Sie sind auf Seite 1von 51

2/2013

CAT v/d REEKSEN per MERK CAT des SERIES par MARQUE AVB -KATALOGE VOLLEDIGE CATALOOG CATALOGUE COMPLET- GESAMTKATALOG 55,00

De merken zijn afzonderlijk te verkrijgen op aanvraag Les catalogues individuelles par marque sont disponible sur commande Die Markenkataloge sind verfgbar auf Bestellung. De portkosten zullen op dat moment meegedeeld worden Les frais d'envoie vous serons communiquer Die Portokosten werden bei Bestellung mitgeteilt. DE KLASSIEKERS i/d VITOLFILIE LES CLASSIQUES d/l VITOLPHILIE KLASSIK RINGE
Deel Fascicule 1 Teil ( n 1 - 235 ) Deel Fascicule 2 Teil (n 236 - 355 ) Deel Fascicule 3 Teil ( n 356 - 570 ) Deel Fascicule 4 Teil ( n 571 - 788 ) Deel Fascicule 5 Teil ( n 789 1067 ) Deel Fascicule 6 Teil ( n 1068 1208 ) Deel Fascicule 7 Teil ( n 1209 - 1837 ) Deel Fascicule 8 Teil ( n 1838 - 2133 ) Deel Fascicule 9 Teil ( n 2134 - 2377) Deel Fascicule 10 Teil ( n 2378 - 2696 ) Deel Fascicule 11 Teil ( n 2697 - 2972 ) Deel Fascicule 12 Teil ( n 2973 - 3491) Deel Fascicule 13 Teil ( n 3192 - 4001 ) Deel Fascicule 14 Teil ( n 4002 - 4433 ) Deel Fascicule 15 Teil ( n 4434 - 4692 ) Deel Fascicule 16 Teil ( n 4693 - 5025 ) Deel Fascicule 17 Teil ( n 5026 - 5299 ) Deel Fascicule 18 Teil ( n 5300 - 5666 ) Deel Fascicule 19 Teil ( n 5667 - 6034 ) Deel Fascicule 20 Teil ( n 6035 - 6329 ) Deel Fascicule 21 Teil ( n6330 6557 ) Deel Fascicule 22 Teil ( n 6558 6866) Locomotion 1 = Ringe mit Thema Fortbewegungsmittel(Autos,Flugzeuge,Schiffe,Fahrrder usw.) Locomotion 2 Locomtion 3-4-5-6-7 per deel par fascicule pro Teil Locomotion 8 & Marina Aanv. suppl. ergnzung Locomotion 2000 Aanv. suppl. ergnzung Locomotion 2001 Aanv. suppl. ergnzung Locomotion 2002 Aanv. suppl. ergnzung Locomotion 2004 Aanv. suppl. ergnzung Locomotion 2005 Aanv. suppl. ergnzung Locomotion 2006 Aanv. suppl. ergnzung + La Marina 2000 + 2001 La Marina 2002 = Ringe zum thema meer ( Fische,matrosen,ank usw) La Marina 2006 La Marina 2008 Logomotion = Ringe mit Logos von Fortbewegungsmitteln( VW, Lufthansa, Lloyd, usw.) Aanv. suppl. Ergnzung Logomotion 2000 Aanv. suppl. Ergnzung Logomotion 2001 Aanv. suppl. Ergnzung Logomotion 2002 Aanv. suppl. Ergnzung Logomotion 2004 Aanv. suppl. Ergnzung Logomotion 2005 Aanv. suppl. Ergnzung Logomotion 2006 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 3,00 6,00 2,50 4,00 2,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 4,00 5,00 2,00 4,00 6,00 9,50 3,00 1,80 3,25 1,00 4,00 2,30 1,50 1,25 1,25 3,00 4,00 3,75 1,25 1,50 1,00 1,50 1,00 12,50 12,50 3,75 5,00 5,00 10,00 3,00 3,00

THEMA CATALOGI CATALOGUES THEMATIQUES THEMA KATALOGE

CATALOGI REKLAAMBANDEN CATALOGUES PUBLICITAIRES


Caraibe Type Duitse Keizers Type Empereurs Allemands -TypDeutsche Kaiser Type Ceulemans Type Historische personen Type Personnages historiques Typ Historische Persnlichkeiten Type Benelux Type Jamayca Type Vierkant Carr Typ quadrat Type Vlinders Papillons Typ Schmetterling Type Rondpunt-vierkant - Rond-Point-Carr Typ Kreis-Punkt-Quadrat

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

DE VITOLFIEL/LE VITOLPHILE Driemaandelijks tijdschrift van de Algemene Vereniging van Bandjesverzamelaars (AVB) Revue trimestrielle de lAssociation Vitolphile Belge (AVB) Drei-Monatszeitschrift der Association Vitolphile Belge (AVB) Maatschappelijke zetel: Sige social: Rue Rudolphe Bernard, 66 4140 Chanxhe-Sprimont Sitz : Nummer / Numro 2/2013 Juni / juin 2013 Lidgeld /Cotisation / Jahresbeitrag 2013: Door storting of overschrijving op Par virement ou versement au compte postal : Zahlung per berweisung auf das Postscheckkont Met internationale overschrijving op hetzelfde adres Par mandat poste international la mme adresse Belgi / Belgique / Belgien 25 Buitenland / Pays Etranger / Ausland 30 PR.: 000-0845918-78 van AVB Rue Rudolphe Bernard 66 4140 Chanxhe-Sprimont IBAN: BE 69 0000 8459 1878 BIC: BPOTBEB 1 3 5 6 11 12 13 17

INHOUD / TABLE DES MATIERES / INHALTSVERZEICHNIS Adressen A.V. B./ Carnet d'adresses AVB /AVB-Adresse Woordje van de schatbewaarder / Le mot du trsorier / Vorwort des Kassierers Mededelingen / information / Mitteilungen Ruilkalender / Calendrier d'changes / Tauschbrsen-Kalender Ladderwedstrijd / Concours Echelle / Wettbewerb-Leiter Ruilberichten / Petites annonces d'changes / Tausch-Kleinanzeigen AVBOB / AVBSR en verder / et plus loin dans cette revue / und in diesem Beitrag

Nieuwe catalogi / Nouveau catalogue MAYA- KALENDER Neue Katalog pag 29 EXCEPTIONALES pag 14

KAREL V pag 33

Made in USA YUGOSLAVIA pag 27 ESTABROOK & EATON (1) pag 45

Klassiekers pag 43

Volgende periodiek / prochain priodique / Nchste Ausgabe einde / fin / Ende 09/2013. Alle, te publiceren teksten dienen, liefst per e-mail, ingezonden te worden naar: Tous les textes insrer sont envoyer de prfrence par e-mail Texte zur Verffentlichung senden Sie bitte bevorzugt per E-Mail an De Heer P. De Keyser, Stadhuisstraat 10 te 8301 Knokke-Heist (Belgi) De Heer B.Van Montfort, Frans Hensstraat 61 te 2020 Antwerpen (Belgi) Ten laatste op 1 aug 2013 / Pour le 1er aot au plus tard / bis sptestens zum 1 ten August 2013 Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn eigen artikel / Chaque auteur est responsable de son texte. Fr seine Zuschrift bernimmt der Verfasser die volle Verantwortung. ww.avbvitolphile.be
Copyright AVB www.avbvitolphile.be

2/2013

WEGWIJS IN AVB / CARNET DADRESSES AVB / AVB-ADRESSEN


Voor het betalen van uw lidgeld, verandering van adres, steun een de vitolfiel, aankoop van tombola loten, opvragen van tombola prijzen: Pour paiement des catisations, changement dadresse, soutien au Vitolphile, achats de billets de tombola, rclamations des lots de tombola Zustndig fr die Beitrge,bei Wohnungswechsel, fr den Kauf und die Zusendung von Tombolalosen: Jeam-Marie SANTE (tel.: 043/69.10.84) Rue Rudolphe Bernard, 66 4140 CHANXHE-SPRIMONT BELGIQUE P.R.: 000-0845918-78 IBAN: BE 69 0000 8459 1878 BIC:BPOTBEB 1 Email: jm.sante@skynet.be Alle info voor de periodiek, mededelingen van ruildagen of ruilbeurzen, het opsturen van Uw ruilbericht, A.V.B.O.B. Pour toutes les infos concernant le priodique, communications des journes et bourses dchanges, envoi pour la rubrique des petites annonces dchanges, A.V.B.S.R. Fr alle Infos betr.die Zeitschrift, Daten und Mitteilungen ber Tauschbrsen, sowie Kleinanzeigen und Berichte zum AVBSR : Pierre DE KEYSER (tel.: 050/51.10.21) Stadhuisstraat, 10 8301 KNOKKE-HEIST BELGI Email: dekeyserpierre@skynet.be U ontvangt Uw periodiek niet / Pour non-rception du Vitolphile / Bei Nichterhalten der Zeitschrift Nicolas PESCHONG (Tel : 00352/595504) 113, rte de Longwy L- 4831 Rodange LUXEMBURG Mail : berthe@pt.lu Voor het bestellen van Uw catalogen (vergeet de verzendkosten niet) en algemene inlichtingen over AVB: Pour commande de catalogues (noubliez pas les frais denvoi) et informations gnrales sur lAVB Fr Katalogbestellungen ( Portokosten nicht vergessen!) ist zustndig : Jeanne VAN RIJMENANT (tel.015/42.19.38) Wilgenstraat 24 2800 MECHELEN BELGI Rek.nr. 230-0065554-02 IBAN: BE 32 2300 0655 5402 BIC: GEBEBB Email: jeanne.van.rijmenant@telenet.be Redactie Vitolfiel / Rdaction du Vitolphile / Redaction Vitolphile Bernard VAN MONTFORT (tel.: 03/288.65.56) Frans Hensstraat 61 2020 ANTWERPEN BELGI IBAN: BE12 9730 3907 7492 BIC: ARSPBE22 Email: bernard.van.montfort@telenet.be Alle klachten, problemen en wensen / Pour toutes plaintes, tous souhaits, tous problmes / Reklamationen,Sonderwnsche, Probleme....erledigt wendt U zich tot: Robert NOIRHOMME (tel.: 080/31.98.27) Moulin dEcdoval 17 4990 LIERNEUX BELGIQUE Email: robert.noirhomme@belgacom.net Voor info en correspondentie bij AVB - Nederland wendt U zich tot: ANTOON BEELEN ( tel.: 077/46 72 113) Molenveldweg 41 5975 AJ SEVENUM NEDERLAND Pour les informations concernant lAVB France Michel BADREAU 18, boulevard de l'Almont F-77000 MELUN FRANCE Kontaktperson zwischen der AVB und allen deutschsprachigen Mitgliedern: Nicolas PESCHONG (Tel : 00352/595504) 113, rte de Longwy L- 4831 Rodange LUXEMBURG Mail : berthe@pt.lu

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

Voorwoord Met lemen benen... Onze clubs geven me soms de indruk kolossaal te zijn. Gezien het ledenaantal, lijkt dit woord echter niet meer van toepassing. Ik verklaar me nader: De redactie van de tijdschriften rust op de schouders van enkele vrijwilligers onder ons. Als er, voor welke reden dan ook, n vn de pilaren van AVB wegvalt, hebben we een probleem. We weten dat niemand onvervangbaar is en tot nu hebben we bij AVB steeds geluk gehad. Het ideale zou zijn dat functies gedubbeld zouden worden. De functie van voorzitter is de gemakkelijkste om over te beslissen. Ik vraag me af waarom men niet aan de poort komt kloppen....tot vreugde van mijn echtgenote! Zoals alle jaren neem ik deel aan de algemene vergaderingen in Frankrijk en Spanje. Ik constateer daar hetzelfde: men spreekt van financies, te kort aan medewerkers, steeds minder leden. Men wringt zich in alle bochten om oplossingen te vinden die de situatie kunnen verbeteren. In afwachting daarvan, hebben we er toch nog plezier aan. Het is nog steeds aangenaam om iedereen te ontmoeten tijdens de internationale bijeenkomsten in Begi en elders....en nog aangenamer als men 's middags samen rond de tafel kan zitten met enkele lekkere wijnen zoals dat in Frankrijk en Spanje de gewoonte is. Bij ons, na enkele schuwe testen (Halle...) is het devies:eerst de banden! met toch tussendoor een biertje! We hebben toch nog een voordeel. De algemene vergaderingen waar men de boeken moest sluiten en de financile speeches aanhoren van de verantwoordelijken, die zich druk maakten als iemand tegen zijn buur iets wou zeggen, zijn verdwenen. Het academisch gedeelte bestaat nog steeds maar niemand heeft er nog behoefte aan. We moeten realist blijven. Het moet gezegd dat ons budget in goede handen is bij Jean-Marie (Sante)! Ik zie jullie graag terug bij de start van het nieuwe seizoen in september Robert Noirhomme

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

Woordje van de schatbewaarder We zijn reeds juni en niettegenstaande de waarschuwing in de eerste vitolfiel zijn er og steeds 30 leden die hun lidgeld niet bestaald hebben. Zij zullen voor de laatste keer vitolfiel nr 2 ontvangen zonder extra kosten. Op 17/05/2013 waren volgende leden niet in orde: F 07/009 Barreyre-Beraud F 08/006 Gerard J. F 05/002 Pate G. F 99/08 Guiselin J-D. F 10/004 Oudin J.P. F 71/50 Soulard C. F 05/005 Cortes Cobo E. F 10/003 Vasco M. F 03/020 Dr Jucker P. F 82/53 Brusselmans M. N 85/38 Balcaen D. F 05/013 Machelard C. N 94/21 Biesemans A. N 05/09 Louis F. N 84/38 De Lange J. N 79/70 Mantjes L. N 003/16 Jensen V. N 99/002 Van Dijk A.J.A. N 12/006 Lagast R. N 00/01 Van Erk A. N 87/34 Nuytten S. N 09/025 Van Laak N. N 96/02 Van Engelgem J. N 95/12 Warners L. N 78/64 Vanderhoydonk J. D 09/020 Bttger S. D 88/09 Sauer H. D 12/005 Samson R. D 10/007 Schneeberg U. Vijf nieuwe leden hebben onze rangen vervoegd. Wij heten hen welkom in de schoot van onze organisatie. De gegevens van deze nieuwe leden: N 13/004 De Sigarenbanden Koning Raamstraat,3 NL-1316 CA ALMERE N 13/005 AERENS Ronny Hoge Bokstraat, 172 9111 BELSELE D 13/006 RUBER Oliver Maria-Sibylla Merian Strasse, 92 D-55122 MAINZ D 13/007 Jackel WAWRZICK-WALTRAUT Ziegeleistrasse, 49c D-22113 OSTSTEINBEK N 13/008 Van WIJK R.C. ARIAWEG, 590 NL-3816 HZ AMERSFOORT Het bestuur van AVB dankt de volgende leden voor hun steun aan onze organisatie Voor de maand maart en het 2de trimester van 2013 D 96/22 D 95/13 N 04/019 F 81/27 Mr Zingler Peter Mr Mann Werner und Christa Mr Beumer B. Mr Casterot Franis Oschatz Leipzig Dodewaard Juillan 5,00 2,00 9,00 8,80
____________

Report Total De nationale schatbewaarder J.-M. SANTE

24,80 10,00
___________

34,80

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

In Memoriam Anfang April 2013 war wieder Sammlertreffen in Miltitz ( bei Leipzig ) .Es wurde aber in diesem Jahr von einer traurigen Nachricht berschattet : unser Sammlerfreund Steffen WEISS (1966 2013) ist nach schwerer Krankheit leider verstorben. Ein Bild, eine Kerze und Blumen standen an seinem Platz. Wir sind sehr traurig ber diesen Verlust. Wir verlieren mit Steffen Weiss einen sympathischen, leidenschaftlichen Sammlerfreund und einen guten Freund. Wir erinnern ,uns gerne an interessante Gesprche mit ihm, der auch stets ein offenes Ohr fr viele Dinge hatte. Er war seit 10 Jahren Mitglied im AVB. Am 9. April 2013 wurde Steffen Weiss in seinem Heimatort Lichtenstein beigesetzt. Wir bermitteln Frau Evelyn Weiss und der Familie unser herzlichstes Beileid. In Memoriam Dbut avril 2013 a eu lieu la bourse annuelle Miltitz prs de Leipzig ; cette runion a malheureusement t ombrage par le dcs de notre ami-collectionneur Steffen WEISS ( 1966-2013 ) qui , aprs de longues annes a perdu son combat contre sa maladie implacable ! Sur sa table habituelle Miltitz , une photo, un cierge et des fleurs nous rappelaient tristement ce collectionneur sympathique et passionn, et surtout un ami respect. Un ami, toujours ouvert toutes discussions sur maints thmes diffrents. Il tait membre de l AVB depuis 10 ans. Son enterrement a eu lieu le 9 avril dans son village natal de Lichtenstein. Nous prsentons Mme Evelyne Weiss et toute la famille nos sincres condolances. In Memoriam Begin april had de jaarlijkse rulbeurs plaats in Miltitz bij Leizig . Deze beurs werd echter overschaduwd door het overlijden van onze vriend Steffen Weis ( 1966-2013). Na een jarenlange strijd heeft hij de ziekte niet kunnen overwinnen. Op zijn tafel in Miltitz werd ter zijner herinnering een foto, een kaars en een bloementuil gezet. Hij was lid van AVB sinds 10 jaar. De begrafenis had plaats in zijn geboortestad in Liechtenstein. Wij bieden Mevr. Evelyne Weiss en zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

UITNODIGING 14DE RUILBEURS VAN NOORD DUITSLAND De jaarlijkse ruilbeurs voor vitolfielen zal plaatshebben op vrijdag 20 september 2013 en zaterdag 21 september 2013 Programma: Vrijdag van 17.00 uur tot 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur Lokaal: Landguthotel Hermann te Albertsdorf/Bentwisch bij Rostock. Hier zijn we in de ideale omstandigheden in n gebouw. Grote zaal met toog en bediening Mogelijkheid tot overnacting regionale keuken aan matige prijzen (tot 22.00 uur) parking voor het hotel gratis gebruik van sauna en zwembad. Een aantal kamers zijn gereserveerd onder de naam:Zigarrenfreund Hinzmann: gelieve dit te vermelden bij Uw reservatie. Adres: Land-gut-Hotel Hermann, Albertsdorf Haus 13 D- 18182 Rostock-Bentwisch Tl: 0049381/66 67 66 6 / Fax : 0049381/ 66 67 66 8 www.land-gut-hotel.de / land-gut-hotel@web.de

Prijs voor een tafel: 5.00 Inlichtingen bij: Hinzmann Harry Tel: 0049381/12 06 74 1 Saule Manuel Tel: 0049381/ 12 08 12 4 Wegbeschrijving: 1 2 3 4 5 A19 richting Rostock Afrit 6 Rostock-Ost B105 ricting Ribnitz-Damgarten/Stralsund Bij de uitrit richting Bentwisch, links op de Stralsunder Strasse Vervolgens rechts op de L182 richting Albertsdorf Rechtdoor tot Albertsdorf Het lokaal is aan Uw linker zijde Albertsdorf 13 18182 Bentwisch

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

31 STE BEURS VAN A.V.B. , sectie VERVIERS


zondag 20 oktober 2013 van 9h tot 15 h

Collge Providence Herve Avenue Reine Astrid, 9 4650 HERVE


We nodigen U uit op de 30ste ruilbeurs van AVB, Verviers en teven op de 4de beurs alle verzamelingen. Naar gewoonte is er te eten en te drinken aan democratische prijzen. Er zal ook een veiling zijn en een tombola met verschillende prijzen. Aan de ingang zal een herdenkingsband aangeboden worden Aan de uitritten van de autostrade (Herve of Battice) zullen er wegwijzers geplaatst worden.

Uitnodiging aan alle verzamelaars

het bestuur

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

10

Speciale Intern.Verzameldag
A.V.B. i.s.m.Studie en Documentatie groep Een ruildag voor Lucifersetiketten en Sigarenbandjes 19 Oktober 2013 van 09.00 16.00 In Buurtcentrum De Kolk Heijermansstraat 129 1502DJ Zaandam
Goed bereikbaar met openbaar vervoer Voor info;E Kool E-mail e.kool2@chello.nl Tel.075-6282307 / 06-40154419 of. Hans en Fokje Kool E-mail j.kool10@chello.nl Tel..075-6350202

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

11

R U I L K A L E N D E R 2013 JULI Zo. 14 Maandelijkse ruildag van 9 tot 12 uur (Hobby Club Halle) AUGUSTUS Za. 17 Maandelijkse ruildag van 13u30 tot 17 uur (AVB-Verviers) Maandelijkse ruildag van 12 tot 17 uur (GSC) SEPTEMBER Za. 07 Ruildag van 9 tot 15 uur (AVB-Nederland) Buurthuis Burger-Enk, Klimtuin, 46 Epe Gelderland) (Ned) Zo. 08 Maandelijkse ruildag van 9 tot 12 uur (Hobby Club Halle) Ruildag van 9 tot 13 uur (ACC-Antwerpen) Vr. 20 Ruilbeurs van 17 tot 21 uur (Sammlerfreunde Nord) Landgut-Hotel Hermann, Albertsdorf Haus, 13 Albertsdorf/Bentwisch (D) Za. 21 Tweede dag ruilbeurs van 9 tot 13 uur (Sammlerfreunde Nord) Landgut-Hotel Hermann, Albertsdorf Haus, 13 Albertsdorf/Bentwisch (D) Maandelijkse ruildag van 13u30 tot 17 uur (AVB-Verviers) Maandelijkse ruildag van 12 tot 17 uur (GSC) Zo. 22 Ruildag van 9 tot 13 uur (ACC-Antwerpen) OKTOBER Za. 12 Ruildag van 9 tot 15 uur (AVB-Nederland) Zaal De Oude Vesting, Meppelerweg, 89 Steenwijk (Drente)(Ned) Zo. 13 NATIONALE RUILDAG van 9 tot 15 uur (Hobby Club Halle) Ruildag van 9 tot 13 uur (ACC-Antwerpen) Za. 19 Ruildag van 9 tot 15 uur (AVB-Nederland) Buurtcentrum De Kolk, Heyermasstraat, 129 Zaandam(Ned) Maandelijkse ruildag van 12 tot 17 uur (GSC) Zo. 20 INTERNATIONALE RUILBEURS VAN 9 TOT 15 UUR (AVB-VERVIERS) Collge Providence Herve, Avenue Reine Astrid, 9 4650-Herve Zo. 27 Ruildag van 9 tot 13 uur (ACC-Antwerpen) KOMENDE GROTE BEURZEN Za. 09 Ma. 11 NOVEMBERBEURS van 9 tot 17 uur (ACC-Antwerpen) INTERNATIONALE RUILBEURS VAN 9 TOT 17 UUR (AVB-LUIK) Institut Saint Paul, rue Rouveroy, 1 4000-Lige

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

12

LADDERWEDSTRIJD
Voor ontvangen inlichtingen, gepubliceerd in de periodiek 4/12 worden de volgende punten toegekend : 25 ptn aan Mw F. RIEMVIS; 20 ptn aan Hr J.H. BOLHUIS, H. JANSEN. Voor periodiek 1/13 worden de volgende punten toegekend : 25 ptn aan Mw F. RIEMVIS, aan Hr J.H. BOLHUIS. KLASSEMENT 1. Mw F. RIEMVIS, Amsterdam (N) 50 ptn 2. Hr JH BOLHUIS, Eenum (N) 45 ptn 3. Hr W. BLADT, Vilvoorde 25 ptn Hr H. DE WILD, Eindhoven (N) Hr N. PESCHONG, Rodange (L) 6. Mw J. VAN RIJMENANT, Mechelen 20 ptn Hr M. LECUYER, Couvin Hr G. VANDERLINDEN, Loncin Hr D. BALCAEN, Deinze Hr L. WOUTERS, Nossegem Hr W. MANN, Leipzig (D) Hr J. LEBASCLE, Baillet (F) Hr G. MOUGIN, Boulay (F) Hr H. JANSEN, Heeten(N) 15. Hr R. BODSON, Hoboken 15 ptn Hr S. SERAFINI, Dampremy Hr B. VAN CLEEF, Delft(N) 18. Hr P. EVRARD, Neufchteau 10 ptn Hr P. VAN AMERSFOORT, Castricum(N) Hr A.H. BEELEN, Sevenum(N) Hr R. LINDEMAN, Hoofddorp(N) Hr A.J.A. VAN DIJK,Leek(N) Hr G. PHILIPSEN, Venray(N) Mw L. KLOK, Oostvoorne(N) Hr H. KOOPMANS, Riland(N) Hr C. SOGUEL, Illkirch(F) Hr J. BROUSSES, Tarbes(F) * Nog niet gepubliceerde informatie op alle rubrieken kan worden ingestuurd naar de redactie. * Reageren op AVBOB wordt steeds gewaardeerd. * Uw banden of kopies voor de USA-MERKEN worden bij Hr NOIRHOMME verwacht. * Wij danken de leden die meewerken aan de verwezenlijking van de periodiek.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

13

RUILBERICHTEN IK VERKOOP diverse tabaksboeken en lege sigarenkisten in hout, karton,metaal. Alles in zeer goede staat. Hr Peter ZINGLER, Amselweg, 2 D-04758 Oschatz (Deutschland) AANKOOP van volgende reeksbanden : DERK DE VRIES : Rks 6 : nr 19, Rks 33 nr 1 Rks 137 nr 7, Rks 160 nr 1, Rks 185 nr 7, Rks 202 nr 4. HOEFNAGELS : Vogels : nrs 43- 46-47. HUDSON : Hup Holland nrs 16-33-42-47-53 NED MUNT : Grote Mannen : nrs 61-69-70-86. VICTOR HUGO / Napoleon-NF reeksen 3-10-11-12. WILLEM II nr 8391.AD. SWOLFS : N 7-130 No 20-21-24-45-104-119-134. Mr J. DE SCHEPPER, rue Camille Wolls, 29 1030-Bruxelles DE VOLGENDE KLASSIEKERS : 42. Keizer en vazallen : 1072-1073. /50. De Keten : 1077. /45. Gevleugelde engelen : 1109-1117-1119-1120-1121. /103.Keizer met gevl. helm : 2160-2161-2162-2163-2164-2165. /109.Vrouwenportretten FF : 22282230-2231-2233-2235-2239; Mr F. CASTEROT 5, rue du Mounangelle F-65290 Juillan (France) francis.cast@voila. fr (Tl. 05-62.32.90.46) ACCYNSZEGELS van Nederland maar ook TAKSBANDEN van Belgi Hr H. DE WILD, Tinelstraat, 192 NL-5654 LX Eindhoven(Nederland) E-Mail : hcpdewild@hetnet.nl verzamelingen sigarenbanden (reeks-, fabrieks- en/of reklamebanden) alsook kistetiketten en dergelijke. Geef hoge prijs. Ik bezit ook veel dubbel materiaal. Mancolijsten mogen steeds worden opgestuurd. Ook correspondentie met het buitenland. Hr M. VERBRUGGEN, Kremerspad, 18 3201-Aarschot Tel. 016/56.43.78 E-Mail : verbruggen.blockx@skynet.be de volgende etiketten CARAIBE : Rks 71(Hist. Personen) : 1-2-5-11-13-14-1516-17-18-19 / Rks 72(Ondermerken in ruitvorm) : a) zonder relif op wereldbol : Corona-Elegantes-Petitos-Rinal. b) met relif op wereldbol : Finos V-Ready Mr J. LAMPROYE, 24, rue de Namur 4280-Hannut de volgende reklameband van R. Janssens & Zn, type Odor-Don Bosco : I.M. Pierre David , de gele band- TAF , n chromo renwagensmet de wagens nr 6 en nr 11 op. De reeks Turco-Egypte : met tekst : Mogul(rode spiegel), Mogul(paarse spiegel), Murad(paarse vleugels), Murad(gele vleugels), Egyptian(groene vleugels), Egyptian(ronde spiegel +blauwe vleugels) Hr P. DE KEYSER, Stadhuisstraat, 10 8301- Knokke-Heist MIJ HELPEN aan bandjes van het merk SYLVIA en GOUDEN DUKATEN. Deze bandjes worden gevraagd door de nazaten van de familie Vermeer. Hr H. JANSEN, Stevenskamp, 303 8111 AZ Heeten (Nederland) E-Mail : Wecheltie@ziggo.nl de mij ontbrekende franse publicitaire bandjes. Ik bied 1 per band, vraag naar mijn lijst. J.M. SANTE, 66 Rue Rodolphe Bernard 4140 Sprimont email: jm.sante@skynet.be

IK ZOEK

IK ZOEK

IK KOOP

IK ZOEK

IK ZOEK

WIE KAN

IK ZOEK

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

14

Beste verzamelaars, Deze maal presenteren we U de nieuwe catalogus EXCEPTIONALES Chers collectionneurs, Cette fois nous vous prsentons le nouveau catalogue EXCEPTIONALES Geschtzte Sammler, Diesmal bieten wir Ihnen der neue EXCEPTIONALES-Katalog 2013 an. Fr die Bestellung wenden Sie sich bitte an: Tous les catalogues peuvent tre commands chez Alle catalogi kunnen besteld worden bij Mevr. J. Van Rijmenant Wilgenstraat 24 2800 Mechelen tel.: 015/42.19.38 email: jeanne.van.rijmenant@telenet.be

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

15

EXCEPTIONALES
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 Bruine streepband LA EXCEPTIONAL Bandelette brun LA EXCEPTIONAL Band in braun LA EXCEPTIONAL Rode band drukkersmerk 1016 in rood op de lip Bague rouge sigle + 1016 en rouge sur talon Ring in rot Krzel + 1016 in rot auf der Lippe Zelfde band met dikkere teksten Mme bague caractres plus gras idem fettere Schrift band met witte boord bague bord blanc ring mit weissem Rand Blanco lip talon blanc blanco Lippe GEDRUKT IN HOLLAND in zwart op de lip GEDRUKT IN HOLLAND en noir sur le talon GEDRUKT IN HOLLAND in schwarz auf der Lippe 5919 in rood op de lip en op de rechter vleugel: NEDERLAND 5919 en rouge sur talon et sur l'aile droite: NEDERLAND 5919 in rot auf der Lippe, NEDERLAND auf dem rechten Flgel 1329 in rood op de lip 1329 en rouge sur talon 1329 in rot auf der Lippe op de rode lip: GEDRUKT IN HOLLAND K.836 sur talon rouge: GEDRUKT IN HOLLAND K.836 auf roter Lippe : GEDRUKT IN HOLLAND K.836 blanco afgeronde lip talon blanc arrondi Blanco abgerundete Lippe Rode band, blanco lip Bague rouge, talon blanc Ring in rot, blanco Lippe rode band met zwarte vlakken in de vleugels bague rouge avec cartouches noirs dans les ailes Ring in rot , schwarze Zierrahmen auf den Flgeln 4976 in rood op de lip 4976 en rouge sur talon 4976 in rot auf der Lippe blanco lip, witte boord Talon blanc, bord blanc blanco Lippe , weisser Rand blanco lip, witte boord Talon blanc, bord blanc blanco Lippe, weisser Rand blanco lip, witte boord Talon blanc, bord blanc blanco Lippe, weisser Rand zelde band in lichter rood mme bague, rouge plus clair idem, in hellrot 5631 in rood op de lip 5631 en rouge sur talon

5631 in rot auf der Lippe

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

16

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

17

A. V. B. O. B. Ons vast panel (Bolhuis, Riemvis, Jansen) houdt het vol en daarvoor kunnen we alleen onze dank voor uitspreken. 3005. VUELTA ABAJO (zie ook per. 3/12) Speurder JB lijkt er van overtuigd dat dit een Amerikaanse band is. 3044. A Fabrieksband gekregen van Villiger groep 3048. ACHL Gekregen in Spanje (1) 3049. ACHILLES a)G.Bijdendijk & M.J.J. ten Hove , Jacob Reviusstraat, 100 Deventer Opgericht in 1902 en opgeheven in 1952. Gedeponeerd in 1930 onder nr 60.413 b) G. Bijdendijk Jr, Deventer (1911) c) J.G. Bensen , sigarenfabriek Taba, Hilversum Gedeponeerd in 1923 onder nr 47.639 3050. A.D.V. Gekregen in Spanje .(1) 3051. ADINDA a)N.O. Estoppey & Co, Oudegracht T.Z.98, Utrecht Opgericht in 1830 en bestond nog in 1930. Gedeponeerd in 1906 onder nr 20.960 b)Gerbracht & Co, Amsterdam Gedeponeerd in 1927 onder nr 53.916 3054. ALGOMA Duitse fabrieksband (1) 3057. ALVARADO Groot-Brittanni volgens onze speurder maar wij twijfelen 3055. AL HAYAT Justus van Maurik, Amsterdam, Zaandam, Londen en Breedesteeg, 5 Kampen Opgericht in 1794 en opgeheven in 1963. 3060. AMBASSADOR Hofnar sigarenfabrieken, Valkenswaard Gedeponeerd in 1959 onder nr 13.348 3070. ARCOS Gebrs. L.H.H.,H.L.F, F.J.T Hoppenbrouwers , College 3, Eindhoven Rodana sigarenfabrieken . Opgericht 1907 en opgeheven 1950. Gedeponeerd in 1922 onder nr 45.765 3072. ARGANA H. Kinjet & Zonen, Kerkweg, 21 Valkenswaard Opgericht in 1898 en bestond nog in 1962. 3074. ARISTO Gekregen van Villiger.

RV RV JB RV JH JH RV RV JB RV-JH RV RV RV JB RV-JH

JB RV-JH RV-JH JB RV

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

18

3075. ARMADA a)Eerst bij B.Jutte, Provenierssingel, 594 Rotterdam Gedeponeerd in 1923 onder nr 47.067 Bestond in 1904 en 1928. b)Nadien bij Lokin & Weisz, Rozenstraat, 51-53 Amsterdam Opgericht in 1910 en opgeheven in 1952. c)Smit & Ten Hove, Kampen Gedeponeerd in 1939 onder nr 74.597 3079. AROVANA C.W. Dresselhuys, St Walburgstraat, Tiel Later Plein, 8 te s Gravenhage als Mij. Alvana. Opgericht 1911 en in 2013 deel van Theodorus Niemeijer , Groningen (1) Gekregen .. bewijst niets maar geeft wel een richting aan.

JH JB JB JH RV-JH JB JB

We kregen van Hr J. Bolhuis een reactie op Van Hanswijk en AVBOB van de vorige periodiek. We drukken U zijn antwoord volledig af. De firma L.N. van Hanswijk en Zoon werd reeds in 1904 vermeld. Op internet is te vinden dat er aan de Retiefstraat, 5 s-Gravenhage, in 1917, een nieuwe fabriek werd gebouwd waar in 1922 ongeveer 65 sigarenmakers werkten. Later werd ook het adres Hobbemastraat, 29 s Gravenhage vermeld. Gegevens na 1939 heb ik niet. De gedeponeerde merken Adamson en Buziau (destijds bekende theaterclowns), waar ook bandjes van zijn, zijn reeds vermeld. In 1928 adverteerde deze fabriek met merken Cabana, S.S.Rotterdam, Espana, Oud Holland, Imperator en Mapa Mundi. Bij de merken die H. Jansen noemt, valt op dat bijv. Achilles en Altura door Bijdendijk en Ten Hove in Deventer zijn gebruikt en Arsifa een zelfstandige fabriek in Horst(L) was. **** Wij kregen van Hr H. DE WILD,uit Eindhoven, de vraag binnen wat er zo allemaal staat op een taksbandje en wat de betekenis hiervan is. Wij kunnen hem een half antwoord geven op die vraag : Enerzijds staat de prijs er op vermeld : PRIJS-PRIX met daaronder de verkoopprijs van de sigaar. Vroeger voorafgegaan door Fr.(= Belgische frank) nu Anderzijds staat een getal , dat is het taksnummer dat aan de fabrikant werd toegekend. (Bv = 371 = Verellen, 5138 = Vander Elst, 2005= Willem II) Deze nummers zijn geldig voor het grondgebied Belgi. Het is mogelijk dat er in Nederland andere nummers worden toegekend. Vroeger gebeurde het,dat het taksnummer en eventueel de naam was vermeld op het taksbandje. Dat kon op de voorzijde of de keerzijde staan. Verder staat er ook de waarde SIE 3 of SIE 7C staan of ook een enkele letter L. Deze tekens zijn maar voorbeelden (er kunnen ook andere cijfers of tekens staan) maar wat ze in feite betekenen , dat vraag ik aan de leden . Graag uw hulp ! Opgelet ! Deze uitleg is geldig voor de Belgische taksbandjes.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

19

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

20

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

21

Aanvulling AVBOB Supplment A.V.B.S.R Nachforschungen : Zusatzerklrung Van de Heer Knapen (Bielefeld DE) Kregen we de melding dat het bandje 3038 WILHELMI niet van een fabriek is maar van een handelaar uit Bremen. Tevens zou bandje 3043 ZIGARREN WITTE Uit Melle, Duitsland zijn en niet Zwitserland.
Mr. Knapen (Bielefeld D.) nous fait savoir que la bague 3038 "WILHELM I" n'est pas une bague de fabrique mais bien celle d'un commerant de Brme. Et aussi que la bague 3043 "ZIGARREN WITTE" proviendrait de Melle, Allemagne et pas Suisse.

Unser Mitglied Heinz KNAPE aus Bielefeld teilt mit, dass der Ring Nr 3038 Wilhelm I kein Fabrikring ist, sondern ein Ring eines Bremer Hndlers. Der Ring Nr 3043 Zigarren Witte stammt aus Melle (Deutschland) und nicht aus der Schweiz.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

22

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

23

27

Bague en rouge Rode band Ring in rot. La mme en plus troit Dezelfde maar smaller Idem, schmler Bague toute en dor Volledig gouden band Ring ganz in gold Toutes ces bagues sont avec textes en rouge sur fond dor: Volgende banden zijn met rode teksten op gouden achtergrond Alle folgenden Ringe sind mit Text in rot auf gold

28

29

30

Talon vas uitlopende lip Auslaufende Lippe Talon droit rechte lip Gerade Lippe Talon arrondi (Schardinel) Afgeronde lip (Schardinel) Mit runder Lippe (Schardinel-Ring) Talon arrondi sur les bords et lgrement vas afgeronde lip en licht uitlopend Runde Lippe und leicht auslaufend Bague plus troite Smallere band Schmaler Ring FLOR FINA en plus grand FLOR FINA groter FLOR FINA grsser La mme que 33 en plus troit Dezelfde als 33 maar smaller Idem wie die Nr 33, aber schmler Extrmits arrondies afgeronde uiteinden Mit runden Enden Bague de catalogue avec or jaune brillant Cataloogband in geel, blinkend goud Katalog-Ring, gelbes Glanzgold

31

32

33

34

35

36

37

38

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

24

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

25

Toutes ces bagues sont avec texte en noir sur fond dor: Volgende banden hebben een zwarte tekst op gouden achtergrond Die folgenden Ringe sind mit Text in schwarz auf gold 39 Extrmits droites Rechte uiteinden Flgel gerade Bords arrondis gauche pas de relief au bout des ailes Links afgeronde boorden, geen relif aan het einde van de vleugels Links rund keine Prgung am Ende der Flgel Relief jusquau bout des ailes Relif tot het einde van de vleugels Prgung bis zum Flgelende Bague plus large Bredere band Ring breiter Or jaune brillant Geel blinkend goud Gelbes Glanzgold Bague aux extrmits arrondies Band met afgeronde uiteinden Ring mit runden Flgelenden Bague plus troite extrmits droites Smallere band, rechte uiteinden Schmaler Ring Flgelende gerade La mme avec extrmits arrondies Dezelfde met afgeronde uiteinden Idem, Flgelende abgerundet. Bague verte et rouge (Schardinel) Band in groen en rood (Schardinel) Ring in grn und rot (Schardinel) Texte en rouge sur fond dor Tekst in rood op gouden achtergrond Text in rot auf gold

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Texte en blanc sur fond brun Tekst in wit op bruine achtergrond Text in wei auf braun Depose CDN BMDB & F Grammont

50 51

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

26

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

27

Bagues yougoslaves / Joegoslavische banden / Jugoslawische Ringe Elles ne sont pas nombreuses les bagues de cette dfunte rpublique pour la bonne raison que le tabac tait une rgie dEtat: DUVANSKA INDUSTRIJA ZRENJANIN YUGOSLAVIA, mieux connue par son abrviation: DIZ Er zijn niet veel banden van deze ter ziele gegane republiek omdat de tabaksegie in handen was van de staat: DUVANSKA INDUSTRIJA ZRENJANIN YUGOSLAVIA, beter gekend door de afkorting DIZ. Viele Ringe aus dieser ehemaligen Republik gibt es nicht, einfach weil die Tabakindustrie unter staatlicher Verwaltung stand : DUVANSKA INDUSTRIJA ZREBJANIN YUGOSLAVIA , besser bekannt unter seinem Krzel: DIZ 1 bague rouge et or avec feuilles de tabac en jaune. DIZ en dor sous le motif central Band in rood en goud met tabaksbladeren in geel. DIZ in goud op het centraal motief. Ring in rot und gold mit gelben Tabakblttern; DIZ in gold im Zentrum La mme sans relief sur les ailes Dezelfde zonder relif op de vleugels idem, ohne Prgung auf den Flgeln La mme avec dcoupe diffrente et couleur dore mate Dezelfde met een andere uitsnijding en mat gouden kleur. idem, anders gestanzt, mattgolden Bague noire et or rouge Zwart band en rood goud Ring in schwarz und rot gold La mme avec or jaune Dezelfde met geel goud idem, in gelbgold La mme en rouge Dezefde in rood idem, in rot Bague rouge, or et jaune avec or brillant Band in rood, goud en geel met blinkend goud. Ring in rot, gold und gelb, glanzgolden La mme en couleur or mat Dezelfde in mat gouden kleur idem, in mattgold La moins courante: bague rouge et or DIZ en dor sous une couronne de feuilles De mist courante: Band in rood en goud - DIZ in goud onder een kroon van bladeren. Der wenig bekannte Ring : in rot und gold DIZ in gold unter einer Blattkrone.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

28

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

29

Le calendrier maya/ De Maya kalender.../ Der MAYA-KALENDER La fin du monde ntant pas arrive, nous pouvons vous prsenter un ventail de bagues mexicaines consacres au clbre calendrier maya Toute ces bagues sont dues la firme BALSA Hnos de VERACRUZ Vermits het einde van de wereld er toch niet is gekomen, presenteren we U een reeks Mexicaanse banden, gewijd aan de befaamde Maya Kalender Al deze banden zijn van de firma BALSA Hnos de VERACRUZ Da der Weltuntergang nicht stattgefunden hat, knnen wir Ihnen eine Auswahl mexikanischer Ringe mit dem Thema Maya-Kalender zeigen ! Alle diese Ringe wurden von der Firma BALSA Hnos de VERACRUZ Ausgegeben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lignes en vert clair et motif central en brun trs clair Lijnen in licht groen en centraal motief in zeer licht bruin Linien in hellgrn und Zentralmotiv in hellbraun. La mme en vert plus sombre et motif en brun Dezelfde in somberder groen en het motief in bruin Idem in dunklerem grn und mit Motiv in braun. Autre variante en brun trs sombre et bord dor sur le bout de laile gauche Andere variant in donker bruin en gouden boord op het einde van de linker vleugel Variante in dunkelbraun, Ende des linken Flgels mit Goldrand. Autre variante encore aux deux premires d aux tonalits de brun Nog andere variant van de eerste twee in de tonaliteiten van het bruin Noch andere Variante mit anderen Braun-Tnen. Longue bague avec vert clair Lange band met licht groen Langer Ring in hellgrn. Bague plus troite avec brun sombre et rouge sombre Smallere band in somber bruin en somber rood Schmaler Ring in dunkelbraun und dunkelrot. La mme avec brun clair et rouge clair Dezelfde in licht bruin en licht rood Idem in hellbraun und hellrot. CENTENARIOS remplace le mot NACIONALES CENTENARIOS in plaats van NACIONALES CENTENARIOS ersetzt NACIONALES I dor sur talon I in goud op de lip I in gold auf der Lippe. AE rouge sur talon AE in rood op de lip AE in rot auf der Lippe La plus courante et la plus soigne dor brillant De meest courante en best verzorgde band in blinkend goud. Der hufigste und beste Ring in Glanzgold.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

30

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

31

Pierre Evrard Les trouvailles dil de lynx De ontdekkingen van arendsoogGefunden vom LUCHSAUGE 1. Tout dabord une nigme! Les deux bagues Peter III font allusion au tsar Pierre III de Russie (17281762) poux de Catherine II qui deviendra la grande Catherine. Mais. Si vous observez bien la deuxime photo, il sagit du roi Charles III dEspagne-(1716-1759) Roi dEspagne de 1759 1788, il est le fils de Philippe V et dElisabeth Farnse Quen pensez-vous? Eerst en vooral een raadsel! De twee banden PeterIII maken allusie op tsaar Peter III van Rusland (1728 -1762) echtgenoot van Katerina II ook genoemd Katerina de Grote. Maar... Als je goed kijkt naar de 2de foto, gaat het hier om Karel II van Spanje (1716-1759) Koning van Spanje van 1759 tot 1788 en de zoon van Philippe V en Elisabeth van Farnse. Wat denkt U ervan? Zuerst ein Rtsel!Die beiden Ringe Peter III sollen den Zar Peter III von Russland darstellen,Gatte von Katharina II, spter die groe Katharina,..aber Bei genauem Hinsehen ist auf dem zweiten Foto der Knig Karl III von Spanien (1716-1759) dargestellt. Knig von Spanien von 1759 1788, der Sohn von Philipp V und Elisabeth Farnse. Ihre Meinung dazu? 2. Georges LEMAITRE (1894-1966) Chanoine catholique belge, minent astronome et physicien. Sa thorie sur lorigine de lunivers fut appele la thorie du Big Bang La premire bague est joindre lensemble franges dores (AVB 1890-1928) La 2e bague est un montage courant cette poque. Une photo recouvre le lion bien connu sur cette bague. Bague tout fait authentique. Nous en connaissons plusieurs dues la firme Tinchant Belgische Katolieke Kanunnik, eminent astronoom en fysicus. Zijn theorie op het ontstaan van de wereld, werd de Big Bang genoemd. De 1ste band kan je toevoegen bij de groep gouden franjes (AVB 1890-1928) De 2de band is een courante montage in deze tijd. Een foto verbergt de welgekende leeuw op deze band. Een autentieke band. We kennen er meerdere, toegekend aan de firma Tinchant. Katholischer Geistlicher aus Belgien, bedeutender Astronom und Physiker; seine Theorie ber die Entstehung des Universums wurde bekannt als die Theorie desBig Bang Der erste Ring ist der AVB-Serie 1890- 1928 zuzuordnen : Goldquasten Der zweite Ring ist eine in dieser Zeit gngige Montage : der Lwe wird von einem Foto berdeckt. Trotzdem ein authentischer Ring , wir kennen mehrere seitens der Firma Tinchant 3. OSCAR DE PROOST: Petite bague peu connue reprenant ce prince de la magie Kleine, weinig gekende band met de prins van de magie Kleiner , wenig bekannter Ring mit dem Bildnis dieses Magier-Prinzen Une dernire trouvaille dil de lynx! On sest longtemps demand si la bague homme sport (AVB 5502) ntait pas Edouard VII. Voici lnigme rsolue: cest tout simplement le roi George V! A joindre videmment maintenant dans la famille royale britannique! Een laatste vondst van arendsoog Lange tijd hebben we ons afgevraad of de band Homme Sport (AVB 5502) Edward VII was. Het raadsel is nu opgelost. Het is eenvoudigweg George V. Eventueel bij te voegen bij de Britse Koninklijke familie Noch eine Entdeckung von LUCHS-AUGE Lange hat man sich gefragt ob der Ring Sportmann (AVB 5502 ) etwa EDWARD VII sei. Das Geheimnis ist entschlsselt : es stellt ganz einfach den Knig GEORG V dar. Natrlich ist dieser Ring der englischen Knigsfamilie zuzurechnen !

4.

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

32

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

33

CHARLES-QUINT (Charles cinq) / KAREL de Vde / KARL V Le clbre empereur n Gand en 1500 est connu en Espagne sous le nom de Carlos I. Le soleil ne se couchant jamais sur ses tats, selon sa phrase clbre peut tre considr, aprs Charlemagne, comme un prcurseur de lEurope. Si lon excepte la magnifique tiquette ci-jointe ( pag 22), on ne peut pas dire que lempereur a t gt au point de vue bagues! La quasi-totalit des bagues isoles qui lui sont consacres sont dues la firme Goetgebueur Deze beroemde Keizer, geboren in Gent in 1500 is in Spanje gekend onder de naam Carlos I.De zon gaat nooit onder in zijn gebied, naar de beroemde zin van Keizer Karel, een voorloper van Europa. Als men de mooie litho uitsluit (op pag 22), kan men nietzeggen dat de keizer bedorven was op het punt van banden. De individuele banden zijn bijna allemaal van de firma Goetgebueur. Der berhmte Kaiser, geboren in Gand im Jahre 1500, ist in Spanien bekannt unter dem Namen Carlos I. Sein bekannter Satz : in meinem Reich geht die Sonne nie unter, ist neben den Taten von Karl dem Groen als Vorlufer eines geeinten Europas zu sehen. Mit Ausnahme des nebenstehendem herrlichen Etiketts (pag 22) kann man nicht sagen dass der Kaiser mit Zigarrenringen verwhnt wurde ! Fast alle Ringe mit seinem Bildnis sind der Firma Goetgebuer zu verdanken . 1 KEIZER KAREL V CHARLES QUINT bague bleue KEIZER KAREL V CHARLES QUINT blauwe band KEIZER KAREL V CHARLES QUINT - blauer Ring Bague bleue et rouge Band in blauw en rood Ring in blau und rot Bague verte et rouge Band in groen en rood Ring in grn und rot Portrait sur fond vert ailes rouges Portret op groene grond rode vleugels Portrait auf grn Flgel in rot Portrait sur fond rouge ailes vertes Portret op rode grond groene vleugels Portrait auf rot Flgel in grn La mme avec ailes rouges Dezelfde met rode vleugels idem mit Flgel in rot Portrait sur fond rouge ailes vertes Portret op rode grond groene vleugels Portrait auf rot, Flgel in grn

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

34

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

35

Le dor a fait place au noir Het goud is vervangen door zwart Gold wird durch schwarz ersetzt La n 7 avec noir Nr 7 met zwart idem Nr 7 in schwarz Ailes blanches portrait sur fond rouge Witte vleugels portret op rode grond Portrait auf rot, Flgel in wei La n 4 avec noir Nr 4 met zwart idem Nr 4 in schwarz Bague toute en blanc et noir Band volledig in zwart en wit Schwarz-weier Ring Bague en blanc et noir Band in zwart en wit idem CARLOS V bague rcente lauriers verts CARLOS V recente band groene laurieren CARLOS V grnes Lorbeer neuzeitlicher Ring La mme en brun noir et lauriers en rose Dezelfde in zwart bruin et roze laurieren idem in braun-schwarz, Lorbeer in rosa

10

11

12

13

14

17

Les bagues 15,16,18,19,20 et 21 forment un ensemble d la firme espagnole ROSAS DE ESPANA Les couleurs dans lordre: Vert, bleu brun rouge, brun sombre, rouge vif et rouge brun Difficile vu leur conception en papier alu de runir ces bagues en parfait tat! De banden 15,16,18,19,20 en 21 vormen een groep van de Spaanse firma ROSAS DE ESPANA. De kleuren in volgorde: groen, blauw, bruin rood, donker bruin, hel rood en rood bruin. Deze zijn moeilijk in perfecte staat bijeen te krijgen gezien ze op aluminium papier gedrukt zijn. Die Ringe 5,16,18,19,20 und 21bilden eine Einheit die wir der spanischen Firma ROSAS DE ESPANA Verdanken. Die Farben in folgender Reihenfolge : Grn, blau-braun-rot, dunkelbraun, knallrot und rot- braun , es ist schwierig diese Ringe in einwandfreiem Zustand zu finden wergen ihrem Alu-druck

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

36

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

37

ESTABROOK & EATON


Cette firme fut fonde en 1890 . Elle avait sons sige Washington Street Boston En 1952 elle fut acquise par la REGINA CIG. CO Son emblme est une jeune femme appele Marguerite. Nous ne pouvons affirmer avec certitude que les bagues portant les lettres E & E proviennent toutes de cette firme! Deze firma werd opgericht in 1890. De zetel was gevestigd in Washington Street te Boston. In 1952 werd ze overgenomen door REGINA CIG. CO. Hun embleem is een jonge vrouw, Marguerite genaamd. We kunnen U met zekerheid zeggen dat alle banden met de letters E & E van deze firma zijn Diese Forma wurde 1890 gegrndet. Sie hatte ihren Sitz in Boston, Washington Street Sie wurde 1952 durch die Firma REGINA CIG. CO bernommen. Das Emblem der Firma ist eine junge Frau namens Marguerite.Wir knnen nicht mit Sicherheit sagen dass die Ringe mit den Buchstaben E & E alle dieser Firma zuzuordnen sind.

1 ALADINA 2 MI ALVINA 3 ALMETO 4 E & E ARISTOCRATS BROOKTON: 5 Sigle circulaire cirkelvormig monogram Kreisfrmiges Sigel 6 La mme avec talon blanc Dezelfde met blanco lip idem mit blanco Lippe 7 Sigle circulaire sur bague plus courte cirkelvormig monogram op kortere band kreisfrmiges Sigel auf krzerem Ring 8 P sur talon P op de lip P auf der Lippe 9 La mme en plus court Dezelfde maar korter idem, krzer 10 2 9/16 11 CONCEDO 12 EL DELETOSA 13 EL DELETOSA sans / zonder / ohne E & E 14 FABULA talon blanc FABULA witte lip FABULA, weie Lippe 15 G.P. sur talon G.P. Op de lip G.P. auf der weien Lippe 16 Longue bague talon blanc Lange band met witte lip Langer Ring mit weier Lippe 17 Flor de E & E talon blanc Flor de E & E witte lip Flor de E & E , weie Lippe

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

38

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

39

18

La mme avec A.L.CO N.Y Dezelfde met A.L.CO N.Y idem mit A.L.C.O.N.Y FAME bague bleue FAME blauwe band FAME - blauer Ring FEDERALS bague rouge FEDERALS rode band FEDERALS - roter Ring KARENNA HAVANA CORONAS CLEAR HAVANA 100 % HAVANA MANTOMAN MATADOR MATADOR 6326 sur talon MATADOR 6326 op de lip MATADOR 6326 auf der Lippe REDEES ZURITA bague bleue et rouge ZURITA band in blauw en rood ZURITA - Ring in blau und rot La mme en vert et rouge Dezelfde in groen en rood idem in grn und rot Little Marguerite MARGUERITE La mme en plus court Dezelfde maar korter idem, krzer

19

20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

30

31 32 33

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

40

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

41

34 35 36 37 38 39 40

2 9/16 Disparition du PULL zonder PULL Wegfall von PULL Bague plus petite keinere band Kleiner Ring Encore plus petite nog kleinere band Ring noch kleiner Bague dore 2 Goudkleurige band - 2 Ring in gold - 2 Sigle Schlegel monogram Schlegel Mit Schlegel-Sigel 3

Toutes les bagues qui suivent ont un E blanc sur fond rouge Volgende banden hebben allen een witte E op rode grond Alle nachstehende Ringe haben ein weies E auf rotem Grund 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Relief sur toute la longueur de la bague Relif over de gehele lengte Prgung auf der ganzen Lnge des Ringes Relief peu soign Minder verzorgd relif wenig gepflegte Prgung Dcoupe diffrente dela n 41 Uitsnijding verschilt van nr 41 anders gestanzt wie die Nr 41 Talon bords arrondis Afgeronde lip mit gerundeter Lippe Talon blanc vas Witte, uitlopende lip wei auslaufende Lippe Talon droit Rechte lip rechteckige Lippe Sigle Schlegel Monogram van Schlegel Mit Schlegel-Sigel 2 9/16 La mme en rouge clair Dezelfde in licht rood idem in hellrot

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

42

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

43

Ensemble/Groep/Zusammenstellung 313 Femme la robe verte / Vrouw met groen kleed / Frau in grnem rock Groupe/Groep/Gruppe Peter Bovenschen AVB 6971 6037 en rouge sur talon bords dors et fioritures blanches sur les ailes 6037 in rood op de lip gouden boord en witte versieringen op de vleugels 6037 in rot auf der Lippe, - Goldrnder, Flgel mit Verzierungen in wei La mme avec bords blancs et PELAEZ HERMANOS sur les ailes Dezelfde met witte boord en PELAEZ HERMANOS op de vleugels Idem, weie Rnder, die Flgel mit : PELAEZ HERMANOS Talon blanc Blanco lip Blanco Lippe Talon blanc et bords blancs blanco lip en witte boord Blanco Lippe, Rnder in wei Diffrente de la n 2 par le portrait Verschillend van N2 door het portret Wie die Nr 2, anderes Portrait

AVB 6972

AVB 6973

AVB 6974

AVB 6975

Groupe/ Groep/ Gruppe W.S.S. (imprimerie amricaine, amerikaanse drukkerij, Amerikanische Druckerei) AVB 6976 En rouge fonc In donker rood Ring in dunkelrot En rouge ple In licht rood Ring in mattrot Avec PELAEZ HERMANOS sur laile droite Met PELAEZ HERMANOS op de rechter vleugel Ring mit PELAEZ HERMANOS auf den Flgeln Mme portrait, bague verte Zelfde portret, groene band Idem, in grn

AVB 6977

AVB 6978

AVB 6979

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

44

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

45

Ensemble/Groep/Zusammenstellung 314 LA ROSA DE ORO Fabuleux ensemble de bagues mexicaines rares qui nous fait pour une fois droger au principe du vitoltype pour vous prsenter tous les portraits consacrs cette jolie femme Mooie groep zeldzame Mexicaanse banden die we kunnen klasseren volgens vitoltype Herrliche Zusammenstellung von seltenen mexikanischen Ringen; hier halten wir uns mal nicht an einen gemeinsamen Ring-Typ und wir zeigen Ihnen alle Portraits die dieser schnen Frau gewidmet sind. AVB 6980 bague gante de la firme LA ROSA DE ORO de VERACRUZ band in groot formaat van de firma LA ROSA DE ORO de VERACRUZ Ring in Groformat der Firma LA ROSA DE ORO de VERACRUZ FLORES HABANERAS ailes blanches FLORES HABANERAS witte vleugels FLORES HABANERAS weie Flgel LA FAMILIA JUAN ESTEVA Y HIJO ALVARADO VER. REGALIA BRITANICA FLORES DE CHAPULTEPEC or brillant rouge vif blinkend goud, levendig rood rotes Glanzgold

AVB 6981

AVB 6982 AVB 6983 AVB 6984

AVB 6985

La mme en or mat et rouge plus ple Dezelfde in mat goud en bleker rood Idem in mattgold und mattrot La mme sans relief dezelfde zonder relif Idem ohne Prgung Portrait sur fond blanc Portret op witte achtergrond Portrait auf wei Fond vert or mat groene achtergrond, mat goud Hintergrund in grn, mattgold La mme en or brillant Dezelfde in blinkend goud Idem, Glanzgold LA FAMILIA REG N27

AVB 6986

AVB 6987

AVB 6988

AVB 6989

AVB 6990

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

46

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

47

Les bagues suivantes ont un portrait en noir et blanc sur fond blanc Van volgende banden is het portret in zwart/wit op witte achtergrond Bei den folgenden Ringe ist das Portrait in schwarz-wei auf weiem Hintergrund AVB 6991 AVB 6992 ARGENTINOS La mme avec ailes rouges sans lgende dezelfde met rode vleugels zonder legende Idem , Flgel in rot, kein Text LAURELES La mme sans lgende dezelfde zonder legende Idem ohne Text LUCEROS PURITANOS REGALIA BRITANICA ailes sans lgende vleugels zonder legende Flgel ohne Text

AVB 6993 AVB 6994

AVB 6995 AVB 6996 AVB 6997

AVB 6998

LA ROSA DE ORO

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

48

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

49

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

50

VERV, CATALOGI REKLAAMBANDEN SUITE CAT PUBLICITAIRES REKLAMERINGE-KATALOGE Abonne Genummrd -Numrotes Mit Nummer Brakman Molens Moulins Mhlen Aanv. Molens suppl. Moulins Ergnzung Mhlen Taf -Cortes type kronen Taf Cortes couronnes Taf Cortes Typ kronen Taf type Old Dutch met merk avec marque mit Marke Type Old Dutch zonder merk sans marque Typ Old Dutch ohne Marke Type Jamayca Benelux Verellen Marina 8,70 15,00 5,00 1,00 3,00 6,50 12,00 3,50

CATALOGI DRUKKERIJEN CATALOGUES IMPRIMERIES DRUCKEREI-KATALOGE H.S. 1-300 0/ 3001-5000 / 5001-7000 per deel par fascicule pro Teil 5,00 H.S. 7001-9999 5,00 H.S. 10000-12000 (herwerkt rnov uberholt) 5,00 H.S. 13000-14000 (herwerkt rnov uberholt) 6,00 H.S z/drukkersmerk sans marque ohne Marke 10000-12999 7,00 H&A Bruning 2,50 Schardinel in kleur en couleur in farbe 3,00 30,00 GK 5,00 MERKEN CATALOGI CATALOGUES MARQUES MARKEN-KATALOGE Caresco 6,00 Cogetama 8,70 Indianen 20,00 J. Van Roosendaal 6,50 J.Proost Van Mierlo 1,50 Jamayca 1,50 Jubile 5,00 Karel I 20,00 Mythologie 12,00 Neron (herwerkt rnov uberholt) 5,00 Prior 3,00 Romano litho's 4,00 Romano merkbanden marque Marke 5,50 Romano reeksen Serie's Serien 4,00 Romano reclamebanden rclame Reklameringe 15,00 Romano volledig complet komplett 20,00 Sannes (herwerkt rnov uberholt) 6,00 Swolfs 3,00 Taf 3,75 Tinchant (herwerkt rnov uberholt) 20,00 Vander Elst Litho's en Neerleggingen per deel 4,00 Vander Elst Luciferetiketten tiquettes allumettes Match-label 1,50 Vander Elst Merkbanden marque Marke 5,50 Vander Elst volledig complet komplett 15,00 DIVERSE CATALOGI CATALOGUES DIVERS DIVERSE KATALOGE Duitse Reeksen srie's Serien Reeksen zonder Merk Srie's sans marque Serien ohne mark Cadre Noir deel par fascicule pro Teil 1-9 11 -14 Cadre Noir deel par fascicule pro Teil 10 Made in USA Aroma Bouquet Cabinet Corona Officile cataloog cat off Offizieller Katalog 2013 Officile cataloog op CD rom sur CD rom Idem auf CD Rom 4,00 12,00 15,00 10,00 15,00 4,00 6,00 5,00 10,00 18,00 15,00

2013

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be

2/2013

51

SEDERT 1965... ter Uwer beschikking voor alle aankoop en expertise van loten en verzamelingen van sigarenbanden Robert NOIRHOMME Moulin d'Ecdoval, 17 B 4990 LIERNEUX tel: 0032 (0)80 31 98 27 robert.noirhomme@belgacom.net

VERKOOP VAN SIGARENBANDEN (KLASSIEKERS EN ANDEREN) EN LITHOS Geef Uw mankolijst aan Bernard VAN MONTFORT bernard.van.montfort@telenet.be Tel.:0032(0)486 05 76 19

Copyright AVB

www.avbvitolphile.be