Sie sind auf Seite 1von 232

I

E Akl

-^V

-sw ; \

ii

-_'i

''^Mi'^ z&'^i

'^P*
".
II
'

-rj

fr

\m

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

n B
:m-

rO'

LO'

CJi'

(Ji

-J

CO

^t).

[-0

i
<jj

Ol

Ol

-J

CO

w M

cm

10

11

12

13

14

15

16

t^^^VAA/
^

l!

^
I

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

<

*
I

^ik

cm

10

11

12

13

14

15

16

4-'

O: X\/

SU? 55

^.

\:

'J

^>M
R

cm

10

11

12

13

14

15

le

17

^ '

'

Ci
"

l-"-

^
rO'

UJ-

^_

BT!
^1
4
4

Cn-

Ol

^- ^^^Bi

^1

1^

M O
1

M
^^
t-J r^j

h-^

L ^_

B
^Hi^

|.

M
h:h

p^l

H-^

tn

^^B
^^J

M
o-\

M
-J

=
^^^Hi

h-*

CO

W
1

M ^
1

1
r

H^^^^

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

\i-

1k

cm

10

11

12

13

1^

15

16

4 //.;

^-^

*f

>'

i^;>

10

11

12

13

14

15

16

17

t
I

V*.

'

1^

cm

10

11

12

13

1^

15

16

r-^J

peylfarnerlcr

ciUcrmeiOm liraffbcrn^r

.4

^^

fc

ff^

1,

fT'

12

13

14

15

16

17

BILiOTHEQlfh SAINTE
I

,*-,-^:

(
t-'-

bcylfmcr ler c;S vcmieicrt (ivfllfcr imr^ |>cttmitmercmcriigviit> Icging&iirdpBc


(ifli

m
i'^'

::^-

c\.
i"v

,vs

9}
iif/:
l|\t

.=!&-

dt'

,ir

k
cm
6

10

11

12

13

1^

15

16

l^ifuntiiuifrtmtiummarf in muv u0farimrf optionf in imlm ^ftraot uftij a tilomt Mtmtt ufi]^

mm

abfiros^aia tmm in ntalia tnMuhat ^ncbarifum niotiruntfirnt ihms omni0 fapimtia eomm fuowta rll'
flti

f^flmo'Cui
.

sin fojrtf in tras


(er

bfltt ft&gnittb fr

c WAe vttfmdH
betn'jbt

in

nm^eit y (inbt

w^

t>m rnb bewegt glo'c^ rote bawcFe


crmfliimtg vnt> milgttg cr
VDei$^tit Vanunffi vn gtter (irtm

flU(rwd5i|lf4>Iw'*fc ^be geyert in ber eynbc in bcm


rtrtb

ftBc^jS a-4c^mgtt' ffe-fl'sDer


Aller jlftbt rttb ge(led)t cr mmfcjj
(it

Wrtfl"emregert ^bm
in irtenflbgmomfrt

fr rtit

^b? be
/rfelfcflt

wcgberJItirerTOnimg

mc befimtKrm flei^crnfl vnnb


rtpieiitte.irittr.

Arbeit vomifllgefameltvtinbmirt

Ott iitvm mit vil jc^itcv rpid)'

tnepmpelnvnbia^faitatbioii tn vnt> mataicn crlcn^mvnt) (3)'

tt^^gcbertiitbema-eiftfHtveg
imt> jmt/>djbcni rort||erpflm
(in
rtiJcr weffc

^m

iitbm-iicbcrerfkrtiardbuid^' Scbrtjfimwii rattt Irrer be;^cr re


fldjt iid)

prp.jeyttcHbe bj

bn

mcc^n'jbifiuUmbittgejfi^If
(xit^bf)^ rt(cl?if|% fidf)ycmfle
ftwffbflnttrlte^e.2ibci-bmtt nit

An fcllcglic^

muffig warm btc wcrd^ bd ner wei^


JD(titbtby<fi(f)

Wgen rtijffbrts

^it.2>rumbf<>ertreiin!efliirl)citj

mcr iit fcfoifi^en tn c )> wercP iti vil

Iaffemytoett(tij(fbi6 0mbe ^ymei vrtn& fflUw wi{)er b bi^ j5 tvo:bcbifr4?etKlc^ijf k.

tleyneml?lQ bye mcfifc^cit )i- feiet Wttb ^rett ber rne r (eiiib (y cricbigct

jtkratJlagfu

terrirafttnft'oJJfruff
?

tuagm

::-

'.'"r

'S

''

t
S)cr

^t icirt (Um Htt jn)!/c|)cH gtu

cm

10

11

12

13

1^

15

16

2?rtbmiem
r'invi.fcl.crc.gut.fyOt fimriifft

yebcrRflnltc^Eertrt

XtJcr ycbrr fy wrt er berid^t

^ibel ba- t^ribgcrt vttcr Icr

?cr rcc^t in iwricii (picgdfidjt XVcv fidi rro! fptegdt ^er Urt xv'l
2>it6 er irittt:a)ejid;>

achten jbU

^a niemand bcfim f"i<b br *^b


a ttJirt U cj|ciiu[ft rfi ler vtriid>t
IC gfl[3tt?clt

tlit oijjf|Td>

Mterj &a nit i(t

iDait rtyeirtifibcmnijisgtbn'f?

lebtiurirtflero-iwcbt

Vn\>tmtm fimbE blmbtvcr^ne


2(ll)Fm(fmga(fm(TnboUnftnc 2>ic tuitc t>4r; mtt &o:^m vmbg^tt

<^!>n:^crwo:Iid>|pICcbm tflr JDa n- fei weif? rrtC> nit efii nar 5^an wafi<^ fiiv ein iwnm ac^t
5)crif^balb>etnjiue;jcjt

gmadjt

5a?Ue&6d7mtbmnmen^rt
S?c6bab
id')rtcb<td:if^5byfrfrifl

2Ibcnver yc tvl tui^i'g |eirt


S)cri^ffimn6bcrgfrttter niet
J>er bat mir audj Sar an geivalt

XTaiT er bi^ b4?lirt nix behalt

^yc i(? ^n rtttneK feilt gcb;iij|


Qc^lyt tariert f?of}bcrm rolUrflgcrt ifd;>i)fmvMxbicnitrt[l genagt
tin
t-i! PciJT

(gmyeberfmbtt^fljirt gd"|i
TOnl>a(icl)ivar;u^rf(igeb>:eit

X^nbwatumb
^iir^Atit berall

(0i?il)emt bevbc:e

XVm eve vii frewb t>u rvdfl^cit bat


Wie Ibtglid) |d ber rranerj (labt
'<5yefin&tmfll>crelt gantj? lauff
E>i^bikt>liri

iDic fEteb-n i^u^ar luin bic

ymmc

lOilmcvrtS s bc fd?ift>u fd?^^^


iin ycbcr rcil x>oimart \tm

wmtgutru bcPanff

aiffd)cr baeSbtttorjcyttlid?

bm

j;ufd>yiTiffrnbent|l vttballefpyl

Xfnb blht bitvinnawc Cevitt irittdlbict>tmmcbmrgd) fpat


iettl(d?biet<>mmEb;cmarttfaU X)jtb ttfbi'u&d^gUc^fiirlonall 23fr bilbinf^babid) bor gcmofb

jinbt miin bye "tareit wie man wil in wct(er finbt ba^ in crfreiit-t iCiurtanger v)cmbn'jbaiT (Tfbt ^:)y(inbtmbo:cftann vdd)

c^lym jd^lern eiye prtt (ei gleieb


cirtFappniaebcma iDer fid>be6rtitgtannmm att
jfcijfcbioc^ic

>l?iTycmabcr
2)cr fidjt im
iCOcii

bicgc|c^iifft

*ac^t

(Dcr irdlid) byc rtic tiinb Icfcn

malm mol fein rxnx

^ettidimitimfiJ(lalig(cbtnrpft
2id?forcbter betfid)ber5 geripfc SC"a> b^ffid) b^ie ^te we![cu all

XJirbfiiibctbrtriimwcrcrifJ

crglddi/^^n^ojim Qcbti
-^

>ci) uavte^Jjpicgdid^bi^ricttit

V)?rrbei l)avinni)M ivc-IgefliU


rt ii J

(&&cr wie
ta3 id) recht bxb vjt&

fy

mi wotctm (iegeit

etbt td?
f

wai gefeit fltd) fimtfc^^fFc V 5 tm

geb id) wmitdne rf|c^ wrig

micgjweri verfauffeii wc^e tricgg 5 mfdbcttiTflc^jfit.oirfeKIl XOicmif i'r wei^wwt irercT gefall
3(f ttJimbcr (litt ob id)
<Se wac^t
f(i;oit

offt

ob CO in iocb nit reol gefall

2>0 itti't migbic|>t nit wrbgc/ho(t

Wie ttJl Ecrertduff fpad^t l>4a "W a voat^it fgt vtrierK ^$


Vn^voatmmm
1 \

^b fo CS iiitma ^of^t

aud) wcr|i4)rrtrt^eytfc^iiyQgbut
crwrftcttWftrjvottimbrte blc

H'rt

byfem fpiegcl f^lUft fd)Awat gfd)led^t bcr mcnfc^e tmn vn^

fmrocn
yceinsbeyb^onbcmmein

Qo wrtbfegallgrtr ofltberoegc

CoUrttmart regt

K nMS (in t rtaricrt nit Ucirt


twiber pnbt mun aud) nmie il
)erti4)b(e(ct;ldga|?i)rQ
ITiit

aber id) rtc^ t itit db rntfrt fc^O tnit witctt m(d> jrb ^tnetwort %>& |ci>cltert vmb mciit nuijlic^ ler 3c^ ^b ber leiben natim mer
i>en wei^fyeit nit gefettet wol
bi biic^lirt ifi t>er feibi ^1

vw

nanm Pappen i)ic bebed*t

tVkxiin fe)iib and) an imncn rpcC wellen yet3 trrtgcn an b&

SV
iDi

XX>Aecttwdn manne f4)mtlic^ wj fptijig fd)uc^n(tn%Ef4>m'tcrocP

JDodjbictic^ycctt&rtsermer

XVdl feiert rtit ermmfft nb erc


JDitff

mm

t>e

mildjindrcft nit

b^((

m wie fc^w<tcb gebtd^t

TPOidkn vi\ t>ubicn in biejo'pf


<Bi^$\)$incv mad>en auff bic t^pf

5u (rttiKrt ( vi[ mnm biadyt 34) ^-ib cttwm gett3(td;t ju rtd


2)0 t>ie fdjcffert t>er icb gct>.i.^t
(Der iU'4)t bey fpyl ri& wein
BvTffert 'b wettrg gbndjtert
tt\ici) in

XVarUd) fym id? <tn avUit nitfyt

2ll60b es wcreirtn?clfti)r(licr

Sy gant I;er tv

tc

btc wilben bier

0 ^bfc^e jiid;t bie riberBynnen


i& ifittt iiffbei- grtffcn fpinnert Do fjd>t man dn$ vnnb bfle nber
traben

Dnb giicfm inn 11 jvincPd gar

XOcvffm bie ugen ^yn f rib ^ar

mein

fcfylyam vm^ei- rcn

JJit teilte b.t8|ytt>dl ^rtlbecrfnlre

^cm teil anfftxlbe fyefi girrgeij |i(i


S>ic rtitbcri redeten jr vec bi|t S>ett fy ^ectcrj bie wod^ gc^ttit

2)0 mit vcrfijre (>) vil tube


JDie fy gricffrn

vnb gafpn a

Vnrv)inQwinst>Ataiffi )ocig5

U)cyb r nb mart nm(]ii) flippe ^r JDod) flle erber frawcn mir

Siie trt beiwncit

55-

fl-Ibfit

f^iffgerrt (i'^^t riittit ein teil ^ye pn&c


tiit j

Jm ^ctt mdy gar

^aci'rt mfliKtfr/yrtitb nitUritm


vil bci- feffeit

E)m botctt t|i toci)

tl

(EfcMcFmueamargcnwtll
tlut ^cti) jr litt &ttft gc^ati^t

errtname^^rtttciitivflrrerttffrert S>cr &iyc mciftc cehftTinc eilt

s vctvicn onbrts Urtnfit gimg


'

fug

6d wuUcrt y &flr m mit mad)t 6V temm bieitt moigm twdjt


I

U?4 iiirt brt itanc &rtiff w ^:ucf Sold) tirtctjre mii|t bie btiAIiri.
(d/Iud'c
ittlid;yefpiccf>c)Tmt>ci-b:(itrgot

jfi

SDie ^f.id> xwol bicgflifcititrttm

j&cr jelbm dw ic^ iiit jV sntm

^)wei$<xitd}^dtedmid)^af[c t>ft& fpii weit ob iti ir auff Der gaffm Spid)mid)(et ctrt frrtwe fc^m&er Waflid) fpiid) trit) jct> wcf be^cDcr

WeridjberiMneft miinTagrtngnt
SOtwttntfliTmid?udinrttcrfflHt fotiflber min l>u midi) gtbiflitc
>ocI> fluc^ j5

wei^at gcba (ir


bae fer
nitkfen

W^

/c^oitcn aller frawm ere


fy j5 fdjirmett rtn&ers wen

ebiettiitc Eitib finxhtcn


ittltc^ <>ieivo!cmbrts

2tt>cr te

wile ic

nwm allfarm

JDicmeyntm bem '.n ivt^i wefm


JDite fy bits Hflnen

Q0lcid)t>ic(TaHctiWgrtO5 fparj jTc^ wiirb rniimen bali* ie m,in

bnd; a\if\'Wtten

^U^m^mittictaibKdftQan
'

iSsmeyntc ertlich irii bert reteit IHrt (lt trbictc mir mein fdyiibt
Idjitfldjrebbtett
i>ie oicfjtm bfle

S>mmbnitfIeifict)yc&c6juc^
^ml>tt6|i:i^ rtitin byfcn b^) m43 ce fpKc^flt ae (^ sDet Prtppcrt rtb bcs eolbrnfw

imne tribot
Icrt fy

mrt

tawi
iteme

^c|>wpitwmrvbod>mt

> rtuffmtc^ rtuff bo- gflflert biite

X>rtt^tfic^/cIbw(Hge^5e

vnb mlc^ a-fld>tCTi by bm liitct


tJitb tf ibeit
irt

Vn^ ert)m,'rt g mi^t


)&ic im bos bitd^Iirt gcbeo

wtU

&<^aw bae t|i >cr U rtnc riwcfoe


aiobicb wcrjVmiiro- et(cy( gyeitbemrtdjtm mfbymmin
fitb woltm iwgert uf?iiie|fm 53^06 td) iu vil wfl8 ic^ werb c|fert

gefpt ort lad>m

SSwer (eilt & ntt gebcrtifat JDfl w^JU wir fem fopp fj^cricf t)t Do bis biicfelirt crjlflti^riittt
<sr nwmg iMcfoieb t.^ ciupfeirtg

0 mit mm arbeii warb g-le ^t


JOiefelbatQm id} yas ^^4?
i' '^

?rts rec^t fv Ober rnrcditge (e 13t

lU]

'f(

^int
S).t-5

fv

v^i ttitiii^vrci" tue!)


:/
":;
-I

S>iid>c:l?gani3uiig.irrt':tt>ofj-V

i&> Jv

iiit

t}ab cttwan troffen

rvi
\^^l

-^Aitt I V ic !Ucccc}cl;oit rafdpiolfl

>ts tt'*t:c td; itim bc^rtlcci t (bl

D^Joll (v Aiid)

furtjl iiycntits

ine

X Wrtrcit fy cilltct>t Do ^titbot JDavtimb \y fidy iti'tt Kirm finden

^ae (y idtlic^ rt-tribcn m^m


tc rtitfcr ttrttnct: mi|3Ugcrt

o
<^

niciiit ycmans

iwe idi in m't ritr

sDcr gang^mt wcilcii fiif l>te tr "Oitb leit 1 ic^ viib (cy urcr &titg ^t|} td; eilt epp r frflcf frt bttg VttC fp:cd^ ttttba&i4> (ev i" treg 5Der bott bcr ifi (ct;w Aufft>cm Wf g
JDfls

iDrts^tVflrucbdit|"nb:frt griff

wei i4> t>J

itT*:nirt

gt^rt jc^c

S)fl5id>Ci^bfeemrtflnccgelc^tt

^uffmein Ubcry ich tnicb valrtrt

jDn ob mir (imfi all ify:xt gcfde 3c^ bctt rodlmwrt eiingcffrdt XJfrff b(febu!T g;anvc!tig wpit
yet? prcl ic^

mand^c rtiiffbegriitbt
ifl

croc^irtrtan^it

crWiit^t

BlI!^^1^mt^fterfid) gar Eingritb ;|Jmroa-lat>b>cr bfl(j atfc^Cwe^ If TOcv er TOcijj gcacpc gtm X}'t i(f ei lur: t>ol^ Iper rtl&verrt

5)rt6icbmwiUbcrfieiigmivcrc jD mitU^ id^bciivcgca mich


>itict)ViIbu(iKrvMiurficl)

^nt>id^

ic bucljciiili kHif|'P*in(f

XJiib feiten toct) btxv tibcrUxu^f

tiueaitbcra&mlfyt Stomttdm flifs id; t>im sn jeye


2>an
f

eit v?:tartT5 bfltt mrtrt mir tjdtt


^t^lIl1 td_> Ort iiuij

2>aKirtiptl;)0l(>nK"iic>b(tcItt

vil bi'idjer $Art

sDae cv(M wdya Ijert

i>r tt?dt

)ic ic^

lyj?

vii nit vcifftiit

"Dib Ijiflc b^ fr ein tpoflvit (cl>rtt3


S>ocl)!Mrcrintin:d>tgt(t3

JDodjwei-idjiitaniucKiEfdj'Mi

tTod; Pivib bm- rt wffbmdncit f?cf>


R'

"ab Utt VM crflcinftt


X?ii
;fl?*t

(HjarttEcti

|ant

Ctftii(<ii

wn

prtrtcP

X?ni) iriirriit rmiftcx in dn\ jor


2[ii|3aniiiciJfrint>criiit)ynrim
3T>,:5

pl)iUppo

ii:

vvlx cutryiiucrt

Dcrityetftu fdJuIcvvcc^t woevot X) ni? ^dx nie nfld> b^m bocWi ftui wot TOtbuid? &te fd)! ir wa:

bm

Jf.wcirn:r limfinit lernen wil K)it5 ^tl{jft eiii e(elOde er Jiit tr eit

XJ.ib

Emrdjboj

bettelpicf geiflwflw

ViX t)rpt}tit r n eiinttc iiycntcr feytt Iftt mflti von Ecn(ici ecn St^ 6p:icb id>bflbei^ib idievflfigfic ITamb tvdttc^ itiic^ tut vaJI

"OiT.rd)cmtmitTxnlbac^cr fflaffc Qun&erflu?ertigbad5eril lett vnb Irt^ im bar =.11 nrwirf

XPcr rilflo&ieit wmt ein vama^ et ^n 2J c^ mg d? rm(r ivcl fd


'X}nM'>o;neimC'erfurnd)ln _ VratT!bivIttcI)b;cd}cmci ftym
jD di fo ic^ bty gelnteit byit

Tnb fpii.'d; nie ja wae fltffi^) iiw i6 iflnit not t0 id> vcrt gee Ortbrucbeinmrtyjta- bcrmic^ ter

3dj )rtb eis vil bd)cr rtls XJib rette er ^rttt bfle^b tc^ flttd)
S)dmitTJcrficrt(id)mfld> g<t^
jDevmtnttgrtiiEcttttti IrtKiti

jDo wie verfm er |iel> ein wegP JDcj er g^ir ftt (fecft bicffim cr^ iDflm J icfo gflr woikj Part 1 teilt Sjtf ondn mrtvj^mflnbid'j'ttt 3cb wei^ bi tn flec wcirt igirtfdjiff tt(fcrm wrt werfiirt tot (Surflne ein goud) fhilme fnbnimptgdr ofitoii bobcrt rur ^Jut- feflS id) bcif omitic l)ct<n bcrfcrtTOliverfid>^lti5 fdinur 2>cab(ibid)b:Ufvit&figclgitt ITI lt s'dit .lud) flb gen mir De^t IPPer fein bdjrr iolb:flitd)mtftit >mb(iltid>fiirejn gierten nmn "Oub g!ji;t>&JtisnMrj miryid>t 3'd) felbcr folt ud; bctoi (n ^'ie iiAnm tuppeii ttitfid) fnb b;.iud}c rai"? bic bdjer mdrt 5:>tcote)T|T(i&x'ci-bO!geii mir
)c6 riit/c^flt or&ertsbirt
iefo

60 tflrt i^

l'tfl

Ipiedjm jf
(rd

iDer will itym vnbernJtjen

|etrt

XXla \ii)( iiwTJi bal cmfmlleiebic X?tl jint t-oetCKP flri tcr jll WJJetiig gdevtcr libewU

So fid;j?iiivol a'icid; fvlflit


l?l;tcmitbcrtrtneti-'crcf

m gflrt
l

Cil.fein&C'icmeUm^rtbdt rtrtmc jDicCidi jVe0|l bodt miifjc fd^flmc


cinbftc|)er t>ft fr l^tt ji

^w

od> ju bc weifen td) t)in (Idl iboftir man bis bei>^ltm n?di nod> bricfw vvol rtls il 3c^ 2)ergld4> ni4'-tnp.i^uiibert myl Hit /le Uic^tltci? vco\ fnw^l \)m

^b

^^^^

DiW mA(^tcn

ttil

Bd TOcrm micPcr ^ccf> gccrc


1

bsic^cr gcittt

Xt>fl6ttiiroei:bfta)er-bittj0&(?d5

iyii wci-Heitbrtttbfllbmiff gcjiicFt

2)artHb ttJiitt flUee de nifl


JDrtrtd?

OtiicPc

K Ixtt t( gcleriff letgerttac^t


XOtt wol |y Mij Witt gQ crrtcfot
iEriye&errtct>tfywiecrtt>dI

^b b

t'c

^eilig trucfcrey

* i(l ic^ ittttcb gtt

(tritt gefcf i

ent.rtrtt>cr&T(lg4i3ivmittnebit(t

iDerm't war IwMr ber er ift

WomcbictrocPerm^rtt
\

3tflll-hirtflrt(sfa,tfftgcbrtt rt3 er mc^ Uret t

^m ym hau

^on ourm mtra


WIc/^'baI&

gasntitc^a-Iwtmtjpamg
'Ibd)ereitrtt4tr4)rtffert (tut

tomntmDmratt

4)n TOIbwc^c m*td>t rectjt lt ^Hb blmtltd)

icbc^ bj red) gflrtc

it verhrte

betj

wcnbcn nt

An ee br jye^Ieicrt^'mbt eirtgelertm m mrat inc m'itibt |Dlegeo:c(ItJ,^^ rat Hvm fchmecK

cr gclerteit manit c^ rtod>

0cf4>iibncrd)t fitxt rtit mc wert

rotpyemft^,V^m,btberfe
vowti irt (fctett m*ti mittitflcfet

mb wftflUdrt
iDie reibet,

t>ft ittflc^t

flij eim vMQt mflttboixb fciu fr gerit rtribcm brd>

bj iS^r
/

tdlWr^Ic^
itrtppeltcrert

Q^ttrfdfm

Ifl SMr brtr rort

Wwfyfcbort tob vnbgiTttttriirt

^4

XOanm mfragt wcrMranfyct


2)0- iccF rt ringermiffiu (Jt

^itltgocwimwmtfnbgcbiKf X'ort bcm er u^ riier vjtcit wart XAttim fein ftl ^in mt) iiu^ftt

Mumb tg crals tlloyjcsbetf


S>errtU bie tlogbce tjolcf

J)cs ivrt rcd)t fpuid? fitgci

ce^

i^Bbci^tvad^fti^ eitler Ictt Ccyt VitD nMd)t &j mer brt m^ es g^rt
25KfflWtci(EitnEefle(ttti^tt

Oetragcrt fiir gottce

rtgefid[)t

lOitti ttdct) t>c wtllm goKff gericfjt

2(ud> nieretRred^c iteti gibt|c^Ort


iDcr|>i5t inte ev itit ^ff'bar

V Emnbt itit
2(Is ttgUc^

t>i

u^ (y niSp ^rlrt

vit

l. itt ncl>tct ;ivi|c$c

mdy vn rtrm

bo CS got ctbdnn
ift

JD06 er mtmad) gcred^tigteie fcyl bo miterlicrgnb fein fy:il


5)fc

2)a- gut Ciifv

Icy^ir wt

wdmiHg mirt mt fijrcs ot

2(i^it<fel bcfirjc c ii

lOt

Xiil (itit Die TOcIIm (ein als )U<!^t

Vni [CTjmrtuff il niiiErrci^t


2()er [olt

mm
itt

i>it

mit iniibeit

Soibicgab rTeHteniibmyct<'rt 2>i: rc4>t iftbalb mitgol mtcrt JVflmn'meineramcrwit'erfert <SibmcEba6&ertcirt riditer fcy

iVlAiX wiii-tt

vftfi&j itrttlit trbE

Sy xouvift ftc^ vflfj t>atab Hmpfe


2ilimmkmi>misatfd)impfen

U)em nit gcrcc^tifett w'c^mb^


Vnt)
(ffid) biid} bcs befc^flin
W

By g&crtcfcrt
s

Wer im j cygt eirid;>tere mm


oimgcrci^titeitgebn'f?
td>teji v<>m rec^t mtfpntrt^m
^sely Irtd;
flttjeiit

^t^

rtit

bas gcfc^ibc ab

c6fctrtKd)C gtO(jrd)ftl) JDflemftitcim nbmtr(^e|ii3 il


>ic ma bocb feU) nit Iwltcrt wil >cf tra|m |pt(d)t lug Idt) ff ^alt

ijl

fimrtc Iey&

S)a |y crfitfferi gered)tfPeit

Vn viircd) bette tnattcbcin mrtii


"

iE>fli

i'd[)t&j ii^gat

twirngWitlt

^iib er CS lief fr OJCti gtt

iiir(d)tarl3gebmfurfid)

rS inercf bor *toff->Brfrc^rig(lKc^


2>sirt
/eirt

wtcyl tiittttw

2lBgBrt/i icfo t Iteb gflb o&er jxi


tr tiig. Irt.^it&<I ober fpied)

imimib bic jiiii ivurbcit crfcbliSg? Vji gottc6 rc^ ^yit weg trge ti Z\6 |>ely^^:t roId>g:*i5 gefc^rcv X^derju tndfcin^al^.mtivciy
2fl(^ (lt ftllcit beit gefcbi-^crt

2)0 mir a geKc^ttgPeieabbierf) Surt&cr btc trug er rtuffrcd^t 2)a9 m't et (ci>/fcl vnbcrt ab

S>iefd>wigentC'ryvnrc4>tJE^ert

^b

(Dber bie wiberreditle'b bfiitt JD mit bte (w iit f((fei fem

HTit bitmn3icfi fitjAt scygot

JITit ^uftc refprcrt vrtb

mft rteygc

'"(mratt

man t>i^ eiit anbct iii

&a(?einH*pftmad>eafbcgntjb tOer ^ie nitbalt gcred)tiCeit


iOcr Icyb (y b:t mit bertifett

0 mit Die jweyms tv^r&crt tfprtt

iDyc drmfrttt nit mtrimtm mag map in feeffcl vt> inn fcia

ein vcci^k gwalt

frfic|>ttteye

Kcinrttg^ttwiberfld? vatreit

Q*>

brtl&bfr.romcrrc4>tTO**ri>fcil

iDo gicngab ab )r gliicE n& Ijcil ^er vitci^woTon taten f<pltd)t J>er burt*^ uilrolg allcim s vcdft 3ujf>e*:rnitdn5Aim(?ectbIdb sDt) nnc man bte )aTO in fcefpt treib XDarlid) jag ic^ es ^t fein fug idt|ImttOitcfcnmtgmuc^ 2^0 mit ueriinjct rvtt boe redjt e borflr&iH man fidy bos bcerf^t
ic

CTWer fct5t fein cnb in jcitticb gut


Vnariitfud)tfTebln|tvnbrnuC S>ergi-dftbcm nancnirol anbutt ynb i tin gaud) wie man /m &tt

man bic jw in tc|Ycl biccl)t

VnbtxvttafrrttttmiGmSnitwnfl

^an iDitbaiifc^twrftjit3fnfi

0 ^a}ieeinn?*5ixv(Htgegoigot
<51anbmir^iirwaie9 t)lEein(pott nad> S33a ycS gat^t irj volgt tt?er 5" ite nit 1?> gac^ tnit fbld;cr mafs wiirt yccrman <Semc(crT. ab er bat getan XDk btt ridplc mii^ vit id? riebt bt

3m

m
I

2ll3iriirtcrm-t>rcb:cbx^nmtcb C<^ iQnyebcrwartitadj) feinem bct 3Dcr vitcil tc ergeben b^tt

2>cri}iein

itanwerlamlctgut

aammb \)nwltu in fein b^lt


-

Sci5W'tcbcrjtcinauflrcttIid>fcl itdid> bcnfc^wcbteranf bc^op|f


3&ic

TOnb^^tbarbey feitrei^iitod) pnut ^Jtb wf ifit ntt vomi er fbUbe part SderjinrtvinfrernEcUerf^rt
f

tOerrtittrtnbutd>tvi
i(nnrtr:verlaflfein

t>5

fid:i

jymbt
vil

TOartmbaefyaiKt>etopft 5) a^ fmt b!c nit vjtcikn tnl


25c|cbTOcrtbantbi^aiit|'*ViyI

iDcrfclbgar biet tJcrb^reneuymbt

fnnbnt

^ebcrfeinvitcilancb bpitcpnbt

cinfelernic verjcvic^cn n^ill X>nbv^id;ttnTb:e(?^ic;cytUd;3wt

O tiriMir mv wie bifobl^nbt


nmdjcr mtc fitubm gilt gcivirw
jjflniinb crin &er i>cUm

ScnimugcrtttlmfKrtat gletcl fcergeyttigwaflUdttgemrew^


5Der
ifi

cur b^jf in nUtt wdt

JXJer moittt bj wd) Jen tUtbjgefc

b:me

6fift crbeu(id>tett &48 grti" f Icitt

b b0<^ Uin wnrtjel ii im ^t XCie ^it in jcvt (fctsbrtr nac^ (Tat

^ert ntrtg erlcrigen rcidjtwm iein y ^ulfett im ttitmic Um (iein 6y Idl^tert himinitdm pfwi&t (Db bic grtHTj weit fya aMn 00 er ieffUit in fyilUn gmttt Vnb f^t Oei> rt(l eitt fiir^e b(yQ
ttt

>i b rcik ii ItbJI &iird? gortcs evt

X^Ati) eim tob

wrc ein ti

^e

S)cr

imfwdiccbTOiirbwcm'grtg
mrtnd;c bel eifpii0t

XJil gelt ^11

s ^t Eeiit WJCtfer ye beger&t


ba8erm^cl)crei4> (H ^ic uffer&t @m&n-l>fts a-lercfeitrtcit(t(i)
3a?crwci^c()l&eriffiTfe ^mltrili)
(D-afllis&ae gltsulcjlflujs txandl

gelt leib erc vnb fcl bej^ift


feybt i/i ei fal(d> erfftrcriit

Wie fv miij ^b n ^inilic^gnjfii

2)c6 offne rubsejgcyrlic^ fdiltj&t rortfrfiilfciUKiiKrlttmbt

nAd>cmittt)atget>tt?ct (anrf Crtes fein gelt iviwlft bfls mer

W7aS fy m't ^t i(l fy erpfic^c VC mc(y ^t ye mc |Tid;)t:


1^'

3>a3e8niti}in^cniitmla: XViV /rtmlrt bas ^fracricf Kdj ifi )a: grabt feirt fei fettt ntunili jDic cyrd> ffltjt nff: flltter jyt

Dtenfltnrjeigtbem men(cl?ett(trt
&fl6eritgyetnfatf<>lt|?it jDrtrnberllmcrefltqr ailci bevmenfc^ ^t bie (trtWV
"

lYTwfoltwgpftigettTOev^eti itit jD.ijT ^Id;e brt[6 te gybtnfld) gSt

JDos fein leib ^iibtvnbrtngeji'4)t tftbmitrec^t gc 8 ^^rfj fict) ridpt


"iibcr Icift fielfeti

<0r

ieicijt/y

vo&fnraifeeit /lartC

ole mar

&tc felbm^m nit xvei^i

^as er bar ^!Ircb gemanct wert


UJieer baoberiigStbrtrad)t

&ic erb

ll

iXl mCiil vil pftUnite anbete Iti^

V$ be bo fpiiayt j gcifJlub red>t V lollcn itic (tirtflis&tc tcd)t


fii

XJnb alles irbcfctjirttt vcrad)t


S)erfc^wrtlmcmi(? blent C^obt JDoiittbergbartcf bcs gdtcs fam )te weflli ber f4)mectc aufbei" crt> X<> in i binc ^itnniQ wcrb

Iteb

besQeks vn

Cietjjib ArEeic

JrtiT geit

Xhtb i

aU Iflffer mit im trete


wiir^el rtUer fiin

sDuri^ bicein'yeberMbwnbblitib

SO Wort er blii ib.fei g(id>t crff i<


nJana-iuebittHjenbbecfai blicPc
2>rcf> gc5-bW(lrt Pl^ynaita

VOmw.vbardfet^tfieiibvwSn
iDcr|ic^t golt Itcbrr bttmi &ie(imrt

and>

trblent

*^

* ^ '

1
1

[\J-

LJ-

1
1
>^'

1
P^^^^^

Tijtm^mptciuttefrrtbt (ahhtt ^ie ym fein fpci'f bcfc^ifleit gdr sD er fy mt bwu^m 0tan

2>rte rtit let f4l^5yt jTeiffert

ficf;)

ji-

PI
^^^^^^^V ^

Syoi

vmb < iCr gelt fiidjt im fo geyttig w


iv*irt ntultnig

j&as einer ^t fluft'jeriiug (trbt Bo fr fein rei yei3 ^t vlbwcfte "Ctwcnii &crivig.iu)T^icn wi
JDic erb

Cn-

3^i njur vortbc votccverffcint ^rts er bell riiub breite metrtt


jitbrt5&dcrbrtgelcefitp(img
Sfflr

dl ^cinb e npfvi|ift blo^

Vlimbtvne nach wiber in jv fdxi

#'V^

^H

^.^^ft

bttH)er(jim'n(?ricf fi^J^yttg 2Irtrtitm6fJflrbged)Uitg

Vn^t tv;"r(oia) gicpsg^v nflt XficwiruffsierenmtjTtJnb P clybeefc^ppfmMgrnb cht


iS(tncnocbtetRWrt(frtjflmeb:c|)e
2)rtnir einer

5)0 er bem^eiltgett gcy^ ivdit Kcge ^nb0clt beMtctt mit betritgcit


X3Pc md) &te ^aiip vn ^eflci biec^g
iirt ftcfer

Fem bben |xmt

}u &em drtbem 0xd)cft


flUein brtS (juf cr eH>

^
L r*i

MJ

p-^

O
hh-

rl Hl ll
1

em&

i'r

JD.w wflfftr rd?!cii)t loirt bm fartt leicb wie eins iv4f]crci)e nwg IHit wrtflcrnycmrtnfiltbcn wg
2fi6br(ii(tgcybtbcserrtgettmot

S>j ttiemefimflbrvit Hitiver^ "We wc&irer&ii rmibeir bifl


'

sDtt wrp bcrmibt in ftir^cr

p^fl

ITfit g:ofl"in pomp in Rircbc gort

ifie (Dtrttrtliis im wafftt tot 5>n mit be reicl; we^)^ g gyij UJer rtllcr meyff ^tber bt nQ

mm

tt)e bern &er (mclt nie tuw (ein iirtW(fnfcwttbmf;witefdft

iD.bglcffcnjilrnertufJ-a'n (mbt f gd).l6 fflitbt in meree grnt


(ftber flis fjemen cb.vne fin^t

i3?cttcntt>crgytdeeitfmfrtmbt ^i^nb }ub^(dt fan^Hpvcrbdmbt


5a?ecii4> }r reici^en t>ic Do ^art&t

~
1
ht

1 H 1 ^H m
^m 1 m

XJwerju flucht ju gelernt) pfnbt'


2Id) Eunibt bfllb iiroer trmtriPeit

Vl^d) wer mcfc^lid^ gemt fc bttb 2>S c6 banncd; nit neinbert Wog Dmb gut^tfoigvit ngfiaUtf
3it t;utiger vni* burfj feinb bc^i|
jTft alljeyr gc^'&ree eygenfcbfit

Wditm nb ^lmrf?mit lei&t


TOwer retcfotwnt fmt frtnl tn fcturnj
leElcibonfefeflbm gcflen flno
2)fl

ergeymgiflgteict) wie ein feun.tt


Ckrciit f?ncf b:otsenpfef)timH6

Ol"

>ber flcifd) -on ver(c|)IucFepj gtj


t)iTb wrt-b.tIE) rtiiffcirttt (Z-btj )cr gcyttig i(? nc ijt bann ein Eyff

golb vnb filbcr roftigiff


frifj

O^

1
--J

C ^H w
w m
^^^^^Ki ^^^^^^^^^^^V

>crro(f als euer flcifcbbiircb

XJt&wiitciid>jfgnif mnbftflnt 3ls wn-en jr fnt fnii- erbmnt

iDr flufber lobe pirfl cttw ij;-l;t

5)ar iipbcrrrtiibcr fic^ cntcit


yeber mit pfyli br ber feit

2>ii(iMm iiienvmjbergflfjs gKd)

M
OD

^^P ^^^^^L

E
1

Hb
^^H^^^^
^^^^^H

O
11

|[

^^^^^^LV
^^^^^^^^t
^Ll

XOcv vnT nmfn& mdtf burd) &iV


&crgtbtviU*ttjaity^rrijcl^^Cl5& X^ntricInnnfcSbiTeyndrjb;^!)

S)amt>crnfinnichiinvon
iD^rm iv dl! vogcl fcmt ( gran X>nt> mppftit [ton ure vrt (ct?rtmi ipir(:(4>frtMt mertotj gwt E>mrt l%^b eirt cgd ac(> &em btStt
iDitn fy t)tt Auft Wtm fy i(| voll leipumbcr her lugt ymiatOiL

^n&

2tcTgc'Itt>mgci&cer(cmgeit tan imerrcvrjceirtventffttt


i)a\:

xnb Dergdttg bdrff(Jats mc

cicfetum tc joU man bmc^ wol

irii^buK^nmwlv oc^mt fbU


Keicbtut^icfoIlmAiibmcfemrcc^i

kictjnJiembmc^dnpOl^efnc
5Df)t^fnechtt>dttmey(lcrwcrb(bt:oie)?iI feinbcnvrgtbftratf S)ie meinten gelt (itr gott-sbn

Um miim fimtrm
Dfl enr5 tvas ein (ci)ArttIi^ t>ing

>?n& )b fi b:ft4>^c vilju t>uff ZI& lt m^n ein iim bmne binff VnX>nuintml)an bic redete (lim offe'c^WcFiJmftfbd vmb Zle rnftflen (x v<>rt grfc tir0 ^tj
J>eru (cl)impf0cm fYircrboev
2>wgi'*5^reicf)tumrtiiflrrtUererbt

iDswigtmye5(cbIcd)tiOTt gring iin cic n>A cnran tiagcti bcrt iDd WS g^r manlic^ (clj-m ircrt &0 mn^cnnun ud) biWid) gcnt
yc(5 ^*inl> otc iveibilclxgeiid> gclcit
\?itt>

fdjabm all tng jVimlefbncf


lyiverbe [cfemAcFc

Si tt)(ct> 05

^itt Oc r er rcii^tum nit begt r&t

1Cnbfclimtcr|vmitfp f)mali5
X>nX> tSrtb cntbloffcrt nad vii
f)til j?

artnPdnerm*tgmcrrf[d)t ^*irt 254 wer gaitc "crj er: ar vrtn*


E)crgi:yrtigm'cmer^Uctfi4>

10Uriitgvnb^o(fePcrtmt>wit 2116 ob ly vo: fnr (icnbrti-t (lrt

S^crwmlct^mbAlO

rt^iitaibtitbci

FT-

iii

2)43 mArt bif tmt(c^ bdr j5 biac^ i>9C8)r)ci)iFetfo:bn'er&e h iDs ( fctjcntltd) cyrtfoer gare fy )er^rtcEl>meopffjfciifler ug ier |wt irt ffio^ (cbmud; an gcMii XSttbUyfbcDj^rbt^'fuJtfWw fer ,ir m5cl>e6 Ftt gcfcbmci^t ^rj fcrtr vnber twcrmbtlsp uit tcr X>Jib ^t)id>brt^aittitgcrc'i^ert )ie vccQm ycij wol tu Ofi- xx>cit 5)n^rt er jVgdf il erjlodjcn 2>j tSt flu Heyber |etiib ol[ fclc bflitwtiitifct) Irtnbtfctrt tflpfcrtcit

2>a r du fc^lcc^t er Ixm eycrtlr

j&( t6 tin f (^ttb wj tt jSfc^dwZ 5r Witr (pz^ tc^ wer ye erbc^t

ma

^orf.niecI,

^mb&a- n

bioffucfo

X?erIoiert

^tuttb

erbcrfrit

pftOcofcLpifd. ^fcit-fc^iid)

t|? c baU> bawmb bffche^eit


J&sm wiirtgtoflen frtnicr feiert'
pfd>fcl)(tb batctfeijeunrtdrt oebic ttir verbaut will ^r
sDflaitwrtb}bl<>j?tvtibfe^erilrtt

VOilb Eftppm.mcKi

vmblwfbw

JDcr tetjch fitt wtU grtttij aafQA

IVIflwtrt^icrbSltbfcfombcbifl 5>S6 nwn (c4> bei- lybcrty XfflsglH)kc^t ber tjAKm yebcrfey

i>m ixck man tnirj-bit lftge roc


in

S>itnjmb es Uibcr bel gut


XJitbTOrtbrtlb ^rtciitbofani (?6 Xc bcmber riffle^ gibt 5uftt)nnt>

D4n^cnctKir.bflnfpft3igmieecE, &fln<>:mcl wrig.baiT weit.brtS eng


Dttn ^o|eii ntttptl favb

^ebc auc^& fMi^fc^ty nit fh-oft

vnb (pwttg

3m rertj lo mcbari er^f^


rtriib tver fitl? tlcibt iibci nif
JDrtitn int

iQftfufJbtbcftitbcriiEii enttwetctjt

tan mclcijlid) gcmiet t|t alf Idc^t S)a6 jaygtbit'strtbcm ^mjcitUy


I

V5 frb TtgtTflIt lq f nnj vn giop


vfeincinlibt Hc^jyiff (btr bcr ginein bwiie^ jctgrtet ym
JE>erfelbi|tgottce

ltiT

iwri ^c cJibuiitg ll jeyt

2>artii 8

wf ip rna fpudit b.^ bj f Icit


iiicit|c^ert

^offvni>^oin

tOrtj i t>eni

ficch vfildt

Tirvoandeln va^i in alev (clirtub

VH iKwtrortg i(lbm-di llc Itiiib


EttUch befc^iOEC) t ;Ve rcE

"Wancn legt fclb bot ctcfd^wotrt 3d>wmnidii praf^ iiba- bic Ion
>teiiiitetm(iriibeidbt bcraoi *i u^njicpuclicrlc^aft mitfitte

5)etrKrEm

bm nbclbece.

KetiigcficrfdpbttJiiflrtttj trt

2((Wtb'.TtHiiHgnfls|uit

eiimfontltirt crlid; bdd;ttittc 2tle fKcJismic^ c^^tm fein tnttgcmeiiicc Kle*tb.crUd; viib fcirj
tnlccbyct^pfflff. n
ilCie 5'
*X?)ib tet|c^i)i ein
iiricb

S)mbttebmbs.biiribflSr tJottevllmmfrbttflbfHjcr
JDrtr iirtc^ ir Kleiber b liv^ ^rtutpert

picU

im fcirjcii fcibcni tVflCicrt


tdl rtuff

ba u&

'

Ut&g^ rtt mit fdfjc twif? vrtb gbab


5)KBkit>crpiirt>crt fcinb jotrcttt

Vi l m(p

^^ lttgcri (pUtt

Vrtb Wii rtd) Wbt b(Tl)c[K wvi^ ^oIofemeaf^ irtpiu-pcr gofee 3 cblm g^mne wie er w^It tic er fdn wg twt bic gctwttgm
VDflrbcrritm&tt^buit
cijcijliige

iDiJeteirt }icr^trtiwt>0|lalct

^0|"Vk^ biiitge t>te f^rtc^^fcit 35mt miilcr jV p^utoftl ^*ibnt


2>ic

2>0criingtU(^ crc}uldbt
t)rt

wArb r5 enget g>>tt gef4)(rtgc


xagc

I.

2)5 n^iirm (H iitgcivii t burc{>

Ji

3c^ biirfjt ewa fygiteji libcrcy


>onutcrpab beilegt n?0'b
3Ifemm^iml>ertm|iotpfcri>
oltic^ciityebcrt faTtw(ey

od)
X'rt

tuiitly

vns dn

eiitflbflrit

efd>bert (ol(^ rtenifd> bing i^ieycberemvfl itfiiertsift'bmig

S)4e m bcr tatcbUibt ^ditgm Owrt

Zbiv bo Tv l>'p)ct>lu(3 br von


5D4 wiirt cr Icylim pctit mit TOerrtffbmd?tI>ttmbicgemcirt lrt itriiwefitb t?n bind) im liib 3a?ciwbcrwdtvd:fiirtb vnfcb^b

ih

fegm rns jiMffm.rn ctrtffm

dm

f t ber (a>wctTtf d) jicr tili tlci&t

^ibr aincig mcrppitif

^i r*i g4>t faic fpied)


rumb t>ic boi^tcrSvrt frcc^
ufficc^tmtt gcflrectce ^fer^ )i5t

Vitmttbcnaugmwmcfm

gftttt

60 Wirt bcr ^cn


iDj

Drtb blo(|crt fr ii iviirt ^iu n<mm anffcin tg

v inac^n Cal ()aubt b^ival


1

Xi?icwoIi<^uffbcrgrfibmgdrt feo (c^ctntmeflcrtm^iiibcrb^irt 6oti^tmicbnftr^citl VjJit iDAt>i(^Itm'tmtrinm tart

ma E^iu jjcr t>rr /cbucb mc tcg


jir|paitg

cmrirtgEmtettfltMrt

nod> Pei gejier m ^rme ^iig Dcr n*:^ fc^nicK wmt (Kcfc vaact
^ic gulc iibniiv ein fcyl iviirt I?ttt Dic (etbf bint) ci'tt ^rrirt lci&

IlTeirtminl^dtlrtliinidpnitjcf greif

jf4>bynflfEAltbod?grtnit*rti\:dj?

Kai riircbcrfopffcrtnit^rcrat
^ct 2lb(oIdrt tcm i)av gc^ait
ii-

b5fetirjtvdii^mrbcrt fo: 2)ert fuitcfert trag t4> bif (dKc vor ^mtinbcn gib id) rrguirmt
l'ij

'X)riOm4d;ptjir|elbdrt rcf?amcrtt

wcrg.'baftganncbiir (in

aDo^mi^mAUtrirgpirrper tiTby|5

^as ntiVUi a'iit iMd^ nidnc tc&t 3d) gib c,4-empd vrtb b^'fj rot^t

ir

^5 wrt niid; m^ iiirf wb flttcge


D45 er mid) wiert j g^ui^
2r
cr|cr3ci*

j-ttdbt ifl3 g5i3 ferne vcttae gbaOe

Wim cittgicU jm^ffm wcrbert


bem imaennm

Ort fpicd)mi
.'fli

wlt t'c^ viitifll(& tan VVrtff fff mir rid? le wol iu

^m&

otvdt^albrip:id>tic^P|u6

Jd> ttJlcitod) i v ym erccK


wie id> (tup fiiri ^oblod? rit glccre Vii tvok ivid> fertfce bfle m picd>
|

i)fl0ijlH

|ai<>ite

fT(ittJnbfrcd>

Jbci-bcr pfiaQ i micr gcjogcn C)iir4> iwd jivilc^bflct feit il flii'

W> trab wm

'OnbAtmnmn^nmQcievt
ici)

fottg (vtimelert

mmtb^^tvoillid^fein ert ^iigt^rmicbrimicmaiKr frfoflt

Jk ic^ mit EvBc rwi?

045 id) bcja^ifTc ^flb Vit lan


5*1 &b gOTirtcJjt a wofTcf trie J bopfKit td) mic^ ljt cb gilb i(? miw ley t> biw i<^6 mt itw

ns wole id) bdp gent frSliiif

Q> leben wie bifln bo ^i

Cgi

gefd;!
fciit

V^MnQot mctnein Itm wg

Wil id> cmpf^ld)e ^13 nuim rt f )a- wart tm a^a id^ |>ib gerptt
r Eoppt VC9

gbcr was id> yei; riytn m*tg tbnn

Sowmbie^ismicrblcibeitmtci^c Uid) wie einer aUebat>ftubQf<i)i J ^deiM iii fptegct fa<^ (4)t Jr rortQcH b weint fy vitb fpm^ ^te bin ic^ ju mt leer Enrnme Warmn ^t in niic^>wiregnom? X)r bnrc^mci fcijongn-flubecmicb

mir itrtd) t'it &ie rt

0 yci5 fo rtgcp.ilt bin ic^


)* mylo in fein alten wgoi Bacbrirtgmvtt ein attbcv jctfUaat 0 weint er bcfad} fein arm rnt> fpwcbo (tcrcf bflj got etbflrm

'^Itatfiii&.ipffci-lic^ctrtrt ebt er CS njrc vi^ im

cm m rt

|rrd>icli-ftd?gm- wol iK^wfpa irciltd; CS Wirt im rtit > vtl

nXtit in5p fpitd)cn ce fl^ mciit (Tm .tit er be |d?clmc nt^c wirt tfort
V,ibnji:c(jd;tittaiibirittc|prtrcit

Q> w*ir ;u feim nuttglybcr woibm

^^rwflsauc^wofinbifem otbctt Hur iein^ bie arm nmt It iber tobt


S>c mit Der ,i[ter yc^ vmb gott 2ttccr wil gaii teil wiQ m

VJI& i/r bciwmJifdjtffrtifd>

trtrai

^H&crcuriMtwiI

btjitrjm galt

ars p^crf6.<5cfybBfl
Synmiirt>c6.etefici><Mus

(twtmric^a-jcigtcftwoU malcm trrtoivmfU XVas

mm

V0n &cm Cfctltiw vm


Dfl5fy (Hrtb

igs i({ au^ oangcit als vm feit i)US)ti^v9n alten all b^f^it
feit

^mmra rrt> pyt^go:*


iDemocrttiis

II

n Bocrates
m^i^tmus

C^cmi ji<^c(M & wgcnes^


3(l0 quirjtua fabiwe

JJ/cim&iertiKiiiitnipctt

rgwanig oii fyit


in

2(11 rberfett valafi

ym

J)tf (tllwr ettwdn crlicl) wrts

a'pimre vnb (biidi CuriiCoittMmiie X?nt> bcr blinb vippm cfmibitts


fcer ^rtciiit t^'db 0cwct>fert fch^
JDic

J>d er fic^ wti^lxd^ ^ielt vnt> baf )d WA6 er flllcr erat wert
)es ttcrsyc^gitiT^ iiieinflsartt

tm fd)M fid? rrt in wil gflitU


^i> begereii t)cci? U werben dt'
jDcr ttiter i|l b^rumb itmer
)iiserfxci> wcif^&er xveifhcitler

imfog^oiffn tt&crw VOavcn vcicvooi errtltwb blinc


tt>}rtf5iticilya3embcrrmt

olon Wdit bee bervcmec (ciit fcj im U wg gicng weig^ett eirt


Vttbbtierrtltmjrbmd)
|eii?I*

Ime (^iOfungeiT t(t0 vettert 2>iW er nicret^t mit ^t gelcrt


X?rtt>

C4t^0ijnrcd)rtct)iirgtopeer
).i8 er ays tirtbry nciiri^ig ;oi

iiercffirfgscic^to-geleic 21nw(3lujlttl)it ypptfnc


t'a-UflVrt.ftim er fclbs ab (iec
^

X>tj^tefttec^()piac^gcl(.,et^,^,,

Pub lert bie |cib im lter bc^


2lIob eriurtrdrt junglingHocf) pkf Wrts cf)i3tg jur aeert

2>mmb
2>ie

w;imfcrm.t'.teremtt>

Stiebt CT 011 lynale ettt ^ml>

Vn t?arb brts er riodj fS^nb ff lert


JDee gleich focrdtfs feie vbi

&fl"%3r*nr7cicd(mj rtermt anciiblebcirentm'Kcmiisrgio: y feyert irt w/?^ ertew 2)e felbe ittt'ftfr (Soigios Siarumbbiepeet allefAnt ^wnbenvnbfibm)axa\txcas 'Jn i>crg|cfeu(ft wcrt>m aka^mnt Vnb ^ott nye ad ffm fdmv Icr Hitrts jy rtlt (wrtert (ollen fein jfo bo manvm im Vifdiet (Jr &m1>erbaeaufweifi^eit fchciit mi6 in fo Utjg gli,(| Ubcd b<>(i)
^wievilfinbftrbli<^etleit
sDte erlief

gdebt ^wb lame

b er ein rtittrourcicf) hnb od)


fciiciu-ir fol

jrfc

Keift fifid^ trt6id?

i m

JDer xvd^l^eit fiatin nbung

i^an ben wt gencm voatb


^*

)eit.i!ter.bflrm erteilt

mir irol

jD^s \va& ein

fi^mfxcmtfdym b

f!
|jf'

hk v-Mt m vcdfci
et

flwp (olt gtf

IVTrtn

rrtm

Mn imigcii b tu rtt

Wrtiimgtjm lriTJrawmmcr
S>tc er l>it gelcrt
)*>

im^arigmigvortKiitflt

55 rom mmt ly t^ic vcttcv mnt

fm iiiirgeit M
2flciitbiet^iiticbfiiineitPinbt

mit rtrcrc jbt er [cy& vrtb twg

<Cy riTI pniopt;Ort ttt| Icyt

)icritejum(ci>ercrFcmitieijfir)t

S> er Ug (licbeit im flbjci&t

pwc^ er ^t cittpfime i;yc


JaserTOartreitcrenvimye ftltcr.&ann er n?fl6 ^av vot >0 er rtOc^ bct (ciit firtriic^ )*t 25:ei^urt&m iOt er lebt tlepot

^ic tm'Tflflt v:tdl fpalteit leren i6e ban ly yt Pein vitc l>0!en
gleid)ivie |<t)u<icl> blob feib bie
)ie in gen jlrcF i^n
trt

Ptft

^m

t ig fint

tnitfiug bie martUd>acvmbgrtt


3rtb<tpferEeyt berrtltfrp.it

2(l6 fflgert c ttlid) gcicl>rt flt fiir wi

aegibt bye ittur yc bem ein


Qtoninleimirefcnrnbflct teiii Xhl ob vi?;r tinbcre t^rn bi*^c
f

ein ^Omg'f 'fl e jvc^:t im bcl) lL?4>mmmrim alter fluffcniw^


S)a0 2(g.imeitrtOn im tt?mt^
5)fl6 crt?ctt feiner fiinff im

ma

5)j

Pumpe ectWitn r*^n vngefdjiett

^r

2H6 tfl es rmb ein lreit <-uq)


S>er wci^fblt fein i?i:bi^ ein gd>.

S) er ye ivunp b*t6 er ni^e^t ^rt 5c ^eftb.il 4tAr wfl etrt nirtit.


)erbod^n>}(Tarc?iug|T^big grtr
3orpiiicl)8 fr(lber
PriccJje |ct)rtr

(D (^ItertvrtrgcbcncFj? t^u bin 5>n bftfi viljrtr rnb jrenig (inn


iDufert|imerrtd?tbabii"levlfit^t

<5(^tttci>fiirtffvn(crmrte(foi glid>

S)flibttnimtrcibmmftd)tbcfl?eit

0 m(t cr0y balb rtuffgeben fic^


tVfcirt li^t

v ITkfuiifla b

5)anba6bitrewen bo von 5>s bnbCtd) nim voUningcn niagf?


vvfady iflbiir an 5Du ^a(l bctn tag niegute getan iDarunib ivil Dicr gof t gmtjett nitt
2ib:r
irflf

igntmrtqigiar (ciJt Altern iva6 no^gicKgjufiljjerttljojcr


5>.^ er teiu r<> jfce <icl)tec rner

tJrtb WiXmt er reit ftcig n?c ab

jDj bu

(olt bieifli

^icinVc
(iinfr:p

2([eob er mie& ivar rwOiben 6:flb cift reg in b.ii- ;fi tuubc r<c(> t^lt
i

tlknc^cbembinbrngot
b^icritT nie erbo:cninii|i.
itrt

>ii6er(eiffl)aubtye beeren weit

alter rtan (einer (il nit (H^rtt

(db fo rrncf ert ocl? 2oberA|i;ini^ysN^n<yc^*


"X^nb m>i
(cift

Qc^njer i(t red;ttun bcvc; i?irt I>ut


.

Cgwont

511 !accbcmoti&;emttfi^:ncn

CrXT*er(cTr) Ffnbct? berfiele

VUntmm iealtciUrtscrm

l]ni muwDil vnb |y |(rafjct nidjt

Sei lUiVi-t ein lld)

fpil ;u gcrttftt

Was mm itinmm ^<ffin fcf)?

>cij /?IItni gfcbnjflcP verlont (y ni iiittgo-jircigfid? biege lt


W>*trttt miiii

du o Itcri vnbtrfiat

55 biegen j fiteltn-m^wctf
5dt!id? Prflf bijtfdfo.'gl'Iicf)
S>icrtrtnbeiil)C6fiJ)E6

gf(^ iDierBcS m<i)t mrcibe no fc^ {y

Cmcrg

a>n (Ir^ftT^ leite yeitws [crt C^enj


2(ll6 iibcl tt)cd>t &i itirtit m't wert,

<?e!y Wfl re(i}t vni> lebt ort fiint>

2lbcr fl er nit (^itflt fem tin^

hte ihafftittQOtbae er mitflflg. Swrb.wi fein fimrtuff eilt Mg


Orte ttiii &ie Emt) Dir jtVcf)ert wi[f

C6 tJinbt iitrtrt Cat^dctitc tlL


jie6ftimbyici3vmbtittiijl>vilb^
Icsfcb

man fci)lmcy|?cr jit.l^te vi


trtb jh wtetburt

p^cbrnpclio/eirtempirt
2(c()iltriicfot

P^tltppus &urc^rwd>cfricAg Un&


7i$ er fdm fort ein mtyflcr frtn&

feem grellen Kirtig irtbcr wdt

r er fid} funbcr bav aafeit


Vnb in a mmwil berfielt
rrtb mdrtt fy btfnraffhttifht

VOflrb rcfiwlee jgcfele


)cr(eIbpl(ttOJteHtbrtI(TitgtVt

^fib ptjto (Witt in bur 0:.


E)r nib brts fv crbicitt ber gcyt
ncmmfyftuff|o^ltci>iiie^ij?fr
t?iib rd;tcfcirt

yfcymiiodjm'tbeybot/im &s(y befyxkm in bat oic


n?fl6ntit in rg.ffraffober ler, 0> gr^lfer bei ntercH j vnb b^i 2>ie f ugatt t|J ju bc^nlwit

jDfr(ijmttJt{inertm4)tdo)ittt

wibcr ^dm jb^h^

gm

^rtlb itrtt:cd)tcr bmtn er P*;in biug S>cei|t i wunbem nit brii


2)*i6jrm-:cit)ntncd;tf!!tbcr^iit.

eymertfetwol auffalU bnigr

>?:(io0bir tvcibcrtfibifidiff
ItJ

pfy

Cflt^t

gar gen aUc frill

mitg jTmfc |cm cm gu t gr (f fl )bcrfU5eniTcteanfln]d=pfdf2


ir

2(ber voeft in.w tv itic^t (oEUcmi

l?nfIiigcnaitC>cr^'cnrnTgrc|ftn

Oi^bfymitnJ^iKrt ihitidyc anfax


(Sr^^slt mein fit
(fisiff

ein vatcr ^timirl (b tnl gdort


2>ai? er trol

mag j bcngcfclkn goi^

(ogaron maffcrt
gei:a4)|ert
|

i5 gerat trarlid? gar feiten xool

rritrwmbawnt

Xanncit\ xoittvcm crjted^m jol

)fl

man & rtl)o ^ert oU fyAten


traltat

3d) lie (ein cc a\& r ftgliidP

i^n h\\t> &; ee red;t ix'ol gcroc 2)ae ifl funbcr gab von got
(Sotg:b meiner rndtcrcipig khcn
2>ie

@oll mamitT md atfi> alfo Ic^l^S^

j& m$)ri dit c(cl nitt crtrAgm ^d? rol bem mc^er ftlfo (ogot

mid) all jeir iix Icr ^atgebett'


^

5X>ie ivol Iv ifiini voitvcm Ic^eir

ae er c6 freiltd^ Kam me t^5t^


ir \ einfdytUn }m \db vni> biSt jtf wie (Mt mrfrt Eirt& | old? ijfl

6 w

(Sav oc^ ^bcy ^ley^S ?'^^'^ 5^i^^ oci) i'r frot> bae icl> Icrt gern ic xv<fk\y meiner gpd^teiibcm

Wao

sDte ri>iic fei&

auf gcblfcCrnfffi ier(ol5 teim nonc ^n gct^n


i

jfn ^f^hiTgicl> rv^nrt* eingfit ge^'cU 3*^i^ geratat n?ie ich xcdU

tn h't> mnp triimr

i i>ie

f)legdrt

ogeb jrgttm lyinule trort

i65nm^mirmio^dmn?olbkibc otc^ w;>:t titc rtflnc^t frrtwe trci


Viimtinmtmbma\f<>l)d\Jcn Cbc 6d tt?ert>cl(ippe&r m*^ rn gclffm
Vrtl)

:m |Jgcn,rn vnb ewig hn


(Craree beralt

fpwd) ivaitit C6 fm
I

3 (in.ivoltcrmitt|)dlcr j?imm
Bd)rdgc-3rnantnvnbcba<^t
2?rl}antju (ameingeltgrcpac^e

nonm in bcrwetl^eit SU

<Slci4) TOitf in:gebt gf^rtg ein tu

"o: mi^tnc mtnvc weit nitUibi i>xQ im jvimbcv jiraff ju ^ttm

\)nb i^d>ten nit anft-Vricr tini 2>ert f r ftd; rdd^tmn jamdn fint>
2Iberei> irirtju

la txxl^n

0p:ed^c (ollrid?&j[it(|eit gct^jf^c


t)it& jMIc vo; rndncjt

Van euer fiinin rar fcntgort


"Vixidytvnbctcn fidlen lu^d^

ougm f^^en

5bi5niSmir^idttrtcmfiriI>(o f)at

eoiff injubcm

i\7f(tngad)

tYUxn [cblot^t 5b ^rt es gempitt eC^mcrb^Q^iiridjwilflmctbuJt 3d> I?itn ntrr bcn eyrtigc pm E5c mir fem rater ^it rerlc^flcit ^d) wH jn inhin tmfer fioj]ctt

WicjytfOpnnget^ant>gdcrt S>an xvitt biB rarere (ey& gcmett XJnfnflfidiStibOaeeron nuij

r}ogmbarcittmiimbui5 tStia^ tum df in buben re E)icle(tcrn WO gcfd;mt^M g

li
\\\
J

IM

MM
6

MM
7

ML

MI

cm

10

11

12

13

14

15

16

5)cm
vri rocP S>y|c vcr tpilct rj5

ivibctfert blt rd;& viT Icy

Sjp ivurt aiJ|j fold)c ttii&egrnfld)t


)ic in.irt

m t in bcr jiigcnt jiicfot

Vitmiti;imm.;t|Jf:rrcc^tveif(i)t
2).i;itt

anfan^.mnelmb t>er er

litipiitigr nne,n flii(ii gScer lere

iSu lofaUciiimg iflcfl l^irt

C-iii

eofilidi iiig i}l n:tct)tiim gtir

i>

2ibcr &rts ijr cs glff es rall

2>,t6vinffrnbgartgtx'ic embflU iir^iib|cb itig C'tr weit gloiy i(i


X^itfttbflrtoco.beiti flljcf 1 3b:t(t

Bd^r.ni^rit t>c9 Icfbce

mwil

(fdyt

XOcncttxvan ocf? Cum bt r iwi^t


Qenifydtift vii U<.b l>ib ftik fiel? ab bod? tvie mi bicb <5:o[tic.d iid^tnw fiit f ofHtd? ^b

tSUii

voi

25rt3avcmwctyct>crfimft

TTv'^t t>Ocb v5 fr(titd)cit Itcr ob .Drtnmtb i(i itciit5tg rii tUc^ mn tYVit^ir(t)errc&rnlicgenb:O^C^A gar mttcbcm Wcf ein (tc 17jit> blciblirf> bsy ttii6.ftnn Uc kr Stbt er >craVjib:rUrl3crttptinbt <Soigirt6 fragt ob )clig wer Vom per(i ixr mcd>tig Vn\> bas crr^nr-ol bifTglnT m^'g 0berth-iblcv rii^tiigEtyci)cCi4't JUigt fr &rt6 er ril bar j log

^n

2(Ieobcrfpicd;.biijgwrtlcngoIE>

XJnbroiUembddit^roap^rtgct
iD46Tnerairc[tuitgPumbiirvou Vnb nnlnmtitmit j f chaftcii ^tt
"XJitb
iiT

)o Icr bec wgciii) rtiisct foU

3t>f r jwtfcl?c

flcirt

fK*irt

fid? Icit

bcirt

cygf Pt lycva gact


cru

l^niVrtnilciObaTiiaii xnmcrt

Vitb baaceiwitter fiu|5

t;i

inctiwtt&iititgefallettwl )tcwc[ti(i fUtct)iwvtrd[)tvdI

Vitb bic bd tbtflt Mfbpt^


2[lcmbcrjwifd)mmtl(Jctrt leibt JJid)t(^t.TOcr il jwitrrtd)t mftc^t rt4>6 g! t>fllb (xm TOcfcrtCaljdt WrtSitcifgtrff fcy dtt man Cd Wrtlt er mit lip Idp tciu Eumpt

&Lbergfrttttnvs|llic^

(tfcrt

m^
X'rti>^t)crrct)ctGuc^(
(gcit 5>6 (y fiid; rorltct) lgcit wtll 3d) wolt.vnt> i mir fidjcr Id&e flsmc^eeiit nbcr()cttgc(eft)t 2jbcr t'c^ iiiftgs c4> nit :&fc^ttflgc iDer ^ymd|Mttgtintfl[aoll
jfr njci&cris

So metd' tm wol am j fhmt> b C5 gaitg o^ cim gu tcrt groitt


ybcritce bcr fd^cntlid} ficitt er i^ yerj Kmt^lb gemein

ctnittim itmn'tgmmsH or
j&i

urg mrtdnttrtnc^iitberbietiir gdge fBct$($t bk oicrt b* er fr

imtm tiuffet mol f et) ciid> i-ec^c n war ^tt feit

s i(| ttit rtle c ivltm biete ^itb iff mir lei bur* ntein blilc
^flseecd) alevnfreiiitUdjt^flt
3cl>

0 fpn'c^t &clUme wo bcr i(i


HMd)eeriwitrrtd-)t jS llerfri(l
crtfictit Wflrffifljoii
irt

tE-Jlc^ib*

bcineerpimimwibm t!ed>t t)itbcrbicb:i'ibcrbte Wictt 3 gfter wiipert jm cr(lred;t rflitcwlid; rtugbercrb gebic ^UHHrboid) wmtvOftim neme g46f^^bcttncyt^rt mirbert fpiUn sDite cpd; iitt tfit
fi^ o- So'mer gwlt Ss mrttt eins auff bcr jurtgc tr ac^ rtUerftrtberercic^ ob ttam )rfcta: brtiiflHffetmfpvrtcI wtw gurc^ 5Witr4)t wie es cr|f anff^ 2(l6 C()c:e rctt rt& flbfoloit )0 ba fleiit Eam gcrt Saby lort
an^crtgmod;)tcrtI)(tit Jt'e' ce (c^lytj in bel ii

vo Crtbmuo in beda

fd^cmc gi^lydUwbtjuboocrtfidcrt S)dd) Ucbc Iot CS bey cc0 bUibm gurcf) bertflcirtwrtrb Ztoia &iemrttmbyelereiib8i?ort wdbe Vnminbtvt
ffcrilicb

Mt

)6fygio^

> "olE & mrti nynt fiivbd

S>asvnm6ZrftobolaB

3'rtllemlaitb
S>crfre(jiib

i(i

ld>yiiiu3

jm^ig r fjitibcrKc x'tib jwtf4)eit tr vnb ungd deg

Was mit fiinbmber t^ioioua


caPamgit^ irtbcrmerfortnb iirt^ Ponpeyrmt bj fiibifch (aitO
rtoci)

edriger.bd? Witt tnad^a ilUbt >t|co:bifl^ttiepfdwil >er6b6d) iueUigc(ic^befd)tmbt 2>ie(y

60

ttJrt

duc^ maitd^c bitf br v$

etnvw iibcnvei

TOurfiTjwtrdpcfreibwtgfitqefdlc

3&*isimgibtccrbiciitcfi Icit 2U6 bcr btr iitil ofd;l(igc ^ctt

as ly tr freiotrcfjttfft ab nlnt |if Uc


iil6 fy

vcrwrt bic b:ey gefpylm

cm

10

11

12

13

14

15

16

sDieivdU nhdlittPcit regiert


;6iiip.irij?);-ct.v.T.ufbifiiiit.

eo wrtj (li^ifpditubclgpert
S)omivi':rOiird'yct3triimp^ii:rt,
iSDe

gibcvcttcatis ein Icr


sivitrrtdjtjtiiK^ flU (

jDi^er^ 5'Uibtm3i(iim^

ug ob
tVlit

(IT

X>itbcr)cirvnbcn.mggcmfl ji>.C.vn& in 5 fc^t ^: XOa\i> er am vcd>t fti^is erbs gcic^t. XJiJ jwijc^eit itt nw(f?5*i auf
XJci 1 bn^&alirlie lieb t)n&:injc
"rtb ci- nticiviCirtdjt ti; bef4>ei(pt
S>fl? a- t'-igcii in Icflcr Pcre

Qo^aterefpgiWJimnmv:.
D Der crfl eoTbii (Icrbcrt wolt ^iff-baeimutbcrffeitflt
Will

5 im all feirt fiiti jS bcm bete bae ycbcr ei rt biy im ^ctt JDer fdb .-nat got tJurcb (ein ^f Vitt^tdumOitglcid^wiemt er |y aWfim v^i tmJcfo initwolbe&ad)tmimoea(pw^ berfclben *>pfer gott mtftc^t aspy 5uTmcrtbinbelblKrt 3r g>ib t im $man ud) rtii^c XJrtblugett ob iid) biec^m woltm bierHtettal(C'5f)flmcrtgbimm Jn,:cf7t : iE in jm oabjgm trcyt
il

X^oti cit cr pip^Kt al(


hi\-\

(eyt.

a)ie(Tiitj5 b:ect>c!t6fiberftnOrt

Uf mein fcl su aller (limi V^n b^fcv iuitg vnrlfc&cm mn^


saigijiwtvboif^bctierft
IDits in

2(bcr|V Pctiicrm64>t^5t^utt

iDogbOE erbos etttyebcr frt


'3n\anbtxsbiei:\} fcittrutaUtt

tan b^jc jung btflfcPt

60lcf? } winvid>c wib rti^cUiEcit


jDcrtfiifdid'jiiiiPicfJertTf^t

aisbmc^ciis fy u (hwf eti eieiit 6piad> er le i|i audj iiwcr ret4>

mmiVemsfaiib vnb
ITIiTgerocrrcii^

fxit^mlid)

fls ic tK>4 fiiOlicb (ltfli |eirt

Vn )res initeiiiancr^aiit

TCnb .in&rmgebertgBttfit (cfoeirt


^jn?imidjtfiUUitril)itii^i)dl

wo!^ beft5t)t

2lber roan jve iiir ii^ent btf ennm


'X)tt&rct>iwidimict>teii4>ti>'t i^^

00 ntict bcfiijt er bcy tnartcbe jcU


t^ntit er vccifc t>*i6 ttncinigtat

3crb:i4)c ril
X)ni>i bie

ftct vii nifld)t

g:^ Icit

Oingc)rrticblbc(lort (trcit2 X>nt> wrt balb ciiivcr rci4> jcrgon


tnicipffl ber ^rt flocfe es gletc^ ^d; U%{? ciid) fpuxd) er ein gSr rcid)
JprtttiT jr eins tv^llcii |eiit

mmfc^en biiri^ mif fjcll


vrigcfeU.

fallen in

gi'Dflt-9

atJ l;rtCLbic(ri(Icij^ac ye^ (iHg

vubgtt

Vntxmfdn ygm|>mm/d;kc^e
S13errtitP4tr(p:f4>m f4 w&ndit XJrtb pflegen ractvrir gio^n tietrt

Vlitvooktm mten ilxmpt bt^fft iiitbcr wSkcmdativia^Av fiie|5 (r sway vof in fuicn Oar im6 (trti'cP Vit jiTg^bi fiS fcbwflcl) X>n rujft cim ftlttm nianm fpifld)

jed)&m rMnm pflg rtllci U nwc^ fn gauc^ mir mtgcriTcirt


)cr

tn it cvrtQigc

^araHJjrpfOTgtm^

iDo Iclb ge(c^tici).b4r wal er irolt


fcofttittt ctt fcl?rod?c jic|)m (bit

Zufm md w

fei

r4>irao

m ^r
fict>

S>r att^ >eygtenn?rcsntctlt 56 &efi Uvd>tcr trn gefeilt


iDartrtycbcercid) jcrteilcm

2([6bctt*mcl;)torvl"^(citt^cr''

irluf jwerT^un&|ici?bcy||en
l:7ii&

(er

mit&m jmm griiflic^rtmfft


"i^it

I Uc^ttiij roolfl^gettiit Iftuffc

ratts

pflegm
xtili

(5yltcflenvoFTtf*^"i

bdtjcngar
I;ei&

5)cr

iffcirt rtrtn

brr n^df?marTt|art

^m rcoiffi ia^ot rndi &yc


^BZnfiotd6b:nd}t
ibiteviifalwddy

X>nbbm<\t(id)^ufamm bl>

t?iiiret>crgIipfrtdd)niaiKut-|c^ci

2?a wciirt crr^ciplxit pflgcn


"il feint von

2JrT iva(tiiT({ bcym gc|ct>ni Uit>

ifl drtgvidjftiiUH&afpyl
woitcn wei
vii Piilg

:^(?5witrC^tbicFvftvil<t|cl>jc[)t

Vtib itd>cnt>^c^bennr:enpfltig

au$tdmv ftic^ iitff (cbiXfJT&e^'rtnff i'nvnl'lxit 3l6bm j5 ymcufa ctf^d? X)erl4;|fcnfic^Vrt& befci;ei&iEeic iDiird> fii au firad;! c tleiiKbiitg Vt> ftd>ten Uff tdn frcni&en wmx
t?nfii&icrbud;tNc0:oncrtgcl>mg
iCrc

25ip in ngtdriu ^*int>en gat'


einfTji; zri;obiet;Ujdtlat

vn lieb m^dje flll tgcr^^Jc^t

<t

ai
sDcr mc rtii>tfeim& tjrib vcbcr|pyl
2)rtr

mb bitenit vdgctgStcm rt S>mJnDi;ecr ^abgelernt" t^U


Dcrglc^aetJcIiicvbcr pompoitisa 23fr jpitdjt in einer glcijrtijt d)na

5a?,iitfygcpbgGt!>urchgtbrtrx>5

(DnEuiiftifltimfteartkbmmci: XJip;^ bf6 kbme i(J bic ler


S)nl>r5rr&!cnittxvflrmgcfctt*
lOrtb taten ein eiiibfcfecit

2ils ^tb id) b;<tc|>t mein tiig b I?,sr

uf4>la3 i^ i bie pfiiffjm mrl [ 2)0 KobOfttn mt rolgeii ivow iDic alcm tvcifcti (A& et (lt

pucf)t[cr bipjn>ct) ine <idrji0 ior

Hod) i^ micr wie id> ^o: bte jTm


S)ic /Urtmi |p:rt4) t^n j in
t)ct

idf ein fa gefegt

m brtegrab

Vn t>lgt licrt ttricit & rcric:


v jd)cft glc^teci>t.rn bidb ciit &dr

i)mno)tfivinX>i}\>crUvmt b*
iDce glfii^ b alt (rtrrt 2fugii(lcirt

^ctnbud7bdrtO|o:mclg^t
ir irflr rtit irt

)cr^iril iar w6 bi(clj*>ffgfcin

cm ticr verP^it

tTf^d)^bcw5 bcr \tcvdiii^nm


i^ji^tcrgcfoi^ctjozflmrotc
r ivXviii t to irj ct^JAgc n

tobt

^piacfyidfWQitin mmtUtcrgcrrt iDaicbmvX^troeimeinbUit lern lPC>ie(^ gotr nb bc meii(c^:n leb Drib von mctm Icbcrec^rrnnggeb. 2ifn flUert jweifel^fjteit ti* tjm
f

XOv all ^eit volgt |am cygm ^iibt Vrtb ste mt Hit rolgt vnb globt )d: cic^t auffgliii^ in ^il g^ ttlt Vnb tviUvcrtHrbmcebami j^t
ifi^/Ttiinbfmtm'cmcrievcmcdje tt?^ il veb fb iflglcf vn mflt^t
2Ict)itofci(T(^fclbrrroDt

Qotnmrrttt>itiF.i?n5fcblcg nicb?

"n IrtnKln n bclanb bte ^*im S)d mit map ma ein Irtn bellte 5>A CG in gtitroqIn jmbc >rtrtH Ake tveif^tt gent gut rfll
X'oztiujfbdpfcrvnb cifav5 drtt-vubCdrt treiinc^ ivarixvt
)tf(clbcer|^(>lgcbicgro(5ere C(p.*rJ

&(jaulmtv<>lgrt:^r>icmrt JDtT vrtem rrttfein friril* Vn biird) (eilt tob feine (clbs vmbt X^Jcr im tnagfefln bft nmri iii [fr &tmgrd?imtrcd)ttr}irtt wi^lrrt XOcv mt gmi ^*tt brt miin|m wt

S)o4> wvt boit jV lonung mcie


{!>b |c^rt btc riirfrcn
rt f;v,in

Ivbct
.

inefrdtfebiifttifi
lDA5bCK:l)

t^ppU ftmbc

S)rtnn ly^ugutrcnrtten^iibt

5)tm grtt c5 jrol wie C6 int gc t

ctm bcncit t/?groj* |ct>Tt> So I^Kcrt boc^ t>it frwnm^nrubt


fici^enttnti'cuatrnnb

jDcm^iwcbcrriebfr^
rt Pfeiffer bfiit eirt trwm m(

eun

(fat>t

i&bjiitgtgrtrbicf cinctr3igtrtg

II

II

III

III

III

III

II

iJJ

II

ill

III

\\\

JJJ

10

11

12

13

14

15

16

17

!J

3D.t6 furt|^iii4) JAv

nkhttQltna

jbfls gtbedrt

H^ vttbi(flc^

ctrtuffte lieb Htm bt balt> ein XVer voelbet nienf.icb mciit es gut

mb

)a6 |y ^ttt eilt (eii^tfenggemtit \7otbemmttftc|) gflrbmt^ ^e


2(l6 brtnit Balufliiie bcfc|)mb

Vnbguctt Wort- jumitncrt roerb


tocr f4)lEifitbtcPappcrt(mber erb
^CPcr twt b^^
(yttctt

Ca^clein.WAB txttd ber treyb jf n Iold)oi lyttert pncx ttirt wH XOanmafeinpfid)ti>mcb Ufefo ifr^rtt vilnftd)tiim oc^ mifK erbe
S)ie (td? teilbt (tellatimit geberbeit

nb gcbcrb
geferl

Viib bTc^ oU gffm f3)

^irtijf bicgeifflidb /lta^ tremert

WyibbolfmyeijvotrtlirennetbS
i^ic wplUit voi I bc ftt) iffitit flU^n

^ieiappcnfy mfofUni,k}^cn

)cy ntir )ci> Iteb

ober Icibt

Wmb(v"v
ie i

^artbsitflnciiflcibc

ITTtt flUcnt TOejeit vnb jprjii r i

tf ent fy bie fpp flUci yet? ficvcrt


mir leib brts i4)(oU jgei

We bctnberitt brtstbut vcrtvQitt


Set er es bd> ivol mt^dxgewcnb ^ (ytteit tmit garn tdic fd;enbe (Sletei) wie ein glib bi man tJtv(id)t
ibemgnt5citlc"ibditmftreitmo4)t

TDhb wie ein |cbaft"brterci)big i Vawiii eilt gaime ^abt mit my(l
"rtetrigririb /diibiglrtwipcrberbt

^on bcfm
TOil grt ttjtr ff olg

iW ye eirtuoii bcin mibeit erbt f>ttra 2([s ijl C9 itcfa wAim nirtit rtod) Irtt
iini
' bfcn |cift vncrlid)|?rtbt )d mit verweijt wiiit bitf ein (Hb XVc webct-weltabbi5(er fc^rtnb XVa Wi(* i|^ vnb gu t fy ttcn l)aH

m |H>ubcri I>ar

SOritt^itt jMlbijflwfrj bci-g

&(tftn^ynbcifici) bflr iibeviwci-g


3Q?it er wer in bcr ogcl ibat

)em felb (ein ivcfcii wol an ff abc


"XDnb irrte bcrlTIbrtiifrtdit vfi tbilc jDfl8 biicft ein ycbtm vocifin gut,

Hirt fpte^) er wer witbclfig wC'ibc


a)(ttjgrtiib-b(ilbbt;i)

gargcnwcl)

jbic ront

mf^nt ViSd) t Art mit fd)

^?itb /^'ittv'^fcFtbaert'tverbmfrt

mit &cm gutcrt root 5)i'6 oillt (V goc gitfl&at vol


"XJri iji ir

^r ceman,bcm fy b*>4) tvae ^olt


5'*rgfVI''fcoi'l>r.witbpoc^v9brt..

<Dpr>iai)r/urtgl(iigwas
2(ls grtr )ci?of i

jDacr|ynit(b/t(c|)cnB Vi?o (ciwt yctjnurt |cmltd^ tijgfrawE

auf der muflciV. b Von (cincc (c^^Jit bic fratvcrt U


^yttm bop g((l iib nJOlgefrtU

Sy gteg cc rt rotfc^marcPt ijowe


X)b tieften (ft jiir trett v tJ^jtenb nw f^ fy itim ^ff d> frawejudjtwie bififo fc^wac^
3a?iegar erlogen ip betn (d^

jD ir Uiiwrt iit rtUeij ga/fcn atrfimg? t>rc|) argwoti jti ^fl(fcit

aberbo mttt er rtittgcb


tJff rtS nwrt (cd?

(^rtiib

"0(jcrgfnm(i fimfj mad>crbrtrtt>

(ni?ffin^mgr0(}nJUtt t)wtcrbengf(crtw|Tatoc
2(l6i(?|K>itetifi'agefeirt,

fcJ)*^

(wm

&6 1 "' ' ^wbfc^dt

6 war htc^g ober |ci;oit lateirt


dpirtt cbmeltrt. IJnbSocrattsafpafia

XVaUny.nit^avnlutetieit.
jftn cr urtbcr
JD^t n- il
|5tlt ftittlpicy(]crt

bU^ itt6 fltttlyt rcilfcti

XJitb

m4)t fcHt flrttlyt ftl(<> wtcfl

^b attbcr ber
3^ie
ict)

glcic:^

vii^0

ml

S>a6in,Tii i bflrni(> lobot mic.

>gott &cr tiingliTtg was dti^eib

Zls

HOrf) mc^ter,dcft w<>l paulum ttb iGuoc^mtn

fjtb

trib

bo4)

foldjc erbertevbt

Von bfrt leg inan ^icronimiim

XOittt bic ein criff ttt nt cnft^ t^t itim

Vn ftnberfrawm beti er ft^teibt


S)e(t

irmemtgotfoltetrtieid)mt^Hi

ewig ere nbslotf bleibt

ob twb ber cbdiiingliiig wab


la-fertt

Enttglsllm mcr flu(f erb.

nUin brmflrt tocl)eer [ffen Imn a>te man funflnebeii wiUju eren
>c madK f?at ff rdiam^flt blib Xt>aiTmt ber iian )> bulbn'cft (ct>nb

tViian eciitrcF me rcc^tait trage


tXi^mifuibcrificad^tcl C^UqS sDie ermel rtemett in tne ^rib 2)0 mit ber Icfb cm offmffrttib
2(tewiircbicn)e[e geret^ju fd^anb > fr^njclid) fcpam wj fbll td? fge flS b yoj trdb/i bcy vttfen t gci j

Vntf (y bi? lefbt Kinb allein Vit fd)ieibc btouffeiii bacficin Hein 5)0 mitt bic fd}am ju rucf en fem "Cnb (y bo^fittcn an fidi nnn

Vn emcan tat mc baiT fidj jcm


iDcrc.fraivntrtJmHn.-'erni-'cfcrt

j^Rcefrawcit juc^t t(l gar bo l>m Sie bye rtwr gab ctreart jn.

WCirtjJian bey aitbcni nancii Icfcn,


fS if r ban

Z\& oncbecca wir verfielt >d ^icfui^ i)(w vflr/rg^;t

bas id) l)ic(lr ricre

)icanbernmflnfobaIb tnb pcrc

IM

!th

JM 10
11
12

IM 13
14

MM 15
16 17

y iif4>f t>w f4ipp ff &cr erb


>e:T ff

Sjk bc(l gejif rb.vnt) lj^d)(iiT itnm


iavlatiQ |olte wc)'ncn

3Di feint gor fittm M'cbt i^lrb |ci>aiil


25cffcr
ift

2(b Ec^^|crlid>e vcayt t>i bef^dnm S)omircrt fyfldjtMgMrvntb

^bt^n gutgcbab

2)mflUcvid)tiimflnf]^&crff&
X'f^fimMm(;rtgrtrbi;tov(r)?itc

6y ui)tm &tu> tr bi:iwifccr Purn


fear Art Wirt powflt fcbm gcjpiirt
S>rt |y

m \>cm

Xt^apdmriu (eim |)ai3ai ^t


lT?rtiid?trbcrfittcniveingl;^iit

fuif(iC>tcRnal int

u. !(i iji ri04) ^jH eilt tjr^)|a fdt)ab XOmmama jecfetau crUnb *
XJn^Witlfrtrtobei'Ericgcalnff

2>*t6f^rtfftci-^ejeiiimtgcwont Kdwcr i(? rdd) if t |n>fm at


2)cr m'ttgt jitt ud?

mt im ^m tc
drtcm

^Uvl)mttytm mit t>2m fouff


X^u bleibt ttu|?KT["-riet?ccbc n^odic
1flC>frvrtn:d;>fcgwrtrtt5t

So fpuci^t u f mw f r py er^oct)c
fd)wdgwoIt&t(iimir

)a-imniciei&cs^ttrgctbrtfT

lltl^a-m

fiti'

du frcn gc^

^rt _f*^ treii wct t)ie Iciig mf d) irit bgmt olc mkt bic wercftfctt mffig (15 jMt will im bdtctf ftu bn- jcit
fc^ will etft rntt^ent eraian

2>iebfl0teylcrli4)rec^t0djdi

g)0 fy fc4)

*-

(oltcrt

rpitr

!Drt& vitfttttygmtUc^ ofrerj

bci:tt>rlcbmotrt6l> 2(ber in t^ j mmnc wtt W^nn^ier ftwnpt 8 rccbt fcmttn


i

&dwiffbAnnvmt>mnktlamt^
5>m(ytjatfcyt^w*>itc^vafid>t

2 mit f wcxt>tn (y t^mncfjt


'2>6 (y im ccbind) bflcf^are

mdi^

2)08 follm fdn g cdic$ fvid^eit )y etil toUeramiJ ^it&t

Wm

i>tvfc\bmhiieffiv<>lUt\s^Utnt>t 2)cr frtpert jnd)t fo vixft rtb

mmpt

S>v;6 id) dtt gro|]c ftirjoig

^b

jDfl6frg3tIb^c^im(;^em ivcc^

IIJ|MM MMl|IIM

MM MM MMjMM MM MM MM|MM MM
6 7 8

INI

MM MM MM MM MM 12 13

Hr.:

cm

10

11

14

15

16

^M

Hsivcifcl bei- b< rnnttc^m ^^e


et

II rcb 3*1 r md)i KVQVOt

)' mit

im ivoUtO fiic vxb fpat

t)cr (leb

i^nmcb |cifi6 x^mjlcf

>jr (Hrif |TmrtI> eij iibcl til :( fr

3Dye tveilc mart Aber tcinm f?n&c 2>f i- ittit (ein it^ttm vo^t fdn fVeit t
S>om*tbflcbuittroltg<trt

X>nb jm feirt veic^ gc wtmtcrt rtrt


Soff ifla
itrtrr t^ff

gt^rtQ

on finn

Spuckt maer^b Ewfrem&ge&5


tT(il^rtt(DicJ|emmCi*erw:

Vn trcflxiger m fivmbcn ^wantJ


)j (ci?flfp:&5 t>tjc6Pumptx^^

glcf

fl drtci' cirt vermrttcr (cy i^craiij^cygocmiviUat fity


Xt'ut upciarclt cm gfclUg frertb B<>Ic^ "tH^^crv^b ; fcrm (embt
S)rt(y
111 friiiut)

t?rtn?ircrtKm l>crg(c^uffc gmatt ni^^frerttfc^t^&te^r^ieUlc^fd mit fcjTOrm gefcUcrt pyl^by >mm er gelobt TOcrbrmbM

^amertrtit (em vflctcr J.10tlwrt finbterfilbdtlTenbmt 50 einer frir hertnbcrnfre

nw

in uotm lofic^

Wann es int mt bicbiintrcmeit g


26 5:ncct)0 rctt [ectoiiu
(Dbcrfein

E>4JTmrc l>tcP tic blfitcr- gctiof|ctf


2)rti-umb waiir!

cinatniawdt

frenbpomponme

imiQcfdt iDcr lSgl><;0 er fdb mittim leb "rt Icii^tUcb itt nit bcrgcb

iSrt gStnT fimnt}

Zlet>i\ml>waisvnb'^<n^tbc6 S>nionrnbfmtfi'dinbpyt|)ifls
ba'&cr(cbiltfnfcbt(ltlj5ivrta

5>an mcrtfti>Ud) lebe tff vaiftc rt

XOancemt^tctnfrbe gciio(fm 2)mt CO t"f rttf ii Idb f ren vnb guc Olcfo frmfdwffc nmd>e bicf tvl
X>^itmd>i^uQtrf(^ffcu(. tut
iDer^rtc eilte gdtfefrfmbgm/fm

2iU2ld?iUcpxmbprttrocl6 2tl5;bc(eiT6vnbpyHt^dif5 \)oUtmniue tnb lucuUus Celtm* vnb pctronine.

^Eti"ecnvoI(p>t jrm' sDo iWbmmtCcy t im Cam


3>ie fclbcri lobt

mm

&i>l(fylkb^atakpAni>crm^m &n guten fre wnb pfec(ftn


S>*;6 er nir allein (ein glic^ (inneit

m ftitc^ vil mer

6^n^crrt!K^ mit intcilt fein nrtmc


SDrt IV5 rtufferb t>ie

D(irtbiiftgIu<fmitgntra'
i)ertfrei*nt>enbcygf|?*Tnbcrt)I'in&e

^ttnotte wirtbnrcrtbcrfrcinbt
lYkt li^c nitwae fvmnb i}ab 'gc^5

trlich^gob Djcrfeim fveiinbgiinbtioUifij) lob \V<^^ni>xmi><XGme,t)onon plii n>o ctdr ^btifib^i fvmtjilyafi v
ll1od;rc/wriretYrcunt)alU>erbtrb

415 er |r gw mM;t balb ^erabcn


C
II

^
B
JL.^^^_^^^T
l-J
1

IM

N3

lii
i'll
^

i^ci' !y irt

dm fo/fel cvtvmcfett

mSdya TOjtr fii; nie Ittng bebecPf


Ui
y^

' Hl
V

3b

etfta- |o lieb feilt narf>Jtcii ^.w


tJrtrJ

jm gfa^c gc/?ljubcit (?rtt )er eygert mi^ vemeibtaUre<ht

Mfri u).xffc. Heb. fibpmtaf.- ge


Eapit&tmJii<y(iya5gld?C|lccbt
errttt&crc Itcb Ixib nie |elb3 t!>&cr rtls iwx riecrttcws
JJjtb tJg^i? voirfjrig
fictj

Cn

r^^

Ol

^
CO

L 11 11

Wem rWt gntait

C^biiW.
wert

rtiirsifl rtls

4Is sygcri itg bre er bcgeit;


!^H

r^ mj
L

11
^^^k
1

Bb
^^^^^^1
1

MOj83memi|l.b.T6i(|cfgioBd, (>ci)C.iym rftiitdli-mflfle

.cm Icyb iff misgiiicFs 2!bc

^at.
iot.

^"""^f'^^'^ffcti^neegtmt cliit

o
h-^

omvumiibjreinrjigattcm

^^^

hJ
1^

^W ^H
1

vnb bic bie bcfffli mciitm fein


)i? Wdff itt TOrt

dJtt fc'ije vtcrl(jg f qumtlct i ntt gen (rniiibc it ^rt


(c^urff tttflii iv bebflrjf

iDa-i^ciniwnbcrmtbcrgr4>iif|i "Wiii glfliibm bic bae brtl mitrtfjx tJrtb rnct! brts er kbcn foU
2tl80beciiTgortwcr

^^^1

>atl?uc;m fclbcr vrtrcd)t vil Xcr mit fVfiirtbeiTjiirricit xvH


5>efi

wc^Sci Verrtd)tciib U picbtg vnb Icr


l),n-

l;eU

^
LJ

dwm fIl tiMii mfIriPcy t

'

^1 w^B
'

gmrrtyubnibicnfiiJcbrciubcKVtt
cd)trh;nrgmalierTOc(Crtiifferb

ZU ob er itit fcc^ iiocfo gc^^i. Ecm einer ,w^ beri tobrm So lieffnwij bnnixrt meilcir br
iDasnMiivoiim(l;:tiieiiivemcr

hJ^

Hl

B ^^1
Ol

W.ts xvefcns in t>ev ^dU war


Vitb ob vil Ictfiircu bfirciri (Db mfliiuii) bo fd;e(fc rimiv wci XJnb bee gleid;? au ber flffcit fpil
?a-y&cmiMrfitttraubciiwin
Dijrd)abcrgfflub Lrni ^mtSt mil

Hl ^^^B
1

h-^ CTi

1^

-J

^-^

' AV
^^^^^^^^^^^^^^^^^^p

HiJ ^rtt m bodi g|d>iif}t r a "n fllccr Hb von ruiicr cc


f

OJ

.11 "^H

inm bflrft-f in jcgi tp fiixta mt


.
;

Hod? (d;e bic ftippd v bic f l

^^^B
f-*

vn

M o M

LH wK
MI
J 1

l*.

M 6 7 8

MM 10
11 12 13

cm

14

15

16

2)1 fflcKpfxHfivW t>5 nicldff)mfen

Jjff tti'tt |i^:t wi^eit tJttb fr gr^ub

tn^ lit n wyfm rtUeirt wi p:^p^rt grd vff eictn


f

Wit ^oiwt gern tieft imr nb Q


'"d) ^:c^t cefeimc balb bie tg
"fl rtifln

H^*

gwlfbotcrt wnt cuftogcliftoi


l:?til)

vHmbtr ^tm cljiifJm 2)rtS na gc fflU vnb (cy jh fiim jbic tmtJ l>ert wmer |cliteit 3^ercmei6ber (jrey wjb Icrt
fuitfl

menctir mcr reab

iit

JDj ic^ &c ^iclt wl pir (in

tavbm

ibermcpnjolCiiKmtl)Ktt gimibe
iflff(t!Icm&j

X?Jitr&vOrtrtifmni)od>gc^^ic ^0 ivrtrb^bte wcItyctiK vet-EoJC Tdebcrprcbtttrtlmigebflrvet


.

mmi

Qfdyiibm finbt

W?c er t^ieatd? niflc^ t ^i!nti<*:

abcric weit t(i alf blinbc


E)8 |y
rtte

me geOmcf e Uflunbt

jDmi vdit t)!:!- nafen bi in munX>t XOia feint alUin CmrHffgcfltffeit S)rtsgdttmtvillb9wir cswiffert 10\tt> WAS 116 traf j roiflert tic
Hflct) iJem its voffr ^erij nie fftjt

Zbctman fptetfem bdrflit Xm Ipwf^it (idy waeQi^vdetmM (Der meint er wpU got berlebe
6oIci? fliittwiirt wurb von bf kc^ SJomUpiop^ettyctvnfcyt (geben y IpMc^eii |o beyt wiberbcyr,
i?tt feywfl

WS wetj^ ood; tili vcrt

U?ir begerrt vne allein bf iftimreti


Etstrittergotivirmort^tm jimcrm \)ittobrtUTOaii>ffflbdOm tum iDftsob ttt foct> bet vrts erjum

Vob i(J g*mQ wenig rrr


i)e6gIrid)mti1ntncei)itflrieMmd

m-

JD^mu ^rtrti<i)gon plug viT ive


g^i(pwrf>gotiSOeptop^et ag Wdsber ^cn gefpsCTOc ^cte "Erwerben did} ff Ibe U bcboic Jr wetben mit be OK ^:ei X*iib wcibtn b4> bae iiitt verfT jfr werben ftdytlid) ftttat an X' werben bod;mr!i(iflnvflP S>ann jr ^crrt ift erfc itct: gur .
^fOieit(emtvcr(?cpfet5u
VBgenfeiiitfcrpiciitflll^

Xia: mocl>tcfdiK joiJ entfliediert

Vnvma^} leirtcmgwrtlc
Zbctr (0 Qfd)id)t j5
jDic gfi:(?iix

cotiie^g

tcittcr jyt

mag lieacn nit

(Sot Ktt brte anf^txr war^eic fein

VOcr ^ie nb t^fi t. let t b^:t pn


^sfcybflntiseeimwniejl)
Vitgti(nttigb(in^rn5tEeiJ)t
iDiecr Eeirit fiiK&er yc er|crt
..

Xafdn tag ;ii twi^eit M:t


fer
roi'rc
ti

(16 (y nit miigen fdxi rc


i

ctvjt^cy t gem.
.,

^r 0:en ouctjgc^t^icti neue


rts nie WflHf (y holten vil[id>e

ScttbfltgcfdEjrtftciibfleiflwdt
JDflS fcc^ 0.13

ug.tJH& ^ bfls Ol

Vnb nn't bell c (igen bctreri gpcitit


3fr^aovilleicI;tfyiuni(rf

cm

TTTTTMlTTTTm TTTTW
e

10

11

12

13

14

15

16

17

iSin
ifiit
h

fmit^O
Ltinbflrb

flui
i(t

pd; vc-r jn n'cbt

gut itt ^er gt (cbrljt

ibi:tmr(cfeertmad)CitjVi^ntc^Uig

Xt>a m't v: gmt CrtMit er rcvt


Zii^rn'iftiQ vnfall rillet iliye X>\ i fid) Vi xfidyt vpi I>nit ;cii;

>ar tJiM gc&drcFcn ly (id) nicht 5006 ipot njfl iVirt ttTfliict>cmg&t4^t
^ttt|id> 2(&in betadjt tJO: bA|5
te

biWt crron bcm 2(ppfd i- p irva rtir &Uivi> diiHcincri by(?


^^ctt f ort*it^ti^ fid> rcdit bctudjt

<5e({o(]cii rtuJ5 mi bt;m&i(5

r bft fctc cjobnt nvi verdet !c im Zvipbon in fftlf^jm bot SJtr in crfd^ldgfear nadi 5n tcbc
uE*;iiid)Ifgn)mpt}(iUa=,<ie
;^iilf!:r'ba Peiffrir,

bcnt |?rdt

2ibtT&0rl>;tin&xnit>t^'c'f

dtimbt a (id-j <^rr ein: f Icirtf ffcP


IsD.iaa bif biiefj^njt Ufiiu ^aribt

ie im in remifg w^rcnt ge(artbt thicftno: ijbcrji^ffig ^tvin^

j^tt vo X httmthm
XOcr fp:Mi)tDj ^i*rtit gaticmt
t)er ^ttclt n?ol ff !>^ er rcyt in^cr pd? bcbcncFt itfld) t>tv ttcbat
S)c0flrt(a>ljtmdUd;)tfibtsfifpt

'\)crfftuntl>rtt^mltphtcccr patg e<r flnfdilrtg bcd; fo g:obIicb fftc

gniig ^abr rn gnbc nit; tin abfticte <S5t nfd^Scc^ Die (inbi:tlljdtt(ut W^lbcm Ott ly bcy jc^tnntjMt tirknd;>cr cylt rii fupt bd> tfi (p
S5fr(to('tfic^bdl&n>cmi(l^itot

XDr *i|a^I nit |ci)nf 11 gcjct


2ibncr |>et it it off (?d;a; ein
-i^iib

nfamrr m^it I&t>cr ^t Erts t?on fmrcei gdat


>fr muf?
ff fn

ein

TOm

rat *c b (xll bing in i-ad)fl b (cI>on bmrvitt mp^od^fi

0 himbjtbii ju brm Vcra nod)-^


2?rfinbin3m(wbayl<i'rolCtt?i?i

IIJ

MM

Mll

MM MM MM MMjMM MM MM MM|MM MM
6 7 8

INI

MM MM MM MM MM 12 13

L;]]

cm

10

11

14

15

16

I^.mfp:(d)t wem fy ju fttt^atSfe


E>er far ettw*;rt ju b! bor jm:^
Itiitevlnt
ereil

macbc bs>[^fL'Ucl>t

X'^rjrtrracp foll

ma gccf lu^ fli^t

S>3&fiiTlTfig(lnwnv:bvtr4Kfel JD gegmweiwj Oi&tmcrert

60inagr)t.meiftrcd>tl b:rt fpctS

Wer rttt 4S f nffttg ^*i verficht


j)cin)Ul>aiicf vifUiee gc(ciji4>t
dtigerici>c S>der fidj nie Wir wi gcJcFc fci Rittfltig fc^E

^m

2>a: rciiit

Dep mmi>iT ^rt bclom XDdT im f ur| ffjm fan cii) t>mg J>.in iff cr n.v1^ gar g:vmg

jSit pf^it c*t

man turjc^m |wt)t n?m

E)iT Iclb grt: t>uf vafi wenig |?l)**bt

Bonbuolfm
^r4) Vcni^ mit b^m fiivit^oi ar

HXt4icr eirT5uijfaii?m*rcm

^j

c^isjyc
f

0} cia 0: n tji'tt gf nictt

yit mt ie ittirtjl im itonm far&


JDo wi|l<n bic wol fgcti on jDie i" Itw vmi($ bcrg wfl:t g^tt 5 ^^b i(^ sit;nm vil rc tjiert

2(n meinem feil i^* btrtft^e j^

Vilmmihixffcn efd geij4>


2)teic|)t>crfiir.bcrtiigvH&I*:ic^C*4>

) er ni(t> itif feiner tWT I>4t gericrt Dcn iLit^tiiijer^b i<^ gejogen

XPer es rPrtr e n?cr nit erlogen tHa g(pmt2 (Hbgg n>rb/cf> rff mc S>crt|fcf bar V Mi bettcgert 5u bc icp mid) fallet frdtlid} (c^m 3cl>5ac^"Ocl> j mii iwntvil Vrtgibmi^cein4tnc(?reiti> (cid> "X^ mad? et g^ir:h au|] ive ict> m'tl U?drjK ic^ III bey bm flugen rd} lintein EiuiJ>ci l'cnnct m in nir all
) i

5>ic id; b:rt4>t ^<t ^i" fch^^ I^^^i^

f***

U?erbrttg<:^:tvoii(Circcr>f}.tU

jTu rmtfHK^ffaItbi<f leint gelcirt

1-

5)tetmrd)(r0frtgwrtb/cittm |pyl XJmbEm |nnt maitig (S^ifFrit Ud


'^

l'nartm.*gg(ti-|Mrtro|cI;c&ie prttn i&te bibom fr leben nam,

>4r burd)

jr

Cinbr nebifl birtt

i>U^lvevfarmcanmeimiody.
!

jfr bifler to&tet mit jVl^flnbt


<3et fid^ &ig m't pir f

genier

SQ>etc^ermdrttt5crroi^tg
I

fcy.

Qo wr i2j-oygiini3 cr^crct
Cercus ftin gefwey gefc^ia&rt iiitt
pfl(TpI>c itPruutKermybc.
g^-i>ifl C^cfco fr rtit nd?
er 2(rid&nc

fcmt)Urtd?idj(>KffiS iwneitbtcy.

'I

vmvat Ibe ntiJt^t Keift f Krer fm^t gc(imt


XOtt ein ntaiwin v^n mit
id) ein blm&e |tni a>(W vmb ctrtb5lerpd>tn?rt6cr fcyUt^iirt

^b

oi ^rtti)(>d?

Hoe^ ftic^trtn [rc (lief|im ^Hioc|j


cyllfl ent Vrttter lie fein feo:
-feyocinctiis

iYkinftmmimttiftmdnmAU,
265Icr;mit tiuf (\'t[ tuut^mbgaii

wr Fein Wttcrfpi
em Eeyfer jitn.

"Don j'iit wirr feite E>rfpfcr ivoit


Seid) wie von eiiicof Iriit gcljiet

eflnbrr mit

m |H)winjmen et
log

Mleflflltnrt blib

tndu jlnt f?at twidt x> bloj? nll mg


fctm
bulfci)fl(fciKmeiibtTgciimi:g

iXla<c$ fliid? nie in&cr Eettctt

*ld> lieb l)ie (liigt-nit rrtutf fi'


B>r rm
bfiircl;rt|ft ifl

mm fuit^wm flhd h^t


[dd?t m1 rtUcr JTifJ

(?.tt

p:oo-is cr ^cfen ftd> vciwm rtp^i? nirt vctt cni bei gb fiel Syrcii vmbtertcn nt't tl fiel.

Circc lief? faren fiirMe fdiiff

Hciit vil^ctcrs-rtnlf'erbf it tfi

Ciiptb treit (ein bogen blo^ 2(uffycbcr jJit ein tod)a gvop 2rtcul>itcrUngl>;cfcitpfyl omittrintei't*er)trtnmv!l
S>icJcint(rt)rpf'gi!l&e.I>icl=ttfp[i3

pmt.Ctclops Mit ( Icitlic^ pfiff


fi.eHcot^oea)cir(Mid> gbtrr

IXiniya wer nitt 21l><Mne "dpwer


|

Bybliswarnitbembm&al^^lt)
E>rtHeentp|icngnitMit-d>rt6 gctfr
nictiminel-7iigiTt"tmifibdnflct)t

^erti-offcrtwiit i5 tptttrt wii?

iSdi tvcr m't ein (?ini genrrtdjt


2Ii)l>e ff rbt nft bieireilteii

^ir tarnt ^rt r ncb im iinne ^otij

b^:

jfm t&em todycr vcgelbolo


cic^ppmttblcv bcydyvcm.nule
Pcvft ntflcbcm'i i>
(lciicl)c

Zti^amn teilt leu-in wer


JDci- wei(?

mo Is ein vofi nit giertg

(idjc

tOmmfftCupit>& .\}m

enrjiintiec

2lmoi (cinbiSer t).i3 crbfin&c ifls fctri siwy b(?fe ^avcn tinbt

X'irgiliuertnbcinnirn nitbieng 2iberwfl6foirid>frtbdcn Idjinbert rjd? mag wol bcy S Wr^cyt bleibe

Wiebce IcmtcwetbWvO^cfcHic
idjt

'.

i6j taniii xoeifi^eit mittttf>er m

VU.T ^.%t mit^rtwert vil crc&c g


JDcmiiirt verbieiif (ein coitfeieiig
5)ic flbgjt Strlcnti^

'

t'.

bmct art
rtie

Vii^

mag gcugUd> nie icueit

got

Zmcn was fii ler |ct> weft-r man


3'0/ep^ reif Ltgit w.tr

rt?cr mit i ml j fdwfferi ^.

i rtiip

&icbiil|cI)tif|ttiinye^!!
<Bti fpotlti^ ncnifd) Vit ein (cl>i&

0uit>co txia& Ccr

Ecilcr griij
ifj-t

JDa5 ff &Lf b:^l|cl)

Icr

an

mm

i&od? vil fcbrntlittjcr i|t fy bann obillen t^nt tveib vt mflit


2)cr ifi eirt iwn t>er bSIrn will XJiH) meint t)dcb^r,bmmf?iT5iI

Xhi^ i(l{)4Mimb eijrnerfcr


iJmitt'ct:oi)t:m'nmOrtbgiiicti

2)0 ^tcali frjlcn ^mcVm g.>c


^twft'gm
f

t>tT )uiirt.t>m:cb fein

gcb^t

5>.wi mflnTOct^eit:pfl*.g vil bul ^"^^tg^gfl't^ ic ffiin in einem ftal iin bukt ivrt verblent (o gflr irmciittenem (ein nyfrtwns tvftr
if(ii:Itrut)ine:ittt)iiid:i1&
,

irurbcit crfct?litgc|uit(ii>rtr ^rt Vicv vrtt)Stt>emig Mufmt nwit


5>rts p[;im'cs jambii o-bt
)jjriij flcfje fiinb

TDnbfKljt ein fewlb flunO an ein 0 XJnroecr rvc^tbe{ci?aivtbci Ud^t

&,irumb

er |)rt

So wir^c er fe'b nitt was er fid)i


XVaii er rec^t wi(|ett wolt i)ie Kr

vig piiifcr\ify ,iffc crwoibcrt jt wer &t vod? tlUd?t uciOtbe


itit

2>40

m ir |ey

So (cd) j ycer me &m n* man incrcH etnt gai-jvc! ab Allheit


eil

teiij

gemeine fravo

XOo im bcr Iiaf? im pfefter Utt


25i^
ifi

bas Kf ''Rtigfi nancn Prant >jtw taigmei furo ^ctiin^cr iDi^ ^appc Elcbt lang an Der l)MK
jDflii(y riijic ^te biird? ^/cf? fiUit>

2>icSt>nj^rtTbiittcri|ei*

(Sf^mcrifyUchfdfb vnfci)ab,mt

Znt^oniue crli (tiri e re


t

l?er(pitd;c&aigtbni)|)erQigfcy
2(llein vnb
r?it geredet

"it wflrt) ei ofptcr wmt>t cifant

bar bey

5 KoiH bcm grfrtrjcJt Vflterirtrjt


tfi TOfli

^rtt)*t5ert>ibCa^^VnieIrcid>
2>5 gcnfengcmad^cDari^Higlcid;

vnmt 1(1 iJwflf t^rttibd

TOkmmdycrijttitmeittyanbttt
5/Ii3eijid;i)H!cv(iC'tr|?cc

!r

Xiew0l fein famniisg

ijj ott

nM(?

Cblc:bctn>d;j'ftgcr.'ci)dftic
Xirt C (?t:rt fft b ic fi ! r j
11 J

c wigfeic

2(ititilaibcni>icmhtfyuntti^t
[

(0fft:bi|nitcs(imf}T(tcfTed?t

irUn biii-c^ lc|5 A^^ciimQav m (tg iimn eben mmm war


rtsgoc l>ttmfldxcrfTc4)tcu

f ftb iJurc^iugcne niffmfliitfgflfs


2>,iscsgavad:5}nii|lgflrt5rtfc

2b:r

wmn eugcnc inj gcbiajl

on rrmtfrulif tt
sDcr fdimiert fid) n'C>l mit ffHe )c^

Bt> ^:tfliid>mijf barnibcmtgPiif 1?n wut)bci|anjcrignm3 jct^frct X^ci) fl!t mitbrtiii.&ar rwd) ^flr ord) flUc Eeifcr Fniggur
iDiird) fTtniiancr.SIntJ""'"
X>(T

X^ifljflcbicbdjCrtbc^l/sCmttlis

bmd> bt gfd^redjt bcr tmc'Iifr


nt&erffrtiit

c bmnig (ty,itt> siir Hit |cr (> imj^d) ctnvflit fnf volbitng
X'iibtigt&tcftirt&ciitil| gering

imd)flitbttgro|5wnb

XVantB bif? mifffia? bcbjt flij(ft^

5)(^ fiirtm yc (ey 331113 meiifd^ltd? triim tid) gotc ^rts^iinclrcici)

^t

"Wm bitiT gutt^ftt tugctb nm So t?p:t aucl) rtuff bic gnrtb bcp I>iT
3 jvcill td? vcf^f r biv^ii". njerc
C

JDmgeit(cHycgtifii5m'tgcuirtd;e
f5i>

2>ic weilbcr. ^mfrtiigatDtx'fi&t

^bittArt fltl-icttfiitib vp!b:adic

VnSvat^nittvvon ncwcri

& ibcl CT ctt^ricn fn


Xttt) (ttt)cr t ttii^ ^yfttieii vil
iSDfl ftllatt^fllb

)ii:brtnbicg:o(fivrtPtiiif|->abt

3rt mal? brts got (clb mtfdM\^ g^-t


)it6^vl]crtugmtntcnirtfientc 2fiiff:bciycgcb:uc^ec^t ib.iiT weilcju mnba' omtt(Trtbe
)ciuciltiigotfo!d?tiigfntlnai

sDflr ftu^ er bodt) nie ntcrcfcn wff

ic

(irflff"t'*tr

im4>

<Ec|a)iibm fltttmitpUg wtb mc^ ^t bfts gt m'c bic icijq rcitnSg i&3 n wrt in an bcFctt |fi;l!jg

ftib wnbcnvarf^'iiMlic pronm 2lllrdd) bcr ivdt andj vcm Iflitot


X^rtb

r^t/cinbmmimqin bi.iut

Von pid}cr titgmt b jS Utn


jDo li^aud goc (et b^nmiiig ab jD tttit jcrgiciig bar rncr (tflb
2>rte nwrt fomt yetj fidjC

XAEo/lmerMrimSjj^ftrt \)u& WA3 im vnb ^a w^gAtl ir wre fm v^i em mt) rtb|lrtit

xok et fice

2)} gpb"'rf)CCnt;wi:tfclTO(trjttjtr Kt TOil^ on :tt fc^TOov' f irt&ett jlaitt


X'rt

nehmt jil i>em n?cg es ^eit

mwc o^.ib id? gaittjedttittJeifd Dwn*


JDvts viilJT mgciit ft4> wert

?t 1^15 f IIS grie&cEdjcit an


Vnt> teilt mitritsbrtnii^croiPctt
^rtr iif fl6 jiitnlci) volcf Ab rtdin

as i'bifliW^k trft|ert tarn


Zba- fo brfl(y fic^ brfeitflt Vnt> ^'toe (vcrtf f rt& mgfc ici-tf

Qu t^ct
D^im
Iffj'r

gt fei tj bflrmung fci^ein i c$ iu ltt(li ie me indjt f


ift

wo weg iflwticv gngelt i^amtlitttftl^lfg


^cv i ein tvan tcr bt;aa?m
2D4 foff
n>il

^ypAbatbaiibat rauffmpflinge
Wrtrm(;iirf>&csfclbmbf*et(i

S>amQm nitla^tfcitt gcrcd^tifeit


Xt>aitrt gotgcre4>a'eetc verlt

m werfe )?n& ob fr nmg

l?ii^tm^b4tn?gc(cf>Uget3nCl^

l?di i/lDo-^ymcI g^it ttiejS

)m mfeft Aber flijcf) fein tij


ciit rtAn.rtiiff cfc! ober fd^weit
2)<> gfmgcrt jintfr leiit ^iii ivcj

umbt fja cmigeiic^ iMr dl


X3it

E>t*ecrmmtmc^tj5l0rtetT

woe fiJitiit i-etcfele sa ^asnymbt Pm'cfnt berall


DigdfHic^n>.trfcivml)yerjf)rtrt

2(I t fv vuefm Crtrbtel

W:)iciv<yIfoIcb

bmtcroMjum'mbe

Dd?i(termebrtiTffdiivol jymbt

fit I& iJ eyd>e^fl4' ^of4) rinft '.VUinfcd}rvaebawi>md> aliclif Xiiit> txieffm abbi^ in bi c^ei Vnfcrv^ifatcn^ebntdiaban^ iDiVerid)m (litt mit ^fl!bm ttJamalfyxv wie v<>taken jten is iff tiitt fllf gfc^crt ort j&ic mctifcbm tit en bftiimc xvavcn (Setf?Hd>ctt/0lCfVriotmrfJt^rt Vfi ^tteii btir in gute 5ctc tflit es ut^ t(lielc[id?m ^meit sDrtS ycmrtits Dem gebmfJbo tut

^t

\?crb6trat.t>rt6(y m't fnt

mmtn

S)<>

Komolue r<jm bauwet rtP


itt

^ODt er boc^
SCe&em&crfem pM^

eim deinen ^u
-

bduwm tut

j&icIteftrtJmerftUcbbeegleid)

\?rt VttSmuJtfeiri frci)ii&c.iiredjt Xiitb nit l>ai lort gibt (einem tmdt)t

JDfj wer f io ^ot>e& int brtu t 2)cr fnc^t fciti fftH.ee J) ere trrtWt
_

^u

2)ur4> ic attffxvd)& baj romilt^ ^ftcflufbauwcgaij eciad>c Criecb jfr ^eiittlein Icymc warcnc gmadjt init ^upp[ert.E)ftIrncii ber fhavt

S>erKimgtTftbtic^bonoroi
ir |)b in ^^ffatt (id) cri b<>i )*i5er Brtbilit btc giofle /?flet

von flbiflL;flm man c >as er ivdnt in &em gelobten lant


sDee gleich

sortfe feioengwalcgebftuwcH

f f

^t
jfi

Vnn Ijau^I>tteirtieimin ivati&


S> wjontaud? y'ac nb^acob 2>c od> bj gang lanb was gelobt 1) mtber ^eiligeveterg)c^wtgc lic itt bcr cyntJb wolten ligert
Xiirtud;ri(ivitfert)cr:nbgot
2<> warbcrinfcintlEdienf'amj Jn eine frt^mbni ^au'(?gcboic OariJb Derl b Beniba:&ufl(piid)t

it

fttm inr bod) g^r bulb tmr

im feit bleibt wie ein f Hcmrotb roolt bftuwe^d) irtlufc


5)(ts er

iang:(fmtmfiirttJflficrs Hufj-t
(tb rcl>liig

nk flrtbftj im su ((i>wei Kein eygcrt ^au|?gcbabt ^t


wer

SeirtbfflitvSvrtbmt mglid)

tHi! brtiirot vn itert cyij ntftci)c frt I


TOrtb mitit itt biirt^ flii^ ber ii

UTir ^ipoiien vnb vil ber gcfd;ic^t


j&ett flrmen m(J.btf> nit an (i<^tt

3Der r Oi bcr tiirin ^iiger fiat

;5d> bited?burd>b!iitl(icJ)plidit lant vnf? Pitt batttccn ^ic auffcrb

2fl60b^ien|enrortuuttwer&
>aiTTOirhie)crnbinb(igci-fdiftf|t

JD mtm im gcb ein (IticEliH bit


2)fd |It tiirt 6 ii)j red;c)t
-

Vixb wot Jen (let in rirerfctjaf^c Bd(ct;eytibwijgmffbftriifciit W?ir muffen yeod> Od benvelt |)0li3 f rib ficin bctlc jD mit "Wa iv.r^ie ^nb ein t'ein gejclt (6 i(l t)o4) got im ^yn wl ley t )a iwgm ivir balb lauff ert aw
w>e\t

mm

2Jit

^imdibtifn nt> w'ng

? f?rti3 Krtd) |d>lccf viiliillc flefr Vit mitcr foUeiivort fi"^ ^elt, <D&a- tp wflcmjgcfclc

2^6ect)<t6trfj

Sunt fliiff mciti bnvoz


!fi

XDertoaffz ein voiQcbAuvocsi^u^


jDcrgibtjcin aeltniiisltdju^

lOciffyiltidf^ircinxveifcnmM

hcvimmit^dtfribfd^a^Jenfmt v gwiitttrtii *?e ^alb rtmit, (Ce buwet nie yct>er fllettil mip
2{(3WOtjciKiuetIucii(lii5.

iTJit (iS>ilt

w ^clm

eins AttUcn t

mn
t

2>Ctimit(ct)tBnMiinidi<t)n|?

SemtVrtr.iticfcmftliwacfjebm

XiT baiirccif iri'ii 046

iiir

vc

)etbrf)aKf(ic^W!^crbflui 5Dot mci)e iamptfcin vm ju fpa


~

QO}mfeerf(i)al)iijfccfdgdt.

Ob nwg hitncit j5 bem ff*tb


2>m er im (iirjgertontm ^t

XVet-awas grp wUvnbcrjioii B5cr U fn felb bewcruftg ^tt

i\

JBcr t|)BtbcmiMncttflttt>iefcl?5 a)er Wfbcr tag^tc^ rMd?t feflt v3

IViVcibeitivmflfiitlvrtbbebd?
XJrTii^; /IIb

So mttt jnj nittetwite^ufall


Vit TOcrb ju/ppt beit nwrtfci^ertttH X) tcegtr ifi wt unDcrffatt
i

mad; d wfdpl^

2& ob envr bar jfi gcb^ieit


2>j burd)
iit

warb tl tvice r crlw

mit fc^ttD ffgfpt abUtt. pymmibcOte Po/Im tl 5(? Ittbirrt^us bey i>em tTyL 3>dct) ijl CS mn als latt^ bo ^j
SJftrtft

Vrtb ff war Art wgltii^cr i-yff"


iDfrge^it wol irt s iwrim fc^iff

fcewt cf 0: (am tdtcr jit Wirt fdyloKcm tVp|fv fjei JDi

tTeiit ewige m<xs'attffat>at fei

kbm vnt> fdn oit) ii) fcfyei>li^ ffttg if? vmb bd! red fr
l-tiir^ fcirt

fniiiiiiiirn

B M*

li.

Hl
VijwieSrtrrtWjlivirfeuff ^d:)

1
y^

J^crfrc vff iul^Mr jrt imfuc^c tmcBsTcr m(cl> g^r memfl riicfet

>tc tni|ert ut biX6 pWKtciod)

if

j 1

^&fcni^ctvwt<f\cinftittmnm Zllt^ bA$ im in tctn gebencfc Euntpt 6|cy ^yinU*^ bo.*>&cr gut

Cn

"V bd&and) baraup emfUitm. ^irt tvcifcr i(t wer fittlicb trtHOT
t^I^ mod;t let&ert
itft

iiammbbie^^^iifvttbicwt
2>iin5mftit&rtmtgebwctrt
5)iTbcy5magttciicI>ctru!f>6

ti'e

ert wctit

fei

S)cr irt bod^ fAttb

vnb ppfaiwetn
(Tirrbttl

rioc jit (^tm Ic^j^utTerc io:


y^n iWf eilt fjijrjb (tlt5 er braif \v:i\t iD m^i^tiy nmt gc&ccP t dit
3>0 ^oloferrtes trimcfcn iv^trt XJeriw bcrt opf^ jfi ern brtrt-

rt^S |bomAititmod>c

^
CO

|Uc^f?^btttct)tribdbcrTOirt&<rt
S)ie t^c^tfr mdflb lb^rt j5 git|l
1!

S)u fim ifra^d.mic^tt va XJ ^ttggnKfrrfdjrtft mit bc (rrti^


sDcIugfvgoffc^mtlicfo jcrfirdwc
>erwd^iimrtftitiri|piii4)W0it
ii\t
fei

\D

i
V^^D

o M
1^

yyntmfd) tmg (cy vnib t>c ivcl aDcv buc^ Ort cm wem ufwalt
jDer [clb i vntB*tfcl?ci t Icrc^riid) frtit -Ot^ pel tnjrrfj Wfiit jnr firtrt fart

3Do Iv &c(t tiiiiig CyriMii six^oitcF ur^ wein Iflg ni&cr ^cmta5ftb 2)* er wrlr rtod) iiU Il-j

^b

aUerc vrtb ttigmtgrtrrcrgrt


iimcfat w*t5 l?rtb t>et gAr ofjft in rnmcfen^eit
2(IeFrtbcrtt?aittfr

1
'

1
1

S)i*ri^ weif )$

wuffer f^'ppfe wArt

)^fit ntdc{>ctiiitdtn)vet|en

tmn

Dftfmwarb(clbert>trtftd> Icybt

5) A er &ie ttrtrien tapp (ireifit 5boirr^drt4)pilIttw*l


"Ditb in

&0 wieti gemrtcVeu ^at ^Imort


5>ot mfciin bm&er abf<}cn

h-^

E
II
1
II

Oerbm^irasme btiTirt vl

hJ^

C5oe gbot &ert fom^io?

@v fo(tm|etrt al^wmem
X)/i&rtUc6 t)tt$bo

tdlomaiefc^lgmi^uj tobe fO er vo: wetrt getnm<f ^t iSDie ^}iftmtim ^inanfdym mer ^^cttxit ebmncfen rom ahfet anrurm "V woTtS brtd^u s

tnimfm nwdjt

S)ipiiefia(c^rtfflt>od>TOcm'g ad?t

1^
<y\

OS fy bs (c^iff nim tuitbe fren tTocb woltm fy mt von (m loit


J5if^airfd)iffmaci}tvnbrQi>n
3)a"reid>mffrtbmrtd'rtl6eirt ge(eU

t?OJt&m:g|ft jlairt^ett

M,
OJ

Diieber pe/io-rrt ic p:op^rt


X^tiit \)v%bcn Qcxvift Vi>t
i
n

mlcff^tt

in vcmtifiuv wnf t mt tras er (iy t

p bemo:gm^m ber^ellj R?cc mllct) wer fvcfXd ttKcljtgefet


"XJrtb

Li
1' r
'

I^Bi ^^1

M o M

i
1
t

'

MM

j&w pa'eficr irt betdUm et <Seb6inentmvetin MncSttt mct Xaiify in berttbemcfcl mengt
jbertoet

m(4)tS''nw^e[ingat

f'i,

IX'n'

2)en^ttertee&As<rvAf{ivetitt
ft(w Pit' "'< '"

^nye&trte[ni:nermcfci;$

mm

SWwdt^ftbgnfig mter fcy voU


itrtftmfncr>umHtt>iUtg&oU cre t hin idt tiib fr fTd> &rt r tnanfpte4>cr*wflrvnfinmg g.ir n tranken nwrrft mrt flla j rtb er (rj feinem ^enjcn jbeewArenedicbnirtiggeuon XOrnnf^ flflidi twoUcn v<r(?on ^tiseintnec^t^tt infeiiiein fiiin

frtt WitrtS als fertj

man im biitt^
vnb wa

Wan

irtt(a>IofJt rri (cit Ort (yittt

WA6

^b

Qd){imivnbcnien mg rtt rtC^t ) txt 8 wrt ttfld? Ktfc^flfftsS


irtbn3.vni) vierteil voeintrE

btigt in ntffnbclfcvgcrt. rty^ obrjfll en fY irt ftttfpxm ein^


t?rtE

6fltllenfvingrti3oIlvrmrt

>er wein S nMd?t Bt'iiM'fr& ig feiit Sn'c (cl;rrt0m cd)tc vecnb aitit

l>i:U ntun^n fy fein mut er getreu tvrobn-gHr,


wiIlbcgrtt)Kn op:t

jTcfe

pit^cue wArt>v^ feiittt mntfrgar


5cnyfl*<:it.vrt&f'wmiimertfc^flr

ff/jwcigettwrt^nmc^ergdt
lyjttffiewcrtvnb'mfcwtJctbifc^cn

Wn

Trti fd^cit in ftrt pir ein fd> weiit b^ftlt tein |ci)3 mactft bj

wein tut mS4!C6^erflbfrcd)c ITtflttc^er 8 |ll}mecft flu^ txm niiii>


Der

flroinb vit eifJ j rC"! uff inm Syasft'&wennit (ltcu iiiiK ivri ^0 mitfyf(i){tm^afftm0d)te fein trktdlue fuhlQ br vmb jn tob rio frflw Die wetit gcmmcfcrt ^at favacencn glten oi^ jDj iirtcfctr (ey fuubm (c^niOc^ tSot lobt i)ammb bic ^(^^'tert

3lIefoctrtteibtmbtflU)?&c giunt 3a?cr rtii>tcefii5t beim volle ntort


2)er(ict>tftltei(Oicfinm(jiiffsort

>f rjgwint rott ougc.viiGet bticf

ais^et er tufit Prut Uffen l;tufen


X5?ic wol er

^c Pein rechte m
1

djlsfcn-boe^nditeeiviefni fii iDflr vm rwd niS. (p:id>t icl; bfl b ciK^t.ni wein m/r biedx ab
JDflsici;)

iDflsfybiweirt

ivolm^^'^
nit
.

'">e

mein /Hnmg&fjiijfii'. reu


rrcilt^ctt

5)ienfl5'it'ci g&oi|ffert

WcitJOevmcttrimfenjojcitt

mag bcrrrc! j 3((e O-'t md) t>md &o*cr hat:


jDo (y bie

^^^^H

^^^^^^^^^^_

^
1

^^^^^^t^^^^

'

iTtPTjTnpTT
1

miHMHHI
II
1

^^^SN^^^^^MM^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
""|ii'|iii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|i^ii
1

J
IUI

II

IUI

10

11

12

13

1^

15

16

17

)oErt(ii

i'nt

we&erflcifcl)

wc^ trd
ei'rt

j?c^ biitig bf r cii ts. i(f> fy^cl bfd?


iD} gbrt bir tJ (pn'djt.ro Wdrt id? "Vii re.T mic^.bi|jivi- bdb fcib i

j^rt bzcicrt

Wrtern jaitt mti6

ITJjtpfn&cvilmfttttWflem bzrtc^
2>ic eji-->frm btd)et Ppffmit

yn? mit wof iSrts op bebe4>er.jwrty fiim mij&


iiit(S:id'(tn fertig TOflreim gefiiofr

2>i> j'^ bcrt itrtrtctt

wei

^b

a>ie nirt4>e)tcin rcbcit


rtttcryrtcfeert fein

Mtd

X>itb

wcgcr bem foldy firticrcy

grtvi
lyt

sDorc&tmrtivewcmpe&ocK& W> ic wol feicjurtgbdjj (jumclm

Erdbeii.e6t(idrtgro^rtney a)ie Seitic jcitlfd) fifac^

grtrb eritt feitt gfcbiifften


2)fl

m wr& etnjfln gebcit riicr

fpifl^)

3fl6grct>d>dmmatTcf) itdcjtsi irm b:wt<fne.brt cim oio^tem er >o ryUwoIgcmirtcfe^rttcCmcttc i m^gen'enibt inb wdlat fein V)t6 tveim geben foH bot (mm vasntvbmtv^en tvMrvc'n weiit 3(t8i!wgurt ifisur mettin pflcgm ^ie biet (Upper id} brju mcftt onMnfpu'cI^e lube t>omm e sDo eitter trittifet ei tunii alkiit S>o g&rtd)t er rtn&tc Pc|^eit m Xinb wcvbm bo !(& voll

iiit ijri &rt6 ciwttttgcltiim

Vnb Mtwimim ^twi&ei- viMb


I

ITTati Iieffnnt
i6' AR

eim ein tiir auff**!

potm fmjoimn (Tiomfti


leHeC'icrttreiCrtftgcIoiuni

m50 vil ttepfy-n iym

(ShwctfcFmelic^biiiTcl'cnertft

Vnb i(i gefi tber il br mit


flu ber mit l^ibdit f on (tc^ fd;it er wdrt ifi (^n^t rt dttgattg

>fl8 Mirtcfeil bflj wff ttJellotpflftt?

ii imijjwu got

gefreit elcbt>:Rcfcrwrtct>iurmcttc ^ile


ll
*

bei: t^er

rt ttitmt (v fi'itgc vitn- [


lYT.xiid?e
t>e

rciic^t cirt

w o:t

3 let(tptcfetcr.bo4) (ci?Ktt ^grt fciK gifft buKb rtee bll


leid?
njiebei:bfllllifc8tt;5t

)i?

a me v wd Ic^med-V&dff ^l^
JDiebIdbeiiflrtt)c bete Iigett

^[^

n)fr gut ^t vnb etgect (?c^ mftt


VI? rtct bell itrmZbo ti gibt

?fltf (yrtrtct)t6 n'ol'gemmcfc.^&


XJiilottt bHwin cnjcturtrit

Vit wiirttett bfll& fj >%( Gitt

Wiinwd^itficaetintxm

Semrdbomiter(igetit ci wiK-t veifc; t fo ixmd) bit

weirt

bicfrin fi^ trfitcFeit (pat ff (tii

>cHtert>uritft&cmrtitem5

iiii

m
it>er

gutta

(yttcji

m*!iiirdit

Britta enget wfrt gsg c t geOrt^Jt^


"Oitredjt

folrmamcglmibm [;rtrt

Sttcmcftrim-rtfriiminimrtrt rtjf an wfidirer ber bo n? i- viy

Vit ^wimncbzt fein c^tbQ^d}


l^ber Mtrti ji4> c yetj irit <tit l^cvi pfeimig bcf mfi vomS idit
jn?*?fiwcfelrtIebeitSflIinrt
^iTTtir lic^ f rt

m bm rat utt gon

?rtim trcitt mia-n?eber war


!t>-jm ^rtb fein fecfe[ ler

Hera

rt] t

a atrtiut

' "fp>-^?s^i-r(^ ^""S" iT-'


tttf

icgi\'/l &i^:/t ftr cKo- weit ^fj &rt5 ntitT mfiir ircr ^bt y t gck

erbierm fd&lc^iri'rjccja-modjurfiyerc ^umi-c>.d}lfpiid)timeffm^ai > pfcimigiiMrttut&trtcer


23yett5flliirtri|frttv(>3

S>urd)aft(tbibtn3ilgfifl% fSt*^ Wir pfemt(g ^t 15 |wt vil ftin(>

ieymyct)mgUbtft'iH>ic weit

sDe

gnl^ ff fwagcrtyebcr mrti

If cltcmrrgmtcirtefn'dit'tjrtit
JD-'ccr^ frfig iftwas^dt er bO!^,,

lSmcmtmr&jcrmar^-jtfcyt
tJoit f rll

tTU fragt ^_ btr c^crttvt nym ,,..,


,

it^.

cb

mm im tjytte(?b
mo}

*ia fic^t

tn^fdyt nmj^amnm
E>er inri
feie

jintfjt

30?*to Pleyt>ci- fr

tSjj

magert

n:i!d) ^S bioc^cn i^ab

XOmcrchnfHmhtntfd^affzfaQ^ <i>hcv}\>dffyeintQpp:l^nab
X^vcvVlumiipompiiius
Q>^crt>er^Hig*^ppw6

Zili:xttxi^^)^ vmb fmfi Wc'm t>cm p("mm0ifigd>m/i

^U cug;iJt ivrc;;b'(rt>4) miffci&


m'; nigem l;a; ib fiiiiftiKut jni'ly.ii

?'vmHcbyciflei((gflbx'Crjgot

JTTaiJ tut aigcnc tdrt erciije mt

WUvoolfv yctj if tDer weit iptt haefd^dli n^mimmiji


2>.r gt)ctT i>i onnut neiit gebzi^
l?it

hibc tj4r ^art fluffgi-yeric ivvctg in4 wii ycG bim5fVgv[ti>n?d3


X).i

bae ber neue erliercn magEv

"f j

wer ai;,*freicht fleiflet fid^

sDfr lc.am-t> j tt-bt^l& tvcvb n'o)


.T 4rf)t fei fmi^

JDer vo: rtct ^.it trt fciitcm fcP X? 04} 8 (cyet>tmiW5 fc^wjin?

mc i; wSc^a fc^l W.T iiiicfet ffl v^ii& n bftt (siit

mt

&f6 gictd) cnctcry &f ilij


j& (16 t<n getiictit ff? lim &ct-n'clt 2tti bd^ctc fm&t ma y cQ mb g'elc
<Efre4)rigf eyt vnib gelt i(l fcyl Dui-c^gert 6amrtitd>er!tem(cil
.5

tetitrti-mfrfi:jgtfTeqoVd>&Sirfl[t,

&i> (T4> &er rn'd) jitv ^efnjd) ^alc

cm dmie fcltcfuiiceiitpflt
ycfreieyrlxw Mtmmcrmflrt,

rtb^oof^ "ingeltvitfim bleibt vitgf)^afi 2{cf)(tt) Ik^Rttbflnegcn fidj


iii t

XX?rtiJ er mit ttclt fid?

Jiiom4 in o d; lii^t b. tleii ^ait <i>b mrt in fct>on fidjt bel an


t>ni) cb

ms im iod) garneiitgyte
/ey& ^rgcte

Iwt er &d> t)ef? miiiba nie


25ey()ri(r5t'ffjbnmb-fra(irrt
sDflif r'i4>na

lYKt fernem gdittjo t Pnigr^


ierdrt(Wd>nflbBt^grtrtertfertrt

Ses fiorb

^Mn

rci?tber Arm fr

mm

^tt

t>er

arm mu in t>m fd<f

>9 wdfit diiiirttne airiue X?rtb &er befyembt ^flbiiciue


>errttt;toltgcIt^flrtti!!il>cr ere

3Ort6 gcltgct>j

^t gutSgfemft^
^4>(Wr^b

Slrmut Wc ^gaw^ vmvet^


3PC5cttWflt?licb it&

VjiI) (pmdj^ic ^morfci;tc

ine

\>rtwrtsyertJbergoH>eHn?dt S? was loMm bet achtet gclc (Dcr bcr ettVAe Altciif aii biitg^ve Wftrm gonciii

Jflijbjmiffgele Vit gelb jly tringe

^iiiot ^flt geben fufrttf ment

ynb anfnm Alldn wgiment


Qitmat ^asbaMosn all f^cc

X>it1> fiep TOrt

XVm Cf rtrbcyt &rt0 terid)

bc6 benicgeit f;^

aubmjirtmwtcfimbctj^c.
2(ll6^d6rtniioj:if{tt?oIon

5?rtb b(c rwtur ort figen tr-ng

X^<^t>emSbitt<^SwAti>be pfli'g &^ pettg mrtit aud^ gc^tig fein

2HlerertofinnutnMgcifFcn 25ey .lUeit r^lef erttfluff bcr erbt


j?jlrtrmtliingjeicgnj</eiT werbt

iSDof{HiiCflwc^rtffivcrmctl>j

&

^^^^^^^^^^f

^^^^^^^^^^^^^^v

IM

IM

i
TTTT|mT 7
G

IHHIMBMHHi
1

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

1
):?i ib

mrtcfot fit^ vrijjt mit fcfmwrv

JDicrfrwrcrtrtWbeflricf Cgliitf
W;?n- cmeni armen vnrccbt t^t
^

p^jciiji

m mfU ubcnrifft

Vrtb bd mit ^fm wi jart gut E>a biir(i}tt|fmcrmirgbuK^ iViit alle gfinb ^vmQfgtvnc^cif TOrtb banjmbmfffi'0 in beredt

Ol

ycmirb fo gw]? 2)*ii^ "it vti erji m?^ vimmt flo ib oniif)raci)vii teilt ^d^artS
^temiiciiiiff erb

ir|picct)vrtgcmgtr4f5bwjU
2?^scr(injoiti(l-crt|lbd^ni

^cpb'S^* fi"^ b^ *<^ maificrbytl

0jTfmtKfW?Airt5rtnn?irljcrPrtm

)a3 r^nt Doit gierten g:bi;uwS fcy

Scybc i4> fttf i*f vattcre gtt bcpg lP^ct)5mtbaK^wc)*ire6iis ITIetrt vater was im (clbs j |)crt jfm was Pdrt giit ai^f o-b befeuert

i>M iwd) l>!si\^ rdcbti g5t5 -ppcrc


S)- r

bim gdtt (blmait gd>rctm gUic^


2(l eiiKm fncdjt bi:r wibot fid}

mag ix>ol nicixPat baj aimt

Ko bAfi ^t gMrt.5grc!fc53t
Cynte ^ctt nit va^iibm m
<!>b <re| it |>t rcc^c | tUbcit

U>^rb!mt:begdtbcrififdirtcd)t iDcii^d(?bjgdtt5itmlvrtrcd?c S>Kgrs>flanii3rm aller mdf

3f;lgci^iEm vnt> lieb j gdt cirt gdf bcn gcy t erfctig^n Part

fcftn cv TOAs mcd>tig roc^ vi? wctb

uRbcr reifj ee m ye mcait


iDarumb bcrgeyttigbavff (Ictme XO:t nciit t>at.bcr vcvadyt gdt ce
nttrid;tbeiiiaugmanj7b*^^3St 2>a0 allitvm bir fliehen tl)t

pirtc^ fdlrt.mort fl ^leAufferb ff ^cy/m fclig vi ff im M&t

7 ftinibt ot vrtfal mb wttliicf


&cr ttJfi^t ^d) nft biV f n^'g jcit 3Dcr{i?rfpiac^rtii4) (Sv wc wi& Ic.fr ^r tci<i}m^m^ ^U tmfmt>
terrtcolidjcitftjdicnnguc

^cbmt Vit fleugt Ijirtt^u wr|U;mc


XctQut anffetm rcid) biefcirt (Cc^rr^iii war rttt crmfl b^'f ^f^ '^ U?cr ^:icbt b5ittp'/i"ait gcb:cf| Siaua bas on pfcntttg /cy fei te/^
Ssa-fdbiftaHo'tpd^b^'trt 21 gbii^ mc baj jrt er (agai fa

dig iXT mm, mit frcyeni mut


ri?afimcltgcrr&!ird> Ucgftjf raffe

i&cri|ivnsv(rbg*;cjg^rt/rt

Im
8

TT

10

11

12

13

1^

15

16

Vnb rtrbcft gAr itclig Vfi6cr tril


"Wetfn^i voi Octn Arnim f^opffc
ia?cr lagert tvvnbflffeuif!niT&

^cm tcuttcttvcan fism einer tr<*l


5>i:i

vd^t jwm ^fctt fluff cftt nwl

<Sav t>idl xvxt im r nurj i nt<>l U?cr|cbffmvtImT(3 rtrbi(iriU


&crmffthiintnvtrf?tv*>l
JDcr
l>iie:>\[

U)crufffidi|ctbviUptfrnynibt

mag nit tuit bde yrt)cm 5V"ibt


ba

5)cr^icmfi(?)aftvri&rt"br(ctjr^
sDf r tfl rec^t tccbcr ^ic rtod>

XOcv

nm ivill ba et in ycbm gefllt

iDa mw ^an ^ntcmwarm u f aU


\Jn)c^!iidPcVf(lbau'm nitfcljmfcft

Vnt>^cdlax\i<ifmi^ bcrgcbctfc X)nb fnntpfdvpmwberflrivc


i
II

iStm '^tb^n vnbmt cUcnbogm


rrf)miVr?y<bm(rtffc|cm ^'m Vnb Ingen &4e f r fcittm rrjrrt
"rt

Sfbervil aiiptfrfd^mccPcivoCtoII

1)75 TOfnubt fid> blb bey grcffcm S5n&d>rtit ytbcinrtmpttutvcdit

ZM mt ^ mac|)t

alle btg f4)lcdt>t

\fi

iDer

ciit iwvi bct r

U?er (n jwng rn fem nninb l'd^fct


a

itSL rflat
^

Vribm'tmEtvebciErtljitrn^ict

5>crirelc;ut>Krtavnbflu4>got 2?rt wo jive^c fettO ein f rjf 4)t >cr m(*5 tiit bd&eit &iaicmtd?c ir mnf ciitttve&cr ein ber geben bimm eben XOill cv bcm <Sav offt tbtVibt cfrt (>.i ntirercfm

S>a'fd?imtviflgp)clungmit
>cr|pcd;cfc^ng mit|d?:d vcuict

mbcm

aDcroil gcipcrb

vnb ^anwercp E

sDi^jm er vnHa(l fid? aiifi'bic vil

JDit 5 er eilt nu rct ^n'eft

^tjcrt

teerooit Die fint fo ffvcf cn tcff

SJo er eirt lodb lebt tit ein biciff


""

X'il&ri(i>tetjuciitg(h)ei3g(jr ldct)t
"

crwrtnncrfniitbtsH&erbdc^C

J|^H^

bo C6 Un gyttct eivtg lrt So will tc jiig vrt fjflt ftit git


is fiitt v rwbrtl rtt>c^ HJfetD

ic fctiiveisert mc&aijiiigStwcr&
tfttn mtiiT v;fflct>trteb|oltfr5ert 30 weres vOrt her ielmris wcgZ

V-

\\mv

mSf^cr

fttr wi^ttt
fictj

wrb gcfe^c^

VOm er

nitfelbs l>f t v\d)Voe^t

fSii fpcdptveRftbtmiefetiterjuitg

onuilfrijmrtim
>a'

JDa in (ctit tte|l prjbt i;it (ciit ;nnci 1 VTit fdweigEmit verflntwmt vil (^atic mpfAd}twctfd)wcrii wii ifs^bie jH'igwrt Keilt gdib
23:uigt
t><ij

vil wttr

m V(ifrit>

wer mrtyft^c &ig ^^ofeert^5t;wercH fter gbcrt)


tff ciitimn

^e^Tetft gar bi<f bert grtrtQc leib


X'itb

maa^t'vU jitittfe-friegim Eeib XJitb ifimwunbcrgiogirt mir

<5(t r &f brts mftn in

tmnm laftt

53a8mii5mmrt4>tv^c6

ti'er

)er /Hfr iv^v biiben ^od) gecrt


-ferttcr bc^altfli

jung wi& /J^w

)fl er

^i ficber t>mn et ret


ttt rtrtrrcrt

XVie tsert.TOie jjryro.tvie wilb b? |t f ift mcfdy fcif ler juitgc mrti/^er ifJ ^nng ift einvn^n-iiw^eaut Vil y{tbatfyi>mtmMict)en tbt iin-d} ly |o ti}iint wir (c^ettm KC*ct
JDte (rccl;|^cit

St>r HCrt will fo er nie j(>U


(

(c^me^ wir ritte fpe


nadyve^.vn^ vcu%d}t

25er fiSgt

ibm wol
irt

iTT/e jlci;cn

t3?er flrttTOiirt e e rijdiiJt-mgct


f

)egdtttktct>(ciitbiU)^t((cinvirf)t
JDiirct)
iirci)

5>er jeygc fid? (clbe ettt rtflncrt (yrt


lT(t;in:^er

}vendtert!5iilaic
(y bleibe ttcr/i^ivigeititiit

^t vo /eint reeit frit

j&ibddj bar ii)? ftl&t ^ii& ff lab

ind}tx bavd) g^aj fid) f& bcg^t


ir bflifTffit Pfluffm wart od; b:t

"

5&ie joiig bt'e biAitc^t

m3 in b j rcAt

Ser wiitt eflt mit feim fc^ftbele^

ib rd) (v wrt tr WS ! Wi fl<P t 3De gfc^ic^ t (rf8.(Cp(*ne6 e^^ iburd? fy orlvt m<j> tma: itKm ^ber inlifttt Zp<^iiata leinnnfciffciftctemalpmip fcfeyt Ort &6 r mii bettlm mt r wei fc^o'gtrff bcybt ^fti^

X'wrc&ttflmmefd^eiJtgHtcnftc^ tfa fey foc^ rtt^cr et) ^od> WCel^) mftd)e gio^ 3f<%rfy S

&

JOS TQ teb trt iitttj entipif ijgtCjeit 4)1*"BE me (cl^Ab DfrmS b:igt JDaruml il weger ifi gcfdjrottjen jDann f^wctjen-rcben obf- jdjiibe SOMbee burd; wenig wt

(SceerefW(tr&(tfemcirtm:t X)il tjr^fjn- r^if vriti& ryitg anlKUit iSeipiAd} aliein C^conitiis jDrtS eyn^ygig war 2in^0mts
iQtts iirtc roc0 rtd>t mrtit ricUt
"Uli flrb brtViTb
itt

feim cigite ^rtiif

Xcr (Tod? ffuffcrD bcmp^mcs


lllait gcb in

^ItebeiH (l^iK6 itb Culiiie


(^wrigeiti|?lc'blit>red)tiTgnt

tmrd? jr weif^it c t ^tfftv ijl reb cr im rcc^t t^ut "Wattn yynittinUnbfd^tyifmUt ^ammb (o pytb.igo:(i6 ivnfl "CnliKtKitrilgcbltimttrwwr ) a fein |c^(cr (d^tvcigm (TyU

^it inimbte (ijtft vrit jal Cur /or ip fy wt [evtm rcbcn voi i3?a' ilrebt.bci' retlbfcf j ^ft "Cit nwgmK^ fd)ytff'miui)miyl )iT er n teiitt itit.bne yemSe mSbl
X^ribttifls riityrtweitfln girren
Il jl

1.1
l1

XOetffen ben jc^legel cn tt nscitt ^nb rtncteitgieffat wt&n: (irdtt

9Urcbcn,ccprwl rcbenfuiib

r fc^ir ecErt (|tfeltert ort fiinb


wixviU(ti>ttiincmamftmi>
!rt>cr(?cncrtijbclrrt>tiic

l^cr (ttwflfittbtfnbfle^in
2)46a&e'd7iiiff>itbrtvg(leiE

trei'e

2>fl bleibt vcr|d>iV!gcmtltiitgjcyt

X?nt) meint gotw*J[ bfl6c6 (c^' ftin

d>.bf6fOi^m0cfd)evortyii^
jDic vogd trgen ftujibeinyuj
ICSi

0 Iwt bcr ttiiffcl bfd;y(feit

cir

rimbebielcrtgnitw6lgutm& Daii^cnt bie boi^b lngc bcnb


5Ccr ber fid> tl

^wc xoiW

)cri(tein itflnbcrcttwfletirit't
.

SJmfUcitfpcnirtbieflugertwI

"Diib in feint fan i alfo blint)


"Cfj (ptid^t bflj ^flt mir 2<t bcfcl^v^it

V)b tv)cr((iinimilb in tyincl pgt

cm

u leJIlttJ^rb lt. b er nit mthit


>rt5

tnatt oit barmungtnrerjieiite


/

Wcrtiiiff^d>Ubtfini:tcineburt>
Cflrngfirigrolfa-

WAnj^ imwurt*

Siinbm x>nt> ViMiben oc^t goi gli*^ baff fr beut ^cn5 Art |fi4>t vnb btc^

ft I rocger ifl grtQ fftbeit rwt

r
IMiHf

Don (imbt Oeii mtm nit wibcr gey e


T3*^

nw (irtt

w dm

fipt jfi ^tt

1> j eumbt gar w^errt mbct :u^ tH^nctjer wmi er tac ettwA (inS

@^ creit tt&^dm ja (einen ttnbett


ie

tneinit Ip^) er

^ 3rf)^b$ge(^lmb*djrtvcmit
Cd
rTit

man Cd mbcr x>ott im biScb t

unrecht
,

31?as

cirtev

nit ^it ao S^fpwiC

tn^crpnbtbeitwbtbmnCiid)
^fib grci)ic^t im ftUrot jci gefc^

a>6ift5u \ci)mibctt
2>rt6&t;
laC'ktff

im verfc

tSfrt yefr wei$ b^ry feiner crc

am iW&erm ^5 0f^

mt ifj i ^ift *tit ^t> i" i^^ B*"|i


er wci^c boe c6 (ein

5Dcm ciriftbel ber ein (^aq erfad> >eii er 00 gfett> im Acfer fanbc >|?bcrn'fc^*ymj3Wbt
Xt7e

mtric^^^bm tbt^efnnbe
bdpr ^itt gtmg

l?n& fr ee fintxt

w gefer^

J)j|'c^zV<'*^*>^tMm (elbenfhirtbc
iin rSi^ Crwb ber

^Ulg& e&cmwibctwett

a>cr mrtct>t

Onb bo er
l^b nmnbic nU nit tt>iffm tan

pc^ 5 b? eynfibd gerig r^ ):?tl g^ bo frtd^

^mmfit^d crgarbtrlb etftadf


>4e er b4 g5 1 m^ct)t ^(tn allein l>mb er rtit tcen b^rffr gcmdrt

&^^b nmneedm &tmmm4n


^b^rfun^tnircf) gt5ilImflMg

^^ ^Anncffr^Abgeo-Agm^t
$ U nftbidbm tri bdm
SDdr birrc^ vtrbampt in ^dli^int <Sr mttd^rr fold) pnOm (iQt a>en m4 offt rabt f er nit fa^wf Qt

Dmitl>tai>4>bcrdn(t&d?0t ^mrufi feiji eygen vnglcf uot 2)46 CT bo pmbcn ^tt ben tobt

vm

VOetmtoatfinbtvnbba^nitlat
5)eitt

gr4'<4> **I^ b2tt?lfin

fr

i^nb
fi^itO
\\

2c^di be^iefcbft nit tP(i5 fem

5>er eingefpflnnenrmbwp
:Ortb <r bic (amen w*lt

13iJbMdjtwrf?&5VOlrf(pc|

imw^

17

^t

w
i

^i& nieirtt fctrtjwiitalfo bcirtgm


^rt fr&frp(iclimt)Brc^beIdb
jDj er &c w&t|>e wet^lid; fffe C^c, 2(bcr &cr fei bltif c etit (r /le bc^rtltm es (cy fein

dm

lErittflges&ocbwoltt^ittrtittfrml ttDrtiinbcr lldjsiveltwiberfevc

E>* mit (b gibt er ciin ci n bijf aber CS ifi nie biW er/1 (ct>i[f sD8 er lf ciflirec ^at (Stbeitdr 6 fllj' ^cfdtiibctt fJt j?fi b$ ettnns bi'r n?er& fimbc Virb wiber fer/ftis it ;il (lunbeit
>
'i

Biwbcr meirt(tu es ban var'^olat


af5bir(cfrtfllst;i;K}ibc5gefJIm

crbtetiisred^teitrcbuaeiuHt

'S&flrBmbi/Jbcr
11

teiitcr

erat wert

XCev im (elbs etxrca ^nbm gerc

Wer jcii^ett t^ut cht gSttt fJraf?


!Dfib

^tce wgettt ^0(^ rnb grc>p

XT-erfic^fclbubcrrebtiauc (Hirt ^rtobt&ifiibcTOcg/a;cib/fat 2)tc jcigt eilt wcq bco tytiitsat tf erittt fein mig ei'rt trotbaitm tt'rtg 2>cr tiig irt bar flii^.ee banrt er (tig Btbcr.^ftbfld)t.id>fid) rtbier
lEtrt cgliit brt5

t?ribldbter inbcin pfi^ vnb mo^ Deri(lDerftmivimbtt)ci0^ttblc>(j

miffrtUet ner

iSefiatcim lerer bel lt


25erlTjit(Tf4itfhyf]xriyebaiii.iit

Jlrafffuntrfdlirtutt
sber ifictrt

"Wann er brtit Irtffer rtit im ^At


^iiSttbtlmbctktmftat , lOitb ort; er Idbcit miij^ bcrt /pmc^

rwn ba- tAffcn wiU.

S>as tmsn|t^nn rat t|l$ vil 2)eri/? ctitnimwtb itgcert

^cn flrij, t^Siit fclbcr bcilcit vcf>

!DcrUe/^ jtim b^liertCerc l^nb yebcnt.birtg d fpet An^mcSt Vrtb nit /cirt eygert pieflm berieft 2>en^lt tc^ (tir ctrt wfat tmn

ha-^n fjrtt leipUd; woUeit Icbert


^rtbemgfmjbieerfelberbat Qcbat Vnt> tE)et lt crf? bte Jvcrct*rtU;eic ^06 a- br ttd? lett AUbcrlet

fOa im Ort er(i /elb riwcii titrj

S>asmmfiin v^tercccrfferb

IM

JJJ

i|ii

Ml

cm

10

11

12

13

14

15

16

SJffirtbfrpc/Ifliormbtprf)

Vivbi'tbo r.ntev satuod? nm(j

iSr tttb

cim gebe Punfl bflr^t'r

ae er fm gilrs tiyi gtrolng tv

E>(i6feeittiitmmcrmerbmV.
iDit9 eni)ben)flrtJr6ycb^vf(UI

g;rb, &0 wfli* (cifTf (Th fci gac^ )n er miSft rt&baH) mfeiP

is ^e^ irt lt pin

Vnb fr gar rd>ttdlfilid) b^r v<m*


Vil legen brb uffftiiber Ict Vnt> wollen fy boc|> tragen itet

If

ttcit fltt

5 (erni Mto" wert ^at gbiij^ )m fr ueguttil urd) Eiebiic^


itb
icfi g[f i'd) lic/j eilt gfaij

Vnb metiiai

ii(

belli tien fciwni}

UTtt foll nit mcrd'ett )> ftUfntj


tin ybee [ii(tcr bfls ge(cl;id;t < vil fd>ctnbnrer nwn cejicbe

diigori

brtccfcrflt jfi oitt nvmtitt

tnc bm tiinft>mt>m iudf^vt^


X>i^ bikit a pirfid)

e villeberm'rt^^ erteil
S>er',olc^es l(?er

m[m boc^

vlbifw^t

fegb er tjftlb fcim fun Oflr d> Xrn^ vcMb mit rec^t verfdlec er iba&eraum^jitbtidjigwar, VngAb biird) |f in -afn^ey^ vil S>(i$ wer ein airt)rm gebieten wU SDaft>llim felbs gcbtetat w
JTIflfpiidxriifircbnrcrei^mrtc^tS
.

Efi V0t bie wercH bar iMd? bie lere


S^ilttt verbtmettlob

wb erc
me^

S>fl wolcf vit f/i-^l |)at jTrtrt

&traffenbiefiinbaiiamm. Vb lasen fy bm- iber bod>

iOm fy

ii

fiinbctt waten

Hitbf bcv bmbicbft jv^ent*


Stred'Enb(iirbid)bvgen

ltt/uOctiiitiMctmedft (tot 2>er l)Affam Scf fid) befd>cte Obiiw rortbccebid? /^g
erbliit bermrogigm/c^cft

wmh

JDim f rtiflit oitsu bcjftlm ^tt

6 gttbie tuter mit bem be tt


ib
^iiftga- iit egyptffi

Wde

mflmciTfyfoiitmifffoviI.b.i

Vf'""*!I/rivtergdt iliartc^fr in raten ant>erleiit


JDcr/ni t^od) lbe iAnvatcniiit

y dgen nrwbm ^ir bcr inod>


Vnb muen btJ) bj bt^fai bcf>
0d) jwflfig fybrtf i ^jimereiit mcc^a- nibt uftr Fouft gei b:ot
uirbcrwa-torbrtoyppifiirf)

^Is ^mtilisvnbXTfefm
BDcrvcbcrfFiirb crttfclbe rt

we

S)C6 er meint |>d/-m yeDeriim

^ttb ftlUriiKiffgcfc|)iJbm 1,^,


6 i/f gt^fdJimcr trQltt^

"^erlwmiffhiinfjii^ctbmfi^

0 ivcU n iribtrwti b. n reidi


a^e'fiGtiJwbmTjiifliiiiffvmsc^rt

'

-^*

(^cflircit.b^d) miff Heitiftt gcnirirt


4

S)dser vi jfitmr m'i mag lebm t>}fettwrt ^flrt tagjBC gcbfff

*i we vetfpit rt-r revert? lt

s^fdd) t)M' vm ^rtb ^r gefegt


\?S^tbiejcfer1r>uvfl(i gmcmert 2>S er bey jeic ju Eanto m^d}i tmntn

3[f (m nffl4>i: &er e jel (an MitQ

ycttJci^yt/cijKvt mit ^cfiir ffiw mifd}Udi^{d)kd)tmd vc^im*


3ufbf<i?rt&iteyttwrtt4>t]rffirit"

S5?cr flljeft Sa ii weihte ^^it IDrtfr mit t>^iert> &ie Ja^cfo :at

tUcrtffl

rtil

&ie

ii*

toi^cy tl'cmb

en^Uc^ iu jrfid? U jcia f^:t


JDer Mt in eiws?cy t gecrc

XH\b a\Uei>a^mmvotinii^mma^
|nfl:ti(l&jjVgiffd[?feirtu'er&

|SrM jS mit eirt.fpuctjt&i wci^ft


1

J>m'(4 mtd) bf ctnig feat fr h-ort

l>mc$mid)M!ctiantmittfd5tduf

j '

\t>nxd}mld?tncyihflsp^iym0
'

U^eimtd7ljfM;iTt belieb fld)

wamfc^ frii <^t fint ftd) ir


[:&rVtnirf^idd)tnm.gtnbm
111ic^|jfltbc{ij]cnocbcr^mc

mrt ftubcgiitn m uvig?cvc

j
,

i&nrdjmfd^^tgotrtOingbfffft Ort mfdj ij[? mr Jiditgcnwd

Vn
^iflfcerturifljfit

W6{tt>nmkpAlli\'tbtmd)t )itr vm mf j fim mt fuf^^i) f tr*g Qdlig t(^ wcrgat uffmctit weg

Wit mkh S^r.5 {^t ^;i[ vff gliic| Vnbmkintm^in'atiet^n^


vcrietbt rtr Oic? JDer mic^ ^^i n'''^ "'"' "'"^' fl"" SDie

Viibmantiti inmit fc^idgeit frtgtJ


^(ttdiict) OTOemitjmtriwjcrt 5)0 !p web *r iii> tn ba> mit.bgyr

pUff w"'^^"

w^t

fei?*

"

bcreyt tJrt^ Oc lw.l>er twvurwb ift xoiftin "rtO

mt^m

ewi^m

Zlk b tc|) tnrtit.trg id) mit mir "Vit lie^ bd? bO ^ei fd) XJrt gelt
fcj

jD |y dnblmi&.vii fclbs fic^


jfrt idmei- tjagci t

mb>M^ gilt ^eyt in berrod

ewigHict?-

JDrts a)tft er ittt piv bs fein

:5W.md? w.rrt wollup er weit


intgrtfEgcfld^twci&cpirKd^Egut
2?d Wertteile beittgct 0 ui tt>erU(?
2)'i:ttin?icerb?rtfF*n'^f

a)fl(mlcf nwg joIlid)6 furc^eii JDrtrumbobbwvi:5frage(lmid> W bc^ gut jcy.f* rtotwtm td>
5:>ircd>t ni(ttgjtei-(^ glfbid)

jD6]^ei^td>gBtvnb,jisbfrHidjt
lOnb^-iis td) bier b.t ba^ bereer

3^*6

SDcrJJ ^:c^t s er orlicr.

0 t^B bcirtOiert iiffvitb


|ic^{

Wteniitg mait ctw Ixyp gSc 3DmEbmrdberTm^cr(t5t


S)it

tm bj tIgiKf) fc^eiitbr

>effer.bn-cbe)ii3cttifl.

fyxntil^ berlit/i JTItt; t^fg j?ii Jt ft> nflrtft v^ jDiewctUmtitb^nttmflg bevgne


iS/e fc^tt

a>ftngBt; b?

feilt fid}

auf^ all fri

eitj.vnbo: gSt neue bfe s^M

XH^b / vil miJK:teyleI>ttbwri <> vil nie fobs^flt mrtnbr vo?t, Vtxb i\lUin gnt wetbs mrt^c

w mag orli-^ Uba fn


H?ort.E^ &yf tjdtrtnt^

jlflt

Sog irav. WM firtb^t bE5 glet^*


bcflfrbmm

jDfle

m bj felb nk mwtn mog


f

3"tt'*llt#gdt;gewfllt.ttbrefd;,

)(W rtjt cy itrtcl) wflra- /g 5ar ri j cr0e(e wcfo-rn ^mvan

tVka er (id^ ^d(?crt gut vnbjfvmn


OST (<>I<4 ort (titft f ge rtt ^titt

btr bt gcfeici) erlten ^c


OT(tgnwrtitwvKc^fpiedE>tb J)fl6 er bfls gnc valoicit t)rtb. S>minb Idb jcf> 35iinmi lol
jDett
|l.,

@0 vtime |9ld;)esdin}n flat


6(>I vH es cinm me abkntrc

'

mm billig v^ nmun 5)0bon ber gewnnrtai ^6 ab vni> &m


irtbt
ttcrlflrtb icin (Irtt

S)s er feitt rttgett gittiit riir E-Vrtt

5>njm ptchfi^ id>.b; iieiit (cy gilt


2)iiir!i

b;

irei^e redjt cdid) ttic

2(ber icib l^bflBrtljd (tAt(

X'iibiibcvefluc^mcir^bcn

Ifliib

2>KVveItbiefmfid;bcd>m'tb:,ni
c
17

Jr

III

III

II

II

im
B

II

II

IUI

IUI

10

11

12

13

14

15

16

17

^^*

>"C.

2>K lt bcr rtflnm e^p p vfi eimgg X?rt& pc^ wriftfieit Bfl-'fV glijct

4J ff Pc^ felb iKtramb &rt(;ttidf lfls &cr bcgcrtrts Wtb ri ww


J^icr(irt|c^[gb:rtd>tglifdFimT Wfl6 rtet vin iit t>an et fVdJt)

^U rcmteit fcr vnt>fAUm &t(


3fl
-

vn

JH wole er bocfj d) (c|>n Ui

^rtflj fdrtbcffeitrirtg jS(foit&,


mefftt 6j fr

i irt er gliicf ^ Ab rtuff aIUv be

^b ftw (elb QemA^t m ntji

g^ ttms bAkR

Vfl^ wrtrffbcn an bts meree giiTfr


)i eres txxfj cttwrts
If flxj

eutpficg

X>n\aQ6 bflr itft4) ein. vt(c^creng (Srtgrjfm aU ifc^ ecrfctMii


DmfgpoIfa-4tff6j3hat> (ffc^

m
.

Wftl6t)rod)rtyjf fdjrtctt iif

go fdl>fiTirt ymmilf Wrfcfa 2>o&fl6 S wititiois bcfrtn&


.er PuttKj in egyptc(flrtt>

g ^et er ein gr0^ fc^ey^it & wb


t>(Mt fit C>rifb fa fra'ti tfc^fffc b

lft)(nirmeiot:(iff6s

m^Ii4) wer

2?jgio^gfB(f?r&ic(nrrtfc|;tvei' aieflHd^gcfc^rtcrj. ee^rtffrin iret

grnjdrb gefe^erti^t ^n ort i?nig


irjrt. I>(erftnffgl(ffeT5trcnrt

wart er ju Ictfi om gicP er^i^


leegieic^ m^ctjt id? vdnnm'

Von Womjio Oem Cymimeit Cnctt


,VJiypt!rtctt>fnfmMgfrtgci> aber bi& bad? maQ nit atrag;

gn jcfd>cn i(J vnb mba\ifycit


a* (ff da
itiffibtsf

Je t)Od; gli!ct= ber jcrotmgflicficiB

umcn qmv

fcrt im vil gliicPB ^rtt>c frtP

6st&c8iwnre^cfid) rerruc^ gfrtcrjujeytcnit^fmfHc^tCdc^

VrtbcrjjliKf^rtbwfltta-fac^

Jm fpifc^

man armwtdr ^nfrciinb ben anbmn otftbcfiAi


ivt^tt

26 pIycrAtesettWrtgfcItrtc^

grtfltter(?r^f}Eofi-tfcirtcn(rt

2)(W er wict?t f?ab wi rcd?t ler rwf

IM

JJ

II

'

III

III

cm

10

11

12

13

14

15

16

in mi3t g^'bt fTtut tiT &i ttci- tt^ncf 5>a mir vcjt cc p^'fT4 f^ f ! f iv-ttTcf
!tl |cbfrcrnKi]fdt \ii)nit t>ie ivtTt

S)^imtvmg*tnJiI!|C'i)m;bt f54b
2li;

cfu wiiix bcv (cino gcid>u1;

)c in
"iit

fmt 2in^unm fad;

2> rnicba [Ted) ivci brtiO gcfimfr XOe tvt i>cmh\%ncScn xvixn va ^:gt:
2>cr*trFjt.ritfrnit(ndfltnorf> l^igt
2>t /lt i>ct (i'ed) irit ^ait

gewu

frage inAvic c$ in ffyrtl) 2)v R ib er im ;tnt)vim gefc^n3yri& iS ttJerim aUjcitglucHiggartgert tiicryc gitrdjcttaerTangm

vm

Vrt wiiji jiegt ba nuo gliitf j5 (ge


urtti et (pud>t gciitini rcdHJjiit
2i[let>ttTivtiltJiJt)gl)?e(:jtt

ibcbf

S.t^taug^-iJhiu^vtrtrAgg

6dn fatd btit-vn ipia^J ium ^te^


&^tt.mla^vnefli':bcud)tCd>t ha& vno JUt grdffOcr g^>ttc jwi yrditmimter[>ajgtcrn(pc*m X)rtb bo fy vnfm fcimeu t>a)ij(
SSpcngbae^iiflttt^itbcrgaTt "lOnb ivarb vcrlimiviiit x^it ftjib 2(10 gut-rn ^b.^u^ vri g^nb ITT*:u5tigccdmnod>oeiif'ec

XX>mhmd)dt itibt va)lubcit)4cf


nJcrgcm wdlivere brtbgc|imt>
D^rjrtg&mt
tJitO
rtrt^ct

redjtpie

wmil>

kt& fid>(b tiwrtl>ic

mf bicd)

(Dcr ntit met^litt J>r in ped?


<l>l>ci:)v

^ef]rt.mcfd),obcrbirtt>

<Db/nan ^ojf biV^utb/c^fttb


>o mit allein iKts kbm bleib
X>nt>

mm iefH

ittt

v^n im treib

S>ncfytimn.vnnmtanbcremcr in ttrtn r(f w^r b (f(?icit bfcP


(D gld'.tvK Irtffo mic^,o glii(f

n5ittUTarf5cOtir t?mjtitflcd)t
>l>f<^cb?*evVrctbrtlba't;in5c'^t
l'rr

ii

ed} fiep bi Uic^ Uicn fol

VPa6 if id)pu midi.gib mir \i> v 5)A6 id) ein nan bleib ttoi^ tvdl

^^T^^ft 'ug J im brtlb n?crb rodl

SSanngrofferrtftnmwirbmity
ajrtiin bi flilicitgliicP^ffitm ^ic

f^(Vt&cr bcid?tflrtp;if/ffrt>:cgt
''

'Vnt> vtiWixrflytmab^i^^cM

XOanir w
1?;t&

II

mm:\x bcy mi mtt


iDcrro:gt

S)n'^.;t:ijfdb(iIIcmtfdogat

fUjaenp^lj betrge ZHBY\^mt>c\;tfclbjd)f(atvoU


rT:t fefnt

vmb bae iminttjy /hit

Bern gevt er mci^ vn vcietftmn vU

d>uU i beffcr in fliwatsDttuallerwdcgfce.gwalttingSe

X)jb nit gcboid't (ein itug |d>rtb crUybIiJj ob crcfttv/j b^b

B
*.*'^

w
ui'

^^x^lyair.imdybzacC
X^itb
fl-tcj}

;;f.nii2

tHiTginyttm^difnittiiirnprctiS
(oigv^
.[i

vnib 6>

boc^ ju lefi

nicd;tfe bettcgi fid)


cniii:

tllfcfibat |ci7icd?is^n
Cn

emrcsd) 2l[ldit bcrwbtcndgcrt ^ait U)o mit m^iri mnp> bcmcc,(nt f Art
L!:tagav(>jnuhtd;cri"Uii&

tj,

i^itmt nuvr
-^

m
irt

fctfcr ivcIt j ^fit>

Sumen ju im (Tein metzelt i>m


iv mcmitd f\W 'rb:ud>eitw5lti5 (eirtfnigmb rtecrd^-biccfertfoltbArb
Vt)t> fr^gteit
lOttb gcbettcfcn

CO

^ o

baer iV4:rtotI(^ X)it& m^Jdn Mit bldbeu cwiHic^


jD.i
ci'

vil tinniio f^jg flt lart 2(Ui E>itiTb bic ^njer auc^ gcMrt

er i(f cirt'itrtrt cr tw^nt will


2)a6 tni rtiiff ^cbm ijt ju vil
TOrt bcrftUdrtwiUvn&evffflrt

X3[?rt; ( elfter erlld)

gcfoc^ten ^C fnvt nuirt itt mit bu;cb bie ftat

M
^^^^^^^^^B

5D6 er ^Ib \>idt nitt m^d>t gc^fttt


X3[?artil>tWcgrtQWfltufrd)tnicC
iDfrveltiri eirtem migciiblicl:
1

iTK wichen roffeit gulbeit wagcit XJrtbmll drtftmou jcptittvag 2tb frt man in bcr frat irt vmb
gtl lcf?irt6C4pitoliii

^
1

2)a6 if(Wtm |y bim tryunip|>icitii


2tber l>er ^ertcFf r l ^ct in
fi

cren

hi^

H^l
^^I^^H
1

^^^^^^^^^1

2>ic g^ms irclt im 55 crtg^tvs

X)n^

mn.l ob er imc ^iitjctrtctt leib genug |)cttwdc


Ijitfwir^t b;ir

ctrobidTd^ympflld) rtii der? iD*t bflr bcy fblt gcbenctVn et abas (<>Id?e ercnttei\>ic;n.xr
X?ii
10/rt> Ieid;t nit her

^^^H ft

f^ t>d

im Calr)ii>enc6 fevt
irdt.rtufferbrt cyit

^itb ber er
,

cn

1'

-J

^HI ^^1 ^^^B I^H


^K^F ^^^^

i6cttKc^^ieitenpirmrtr|Ktt

S (i^^&cr^nd'er n?rb fein t;ffll

igwcnimc

e^mod^teitimmtiverbeit gcmeirt rrd; ttit sDo fpwd} er,0 td?

^b

Djgldd;mflncd?bcbflb^o4>tue inhx^rtmit jcimmbSt jynbt nniir fruppen v: V'*"*

XVm mm 0

drt gewunrteo.ycG Irtiigjye


CO

ro

Wo mit

icf)

mic|) b^gatt vtit>

iter

Vii&fo;gciva3iiiancAgbcrmcr
S-sigtei- (iti- fu^) t>) wer niciit fatt fitblie|?)yertrtr:el*iippOfJnOtt erc,i|l 2>.ttt riiJIctjm

iiifftvn i^t

5 t)tl foig i(i rjycitrtrt fiir

y mc^: mrtrtdjeblci^) vn iin


|lrtitJ>t

IX?^ er mi>E lebt tu allem

2)^5 er ftclj
a)crt(i ein

felber jwgt vntt^ y(jt

-%

ni'ii> foig.fr eygertftjtttett frifit


r tvivi

eifoigt ll

wg

> togmca il riicct):igcr was

S) ci- t><>d> rtitgcwaicnmg

ju vilrc4>t til ifl oflt wttrcd) t


V)( er rtcc ^t fliiffAUer ert>
WP(.l &e doffllt wOel fd)le4)t TC

S WAS o4 "^"i^ ''^^s ^f ^f S'^ft't


2>A)trt ae rtlcMiter folt ftir gart
1

Vn^ invMt voi b;r fimitertflan Vitt> as cqin rt ncmaifolc SDassrmtgcbciniwc^c wd)wc>lt
5Dcr^ttCitii(igpitkbtt?d7t)rt0
^Tr j rtni WE rtt&
irt

tev (?et j5 b6:g rtii jfrtcmcrt w Vtt mad>e (ct)ul& tJti bUrgltbft il i&cm clifeMt wolffbod) rtitt fcirt jyl
ibercfcl)kd}tinvnt>evwf\

/cwmi fl

BamalcViVtbev mit feim gclc ^.i&fc:mgwltm&ergfti5c weit


IfCT^^mbittgcitpigetiiOi^

JD mu^ iefc^atjU^ wagc^tf-d)


I I

W?rtj^iI|ftnttmEf(^att>j ergitm,

&ycgflrtf5ii?dtteil)urb

erbiitr.

JVrt _^iiffc )irf> t>s leib fIm l;ci; >?iT& (iicr eirt fei i'mt ^ellml^)
ia?a-(oigtob tiycgeii^gotJtbig
tJrtt)

fege wtlUUgal^rnt) fZrfg

Vrt& eben machen bcrg vi? mI


3D<r

^t Sei f^^ rS ber flU

(a t|l yeG roi&cttgrtrtQgcmetrt

iDa6rt1?cmrtrt6f:gtfiirfi^fiUdrt

tnamijcr &er |^:gt pir mtd> flUie^t

fcfr lag brte er ^a balb vetwciib

mit mod) |if


55cr if? mc^flmt cdt ncrcr fian

i-fci?flf|T

nibt ci cn

i^ Ribtmctja von tioffvii hauls


2>- vot

TOer (Icts ftufiit'pt .iw,''btg il "Uli i im tut bcartdjt-f will

wg lofft jttrp^zrcri nuf


II

-zc.

ID^ ntfl rpnci>r.a\%'efleiit Eit jtl


I.

Wo- wiifd)tt bs
S>itb
iiitfciit

tc

crffitE

<5tt IflitgaitfftVbcjfermtg crtt-eie


X'itbj^'&od:) ttlich

2)mt in rm mTfdpldg ift ;u rtot


(d)eit feist j ctoc

ma vnt> mev

2)cr fmpt j

fdwbcn fn'i v po
f

3r warKt.bt as ff itMdrt EiiiiDt.


obcjitlc fv bcyin iiiiiijlc pfunbt
is (Icrbcit

fmwcpi vicfo.uiiCi Eint)


I

S)Oi)critiito-m|iiitt>

^{cmfalcnnu bo&em nd
sD0 iit buttbeitec IfliigejOi
5)ic Vlinmitm bjalrcu voi 5.ir ba!0 fr )nli> vn tvurbcqro/c
*

iDoc^ |)flitm fV& 1mg nie

t itoinjit awff(to4> gr^lf' wg sDcsfibiclrc in gott tm 3ott(te me


2(Uiiigbte^ArtC)rimx)iib
I.'l
I

jyl

X)ii&gorT&ft-fTr.TOiegocirvI

<St tpM'dit &4S erff iibd bc^mt) iBflS flii&cr td>m(4> Oft irivcnb
2(ba- bcs buctcit i)l

m rt

^*>ba(,-f>ici>ttitIcjEit

mjcr rtem gcmaufFgr(?vHa


jul.(e.ilIc,K.tpp,vbcibetit

wH

onmttniit,^nuntt
fd^eit

WPiinwoltflmititanctjrtKffboig
S>cr^At}ubcjflieiigfliii3Ecmioitt

gir 1(1 dn itrtn bcr wcinfdimthh rteim fljsbrtlb(ct)t> ((?.i!6gHt viib Wrtij cre ^t tm wiirb im w.ir

ViiO ivfls im gelcgdt viit>cr (?tt&

0 Wv

ei-

t><i^ ein rin

vile

voi

S9 allebiiu er

m gr/ffwiM* gdt&
cfels

nycmSs fro fic^ ie6 (tttbtm fcl;(t&


S) m$piitpaud^Oubt ixbrnc^e S)ff &d^ fit fift> lmcyt wj gfirt
(Cr foise bs foUcfe glrf treffpc^ tri

J) brts wAf ^(ti^. leib crtWtt ajtwi jtn ; 30I& W'*f^ "^1'* '!'" ^^<>*

cd ^t er Ortser iKfft (ritt ^r


J&45

am nitt ftb n

B>e*^i^ ftttt^ fllcrrtitbfi-fjt


ewdittbo a (M> trtitiim to&t
Oiltv(mfd)ert&4sfylebmlrtrt3
>(M? et-bnrd) (ctrt

wmSt bctMcf)t

Vi* tfiit bet gl &od> Ifd trttg m:;fc()lam.pwfrm{nt Wf (rt^Hf


Drj ob fy

(Soegibtvns Alles bsawUl


ir VDdt WA} rn^t: tf{<

wcrai rtll edt fy l)0.rf) bidc^ (T'd) vn^efMs


fcfeoit
l8

Ao $n vil d>ud} >A$ vns >t5 fey vn ^ K>9l


?ArArteT(^A&ott/f)!fr)gciroU

ob dtt ff ir mSttr.w
l;rtt

ViibwAHrtervtwm't lieber^ S) Ati wir n^ felb3.bAe ei* Alles bct


X)nmA^HJrt^bjtt>ir TOnjicwAr (irt f Ar rdi Wrt xJrte ee fln^ f
f

II

S?ii gc^lit^cvt ^ic iocnt

3D ab fllta incim wt(cn (iat

2>(Wrtffrb0ta'mAc^ttt^biirtl>

ftr fi'rt

wm

t'fl

er

va vnmev
Eyrjc ft^tvs

S'uwemijgbigycroivjjJiift. Witwdt{)cvi>eil1>ierrc<t}t^b
HJcr weinjl bj im g^t

imftbjt vti

(eirjcn

Ar 5u gab

_ fm fd))iKchtitifdt iiet WS tuflit iiitgrwm)Slt.liebn&geinac


Vrt(i'4)tilbstrtmtbvi<ftsut(te Ifdc^ ld>m Ivi^Uc ^tgro^ pe
2fll ieftin

X5riirt*iiroi4)tbestbc6b^tet

tJoiiOmbegicr.vitb befim gyt

rr-i

ittwcmvitglcf /an

3f rt trurt r tt> 1 ctein k'^


SD((I

^^

XVcv senvirbt in bi/ci'icye fcer ^e fei ta^ getieft bA Art 2>Aim ^ules ye ^At gctArt
(DbcrfArbAriApoliit^At
3iirodllu(i|iiH ritbfEbcm>At.

wt'ber

b^

frtft

Vnt) &j War iiffberab tcyt


iDtt-bdl-ffroi fflUmtf(5:c^tert jTc^

XJnb ^t Altebj im (ein wiivt tKt


2>Arffnttt

iniffeti glcf

r got

(Bfrtrbi(fe6msd35mir2md>tCt^t 30 efW 04> & ^ bciwm&i;


lrnt befolgen tj bcfc^wint

iirt ttfln

wcirt/c^tfdnf /Ti^Abt Did?

cii w/cl) mit oftc (cift itgclcf


SItepfejctdrtba-fArmwoIt

(Dc& mit imvmbiwffQlncScs r4&

iDAcrboc[)mt^b.vnbmc|^lt

'

Rf

fi

!_

^
B

M-^
M
UJ

'
m\\
,

11

Jf
:&ditcr fpiic|}c b^t^ er
t,

Omm m<r ^ob

y^
^^

1^

gw^lt, $ n?nrt> nie lrtr >s er S>rt er bmd) (einf wurtfci) mvarb

^t

1
CnL

S>^ im (eiff jun ^ipptitue ft.ivb


Ifl'fl

?ernitbie redete Eunffjfubwre

5>ert>ocbm'tvn1ipulbrt^
iSfl gcrrttt?

1
'rt

&ert vntcr

m^ an

XMb ?rt4tm tirtnerj


(Iflt

(eil

gfficrt

iaffit44)grc^uJ|"ific^mt regiert
2)cr fdb

r
<X'^

L
>

...

f^d? mp^cerwcrtbSrtitbfrtW&t S)cr tfl oc^ gt^ffer ftr: vn& & S>cryin (tb wyiij^wfetb (eirt frtr
piic^tit^wdUgcrebe^cltcrfrfil
>a&ocJ>cirtrtMlgatet&frtt5rt
>bci" brte id) fcc|)

bcm Qand) ^ic (ci;dlc nrt

^
j
'

mc ce gyitg

CO

^rt l)y(ern\)jt& in j^atcm bm Sie ob coflmfl iiir mpdje gcfH^e^'


^U|||

D
1^

ntcrrifcb bdrt fitr g^tit fclbcr.!?irt >:)crtc^n>m&rt balb VMb^Ilmitm

1
V
F ,

3DiTmtgfJrcrb*trimrTir(C'lrtitg
5>*t> C^u (cd>f| ivk Ml birtg itu

g^n

)dr> vffttcr iSfte aud^ ijes glci^

lirfclic.ycutnrbcrttjffl^au&id)
2fn bcin tinb hlbtctucb bc^eitb
(fft tr d(Jt vn& (id')r ^Uctti

Nis ciTb

h-^

LJ

dt l>tt vuf xv^l brtr


1
4
*
1
1

t^ rt

getan

i&a} vitjcr tviimffcb ritt

fiitfic^

um
?fud> bcr fliitcistfri id; mtfevr

hJ^

'

5>8 wr vri6fii)llid> flWyt^c au$


1

15 16

2)0 )y m Cuntcr fcbm gctt XrtrblymttjraHt^ngicF govcrt


5>gciti":niijToba(rtii

By ^ir& Me Pflppm vei ju ftcJir


*,

iM>rinfd}ctimbiwi>iV^iX\)b
h-

-j

(r
1 1

rfurb b^Ib mitm nctftniier


Icr

^rtu )y Ueber l-HbcUfrcit


2>ic pigeiitrti^tU

1
J

-tCdliwnbnnfcbwcrivcr.obcr

Ftmp gav PUt

h-'

CO

!vjr^i

11

^1 w^Bi

M o
ro

j
i 1

MI

[\\

MI

cm

10

11

12

13

14

15

16

U!i5bmd?Ibi;ffr5rrtryffii)tt
"rtb rcibmfdert)rtbftmic

SDflafybcrwrtr^twctjerMtit
Oit&ifitrtttoecrtt-klvgvuittiKm _ JDa wtc(yba'war^citiic|>finrt

VOit ftl gw itus !ftt|pwtieren fSfMgcimtJIrflfl-Kb tw|irecrf)C ciit <yd^mAd)t iiimfd; ciiT >bfMb 3Dn bar twr4> w" ^5 bund'cl lic

f^MyUt

t|iv3t>cr|cbulen

C^ff

E>(ivbm-d?nmfltt(^ bi>nJr^cit(T-'

III

DKtiWsmtiflc^tgartt&iJjntEtvm

JDoc^ foU m b tcin SftrtcPi mfa2

f.

Sdrt ^b<r trit^-iiniHiib gtbiccijt


2>et)tan
ettttr>f

Knbw rcf fld?e

^nmmb(tii$tmsxwm

mr'>JltiBtwWfl^ feilte m^S^ )rtii fl? tfrNt bfltfftrirt Itcgg


3lbarbrtsi(tbVJu&6b^(t a>a6vebcrmflti wer gern <rbfi

<5(t)iired)tetig>Vrtlfinb
5)atf iv

Iw wo rtlUiit

^^ c^t

&,W burenmnenwcUvtl ft^iycsf


)rt Wegewiittf*

wb bli^

>(W wn(? mrtr t 6m ^(m wol

0(5 fdjKycrt fy ^ct ynicr w^


"XJi* nwdjtiw tl crwittttr mc

SDS Ort *v r*^tvnfeAr * ftuff a<

TOnbUcmb&Amwd?trKflt&iittcr
j|id!{6 gectcs i(iyn(h: Itr

mtd)

R)t1fertbirvfid7nft1c^m2

a>0 mit f ^tbii i'ogtitt ^ii

j fct'rt nKi>m00 ftt rtt& (em


S)(tni!0d>t j wiUcr

ftfib ivir j Iipff.tftfict. vym


g ^b<:lbrra.m3.23(cf0e^fl&
i)fl6gdt*6if?ct?crct&

fd^wd^m rtttt

jDcr buttf-ery.faitb wir bd f^d wetjt Vittt i)jiiTgfc^w(yg?mfgrtyo> XMb bi num Ure ttfirrgcit S)flrnfwwtbjmti^c;i{tkirt

XHnb b(W murt fic^ *>* tl Pdtt

it'

X'ttbb}n-&eitiitm60oig(beri
flnrt ^ litt

0 f|i b(W eltgdift wUu


wbetfCertrii|5pttJlUrc^eUm

OJ &K tVV^eit r^tf *et(d?r (W^t jit^

^h

bniB;f>

n B

^Vf
^'1

^ ^t
Du
I^^B |HI
|^

^=^^H
1

"Vnt) fy ju fci)ukn n)ri)c

Kum fotJnicytttbfy viifftii jdrm


3(16 vi! jo C^cbrt poiftri ivflnn

wei 5 bdndHy.5u pauy.prd

"^

^^^B

Cn

mMji ~C .^HW ^^M


^^Bt
^^^^^HIiH

III

gu ^^mSri in Oerrtpictig gu picflm' ttf dilictt


X)ni* mcter pyn De
2(te

Oi migcc

ob ich m'ttud^ fittriitfdjcrit

eltgt rtrtd; vnfcrc gfall? nwdj X>bcl gyng es i fllleti fndjc it Wivwuv^eiveiiien.mebnn kd)i ^tmcl vSeit wr&niit)i6h-(t^e

^^^^1

II
'

^M

^^^^^B

^^^B ^ ^H^V
>-'

^^1 ^^M
m^^M

1 I
^^H
^^^^^^^^1

iDomitnMttJet^itturtpm^d)^ f
t^iencj ttmi;cf>lmfei-ecUre (Ucr ill law in feim laub
>ertiit&tyi;5 bc^ct* (tllcr ^ttl>

Viibflait^lb geleite Ice S>ie r mgfragcit ejeit


E>ttnictMrtitnwgmt|i<jiU&(jg(i4>
(r wdlbflrtn liegen IflfJerlii^

lYian

meintmxom ee watdn Ter


CfoH

~~^H^H^
h-

^^H

sDttn j5 attcms ber mer


iE)flr rrrtc^

iimo&a4) beiri walfacrt

H^Ij ^^^^1 ^^1^


1

^H

jTcQ |id>t man faijii in tmtfd^e 14&


XJit gbie(l rts ct.tt3pit wcfrt

H^H
^^^^^^kI

Vit b$ war teiitfc^c voU wmt fei


l?tt& mf gen Uin rec^t di-beit t^Sn

'

l^l Dem ber ^tein wciffm furt jfe^ flcf?t Hit bfl m r il ftiri/i fim
X'rt()mit^cUfM4>^<.f)-rtitgrrS X>n br butcb (et (ioltj vn etug

tutfrgotrfftt
^ai dn Jtflrtvcr
JDs erbcin
Ji

weitet fiier
ycin gcb

^B^B ^ ^^^H ^^^^H ^^^^1


1
'

mm

fuiineti

(^

(Etbfr ivflr fflcFcl jiiiibecrttj:

Ol

=^^^1
1

l^er wei^ i|| cr tn fmi jl gcitug >ocf) wei^it mmtgai-Mi ergreifji I& (cy t>mnbttr(^ Ut ff g(ct)rffftt

X'iilniIH)errHimictlailj fTart
XJil mcr 8 gct fh-ffc

m fein ivcre P

I'

^ =^^^H

^^^B ^^^B
1

X'itmmbtmic^wtmbjitM ()
Vil gcltttei- yei3 fn flKcin ffa ^babaweifen weniggar
JDrts t4) &15 iviirb'cbptgc

)cr (jeifjivol ^ir wwi riflncubcrg

)anrtcr n\l itAtimiibemiffc

^^1 ^B^^^^H
1

6o er fo tt)&|i in Frtppcn gnflt


5)9 ciiT wYinUnvn tfd^ rcill lernt 2>c fdppf' vn& gcc iiai tioi
j

gwr

M ^^^^^
OD

=^^^H

^^1 ^^^^^^1 ^^B


B^^H
^H
^^^^^^1

^^^^1 ^ ^^^H
h-"
1

^^^^^^^^^1

4i

6d bfct^wt

tt- trt

bt(? er

wrt tOirt

ibii'p^nut bftrtnnb!f4)ttim3bc (rtifdjrtfjvbs eemclE^ier emiiwft


JDc^lbcgcfc^idjtfludt)
n^ii: unbcgrt i|lid) feitt^
2)ciit

wkbe ffe

Ddg

iii^t

weg ni tiinicmc m'cmrtsfid}t


fett

<2fot60tiaO rft
jTji ( *>l

(ilmcd>ttgEcyt

S> er bcm wci-cfmrtn jii rctt gfi^it Vibfi:^ UMc er gejimcrt ^t S)d gteng er ^eymlidt) brtr tn ftrt
TDnJvolcbs^Ctlrjmjc^ lfoipltcrt i^csHitPbtli^b.ccbc^ttert
bcnt bc er fid) nct cr(|flt

lttUenvifl*m^yt

his fy nit arffberineitl^ot [er


(D: .T

basmrt nit rinn feiit mer


[5

2>eitt roci^t)cvt i(?gcit


fi.)jo;ot

fm cht (pote
rtfli^

t^HK (etriem wten

flrmfim ofltgro^KngliicFgatt VniffaiUnt>idin lbbvnbtpw


ocrrtteerebtjrelftcbbrf^n

is (cyctgII^|^c^t.jlri;ffo^crrd>

fl^mttw)tit(,la^mac^mft^ort

^rtob Ic^rt juiitejl itb bi(t ^rt @d g(U:>it^t 06 nit befl minbcr me iDcirt iviinjj^en tutflllem birw X^rt Qib ein amcy^bas bn bi (in mir. Vit billtc^ ^i^c ^506 my^

SCfdsba bir i|t.gflt biet; nctfln TOotftu^TOjgotmU^cymlid) ^tt ^arju rptttt)tcw ber tvei man
<B^t6 ^ct niltcb eye lf fftw gering
^'rtt(5Mrd;i!ie/y>/:grot>cIid)big
Xt^ir bitte 65 gts jillber werb

^11
Alt

^Av ) verjTtnbflu Dt^ gar fc^ wr


lOil vGcgtt bit gcjci>TOtgm Wfiv

2tl6n,benibymclf(>uffb(rcri

)fl6wdl(f i(j-fl|)el.lrt

vnewl

nttd()bieb5JuljO($biri|l
iSrgriirib

mtffcrcfEvabnbttbifl

33i^ nit vwit^ in gottee wercF

V (ctritgefrtKmflnbcmbcrg
iDer iriit bnirf) bye nrtnenfpp vei

d>bgotEroclbrt6mrtnmmiirelc (^{ "Onb imtvmb fein wcrifprflffevil ~ 2)amt gott bi |clb nit Uiber j tl *

XOevan^fmfvmVc^t'^ltamn
S)ern intn?(j gut ifliii ber gniei

^asiS btrg.b get weit ^^cficrt


2)ii3 in tcin tycr folc rycKii rtri

Vnb itcylt yeber imn vnreyi


aier |J<*f3t n^ ftwflnftrt nikitt

Vit welPbitct swiirb wn-berb


XJiT irm i)ee b(?(fn tbee (fcvbai

Vi\ gfcbi^t I rt!|? bc [Mr^^dyt


2:icvwunb(rgcinrtilbfngbifd;t

X'iibweirim?fd;ctffffm hTc

-/#

'i
i

"

mm

Drtbtrtiifageit&jrtcttJli^

iOcrw.i5i3 wil&.bci- fdccn fx-c. 2)rr ^t ifi vii t*cr V^6 gcwii
t

2>rtr

mb ^at iitgtt flcrbcn Uit,


'

frit>v:tcyItei!}enttrtc^lcimtoC'

er villeic^t i in gttcegttb

0 ermgr(>ffeiiftinf!t lebt
tt>ibergottvti|efiind?(!m
(T-'-bt

XSx 3icf>t bflrumb iiit ilraff ncd) vii wct^tbod^ &j ei- |Tbc m5i?:,bfl^

XCo.vcenvnvciciimnithwt
|Bi^D>We)elfcrtitH|5bmimm&t 5)od?gl0ubt er nitbae (ey ein ^ell
i^cr^titrtttipc.iibcr&ic|a)well

eo Wirt barm U'tfimtttirfl^rtit @0 fv mittberflnmctt


tit
tti

(jitrt

'it

ji'ebcrf in ircrd'^ye Enttglo/tci'ert

"Cni) tt cift

mbcm plcfpriarcn

2(ffwort it> meint er fcy gr^li


il

Vii^An rcd}m yebewas im iimbt

Sinernct)beyt>criTftfrertmmbt X>& Witi^t rtit &rti Jit f irtor fiHrtfr UHberfeirtWerrfwiUei: vcrfletfl Ein fei fert bf effin bcUm gruubt Zlc tnttt t>^e tn ftc^ fclbs ratnw?^ 103 Auffdnfc^lef eilt ^fltlirttc^g 2IIe imcPc yebm (rt leben gwt 2{l[ein bs ^anj gM Pemtei t tpe "X^rrt mc inet nieman fcy rtl gut ^iiv b^ fd}C(it rttrt fft ittrtitdjf mS Xtnb fyab (8 rctrt rn vcdyun inSt 2>ertgotbo4> fcnerit lieb will ^wi ri^ (V gM Is gcrtcm fe er. 6^4) ^^i ermcfTert^eittff (cljwf tnrttjd>er aiifferben wrt geert JDertTttd) feim tob iur^llen fert. fort bcrt al( ge|ct>Mb cn ftt 0nn(tnixvcv\pted)cntl)<w nie rcdjrfcrrfgii^gcgm'got
iDftrtrt er

afeitt ftll Ijcroeit

wol

6 er rei fcy von fttbrrT gt


JTltt^ermitllcinen'iiiflTi'mfi'e^ ibcr biUic^er'tre jf|idj bannend)

Vnb weit wiflU bt'tjgm&crt fU


aber bm cro(II^i yebcr itrt rt
(r meine rtft rrt t>erci-fJ bcr frtr.

3>od? yebem mtrten hae geb:i|{


2>rt6 ernft fein will b(i8 er i|i

tt?tweirfci>Ortflrj&erefJcrU |Tc^t

2K!f)t^vtt>n$ ff ctrt tjng bcwrtr

o Csi

6(^t er &ed? nit er feUiu 2)0 mit mWi^em iibcl gat


lOib (ff 0e|-flKrt w4)er ^itt 2)ft- Iogirit ^fft "Od? t>i'';w fi'*
11

S>ff

im itit Aiic^ Ort |elb ufar

JD*tWTOOcntd> emftti itimpt

Wirt er art bcy&cti ugm blint ^fixmdytd t:t^'n<?ci) twd)t Ijrtt r


i)) er o?i jal rtuffcnt &.ir}3 cr bo&m mt|? 2(b i}t t)em

^ycs rcw ^""" '"'f ^"' P^'* '^


JTer
iiflcfe vi^fiTJ t (leij Ijtc f!ot

^i^ er fcrc in

^
ftclp

t;

genfer

^p

CTi i-H

1
^
LO
11

rib Iflt ftuffme bmn jm

2(bcr wrt tfit yc^^tfpcllfIcrm

|ey

ntt

llnaa

sDar&iird?

nwrtd>cr iflraficrc

>cr meint &tid a'|ey fidjer g^irttj

Xlfofycfcmt&csercteoe

iXUnd)cvyil pfmitc bellum tut crintWflrwctepfTiiMnTguc


iDcmn"flllcirHivU'i:d?tM)^?djtfu^i

Hl yHI

^ - H

crblieltbiifcfaU^nffcfd njmitge j er trennt iii Oll fcfvSvTlCpltilrtt)

m
CN

X?n& tut im ^Ifo Wf ieirfll Zitffresidier trbo) fi^en xvc

ai6ob

er

nic^t cigirter^g

iD3tfldtt(cl;>n?Srf!glic^ collect ttJ^riid^ bcr c<*b im l^ffcn (lc

m*M3cjtii*<Ufl.Iucjprrbic^

ett>itt&Kh r>ium.teirc?flj?njcd?

CTk

Vit mod^tcH fic^ o mit bc^m 'fia ycQ eifi Enu; diciit ivtl b,ut
-feinOtrtniitf^cguttcgelertCm^rj

CO

imn xv:t !>it: dit pfrnit 8)0" er allcirt tum te^ iit.ig ti?rt
jDtT i|?ctit

iDf r gt [icb.ncu;^ cr f ircho( trcr

iDcrmu^fje^bgHJiiinn1rfd;tt^fir

r-

kt>

uO

^ n
r^

'f
91

5>u'i|lt'teWft^(iettgqqvmriTitgS

n
X>ilft;i)yci3 b:i)rfjcyc;)ciiMrti

rcb im ^^ ^i(fftt&ct)mnitd)ct)ie iigcv^ a.ts er ni e ftcfeit (einer fclcit ^yl


fcific

"il pfrFTbcgct)

a>er ^Att in i) ni^cl

Eeiri tcyl

w\

X>5iC|CltrL'ibci:fintwimits

2>ye

&d |V pfi'ttl>^ttett

j jcytteit

^tiwirt mit feint viiglcr;entpfTv>e (Db ^vt vil pfTili ibcn.jey n fintfc IHa-cf wer vilpfitjncn>;bc well
2)er lecflen wart
sDie me, tut i)flim
er in

citteiljbvt^!eert ein inetiKit


"Oft TOrt in |i gtiU:)iifc verpud^c
j&rtS er JTOC frrocii

&ir bell

jDo wart er fiubcn dn pic |cirg bye (cd?o dbicrtQ

^t geflieht

'fnbftMg^.T!Tn(elne^ijpcn|:crel(
l-niu^ttftrrtnjflelbsrffi'&icrcrt
TDjtltfid) f>erpfrnt!cwl ergetsnt

S>iegfc^jifftlobtlj>:ratIci >Ai-nmI>

Drtser&qivaitg&eitCa'bmjni Dcr uffcim leib bicy Kpff^t (i^l


)e gUicf) t)s er fcl?15g (S>cirt
2)cr Dicy leib nufstrciti
frie ffer t

man Irt^E in Edn vicrtrien


m

(crjei i

trng

iDr:rttn5,&annciitred>(ttingtHrt ICie yc&er f er&ient (an p(-rurt


3>i> Wirt crfunctt bcy eiin pfui tt

iirt|wii6tcilb.cipfri5rt&i(fgfiu3

W?er,fM>>d

riH'trt iE

(at beirycgcrt

U?Jcye^.Tm5i^ pfiijnOen ftnupc


DrtnnfiltepfriJnmmrtrtrtu^gtte

S)ert Eilt cr tefel ftl^ triegeit

J>jweiTamctittnfl(i)5Wyc (IrcbS

Qtmoit tii ^ye(e Uufcnmiw %t


tVercrcmspiKjtwiedrt'rtipp

y wec^^ fein bgitcCi uf.v), twr


ffrErtit-ly^b^atTflllwlCiiebcn

ai9^ybwEs>pfE^ubcral jDem lUdi- ec^ Ixrculee ^o weyg


.

Xasittrt im rrttif^tr ein Irtpp JDer bleibt eiimrtn bi(3 \n (T:tn ctr.lpp

^
1

'

)c6^rttiircwigr5m vtit
JDits blut er ift

pteij?

n7^in^t;criwd)cirtgrv^|]Tffrtpp

m fl&er (Tpfll:

S>j ^yt)w wrtcl?feu in^^djtttiit topf

3lf^ &rttt^Itd?t^yettldltd;^I(Jt) J)ie jV bcgirb ffoppctitt baran tiefleii mietsimlid; (Tdibmrtm


2&givE) tflctit f^trtlcf.t^ilt ntffdiert 2tbci' i4> wiHs yeg Ufltn (tgSrtricgS
<cii>E^.itc.tlhvdtrtt|5g^U3b;ivj3ge

^ffilag fiitljm
.i crficb bcfrcmTfonn^d) ^ii( (t&fc>Uvdrt[ai!cafunC>aUoit
ctn bej^cr

Vom vahcrt an
Mg

X?f *t> ininbc sil mjff ein *i(*&cni

ilii

i-^-

cm

10

11

12

13

14

15

16

1^ &A5 bK fei rtfm bleibe nwg


Sofumptfferllbcrmomtgwg

t
1^ Mhr|

&ovcivtvwwt
2>tj er nit

bcrldb gcPrcuo
rt ciit

am b (ef gebend t

Vnb b er ge^er ac^t fixt

ite^t a gcnf gd> gott mt^eut


ber Wiffl aifo vert)urberrt crfnbm vilberfdnermiefi nocfofoIrgrtn^tumSiitbfl (mtfe 2>rte gc vn-^tef mit (einer ^nbt

itrt |y fid> vort j'ni betten Ca crt

Vnt> wdItS ttit bcy jeitte ^icit

Wer ^et nit gefc^fch j rdiiven i


het vin^t ino:ri mc brt im gebu($
l?cr^ecbfttbtilgott6le[c^et Aujj

VrtfJrtgtcvacrftebctppSs^Attg

2>mfumptcrmclltflgj^ii^
XDertbi^tbegrcifftbvcgottee pini

XOd^t Dod? rtit 0b a leb f Unff.

J)erivri^tr)ttob)vmirmefftim

feo ^U nirt 5a niitgr<>ffein loff IT(5 be^t pf^ rttt mit ci Affc^lg
<!>I>art0m5beibtnodpei3itAg

SmU

^crpmilulmgo-mggcbfjt o im gotrufl*vrtb jfi im fcytt \auk vc<ie butc^cd?^ nn'i^


mfltt|?cu6 Silbern jollbcgdic^

>bc6 (c);0it (cy vcvUvppU^ |cI;^


l)i>fcl>UO-c wppcrP4fTm p^:e 'iU'a!)rbIcitii/tbr/Jm>:3f0 Kffc

&ic giTAbrcflrldd;tvoin gini;m8 iJnb nitt oll tg rriberfiur mett S>cr {ml> vU Vfinb yerj va loicrt
S)ic meinte bc/fa iverbenm^icjt

tc

X>i?fKl;:drTrt:rrKlbla3irtta!Iit:ytt:

^c((erijib:it^tejni>igebrtiT^mt

l?nb(ct)iftctn?iiffcrincjjb;inm

X'ititielcljt'biejimdrmbru vin

^abictctbrtifnfrttpSbU.bfnini
iDA3 fclb ntcuJ ftJpe t>an nimcv

me
tS

(>flc^^t w|H;nnlfjf gEcki? iric

ir

ifrb<^bcm4 WitsHitd) wtwSe


3eft|>irttcr fey Ott crfl

betankt
lldrb
|

00 f^ bm vriiimlid) envurb
Bd>uftTyb;brtmmbecniS
S)cr (pmdt)
1

ftllctn

bs er ttod?

cy

"Coi btnlguultfeirier frivcti|Tfy


j

fraw flwt^ lieb ff ^t| )rt |eiit fmw me betriegen wlc


JDcr brtb
feilt

iiityeerlSgt>scr(bUb
)iijycberlHgb6er|<> leb
25t6f rfcim ivcib tei ifrt<i)

gcb

''^ltjyfreiiidi<^licb.vrtb f4)9ll

"nb V0:djt tiit yebm glocfcn wn nd(f)eyfclmit|r rw^tviibtttg


Jlug&itiWfl?tTOfl6bicglocfcM|T(tg
S)(nti id) bsrflt in treiiircEeyin

Vii mv.entMvnb wenir^^at

35(16 er ri[gc,^ frier mit t'i

bcym

^Mxverfrjrawm hieUic
bavocldt} 6l will t>tt rt
)

XJoiaiJ^la^fiirfidfttcrQmow

b rcc^t

XOer^atd^bf<i)mQwekUdyfri(it JbmiK mcms t(J j trwc jr ol


2(U weit t|l ffllfd; Vit ntrdi
ITkrtelftU ^t fdit
frt

'

'(3

XX>di^ bA voiiibk madjc b^lO

VOU (v s5 TOegc biig all t*wc fd)!^!


t)jTbe(c^lf5llrigeI.wr.vrtt)ttir

vM

w gr^tt

hn (V pftryfjbfl
X>n\> (c[5t7(Ht6 ^4w|5 ber ^f eter vil

rt|3^tit ttelfli

ftn&airicJi.:6ci)tgrof^crt<>t

sDrr jeygt fct't frfl

w eini rtitbmi ^l

gflt ct'aiw^'C flt CS will


"Vas halff^ t^urn br hane gtcg JD.ii- |iir bd fy ein Eirtb mtpfimg
pettolope was frcy vrtb l

Vrtb iicf^(y fe^en mch nb blo


JDeegrtbjfyimciiirtfeltciiJTofj

Xeniic |ait firiib iMgt)Jtrtlletrt 3&cgc|^t4)tred)tb^ry werbgcmd 2>ar vm fo'.l m l?S pir brts bc(|

^l>itviiib(id>vilblirgrg Viib ttJds Ivjfwlaitgteit u?


Xtlcifb fy

Ob edeiitm'tgcntbflbertgc/?
Voi flup cit itec ju tntiutJcrt i(I 5?ic wdt (tfctc )0llbcf4>i^ yS lifl XVet rtrgwoii ^rtf gldubt grti bd )rte m uie titg btjuii im g'fiilbt

bod^fr.m i /rem ^mip

JbctintICliumiic/fM tt
JDic von

bcm iiw)id)tetcr|>ctt

iiii

,'
6 9

cm

10

11

12

13

14

15

16

S)c crmitbitbe|pimgct fflc^

abwm votc^t feiner frawm ce


Ssartrt erye

Um gfln errc

trJ jc^er wer gern bcygfdfc^efc^i'

ijKt mit iciii4)t vn gliipf Cpf


311e ,fl6l)mfrmw!ffiinCtfli(

SKjcr (eilt fwi, ivill voinen t^iAtt


V.rtt (id; iiK Itebm Diin ber mait

:tllllit'

ViTtt>ilt>rci)Vmp9m*td)cit55 vtl

sDmic wrMmert jy bfl (pil

SSiWermu^bleibm^mju^^ttj sD^ rtic berwod fciitg rucf au^ W^nrleitt.tt magDasinAit in god)
>t);ir

nwii trttt i>k (dfii) imf^


cbichcit IV)?^ m4tt dlf^
ffcrfcjjj

Oft-Ierjc^? aaffbie 0:cit 5>i'r ^. cm niy frt ni t'tt i bt>iert


IX^jgcr wer et |ct)miVi3ler

w f ^
sup
2>A0 6cv(cr Julius })xtQmiai)t
~

JDnnb'icteit ffomlje eycr

U?tTiUu^jiKgeitiilsHTOftlt> )er wiirc j3 elfter rrtji min* bal^

Mit

>)fd>ftffci>-bieiaiibmbetce

Cme

W7erb:ciHKjH>towtgemiei&(:

5a"bzC^m

hU^vnb ^effm^Uki}

Vnt> fd^hnt^m in feint bafm t>mtt

Vn^ fit feinet tefdfciiidft ein mau Vn fcl>weiQ t>n mir. (b (c^iwicj id>
&Sl(i)^alacwati3na[^imfyia tYfx\ i ian xv^l Ifnkc fii jger fr (bte yng wer bnwclmm leib ifiau iDic4iKjcn-&3 rtwrx (ed) brtr iJp
r

Vat>w;Tcfje!i&mmrt!^obtn4r*i3

in^m^tgVCB
XOiv^avd)
fctrtfiitgfl'fc^eitfepi

leiefmivc)cfom;t4)
?

XJjit

gt b r rtfid) Pciit (^rajfrtod?'

V^U^fmfi-AwcimiXniiem mrt tnit cm a- m jggcmeif ifdjrtflr

^ &d lrt^tK^3e.&KUi|cfte*W(

X^rtb tuKf.Arj cttttirtft tct Cat^

^er Iic^ Jetrt (rrtw^^iteurio

2l[62(m0(tr}^nttc redete ntmj


iDit>
itt

fV

wdbcr fecttm gcfc^mc<^

<^b'b4lmmI5^rt>'ufgi Vnb Idtg fiet> mit (einem gut ^cr bic ;Vi*" bet e^bmd) i^at X^Tn?iim(ein (cUfcinkib-tduere
SDtefc^anbgatiiiKibninKrinrrtE [0 fol er t^^tlid? fterben tobt

gjc i(i OcF wbmd) yctj (o grC^

Qo&m bc(ct>\^aUwcg rtt ^rA0


^jti> wil bcitClof^m nie ob
l

gotburd) moyfcn gebot Olt mTi verflcinm ycQ <^II (nb


lle

^n

tnflfenbem(ieingmugim

f^nb

XVk tvvm alter bflt gewn


iDcr yc^ wol rud/t bcy vrtfem jrtrm tn^ncher wr& fhtDe bdlt rt owrt
Erocjflifv rtllct>mflrrtgtmftii

fdjitUertrdtflb (oU<^cr /c|)fliib flrnmbltegotjS bauibf^gen

bcmecbzuc^ V^C v'ttt> gfttt ^ftlt nran ftd> yc^TOi>lf<>i:fVit lTl(id?vilrmg.niKb:6i^ne(tdr d>wic\?il freien yetjvom bctt
)ie mic

wit eivigUA ;cr(l(iae SDein |iui|3<bj bn mich baft veroept Old) mo:ttiffebmc^^rt(lt>olbw
)fl5 ((i>we:t

bcr ietjmit gdjlcbic ttJol(?rid)Cd?t 2>tc rtuf? bc\n eebiucb ryemeii fid>

5DrtiT

nm in gdcit &c ITI^ignce

d (y nodi jSL^lulfen uncrs


3rt0 wcrcnt (y

^ ^ubt

Sn^ nmn &aiuiii<> gab lott )o a mit ccbuict) vmb t^tgon


innc^erTOrbgflrriljjniirc
t?5

im fdjirtffcrbftitbt

S>u namr nie erlei&cn fm


>a6mflrtmitccbiud}vmb(olgfttt

<ffiengyebccbmdbrol*p'<'3 "^dj 2(lebmit2tbvmUe(^gcfd)Ad)

25crbod>AUeinbm tEnllen^tt

SD4rSb

>w^ g*r.^> man vn weib

Wyc tt)oUvUipUd?nO(^nctt|)rt
>bfrbmfun3>mf(tmyrt Der bar rnicb geing foUidi gtviitrt" aibrtmbgcfd^rtd? mit crfobce
inflrtd)ei>gUr(l bjcd^err

gwcy fblten (ein f n ctnaii lc(b gwtbtewdt lie ^ner gart ]c^iIt er par t^n t> pr bat von
l?nt>tDiewilfrAtvenA[dvUni(tn
JDaeirEeirtelolrVcmr^ite; t>*iii gfi 5ei4>^n&a0 bae banb bcr cc oUdrj^aftt fcuT,(rt(JEdmnjmc
llX'er rtTTbrr tut.ber ifl jcl

rm bic ce

6u|ann*T lieber (Tcrbert ivelt


jDiinn brt5 iy
jt cc

b:cd>en (lt

l^

lic ivol f r gcrtit ^efdje^en ro*t

"n onfinn wU ein maitl rnb rof W?(r Hp ber ec ''uc^t iibcr Uib

X^fy -05 tcrht td |d;ulb |jct gc^iiil


tHoclit fy fid) (clb nun je^en an
)a(bge(ci)mcd)t|bltfcin frlcib

bcr ijl vil groer &rtrt ein bieb


lrt bic(> |K[t bwrd? l^iJgq-s not

j?ni et bun^.tnb er W*nt fr b^y

Vfim\vin^tkt \i>vil vcnmbcn 2>nn4nig^c^ff(fAC^'"fl>bWbc


2(btr/v5flt?&&4?"Tcmebftb,
>i?

Q<> crbottjctl^lic^wdf t fldjt JDcft I^rttt id^ fiir tdn xvd\m nidjt
irgibt|rvr|rtcbniaifflU
S>i;rjubicrTdd)biTrcrtmumImrt[l
tSr

mit ba nit crecbiitc^ fd;b

(Blid>wiebic(l!cl?rtc^wcrc^h5rt

iD5 ^od; crfcf aiit bmi>el t)iig XOrt te l*Jn?i fid) mit ccbiii^ bflc^

Sy biiitttnd) im be m rmib ^irt pjc<^ 5u im ^4^116 mdrt gttcr m5 em liebcnt ivtUid),wcn ^id> ^an in tat3 bm miifcit gcr rwc^ gflt
'Oartrtlycinf?iiugtbi(]m^M

^b mit jr tcilrnb Qtmtitt

W:(d) fv fid) M bcr m nit C cFt


wcricijttJc(ct>ctt5t&iiiftir(rc^iwcE

i'Pddj^dt Md) rtrtiJer man f'fdjt


S)ie txnivt (0 fc^*;mpcr vir i3cn"d)t

nititd)

brti)t

fid) &s Iv

^Ib

ctfnV

ir *cff^ ftd) citt frftv tic nitt i(l fm


iQn^imcrtgtfliigvmbrnvmb

iDas ly tdrt (d)am nod) etc mead^t 'jim mutwiU fy allein bctrd)C

Vn ffdt bar auf ff cq Mg w nflc^


jQ'n Pramabf r o wtll

Bv n)4?rl>tejfrd)iit*TJ'tt&rtrWil

S>ctbpt nitaujf ffin uiiptidft^rdittvcfd} cim mtb S^aednetvwimSiuiffMldn XOm eroiiffbirjti.irartcr gmeirt *Vclcl? Tolt^c pecPcrt rtrt im ^flb *hOanfd)Wdn ganzes |>r cirttreg IXian iilfUd)tm tiid>c r gcjdtert amvcg iDiirc^cinntw(Smi[f0flr fdtc eic^ wiffc^ im vfljTec

^abf n fdl fativnbfdl

(!''

n7r&fyt)(rj|wciffermtbitJ0ri
2(( mflgbrr cb:ud) nit &i> gAtt

Wftn ma t3t fdlePAuff wf |cbUgc

0 djilt man flltcn tdit vertagen


21(6

W^r

in5jod>(fljig;cit:

^^(c^etut

mag mm v^ frawe aEK^/itgc

Vn'(> jpiec^cnmitbcpiieer

Zmm

tVmn /v / Oiben /ein b getreten 0 barjf'ntarjfy nit vafi mc brttcn


ytnnb (0 gt>b bietpan
3Dj

5 \vmt> ftdf (ttlid) ve^^fffH^rtmcii 5>ie wid>t bj jr gcfdjwill b^tud)


t?ijb bit /r fault bcr ftittf I (c^Iu(^

gidft'g

man |^)ld? niuj? auiffv pj-'i^iffc

&ct) mc^fr geb(twd) mifgS 5>ie &*(^ nitt &m't von Deut amrtrt
JDie im bamt

JbanlbmrtgmSicrjtvauicbfd;:'' S>jc6gar(oigltd>ijijutmb (bnt

^st nr erb irt bau >mmu)? biegm^m^jcf biiccemi^ UJalcibm nwg O^rs [ein fmw fey ^

manit ivaitanc^ frmib&a- gc(l 3CPa5 tvc-Igerat ^0 i(J bo bc^ iSn/iingmgfrag. ^onSdcrat
Dj

0b er folt grciffcn)5 Oa ce

lfr

frijmc ^(tw folfoabert gebellt

jfr ngctt (c^Iagcft ia ber cib

Wclc^9btBpt>j wmtWd^gere kibffit OH tpcib ivS wiltii i>rtKw5

JnbiTtt^sfiwrtrtrnityebaiHit
iCreiben vnh yebc gcfflmtt

u (>if? rtllem orj Pttil>rt frewb


j&ctgflccbtgfltflb cigutjcritrcwt
iX'ur&etitff^rj&crt erbm^flff

nodj ^rcn ufl bfls nm )Vreit


X>ii fiippler

gam tu fd^affes tlctt>


awffpfliif gyfft
I

^?ct ttit ^clett


ffrtft

3tt7cyb^f

retrt

ic^

ftflit

lttmwimgebrnm gffdjuTir
"Ottb bib*

buid) jr fcJ)wej?ct-2(rtrt
eirt nceiiit i(t

j'rH5tuenvci|;|yi>iifl[I tag,

6y wcrert betb 0rt ^cmbcmHii


iij^[]b^ frrtw &(c

^ftt frctt&cit bifiii Wtifl vitmcr

"Onb muf^bcfbigm offb.ie Ie(?


5) bii- ein mber fitjt ine ric^

3|i gleich eim ro^ bcm !( gtbiitt SCcr mit ber felbcii ercit vitt
SJcnnfldict h-Hinbci- furchen uil iin ycbe fraw bic vtifirfd) ift
5>ie jviiir jotrcttf (t ivic bcr itiy^

Vnb tJitge wt'f? fetit l>iciter emt>


iD(cb[&vi![etc^trii{8flnbemfm&

iDw ju iimfl Wvirtm ud> aU wg


2>S

burdi ly btfct-fl.Trib iiiv tlag

himbt it f&IIic^e xob E)crcmirti) himbt bicf rm ^m Icifa


XJil vm-tjt

ilTCit

tmd'^ft crbc.fd;)mad^ vn$


C

2>(cPmb r;ib Ird/iib werbe

ge(c^ft

X'rtrtttS jfell mcf>iT ^itf b

(Hjrtb

iYfd) (vUdy ce ivirtfc^clid> gtrerte


Xt'erbwillfeitJviUribeiMib

jDtimmbfofpitdjcfitt 2{ugitf?

we
ee

;u diwm gfitctt tt|ctlcrt (ein


Jit metes vngefcll bn bid; Uf^ @t bit einweib rtcilmeii Ijaff
Jaffwicc{rtfd)iffittrtvv,igcftd>&i

&er ^fit

f?d) vt> dncr fvcnibbcii

f1tflrid;cbiiijcPtciivcrmf3iggfr
X^iib ifi ein gti bd)

2Tttmfld;er^diJbgi0DtjgacfCcf
X'itb
iti't

^ur ttls er

itflc^ lernen j gptifcii bleibt

>t erPdri ;i'd?r-vn

!Uif]t wiUIeni

u(tbcrwi>titin-n?ptit

^m

trdbt
I>flt

JDeffmu^ei-enncttlcibiiiic^^mK

2([6g(ci>td)trim btrein frtm-e

(5ciit fihiff^ar feite rcdpc fU ff dt

gd?

rt>tdgbrtec6f|t tfitbergat
bfe fiaiveri mv>d;tc ^5t

j^ar Ijr i tfan


i&'n rtri ifi

?itmtce

wnvil gute lj)ic

^c^) rooltfv ein ticin ^ffjiidit lere


icyebft-fiMi^* ;tiroIrtrt(?[ntt>

t^n

tv^Uit |cin tvcip^ett liit gtiiKit

5)erAlheitbegmafrt(riivii
X'rtbiic^btirvoiniit bttiufi will

2)0 mit jy ivfti- VM (cl;4i;i) vn (imD

cm

10

11

12

13

1^

15

16

^fts fy &e!l brtUi^ fittim njitt Eltifll

itmmb ff in bcr (w fglygm


Solei? vnftet YCiXtxcUUmnitt
iSiniltjeiggibttDbiitibefc^ett
^

!Djdrjcrlcl;nurtcfcirt (cim gcitmt

y rt voi ber TOcip' fi'c^ billid) ^iee


^I9t^fiittbi(vct5brtwe(jcttwt;a

Vrtb bfti- itc^ biift jerbKcijeit b(W


2ll0tbctbiTitf?an^rtfftig|t)it

W&eba fad) bj
lOit Wrti

ttJ<>lt er

uc^) t^urt

Miii

ni (j? wo!t er flti^ ^icit

Wrt9m(i(iiHfitryb woIt.frMelcrJ S)(litWvMterwerbmciFrtn(fmflrt

iOaim am crvetrey(id? an
** ^r ftd> bo griff rr
t>ttt>?fl6ttfid)t

s bcr ec

wUUvbn mit^

iDrtsm{mtmr<f itcrey ein go<^ S>rtrii i>a$ tff aller itanmgebta

5D0 Wrts im boc^tim wttr vnb we JDiiri ee im werert woltjn Iftrtg


jDrrtac^/cittgemtHibtnnc^rrtg

XVUerm^ptmcf^li<^Q(ialcm

Va^^pody bali> rcmfgcme &;S


^n^w^lUiiemvftfrm&c9^rt

Vttb efcle oij (frri^tt Ott 2ile t^Snb CtegeifiU4> in bent tbS
?(ieiitcryn3etiipiiellfrn?0:bm
fitbbtbitweltiidjjcicverlftit
,

X>rt&

wm& ^f rs

ittii

^yffdifcrt

kfm

i^ic iiM fcy jugrrtiMtjjewefcff


jDtte

maA icwm magert

^fltowtUcr in dtiotbcJigrtrt XJiib will eilt regultmr werbaj 2>tts CT^eii't jeit|)rtb feye rtiiff a^e ige er c^ ret^f t^ei(ud)t bflr iilt

XOmct (in benKbictttter fin


ioUfai&ba: prtfltgi>i4>t
<Sr bflib flicht er fantbitnhMts M 3&alb i er ein Bart^ofcr tvoibe ( bc

Vnb &i ttc Uni> mp notnifli treib?

bo bidbcit fdn leben 60 g4C 6er wil imab b^ir m-bcit


XJitb ^fji
'

^ glufi bie gc^c^m imfetif


23fgctmt micCiEm (rioinm fun

lrgietiggem wi^rr^inberfid)

$>amKannctrca.
g'^Uitev.^ttfiit

Sefttitt (ii;^

im rec^c i^am

@*tvcrcp frnirtvcbem ibSf^wt Wfcwm l* in ^cfl gcljijltett wd 2H mrt r ort rc4>t tu ^Itm I^U
2(b ^ic in &iff in ^rttcrt :t*crt (Imfft ci bmfcin leicht gcntt
5)06 im |oId) vrtfwt leben ruf t

S5?er fiet Cm

e|c[

bic

(poim

iDee reitm iflee $eit t^ alo:c>t

iermcfunOicfbi^t;uff"&icoiat
23li> jmen firtt wol iu

|H

dm wicrt

0eWift&Oc^ in cgyptm Irttit) iSn imn i(i n>a vii Iaftt> urd? fm
:Ortl)

X?rt& TOmigfcurifirtc^mgmt

Im

2lbi(leirtgAiiHg^pogettiXu

^rtt>S^**cf htmbtiiaj^ity^
';u

Kom-3^m(alcm pauy

2>i

mS vaitiiffc.6uri(l n^cifj^icPan

ab ^Jt ici> pir eiiitttnljdo g t iDflit ob vol bobcMt|c^ war (> 1?hi I t>ii&ii tiirtbff ^?ci(|crt balMi flciti ^ielt tc^ &o<^ nie mTfTt>ae alldrt
i&it^buvlAiib

Vnb wie ein tfi


[tp

uc^et^f{ on ci jit>cit gaf?


er

55 er ttrtn bcn

clcl

AUjeit reit

Danrt iv^^nbclrt iflfeiir juntet cre


ifefey t>rtrtn&*t6mdnit(i>nbcr lere

XOervUmriitbomanciitvmOe/K X)n vnib ftd;) fdjnotretal ein |5&


ZVinfbd;f?iibfaner&rm fcae

^^ettnWypiiT i&t\ptctt rKC


XJnl> &itntcl gclcrtbiejei

2(Iobcin^imbjemvatrivw
"Cnb

m cmt inarr |ol

i\ t

vo:d;tcil

|vr

V jcrcu nit ) ivol cttant


IlXincber f iibt mclbig ui
JDcr

X^fib ^Altcn in beji gr o(pr erc

M- bcic^t

g^G u*i(3 iver&S meic

5?ii6crmigiiimeitnMmKrvvcU

leicht

So ^u'cbt citt yebcr gfittcr g(cU


tt?ic t|)i5 1 bir

t?n gar beraubt boc^ wiDcr ^ettn

Vntmtam^}fdnmilcttfim

Htm fid) fo

ici:cy|]c

lOttglucftuillvnf^mitnmiebciclr er rccnum ^ab Pdininc roiCcifcrt

jDiemitgcivflUivmcrtltjeitiuntm itf " Pf3 I>feyc

Kein t^iei- fo gni)rtm fc^etiUclj i(t


ltt>flii&fri!neft(mcfti}ccutryfl
"Oil ritigcr jver cmer bcrtrt ^<>tn

Vii fei" J"

ley cin c fei lieb Ocr Iciti


S5rj6m^iiteitii"3K'ci)mm5t
a>fr -yCUVA iv.ifE nie wser tfeiic

S)ic od? jr iiiiigcit I?a vtrloiit

JDfltJrttiilbat&ae cm rwri irt^ile

2>er j0m iaft tunmtc in

fciti

mk

rt RiiKei(cc^t.jiumer(pwc^

i0m mfld)t ftlfo gitm eil j


>vii er
!lT;?cf

nmu

a nit: Ttci^'^ct ter "ji micr Jl? aif ici? iiit m-Ttfc du jt>;
r<'.t
1

itirf.w brtrinberi5ittPeit (jrtit,

jomtg ift cr uer^flt


fii ttft

2ifcbtvilicr|pai-cii&.wfoIrtit3

itis er fclb je^crtD

nit tctt

2S>ipmirmrt gel)- Jrn rcmaitg


KciitjotTt vi Qjcrate6 iit^rt
}

Seilt HW& t^ fcbbt |Im ^gebKiiett


@eirt(ttttlitg(cibinItiviectb:ut^cfK

rt4>

ein ^enb wicrlx er x'fio:&eiilta>


Beinfljiemiben
(fcefrflct)

JTm leidet |it


5eivt)t.!5

mirt ngetmlt
ifiint)

fflUbal

xm fc^ull)

S^cin \)it|"bei m mcrdlc e*tit

cirt at>cm Iflijffeit rttiff voU bluC iCc beijSt vn btit iij; .^'fler glC

VnWv dm ftctiout ive^m man


Vi\^ eim Oe fein xvi^s^cbii Zcineiit rag &ar inji|d;m t(I
iDnnDifcnltaU'llim^ iouiig

Viifc^iii^vokcinxvahcfddt Qenica ein iOinigen rat ivol


sDitcriiifpiegei/t^otfl
tt)iecr|oc;^Tr)eyvit3c(TrtIc

aWmrcgm^iniml.rnrpMDtberc'ftt
2>flftrt Oitrd:)
5(>:it

iSeOfftuTcrs^m injmaiflk fls m4d>tr )clbcr v^:d)t ftt^


XPiiitn er
SCt'if

bid

ji'Hlf

j iifi'rtttigPiyt

m Ipiege! tt ein blict


(el

3iIsai-i(lotilcsrtiid)rcit
a)rt5;otfi rii bgiVr
f-Tt

ni.ig vye

dina^enbig

fe.'rt

i7c|>I'd?eit

i(m.ber*^ii(jiven&iggil)f(old)|ef)eE

S)euibrfiw,i(iiiicfiir/i4>&rtr

^ll^b^fiifcif.gM'ir.tgrntVfriiit.

^rtt)nMci;attlid?tifm!"gg;tir 3Q?,mi:it ein rncii/d?i:ii tmiriitt

25m menjc^mXwxii el- join fln Q^^t


^tirvnib |o Ulli JJ er grnen nrt

0 weie er iniit -ifiri cirt tiu&


jDr .iii er
C'ff t

grc^ Eimimet pitbt

XVi

W wirm
I

tl>tiEi

be ^oIi3 j5

Icifr

Vrt& wflrtJt er lii^ nit recljcii mg

X>ni> WAi bic

|ci>.;bc tuiib

be Keyt>

5>6

tt be me(c/icn tmrsPeic

tsim bcr er i\xd) I;,it ffefK

Bid? .tJ

bie gr(^|.

" fle t bcr weh

2)ie mflfi vo: i^itten ined;>tig jel

S>te \fAt Jrn dtf viiitgwertt

SJamt fy vcrUrtf fit baW bar mit


Z\i bit n$ fnmtn iebtmm
5)116 tuEbyegiajiifftrrtabal
fflg!

fc^'Art ye ctrtij

vm it brnc

f c^ An i vil inMtt>a^Ut
(itter c (jirfjm ber rifc^

6' ^arb burc^ s^m f (tti^tn t^


2(ntfoc^? roai^>osmbr<^ itagl
iswrcf)

m
I

jomVUttcUuem'enKWt'lt
feilt) ^bt

)cr imbcv g^rtdfa wie euj t'fc^

E)ie-e^bi|wtfr^lc
2(13

er|&tt^cwiiiincbur^

iD icr ntjl gut lattD letit vei-ln


2>ct feoitfft ^^t leib vnt> fd vM^in 5>dt)l fllleittflJT/e^ibittji.
iiits[rtigaitfUitwrmUjeit(Tict:^

trfegwflemrani^fparitm lanW J>as (clb v"fa?Dt CT vm tme<^ iwt


i>avd> filla wnrbert va>crli>i2 I>a6 er bat titt fo io:tcrt ntn t

Jjesgo^ i
<ffietcb

wie all vv%el vStwn d>

Ictflo- iid) ftirt bl5e

2tlci'artn-

Vo: f:*ld?ert.(tWa.rtt)^rbic^
S>ie rierea ftd? ijg}o:ij gciiwirj Jesmi^flcft (y (tarj feiit dkfit

^t ttad? all er

Vai0Uii baj er;fmt foifcre


ivroa4>tireitrt vn^etiult

201 <?jja |Hfb in ^rt^tfit

^i-ttitt

(Elytn i>m-d) fiady u- mitdntt lm^et$


CDtlvf?hctirt m&il jtn ftfflct)

Oit&lcfeieigeiibafyOftfcfTrtiit

o^ot
(ftitib

2f iigjirt flttfpitrtpttva gro|S vitf

Vnt* all Welt bat bciwunbm

jDenbmnbtremsomiS

drt iOittiger nie wei^lt<% &et )er juiig nciit be Iftfif r wbt

fcerwfifimjtttgemac^fllljci

ZU tgcittngfbHltt-ifrf>titt
it> er j:riig i (r bcttre mt

rtgeberbilUd?efeIrfvt

Art jom% ittcftia; foll (H(ij(att mal

>wvmb?f.*irtcb b;rbt2(vrttIx>i ber jom wd^m^fWfcft fdbdtt / btm nunfiif^ mit fmcv (iint

iVn-afffeilt aygf fTrnt aufTeiijtt felbymrcnaiKffcrfldgt


'erlrt|5tfid>afflfitivonf<> weit JDas er Offs aiiff ber erbert ley*

dttbrt bd> tdrt gefflUcn ab jm


ibrrjoin^brtibltiirwa-wfdcrtc aie ntai ba^ m bm beitoi fprj
5yeir(fi-,?rrt^

.n^imb

S)as(y/rpflk,(Omb(rwiinb
VrtbJtirbEbftrtMc^ (ftirBrrjcit

\3n& trtscr fp:c(> ^ rtiter jcit

a mt (cy i^le asici- Iciit KPi^e im gefeit in {imberbe'^t


il)rt6

2)0 i^erfdjjteljfitnrt bereit

jirtb|nt><r bcttfcm ev

me rtd^t

&mmalUgiflg giWTD^fwd;

Vub l er fcljflfftiur mmiiijcit

B bcr comTut l)*\m) iiy^^r leyt


\X^dwer.^n^,rcii;pat.luKr (Imi 'On& fotu iUJiibbbcirettUiij
23iVmfv;!tjttrj^crI>brcrnd^
r!> galtet mc von tJ nlla'jt

(5lflubim(clbim&*iJi&ergcnicirt

Vni> n^6 er rttfo fun^cr t^t J> buncft ujyiirtmtTT&crftgStC

Vt^ ininpt erfy ^lUin (o tig

U?ermUiiiitrt)ent7cbntgIff4i
Sscrfolglcid)
\)rt^ iiit 110

Xnb ftUat binei wi^fg gng


bttjrtgavbi^iftiiff ebner (irft

Mtf

t>i(cip!ait

juncmrefm (cirt

5>anst wer

(etrt |ttiiticrltd)eit nji5ll

Jjttamtiefcbttuinbt'a^iba- ^ij

SiiJmbu\beyt>mcrJncjtr*?U
fce:rartcimircS6ptrroi5iggfrtc|)ti

t>a;5tcjrgarvr&ticl)t 33?0 ^irt nwt njttipt b foll


2>Ci3

^^iltert

Lii(i?ce|y:tmvn&berlfw
K

fO^&tvcnt ein il veMd?tmgrtJ5


rt&ceWiT&(uit>et3m)fjab:irtgm ltTitbm^.U|cit(cl?ivdgc,(i(igm

2IU6 (ciijt tiud> funbcr irt bcr Ef re


iDtca-cniiUciuboirrilnivriScre

X'mmtflkmsfiii)&(gitf!riciit
t?cucI)tft^(lrbu^d>(lll&cllcHt

XDi fltt mu;rd? triut gfdt iinud>t

tntcm'cmrtetvct'gmciiijtfotiftfe^

ybiTd'emei).

n.jsfiifciiciirtS

g ^

10

11

12

13

14

15

16

17

fj

ittetiMrtSdv-^T&fln
(Dil
flll

he fTcft.

(D^f^6cwar ch c$ (cy gi't

gfllldrt|c^,if}x fy gsg beRtg 2(H rtrtcr tct fy vt> (t in trcibctt

5M6 (iint)ci-t^icrw!i;cl;6bcnt^He
5 Pc^er femb
vil tvoitcil
*>ff

Vni* mcllc Ijeyliger gMcI?ttt


E)aiiri
rt'te

ro cf &5

umiCK cc crt>crt

)fc n'okc Mir bjs ntitn fy (Irfll U?f rJflffeii fiei) iijfigite tmi

sD m y nit fic^t himar Kir


f

W?ie|ycrnt>lgcnim vnb gwijl XJil ntmen v; c!e e tn^mr ^d^ 5)Kpi^ettvg [ncpfritoc^

23fy im.ipt lo biirigm (\' /i-trrtf


X?rt rtemeD(i6geItfcij>wcigbrtrt
S>rt6 fj' fifbt ober licet tiicnmn
2(!l9 TOitt 6tt' gclcrtg bie

X>n^ fad)un weg b

Pciticr

was

>n leyrtr m.5nci>t r iiibcr.'^


XJcfrtcinimgbicFbeitbobcjm'trt
tiTtncflei($eittnlfc^iffvcifi'rt

bf fdilicffcit

jfrt^nrtsly vitgem cm tteffoi i(rt gSten frciitrt) Der gern gfire ^it bei- PjHiJl tiittcut vort Icrt

niniMiercroolgctniisnCfi?

crc
'

iX''ci!iitma:^t/anb.i6nitui in

I.r

5>tcivc!txol;^eicnnoenic
3&!|? viiberaiimgletitviibvii^.

XrtlorttjrfdjaUr.bie(Jmcgb

)-rrtg5

XJiibmicbenwittcraritwuH: fgeii ais ob fy wrt rciK Uc flUcn Vnii ivctf'^i'ft m'r lt fein gctncfit
S)tT6 ic|> fo!^ c6 (cy ^ic bie j'f

Cl?Mc iv(>ir(^!irj c.ieirn pik }.am 2>dr VI er un'Ef efm volcpvii Pflm
)tt5|l)((btnr?!a b5
fii'/^rg.!!

i'H
'

iffrcygfe topfte ftd>

biiict;c ivil

Jcr (e'b icrtrcMi ten i iiOciffat

Verben in (nbei- Heb bctrad>rcrt


"rtbmtfFgftttemertimtsnct adyti dbocbtm (elbsnicmarirtUet eboiciiiftlniiberbcrgemeirt (in ye^er bcr foll teylcn g lOicgiib ?ia4> c (y int ju ^ii^

Oitroffi-bcrtirOcfboiUnnrtt.

cnl;en(

bell frtdi nit ittjomas

2)rtnn er nit b^y ben mibcnt

was

ll?iemcintb,tfff;i>en bcrbc^arJ 2)er |i?nbcr(!cb fid} i(l Atttrert

3ji geben vnb byc ntt erf (tgef? 2>i gt lein ctttrtb nit tcg b|a;[OTc
&efg!etcfotcoiicI;)ivcrfiiruc5t

"nbiff fctrm'cficbrts er nit JTJg bleiben in t er gc mein ju jyt a)cr 'c fp:id)t es (cy in bcr gciiicffl
l?(lbe(Tfricir? i>{im t^av

ann

X^nb tnadyax wHi ein eygcii bct) V( rtit be>'Iirte g|cb: i^i rMd> grt
Sun&crrtu(7|cir 'crmmfttjrerlOrt

wernvcitiieitrtucbeintiberbfllb

W(r\'d}lAffz<x{im.UU'MlcyUlt
iQrt bilger bcr v0u',Qfim fd)cht 2>cni viberfci f (iKein biVf Uib

VnbvoA&af''

f'anttfiit

V0iilaniti>Mman^6Httrk

)0 i/f g0t Vi- fid^ vil vcr/iHc

yilichm'bh-iitir-immnAmm

*J.rfcch IUI

n 't fcf

f^"!' 'i'

tfi*

G^g

^rtWnnm|d;otiEi>pt(iufC'jt'o(t

XVc 0;rij vv.Tijl fllletil vc^n %c

Sonic b^iiiitfaHcit .illcrw!^


iirt yetfCfl

turtg wnij co fliiff fiinipt

gum ^d?|Tm rdece(cIl>jH gnm6


VOaii^i i^/Toee glwcFcs M^
2)cr lag rts er m't vit iiiifl'Irtt JDit ci- i)lwrtcif.tU.mit rd;rt&

>rtrm wrte iri)ci> itmtcryc ifl


]5Iflbt

m tef ^od; m't

Iititgc frif?

(fe feit jiir ei:l>.TOirt flonb vti ini(l.

Vitv ttTseretTOrtit Itcin et ba

Sidrtmef^jfo^c^^yehjinc m^;g )i;i" j'm vci^i^tXnn mOiiugc tftg


(I>ba-iS6 er m0irx glcf jU tjai

fljM) dot\)<>

(.-.pt

Das mt tiftt (?flit

smu^ii vubcdi'.ff'vmbgrtit
riicmrtci-I(tfid)uffciitgUi(f

iDwl CS ffifieitgarniiitid^eii Nd?


(Sliict tflii t>t leiig fcttn |Tigctt

iv^r

Jflnit c5 (cl)0ii jtltfloflflttgdftr

Dnmic (ei jd>e(md;t groj5g|d;i


^liicf tut gdroftt t>cn gttcn wc

iSIcP^d>Et>icbortm&tc^^c^
X)it

wrts C6 i 64> eitttfwlid) gcyc


ciii

iTJags tod)t'icle(igfmI;(tltm
^eitffutt&6ffint)5It^rt

(Si gibt eim vimcrbieittc mrtil


'^fltffiitcrtgibtgld'offfpijfflll

Hon gltoto fall


ff ifi ein tirtri ivf f fJdgrt ^cl> JD mit in fed? fd fd^ni) fit fm^c^
Vitb fi4)(epGeirt ^^^cr grrtb Vit g&oictc m't .1 it bc gliitfee ritt jDcmfelbcwte&emfreii gcfd)i4>t
jfeimcrlleigOcl'apinsttfic^e

id? ^flct bycgffc4)tm 11


fit^mt5gl<fiinptl)egSte(t& S5fls fict CS j ber b|c ti.;b
!Ciii(?et fc:|)Wflc|). vtreH.^l;Iipff rfg

3|i gliidf,&if es it|)Alte t^nr Cgat;


itittl%t>e(cl;d7.bef6fd;5gvn&
(Slcfpegtrti bg[cid>wtcTOS>
X?rt ttJ? gliicH ye^
.
.

wd?t fjdgc bt^

6tt vpt.wer crtUbm y&

&6wierflt(6bflt&&errtbcr&od^

II)

'

Hilf

5>i'cbergfbtba'fcrb5t(Tbe^fy{

25i[5^i9 ci- gcct fdbe.co^grtg

ytbt>f,i)m.f>a-b<f^minbt

I'

Il|>

2)amtrnpgflg wavl>t ju fy
.

S>am er nct bcffere gdcniet ^cts


S)jc tMtiirccrlici) I;ncij gcyt ).t6 fr mi^ gwit bcUcii II jcye

^crmtfe6baiKvnroatJ> bstroaen
3Dt ^rtrts
rtiijfi>at

UM

XA |y id> WfivUdST^hmcde itt Soll id) rtii^ gliicf x'trtnbc waben


S*yiibic|)

rtfTmbrtitce

mcn.

>.irvinb tcb crec^t


Jrts.wrts

wi^g (c^Q

I?.-.u[7.iiiffallci-

tJc
t

Vt>orijifeti^i.Ti3Grtiin|iir(ci3

im j fU ftirn viT alcB

tYTaKVrttKriflnbilcttJfc^b' 3cJ> foU mir iifctjm mI firt

if t;.ib bfts felb^'ifclxii

Ucf

<Db iijt bj giiiif ;S;(mt> &ett wt)


ii:gi>cuci'&.i5csn(i!f |cmwoiiit(Stt V. l brt er biiirttb )cy fcinc^rtr

2> idy an am oitlyicauffevbcn Vlir^off'nodybec^cvi^ anwerben Ob KbiUcsG vHb friTmcr in ju feil

3 ft ba- recl)t weif b


JDas ci Ptfiib eiciiic
2^ci(; fd) rn 13 .1 iff
1

(ld> |

tjclt

;;i,iiici-i3

vo^cje

X?jO .t6 malt niuls j aUcr fri/i


(ob gicF }5 PtU-brte im b^^f kUt fbeJ j rebm ti^umaU jat
SJiWcrfrtrfmintfribebctirtc^terj >fl6cr ji- r.bcrt iietit folUd;tm

>fl6aititgro|?crcivbvcri!>|(rt

b fo grop yc P5

S)frmtOi)rd?gbH/ccmmbdiu>>it
X'rt6m(iiirt/jij(>tKitnmgibfni ^aefo nirtit willig Ibrtgent ^bgliicf bicbflrjn.vttvnwci-t mrt

c4>tt^5rt tifld;>tPfm (Wb il4) 3a?rt6ybcriiiiRrebtoba'|rttt (et


es K!t x'nfmii reiliw iu i3?ti6 yebcr iiw rcb ')t>fr t^w
ffctt
-

ebendfcbfltmtfcylchrt Cd?e S)5 (v boc^ ttit nbisrnet ific vciac^e


yi(lfi:ey.fraitd>.geirrrgflafrifl <5ebrtcf bs bic cgd ^rtitb gcniig

XOam etwas ((Mly^ von mir fevt

a)ic bo4>

bMt wS gdt nod^ \>fla

Mticvfmbmii-fpii'^anifa^tn

JDrts b*5(i wot-.bas |U nn'i- (?irt leyt


JDrtritt critciii

Xrt

w aber mid) nbSfcrfaii


ijjt ,10

rcbc

Vne niiig m Ie|?itdi nit mc wcrbS


iD*i!|pci|?vnn-rtcf.bn-bei3.gfW<i&

bflfii t t^rte

er TOiiff

23 ^Hibmcbert.fo fok idy


2>js fdbctt

mtnm mid)

XJiibJvjwfrsnfftb'iirbgeranb Jttb wct-grg gsic nicpfliiigm (jflt


2>ibei-rtiidi|?^0eii?b(>d5t-rtrt(fi

^amimnfiitlf'' i>aedytml
^y

^e^b,ffm rool B>urf? ^ bic viKtl iveiiig Pr^f^

E>.i6rn.i!im'tg; ^[t

(Db nbn- ict ^rtrib grol^c^'ewdlt (SbeiKtwcr leytbi er ntirTbcr fflle


^efferi/fbtfnmgtflvKii^jtUybctt

I
Vnt> bff?u bcsverpibm (cfcrt 23! ^ fTO b(t bu felbe bi\i brtr v^rt
)cr bat vil

l)s^mU) witfc

flii

pfl

^fl(t bucirt gute ft'iuv Deridrai

ob (y gt cy gtboit ec bflvP bit (ybcff (ijyjt&erHftgS


<5ct>eiicf
f

IC &ed) crvi-.(icB<si offc t)ai-mrt

hie ntm- mag uil- guKt- tragen


^,if^ bR fy bci- g5t gentfldjt Solt bu tftiairci iTir ^tii fldit
I

f ilwolf Icin Bib

eilt cobtcs

fl^

Vil ,*im^l5giircm E<!cit ein

(laj?

JDuim if^bdsirerc

gc|?o:bertfoct)

iDutrti'd?fOteiwci;grtiitiKl;c liier

So lcbt>ocb

t^

tvcic^inevllff "ocb

>

cVi^ri) tt!R3

&.tn bcs^a-Kti er

iQTt fltibcre rtud? gTit ntdie iitrtg]^

^Mid; Ort'. glii*f bw4>t wm bciit

rOamt>a firnft fo tlglcFc? b^ii


Seitter joU tlagm Wfltut
iit>

CojrmtiMi biitfcmtumcb

C^

fiiibt

liisx'iTglticf.iilijTumiiiv'nrotgcit

ctit Iran)

ec(^'

mit fc^rtiib ibirbt

S>ar in Du tonfl ^ec ob motge Xcgcr 0 f;rt(ifl9gclt CRUtt


S).tim brt es id) Vf r&crb I>rt

5iWttiltrcl>Uiigjdt ivr^blibc

25;g!cf^^ctVi)ifgcrgiiMd)tt
?3.uglv-P Dein tiribcr bir gfitomm

ifurbcii '/i Icjt bur von getrtbcrt wrtrcpib bd> mitt ftttm geiieit Dte iviJibeu bOc^ J livcriitn

Vd

VU waratt bt i>em anfAtt^ (fet


"rittJUillHbibttbmbfaiftE^mm

EKflii^rigrie^ wicenisemtet TOttwflrm f-lev(itt*tu^bernirt(fm


'ftbwurbm&o3:)iule|l verUflcrt (Db fd? bellt frflttJ ^ciitift ft(? Ru

bifJ ein itan.bfltTiibftiTit i(l

He obErfTcitib ju rtller fri|i


Cffvii'feImttf?em^;iipjS"ttm,
is ^flCdrT(ld)c;i fgelyttfll
ii; fiitt

jD bt(litit gwt^ivrts fy tnom t^3l b |y well in b fiinKt bleibm

TOol yinb II rtp^l

bom

XVrtiJleifnwijtfrtft rnerb!bt(?fl

Vp i| Jetta iill ifi in 1>cn weibci hod} ivill id;) tiit mc w5fn fc^ictbS
>rtint bfl l;) bi allein |*ig bi'r

ni^iitrcitgltif^alsreoIto&Kdup ievinrti.r!sflu cins^irtat^iig

(Db bu fc^dit ^fl^ )v (ltcii Icbcrr ~ ^rttbiVgoteefcmbiirgmgebert ^ar;fi t^mirmfyttitbdrt


(Sc.cgibtJy.C'ernymbtfliKbbs
|cii

rts nfemane i(I gcf^t biir fw UJcrycbesgliicPes ratbatttpfabi


iDerwrtrb rtd>vitglcPt5ufibc ^iib tver fid) irit bidii fd^icH tan

^erwn^t^v tld^fjtbarvS
X?if nvji er ivetglijcf well in yfjcrt

25ipiidiiM:ibfnn*>:t>(:r.eiiri(m

V^ ^&

fy Oir ^ift

guK Qmamtn
>

So ^t bcr tfcl in bcfdpylVc"

iSAiiti ftet mU^ere f |! unffcvb


2>rtff

wd eim gliitf in fiinbcn wer!)

etirjt)nfiirtvcm&iirfif]hi:ymbt
(Dbfl-bes gleich t>fl6mijut;inibc
I

iDflrnf?brtJTb(5^ettfui;ijctt S)cr t>ol} will ttiit wcfj^

gemm

JDcn'll feltg tvcr nit brtrffgJcP

VhI tvnitrc^tm n(u|^ (cit fJrt'tf


5Cfcrn'rtIr;t et ^ettt aii^in

XT>(iiTttmjmmtt(tci-fd fcl^wtcoi S>e cf t|)e ii ciit bflb^cntbb fitjcrt iVtittit fr foU nfittcii cm hia

He (?c^

Ziiffbmfaltavnb tbhimwe

BO fielt er fid) mit liifwrmbtcr


Van in &cr rtrtj txis
Vnt> i et iijilicl) vit^cmd; ^rf^liitasbltsa^X'^n im kfftn
]

iroffcr bef:d)t

) fcltcffc tJt eijnflttgertblici:


Xt>er h-itrtcf iflrnt (ei'cirt bei- tot W?if &er nk lgt etits rrjct rt
iii;

V t>f r gewcirtc (pct


iDcr

j?

{i(^ tiM(fcrt'

:&i^,mc (ccf) ob fcrtirtrt

^b en (c^scit wie ee gat

Sy ober waten ivcll qiidrmtt


16eft er
itit

V/tglcf K-it im ju bttctt biete

hif an vkvifcn tflg


[)ci-

fehltet er Imiff fcd>t

ttitg

limgrffmmyhm'rmitreein
^Kgft>pflcfa)tcgt mgvvrtffreirt ort K I i4) tvi/J ie bfit>itb g 'i>b im &cr r!3t txte fdyon

wmt

r'!t(piid;tid;mtbiaev^ilid>ntt
i>b fd)rt brtefiebcr ^cUt nit fdxiJt

Ill*tgc6b0d)m6igc turne
;jd? fid? biirtit
5)j bu
t>a- frtrb

^eriviti

TOit t)id> groppUd^enveiflvrt rit&ff

ivl

flit

mc (td)t Colteff rtpff bid> t)rl

Dir tlppfft bf r

iDu

p!f5 vaft^mvH^ bi/? bletd? i)d^ert3 tintcg(fftfg

Vnb ijt jH fjgeiT ^'ctjl id; iiit


>(t6 bid)brts|itber qurtitPT^Vt

2>mTbtrbdttlMiitmjffIrtiiffeitt5t

WAvlidy brte bvib brte ij: iiit gSt XVilt bit bellt gr^fleri triitcf (titt M
JDtewrtffer (iia>tiviii-tbid?iytg*in bit ba-ficd? mercPc fit vcr(?(

So
X!nt> wie ev i-cd;t ^lt [tin tygct

jDiie im ber

nv^ bae wtbcr r^t

jDa5 ii dcf? 0l"|i i3'i& ff tt^ct


(S.ir }^:iilti.i) a- in C>>i
4i:t

gcrit

\?inb|ic^bjmAit bicttif b;cc^


(D&cr ittit mcirjUtt l>,ii- ei (Icif) 0>cr(y ^cjfc wafc^ ocr birt

blich
|M

la- *veif cimr j id) tJ4}i bl;id;


ii-

i b[eid}a- t>am mnmv &:cy

(Db m>i im r<>d} bic ^aiit nb )3)titt iDd mit rtllc.'rt tia !cbcJi bleib Viib itMrtbtet<Im'tti im treib
leingter ftrgt banmb mtpec
(!>b jod; Prftrtcf |)a!ber ^in ;ciid>t (lt (tecb fidi billic^

Ji^iV'.UmidfW^Utea-.MVitcwt
(erwillmtc^j^itscittitHtJevslmit
lOtJlArtff lii-TOrtft ga;i
iit

twj brt&

leibm fol

C5I jf ro4!t3.t's|y gilt ^&ei- fd)^^

2(iff^ojfmTg bi im bfllb

erb itl

,Mu^tti(jJ^cr!>.irtfibc!t qaart

Xt?cr eimavt^in bcrfracP^tldigc


"Jib
irt

^i^ im &ic fd im rcciit verfatt


".iM'i^tvta
a-

ber beic^t et pue(tertrcgt


(eit

fiingtuf : erlab

TDiib rtirar
I0?iti irt er

(cfm rtbwocrtt

25i^HM;ii' l^-ijidc^&cin grab

TOl itcmctt bey

im Mt

Hf^r roim?:rt.-5Lf {?fttbal&

CltgS

25er ^4t

im felbaflUetitgeloge

)-i- |<>llb;ma::r.vigtvit)er JIit

lOrtb mit feimfc^bcrt \id) betrge iittttnij{bcreirt(tr5tfuc^t

JDfl 1 flrriitcv mfi^ tutrcfcit Irtitct

iP-u
i:>t

VAjJ irffct b r^-i^ b,t!if i>^i- yeg ^<> ivit nje^.t


&i'>i:i'^;ic
.

es TOijst vrtb Icr er m't gerd^B


cibcr nitt X>nt> vol^tt ttitcr XJ.ib Jic^ fege tri bC'l tobt totq tnitt Fr;wter viib mit

vmb fi.l) Jiv.i;fci

ijl

Uw^ jeitt

U^

feasiiifl

liuiiitgawgcrtimag

mnm

JDcsnijnbteri ba-l;;Hciit jliinj 5>s ber gUub ijl yc^ fo vit


J^iV trcilc er tvAs ein ryct'.in nod^
J'j

mit mirt gcfmtt^eit j*jd?m will


^fi
i

n.nt |tae er rt!|i> tic/f ii gf 't SDrtj CT gfljtg ttim rrt'.i/?^fr Pumpe
<S-tr4)ffcdrtro;w&Wv>iJ?ciIb.irj^

Watm id? bss alles

ame

(Tlcl)

^e^ mit4>t wM iijf ei Ce^er bfi d)


IVer Pram-f i|lber wer gen gcfitrtc ^itb (td? ttit w bic l)il|f ^er tf pt
2>OTtfcI niffcgcntmiwtdxrrt

iDietai)yHeiui]f 1I& )t,^fn/ct> n7.iim tnxtt fy lan^cit h\h vcmltx

S* wre (y mic (ctjabeii ver^^tlcM


cttpbfIoctccc0(tbge)cbmtteii
I

2)56 er bcr Eranct^eit mod>t entg

^ett fup er im wj wiit) bcy sntE


tf^itertittrcfeinmjfo Unggditert
ll:);rgciin)i:U ia&crtbfl[& gefwot

XOAncvvwim^i^martenb war \?j ib rtit mtifi (<>:gert gri?/fn )d? wot


jDcr wirtmitrtP9citgft3

vcnuc^t
-

^erjetgern (wgctrcd^tWc wiin

iPer wibergt ij- *^mt^it fd^t 53rtb on bie wrtve wet^cit ge tt


r L

l^'

i&(t ff We wef^ (ein & gcUtt


S)i;r ijl (Jitgjuitl)
\f

a!!fioIpic|>tm3b$bcr(ied)0iw^

lber g(tm5 blo6


-i?afcrtrt

>mt3crb(?fcr&rtrtiterycw,i5
XJftb marttgt bo mit bcttogJ^tt 23rtlb gttJtb irt gr(Sfler p!(igt ah
stfli wer gt dlf tvtU veited>ert

"Tit

flewr

hand^ er

2>K flij jD a fc^ wcier fiecfo tug bt tat

2)cr rd>Afi^

i?rt$

er in

nm^ vct^lSctje

U?erofnid>fc^[ec^t(e)mfi)j8gfltt

Sgeit rts er &cr beic^t fymd)


ie er

&k argitcy ttpftfi

pib fftn^etittlidje nutj beb 3 fpttiit fcift gflni ^ir yf&er


i
,

(*tft

X'it&bt^ t>te(cKv: rer&gcftm& lEe ber leiplid; r^ec ftiiubt 3fber ca fpiid>t yci? munc^cr gatjd)

bmn

XVas fidjgclibt &} gfelt fid? ab


3"^ TOrK C6 (id^
S5fl5 Wi:t)a- leib

m Ecjt (^Icibcit
(cl

MOd)

wiiit bici..

X) feinb ycQ

(rjUiitJ Itrttjcff tPbd

^etteitfy W: gsfiird^tctsc

@an0iw&ciw>:be^ilfl%rir0itff

c bttfm (y fiid^tmflt-tjKs eoit(l


\?ii& nteKeit leben ort gttesttrttW

Strben bcc^ mit hevfdUn fd)^^


he(tiViAd)abacs(id}verlm SdlttitrtKffgottwitb iiicn(f*B
*3;?iccrsunTer(?e(tt^etbflrvr

^^et|ffd(btrTOd>lrtrtgejV,r

^ed?t(tt5crgcJIU>mto&6

^ettcrpd) iJitgcF^itjHgt
jber ^i-i jt) t>an bmi|tij
J>er!rtrtg

fpwc^

^nnw} gcwefert fd?tt^rtc^ S l;!rt fnb ym^ntt bi ein sDfl bir nie b(>(er wiOcr fat
JTJflrtcbcrg.-Ib'
,

nm

^^tt iirtn t(?wenwi|)ert(pi-ctt i'iibfiir jVugat fpm't bs giii

<5m-lcid;>teiin>ogdfl(e^eHe*t
ibfls grtri b.i3 er iTdjt v;7(ii (i^rt

Pr.^ucfbritvil

Xcvnuitbmtrowm
i>o (0:g

tljHtllMj

W?te er fdii lebcu be/Tcni jviit

rtwit nit b.i5 cc vji|c!;l(*a

Ih

M 7

II

III

III

cm

10

11

12

13

14

15

16

infdit4>et verfliM n't fciti niMff

"boi em i}ict fiep wol yccriintrt

.mmcI?-cirtrpiUagflnpt>cr^etit>

niwrtet ^t& nbffs g^elt brtl) er t^t vi


<ec int flrtftx^mbt (id)

S er gcwnmteit ^ctt be^ciib


Viib TOfV t>c& fclbat ^iaefeUt
cjbt nd?i>d:)irtbeltijftt;trt
eiit

^rtiM^mcrgeniercftrditWemfit 17;i& /i4) fc tH) *t im gctme ^rttSftntftt't offlieb n|a?l(g gtS


Ssaiti^wftirtumcitmtbiwvoit
2>er&..rt<f

2(tt)7^0jfrt5g He ev t>i>d> uit wti^t rter wartflttffbrteveijjc

Mm
tgiit

fciW im jH

5'ttt

bd) eftmnt

mi^) feirt ein weifet ^tn

&

^ey wcilm inn Ue ef'^crt iiii::


emei i t^t b*tg in be r ^itt)

twi^ f(i iiicm(ie mer t^ci (Ht|5 Jo im fflit ^yl Uit an


fei !<id)

i will ye ttt^ii)m v<Ocnii*jt

5*mred>e bie picgcrt iwf be (011& BeffereirlWdjtd t(l um )py^

Ttib

treib? (ldjc tnffmartfd^rti?

)ic fiR [ctf mil> ^uicit

hv3
.

ngcwi^ UEs feil tt.ttitt Uieitgiim& U )a?lcE


JDflnit Wrtrtert tiiTffgeitf;

jfi>^Icnttftirfinwe!fcrtmfti>

)ev wrft t feilt lte fc^fi

^tit

wecf

Wer mt feirt nft^lflg betrat ini\


toimnmncnvAtt,vnt>bMa wercf
i&nfiatgebaittoatauffeim bevQt

2:>ei-m5|i bitf flel^eit bto^

im pt
l;.tt

Wann er rtit vo: bic nt'nxven


t)er ll
(elf t

Vi^fbravobAe
^ '

in

Dm jcfjB^tj leid

i1Xttid>fr wiirc u bl nani noffett ^yE wt( farteri cft'en

^tevtcvveri>erttm|Td)fetitieft

Stcm fii^t tiwii bfll rtls be er ^flt


Vnt> war K(frtU feitt^cffriHg |irtt"
;5d) felber fi^ tit bifem iwtteit

itrtmiebd>Mtwol^imlid?e
lei'Hsrdtbiffld)

wwt weit gefpieft

X^wiiit>ij:rf)wcmTO^u^mt)
^cefftKt rtT(tu^M4)t 3ef4)tt)irtt> Vit ob tij gfiit f c| ?wlQCQcmei
S>fe tifr t'm

XOoltemvjttuujf ctrtt>*gel^rre

rib eebcrfdbErtit! 5u

^crnjirecf

^k^ mnatten ein

il(igemiijTnt^ro9l(cd?6 ^iiiwf

JDer l>Bit be\'ft t>iybcf $3 jcjt

) iHit vet(<l;wig( bleib grt(3 rtdtc


(6>yeee&iiigeiibt leidjdid? iif Diirc^Vcbcyeini jeinb inbe^tj^

Wafid^t ein rtiibcnt flillcit ^tt

Vnb

ci-

fid? iiitbc(t b!^ bcirrtve


,

odberbcrftrtKetrtppjTrtd^frtft

l fdxtbeit i fein b'lcr vefritt


rtiMl&ie fJ4fj

bey e/rn tuonS (eirtb

Voi tw man (Td? m't hi\ttm t^n t


3ii)^e

b^ ilviiiblcib vffgj

effltc|)(#Ifl^cri2ibtrelb6t(S

2>it6 uffber ^rrtffcrt Ittg cftt fjetrt

rtr flrtffiepft*^ ein gann gcmeirt "ab^'ii^lctbriibcrinbtittrccJ


2(llci ein
Jj

man xvavffini^inrocd
felbe vo: fdi^T vi;
(3)''

Vii Wit5 im

X)jvinntcint taute iTc^ Cm^c^

leinblibbertnnlthtltoptblifiW

U)ic TOl ly beib gcf*;iUn (Inbt Verbat^tnblcin&ettnimrf^'frcr

ber fett i gmb bf niit feim


irl?mbcificl> gcgartgen iva

pncr
t)}

an Preb ben anbeut fc^alt,t?m


XJnb gcmg ir feiner pfit^ borf)
laiteiiicr

^n nanmftoflfn
Vnb (eirtb remc^tct bcy bt vodipin
boc^ it H4ne Eiipp fid? bici(cii X>fit> fc^tUteiit 11n^^n iinctt iDcirb^uff feine rucgmttiin^ Vrtb (iojl ftct bo iu alter frifl & voi 6er Ttn gefflUen i ^yppomcnc (flci> martdjcgud) Vo: im ettwubtc bc^ wolt er auc^
Dt

giengbemanbein ri(>A n flieffvtter volgt biet r rrb vil iL.r nit |eini vaacr xvlgai ivill
^ett pisacton |cin fareit gelflit Vrtb iCinriigfnjfcI^ei gfart

l?jiO bcibgcfvlgt }VG vaitcve r*ttt v^rcrcnb nit in ber fugcntrobt

cld)cr ben vcc^ IjiaobCi'.m

icng.tdiierYe^ugnbcnPrtm

\?nb

fa^cubC'ii) b^placf vit

v^^

tcngffetitvnbtrlal? barnrte^

6icfo Wiigflt vnb fhri leben gcii^ ber war iidd? vitgliid" gfd fei (ct>aQ ^ett entitau4> ein nmin funbcrj

XrerriduiinimncnfUlcnl:an 2>er lug ba6 er (ein fclb wcl ivrtrt 2>annbaeifrnitdnbC!ed;tnm tt>er fid? an nancn ilcffai Fan
)ei'fd)fiPOltMitinb!:rg,vmb^s

n feiner ttpibcr funten rvas ^c


igirtglocPfclYppcI.gibtititt^it
^

x war ^jcrbcrpUci? tibenvunbett

ibpm t>cv gburji offUdj i'c^i


ler^ettmgan'- crtwcggefe^^ iriicmcbAiu*.fOimcn|d;engar
)t;nrt er ^ett ebcit bcrtmeii rcat

tnrt mfip&fl nnlirt f.cVcii Ia i>iinimb Irtf? rct pir OU" g*i

II

ibi'c

weit bit ^rttgrm Jtcn glcEc^

t^ut fy ^Iwrt fii. .^ E)c ItcbEi^ fy u Hb preist im hihi

5 bawj

li

V m*tg gfift tugrHtrdcbcr leym


iDcs nmfl^Iiflgrtr rctflic^m

fnb ^tffeinm p^) objtc^ci


lOiterweltfllsudjbtcpiop^ 2)K Wetter iii bcrwieffttw^ tattert

By wp? btts matt nit nnJcfetwcI


id> biertrtf n ifttiiii bcylfrm fol If ttHt tiirt lrigbey im wnot (l y UeflciT iitbcmmpffncd^ f[flgc c^itnb IdJier.iMdpieb v5 iin|rtge
\Vnt> bkibinatiffjrm fiimem pet

J^itatlitmallrf
TOer bey 6er weit mi^imntm will
sa- niH^ycij (cicn ftinicrs vi( ^^^ii fe^ Vit vot feittcv tue

Tpci-Kd;t}5 tlfunbanvkn^ct Jer d;t nit tos tin ycbcr rcbt

Sunber bleib rtufflaru ptrne (lyff tr ficb ittt anb er Jtftriett pfiff 2Km lUnan fo jdneri ulfo fcr
irreb jod? (tt/?cr.|djanb wnere
2(l6mrtitfid>|e(beentfT^cijfc.U

Vn^ ^len bae fr gern eittbi'


X>nt> vil ttad):e

^flltc^ iit fei

vn fpy tjwoit |cfo' iimftnbentmflg(JuciHtimKiiwoI v toitfeC Uidfc 2iberbirfelb mftgjlmtetttflie^ert


5Dii iiiSft be

JD,icrfi'4)byf3*c&firecfxiitbuiJc

wurm fle ts mit bir jic'vn^ vijru fJdrt

IX! cwcre |cl;Iiigeii fan j md'e fjt> im nait laffcnt fdynffm gebe

2)cr m.ig e/l bn^m fribm lebe

>|3t>citbiegibt;rfdbsrdb5(j( ^e leic bofc cc:if l-ieift; bic mit ^


2fllieit iri/b:g

ntitib ifi3rrt*fm lob Wc ^n

ie fit^ bcr wd t I)(tfit) (tb getan

e>b

fy

d> iiir gcbciicFc bnr rtit

rtbrm biird;grtgebcrg kmI


S>s|vbtcTOcItmtbied;tjfI

Daiiitub tH icdxrtii yebcr fft ii(i ycbcs j:t fctw icgcri bnt

Vnb (y vtllctdpt nlc^iiltcft fict) 5>^ iflfi bic weit |y rttt o fR^
tOicivol fv nit crbiettcn Patt Dfl ' fcldj Ict /ll bcy ;V ^a

If erftvmbb lair(iirct)t Jiig mitt


S>i fr fid? vei im |elb fliici? yaCn >( flnbf rict f n.tg^rii (riij bicE

> IS bifb fdb it cn a irgci ib lid?

M'li^'

'MIHI'

S>ciitwac^^icv:ttikt>icQcincin

>cm ^n-i3 ci Pmttrt bot flimn

Zu vsd)t vnt> Uf all v\'glin fingen


i lebe txaff

abm <^anvi. in nitiij

S) er rec^f tii n ycbcnt itflnm ttm

X^cr ycbcmwH fU icitert red?t S- milfi gar feilt efrigutKrfttirci>t SdifriTgvotMg i>arittaiiff(im

Vnb fclttert wi&cr fcijlrtfjrii gort


nycinflnenMgiiBcymbierteiiUcm
S?- bfcnt cr

wdt gemEtit

).Tm^mcI^rt.vUmcb(tn
U?i-Tye&misinAiil crff cpfflit m

iWrt es flrtt nit

m vn fmn gwfllt

3a?a6 ye&cntflrt K&.Elrtff.obnUt


JDierodtmu^trcibeitliflsfy^tft

pottuogd
^friMnen.iVfnnbfitpjMfcfeit
2(!J|-df ig

y^,ttevoi(iW)id>mi rmg^t^tTr
fi !'<*" trdiit'fiij .i;( f't Qi^a^ fmgtgiicF gtf Oif v XPiceybcrsdgcl^tgcffliig (Uiig
''t

ivd^[)eit oicf^t 6f e (jcnl

Qy rrti^t

2iimi/ifit>crfoc;Irgmjy?jafp:rtC

yr c lutg crf^itlidjtifde
X'wop^dtTOrtnieifd>get Von ]ir ll tflg nb im gcmcrt irt wcijcr t'fl miijba-gmKiif
iiii

ax^-i) fo rtitt ee rtllTOig piii g^rig


(l>b &ir ft^dJt ie tveil wUrt Iitg

"^arcdywufo tttcv Df d) &,tr ort rt ymincf m rc

iiH |ait tolberi trete

Vnb maQvm vcci^iteit \)^m mt


fpot bct weifen alle ^dt iViv tin fpot gd Icvm vcl 5)cr mrtdit iiii|elb8 ^cfpStee vil
tt^

<m

>

wiiit CS &tr Cffnim 5:1 g'ic


feilt

Bo&l>ici>icP|>flfi

mSc

DCtitTOiirtirbcrldtt

p.rfhwfjtdft

b<^(3l>tfrtigciim(tH
fpcttlirt fl

25- IjcticP im fdbs dn

^ff iMi-tni iff wAf? g3r cnbam


J>it mit ftdit rtUjcit TO.Tffnirtcn t TOcrjpttctt lu*
.n.tK|yel>!it

>ei t we!|ii;|lrflf]-"bcrb(5:t "XPrtb cylt

bidjW

xJ biniie wcif^ttlerrt

Icmt

Wcrciiiga-ecI^tcit^rrtffcitt^Ht

E}?rrtff.Jt<yd/TOei^t>;ttvi\-f^I>,MC

)cr

^(tt

von ioi (dn ff rffvcrgiit

2)ieganimt(idiKrttt?frfreiit
iini

'mncrtiiMitrtitivcrmmrtg

0 (v^cn rtut wirken fiwi)

iSrwurfttmitm einsamen
<i5i>t

geb mtjrt (lug ober (ag

XlDcipt;dcl)icirrct)d) mcvalctst

5Drta^)yg*iatT3viibcr^f)tigwv

U?ci|l?ctt

Mwgmrtitvcrfpottcnmrt

Drrnufl

jrs tpottci6 rtifd gcriiclcrt

By

h'du vmb fict) rtujfrtll jcyt

3D*ii5gi>tOctfVcJt!al>bcfcblJcf|frt

S5wiTnibfrtJtu0vici'mtttUt^at

iimn7,ir& i-pudjct aucb vogt > W"nb &a6 LT fcii; VMttLT fpot
S>cr|tlb find? iiberteirt gart

2>a6 er all mg fid>t vit vcr^rtt


aritsnycttwrtgatirt ^diuli^) t^ Srirt |nnib sS racf titi bdlcn Kiit

Sicfpottcn Eynncn vctcvman


!D<yirtiif?bicrn&ci-iknbiu

fpcttm

*0on bcn fy tiitjcitt Icrcii fottat


X?tttn^a'Jra'6^|cipUt Soltm &emutgfh<>:|am^i>t

dn picPim(clj)iagcfaJ(bcmijff dn t)imb (ct^cift jwdri im mjff S)rts^vxnb p<>ctLU brtr rm gbtc^t


im wdfciM ig S^mcc^c vjt fid?(
iT t4> Jdtfid^ allein bctmdFjt "Oii&Dffvit-emg^ab editttd;t
i

Wam^t>k(d}a\T\p^ttc\t}t:6^ictti

XDnMcfiuUii^ie batet u^ctfly 3<*wigid)5ddtd;eMgurj& itAdit S*> iviU fict) vitglcV Icnt ttcige(gc iDjlcl)H[rtdafrt;tmict) gcnwc^t
S?cr I?of)cc cm |pct vogel i^

inmniwct:bcticmctfid^Jv4J> ^as aQct lief fem ^imclmify Vntvae crjrtrtcf wlpcjwortuibt ^Qi-mt> ba er lebeti ntag

Drt&ijibd;) i>U>a0imgcbn(? U).iS inadrt fpttfnriirfft (itV tiir

Bfmttjtg nuigfr

{>mmvi>tt>itmm bidbt >nun{>citbittrjfng||eftMCt ^?ct Auit it [ein fdbsgf (H^ont X?n& bldbcit (nod)t ein gutgc/d(
S)(tfci6

ntibttl n?cr fdegcfpors ttiojgclrtt

jr

ftTi'

i<id} rtiT n^a goft t}m jvdl

dit (pt ii;t t>*>} fdbe lcnmtt)a i3CB er atb ^cd>im^.m bete

2(d?nnvcrt)od? anfabtdfrci&
ietrcrtcin mgvn^l7A^t oirlci^ S)<16 |yjntirr& t^crbittat Dir

iinv;b^iri;l;d>fan(potce riuvt

S5niH&icmrtur^ur(a!cbrtuivt
2f"x nYit)nc^ariv|c(b

> mod)t ici> g^c

'ife

bod;) in

imV

vamjjvt
(?

iq

,Viibfie!du|f(yt>c5^,iiif(5brtd)

iflromb /r vtter wriid? ^p-ii<h

iVfn t^avpfbit ifi in tvurm tat


iDtVflvinbceweyiteii6wii(tgf^:t
23rtt)i;tgi>tgarwctld:bmif:rrt

ais er rt!l Oitig nict|il((^ regieret

o mit b mm(clp biefrciib gctHC^


t?itb

(vmgotbtmtlidifiirf)

^inTrci)lid) irmfir ipg4n; >^t 23cr iifcj? bc gel gycrlid) (cIiIiii XJrib mHffiS Ic^ critgm bw
rttttt er in nie vcrbwen Prtrt
aiff i(i

bee glcid) and)

titcjjfd)It(^

^S? j t) te jid> nit t Ol fVcbc ^i'jtc gmtit


(ScbciicFcii

fcIlnMiiwolbrtrbcy

6ie tiod? tt;<r itflntcht Hti vtifivad}

3 tvol itle Pld vtjt> niyij&er fer


2(l6

2>s ^ie teif I bleibltd? wcfcn |cy >if wciU wiv putrtb rtilc /itrtb

Von biintitn.in ein fivmbt>ce Ufnt>


Vil (eyrib l ^iH.ivir ftimcimnb Xir mii(feit got rt tctxtwcn &o'c|
f

ob cm Sv?:nHii gcrcd>ii(t iwtD

1^6 fev i frebeit Dcr (braff

XCml^c t>i< Icngj kbm lufi


)i> ltctjti(i^^rtrt rtfflniotitl

iDarnnib fag 011 bu boicd^rs (Kjff

(Db gr<5(fi r iifln yc Eem ff r rb S>.;;t bcr wer lolmes mit bir begcrE
inctfr(lubfl6pmilu9 trrein ncrr
(i>bcrcrrtirhffotenomffiirAr

BiK-(3frciib.voll&f?af r iituTal
SSflJt

wi mit^cat> fid} i^ievad}tan

^evvod\m,\\pud)tbaeraw0lm

Vas (?()iiob" fimi} mfferb fyie wr


XVASt)i'l)iV frcb erbf:tciitber

ZU frcii mit fcl>nin-t5c xvht -bmifi


2)cr a-(i ju tnirert
E)5 re^r
rtii

S>o crfpmd>]d)bcgcrlebftt werM

Vnb fd^ciifeit mid) von bi]er erbot


rtlle

frt(t

2(iiff bc6 ic^ miict bey ai(?c (ein

jbbtiribcimrMitl;
wcitt

S>0 tct>(red)tfreb(itibOrtpe{rl
n(in^(tb.ittiirtficI)cberiVMribcrt

S>o J0

(y ivtii-rt frlif^ by bctt

OnivurtJL-b.if/.ljiVltc

m riT viii
vm

Dtr rceiitnljrtbbtebiMtm pmbert

tv.nti-*tterwin&}Vl;cibcitj

Ultimi

ii vil frcuO ju ^tinbeit (lul

iffr

wt^n^dyt nk bAs er wer bcy g.>t

II

lEr niciiit er iVi'U wl jS (in

tme

wrtiiafd?5fllIfreabct^,ttgmom:

VP J5

tirtrtbeit:

b,tt i>od} bj cittd^t

2)j0 mflt>jrtfird))?trtvrtv^dtfld?t Vittf rt& iKt i(i brtJtit be|ct>y

2)46 ftipkdjt iiJflil fr g5i3 sewyf?


j>invctfd)c(tvditg(>tfcbd&c bid?

lt wiirjl

t>id)

i'd)t>m ctvig^lic^^^

!t myr/f b^ic^al l).vt nx\int fak


iirt

m^ch blicS all fveiib ^ie fyii t>


frticltd? ti-ibertfblcJie

JDdit crpig frciit) uff peiw ntrtrt pttt>t

XVdl

wcnc

sDflt feit jr itfd>l(xg ^ie vnt) Oit

Ditt) 4fi&a-Icuc

am betten jn
wol iidnviifd)

S>eefeib egurf)

35i^ er ^e iirtc t>ic (c^cUerier Cmier

ftvd) Htm fcbrtmc y fummelt irt bm wicfIm idmeit Vti treybcit etavan (lo^ /ptl 2>e td> weif vii iti t itciiitm tfill
i

m5 wtll fid?

Ikirimunrnn
iHrttt bdrifnit frftgeit wer t>icfcyert 23 cy &e ti ^imt> in eirc^c ftbwye

S)rtS otgefc^idjtiniemmcirte
2tt6 wrt &(t6

gwe ^uj? vemrtremt

tJrtb

wrtgelcffmgot&mftr
fVfrtl bflj

SO mo nie^,l)fllt.pieiget n (Itigt

VTkn fid)t uil bfls rtrttit Iflpt^irt g5


tlTit flit&cnt

(Obcrbcy tat &er ^abyi^ fdjiwirjat 2)0 mit i|f eycr4) nit wi8 gcreeicfot rn&t^ut feinfd}elkn cvUingm 2>,ir rtii(j (jbg^Krcy ejitfit 50rt6 tiMit in't btm PrtiT od^ finge 2)6 fc^ flfft iittt (tc|)teE ttit mc gt m^ matt l)$bm itaii bk^et^m feiner ^eiligcit. bs fy kc^c 2>0 ifieinilapptrnvnmfcifwaie imitfbltjVflugmbmfl^ tchen

^infd)ldyt

no^

2><nnB|jtimrjmir(4)teitU (dwtt
TOtfd)m'p fd)imp

teftd)foId^giofrfrfd;flt)ititfc^*

mftbe feoIijfd^S itfttlj tl fffinitwd; ^tOvadyS


)6 lugt m W0 fr hiajtyiltq^

Ob m fy etwa f<fy9 tut fdyanic me


Itmrtfitt>e<?woI
JDrt fy
t>J

IrtffcrtfincK

2>rt8 fv citt Ipcfie wffcr tiiticf

0i> fy Ott weiter vm^trajfFci

itKb tj w0l vcrfdiiilbm

m\\\
2ibf r er jpdtt lut &6 alkin

S>rt6WflrcmyU*t(ioc^'gffd)e^ert
feetjntitvfffrtiibcif^bcit

25i^ er bcjislt bae viil* oe a'rt


5E>fl&nitemt>tcbm'cact(irfl6fl^

3&fl6 fV JU"&e

mit em wdicr ti

5*l6(cibIicc^tb(t6i6Wiberb:tt

tariO eiiT f^rcicbfiritmb vakt

matt jvr ju tiidjc artitgc fiit - ben gflud) fl(5 tt duff ^fige
iDtc weil

5?a6crim trmpd^tbflroi
iitt

lttcrbubeit wtic^rcr gmrt4)t

Vnb er cti (irre bie ttid> vcriic^t


5De er a pfcnnigweit tvcd in^cbt ^tijiibt m'tycDerm WcJcCfffe
;u

Crt^jitgo Wlb befluch (^rt


eio

[(sbie<?mcr^yettomm
2)cr bf 8 vmb

tflntmtiitcttwrtKitit ein tim


2^^ gwr lt t^uni^crie miit liige

X^ilb etiter rubii bc ttmpdilltt

m
ie

fm beib ^cnbe f flm

&cit c^^t jV v^gel trtjot

atebfdifld^flud; (,inrofnltiW

2(8 wolKit 5' l'm lttcr jrtgm

Vnb meinm t&f^ fd;ftt>m rreijt


E)te weil

XJiibpubliolcmmio. >b }od> tiunDyottipu


S)er gro(5 tyr tiit yrcufflniw
2ll er

Ut 60 ffrtnbDcmMgflr jn
fi'

fdrtO geb^itcn

f il trmpel ^etbti be
(\

3D(;6crbiUi4)cr&rtrtnt)ict^3

3d> rii^0cm wflj fy ivoltcrt fflgm W? ter Kiifftl ^i weg wi t> trge
^ctt e^clmfliT tKrimt mlcyt
vo<> bleibt &ertnmt>eri riff tic jcyt

TDiit>iit(iimgniikw(t6 ^bfjiibt 2)flSrmcftrtee/0/r^7rtbcitic


'ii'itb

wfl (ein fliifjug im jit

jE^flicv0tffrd?impJftnitl(id?cjoc|)

0intgbodi ieiit prfFi Icfi bflrii


iDflStvmri!igmcbsifl^etC(|)t
fliigseic ciJtcrt b(c |)riltge pctt

^cfo^:c^tfrtcltcl;itmbt ineiit ^o4>^^icn(tturgibtyc^tmeift


iTTfln^cit will nit rbcigei fein
sDie Keiner

E)ibflriiid!titl bciifdbettffltcrt

allein ciitbilb

f IIb rtineig Wflrcit

wie (y tljcttcita-

j^m tcpcIii.bicbod> Wrti-cgatirtc|tt

hm flbgnrt llcin v>lb:d)t


iDfl
itirtTi Peilt

XOitBQ<>tintivd)cttxvmt$m woI( (& wie gi(^ pci^ vtib cri)(I mflO fclt SU Ufer je itrcn yei3 flu fcrm
S5il0mrtrtbiet)Iigm(lrttt^ct
)otii.iitgotgcsfiiwiiititli4>
erffll

be y bcit erot bittt

^etcr(id?iiEim unipel*(d;Hlt ln Hofierfrit gcgtyf (et wor&

6id}t.'Piiv0iimbcd?fd:(imcfi'f^
ITTflrtUpwflepIdgcftvefliigiciig
X'ot)cbicycicl?ye(d7(ibc(ttp|ifg

E>fle fy vcrif fdif

lii ein fcrt

Jfl6fwigIied:;b(t6

beyNr w*tiib

SDcrgpttcive|?cin) tmipc[ buufti

U5iegrtiJc^ftlH^ fcinb vil scJiijiM

fi

<(i'r(g

fraiKc^ wt wult trotte rt^

l!

2>mrijbeWrl)crro gejctjUtjc
(E^ujis &cr gab vrtsce ej-cntpd

VnQ yc J) IjKtert titubt fcyl


Cr^'b er i'rt ;(iit rtuf> itTttetm ffvl

(tltefyasofTmfttti&ftu^ trcybflt

IfenigmriEtcrtfomTOut&mblcibf
i3 pi rtg g*tr biif

Am pf^incr rttt
Bei iirtd)br (ptca;) es gfc^ic t r ifi gcfflUiiit fclbs bflv ciiT
lnpebdcs iit |olc^ ii6n|)eyt
vcct?c

XJif wiu byfi 11 bett meiir gflit

eitt^ftii^ goQ^cveeytjjlac
S>< got

a ^en fein odtig |>ftt


mutwl biwgt

rmcci)tt)ii-au{;wolbelibcttfeirt

Pm

3ft7frt /ni)i pi'rfcyrt

S>rts crrtuff et^Hrt /pwng

i'it

<D&er bo- iidn im If wiocft inn bmniiert fpn'iitft SDrts c>n

fl'flniin

ma

XJrtimmtverbimeititeiJCflojferbot
tr wolt rtl(<> vrtttlid) treibcit

2)egfc^i(^trei^t ob tv jc^5 ertrttf t

XPcr in ^r iij! fltgeiogen

^Ait!

l>mtuiUtg ungft l
ITTrtiicb
tirtii t(T

SScv^ttmgTOaltun&vnrccfotgtflH S5?6 nitb^r eiit mutwillig murt

ber 00 betut

fjflt

^7 fHtCls Mt &iTcFt:)rttf brtcfot gbrt


mitri)wiug(tui>iTrw a>Sf rftjm voniiernmren ^(tt 5?f i& tt>il byc tappm boc^ iitt (rt
(fr jciic^t fy tagltd? nJi^^r^l

s U^^L-fo jiHibt beit tcpcU crbod? fo fc^pi t(5||Ii4n)it gro


nwdjt waaktt alle mft Vr wiifi bod? b; er bmb m(? (ler^
<S^f

X'iO mrfrrt got wl fit ^$:m nit

60 wei^jt er (clbs m't wrts er bttt VC et mit mtitwil in bmmi ^it'ogt


6)t^;citV(;ffbjt)W/etltm bie^Jt

SbererwoItmStivfeiberbcCbeit Zein brtsmtt iiod? vil ber rageit X>Ort im rtitt^ etwds mft j fgcii IX>46 iniij gi eng. ifirrcio brtruot^ jDo er rditt in bds Reifen lod)
2)j rtijfbe iJMixfc i,ij

rom unffpwg
im

j&rtim bj pl't ltwill bflr j trrtng

5S rtl nmtwill rnmbt oflx b^^ tb


S>ic giltteit

Icbwtmcr citrtrtrfc

i>i<$

S>45 HMrt Hm rennet &ur4> Ifi^^ i^^l^ U7cr(id?Hm3tTOUgvitgicJ:lrtt


SDein gitc C5 rcd>t
<5t;t i)at

wk ce mi g^t c

vm freycrt witlm gebeit

ir will it it t>6 bi) fcycfi cirt t^i

iDicr&fc^ebjttl>cygffop4:i4>

iDfrmii^tmt(efbWdlbmg*in4>
tTJrtit^cr pirUttft im felbe feirt titg
iDfte gt iit nim
SDfliitt er

cr^immg

im nit me grrabcrt gcft i^ ^et td> rtrtncrt gcftimclt ^4b 2>6 er eilt fmd^tbare rort im beytt '0mewt(cfj)n*fr/ryci3^icrrtb Xt?cr bet vn weit nit xcm er bat
5)erbfflf5t&ttiviiit.rn(i^Ucfotbye

frttt tcf)

mtcf) fr nk aicfdtmten

tncljei im gbct to got bgt itCfc^ct


2jfm wer leyb brt er vomb gcwert
i

JD fc^ifftut t|l er

m Uv mitte

!Dc6iftt>crgwflU sulfliib miggS

'

55?er lebt in

dm foglii^cit (tat

Vit

^cr^Mb bert/c^Ab.wtc es im g4t

rtrtn^dt (y rtuffgcfrtngm ^rttci ppicl)t v5 titc gsnmcrt

& mitmc nneit ttfl^cr timitiKt


nott(i de rttwncH (litt
JDrtWt viI|Ht Art in p>Ib6 crblint
SDic mit gor (tlt wenb 11313 fei

S>e6 ^flt itr^it tin gre^ gejclt

^ey;rlcgcit&ycgnr;cwelt

jDeye&cr niri (ic^t vnt) i(l fct)'(l


.

255 IV

S^(^ (eint i>0) nteiimrit gtfir

pieken 50 iitri wa&'tvftu mvt

Vn^ xcAn (y ^o^cr wafl;ey t pficgj 6* t|l es V0n ^a bylmam we^m


^^

E)ieveitppmgcItgibtEIirtgel6(j

Vnt> fein geBtter.eijgeiuf^i,

lgcrt lob

|f tncft gar fcr

2>nrcl) frerttfd^ft ti ins tlit (id>t

y*ii'

JDemt&tft)iel>ogrof?Ppfbabcn

E)tr(elbmjd^t>mbcinbyffm biott Wflr^ytvngred)tigBcyt rcriflt


3Vii>c viteilii (Jatcim treilen wol
tiitn

nicIcy&crnititEcmcmmf^
X>iT& bleiben alfo im Uncii tvOrt

ricbrcr

nimme tmnmlol

>&eri'|fbfn"crlicbjut)rt

Diil>n^5ltcn uff in fclbcr (itt


(Dfid? ^Mlt in

XOmn u bcirt vitcil ^aflgrtE)rt


XJn
brnc^ci? brin 11:^11*11^9
3\rtt rn gcridit ^*n: fein frciirt&

ivol|VgcKT&t

iDc^|rgivrt!tnicCltrcgivcit
i'cr in
fi-i)

)clb6 rf ttraun?f fjt

hkijlmmnvnbb^icct/t^cTi
XVV rtbf rtvcij5li4> tvrtndn ifj
DrrtviirtgelbtsuUei^fitit

Giifmiimti>d)ttn<>d}vilfnt> 5)yc nTSrtn?iU treiben vn&gcivalt (5ered?tigtcy t bye i(i r t^/J trtlt
E)ic fc^rcrt t>ic (ein veno(?et

J)yc erb

if! fcligbv*^
i

^^^

beyb

tn Ijciicii a-

rocvt^^it flat

8y xdUn nim rcd)t n^ |cl;ei&


n<>d>,(ct)rtdben

lesmt ud> t(i j rcc^rcr jcit


^^^r^ fnd^in nie ir<>K/?nofi^ gd&C

mcb es i(inot

(Seredjngteitiff blinbirnt) to&

n?^ we Ocrn trtrid^ i>aB bo ^at jm bmenbcr in Eintljeit gat


>yi(iirfKrtc(fmmo;gcnefVug X'iTb *id)tm nittt^AKey(?t)evt tag lein ttrni ttnO Dj Dd; njcy|^^m^t 3(J bcffa vil in feinem (lot 25rt rm cipi img.ait lrer tw

2(Uingt)emgeIt:fcinDrnbertrt

3ugim^ft^0 er |ct)icb t^onron


S)<> Ip^'^d) ex

t>u feylcfJt

X0iewir(tu:)5jbal&fd>aebvn rtirtt lO^ann bu ein Eofiinan ^c(l allein

tn*infinbbcrfEeEnoct)mcb5em

bo nw ^t|climie:i7g gei flufmibj


X>n brtr
biir

&cr nit (lirficbc ie ft^nfrig fM XVc t>en Q^d^ten aber we XOmn navun fietgcn in by^^o^
2(birtrrtnitrtttnm gtvofcabg*

d? vi tut &j nit jimbt

tTTyrt (Tmn^f4>fl|t.fl U

wr^ tt rni

2rismyfm|ctnfc^tt?e^crlac (tat
ptenigniibifreunt(ct>i;ftgwlci?ti jb:cc^S|et5 r<el)tbiiefrnriJ/?(giT(t

rtr ir*>I CS vntb bic vtdttm |fat S5vi ifj srm gitnrjm Unt> ein crre

S)vc pirpcn ctivanrrarcn ivey


-feettmflltrm.geltrtt^r-^bgrey^

^a i^uf

tc

gf ivdjccn wi/rt eigene

)rtnn llietttvartfi rinnen rcgtat

Do ftunt> 6 wol

indUm kit

60 Rjf r&et vil mit/rij verficrt

p roirb S^Jfrflfli fim vJib fc^ot)

Vnt ft gat fri'b


iilhl.^

frt

Uctwele

^:?iT<>ib?rifi-(fjjfrey ivl blibcil

^cr. ^titai^o^tflU }v gcjclt


<0efd)flgert uffti leyt f&

Zber b.ts fy yci? fctrrc vci trtbcr


Scinely .tciri idjiilbigbflrfl

wer

6y wltcrt
aUeirt yttatmip (e^ert an
X?ft>v(Sllcttjrtdir^tttrct)mmtc
iirt

r gclc |f Ib

bt^a

)C(eiiib|yeufijmcitv'0iigttt3at

i&j;mirbd) txaid} bel gfvilt


ycber ti'(g)o vil er rtwg Hit nie begcrc fein >cyt itdi wg

2>r vnib clcy&cr bel grtt


Drt^flteimft'tignflc^boffigffitU

tny!t> bcr gycrig ein vcrc f?i<^*^


t?ftb tvSgrtufJ-'pn ein

:fititK^eyt(ibeygr0|jcgrcfllt,

cSot lic^ 0mflti4)i- (itrft icgicit


aflitgieycirrtfTcfrtirwurb vctfint

odyfm gro

2>er Jtod) (ci leben in

im Ijett
ciiit

Vnb vnmmltwuct>.vn vrjgercd^t


Si)rc{?flri3f.tlfcbcrmtti fiicdx:

ieffbod) jimi ;yf mit

}u

njctt

in cUcttboib er barimd) iMin

>oim ikin jy! vrib (^nbtcitr f^m

>K3bc(tcmm(cbmcfxiril>niyet r^r &c cirt pii-pfid; billic^ ^yet

^a in eine boiime tlufft crffiiiijS

if er grtbcrt ituiibt bei- i(i titt fVey


6d;>cijcl:iiemeijiimd;tcnrtttrcy 2(l6 lt (tyot^gf(c^(id> iglor
X)iib
)fllit)(j

^b

fVttfVcit

in byc wo'lft- bcy ii.i^t

fn pcg fid? (elb mitficrd' v mc/


ttJernJolma-cFbi^Pfifwb (d)( Mbie feint noi^ mtcitt^d:)t cad)\

vmict &Amfoit

2(nb:omcii ii.im gulDen fA S)cs wrt i-t> gc t.5bt ity^s

0iid>'bmct>b t)cr Ritiigbi^

ecm borttiif i)o er gftbctt fw^


Cryp^it b0 (r brti-yegcii n-^It
iDrtsO'Ortrtt^.is

^iltSitb fr ti^eyt ^ie be(>tr:eit

Xhib jte^cit ^ ein febJVrm f rttt?


5?icwolfyfic^mtTOe'nbt bemircti ^^ Wirt tif4>ttJrti wflg na^ii fflri

jniglubm

folt

3D ('d^fld?Ecr j'i grtbcnw: ^i'it jDo mit (r m$(i}tbcf)ei^cn in TOa gflbm Itdjt wti & gcrti bc^lc
Ejcrfinbtgflf ofixvmb |anmv[t
)ctt tricd>eit ttjs j5 lieb jVgett

Sy^cttmfTjrteit woIgro.weU
ibette fy w^lIm(ItacbmlB^

Sy weren blib-n wolbcy ^fjg

f^i>a hyc 111 ^b irt t >SSgrt

omit vvilid:) bcfdilofilitl:)


iDcr JWnciT frag g.-'oftt gefd^ic^

Wflvvmb iiTfin nu bciimviefKijt


^fr^iefrtien;^Ocr^eU
iDaiT&c8tt;o!cP6&sn<icI? vcci^h^^

iewcltmlipptfcyti(iblim ((lol
il
rT.in-crT

wenig wcijer jiiit>


II

Oil (eiii bciif fft j beitmai^t mal tX*mtg big pir bid; tr $t.

mudt

3ec^j^feiHiOett tufcitt

man Ueirt

LVt fvAVcen vnb lii(i Kiib gmieirt fii reget mi[? tmrcb 6cs lucrcs (C'iit jwcii Pomcii tlt^a6 globtc lnO

jc^u nuffeijng nwd^cgot rcfit

eiegrrftligkrt
^eiit wmbct ty^e er twcgc fbit

bcreiithimvit bHt^tim alkt XOiv Icfm &(is wei )ljj.i6 fptd)


cSLt'd? roic ein tr^pflcid

r ci '^

fiTrg(i4)ttt>r

vmb vcri>itxbt

ic^Wdf^tVfmjvJleriibcrrtt

als t(fflud^ t)er etwcitctt jl crt brnbye &t> Pumm jfi beinVdc^
sSsertntlcmcttcimensot
.^^iticiicljtereifl&mredjtemagfit

fwcj mii> t>c (wg 2?- picrc Auff^er^ilkn weg


Ssci- in rirtit tiit

tuky'i?t,b0^miiJ6flmmenwg 2>iE t^iir at off^it iwi:f)t wiiD t4g


jD^F weg i^ buyt.gUit.TOIg(mc

iifid)m(t4)mgcrtfecrnicf W?0 td; &esg[cHoj(cl>ff5 ocrgc J)i> iiw^)' gSttrirtfirt if Jrt fe^
jf(^v<5K:^t&erpfenviwiiv& jPcg

S)iwm.imn citri!
2(bV

|Tiii&

&yc t'rtgatt&t

& weg Oci- fclifcy t

^cv \vcipl;cyr rt llei'tt ifi b^rcyt


)friitgar citg./cf)iifrtlgeitrij'^0d>

X'n&iteUmwcfttglcwtCflnto^

(!'

n B
I-

1 PPi
*"^*
>

r"
^H

w-

Ui

1
^B^l

^^^H

|3flr rt^t Mg'TOcnt

(y ^ttfi bell iViiS

iH 1

2i:ttcmembieiifJu>ilincmmmc(?4
iQrj mitctjcliciimeyflci-^tiit.

ji

1
1
iH

Ho bfll
mmmi
1
1

iitrttt

von cfnt rtitfjrr

fcve

So feinb ye &tm(?fttccl?t 11 bcrq-e


S>fl0 fy

Piigs i'rt t>tc rci|ett Im^n

Cn

0 )y wglHcP/itrrtrbcytPaiiffm n (lir bye ntv^igert fijpp fid> MiiflE


"On t)ie fd?ort tu wcicFftflt bleibe
5>yc ir cnb

o^

1
-^

tm ci(^rt f'tir Dorb

uciW

CD

M O
1 h-

l-" r^j

h-' i_

h-

^ M
Ol

h-'

Ol

h-

-J

h--

CD

h-

\D

M o w
1'

1 1 1 HH H ^H ^H H ^M 1 ^H ^^^ H HH ^H H H'H ^H 1 ^M H H H ^B 1 ^H 1 " Bl^H 1 ^1H ^H ^1 1 ^H H IS H Ih hI^P


^^^H ^^B
Li
1

Pi1
^^^^1
^^^^^^^1
H

1I
^agfrtimrriin,
frctjintcr |cbtf fat ye^ &d bcr 2>a6 t'ff lt taiifieUten Ip. fc^n^^r
a'rt

tr=I54>er} ittEyfferfdMfft: fidj^cit Jtcrm'e t>i;p(MrirmTcf Iwrgdcit

iSiitettxm rtiibem trcrcPj" kyt

lCn&rrabtfid>fdbebci-&y4ey&

S ere wolfeil cfjf gcii tan S)c9 mu^; offt Miin toi au^gnir
"tSbie (f rtt mittle ^tii&erriiyffm

X3otrtlIciic(wcr6cii

vn& ^flttnVrm

JeUrfcin^fdficrt^ntmitimrcn
2)05 mrtit iti fejt WiX}

gm o Pitt rn /utt^Owyoer jmm


JDyc mcyiicit tiu erjcgm Wl

3lgivab(flyc5t>.ifrtiiffgcfli|fcif XDdS Wff r ntc will tvolfeyl

mam a fcy

W?o mit er tur bm itrtncit biey

^^^^^^1

Wd m4befud>t wl Die fHirbmcFc


ryd>n)urMttcfotrc>s^:fHrgiicfc

2:Hrtt>b6c^mtvbevul6ttinrtfoI S>rttitt iTifltt ^in futwlt ye^ nll biiig


>rt5 m.iit fy gebm
a)ciii-

H^Hi

^^H^^1

J4) I>(it ncwlt id) nmg wol fai-c Jd} mag etil rtrt fein Oo.-]> jihk jy[
JDie^tttWfi-cl: idpf>ie bu'ftgcirwyl ^t- Ectns ff.ic Ute (citum n-crt

tiigm qn-mg 2)0 bcy niflg ttin m'tlmig yt bleib?


f uffc iT ttJOlfcil wenrnbcii

iVtdytrcim au^nnmcbt mtiinff


ajcrblctbtlcrjiinuozulfliifrt
^difj-ivolfeyl gcitttrttycCmtwit

^^1

^^Bi ^^M
^^^^^1'

eeifJwoliibcrteytbcrdjwcit

Vn ifi bocbgatjEcirt ver(-c^rtf,tw


fliiinrenig

^^^i ^^^1 ^^1

3et>evine<i)tme^iicvtvcvbanvi\i 2)c6 (eirttJ yctj rtllcf ^ittwcrct tl


2>fl3 yeo

Hfienman

bwiilcyt

X'Kiriirrlsflu^'biecylbmyt

gg nieme wiU ntc bicitc

^^

^^^^^^^^H

^^^^^^H

vgrtt vii litbar binfftcv ^iim fort ditcr3a||Li> j5 &crrtJiC)cr

5)as es fllldit ein mufttr^b 2)0 iiti't We bantwac^QAntv&fiab Hlgei I jit ivol enierett \\cif
f

^^^^^1

^^^^^^^^^^1

^^

^^^^i ^BH
^^^^^^L

^&_^

^^^^r^^^^l

^^^^^^^^^H

^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^

1
cm
1 6 7 8

10

11

12

13

14

15

16

tVKt ffQcit.pretc^flt.ci>irigvmii
X).
tt>

U3 t>Av\vt tjt o|l rtd) wiU

3luffb:flgemtt>crjcl)Wri3i5 timfi Vitrb biciHjciii Des rrtuc^cs bufl


XJrtbreibcrt bycnfc^ciifpiscrt

1P<

Jd) fdbrtsid) byewar^eitfog


tllic ifeit

mnat I?.tb t4) vil Mg

\5iIfdrtb,&temt)gi(tflrbeytfiBc

Vcrn-ibctt ec tcbsfjrtb ^(bid^t

niitc^e bod) Ute befi bc (fer Wrt-c0


Jrt tStfy fetnb

Hcd? fcittE fy HitKcbtSB gmd)t


n?t c iv^l i^ iff ff cr trucP 5>,ir t't id) Dod) vil rifltrftc^ fhtcS Vi>n gfd?i(f)t ^S'(lt)ue irt ^iXb gfiert
iSinvcingb-t^tcrtflnc^fa gmirt jfdj^itbettojfcitc^lcttgawg.

vm aifenbctclc

X>rt&^aiibbycim)li)itbfl^ gelcrt fVhnd^ev in bipm jcbi Jgcn fert


2>4i|e6|att&ilgntb0(lcttb:trirt

iegr^iWbcytrHdttm
^rttt.vft vcrjmit btts

gewiitit

%m gut wn-cF
2)er itwUr
ci:

bod) lyc^t
wstn^iidyt

cyl crlei&ett

mttg

^mninivoolbe'^ba
2(iiffEmitfrtg6^flbg(tr
m(;rf>creiit

appdi biad^t
bfllt) ^flt

gin4)t X)ftt> jpirtd: ci- tjtC geylc bar mite

ciitbfd t>te er

XVmn mm allein jn gtbe'rtiifftoig

wmifoig

5AUb cviba!!>Oitrttttwer(f ttitt ir fp!ft4).t>v^rttbi:ycjcygc woUjI


!t> wit&a- iif..i3 1> litt
vil

blet^^inuffmuc^tU D er ntt il gewinnet ait Vf^i^ev wil feil et imif^im rtnrf>


adifJmrtc^tju efmgmjd^ JDa- vcil t't [4g ci Prtitfjiiw fcio
)efeirt

3Dtt gleich l;J{cjmd?t

tunja wil

JDev isil rtu^ gibt vb etic ;mbt ciit

(De \'iid) C5 itim crUibm mag givemrjtg pav T'i^d? mrffeine


)in t)ii5cnttcgcrtrtu^bct'evtcrt
tOil werd^e

JDermitgeTO(!rwmittt3viiibgflt

Mg

5)i( er rtit Seite viib t't vcrj^t

fseaufiitSfc^Q garbdlb $en&t


23er me vcrjllt bfl er getvtitt.

r tiuf boig ^ann beytc

t?^ttrtbgijv mJidjeofJtbfls id>c

35pjymmerkt il/pcitm mfl4?c jDic marcrtmi^er gf/fc biiid?;


E)yefc^!tyEtrtiiDg(inveyte^ii^

iYU (Mb b got crfdjwoiettf ^ iTi hn ycg cq erffliiffm mc


XJ ( m (fl gjct> wert ci vff
)>

0 wirefi(o^cr|c^[(igb bmu^
bey merch m bj U bi^ weit &ict> ivajl bes E<5[ia)e bott^c ^dc

d Wirt byc itt gar Uy ttig Ort


sDyebiUif iit bc pirt^omb goti
2(uff eirtcit

Mg e i ivoc^ejt Ion
|cf>mcr Vit ^ert

TOoicrciuva-wffVgefctt
^yi- rtrbevtijl'Xi;

rtt|Mlbflb.t^ye5(ifJbcrfd)f3 25ctftt bic|> got bri^jt fciinbeit'frtdf 2(ll0 farc flII ^Anav -n^ b ^cr

ltt1;tmcfm,i^fmttbfl'ilycr<o

Ob iOd) ri teil feiffetb v fdjjwci:

S)u W^r^^t iibdI>t}n^ t^fd)W:m

m
t> i> i'ci^ciK tinb ^crt cltctn glcic^ ? miX voi in mt [c^mnet fidj
t?!t h-itg v(>t in

S)rt0ffdrTii?i>btTtt^t;rsuf!iS^

b C6 bcr wfel i?m bat tmgm Z{$ er v^i 5dt&tfrit tirtb anti} tett XJiTbemgrcg^uMgjcljnbcn^n

vn|>cfm bricfoe

y roiffeit ycr5

iri

hinaert

wgm

l}*>itgrC'fJIrb(!rb;cvja

fgm

X^?:r iw: fisiivcn

x^jit>

Kuba will

2(lf wl iciidyt iv.an vet by ' *'in&

X^rtb^ft-^idjjiibSifvcfjrpiiJigm

^csQldd}^vvitrtimvci>mti}^^v Sv'sT.vc PiT ftni ein t> 34: rtad^ gKi^


f

ie trtv

tn,x:t folt (y ^AJt

irt

grerer

tocb: wit^i grob g^ig Bern lycb &5 m;idit nt5y5 nntfofl 5&0 m5rtuf I>bfd) gbi4)t E>n>ai^<
21I0

mm

fy

cmrmt brttgemrvdjt

jiJ?al6Vs>aab'nvy
l^itb xvi

man Icnv bicb:ey

Kin;ud;tncf)crettjtmc fiufftr iii&.f-OwEilmi tvo:Evn& gbcrt)

Xipui v^lS 3^"d; itit gt^ar rd)Wfg(


S>v\5 tut er
iit eilt

\ict>\in [cr^cn

'X)nvcmmMs.xii^v^d)tmft>}k4
tloit&sistfnrP^iiwmHgctt
JTleijt f>::iHd)e

0
X)n

(e)5

irr

^twd; gern in ^aenc^t


Ifrni

tum )y & 't rd)uigc

&oUi} Uc;>iai( nmfje!ttpd)ta'


S>ic mwtcr (^imgs

X^O^^\idh dt t>m Rrtbc Icl^ffmc


ncbliuutndtldrtleytmaSitmm iDo fegtt crtefd balb fein f^mm
3DtccTtcmPricgm.p3d)crt,lcI;cItm
2>ti5 (clbt>tcfcMT&crgc(fm(c[ttrt

vca^ ly (cbintprt5 fiinfl n\e^^ii

m fdbs

tc

ri
birtfrt

JTratrm goiid> mitgrarem^t

etrad;)tmnJObAmagl)W

3r bnt bic tini> all wtlt Art giiK


X>n \xb vni> aimvint Ujcyc trff6! i& nmg bie 1mg nit erltd? HqE^H
(Scbcitff a^ Cd ^in vtidyen ni^g
2(11

V in:istmrcd)tjutiiu&arart

60 c fr cltxm *?i |>rtrt^ ttct*;n.


&rtjm|o&;Ttiptbicn^tfdI(^t 6i>rditt&y*" jjiiic^fpylbafyt JTtj jeiit^t yetj Kn bey vrtfen t*irt

pub fcmb mtg!cfd>nod?rtl rdg

2>flttrtvibcrfnrbiv!eybW)E*HrtS

rl

ec* tra: l^ Prg t>Ot^ 'irtjir eiCfc^ici


Dtttmtrtitfert&rtOc^iymbt
^

iDiiitii

3ctt?o^tir andere rttttnr ifl

^ic rttrtciim bl'mbm vil gcbiijE 3u trie4) (yttged oinl?am 3^0 nttt t> te titt jiict>t evcv fd)Am X'if4rtcrmcmm^5d?teIcrm
ticp n fV

<

ZBfdfcntU^o mv$ i^ fy g^uv


inftpfaffc.&vtm3cfci;arUcb(p:tgm

W trttngmctjctgcbf:!

Wid; gbid)t t>icP ^?ig


loit

ii

XPaegte ieeltcm ^cttm gttjort


I:

mir^^tlbfr lmgav ttjcebifc^ finge mit bn?c(; b$ ^115 waic^g Uyb 0 mitbtc mgeiit ivaib beuyt 2^cmv^imlt>:[Hitrnc&icu:cyb 'S)rt6 fy bm jvcg rtd? bgcrtcn goi t

it)OTmtTcv)a4)tcmgartt5 gcmct
maft(ttit>tennt^^tia-^imbert ein

>cr l^ld) crc geb iJnb civfg lou


5>Ai\%arcrt cvlid} vechr pir

).tl>;Ad)cE4 fcittrcdjtxjtniunfc

eUig w aud> bf r iiingei) (c^rtr


iDasfy u<>n dtcvn lett^rt cre
Si^ettctt
jft

d>t)afevmb:vTO;trfn;tinfft

XVok gct id) t>^iil iagm nod?


JDaelyinat^^Iidjfvfmlxttmbd)

ax\)inc nit

umc

(Sema^^t snd>t rcci^^t k titgct |)^iS


Jjitmt )y
fr

ram r bc> brt lam

yc frowibft-Mtd^crnl) ibcg^K
dpioniefvibucf
X?i;b ic bei-ftmbtcn miccU^p

ipyc fy byc ixvmgm vnljafic^


iDo mitin y^bam^rt (cy gUic^ 3ct> vcil fimeb fnnb^ glcbn-^f fgS
)ic )elb jn gC't nn

Cefarcs vnb CrtnnUy 5Dk buvd> }f guten vetcr Ier<


rih I?o!t brtrtc

m?ig w^rmb f rc
I

^mtd ^iciQrtt 'Jdy xvil t>it felb nie pkfinkrm


hcctmfdtvittfy^binf^crett IXiitinin^lifc^ctflwttnbet
XVic er l>ert fo&omf iteit &ett
E)i tclt

noejugntcm fyttftdi i^d)

noc^ fS>lg

e^ fdn fim nit nod)


Icrt

13?er eitKrr ivci|m ftiit begcit

i yei5 roU bo| er lere

tn5jiribUcy&ci'ecirt;uc^t;T*>d)

&cr(y^t?ewurtff^t1^ weif^eyt S>t \i\i bes billid? Ic^bctt got S>ci:_m mitgrtb rerfffewu ^t cttt ttere im(i rtlbjnu *ig
S>rt5 er
irt

^U vGler (CEK fcbitloig bar

rt tt

mt ^4t jc^gc ba

5Die {Vowcie Urt ro jrem imii? j^

j&^rffCr^$mtTJ7SArcbciTl0

l'f.ti

gj t voj ^fltwercfs Iciirctt f* cCx her

^M\^ \'i

vc^rr flllrtit gwci-bnt vti& Ijaritycvert

>t>crfd)tp(cl)yrittmttini pcrcti

em^iittvci-cFflrttmem (ciijj rott&


i6 f^df ber! ey&t.befdwn-c
Wi

,w

Sj&^=^>"-i Jj^'-^^

m^

i\
:i\

^^

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

*^-

cmtifeIbtc-bftfE)^t0emflct;t
m.i4)a'jaitKy(?erfcbflfft(id) fer^
jDa1

(p:ad> er ^et gcylt bo mit ^Jitb f r irt bfllb on rtittwmt ititE


"rit)

li:

tm^antwctd ^; t geictt

ir

(iitdj.&ierbdtsctgsivUil

(Srisr E>Ein flitbait

voad s Ui&
ber bic''

lt.

treibt fic^ felbs ticl?

S58 btt ^fl(l weniQ fTci|5 gftbrt V)ib iwimbcr ifJ baebititic vii
betgldd^^fljt grtirtdjtt tttr^ci weil

SD msl^ er ffl jun t^OKWi^gti


^itOi|ctnttwiUwt>ltcylg(it jDo i'iiOt inrtit (itfl &iey criweil

^ti (irbdt t^ecnte ^c $ur cyl


2>c(t flid> csrttewol

letbm nMg

>K njctitm ^lts r Rgen j<>(


Eiit&dEjiwettrbctt.lnttKif!

gwetrttjfgprtrfdjBiWiflxirtcuMg iSiit tifiscir rege rtgfc>creittrt


"il wercf c viib flujfb! bttn bf it?

itw ^rt firtKlt (3 (tU btttg 2)itj mit (y geben mggmrtg


sDittt

XJertreibtgrtr nwiidjc 6J|c bj ld;e 23(5^ jyrncrliit vil fpcf ren mitrrcfcnt
S)fc miiiiT t^iujit gern c^rdflc biijd?

JDobcy magmmtlrtttgicytbldbe
riit-euffm

vSw0Ufai vertreibe

^ii r4>nicr t^n t g.ir wcittc

i?ic^

tnXiiircmirttTimiitdjtdrtttiuflr'

S>v^rorebfcimtcgarldttigveit

S)crblfibr.|frjiimt^Oim;j*lfluff

&>tetriufcrmbemb:)5vnU>s,in& 2fffeitjc!i mg cfu wodjeri bm XJ- r/rei ba i(? jV giferc


r.

SitVit

cmg bf f CUM bw labt Cbr^

>

Arbeit ijibd?

p)wa- Vnb^ert

iOivrcalanfficeylbcreybt Drts es allein dn n^<x ^ab iomitbitpAittvceid^antv>a(i(ih llKiigeitt rttt wo( eriim (i'cJ>

Jllittruclren.vnb b^Heiycrcit
IVIit ff^m (trid>crt.coirigtcvcit

Wae b iiit titfi b.w m odb tcb


IPrt Icgbrtr an tei f:(>^ /w4)

2lBfftrrtgcn.nntbcrfd)vV(tr5c tijj l^itrb b:(rinebin&eefitre0 bmri|

Vnb reiben bic.vnb fdaa? fpi^at

wt

Vd |cint> bic lang in an*dt fitzen


VtJai^i b^d) nit bcfiev bcflet vuercB
S>,asd)at fy feinb cn rtffenbcrcP
"

<^tid) allein imcfmad)envil<


jfd) |Hbt? brts i4> bi ivtir^eit (g ilttc bifert reiten bflb i(fy vil tag
I

Vcmdbm.ec id)Q fjrtb erbtest


f

VXod) fdnb (y itit recl)t j5 gertcf) 3d) ^et bcbo'ilft oe6 latgcr tdg
y^ciit gilt

t)nb$rt&bieun(initbpgdeit i:Tfand)et in by(cm (c^iffgan fert Etrtnn es ^inb vii gfit bo(Jm bu'nt ^t'cgro^iirbettvtib Weinen gwinit

roercf eyl crleiben nttig

^am.vnt> vct^e rcr i>ac btjd> Icidjt ?JT mif? w^i bcy bcr ivcin feuert

XOaii mun cuidn in gibt ;;iiff b(tg

SDo er itit vQewmnct f


ITfrtit fArt ye^ ftdie vefFflitffcn iltc
SSei-

WAVtbae v^n in vc>af^\:

2)C!5 ^Ui)

a v<M

irt ti-ibfrt

tr

Xfnfomlanc^ydyw^itiMvnbaa^ d wrt et t>i|(i)er fAfla^ bit bni


E) bcy mercf lUAtt bai flu bi^ivclc
6ic|i

!Sirtb.fr(iwm krcrt rcozt VH^ gbcrt


S>yt'

fmwm bae vcn manne bani>


oltffrt

vab^mfM btdymbdt

jDtcKnt iJOrt

nemm fdiao&

<Bt^lbtib.t|lyc(3U||&(a)l(ig 23mtt t>td> grt btidyt tm 5 (rf

Sic ^ittwcicH frtrm rt !I Oo ^er

6c^|cm& brcmrtcbjumfpil bereit ie weif i{l \v T3 voll bofcr lax


i115 fiufct Icyba- tdii jud;t nd) (rt

wfrbcrtttiitbbmclm'ngkic^ mart Viiii iiit fc^iimct ficb

sDUfmn? &U Urc vort jVcm mar


S>f r |im
t>ci> vrtta'^

Wo

halttet (id?

"iti)

t'n'ijt Vit

(^cffm oi tu bn'd)i

5tmjmb j5 wiru^av tticmMB >b m &cr n.\'Ir flinl) rnmm r li

cyl

5Dfrh':bgU'id>twiefeirtVftterm(;

\g6mad)ttdnu"'lty.VdlcmU Cnft ]umirnl> Crttljotanbbcib wt iDce ntat fid;) CiUl^dtitmi-ott


tdji.flirdid)
ilTac^ett

vctw-mgciimf^

au:b f iribcr

mu gldd;

0igeiif$dit(i!gcft|ad)

tr rms rcf m iva^-^u &an er fp:ft*^


fllcin (Tr,Da r(i betrie vtcr (?as

m tnmc^tui- ^id) gd>0:ar b^t


i?ai fft>i; irtim gar cbcu hlg
5)artitgtv*>it^dtfln&a'

mtwx i(i

ic mrtd?t t>a6 fit &cff vil gebiifl


imyee6lcbfcc&tiitfc^intfl"p

2&iiJ

im btr pfeil jei ^jn? twd) trcg b biefffaleil in Die beU

<Sct^mct'II3l:.l)6esgvlc^einfcl

imtKl;(rt fy t^ fltn pg bereit Vil ^iittt) i'r m &. im mvdt

X'ttt

3CC>tm&i>n(itjr'tmnfcl)rtffc biii}

VOit wMufE fliii,i>t roirt ^u^ric^


tTit fit^ seididj

wcn

vir fvcaX>

Zls vir&iwpftlii3 cr {?d&

cf tmiitt man (c^It ^yc ben wI mitwcitflffmbrnbfiicitvol


;a5K)r teilt ivollwjtiwd;) &em t&
J>(i5ivs eine redeten ncnr.itt
2?.t er !ttd;t fo jeigmt>d?Uti? IreH

od? ^t er war im jclbsgf/ei&tr


mit ivoUiif^bevirtO !> to^ tlet freiib mit ljnicrQ r
IOcrfid?

i'ef5itiid^w6UufJmVtfoi]if?(fd;fl& 54 V0n rtit gall jn lefi au0 fTic


2>fr gnt5( ivelt tpcilji{ftet
inttt fid> iiitcff.iimbittafcic

eontuoUuft
^rn ppigert tvb.bie offeittlfi^ tot t5 iif Of r ^rt^ vnb fertige fiii>
Vnt> fc-'r I gtmetrtjctxtfl^ mit jr teil
&rtnrt')v

Xic roolber tmificr ipyatni3 )i ^9d?ii gut {cQct imnvoUttll tc

W?tTrtt> frtrt

(cf)

wn'gc t>cmtltd;f es't

X'ribleiitrtillcblagrim t(&cm(evc
tTIflgn?cIuciIierf|>;'I)flriJmBbli

vmb weitiggelt

fe^!

feil

^inxrin tije inflfl fid? n t fr (b %tbo$Utt.vni>infal(cb(vUcb


als gdiiE b:.' nAtten in je fd)C>p

<SUid);w wmfd)in^^at^^d)ff
>&ff ein cii (ffllt jc^cflirt gcyi

>f

ldrtrtwrts t)uw[It&Si(^uftrflg

li^wijTii g.u ivol idy fc^wetgc iTwg

1'Jrtg(femtt>iri>alttc^ymltcbcit

ikt>mgE)eym mir ^rt(i gefeit T?5 bgci-(f bfltr (c^wctg? v.m(> iD6 t>n ittt l;(tl>eii m^c^ft ctn if
6ct nii>fib nit (im ^cymlidbdt feiner fra we jff 5E>el ffc(ctt iit) |et veifdpwigcn f^d> iv^il 6 voax gc(d>e^m iitt ein m^it COex fiit ^cymh'4>6 im ^130 trjj cr ^t pcfo I>rt crs Knim lag So 17t tr fidjer.bfls tjyrman 6VmKrtTOcri)^)n^f(lg burvOrt 2)ffpn>p^ct(pMc^.id)i\ lUUti

||M'

md

Bfcftl]tmgm

tit
,

illcirt

^ymli4)at^flrtjiigcmeirt

3&ei:ifirfitttftn.t)tr^clmltc|>eit

13?er &ur4)

Pfiit

anba t>:frtc^ iw

Seirter fvnwm. ol>v yciiMti

fett

ibrtff&nrdi guciviKcgt f .ffTjui'rt

rnnfrt jctn ugat it& fct'ii ^oi


I

^cr^at vilirtriife.ley.h'ier.ive tHflg im uctj ^rt wol ci-ge

i Wirb vcnttcit (\ii4)'rtlfiis

^^^^ftKriit(>fl-^mUd)dc

(|eyt

W-rd?lttfiriiJ f;ivin;^Jsfc^nrt

Xer t^e mit bctrgc^eit m gau ^ti& fijflitnt lanle^m xvic eintet
3Do[^nt cHt yebtr wd^,fid>y6t

S>cr iff cnmttfit/pn wcifi^ritler ^tfcrcHiItitJdttrtynifuimH'e


^irtgttmtitg.tilfrtftci:
rite

tn34>er ba-mbtfid; ioffcr (ac^


wdciitiTc^ijmifUbSlic^affcn'rtc^

Am fmcJjt nwg im

i2i().tEtsiid:>tt'ertigfjcijt>brvOrt^
bflr

m tp

cti t|f

"Ou&^t mid) iiymagutTLrtMtjE


5)rtrm Jb er f:4)t t>eij pfai itig (iigS 25er gatimnui^Wif vri;b&ieoKrt

SVii m T" w*>it2 i'cc^t im4> 0"'*

Oj^tmirt Aijfeiitt
\
jDtis

mifl^rtitffimt)

brd^crtenvoi&eiiijl junttWfl*

ms mncS wo er est t>e mu(^

III

III

II

\\\

\\\\

II

MM
6 8

II

IM

II

MM
1^

\\\\

cm

10

11

12

13

15

16

17

S<* mat b gut ctlUm bctrad^t


2tu(fcrernfi-iinVcvtg.ivnirAd;C

ijcid)tcnva'ci\clin^}xu\i (bleibt
gjitim ta5 er Ung ^cyt woneit muji 23cydmjcm.wi:t;cib^(ciimxib
E>rtJt ^^

^it brtib

tc

niannc Ictb
.

TMlid) ^/itumivf ibcmmt

XVcldjcri^ntbgdtfctttiugcittgtytt

Bon miuotj 1)09


\)dJttfcI>f)t vri ncib iiirtcbt muci

iatvnfi&ceiT((cbiMCt;ud;(nt4>

!0n& ivaFtit CS lang jcyt vntj>ar gat


eofiuisr er neue &Att? nufr f ff ti t)il jlellcrtt a<|>abe tSd}tct mc^
X)nt> fallen in ]cin fiiitb i:&

3>a&0d;
X'ttt)

chtfpiiugtv^Udsttrtrvcni
Ixiit
t>i6 inefrt

35^5 &iiva'giiiiflmivv'i;e ich


&'b:cr >eftc(l gern

mq?
(Trtt

<E>ber mir |unjl mt ^ol inagf? [ciit

^vtdifcl2()mce^at
XlilgtAUvctj in bcm cdidyen

t6 i||iml>,riifo totlief i\nfnl>

Vnb ^Mbiccygcr?fu;i:if]Trtiifr

0 i)At Mn fu fy wg nod} sm<ht

ec lieb

Bif {y

i'r

njI-iMitg l?at

vdbwdn
fict
I

iji jv

id fc^trtffitorf)
r&

S>a5 jy vcrg^;? f l ^ciocit

jDmmiib ^flt(^'rtMdd)cit mmit


^raugeiiwi
.Wiit)fid>trtiemrtrt

S>J wrtit flii Brtit3 Mi!t:bt;utt> jct)citi Vilt) 3o(cpI;) mit t>crt bni&ent fein
*1

tHeyb

bcl>titit

bamt fo vjtbergt

5Drts fd?iftlO6 (v ertreitcFct l?flt Vijb wAiJ iK> Eyfflet iirtgt Unjpit

Bo if?t Tv
!>;/

fiel? fiti jfJ rtrtbere

nie

tectjii.t

fid) vcrseitttllcfr

'^ngfOultDtrltwt
iQitgwes jct(fc{)f ij ^(:r mr.\)ck
jfff &(ts i't an

^C6 w.trt %tflui:d6 sfi ciin(?cyrt


XX>.T6giffrt>,ibt!tiiii.tJcit>MbfM^
sDtie fpitm^jnMfcfjc bitibcm bt;(5

2i\e (E(tyrt.i|tt S^Ejycffca


jfC<b8|tirt'itbietI?y0cIc5

nytmcrvcitmt Horf) itiitgfbiifrge/ctbm itw


)(ie

mrt von tci|ni birtgen (ttg


\

jDic

trwgm gir.?)]crft rteib ttt frt


256l*uri^lnR)eift)citwH:gft(it
itrt

Sflrt wereiify nitti'.ftbergfetrt

2)itf>b(t9gcbUHwrtlert9iwe
sD) C6 vtl ie bfliT fr^mbce biittt rc

ffVpfci(7ifJ bee

mmifp^l

S>ci-^flrppfi (ic^m CT

mt vii cirt gut bcm itnett in txx wcU 23fl^b)T fditflb npffifr^'*

'Ocmf^pfdffcfri& Sor^wdlgit; X'jti) rtd)t &cr ^rpff.witb lutctt nit


sDfr^^ittvdImtff&mtt4m>tfc^ttt

Kiim lfl(l fi^) (?mf|CT( bcv vmm


tTflmn ;fll t)l ort citb gemcit
(DrtflngettcttcfjS aller fVi(l
S)flS

soff

ba an mcrtfcf) rit &5tlid? bi|| rtct brtit leim efd? erb

lOtib nbertter creattir

60 ^t emimfftttt ber rtttir


3&i b bs mi(?.ii ein hyi<^m

^^^^
Ml
1

II

BHHHHHHIa MM ""1
NlJjiiii
1

II

^^^^^^^^^^OmHHMMBIi
^a
1"" TTTtTtTm
9
lTTT|TTTT

mTT TTtT MyTTTl mTT TTTT

iiii|iiii

ii

MJ

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

/s

.^.

11
i'*

2>er g*tt tuol fyeim mttt rit RAri8


XiiU"3i(f.vrtM>ewei|3^rit:gb:ifi

5:erdmwterrtcKbfld>t&c|)frt

5f rgcr btieicf ' Iscf jimfft


a>.iiiO(di rttilfld?" rtflnc(l>tfd?a|T
>rtiT wie ctrt bKititenl)

Vnfpii^twmbip ic^Otr^ftjiii)
U^rt i4> itt meimn bitdyctn fint>
5>teweilcrttrtt jum b[?d;em]^ciiif

&y(|el trod^t

21le ifleituwRflvid?

wtHrtcrli^t Qciig ei- mfln{cl> ijepm im ]^At

<> fert t>f r (ied> gm wttcn^iin "il itemm nitsiicy fld) an

2tll;t eil fcbietf

m wd (r gdC

Er b^eiiicrcmvsb mitfrt
Dimiv^'tetfls ftter biKhlin lett Ober WJ ftittcrt ivctbtni ^^jt

jScrwcfjcri [;iri3.riirmbrrtc^t
jtn

llcm uffpfeift cr ddie l-njnfingvi)fflg.mflo^rn l>it


rtrtfi

S>ie^mtemhmiit>ieiiifoat
S)flS (VtiU picfleiT foeyief r^ilt

2lb fein cyif ii geii tuitibt er

rtilt

Vm t\m\
tJf (b &oci?

j^fflft'.Ur er

mvcM gut

fnt>6rftdrt)ibafd)ri& nie ^att


X'hbcr.nmg.lt.Pm fr^m-cit nwrt
(Dt>crfuct)t,tnincf;tt.^eij? viib
-,
^

Xf a* i*.rO"V f"^ neymet ort

Mn p:(ftitt ^eikn fort

Mt

ieii:SnicCie^atroid7?Mfft.vnqc
<SIid) iric bie
[^ilb

i&eri/IewJgnctft-gi.'cMmrt

Uxiaba(iei(_vcak

a>r (tij^ bi fcljccer U / f pl^ftcv


,)5 feie

gfTOer.|ltd> ba^r, V fd;ittt


*

l^cr(EucIeci-Iflit(l y nie

|2(Iltrci,frtbmigett.cotr.virblatt

'"Hrgiewtt willo iratfcr gl^


'er

i^ etrt arr) af jS^fF.! tt>,is


^

Jemgicid;>i(JTOoictitflbu*?t

cr inrt ^imt (a^m Un gebe rrtt


im betest rtttcr i(I wolc f e gleid> 2>cr nit ian vnbmidjtai firf>

XOao rii>f r ycbe r fticfijy


10wgft^cd;)(ber fujiben mittel fe

Seilt ftg vn Jtgfl im ^mtflvttitm X)rit> wfl ( n^i'rjig rtit viii mtt
'^r ivuii> t)ir

rmb er(ld)ert tU

igirtvebre&mgtxirtSettuft'iimpt
g?!inl)v^d>jlerifelt csfclbjt ;3n1t>

eut ntaifcfa )of?odj $ie EiTmcmg


2>ci'

ver^eyjt ert mmigeu t*;g

mom gliicf|oU ^*>it S)m &s gliicp mb bleibt


(Dber i>a0 ei'
(!>t>er bert feirt

feitest ffoi(

gt x>b gmilt

TO^^ini t0!? eilt i;imej7bIid'bebl(]

U>er0ivrtIt ^rtt ^rtt wgf: rn ort

gwAlt gcfci)I^iS^BC ^V*>mtUebifrvngimfi&ci: gmm


X)il fern^

bin'4)

d i(l t>il )o:g v w<>lnfl tlm


ermujivilfbKbtcJt&ciOc^ivil
iDrt in rtwcb feUeit.fo:ti)ten vi!

iD^triueber

batgro med^tig

Initt^

t>jf irrtrifdlblibe/r^am

on fdP

frtb ^rtbcrvltm g3t vrrb crc


bcv b er u?oIt fu)en nuie

Onb bitbeit b5.bi fein tr fls nit


"OetlOi er Aud} brt (ein

bar iijitt

3eerresber bmd?t in tricd>ert lrtfr

@<>i;?iIbc6i;?olcF.(tl3merfe(Jit>

f0 0Kualte0
mc & (cfjijtjagJt

a mer mit fd^iffeit erbetecFt^


jrmoe|)tbiegai3rodt^n'fctT?0"^

2iberire rparb tm
5)cv &4>d) tut

mer bai vOrt

r griff 2ftbntatgrelfcl?a>*
le\'d>itiieIw.atTgreifcetii^5rt

^T floei? bod) ale bye ^a(T


tice

t^iirt

SjerPtjignabiTdjcoirofO!
t>aitrt er

mitgewollt

fidy

iDoimsulretmeglijcfbamiv
Vnb,erArfrtratbern^anbt
lYTamcrcrft|flbniUelmi&t

3mdit;Vuvm'Tt&uvmfIi;cri4) S) er ctt jcptcr jict) rt*iin

X
1

^^^^^^^^^^B

^^^^^Bl^^^^

ttttPtjTttPtT

lllllllll

^_^^^
tttmiTT TTTTjTTTr

iiii|iiii TTTTfTTTi

MP

""lllll[ll'llllll[llllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllllllll

MMyTTTT

MIlM
llii|illl

^
iiJJ|llll

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

'

'Wf.

2tte,mi t&ff U

wcU ueitvftrtcE
on nott
*
H

Wni'^ ^'"^? x'cnv.iiiC'clc in ein \\)ia

leinbicnert^&tin.nittcimmtn^
jDflniJS ciitr^it.vi (t> to
2tlfo er gTOrtIcfid)

^mw)t id) tuoUrjatcii nie


Jftrtlrcrpiibtiinro;rec

cf]iie fei iener (Irtd? in tobt

aber es tmiirfc micl; nit (eil J ritc (S.tr wjftig iftut) in rciimeii to&
(Dtiei- &ie(iiirbai

en^cn t'^t (Cff ober mtncP |cin cygenblot

An jicm bete

JDie iit^innit finifi ei-mt t>ct

Kein gwftlt ufeib.j ^od) vcfflin S)cr nit ein cnb mit tmrcn nam
tnic Ecinci: bst f mecl)tig ri'> sDer im ein tag ei-^ciflen tnb XJnb fic^cr wer ein iigcnbl icS
a)ascrfolt^Aitg:Wlt.vnttlct*

6.ir bey incvcfeii ji- groaltigetj flU


;5i' ftvieitiTOflr

in gliief eo fWll

B:i"&ivi'3i3viiC'ti-d;te(it)46Cii&

5Dfl6g'5tt)iW^.ecbnittnivent>
Sw<A)tctt 6cti hcncti tteticrtt iin
eiic^ Ict i'iii ergi-iffV.

Xa^ i>ii weit m)t mffe alUv befj


S>.io tvit vcibicieit boc^ ;u le^

XV,\

vn griiii

cntflmmmtcc XOvt euwcr groalt nit bleiben mcf


SDcffri^lttl) iviirt

lX>cr iiber^bt (id^ b s er fianb S>cr lug vii fcblv'PlT"'^ iwfbe fiiitb

X)b roa-beti jr mit im 5ergtit

^; im rtit weib fcbrtb fpot vn fd/t


(Sroj! nun^eit
S)flnit
i(t

3vt0'i t>kibtrdin\it>iiitft,iit )^T0ee/*tft'*in.wOtt ivi&^ Hei

vin gi-offc gwalt

man in feiten lrtg^cit bdynlt

0el(tg wcr^olft irt got rtileiit


iv fe[t.itb bleibt iric in

6 id;> bnrd^ fad) all veidr> bi> !?:


2()ryrteii-.-mebert.'pcr|ycr

der ^oc^

S>V (iein^c Witl^t mitt foig vn we


>ef I berg rtttff.Siryp^US ct t<si

ITkxcebrt. vnb tiieebcn lnbt

(ErtW^rtg.nbbct^merfifln&

<SlcP rff gcwrtlt weit ilit litge ji


sDtii)iiimd;&crfl[ttefpmi^ fiijflg

@ ^att CS le gct)flrt fein ivl


2>j romfl; ridTbletbt j lag gt wil

tt^t>j.wec^|jeU trto )er tirei^c grotilt.iH'rttbt gmtiic0


X)itgliicf

?0t ^at im glctjt (ein seit vnb nwj? JDer geb b.is ee nodi werb (o gro^
iDrtsiinrtUerb (cy vnbert^n
a^Is CS von rcd^t-vii g(rj folt b4

(Db|tl>em^ertiii(J^tPcift villi)
ITJuliev beftgeit tOci) fein Siif

lernb vn&enveil fei itc(i;fie frciin&

sDiebiingenin vmbleingcwfllc

U>cr Ort vabien voill ^rtit ben htt


X)naiiffcim
(Il?iUitc}>i:rortt'iUfc5

;Smbiy n$i)aicv(id} nadidult im niMvit totfct: Iflg xJn ttjcc

S)c6fln(ctIigivin-cnufffteb|cntj.i

Vn^ wm^ ein ^eri iiffftbeii wg


-T--

S> er v'"/3it nami t ("d;eUen ^itn

ivj

t
^
t.

2>ic weil

wir ftirarfllle fan


in ein (rcmbee laut

'Ooit

|i[rjitai

Vilfinv0i ^iinwier iumm no^

n?creri(Jmbfro&cr^d>
(l>d) t>er meint &j

5befd;cn)g f5 Stiles bfl tiift er bann g^t vnrb

"ttb brte int i>ce


II

alUe wcii> w^t jffimcbfttt eilt anber tot

Mr

Hrtri la it folc^cr (vitttefe^ 25u (tecFfi |n^ btt Ib itii itflirii biey
iDrtsgotOrtarbcytbcliiuiiggytt
\

bwff t>it badj Du nit TCtib ttJrr. wo biv von l}imd fiipt
jnbifittcjttiiiib.mljniiimmbt
SiPttt (lccs (lifo fcfelcd>t; grt

erlfl^bicf)

SOivm-bdntycberttrtccl;tr"itl^rt

ITUiT pn&tgAr mAMd>t ttatiiow^


^evfithit Ulf ^^SfdtiiftbcQOud) ^Pi Cancf et (icfy f; raffet n gel Cf t)ye budja- [>.u vmb fcrt

tSiot gcb.crrtvbcyt ober nie

2>s >cd? (tt i/i.j|fOfit /ytt


i5?(irotiib vo&got rtitw nri^ltt
tint gcbcit bcr wolt tnicffta gott

!Ort& ^at ciT pfitlttcr g#rt 1 c^ier 36tf?a X}tit vet^vBtataa vir
STJeyiteiJ.^b got

6i>i:ei-bmt>rt6ityittmer eittwnt

dm gcs bcfd)ett htm got gnabai ctwegfb


(!>ber

ebc am tne)t bet ft^tflncit nJitft Sein revc^.vnb^cin j^ gfOffcrt folt jff^fpiicJ? bflsntl'crb mcmU^
bcm tr /y pflie^ttg y tt Jflnn ffl ifi vne ganij fd;iilbig "'t*
iQn |Ttt'-^eR.|c5encftweitil et wil ngibtflu^ttJmegobervil Wie inigelifbt.tvai gat
(ertti^t.W(trtttbcr6t>rtttg^rtil
ifitihflfrtctrtuf^cimctbt/orj
iitl uifli^f

&oH er brtiJ rrtrert 5u er bell

&^ tveU er fdtt

ctit

gc gc(cU
(l

XJ/t lcbciircd)t

imtnancrwl

"Jm ftjeib t)ct>.ttta6 int jrcrtKrt

S>a!i&crtitwmIid>t>o:ed>t glofl XOcrt ^ye yc Uiig^u Ubut lu(t S>mtcif?t>tm&(tsiflma-Ml ^Rans frob uol (ct& (tc<ft bcrt

:.

c:\id)Qefd^in.funviivaa<i^i

Z\stx^kn.^tff en,wa((etM^

e&encfmfol

iffltivolbftbey

^Up ^^H
^^^^^^^^^^^^B^^^L

^HR
1

'

^k_^L

IHIHHIIHIHHI^^ ""|iii|iii|iiii Ml
cm
1

HM^BMHMHHRHMMHmpvvMHMRMNHMMHHMIHHHHHlHHii
II
\ \

^^^
i

\\\\

ii

iiii|iiii

llll|llll

llll|llll

lll||l|ll

il

l|llll

lll||l|ll

llll|llll

ll|||l|||

iiii|iiii

ii

iijj

10

11

12

13

14

15

16

17

g)ic

U)c\ rpnd)t nitvoibaitt

2(f eb (y tlftfnb fetten gct^rt

3' j> foltcin ha^.dn iiafett (in

ibav ^t-gcit ptt&c'rtifljmrtnen &i(f

0ott ttjfipcbein c alkmii frat)


U7rti-iitb ft-frtcb

Irtcbm l;rt n& v[ gliicC V^l^ t /m (iirtbett (eiii&-( \v^


2>ye ju
ii

ii^Bf

^Mcvwek

2{ls6b trwercP garnj^eyligley

Tito

nit iGf";

im ^(irglctd) gcjdt.

&S |cinl> hie vitcyl gottee^eimKd)


S)crifflcl;

l,VrtninTbernabHct)&rti>for
25 er vil gc(Tf n&ct ^rtt lang i-M

weit raemttft geitBlt"^

^c nie ittftit l)v^ J gH'im gat


3e tMin&er tttrtit ar von eiftTC
(b yenin ft^on went btw cre irig

@trdfft.viib>rivcitd;&imeUef?
V((t) X)nt>
5'J

leint rcit^. itfn^ fe^ei'bftfpt

p^M mit gcijTm ^^^rt

0 i|? er fein Dclj gewi


rtnrt all t>in^ werben its gefjsflit
jf n ertfltig vnfti^ei-.^irt fvtrt
S>(tr

Strotfter&dvo Dc^ b fer ivftrl) irt rtvSJKT mrti^t cittem gfimbt


"rt mrtd;t &? fln&eirt me vciw&t

mb

lrt|j

gott ptrwifleu^yt

i^mn cincv iic^ &cm ec cntpfittit)t


25t>iM^t ev f ftinb.mit feiinffsS il.
sD^rrtttbcr bmi^tjcirtfreyenwiH

'Ort&o:bituiigC>erfTir)i'i^tigfeyc

Stanwicjy(?flt.t^red)tmwl ort tfl barnit>i5ig gnuben wol


S.fl)j

wiffeit in fllUsbfls er wei^t

X'rt&mrrffmgttfgo-ofjtiPeyt ti|y^md>tfffc(rjbiirm^rQt0pcyt JDnrtgdctrtieEcittm^tiocrlon


lEr wj?.veftmmb

C^ret^c bcjtloit tc^ byer ver^cyg


^efyan,fo gib ic^ bier rtKin (eil

S pffljib5nt Cpfintc in t>ie ^ell ^c

crs^attg^
Xer lefc^cit will eins rtttbcnt fctiV
\)itbbiittrtertl(it fein rtygen
(cl;>eijp
I

3a?ii erffwoltflls gleich bff veift4>t ir fyetv tlttt^fltJr0(ertgm<^e

Stber er tr ult flud? bifitm

^fltt

5> mart (cirt gcrcdwgfcitfec^rt


jper wj
ibcr

SDer i(ig auffcr mmenleii

d nciHfl-fy fd^aldl^at Ptted)

Vrtb bk(t>t et god; vcm vi* &ei

meimfein i}cn t>etim vnretfyt

2)0 er im gab fein g&i'ogtf folt

Vtib gab ciin non was er oft


SDer

wenig arbeyt ^tget^it jDem gab er t>t>c^ eilt gif ic^m[0tt


Vntt^^>t^t:g^iIgmc^ter(e^e

2)ycke Au/r'er ^rt bel jey t


.

Vrt&l#irt0(ju^it^eitgon

VtfrIefd)citwinctFt(?itn&ctiU;fln|

SO \ml>kfltm)kdn cbcniip
>>)&b:cmittfcinm4llfnwc^t ereilt rtuff(eilt mj^irciitgiid^t
XOfrpirbcmtriUciti&rtn&ciJifflir
X)nt> hinhan 04) ba-ifi cm

mn

TOcv fiel; mit frc^mbcr fad> bcbb


V^jtrclbf^v|iimbt,ba'^rtbbef4)fl&
Vi;'cr fid>

bce ba icbcii

Uitt

S>(ir *3u^ im Ipotvflbf^flbfiit/?.

iDcinmg bic icncf (leb m'ttan\^:cil 2>cr wn mvyfcbt in bey bcm gau

nnldt (ciittoOtttnt (xrtffci

ertfiiiijieitmnctycbci niiin "itb er pirbtvnb (ent Icbm nibt


2)rt5crftd?fclb(initl>;tcrcin" 7f-

Vabgctt.b^inm im bycititUwg
X^nb voic cme arrcni mit^ fr fcbflt
Der )f? rnc
l>*jJti

X'rt&crb<>d>brtricF.rjTb(oittfr^5

ein

n&a fi(f
vcdy

tltirMb^niSimbicbts'rfehcfd^fi

6j> crmt tit fcUw cygijcn (d>


Hfigt t)45
er jleiffig (ey "it

iDcv \imcit hud)\i\i billid)


5>rtJt ci-geoibejite

Uc^

heb wi

^m

S?cr f>ll a\)im

(f

Ibs wbe.t

nn

2H& iic^ Ccrcttciue Vf rrtwrt t


j^d) bmnuVi:tllcrHcd>|lvci'Wrtrtt tin yc&a- lug (cinci- [cfotin^

rw

icer(o:gn?iemtititba'&
E)cr tt?tU

.rtQ

vci^abc cc dim }cit


mit flci^^^

Sei' nitttfgt.wb *t&mT Imitat |v~

Vil

nJcv eiits r^*^cmEIcil>

"^iW^
1
'

3Dm bcr vrttiitKfb.ir wavb iAfint


2?;T i ein

iMn.bcr wi bwjcre

^oMS e|el0 ot mcirt b:ti tuT was


>;iii
Gl-

&od; njaiig loi im

iril

Dcfelbcn idjauc^ nie verga

n? eilt- )d> xo lyabcn gwtff


:6illi4i (f^tcr in feine tt ftim

5)06 er au^ Eojtcit Uc; ur at


an?lu anders er mit crcft
(gfai- felttr iff
f

^t

am tofjat bleibe

m mn r>f5.0<i6mrt" bercrcibc
iiit njillig

ro i^irc iKitig bal&t

XVatm\mb3 ftimdm *?iMt


n'^.ra'invil&iiigMinwuitgtgflir

Vit lotim nit Ocr i(i d tiU

TCcv nitmft3l>bcntt'0l|iirgut _ IVfls mflitvmb jimlidilou immt


JOcrlliUycittmfidinitilaQm (Db iJW im rtrbeyt tut er/vittm
^rdlmftiiimbicb:vtf4)eitfd;lrtg5

Wc6 ciiicv wilOce er gctticp


b<rl5gttd>&ierU^n'it'erf<i)icf}

riijtuDintti
S)cr vrt im wol t>cn t!*tnm bicy Xcr wnict tfls cv wi (313 fcy TDnb gfilt im rtlleiri im (tlbcr vc<\

l?^l^^[tcfbrPcytmmbtbolm

jr

lort

SV""^f''>tt>mbuirmen:fl(ier80rt leitt rtlt CyftTU sti'f ttMfpre gytt


yi?flnm6tficnM|]eritiKi)tnc(fct>it
i(t;&liran0cl

^zrbal^ Ha tt

'jnfpic^cl(id)tcv^avmcl Viitf trtii ott) ttit gcmcicFtu brts


iDitsJcrcirt

iwncii f:ct>t tm

^!.- (?

2)0- t(l

titt

ivrt-g groffcr |a;eiice


.i

Wer

.;ii

Dk- fldii

inrgc&irtuf

aitt 2>oc^ TOit cr|ci>wircrtfcU Vn l> nirt-yon wnJ5>: fi ^bfrhcjdbc

5)cmwtcbiUi4>r(agtaUgob
5)cr x'iirb Oic
JDcr
^cvt;"c

fin

6omdittcr&oti;a-'Arottitcirt

jcfc

lob

tVm fintc fcUie cflcidi dufj-cie


grb
"Cn
fcbrciir rtticj? ni! cb:ifl
Ic.t gfclt

ftt

<>* Vfmtr(ni}fx.rn

c,.i:? litt

Sii.i tHW vri&

im nl jyc
1
)

leid? la ber Eetfcretto c


r

S)cr

irt

&ein rcit ciit )pi"jf I


)ci(i

^t

X/tb fd)ai- iilK-og

b.icPc jivirctj

SDA6i(f eilt irdbritcOiitgg^t ' citt Ort fpicr, cmwAsttjut

ific

fy (id? fdjlvegctit re.fic t>rtr vei

*i t niascii g.1? n>ol fliif j t (oi XDc fo gcfdt wdjlg|tilt,rrt ivcrcf


P):giualeitgc|S:il(cirty5c()il&

pie t.u^
(r

et-

h!(i

fianbcfc g^Ti^

wb

i_ ftfici? fwrdjfusttcfpiegdtfjft

^gdekrtd;Titrigt;it

inwc^fftc^cfJasai IpicgeUit
t4)tt)od> nit^\ibfd>cs atin fi XV-raif? i ein itam^tfc^a^
Jer letE rtttd) ni t &j

mS

irt

|lraf

jf grtt CT fti ffiitt wcfert

l?it>

Vitbwil mitQmiik.nit wtijtgfiit

vmb olnjcieoMiib tn5t>fiii5 mfld;mm bcm JMut


t)rtl>

Iditffm

2tt>r(^ (d? gebeiict bftbcy


3COiet>ttt3.mttfilEertE|pittrtge(ey

2>rbe(T,mb>tni5crt.t(lbasmitrt rtit y.'Ota-t>rtr 4wt fiir fic^ ff X>nt> rtiic^ bey jde wmb ievett fatt

Vrt id> t.Tii iticrd'cn vit bettcljt


2)rt6 C6 crciifd ^tt fti^birtd)fc

JD er baegBlOt Pfl!b ernd^t

Vl>^ vi\ n mith\ Wf^cii bur^


2(o&rtii5ot vil xntMt cittfpimgt

lb^i^^bdyfavt.vrfyi\ppitdt
X>:)1> fin' laftt

o- vnlKterEKtt

2)0 Itijlcyfii Jim x'cftiwbcy ^it

&O^AtAUerbafeM;ditm&

f
r

1
f

a (H)imppt |y riin cinff fo glctd;

S)te?mcmu|^|i4>'>^mteit

rcyei(

)amaitl;odpfK-t}c&icbloUc
"Ich Tvil bcr an fdjA t)er 05rj ci;in :ch ba;
j

bm
(tigg

gc(cl-?itctg
cf]^"

Dm

3fP^n gfuro mit mcQC rtf geil DMa

Xie m,in dit bocf geb t?m cirt gdj

Soll i>iXQ tii \ EiirQrcii jciu gciMiK

"iUvArtm aajfSeit ^wjlflng s


ibie ^v^cij bev bS? crfmfgct nit

i bcrbrtfpvlivcr nit rtllgaitij


XOann nit ^ic wcvm ^ui? &;c [efj^l 5)ie gvtjpn ercttcr vnb i^ic gcfl-*cl iDic burcfe bic rwcb t mt m tvcb bv^ WJMtt fv mtftuff cv giT;Tc*t g*vi
\?nb jcbUgct lutcit xh^i &cv ttjiir
bgiu:ti.titVliuim5[;eriiir

niKJ)tsai^ocrgffenv0iDcr tot 2>mgl^b*tcrwci)er&afrr T>b (wi<^ bw (wmfopp frt|{ ri3r

ICitbSimtmaufjbcigvtiJciini: ;i ttw ein himnict' Liiw irm gic

)ba V wiivfftt mit dm |mrt


)

iC

ifi

bie frciib

iit

ivavl^c

tlciit

'Jnn vim^vsmd)talfoafni\x\t y fo ber g^ncl;in tl; fi t ^oficmi IXiit (evfpycl mit p(icf|v flftgcjs
:

anibolsmrtrcft^bfibif b!i5d;tr[p
iDjt5rtt(lub?tcpfiif}^cfiIcYc (tingc

iDiVpfdffcmu

Um iKincsi rm?i

p
tSfcr fcI)rcyc*fitd)t5ct.biotlct vis

hlnt

Zle^ob er yct3"ii5 rour&crnj^!t jfe ein rmnt>*> t>cm mt>cm (5yt >ocrmun?mt^tauff^1>c(ci)cye
2(l6^yftTlid? fjaUctfrlcirt rfld>c(

Haulifttlrrn
^''crh:ttdbatC'richn^vicnvil
2(U ivtlc
I>vt'

reicht fid? yc^

*^ifr

3^1

X>n^ miii mit bctdm neun fiel) "i\iif/T miindje o;&c fa' Vii|l ric^

iOrtyecrmrjSVOitmiif

(agcit

2>ycvi(c|>cr6*,*tff&cKibUrt|c^lflgg

IHimi^erfait fmirU^M &cbetf 2)yc lieber Eun3n>cy[mit im l>ett


Dttt) rar?r;ctciv.iit>cinrtaneti|cy[
tT^iinl>t &5

iTEUgm fidb dli\^rntt (yc.xm X>nt> betteln biii? c gct ahatm


S>u bi(l s5 n<*turft oiijf crbtid^^

ntod) |Hi:agt pnoi trog^aplu


3E>tiiTf^;f ttcmijtbcrbci&tnftii^

gat ciit>

(o tnirf ee beyl

^ci> fc^TOcigJnbc j felb geicfi'm& >A5 |y Irtiif fm jm naneueieyl) 5fl?aim man ein rtvinm gyric Ijcy

JOceglc^^djcnttiHtbyci^tyltSffircr

turnen|^s^f|>r.f?arionEcrc

2)iemcnrt!tcEcin Pvenvcfd? vcrg!

lYUnd}ct ficb fl

i>cfj

it^mm ibic^^

2(nff &*?r

fy

mt<>f)^nUdj au^ r^iigfi


in

^d}v<^i^t\mvimQanmnci:ib
^>tl

&an (?:rf iDas fy:w bti tif ^ngmbdt lagC


W?iebJ fy fCiVin
17nbfrirrrfppp5u ^fftff^ym
(

fl:j4>&arjugeMommfIac&b

d>tbcn bettet ^b Slciri ircif^yc id) a fiinm ^ab


Drt^arit>iirct)

in fcbcr xion pint mid)f b pgcl


(t>ud^votrftnt)5moiroj? ein jgd

TOnb \)mX> w<h Mcv ^cylfgcn ;** \)ihwnmbyeg!ubctaim f^uflrt


j^r (rtgron; fec(ygcn gt y jl n:ftftt;ifl fl6 ty f?in von jnr ii3c m^
ir(i neiilicb

finnmc ^r i^^

X>nt> (ufitn

bm Icjirni /o in ^f^uj^

5eVS^"T^ertcnfI;ntmiViT| '?wg

Vnt> von (itnt luven ein b^irt Bo I>wtfy l>nn flberbjf mo:it

^rfrfml) f!ffci)lein55f?aicn
s^ie^enpirbiipmitrntciltfrt

0 (ct^lo^n ly bann nreytcr*!VOa& fy mc piv ^cylmn ^r^

^
^ft n?i^
l^i d?:ni *itVt) Uvid? lyct blinken
inarjdjf r ii)k b:tlcn bf y Oert fr:vc*lircafcnioci)triTturtt

uff N^5 gcfc ibcrolbm-fpicdicr parafisnb


1C13

mm pclt

S>u(ir4:)fautmMo)jld') |cl;an&

mrm

X>ni>

B^

m ycba mm yc
S)rt6
ci

^m

b*tr burd)

crm v

15 f|'^:cri>cii

ml

n&

cr.jimg.) wi'if i(i

vhb gifrtb

Vnb tragcrt (Jcblin m^) ^"b glfltt


ivcib vcn bf ni bcttd ftt
i**ci-

TOinT &> crfid) nittvuol mrtg becf


3in(i*:cftcirt(a?dm5beirtinnucfc

iCsni trcr Ici b^ cr^ij

(ein gtr5l>

Sein firibicmnflcntitwjgbOT ort


!0/ibUra:iroit>^ebettclg(it):cy
i b:cd^ iiiKf

25ettUTbcfdicif|atfll!eImib

CHT rttm amw^V

mcietii (ilbcnufddj muf^rt 5Do flu Mg fybm nif? ein gttit Der gat rtujyPiucfc bvi5 nwite (ic|)e

bereit mnrUb!ei5crtbcijIm 2) mit Iv f iinDen lct>:cim^mlm

XVi^nn er allein i(f ,br||'cr6 nia^t >y(crfmi fflUcrT t*o: beniditm S)rt yebcr mii t aiiffin bciimi
25crlediiKt

g Sjlr)purginitbc&ummcl$d>
2(bcr bcttlcr ibrit tfar

nbm jV h'nberflb

3D06 tT dn grofim (imiflrrt

wenig vrtfic

mitt^ib

^b

cfcl

t^lcbewrm

::aiir<ltrjSfflntjfrtc6bfarrt

230 frcibcrt fy vil bbe w;rrf

)cr grtt ^incFtH.ber gt bucfert


jDcr binbet dn bdn rtuff dn Prtufm

3r tottvcljct) fy tili tivid} ^nb

jr gfgc rtatung Outd> &ie laut


cbcr
i^

t^byl dn l>5mUitmbflt

tvappat-fa'bcbii3tt grtt XOtcl^' f ni pirbigef gckgcmyrT n


iDcr
Ifig iv*> )y

>berdngcrncrbcmi)T biefd^lncfc "ViXiinm im rcd^t lugt j5 bar wut>z 0 jed) m^n^TOic ev n?cr gcbunbc 5?rm bcttd Li^id? mir ben\)jl
)i:tfMl

i>ii%iobam gryin
(f

ee ( anb idt>a- bettlet vtle

iDrd;>^lk(H)^cbdb(>PtTlrtnf]T
tllit nibimg lurim if?

m tuff

^i^ f *-be}Iuelet ^ic vnl> bd

fd5\wiit5afid)b.i!Taitbfr/n?i)
i;Jcmlcbcnb bci-bcnbrnt^rt
Stielt er iiUbimfiip.t b pup^i^rt
5>cv lvflo)5lit,rB

werben ffc^ ye me v nb mc iD^mtbctdmbot^t nymmnive (Dbfitt&ereeswnottm^ trcibcii Stm/iiJ? g^r gt an bcttlcr bidbnl
*Ojib

2>at ju bct'rn bc verbiabt nmn nit X'il bg5& ftd) woUu n?d^b:ct mii:

litm ob ;djttt icbuitcJcMitbcnltTblcdjtmtrdit riiiimmKfiPttvirc^cr fmcv n:itt i5mj^:RinfviI mif\lr fein


i)jml&bc2itsmfct;ftf}tbci-tvtlc
trTrtitcf^ervcrlrtjlauffl^alcitficb

>

iii

Ci

[\j'

ItkI>^;tv<5u^cntH^ffHft^gc1t
ui'

im fmw btf galt v^rv^^di b^it


r

d)-cd>t:mU mi bctlc ocb nitflb jfm i(i a-bubt &*r bcttfl ff*ib

SDfewmt icrlmt/t in (diav^


2(j]'a)ivfm5 bat ein

-f

l'dc

iirtgutfmu*'.Jciif|'ct'Cmflfe;^ist
cyt gi'jItn>OJ*t

.[i

tlod? madyi i l')c\la wad? vii l"*


CJ1

2tbygrtyirmflx4nt& gcfH?i:umO Sibcr b5(^ fmwcft.gcr i> bp0iSc

Ol

^
CO

bcrrcitgcm fpAtvft fr 2iliin&err(>:ti-atvmhMnmjrj iDk liittb bmi e(cl(fltmm


JVfiittd^cr

2(!tj (!>ct)Ot V*^3

niutcv ct

iC'fl5nKtrt&mt^itfprfopffcitItc
t;!nt*Mt tnrd? fmirciT
r:t> v.x^txt

i9 (cy ]>cl> (pat o&cr fru

tOaxt t>rt er tc bgcticr f rt ii. friv t ff iv<5i&cn ba!0 dn


t

'>

V^iityplcp.fc^mitcntWRrnnftc^I ^^pycrif^^uvilmirgni^, mt:c!.)t " bcin(lgrlyprb!c>i?fprf(ourl


2>*tof\^>:VH^:mi^.tiP'd*; fei
L

^^1 ^k ndjt rtnl? Ic tj ^bt Vil

flcSt

4
M
^^^H ^ LJ

si3Dicrtt6cvEyf|'laflnbcmt
innj^^^^icnputig^tui^gai-of}?:

J^

H 1
^Hi

go ni,Sd>a bmfn jfci tcit viTfd^I^if^


ii:6}d>tttcfi'ebtrti3niaitd7*'rni""

1
t/1

i^ bfliit xmibtm
3Hnicntcrvc:rc&^hic^gt4trt
!:ntbc5i;tfm7p!Otff?iiOn

2>cr&od)bjmcrtdltt*id)mS^/t^ llTid) fi-! J t)i fivm im bfdidt ^c Yn i(i trm mH flllcm ju KigOuig
)rt5cr iy ctttofl lervttb jitg

1'

cn

^p^v

^H

r biet eilt nii? in vrtgliid' firmf'


2(lictn fcurd; feiner fvixrcm

^d) tvcU ei' guttat fimvciT itid)t


-j

nnwb

h-^

do

h-^

;o

^K it

1 ^B m s

tllitflrct

gc^attf eilt

mw^cUdyt

Zi>c\:man)Xiubiiit>v(>nmii-UaQc

Zle Jjmphyon.m Cfecb*; gcfd^ii^ &ocrjcinMAUf(abaif;;4)

o
rj

f
TOa'M frttjvrti r*>Itte veU vil
5>!;

ftljliicFtrtltn-rtfffrsgii^mfi'^

m bSfi fmv frei? JT b^^yt igt


Sj'cfraro&crfrfp^biatt.&jieHgt emgivSlcmsC'm itmyeitt fpwrt

5D; fcr (piidjt mimr \)Si r.uff n 3c^ fyab gniig.trflg'mm tjar;
S>:cbiJtgic^iiitn-fc;mieritrt

^6 terbc wrti'p ic^g^ die vflti, Sjaiin | di! njctb btll> jojttig wrt Wann in bcm Itiffc cii? blcr fleugt iti J rd?la0 bye rtii jfd vd(crt fred;t ^ieWittet vok ein Ipwin (tut>t ^ ifirtt fd> tffbfts mittcrt gat im m er, ;r inrtit yc mgm nanen t^St
iQrt
rttfl

&nod}i^t Kinbifc^e Iciv

IHL^irt as. vttb p:0giic jcygt

S>es glctd) bcr weg einer frWcn i(l JDye )i^ jomccbiud) ^xtt Qctu
>iefd)lecft)3ffwfd)tbenu'jb gp jpitct>ti4> nit biJfestCfc^S

Kein bictcro- Priit rtu|t'crt> m5 r""& jDflmt fi-.wc y ^cri3 ifl ein Qnm
"XJitO |lrii.ft.f i- ein vi\

^n

botcit fflrrt

tii ririiTC f ftdj

ju vointxve fVip

^0;i> jiimt td? byc frrtwcit ntt flU


2)i;tt gii'^
ii't

6cr gutm

jflU

S^vc wli irf> ttangelEcit lOit

3*? glcid) ein fww bye jtrtcPift^ 1^ <5dl Vit vcgtfd ^t gcnSg UJenmt einer (ld>c<;ijd}t impflug ^afc^i ^rtt vil uadifiimen gdix
S>ye wertig i^tet itffj'r mart,
;i
^
-I

0!Hr^r &)'c jfflberi id) ycij (jyc rur


2>K0uttctt|r(5UOT vayiii^m iiitcr

iD(Vtc^l;^ycgebct]cf

VH^brnb^fe" ni*^ fd^md?


witbcrbyewftr^ytfllfo fd^icib
iDflrbr^' ctsyeijUrtC'bdcvb

ibc5mfibivtUi4> gefc^weigS grtf SJicjS richten ein fiippUin gtpfir 2(!epoiJctavnb2fgttppcin 35dtbtevii&Cl^iivnmc(?ra
B>ic }t lumi! ]|lAd;cn
:

nbcm hslt

iDurcb bi'c biijg wmt tc citi cr(^ijt Dfls vitib t>} iimgfy trflgc im lti &ied>t ber tvoibcrt iff f i l)f u. iSit bei- fid? bot 3f pillct (er.

p^a't0 (lin^Hfjfrv;ro bca (5av \'d^cn i|Titaecirt^


2lle

<!>bcr;atl;o)Kpo:dit

mn

X'ppigcrfiflweithbtmmtva

itrti'.iiTd)bo^unsf'|jt(ttnJciI>

E)mm ^Ms

ij

jj j

lUem fp-^^c
it

'er bye rcintec^lee /eiiwlcyb


S>i icrb l frcntrdjflfi 5013 vbc :bt

iQnbiciiJIiitflgtbtqV

fwirtn

cibt.

Sicv biiij rnrt tW ctfillcn niflg


iD}ierbfc|Heigc (Iftij^riljflrMl

>ri-

>.;

man offtiik vin;v,;n fpircht


fid)t

X)nt>imnad^
S>a'ciC'

ntuflarrf^iill

mg

XOaehm\]xiQm^n an ^cinc
i(it yei>er

natt ficb &tiv rtujf iici)t

kidn mc.d^tJby an^ (d)xc^t

Duo Iaf}t &i i?ji atniTiuef m&


5bannod?tgrccfot.fvnm,I>ey!t3(cfl*

iDargcgm Snnn.vn j^upitfr


v?arn:Hrit)&yemrfemtbof^^t(fr
M'

06 er mit l)tit>c\x tnnfl vmk i$at

Vni> macf CAiff bei phmun luff J>bC>i|a'mg(eygutiumfiit7

bmitvc.fi'ug.nmd^uitjt tr
5u
2[Urn|a-io:c-tvcr(#,tun

ce

frcuPitfcJ)4lT,reeglcid}5

me
l

vn

2[uj3gcrtmgoEr.a[Iditj[lgort

t^avvmQiaubt^mvcdytmQU
t>eiiXuffi>}Qicw folchgfiitibcfjflt f uO iW DvT in fiunb.mcnct. glif'd>ffy.t>j nm Dar toi

mg

So

rNt& Bmc^.)cUprO(?ittif4ti>cnnit XO<tnn ctiit gfcbid}tbve fdbc jyt iDa ce Ctinn nim gc(a)f^csT v^g
S>rificitttir;bfriiKrcrbc\ft
3>(init ee (cy em cijroiffcit

g
pflt

V^n ivcnu't ett niitves t?c

0^a:^annViutl)&nbjatmnt
Ver^eyflcit
ijf

D rirsb E>4 e jar jyngf

ri

&ni avnr.1i ^ut


iOcvirnint er leb b^i^jm- nit fliiji

aber ein an vrv|>cyt cm tag


lYTebmt ^IS vcelt gc!cv(fcii niiSff. 2(fF'Er#tS^i"S"'ayf5w(iU&t
5[X>ae^5

Zie^yc fgypter ^idtett w

0f(Hmrnr^m*.

nct
^

&cm nmcii jOiX0mumnitttxca6\d)mdii^t^


2?e6gleii^eitiu
iDer meint boegflc fr irert) ftguf

^Jnb^rpticicit Utsffvi:e|ag

>bergottm(eimmtari)cbkc5

"lOn&cegleidjvnglmibIUTlcy
tnittvrlgcrt rii i^olgc Qfd)i(i
tTJitcrtrfleterregeiMrcijmb^c^

Sliee t>Ae goc mit VMtviircfmiv^Ji

III

III

III

jjj

II

II

IUI

IUI

II

JJJ

III

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

ivdl n.-eii1 bkW ntftit iHC wtffsit yt-o- fc^tvici-.c feilt ttn itrtt

ea

XV,;3 er a- g}cf>iijt vi3> croju"? iW 2> A'iii 3^: fallt in lt)Ai w^rr
JD.tiri C6 ijl ctu leicbtfcrdfcyc

v- feit f f mb ci burcpi fH>itt

nie D*t bet (B mic l^tuffalldn

W^ man
2116 ob

x><>M

|oU^OTirtgat (lyc

y |rttteii-)t "'t Vcbestkiil


i:)iii)

mvW gcrw^ItjitJirtga* mx
gar tut b5(e Ur

otla- nititfl int picgeii

^ ycm it
2>.i i(l

)aitwnvft3r^g'ft^bcge(licr V;0 Wit8 man rcatrttm n?ert>


MOiecr ojet-bglcf ^wfl^S*^^*"^
n?*t6wilUt. iu
t^ilt

ibcr rtuff t>:ij igt folUc^ inep .T er tior^ IT je iff gemi|j

ber trartcl^eyt
feit

^raiKltd) mS .w^ bc a}{icrti yc^ t iiarr^eiE ifl all weit ertaubt

\)n&EumpEl>4V0Jtm;;:b;Tbfcf)i|^ "rtJ) btir ju xnl aber glaub SScr blie ye weil m^gcr ^oob
iDciMlfO |ciT* flctg^lega bar flft SS;;5 er boct) itit crgriiJtben 5art
5lX>*:ld>i:

(ttnyebmiiatteit iitrtnyets glaubt

VilpKrtid)

wbwd[lsgcnt> tunfl

ttyetjvajlubcrbmcB.T g|l iDie tmtdm alles bas ma biiii^t


iDae gat

e6 tuitt vnxb fe^r lub

wllfm

ino4>f ^ f'*^^ ^*^' *UTcr6 f?:Uert


wr!|ct>:a rf{ vftt) ginfj

XOs m V9 Jc^anbcfot r pngt Xt Ucb

mm alle t?ii^arr''>**^y''
fyti

3Dvc wdtbye ww'l brtrgm

r^itgdtt.riiffterbmttiij-clt7c
Clert "Obj tiicirt vilbop^cttEert (Dber bas fwtfi biec^t pl;ab bcr fei. VO lauft all l^b itad? Vit i^cr 2(l5 mdype ftmb VPib barticl SfiKbau^mtf^tpymd.tTb-rrit nicr b\k Euit^ t? war CS nie 2Ja wer (y wrb^ rSiiis itb gunfi \)rt bflrmiifid:)t litff.frdi&.wi Icr abcvm weiflgt mir t)}vtd>/?arb' )cr lilg bii er t>m wuert n? er jte.PHt vub wciit vcrDarb' e>l>er warnt es fdjneyg ober reg

mf

rOarw es fd)^5ii (y.bcr wirtt weg Suren fr.tgert rtac^ flt|ier gfJfeiift
5>Art (8 in i ^e wiiTi r

tri(fc

>asfy&6m.^irtbfrfid>viii> weirt:
/aaltert-Ug es wert bt:er (ei,
\

t
8

i^^^H^'

10

11

12

13

14

15

16

U1

5>iTm.'icbc

im pulutT trd|^ mti)


E'uiib
,

f^|

2^0 mirrruiU'iTjjiCL-hcn

Y>iibni*>ltnitmiftbunleincrtmn5 fvc:d>tfGgiiiirCnpI^it^brvfl

ie im uti h"ey fpn rtb TCurb gJ


X>i?&fccrrcbciut^<yircinivC':t

S,kfitc biiccr
II!

mnb crmcit

iDa mcfftn hmf? nrAS er bctjaift

"^^^^^ x;^^

KinTcd)mtj^ecfctinu)ttiTCfl

bycearcfousberpefpfirlibcs
ID er bic ^^d> ber brg im^m4 Vnt> fanb baj pdyott ^otxnvfl

t'ArtnrtUebtTgbiecryetamg >04> nta^ornit mit |einer ^<int>

rfarmgallnlan
H) i)Mt citawrf) int tytd njcifi
>cc ^11 fnfinnl\^btvn\>fcutfld

Sic 2Ubm^d?im (ci>mi3erl*i tVJmid? nitme tie|f'n?ErbslM


i>v ^yitfrnjfiftrnbfiisctndci?

prol0me5 nd>net rtD^nntgr*^


Xl:>43 lcti0 rff bjeyt bj rrnid^^flO

XOiecr ev^tit> all jffct.vft& Iitn& X^t&rtymbt&ertjyrcfcl in bif^rtftP bflcr br &nrc^ bcrid^tet tvat)
3a?bieittt?e

tc lcii0 ;d>t et rit oiicnt

^nb cnb bic fdb in ccibcnt


S>rte^im&crt-iT^5igtjvbcr<ftt

Ungwic weit &ie crt*

i^icbicfprft X'mfitf>}cl>&imcr

6cd?oigv>b:ey,gmnwttcr
JJic b:cyt V4>nj cquin^vccil

J)fl4''

Vnb WAS mtlwlt&m Icpm ff>ot


tt>K(K^A6mcru1cnbcrtt>de ^ydt > mt j t^il *ib feit <Db m^hab vrnbfeg^ wdt r^ Xi wlcf irorte n ycbcr Ic^Jiur <Db vnber ^jflfcm pffffcn Iciit 2fd) |eycn ober bo *^ nct Vrtt wte |y fic^ crttt)itltt'cn ftuff
feA$ fy nie fdlm trt bm Iitffe

<5nt mittcm tog-rjf fv "tc (c^mfll SwenijigwbfiiitffrrfinbrtfAt


2).;6liinb6 l'onian eiftvib^t^M
pUniiTtf rcd)t

b6 mit

J^'^iittcu^
b:ij

@ mnd? ttabo meyun n^d^ ^m5 Ivt^rfi^nbenrik


Jtfliib

U) nwi ^tng ntfc m ff ecPlfrt tt<^


i&MHWbieg(Wi3e tt?elcburc|) fe4

^ynbcr noiwcgenvn CSf 3(by^ai nb py[4ppcn lanb eifoW 2)06 v^i ^in I nit

WM

3liKJbbt'8tt)cybirtnpdm3(J

ByUim^ b- vcridg (Tdb mV


3rtt mine(>ifff ur er rtiid> niir

r,7 |^t;t|i iu^ftinb vHb imgm Vit


tlXuiitiJiTad^&CMtcrie vocit
2\cci>tKt i>u J)^t Oi*?
piiiiii5

gav iv ij(i gf^ It

mitcu-offcr fmib >?iib (citew fp ii i}c dn D:tmctcr )ci>im ge|cHt

cr nt?y ff er (cytt

rtimlbtoliremitbmi
iSrbiittTttnt^i-fcryttxtH

ivct

duEeit

IPpliert t>ic grv^fr 6if mclcvorfioltt

tn^n \}ztt (ufj biiiitff n tt^ol geirrt


ITTa tidbt mit pwflc r!dd)X>il (ci?* 3cT5 farcer (rfl ra^t i?fnb jm I(tnt> X'il ijwc^t mac^e im px&$ i^rud?t >c6 Vitttcr nk fdn tcm rcifud?!
2(ber

m#>" er.bey tvcifle gort i?rt& iTcfopKtt bi^in&er &6 mcr


frit)

^i'jmnmf^lidyvcmnnfftirt
ilt

(er

S>it5|yr3ld)ciurtvid>rftf)m lisyct

f tm fid} (clb dp|?rcct)ci7 rticc Vnt> meint ^m er bic OntE( t)r(iftt


2)*^byctri:Itfeibrtitn]r^at

roart 25acd>*> bar v^it tr mfifi yj U/i rrt g(el(ert goit


tt>.t

Xb
XlPie

frtrc^yrtbo cryeQtruTif c

3Da jm JiK bir(l biT ro*>Uu(|bgir

XOok er ftc^ rc4)t befinert


Vitb gct>ec^t feiitf^lb bti^ jy*;^ ro: im vni> t wa^ ^^fvil^oh ^.WT&gcyrtt

wolbye^eybeni cr ptod?t

lrtm rtl gt vrtb ^tclrcft [)0c^


Xr> bcti tummcn i^ (cytl;jr

VnH^ bvd) tvarcit vcrfi^rtt


gw pfm-itl rrtm)eyt*vOitw
H

2>dsm4rt jmlan vmb bid>tcpir l>i& tot bait ax itad> (cmcm tob

iDerwe vtl iibcI^t flffb:ad>t


&ye cirt &yct;rit)fr Stfiricant
ic^tncruAct^taitiSurropan?

S>V^t>o^gewoiT^cytea?evmtliig Xrt vrirecbttfl mmbtiUxibAiig

S^ailbcr all r 'iwij>crtvcrcp vcrrt^^c

iDctmtrt>*"irchfrinvclif?mbi4V
3Acc;^ jOi."fj

vm miccrdlp i^rCrfjt
wot im iwr

3&4mrbar}n (lati^ bcr tnifilbU^t S)ad mAJt (cm btcrtjlb^recrt rtic Upt iDo mit vd) wcfo v^ tviLT i^nib ^o (timnuMtcry vn fim^mc tm\% Xl?flj Of TOiMjt bodxin nicfcljc bcy
iDrterfSd^grpJfcrabanucrfcy "t>iTn?tt(5t nu U(ti7 im nii^ an|p!tg l\3OTfr crfmt ^i)or j ip\)z bing

>iir(^ ^l ti^it t> bf r

'W6rtlIciftbcriirifc^!.i^,?(rt

X^nb ititbyejd't ferne tobcs ftjTitt

W0mm\)xtvodnvnhvihm\}w^ i&^krtcr wd;e byer vn& oie

>t> fd^ t>i^ Ptf iiff ip giv^i j;

r n ivo J

SJdmitfrycmertrttKcliIirt:

25 er in feint fintr
Ml

tt)iat (b

gcv"^

>(t rcU wi|fm

frcm&c biiig

^im

X)nbfixnX>ccbnittximninf\dy 2iud>&i:nrfrinrmccrl>^ trlcr


iv (Tiefet lIcirT vnuwdtUd} er

5)Jlajitu(rroa^*^dtn?m g^Htfft 2fpf>[mu turd) joc() flli o:t Tt>0 er dit geUrtat (?igeri ^tt )cnf?dc i^b 50(^ er wgeb iwd? sDfle er in tun (len viirb me ^fld> ^an& fllknt^lb boe irr mc Icrt

"n at? er vc: mc ^atgc^^it

ipuDi rollt i)l|ci;ci.ivn6aiicb


S)armnb<tnrtud>riIiromirigfmt
^^ni^Vt^c|ci>ye^cl^nelb!uTt

X'n&ITicbrtem tVciixnTlufJl^rm
TDiltmibeiturittentTonj&elttiit
2!:'Clfi"HTnycfct)(e[bt*iiit

Vt)erye5|0ld;rey^vnbli^*ttnW 25t;e crj nem tim n?ei^e (fct emwLTSiliibcrff^cnbit^ Wie ivol Ood> nit gen Sg n>cr

sDitim

rocm (ein finn i^ iv5t>*[n pflf

)er mitg nit gcn^ltd) &icnc got

tHur vil C6 (clbcir (-al? wrctf ffeit

S)ermiri lTMr(yrtl)ervcrI
D*i'*nwn im flbi<Jd> bvtur vnb IW^r ^icu Od;) bie (rfplifjmd; fli roi i?rtbfeibcb''j^n'|ef>fmI>m>Wi

iHvn fid; nit iroUupmcjcit


tViererobentfld>(yfirt)

P5" nttr|cinl> |y (P blmt> Will fid) temer fclbcv fc^nt sDo einer o4) m^djtfcljm 2Jct) i}M mid) gitPierfArcit
jDflntmbivitSjs mclatgcrfprc
X>ni> mi<\y riiflert ganij
t)rtr ju

14

SDit id? mt fpftt o&er fru

3" [eib ergnjfcii iveib


lang ijtbictiijR-rt& IPern^eiTOrbals "IvIT^^ nJtirr 2)0 er Ung>ettfjr auffbct^ f^ix Xhibfad) villanbUiitttcttvnma X>nbmfrtfjd>ftcti^jrcrkr <i>&craltbct pvtb*igp:3
S>afiii nie

3Dei*iiifl'ncnip^[6gi.bo!enivrte

2(ud)piatc

iid;igyptcn;o4)

Z\fim.in3M!tn!0vrnflctj

m
2)43 r

lg:

Vi

XV

^:t id} 006 t)v: b^y seit b:trrtct>t 2?i)watiiod?reidt>wmt"ci:ad>t teingroi^itif^ftflirWM U> JdiJr v,n^:1c in einem jar )oa'/mta0(olt:lfbatmttt

X^nbl)rt6tU(obtt)iii;m.

2ll(bgtfd;!d;tl>^npbmftrtnm
2{ud)rpKcJ,;,evon{mctt!icb ^^dUtt

0 H er rcf&cr n"c: itod) gbm (U


irtflcm rin rnb iikmiiMWfrt)

\?n&i)i cinlclijcnbmgfiiiffab

2)aaira3nadb^mibcttflga^*

iMaucbarcHifciu

ein

mt^tQmait
(ol

2)crOct>bo4)imiibtb(vtoil;eittt

Viibmemtbiif^nmiiutni/mm
D^t&crjmiffTi: Iauf|v\wit>bIop"

hirrtbt tmbam b^r riiwcn ^o(?


^Uem&frtt ^enbnT^u1)c
f^t

2?itrgcgmfcinbviljt(mmmn^
>iVitn/?gtbnitafeiitmigiiuct)

3n|J gutbad er bodj ^icmii^ lau

)ien?lIfrtortbfr'rci('^atigci
ii;i5{cy2c^fcitvajobtrgi|cl;Ikigm

^k in tX9^i\\ vnt) b^y im i?4i r


i

10

11

12

13

14

15

16

I4itifi

^.4 ff ^I^ lUcifi tue t>inl> Ecin ti

"^dn b:u&er nody fittTft itd>friinl>

3r ugcrt Pitt tcm rddjmm'od?


^flbbelsrittd5garid)tiiW:(i?di
W:)ie cr'bu'.t tvct ^ iiiailJcr.t'Ovtot

^tt jibr WAHche rcid^wm vn f re


"O gcb: i^| J fcii er [el -ner ne mevc
5>an?i bvi6 im got ttit hAi sS
ot^tt

crFrtrtbocbC'tbftm^

mtw

DA3crb bind) ju rd)tci>cit


3d)&itsritcnfc(fmi ntid^ttwr

VPiecricifdjtchiiiftcrlti

30 c im fr^Tmbbcrt fUcr |pt


Cam^*iIu5berfinitmrtw*iffiTe bji
/tt)l)aciPr iJrtflcrt>64)Itcbmfi

3ft gcjtcit stciii cc:I;c!tg>dt

Vd inciiicii

feilt

flii{]'icchrcintti3

III

III

II

II

IUI

in
8

II

III

MM
12

MM 16
17

cm

10

11

13

1^

15

jD.-Ui & '"i w-tKJt Ubcit fmt

iVe ivcgs er &d? ivclt Ijbc rtcf^C


>b f r t er ttjofujl nod) vok gflit
(Derrtllcm iirtd) tiigcijtff(trit_

S?*v t!i otTt et- ucbcft roijvib g^tt


S>.i5 f iiKr bfllS) ^imj

3 bei gcbmci f iiinm >n iitr^


gtro
frrt

ab a- jnajj

wen bi'e er balb ort (l(J

i^y .;ini .t5 iij gott tiit lrt|j


D<i>

irHrtiTC

an frctn nrc ictt wjI


m.ferebm (Ti^

PS fiir ivfl.b.;s itit |b ril

S>ic eiiitvrtrtllenvoUiijlvoI
X>ttljl?|ct) gejtcrt

>t>er bat ibcbiUrts bcr grojj

f\nm erbieg oci' J^'^f )r fnb mittbt rtb we t>ai rtrtc^ Cet freb rtdc^ n?oUo(lm
(Sr>>!^Uij| viibfieb

X>fib i|<> viii;tlicb v^\b:ad)t ITJit egm wcgcit. c ( nb ^ 2>rts


1

ber !*rtd>bldcl^j^t)r Vit ^wt "Cij^tt 0rt frai ein tntfiUd} gfctt
)ic

II

emunl wd>t Pitmm ui

^wu'/|eirtbfvinnbfd>citbi
||)0i ib.t ev in^djt blabcn miif ber

Xlttb vitbcr grtvil mfettt nmrt

ictb aC^cfdi .utffftcr rcv-btui b,t)t m5 er fllt j Pci cJjKU jyl

wollup td^ tietpci^ 2ujf erb 6m7 rtrbdctit b^nr l^weig "Ooit tmtnt 59 ber tugcitt gon bftmtnb xvrtbir baii otg I^rt 2>e r felbcrtititg bo [;a-cU ti<>dy
S)ic piC^.teftt

>Ocr bie ITtiiWWvi^ prt^

XVoUaii.xufrib er iliett fle<^_ j&tiriimb nwrt biUic^ ort fm (et Xfie bae U wottbcr er tvnii Vann er tos citt j eifer mrti
2[U U)lcr ittd)t er roiberfJrt Si>re^ wei^cit twgcttt v gilt |ytt?
-fef er

>.

sD

u'ii'

vi i'nctib u

cm n^eg

mfl d^cr i(i (?ilc(Ttg trcg


^tJt.nl g,i5!:iiit:nbcr(l.it
i

Vij

im e ^ig

iri-e

erffrittcrt

fT rtritier

(ebeiificl)

rtiif?

gut

2Jbtrtvir t^fiticimgnjirglic^

S:- f:! tgvic rt brtlC ^int>ctfidy (Qffcvc' iUsfeiiOt;icQflnt)fifi<^


Vivv., ly bant> (tngef^tttgcit fdjoi

U7.:0 j-ebei; ghjjIbrtefleiterjTc^ V.T ffeIi:^rt^Il4) mitfii fit ^m& iiict Wfllts wd er jij poitfc^ le&

rtrivcnigtnsciK mctiit4)go Dflitrt fy Oni f.Tflt "i nircu


TD.ib

/ teil rtf rttert fr Jold^ TOe)eit XOis V V * |rrt elKrcii Icfert 2(iiffjold>er giw^eit (y itc^ bleibe
rr-i
t

^ib .nca<^tS>cs wate Iidjt

E>ic ttii&epi W6 fy (t^cti treibcr


i&'rt gflim

2>i iivtreHtbmivsgnwttrtc^t

t^nein.br-

v^lmi iicl? |y

^J^S^t>!i;(W4>3l':*4?"'!;ci t'i(^

tij

'

!>^

pytr>igc-:rtit.pfrtr bcv htcp

Vir fid) aiifjHiivErige ihlI) jV tugc 2>> mit jy Icrcf t in l>cr mgcitt
S>i5S ni'jcr^ifcew iu

C-crtw.vi^^ il byc t-uidt i'rlt < 3(0tb eirig rum cr^olr rir cie X'fJbPiiribm&odjcrgifibcririye

ai I)crint S>o iin't(iUt^itbo4)m3 ledert

XColtgtlenjirbcgcrfiirtfl

gyc rcdxe wci^yt ^ubcn ^ye S>rtr tin ro i fpj id?r ct C-a- ^m jd; will rtrwerffeji f un(t rttb Icr
Vnty wd(?^fy 1 15 b vf ^yc wci/i [ynt
Ictcit byc |i!b.byc tlciiic f iri^
2>rt6 fcirib all bic ( weiplidt
(ruolctct &;c jm
Jjiiii&t

iw TOtr bcttcrtcit auch J)cs gldcf>


5" 9"
rtTcbm&ijgctttrdci(>

^AvM} wir c^m mannen fim


ernijp'jrtmiff'Octi.mnmwert 2>yc waldbf r rotr>U rt

vMaknb
fJmtrtmcttE

f beiicP iv 't yeOf r lenb


V'(i&b(irjerjt> Ubertti

wm^

XO^U fblcf) wey^t>cyt^rtttbgc[cit Xevbm in cwigteyt gccrt


W)pt&rd?dtim wiet>n6

XVdd) tj^iiib gcrcdjrifcy t nhnt ^ant mir Eeyijg recbtcit wmcs c^t "nb bm- jrl rnbenr ei(I n fidj
gfls wir gar of^c fclbs viffm nitt,

inbtvnad^t

W0 vrt$])yn fCmn vnflt


2&egfreit wirttit

D:itt

grtruij mcfpurtg bns vtieaUtaa emiveiTflll rnfer onjc^lrtg

^b

Xiitb nbcK me.byc Uii^tm gltd; 2(l6i. afcrtiiJOJinjt -6? (pcroe om'bmt

gm

B wir erfo^cri ittr tt me


mtnfre wc 2)rt6 e ntb ll tt bar m^ bus
2fU^aii0teiijngcl)mebgir
3a>ie vi)5 bj rcc^tgilt ^ye (luffcri KcPont n rcl.tt& enid^ wcrb

25yOrtb-nrcyf?crlpJtcf)Eb

glicf?
.

Wit^nben mcatcir gfel fic^


JDy vmb pmoTpcUng jyt

wk

25Hltert tfi

mcdxin werbe ntt


f^.i

3(l6 tnnt byc ^yc rtit Syrinm

Jcgrf iffrit br ircd)tc wcipljat giag


S)yc H^nb.burcb vil tiigcmsycr
(3DicjVfJKibepinb)bod>w/iiiJ|r
Xt>rtnrt^ycba-r<:d)tfiiru0;.

)ye weile flbcr b(ti? m't MWRf; vre

X>(ib rc:r;r:eii in vcittpcriii |cl>rt


fjrtt

gtgtbcrt
.

vm b&s. liccbt

tm
.

if rirj CG nady fci'm tob im

.m
UtcE

)cr tvey^vc

bar rc ni gf ftcd)t 2)crmtfct)wmbpi(ljc0(ftii

5ieifld?tevcirt)lcrmi;' iltm^

&fls.bjermfiJitcfcyfe(itglijcf
i&flimmciifd;l!d;jii|YU(ciiitfiI

?rtn wir fy mmen vedft fr ^itb,

"DiibjcygtvneUlbJ mberfd)dt JDcr boicH TOf f "Ort bcr wd^^tyt


sDafelbcittt)4peyt(lcIiertjiO(tJ

If er bye mit rcb nfp:cc^c)i mll


(l>bert]tcii)tbyeajc!fri6U

Jcr/iuvitb biiocfeirt (irm j fflII

lll

IM

III

IM

lll

lll

h
8

IM

II

II

lll

II

lll

lll

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

J
^1
2frfrii& 3
ijlt niiiibt

i-j

C^

tMiirig

eilt)

tlt.iitijtwr^nrini'g-inicmicr

i.

t'3&mrptud5jHKitctiwrftir ^cv Hikl; nie (imd;kt vo: &er'rl)i' iir ititd; ir er &mipt fiir bc bcnrt
-^fcb.cifi in'lficr

i-H

CO

mki) (ficu-bkii lere

Oirbinct&fliingat-cbarpfTegeit flSwJrtfiiiTcrfdicgelcge
1

n?iiiT;rb,tim.bcfi-.i[;^atcirtitag

^
i-H

cr mein j.vcfnb ycgcppflg ei- ftrcidjict t en I>er:e ,1 mein jl iDns (etil |rtd?i; gewip fitr (td? aat
l"t>dd)ei-(ibfrmt4) fallet) int fent iDc6 ((id;c urt gar bulb gcbkribt

in
"11

_^

*XimbM}nfiivcin}kd}tmmiVt
fiTibbjerntid))tmd;lefaK ^d) wite in auc^ gane be^
.

m
I

Jm.bK iitid> ft rcid>[ejie Uflc ft'cy kii- VW ich mid) j b(|ienrt niad)
jfl- fvi.'5c &ciig|l

CS)

hin Ui) ^ettunt

Sionwrrtm

Von mm t>ie nmn rt Vff gefiit


WermitvsmBnfftmcirtW.iitetftit ibevwvt gco:t>itct vottim tuflt E)d lt inrfjt fdj tt>0r,t)i|pticfert
Xciiid) irrt beedjtOm (cfoii&e
a)iicic{)qr(Tic|> wiirb bdaifen

tjnttlye gepjld^

Xabic^gef^dcbletgrtr gcfd^irt

Wcv aiibeve^u |)dffnjcvb will (ctit


23ey leib Ditb
gilt

wa-gcfiemttmdi
0>

34> tvill mid; bei- (cett mid) 'Wt eil^

mif^ rii le't ftre^leit t>ettm


Vni>Mv:l} in c^ri>f\in ivcn fetten JDijinttid>blucwuri)tvredit mu
;eitb

JD: iitric i.ui (Ireidilcit v<>^<x an tViid} viib ttird) dlmcin Rcitf;

ar vmb tctj ^ye f?rtrt atfo bictf?


"itb lap mid? ittcvd;lcit ycba-Ut.irt

CO

c&rr wgndct ttftd?t int ^

2)ertreH mit fulfdiem crgetre trt 2fuff n-bei. fcinb besvii ttlfo ii
ifle id} je iiitgeiclivt xvil
ESrtt

r-

niwtiiw^cst><>i^iritrtrt6a'o(c(it
21itt)crt)c>:rc^(^ffgct>ccFc"t5

meut

vnib und}
in.;

f\'.

l',d}

am ieyfc fvt

^
lO

S>as

mid? isi ai'. :r weit fpix

t1%.widperf^5icl)tci-^i;)?ivombico:

sj-

-c^

r^

tiavau^ nc>bi^^rnxxad}fid}f\y.ci'
ii^v an

byc gt'0(|en jnnn^ li'g

SSae cfc ju tt)Ufi rtens Edit loi ^cnlycivcnb dkcrfimmlidiMt


X?itE)Ud>ct&anitl>crcmmjit
^it

ifnjergs^tmditrtit^ilflTcvd^im

X'nmitfaSfJ^m xvi>ttc fdimc\'d)li X>i^ a jum ^meii SImtc fumpt rff jp:fchEar)|ilid> bcimid? befi^bt
irijtbnj)ad;mriif:ctt!i;eyt

2nf wcr id) gcfircyv^UtP ivl ^Jin b*ie idi tvflrlid) rnSf? vnt |>l
X)itmfi0ig
piii

fljimpfHit uf cft
sDei.,

U imme tage

*ciit rtrtR ter nitt crJTrtt

Wairiianiifcmcn.mo)

ret

E>m'tiT&(r&ic5Htwtt bc|ci)lie|fm

fit fid) mft emf trimcFit^rt

(cf>ti((

SQ^rtlUbycmid; (Jreid>lm t^mit ^mt&ci!mtbp|eir|-al|cbmgrmit Vnb feirtb rtc byc fclbfge rt hri&

tnttfm&YitimnejU^impfeiiwil
Vtiif intftiif^ictneiinen Ipyl tpci' m\[ mit irtgemgitOcr r>r5

^er teilen wl-tJerfclb dwffp^


>ci-

^cl &cr bey bert TOlfixt

ill

S>crfi3:cc^ic^h'eg.E>e(te^ge>.'i/7

Wef tm vfirtrtnciifid)
^t>&ec]l}irt/c^cinbct

nmtbt rtrt 2>a" (lt fr (c^mipf fiiV gut m<tf ^ rmp^)im(lmrt bemrtnfugrtrt
^(tii

fccKSptb^^itimei-flHj^fetmM
X>er
Irtctjet

bf s ct'it ncrirrirrt

2)1 Kipe ce cjldi^. fi crs m't mcH

tBinwtinc^cmbey weifen xt tzinnan tmtnanm^cmvmb gaf

^^=
ultt muten r\ voiim gdit g>vt5 a- )id}ttlid)

i^tljimimbmtt
2?aiff ein
jrjtn

^
4m\\

'cUs^^iid-fK

ciiii

tiPet^iit\(Wrie

ir>!ia-Kib fem.;!!"

fiiuff all

^ag CT 0 f citn nig t>;ii ti'f S^^


lg yccr.Wfts cv nircm ti-jg
iD,j0 in

V !>> iMi mace-l wvc i-A) cemctit rtUcin igiu ffl^er wer gciii t>:tt
in tin 2(l5:r l>^t ltvt,^(^8

bo

ni tc rtufi) roc-l

bmng

^ ^
p

Wie yccr Ol tem wfllO eiit b tlft


S5CS glcii^ jm aU seit wier^yltt

Xer flttbcre ftoffen iill iit |cl?


ni
E)cr rc.-RC
fluct'

R'^^ hcebfiifflaif
-

ntt

bt-ctct Vlltii ^vi>c!l6 A\t

X^tyilertfcytnr'.isyccmbull
bn-t>it3rtr>ffcflcfowcra'i(i

nit not &fiff nt.iiJ nmett rtofmcrcE Vn Iprr an mnat (infeim warcf
;

1 ^ 1

1^

""^

n)cvwci)3V;)!t!aiiCbyc&cr|l:) vool 7C Ea- cjicitg iwric mfiffig


VOcrxrfetiii byc t)^ ^ bttl

Vil rttt&crit.fll6 nJrb

f'n j

Der lort

3-ylhi6^rig felb irt t>er f S>tc fr L;ct fliiberoHal&t iff


55t-6glcicb'grrf?(w>

mic^ 25ijfirfe

n
CM

Siirdti er jelbcr f^iUet ^cd)

t g.ilg fliit rtiTerit nwd^t


'

Zmm

DOcviwubfcSbtte^eiicttrttt
CrciJY'>'^"'^*^

lugbodjpH- bidy

DaruvflTUd>n'ui(tVCQn'i^f-td?
vo: tVt'vS ^iriDn- yet-cmltccE rCoItrduroUc'tvnpftiM;iittvccf
ifitt

nicV^jiittctJiJiKyifci^eitniflrt

0>

nod)irlUpiil;t7m5nttTd?c gflit Etflri er wo fturt .i>t b njHvIael/t DoeOti "te ^fJmn^icrgebftC^t

CO

r jpuctot jiiCKt.frct.'n vi^.V'i; ine?


r-

^6ci>lll(ml)'jc^ani>icv^

lincE

3(le6b er fpi^ciiircl gnl^icI- biev 21[6 ^tte fi'rT &if b gcjtolcii n cr^
t3I4eljeibei-Irtit*:Dict;fltti!Tfcbcvg

^
lO

sj-

n
r^

n\r

,;jr

m f rmmci-gtcji
1

s>iici ntrtrt

ben wUtccrtnQ btptirt

er mii^i

Kcrmmmclb^ii
li

iii batKaiiri birf {ct>m

CiiOiv r:m|i(ni:n!itrciil&uit
S>cr)nri);baugru-fcjvc*!ijtgaYi!

>t>a niiitj cturd? m mmfr|i(i?


0.it>flit.nitrtpni(?igci'i^it
-i

3if5cr&csl>imgcre)\d;crtt)c

WM
.

cr iiit
:>':r

rii

fiirner

m(jd;rt^m)

Irtufft

im tuiittaniit gcfd^icy

>ibtwc}(rtHKngbuii\livl
-viffciib

^n6m^n im

hm gcb

fcj'i

"-a-tnfgjijiwftttfrwtgfnKiT jtii lifmincr bctlene a- ftcfo bek Oii mtif?[Cictt martd) b.'l jeyt
ajit ')drd;tviI.n;eiiigmimg(Vt

Imt mn.viiivmb S cmc rgdj,


/ gurwr Kit vcrigi^u l>icb
tt?anftndcBCiftcttbcngflK

1115 fi'(1^tgal^l5ci>llfld)g^It^t^ nie } ifl ( gar citt roatercrcrttfrf) Cfd^ E\i9 re ficb iitcimri fcijicfen t^ir
f

<^*nt>iVFbfcf>cdiIm.crfiitpfrrit*t

%m irig Ivv

aUcm bfls CS valxt an


5'rtcii

"V il mciiitNe iri-^Wt i;i((dx6l(/f

beflcfe
t>i?ilfp ifj
,

XV er ficte .wiicFit.ivir

c ir- "trt

t7it iibcmed)ttg er bfbelt

Sciid;afMiui)tirciIfi.

fctt bfls n (Tm(T (

i>ae fruit gbaicft na im gcbji/J


X)rt& Wrtscr^dbamiuf!>,irHflt

5D i CS an an rnfpri etat nicwrftccrqbflicrcn-rtu(^"rtn^r^

wn

S)atMvoa&u .fifmbiinmmi^

MI

X'^iTrtul^ajn ivu'iifTciivaftdrt hi(dy

ni^in:|^ytT3fo(Hid^i'ctrtcrt)iiigg

XJiJttyvouvaiclrtrj&cbmmcn

ae tv tJ td;(inxv(ivYt! I%tt
X^ant:t;i;^fj7U''.:r3dBUidxa'Ltnc3c

omitu^3lItiK^r*uncJ;ivd[2
I

;ncrtna'fciiiibt}nd7 5ugt[>6t
5rti) ju auf? fcman
f"

mg cnt(rcc
nrit

nod-jmcmtanfiibatixifoblcobc
'3

a &ic ("rtd7 nitblO Kiptcrtbm


\^dc

Jdj rlc ivcitB ixvl


iDrte

w^r

crfltt? tlat-.ctt(;cc^iaj

(cl;irr

VOnnfcbiTppaivOitnnyi^ffggit Vil (Ivnt grtr offt Die guten )y tt*'


^;J;g^:^lUltfId>Dfl^v^lE'ci?mtt

!t

eojn^i VAfit>k
jo mit bv^id^fid; lang vcr^cd? 'ntmr.ntcrgcudHtEtitdnflied:
fi^ontsfifichbutm-trcibcnmAiim .d}tcri.xaldixcn.vnv(rb^nm\x

|flivgIocF(?I;itt

Vahi^in fidj bae fy H& rcd;t


V<!bi!ganfci c^rfitbicb fdylcch
2iie cb CG

xv^v ein madbfirt ttaf

VXii^a' :tohi>^efy f ber ba ^cx\v'M'id}icibcrpf\ff}vhmt ^(YV6Qt.^tca\th\bit. ym pumu6i


^arv*;i;d- fciTdit
|'d)icjj!cvi(ciT

lDUhniifnttrtNf^7d^irJlbmttc Vn}x^wuu^d;}t^wikbictfpidtc
iDrtilpeimfed?IcttM'rteiif(ft4)
'*
I

f
l:nicw^t?miig.vr'i(clttrif
(

tlTk-wti
iStit rtJHcr Ijeyl0

/iiijfliit

t)dt grobwit

,(yrm

scri

tv;Uyeg f i-eii yccr man

UJieb(Wr((l wltaiiii
>7rt& fjnt? in

auyaanwUn

n>ic iwftfl er fi<^ 6ocb (ielldi jit

Vii weit &.i jk|)2 tu dn }ip(.wi'it )s (cy jdlIesfftittptg t ifiV woli. ^r.^cIbAt Heilt gtfmpfF ^/i&pf etbcit il in bcr groben (p(S tcllctr i>Av rtflc^ mtt gftitt?= ^(i > rirtn bye (rtw bf oieit b,tr Vitb vomi> t}M 5mvi) ^.ibcit ru/ii d>t fv &.? iV &yc fqjgldcf eimg S0I/f^twmgUt1pfilTSJntb,t &i
X'ii& fy&erj moiirtger fitt fitig
Sjycfrtiw 5(ityeigrtlUml>ef>
uji'it

imcFc in in fmemsi-oben tnt

wg

y^Da-iifl wil fuiercl?tr(li>

2)46 ce rtitit&crgdftgiMt )r^wr 2>^ &)d) gro^ fli^t vtufer&e jvrtt


2>rt(j

2>5mfl im U^ bye biicfofcrt b!W JDic m5 vmb fin-c mit cfete (H>iiicf
iDeielbu4)^it)tri(etKIfr
3Q3ie w&I
eilt

wo rtttricn ittt buiicPeti vocin


ftnv^:tlc?

ye&cr t

Ji'it

ivill gr^i|

iSrgelcyfBfwm
3Ifacr &VC

Vrt>o mt fd;mifcij fciii fadlpf4


a>y jrobPej't i/? ycG himmeflii
X}nt> weilte gar ihid^ in ye^e l}m

w macfyt ycQ vtTirtgcK

)ywiVJ?f*>tt^twfi/i^cttrg

V:0 fy lge ttcm }h t>c tuet gtut


(w fiit t>i( frit auffl^c Wii- \v>\ yc (f iigbd? U tcit fctrt
JDie

h'-iemnitvilvi-muffii ctraU 'its iiirtit ycr; i-e&t ocr (c^ieybt

&i ifl als M\$ bev bcljlflt geit(MHtf


XJoi nnp wrtit piitfli-f ; |iiinf flii*

55cr

mu yet5 fciu i>o vouuw &mr

UTcr ya3 Un treibt ToUtci) ivncE 25 n-ayi? &:r pfoff vom bleitbcrcf Sa- mi'md) )%xm mit (Hin bW
S):rmdfJtern!geii(gHCefrt ttmcbcr tr:ibt }f Id) id^.vst ivo

QO (>ebf i>yc w biciiKtteiniit


(rt

jDecpicim ^c t(l im cfch tl)ixn


5>tercrf3 ift

uk (iir ?:i>bMi;

^?:'iHJwdj>ereiTed>tfBtjtm&/efc

Vo^gr^'batfilijci^ijf

-m
>rt

ibycwifirottfiljccmtia.

cliemo- ii bcnrntn- brtrvj ^JH


t't;

sDitnirtd") &ye(rtTO;urt!e|pfrP!ifi!(f
iCc f p:cd; es hct:e tcitt | iim^er

gc t

6!tfmtJ9&i>;*7-^ aJ:bm bk'ri&e

'Vnfias:,vnfd)Hpcri6nt>attnfM t>anw'ctiid)nmAyci>\'c0\npi<^

Wann maa olgejltitgrii

ttctf

jDiWeplfcf?MMlVl{iinijfrgi/J

lll

IM

III

IM

IUI

lll

II

lll

II

II

lll

II

lll

lll

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

S).Tdd;temgr:U&^%wcmrtrt
5DiT Willi rcili fein vii

Docf>

werbe fy jlctj^jn

jfiott-TC

>i|ii

*;

im

&* ?i |H)d!tc fti'c got nc4> trbaUyt

ITfrtitc^ci-bfrfTcItiMdjgafiiidjcv*:

JDcr an tut'pfrtffai.H^fted'Iey

^ccgcrcurvcrtriTiJtitjm!cy&t
X))ib biet

bd) iinffciiiljocb pyrett

imc wait S>c briiffrt mcHUiti gUf,


X5n& I.vrht fartb^U? ^v.f cr^mg

tm* |p:idK &j iff eilt gurcr jZi^ivact


JDdnMtTOrtv;r5t:>yewciIi):cMJct

I
*ii

in nsnbcn tHtbfiiifdjicy tift


^jcvm-afif.fc^yer.cbaitE fd^yer
U"-.:; fii iiiif cibc (>!& n"'f^ "^Vct

}l5i>pnsfdnfvmih\>x&ffm)m^c

Wkt l}A iJOd)

tleitt 3cit biV'.m,

crP

S)ts XHts t>^tb} lieb &orf>

wcr
1
.

^Swevuitxc^abfikbtbak^t V ^rtt bflv rtucb fem fivUdi sey t jyicr^fl vof clmnod) nietncmc
bei-

wcr

^dlfcyxntrVtinrnyit

6f)litlriWn'D ru
X^od) h^t

E>a- n/J bd? fe)-t.mc ce fo (tiint)


<S5tg1clird?rtfltnetbm.:friii(r!;i!&

mm

(innere yft5&cUit

S)vepf((fjcn re&c

wnsfy n3i:i:&

5)c6tutficl) baichcn yifcti irnin

'jJ>cvl\wv ivi ein pfcffat

l7rtrt

WtXiS^<>iniit>.aleffvmf'dy.cibat 0y tctfi* CS "it fdbtr trdbc Ji


^,jr( ilit ber pfdlfvc-m tdifd feyt 25(r brt v5 wlffe" fingt |e!it lott S ^rttm fy bcy D iiciit &(ir ircn
rtKKfoid)ct'rt?n(tiKntmbg(Mi

<bn tbcyt Ub^rn fc y an bcr


(Dbcifliifff-UH^cylt^bt-dit
5>erofl|^'"'Bfd;iviitcrniii'gairaat

VoE tuiib iiiir|f Rfcbnj rott

V'i]bl<'ptinn?em2>.irjJa"'i

"

11

er b,ii

^ct (?r
Pf rtd^ ioifci tf? itit fiiicCiig

red)te pfnnib

fi,tit

I:

km
m

gvi?t tr cm pJTuri^af frtJt ttcwmit; II t5)J n-tgtp(:V.j?:rrcbRf|3mi.r

teccrbtcpiir.-^-.-iarirfcit^^nrfir

les wariin b..i-jiU=.!!:;mc

Ulwdd^rmT.bm-djbrrbcncbvt
>b<i-.,ffi|^,v;!:;^J;.r(C6ftrd) jDrtrrtb trbdj ypnvang

'|r

fd-u-^r crtt. tri- rtij rill piicjtciiv^r


X?(t& rt!fc t>rtntrtd>
b,it(t, fielt

Vll^ &;r fblc ycp; |o:trcn

vifdi ulttnlcd^itcrbtirrTcvii^-ibcrrtb
S5>isiit-.i>^6i)tflndiEnr(d|-4b

Sil tnic belff r ifi fcbtnpfc ir^r

Vjibnnrtcjibfiibichofj-'barfc^cit

*Van i)Ae Ifo aiirr |nit fo kr


tr;iiiign&rtnct>iwfbc:t Jijr warceivi/tt :iii u1 la kib
0;l7.iiOfimif(;[,jMbr.il

riib tumm oti^ fd (c.;g rtiifTficb miienmcini vcnrirtcitt ficb

^yfd^cff tJiQri.rn fyf! 5^' 't-iX'ibcncfr.fei:! c^'qcii fmt>


ieecfriii.viibHeicfmb
Jicgcbeitimei-i? ivdjit byff

W#it Es vil Voll nvd)m vmicvat


2tle inHlUreeflfAtt

qiiimimn

rt ' fam iit js

mrm fc^iff

y /okKits ittruijnJi>e)(Iatt
XSut))
fei

fo:gcin;0!

0 tt-cger it^rrrlit Cflr x\.rt


vnbn'iitbui altan^mcrtit

auf.nmt

ixHTCfit

an g^tttts tflpffcrlct
(t

^er Hit fei

>A eincv wav ciu reifer \)icn


fdy.%\Jmit

MgtfttitvitffrsepLTsmVbt
S>a6

aber ycDivcijcK bic itiugeij laftcit


*> (? ir yccr ir.te er u>oit ^i/Ir"VwatitflUfsqo!t
rte rtit cni Tutel
irLind;r bi- 1 )nib

im vc if

m funbctj.iiiir fjmbeg|d;id)e

i1

it

5" Inovfifpwd^ clot bfrbfn


Jgityebfs tbicf.brtentrtd) fid) vcn

^rtu J^ntliciit fliid, n-cibrt pt-fltrci;


itmwt gleit
t>^rrtii

Vnt> im bcii ^iciligciibn-goitrt'


)6cs3io?ffp[.:gm!i/5b-'i
irtbfrrtrigcn'irftfjtt
I

25rcflrdibceft*itbcrtinbn-|tfC

Vn Irtjr |ld>

bt |ci;&
r

nctju

piuf

Cbo:c bv-.e ivctrfliJiti Vfi imt

irdbt

g:rb4:ji,nd:>fiib6tbfitiHdcbdfl(

Vnb ftMb. td^mvnb abyrrtrt


JD igwf icbtf Peifdi fd>nifcft nic^i

^a3fntima-5bdrtct!>Tt
iDciidbi;ii!n,;iid-^bctimg<it

wnititftdigfubdtlc/inFolriro
)e

bcd) jS

Ici^ vt

fdj'r vii

& g[5

INI

III

III

II

II

III

II

IM

IJ

III

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

Wi

ll^fc

(.:c9

!^ jii f.ieov.Tir.i;i&,ob&,t3iinicy

mUy ttnt ^cg tu et o:Dc dm moiptjm wi&cit

1f

5i{:ob;r(cb4.jiecfcesimbicy IDiciroI ^ritgwJJbrit burigctvil

3\mtc6 t>c>d)iimntdK3tfiibei'wil
E>icttfliiitcttTfic^cita':l)ifmiii>
Jie viri) \o\d)CQ wfiifint

jfftro!d?!:i-eki>.isfycst'crifmit>
t!>>a' ic ai-d?

gre nJilbi Oiir


i

itmeit.vu nit in.'r &;n-cf> fr

wr
fi

0/tb^*i5 bcrgdiBithcttnit fld;t 3111 OiJtg niii ly fititit ort ubac^c


5:':>iupiiirtU i:^;)) g.Mtij

23 itwn im^alttct obfaiMit^j S^lc^Io%r?rti3mremg^ri^ca

^Tagcit

i(l

anrf)

>ij

iran^dt ritt

tJiI^cit vatribt

mau wmii^ mit

flrt

iwtwdj; tt;ndiw o::r)s iimij

IVic tvol c&fcin folUiu tivrivc B barff c6&rtimocbtfeojtcit6rtI 5D;i leibbS.wv^ 5 vix b:aif
i!>ii

tjtcu

fiillctt

m't fr

bcPm

iDcsglcidjbim&.vogd.vc&erfpyl
TKein i)<ifm rrpfen'ni. Vfl^t fsrait
iij (r.tc rtii

pj-Hij

i>ejt

icgcr rtt*

tt?icnj,T

tri

iiad? !r,i!f[.^%.x- rat

Vjfjditrttlbctgtal.welj^tt
Si> MT.iu vcrhag vcdvt'cit

^d?

verec? Il%;i!.1ifrv,cbadjtmetar7trfctt

g.is (cKtfficib;it ofc red?t w^igt S>ix anbei- vadyr d .l^Afatcfft


iHtjildpiT.Tivilgm-freyOiglcH

^^J'

^--,

'-'

^:'

^tr

-'^

X0^ flc|KJBn?WMc rcf)Wrt


fT [rdgtptrtji bJgcijtpfrrT nrtcl)
S)S wnirt &cr Ion }uhx Utftcn bod? )!> bm-frt irtgmtm tcm (cl)itc SDo" rt&f l ^t tiitt v*>tml me Xt?*tSc:OiwtptI(tiTgmid? litfc
VVv^It-esDicfajufsertiiitvcrtJJtcjifl

jd^ nd^tanfpitinttanc
X?itt)

|ct)ief|2

ntitdjtEm lawijcrdtt.rtrt&ti

S)feiii54)<:>*rcltiriton('rt

(p^M
[>f It

GiotwrjDcrbflr^id) vapAuft
nciibic^t!' ntrjtcfcirtgfflgEmt >t:mT f r t?M u%t6 grtJtt:; ralrtit ^\an Ew jitcjt vmb b^i ?r ive

5>cr itcdift beim 5^1 t^ab &er

gw

gum

minjIajuverpccljEtt

fuiiibt

irt fuitbf i" rrtt

l>f r

gog r crgrtg

50d? liig cr^iriib t>cb iftt inc|r"')t Hocl) in &tc 0$d) )im&crms>v(

Xcrtig jVger rtl ^umpcms:?^


sDic lieffm t)odi crt jc^ct (Jbc

^^fliwerbmjwecf (ti(?,rve

will

6uJttr<;ucF(yiJitWmfngtc 7c

iQm biidyt &cf b(>gcii, Je u w vir Hiff^


)f r tut ftm flicbl.ig ifld)e

VA

(f iCi &ie|cl)tc(]cij iitttr

rtuf

(dMi'

n;?

fc|)k|]c:*tt?i[l,i>rlug

vnb triff

S3tinritfouccrrtit,I>icrcd?tmgnff

)c ifi wf nitcFt (lul ot) 'c^^^f ^ mit )crn I.5Ci:&.i,imbjH(i(<'fr

^icrimgdtanbyff

Xliii> tflit fcifi iiKtrd: nit

^^'^ .t ntc

iDic

im l3od) feint gfiiirj weitlg tmg


tt">f

i!D^fd)afftimTOurttiteran^?iJ

W,ir{ftmrtii5Mlctf?vaf:i?ttO'c!ifoI

Krtfc^Ut5(n?ol(id;vma-riifl

r piicnlijf it-^:s im ctd>;i(f


rtrt&t^OrtiT/^me&omiffj'^

^l
'Oo:

nrm-wt.tnflii'Cflf'pi 'cna*

/]Wflniia-(irt^cgcfc!tt>!iii

0 ^f t er fi'cy

l) Ec

t(rtb 0cf;flrt

u^ ivci i; idi ncd> (cl;iJcc ' Vif amibkeinfchitiftn^irmvin 1)0 Irij von flm Irtutni Ut

3 jicdietimip &ic bi|?iriibteictt

lll

IM

III

IM

lll

lll

W
8

IM

II

II

lll

II

lll

i\

lll

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

Vit;cUd>tmid)m1cfocrb4'vtm
i[i

2),i ctit:r &.t;nt

ifi

| ein gectf

>er pj.il^ &J er ftf t

givimKt g^ r

"jdjnem^m'yaiv-i^-fiit (ein

teil

S>;;ci)ffcni5 scvgt ntf rcdyt titr rtrt ( (^ jDrr (jfllt 5 rtiC>a a- ;u t)d)

y
i'i

n-lrt/f fTd>

brmgm

aiiff De gcfi^S

iDcm )^:rt |f itj (t|ci)I3 ^iitj^crt auf


XX>=rtvci^cit eben treffen will

2):c gccf citiiammid) flit*^

buijg

)ic ficl;)bm"^rttm,t)0^cr
5t?it& trcUcitt Jen
|

Mitj

2)cr C iiiff c P.1S er l>:c fc-ldjc ppt iDcr bevcrtU ))At mt t>ann vi\

r.Da y nie

fm

'OttbtmeaillTOeltfvcrbUtibt
l'nAnd;:rxx3iUet>cllami;MT&^od>
2>i:rtttrtt^i^dmfi;Li>tbumlrbu;ii

%yiki>cm cvfe'.ftffe er gcret


X)!) n.iitse!l:t|f viel totjvcrbt

Wcrrcd}ty4vwdfi^:itfd}ief(cm[i
>4iw|eItcr.oC'cr!>:bcmtt>wif

2)rr !ctt ie frt

w im rrucf ().7!t

XVcv |i;goi.fEec^cii.fH;tc||cft will

3 ^ Hifjd ^^rt IUI tt meinet gcigc ^nb ^tud> (ein (tjn iuncPcr X>icjiirj
Viltiimil}:>l}a:lik *?i:itfid)

wcbcinif ':um]H)dn ftartgg (Ober wat mit nsn ini>c\x fpicjj >^s crprtrvil^u bot>ft(iie Vnb will *i niiisi in inndcr lumt 2(It3 ob :u;W nit fein Uittrer Pen S)j m5 tprcd; riMitfcrfaitn romcrj
2>> er

>jjrH:nb t>Hf i<fy ein gro}]ei- 1^(?:

\?ji

b?d):n jt.tejii vi^cijlidj

\i

U?iewclid'itictjrtu(5flrrtf'

cf)

S5er will&as Htjm rittcr |pied;> S).iit5!ruij!iib;mg(|.d:)

2(:!0tiK;rfiYtrta,i!?drtewdt'.acl;t
n?eri!od;>c.;Ht(3f.ctet:!;cert&fil
E'i'ii t;rtk

id> (iir cfijc&dTnflii.

5 ^rtit-rt w,ie.&,i inj &a- Pijt


f>Ot-i>(citt^o(at!;rti:bej;i)!cml)C;

Sbcr ir er (pctt fei'it tiigeiiD ni Kdit jwd)t.(d7.n'e itod) gurc fytt


i^clIt>^;ctd?.^U!.P(l^d3lel-

W!^t.&j er fyitir c&cl niaii


ifcinhahid) I^t frb vtc.ittrc^'gcr
X':!i' ijffe

(Dbfod^/irtfitrfireiWt rtvlr 2lCtd rtlldtt bry nigent (Itit


2fi(ptitgeiicfl!lcrfli>dgt

beim

cxhcfi

mit eycta-

ibeegleidi.irtiTflMdicr&ct

ifci'rt

E)cr nie gefdd) Seit.'Cicrnefiniti

S>a; (vill &yc aygei-bjaEteii rtiip

S>ccrct.t)ygcff.o&cn'ii(iitut

2>cr fdbcnitijRnr jirtniMii in:rc SJye&ee weite ^abci) g^tr giojlc

JDas fy (cirt gwclcit onitii mj sD es Wi>!t *:!t cm flirhm g*iii


fi.g fy ^ii0ctfidj Irtiigjcy t

Iwt eilt pynrnm ^i &0 (T.1 1 (etrt rcd?t gcjjnbftt ah


t,tiui iie fr

2?r)flbbitt(fwei(?t..:6biic^(vtflll

TDii&^icrcEi1trcyci)fft*frp)nff
2>.5rirnjb /o fFitc r>yi- Docro: C&'idff

U>b

itrtd) ferner: aiid'y


Itiitt

im IciiV

2?- j/f cm cfdnri'nb itifj/ffMMft


tih-greifft eiiii ycDcri bye

tnAitd^o-fdttJOn

vccfetSgro^

cu an
. .

Ific'fr&cfiai'^.wiiOymaifd^o

jDcrboi^v im tcnewol ls wcyt


lErbet |m mit einer btbd))? neue

XJnfjiit nie ni.*,r;d> tcaw

ftirt

5Dcrt(ttKJd)irtvilfd)ul(nrtfrrtn&i

XfU fiecit yc!3 (i.;d? cc!it Wflppcit XOie |y fikcit vii loife ii tippnt
iwr*5(tteit^dijifiigiilci(tfel&

3" iirtd^m vnb in fcr.ni idneit


>o oc^ l)yc gcijd; nie Pt^mcit ^irt &yi: lic tUMft ivciu- 1 octciffii tn^nmu"^ II) avdi t)m tn^aoiy S>MnwJ}'.fyvoti\^<^itiv-a^m Vnt'tt.dtiafffm nmta ,(t

S)ye|ant> Ccs d&cle von bcnfcl

ieirueyI(cm&ctdvoiii>eiifmivct> JDfs v^nev |aj? tti rupied>ij oweit


eirtcr mwter )d;ilt g.ir mSd?
fif rt

3d) rceify itcd? ein helfet biif myp > ivill nUvcili tcHri'.tnt
r (iy 5u

noiwegcn.uit

fd)irtti(f>

Vil ^flR^ bee bn'efrit!> |l'gd fit


W?yct>; fy fcinb

von ct^lmblut

S'j aIhirg^tn.riT^3tdi;flt

Syroenbbyc >(tr"itvortred)t

X?n p f. f^h- ir cd,!?. V t f?(Jt


J
;

IM

III

IM

III

IM

II

IM 8

II

II

IM

II

IM

IUI

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

2(birrmSmf;gftnind'cnbrtn
JDamt(pyl&H6Siii&ttyclcbcr'.it

jD.ini: yc^cni

wanm &rtegcbii}t

?Dc6mo:Sc6t<eiitpfm:intnv<vU ic gucf rt byrtrt ly tKiTid>c wie


jDcrfe-.iCrtfrbiirtci; gtiinic
2(l6 iv^^r er

aif t>c &md et p f rnimS


rcl:'"tf ""v *

(Sldd? a!6 voi wg et

ietopfi->fftcrrtiiOSf^'"''^"=

^i'">*

^^6
:t!6

ci-

&cn gunrjm

tsxg

m; iTg^"C

ob ei-fltcgciuv.l;ciuvo!r.
vtrb iciicii mcdT grcf> glot

3t-_iticr

^-flea-aiicatirpia-tpftp
r-nx ftu5it>

rn er Oes Icblrtff vagc ^rwiirbcnP^ppn- f-cgciV" ge


^lisob pic&ig^irmift'icU^;;
:a>a- tut Ipyi Ri- lixngejyt

5yBm tid7Emt'ce|dM]e5iitt
sfyocrgeffmrccvlvrii^^t nbaercrbictcnrtllndit jSollid) rniifdiug bcy)? f r'^}icd;C JDie mit t c m^imie fi^cii ^cmax
'"(r5ijditrilgrd>lcd-if-f;d?im{ci%t

Hort rpili-m
2)yc flUiv frcii bflii tu

V f?M!c.riflciJ.(p'5t vii fru


S>a6 bc-d}

Cmcit

&CI1 fvi'tffii nii flflt ju

cm fpyl

ey (Uci! Alt btr funchl UdVii


"n iiit )ni !pil bcin nmimcn (Tafcit
ifiinii ^cbcrlpilt mitf?iit<fiT p.Ud? Sjifftfi-fccemiiibcrjdjrtiiicuftd^
Sr-Otiilctriit'ae'n.v.ttcirivolc,

tne^C'ii>.)y mod?rm Icbm nie

BottciT fy nie wmbgon Oa niic

Owgritnrtcbtfpilmrwffm
mitVafte.TOrfflc.rniiHtt
birtlfcit

jDrtScr

vnrb

gcbi-.:

kffcn {lt
i

l-F

JJ

lll

II

j]JJ

II

IQ

11

12

13

14

15

16

^pwd; er jS |eiitcin atrer Das


23a!{d) ro.T.&iis ich rtcs bcc
r

>b er f rrrt.&fl$ f)ii fiirguf


ectjoiijJTu.-*- fd? W!irrti()5|ie(T
,tffij

Vn-gdt bngt & lug ivol &er (ti^


)rt riMd;er 3u c fptl KTptfdjiv^r 2>- &c:i) jttr &ii itfigitt lr

5D*i5Jiiic{>iwcHtVflttsTbtetTibet

Oit jTOC(|-cI i'p gern Uuffmivoft it>rt rr Ed) nii't tiit^m Iflufftti fole
J

Ha t fft (>(jr j5 m't bfttoT m t'd)

Xfci-fpiltrt!lejbwd)gtfrmgat S3emg^tr6ffltatrt(id>(flm(i
S5ft- ^.1 1

gwt frib wer (pi(cc nitt

abci-eaiflye^bitrsuftmimm
a>6pfafi^fit.t>c[.bm-3a-.fmmni2
JDic in
litt fciit

Iferfpiktbcrmii^iiufftcsenniif
tt' rtU ricri.bcjl^cn nisl X>nt> fdfcn !c?^mffye &nti fpit
2)cr m|? ivoTffiiffjii
fftseij

rt cren Qlidf

'X)i>iim$t>ycpfaffetimttt>en

5^m fV fptl l0)t vn1>enccQen

kam

(Der gar btcF e>ft gdcfecim gort

Wan ftrecbc wl betrachten

.wer biey facfyt l)At.vndt md) nur

fcrte

Q wft-bert vnftr f^wcftcnt via


pil mag ttrtr fdwit "ein w
)

liub

E)er Hey tl?rtrt i(ttijrjj|'imci- in sOer regt (id; mit vtvtu vnt> gwiff
Tiit) tiud?

iSirtfpileriflriitgftu. friin a>te jr Icrfcmb bei tcfdii P111&

baein vethc>ttat i

:^mfpHetmn^ allerfri

if

mtfm;/cmb m b/'/fii; tiiid:


iit;njrtKd;e!

^et mitim biv fpilen Fan


Sich gewillt gar (cltm ymtdtt dit
X>i\t> ijl oit f<>:g

Ktc'ifjffemb

|?(td

& er vnlitv

JDett fitjt bcr cfc[ aiiff beii vucf lEe baitit fo er fd):cxt ucf ctnc?

(>Uv bj

lurtii

im fiift!^ ^^H^yo&r

2>ic wciU id) rtbfr fge f'l


i'V>.ifJrttJl>eimrcd)tctffpti[cw*>l

XViiiiih wirgiliimi ^ar biitt^en


iQeralfo rebt vco (elbm EMitgei X);rrtd>t&ijs(ylj aUenc^t

K'tt

E)ii)tc6 m'tbtnibt &cr|cb5t4) gcfi

t^ d wilyi mir 'gier SDye all vc mtmfttscr/fwet tmt t>ier


2>rtii (pil

3r&(?ppfertt.^tte eiitver

ttemc^bfie^nil Wcrtu cr/e l^n fpiler nj^ ytlitgdt vrtb iKiJ

TTTTPTpTTPT

cm

1^^
llll|llll

IUI

IUI

""|iiii|iiii|iiii tTTT TTtT TTTT

HTT

UMMff
llll{llll
lllllllll

tttmTtT Tiiijmr ttimttT tttHTT TTTTpr

Mi
lllllllll

10

11

12

13

14

15

16

17

\>.

BMmht ttantte
(? tf
i'l

5&*Mrererclmft

-m^xt
f*

nt> rt bem rtanen oi&cn


XS^ftt Kttr.fclKci'&ci'.^tfrcrt *trt

05 id) (<i}ia crfefTert wr troibc


riiit>e8rct>iflv3mid? erfombt

ii Vigtc.(ct>I^t.br|ct)c mfltl

Aett m:r bcr cfel nie gcrumbt Sbfl m\(i)


vecfot i

n- mfip bt'elebrr gcfle ^flj


Seit er fd;0;i etwotgat bwrt

wic^el ('djntBcf

>b mid;) ^ e(jl wi5lt verlrt


^rtfttflt3rtuff meint mcfc (?rt tt?miid>rtIfeift gt)iiltbr5^fll>

^flr ^^" f I'^^^ EijttKit ab jDdii bflb id? funjl vil gfcUc g tt 2>ie:iKftalts Zwirnet) bincEe )tt 2lU-bi:rnfElgettcmrC
Xt>.r>r!iit.frtismtitttiott

ton wigliitf Eujx wa trntt tt f^td> XDfr lieber frii-g ^t.t>anQn.ad^ XVerganfii^ttmavilfmrhni}
Xerho'''i'cinAd}baiirnit jiifrwft)
tt^cr Ir et bft^ iit tiiicP
feilt |c^a4>

Vn m fcirt fvaw im wein^flu^f^


Wtrmafvtticvt^antt a-gwinitt ICob bomec f i( |o im smtnt if er ;dicwt fei frttroS et anSn :
)crifieirtilm'i.gmicfo,(cl.ttM>:.

iRdiwr'un

tt\^t'

3U?fl'gC'((:breWl<r.t?fiii!cfrt

By bgort fic^ rMd> rnit gUidja" rtr


^crfff|>^tnffE>fii ffclitt

gatiR 5 bbm micP iDtr tj^ ein tmti.&frjid>t btisgt


J>(is er i

X'itb iTc^

bcm b<S/?rt ffcKfit tot

)r JcGC (Im fd'im^ei^mttmfiX^ 55fr rcttr ff-:f tvil ffbdmn an 2?cr cl^icib er ni^^|7 er * brturm i)i^n

^?ic mit l'artb naiiat vil f rurt

SO wcreti fy bctt" gclti wert


in^djt mtwt jV bcy&mtbcrm ttitt
lt).iit

ob t)n- hant>.nitvoav ivfdynit

V m-ct 'v rcmb &rtj Kct>t ver) eri


l.rr.tiirtu^eflsgerc'Tftcfortat.

23 !C "eile ,tbo iiffcy^cit gwirtrt


iSi f ccr ffclt
(eilt

mt mit (yitn
I

o rC'llc fy ucrjietjm nur


&ixeid>ejjn itflncit(i)iff{tiKi^ (r "J; i>i!> fv' &C3 gcbmm nitt

5f ycei- {elb3 EJertfiirlst g^'tt


Vit Will fid? rnif (irt iiewce :&&irtgc^
u!ififutit>eviUii6|ci?tffjbtmgc ii>:ciberriTgIcipncr^tri<td? uil
S>vetribfftvci3K?t!tirfttafpil
(D*- td> birr bttm nuit va-^4

ViiO in

irit

bo^^ctr audy ju

m#

Vit iterot fid) Pt'5von&cr^nt> gkid? wie bteVdt^Ertdt^t auf Oclt>


ige
ifl

y mantcmidf ce;^i6f^^^t;K
nflnemiiflcitciitbotfc.
yfttt

ivrlic^ ein grofle fd^rtttb,


KrtffleE.ric^ei- frygat

SUcrttgini mimb.vnb jey


irt biicflciii t)fl8 ce ittt
X)i7

mW

2).i6 mtt bic f?rffcn nicwiU fcye

wcxb iwp

jDfleb^gpr
"

Hliti'puc^tcsniac^&s g(eycv(tfi
cgutt

ImbciHc^ guitgrtiiff bemJ'V 0 mit ^el >yeO;d lyrnffnit tugud?;c>6)inntbaitlt memt>c.&iiniimrtitjmmtpn

tm

j^d) biit gelffelt fen vilb veytt Wrtit id> bSfci pffli)*w ufic^ "^it

S>(t5cr vo: wein Oariitb ittt woF'

ny Ir CKt} ficylin tvtW ll jcttt


ifj i^ ^'f bueffbt.. nfliTCit bcC

jDo mtttbas im il Ict bct'uni'"


X>nt> luq biw er an
tf r rtcb

X)ff btdjttm vo: ^ie bncffbcl^ d>b erfllt) wiffctt xeas er trfiR

Dn^ TOi er wci^t bH> weiter m.,


.VC) leg fein tfcl? Mflc^t dwf
t

I"'

ll|

ll|l

t>yc fd? mciti iDflg iijt &ic rtrtncti

inb$ttiein cv i?i^il6|iyitlijf

iDcrnrtnmrd>iff

Ifliiffett

fy

Hrtdj

iDOcb tolImryfid;>esmwefrtt
&C flefd^lm rtit ergefieil E)rt injr Icber.w Sefd^y.
E>flfl fy

bem (ttiat fc|iff* iDettigftbmwicrvtr(rtlg<rt (ppm s cfbe Pee4>Icm wol m^i^t lupp? 3m w* s Irtwfp'rt olfo god>
JDrtS fvftgt itftd;

a>6flfd-)lrtc6C

bwm-eiOd>

XOanm^ tu |tnt>t m fummare jey t


trcwcr bot atlfO agetjt ctrt

XViv wolvut imbtieffgebeit ^rti 3a?dlt es b4> iiit fo li:tiiS piU (Iflrt E)(9 Pme wfcr bt? (?i\tf? $i|c^led)*
iellct

n eod?.mcb.ce^fl[c

Stecht

iDm-bcrirtflu^tfcnb^ lDcrbOtti(llobnermw(rt crblt^wei'W&smffbesert

J)y( mitber Piid)f ^rttbebflffc n?f r rtgg rtll mt ff ttdc^ Pumfd) ftfi

^av w^icint^aarevmbtfiAi
Znfi vt\ikvmjt<tl es Hit mt "XXii flB^ ivrtff n(ev ^erf^nft nidjl 3 ^^ ifi v c iiicm ft^t

2(lt bie

beu ^rtg feig bunt .. AlttJI

S>ie Will

mi

tyiff

jar Au bt^lm
fdiftltg

Srd^Ienimwir.rntrtbcmtcrc
gtemt^pUifi'iX.vcivmitvml^f^vt fitb geben bo gfli nmtid;m (l>^
iDevtfltttcit,Eralm.tlrd?c

60 r^

Mi) im rd>tff cuttb

gro
Cg6

vom nadjtebie^ttfc^rtftfc^lrtffl
'OS rtgdti bcfc^Io(icR ^At
50bimctett>ii'brtijrtttbebi?ficii
"a?td(i(rcrt^bcTOrtf?.begr^(lcit

oM0mfl6itvooU^Hr Ztisbett.wk bunn einanba frcrt


2>d?ti"ittTO-voijwmfotfm
&rt9V6&te^evrd7rt(Tcitup^t
flis

grtrt

X?nob -5rc6oit^^teetn?(tmd)g
tri weilt btcPiti3etmttlbfl6mrt4>8
2([fotvivcciiiabcflitbevrt ^ofccij

iDn|d?ortm'tm''5(m1fje6n1m
i6 fey mitt wctii bcv brnt

Ci

W'

gpt xfj J CO gil


LO'

gicicij

k es w ha

erUrvn&P^fh/cfij&fcrreijfcr

y mtgat.i..^>aiie6bey (ci;^r
iSsmaji ab bet bie ^fdjafft vfap

Insnanatfcbi^'^l^uxnjrbQtt s ;o|ep^ iijti lgyptiii am

Wk wol
tri' CTi

fr /m-ff br to:^ imt ;S /m nttw


J^crtf|lcigwaifrtnAbr(&iWI

fy trcB fcirt. j

fgen

Swrfy ta/t f>^baU> ab m^ett

Vn wavt ein tiein ait vmb^avQAt 0 went cr ^atr^e er noc^^t


J!t feim cicirt em gfitot tmn<

3(f? ^ett vergeffm dc^ iittt mir

.15 it^ juc n^tt? drt fc^iffein p'ir

-J

60 mc^t S .mpf t>rtS glffcF glijcP

Oc^ id^ bei- hni-en fiani)cyt nir


X?ttbmirtto:tCTt mit im /pftr

CO

^r
{

26i)letJc^)c^a^Ju.C)J (glScP ffr wctiig i(l mc iit bem fa


j

wir i' rtiif fleiic^ adym

Wtexvictiitriibtm

vilixrmO^d
rey^eit

to

gintthmgloff.

mnmge

.11

mit r<S/fert, t>(t(^ert.p(-<fltrbi(y


X'>juceer.wr5.rfitt/pci3(rey
Sfbett

/rrim rirtowoKU

2Jfl-6ey ber (iegi Ic ibtgV(U

(DbernwgbMvortlmpttraierm
^o

ttlit@yropcn.vitb mitCryjficrm ^ee achten wivi$mt^ ttcUg jrncl

ui

ititreKrfltt4)jrabcbrbcy*l Vfifer (ilbe wtrm't rgefle


J>rt8b(ftt)irbbcmbflfmcflc

.Cb

I
tn

Aftn ob wir ^ititgcifpjbot fc^ri mflrpwci).(8VervortW<gb5 er tclfer (pt id?t b wt mir ein wwfl
Jcrtocf>,foIerc|)birbmb

auftpmo

tote btwirm rt fcWg etwt wweit

n'(id> iii EitrQ ergrtrtgm jrttert


<Sercbrieey t waa bcy be brturert

fTi

w fcUff i/?bf6 weilte matcr


2)er gd; bcr i^ b tefeh b: a <9yc tut o: gwwt bey bcj

;r(}

5>o fffi^d)im$i>ctttviib mwrf


ICDoltert ty
i

itt

ihowtn ^ttlctrt fet

iHe bflrttt

byc bflureit mrt<feit weiil


yctj ivIniiKtcrttittocrt

^
OD

fcF

S>a& im i>h wijit PiTwc; ficiir

JfVud)

y /iedfcrt pc^ in

mm

fcbuliwi

III ^H1

^a

1 1

1 1
III
III

tttmiT^^^^^^^^^^^^^ IM

^^^^^^^
" Ml
l"l

.
II
1

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

'^Oiew^l fii Em vrtb wcHt gibt *i!


nenKi(fy&d;fluf];o'?:gitE>5yl
ITi t& ivm t bcjiilfl mt bey jettcjt
tTIrtii

j&rtr (titffit vnbcciaf? (y t>id)t

JDos n w0 nw fym ee t^5t jit nfJ roe


JDer 2fbel > Set vwttclmc in prtbt etii^rttierclfs liwrte'
bi bc^cie ive biettA beleibC w(ib ^OJtr^tf.tt'rtg.tneteLb^itg (hnj-tl

mfybitmwrt wt&cr((tc
iwr jwild)
ritt

;^it (tJjmetft

nwl l
mcC^

5)ie bdorE werib tdrt gicppcn

tilyim ^iwp^tbemU
l?gmscr^iwiffogcrp:eitctUit U"}' ^Bcrvarbwll&berttJa?) Vit iXitfft>im crme! e(rt gfliid)bil& 2>.ie flfltt oIcFveQvotibflwreUrt
i^:'e
2(11
1:6

mit ve-^^-irbt inttnc^ bybcmMw ger mitt fciw wetb m5^ betlctt gart mimcv blinken am
tt>0

3m

m^

Ma

iDfli er

ftim ixeib mSg r^iiit gmutt

in bij^ft wert gcmat

bfdji yeg dit

W bAitie tumbt

U)aS fy beiic ^at rtte j fy gelegt


^i:Mbe6:&ce^fP[(r^flgt
WtTeHttgrttbicerorpndjtf4)cb eit itmbS ifl gtog fti>rtrTj>

^Ut^ !>,;!> (y cfn imwm futtt


aciftcmfftk^njcmborwdt
JiebAiitcitjTfeitgattiBVlgctt

jw

2toniBn& weilt ^{m^itibtc\i<^ 'Vn^at^cf6.t>9(^tevtnnri^ Xfttt> matten ^cfbcr inn ein cor "30/ Pv. cr tuttber tumbt pt r iM'glric^ bsy uitfem sdtm c^

Keyrteii

bmgtmc.mu fcim

pnt

niemfffl bfcf t wer fei oibcre wr?


sDcs iff bie weit yeg gang vol biert

45 ic^ bas wrtrlicfa fa^en ma^


DabtyfpvQbermiigirtrt
bcr liS

ZJ^ (JofFgeflttMmflndKr gftud)


tofl:

ie(rtbrger.PrtnpWrt w(t;
5>is iMiiert froirof ttdit ilt bcr wcfe
lesfcy bairbi e fc^mecf

WiO eet fcirf.n{> ritte am^


j&er e&el mflrt gew (cm ein
S>er pirp bw fiww

tT<y

rmc^ getj

S)r^rtflf>iw ere/Tiiflrt(iy

y |cim o: ober nactf grrmlt

tUnise fffrt

ll erb ti'ttcr.bfc fein (% wttl


iC^uJitbmc^en fitr gcfc4>tiE'(i
fite bAurm tr(tg<it |e(&t tleib
r
v

t)ii gufert e<(t ft bm leib

)atumbtb^eret8bBrgct-8 vei6 ^:l(M5erb.'^rttgrffirt^ut tt?0 veg gelt ifi bd iT? ^dc^mal

4
^

Ci

W'

Ui'

S)ci
r

mcrcF ^at mffQdv eben


^cr nrtc^ i(i ein Ani>ct Icbtit

w
|i

^ttii

^rto rtit wrct mb" Off [t Pflt

tri'

flnwec miffrei(^mmfleifee
Vit

fjc^

JDei-iSgmid3&(t5erb(jl&iverb ri4)
CTi

^t &r bey Sei frcb n 0(^ mfit

jf(l w^l cin'nrt ber fo |melt ^iit

-J

wd^tnitwem afoldfe fpflit 0 er ber We Irtng bmd: frtit


^rtt*

fii &ftnnnbred;nij3g(be mi
CO

)ie

me gilt bftrt ein rtiicibtil?


nanvetlafifm frnbmi(
gbentfen tum Mir vi

iin

S)ie brtn fein

'^fratDmg armut
(Sek ttttne feirtt aitdy iibci-rtl

n4)fird?P>*0i''gcb fi^icgut Hit (*tf? w<t6 &rt6 cwi^ t^ut


<S^,nb:cl5irin(im&guttgeivirtt

Co vil &fl6 inmnit pit&t jV jaI


i\

tc Iiebtt" |).it)ciigelf ai i
tTflii; rtrniHt

ac

fwgr yct? ni'dim mcre

2)rtmtnb er iit tyev gellen btim ^cin erbcnd>ten es gar Hu,*


@y{?ultmimnitniitcimtlcttt is iji flbcrflUeeg vetrtcije 6onberTOiei)griE^etf?0nm<t c^t fei fm&.m0it.tt'HcI>f r fd)

m
^o ui

flrftjm miffer&yerj filmen flii jDie ntaet^an (imft itctit in ^itf}


Hlrtrt ^ii t wci)5{>cit fein erc m ait

V folbt gar Eum nufginnc ^wcyg


Jn(tfrt'ilyeB^^sn7frttc(cl)ivcyg
ji

25c6gIet4>vcnctci:ybcrUiii>

C*;t'

\?)il> tiwrt rtit

v fg flud) bar rc-ij


p<Jit

JDrtsVcijgemeinifiin&crwc't 2iabo^ipn>t(iwyrt3i >bSt


<Brerecf)ttteit.vmbge[t ifl feil

5X>e!p^it mit ammt ^at nt'rt


Ol

IJnl) t*i mc^.drmartP

remt d;t

SMird; gelt fem mandyev W:?flnnepmltgdtfid>nie

m m
ein

abUw
man

fTi

X^rt re& geben in lein fititt ibd) ^f^t(l^Tt^6t-c^P?n gemimt


ifi:

Vm gelt vil
Vttb
Uz in

ftiiib bleibt vitgeflifll*

^
OD

^t3fcert(MJ(J^'n&atwrct?nt lige

mm

\lx^^ivtiitfc^)xiicid)i)i

bcnct't bic f leine bicb llcin

0 wiirtmiT im^^m iifd>tvigc


3{t>er i5 lfl

biem dit in tc Ipinjiwep tlttl

wm'tm^ ^c^ innm

jicPlJi5miJtflirteebe^cbt

mii

^H^^^^1^^M
^^^^^^H

1
^

^^Kml ^^^^^^^^^^1
III

1
ttti|itT^^
II
|i
:

IM

III

ll|

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

S)amt rcfdjtimt y c grtjcben

2>.T6 ivcijc!: Cuiiice iLttriii

\?iiDt>erberi5mbt5bnat8 iDa-nit wo!tb-,l>c:i gnc nodjgdt


3f !lc:i( n- virm

mS^ iit best )scf

Qi!n5?cr a-ctugfiicci: envelt S^viiifi^baeg bc!ifijn&rtm;nt

2(rinui:0teyc^i(lgftiiQvr(rt>:r&
5t).ts fttivaii Ucp.v ^od;) .lujfinb

X^uD aufrtiig stilcin rcgimcnt


2inn-it^atc^cbaVL'Klleftet
2IUBiinStarmurafiiiiDi.iil?ct

"ib was gettcnt Der giilttii weit


iDoiv.tS!iyci)Miisi)crrtd7Cctgclt
(l>bcreri:mviii:)cti;Uc:i>
^

Zls iibe(63rnnc(iwolon
2tll erc aJ5

?lnn5t mag erji*rt

alt iiig t>tc warm Do ^cmciit V\^i^ lu^ man Des bciigcij fi(^

^cyallertoidrernanffbcreirl) 3(1 annfic I.ingvat gtvcjert iverb


*lQo:rtU{5Dieeiicd;c t>ar ^XKd)i}cS>
"Vil ilct bcivvitifgcn leijt rn
liiiit>

Was on Arbeit Das crtvcidj


nDieimmroitfoigeittrSg

nft^embmct>ewvDDeplHg 5)^ feing man m.au<^ geicig feiit


S)o |tD uc^ |f.ivrt r irtei Dj Dein ZU rjgmD tvarmD rtcfj fliiff f rD 2)0 .,tfli t Ott Drti itmlti^s l^t^g'!: 2(rmt Die ijl ein gab von gc n? nJt>irvv5 ip cr weit fpot jDde fdya^t Ucirt D8memffni|I
2)er gDeitd' Drt

2triitics

WAS flriiT gacd>t

iSpantyitartDfl firengvnb fd^Ic^t

i^omeras WAS arm witD gdcrc


3itroci^ettB0crrttc6geere_
^octOrt tnrt myle ber trifft
*

^as lob

arme inber ge(c^ufjl


.^

iDas tiet aufferb yc warb f^ gro ji JDasnit von er(5 aw armnt jTo0
25.t6 mpd) vtt<i}.vn fd l)0^er ir.T

Armut tit't gcbiifl

lOnD ,i9 Def ititverluren mg


S).Toi ntt^fltmfiimmiritf
tJrt D> Der leitet

2ln fcrtcHid)au|jarm5e^eai 55an luer mcrcft vit gcbcncf bo b:

msg (^wyrac rott

in armer firtttt ffey Dord) De wl&


2)einrtrmert(c(cnmtfli^frtlt
S>ie fVey^nt

^t ein rmer ntrtU

T^itb

ob nwrt im focp gar nie gytt eso ^t er bo4> DeJ? mirtOcr nitt
25cy miStfanC

2)ao ^o>in uoit buccn gZbawrn [by XJort armen baurett iang regiat iarnad? burc^ reii^mm (t% v:i* ber iiwg reol mercfe &s sniutc fiiei c Kb-^^tgetf>tmbangro(]eect!!C XCar Ci'e|uearm,vnbrrcifgc(au r tKC behalten wol bas fein
oiiiart frage

Solonvm bejctje

mm beffcm mt

berget rechte leliTeit

=^^

^m

^ ^

10

11

12

13

14

15

16

^cin ^ciffm fclig vct iiim ro&t


yVcv mcit bi Cr x^t ffot) ncdy ^t
IH

5)0:

bm fp:*tch dich fdrcc viiUibc


mrcmn gut

iv^ttiUd^it in

Sftigerrtrm mit frcymi miit


^a^rr (iiieltgi'icbuixl^ltcgc trefft S>cc i(i mn^>rHl>gdiir3 jflg^f^'.

Vnbm4id^tfi^vci^,mitfmix>n^
^jfrmviirgflrttt>r5/lri(f CdiicF -Lpa- einem ormm tjnrfd^t r^ut

00 mk^ufm tuilljcirrgt 5)f r pnb t ein rdd>cm t>m er gibt ein gwcfo rr in armut Wib
Vfife

f IjanI ih flutte
1?(T/Iw0 Vi>nciifinbmnftiQ gitt'tj

rnt riebt 6rffi Ai^M <r|t'i)0 ff<P


5)ae alhckt)ontftrflied)mt^ut S)t:rTc3glGd7mc Siblrr grciyimc
^&*r?'mtfliSgcbtilbburd>DettJirtt

3 luci^cit wo jn wittern

r- ,tf

etygcitt Cod^ ntt ollrtufj^i; tevg


6uttt)cr(et)t fy ^iii&cifid:)

SX>r^c auffrben rci* ^ic]m


Cti^xewarnitbtrevmfiQfcin
M3erfpnd)Cb5imfim(?rtft cjbufi ^(inni>a^mpfcnniQf^ ftintaf^
"
1

Vnb 0fc!t im wol es^-ptm tiwb


iD y frfirifrf) ^cfm glflf|eii
[>ift6

X?ij(vlmre>sfd>teHJiiflrfd>l<^

^aftlbift^lrwci^it^n Tnt ^biyfimebMneviaQtntm Vnb^)^' (XU^bMctnite^enm


D(3r/ij?^:merbi;jwecwei fc*

Vn fpiidytaltagbifiincigc
2>flr biirct) fiem

.(t

n/

Xeyftttit ob a-s lebt eE> rtg Clg

1 1

rwnm u erltjai

2)ieUscic bytm jv^L-h bi luo

^ffm bm pflngan gar rcfrf) Vnb fnOrn bfl bort? >5 1'4
^il
5>jt^"tOcrmjc' ^r bleibt im ncfj
Ja?nriH jy in litt )(ibcn ftfff

aber fv wollen hjitj bcfyMtm


S)ie
j

tlbm toim f ib nariat

ic I g5ta in't fiitfarm

IM

2(t)crt>0 (yitit^fclt&rtegfbtt

S-:bw;r!id) will e$ i" lU^tv gatt

^(tb ivicoHrtb }rtd> l?iiiber P^J


2Jldb)ybflfl.wtgffitQ ttmrtbrrlid)

V)k Ab !>a wuncM \mt


2)' (ti tcitm (cf)
ttff qe

iD.r wiirtttcf? gi:i|i5emii>t

Mvi [ AU jte wibfi ju [ciricr fc^cU <^Uid}ivicciiii>wtt>imqxcd\


liEirt
i

jD- feitt

(rtgi^'t

tilfo

giiMd)
inftg2(bclgiit.f?crd'/ugcrtfpjy:p

\
iHhammllAflev&^miiifltif^n
25jIlici>|TiiMttt)rtrtnm begreifftr !ft&
(cirt

hm fryb
nr
itit

xiiib

tfL tv'bc voi

bii*

^rtl bcAbiie

Ubm yt gewarnt
-'

XJiibtodid? ifibd imibflvvrt

rtd>Kii iiwr

XPvtDUrriwtiVimvilfr S>K aljb in giiwiti iiit (iii- farcit ajO jv jod) >5 tinbcnit (prert
X>fit>
Irt

fert'w bei (itnctt gic(?


1

(Eticid; ivic ber ^t) j jcvncm


"

ii

jDfl a-yet3&i(^nifll geflcit

^t

w^r eiit roigltc*; ^dt <Biflr (amtin wtt/ti) witxr gmy^t


Die
rt^
}i tr

XOAnfi'^^svfitd)m

galtet

kc^

S)j wivmfcirtttitcV^nttci?!ed>t

Gitft ?f?foigUci),^fl8cvmit3
<2>me/; jittt.mLttjgmiMg

^(iwc

fa-Jarnftt),it?citrti*

#5itfurlit)frtaat
<Si(piid;)t tcf>ivoIct)i?^tf?g^.tlt

fls tut **/? tvamt.otxTQt} tait


2>iT6 ivfv pir |clxn nit bcy jcic

Bo

rtUcj| btt tKr (elm mein

hl

(> emer jod; il gunj ^t gt^r*

0 vom im boc^ '" t>er red^e lort


3rOfltwerititb^.inctmttbrtsmb

aopgrflentiibd P^m bcrnb l)rt Wort <a;\$fi>^i(i^u^an lt^

>cr f H>&t licp inr fi^nci j foyc

'

h
lll

^
5>^t wlJergUii^ sur erbe trt
?>t:b feint mir g:o^rtrtmcfctt)i5
Jt^a ttsir Htt gcu:ncf cit in vil
frticrt

BiWTimb eilt &di ifJ-Wn- rttt wg 5lcd)tl>fmrmtmtryitiimm(J8


"'"'ftt

nKiittivrtiter fein fc|)eUe|^t

?:nc

vrtgoa&rtmm bltbmlrttt

;*l!mi>erti>tbimiiiibfccf)mtt

umm
I

Vnb Uratbaswir mi^ffcn hinnen mtt ttas CT und) xvit ^tiMirfr


X'itmiigmmfcfM vcg ciinyitnm
i>cr waittdi^ Jt(?gcbniri<f citfd)

Vnt> er crUubet fcy eiit Wt


IDititit vOit l)ciii leib bte |el diif' tf.U

VOirmugmrm&emEfti*ffabjiort
^>f c cijte(tuub.btcl(tj? iitj) b:(id;t

tnicg[cid;es|rti5t:i'tol>t^iiifci-c

2(I?^i6.&rtsUbaiyebm]rt
)H
finfbfi.

^^il&^cr^c^crffm^*^rgcnwdJt
ejcrn?iiftftud)n?iclcpivni&
ffn-

bleibt cfo Ifrtgn-bie


t<yittr ifw

Vnt> bleibt titc 1mg itocb


S)ictirciit
i'rti-

fl

2b:vbkn&n^ittntmf^fabc(bn 'Z\x^ vciv gcbntdVn nit 004- An iCMsr nj^brt- tbtmt t)ic n-^mt Irtit
'OjTvn[a'fibBbici>cl74sr0nitrcf)onc

crlEbtdi }d)Oi(

2>ic itiu(?eii t>ocb ju Ictjf? tt4)grt

i5 t(l tum
JDiieticl)

vmb ein lOcF ^n f ^mi


bcm vttcr leb t^a
fiiit

.'^ir;i|eign'ntcfmiT3,'nerdiic
ir ^at'tnjrtrHd>^ne>*;d;t (Tsn

25cr t)<': !
E)aiii

m vnttcr n>

>

bt 5 5t

,.

mt

S>a!fwdd>cfr bcjjrflr.vnb Jc^t


jr Icy ivic (iarcKjcbort o&cr finig
S3CII

wnfynb(nid?vilfdbcrlxuf 3c einer Jrrc ^l'm (in belli d) XViV mtivM^tibt fyutt frc^
1
1

Lrt er g*tr ci (clrjcit

^mng

2)cC'gl!d>)vflnt)tud;'i}dynrA
5)ic

ort irf) biUid? bc tcbr (pamg |)ci|? iDrtjdm rtu^ butige giym.-ri irpci

xMub ein wtu-tt.tnivctj.iwyticii X)nb im vctgnncn (einer ih


2)Mvirt)od> flUb(gercn5fi E>nndner fcrt *>u jiKg i>o ^1

^(Irccft.vith-yaibtiviedivmiir 2>rtif0dt^utmitubmrcd;tcj^urtt

(Dtobtmepartf (fibditgciwvtt <5cibt bu |)i>t nfblt btsC iunp : *^tt


<D tobt U'ic gar timifi&cjitBwrrt ^ rtbd girfllt t)nb hchn; f?Ain

jDo er rnup OTtRHtdicn ft"

3a 0id;idit c^m- njrtcK w^/ ?''!*


E)flpgctinirijft'tjeytl*;)iitt>ti"

X)<n *4Jj5 bau ba (cut f vct,


sD"
t(,*ut

w mut
"

2?a-roCtif?iii.wdiinjiiiir,5i"rt

JDser *>n tvflre tvubfd vnb pei


ill)rtiil)i>cnf:.fct(iiid> (elb

b(0

mitgUid>cii fn'l^j'^'itt
gfit

.E)rt' to&t:

il fliidrs

n bc

btiv"^'

^crmt!gB*^tvnbbvitmI)C v C^cfccynponip.s.avlr.viT
E)cn*brt(?
ci"
*i-

5ut'aTal'.^njn:ftnrnftt
Xijl gefangen er
in. frdlHit fd; uff

lutc bujj bijurt tbfic

X^iU;atcraiiI? t>tm terdrcr

bW

lll

III.

lll
f

II

MM 10 11 12

h 4 r LLL

III

cm

13

14

15

16

17

'
Seilt pif(?fii'i(J> f<*Vc(d> yeg ^ft

j gicf Kvltviiglctcl? gut vii yeid)


2ibei-

S)ci- rts rtUeirt iiieci>t ^it bciflit.

er tot mrtd^t csoilce glctc^

2)68 gicid; fljti^li'8 d) inimflc^t

2)cr i(i ein itci;ta-.ctctarti3 riitt

it)te^^0&0pci)flcctrt6V0lbm4)t

ia:ewrtrtblde.&ma)vemtt9bytt
E)cvi/irtIltni)crll&iitglont

ewrt rtgrowi^eic

ber weit

rtmaitlcgteirt(mcchtigge(c
2(ttgrebcr.bo.mrtOiviii-ifcrcyrt

JDicrtfc^fecfvfffcboWmibcir

BV mittlen alUuff
Xiit

teilt

fvt

tJjib

gab fo jro(|cij Eopcu itf?


tiirt

m timcii ircb feinem

reygS

S>fl6
'X)itb

cit wiirnic U!,id;t ei t;rtu

:flfaf|.Ecy|er.eitig.birci;offleyeii

burd) bcr fdcrt willen nit

^cvmAndynnodyniti^At

gefittefjt

)rtem3&cnv6iwtji"^flt: bmctjt
&$cviiifi|?trtiiCjciJnt)e50tt:cf

t bye be-d;) lebnt irnlt^ aU jyt ^yefelWtmteirt l:cf?iid> grab Ober brt iit5grj(;mrmd^b

&crt ve|lan)eler.bejitrolr
iscterficto V(>i biiru gciiifi
lEr wer nttj o

tr

ofT^ecf (djt. ^dm bflei-g-0

(impfling crrefl ajartmflcbgroJjttflniflvt^D^'J ^"t

^iv tm int t>mmn dnm |^cirr. ger i-ed)t rd?ile.ifi ei tobreit bei
rt n3rtppat.Peyfcr.bHrm trgcrt

<5yc lete cirt t>en i(l ivappmee gno

iD- fc>;g ^ic ttuff^Of'c cfitbi > fi

a)nr(tnroinT.fct>Imigcl5roeiwt^
trtbiva^icjeiid)tcinfeypteiveji(l

M'c^mrt fc- gr^fegut S)fl0e6 n^d) md)c wunbcvit ttt


t^rt

mar Znfyemyfia ^atgcnidienUn X>nt> v t'ofJcfi fcm gelcyt


2(l6 mflu|olqm &.i6Jvin
VCfit grofT^v jtci. vii& i-tylidbc^t
i/H-' c3 t)ei- fiben

5crfpet|;t.(einwpp,KrrtUcr ledfl
jDifteirtVfdite.Ky(fen.bied?(it 5Di frcnb fid) viii O5 gcerffcdjert

wuji&er eine

3(?.&yc jrtii piiCtj'nj cr&o! Freff iieijgt'ti.Tiirif ffg^'ptm /iiftb

Xt?dd>er c& g^iiiP; bc^.ilten well > ic tctifd fetrib geivi/^a- fei X'Jjbtmibmitbcrivufl tniTp^fcie
riieytdedtine>*tdl;y!5.

>iemitpym(!iice|rttgarfl(Jt
2)rtr<t er

Wii-mcfd)c
feuert fem gutx-'n^fifa

Uhm grtis n ivi

sroiVberffUiittiementvrtr
S>c6jci[-.eivici-foi:g.nyn.Krbflr

Vvfy fcdjtji'g Mufcrtt wcicl'eu nit


iD*t)i citiiib

2aiabbiei||gcffgrretgm
iVo\le\'tt.tbcrx^(>Utob

fu;r grtb dff v CiDerrtiiber^cflid? f^wctgenitU;


,

^crbyud JWrti;d;ciit0t)tc(tbccft

ji#

VOiehn^ bet-^it

ein fcfy^ncr grrtb

grtii Cf .?tt f *b fein txrgefieii &c^

wer rocl jlitbc Dergrb i(i&^ ^ocfjft


S).Tfriiit>a-tob.cii]lt>crb*5J^'jc

rts ei- 10 iittiQ jo! beytref i.'oc^


i

.ttJer&iittt>i*rml(*ttcrtOtid>

)omttutr|Ui(-^|iWMWcl;e;-goiK^
)erer)ttit
sbiXv
fetttcri

funken vevifatt
'

a)rtr nrnb

i>a'-

y beyc I.k^c jytc


wofrojccht
fct

vmb i>j itncxot ma^u fport

Hleiiit er jm afreiffcn an &crt butt

_2?.tg fclbiet leiit

Zls ob er miE ;m 'ibimpftn luolt pnb 0oe ertrgen flld^cs |"wu-,


vov^ijii (>^l^:.lv^r&lvtI3ig^r(HI

a-rlrt^ Ud) nit rtff jld?c 51(1 Wrtrlic^ ein giflulamb.iittic

^n

tX'elcI)a-gottfrtUetin

jein^u&e
/Tfji^HE

rttj ob er iod; Irtngin'c &cm

25 1 r iviit &e8 bcitcrie lr'^(gcIoliC

iYimdyeln^t fitncn gcc tycx^m


Viji>iihi>eial!>itevnt> basein f (p:td>t ee m^d? De /ccf-' -rr'^

jh

tn.Tcfocr berfiirbr in fiiite tieiiT

2)emt5tgtroUicbgnat>tirti- Art

2>as er in seytlicl:) ninik n ort o mittvmtvilfmi>aitffl\i>

Vn grffcr ivcrt> bcr


nan dn-gott wtrdje i:7itt) ivi'Dci-iti mVijc tag vn ij.titt t>ii nie wt er \\ybcmcnfd)m gltd>
2)crtjt ein

felcit |ct)flE>

<Sot ^fltt flU reiitttcrn ^ifigcfcyt Zbla^.vni> fm b.irinl^crBictfcyt eit fiinbir a dj yc vc\ .ji^
S5.ic!erin fo Idisg leben (ic

g,t er P^TOdg.rit (i!5 t^3ot (td?


>.i!i/fiii4rf>cfui?tm-rtoPvefl0ffC

BierrtiiivctVrtnem

be(fcmi(g(trt

ifi

ber tiHibcnjit rtH(IO|,t

oei-rcibf>cvtI>t.,

'>:aAc

(DDcrbjcrrewmfcntppin. ot gcb ei bicF (I-it j gfw nod; XiiWill jm bod) moingcbaj ncSt. i^ec^iasvongofciwarb

2>j(titfFrcii)2frtBtjylen)itjTmb

jlI bcfjcig vrtt

mf ficb Pcrt
cnvavb

II'

2uri'mbivar&a-v*Mi30ca'^(5;t
jDt0 er
i'tt

ti(>iti

gjnilr ?nr (caib

iDurct)

ccii er gtra viiiii

itmvrf>crn)tgcjci5t|cfitic^t

XJrt 5dl &er riTt>

Dr f mb ju fim\>cn meman yl D?cr i^il (iirt^t-bcr t(i bal pmsyl t?il (m\> yct? tob iit bifcm jOt

iibcv

umt

2)ye 0ro(?e)t iirtncrt id? fltti^ Scntt iDyc id? mtR)ci|5 ivic ittitit fy rw
ierttEbmiccttirrtllerfmib

fiib

Drts fv feint bfs tcfele

fmU

6y muifett oft'eitUd;cft jougcii fls


Wer Icen Q^t mttflati>lfd}wevZ
2>cr lebt'intt ic^flb.vff (tirbt Ort

Xfic ly Icycrt tit gcttee ^a^ 55nb ^beiT pn gatt^ wit>iifcyt 2>cr l^cbt got (Hit nntcditigfeyt

erm

hei rtii&rr f m {ein inartcv fr


dm:tt3.(iii^imt.|etPr^pnmcr lcr ye t" iigcivoiilicf) |^r 25ye &ritt crbieteit timb aU.red>t
2)c^dtmnfiireifri(ci)enl'iiccbt JDcr mu ein fpte^ rirt flmbn./f i)<t

**/vM(oli^0(iud>itft:t3ca:crefj

SJergt^at-rtdcm wol vfccbc/frttt


"Ditl)

'-*'

mf bcf flrtfcbcii frcbig (ct


wei

tTifi>!tUct>fcf)iri'irtutm5bciDe

Citbbeyj&cmfgtlmbTOcttig gdt Hit tvHOfr wrtf C^t> gotbye Welt

q(

-i

(On-bcrljiniel bicc^
h t

t>Mvm
'rmimniTJ.iWffiiVivunbci-ijellrt
5j

60 lc(?ert.vnb gc)ci)mfld)t mi? gc*ZU cvbnhft i(l Icv&f r ti)t

g0t t! h^-

"-'

""ff c byc wilt

S)es !d&

mV vil pl,tg vri Md)


vjgdtrel'>art^c
bye Img vci irageit pti4)t

^itcjpfrtg|a>[ct^c.(trtbem nw^ hie weile vil cviflai fci^m bo(i>


XJrtbvilba-bcjt.vj(gcv(t!i4>Ict
,

>j e all lde nicrctutjwt . Kit fi^t


tTt'ttuuttCi
ft'iitrtgs

tJwt bm il fit Jim, t(bct a[!;cy t


cfc^c^eit (IflQ OK viiciloj^
S>oci?^'t,e3tffgdrtn)Uiii)agi'(J

S>flitncretpj-'Icb.b.:ni4foIttiiit

X)cv^men,i>er'Jfralydeiitcn(im Scinwcf>mb ber flwd>cc gott

2),w bit nie firibe^ nm ftat>t


jf bf rrt C6 ycQ rtit iicrel gut mitflbitcm (y.urtb Rclnud;
JDrtri l iftbceiveifciiTpmdj

Vre wrtit gplttgt mit r4>rt&,vit fpt


&yftctt frtb mcrjenciits
iStttp frtijb

&46,vnb 3jJt()i>(^6 tc

U?4tt bii

5t'rbi)d?(f,b,ie id? biV

Kw

*>

iiit vr)6beybcrT-''f btivtt?

"%

X^et meiut bi v\ts gotpMffc ju vil


25fl6 er
.

Vnb brt wfr flrfaeycbttiib vexlcuit


ff
'd;tm)d:)nni('ibei-^cnmiB
W?ill id} md} Qcbcn

vm plrtg iiba- vrt


eiit

:splaQiniteittvi(ttelnfyl
turrj jtl

WAmg^t gcye ite

p (ag -

wt

Krieg ^origcr.pcfltimisvrib&ciir

^VQ tctpclt.^gcl.tunbti s ftr "Oiib mcrcij i>as.vm mg j wg Vnb fiitalyc-ien bctiid^Wrtg


(Db fd> mcyfca Pib miid
irrid>bcr.| bin id) ^od)&a/'<l

0 vinU. bie nitvcn fiitt^xn l

'1P

mm

alkinan mbi[d; laiibr IVae fi burd) frib bcricim IjdiiW


fccfy

Wiebtcf

gt

vet-tribciib,irt

oiii-d)

fiiubm fl/^ bf r ^cyfgmfwii

S5ycct>iifJcft()rttibbrte*ii:d;-Irt

fy vei-bmitmgotteiim
tTTciit l^ig i|? wir vcriicrai iwe

H7

r
*

mMMWIIPVhmihp 1"" i""iii ""i


cm
1

^^^^^

ItTtTtTtT

TTTmTTT TTTT TTTT TTThitT TTTTjM


8

BRHHRHMRMHMHiHHiiiiiillllii
II

^
17

iiiijiiii

iiii|iiii

iiii|iiii

iiii|iiii

""ll'"llllllllll

llllll"

10

11

12

13

14

15

16

'

*
fr

V
Hciit frt^attrs uffctbcK i Oipio trtyt fei bogen blof
lJer fei mal f

mh Mit ftcfpfcifgi'^ ^iff yeber'feyt eirt todtjcr gro^

JDo- felb feiit C14 /


S>fr fclb
ttit

^i.

.-u|]rt:

nie

2Jit

eim ^t er vil ^<fm pfH JDO mit trifft er ba- nancn v


S)ic

;eyt gern )m )atte tyt

(b (>flrpf.gtJl&eIxKt^fp^ X^er trojfe wrt tiimbt 5 wi9


X'rtbftttQtva-

iiA<^Amn(tne

^Ig

3in (tnbmt ^c^er gel boli3


^'bfl0pf.mitbIrf*bffirrtiiit Iti^t
)cp er(i ittftdjt wub.tt'antJ pUdjK

;iC>mttifiTCUptbbetie5ynbt
2(in<t (eilt bmber.bde er bnt

X>tt
I

miig incl^fc^mivolbieflftmiii

jD te biOoni fV leben mttfi VnO ntiti^t bs mcbifl vcebttte l^r einb.be biu tobe mit jr^bt
j

Cercws Wf u4> tein wf bp^pfntt

ip^ebiC^feo fr nit nflc^ 'no<^ |ud)t nftl (licfjurt (c^mc^

2:m]ttmd)&'l
"iOil crro/fer flrbey t

ncf|u9iarmtgerd>ffent:b

^at rirt ttfln

Croy war ntt ^n in (<>U^ noe


^cytta bS vAttxv lie fetn ^ot > mit id^ aberrcb voie v^t Vrtb vci&er rtuffben tvet^fel Ifunt

XCitbas fein ftl sur ^Ucn fp


t-.^ertntn(yiclvye^t
fit

lfer w/i rtth

^tmlicfocyt^ttt

@ iKyfet ber wol ttr: vnb t^rnit


lYlftd>twa6f)0d>fanai-beyt ^t Xic mficb mtnjt fd^mittt nefiei Btl^ biiicf lieb mcf>cwif Cb^
5)(f g<iE >ie fm n'rc an leib v |el |b

S>er bd $ctt f

m mAct>t vir bie mbc anbere bye m ba M'mpc


f

^rt

tmibt nwit(i>g ba-^e

2{ber m^/t i(} I0

gmtQ vermnt

fctwd? vngcwittorVegvrtb (<$oc

jfn jeytlidpcm rttb^lnn lufl


iSee niem^krmind^ mb fu^

pylppm Unb Z^ci r ocb w(i &K bulfv txti&


jfrt noiwcj^t

2irc^4ftijlict<^t j5 fierfn(l

6pyIer^bcnfHr ^ bel seyt Vil tmv 9 fc^napp^n bcr b reyi


.

Mi

iDee p w|f:6 will gf^ weigm f c^

Wj

Ut& r ff ^eilic^ fc^merp S)es yfers jc(t t/I nit ^U be


tttiid?

Seilt cygcrt ffl>er f^t l)cr ttiDt nymtrtrt biin^ g^ttr re |ic^
2>ertrtgct>ultrtitfc4)fei)tl

UM

Ar il f(0,&m&rte H^t^efek
^avten t>ev brtsgut crwelt
iSrroUcrt gut? ein wcipr fll

iDrtsbopampeflllMgfclbs dll >cr gibt bj ^imclreit^ vmb mijl

&m wf^crt

2)er i^ ctrt mn.fo vil fein


tcr

ift

gmeflet nit

iX>a ewiQS vmb jcrgartctlic^egic 'aJ &rt0 1^6 ftirfj mit wojtf bgreiff "Unit ruppferi tfieacPfebcrait it er eilt e(d vmb ciii pfyfr7c ^ev^n^tfi^ fitufft im ,..nM
Ziexecin vnb toxn jm garttjeit Idrib tJvwc^tivcberjiittb rit>4> fd^O

JDemr^Itmitit greiffm juber ^M Vnju o'peiec^enw^labilttbcn

5)0 mit cirt Avm m

nm

fi'ib

Tfiljiigersjlerbmitivetfa vribfiilJ

3Dm Amtetf |ent> Iv mt^ vnb ^crb


nit^A4)tett&b} (tll tvelc verberb

jDWc|>f ^t iiwve^^il **"'''*


t)rtbi(lbrtttveriiigbfer^...

Hurt galt ber wd ftm ' CR pfiw jTrt a'jTei mi wt e br $ fttmpt


Dits er ycQ gittct treifll gern

2ftlegrd>i(^t mit weyfeu.roifePflt)

Tfd) voi\ vom bentuc in't |ci):fibol

^
1

2ittmmitseirtgmgltt5t trfib'e mit Icibcbletf^Rtofit mit bwg? in.ic^ceipfH& getvirtteirt iiWifiS

vmb gft> d fy irt f rert itu sn fa( 5r icl;e fd>Kibt m5 t^I^jrtiis bd> hon gcfa^bi ityeinS m^g

leitet tim v3 mrt^

(Sflv Ict&Iid? war a- lUcrt gcfiic^

XVa>ev jy itd) t^n mit wrlicyt


2>flnn |v flefctjiey
ifi,<tl(d

2tbrfviiw3ci;:;''-'.::blbit

bieyc
Pflrt

jDiee|?eitDveii*beiiucitrctbe
illif iiifelpiet! Die (clbei retinert

>flec6 ntenTm triber treibat

,S>flnnt(mbrtitbersmcirtnwrt ^d^feimvil&icid^ititwinncmtert Spltd) tciirnitg ijjt ; geittrtc^C ^oiib nb letbm ler madyt JDic treibe c^ will) SflufitMfd^S Vn neiiic ^5 nrefcFt wie ms beut vifi fdyxceiQt^av \n all rc4)t vn g(fltj iMygci t 2)flnrt rtlttjcg pnt in&ye weil ct JFi- V H fidj) gci t c |>.igcl

jDa-Irtcf)cii.fiuffbmrdflTrtjflygcrt

2)(tit

j fv 5u

nTrif t tt)0n fiSreii

5>c^gri4)t&fl:gegcflijcf)gi i>id

S>*t mitfy biccfel

S)5 mv;4)ev bcitcftftc^ rtrt>in fkidl

gar grob rarer "On t)a(eert b^r mff eingebet

XVcv rcicf) wit f "' r4>A^ ^ Semci E)cr folt ligai tr&er ctm wt>t?lietit, Vt^d) finfmmmnmmQfak S3te(id> vcrl$t>rtwfjVg5tPit gwlt aisbcs ewi<fli4>foltfl'it >rt0 &4)(^ tut WK p fi^iK jctgrt
oUw^swtlfrfemerbcbcncPcit Vrtb wilbt vmUiiKxwmdlat
^fcmtfFwiidjcrfe^crtjv^cvl sDettfeinb ^Vfelmgflrwlfeil 2ein bat id) Ute wil itmrteij *^*tgift ly erbert in Uritcrt Um&t

reiiivct es md;t erbrttmert gt


2>fl6c5fllfoiSflgrt
lrjrtfi ein frembcn br beyflrt

il

2> mit itw in nit miig ertcnoei r mn)l (i^) futfi bce It^cmot
(Dber |ct)!cf c fnf! oueit bar S)erbftimmittwi>ttcttgemr

)ftmmb bitten als er wolwei^t


';nn>u4?^tnct)rdris^eirege^ei^

hl

^lpff }o it fr mirs^tn fpn4)t bann b er nit nein 2llp> wiitt bann ein gfc^Key f grog
2)rt

2) f bwittjbjvuitPrtttfFcrt
rt &4mtb /y brtttrt yei^ Irtuffcit
lOfjbllelcrt ifauffnai^tvn

mit 15 gemein m wrt blo^


N

5?nbdr 50 grflcn ^itngcr leybert

Mg

Jc^ wiljliwfi v flrmSt gefc^wcigg


JDic.boc^ burd; gfc^iey wrt gern

^'rtflltcs&etitwcrbertiiMg
is fcy mit

e^m wein brtr n'


,

S)cgcncbee6(id(>WHrtn4(^ (dbt
rill:': ;((y ceL^rtbHeincbt

tfltnitrcbert.juwUber^O

JDerttaiJfrenfyrtbb.inttrmE-;!

^tlfjt brtff

f'r

ftit^Affen neue

(Senb jitt yrt bey jeitten brtr Art, 2)46 er niiitter verbc wert

>4)i*'"bet-bt-grtcl? lue

m*

im ett m^ ''9 b.ir bcsrtit fei

^Py ;>t^ von tom ober wein


P
IIB

'

%^*1

2>crfeiii'rt-

Tet'rt/trwmtd;

o ic^ t>urd> f id? 4II rdd? ^ft^er


^fiyncr? jml>eiT, perfycr.
Crtrtl^igo t?nb;&a: ronter ant>

"

Vrtli ^irtgr^lf-rfftT-etttlicfo crc

>2tt)it JH

Uqt ncttt nn&ere mere

)a(tit bj fei iwrt in ^it betrgen

ocrbuwetdafcmKCJcrtbogert
tt?cr wclbct offeifT mniit fol

0 ^t c6

iil'

gc^aii (eilt jti


.*

Sottcei^twcltvann

w
Xa rum ff wdtlid? er ^e , it(at
SD^r wAtt mX^} f

iDflnmtb fol tvii^rmfittbrn S>a6 f r vnf in wrcdjt nit fin

mS

m &^t mc erb

5:crb6d)fertfgif? rfftutfict) l^ht

XXifititnvilamnv^iiobtn
S)l /c^tbcr ttfcl aufffetrt Robert

ft^SUn wcnbm wei gHitoiiysu pmty.piim^ ur ^C"^ Qycit inn bf f 'picng


X)iii> (cy

j5

(nc$ in ba |cf)5l jwVDi.yf !t6

Vn itifi^ fiom im ^cl& fctt

Vfifr

r<!naffcii^eft:i)tni)(tt

Vit mcm- ptVi r'Cc'Hn/girc


2fl60famciUJcf3()tiuiTic|^-"4W

rioi^ wr vmiuft|inti.^^otnr5.li(
SD mitm wc("'.t)cit ?vill iiid?t lerS Hit 110t f vtv jfs fH)leit tKn

Well will iam mifm kni>


^tcfttti^ yc^ bttd)a- aller l^arib
stticmgtttgerttfcijHl&ip^'"
it-

TOoll ttmi liege lftcilid>


.

ham

t17 tnciitt rtiw e war K. i Icv j3 2(t^(ft6 ber mer

2>r twd> nt5 ly.bctrt wl^e fanb ,^6 fic^t m rtuc^ trt tmt()e UwU
ixtt J5bn(!vttsct.wartiicg reo

'"no 1>J wir tctf4)c wol weotTfl'rt 'rtl>tt)genfcmre(i;trbytt^

XDl twm wer ^t ein wdftn fm


3ft^rtt^t nit t>i

um vil fenii Krtrt

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

it! I

bcmSdQ fwVK) i cre't wert


i-HI

Vn inelt t>av i>avd> iiolri nt tlg XVa wei^ ifiM hT(| geimg
|f i

X'rtbvfr&igbttefyivnt gcfit
2(bn- md4) t;od>fait itymbt (itr

2>mt:)d>frtrtt^rtd>g5i30rt eiib
S>ci- fpfcgclt fid) flllct tscr

ivdtcgclt
firf)

hie wilUiid) aU'idtvommbim.


JDiegrjt rosibat (tu^aller cvt>

<Sid)(ilem \iatmt>k

nmijt S>asiiKinmtinic;Vg|teUmfc.tit.

X)&fryfgJf"ttbcrtvclt?u tnijt
o'rtiifilpiitbcettfelegfltn
IDit' rtd>tvil filcjurljcHrn
>it ifi bitC'

"JMmm t^utt bfts yeoci- begtrbfr


Vnb wo m; b; piV gt nit iiintbc
2>odjftTnet^fiit&jycbcrttjimbc

f^m

Uw^idn.vnb ci- flo b

fijcbrgw [ob X'itMjtit gcfiut mt'iiidifii hin


S)obiifcbtfrtciifcI
)cvfi'*^ bcl)ud!tromiir,tgfiin(

WetabctfnXwanlynnxviXUcdtt ^cv rnHlj ttwflit leiitmi: ban inedyt sflir fy gar ffc burd;) blobif cyt

nie tbrt bann bmd) ji-lifjiteyt jae 3(iV crjrna gt Dci- ^0^fititbyebo b^nb gor6t;rtp Vciuttrd^rmtcmPrarbcfTort cctgt ({Q miffye ba^ vnb ba^ ?Dil9 e biiidi fwivcit j nii';^ go Vnb )Ylt}uletf!iti bobm bud?
25(iI.Trtmgrtb 2>ti"di diicn ivtt
^:>tt

3iib^

fid;

ittt

rtuffp; jfeit

SSlticifa-inebdimld?
<50i ^04>fait.es ?ijpt btrbye fcim

^cfflb J (Itflid) fid? VAibcrt vl rt 6 fy meint iV^" gffllkruvot

S>>burpud;f!rt!i|?bdviygncim1b

Vi bgt min ^otje' 't mir fr^b

li

fr wei ni5 fpu4>r.tt:rbid) gcfA vo fwwc (y mct tid-) jU! ftmbtmb


sDrtiiit iteni'rt wtl feitib

0 tc^ bie

fi!? irt trubratleyb

XVi^ilfc niid) gclt gut virrdc^ti

alfo ge^'l

XV^ b'lft weit m-,[b.v>n tum


i6t(iiictbfl!!itdi!|d)flec(eriit

'^'ofy jrgcftcbtbdl&btfterifcyl

Vtt iKcimiteeloUfi^cbtHiiic (Db |y efn Wttf txm rtdrim.flyt

avigs bctrai^th \)rt&(c^remcitftufi^&t*Ji nmu'bcp ncHCburtcft eilt navim bye *t> bodj )er bflr nitd) lcid)tltc^ rn'c rtb/Tut i6 feit mit im jum ItS^f^e bocfe 25t^crt>cit^cl)ergt'frtgci)brt, X?ii-DO: c.p byc (cbmdid) t>od>f;^rt ?:)ett BerfiTb im Icib bebech iDte brtt ffft j'r iMtut vnb an

Sf lid) gcfidjt b:igt bv^^gc&ijd:

0iigmbtiaid>ij?i-sbrt^ir tt?oi b;rn ba* E'if^uUc. J>at vcrae^t


X?Jtb tfataikin

y TOt Hr^ ecbiitd) nit befleckt


2)yrtrt flt fd)otvm fr^nibbc ntfl ii

"^m ijyiitcl b.'D,'; au<^ nit Ut^ Jm pm-rtbcy|i bcn afim man

jDcte fy brr |it?d;J?t:fT citge! flyc

m
V tttftg itocfo i,-'trtijfferb be(?rtrt y muf^ VC r*f
rt fi-cit t^fil

t-e er mitn*s>:Mi

im !|t Hiifm

iDi'6 fdi ntflitim mittcfbcii !!

Bu(i)try&m.3|er,btiti:r&fld)t

?>odi
jfn

icbt t)er (f Ib

iif t

Mug t^uff

fit>

ifi-e

rtttter it nttlttn-rtirjeyt

mite vcinfiit.Ufch t t>(i& Ite^t ^cr vattcr vnb nittcr ert "(d)t
2in fcim mtrcrbe|chiilt(ibfoloit
2>(ijtriiEiltvn0ldrftingflng6rt

S>niit&vrgot!img leben gcytt


i

X^it wi-fl gefegt tri jci>^"^c(I ntrt

^n vci&icitjl uct) boic ic cnn'g jit

S)c9gUid>ntm:r&vcrfIi1(i);

X^

iDocrct;bIo(itfnrt6:(ircfrerd;(|in

^4lr^rf (r ^fltr nit il gliicf 2>.i6 fr fem Viirfcr licTO ittn (l(f

BcnrMdjcrib on 'feit ftiitm (t4rE> C)r tdrttr bod? ^t rctclj cnrflib


a^bobirtogi^b fcini fuitbic
Icr

iBrfoltfmmutevhanina
iD.iivrrb/frmt>tmgdloii?6rt
eyifci -HutcrKf^roti feine
S)ic
tx^tt

?ffCwvf(lUrtd^^rttgr^o

fim rec^b.lobc (elbcr v4 JDas iv ^yeltert iv& vtters c^btt


,

Wer Ubm will fp'.iditgocDer ^mc


ier bi'it Vrtttf r iirfifitrcrcre

ntflttfruntinmt
^tvi ein iwr Kri&cii'gvrt (ter 2)0 er (ein jcyt"(lt kben mite Valufftnbfid} au^^utcn won
i>(i6in<'nniini>nitlk\il6n

6owrt(rfllt.v(mmd;ert

ferc?c.

2>crtiniir3(c^iva5r.^tlfc.rii roe

fc>(d;ifrvnTOgo IflnDbl

X)ni>jmaui^^elfcniitbctn^t*

^cxvenft^tm allen ta^^itm^


Vit rott g^r balt ein iibctla
Den Ritcii fein ein itwe.
">

grtfE

boc^imgef4)ic^.

.-Ol, ^rtlber

rc^jt

Ml

l|ll

iLJi

11

IM

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

X!!

bHgf r iK'iucrmei- ^i- jiir

5>5iitE:?>i (cfcsJl'iTicroeKig wat> i!n-gtci^ ee mijj fcj d}i>i fpoiyercn


^bci- v<!t at flr

id> ftit tmdreit


giicfcrf

ye iJi bm co: rtllciittmib


Crvif'fcrt

Vii&5cygejf!d;inicpic|cfUici-cit

bod> blb jx^ibci-bie tiircit


tfit

i^flst(trtrtbrtc^tig gebet, vir gilt

2)0m4[lltcb biiigmipric^ten

iD*tivci-bfiipffnjnnvclwcrbiciit

B)xmit mi ttiot
X)il(li>nt in

'omftij te nr<!rtffeii}ugie(it

tindycn.vnb im 4)0: S>ic }(t>njc^ctt.rfltttu borc^ ^^ts (>i

mdKfwfi;t>flttnT^mbbe^ab
U)tc er rt( erb Vit m*.g jiini grab >/c inic ci gbciu im)} werben ab ^ijvvdc^milferirrtigcijbcrsgrab
(

'

mar 3011 niinagonieit fhr 3 jcit m v5 bc voi-l|ct)c tmg


S>rts

jD Zis

Ifigt

iiisn.b5ntrtn vct>lid> lieg


^

1^^ cttvs neiiives b:iitg auf bieb,i!t t

wht t>ic mcttiitQcfm^at


r!>

Vitit XV-

biet }u ber vcfper jcvc

iJilu.: jmctrtbm'tbci-gcybt
X'iJ&bjtH4!(gfIcgt'br'it&i-mc^!
lEs win-peffet vnrocger

am

(& bfibgttiti5 ijbci- ftU &(> ba'iti


fiTirid>t&;Krtppei-bOTc?!cn5

X) (etiKi gen^mcnf uitbn-(cbiv<v E)aitrtl>ii5 er irt &a- Piir4)m ivii


Sic^|netii>(fmji cit&er il

2)<Mv'r ^irt bfi^itricfn&t


iBirt ttflri

i.voer fich bftf

rtiiff Ipis^t

S>; er eins

mban erb b;ftQ


bcii tiit

^bcr piV in tum, tu


\mii

'Onb (tu t>i:in fcit''*rt muffig (fort

i^1d)ertin6mi>emt<fbtfid}fi-0tt i&cs cot er niira luc befctjort


<50flt eiiieHmvtjetTljm "' rif^b
S)ei-

mit fcim gebet

i\^t

^tv ^^ ffct aiiffein anbmtKb


2>er (I'Ib cit efcl tue bcji^Igeij
2>ei- iitgcit iiiincit

\fhim ah

Vii wei^t nit nwl fein fd rtiif? got


bcig

wm

traget)

(s (tabctt tujtg (?atcf froltcfe Icc


t:?i> fiii&t tttrtit rtiirf?

vil edbeV ^ct

legtllaitnttbcrbye^g
iQit yemlciit flimfit bc tulg

Vit bgcr uit bae er givffcr mcrt


tL^ifWilbcr vmblaiiff

ianffetb
'

^uiQanje aibt md)e ((in fmt


j& (j er nie Ijrt t gcljofft jil tb" tt
tyriMU (4)
)yc er ^*f}t.ry
(etil

^erfiicfl

Hnb U (lerbm

am

fttc
Ctrtg

fesfeinb burger ififfettbercP pflreit itKein (ti?ffgbfluncn

ivur&c (etit erbctt 2(b(Io fet tveetb md) fc^lct'c^ Vttt reidpt fein abteyl b ber cyd> i'YUnd}c ein ab iviin ber itc^t Zuffbae.a vot m'e ^atgedcljt
tHtitie^er cm erben
iibertiirit

S>yc4ll;rfa^en,vnb irwercF
tcgflt
'

)e einen inu|5mflit ro(5 brf' ^-^ JDein diibcrn tno'pPeit fei^eit an


2)i nuvi

nmkngff fok ^<,

gct^dil
rretit

jDomf^beyb^fpylvnb

2) elicb'-" lur in eibt ein irnnfet. Hit ycbf rn ^atnad) ^offene ro^Jt
2lls(ibi|)ftm.vn&SinK4..,
fi.flv$gcIeinfroigciT.JVrtnrtgtwai

S) cnfiiUet inflti bie (pitjcn ^in


X5il^ubelmiiiuf^n)b(irdn(^ofrfrt

2?cmt?mnrttiinr^cNit ^offrt Stflj m^d>t er |]jn(T nit kgen nn


^Scttersmtmfffeirtfcyrtrtggibdrt
ibie f ^d; j rtci^te" re(ir,wl gliic

J)J^ a^jbolierbiliimjrtttcrliin&t

Somptbiglcfjcicce

'!i

'-?

>-^'

v itt4 bic\^yvd)c (iw:geiifluf tue

c i^bt in bcv t (ct)lenjc rff b:(fg


@dlci(t&byeTOtj|)m^r(cbtcr voi ),t3 trabt iiw ort mt>yemer&0l

VoIt feism. ttJit pyttie rtU |Btn& Qunflinrcit.wiceift Mubcit ^nitb


iSmmMtirtitboI^rtn* fcyitg
*^itt>ivar
ii-JieiritrtllctiT

h^

mfts
1

^i'eiTTitdirtbfa-tt'oltmnttt

\)^miff"egcbrtnttEMgen fliiSc wJrcf (n'ftO vrtl>erfd?lAgc

Zm feyitrtg wcrm
"^t vomitm
2(iffbcft

(id;> j fft-cye

v cr(cl;lrtgeit t

@^ cuc nt favin mit ^m itvd?ot


23crfftAgmitd?2mtit^tj5,iwnc
S>ei' iHviiit

iYlun Irtmlet iiies l^irnclbto

fcMg nie g^tt gebot


c*

ter feyttfWf {ey er&^pt

*lbci- tvi'f rtvbcytert it

S5.i3PfittTttrbcytgctt^itflct)t

als sm ^lij m fpbict |ci)Iv*.g


"iib f flrtc firjt c
tt

gitinjc trtc;

^il Iflr J fiii tji tu cvcf cn ) gefitib

Dtt fprtKii viljauff^clt fcrtflg S>i wir itttt dym remf i J&cr rflg. > itfln &crt feyrmg ^a [t.vrt& ae iCs fctl> nocl) ivctcftttg vil vn tue

W?mn &u Ic^it fitlc(t in bcgnmt


2(HpgcytteeytflIllrt(icrtitmpt

>er fvg

m oer mep iiff(tit


Sterif^
cti!

h
imi-itctimtrtUmg

>e mctt Web ly ciff iccbt rtiig 0d>5


5?c)t fy gej&ttm^rtiit) bte ttJt>4>nj ^mbaimvcixVitcm nie gtfilg

Vtnb i>.t amcgcroeiibm tiwg


>Oci-t'at vcCfV0i:t

^wcr^t gcr^it

256e8ftmfevrMgeKtuasEttg y feint tcm pfeimig alfo gfevb liefern Mg me ivai- uff -& (f(t toflft^ fcbwaT^caaf gnfleii &ie mj&aTi Jir^rt fptlf n,p!rtffcrt

in'c!ui3.&ci:s&cb"ttfrtva-(icrt

i'il^-^'i-.'!

reeirt t>

ntejmtm

iDijei-_^c[itivod?in(t(trbeyegnJn
iDcnin1|;cm/cl>itji'ir^ier,^7p(crfeT

U)tt itt't will iir;cj( bcy & v-.in


Eit^ rnnjii^t bi,? > l>yl=,t!3cf^igi (D.T n w:ge lfft I;(ti- iveygt
25yds*&;rt (]>fte virla-fa-

iii

SDastvircftyrKgtntfolcfjcr
lOen'iynoii)^<ikcnalfojiiff

JDrts ici? fy nirt iitim iiMt ji^ifF

Bthm mit! tiinm


Vttb t>j nitfbt mit gutem myt X)ni>%K;a \l\mvnabel (irfjt

S>cf feilt guttEjeit vcrwffen ft

H&ivitf-nflHJfirtccitiefliv
ne|?0i.peliiis.vit& Icrieo

cElagtfft (i'ct> ii ( rtiter re


a>rt5 (y iu I(mglie(5lebcrt got

SDKimrtcatlieb&flV gG(H)t(^t 550 rit:t crg^b vtt Im cvlewrt

Bm

fet., ft

;eocir Ib vflfl'beciire

2(l6tStti>&ci-.5ctti >(tsgwt
S>ui'cl? gottce erc it williri t^Sc

2>o fy jv fiitt iifct;owteit tct*t ^cr pymmiJ8ge(iC!beit ro: ^rt ^ett gelebt tj;^ v;I ;>: Sed? ermtley fo tcmetldd)
i'*>

Vnb l>(;t Oijd)


)cr lad)

2(it|ttit.fritm. to.i;tir(TrtK-.T mcf)

i-eii.

vn

c^t ftar ort

U>ij Hyt^u^fl ti ti mariif


Crefits

Waii got im nicgldd; gibt bm hn


S>ttitP mitereit
(ci>i'rtcf!:it

nb Der groff pcuvpms

weil

vn fey eirtgStgailfe

Hit wjereiti IV wm flifc rtlc ICOerencfv t0t> itt gi'Cff cm grertle


S)(ti'}fi'(p:tcf)irf>t>a5,iEftT5|f
iSiit hwtctbeyr
,

X)oD(picct)mc5ivoitci>t^5 c6 rf

VOler nitt>M vn to crttbentCgerrt


2)ir gott (ic^t (ttjt^ bcsgtib ntt

biT borf) gebu/J


friiKintiiib
(iinl>

Vt>lrbbfc^eit jm vn
tt^iii-

)er nie mit'friSctt fc^mcfer j Utt

'fbet.bcr |ud)t xnfflcb jw

bc^lc wo! Sfd)c^maitmemiimnQenfii'l 2ilUin au^ (reycr ^ctoet g^t


feilt

j?e&er &4S

WPflrficIcrt.t ttittjeive/crt

fdwi
:

par^ifyetfy'in ^icd}citct'lm

VOav ^efUc^ gfcirt Sjx<xca


SVvevgc(ct)mHitii(rfliro
^etl)yrifv0ppffrti^ofcrg^itff

Jyc fd>ciicf .yc ycc wol it (It

eite ueiloic witvc ttcr ttoiicE


XtJierooIcretivrtit Eumctirtiief

0 ivtt CS bod) gemlid? |c^leelr)t


23rti)rt jWEit

Stdjem (>rtr

(]'

gd4/|cigiift.

vmb eini fabeit ledjt

i6if?grtrleitett$5mrtit reyc 25yit(merfd>oii^eytvtt^ """/' 2(l6 ii^ 0: ^b SpHtciiJtt ^ff^t

C!>b emci-

fd^on ufit>rtitcFb,;i(i-y

^iubc m5 Dar gcgeit ci-m frey


iQsi biiitifbflrerr weyfcit m,;ir

Toi rtiitxV Ijijb/r-bc tw..fcm(!iil


2)yc wcfttrtil bycbicy

yft3 t^Bii

wicr QckmtM Zba- vcev fd)mcV vnw^ifm tut 2)er roit &c ti-^if lUt.^rtit [lirguc
S)cr>.^ rtllce
t?fit

Hbmciijcj^ifeyenbflnib^efcijflfS
2>,ic. Jy

ye&c

fiaw .mgffcrt

'Wit&'gcffTeil )y rtii wie Dtf rtfffl

will I tie n^ttrti r t nnEi' gb

Jyc tv.Tei t D0d? gefeilt tiif


2>.i in*t

IJa- wi;]!; pbcitct ift a-i r grob


tTJ'? l]f()t &crt

(y |?ic^t t ftrtneit pricf

bcr t>ic ftcij(Teit urt

ili^c^er weiiitjl ^elafwiv vn K&

gott woi vct Des g'.'Hci) grtucpas t>i


2>itr

U7fl6 clfict? ud) tit jeiicutut


&cr nag fit fiil tSt f^ j^tltc^t.&y^;l>w^ge(e^t'.etm

co glcid)

vinb gibt er

vm awm

Hl

rtie

On&t>5ergit)t.iiimbtci?Bivt

iirrtTfgfrmefd;i|liiiciiimiQ
_

cwrtrt fo pUgt ^7sMi: mit V(f wie fy (ievgcii rtuff rrtfl Vn bn\tct>tcn ut b^ h^l}^ gwrtit
I

JDflidt ^rts er (ey eilt xvintcrbat^

t;od>

Vnb bfl6 mrt l fc|)lrtffcit gitug SiRm bym <>fcn i ]m filg dUg t)ev i^crdt mit liintm Ftufl
itt

S)eftt;.^bcrwt&rrtb|)a:f.ilt
gfcl?lc4)tc

XVa- milfpg gflt&eir i(t cr itflnft


tie mij(rtggciit)c.(irrtfft bei ^cvc

Crrtgteit P't 1 11:4

itT rtllc

X'nb gibt bcr rtrbcyt lit, vnb cre


ija'bcI;viiib.iiimbtStrrtgfcit\vrtif

t .wp i t-icn)^ mcgtc it

tmd}tc

S>eijEflmanmrcjnug|inIonm

XJitb fegt garbalb

(m \amm br
'I

Crftftyt

cii!

viJ?id>tiUttfiib

md)tmurmdit3rri^dbyc Kii hanih bettccbmdi.vii totdilg


iDi-vtitbb*i6rt-tr6gniic(l'igla3

iDrtjCartt)itgO'5rtitt5vnibecrt wtsvb tOm aiidj gai? jc^^it r

iQrtttrlfcmfcIjrtbcront eittppcitg 3ln6i brt6 Cartljflgo vitbcr gierig


l2)ftrtfV

w*" jicevt f '"Ppeiig br vt

TOit )r.l>ii'tbcrt vrtb |ccb>c^t jot

2>crtrq&erm'Egrttgmt^er(iir
S>ciipirdir^lav}?tUvoibcrd)iiV
r)crt6tedI)nbiit^cyinbt>5lt
^iilfcyt

&mctt eirt

K)nv(>:t brtR>

^iiiicftfidyxioibevxoinuvnv (Skid? wie i3 igd voi bcr '^r tc


_

onmiiuntul
bcflcriwri Htllcr ffld?
tvcg &j

%n

^ie^b cb gpdtiiodi 15" (mm


JDie itm-Jci)

;3ii.t>artt)ci-U}cytPflrtCurtgni(tc^

("nb

PiJ tbu (y nirtiiert

Vn

ift

jm vcrUennt

tn i * t fy rtiid? tvol t)ic mit Hflin


iDcr rtrtPi
rtvter i ^id) b<?d;> (itflntc

e)j

fc^inbdrt.ceerfid; verweilt

fl

'

-t

?i niulfctiftopLT tippen prt

Dasm jni,.. .^f it f^ ^^jCmi) ((t


i?ti

ycbf tfrc$ ;m- t^ippr ri (btifi

:)e5 gFeid; all t>V' crsivf

ipt

fc^

OiT (cifib veijh-icff ijiit tctifjU t& 3[ tKcbt fmwm.bi>te weiter 2111 fnpp(m'rt.pfan>cfi acibcv

Vnb anbcvc bidit (imbcit |yitc Vni> im frrtrtfiljcvt gaii^fi "liitt


l> iiKtt Wi'l !rf? flircb beifii
gc

b:^

^t>tcfichffIbt^ttai.cbal;ciK^ei
|2>te (ci'rtb it n-fetbig bti- g ftiot

^nairrnamn
fr

3rft(m^cyt2ibtHwe.ippcr;rtlI

1i>

Vto^ (eittb fun il vrtfiuoa- Iciie


iDfc vca grtrtg
II)

bcr jtdrien

fH
t>ftb
fci'rt

^d) \taxd)^:mQi-6fvJibnt:n SrtKncK&eo rtitq bcrgcmci

@^mt
j3 bitgctt rtft'^r vit

fjii^ oft

(f Ibc^

..

;fldft

tiltinir flU tmt ittiSp mit X

4ra( icb iJtUfcbw cigf li pir fv grt Vnt> fv ktt in }v nai^y t bUibm \5nt> 0 jrroit)evtwm%^:ctbm
2(le (tccrtMi.irdVir.^^cYbm

2I&icmglflub?(cirtb gefcbdW

V>i0 'iflt ttcfptey t u (rat flflrtj)


E>icwiJ[&te
rtrtncit'.,pp! trctt?

<Ti^ttJiertIIbtcaribcr9 rtiibetmi

E>cwtffrg(mr pi)ifc''i|p0tt'

?
Vil
nt Jitig Iftttb

vn f!ct bcs gidd?


j
1

Conftanttnopcl.CrapciUiit mntu-f>get>ccFfji>if;v'tT(:iia&Cbcr J>ie Iniib feinb dUv w:it rool fimt

^ mn vefj frciirc in fllUrtt l.tii&


"Ooiijiirlfcri.^cRm.litit&cnftftt

Cid;ayBm.i!:i|olvant

vvuner iitt bid> fd)On ^rt tnci)Tmmcrtg.mt3berscd>ervOl


Jti:

cbmalid) fcEx" f^l S>eit Ert|!eit gUubcti itemen ftb


2>rt6 tnS )
1

15 occian i. :i;t'fial.i nt C^uctflm niacconim 2tmcam.rnE> bdb ntif|Tam aud^mbulos.rit'Oibilcos 23aftarn6 fawbt vnb Cijauctcos
iSHboiantgencnnet nigrapont

r'tfje;4)

m mir. ob l'd? fc^ ^b


geRs bar

3>Vcfitrilfrt flii4)

2(iTd7pciamCap^am.nDbw
lt aiiber fd?rtbett.vtib werlwll
S^ieiwiercvlittm^bcrtliinJI

Xk rtcineitC [cybcrjgrgbltct? wrtr


5Dcsc^ii(len glaubm not. rtD

Mag

S>cv mtrtt>ert fid? von tgsfi tftg iiim aen ^ant) bye Ectjer bert

jf" tno:ca.S)almrtci tcyv eertc.Tnb (Ci-oacirt


2Jrt

J>cn t?rtlb icniffert ii >etf?5it sDniad?t'tr fc^5tUd> mt^ttmct

4>nscm.i3n S winbir4)5 mrtr^


1
11

3ci3 fcirtb bic tiirdVn alfo (?ardf

;3mt mer.vi mcwinwfiet ^t

rnb beit nit feint jttrlgc(:i;ent


t

Simbcr bye Cfmore i(I (V aemdit


Vit mn ein cinbiit4>,R'ff (y went Vil bifftim Rad?cn feint gcfc^me "Jen grifft er an 21pliam
i

oiicnt S>er v0t gro^ w46 TOtrt> WAS globig alles Zfia iDcr molcn Ifln -onb ZffckA

3ei3 tjrtnt bar f nn toir gg nwt

me

a>(ir ttaot) gar blb SiciliiiiM

^6 m(>dt>c

.'t

rtc

&om ftdit t^rt we


ri

2Jtaliabye(loptbflrait

Xae wir rtUein verbwn ^anb

eowijrtcgban(mromaud;gart
2fnlombarey.nn'dr(^cIan& S>c reint be ^t wrart ber^anb

3r ftletrt 2t):cn.vntriec^f lart s mS bie gro^ Cwrrfi'y ycij cittt


SDasifJ
,

>m glauben rtbgetrmnt

Vnwmbboch
'

(d>!offcn fJcibe all


')

JDO ff irtb byc fibm tycrt^m g(in 2)0 ^t Johannes g| e^ubc ytt )0 i|i fo ein gut lnb er loift

t>m a^ Vtt robt ber bcyligen Krc^m f4)ff 5>ic weile ber ^iert Ide in btm r4)laf
2>cr lolff i(I wariic^ inn
Die riT>,^eKer4)

ScaalUveUmc^l:^
XVixiOKn

*r4)Wt>:rt

vUv f<t>weevn

tDnbos man inn iropft |yc

2)onw^tEltpamar4)S|lftbt C^ae
<Con(fflr'irtOcl.2(Mnbiift

in eur^a'iyt

ic fcutb yeu Urne grtnr, b^r vit

3 IpcfE dl fcy,'cf jtbcrt^^^^


S*?^"^^'?
^^'S^^tcpitfdjeirt

gfl6 i|lffl6 vrtfcr fimcji fctjul


'l^

mftbe.w&cnrI)rti:cre&o(t l>ci-mittlcybm/cijtcr(cl;wr jfc&cr TOo.'t ^t6 ff. c(rt?/if r t^^^r.

Actus

gemcrb'tt

rttcntjSfrtcb

jibJfrtKgmomc viibvort Ifid) wie fid) minbein t^5t 8 15 QO er \itymnbtvn im fd:)cin acbi .^5 yen gar weitigfl bi- t
.tritfld)&tet^tcfcit^ani>r^x)il
fi^^ t.Md>t l7.tb

l-f gtmg bc lotmMfr fdjma/?

S'i l^f

, gcro

>b;tt4>feltrcyrdmorritwt.
r.jge&crtcFtmcicvc.iloTrf? u,*
I 4

So ftipt iw t)(tmt mr,t> [eytt ^


gwitrrtd)tKii,Tgf(^i(mecyt

|a.nvO:rp,V(Jt>erg.in^bnd;eb SflserbflVitdttfeber^b g.ir vmb,t(i c riit ivutit>cr


ttc

'^ b?c^jrdd)rc)-bItt,fbb/o^
|rMbiiibteirnyejn

gmfr((Jeit gUiib ierf?o:ci, rb5t

'Kwtwct^c^ mad;it(Iaj

bit

vw er nit woiUf fll b^e fciit.

b.isetit

P^emgt)ccft.JViciTfld)cemi fev
^i^imvrtgliict-KpttiirfatttbBr
o(i()^ta:t)flSberte0pffT^|.fi(r

((blar,yet)mnircim|Trtt)c

^} fc^flb MI [cc(lb.Urtii(J vucrb Art

RwrtUmfeymttJtt.crit)t

>

tocrm;tj<^rrtfrm..0cf)mc.ub5c tcurfi alktn naA> d;ii(ieit b


t

mn yebce ii ig me ilevcBana
flttit (0 C0 tf? jerteylt von iS"t MUicyt in bcr
t

Wjrt)od?^mvnlSE(mbrda) Jr blibat (wd) iiic avi^mx


foflt

W.tn C6bey.ifl,rt.frgfrtmrdt(?rt?
gcmair

2(3w;t;i)re6.'e6fl[rtoimrtcbt

aHt>id-

gber m; rt.ic^ f)Oc>frti-^?a[c


^'tb burgci- m'bci- bm^cr

mQemcina vmrmictet

abcr&rd>m#d(.it;wftracfet

m4cJmc^djvitttrtcJ)t;o.xmvrt(t

gcr t|)etrd)c lob Wrts^orf>t(eert


Vv>^ ^rtttnrojbc biirc^ foiA rm
2tbcrbicd;cHt(d;tp\^ffe^ct>

gce gemeine rjwgco rtm:

vX
^t

Wiery vmd;tc|elb|tjrrid^

Werfe v$ endy folh ;cl>i!irt6 vitb


iarl HtpKeljnree.iWltgCC

(fpot

XOwltdj yctj tVftybm [liffen i(i


jDevccm}lc6.no alitiil
in-;cI>T
iviirt vc:gifpcit ficb

Xic wol.tvier vcrIo:cit biib tidb bodp riod? fo wil'd;ii(le I^


iViimfrngj^iiffeii.rtel.gnietrt
E>.T6 ? byc grtttijc ivdt aUeiff

S>r gtffc&ar f^ineyr Ijt &cr^mfci>e

aiTi'il^cnctiimgrnlAiil)

(riet)

<Seiviit!iEtt.nb

ml bi.'itgebrtSbc

XPrttT n i5 uUetit (i'ct> jrtmen bit

rf.friib.mlieb((4) biot^e tut !3* bff5 gtf.ce irerb ategt "ir firibt rcgicrer b<>4> ber Irtnb *Ofld)g \m tbimb v5 riid> slI fd>5i>

5 m ecb titt bc rd>tffitTfl gltc^ tr fluft'Oc iiitr fielet IcblAffie (Tct^

So er bas ttgcrotttcr |id;c


(Dbevcint

^mib ber billct nic^t

a>bfrctn( Wfld)terbcr,incwad)t

wub (i|frt wrtd^c vbc troitm


tavUd^.bte f tpfltrttt bem botn
2(d?got^ibtmjerrt^5ubtcni ein Sfl )y '.ut^mbic tu betit
"iib nie ycber fein niiij [[f in

Viiaiff feilt fym ^ntc gij iein in^t

So ^b id) (tUer (bigmtdrt

> I;bm

> wflr

ein Piirtig milt

2>ugcb(i Ulis |igE iit pui^e a)a3 iviv i>K eroig lob t^ui? f agctt
j?d;nMiKrtiI(ieccb

wgm

cvciicr>ailfitmittritt-s^iTc
)Derswingmft5grtI(Iflrtbgcmeiit

^mtBfi rode

Wj wrbe v tytd bic (eirib ge^clc


25rto|ymtt^imbflIl6bie(cfe.frIct
a)ic rteirt |etitb .vn tjb ein f?rec XDrtSlyfctiib iiittteitrtHffbcm mcr

XV^Ux)m^i\litav$n%fi)irt frort

JDcm turiipt

jwetjel tit

feiit l;rtb

"Jnn xoint> vitb viigcroitter (er


"ftb ee |y .yerbcij cisbcr fnr m'rnU bscga! ein grimti-r

2>tc^evlig fr&,r C>twgIobtc Lirib

fii fmanfMQ t^fin llMg WrtiT fr atitt ccf) trcw mng

wm

eoiff b.;i]iirku!lnlf7rcr!o:i

iDa5C0 nEfo xum- ei-gffrtgcrt iDmunib |<> loit ed? vcrlmigcr


^:)k^um(l dimrtijvvisiirt

nitlugciit c '.id)er ob teilt rcflnb noc^ 3flm3 fev vn rtit timt


3(!i&er6cr tumpt Ort myc ^im'(

^iif wfti- es wrt ciic^ ftlkit lei& iQrt vettKctjcv bey ;cytten fd^ei

XVa Oven i)Ah t>(V met vnt> l^


5 yifflein f4>ivrtcfet anffbc mer
:3flitc^({iJ6yc5ntt fcOwr wa4>t|

ifis iji

b(i[& wi&cit

vmb vns md^t


mirt^eirter&cchrdjtffvct?
ifcl;t

S>r vmjrbie itnd) eiiwerm (lft&e

^ ,i}/i )0rtt*>mm(W&crtrpfi3
Cunb wj f iid7 MHipc "M) iwenn
o mitrtit^gi^Sr! ^~"^ ^ fdjrtCgwb gstj flbn y^ Bwntt-r nwrt >(t6 ^flubt vnb gltt>er vn^ergoti 126 Iflc fi^ bm foiglid? ^(t
.cbid>id?mrtrt04>'"^"* ^i'*'* Di!t> wer litt ort mciit wc:t gc&eitif

3>rtrei

idi/ei^&erbcricrtEitcdit

f(T*Ji)fa-6iVjH^offg*Mib ff^lK^
riib^i)Ud>bcv&EitI)eUvj(?(d'ei

jD mit fv fcflcn gr rtUeiit

TOS nuctterigt Ol t t^cv gmeirt 5)(itirt |v fid; iiitwolmiigeit IciM


5)crcuiEliibtfc&rrt(freid)t triJ
2)ei- Hebf o|i:.S>cr rUrtt intt ii' 01
2>rti cf

aiiftTum irt Furc-

"

Sic tiflrmi trtpp icb jt fdpoicf 7c.

Vn\i(h rtiitt bclla-rdplfc' iner in.mdjci- tiirdj licet? wnvt eilt lifli
S>cmita-bcPpi3e(freid)eit^it
"i^rt

^ i

mitbcni fnlbcrt ^cngp mg

cttfelbmbiiflllcrmcyr
I1& 1(1 jH
rt

.inrcrif!

in

bl.atm incl i^l crgcfd;!!)

Ilc

blcl^i^ bcrgciigfi

S^CT mcipit

'/]

tjc*fffein tj"er letigfl

C.irmfltttd geliefert gen.bemivw 5ft brtleii ^ilfcyec mrtd^cfiir ,


)crtfun(llartttettblibvoitcitN

XOa fd)Ui^mSm

ncr woU

(M

^
er h :.u i)'>^i^mthk^^.n (Ml
iD ifc nvcnvUd} UcL.vni> ivcit
S>cra!>acyiii4!tbonftbjcre
J>'tflct tuxn.X)tvvA$tim ^ffitbc
f_^
I

^^^^^

Q>

I:ntwa>;yttjit>fvllrmbgojt Vt>cijbmir&ici)fli-:mSiipp meiert )oct?fft-i3elt inflitd)crofitro rut^

"lOitUtdjtlic^ye&es^jweQeglAubt

tim toten XOAiieiiKr^mn,vnwc\^t^At


jDtts
ifl ein attieiQ

^a

CO

0iitt
r-

IWM^akinmtfiivcwvcUd^mm
tcvcinm voill jfi t jd* rt gan
X^i fd^lgeit cet>flim ersjm (g 0 afi? mtjtjewcreri miig
3tl>cr

(lMcracvtimemt>rvtmt>ie
5>rtr

rippm

(m 5)5

tcUcr feit

irt

We Hrippm

uj

ifrttf mrtfi)it/livc#yt wolt vfto

erlgcrt ^rn&cr ra^


in

ajs fcl yeofeiit ein meyfiiT fliic


5)amrtrtnitl'^terlci3efitrtrt
25.18 ttyeQtrevbertvc>nn<w

JDc ms f^iv fmm.tin rci>Uc^ !?


d>5r(Jclt|i'4>rtla-l>iiitwr

'^

raiwriaifrtppmpitctt.Ut
ii!tie^mtrkid?tfciKsi^eVt

inic^iiitcr rc^.i^b(ci5'nt) Ocr er

X'evtattm vnpev gleichen merc sDas Ertrt mS werben, vn ertUlgcit S>$mirimmiigJ^)a)5beerKgeit

c^

(Ein

eUppem ba> villct crtreyt

X>n fttjffeit b; imtrts,glilii&t teji;: SDerurttrttte^itmrtmtnK (irt mey l bet nwnt^E g

rj

afic^ od> nicBcrantwitve ^t


Vit

\m fc^ttl rtorf)
(fl

itit

eitecf t

S)j fci:)flffc er

|m frt*^ crjiccf t
et6
f7\

i 3il3 SitiiT tIfIrtrbocbEO


(Siiof,

3Icfaii&er lob cr^cit


CO 1

|S>rtserrticIcic^tlid;gUubmiv[t ^ 2>ew ic ai'lrtgtcti jrtat^rtm

.ii gIrttibcK tcmgSteijpv^ t^m


2[&mifi:flrriftbfrgim&eir^crrtwbt

r-'

fetter Kftbttlt>!5fr.imettglrtbt
kO

"itb iy ^c^Jl

^Iflngat {eyiti'r iV(j;t


in

^Tl"'frK3ibg(ftb*:?ift&ic!rmott

l riitycE*cgeyflnwrtglrti)beitfl

^
ni

cj

ibk weit tff ffllfc^ tn licgerte Vl


i^ct bye redete Fn*t)l (Jutcrc X>n Wien jeylgcfijrt:

(Db l;rtb eilt njcnfclj) eilt cfd gnmd;i


<Db|-<>:tc50t

pldtolfluff

^mmmn

aoUdi Jf f ifJ yc^ g fdjuleit fauff


t.-'mi>&jriittit(tn'

jigmj&nmb

\7Surtd)g(ti)ufftfid^mt rcgfcrt

)ietrtgviiiT(td;tgfl&&t>mircvnib

"n Evcr;ge fid) viJ tiria- Ut


Keirt bfflcrchmprtditcfifyrtciie

m* mb <tgeitc6 von

i'it

^pitditt'Ks|an&&tcf\--?rd?

ttffiim

Viibie ^imt>6 murfc &ic bo t>iiO (Sicborcchtct iCgyprc Iflitb,


2)0 1 t (0 gitt &K i'uctcftt ^ycrt 5i> fd^ wir >u lciperi!:ibf:t. X

^lU'^ry&dba-g.mcR.^SflfdgfT.Te
J

i\ijmejulf?^cd?l>cii]jmitfi|?fl&e

Das gelt ifl va~,o!t Ci>


Der trd:erey feiiib wir rtil fvitw

na n Icrr <inft tmctcii wciit Oav tiufi nulrt b.tw" an ^citfdH -50 iff & gelt wol rt
iib
t

Stiictei

tppevil fc^elleit^ftitTC

^nnut^ttuoifcen
2)cr pubnitcii id^

mi^ Mit fcyr


tllrt fpeiiit woliit bcrrtrd>fntcy
'X'nt) in

6y (jrtof hye Fppcit voi jn (?f r


lt>rtn lytiUdn&icfJrciffciifln

bc6 wcincc- anjney


,

Ibcr Mppf'l lUPt ii^ol itbcr gtirt

XfifflirdiViibefe^ipor

V^i t>tmavi^Uiu mciifchifEfrc)?

ogmfy Itcutr bfibelictc


E>yciuf-itflditrtUtiuif!gflrf!ctrt

etylcmm Ucbcrycisllciit
XfjVjiriHt5ViTtttcfrii4)tI

t^
l
-

2)rts(elbt>itcy(lcfTrtiid?gebu(l
Jbfls |y t)crrccl>tm

timf^mt

flcl;tcrt

X)nn\iiiQcfd}w^_ allein bctmc^te >b csw^tflg^itjOtKrtidpt

iibfe^mciitGUeiibcitftnblicB

X'aemctl?citrp:irtgeflBd>&r rt(5 iDj mflc^er fcrt ms gcriKr ^|j


imtStdrtlflnir<fyc!3'bcrct)[flgcit

3:>iwolge^(>ttmtffciptttd TOfl3c
>,teiiTuj5!cicrt(Wif'ftili3crt|?vlrt

2its l^ltee ftrf;)ts siir

mettmgrt
r

P^O c6 von tiviiinl7''ncHr rn.>clt niuf CS bcb gelte yetj jcm gclc 2)0 mit bcfcbajyciiiviv&vc weit

m ^t

mofictt rn gcwidjt] E)icdcit)nb hur; j gciyc^t


eicirt

&cv&*wifi-Iftbmu(^giint3ct|ier|
11

S>j iiMti i! ft )cl>bce mc^c6:fci;art

sDe v;:ilc t^t

dtw fei:); ai t
ii

^fti-icgcf |cmbnfalfd>a-vil S)V2 t>c tieti vcdyt uiin navtct (pil

XOiXO itc aiiffbcrn Irt&cii (t,tii <SaK [y wagciT elucit tvucp jDas |y ftc^ gert bcf cvbm biiif
XJjTfTflgeemsttJicvtUnrttv^jcb

^uibcvUc^ Ucb.ijl blinb vnb tOt>


2(^btv03crtHucirtVbSftt
S>rtmttcriiiJi5^ab.oncrlof?

^ctttrtwncmgtinjbct-kylcf) tllnftim (prtc obc' vcd?tfm


i8 feit ^rt er fd)lpd>t d beist ^ittj
i1

<Db^ittbd-tbdf[>vn-t>crbmfuft

t115 cit bc weg y etj ju bn- furd) Ssye ftltemijiiB i|l gn^barbuvd?

Acut ei-bcr&eytiicbt ntait ntc rtit


tn''t'0|5tesBbcrbvetfelmgflit
iSd)t

Vit mSdyt mt l^cr mbcfi^n

6etm jr nftdit ^3(rtt3 get^oit


2?icmrJ5 biefc^wccbcftft^^rtitt
5l(5^'0dt. i'ff

fl

m eine tx'rtge miig riimc ab

(Sifta^il'

ob mfeiitiKbenbtab V: m$.lo nn be wei ne'm bleibe


^[fd|cJ)cvttHt motnitimtretbc

wCi^c (e^ gcrneiCHei

tniirt^ piK(ltt beget blocbittS tret

Qrtipctn- (c^webel. Wbtcn bey

nJcibcfc^Tertffniilct) wil fout

Wim

X>iivo$lfS0\t^'fa5m)effmj;Ui^ 55<> mit i^ m't crgc^ ^yc bcy


JDeitgrofli'rtb/Eji^berrtldpenjey
ibie mfl/^t bj filba-gib.ttffgrtit
Sirts VC : iRiitu/tr-i

l.

Qtpc inS jttm piiitctS (' b> ffi^


iDic)'a>(m$em fr*nvc trirtcf eii bflj

)6 fy.Vo: jcytgf ncfett bi<f

pcdHin gc^att

n B

W'

fegtjHtlgk'd^Wt'it'triJft&jiil
Ui'

S>ie

fnUn heniitg Hmii i^ertnift

@o rpjiit &fl!t bftl dn W(f biiiof?


h-

S55 fiitj wcrfttt^rl y g" t^'V fif{>

fea- dt g.tf fanffe v trtttf eit t^

gaffen fdn^kfauffcvvol ^Spenvcrcl^ n-ibcfd;iiied-"t gttr

m\

tri'

bcf (l->^t fein g.it'iitrifl t.tfff glrta ^i(j cr6 >ii pHlijer f^ x-aimm jD er fi<^ ^cV-tt nitme f mnt
<Siiv wenig (eil1^ fy woi&i'fi ric^

JVOt.vit itcii.m vomeiicBim Prt tnitbtrgiti^iit inb ye&cr tirttit

<Ji

Sein ai[^"ma|d>rtt5 )?rtt itf f voeib jfecr mf t fhl(>cyt vatceibeii bgat hae er piiis Erme ttiug m" tt>

-J

Ob es^.bcrbcifi jod) ^b
<3y^ert&i&cr?g(tr Att^gct^io
Stc
alfCf

eilig <yifswetfdif?l)ennfflt
25a-fid>Vifird)'yer3|^yctci!f.tn

(tu^bley

(tibci-

iveb nt4

CO

<Sav toilid;

tuiit (v

ive (ticijm

jeirt feilt dteritbtrcgtjm

mg

to

^(tmi 2(ri(?otiIcbci-gvd7 bic glitte bi ttg m^TMc (Id; idje

S>cr (tttcr !)iit fciei- fipp}af^froQ


'crn->iit,t>ciigki(i,g,i(i?teroiirt

V faikn

fcfa

wr i bifc fiidpt

^.tlfd? vtreii,bicl>t|J n-iivt Oftiii? ge


sDi i(f b^cn&trt'|igfit pirloft'Cfpmt
2)crttiu.i:iiJf(tlf'd)turtrtir|eitPoi#

S>ct>oc^t>rrtiif g.u ivcmctfmd>t

*^TgvI& mattPupffcf ycrjju i-t(i


llTt'(t>jc<f mSwjbcr

pffvrmiTJ

wj er gt>f (icpt. &f y^ n it

[(ft

tlKrt firi ^ipel^wacS alles

fnUn

"Wiinmiitt'afalfdyvntxm-i^at

^o

X)nttt$aafifd}kd)t({i 'gerbet) E)rtfl 6 bettle gar wenig ^ot


X^Ji miwKom trcyt cfn viertel (>t

ui

&o bc&^tf|t er ^mt cina ncwcn


^irt teil &IT frlb Pofj' gercivJ 2{l/yc eitler emmjtierttmt
X?it

'

.Cb

\)itfrtrtjtnyr''c^er(iu|fl(^eet ifut
Ol

Vt1t>frcvil^jemitx-it rmwtii'r dEHi,.ifvmi^a'cbig ^itt^r i^r

JOaviuweUyaiidwbaervAt
Ol

li

2 mt^t)C6 'bol^^eyt Icr


2fberecicnwil^yetint>rtr.tiigbccF5

^
Ser^rtufpoic(;tvct"vJiv.rbi|iin
CO

^ M
^J
1^

^H^^^^^1 ^^B ^H ^^^^H B^^^^^^^^^^^K


^_

^^^1 ^^^^^^^^^^^^1

^^^^^^H^^^^E ^^^B ^^^^^H tt^^ ^^^^m


^

'^^^l""|""

IM

JJ

IM 4

W 6

IM

II

MM 10
11 12

IM

JM

cm

13

14

15

16

17

18

2>^

fj?

&,vn in ftttt bcbn itlt

Icfei
V
4

i1Xti^cbciii6fc^trarbrt6ftitl|({>t

So P"tt> f* '4> te rechte fttubeit


iDt^bcvt>eHiwtcr;|ti>tffvmbn'beii
|y |td?.\?ii fijrt^ i>il bcericgm S>ic f>cyltg g|cl>iiffi: femc, vitbKgg

25d mit SgUob yci3 flf? ^t jc'^


"yuitmicifirviTtettcitflort.

It

WU

ic genb

I>e

glaube ctfl ein biff

jctsregtftd?rflflbcr (cipiwt ]Ditr4> lHidb anrcy tjer. v$ ba}{ (Kt <Se(cyt i^cd)telberpwp|tft

X>itl> neisert toas bapeitm !d>itf


iitt yc&cir

S>Kbmata'beegel(5
I

ctwae rcifijct i>nr b

>ie fuchert bc eilb<l7i-t|{ (ein (c^^Q

>fl6 f Oefi tijtnbcr bo:t me ^f>

S>ad er Ixtb ctttvas vu etttsv^i

^Ser it rirmeiiiiiibt bar v^tt

if ftS rd>tcr uerlflujfc leiiib fetrt

idi

X>"*i er vil ^rtb bye bey jm (lrt J)as csbcfi ec mag wnbcraOJt XJjfb mit im irtrtfaitfrtlfc^cic gwn X>il \mt> in i'vcm ftrtn fo tSg E)ic biiiicFeiit fi} rdtiwiQtggnua >er wrt er ^flrt vil fit ba wcltt

^.tjrv^w/jcygirt'vcmurtl^ eirtfaU S>ic ^s^^'S g(^^"tli^ auflegen ffll


sDfli".t:i Iv

Xitnerauf teilm wmtfem gcIt Vn all fein fcbtj wrt pir^r bg?
jwtnae 2&jmatEyIwiitTfelbsjSimIiti(fi 2>i(i^elfcrt jm tKts er btmu mflg i>ieattm blinken aiitOQ,] 5&*g werbe fy bic Uitg ott freil
jDrtrffcr rttt vil mit {inichl

fdm oei) gorffe


;

"Vnvoiir
>cr .stlm

|r

flfc^e Ifr gc|f rfl "c

'jfllb

bye weit i/i wol

II

XVan fy Kit olem limberli*^ <3efe^ fn fiir.anbfxU'w

moc^e fown S) rtiic veifait brts rdt>iff''ju jcyt VS wrt bic Dycfelbcitmanwol tnmcfen Eht f5 wre j5 tetflbdd; Jf^t t>Ib8 Vil wiirt ir falfd^cyt aar atreiben B>49 IV *> e WiW&eit l}ani> ertent Vit bt>^ bi filb vmbferen ffAitti iDtc yc5 m)->rt irtn ailmi (lanb iD6mitnw(Tcfie|Viiffc^cirtgIflrj jfc^ w[4>t boi fc^iffcrtim iu W> rtrtt petcra fcfjiflei iji im fc^wflcj toas /h'ri ffll(cijcr ptp^acft icr 5d> fom aar afl beit vnbfvg^cE >:?( c fid? l?fttccn ^evft berljer iDieAnbefdbiegfc^untvmbScreit 0iewelIen;ct?I(K{eitall|cycbum
5>Anfv ber ^ylitt geylf (clb t^at kri i6 wrt vil Jiitrm vff plogm ^it tie ^anb an fai0) wii inbex ^eb cSAr wenig watibcit man yeij I?:t IDitb lege bwiiffvflle bj fy ir eub sDiefeet(igpilci?untr-'rtvrt(J*t^it Urtb VKber weil ye^ B^etcy t Vir tretbcjr vil ; fdbts welea
^ t
\

3fi wtirtbAto biec^Jc^ifit Rtnl Vie wl (y frtrcrtvmb ff vmb

wAr^

II

JDc6"j^Icid)cit iji CO

m/t bcr Icr

^ci^dd) mtrredjtjot id> ^tetryff Bio vil ber(tv"t*'i' '"'^'T i; f>"t&


-i(Is

mfliiycis

t)flt

in aUtm Lvi.

l?ul> |>rtt fein borfcjjrttffc (tu^ ttcftm &


^rtlfcfocyt veiFJita-.^iircI)

(G i/t (c^icr

iTicii,iii

Jatrtu^ferb

nU lAnt> E>d iteitt ^obe fcl;ul nd> n'cib Salff^ SlAubcn,vni> vil faidyst Icr So werben aad) vH Qdaia- Imt Wrtc^feit IV Mg5u mgye nur JDer 1114 bOci> yc^ gftii^ flehtet ntt
2>rti:swtHiiptriimrycnqStfJi> )ic hiit)it)er4)Ktvcbcvmrt M^flnnirtvttbwctermetftjmejftijr X>nbfi<^tfyiiba'bvcfld)|el.'it ITJflbmittvilvijrcdjE fl(cf>t(triS S>ic'glcrtcni;1fl(ifi'rf)fcbierid;5'n5

X>iUvad}te{ilUinmff^cvinn

-m

jfr ler Pii fIti, v f ts

iMmen

\5i>t flUer eriJ

fy bftd^erfuc^ert j&er Wircctur cttlid) iveritg riici)m

Ulrtrticiicfotbiebrtiirmyetj^dr ptr
>ie gc!mm mi'iflcn ^inbcr bic cI;

2(f gro ff) be(cl;i)j il ye^ (li)t>ieic in Ipudjt fd)ixw vin t>e i'd}la^i.ffi X)tl tmcf ivmig comgtcrc ^ettxfe[i>fd)i0tvitfw<>lmitpfAfi

ylgmbelj &c|rtct)ert S)fl6i|icinjcic^cbjbi "uiill ofyinmlem.vm mcnkiit mdje Sein crc mc ^t-gein tieb.itd)

gwfi

i tu

*b inn fclber (cl>(;i>wt fcf?(Wt&

>0rtw wirtrtbgonbrtlbbieUr jD^tnn fnft gfpifet winbin-c^ st

iemflgbi f4)if i>flrt m'm garage Qy mfjt an tcn (tijnm wAgot


i

Vni> wann m jv fein ac . ^ dt d werben wenig brtr nftc^f!ort


E)er bloe ifi fo gan^ vrwvcrt
2>i niwjTflbrtrnffd;) fmfjtiiod? gflt t^ien xoil ine be rtbblrtjf (d)e

Doe Ei'mt tg &rt nt)em tAgen jcyt bie tiiptce Pumpt Wcjcyt fcfe jiicd?tbcr mc^w'fi (ey nit weit Wembi mcfd'(<>ncmc wrtr StiifFbic biug vnfcv gluub fiflt gttr

pk

3mrtcl>erwo[tinfm
eft> f

tiitfld)

tn,;nd;ergebnitcinpfcnii.yrtu

2(ffrtbpf(to.biid?ermbtfrIer'

m bcr Ablaf eimtptj" ^"1?

) (m yeo gB feirts rtcfetce mer


5DKil''^ttr3>ttft:fpiiitmftiib6 bcy

"nb wrt im biir jii ftimmcnb<>^


iSrrcycfocttnn Vater biiMl )d)

WJef mercftbic ilc bcr tnnfcrcy

2m bc^er (ti'iib ye pir|H,


5)ycwt(crclttcryc

bwii;t

vrn ce vne glei^ a\fo goc 3tle benc mit bem l^imel b:C
iDrtr

^rtb
itrj

gcmrtcl;t
-sul

iDerfrmb ( it ycg

w.imtbcslog.uvcmT/^ y IpMdja I es wer ii m vnnuQ


jDi
jfrfc!

Esaefynmcseltx bcrfll

vrtWiUen brtfiib ^ctt

Vftb mflljV ft^ycr neiit (testet mcr

Vnb^JMc^tenbrfluf oogfp^t

.(

iii

IM

JJ

jjj

W 6

IM

ii

JJ

Uli

IM

iL

Mi

IM

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

\?rtb

mit gewlt i., jttMrigcii vc>$l.

aMt vAdyt &incb m5c|)c g^c^ >aMii|5 nim xd) mir an btrJc^t
S>cr
3f:E5 |tat

editn?ci|^^ettit&aTOfgcitlMt

gUnb glctc^ if ic a

lid}i

Bogtbc^e erlern gloBVnfdiirtJ >fl6 id> c6 fralicb lgm m;^


iS^nrtcb fid) tJfifle lungfEcti tag

^eij f er Ort jireifclflil^yrl fcrc )cr (i4) (trt /<>I4)e trivittdrc

3(1 vnt) befd;trmt &" TUicyt


)er Ort ^ " TOtJt^ctt |iO) iiit |rfJ)et^t 2)fl6a-ju tdrter jett beleytt

S-'Vcntanbsliet^tbcrgnat *ad>t
S?: ctlctd)e roi

mc me mint ge^tt

>a]ci)iff^2bol>e Vfl/i mbfeit ic

6eirtfii^TOcrflu(| TOflr^ciE bleibt /flto flll vigmt) vort im mibe 1 irtwetpmSff.itbcrwitrlidij

Vcrburd) ltcbecffil vobtr-Mtwo


S)tciarbcit(ei3t<i"drjoit
.

>b ci- jd? ftd) p^fllaribia t VX'er rttt Ca bey ber war|)ctt (!ort
JDer

sDcr Elpjt&eeiibc^uf? mttcplt

mu beit weg bcr toi^cy t goti

X)n^ w'dvt X V' got niimmcrcr^zt


-''

fectjortWrbathtitbtbeyjvt 25awif^l^cttrtaf4)lu(frt:ntt ^clyS bid tmit wat^eit ptci^ harvmb fnr er inepArabeifi. ^o^rtrtes floc^ ber nanen lOftff

flmmb tsim c^uffiwj i f<tH touflf

tu ctrtm UepUc^ (ft-afll^rt tbfit


b cr6f0c|) rttt ^rttglcict) ptr gut
wiirtbc^ rtnurt fein bie|iuiitSi Das c6 jitt 511 crbf rttf EompE

rt&groflcfbrtrtd^rttmbtvirt |lrof S>rtt>b er rebt&imSferrt^oitCreo


.iniel Ecttt lieb ttitijciieinvole

2(l6crBlt^|rtrfage(If
TOiib jm bie n\n-i^m legen tiit
2)ei gell
.ibC fpMd'

xmimtmtmn^t
E)ci'ifldrtrttin.iucrivijVcjcrf^^iC

cO irt b ^u

2>er engel bmbctT bflldfltii

2>rtramb

'

lcrbicgdbcmtflin

3it)t jam

3-:iH!f t.fo

mtw itrtf ot

'

*k
Yl
If

gwcyWngrtwawwffbcrgm nitt S wig jeyt fic^t man btw Dtyt

wav^t ilcy t nwn irtn cwigCcyt


l^b Witt fi^ iivemer> mc veriigm

XPitr^ttt nt m Df4) ttUe Iart&

iDcr

mmm frpb

ifi

^utt^ alle Ur0

IJfc^ brngisr ofjl crctimt rt

Weile i(5 Wfcfei?r0ejtmt)ert ^it 34) fCkU es boi^ du wmig fevScti vrt ritt mit evc^m rinbm gcrbctt

Qwitwlmit lirtlwrt (fljt rd>micvfflf


X7rtb cttKc^ Wrjg ttwae gl^Hcvert

mErag ^
)Deri|icirtWfln.bm^fl!lfdrtt'lut^

Wer i)i&creri wil ciifoii^cm tprt

li^ f> due rifn'citu K>} id) ai^tre ^Atm wav^t fq?t
3ft>er icl)

'Ar^ ey t &i bleibt inti c w i^ic


"iOnb Wirt eim vtt9 bie otigen fi^it

^d 5 er emp^fl^t fein f-ijrt&


XJnb|i(^fcgcm.fea9drtrtit&(Krcv

"7mgleii) impecB int

itflnflt b:ey

3fl?itffrtittKnrbibc^Ui rd)$ XK^m^yc >^ (iox<^r bttitit aU & t

^flitrt nirmflllictt fMffo"! tt;H"J

gww E>ic ( init go ttm t>ig irrtt^it)crtrtit&cmmcttcm(Td?e


fccOT rechte tdic bc4> eia;td?t S>46 er i fTt>t pe^ '*" 'P*"" fc{t6 T flildrt rttVf cy eitt

vmb

XOmnici^ mtd) ^Et&(tt*(trt 34 iw^bygr^(5ttt;itrtrtrt flttn

mn

Wer fil 5 Wflr&at !v ^effeit


2>mi Witt 0n ivofel &ic t>c v I dff
iDer mag grtr il tniridTf r Iwtl
iDtc in $3

2>r wnb er flU sey t fleiflet jT*

Wie yeber man fcy fcyrTert'gltil


X'tibriWbficrmtfcyftneiu
^

Ab^m vtM^toi

;r rtitn bcr trt;g .^ert

H'ibmym
&^ tr ill
wetj'^.it/m

XVm mafiiht dncn


i^^-httnrt Vit

Jter

fdiifrtj;

fojHiiiijtm^l^trtivbc.BKfiWfitl'e

<

TT

II

l];

II

II

III

MM

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

i\

f ml Alkin'fdn > Cttrt^fcr


fitl treibe i:iiiipo(ie6cr(ti>&t
ix will ci? weipeii gflrtij

T0Anbii\ictf9^ mtd)^ gbc*


lEswflrcniMnmmertuft'crb TOtiv fcbcr gefein bein glcic^
js warEeirt
ia?ii

an gtt

W3tr wml>>bvrt ftlsttJdl mvcrbet rt its l|?t c in grt(V& (fetbcu


Slteer.wttSfrp^rttrtgftttwc^v
3leytflttnrb2EiKiiw3eit.bet.ffWc^t
ik will x>rt|lm. Vit sellm bsHWett

mmfc^jm ^yinclrcicf

bu ;>cl> vo&ce ein wi^ig gfcU is fitrc bflnnrtc{>t iljwgcU


2(beir

bu wtU|bic^ Al6 be nit b|Ti tnZ


Irtjl

TOttb wiirit es bdd> j

innct

irgt^rwd8gMrwc^ wdt miwS


<>e ^'t fte nit

irte bir bcfcfcicht (Wjfein (Jnij


Qa(<> bir lelber rec^t geben

bammb Qefdyaffin Vii^ii xve^ bp:t noc|> ^ic tcin tto^'


\?nb wiber rebc(l bie b lebm Sd gevfllic^ 4) pirbid) vir mid^
&0lte(i bn^ tn e verb:bicf>

jDs wr mc^ wcriseober pfrtfix los vdi flufjbj vir iw mtfc^lrtigctj


ibcr WKlt^wir wcttt tcin hrte trftge

Hod) tapp fy

t>S grttid) S(f)(tw rfi &e r m<^e'rt>d)irtl)awelt>ftgt^

^ mntvn
bft

(<i}c\[l

aaify

"Cnb nwgP bod^ an birnit^it


jD$.b guc^AC wtlc vng^inbett lati

tJilgt Vit tjctiwc^ grc^ffcrt.loit

llp^Hcrt tjrt fr il gcleit XJnt> aafft>EnwtQba^iQtept trt SWt t*t6 ccbrt leyt wie ein (cl3wdrt

Swm-nimifleebdc^ceirt f^impfF Xiffbiigt bir wc^ weber nwn ni^ olcfocb^Jc gewollt (glimpi
XlPiirtbtrjijnierfiettleib

^ m^jl fid) in b jeUm

fetit^

Z>ier Att<inifl $u neft beitt te t b

(D&er blitzt fm funfifo vil ftb jerfflU frdi& iiOii foimweil ^ftb Olt. Wie er t^ttt.t^urt 'pecmtrtrt 3 Ixr Crtl^up bie Euttm (tn XVer wdtt &ic weit pirbsmerm

ibm jclben {tt gdt betn ^en fcf)ey&


4ct: Aber einer btey fiUn ober vier

0 ^ctfhi gSt bierfrt }3 Ici^n miec mu$ i^ pir H/fig ^ allein r c.


2(ber f^ t4> nie me ^ab

bdn ein

XctxvMct>idctwdfa%vnt>Unn is i(? gotts will.<*cj> weiitimg mte 33?er^iemKunb(einrtmpeI wo l Vnbbitnnenlrt^ fcin\ie<^t vnbl 2>fl6 nw&er wclt(ic^ |db|c^iitt JDcrfetb (tc|) ewigfrwenll Vnbaafffi<i) fdbflllein^b Ad)t Sol<ttwt>tfiitb"flneMgit rtrt^t DcrtflOt fne in ergcgen wol
jDieinUcrwelt^ttDflle/rK'il
JDc fliehen fy m't feie ^^t j.wr^&B /oc^ wcipvnflSg. r
iql

^U

(ewrebtnod7tn((ncgng

IVir^imcj/tK&vinTOflftmfflrff iber eemt me b,vtn a bt ^lr|7


-S>^ ers nie tvi&iT fpciiwcfi mii^
';(i>v

od; dtt>ey(cigfd?lH(g(lirbt Sei|el &i^ ityrtncr inevnierbft.

2(bcr(>crrtrvrjb mudfjuiait
;j'X)crt>ierbtvrtbriiu|? fein t>itrv

g^

^ttrt

ewifcyt Ut feiiwn grab

_icm frpHibcMjfC er (el, vn&

^b

dogroffertoi

Yoavt> nie gemfld)t

2>ttnn&Er brts Enffttg itit bctracEx |i6 bimt'mttnc^ bfium twllcgliis

Derrtit VfClt trgeitgSte froc^t

ttia jrun00uttl]f tt
-

JDen'pcmiirti'j.cfjw cr jci't

taid^vitciUt mn^AH eyiicmtub


)fl9 er cr(cf?(tt0cit

(MC (ait pfim

gor lyr fen ie gapp ^ojt ert felbenrvcgAll naneg^it Vnni> fift&cft mtlif^ b^fei ort

fm entpfolljert l^rttftt ^r 5)fl6 er J)6 mit folt givmrtert mer 2>ein roytt bite felb gett^mm ^in
2>tt6

l?rt& a-gi:frt

m t>ic pci'it

:s gleich -i> ^ic / r itmprl ^afJt

X?ei-fii7E.ttt)mtmitvil gebzurtc
l^iit

wertb crff fiicbert tirT&cr 0I


ifi

ye^ flu^ farenO


X>Ur elf '*c
iitg

tie fei

fr int)

auf &er crt>

|ci& veiftviXHib &.11T nte^Iid) gber

a>fC()n?,i^tncecmcr arbc). fc^Oftt. iin ^cjldft ^rto jiii velfm woftt. a)te^ew(|cjft.&jiE'emfiiM'3^rtrt&
EJiiyetcgt.nifl'fcm^ijOfJKiujj

IM

IM

IM

Mi

ii

M 8

UM
10

MM
11

II

i\\

IM

II

cm

12

13

14

15

16

17

l
iDitr

vmh nnVt &:V b,vtrt civig kn

JDcr IclbcgtatgO bn-ck6ito4>

X>i1

HM

i'it

Ritter weit cirt Ud)t

jDcrtrtrtO*,f)&5braf^tcit t}i)t

Xlt gort uls TOJr begcrert ll iLcbc rud? vii|erin rcolgcfflll 2\t3 TOir bfcjcrtfit tud) i>;6 gldcfj

}\

XOU et bie rechte ttti\\l crler


init t>cv
t>cm lyywd hr X'itbtrt aUTOcij5l;.'iC t>i jer weit
er jH

5 ]ymt ein lebeit nig:iir-ctd?.


SCParlid) -^iv fltibm tnaiicpcit ffcg 2>er tnts fftit miffOcrt ititneitiwg,*
JDie iwct Je ober

wir U nit romi


'

XJilittciitm{eiftfl(frechte mcg

ecncfmro^ cttt ycbcr Icitb


'Ont>kbertbbltnf3CJi&iKt>crfMc|>c

bdi vaivKit O cm fieg 2^cr } ttcnt wxten leben fArt iCPMtiemberiwfFbcmivcgmt fr iTPvti in a- t fd><Jrt ergriffm ^c SJrtrtit ofltMrnebmreegftbgrtE iDfle dtjerbrtl&Eimbc bber (Ittl^
>ic
ii

hani> vot idne tedytm twgs a<kt i^ae wir g.ir Oflt felbs reifiert nitt

W? e 5irt fiirai r nfer tritt


S>rflitf5mt(pimgt

Dasvns

Htflg

^erciiTOCrt all fer att|ci)lfl3

Herdes itt ncr iaQetjt> Qt>a<i)t

Xl^^wegsev^dc^TOOlt^bc

flct>t

Qi wirs erfolgen ttit t>n tvc Regere tvir m'c ininbere mc. irts eufnpt'allein &ar auf. bos tinr
2tll^nt> eilt angebaute bgtr

ObcrbcrwolU^liifli^wltgn >ber lletrt nudy mg^nl)^* 2?rtbcmge&.wcP Kamen ju jtn^

TOitvm^nevedyt gut^icaufferb
^^wn(>nx>t\.vnX>fitlid}vcat> 55tc weile ober t; nit mag (citt X>iit> wir inen ts vdiiftani fdym ^at gt geben viie i>,i6 liedjt
'

jwo froivert &et: bali) Oit flim tf rtrtt Art jxcm wejirt wdl >K Ott. was alltv wluji v^I

>cr wei^^cici&ar oi wn gefi4>t


S)iemaclt>t &ervtrtffcnm ein

jDcroib twc^

acWbmtcwe
^rt

Sxurtfldjitctrt fr^ itoi^ wllufj

mc TOitjcigtvnebnlbbm vn^erf^eyt
S>cr tien pieg.on berroei^^it ier fdben ivei^^c^^t \km

if ann wir fy nanm red^ ,lir ^tt^

mb

a>tc AHbcr fffd) blci(|).fui: rtJ>

XJrtb^tdittTO&ctftcmpicb gferc
e(iir5.brtiTflrbcy'Eiiti'eiinf4)rocig

n^

X>0 togmt j S &CV wgmt gof (

pyt^ag< ae.platd ber ^od) ocratr- n all oie burd) fr ter ^ttnb cJig rom er^lt vnH er

a
\?i tb Eiiubf rt bi^ ft-gtintwit mV

6b(c|>ic|)tegembifot5gyg
ibfls crrtbCT,^t.ritt fclxtfren mag

E)rtr

rmb von iit juc^t gotw^er

vj^tttitfc fummcrt bAtrn btc tag

j(d? wil crwcrfcit iwt)i tnb Icr

2>As^ivrtbtc$e^ itd^orQ
2)A6 nunc^^er ritmpt ein fhn:^ 3l <;be4>t wir k4>C >vte Ob ftott t^ne wurb ge^lOm vlfcr ttoe

erm bie iclb.bicf leinet Kot i fcittb ?'.i)f' |o wd^cyt ^itb tnio!gct b:t fm vttcr'-mb
) tc flcbe wci^eyt ^nb geUit !a>crbm ttt c witcy t gern

>

tte|c[Iett,ftimpe

^4)

J' ';n^

fisfcyj (ci>i(f ober ber lrtb

Vn fd)emert wie brts ptuMmOTt


f

Bo fitrrt wir MW ^lora ffm lmt>


Vn nffecfe bod) |m mcr viib fanb

"rtb bar ii vitb^rweyfert |Ic^

y'rtb flnber me bie Ie(^tm gltt^


2(16 cffcr Ort oiigcjit

Vnb ^e(pcru6 gat dccibcitt


Btdrtbcrmviwt(p4)t.bf gKc^
Xicibmmffltmgfclttttfid>

Sic r mb pmbpe Initg jyt' Bultm vitbmo4>t irt wwtbcrt nit.


Site turtb biegte

nitunbmgaiti3

^greiffcn.^ rcd)teit tvef^te g(^Q 25 tc itfl|)etib bur4) vil tugerit sier


Ciic
jr

mcgb fcirtb) bct> V(J|I j3 jr

2(11 fKbbtr weit mmbttmrt'g etib


iHi'rt

yebcr liig

wo er ^m leitb
gppffe
nit,meiJt,vtisHflrtctt(nitflllctrt

i&$ er in b^I ''t wert) bgriffm

Ott m' glti^c Isab tPtrb

JDflrttrt.^-'Ucirtyctli^crgbmcfm

Sec^cteraltwgmfi^er bt>c^iV(t^2

Xit Iwrtb rt0(^ bmbcr gro vn Wrf


2?nrt flUert lMbiw ber fll
iDrttrtb.ifivttfcrtTflneiijfll

^c^ ce er rert flit (ed)i3ig tut


i&welt^flitafftrbtjwflr

Drtd)t bo evbii^ig i.ir al" Wd

nit(trtberbcr)Vwiitbu''igcb(i6
Sjitbid;rcd;ttrl/trid^t5iit bcfig

arm ijmb burcb rtUc [*trtb t)Ort Vlaxbw litt c^Iur.i)te fflb
3Ct>ir

2?flr

md) trcnb wir gett itiotPflfcS

IM

IM

IM

iltl

M 8

IUI

MM 10
11

II

\\\

IM

II

cm

12

13

14

15

16

17

'

t?tib hAc^Unb

gm it(mmg*it
&i
1*

211 poit ^utdy\d)' vcir vn gf?ft&


/-

itfcro i icnb i|l Ptiii ^pifat

XVk frtrc rmb mitgroflcm fci>(i'>


bd) ttittreffcB wo l yaiflbcbmitlmbmfol Vn(cr uiTtbfrtrm i|I n mb
^rtt> EiiitiKit

Vnbmfrettfc^itvnibrnb t?mb (Cyclopcm nt!t bat genfromb E)em bocl> Taiyffcs be ng (tac^
&e er 0: wct^b^it irtitoit (rtc^
"rtimPeirt^rc^flbejumOt^t
filgii:

jbfMin 6dtKr wci^

wo er } Imb
wc^t

?>oii) tei r togno^)

^fltirt bj er btdlcrt ^b^' "^ ti^Scrt

Stuffwal^^vrilerMer ftd)t a>at jo ^rjfe wir rtod) tt gcfpanile


^(tbaoteit il Hb^Corttl itet S>ie r itfenn |6ff(JQ jw^tt nod)

<5!cic^j:jieetoc^0,&croiite^|lrcid)

ritt mirtbcr TOetfctJon jm xvAdf


Vniic^in'f<i)teiQe^-tttn,vodmtttt

bod> vcarfci: rtod> mit grofleffcin5


ffiJsfclb
3ft7ftittt

ttmmci8f4iff jumUBfK Vrtb fare mit vne uffgroii


(Drt fo:g. vermirtffr.roi^^it

bort)

ciiiQWAdy^t jmnjiber

fer

er cnfit^t ber

nanen bcr

vn firtrt

BO'fpertersufpgertiimfowitt
2>i

C5nb tt'(rfiitTCflrnf'>i5lid>f(\rt:

m |iinfi (i(^t im arttlitnt


1^

an tiUt (Oigt lugt mcrcttm wrtit itffMblemflvyrt t bm .-ompd


>berbet0(tu/f bce ^mbenglft^ JTlo^ tiwbcrbee geflicrne$ iw^g Xo$yrtbOOt( vil a grtg
2lrcumjteober^VA*>^8

@ciit miillpftsv^rt jo beybrn Oieit

&0; mit verfc^locfe er miicfoe toic


JDicflnben bi

|m (c|)Oit

enmi;:;;;

&cr wrt Sdttip^tee bod; tiiiicu


iTTttfetmwotcfbevIejIrogyiiwiig
'i

^icgotib ctflmitt^beit ftrteit vmb


Sbrtnrt fy^utifi nbers (ffert nitt

2>ti'cff(rtwtfimplyrtb sDs Vrtsbic fel(crt ort bj fc^iff

&mmrtrtnm.flei4>su(tlla-jvt
X')ibtritt<fcbltfifr|reittcitt

5 bevbm fcytKtt gmb du b(f


Xn&tiiQfdjebjttflrjam'ittmeit
3Di weigrtu^be(c^ip>m4) |c^ wime 5Dce Kirne wir ju tenb flr Euiij

JDO wrtS rinfrt^erbeg'feiit ^meriis^at bi fe crb^Jt J mit m |Kt flfl,7'tvctf Ne a^Jt


XJiTfii^nit wagt leicht iifbflsmer

urt^ ciUS "prtimvn C^ribb 10t; jctnb gito au be rec^tm tri bb


iDcsiflitit

^tc mit lobt er "Olvlfemi*


JDer wi'fc rrtt gab,rff gut rtf4)Ictg
S5ic weile

TOimbfrob H4) vic |5m mcr fe^n vH wfmbcr t|)ict: ai belp^et'itm vnb |trmm
'

m ffritt vn Ol troylag

S>i( fiQen vn@ fic CAimlmoi

m'c bericbcit frtrbr no4> lITit gtoffc glwcPburd? flu m 50c|) jDO Cti mit i'r tr*VKfeegwfllt
"Otib

i
srtftlt tt?ir|ttt&

tt^^

fiitH

Hod? Tvf-

S!)rt6wiriiijpfr''>wim'it5ri6i:iiif?fl&

Jb6 erttic imaartcf ol)cr (pci


?3i(S ci- brteflfd) xvcib ber bf(?t

3ll6 bet Iy(jc6 tjfld^ fein? fdicb

5>cr iiicb:rtd?t rtflcKt mit (in

tJD&

|iit gc(clleii flll

erlof^t

u ^iijjcrverl: vnbV* ^^"p*

tllit Clin f tut bae

m Joty l)ci$t

Wir fflrm ftiifrtpi!Icefd>Iyff


iD> t tvellert fd}Ux^en bers (cl)iff^

2'ltobal|-"rm(WJ(5mci?ei'iioc

Qcmwet^^
iuie xccHi

;t

nremciinftigr^t

"Cnb emert vne viliSrtliteti


X^itb flud) mI
tf rff (irt

'

a aber ye rcv\t ''^vm

isroUrtrtitbif(<^iflct(iitd)gev0t6
bi ptr^ .

tnochrerbiclcngfic^nit bmj<-m

"(m fem iu !cr(iciii wi&crixnnt


lOerfni ]lm (cbiff icrfiittge|ct>TOittb 3DrtSimfdiigc(cUai aUctnriiK^eit
2111
I

^ifd}ifftutK'ijinfd)tvcdcQon 2i ^H ffrm vatfytt vtievalm


IfVirnitrbeiiiiibie^ilvivnberg^rt

Cm n^et^NtJm
...'.1

rS&er fcfoift leget vetfin<m


;n Ijilff bod?

2)cr wirtb erfort tte niitgm lt

fdm im weif, ritflri.fid) bo |^e;m


"XJnb ncni bcf vue ein

befielt

tas er rtUetrt.flu0^j;cfet fcbivm "Vnb wfl vo vil viigliirf jS (gcit iX'rtrbboe^fOn fcim fiin a-fdMflgS
lt*l

tveil^licl) 1er

n?flgnd>iitcleid?t!ic^fliiffbj

mcr

nc^ppftart ferner eigen t^iir 5? tiiitb wcipbe^t m'r ^Ifcii pir nicmrts Wfl6 Der iit f cnmit hir!&
ci

i*'fnr'>a)jmitbamn!ibt (ivdttx ZievUf, .ebct^tt feinen ic-^mn

Vnb ob bj ftfcf ft gog vttbf r -od?


S)i crjKlanb fiiit
>flr

(a^wimcn ^^d)

3tii gatttjeM ^jTUct bte


r<

^un

vmb citrincP c nancti vil.

!Oiib|^flri>bnimb.b5ni5iHt iv<lt 2?!! tcnm.al&man blid) f^lt.

S>omtteHmid>mfffnjcrfr
iT'ir
ff'idicrt

Suntflrtbbenweip^eytycberyl TDiibttem Cc ruber in br'tlimb JD niitt er wi^.tv er l)in Icrib


i6 feinb

gwymi

intkffcm

nmv rCer wei^ ifl Eitittpt ^5 I5b niit'fug


bod) <> bkts nflnciigdug
f!

IDiU iie fcbiff IcbOJt}crbicd;m

YDoU mir vm 'tfbe tregfred>ert Diitt tvcr jm nicr nie tflii |ci)wiiTtc
5>ernwcj

2?er i)t ber bo|Iber fJJber n- vi ii)ei(;f.tt'rtL. riifl 1 5ii ober Iffffm
XJiJb be
niflij

wUuf boiwflgcttbinge

iiitbflrfviibenci(cii

2>i.-'d)mnpcrfliidyfUeh'^rtb
3?ci(^c mt'roie er EiTptflU^Ocgiflb

uiibicvvd|;)dt|clbturp:cvff'*
>bf^M(^rd?irTpr"d>fovcrriiiiii't

E^triviiib b er treibt |v*mfVit nibrr

0 n\irr er bif' dit aitbap &mipC


leriiirtgfdld^rtfirfiKbcn gering

XVancs rcd;cvycrgcgfl;, -jcii i(?

tnit bct

er giiiibiflmiie

fw$

(D&cf tfls rieb j'i ttanat bn Jii'^Aitb vilbiberitfiengeltt

et- rpu'd^t bie grtuflet ^5b gut


JDrtr gcgc ifi bcr f .mflUciit Kag

wg

iX'viiii((ybicvm;m*ff"|il>citfTrt

^a-idrtnar
ji

bentitvcrflrtt

So n K-wt j5 ^(titbm gflt


2)aser(ict)eiiic^|c^icEl>Areit;

X'fib ber Icttift'bye welicu gort iDtw rciitti- (pyl vil riitger|fcy

DamtjmmfigglcfbrtlbwKebfy 3ttcma-(lBnbtumptwbe6glcE
<Dbertilbl fr5ltct)a-|c^icc
?(bcv
fi-

fTiil)lt Iv IrtHg icv*

i(|cl?li*rftgtwbi<f |ci;ifgti;nlct

WffituMgcnsfminid) einctwccf*:
^^Jifmir

m rat (ein ^beleHtboft

Si> gbcricf tc^ flls ciit biioct TPD brt ettt bfliir gut Ubm bat
JDs er bi^ii) fein jeyt ntiigiiffd)[re
I

ic

bau rm fjt ftc^ |elb (Imffert

XOiebjglcf irvrtfitflgbi (cbonert '4>.i(^ rtitmii^iit^ttmwO'tm


i&aei)f*;IIjeit|VE(fl0_

nb (c^ietgcrl

3Ey meine bae bte (eg |ctgeit ic burncr irt beit flettcn (ittC
1
_

2(!rdreintaUc(!tcrbli.tc

^natlng ungfftir
VH feinb bie wiwbrat Uc fri
W;?ie CS fe'mpt bttegatt^

inm nittt feim ivefcrtbcitfigt iVait liwrt g<>t lebc fkljs; fi^
tifl

wil eiid) gcbS iQmyebei itrtc^ fctm willen leben


fauffiiw wctbeit cr f(twfirnS reiitercy bcgrt Scrrtbiwcatberfll rtd; biJ'f Sebitti t ive|c.w!tb bcr bur
cirt

X^ji |pm4? w*>iait it^

niemm i 3r follm tiifc^ ct ^ je (tiifKerbert


erretcr(ll

niemflbet'fici)>eitKgeIflt

iYfitfeiml}AnttmmQvccfen At ciitm bettt^gt mc mit feim glcE Sjflsjm wcrimttftx SgcgibtucP,


"X? ttb

*>U}te^ertbi"^"'bieffrttrtii(r

lobt flUwyt 1/8 ttii{>fmtt)c|ett


flP-Ie|crt

indrttbfl6(fi[6/mm>c^

iHmrtltwrcwterbcrlttttgieyc

riiw pir<"t ^iit glcf ja alljyc W?rt6|lt>iJb|r(firwe6goit&frrtte ^rcyli4) ]v wcrtbcc^ crfi bebccten

Jd) gt^tSie cc^ |clba met 0ctrfiiw>c


33:?te

awei)jmit iM4>wmb friert lert iiit rtfln brtt b^it) eiit f^tff f mtcrt

k .TTOCf^cr.^It

irt feiJter.brtitb

|c^ jr ein nbcr in

ibett ruber vnb'fmt [r-ljt'j [(lrt&

IJd) ifid) vol tute yf&fr irti bUibat X)nn^atiaatwfiittcttvcibc


iXiit fdvmlt^iid) Ufleit baii5e
2>(ts I rtt tiit gott gr^flci^'* *" fnS<'

in ntm verprtt |k|) mc mfffat ^


5D rvfnerfftmttt>tcittgtiitttrr iirt ci^m ji"^ x^ nbcre (uit
vcrbf rbt'ee crs fpiirt 2(1(6 ifi bert iMn5 am^ gefci^cbm
(Sirt rtftn

^ii& er Er&crb in alten ta^tn


jDe |ein fd>iff bif ^cr fett ge trdgctt

JDic

m am voibcrS fthiffm^^ 1 ^2
*r

'

'Derjelbmnanemrtn^fttfli^t ^iejr Mg frlid? ^h? fecrbwc^t Vnb lnb (ic^ rttt bcon^ctt mit

)ie/r/*4)itfgttQfrfiirct^(tiib

y Wolter* itt (^(uraffcii Iii&


13rtb meirttc flftbe t*^cr JTiiiibert

>5ibjt)ctbieyg5GiV(irt vcr(<^ut ^mUgcrtfvbasmermrgifiiOeJt 3t^fHrad);vtibIib^ud>0^ &itc ^0 va^tim lter etwfl i

5D mtt er metiitfic^ b bfrgAit


X>n\> will fj ein tte xccfen lixen

u)k wl ict? l^ctt ein ey;; -n fdjifiT

* ^t mir b0d) gtfdt 0er griff


2>ttjt4i 'ifi4>^b/clb$g5Qrerfurt 2>J /a>ift'bw4> 'ireei4)s/piirt

ime (id^baebAnv^imQ naen


BOTOiirtVrfc^iffcrllrec^f vmtetS

XV^ &^ er Ol t|i au^efii)vo^mm

2)rtjji4>&icwct^ewttitv SUb^il

&m(tgermmjr(ii>ifflcb fffmS JDcsnMgtc^mmi lanbrnf t(Sie ^ct rtit ftd) gefc^icft tt4c^ wilcr Icr mmtd;Ei)?mtmttt)rtglcfw&l X>nb ringt t>flrnfld)t>c4>yemcrtdl 2{(ejf&er.(ti^&emmcr 2>rtr nib (^U er riitwimber ^tt. iD j f'm feilt feijiffwMff(trt eirt [eye Ob jm t>ae fdiiffvoatf vnbit^m frtb bet geridpt fid) nad) bff iye

0b ngliicf enrimicbifltieirt
f5<t

iSr

wr jm mcr cvtxmicSen gfet

Ipribintco&rtrtvcratfftm- wct twrnpc t&feitm d; flllett S)rtrtititod)bcrdtc(piud> vttfg pmpciiic**Mtigr(>prBm cre

iemer rdttber vcrtribeit (vU ITImt wd^crtit womi|,uTg b)& ^ett trt iSgypWrt boc^ vnfaW TCVa fluff &} merfict) tudge &ut =&;r -^ br /^Ifi mit geipint /er JDcr Carffwol glcp ipfi r- -tter gutt 2Die vdb vff jwflg mit gwltibi m(t
2>flnt)int>ctfict;f. ; S gfff*' wiitb

"rn^flr&jwccb^tflUwg iDr rmb bcnfci^ m bwcnb


t)(iglii

25fl3crgereirtigct|Ktbft9mcr

jDi es

m5 (I tfeS Uce bi er gebott

Wer |ct}tj]^n tvdl nuc t&er ivtt)


l\

ili

tifi) gipfle g'iicf f

^ vngliicf g mts fv tunb biiibm ^i'e uffo*


>*ie

b& jm Ijimcl cbmiDm wet^

YDcm ry ^V^ rd>Hcffcrt iifffein bft&


2>em ttttycme tritt TOil)crj?fln& bir fmb bj watlit^f itarm fiitt
3a?crrtiVitcf>t rtufft>cr Picrd)m gbdt

rcami glaubm (pot &cr wiirt df^ gcftraflt tjon gtt


>?itt> vttfer

X'ot in fr i^itgffliQcrblirtc ic itirt ge^ifmtevt cije igen

ibcrE'd>cniill>emH:ir'tcygcrt

baecvbUibtm&criidttenrOtt

S)K t>0(^ c'n nieytterait >(? Ucitt


itt ri5(gg(pit.0rt pect cn rein
;

irt rinijig rocP.Ott nat vnX> fett


irt

niu tcr.^ubt bcr grttjf ri seit

hitnit bci'd)iie\^it jrm fdjof ctn fun&ar )>& Heirt vni> grog t)cr fid) >ri fV fit tcmut tcr illid; ^Eie rtlt tvi f iib er
|iDaiitt(yiittfKvbtiivnicrjcrgrtt

ey'got fr y gcbatcii ^c
|

5>rt6 m'ttpctcieglflubjcrgfliTc?

ICDtvOlbsfdjflifHtIcicrilfiVif rtr inb bie Etcri^. von Mcfflug


il

[3 wrel;t.wil>ciwcrttfcy t
(Srtfldb(mflufft3H& vfll^cbK^t
'iDurc^gbiilt-}rt?dn&
jfilTcti flc>c

(Scilcttt flb it iib tmMm&.tt,

w ttftmtt (eint '4) jwipls oit


le vrtfcrm giubm roi&f r/loit
JDj (y
(cirt

3l fitter boiit ^at (ygcbUit


)rtimg<>t(v'itn5atbMtbdw
V(it>willb(tsf\'nttt'igvnt>!"d?[off
i

gbot vn ban man atiftc BuiibtT i'ni rrculid? treib fein (d;of "Vn^ fi'cfo crwtcPlert in tttoppf "iiO (lete uc^ ber (den ^tyl 2ibwcnb by b^^.b'y gut rftf il 5>(triit fit l>icf Wgt ertoptf XOet foliti)^ gwflicgotts tcibeiftat S *t ^w faitt prtem gebett gwfllt ^erfiibbcrxvibirataudy^ct iDaeerDer ttrcfeett fcliiflel ^itlt VntfiKd) itialife als nAdyime JD*tnbyc^-yftghi-djMtrtgir.cn uitt

<!>b

/c^o

nit b^pf*- jtnct j ^yc

Trtb

ftts

et mmfcf) fiel) berfiele

SE>4fttt

tvieitug ber bc tt Adigcfr^tit

Soll tein imrt(a> (oct (Iraffe mtcf) ifrirpfolb^r* ''/f Ocr yrbel tf> givrtlp ^ 2ttldft wrs er Oit got geriete, Viten ber grtlidh birig. ail tt>cre viteylt er acin XVie magber fnn f*mfp-)t gm'ttg
l?j> wrtgfurKyltttd) t>5Eeim

Dm rrtttervSbmi./cyfifrtem
^cr iungcr nuri ijl timdid} fi^n
S>ae gott ^ac (iter p:ie(?cifd)ijf]t <5fbeit ein (oiidytn gwalt tili frrtjft
ibrts ]y bte fiinig.fiir|?et l>wcrt

3* (^U m^^f tlt4> bittm gote


'

2>(W er in b^'cc vn feine (fo&t D/tr}tt(Ti;,7i^t> aller gnAbeceyl nA4>g'ftitl>e0' .tpfjcfl^yl


Jcrn flc^ wiirt rj gtwt> wdrf t bty

t>rtbtjIltrif^Iobigeii(Ht

vat

Vn^ werben t>flr vmb ctter QenSt


XJit^

^l> ob fr fdyon nciit gKS t^ut


^ftt cr&ett |c|)rti3 &6e^ rtUeegt

mcfct biird) 11 cfyificn Itinc

Hod) bc ben)ci)cn iiit mntlicb


5>5 gflrtQ nntrtttjU (e ijcit |7tb U)ibcrbeierc^rnbb|?/id>/wl
l-^b'^ibflninnbietagcrfcbiit

"VntunA^bcn teilen wo et wit TOievH ergeyt^(Wer&oc^ t>il


JDas foU

man )mQct}6iihfn fiti

tliernflrt (td> |f^ :it ivt&cr trt

X'ij^nberfifliibbmi^jcP jcttremiot

^ (c^' Pcy?er eiidig.^tTtjgcit &c <:r"e g^>ii'fft: Ort n tilt ncime -?:; d gcijf lit^, nw. tiiii). pn frawe f gi ,'/^rm gwdif wil id; ml fir-^ in^g eridid^ iticm^ fellig Wfrbrtt JDce b(tp/f f. prt m loflT-i/tgc
XlT wi&erflat ein babjt aiift'' erbe

Ob (dbmm tni \vi>iy grorttt


jfbcr byc fo (in laiivnbcrtrt

nitnoti(ibjtd)bmeifiii^ ^ is gcbtt ntt in bas nanat bui^

ie wci|eit wif|cit ivol t>rtr on S>i narwn ivent bas m't Bcr/?oii
iD.irttmfidiuwdicrrtlfoviTfttiit

XVic bod) byc (U:m iibeitrif|t bc m


2>ctjg{eicf)c i|J gro|]*cr vttbcr(ct>cyt

iDes Piirtigre witt ber gt*yftltd>cyt

5 j'm Icib.fcl cregt vcrlcbmiie i&er fid) an bem ein bot erlege
i)fl6 er

^iolC-.ci.imbtt>j fd>ivert )t> mit bfleer boe vmcdyt wen


5! Jh .kjfbci: bv^feit.bcreiTbyc

wii/l wijrb jw rij.^gefctt


i( J

iin naii

roer bar wiber ffrebt

&cr r(t weiber emfeltiglcbtTC


tn.id> rtn berrid>t
(ttiyebff tB

id) ni!^bwd;cubceffbwcrtC6bK
dmucrdicgfimirt-bnctt So foU crbd? iiitt vi)bci-/?0ft
a>Hrc^ fid>
2fllc
f?r.iffert

>er (an Ripp rtitrtu^jbfn fjjii


S>erbertcPbcrFat;enbiefff)'^iieii <"
X)i1

Du

^cy^Iid?eit

weil bie Pten^ be / Ib ipotreyc

wilfem boci? e>ittJJtmt.tMrt

-mDi.-iiinniinii

rihihH/m/

r ((>[t mit (irtm recptm vmb gtt


"Dir gelt gcttttimciiburd; btcvitd>?

iDtte buitgt (m

won'^ iit ie

tuel;cit

Jer rmricrt bidiur b(it uffmt [rtmiiiclt wenig gclrebitr mit

Vnb

^?rtlt (Itl

IM bi id) l)ic trtppe |cl;it


etil rtiittfiirt

BO will id) bir

gebet

Jd) tot II bid> wol bu Wn(l mir cbe


)ii bip bn-^ibeit ttncii ein

icmiffbflegclc^nbflc^tllnt _ "nbmact>(f&s|Hbmittiim gcmci


@i1fl ^rtt bici> bev neiO al| bc)c)fe 2): bu beinjelb^fl gae frgefjc

:^iibetmAm[it|ii^C9Vebcmt(m

mmtm om gtm
fcit ic^ f 1 1 ttarim gcfmeU ^b \7'i& m'ntbt !>( bty ein nttt$li(^ ler

Kei nienfdbcfi'^pit |T<Jltd> Art S>ii tu(l gleid^ dfe ein bunb grint \).TgiT|l mir bi mid> bic fuS bfdyit Sbumglff mirnitmgfl wr^c V^Uftu b<xb bigebi4>tgem.''''i)e
>omitiii)irbbirfrflct)E CW "3^) bbbir ein grotflpp genmcbt
JDi<bi}cFctbic^bfln(td)t;(cin ju

VOie er fid^ von t>er rirfr^t Eer ^if gegen i(l 6 md)cin leyt JDametrtc ict>^b im K>r gefegt ^>(& gt^r boc^ *rf ii^ f^"* "i^t tortitn bae er f<hiltct btgebtdjt 2)er Egen btcPc Weft^cUcrt ii

eng

JDubflrftKJrtit treiben fi>l<|> gebieng

iK jinauffb^ybcfi icrt (latt


VrtbnMK^tfid^flrgttjmigitrmitt &SS er w^-^cpt tnag ^len mtc TOie xooUt meint bcar^cedye

al vot bcn (ctcn befeuern? olt^f bid) felb bey nftfeit ncmert Vt tb fiid^cii bic^ b in bem bu vm^vool bj bic^ tnufcfctju^ f d?
tXiid)

3"^ fid) Oire bcr


uwollft gern

n^

wfert an
ein titppett l)
11

X>nb rt Dit in ein Cbcrs jtV^


jfd fpitt^t er WAS buiige er b o

Qi^iibt neftUcm ein

mmn mr
jyt

^.

&,ir viT, riniplBibit^ (Joi<'*' mF ViT flcdip vin bid? n nberlg

iQh reig ;t>^ba5 leybtnitlttng


5Drt6

jgrturfdmeitnlcifsn (iinflnytt

m mitftrigelrt mb es g*jng
i

^annmitnAnehvaabenfein

3CPirftmrti*rrtl>erriI|)nr(betnbtin

X'jJbgflt^wC'O^' fiii3 b4i>

eo^iefttt^sttM^'cnwin alkin

irUdd?erbii5

1?ii(>it

So trfjf }CTsnitfoldynMi}fd)ii$i
miHii'
l

nvltvnbc;fl

(f

iDcr'wi b b'icb il qebifJb;rt btatt

jfd) ^fi gewi^t v<n bin wcilicb 2>.t6 itflnm wiirbe fc^cltc micl> JDve ireile id) bic^ ^i l| bellen

53ccBid)n)jLbirg'eM('d)cn t^Icir bie bleib wie t>u bi\i


IK^&fddjfTcf ^^roaaircbcnifi
tTlaij t>5ic bir rtit bcirt-'OJtmti

nt

iD

mut^ mcr t^H<i)S jurtppe ^5

til rtit |?cc crtflittbid) ntc Icidjtlic^

<5mjfu rtit fclbs crfc^wcQ btc^ 2)flrmac^t mfiftitbieWi^cyt ^ -tc


<Lu t es btr (cfofi bcit t ^cr^j crlEKrt

^l^em iiit QcfaU bigiwnett buct)


2)alttbrt9&it0eirtar(ber fud) 2>erltc^tgcmi bcr wei^'^eic Irtiif jit 1^ btr ieinen bfle er es Enuff * ' cUbaftitwii3i0TOcrbmbwb
X7iib jte|)at felb
1

ntmjuiigg De0
btd/ rs
jTd) gbccF)f<>!c^ /a>icrbi;;4mcn&
ir|iflnbiettflnm.ba:etit;cn{>

\>ie

fappm ab

3c^^itl4figicytgcjgmbflrrtrt

Vnb TOil mir bod? itit g^ b grt


XPiT (Jwftr bflo a- iiit vetfiat S5er tmtffbiij bd? es tilt ;m fidt ITPci abev bas int rtJollgcf^U
5>cr bleib r^djt in beviim-wit jal

cfcbeiffcrt

flUmure vb >(&
Icibtrt

TOitb

jr

erbigeit beimlid)

JDfl tSrtb |y art bie^mb aafftrcibl

3<b:n?afcbtcibertfirt tmmarttjert
a)rt6

mm
.

fei^

weld)e wsg n: Mn^


,bif.me^j

SfimagelpSodjgem

reil bleibe
ttic

\?ttb b(te er ^ab ein fanbcm rerg


jl
.

Der mat i<h (ok^iB bady

lebtet

^Imdeyg

mye^ctwcs(v\'Ui}vcrat

g bi

-r lieb.rit inciituttg

(bcn
gt^nr

iDiefeIb>errtrtnmtil micjltrinC

Svgertt jv rtat^tc iit cl^iifit

lt>crtr,trl>cit ivtbcrfptcc^ett

Sy sieben rttjp ditb5d;)(lb


&(;(- ber

)clE)tfrt

l?jiwei^wil,(ctt!ba-t(j

..man

maUt m bAitn ein ^drt

ilci^t iv^r c6 rtrtRf rt ^'crt rtrt

V..owHMrtot^teirtrg'^rt Htpt n re4)t bei be bSt^ffflb w

Wo

iti,ber

itrt^ troflw gr

IM,

^,

11

MM
14

cm

10

11

12

13

15

16

17

J>5 (dw>tn%\\t^o^Ann^Mch fvib


2>garrtv t>urcl>cmlcgari|lrol
2l

jYcr nie vfeaitftig bloutj wctcFt

<5iir)c[tcutriirtvtibimtbtltt

#rt ficb Ute

wnm ir of

iDcr vo: va';at i|l rrj i^etWit ^%wxccvd garUngiam rt^cr g<tt
2>ii

tcr nit jolt^ rcimm lct>:etU n Frtit


2>cv
)c*U "f"i fcirt dit tucybcUo) mrtrt

ina mrtd;tmi(froig^flm bit S>rtr vnib ^ct mit vct gdont

mm

abobnitut^eimUcijdtmii^mcit!
7d?|?rtbe6aud)rtitmoc^tcrUi&ert

SDtte id}

barnanm^tt^cfdy^nt

1ld) bct mid;>tvejgbm'rtiTcrt

3d) luuil fluff iicfeert offcntUd


Xmiv an Iftg* vrtt> enget inic^
airo bmid>I>rtrbina:hjm> 5D5icbl>t^^r^^uit^f7irmid) gii
!Ort Sgcieicbtmcitjdlic^ld&cCmcit Oleicb u?ic Mc itflmn tunmit ErciDc

5o ^rtb i(^ (y yeg wft gumrt


2>ar j bj>dt roar ye O b*tt

^injg bieTcugttit bcy nnr jtit


ief)cttnnd?nidancj5cytg(wci:bt
3(le rtUce^rttJO i(i rtff"crl>

S)tTa i|l vitriiB- ttcd>t gctid[)tI.

vc id> rtuc^ ^i(>m gdc ^et gnm<^t Dc&d>TVrttt>migttusMvOi ^0igid?mirmir&incddd)cr lo^* >aiiJ) i)a y *w m vocnbtn f!ort X)ab &rt5 fim ;i v^ ^^ "'<*" ^"'^ '^r^** 3cl>^cttr w^rlid? laigjTlaff rt fJort 2lbev Mc tdk ld)0bb gei()Ot j nand fey gewcfm 3b(i& mdy
j

I:

>d^ btibid:)l)arvmb inttfcr^rt


a>rt6 ich woiii?abcn ld}ctt fort

iDurd;? g^ttcs crc.ijn rmjj Der

i\

xlt

ef0lw!>i4)iw&crgimf?rjoc^t3..^'

Hccb virtbcr ;eydid^6gc(c^ciT (II*


^il ^ojf cBfoUW^nftnenbud?
iDee will iviy got jfi jcgcit ^ait*
1

Ultr bangen eiitlirt) boffem loit

3f3Dmyccrl>mttloHt|miSletf?

l?itwcifj&od?bn4)'iitmtTg bleibe <Srtn^ vrtgejiErafft in meine |d>:cibc iDn; gS tten ivill idp l'^ffm Uitdy
2>artitid>mid)egc3Sctorbj;iiig

fcrbimfl c^aimil^bcrbefi
S>:jttiflrUd)"(Jbrcbclrtffgfc^lWl

sDienw ^tc fiud^t (nj iitiif c rmL


5Dcb/ti>rn?(V*in&armT^g?|Ti7rc'*
2(temc(?|>4Ttt*ito \^nMtbfd)iifin
S)i^6 ivir

>&cr fcy njit>crftottt6 Ictc


i

vollen gcmbm lort


x)i

6old>^mfmmid)ituF"Ki

gc&nfc

(Dbwir fd?6ii Ejettcn nriif g|>Wt


sDc i^ tt" ucb eilt groffcr t^oi iTa- Clin ivcrtfm^bailort gibt

;;^d>iu:I':tingIar.b??w^1iTfd;u[i tot
\?nl> bitten i^ic mit yct>mniiiT^
5>4t0

Mir f on

M):i fijV

gut luoft
rtuf;

f>ii

)a'iiwd^tmtiv.rjti)fcrtufJ)niKr
CcFc

Vnt> mt iu rgc

m me(]c?i

r
na4)emeriti(5.|w^rtrt&
J^s i WAvlid)

^mn id) lyabe bavmnb gc&icbt

mnen Uuf

edn

um fH'afTtmmr^e
>
.

t'C:frcij..c

mein timmtiig riic^t, Zberi<^ xoeip Drt mir ttcfdjicfjt CSlcic^ wicB blmcOicrooI rcdjt Ddr rtii^ & byttlcin 1)111 3 jc";c
2lber wttrjti itavAiifftiimpc ein
(piff

2> .tectijitmcyfctv iiiKtiiU-yt tll/l ve&er [cirt t>ce rtutxr ntcF

jfrwu

halb innen wac in mt<$t


ba- leg W -snenbfid)

Wer

ill

7r4> TOciwl wo mid} trucl^t i*^ v-iuiii ob mi; wolt fc^eltc iid)CH

Bf(i)tfv)g'ftnrt4>jrein gwinn 7?.m tiig itijfferen w.m- i& Stt Urivitr&btS^Wflffmagif-c&Miif-tut


S>aswiirtt)rtrtmTflcI;nin;gefpflvc
iitt

Vnb fpicd^e rtr^t-^eyl |tlbcr t/^


2)rtiii( t)K

rtud; bifi iti vn^ex ttt


:

^c^ fmit &5 it crtcrb ceg t


S>a ict? vil tOJ^eyf ^rtb gfffx^i j Vtfb no^ im immn i'md gott
XX^ie va\i id)

Wo

ye&ce tut md) feimvn


tteiit iflgB

in einem

^f?

mbtx fftppat fdpiit


gtj
Irtflctinfc

JDinagjiwnnftgu^tragm u^
XOcvnit^cm^itv^weil^cit fligc jDa-irmtc^o'ffVa'wwj mit Ekgcrt

XOUfymidid)
S)> nittCt

^od)\ym id) fidf. vn aiim iVit


b fid)^)I;ftii gefeit
2>rt6ia7yci5Kmrtt>cn,..nmvil

2>em ^itmflrt rttt (ctitwvitmbl yv ': er Iiit (rtufftt oi bem wlb '^ ' ^b^m0 eimcylam^an
2n( tut n'ii(ii) nicingc/prtft, S)er rtet vei-atncy mm&cr frtrt

XVie ml i^) fltid; bin ir, ei (pil


ijrtb'- '!tt)od:)fTirtsTObgC'tmII

iTIit ivyG 'iHt'

Mh

'

" lit&cijdi;

(Db mir fo vH gott gtiflni.i gevc


iSiit

Hd) rnngtr fcinE inub m't fd)licffe


>ffntfHHJlflU&igtuiit) tjcibiiclfe

yccr lugbfls er nit fei

a)od? willici^ nie flrrii'd? iicmie lX?mj er i^ iifj't er iviirt jH^ fcipciiie

S?fl6 pUrtit bleib iTiimicH ^rel


2)ief(ippvcibnf^t/(ii.ii_;ij/c!&

3c^ ^b gc|f 6crt nwstc^crt tbo: crflwff erhobt mi l?*>ci)eiitboi


^lcid^n?ie&^*" je&ttrlibaity

CStejjc^ ein yebex trt6 i4> lci;Kib

XX>0 cr^irt letit>.fi&rttd er bleib


>flnit welcher

fm feib fdt &.ir.i/r


.&tiiljflrt

2>erwt&m/potjiimfc'

E)cr&id?tfid> (rincr

rtitrl>cyrfry

iDc |ey ..VrycOatirtn gcfwrtrie


2(l bf4)U^t Qcbrtliiim iflMt

3d) tv ,rt ei tvcile n ^i>!t |aii niin ^cb fil djtiiur gab mir teiirfitmtn
Ut(\nl'mOAJ^finl:>aiu.c^ic,%tt 2>0 t>cr (e!b rtfln gcwortet l)at VOcroicri li.ib bainirf'^"n^n
^vl; 11^ w:ig D.

JDcr yc&em ; bcr w?eyf ^cyc rflC


ir fey

W6 jvejerie.ober abt

Z\tut^tvccrm\hmnic}{ifpAt

iWtfi/^ mir int vo

1
^niJtJf0ttflrjfgonf0
rtljifTs

^eVt-vcrmiiifTc vn guter (yttm.Sfiici; j vci-rt4>t0g rft ff Miiff&cr rtflvi^t.bUHt^iOrfrtl vnt) wi^eit

l.i

fiHcr(Iflr.viibgcfd;Ucl?t.bcrmmici?m.mitbe(^ Dcrrn Pf.mg.l> rbcy tgcffimclt tp. mit mercr


lelgmmg.t3ll^f4)cmbt;i^:^er crHcmttg.bHi^ 6cb(liflnm wit 3ti bey&en Kci>ten boct^tcr <Be1>iadt ^5 Qtwfsburg ufTbic Vrtfmrtc^t bye
.

'!

ni*trt

JTm fr iwt^ ErijIgebiirtCuferitwtcrbiirtbcrttJicr tmb neiitig XJitb bar itrtd? ocbmctt du^ bem felbigett trrt^^

ber itrtnm eycrc^wetc^nenitrt.

II

'V

burgo-fd^crt e;ec;ilijr}u 2(ifpurtj tti b: tcyfeilichZ /t;t<'?(trtrtfmfc^ortfp(rgfrjfm;rtritrtdj'Cit (fiH|cr9^er.eit gcbrnt Ztt(cnt viiv^mf>ctt piuff

iirtbnriin^i20(tm2(m(mpfwttv*:vn(er6^ct'
reitimffflr

-1l

t-

rrA'i^ r-t cT
f

*{ i>7
fT^

*JU
r

f**f />(r

//'

r/^ ,j

*ft>ae.

it

{'<irt^i{t

^rt
i

tfy

'

f
-7

^^\tlj<Kf^r
/'
i7
'

fjt^4.

<?^^
-

r-/ ^

7
'

'

'X

/qj it

'>a<i4^//

'.

'^,,

y*

' V>

I -

jta.f
)
|.

'l>ct^.<\/ .*'

f.

'1^,;^,,

^,V^, ,V^^,/

'<f/^

-:^/%^.,-,,

^-U.*,

w,a^
'
r

^V^,
_>,

.^ 0^,,^y.'
/. <*

J*Jrw
d'/v

/>i

-^

'7^^-*

w^-t

^tU/ */

* ^

#1

''

^*%J

^ant% id} ^abe t>Avimtb^ct>id)t


i8t(iwdrUcfoindtimcitiimgittci)t

2> rt ff litt n'.-v0ctvrts jni

fljtUyt

Zbev i<i) weif i>a& mirge|'d)tct)t <Blcictf rvie $ blmc ic ivol ixdyt
2tfaer wfljiti i)4i-(;ff"&impt ott f^iil

Ul w&cr feilt es dtib- nicP


jS-wh Jbalt)inrimtvfl6[(tmitft
I?. in&erleg&i-aneiib/ic^
,

So fache fv g'fc md) jwn


(^TOin-

jf4> wetttJOl wo mfd> triicFt |(Ij l-iimi ob mrttvolt Ictjertcniit^Ca^

gwinit

Vnb (p:ecbc rtr^t-^eyl fclber /c^


>rti 1 it l rtad) bifl in itjtr

Zueilt iitg (iiifTereiJ iv.^f | gfite

b^0 waijm5gtf-c&imif-'ct 2)as wrt |rtr imtdird) itt gefpurC


ir yc&c6 tut rtac|) femer ort

wtc

jfd) gen bj rS ^Jciierb ce^ t >(i6 icl; vil ti^ejrr^b gfffjOrt

U7ie vfl
i<>

id;) it \><t

mag iiwrt mt guij trsgcn

Fppcii fd-ijc

fliig

Wi^ilfV micb ^ody

go laflc nie

XOcrnttgcmtxJ^r^ttJCJlj^eit ^igc JDci-ivrt c^io fltcr oit mir flogen ^em^ttmanan (eiitwvttmbftt if : er lut Iflufpe vi t>an xva!J> ?buc^m5^ciitjoyliim|)rt ^i| tut OHr mid^ iho gcfpit,
n:r neue vcr/ICrtOd) miuficr frtrt
nitfctjcflc

25Cii) l^rtn id? Pet(i rit (rnftnn fVrt

S>d nTJtCI b fid;(f )l;rtit gdcic


JDrt6tcbyci;etnTt>ai...t:atv(l

VOk TOOl id) Md) binin Um \\Ml


ItodifTirefrobgotmli tnic ivyij (m4) belin in;tt>ay.i% Ob mir (^ vil gttgnanut gc^'C lit ycbcr lug biie er mt fd
2)6;mitttbleibbiTiifliim ^rd
/jiib'-

n0cJ)mrtgfrrcmcmnt)

>atJtitfimpflUt)igtuot) r(r&:ic|fc

iii

M 7

]|].

MM
9

MI

MI

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

t^
^
I

^evlfrtmcr Icr.crmituitg.tjit eniolgimg. betnrctp

^pf t. vcfitiinff c rii guter fyttm.Cfcic^ j vemc^tSg ipn(lMi;fftoerrtflvit)c^t.ljliiit^eit.3rf[t)nl> Widert ftU(Jrtr.vi(t)gcfd;)Ud>t,bcrmm(cf)m.mitl>e(iv Herrn flei0.mits.vnb rbcy t.gefflmc[t i(?.mit mcrcr rleiigcmng.vn&(ct)cmbma(i)ec erflcwng. bdrcfy 6cbfl(ftaniimB:tt 3it bcybci re<^tm &octot^
(E(et>:iicft cjtt

ntrttt

Qtrrt^bitrg auffbie fnic^t. bye &cr nanm tycrt^wdd) nenrt. jfm fr it(td>

JIriflgebiirtCufetiticrbi>nbcrtin:

nnb

ttcBtig

Mt

Vnit bar itrtt^ pcbnwfe auj? benj felbtgm Strft^ burgr rfd^m c prilr ju Siigfpiity in ber fc yferltcftg
(^ivttfcrs^RCftgcbintCufcntoicr^Bnbert^iuff rtnbneiiiti3i2o|lm2tm{mp|tagvotvrtfr6^/

ii

f
*.

^'

>')imUr;bft(^er

Vrt cebiwc^
i>ijrt*:ij50i,.ihoc!t

nflntiiiirrtlwcm
S,cvd)xli<h

25

mnttt

iyg(Hiid>iPi7t;
'):'<>rtgldPce|%iIf

nie rnttipflcgm
tJonbplfrtfvtw

(bfM'd; nfdilcg

C
tn'
'.

nricrt ofiett
rittftdjteiiflttrcb

Vit waren freiiri&eit


nitr'^beittJcrttefd^iini

bebcocrm

potn-

'gel

XJcMd>i..itgtwig'fro&

vrd>nt itcrcR
nrtnedjtttnfc^kg
mSttrotlligwigcfett
<5wflltt)cniflu^ett

?cgbcrp'gt\vt
5D6gcfcUcilU;iff
fSiit ttc(il[crt

fdiiff

Tn fctwts prtbcrt &ttaffen ttb (ttbs t^rt


i

25^^ c|i-f mpd bcr dtcm


1?|;i?wiyif t /eit|

3^icIct'bcrwd^wt
Vbcr^cbutjg glcr

JX'dbcwlniri^rtutt

\?6r*ncybtmb^ii
"rtgcbiiltcrfft-rtff

ri(tncd>trtii3ev

ltbt'egm'iiUc

k.

^f

!(
L

''i

*>
I

>>^
-

.<.

li;i

iU
i5 nfli-m^ 5*t a* ilf>l^\
rv-

>

*;c>. <*T-*t.

'*-*.*/

V
l

Lti-

^i. fc/m-rr^iM* .^^

w'ri.;.J^.'i.
r-

^I'V
fA. -

H-

III

cm

10

11

12

13

14

15

16

f.
r

^^-'^

*^M^,^^^^\j^;(
.

.\U.,
***,,'--'

i
.

^
1

r^^A'*.

-.w.,.i.

'""-r
.**

t -

"C^.

.-

M
^o^^jf^..-

aV^..
Of
1

,.^
t

i-

T<
'

t'\

<

ft^

1^

v^

"' '
^
f.

'o
/<>.,

W^4 ** CI4^VI4
.

* ^*'

^'^J^^ih^/fi,
Ar
'--^
'

(l

'

r.

-j^

(^
tt<J

-?,.
_-p

JJJ

li

A.

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

IB

'^.
<^
,

'1

t^
.,.

rr^fi
\tf.,i.

1
<

.'tfftf,^i

iJ

ii.
i,

1.9^

Vi V

-^1/^*1 ^J

>

<

2
*K4-Ht'

/
ff--

*^

-if

'3

^^^-*^'J'
(/t*r*j|"wi^
'

:^7

^n

^-

^f /;tA-4A4

'

''

5*-

**.

'Z^-^.-

.^-

j'

-y

ft*lt

'

*J

/^<| 14/2
.'(

'^4-1

f. f.
1

L.

i,

"1

4-

'.*
;?J.**

*--**

f.!?.

it.

i<'.,^-iU.. <,.

II

.^
J^

^w
'?-

J..^*?^?.*,,:*^

f.

IM

'

II

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

;,

'

V
/.

'^-

'.

'H

*.^

y^.

^.

'

'

t*"-^./ir

^d

v
II

..

Li*t t:<*(

J*

'. ..

?'

9':
^
*^ .*'^j-..

^O t^AJAi

'

*^

i
^Mjfi-.
>j

*fl ,4. tf

V
*''*'-*'l*.ilgL.UPtl
-

'^~^U^^'%^..
r*

4 K

-;v^?.^,^

tf>,,.y,,v.'^^,.^^.

J*

b^-- <

*
r*^*-^

\J

(..'

ff

^^^'^fP^K-

y. 6,

y-y^^
4

*^

r.l'

t^."

i\^

Uit

<rw-

/.-i.
1

MM

j:

MM
11

cm

10

12

13

14

15

16

17

18

'

r ^
J

<

.<

.J.

^.

f.

*>**.

*\rK,*4

w
< f

J /' 1X1 *!.

V
1

/.
^JC^^ *

S
<*.*
-f

.11

III

INI

II

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

^^

/\
.<

Of..

^/'J,

'

Hj

'1^

CK
Ol.
i>./.
-

U,
i

"

^fi '

/ ^:
,;

i>? ^*w
t-

Pt.'^^b^^.
'^</V

i-.

f.

iA*4*t^Air* /^4j.

If ..

'/

./.
f^

C'

^.

Vv**
r4.4.i.

0U
/"'^.
./.

\p.}t.
-vl.

fr

'\

,J-.^^

'

i^H't-*^

'

'

UV*

)*..

^f.^'i^

Of

1t'

'

cm

10

11

12

13

1^

15

16

17

13

i>.
.'vy
+

r^ /
1'

5y^:^
r

^,i,i';...

- '*-

t.

^ *

i-

> 'i

'.V

*.^il*'t**.<

r(!..s)^

^.

6.-

.^ t,

n.L>,
J".'.
r

ir..
'.

*'.

X'
1^ 'M.rJ.f

iHIrlJ'

.i-'t'J-

7.

3.

i^'-.,*;j -r*.-^

'

J-^-

>~ix4j'''i'.

.-..>,*--^ ilAitiU^

^^'^^"^^^
'

^'

^if)^
,

J-*-

i}^'"i^
1

./.

?*'

i:i.^'^Tj-^''h^"hs/'v^,-.

f
*

K..:<p^'
v^*V*t^
'

"f-

44

>

I'T-,

Ut-^*,

it
^^^
i
1-

1"

^r

*4

/*/'-*

iil

IM

II

II

10

11

12

13

14

15

16

"-^.'A^v

^..^^ -/^/.
^,

/?^>., -v./::*

._

cm

10

11

12

13

1^

15

16

17

13

y///

^A.

(^^-*** ,_

.^^i^^T^^

u
vtf-T^
yV**'-*-'*
''
--^
rf

^^

----'*'-. -^

"^^^

-^W^-^

Cv

'

^^

'

fl
r

m
1

cm

10

11

12

13

1^

15

16

17

13

#.

III

iO

11

12

13

14

15

16

IM

IM

II

III

II

11

IUI

MI

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

la

^^
r-

V -!

cm

10

11

12

13

14

15

16

1
4

u\

'
1^

i|r

\
it

.1

i
ii

IM

iii

IM

IM

II

IM

II

iii

MM 10
11 12

MJ

III

III

II

cm

13

14

15

16

17

18

-(

*.

\
I

i.

10

11

12

13

14

15

16

.'*.

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

^d-M

IM

MI

III

Mi e

IM

II

II

cm

10

11

12

13

14

15

16

n B

rO'

UJ'

tri'

Cjl

CO

\D-

^o

ui

.Cb

Ol

Ol

^
.

Q3

U3

#
4

cm

10

11

12

13

14

15

16

17

Das könnte Ihnen auch gefallen