You are on page 1of 33

Dodatak

Dodatak

Dodatak

Paralelna kompenzacija Elektronske predspojne naprave - prednosti elektronskih predspojnih naprava - tumaenje kratica predspojnih naprava u katalogu Redukcija snage cestovnih svjetiljki Naputci za kvalitetno svjetlo Preporuke za odabir fluorescentnih arulja Odravanje rasvjetnih sistema Tumaenje oznaka Certifikacijske oznake Tehnika proizvoda i oznake kvalitete Tumaenje oznaka u montanim uputstvima Svjetlotehnike karakteristike arulje i fluorescentne arulje Usporedna tabela arulja Kazalo oznaka za narudbu - prema tipskim oznakama - prema porodicama svjetiljki Vie svjetla? Vie informacija? - adrese Sitecovih poslovnica u svijetu

3 3 4 6 8 11

12 13 13 14 15 16

18 27

28

Dodatak

Dodatak Paralelna kompenzacija

Openito Godine 2003. u Republici Sloveniji uveden je Pravilnik sa zahtjevom na minimalnu energetsku uinkovitost predspojnih naprava za fluorescentne arulje (Slubeni list RS, br. 58/2003, od dana 18.06.2003). Time je preuzeta europska direktiva 2000/55/EU koja je osnova za uvrtavanje predspojnih naprava u energetske razrede, a preuzete su i europske oznake za iste. U prolosti je na zahtjev elektrodistributera bila uobiajena serijska kompenzacija jalove energije, no to se s usvajanjem novih tehnikih uvjeta za prikljuenje na elektrodistribucijsku mreu godine 2000 (TAB 2000) promijenilo. Sada je u rijetkim sluajevima dozvoljena i paralelna kompenzacija. Energetska klasifikacija Elektrini potroai razvrstani su u 7 energetskih razreda (A1, A2, A3, B1, B2, C, D), pri emu su u razred A1 uvrteni energetsko najuinkovitiji potroai. Kod svjetiljki je navedena energetska uinkovitost cijelog sistema, a sainjavaju ga svjetlosni izvori, predspojne naprave i kompenzacijski elementi. Zbog toga su spojevi svjetiljki s fluorescentnim aruljama razvrstani po sljedeim stupnjevima: A1: s EVG s mogunou regulacije svjetlosnog toka i regulacije u ovisnosti o dnevnoj svjetlosti A2, A3 s EVG B1, B2 s prigunicama s niskim gubicima (nekompenzirane) C s konvencionalnim prigunicama (nekompenzirane) D sa slabim prigunicama s visokim gubicima (od studenog 2003 nisu vie dozvoljene) Kod serijske kompenzacije (kapacitivni spoj) svjetiljke se po energetskoj uinkovitosti svrstavaju ak u nii razred nego svjetiljke u induktivnom (dakle nekompenziranom) spoju. Zbog toga bi se induktivne prigunice razreda B1 i B2 u najboljem sluaju uvrstile u razred C, a u ponekim sluajevima i u sada ve zabranjeni razred D. Induktivne prigunice iz razreda C bez izuzetka prelaze u D. Uz to razlika u snazi koju svjetiljka uzima iz mree, moe iznositi i do 15%. Kompenzacija Svjetiljke s elektronskim predspojnim napravama (EVG) osiguravaju, po pitanju gospodarenja energijom, najbolje i energetski najuinkovitije rjeenje. Kod njih dodatne mjere za kompenzaciju jalove snage nisu potrebne. Za svjetiljke s induktivnim prigunicama preporuamo paralelnu kompenzaciju kao energetski nauinkovitije rjeenje (naravno samo ako nema ogranienja od strane elektrodistributera odnosno ako nema centralne kompenzacije). Kompenzacija tvornike isporuke Sitecove svjetiljke s fluorescentnim aruljama tvorniki se izrauju u vie varijanti: s EVG (dodatna kompenzacija nije potrebna), paralelno kompenzirane (s ugraenim kondenzatorom) ili u induktivnom spoju (bez pripreme za kompenzaciju). Downlighti za fluokompaktne arulje su tvorniki pripremljeni za paralelnu kompenzaciju (pri tome treba uzeti u obzir podatke iz tehnikog opisa proizvoda). Svjetiljke za fluorescentne arulje se na specijalni zahtjev investitora mogu napraviti sa serijskom kompenzacijom. Svjetiljke za visokotlane arulje tvorniki se izvode s paralelnom kompenzacijom (kondenzator ugraen). Naknadna kompenzacija na objektu Za naknadno prepravljanje svjetiljki na objektu u (paralelno) kompenzirani spoj potrebne su kondenzatorske bezvijane prikljunice i kondenzatori. Kapacitet kondenzatora ovisi o ukupnoj snazi arulja u svjetiljci (izbor iz tabele u nastavku), a broj potrebnih bezvijanih prikljunica od broja potrebnih kondenzatora. Naknadno ugraivanje kompenzacijskih kondenzatora smiju izvoditi samo strunjaci iz podruja elektrotehnike pridravajui se montanih uputstava. Naknadna kompenzacija dozvoljena je samo kod svjetiljki za unutarnje i vlane prostore izvedene u razredu zatite I za cjevaste i kompaktne fluorescentne arulje.

Kod svjetiljki u razredu zatite II i svjetiljki za visokotlane arulje naknadna ugradnja kompenzacijskih kondenzatora nije dozvoljena. Kod svjetiljki s elektronskim predspojnim napravama kompenzacija nije potrebna.
Oznaka za narudbu prikljunica bez vijaka s otporom za pranjenje i prikljunim vodom (L = 800 mm) 5LY 914 7 (komplet = 100 komada)
Svakom kondenzatoru pripada i bezvijana prikljunica, osim ako je svjetiljka pripremljena za paralelnu kompenzaciju (vidi opis svjetiljki).

Kondenzatori za (paralelnu) kompenzaciju


za arulje kompenzacijski kondenzator (W) koliina/C koliina/oznaka za narudbu kompaktne fluorescentne arulje TC-S 1 x TC-S 5W/ 7W/9W/11W 2 x TC-S 5W/ 7W/9W/11W TC-D 1 x TC-D 10W/13W 1 x TC-D 18W 1 x TC-D 26W 2 x TC-D 10W/13W 2 x TC-D 18W 2 x TC-D 26W TC-T 1 x TC-D 10W/13W 1 x TC-D 18W 1 x TC-D 26W 2 x TC-D 10W/13W 2 x TC-D 18W 2 x TC-D 26W TC-L 1 x 2uF 1 x 4uF 1 x 2uF 1 x 2,5uF 1 x 4uF 1 x 4uF 1 x 5uF 1 x 8uF 1 x 2uF 1 x 2,5uF 1 x 4uF 1 x 4uF 1 x 5uF 1 x 8uF 1 x 5LY 502 0 1 x 5LY 501 8 1 x 5LY 502 0 1 x 5LY 502 1 1 x 5LY 501 8 1 x 5LY 501 8 1 x 5LY 501 3 1 x 5LY 504 3 1 x 5LY 502 0 1 x 5LY 502 1 1 x 5LY 501 8 1 x 5LY 501 8 1 x 5LY 501 3 1 x 5LY 504 3 1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 501 8 1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 504 3 1 x 5LY 500 3 1 x 5LY 500 3 1 x 5LY 501 4 1 x 5LY 500 5

1 x TC-L 18W 1 x 4,5uF 1 x TC-L 24W 1 x 4uF 1 x TC-L 36W 1 x 4,5uF 2 x TC-L 18W 1 x 4,5uF1) 2 x TC-L 24W 1 x 8uF 2 x TC-L 36W 1 x 9uF 3 x TC-L 18W 1 x 9uF1) 3 x TC-L 24W 1 x 10uF 3 x TC-L 36W 1 x 13,5uF cjevaste fluorescentne arulje T-26 T26 1 x L 18W 1 x L 36W 1 x L 38W 1 x L 58W 2 x L 18W 2 x L 36W 2 x L 38W 2 x L 58W 3 x L 18W 3 x L 36W 3 x L 58W 4 x L 18W 4 x L 36W 4 x L 58W 1 x 4,5uF 1 x 4,5uF 1 x 4,5uF 1 x 7uF 1 x 4,5uF 1) 1 x 9uF 1 x 9uF 1 x 13,5uF 1 x 9uF 1) 1 x 13,5uF 1 x 20uF 1 x 9uF 1) 1 x 18uF 2 x 13,5uF ili 1 x 25uF

1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 500 2 1 x 5LY 501 6 1 x 5LY 500 3 1 x 5LY 500 3 1 x 5LY 500 5 1 x 5LY 500 3 1 x 5LY 500 5 1 x 5LY 500 8 1 x 5LY 500 3 1 x 5LY 500 7 2 x 5LY 500 5 ili 1 x 5LY 502 8

Dodatak

1) samo kod 2 arulje u tandem spoju (2 arulje po 18 W na jednoj prigunici od 36 W) Svakom kondenzatoru pripada i bezvijana prikljunica, osim ako je svjetiljka pripremljena za paralelnu kompenzaciju (vidi opis svjetiljki). Kondenzatori su certificirani kao tip B po EN 61048 i po pitanju zatite od zapaljenja i eksplozije odgovaraju zahtjevima VDE 0560-6.

Dodatak Elektronske predspojne naprave (EVG)

Einleitung

Prednosti elektronskih predspojnih naprava


Za poluciju svjetlosti s obinom aruljom dovoljno je ve i umetanje arulje u podnoje No fluorescentne i kompaktne arulje trebaju za pogon i za rad dodatnu vanjsku pomo propaljivaa i predspojnih naprava. Elektronika je do danas mnoge funkcije jako pojednostavila. Od ranih sedamdesetih godina prolog stoljea tiskane ploice vladaju u aparatima za zabavu i u raunalima. Ta se tehnika, zbog svojih brojnih prednosti, proirila i na podruju rasvjete.

Prednosti elektronske predspojne naprave u odnosu na konvencionalne su impresivne: - Ekonominost: Uteda energije 25-30%. Kod sistema za regulaciju svjetlosnog toka u ovisnosti od dnevne svjetlosti uteda je i do 80%. Produen vijek trajanja arulje do 50%. - Udobnost: Paljenje svjetiljki bez treperenja. Mogunost regulacije svjetlosnog toka elektronskim predspojnim napravama s tom funkcijom. Samostalno iskljuivanje dotrajalih arulja. - Zdravlje: Mirna svjetlost bez treperenja. Tihi rad bez buke i umova. Neznatno magnetsko polje. - Skrb za okoli: Smanjeno troenje energetskih izvora. Produeni vijek trajanja arulja znai smanjenje optereenja okolia otpacima.

Preporuke pri ugradnji arulja u svjetiljku opremljeno elektronskim predspojnim napravama s mogunou svjetlosnog toka. Nakon ugradnje fluorescentnih ili kompaktnih arulja u svjetiljke s regulacijom svjetlosnog toka (1-10V, DALI, DSI, ) neka arulje rade barem 100 sati na maksimalnom nivou svjetlosnog toka (odnosno po preporuci proizvoaa arulja).

Tumaenje kratica oznaka predspojnih naprava u katalogu EVG = elektronska predspojna naprava za oznaavanje elektronskih predspojnih naprava u upotrebi su i sljedee kratice; ECG, HFG, EPN elektronska predspojna naprava s mogunou regulacije analogna regulacija 1 10V elektronska predspojna naprava s mogunou regulacije digitalni signali DALI elektronska predspojna naprava s mogunou regulacije digitalni signali DSI prigunica s niskim gubicima

EVG-Dynamic =

EVG-DALI =

EVG-DSI (ECO) =

VVG =

Dodatak

Dodatak Redukcija snage cestovnih svjetiljki s upravljanjem releja/preklopnika za redukciju

Pri upotrebi releja/preklopnika za redukciju se luminancija/osvijetljenost u vremenskim intervalima s manjom gustoom prometa smanji u skladu s DIN 5044 na polovinu vrijednost, a potronja energije je pritom manja za barem 35%. Redukcijska snage upotrebom releja za redukciju mogua je kod upotrebe ivinih (HME) te visokotlanih natrijevih (HST/HSE) arulja, pod uvjetom da arulja starta s nazivnom (punom) snagom. Za upravljanje releja (preklopnika) za redukciju potreban je u instalaciji dodati fazni upravljaki vod. Kod svjetiljki u razredu zatite I (klasa zatite I) upotrebljavamo 4-ilni kabel, a kod svjetiljki razreda zatite II (klasa zatite II) 3-ilni kabel. Upozorenje: Redukcija snage visokotlanih metalhalogenih arulja (HIT, HIE, HITDE, ) nije doputena.

Naelna spojna shema za redukciju snage svjetiljki s upravljanjem redukcijskih releja/preklopnika

za ivine arulje (HME)

za visokotlane natrijeve arulje (HSE/HST)

Tumaenje kratica: UR = KO = VG = LP = ZG = L1 = N= L2/PST =

redukcijski relej/preklopnik kondenzator predspojna naprava arulja propaljiva prikljunica fazni vodi prikljunica neutralni vodi prikljunica fazni vodi upravljakog signala

Dodatak

Redukcija snage bez faznog upravljakog voda Najnovija generacija digitalnih preklopnih releja/reduktora omoguuju izvoenje redukcije snage svjetiljki bez faznog upravljakog voda. Kod takve izvedbi svjetiljki, njihov uklop/isklop za redukcijski reima rada programiramo s nizom uklopa i isklopa faznog vodia u odreenim vremenskim intervalima (upute za programiranje priloene su uz svjetiljku). Digitalne preklopne releje/reduktore bez faznog upravljakog voda ugraujemo na zahtjev (nakon tehnikog usklaivanja).

Dodatak Redukcija snage cestovnih svjetiljki s upravljanjem releja/preklopnika za redukciju

Einleitung

Razlikujemo dvije osnovne logike upravljanja redukcijskim relejima/preklopnicima, odnosno svjetiljkama: - negativna logika - pozitivna logika

Negativna logika Kod upotrebe negativne logike za upravljanje redukcijskim relejem/preklopnikom, arulja radi nazivnom (punom) snagom im se prikljui na napajanje. im se prikljui upravljaki vod, redukcijski relej preklopi na tedni reim rada. Svjetiljke CX koje su tvorniki pripremljene za redukciju svjetlosnog toka, djeluju na principu negativne logike upravljanja redukcijskih releja/preklopnika. Upozorenje: Dispeer koji upravlja rasvjetom, mora paziti da kod uklopa svjetiljki na napajanje svjetiljke moraju minimalno 6 minuta raditi nazivnom (punom) snagom. Na taj nain produujemo vijek trajanja arulja.

Pozitivna logika Kod upotrebe pozitivne logike za upravljanje redukcijskim relejem/preklopnikom arulja radi nazivnom (punom) snagom im se u istom trenutku ukljue napajanje i upravljaki signal. Svjetiljka preklopi na redukcijski reim rada tek nakon iskljuenja upravljakog signala. Redukcijski relej/preklopnik s preklopnim satom (komponenta sistema Siteco Savelight s oznakom ECO) e se i u sluaju prikljuenja svjetiljke samo na napajanje pobrinuti, da arulja starta s nazivnom (punom) snagom. Time je osiguran normalan ivotni vijek trajanja arulje (preporuka vodeih svjetskih proizvoaa arulji). U propisanom vremenu (cca. 5,5 min) redukcijski e relej arulju samostalno preklopiti na redukcijski reim rada. Preklop u nazivni (puni) reim rada se naravno izvri tek nakon prikljuenja upravljakog signala. Sve cestovne svjetiljke Siteco sa sistemom za redukciju snage arulji (izvedba Siteco Savelight s oznakom ECO), osim svjetiljki grupe CX, rade na principu pozitivne logike koja je u zemljama EU izabrana kao logika za upravljanje vanjskom rasvjetom.

Uklop upravljakog signala

Uklop upravljakog signala Djelovanje u redukcijskom reimu

DA

DA

50%

Djelovanje nazivnom (punom) snagom

100%

Uklop upravljakog signala

Uklop upravljakog signala Djelovanje nazivnom (punom) snagom

NE

NE

Djelovanje u redukcijskom reimu

100%

50%

Negativna logika upravljanja je upotrebljena kod svjetiljki: CX 100/200 Basic CX 100/200 Comfort

* Kod svjetiljki CX Basic na zahtjev je mogua i ugradnja pozitivne logike upravljanja redukcijskim relejima/preklopnicima.

Pozitivna logika upravljanja je upotrebljena kod svjetiljki: - izvedbe Siteco Savelight s oznakom ECO: SQ 100/200 CX 100/200 Comfort ST 50/100 SR 50/100/200 DL 500/800 CS 27-2 CITY-LIGHT Laterna Gobica Dodatak

Preklop djelovanja u oba primjera izveden je tako da ne teti arulji. Panja: Kombinacija obiju preklopnih logika na zajednikom upravljako/signalnom vodu nije dozvoljena!

Dodatak Naputci za kvalitetno svjetlo

Kvaliteta svjetlosti Za ocjenu svjetlosne situacije potrebno je upotrijebiti vie razliitih kriterija. Svjetlotehnike veliine, koje je mogue izmjeriti, imaju isto tako vanu ulogu u odnosu na one koje nije mogue iskazati numerikim vrijednostima jer na njih veliki utjeca ima subjektivno opaanje. Posebnu vanost su dobile svjetlotehnike karakteristike materijala, na koje se u praksi esto pozivamo i o kojima nas esto informiraju u strunim publikacijama.

Blijetanje Naelno razlikujemo dva oblika blijetanja. Jedno je fizioloko, a drugo psiholoko blijetanje. Fizioloko blijetanje oznaava situaciju u kojoj svjetlosni izvor direktno zaslijepi oko i na taj nain direktno smanjuje vidljivost. Psiholoko blijetanje nastaje pri duljem zadravanju u neugodno rasvijetljenom prostoru, poveava nelagodu te smanjuje sposobnost i mogunost koncentracije. Oba oblika blijetanja mogu prouzrokovati sami izvori svjetlosti (direktno blijetanje) ili refleksije (odsjaj) svjetlosnih izvora na povrinama (refleksno blijetanje). Mjera za blijetanje je luminancija (kandela na kvadratni metar, cd/m2). Luminanciju ocjenjujemo na jednom svjetlosnom tijelu koje se nalazi u vidnom polju ili smjeru. Stupanj direktnog blijetanja zbog neke svjetlosne naprave u unutarnjem prostoru, ocjenjujemo postupkom CIE Unified Glare Rating (UGR). Pri refleksnom blijetanju blijetanje je indirektno. Svjetlost se preko refleksne povrine tijela zrcali u vidno polje promatraa (npr. visokosjajni papir neke revije, ekran monitora). Kod blijetanja nije relevantna samo apsolutna vrijednost luminancije svjetlosnog tijela ve i omjer luminancije rubne plohe prostora te nivo osvijetljenosti.

Nivo osvijetljenosti Gledanje koje umara ili gledanje bez potekoa uvelike ovise o nivou osvijetljenosti. Nivo osvijetljenosti mjeri se u luksima (lux/lx). to je vii nivo osvijetljenosti, vea je i vidna sposobnost, odnosno tonost i brzina, s kojom oko prima vizualnu informaciju. U prirodi nivo svjetlosti ovisan je o vremenu, dobu dana i podneblju, a iznosi izmeu 10.000 i 100.000 luksa. Minimalni nivo osvijetljenosti 500 lx uzet je kao standard za tipine zadatke vidnosti kao npr. uredske poslove. Nove studije potvruju tezu da ima vii nivo osvijetljenosti pozitivni utjecaj na ljudsko raspoloenje i radnu uinkovitost. U mnogim standardima utvreni su minimalni nivoi osvijetljenosti za razliite prostore odnosno aktivnosti koje se obavljaju u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Treperenje i stroboskopski efekti Kod svjetiljki sa aruljama na elektrino pranjenje, moe kao posljedica izmjenine struje nastati pojava treperenja i stroboskopski efekt. Treperenje prouzrokuje smetnju vida, umor i glavobolju. Objekti koji se brzo pomiu (npr. rotacioni dijelovi strojeva) pod neugodnim svjetlosnim uvjetima izgledaju kao da stoje kad je vremenska promjena svjetlosnog toka sinkrona s okretanjem (stroboskopski efekt), to moe biti jako opasno. Da bi se izbjegla pojava treperenja i stroboskopskog efekta, preporua se upotreba arulja s elektronskim predspojnim napravama. To ujedno tedi energiju, produuje radni vijek arulja te nudi udobnost pri upravljanju i odravanju.

Smjer svjetlosti i sjene Interakcija izmjene svjetlosti i sjene odluna je za prostorno razaznavanje objekata, a kombinacija smjera svjetlosti i sjene je ono to nam daje plastinost i dubinu nekog objekta. Za dobro prepoznavanje tijela, povrina i struktura potrebna je odgovarajua rasvjeta. Svijetao prostor s iskljuivo difuznom svjetlosti, bez stvaranja sjena, djeluje monotono. Smanjena mogunost orjentacije pa time i mogunosti prepoznavanja objekata i razdaljina, izaziva nelagodu. Dobrim omjerom izmeu difuzne i usmjerene svjetlosti stvara se ugoaj osjenanosti. Umjerena svjetlost istie strukture u prostoru i daje odreenu dramatinost. Tipini instrumenti za usmjerenu svjetlost su uskosnopni reflektori ili downlighti opremljeni tokastim izvorima svjetlosti te reflektorski sistemi koji stvaraju svjetlosne snopove. Tamo gdje je potrebno prostorno usmjeravanje svjetlosti, takvi svjetlosni instrumenti pruaju mogunosti orijentiranja (moe ih se rotirati, usmjeravati i fokusirati).

Dodatak

Dodatak Naputci za kvalitetno svjetlo

Einleitung

Uzvrat boja i boja primarnog svjetlosnog izvora Pod prirodnim dnevnim svjetlom objekte vidimo u njihovoj pravoj boji. Ta se svjetlosna situacija s obzirom na razaznavanje boja u praksi uzima kao mjerilo za osvjetljavanje s umjetnim izvorom svjetlosti. Karakteristika uzvrata boje umjetnog izvora svjetlosti iskazuje se opim indeksom uzvrata boje Ra. Taj indeks oznauje mjeru usklaenosti boje promatranog objekta s izgledom tog istog objekta promatranog pod trenutnim svjetlosnim izvorom. Upotreba je ta koja odreuje zahtjeve uzvrata boje za svjetlosne izvore. U djelatnostima i pogonima gdje je bitna autentinost boje kao to je to sluaj u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji i lakirnicama upotrebljavamo izvore svjetlosti s vrlo dobrim uzvratom boje. Kod osvjetljavanja robe u prodajnim prostorima i to posebice kod svjee hrane (meso, voe, povre, pekarski proizvodi) upotrebljavamo svjetlosne izvore i sisteme koji s naglaenom crvenom komponentom svjetlosnog spektra proizvodima daju svjeiji i primamljiviji izgled. U opoj rasvjeti unutarnjih prostora koristimo u prvom redu fluorescentne, halogene i metalhalogene izvore svjetlosti. Dok se kod halogenih arulja nijanse boja primarnog svjetlosnog izvora nude tek odnedavna, kod fluorescentnih i metalhalogenih arulja su razliiti tonovi bijele boje bili oduvijek na raspolaganju: Topla bijela boja ima izraenu crvenu komponentu spektra. Prostor izgleda topliji. Temperatura boje svjetlosti je do 3300 K (Kelvin). Neutralna bijela boja Temperatura boje svjetlosti je od 3300 do 5300 K. Bijela boja dnevne svjetlosti ima izraeniju plavu komponentu spektra. Prostor izgleda hladniji. Temperatura boje svjetlosti je preko 5300 K. Trenutno se uvode fluorescentne arulje temperature boje svjetlosti 8000 K i vie. Trebale bi stvoriti utisak koji je slian dnevnoj svjetlosti pri plavom popodnevnom nebu.

Unutarnja rasvjeta Direktna svjetlosna karakteristika oznaava da svjetlost iz svjetiljke direktno obasjava prostor odnosno radnu povrinu. U terminu nivoa rasvijetljenosti direktna rasvjeta ima najveu uinkovitost. Po pitanju optikog sistema svjetiljke treba raunati da direktno gledamo u izvor svjetlosti, a time je naglaeno blijetanje. Upotrebom odgovarajuih optikih sistema kao to su kape (opalni pokrov), refraktori (prizmatini pokrovi), tehnologija mikroprizmatinih struktura ELDACON te sekundarni indirektni sistemi, moemo direktno sijevajue svjetiljke izvesti bez blijetanja. Rasterske optike uklanjaju blijetanje nad odreenim kutom isijavanja. Kod sekundarnih, indirektnih sistema najprije se svjetlost usmjeri iz jednog primarnog reflektora na drugi, sekundarni unutar svjetiljke te od njega u prostor koji osvjetljavamo. Svjetlosni izvor se ne vidi. Na tom su principu zasnovani i sekundarni zrcalni sistemi Mirrortec, ali su kod njih zrcalo koje rastavi svjetlosne toke i reflektor rasporeeni odvojeno jedan od drugog. U prostoru u kojem su instalirane svjetiljke s indirektnom karakteristikom se svjetlost, koja direktno izlazi iz svjetiljke, reflektira od zidova i stropa te tako obasjava prostor. Na taj se nain dobiju svjetliji i ugodniji utisci o prostoru i to bez blijetanja. No potpuno indirektna rasvjeta u prostoru stvara difuznu svjetlosnu atmosferu s malo sjena, a to moe djelovati monotono i umarajue. Kombinacije ovih dvaju naina osvjetljavanja, dakle direktno-indirektne ili indirektno-direktne karakteristike, sadri prednosti obaju naina osvjetljavanja i zato ih esto koristimo u rasvjeti unutarnjih prostora. Glede irine tj. kuta isijavanja svjetlosne zrake, razlikujemo irokosnopnu i uskosnopnu karakteristiku. Za jednakomjerno osvjetljavanje povrina upotrebljavamo prije svega irokosnopne karakteristike, dok za naglaske prostora i za vie prostore koristimo uskosnopne karakteristike. U svjetiljke s uskosnopnom karakteristikom u prvom redu idu tokasti izvori svjetlosti (halogene arulje, arulje na izboj, LED, ), dok se kod svjetiljki sa irokosnopnom karakteristikom moe koristiti kompletni spektar arulja neovisno o obliku.

Svjetlost u boji Vanjska rasvjeta Pomou svjetlosti u boji razaznavanje boja se moe ciljno usmjeravati. To moe sluiti za orijentaciju, voenje ili signalizaciju, moe se koristiti i kao svjetlosni efekt. Namjensko proizvoenje boja svjetlosti pomou RGB metode mijeanja boja jest ono to je trenutno aktualno u svjetlosnom dizajnu. Pri tome se pomou sistema za upravljanje svjetlosti prekrivaju dijelovi crvenih, zelenih i plavih svjetlosnih izvora i dobivamo razne efekte. Za izvore svjetlosti uzimamo fluorescentne arulje u boji ili svjetlosne diode. Zadae vanjske rasvjete obuhvaaju uglavnom cestovnu rasvjetu, osvjetljavanje povrina, orijentacijsku rasvjetu i uskosnopno osvjetljavanje (npr. proelja, spomenici). Pri tome najvie upotrebljavamo svjetiljke sa simetrinom ili asimetrinom irokosnopnom karakteristikom koje su najee opremljene visokotlanim aruljama na izboj. Na podruju cestovne rasvjete bitnu ulogu ima emisija svjetlosti. Zato se prednost daje svjetiljkama takvih svjetlosnih karakteristika kod kojih se svjetlost emitira iskljuivo u donji poluprostor. Za specijalnu namjenu na podruju uskosnopne rasvjete objekata ili stadionsku rasvjetu, upotrebljavaju se i uskosnopni reflektori. Isto vrijedi i za reflektore sekundarnih, indirektnih zrcalnih sistema.

Raspodjela svjetlosti i svjetlosna karakteristika Raspodjela svjetlosti odnosno svjetlosna karakteristika upotrebljenih svjetiljki imaju bitan utjecaj na doivljaj prostora i objekata u njemu.

Dodatak

Dodatak Preporuke za odabir fluorescentnih arulja

Nije svaka bijela svjetlost uistinu bijela Izbor arulja je jednako bitan kao izbor svjetiljki, jer ovjek prima priblino 80% svih informacija osjetom vida. Kako je svjetlost uvjet za osjet vida, kvalitetna svjetlost omoguuje tonije primanje informacija, stvara bolji osjeaj te pozitivno utjee na raspoloenje ovjeka. Pri odabiru fluorescentnih arulja u praksi najee grijeimo jer kao odluujui kriterij uzimamo samo cijenu (najniu), a da pri tome ne potujemo zahtjeve prostora i karakteristike arulja. Najee se taj krivi pristup odabira izvora svjetlosti (to jeftinije) dogaa pri izgradnji objekata po principu klju u ruke. Investitor za to nee ni znati, ali kao direktni korisnik osjeat e posljedice.

Troslojne arulje imaju sljedee sutinske prednosti pred standardnim aruljama: do 30% vei poetni svjetlosni tok (do 100 lm/W) pri jednakoj snazi, to znai i do 30% utede elektrine energije. bitno bolji indeks uzvrata boja (Ra) to direktno znai privlaniji i prirodniji izgled ljudi, predmeta i prostora. stabilniji svjetlosni tok arulje; troslojna arulja e i nakon 13.000 radnih sati jo uvijek davati vie od 90% nazivnog svjetlosnog toka dok to kod standardnih arulja iznosi samo do 70%. Standardne arulje ve nakon 4000 radnih sati izgube 20% svjetlosnog toka. Ako tome dodamo da je uz jednaku potronju energije poetni svjetlosni tok standardnih arulja do 30% manji od troslojnih arulja, lako doemo do zakljuka da je nakon tog vremena razlika u korist troslojnih arulja i do 50%! Troslojne e arulje u kombinaciji s kvalitetnom predspojnom napravom (EVG) raditi vie od 20.000 sati nakon ega e jo uvijek raditi s 85% nazivnog svjetlosnog toka! vie doprinose zatiti okolia, jer ih je mogue reciklirati, a znaajno je da sadre i bitno manje ive od standardnih arulja.

Standardne i troslojne arulje Najrasprostranjenije fluorescentne arulje moemo podijeliti u dvije kvalitativne skupine: - standardne i troslojne arulje. Troslojne arulje su skuplje od standardnih, ali njihove brojne prednosti vrijede te male razlike u vrijednosti investicije.

Standardne arulje (Ra 50-79) Proizvoai ih oznauju oznakama standard ili basic te brojanim oznakama 10, 20, 25, 29, 30, 33, 54, 74, 125, 129, 133, 154 Standardne arulje bitno iskrive boju svega to osvjetljavaju (predmeta, ljudi, prostora, proizvoda). U tako osvijetljenim prostorima i ljudi se osjeaju nelagodno, manje su produktivni te izgledaju neprirodno. Boja koe se zbog naglaenog plavog spektra i smanjenog crvenog, promjeni iz normalne u blijedo modru. Izraz Daylight uz oznake na standardnim aruljama esto djeluje zavaravajue. Ta izvedba standardne arulje ima temperaturu boje svjetla iznad 6000 K i prije pojave troslojnih arulja je to bio zaista izbor, najblii boji prirodne dnevne svjetlosti. Danas zbog preniskog uzvrata boje (Ra<75) vie ne ispunjava minimalne zahtjeve kvalitetne rasvjete. Primjeri nepravilne upotrebe standardnih arulja Upotreba standardnih arulja u prodajnim prostorima ili lokalima ima za posljedicu smanjeni promet, jer e se kupac, kad se odluuje izmeu dva proizvoda ili trgovine, uvijek odluiti za onaj proizvod ili trgovinu koji je bolje i ljepe osvijetljen. U takvom prostoru posjetitelji nisu motivirani, jo manje osoblje koje u tako osvjetljenom prostoru radi. Osvijetljeni proizvodi i kompletan inventar trgovina ili lokala osvjetljenih standardnim aruljama zbog iskrivljenih e boja izgledati neprirodno, neatraktivno i odbojno za kupce, to vrlo negativno utie na kupovno ponaanje potencijalnih kupaca proizoda i usluga. Nedopustiv je primjer upotreba standardnih arulja u bolnicama, bolnikim sobama i ekaonicama, gdje su bolesnici uz svoje zdravstvene probleme i tegobe jo i pod utjecajem neprimjerene svjetlosti. Bolesnici a i zdravstveno osoblje u tako osvijetljenim prostorima nisu motivirani, bolnike sobe i ekaonice izgledaju zbog blijedog izgleda boja u prostoru manje ugodno. Jednako tako krajnje nedopustiv je primjer upotrebe standardnih arulja u vrtiima i kolama. Nedopustivo je da djeca ue, razvijaju se, spoznavaju sebe i svoju okolinu u neprimjereno i neprirodno osvijetljenim prostorima. U tako osvijetljenim igraonicama i uionicama gdje su boje dekoracija izobliene i puste, djeca su manje poduzetna i zainteresirana za uenje i mnoge druge aktivnosti koje pridonose njihovom razvoju.

Troslojne arulje (Ra 80-89) Oznake proizvoaa*: - Lumilux (Osram), - Polylux (Tungsram/GE),

- Master TL-D (Philips), - Luxline Plus (Sylvania)

*Sve navedene robne oznake vlasnitvo su njihovih zakonitih vlasnika (proizvoaa).

Troslojne arulje nude sutinski bolji svjetlosni ugoaj, utedu energije i utedu pri odravanju. Boja svjetlosti koju one proizvode je zbog trostrukog sloja fluorescentnog praha sastavljena od osnovnih boja: crvene, zelene i plave. Razliite kombinacije tih boja daju sve tonove bijele boje, od najtoplije s 2700 K (Kelvin) do najhladnije s 8000 K. U prostorima osvijetljenim troslojnim aruljama ljudi se osjeaju ugodnije pa su zbog toga produktivniji izgled ljudi i osvijetljenih predmeta je prirodan. Interijer privlai svojim ugodnim izgledom punine boja, a boravak u njemu postaje pravi doivljaj. Kupci postaju motiviraniji za kupnju jer proizvodi sjaje svojim prirodnim bojama, prodajni uinci su maksimalni, a svjetlost postaje najvaniji prodava proizvoda i usluga.

Dodatak

Dodatak Preporuke za odabir fluorescentnih arulja

Indeks uzvrata boje Ra (CRI) Kakva je kvaliteta svjetlosti to ju arulja proizvodi, govori njen indeks uzvrata boje (Ra), engleska Color Rendering Index (CRI). To je indeks dan brojanim iznosom od 0 do 100, pri emu je 100 najbolja vrijednost. to je faktor Ra za neku arulju blii broju 100, realnije i prirodnije e biti boje osvijetljenih predmeta i obrnuto. Prirodna suneva svjetlost (od hladne dnevne do tople veernje svjetlosti), svjetlost arulja sa arnom niti ili halogene arulje imaju faktor Ra vrlo blizu broja 100. Upotreba izvora svjetlosti s dobrim ili vrlo dobrim indeksom uzvrata boje osigurava prirodan izgled osvijetljene opreme i drugih materijala.

Preporuena osvijetljenost za razliite prostore i djelatnosti: Nivo osvijetljenosti ima velik utjecaj na uinkovitost, produktivnost i sigurnost na radu. Naravno, vii standardi osvijetljenosti znae i vee trokove. U tablici ispod teksta dani su preporueni nivoi osvijetljenosti koji predstavljaju kompromis izmeu vidljivosti, udobnosti, trokova investicije i potronje energije. E (lux) 20-50 50-150 podruje upotrebe hodnici i servisne sobe, kretanje na otvorenom, radilita automatizirana proizvodnja bez runih intervencija, jed nostavna orijentacija, kratke povremene posjete, esto prelaeni prostori (usklaeni s osvjetljenou susjednih radnih povrina ili prostora) prostori povremeno koriteni za rad radni prostori namijenjeni stalnom boravku ljudi, poslovi s jednostavnim vizualnim zahtjevima podruja s kompjuterskim ekranima poslovi sa srednjim vidnim zahtjevima radni prostori za srednje precizne radove (npr. izrada kljueva) radni prostori za normalne i precizne radove (npr. uredi) poslovi s velikim vidnim zahtjevima poslovi s vrlo visokim vidnim zahtjevima poslovi sa specifinim vidnim zahtjevima izvoenje izrazito preciznih vidnih zadataka, individualno osvijetljena radna mjesta za izrazito precizne radove (npr. finomehanika)

Prikaz predmeta u boji osvijetljenih s troslojnim i standardnim aruljama Boje i svjetlost arulje s indeksom uzvrata boja nad 80 prikazuju materijale u njihovim prirodnim bojama.

100-200 200-500 300-500 300-750 300 500 500-1000 750-1500 1000-2000 iznad 2000

Osvijetljeno troslojnim aruljama Indeks uzvrata boje 80-89

Osvijetljeno standardnim aruljama Indeks uzvrata boje 50-79

Bitno: razlika osvijetljenosti dvaju susjednih prostora ne smije biti vea od 3/1 (npr. 600/200 lx).

Upotreba standardnih (basic) fluorescentnih arulja s indeksom uzvrata boje Ra manjim od 80, danas u velikoj mjeri vie nije dozvoljena. Pred neprimjernom upotrebom korisnike titi europski standard EN 12464-1.

Kruithofova krivulja vidne udobnosti Kruithofova krivulja prikazuje podruje u kojem odgovarajui nivo osvijetljenosti u ovisnosti od temperature boje svjetlosti doivljavamo kao ugodan ili neugodan psiholoki osjeaj.

Europski standard EN 12464-1 propisuje: arulje s Ra<80 ne smiju se upotrebljavati u pros torima u kojima ljudi rade ili obitavaju due vrijeme.

To znai da je upotreba standardnih (basic) arulja doputena samo u prostorima u kojima nije postavljen visok zahtjev za prepoznavanje boja i u prostorima u kojima se ljudi ne zadravaju due vrijeme kao npr. : podrumi, garae, vanjska rasvjeta.

Kod niih temperatura boje svjetlosti, izmeu 2500 i 3000 K, kao ugodnu doivljavamo osvijetljenost izmeu 50 i 500 luxa. Vii nivo osvijetljenosti s tim temperaturama boja svjetla doivljavamo kao neudobne. Kod temperatura boje svjetlosti 6000 K za ugodan psiholoki osjeaj potreban je nivo osvijetljenosti s najmanje 500 luxa.

Dodatak

10

Dodatak Preporuke za odabir fluorescentnih arulja

arulje prepoznajemo po oznakama na njima:

Tabela za izbor arulja:

Indeks uzvrata boja


znaenje prve znamenke

Temperatura boje svetlosti


znaenje druge i tree znamenke

8 - indeks uzvrata boja 1 B (Ra 80-89)

toplo bijela boja: 27 - temperatura boje 2700 K 30 - temperatura boje 3000 K neutralno bijela boja: 35 - temperatura boje 3500 K 40 - temperatura boje 4000 K boja dnevne svjetlosti (daylight): 60 - temperatura boje 6000 K 80 - temperatura boje 8000 K

Bitno je da su u istom prostoru uvijek arulje s istom temperaturom boje svjetla. Ako prostor osvjetljavamo fluorescentnim aruljama i aruljama na arnu nit ili halogenim aruljama, potrebno je odabrati fluorescentnu arulju po boji jednakoj ili to blioj temperaturi arnih niti (2700 ili 3000 K). Na kompletni koloristiki dojam nekog prostora utjeemo izborom arulja i bojanih reflektirajuih povrina u prostoru (strop, zidovi, tlo, predmeti). Tako primjerice velike plave reflektirajue povrine djeluju hladno, dok crvene i ute boje pripomau toplijem vizualnom ugoaju u prostoru.

Tabela indeksa uzvrata boja razliitih izvora svjetlosti

Usporedna tabela temperatura boja razliitih izvora svjetlosti i prirodnih pojava Izvor svjetlosti: Temperatura boje u K 12000-20000 7100-8000 6500 6000 5400 4300 4000 3500 2700-3000 2000 1850-1900 1700

Svetlobni vir Svjetlosni izvor Niskotlane natrijeve arulje Visokotlane natrijeve arulje ivine arulje ivine poboljane arulje Standardne fluorescentne arulje Troslojne fluorescentne arulje Visokotlane metalhalogene arulje Fluorescentne arulje de Luxe arulja sa arnom niti Niskonaponske halogene arulje Halogene arulje 230V

oznaka (LBS) Indeks Ra (CRI) SOX HST, HSE HME HM T26 HST-CRI T16,T26 HIE,HIT T16,T26 A QT, QR QT 0-18 20-39 40-59 60-69 50-79 81-83 80-89 80-100 90-100 90-100 90-100 90-100

Nebesko plavetnilo Ljeti u hladu Ljetna svjetlost - sunce s oblacima Oblano nebo Suneva svjetlost - ljeti oko podneva Suneva svjetlost - u rano jutro i kasno popodne Halogene arulje - specijalne izvedbe Suneva svjetlost - 1 sat po sunevu zalasku arulje sa arnom niti i halogene arulje Suneva svjetlost - pri sunevom izlasku ili zalasku Plamen svijee Plamen igice

Dodatak

Dodatak Odravanje rasvjetnih sistema

11

Einleitung

Preporuke za montau arulja T16 (T5) promjer arulja 16mm


arulje T16 rade samo u kombinaciji s elektronskom predspojnom napravom (EVG) i na raspolaganju su samo s faktorom Ra => 85. To znai da kod njih lo izbor nije mogu. Kod montae moramo paziti jer su T16 arulje tako konstruirane da na jednoj strani cijevi imamo hladnu toku odnosno cold spot, a na drugoj strani toplu toku odnosno hot spot. Da bi osigurali najoptimalniju iskoristivost svjetiljki i arulja, potrebno ih je pravilno namjestiti. Hladna toka arulje uvijek je na onoj strani arulje gdje su otisnuti logotip i tehnika oznaka proizvoaa. Kod montae treba paziti da su u svjetiljci sve hladne toke i sve tople toke namjetene zajedno. Hladna strana arulje (logotip) Pravilan raspored arulja T16 u nizu svjetilki:

Hladne toke (logotipi) U suprotnom, prema napomenama proizvoaa arulja, moe doi do razlike u svjetlosnim tokovima pojedinih svjetiljki. Isto vrijedi za vertikalnu montau arulja T16. arulja e kod vertikalne montae raditi optimalno ako je njena hladna toka s donje strane.

Tople toke

Hladne toke (logotipi)

Prednosti arulja T16 su: - manja potronja elektrine energije - manji promjer cijevi znai manju svjetiljku - vea svjetlosna iskoristivost - dui radni vijek - manja kodljivost za okoli
*Sve navedene robne oznake u vlasnitvu su njihovih zakonitih vlasnika.

Odravanje sistema rasvjete


Poetna osvijetljenost se postepeno smanjuje cijelo vrijeme trajanja radnog vijeka rasvjetne instalacije. Gubici nastaju zbog skupljanja praine i prljavtine na svim izloenim povrinama svjetlosnih izvora, svjetiljkama i povrinama prostora (zbog smanjenja prosojnosti i odbojnosti) te zbog opadanja svjetlosnog toka izvora, ispada svjetlosnih izvora i staranja povrina. Ako je taj proces nekontroliran, sve e se to odraziti na osvijetljenost koja moe pasti na vrlo nisku vrijednost, a sama rasvjeta postane neodgovarajua i nepouzdana. Kako je slabljenje osvijetljenosti postupno i traje u duem periodu, vjerojatno je da ljudi koji svakodnevno borave i rade u tom prostoru, nee niti primijetiti te promjene. Postupno slabljenje vidnih uvjeta prouzrokuje s vremenom porast vidnog optereenja te vie posljedica i pogreaka u radu. Izrazom faktor odravanja oznaavamo faktor koji vrednuje opisana smanjenja osvijetljenosti. Kod projektiranja rasvjete potrebno je unaprijed raunati s tim faktorom smanjenja da bismo vidjeli koliki e nam biti nivo osvijetljenosti u trajnom pogonu rasvjetne instalacije, a mogue ga je korigirati kvalitetnim odravanjem. Ovisno o rasvjetnoj instalaciji i mjestu same instalacije razliito emo pristupiti odravanju, a to je dano preporukama i uzima se u obzir i u poetnom stanju projektiranja.*
* izvor: Unutarnja rasvjeta i odravanje sistema unutarnje rasvjete: preporuke SDR Unutranji prostori i projektiranje rasvjete; drugo izdanje, 2004.

Preporueni intervali zamjene svjetlosnih izvora: Vrsta svjetlosnog izvora: Interval zamjene (sati):

Troslojne fluorescentne arulje (T16, T26) u kombinaciji s kvalitetnom elektronskom predspojnom napravom 18000 Visokotlane natrijeve arulje (HS) najnovije generacije 16000 Troslojne fluorescentne arulje (T26) 10000 Visokotlane ivine arulje (HME) 9000 Visokotlane metalhalogene arulje (HI) 6000 Standardne fluorescentne arulje (T26) 4000 Halogene arulje (QT, QR) 20004000 arulje sa arnom niti (A) 1000 Sve dotrajale arulje zbog njihovog negativnog djelovanja potrebno je zamijeniti prije kraja isteka radnog vijeka arulje. Novije elektronske predspojne naprave detektiraju dotrajale arulje i samostalno ih iskljuuju iz daljnjeg pogona. U instalacijama s visokotlanim aruljama tu ulogu vre predspojne komponente nove generacije (npr. Siteco Savelight ), koje detektiraju i iskljuuju dotrajale visokotlane arulje. Da je dolo vrijeme zamjene visokotlanih arulja, vidi se i po promjeni boje svjetlosti arulja, a to se najbolje uoava kod visokotlanih metalhalogenih arulja.

Primjeri tipinih radnih sati svjetlosnih izvora (na godinu) Trajanje aktivnosti: 7 dana u tjednu po 24 sata 6 dana u tjednu po 16 sati 6 dana u tjednu po 10 sati 5 dana u tjednu po 10 sati dani 365 310 310 258 sati/dan 24 16 10 10 radnih sati 8760 4960 3100 2580

Dodatak

12

Dodatak Tumaenje oznaka

Certifikacijske oznake
Zatita od dodira vodljivih metalnih dijelova icom debljine od 1mm. Za prainu nepropusna svjetiljka, zatiena od vodenog mlaza, otporna na mehanika optereenja IK 07 u skladu s EN 50102. Svjetiljke s oznakom D primjerene su za radne prostore koji su poarno ugoreni zbog praine ili vlakana (EN 605982-24). Ta e oznaka najkasnije do 01.08.2005. zamijeniti oznaku FF.

Izraeno i testirano prema europskom standardu za svjetiljke (SIST) EN 60598, VDE 0711.

Zatita od dodira vodljivih metalnih dijelova icom debljine od 1mm i prodora prtee vode.

Za prainu nepropusna svjetiljka, zatiena od jakog vodenog mlaza i uzburkanog mora.

Oznaka ENEC (European Norm Elektrical Certification) je europska oznaka za testiranje i certificiranje svjetiljki i elektrinih sastavnih dijelova u njima. Iskazuje sukladnost europskim standardima o sigurnom i ispravnom radu. Brojka 10 iza oznake ENEC oznaava da je testirano kod VDE. Uz taj znak, na svjetiljci moe biti i znak VDE.

Zatita od dodira vodljivih metalnih dijelova icom debljine od 1mm i od brizgajue vode.

Za prainu i vodu nepropusna svjetiljka, otporna na mehanika optereenja IK 07 u skladu s EN 50102.

Svjetiljke su u skladu s uredbom Ex 94/9/EU1), primjerene za prostore u kojima postoji opasnost od eksplozije u zoni 2. Zona Ex 2 u skladu s ElexV 19962): podruja u kojima je mala vjerojatnost da e nastati eksplozivna koncentracija plinova, para ili magle u zraku, a ako do toga i doe, biti e to vrlo rijetko i nee dugo trajati. 1) Dosadanja Ex uredba 76/117 vrijedila je do 30.6.2003. 2) Dosadanja odredba Elex/V 1994 vrijedila je do 30.6.2003.

Svjetiljka zatiena od taloenja praine.

Klasa zatite (klasa zatite I). Zatita od elektrinog udara temelji se na osnovnoj izolaciji i spoju svih dohvatljivih metalnih dijelova sa zatitnim vodiem.

Svjetiljke s oznakom VDE bile su testirane kod VDE Prf- und Zertifizierungsinstitut. Osnove za test su sigurnosni standardi koji vrijede u SR Njemakoj. Znak VDE ujedno obuhvaa i znak Geprfte Sicherheit (ispitana sigurnost).

Svjetiljka zatiena od taloenja praine i brizgajue vode.

Klasa zatite (klasa zatite II). Dijelovi koji provode elektrinu struju su uz osnovnu izolaciju opremljeni i dodatnom zatitnom izolacijom. Prikljuak zatitnog vodia nije dozvoljen.

Svjetiljke su u skladu s uredbom Ex 94/9/EU1), primjerene za prostore u kojima postoji opasnost od eksplozije u zoni 22. Zona Ex 22 u skladu s ElexV 19962): podruje u kojima ne oekujemo da e nastupiti eksplozivna atmosfera u zraku zbog uskovitlane praine, a ako do toga i doe to e biti vrlo rijetko i nee dugo trajati. 1) Dosadanja Ex-uredba 76/117 vrijedila je do 30.06.2003. 2) Dosadanja odredba Elex/V 1994 vrijedila je do 30.06.2003.

Zatita od dodira vodljivih metalnih dijelova prstom ili stranim tijelom promjera veim od12mm.

Svjetiljka zatiena od taloenja praine i vodenog mlaza.

Klasa zatite (klasa zatite III). Zatita od elektrinog udara temelji se na upotrebi sigurnosnog niskog napona.

Svjetiljka je otporna na udarce i primjerena za upotrebu u prostorima civilne zatite. Dokazi o testovima na zahtjev.

Zatita od dodira vodljivih metalnih dijelova prstom i od prodora brizgajue vode (npr. kie). Prema standardu SIST EN 60598 testiraju se svjetiljke za unutranje prostore na odreeni stupanj zatite od prodiranja vode za danu montau. Stupanj zatite IP x3 je dakle dan s montanom situacijom i nije osobina svjetiljke kao takve. Time sve svjetiljke za unutranje prostore koje su dosad bile oznaene s IP20, ispunjavaju takoer zahtjeve stupnja zatite IP 23.

Za prainu nepropusna svjetiljka.

Svjetiljke s oznakom F primjerene su za privrivanje na normalno zapaljive graevinske materijale (SIST EN 60598/VDE 0711).

Svjetiljka je izdrala vibracijski test kao dokaz sigurnosti od prouzrokovanih vibracija kao posljedice potresa i njemu primjerenog optereenja. To je potrebno npr. kod upotrebe svjetiljki u atomskim elektranama. Dokazi o testovima na zahtjev. Svjetiljka je primjerena za upotrebu u specijalnom okruenju maksimalnih temperatura koje odstupaju od SIST EN 60598. U skladu sa SIST EN 60598 svjetiljke su dodue konstruirane za nazivne temperature okoline od max. = +25C. Doputen je povremeni rad pri +35C.

Za prainu nepropusna svjetiljka, zatiena od vodenog mlaza.

Dodatak

Svjetiljke s oznakom FF primjerene su za radne prostore koji su poarno ugoreni zbog praine ili vlakana (VDE 0710 dio 5). Ta e oznaka najkasnije do 01.08.2005. biti zamijenjena oznakom D po EN 60598-2-24.

Dodatak Tumaenje oznaka

13

Einleitung

Svjetiljka je otporna na udarce loptom u skladu s najnovijim europskim standardima EN 12193 (odnosno DIN VDE 0710).

Svjetiljka je testirana na udarce teniskom loptom u skladu s DIN VDE 0710.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je definicija standarda za upravljanje predspojnim napravama s digitalnom regulacijom svjetlosnog toka. S jednim upravljakim vodom mogue je upravljati s najvie 64 komponente DALI sustava. Te je mogue rasporediti u najvie 16 grupa koje se mogu prekrivati. Mogue je pohraniti maksimalno 16 svjetlosnih scenarija. Definicija protokola dana je u dodatku SIST EN 60929.

Oznake naputaka u montanim uputstvima

Svjetlosni izvor mora biti odobren za upotrebu u otvorenim svjetiljkama (pod otvorenim svjetiljkama smatramo i svjetiljke s plastinom kapom ili s reflektorom od umjetnog materijala).

Montaa i uzdravanje dozvoljeni samo ovlatenim osobama.

Uvjeti za oznaavanje oznakom F nisu ispunjeni ako su svjetiljke pokrivene izolacijskim materijalom (npr. priguni pokrovi).

Tehnika izrade i oznake kvalitete

Radijsko upravljanje prijenosom upravljakih naredbi u pojasu ISM 433,42 MHz.

Panja! Na to je potrebno kod montae obratiti posebnu pozornost.

Potrebno je paziti na oznaku kraja (nema naslona).

Funkcija Multipower Svjetiljku je umjesto s jednom, mogue opremiti sa aruljama razliitih snaga.

Oznaka za dobar industrijski dizajn. Proizvode oznaene oznakom iF je ustanova Industrieforum Design Hannover odlikovala za odlian industrijski dizajn.

Vrua povrina kao npr. u blizini predspojne naprave: obvezna je upotreba odgovarajuih kabela i odgovarajue rute elektrinih vodova.

Da se izbjegne ostavljanje otisaka prstiju, potrebno je koristiti zatitne rukavice.

Siteco Savelight Sigurnosni i komforni paket za zatitu svjetiljke i bolji rad arulja: - propaljiva s digitalnom otklopnom automatikom - termika zatita predspojne naprave - redukcija snage (ECO) s integriranim satom za uklop arulje pri punoj snazi.

Svjetiljka je tvorniki paralelno kompenzirana, odnosno mogue ju je po elji dobiti i u paralelno kompenziranom spoju.

Znak CE potvruje sukladnost s europskim direktivama koje vrijede za proizvode. Za svjetiljke su to direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti i za niski napon. Po pitanju sukladnosti s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti, svjetiljka mora odgovarati standardu za spreavanje radiofrekventnih smetnji (SIST EN 55015), za imunost protiv pojave neeljenih napona (SIST EN 61547) i za povratne utjecaje na mreu (SIST EN 61000-3-2). Sukladnost s Direktivom za niski napon zahtijeva ispunjavanje standarda SIST EN 60598 (koji odgovara VDE 0711). Za oznaavanje oznakom CE u cijelosti je i iskljuivo odgovoran proizvoa i taj znak nije oznaka testiranja.

Podatak o broju i snazi arulja koje treba upotrijebiti.

Paralelno kompenzirani spoj.

Predspojne naprave primjerene su za definiranu snagu arulje.

Potrebno je paziti na pravilan poloaj.

Podatak o kapacitetu kompenzacijskog kondenzatora.

Prije poetka rada na svjetiljci potrebno ju je odvojiti od mrenog napona.

Oznaka za mogunost recikliranja, koristi se u kartonskoj industriji.

Znak GS potvruje sukladnost sa Zakonom o sigurnosti ureaja. Ovlateni institut dodaje mu jo i svoj znak.

Prikljuak za uzemljenje.

Odlomci u montanim uputstvima oznaeni ovim simbolom oznauju stanje pri isporuci, a korisnika upuuju na mogunost individualnih postavki, koje moraju izvesti strunjaci za elektrine instalacije.

Dodatak

14

Dodatak Tumaenje oznaka

Svjetlotehnike karakteristike
direktna raspodjela iroka raspodjela svjetlosti 2u1 ekstremno iroka raspodjela svjetlosti kao osnovna rasvjeta s integriranim sredinjim downlightom s uskom raspodjelom svjetlosti direktna i sekundarna raspodjela direktni dio: iroka raspodjela svjetlosti sekundarni dio: za harmoninu i jednakomjernu raspodjelu svjetlosti

Radijalno fasetirana optika Inovativna svjetlosna tehnika za tehnike cestovne svjetiljke s mogunou individualnog nastavljanja optike.

direktno/indirektna raspodjela direktni dio: iroka raspodjela svjetlosti indirektni dio: za osvjetljavanje stropa

direktna raspodjela iroka raspodjela svjetlosti

indirektna raspodjela iroka raspodjela svjetlosti

direktna raspodjela za mobilnu rasvjetu

Usmjeravanje svjetlosti ELDACON Inovativno usmjeravanje svjetlosti preko patentiranih vrhunski preciznih mikroprizmatinih struktura za ograniavanje blijetanja BAP 65-1000 cd/m2. Ogranienje direktnog i refleksnog blijetanja na zaslonima monitora pa je mogue svjetiljku postaviti neposredno iznad radne povrine.

direktna raspodjela s izlazom svjetlosti sa strane iroka raspodjela svjetlosti osvjetljavanje stropa: izlazom svjetlosti sa strane

direktna raspodjela vrlo iroka raspodjela svjetlosti

direktna asimetrina raspodjela iroka raspodjela svjetlosti

direktno/indirektna raspodjela s izlazom svjet losti sa strane iroka raspodjela svjetlosti indirektni dio: s prizmatinim elementima za usmjeravanje svjetlosti

direktna raspodjela
15

kut isijavanja 15

direktno/indirektna asimetrina raspodjela direktni dio: iroka raspodjela svjetlosti indirektni dio: za osvjetljavanje stropa

Siteco Mirrortec

neusmjerena raspodjela
30

direktna raspodjela kut isijavanja 30

direktna asimetrina raspodjela iroka raspodjela svjetlosti

Tehnologija sekundarnih zrcalnih sistema: svjetlost uskosnopnog reflektora usmjerava se gore, dok fasetirani reflektor preko iskrivljenih zrcalnih povrina raspruje svjetlost u mnogo pojedinanih tokastih svjetlosnih izvora te ju bez blijetanja reflektira na radnu povrinu.

direktna raspodjela
60

direktna raspodjela kut isijavanja 60

ekstremno uska raspodjela svjetlosti za optimalno osvjetljavanje poslunih mjesta na regalima

direktna asimetrina raspodjela uska raspodjela svjetlosti

BAP 65 direktna raspod jela Luminancija L 1000 cd/m2 kod vertikalnih kutova 65.

direktna raspodjela uska raspodjela svjetlosti s linearnom svjetlosnom karakteristikom kod visokih vertikalnih osvjetljenosti na zidovima i mekim kontrastima u glavnom smjeru svjetlosti

direktno/indirektna raspodjela s izlazom svjet losti sa strane iroka raspodjela svjetlosti indirektni dio: s prosojnim prizmatinim reflektorom

zidni reflektori jednakomjerno osvjetljavanje vertikalnih povrina odnosno regala s direktnom asimetrinom raspodjelom

BAP 65 direktno/indirekt na raspodjela Luminancija L 1000 cd/m2 kod vertikalnih kutova 65 u svim smjerovima, indirektni dio: za osvjetljavanje stropa.

2u1 vrlo iroka raspodjela svjetlosti kao osnovna rasvjeta s integriranim sredinjim downlightom s uskom raspodjelom svjetlosti

sekundarna raspodjela raspodjela svjetlosti preko sekundarnog reflektora, svjetlosni izvor nije neposredno vidljiv

stropni reflektori: indirekt na asimetrina raspodjela jednakomjerno osvjetljavanje prostora koritenjem stropa kao sekundarnog reflektora

Dodatak

Dodatak Tumaenje oznaka

15

Einleitung

stropni reflektor: indirekt na asimetrina raspodjela iroka raspodjela svjetlosti

fluokompaktna arulja TC-D, podnoje s 2 pina, s integriranim starterom

metalhalogena arulja, cjevasta

obina arulja s podnojem na navoj

arulje
fluokompaktna arulja TC-DEL, podnoje s 4 pina, za rad s EVG-om metalhalogena arulja, cjevasta, s poboljanim faktorom reprodukcije boje cjevasta arulja s podnojem na navoj

fluorescentna arulja, cjevasta, promjer arulje = 7 mm

fluokompaktna arulja TC-T, podnoje s 2 pina, s integriranim starterom

HIT-DE

metalhalogena arulja, paliasta, s dvostranim podnojem

halogena arulja (230 V) sa staklenim utinim podnojem

fluorescentna arulja, cjevasta, promjer arulje = 16 mm

fluokompaktna arulja TC-TEL, podnoje s 4 pina, za rad s EVG-om

visokotlana natrijeva arulja, elipsoidna, s podnojem na navoj

halogena arulja (230 V) s podnojem na navoj E14

fluorescentna arulja, cjevasta, promjer arulje = 26 mm

fluokompaktna arulja TC-L, podnoje s 4 pina

visokotlana natrijeva arulja, cjevasta, s podnojem na navoj

halogena arulja (230 V) s podnojem na navoj E27

fluorescentna arulja, obruasta, promjer arulje = 16 mm

proizvoaeva (Philipsova) specijalna oznaka za metalhalogene arulje (HIE). Kod odreenih tipova svjetiljki preporuujemo upotrebu Philipsovih arulja

visokotlana natrijeva arulja s poboljanim faktorom reprodukcije boje

halogena arulja (230 V), paliasta, s dvostranim podnojem

fluokompaktna arulja TC-S, podnoje s 2 pina, s integriranim starterom

visokotlana natrijeva arulja, paliasta, s dvostranim podnojem

proizvoaeva (Philipsova) specijalna oznaka za visokotlane natrijeve arulje (HSTCRI) s poboljanim faktorom reprodukcije boja. Kod odreenih tipova svjetiljki preporuujemo upotrebu Philipsovih arulja

niskonaponska halogena arulja (12 V) s utinim podnojem

fluokompaktna arulja TC-SEL, podnoje s 4 pina, za rad s EVG-om

metalhalogena arulja, elipsoidna s podnojem na navoj

visokotlana ivina arulja, elipsoidna s podnojem na navoj

upotreba LED dioda za dekorativne svjetlosne uinke u boji

Dodatak

16

Dodatak Usporedna tablica arulja

kategorija

oznaka (LBS)

snaga (W)

podnoje tipini svjetlosni tok (lm]


G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G 13 G 13 G 13 G 13 G 13 G 13 G 13 W 4,3 W 4,3 W 4,3 W 4,3 G 23 G 23 G 23 G 23 2 G7 2 G7 2 G7 2 G7 G24 d-1 G24 d-1 G24 d-2 G24 d-3 G24 q-1 G24 q-1 G24 q-2 G24 q-3 GX 24 d-1 GX 24 d-2 GX 24 d-3 GX 24 q-1 GX 24 q-2 GX 24 q-3 GX 24 q-3 GX 24 q-4 2G8 2G8 2G8 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2 G 11 2GX 13 2GX 13 2GX 13 2GX 13 G4 G4 G4 GY 6,35 GY 6,35 GY 6,35 GY 6,35 GY 6,35 GY 6,35 GU 4 GU 4 GU 5,3 GU 5,3 GU 5,3 GU 5,3 GU 5,3 GU 5,3 G 53 G 53 G 53 G 53 1220 1890 2610 3290 1760 3080 4900 4400 6160 1000 1350 2350 3350 3000 3750 5200 330 540 750 930 250 400 600 900 250 400 600 900 600 900 1200 1800 600 900 1200 1800 900 1200 1800 900 1200 1800 2400 3200 4000 6000 9000 1200 750 1800 1200 2900 1900 3500 4800 3000 1800 3200 4000 5000 60 140 320 320 600 930 1450 1800 2200 ca. 320 ca. 600 ca. 320 ca. 600 ca. 930 ca. 320 ca. 600 ca. 930 ca. 600 ca. 930 ca. 1450 ca. 2200

mogue boje svjetlosti


ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw, tw ww, nw ww, nw, tw ww, nw ww, nw, tw ww, nw ww, nw ww, nw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww

indeks uzvrata boje (Ra)


80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A)

OSRAM

Philips

Sylvania

GE

fluorescentne arulje

fluokompaktne arulje

obruaste fluorescentne arulje

niskonaponske halogene arulje

s reflektorom s hladnim snopom, zatvorene

s reflektorom s hladnim snopom, otvorene s aluminijskim reflektorom

T 16 T 16 T 16 T 16 T 16 T 16 T 16 T 16 T 16 T 26 T 26 T 26 T 26 T 26 T 26 T 26 T7 T7 T7 T7 TC TC TC TC TC-EL TC-EL TC-EL TC-EL TC-D TC-D TC-D TC-D TC-DEL TC-DEL TC-DEL TC-DEL TC-T TC-T TC-T TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-L TC-L TC-L TC-L TC-L TC-L TC-L TC-L TC-L T-R 16 T-R 16 T-R 16 T-R 16 QT LP tr 9 QT LP tr 9 QT LP tr 9 QT LP ax 12 QT LP ax 12 QT LP ax 12 QT LP ax 12 QT LP ax 12 QT LP ax 12 QR-CBC 35/1038 QR-CBC 35/1038 QR-CBC 51/860 QR-CBC 51/860 QR-CBC 51/860 QR-CB51/1038 QR-CB51/1038 QR-CB51/1038 QR-LP 111 QR-LP 111 QR 111 QR 111

(T5) (T5) (T5) (T5) (T5) (T5) (T5) (T5) (T5) (T8) (T8) (T8) (T8) (T8) (T8) (T8) (T2) (T2) (T2) (T2) (TC-S) (TC-S) (TC-S) (TC-S) (TC-SE) (TC-SE) (TC-SE) (TC-SE)

(T-R 5) (T-R 5) (T-R 5) (T-R 5)

(QT 12) (QT 12) (QT 12) (QT 12) (QT 12) (QT 12)

(AR111) (AR111) (AR111) (AR111)

14 21 28 35 24 39 49 54 80 18 18 36 36 38 58 58 6 8 11 13 5 7 9 11 5 7 9 11 10 13 18 26 10 13 18 26 13 18 26 13 18 26 32 42 60 85 120 18 18 24 24 36 36 40 55 55 22 40 55 60 5 10 20 20 35 50 75 90 100 20 35 20 35 50 20 35 50 35 50 75 100

FH 14 W/8.. FH 21 W/8.. FH 28 W/8.. FH 35 W/8.. FQ 24 W/8.. FQ 39 W/8.. FQ 54 W/8.. FQ 80 W/8.. L 18 W/.. L 18 W/.. L 36 W/.. L 36 W/.. L 38 W/.. L 58 W/.. L 58 W/.. FM 6W/.. FM 8W/.. FM 11W/.. FM 13W/.. Dulux S 5 W/ Dulux S 7 W/ Dulux S 9 W/ Dulux S 11 W/ Dulux S/E 5 W/ Dulux S/E 7 W/ Dulux S/E 9 W/ Dulux S/E 11 W/ Dulux D 10 W/ Dulux D 13 W/ Dulux D 18 W/ Dulux D 26 W/ Dulux D/E 10 W/ Dulux D/E 13 W/ Dulux D/E 18 W/ Dulux D/E 26 W/ Dulux T 13 W/ Dulux T 18 W/ (IN) Dulux T 26 W/ (IN) Dulux T/E 13W/ Dulux T/E 18 W/ (IN) Dulux T/E 26 W/ (IN) Dulux T/E 32 W/ (IN) Dulux T/E 42 W/ (IN) Dulux L 18 W/ Dulux L 18 W/ Dulux L 24 W/ Dulux L 24 W/ Dulux L 36 W/ Dulux L 36 W/ Dulux L 40 W/ Dulux L 55 W/ Dulux L 55 W/ FC 22 FC 40 FC 55 64405S 64415 64425 64427S 64432S 64440S 64450S 64458S 44890 SP/WFL 44892 SP/WFL 44860 SP/WFL 44865 SP/WFL 44870 SP/WFL 41860 SP/FL 41865 SP/FL 41870 SP/FL 41832 SP/FL 41835 SP/FL 41840 SP/FL/WFL 41850 SP/FL/WFL

TL5 14 W HE/8.. TL5 21 W HE/8.. TL5 28 W HE/8.. TL5 35 W HE/8.. TL5 24 W HO/8.. TL5 39 W HO/8.. TL5 49 W HO/8.. TL5 54 W HO/8.. TL5 80 W HO/8.. TL-D 18 W/9.. TL-D 18 W/8.. TL-D 36 W/9.. TL-D 36 W/8.. TL-D 38 W/8.. TL-D 58 W/9.. TL-D 58 W/8.. PL-S 5 W//2P PL-S 7 W//2P PL-S 9 W//2P PL-S 11 W//2P PL-S 5 W/.../4p PL-S 7 W/.../4p PL-S 9 W/.../4p PL-S 11 W/.../4p PL-C 10 W//2P PL-C 13 W//2P PL-C 18 W//2P PL-C 26 W//2P PL-C 10 W/.../4p PL-C 13 W/.../4p PL-C 18 W/.../4p PL-C 26 W/.../4p PL-T 18 W//2P PL-T 26 W//2P PL-T 18 W/.../4p PL-T 26 W/.../4p PL-T 32 W/.../4p PL-T 42 W/.../4p PL-H 60 W/.../4PA PL-H 85 W/.../4PA PL-H 120 W/.../4PA PL-L 18 W/.../4p PL-L 18 W/.../4p PL-L 24 W/.../4p PL-L 24 W/.../4p PL-L 36 W/.../4p PL-L 36 W/.../4p PL-L 40 W/.../4p PL-L 55 W/.../4p PL-L 55 W/.../4p TL 5 C 22W TL 5 C 40W TL 5 C 55W TL 5 C 60W 13283 (ax) (ax) 13104 13103 13102 13101 13100/12302 12300/12314 12312 6642/6643/6644 6645/6646/6647 6648/6649/6650/6685

FHE 14W/8.. FHE 21W/8.. FHE 28W/8.. FHE 35W/8.. FHO 24W/8.. FHO 39W/8.. FHO 49W/8.. FHO 54W/8.. FHO 80W/8.. F18 W/9.. F18 W/8.. F36 W/9.. F36 W/8.. F38 W/8.. F58 W/9.. F58 W/8.. CF-S 5 W/ CF-S 7 W/ CF-S 9 W/ CF-S 11 W/ CF-SE 5 W/ CF-SE 7 W/ CF-SE 9 W/ CF-SE 11 W/ CF-D 10 W/ CF-D 13 W/ CF-D 18 W/ CF-D 26 W/ CF-DE 10 W/ CF-DE 13 W/ CF-DE 18W/ CF-DE 26W/ CF-T 18 W/ CF-T 26 W/ CF-TE 18 W/ CF-TE 26 W/ CF-TE 32 W/ CF-L 18 W/ CF-L 18 W/ CF-L 24 W/ CF-L 24 W/ CF-L 36 W/ CF-L 36 W/ CF-LE 40 W/... CF-LE 55 W/... Halogen Axial 20 W Halogen Axial 35 W Halogen Axial 50 W Halogen Axial 75 W Halogen Axial 100 W FTB/FTD 12V/20W FTE/FTH 12V/35W ESX/BAB 12V/20W FMT/FMW 12V/35W EXT/EXZ/EXN/FNV 12V/30W

F14W/8.. F21W/8.. F28W/8.. F35W/8.. F24W/8.. F39W/8.. F49W/8.. F54W/8.. F80W/8.. F18 W/9.. F18 W/8.. F36 W/9.. F36 W/8.. F38 W/8.. F58 W/9.. F58 W/8.. F5BX/ F7BX/ F9BX/ F11BX/ F5BX//4p F7BX//4p F9BX//4p F11BX//4p F10DBX/ F13DBX/ F18DBX/ F26DBX/ F10DBX//4p F13DBX//4p F18DBX//4p F26DBX//4p F13TBX/ F18TBX/ F26TBX/ F13TBN//A/4p T18TBX//A/4p T26TBX//A/4p T32TBX//A/4p F18BX/ F18BX/ F24BX/ F24BX/ F36BX/ F36BX/ F40BX/ F55BX/ F55BX/ (HP) (HP) (ax) Q20T3/12V Q35T3/12V Q50T3/12V Q75T3/12V Precise MR 11 Precise MR 11 Precise MR 16 Precise MR 16 Precise MR 16 33071.. 33071.. 33071..

Upozorenje: kod prve montae i zamjene arulja treba uzeti u obzir naputke na tipskoj naljepnici svjetiljke i podatke proizvoaa arulja. Dani svjetlosni tokovi temelje se na podacima proizvoaa OSRAM ili Philips.

Dodatak

Dodatak Usporedna tablica arulja

17

Einleitung

kategorija

oznaka (LBS)

snaga (W)

podnoje tipini svjetlosni tok (lm]


E 27 E 27 E 27 E 40 E 40 E 40 E 27 E27 E27 G 12 G 12 PG 12-2 E 40 E 40 G 12 G 12 G 12 G8,5 G8,5 E 27 E 40 RX 7s RX 7s-24 Fc 2 Fc 2 Kabel Kabel RX 7s RX 7s E 27 E 27 E 27 E 27 E 27 E 27 E 40 E 40 E 27 E 27 E 40 E 40 E 40 E 40 E 27 E 40 E 40 E 40 E 40 E 40 RX 7s RX 7s-24 Fc 2 Fc 2 PG12-1 PG12-1 PG12-1 GX12-1 GX12-1 E 27 E 27 E 27 E 27 E 27 E 27 E 14 E 14 E 14 B 15d B 15d B 15d B 15d E 14 E 14 E 14 E 27 E 27 E 27 E 27 E 27 R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s 4500 8200 11400 19000 43000 90000 5700 8600 12500 5500 13000 5300 20000 42000 3400 6400 13000 3300 6000 6300 13500 5000 11000 20000 35000 90000 200000 6300 13500 1600 2000 1800 3400 4000 3800 14000 24000 3500 5600 14000 25000 47000 128000 5900 14500 27000 48000 90000 130000 6800 15000 25500 48000 1300 2300 5000 2400 4900 430 730 960 1380 2200 3150 90 190 380 820 1100 1500 2500 250 490 820 840 1050 1400 2500 4200 840 1650 2600 3200 5500 5000 9500 9500 24200

mogue boje svjetlosti


ww, nw ww, nw nw nw ww, nw nw NDL,WDL WDL NDL,WDL ww, nw ww, nw nw nw, tw nw ww ww, nw ww, nw ww ww, nw ww ww ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw ww, nw, tw nw, tw nw, tw ww, nw ww, nw ww ww nw ww ww nw nw nw ww ww ww ww ww ww ww L ww ww ww ww ww ww ww ww 2500K 2500K 2550K 2550 K 2550 K ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww

indeks uzvrata boje (Ra)


80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) 60-69 (2B)

OSRAM

Philips

Sylvania

GE

metalhalogene arulje, kvarcna tehnologija keramika tehnologija

HIE HIE HIE HIE HIE HIE HIE-CE 70W E27 HIE-CE 100W E27 HIE-CE 150W E27 HIT HIT HIT HIT HIT HIT-CRI HIT-CRI HIT-CRI HIT-CRI HIT-CRI HIT-CRI HIT-CRI HIT-DE HIT-DE HIT-DE HIT-DE HIT-DE HIT-DE HIT-DE-CRI HIT-DE-CRI HME HME HME HME HME HME HME HME HSE-E HSE-E HSE HSE HSE HSE HST HST HST HST HST-MF HST HST-DE HST-DE HST-DE HST-DE HST-CRI HST-CRI HST-CRI HST-CRI HST-CRI A 60 A 60 A 60 A 60 A 65 A 80 IT IT IT QT 18 QT 18 QT 18 QT 18 QT 26 QT 26 QT 26 QT 32 QT 32 QT 32 QT 32 QT 32 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12 QT-DE 12

70 100 150 250 400 1000 70 100 150 70 150 70 250 400 35 70 150 35 70 70 150 70 150 250 400 1000 2000 70 150 50 50 50 80 80 80 250 400 50 70 150 250 400 1000 70 150 250 400 600 1000 70 150 250 400 35 50 100 50 100 40 60 75 100 150 200 15 25 40 60 75 100 150 25 40 60 60 75 100 150 250 60 100 150 200 250 300 400 500 1000

HQI-E 70/... HQI-E 100/... HQI-E 150/... HQI-E 250/D

HPI Plus 250 W BU* HPI Plus 400 W BU* MHN-T 70 W HPI-T 250W HPI-T 400W CDM-T 35W / 830 CDM-T 70 W CDM-T 150 W CDM-TC 35W / 830 CDM-TC 70W / 830 CDM-TT 70W CDM-TT 150W MHN-TD 70 W MHN-TD 150 W MHN-TD 250 W CDM-TD 70 W CDM-TD 150 W HPL-Comfort 50 W HPL-N 50 W HPL-Comfort 80 W HPL-N 80 W HPL-Comfort 250 W HG HPL-Comfort 400 W HG SON 50 W-E SON 70 W-E SON 150 W SON 250 W SON 400 W SON 1000 W SON-T 70W SON-T 150W SON-T 250W SON-T 400W SON-T PLUS 600W SON-T 1000W SDW-T 35 SDW-T 50 SDW-T 100 SDW-TG 50W SDW-TG 100W 40 W E27 60 W E27 75 W E27 100 W E27 150 W E27 200 W E27 T 17 clear T 25 clear 12123/12120 12122/12119 12121/12118 14001 14005 13656 13662 13946 Plusline Pro compact 60W Plusline Pro compact 100W Plusline Pro compact 150W Plusline Pro small 200W Plusline Pro small 300W Plusline Pro small 500W Plusline Pro large 1000W

HSI-MP 75 W/ HSI-MP 100 W/ HSI-MP 150 W/CL U HSI-MP 400 W/C/BU HSI-T 70 W/WDL HSI-T 150 W/WDL HSI-T 250 W/D HSI-T 400 W/D HSI-TD 70 W/ HSI-TD 150 W/ HSI-TD 250 W/ HSL-SC 50 W HSL-BW 50 W HSL-SC 80 W HSL-BW 80 W HSL-SC 250 W HSL-SC 400 W SHP 50 W/CO/E SHP 70 W/CO/E SHP 150 W SHP 250 W SHP 400 W SHP-TS 70W SHP-TS 150W SHP-TS 250W SHP-TS 400W SHP-TS 600W SHP-T 1000W 40 W E27 60 W E27 75 W E27 100 W E27 150 W E27 200 W E27 7314 7350 60 W DLX/BTT 100 W DLX/BTT 150 W DLX/BTT DE 60 W DE 100 W DE 150 W DE 200 W DE 300 W DE 500 W DE 1000 W

kvarcna tehnologija

keramika tehnologija

kvarcna tehnologija

kvarcna tehnologija

keramika tehnologija ivine arulje HR400NDX

visokotlane natrijeve arulje

visokotlane natrijeve arulje

arulje za opu upotrebu (obine arulje)

cjevaste arulje

halogenske arulje za 230 V

60-69 (2B) HQI-E 400/N 60-69 (2B) HQI-E 1000/N 80-100 (1A/1B) HCI-E/P 70/... 80-100 (1A/1B) HCI-E/P 100/... 80-100 (1A/1B) HCI-E/P 150/... 80-89 (1B) HQI-T 70/ 80-89 (1B) HQI-T 150/ 80-89 (1B) 90-100 (1A) HQI-T 250/D 60-69 (2B) HQI-T 400/N 80-89 (1B) HCI-T 35/WDL 80-89 (1B) HCI-T 70/WDL 80-89 (1B) HCI-T 150 HCI-TC 35 HCI-TC 70 80-89 (1B) 80-89 (1B) 80-89 (1B) HQI-TS 70/ 80-89 (1B) HQI-TS 150/ 80-89 (1B) HQI-TS 250/ 80-89 (1B) HQI-TS/NDL 90-100 (1A) HQI-TS/1000/D/S 90-100 (1A) HQI-TS/2000/D/S 80-89 (1B) HCI-TS 70 80-89 (1B) HCI-TS 150 60-69 (2B) HQL 50 Super De Luxe 40-59 (3) HQL 50 De Luxe 40-59 (3) HQL 50 60-69 (2B) HQL 80 Super De Luxe 40-59 (3) HQL 80 De Luxe 40-59 (3) HQL 80 40-59 (3) HQL 250 De Luxe 40-59 (3) HQL 400 De Luxe < 40 (4) NAV-E 50/E < 40 (4) NAV-E 70/E < 40 (4) NAV-E 150 < 40 (4) NAV-E 250 < 40 (4) NAV-E 400 < 40 (4) NAV-E 1000 < 40 (4) NAV-T 70 < 40 (4) NAV-T 150 < 40 (4) NAV-T 250 < 40 (4) NAV-T 400 < 40 (4) NAV-T 600 SUPER < 40 (4) NAV-T 1000 < 40 (4) NAV-TS 70 SUPER < 40 (4) NAV-TS 150 SUPER < 40 (4) NAV-TS 250 < 40 (4) NAV-TS 400 83 83 83 81 83 90-100 (1A) A CL 40/A FR 40 90-100 (1A) A CL 60/A FR 60 90-100 (1A) A CL 75/A FR 75 90-100 (1A) A CL 100/A FR 100 90-100 (1A) A CL 150/A FR 150 90-100 (1A) A CL 200/A FR 200 90-100 (1A) SPC.T25/85CL15 90-100 (1A) SPC.T25/85CL25 90-100 (1A) SPC.T30/73FR40 90-100 (1A) 64469 KL/AM 90-100 (1A) 64473 KL/AM 90-100 (1A) 64475 KL/AM 90-100 (1A) 64471 KL/AM 90-100 (1A) 64860T 90-100 (1A) 64861T/TIM 90-100 (1A) 64862T/TIM 90-100 (1A) 64472 KL/IM 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 90-100 (1A) 64474 KL/IM 64476 KL/IM 64478 KL/IM 64480 KL/IM 64688 64690 64695 64698 63467 IRC 64701 63469 IRC 64702 64740

ARC250/D/H/ VBU/960 ARC70/T/U/ ARC150/T/U/ ARC 250/T.. ARC 400/T.. CMH70/T/ CMH150/T/ ARC70/TD/ ARC150/TD/ ARC250/TD/ CMH70/TD/ CMH150/TD/ H50N/DX H50 H80N/DX H80 HR250NDX HR400NDX LU50/90/D/I LU70/90/D/I LU150/100/D LU250/D LU400/D LU1000/110/D LU 70/90/T LU 150/100/T LU 250/T LU 400/T LU 600/H0/T LU 1000/110/T 40A1/FR 60A1/CL 75A1/CL 100A1/CL 150A1/CL 200A1/CL Halo BTT 60 ES 230 CL Halo BTT 100 ES 230 CL 29112 29123 29134 29159 29165

Dodatak

* arulje Philips Master HPI Plus su s naponom paljenja 0,7-1kV

18

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

Tipska oznaka 5CX 6.. 5CX 6.. 5IT 316.. 5LA 152.. 5LA 152.. 5LA 152.. 5LA 156.. 5LA 157.. 5LA 246.. 5LA 246.. 5LA 246.. 5LA 246.. 5LA 246.. 5LA 247.. 5LA 247.. 5LA 247.. 5LA 247.. 5LA 272.. 5LA 287.. 5LA 288.. 5LA 328.. 5LA 392.. 5LA 442.. 5LA 522 0.. 5LA 522 0.. 5LA 522 0.. 5LA 522.. 5LA 522.. 5LA 522.. 5LA 524.. 5LA 524.. 5LA 526.. 5LA 526.. 5LA 526.. 5LA 526.. 5LA 526.. 5LA 527.. 5LA 527.. 5LA 527.. 5LA 528.. 5LA 528.. 5LA 529.. 5LA 529.. 5LA 529.. 5LA 532 0.. 5LA 532 1.. 5LA 532 2.. 5LA 532 3.. 5LA 551.. 5LA 558.. 5LA 558.. 5LA 585.. 5LA 587.. 5LA 757.. 5LA 900.. 5LA 910.. 5LA 911.. 5LA 912.. 5LA 960.. 5LA 962.. 5LE 145 0.. 5LE 145 1.. 5LE 146 0.. 5LE 146 0..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LE 780 1.. 5LE 780 1.. 5LE 780 3.. 5LE 780 3.. 5LE 785 1.. 5LE 785 1.. 5LE 978.. 5LE 979.. 5LE 981 1.. 5LF 122.. 5LF 126.. 5LF 12B.. 5LF 285.. 5LF 286.. 5LF 287.. 5LF 416.. 5LF 41B.. 5LF 41W.. 5LF 516.. 5LF 519.. 5LF 51B.. 5LF 536.. 5LF 53B.. 5LF 612.. 5LF 614.. 5LF 616.. 5LF 619.. 5LF 626.. 5LF 62B.. 5LF 642.. 5LF 644.. 5LF 646.. 5LF 650.. 5LF 816.. 5LF 81B.. 5LF 836.. 5LF 83B.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 0.. 5LF 900 1.. 5LF 900 1.. 5LF 900 2.. 5LF 900 2.. 5LF 900.. 5LF 901 1.. 5LF 901 1.. 5LF 901 2.. 5LF 901 2.. 5LF 908 4.. 5LF 909 1.. 5LF 909 2.. 5LF 911 0.. 5LF 912 0.. 5LF 912 0.. 5LF 912 0.. 5LF 912 0..

Opis

poglavje / strana

CX 100/200 Basic - tehnike cestovne svjetiljke CX 100/200 Comfort - tehnike cestovne svjetiljke ITS - kompaktne reflektorske svjetiljke DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke ZVONO VELIKO - dekorativne cestovne svjetiljke ZVONO MALO - dekorativne cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - M - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - A - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - T - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - B - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - H - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - M - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - T - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - A - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - H - arhitektonske cestovne svjetiljke CS 27-2 - arhitektonske cestovne svjetiljke Neustadt - svjetlosni stupii Neustadt - svjetlosni stupii CITY-LIGHT 120-D - svjetlosni stupii ST 50 - tehnike cestovne svjetiljke SiFAYETTE - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT - pribor GOBICA - pribor LATERNA - pribor GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT ELEGANCE - arhitektonske cestovne svjetiljke LATERNA Classic - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA De Luxe - dekorativne cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT ELEGANCE - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT 120 - svjetlosni stupii CITY-LIGHT 120-E - svjetlosni stupii CITY-LIGHT 260 - svjetlosni stupii CITY-LIGHT 260-E - svjetlosni stupii CITY-LIGHT 260-D - svjetlosni stupii GOBICA - pribor GOBICA - pribor GOBICA - pribor GOBICA - pribor SR 50 - tehnike cestovne svjetiljke SQ 100 - tehnike cestovne svjetiljke SQ 100 - tehnike cestovne svjetiljke Mali klasik - tehnike cestovne svjetiljke Mali klasik - tehnike cestovne svjetiljke SiCOMPACT A2 MINI - asimetrini reflektori CB 90 - podne ugradne svjetiljke CW 91 - zidne ugradne svjetiljke CW 91 - zidne ugradne svjetiljke CW 91 - zidne ugradne svjetiljke CW 91 - zidne ugradne svjetiljke CW 91 - zidne ugradne svjetiljke DUS Plus T16 - optika za reflektor T16 DUS Plus T16 - pribor za reflektor T16 DUS Plus T16 - pribor za wallwasher DUS Plus T16 - wallwasher - pribor

15 15 5 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11

7 9 8 9 10 11 12 14 4 5 5 6 6 2 2 3

DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika in pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T16 - dekorativni svjetlosni uloci DUS Plus T16 - single raster/pojedinani raster Hexal - pribor Comfit M - ugradne svjetiljke Comfit M - ugradne svjetiljke Comfit M - ugradne svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke za sportske dvorane Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke za sportske dvorane Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke za sportske dvorane Comfit XS - linijske ugradne svjetiljke Comfit XS - linijske ugradne svjetiljke Comfit XS - linijske ugradne svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - visee pojedinane svjetiljke Comfolight - visee pojedinane svjetiljke Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfit MD - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit MD - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit MD - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit MD - nadgradne ili visee svjetiljke Orbiter - pribor Quadrature - pribor za pojedinane svjetiljke Quadrature - pribor za trani sistem Lumos - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor Comfit M - pribor Comfit XS - pribor Comfit M - pribor Comfit XS - pribor Comfit XS - linijske ugradne svjetiljke Comfit M - pribor Comfit XS - pribor Comfit M - pribor Comfit XS - pribor Comfit M - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor

6 6 6 6 6 6 6 6

40 55 40 55 40 55 17 23

6 10 3 5 3 6 3 5 5 5 5 3 9 9 9 7

11 3 11 13 14 5 14 5 14 4 15 9 11 17 11 21 13 17 13 17 13 6 13 7 13 8 13 2 13 3 11 14 11 15 11 16 13 4 13 5 11 14 11 15 11 16 14 2 14 14 14 14 13 13 13 13 3 2 3 4 17 17 17 17

3 7 3 7 2 19 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 18 14 14 15 15 13 13 14 14 15 15 17 16 17

2 16 2 5 2 24 2 26 2 2 2 2 2 2 2 3 27 30 31 32 34 35 40 15

15 14 15 2 15 3 15 19 15 19 16 2 14 6 14 7 14 14 14 14 6 6 6 6 7 7 7 7 25 25 23 37

3 15 3 15 3 15 3 8 3 3 3 3 5 5 5 2 2 2 2 2 15 15 15 15 16 16 16 31 30 31 33 35

Dodatak

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

19

Einleitung

Tipska oznaka 5LF 912 1.. 5LF 913 0.. 5LF 913 0.. 5LF 913 0.. 5LF 913 0.. 5LF 913 0.. 5LF 913 1.. 5LF 913 1.. 5LF 913 1.. 5LF 914 0.. 5LF 914 1.. 5LF 915 0.. 5LF 915 0.. 5LF 915 0.. 5LF 915 0.. 5LF 915 0.. 5LF 915 0.. 5LF 915 1.. 5LF 915 1.. 5LF 915 1.. 5LF 915 1.. 5LF 915 2.. 5LF 915 2.. 5LF 917 0.. 5LF 917 1.. 5LF 940 2.. 5LF 941 1.. 5LF 941 1.. 5LF 941 2.. 5LF 941 G.. 5LF 941 G.. 5LF 942 1.. 5LF908 4.. 5LJ 100 0.. 5LJ 100 1.. 5LJ 100 2.. 5LJ 100.. 5LJ 101 .. 5LJ 140 0.. 5LJ 140 0.. 5LJ 140 0.. 5LJ 140 0.. 5LJ 140 0.. 5LJ 140 1.. 5LJ 140 1.. 5LJ 140 1.. 5LJ 140 1.. 5LJ 140 2.. 5LJ 140 2.. 5LJ 140 5.. 5LJ 140 5.. 5LJ 140.. 5LJ 140.. 5LJ 140.. 5LJ 140.. 5LJ 140.. 5LJ 145 1.. 5LJ 145.. 5LJ 149.. 5LJ 149.. 5LJ 165.. 5LJ 166.. 5LJ 170.. 5LJ 170..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LJ 231 0.. 5LJ 232 0.. 5LJ 234.. 5LJ 235.. 5LJ 235.. 5LJ 238.. 5LJ 239.. 5LJ 470 0.. 5LJ 473 0.. 5LJ 473.. 5LJ 474 0.. 5LJ 474.. 5LJ 484 0.. 5LJ 484 0.. 5LJ 484 0.. 5LJ 501 6.. 5LJ 530 0.. 5LJ 590.. 5LJ 593.. 5LJ 611 0.. 5LJ 612 0.. 5LJ 614 0.. 5LJ 617 0.. 5LJ 634 0.. 5LJ 637 0.. 5LJ 657 0.. 5LJ 681.. 5LJ 691.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 800 0.. 5LJ 881.. 5LJ 881.. 5LJ 900 0.. 5LJ 900 1.. 5LJ 900 1.. 5LJ 900 2.. 5LJ 900 2.. 5LJ 900 2.. 5LJ 900 3.. 5LJ 900 3.. 5LJ 900 3.. 5LJ 900 4.. 5LJ 900 4.. 5LJ 900 4.. 5LJ 900 5.. 5LJ 900 5.. 5LJ 900 5.. 5LJ 900 6.. 5LJ 900 7.. 5LJ 900 8.. 5LJ 900 9.. 5LJ 908 .. 5LJ 908 ..

Opis

poglavje / strana

Comfit M - pribor Quadrature - pribor za pojedinane svjetiljke Silica - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Quadrature - pribor za pojedinane svjetiljke Comfolight - pribor Comfit M - pribor Comfit M - pribor Comfit M - pribor Quadrature - pribor za pojedinane svjetiljke Silica - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Quadrature - pribor za pojedinane svjetiljke Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfit M - pribor Comfit M - pribor Comfit M - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Trane svjetiljke 5LJ 100 - reflektor Trane svjetiljke 5LJ 100 - pribor Trane svjetiljke 5LJ 100 - pribor 5LJ 100 - trane svetilke 5LJ 100 - trane svetilke DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor Batwing - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor Batwing - optika i pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor Batwing DUS Plus T26 - jednostruki reflektor DUS Plus T26 - reflektor Batwing DUS Plus T26 - reflektor DUS DUS Plus T26 - IP 60 - reflektor DUS DUS Plus T26 - IP 60 - reflektor Batwing DUS Plus T16 - pribor za reflektor DUS Plus T16 - reflektor T16 DUS Plus T16 - wallwasher DUS Plus T26 - wallwasher SPLENDID - trane svjetiljke SPLENDID - trane svjetiljke DUS Plus T26 - reflektor za visoke regale DUS Plus T26 - IP 60 - reflektor za visoke regale

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

35 24 29 30 32 34 24 30 34 34 34 24 29 30 31 33 35 24 30 33 35 30 31 35 35 35 30 31 31 30 31 32 16 60 61 61 60 60 39 40 43 55 57 40 43 55 57 57 43 43 57 37 37 38 53 54 25 24 23 37 62 62 37 54

Europlex - pribor Europlex - pribor Europlex - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex/FSN 1x03 - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex/FSN 1x02 - nadgradne svjetiljke s kapom 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 - pribor 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 - pribor 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 - pribor 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 Quadrature - pribor 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 - pribor SiSTELLAR MIDI, MAXI - pribor Europlex - pribor GT - pribor GT - ugradne svjetiljke za sportske dvorane GT - ugradne svjetiljke za sportske dvorane DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor DUS Plus T26 - reflektor DUS - optika i pribor SiLUNA - ugradne svjetiljke sa sekundarnom svjetlosnom tehnikom SiLUNA - ugradne svjetiljke sa sekundarnom svjetlosnom tehnikom SiLUNA - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor SiLUNA, Sylta - pribor Comfit Plus - pribor Comfit M za portne dvorane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae Lunis - pribor SiLUNA - nadgradne sekundarne svjetiljke SiLUNA - svjetiljke za zidnu nadgradnju Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor Hexal - pribor ovjesi DUS Plus T26 - pribor - ovjesi za svjetiljke Hexal u sistemu DUS Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi Hexal - pribor ovjesi DUS Plus T16 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS Plus T16 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete

4 23 4 23 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 24 4 24 4 5 4 24 4 5 3 4 15 4 5 5 5 6 6 6 6 6 14 24 20 22 17 13 13 40 39 39 39 39

6 39 6 39 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 6 6 6 6 6 28 32 34 38 14 16 16 27 22 36 42 56

7 24 2 8 9 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 12 10 11 12 10 11 12 10 12 46 11

DUS Plus T26 - pribor - ovjesi za svjetiljke Hexal u sistemu DUS Classic 6

6 12 46 6 12 6 11 6 6 6 6 11 11 21 22

Dodatak

20

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

Tipska oznaka 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 908 1.. 5LJ 908 1.. 5LJ 908 1.. 5LJ 908 1.. 5LJ 908 1.. 5LJ 908 1.. 5LJ 908 3.. 5LJ 908 3.. 5LJ 908 3.. 5LJ 908 3.. 5LJ 908.. 5LJ 908.. 5LJ 908.. 5LJ 908.. 5LJ 909 0.. 5LJ 908 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 0.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 1.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 2.. 5LJ 909 3.. 5LJ 909 3.. 5LJ 909 3.. 5LJ 909 3.. 5LJ 909 3.. 5LJ 909 3.. 5LJ 909 4.. 5LJ 909 4.. 5LJ 909 4.. 5LJ 909 4.. 5LJ 909 6.. 5LJ 909 6.. 5LJ 909.. 5LJ 909..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LJ 909.. 5LJ 913.. 5LJ 913.. 5LJ 914.. 5LJ 914.. 5LJ 933.. 5LJ 933.. 5LJ 934.. 5LJ 935.. 5LJ 941.. 5LJ 951 0.. 5LJ 951.. 5LJ 952.. 5LJ 968 0.. 5LJ 968 0.. 5LJ 968 1.. 5LJ 968 1.. 5LJ 968 3.. 5LJ 968 3.. 5LJ 968.. 5LJ 968.. 5LJ 968.. 5LJ 968.. 5LJ 968.. 5LJ 968.. 5LJ 969 0.. 5LJ 969 0.. 5LJ 969 0.. 5LJ 969 0.. 5LJ 969 1.. 5LJ 969 1.. 5LJ 969 2.. 5LJ 969 2.. 5LJ 969 3.. 5LJ 969 3.. 5LJ 969 4.. 5LJ 969 4.. 5LJ 969 6.. 5LJ 969 6.. 5LJ 969.. 5LJ 969.. 5LJ 976.. 5LJ 978.. 5LJ 979 1.. 5LJ 979 2.. 5LJ 979.. 5LJ 980 1.. 5LJ 981 1.. 5LJ 982 1.. 5LJ 983 1.. 5LJ 984 1.. 5LJ 986.. 5LJ 988.. 5LK 913 0.. 5LK 913 0.. 5LK 913 0.. 5LK 913 0.. 5LL 911 0.. 5LL 911 1.. 5LL 915 0.. 5LL 915 1.. 5LL 920 0.. 5LL 920 0.. 5LM 177..

Opis

poglavje / strana

DUS montane tranice - cinane - pribor DUS montane tranice - pribor DUS Plus T16 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T26 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T26 - trani nosilci - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - uloci s dodatnim funkcijama DUS montane tranice - cinane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae DUS montane tranice - cinane - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS Plus T16 - slijepi pokrov DUS Plus T26 - slijepi pokrov DUS Plus T16 - svjetlosni uloci DUS Plus T26 - svjetlosni uloci DUS Plus T26 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS Plus T26 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS montane tranice - cinane - pribor DUS montane tranice - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - pribor DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi DUS montane tranice - cinane - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane ovjesi DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi DUS montane tranice - pocinkane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi Comfit Plus - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T16 - trani nosai DUS Plus T26 - trani nosai

4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6

38 22 19 27 34 36 42 56 19 38 27 34 42 56 40 41 18 33 18 33 35 36 39 22 26 27 28 36 41 42 44 56 58 38 39 26 29 41 42 45 56 59 26 28 29 41 44 45 58 59 38 26 28 41 44 58 42 41 27 41 27 41 16 32

DUS Plus T26 - IP 60 - trani nosai Hexal-a - svjetlosni trani sistem Hexal-a - svjetlosni trani sistem Hexal-s - svjetlosni trani sistem Hexal-s - svjetlosni trani sistem Hexal-a - visee svetilke Hexal-a - svjetlosni trani sistem Hexal-s - svjetlosni trani sistem Hexal Uplight - visee indirektne svjetiljke DUS Plus T16 - uloci s reflektorima SiLUNA, Sylta - pribor DUS Plus T16 - uloci s reflektorima DUS Plus T16 - uloci s reflektorima DUS Plus T16 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T26 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T16 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T26 - uloci s dodatnim funkcijama DUS Plus T16 - slijepi pokrov DUS Plus T26 - slijepi pokrov DUS Plus T16 - svjetlosni uloci DUS Plus T16 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS Plus T16 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS Plus T26 - svjetlosni uloci DUS Plus T26 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS Plus T26 - svjetlosni uloci s funkcijom protupanine rasvjete DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosilci - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosai DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T16 - trani nosai DUS Plus T26 - trani nosai DUS Plus T16 - dekorativni svjetlosni uloci DUS Plus T16 - dekorativni svjetlosni uloci DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - trani nosai Hexal - pribor Hexal - pribor Hexal - pribor Hexal - pribor Hexal - pribor DUS Plus T16 - dekorativni svjetlosni uloci DUS Plus T16 - dekorativni svjetlosni uloci Hexal - pribor ovjesi DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Strexx - visee modularne svjetiljke

6 50 6 5 6 8 6 7 6 8 2 11 6 6 6 7 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 20 14 20 20 19 34 19 34 18 33 18 21 22 33 35 36 29 26 41 45 26 42 26 41 26 41 27 41 27 41 16 32 17 17 26

6 26 6 16 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 17 6 6 6 6 6 2 2 2 17 11 29 45 59 39 39 40

Dodatak

2 40 2 38 2 39 2 9

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

21

Einleitung

Tipska oznaka 5LM 375 0.. 5LM 375.. 5LM 377 0.. 5LM 377.. 5LM 378 0.. 5LM 378.. 5LM 411.. 5LM 412.. 5LM 416.. 5LM 424.. 5LM 426.. 5LM 427.. 5LM 440 0.. 5LM 440 1.. 5LM 478.. 5LM 479.. 5LM 481.. 5LM 511.. 5LM 512.. 5LM 521.. 5LM 522.. 5LM 523.. 5LM 530.. 5LM 540.. 5LM 591 0.. 5LM 592 0.. 5LM 593 0.. 5LM 593 0.. 5LM 593 0.. 5LM 593 1.. 5LM 593 1.. 5LM 621.. 5LM 622.. 5LM 623.. 5LM 701 0.. 5LM 701.. 5LM 701.. 5LM 702.. 5LM 820 0.. 5LM 820 1.. 5LM 846.. 5LM 849.. 5LM 913 0.. 5LM 913 0.. 5LM 913 1.. 5LM 915 0.. 5LM 915 1.. 5LN 111.. 5LN 112.. 5LN 113.. 5LP 122.. 5LP 126.. 5LP 128.. 5LP 12B.. 5LP 12W.. 5LP 212.. 5LP 216.. 5LP 276.. 5LP 21B.. 5LP 27B.. 5LP 412.. 5LP 416.. 5LP 419.. 5LP 41B..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LP 519.. 5LP 722.. 5LP 726.. 5LP 72B.. 5LP 812.. 5LP 816.. 5LP 900 0.. 5LP 900 1.. 5LP 900 1.. 5LP 900.. 5LP 900 7.. 5LP 912 0.. 5LP 912 0.. 5LP 912 0.. 5LP 912 0.. 5LP 912 0.. 5LP 912 1.. 5LP 912 1.. 5LP 912 1.. 5LP 912 1.. 5LP 913 0.. 5LP 913 0.. 5LP 913 0.. 5LP 913 0.. 5LP 913 1.. 5LP 915 0.. 5LP 915 1.. 5LP 916 0.. 5LP 916 1.. 5LP 940 1.. 5LP 940 1.. 5LP 940 2.. 5LP 940 2.. 5LP 940 2.. 5LP 940 2.. 5LP 940.. 5LP 950 1.. 5LP 950 2.. 5LP 970 0.. 5LP 970 0.. 5LP 972 0.. 5LP 972 0.. 5LR 000 3.. 5LR 111.. 5LR 112.. 5LR 112.. 5LR 114.. 5LR 117.. 5LR 118.. 5LR 121.. 5LR 122.. 5LR 122.. 5LR 124.. 5LR 128.. 5LR 144.. 5LR 211.. 5LR 214.. 5LR 221.. 5LR 224.. 5LR 234.. 5LR 244.. 5LR 357.. 5LR 357.. 5LR 367..

Opis

poglavje / strana

Lightpane - pribor Lightpane - visee svjetiljke Orbiter - pribor Orbiter - visee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Lumos - pribor Lumos - visee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel - stolne svjetiljke Futurel - stolne svjetiljke Vistosa - stolne svjetiljke Futurel - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel - stojee svjetiljke - pribor Futurel - stojee svjetiljke - pribor Wave - stolne svjetiljke s tehnologijom ELDACON Wave - stolne svjetiljke s tehnologijom ELDACON Wave - stolne svjetiljke s tehnologijom ELDACON Quadrature - ugradne svjetiljke s tehnologijom ELDACON Quadrature - ugradne svjetiljke s tehnologijom ELDACON Quadrature - nadgradne pojedinane svjetiljke (s ELDACON) Quadrature - nadgradne pojedinane svjetiljke (s ELDACON) Quadrature - visee pojedinane svjetiljke (s ELDACON) Quadrature - trani sistem Quadrature - trani sistem Quadrature - pribor Quadrature - pribor za pojedinaine svjetiljke Quadrature - pribor za pojedinaine svjetiljke Quadrature - pribor za trani sistem Quadrature - pribor za trani sistem Quadrature - pribor za pojedinaine svjetiljke Quadrature - pribor za trani sistem Quadrature - nadgradne pojedinane svjetiljke (s ELDACON) Quadrature - nadgradne pojedinane svjetiljke (s ELDACON) Quadrature - visee pojedinane svjetiljke SiLING - pribor SiLING - svjetiljke za zidnu nadgradnju Ceilingwasher - svjetiljke za zidnu ili stropnu nadgradnju Ceilingwasher - svjetiljke za zidnu ili stropnu nadgradnju SiLING - pribor SiLING - pribor Sinilux 2 - stojee svjetiljke Sinilux 2 - svjetiljke za zidnu nadgradnju Strexx - pribor Quadrature - pribor Strexx - pribor Strexx - pribor Strexx - pribor Sun - stolne svjetiljke Sun - stolne svjetiljke Sun - stolne svjetiljke Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - linijske ugradne svjetiljke Comfit Plus - linijske ugradne svjetiljke Comfit Plus - linijske ugradne svjetiljke Comfit Plus - linijske ugradne svjetiljke

2 28 2 7 2 27 2 5 2 27 2 6 8 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 2 2 2 3 3 4 4 14 24 24 25

Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinane montau Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit XS - pribor Comfit XS - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - linijske ugradne svjetiljke Lunis R - pribor - klimatizacija Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Quadrature - pribor za trani sistem Comfit Plus - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T26 - trani nosai - pribor Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor Lunis - jedinica s elektr. predspojnom napravom (HST-CRI (SDW-TG)) Lunis - DA=162 mm, uskosnopni - visokosjajni reflektor Lunis - DA=212 mm, irokosnopni BAP 60 - visokosjajni reflektor Lunis - DA=162 mm, irokosnopni BAP 60 - visokosjajni reflektor Lunis - DA=212 mm, ekstremno irokosnopni visokosjajni reflektor Lunis M - uskosnopni - visokosjajni reflektor Lunis M - irokosnopni - visokosjajni reflektor Lunis - DA=162 mm, uskosnopni - mat reflektor Lunis - DA=212 mm, irokosnopni BAP 60 - mat reflektor Lunis - DA=162 mm, irokosnopni BAP 60 - mat reflektor Lunis - DA=212 mm, ekstremno irokosnopni - mat reflektor Lunis M - irokosnopni - mat reflektor Lunis - DA=212 mm, ekstremno irokosnopni - mat reflektor ALUSOFT Lunis C - uskosnopni - visokosjajni reflektor Lunis C - ekstremno irokosnopni - visokosjajni reflektor Lunis C - uskosnopni - mat reflektor Lunis C - ekstremno irokosnopni - mat reflektor Lunis C - ekstremno irokosnopni - fasetirani visokosjajni reflektor Lunis C - ekstremno irokosnopni - mat reflektor ALUSOFT compact downlight - visokosjajni reflektor compact downlight - izvedba s funkcijom protupanine rasvjete compact downlight - fasetirani reflektor

2 23 3 9 3 10 3 9 2 2 3 3 21 22 15 15

3 16 3 13 7 4 2 39 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 3 3 2 3 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 40 41 27 41 40 41 27 41 33 34 40 41 40 41 41 41 41 23 41 25 41 27 41 23 16 16 38 16 38 16 24 12 11 12 11 10 10 12 11 12 11 10 11 17 17 17 17 17 17 13 13 13

2 26 2 24 2 26 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 3 3 8 4 5 5 8 8

8 9 9 3 2 29 2 24 2 29 2 29 2 29 8 7 8 7 8 7 3 9 3 10 3 11 3 9 3 11 2 20 2 2 2 2 3 3 3 3 22 22 21 21 12 12 13 12

Dodatak

22

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

Tipska oznaka 5LR 367.. 5LR 377.. 5LR 377.. 5LR 411.. 5LR 414.. 5LR 415.. 5LR 416.. 5LR 418.. 5LR 418.. 5LR 421.. 5LR 424.. 5LR 425.. 5LR 426.. 5LR 428.. 5LR 434.. 5LR 444.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 610.. 5LR 612.. 5LR 612.. 5LR 612.. 5LR 612.. 5LR 911 0.. 5LR 911 5.. 5LR 911 6.. 5LR 912 2.. 5LR 912 4.. 5LR 912 9.. 5LR 913 6.. 5LR 916 8.. 5LR 922 0.. 5LR 922 6.. 5LR 926 8.. 5LR 941 5.. 5LR 941 6.. 5LR 943 6.. 5LR 944 6.. 5LR 944 6.. 5LR 946.. 5LR 946.. 5LR 951 5.. 5LR 951 5.. 5LR 951 5.. 5LR 951 5.. 5LR 951 5.. 5LR 951 6.. 5LR 951 6.. 5LR 951 6.. 5LR 951 6.. 5LR 951 6.. 5LR 953 5.. 5LR 953 6.. 5LR 954 5.. 5LR 954 6.. 5LR 954 6.. 5LR 954 6.. 5LR 954 6..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LR 954 6.. 5LR 954 6.. 5LS 154.. 5LS 175.. 5LS 176.. 5LS 209 0.. 5LS 209 0.. 5LS 215 0.. 5LS 215 0.. 5LS 215 1.. 5LS 215 1.. 5LS 215 2.. 5LS 216 0.. 5LS 216 0.. 5LS 216 1.. 5LS 216.. 5LS 217 0.. 5LS 217 0.. 5LS 217 1.. 5LS 217.. 5LS 228.. 5LS 228.. 5LS 229.. 5LS 229.. 5LS 234 0.. 5LS 234.. 5LS 234.. 5LS 301 0.. 5LS 301 0.. 5LS 301 0.. 5LS 301 1.. 5LS 301 1.. 5LS 301 1.. 5LS 301 1.. 5LS 301 2.. 5LS 301 2.. 5LS 301 2.. 5LS 301 3.. 5LS 301 3.. 5LS 301 3.. 5LS 313 0.. 5LS 313 0.. 5LS 313 0.. 5LS 313 0.. 5LS 313 0.. 5LS 313 1.. 5LS 313 2.. 5LS 320 0.. 5LS 320.. 5LS 321.. 5LS 322 0.. 5LS 322 0.. 5LS 322 0.. 5LS 322 0.. 5LS 322 1.. 5LS 322.. 5LS 322.. 5LS 323.. 5LS 324.. 5LS 325.. 5LS 326.. 5LS 326.. 5LS 327.. 5LS 327..

Opis

poglavje / strana

compact downlight - izvedba s funkcijom protupanine rasvjete compact downlight - bijeli reflektor compact downlight - izvedba s funkcijom protupanine rasvjete Lunis E - uskosnopni BAP 60 - visokosjajni reflektor Lunis E - irokosnopni BAP 50, 60 - visokosjajni reflektor Lunis E - asimetrini uskosnopni - visokosjajni reflektor Lunis E - asimetrini irokosnopni - visokosjajni reflektor Lunis E - ekstremno irokosnopni, izvedba DualSource(r) Lunis E - ekstremno irokosnopni - visokosjajni reflektor Lunis E - uskosnopni BAP 50 - mat reflektor Lunis E - iroka porazdelitev BAP 50, 60 - mat refelektor Lunis E - asimetrini uskosnopni - mat reflektor Lunis E - asimetrini irokosnopni - mat reflektor Lunis E - ekstremno irokosnopni - mat reflektor Lunis E - irokosnopni BAP 50 - fasetirani visokosjajni reflektor Lunis E - irokosnopni BAP 50 - mat reflektor ALUSOFT Lunis R - ugradna platforma - s dekorativnim pokrovom Lunis R - ugradna platforma - s HIT-CE downlightom Lunis R - ugradna platforma - s LED downlightom Lunis R - ugradna platforma - s nosaem oznaka/informacija Lunis R - ugradna platforma - s TC-TEL downlightom Lunis R - ugradna platforma - s elementima za klimatizaciju Lunis R - ugradna platforma - s elementom za protupaninu rasvj. Lunis R - ugradna platforma - sa zvunikom Lunis R - ugradna platforma - za dojavljivae Lunis R - nadgradna platforma - s dekorativnim pokrovom Lunis R - nadgradna platforma - s elementom za protupaninu rasvj. Lunis R - nadgradna platforma - s LED downlightom Lunis R - nadgradna platforma - sa zvunikom Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis, Lunis R, EH, E, M, compact downlight - montani pribor Lunis R, Lunis C - montani pribor Lunis R, Lunis C - montani pribor Lunis R, Lunis C - montani pribor Lunis - Krini raster BAP 65 Lunis - Turbo raster BAP 65 compact downlight - optiko-dekorativni pribor Lunis - Koaksjialna optika - Exklusiv Lunis - Ploa s koaksijalno prizmatinom strukturom - Exklusiv Lunis R - svjetlotehniki pribor Lunis R - svjetlotehniki pribor Lunis - Dekorativna prevlaka, f=180 mm Lunis - Visee staklo, f=180 mm, Standard Lunis - Stakleni obru, f=180 mm, Standard Lunis - Zatitno staklo IP 44, f=180 mm, Standard Lunis - Zatitno staklo IP 54, f=180 mm, Standard Lunis - Dekorativna prevleka, f=230 mm Lunis - Zatitno staklo IP 54, f=230 mm, Standard Lunis - Visee staklo, f=230 mm, Standard Lunis - Stakleni obru, f=230 mm, Standard Lunis - Zatitno staklo IP 44, f=230 mm, Standard Lunis - Dekorativni obro, f=180 mm - Standard Lunis - Dekorativni obro, f=230 mm - Standard Lunis - Obroast raster Lunis - Zatitno staklo IP 44 - Exklusiv Lunis - Dekorativni obru, f=230 mm - Exklusiv Lunis - Visee staklo - Exklusiv Lunis - Info paneli/oznake za evakuaciju

7 13 7 13 7 13 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 9 7 9 8 8 7 7 2 3 3 3 3 4 4 4

Lunis - Info paneli/oznake za obavijesti Lunis - Nosa za obavijesti, f=245 mm, Exklusiv GT - nadgradne ili visee svjetiljke za sportske dvorane DUS Plus T26 - IP 60 - svjetiljke za svjetlosne linije DUS Plus T26 - IP 60 - svjetiljke za svjetlosne linije SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T26 - pribor SiPLAST T26 - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS SiPLAST T26 - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS SiPLAST T26 - pribor SiPLAST T26 - pribor SiPLAST T26 - pribor SiPLAST T26 - pribor SiPLAST T26 - trane svjetiljke za vlane prostore SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T16 - trane svjetiljke za vlane prostore FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore za Ex-cono 2 ali 22 FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore za Ex-cono 2 ali 22 FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore Europlex - pribor Europlex TC - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex TC - svjetiljke za zidnu nadgradnju FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T26 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T26 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T26 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T26 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor Monsun - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T26 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 200 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR500, FR200, FR100 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor Monsun - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR 200 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 200 - svjetiljke s kapom za vlane prostore protupaninom rasvj. FR 200 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore

7 7 5 6 6 4 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21 21 10 51 51 33 36 35 55 35 55 35 35 36 35 18 33 34 33 17 10 11 10 11

7 4 7 14 7 15 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 18 18 13 19

4 23 4 4 9 7 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 37 26 27 32 37 26 32 37 26 32 37 25 28 31 34 36 25 25 27

7 19 7 5 7 16 7 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 20 20 20 20 18 20 20 20 20 18 18 18 19 19 19 21

4 7 4 8 4 25 4 26 4 27 4 29 4 25 4 8 4 19 4 8 4 6 4 6 4 4 4 4 6 7 6 7

Dodatak

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

23

Einleitung

Tipska oznaka 5LS 328.. 5LS 328.. 5LS 329 0.. 5LS 329 1.. 5LS 329.. 5LS 329.. 5LS 329.. 5LS 329.. 5LS 361 0.. 5LS 361.. 5LS 362 0.. 5LS 362.. 5LS 410.. 5LS 410.. 5LS 410.. 5LS 412.. 5LS 412.. 5LS 412.. 5LS 417.. 5LS 420.. 5LS 422.. 5LS 422.. 5LS 427.. 5LS 440 0.. 5LS 440 0.. 5LS 440 0.. 5LS 441 0.. 5LS 442 0.. 5LS 442 0.. 5LS 442 1.. 5LS 443 0.. 5LS 443 1.. 5LS 443 2.. 5LS 449 0.. 5LS 449 1.. 5LS 908 0.. 5LS 908 0.. 5LS 908 0.. 5LS 908 0.. 5LS 908 1.. 5LS 908.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 0.. 5LS 909 1.. 5LS 909 1.. 5LS 909.. 5LS 909.. 5LS 910.. 5LS 911 0.. 5LS 911 2.. 5LS 911 2.. 5LS 911 2.. 5LS 911 2.. 5LS 968 0.. 5LS 968 0.. 5LY 111.. 5LY 308 1.. 5LY 500 2..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LY 501 6.. 5LY 501 7.. 5LY 501 8.. 5LY 502 0.. 5LY 900 1.. 5LY 900 1.. 5LY 900 1.. 5LY 900 1.. 5LY 900 2.. 5LY 900 2.. 5LY 900 2.. 5LY 900 2.. 5LY 900 3.. 5LY 900 3.. 5LY 900 3.. 5LY 900 3.. 5LY 900 4.. 5LY 900 4.. 5LY 900 4.. 5LY 900 4.. 5LY 904 2.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 905 5.. 5LY 908 2.. 5LY 908 3.. 5LY 908 4.. 5LY 908 5.. 5LY 908 6.. 5LY 908 6.. 5LY 908 6.. 5LY 908 6.. 5LY 908 6.. 5LY 908 6.. 5LY 911 1.. 5LY 911 1.. 5LY 911 1.. 5LY 911 1.. 5LY 911 1.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3 .. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 3.. 5LY 911 4.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5..

Opis

poglavje / strana

FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR500, FR200, FR100 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore i ekstremne temp. FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore protupaninom rasvj. SiPLAST 98 - pribor SiPLAST 98 - svjetiljke s kapom za vlane prostore SiPLAST 98 - pribor SiPLAST 98 - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun/FSN 9804 - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun/FSN 9814 - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore protupaninom rasvj. Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun/FSN 9804 - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore protupaninom rasvj. Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore protupaninom rasvj. Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore Monsun - pribor Monsun - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor Monsun - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS Plus T16 - slijepi pokrovi DUS Plus T26 - slijepi pokrovi DUS Plus T26 - IP 60 - slijepi uloak DUS Plus T26 - IP 60 - optika i pribor za reflektor DUS DUS Plus T26 - IP 60 - svjetlosni uloak FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T26 - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae DUS montane tranice - pocinkane - pribor DUS Plus T26 - IP 60 - pribor za trane nosae DUS montane tranice - pocinkane DUS Plus T26 - IP 60 - trani nosai montane tranice - poliester montane tranice - poliester - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor Monsun - pribor SiPLAST T26 - pribor montane tranice - poliester - pribor DUS Plus T16 - slepi vloki DUS Plus T26 - slijepi pokrovi Zasilna razsvetljava - moduli za protupaninu rasvjetu SiPLAST T26 - pribor Lunis - pribor

4 6 4 7 4 27 4 27 4 9 4 11 4 12 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 6 6 17 4 7 32 16 32 16 14 14 14 13 14 14 14 15 15 15 15 29 30 40 30 28 29 28 28 28 28 30 30 40 18 33 52 55 52 27 32 34 37 38 40 42 56 38 56 38 50 43 43 27 30 37 43 18 33 14 35 24

Lunis - pribor Lunis - pribor Lunis - pribor Lunis - pribor Hexal - pribor Monsun - pribor 5NJ 200 - pribor Trane svjetiljke 5LJ 100 - pribor Hexal - pribor Monsun - pribor 5NJ 200 - pribor Trane svjetiljke 5LJ 100 - pribor Hexal - pribor Monsun - pribor 5NJ 200 - pribor Trane svjetiljke 5LJ 100 - pribor Hexal - pribor Monsun - pribor 5NJ 200 - pribor Trane svjetiljke 5LJ 100 - pribor DL 500 - pribor Europlex - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T26 - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor 5NJ 300 - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor - obeala DUS Plus T26 - trani nosilci - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi SiPLAST 98 - pribor SiPLAST 98 - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor Europlex - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T16- pribor SiPLAST T26 - pribor montane tranice - poliester - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T26 - pribor montane tranice - poliester - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor SiPLAST 98 - pribor SiPLAST T16 - pribor SiPLAST T26 - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor DUS Plus T16 - pribor za trane nosae DUS Plus T16 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - trani nosai - pribor DUS Plus T26 - pribor - ovjesi DUS Plus T26 - IP 60 - pribor - ovjesi Europlex - pribor Orbiter - pribor SiLUNA - pribor Comfolight - pribor

7 7 7 7 6 4 5 6 6 4 5 6 6 4 5 6 6 4 5 6 11 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 4 2 2 2

24 24 24 24 12 29 14 61 12 29 14 61 12 29 14 61 12 29 14 61 18 22 26 31 34 36 39 15 16 26 29 41 45 59 31 31 26 31 22 26 31 34 36 43 26 31 34 36 43 26 32 34 36 39 16 26 29 41 45 59 22 27 28 30

Dodatak

24

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

Tipska oznaka 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 5.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 6.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 7.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 911 8.. 5LY 912 8.. 5LY 913 0.. 5LY 913 2.. 5LY 914 0.. 5LY 914 0.. 5LY 914 1.. 5LY 914 2.. 5LY 914 2.. 5LY 918 0.. 5LY 918 0.. 5LY 918 0.. 5LY 918 0.. 5LY 918 3.. 5LY 918 3.. 5LY 918 3.. 5LZ 901.. 5LZ 902.. 5LZ 902.. 5LZ 902.. 5LZ 902.. 5LZ 902.. 5LZ 902.. 5LZ 903.. 5LZ 904.. 5LZ 904.. 5LZ 905.. 5LZ 905..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5LZ 905.. 5LZ 906.. 5LZ 906.. 5LZ 908.. 5LZ 908.. 5MB 844.. 5ME 141.. 5ME 142.. 5ME 221.. 5ME 222.. 5ME 231.. 5ME 232.. 5ME 311.. 5ME 312.. 5ME 341.. 5ME 342.. 5ME 441.. 5ME 442.. 5ME 900.. 5ME 901.. 5ME 911.. 5ME 921.. 5ME 931.. 5ME 991.. 5ME 992.. 5ME 993.. 5ME 994.. 5MM 124.. 5MS 114.. 5MS 11B.. 5MS 426.. 5MS 436.. 5MS 900 1.. 5NA 140 0.. 5NA 140 0.. 5NA 140 0.. 5NA 146 0.. 5NA 147 0.. 5NA 152.. 5NA 152.. 5NA 152.. 5NA 156.. 5NA 156.. 5NA 157.. 5NA 181 0.. 5NA 181 0.. 5NA 246 0.. 5NA 246 0.. 5NA 246.. 5NA 246.. 5NA 246.. 5NA 246.. 5NA 246.. 5NA 246.. 5NA 246.. 5NA 247 0.. 5NA 247.. 5NA 247.. 5NA 247.. 5NA 247.. 5NA 247.. 5NA 247.. 5NA 247.. 5NA 266..

Opis

poglavje / strana

Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor SiPLAST 98 - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Ceilingwasher - pribor Orbiter - pribor SiLUNA - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor SiPLAST 98 - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Ceilingwasher - pribor Orbiter - pribor SiLUNA - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor SiPLAST 98 - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Ceilingwasher - pribor Orbiter - pribor SiLUNA - pribor Comfolight - pribor Comfit MD - pribor Comfit M - pribor Comfit Plus - pribor Comfit Plus - pribor SiPLAST 98 - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Ceilingwasher - pribor Europlex - pribor Europlex - pribor Europlex - pribor Europlex - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Europlex - pribor Comfit Plus - pribor DUS montane tranice - cinane - pribor Comfolight - pribor FR500, FR200, FR100 - pribor Ceilingwasher - pribor SiLING - pribor SiLUNA - pribor Comfit Plus - pribor Comfit M za sportske dvorane - pribor Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, sistem DMX Regulacija rasvjete, analogna tehnika 1-10V Regulacija rasvjete, analogna tehnika 1-10V Regulacija rasvjete, radijsko upravljanje Regulacija rasvjete, radijsko upravljanje Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DMX Regulacija rasvjete, analogna tehnika 1-10V Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI BASIC + Adv. Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Digidim

2 2 2 3

32 34 38 16

Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Digidim Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI KISS Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Comfort Regulacija rasvjete, digitalna tehnika, DALI Comfort Sinilux 5MB - stojee svjetiljke

17 8 17 6 17 9 17 11

4 31 5 16 9 8 2 27 2 2 2 2 2 3 4 5 28 30 32 34 38 16 31 16

17 12 8 8 Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, od umjetnih mater. 17 22 Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, od umjetnih mater. 17 22
Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s opalnom ploom Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s opalnom ploom Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s opalnom ploom Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s opalnom ploom Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s ploom od PMMA Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s ploom od PMMA Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s ploom od PMMA Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, s ploom od PMMA Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, LED tehnologija Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, LED tehnologija
Protupanine svjetiljke s oznakama za evakuaciju, od umjetnih mat. Protupanine svjetiljke s oznakama za evaku., od umjetnih mat. - pribor

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 3 3 8 9 3 13 13 13

20 20 20 20 18 18 18 18 16 16 22 22 21 19 17 20 18 21 16 10 4 4 3 2 14 18 19 20

9 8 2 27 2 28 2 30 2 2 2 3 32 34 38 16

Protupanine svjetiljke za evakuaciju, s opalnom ploom - pribor Protupanine svjetiljke za evakuaciju, s ploom od PMMA - pribor Protupanine svjetiljke za evakuaciju, LED tehnologija - pribor Protupanine svjetiljke za evakuaciju, s opalnom ploom - pribor
Protupanine svjetiljke s oznakama za evaku., s ploom od PMMA - pribor Protupanine svjetiljke s oznakama za evaku., s opalnom ploom - pribor Protupanine svjetiljke s oznakama za evaku., LED tehnologija - pribor

4 31 5 16 9 8 2 27 2 2 2 2 2 3 4 5 28 30 32 34 38 16 31 16

Silica - visee modularne svjetiljke Sylta - ugradne svjetiljke sa sekundarnom svjetlosnom tehnikom Sylta - ugradne svjetiljke sa sekundarnom svjetlosnom tehnikom Futurel 5MS - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel 5MS - svjetiljke za zidnu nadgradnju (s ELDACON) SiLUNA, Sylta - pribor DL 800 - pribor ZVONO - pribor ZVONO - pribor ZVONO - pribor ZVONO - pribor DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke ZVONO VELIKO - dekorativne cestovne svjetiljke ZVONO VELIKO - dekorativne cestovne svjetiljke ZVONO MALO - dekorativne cestovne svjetiljke DL 500 - pribor ZVONO - pribor DL 500 - pribor DL 500 - pribor DL 500 MAXI - M - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - A - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - T - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - B - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - H - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - S - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MAXI - K - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 - pribor DL 500 MIDI - M - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - T - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - A - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - B - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - H - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - K - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 500 MIDI - S - arhitektonske cestovne svjetiljke SW-DISC 1 - arhitektonske cestovne svjetiljke

9 8 4 23 4 23 4 22 4 5 4 2 23 16 22 42

13 20 13 20 13 9 13 10 13 13 13 13 11 13 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 18 19 18 19 4 5 5 6

4 41 2 30 4 25 9 8 9 8 2 28 2 39 5 16 17 13 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 13 17 2 17 6 17 10 17 6 17 7

11 6 11 7 11 7 11 19 11 11 11 11 2 2 3 3

Dodatak

11 3 11 4 11 4 11 11

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

25

Einleitung

Tipska oznaka 5NA 267.. 5NA 272.. 5NA 287 0.. 5NA 287.. 5NA 291.. 5NA 314.. 5NA 314.. 5NA 316.. 5NA 318.. 5NA 320.. 5NA 322.. 5NA 324.. 5NA 340 0.. 5NA 340 1.. 5NA 341 0.. 5NA 341 1.. 5NA 342 0.. 5NA 342 1.. 5NA 392 0.. 5NA 392 1.. 5NA 392.. 5NA 393 0.. 5NA 393 1.. 5NA 393.. 5NA 442 0.. 5NA 442.. 5NA 484.. 5NA 520 0.. 5NA 520 0.. 5NA 520 0.. 5NA 520 0.. 5NA 522.. 5NA 522.. 5NA 522.. 5NA 524.. 5NA 524.. 5NA 526.. 5NA 526.. 5NA 526.. 5NA 526.. 5NA 526.. 5NA 527.. 5NA 527.. 5NA 527.. 5NA 528 0.. 5NA 528.. 5NA 528.. 5NA 529.. 5NA 529.. 5NA 529.. 5NA 532 0.. 5NA 532 0.. 5NA 547 0.. 5NA 547 0.. 5NA 547 0.. 5NA 549 0.. 5NA 549 0.. 5NA 551 0.. 5NA 551 1.. 5NA 551.. 5NA 552 0.. 5NA 552 1.. 5NA 552.. 5NA 553 0..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5NA 553 1.. 5NA 553.. 5NA 553.. 5NA 558 0.. 5NA 558 1.. 5NA 558.. 5NA 558.. 5NA 559 0.. 5NA 559.. 5NA 559.. 5NA 585.. 5NA 630 0.. 5NA 630.. 5NA 631 1.. 5NA 631.. 5NA 650.. 5NA 724 0.. 5NA 724 0.. 5NA 724 0.. 5NA 726 0.. 5NA 726 0.. 5NA 726 4.. 5NA 726.. 5NA 726.. 5NA 749.. 5NA 751 0.. 5NA 751.. 5NA 752 0.. 5NA 752 0.. 5NA 752.. 5NA 753 0.. 5NA 753.. 5NA 755.. 5NA 757 0.. 5NA 757 0.. 5NA 757 0.. 5NA 757 0.. 5NA 757.. 5NA 757.. 5NA 758 0.. 5NA 758 0.. 5NA 758 0.. 5NA 758 0.. 5NA 758.. 5NA 758.. 5NA 759 0.. 5NA 759 2.. 5NA 759 2.. 5NA 759.. 5NA 759.. 5NA 769.. 5NA 900.. 5NA 950.. 5NC 547 0.. 5NG 153.. 5NG 155.. 5NG 156.. 5NG 160 1.. 5NG 160 7.. 5NJ 143 0.. 5NJ 143.. 5NJ 200 0.. 5NJ 200.. 5NJ 211..

Opis

poglavje / strana

SW-DISC 2 - arhitektonske cestovne svjetiljke CS 27-2 - arhitektonske cestovne svjetiljke Neustadt - pribor Neustadt - zidne svjetiljke CP 29-1 - svejetlosni stupii GALAXSiE - simetrike arhitektonske cestovne svjetiljke GALAXSiE - asimetrike arhitektonske cestovne svjetiljke SW-DISC 3 - arhitektonske cestovne svjetiljke SM 300 - R - arhitektonske cestovne svjetiljke SM 300 - E - arhitektonske cestovne svjetiljke SM 500 - R - arhitektonske cestovne svjetiljke SM 500 - E - arhitektonske cestovne svjetiljke Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor ST 50 - pribor ST 50 - pribor ST 50 - tehnike cestovne svjetiljke ST 100 - pribor ST 100 - pribor ST 100 - tehnike cestovne svjetiljke SiFAYETTE - pribor SiFAYETTE - arhitektonske cestovne svjetiljke UA - krogle CITY-LIGHT - pribor GOBICA - pribor LATERNA - pribor CITY-LIGHT - pribor GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA - dekorativne cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT ELEGANCE - arhitektonske cestovne svjetiljke LATERNA Classic - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA De Luxe - dekorativne cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT ELEGANCE - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT - pribor CITY-LIGHT 120 - svejetlosni stupii CITY-LIGHT 120-E - svejetlosni stupii CITY-LIGHT 260 - svejetlosni stupii CITY-LIGHT 260-E - svejetlosni stupii CITY-LIGHT 260-D - svejetlosni stupii GOBICA - pribor LATERNA - pribor GOBICA - pribor LATERNA - pribor LATERNA - pribor CITY-LIGHT - pribor CITY-LIGHT - pribor SR 50, 100, 200 - pribor SR 50 - pribor SR 50 - tehnike cestovne svjetiljke SR 100 - pribor SR 100 - pribor SR 100 - tehnike cestovne svjetiljke SR 200 - pribor

11 11 11 13 14 8 14 5 14 4 11 10 11 10 11 12 11 11 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 13 11 8 8 9 9 29 29 29 29 29 29 13 13 11 13 13 12 22 17 15 21

SR 200 - pribor SR 200 - tehnike cestovne svjetiljke SR 200 - tehnike cestovne svjetiljke SQ 100 - pribor SQ 100 - pribor SQ 100 - tehnike cestovne svjetiljke SQ 100 - tehnike cestovne svjetiljke SQ 200 - pribor SQ 200 - tehnike cestovne svjetiljke SQ 200 - tehnike cestovne svjetiljke Mali klasik - tehnike cestovne svjetiljke SiSTELLAR MAXI - pribor SiSTELLAR MAXI - tehnike cestovne svjetiljke SiSTELLAR MIDI - pribor SiSTELLAR MIDI - tehnike cestovne svjetiljke SiSTELLAR MAXI - tehnike cestovne svjetiljke SiCOMPACT R1 MINI Aluminij - pribor SiCOMPACT R1 MINI Aluminij - pribor SiCOMPACT R1 MINI - pribor SiCOMPACT R2 MAXI - pribor SiCOMPACT R2 MAXI - pribor Mirrortec, SiSTAR - osnovna jedinica zrcala Mirrortec SiCOMPACT R2 MAXI, SiSTAR - reflektori SiCOMPACT R2 MAXI - rotosimetrini reflektori SiCOMPACT A2, S2, R2 MAXI predspojne jedinice SiCOMPACT S2 MINI - pribor SiCOMPACT S2 MINI - simetrini reflektori SiCOMPACT S2 MIDI - pribor SiCOMPACT S2 MIDI - pribor SiCOMPACT S2 MIDI - simetrini reflektori SiCOMPACT S2 MAXI - pribor SiCOMPACT S2 MAXI - simetrini reflektori SiCOMPACT R2 MIDI - rotosimetrini reflektori SiCOMPACT A2 MINI - pribor SiCOMPACT A2 MINI - pribor SiCOMPACT S2 MINI - pribor SiCOMPACT A2 MINI - pribor SiCOMPACT A2 MINI - reflektori za sportske dvorane SiCOMPACT A2 MINI - asimetrini reflektori SiCOMPACT A2 MIDI - pribor SiCOMPACT S2 MIDI - pribor SiCOMPACT R2 MIDI - pribor SiCOMPACT A2 MIDI - pribor SiCOMPACT A2 MIDI - asimetrini reflektori SiCOMPACT A2 MIDI - asimetrini reflektori SiCOMPACT A2 MAXI - pribor 5NJ 300 - predspojni pribor 1000 W 5NJ 300 - predspojni pribor 1000 W SiCOMPACT A2 MAXI - asimetrini reflektori SiCOMPACT A2, S2, R2 MAXI predspojne jedinice SiCOMPACT A2, S2, R2 MAXI predspojne jedinice CB 90 - podne ugradne svjetiljke CB 95 - podne ugradne svjetiljke LATERNA - pribor Lunis EH - ugradni downlighti Lunis EH - ugradni downlighti Lunis EH - ugradni downlighti Lunis - jedinica s prigunicom s niskim gubicima (HIT, HIT-DE) Lunis - jedinica s elektronskom prigunicom (HIT, HIT-DE) 5NJ 300 - pribor 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 200 - pribor 5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke

15 18 15 16 15 17 15 6 15 15 15 15 6 2 3 6

15 4 15 5 15 19 15 22 15 15 15 15 16 16 16 16 21 22 20 21 13 14 19 14

16 19 10 6 10 5 16 10 16 16 16 19 16 6 16 12 16 19 16 7 16 19 16 7 16 9 5 19 16 11 16 12 16 19 5 11 16 2 16 11 16 16 16 5 12 14 19 12

13 16 13 16 14 8 13 6 13 13 13 13 7 8 2 3

11 14 11 15 11 16 13 4 13 5 11 14 11 15 11 16 14 14 14 14 8 2 3 2

16 3 16 19 5 6 5 15 16 5 16 16 16 16 14 6 14 6 13 17 7 6 7 6 7 6 7 24 7 24 5 15 5 5 5 14 5 3 5 3

14 3 14 4 13 16 13 16 13 13 13 11 16 16 17 21

14 8 15 18 15 18 15 14 15 15 15 15 18 18 15 18

Dodatak

26

Dodatak Kazalo oznaka za narudbu

Tipska oznaka 5NJ 221.. 5NJ 234.. 5NJ 235.. 5NJ 300 0.. 5NJ 300.. 5NJ 300.. 5NJ 300.. 5NJ 300 3.. 5NJ 311.. 5NJ 316.. 5NJ 331.. 5NJ 331.. 5NJ 331.. 5NJ 332.. 5NJ 332.. 5NJ 332.. 5NJ 333.. 5NJ 333.. 5NJ 337.. 5NJ 351.. 5NJ 352.. 5NJ 361.. 5NJ 362.. 5NJ 844 0.. 5NJ 844.. 5NJ 900 0.. 5NW 135.. 5NW 139..

Opis

poglavje / strana

Tipska oznaka 5NY 247 1.. 5NY 247 0.. 5NY 272 1.. 5NY 272 2.. 5NY 318 7.. 5NY 442 1.. 5NY 501 0.. 5NY 501 1.. 5NY 510 0.. 5NY 510 1.. 5NY 510 2.. 5NY 510 3.. 5NY 511 0.. 5NY 511 2.. 5NY 700 0.. 5NY 700 0.. 5NY 700 1.. 5NY 700 2.. 5NY 724 0.. 5NY 724 0.. 5NY 747 0.. 5NY 748 0.. 5NY 749 0.. 5NY 759 0.. 5NY 900 4.. 5NY 900 4.. 5NZ 408 1.. 5NZ 408 1.. 5NZ 408 1.. 5NZ 408 2.. 5NZ 408 3.. 5NZ 408 3.. 5NZ 408 3.. 5NZ 410 0.. 5NZ 508 4.. 5PCU 160.. 5PD 2.. 5PD 401 6.. 5PD 402 8.. 5PL 104.. 5PL 104.. 5PL 105.. 5PL 105.. 5PN 3.. 5PQ 1.. 5PQ 2.. 5PQ 5.. 5PQ 5.. 5PW 1.. 5UA 125.. 5UA 170.. 5UA 180.. 5UA 270.. 5UA 280.. 5UA 325.. 5UA 370.. 5UA 380.. 8NA 000..

Opis

poglavje / strana

5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - pribor 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke za sportske dvorane 5NJ 300 - predspojni pribor 1000 W 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke NJ 350 - reflektorske visee svjetiljke NJ 350 - reflektorske visee svjetiljke NJ 360 - reflektorske visee svjetiljke NJ 360 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 200 - pribor 5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 200 - pribor Mirrortec 5NW 135 - zrcala Mirrortec Fresnel 100 - zrcala

5 3 5 3 5 3 5 15 5 5 5 6 5 10 5 15 5 5 5 5 5 5 5 6

DL 500 - pribor DL 500 - pribor CS 27-2 - pribor CS 27-2 - pribor SM 300 - pribor SiFAYETTE - kandelaber Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor SiCOMPACT A2 MAXI - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor DL 500 - pribor SiCOMPACT R1 MINI - pribor SiCOMPACT A2, S2 MINI, MIDI - pribor SiCOMPACT A2, S2 MIDI - pribor SiCOMPACT A2, R2 MAXI - pribor SiCOMPACT A2 MAXI - Kandelaber DL 500 - pribor ZVONO - pribor SQ 100, 200 - pribor SR 50, 100, 200 - pribor SiSTELLAR MIDI, MAXI - pribor SiSTELLAR MIDI, MAXI - pribor SQ 100, 200 - pribor SR 50, 100, 200 - pribor SiSTELLAR MIDI, MAXI - pribor SR 50, 100, 200 - pribor Lunis - elektronski transformator 105W Tehnika cestovna rasvjeta - pribor arulje TC-L DL 800 - arulje DL 800 - arulje Lunis R - arulje Lunis R - arulje Lunis R - arulje Lunis R - arulje arulje HST, HST-DE, HSE arulje HME arulje HME arulje HIT, HIE arulje HIE, HIT-DE, HIT-CE, HIT-DE-CE arulje QT-DE UA - podnoje UA - podnoje UA - podnoje UA - podnoje UA - podnoje UA - podnoje UA - podnoje UA - podnoje UA - kugle

11 11 11 11 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 11 16 16 16 16 16

19 18 20 20 20 22 30 30 28 28 28 28 29 29 31 18 31 31 18 13 15 15 18 17

5 10 5 5 5 6 5 10 5 5 5 5 5 6 6 7

5 7 5 7 5 7 5 14 5 3 5 14 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 16 4 4 6 3 3 6 3 8

11 18 13 19 15 6 15 18 15 22 15 22 15 6 15 18 15 15 7 15 22 18 24 29

5NW 412.. Mirrortec 150 - reflektori 5NW 414.. Mirrortec 400 - reflektori 5NW 726.. Mirrortec SiSTAR - zrcala 5NW 912 1.. Mirrortec zrcala 5NW 135 - pribor 5NW 912 2.. Mirrortec zrcala 5NW 135 - pribor 5NW 926 4.. Mirrortec zrcala SiSTAR - pribor 5NX 722.. Mirrortec SiCOMPACT R1 MINI-A Aluminij - reflektori 5NX 722.. SiCOMPACT R1 MINI-S Aluminij - rotosimetrini reflektori 5NX 724 0.. 5NX 724 0.. 5NX 724.. 5NX 724.. 5NX 766.. 5NX 767.. 5NX 768.. 5NY 152 7.. 5NY 156 0.. 5NY 156 0.. 5NY 156 2.. 5NY 157 0.. 5NY 157 0.. 5NY 157 1.. 5NY 157 2.. 5NY 201 1.. 5NY 201 2.. 5NY 201 3.. 5NY 201 4.. 5NY 201 5.. 5NY 205 0.. 5NY 205 1.. 5NY 231 6.. 5NY 231 7.. 5NY 231.. 5NY 231.. 5NY 246 2.. 5NY 246 0.. SiCOMPACT R1 MINI - pribor SiCOMPACT R1 MINI Aluminij - pribor Mirrortec SiCOMPACT R1 MINI Aluminij - reflektori SiCOMPACT R1 MINI Aluminij - rotosimetrini reflektori 5NX 766 - kompaktne reflektorske svjetiljke 5NX 767 - kompaktne reflektorske svjetiljke 5NX 768 - kompaktne reflektorske svjetiljke DL 800 - pribor ZVONO - pribor ZVONO - pribor luk ZVONO - pribor luk ZVONO - pribor ZVONO - pribor luk ZVONO - pribor luk ZVONO - pribor luk Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor Tehnika cestovna rasvjeta - pribor DL 800 - pribor DL 800 - pribor Kandelabri za tehnike cestovne svjetiljke Kandelabri za tehnike cestovne svjetiljke DL 500 - pribor DL 500 - pribor

16 13 16 19 10 3 16 8 5 8 5 8 5 8 13 18 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 13 13 15 15 11 11 19 21 21 19 21 21 21 30 30 30 30 30 30 30 18 18 26 27 19 18

15 33 13 18 13 18 7 5 7 16 7 5 7 16 15 32 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 32 32 32 33 33 15 15 15 15 15 15 15

13 15 13 15

Dodatak

Dodatak Kazalo po porodicama svjetiljki

27

Einleitung

Porodica

poglavje / strana

Porodica

poglavje / strana

5LJ 100/TAPE - trane svjetiljke 5LJ 47x - ugradne svjetiljke s ploom IP 54 5NJ 200 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke 5NJ 300 - reflektorske visee svjetiljke za sportske dvorane 5NX 766 - kompaktne reflektorske svetilke 5NX 767 - kompaktne reflektorske svetilke 5NX 768 - kompaktne reflektorske svetilke CB 90 - podne ugradne svjetiljke CB 95 - podne ugradne svjetiljke Ceilingwasher - svjetiljke za zidnu ili stropnu ugradnju ili nadgradnju CITY-LIGHT 120 - svjetlosni stupii CITY-LIGHT 260 - svjetlosni stupii CITY-LIGHT ELEGANCE - arhitektonske cestovne svjetiljke CITY-LIGHT PLUS - arhitektonske cestovne svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit M - nadgradne ili visee svjetiljke za sportske dvorane Comfit M - ugradne svjetiljke Comfit MD - nadgradne ili visee svjetiljke Comfit Plus - nadgradne svjetiljke Comfit Plus - linijske ugradne svjetiljke Comfit Plus - ugradne svjetiljke za pojedinanu montau Comfit XS - linijske ugradne svjetiljke Comfolight - sistem viseih svjetiljki Comfolight - pojedinane visee svjetiljke compact downlight - ugradni downlighti CP 29-1 - svjetlosni stupii CS 27-2 - arhitektonske cestovne svjetiljke CW 91 - zidne ugradne svjetiljke CW 96 - zidne ugradne svjetiljke CX 100/200 Basic - tehnike cestovne svjetiljke CX 100/200 Comfort - tehnike cestovne svjetiljke DL 500 - arhitektonske cestovne svjetiljke DL 800 - dekorativne cestovne svjetiljke DUS montane tranice - cinane DUS Plus T16 - svjetlosni trani sistem DUS Plus T26 - IP60 - svjetlosni trani sistem DUS Plus T26 - svjetlosni trani sistem Europlex - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex/FSN 1xxx - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex TC - nadgradne svjetiljke s kapom Europlex TC - svjetiljke za zidnu nadgradnju FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore i ekstremne temperature FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore za Ex-zonu 2 ili 22 FR 100 - svjetiljke s kapom za vlane prostore s protupaninom rasvjetom FR 200 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FR 200 - svjetiljke s kapom za vlane prostore s protupaninom rasvjetom FR 500 - svjetiljke s kapom za vlane prostore FSN 1xxx/Europlex - nadgradne svjetiljke s kapom FSN 9804/Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore FSN 9814/Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore Futurel - stolne svjetiljke Futurel - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel 5MS - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Futurel 5MS - svjetiljke za zidnu nadgradnju s tehnologijom ELDACON GALAXSiE - arhitektonske cestovne svjetiljke GOBICA - dekorativne cestovne svjetiljke GT - nadgradne ili visee svjetiljke za sportske dvorane GT - ugradne svjetiljke za sportske dvorane Hexal Uplight - visee indirektne svjetiljke Hexal-a - svjetlosni trani sistem Hexal-a - kompletne visee svjetiljke s rasterom Hexal-s - svjetlosni trani sistem ITS - kompaktne reflektorske svjetiljke Kandelabri za tehnike cestovne svjetiljke LATERNA - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA Classic - dekorativne cestovne svjetiljke LATERNA De Luxe - dekorativne cestovne svjetiljke Lightpane - visee svjetiljke Lumos - visee svjetiljke s tehnologijom ELDACON Lunis - ugradni downlighti Lunis C - nadgradni downlighti Lunis E - ugradni downlighti Lunis EH - ugradni downlighti Lunis M - ugradni downlighti Lunis R - ugradni downlighti Lunis R - nadgradni downlighti Mali klasik - tehnike cestovne svjetiljke

6 4 5 5 5 5 5 5 14 14 9 14 14 11 11 2 5 3 2 2 3 3 3 2 2 7 14 11 14 14 15 15 11 13 4 6 6 6 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 9 11 13 5 5 2 6 2 6 5 15 13 13 13 2 2 7 7 7 7 7 7 7 15

60 5 2 4 10 8 8 8 6 6 5 2 2 16 14 18 9 5 16 22 12 9 7 14 13 13 4 13 7 7 7 9 2 9 38 14 48 30 2 3 4 7 9 12 10 19 8 19 6 3 14 14 4 5 3 2 10 6 10 13 12 5 11 7 8 24 2 4 5 7 6 11 17 7 6 10 2 14 19

Mirrortec SiSTAR - zrcala 10 Mirrortec 150 - reflektori 10 Mirrortec 400 - reflektori 10 Mirrortec 5NW 135 - zrcala 10 Mirrortec Fresnel 100 - zrcala 10 Mirrortec SiCOMPACT R1 MINI-Aluminij - reflektori 10 Mirrortec SiCOMPACT R1 MINI-A Aluminij - reflektori 10 Mirrortec SiCOMPACT R2 MAXI, SiSTAR - reflektori 10 Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore 4 Monsun - svjetiljke s kapom za vlane prostore s protupaninom rasvjetom 4 Monsun/FSN 9804 - svjetiljke s kapom za vlane prostore 4 Monsun/FSN 9814 - svjetiljke s kapom za vlane prostore 4 montane tranice - poliester 4 Neustadt - zidne svjetiljke 14 Neustadt - svjetlosni stupii 14 NJ 350/360 - reflektorske visee svjetiljke 5 Orbiter - visee svjetiljke s tehnologijom ELDACON 2 Quadrature - nadgradne pojedinane svjetiljke s tehnologijom ELDACON 2 Quadrature - trani sistem 2 Quadrature - ugradne svjetiljke s tehnologijom ELDACON 3 Quadrature - visee pojedinane svjetiljke s tehnologijom ELDACON 2 Regulacija razsvetljave, analogna tehnika 17 Regulacija razsvetljave, digitalna tehnika 17 Regulacija razsvetljave, radijsko upravljanje 17 SiCOMPACT A2 MAXI - asimetrini reflektori 16 SiCOMPACT A2 MIDI - asimetrini reflektori 16 SiCOMPACT A2 MIDI - asimetrini reflektori 5 SiCOMPACT A2 MINI - asimetrini reflektori 16 SiCOMPACT A2 MINI - reflektori za sportske dvorane 5 SiCOMPACT A2, S2, R2 MAXI predspojne jedinice 16 SiCOMPACT R1 MINI Aluminij - rotosimetrini predspojne jedinice 16 SiCOMPACT R1 MINI-S Aluminij - rotosimetrini reflektori 16 SiCOMPACT R2 MAXI - rotosimetrini reflektori 16 SiCOMPACT R2 MIDI - rotosimetrini reflektori 16 SiCOMPACT S2 MAXI - simetrini reflektori 16 SiCOMPACT S2 MIDI - simetrini reflektori 16 SiCOMPACT S2 MINI - simetrini reflektori 16 SiFAYETTE - arhitektonske cestovne svjetiljke 11 arulje 15 Silica - visee modularne svjetiljke 2 SiLING - svjetiljke za zidnu nadgradnju 9 SiLUNA - nadgradne sekundarne svetilke 2 SiLUNA - svjetiljke za zidnu nadgradnju 9 SiLUNA - sekundarne nadgradne svjetiljke 3 Sinilux 2 - stolne svjetiljke 8 Sinilux 2 - svjetiljke za zidnu nadgradnju 9 Sinilux 5MB - stojee svetilke s tehnologijo ELDACON 8 Siplast 98 - svjetiljke s kapom za vlane prostore 4 Siplast T16 - trane svjetiljke za vlane prostore 4 Siplast T26/VT - trane svjetiljke za vlane prostore 4 SiSTELLAR MAXI - tehnike cestovne svjetiljke 15 SiSTELLAR MIDI - tehnike cestovne svjetiljke 15 SM 300 - arhitektonske cestovne svjetiljke 11 SM 500 - arhitektonske cestovne svjetiljke 11 SPLENDID - trane svjetiljke 6 SQ 100 - tehnike cestovne svjetiljke 15 SQ 200 - tehnike cestovne svjetiljke 15 SR 100 - tehnike cestovne svjetiljke 15 SR 200 - tehnike cestovne svjetiljke 15 SR 50 - tehnike cestovne svjetiljke 15 ST 100 - tehnike cestovne svjetiljke 15 ST 50 - tehnike cestovne svjetiljke 15 Strexx - visee modularne svjetiljke 2 Sun - stolne svjetiljke 8 SW-DISC - arhitektonske cestovne svjetiljke 11 Sylta - ugradne svjetiljke sa sekundarnom svjetlosnom tehnikom 3 TAPE/5LJ 100 - trane svjetiljke 6 UA - kugle 13 UA - podnoje 13 Vistosa - stolne svetiljke 8 VT/Siplast T26 - trane svjetiljke za vlane prostore 4 Wave - stolne svjetiljke s tehnologijom ELDACON 8 Wave - stojee svjetiljke s tehnologijom ELDACON 8 Protupanina razsvjeta - moduli za protupaninu rasvjetu 17 Protupanine svjetiljke sa oznakama za evakuaciju 17 ZVONO MALO - dekorativne cestovne svjetiljke 13 ZVONO VELIKO - dekorativne cestvne svjetiljke 13

6 4 4 3 6 3 3 5 13 14 14 14 43 5 5 7 5 2 4 2 3 2 6 4 5 4 12 2 11 16 8 8 10 9 7 7 6 17 32 10 4 8 6 3 9 3 8 16 17 18 21 20 8 9 62 2 4 15 16 14 12 11 9 7 11 4 60 15 15 2 18 6 6 14 16 14 12

Dodatak

28

Dodatak Vie svjetlosti? Vie informacija?

Austrija Siteco sterreich GmbH Puchgasse 2 A-1222 Wien Tel.: +43 1 250 240 Faks: +43 1 250 24 255 E-pota: wien@siteco.at Belgija Belgium C.T.R. s.a. Rue J.B. Deckockstraat, 99-101 B-1080 Bruxelles Tel.: +32 2 410 50 10 Faks: +32 2 410 02 46 E-mail: mschayer@ctr.be eka Siteco sterreich GmbH Kosteln 25/25 CZ-25088 Celkovice Tel.: +420 326 991 409 Faks: +420 326 996 409 E-mail: adamek@celakovice.cz Finska - unutarnja rasvjeta Pejan Oy Matinpurontie 8 FIN-02320 Espoo Tel.: +358 9 819 0100 Faks: +358 9 802 4566 E-mail: info@pejan.fi - vanjska rasvjeta Silux Oy Ab Ulappakatu 1 FIN-02320 Espoo Tel.: +358 9 80 22 077 Faks: +358 9 80 21 890 E-mail: info@silux.fi Francuska SITECO Beleuchtungstechnik Robert Buchholz Ohmstrassse 50 D-83301 Traunreut Tel.: +49 8669 33 580 Faks: +49 8669 33 206 E-mail: r.buchholz@siteco.de Grka Siemens A.E. Artemidos 8 - P.O. Box 61011 GR-151 10 Amaroussio/Athen Tel.: +30 210 6864 578 Faks: +30 210 6864 562 E-mail: info@siteco.de Irska Siteco Ltd, Units 7&8 Hillgate Business Centre Swallow Street, Higher Hillgate GB-Stockport SK1 3AU Tel.: +44 161 480 6558 Faks: +44 161 480 6559 E-mail: info@siteco.co.uk

Italija Siteco Lighting Systems S.r.l. Via Pollini 8 I-20126 Milano Tel.: +39-0266-11-7107 Faks: +39-0266-11-3056 E-mail: info@sitecoitalia.it Juna Koreja Osram Korea Co. Ltd 3rd Fl, Ye-Sung Bldg, 150-30 Samsung-dong, Kangnam-ku Seoul (135-090) Tel.: +82 2 5544 112 Faks: +82 2 556 1644 E-mail: info@siteco.de Kina Siteco Prosperity Lighting (Langfang) Co Ltd Beijing Branch Office Room B2903 Eagle Plaza No. 26 Xiao Yun Road Chaoyang District Beijing P.R. China, 100016 Tel.: +86 10 84 58 01 58 Faks: +86 10 84 58 02 98 E-mail: info@siteco.cn Kuvajt NGEECO National & German Electrical and Electronic Services Company P.O. Box 6612; 32041 Hawalli Tel.: +965 241 8888 Faks: +965 246 3222 E-mail: info@siemens.com.kw Luksemburg MINUSINES S.A. 8, rue Hogenberg L-1022 Luxembourg Tel.: +352 49 58 58 Faks: +352 49 58 66 E-mail: info@minusines.lu Madarska Siteco sterreich GmbH Puchgasse 2 A-1222 Wien Tel.: +43 1 2 50 24-0 Faks: +43 1 2 50 24-2 55 E-mail: info@siteco.at Malezija Siteco Lighting (M) Sdn Bhd No 3A-15, IOI Business Park, No 1, Persiaran Puchong Jaya Selatan, Bandar Puchong Jaya MAL-47100 Puchong Selangor Darul Ehsan Tel.: +603 8070-4722 Faks: +603 8070-8845 E-mail: info@siteco.com.my

Nizozemska Candela Lichttechniek B.V. Postbus 8 NL-2950 AA Alblasserdam Tel.: +31 78 69 20 92 9 Faks: +31 78 69 20 92 0 E-mail: info@candela.nl Norveka Siteco Belysning AS Ole Deviks Vei 4 N-0666 Oslo Tel.: +47 23 37 32-50 Faks: +47 23 37 32-60 E-mail: siteco@siteco.no Oman Waleed Associates LLC P. O. Box 437 Muscat P.C 113 Tel.: +968 713313 Faks: +968 715042 E-mail: sales-wass@omzest.com Poljska Siteco Lighting Poland Sp.z.o.o ul. Poleczki 21 PL-02-822 Warszawa Tel.: +48 22 545 05 83 Faks: +48 22 545 05 84 E-mail: info@siteco.com.pl Portugal Siemens S.A., A & D Iluminacao Rua Irmaos Siemens, I PT-2720-093 Amadora Tel.: +351 21 417 82 69 Faks: +351 21 417 80 89 E-mail: info@siteco.de Rusija Siteco Lighting Systems Office 607, Tverskoy Bulvar, 14/1 RUS-103009 Moscow Tel.: +7 501 792 53 74 Faks: +7 095 792 53 02 E-mail: olga@siteco.dol.ru panjolska Siemens S. A., PS 8 Ronda de Europa 5 E-28760 Tres Cantos (Madrid) Tel.: +34 91 514 7050 Faks: +34 91 514 7016 E-mail: info@siteco.de vedska Annell Ljus + Form AB Surbrunnsgatan 14 SE-11421 Stockholm Tel.: +46 8 442 90 00 Faks: +46 8 442 90 25 E-mail: info@annell.se

vicarska Siteco Schweiz AG Airport Business Center 62 CH-3123 Belp-Bern Tel.: +41 31 818 28 28 Faks: +41 31 818 28 20 E-mail: info@siteco.ch Turska Siteco Aydinlatma Teknigi Ticaret San ve. Ltd. Sti Gardenya Plaza 3. Kat. 10 TR-81120 Atasehir/Istanbul Tel.: +90 216 455 45 65 Faks: +90 216 455 40 73 E-mail: siteco@siteco.com.tr Ukrajina A2 Design LLC Zhilyanskaya str. 30/32, r. 42 UA-01033 Kiev Tel.: +38 044 4619288 Faks: +38 044 4619287 E-mail: info@a2.com.ua Velika Britanija Siteco Ltd Siteco House 150A Holland Street Denton Manchester M34 3GG Tel.: +44 161 304 5620 Faks: +44 161 335 9008 E-mail: info@siteco.co.uk Ujedinjeni arapski emirat ARASCA Arabian Scandinavian General Trading Co. P.O. Box 86637 Dubai Tel.: +971 4 339 1337 Faks: +971 4 339 1335 E-mail: arasca@emirates.net.ae

Dodatak

Dodatak Biljeke

29

Einleitung Dodatak

30

Dodatak Biljeke

Dodatak

Dodatak Biljeke

31

Einleitung Dodatak

32

Dodatak Biljeke

Dodatak