Sie sind auf Seite 1von 4

I Pasiv radnje - Vorgangspassiv

Prezent Preterit Perfekat Pluskvamperfekat werden u prezentu + particip II werden u preteritu + particip II sein u prezentu + particip II + worden sein u preteritu + particip II + worden

Futur werden u prezentu + particip II + werden (inf.) *worden se ne menja, ve uvek stoji u tom obliku!

Pasiv[uredi]
Pasiv je trpno stanje. Za razliku od aktiva, kod kojega je subjekt vritelj radnje, u pasivu subjekt trpi radnju, radnja je bitnija od subjekta. Npr. (aktivna reenica): Njezini roditelji su izgradili ovu kuu. (pasivna reenica): Ova kua je izgraena. (nije vano tko j u je izgradio) U njemakom jeziku, pasiv nemaju svi glagoli. Povratni glagoli (s povratnom zamjenicom se - sich) nemaju pasiv, glagoli kretanja ili promjene stanja takoer nemaju pasiv, glagoli haben i seintakoer nemaju pasiv te oblici, fraze, u kojima se koriste navedeni glagoli. Pasiv nemaju niti bezlini glagoli (glagoli koji imaju samo tree lice jednine, npr. es gibt...)

Prezent i preterit pasiva[uredi]


Prezent pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich werde gefragt wir werden gefragt

2.

du wirst gefragt

ihr werdet gefragt

3.

er wird gefragt

sie werden gefragt

Primjer In meinem Haus wird der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kui slavi roendan. Preterit pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden (preterit - wurde) i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich wurde gefragt

wir wurden gefragt

2.

du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt

3.

sie wurde gefragt

sie wurden gefragt

Primjer In meinem Haus wurde der Geburtstag gefeiert. - U mojoj se kui slavio roendan.

Perfekt i pluskvamperfekt pasiva[uredi]


Perfekt pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden (perfekt - bin worden) i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich bin gefragt worden wir sind gefragt worden

2.

du bist gefragt worden ihr seid gefragt worden

3.

es ist gefragt worden

sie sind gefragt worden

Primjer In meinem Haus ist der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kui slavio roendan. Pluskvamperfekt pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden (pluskvamperfekt - war worden) i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich war gefragt worden

wir waren gefragt worden

2.

du warst gefragt worden ihr wart gefragt worden

3.

er war gefragt worden

sie waren gefragt worden

Primjer In meinem Haus war der Geburtstag gefeiert worden. - U mojoj se kui roendan bio slavio.

Futur prvi i futur drugi pasiva[uredi]


Futur prvi pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden (futur prvi - werde werden) i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden

2.

du wirst gefragt werden

ihr werdet gefragt werden

3.

er wird gefragt werden

sie werden gefragt werden

Futur drugi pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden (futur drugi - werde worden sein) i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich werde gefragt worden sein wir werden gefragt worden sein

2.

du wirst gefragt worden sein

ihr werdet gefragt worden sein

3.

es wirt gefragt worden sein

sie werden gefragt worden sein

Kondicional pasiva[uredi]
Kondicional pasiva se tvori pomou pomonog glagola werden (wrde werden) i participa perfekta glagola. Mnoina

Lice

Jednina

1.

ich wrde gefragt werden

wir wrden gefragt werden

2.

du wrdest gefragt werden ihr wrdet gefragt werden

3.

sie wrde gefragt werden

sie wrden gefragt werden

Pretvaranje aktivne reenice u pasivnu[uredi]


Prijelazni glagoli

(glagoli s objektom u akuzativu) Mario kauft ein Fahrrad. (Mario kupuje bicikl.) Ein Fahrrad je u gornjoj reenici objekt u akuzativu. U pasivu se on prebacuje u nominativ jednine. Das Fahrrad Zatim dodamo odreeno lice glagola werden i particip perfekta glagola kaufen. Das Fahrrad wird gekauft. - Bicikl je kupljen. Neprijelazni glagoli

(glagoli bez objekta) Mein Nachbar arbeitet im Garten. - Moj susjed radi u vrtu. U ovoj reenici nema objekta. Zato koristimo es. Es wird im Garten gearbeitet. - U vrtu se radi. ili Im Garten wird gearbeitet. - U vrtu se radi.