Sie sind auf Seite 1von 28

Murid Kelas 1KA

No. KP
001002131763
000306131119
000310130151
001005130838
000910131270
000914130400
000825131524
000407130203
000120130265
001124131331
000119130321
000626110237
000407130115
000323130759
000105130339
000214130362
000131130084
000824131258
001122130597
000516130990
000910130104
001016131596
000804130063
000208130665

No. Sijil Lahir


A.07976/2000
M.00181/2000
A.02065/2000
SK 006246
A.07764/2000
SK005232
U0037900
A03619/2000
A.00671/2000
SK 018792
A 715660
AR 21733
A.02679/2000
E.00276/2000
A.00081/2000
AA1133/2009
A 00223/2000
A.07665/2000
SK 024520
A 682091
SK 000190
A.08060/2000
SK 003637
D.00031/2000

Murid Kelas 1KB


No. KP
000806020511
000714101664
000525130482
000312130139
000609130586
000702130038
000828131300
001101130854
000123130404
000309130488
000622130054
000606130337
000207130241
000923130357
000925130035

No. Sijil Lahir


AS59352
AY51437
A.05420/2000
D.00113/2000
A06270/2000
SK003534
R.00649/2000
SK 007327
A.00340/2000
A.02561/2000
A.06889/2000
A.04757/2000
A.01263/2000
SK005508
SK005468

000210130285
000705130818
000115131386
000729131196
000808120102
000512130272
000203130236
000414130260
000320130315
000208130294
000601080078
000606130388

A.01402/2000
A07100
A.00418/2000
A.06663/2000
SB 000227
AA.324/2001
A.01301/2000
A.03128/2000
A02852/2000
A.01161/2000
AQ91500
A.06030/2000

Murid Kelas 1K1


No. KP
000203130359
000502130105
000226130634
001115131276
000124130705
000707130504
000907130496
001126130578
000804130952
000118130610
001121130536
000401130228
000703130670
001028130849
001125130795
000402130386
000901130073
000508130931
000105130021
000812130573
001218130495
000417130231
000225130341
000111130351
000602100149
000917130297
000922130953
000111130167
001017130376
000716870010

No. Sijil Lahir


A.01165/2000
244843
DA.404/2001
A08297/2000
A.00348/2000
A.06977/2000
SK005027
SK 024726
A.07336/2000
A.573886
SK024569
A.03226/2000
A.06944/2000
SK007061
SK024837
A.03473/2000
SK004702
N.02270/2000
SK035180
SK000030
SK025424
A.03216/2000
A.01698/2000
A.00587/2000
AS 13151
AA.50/2001
SK005739
A00269/2000
SK006259
A/14094756

001012020274
000524130456
000816131418
000327130094
000629080942
000602131180
000601130450
000508130114
000515131342
001209131082
000326130260
001030130848
000920130503
001118131052
001229130626
000304130331

AS75691
A.05498/2000
A.07351/2000
A.03486/2000
AR71306
Q.01590/2000
A.06020/2000
A.04142/2000
A.05107/2000
SK 025303
A.03165/2000
SK007082
SK003174
A.08379/2000
SK026726
A.02560/2000

Murid Kelas 1K2


No. KP
001121130421
001231030771
000111130407
000818131278
000224130155
001029130525
000924130463
000119130188
000515130358
000915130154
000421130349
001013131515
001028130670
000821130268
000526130548
001030130792
001228131264
000413130541
000405130189
000316130355
000215130225
000213130483
000516131483
000208130219
000202130613
001218130217

No. Sijil Lahir


A.06604/92
AU04501
A.01089/2000
A.07667/2000
A.01504/2000
SK 006995
SK005712
A.00616/2000
A.05024/2000
SK005169
A.04027/2000
A.08044/2000
SK007053
SK004194
A.05621/2000
SK007081
A.08625/2000
A.04081/2000
SK2421058
A.02850/2000
A.01762/2000
A.01458/2000
A05152/2000
A.01160/2000
A.02111/2000
SK025277

000921130193
000106131501
001123131006
000827130496
000218130044
000607130507
000924130340
001023130268
000806130988
000419130948
000401130616
010101130162
001003130965
000221130248
000422130732
000406130324
001217131138
000703130523
000430130113
001117131587

SK005375
A.00242/2000
SK024720
SK004749
A.01737/2000
A.06177/2000
SK005656
SK006451
B.00588/2000
A748056
A.00396/2000
NN.62/2001
SK006635
A.01122/2000
4028/2000
A.03267/2000
A.08583/2000
A06904/2000
A.03152/2000
A.08337/2000

Murid Kelas 1K3


No. KP
000331130513
001216131371
001204130259
000317130509
001211130425
000513131429
000426130313
000512130678
000512131777
000829131142
000727130261
000730070116
001219130796
000829130350
000607130363
001113131475
000801130922
000203130201
000312130219
001210131485
000312130382
000623130777

No. Sijil Lahir


A.03931/2000
SK216495
SK024807
A.02747/2000
SK025122
WA296/2001
A.04313/2000
A.05081/2000
U0023500
A.07720/2000
SK003530
AR48645
SK025467
SK004727
A.05882/2000
SK022857
A.06673/2000
A.01106/2000
A.02542/2000
A08601/2000
A.03773/2000
A.06527/2000

000222130215
000725130065
001021131603
000724131197
000203130455
000618130377
000103130247
000301130117
000802130297
000420130013
000414130551
000726130171
001006130661
000226130335
001204130590
001220130646
000302130338
000410130220
001211130732
000618130334
001218131092
000921131233
000426130305
000202130162

A.01834/2000
AA.356/2001
A08172/2000
A.07652/2000
A.01250/2000
K00695/2000
A.06323/2000
A.00303/2000
A.718560
SK001002
A.07860/200
A.727638
SK003560
SK006091
A.01933/2000
SK024948
SK026506
A.02375/2000
A03721/2000
SK 025456
A.06271/2000
SK020070
A.07860/2000
A.04281/2000
A.01004/2000

Murid Kelas 1K4


No. KP
001022130995
001117130859
000819130613
000527131577
000330130554
000828130308
000903130317
001027130572
000429134060
000924130180
000526080501
000629130743
001220130638
000102130202
000307130599
000727130341
000821130903

No. Sijil Lahir


SK 007470
SK024525
SK 004835
U.00260/2000
A.03744/2000
SK 004706
SK 004833
SK 006867
A.04337/2000
146618
AR68028
C. 01136/2000
SK 026501
A. 00054/2000
A.02502/2000
SK 003740
SK 005391

001005130707
000414130121
000804131365
000908130615
000304130059
000318130519
000316130435
000328130459
000106130365
000701130933
000503130369
000118130493
001119130107
000801130527
000624130613
000701130693
000220130369
000929130411
000903130528
000212130334
000829130502
000303130102
001125130266
000729131022
000827130218
001004130852
000412130160
001208130934
000821130428

SK006109
SK 342281
SK 035588
SK 005259
A.01794/2000
A. 03817/2000
A. 02953/2000
A. 03697/2000
A. 00248/2000
A.07059/2000
A.03526/2000
A.00840/2000
SK 007538
SK 003887
A.06581/2000
A.06829/2000
A.01605/2000
SK 005743
Q. 01260/2000
SK 004470
A. 01294/2000
SK 004791
A. 02813/2000
A. 02813/2000
AA. 30/2006
SK 004593
SK 006239
A.04003/2000
SK 025293
SK 00427

Murid Kelas 1K5


No. KP
000429130845
000404130427
000225130405
001003130295
000217130202
001031132159
000930130566
000706130692
000208130315
001206131423
000909130609
000829130529

No. Sijil Lahir


A.04666/2000
A.03712/2000
A.02214/2000
SK005855
A.01730/2000
A.08149/2000
SK 005811
A.01313/2000
SK 1853000
SK 005346
SK 000854

000515130411
000903130309
001209130813
000724130127
000930130953
000708130709
000724130805
000627130387
000524130325
000110130341
000911130683
001112130665
000107130471
001127130297
001012131476
000901130970
001120130921
001129130709
001218130946
001219131289
000120130257
001014132149

A.05213/2000
SK 004818
U. 00015/2000
AA.23/2001
SK 003569
SK 022102
A.07166/2000
SK 17/633
A.05538/2000
A.05417/2000
A.00293/2000
SK 005355
SK 007406
A. 0538/2000
SK 024625
W.00178/2000
SK 024846
SK 024835
SK 026559
SK 215073
A.00657/2000
SK324375
S.00388/2000

Nama
ABANG MUHAMAD IZZAN B. ABANG AKIP
AHMAD AIMAN BIN MOHD KHAIRULZAIM
AMEER FADH BIN ARBY
AZAREA BATRISYIA BINTI MOHAMAD HAMDEN
AZZA 'AZYYATI BINTI EDANAN
DAYANGKU SYUHAIDA AMEERA BT AWGKU ZAINAL ABIDIN
IZYAN HAZWANI BT. FAUZAN
MOHD ZUL HAZIQ BIN MOHD FADZLI
MOHD. FIKRI ALIF BIN JAMALUDIN
MUHAMAD AIMAN BIN ASKAN
MUHAMAD AMMAR ANWAR B. MOHAMMAD FURIMAN
MUHAMMAD AIZAT TAUFIQ BIN RAMZEE
MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMAD NOOR AZMAN
MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD HAIRANI
MUHAMMAD IZZAT ZHARIF BIN JOBLEE
NUR 'SITI AISYAH BINTI MUSTAPHA YUSOP
NUR AIDA IZZATI BINTI AZMI
NUR MAISARA BINTI SAIDIN
NUR MIRZA ADLI BIN ZAKARIA
NURUL AMIRAH BINTI MOHD. AMRAN
NURUL KAMILIA BINTI HIPNI @ SANAWI
NURWATIQAH BINTI TAJUL ARIFF
RAHMAT HUSSAINI BIN DRAMAN
SYED AUNOR ROFFIQ AL ZADRIE BIN AGUS

Tarikh Lahir
02/10/2000
06/03/2000
10/03/2000
05/01/2000
10/09/2000
14/09/2000
25/08/2000
07/04/2000
20/01/2000
24/11/2000
19/01/2000
26/06/2000
07/04/2000
23/03/2000
05/01/2000
14/02/2000
31/01/2000
24/08/2000
22/11/2000
16/05/2000
10/09/2000
16/10/2000
04/08/2000
08/02/2000

Nama
AG. AMIRUL AZIM B AG. ISMAIL
AIN NABILA BINTI YUSLISAM
ANNUR FATWANI BINTI MOHD. DINI
AWANG ABDUL AZIZ BIN AWANG KHALID
DAYANG NUR' KHAIRIYYAH MAHFUZAH
EZYAN NURWAHIDAH BINTI AHMAD SUKRI
FARAH HANI YASMIN BINTI LATIF
FATIN NURAIZA NASHA EZZATY BINTI RASHOL
HANNANI BINTI HASBI
HANNANI BINTI MOHMMAD
ILYIA SHAFIQA BINTI OTHMAN
ISAAC IMRAN HAKIM BIN ISMAIL
MOHD. NABIL FIKRI BIN SHARKAWI
MUHAMMAD IMAN BIN ROSLAN
MUHAMMAD NABIL ZAFRY BIN ZAMRUL NURMAN

Tarikh Lahir
06/08/2000
14/07/2000
25/05/2000
12/03/2000
09/06/2000
02/07/2000
28/08/2000
01/11/2000
23/01/2000
09/03/2000
22/06/2000
06/06/2000
07/02/2000
23/09/2000
25/09/2000

MUHAMMAD SALMAN BIN AHMADI


NOR HAZELEEN BINTI HILMI
NUR AINI MASHITAH BT MOHD YUNUS
NUR DAMIA BINTI NAZIM
NUR NABILAH BINTI NOORZALI
NUR NABILLA ABU KASIM
NURSYAFIQAH BT JUNAI
NURUL SYAHANAZ BINTI FARIZAL
SHAHIRAN NASIRUDEEN BIN SABRI
SHERIFAH KHADIJAH BINTI WAN ZAINAL
SITI NADIRAH BT MOHD. AZMAN
SITI NUR ALIA BINTI JENUREN

10/02/2000
05/07/2000
15/01/2000
29/07/2000
08/08/2000
12/05/2000
03/02/2000
14/04/2000
20/03/2000
08/02/2000
01/06/2000
06/06/2000

Nama
ABDUL HALIM BIN AHMAD
AFFIQ AMINUR
AINA MARDIA MOHAMAD KERTA
ALEEN NURANISYA
AWANGKU ISMAIL BIN AWANG OSMAN
AZIZIANA BINTI AHMAD
DAYANG FARAH BT AWG SHADAN @ AWG SHAHDAN
DAYANG FATIN AMIRA BT ABANG IBRAHIM
DAYANG NAZIEHA BINTI ABG ABD RAHIM
DYG NURSYAFIQAH BT ABANG SAPE'EE
FATIMAH AZ-ZAHRA BINTI TARMIZI
FATIN FAZAMITUL SA'ADIAH BINTI RAZAK
FAZILLAH NURDIRA BINTI PENDI
KHAIRUNNAS B. ROSMAN
LUQMANUL HAKIM BIN YUSOF
MARRISYA FARHAH BINTI MOHAMAD TAUFEK
MOHAMAD HARITH IEMAN
MOHAMMAD ANIQ SYAFIQ BIN TAHIR
MOHAMMAD HAFIZZAN RAMADANI BIN ABU BAKAR
MOHD ADAM BIN MOHD. RAMDZAN
MOHD. ASHAN BIN SUHAILI
MOHD. DANIEL HAZIQ BIN REBI
MUHAMAD AMIR ASMAIN BIN ISMAIL
MUHAMAD HAZIQ AZRI BIN ROSMAN
MUHAMMAD ASFA IZZAT BIN HAM ASMAWI
MUHAMMAD HAKIM JAMAL
MUHAMMAD IQHMAL BIN ASSAN
MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM BIN BAHARIN
MYRA FAZIQA BINTI FAHZMIE
NADHIRAH BINTI ABDULLAH

Tarikh Lahir
03/02/2000
02/05/2000
26/02/2000
15/11/2000
24/01/2000
07/07/2000
07/09/2000
26/11/2000
04/08/2000
18/01/2000
21/11/2000
01/04/2000
03/07/2000
28/10/2000
25/11/2000
02/04/2000
01/09/2000
08/05/2000
05/01/2000
12/08/2000
18/12/2000
17/04/2000
25/02/2000
11/01/2000
02/06/2000
17/09/2000
22/09/2000
11/01/2000
17/10/2000
16/07/2000

NOORNABILA NAJWA BINTI NOORHAMIDI


NUR ADRIANA BITNI LIZAM
NUR AFIQAH BINTI ZUKARI
NUR ALYA SAHIRA BT OSMAN
NUR ATIQAH ANISA BINTI SALLAHUDDIN
NUR HAZIRAH BINTI ZAMAHARI
NUR NAJMINA AQILLAH BINTI ZAILANI
NUR QISTINA BINTI A. RAHIM
NUR SAHIRAH BINTI ZAINUDDIN
NUR SYAHINDAH RADHIAH BT ROSLI
NURUL JAMIERA BINTI JAMURI
SAHIRA ILYANA BINTI DAYNIE ARFIAN
SYAFIQ FADHLIL BAQI BIN SUHANI
SYAKIRAH AMIRAH BINTI MOHAMAD
SYARAH AINA BT HASSIM
SYED RAHIMI FARIS BIN WAN OTHMAN

12/10/2000
24/05/2000
16/08/2000
27/03/2000
29/06/2000
02/06/2000
01/06/2000
08/05/2000
15/05/2000
09/12/2000
26/03/2000
30/10/2000
20/09/2000
18/11/2000
29/12/2000
04/03/2000

Nama
ABANG NAZMI B ABANG UTHMAN
AHMAD AFIQ FITRI BIN AB FATTAH
AHMAD HAZIZ IQMAL BIN ABDUL RAHMAN
AINA HUDA BINTI HASANI
AINAL ABBASYIE BIN JAMEL
AMIRUL HAFIEZ BIN AZHAR
AUDI FIKRI BIN POSA
DAYANG NUR IZZAH BIN AWANG MANIS
DAYANG SITI NORHALIZA BINTI ABANG AHMAD
HASNIDA ASMEERA BINTI MOHAMMAD
HIRZEE HILMAN BIN DOLHADI
IZZAT IMRAN BIN SUKIMAN
IZZATY AUFA BINTI ZULKERNAIEN
KASMA DAYANA BINTI KASDI
KHAIRUNISA BINTI ABDUL KHALIK
MASHITAH BINTI ZAINOL RASHID
MIRULEESA SYAHIERA BINTI MOS
MOHAMAD NAZMI BIN ABDUL RAHIM
MOHAMMAD FAEEZ AQMAL BIN FADILLAH
MOHD ADHANIZAM BIN SAROJI
MOHD. AIMAN THAQIF BIN SUWARDI
MOHD. ASYRANI FAKHRI BIN HASHIM
MOHD. SYAZANI BIN SALLEH
MUHAMMAD AMSYAR SHARAFUDDIN BIN SAMSUDDIN
MUHAMMAD MIZAN BUSTANI BIN BUSTARI
MUHAMMAD NADZMI FAHMI BIN KADERI

Tarikh Lahir
21/11/2000
31/12/2000
11/01/2000
18/08/2000
24/02/2000
29/10/2000
24/09/2000
19/01/2000
15/05/2000
15/09/2000
21/04/2000
13/10/2000
28/10/2000
21/08/2000
26/05/2000
30/10/2000
28/12/2000
13/04/2000
05/04/2000
16/03/2000
15/02/2000
13/02/2000
16/05/2000
08/02/2000
02/02/2000
18/12/2000

MUHAMMAD SHAFIQ BIN INDRA


MUHD ASYRAF ZIKRY BIN ABDULLAH
NATRAH ILYANI BINTI ABDULLRAHMAN
NIHAYATUL ZULAIKA BINTI MOHAMAD KAMAL
NUR ALIAH BINTI MOHAMED ARIFFIN
NUR FIRDAUS BIN KASDI
NUR ZAKIYAH BINTI ZAKERIA
NUR' HALINI YASMIN BT NORHALIM
NURHAIZA BINTI NASRULLAH YUSUF
NURUL FATIHAH BINTI MOHAMAD FAUZI
NURUL MAIZAN BINTI ABDULLAH
NURUL SYAHIDA BINTI ABDULLAH
SHAMIL HAQEEM B SHUKARMIN
SHARIFAH NUR MIASARAH BINTI WAN ASWANDI
SITI MASHITAH BINTI MAZLAN
SITI NURUL HIJRAH BINTI AZMAN
SYAHIDAH BINTI MOHAMAD SABRI
SYAI'QAL BIN RAMLI
SYED MUHAMMAD SHAFIQUR RAHMAN BIN SYED AMIRUDDIN
WAN MUBARAK BIN WAN JAMALUDDIN

21/09/2000
06/01/2000
23/11/2000
27/08/2000
18/02/2000
07/06/2000
24/09/2000
23/10/2000
06/08/2000
19/04/2000
01/04/2000
01/01/2001
03/10/2000
21/02/2000
22/04/2000
06/04/2000
17/12/2000
03/07/2000
30/04/2000
17/11/2000

Nama
ABDUL RAHMAN BIN RAMLEE
AFFI SYUKRI BIN ABDULLAH
AIMAN SYAFIQ BIN AJIS
AKMAL BIN RUSHDAN
AKMAL FITRI BIN MUHD FUAD
ALBERT ORTEGA AK WANDAY
ALEXSTER LANCHANG ANAK DAVID
ALICE CHRISTO ANAK JIMEK
AMIRRUDDIN B. WAHIT
ANNISA ILLIYYIN BINTI SURIA
AWANGKU KAZHIMI BIN AWANG KASIM
CHARMAINE BRITCEY AK CHRISTOPHER
DAYANG NURULJANNAH BT. ABANG MUSTAFA
DAYANG SARAH AMALIA BINTI ABANG ROZIMAN
GABRIEL SIMEONE ANAK PENGABANG
HILLARY NGINDANG ANAK NYILIDANG
HUSNA KHAIRINA BINTI HASHIM
IDEAL ZIKRY HANAFIE BIN HASNALEE
ISMAIL BIN HAMDAN
KHAIRUL FARHAN BIN ZA'ABA
LOVIEANA ANAK JIN @ MIU
MATTHIAS KUGAK ANAK MICHAEL POJAN

Tarikh Lahir
31/03/2000
16/12/2000
04/12/2000
17/03/2000
11/12/2000
13/05/2000
26/04/2000
12/05/2000
12/05/2000
29/08/2000
27/07/2000
30/07/2000
19/12/2000
29/08/2000
07/06/2000
13/11/2000
01/08/2000
03/02/2000
12/03/2000
10/12/2000
12/03/2000
23/06/2000

MOHAMAD HAIKAL BIN MOHAMAD HASNOL


22/02/2000
MOHAMAD SYAHRIZZAN B. LAMAT
25/07/2000
MOHAMMAD NOOR RIZQI BIN RAHMATULLAH
21/10/2000
MOHD ADDAM BIN ALDIN
24/07/2000
MOHD FAIRUL EZUAN BIN MAHTAR
03/02/2000
MOHD KHAIRIL @ HENRY BIN ABDULLAH
06/06/2000
MOHD. NASHARUDDIN BIN MUSTAPHA
18/06/2000
MUHAMAD AIMAN BIN AZIZ
03/01/2000
MUHAMMAD AFIF BIN MAHRAN
01/03/2000
MUHAMMAD ALIFF MIKHAIL MOK B. ABDULLAH @ MICHAEL MOK HUA SUANG
02/08/2000
MUHAMMAD HAZIQ HILMI BIN AZIZAN
20/04/2000
MUHAMMAD MIRZA HANANIA BIN MOHAMAD JAYA
14/04/2000
MUHAMMAD SHAH NURIQMAL BIN SULAIMAN
26/07/2000
MUHAMMAD ZULFAIZZIN BIN ABDULLAH
06/10/2000
NEILSON ANAK MUSA
26/02/2000
NOR ANISA BINTI JAMALI
04/12/2000
NUR ALYANNA NABILA BT JUNAIDI
20/12/2000
NUR ANISYA BINTI MORSHIDI
02/03/2000
NUR FAZEELA BINTI TONNY SOLIANO
10/04/2000
NUR HANNAN AMANI BT ZAINUDDIN
11/12/2000
NURFARAH BT MOHAMAD ZAINAL
18/06/2000
NURFARAHIN BINTI SUKREE
18/12/2000
NURZUHAIRAH IZZATI BINTI ZIKRI
21/09/2000
PHIL MCKENZE ANAK DEMAS
26/04/2000
SHAFIRA BINTI SAFRI
02/02/2000

Nama
ABANG KHAIROOL AZHAR BIN ABANG AHMAT
ABDAN SHAKURA BIN UMAR SYARIFUDIN
ANIQ ABDURRAHIM BIN MAJIDI
AQID AZRID BIN ABDUL LATIP
ARINA SYAMIMI BINTI JAMALI
AZLINDA BINTI ALI
AZRULLAH AZRIL B ABDUL RAHIM
DAYANG NURULNAZIRAH BT AWANG NONG CHE
DAYANG SHAHIRAH BINTI ABG MORNI
FATIN NABILA BINTI ZUKEPLI
ISYRAF NAJMI BIN ZURAIMI
JUNAIKAL BIN ABDULLAH
MARIANA BINTI MOHAMAD
MIMILYANA BT WAN RAZALEIGH
MIZUL NAZRIL BIN RUSLAN
MOHAMAD AMIRRUDDIN B MANAN
MOHAMAD AMIRUL CHUA BIN ANIZAM CHUA

Tarikh Lahir
22/10/2000
17/11/2000
19/08/2000
27/05/2000
30/03/2000
28/08/2000
03/09/2000
27/10/2000
29/04/2000
24/09/2000
26/05/2000
29/06/2000
20/12/2000
02/01/2000
07/03/2000
27/07/2000
21/08/2000

MOHAMAD AZIB BIN MOHAMAD YUSUF


MOHAMAD HAZIF AZBULLAH BIN MALEK
MOHAMMAD ASHRAFF BIN RASHID
MOHAMMAD FAIQ FAKHRUDDIN BIN MOHAMAD FITRI
MOHAMMAD FIRDAUS AKMAL BIN NOOR ISMAIL
MOHD AL-IQBAL BIN ARFAN
MOHD. AZHAR BIN SAMARA
MOHD. FAHMI HAMIDI BIN ROSLAN
MOHD. SHAHROM BIN KAMRI
MOHD. ZAINUDIN BIN ZAKARIA
MUHAMMAD AMIR FAIQ BIN ABDUL RASHID
MUHAMMAD HAIQAL BIN ISMALIE
MUHAMMAD NAJMI BIN HASMADI
MUHAMMAD NUR ZULHASMIZAN BIN MUNSHI
MUHAMMAD SHAHIRAN BIN TIRIN
MUZAMAN ADZIMIN BIN MOHAMMAD
MUZAMMIL SYUKRI BIN ZULKAPLI
NAZIL BIN RAMLAN
NUR AFIF BIN HUSSAIDI
NUR AZLINAWATI BINTI MOHD SOFIAN
NUR HIDAYAH BINTI MARZYKI
NUR SYAFARIENA BINTI MAZLAN
NUR-SYUFIKA SYAMIN BT MOHAMMAD YUNUS
NURAQMAREZA BINTI ABDULLAH
NURUL ASHIKIN RAZALI
SHAHEERA AISYA BINTI SALLEH
SHAMSIAH BINTI JAPAAR
SITI NUR MASITAH BINTI ABDUL RAHMAN
SYAZWANI BINTI JEFFREY
ZULHANIZA BINTI BUJANG

05/10/2000
14/04/2000
04/08/2000
08/09/2000
04/03/2000
18/03/2000
16/03/2000
28/03/2000
06/01/2000
01/07/2000
03/05/2000
18/01/2000
19/11/2000
01/08/2000
24/06/2000
01/07/2000
20/02/2000
29/09/2000
10/04/2000
03/09/2000
12/02/2000
29/08/2000
03/03/2000
25/11/2000
29/07/2000
27/08/2000
04/10/2000
12/04/2000
08/12/2000
21/08/2000

Nama
ABANG MOHAMMAD KHAIRI BIN ABDULLAH
ABDUL HAKIM BIN SIDI
ABDUL HISYAM BIN AHMAD RASHID
AFIF ZULFIQAR BIN AMID
AINIE BINTI PAWI
AMIRUL BIN ZAMERI
AZURA BINTI ABDUL KARIM
BALQIS BINTI MOHD LIZAM
FAIRUL AIMAN BIN ABU BAKAR
MOHAMAD FARID AMIRUL BIN ABDULLAH
MOHAMMAD ADRUS BIN BAKRI
MOHAMMAD ZULKIFLIE BIN ROSLI

Tarikh Lahir
29/04/2000
04/04/2000
06/03/2000
10/03/2000
17/02/2000
31/10/2000
30/09/2000
08/02/2000
06/12/2000
09/09/2000
29/08/2000

MOHD AFFIQ BIN DRAHMAN


MOHD NASRY B. HAMAT JUNAIDI
MOHD TARMIMI BIN JEMADI
MOHD ZULFAKAR HARRIS
MOHD. AMIRULNIZAM BIN ISKANDAR
MOHD. FAKRULHIKAM BIN JASMI
MUHAMAD AMIRUL HAFIS BIN AINNIE
MUHAMAD RAIHAN BIN BAKRIE
MUHAMMAD AKMAL DANIAL BIN DAHLAN
MUHAMMAD RIDZUAN BIN MOHD RAJALI
MUHAMMAD SHAFIQ BIN SAMPUDIN
MUHAMMAD SUHAIMI BIN SULAIMAN
MUHAMMAD SYAHRIZAT BIN ISMAIL
MUHAMMAD SYAWAL BIN BINA
MUHAMMAD ZAIDAN BIN JAMAIN
NADIA BINTI BOLHASSAN
NAOMI FRENCY ZAMANI
NASRULLAH AIMAN B ZUL-AZRI
NAZRI BIN SAMSUDIN
NOR SALINA BINTI RAJIEE
RAFIUDDIN BIN MERI
SHAWALLUDIN BIN RAZIMAN
SYED MOHAMAD FARIZ BIN WAN AZMAN
YUSRA ISLAYUS BIN HAIRUM

15/05/2000
03/09/2000
10/01/2000
09/12/2000
24/07/2000
30/09/2000
08/07/2000
24/07/2000
27/06/2000
24/05/2000
10/01/2000
11/09/2000
12/11/2000
07/01/2000
27/11/2000
12/10/2000
01/09/2000
20/11/2000
29/11/2000
30/12/2000
19/12/2000
20/01/2000
14/10/2000
02/06/2000

No. KP Bapa
690126135287
670915135599
620801135595
540206135515
640511135771
590327135445
671101135009
680517025879
710228135339
600321135379
721026135705
701029135139
710119135129
T3001911
680815136139
690918135699
720524135009
650301135131
680310136053
680919015761
540803135951
700928025975
741201135955
S 892888

Nama Bapa
ABANG AKIP BIN ABG HAJI ABDUL MAJID
MOHD KHAIRULZAIM B ABDULLAH
ARBY BIN HAILI
MOHAMAD HAMDEN BIN DOLLAH
EDANAN BIN TAIBAN
AWKU ZAINAL ABIDIN B AWKU BRUDIN
FAUZAN BIN SPAWI
MOHD. FADZLI BIN MAT YUSOF
JAMALUDIN BIN KOTENG
ASKAN B ISMAWI
MOHAMMAD FURIMAN BIN HATTAR
RAMZEE BIN FADZIL
MOHAMAD NOOR AZMAN ALI
MOHD HAIRANI BIN ZOL
JOBLEE B BUJANG
MUSTAPHA BIN SHARBINI
AZMI B. MOHAMMAD
SAIDIN BIN DJAPAR
ZAKARIA BIN MADUNI
MOHD AMRAN BIN ABD GHANI
HIPNI@SANAWI BIN ISMAIL
TAJUL ARIFF BIN ABDULLAH HALIM KAMIL
DRAMAN BIN SULAIMAN
SYED AGUS BIN SYED SALLEH

No. KP Ibu
720612-13-53
660807135568
660531135240
680828136090
671019135800
600704135704
700531135850
690603136072
720603135656
651104135348
720921105540
700516115034
730103135384
641201135914
700506135832
720808135334
721202135174
641211135088
740601135044
700424015626
730914136372
711130135220
770908615058
700324135700

Nama Ibu
JULIANA BT. HADARI
LILY BINTI YUSUF
FARIDAH BINTI MIDU ALLI
ROSLIN BINTI SOBENG
ZAHARAH BINTI SALLEH
BUNIAN BT BUANG
SALBIAH BINTI ADENAN
ZAIDA BINTI POLI
NORLIDA BINTI HASHIM
HAMDIAH MOHD PATA
SUHAILI BINTI MASNAN
RADZIAH BT MOHAMAD
SURENA BINTI SABIL
MORDIAH BT MADON
HAYATI BUJANG
NAIMAH BT ANNUAR
ANITA BT. HASBI
ROSNAH BOLHASSAN
NORSERI BINTI ABDUL LATIP
ROSLINA BINTI RAHMAT
JANAH BINTI AHMAD
NORLIA LIEW ABDULLAH
SUSILAWATI
SARINAH BTE KOMAT

No. KP Bapa
700227125009

Nama Bapa
AG. ISMAIL B OTHMAN

680618055655
601206135079
660630135633
720730135421
670430135371
690920136017
680618135129
710901135161
701208135839
590205135009
670310135529
620217135705
780509135195

MOHD DINI BIN KARIM


AWANG KHALID BIN AWANG HASSIM
ABANG ZAHRAIN BIN HJ ABANG MUSTAPHA
AHMAD SUKRI BIN MUHAMAD
LATIF BIN IRING
RASHOR B BOTEK
HASBI BIN HARON ABDILLAH
MOHAMMAD BIN YASSIN
OTHMAN BIN AKUP
ISMAIL B DAUD
SHARKAWI BIN JAMAIN
ROSLAN BIN OTHMAN
ZAMRUL NURMAN OTHMAN

No. KP Ibu
680703095088
741223135518
701109135294
610607135592
671209135502
701002135542
711121135472
RF132502
701129135670
710123135658
740301135632
680707025896
670717135192
701108135962
791023135842

Nama Ibu
JAMILAH BINTI YAHAYA
AZIZAH BT. RANI
DYG KRISNAWATI AWG MOHAMMA
SADIAH@SAADIAH BT EDIT
KAYAH BINTI KARIM

SURAYATI BT YUSUF
SALINA BT DRAHMAN
NADZRAH BINTI BASRI
HASALIN BT RIDZUAN
ZURAIDA BT YUSOP
RAHAYU BT AHMAD
ALAUYAH BINTI FAUZI
DAYANG HAJIJAH BINTI AWANG AHM
SYERIFAH FARAH BT. WAN TAHA

660118135271
570714135455
660321015005
700928135445
670629125461
691105135979
691206135601
730214135715
661014135335
630917135553
RF122549
640120135133

AHMADI BIN MOHAMAD NAWAWI


690201135042
HILMI BIN ABDULLAH @ GEORGE KEE ANAK MUS
620703135348
MOHD YUNUS BIN SAPUAN
721018135756
NAZIM ABDUL WAHID
720819135292
NOORZALI BIN MOHD NOH
670502135806
ABU KASIM B SUHAILI
730707136054
JUNAI BIN BUJANG
730616136040
FARIZAL B SUHAILI
720630135010
SABRI BIN SAHARI
671221135572
WAN ZAINAL BIN WAN ALLA
671206135056
MOHD AZMAN BIN SHAARI
670816135956
JENUREN BIN DELI
690310135658

NORAIDA BINTI MANSOR


JIJON BINTI MARHABAN
HALIFAH BT AHMAD
SAADIAH BT RIDZUAN
MAWAR BINTI ADENAN
ZARINA BT SABELI
JAITON BT JALANI
ARMIYANI BT HJ ARABI
NOOR HASHIMAH BINTI MOHAMAD
SHERIFAH TAHSIAH BINTI WAN HUSA
NERIAH BINTI BASRI
MARIANI BINTI ABDUL HAMID

No. KP Bapa
630902135147
790625135589
521121135491
700727135625
540905135637
620408135003
570125135481
641215135691
691207135427
730806136121
700901135381
5109c920bdfdb
610528135113
630102016975
700120135979
641012135915
740425135271
580414135313
710830135577
600309135173
540102135289
660101136227
640413135049
720521135513
710608055023
520520135013
661030135693
740218135439
720101135429
730202135021

Nama Bapa
No. KP Ibu
AHMAD BIN KARIM
701119135482
KASUMA B MAT
790412136182
HJ MOHAMAD KERTA HJ MAHLI
650203135760
ZAKRY BIN HJ ALE
710521135696
AWG OSMAN AWG ASSIM
710509135626
AHMAD BIN BUJANG
620426135162
AWANG SHADAN BIN AWANG SULAIMAN
641121135834
ABANG IBRAHIM ABANG ALI
680310136010
ABG. ABDUL RAHIM BIN ABG. ARIFFIN
750402135956
ABANG SAPE'EE BIN ABANG SAIBI
760526135826
TARMIZI BIN SHAFI'EE
710326135498
LEMBAGA ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
741010136170
PENDI BIN RAZALI
661130135586
ROSMAN BIN YATIM
651001135986
YUSOF B GANI
740115135540
MOHAMAD TAUFEK BIN KAMIL
691121135186
SULHIE BIN SALLEH
740930135424
TAHIR BIN YUSUF
600417135146
WAN MOSHIDI BIN WAN ABU SERAH
670803136028
MOHD RAMDZAN BIN HASSAN
700507135236
SUHAILI BIN KULAK
720703135776
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
810103135990
ISMAIL BIN HAJI ABDUL RANI
670511135664
ROSMAN BIN YUSUP
750703135220
HAM ASMAWI B MOHAMMAD
710103135474
JAMAL BIN ADAM
540313135158
ASSAN B PATHI
730908135656
BAHARIN BIN AMIT
730215136154
HJ FAHZMIE B HJ ABD RAHMAN
630616135250
ABDULLAH YASSIN
730621135050

Nama Ibu
SUMARSI BT AHMAD BELAN
JUNAIDAH BT JUNAIDI
HJH SURAYAH BT HJ SIMPO
MARZIAH BT ABDULLAH
ROSNANI BT SEBI
MISBAH BINTI UDIN
SAFIAH BT HJ HASSAN
SANIAH BINTI ALEK
NORHAYATI BINTI MASANU
KASMAWATI BT SATAR
ZAITON BINTI HAMID
ROSIDAH BINTI ABU
ROSMINAH BT MITHLI
SUZIAYANAH BT ABDULLAH
NORIZAN BINTI SUHAI
MUNAH BINTI NARAWI
HASLINDA BTE HJ AZMI
ZELIHA WONG
ROKAYAH BT. HELMI
RABINAH BINTI AHIM
SUHAINI ABDULLAH @ TAMBUN AK
TINI BT MURAT
SADIYAH BINTI HJ USOP
ZAINON BINTI KELONI
JULAIHA BINTI HJ KIHOK
SAPTUYAH BINTI PAEE
MAIMOON BT PERI
HAMSIAH BT SAPIEE
KHADIJA FAHZME BT ABDULLAH
DAYANG RAPEAH AWANG AHMAD

760305095031
750513135473
650718135153
680421135029
510920086549
730404135003
640408135319
630429107561
731017136051
730728135421
680418135167
711117135613
750217135807
690829135347
650221135107
560502135059

NOORHAMIDI BIN ALI


LIZAM B KOMEL
ZUKARI BIN MORNI
OSMAN B JAMIN
SALLAHUDDIN BIN KAMARUDDIN
ZAMAHARI BIN JEPON
ZAILANI BIN JAILI
A.RAHIM BIN UJANG
ZAINUDDIN BIN MOSTAPA
ROSLI BIN YUSUP
JAMURI B SUJAI
DAYNIE ARFIAN BIN AMIL
SUHANI BIN SAWAL
MOHAMAD B HJ MAHLET
HASSIM BIN SAMAT
WAN OTHMAN BIN WAN IBRAHIM

770204025500
800705135702
680528135002
U825110
580208135400
710716135274
691121135768
671115135798
750208135792
740619135608
710426135866
730613135560
761013136000
720127135662
660422135620
610101135544

NOORHASILAH BINTI MOHD RAZAK


SITI NORASMAH BT MAS EYAN
ROHANI BINTI SERI
ROSNAH NYOID ABDULLAH
BIOT BINTI IBRAHIM
SALMIAH BT SAMSUDIN
NANNY BINTI SABLI
NORAISAH BINTI BOLHASSAN
SAHLAWATI BT MOHD FAUZI
NORMALA BT SALLEH
RABAAH HJ FADZILAH
ROZIAH BT HAJI PETER
NORASIKIN BINTI ABDUL RAHMAN
AMALINA BT SIDENI
HAMNAH BT ABG ZULKEFLI
EPOT BINTI WAN HASHIM

No. KP Bapa
640925135181
700102037363
700122135593
580130135557
620503135933
710212015519
590615135247
630824135327
640913135459
770907136039
650523135495
620227135151
720111135625
650806135479
680301135999
RF119381
620226135643
611108016091
620311135357
660309135549
680613125685
650930135353
600522135623
720310115299
770614125459
621231135351

Nama Bapa
ABANG UTHMAN BIN ABG ABD RAHMAN
AB FATTAH BIN AHMAD ZABIDI
ABDUL RAHMAN BIN BOINI
HASANI ANDAR
JAMEL BIN JET
AZHAR B ABDUL RASHID
POSA BIN GANI
AWANG MANIS B AWANG ZEN
ABANG AHMAD BIN ABANG MAHMUD
MOHAMAD BIN ALPI
DOLHADI BIN HJ MARZUKI
SUKIMAN BIN HJ AINI
ZULKERNAIEN BIN HASSAN
KASDI BIN AMIT
ABD KHALIK B. IHI
ZAINOL RASHID BIN SHUIB
MOS BIN BUJANG
ABDUL RAHIM BIN SAMSUDIN
FADILLAH BIN JUNI
SAROJI B MERI
SUWARDI BIN DJAFAR
HASHIM B WASLI
SALLEH BIN MARUP
SAMSUDIN BIN MOHD TAHAR
BUSTARI BIN MOHD NOOR
KADERI B NEN

No. KP Ibu
690828135652
740905035528
740726135822
590715075632
691119135398
690807135688
610913135312
630523135200
660101136227
810519135628
700509135926
700919135398
711206135770
690118135340
700808135870
691002135570
680426135722
720319135456
680516135240
670528135396
680220135866
690310136378
620304135818
730512135158
750629135598
650511135420

Nama Ibu
NORLIZA BT MATALI
SITI HAYATI AB RAZAK
ZURINA BT. BOJENG
ADIDA NOOR BT HASHIM
ZAMIAH BT SIAN
SHAFIZA BINTI JAYA
DARA BINTI SAIE
DYG. JUITA BT. AWG. SHARKAN
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
AFFIZA BINTI JELO
ZAINAH BT HJ ABDUL RAHMAN
MASTUYAH ABD WAHAB
NURLIYANA BINTI ABDULLAH
SORIA BINTI JULI
SAPIAH BT TEGA
MASSUMI BINTI BOJENG
SYLVIA BT JUIS
DAYANG MASKAMALA BINTI ABANG
RAHMAH BINTI RAHAMAT
HASIAH BINTI SELI
SERAH BT JAYA
SALBIAH BT HIRI
RBIAH BINTI ZAINAL
JANNATI BT SALIHIN
HAMIZAH BTE MASADI
ZUBAIDAH BINTI SAHADAR

770118135607
770831136023
770704135685
761226135853
760120135201
600321135707
620816136187
711012135879
50f16d1041570
710424135715
50f15d10449fe
510a2bf316a71
560131135155
670716135713
680801136103
50f1531a3906a
561231135165
600705135271
700806105985
681130135533

INDRA RAMLI
MUSLIM B. ABD. HAMID
ABDUL RAHMAN B HANADIN
MOHD KAMAL BIN ARBI
MOHAMED ARIFFIN BIN SHAWKATALI
KASDI @ YUSUF BIN BOLI
ZAKERIA B. ABONG
NORHALIM BIN ABDUL RAHIM
LEMBAGA ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
MOHD FAUZI B MOHAMAT KIFLI

No. KP Bapa
560118135089
660101136227
701012135915
640119135013
700127135533
560715135757
531207135723
521010135229
631019135177
711016135569
580605135201
791029135077
RF110854
730712136091
580903136229
700514135285
610128135165
680502086505
741025136069
640122135225
661109136015
720604135885

Nama Bapa
No. KP Ibu
RAMLEE BIN JULAIHI
820119135900
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
750402135984
AJIS BIN SALUS
750928136216
RUSHDAN BIN ZAINUDIN
700920135598
MOHD FUAD ABDULLAH
700729135020
WANDAY AK JURAN
630126135506
DAVID ANAK ANDOH
590930135554
JIMEK ANAK PULIN
581020136086
WAHIT NAWI
740723136092
SURIA BIN SALEM
740925135374
AWANG KASIM BIN AWANG HOSAIN
640413135276
CHRISTOPHER MINGGU
790721135968
ABG MUSTAFA BIN ABG ALI
680607135684
ABANG ROZIMAN B. ABANG ROSLI
RF135320
PENGABANG AK ENGGONG
630818136104
NYILIDANG RANA
700812135486
HASHIM BIN BOJET
651029135048
HASNALEE BIN TUBAH
730302135838
HAMDAN B. BUJANG
720304135648
ZA'ABA B OTHMAN
700915135366
JIN @MIU AK UMAR
641204135952
MICHAEL POJAN ANAK SIRA
700510136264

SHUKARMIN B CHASEMON
WAN ASWANDI BIN WAN ASNAWI
MAZLAN BIN ABDUL WAHAP
LEMBAGA ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
MOHD SABRI BIN SURABAYA
RAMLI BIN UMAR
SYED AMIRUDDIN B. SYED ABD. RAHMAN
WAN JAMALUDDIN BIN HJ WAN OTHMAN

780903135548
790816085828
771124135632
810417135184
751011135726
680226135568
700917135060
720731135132
730119135892
730906136188
610821135956
620902135340
570716135344
720714135640
680131135856
50f1538c91508
620615135516
630214135282
721005135458
740404135934

MELIAH BINTI AHMAT


DYG SUHAILA BT AWG MASAID
NORPATERI BT MOHD YUSSOF
KHATIJAH BINTI DAUD
MARIAM BINTI ABD WAHAB
LATIFAH BT KRI
MALISA BINTI SIRAT
DAYANG ISNANIAH BINTI ABANG MU
NURHASLIDA ABDULLAH
DAYANG SANDHORA BT AWANG HA
SABARIAH BINTI LAM
HAMINAH BINTI SUHAIBO
NORHAYATI BT MORNIE
SHARIFAH MASTURA BT HJ.WAN RA
NANCY HJ RAZALI
LEMBAGA ANAK-ANAK YATIM SARA
ROKIAH BUYONG
JULIANA BT JAMES
DAYANG MASNIAH BINTI ABANG AB
FARIDAH BT BUJANG

Nama Ibu
AMINAH ABDUL HAMID
ROSNI BT. SANI
SITI ZELIHA BINTI YUSUP
ROHAIDAH BT ABDULLAH @ DAH JO
ROZANA BTE RASHIDI
CATHERINE INU ANAK PUJIN
JENNIFER DYAK ANAK KIYAI
GUTI ANAK MUTEM
RAHAYU BT SAKUAN
NOORAIZAN BINTI MOHD TAHIR
ROS BINTI MAHLI
TRACY JILAP
SITI AJAR BINTI ROSLI
HASMEZER BT HJ MAT
TRINING AK LAGONG
SALU AK MERIKAN
HORRIAH HAJI AFFENDI
ROSITA BINTI MATNOOR
NORMALA BT SABENI
NORLIZA BT BUJANG
JUNI AK DANGGANG
ALFRIDA ANAK MICHAEL HARRY

770427136005
720801135817
731112135049
720129135279
660101136227
660101136227
671015136099
710716135565
640105135055
660101136227
690202125861
620216135527
660101136227
680706135743
680405135715
620627135687
621201135019
671010136137
RF132349
660619135499
651029135355
50e918641d05a
701108135225
620921135557
550722135107

MOHD HASNOL B. MOHD SARBINI


710604135798
LAMAT BIN SAN
770504135314
RAHMATULLAH MORSHIDI
730730135922
ALDIN BIN HAJI BALIA
690319135152
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
750228135984
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
50eff78220474
MUSTAPHA BIN IBRAHIM
721224135474
AZIZ B. MOHAMAD
671220135546
MAHRAN BIN JAMEL
661225135212
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
710514135612
AZIZAN @ AZAHARI B. ZEN
710709136156
MOHD JAYA BIN HJ ADANI
671111135168
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
610714135598
ABDULLAH BIN MENTARANG
690405135028
MUSA ANAK GANGGA
710630136102
JAMALI BIN SAHARI
601224135144
JUNAIDI BIN ALI
711208135504
MORSHIDI NONG
700909135618
TONNY SOLIONO BIN RAMLI
750915135484
HAJI ZAINUDDIN B ADAM
680303136098
MOHAMAD ZAINAL BIN GHANI MOHAMAD
730617135154
710423135932
ZIKRI BIN SALEH
701108135225
DEMAS ANAK TUNGKAT
670513135406
SAFRI BIN KINCHONG
571029135216

NORZAITUL SHIMA BT HJ.BUJANG


RAHIMAH BT. UDIN
ARROMINY BINTI ARABI
DYG NOOR AZIZAH BT ABG MOHD S
NORMALIS BT MAHLI

No. KP Bapa
600727135969
611224615067
691015135895
680921135623
700402135483
730502026011
730402026011
670224135303
670711135457
730502026011
690416086225
5109c60b448d2
690612135709
761015136143
760803135921
680903136147
750322135315

Nama Bapa
ABG AHMAT ABG KAMAROZAMAN
UMAR SYARIFUDIN BIN HJ FATHULLAH HARUN
MAJIDI BIN SUUD
ABDUL LATIP B BOGE
JAMALI BIN ABDULLAH
ABDUL RAHIM B ABDULLAH
ABDUL RAHIM B ABDULLAH
AWANG NONG CHE BIN AWANG SULONG
ABG MORNI BIN ABANG BUSRAH
ABDUL RAHIM B ABDULLAH
ZURAIMI BIN RAZALI

Nama Ibu
FATIMAH BINTI JEMI
SALINAWATI BINTI SALEM
HAMISAH BT MAT
MISIAH BINTI JAMAIN
MALAYSIAWATI BINTI TAZEN
PATIMAH BT BUJANG
NORITA BINTI GOLIE
DAHLIA BT MOHAMED
SALINA BT KERAM
NORITA BT GOLIE
MASTURA BINTI ABU BAKAR
MARIAM BINTI ABDULLAH @ MARIA
HAMIDAH BINTI MAJEDI
ZUBIDAH BINTI MAJEDI
DAYANG MARIDAH BINTI AWANG TI
KARTINA BINTI MAHIDIN
KARTINI BINTI PINI

MOHAMAD BIN BUJANG


HASLEE BIN LAI
RUSLAN BIN AHMAT
MANAN BIN TAHIR
ANIZAM CHUA BIN ABDULLAH

No. KP Ibu
690630136086
661103135900
710610135428
600514135500
680831136024
710618135414
710816139856
770618135240
710517135204
710816135896
730518085358
630222135274
730125135334
820220135614
781204135850
670416135770
780615135260

FATIMAH BINTI PIEE


ROZIAH BT. TAIBAN
MASNIAH HJ MOHAMMAD
Nur Aishah Yap Bt Abdullah @ Yap S
ALUYAH BT ABDUL KADIR
JAMLIAH BINTI SOBENG
MARION BINTI ZAINI
ARZUNA BT YUSOF
JAUAI AK LUBOT
DAYANG JEBAAH AWG JAMALI
NUR ASHIELA ABDULLAH
NUR AINI ABDULLAH
SALMAH BINTI JERAWI
SUGAYA BINTI HJ. PERI
RAYDAWATI BT SAWAL
SITI AISAH BINTI RAMLI
HASFANIZA BT. MORTADZA
ITU AK LANGONG
HAMIDAH BINTI YAMAN

700211135843
660910136155
721217136049
691211135761
730814135065
720918135669
681017135443
700510136299
620612135991
720915135671
621006075655
870525135477
670317135951
730211135031
621008135973
700511135343
780328135081
690320135109
50f8ff8dab44c
611116135947

MOHAMAD YUSUF BIN ISMUNI


MALEK BIN PETER
RASHID BIN ABDUL RAHMAN
MOHAMAD FITRI ABDUL HAMID
MOHD ISMAIL B. RAZALI
ARFAN B. SIDI
SAMARA BIN KOMAT
ROSLAN BIN AMID
KAMRI BIN HAI
ZAKARIA B RAPAEE
ABDUL RASHID BIN HASSAN
MOHD AIDIL BIN MOHAMAD
HASMADI BIN MONDOL
MUNSHI BIN ABDULLAH
TIRIN BIN SALYO
MOHAMMAD BIN SMAN
ZULKAPLI B YUSOP
RAMLAN BIN ATEK
LEMBAGA ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
MOHD SOFIAN ABDULLAH

751018135593
790507135721
680401135937
621120135375
741005135245
651028135759
720224135859
690604135899
550725135639

MAZLAN BIN ABU BAKAR


MOHAMAD YUNUS BIN SAIT
ABDULLAH BIN WAL
RAZALI BIN SAHARI
SALLEH BIN KASAH
JAPA'AR BIN MOLOK
OSMAN BIN SULAIMAN
JEFFERY BIN SALLEH
BUJANG BIN HAMDAN

701204135866
720518135192
741104135414
741028136128
740402135156
720606136144
780921135648
651107135570
661118135700
770608135036
680515055118
830828136382
730715136864
740220135462
750601135254
720921135360
771126135484
680218135410
50f8ff585b4f5
761213136080
651029135670
760225135304
800403136240
780609135440
661229135068
740506135660
661110135968
790608135528
720314135940
650523135604

NORWATI BT HJ SERI
ZARINA BT HJ OTHMAN
NOLLAYA BINTI AAMAN
MERIAM BINTI BUANG
DAYANG RODZIAH BT ABANG ABDIL
SAHDAH BINTI KEDERI
NOORMALA BT SANI
NOOR HANA BINTI MOHD HUSSAINI
MASANAH BINTI ABDULLAH
SUZIWATI BT HARUN - PENJAGA UTA
JUENIETA BINTI BORHAN
MASRINA BINTI SAIMI
MAZHATULSHMA BINTI SALLEH
MONALISA BINTI BUJANG
SITAM BINTI UNI
JAMPAKA BINTI MUSLIMIN
ROSMINA BT AHAMAT
HAYATI BINTI HASSAN
LEMBAGA ANAK-ANAK YATIM SARA
HAJINAH BT DAUD
AMINAH BINTI MOHD KANCIL
SALMIAH BT SULHI
NURMASITAH ABDULLAH
RODIANA BT KASSIM
BAAYAH BINTI GUNDAI
NORAINI BT BUJANG
JA-ENAH BINTI JELI
JAMILAH BINTI AMIT
ANITA BINTI RIBI
MAJANAH BT BUANG

No. KP Bapa
660101136227
480824135449
660101136227
660101136227
690105136117
660101136227
700416135505
680228135641
720927135767
500312135133
620927135945
790617136143

Nama Bapa
No. KP Ibu
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
SIDI BIN MADARI
580506135740
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
PAWI BIN KABAR
U.825819
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
ABDUL KARIM BIN ALI
780607136220
MOHD LIZAM LIAN
660131135626
ABU BAKAR BIN GOLIE
680318135880
APIT BIN NARAWI
750616135062
BAKRI BIN ADAM
631014135688
ROSLI BIN BEJING
840216135644

Nama Ibu
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
SAPTUYAH BINTI BODOT
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
AYU MASNIAH
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
KASMAH BINTI UDIN
DAYANG AMINAH BINTI AWANG MU
SALAMAH BT MAIL
DYG. JAEYAH BT AWG JAMALI
MASITA BINTI ROSILE
ALINA ABDULLAH

610924135529
50f8b71fa24e9
660101136227
721123135133
631122135511
581012135729
630504135459
660101136227
740209135509
701007135015
660101136227
730813135813
711202135597
750618135947
700724135347
660101136227
G/9268
710421135621
600205135603
630406135615
680123135039
730725135821
651012135615
660101136227

DRAHMAN BIN LED

641222135462
621009135924
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
HARRIS MOHD TAHIR
660503136190
ISKANDAR BIN FADELI@FADZLI
670305135698
JASMI BIN BANTAN
660116135518
AINNIE B OMAR
650216135508
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
DAHLAN BIN HARRY
770714135822
MOHD RAJALI ABDULLAH@JALI ANAK SEDOP 670723135500
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
SULAIMAN BIN ABDULLAH
710620135632
ISMAIL BIN HASSAN
750101136488
BINA BIN JELANI
791227135676
JAMAIN BIN MOHAMAD
690623135018
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227
ZAMANI BIN SHAHRUDIN
610619135346
ZUL-AZRI B. ABU BAKAR
740113135264
SAMSUDIN B AHMAD
670614135720
RAJIEE B MAT
670617135670
MERI BIN EDEK
720121135792
RAZIMAN BIN YAYA
U. 826011
WAN AZMAN BIN WAN IDRUS
790303135834
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
660101136227

MARJINAH BT ALI
SALIAH BT PANI
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
SALMAH BT BOJENG
FARIDAH BINTI ADENAN
ROKAYAH BT WET
ROSIAH BT DIMIRI
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
NAFISAH BINTI MORSHIDI
NGATIPAH BT AHMAD
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
FATIMAH BINTI INI
SELINA BINTI BUJANG
HASLINA BINTI TAIM
ROSIAH BT DOL
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y
KORNIA BT. AWG BASRI
NORZIA BT POYE
NOORSIAH BT BODOT
JEMIAH BT JUMAT
TAY CHUN LAN@ROHANI ABDULLAH
YUNIARSIH BT TALIB
FAZILAH BT MORSHIDI
LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK Y

NA BT. HADARI

AH BINTI MIDU ALLI


N BINTI SOBENG
RAH BINTI SALLEH
N BT BUANG
AH BINTI ADENAN

DA BINTI HASHIM
IAH MOHD PATA
LI BINTI MASNAN
AH BT MOHAMAD
NA BINTI SABIL
IAH BT MADON

AH BT ANNUAR

AH BOLHASSAN
ERI BINTI ABDUL LATIP
NA BINTI RAHMAT
BINTI AHMAD
A LIEW ABDULLAH

AH BTE KOMAT

AH BINTI YAHAYA

RISNAWATI AWG MOHAMMAD


H@SAADIAH BT EDIT
H BINTI KARIM

ATI BT YUSUF
A BT DRAHMAN
RAH BINTI BASRI
IN BT RIDZUAN
DA BT YUSOP
YU BT AHMAD
AH BINTI FAUZI
NG HAJIJAH BINTI AWANG AHMAD
AH FARAH BT. WAN TAHA

DA BINTI MANSOR
BINTI MARHABAN
AH BT AHMAD
AH BT RIDZUAN
AR BINTI ADENAN

ANI BT HJ ARABI
HASHIMAH BINTI MOHAMAD
FAH TAHSIAH BINTI WAN HUSAIN
H BINTI BASRI
ANI BINTI ABDUL HAMID

RSI BT AHMAD BELAN


DAH BT JUNAIDI
URAYAH BT HJ SIMPO
AH BT ABDULLAH

H BINTI UDIN
H BT HJ HASSAN
H BINTI ALEK
AYATI BINTI MASANU
AWATI BT SATAR
N BINTI HAMID
AH BINTI ABU
INAH BT MITHLI
YANAH BT ABDULLAH
AN BINTI SUHAI
H BINTI NARAWI
NDA BTE HJ AZMI

YAH BT. HELMI


AH BINTI AHIM
NI ABDULLAH @ TAMBUN AK RINYIM

AH BINTI HJ USOP
N BINTI KELONI
HA BINTI HJ KIHOK
YAH BINTI PAEE
OON BT PERI
IAH BT SAPIEE
JA FAHZME BT ABDULLAH
NG RAPEAH AWANG AHMAD

HASILAH BINTI MOHD RAZAK


ORASMAH BT MAS EYAN
NI BINTI SERI
AH NYOID ABDULLAH
INTI IBRAHIM
AH BT SAMSUDIN
Y BINTI SABLI
SAH BINTI BOLHASSAN
WATI BT MOHD FAUZI
ALA BT SALLEH
AH HJ FADZILAH
H BT HAJI PETER
SIKIN BINTI ABDUL RAHMAN
NA BT SIDENI
AH BT ABG ZULKEFLI
BINTI WAN HASHIM

ZA BT MATALI
AYATI AB RAZAK
A BT. BOJENG
NOOR BT HASHIM

ZA BINTI JAYA

UITA BT. AWG. SHARKAN


AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK

H BT HJ ABDUL RAHMAN
UYAH ABD WAHAB
YANA BINTI ABDULLAH

UMI BINTI BOJENG

NG MASKAMALA BINTI ABANG SAIBI


AH BINTI RAHAMAT
H BINTI SELI

BINTI ZAINAL
ATI BT SALIHIN
ZAH BTE MASADI
DAH BINTI SAHADAR

H BINTI AHMAT
UHAILA BT AWG MASAID
ATERI BT MOHD YUSSOF
JAH BINTI DAUD
AM BINTI ABD WAHAB

A BINTI SIRAT
NG ISNANIAH BINTI ABANG MUSTAPHA
ASLIDA ABDULLAH
NG SANDHORA BT AWANG HAMDANI
IAH BINTI LAM
NAH BINTI SUHAIBO
AYATI BT MORNIE
FAH MASTURA BT HJ.WAN RAZALI

AGA ANAK-ANAK YATIM SARAWAK

NA BT JAMES
NG MASNIAH BINTI ABANG ABDILLAH
AH BT BUJANG

AH ABDUL HAMID

LIHA BINTI YUSUP


DAH BT ABDULLAH @ DAH JON
NA BTE RASHIDI
RINE INU ANAK PUJIN
FER DYAK ANAK KIYAI
ANAK MUTEM
YU BT SAKUAN
AIZAN BINTI MOHD TAHIR

AR BINTI ROSLI
EZER BT HJ MAT
NG AK LAGONG
AK MERIKAN
AH HAJI AFFENDI
A BINTI MATNOOR
ALA BT SABENI
ZA BT BUJANG
K DANGGANG
DA ANAK MICHAEL HARRY

AITUL SHIMA BT HJ.BUJANG


MAH BT. UDIN
MINY BINTI ARABI
OOR AZIZAH BT ABG MOHD SUPIAN
ALIS BT MAHLI

AH BINTI PIEE
H BT. TAIBAN
IAH HJ MOHAMMAD
shah Yap Bt Abdullah @ Yap Siew Lin
H BT ABDUL KADIR
AH BINTI SOBENG
ON BINTI ZAINI
NA BT YUSOF

NG JEBAAH AWG JAMALI


SHIELA ABDULLAH
INI ABDULLAH
AH BINTI JERAWI
YA BINTI HJ. PERI
AWATI BT SAWAL
SAH BINTI RAMLI
NIZA BT. MORTADZA

DAH BINTI YAMAN

AH BINTI JEMI
AWATI BINTI SALEM
SAH BT MAT
H BINTI JAMAIN
YSIAWATI BINTI TAZEN
AH BT BUJANG
A BINTI GOLIE
A BT MOHAMED
A BT KERAM

URA BINTI ABU BAKAR


AM BINTI ABDULLAH @ MARIA ANAK AMIN
DAH BINTI MAJEDI
AH BINTI MAJEDI
NG MARIDAH BINTI AWANG TIHAMI
NA BINTI MAHIDIN
NI BINTI PINI

ATI BT HJ SERI
A BT HJ OTHMAN
YA BINTI AAMAN
M BINTI BUANG
NG RODZIAH BT ABANG ABDILLAH
AH BINTI KEDERI
MALA BT SANI
HANA BINTI MOHD HUSSAINI
NAH BINTI ABDULLAH
ATI BT HARUN - PENJAGA UTAMA
ETA BINTI BORHAN
NA BINTI SAIMI
ATULSHMA BINTI SALLEH
LISA BINTI BUJANG

AKA BINTI MUSLIMIN


INA BT AHAMAT
TI BINTI HASSAN
AGA ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
AH BT DAUD
AH BINTI MOHD KANCIL
AH BT SULHI
ASITAH ABDULLAH
NA BT KASSIM
AH BINTI GUNDAI
NI BT BUJANG
AH BINTI JELI
AH BINTI AMIT

NAH BT BUANG

AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK


YAH BINTI BODOT
AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK

AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK


AH BINTI UDIN
NG AMINAH BINTI AWANG MUSTAFA
MAH BT MAIL
AEYAH BT AWG JAMALI
A BINTI ROSILE

AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK


AH BT BOJENG
AH BINTI ADENAN
YAH BT WET
H BT DIMIRI
AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
AH BINTI MORSHIDI
PAH BT AHMAD
AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK
AH BINTI INI
A BINTI BUJANG
NA BINTI TAIM

AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK


A BT. AWG BASRI

SIAH BT BODOT
H BT JUMAT
HUN LAN@ROHANI ABDULLAH
RSIH BT TALIB
AH BT MORSHIDI
AGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK