You are on page 1of 5

MATIKE ALE, VICEVI A I PONEKA ISTINITA PRIA... 1.

TRI POZNATE JEDNAINE I Jednaina ovek = jede+spava+radi+uiva Magarac= jede+spava Dakle, ovek = magarac+radi+uiva odavde imamo: ovek-uiva = magarac+radi Kratko reeno, ovjek koji ne uiva = magarac koji radi

II Jednaina Mukarac = jede+spava+zaradjuje novac Magarac=jede+spava Dakle, Mukarac=magarac+zaraduje novac Dakle, mukarac-zaradjuje novac = magarac Kratko reeno, mukarac koji ne zaradjuje novac=magarac III Jednaina ena=jede+spava+troi Magarac=jede+spava Dakle,

ena=magarac+troi Dakle, ena-troi=magarac Kratko reeno, ena koja ne troi=magarac 1

2. DOKAZ DA SU ENE DJAVOLCI Svi znamo da ene zahtevaju vreme i novac , pa je: ena = vreme * novac Postoji poslovica da je vreme novac, dakle: vreme = novac Ako izvrimo zamenu , dobijamo: ena = vreme * novac = novac * novac = ( novac ) to jest ena = ( novac )
2 2

Ima poslovica da je novac u korenu svakog zla...

Novac = zlo
Ako spojimo zadnje dve jednakosti oigledno dobijamo:

ena =

( zlo )

= zlo pa je

ena = zlo

Kraj dokaza.

Ispravka jednog kolege: Kad vadimo koren dobijamo apsolutnu vrednost....pa je: ena =

( zlo )

= zlo = apsolutno zlo pa je

ena = apsolutno zlo

3. KAD SE KORISTI ANALOGIJA...

Profesor u koli predaje o graninim vrednostima funkcija i daje primer:

lim
x 8

12 = x 8 12 =? x 5

Zatim zadaje primer da urade uenici: lim


x 5

Naravno, analogijom dolazimo do oiglednog reenja:

lim
x 5

12 = x 5

4. EH, TA PITAGORINA TEOREMA...

Na testu iz oblasti Pitagorina teorema bio je zadatak:

Nadji x sa slike:

B x

3cm C

4cm

Naravno, predpostavljate da je dete odgovorilo:

B x

3cm C

4cm

5.

PLAVUA JE SVUDA PLAVUA

Kako plavua u Engleskoj rauna...

6. E OVAJ OVEK JE SIGURNO MATEMATIAR...


Dva ortaka pazare balon i ree da se provozaju jednog dana. Najednom udari jak vetar i odnese ih u nepoznati kraj, daleko od kue. Odlue da se priblie zemlji i pitaju nekog u kojem su mestu. Posle nekog vremena ugledaju oveka i viknue mu iz balona: Hej prijatelju, gde smo mi sada? ovek pogleda gore i zamisli se... Razmilja on, razmilja i posle nekog vremena im odgovori: U balonu!, i otide svojim putem. Gledaju se ortaci, iznenadjeni odgovorom. Posle par trenutaka jedan od njih ree: E ovaj ovek je sigurno

matematiar! . Kako si to zakljuio? pita ga ortak. Pa vidi, kao prvo - razmiljao je pre nego to je odgovorio, kao drugo istina je to to je rekao i kao tree- od toga nemamo nikakve koristi ! .

7. ZBOG ZAREZA SE I GLAVA GUBI


Znate ono kad u osnovnoj koli uite decimalni zapis, pa pomeranje zareza ulevo , udesno Kad pogreite zadatak zato to ste pomerili zarez za jedno mesto, ljutite se na nas profesore to vam to ne priznajemo. Evo prie kako je ovek zbog zareza izgubio glavu, pa vi razmislite da li se sa pravom ljutite

Pria se deava u Francuskoj , u vreme kad su ljudima odrubljivali glave giljotinom. Naime, neki ovek, optuen za zloin koji nije poinio, sedi nevin u zatvoru i eka na pomilovanje koje treba da izdejstvuju njegovi advokati. U kripcu je s vremenom, ujutru je njegov red za giljotinu a to vee sudija odluuje o njegovom pomilovanju. U svetlu novih dokaza, sudija odluuje da ga pomiluje, al poto nema mnogo vremena da objanjava svoju presudu, diktira pisaru: Pomilovati, ne ubiti - i brzo alje odluku da bi spasao nevinog oveka. Kurir stie pred zoru u zatvor i predaje poruku na vreme da spasi zatvorenika. Medjutim , ovog jadnika ipak ubiju. Zato? U brzini, pisar je samo malo pomerio zarez: Pomilovati ne, ubiti

8. U KAFANICI...
Sede u kafanici sve elementarne funkcije ( sinx, cosx, lnx,) i pijuckaju. Odjednom se zau: begajte drugari, stie izvod!. Svi se bre bolje sakrie ispod stolova, iza anka...ko gde stigne, samo jedna funkcija ostade da sedi sama za stolom. Opa, pa ti se mene ne plai? upita izvod. Ne, ja sam e x - nasmeja se funkcija. Da, al ja nisam izvod po x nasmeja se sada izvod i diferencira je

9. RAZGOVOR...

Razgovaraju pi

i imaginaran broj:

Pi: mora biti racionalan Imaginaran broj: Ma budi ti realan

10.

CHUCK NORRIS

Dva tvrdjena vezana za uvenog karatistu:

i)
ii)

Chuck Norris moe deliti nulom! Chuck Norris je brojio do beskonanosti... dva puta!

11. MATEMATIARI

Matematiari nikada ne umiru oni samo gube svoje funkcije

12. JO NEKOLIKO VICEVA 1. Idu dve nule ulicom i sretnu osmicu, jedna od njih kae: al ova stegla kaj...
2. Idu dva kalkulatora ulicom, jednog pregazi auto, kae ovaj drugu: "ne raunaj na mene"... 3.

Pitanje: Zato plavua ne zna da napie broj 11 ? Odgovor: Ne zna koja jedinica ide prva!
5