You are on page 1of 12

PROCESS RECORDING

STUDENT NURSE VERBAL Maayong buntag sa inyong tanan.!!! NON-VERBAL Smiles. Greets patients energetically ANALYSIS Greeting the patient is necessary to start the interview as well as to show that the nurse respects the patient. Initial impression is that the patient is only partially responsive to the nurse. VERBAL Maayo man!!! PATIENT NONVERBAL Patient are seated behind desks ANALYSIS Patients seem cooperative.

Usa ta magsugod sa atong aktibidad karong adlawa, mangayo ta ug tabang sa atong Ginoo para magmanilampuson ang atong buhaton karon. Tawagon nato and atong mga student nurse para sa atong pangaji.

Smiles. Look at the other student nurses.

Every activity should be started with a prayer

Silence

Patient are seated behind desks

Patients seem cooperative.

STUDENT NURSE VERBAL Prayer NON-VERBAL Student nurses says the prayer through dancing and singing ANALYSIS Student sing and dance to encourage participation and to make the worship lively Prayer VERBAL

PATIENT NONVERBAL Some patients sing along ANALYSIS Patients are cooperative

Naa ta karong buntaga diri sa VSMMC, nagkatigom tigom para sa usa ka psychotherapy. Kani, atong gitawag na art therapy. Kaning mga butang atong pagbuhaton karon: a. Mapagawas ninyo ang bisag unsa nga inyong gibati pinaagi sa pagdrawing, pagkolor ug pagsuwat. b. Aron kita magkahiusa uban sa mga student nurse. c. Ug aron mabalik nato ang atong maayong paminaw na walay kakulba ug

Smiles. Hand gestures

Student Nurse orients patients to time and place. The purpose of the therapy is said as well.

Silence

Patients are listening and paying attention.

Patients are cooperative & attentive

kalibog.

Karon, magpailaila usa anay ta pinaagi sa kanta. Karong buntaga nia kami mga kulasa, kami maghatag hin kolor ha iyo adlawa pinaagi art therapy among ihatag, hala na 3x gad karon na, ilaila ta. Ako si Precious, si Ianna, si Ivy ug si Jasmin. Si Janelle, si Claire si Dindy ug si John Rey, Si Joselle, si Jessica, si Monick.

Student Nurses introduce themselves through singing and dancing

Singing and dancing makes the activity lively and encourages participation.

Patients are listening and paying attention. Clapping

Patients are cooperative & attentive

Unsa ta mag-sugod, naa mi itudlo nga iba nga pinaagi sa pagpakpak nga amo ipakita. Mao ni inyong gamiton kung mag-ingon mi nga mupakpak mo. Mao ni 123, 123, awesome!!!.. Sige kamo na pud.

Student Nurses demonstrates a different way of clapping

Makes the activity much interesting and lively. Encourages participation.

123, 123, awesome!!!

Patients are listening and paying attention. Clapping as demonstrated by the student nurses

Patients appear to be enjoying the activity and are cooperative.

STUDENT NURSE VERBAL Naa tay mga lagda na kinahanglan ninyong sundon arong magminalampuson ang dagan sa atong aktibidad. Ihatag ni namo pinaagi sa pagkanta a. Maminaw sa gisulti sa student nurse ug musunod sa giingon. b. Dili magsiaw-siaw ug dili magpabadlong. c. Magkahiusa sa atong aktibidad karon. NON-VERBAL Student Nurses state the rules written in a large card in the form of songs. ANALYSIS Singing and dancing encourages patients participation and attention and thereby help them remember the stated rules well. Silence VERBAL

PATIENT NONVERBAL Patients are listening and paying attention. ANALYSIS Patients are cooperative and attentive.

Kinsa may naa pay ikadugang nga lagda. Mutawag lang ko ug tulo. I-ilsa ang inyong kamot.

Smiles.

Student nurse encourages patients to voice out their rules as well. This makes the activity a mutual activity. Student nurse sets limits as well with the number of patient to be called

AKo!

Patients are raising their arms.

Patients are eager to be heard out.

Sige ako tawagon si X.

Smiles. Gestures to patient

Student Nurse calls patient

Cooperate and sit down

Smiles.

Patient is cooperative

Atong pakpakan si X 123, 123, awesome!!!..

Smiles. Gestures to patient

Student Nurses acknowledges and encourages participation

Patient returns to his seat.

Sunod si Y

Smiles. Gestures to patient

Student Nurse calls patient

Behave and listen to the student nurse

Gestures to student nurses

Patient is cooperative

Atong pakpakan si Y 123, 123, awesome!!!..

Smiles. Claps

Student Nurses acknowledges and encourages participation

Patient returns to his seat.

Sige si Z

Smiles. Gestures to patient

Student Nurse calls patient

Maminaw sa Student Nurse.

Patient is cooperative

Atong pakpakan si Z 123, 123, awesome!!!..

Smiles. Claps

Student Nurses acknowledges and encourages participation

Patient returns to his seat. Some patients still raising their hands.

Diba nagingon ko nga mutawag lang ko ug tulo. So human na ta sa atong lagda karon. Ok, Karon nahuman na ta sa mga lagda, Magsugod na ta sa atong aktibidad. Ang atong himoun karon para sa atong art therapy kay usa nga thank you card. Unsa man ni na thank you card? Mao ni ang card na imong himoon ug ihatag sa tawo nga imo gusto pasalamatan. Karon naa koy sample dire na thank you card. Akong tawgon ang akong kauban si Ms. Dindy arong magdemonstrate ug unsaon ang paggamit sa mga materials na ihatag kaninyo.

Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles.

Student nurse being firm and setting limits

Patients no longer raising their hands and are quietly seated behind desks.

Patients are able to follow the limits set by the facilitator

Student nurse explains what kind of art work are they going to do and what is a thank you card.

Smiles. Pointing the Sample Card.

Student nurse called another student nurse to demonstrate how should the materials be used.

Patients looks at the sample card.

Patients observes how to make the card.

Mamalihog ko sa mga student nurse diha na ihatag sa ila ang mga materials arong makatundog sila kay Ms. Dindy.Sa suwod sa inyong box, naa moy cut outs, paste ug crayons. Naa pud ihatag nga folders, para mao kini ang inyong desaynan para maging thank you card.Ang cut outs inyong butangan ug paste para mudukot sa folder. Pwede ni ninyo gamiton pandesign sa card. Ang Crayons pwede ni ninyo gamiton sa pagsuwat uf pagdrawing sa inyong card. Oh, tanawa ninyo si Miss Dindy, gigamit niya ang crayon sa pagsuwat sa iyang message para sa tawo nga iya gusto pasalamatan.

Looking at the other student nurses. Waving Hands to call their attention.

Student Nurse asks the help of other student nurses to distribute the materials to the patients.

Sige, karon human na si Miss Dindy magdemo, ug naa na moy materials, Magsugod na ta sa atong card. Tagaan namo kamo ug napulo ka minutes para mahuman ang inyong card. Sige, ang

Patients started making their cards. Smiles. Looks at Miss Dindy. Looks at her watch. Student Nurse sets a time limit for the activity. Asks the other student nurses to facilitate the patients in making their cards.

Patients are cooperative.

inyong oras, magsugod na karon. Ayaw mo kauwaw nga mangayo ug tabang sa inyong student nurse kung naglisod mo sa inyong thank you card. Mamalihog ko sa mga student nurse na pakifacilitate ang kanilang tagsa-tagsa na pasyente . (After 8 mins.) Ok, Time check, naa pa moy two minutes para mahuman ang inyong thank you card. (After 9 mins.) Ok,Time check, one minute na lang. (10 secs. Left) Ok, Mag-ihap na ko ug napulo ka Segundo,kahuman sa napulo ka Segundo, stop na ta. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Ok, tama na, dba nagingon ko na ten minutes lang Mamalihog ko sa mga student nurses na kuhaon na ang mga sobra na art materials. Mamalihog pud ko sa mg a pasyente na

Waving hands, calling the attention of other student nurses.

Looks at the watch

Student Nurse being firm about the time.

Waving hands,calling the attention of other student nurses.

Looks at their student nurses.

Patients are able to follow the limits set by the facilitator

ihatag sa ilang mga student nurse ang mga sobra na materials. Ok, karon na nahuman na mo sa inyong thank you card, mutawag ko ug tulo para muare dre sa atubangan ug magsulti parte sa ilang thank you card. Sige, kinsay gusto magsulte ug mu are sa atubangan, iisa ang kamot. Ok, Patient A naa koy pangutana, Para kinsa man na? Unsa may imong message kaniya? Salamat Mr. A, Atong Pakpakan si Mr. A 123,123,Awesome! Looks at the patients and smiles. Waving hands, to encourage them to go to the front and talk. Student Nurse being firm about the time. Patients Raised their hands.

Patients are cooperative and eager to participate.

Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles and Claps.

Student Nurse asks a question and listens to the patients answer. Student Nurse recognizes Patient participation.

Stands beside the student nurse.

Patients are willing to talk about their card and to express themselves.

Holds the mic and showing everyone his cards. Stands beside the student nurse. Patients are willing to talk about their card and to express themselves.

Ok, Patient B naa koy pangutana, Para kinsa man na? Unsa may imong message kaniya? Salamat Mr. B, Atong Pakpakan si Mr. B 123,123,Awesome!

Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles and Claps

Student Nurse asks a question and listens to the patients answer. Student Nurse recognizes Patient participation.

Holds the mic and showing everyone his cards.

Ok, Patient C naa koy pangutana, Para kinsa man na? Unsa may imong message kaniya? Salamat Mr. C, Atong Pakpakan si Mr. C 123,123,Awesome! Ok, karon nahuman na silang tulo magsulte, mutawag na pud ko ug lain nga pasyente para sa akong ikaduha na pangutana, mutawag ko ug tulo. Kinsay ganahan magsulti dre sa atubangan iisa ang kamot. Ok, Mr. X, Unsa may imong gibati karon? Salamat Mr. X, ok atong pakpakan si Mr. X. 123,123,Awesome! Ok, Mr. Y, Unsa may imong gibati karon? Salamat Mr. Y, ok atong pakpakan si Mr. Y. 123,123,Awesome!

Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles and Claps

Student Nurse asks a question and listens to the patients answer. Student Nurse recognizes Patient participation

Stands beside the student nurse.Holds the mic and showing everyone his cards.

Patients are willing to talk about their card and to express themselves.

Raising hands, showing only three fingers. Waving hands and smiles, to encourage the patients to participate and talk infront.

Student Nurse calls another three participants for the second question. Encouraging others to talk infront.

Raised their hands.

Patients are eager to participate and express themselves.

Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles and Claps Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles and Claps

Student Nurse asks a question and listens to the patients answer. Student Nurse recognizes Patient participation Student Nurse asks a question and listens to the patients answer. Student Nurse recognizes Patient participation

Stands beside the student nurse.Holds the mic and showing everyone his cards.

Patients are willing to talk about their card and to express themselves.

Stands beside the student nurse. Holds the mic and showing everyone his cards.

Patients are willing to talk about their card and to express themselves.

Ok, Mr. Z, Unsa may imong gibati karon? Salamat Mr. Z, ok atong pakpakan si Mr. Z. 123,123,Awesome!

Proxemics (leaning over the patients with an open posture) Smiles and Claps

Student Nurse asks a question and listens to the patients answer. Student Nurse recognizes Patient participation Student Nurse now ends the activity and recognizing everyones cooperation and participation in the therapy.

Stands beside the student nurse. Holds the mic and showing everyone his cards.

Patients are willing to talk about their card and to express themselves.

Karon na human na ko Smiles and Claps mutawag ug tulo, gusto ko pasalamatan ang tanan para sa ilang kooperasyon ug partisipasyon kaning aktibidad. Daghan salamat sa inyong tanan. Karon human na ang atong art therapy, atong pakpakan ang atong mga kaugalingon. 123,123,Awesome! Mamalihog ko sa mga student nurse na ifacilitate ang ilang mga pasyente paduong sa venue sa sunod na therapy, ug dili makalimot mag after care. Salamat. Waving hands and looks at the other student nurses.

Patients looks and listens to the facilitator.

Patients sat quietly on their seats and listened attentively to the facilitator.

Student Nurse reminds the other student nurses to guide their patient to the venue of the next therapy and reminds them to do after care.

Stands and walk towards the next venue for another therapy with their student nurse.

Patients showed interests in participating in the next therapy.