You are on page 1of 1

Sipat Pemimpin Jawa Ana paugeran sing kawentar ngenani sipat pemimpin sing wicaksana yakuwi: Taqwa, kudu

trisna lan wedi marang Pangeran, kanthi nuruti kabh prntah lan ngadoh i laranganN; Ing ngarso sung tuladha, tansah mnhi tuladha marang andhahan; Ing madya mangun karsa, melu guyub nyambut gaw, ora mung mrntah wa; Tut wuri handayani, nyurung saka mburi lan mnhi kasemptan andhahan supaya nduwni k rasi; Waspada purbawisesa, waspada; Ambeg parama arta, ndhisikak perkara kang luwih penting; Prasaja, sederhana; Setya, loyal, utawa setia; Gemi nastiti, gemi utawa hmat; Belaka, jujur, transparan lan blaka suta; Legawa, ikhlas lan ora gois. Miturut Asthabrata, pemimpin sing wicaksana kudu nduwni sipat-sipat dewa wolu yaku wi : Indra, Yama, Surya, Bayu, Kuwera, Brama, Candra, dan Baruna. Dn sipat-sipat m au yn diringkes kurang luwih kaya mangkn: Sang Hyang Indra minangka Dewa Udan, nyediaak apa sing diperloak dning bumi, mnhi ka sejahtran lan udan. Sang Hyang Yama minangka Dewa Pepatn, mbasmi lelaku lk lan jahat tanpa pilih wulu. Sang Hyang Surya minangka Dewa Srengng, sipat alon, ora kesusu, sabar, welas asih lan wicaksana. Sang Hyang Candra minangka Dewa mBulan, lembut, ramah lan sabar karo sapa wa. Sang Hyang Bayu minangka Dewa Angin, bisa mlebu ning endi wa tanpa kanglan. Kabh l elaku apik lan ala diweruhi tanpa sing nglakoni rumangsa. Sang Hyang Kuwera minangka Dewa Kasugihan, ulet jroning ngumpulak kasugihan kang go kasejahtran warga masyarakat. Sang Hyang Baruna minangka Dewa Samudra, bisa nampung apa wae sing elek utawa a pik, sabar lan nduwni wawasan sing jembar. Sang Hyang Brama minangka Dewa Geni, bisa ngobong, nggosongak lan musnahak apa wa, mnhi pepadhang sajroning pepeteng.