You are on page 1of 3

Isuse, misli ti!

Don Dolindo Ruotolo, napuljski sveenik, koji je ivio i umro na glasu svetosti, napisao je ovu meditaciju koju je sam Isus nadahnuo.
Zato se nepotrebno uznemirujete? Prepustite meni brigu za vae stvari i sve e biti dobro, sve e se smiriti. Zaista vam kaem da svaki in pravoga, slijepoga, potpunog predanja meni rjeava najzamrenije situacije. Predati meni neku situaciju ne znai ljutiti se, muiti i oajavati obraajui mi se uznemirenom molitvom jer ja vas pratim i mijenjam nemire u molitvu. Predati se znai blago zatvoriti oi due i ne misliti na alost, nanovo se predati u moje ruke, kako bih vas ja sam prebacio kao zaspalu djecu u majinu krilu na drugu obalu. Vae razglabanje i razmiljanje o problemima, vaa zakljuivanja, vae elje da se sami uhvatite u kotac s onim to vas mui, uznemiruje i alosti, to je velika napast. Zato meni ne predate svoje brige i probleme? Koliko stvari ja inim kada se dua u svojim potrebama, bilo duhovnim bilo tjelesnim, meni obraa, gleda me i kae mi: Isuse, misli ti. Zatvori oi i odmaraj se u meni! Malo milosti dobivate kada arko elite da ih dobijete i dosaujete molitvama, a dobivate mnogo kada se u molitvi potpuno povjerite meni. Vi u boli molite u biti da vam uklonim tu situaciju ili problem, ali da to uinim kako vi hoete Obraate se meni, ali hoete da se ja prilagodim vaim idejama; poput bolesnika koji lijeniku sugerira kako da ga lijei. Ne inite tako, nego molite kako sam vas uio u Oenau: Sveti se ime tvoje, to jest budi proslavljen u mojoj potrebi. Doi kraljevstvo tvoje, to jest neka sve vodi prema ostvarenju tvoga kraljevstva u nama i u svijetu: Budi volja tvoja, znai misli ti, Isuse. Ja posredujem svojom svemoi i rjeavam najzamrenije situacije. Evo, ti vidi kako zlo napreduje umjesto da gleda kako ono opada. Ne uznemiruj se, zatvori oi i reci mi s pouzdanjem: Budi volja tvoja, misli ti, Isuse. Rekoh ti da ja mislim i posredujem kao lijenik, i inim takoer udo kad je potrebno. Vidi kako si nemoan? Ne brini se, samo zatvori oi i reci: Misli ti. Rekao sam ti da u ja misliti. Suprotno predanju je zabrinutost, uznemirenost i razmiljanje o posljedicama nekog ina. To je isto kao uznemirenost djece koja zahtijevaju da mama misli na njihove potrebe, na nain kako to oni ele i da im ispuni sve njihove ideje i hirove. Zatvorite oi i dopustite da vas nosi struja moje milosti, zatvorite oi i dopustite mi da djelujem, zatvorite oi i ne mislite na sadanji as, odbijte misao na budunost kao iskuenje.

Odmarajte se u meni, vjerujui mojoj dobroti, i kunem se svojom ljubavlju, da u ako mi u svom predanju samo kaete: Misli ti, zaista misliti na vau situaciju, da u vas utjeiti, osloboditi i voditi. I kada vas moram voditi drugim putem od onoga kojega ste vi zamislili, onda vas i poduavam, nosim vas u naruju, jer nema monijeg lijeka od mog posredovanja s ljubavlju. No ja mislim samo onda kada vi zatvorite oi. Vi ne moete spavati, vi elite sve provjeriti, ispitati, na sve misliti, tako se preputate ljudskim silama ili jo gore ljudima, pouzdajui se u njihovo posredovanje. Upravo to smeta mojim rijeima i mojim vidicima. Oh, kad bi samo znali koliko ja ekam na ovo vae predanje da bih mogao iskazati dobroinstvo i kako sam alostan kad vas vidim uznemirene! Sotona upravo nastoji da vas uznemiri kako bi vas istrgnuo iz mojih ruku i uinio vas plijenom ljudskih inicijativa. Pouzdajte se zato u mene, odmarajte se u meni, predajte se meni u svemu. Ja inim udesa onoliko koliko se vi meni predajete, a ne koliko se vi u sebe pouzdajete. Ja dijelim milosti kad ste vi u potpunom siromatvu! Kad imate neke svoje izvore, makar i neznatne ili ako ih traite, vi se nalazite u prirodnom polju, slijedite prirodni tijek stvari u kojima je esto upleten Sotona. Nitko od onih koji su raspravljali ili mozgali nije inio udesa, pa niti sveci. Samo onaj koji se preputa Bogu moe djelovati na boanski nain. Kad vidi da se stvari kompliciraju, reci u dui zatvorenim oima: Isuse, misli ti. Oslobodi se svojih misli usmjeri pozornost na drugo jer tvoja je pamet ograniena i teko moe prepoznati zlo. Zato se uvijek pouzdaj u mene, a oslobodi od sebe. ini tako u svim svojim potrebama. inite tako svi, pa ete neprestano gledati velika i tiha udesa. Kunem vam se svojom ljubavi. Ja u misliti, budite sigurni. Molite uvijek u raspoloenju predanja i uivat ete veliki mir i velike plodove, pa i onda kad vam dajem milost rtvovanja, naknade za grijehe i obnovu ljubavi koje nosi trpljenje. ini li se to nemogue? Zatvori oi i reci svom duom: Isuse, misli ti. Ne boj se, ja u misliti. A ti e u poniznosti blagoslivljati moje ime. Tvoje molitve ne vrijede toliko koliko vrijedi ovo pouzdano predanje; sjeti se dobro toga. Nema uinkovitije devetnice od ove: O Isuse, predajem se tebi, misli ti Predaj se mom srcui vidjet e. Hou da vjeruje mojoj svemoi, a ne svom djelovanju; dopusti da ja djelujem u tebi i preko tebe u drugima. Trai moju intimnost, utai moju e za tobom, da te mogu obogatiti, ljubiti kako ja elim. Dopusti mi da doem, dopusti da te posjetim, dopusti mi da izlijem na tebe svoju svemo. Ako bude uz mene ne trudei se svojim snagama uiniti neto i dokazujui svoju sposobnost, bit e svjedok svoje vjere i moje svemoi, a ja u biti uz tebe kad govori, hoda, radi, kad moli ili spava jer miljenicima svojim i u snu dajem (Ps 126). Ostane li uza me i ne bude li jurio i brinuo se za svoje interese, prepusti li se s potpunim pouzdanjem meni, dat u ti sve to ti je potrebno, prema mom vjenom planu. Dat u ti osjeaje koji su ti potrebni, dat u ti suut prema blinjemu, uinit u da govori i ini ono to ja hou. Tada e tvoje djelovanje proizlaziti iz moje ljubavi. Ja u tada sam moi, a ne ti svojom aktivnou, privesti novu djecu, koja e se roditi u meni. Uinit u toliko koliko ti bude htio biti pravi sin kao moj Jedinoroenac, jer zna ako bude vrio moju volju, bit e moj brat, moja sestra i majka da bi me mogao ponijeti drugima, da bih ja nalazio novu djecu, da bih se ja mogao roditi u drugima. Tako u ja, sluei se pravim sinovima, moi stvarati nove sinove.

Ono to bi ti uinio da uspije sve je nita u usporedbi s onim to ja inim u tajnosti srdaca onih koji ljube. Ostanite u mojoj ljubavi Ako ostanete u meni i ako moje rijei ostanu u vama, traite to hoete i bit e vam. (Iv 15)