Sie sind auf Seite 1von 12

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM

SADRAJ
Uvod...............................................................................................................3 to trebate znati prije nego se odluite za uzgoj svinja na otvorenom.......... 3 Genotipovi svinja za uzgoj na otvorenom...................................................... 3 Potrebne povrine ......................................................................................... 4 Odabir lokacije............................................................................................... 5 Smjetaj svinja po kategorijama .................................................................... 5 Hranidba ........................................................................................................ 8

Anelka Pejakovi, dipl. in. agr.

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM


Izdava:

HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUBU Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Telefon: 385 - (0)1 - 61 06 190 Fax: 385 - (0)1 - 61 09 140 e-mail: hzpss@hzpss.hr http://www.hzpss.hr/
dr. Ivan Katalini

Glavni urednik:

Tehniki urednik: Zdravko Tuek Tisak: FiLeDaTa Tiskano u 1000 primjeraka

Zagreb, 2002
Koritene fotografije iz asopisa TOP AGRAR i PIG FARMING

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM


Ako nemate mnogo sredstava za ulaganje u skupe objekte, imate poljoprivredno zemljite koje nije pogodno za intenzivnu ratarsku proizvodnju, elite uzgojiti zdrave ivotinje pogodne za proizvodnju preraevina poput kulena ili pruta i zapoeti neto novo i drukije, krenite s uzgojem svinja na otvorenom. Autohtoni hrvatski proizvod, poput kulena pruta i slinih proizvoda, da bi bili vrhunske kvalitete i uvijek prepoznatljivi kvalitetom, zahtijevaju od uzgajivaa svinja kvalitetnu sirovinu odnosno kvalitetno zrelo meso pogodno za preradu, to danas ne dobivamo u intenzivnoj proizvodnji vrlo mesnih pasmina svinja.

to trebate znati prije nego se odluite za uzgoj svinja na otvorenom?


- Koje pasmine i kriance koristiti (genotipovi svinja), - Kolike povrine osigurati, - Kakvu lokaciju odabrati, - Smjetaj svinja po kategorijama, - Nain hranidbe.

Genotipovi svinja za uzgoj na otvorenom


Za ovakvu proizvodnju nisu pogodne sve pasmine, prvenstveno ne izrazito mesne pasmine (pietren, belgijski landras). Ostale plemenite bijele pasmine treba koristiti kao kriance s otpornim pasminama poput duroka, hempira, crne slavonske ili turopoljske svinje. Kroz odreeno razdoblje stvorio bi se krianac koji bi bio najbolji za ovu proizvodnju, a moda ak i nova pasmina. V. Britanija, Italija i dr. zemlje ve su stvorile odreene hibride Sufolk, Cotswold.
3

Slijedite ove sheme krianja: domaa bijela svinja x crna slavonska svinja

F1 x duroc domaa bijela svinja x turopoljska svinja

F1 x duroc

Potrebne povrine
Na 1ha preporuuje se drati 20-ak krmaa (15-20), to ovisi o ukupnoj veliini raspoloivog zemljita i hranidbi. Ako ima dovoljno zemljita bolje je da je optereenje manje da se svinje ee mogu premjetati. Koristi se ratarsko zemljite ili panjaci Na ratarskom zemljitu rotiranje mora biti ee da se tlo ne zagadi mikroorganizmima i parazitima, to je nepovoljno i za ivotinje i za tlo te da svinje ne unite oranicu jer ona slui za naizmjenino dranje svinja i sijanje ratarskih kultura. Panjaci za dranje svinja trebaju biti na to ravnijem terenu, gusto zasijani travama zbog erozije tla. Vrlo je vano dobro ih odravati, znai da treba napraviti pregone odvojene elektrinim pastirima i ivotinje esto premjetati. Iskoriteni dio zatim treba urediti (konja ostataka, drljanje, ravnanje, gnojidba). Paa je vrlo vrijedna krma za rasplodne ivotinje. Dobra je i kombinacija panjaka i dijela oranica zasijanih lucernom, krumpirom, cikorijom pa i povrem.

Odabir lokacije
Teren za dranje svinja na otvorenom mora biti ravan ili vrlo malo nagnut i zatien umom ili grmljem. Tlo treba biti propusno. Sve to ublaiti e opasnost od erozije tla i tititi od udara vjetra. Oblik povrine obino je pravokutan, podijeljen na manje dijelove po skupinama ili u novije vrijeme zrakasto podijeljen na manje dijelove za razliite skupine. Na pravokutni oblik terena hrana se donosi u svaki dio, a na zrakasti se doprema za sve skupine s vanjske strane panjaka. Skupine se odvajaju elektrinom ogradom ispod koje se trava tretira herbicidom da bi se ivotinje zadravale dalje od ograde.

Smjetaj svinja po kategorijama


Pri ovakvom nainu dranja svinje se danju slobodno kreu na panjaku, a nou i za hladna i loa vremena zatvaraju se u objekte. Za gradnju i postavljanje objekata postoje dvije varijante: a) Vei objekt u blizini panjaka: - ve postojei objekti;

- novoizgraeni objekti - betonski ili drveni; - sve kategorije svinja smjetene su u njemu po boksovima; - svaki se dan putaju van rasplodne ivotinje.
5

Takav nain dranja danas se primjenjuje u Slavoniji na gospodarstvima koja dre crne slavonske svinje i njihove kriance. b) Vie manjih kuica na panjaku:

- kuice za svaku krmau s leglom; - kuice za grupu zasuenih krmaa; - kuice za nazimice. Kuice za krmae s leglom takve su veliine da u njih stane samo jedna krmaa. Imaju polukruni krov, prasad se nalazi izmeu krmae i zida kuice, a ispred je mali ispust za prasad.

Ulaz u kuice treba okrenuti prema jugu ili suprotno od udara vjetrova. Takve su kuice od drveta ili metalne. Dobro ih je postaviti na metalne
6

nosae (npr. tranice) da se lake premjetaju. Kuice treba nastrijeti slamom da se krmae due zadravaju u njima i da se postigne zadovoljavajua temperatura gnijezda. Kad je vani toplo, prasad izlazi iz kuice ve nakon tjedan dana pa ih treba tetovirati jer se mijeaju s drugom prasadi. Prasad se odbija sa 4-6 tjedana, ovisno o intenzitetu koritenja krmaa i eljenom indeksu prasenja (do 2 ili vei od 2). Zasuene krmae treba drati u skupinama od 10 do 20 komada.

Skupine se formiraju tako da na prvih nekoliko krmaa (5-6) koje dou idu 2 nerasta, dodaje im se slina grupa krmaa, a nerastovi se zamjene i tako do postizanja konane eljene grupe, s kojom ostaje jedan nerast zbog otkrivanja preganjanja.

Nazimice drati u skupinama kao i zasuene krmae.


7

Prikaz razliitih kuica koje se koriste u Velikoj Britaniji :

Hranidba
Krmae na pai imaju bolji tek nego u zatvorenom prostoru i vrlo brzo poveaju obujam probavnih organa pa mogu konzumirati veu koliinu hrane, to je vano u razdoblju laktacije. U tom sluaju biti e smanjena razgradnja tjelesnih rezervi potrebnih za sintezu mlijeka. Mlijeko ima vei sadraj masti pa je uspjenija othrana prasadi. Dobra je paa idealno krmivo jer sadri sve prijeko potrebne hranjive
8

tvari. Ali zbog veeg sadraja sirovih vlakana, dnevna koliina pojedene pae (ak i do 12-14 kg) moe zadovoljiti potrebe gravidnih krmaa ali ne i potrebe krmaa u laktaciji. Za krmae u laktaciji potrebno je osigurati dodatnu hranu, kako voluminoznu (silae kukuruza i trave, stonu repu, krumpir, bundeve, kelj, mrkvu i dr.) tako i koncentrat. Osim toga, svinje rovanjem uzimaju i drugu hranu poput raznog korijenja, crve, gliste, kukce i dr. Prasad treba poeti prihranjivati nakon prvog tjedna ivota. Voda za pie mora biti uvijek dostupna i svjea, a moe biti kinica, iz bunara ili iz vodovoda. Treba je dovesti do valova za pojenje, gdje se laganim prelijevanjem iz valova u blizini moe ljeti napraviti kaljua u za rashlaivanje krmaa. Na otvorenom se dre samo rasplodne ivotinje, a tov se dalje provodi u zatvorenim klasinim tovilitima.

VA N O J E Z APAMTITI !
Za uzgoj na otvorenom interesantne su dvije hrvatske autohtone pasmine svinja koje su vrlo otporne na loe uvjete dranja i hranidbe, a to su crna slavonska i turopoljska svinja. One bi posluile za krianje s nekom od plemenitih bijelih svinja. Krianci bi bili zadovoljavajue otpornosti i mesnatosti i vrlo dobre kvalitete mesa. Produljenim tovom do 180-200 kg dobilo bi se zrelo, kvalitetno meso za proizvodnju autohtonog hrvatskog proizvoda kulena ili nekog drugog slinog proizvoda (pruta, unke, pancete, ...). Takva proizvodnja bila bi prepoznatljiva i proizvodi bi imali svoju marku. Vrlo je vano da kvaliteta mesa bude ujednaena. To se postie ako se uzgajivai pridravaju pravila i preporuka u uzgoju, dranju i hranidbi svinja.
9

Turopoljska svinja vani na otvorenom, u svom prirodnom stanitu.

10

Za podrobnije informacije obratite se savjetniku HZPSS

11