You are on page 1of 0

KERAJAAN MALAYSIA

1035 JANM CAWANGAN PAHANG BULAN 08/2013


Nama : Holesa Binti Hussin Ali
No. Gaji : 09273756 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 671031-11-5108 Pusat Pembayar : 1511 SMK Rompin Permai
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,800.04 Potongan Cukai Bulanan 111.50
Imbuhan Tetap Perumahan 400.00 Pinj.Perumahan - Satu 1,624.72
Imbuhan Tetap Keraian 400.00 Zakat-MUI Pahang 49.00
Bantuan Sara Hidup 150.00 YPEIM-Pbgn Eko Islam Msia 10.00
Angkasa 929.00
Angkasa (Bukan PINJAMAN) 321.85
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,750.04 Jumlah Potongan 3,046.07
Gaji Bersih 2,703.97
Bank : BSNAMYK1 No Akaun : 064002983XXXXX (No Siri:37601 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________