Sie sind auf Seite 1von 1

Rujukan

Buku Rujukan (2010). PRA 3106 - Perkembangan Kreativiti Dalam Pendidikan Prasekolah : Modul PGSR IPG. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Anderson William M, Joy E.(1991). Intergrating music into the classroom: California, A division of Wadsworth, Inc. Johami Abdullah (1993). Pendidikan muzik semasa.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khalijah Mohamed. Hasil kumpulan nota pendekatan Kodaly. Kuala Lumpur. Lois Chosky. (1986). Teaching music in the twentieth century. New Jersey: PrenticeHall,Inc.
Pendekatan Dalcroze http://psikomotor48.blogspot.com/2010/03/definisi-pergerakan-definisi-pergerakan.html Pendekatan Kodaly https://www.google.com.my/#q=pendekatan+pengajaran+dan+pembelajaran+muzik Aplikasi Kodaly http://www.scribd.com/doc/62494506/Kaedah-Dan-Teknik-Pengajaran-DanPembelajaran-Dalcroze Pendekatan kodalyhttp://www.docstoc.com/docs/22169512/Pendekatan-Pengajaran-DanPembelajaran-Muzik Pendekatan Carl Orff http://psikomotor48.blogspot.com/2010/03/definisi-pergerakandefinisi-pergerakan.html