Sie sind auf Seite 1von 1

136 Tibi pa-iom Tibi pa-iom Tibi bla ga sla vim Tibi bla ga da rim Go spo di i ma lim ti sia

Bo je nach i ma lim ti sia Bo je nach i ma lim ti sia Bo je nach Bo je nach ma lim ti - sia Bo je nach