Sie sind auf Seite 1von 2

DA LI MI UOPTE POZNAJEMO PROLOST...

Da li su se nekada u davnoj prolosti zemlje i oveanstva koristila neka fantastina oruja, koja ni dan danas nisu identifikovana, pitanje je istorije mnogih isezlih civilizacija, iji mitovi, legende, pa i sami zapisi govore u prilog ovoj hipotezi.Tragovi takvih sukoba i unitenja sredu se nebrojeno puta u istoriji ljudske rase, a sami zemljini slojevi jo i danas uvaju svedoanstva takvog strahovitog razaranja, koja arheoloki do danas nisu objanjena. U velikim indijskim spevovima 'Ramajani' i 'Mahabharati' sreu se izvetaji o udovinim orujima i ratovima koje su vodile mitske i povesne linosti starog doba.To boansko oruje jeste u hronikama povest koja se nimalo ne razlikuje od dananjih dostignuda u oblasti tehnolokog oruja, s obzirom na gotovo savremene opise u kojima se prepoznaju laseri, nuklearna oruja i druga tehnika uda. Poto je re o vremenu koje sanskrit postavlja u hiljadama godina, sasvim je izvesno da opisi nisu nastali sluajno ili imaginacijom autora tih i slinih tekstova, pogotovo ako je re o doslednoj implikaciji opisa tih oruja koje koristimo danas.Po najstarijim legendama tih epoha, re je o oruju koje su koristili 'bogovi sa neba' zbog ega u sanskritskoj literaturi to oruje i pripada svetu boanskog neba.Jaina njihovog dejstva merila se postepenu jaine unitenja, a to su ... oruja koja su mrvila u prah i pepeo itave armije, gradove i velike oblasti zemlje ! Meu tim opisima, najpoznatija boanska oruja indijske mitologije bila su: Indrin plamen, bramairas, bramadandon, sandagara, paupati, pinaka, Bramino oruje, tvatar i razne vimane: rukma, shakuna, tripura. to se tie oruja indijskih bogova, ved je Indrin plamen bilo oruje svetlosnog porekla koje je po svom dejstvu unitavalo podruje irokog dijapazona, pri emu bi se ... javile kuglaste munje koje su razorno unitavale neprijatelja ! Ako uzmemo u obzir da su hronike o stranom oruju tek usmeni prepis nekih starijih tradicija, onda su dogaaji u 'Ramajani', 'Mahabharati' i dugim indijskim tekstovima mnogo stariji od vremena u kom su zabeleeni.Mnoga od opisanih oruja u sanskritskoj literaturi mogla su da izazovu masovne kataklizme, radijacione mutacije, kao i trenutano isezavanje raznih ljudi, predmeta i barijera.Meutim, takav primer sintetikih oruja, kao to su kuglaste munje, kojima se jo na Nikola Tesla bavio, jo su i danas ovekov san, s obzirom da je re o tehnologiji koja je jo i danas nedostupna. U sanskritskoj literaturi postoji ak i nauka o boanskom oruju, Astravida ija pojava nije objanjena jer su ista oruja jednostavno isezla iz povesti ljudskog roda.Sline primere o boanskim orujima imamo u nizu legendarnih prikaza kod mnogih civilizacija, od Sibira d o Ognjene zemlje, usled ega i nastaju boanski ratovi na zemlji.Utuda i imamo, u nemalo primera, legende koje govore o sukobu bogova ija se osnovna nit prie prebacila na legendarnu osnovu ratova na nebu, koji su se vodili izmedju: Horusa i Seta, Tiamate i Marduka, Zevsa i Titana, Arimana i Ormuzda, Odina i divova, Jehove i palih andjela. Tragove dejstva energetskih oruja imamo u arheolokim slojevima mnogih nestalih kultura, kao to su tuneli, podzemlja, kiklopski gradovi ili basnoslovna utvrenja.Tako ved u biblijskoj prii o Sodomi i Gomori postoji opis unitenja gradova posredstvom nuklearnih eksplozija.Treba pomenuti Bboanskog

Indru iz indijske mitologije, koji je 'kidao tvrave kao to starost dere haljine'.Danas medjutim u celoj Indiji postoji jedan jedini spomenik ovom boanstvu.Sa druge strane, jedna indijska knjiga mudrosti 'Surija panati' (Spoznaja sunca) sadri opisane tajne o energiji Sunca ! Opet, pojava termonuklearnih bogova iz prolosti dobro se uvreila u sedanju ljudskog roda, poto ovek kao vrsta nije mogao da u svojoj svesti sagradi tako fantastina verovanja o boanskom oruju i njegovoj upotrebi.To je moglo dodi od jedne mnogo naprednije civilizacije, bilo da je sila sa zvezda ili je pripadala legendarnoj Atlantidi.Otuda se stravini kult rata proirio celom ljuskom vrstom jo od vremena pedinskog oveka.Od celokupne istorije oveanstva, samo 300 godina prolo je bez ratnih sukoba ! Svi ostali milenijumi proli su u krvavim sukobima svih vrsta. Navedemo sada primere delovanja fantastinih oruja na istorijsku stvarnost. Dundalk - tvdjava istopljena do temelja ! Nan madol - svedoanstvo kolosalne energije koja se tu upotrebila ! Sete citades - avetinjski predeo bazaltne pustinje, u kojoj je do temelja sravnjen grad bogova ! Sodoma i Gomora - svedoanstvo nuklearnog udesa ! Jerihon II - jedan od sedam slojeva, sravnjen kolosalnom energijom jo neidentifikovane vatre ! Troja IV - etvrti sloj grada star 1.000 godina, pre Odiseja, bukvalno zbrisan iz povesti ! urupak - spaljen i zagonetno mrtav, 3.000 godina pre Hrista ! Mohendo Daro IV - grad koji je doslovno sravnjen nuklearnom energijom, to je nauno utvrena injenica ! Na slici: Mohendo Daro, grad uniten nuklearnom energijom pre 5000 godina ! Ovo su primeri koji se, arheoloki nikada nisu objasnili, iako su vrlo dobro poznati naunim krugovima.Sa druge strane neolitski ovek nije posedovao oruja takve modi, pa stoga ni opisi koji su nam ostali zabeleeni, nisu jednostavno mogli biti izmiljeni.Nadjeni su itavi gradovi koji su bukvalno bili istopljeni nekom kolosalnom temperaturom.Danas se dobro zna da se granit topi tek na 1.300 stepeni Celzijusovih.Dakle, ideja o nekom poaru bilo kakvih razmera odmah otpada, to su naunici i arheolozi ved u startu odbacili.Re je o energiji s kojom su bila ruena urbana naselja, u kojima se granit i andezit bukvalno topio, a ije staklaste primere imamo u niz lokaliteta istone i zapadne hemisfere, na primer Kiklopski toranj u Borsipi. U egipatskoj 'Knjizi mrtvih' pominju se 'kuglaste munje koje su unitavale i parale nebom!' O realnosti tih sintetikih oruja govore mnoge drevne hronike, u kojim takodje sredemo opise i najrazliitiji arsenal boanskog oruja. Poznata je takozvana 'Grka vatra', iji je plamen leteo brzinom munje, praden grmljavinom ! Kada bi takav projektil stigao do cilja, dolazilo bi do strane eksplozije i pojave dima ! Vratimo se indijskim izvorima, gde ima najvie opisa o tom strahovitom oruju bogova. Boanstvo iva, na primer, ved je imao oruje pinaku, koje je u sutini bilo doslovno baca plamena ! Zatim, legendarna ptica Garuda, boga Indre, po legendi, na zmijsko leglo baca 'boansko jaje' koje je eksplodiralo uz zagluujudu svetlost i eksploziju !