You are on page 1of 8

Czy Moskwa zerwie stosunki z Domem sw. Marty?

FO214 ZR 20130724 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt 3.3.

chopca". "To jest sportowy wygld! Podoba mi si twj wygld", powiedzia umiechnity papie Franciszek. "Poczuem si zaenowany", powiedzia kard. Tagle z Filipin. Uwe, Poeta Polski: Papie Franciszek zadziwi odzianego jedynie w czarn koszul i sweter kardynaa z Filipin, zwracajc si do arcybiskupa Manilii nazajutrz po dokonanym wyborze, 14
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Czy Franciszek po powrocie z Copacabana bdzie umia zakoczy godnie i po katolicku przygod hotelow papiea i czy wyprowadzi si do Watykanu na dobre ze zdesakralizowanego przez ks. i pedaa Domu w. Marty, ktry jak dobra gosposia kademu gociowi hotelowemu chciaby pewnie dogodzi a papiea poklepywa tak poufale przy ludziach po policzku nie potrafic ukry wniebowzicia swego, nie kryjc si z czuociami cioty (a Puto mu nie broni, rki nie odtrci), czy te bdzie nadal oblenie zaczepia biskupw z Manilii w hotelowej windzie podszczypywaniem nccym i odzywkami spronemi : "Och, spjrz na tego modego

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Escrito por sowa () ayer en 18:25 en categora HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, ledo: 7

Czy Moskwa zerwie stosunki z Domem FO214


HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 0 1 0 8 minutes ago Dom w. Marty nie wypowiedzia si jeszcze oficjalnie w sprawie dalszego utrzymywania na stanowisku szefa kocielnego hotelu zamienionego zwyczajnie na burdel przez wadajcego nim 57-letniego Monsigniora Battista Ricca, praatahomoseksualist, gonego skandalist obyczajowego w Urugwaju, ktry robic wczeniej za Nuncjusza Apostolskiego przywiz ze sob na gorcy kontynent Poudniowoamerykaski kochanka ze Szwajcarii i kaza mu wypaca wysok pensj miesiczn za branie sobie do buzi nie po chrzecijasku z finansw Kurii Rzymskiej, tzn. z majtku przedstawicielstwa dyplomatycznego pastwa Watykanu, ktrego to bank IOR postanowi nowy papie Franciszek na dotatek zreformowa za to tylko, e bank ten przynis w 2012 r. dochd 70 mln euro, czyli (Boe wybacz!) pochodzcy z Piemonckich ydw Bergoglio postanowi lekk rczk rozpierd(.)li skarbiec watykaski tak samo jak yd Rostowski (wczeniej uywane nazwisko: VincentRostowski, dwuczonowe, agent brytyjski jak yd Sikorski, Radek), ktry to JacekPlacek, bo Jan ma imi, dosta od yda Tuska finanse pastwa polskiego (Boe, Ty wiesz, e z nimi nie mona inaczej, bo nie skumaj!) do rozpierd(.)lenia a ten pojecha ostatnio prywatnie na narad masonerii Bilderbergw, gdzie go z pewnoci opierd(.)lono, dlaczego jeszcze tego majtku pastwa polskiego nie rozpierd(.)i? Bo zaraz zacz gada jak peda o dziurze, budetowej, rzdu, rzdu kilkudziesiciu miliardw czego, a ten pojecha znowu do Bryzylii, bo wszystko mu zafundowali: 150 mln dolarw miejscowi Indianie znad Amazonii, ktrych nie ma kto zmisjonowa, bo wszystkich by trzeba w tym Rzymie zdymisjonowa za to, e jak Gombrowicz w tym Buenos Aires a wszystko wite krowy w spodniach chodz, a wciskaj jedna drugiej a to pienidze w reformy, a to "...okciami si trcaj, jeden drugiego, a ty oczy mru, gowami kiwaj: - W kompanii, w kompanii!" (kolektywnie, omiu kardynaw wziem do reformy Kurii, eby wiao nowym - dopisek od redakcji). "A wanie e to w kompanii! Owszem, podobnie to z Gonzalem jeste, a niech ci diabli! Z Gonzalem si zaprzyjanie, z Gonzalem chodzisz, a niech ci kaczka! Przecie ten czowiek na milionach siedzi! Ju ty nie taki wariat, jak tam ludzie mwi. Chodmy na jednego! Napijmy si! Ja funduj! Nie, nie, ja funduj!

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sowa magazyn europejski

sk iS
Buy RoboPDF

marca 2013 r. przy wychodzeniu z windy: "Och, jaki mody chopiec. To jest sportowy wygld! Podoba mi si twj wygld". Wprawiony w zadziwienie zosta filipiski dostojnik Kocioa w., hierarcha wymieniany przed konklawe czsto przez pras pord ew. kandydatw, nie za pord(...)

Widz, e cho oni tak sobie funduj, siebie zapraszaj, i sobie te pinidze pokazuj, mnie by chyba fundowali i mnie by chyba je pokazywali... tyle tylko, e nie miej... a ju chyba mnie o romans jaki z arcybogatym (arcybiskupem - przyp. red.) Puto posdzaj... i z tej przyczyny chybaby mi zote gry dali, a ju sami nie wiedz czym raczy, jak prosi! Na tak cik obraz moj, a te w tym wstydzie, e oni mnie wida za kochanka jego maj, maom w mord ktrego nie strzeli; alem tylko krzykn, eby mnie gowy nie zawraca, bo czasu nie mam!... i prdko odszedem, do ustpu wchodz, oni za mn. Tam jeden by czowiek, ktry si do urynau zaatwia. Ja do urynau, oni do urynau. Ale gdy ten czowiek, co si zaatwia, wyszed, oni hurmem do mnie i krzykn Baron do Pyckala "masz tu 500 Pezw", a Ciumkaa do Barona "masz tu 600", a Pyckal do Ciumkay "tu 700, 700 masz, bierz, kiedy ci daj!". Pinidze wycigaj, nimi sobie, mnie, przed nosem wytrzsaj i sobie wtykaj! Szaloni chyba! Rozumiem wic, e cho oni sobie tak te pinidze midzy sob daj, mnie by ich chtniej dali, eby to sobie ask moj kupi...". Czy te oczy mog kama? Chyba nie. Czy te usta mog...?

ag

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, Katolicy i Polacy, Szanowni, Pro Publicum, Boni, e jeszcze nie opierd(.)lono, e wita i bratnia Cerkiew Prawosawna Rzymu Trzeciego nie opierd(.)lia chazarskiego Episkopatu Polski, to sama si dziwi a
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Monsignior Battista Ricca with Pope Francis. Catholic Press Photo/espresso.republica.it

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Coraz wic serdeczniej, poufalej nastpuj, a e to mnie okciem trca si nie powaaj, siebie wzajem pod ebro trcaj, kuksy sobie daj, tam midzy sob dokazuj i ju jeden do drugiego: chodmy, napijmy si! Ja widz, e oni tak niby ze sob, ale chyba do mnie... i ju ciska, caowa si ze sob zaczli (bo ze mn tej miaoci nie mieli) i Chodmy, Chodmy, ja funduj, nie nie, ja funduj! Sakiewk potrzsa Pyckal, ty i Baron swoj, Ciumkaa pinidze z papira wyjmuje, dopiro jeden drugiemu pokazuje, jeden drugiemu pinidze pod nos pcha. I krzykn Pyckal: Co ty mnie bdziesz fundowa, ja tobie zafunduj, a jeszcze ci moe ze 100 pezw dam, jak mnie si zechce! Baron zawoa: Ja tobie dam i 200! A Ciumkaa: - Ja tu 300 mam, tu mam 300 i jeszcze 15 drobnymi!

Buy RoboPDF

QR code for this recording:

Diabeek Willi z widami (z ogonami smokinga i hemem Wikinga, z rogami na gowie): Hej, Bon Dziorno, Herodzie, Bona nocta za twe zbytki chod do pieka, pochodzimy razem sobie, bo ty brzydki!

Home

Edition

Bowiem zezwalajc na celebracj lubw osb tej samej pci luteranie przekroczyli pewn granic, jak powiedzia arcybiskup ze Wschodu Europy. Naley wobec tego zapyta, czy uprawiajc seks homoseksualny na koszt Watykanu w Poudniowej Ameryce, a potem ju na caego wciskajc sobie w Domu w. Marty , tzn. na koszt moralnoci chrzecijaskiej i Kurii Kocioa Rzymskiego nie przekracza zboczony zakonnik, przechodzc jeden drugiego, jeden z drugim czerwonej linii granicznej, o ktrej prezydent Stanw Zjednoczonych Obama, po kdzieli Sarah Poland, mwi w stosunku do terrorystw muzumaskich? Hilarion podkreli, e pary jednopciowe nie powinny mie rwnych praw z prawami maestwa kobiety i mczyzny. Inaczej niszczy si nie tylko rodzin, lecz Europ - zaznaczy hierarcha Kocioa Wschodniego wskazujc, kto niszczy i co go za to w Piekle czeka.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

Z tymi grupami Rosyjski Koci Prawosawny nie chce mie adnych kontaktw" powiedzia metropolita wookoamski Hilarion zarzucajc "zdrad chrzecijastwa" przywdcom innych kociow chrzecijaskich, ktrzy mogc grzmie na grzechy woajce o pomst do Nieba, bior nogi za pas i lec na Copacaban nie za darmo przecie, lecz za ogln sum 150 mln euro, bo tyle ma kosztowa zapnionych w rozwoju cywilizacyjnym tubylcw znad Amazonki tramwaj z pielgrzymkami, do ktrego przysiad na caego biedny jak mysz kocielna Franciszek, kryjc za okularami szerok twarz odziedziczon etnicznie po ciotce Esterce w genach, robic obudnie za lepego na wszystko - tak naleao odczyta pomrukiwanie niedwiedzia Cerkwii Prawosawnej na skandaliczne praktyki pedaw z Watykanu, oficjalnie skierowane przez patriarch Hilariona do lutrw.

pe j

sk iS

zawdziczamy t ask jedynie sowiaskiej, witej, religijnej wprost wyrozumiaoci chrzecijan wschodniej Europy. Chocia nie sposb nie dostrzec, e cerkiewna Moskwa przesza ju do kontrataku i naciera na caego, na pedaw. Za jawnogrzesznictwo sodomii i dopuszczenie do uznania urzdowego tzw. maestw homoseksualnych za zrwnane w prawach z maestwami Patriarchat Moskwy i Caej Rusi wstrzyma dialog z niektrymi grupami luteraskimi. Nie bdzie ju duej faszywego ekumenizmu posoborowego w Europie, Boe spasi, Boe hrani!

Buy RoboPDF

Frau Klein: "Der neue Luzifer ist Balsam fr die Seele! Dass er Flchtlinge begrt, ist wunderbar. Wir wollen alle Muslime begren die bei uns in Europa Zuflucht und Heim finden wollen. Nicht wahr, Monsieur Pound, Ist das nicht Wunderbar? Herrmann Hesse und Sie, Ezra bei uns am Theater ? Canto, cantare, ich singe hay aqui mucho catolicismo mwi: katholischizmo y muy poco relihion.

Wer ist die arme Frau?

Liebe mit Lust, Genossin Liubow Mira (przedstawia si). Gottlose aller Lnder, vereinigt euch! Wir brauchen eine Finanzreform sie ist Balsam fr die Seele. Luzifer Morgenstern: Yes We Can Change Monsignore Puto von Schwul: Soneczko, Zote Oko, Dno oczka wodnego, Kosacu w szarawarach irysa tego Nie odchod do paacu, nie ostaw mnie samego We windzie hotelowej pomidzy pitrami Gdym suga ubouchna midzy Szwajcarami. Ty ros dajesz z rana do windy wsiadajc I drug dajesz wieczr spa si udawajc, Ty chopca w bajce ab, ksicia wcielonego Znajdziesz a jzyka grubo chropawego
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Frau Klein:

az

Niemand, das heie ich singen caritas, lautlose vox populi.

yn

Monsignore Puto von Schwul:

Eu ro

Luzifer Morgenstern (przebrany, bo robi za papiea):

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

By czary ci zdybay w caym majestacie Waruje pies przy budzie, ktry suy dla ci.

Luzifer Morgenstern:

Warum so mde alter Clown. Du durftest viele Lnder schau n und vielen Kindern Freude bringen. Das ist ein Grund zum Tanzen, Singen und unbeschwertem Weitermachen. Man lohnt` dir mit Applaus und Lachen noch jede Mine jeden Schritt das Publikum lebt` mit dir mit. Und dennoch mde - alter Clown? Nie war dir so was zuzutrau` n. Dein Witz im Wort schien wie Kaskaden. Knig warst Du der Akrobaten, die an des Geistes Ringen ringen - ein Lcheln ber allen Dingen. Jetzt aber mde alter Clown? Kann keine Fee und kann kein Faun das alte Feuer neu entznden? Worin mag deine Schwermut grnden? Monsignore Puto von Schwul: Idc ze sob zgodnie w postpu wiat kroczymy w kroczu niosc przyszo ludzkich moliwoci Sypie z wysokoci zotem wiata sonecznoci. Nie ostaw Ty mnie samego bez boskiej mioci.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Diabeek Manfred Heinz Rogalski:

Eu ro

Nosgnor, a peulo, moemy idc ze sob zgodnie w postpu wiat kroczy godnie kroczymy w kroczu niosc przyszo ludzkoci dogodnie; ja i ty, kardynalnie, nie znajc winy i kary, zgodni ze sob idmy postpujc pogodnie, albowiem chodzimy w zgodnoci majc przyszo jednego za rwno jednorodnie, idziemy z tego samego pnia, rdzenia sowa: zasadzimy drzewo, zbudujemy dom, zrodzimy syna, zrwnamy z rodzin postpem wiat modnie jednorodnie chodzc ze sob chopiec z chopcem w postpu wiat kroczymy w kroczu niosc wietlan przyszo jutrzenki monoci

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Avj, haben ty Szwajcarw szarawarw nie dosy?

Monsignore Puto von Schwul:

Podj. Z Piemontu do Rio de Janeiro.

Luzifer Morgenstern:

Diabeek Manfred Heinz Rogalski: Sieh in die Welt nicht- alter Clown. Nimm lieber aus dir selbst Vertrau` n. Monsignore Puto von Schwul: Boski, boski, boski na jzyku Kime jest ten starzec markotny? Luzifer Morgenstern:

Monsignore Puto von Schwul:

Frau Klein, z domu Gralska z piemonckich Grali Bergmann A powiniene zna: rodaczka z Bielan, Biela, ciut Pollone Frau Klein:

Luzifer Morgenstern:

Wir wollen alle Muslime begren, die nach Oropa kommen wollen. Flchtlinge aller Lnder, vereingt euch in Ekumnischen Staaten von Oropa, eine Freihandelostzone mit dem Duft des arabischen Frhlings, einfach, ganz und arm, wie im Mittelalter tibetanische Jezuiten bettelnd auf der Strasse, um tglicher Reis, ohne Auto, ohne Internet, im Strassenbahn, auf der Wste, ohne Konto auf der Bank, einfacher Stil, einfache Sprache, keine Satanologie, soviel Sperma und Spass, was du kannst, gibt dem Schatzmeister ab; Judas hat kolektives Vertrauen, er ist Balsam; Judasz zaufa nam w misj wybranego przez Boga, wpisany w Boy Plan wycignity z kabay kart czy nie mawia lud tak: lepiej, aby zgin jeden czowiek, jeli przez to, przez niego ma si uratowa lud? Ld przyoy na stuczenie, ld jest jak balsam dla duszy
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

W Sdnym Dniu, nad sdzonymi oczywicie i tylko na temat jest kadzone na play.

az

Z Oropa, Tre Kara Amikino, Zamenhoff Opinioj kaj komentoj estas tre bonvenaj!

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

Moe by twj; on tu robi za legaln opozycj: Oddolne Pieko/ Hlle von Unten, Diabeek Manfred Heinz Rogalski; nadaje si z twoj znajom do pary; jak jej, powiadasz?

sk iS

i jak muzumanin, ktry przychodzi nagi do kasy Europy, eby pracowa na nasze renty, na ktre z dziemi idziemy, ktrych nie mamy na Copacabana i Lampedusa, wychodzimy

lepiej wszystkich wysa na pustyni https://shoudio.com/user/sowa/status/7779

http://www.spreaker.com/user/sowa1/czy_moskwa_zerwie_stosunki_z_domem_fo 214 koniec Aktu 3, sceny 3 http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Czy-Moskwazerwie-stosunki-z-Domem-sw-Marty-FO214-ZR-20130724-HERODY-Herodenspiel-vonStefan-Kosiewski-Akt-3-3

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

Lech Klekot:

pe j

O tych dzieciach to jest ok :. Na tym zdjciu to wszyscy zdrajce narodu ;, Wasie pomg Karolek Wojtya, Nobla Te, Karolkowi nie trzeba byo nobla;, mia lata w 3 metrach Biaego Ptna i w sandakach :. Bandyci, zdrajce Owieczek; mieli je strzec :. Gnoje:. Milej niedzieli Ci ycz:.

sk iS

Diabeek Willi z widami (z ogonami smokinga i hemem Wikinga, z rogami na gowie):

W
Buy RoboPDF

na brzeg rytuau: je i pi i nie umiera, permanentny sza pa.