Sie sind auf Seite 1von 6

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE WINE OBTAINED FROM WHITE FETEASCA GRAPES VARIETY, DERIVED FROM WINEGROWING CENTRE OSTROV,

ALONG THREE SUCCESSIVE CROPS 2004, 2005 AND 2006 PARTICULARITI CALITATIVE ALE VINULUI OBTINUT DIN SOIUL FETEASCA ALBA, PROVENIT DIN CENTRUL VITICOL OSTROV, PE PARCURSUL A TREI RECOLTE SUCCESIVE 2004, 2005 SI 2006
Culea Rodica- Elena *, Tamba-Berehoiu Radiana*, Popa Nicolae-Ciprian** *University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest **Center of Microbial Biotechnology BIOTEHGEN - Bucharest Abstract There have been analysed the physical and chemical characteristics (d20 , alcohol % vol., total dry extract mg/l, free sugar g/l, unreducing extract g/l, total acidity g/l C 4H6O6, free SO2 mg/l, total SO2 mg/l) definitive for the wine quality made from the White Feteasca grapesvariety, in three successive years: 2004,2005 and 2006. The climatic peculiarities of the forenamed years, determined the appearance of some quality statistic differences, insomuch as follow: d 20 diminished significantly in 2006 comparative to the precedents years, the quantity of alcohol increased distinctly significant in 2006 comparative to 2004 and 2005, the total dry extract and unreducing extract diminished distinctly significant in 2005 against 2004, total acidity diminished very significantly in 2006 against 2004, respective 2005 and the total SO 2 content was significantly and very significantly lower in 2006 against 2004, respective 2005. There have been observed no differences between the annual crops, concerning the parameters: free sugar and free SO 2. Conclusevely, the wine from 2006 was stronger, more dry and less sulfiteted, comparative with wines from 2004 and 2005. Key words: White Feteasca, quality, physical and chemical characteristics, statistic differences

INTRODUCTION Societatea comercial S.C.OSTROVIT S.A. aparine Centrului viticol Ostrov din Podgoria Ostrov, localizata in regiunea viticola a Teraselor Dunrii. Tipul de sol din Podgoria Ostrov este cernoziomul, cu textur luto-nisipoas, reacia solului fiind alcalin. Caracterul temporar al precipitaiilor determin specificul secetos al zonei, afectnd potenialul productiv al viei de vie cultivata aici. Excepie au fcut anii 2004 i 2005, ani n care cantitatea de precipitaii a fost cu mult peste media anual nregistrat pn acum (vinurile obinute avnd un coninut mai mic de glucide i aciditate mai mare). In schimb, anul 2006 a fost mai putin ploios. Lucrarea de fa i propune o caracterizare comparativa a calitatii vinului sec obtinut din soiul de struguri Feteasc Alb, obinut la SC OSTROVIT SA, n anii de producie 2004, 2005 i 2006. Analizele fizico-chimice urmresc evidentierea particularitatilor vinului n etapa precedent mbutelierii i comercializrii lui. Vinul Feteasca Alba este caracterizat prin armonie i nsuiri complexe de arom, cu trie alcoolic cuprins ntre 10.5 i 12.5 %, nscriindu-se n categoria vinurilor de calitate. MATERIAL AND METHOD Au fost luate spre analiza probe de vin neimbuteliat, din soiul Feteasca Alba, trei ani consecutivi, dupa cum urmeaza: 10 repetitii in 2004, 13 repetitii in 2005 si 10 repetitii in 2006. S-au analizat urmatorii parametrii de calitate ai vinului: d 20 (metoda picnometrica STAS 6182/8-71), alcohol % vol.(metoda picnometrica STAS 6182/6-70), total dry extract mg/l (metoda densimetrica STAS 6182/9-80), free sugar g/l (metoda iodometrica STAS 6182/18-81), unreducing extract g/l (??), total acidity g/l C4H6O6 (metoda titrimetrica STAS
1

6182/1-79), free SO2 mg/l (??), total SO2 mg/l (??). Rezultatele obtinute au fost interpretate statistic utilizand programul profesional COHORT. RESULTS AND DISCUSSION In tabelul 1 sunt evidentiate valorile parametrilor de calitate a vinului sec Feteasca Alba, pentru anul 2004. De asemenea, se observa valorile considerate normale, in litaratura de specialitate, a tuturor parametrilor analizati. Table 1 The variability estimates of the physical chemical parameters, according to 2004 crop (n =10) Parameter Normal limits X sx s CV % d2020 0.983-1.003 0.994 0.00046 2.1655E-07 0.046 Alcohol (vol %) 10.5-12.5 11.140 0.206 0.042 1.849 Total dry extract (g/l) 18-24 24.340 1.040 1.082 4.274 Free sugar (g/l) Maximum 4 g/l 2.170 0.177 0.031 8.110 Unreducing extract Dry extract 22.170 0.980 0.962 4.420 (g/l) Free sugar Total acidity 4.5-9 5.846 0.254 0.064 4.000 (g/l C4H6O6) Free SO2 (mg/l) Maximum 50 40.000 0.000 0.000 0.000 Total SO2 (mg/l) Maximum 200 133.000 14.621 213.777 10.933 Majoritatea valorilor se inscriu in limitele normale. Extractul uscat total depaseste usor limita de 24 g/l, iar zaharul liber se situeaza la jumatatea valorii admise pentru vinurile seci, fapt ce determina si usoara crestere a extractului nereducator. Gradul de sulfitare nu a depasit limitele admise. In tabelul 2 sunt observabile valorile medii ale parametrilor de calitate a vinului obtinut din recolta anului 2005 Table 2 The variability estimates of the physical chemical parameters, according to 2005 crop (n =13) Parameter s CV % X sx d2020 0.994 0.001 1.0442E-06 0.102 Alcohol (vol %) 11.115 0.182 0.033 1.637 Total dry extract (g/l) 22.123 2.244 5.037 10.143 Free sugar (g/l) 2.431 0.844 0.714 34.718 Unreducing extract (g/l) 19.738 1.815 3.294 9.195 Total acidity (g/l C4H6O6) 5.351 0.410 0.168 7.662 Free SO2 (mg/l) 40.000 0.000 0.000 0.000 Total SO2 (mg/l) 136.846 17.296 299.141 12.638 In anul 2005, toti parametri de calitate au valorile situate in interiorul limitelor admise, fara nicio exceptie. Comportamentul indicilor de calitate a vinului pe anul 2006 sunt prezentati in tabelul 3. Table 3 The variability estimates of the physical chemical parameters, according to 2006 crop (n =10) Parameter s CV % X sx d2020 Alcohol (vol %) 0.9930 0.001 11.910 0.536
2

1.384E-06 0.288

0.110 4.500

Total dry extract (g/l) 22.841 2.348 5.514 10.279 Free sugar (g/l) 1.880 0.907 0.823 48.244 Unreducing extract (g/l) 20.150 3.299 10.887 16.372 Total acidity (g/l C4H6O6) 5.319 0.202 0.041 3.797 Free SO2 (mg/l) 35.700 6.848 46.900 19.182 Total SO2 (mg/l) 115.700 14.221 202.233 12.290 Toate valorile indicilor de calitate se inscriu in limitele descrise de literatura, cu toate ca se observa o scadere notabila a zaharului liber, datorata probabil prelungirii fermentatiei si transformarii glucidelor in alcool. De altminteri, vinul obtinut in 2006 este mai tare (alcool vol %) decat vinul obtinut din recoltele anilor 2004 si 2005. Semnificatia diferentelor mediilor (testul t) pune in lumina impactul factorilor climatici din cei trei ani succesivi (2004, 2005 si 2006), asupra calitatii vinului sec Feteasca Alba (tabelul 4). Table 4 The significance of averages differences (t test) for all the quality parameters, between the annual crops Parameter Pears Average (a) Average (b) t 2004 (a) 2005 (b) 0.9940 0.9940 0.000 d2020 (g/cm3) 2004 (a) 2006 (b) 0.9940 0.9930 2.886* 2005 (a) 2006 (b) 0.9940 0.9930 2.377* Alcohol (vol %) 2004 (a) 2005 (b) 11.140 11.115 0.309 2004 (a) 2006 (b) 11.140 11.910 4.238** 2005 (a) 2006 (b) 11.115 11.910 4.491** Total dry extract 2004 (a) 2005 (b) 24.340 22.123 3.149** (g/l) 2004 (a) 2006 (b) 24.340 22.841 1.846 2005 (a) 2006 (b) 22.123 22.841 0.745 Free sugar (g/l) 2004 (a) 2005 (b) 2.170 2.431 1.083 2004 (a) 2006 (b) 2.170 1.880 0.992 2005 (a) 2006 (b) 2.431 1.880 1.501 Unreducing 2004 (a) 2005 (b) 22.170 19.738 3.817** extract (g/l) 2004 (a) 2006 (b) 22.170 20.150 1.855 2005 (a) 2006 (b) 19.738 20.150 0.382 Total acidity (g/l 2004 (a) 2005 (b) 5.846 5.351 3.349** C4H6O6) 2004 (a) 2006 (b) 5.846 5.319 5.143*** 2005 (a) 2006 (b) 5.351 5.319 0.245 Free SO2 (mg/l) 2004 (a) 2005 (b) 40.000 40.000 0.000 2004 (a) 2006 (b) 40.000 35.700 1.698 2005 (a) 2006 (b) 40.000 35.700 1.698 Total SO2 (mg/l) 2004 (a) 2005 (b) 133.000 136.846 0.564 2004 (a) 2006 (b) 133.000 115.700 2.682* 2005 (a) 2006 (b) 136.846 115.700 3.132*** Densitatea vinului a fost semnificativ mai mica in 2006 fata de 2004 (2.886*) si 2005 (2.377*).

0.994 0.9938 Density (mg/ml) 0.9936 0.9934 0.9932 0.993 0.9928 0.9926 0.9924 2004 2005 2006 0.993 0.994 0.994

Figure 1. The significance of averages differences (t test) for wines density d2020 Procentul de alcool (in vol %) a fost distinct semnificativ crescut in 2006, comparativ cu 2004 (4.238**) si 2005 (4.491**). Cu toate acestea, continutul in zahar liber nu a diferit semnificativ intre cele trei recolte, fiind chiar usor scazut in 2006, dar fermentat probabil un timp mai indelungat.
12 11.8 11.6 Alcohol (vol %) 11.4 11.2 11 10.8 10.6 2004 2005 2006 11.14 11.115 11.91

Figure 2. The significance of averages differences (t test) for wines content in alcohol Extractul nereducator a fost distinct semnificativ crescut in 2004 fata de 2005 (3.817**), ceea ce explica si cresterea distinct semnificativa a extractului uscat total intre 2004 si 2005 (3.149**).
30 25 20 15 10 5 0 Unreducing sugar (g/l) Total dry extract (g/l) 2004 2005 2006

Figure 3. The significance of averages differences (t test) for wines unreducing extract and total dry extract
4

Aciditatea totala a fost distinct semnificativ crescuta in 2004 comparativ cu 2005 (3.349**) si foarte semnificativ crescuta in 2004 fata de recolta anului 2006 (5.143***). Anul recoltei 2004 a fost un vin sec si acid (acrisor) in acelasi timp. Aciditatea nu a diferit semnificativ intre vinul recoltelor 2005 si 2006.

Total acidity (g/l C4H6O6)

5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5

5.846

5.351

5.319

2004

2005

2006

Figure 4. The significance of averages differences (t test) for wines total acidity Cantitatea de dioxid de sulf liber nu a prezentat diferente semnificative intre esantioanele de vin ale celor trei ani. In schimb, cantitatea de dioxid de sulf total a fost semnificativ crescut in 2004 comparativ cu 2006 (2.682*) si foarte semnificativ crescut in 2005 comparativ cu 2006 (3.132***). Explicatia se datoreaza sulfitarii abundente din 2004 si 2005, ani ploiosi, pentru a impiedica dezvoltarea intensa a mucegaiurilor aparute in perioada recoltarii.

140 135 Total SO2 (mg/l) 130 125 120 115 110 105 2004 2005 2006 133 115.7 136.846

Figure 5. The significance of averages differences (t test) for wines total SO2 CONCLUSIONS Procesele tehnologice de preparare a vinului au fost conduse de asa natura, incat indiferent de anul de fabricatie, toti parametri s-au inscris in limitele stabilite de standardele de calitate. Vinul anului 2004 a fost cel mai acid, avand in consecinta un gust pronuntat acrisor si un extract uscat total destul de mare (usor sarit de limita superioara a domeniului). Vinul anului 2005 a avut cel mai dulce gust, comparativ cu vinurile anilor 2004 si 2006, inscriindu-se insa in categoria vin sec, ceilalti parametri fiind intermediari ca valoare fata de 2004 si 2005.
5

Vinul anului 2006 a fost cel mai tare (continut un alcool) si cel mai sec (continut mic de glucide). Sulfitarea totala la valori crescute in anii ploiosi (2004 si 2005) nu a afectat calitatea vinurilor seci, contribuind la mentinerea in limite optime a concentratiei florei de fermentatie. Societatea comercial S.C.OSTROVIT S.A. produce vinuri seci de calitate superioara, datorita controlului sistematic asupra calitatii vinurilor si asupra proceselor tehnlogice de fabricatie. In acest sens, diferentele climaterice la care au fost supuse recoltele anilor investigati, nu au fost de natura sa introduca modificari fundamentale in calitatea vinurilor, chiar daca s-au manifestat specific la nivelul anumitor parametri fizicochimici. BIBLIOGRAPHY
POMOHACI, N.,NMOLOANU, I., NMOLOANU, A., 2000, Producerea i ngrijirea vinurilor, Editura Ceres, Bucureti, pg. 27-31 POMOHACI, N., SRGHI,C.., STOIAN, V., COTEA, V.,NMOLOANU, I., 2000, Oenologie, Editura Ceres, Bucureti, pg 132 **** Culegere de Standarde Romne comentate / Metode de analiz , I.R.S. Institutul Romn de standardizare, Bucureti, 1997