Sie sind auf Seite 1von 2

Uitvoeringsmodel lessenreeks CKV “Je eigen m2 in Tilburg 2009"

Theorie CKV wordt behandeld/bekeken vanuit de volgende kunstdisciplines:


- Architectuur
- Beeldhouwkunst
- Foto/Film
- Literatuur
- Muziek
- Nieuwe Media
- Schilderkunst
- Theater/Dans

Leerlingen maken in groepjes van 3-4 leerlingen een eigen weblog. Dit weblog vullen ze met
verzameld beeldmateriaal, een kunstautobiografie, gemaakte opdrachten en verslagen n.a.v. de
culturele activiteiten en de antwoorden op de vragen behorende bij de kunstdisciplines. Het is de
bedoeling dat de leerlingen de theorie moeten betrekken op hun eigen stukje van Tilburg anno 2009.

Planning van de activiteiten

Docent;

- De theorie wordt in 21 lessen behandeld. 15 minuten per les uitleg van de docent
- 5 minuten voor mededelingen aan het begin en eind van de les van ' huishoudelijke' aard.
- Voor de vier culturele activiteiten probeert de docent de wensen van de leerlingen bij b.v. de
filmkeuze/schouwburg voorstelling af te stemmen op de opdracht.

Leerlingen;

Per les 25 minuten voor de leerlingen. Deze tijd gebruiken ze om opdrachten te maken, materiaal te
verzamelen, onderzoek te doen en om hun weblog te vullen.

Er worden gedurende en verspreid over het schooljaar 4 culturele activiteiten ondernomen, hiervoor
wordt 12 uur gereserveerd (3 uur voor elke activiteit).

- Beeldentocht (kunstwerken in de eigen stad)


- Bioscoop (actuele film)
- Museum bezoek (actuele tentoonstelling)
- Schouwburg (nog nader te bepalen)

Van elke culturele activiteit wordt een verslag gemaakt en ook dat wordt ingevoerd in het
dossier/weblog.

De laatste 5 lessen worden de presentaties gegeven door de leerlingen (ieder 8-10 min. uitgaande
van een aantal van 20 leerlingen+ nabespreking met de docent voor de resterende minuten van de
les).

Eindpresentatie wordt door de docent georganiseerd, hier kan evt. een aparte avond voor
georganiseerd worden zodat de ouder kunnen komen kijken. Er zal een kaart van Tilburg
geprojecteerd worden met daarop aangegeven de m2 van de leerlingen. Door op de ingevoegde
hyperlinks te klikken kunnen de afzonderlijke blogs bekeken worden. De leerlingen geven een
toelichting bij hun eigen blog.
Organisatie

40 uur - 5 presentatie lessen 35 uur


35 uur - 12 activiteitenuren 22 uur
22 uur - 1 uur nabespreking 21 uur
21 uur over voor de lessen over

Elke les bestaat uit


15-20 minuten uitleg docent
20-25 minuten rest van de les gereserveerd voor werken in groepjes van 3-4 leerlingen.
5-10 minuten voor huishoudelijke mededelingen en in en uitpakken van de spullen

Evaluatie van de volgende punten:

Samenwerking bij het verwerken van leerstof en opdrachten


Zelfstandig onderzoek doen
Selecteren, interpreteren en reflecteren (onderbouwde keuzes maken!)
Deelname aan 4 culturele activiteiten
Verslagen van de 4 culturele activiteiten (let op vorm, inhoud en functie)
Antwoorden op de vragen (let op verleden, heden en toekomst)
Uitvoering van de opdrachten (let op je blog en eventuele workshops)
Opbouw en inhoud van het kunstdossier=weblog
Behaalde doelstellingen aan de hand van het vooraf ingevulde POP-formulier
Presentatie (let op vorm, functie en inhoud, verleden, heden en toekomst)

Voorwerk docent
- Zoeken van geschikte voorbeelden
- Onderzoek naar technische benodigdheden voor de presentatie
- Contact zoeken met diverse culturele instellingen voor de activiteiten
- Kennis verwerven over het maken en onderhouden van een weblog
- POP-formulieren laten invullen
- Hulp verlenen bij het maken van de kunstautobiografie