje pozna iluminate. Za te pa delajo milijoni ljudi. Podobno je tudi pri prostozidarjih. Samo tisti, ki so na 33: stopnji kotskega reda, imajo vedenje, drugi pa ne. Iluminatom pripada vsaka naftna druba na svetu; vsa velika podjetja v ZDA, ki se ukvarjajo s kataloka direktno prodajo na dom, zraven pa e 90% veleblagovnic. Vse elektronske raunalnike blagajne v ZDA so povezane z velikanskim raunalnikom v Dallasu (Teksas), ki ga imenujejo "the Beast" (zver). Ta pa je povezan z dvema nadaljnjima raunalnikoma v Bruslju in Amsterdamu, ki se ravno tako imenujeta "the Beast
Iz poglavja o templjarskih vitezih vemo, da so ti izjavili, da se bo nart za usodo lovetva pokrival s tem, kar je znanega iz Janezovega razodetja. Zato preberimo ... Janezovo razodetje, 13. poglavje, verz 1-18: In videl sem, kako se iz morja dviga zver ...ln zmaj ji je dal njegovo mo, njegov prestol in veliko mo... In dovoljeno ji je bilo vojskovati se zoper svetnike in jih premagati; in dana ji je bila mo nad vsemi, plemeni, ljudstvi in jeziki ... ln videl sem, kako se iz zemlje dviga druga zver ...ln izvaja vso mo prve zveri z njenim dovoljenjem in prisili zemljo in te, ki na njej bivajo, da astijo prvo zver ... In napravi (druga zver) tako velika znamenja, da pred omi ljudi pade na zemljo ogenj z neba; in zapeljuje ljudi, ki bivajo na zemlji, z znamenji, ki jih sme napraviti z dovoljenjem prve zveri; in ukae tistim, ki bivajo na zemlji, da napravijo sliko za zver, ki je imela rano od mea in je oivela. ln bilo ji je dovoljeno, da sliki zveri vlije duha, da je lahko govorila in delovala tako, da so vse, kije niso astili, ubili. Uinkovala je, da si morajo vsi, majhni in veliki, bogati in revni, prosti in sunji, dati znamenje na desno roko ali elo in da nihe ne more kupovati ali prodajati, e nima tega znamenja, namre imena te zveri ali tevila njenega imena - To zahteva modrost! - Kdor je pameten, lahko razjasni tevilo zveri, kajti to je tevilo loveka in njegovo tevilo je 666. Tu moramo na kratko pripomniti, da so bile Janezu v viziji prikazane slike, za katere v tistem asu sploh ni bilo opisov (televizija, bombe, kreditne kartice), zato je te opisal z zelo preprostimi besedami. Zveri si ne smemo predstavljati kot take, temve predstavlja v tem primeru nasprotje od "duha' - torej materijo ali materializem in organizacijo, ki jih ta propagira. Ta izvleek vsebuje ve pomembnih delov, ki jih bomo razjasnili: 1. ln videl sem, kako se iz molja dviga zver ...ln zmaj ji je dal njegovo mo, njegov prestol in veliko mo ... ln dovoljeno ji je bilo vojskovati se zoper svetnike in jih premagati; in dana ji je bila mo nad vsemi, plemeni, ljudstvi, jeziki in nacijami ... Zmaja se lahko interpretira kot Luciferja (lahko pa bi bilo reptilno bitje?) in prva zver so iluminati (FED-banke in Wall Street), kijih je Lucifer postavil na zahodni prestol in opremil s finanno mojo (glej k temu staro zavezo: 2 Chr. 9, 13, kot tudi Kralj Tea,zlata, ki je vse leto priteka/o k Salomonu, je znaala 666 zlatih talentov ..." Jezus ni zaman poistil med posojevalci denarja v templju. Za to je imel upravien razlog, kajti rekel jim je (Janez 8,44): Za oeta imate hudia in kar vaemu oetu ugaja, to boste storili .... Ker le malo ljudi ve, v em se razlikuje FED - Centralna banka Amerike - od drugih centralnih bank, naj to razjasni kratek zgodovinski pregled: Proti koncu 19. stoletja so zaele banke, katere je nadziral Rothschildov imperij, veliko kampanjo, da bi si podredile bogato gospodarstvo ZDA. Evropski Rothschildi so financirali banke J.P.Morgan & Co., Kuhn Loeb & Co., John

79

D.Rockfeller Standard Oil Co., eleznice Edwarda Harrimana in jeklarne Andrewa Camegyja. Ta povezava je bila za takratni as ve kot nosilni steber v gospodarstvu ZDA. Okoli leta 1900 so Rothschildi poslali enega od svojih agentov v ZDA, Paula Warburga, da bi tam sodeloval z banko Khun Loeb & Co. Jacob Schiff in Paul Warburg sta zaela kampanjo za ustanovitev banke zveznih rezerv "Federal Reserve Bank" F D kot trdno postavljene zasebne centralne banke v Ameriki. Jacob Schiff je v govoru leta 1907 seznanil Trgovinsko zbornico New York: e ne bomo dobili centralne banke z zadostnim nadzorom nad krediti, potem bo ta deela doivela v svoji zgodovini najhujo in globoko segajoo denarno paniko. Reeno, storjeno, ZDA so pahnili v denarno krizo, ki je zaradi panike na trgu kapitala uniila ivljenje deset tiso ljudi v celi deeli. Panika na Newyorki borzi je prinesla Rothschildompoleg ve milijard S-dolaljev tudi eleni uspeh. Ravno to paniko so izkoristili kot argument, da so konno lahko ustanovili centralno banko, da bi prepreili dogodke, kot je bil ta. Paul Warburg je dejal potem Bannemu in valutnemu komiteju: Prva misel, ki mi je zaradi te panike padla v glavo, je bila, da rabimo nacionalno Clearing -banko (centralno banko) ... Konna verzija sklepa, da se ustanovi banko zveznih rezerv FED (Federal Reserve Bank), je nastala na privatnem posestvu J.P.Morgana, na otoku Jekyll, Georgia. Ustanovitev FED leta 1913 je omogoila mednarodnim bankirjem, da so mono utrdili svojo finanno mo v ZDA. Paul Warburg je postal prvi predsednik FED. Sklepu o FED je sledil16. dodatni len amerike ustave, ki je kongresu omogoil, da so lahko obdavili osebni dohodek dravljanov ZDA. To je bila posledica, zaradi katere odslej amerika vlada ni smela ve tiskati svojega lastnega denarja, da bi financirala svoje operacije. Bilo je prvi v zgodovini od ustanovitve ZDA, da je moralo ljudstvo plaati davek na dohodek Najpomembneji delniarji FED so takrat bili: l. banki Rothschild iz Londona in Pariza 2. Lazard Brothers Bank iz Pariza 3. Israel Moses Seif Bank iz Italije 4. Warburg Bank iz Amsterdama in Hamburga 5. Lehmann Bank iz New Yorka 6. Khun Loeb & Co. Iz New Yorka 7. Rockfellers Chase Manhattan Bank iz New Yorka 8. Goldman Sachs Bank iz New Yorka lan kongresa Charles Lindbergh je e takrat opisal novo nastalo FED zaradi njene denarne moi kot "nevidno vlado". Kako pravzaprav funkcionira FED? Komite za odprti trg banke FED tiska bankovce zveznih rezerv (dolarske bankovce). Te bankovce potem posodijo ameriki vladi za obveznice zadolnice , ki sluijo banki F D kot jamstvo. Te obveznice hranijo PED banke, ki na te dobivajo e letne obresti. e leta 1992 je znaala vrednost teh obveznic okroglo 5.000.000.000.000 dolarjev in stalno se dvigajo e obrestna plaila davkoplaevalcev. In to celotno premoenje je ustvarila F D s tem, ko je posojala vladi ZDA denar in za to dobivala visoke obresti, pri tem pa banka ni imela skoraj ni strokov, razen za tiskanje. Zveni zares neverjetno, vendar pa je dejstvo! Ameriki borec za dravljanske pravice Daniel Doyle Benham je bil dovolj drzen, da je leta 2002 poklical v FED San Francisco in imel telefonski pogovor z Ronom Supinskim iz oddelka za informacije, ki ga tu dobesedno podajam (V je za vpraujoega in S za Supinskega): V: G ospod Supinski, ima moja deela sistem zveznih rezerv? S: Smo sluba vlade. V: To ni moje vpraanje. Ali jo ima moja drava? S: To je sluba vlade, ki jo je ustanovil kongres. V: So Zvezne rezerve podjetje? S: So. V: Ali ima dravna vlada kakne delnice v Zveznih rezervah? S: Ne, vzdrujejo jih banke-lanice. V: So banke-lanice zasebne drube? S: Ja. V: So bankovci zveznih rezerv s im kriti? S: Kriti so s premoenjem Zveznih rezerv, vendar pa v glavnem z zakonodajno mojo kongresa za obdavenje dohodka dravljanov. V:Ali ste rekli "z mojo pobiranja davkov"? Ali je to tisto, kar krije bankovce Zvezne rezerv?

80

S: Ja. V: Kolikno je celotno premoenje Zveznih rezerv? S: San Francisco-Bank ima 36 milijard dolarjev aktive. V: Iz esa je sestavljena ta aktiva? S: Iz zlata, iz same banke zveznih rezerv in vladnih jamstev. V: V kakni vrednosti vodi Banka zveznih rezerv zlato v njenih knjigah? S: Te informacije nimam, San Francisco-Bank pa ima 1,6 milijard dolarjev v zlatu. V: Ali hoete rei, da ima Banka zveznih rezerv San Francisco 1,6 milijard dolarjev v zlatu kot banka sama, in saldo tega premoenja so vladne garancije? S: Ja. V: Od kod dobivajo Zvezne rezerve bankovce? S: Imajo pooblastila Zakladnega urada. V: Koliko plaa Banka zveznih rezerv za 10$ bankovca zveznih rezerv? S: Petdeset do sedemdeset centov. V: Koliko plaajo za 100$ bankovca zveznih rezerv? S: Isto -.petdeset do sedemdeset centov. V: Samo 50 centov za zamenjavo za 100$ je ogromen dobiek, mar ne? S: Ja. V: Ustrezno Zakladnemu uradu plaa Banka zveznih rezerv 20,60$ za 1.000$ nominalne Vrednosti oziroma malo ve kot dva centa za 100$-raun, je pravilno? S: Priblino, ja V: Ali Banka zveznih rezerv ne uporablja bankovcev zveznih rezerv, ki vsakokrat stanejo dva centa, da bi od Vlade kupila zadolnice? S: Ja, ampak tu je ve kot samo to. V: V bistvu pa je tako? S: Ja, v bistvu je to pravilno. V: Koliko bankovcev zveznih rezerv je v obtoku? S: 263 milijard dolarjev, odgovarjamo pa lahko le za majhen odstotek. V: Kam gredo drugi bankovci? S: Pod imnice ljudi, pokopani in v ozadju, ali pa kot nezakonit denar od mamil. V: Odkar se dolgovi lahko plaujejo v bankovcih zveznih rezerv, kako se bodo sploh kdaj lahko odplaa/i bilijoni dolarjev dravnih dolgov z bankovci zveznih rezerv, skupaj s tistimi, ki so v obtoku? S: Ne vem. V: e bi zvezna dravna vlada zbrala vsak bankovec zveznih rezerv, kije v obtoku, bi bilo matematino mogoe odplaati te bilijone dolarjev dravnih dolgov? S: Ne. V: Bi bilo pravilno, e bi rekel, da se potem za vsak dolar vloge v banko-lanico spet lahko posodi osem dolarjev, z zadostno politiko rezerv? S: Priblino V: Popravite me, e ne bi bilo prav, toda tu gre za 7 $nadaljnjih bankovcev zveznih rezerv, ki nikoli ne pridejo v obtok. Bili pa so "ustvarjeni iz zraka' v taki obliki, da krediti in dva centa za vsako nominalno vrednost nikoli niso plaani. Z drugimi besedami: Bankovci zveznih rezerv v realnosti niso bili fizikalno natisnjeni in ustvarjeni, temve preprosto vpisani v knjige in posojeni proti obrestim. Je prav? S: Ja. V: Je to razlog, da je v obtoku samo 263 milijard dolarjev bankovcev zveznih rezerv? S: To je en del razloga. V: Ali si napano razlagam: Ko je bil za boi leta 1913) sprejet zakon o zveznih rezervah, je ta zakon prenesel pooblastila za kovanje denarja in s tem izdajanje denarja naemu ljudstvu kot tudi urejevanje obtoka in vrednosti, s kongresa na ZASEBNO DRU BO? In moja deela SI IZPOSOJA zdaj to, kar bi moral biti na lastni denar, od Banke zveznih rezerv ZASEBNA DRUBA in DODATNO plauje e obresti. Je to pravilno- in dolgovi se ne morejo NIKOLI odplaati- v okviru sedanjega denarnega sistema nae deele? S: Pravzaprav- ja. V: Tu nekaj smrdi, mar ne? S: Sorry , na to ne morem odgovoriti, tu sem v slubi. V: Alije bila Banka zveznih rezerv kdaj neodvisno pregledana? S: Revizorji redno pregledujejo knjige. V: Zakaj obstaja le en sklep od GAO (oznaen kot t. 1486) za kompleten pregled knjig zveznih rezerv? In zakaj Banka zveznih rezerv temu nasprotuje? S: Ne vem.

81

V: Ureja Banka zveznih rezerv vrednost bankovcev zveznih rezerv in obrestne mere? S: Ja. V: Pojasnite mi, kako je lahko sistem zveznih rezerv v skladu z ustavo, e pa ima lahko le Kongres ZDA zakonodajno mo (vsaj moral bi jo imeti) za kovanje denarja, izdajo denarja in reguliranje njihove vrednosti (l.len, 1 . in 8. sekcija)? Nikjer v ustavi ni zapisano, da lahko kongres prenese kakrnakoli pooblastila v okviru ustave na ZASEBNO podjetje- ali pa? S: Nisem strokovnjak za ustavno pravo. Lahko vas poveem z naim pravnim oddelkom. V: Jaz vam lahko to povem, ker sem prebral dravno ustavo. Ta NE dovoljuje nobenih prenosov pooblastil na zasebna podjetja ali zdruenja Ali ni izrecno doloeno, da so vsa druga pooblastila pridrana dravi in dravljanom ter se ne dovolijo posameznim. Ali to velja za zasebno podjetje? S: Mislim da ne, vendar pa smo bili ustanovljeni z zakonodajno skupino. V: Ali mi boste potrdili: To je naa deela in moral bi biti NA denar, kot je doloeno v dravni ustavi? S: Razumem, kaj ste hoteli rei. V: Zakaj bi si morali "na lastni denar' izposojati od ZASEBNEGA konzorcija bank (z obrestmi)? Ali ni to tono to, zaradi esar smo ustvarili revolucijo, da bi lahko postali samostojno ljudstvo z lastnimi pravicami? S: (Je zavrnil odgovor). V: Ali je Banka zveznih rezerv to sploh kdaj ustavno razistila na vrhovnem sodiu? S: Mislim, da so bili v zvezi s tem e sodni postopki. V: Ali so bili ti primeri pri vrhovnem sodiu? S: Mislim, da so bili, vendar zagotovo tega ne vem. V: Ali ni vrhovno sodie v primerih A.L.A. (Schechter Poultry Corp. proti ZDA in Carter proti Carter Coal Co.) enoglasno potrdilo, da je korporacijsko ugotovljiva odredba zakonodqjne oblasti protiustavna? "Prenos pooblastil je urejanje moi. To je zakonodajno odposlanstvo v njeni najbolj neprimerni obliki; samo po sebi to ni ravno odposlanstvo uradni korporaciji drubi skupini, ki brkone nezainteresirano ureja splone zadeve, toda zainteresirana zasebne zadeve oseb." - Carter proti Cartelju Coal Co...) S: Ne vem, lahko vas poveem z naim pravnim oddelkom. V: Ali ni sedanji denarni sistem kot hia iz kart, ki se mora zruiti, ker se dolgovi tu matematino nikoli ne morejo povrniti? S: Tako se zdi. Vidim, da ste oitno zelo dobro preuili materijo in veliko veste. Vendar pa imamo reitev za to. V: Kakna je reitev? S: Debit-kartica. (Del novega svetovnega reda je brezgotovinska druba De bit-kartica je kreditna kartica za vse- je izkaznica kot tudi plailno sredstvo v novem svetovnem redu. - prip.avt.). V: Mislite s tem EFT-zakon (Electronic Funds Transfer =elektronski plailni promet)? Ni to zastraujoe, e se pomisli na zmonosti raunalnikov? Drava in vse njene slube,. vkljuno Banka zveznih rezerv, bodo lahko imele vpogled v take informacije kot so: bili ste ob 02.30 uri na bencinski rpalki in ste kupili za 10$ neosvinenega bencina po 1,41 $za galono in potem ste bili ob 2.5 uri v trgovini z ivili in kupili kruh, kosilo, meso in mleko za 12,32 $,nato ste kupili ob 03.30 uri zdravila v apoteki za 5,62 $. Z drugimi besedami: vedeli boste, kdaj in kam gremo, koliko smo plaali, koliko je plaal grosist in koliko dobika je pri tem imel. S tem EFT- sistemom boste dobesedno vse vedeli o nas. S: Ja, res je nenavadno. V: Voham VELIKANSKO PODGANO, ki je mono preslepila nao dravno ustavo. Ali ne plaujemo prispevek v obliki davkov na dohodek zasebnemu konzorciju bankirjev? S: Temu ne morem rei prispevek, to so obresti. V: Ali niso vsi voljeni uradniki dali uradne zaprisege, da bodo varovali ustavo in jo branili tako pred tujimi kot tudi notranjimi sovraniki? Ali ni Banka zveznih rezerv, e tako gledamo, notranji sovranik? S: Tega ne morem rei. V: Nai voljeni uradniki in osebe Banke zveznih rezerv so dolni lastnim privilegijem in uniujejo s tem mojo dravno ustavo. To je izdaja ali ni kazen za izdajo smrt? S: Mislim, da je tako. V: Hvala za informacije in va as. In e bi lahko, bi rekel, da storite, kar je potrebno, da boste zavarovali sebe in vao druino ter dvignite ves va denar iz bank, e preden se sistem sesuje. Jaz bom to storil. S: Ne zgleda dobro. V: Naj bo bog usmiljen z duhovi, ki stojijo izza tega protiustavnega in kriminalnega delovanja, imenovanega Zvezne rezerve. Ko se bo vsemogona mnoica prebudila in prepoznala to velikansko potegavino, je ne bo vzela tako zlahka.

82

Veselilo me je, da sem govoril z vami, in hvala e enkrat za va as. Upam, da boste sledili mojemu nasvetu, e preden pride do.zloma. S: al, res ne zgleda dobro. V: elim vam lep dan in hvala za va as. S: Hvala za klic. (46) e enkrat povzemam: Dolarja ne izdaja Vlada ZDA, temve FED, zdruenje zasebnih bank, ki vladi daje na razpolago denar in za to dobiva mone obresti in pobira davke. To je najveja goljufija v zgodovini ZDA in komaj da komu to pade v oi. Poleg tega pa ima FED z obveznicami vlade ZDA zastavno pravico, dravno ali zasebno, na zemeljsko posest celotnih Zdruenih drav Amerike. tevilni sodni postopki, da bi ta zakon razveljavili, so se do zdaj konali neuspeno. Prvi, ki je to poskusil, je bil predsednik John F.Kennedy, ki je takrat hotel uveljaviti predlog zakona za izloitev FED. Rezultat poznamo! Kritiki bi rekli, da pekuliramo. Vendar pa je bilo prvo uradno dejanje njegovega naslednika Lyndona B.Johnsona, da je ravno to zadnje uradno dejanje njegovega predhodnika zopet umaknil (preberite v dodatku o tem tudi intervju z enim sodelavcem FED). 2.In videl sem, kako se iz zemlje dviga druga zver ...In izvaja vso mo prve zveri z njenim dovoljenjem in prisili zemljo in te, ki na njej bivajo, da astijo prvo zver ... Druga zver je vslubi prve- to so vlade, ki ubogajo Iluminate in njihovo orodje Wall Street. e enkrat ponovimo komentar v asopisu Siiddeutsche Zeitung ob predsednikih volitvah leta 2000 : "Vseeno je, e bo predsednik George W.Bush ali Al Gore- Alan Greenspan je ef Banke zveznih rezerv ... " Ali je lahko e bolj jasno? . 3."zver dela tako velika znamenja, da pred omi ljudi pade tudi ogenj z neba na zemljo ..." To je sumljivo podobno atomski bombi. In kdo je vrgel prvo atomsko bombo? Amerian!', po naroilu kroga oseb, ki ameriki vladi ukazuje, kaj mora delati - iluminatov . 4."in bilo mu je dovoljeno sliki vliti duha, daje lahko govorila in uinkovala tako, da sojo vsi astili ..." Tudi ta izjava je jasna. Slika, ki se giblje in lahko govori- televizija in raunalnik! In zdaj mi imenujte ljudstvo na zemlji, ki ne asti televizije oziroma raunalnika. Predstavljajmo si jasnovidca Janeza, ki ima pred omi sceno iz prihodnosti in vidi dananjega loveka, ki kar naprej bulji v televizijski ekran ali pa sedi v slubi pred raunalnikim ekranom. Kako bi to opisal drugim ljudem tistega asa? Vidi ljudi v prihodnosti, ki astijo sliko, ki se giblje in govori. In televizija je najpomembneje orodje oseb, ki elijo biti vladarji sveta In vsakdo ve, kje se nahajajo kovai stali, ki kujejo svet dandanes: v deeli Wall Street, v zamazanih ZDA. 5."Uinkovala je, da si morajo vsi, majhni in veliki, bogati in revni, prosti in sunji, dati znamenje na desno roko ali elo in da nihe ne more kupovati ali prodajati, e nima tega znamenja, namre imena te zveri ali tevila njenega imena- To zahteva modrost! Kdor je pameten, lahko razjasni tevilo zveri, kajti to je tevilo loveka in njegovo tevilo je 666." Za ta zadnji odstavek je ve razlag: tevilo 6 simbolizira v Kabali in tudi pri tarotu t. 6 (ljubei) skunjavo, pot iz duhovnega v materijo, medtem ko je tevilo 9 tevilo modrosti in simbolizira pot iz materije v duhovno stanje. Indijanci Hopi v Severni Arizoni imajo prerokbo, ki pravi: "Nihe ne bo mogel kupovati ali prodajati, e ne bo imel znamenja medveda. Ko bo to znamenje vidno, bo prila tretja velika vojna."

Slika znaka medveda oziroma krempljev medvedjih tac: Slika dananjih kodnih rt:002575 016666

Moramo imeti pred omi, da je bila nekemu Indijancu pred ve sto leti prikazana vizija, v kateri je zagledal kodne rte. Seveda jih ni poznal pod tem imenom, zato jih je opisal, da so ti znaki podobni sledem medveda, ko si brusi svoje kremplje (n.pr. potegnjene praske medvedjih krempljev na drevesu). rtni vzorci na posameznih trgovskih izdelkih vsebujejo razline dvojne rte, ki glede na debelino in medsebojno razdaljo predstavljajo doloeno tevilko, s imer se doloen izdelek lahko identificira po binarnem tevilnem sistemu. Vidimo dvanajst krajih dvojnih rt, est levo in est desno. Potem so e TRI dalje, 83

ena na levi zunanji strani, druga na desni zunanji strani in ena v sredini. e zdaj pri krajih rtah na desni strani poiemo tevilko 6 (dve tanki rti) in jo primerjamo z daljimi rtami, bomo videli, da tudi dalje rte predstavljajo tevilo 6, samo da ta tevilka ni napisana pod njimi. Tri dalje dvojne rte so in ostanejo na vsaki rtni kodi na svetu enake, spreminjajo se le kraje. Raunalnik torej vedno prebere 666.
In zahodni svet, predvsem ZDA, e ne more ve obstajati brez rtnih kod oziroma ni ve kupovati brez kreditnih kartic. In kmalu bodo ljudje dobili to rtno kodo pod koo na roko ali elo. In zakaj ravno ta mesta? Ker ip poganja majhna baterija oziroma ene vrste toplotna rpalka, ki se polni z menjavo med toplim in mrzlim. Roka in elo sta mesti, kjer pride na telesu do najbolj pogostih menjav temperature in so tudi praktino najlaje dosegljive za identifikacijo oseb. Zanimivo pri tem je tudi, da se najveji raunalnik na svetu, na katerega so prikljueni tudi vsi drugi, nahaja v Bruslju in se imenuje "La bete" (The Beast", torej "zver". Da ima tevilo 666 opraviti s rtno kodo, s sistemom kreditnih kartic, torej z bankami in denarjem, se e kae s tem, da je koda svetovne banke 666 ali na primer da kartice avstralske nacionalne banke izkazujejo 666. Sluba za obraunavanje ekov za indijske banke v Bombayu nosi tevilni klju 666. Nove amerike kreditne kartice kaejo zdaj spredaj tevilo 666. Olivettijev raunalniki sistem P 6060 uporablja zdaj tevilke, ki se zanejo s 666. Povsod po ZDA imajo elektronski rauni skupino sivih pik, ki obkroajo tevilo 666. Na vsakem izraelskem loterijskem listku je natisnjeno tevilo 666. Prekomorska telefonska tevilka Izraela se glasi 666 in tako naprej.
In kdo so osebe, ki so vpeljale sistem kreditnih kartic in e uporabljajo lasersko tetoviranje na razlinih podrojih? To so zasebni mednarodni bankirji! To so tisti, ki so leta 1913 vpeljali sistem zveznih rezerv; tisti, ki vodijo Wall Street in preko Wall Streeta uniujejo ali prevzemajo koncerne in celo cele deele. In tono ti so tisti, ki si podrejajo svet s pomojo obrestno obrestnega sistema, in bodo umetno povzroili zlom bank (morebiti z vojno ali nadaljnjimi teroristinimi napadi kot povod) ter ga uporabili za to, da bodo zamenjali denar za plastine kartice in tako postavili naslednji miljni kamen k njihovemu cilju svetovne vlade - novemu svetovnemu redu. Kako bo to lo? No, isto preprosto. Pride do inflacije, in da se lahko gospodarsko ivljenje odvija naprej, se natisne denar, kot to poznamo iz zadnjih inflacije. Druga varianta bi bila vpeljava nove vodilne valute (mogoe Euro-dolar), povezave evra in dolarja. Argumentirali bodo, da se nov denar ne more tako hitro natisniti, da bi z njim priskrbeli vse ljudi (lovetvo se je precej razmnoi/o od zadnjega bannega zloma ...), spomnili nas bodo, koliko asa je trajalo do vpeljave evra in kako dolgo so trajale priprave na to ... In ponudili bodo perfektno reitev, namre brezgotovinsko drubo (cashless society) z virtualnim denarjem (ali plastine denarne kartice= kreditne kartice). Ker ima tako ali tako vsak lastnik bannega rauna kreditno kartico, bo poslovno ivljenje lahko lo naprej, e se bo plaevalo s karticami. Za vsakokratni valutni teaj potroniku ni treba skrbeti, za to bodo skrbeli e nai efi (Big Brother- Veliki brat) na Wall Streetu. Kot lepo pravi neka banna propaganda: "ivite, za vse

ostalo bomo mi poskrbeli." In tako se je izpolnilo Janezovo razodetje! "... e nima znamenja zveri ali tevila njegovega imena. -To je modrost!- Kdor je pameten, ta lahko razjasni tevilo zveri, kajti to je tevilo loveka. Njegovo tevilo je 666." Tu gre za numerologijo, raunanje rk oziroma besed. Kot pravi izvleek iz Razodetja, gre za tevilo njegovega imena (zveri). Po kabali ustreza vsaka rka tudi enemu tevilu. Vsako tevilo in vsaka rka pa ima svoj pomen oziroma karakter. e poznamo pomen tevil, lahko z doseenim tevilom ugotavljamo karakter in doloimo usodo. Ker obstajajo razlini tevilni kljui, je tudi veliko predstavitvenih variant. Klju je na primer, da rke, kot si sledijo v abecedi, po vrsti setejemo (a =1; c = 3; u = 21). e pomnoimo to vrednost s a ; c ;u 2 , pridemo do naslednjih razreitev: 6 ; 18 ; 126

Poglejmo e zadnjo vrstico Razodetja:

84

Poleg tu predstavljene variante je e veliko tevilnih kljuev, ki vodijo do skrajno zanimivih rezultatov! Numeroloko lahko razlenimo tudi imena podjetij ali pa tudi www pred vsako spletno stranjo na internetu. " " ustreza v kabali tevilo 6 in tako simbolno vedno zapiemo 666, e obiemo kakno spletno stran (na primer www.amadeus verlag.com). Tu gre za isto simbolno vsebino kot pri rtnih kodah z njenimi podaljanimi rtami - je vedno zraven Ko smo e tako dale pri tej igri, lahko na zadnji strani nemke osebne izkaznice, e jo postavimo pokonci, opazimo stilizirano lobanjo ivali z njenimi rogovi- Baphomet ali Lucifer- nad njim pa lebdi krona.).

Sliki 77 in 78: Kako je priel Baphomet- z rogovina nao osebno izkaznico?

Besedilo zgornjega Razodetja pravi, da gre za loveka, igar numeroloka reitev imena daje vrednost 666 in da bo ta s svojo karizmo in dvorjenjem v svetovnih medijih privlail mnoice ljudi. In ta oseba se oznauje kot Antikrist - nasprotnik Jezusa. Njegov cilj je vzpostavitev novega svetovnega reda z enotno svetovno religijo.

O tem loveku in njegovem nastopu izvemo tudi od nekaterih jasnovidk in jasnovidcev. lo naj bi za osebo, ki naj bi se rodila v zaetku estdesetih let na obmoju Izraela ali na blinjem vzhodu tu se razlikujejo posamezne vizije) in naj bi v kratkem nastopila na svetovnem odru.
Jeane Dixon, medij iz ZDA, nam pojasnjuje: Njegovo podroje delovanja bo osebno zapeljevanje lovetva, to pomeni ideologijo, ki je sestavljena iz politinih, filozofskih in religioznih pojmov in bo ljudi pahnil v globoko versko krizo ... Medtem ko bo antikrist razirjal svojo ideologijo, bodo ljudje os/ep/jeni od napredka tehnologije in zunanjega udobja. Druba bo konno astila samo sebe in njene materialne doseke in to do trenutka, ko bo lovek rekel: Jaz sem mo in ne potrebujem nobenega boga. Potrebujem le mojo loveko znanost.

lovek bo izvajal udee, vendar pa le s pomojo loveke tehnologije. Jeane Dixonje prepriana, da bo Antikrist v bistvu fenomen politinega karakterja. On bo vojaka pojava. Z najmodernejim orojem bo osvajal zemljo in znal tudi drati v ahu ... Sam se bo oklical za "kneza miru"... Vpeljal bo lastno posebno in anti-loveko religijo, igar podlaga je ateizem in boj zoper vsako obliko religije. Amerika jasnovidka Mary Seherin naj bi leta 1930 izjavila, da bo Lucifer napravil iz materije telo, da bi se tako kot lovek pojavil med ljudmi. Da bi razumeli bistvo Antikrista, se moramo ozreti h Jezusu, igar nasprotje je. A.Voldben o tem pie: Kristus je mo dobrega, princip ljubezni, sinteze velike svetlobe, sposoben, da odrei in rei loveka. Kar ni v sozvoju z njim, je proti njemu. Teajna toka lovekega ivljenja je boj, vendar ne proti drugim, temve boj notranjih sil, ki jih ima vsak v sebi. Drugi so le napani predmeti in vasih tudi pretveza za sile, ki delujejo v nai notranjosti. Je boj, ki se neprenehoma ponavlja do konca in se kona s porazom negativnih sil, antikrista, kije v vsakem od nas. Tako je vsak lovek bojno polje. Kar je v njem e ivalskega in surovega, kot je napuh, egoizem, sovratvo in poltenost, poasi izginja kot senca pred soncem, kajti svetloba dobrega se edalje bolj iri. Negativne, Kristusu nasprotujoe sile zla z njihovimi stotimi imeni in njihovimi tisoi obrazi (drznost, o b l a s t n o s t , nestrpnost, nasilje) so uteleene v postavi

85

Antikrista, direktnega odposlanca hudia (Pavel, 2. pismo Solunanom, 11,9), igar uspehi so iluzorni in omejeni. Kajti v knjigi o Hiobu je zapisano: "Hudi koduje le, e to dopua bog." Mono je, da oseba tako imenovanega Antikrista samo simbolno kae na prekomerno izivljanje ega v asu pred zlato dobo. Vendar pa je tudi mono, da se dejansko pojavi oseba, ki se jo bo lahko imelo za Antikrista. Pred novim svetovnim redom pa ne opozarja le Janezovo razodetje, ampak tudi vizionar, njegov soimenjak, Janez Jeruzalemski (Jean de Ve zela), ki smo ga e omenili v poglavju o tempeljskih vitezih. Ta je takrat to, kar je povzel iz atlantskih besedil, napisal v verzih, dostopnih majhnemu krogu oseb. Bilo je priblino pred 900, ko je prerokoval: Ko se konuje tisoletje, ki pride za tisoletjem, nastane mraen, skrivni red. Zavist bo njegov bojni klic in strup bo njegov me. Brez omejitev bo grabil zlato in prisilil zemljin krog pod svoj bi. S krvavim poljubom kuje red mraen pakt. Ljudem brez moi in ljudem dobrega srca vsili njegov skrivni zakon. Red iz mraka ukazuje izvajanje njegovega edinega zakona V boje hie natrosi njegov rni strup. S strupeno ostjo korpijona pod njegovimi evlji drsi zemlja v njeno unienje. Ko se konuje tisoletje, ki pride za tisoletjem, bodo vladali nasilnei brez vere. Tiranizirali bodo nemone in ne slutee mnoice. Obrazi hudobneev bodo zakrili in imena hudobnih vladarjev skrita. Globoko v neprehodnih gozdovih se skrivajo njihove ne osvojljive trdnjave. Usodo vseh ljudi imajo v svojih eleznih rokah. Nobeden nepoklican ne najde poti do trdnjav njihovega skrivnega reda (podzemeljska mesta- prip. avtorja). Ljudje mislijo, da so prosti. V resnici pa so podloniki in sunji. Samo tisti iz domov v divjini, tisti, ki se jih preklinja kot krivoverce, si drznejo upreti. Vendar pa jih zatrejo in zagejo pri ivem telesu. Medtem vemo, na kaken nain so ti magnati, te mogone druine uspele postati tako vplivne. Zagotovo vas bo tudi zanimalo, e je nov svetovni red ne obhoden ali pa mogoe do njega ne bo prilo. Marca 2003 sem v Amsterdamu sreal velikega mojstra belgijske loe in se z njim dolgo pogovarjal. Lahko vam zagotovim, da je njihov cilj isto blizu nas. Od aprila 2003 se v Nemiji ljudem popolnoma uradno vsadi raunalniki ip pod koo - za paciente s srnim spodbujevalnikom in otroke slavnih oseb. V Holandiji, ZDA ali Novi Zelandiji obstaja ta monost e ve kot deset let. Prej je veliko Nemcev verjelo, da bomo obli te markacije. Tudi brezgotovinski plailni sistem pride v kratkem - kot e prej opisano. Bilo je leta 1969 , ko sem v vici potreboval telesnega straarja Taje e desetletje prej deloval za vicarsko gospodarsko skrivno slubo in tudi ta konec tedna je prilo do sreanja e z dvema drugima gospodoma iz skrivne slube. Sin enega od teh gospodov je bil takrat ef najveje telefonske drube na svetu. Ta mladi moje s ponosom povedal svojemu oetu, da so e vsi terminali pripravljeni, da bi lahko celotno vico v roku enega tedna preklopili na brezgotovinski plailni promet- to je bilo leta 1996! Ne zakrivajmo si oi, vse je pripravljeno, da gotovina izgine. Pri tem pa je pomembno le to, na kaken nain. Novega svetovnega reda se, izgleda, ne da ve prepreiti- in verjetno se ga naj ne bi niti prepreilo, kajti zdi se, da spada v proces zorenja lovetva, da gre skozi to, kar se nam zdaj obeta. Do pred nekaj leti pa je dejansko obstajala monost, da bi svet peljali v drugo smer, vendar pa smo ta trenutek zamudili. e hoemo iluminatom odvzeti mo, moramo prepovedati obrestno-obrestni sistem in borze, ker to so njihova orodja in tam leejo njihova zlata jajca Svet pa se medtem ne more ve odklopiti od PED-sistema, kar pomeni, da bi konec iluminatov pahnil svet v absolutni kaos; predvsem zaradi vpeljave Evra in globalizacije, ki je v zadnjih desetih letih precej napredovala. Vendar pa to pride tako in tako, kajti novi svetovni red se bo vzpostavil z umetno ustvarjenim'terorizmom. Peat kotskega red prostozidarjev pravi "ordo ab chao", kar pomeni red iz kaosa lluminati so e tako reko povzroili kaos z odpravo regionalnih meja, meanimi zakoni, s porokami med homoseksualci, s posurovelostjo otrok in drube zaradi nasilja in seksa na televiziji ter video-igric na internetu, z unievanjem vrednosti, kot so druina, tradicija, ast in ponos, s pomojo perverznosti, pornografije, mamil. .. Rezultat so nemiri med domaini in tujci v posameznih dravah, ljudje se poutijo negotove, so polni strahu in zahtevajo mono roko. To jim bo vlada ponudila preko izkaznic, kontrole oseb in nadzorovanja Tako to tee. In tega ni ve mo prepreiti. Da bo svet popolnoma namensko prepreden z valom terorizma, je pripovedoval veliki mojster berlinske loe mojemu dobremu prijatelju- in to je bilo leta 1997. Stvari se odvijajo po nartu ...

86

Od leta 2012 naprej bo problem, ker bo potem vse, kar se izdeluje na podlagi nafte, draje- in ni ve ceneje. Na moj ugovor, da bi ta problem lahko reila prosta energija, je odgovoril, da se s tem le slepimo, ker se samo 20% do 30% nafte porabi za transportna sredstva in kurjavo, torej avtomobile, tovornjake, vlake, oljne pei. .. Pojasnil je, da je dandanes v skoraj vseh stvareh, ki nas obdajajo, predelana nafta: vsaka oblika barve, bodisi v naih oblailih, na steni, bodisi v papirju. Nahaja se v vseh umetnih masah, raunalnikih, notranji opremi naih hi, avtomobilih, igraah, tekstilu, evljih, fotoaparatih ... preprosto povsod. In vse to bo potem draje. Vendar to ne bi bil glavni problem, temve ta, da bo tevilo ljudi do 2012 mono naraslo. Po eni strani bo vse draje, po drugi strani pa bo istoasno za vedno ve ljudi manj delovnih mest. Ta raun se ne bo izel. Zato so e v osemdesetih letih vladam, predvsem v Afriki in muslimanskih deelah, rekli, da morajo obvladati njihov problem rojstev. To pa niso storili. Zato bomo to zdaj storili mi. Razvili smo oroje, tako imenovano "etno-oroje", ki se lahko povee z genetskimi znamenji in nam tako omogoi zdesetkati samo doloene dele ljudstev oziroma ras. V njihovih oeh naj bi bili na primer ljudstva v Afriki "nekoristni jedci, ker ni ne izdelujejo, temve vedno samo jemljejo, torej konzumirajo, in se ob tem e razmnoujejo kot zajci (iluminat je rekel dobesedno tako). V njegovih oeh so ljudske mnoice sveta kot ivali, ker se tako tudi obnaajo. Na ljudi je treba gledati kot na redo in tako tudi ravnati z njimi. "In kaj se dela z ivino?, me je vpraal. "Markira se jih ",je rekel. In zato bodo ljudje dobili ip pod koo- taka je bila njegova argumentacija Razen tega je e ena igralna komponenta, namre masiven vpliv inteligenc zunaj

je njihov najveji problem pretevilno prebivalstvo. Po poroilu Global 2000 Report so spoznali, da se bodo karje nekega dne razletele. Po njegovih besedah bo leta 2012 zadnje veliko naftno polje v Saudski Arabiji doseglo svoj Peak - vrh in svet bo imel takrat probleme, e ne e prej. (Kratka razlaga z moje strani: Vsako naftno polje ima svoj vrh, ob katerem se najve zaslui. V zaetku so samo stroki: transport vrtalnih stolpov, izgradnja in vrtanje. e se pride do nafte, se stroki poasi amortizirajo in zaenja se dobiek. To gre tako dolgo, dokler ni priblino dve tretjini naftnega polja izrpanega. Potem nafta poasi postaja neista (sediment, blato ...), kar zahteva ienje in filtriranje, kar spet stane. To asovno toko, ob kateri se najve zaslui, imenujejo peak (vrh), kajti potem zane zaradi nastalih strokov filtriranja krivulja dobika zopet padati. Naftno polje, ki bo kot zadnje imelo svoj vrh, je po izjavi iluminata v Saudski Arabiji in ga bo doseglo leta 2012.

Prestrail pa sem se, ko sem izvedel, kakne namene imajo z "nekoristnimi jedci. Ker verjetno ne veste, kaj bi poeli s tem pojmom, ga bom razloil. Iz osebnega pogovora z amerikim iluminatom jeseni 2003 izhaja, da

naega sonnega sistema, ki zemeljskim iluminatom ne pustijo nobene izbire. Se spomnite bitij, ki v nai zemlji nekaj izkopavajo, kar nujno potrebujejo? e bi normalni dravljan vedel, kaj se zares dogaja na naem planetu, bi na stvari lahko drugae gledal. lluminati zato poskuajo s pomojo Hollywoodskih znanstveno-fantastinih filmov mnoice poasi navajati na realnost.

V mojem dialogu z iluminatom je tudi to jasno izhajalo. Pogovora takrat sicer nisem snemal, vendar sem ga takoj po sreanju zapisal, zato ga bom citiral. Na moje vpraanje, zakaj stremijo za novim svetovnim redom, je smehljaje odgovoril: Gospod Holey, saj vendar vidite, daje novi svetovni red tako reko e tu. Georg Bush stareji ga je uradno razglasil leta 1990. Cel svet ga je lahko slial po televiziji. To sploh ni ve nobena skrivnost. Toda vse poti in zakoni, ki stremijo k novemu svetovnemu redu, so bili e prej zartani. Novi svetovni red prihaja in ni nobene druge poti. Kot ste sami zapisali v vaih knjigah - ki jih vse poznamo -, so obstajale tuje kulture, ki so obiskovale na planet in to delajo e naprej. Mi smo se z njimi povezali. Oni nekaj rabijo z naega planeta, mi pa za proti uslugo dobimo od njih tehnologijo. In ljudje se udijo, da se je od petdesetih let naprej zaela tehnoloka revolucija ... Vendar tega ljudem ne moremo povedati- ne e. S kom na svetu pa naj bi ta visoko inteligentna bitja, ki nas obiskujejo, govorila in se pogajala? Z arabskim ejkom ali pa mogoe z budistinim menihom, ki ve lebdi kot pa stoji na zemlji? Mogoe s Turkom iz Antalije, Mehikancem iz geta v Mexico-Cityju, z Italijanom s Sicilije ali gorskim kmetom iz Alpske regije? To niso pravi predstavniki za na svet. e v petdesetih letih so v naih gremijih sedeli predstavniki drugih svetov (celo v Pentagonu), ki nas podpirajo pri nai zamisli, da bi preko OZN pospeili ustanavljanje svetovne vlade. Sredstva, ki jih uporabljamo za dosego cilja, niso vedno najlepa. Kdor se temu zoperstavi, ga bomo uniili. Prihodnost lovetva je v vesolju. In mi lahko z ljudstvi i vesolju sodelujemo samo, e smo en svet. Potem ne sme biti ve vojn. Zato bomo zemlji vsilili to vrsto svetovne vlade, na katero pa se bodo ljudje navadili.

87

Mi smo vsem vladam na svetu povedali, kaj nartujemo in da sta dve poti - bodisi sodelujejo prostovoljno bodisi pod prisilo. Drave, ki se temu zoperstavlja, dobijo vojno. Lahko pa tam zanetimo revolucijo ali pa jih gospodarsko uniimo. Saj vendar ne verjamete, da bi Venerijanec pustil, da bi mu musliman razlagal koran. V takem primeru bi imeli problem. Obiskovalci drugih svetov imajo drugano razumevanje boga kot pa ljudstva tega sveta. Ne poznajo Mojzesa ali Jezusa ali Buda. Seveda so medtem za njih izvedeli in to tudi spotujejo, vendar samo dokler to podpira mirno komunikacijo z njimi. e ima nekdo tako vero, ki te obiskovalce tujih svetov izkljuuje ali pa celo v njih vidi sovranike, ne more takna vera imeti nobene prihodnosti na tem svetu. Kajti mi dolgorono pripravljamo ta svet na vesolje. Veliko teh skupin, s katerimi sodelujemo, pride od zunaj naega sonnega sistem in deloma tudi izgledajo drugae. Verjamete, da bi se ti pogovarjali z zavrtim vernikom? Razline verske smeri ne bodo prostovoljno odstopile od njihovega krivega nauka, to so e pokazali pogovori z njimi. Zato jim bomo 'razkrojili'. Zamenjal sem temo in zael govoriti o naih otrocih, e da se preko masovnih medijev namerno poneumlja ljudi in jih "dri spodaj'. Odgovoril je: Seveda. Toda vsi ti ljudje imajo vendar prosto izbiro, katero oddajo bodo izbrali. Mi ne predvajamo le pornofilme, ki uniujejo duha, temve tudi gledalike in koncertne oddaje. Mislite, da sem si jaz kdaj ogledal kaken talk-show? To je nekaj najnijega od nizkega, najslabe od slabega. In to tolpo zaposlujemo, da ne bi drugae napravila kakne neumnosti. V nekaj letih bodo vse te osebe imele ip pod koo in potem ne bodo mogle storiti nobene nespodobnosti ve. Mislite, da moji otroci in otroci drugih naih druin sodelujejo pri trendu, kot mu sledi veina mladih? Nikakor. Nai otroci so negovani in elegantni; hodijo na elitne ole, govorijo ve jezikov in mislijo globalno. To so jutrinji voditelji, ki jih vzgajamo. Vzgojeni so ponosno in pokonno. Poglejte dananjo mlade s poveenimi rameni, ne morejo ti pogledati v oi, kaj ele da bi ti poteno stisnili roko ali pa vodili jasen pogovor. Priznam: Zavajamo jih. Vendar se vsak posameznik sam odloa, e se bo pustil zapeljevati in je zato sam odgovoren. Temu sem nasprotoval: Vendar pa je tudi va televizijski program kriv za to in kako danes ljudi bombardirajo z lami in zasukano zgodovino- z vaimi masovnimi mediji. .. Napano, moj mladi prijatelj. Ali niste tudi vi nali resnice? Ali niste tudi vi prejeli vseh knjig in spisov, ki ste jih iskali? In ali niste tudi vi skozi to prejeli potrditev za to, kar ste e prej utili ali pa celo doiveli? Ali niste ravno vi sami odkrili tako veliko skrivnosti sveta? Kdor ie, ta najde! Vendar veina ljudi niti ne eli iskati. Zato jih tudi ne loimo od ivali, ker te tudi ne iejo. Jasno? Kdor ne uporablja svoje pameti in se ne bojuje za svojo prostost, ta je niti ne pogrea. Vedenje je vendar tul Je povsod. Vendar pa kdor ne eli videti, ta tudi ne bo videl. Saj vendar veste, da se ne skrivamo. Pravzaprav se nismo nikoli skrivali. Naa simbolika je odprta v znakih podjetij in emblemih, ljudem govorimo v asopisnih lankih in na televiziji, da stremimo za nadzorovano dravo in oni se ne upirajo. Dobro, priznam, da smo jih zadosti dolgo uspava/i. Vendar kljub temu - teoretino so imeli prilonost kaj spremeniti. Po drugi strani pa spet ne moremo trpeti, da kaj pride vmes, to ne sme biti. Tudi vi ne, gospod Holey. Vae razmiljanje lahko razumem ...V doloenem smislu je celo upravieno- z vaega pogleda. Vendar pa ali lahko razumete tudi nae stalie? Vi sami ste se le dotaknili vrha ledene gore - ali nekaj ve. Jaz pa vem stvari, ki bi verjetno spreobrnile tudi vae misli glede novega svetovnega reda, e bi jih poznali. Podobno je kot v filmu "Matrix Obstaja masa ljudi - to je ez 95% - ki nima pojma o niemur, prav o niemur. In potem je 5% takih e jih je sploh toliko -, ki se poutijo kot ljudje iz prihodnosti, ki so prisiljeni iveti v preteklem svetu. Gospod Holey, na razpolago imamo tehnologijo, ki je e danes dosegla raven, kot jo kaemo ljudstvu v Hollywoodskih znanstveno fantastinih filmih. In nazaj ni ve poti. Mogoe boste nekega dne na moji strani in mi dali prav. Svetu boste odvzeli gotovinski denar. Kdaj se bo to zgodilo? To je odvisno od tega, kako se bodo odvijali drugi faktorji. Spet bodo novi teroristini napadi, ker z njimi ljudi omehamo. Ljudje sveta nas bodo prosili, da svet napravimo varnega, kar bomo tudi storili z nao tehnologijo, ki je e dolgo asa razvita. Gotovinski denar bo umaknjen, vendar bo to potekalo paralelno z drugim dogodkom, o emur vam, al, ne morem niesar povedati. Drugae vas danes ponoi ne bi smel ve pustiti domov. Jasno je tudi, da do leta 2012 ne bomo arabskim dravam prepustili zadnjih naftnih polj.

88

Kako pa je s prosto energijo? Ah, ta bo prila. Mi sami jo uporabljamo e desetletja - predvsem v naih podzemeljskih napravah. Tudi nai vesoljski transporterji letijo z eno od teh variant. Pri tem smo tudi tu dobili pomo od Nemije, ki je imela kot prva uspehe pri antigravitaciji. Prosta energija pride, vendar samo pod naim nadzorom. In tako naprej ... Precej brutalno, mar ne? Toda takno je stanje. Po pogovoru s tem gospodom sem priel do sklepa, da on osebno dejansko verjame, da se nahaja na "dobri"strani Preprian je, da ljudje niso sposobni sami odloati, temve jih mora vedno nekdo voditi- in sicer "duhovna elita', h kateri se priteva tudi on in njemu podobni. Kako pa vi gledate na to? Lahko cilj posvea sredstva, ne glede na to kaken je ta? In kako dale se lahko pri tem gre? Zame tudi tu velja stara modrost: Kar ne eli, da ti drugi storijo, tega tudi ti ne stori drugim! Dejansko pa je tako, - kot bomo pozneje podrobneje obravnavali - da se tu na zemlji izvaja velik in predvsem dolgoroni nart. In iluminati so del tega. Na brutalen nain pokaejo speim ljudem, da si morajo prostovoljno pustiti odvzeti njihovo prostost in da ima to posledice. Sluijo sili, ki stalno hoe zlo, na koncu pa vendarle ustvari dobro. V prihodnosti se bomo mogoe uzrli nazaj in rekli: Vse to je pa tako moralo biti.

Tudi napad na W TC je bil e dolgo asa nartovan. V . delu moje knjige "Tretja svetovna vojna' sem na strani to e omenil, in knjiga je izla leta 1996. Medtem sem nael tudi tri medialne otroke, pri katerih je dokazano, da so napad na WTC videli v viziji deset mesecev prej. Torej je bil ta dogodek e prikazan. In ti otroci so seveda tudi za naslednja leta napovedali dogodke, ki so kar napeti, predvsem za Nemijo. Posvetimo se vpraanju, e se mora zares vse tako zgoditi, kot je napovedano in kot so nartovali iluminati, ali pa ne. Da bi vam to vpraanje smiselno lahko razloil, moramo najprej napraviti nekaj domaih nalog in preuiti temelje ivljenja- podobno kot pri besednem testu -, da bi to, kar vam bom potem razloil, imelo tudi smisel in logino predpostavka, kar bomo potem obravnavali in s imer verbalno onglira/i.
Zato si oglejmo zdaj ...

KOZMINI ZAKONI
Tako kot ima fizini svet svoje zakone, jih ima tudi finosnovni svet. Govorimo o tako imenovanih duhovnih ali kozminih zakonih. Beseda kozmos prihaja iz grkega jezika in pomeni red ivimo torej v urejenosti oziroma smo del tega. In red se podreja zakonitostim, drugae ne bi bil red. Potem bi bil kaos, to je tudi grko in pomeni nered. Torej smo del reda in njegovih zakonov. Na kratko bom predstavil najpomembneje zakone. Pri tem si bom dovolil citirati iz moje knjige "Otroci novega tisoletja', eprav bo to za nekatere moje bralce ponavljanje e znanih dejstev. Kljub temu prosim za ponovno branje, kajti lei v zgodovinskih knjigah in masovnih medijih se stalno ponavljajo, zato je nujno, da vedno znova ponavljamo tudi resnico. Podobno kot pri besednem testu,je treba vedno na novo osveiti tudi resnico. Bodite veseli, da smete zdaj to napraviti prostovoljno in ne kot v oli "morate" (Vidite, da sem pomeiknil?).
l. Kavzalni zakon (zakon karme) To je zakon vzroka in uinka (posledice). Lahko ga izrazimo tudi s stavkom: 'Kar sejem o, to anjem o' ali pa za materialiste in ateiste: 'Tako kot zavpijete v gozd, odmeva nazaj.' Po zakonu o setvi in etvi bomo, e sejemo destruktivno, tudi eli destruktivno. e sejemo jezo in sovratvo, ju bomo tudi eli. e v zemljo posejemo penico, bomo stoodstotno dobili penico in ne ri. In kakor bomo negovali nae seme in kolikor pozornosti mu bomo posveali, toliko bolje in veje bo zraslo, ne glede na to katero seme je. Ta zakon se imenuje tudi zakon izravnave ali pa zakon karme (v sanskrtu pomeni dejanje, prevajajo jo pa tudi kot pot sluenja). Temelji na tem, da se ljudje oitno lahko nauimo pravega ravnanja po boansko-duhovnih zakonih samo na ta nain, da sami pozneje obutimo in doivimo isto, kar smo prej storili drugim ivim bitjem. To vsekakor ni kazen, kot na to pogosto gledajo kritiki in nevednei. Slui bolj duevni rasti skozi spoznanje in dojemanje v lastnih izkunjah. Ta zakon skrbi za to, da se vsak lovek (toneje: vsaka dua) tako dolgo sooa z istim problemom, dokler tega ne rei. Vsaka misel, vsako ustvo in

89

vsako dejanje je nesmrtno in pride k nam nazaj kot bumerang. Od loveka zahteva polno odgovornost za njegovo usodo. Jasnovidni lovek vidi karmo loveka v njegovem energijskem polju (auri), torej vse to, kar je ta lovek sejal z njegovimi mislimi, besedami ali dejanji. Jasnovidec ne vidi brezpogojno prihodnosti loveka, temve lahko vidi, kaj je doloena oseba do zdaj povzroil.a. in ji lahko pove posledice, ki temu sledijo. In te bodo tudi nastopile, e oseba ne bo niesar spremenila v svojem ivljenju. sodo se lahko spremeni. Saj, kar odpoljemo z naimi mislimi, pride k nam nazaj. e naslednji dan sprejmemo odloitev, ki bo spremenila nd5,e ivljenje v smeri konstruktivnosti in ljubezni, se bo spremenila tudi naa usoda. Zakon analognosti (kot zgoraj, tako spodaj) 2. Poznamo ga tudi kot hermetini zakon (po Hermesu Trismegistosu): Tisto, kar je spodaj, je enako tistemu, kar je zgoraj. In tisto, kar je zgoraj, je enako tistemu, kar je spodaj, da bi se izpolnila udena dela ene samcate stvari. Marsikaterim je ta izrek znan kot "Kot v nebesih, tako na zemlji". V makrokozmosu kot v mikrokozmosu vladajo iste zakonitosti. Duh, zavest in duhovnost so prepreene s snovnostjo na nai materialni ravni. Vendar pa se zatika pri kvaliteti in vrednosti teh onstranskih pojmov. Etika, ljubezen, modrost, spoznanje, resnica in mir so na zemeljski strani zagotovo samo odtis tistega, kar predstavljajo onstran. e pomislimo, da loveki mogani uporabljajo komaj ve kot okoli 2 0 % svojega potenciala in da je naa boanska iskra shirana v komunikaciji z boanskim, potem lahko samo slutimo, kaj bi lahko e pomenil ( p r i v z e t e k ) aksiom "kot zgoraj, tako spodaj'. K zakonu o analogiji spada ravno tako aksiom "kot znotraj, tako zunaj". Telo je zrcalna slika d ue in bolezen telesa zrcali notranje stanje, stanje due.
3. Zakon resonance (latinsko "resonare"- zveneti nazaj) Tako lovek kot tudi duhovni svet podlegajo, enako kot glasbene vilice ali radijski sprejemnik, zakonu resonance. Sprejemnik, ki je nastavljen na UK.W valove, ne more sprejemati srednjih ali dolgih valov. Pri loveku je enako. e je oseba agresivna in polna sovratva, ni sprejemljiva za ljubezen. Vsak lahko zazna samo podroja resninosti, s katerimi niha v resonanc i. Izreka "Vsak vidi samo to, kar hoe videti" oziroma" Okolje je zrcalo tebe samega' temeljita na tem.

Nae okolje nam bo prikazalo vedno to, kar izarevamo mi sami. e laemo, nam bodo tudi drugi lagali. e smo bojei, bomo sooeni z naimi bojaznimi. e smo v resonanci ljubezni, bomo to privlaiti. e ivimo v veselju, bomo vedno nali nekaj, nad emer se bomo veselili. To se imenuje resonanna sposobnost. e spremenimo na pogled oziroma nazor, nam bo to ravno tako pokazalo nae okolje kot zrcalo.
Glede onstranstva bi bila ta resonanna sposobnost bolj razumljiva kot zakon afinitete ali princip privlanosti enakega. To je elementarna sila, zaradi katere nastanejo tista zavestna stanja, ki jih obiajno oznaujemo kot nebesa in pekel. Kajti e so v onstranstvu - z resonanno sposobnostjo - duhovna telesa vseh lanivcev skupaj in tista od samomorilcev in vseh sleparjev, oderuhov in tako naprej, potem je to za njih pravi pekel. Vendar je tudi na zemlji tako. Ker velja zakon resonance tudi na zemlji, se tudi tukaj skupaj privlaijo lanivc i in drugi. In za te ljudi je potem "pekel na zemlji." 4. Zakon o novem uteleenju temelji na Zakonu ritma Ritem se lahko opie kot urejena vibracija. Vibracija je v enakem sorazmerju z glasbenimi notami kot ritem z melodijo. Ritem ima opravka s ponavljanjem in ciklusi. Celo vesolje lahko definiramo s pojmi kot so vibracije, ritmi in valovi- kot posledica strukturnih, periodinih faz, ki so v vsakem dogodku. ivljenje in vse, kar spada zraven, se razteza v naraanju ciklusov spiralne oblike, in se ravno tako zopet skri. Ob danem asu se vse vrne v svoj nasprotni del.

K temu spada tudi zakon reinkarnacije. Kot moramo deliti ivljenje v materiji na dve polarnosti - v ensko in moko -, tako delimo tudi ivljenje samo v tostranstvo in onstranstvo. e umremo v tostranstvu, se rodimo v onstranstvo in doivljamo onstranstvo kot realnost. Ko zapustimo onstranstvo, se rodimo v tostranstvo. Kdor se lahko malo oddalji od subjektivnosti pojavov, spozna, da sta rojstvo in smrt oziroma tostranstvo in onstranstvo nazadnje dve strani iste medalje. ivljenje se odvija v polarnem svetu menjaje med razlinimi ravnmi - materialno fizinimi in finosnovnoonstranskimi. e zopet zamenjamo onstranski svet za fizino telo, govorimo o reinkarnaciji, novem uteleenju due ali pa tudi o zopetnem novem rojstvu.

90

Iz kolesa novih rojstev se loimo ele takrat, ko smo opravili vse naloge, ki smo si jih sami zadali, in doiveli vse dogodke, ki smo jih sami hoteli doiveti. Ko je to stanje enkrat doseeno, se lahko e vedno prostovoljno odloimo za e eno inkarnacijo, mogoe zato, da bi stali ob strani prijatelju v ivljenju ali pa kot zakonski partner, mogoe pa kot zdravilec ali menih. e pa tega ne bomo ve eleli, se naa dua razvija naprej v finosnovnem svetu. In tu ni nobenih meja, ker je tudi finosnovni svet razdeljen na razline ravni in dimenzije (teh ne bom razlagal, da ne bi teme po nepotrebnem preve zapletel). V smislu Jezusovega nauka je v enem ivljenju na zemlji vsekakor mono dosei to zadnjo stopnjo s pomojo samospoznanja, samo-oplemenitenja in samo-delovanja. Moj oe je k temu povedal e nekaj ve v njegovi knjigi "Jezus 2 -kraljestvo miru se blia': Za ta proces dozorevanja nae due obstaja pot reinkarnacije, ki je za mnoge samo teorija ali celo hipoteza, toda za vedno ve pa edina logika dojemanja sveta in boga, kot kae tudi veliko novih knjinih izdaj, seminarjev in mednarodnih kongresov zadnjih desetletij. e pri sami definiciji so teave. Re-in-carne, "nazaj v meso se glasi prevod iz latinine in pomeni reinkarnacij o ali palingenezo, nauk o vrnitvi v materijo in v ponovno zemeljsko ivljenje kot lovek. Nasprotno pa se pri potovanju du (metempsychosis) meni, da lahko loveki JAZ po smrti preide tudi v ivalsko ali rastlinsko telo. S tem se rado smei zahodne privrence reinkarnacije, nima pa ni skupnega s istostjo prvotnega gnostinega nauka inje kot hinduistina pot zadosti jasno definirana, v nasprotju z naim kranskim procesom dozorevanja due. Pri tem bi rad citiral tri primere, ki bodo razjasnili, kako gre loveku, ki se lahko spominja prejnje inkarnacije. O tem nam bodo pripovedovali trije otroci. O prvih dveh primerih nam poroa Trutz Hardo, eden vodilnih strokovnjakov za reinkarnacije in terapevtov za regresijo v Nemiji in eden od ljudi, ki so najve prepotovali po svetu, kar jih poznam. Kot avtor ve knjig o temi novega rojstva je dal pomemben prispevek za razumevanje tega nauka, predvsem z njegovo knjigo "Reinkarnacija aktualno - otroci dokazujejo svoja nova rojstva'. Pod naslovom "Moja mati stanuje v Charles City" izvemo naslednjo epizodo: Romy je hi Barryja in Bonnie Crees in ivijo v mestu Des Moines v dravi Iowa, ZDA, kjer je Romy prila na svet. Vedno znova je govorila o tem, da je bila prej fant po imenu Joe Williams. Sasoma so stari vedno ve izvedeli iz ivljenja tega fanta. Seveda so v zaetku imeli njeno govorjenje za izrodek njene bujne otroke fantazije. Rekla je, da je ivela v Charles Cityju. No, mogoe je ime tega mesta, ki je 250 km oddaljen od Des Moines, sliala na televiziji. Trdila je, da je bila poroena z ensko po imenu Sheila in da sta imela tri otroke. Tudi to ni bilo ni takega, da bi alarmiralo stare. ez nekaj asa je povedala, da se je njena prejnja mati imenovala Louise Williams in da je Joe odrasel v njeni hii, ki ima rdee opeke. Neko je tam povzroil poar in pri gaenju se je njegova mati opekla roko. Od takrat je imela boleine tudi v nogi in Romy je njenim starem tono pokazala mesto boleine na desni nogi. Vedno znova je prosila svoje stare, naj jo peljejo v Charles City, ker je hotela obiskati tamkajnjo mater, da bi ji rekla, daje "vse v redu". Njeni stari pa e vedno niso vedeli, kaj naj si mislijo o vsem tem. Vendar pa ko so bili z otrokom na cesti in je mimo pripeljal motorist, je otroka zajela panika. Starem je opisala, da je kot Joe imela motor in da sta on in Sheila, ki je sedela za njim na motorju, izgubila ivljenje v prometni nesrei. In ker je Romy kar naprej prosila stare, da jo naj vendarle peljejo v Charles City, da bi jim vse pokazala in jim lahko predstavila prejnjo mamo Louise, so jim vse te nenavadnosti vendar postale dovolj pomembne, da so ugodili Romyni elji. Kako pa naj pri tem ravnajo? Sliali so za profesorja v Kaliforniji, ki je raziskoval take primere otrok, ki so se spominjali svojih prejnjih ivljenj. Dogovorili so se s profesorjem Hemendra Banerjeem, kije pozimi leta 1981 priel v Des Moines s svojo eno in dvema vedskima novinarjema asopisa Allers, da bi raziskal primer Romy Crees. Ta primer je bil tako reko idealen za raziskovanje reinkarnacij, ko raziskovalec prevzame primer, ki ga doloena oseba e ni reila. V veini primerov so se lahko zanaali le na poroila drugih v upanju, da so bili vsi podatki pravilno podani. Potem ko so stari in Romy profesorju vse e enkrat podrobno povedali, so se usedli v avto in se odpeljali v Charles City. Ko so se bliali Charles Cityju, je postajala Romy vedno bolj vznemirjena. Splezala je na sprednji sede in ko so pripeljali v mesto, je rekla: "Kupiti moramo roe za mamo Williams. Najraje ima modro cvetje. Ne moremo vstopiti skozi sprednja vrata. Moramo iti okoli vogala k stranskim vratom." Kot je Romy elela, so kupili opek

enkrat sami izkusiti. Vendar temu ni tako (iskreno povedano, tudi meni se ne bi dalo ve), temve se kona, ko doseemo doloeno etino razvojno in zavestno stopnjo -preprosteje reeno: e smo postali prijazen lovek, ne elimo ve nazaj na zemljo.

S tem naukom je istoasno povezano v e denje, da vsa dejanja iz enega ivljenja, dobra in slaba, vzamemo s seboj v novo inkarnacijo, da bi izkusili to, prijetno kot tudi neprijetno, kar smo storili drugim v prejnjem ivljenju ter se iz tega uili in duhovno napredovali na podlagi spoznanj. To temelji na zakonu kavzalnosti, znanem kot zakonu o vzroku in posledici (uinkih), namre da vse, kar smo sejali, nekega dne tudi anjem o. V nauku o reinkarnaciji se govori tudi o kolesu novih rojstev. Nekateri menijo, da se ta igra rojstev, smrti in novih rojstev nadaljuje do dne " svetega nikoli", ker stalno delamo nove vzroke, katerih uinkovanje moramo

91

modrega cvetja. e enkrat so pogledali v telefonski imenik in tam na veliko veselje nali ime Louise Williams in njen naslov. In Romy jim je, kot samoumevno, kazala pot do njene hie Konno so prispeli do hie v predmestju, ki jo je opisala Romy. Bila je beli bungalov, vendar ni imel rdeih opek, o katerih je govorila Romy. Na listku pa je dejansko pisalo: "Prosimo, uporabljajte vhod zadaj." Ko so potrkali zadaj na stranska vrata, se je prikazala na vratih stareja gospa. Podpirala se je na berglo. Desno nogo je imela povito. Vpraali so jo, e je ona gospa Louise Williams. Potrdila je. "Ali ste imeli sina po imenu Joe?" "Ja". Povedali so ji, da bi se radi z njo pogovorili, vendar je gospa Williams rekla, da to zdaj ni mogoe, ker ima nujen termin pri zdravniku, vendar pa jim bo rada na razpolago pozneje, priblino ez eno uro. Romy je bila razoarana, ker si je to prvo sreanje z njeno prejnjo materjo isto drugae predstavljala. In modrega cvetja ji tudi niso zdaj dali. Zajokala je. ez eno uro je bila skupina sedmih oseb zopet pred vrati. Zdi se, da jih je e akala in jih je povabila v hio. Zdaj je lahko majhna Romy predala opek gospe Williams. Ta je bila od veselja popolnoma preseneena in je rekla, da je tak opek nazadnje dobila od svojega sina Joe-a. In zdaj so ji povedali, kdo je Romy in da se spominja svojega prejnjega ivljenja kot njen sin. Gospa W illiams je vse to zbegano posluala. Verjetno ji je bilo pri srcu ravno tako kot nekomu, kateremu se naenkrat predstavijo nezemljani in mu pripovedujejo stvari iz njegove preteklosti. Morala je potrditi vse podrobnosti, ki so ji jih povedali, in je vedno znova spraevala: "Od kod pa ve vse to (' Ni ji bilo razumljivo, kako lahko majhna deklica ve vse o njej in njenem umrlem sinu, ker ona sama ne pozna nobenega v Des Moines, ki bi Romy lahko vse to povedal. Ko so jo vpraali, zakaj je Romy opisala njeno hio z rdeimi opekami, je rekla, da je v Charles Cityju pred leti divjal orkan in je streho tako pokodoval, da so jo morali na novo prekriti, vendar ne ve z rdeimi opekami, kot je bila prej. Povedali so ji, da je Romy vedela za vstop v hio skozi zadnji vhod. Gospa Williams je povedala, da je Joe takrat pomagal graditi hio in jim je svetoval, da imajo pozimi sprednja vrata zaprta. eprav gospa Williams ni verjela v reinkarnacijo in se ji je moralo veliko stvari zdeti neverjetnih, je utila, da jo vlee k Romy. Obe sta li v drugo sobo. Ko sta se vrnili, sta se drali za roke. Gospa W illiams je drala v drugi roki uokvirjeno fotografijo in rekla, are od veselja "Vse je prepoznala" Prisotnim je pokazala sliko, ki sta jo posnela Joe in Sheila za zadnje boine praznike. Gospa Williams je e enkrat potrdila, da je Romy v drugi sobi pravilno povedala imena vseh oseb na sliki. Gospa Williams je potrdila veliko od tistega, kar je Romy povedala svojim starem v Des Moines. Dejansko sta Joe in Sheila leta 1975 izgubila ivljenje v nesrei z motorjem in oba sta imela tri otroke. Ujemala so se tudi imena sorodnikov, ki jih je Romy imenovala tudi doma Ravno tako je potrdila poar, o katerem je govorila Romy, pri katerem se je dejansko opekla roko. Niti gospa Williams niti stari od Romy pa niso bili pripravljeni, da bi verjeli v reinkarnacijo. Preve so bili obremenjeni s cerkvenimi dogmami, da bi lahko sprejeli monostponovnega rojstva Joe-a kot Romy. Za te tri ostaja tukaj opisano nerazloljivi fenomen. Vendar pa gospa Crees izkljuuje prevaro s strani Romy: "Zagotovo vem, da moja hi ne lae." Na tem primeru vidimo, kako se ljudje teko loijo od starih verskih in miselnih vzorcev. Pri drugem primeru pa imamo drugane okoliine, ker otrok odraa pri starih, ki so seznanjeni z reinkarnacija. Pod naslovom 'Triletnik razkril svojega morilca' beremo majhno "kriminalno zgodbo", ki jo je prvotno pripovedoval znani izraelski zdravnik in profesor medicine, Eli Laseh: Druzi so ljudstvo priblino dve stotiso (200 000) ljudi, ki so se e v davnini naselili v Libanonu, Siriji, Jordaniji in na obmoju dananjega Izraela. Niso muslimani niti kristjani, ker imajo svojo lastno religijo. V Izraelu se nahajajo preteno v Golanskem hribovju. Kot edini ne Judi sluijo tudi v izraelski vojski. Reinkarnacija je sredie njihove vere. Takoj ko se otrok rodi, preiejo njegovo telo za materinimi znamenji, ker so prepriani, da ta oznaujejo smrtne rane, ki so jih dobili v enem od prejnjih ivljenj. e so te nali pri otroku, potem poskuajo od otroka, ko ta zane govoriti, izvedeti im ve iz njegovega prejnjega ivljenja, da bi tako dobili oporne toke za njegovo prejnjo smrt. Znano je, da majhni otroci pogosto e ne morejo jasno loiti prejnjih ivljenjskih dogajanj od sedanjih in doivljajo vse kot v enem ivljenju. Ko pa so stari tri leta in e lahko jasno loijo prejnje od sedanjega ivljenja, se podajo z otrokom v tisti kraj - e je otrok o tem govoril -, o katerem je trdil, da je tam ivel. To je veinoma poseben dogodek in se sestavi ene vrste domai preiskovalni odbor pod vodstvom najstarejega v vasi. Ko je spet dopolnil tri leta en fantek, ki je imel podolgovato rdee materino znamenje od zgornjega delu ela do sredine glave, se je zbrala skupina petnajstih mo. Skupino so sestavljali oe in drugi sorodniki otroka, nekaj vakih starein in predstavniki treh sosednih vasi. Iz pripovedovanja fantka so namre izvedeli, da naj bi ivel v neposrednem sosedstvu. K tej skupini so povabili kot edinega ne-Druza profesotja Eli-a Lascha, ker so o njem vedeli, da se zanima za reinkarnacijo. S fantkom so prili do prve sosedne vasi. Vpraali so ga, e pozna okolico. Odgovoril je, daje ivel v drugi vasi. Ko so prili do te, so dobili isti odgovor. Ko so prili do tretje vasi, je

92

fantek rekel, da je to njegova vas. Naenkrat se je spet spomnil tudi prejnjega imena. e pred meseci je rekel, da ga je ubil mo s sekiro. Vendar se takrat ni spomnil svojega imena in imena njegovega morilca. Zdaj pa se je spomnil svojega imena in priimka. In stareina te vasi, ki je bil z njimi, je poznal moa s tem imenom. Povedal je, da je ta pred tirimi leti izginil brez sledu in so ga razglasili za pogreanega. Menili so, da je verjetno izginil v vojni zmedi v tej okolici, kajti vekrat se zgodi, da se ljudje znajdejo med linijami Izraelcev in Sirijcev, ki jih potem ujamejo ali pa ustrelijo kot domnevne vohune. li so skozi vas. Otrok je pokazal njegovo hio. Zbralo se je veliko radovedneev. Iznenada je fantek zakorakal proti nekemu mou in rekel: Nisi ti...T (Ime je profesor li pozabil. Mo je potrdil. "Prej sem bil tvoj sosed. Sprla sva se. In ti si me ubil s sekiro." Mo, kot je li povedal, je naenkrat prebledel. In triletnik je nadaljeval: "Vem tudi, kje si zakopal moje telo." Cela skupina, ki so jo spremljali drugi radovednei, je odla do vakih polj. Tistega moa, ki gaje fantek prepoznal za svojega morilca, so prisilili, da je el z njimi. Otrok jih je pripeljal na polje, kjer je obstal pred kupom kamenja: "Pod tem kamenjem je skril moje telo. In tam. je zakopal sekiro." Pod kamenjem so dejansko odkrili kmeka oblaila in skelet odraslega moa Lobanja je bila spredaj preklana, kar so lahko jasno videli. Zdaj so vsi pogledali moa, ki gaje fantek oznail za morilca. Ta je pred vsemi prisotnimi priznal dejanje. li so tudi do mesta, kjer naj bi bila zakopana sekira. Ni jim bilo treba dolgo kopati in e so imeli sekiro v rokah. Za Druze je reinkarnacija nekaj samoumevnega, ne rabijo nobenih dokazov, da bi utrdili to njihovo vero. In kljub temu jih vedno znova presenea, kako se reinkarnacija uresniuje s primeri kot je ta. Eli se je e pozanimal, kaj se bo zgodilo z morilcem. Razloili so mu, da ga ne bodo prijavili uradnim oblastem, temve da mu bodo sami sodili. Tretji primer prihaja iz mojega kroga prijateljev: Konec leta 2003 je eden od mojih svakov imel slavje in je povabil tudi prijatelja Gorana, ki je priel s svojim sinom Finnom. Goran je rojen v Jugoslaviji, vendar je odrasel v Nemiji. En teden prej je bil pri svoji materi v Srbiji in je skupaj s sinom in sorodniki obiskal grob njegove babice na vakem pokopaliu. ez nekaj trenutkov je opazil, da ni njegovega sina in ga je el iskat. Nael ga je sedeega pred tujim grobom. Sin je gledal sliko na nagrobniku tam pokopane enske. Ko ga je Goran vpraal, kaj tam dela, je Finn odgovoril: "To eno poznam." Preseneen je Goran hotel izvedeti od sina, kdo naj bi to bila- saj je sin bil vendar prvi v tem delu sveta-. Sin je odgovoril: "To je Marija" Ker je Goran odrasel v Nemiji in ni znal brati cirilice, je poklical svojo mamo, ki je prila h grobu skupaj s svojimi sorodniki. Prevedla je napis na nagrobniku z imenom Marija Jakula in datum smrti 1979. Preseneenje je bilo zdaj veliko in vpraali so Finna, od kod pozna Marijo, na kar je ta samozavestno odgovoril: "Pri njej sem kupoval meso." Vsi prisotni so bili zaprepadeni, kajti Marija in njena druina sicer ni imela mesarije v vasi, vendar pa so doma sami klali in prodajali meso. No, kako bi si vi razloili te fenomene? V zadnjih desetih letih sem na petih kontinentih obiskal kar precej takih otrok, raziskal njihove primere in nael odgovore, pri emur moram priznati, da so najpomembneji odgovori prili od otrok samih, ki so namre isto tono vedeli, kdo in kaj so bili, preden so se znali v trebuhu njihov mam ... O tem boste v knjigi izvedeli e ve, ker bom od zdaj naprej prepletal izjave medialnih otrok, da bi vam pokazal, da poleg otopelih raunalnikih otrok raste tudi duhovna elita, ki bo ustvarila e velike stvari (vsi ti otroci so v moji knjigi "Otroci novega tisoletja" podrobneje opisani in analizirani). Nazaj k reinkarnaciji: Razvojna pot loveke due je pot uenja. Ta proces uenja, igar cilj je spoznavanje ivljenja v njegovi celoti, je zelo dolga pot z veliko napak in popravki. Te inkarnacije so primerljive z razredi v oli. Zemeljsko ivljenje bi ustrezalo olskemu razredu z njegovimi nalogami, problemi, testi, teavami in uspehi. Enemu takemu obdobju uenja sledi obdobje poitnic, v katerih se smejo dohiteti vasih zamujeni ali pomanjkljivi uni procesi. Potem pridemo v nov razred. Odvisno od tega, kako smo se v zadnjem odrezali, se na novo porazdelimo. e se nismo ni nauili, smemo ponavljati; e smo se nauili, pridemo v vijo stopnjo z novimi in vijimi nalogami in izpiti. Razlika med olo in ivljenjem je ta, da ima ivljenje z nami neskonno potrpljenje in ljudem oziroma duam vedno znova pripravi nove monosti, da bi dojeli tisto, kar se nismo e nauili.

im vie je dua razvita, tem veja je njena odgovornost, in tako je moneja tudi potreba, da bi sluila, pomagala drugim in podpirala ibkeje. To ne pomeni, da bi zaradi tega morali iti v samostan ali pa delati kot zdravilec. Lahko humanitarno delujemo tudi kot milijarder in uspeen poslovne. Razlika med enim in drugim je na primer ta, kako ravnamo z naimi zaposlenimi, e kaj darujemo, e drugim pustimo do lastnega uspeha; ali pa e uporabimo svojo mo in na vpliv

93

za to, da bi svojo lastno pozicijo e bolj okrepili. Tudi politik ali bankir lahko, e hoe, uporabi svojo pozicijo tako, da se zavzema za tiste, ki iejo pomo. Ta primer ole ivljenja sije izbral tudi Flavio iz Argentine, kije kot sedemletni otrok izjavil: V resnici je ivljenje velika ola: Eni ravno zaenjajo, drugi so zaostali, vzpenjamo se po unih stopnjah naprej, dokler sami ne postanemo profesorji. Potem si strokovnjak za venost in ima nalogo, da pride dol in pomaga uencem, da tudi oni pridejo tako dale. In potem se jih naui, da smo vsi del boga in da nas ivljenje tako dolgo brusi, dokler ne postanemo brezhibni. Vse zakone skupaj lahko povzamemo v naslednjem stavku: Vse kar stori bojim stvaritvam, bodisi dobro bodisi slabo, bodisi loveku bodisi ivalim ali rastlinam, se enkrat vrne k tebi nazaj kot dobro ali slabo. Zato imajo vsi nai udarci usode karmino ozadje, to pomeni, da imamo zdaj monost izravnave, kar smo nekomu drugemu naredili. Kratek primer, da bi to bilo malo jasneje: Predstavljajmo si magnet. Na podlagi njegove doloene moi bo privlail k sebi tudi isto doloene eblje iz isto doloene razdalje. e vzamemo magnet s seboj na Nizozemsko, Grijo, Havaje ali juno Ameriko, bo tam poel isto. Preneseno na nas ljudi to pomeni, da, vseeno kje se nahajamo, nosimo nao auro s seboj, z vsemi naimi bojaznimi, upanji, programi in vzorci. e smo doma privlaili denar ali jezo, bomo tudi na Tajskem, ker smo e vedno isti. e pa spremenimo nae vzorce, torej nae ravnanje, se spremeni tudi nae resonanno polje, in privlaimo druge ljudi in druge teme v nae ivljenje. Tako je tudi z reinkarnacijo. Ravno smo si ogledali krajevno premestitev naega energijskega polja (primerjalno z magnetom, ki v severni Nemiji enako deluje kot v juni). e pa bi ta magnet za dvajset let shranili v vakuum, bi po dvajsetih letih enako deloval in znova privlail enake eblje enake velikosti in z enake razdalje. In tako je tudi z novo rojenimi duami. e imamo na koncu naega ivljenja doloen ivljenjski vzorec v naem energijskem polju, na podlagi katerega imamo doloene vzorce ravnanja, bojazni, upanja, talente ..., potem bodo ti v naslednjem ivljenju, ko bomo postajali odrasli, spet aktivni - pri enem prej, pri drugem pozneje. Enako kot magnet. Samo asovno prestavljeno. Dua je ista, samo telo, v katerem tii, je novo. Regresija ali pa posvet z dobrim medijem je lahko v pomo pri karmino pogojenih boleznih, da bi tako izvedeli za ozadje nekega trpljenja, nesree, ovire ali blokade v ivljenju. im prej dojamemo takno povezavo, tem prej nam jo uspe reiti oziroma popraviti s pomojo
1. spoznanja, 2. razumevanja in

3. odpustitve.
Samo mi sami lahko oziroma smemo sprostiti nas same. Kajti ravno to nas dela za boga-loveka, za tistega, skozi katerega deluje bog; torej tisti, ki je uresniil boje v sebi. ivljenje kot suenj, kot duhovni suenj, preneha in mi postanemo ne samo samo-stojni, temve tudi samo-mislei in samo-zavestni. Tretji aspekt je najpomembneji- odpustitev. Ta aspekt ivljenja, ki gaje ivel in uil Jezus, dvigne njegov nauk dale nad vse druge. e pogledamo zemeljsko stremljenje za mojo organizacije Cerkev in predvsem staro zavezo, ki nima ni opraviti z Jezusom in ljubim oetom, o katerem ta govori, postane jasno, zakaj so Jezusa pribili na kri. Vendar pa se zakon karme, zakon izravnave, najvekrat povezuje z negativnimi, neprijetnimi in boleimi izkunjami. Ampak tako, kot deluje v eno smer, deluje seveda tudi v drugo smer- prijetno, pozitivnokonstruktivno Marsikaj, kar v ivljenju po navadi oznaujemo za privilegij- dober starevski dom, dobro finanno stanje, sreo v poklicu, sreno roko v odnosu do otrok ali sposobnost zdravljenja -, je etev taknega semena v prejnjih ivljenjih.

94

Strokovnjak za reinkarnacija Trutz Hardo k temu pove: Ugotavljamo, da se na karmo zmotno gleda kot na kazen za prej nepravino storjena dejanja. Pravzaprav karma nima niesar skupnega s kaznovanjem, ker v stvaritvah boga ni kaznovanja. Karma pomeni, da se anje to, kar se prej poseje. e pogledamo ivljenje, kakne sadove smo eli na podlagi naih dejanj, potem se bomo sasoma nauili delati samo takna dejanja, ki nam prinaajo sladke sadove. Zakon o karmi izposluje proces spoznavanja, ki se polagoma odvija skozi veliko ivljenj in nam pomaga, da konno na podlagi izkuenj na zemlji mislimo, govorimo in ravnamo samo e v skladu z bojimi zakoni ljubezni. Nobeno dobro delo se ne pozabi v vesolju. eprav imamo vasih obutek, da smo popolnoma pozabljeni. Ravno tu pravzaprav zane duhovno ioi. Ezoterik, ki raziskuje v svoji notranjosti, se razlikuje od eksoterika, ki ivi v zunanjem svetu, v tem, da se ne zadovolji s povrnostjo in samo z materialnim nainom gledanja in miljenja eli razumeti, zakaj je bolan ali sam in zakaj je nenadoma uspeen in stalno sreuje posebne osebe ali doivlja posebne dogodke. eli vedeti, kako to, daje na tem planetu, kakno nalogo ima, kakno vlogo igra v tej gledaliki igri in kako bi lahko to vlogo e bolje igral. .
In v tem smislu naj bi loveka umirilo ukvarjanje z duhovno-spiritualnimi temami, ga bolj uravnoteila, napravilo bolj razumevajoega, strpnejega, vendar pa tudi neposrednejega, bolj samozavestnega, pogumnejega, bolj pripravljenega na tveganje, - da bi tako el svojo lastno pot v skladu z duhovnimi zakoni. To, moje ljube bralke in bralci, je pa druga stran medalje. Z mojimi knjigami sem veliko ljudem dal zaetne impulze za gledanje sveta z druganimi omi, da bodo v prihodnosti iveli bolj samostojno in bolj zavestno. Vendar pa sem tudi doivel, da nekateri bralci sploh niso znali ravnati s tem, obel jih je strah, iveli so v paranoji, v njih se je dvigala jeza ... Ko sem zvedel take zgodbe, sem se vekrat vpraal, e ne bi bilo bolje, da sploh ne bi pisal knjig. Toda tako je z vsemi stvarmi v ivljenju. Izumitelj elektrike zagotovo ni hotel ubijati ljudi na elektrinih stolih... e opazimo, da nas ukvarjanje z doloeno temo ne pripelje nikamor, prekinimo in pustimo stvari poivati, jih notranje obdelamo in v praktinem ivljenju opazujmo, kaj od tega, kar smo prebrali, je dejansko praktino uporabno in prinaa konstruktivne rezultate. Dejansko ozadje karminega zakona vsekakor ni to, da iz ivljenja v ivljenje vleemo s seboj smeti (ki nam jih pogosto vcepljajo kot "krivdo"), ki smo jih nalagali sebi in drugim, temve to, da bomo vendar enkrat dojeli, da, e zakon izravnave perfektno funkcionira v destruktivnem smislu, to logino velja tudi v konstruktivnem smislu. Torej bomo vendarle - kot logino mislei ljudje - poskusili v sedanjosti sejati im ve dobrega, da bi lahko v nai prihodnosti, bodisi v tem bodisi v enem od naslednjih ivljenj, uivali prijetne sadove.

V Talmudu najdemo vse to zgoeno na pet stavkov:

Bodi pozoren na tvoje misli, kajti te postanejo besede, bodi pozoren na tvoje besede, kajti te postanejo dejanja, bodi pozoren na tvoja dejanja, kajti ta postanejo tvoje navade, bodi pozoren na tvoje navade, kajti te postanejo tvoj karakter, bodi pozoren na tvoj karakter, kajti ta postane tvoja usoda.
V skladu s tem staliem bomo na kratko vzeli pod lupo temo bolezni, kajti tudi te ne padejo kar z neba in se vpraajmo ...

95

KDO JE KRIV ZA MOJO BOLEZEN?


Bolezni ne padejo z neba in tudi niso "kazni boga". Seveda obstajajo virusi in povzroitelji bolezni, ki lahko v organizmu poskrbijo za nemir, vendar samo, e smo za to ustvarili gojie, in sicer da je po eni strani imunski sistem ustrezno ibek in po drugi strani pa mora obstajati e ustrezno duhovno gojie. Bog ne kaznuje. Vse, kar se nam dogaja, je posledica naih lastnih prejnjih dejanj. Po analogiji "Kot notri, tako z u n a j " je telo zrcalna slika due. e je duevno stanje loveka v disharmoniji, potem je tudi telo. e je notranje stanje jeza, se bo tudi telo jezilo in to pokazalo skozi bolezen. Bolezni zato ne moremo zatreti z zunanjimi sredstvi, kajti to so nai prijatelji, ki nas hoejo na nekaj opozoriti. Tudi tu velja princip privlanosti: im bolj se bojimo doloene bolezni, tem prej jo dobimo. im bolj zatiramo neko bolezen, tem bolj se bo poslabala. im bolj si jo elimo odstraniti, tem dlje bo ostala pri nas. Ko pa dojamemo njeno duevno poslanico, gre sama od sebe, ker pri nas ni v nao kodo, temve iz prijateljstva. Kot dober prijatelj nam eli povedati, da se moramo spremeniti, da smo zastali v naem duevnem razvoju. Bolezen torej ni na nasprotnik, temve poslanec. Pravzaprav ni nobenih "bolezni", ampak samo bolni ljudje

Torej" pomaga samo e eno: Mogoen ok. Najverjetneje bodo njegova jetra popolnoma stavkala, kar ga bo mono stisnilo. Njegova ena mu je tako in tako e pobegnila, ker ne samo da jo je besedno napadal, temve je izgubil kontrolo tudi nad svojo agresivnostjo. Tako je zdaj sam v bolninici, ker njegovi "prijatelji" iz gostilne tako in tako niso bili nikoli pravi prijatelji, kar zdaj bolee spoznava. Zdaj pa ima as, da se zave. Mogoe bo zdaj spoznal, da so bile vzrok za prekomerno popivanje njegove bojazni. ele ko si bo to priznal, se lahko zane pravo zdravljenje. Je torej bolezen dobra ali slaba? Hoejo uniena jetra posredovati pacientu poslanico za njegovo ivljenjsko pot ali pa bodo samo zamenjana z novimi, mogoe umetno gojenimi? Je ozdravitev mona brez spremembe miselnosti? Za vsako boleznijo se skriva poslanica due, ne glede na to, e je samo prehlad ali pa rak. Bolezen noe biti zatrta, ampak hoe, da dojamemo njeno poslanico in da spremenimo na nain razmiljanja in delovanja, kajti ele takrat je naloga izpolnjena in simptom bolezni lahko izgine. Kaj s tem menim, ko govorim o skriti poslanici due? Nej razloim v obliki nekaj primerov: Pri naih oeh gre za utni organ, s katerim zaznavamo svet, tako da ga gledamo. e so motnje pri delovanju, bi bilo pri tem primerno vpraanje, esa v ivljenju noemo gledati, esa noemo videti, kot dejansko je. Kaj nas tako nervira, da tega ne moremo ve gledati? Izrek "ljubezen je slepa' in doloeno slepilo oi kaejo ravno tako v to smer. Stvari ne vidimo jasno, ne tako, kot dejansko so, pogled je zamegljen in oala se uporabijo kot bergla, da bi premostili lastni zamaen nain gledanja, ki noe videti

96

realnosti. Zato je upravieno vpraanje, kaj noe videti oseba s pokodovanim vidom? e je nekdo kratkoviden in ne vidi na daljavo? Je mogoe pogosto uporabljal besede, da neesa ne more ve videti? Se je pri tem programiral ali samo izrekel resnico, namre, da obstaja le v svojem zakrpanem nazoru in je odrinil realnost, ki je noe videti ali pogledati? Da slabo gledanje nima ni opraviti s slabimi ali bolnimi omi, bi rad pojasnil s primerom, ki je napravil zelo moan vtis na prisotne. Znani nemki hipnoterapeut je na nekem seminarju osebo z mono dioptrijo vodil nazaj v njegovo otrotvo. Mo se je ulegel na leie, odloil oala in zaprl oi. Hipnotizer ga je popeljal v njegovo deseto leto, ko e ni rabil oal, kot je prej povedal terapevtu. Moje spremenil nain njegovega govorjenja in nenadoma zael govoriti kot desetletni fant. Poroal je o okoliinah v njegovi druini, o veseli tapeti v spalnici in drugo. Potem mu je terapevt dal v roke knjigo in ga prosil, da bere iz nje. Ta je zael, e vedno pod hipnozo, brez oal pravilno brati iz knjige, tako pa kot desetletni fant, ki e ni nosil oal. Publika je to oarano spremljala. Potem ko je do konca prebral odstavek, ga je hipnotizer spet vrnil v sedanjost. Nato gaje prosil, da naj isti odstavek prebere e enkrat. Vendar pa je ta rekel, da ne more niesar razpoznati in da rabi oala, ker zelo slabo vidi. Gledalci so bili preseneeni. Ravnokar so videli, da razlog za slab vid ni v njegovih oeh, saj je ravnokar bral, temve da ima opravka z njegovim "nainom gledanja'. Razlog je v njegovem pogledu, v njegovem nainu, kako gleda na svet, kako sam sebe vidi v svetu, kako ga ocenjuje - kot dobro ali slabo - in obsoja. Z odprtim, istim in neomejenim srcem in nainom gledanja desetletnika je lahko bral vrstice, eprav so bile iste oi. Vendar pa kot stari mo z utesnjen im nazorom, v katerega je vtisnjeno veliko dogodkov, konfliktov in razoaranj, ni mogel brati. Torej gre za tistega, ki gleda skozi oi - dua; njegov nesmrtni, duhovni aspekt; tisti, ki stanuje v njegovem telesu. Razmislimo o tem! In kaj nam pravijo uesa? Tudi pri tem nam pomaga naprej nemki jezik kot tudi slovenski): tega ne morem ve posluati, zate imam odprto uho, sama uesa so me, posluati koga, biti posluen ... Vse to so reki, ki e jasno kaejo na to, kje je problem pri naglunem: noejo posluati, se odklopijo, ne morejo prenesti nobenih kritik, noejo ubogati. Preprosto presliijo, kar noejo sliati, kar jim ne ustreza v njihov okvir. Takne ljudi pogosto oznaujeta izrazita zavrtost in duhovna nepremakljivost. Naglunost pa je danes lahko tudi do doloene mere varovalo notranje obutljivosti pred prekomernim zunanjim hrupom. Pri glavobolu je oitno, da si nekdo razbija glavo zaradi neesa ali drugih. Ne more ohraniti mrzle glave. Nekateri delajo brez glave. Drugim so zmeali glavo, nekateri so trmoglavci in drugi zabite glave. To pokae, daje lovek z glavobolom pogosto zelo astihlepen in poskua iti z glavo skozi zid. Pri tem lahko pride, da doloeni osebi stopijo v glavo njegovo astihlepje, njegovo hlepenje po moi in njegova volja. Kdor preve stvari obdeluje v glavi, se mu porui ravnoteje (srce/glava). Ima preobremenjena glavo. Nekaj si je zapiil v glavo in temu trmasto sledi. Boleina v glavi kae, da je pri mislih doloene osebe nekaj narobe, e si razbija glavo o absolutno nepomembnih stvareh, se eli zavarovati na vse strani, tehta in e enkrat tehta, dokler mu ne zane brenati v glavi. Drugi izreki o naih organih so: Nekaj nam gre na ledvice in jetra, ali pa se nam, kadar smo pod pritiskom, javlja mehur; ali pa nam je ol zavrel oziroma se penimo od jeze. Tako naj bi se uili bolje ravnati z naimi nakopienimi agresijami. Tudi srce kot kamen, brezsrnost, ravno tako uinkuje na ta organ. Pri tem bi se lahko vpraali, e vedno posluamo nae srce in kakne vrednote imajo ustva v naem ivljenju. In da to, e nam nekdo gre na ivce, ne ostane brez posledic za na ivni sistem, bi se nam medtem tudi e lahko posvetilo. Bolnik s kono boleznijo bi se lahko vpraal, kaj mu je zlezlo pod koo ali kaj ga srbi; prehlajeni ima poln nos ali preve okoli ues; bolnemu na elodcu je nekaj udarilo na elodec - ali ne gre ljubezen skozi elodec? Mogoe ima koga v elodcu ali pa ga kaj grize. Rek, od strahu se je podelal v hlae, kae na to, daje revo katalizator tudi za bojazni, Vendar se tudi denarni problemi zrcalijo v revesju. "Serje" denar (v argonu), kae na povezavo. Tudi e stopi v pasji kup, naj bi menda napovedalo denarni blagoslov. Zaprtje ima opravka z neradodarnostjo in nepopustljivostjo- s skopostjo. Osebe brez hrbtenice se prilizujejo, da bi tako napredovali v ivljenju. Boji se razvijati svoje ivljenje in svojo lastno osebnost ter kaj dosei. In tako naprej ... Tako, kot nam naa dua poilja signale in poslanice preko "bolezni, je podobno tudi pri nesreah. Tudi pri tem imamo reke: zdrsnemo s ceste, avto je zanaalo, izgubiti oporo; vrglo ga je iz tira, stopiti na spolzka tla, v nekoga zapeljati ali pa pristati v jarku. Zlom kosti prekine to, kar smo ravno delali in nam prepreuje, da bi nadaljevali. Bolezen nas napravi vedno iskrene in prinese na dan, kar poskuamo odriniti. e vas zanima ta vrsta gledanja na

97

bolezen, priporoamo knjigo "Bolezen kot pot, avtorja Thorwald Dethlefsen in RUdiger Dahlke. Vendar pa obstajajo tudi karmino pogojene bolezni iz prejnjih ivljenj. Preden se inkarniramo, napravimo nart naega vzorca ivljenja skupaj z naimi spremljevalci tako imenovani angeli varuhi /in/ali nao

duno druino. In ta nart vsebuje prirojene boleine in tudi bolezni, ki nastopijo pozneje, da bi nas prinesle nazaj, e bi zali z naega ivljenjskega vzorca

Karmino pogojene bolezni pa pomenijo, da smo na primer v prejnjem ivljenju mogoe nekoga muili tako, da mu je cel teden kapljala voda na glavo in smo zato migreno vzeli s seboj v novo ivljenje, da bi tudi mi obutili to, kar smo storili temu loveku. Mogoe smo sovraniku iztaknili oi in smo prili slepi na ta svet ali pa izgubimo vid pri neki nesrei. Nekaj takega je mono, vendar ni nujno, daje tako. Lahko je tudi, da pri taki karmino pogojeni bolezni ni mono ozdravljenje, ker hoe inkarnirana dua izravnati, kar je bilo neko storjeno drugemu loveku. Predstavljajmo si to sliko: Beremo v reviji "Bild' ali pa v naem dnevnem asopisu o zverinskem umoru, pri katerem je neki mo seksualno izrabljal otroke in potem jim je s kladivom razbil glave. Ali nismo temu storilcu eleli, da bi ga kuga pobrala? Mu eleli, da bi se moral pokoriti in trpeti za svoje grehe? Recimo, da ta mo nekaj let pozneje umre v prometni nesrei, se takoj zopet inkarnira in ima od rojstva ne samo skaen obraz, ampak je tudi slep na eno oko. Vzemimo, da smo zdravnik, h kateremu pride mati s tem otrokom, in mi zaradi nae medialne nadarjenosti prepoznamo v otroku moa, ki je takrat ubil tiste otroke. Kaj bi si potem mislili? Ali je pravino od ivljenja, da je tako skaen? Seveda, kqjti to ivljenje je njegova osebna matrica, ki se bo izpolnila. To je samo izmiljen primer in ne pomeni, da so bili vsi otroci s telesnimi hibami prej kaj podobnega Lahko pa ima tisti mo v novem ivljenju isto normalno druino, celo tri otroke, ki pa jih nekega dne ubije nekdo drug, in tako lahko obuti, kako je bilo starem tistih otrok, ki jih je v prejnjem ivljenju sam ubil. Kot reeno, s sodbo moramo biti previdni. e ima nekdo telesno hibo ali je skaen, e ne pomeni, da je slab lovek ali daje to bil v prejnjem ivljenju. Taknih primerov ne potrjujejo samo jasnovidni otroci, temve vsak hipno- ali regreso-terapevt ali jasnovidec, kajti takne tragedije pridejo na dan ravno na njihovih seansah; po naravnem principu "Kar sejemo, bomo tudi eli." Po tem nainu gledanja bi vsaka bolezen izgubila svoj smisel, e bi se jo lahko ozdravilo, ne da bi spoznali njenega vzroka. Pravo ozdravljenje lahko nastopi samo, e razumemo poslanico simptomov in zanemo reevati konflikt. Se vam je posvetilo, mar ne? Tako, pretudirali smo dovolj besed.

S tem ozadjem si postavimo naslednje vpraanje, namre .....

ALI OBSTAJAJO TEMNE SILE?


Da bi lahko odgovorili na to vpraanje, se moramo bolj poglobiti v finosnovni svet in si postaviti naslednje vpraanje: "Ali obstaja onstranstvo"? Da obstajajo mrane loveke postave, to vemo. Kaj pa misli Albert Pike, ko govori o Luciferju? Je to lovek? Dvomim. Pri tem gre za finosnovno bitje, baje je "padli angeli ali "demon" (grko: daimon nadloveko bitje), ki oitno navdihuje gospode iluminate. In kje bi se lahko ta ali tudi druga finosnovna bitja zadrevala? Seveda -v onstranstvu! Onstranstvo ali finosnovni svet imamo za na lastni dom. So dimenzije, iz katerih prihajamo; to je naa lastna eksistenna raven in hkrati tudi domovina, v katero se bomo nekega dne vrnili. Tam je tudi doma naa resnina druina- naa duna druina In ta kraj zapustimo prostovoljno, da bi prevzeli nalogo, naroilo - ali e se izrazimo malo bolj veselo: da bi igrali zemeljsko "ivljenjsko igro". Lahko bi ga oznaili za kraj teorije, ki ga zapustimo, da bi spoznali ivljenje v praksi materije.

98

Ko se po fizini smrti vrnemo tja nazaj, najdemo nao duhovno druino veinoma tako, kot smo jo zapustili - kot da as ne bi pretekel (samo v materiji obstaja nadaljevanje prostora-asa). Potem si ogledamo nae ivljenje, naloge, ki smo si jih zastavili in kako smo se pri tem odrezali; nekatere v nae zadovoljstvo, druge manj. Vrnili smo se in zadnje ivljenje se nekomu zdi kot hude sanje, drugemu kot dolgo svetovno potovanje, s katerega se je vrnil v domovino. Vsak, ki je e doivel tako imenovano doivetje blinje smrti, mi bo zlahka lahko sledil. To je situacija, v kateri je oseba zaradi nesree, bolezni, kome ali podobnega za doloen as "mrtva'. Poroila tistih, ki so doiveli to stanje "umiranja', se ujemajo v naslednjih tokah: Izstop iz lovekega telesa kot skozi tunel in lebdenje nad telesom; Sreanje z duhovnimi bitji (sorodniki, prijatelji, angel varuh ...), ki se pojavijo v nadnaravni svetlobi. Oseba vidi kot na filmu potek svojega ivljenja, vse pomembne etape ivljenja se e enkrat odvijejo pred njenimi omi. Sreanje z najvijim bitjem, ki izareva lesketajoo svetlobo in posreduje obutek najvije harmonije in sree. Nekomu se sporoi, da mora e enkrat nazaj na zemljo, da bo izpolnil svojo matrico. Vrnitev v fizino telo se pogosto obuti kot razoaranje.

Kdor kaj takega enkrat doivi, ta pozna hrepenenje po tem stanju. Jaz sam sem imel e dvakrat to zadovoljstvo, da sem smel znotraj opazovati onstranstvo in lahko potrdim zgornje stavke. Na kratko ima vpogled v "nebesa', v na dom in preame te iskra domotoja Za hip se spomni na izvorni kraj potovanja, svet poln svetlobe in harmonije, glasbe in veselja.
Kako pa si naj predstavljamo onstranstvo? O tem bom pozneje citiral poroilo Haralda. Harald je sin znanega vladnega politika (ki ga al ne smem imenovati ... koda pravzaprav), ki ni ravno sreen zaradi sinovega talenta, ki je star 23 let (leta 2004). Ta je visoko medialno nadarjen in ima, poleg sposobnosti videnja lovekove aure - zaradi esar je zapustil oeta in njegove prijatelje - tudi monost komuniciranja z umrlimi. Harald je to, kar v strokovnih krogih oznaujejo kot duhovni medij. Kaj je medij in kako deluje? So razline poti komuniciranja s finosnovnim svetom. Predstavljajmo si to kot radio, ki je posrednik nevidnih radijskih valov v slini radijski program. Duhovni mediji so posredniki med duhovnim in naim materialnim svetom ali med finosnovno enoto in grobosnovno dvojnostjo. Zato so ti mediji orodja - bodisi s priuenostjo bodisi s prirojenostjo -, ki imajo sposobnost, da nam sporoajo poslanice in dopuajo komunikacijo med tema dvema svetoma. V hollywoodskem filmu Ghost (Duh) je to zelo nazorno prikazano. V moji knjigi o medialnih otrocih sem podrobno opisal te razline medije in bom tu omenil le najpomembneje: V nasprotju z nekaterimi okultnimi praktiki duhovni mediji ne potrebujejo nobenih pripomokov za vzpostavitev stika z onstranstvom - torej nobenega nihala,Ouija-deske, palmovih listov ali podobno. Med njimi so taki mediji, katerega telo se polasti finosnovno bitje in deluje skozi telo, ki bodisi pie bodisi govori ali nekaj materializira. Imenujejo ga medij v pol- ali polnem transu. Kot primer vzemimo mladega Patricka: Patrick, medijski mladeni iz Munchna, ki sem ga obiskal, ko je bil star 16 1et, in pie avtomatino, mi je to opisal: Naenkrat utim pritisk, da moram vzeti pisalo. Lahko se zbudim tudi sredi noi in mi notranji glas ree, da naj grem k mizi in piem. Vasih napiem ve strani v nekaj minutah. Pri tem so vse besede brez presledkov in pisava izgleda kot ekanje, torej isto drugae, kot piem jaz. Potem utim, kako nevidna sila, ki se ji ne morem upreti, prevzame moje telo. Na papirju so potem vedno duhovne teme, o bogu in kako naj mi ljudje ravnamo bolje. Moji stari se kar naprej udijo. Besedilo potem vedno podpiem z imenom Dorian. To je duh, ki pie skozi mene. Druga varianta je dandanes tako imenovano kanaliziranje (Channeling). V vsaki knjigarni danes najdemo knjige, ki so bile napisane s kanaliziranjem in vsebujejo poslanice iz duhovnega sveta. Tako imenovani Channel-medij (iz angleine: kanal) je "kanal" za duhovno bitje in od tega dobi misli, ki jih medij potem izree ali pa napie. Misli tega duhovnega bitja se tako mono vtisnejo v medija, da odrinejo druge misli. Bitje prevzame tako reko telo za ta as, vendar medij pri tem obdri svojo polno zavest in se lahko potem vsega spomni.

99

Karl Schnelting pie o tem v njegovi razpravi Scenariji prihodnosti iz duhovne vede in prerokb:

Obstaja neki uspeen poslovne, kije sam najbolj preseneen, da povsem neposredno zazna notranji glas, ki ga sooa s temami spremembe njegovega ivljenja in ivljenja na sploh. Ugotovil je, daje postal medij. In kmalu nato je ustanovil informacijsko slubo, ki vsebinsko podaja to, kar on "notranje"slii. V skoraj vsakem mestu se lahko udelei sej pri medijih, ki se prestavijo v drugo stanje zavesti, bodisi pol- bodisi polnega transa in potem kliente preseneajo z izjavami o njihovi preteklosti in prihodnosti. Predvsem so iskani obutljivi, senzitivni ljudje, ki obiskovalcu vzpostavijo stik z njegovim duhovnim spremljevalcem (v religiji angel varuh), ki n j e govega varovanca najbolj intimno pozna in mu zato najbolje lahko svetuje pri svetovnih in duhovnih vpraanjih. Mediji, ki se imajo za kanal za druge ravni zavesti, prejmejo razne navdihe za cele knjine manuskripte, tako da se je e razvila lastna panoga kanaliziranih knjig. Kvaliteta posredovanj je odvisna od ravni, s katere prihajajo poslanice. Raven, na katero se medij lahko prikljui, je odvisna od stopnje njegove istosti in nevtralnosti. Nek medij, ki je koncentriran na svoj ego in ustveno nabit, ni primeren za sprejemanje jasnih in istih poslanic. Pri otrocih, ki sem jih testiral v zadnjih letih, gre preteno za take, ki so e rojeni z medialnimi sposobnostmi oziroma so te pridobili pozneje na naravni nain: pri jasnovidnosti, jasno slinosti in jasno utenju je oseba sama tako usposobljena, da ne rabi nobenega drugega bitja za prejemanje informacij iz finosnovnega sveta (na primer otrok vidi auro ivega bitja). Poglejmo si bolj podrobno to branje aure: ivljenjska sila, ki nas poivlja, iz katere obstajamo in ki nas preema, torej finosnovno telo, se ne neha na meji koe, temve trli oziroma izareva preko koe. Kar jasnovidec lahko zazna, se imenuje aura. e iz starih asov sem se predstavlja kot sij svetnikov (aureola, gloria)- vendar samo okoli glave. Kaj vidi jasnovidec oziroma medij, ko bere iz aure? lovek, ki je sposoben videti vebarvno auro, vidi v harmonini auri tudi harmonijo v obutju loveka, ki ga gleda. e aura ni harmonina, potem to tudi lovek ni. Dogajanja due oziroma ustvena dogajanja se v ustreznih barvah vtisnejo v auro loveka. e je na primer lovek jezen, se aura obarva rdee, verske misli pa se obarvajo vijolino. Jasnovidec vidi in bere to, kar je shranjeno v energijskem polju tistega, ki ga gleda. Auro lahko primerjamo tudi s spominom ali shranjevalnikom raunalnika. Kdor pozna vstopno kodo za shranjevalnik, lahko odpoklie vse podatke. Vsi vzroki, ki jih je lovek kdaj postavil, njegove misli, njegova dejanja, njegove elje in upanja so za jasnovidca vidna v auri. Zato lahko priblino oceni, kaken bo uinek. Drugae povedano: e jasnovidec vidi seme osebe, lahko oceni, kakna bo etev, razen e se oseba odloi za vejo spremembo v njenem ivljenju. asovne podatke je pri tem teko doloati. Ker so vzroki postavljeni, bodo sledili tudi uinki, vendar pa jasnovidec lahko vidi le slike, ki si sledijo. Jasnovidec ne more, ali pa le slabo, oceniti asovne razdalje med posameznimi slikami. Naj si ogledamo e drugo nadarjenost, ki bo zanimala vse: Vizionarski pogled ali prerotvo in branje v akaki kroniki se ravno tako pritevajo k jasnovidnosti. Vizija se dogodi doloeni osebi. Na njo deluje bodisi od zunaj bodisi od znotraj. Primer za tako zunanjo vizijo bi bilo Marijino pojavljanje, med katerim nefizino bitje "vidno"posreduje poslanico neki osebi, katero ta potem sporoi naprej drugim ljudem. Notranja vizija pride vasih v sanjah, v globoki meditaciji, vekrat med nesreo ali pa pri doivetju blinje smrti. Za loveka, kateremu je bila prikazana vizija prihodnjega dogodka, je teko napovedati natanen as, ker normalno vidi le slike, ki se vrstijo ena za drugo. Na prvi sliki vidi na primer loveka, ki vstopa v rde avto. Na drugi sliki vidi avto na doloeni deelni cesti s cerkvijo v ozadju. In na tretji sliki vidi, kako lei avto v jarku, poleg pa stoji reevalno vozilo. Tisti, ki ima to vizijo, ne more povedati podatkov o asu, kdaj naj bi se to zgodilo. Vendar pa lahko pove: "Pazi, ko bo enkrat vstopil v rde avto..."
Drugae je to pri branju v akaki kroniki, pri kateri ima medialni lovek dostop do podatkov drugih ljudi ali celotnega kolektiva. Nasprotno od vizionarjev se tem ne prikazujejo slike, temve sami brskajo oziroma iejo v akaki kroniki. Kako je to mogoe? Kot e pojasnjeno, imajo vsa iva bitja energijsko polje, v katerem so spravljene vse misli, ustva in dejanja, podobno kot v raunalniku - kar jasnovidec vidi kot auro. Zemeljsko magnetno polje pa ima spravljene informacije vseh ivih bitij, ki ivijo na zemlji. Svetovno dogajanje je zato zrcalo tega, kar iva bitja nosijo v sebi. Ta svetovni spomin, v katerem so shranjeni vsi podatki vseh ivih bitij tega planeta, se imenuje

100

kronika Akasha, ki so jo templjarski vitezi oznaili kot kozmino duhovno polje ali pa prof. Rupert Sheldrake kot morfogenetsko polje. Energijski vzorec vsakega ustva in misli je tam shranjen kot v podatkovni banki. Pri tem je vseeno, kdo je sproil tako shranitev, bodisi naravna katastrofa, bodisi ival ali pa lovek. Ker je vse energija, je odvisno od koliine aktivirane energije, ki se hrani. To pomeni, im moneji je izbruh ustva v loveku, tem moneji je njegov shranjeni vzorec v akaki kroniki. So ljudje, ki ne samo da lahko berejo iz aure loveka, torej iz osebnega energijskega polja" temve lahko ti pogledajo tudi v akako kroniko, da bi videli, kakno je stanje (vzrono) neke osebe ali pa sveta. e duhovno bitje pokae nekemu vizionarju vizijo zemlje v prihodnosti, gre pri tem tudi za slike iz akake kronike. To je posnetek trenutka kolektivnega shranjevalnika podatkov zemlje, in sicer v tistem asu, ko mu je bilo prikazano. Zato vidi vizionar, katere posledice bodo prebivalci zemlje na podlagi njihovih postavljenih vzrokov utili oziroma imeli, e se ne spremenijo in zavijejo na drugo pot.

Od visokih duhovnih bitij je bilo nam ljudem preko vizij prerokov prikazano, kaj smo do zdqj "ustvarili", da bi nas ozavesti/i. kakne posledice imajo naa dejanja. Zemlja se primerja z materialnim, dvopolnim igriem, na katerem se due lahko razvijajo skozi razline izkunje: ene vrste ivljenjska ola In s pomojo in podporo duhovnega sveta, torej bitij, ki obstajajo zunaj prostora in asa in imajo zato veji pregled kot mi, nam kaejo vizije preko vizionarjev kot opozorilo, kajti mi smo z naimi ustvarjalnimi silami oitno ravnali zelo svojevoljno in destruktivno ... Tako se tudi razlaga dvojni karakter prerotva: Je opozorilo in hkrati napoved. e je opozorilo uspeno in uinkuje pri lovetvu v smeri spreobrnitve, potem uresniitev napovedi ni potrebna. e lovek skozi opozorilo spozna svoj nain delovanja in spremeni v tistem trenutku svoje miljenje in delovanje, potem je postavil nove vzroke, ki spremenijo podatke v akaki kroniki. Spoznal bo nova uinkovanja in napoved je svoj namen kot opozorilo izpolnila in se ne bo uresniila. S tega naina gledanja je prihodnost stalno spreminjajoi se vzorec tkanja, spreminjajo se skozi misli, ustva in dejanja ljudi. Naa prihodnost ni samovoljna usoda, ki bi jo nartoval katerikoli moki bog in nespremenljiva, temve je naa prihodnost uinek vzrokov, kijih zdaj postavljamo.

Poleg jasno-slinosti, jasnega vonja, jasno-utnosti, medialne glasbe in potovanja du oziroma astralnega potovanja obstajajo tudi otroci s telekinetinimi momi. O Uriju Gellerju ste zagotovo e sliali. On je mo, ki z mojo misli zvija lice. Vendar ne rabi samo za to svojih miselnih moi. Ie tudi diamante, premog, zlato ali naftna polja in je skozi to postal bogat. Testirali so ga na razlinih univerzah in raziskovalnih intitutih in tako so njegove sposobnosti tudi znanstveno dokazane. Teh sposobnosti pa nima samo Uri Geller, temve vsak lovek. Je samo stvar koncentracije, preprianja in vaje. Predvsem pri otrocih sem opazil, da ti zlahka opravijo takne in podobne "udee". Verjetno tii razlog, zakaj ravno otroci zlahka z mojo svojih misli premikajo ali pa zvijajo predmete, v tem, da so otroci prepriani, da to lahko storijo oziroma da njihova pamet e ni tako povrna in zato ne mislijo tako ozko in omejeno kot odrasli. Veina odraslih takoj ree: "To ni mogoe, tega ne verjamem " Na Havajih sem eksperimentiral s tremi otroki, ki so pred mojimi omi sami zvijali lice, potem ko je pred njimi to napravila e njihova mati z njenimi silnimi telekinetinimi momi. Da to odrasli znajo, je bilo zame skoraj normalno, potem ko sem se na kongresu o zdravljenju duha nekega veera dolgo pogovarjal s skupino ruskih zdravilcev in tako imenovanih magnetnih ljudi. Dva sta kar mimogrede, da bi jezila natakarja, zvila jedilni pribor in iz noa napravila vozel. Naslednji si je obesil pribor

101

na elo, ki je tam ostal kot prilepljen, drugi je vzel, potem ko smo konali z jedjo, zajemalko in si jo dal na njegove kosmate prsi. Spet tretji je premaknil kronik z mojo svojih misli - torej povsem normalna veerja! Pri otrocih sem lahko do zdaj vekrat opazoval, da so lahko na gladki mizi s svojo voljo premikali predmete, vendar samo en otrok, zala trinajstletna Tatjana iz Uzbekistana, pa je pred mojimi omi napravila, da je kemini svinnik lebdel in letel po zraku. e ve let je delala za KGB, ki danes e vedno obstaja in uporablja njene sposobnosti v vohunske namene. Pri najinem sreanju na ekem je pripovedovala, da naj bi bilo e veliko otrok njene vrste, vendar veina mlajih od nje. Obstajali naj bi pravi centri za take otroke, ki so vzeti starem (ki sicer dobijo plailo), da bi v ene vrste internetu poleg nekaj normalnega olskega pouka dobili parapsiholoko izobrazbo. Vse je mogoe! Problem modernega potronikega loveka pa je, da ne verjame ve v udee, da ne ve1jame ve v sebe in sam sebi ne zaupa zadosti. Zaupa zavarovalnicam, bankam, politikom, papeu ... Nekdo bo e uredil. Samostojno razmiljanje ni ve cilj naega dananjega politinega sistema in sploh pa ne elja katerihkoli religij. Ljudje, ki z mojo svojih misli zvijajo lice, napravijo, da kozarci lebdijo v zraku ali zaprejo odprte rane, so "nevarni za ta svet. Lahko bi zaradi tega nastala zmeda v bazi (znanost, religije ...). Noemo, da ljudje sami razmiljajo; potem ne bodo li ve na delo, temve kot Uri Geller iskali zlato in nafto ter postali bogati. Kar jaz ponem, je resnino! Mogoe je ravno to vzrok, zakaj me nekateri ljudje hoejo brezpogojno utiati! Uri Geller Pri tem sem se spomnil zanimivega primera. Drunvalo Mechizedek - Amerian, ki ui tehniko, da se s kombinacijo meditacije, vedenja in ustev aktivira lastno svetlobno telo (imenovano Merkabah) in se napravi nevidnega, dematerializira in spet k j e drugje materializira- je pripovedoval na nekem seminarju naslednjo zgodbo: Neki fant je v prometni nesrei izgubil nogo. Po nekaj tednih so stari in zdravniki opazili, da je noga zaela zopet rasti. "Nemogoe", so takoj menili vsi. Niso si mogli stvari razloiti, zato so zaeli rast snemati na video. Drunvalo je na seminarju povedal, da so v asu, ko je on izvedel za to, ravno rasli prsti na nogah. Kakna skrivnost tii za tem? Stari so se ez nekaj asa spomnili, da se je fant v njegovem otrotvu vedno igral s kuarji. In kot vsi vemo, zraste pri kuarjih vedno nov rep, e je bil prejnji odgriznjen ali je odpadel. Tako so stari in zdravniki zamudili povedati fantu, da pri ljudeh udi ne zrastejo ve. In ker mu tega ni nihe povedal, je fant na podlagi opazovanja kuarjev sklepal, da je pri loveku ravno tako. Vidimo, da lahko mo misli in predstav ustvari prave udee. Mogoe to ni ude? Je normalno, da udi znova zrastejo? Je na omejen nain razmiljanja, ki nas pri tem ovira? Pred desetimi leti sem na Novi Zelandiji spoznal uiteljico, ki mi je povedala podobno zgodbo. Majhna deklica si je pri pouku ronega dela odrezala pol prsta. Ko je po nekaj dneh bolninice spet prila v olo, je uiteljica govorila z njo na samem in zelo zaupno. Deklici je razloila, da ji bo prst spet zrasel, ampak samo e tega ne bo nikomur povedala. Uiteljica jo je zarotila, da je to isto osebna skrivnost in je ne sme nikomur izdati. In kaj se je zgodilo? Prst ji je v roku dveh let znova zrasel.

Zakaj je uiteljica od deklice zahtevala, da tega ne sme nikomur povedati? Ker bi reakcija drugih ljudi vplivala, e ne celo uniujoe delovala, na dekliino preprianje, da bo prst znova zrasel. Odrasli ali drugi otroci bi rekli, da prst ne more zrasti ve in deklica mogoe potem tudi sama ne bi ve v to vet.jela. Trdno preprianje pa je predpogoj za to, da deluje. Moramo biti prepriano v to. Vsak dvom ima lahko uniuj oe posledice. Mo preprianja se lahko seveda uporabi tudi v negativni smeri. Mnogo ljudi je bolnih ali dobijo raka, ker se pred tem bojijo, da bi dobili raka, in drugi pa so celo o tem prepriani, da bodo dobili raka, ker ga je imel tudi brat, teta ... Vrnimo se k mlademu Haraldu, sinu vladnega politika. Poroal nam bi rad o tem, kaj je medialno sprejel iz onstranstva. Ko je Harald nekega dne izgubil svojega prijatelja, ki se je smrtno ponesreil v prometni nezgodi, se je ta prijatelj nekaj tednov zatem pokazal Haraldu in mu sporoil naslednje: Ko dua zapusti fizino telo, bodisi zaradi nesree, umora ali naravne smrti zaradi starosti, preide ta v finosnovni svet. Za tiste, ki so imeli na zemlji iskreno ivljenje, polno ljubezni in skrbi za druge, je to lep kraj, ker duo tu sprejmejo prijatelji, znanci in lani druine, ki so e prestopili. Tuje tudi vrt, hie, travniki, in sonce nikoli ne zaide. Nikoli nismo utrujeni in lahko beremo, tudiramo, se naprej izobraujemo, pogovarjamo, kar si srce zaeli ...

102

Tisti; ki pa so imeli ivljenje polno sovratva, zavisti, dvomov, sebinosti ali celo zloine, jih tu sprejmejo tisti, ki so bili v ivljenju ravno taki in so umrli. To je to, kar ljudje oznaujejo kot pekel. Od tu gredo due spet nazaj v novo telo, da bi bili v novem ivljenju bolj uspeni. Lahko pa se olajo tudi tukaj v finosnovnem svetu in stremijo k svetlobi. Kdor tu prosi za pomo, jo bo takoj dobil. Je veliko duhovnih bitij svetlobe, ki se zavzamejo za take due in jim svetujejo na njihovi nadaljnji poti. Kako dolgo due ostanejo tu, preden preidejo v novo telo,je odvisno od ve faktorjev. Umrli otroci gredo normalno zelo hitro nazaj. Lahko se ree, da im bolj zgodaj dua zapusti fizino telo, tem hitreje se vrne nazaj, ker naloga vekrat e ni konana oziroma izpolnjena. Umrli odrasli ostanejo tu razlino dolgo. Nekateri takoj spet pridejo, drugi ostanejo tedne, nekateri leta ali desetletja. as tukaj ne igra nobene vloge. Nekaj takega tu ne obstaja. Nekaj pa se je spremenilo tudi tukaj v finosnovnem svetu: Ker se je na zemlji zael posebni as, v katerem se bodo zgodile velike spremembe, eli biti "zraven" vse ve du. Veliko se jih eli uiti. Na zemlji je omejeno tevilo teles, vendar pa prihajajo due, ki so prej ivele na drugih planetih in se zdaj elijo inkarnirati na zemlji. Lahko bi rekli, da je tu dolga vrsta akajoih. Torej je vse drugae. Vasih due sploh ne akajo na rojstvo, ampak vzamejo neko telo, v katerem tii dua, ki je e izpolnila svojo nalogo, in se enostavno zamenjata (Walk-in; prip.avt.). Tako lahko dua privaruje veliko asa. Druga pa gre po poti preko rojstva. Takne poiejo s pomojo duhovnih pomonikov, ki jih vi imenujete angeli varuhi, stare, ki se ujemajo z nartom, ki so ga napravili za novo ivljenje.
Nekateri mogoe verjamejo, da se onstranstvo nahaja na nebu, za naim sonnim sistemom ali pa mogoe celo zunaj nae galaksije, ampak to je ravno tako napano kot vem daje bog star mo z brado. Dejansko se onstranstvo nahaja sredi med nami. Vendar jih ne zaznavamo zato, ker imajo vijo, istejo, tanjo (fino) nihajno frekvenco, kar dananjega normalnega dravljana ovira pri zaznavanju onstranstva. Samo tanek pajolan loi tostranstvo od onstranstva Namenoma sem rekel "normalnega' dravljana, kajti duhovni svet ni zaprt za vsakega, kot smo do zdaj e izvedeli. Jasnovidec je tisti, ki vidi na loveku svetleje telo, bleee energijsko polje ali auro okoli loveka. Kako to? Ker lahko zaznava vijo frekvenco in ire frekvenno obmoje. Tako kot loveko uho lahko normalno zazna samo doloeno irino frekvennega obmoja, je enako tudi z omi. Vzemimo primer pialke za pse. Pes zazna visoke tone, lovek pa obiajno ne. Nekateri ljudje pa zaznajo tudi te tone pasje pialke. e bi nekomu povedali, da stalno posluate pasjo pialko vaega soseda, vas bo ta imel za norega. Vendar vi veste, kaj sliite. Isto imamo tudi pri onstranstvu ali na primer pri svetu naravnih duhov. Ti se nahajajo v nekem medsvetu, na nihajni frekvenci, ki se nahaja nad nihajno frekvenco naega materialnega sveta, vendar pa niso na visoki nihajni frekvenci onstranstva. Zato je tudi otrokom, ki imajo v svojem odprtem otrokem duhu e vedno iz onstranstva s seboj prinesena visoko nihajno frekvenco, mogoe videti ta naravna bitja. Ravno tako gre kmetom in ljudem, ki so navezani na naravo, ki se niso preve vdali

Iz parapsihologije vemo, da ivali, predvsem make in psi, reagirajo na umrle -lajajo ali pa so nemirni. Tudi oni lahko zaznavajo finosnovni svet. V tem primeru je celo znanost suhih kosti na nai strani, ko dokazuje, da "umiranja' dejansko sploh ni. Obstajamo iz energije in energija ne more umreti. Lahko se samo preoblikuje v druga stanja, tako kot ledena kocka ne "umre", e jo segrevamo -postane voda. Spremenila je le svoje agregatno stanje. Tako je tudi pri nas ivih bitjih. Imamo fizino telo s isto doloenim nihajnim vzorcem - specifino frekvenco. Dua pa ima vijo frekvenco, vijo nihajno stopnjo, kjer "as" poteka popolnoma drugae. e ostanemo pri primeru vode, bi lahko primerjali fizino telo z ledeno kocko, duo z vodo in duh z vodno paro. Vse obstaja iz iste substance, samo nihajna stopnja, v kateri nihajo molekule- frekvenca -,jih razlikuje med seboj. In kar zadeva pojma prostora in asa, teh v onstranstvu oitno ni. Neobstoj asa si lahko priblino tako predstavljamo, da si z vidika onstranstva predstavljamo fizino obstojno raven kot ploo ali kroglo, na kateri vsak as in vsak prostor obstaja istoasno, in naa dua lahko izbira, kdaj in kje eli "vstopiti". Sekunda v onstranstvu je lahko tu na zemlji eno stoletje ali tisoletje ali pa samo ena minuta Odvisno od tega, kdaj se spet elimo inkanirati. Tako se lahko to bitje inkarnira na primer tudi v letu 6012 po Kr. ali pa leta 100 pr.Kr. Odvisno od tega, kakno izkunjo . V onstranstvu pa se ne poutimo niti mlade niti stare, prej sredi trideset, torej v cvetu zemeljskega ivljenja S tem spoznanjem si upamo k prvotnemu vpraanju o "temnih silah": Na potovanju v centralni Ameriki sem pri mojih raziskovanjih o naseljenih podzemeljskih mestih naletel na druino, ki ivi v nemki koloniji in ima posebnega sina. Imenuje se Arian in je bil takrat s estnajstimi leti visok e ,1.9 metra. Ima najbolj modre oi, kar sem jih kdaj videl v svojem ivljenju. Poleg tega ima zlatorumene lase in za njim v tropu letajo dekleta v okolici. Poleg njegovega posebno lepega videza pa je

materialnemu svetu in intelektualnemu razmiljanju.

103

sposoben videti auro ljudi, pogovarja se z umrlimi, z nezemljani in zdravi ljudi s polaganjem rok. Dnevno dela vaje z runami, pri emur vzpostavi stik z duhovnimi bitji. Arian je to enkrat izpeljal pred menoj. Postavil se je v sredo dnevne sobe njegovih starev in se zael postavljati v razline dre telesa Kdor pozna vaje z runami(kamni za prerokovanje) ve, kakno mo imajo. Rekel je, da se v tirih kotih sobe pojavijo tiri velikanska bitja, e priblino minuto predstavlja isto doloeno pozicijo run (runa man). Arian je opisal ta bitja po njihovem izgledu, kot si mi predstavljamo nordijske bogove - kot Tor ali Odin - z dolgimi svetlimi lasmi in v belih oblailih. Ti varujejo ne samo njega, temve tudi cel prostor, v katerem potem opravlja zdravljenja ali pa izganja demone. Arian mi je razloil, da mnogi domaini eksperimentirajo z Vodoo in pri tem komunicirajo preteno z nijimi bitji in zato ni ni udnega, da se zaradi tega ujamejo v demonske energije. Vekrat je e ljudem povedal, da naj to opustijo, vendar pa ga veinoma posluajo ele potem, ko jim mora odstraniti demone iz telesa. Teh bitij se ne boji. Samo smeje se. Arian pravi, da njegova bitja, kijih vasih imenuje tudi "bogovi svetlobe", ne bi dovolila blizu nobenemu e tako mogonemu bitju. Z njegovimi sposobnostmi kot jasnovidca pa Ariana pokliejo tudi ljudje iz drugih sosednih vasi, e tam dozdevno strai. Potem se s svojim motorjem odpelje tja in si ogleda hie. Arian razlikuje med: -Umrlimi, ki se tega zavedajo, da so zapustili svoje fizino telo; -Straila (prikazni ali duhovi), pod katerimi razume umrle, ki se ne zavedajo, da so mrtvi, vendar pa noejo nikomur niesar alega; - Demoni, kipa se zavedajo svojih dejanj in namenoma povzroajo kodo. Arian podrobno razlaga: Veino du umrlih odpeljejo njihovi duhovni spremljevalci (angeli varuhi). Pregledajo svoje ivljenje in se potem odloijo, e bi se radi znova inkarnirali ali pa ostali v duhovnem svetu. Vendar pa so tudi umrli, ki se zavedajo svoje smrti in se e nahajajo v duhovnem svetu, vendar pa se iz razlinih razlogov prikaejo ljudem tako kot meni. Ko me obiejo, pridejo iz vije nihajne duhovne sfere. Zato jih je zame teje zaznati. Veinoma pridejo take due takoj po njihovi "smrti ko so njihova ustva in spomini na druine in prijatelje e moni in tudi njihova elja, da bi jih e enkrat videli. Potem govorijo meni in jaz prevajam prisotnim in sorodnikom. Te due niso vezane na kraj, ampak lahko spremljajo ljudi povsod (na pokopalie, na dopust ...), e to elijo. Sasoma izginejo ta ustva in due se dvignejo v vije nihajne svetove. Potem jih normalno ne morem ve videti. Kot straila oznaujem tiste due, ki se ne zavedajo, da so "mrtve" in se prikazujejo razlinim ljudem. Iz razlinih razlogov se upirajo sprejeti smrt in preiti v onstranstvo. Visijo v medsvetu, vasih celo ne morejo videti niti svojega angela varuha. So zmedene in verjamejo, da niso umrle in da e vedno ivijo kot mi. Ko jih vidimo "straiti': je to najvekrat na kraju, na katerega so bile due za asa ivljenja ustveno zelo mono povezanehia, grad, kraj, kjer so umrle ... So tako reko vezane na zemljo. Vasih pa so vezane zaradi zakonskega partnerja, otrok, iz ljubosumja ali pa iz alosti .. In ker se tako vrsto oklepajo zadnjega ivljenja in noejo popustiti, so te due, ki "straijo od vseh finosnovnih bitij tiste, ki jih najlae zaznam, ker so naemu materialnemu svetu najblie. Zato so to tudi tiste due, ki jih "normalni" ljudje najhitreje lahko vidijo. Taki "normalni" ljudje potem reejo, da so videli "duha'ali "prikazen': In na podlagi preprianja straeih du, da pravzaprav ivijo e normalno, bi rade pridobile tudi pozornost ljudi. Vidijo nas, samo mi ne moremo videti njih - obiajno. Imel sem e najbolj vroe diskusije, ker te due pogosto sploh noejo verjeti, da so mrtve. Razburjajo se, ker so govorile s svojim zakonskim partnerjem, ki pa jih stalno ignorira. Vekrat sem se mora/. potem smejati, kar pa je uboge due e bolj razburi/o. Potem sem se z njimi dolgo pogovarjal, pokazal sem jim njihovo osmrtnico, e sem jo imel pri roki, z njimi sem el do njihovega nagrobnika na pokopaliu, in ele potem poasi sprejmejo dejstvo, da v hii ali v kraju nimajo ve kaj iskati ... Due, ki straijo, lahko vidim in sliim bolj razlono kot druge, ki se zavedajo svojega prehoda v duhovni svet. O demonih in "temnih bitjih" nam Arian pojasni: Bogovi svetlobe poroajo o deeli Ur (pradeeli), ki jo je ustvaril stvarnik - o vesolju. Nastanek vesolja, deele Ur (pradeele), imenujejo pra-pok. Takrat je bilo vesolje eno. Potem je stvarnik ustvaril svetlobo in razdelil Ur v svetlobo in avtomatino tudi v temo. Ur je postal polaren, razdeljen. Mi pa ne bi smeli deliti in stvaritev videti loeno, ker obe polovici spadata skupaj, obe sta "dobri': Ker mi smo vsi eno, z vsemi eno. Zato nam gre tako dobro, ko smo z nami sami in v duhu eno z vsem in se v tiini povezujemo s stvarnikom. Ko je stvarnik ustvaril svetlobo, je nastala avtomatino tudi tema. Ta ni hudobna ali slaba, tema je preprosto obmoje, Iger ni svetlobe. Vendar svetloba je tudi ljubezen, zato je tema obmoje brez ljubezni. Stvarnik je vsa bitja ustvaril iz svetlobe. Hudobnega ni ustvaril, ravno tako ne slabega ali "hudia Nekatera

104

bitja, ki so bila ustvarjena, pa so se odloila, da se bodo odvrnila od svetlobe in so zase odkrila obmoje brez svetlobe kot njihov novi dom in se tam po svoje poutila "dobro" . To je bila njihova prostovoljna odloitev. Svetloba oziroma stvarnik se od nikogar ne odvraa, vendar pa tudi ne zadruje nikogar, ki se hoe odvrniti od njega. Stvarnik je vedel, da obstoj svetlobe in s tem povezana lastna dinamika stvaritve pogojuje delitev na dva dela, kar danes oznaujemo kot polarnost. In ta daje bitjem monost od-loitve. In tako je nastalo stanje, ki ga danes poznamo -svetloba ali tema, angeli ali demoni, ljubezen ali sovratvo.

Lahko si onstranstvo oziroma duhovni svet, v katerem se nahajajo duna telesa, duhovni vodje, angeli varuhi in tako naprej, predstavljamo tudi kot visoko stavbo, celo iz stekla. torej prozorno. Obstaja samo en vir svetlobe in ta je postavljen na strehi visoke stavbe. Tako bi bilo pritlije kraj, kamor pride najmanj svetlobe. Pritlije bi bilo zato v onstranstvu kraj, ki ga bi lahko oznaili za "peket - najbolj oddaljen od lui, kjer se zadrujejo due zloincev, morilcev, oderuhov in podobnih. Kljub temu pa je del iste stavbe, torej ni loenega. In izbiro, kdo bo v pritliju, ne doloa najemodajalec, temve resonanca najemnikov - ustrezno lastnemu nihanju dunih teles, ki se raje zadrujejo v temnem obmoju. Obstaja zgodba, ki pravi, da je bog, ko je ugotovil, da se vse ve bitij odvraa od svetlobe, vpraal svoje nadangele, kdo od njih bi se izselil v temino, da bi druge spet pripeljal nazaj. Javil se je njegov najlepi angel in rekel: "Oe,jaz se bom zate izselil in nesel tvojo lu tja, Iger je najtemneje, da se bodo ti spet lahko spomnili, kdo so." In ta nadangel je bil Lucifer, prinaalec svetlobe! To je samo ena zgodba, kajti Luciferus je bilo neko rimsko ime zvezde jutranjice, ki je napovedovala prihajajoo dnevno svetlobo. Mogoe pa je le nekaj resninega v tem? Vsekakor paso medialni otroci vsi enega mnenja pri tej toki, namre, da stvarnik ni ustvaril hudia, da bi jezil majhne loveke. Toda ker so mnogi od nas neko izbrali to pot, pot teme, imamo dve strani, ki nam epetajo v uho, in dve strani, ki se nahajajo v nas- svetlo in temno. In vasih nam zaepeta v uho angel, ki nam eli pomagati v svetlobo, in drugi pa nam epeta demon, ki bi nas rad zadral v temi.

To je tisto, kar je menil Jezus, ko je rekel: "Nebesa in pekel sta v nas". Od nas je odvisno, za kaj bomo uporabili sile, ki poivajo v nas, - za svetle stvari ali za temne, brez svetlobe. In seveda je za temno stran laje, da nam priepetava, ko nismo isto pri sebi - v opojnosti zaradi mamil, alkohola, hitrosti, agresije, sovratva ali depresij ... Arian razlaga naprej: Demoni, due brez svetlobe, ne obsedajo ljudi po ukazu kneza pekla, vendar pa rabijo energijo, da bi iveli in to vzamejo pri ljudeh, ki imajo temne misli, ustva in dejanja, ne-svetlobo in ne-ljubezen in zaradi tega imajo pokodovano in luknjasto auro. In tako so tudi ljudje, ki so deloma zelo uspeni v poslovnem ivljenju, tudi v politiki in religiji, ki pa se izkazujejo s skrajno brezobzirnostjo, mrzlostjo in brez vesti. Ti imajo veliko aspektov temnega v sebi. Tudi jaz sem preprian, da obstajajo inkarnacije temnih, ki tu na zemlji poskuajo propagirati temno stran. Rezultate vidimo vsak dan v televiziji ali pri otrocih, ki primejo za oroje, muijo ivali in druga nemona bitja. Takne ljudi sreamo tudi v naem ivljenju. Govorijo o duhovnih stvareh, se smehljaja nekomu v obraz in govorijo o ljubezni; vendar pa samo igrajo, njihova dejanja priajo drugo. Vasih se poskusi v takem loveku videti tudi dobre strani, vendar pa je dejansko najbolje, da se im prej oddaljimo od takega loveka, ker "reiti" se ne more nikogar. Rei se lahko le vsak sam, e se sploh lahko govori o "reitvi': Temna stran nas vedno znova eli privabiti. Deloma, da bi nas pritegnili na svojo stran, kar pa dejansko ne gre, ker svetlobe ne more preprosto ugasniti. Lahko svetlobo le za kratek as zatemni. Temna bitja te poskuajo potegniti iz svetlobne energije in deloma pa tudi hkrati ustveno uniiti svetlo bitje ... Hudi sicer ne obstaja, so pa mogoni demoni, ki vodijo trumo demonov. Ti pa niso nikoli nasprotni igralec svetlobi ali pa celo nasprotni igralec ustvarjalni sili. To je seveda zelo trda izjava Ariana, da dejansko obstajajo "temni ljudje, torej hudobni. Toda resninost nam to kae vsak dan. Zakaj le bi lovek drugae dajal otrokom mamila, svoje lastne otroke prisilil k prostituciji, zlorabljal ali prodajal otroke, vrtel otroko pornografijo in pri tem ubijal (snuff imenujejo otroko pornografijo, pri kateri zlorabljene otroke na koncu pred kamero pri ivem telesu razetverijo)? Kdo ima lahko interes proizvajati filme z nasiljem in ubijalske videoigre? Samo eno je: manjkajoa ljubezen, manjkajoa svetloba - tema. Noben lovek, ki v sebi uti kolikaj ljubezni, ne bi mogel kaj takega delati, torej so lahko to samo oni drugi. Imenujemo jih bitja brez vesti. Nesmiselno jih je spreobraati; da bi jih zatirali, bi bilo neumno, ker vse, kar odpoiljamo, pride nazaj k nam kot energijski bumerang. Najbolje, kar lahkestorimo, e sreamo loveka s tako

105

auro, da se mu izognemo, naredimo velik lok okoli njega. To sicer zveni trdo in neljubeznivo, toda verjemite mi, govorim iz izkuenj. Jezus je enkrat rekel: "Ne meimo biserov svinjam." In tu gre za "svinje", ker kdor se nasproti drugim ljudem- in predvsem nasproti otrokom- obnaa kot "svinja', tega se je treba izogibati. Seveda je Jezus tudi uil, da prosimo in molimo za takne due. Kljub temu pa moram opozoriti pred prehitro oceno in obsodbo soloveka. Preve radi zaenjamo zdaj brskati po naem spominu, kdo bi lahko spadal k tej vrsti temnih bitij. Prosim, ne vpadite pri tem v drugo skrajnost! Samo e nam je kdo kaj alega storil, zaradi tega e ne. more biti takoj z "druge strani", kajti medtem e vemo, da je bila boleina zrcalo nae ivljenjske kvalitete in nas je morala izzvati k spremembi. Toda obstajajo dejansko ljudje, ki so celo ponosni na to, e kodijo drugim ljudem ali bitjem, druge ranijo, pretepejo ali muijo, in potem takoj preidejo k drugi rtvi (pri emur pa bi se moralo tudi raziskati, kakna karmina igra storilca in rtve se odigrava). So tudi taki ljudje, ki sebi enakim ne bi niesar storili, zgornja ustva pa izivljajo - zavestno ali podzavestno - nad ivalmi (imajo zaprle ivali, transporti ivali in predvsem poskusi na ivalih). Zakaj so "dobre" energije moneje? To bi vam rad razloil na naslednjem preprostem primeru: Predstavljajmo si prostor na najsvetleji dan. Nobena senca ne more pregnati svetlobe v prostoru. eprav je zunaj temno, je e vedno nekaj svetlobe. Zdaj pa vse obrnimo: Nahajamo se v popolnoma zatemnjenem prostoru. e majcen arek svetlobe ali majhna svea zadostuje, da preene velik del teme. Dejstvo: Svetloba preene temo, vendar pa tema ne more pregnati svetlobe. Kajti tema v resnici sploh ne obstaja, ni drugega ni kot manjkajoa svetloba- odsotnost svetlobe! Svetloba je torej vedno moneja! Preneseno na temne energije to pomeni: Veselje in smeh preeneta najslaba energijska stanja, ali pa e drugae povedano: svetlobo, ljubezen ali veselje vlee tja, kjer ni "ni" -k ne-svetlobi, k ne-ljubezni, k neveselju. Kako vendar pride do obsedenega loveka? Zelo pomembno e enkrat! Kot smo prej izvedeli od Ariana, si due brez svetlobe, imenovani demoni, vzamejo energijo, ki jo rabijo za ivljenje, pri ljudeh, s katerimi lahko pridejo na isto resonanco - pri ljudeh, ki ravno tako poudarjajo temno stran v svojih mislih, ustvih in dejanjih, brez svetlobe inbrez ljubezni. Noben demon ali drugo energijsko bitje teme ne more kar tako, ker trenutno nima kaj drugega poeti, napasti nekega loveka. e pa nekdo teka okoli s pokodovano auro, torej s kokonu podobnim energijskim varovalom nae due, se bo na tem pokodovanem delu aure takoj prilepilo nekaj demonskega, in temu pravijo obsedba (demon ga je obsedel). Moni demoni nam vlivajo strah, kajti strah je eno najmonejih ustev, ki predstavlja energijo za bitja brez svetlobe. Moj oe imenuje to v svojih knjigah energijsko vampirstvo. Drugae pa ta bitja ne morejo povzroiti ni bistvenega. Obsesti pomeni v tem primeru, da temno tuje bitje ali demon vdere oziroma se prilepi v nao podzavest. Takna bitja so mogoe tudi v nai bliini in akajo na ibek ali ustveni moment - vendar to spada zraven k marsikateremu ivljenju. e se celo odpremo, torej smo v resonanci s temnim bitjem, torej se obnaamo tako, kot bi se tudi temno bitje - agresivno, polni sovratva, nesramno, ivno, jezno, maevalno, prepirljivo, v opoju ali depresivno in polni strahu -, potem je temno bitje dobilo tako reko vstopnico- po zakonu "enako privlai enako". Potem ni demon kriv, temve tisti, ki ga je obsedel, ker ga je zavedno ali nezavedno povabil, da vstopi. En drug medialni otrok mi je enkrat povedal, kaj je doivel v diskotekah in med narkomani. Neverjetno .. Na tem seznamu ne smejo manjkati filmi groze. Pri ve hollywoodskih produkcijah se je dogodilo, da je kaken od sodelujoih igralcev pri filmih groze umrl med ali pa kmalu po konanem snemanju filma. Najbolj znan primer je film Strailo (poltergajst-strah,ropota/rogovile)). To ni "sluajnost", temve tudi v tem primem resonanca- enako privlai enako. e snemamo ali pa gledamo film o demonih, vampirjih ali strailih, potem se naj ne udimo, da taki utijo, da jih s tem privlaimo. Tako lahko pride do obsedbe tudi prek filmov oziroma zaradi sproenih ustev pri gledanju teh filmov. Igralec Drakule Bela Lugosi je v njegovih zadnjih letih ivljenja dejansko spal v krsti. Ne samo da se je mono identificiral s svojo vlogo, temve je verjetno imel pri sebi tudi tuje bitje, ki se je ob njegovem dejanju dobro poutilo. Tako, in te temne sile so tiste, ki so navdihnile nae iluminirane prijatelje in jim dale tako krasne ideje, da naj bi ljudem vsadili ipe, da bi vse rase sveta pomeali med seboj, da bi jih kontrolirali in imeli vse pod nadzorom in

106

zmanjali en del svetovnega prebivalstva, kar je njihov cilj. To so bitja, ki so navdihnila Alberta Pike-a, in so ista, ki navdihujejo dananje mogonee, iluminate, ki drijo v pesti nd5e politike, da bi dosegli tisto, kar nam potem konec koncev spet krati spanje. Vendar pa tu ni ni brezupnega- upanje ima opravka z svetlobo. Na kratko bi rad e enkrat povzel pomembne stvari o finosnovnem svetu- onstranstvu (drugi dimenziji) -, ker je to podlaga za na novi svetovni nazor, ki bi ga rad potem predstavil.

Povzetek:
Razen grobo-snovnega materialnega sveta obstaja finosnovni svet, ki ga imenujejo tudi onstranstvo ali duhovni svet oziroma druga dimenzija. Taje izvornd5ih du, iz katerega prihaja vse ivljenje in kije logino tudi izpolnjeno z ivljenjem. Duhovna bitja, ki prebivajo v finosnovnem svetu, se delijo v dve skupini: duhovna bitja, ki se ni ve ne inkarnirajo, ker vibrirajo zelo visoko in so e blizu boanski enoti, in duhovna bitja, Podlaga vseh zakonitosti v stvaritvi- tako fizini kot duhovni (metafizini) -je zakon o vzroku in uinku (posledici), ki uinkuje tako, da anjemo vse, kar smo prej enkrat posejali. Na podlagi nd5ih lastnih semen anjemo boleino, veselje, sovratvo ali ljubezen, uspeh ali neuspeh. e smo nekemu drugemu bitju zadali boleino in trpljenje, potem lahko bodisi v istem bodisi v drugem ivljenju spoznamo, kako se je tistemu, ki smo mu nekaj storili, bodisi prijetnega bodisi neprijetnega, ob tem godilo. e smo s tem zadovoljni, kar smo v fizinem svetu doiveli, lahko ostanemo v finosnovnem svetu in stopamo tam po drugih novih razvojnih poteh. Prasila vsega tega, kar obstaja, ki se po starem imenuje v moki obliki kot "stvarnik"ali "bog", se lahko oznai kot "absolutna ljubezen" ali tudi kot "absolutna svetloba' Vsa duhovna bitja, ki so bila ustvarjena, so bila neko v tej svetlobi- tudi mi! Vsekakor so se nekateri odvrnili dale od svetlobe in se nahajajo za nekaj "asa' (e bi as tam obstajal) v obmojih teme- deloma zavestno, deloma nezavedno. Zaradi manjkajoe svetlobe, ki jo rabijo za "ivljenje", se takna temna bitja- imenovana tudi demoni - prilepijo na ljudi, ki to dopuajo ali so jih "povabili". "Povabilo" pomeni, da so v energijskem polju loveka, v auri, luknje ali razpoke oziroma druge toke, na katere se lahko prilepijo temna bitja, da bi rpala ivljenjsko energijo doloenega loveka. Luknje, razpoke ali temni madei pa ne nastanejo zaradi temnih bitij, temve zaradi posamezne osebe same - v kakrnikoli obliki opoja-, situaciji torej, v kateri doloena oseba ni ve ona sama- pri uivanju mamil, alkohola, pri sovratvu, jezi, depresiji, e se smili sam sebi... isti gnostini nauk govori o svetlobi in senci v nas, brez katerih ne bi bilo nikoli resonance s svetlobo in senco od zunaj. Ta temna bitja same od sebe ne morejo napadati, temve rabijo "povabilo" (resonanco),ki jo ustvari lovek sam po zakonu: "Enako privlai enako." Obstajajo tudi vmesna obmoja, ki niso isto fizina, toda tudi ne isto onstranska - svet transparentnih naravnih duhovnih bitij. So angeli, angeli varuhi in duhovni vodje, torej bitja, ki za due, inkarnirane v grobo snovni svet, skrbijo in jih vodijo. Veinoma pripadajo nai lastni druini du in nam svetujejo pred odhodom v grobo-snovni svet. Oni nas ob smrti v fizinem svetu tudi odpeljejo nazaj "domov". Skupaj z njimi pregledamo, e smo zadovoljni z naim bivanjem na zemlji ali pa elimo dol e enkrat, da bi zbrali e druge izkunje. "Umrli zato niso "mrtvi", temve se poutijo v duhovnem svetu bolje kot prej. Vasih ti stopijo v stik z

ki se inkarnirajo na zemljo ali druge planete, da tako vedno znova nabirajo izkunje v fizinem svetu. Dua, ki se inkarnira v telo, se po odmrtju fizinega telesa vrne nazaj v duhovni svet. Zato smrti ni.

nami oziroma mi se lahko preko medijev poveemo z njimi ali pa z drugimi bitji iz finosnovnega sveta. Vendar pa to ne bi smelo biti samo za alo in tudi ne samo iz radovednosti, temve samo za tiste, ki se resno zanimajo za to in tudi samo v nujnih primerih.
Poslanice duhovnega sveta prejemamo najprej od naega srca in nae intuicije, tako imenovanega notranjega glasu- drugi imenujejo to tudi vest ali instinkt. Profesionalna komunikacija s finosnovnim svetom pa tee po navadi preko duhovnih medijev. e poznate biblijo, potem veste, zakaj se medialnost med ljudmi, predvsem med dananjimi otroki, tako masovno krepi: In naj se zgodi v zadnjih dneh, govori bog, takrat bom izlil mojega duha na vse ljudi; in vai sinovi in here naj prerokujejo, vai mladi moje naj vidijo, vai stari naj imajo sanje; in na moje hlapce in dekle bom v tistih dnem izlil mojega duha, in oni naj prerokujejo ... (Apostol.zgod. 2, 17-18). Preden vam lahko povem, kakni usodi bo izroen tudi nov svetovni red, moramo obravnavati e eno nadaljnjo komponento.

107

V zaetku naega potovanja smo bili v Tibetu in smo opazovali ljudi, ki dremajo v samadhi-stanju. Zdaj pa gremo korak ez mejo v dananjo Kitajsko in poglejmo, kaj se tam trenutno norega dogaja. Kajti tudi Kitajci, ki so jih Tibetanci obsodili za "brezbone komuniste", imajo v njihovi deeli nekaj posebno zanimivih oseb, ki zelo dobro obvladujejo-mo misli. V naslednjem poglavju govorim o ...

SUPER OTROCI IZ KITAJSKE


Za kakne otroke tu gre?

Marca 1979 je bil na Kitajskem znan primer majhnega fanti ki je lahko "gledat s svojimi uesi. asopis Sichman Daily je takrat poroal, da dvanajstletni Tang Yu gleda s svojimi uesi, tako kot drugi s svojimi omi, celo e bolje. Reporter Zhang Naiming je raziskal zadevo za pozneje podrobneje poroilo o tem fantu in ga je testiral na naslednji nain: V roko mu je stisnil estkrat prepognjen list papirja, kamor je z modrim rnilom napisal tiri rke. Pozneje so na prepognjen papir napisali celo pesem, ki jo je prebral ravno tako brez napake. To pa je bil samo zaetek skrivnostne zgodbe. Zaradi tega asopisnega lanka, ki se mu je takrat udila cela Kitajska, so se zaeli javljati tudi drugi stari s podobnimi sposobnostmi, ki so jih potem ravno tako testirali. Kitajska vlada celo trdi, da medtem lahko tisoi takih otrok na Kitajskem z zavezanimi omi berejo ne samo z uesi, temve tudi z jezikom, nosom, podpazduho, rokami ali nogami. Vsak testiran otrok je drugae nadarjen. Dve sestri s podobnimi sposobnostmi je na primer intenzivno testiralo ve asnikarjev in strokovnjakov s podroja izobraevanj znanosti in medicine. Sestri sta rekli, e dajo papir pred njihovo uho, nos ali podpazduho, se v njunem duhu pojavijo slike in besede, ki se nahajajo na papirju. Vendar samo za kratek trenutek, potem slike izginejo. Vasih morajo poakati par minut ali pol ure, vasih pa gre takoj. Vzpodbujeni s takimi poroili so se zaeli ukvarjati s tem fenomenom tudi druge osebe in je bilo ugotovljeno, da to ni ni novega. V drugi svetovni vojni so odkrili, da so bili nekateri moje, ki so delali na radarskih postajah, zmoni "sliati' mikrovalovne signale. In leta 1964 so nali mladenia, kije lahko videl skozi stene in druge objekte. O kitajskih medialnih otrocih izvemo iz revije Licht Forum (Svetlobni forum) naslednje: Okoli leta 1984je kitajska vlada prvi nala otroka, fanta, kije presegel vse, kar so do zdaj poznali. Ko je vlada testirala njegove sposobnosti, so se njegove izjave ujemate stoodstotno. Potem je vlada nala naslednjega takega otroka, nato ve, potem sto in konno tisoe. O tem pojavu je na povabilo kitajske vlade zaela raziskovati amerika revija Omni. asnikarji te revije so prili z domnevo, da bi pri tem pojavu lahko lo za prevaro, zato so bili skrajno previdni. Vlada jim je dala na razpolago okoli sto otrok, s katerimi so lahko delali. Omni-asnikarji so razvili teste, kot na primer, da so iz neke poljubne .knjige iztrgali stran, jo zmekali in poloili podpazduho testne osebe. Otroci so prebrali tono vsako posamezno besedo na strani! Testirali so veliko otrok, ki so se asnikarjem zdeli neverjetni, vendar si tega pojava niso mogli razloiti. Njihovo poroilo je bilo objavljeno leta 1985 v januarski izdaji revije Omni. Od takrat so odkrili veliko takih otrok v razlinih dravah, kot so Rusija, Japonska, Kanada, Evropa, in ZDA. To so mona poroila, O teh kitajskih otrocih je poroala tudi znanstvena revija Nature In je prepriana o avtentinosti dogodkov. Avtorja Paul Dong in Thomas Raffill sta v svoji zelo zanimivi knjigi "Indigo-ole - kitajske vadbene metode za medialno nadarjene otroke", iz katere sem povzel veino teh informacij, natela imena otrok (deloma s sliko), ki so pri testih pokazali naslednje sposobnosti: -branje in zaznavanje barv z uesi, rokami, pazduho, elom, dlanmi rok, nogami in z nosom; -premikanje stvari in lomljenje vej na drevesih; -rentgenski pogled: gledanje skozi loveko telo, kartone in stene; -reevanje raunskih nalog na pamet, hitreje kot raunalnik; - poveevanje stvari s pogledom in prenaanje stvari z mojo misli; -z mojo misli odkleniti kljuavnice in -videti besede in slike na zmekanem ali pa tudi zrezanem papirju.

108

Vendar ti pojavi niso omejeni le na Kitajsko, temve so jih nali po vsem svetu. V Mehiki so nali v glavnem mestu ez tiso otrok s podobnimi sposobnostmi kot tisti na Kitajskem in so bili sposobni brati z razlinimi deli telesa. Zdi se, kot bi se sposobnosti kitajskih otrok prenesle na te v Mehiko in drugam. In oitno je biblijsko "izlitje duha' postalo dejstvo ... Vendar pa se je potem, ko je kitajska vlada zaela raziskovati pojave otrok, izkazalo, da je ta bralni fenomen le vrh ledene gore. Tako poroa Paul Dong tudi o tem, da so na neki prireditvi tisoem obiskovalcev dali vrtnice v popkih. Ko so vsi posedli in je zavladala tiina v dvorani, je na oder sama stopila estletna deklica in pogledala po publiki. Potem je z roko napravila mehak gib in tisoi ronih popkov so se pred omi obiskovalcev, ki so popke drali v rokah, odprli in se v trenutku razvili v prekrasen cvet. Paul Dong je pisal tudi o drugi demonstrativni prireditvi, na kateri je bilo udeleenih okoli pet tiso kitajskih otrok. En otrok je sedel pred zaprto stekleniko zdravil z majhnimi tabletkami v njej. Ta steklenika je bila zaprta s pokrovkom in zalepljena z lepilnim trakom. Zraven je bila postavljena video-kamera, ki je vse posnela. Potem je otrok rekel, da bo zdaj zael. Gledalci so napeto gledali. Iznenada so se zaele tabletke, ki so se nahajale v stekleniki, - ne da bi se otrok premaknil, torej le z mojo njegovih misli - skozi steklo pomikati na mizo, kjer so nato obleale. V drugem primeru je otrok izpeljal enak poskus s kovancem, ki se je ravno tako brez upora gibal skozi stekleno steno v neko dozo, kjer je obleal. Kot poroa Paul Dong, je e veliko drugih pojavov, ki so jih predstavili na Kitajskem in jih je tudi kitajska vlada priznala za prave. Seveda je bila kitajska vlada v zaetku prepriana, da gre pri tem za trik (kot ga izvaja David Copperfield), vendar pa tevilo otrok s takimi sposobnostmi naraa. Ko je leta 1997 v ZDA izla knjiga Paula Donga, je kitajska vlada menda registrirala e preko sto tiso(100 000) takih otrok. Potem ko se realnosti teh dogodkov ni moglo ve zavrniti in se je kitajska vlada zavedla, kaj to lahko pomeni za Kitajsko, so zaeli ustanavljati specialne ole in izobraevalna mesta, v katerih podpirajo take otroke z njihovimi sposobnostmi. Takoj ko odkrijejo otroka z razlinimi sposobnostmi, ga takoj vkljuijo v tako olo in tam skrbijo zanj.

Abb. 82: Hochrangige Fhrungskrfte eines US-Olkonzerns beobachten das Mdchen beim ffnen einer Knospe durch die Kraft seiner Gedanken (1992). Das Mdchen daneben lt durch seine telekinetischen Krfte eine Tablette durch die Glaswand einer Flasche wandern".

281

Zanimiv stranski uinek je ta, da v prisotnosti takih medialnih otrok postanejo ravno tako deloma medialni tudi otroci, ki do zdaj niso kazali teh sposobnosti. To spominja na Urija Gllerja, ki sem ga e prej omenil. Uri Geller, ki v svoji knjigi Moje udeno ivljenje" opisuje, da je v stiku z nezemljani, ki mu pomagajo izpeljevati te stvari, je novembra 1973 sodeloval v radijski in pozneje tudi v televizijski oddaji, pri kateri je zvijal lice in druge kovinske predmete z mojo svojih misli. Poslualce in gledalce je prosil, da doma ravno tako poloijo lice ali noe na mizo, da bi videli, e se bo uinek prenesel. In dejansko je bilo tako, da so se tisoi lic pri ljudeh doma zvili, ne da bi se ti dotaknili pribora. Tudi vilice, kljui, eblji, veriice, zapestnice ... Celo pribor v predalu se je zvil. Ure, ki so do zdaj stale, so spet iznenada zaele tiktakati. e en uinek so pri tem registrirali- otroci, ki so spremljali to

109

televizijsko oddajo, so nenadoma tudi sami lahko zvijali lice, eprav so to samo enkrat videli. V zaetku leta 2004 je Uri Geller ponovil to predstavo na nemki TV. Najslavneji kitajski "otrok" s takimi sposobnostmi je medtem star trideset let in se imenuje Zhang Baosheng. Na Kitajskem je e znana osebnost, vekrat je bil e na televiziji, prikazuje njegove udene sposobnosti pred tujimi dostojanstveniki in ima na razpolago celo slubeni avto kitajske vlade in dva varnostnika kitajske skrivne slube. Zhang lahko stvari, ki se nahajajo v zaprtih steklenicah, premakne skozi steklo ven in druge stvari, kot list papirja, ki je bil prej popisan, vtakne skozi steklo v steklenico. Profesor Song Kongzhi je vekrat testiral Zhanga in je potrdil, da je sposoben prenesti skozi stene iz lesa ali kamna stvari kot so kljui, steklenice, evlje, v enem primeru celo vreo sladkorja. Pri nekem testu so vladni uradniki zaklenili Zhanga v nek prostor in eden od uradnikov je potem nael Zhanga pri sebi doma. Torej je sposoben tudi samega sebe prenesti (teleportirati) iz enega kraja v drugega. Od tega trenutka naprej je Zhang delal tudi za obrambno ministrstvo. Kaj menite o tej misli, da danes ne bi Jezusa kriali, temve bi ga zahvaljujo njegovim nadnaravnim sposobnostim za to e posebej plaali? Nasprotno od Nemije, Kitajska takne udene otroke oitno ne zasmehuje in diskreditira, temve jih s ponosom podpira. Kitajska vlada daje tem talentom tolikno pozornost, da ljudi kot je Zhang vkljuuje tudi v zaupne vojake in znanstvene raziskovalne projekte. Enkrat je Zhang za kitajsko ministrstvo za vesolje (kot amerika NASA) vzel pilule iz zaprte steklenike in jih pustil potovati po zraku, kar so opazovali znanstveniki in snemali z visoko hitrostno kamero (400 slik na sekundo). Razviti filmi so kazali pilulo, kako se nahaja na pol poti k pokrovku steklenike. Vendar pa Zhang ne prenese samo kovance iz epa varnostnika v ep oferja ali pa jabolko oddaljeno en kilometer v njegovo roko, temve tudi v svojih rokah zage del oblaila, ki ga nekdo slee. Paul Dong poroa tudi o kitajski deklici Yao Dong, ki ravno tako vzame iz zaprte steklenike tablete in jih pusti potovati po zraku, zvija lice in z mojo misli lahko zage oblailo. Toda te sposobnosti se lahko uporabijo tudi drugae. Leta 1994 je deklica za firmo Bohai Oil Company v prisotnosti raziskovalne skupine odkrila nahajalia nafte in vode. Omembe vredni so tudi hitri raunarji kot je na primer trinajstletni Sheng Kegong, ki brez teav i z r a u n a v d d v a j s e t i h sekundah na pamet estindvajsetmestno tevilo kot reitev- od tevila 625 na deveto (14.551.915.228.366.851.806.640.625). To je napravil v banki China Agricultural Bank, kjer so ga kontrolirali banni uslubenci.

Septembra 1997 so bile v kitajski provinci Shanxi prvenstva abakus (Abakus je bila raunska deska starih Grkov in Rimljanov), ki se jih je udeleilo dva tiso tekmovalcev iz cele province. H kategorijam, ki so bile zastopane na prvenstvih, so spadale med drugim tudi mnogomestna cela tevila, decimalna tevila, ulomki, kvadrati in kvadratni koreni. Sheng je zmagal na tekmovanju, ko je reitev za 639 x 33 + 3 + 884,736 hitreje izraunal kot vsak abakus ali elektronski epni raunalnik (za to je rabil 3,4 sekunde). Pri drugem raunskem tekmovanju, ki ga je sponzoriral Centralni kolegij za gospodarstvo in finance in kitajska abakuszveza, je reil nalogo 4.789.240 + 45 v 1,6 sekundi (106.427,555), ali 35 x 45 x 25 b 1,8 sekundi (39.375). Kot vidimo, se pred naimi omi odvijajo udoviti dogodki. Ti otroci bodo spremenili svet oziroma moramo rei: e ne bodo ti otroci spremenili svet, potem tega ne bo storil nihe ve. Z njihovimi fenomenalnimi

110

sposobnostmi bodo k spremembam prisilili znanost in svet. In tako kot so e na Kitajskem ole, v katerih podpirajo razvoj teh otrok in jih ne zasmehujejo, se bo to enkrat zgodilo tudi v zahodnem svetu in tudi v Nemiji. e vas super-medialni kitajski otroci e bolj zanimajo, lahko odkrijete vsa ta poroila in e ve v knjigi Paula Donga. V njej poroa poleg e omenjenih fenomenov, tudi o otrocih, ki so sposobni zaustaviti vozee se avtomobile, iti skozi stene ali pa spremeniti barve in molekularne strukture. Naprej poroa o otrocih, ki imajo telekinetine sposobnosti in lahko levitirajo, torej lebdijo v zraku. Toliko o kitajskih otrocih.

Abb. 85: Chinas SuperComputer" Shen Kegong, der mit dreizehn Jahren zwanzig Sekunden brauchte zur Beantwortung der Frage: 6259 ergibt? 14.551.915.228.366.851.8 06.640.625 Im Kopf gerechnet wohlgemerkt!

Iz teh "zemeljskih novic" se lahko potegneta e najmanj dva sklepa in sicer: l. Poleg raunskih umetnosti so ti otroci predstavili tudi metafizina tehnologijo de- in rematerializacije. To znajo tudi mnogi "posveeni vseh religij in stoletij in dva taka primera sta: -Jezusovo spreminjanje vode v vino in nahranitev pet tiso njegovih poslualcev, - Manj znani so eksperimenti Montauk (severni del Long Islanda, New York). Pri Montauk-projektu niso samo - kot smo omenili na zaetku knjige - eksperimentirati s asom, temve tudi z materializacijo. Misli poskusne osebe (Duncan Cameron) so s pomojo posebne za to narejene naprave tako okrepili, da so postale realnost. Zaeli so na primer s tem, da si je Duncan predstavljal ploevinko kokakole, ki je s pomojo tehnologije dejansko postala realnost. Pozneje so eksperimentirati tudi s tem, da si je predstavljal ivo bitje, pri emur pa je potem prilo do kaotinega stanja. Medtem pa sem izvedel od zelo dobrega prijatelja, katerega tast je delal v skrivnem raziskovalnem centru v Alma-Ati (Kazahstan), da so tam imeli oziroma najverjetneje e imajo podobno tehnologijo. Tam so pred omi tega moa "realizirali" najprej psa in pozneje tudi loveka, ki je nekaj tednov ostal trdnosnoven, dokler se ni spet razkrojil. S tem lovekom so lahko govorili in ta se je sam lahko prosto gibal. 2. Ti otroci bodo spremenili na svet. Menim zunanje, z drubenimi impulzi in deloma z reformami. Njihova neposredna poslanica taknih "bojih udenih dejavnosti" pa je veliko globlja. Demonstrirajo top-aktualno in dokazljivo, kar je Jezus pri svojem zdravljenju in "udenem delovanju" napovedal: ...to vse lahko delate in e ve .. Torej: Dananji ljudje bi morali na poti k njihovi iritvi zavesti konno sprejeti njihovo lastno boanskost, njihovo lastno podobo boga, njihov viji jaz ali njihovo JAZ SEM sedanjost vse to so prastare zahteve. Otroci nam kaejo, da vse to niso "od boga dane" udene dejavnosti, ki so jih moki teologi do zdaj sankcionirali s svetim sijem (lat.: sanctus = sveti), temve takne lahko obvladujejo tudi popolnoma ateistini in celo komunistini inkarniranci brez vere. Jasnovidni Jezus je to e vedel, ko je priporoil: e ne boste postali, kot so otroci ... In zdaj vas vpraam ...

111

SE BOJITE NOVEGA SVETOVNEGA REDA?


Ja? To si prav dobro lahko predstavljam. In zdaj se spraujete, kako naj gre naprej v vaem ivljenju. e bo svet tako nadziran in iluminati se vse bolj pribliujejo svojemu cilju, kaken smisel pa e ima ivljenje samo, emu hoditi na delo, emu rojevati otroke- saj bo vse slabe ... (mora biti e slabe, da se ljudje, predvsem v deelah prvega sveta, prebudijo). Zato bi vam rad nekaj na srce poloil, kar sem e storil tudi v sklepni besedi v knjigi Stefana Erdmanna "Banke, kruh in bombe - 2. del . Poleg veliko represalij zaradi prepovedi mojih prvih dveh knjig sem zbral tudi veliko pozitivnih izkuenj. To vam opisujem zato, ker tudi mene stalno spraujejo, kako lahko z vsem tem vedenjem, ki ga imam, e naprej normalno ivim vsak dan in z mojo druino. Ne bi vas rad speljeval stran s predolgim izvajanjem. Dejstvo je, da sem na podlagi stikov, ki so nastali z izdajo mojih knjig, doivel stvari in jih smel videti na lastne oi, da so moje ivljenje spremenili v pozitivni smeri tako, da jih komaj lahko e oblikujem v besede. Na tem mestu bi rad opisal tiri toke, ki nam pojasnjujejo, da stanje ni tako brezupno, pri emur sta dve toki s podroja zunanjega sveta (torej eksoterinega) in dve nadaljnji toki iz naega notranjega sveta (ezoterinega). Eksoterini svet: Pred ve kot desetimi leti sem prvi videl, kot sem e poroal, v Novi Zelandiji majhen stroj - magnetni motor -, ki je samostojno oskrboval hio v dungli. Leta pozneje je prilo zaradi prepovedi moje knjige do stika, - e bi povedal z Goethejevimi besedami "sila, ki mi je hotela zlo, je storila dobro" - ki mi je omogoil pogled v tehnologijo, ki sem jo sam do tega trenutka imel za znanstveno fantastiko. Zraven so bili letei diski, ki so, namesto izgorevanja kakrnega koli goriva, uporabljali elektromagnetne sile, ki prevladujejo v vesolju- kot tudi sicer naa zemlja, ki z ve kot dva tiso kilometrina uro leti skozi vesolje ravno tako brez Diesel- ali Otto-motorja. In tako sem tudi videl, skupaj s priami, kako je stareji gospod z nekim aparatom kontroliral oblake na nebu in jih oblikoval v doloene formacije ... in e veliko ve. Druga toka zunanjega sveta je politika: Iskreno vam povem, da bo po mojem mnenju novi svetovni red kmalu postal resninost. Vendar brez strahu! Ker ne bo obstal, ravno tako kot tudi Evro ne. Kako to? V enem so si nai zemeljski trenutni svetovni vladarji edini, da bodo dosegli svoj cilj, vendar pa so ined njimi ogromne razlike. To spoznamo na primer v izjavi Mihaela Gorbaova marca 1999, ko je NATO zael zrano vojno zoper Srbijo: Zahod goljufa Rusijo. Bili smo enotni glede novega svetovnega reda. V skladu z njim bi morale biti Zdruene drave Evrope od Atlantika do Uralapod vladavino Rusije. Rusija ne bo pozabila te izdaje.

To pomeni, da se ti ljudje med seboj goljufajo in eden drugega speljujejo na led, kjer to le lahko .
In niso samo arogantni in tiranski, temve tudi oabni. e en James Warburg ree: " Prili bomo do svetovne vlade, e to hoete ali ne- s podvrenostjo ali sporazumno," to potrjuje, da nai iluminirani prijatelji niti najmanj ne raunajo s tem, da bi karkoli lahko lo narobe. Vendar pa, kaj vemo iz prakse? Oabnost je tik pred padcem! Kdor visoko leta, ta nizko pade ...! Kar ti podcenjujejo, vam bom zdaj razkril: S im je oznaen novi svetovni red? - z brezgotovinskim plailnim prometom, - s prstnimi odtisi in skeniranjem irisa v oesu, - z zamenjavo pisemskega prometa z elektronsko poto (e-pismi in SMS), - z absolutnim nadzorom s kamerami in pozneje z laserskim tetoviranjem ali vsajenim ipom pod koo in - z iskanjem in najdbo vsake osebe preko satelita ...

Ali e slutite, kaj hoem povedati? Da bi vpeljali novi svetovni red, sta potrebni dve stvari: raunalnik v kombinaciji z internetom in sateliti. In kaj rabijo te aparature za njihovo funkcioniranje?

112

Pravilno - elektriko!
In kaj potem, e nekemu raunalnikemu hekerju uspe vstaviti virus v ta nadzorni mreni sistem in ga od znotraj unii? Predvsem, e gre pri tem za osebo, ki je programirala raunalniki sistem iluminatov in tako pozna ibke toke oziroma je te zavestno vgradil? In kaj potem, e obstaja elektromagnetno oroje, ki lahko na iroko ohromi oskrbo z elektriko in je predvsem tako mono, da unii sprejemnike v satelitih tako, da ni ve mogoa komunikacija- za vedno? Elektronski bliski, ki izbriejo ves software? In kaj bi bilo, e- kot izvemo iz vizij v moji knjigi "Tretja svetovna vojna- 1 del' - bi bili orkani s hitrostjo ez tiristo kilometrov na uro? Noben elektrini drog ne bi ve stal pokonci! Vizionarji ravno tako opisujejo padce asteroidov, ki so jih pred tem- na isto naraven nain- odstranili sateliti ... V tem kontekstu bi morali upotevati tudi dejstvo, da zemeljsko magnetno polje e naprej upada in bo tudi to uinkovalo na elektrini izmenini sistem po svetu kakor tudi na elektroniko.

e vidite, kam merim?

Skozi moje delo z medialnimi otroki sem lahko spoznal majhne "angelke", ki e samo z njihovo navzonostjo in dobrobitjo spreminjajo svet. Z lastnimi omi sem lahko opazoval, kako majhni otroci z mojo svojih misli upogibajo jedilni pribor ali pa pustijo lebdeti svinnik v zraku.; sreal sem otroke, ki so lahko v energijskem polju drugih ljudi razpoznali bolezni ali preivele dogodke; mlade, ki so brali moje misli in so lahko poroali o moji preteklosti -in- zdaj pa postaja napeto -tudi o dogodkih iz mojega osebnega ivljenja kot tudi o dogodkih globalne narave, na primer, vnaprej so videli dramo 1 1 . septembra. In vidijo seveda tudi drugo, kar bo prilo .....
Eden od teh otrok je celo sposoben videti pra-matrico, torej ivljenjski ali "raunalniki" program, v katerem se nahajamo (kot pra-matrico oznaujem to, kar kristjani oznaujejo za nart stvarjenja, Judi kot biblijsko kodo in muslimani s pojmi kot Kismet ali inshallah). In en drug otrok bere v knjigi ivljenja- podobno Nadi-bralcem indijskih bibliotek na palmovih listih -, v kateri so zapisi ivljenja vseh ljudi na tem planetu - tudi ivljenja iluminatov ... Kaj elim s tem povedati: So stvari, pred katerimi imajo iluminati velikanski strah. So stvari, ki mono meajo njihov koncept, rastejo dvomi in posledino znotraj njih nihe ve ne zaupa drugemu - glej primer

Zdaj pa k ezoterinemu aspektu "igre" - zemeljske igre ivljenja v dualnosti ali dvojnosti:

Gorbaova ...

Ravno ti otroci so tisti, ki jih hoejo iluminati notranje uniiti - z bedarijami na televiziji in s filmi o nasilju in pornografiji naj bi postali bedaki in surovei - vendar to ne funkcionira tako. Mogoe lahko veliko teh majhnih in nenih moganov zmehajo in umaejo ali ustavijo z ritalinom, vendar samo za doloen as. Kajti ni potrebno veliko teh otrok, da bi energetsko spremenili kolektiv. Kot medtem e veste, je tudi zelo malo ljudi, ki trenutno zateguje zemeljski kolektiv in deluje po njihovih smernicah. Kaj pa je z milijoni udeleencev, ki sodelujejo pri postavitvi novega svetovnega reda in naj bi z njim soupravljati? Ti se bodo hitreje spreobrnili, kot pa je to iluminatom ljubo. To so druinski oetje in matere, ki lahko svoje mnenje spremenijo od danes na jutri, e gre za njihove lastne otroke ... Potem gre namre za srce loveka, in to je boansko (in je tudi edini loveki organ, ki ga rak ne more

uniiti).

In zdaj smo ravno izvedeli za kitajske super otroke. Kaj e se ve teh otrok med seboj povee in se nekega dne odloijo, da bodo svoje moi uporabili zoper iluminate? Kaj e se ti podajo pred enega ali ve velikih raunalnikov sveta in jih ohromijo s svojimi telekinetinimi sposobnostmi? Razumete zdaj, zakaj sem vas izzval z dolgim poroanjem o teh otrocih? In zagotavljam vam, da je veliko teh otrok prebralo ne samo moje knjige, temve sem pri naih osebnih sreanjih ugotovil, da ti majhni arodeji e prav razmiljajo, kaj lahko s svojimi momi "dobrega'storijo... (vidite, pomeiknil sem z drugim oesom?).

e ena nadaljnja komponenta pride v igro, zaradi katere so iluminati neenotni. Gre za povianje nihanja v naem sonnem sistemu. Na sonni sistem se giblje v ciklih 25.920 let vedno znova v eliptinih gibanjih k srediu nae galaksije in se tudi spet oddaljuje od sredia (en ciklus se deli v dvanajst asovnih dob po 2.160 let). Danes smo

113

dosegli asovno toko, pri kateri se na sonni sistem spet blia srediu galaksije, kar ima za posledico, da dobivamo vse ve "energije".

e se na sonni sistem giblje stran od pra-sredinega sonca, bi lahko rekli, da ljudje padejo v spanec, zaspijo. Nihanje boanske svetlobe postaja poasneje, postaja "temneje". Ko pa se na sonni sistem spet giblje v smeri pra-sredinega sonca oziroma sredia galaksije, lahko ta potek oznaimo kot as prebujenja. Danes se gibljemo od toke, ki je najbolj oddaljena od "vira svetlobe", poasi spet nazaj k srediu svetlobe ali k pravim energije.
Na tem mestu je treba dopolniti, da ta elipsa po najnovejih spoznanjih ne poteka zaprto, temve odprto v obliki spirale. Te obraalne toke padca v spanje in prebujenja so povezane z velikanskimi spremembami- s spremembami zavesti ivih bitij in ravno tako s spremembami magnetnih teajev naega planeta. V tem trenutku se nahajamo tono pri obraalni toki, od katere potujemo spet nazaj v smeri sredia galaksije in se zaenjamo prebujati. Astronomsko gledano smo dosegli zunanjo obraalno toko Aphel (najveja oddaljenost planeta od sonca), in se gibljemo spet v smeri sredia. Astroloko reeno je bilo konano obdobje rib, zadnje "spee"staro obdobje, in mi v tem trenutku zavijamo in vstopamo v obdobje vodnarja, novo obdobje ali New Age, da bi se zbudili ali da bi nas prebudili. Ta asovna toka "zavijanja' se lahko oznai tudi kot vrh sedanjega razvojnega ciklusa due. To "zlato obdobje" je kot nedelja zemeljskega tedna ali sedmi dan judovske zgodovine stvarjenja- 2.160 zemeljskih let trajajoi dan poitka v bojevitem dualnem razvojnem dogajanju. ele zatem spet sledi novi ciklus izkuenj. V staroindijskih vedah sta ti dve fazi izraeni kot vdih in izdih Brahme in to nas spominja na e v davnini formuliran zakon periodinosti, tok tja in nazaj, plima in oseka, dan in no, ivljenje in smrt in e ve drugih.
Slika 86: Sonni sistem se giblje v eliptinem gibanju vedno znova k centru galaksije (prasredinemu soncu) in potem se

spet od njega oddaljuje

faza padca v spanje Treta Yuga

Kali Yuga

1 Platonsko leto - 25.920 lel

prebujajoa se faza

Skica (slika86) predstavlja eliptini ciklus (25.920 let) naega sonnega sistema, pri emur je na desni strani oznaeno pra-sredina sonce (ki se nahaja v centru nae galaksije). Leva nadglavina toka (Kali Yuga) je toka, ki je najbolj oddaljena od pra sredinega sonca. Desna nadglavina toka je tok ki je najblije prasredinemu soncu. In ta asovni odsek Kali Yuge se zato imenuje temno obdobje, ker je na sonni sistem ravno za 2.160 let dolgo najbolj oddaljen od "svetlobnega' ali "energetskega 'vira.

Kaj se trenutno dogaja z zemljo in naim celotnim sonnim sistemom, se lahko samo po sebi razume isto preprosto. Kljub temu bom predstavil naslednji primer, da bi si laje zapomnili. Poglejmo e enkrat skico. Namesto pra-sredinega sonca si lahko predstavljamo sveo (simbolino za vir svetlobe in energije) in na sonni sistem je pri tem ledena kocka. Zdaj se ta ledena kocka giblje po eliptinem tiru, pri emur je na eni toki nadglavia najbolj oddaljena od svee in na drugem nadglaviu najblie. Ko je ledena konca najbolj oddaljena od svee, je tudi najhladneja. To pomeni, da ledena kocka ostane ledena kocka, ker se njene molekule zelo poasi premikajo in je gostota zato najvija. Zdaj pa se poasi pomikajmo z ledeno kocko proti svei. Kaj se zgodi? Zaradi lahnega ogrevanja se molekule premikaj o malo hitreje, gostota ledene kocke se nia in ko jo e bolj pribliamo svei, se bo ledena kocka zaela taliti. In sicer spremeni svoje agregatno stanje iz ledu v vodo ob isto doloeni temperaturi (v tem primeru pri ni stopinj Celzija). To bi se lahko primerjalo s tem, kar se dogaja z naim sonnim sistemom. Mnogi duhovno zainteresirani ljudje, vendar pa tudi vsi religiozni spisi, govorijo o novi dobi, ki naj bi prila

114

- o zlati dobi, dobi miru - drugi govorijo o spremembi v etrto dimenzijo. Ta oznaba je najverjetneje najbolja od vseh, ker najbolj opisuje, kar se tu dogaja. Dosegli bomo novo stopnico materialnega obstoja. Nazaj k ledeni kocki. Ta se pri tono ni stopinjah poasi spreminja v vodo, iz sekunde v sekundo. Ravno tako poasi se dogaja tudi sprememba v naem sonnem sistemu in na zemlji. Ta proces bi lahko primerjali z vzhajanjem sonca. Sonce ne vzhaja tako, kot bi prigali lu, temve poasi, harmonino in polzee. Zdaj je ledena kocka postala voda, vendar se e naprej pomika proti svei. Kaj se zdaj zgodi? Nekaj asa bo lo dobro, potem pa se zane voda segrevati in poasi izpari. Zaradi nadaljnjega pospeevanja molekul spet spremeni svoje agregatno stanje. In tudi ta sprememba se zgodi harmonino. Voda ne izpari takoj iz ene sekundo v drugo, temve poasi, harmonino, skoraj neopazno in tiho. Zdaj bi bili- v primerjavi z naim sonnim sistemom- v naslednji, v peti dimenziji. Ledena kocka je za nas, zunanjega opazovalca, postala nevidna, izginila je. e bi se nam pridruila zdaj e ena oseba, ki ni bila poleg, ko je izginila ledena kocka, bi nas nejeverno pogledala in se iz nas norevala, e bi ji rekli, da je okoli nas velika koliina vodne pare. Ta oseba bi lahko rekla: "Niesar ne vidim, lahko mi pripoveduje, kar hoe. Verjamem samo temu, kar lahko primem." Vodna para pa je e vedno tu, obstaja v polnosti in bo, e se bo spet oddaljila od svee, torej od vira toplote, spet postala voda in pozneje spet led. Tako, prenesimo vse to na na sonni sistem in na planet zemljo. Gibljemo se torej poasi k prasredinemu soncu, viru moi, energije ali svetlobe. Obstojei razvoj na zemlji se zaenja poasi premikati, spet se kaj giblje, dviga se razpoloenje, vse postaja hitreje. In to do trenutka, ko bomo zamenjali dimenzijo. Vendar pa - tako kot pri prehodu ledene kocke v vodo, - gre vse poasi, komaj opazno in tiho in zemljani bodo to komaj zaznali. Zaradi tega ne bomo nevidni. Molekule ledene kocke tudi ne izginejo, so samo bolj oddaljene od drugih molekul (niso tako na gosto skupaj, gostota je manja). Zamenjavo dimenzije bomo mi sami komaj zaznali. Vendar pa bi zunanji opazovalec videl, da polagoma izginjamo. Prej ali slej bomo postali nevidni tako kot vodna para. Naj vkljuimo v nae misli tudi to, kar je povedal moj oe v njegovi knjigi "Jezus 2 - Kraljestvo miru se blia': Ta eliptini kroni tek jajaste oblike naega sonnega sistema traja 25.920 let. Na polovici asa okoli 13.000 zemeljskih let hiti enkrat skozi tako imenovani Manazijski pas, ki ima dolino enega eona z okoli 2.160 let. V veina religij je to vsakokrat priakovani as raja ali "zlata doba" ali kot je rekel Jezus kraljestvo miru, z vijimi nihajnimi razmerji v celotnem sonnem sistemu. Zadnji asovni odsek polovice asa, na katerem koncu smo ravno zdaj, je iz davnine sem najbolj znan pod njegovo hinduistino oznako Kali Yuga temna doba, ker smo najdlje oddaljeni od pra-sredinega sonca. Od sredine Kali Yuge z njenimi 5.200 leti se zane odtevanje, Count Down, do dneva X, ki po tej tevilnih sistemih pade na nao spremembo tisoletja v teh letih. Od tiste asovne toke nastopa vse ve religijskih zaetnikov - Krina, Zaratustra, Buda, Jezus, Mani in Mohamed so najbolj znani od tevilnih drugih zdravilcev - ki so lovetvo do tega dne X s stalnim vianjem razvoja zavesti pripravljali na naslednje "tisoletje To bo naslednji eon vodnarja, ki se s svojimi etinimi in duhovnimi visoko kakovostnimi nihanji lahko primerja s prebujenjem ali obuditvijo po obrnitvi elipse. Ta obrat bo izrednega pomena za razvoj naega globusa z njegovim lovetvom in bodo najbolj ''vei" nanj gledali kot na spremembo paradigme, kot na dimenzijski skok, kot na mutacijo zavesti ali preprosto kot na asovni obrat. e bolj podrobno obdeluje moj oe to temo v njegovi strokovni knjigi "Do leta 2012- vzpon lovetva'. Za iluminate, ki so postali negotovi, vse to pomeni, da imajo resnien problem. Kajti blianje naega sonnega sistema pra-sredinemu soncu prinaa s seboj tudi vijo sonno aktivnost, ki pa spet uinkuje na zemljo. Z intenzivnostjo sonnih viharjev se dviga tudi stopnja samomorov, tevilo potresov kot tudi drugih naravnih katastrof in tudi tevilo izpadov elektrike, ker vija frekvenca vpliva na nae elektrine aparate - predvsem te z izmeninim tokom. Po drugi strani se pa via tudi tevilo iznajdb, tevilo upirajoih se ljudi in kvaliteta zavesti prebujajoih se ljudi po vsem svetu. In ker vse v ivljenju poteka ciklino, tako vse rabi svoj as - in sicer pravi as. Iluminati delajo za svoj veliki cilj ve stoletij, druga stran- polna svetlobe- pa tudi. Primerjajmo to z nedotaknjenim semenom. Seme samo nam ni ne koristi. e klima oziroma letni as ni pravi in so poleg tega e tla iz peska ali granita, potem seme ne bo vzkalilo. e pa imamo pravi letni as in plodna tla, potem nam semena ni treba niti pognojiti ali zalivati- zraste samo od sebe. Tako je tudi z nosenostjo pri enskah. Neka enska lahko zanosi samo,e je zrela za vstop nove due.Enako velja tudi za deskarja z valom ali z vetrom. Vse rabi v naem kontinuumu prostora in asa pravo asovno toko.

115

Dananje lovetvo je prilo zdaj v razvojni zenit - do toke, pri kateri se velja odloiti. Veina ljudi je pozabilo, da so neko bili prosti in so si pustili vzeti njihovo prostost. Zato vije sile dopuajo mo iluminatov, ker nam elijo opozoriti, da smo boja bitja, ki brez izjeme sami nosijo odgovornost za svoja dejanja, misli in ustva. Iluminati, kot tudi mi, smo del velike igre, in se bodo morali umakniti, ko bodo izpolnili svojo nalogo- njihov "vzgojni proces" za lovetvo. Seveda, ne ravno prostovoljno ... Zato se nam ni treba bati iluminatov in njihovih ciljev in se bojevati zoper njih. Kot sem povedal, je njihov novi svetovni red gigant na majavih nogah. e izpade elektrini tok, potem ne bo delal noben raunalnik na zemlji, ne bo nobenih poslov na Wall Streetu, nobenih satelitskih povezav, nobenega nadzora, nobenih delujoih atomskih eksplozivnih teles in tako naprej. e elektrina oskrba njihovih naprav izpade zaradi nekega hekerja, zaradi elektromagnetnega oroja, zaradi telekinetino nadarjenih otrok ali zaradi rastoega arenja naega sonca, trenutno ni pomembno. Vsekakor pa ste lahko prepriani, da novi svetovni red ne bo obstal dolgo ... S temi mislimi bi rad, da opustite to "negativno" temo in vas vzpodbudil k sanjam. Sanjajte vae sanje in ne usmerjeno moro iluminatov. Sanjajte vae lastne sanje in bodite pogumni. Upajte si nekaj eleti in izpolnilo se bo, ker ste boje bitje in ustvarjalec vae lastne usode. Mi vsi smo ustvarjalci novega sveta in z naimi mislimi se zaenja!

S imer smo spet prili do naega tematskega jedra - naih misli, torej duhovne moi, ki doloa materijo!

MO OTROK
e lahko verjamemo izjavam otrok, potem gre pri mnogih od teh za stare atlantske due. In kot smo smeli izvedeti pri Emestu Muldaevu, so najvija bitja v samadhi votlinah stari Atlanti, ki imajo velikanske psihine moi, ker je bilo tretje oko pri takratni civilizaciji moneje razvito kot pa pri nai. In tako bi se tu krog zakljuil, kajti ravno ti medialni otroci so tisti, ki imajo nenavadno mone telekinetine potenciale- pomislimo predvsem na kitajske super-otroke- in verjetnost je zelo blizu, da se te atlantske due zdaj spet inkamirajo. Kot boste v naslednjem poglavju bolj podrobno izvedeli, sem imel e od mojega otrotva stik z grofom Saint Germainom. Njega sem vpraal o tej tematiki otrok, na kar mi je razloil, da se veliko du, ki so bile takrat udeleene pri propadu Atlantide- in teh je bilo ve tiso - zdaj spet inkarnira, da bi po eni strani poistile s staro kramo in se po karminem principu spet popravile in dobro delale, po drugi strani pa bi novo dobo uskladili z impulznim sunkom. Zveni zelo pametno ... Nekatere due, ki se zdaj inkarnirajo na zemljo, - e verjamete ali ne - pa sploh e nikoli niso bile na zemlji. Med temi novimi duami najdemo duhovna bitja, ki se na splono e nikoli niso inkarnirala (torej postala grobosnovna, na primer angeli), vendar pa tudi bitja oziroma due, ki se e nikoli niso inkarnirala na ta planettorej nezemljani tako reko. O tej tematiki je veliko tevilo knjig, - tudi sam sem se ob tem poskusil - ki lahko zainteresiranemu pomagajo dobiti globlji vpogled v to materijo. Pri tem se najdejo biti, ki so pred tisoi in deset tisoi let posegle v razvoj tega planeta in zdaj bi rade nekaj poistile. Zraven so tudi duhovna bitja, ki pridejo prostovoljno, da bi prinesla ve lui v zadevo in so tudi taki zraven, ki so preprosto samo radovedni. Kot nova dua se vidi tudi e prej omenjeni Flavio, ki nam pojasni: Zdaj se rojevajo novi otroci. So drugani ljudje, eprav so na zunaj enaki. Jaz sem le eden izmed njih, eden med prvimi. lovetvo se spreminja. Povezava z duhovnim je veliko bolj odprta. Ljudje se bodo zdaj spremenili; otroci, ki zdaj prihajajo, bodo bolj odprti za duhovnost. Veliko ljudi veruje v boga, toda ga ne utijo/Drugi pa ne verujejo, ker ne sprejemajo tega, kar religije nudijo, toda utijo, da so del ivljenja in da ivljenje prihaja od boga. e bi se vsa loveka bitja spomnila, da so del boga, potem ta planet ne bi bil ve tak, kot je zdaj. Na moje vpraanje, kdo so novi otroci, ki so tu zdaj inkarnirani, je odgovoril Arian na Njegov z e l o direktni nain: Ve, na to sploh ni tako preprosto odgovoriti. Prihajamo na zemljo od vsepovsod iz vesolja, da bi bili zraven

116

pri velikem prelomu na tem planetu; deloma celo iz vijih oblik biti - tako imenovanih vijih dimenzij - in tako reko tudi iz prihodnosti. Ta planet se pripravlja sprejeti vijo eksistenno raven, v kateri bo zemeljsko ivljenje drugae potekalo, kot pa zdaj. Predvsem pa ne bodo s temi, ki jih ljudje imenujejo "nezemljani': sodelovali ve na skrivaj, temve bodo imeli odprte stike in zaradi tega bo na zemlji tako in tako vse drugae. Religije bodo izginile-predvsem fanatine- in s tem tudi veina vojn. Ljudje se ne bodo ve pustili manipulirati, kajti na podlagi lastnih medialnih sposobnosti, ki bodo vse moneje, bodo imeli sami "stik z bogom'; e se tako izrazimo. Zgodovina o nastanku lovetva oziroma razlinih ljudstev iz vesolja, ki so neko naseljevala ta planet, se bo napisala na novo, obresti in obrestne obresti izginejo, s tem se bliskovito spremenijo tudi razmerja moi, ravno tako tehnologija. . ...preprosto vse! Pred tem pa bodo ljudje podvreni velikim preizkunjam in mnogo njih bo pustilo ivljenje na tej poti. Toda ni ne de. Opravilo se bo veliko ienje. In potem bo ta planet spet blestel kot po spomladanskem ienju. V mnogih dananjih otrocih so skrite mogone stare due, ki tukaj sodelujejo s svojo prisotnostjo; ravno tako nove due kot jaz, ki prihajajo s planeta, na katerem je samo eno ljudstvo, ki je tehnino visoko razvito, in na katerem nekaj takega, kot so bolezni, sploh ne poznamo. Kot reeno, sem tudi jaz nov tukaj, sem torej prvi na zemlji - in v lovekem telesu. Toda moje ljudstvo- torej to, v katero sem se zadnje krati inkarnira!, preden sem smuknil v loveko ovojnico -je e bilo na zemlji. Pred mnogimi tisoi leti so prile vesoljske ladje z naega planeta na zemljo in so ustanovili majhne kolonije. Takrat so ljudje vesoljske potnike - veina od njih znanstveniki - oznaevali za "bogove In nai ljudje so tudi posegli v njihov razvoj. Imeli so skupne otroke z zemljani in bili so tudi umetni genetski posegi. Kot reeno, veina potnikov v vesoljskih ladjah je bilo znanstvenikov, ki so raziskovali zemljo in tudi iva bitja na njej. Pri tem so delali poskuse, kot jih znanstveniki delajo tudi danes na ivalih. Na podlagi teh medtem tudi genetskih povezav so moji ljudje v zaetku zadnjega stoletja prili nazaj in so sodelovali s tvojim ljudstvom (z Nemci, prip.avt.). V tvojih knjigah si pisal veliko o tem. In ker sem jaz prvi na tem planetu, sem se tukaj inkarniral v nemko druino v srednji Ameriki in tako v okolje ljudi, ki so imeli fizini stik z mojim vesoljskim ljudstvom in si izmenjavali tehnologijo. Tu se lahko kot lovek prosto razvijam in ljudje me z mojimi sposobnostmi radi vidijo. Jas sem eden izmed tono stotih, ki so se inkarnirali v prvem valu. Potem jih pride spet sto, nato dvesto. Medtem nas je na zemlji e preko tiso iz mojega ljudstva. Veina od nas ivi danes v Nemiji in tam se bo zgodilo e nekaj zelo velikega, vendar pa se morajo ljudje najprej prebuditi iz njihovega spanja in se morajo oprostiti njihovih duhovnih spon. Potem pride prostost. Tudi ljudstva z drugih planetov so spet tu, s katerimi se je moje ljudstvo e vojskovalo. Vendar pa imamo zdaj isti cilj: poistili stare napake. Saj ve, da mi na naem planetu izgledamo kot vi, ker ste nai potomci, vendar pa obstajajo ljudstva v vesolju, ki izgledajo isto drugae. Toda ni se vam treba bati. Tudi make izgledajo drugae, pa jih vseeno ljubkujete. Veliko du, ki so bile prej inkarnirane v telesih takih nezemljanov, ki so drugani po videzu, so zdaj loveki otroci in se samo skozi njihove oi in njihovo obnaanje lahko prepozna, da niso od tu. Du in duhovnih bitij, ki prihajajo iz vijih nihajnih ravni in so zdaj e loveki otroci, se e ne more ve preteti. Je velikanski projekt, pri katerem sodeluje celoten duhovni svet. e bi ljudje le lahko videli ta svetlobna bitja ... Potem bi vrgli iz hie svoje televizorje in e marsikaj drugega. Je udovito napeto! Svetla bitja prihajajo v vse deele sveta, tudi v revne drave. Ti potrebujejo lu, ki jo prinaajo otroci. eprav mnogi otroci kmalu spet umrejo, se svetloba manifestira, tako reko zasidra. Stare, mogone due tega planeta, ki se zdaj spet inkarnirajo, bodo spet pobrale svoje stare teme, njihove stare strukture in vzorce, ki so jih neko v drugih ivljenjih sami ustvarili, in bodo te zdaj zopet vzeli iz prometa. To je njihova naloga. Oni so ustvarili te strukture moi in zato jih bodo tudi odstranili- do tega imajo pravico. V tej kombinaciji starih in tudi novih du se bo sproila karma planeta. Vse to, kar je tlaeno, vse lai v zgodovini, vse zloini bodo znani in vsi lanivci bodo kaznovani. Seme zadnjih tisoletij se bo elo v tem asu zdaj. In mi novi otroci oziroma naa svetlobna energija, ki jo manifestiramo tu e samo z naim rojstvom, bo sproila na tem planetu velike spremembe - v obe smeri. Temina bo pregnana, vendar se upira. Mi smo tako reko sproilci karme, mo, ki prinaa dobro, vendar pa hkrati ustvarja tudi unienje. Staro bo unieno in nekaj novega bo nastalo iz tega. In mi se tega ne bojimo. Ne bojimo se smrti in ne bojimo se ivljenja. Toda veliko ljudi v vladah in koncernih se nas boji, pred nami jih je strah. Ali ni to smeno, ti mogoni moje se bojijo otrok! ivljenje se bo spremenilo z naimi sposobnostmi, ki so bile neko med ljudmi popolno normalne in spet bodo,

117

ker vsak lovek nosi v sebi te medialne moi. Vsekakor se ne bomo prilagodili - nekateri med nami se bodo zagotovo, prav, te bodo njihovi stari, uitelji, vojska in drube prisilili, toda ne ve dolgo. edalje ve nas je in kmalu se ne bo moglo nae vedenje, ki ga prinaamo, ni ve po tiskati stran. In mi imamo ne samo nae notranje moi, temve tudi tehnologijo, s katero bo svet spremenjen, -saj ve, kaj menim, -letee diske (kronike). Caramba! Mladi mo je ognjevit! e se pojavi e ve takih njegove sorte... na, potem, dobro jutro, Nova doba! In da imajo odrasli strah pred otroki, ni ni novega e Herod in drugi pred njim so iz strahu "poistili' neelen naraaj. In kako je bilo pri Kasparju Hauserju?

Poslovimo se tu spet od otrok, ker je priel as, da vas sooim s tem, kar je bil prvoten povod za to knjigo, namre ...

GROF SAINT GERMAIN IN JAZ


Vae najveje sluenje je v tem, da za vas same pridobite mojstrstvo in prostost! Skozi to boste usposobljeni podeljevati lu- ne da bi na vas vplivala ali se vas dotikala loveka stvarstva, v katerih se boste gibali.
Saint Germain

Zdaj pridemo e enkrat k mojemu pogledu na najbolj zanimive in hkrati najbolj skrivnostne ljudi zadnjih dva tiso let. Obstaja 1.9 milijard kristjanov, ki poznajo Jezusovo ivljenjsko zgodbo in verjamejo v njegove udee, e enkrat toliko, ko gre za osebe kot so Mohamed, Buda, Krina ali Mojzes. Problem je po mojem mnenju to, da so te osebe, ki so delale udee, ivele pred tisoi leti. Prie so bile veinoma analfabeti, zato niso znali niti pisati in nekdo je potem leta ali v primeru Jezusa celo desetletja in deloma tudi ele po par stoletjih zael pisati zgodbe. To pomeni, da je verodostojnost ustnih izroil negotova. Ni ni udno, da dandananja mlade, ki je vzgojena malo bolj kritino od prejnje generacije, gleda skeptino na znane religije. Toliko bolj je zanimiv grof Saint Germain, kije absolutno dokazan in igar nastope in udee so dokumentirale in tako razkrile najvije osebnosti Evrope- knezi in kralji. ivel je dolgo, najmanj dvesto let, pri tem se ni staral ali le komaj opazno in je bil neizmerno bogat. O njem so slike, ki so jih narisale prie in veliko, veliko podrobnosti o njegovem delovanju. Tako, in zakaj ga tu spet omenjam? Bom razkril njegovo skrivnost? Ne, tega al ne morem. Toda lahko pa vam povem o mojih sreanjih z njim in o tem, kaj me je uil zadnja tri desetletja. Kajti ta grof Saint Germain me spremlja od mojega otrotva. Takrat je moj oe podpiral nekega medija, torej osebo, skozi katero so pisale zares visoke duhovne biti. Tako je skozi tega medija, ki ga je oe pripeljal z visokega severa v nd5o junonemko vasico, komuniciral grof Saint Germain in jaz sem, kot otrok sedmih let, od njega vedno znova dobival poto v obliki medialno napisanih pisem. Zgodba bi bila na tem mestu predolga, e bi jo hotel napisati v vseh podrobnostih, vsekakor se je vedno znova pojavljal v mojem ivljenju, mi dajal nasvete in napotke, kako se naj naprej razvijam, da bi dosegel svoj polni duhovni potencial. In e danes z mojimi 37 leti pogledam nazaj in z nekaj stavki izrazim moje ivljenje, bi se ti resnino krili z izjavami grofa Saint Germaina. Na primer s spoznanjem: Duh obvladuje materijo!

118

Tudi egiptovske piramide so bile odloujoi faktor v mojem ivljenju; in tudij v kot tudi na in s piramidami. Februarja 2003 sem bil spet v piramidah s Stefanom Erdmannom, enim najbolj znanih raziskovalcev na platoju v Gizi in verjetno tudi od tistih, kije kot zahodni lovek najvekrat prenoil v Veliki piramidi. Tudi jaz sem se dalj asa zadreval ne samo v kraljiini temve tudi v kraljevi sobani in neke noi sem bil eno uro tudi na vrhu Velike piramide, kar me je pripeljalo do novih spoznanj.
e sam tudij piramid spremeni tvoj svetovni nazor- sveta geometrija te tam prav bombardira; sooen si s finosnovnimi momi (da se na primer britvice ostrijo same od sebe ali pa da nastopi mumificirajoi efekt), ki samega sebe vzpodbudijo in potem ko zane delati s to geometrijo, naleti na skrivno vedenje in konno tudi namig na prostor svetov- natanneje reeno, na zvezdo Sirius (Sirij)! Fantastino geometrijo in povezave z vesoljem so obdelovali raziskovalci od Charlesa Berltiza do Ericha von Danikena, zato je tu ne bom ponavljal.
Jeseni leta 1991 sem spoznal ameriko gospo, ki je bila ena najvijih ronih kriarjev v ZDA. ez leta sva postala tesna prijatelja (vekrat sem obiskal ZDA, prepotoval 26 od 51 zveznih drav in se leta 1995 poroil na Havajih). Nekega dne mi je povedala, da je bil eden najvijih ronih kriarjev in njen osebni mojster zelo znan arheolog v Egiptu (obljubil sem, da ne bom objavil imena). Ta je e enajst let raziskoval v piramidah v Gizi, ko je nael skrito sobo. e v osemdesetih letih je tam odkril tri bistvene najdbe: 1. spise, ki dokazujejo, da biblija govori resnico o genezi (o bojih sinovih - Anunakih); 2. nael je velikanski kristal, ki je imel oitno shranjene podatke - podobno dananjemu CD-Romu, in 3. mehansko napravo, ki je ni hotel podrobneje opisati.

al, nisem niesar ve zvedel o njem, vendar se vse ujema s tem, kar sem e tako in tako ugotovil v mojih tudijah in objavil v mojih prejnjih publikacijah. Gremo spet nazaj k naem grofu Saint Germainu, ki je menil: "Morali bi tudirati v piramidah, kot sem jaz!"
Domnevam, da je imel tudi dostop do atlantskih spisov templjarjev, ker je tudi on vedel o sveti geometriji in kozminih zakonih in je to vedenje uporabil kot temelj, da je. postal to, kar ga je napravilo za tako slavnega.

Tudi njegova pripomba"Imam veliko imen; ta svet sem obiskoval pred atlantidsko katastrofo, ki jo vi imenujete svetovni potop ... !", jasno nakazuje v to smer- vse se dogaja v Atlantidi! Moram pa se namuzniti, ko berem njegovo izjavo:"Pomembna odkritja se razodenejo samo tistemu, ki potuje!" e od mojega otrotva sem na tem planetu stalno na poti - kot otrok s stari in sestrami in brati, potem pa do dananjega dne sam. In vse to, kar danes vem in kar sem doivel, zagotovo ni prilo preko interneta, temve, kot je e grof rekel se nam posredujejo najveje skrivnosti v ivljenju samem in z osebnimi stiki z drugimi ljudmi. ele pogled v oi - ogledalo nae due - odpre vrata sogovornika, da se zaupa drugemu loveku. Vendar naj bo dovolj o tem. Saint Germain je bil vedno prisoten v mojem ivljenju, vendar se je ele leta 1992 zaelo pravo izobraevanje. Takrat sem bil ravno v Rocky Mountains v Coloradu skupaj z nekdanjim amerikim generalom, ki je bil do takrat najmlaji general v zgodovini ZDA in je veliko let delal v Beli hii. Saint Germain mi je rekel, da moram za tri dni v samoto, da naj z nikomur ne govorim in da naj izdelam svoj ivljenjski nart. Nekaj dni zatem ko sem priel v moj Domizil v Sedoni, Arizona - sem se takoj usedel in zael pisati moj ivljenjski nart in s tem sem manifestiral svojo usodo, ki se je dve leti pozneje zaela izpolnjevati (kako se manifestira, boste pozneje izvedeli e podrobno). (Tu majhna vmesna pripomba: Medtem ko ravno piem to poglavje o Saint Germainu, me poklie moja babica in vpraa, e pridem k njej na aj. Grem torej iz hie in spotoma vzamem e poto iz mojega nabiralnika in kaj je zraven? Pismo zalobe Saint-Germain, od katerega sem priblino pred enim letom dobil zadnjikrat poto. To je pritrdilni znak! Vsi ljudje dobivajo vsak dan znake, vendar niso pozorni nanje. In e e, potem si jih veinoma ne znajo razloiti.)

119

Dolga leta sem imel veliko prilonosti, da sem Saint Germainu postavljal vpraanja. Pri meni je to tako, da- na primer v tem trenutku -v mislih postavim vpraanje, na katerega dobim takoj odgovor. Vasih dobim tudi sliko ali ve slik, vasih kot odgovor nasprotno vpraanje. To se stalno spreminja. V veina primerih je moj angel varuh, ki mi odgovarja; glede na to, kje in v kakni situaciji se nahajam, je vasih to tudi moj umrli ded ali pa celo neznanec. Po kvaliteti in moi odgovora spoznam, kdo je bil. Seveda eli biti tudi senna stran v meni sliana- kot v vsakem loveku- in ta na avtocesti zaepeta: "Daj, Jan, ta avto prehiti zdaj!" Take finte poznam -vendar al, e vedno vekrat padem nanje ...
Grofa spoznam po njegovem zelo direktnem nainu- zelo suhoparnem in vendarle zainjenem s humorjem- in po zelo topli atmosferi, ki se takrat raziri v prostoru. Vedno me poskua spraviti na pravi tir in da se ne bi odvrnil od samega sebe. Pogovore, ki so potekali leta, sem le redko zapisal, ker so odgovori zadevali veinoma doloene situacije. Odgovarja seveda tudi na politina vpraanja ali podobno. Ker gre v tem delu knjige za najdbo osebnosti in manifestiranje lastne usode, je to tudi temeljna dra, ki jo v tem trenutku zavzemam, medtem ko bom postavil vpraanje. In potem bomo videli, kaj bo odgovoril. ..

Ljubi Saint Germain, ali mi ne bi hotel izdati kaj o tvoji skrivnosti nisi se staral, bil si neizmerno bogat ...Si zdaj popotnik skozi as ali drugi Highlander ali kaj ...?
Jan, preden si stopil v to telesno ovojnico, si me neko prosil, da naj te izobraujem in ti pomagam, da bo sam krojil tvoje ivljenje -natanko to bom storil. Moje skrivnosti ti e ne bom odkril- ker ti to tako ali tako ne bi ni koristilo. Vendar pa ti bom predal orodje, s katerim bo lahko el po tvoji lastni poti, da bi nekega dne dosegel to, kar sem dosegel jaz. Ampak to je odvisno od tebe in tvoje pripravljenosti za delo na tebi.

upoasniti bitje srca ali proces presnove.

Toda saj e pozna mojo skrivnost. Imenuje se: "Duh obvladuje materijo!" To je bila tudi Jezusova skrivnost. Rekel je: "Vsakemu se zgodi po njegovem veri (preprianju)/" in je s tem menil isto. e si preprian oziroma verjame, da vedno naleti na prave ljudi; e verjame, da ima vedno sreo; e verjame, da lahko hodi po vroi erjavici ali pa zvija lico, kar je menda v nasprotju z naravnimi zakoni- kar pa seveda ni-, potem to tudi zna- ravno tako lebdeti ali leteti, e si v to preprian oziroma e verjame v to, ali pa Zato ni pomembno, e sem popotnik skozi as, nezemljan, ki je nael ivljenjski eliksir ali pa e prihajam iz notranjosti zemlje. Sicer pa se sam najbolje pozna - e bi ti povedal, da lahko potujem skozi as, potem bi te to tako navduila, da bi pozabil na tvojo nalogo, ki je trenutno pred teboj, in bi se ukvarjal samo e s potovanji skozi as. In ne skrbi za stvari v prihodnosti, temve za tvoje sedanje ivljenje in za to, s imer se ravnokar sooa; k temu usmeri tvojo pozornost. Prepotoval si e pol globusa in spoznal najbolj fascinantne osebnosti. Zdaj pa gre za to, da ti postane ti sam. Ne bo postal drugi Jezus ali drugi Saint Germain. Temve ti bo stoodstotni Jan. Jasno? Jaz tudi nisem sledil Jezusu ali Budi ali komurkoli drugemu, temve sem se pustil voditi moji JAZ SEM sedanjosti - ustvarjalnemu v meni - in sem se razvil v mene samega.

120

Lahko sprejmemo drugo osebo kot vzor, toda samo da v mislih vidimo, da je drugi uspel dosei njegov osebni cilj. In to pomeni, e ga je ta dosegel, potem ga lahko tudi ti. Vendar pa ne sledi nobenemu in ne ponovi dejanje nekoga drugega, temve ustvarjaj tvojo lastno usodo in jo manifestiraj. Bog noe nobenih posnemovalcev, temve pionirje ... Najpomembneje, kar mora vedeti- najviji zakon vseh-je: "Daje ustvarjalna mo v tebi!" Uporabljaj jo in verjemi vanjo. e v to verjame, potem ti lahko vse uspe. To je moja velika skrivnost. Vendar pa morai sam delati na tem, da bi dosegel toko preprianja o tem, da ne bo ve umrl, da bo neizmerno bogat ali da bo dosegel najvijo zavest. To pa tudi hoe, mar ne?
In tvoji duhovni pomoniki -jaz sem eden od njih, eprav eden od najbolj intimnih, ker naju vee e zelo dolgo prijateljstvo, ki traja e ve ivljenj- smo ti obljubili, da te bomo pripeljali do tvojega cilja Kaemo ti vedno najboljo mono pot, toda odloiti se mora ti sam in isto sam iti tvojo duhovno razvojno pot. Ti si sam priel na ta planet in ga bo tudi sam spet zapustil. Tako je doloeno s strani naega stvarnika. In zaradi tega je vsak lovek poklican k temu, da gre svojo pot sam- z duhovnega vidika. To pomeni, da je sposoben iti sam, sam dosei cilj, boanskost ali razsvetljenje. lovek ne potrebuje nobenih organizacij ali pripomokov, da bi dosegel najvijo zavest. Stvarnik je vse izvrstno poloil vanj.

Tudi meni ne more nihe niesar odvzeti- na sreo. Drugae ne bi jaz postal jaz.

sluabnik, moj hlapec ali suenj, ki dela to, kar mu reem?

Tvoj cilj je mojstrstvo - tvoje osebno mojstrstvo in ravno tja te vodim. Ali pa eli postati moj

Ne, najin dogovor je bil, da te olam za mojstra in to zdaj ponemo. Dovolj asa je in povrnitvene udarce lahko spet izravna. S teboj bi se rad pametno pogovarjal in izmenjava! mnenja - kot mojster z mojstrom, mo z moem istega ranga, in ne kot z nekom, ki govori meni veno -toda saj tega ti tako in tako ne pone.

Tudi jaz nisem el od A do Z. Tudi jaz sem se v nekem asu izgubil v mojem egu, bil sem aroganten, podjetje sem slabo vodil in sem ga moral opustiti. Vendar pa izkunja vodi do spoznanja.
Tudi ti si izkusil povrnitvene udarce, ki si jih sam povzroil, deloma od zunaj - da bi se preizkusila tvoja mo. Vsi dobijo to, toda ti ima, v primerjavi z drugimi, prednost- ti se nikoli ne vda! In tak sem bil in tudi sem jaz ... Moj moto je bil vedno in to vidim tudi pri tebi: zdaj pa e nala. Ali ni tako, ljubi Jan?
In ravno to stalie, da gre vedno naprej, da se ne zadruje, vse vzame v raun, ravno to te vodi k tvojemu bogu, k boanskemu v tebi. (V tem trenutku so mi prile solze v oi, moram malo prekiniti ... In pri teh plodovih (tekoih) spoznam, da je to zares on, moj stari prijatelj.)

Tono tu je bog ponosen. Na svoje otroke, ki ne prekriajo rok v naroju, temve nekaj delajo. Kajti on eli biti na nas ponosen kot oe na svojega otroka. In im ve se spoznava in spozna, tem bolj se ui spoznavati boga- njegove mehanizme, kako je ustvarjal, kakne namene je imel, ko nam je dal prosto voljo - in ga bo lahko tudi util, ko bo delal primerno dolgo s samim s seboj. Z boanskim bo lahko ustvoval in util bo njegovo ljubezen. Tega se ne da opisati ...
Kaj ti pomaga, e ti izdam, kako je meni uspelo uinkovati na materijo? Tega v tem trenutku ti e ne more vsaj tako ne kot jaz. Vendar pa ti lahko pomagam, da bo tako verjel vase, da bo enkrat verjel tudi v to. To pa gre le korakoma- in jaz ti bom poslal v tvoje ivljenje toliko preizkuenj, da se bo lahko ob njih brusil in rasel; ob pogumu, pripravljenosti za tveganje, toda tudi odpuanju samemu sebi in drugim, z daljnovidnostjo in sposobnostjo, da lahko sprejme poglede drugih, da se tako reko vtihotapi v njihove mogane in njihova ustva- v njihove due. Kajti to je ena od tvojih sposobnosti, ki jih najbolje zna.

121

In ko bo dorasel tem preizkunjam ali bolje reeno izzivom, potem bo edalje bolj preprian vase, si bo ve zaupal, se zanesel nase, manj bo dvomil in potem lahko dosee, karkoli hoe. e bo tvoja elja ali cilj, da se ne bo staral, potem je to tako. Toda to ni tvoja elja vem. In tvoj resnini cilj (ki ga zdaj ne bom povedal) bo kmalu dosegel. Stoji pred veliko preizkunjo in e se boji, da je ne bi dobro opravil. Vendar bo uspel. Zaupaj vase. Poglej nazaj v svoje ivljenje, ali si bil kdaj sam? Ali ni vedno veljal tvoj izrek: "Ko e misli, da ne gre ve, vedno pride od nekod arek svetlobe?" Vedno ima varstvo, tako kot vsak drug lovek tudi. e pa ne poslua svoje intuicije, potem ti lahko vse dneve epetamo, vendar Jan tega ne slii. Pri tej preizkunji bo spet enkrat smel preskoiti svojo lastno senco, spet enkrat bo podrl en star svetovni nazor in tudi ljudi, ki so s tem povezani. Vem, da to boli, vendar to je nadaljnji korak na tvoji izobraevalni lestvici. Skozi tvoje zadnje preizkunje si se e veliko nauil. Predvsem o moi besedice NIKOLI Zdaj ve, da ivljenje vedno najde pot, da te prepria o nasprotnem- stoodstotno. Mar ne, Jan? Ti si v nekaj ustvenih trenutkih v tvojem ivljenju doloil stalia in na ustveni nain, kakor ti izgovori besedico NIKOLI, ta stalia zasidral zelo globoko v tvoje energijsko polje. Ti si sam ustvaril preizkunje, ki so zdaj pred teboj, ker ti bo ivljenje prineslo to, kar nisi NIKOLI hotel. Vendar bodi brez skrbi, spoznal bo, da si takrat gledal le eno stran medalje, in bo tudi tukaj spet lahko ugotovil, da ima tudi druga stran svojo upravienost - in da mogoe sploh ni tako neprijetna, kot si mislil. Vendar okoliine, za katere bo izvedel, bodo za tebe nove in velik izziv - mogoe tudi skunjava. Saint Germain, kako to da nisi takrat tvojega vedenja delil z javnostjo, temve samo z bogatimi in mogonimi?
Iz dveh razlogov: Prvi, takrat je lahko komaj kdo znal brati in pisati, kaj ele razumeti to, kar sem imel za povedati. Moral sem prodreti v izobraene kroge. Po drugi strani pa takrat ljudstvo sploh ni imelo nobene besede. Zato sem el na vrh. Mislil sem si, e mi uspe kralja duhovno oploditi, potem bo ta s tem oplodil svoje ljudstvo. To je vsekakor bolj uinkovito. al, pa ni tako delovalo, kot sem si prej predstavljal. Tudi jaz moram upotevati prosto oziroma svobodno voljo drugih ljudi. In e se je nekdo odloil, da bo el po bolei poti, potem moram pa spotovati to njegovo odloitev. Zato sem s temi gospodi delil en del mojega alkimistinega vedenja in to, kar sem vedel o skrivnostih ivljenja. To mogoe danes zveni nerazumljivo, vendar pa se bo nekega dne izkazal smisel. Poakaj. Dogodile se bodo e udne stvari, na katere tudi mogonei tega sveta ne bodo mogli vplivati.

Prestaviva nadaljevanje najinega pogovora na pozneji as, ve ti ni treba posredovati naprej. Tudi ljudje, ki bodo pozneje brali to knjigo, bodo morali najprej delati na sebi, preden bodo odprti za vije vedenje. Kajti vse to, kar sem tebi zaupal, velja seveda za vse ljudi, ne samo za tebe.

Dobro se imej, moj prijatelj.

Nenavadni doumitelj celotne narave, v velikem vesolju sem skusil princip in zemljo, spoznal sem mo zlata na dnu reke, doumel njegovo tvarino in dojel njegovo veliino. Saint Germain

122

KAJ MI KORISTI VSE TO VEDENJE?


Zakaj smo posluali vse te napete zgodbe? Kaj imamo zdaj od tega, da vemo, da smo neko prili iz vesolja?

Kaj nam koristi, da vemo, da e danes ivijo Lemuri in Atlanti v samadhi-votlinah, raztresenih po svetu?
Kaj nam koristi, e vemo, da so piramide v Gizi atlantske zgradbe? In kaj nam koristi, e vemo, da so ljudje takrat imeli vijo stopnjo zavesti in da so obstajale osebe kot je grof Saint Germain, ki so se vedno znova pomeali in se meajo med ljudstvo, da bi tako delili svoje vedenje? Kaj nam koristi, e vemo, da so bili pred Sumerci druge civilizacije, ki so bile vije razvite kot mi danes? Kaj nam koristi, e vemo, da ne izhajamo iz opic, temve iz genetskih posegov vijih civilizacij? Kaj nam koristi, e vemo, daje na "neumni" sosed pred bogom ravno toliko vreden kot jaz in da smo celo duhovni bratje? Kaj nam koristi, e vemo, da Jezus ni umrl na kriu, ampak nekje drugje - in to ele desetletja pozneje? Kaj nam koristi, e vemo, da mogone druine tega planeta uresniujejo svoj cilj novega svetovnega reda in da hoejo nadzorovati in imeti pod kontrolo cel svet? Kaj nam koristi vse to vedenje, e je moje osebno ivljenje - e pred (!) novim svetovnim redompopolnoma nezadovoljivo? e se prepiram z mojim sosedom, potem ni pomembno, e oba izhajava od Sirijancev ali opic. Dejstvo je, da se kregava in da ta prepir ne dene dobro nobenemu od naju - celo ve, blokira naju in posledino kodi najinemu zdravstvenemu in psihinemu stanju. Razumete kaj menim? tevilni ljudje, ki sem jih sreal v teku mojega ivljenja, so zelo veliko vedeli o povezavah v gospodarskem in politinem pogledu, vedeli so, kateri politik sedi v kateri prostozidarski loi, kako deluje antigravitacijski pogon ali kateri novi ali stari denarni sistem bi brez obresti pomagal svetu na bolje. Toda dejstvo je, da so bile skoraj vse te osebe v kaotinih ivljenjskih okoliinah. Kaotino sicer zveni malo trdo. Toda zame je kaotino, e nekdo ne govori ve s svojo nekdanjo eno, e je v sodnem postopku s svojim poslovnim partnerjem, e taa ne sme v hio ali pa je prisoten fanatizem katere koli oblike. Toda e slabe: Ve je takih tipov loveka, ki zelo radi kaejo s prstom na druge in sebe razbremenjujejo, sami pa ne plaujejo svojih raunov, se ne drijo besede in so potem e jezni, e se jih na to opozori.

Drugi tudirajo versko knjigo, o kateri so prepriani, da vsebuje edino veljavno resnico, ponievalno ravnajo s svojo eno, otroki in znanci in se izogibajo svoji osebni spremembi z raznimi izgovori, ki so se jih na pamet nauili iz verske knjige, v trdnem preprianju, da lahko s tem opraviijo svoje primitivno ravnanje. Drugi spet disciplinirano meditirajo zjutraj, ko vstanejo in zveer, preden gredo spat. Drugi se trdno drijo svojega ronega venca, Naslednji zna pol biblije na pamet in ima za vsako situacijo pripravljen ustrezni izrek. Vsi poznamo to vrsto ljudi, ki se vleejo skozi ivljenje s pol svetnikega sija, Mnogi od teh se zares poteno trudijo, radi bi dvesto odstotno (200%) vse uredili, vendar pa od samih "duhovnih krasot" (ali duhovne majhnosti?) ne uspejo uresniiti niti najpreprostejih stvari. Med temi omenjenimi so tudi taki ljudje, ki so s svojim elitnim staliem postali tako zavrti in fanatini, da so se razvili v prave zoprnee. "Razvili' je pravzaprav napaen izraz. Moralo bi biti "zapletli. Kajti z duhovno prostostjo to nima nobenega opravka. To so loveki tipi, ki kljub obstojeemu partnerstvu ali zakonski zvezi, skaejo ez plot, se pa hkrati razburjajo zaradi"hudobnih iluminatov". Ti so mi najljubi. Nadaljnji komentar o taknih ljudeh bom zadral zase.

123

Dejansko je tako, da veina ljudi na tej zemeljski obli- in jaz sem veino teh videl z lastnimi omi- ivi v svojem majhnem zamaenem svetu- z ravno tako zamaenim in omejenim svetovnim pogledom- in vse tuje najprej zasmehujejo. e pa tuje ne gre stran, potem to zatirajo, namesto da bi na to pogledali nevtralno in bi videli, e bi to mogoe vendarle lahko obogatilo tudi njihovo ivljenje. Potem pride do tega, da se pri tako napetih temah, kot smo si jih ogledali v posameznih poglavjih, razveselimo in se potem obesimo na eno temo -na primer na temo o bitjih v samadhi-stanju - in potem obdelujemo samo to temo, ne da bi razumeli celotnega spektra. Za te ljudi ne morem niesar storiti, pa tudi ne elim. Toda tistim, ki pa so v razvijajoem se razpoloenju, ki so nezadovoljni z dosedanjim ivljenjem in elijo ve potegniti iz tega, tistim lahko ponudim naslednje na vpraanje, kaj jim koristi vse to vedenje:
l.

2.

je monost, da en del vae prostosti porabite za raziskave o tem skrivnostnem vedenju, da bi ga uporabili zase osebno ali poslovno. e ste gradbenik, potem imate lahko veliko korist od vedenja o sveti geometriji- ali pa za letalskega inenirja ve denje o takratni pogonski tehniki. Za raunalniarja bi bilo v pomo, e bi izvedel, kako so takrat informirali kristale in jim vstavljali podatke. Astronom bi lahko iz starih spisov mogoe kaj ve izvedel o naem vesolju. To bi bil na zunaj eden od nainov ravnanja. je zelo smiselna zaposlitev z vao notranjostjo in ovrednotenje vedenja in modrosti iz starih asov. In to si zdaj elimo ogledati in videti, kako bomo to uporabili v naem majhnem svetu.

Rad vam povem, kaj je meni samemu koristilo, da sem vse to izvedel. Ta spoznanja so vzbudila v meni e ve radovednosti, kot pa sem e tako in tako. Seveda sem se podal v iskanje za dokazi za vse te teme in sem odel na najbolj oddaljena potovanja, na globusu sem obiskal ljudi, ki so mi na iroko odprli vrata, dokler nisem videl svojih dokazov. Tako sem videl stvari, ki so tako fantastine, da sem sam komaj verjel svojim oem, e ne bi stal pred njimi. Predvsem pa sem imel monost pogovarjati se z bitji- fizino kot tudi telepatsko - ki so zjasniti moj pogled na svet in predvsem mene samega V SVETU. Potem sem imel tudi vpogled v spise in dokumente, ki vse to potrjujejo. In v tem gre za naega stvarnika - za boga ali praenoto- in za stalie teh bitij, s katerimi sem se smel pogovarjati, do stvarnika. Potem ko sem to razumel, se je moje ivljenje e enkrat spremenilo. (To stalie boste nali nekaj strani naprej v besedah Ariana, ki nam opisuje boga z njegovega pogleda. Vendar vam ni treba zdaj listati naprej ...). In zato lahko v par besedah povem, kaj mi je to vedenje koristilo: Napravilo me je pogumnejega, bolj pripravljenega za tveganje in bolj pustolovskega, predvsem pa ponosnega, bolj vzvienega, vrednejega, monejega in samozavestnejega. Hkrati pa bolj odpuajoega, bolj sproenega, mirnejega, objektivnejega, bolj razumevajoega, bolj ljubeega in poleg tega pa e bogatejega ... Napravilo me je za tega, ki zdaj to pie. To ni napravila druba ali naa demokracija ravno nasprotno.

To je napravil le pogled na svet, katerega sem dosegel skozi delo s temi stvarmi in predvsem s potovanji.

V tem smislu bi rekel, lotimo se zdaj ....

124

MANIFESTIRANJE
Oglejmo si znova na kratko zgodbe, ki sem jih povedal v teku knjige: Obravnavali smo grofa Saint Germaina, ki se naj ne bi staral, je ali je bil neizmerno bogat in je o sebi trdil, da je tudiral v piramidah in da sem in tja poiva v Himalaji. Potem smo sledili raziskovanju Ernsta Muldaeva o bitjih v samadhi-stanju (Atlanti in drugi), ki lahko z mojo svojih misli presnovni proces zmanjajo na ni in se zato ne starajo. Nato smo brali o sumerskih spisih na glinenih tablicah in o Anunakih, ki so po sumerskem epu o stvarjenju genetsko posegli v razvoj na zemlji. Uili so novo ustvarjenega tipa loveka o moi misli in ko so pred tisoletji spet izginili, so pustili na zemlji naprave, s katerimi se lahko z njimi stopi v stik, kot tudi dokumentacijo, ki poroa o njih in o smislu stvarstva. Isto izvemo tudi iz spisov, ki so jih nali tempeljski vitezi v Jeruzalemu leta 1114, staro vedenje iz asa Atlantide, ki ravno tako loveka pouuje o smislu stvarjenja- zakonu resonance in dejstvo, da lovek ni smo del stvarstva, temve tudi del boje enote, ki jo imenujemo stvarnik, in je soodgovoren za vse, kar dela. Nostradamus je oitno imel dostop do skrivnega vedenja templjarjev, vsaj kar zadeva prihodnosti lovetva. V svojih prerokbah je uil, da je vse mono spremeniti- tudi prihodnost loveka, e se napoti v drugo smer po principu "kar sejem o, bomo tudi eli." e danes sejemo nekaj drugega, bomo v prihodnosti temu ustrezno tudi eli. Podobno velja za Leonarda da Vinci-ja, ki je tudi posedoval vedenje, kajti v tistem asu ni obstajalo ni podobnega, in to se - e na podlagi njegovega vedenja o sveti geometriji - mono pokriva s spoznanji templjarjev iz spisov o Atlantidi. Dotaknili smo se iluminatov, ki so se vrinili med prostozidarje visoke stopnje, ki so ravno tako imeli vedenje Atlantov, ki so jim ga posredovali templjarji. In Iluminati so takoj zaeli uporabljali zakone o duhovnem manifestiranju, da bi imeli stalno pred omi njihov cilj -novi svetovni red. Uporabljajo isto vedenje vendar pa za nasprotni cilj. Potem so nas navduili ne samo medialni, temve tudi kitajski super-otroci, ki so s svojimi monimi telekinetinimi oziroma miselnimi silami sposobni stvari materializirati ali pa dematerializirati (da stvari izginejo). In na zadnje imamo e dobri stari Placebo-efekt, ki postavi nae potovanje skozi as in po vesolju zopet nazaj na tla.

l.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Vsi ti povedani primeri imajo nekaj skupnega:

Z mojo naih misli lahko doseemo vse to, kar si elimo - eprav se nam v tem hipu zdi e tako
neverjetno.

Vsi primeri, ki smo si jih v knjigi ogledali, nam pojasnjujejo eno:

125

Duh obvladuje materijo!


Vse, kar imamo danes okoli sebe, stroji, hie, v katerih ivimo, nae obleke, ta knjiga -je bilo enkrat najprej misel, ki se je potem konno spremenila v dejanje in prispela do trdnosnovne materije. Vse na svetu, kar je bilo ustvarjenega od loveka- brez vsakrne izjeme- je bilo najprej ustvarjalna misel loveka.

Seveda tudi vsa krama, ki nas obdaja - "moderna' umetnost, filmi groze, prsni implantati. ..
Misel je vzrok vse biti in izvor vse resninosti. Vse, kar se nahaja v naem ivljenju, je bilo sproeno z naimi mislimi, z naimi eljami kot tudi naimi bojaznimi po zakonu o resonanci, kajti enako privlai enako. Vsaka misel izdela v kozminem duhovnem polju (Akaki kroniki) obliko, ki se potem, glede na to kako mono jo hranimo, tem hitreje manifestira v resninosti. To je zakon. In ta oblika misli se nahaja v kozminem duhovnem polju tako dolgo, dokler ni v naem ivljenju primerne situacije, v kateri se ta lahko manifestira. To gre lahko zelo hitro, toda lahko pa se zgodi tudi ele v naslednjem ivljenju. To je spet odvisno od nae karme in drugih misli v naem ivljenju. Zdaj se postavlja vpraanje: e smo povzroitelji naih zdajnjih ivljenjskih okoliin, prijetnih kot tudi neprijetnih - kako lahko zdaj na novo oblikujemo nao prihodnost? To gre z zavestnim manifestiranjem. Zavestnim zato, ker so pri veini ljudi nastale zdajnje okoliine nezavedno. Zane se tako, da partner zane govoriti: "Tega ne morem ve posluati!", in potem se udi, da nekaj let zatem, potem ko je ta stavek izgovoril s polnim preprianjem najmanj enkrat na dan, rabi sluni aparat. S tem je zdaj konec! Zdaj hoemo ustvarjati dobro in prav. Nae ivljenje hoemo razvrstiti na novo in ustvariti najbolje mone ivljenjske okoliine. Pri manifestiranju je pomembno, da zares v to verjamemo, torej da smo prepriani v to. Vzemimo e enkrat' primer hoje po erjavici. e je udeleenec preprian, da bo zdrav priel prek erjavice, tako tudi bo. e pa zane dvomiti: "No ja, ne vem, mogoe pa le ne bi el, mogoe se bom opekel ...",potem se bo ta oseba dejansko opekla. Isto je pri placebo-efektu. e damo pacientu sladkorno pilulo, o kateri je preprian, da vsebuje substanco, ki mu bo pomagala, tako tudi bo. e pa zdravnik pojasni pacientu, da je to samo sladkor, potem pacient ni ve ne verjame v to in tudi pilula ne uinkuje. Je logino, mar ne? Kajti negativna misel - misel dvoma - nevtralizira pozitivno misel. Zato se mora pozitivna misel o elji, ki jo elimo uresniiti, formulirati iz takega preprianja, da nam sploh ne pride na misel, da se ne bi uresniila Priporoljivo je, da ko smo e enkrat izrazili (manifestirali) eljo, da o njej ne govorimo z nikomer. Kajti dvom druge osebe lahko spet unii nao predstavo o elji. Zato je zelo pomembno, da cilji, kijih elimo manifestirati, niso postavljeni previsoko. Morajo biti e verjetni tudi nam samim. e si na primer elim, da bi kot preprost delavec v nekaj letih postal vodja velikega koncerna, v to e sam zares ne verjamem. e pa si elim, da bom kmalu vodja oddelka ali pa da bom v dejavnosti, ki jo izvajam, postal samostojen, nam to naa notranjost lahko potrdi in verjetnost, da se bo to tudi izpolnilo, mono raste. Zakaj? Ker v to verjamem.
Kar zadeva realizacijo naih ciljev, moramo dobro posluati znotraj samega sebe. Nae srce, torej boanski aspekt v nas, pozna namre prvotni nart ivljenja, osebno matrico in e so oboje sklada, potem bomo dosegli vsak ivljenjski cilj.

126

SI LAHKO PREDSTAVLJATE, DA BI BILI NEIZMERNO BOGATI?


Pri tej celi zadevi elje je pomembno tudi, da si lahko izid predstavljamo slikovno -to se imenuje vizualizacija - na primer se usedemo v nov avto in se pri tem poutimo udovito; ali pa stojimo pred lastno tovarno, odpremo vrata in pozdravimo sodelavce; ali pa pri pogledu na lastni banni raun, ki kae veliko tevilk; ali pa konno zdrav ali zvijajo lico ... Predstavljajmo si samega sebe v eleni situaciji in pri tem obutimo, kako bi se poutili, e bi tako bilo. Tako se misel in tudi elja okrepi. Da bi okrepili predstavno mo, je lahko v veliko podporo tudi prakticiranje avtogenega treninga ali meditacije, ker s tem lahko vadimo zavestno odvijati slike in scene pred notranjim oesom.

Pri manifestiranju bodimo iskreni do sebe. e sami ne verjamemo v to, nastanejo samo polovine stvari. Dvom unii vse. elimo si samo to, o emur zares verjamemo, da bomo s tem znali ravnati. Verjamemo, da bomo od danes na jutri nenadoma imeli na naem bannem raunu milijone? Ne, ne zares. Vendar verjamemo v dvojno plao? To je e bolj mogoe, na primer z napredovanjem v slubi ali z udelebo v obliki provizije za neko idejo, ki smo jo izpeljali v nai slubi ... In ugotovili bomo: Ko se uresniijo prve majhne elje, bomo pogumneji. Po naelu: "Hej, e se je izlo to z delovnim mestom, potem si lahko opogumim za veji cilj." Tu ni postavljenih nobenih meja- glej nae iluminirane prijatelje, katerim je svet ravno zadosti dober! Toda dajmo vesolju ali kozminemu duhovnemu polju monost, da eljo izpolni tako, kot je najprimerneje. Ne blokirajmo se. "Hoem veliko denarja, vendar naj bo to dobitek na lotu, ali bogat mo ali izum, ki ga trim," si formulacije, ki jih je treba malo popraviti. Od kod naj vemo, da lahko na moj banni raun pridejo velike vsote samo z dobikom na lotu? Mogoe bomo nekega dne na poti v supermarket reili ivljenje stari gospe, ki je padla na cesti, in nam ta v oporoki zapusti -ker ni drugih dediev - veliko premoenje. Potem ne bi bila prava naa prejnja formulacija. Opazite, kam ciljam? Boje poti so udovite in mi si naj ne bi sami sebi metali kamne pod noge na nao pot s tako omejenimi eljami. Toda k temu e pridemo ... Manifestiranje in slikovna predstavitev je v veliko pomo lahko tudi pri osebnih oziroma lovekih konfliktih. Tako si lahko predstavljamo, -kar se zdi e teje izpeljati v realnosti - da naega sovranika ali nasprotnika v mislih objamemo in mu odpustimo spor ali nekaj nepravinega. Ugotovili bomo, kako se v par sekundah v nas spremeni energija, kako priteka v nae srce drugaen obutek. Z manifestiranjem se ukvarjam zdaj e najmanj petnajst let, poznam veliko knjig na temo ivljenjskega svetovanja in ustvarjanja novih ivljenjskih okoliin in sem moral vedno znova ugotoviti, da je nain formulacije tisti, ki veinoma blokira cel projekt. Na primer neko dekle si eli poroiti se z mladim fantom po imenu Heinz in prosi ljubega boga, da naj vendarle to omogoi. Mati pa niti malo ne mara Heinza in poroki nasprotuje, zato prosi boga, da naj za vse na svetu preprei poroko. Kaj napravi zdaj ljubi bog? Domnevamo, da obema da prav in izpolni elje obeh. In kaj se zgodi? Poroita se, vendar pa se ez pol leta spet loita Obema sta bili elji izpolnjeni. Kaj je bilo napano pri obliki elja? e v samem zaetku je bila omejena na isto doloeno osebo. Kako bi lahko obe izrazili eljo? Tako da bi mogoe prosili: "Ljubi bog, naj najdem (oziroma moja hi) zame najboljega moa." Obstaja na tisoe variant, kako lahko nepopolno ustvarjamo, na primer: "Rad bi novega Ferrarija, eno s svetlimi lasmi in velikimi ...,moa z veliko denarja in hio v topli deeli, hio z verando in pogledom na morje ..."

127

K takim eljam vam ne bi svetoval in tudi nisem odgovoren za to, e si nekaj takega elite. Kaj ti pri eljah in manifestiranju je pomembno vedeti, da se elja tudi izpolni - kadarkoli in tudi, e naj nas ne bi osreila. Na to kae star izrek, ki pravi: "Bodi pozoren, kaj prosi, kajti lahko se ti izpolni!" ali s humorjem: "Gospod, obvaruj me pred izpolnitvijo mojih elja!" Mogoe bomo dobili naega Ferrarija, vendar pa se lahko z njim zaletimo v drevo in epam o potem celo ivljenje, ker smo prej vozili le avto znamke Golf Diesel in se nismo nauili voziti s tem "orojem", ali pa se nas od tega dne izogibajo sosedje, ker menijo, da hlepimo za veliino ... Ali pa dobimo partnerja z vsemi podrobnostmi, ki smo jih eleli, s hio v paniji in veliko denarja. Tod mogoe preve pije, skae ez plot ali dela vse noi, da bi si zasluil svoj denar... Vidimo, da sploh ni tako preprosto, da si nekaj elimo in predstavljamo. Lahko bi bilo celo nevarno

NAJBOLJA POT DO USPEHA


Zaradi tega bi rad, da ustvarjate popolno kot je le mogoe, in zato vam rad posredujem to, kar sem se nauil od Saint Germaina: Napravimo tabelo, tako imenovano "ribjo srt, kot jo vidite na naslednji strani. Na levo, nasprotno stran napiimo vse to, kar bi radi na nas samih in v naem ivljenju spremenili, na primer frizura, stil oblaenja; ki ga nosimo e deset let, delovno mesto, naega partnerja; sosede, druino, ki vsako nedeljo zjutraj, ko se hoemo naspati, zvoni na vratih; ali mogoe na stari avto ali dejstvo, da premalo zasluimo. Potem so tu e notranje okoliine, s katerimi nismo zadovoljni: da smo na primer preve bojei ali preve vzkipljivi. Mogoe se prehitro vdamo ali smo preve pesimistini. Mogoe nas moti, da ne moremo zaupati. In potem je tu e tema o zdravju ... Zdaj gremo en korak globlje. Med pisanjem se vpraamo, zakaj smo pravzaprav bolni in ugotovimo, da na problem boleine v elodcu nastopi le pri delu, ker se tam ne poutimo dobro ali pa se dobro ne razumemo s efom. Ali pa je prepir v partnerstvu, ki nam tare zadnje ivce, ki nam povzroa migrene ali pa zapademo v depresijo. Napravimo enkrat to in se pri tem opazujmo. Preprian sem, da mi vsi tono vemo, zakaj imamo eno ali drugo boleino ali bolezen. Bodisi je prepir z nekom- konflikt- bodisi manjkajoa sposobnost uveljavljanja samega sebe ... To pomeni, da vemo, e bi imeli drugega efa ali pa e nam ne bi bilo treba ni ve opravljali doloenega dela, ki nas tako in tako nervira, bi bilo tudi nae zdravje spet dobro. Zveni to pametno? Torej, to misel takoj napiemo na desni, pozitivni strani: "Drugo delo - mogoe samostojno z dejavnostjo, ki me bo veselila in seje e zdaj veselim, ko zjutraj vstanem". Na pozitivni strani pridejo vse stvari, ki jih imamo na nas radi in ki jih znamo in obvladujemo ter so nam v veselje: Smo nadarjeni za rono delo ali za glasbo- igramo mogoe celo kaken intrument; imamo na splono radi raunalnike; smo navduen portnik, radi imamo sve zrak, gore,

morje, radi se potapljamo, smo nadarjeni za govore, radi stojimo pred drugimi ljudmi in jim govorimo, ali pa smo zadrani in delamo raje sami in v tiini (kot pisatelj na primer), delamo intenzivneje in predvsem bolje sami kot v skupini ... In tako polagoma nastaja slika o nas samih, ki jo moramo gledati in vedno znova in dlje opazovati .

128

In e veliko ve

129

Vzemimo en primer, da bi vam pokazal, kako bi lahko ravnali: Mister X Mister je posebne, je nadarjen za rone spretnosti, se dobro znajde z ljudmi vseh barv, rad govori in je rad v srediu pozornosti, ko gre med ljudi. Rad vozi avto in leti, na splono rad potuje. Hia mu ni pomembna, lahko je tudi najemniko stanovanje. Doma kuhati ravno ne mara, raji gre ven jest, ljubi lepoto, enske ravno tako, kot tudi opremljanje njegovih tirih prostorov ali oblikovanje njegovih oblail. Ne mara igrati v ansamblu. Pesmi celo sam komponira. Na splono je rad prost. Nikjer ni lan, pri nobenem portnem ali drugem drutvu in ne ozira se na druge. Poglejmo, kaj bi lahko takemu loveku svetovali. Predstavljajte si sami, da ste terapevt in da pride k vam nekdo s takimi lastnostmi in ie nasvet, kaj bi lahko poklicno poel. Jaz osebno bi mu svetoval samostojno delo - bodisi popolnoma samostojno ali pa delovati v okviru neke firme, na primer kot zastopnik. Prodaja izdelek in je z avtom njegove firme vedno na poti, mogoe tudi z letalom v Azijo, da bi tam deloval za izdelek. Mogoe bi lahko postal tudi pilot ali glasbenik, odvisno od tega, kako dobro igra. Mogoe dela pol dneva v samostojni dejavnosti, zveer pa nastopa z njegovo kitaro? Mogoe pa lahko celo dela kot animator na kakni luksuzni ladji? Kot vidite, je veliko razlinih smeri, v katere se lahko napoti. Veliko asa prebijte s tem delom- mogoe nekaj dni. Saint Germain mi je svetoval tri dni - v tiini, da bi tako zagotovo priel do jasnega izida. Jasen izid je zelo pomemben, kajti e bi nekega dne sreali vilo, potem moramo vedeti, kaj si elimo. Zato je tu pomembno, da zares pridemo do prave izbire. Kajti e elja ni jasno formulirana, potem vila ne more- razen da si puli dolge lase - niesar storiti. e elja ni dovolj jasna, potem se ne more priakovano izpolniti. In predvsem se ne smemo bati napisati naih skrivnih in najbolj intimnih elja, etudi so e tako povezane s ustvi. Smemo tudi napisati, da sploh ne elimo ve delati in samo potovati- ali pa napraviti na hobi za poklic (na primer glasbo), kar drugi ljudje ne bi imeli brezpogojno za" delo". Ta stvar deluje udovito. Nesmiselne so elje, ki zadovoljujejo samo na ego in nam dajo to, kar MI hoemo. Pa vedno vemo, kaj je za nas najbolje? Na to bi lahko odgovoril z ve primeri iz mojega ivljenja Sam sem si veliko elel in sem tudi vse dobil - od norih avtomobilov in doloenih ensk, ki sem jih brezpogojno hotel imeti, veliko denarja in potovanja v najbolj oddaljene deele ... Vendar pa me vse to ni nikoli resnino osreilo. Zato me je Saint Germain nauil e druganega naina manifestiranja.

V tej knjigi smo izvedeli, da smo boja bitja, ki so sprejela bojo nalogo na zemlji in se ne bi rada zadovoljila samo z zunanjostjo, temve hoejo priti k jedru stvari, hoejo k bistvenemu - " tvoja volja naj se zgodi ", volja boga v nas. Zato tu odkrivam pot, pot elje, ki ne slui naemu egu, nai iritvi moi in kopienju lastnitva, naemu imetju, temve za dosego naega ivljenjskega cilja, nae biti. Pomembno je, da formuliramo tako, da nam lahko vesolje posreduje najbolje od najboljega za nao duo. In to gre tako: Formuliramo vedno samo v sedanjosti, tako kot bi cilj e imeli. Torej ne:"Kmalu bom imel pri meni ljubko eno ...", temve:"Pri menije ljubka ena." Pri tem, upam, da sliim va ugovor, da to ni dobro formulirano. Pravilno! Bolja formulacija bi bila: "Pri meni je ena, ki mi najbolj ustreza." Vendar tuje spet ego. e bolje: "Pri meni je ena in sva neskonno srena." "Imam poklic, ki mi najbolj ustreza, ki me najbolj veseli in s katerim zasluim najve denarja." "Uspeen sem, kolikor je najve mono, ker delam zdaj to, kar me veseli in izpolnjuje." "Stanujem v stanovanju, ki mi najbolj ustreza. Stanujem v stanovanju,kjer mi gre najbolje in v katerem se tudi najbolje poutim ... " "ivim v trajnem izobilju. " "Vozim avto, ki mi pripada." "V ivljenje privlaim le to, kar ustreza moji ivljenjski nalogi." "V ivljenje privlaim le to, kar slui moji srei ali mojemu zdravju. " "Vedno bolj si upam storiti to, kar vsakokrat utim." "Sem vedno bolj pogumen, da se predam mojim idejam, mojemu partnerju, ki mojim otrokom, moji najljubi dejavnosti ... (srce namesto glave)

130

Pri takih formulacijah gre komaj kaj lahko narobe, ker nas nai pomoniki v duhovnem svetu vedno podpirajo in vedo, kako je v tem trenutku v nai denarnici ali e smo pred spremembo poklica in s tem vezanega stanovanja, ker gre firma v steaj ...

Formulirajmo vedno tako, da se lahko najbolje mono izpolni, da je odprto navzgor brez majhnih priakovanj, drugae so pred izpolnitvijo e pouni ovinki.
In zdaj vam bom izdal skrivnost najmogonejih ljudi na tem planetu: Manifestirajo tono po tem vzorcu - veina manj kot je nazadnje opisano po najvijem principu, temve je bolj prikrojeno za njihovo lastno mo in njihov ego. Toda tono tako delajo bodisi roni kriarju, prostozidarju, templjarju, magiji (rni in beli) - pravzaprav vsi uspeno bogati.

Princip manifestiranja vedno enak, samo elje tistih, ki manifestirajo, so razline.

Razlika med svetlo in temno stranjo- da ne bi tu uporabljali pojmov dobri in hudobni je ta, da ima temna stran jasen cilj - na primer vladanje svetu in globalno kontrolo. To je isto jasen cilj, obstaja jasno strukturirana pot do tam (glej dokumente bavarskih iluminatov). To je pot glave in je zaradi tega za te laje predstavljiva kot pa nejasna formulacija nekega ezoterika, ki ie razsvetljenje, o katerem niti sam ne ve natanno, kako bi to sploh lahko izgledalo. Kajti to je pot srca in "ustev". In ustva se pa pogosto zelo teko izrazijo z besedami in zato niso tako jasna. Ali sem se jasno izrazil? Nekateri imajo popolnoma jasen cilj pred omi in zato se bo ta tudi jasno izoblikoval. Ko pa se hoe lovek zavzemati za dobre namene in projekte, torej vse, kar"uti, daje pravilno, mu veinoma manjka koncept in jasna predstava, kako priti do cilja. Ego-sile (iluminati) znajo "pravilno" ravnati s svojo mojo. Vedo, po katerih principih morajo delati in na kaj morajo paziti pri manifestiranju, ker se jim ni treba ozirati na ni. Se tudi mi tako zavedamo svojega cilja, vemo isto natanno, kaj hoemo? Kaj eli mae srce in kaj' glava? e lahko jasno doloimo, kaj si elimo v tem ivljenju, kaj je na cilj, potem se lahko tudi izpolni. e pa nimamo natannega, jasno doloenega cilja, potem ne more iz tega nastati ni jasnega. Ali pa pridobimo jasnost ele s trpljenjem. In spet vidim pred seboj vilo, ki si ruva zlate lase, ker oseba, ki ji hoe izpolniti eljo, e ne ve tono, kaj sploh hoe.

Torej moramo napraviti domae naloge. To na sreo ne traja zelo dolgo, najve par dni. Vendar pa bodo to postali najpomembneji dnevi naega ivljenja, kajti zavedali se bomo samega sebe in hkrati odkrili v nas nao boanskost- ko bomo zaeli ustvarjati!

131

BOG JE PRECEJ DOBER!


Vrnimo se spet k naemu "velikemu"bogu - nadefu. Mogoe se zdaj spraujete oziroma ne veste, kako bi odslej ravnali z bogom, kajti verjeli ste v boga, zdaj sem vas pa popolnoma zmeal. Odkar pomnimo, zemljani slutijo, da mora obstajati nekaj mogonega nezemeljskega in so mu dajali razlina imena: Wotan, Vishu, Ra, Jahve, Adonai, Alah, Jehova, Zeus, Teus, Helios, Aton, Manitou in ve sto e - in vsi so mokega spola. To pa ne more biti, kajti "bog'je ista ljubezen in to ustreza prej boginji materi. Vendar v teh najvijih svetlobnih sferah ali dimenzijah ni nobene dvojnosti ve, samo brezspolna enota, kot razumemo Vse je Bog ali pa JAZ SEM-sedanjost. Ne samo po Jezusovem nauku nosimo v sebi "boga', to pomeni, da ima vsak inkarniranec kot dedi (otrok "oeta') v sebi boji aspekt, podobo enako boji. Ta boja pra-enota nima telesa in ust, vendar govori (Marcos). Bog govori v nas- prej se noben prerok ali "boji sin" ni upal priznati tega, toda danes se lahko vsak "pogovarja z bogom".
Tu bi spet rad, da spregovori nekaj otrok, ker veliko bolje to povedo kot pa jaz. Petnajstletna US- Amerianka Stef je rasla na deeli in jo je mati oznaila za indigo otroka. Na v oli postavljeno vpraanje, kako si otroci predstavljajo nebesa, je petnajstletnica S t e f odgovorila materi: "Nebesa je drug izraz za kraj, ki pride za tem tukaj, vendar pa je tudi beseda e vedno omejujoa." Naprej je pojasnila: "Bog ni prenehal s stvarjenjem- vesolje se spreminja. Dela ljudi in stvari tako, da se ga uijo ljubiti." In o predvidenju je menila: "Bog ne ve, kaj bomo napravili. Zgradil te je z ljubeznijo in njegovim vedenjem-Napravi to, za kar meni, da je pravilno. Ima usodo, toda ali jo hoe? e nekoga udari, tega zate ne nartuje bog; to je tvoja izbira, bog je imel eno misel - ustvaril je loveka in lovetvo poskua dojeti to misel. Jaz sem zdaj misel in jaz sem zdaj lovek. Me sva obe (mati in hi) del boga in stvarstva. Jaz sem stvarnik in stvarstvo." Marcos, stareji brat Flavia, je kot triletnik opisal njegovi materi naslednja spoznanja o bogu: "Vasih vem, kaj misli, toda e prej, kaj uti. Ve, mama, ko me je bog v nebesih sestavili, mi je rekel: Tebi ostane moj spomin in meni pa tvoj smehljaj. 'In jaz se spominjam boga; vem, kako izgleda boja hia. Vem, da prihajamo iz boje hie in se po smrti vrnemo spet k bogu. Bog mi je povedal e druge stvari, ki sem jih pozabil; o teh vem le ponoi, ko spim. Lahko vidim z zaprtimi omi. Vidim boga; toda bog nima telesa, nima ust, toda govori. On je v vseh stvareh, tudi v jedeh in v zraku. Bog biva v ljudeh, tudi v tatovih, eprav so hudobni. Hudobni so, ker ne vedo, da imajo boga v sebi, ga ne utijo. In v ivalih je tudi bog." In njegov brat Flavio je opisal v starosti estih let: " Iz veliko usod se konno oblikuje ena sama usoda; usoda lovetva. Bog nima asa; je zunaj asa. Vse, kar je v asu, se enkrat zane in enkrat kona. as je zato tu, da se eno bitje lahko rodi, raste in umre, da pretee ta celi proces. Bog je in spet ne, en proces. On je to, kar povzroi proces ivljenja ..

Zdaj ne bodo've potrebne religije, ker bo vsak nael boga v svoji notranjosti."
Rad bi objavil e to, kar ima povedati jasnovidni Arian o "bogu". In to se popolnoma razlikuje od tega, kar sem sicer tako slial. Dobro se drite: "Skoraj vse religije, razen ene kot vem, imajo strahospotovanje pred najvijim bitjem, se bojijo, padejo na kolena pred njim, prosijo in prosjaijo pri tem bitju, da jim pomaga tu in tam, da jim odpusti ... V dveh religijah najdemo celo kaznovalnega boga, ki enega polje v nebesa, drugega pa v pekel. Te religije ponino prosijo, moledujejo Boga, gospoda, vsemogonega, pri emur sklanjajo glave. Moje ljudstvo se ne boji stvarnika- imenujemo ga pra-oe. In ta "bog naj ostanemo pri tem pojmu, je ljubei bog, vesel, ki mu je ve, e gre dobro njegovim otrokom. In je tudi ponosen bog, ponosen je na svojo stvaritev in ustvarjena bitja - njegove otroke. Bog noe, da njegova ustvarjena bitja- njegovi otroci- kleijo pred njim. Na boga moramo gledati kot na stare, na oeta in mater. Ali stari elijo, da njihovi otroci pred njimi padejo na kolena, jih astijo ali celo javkajo? Zagotovo ne! Vsak star poskua dati otroku najbolje, kar lahko. Stari poskuajo vse to, kar so se skozi leta nauili na svojih ivljenjskih izkunjah, posredovati naprej svojim otrokom, poskuajo jih obvarovati pred slabimi izkunjami s tem, ko jim pripovedujejo iz svojega ivljenja. Stari reejo: 'Stoj pokonci in poglej me v oi. elim biti ponosen/na nate. '

132

Zaradi tega imajo moji ljudje na naem planetu pomembno naelo: Naih glav ne sklanjamo pred bogom, ker nas bog eli videti pokonne, potene in pogumne. Zato tudi nikoli ne sklanjam o glav pred sovranikom ali drugo religijo- tudi jaz ne. Bog eli imeti pred seboj pokonna bitja, ki znajo prevzeti odgovornost za svoja lastna dejanja. Bog eli biti ponosen na svojo stvaritev in je lahko ponosen, e jo vidi, da je 'dobra'. Seveda ima bog rad tudi ibke, tako kot imajo tudi stari radi svojega ibkega otroka. Tem bolj pa se veseli tistega, ki se postavi pred svojo lastno nalogo in jo sprejme, pogumno preizkusi, tvega in se nastavi ivljenju. Bog je bitje polno ljubezni, bitje polno veselja, ki je udeleen v ivljenju, ki se zanima za vse izkunje vseh bitij in se veseli nad pionirji, nad ljudmi, ki sami postanejo zavestni samega sebe, ki so sami zaeli ustvarjati, in z veselo radovednostjo opazuje, kako bodo ustvarjali in koliko so se nauili. Ali si ne more predstavljati, daje bogu sasoma tudi dovolj, da ga ljudje stalno samo prosijo in malikujejo? Ali si lahko predstavlja, da ree bogu: 'Poglej sem, kaj sem vse naredil v mojem ivljenju. Ali si ponosen name?' Tako kot bi otrok rekel oetu, e je kaj skupaj sestavil" Bog ne eli, da bi se ga njegovi otroci bali, ker za to ni nobenega razloga. Bog ljubi svojo stvaritev in ljubi ljudi. In eli biti tudi ljubljen, tako kot stari elijo, da jih imajo njihovi otroci radi.

..

Skrajno zanimivo, mar ne? Tako so si boga predstavljali tudi nai predniki (preden so bili ''pokristjanjeni"). e pomislim na marsikatero versko trumo, ki se plazi pred stvarnikom, glasno tarna in jadikuje- alostno, toda resnino ... Zelo intenzivno gre tudi naprej, zato pustimo nae misli malo kroiti, da bi potem

lahko hitro vignile kot sokol na svoj plen.

SUPER SVET- PRAVZAPRAV ...


Hura, sam ustvarjam!

Razlika med iskalcem in najditeljem v tem, da iskalec nekomu sledi, zakonu, guruju, veri, ideologiji ..., medtem ko najditelj pie sam svoje zakone in nekega dne tudi vodi. On sam odloa, e bo pozimi zmrzoval ali pa si bo na areem oglju opekel stopala. On odloa, katera hrana mu kodi in v kateri pijai je boanski duh -ker on tako eli. To je vzpon od ustvarjenega do samostojnega stvaritelja. In naa naloga je, da se na tej zemlji uimo sami ustvarjati in da lahko s pomojo preprianja prestavljamo celo gore (s tem ne mislim smo majhnega hribka snega pred hio ...). Mi odloamo, e nam bo nekaj kodovalo, in mi odloamo, kaj nam dobro dene. Mi smo del stvarnika in smo opremljeni z vsem, kar ima tudi bog - samo v manjem obsegu; vsakokrat v takem obsegu, kot ga lahko dojamemo. Vendar lastnosti so iste. Tako kot ima majkena vodna kapljica enake lastnosti kot velikanski ocean. In mi smo tu na zemlji, da se zavedamo tudi tega, da smo del stvarnika in da smo vsak dan sposobni ustvarjati. Zato pozabimo vse, kar smo kdaj brali in sliali ali pa so nas uili. Poglobimo se vase in se vpraajmo, kaj hoemo, kaj nam pravi naa intuicija. Potem se vpraajmo, e si sploh upamo stremeti k temu cilju. In e v nas zazveni ja, potem pojdimo proti mu cilju. Cilj bomo dosegli, e smo v to prepriani (e v to trdno verjamemo). Nobenemu drugemu loveku ni treba v to verjeti. Ravno tako kot tudi nihe ni verjel, da bo Bill Gates, ko je e programiral raunalnike, nekega dne postal eden izmed najbogatejih ljudi na svetu. Ves potencial je v nas samih! Vse je poloeno v nas, obstaja seme. as je, da mu prilijemo vodo, da bo vzklilo in raslo! In kaj je odgovoril Bill Gates, ko so ga vpraali o viru njegovega uspeha: Delaj to, kar ti je v veselje! To me iluminira (razsvetljuje)!

133

Vrnimo se e zadnjikrat k naim najbogatejim druinam: Vseeno kakne cilje zastopajo, bodisi nebeke (srno usmerjene) ali pa diaboline (razumsko orientirane) eno stvar jim je treba priznati in sicer da svoj razum namensko uporabljajo. Tudi vi menite tako? Preprosto je tako. Razlika med temi osebami in veino prebivalcev sveta je v tem, da imajo te osebe jasno doloen cilj. lluminat ne verjame samo, da zmore, on to ve in tudi dela. In to velja tudi za modrece vseh asov. Ravno v tem pa je odloujoa razlika glede na dananje ezoterike in tako imenovane bele magijce - ti nimajo jasnega cilja. Sicer poznajo kozmine zakone, vendar pa imajo s temi na zemlji probleme. Pogosto si zadajo razsvetlitev kot visok cilj, vendar pa molijo, ko jih vpraam, e to lahko definirajo. Nihe namre ne ve, kako se uti razsvetlitev ali pa kako se jo dosee. Tisti, ki so kdaj lahko dosegli stanje razsvetlitve, molijo ali pa ga ne morejo dejansko opisati, ravno tako, kot iluminat ne more opisati obutka moi ali pa mati herki obutka zaljubljenosti. Torej, e se dejansko ne moremo odloiti, kaj bi si v naem ivljenju eleli- kaj ima prednost- bi za preprost zaetek ponudil naslednje: Usedimo se in napiimo, da smo pripravljeni sprejeti nao ivljenjsko nalogo in potem pod tem: Odpiram se vsemu, kar mi pripada in najde pot k meni, pri emur najraje delam to, kar najbolje znam in kar mi je v najveje veselje. Denarja je vedno dovolj. Z menoj je partner, s katerim sem sreen in ki mi najbolj ustreza. Datum, podpis, pripnemo nekam na steno (kjer ne vidi vsak) in se zahvalimo, da zdaj korakoma prihaja do nas. In potem strpno gledamo, kaj se godi. In ko se to enkrat izpolni, smo sreni. Ko smo sreni, se mono povea tudi verjetnost, da nekega dne doseemo stanje sredine, miru, harmonije, izpopolnjenosti in mono tudi razsvetlitve. Nisem e namre slial, da bi. depresiven ali pa agresiven lovek spoznal stanje podobno razsvetlitvi. Vendar pa ne zanimo z razsvetlitvijo, temve z majhnimi stvarmi, ki obstajajo zdaj v ivljenju in sej ih lahko dosee. al, veliko pa se zaradi pa vedno znova ugotavljam. - na primer pred kratkim med mojim bivanjem v Indiji - da ljudi z zahoda sledi indijskemu guruju ali pa dnevno meditirajo v upanju na razsvetlitev. Ti izogibajo telesnemu delu, imajo se za pristne, so nedisciplinirani, neurejeni in deloma njihovega fanatizma tudi neprijazni in malomarni.

Vendar pa nismo rojeni v zahodnem svetu, da bi potem hodili v Indijo in zbeali pred izzivi tega sveta imenujmo ga mirno svet Luciferja. e pa raziskujemo v tej smeri (finosnovni), se pogosto izkae, da s o b i l e r a v n o te d u e p r e j i n k a r n i r a n e v azijskem prostoru in so ivele zelo asketsko. Potem so se odloile, da je as dozorel, da se spet enkrat inkarnirajo na zahodu, da bi videle, kako dale je dejansko z disciplino in e se lahko zoperstavijo skunjavam. Seveda vlee te due potem nazaj v e znane kraje. Kje pa akajo na njih prave naloge? Kako gledate vi na to? Ali imam prav?

Formulacijo, da je vedno dovolj denarja, sem postavil zavestno. Veste zakaj? Ker e imamo vedno dovolj denarja, imamo ve asa, ker manj delamo ali imamo manj skrbi. Zdaj imamo as za potovanja ali branje ali pa se udejstvovati kot izumitelj. In tako se bomo hitreje razvili v nao osebno individualnost, nali svojo vrednoto, svojo samozavest in hkrati tudi boji aspekt v nas.

))Denar je sveta vladar!,je star izrek, ki ima v sebi veliko resnice. Vse v ivljenju je nekako vedno povezano z denarjem. Pri tem je pomembno, kakno stalie smo zavzeli do tega. Vsak vidi denar z druganimi omi Nekdo ga ima za nujno zlo, drugi ga lovi, eden je zapravljivec, naslednji pa nosi kotski kilt. Za nekatere je denar hudiev in drugi pa vse, kar pride, zapravi. So ljudje, ki imajo za denar spretno roko in tudi taki, ki sploh ne znajo ravnati z njim- Denarne zadeve ima moja ena ... , pravijo. Vpraajmo se: smo obsedeni z njim, ljubitelji ali ga zaniujemo?

134

Le malo ljudi se zaveda, da je od njihovega stalia do denarja odvisno, koliko ga imajo. Upotevajo kozmine zakone smo ugotovili, da vse v ivljenju povzroimo sami - tudi nae bogastvo ali pomanjkanje denarja. Tako kot se nae bolezni zanejo v nai dui- v naih mislih, tako je tudi z denarjem. Denarni problemi nastanejo v glavi in le tam se lahko tudi reijo. Stalno pomanjkanje denarja zato najvekrat ni nesreni sluaj, temve rezultat napanega programiranja in napanega stalia do denarja - veinoma e od otrotva naprej. Kdor je rasel v revnih okoliinah in je moral trdo delati, ima zagotovo drugaen pogled, kot pa nekdo, ki prihaja iz premone druine. Nain vzgoje in ravnanja z denarjem naa podzavest avtomatino sprejme. Tudi tukaj se lahko izpraamo, na novo pregledamo in izberemo najbolje stalie do denarja, kajti to bo oblikovalo nao prihodnost Ravno med duhovno ioimi je vpadljivo dejstvo, da mnogi trpijo pomanjkanje denarja. Kako to? Po eni strani so razumeli kozmine zakone in so medtem postali tudi zdravi in uravnoteeni, vendar pa glede denarja zadeva nekako ne deluje. Denarje nekaj slabega, nekaj umazanega, trdijo nekateri, Je razlog za vse hudo na svetu. e

povemo po resnici, pa je edino zlo denarja v tem, ker ga ni v njihovem lastnem ivljenju. Ali mogoe ni res? Res je, da razline strukture in krogi oblasti denar zlorabljajo, vendar kaj pa ima to opraviti z menoj? V Ruandi so tisoe ljudi poklali z noem. Ali zato ne smem ve uporabljati kuhinjskega noa, da bi si odrezal kos kruha?
Ogromno je ljudi, ki imajo za vse reitev (tudi in predvsem v gostilni) - za lakoto v tretjem svetu, za. vojno na blinjem vzhodu, atomske poskuse Amerianov. Nali so krivce,da ne bi bilo treba pri nas samih niesar ve spreminjati. Najbolje pa je potem e njihovo spoznanje, da bi bogati morali revnim odstopiti nekaj svojega bogastva in da bi bilo potem veliko bolje. Kaj mislite, da bi brezdomec ali narkoman napravil s podarjenim denarjem? K a j je s stan o v alc e m majhnega stanovanja zadaj na dvoriu? Ali bi temu zares pomagali. tako, da bi mu podarili denar? Ali bi te osebe spremenile svoje vedenje, svoj ivljenjski vzorec? Ali jih ni ravno ta njihov omejeni in ovrednoteni ivljenjski vzorec ter svetovni nazor pripeljal v to situacijo? Ali se s podaritvijo denarja res rei njegov lastni problem, ali pa se ga le prestavi na kasneji as?

Mnogo ljudi eli reiti probleme drugih, najraje te celega sveta, pri tem pa niti svojih majhnih problemov ne obvladuje. Denar pokvari znaaj, pravi en rek. Ni mi mar za denar, menijo spet drugi. Nekdo je celo rekel: Denar mi ni pomemben. Jasno, da potem do njega ne more priti ni denarja: ..
Razlog za pomanjkanje denarja je v napanem staliu do denarja. Uitelj za uspeno ivljenje Arthur Lassen je pojasnil: Nikoli ne dajte denarju obutka, da vam ni mar zanj; kajti denarje dal trdno zaprisego, da ostane le pri tistem, ki ga spotuje in ima rad. Kdor lahkomiselno govori o denarju in z njim napano ravna, se naj ne udi, e bo denar naredil okoli njega velik ovinek. Zato svetuje: Spotuj denar, daj denarju obutek neomejene simpatije, potem mu bo v pravo veselje napolniti tvoje epe in tvoj banni raun. Ravnajmo z naim denarjem kot s partnerjem. In ko ob nakupu neesa plaujemo, bi lahko igraje kot en korak pomoi za nao novo denarno zavest oblikovali tako misel: Torej kmalu na svidenje, ljubi denar, in prinesi s seboj tvoje brate in sestre. e mislite, da je to pretirano, imate morda prav. Toda veliko ljudi ima popolnoma zakren odnos do denarja. Pri tem se spomnim ene zgodbe: En moj stric je uspeen svetovalec podjetij in mi je povedal primer njegove znanca Gre za moa, ki je vse ivljenje vareval Na primer, eprav je veliko potoval, je el redko jest, kaj ele, da bi povabil na kosilo svoje prijatelje. Ta mo je ivel, eprav je relativno dobro zasluil, v majhnem stanovanju, kupoval je najcenejo hrano in pijao - na kratko, vareval je, kjer je le mogel. Pri njegovi dejavnosti je bil zelo priden in kot inenir zelo iskan pri podjetjih. Ko so ga spraevali o njegovem varnem nainu ivljenja, je vedno govoril, da varuje za svoja stara leta, da bi imel e kaj od ivljenja. In prilo je, kar je moralo prti: Nekega dne -bil je star okoli 5o -je preko zasebnega

135

stika spoznal finannega svetovalca, kateremu je predal vse svoje privarevano premoenje. In to ne samo njegovo, temve tudi premoenje njegove ivljenjske partnerice in njene matere. Pred prijatelji se je celo hvalil, da je spretno ravnal, ker je svoj denar vloil z vijo rento kot obiajno (ve miljonov DM). Izkazalo pa seje kasneje, da je bil ta svetovalec slepar in dobri mo je izgubil ves svoj denar. Fazit: Zdaj je spet lahko ivel naprej enako kod doslej -revno, ker denarja niti ni cenil niti ga ni uporabil za harmonino oblikovanje ivljenja Nae ivljenjske okoliine so ogledalo naega pogleda na ivljenje. e sem v moji notranjosti urejen, bo tako tudi moje stanovanje, moj avto ali moja hia! Vsako bogastvo in vsak uspeh temelji na dobrih odloitvah in tudi pogumu, da potem te ideje tudi uresniimo. Vse velike osebnosti v zgodovini so uspele s svojimi lastnimi iniciativami. Zato poglejmo, kako bomo mi spremenili nae stalie, da bomo z denarjem iveli v harmoniji. Da bi ga oboevali, bi bilo ravno tako skrajno, kot e bi ga zavrnili. Najdimo zdravo sredino in je ne vrednotimo. Glede vrednotenja. e se ne poutim vredne._p, da bi veliko zasluil, e se malo cenim, mi to kae tudi moja ivljenjska situacija. e imamo cilj - sanje ali eljo - , se ne spraujmo koliko bo to stalo ali pa ne trdimo; da za to nimamo denarja. e smo si zastavili en cilj ali imamo super idejo, na vsak nain stremimo k uresnienju tega. In izkunje so pokazale, da seje na poti k cilju nael tudi denar za realizacijo cilja.

e ste enkrat izgubili denar- mogoe celo veliko denarja -, nam pri tem obup in alost ni ne pomagata. ;Bodimo optimistini in si recimo: Hvala za uno uro, ivljenje. Zdaj elim napraviti na drugaen nain. Govorim Iz lastne izkunje! Vendar se pri tem vpraajmo, kako da nismo opazili in ustrezno reagirali na znake, ki nam jih je ivljenje pokazalo pred tem? Kaj so bili resnini razlogi za finanno izgubo? Ali imam problem s tem, ko ne znam rei ne? Ali pa sem preve- zaupljiv?

Glede tematike denarja in novega programiranja nae podzavesti si sestavimo tabelo. Na eno stran napiimo, kaj menimo, da je v naem dosedanjem staliu kontraproduktivno, stavke kot na primer >>Denar ne dela ljudi srenih ali >>Od bogatih se uimo varevanja. In na pro-strani napiimo, kako nameravamo v prihodnosti ravnati z denarjem in kakno stalie bi radi do tega imeli.
Kdor ima dejansko problem z denarjem, temu priporoam knjigo Denar me dela srenega (avtor Arthur Lassen) ali knjige Petra Kummerja (uitelja uspenega ivljenja). v katerih na nazoren in igriv nain posreduje novo povezavo z denarjem. Arthur Lassen svetuje kot pravilno stalie do ivljenja naslednje: ivim danes, tukaj in zdaj. Moje ivljenje doloajo pozitivne misli in dejanja. Oblikujem moje ivljenje po mojih predstavah in nartih. Vesel sem, ker sem uspeen. Moji uspehi temeljijo na moji vztrajnosti in stanovitnosti, da mislim pozitivno, nartujem ustvarjalno in delujem odlono. Imam ustvarjalno zavest do denarja. Imam fantastien obutek za denar in dobre monosti za zasluek. Za vse v mojem udovitem ivljenju prevzemam odgovornost - za moje misli, za moje besede, za moja dejanja. Stalno izboljujem moje poklicne sposobnosti in veseli me, ko sem dobro pripravljen. Nasproti ljudem vedno nastopam odprto, ne glede na to, kakno pozicijo imajo. Vem, daje vse v mojem ivljenju odvisno od mojega stalia do tega. Gledam naprej in sem odloen, da iz mojega ivljenja naredim najbolje. Pogosto se smehljam in arim med ljudmi, ker vem, da pride nazaj vse, kar poiljam. Zdaj sem v najbolji formi mojega ivljenja.

136

PRINCIP VLEKA
Kaj pa je spet to- princip vleka? Priznam, da se zabavam, ko vas sooam s stvarmi, o katerih do zdaj niste hoteli nikoli sliati. isto preprosto: Obstaja princip pritiska in princip yleka. Skoraj vsi ljudje ivijo po principu pritiska, kar se lahko primerja z voljo ali samovoljo, in tega niti ne opazijo. Pojem princip vleka izhaja pravzaprav s tehninega podroja in sicer od genialnega avstrijskega konstruktorja leteega kronika Viktorja Schaubergerja - predhodnika harmonine (uravnoteene) vodne tehnologije. Schauberger je v naravi opazoval najrazlineje tokove, ki jih je pozneje razvil v mehanske postopke in po njih izdelal stroje. Na primer, opazoval je postrvi, kako skaejo proti renemu toku in celo ve metrov visoko proti slapu. To sploh, znanstveno dokazano, ni mogoe. Statik lahko po velikosti plavuti, moi miic in drugih komponent izrauna, kako mono deluje sila udarca plavuti, da se postrv lahko giblje naprej. Vendar pa pri tem izmerjena tevila ne pojasnijo velikanskih skokov postrvi Isto je pri mrljih. Glede na znanost mrlj sploh ne more leteti - vendar to vseeno pone, kajti skrivnost mrljevega leta obstaja v anti gravitacijskem polju, ki izhaja iz frekvence udarcev kril ter oblike in gibanja kril. Narava s pomojo vrtinca spiralasto povee ivljenjsko energijo (chi, ki, eter, od, orgon, vril, prana ...) v vodo in pri tem uporabi nasprotno vrtei se energijski vrtinec (spiralo) tu v naravi vidimo primer,. kjer ni gravitacije. Zunanja stran vrtinca vlee oziroma vsesava k dnu vrtinca, notranja stran vrtinca pa vlee navzgor - enako kot pri orkanu; princip je isti. Naspro1no gravitacijskemu zakonu, orkan navzgor povlee stvari, ki se nahajajo na tleh. e je stvar sredi orkana, v >>oesu, na nevtralnem kraju, je absolu1no brez tee in mirno lebdi v zraku -ne da bi se vrtela. Tako je tudi z vrtincem v vodi. Postrv to ve in uporablja ta vrtinec tako reko kot katapult Postrv preprosto priplava k spodnjemu delu vrtinca in pusti, da jo vlena sila notranjega vrtinca odnese navzgor. Tako se dvigne proti toku ve metrov visoko, ne da bi ji bilo treba napraviti en sam samcat gib. Viktor Schauberger je dolgo raziskoval ta fenomen postrvi in je v tridesetih letih uporabil isto tehniko za njegov letei kronik. Ta princip so potem drugi znanstveniki Dogradili in ga uporabili v elektromagnetizmu, p r i e m u r so s pomojo nasprotno vrteih se energijskih polj odpravili silo tee. Pilot takega leteega diska sedi v nevtralnem centru, v oesu diska (koluta) in je popolnoma neodvisen od delujoih sil. To ni nobeno udo, temve kopija naravnih zakonov. Te zemeljske letee kronike ali diske imenujemo dandanes UFO. Tako, in ta vleni princip temelji na zakonu resonance. To bom na kratko razloil. Ti letei kroniki (pri tem lahko govorim le o nemkih, katere sem sam videl in tudi enega pilota tega diska poznam) napravijo pred seboj vakuumsko polje in se pustijo povlei vanj - podobno kot postrv v vrtinec, samo s to razliko, da je vakuumsko polje ume1no izdelano in se stalno projicira pred disk. Letei diski nimajo Otto-motorja ali kaj podobnega. Tudi ne letijo z eksplozijsko tehniko z odbojem. temve se pustijo povlei do njihovega cilja. To se lahko primerja tudi s koijaem, ki ima na trnku obeeno korenje in to visi pred oslom, ki vlee koijo, tako da osel tee za korenjem. (Bolj podrobno in izrpno, s slikami in strojnimi narti, je opisano v moji knjigi Projekt Aldebaran). Poskusil se bom izraziti malo bolj razumljivo: Fino snovni vleni princip -preneseno v ivljenje pomeni s preprostimi besedami: im bolj beim od neesa, tem prej me to ujame, in im bolj elim nekaj imeti, tem bolj se mi to oddaljuje. e en vedenjski primer za to: Partnerstvo. im bolj spraujemo naega partnerja, kam gre, kdaj pride domov, s kom je bil. .., tem prej doseemo, da se bo ta notranje od nas oddaljil - zakaj? Ker se uti zatiranega. Klasina tema ljubosumja: im bolj smo ljubosumni in im bolj zaradi tega omejujemo partnerju prosto gibanje, tem prej lahko priakujemo, da nam bo partner dejansko ponudil razlog za ljubosumje, in bo- ker ga to nervira - odel. uti se utesnjenega

137

im ve damo partnerju prostosti, tem bolj se uti povezanega z nami, ker je prostost tista, ki jo ceni. Tudi meni gre tako. Skoraj vsak deseti, ki me klie ali pa mi pie, postavlja isto vpraanje, namre, kako napravim, da vedno znova pridem do vroih informacij, ki jih podajam v mojih knjigah. In vsakokrat moram potem razlagati: Ne pridem jaz do informacij, ampak informacije pridejo k meni. Ne delam ni drugae kot letei diski. Ustvarim vakuum, v kar se namesto diska povleejo informacije ali osebe. V mojem energijskem polju ustvarim vakuum, tako da tam ustvarim praznino in vesolju reem, da to praznino napolni. To poznamo iz fizike, ko v neki posodi napravimo umetni vakuum. e potem odpremo to posodo, vesolje avtomatino zopet napolni to praznino. In ni drugega ne delam jaz. (Pri duhovnih znanostih se to imenuje princip izravnave. Ja, ampak kako? No, nekaj si elim. Vendar ne samo v glavi, temve tudi v srcu. In potem ne mislim ve na to temo, nimam ve opravka z njo. Beim (teem) pred njo. Tako reko razvijem protivoljo zoper to, kar pravzaprav elim imeti in se pri tem delam, da mi ni do nje. Pustim jo, pustim ji prostost. In potem pride eleno k meni avtomatino. To zmorete tudi vi. To delate pogosteje, kot pa se tega zavedate -samo negativno s strahom. im bolj vas je neesa strah, tem bolj to privlaite. im bolj nas nekdo nadleguje, na primer zastopnik pred vrati, tem manj elimo imeti z njim opravka. Veste zdaj, kaj s tem mislim? im bolj nekdo izvaja pritisk na nas, tem bolj se od njega oddaljujemo. S pritiskom delamo vedno proti ustvarjanju. Moramo le pustiti, da nas privlee (vsrka) v nae resonanno polje (dopustiti povlek - pustiti dogajanje), potem tee avtomatino. S tem hoem povedati, da smo bili v zadnjih stotih letih absolutno dezinformirani - in to namensko. Vesolje deluje po vlenem principu, ja, celo bog deluje po tem principu in ne po pritiska oziroma odboja. B og ne b o niko li p os eg el v s tvar itev, pusti, da ta pride k njemu. Ali zemlja leti z eksplozivnim motorjem skozi vesolje? Ne, pusti se vlei, in sicer s pomojo magne1nih polj. Ali pa ste sliali, da ima zemlja reaktivni pogon?

Princip pritiska bi lahko, preneseno v ivljenje, izrazili tudi tako: Moram, moram, moram ..., princip vleka (vsrka) pa: Pustim, pustim, pustim ... .
V dananjem asu skoraj vsak tee za tehniko. Mono zapeljivost vidim predvsem v raunalnikih in z njimi povezanem internetu, eprav je veina ljudi okoli mene druganega mnenja Zagotovo lahko iz njih potegnemo ogromno informacij, za katere izvemo, neodvisno od kontroliranih masovnih medijev, predvsem informacije o politinih ozadjih. To je lahko kar uporabno. Vendar pa vidim dejansko nevarnost na isto drugi ravni. To je nain razmiljanja veine uporabnikov interneta in njihovega naina ravnanja,ki ga grajam: -_elim to ali ono informacijo in to bom zdaj pridobil._- Sedijo neteto ur pred raunalnikom in sploh ne opazijo, kako se oddaljujejo od dejanskega ivljenja in samega sebe kot loveka. Ljudje se edalje bolj izobraujejo i n imajo polno glavo vsega, in nain. razmiljanja se spreminja zelo poasi. To je ravno nasprotni nain od mojega ravnanja; uporaba interneta temelji namre na principu pritiska.
e enkrat: im bolj bi radi nekaj imeli, tem bolj se nam to izmika. im bolj beimo od neesa, tem prej nas to ujame. im bolj se neesa bojimo, tem bolj smo lahko prepriani, da nas bo to doletelo. To je vendar tako jasno! im bolj intenzivno nekaj iemo, tem prej spregledamo nekaj, kar je neopazno poleg nas, ker smo osredotoeni na nekaj drugega. Zato je pomembno, da prenehamo iskati, da bi konno to nali. Toneje reeno, da bi se to pustilo najti, ker po zakonu resonance pride usoda do nekoga. e pa stalno iemo, ker nekaj hoemo, potem zlahka Spregledamo reitev problema. ki pogosto e aka pred nami. Skupaj ivimo zdaj v novi asovni epohi, novi dobi z veliko tveganj, vendar pa tudi z veliko prilonosti!

138

Do zdaj je bilo ljudem predpisano, v kaj morajo verjeti in predvsem, kaj morajo misliti. Kar zadeva vere v boga, se ni smelo dvomiti v to, kar je uila uradna cerkev. Vendar danes ivimo v druganem asu. To je as, v katerem morala, tradicija, kultura in podobno nimajo nobene vrednosti ve. To je po eni strani zelo slabo, ker je komaj kaj e v redu, vendar pa je to po drugi strani velika prilonost, ker lahko staro izgine in nastane novo. Po starem kodeksu kotskega reda prostozidarstva, Ordo ab chao, nastane novi red iz kaosa. e naj novo nastane, mora staro izginiti! Stanje razpada starega sveta je lahko po eni strani najveja prilonost, ki jo je ta planet sploh kdaj videl po drugi strani pa lahko pride tudi do absolutnega konca, odvisno od tega, v katero smer se bo vodila prosto nastajajoa sila, v svetlobo ali v temo v biti ali v imeti. Zaradi tega je tudi za ljudi, ki so ujeti v tradiciji ali v verski zapuini, napoil konni as. Konec njihovega omejenega svetovnega nazora! Vendar pa je zaetek novega in sveega pogleda na svet! Preveene zadeve prejnjih generacij izginjajo, in generacija bo postavljena na preizkunjo. Ali bo izkoristila prilonost prostega trenutka, da sama lahko odloa in da seje znebila duhovnih okov? Ali pa bo padla v brezdanje? Do zdaj se je veliko nas pustilo voditi verskim predstavam, ki so nam jih z lijakom vlivati v glavo. Veina jih je poskusila ponotranjiti izjave in nauke, ki jih je prejemala od zunaj. Primerjali smo eno z drugim in pretehtali. Kaj je bilo prijetno" kaj neprijetno, kaj dobro, kaj slabo? Poskuali smo ponotranjiti zunaj obstojee. To imenujejo eksoterika od zunaj navznoter . Zdaj pa se edalje bolj uveljavlja drugaen nain razmiljanja in spoznavanja - ezoterika. Ezoterika (neodvisno od tega, kar dandanes ponujajo ali prodajajo na ezo trnicah) ui ravno nasprotno tistemu, kar je veina ljudi do zdaj ivela in sprejemala kot resnico, namre, da v nas s a m i h najdemo resnico, ljubezen, varnost in predvsem tisto, kar imenujemo bog. V vsakem od nas se zdaj nekaj odpira

in se prebuja! To je as, v katerem ne teemo kot lemingi za vero ali ponavljamo obrede, o katerih noben lovek ne ve ve, od kod pravzaprav izhajajo; ni ve na pamet ponavljati besedil,
( leming-majhen glodavec, ki ivi v severnih polarnih pokrajinah,Lemmus:mnoine selitve)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slaviti molitev, nepreverjeno klicati bitij, za katere nihe ne ve , e obstajajo ali e, so sploh kdaj obstajali. Vedno bolj hoejo verjeti temu, kar zaznavajo v njihovi notranjosti, namesto tega, kar se od zunaj sugerira. Noejo ve biti dobri dravljani , niti dober lan drube, nobeno kolesce v socialnem sestavu in sploh ne ovke v obini. Hoejo biti eno in to isto zavestno : samo odgovorni. Noejo niti, da jih nekdo reuje, niti da nekoga kontrolirajo. Preprosto elijo biti zavesta duhovna bitja v lovekih telesih, ki ivijo konstruktivno kot je le mogoe in to dan za dnem da bi bili vzor brez, jedkega misijonarstva! Pravi nauk pride od znotraj. Bog nam govori skozi srce. In vse tako imenovane svetovne religije so to pozabile. Pri vseh svojih tradicijah in pravilih so pozabile ljubezen. In nai novi otroci nam predstavljajo ljubezen oziroma srce vsak dan znova.

139

Darko & Aresnica_Pink Floyd _ 14.12.2012

140

ICH BIN EIN KLEINER GOTT


Bevor ich zu schpfen beginne, werde ich mir nochmals bewut, wer ICH BIN, welche Fhigkeiten (Talente) in mir angelegt sind und was ich mir wnschen mchte. Hilfreiche Schritte, dies herauszufinden, sind: Die Fischgrte: was will ich loslassen, was will ich erreichen...? (S. 334) Worin liegen meine Schwchen und meine Strken? (S. 334) Was wrde ich verndern, wenn mein letztes Stndlein geschlagen htte? (S. 372) Wie wrde ich meinen Tag und mein Leben generell gestalten, wre ich finanziell unabhngig und mte nicht mehr arbeiten? (S. 371) Ich berprfe meine Einstellung und meine Glaubensstze zu Geld und richte mich auch hier gedanklich neu aus, entsprechend einem Leben in Flle. (S. 386-390) Ich schliee einen Vertrag mit dem Schpfer, da ich diese Inkarnation, dieses Leben, annehme und mich meiner Lebensaufgabe stelle. (S. 353) Stecke ich in einer Problemsituation - also einer Herausforderung - so betrachte ich mir die Situation, in der ich mich befinde, aus einem inneren Abstand, erkenne die Botschaft und den Lernproze darin und treffe eine Entscheidung (e3). (S. 364) Ich folge immer mehr meinem Herzen und lasse den Kopf (meine eingenommenen Standpunkte) zurck. (S. 339, 346f, 359) Ich hre auf meine innere Stimme und meine Intuition. (S. 381, 383) Ich lebe im Hier und Jetzt und bin mir meiner Schpferkraft immer bewut - in jeder Lebenssituation, am Arbeitsplatz, mit den Kindern, beim Liebesspiel... (S. 163, 398) Dabei hilft es mir, mich selbst aus der Perspektive des Beobachters wahrzunehmen, mir selbst ber die Schultern zu sehen und entsprechend Ratschlge zu geben. (S. 398) Ich sehe die Dinge optimistisch, auch wenn eine Situation noch so verfahren auszusehen scheint. (S. 389, 398) So, wie ich mir wnsche, da andere Menschen mit mir umgehen, so verhalte ich mich auch diesen gegenber. (S. 359)

(R)

Das Zeichen des Bren sieht so aus:

Nun vergleichen wir das einmal mit dem Strich-Code":

Klju je na primer, da rke, kot si sledijo v abecedi, po vrsti setejemo (a =1; c = 3; u = 21). e pomnoimo to vrednost s a ; c ; u 2 , pridemo do naslednjih razreitev: 6 ; 18 ; 126

141

LITERATURVERZEICHNIS
(1) Erdmann, Stefan, Banken, Brot und Bomben Band 1, Ama Deus Verlag 2003, ISBN 3-9807106-1-0 (2) Erdmann, Stefan, Banken, Brot und Bomben - Band 2, Ama Deus Verlag 2003, ISBN 3-9807106-0-2 (3) Krassa, Peter, Der Wiedergnger, Herbig-Verlag 1998, ISBN 3-7766-2062-5 (4) Drake, W. R., Graf Saint Germain Der Mann, der niemals stirbt, VentlaVerlag, Wiesbaden 1963 (5) Muldashev, Ernst, Das Dritte Auge - und der Ursprung der Menschheit, Bchner & Selke-Verlag, Halle 2001, ISBN 3-9807507-0-1 (6) Hoffmann-Schmidt, Helga, Das Vermchtnis von Atlantis - Das Legat der Hegoliter, Selbstverlag, A-9232 Rosegg 91, Tel: 0043-4274-51206 (7) Gring, Lothar W., Apokalypse Seele - Das A-Omega-Projekt", Vesta Verlag 1997, Velden am Wrthersee (A), ISBN 3-901895-00-4 (8) Helsing, Jan van, Buch 3 - Der Dritte Weltkrieg, Ama Deus Verlag 1996, ISBN 3-9805733-5-4 (9) Helsing, Jan van, Unternehmen Aldebaran, Ama Deus Verlag 1998, ISBN 39805733-2-X (10) Holey, Jan Udo, Die innere Welt - Das Geheimnis der Schwarzen Sonne, Ama Deus Verlag 1998, ISBN 3-9805733-1-1 (11) Holey, Jan Udo, Die Akte Jan van Helsing, Ama Deus Verlag 1999, ISBN 39805733-9-7 (12) Holey, Jan Udo, Die Kinder des neuen Jahrtausends, Ama Deus Verlag 2001, ISBN 3-9807106-4-5 (13) Holey, Johannes, Jesus 2000, Ama Deus Verlag 1997, ISBN 3-9805733-0-3 (14) Holey, Johannes, Bis zum Jahr 2012, Ama Deus Verlag 2000, ISBN 3-98057337-0 (15) Holey, Johannes, Alles ist Gott, Ama Deus Verlag 2003, ISBN 3-9805733-4-6 (16) Allen, Gary, Die Insider-Band 1, VAP-Verlag, Dsseldorf 1996 (17) Berlitz, Charles, Weltuntergang 1999, Knaur 1981 (18) Farkas, Viktor, Unerklrliche Phnomene, Umschau-Verlag, ISBN 3-52469069-6 (19) Morpheus, Matrix-Code, Trinity-Verlag 2003, Wien, ISBN 3-9501801-5-X (20) Risi, Armin, Machtwechsel auf der Erde, Neuhausen 1999 (21) Lincoln, Baigent, Leigh, Der heilige Gral und seine Erben, Bastei-Lbbe 1984 (22) Queensborough, Lady, The occult Theocracy (23) L'autre Journal, Mrz 1991 (24) Frissell, Bob, Zurck in unsere Zukunft, E.T. Publishing Unlimited, Fichtenau 1999 (25) Voldben, A., Nostradamus Die groen Weissagungen ber die Zukunft der Menschheit, Mnchen 1988 (26) Johannes von Jerusalem, Das Buch der Prophezeiungen, Heyne-Verlag, Mnchen 1995 (27) Hardo, Trutz, Reinkarnation aktuell - Kinder beweisen ihre Wiedergeburt, Trutz Hardo, Silberschnur-Verlag, ISBN 3-931652-59-9 (28) Gabobianco, Flavio M., Ich komm' aus der Sonne, Ch.falk-Verlag, ISBN 3924161-72-0 (29) Dethlefsen, Thorwald/Dahlke, Rdiger, Krankheit als Weg, Goldmann, ISBN 3-442-11472-1 (30) IDNDR - International Decade for Natural Desaster Reduction - Referat von Karl Schnelting, Zukunfts-Szenarien aus Geisteswissenschaft und Prophetie, Adresse unbekannt (31) Geller, Uri, Mein wunder-volles Leben, Silberschnur-Verlag, ISBN 3-92378190-3 (32) Magazin Licht Forum", Nummer 1, Herbst 1999 (33) Dong, Paul und Rafill, Thomas, Indigo-Schulen, Koha-Verlag, ISBN 3-92951262-9 (34) Carroll, Lee und Tober, Jan, Die Indigo-Kinder, Koha-Verlag, ISBN 3-92951261-0 (35) (Papst Johannes Paul II. am 12. Dezember 1984 in der Los Angeles Times) (36) Aufklrungsarbeit Nr. 16, Artikel Erzeugung der ffentlichen Meinung von Michael

142

Kent (37) Hitching, Francis, Die letzten Rtsel unserer Welt, Umschau-Verlag 1982 (38) Sitchin, Zecharia, Der zwlfte Planet, Mnchen 1995 (39) Sitchin, Zecharia, Stufen zum Kosmos, Mnchen 1996 (40) Lucker, Manfred, Die Botschaft der Symbole, Ksel-Verlag 1990 (41) Unsolved Mysteries - Ausstellungskatalog der gleichnamigen Ausstellung vom 22.6.-23.9.2001 im Vienna Art Center Schottenstift, Klaus Dona, ISBN 39501474-0-3; www.unsolved-mysteries.net (42) Erdmann, Stefan, Den Gttern auf der Spur, Ama Deus Verlag 2001 (43) Bouvier, Bernhard, Die letzten Siegel, Ewertverlag, Lathen 1996 (44) Hesemann, Michael, Geheimsache U.F.O., Silberschnur-Verlag, Gllesheim 1994, ISBN 3-923781-83-0 (45) Lassen, Arthur, Geld macht glcklich, LET-Verlag Arthur Lassen, Paul GerhardtStr. 1a, 63486 Bruchkbel, Tel: 06181-740371 (46) Daniel Doyle Benham, Adresse unbekannt (47) CORALF, Maitreya, der kommende Weltlehrer, Konny-Verlag, 1991

BILDQUELLEN
(1) www.joconrad.de (17) wie 15, S. 135, Originalfoto Dr. (2) www.defenselink.mil/news/Sep200 Carl Baugh l/010914-F-8006R-006.html . (18) wie 17, S. 133, Originalfoto Dr. (3) Jim Garamone, American Forces Carl Baugh Press Service, (19) privat www.defenselink.mil/news/Sep200 (20) Santilli-Film l/nO9112001200109114.html (21) wie (20) (22) gyptisches Museum Kairo (4) Krassa, Peter, Der Wiedergnger, Herbig-Verlag 1998, ISBN 3-7766(23) Museo Arqueologico R. P. Gustavo 2062-5 LaPaige, San Pedro de Atacama (5) wie (4), S. 65 (24) wie (9), S. 280 (6) privat (25) Mary King und Etsuko Shimabu(7) Etidorpha, Band 1, Kopie ohne kuro,www.furinkan.com/mermaid/ Verlagsangabe culture (8) Jan Lamprecht, Sd-Afrika, Hohl(26) Vorderasiatisches Museum Berlin, weit-Forscher Archiv Stefan Erdmann (9) William Hamilton III., Cosmic Top (27) wie (26) Secret, Inner Light Publications, (28) Zecharia Sitchin, Der zwlfte Planet, ISBN 0-938294-73-3, S. 102 Mnchen 1995 (10) www.detailshere.com/tunnelmachi (29) Privatarchiv ne.htm (30) wie (28) (11) Muldashev, Ernst, Das Dritte Auge (31) wie (28) und der Ursprung der Menschheit, (32) wie (28) Bchner & Selke-Verlag, Halle (33) wie (28) 2001, ISBN 3-9807507-0-1, S. 13 (34) Hesemann, Michael, Geheimsache (12) wie (9), S. 46 U.F.O., Silberschnur-Verlag, Gl(13) wie (9), S. 57 lesheim 1994, (14) wie (9), S. 382 ISBN 3-923781-83-0, S. 219 (15) Unsolved Mysteries - Ausstellungs(35) wie (34), S. 218 katalog der gleichnamigen Aus(36) wie (34), S. 232, Original: Erich von Stellung vom 22.6.-23.9.2001 im Vi- Dniken enna Art Center Schottenstift, (37) wie (34), S. 236 Klaus Dona, ISBN 3-9501474-0-3, (38) Zecharia Sitchin, Stufen zum KosS. 132, Originalfoto: Dr. Cecil & mos, Mnchen 1996 Lydia Dougherty, Cleburne, Texas (39) Erdmann, Stefan, Den Gttern auf 1971, USA der Spur, S. 94 (16) wie 15, S. 135 Originalfoto: Dr. (40) Erdmann, Stefan, Den Gttern auf Carl Baugh der Spur, S. 94 (41) Privatarchiv

143

(42) Privatarchiv (65) Melchizedek, Drunvalo, Die Blume (43) Privatarchiv des Lebens, KOHA-Verlag, Burg(44) Privatarchiv rain 2000, S. 202 (45) Hitching, Francis, Die letzten Rtsel (66) wie (65), S. 203 unserer Welt, Umschau-Verlag (67) wie (65), S. 204 1982, S. 154 (68) Allen, Paul M.,A Rosicruaan An(46) wie (15) S. 183, Original: Prof. thology, Michael Maier, Atalanta Charles Hapgood Fugiens, 1618 (47) wie (15) S. 183, Original: Prof. (69) www.geocities.com/iyce3/leo.htm Charles Hapgood (70) wie (69) (71) Allen, Gary, Die Insider - Band l" (48) Erdmann, Stefan, Den Gttern auf der Spur, Ama Deus Verlag 2001, S. VAP-Verlag, S. 224 166 (72) wie (71), S. 217 (49) wie (48) S. 168 (73) wie (71), S. 219 (50) Privatarchiv (74) wie (71), S. 220 (51) wie (15) S. 194 (75) Mein Geldbeutel (52) Privatarchiv (76) wie (75) (77) Privatarchiv (53) Bouvier, Bernhard, Die letzten Siegel, Ewertverlag, Lathen 1996, S. 21 (78) Privatarchiv (54) wie (15) S. 24 Original: Reinhard (79) Hohenloher Tagblatt vom Habeck 21.12.2001 (55) wie (15) S. 24 Original: Reinhard (80) Hohenloher Tagblatt vom Habeck 14.5.2002 (56) wie (15) S. 278, Original: Reinhard (81) Hoffmann, Eva Katharina, KanariHabeck, Wien sehe Bltenessenzen der Liebe, AT(57) wie (15) S. 279, Original: Reinhard Verlag, ISBN 3-85502-873-7, S. 17 Habeck, Wien (82) Dong, Paul und Raffill, Thomas, (58) wie (15) S. 279, Original: Reinhard Indigo-Schulen, Koha-Verlag, S. 174 Habeck, Wien (83) wie (45), S. 118 (59) wie (15) S. 280, Original: Reinhard (84) wie (45), S. 121 Habeck, Wien (85) wie (82), S. 143 (60) wie (15), S. 23, Original: Erich von (86) Holey, Jan Udo, Die Kinder des Dniken neuen Jahrtausends, Ama Deus (61) wie (46), S. 145 Verlag, S. 383 (62) wie (15) S. 219, Original: Samm(87) Privatarchiv lung Dunkel, Braunschweig und (88) Privatarchiv Sammlung Johannes Fiebag, Nort(89) Privatarchiv heim (90) Privatarchiv (63) wie (62) (91) Privatarchiv (64) wie (62) (92) Privatarchiv

406 144