Sie sind auf Seite 1von 40

dravniportal

CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

NATJEAJ

sadraj nije prezentiran za javnost i nije lako dostupan korisniku, previe formaliziran, ogranien ustrojem ministarstva, a ne sutinom podruja kojima se ministarstvo bavi

mi smo to objavili u podkategoriju dokumenti, ali nitko to ne moe nai pa nam alju mailove

nismo znali da te dokumente moramo objaviti na stranicama, javit emo naem odjelu da pripreme i jave informatiarima koji e javiti odravatelju

NE POSTOJI FUNKCIONALNO CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO GDJE BI SE GRAANIMA PREZENTIRALE INFORMACIJE VANE ZA NJIHOVA IVOTNA ILI POLITIKA PITANJA

3x

3x
vie nancija se godinje izdvoji za odravanje internetskih stranica no to je vrijednost projekta

Francuska je, primjerice, za cilj ministarstvima postavila smanjenje broja internet stranica koje koriste. Oni su odluili za desetinu smanjiti broj internet stranica dravnih institucija. U 2010. godini iz istog su razloga ugasili 63 stranice.

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

gov.hr

Kreirati hrvatsku nadnacionalno vizualno i strukturalno prepoznatljivu polazinu toku na internetu - sredinji dravni portal (radni naziv - gov.hr)

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

r vlada.h

ministarstva

javne usluge
mojauprava.hr

dravna uprava

gov.hr

Stvoriti jedinstveno i prepoznatljivo internet odredite za sve informacije vlasti i javne uprave uvoenjem jedinstvenog sustava za upravljanje sadrajem - objediniti to je mogue vie institucija pod zajednika rjeenja koja postavljaju standarde i obaveze u nainu prezentacije informacija, poveati ekasnost rada.

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

javne usluge

Revitalizirati i modernizirati informacije koje se nalaze unutar dosadanjeg portala mojauprava.hr kao relevantnog dijela u sredinjem dravnom portalu - kroz informacije o servisima javnih usluga kontinuirano osigurati dobavu svih potrebnih informacija.

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO

Razviti rjeenja razvoja demokracije u smislu poveanja dvosmjernosti, odnosno komunikacije izmeu tijela vlasti i graana republike hrvatske, a koji se esto manifestiraju upitima i sudjelovanjima u javnim raspravama i savjetovanjima.

gov.hr

dravniportal
CENTRALNO INTERNETSKO MJESTO