Sie sind auf Seite 1von 2

BILJKE PONAVLJANJE

Ime i prezime: _________________

Datum: ___________

5b

2. Dijelovi korijena su: ________________________________________________________________ 3b

4b

4. Objasni ulogu korijena !


__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3b

5. Kakvo moe biti stablo ?


_______________________________________________________________________________

2b

6. Napii dijelove presjeka stabla !


_______________________________________________________________________________

4b

7. Dijelovi lista su: _______________________________________________________________

4b

8. Koja je uloga lista ?


_______________________________________________________________________________

2b

9. Proces u kojem biljka sama proizvodi hranu zove se _________________ . Za taj proces je neophodna
________________________________

2b

10. Dijelovi cvijeta su : ______________________________________________________________ 6b

11. Po duini ivota biljke se dijele na _____________________ i _______________________ , a po


mjestu stanovanja na ___________________________ i _______________________________.
4b

12. Napii po dvije vrste povra od kojeg u ishrani koristimo :


Korijen

Stablo

List

5b
Cvijet

Plod

13. Razvrstaj biljke na samonikle i gajene :


Kruka, kupina, zova, drijen, bundeva, orah, jabuka, kukuruz, brusnica

9b

Samonikle: ________________________________________________________________________
Gajene: ___________________________________________________________________________
14. Objasni prirodnu zatitu biljaka!
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3b

15. Koja hemijska sredstva ovjek koristi za zatitu biljaka ?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

BODOVI:
0-17=1
18-29= 2
30-41=3

Broj osvojenih bodova: ____________

42-53=4
54-60=5

OCJENA: ___________________________

4b