You are on page 1of 105

naselje Zovik

Žrtve rata 1941-1945

Kukić (Dane) Stevo, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01806)
Malbaša (Petar) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (1244063010)
Malbaša (Stevan) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01812)
Malbaša (Trivun) Rade, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01811)
Malbaša (Vid) Đuran, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Garešnica (8006s01809)
Malbaša (Vid) Petar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Garešnica (1244063009)
Malbaša (Vid) Trivun, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01810)
Marin (Damjan) Mirko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. nepoznato,
Zovik (8006s01808)
Marin (Jovo) Mikan, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
logoru, Jasenovac (1244063039)
Marin (Jovo) Zorka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943.
u logoru, Jasenovac (1244063040)
Marin (Mikan) Cvijo, rođen 1930. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Strigova (1244063041)
Marin (Mikan) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. u zbegu, Kozara (1244063042)
Marin (Mikan) Zorka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943.
nepoznato, Zovik (8006s01807)
Marin (Mikana) Mirko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Omarska (1244063043)
Polovina (Teodor) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942.
nepoznato, Bajića jame (8006s01813)
Polovina (Todor) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (1244063048)
Soldat (Božo) Dragutin, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063051)
Soldat (Božo) Vaso, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01815)
Soldat (Ilija) Mile, rođen 1880. Srbin, umro 1942. na prinudnom
radu, Slovenija (1244063047)
Soldat (Ilija) Mile, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01816)
Soldat (Lazo) Zdravko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u zbegu,
Kozara (8006s01819)
Soldat (Mikan) Bože, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063056)
Soldat (Mile) Miloš, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01818)
Soldat (Mile) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063046)
Soldat (Mile) Vaso, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01817)
Soldat (Miloš) Dušanka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. u
zbegu, Kozara (8006s01820)
Soldat (Nikola) Božo, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01814)
Soldat (Nikola) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
masovnom pokolju, Bosanska kostajnica (1244063050)
Soldat (Nikola) Mirko, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01822)
Soldat (Teja) Vaso, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063052)
Soldat (Teodor) Dragutin, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca
1942. u logoru, Zemun Sajmište (8006s01821)
Soldat (Vaso) Zdravko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. prilikom
borbi ili bombardovanja, Kozara (1244063045)
Vukota (Jovan) Ana, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. u logoru, Jasenovac (8006s01824)
Vukota (Vasilije) Cvijo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
zatvoru, Stara gradiška (8006s01825)
Vukota (Vasilije) Jovan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
logoru, Jasenovac (8006s01823)

Opština BOSANSKI PETROVAC

opština BOSANSKI NOVI

Ajduković (Rade) Đukan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, Sandžak (1354001040)
Banjac (Gajo) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u NOBu,
Sutjeska (1354001075)
Banjac (Jeftan) Stevan, rođen 1870. Srbin, ubijen od Nemaca 1941.
kod kuće, Bara (5003s01394)
Banjac (Jefto) Stevan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bara (1354001085)
Banjac (Jovan) Borka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sutjeska (1354001082)
Banjac (Jovan) Milovan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (1354001074)
Banjac (Jovan) Milutin, rođen 1909. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Bos. Petrovac (1354001083)
Banjac (Jovan) Rade, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Smederevo (1354001084)
Banjac (Milan) Živko, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Klekovača (7006s00657)
Banjac (Miloš) Mara, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sandžak (1354001072)
Banjac (Miloš) Milorad, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sarajevo (1354001071)
Banjac (Milutin) Anka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001076)
Banjac (Milutin) Joka, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001078)
Banjac (Milutin) Jovo, rođen 1936. Srbin, spaljen od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bara (7050s00260)
Banjac (Milutin) Živko, rođen 1932. Srbin, spaljen od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bara (1354001079)
Banjac (Nikola) Mika, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1943. kod kuće, Bara (5003s01393)
Banjac (Nn) Mika, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom
teroru, Bara (1354001086)
Banjac (Rade) Bosa, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001081)
Banjac (Rade) Mićo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
direktnom teroru, Kozila (1354001080)
Banjac (Stevan) Stana, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bara (1354001077)
Banjac (Trivun) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (1354001073)
Batinica (Mile) Soka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Drinić (1354001008)
Bjelić (Jure) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bosanski Petrov (1134080003)
Budimir (Dmitar) Jelka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1942.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bara (1354001015)
Budimir (Gajo) Stoja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Dobro selo (0047040045)
Budimir (Jakob) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Dorbo selo b. P (0047040047)
Budimir (Jakov) Dmitar, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. kod kuće,
Bara (5003s01389)
Budimir (Jakov) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Bosanski Petrov (1354001013)
Budimir (Jandro) Anđa, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1943. u
zbegu, Drinić (1354001068)
Budimir (Jandro) Pajo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (1354001069)
Budimir (Jovan) Jakob, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (0047040044)
Budimir (Jovan) Jakov, rođen 1872. Srbin, umro 1944. u direktnom
teroru, Drinić (1354001011)
Budimir (Jovan) Milica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša
1944. nepoznato, Bosanski Petrovac (5007s00410)
Budimir (Jovan) Milica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Bosanski Petrov (1354001012)
Budimir (Mile) Pajo, rođen 1875. Srbin, umro 1943. u NOBu, Drinić
(1354001070)
Budimir (Stevan) Đuja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1944. kod kuće, Bara (5003s01400)

Bara
Muzej žrtava genocida Beograd

964

spisak nije potpun

naselje Bara

Žrtve rata 1941-1945

Budimir (Stevan) Milica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Bos. Petrovac (1354001064)
Ćup (Savo) Soka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Ždralica (1354001010)
Ćup (Stojan) Đuro, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Grahovo (1354001009)
Domjenović (Pero) Jelka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Prozor (1354001050)
Đukić (Ilija) Milan, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001001)
Đukić (Ilija) Rade, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bara (1354001021)
Đukić (Jeftan) Joka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1942. kod kuće, Bara (5003s01402)
Đukić (Milan) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Drinić (1354001002)
Đukić (Nikola) Gojko, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Dobro selo (1354001004)
Đukić (Nikola) Gojko, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Petrovac (1391058010)
Đukić (Nikola) Luka, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Čakor (1354001005)
Đukić (Nikola) Persa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Petrovac (1391058009)
Đukić (Nn) Bogdan, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
kod kuće, Bara (5003s01399)
Đukić (Nn) Bojana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Dobro selo (1354001003)
Đukić (Pilip) Rade, rođen 1878. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod
kuće, Bara (5003s01403)
Jarić (Đuro) Mile, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (1354001018)
Jarić (Đuro) Trivun, rođen 1895. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001017)
Jarić (Jovan) Koka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942.
u direktnom teroru, Japaga (1354001020)
Jarić (Jovan) Koviljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942.
nepoznato, Bara (5003s01404)
Jarić (Jure) Dragan, rođen 1897. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001016)
Jarić (Luka) Nikola, rođen 1891. Srbin, umro od bolesti 1944. u
NOBu, Bara (1354001025)
Jarić (Nikola) Bogdan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Crna gora (1354001023)
Jarić (Nikola) Mirko, rođen 1916. Srbin, umro 1942. u NOBu,
Skakavac (1354001022)
Jarić (Nikola) Vida, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu,
Crna gora (1354001024)
Jarić (Obrad) Stoja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Japoga (1354001019)
Jarić (Obrad) Stoja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (7006s00656)
Jovanović (Cvijo) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Petrovac (1354001045)
Karabuha (Mile) Ilija, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. kod kuće,
Bara (1354001038)
Karabuha (Špiro) Čedo, rođen 1941. Srbin, umro od gladi 1944. kod
kuće, Bara (1354001039)
Karabuva (Đurađ) Lazo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos. Petrovac (0801082024)
Latinović (Kojo) Miloš, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Petrovac (1354001055)
Latinović (Obrad) Kojo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001054)
Latinović (Uroš) Vlado, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Ozren (1354001056)
Nikić (Jovan) Zorka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. u zbegu,
Potoci (1354001058)
Nikić (Lako) Đuro, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bosan. Petrovac (1356013004)
Nikić (Mićo) Todor, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Potoci
(1354001057)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Nikić (Milan) Draginja, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sandžak (1354001053)
Nikić (Todor) Zorka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće,
Bara (5003s01390)
Nikić (Trivun) Desa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1943. u zbegu,
Potoci (1354001059)
Nikić (Trivun) Mićo, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Ždralica (1354001060)
Nikić (Trivun) Uroš, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Bugojno (1354001061)
Puzigaća (Đuro) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001066)
Puzigaća (Đuro) Stevanija, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. u
NOBu, Bukovača (1354001067)
Puzigaća (Marko) Stana, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. u
NOBu, Bukovača (1354001065)
Puzigaća (Marko) Stana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od
Nemaca 1941. kod kuće, Bara (5003s01397)
Puzigaća (Obrad) Stevanija, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od
Nemaca 1941. kod kuće, Bara (5003s01395)
Radulović (Jovan) Smiljka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bara (1354001092)
Radulović (Petar) Danica, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Bara (1354001087)
Radulović (Petar) Jovanka, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Bara (1354001091)
Radulović (Petar) Mirko, rođen 1933. Srbin, spaljen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001090)
Radulović (Petar) Rade, rođen 1936. Srbin, spaljen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001088)
Radulović (Petar) Slavka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Bara (1354001089)
Radulović (Petar) Stevan, rođen 1929. Srbin, spaljen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001093)
Rodić (Đuro) Marko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001026)
Rodić (Jovan) Nikola, rođen 1919. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001029)
Rodić (Jovan) Pero, rođen 1913. Srbin, umro od bolesti 1942. u
NOBu, Smevana (1354001027)
Rodić (Jovan) Stevan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Maljevina (1354001028)
Rodić (Jovan) Zorka, rođena 1924. Srpkinja, umrla od bolesti 1943.
u NOBu, Bara (1354001030)
Rodić (Marko) Jovan, rođen 1893. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001031)
Runić (Nikola) Đukan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001052)
Runić (Nikola) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Pakrac (1354001051)
Simić (Jandrija) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
kod kuće, Bara (5003s01401)
Simić (Jondrija) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001034)
Simić (Mile) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zelengora 3. krajška (1354001035)
Simić (Mile) Savo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Oštrelj (1354001033)
Špegar (Bogdan) Bosa, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Bugojno (1354001062)
Špegar (Nn) Bogdan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos.petrovac (0442024004)
Špegar (Nn) Bosiljka, rođena 1931. Srpkinja, poginula 1941. u
NORu, Kozara (0442024003)
Špegar (Nn) Deva, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1943. kod kuće, Bara (5003s01391)
Špegar (Obrad) Aleksa, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001047)
Špegar (Simo) Koka, rođena 1940. Srpkinja, umrla od gladi 1944.
kod kuće, Bara (1354001048)
Špegar (Simo) Mara, rođena 1923. Srpkinja, umrla od bolesti 1943.
u NOBu, Bara (1354001049)
965

spisak nije potpun

naselje Bara

Žrtve rata 1941-1945

Špegar (Stevan) Bogdan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001063)
Špeger (Bogdan) Bosiljka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Travnik (0837003026)
Špeger (Stevan) Bogdan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Bara (0837003025)
Srdić (Nikola) Milanko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Proča (1354001032)
Toljaga (Dušan) Danica, rođena 1935. Srpkinja, umrla od tifusa
1943. u zbegu, Glamoč (1354001042)
Toljaga (Ilija) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942.
nepoznato, Bara (1354001037)
Toljaga (Maksim) Milan, rođen 1875. Srbin, ubijen od Nemaca
1941. kod kuće, Bara (5003s01398)
Toljaga (Maksim) Mile, rođen 1869. Srbin, ubijen 1941. kod kuće,
Bara-b. Petrova (2292014013)
Toljaga (Nn) Mika, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943.
kod kuće, Bara (5003s01392)
Toljaga (Petar) Gojko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1941. u NORu,
Bosanski Petrovac (1354001041)
Toljega (Ilija) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Stradala na bje (1354001036)
Toljega (Maksim) Petar, rođen 1874. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, U glamoču (1354001044)
Toljega (Petar) Soka, rođena 1927. Srpkinja, umrla od bolesti 1943.
u NOBu, U glamoču (1354001043)
Trninić (Dmitar) Zora, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Crna gora (0048048044)
Trninić (Jovan) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Priboj (0048045076)
Trninić (Jovan) Vitomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Ždralica (0048045075)
Trninić (Lazo) Dmitar, rođen 1880. Srbin, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Bara (0048048043)
Tubin (Mirko) Pantelija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (0948063004)
Vadljiković (Lazo) Stana, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (1354001006)

Bjelaj
Bakrač (Osman) Ramo, rođen 1927. Musliman, nestao 1942. pri
deportaciji, Nepoznato (1357019001)
Bašagić (Paša) Meho, rođen 1892. Musliman, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Prijeka glavica (1357019011)
Bjelić (Mile) Perka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Pravo bjelaj (0047040048)
Bjelić (Trivun) Dane, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040049)
Bjelić (Trivun) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bjelaj (0047040052)
Bjelić (Trivun) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040051)
Bjelić (Trivun) Vojin, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040050)
Brdar (Petar) Dane, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Drvar (0801082013)
Ciganović (Đuro) Ratko, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. u
zbegu, Mali stjenjani (0048048009)
Dobrić (Mile) Lazo, rođen 1894. Srbin, umro 1942. u NOBu, Bjelaj
(1356013012)
Hodžić (Muho) Mahmut, rođen 1921. Musliman, poginuo 1943. u
NOBu, Miljevina (1357019006)
Hrkić (Osmo) Bego, rođen 1899. Musliman, poginuo 1943. prilikom
borbi ili bombardovanja, Ostrožac,cazin (1357019007)
Hrkić (Smajo) Ajša, rođena 1937. Muslimanka, nestala 1943.
nepoznato, Nepoznato (1357019010)
Hrkić (Smajo) Ismet, rođen 1933. Musliman, nestao 1941.
nepoznato, Nepoznato (1357019009)
Ibrahimpašić (Hasan) Devleta, rođena 1928. Muslimanka, poginula
1943. u NOBu, Pri vrhovnom št (1327014052)
Ibrahimpašić (Hasan) Hakija, rođen 1924. Musliman, poginuo 1944.
u NOBu, Sremska mitrovi (1327014051)
Ibrahimpašić (Hasana) Mahmut, rođen 1922. Musliman, poginuo
1944. u NOBu, Beograd (1327014050)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Ivanić (Jovan) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bjelaj (0209080007)
Ivanić (Mile) Jovo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zemun Sajmište (0209080009)
Karanović (Dušan) Milanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1943. nepoznato, Bosanski Petrovac (0210082079)
Karanović (Dušan) Radojka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Vrtoče (0210082080)
Karanović (Mihajlo) Đuka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (0210082078)
Karanović (Mijo) Stanko, rođen 1852. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bosan.petrovac (0210082081)
Kerkez (Đuro) Nikola, rođen 1902. ostalo, streljan 1943. u
direktnom teroru, Bjeloj (0207053007)
Kerkez (Vid) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Osečenica vrh (0801082018)
Kerkez (Vid) Simo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (0801082019)
Kesić (Đurađ) Đorđe, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Majevica (0048049016)
Knežević (Nikola) Božo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (0929030022)
Knežević (Pilip) Nikola, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Bjelaj-b-petrov (0929030021)
Knežević (Trivun) Dane, rođen 1884. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Zagreb (2831032003)
Kolundđija (Đura) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0207053059)
Kolundžija (Đuro) Jovo, rođen 1939. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bjelaj (0207053058)
Kovačević (Dane) Đuro, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (1574026029)
Kovačević (Đuro) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Livno (1574026030)
Labus (Dane) Nikola, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Kod b.petrovca (0209079070)
Mandić (Milan) Petar, rođen 1926. Srbin, nestao 1943. nepoznato,
Nepoznato (0535031041)
Mumčehajić (Smajo) Ahmet, rođen 1916. Musliman, poginuo 1943.
prilikom borbi ili bombardovanja, Ostrožac,cazin (1357019008)
Odžić (Huso) Fata, rođena 1902. Muslimanka, umrla 1943. pri
deportaciji, Bihać (1357019014)
Odžić (Ibro) Muho, rođen 1887. Musliman, umro 1941. pri
deportaciji, Bos.petrovac (1357019013)
Orelj (Ilija) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bjelaj (0619058008)
Orelj (Ilija) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0619058009)
Orelj (Ilija) Milka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bjelaj (0619058007)
Orelj (Ilija) Olgica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bjelaj (0619058010)
Orelj (Ilija) Soka, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato,
Drvar (5002s01396)
Orelj (Ilija) Stana, rođena 1916. Srpkinja, streljana 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0619058006)
Orelj (Marko) Ilija, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bihać
(0619058005)
Orelj (Marko) Nikola, rođen 1919. Srbin, umro 1942. u zatvoru,
Bos.petrovac (0206052001)
Orelj (Nn) Stana, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943.
kod kuće, Bjelaj (5002s01395)
Pehlić (Osman) Jusuf, rođen 1898. Musliman, poginuo 1943.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bos.novi (1357019012)
Pehlić (Zaim) Muharem, rođen 1912. Musliman, poginuo 1942.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bihać (1357019015)
Pilipović (Drago) Dmitar, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bjelaj (0047040003)
Pilipović (Milan) Deva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040001)
Pilipović (Simo) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bjelaj (0047040002)
966

spisak nije potpun

Srpkinja. B. (1357023014) Mirković (Ilija) Miloš.grahovo (1357023016) Mirković (Ilija) Petar. ubijena 1943. Bjelajski vagan (0048045067) Radišić (Ilija) Milka. u NOBu. umro 1943. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1904. poginula 1943. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1924. ubijen 1943. Osjećenica (0048045066) Plećaš (Mirko) Dane. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Mliništa (0445062052) Vržina (Mihajlo) Đuro. nepoznato. u NOBu. u NOBu. rođen 1923.krajiška (0048045018) Plećaš (Đukan) Boja. Srbin. rođena 1932. Bjelajski vag. ubijen 1941. Srbin. Srbin. rođen 1943. kod kuće. Šid (0048050009) Sovinj (Božo) Jeka. nestao 1944. rođen 1920. Srpkinja. Musliman. ubijen 1941. rođen 1938. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu.petrovac (1357023009) Vekić (Savo) Petar. poginuo 1943. u NOBu.petr (1576061051) Šašić (Petar) Mile. u direktnom teroru. Bjelajski vaganac (1357023005) Radišić (Luka) Ilija. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. kod kuće. Bjelaj (1132049018) Vržina (Dane) Rajko. poginuo 1943. Bosanski Petrov (1539013006) Šabić (Muho) Bego.petrovac (0210082072) Bjelajski Vaganac Balaban (Mile) Dušan. Selo bjelojce (1130034017) Vržina (Simo) Mihajlo. poginuo 1945. Drvar (0048045044) Plećaš (Dušan) Nikola. u direktnom teroru. Srpkinja. V. Bos. Srpkinja. u NOBu. Garavice (5021s00512) Vržina (Nikola) Milica. Srbin. Bugojno (0798039006) Dobrić (Mile) Milan. Bjelajski vaganac (1357023007) Radišić (Luka) Koviljka. Kraise-deport francuska (1357023015) Balać (Nikola) Joka. Srpkinja. Bjel. u direktnom teroru. Srbin.vaganac (1357023002) Kolundžija (Petar) Simo. prilikom borbi ili bombardovanja.vaganac (0048045015) Radišić (Miloš) Bosa. rođena 1871. Srpkinja. Risovac. rođena 1895. Travnik (1357019002) Šabić (Muho) Suljo. u direktnom teroru. rođen 1924. umrla 1943. Bosanski Petrovac (0210082073) Vukelić (Blažo) Janko. nepoznato. Srpkinja. rođen 1922. rođen 1939. Srbin. Bugojno (0048048028) Ugrica (Jovan) Mile. Srbin. ubijen od Muslima 1943.očijevo. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen 1943. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi.vaganac (0048045014) Salapura (Maksim) Mara. poginuo 1943. rođen 1925. poginuo 1942. rođena 1898. ubijena od ustaša 1942. rođen 1930. V. ubijen od ustaša 1943. Klekovača (7006s00660) Karanović (Mile) Đuro. ubijen od ustaša 1943.petrov (1576061049) Šašić mandić (Nn) Jeka. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1920. Srbin. ubijen 1943. Bjelajski vaganac (0048045019) Mirković (Nn) Pajo. rođen 1924. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. Mrkonjić grad (1130034018) Vržina (Lazar) Stevan. rođen 1921.petrovac (1603011011) Tesla (Đuro) Sava. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 1914.petrovac (0206052005) Šašić (Mile) Milan. Srbin. Srpkinja. (1357023017) Mirković (Milan) Deva.petrov (0825033016) Porčić (Murat) Ibrahim. rođena 1900. rođena 1900. Srbin. poginuo 1943. (1357023001) Karanović (Dušan) Milanko. rođen 1888. Bos. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Bjelaj (5021s00513) Vržina (Mihajlo) Jovo. Srbin. Srbin. rođena 1922. u NOBu. rođen 1925. u nemačkoj ofanzivi. Bjelajski vag. nepoznato. kod kuće. u NOBu. rođena 1940. Bosanski Petrovac (0210082074) Vukelić (Petar) Joka. poginula 1943. ubijen od Muslima 1943. poginula 1943. Bjelajski vaganac (0048045016) Radišić (Miloš) Bosa. poginuo 1943. u direktnom teroru. Bjelaj (0048045046) Plećaš (Dušan) Zorka.bos. rođen 1930. Bjelajski vaganac (1357023006) Radišić (Miloš) Borka. rođena 1900. u NOBu. (1357022015) Bosanski Petrovac 967 spisak nije potpun . u NOBu. Bjelajski vag. rođena 1935. ubijena od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1943. poginuo 1943. rođen 1924. ubijen 1943. rođen 1912. poginuo 1943. rođen 1901. Bjelaj (0206052042) Vekić (Trivun) Trivun. kod kuće. Srbin. Sremski front (0048050010) Sovilj (Rade) Nikola. ubijen 1945. Bjelaj bos. prilikom borbi ili bombardovanja. Bjelajski vaganac (0048045017) Radišić (Petar) Mika. poginuo 1943. Srbin. rođena 1907. u NOBu. rođena 1932. Srpkinja. poginuo 1945. B. 3. rođen 1881. poginuo 1944. kod kuće. rođena 1912. Nepoznato (1357019003) Šabić (Muho) Zaim. ubijena 1941. rođen 1904. Srbin. rođen 1877. Bjelajski vaganac (7006s00663) Radišić (Miloš) Boro. rođen 1925. u NOBu. rođena 1894. Srbin. Srpkinja. očijevo drva (1576061050) Šašić (Nn) Petar. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. Tovarnik srem (0825033017) Plećaš (Dušan) Božo. Klekovača (7006s00661) Mirković (Simo) Milan. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. kod kuće. rođen 1919. rođen 1929. u NOBu. Ankola (0798039007) Čeko (Josip) Milka. u masovnom pokolju. Srbin. ubijen 1943. Zavidovići (1357019005) Rakić (Luka) Bogdan. nestao 1943. kod kuće. Bjelaj (0048043021) Sovilj (Rade) Dane. poginuo 1943. ubijena 1943. Bos. Srbin. Srbin. Bjelaj. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1908. poginuo 1944. kod kuće. Devetak. Nepoznato (1357019004) Salapura (Stevan) David. nepoznato. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. umrla od tifusa 1944. Cimeše b. Bihać (1357023008) Vekić (Stevan) Milovan. ubijena od ustaša 1943. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. Srbin. ubijena 1944. Srbin. Bravski vaganac (0447075018) Mandić (Jovo) Petar. rođen 1917. u NOBu. Sremski front (0047040008) Šabić (Kadrija) Huso. u NOBu. rođen 1915. (1357023010) Mirković (Milan) Duško. Srbin. Bjelajski vaganac (1357023012) Tesla (Savo) Nikola. rođen 1927. Bjelajski vaganac (7006s00662) Radišić (Miloš) Desa. Srbin. Kladanj (0048048027) Vekić (Lazo) Rade. rođen 1935. B. Bjelaj (0048045045) Plećaš (Obrad) Staka. Busije ključ (1576061052) Sovilj (Mile) Đuro. Bjelajski vag. u NOBu. Srpkinja. rođen 1937. rođen 1896. ubijena od ustaša 1943. zaklan od ustaša 1941. Bjelajski vag. Srpkinja. poginuo 1945. rođen 1926. poginula 1943. Bos. u direktnom teroru. rođena 1933. Srpkinja. Bjelajski vaganac (7006s00664) Stajaković (Banjac) Anđa. poginuo 1945. u NOBu. rođena 1863. nepoznato. Srbin. Kod zagreba (0048045065) Plećaš (Ostoja) Milica. Ilok (0048045034) Mandić (Lazo) Nikola. Srpkinja. Srbin. rođena 1941. Srbin. ubijena od ustaša 1943. Srbin. Srpkinja.p. Srpkinja. rođen 1882. B. (1357023011) Vekić (Rade) Stevan. Bjelaj (5021s00510) Vukelić (Blažo) Đurđija. u NOBu. ubijen od ustaša 1943.naselje Bjelaj Žrtve rata 1941-1945 Plećaš (Boža) Mile. u NOBu. ubijena 1943. u zbegu. Srbin. Bjelaj b.tuzla (1357022002) Knežević (Trivun) Dane. Srbin. rođen 1886. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. rođena 1933. rođena 1929. rođen 1923. rođen 1940.petrovac (1603011012) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Čeko (Josip) Jovo. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1886.drvar (1357023003) Kolundžija (Nn) Luka. poginuo 1944. ubijen 1943. rođena 1920. Musliman. kod kuće. poginuo 1945. rođen 1924.vaganac (1357023004) Radišić (Luka) Dragica. rođena 1938. kod kuće. Musliman. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1943. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. rođena 1928. rođena 1903. Srbin. poginuo 1944. rođen 1896. Kestenovac (0210082055) Banjac (Simo) Mile. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. rođen 1913. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. Srpkinja.petrovac (1307012155) Ugrica (Jovan) Branko. rođen 1908. Musliman. u direktnom teroru. ubijena 1941. Musliman. ubijena od ustaša 1943. u zbegu. rođen 1925. Bos. ubijena 1941. Srbin. rođen 1907. Srbin. rođen 1920. ubijena 1941. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1914.

ubijen 1941. rođen 1904. u direktnom teroru. Nemačka-stalag (1355011011) Bejdić (Meho) Alija. u zatvoru. Srpkinja. Srbin. Musliman. rođen 1926. Bos. Srpkinja. rođen 1935. rođen 1912. Krnjeuša (1328018034) Bejdić (Rasim) Hajrudin. ubijena 1941. rođen 1921. u direktnom teroru. rođen 9999. Srbin. rođena 1931. u direktnom teroru. nestao 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1924. Bosanski Petrovac (1296057011) Eškić (Derviš) Vehbija. u direktnom teroru. Drvar (0801083035) Grubiša (Stevo) Obrad. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođena 1926. poginuo 1941. nepoznato. Musliman. poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. ubijena od Nemaca 1942. Musliman. ubijen 1944. u direktnom teroru. u NOBu. Petrovac (1276006066) Basara (Đuro) Branko. rođen 1916. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Nemački logor (1333051012) Grubar (Mile) Jovo. ubijen od ustaša 1941. rođen 1914. u logoru. u direktnom teroru. Bos. Bosan. ubijen 1943. Srpkinja. u NOBu. rođen 1910. rođen 1900. u direktnom teroru. rođena 1941. Cimeše (0935075043) Dragić (Blažo) Stevan. Hrvatica. rođen 1922. Srbin. rođena 1925. Hrvat. Kod foče (1355011010) Grubor (Jovan) Stevan. ubijena od Nemaca 1943. Musliman. Jadovno (0078006009) Crnić (Maks) Branko. Srbin. rođena 1925. rođen 1910. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1945. umro 1944. rođen 1899. Trst (1355011008) Družić (Zaima) Taib. rođen 1926. Bosanski Petrovac (0533020052) Grubor (Jovo) Ratko. prilikom borbi. u zatvoru. ubijen 1941. Srpkinja. rođen 1888. poginuo 1943. u NOBu. Musliman. nepoznato. Musliman. rođena 1920. Kastel-b. rođen 1881. ubijen od četnika 1943. Bihać (2219128017) Broćeta (Stevo) Luka. Srbin. rođen 1927. Srbin. ubijena 1943. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1928. rođen 1918. poginula 1943. u NOBu. Nepoznato (1573014007) Damjanović (David) Maksim. u direktnom teroru. rođen 1879. Bosanski Petrovac (0801082015) Družić (Ago) Mahmut. rođen 1904. Srbin.luka (0210082041) Basara (Jefto) Pante. ubijen 1941. rođen 1900. Srbin. Srbin. Bosanski Petrov (1355011012) Grubor (Savo) Mile. Srpkinja. poginuo 1944. Bos. u NOBu. Brčko (1128014028) Dukić (Mile) Luka. umro od Nemaca 1941. rođen 1929. ubijen 1941. Bosanski Petrov (1327012018) Didović (Ibro) Hamed. Bihać (1356013021) Didović (Murat) Osmo. poginuo 1943. Ljubija (0825033054) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Dejanović (Rade) Nevenka. Hrvat. Musliman. ubijena od ustaša 1941. Jadovno (1356013002) Bašić (Osmo) Hilmo. ubijena 1942. poginula 1943. u logoru. poginula 1943. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1910. poginuo 1942. poginuo 1943. rođen 1925. Muslimanka. Srbin. ubijena od Nemaca 1942. Bosan. rođen 1924.petrovac (0858018024) Dobašić (Salko) Vaska. rođena 9999.petrovac (0275036001) Dragić (Luka) Mara. ubijen 1941. umro od Nemaca 1941. B. Sandžak (0841032012) Grubor (Ilija) Mara. u zatvoru. Musliman. Srpkinja. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Mlinište (5020s00517) Dejanović (Risto) Jelena. u direktnom teroru. Sandžak-c. poginula 1943. poginuo 1941. Nepoznato (0411381004) Džamastagić (Maša) Esad. nepoznato. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. u NOBu. rođen 1920. poginuo 1945. Nemačka (0795004008) Grubor (Nikola) Dragica. ubijen 1941. rođena 1926. Srbin. u zatvoru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1910. rođen 1911. ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1896. rođen 1920. ubijena 1941. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. Musliman. Srbin. Bosanski Petrov (1449012041) Basora (Mile) Đuro. Bosanski Petrovac (1296057010) Džamastagić (Mašo) Ferid. ubijen od ustaša 1941. Na šatoru (1295053020) Budimir (Stevan) Milorad. Mlinište (5020s00516) Dejanović (Staniša) Đuro. rođena 1897. Petrovac (0801082032) 968 spisak nije potpun . rođena 1929. Srbin. Bosan. bačen u jamu. Bosan. B. ubijen 1941. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Cimeše (0935075044) Došan (Ivan) Buda. rođen 1895. Bosanski Petrov (1130036030) Čanković (Dušan) Nebojša. Srpkinja.petrovac (0533020051) Grubiša (Jefto) Vojo. Bosan. Karlobag (1327016054) Bosnić (Mustafa) Osman. rođen 1912. Musliman. rođen 1905. Bihać (1356012003) Borisavljević (Jovo) Jovan. Bosan Petrovac (1134080004) Bogdanović (Stevo) Milija. ubijen 1944. Bos. u direktnom teroru.petrovac (1355011013) Grubor (Stevan) Milka. Petrovac-bihać (1276006065) Baneka (Milan) Ravijojla. rođen 1894. Kulen vakuf (0210082042) Bejdić (Ale) Mumin. rođen 1913. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1927. Petrovac (1356013017) Budimir (Jovan) Jela. rođen 1912. u direktnom teroru. rođen 1941. ubijen 1941. u NOBu. Musliman. ubijen 1941. Bos. Bos. Srbin. Petrovac (1356012011) Baneka (Milan) Ana. Srbin. u zatvoru. rođen 1912. nestao 1944. Musliman. Jevrej. Musliman. Prijedor (1392011031) Allert (Jakov) Pista. poginuo 1943. u masovnom pokolju. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1942. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1944. Bosan. prilikom borbi ili bombardovanja. Musliman. Karlobag (1327016056) Borisavljević (Risto) Jovo. rođen 1905. Sutjeska (1356013010) Balić (Mate) Huso. ubijen 1941. u direktnom teroru. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1910.gora (1276006067) Baneka (Milan) Vila. Srbin. Petrovac (1356013019) Divjak (Milan) Simo.luka (1416017055) Balić (Fehim) Muharem. Srbin. poginuo 1943.petrovac (0533020050) Grubar (Mirko) Zorka. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1923. Nepoznato (1133061026) Ćuk (Lazar) Danilo. rođena 1924. nepoznato. u NOBu. Prijepolje (1033055003) Bursać (Spasa) Nikola. kod kuće. ubijen od ustaša 1941. rođen 1910. Srpkinja. rođen 1900. Bihać (1356013006) Basara (Simo) Slavko. Ripački klanac (0204039010) Dragić (Damjan) Vujo. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1880. ubijen 1942. Petrovac (1356014003) Došan (Buda) Ilija. Srbin. Bos. u NOBu. Musliman. Karlovac (1355011024) Bašica (Stanko) Jovo. poginuo 1945. Srbin. poginuo 1943.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Alagić (Zajim) Ramo. rođena 1896. Musliman. nepoznato. poginuo 1944. Bihać (1356012009) Algić (Derviš) Muharem. Musliman. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. u direktnom teroru. Petrovac (1356013005) Basara (Pante) Čedo. rođen 1911. u logoru. ubijena 1943. poginula 1943. ubijen 1943. u masovnom pokolju. Bosan. Ljubljana (1356013011) Futić (Mujo) Maho. prilikom borbi ili bombardovanja. U crnoj gori (1355011017) Grubor (Nikola) Vaso. rođen 1929. u NOBu. rođen 1911. Musliman. Hrvat. u NOBu. rođen 1899. rođena 1921. rođen 1900. rođen 1922. Livno (1355011018) Grubor (Savo) Ilija. rođena 1912. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. u NOBu. Bihać (1296057009) Džamastagić (Mašo) Enes. Romanija (1355011021) Grubor (Toda) Vito.petrovac (0267079028) Bolić (Fehim) Esad. Jadovno (5021s00058) Ćuk (Lazo) Danilo. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1941. Petrovac (1355011015) Grubor (Jovo) Gospava. rođen 1920. Vodenica (1356013014) Balaban (Nikola) Bogdan. Musliman. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. rođen 1922. u logoru. Srbin. rođen 1924. Musliman. ubijen 1941. Srpkinja. Bihać (1356012002) Bolić (Fehim) Hilmo. Srbin. rođen 1878. Pakrac (1355011002) Bjelić (Đuro) Soka. Jasenovac (1130032031) Bahtijaragić (Fehret) Muharem. ubijena 1941. ubijen 1943. nepoznato. poginuo 1944. poginuo 1943. u direktnom teroru. Petrovac (1355011020) Grubor (Jovan) Vid. u NOBu. rođen 1909. Bosanski Petrovac (7006s00667) Grubor (Lazo) Angelina.

u NOBu. bat. rođen 1922. Srbin. u NOBu. poginuo 1945. Bos. Bosan. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1883. Doboj (0550020088) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Knežević (Nn) Ljubomir. ubijen od ustaša 1945. Musliman. Bos Petrovac (0045018032) Kapelan (Kosta) Bogdan. Knin (0174002059) Mirković (Dušan) Rade. Srpkinja. Grmeč (0445059011) Jovanić (Petar) Pilip. u NOBu. poginuo 1942. U crnoj gori (0892009057) Lemeš (Meho) Haso. ubijen 1943. Srbin. ubijen 1941. Musliman. Bos. rođen 1919. Jadovno (M0008420) Knežević uzelac (Milan) Draga. rođen 1894. rođen 1915. u direktnom teroru. rođen 1904. Bosanski Petrovac (7006s00666) Hidić (Osmo) Muhamed. u logoru. poginula 1943. umro 1942. ubijen 1944. u zatvoru. Srbin. Nepoznato (1573015020) Kulenović (Ahmo) Omer. Srbin. Zagreb (0950085006) Malkoč (Meho) Mahmut. Ključ (1356012012) Latinović (Nikola) Đuro. Petrovac (1355011014) Grubor (Vlado) Mileva. Srbin.luka (1416017048) Kecman (Vica) Luka. rođena 1905. Srbin. Pag (1572010020) Lukić (Jovo) Milan. B. u direktnom teroru. Petrovac (1855024012) Krklješ (Nikola) Ljubomir. Srbin. poginuo 1942. Ključ (2939028004) Milanović (Ostoja) Gojko. Bosanski Petrovac (5020s00522) Miljuš (Jova) Dragica. Užička Požega (0045018033) Kapelan (Milan) Gospava. Hrvat. Prijedor (1356013024) Kosanović (Miloš) Nikola. u direktnom teroru. rođena 1939. u direktnom teroru. ubijen 1941. poginuo 1945. 3 čerap (0047042022) Mirković (Jefto) Pero. poginula 1943. Srbin. rođen 1925. rođen 1922. u NOBu. rođena 1937.petrovac (2149104018) Jević (Svetko) Stevo. rođen 1927. Musliman. rođen 1937. u NOBu. Srpkinja. Slavonski brod (1356013023) Kortol (Muharem) Tafik. rođen 1915. u NOBu. Srpkinja. Bos. Srpkinja. nepoznato. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1941. ubijena 1943. Bosanski Petrovac (7006s00665) Grubor (Vlado) Žarko. Srbin. Srbin. poginuo 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1941. poginuo 1942. u NOBu. u zbegu. poginuo 1941. Srbin. Drvar (1356012008) Latinović (Lazo) Momčilo. Musliman. ubijen 1941. rođen 1882.petrovac (1865052009) Mirković (Nn) Mara. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Kozile (1855024013) Kreco (Manojlo) Simo. u logoru. Bos. rođen 1888. ubijen od Nemaca 1943. Bosanski Petrov (0651008005) Juruk (Andrija) Ivan. poginuo 1941. ubijen 1941. Banja luka (0825034014) Lukač (Sava) Nikola. rođen 1925. u logoru. rođen 1927. Srbin. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1941. Aranđelovac (0210082059) Inđić (Dako) Mirko. Bos. u NOBu. Nepoznato (1326005032) Kaćunić (Juro) Mate.petrovac (1355011029) Katalinić (Ivan) Ante. Stara gradiška (1131046029) Kortol (Hamed) Mustafa. rođen 1928. u zatvoru. Srbin. Bosanski Petrovac (1356013003) Ilić (Mile) Maniša. Srbin. Glamoč (0045016023) Kartal (Avdija) Suljo. rođena 1927. u NOBu. Bosanski Petrov (1316071018) Jovanović (Jovo) Jovan. ubijen 1941. ubijena 1943.petrovac (0847018006) Kecman (Mile) Kosta. poginuo 1943. rođen 1880. rođen 1914. nestao 1945. Bos. rođena 1900. rođen 1922. ubijena 1943. Srbin. u logoru. rođen 1925. ubijen 1941. rođen 1919. Srbin. Makovci (0251007032) Kosanović (Petar) Nikola. Srbin. rođena 1887. rođen 1931. Doboj (1356014007) Husadžić (Kadrija) Alaga. poginuo 1943. Srbin. Jajce (2678042022) Kaćinić (Mate) Nedeljko. rođen 1926. Srbin. Musliman. Sremski front (1545054003) Mirković (Jovo) Jovo. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1924. rođena 1869. prilikom borbi ili bombardovanja. Bosanski Petrov (1127008025) Kulenović (Ahmet) Irfan. ubijena od četnika 1943. u nemačkoj ofanzivi. Jadovno (5002s00325) Lukač (Savo) Nikola. Bos. Jasenovac (1356014006) Ljiljak (Đura) Vlada. Kolašin (0611089003) Kecman (Dimitrije) Dušan. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. Musliman. Srbin. Srbin. poginula 1943. rođen 1906. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. poginuo 1944. rođen 1909. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1913. rođen 1927. rođen 1898. 1 Prol. u direktnom teroru. Hrvat. rođen 1906. poginuo 1944. rođen 1895. Srbin. umrla 1943. poginuo 1944. u logoru. Srpkinja. rođen 1905. Srbin. Srbin. poginuo 1945. rođen 1883. Hrvat. rođen 1886. nepoznato. ubijen od četnika 1941. umro 1943. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođen 1892. rođen 1927. u NOBu. Šid (0298037001) Kreco (Gavro) Danica. u NOBu. u NOBu. kod kuće. ubijen 1943. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. ubijen 1942. Nepoznato (0047042023) Mirković (Vid) Smilja. Bos. Bos. u NOBu. rođen 1926. Osijek (2847076022) Kecman (Blažo) Jovo. kod kuće. Srbin. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. ubijen 1941. Gornji vakuf (0045016024) Kapelan (Milan) Zora. u zatvoru. poginuo 1945.petrovac (1160026003) Latković (Gavro) Simo. u NOBu. rođen 1916. Bravsko (0210082058) Inđić (Simo) Vojislav. Hrvat. ubijen 1942. Srbin. rođen 1890.gradiška (1355011006) Hujić (Jusuf) Meho. rođen 1928. Bos. rođen 1919. rođen 1880. u direktnom teroru. Petrovac (1356014012) Kulenović (Derviš) Berima. poginuo 1942. u NOBu. ubijen 1943. Vrbovsko (0045016025) Kapelan (Milan) Simo. Bosanski Petrovac (5002s00649) Kovačević (Veljko) Žarko. Odžak (1356013026) Knežević (Ilija) Petar. Drvar (1356012005) Ibraković (Ale) Rabija. Petrovac (1574025029) Kulenović (Ahmet) Irfan. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1925. rođen 1920. u direktnom teroru. ubijen 1941. u NOBu. Muslimanka. Hrvat. rođen 1898. Vođenica (0864068002) Miladinović (Risto) Stevo. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1919. Prenj (1355011004) Lagod (Branislav) Branko. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1942. rođen 1890. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Musliman. Srpkinja. Bos. u direktnom teroru. rođen 1927. rođen 1884. Petrovac (1545054004) Mirković (Simo) Đuja. Bosanski Petrov (1356012007) Medić (Nn) Jelka. rođena 1907. nepoznato. u NOBu. Nepoznato (2673016041) Kecman (Obrad) Jovo. rođen 1900. rođen 1919. Sanski most (0852052020) Kišljen (Mehmed) Mesud. Srbin. Nepoznato (1205024041) Husadžić (Nn) Ago. Musliman. poginuo 1943. rođen 1912.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Grubor (Todor) Vid. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Nepoznato (0251007033) Kosanović (Nikola) Aleksa. Srbin. Srbin. Musliman. Petrovac (0210082048) Inđić (Dako) Branko. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. rođen 1915. Nepoznato (2423069004) Latinović (Nikola) Dane. rođena 1895. poginuo 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Vrpolje-ključ (0210082057) Inđić (Jandrija) Dako. u NOBu. Petrovac (1355011016) Grubor (Vid) Branko. rođen 1913. Srpkinja. ubijen 1941. nepoznato. rođen 1890. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijen 1941. rođen 1893. u NOBu. Srpkinja. rođen 1925. kod kuće. Srbin. Srpkinja. rođen 1942. Glamoč (0611089002) Kecman (Blažo) Mile. u direktnom teroru. rođena 1931. Nepoznato (1326005031) Kapelan (Kojo) Kosta. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. rođen 1898. umrla 1943. poginuo 1943. Bos Petrovac (2292009010) Javor (Nn) Ivan. rođen 1924. Nepoznato (0047042037) 969 spisak nije potpun . rođena 1903. u NOBu.

Bos. poginula 1944. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1920. novog (1355011033) Šljivar (Ilija) Mile. rođen 1870. Musliman. Srpkinja. Sutjeska. poginuo 1942. Crnogorac. ubijena 1942. Musliman. Nepoznato (0837007008) Pilić (Đorđe) Anka. Srbin. Bos. Bosanski Petrov (1604029020) Popović (Ilija) Nada. Zdeni dol (0673001014) Šapić (Avde) Ibrahim. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1897. Istra (1356013025) Omić (Ahmo) Đula. ubijen 1943. Musliman. Srbin. Sutjeska (1664078037) Omeragić (Hamzo) Harić. poginuo 1944. ubijen 1941. Drvar (1316069022) Novaković (Lazar) Dragica. Bosanski Petrov (0775003026) Stanišić (Jakov) Vaso. rođen 1913. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1941. poginuo 1943. u NOBu. rođen 9999. poginuo 1943. prilikom bombardovanja. Muslimanka.petrovac (0859021018) Rakić (Jova) Đorđe. Prijedor (1355011026) Omić (Nn) Salih. rođena 1923. rođen 1925. ubijen 1941. rođena 1934. rođen 1927. u direktnom teroru. rođen 1932. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1942. rođena 1934. Bos. rođen 1908. poginula 1943. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. Muslimanka. u masovnom pokolju. u logoru. rođena 1914. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. rođen 1910. Bosanski Petrov (1615017042) Perić (Mile) Đorđe. ubijen 1941. ubijena 1942. ubijena 1941. poginula 1944. rođen 1923. poginuo 1941. Od nemaca tuk (0915060015) Salimović (Mujo) Huso. rođen 1922. Srbin. Bihać (1356013022) Rakić (Cvijo) Milica. rođena 1891. Bravsko (1538002003) Pilić (Mile) Sava. poginula 1943. Musliman. Bravski vaganac (1538002006) Pilić (Đorđe) Koviljka. rođen 1920. poginuo 1942. Kozara (0867096040) spisak nije potpun . Pag (0888120020) Petrović (Ilija) Milan. u direktnom teroru. Srpkinja. Goražde (0769023066) Ostoić (Sima) Jovan. Bos. nepoznato. kod kuće. rođen 1925. poginuo 1944. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Srpkinja. Prnjavor (1356014015) Šehić (Mehmed) Teofik. Prijedor (1355011027) Omić (Ahmo) Mahmut. Bravsko (1538002004) Pilić (Đorđe) Mile. ubijen 1941. poginuo 1945. Crnogorac. u direktnom teroru. ubijena 1941. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1907. rođen 1908. ubijena od ustaša 1942.petrovac (0859021007) Ramić (Ibrahim) Teufik. ubijen 1941. Srbin. Bosan. Sremski front (0801082017) Srdić (Jovan) Janko. prilikom borbi. u logoru. rođena 1941. spaljen od ustaša 1941. rođena 1904. poginuo 1943. rođena 1911. rođen 1904. Bravsko (1538002002) Pilić (Pavla) Jovan. Srpkinja. Bosanski Petrovac (0780016029) Novaković (Lazar) Milka. Srbin.petrovac (0242032034) Rokvić (Luka) Đuro. u direktnom teroru. rođena 1900. u NOBu. Musliman. prilikom borbi ili bombardovanja. Vrbanja (0859021008) Rakić (Pero) Kosara. ubijena od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1881. Srpkinja. u logoru. Srpkinja. Bravsko (1538002008) Šljivar (Blažo) Dušan. Srbin.petrovac (0780014011) Munćehaić (Hasan) Avdo. poginuo 1943. Musliman. Bosanski Petrov (1576052004) Ostoić (Jovan) Milorad. rođena 1900. rođena 1925. u NOBu.foča (1326009013) Mrđa (Jovan) Stevan. Bosanski Petrovac (0780016028) Novaković (Mile) Darinka. poginuo 1944. Jasenovac (1128021018) Šehić (Bego) Ibro. u NOBu. rođen 1891. u masovnom pokolju. ubijen 1944. u NOBu. Petrovac (1356014010) Samardžija (Ostoja) Jovan. nepoznato. rođen 1898. rođen 1926. Bos. rođen 1923. poginuo 1943. u masovnom pokolju. ubijena 1943. ubijen 1942. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. Petrovac (1545054002) Radić (Simo) Stojan. rođen 1906. Musliman. Srbin. spaljen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođena 1870. rođena 1889. Bosanski Petrovac (5024s00443) Pećanac (Jovo) Aćim. Na avali (0531005002) Srećo (Milan) Dušan. poginula 1943. Muslimanka. Musliman. rođena 1938. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1918. u NOBu. rođen 1903. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođena 1924. poginula 1941. Jadovno (M0008421) Polovina (Nn) Jovo. poginuo 1942. rođena 1904. rođen 1904. Srbin. Bosanski Petrov (1604029019) Prošić (Lazar) Danica.petrovac (0177015010) Srdić (Nn) Boja. Srbin. rođen 1833. Srpkinja. Srbin. u logoru. spaljena od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. Bosan. rođena 1898. Srpkinja. rođena 1913. nestao 1944. u NOBu. rođen 1900. Bjelaj (0177015011) Srećo (Milan) Drago. rođen 1902. rođen 1904. u direktnom teroru. ubijena 1941. rođena 1898. Srbin. rođen 1924. nepoznato. Srpkinja. ubijena 1941.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Mošić (Mujo) Alija. u direktnom teroru. kod kuće. u NOBu. Srbin. Zelengora (0673001013) Šipka (David) Ranko. Srbin. Srpkinja. rođen 1894. rođen 1898. u direktnom teroru. ubijena 1941. spaljena od Nemaca 1941. rođen 1941. Kod bos. u direktnom teroru. Bosan. Doboj (0932051039) Pećanac (Mile) Drago. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1916. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Sanica (1356014016) Šehić (Huso) Mahmut. u NOBu. umro 1945. Srbin. rođen 1929. Srpkinja. ubijena 1941. poginula 1943. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Prijedor (2819007063) Pavković (Mile) Jovo. Bravski vaganac (1538002005) Pilić (Đorđe) Branko. poginuo 1943. u NOBu. u masovnom pokolju. u NOBu. Musliman. Kakanj (0177015014) Muzej žrtava genocida Beograd 970 opština BOSANSKI PETROVAC Prpa (Jefto) Milica. Musliman. u direktnom teroru. u zbegu. ubijen 1941. u NOBu. Srpkinja. rođen 1880. u direktnom teroru. rođena 1925. Jadovno (M0008422) Popović (Đuro) Milka.petrovac (0780016027) Odobašić (Alija) Sanija. Nepoznato (0916063012) Šteković (Janko) Ana. Bos. Srbin. u NOBu. rođen 1913. Petrovac (0202017004) Redžić (Muho) Omer. poginuo 1945. Foča (1356014014) Šehić (Huso) Bego. u direktnom teroru.petrovac (0916063010) Stanišić (Jakov) Vaso. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1941. rođen 1912. Bosan. Srbin. Bravsko (1538002007) Polovina (Jovo) Branko. kod kuće. rođen 1849. Srpkinja. Srbin. Bos. u NOBu. Musliman. umro 1941. rođen 1907. ubijen 1941. poginuo 1944. ubijena 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Bosanski Petrov (1150013039) Nadarević (Alija) Fatima. Bosanski Petrovac (1328018045) Rašeta (Jovo) Boja. Srbin. Srbin. rođen 1925. Bosanski Petrov (0775003025) Stanišić (Nn) Danica. Bihać (1356012001) Nadarević (Ibrio) Sulejman. Srbin. Musliman. rođen 1900. Srpkinja. poginuo od ustaša 1941. rođen 1920. Nepoznato (1575046022) Nadarević (Bajro) Rasim. rođen 1917. rođen 1926. Drvar (1355011003) Ševo (Kojo) Joka. rođen 1929. rođena 1915.petrovac (0888117001) Rakić-pavlović (Pero) Kosara. u NOBu. u NOBu. Jasenovac (0044005004) Radošević (Mile) Branko. Srbin.petrovac (0242032033) Romić-kovačević (Mile) Stana. Srbin. ubijen 1941. rođen 1912. Srbin. Hrvat. Bravski vaganac (1538002009) Šipka (Petar) Đuja. poginuo 1945. Virovitica (1355011028) Rokvić (Đuro) Stevo. Valjevo (0272008013) Mrđa (Obrad) Sima. rođen 1911. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. rođen 1929. rođena 1924. Srbin. Pula (1355011005) Redžić (Osmo) Muharem. Sanski most (0531005001) Stanišić (Jakov) Bogdan. u NOBu. u direktnom teroru. Petrovac (0769023067) Pavičević (Marko) Božidar. Crna gora (0177015015) Prošić (Lazar) Stevo. Bos Petrovac (0673001012) Ševo (Pera) Bogdan. prilikom borbi ili bombardovanja. poginula 1944. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Bosanski Petrov (1604029021) Popović (Lako) Ilija. ubijen 1941. Musliman. Srpkinja. u direktnom teroru. kod kuće.

Srpkinja. Srbin. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1943. ubijena 1941. Bosanski Petrovac (5002s00318) Vignjević (Milorad) Bogoljub. ubijena 1941. rođen 1880. rođen 1916. rođen 1905. D. poginuo 1943. u NOBu. Bihać (1356012010) Tizić (Jovo) Mile. rođen 1927. rođen 1885. rođen 1877. Srbin. rođena 1875. poginula 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1921. Srbin. Srpkinja. B. nepoznato. Bravski vaganac (0206048105) Došen (Savo) Drago. nepoznato. rođen 1914. rođen 1891. rođena 1872. u zbegu. kod kuće. Nepoznato (0666001100) Ćulibrk (Stanko) Bogdan. u NOBu.bravsko (1297060004) Ćulibrk (David) Dane.. Srbin. Srbin. kod kuće. rođen 1888. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (5002s00327) Vojnović (Rade) Dušan. umrla 1943. Petrovac (1356014019) Turić (Mile) Lucija. Bravski vaganac (0409331007) Grbić (Ilija) Špiro. nepoznato. Srbin. streljan od ustaša 1941. Bela crkva (0771030035) Vojvodić (Mika) Gojko. nepoznato. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1944. Srbin. rođena 1939. Srbin. Vrpolje (1359034022) Gavran (Mile) Dragica. rođen 1903. nestao 1942. poginuo 1943. Trebinje (1356014020) Vekić (Đuro) Pero. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Srbin.petrovac (0442022004) Vignjević (Sava) Milorad. u NOBu. Bihać (0771030033) Vranješ (Mile) Milanko. Kozara (0867096041) Šteković (Janko) Dušan. Jasenovac (0948063005) Tubin (Pane) Nada. u direktnom teroru.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Šteković (Janko) Boško. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođena 1934. B Petrovac (2776074009) Topić (Đuro) Ile. Srpkinja.petrovac (0864062031) Tomičić (Đuro) Ivan. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1921. u NOBu. ubijena od ustaša 1945. rođen 1914. rođen 1897. Balj (0867096043) Šteković (Pera) Ilinka. Srpkinja. Livno (1538005001) opština BOSANSKI PETROVAC Atlagić (Cvija) Milan. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. ubijena 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1945. poginuo 1943. rođen 1908. rođen 1916. ubijena 1942. rođen 1922. rođen 1933. Srbin. rođen 1918. Bravski vaganac (0409331006) Grbić (Obrad) David. u direktnom teroru. Crni vrh gerzov (1276006068) Tubić (Jovo) Dragan. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijen 1943. u direktnom teroru. Orašac (5002s00328) Todorčević (Todor) Obrad. kod kuće. rođen 1870. Srbin. u logoru. rođen 1932. Bos. u direktnom teroru. rođen 1910. Zelengora (1359034024) Došen (Jovo) Sava. Srbin. rođen 1864. rođen 1925. Srbin. Srbin.petrovac (2096009009) Jaglica (David) Bosiljka.krajiška brigada (0533020036) Banjac (Vid) Mile. Bos. rođena 1898. rođen 1905. ubijen od Nemaca 1944. Srbin.petrovac (0442022001) Vojnović (Nn) Milan. poginuo 1944. poginuo 1943. 1. Petrovac (2460010023) Vekić (Đuro) Pero. u NOBu. poginuo 1943. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1941. rođen 1907. Musliman. Bravsko (2521202006) Ćulibrk (Stanko) Svetko. Bravski vaganac (2326034005) Bursać (Savao) Nikola. ubijen 1941. rođena 1887. Srpkinja. Ključ (1127012015) Bursać (Nikola) Dušan. ubijen od ustaša 1942. Srbin. ubijen 1941. rođena 1930. u logoru. rođena 1923. rođen 1900. Bravski vaganac (1131046022) Jaglica (David) Mika. nestao 1942. Sutjeska (0866086030) Despot (Simo) Dane. rođen 1901. Bravski vaganac (1127012017) Bijelić (Vaskrsije) Mile. Srpkinja. ubijen 1941.petrovac (2823037048) Turić (Nikola) Zlatan. rođen 1922. rođen 1882. Jasenovac (0948063007) Tubin (Pane) Radosava. Đakovo (0866086029) Ćulibrk (Stanko) Stanko. ubijena 1941.petrovac (1538005003) Vučković (Jovo) Olga. ubijena 1944. Bravsko (0406265014) Babić (Mile) Luka. Srpkinja. ubijena 1943. ubijena 1941. ubijena 1943. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. umro 1943. u masovnom pokolju. Srbin. u logoru. ubijen 1941. Kod foče (1359034023) Došen (Savo) Đurađ. umro 1945. Bravsko (1315067080) Došen (Jefta) Petar. Srbin. rođen 1924. u direktnom teroru. ubijena 1941. Bos. Srbin.petrovac (1356013008) Turić (Ante) Julka. rođen 1914. poginuo 1943. u NOBu. ubijen 1941. B. rođen 1928. Srbin. rođen 1907. Bosan. Jadovno (M0008423) Tubin (Nn) Anđa. Bos. Srbin. Meteris bunovni (0368024015) Bursać (Todor) Petar. u direktnom teroru. streljan 1941. rođen 9999. ubijen 1941. Srbin. Drvar (0866029006) Banjac (Pero) Đurađ. rođena 1900. Ibar srbija (1327015006) Došen (Jovo) Blažo. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1945. Bravsko (5020s00681) Čeko (Stevan) David.petrovac (1538005002) Vučković (Jovo) Bogdan. Nepoznato (0442022003) Vignjević (Nn) Pavlija. Srbin. Bravsko (0866086028) Ćulibrk (Jovo) Trivo. Ključ (1127012014) Bijelić (Mile) Jovo. Bos. rođena 1898. Bravsko (1127012016) Bijelić (Mile) Vid. u direktnom teroru. Bosanska gradiška (0867096042) Šteković (Janko) Cveta. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1865. poginuo 1944. Srbin. rođen 1875. ubijen od ustaša 1941. u logoru. Nevesinje (0210082095) Vučković (Bogdan) Žarko. rođena 1918. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1945. streljan 1941. rođena 1923. rođen 1910. rođen 1920. Srbin. rođen 1919. Srpkinja. kod kuće. rođen 1918. Hrvatica. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. Bravski vaganac (0207053072) Bursać (Obrad) Đurađ. Srbin. ubijena od ustaša 1945. u zbegu. u direktnom teroru. u NOBu. Hrvatica. Bravski vaganac (0409331005) Grbić (Ilija) Stevo. u direktnom teroru. Bosan. rođena 1909. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Bravsko (0533019008) Babić (Mile) Luka. rođen 1927. rođena 1925. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Zbeg klekobora (0047040053) Bursać (Rade) Dasta. u NOBu. rođen 1914. Hrvat. rođen 1920. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. u direktnom teroru. u logoru. ubijen 1942. rođen 1919. u zatvoru. Srbin. Srpkinja. u NOBu. rođena 1897. Jajce (1419050069) Teofilović (Špiro) Vera. Bos. ubijen 1941. kod kuće. rođena 1932. u NOBu. Jasenovac (5020s00523) Terzić (Juso) Rasim. Srpkinja. Srbin. rođen 1909. rođen 1930. rođena 1890. rođen 1893. ubijen od ustaša 1941. rođena 1931. Kozara (0867096038) Subotić (Maksim) Petar. Srbin. rođen 1908. Srpkinja. Bravsko (0040010051) Banjac (Branko) Anđelko. Srpkinja. poginuo 1942. Kozara (0867096039) Šteković (Janko) Đuja. ubijen 1941. u logoru. poginuo 1944. rođen 1904. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Mathausen (0666004006) Ćulibrk (Ilija) Stanko. rođen 1892. rođena 1876. Sremski front (0801083016) Bijelić (Marko) Jelica. u NOBu. nepoznato. Srbin. ubijen 1941. prilikom bombardovanja. Bravski vaganac (0207053071) Bursać (Tode) Petar. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Nepoznato (0442022002) Vignjević (Milorad) Dragoljub. Srbin.petrovac (0612098008) Vojvodić (Gojko) Soka. Bihać (0771030032) Vojvodić (Nikola) Ilinka. Bos. u direktnom teroru. poginuo 1942. Jasenovac (0948063006) Tubin (Pero) Ilija. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1873. kod kuće. ubijen 1942. rođen 1922. Hrvat. Ključ (0771030034) Vojvodić (Gojko) Zora. ubijen 1942. poginula 1944. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1941. Bravski vaganac (1131046023) Bravski Vaganac Muzej žrtava genocida Beograd 971 spisak nije potpun . u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srpkinja. u NOBu. Bravsko (1263003052) Grbić (Ilija) Jelena.

rođen 1915. Srbin. Konjic (1359034005) Kovačević (Đurađ) Anka. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. poginuo 1941. Bravski vaganac (7006s00670) Kovačević (Jovo) Božo. rođen 1940. rođena 1905. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1927. spaljena od ustaša 1941. Branski vaganac (1127009009) Pilić (Ilija) Pero. Sandžak (0048048016) Kecman (Ilija) Draginja. Bravsno bos Pet (1131046020) Jaglica (Jovan) Grozda. Srbin. Srbin. ubijen 1941. kod kuće. Bravski vaganac (1315067027) Janković (Simo) Dušan. Bravski vaganac (0862045021) Mandić (Stevo) Gospava. Bravski vaganac (1315067026) Jaglica (Savo) Milka. kod kuće. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1901. Srbin. ubijena 1943. u direktnom teroru. rođen 1908. poginula 1944. rođen 1927. kod kuće. Bravski vaganac (0801082031) Kecman (Vučan) David. kod kuće. Ključ Prijedor (2512103015) Janković (Simo) Savo. poginuo 1943. Srbin. Bravski vaganac (0862045020) Mandić (Stevo) Dušanka. rođen 1918. u direktnom teroru. kod kuće. Banja luka (0801082030) Kecman (Pero) Trivun. poginuo 1941. rođen 1921. Samica (0040010047) Pilić (David) Jeka. Kao borac 13. Bravski vaganac (1359034029) Kosanović (Rad. spaljena od ustaša 1941. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. u logoru. ubijen 1943. Janjila (0210083003) Latinović (David) Mikailo. Srpkinja. 10 kraiške brigade (0047042028) Kovačević (Veljko) Žarko. Srpkinja. kod kuće. u NOBu. Kotor varoš (0048048015) Kecman (David) Mile. rođena 1890. rođena 1922. poginuo 1941. Srbin. rođena 1916. rođena 1933. rođen 1900. u NOBu. u NOBu. spaljena 1941. Srpkinja. Bravski naganac (1131046021) Jaglica (Jovo) Sava.) Milja. ubijena 1941. Grahovo (1359034006) Kovačević (Milan) Luka. poginula 1944. u NOBu. spaljena 1941. poginula 1943. Srbin. u NOBu. Bravski vaganac (1127009011) Pilić (Ilija) Trivo. Srpkinja. u masovnom pokolju. Bravsko (1315067021) Jaglica (Nn) Đurađ. Srbin. u NOBu. umro od zime 1943. rođen 1898. u NOBu. rođen 1886. Srbin. rođen 1920. poginuo 1943. rođena 1939. rođen 1917. u crkvi. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Bravski vaganac (1129026008) Kovačević (Đuka) Jovan. Bravski vaganac (0822011061) Mandić (Stevo) Bosiljka. Srbin. kod kuće. Srbin. ubijena 1941. rođen 1900. B. rođen 1885. poginuo 1942. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. rođen 1940. u direktnom teroru. spaljena od ustaša 1941. spaljen 1941. Srbin. Srbin. nepoznato. u masovnom pokolju. vaganac (1359034016) Kovačević (Vujo) Simo. Srbin. Srnatica (0388024014) Kecman (David) Kosta. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. rođena 1942. rođen 1890. rođen 1922. rođen 1900. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođen 1925. (0666002048) Latinović (Sima) David. Srpkinja. Ključ (0822011033) Latinović (Kojo) Ilija. Teslić (0206050016) Jeličić (Tomo) Sava. Srpkinja. Lapac (0388024013) Kecman (Stevo) Marija. rođen 1909. u NOBu. Konjica (1359034003) Kovačević (Vujo) Simo. Zelengora (1359034026) Kecman (Stevan) David. Srbin. Bravski v. rođena 1919. ubijena 1941. rođen 1909. rođena 1937. rođen 1926. Srbin. Bravski vaganac (0862045017) Mandić (Milan) Nikola. Ribnički odred (1200006023) Kecman (Cvija) Stevan. Bravski vaganac (1315067023) Jaglica (Savo) Slobodan. kod kuće. rođen 1900. ubijen 1943. ubijena 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. Jadovno (1371036008) Opačić (Jovo) Lazar. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1942. Srpkinja. rođen 1892. Srbin. Kod ključa (1127010001) Kecman (Simo) Dušan. rođen 9999. rođen 1888. Sremski front (0801082035) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kovačević (Nikola) Milorad. Srbin. Petrovac (1200006022) Jeličić (Tomo) Savo. Srbin. Nepoznato (0047042007) Kecman (Pera) Trivun. u masovnom pokolju. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijen 1941. B. rođen 1913. u direktnom teroru. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srbin. ubijen od Muslima 1943. prilikom borbi ili bombardovanja.naselje Bravski Vaganac Žrtve rata 1941-1945 Jaglica (Đurđ) Jela. rođen 1888. rođen 1934. Srbin. rođena 1905. poginuo 1944. rođen 1880. poginuo 1945. rođena 1923. rođena 1892. u NOBu. Laniše (0822011064) Mandić (Nikola) Stana. Bravsko (1315067020) Jaglica (Savo) Jovanka. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1941. Bravski vaganac (7006s00669) Kovačević (Stevan) Jovo. Srbin. Srbin. Bravski vaganac (1127009014) 972 spisak nije potpun . rođen 1880. Zelengora (0666002047) Latinović (Ilija) Ostoja. rođena 1840. rođen 1920. Srbin. Bravski vaganac (1127009012) Pilić (Jovan) Đorđe. ubijen od ustaša 1941. Bravsko (1315067022) Jaglica (Jovan) David. rođen 1919. spaljen od ustaša 1941. poginuo 1945. Srbin. kod kuće. u NOBu. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Petrovac (1356012014) Pilić (Jovo) Peko. Srpkinja. rođen 1921. u direktnom teroru. Jadovno (2512103016) Jeličić (Savo) Toma. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. rođen 1923. rođen 1914. rođena 1898. ubijen 1942. poginuo 1943. poginuo 1944. kod kuće. Srbin. Bravski (0822011060) Mandić (Nikola) Pero. Kod zagreba (1359034004) Kovačević (Đuka) Mika. rođen 1897. Srbin. poginuo 1941. (1127009025) Pilić (Ilija) David. poginula 1942. u NOBu. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. spaljena 1941. Bravski vaganac (1127009022) Pilić (David) Stevo. Srpkinja. rođen 1894. Bosan. Srbin. rođena 1939. ubijen 1943. rođen 1902. ubijena 1941. Bravski vaganac (0862045019) Morača (Rade) Vulen. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. u NOBu. rođena 1931. spaljen 1941. poginuo 1943. Srbin. rođen 1909. ubijen 1941. Bravski vaganac (0862045018) Mandić (Stevo) Stana. Tovarnik (0210083012) Latinović (Mikailo) Pero. Srbin. u NOBu. Bravski vaganac (1127009010) Pilić (Mile) Joka. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. Sanica (5002s00319) Opačić (Stevan) Lazar. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. kod kuće. kod kuće. u NOBu. rođen 1924. u NOBu. poginuo 1944. rođena 1904. rođen 1863. u direktnom teroru. Šator kod graho (0388024010) Kecman (Pano) Lazar. ubijen 1941. spaljen 1941. Bravski (0822011074) Mandić (Gliša) Milka. Bravsko (1371036007) Morača (Vučen) Boško. rođen 1898. poginuo 1942. ubijena 1941. Kod užica (0048048052) Kovačević (Luka) Luka. spaljen 1941. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1935. Bravsko (0864071009) Pilić (Mile) Dosta. ubijen 1941. poginuo 1942. Kod šida (0048050005) Kovačević (Vid) Nikola. rođen 1925. rođen 1888. u NOBu. Teslić (1359034027) Kecman (David) Zorka. ubijen 1941. poginuo 1943. rođena 1909. Srbin.kraj. Srbin. Bravsko (0867096014) Latinović (Jošo) Stojan. Sadilovac (0851051032) Kovačević (Drago) Miljko. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1914. u masovnom pokolju. poginuo 1943. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Br. Bravsko (1538002001) Pilić (Jovan) Pero. Srpkinja. Srbin. rođena 1926. Bravski vaganac (0048048023) Kuruć-banjac (Mile) Miloš. u logoru. Srbin. rođen 1890. poginuo 1944. rođena 1933. poginuo 1942. Srbin. Bravski vaganac (1359034028) Kecman (Todor) Ilinka. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u NOBu. Srpkinja. rođen 1906. Petrovac (1200006021) Jeličić (Simo) Nikola. rođen 1930. u NOBu. Bravski vaganac (0914054023) Kecman (Jova) Bogdan. Srnetica (0039002002) Latinović (Jova) Trivo.

Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1941. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođen 1900. ubijena 1941. nepoznato. rođen 1898. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Nova gardiška (0533020004) Srdić (Vid) Špiro. ubijena od ustaša 1945. kod kuće. u NOBu. Srpkinja. Srbin. rođena 1901. Sinj (0048043002) Solomun (Tomo) Jovan. rođen 1919. spaljen 1941. u direktnom teroru. Bravski vaganac (0451044007) Radišić (Vid) Nikola.(1315068122) Sabljić (Nikola) Milan. rođena 1880. u direktnom teroru. rođen 1934. Srpkinja. Jošavci (0048045039) Srdić (Đuka) Gojko. Bravski vaganac (0451044009) Radišić (Nikola) Dušan. Bravski vaganac (1127009018) Pilić (Stevo) Stana. spaljen od ustaša 1941. Srbin. u masovnom pokolju. Bravski vaganac (1127009016) Pilić (Pero) Mladen. Srbin. Bravski vaganac (1127009021) Pilić (Trivo) Mileva. Srbin. Bravski vaganac (1315068126) Sabljić (Dušan) Zdravko. rođen 1914. Bravski vaganac (0611086021) Sabljić (Sava) Milka. Srbin. Srbin. -ii. rođena 1920. Srbin. poginuo 1943. Teslić (1359034019) Srdić (Luka) Boro. -ii. u direktnom teroru. rođen 1924. ubijen 1941. kod kuće. Srbin. rođen 1904. Bravsko (2292012004) Radišić (Gavra) Jelena. rođen 1923. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1941. poginuo 1942. rođena 1900. Bravski vaganac (1359034013) Srdić (Kojo) Mile. rođena 1899. u direktnom teroru. rođen 1942. Nova gradiška (1359034018) 973 spisak nije potpun . Bravsko (1129029023) Radulović (Luka) Joka. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Bravski vaganac (0451044008) Radišić (Nikola) Jovanka. poginuo 1943. ubijena 1941. u masovnom pokolju. rođena 1938. poginuo 1943. rođena 1890. u NOBu. Bravski vaganac (1359034009) Srdić (Vid) Špira. poginuo 1945. u masovnom pokolju. Srbin. Bravski vaganac (1127009019) Raca (Lako) Nikola. rođen 1932. Bravski vaganac (0048045041) Solomun (Dušan) Nikola. Srbin. Teslić (1359034025) Solomun (Stevan) Đuro. spaljena 1941. rođena 1908. ubijena 1941. u NOBu. u masovnom pokolju.(1315068121) Sabljić (Simo) Marija. rođena 1930. spaljen od ustaša 1941. -ii. Bravski vaganac (1127009023) Pilić (Trivo) Slava. Sutjeska (0801082007) Srdić (Marko) Vlado. Srpkinja. spaljena 1941. u direktnom teroru. kod kuće. u masovnom pokolju. rođen 1926. -ii. rođen 1934. Šobatovac (0048045040) Solomun (Lazo) Rade. Bravski vaganac (1127009024) Pilić (Trivo) Slobodan. u masovnom pokolju. Bravsko (0864071010) Pilić (Pero) Milorad. u NOBu. spaljen od ustaša 1941. Osijek (1359034021) Srdić (Kojo) Đuja. rođena 1899. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1921.(1315068118) Sabljić (Nikola) Dušan. Užice (0822011030) Solomun (Dušan) Anđa. Srpkinja. rođen 1937. kod kuće. ubijen 1941. rođena 1927. Srbin.naselje Bravski Vaganac Žrtve rata 1941-1945 Pilić (Nn) Deva. kod kuće. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. rođen 1919. u masovnom pokolju. u NOBu. rođen 1941. Srbin. ubijena 1943. ostalo. Srbin. spaljen od ustaša 1941. Bos. rođen 1934. -ii. u NOBu. Petrovac (0801089010) Šobot (Marko) Mile. spaljena od ustaša 1941. Bravsko-b. -ii. rođen 1922. Sajkovci (1359034020) Srdić (Đuka) Rade. u direktnom teroru. ubijen 1941. Bravsko (0432036017) Srdić (Pero) Mirko. u NOBu. rođen 1939.(1315068119) Ševa (Milan) Boško. Bravski vaganac (1127009026) Pilić (Trivo) Vlado. rođena 1944. poginuo 1944. spaljena 1941. Drvar (0801082008) Srdić (Luka) Mile. spaljen od ustaša 1941. poginuo 1943. ubijen 1941. ubijen 1941.petro (0864071007) Sabljić (Mile) Nikola. Bravski vaganac (1129029022) Radulović (Luka) Jeka. rođena 1934. spaljena 1941. Srbin. rođen 1899. rođen 1927. u masovnom pokolju. Bravski vaganac (0611086020) Sabljić (Mile) Miloš. Bravski vaganac (1127009017) Pilić (Pero) Nikola. spaljen od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. ubijena 1941. u masovnom pokolju. rođen 1924. Srpkinja.(1315068124) Sabljić (Mile) Đuro. rođen 1892. Bravsko (0451044012) Radulović (Božo) Mara. Bravski vaganac (2292012006) Raca (Nikola) Savka. rođena 1936. u NOBu. ubijena 1941. Bravski vaganac (1127009013) Pilić (Trivo) Dragica. Bravski vaganac (1315068125) Sabljić (Dušan) Rajko. rođen 1932. rođena 1933. u masovnom pokolju. spaljena od ustaša 1941. rođena 1887. kod kuće. u masovnom pokolju. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1922.(1315068123) Sabljić (Milan) Neđo. spaljena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Bravski (0822011032) Šobot (Mile) Jovo. u direktnom teroru. spaljena 1941. ubijena 1943. Bravsko (1129029026) Radulović (Sava) Tomo. spaljena od ustaša 1941. rođen 1905. Srpkinja. rođen 1890. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Srbin. u masovnom pokolju. Janjila (1359034032) Solomun (Obrad) Dane. poginuo 1944. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srpkinja. Crkveni (0822013060) Sabljić (Đuro) Anđa. Bravsko (1359034015) Srdić (Pero) Jovo. Srpkinja. rođena 1933. Bravsko-b. spaljena od ustaša 1941. -ii. rođena 1906. ubijen 1941. Ključ (1359034030) Solomun (Spaso) Bogdan. kod kuće. Srpkinja. rođen 1932. rođen 1930. kod kuće. Bravski vaganac (1359034014) Srdić (Vaso) Smilja. Bravski vaganac (1315068127) Sabljić (Gaja) Anka. u NORu. Srbin. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Bravski vaganac (0451044010) Radišić (Nikola) Mara. Srbin. Srbin. Bravski vaganac (7006s00674) Srdić (Mile) Stevan. spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. ubijen 1941. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1915. Srbin. rođen 1903. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Srpkinja. Crni Potoci (0432036016) Srdić (Rade) Đuđa. Srpkinja. Srbin. Srbin. Bravsko (2292012003) Raca (Nikola) Dušan. u masovnom pokolju. rođen 1940. poginuo 1944. poginuo 1945. Kotor varoš (1359034017) Srdić (Stevan) Bosiljka. ubijen 1941. ubijena 1941. Srbin. Srpkinja. u masovnom pokolju. Bravski vaganac (1127009015) Pilić (Pero) Žarko. spaljen od ustaša 1941. Brvsko (1129029025) Radulović (Luka) Bosiljka. ubijen 1941. rođena 1938. kod kuće. rođen 1912. u direktnom teroru. rođena 1901. spaljena od ustaša 1941. poginuo 1944. rođen 1900. spaljen od ustaša 1941. rođen 1917. kod kuće. rođen 1910. Srbin. Srpkinja. Bravski vaganac (1127009020) Pilić (Trivo) Vojislav. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođen 1928. Srbin. u NOBu. rođen 1936. ubijena 1941.(1315068120) Sabljić (Nikola) Stana. rođena 1932. Bravsko (1129029024) Radulović (Nikola) Luka. rođen 1890. rođena 1919. Srbin. Bravski vaganac (1315068128) Sabljić (Dušan) Nikola. u NOBu. u NOBu. spaljen 1941. Srpkinja. u masovnom pokolju. kod kuće. Bravski vaganac (1129029021) Radulović (Luka) Nikola. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1931. rođena 1884. Srbin. Srpkinja. Bravski vaganac (0451044011) Radišić (Nikola) Milja.petro (0864071008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Sabljić (Ilija) Jeka. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Bravski vaganac (0611086022) Sabljić (Dušan) Mirjana. Bravski vaganac (2292012005) Raca-gvozdenovi (Nn) Mara. rođen 1926. rođen 1923. poginuo 1944. u masovnom pokolju. rođena 1940. Srbin. spaljen od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1930. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1916. poginuo 1944. poginuo 1942. Srpkinja. Srpkinja. Ključ (0822011031) Šobot (Mile) Mitar. spaljena od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1943. rođen 1876. Srbin. spaljen od ustaša 1941. spaljen od ustaša 1941. Bravsko (0451044013) Radišić (Nikola) Darinka. rođen 1923. u masovnom pokolju. ubijena od Muslima 1943. Srbin.

u direktnom teroru. rođen 1934. rođen 1900. kod kuće. rođen 1917. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Brestovac (1358029003) Ćalić (Mićo) Ilija. rođen 1917. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1944. Srpkinja. poginuo 1945. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1921. rođen 1921. u direktnom teroru. Srpkinja. Brestovac (1358029005) Bubalo (Sova) Sovija. Zlatibor (1358029020) Bulajić (Jovo) Mile. kod kuće. Smoljana (0045021005) Radišević (Vučen) Marko. u zbegu. Brestovac (7006s00677) Ćalić (Mićo) Zora. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. kod kuće. Brestovac (1358029014) Bulajić (Gavra) Simenka. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1943. u zbegu. Brestovac (1358029001) Bulajić (Jovan) Stoja. u NOBu. Brestovac (1358029013) Bulajić (Gojko) Vojin. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1937. Srbin. u direktnom teroru. poginula 1944. Srpkinja. u NOBu. Bravski vaganac (1359034031) Trninić (Jovo) Rade. poginuo 1943.bosna (1358029022) Bulajić (Jovo) Simenka. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođena 1934. Nepoznato (0047042029) Zrilić (Pero) Stevan. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1891. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1919. Srpkinja. Brestovac (7006s00676) 974 spisak nije potpun . poginuo 1945. poginuo 1942.naselje Bravski Vaganac Žrtve rata 1941-1945 Srdić (Vučan) Damjen.. Ajdovščina (0048048021) Bulajić (Jovo) Mile. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. poginuo 1941. u direktnom teroru. Crna gora (1358029016) Bulajić (Mile) Nikola. poginuo 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1919. Cen. Sutjeska (0045021006) Radošević (Đuro) Lazo. Bukovača (0855073015) Vidljinović (Sava) Stana. rođen 1885. u NOBu. rođen 1921. Srbin. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena 1943. u NOBu. Bravski vaganac (0209081124) Trninić (Vid) Milja. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena od Muslima 1943. rođen 1898. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Livno (1358029011) Selaković (Gajo) Simo. rođen 1941. kod kuće. Bos. u direktnom teroru. Brestovac (1358029029) Bulajić (Nikola) Smilja. Srbin. ubijen 1943. Srbin. poginuo 1942. rođena 1915. poginuo 1944. Bravski vaganac (0801091012) Trninić (Jovo) Jovo. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1897. Srbin. kod kuće. rođena 1920. poginuo 1943. rođen 1940. Brestovac (0047041005) Bulajić (Vid) Đuja. rođen 1900. rođena 1904. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1885. Bravski vaganac (7006s00673) Srdić (Vučen) Deva. Crna gora (1358029009) Radošević (Petar) Vojin. Brestovac (1358029026) Bulajić (Jovo) Dragan. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1945. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođena 1899. Srpkinja. u direktnom teroru. Brestovac (1358029031) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Bulajić (Mile) Bosiljka. rođen 1925. kod kuće. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. Brestovac (0045010017) Bulajić (Jandrija) Lazo. poginuo 1943.pe (0063013036) Selaković (Milan) Sreto. ubijena 1943. ubijen od Muslima 1943. Brestovac (7006s00680) Radošević (Jakov) Milan. u direktnom teroru. Brestovac (1358029032) Bulajić (Nn) Darinka. u NOBu. rođena 1940. Srpkinja. Brestovac (1358029007) Lajić (Mihajlo) Todor. u NOBu. Srbin. Crna gora (1358029015) Bulajić (Miloš) Dara. Srbin. umrla 1943. rođen 1906. rođena 1941. rođen 1923. rođena 1929. u NOBu. Srnetica (1359034011) Srdić (Vučen) Damjan. Prkosi (1358029021) Bulajić (Jovo) Petar. rođen 1926. nestao 1941. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1924. ubijen 1943. Drvar (1358029010) Radošević (Vojka) Gruja. Brestovac (7006s00679) Radošević (Đuro) Nikola. Srpkinja. rođena 1941. rođen 1936. rođen 1921. Srpkinja. Srbin. rođena 1885. Bravsko (0801091006) Brestovac Brčin (Dane) Ana. rođen 1918. rođen 1917. ubijena od Muslima 1943. Grmeč (1358029023) Ćalić (Dane) Ilija. Srbin. poginuo 1943. Prkosin-bosna (0612096002) Bulajić (Sava) Savo. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Vrtoće (1358029019) Radošević (Tod) Kostadin. rođen 1927. Nepoznato (0209079001) Lajić (Marko) Dušanka. Brstovac (0045010016) Bulajić (Mile) Milanko. Brestovac (7006s00678) Ćalić (Petar) Dane. rođena 1924. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Brestovac (1358029033) Lojić (Đuro) Rade. Brestovac (1358029030) Bulajić (Miloš) Perka. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1943. Srem (0040010036) Stupar (Marko) Đuro. Srbin. Srbin. u NOBu. kod kuće. rođen 1940. rođen 9999. Srbin. Prijedor (1359034001) Trninić (Marko) Vlado. rođen 1935. rođena 1897. ubijena 1943. Srpkinja. u NOBu. Brestovac (1358029004) Bulajić (Gavro) Mile. poginuo 1944. rođen 1892. Srbin. Brestovac (1358029024) Bulajić (Janko) Milka. rođen 1941. u NOBu. Srbin. ubijen 1941. Broveko (0855073013) Vidljinović (Laka) Veselko. Pljevlja-sandža (0612096001) Bulajić (Stojan) Milka. ubijena 1943. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. rođena 1890. Srpkinja. rođen 1885. Vođenice (1358029002) Lajić (Andrija) Trivun. u aprilskom ratu 1941 god. rođena 1928. poginuo 1944. Bravska (0388025001) Trnić (Simo) David. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijena 1941. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođena 1927. u NOBu. rođen 1875. u NOBu. ubijena 1943. Srbin. Vojna bolnica (1359034008) Srdić (Vučan) Drago. rođena 1928. Srpkinja. rođena 1918. rođen 1915. poginuo 1943. Beograd (1358029008) Radošević (Jakov) Mirko. ubijena 1943. rođen 1919. ubijena 1943. Sutjeska (0935071006) Lajić (Todor) Smiljana.novi (1359034007) Srdić (Vučan) Jeka. Bravski vaganac (7006s00671) Stričević (Pero) Mirko. rođen 1942. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1941. rođen 1936. ubijena od Muslima 1943. Brestovac (1358029027) Bulajić (Vid) Miloš. u nemačkoj ofanzivi. Brestovac (7006s00675) Lajić (Marko) Jelka. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Banja luka (0209079010) Bulajić (Mile) Miloš. u NOBu. Srpkinja. rođena 1892. Krnjeuša (0048050007) Bulajić (Drago) Petar. Sandžak (1359034002) Vidljinović (Jova) Pantelija. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. ubijen 1941. poginula 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1923. kod kuće. Srpkinja. rođena 1908. Crna gora (1358029012) Radišević (Vučen) Luka. Srbin. rođen 1893. ubijen 1943. Srnetica (1359034012) Srdić (Vučan) Draginja. Srbin. rođena 1926. Srpkinja. Srbin. rođen 1902. rođen 1942. Skakavac (0048048022) Bulajić (Jovo) Jovo. nepoznato. rođen 1919. rođena 1940. poginuo 1943. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. Brestovac (1358029018) Bulajić (Sava) Mile. Srbin. ubijen 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. ubijen 1943. Marjanović do (1358029006) Lajić (Petar) Mile. u direktnom teroru. rođen 1915. ubijena 1943. Bravski vaganac (1359034010) Srdić (Vučan) Deva. u NOBu. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1919. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. Bravski vaganac (7006s00672) Srdić (Vučen) Jovanka. Brestovac (1358029017) Bulajić (Ilija) Milica. rođen 1923. rođena 1887. kod kuće. ubijen 1943. rođen 1924. rođena 1937. poginuo 1941. kod kuće. Brestovac (1358029028) Bulajić (Stole) Dušan. rođen 1915. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Vođenica-bos. Broveko (0855073014) Zorić (Stevan) Rade.

Kozila (1355007026) Kovačević (Stevo) Rosa. rođena 1935. Kozila (1355007043) Kovačević (Savo) Milka. rođena 1934. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. Bukovača (1355007092) Kecman (Jandrija) Toma. rođen 1926. rođen 1880. u NOBu. ubijena 1943. Bosanski Petrovac (5003s01417) Balaban (Jandrija) Nikola. Mrkonjić grad (1355007021) Kovačević (Mile) Uroš. u zbegu. NOV i POJ. u zbegu. poginuo 1942. u NOBu. rođena 1900. rođena 1890. rođena 1926. poginuo 1943. rođena 1930. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. Srpkinja. rođena 1880. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. rođen 1939. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1900. rođen 1925. Srbin. u zbegu. rođen 1930. Srbin. umrla od tifusa 1943. Srbin. Srpkinja. rođena 1902. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. umro od tifusa 1943. u zbegu. u NOBu. Slatina (5003s01411) Kecman (Rade) Koviljka. rođen 1914. Kozila (1355007025) Kovačević (Stojan) Anđa. ubijen od Italijana 1942. rođen 1921. Srbin. Vrpolje (2832037023) Kecman (Ilija) Jelka. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1923. Srpkinja. Oštrelj (1355007020) Kovačević (Nikola) Smilja. u zbegu. umrla od bolesti 1943. u NOBu. Srpkinja. rođena 1934. Bukovača-b-petr (1326008032) Balaban (Rade) Koviljka. u NOBu. nepoznato. Ustipača-sandža (0801082037) Kecman (Stevo) Đurađ. rođen 1928. rođen 1883. Đelovi kod dri (1355007095) Kecman (Steva) Mile. u NOBu. rođena 1938. rođen 1921. ubijen 1943. Srbin. u zbegu. rođena 1925. umrla od tifusa 1943. Jabuka istočnab (1355007077) Kovačević (Đurađ) Drago. u zbegu. ubijena od četnika 1943. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. poginuo 1943. Kozila (1355007094) Kecman (Mile) Milan. rođena 1886. kod kuće. ubijena 1943. Srbin. Sanski most (0902077007) Balaban (Nn) Đuja. Srbin. rođen 1907. Srpkinja. ubijena 1943.naselje Brestovac Žrtve rata 1941-1945 Bukovača Balaban (Blažo) Branko. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. poginula 1944. Kozila (1355007099) Balaban (Vajen) Pero. rođen 1921. u direktnom teroru. Gradiška (0047040034) Banjac (Simo) Jeka. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. Smoljan (0047040030) Budimir (Damjan) Mihajilo. kao zarobljenik prip. Sutjeska (0207053023) Kačar (Kojo) Jovanka. Srpkinja. poginuo 1944. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Oštreb (0047040032) Banjac (Simeun) Kojo. Bukovača (1355007032) Banjac (Đuro) Vida. Srbin. poginula 1943. Ždralica jasiko (1355007018) Kecman (Uroš) Desa. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Zelen gora (1355007068) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kačar (Nn) Joja. rođen 1878. u direktnom teroru. u zbegu. Bukovača (5003s01415) Banjac (Simeun) Gojko. Srbin. poginuo 1944. nepoznato. rođena 1922. nepoznato. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. rođena 1881. u zbegu. poginula 1943. rođena 1936. Bukovača (7006s00653) Banjac (Simeun) Smilja. rođen 1930. Srbin. Kozila (1355007033) Budimir (Nn) Deva. poginuo 1944.luka-prijedor (0206052029) Vojinović (Milo) Nikola. rođen 1931. Kozila (1355007027) Kuburić (Đuro) Zorka. Srpkinja. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. rođen 1910. u NOBu. rođen 1909. u NOBu. Podgrmeč (1358029025) Vojinović (Mile) Nikola. rođen 1920. Srbin. rođen 1901. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1913. Kozila (1355007023) Kovačević (Stevo) Jovo. ubijena 1943. Srpkinja. rođena 1933. Srbin. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. Kolamruk (1355007076) Balaban (Mile) Desanka. poginuo 1943. Bukovača (1355007075) Balaban (Vajen) Joka. rođena 1913. u NOBu. Bukovača (0047040031) Banjac (Trivun) Bogdan. u direktnom teroru. rođena 1926. rođena 1910. u NOBu. rođen 1910. u zbegu. rođen 1921. Bukovača (1355007071) Kačar (Milan) Dragomir. Srpkinja. poginuo 1942. Bukovača kod ku (1355007080) Banjac (Milan) Jelka. rođena 1910. u direktnom teroru. Manjača mrkonji (1355007045) Kovačević (Ilija) Danica. ubijena od Muslima 1943. umrla 1943. Srpkinja. Slatina (5003s01410) Kecman (Simo) Mile. rođena 1906. poginuo 1944. Nova babska sre (1355007091) Kecman (Mile) Bogdan. Srbin. Srbin. ubijena 1943. Kod konjica (0902077008) Balaban (Pero) Svetko. Srpkinja. Srbin. rođen 1938. u zbegu. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. Zelen gora (1355007067) Kačar (Nikola) Milan. Kozila (1355007024) Kovačević (Stevo) Nikola. rođena 1898. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1944. Kozila (1355007042) Kovačević (Pero) Radojka. Bukovača (7006s00654) Balaban (Glišo) Lazar. Kozila (1355007037) Budimir (Vid) Simeuna. nepoznato. Nepoznato (5003s01412) Kačar (Nn) Joka. Jasikovac bolni (1355007051) Stupar (Đuro) Slobodan. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. Bosanski Petrov (1355007097) Kecman (Nn) Joka. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srpkinja. poginula 1943. Srbin. rođen 1932. rođen 1884. Srbin. poginuo 1941. poginuo 1944. Kozila (1355007036) Budimir (Ilija) Dušanka. Srpkinja. rođen 1941. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Livno (1355007098) Balabon (David) Pero. poginula 1943. Srpkinja. Devetak istočna (1355007078) Kecman (David) Milutin. Kozila (1355007040) Kovačević (Ilija) Smilja. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. Sandžak (1355007017) Kecman (Mile) Jovan. B. Srbin. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Istočna bosna (1355007096) Kecman (Mile) Maca. rođen 1937. Srem (1355007081) Banjac (Nn) Jeka. Nepoznato (5003s01413) Budimir (Ilija) Borislav. Srbin. poginuo 1944. Kozila (1355007019) Kovačević (Pero) Milanko. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. poginuo 1941. Srbin. ubijena 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srbin. u zbegu. rođena 1882. rođen 1918. poginuo 1945. Kozila (1355007015) Kovačević (Nn) Marta. Srpkinja. umrla od tifusa 1943. Kozila (1355007038) Došen (Nikola) Bogdan. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. rođen 1923. rođen 1923. rođen 1883. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1923. Kozila (1355007035) Budimir (Ilija) Vlado. rođen 1879. Srpkinja. poginuo 1944. rođena 1884. u zbegu. Srpkinja. poginuo 1944. Kuk kozila (1355007044) Kovačević (Simo) Anđelko. rođen 1914. ubijen 1941. Srbin. rođena 1921. Istočna bosna (1355007028) Budimir (Trivun) Milica. Bukovača (7050s00261) Banjac (Mile) Trivun. rođena 1940. Srpkinja. Nepoznato (0830023046) 975 spisak nije potpun . poginuo 1943. Bosanski Petrovac (5003s01416) Balaban (Pane) Mile. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. Kozila (1355007034) Budimir (Ilija) Milosava. Bukovača (1355007070) Kačar (Tado) Dragoljub. Srpkinja. Kozila (9999s99414) Kovačević (Mile) Branko. rođen 1925. u direktnom teroru. Kozila (1355007041) Kovačević (Pero) Milena. rođen 1924. Srpkinja. ubijena 1941. ubijena 1943. rođena 1869. u NOBu. poginuo 1943. Vajići ključ (1355007069) Kecman (David) Milovan. Srbin. Nepoznato (5003s01414) Budimir (Stevo) Milorad. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. Srpkinja. umro 1943. rođena 1936. u direktnom teroru. u NOBu. Kozila (1355007093) Kecman (Janko) Bogdan. poginuo 1943. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1926. rođena 1935. ubijena 1943. nepoznato. Kozila (1355007022) Kovačević (Todor) Deva. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1920. rođena 1909. u NOBu. rođena 1887. rođena 1880.

rođena 1914. poginuo 1941. Srpkinja. poginuo 1941. Kozila (1355007086) Lukić (Glišo) Jošo. rođen 1926. u NOBu. rođen 1940. Bukovača (1355007082) Samardžija (Nn) Marija. rođena 1920. Manjala banja l (1355007059) Kuburić (Lako) Stana. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. kod kuće. Nepoznato (5003s01408) Kuburić (Nn) Stana. rođen 1921. Šid (1477049014) Petrović (Savo) Smilja. umro 1943. rođen 1917. ubijena od Nemaca 1943. Kozila (1355007056) Romčević (Lazar) Staka. u NOBu. rođen 1940. rođen 1917. umro od tifusa 1943. u NOBu. Srbin. Srpkinja. u zbegu. Srbin. rođen 1870. Srbin. ubijena 1943. Srbin. Srpkinja. u NOBu. umrla od tifusa 1943. Bukovača (7006s00655) Samardžija (Ilija) Slavko. rođena 1894. u direktnom teroru. poginula 1943. rođena 1888. Srbin. poginuo 1943. rođena 1933. u zbegu. ubijena 1943. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Bukovača (0047040035) Morača (Stojan) Simo. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1913. Srbin. u zbegu. rođen 1921. rođena 1909. Srpkinja. Bihać (1355007072) Rumić (Pero) Đurađ. Mladenovac (1355007002) Samardžija (Ilija) Kova. Bukovača kod ku (1355007001) Lukić (Danilo) Dmitar. Kozila (1355007053) Romčević (Nikola) Trivun. u NOBu. Kozila (7050s00262) Morača (Obrad) Milan.naselje Bukovača Žrtve rata 1941-1945 Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Nikić (Trivun) Mika. poginuo 1942. u zbegu. rođena 1872. rođen 1930. kod kuće. Kozila drinić (1355007054) Romić (Nn) Staka. rođen 1922. Nepoznato (5003s01423) Samardžija (Nn) Milka. Banja luka (1355007065) Morača (Krsto) Đuka. u NOBu. rođena 1924. rođen 1908. umro 1943. ubijena od Muslima 1943. nepoznato. Srpkinja. umrla 1943. Đelovi-kozila (1355007064) Lukić (Miloš) Nikola. Kreševo (1355007013) Rodić (Miloš) Mara. rođen 1933. Kozila (2292014008) Morača (Petar) Todor. ubijen 1943. Srpkinja. Srpkinja. Drinić (1355007066) Lukić (Ilija) Bosa. u zbegu. u direktnom teroru. rođen 1923. rođen 1868. rođen 1898. rođena 1939. Srpkinja. rođena 1889. Srpkinja. ubijena 1944. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Kozila (7006s00649) Morača (Obrad) Danica. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Kozila (1355007048) Kuvačić (Nikola) Vlado. rođena 1925. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. umrla 1943. poginuo 1944. u zbegu.. Nepoznato (5003s01421) Samardžija (Stevan) Milka. u zbegu. Drvar (1643020001) Kuburić (Kojo) Bogdan. u zbegu. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. rođena 1870. rođena 1871. rođen 1888. u zbegu. u NOBu. Kozila (2292014005) Morača (Obrad) Nikola. Bukovača (5003s01407) Kuburić (Rade) Đuro. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. rođena 1922. Srpkinja. rođen 1920. u zbegu. nepoznato. u zbegu. Travnik (0206052033) Lukić (Jovo) Milan. rođena 1879. Banja luka (0210082066) Romčević (Lazar) Miloš. ubijena od Muslima 1943. Nepoznato (5003s01428) Romić (Obrad) Nikola. u direktnom teroru. Kozila đelovi (1355007008) Morača (Nn) Đuja. u zbegu. Srpkinja. u NOBu. rođena 1934. poginula 1943. umro od tifusa 1943. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1906. Srbin. Srbin. Saniač (0801082021) Rodić (Miloš) Pero. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1944. rođen 1936. umrla od tifusa 1943. Srbin. u NOBu. Klekovača (7006s00651) Samardžija (Nn) Marija. Srbin. umro od tifusa 1943. Srbin. u zbegu. u zbegu. rođen 1909. Bosanski Petrovac (5003s01431) Morača (Obrad) Branko. ubijen 1941. rođen 1938. Srbin. Bukovača (1355007083) Samardžija (Ilija) Slavko. Kozila (1355007055) Romčević (Mihajlo) Boja. Klekovača (7006s00652) Lukić (Pero) Bosiljka. Paunovac kod kl (1355007058) Kuburić (Nn) Deva. Srbin. rođena 1888. Srbin. rođena 1923. poginuo 1942. u direktnom teroru. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. rođena 1920. ubijen od Muslima 1943. umro od tifusa 1943. u NOBu. rođen 1914. kod kuće. rođen 1914. rođena 1885. rođen 1861. umrla od tifusa 1943. poginuo 1943. Banja luka (0801082059) 976 spisak nije potpun . poginula 1943. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. ubijen 1943. u zbegu. ubijen 1943. Nepoznato (5003s01422) Samardžija (Stevan) Mika. u direktnom teroru. rođena 1933. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Kozila (1355007047) Kuburić (Lazo) Pero. poginula 1944. Srbin. rođena 1940. poginuo 1942. Srbin. Srbin. rođena 1898. Teslić (0174001007) Ševo (Božo) Đuja. Kozila drinić (1355007052) Romčević (Stevan) Maca. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Nepoznato (5003s01406) Kuvačić (Vučen) Lazar. nepoznato. u zbegu. u zbegu. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1943. Srpkinja. Kozila (1355007049) Kuburić (Mile) Dmitar. rođena 1868. rođen 1902. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Bosanski Petrov (2292014004) Morača (Lazo) Marta. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. Kozila (2292014006) Morača (Obrad) Drago. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Rudnice-b. Dobro selo (1355007003) Samardžija (Đurađ) Milan. Bukovača (1355007084) Samardžija (Stevan) Obrad. rođen 1872. Srbin. rođena 1891. ubijen od Muslima 1943. nepoznato. rođen 1918. ubijena 1943. Srpkinja. Istočna bosna (1355007085) Lukić (Rade) Milan. Srpkinja. rođen 1926. Nepoznato (5003s01424) Samardžija (Obrad) Miloš. rođen 1928. u direktnom teroru. Srbin. Klekovača (7006s00659) Novaković (Vasilj) Desa. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođena 1876. Bosanski Petrovac (5003s01429) Romčević (Nn) Staka. Kozila (1355007063) Lukić (Miloš) Mioljka. rođena 1936. u zbegu. Bukovača (1355007050) Kuburić (Simo) Marija. Nepoznato (5003s01409) Kuburić (Nn) Marija. Kozila (1355007057) Romčević (Nikola) Trivun. Srbin. ubijen 1944. poginuo 1943. u aprilskom ratu 1941 god. Bosanski Petrovac (5003s01430) Romčević (Simo) Staka. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. u zbegu. rođen 1883. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. Travnik (0048048050) Lukić (Pero) Desa. Srbin. poginuo 1941. rođen 1915. Bukovača (0931047038) Ševo (Božo) Mika. U zelengori (1355007011) Ševo (Dane) Mitar. poginuo 1944. u zbegu. Šekovac (0048043007) Lukić (Nikola) Dušan. u zbegu. u zbegu. umro 1943. Kozila (2292014007) Morača (Obrad) Mićo. Srbin. rođen 1941. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srbin. ubijena 1943. u zbegu. u direktnom teroru. Srbin. Ključ (1355007012) Ševo (Božo) Milan. rođena 1878. rođen 1872. poginula 1944. u NOBu. Nepoznato (5003s01425) Rumić (Đurađ) Mile. rođena 1905. Nepoznato (5003s01427) Romić (Obrad) Stevan. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Nemaca 1943. Beograd (1355007007) Morača (Toma) Borislav. Srpkinja. rođen 1922. rođena 1904. Srbin. Bosanski Petrovac (5003s01432) Morača (Nn) Marta. Srbin. luka (0801082022) Romac (Josip) Mile. Bukovača (5003s01405) Lukić (Nikola) Dušan. Srbin. Jajce (1355007039) Lukić (Mihajlo) Milka. ubijena od Nemaca 1943. umrla od tifusa 1943. u direktnom teroru. umro od tifusa 1943. rođen 1906. streljana od Nemaca 1943. rođen 1882. Bukovača (1355007073) Samardžija (Dmitar) Petar. Srpkinja. nepoznato. Srbin. rođen 1938. u NORu. Srpkinja. poginula 1945. rođena 1874. rođen 1893. nepoznato. poginula 1944. umrla od tifusa 1943. Bosanski Petrovac (5003s01426) Romić (Obrad) Đurađ. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1876. ubijena 1943. rođena 1931.

u zbegu. Kozila (1355007089) Stupar (Jovo) Borka. rođen 1923. poginuo 1943. Bos. rođen 1883. poginuo 1943. Srbin. rođena 1936. rođen 1933.bjel. rođena 1923. u direktnom teroru. nepoznato. poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Livno (1355007004) Ševo (Kojo) Jovo. u direktnom teroru. poginula 1942. poginuo 1943.stjen.vidovo s. u NOBu. u masovnom pokolju. Bukovača (1355007006) Ševo (Kosta) Petar.m. Srbin.bihać (1357021006) Bunara Čeko (Miloš) Dušan. rođena 1888. Srpkinja. nepoznato. Sandžak (0834057008) Ševo (Savo) Nikola. rođen 1903. rođen 1932. u direktnom teroru. u zbegu.vag (1359036021) Kecman (Gnjatije) Miloš. u direktnom teroru. rođena 1933. rođen 1921. Bukovača (5003s01418) Ševo (Nn) Joka. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Bosanski Petrovac (1355010066) Vidljinović (Dmitar) Branko. rođen 1918. Bukovači (1355007061) Stojsavljević (Savo) Drago. poginuo 1943. ubijena 1943. umro 1943. poginula 1945. rođen 1910. ubijen od ustaša 1941. rođena 1883. Kolunić (1355007030) Trkulja (Mile) Nikola. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. Srpkinja. Srbin. Krmaruša. Bunara (1355010069) Pilić (Trivun) Vojin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1909. Jasenovac (1359036022) Čeko (Savo) Milka. rođena 1918. ubijena od ustaša 1943. ubijen 1943. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1883. Srbin. Šator Planina (1359036020) Čeko (Simo) Drago. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1921. rođen 1912. Prijedor (1355007029) Trkulja (Mile) Ratko. rođen 1921. umro 1944. Crna gora (1355007062) Stupac (Mićo) Nikola. rođen 1934. Sremski front (1359036012) Vidljinović (Dmitar) Milka. ubijena 1943. Bosanski Petrovac (5003s01419) Trkulja (Gajo) Joka. u direktnom teroru. rođen 1922. poginuo 1941. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. (1357021012) Budimir (Mile) Đuro. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1895. u direktnom teroru. poginuo 1942. rođen 1919. u direktnom teroru. u zbegu.naselje Bukovača Žrtve rata 1941-1945 Busije Arnautović (Juso) Meho. Osječnica. Busije (7006s00682) Brdar (Božo) Bogdan. Musliman. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Busije (7006s00684) Bjelić (Trivo) Đuro. Bunara (1359036003) Kecman (Ilija) Vid. prilikom borbi ili bombardovanja. kod kuće. (1357021028) Dračić (Kadrija) Mujo. poginuo 1944. rođen 1925. nepoznato. Bunara (1359036004) Kecman (Jovo) Pero. Srbin. poginula 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. Bunara (1359036009) Latinović (Marko) Obrad. rođen 1920. rođen 1926. umro 1943. poginuo 1943. Đelovi kozila (1355007088) Stupac (Nikola) Milan. rođen 1886. Srbin. nestao 1941. rođena 1892. Bihać (1355011034) Bjelić (Todor) Petar. rođen 1922. Srpkinja. Trubar (0931047039) Ševo (Stevan) Koviljko. Prhovo. Bunara (1359036001) Kecman (Koja) Milan. Srbin. Kod kuće bukova (1355007060) Stojsavljević (Jovo) Savka. u zbegu. Srpkinja. rođena 1890. (1357021011) Budimir (Pero) Mirko. Zenica (0780014018) Vidljinović (Sava) Stana. u NOBu. u zbegu.most (1359036019) Čeko (Nikola) Marija. u NOBu. Beograd (1359036010) Ožegović (Cvijo) Stevan. poginuo 1943. rođena 1941. poginuo 1942. Sutjeska (1355007016) Ševo (Simo) Stevan. poginuo 1945. Ključ (1359036008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kecman (Miloš) Joka. rođena 1896. rođen 1913. kod kuće. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođena 1921. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. Bunara (1359036014) Pilić (Nn) Trivo. Verase kod sans (1355007009) Trkulja (Mile) Mića. Srbin. ubijen 1941. poginuo 1943. Manjača (1359036007) Kecman (Lazar) Dušan. u NOBu. Busije (7006s00681) Bjelić (Trivo) Dragica. ubijen od ustaša 1941. Štekarovci (1357021030) Budimir (Petar) Stevo. rođen 1900. Selo bunari (0780014017) Vidljinović (Savo) Anđa. Srbin. Srbin. ubijen 1941. rođena 1926. u NOBu. Bukovača (0834057007) Ševo (Pero) Bogdan. u NOBu. rođen 1911. rođen 1925. Sutjeska (1359036005) Kecman (Ilija) Đurađ. ubijen 1943. Muslimanka. rođen 1924. Zbeg. Srpkinja. rođena 1881. u zbegu. Srbin. Srpkinja. rođen 1931. Srpkinja. Bosanski Petrov (1355010064) Pilić (Trivun) Draginja.prkosi (1357021029) Budimir (Petar) Đuro. Srbin. ubijen 1943. Klekovača (7006s00650) Stupar (Mihajlo) Nikola. Srbin. Bunara (1355010068) Pilić (Trivun) Slobodanka. Srpkinja. umro 1943. Srbin. Srbin. rođena 1890. umrla 1943. Srbin. Busije (1357021022) Budimir (Đurađ) Mile. u masovnom pokolju. poginuo 1944. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Bukovača (1355007087) Stupac (Nikola) Milica. u zbegu. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1880. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1941. umro 1943. rođen 1907. ubijen od ustaša 1941. ubijena 1943. ubijen 1943. Čavkići. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. rođen 1886. Srbin. rođen 1925. rođen 1870. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. Crna gora (1357021007) Dračić (Kadrija) Rahima. umrla 1943. rođen 1896. rođena 1940. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1942. ubijena 1941. Srbin. Banja luka (1359036015) Ožegović (Pero) Blažo. rođen 1916. rođen 1904. Bukovača (0593027037) Stojsavljević (Jovo) Ilija. ubijen 1942. Srbin. Srbin. Bunara (1359036013) Ševo (Jovo) Milosava. Bunara (1359036016) Ožegović (Pero) Mara. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1870. umrla 1942. u masovnom pokolju. poginula 1943. ubijen 1943. Zdeni do br. Bosanski Petrovac (1355010067) Pilić (Trivun) Mileva. rođen 1914. Šator (1359036011) Vidljinović (Lazar) Vesel. Srbin. u NOBu. umro 1943. Bukovača (1355007031) Trkulja (Mile) Bogdan. nepoznato. u NOBu. umro 1942. Busije (0882079012) Bjelić (Trivo) Dane. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1924. ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1919. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1941. Busije (7006s00683) Bjelić (Trivo) Vojo. Srem (1355007046) 977 spisak nije potpun . Bukovača (0834057009) Ševo (Nn) Đuja. poginuo od ustaša 1942. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. u logoru. u NOBu. u masovnom pokolju. Bunara (1359036002) Kecman (Vid) Stojan. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1942. rođen 1889. Srbin. Lukića glavica (1357021020) Brdar (Ilija) Lazo. Srbin. ubijen 1943. rođen 1915. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1917. rođen 1920. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1924. Šuma oštrelj (1355007010) Trkulja (Mile) Drago. Srbin. u NOBu. rođen 1936. rođena 1921. Šator Planina (1355007005) Ševo (Jovo) Svetko. rođena 1932. Srbin. rođen 1920. u zbegu.petrovac (1357021019) Brdar (Marko) Milan. Srbin. Vrhpolje s. rođen 1898. rođen 1882. rođen 1863. Srbin. Musliman. rođen 1883. Sandžak (1355007014) Ševo (Todor) Joka. poginuo 1945. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. rođen 1930. umro 1943. Srbin. Bunara (1355010071) Pilić (Trivun) Slobodan. u NOBu. Srbin. Bunara (1359036018) Ožegović (Stevan) Jovo. rođena 1900. rođena 1939. u NOBu. u masovnom pokolju. u zbegu. poginuo 1945. rođen 1924. Bunara (1359036006) Kecman (Nikola) Ilija. umrla 1943. Bunara (1359036017) Ožegović (Pero) Jovo. Srbin. Srpkinja. Bosanski Petrovac (5003s01420) Stupar (Nn) Stana. u direktnom teroru.

ubijen 1943. u masovnom pokolju. Srbin. rođena 1933. u NOBu. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Prhovo. umrla od tifusa 1943. rođen 1920. Istočna bosna (1357021003) Vržina (Savo) Sava. (1357021018) Grbić (Srđan) Nikola. Srbin. ubijena 1943. nestao 1941. u NOBu. Cimeše (0179029018) Jakšić (Božo) Toma. Srbin. u direktnom teroru. Cimeš (1357021014) Šašić (Stevan) Božo. Busije (1357021013) Kerkez (Ljupko) Nikola. ubijen od ustaša 1941. rođen 1900. Srbin. Srpkinja. ubijen 1941. Korita (1357022012) 978 spisak nije potpun . Srbin. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1919. poginuo 1942. Zelengora (1357021039) Grubor (Todor) Nikola.očijevo-drvar (1357022016) Salapura (Ilija) Milan. Travnik (1357021002) Šašić (Nn) Petar. rođen 1915. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. umro od tifusa 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1923. ubijen 1943. rođen 1904. rođen 1882. Srbin. u NOBu. V. Prhovo. u NOBu. u zbegu. ubijena 1943. ubijen 1943. rođen 1919. rođena 1893. Srbin. Srbin. rođen 1881. rođena 1938. Srbin. kod kuće. Osječenica (1357021037) Šašić (Božo) Mirko. ubijen 1943.prh. rođen 1927. Bihać. ubijen 1943. Račić ripač (1357021034) Macura (Božo) Mile. Srbin. rođen 1912. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Nepoznato (0482012002) Rakić (Dušan) Rada. u direktnom teroru.petrovac (1605048011) Grahovac (Đurađ) Rade. Busije (1357021044) Plećaš (Petar) Vlade. ubijen od ustaša 1941. Livno (1357021035) Zorić (Mile) Dane. ubijen 1941. Srbin. rođen 1924. Beograd (1357021026) Mandić (Ilija) Dane. u direktnom teroru. (1357021033) Kesić (Vasilj) Dane. u NOBu. Osječenica (1357021038) Vržina (Dane) Rajko. poginuo 1943. Osijek (0771030030) Mandić (Dane) Nikola. poginuo 1942. ubijen 1943.bos. rođena 1932. Busije (1357021031) Cimeše Bjelić (Pero) Đuro. rođen 1916. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1925. ubijena 1943. Srpkinja. V. rođen 9999. rođen 1887. Osječenica (0388031006) Bujić (Sima) Rade. Srbin. Manjača. rođen 1941. rođen 1868. rođen 1920. ubijena 1943. rođen 1887. u direktnom teroru. rođena 1917. poginuo 1945. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. ubijen 1943. Br. u NOBu. Srbin.luka (1357022003) Mandić (Božo) Milorad. u zbegu. Manjača sitnica (1357021042) Zorić (Janko) Rade.petr (1357022013) Budimir (Nikola) Mile. Vrtače (1357021001) Šašić (Mile) Milan. Srbin. u NOBu. Cimeše (0533016011) Mandić (Jovan) Milica. u direktnom teroru. umro 1944. (1357021015) Šašić (Miloš) Ilija. Srbin. poginuo 1941. u NOBu. poginula 1943. poginuo 1941. rođena 1924. poginuo 1943. rođen 1919. Cimeše (0533016012) Mandić (Glišo) Anđa.stj. umro 1942. rođen 1915. Srbin. rođen 1898. Cimeše (1357022026) Miljević (Blažo) Uroš. rođen 1884.kru (1357022017) Salapura (Mile) Jovo. rođen 1925. Srbin. Srbin. kod kuće. Busije (1357021010) Malešević (Simo) Petar. rođen 1912. rođena 1907. rođen 1874. rođen 1901. Busije (1357021052) Vržina (Petar) Perica. rođena 1912. rođena 1873. Srpkinja. Osječenica (1357021036) Rakić (Jovan) Ratko.b. ubijen 1943. u NOBu. Srbin.naselje Busije Žrtve rata 1941-1945 Drakuljić (Bogdan) Spase. u zbegu. Mali stjenjani (1357021009) Macura (Rade) Luka.bihać (1357022030) Salapura (Mile) Mile. ubijena od Muslima 1943. Srbin. umro 1944. rođen 1890. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. Glamoč (1357021017) Grahovac (Lazo) Joka. rođen 1922. Bos. Srpkinja. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1923. umro 1943. ubijena 1943. poginuo 1941. Braoska (0445062044) Kulundžija (Milan) Dane. Busije (1357021051) Vržina (Mihajlo) Jovo. (1357021023) Šljivar (Blažo) Groja. u NOBu. Smoljano (1355011030) Stupar (Mile) Đuro. rođen 1922. Petrovac (0206050018) Salapura (Ilija) Simo.žegor (1357021045) Ugrica (Petar) Milorad. Bihać (1357021053) Vržina (Milan) Jeka. rođen 1937. u NOBu. Srbin. rođen 1927. umro 1943. Srbin. Busije (1357021043) Radaković (Marko) Rade. Srbin. u NOBu.krupa (1605048014) Drakuljić (Spaso) Nikola.očijevo-drvar (1357022009) Miljević (Jovan) Milica. Osječnica. poginuo 1944. rođena 1888. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Busije (7006s00685) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Vekić (Rade) Perka. rođen 1943. Cimeše (1357022022) Mandić (Jandrija) Joka. rođen 1878. rođen 1894. rođen 1941. poginuo 1943. rođen 1928. rođen 1883.bos. Koricani (0801084011) Orelj (Ilija) Soka. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. Srpkinja. Ivankovo brdo (1357021025) Plećaš (Obrad) Stana. ubijen 1941. ubijena 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Osječnica . Srbin. Kozara (1605048012) Drakuljić (Manojle) Mara. Bjelaj (1357020010) Salapura (Ilija) Milorad. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođen 1880. u NOBu. ubijena 1942. Bos. u NOBu.vaganac (1355011031) Šljivar (Mićo) Blažo. u direktnom teroru. Busije (1357021050) Vržina (Vid) Miladin. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1943. rođen 1916. u NOBu. rođen 1923. rođen 1878. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. ubijena 1942. poginuo 1945. umro 1942. rođena 1942. rođen 1918. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1915. nepoznato. u zbegu. ubijen 1943. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. u direktnom teroru. Skakavac (1357021032) Kesić (Trivun) Vasilj. Srbin. rođen 1926. poginuo 1942. Srpkinja. u NOBu.petrovac (1357022018) Karanović (Uroš) Vojin. Cimeše (1357022019) Jakšić (Nikola) Sava. Srbin. Bos. u NOBu. Srbin. Bos. Srpkinja.prh. Busije (7006s00686) Vržina (Marko) Nikola. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođen 1915. ubijen 1943. u NOBu. poginuo 1942. u NOBu. Osječenica (1357021040) Vržina (Mihajlo) Đuro. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. kod kuće. Zaglavica-drvar (1357022014) Petrović (Luka) Đurađ. Cimeše. Cimeše (1357022010) Miljević (Trivun) Milan. Crna gora (1357021041) Vržina (Vid) Slavko. rođena 1921. rođena 1898. Teslić (1357021046) Stupar (Mile) Jovo. Busije (1357021008) Macura (Rade) Vaso. Srbin. Suvaje. rođen 1908. Srpkinja. ubijen 1943. u direktnom teroru.mali stj (1357021016) Šašić (Petar) Mile. ubijena 1943. u direktnom teroru. umro 1943. u direktnom teroru. kod kuće. rođen 1863. V. Srbin. rođen 1886. u direktnom teroru. poginuo 1942. Osječenica (1357021024) Vržina (Simo) Mihajlo. u NOBu. Srbin. rođen 1925. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. rođena 1924. Čajlna (1605048013) Drakuljić (Rade) Spaso. ubijen 1941. rođen 1919.m. Busije (1357021049) Rakić (Jovan) Đuka. Srpkinja. Na sutjesci (1355011032) Šljivar (Đuka) Milka. u NOBu. Grubarski n. poginuo 1943. Sutjeska-foča (1357022020) Kolundžija (Petar) Sima. Srbin. Petrovac (1355011019) Ivanić (Jovo) Dušan. ubijen 1943. poginuo 1945. Medeno Polje (1357022021) Mandić (Dušan) Zora.radić. rođena 1905. ubijen od Muslima 1943. rođena 1873. Srpkinja. rođen 1926. ubijena 1942. rođen 1859.

ubijena od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. Srbin.cvjetić. rođen 1920. ubijen od ustaša 1941. Rajl. rođena 1907. Srpkinja. ubijena 1943. Dobro selo. ubijen 1943. Petrovac (1356014023) Novaković (Branko) Koviljka. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Dobro selo (7050s00335) Salapura (Petar) Mile. Srbin. Sutjeska. rođen 1872. Bosanski Petrov (1355010055) Grbić (Đuro) Draginja.trav (1357022011) Salapura (Vajan) Rade. Srbin. rođen 1941. Goražde (1355010037) Gvero (Luka) Desa. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Bosanski Petrovac (1355010051) Gvero (Luka) Rade. rođena 1934. ubijen 1944. kod kuće. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. ubijena 1941. šljivnjak (7006s00698) Novaković (Đuro) Milka. rođena 1910. Srpkinja. kod kuće. Srbin. rođen 1923. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Bosanski Petrov (1355010046) Bursać (Simo) Ilija. rođen 1936. rođen 1918.ključ (1357022008) 979 spisak nije potpun . Bosanski Petrov (1355010018) Novaković (Božo) Borislav.drvar (1357022031) Šarac (Jovo) Dušan. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. rođena 1919. rođena 1933. Srbin. Bosanski Petrov (1355010043) Bursać (Mikan) Vico. u direktnom teroru. poginuo 1943. ubijen 1941. ubijen 1941. rođen 1917. Dobro selo (5004s00184) Gvero (Mile) Spasenija. u NOBu. u NOBu. Dobro selo. ubijena 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1909. rođen 1893. rođen 1934. rođen 1886. u NOBu. Dobro selo. Cimeše. rođen 1928. Dobro selo. Srbin. Srpkinja. Srbin. Nemačka-stalag (1355010074) Bursać (Glišo) Simo. Srbin. rođen 1886. rođen 1922. rođen 1929. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1906. Bosanski Petrov (1355010061) Latinović (Nikola) Dušan. rođena 1918. ubijen od ustaša 1941. rođena 1936. poginuo 1943. Bosanski Petrovac (1355010050) Gvero (Luka) Nevenko. u masovnom pokolju. rođena 1938. rođena 1926. umro 1943. u masovnom pokolju. Dobro selo (1355010053) Đurica (Marko) Slavko. rođena 1927.korićani. Bosanski Petrov (1355010047) Gvero (Spase) Vaselija. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1943. Ključ (1356013018) Latinović (Milan) Kosta. rođena 1900. Srbin. Bosanski Petrov (1355010048) Kecman (Đuro) Rade. Srbin.sarajevo (1357022006) Šarac (Jovo) Luka. poginula 1944. u NOBu. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (1355010023) Novaković (Dušan) Radojka. Drvar (1355010063) Latinović (Kosta) Dušan. u NOBu. rođena 1914. Dobro selo (1354006048) Novaković (Đurađ) Koviljka. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. Dobro selo (5004s00183) Gvero (Nikola) Vasilija. kod kuće. Srbin. Bosanski Petrov (1355010002) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Latinović (Kosta) Desa. rođen 1921. Srbin. rođen 1914. spaljena od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. rođen 1936. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1934. poginuo 1944. Drinić (0211097003) Bursać (Đurađ) Mirko. Cimeše (1357022027) Vukelić (Đuro) Blažo. Srbin. rođena 1939. u direktnom teroru. ubijena 1943. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. Sarajevo (1355010044) Bursać (Simo) Nebojša. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Bosanski Petrovac (1355010052) Gvero (Luka) Mara. spaljen od ustaša 1941. Srbin. Srbin. rođen 9999. Sutjeska-foča (1357022007) Šarac (Milan) Ostoja. u direktnom teroru. poginula 1944. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1919. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Zelen gora (1355010003) Novaković (Blaže) Simo. ubijen od ustaša 1941. Goražde (1355010062) Latinović (Lazo) Branko. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Bosanski Petrov (1355010059) Marjanović (Savo) Mile. Bosanski Petrov (1355010049) Gvero (Mile) Spasenija. Dobro selo (5004s00178) Novaković (Isailo) Milka.foča (1357022028) Stojaković (Trivun) Boja. u NOBu. u masovnom pokolju. rođen 1920. ubijen 1941. rođen 1901. Bosanski Petrov (1355010056) Đurica (Marko) Sretko. ubijena 1941. u masovnom pokolju. Dobro selo (1355010058) Latinović (Savo) Tode. rođena 1927. spaljena od ustaša 1941. Hrvatska kostajnica (5020s00524) Novaković (Branko) Borka. Travnik (1355010045) Dragišić (Đurađ) Nikola. nepoznato. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin. kod kuće. poginuo 1943. šljivnjak (7006s00704) Novaković (Lazo) Milka. poginuo 1944. Srbin. rođena 1921. rođen 1927. Sarajevo (1355010030) Bursać (Dušan) Milan. Bosanski Petrovac (1355010011) Novaković (Branko) Dragica. ubijena od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Bosanski Petrovac (1355010025) Novaković (Dušan) Živko. Srbin. spaljena od ustaša 1941. poginuo 1943. Srbin. u masovnom pokolju. rođena 1938. rođen 1904. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010026) Novaković (Dušan) Darinka. ubijen 1941. rođena 1933. ubijena od Muslima 1943. rođen 1916. poginula 1943. u masovnom pokolju. u zbegu. Srbin. rođena 1905. kod kuće. Srbin. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. ubijen 1941. rođena 1926. Drinić (0211097004) Banjac (Mile) Dragica. rođen 1929. šljivnjak (7006s00700) Novaković (Branko) Boško. Srpkinja. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010021) Novaković (Dušan) Boja. Srpkinja. rođen 1875. šljivnjak (7006s00702) Gvero (Mikan) Ljubica. kod kuće. Bosanski Petrovac (1355010010) Novaković (Đukan) Đuro. ubijena od ustaša 1941. rođena 1936. u masovnom pokolju. rođen 1911. rođen 1885. Srpkinja. nepoznato. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1896. u NOBu. Srbin. poginuo 1941. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010024) Novaković (Ilija) Veselka. Drinić (1355010060) Latinović (Petar) Uroš. Bosanski Petrovac (5004s00173) Novaković (Đurađ) Čedo. u masovnom pokolju. rođena 1939. rođen 1923. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Bosanski Petrovac (1355010029) Alvirović (Simo) Đuja. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1945. Srpkinja. Srbin. Bosanski Petrov (1355010020) Novaković (Đuro) Dragica. Kod drvara (0209080006) Vukelić (Luka) Mile. šljivnjak (7006s00694) Novaković (Đuro) Nevenka. rođen 1896. Dobro selo (5004s00176) Novaković (Lazar) Mara. Srpkinja. Dobro selo (1354006050) Novaković (Đuro) Dragica. ubijena 1941. nepoznato. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. rođena 1917. šljivnjak (7006s00695) Novaković (Đuro) Vico. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srpkinja. Bosanski Petro (1355010027) Alvirović (Simo) Desa. rođena 1904. Zelengora (0205047080) Stojaković (Stevan) Soka. rođena 1941. Srbin. Bosan. kod kuće. rođen 1936. (1357022005) Sovilj (Nikola) Vasa. rođen 1924. Dobro selo. Srpkinja. ubijena 1941. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1941. Dobro selo. Srpkinja. umrla od tifusa 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1906. Bosanski Petrovac (5004s00175) Gvero (Vasilija) Luka. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (1355010057) Nikić (Luka) Đurađ. ubijen 1941. ubijen 1941. u masovnom pokolju.pet. Srpkinja. G.bos. u NOBu. rođen 1871. Srbin. rođena 1939. kod kuće. Srbin. Srpkinja. u masovnom pokolju. kod kuće.naselje Cimeše Žrtve rata 1941-1945 Dobro Selo Alvirović (Luka) Sava. u NOBu. Srpkinja. rođena 1936. Dobro selo. Srpkinja. rođen 1896. poginuo 1943. rođen 1921. u NOBu. u NOBu. poginuo od Nemaca 1944. Bosanski Petrov (1355010054) Nikić (Pero) Mile. Bosanski Petrovac (1355010028) Banjac (Jovan) Milena. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1941. Srbin. Srpkinja. V. Bosanski Petrov (1355010019) Novaković (Ilija) Veselka. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Vrbljani. ubijen 1941. šljivnjak (7006s00705) Novaković (Lazar) Milka. Srbin. rođen 1888. rođena 1913. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1938. rođen 1923. Srpkinja.

spaljena 1941. kod kuće. Bihać (1355010031) Šljivar (Ilija) Danica. u direktnom teroru. rođen 1940. ubijena od ustaša 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođena 1888. Bosanski Petrov (1355010034) Šljivar (Vlado) Miodrag. šljivnjak (7006s00703) Novaković (Milun) Darinka. rođena 1912. umro od Nemaca 1942.naselje Dobro Selo Žrtve rata 1941-1945 Novaković (Marko) Božo. Srpkinja. u masovnom pokolju. Bosanski Petrov (1355010001) Stanković (Jovo) Branko. u NOBu. ubijen 1941. Bosanski Petrov (1355010009) Novaković (Stevan) Marija. Srbin. rođen 1937. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. rođena 1910. rođen 1934. Kozila (1355008040) Banjac (Drago) Pero. Srbin. rođena 1931. poginula 1944. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1936. Srbin. poginula 1943. Srpkinja. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Drinić (5003s01453) Banjac (Đuro) Dušan. Petrovac (1356014021) Šljivar (Đurin) Mile. ubijena 1941. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. umrla 1943. rođen 1880. Srpkinja. rođena 1924. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. rođena 1939. ubijena od ustaša 1941. Drnjici (0048043041) 980 spisak nije potpun . rođen 1896. u NOBu. Srpkinja. rođen 1907. ubijena 1941. Dobro selo (5004s00179) Novaković (Nn) Đurađ. Drvar (1355010006) Šobot (Simo) Đurađ. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođen 1926. kod kuće. Dobro selo (0859021003) Šljivar (Pajo) Stana. Bosanski Petrov (1355010022) Novaković (Vučen) Jovo. Dobro selo (5004s00182) Novaković (Savo) Bosa. rođen 1938. Bosanski Petrovac (1355010015) Novaković (Stevan) Mara. Srbin. rođen 1871. rođena 1936. Srbin. Srbin. u NOBu. u masovnom pokolju. šljivnjak (7006s00696) Šljivar (Nikola) Milka. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1937. Srpkinja. u direktnom teroru. Dobro selo. Srpkinja. Srbin. Srbin. ubijena 1941. Drinić (1355008038) Banjac (Đukana) Rosa. u direktnom teroru. šljivnjak (7006s00701) Novaković (Simeun) Marta. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Kozila (9999s99013) Ševo (Stevo) Dragan. ubijena 1941. rođena 1934. Bosanski Petrov (1355010012) Novaković (Simo) Boro. Srbin. rođen 1935. ubijen od ustaša 1941. Bosanski Petrovac (5004s00174) Novaković (Vučen) Paja. spaljena od ustaša 1941. ubijen 1941. Srbin. spaljena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (0859021001) Novaković (Vučen) Pajo. kod kuće. Dobro selo (1355010038) Ševo (Jovan) Milka. Kozila (7006s00707) Ševo (Jovo) Milka. rođena 1923. poginula 1942. Srpkinja. Srpkinja. Kod sutjeske (1356014018) Šljivar (Mirko) Rada. (1355010004) Trtica (Đuro) Dragan. rođena 1910. Drinić (1355010042) Ševo (Luka) Jovan. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (5004s00170) Novaković (Mile) Bosa. Bosanski Petrov (1355010014) Novaković (Stevo) Mara. rođen 1920. u masovnom pokolju. Srbin. rođena 1909. Petrova (1355010033) Šljivar (Dušan) Svetozar. Srpkinja. Bosan. Bosanski Petrov (1355010072) Ševo (Mile) Dragica. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1908. rođen 1910. rođen 1926. rođena 1920. u direktnom teroru. Dobro selo (5004s00185) Šljivar (Paja) Stana. u zbegu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Petrovac (1355010035) Šljivar (Vlado) Mićo. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođen 1878. rođen 1884. kod kuće. Petrovac (1356014017) Šljivar (Đuro) Obrad. poginuo 1944. Petrovac (1356014022) Šljivar (Mile) Zora. kod kuće. ubijena 1941. Bosanski Petrovac (5004s00172) Novaković (Vosilije) Stana. Bosan. ubijen 1941. ubijena 1941. u masovnom pokolju. Srpkinja. kod kuće. rođen 1937. ubijen od ustaša 1941. Dobro selo (7050s00336) Šljivar (Mirko) Rade. poginuo 1943. Dobro selo (1354006045) Novaković (Simo) Blaže. u NOBu. u zbegu. rođena 1928. Dobro selo. u zbegu. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (1355010008) Novaković (Mićo) Blažo. rođen 1922. rođen 1934. Dobro selo. Kozila (0801083018) Trtica (Đuro) Kći. u masovnom pokolju. Dobro selo (0859021002) Novaković (Pero) Anđa. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. u NOBu. spaljena od ustaša 1941. rođena 1911. kod kuće. rođena 1920. Srpkinja. Bosanski Petrovac (5004s00171) Pilić (Dušan) Joka. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Prozor (1355008026) Banjac (Dušan) Gojko. Kozila (9999s99014) Ševo (Jovan) Sava. rođen 1906. ubijena 1943. nepoznato. Srpkinja. Drinić (1355010041) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ševo (Stevo) Boško. Sutjeska (1356014001) Šljivar (Dušan) Božidar. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1356014025) Novaković (Savo) Milka. nepoznato. ubijena 1941. Srbin. u zbegu. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1941. Srbin. Srpkinja. rođena 1895. Bosan. u zbegu. poginuo 1943. Srbin. poginula 1944. Drinić (1355010039) Ševo (Jovan) Rade. u direktnom teroru. rođen 1923. rođen 1935. ubijen od ustaša 1943. rođen 1923. Srbin. Srbin. u NOBu. rođena 1922. Bosanski Petrov (1355010013) Novaković (Petar) Sava. ubijen od Muslima 1943. u masovnom pokolju. Dobro selo b. rođen 1926. rođena 1940. Srpkinja. u masovnom pokolju. nepoznato. rođen 1924. ubijen 1941. Srbin. u masovnom pokolju. Bosanski Petrovac (1356014024) Novaković (Savo) Stana. Bosans. u direktnom teroru. rođena 1885.p. Petrovac (1356014026) Šljivar (Pero) Gojko. rođen 1905. Kozila (1355010040) Ševo (Stevo) Vojo. Srpkinja. šljivnjak (7006s00699) Novaković (Simo) Stana. u zatvoru. ubijena 1943. Bravsko (1355010065) Pilić (Trivun) Vlado. rođena 1904. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. rođena 1940. ubijen od ustaša 1941. rođen 1887. Srbin. rođena 1900. Sremski front (1355010007) Šobot (Spase) Glišo. ubijen 1941. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Dobro selo. ubijena od Nemaca 1943. Bosanski Petrovac (1355010017) Novaković (Simo) Miloš. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Drvar (1356014002) Šljivar (Đuro) Rade. Srbin. rođena 1908. u direktnom teroru. Zelengora (1355010005) Šobot (Simo) Neđeljko. rođen 1939. u masovnom pokolju. rođen 1943. u NOBu. u zbegu. rođen 1888. Srpkinja. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođena 1910. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođen 1873. šljivnjak (7006s00697) Šljivar (Mirko) Slobodan. Dobro selo (5004s00180) Novaković (Todo) Mile. ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju. rođena 1908. kod kuće. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. ubijen od Muslima 1943. rođen 1886. Dobro selo. Bosanski Petrovac (1355010016) Novaković (Simo) Slavo. Kozila (9999s99793) Drinić Banjac (Drago) Dušanka. ubijen 1943. rođena 1912. Srpkinja. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1880. Srbin. rođen 1940. Bosanski Petrov (1355010036) Šljivar (Pero) Rosa. Nemačka-stalag (1355010073) Ševo (Luka) Ljubica. Dobro selo. ubijena 1941. poginuo 1944. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Bos. Srpkinja. rođen 1942. rođena 1900. ubijen od Muslima 1943. rođen 1929. spaljena od ustaša 1941. ubijena od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1941. Bosan. rođena 1937. rođena 1920. Bosanski Petrov (1355010032) Šljivar (Dušan) Milan. Dobro selo (7006s00706) Šobot (Simo) Darinka. rođena 1873. rođen 1925. Srbin. u NOBu. Sa jedinicama nov-a (0048047008) Šljivar (Jovo) Mara. Srpkinja. nepoznato. Srpkinja. rođen 1890. u NOBu. Srpkinja. u zbegu. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. ubijen 1941. kod kuće. rođen 1936. u direktnom teroru. Dobro selo (7006s00693) Šljivar (David) Branko. Boričevac-lika (1354006046) Novaković (Nn) Milica. Srbin. Bunara (1355010070) Ševo (Dmitar) Luka. Dobro selo (5004s00181) Novaković (Stevan) Mara. šljivnjak (7006s00691) Šljivar (Mirko) Rajko. rođena 1942. ubijen od Muslima 1943.

rođena 1895. poginuo 1942. Drinić (5003s01464) Banjac (Pero) Ilija. Drinić (1355008042) Đumić (Nn) Glišan. ubijena od Muslima 1943. Krešovo (1355008087) Banjac (Gaje) Stevan. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1914. ubijen 1943. ubijen od Nemaca 1945. Srpkinja. Drinić (5003s01454) Banjac (Gavran) Gajo. u direktnom teroru. Drinić (5003s01458) Banjac (Stevan) Jovo.petrovac (0206052034) Brkljač (Pero) Milan. Srpkinja. Drinić (5003s01460) Banjac (Mile) Vlade. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1943. Srpkinja. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Tjentište sutje (1355008057) Kecman (Bogdan) Svetko. u NOBu. Bugojno (1355008056) Kecman (David) Luka. ubijena od Nemaca 1943. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Kozila (7006s00708) Banjac (Milan) Mileva. Srpkinja. Livno (1355008028) Banjac (Nikola) Dušan. Srbin.petr (1355008036) Banjac (Nikola) Darinka. u zbegu. rođen 1922. u nemačkoj ofanzivi. Kozila (1355008037) Banjac (Tomo) Ratka. nepoznato. u NOBu. Srbin.most (1355008030) Banjac (Jovo) Sava. Srpkinja. rođena 1937.petr (1355008048) Bosnić (Trivun) Marko. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. rođena 1921. Drinić bos. Srbin. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1944. rođen 1898. rođen 1892. rođena 1935. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1868. Srpkinja. rođena 1939. poginuo 1944. rođen 1855. rođen 1871. rođen 1922.petr (1355008034) Banjac (Jovan) Drago. ubijena 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. ubijen 1943. rođen 1917. rođen 1920. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena od Nemaca 1943. umro 1943. rođen 1870. rođena 1942. u direktnom teroru.most (1355008089) Kecman (Dušan) Svetko. Srbin. u NOBu. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. nepoznato. Srbin. poginuo 1942. kod kuće. rođena 1942. rođen 1924. Srbin. Drinić bos. rođena 1916. rođen 1922. Jajce (1355008035) Banjac (Mile) Jelka. Srpkinja. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. rođen 1913. rođen 1873. ubijena 1943. rođena 1915. rođena 1920. rođen 1922. Srbin. rođen 1933. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. Nemačka (5003s01462) Banjac (Nikola) Jeka. Drinić bos. kod kuće. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Bos. u direktnom teroru. Zelen gora (1355008086) Bursać (Stevan) Kojo. u NOBu. kod kuće. u NOBu. Kraljevo (1355008027) Banjac (Simo) Smiljana. Drinić bos. ubijen 1943. ubijen 1943. NOV i POJ. rođena 1877. Drinić (7006s00715) Banjac (Zelo) Jovo. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. rođena 1870. Đelovi (0356044014) Jalić (Nikola) Đela. u NOBu. Srbin. Drinić (0356044015) Jalić (Milan) Mileva. Srbin. poginuo 1942. Drinić (5003s01455) Banjac (Todor) Simo. Srbin. Drinći (1544048002) Banjac (Nn) Smiljana. Srpkinja. u NOBu.petr (1355008033) Banjac (Ilija) Marko. Drinić bos. Drnić (0211097001) Banjac (Nikola) Dušan. Vedro Polje (1355008049) Banjac (Jovan) Radojka. Srpkinja. rođen 1935. Srbin. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1939. Kozila (1355008007) Banjac (Savo) Nikola. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. Drinić (7006s00710) Banjac (Mile) Dušan. rođen 1902. Drinić (1355008081) Daljević (Nn) Mika. rođen 1924. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od Nemaca 1943.petr (1355008075) Banjac (Rade) Mara. Srbin. poginuo 1945. Srpkinja. rođen 1885. Srpkinja. u NOBu. rođena 1875. u zbegu. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. rođen 1928. Srbin. Srbin. Drinić (1355008031) Bolić (Pašo) Hamdo. kao zarobljenik prip. Srbin. ubijena od Nemaca 1943.petr (1355008013) Banjac (Todora) Simo. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1943. Drinić bos. Srbin. Bugojno (0209079029) Jalić (Milan) Milena. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Musliman. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. poginuo 1943. Drinić (1544048003) Banjac (Nn) Mara. Prkosi bos. rođena 1898. Sasina s. ubijena 1943. Kozila (7006s00709) Banjac (Milan) Veselko. kod kuće. Kozila (1355008008) Banjac (Simeun) David. ubijena 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Palanka s. u direktnom teroru. Srpkinja. poginula 1943. Drinić (5003s01463) Banjac (Nikola) Sava. Srbin. Potoci (5003s01438) Banjac (Lako) Simo. Sinj (1355008005) Banjac (Nikola) Darinka. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1870. poginuo 1943. u logoru. Beograd (1355008059) Daljević (Nikola) Sava. Drinić (0356044016) Jalić (Mile) Jelka. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1889. u direktnom teroru. rođen 1878. rođen 1925.naselje Drinić Žrtve rata 1941-1945 Banjac (Dušan) Vlade. Drinić bos. Srbin. Kozila (1355008009) Banjac (Savo) Slavka. ubijena od Nemaca 1943. ubijen od Muslima 1943. Drinić (1355008016) Banjac (Jovo) Kosta. u zbegu.petr (1355008041) Daljević (Tomo) Jovo. kod kuće. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođen 1909. u direktnom teroru. Drinić bos. Pet (1355008002) Banjac (Ostoja) Stana. Srbin. umro od tifusa 1943.petr (1355008068) Kecman (Đurađ) Dušan. rođena 1937. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. Drinić (5003s01459) Banjac (Tomo) Mika. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1943. rođena 1914. u zbegu. Drinić (5003s01447) Grbić (Ilija) Pero. ubijena 1943. kod kuće. Kozila (1355008039) Banjac (Vico) Blažo. rođena 1935. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođena 1889. u zbegu. rođen 1925. Srbin. Srbin. Kod ibra (0944039005) Kecman (Bogdan) Dara. rođen 1882. Drinić (1355008032) Banjac (Savo) Anka. Srbin. u zbegu. rođena 1917. Drinić bos. u direktnom teroru. Prozor (1355008015) Banjac (Jovan) Gojko. Srbin. rođen 1876. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. u zbegu. poginuo 1941. ubijen 1943. Srbin. rođen 1896. Srbin. rođena 1875. rođen 1921. ubijena od Muslima 1943. Vrpolje (0211097002) Banjac (Nikola) Blaže. Srpkinja. Kozilo (5003s01437) Kecman (Dragan) Smilja. rođen 1914. rođena 1869. rođen 1902. rođen 1910. Drinić (5003s01452) Daljević (Nn) Mika. Zlopolje (1355008001) Banjac (Jovan) Veselko. Đelovi (0356044013) Kačar (Milan) Svetko. umrla 1943. rođen 1918. poginuo 1943. Sutjeska (0048045026) Kecman (Ilija) Dmitar. rođen 1881. u direktnom teroru. rođen 1926. u NOBu. Bukovača (1356013016) Bosnić (Luka) Nikola. u direktnom teroru. rođena 1869. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. ubijen 1941. Srpkinja. poginula 1943. u direktnom teroru. rođen 1901. ubijen 1943.petr (1355008080) Daljević (Nikola) Sava. rođena 1875. nepoznato. rođen 1908. Srbin. rođen 1880. Srpkinja. Nemački logor (1355008104) Banjac (Nikola) Đela. ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ.petr (1355008003) Banjac (Nn) Jovo. Srbin. rođena 1911. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. Prekaja drvar (1355008076) Muzej žrtava genocida Beograd 981 opština BOSANSKI PETROVAC Banjac (Savo) Nikola. Potoci drvar (1355008103) Banjac (Milan) Milena. rođen 1921. Drinić (5003s01451) Daljević (Savo) Toma. Srbin. rođena 1928. ubijen od Nemaca 1943. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Drinić bos. u NOBu. Drinić (5003s01461) Banjac (Nikola) Đuja. rođen 1913. Nemački logor (1355008074) Banjac (Jovan) Drago. rođen 1942. u direktnom teroru. Drinić (1355008014) Banjac (Nn) Stana. ubijena od Nemaca 1943. u zbegu. kod kuće. Srbin. poginula 1943. rođena 1926. Šid (1355008062) spisak nije potpun . u direktnom teroru.

Zelen gora (1355008093) Kecman (Rade) Svetko. poginula 1942. ubijena od ustaša 1942.petr (1355008047) Kecman (Nikola) Vlado. u NOBu. Banja luka (1355008063) Kecman (Obrada) Jovo. poginuo 1944. rođen 1924.petr (1355008043) Kecman (Ilija) Milan. poginuo 1942. Manjača banja l (1355008054) Kovačević (Mile) Vlade. Janjila bos. u direktnom teroru. u zbegu. u NOBu. rođen 1860. umrla 1943. Srbin. rođen 1919. Srpkinja. ubijena 1943. rođen 1916. poginuo 1941. Dobro selo b. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1914. Srbin. rođen 1900. u NOBu. Vostenica bos. Srpkinja. Beograd avala (1355008061) Kecman (Ilija) Obrad. Srbin. u NOBu. poginuo 1943.pe (1355008098) Lazarević (Uroš) Dušan. Kozilo (5003s01448) Kovačević (Pante) Dušan. u NOBu. u zbegu. Kozilo (5003s01435) Kecman (Pante) Branko. Tjentište sutje (1355008058) Kecman (Nikola) Todor. rođen 1942. rođena 1928. rođena 1881. nepoznato. Drinić (1355008069) Kecman (Nikola) Simo. umro od zime 1943. Sarajevo (1355008097) Kecman (Mane) Pero. Manjača b. Drinić bos. Srbin. Kozilo (5003s01442) Kecman (Nikola) Danica. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943.luka (1355008094) Kecman (Savo) Sava. Srbin. Drinić (1355008101) Lukić (Dmitar) Tanasije. Drinić (7006s00714) Kecman (Pero) Deva. rođena 1905. u NOBu. Šatar glamoč (1355008092) Kecman (Nikola) Vida. umro 1943. rođena 1898. Srpkinja. poginuo 1944. rođen 1884. Srbin. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1891. Drinić (1355008082) Kecman (Stevan) Mile. rođena 1921. u NOBu. rođen 9999. Srbin. rođena 1923. u NOBu. ubijena 1943. Drinić (1355008070) Kecman (Nikola) Luka. u NOBu. u NOBu. ubijena 1943. rođen 1923. Srbin. poginuo 1943. rođena 1927. Srpkinja. Drinić b. Drinić Petrovac (1355008085) Kecman (Trivo) Mile. rođena 1875. Srbin. u zbegu. Srpkinja. Drinić (5003s01439) Kecman (Pero) Deva. Srpkinja. rođena 1895. Drinić bos. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1908. u NOBu. Smoljana b. poginuo 1943. Drinić (7006s00713) Kovačević (Pero) Jovo. poginula 1943. ubijena 1943.p (1355008023) Kecman (Rade) Milan. Srbin. Srpkinja. poginuo 1945. Srpkinja. poginula 1943. rođen 1914. rođena 1903. Srpkinja. umro 1943. kod kuće. u NOBu. Srbin. rođen 1926. u NOBu. Srbin. Srbin. Zlopolje (1355008073) Kecman (Milan) Drago. poginuo 1943. u NOBu. Potoci drvar (1355008072) Kecman (Nn) Anica. kod kuće. Drinić (0048045030) 982 spisak nije potpun . u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1895. Drinić (0048045029) Kecman (Simo) Branko. umrla 1943. Srpkinja. Srbin. nepoznato. Grubišno Polje (0934067013) Kecman (Nn) Anđa. Srbin. Kozilo (5003s01441) Kecman (Panta) Branko. Drinić (5003s01434) Kecman (Simeun) Đuka. rođena 1897. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Potoci (1355008029) Kovačević (Stevan) Nikola. ubijen od Muslima 1943. Drinić (5003s01450) Kecman (Nn) Sava. u direktnom teroru. poginuo 1943. Nepoznato (0047042012) Kecman (Pero) Milorad. Srbin.petr (1355008100) Lazarević (Uroš) Jovan. u NOBu.petr (1355008077) Kecman (Stevan) Vid. Srbin. Srpkinja. Trnovo (0048045027) Kecman (Mile) Miloš. poginula 1943. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. rođena 1920. u NOBu. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1920. rođen 1918. Kozilo (5003s01436) Kecman (Panta) Nikola. u NOBu. Srpkinja. umro od tifusa 1941. Kopurani (0047040005) Kecman (Luka) Pero. u NOBu.) Ognjen. Srbin. Sitnice b. Srbin. Partizanske vod (1355008091) Kecman (Nikola) Smilja. Drinić bos. Klanac (5003s01444) Kecman (Stevan) Vid. poginuo 1944. Drinić bos. rođen 1923. rođen 1920. rođen 1941. rođen 1895. poginuo 1942. rođen 1930. nepoznato. Zelengora (0209079011) Puzigaća (Neđo) Svetko. rođen 1918. Krnjeuša-b. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. Srbin.naselje Drinić Žrtve rata 1941-1945 Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kecman (Pero) Deva. u NOBu. poginuo 1942. kod kuće. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1867. Drinić (1355008065) Kecman (Obrad) Tomo. Srbin. u NOBu. Srpkinja.pet (1355008066) Kecman (Luka) Đuđo. Glamoč (0048045028) Kecman (Mile) Milijan. rođena 1893. rođena 1885. Srbin. Drinić (1355008088) Kecman (Simo) Pero. u NOBu. Drinić (1355008064) Kecman (Stojan) Deva. umro od tifusa 1943. poginuo 1943. umrla od tifusa 1943. u direktnom teroru. poginuo 1944. Sutjeska crna g (1355008051) Kovačević (Panto) Soka. poginula 1943. u NOBu. rođena 1883. rođena 1943. u NOBu. poginuo 1943.luka (1355008025) Radišić (Lazar) Nikola. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. Prozor (1355008071) Kecman (Luka) Đurađ. rođen 1925. rođena 1927. poginuo 1944.petrov (1355008090) Kecman (Pejo) Mile. u NOBu. u direktnom teroru. nepoznato.petr (1355008078) Kecman (Mile) Milka. u NOBu. rođen 1920. Srbin. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Srbija (1355008052) Lazarević (Mile) Milan. rođen 1890. rođen 9999. rođen 1924. poginuo 1943. Srpkinja. rođena 1904. rođena 1926. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Drinić (1355008083) Kecman (Pero) Mileva. Drinić b. rođen 1912. ubijen od Muslima 1943. rođen 1923. Srpkinja. u direktnom teroru. Drinić bos. poginuo 1943. umrla od tifusa 1943. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1864. rođena 1897. poginula 1943. Jajce (0801084006) Lukić (Tanasije) Nikola. rođena 1941. rođen 9999. Srbin. Sinj (1355008050) Kecman (Simo) Đuro. poginuo 1941. Petrovac (0210082006) Pavlović (M. u direktnom teroru. poginula 1943. poginuo 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. u NOBu. Srbin. Srbin. rođena 1918. u zbegu. umro 1943. Srpkinja. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. u nemačkoj ofanzivi. umro 1944. rođen 1904. rođena 1889. rođen 1915. rođen 1921. rođen 1922. umro od tifusa 1943. u NOBu. umrla od tifusa 1943. u direktnom teroru. Rogatica saraje (1355008102) Kecman (Isailo) Simeuna. umrla 1943. u NOBu.petr (1355008046) Kovačević (Jovo) Milan. rođen 1924. rođena 1927. u NOBu. Srbin. Srbin. Sanski most (1355008099) Lazarević (Mile) Rade. nepoznato.petr (1355008024) Puzigaća (Vajo) Sretko. Nepoznato (0047042013) Kecman (Mile) Smilja. Srpkinja. poginuo 1942. Srpkinja. u zbegu. Srbin. rođen 1922. Vrtače bos. u zbegu. Srbin.petr (1355008067) Kecman (Simeun) Mika. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1912. Drinić (1355008105) Kecman (Obrad) Deva. Srpkinja. Drinić (5003s01449) Kecman (Lazo) Mika. rođena 1869. ubijen 1941. Sremski front (1355008053) Kovačević (Panta) Soka. poginuo 1942. Glavatičevo (0885100015) Puzigaća (Milan) Milica. Kozila (1355008060) Kecman (Josip) Vida. kod kuće. rođen 1899. rođena 1882. u NOBu. rođen 1900. kod kuće. u NOBu. Kozilo (5003s01440) Kecman (Jandrija) Anđa. Potoci (5003s01443) Kecman (Janko) Vico. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Srpkinja.petr (0801083040) Kecman (Mile) Bosiljka. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1938. rođen 1900.petrov (1355008084) Kecman (Nikola) Mileva. u NOBu. rođen 1923. u direktnom teroru. u NOBu. u zbegu. Vrpolje sanski (1355008079) Kecman (Mićo) Vida. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođena 1920. u NOBu. Prkosi bos. u zbegu.

rođena 1942. rođen 1925. u NOBu. rođen 1886. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru.petr (1355008010) Stojanović (Vido) Dobrila. Srbin. Srpkinja. u zbegu. Srbin. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođen 1900. rođen 1924. rođen 1921. u NOBu. rođena 1893. rođen 1912. ubijena od ustaša 1941. Janjila (1359035037) Davidović (Savo) Drago. Drinić (5003s01456) Stojanović (Nn) Sava. Srpkinja. Kuk (5003s01457) Stojanović (Jošo) Joka. Bos. u zbegu. rođen 1908. ubijena od Nemaca 1943. Ždralica (7006s00711) Stojanović (Vido) Rade. Srpkinja. Srpkinja. Janjila (1359035047) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Banjac (Vico) Blažo. rođen 1924. Srbin. poginuo 1944. Šator (1359035010) Davidović (Milan) Stevan. nepoznato. umrla 1943. u NOBu. Manječa banja l (1359035008) Kokoruš (Pero) Marija. rođena 1923. u direktnom teroru. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1928. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Nepoznato (0047042018) Stojanović (Branko) Danica. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1889. ubijena 1943. rođen 1924. poginuo 1943. rođen 1883. ubijen od Nemaca 1943. ubijena 1943. u direktnom teroru. Drinić (1355008022) Stojanović (Stevan) Rosa. umrla od tifusa 1942. poginuo 1942. Kanjiža (5002s00321) Bjelić (Mihajilo) Milanko. rođen 1907. nepoznato. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. poginula od Nemaca 1944. Bravski vaganja (1359035073) Kuburić (Nikola) David. u zbegu. Srbin. Drvar (1359035013) Banjac (Simo) Đuro. Čelabić-crna gora (0206050017) Banjac (Dmitar) Đela. Petrovac (0801082016) Bjelić (Mile) Stevo. poginuo 1944. rođena 1942. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. ubijen od Mađara 1941. rođena 1936. u zbegu. ubijen 1943. Ždralica (1355008020) Stojanović (Branko) Nevenka. umro 1943. u direktnom teroru. rođena 1938. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Drinić bos. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. Bosna (0837005010) Špegar (Simo) Mićo. Teslić (1359035027) Kokoruš (Marko) Dušan. Srbin. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Istočna bosna (1359035071) Đilas (Pero) Stevan. ubijena 1943. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. rođena 1900. rođen 1905. u NOBu. rođen 1918. rođen 1914. Srpkinja. u NOBu. Nepoznato (2813031009) Banjac (Nn) Zora. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1930. rođen 1923.naselje Drinić Žrtve rata 1941-1945 Janjila Banjac (Boško) Mile. u direktnom teroru. Sedma kraiška (0047042019) Stoisavljević (Simo) Mile. Srpkinja. rođena 1937. Srpkinja. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođen 1924. rođen 1919. Srbin. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Srbin. Srpkinja. rođen 1897. Srbin. poginuo 1943. Janjila (1359035036) Banjac (Savo) Jovan. u zbegu. Srbin. kod kuće. rođen 1880. Zidani most (1359035014) Kecman (Tomo) Jela. Zemun Sajmište (1359035065) Kecman (Obrad) Blažo. Srbin. ubijena 1941. rođena 1921. Ždralica (7006s00712) Stojanović (Vido) Radmila. rođena 1880. u zbegu. Srpkinja. rođen 1889. Srbin. poginuo 1944. u zbegu. rođen 1937. nepoznato. rođen 1922. rođen 1938. Ždralica (1355008021) Stojanović (Branko) Vlado. Janjila (1359035035) Banjac (Jakov) Vico. rođen 1875. Srbin. rođen 1875. ubijen 1943. Janjila (0207053025) Kecman (Nikola) Stevo. u logoru. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Nemci (0047041001) Bjelič (Stevan) Mara. u zbegu. rođena 1941. u zbegu. ubijen od balista 1941. Srbin. Janjila (1359035045) Banjac (Vid) Đuro. Srbin. Srbin. Drinić b. Srbin. rođen 1914. rođen 1900. rođena 1882. ubijena od Muslima 1943. Srbin. u NOBu. rođena 1915. pri deportaciji. Janjila (1359035072) Kokoruš (Miloš) Mile. u direktnom teroru. Bihać (0048048057) Ćulibrk (Dmitar) Đuja. u direktnom teroru. Srbin. Janjila (1359035046) Banjac (Đuro) Vojo. poginuo 1941. Srbin. umro 1943. Srbin. poginuo 1942. rođena 1898. Šator (1359035018) Bjelić (Jovica) Obrad. u NOBu. rođen 1941. Srbin. Srpkinja. Ždralica (1355008018) Stojanović (Branko) Dobrila. Sutjaska (1359035016) Kecman (Pepo) Mićo. Banjska (5002s00320) Bjelić (Jovica) Stevan. Janjila (0206052004) Kuburić (Todor) Lazo. Sandžak (0206052003) Latinović (Ilija) Joka. Srpkinja. rođena 1886. u masovnom pokolju. Srpkinja. Srbin. rođen 1924. Srbin. u direktnom teroru. Zelengora (1359035025) Đilas (Stevo) Mile. Banja luka (1359035009) Đilas (Pero) Drago. Nepoznato (2813031010) Banjac (Obrad) Vid. rođena 1911. rođen 1920. u NOBu. Janjila (0207053027) Kecman (Koja) Toma. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1942. rođen 1924. rođena 1865. u NOBu. ubijen 1942. Ždralica (1355008019) Stojanović (Đuro) Sava. Srbin. u zbegu. u direktnom teroru. u NOBu. Bosan. poginuo 1943. Jelašinovci (1359035040) Davidović (Petar) Vuka. rođen 1918. umro od ranjavanja 1943. Janjila (1359035044) Banjac (Lako) Trivun. Janjila (1359035029) Banjac (Trivun) Trivuna. Brovsko Paunova (1359035017) Kuburić (Stevan) Đudo. rođena 1941. u zbegu. rođena 1902. Janjila (1359035048) Kuburić (Rade) Milan. u zbegu. Ždralica (1355008011) Stojisavljević (Jovo) Kosa.petr (1355008044) Romić (Obrad) Nikola. u direktnom teroru. Ždralica (1355008012) Stojanović (Vido) Mileva. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Janjila (1359035032) Banjac (Nn) Mile. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1900. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1943. nepoznato. Srpkinja. nepoznato. poginuo 1944. poginuo 1943. Sitjeska (1359035002) Banjac (Mile) Kosta. u NOBu. Drinić (1355008017) Stojanović (Jože) Joka. Srpkinja. u NORu. ubijena 1944. Bosanski novi (0769023070) Davidović (Jovan) Mirko. rođena 1904. rođen 1924. u direktnom teroru. rođen 1907. Drvar (1359035019) Bjelić (Sava) Zora. umrla 1943. rođena 1936. rođena 1904. rođen 1923. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Srpkinja. u zbegu. u NOBu. Potoci (1355008045) Radišić (Tomo) Simo. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Prkosi bos. ubijen od Muslima 1943. Zelengora (1359035026) Kecman (Koja) Jendrija. rođen 1925. Janjila (0207053026) Kokoruš (Dušan) Bogdan. poginuo 1942. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru.petrovac (1355008095) Sekulić (Petar) Stevan. Sanski most (1359035011) Banjac (Spiro) Stevan. Sutjaska (1359035015) Kecman (Obrad) Pane. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1941. Drinić (5003s01445) Stojisavljević (Petar) Todora. poginuo 1943. Srbin. rođena 1897. u zbegu. Drinić (5003s01446) 983 spisak nije potpun . rođena 1900.petrov (1355008055) Stoisavljević (Savo) Drago. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. rođen 1901. Bosanski Petrovac (5002s00322) Bulajić (Pantelija) Pane. Srbin. Srbin. Srpkinja. Janjile (0801083030) Radišić (Simo) Rada. rođen 1905. Kolunić (0207053074) Stoisavljević (Petar) Todora. poginuo 1944. rođen 1918. u direktnom teroru. ubijen 1943. ubijena 1943. umro 1943. Srpkinja. Kuršumlija beog (1359035007) Kokoruš (Miloš) Sava. Srpkinja. rođen 1924. rođen 1925. ubijen 1943. Janjila (1359035052) Kuburić (Todor) Dane. Srbin. ubijen 1943. Srbin. u NOBu. rođena 1939. Janjila (1359035034) Bjelić (Ilija) Vojo. poginuo 1945. rođen 1910. ubijena 1944. ubijen 1943. u NOBu.

rođen 1928. Petrovac (1360039090) Atlagić (Trivun) Dušan. Srbin. poginuo 1943. Prijedor (1359035021) Latinović (Todor) Branko. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1924. Srbin. Srbin. Istočna bosna (1360039107) Babić (Sava) Dušan. Busovača zenica (1359035028) Latinović (Mićo) Vajka. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1875. u NOBu. Janjila (1359035059) Satinović (Petar) Stana. u direktnom teroru. Srbin. u zbegu. Janjila (1359035070) Satinović (Miloš) Jovan. u NOBu. Bugojno (0210082031) Latinović (Mile) Marko. Janjila (1359035058) Satinović (Trivun) Blažo. ubijen od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1942. Janjila (1359035038) Samardžija (Božo) Milorad. u NOBu. Srpkinja. rođen 1916. rođen 1906. umro od ustaša 1943. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srpkinja. rođen 1921. rođen 1915. Nemačka-stalag (1359035056) Solomun (Nikola) Ilija. Janjila (1359035064) Velaga (Stevo) Nikola. rođen 1912. Mladenovac ž (1359035068) Pećanac (Jošo) Gavro. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. rođen 1902. rođen 1898. poginuo 1944. poginuo 1942. novi (1359035022) Latinović (Mićo) Stevo. ubijena 1941. u direktnom teroru. Srbin. umro 1943. poginuo 1941. rođen 1920. Srbin. ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru. u NOBu. Janjila (1359035033) Mrkela (Stevan) Đuro. Zemun Sajmište (1359035023) Latinović (Luka) Đurađ. Srbin. rođen 1922. u direktnom teroru. rođena 1890. u zbegu. rođen 1914. Ključ (1359035069) Solomun (Đuro) Ratko. u NOBu. rođena 1922. Jasenovac (1360039096) Babić (Jandrija) David. rođen 1907. Srbin. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. Drvar (0801082042) Solomun (Mile) Drago. ubijen 1941. Zemun Sajmište (1359035067) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Satinović (Vid) Milan. poginula 1943. Janjila (1359035030) Mrkela (Stevan) Nikola. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1922. Zdeni dol (1359035001) Samardžija (Ostoja) Zora. Srbin. Travnik (1360039103) 984 spisak nije potpun . umrla od ustaša 1942. rođen 1913. u logoru. Srbin. rođen 1923. rođen 1917. ubijen 1943. poginuo 1943. Ključ (1359035054) Samardžija (Mićo) Ilija. umro 1942. Srbin. Janjila (0176010088) Solumun (Vajo) Trivun. Janjila (1359035031) Ožegović (Đurađ) Nikola. Srbin.. Srbin. u NOBu. u masovnom pokolju. rođen 1922. u NOBu. Jasenovac (1360039088) Babić (Gavran) Stana. u NOBu. rođena 1889. Bos. Srbin. Srbin. rođena 1894. rođen 1911. Srpkinja. Vrpolje san. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1920. rođen 1927. Janjila (1359035039) Solomun (Pero) Stevo. Srbin. rođen 1898. rođen 1925. ubijen 1943. Janjila (1359035060) Satinović (Stevan) Vlado. poginuo 1943. u zbegu. Nepoznato (2293018006) Samardžija (Ostoja) Jovan. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. Drinić (1359035024) Latinović (Jovan) Petar. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u NOBu. umrla 1943. rođena 1926. rođena 1926. rođen 1889. Srpkinja. Srpkinja. poginuo 1942. Janjila (1359035043) Pećanac (Pero) Jovan. rođen 1866. rođen 1900. Srbin. Srbin. ubijena 1941. Jasenovac. poginuo 1945. Ramići ključ (1359035061) Satinović (Miloš) Marko. rođen 1923. poginuo 1944. u direktnom teroru. Šid (0801082058) Solomun (Jovan) Savo. umrla 1943. Bravsko (0396091001) Solomun (Pero) Stevo. u NOBu. u NOBu. Srbin. Banja luka (1359035020) Samardžija (Đuro) Mićo. Srbin. u zbegu. rođen 1905. rođen 1904. rođena 1899. rođen 1929. rođen 1911. rođen 1889. u direktnom teroru. Sutjeska (0206052002) Latinović (Petar) Milan. rođen 1912. u NOBu. rođen 1898. Bravsko (0801091003) Lukić (Todo) Tomanija. Ključ (0801082043) Solomun (Jovan) Mićo. Srbin. umrla od ustaša 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1914. Teslić (1359035012) Velaga (Ilija) Mile. u direktnom teroru. umro 1942. rođen 1885. Srbin. poginuo 1943. umro od ustaša 1942. umrla od bolesti 1943. Srbin. rođen 1900. Srbin. poginuo 1944. u zbegu. umro 1943. u NOBu. rođen 1898. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1892. Jasenovac (1360039104) Babić (Milan) Veljko. ubijen 1943. Srbin. Janjila (1359035053) Sanardžija (Savo) Anđa. Janjila (1359035051) Solomun (Obrad) Mile. Srbin. Voštan (5022s00310) Marjanović (Petar) Stevan. Suvaja (1359035066) Samardžija (Mile) Ilija. rođena 1907. poginuo od ustaša 1942. umro 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Sasine (0176010087) Stupar (Miloš) Drago. u direktnom teroru. u zbegu. poginuo 1943. Janjila (1359035057) Satinović (Ilija) Miloš. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1865. Janjila (1359035074) Mrkela (Jovan) Milan. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1926. Srbin. Janjila (1359035055) Samardžija (Đuro) Sava. u direktnom teroru.petrovac (1359035006) Velaga (Ilija) Stevo. ubijena 1943. Zbjeg grmeč (1360039101) Babić (Lazo) Jovanka. Janjila (0801083031) Lećanac (Pero) Kosta. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1941. Sutjeska (1359035004) Solomun (Jovan) Bogdan. Jasenovac (1360039106) Babić (Jovan) Bosiljka. rođena 1884. Blagojev kamen (0396090001) Solomun (Obrad) Rade. mo (1359035003) Solomun (Mile) Luka. umro 1943. poginuo 1941. Janjila (7006s00716) Latinović (Mile) Ilija. rođen 1885. Srbin. Srbin. rođen 1885. rođen 1941. rođen 1899. Srbin. Janjila (1359035041) Jasenovac Atlagić (Mane) Vico. Petrovac (1360039091) Atlegić (Jandrija) Đuro. Srbin. Jasenovac (1360039097) Babić (Marko) Jovan. u zbegu. Srbin. poginuo 1944. Janjila (1359035062) Satinović (Nikola) Doja. ubijen 1942. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. umro od Nemaca 1944. rođen 9999. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1922. rođena 1928. Šator (0666001165) Mrkela (Stevan) Lako. rođen 1880. ubijen 1943. Srbin. umrla 1943. rođen 1925. poginuo 1943. Jasenovac. Srnetica (1359035042) Solomun (Mile) Pane. Srbin. Jasenovac (1360039089) Atlegić (Simo) Đuro. rođen 1903. Srbin. ubijen 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac (1360039087) Atlegić (Trivun) Jelka. rođen 1912. ubijen 1943. u aprilskom ratu 1941 god. Jasenovac (1360039092) Atlegić (Vaso) Jandrija. Janjila (0801083006) Solumun (Rade) Anđa. rođena 1922. rođena 1902. ubijena od Muslima 1942. Janjila (0048048004) Solomun (Vicko) Dmitar. ubijen 1943. poginuo 1943. u NOBu. Janjila (1359035049) Petrović (Petar) Mile. rođen 1895. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1932. Šobatovac (0711077008) Solomun (Ilija) Anđa. u direktnom teroru. poginuo 1943. Šid (0048048003) Solomun (Mile) Pane. Srbin. ubijen 1943. rođena 1865. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1898. u zbegu. u direktnom teroru. nepoznato. nepoznato. u NOBu. Bos. nepoznato. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. poginuo od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. rođen 1928. Piskavica (1359035005) Velaga (Nikola) Smiljena. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. poginula 1944. rođen 1873. ubijen od ustaša 1941.naselje Janjila Žrtve rata 1941-1945 Latinović (Jovan) Nikola. poginuo 1943. Srbin. u masovnom pokolju. poginuo 1943. ubijen 1943. rođen 1910. Srpkinja. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Srbin. Janjila (1359035063) Satinović (Mićo) Vojka. u direktnom teroru. rođen 1923.

u direktnom teroru. Petrovac (1360039060) Raca (Dane) Kći. u NOBu. u zatvoru. Jasenovac (1360039112) Ožegović (David) Luka. rođen 1921. rođen 1895. rođena 1941. rođen 1909. rođen 1910. Jasenovac. Srpkinja. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. Istočna bosna (1360039133) Jeličić (Stevo) Mara. San. rođen 1910. Srbin. rođen 1912.novi (1360039128) Marjanović (Koja) Jovo. rođena 1932. Petrovac (7006s00721) Jeličić (Toma) Sava. ubijena od Italijana 1942. rođena 1942. rođen 1922. Petrovac (7006s00731) Raca (Draga) Saka. rođen 1910. Srbin. Jasenovac. rođen 1927. u NOBu. zaklan od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Zelengora (1360039127) Marjanović (Jovo) Sveto. Klenovac Polje (1360039148) Grbić (Jovan) Neđo. u NOBu. poginuo 1942. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Petrovac (1360039061) Raca (Dane) Sin. Kljevci kod s. Petrovac (7006s00725) Latinović (Petar) Nikola. Srbin. u NOBu. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijena 1941. Petrovac (7006s00717) Grbić (Nikola) Ilija. ubijen od ustaša 1941. Lopoc-cvjetnić (1360039122) Latinović (Stevan) Đuđo. Tovarnik snjem (1360039121) Latinović (Nikola) Jela. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039098) Babić (Vid) Dušanka. Jasenovac. u direktnom teroru. rođena 1922. Srpkinja. Šator (1360039140) Ćulibrk (Pape) Mile. Srbin. Petrovac (7006s00724) Jeličić (Dmitar) Đurađ. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi.naselje Jasenovac Žrtve rata 1941-1945 Babić (Sava) Miloš. rođen 1887. rođen 1925. Jasenovac. rođen 1897. rođen 1886. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Petrovac (7006s00719) Kovačević (Mile) Miloš. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođena 1920. Grmeč (1360039131) Muzej žrtava genocida Beograd 985 opština BOSANSKI PETROVAC Jeličić (Stevo) Stana. zaklana od ustaša 1941. rođena 1928. poginuo 1942. Petrovac (7006s00722) Grbić (Jovan) Anđa. rođena 1914. Jasenovac (1360039146) Petković (Marko) Marko. poginuo 1943. Petrovac (7006s00718) Petković (Marko) Lazo. rođen 1915. U bos. rođena 1940. Jasenovac. Petrovac (7006s00726) Ožegović (Simo) Stevan. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1925. rođena 1934. Srbin. u NOBu. Jasenovac (1360039052) Raca (Glišo) Milan. Srpkinja. umrla od Nemaca 1945. poginuo 1943. rođen 1910. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. Jasenovac. rođen 1916. rođen 1920. Prijedor (1360039154) Latinović (Đuđo) Mićo. u direktnom teroru. Manjača (1360039115) Gvozdenović (Nikola) Dušan. rođen 1919. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. u masovnom pokolju. rođen 1880. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju. Srbin. Bugojno (1360039109) Ožegović (Vid) Ilija. rođen 1920. rođen 1920. Srbin. Grmeč (1360039099) Bjelić (Nikola) Mara. ubijen od ustaša 1943. Jasenovac (1360039126) Marjanović (Jovo) Dušan. zaklan od ustaša 1941. rođena 1938. Srbin. Srbin. Jasenovac (1360039143) Ćulibrk (Nikola) Mile. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1945. u NOBu. Srpkinja. Jasenovac (1360039123) Marjanović (Božo) Stana. Istočna bosna (1360039129) Karanović (Pane) Dušan. Bos. Srpkinja. Jasenovac (1360039093) Ćulibrk (Ilija) Stanko. Srbin. Srbin. rođen 1942. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1912. ubijena od ustaša 1943. Grmeč (1360039136) Jeličić (Luka) David. Petrovac (7006s00727) Bjelić (Nikola) Mara. u nemačkoj ofanzivi. umro od ustaša 1943. ubijena od Nemaca 1942. ubijen od ustaša 1943. Srbin. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Nemački logor (0388022022) Ožegović (Damjan) Mirko. rođena 1933. Tovarnik srijem (1360039147) Gvozdenović (Koja) Nikola. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039102) Babić (Simo) Pero. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1942. u direktnom teroru. u NOBu. Bugojno (1360039116) Gvozdenović (Koja) Sveto. poginuo 1943. ostalo. rođen 1940. Srbin. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijena od ustaša 1941. rođena 1938. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1900. Jasenovac. Jasenovac (1360039130) Jeličić (Nikola) Simo. ubijen 1942. rođen 1889. Petrovac (1360039062) Raca (Dane) Slobodan. u nemačkoj ofanzivi. Petrovac (7006s00730) spisak nije potpun . poginuo 1942. Jasenovac. u NOBu. Grmeč (1360039144) Ćulibrk (Stanko) Sveta. u NOBu. Klenovac (1360039149) Grbić (Jovan) Olga. ubijena od Italijana 1942. Srbin. poginuo 1942. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1916. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. Srbin. Jasenovac (1360039145) Raca (Božo) Dara. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1929. ubijen od ustaša 1943.most (1360039120) Latinović (Joko) Kojo. Srbin. Jasenovac. Srpkinja. Jasenovac (1360039054) Raca (Đurađ) Jovan. Srpkinja. poginuo 1941. kod kuće. Srbin. Srbin. umro od ustaša 1943. Beograd (1360039135) Jeličić (Luka) Stevo. ubijen 1943. umro od ustaša 1943. rođen 1929. Petrovac (1360039045) Raca (Dane) Danka. Petrovac (7006s00735) Jeličić (Sava) Luka. poginuo 1943. poginuo 1945. Jasenovac. ubijen 1941. Petrovac (7006s00720) Ćulibrk (Stanko) Bogdan. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. Srbin. rođen 1922. u zbegu. Janjila (1360039141) Grbić (Gojko) Dušan. poginuo 1945. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1917. rođen 1875. u direktnom teroru. Jasenovac. Ključ (1360039125) Nedimović (Nn) Anđa. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1887. Sutjeska (1360039152) Grbić (Vico) Đuđo. u zbegu. Srbin. Jasenovac. rođen 1939. Srbin. rođen 1926. u masovnom pokolju. Srpkinja. Desant na drvar (1360039117) Kecman (David) Anđa. ubijen od ustaša 1941. rođen 1902. Mladenovac (1360039137) Jeličić (Jandro) Vico. u NOBu. rođena 1940. rođen 1941. u masovnom pokolju. rođena 1898. Srbin. zaklana od ustaša 1941. kod kuće.petrovcu (1360039124) Latinović (Joko) Dušan. u NOBu. Jasenovac (1360039110) Petković (Đuro) Dragica. u NOBu. ubijena od ustaša 1944. rođen 1937. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1927. u direktnom teroru. rođena 1941. Srbin. poginuo 1942. u direktnom teroru. Zelengora (1360039142) Ćulibrk (Stanko) Ilija. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. poginuo od Nemaca 1945. Jasenovac (1360039094) Bjelić (Nikola) Obrad. ubijen od ustaša 1943. rođen 1897. rođen 1924. rođen 1925. Zelengora (1360039139) Ćulibrk (Simo) Petar. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Srbin. rođena 1934. Srbin. u NOBu. Bos. umro od tifusa 1943. rođen 1912. rođen 1927. rođen 1918. rođen 1920. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Jasenovac (1360039046) Raca (Božo) Jovo. u nemačkoj ofanzivi. poginuo od ustaša 1941. rođen 1924. NOV i POJ. rođen 1941. poginuo 1944. rođen 1920. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1360039047) Raca (Božo) Deva. u direktnom teroru. rođen 1943. Sanica cigelj (1360039134) Jeličić (Nikola) Nikola. Jasenovac (1360039066) Raca (Đurađ) Anđa. u direktnom teroru. ubijen 1942. u NOBu. Livno dalmacija (1360039150) Grbić (Vico) Jovan. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođen 1938. u direktnom teroru. poginuo od ustaša 1943. kao zarobljenik prip. u masovnom pokolju. u NOBu. rođen 1922. Ključ (1360039100) Babić (Simo) Vid. Srpkinja. Srbin. rođen 1890. Srbin. Jasenovac (1360039108) Ožegović (Steva) Vlado.petrovac (1360039132) Jeličić (Luka) Vico. Jasenovac. u nemačkoj ofanzivi. Jasenovac (1360039138) Ćulibrk (Špiro) Sveto. rođena 1900. Srbin. rođen 1918. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. umro od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. u masovnom pokolju.m (1360039151) Grbić (Pero) Milan. Srbin. u direktnom teroru. Ključ (1360039111) Ožegović (Dmitar) Vida. Jasenovac. Srpkinja. Jasenovac. Srpkinja. poginuo 1944. u NOBu. Jasenovac (1360039105) Babić (Simo) Mile. Srpkinja.

u direktnom teroru. Jasenovac (1360039002) Sabljić (Mile) Pero. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1927. u masovnom pokolju. rođena 1936. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac. rođena 1924. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039086) Radišić (Vid) David. rođena 1936. ubijen od ustaša 1941. nepoznato. rođen 1935. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1887. Jasenovac (1360039053) Raca (Jovan) Savka. Srbin. Srpkinja. Petrovac (1360039028) Sabljić (Luka) Dragica. Srpkinja. Petrovac (1360039071) Radulović (Mile) Sava. u masovnom pokolju. Srbin. Srpkinja. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srbin. rođena 1880. Petrovac (1360039040) spisak nije potpun . Jasenovac. Srpkinja. Jasenovac. rođen 1937. Srbin. Srpkinja. rođen 1921. Petrovac (1360039076) Radišić (David) Vid. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođen 1937. rođen 1936. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039064) Raca (Simo) Mile. Janjila (1360039153) Sabljić (Cvijo) Jovan. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1935. rođena 1938. Srpkinja. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039084) Radišić (Nikola) Milja. Petrovac (1360039057) Raca (Laka) Dane. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039030) Sabljić (Jovo) Lako. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. Jasenovac. Srpkinja. Petrovac (1360039056) Raca (Jovan) Vuka. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. rođen 1889. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Jasenovac. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođen 1890. ubijena od ustaša 1941. rođen 1915. rođena 1920. Jasenovac. u masovnom pokolju. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1905. Srbin. rođen 1933. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. rođena 1904. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. zaklana od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. rođen 1922. Petrovac (7006s00728) Raca (Jovan) Mara. u direktnom teroru. rođena 1931. rođen 1896. rođena 1870. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039059) Raca (Mija) Đuja. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Jasenovac (1360039079) Radišić (Vid) Stole. rođena 1932. Srbin. Jasenovac. Srbin. rođen 1889. rođena 1897. Jasenovac. Srbin. Jasenovac (1360039004) Sabljić (David) Brane. Jasenovac. Srbin. rođen 1889. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac (1360039001) Sabljić (Mile) Đuro. Jasenovac. Petrovac (1360039022) Sabljić (Luka) Milorad. u masovnom pokolju. rođena 1893. ubijena od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. Jasenovac (1360039080) Radišić (Nikola) Mara. rođen 1937. Petrovac (1360039007) Sabljić (Đuro) Mirko. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srbin. Jasenovac (1360039009) Sabljić (Miloš) Janko. Jasenovac (1360039051) Raca (Mija) Đurađ. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Jasenovac. rođena 1931. Jasenovac. Petrovac (1360039005) Sabljić (Gliša) Ćana. Jasenovac (1360039070) Radulović (Nikola) Mile. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođena 1890. ubijena od ustaša 1941. rođen 1898. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac. Srpkinja. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039069) Radulović (Mile) Tomka. Petrovac (7006s00729) Raca (Jovan) Joka. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039021) Sabljić (Luka) Svetko. rođen 1902. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1917. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039024) Sabljić (Lako) Sava. rođen 1915. Jasenovac (1360039032) Sabljić (Đuro) Anđa. ubijen od ustaša 1941. rođen 1927. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1933. rođena 1890. ubijena od ustaša 1941. rođen 1936. Jasenovac (1360039027) Sabljić (Lako) Nikola. u masovnom pokolju. rođen 1900. rođen 1937. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039068) Radulović (Nikola) Luka. Srbin. Petrovac (1360039055) Raca (Jovan) Vojka. Srbin. rođena 1926. ubijen od Nemaca 1943. Petrovac (7006s00733) Radišić (Nikola) Jelena. Petrovac (1360039033) Sabljić (David) Dušan. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039067) Muzej žrtava genocida Beograd 986 opština BOSANSKI PETROVAC Radulović (Nikola) Smilja. rođen 1935. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. Srbin. u direktnom teroru. Petrovac (1360039020) Sabljić (Luka) Milka. Jasenovac. umro od ustaša 1943. u direktnom teroru. rođena 1939. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac (1360039075) Radišić (Vid) Nikola. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039072) Radulović (Luka) Nikola. Jasenovac.naselje Jasenovac Žrtve rata 1941-1945 Raca (Jovan) Gospava. u direktnom teroru. Jasenovac. Srbin. u direktnom teroru. Petrovac (1360039017) Sabljić (Luka) Pantelija. Petrovac (1360039081) Radišić (Stole) Stoja. Petrovac (1360039082) Radišić (Nikola) Jeka. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođen 1932. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Jasenovac (1360039058) Raca (Laka) Drago. Srpkinja. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Srpkinja. u masovnom pokolju. Petrovac (7006s00734) Sabljić (David) Desa. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Jasenovac. rođen 1932. rođen 1896. Jasenovac (1360039025) Sabljić (Lako) Ruža. u masovnom pokolju. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođena 1937. Jasenovac (1360039031) Sabljić (Jovo) Deva. Srbin. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođena 1940. Srbin. ubijen 1943. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1360039018) Sabljić (Mile) Cvijo. ubijena od ustaša 1941. rođena 1939. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. rođen 1933. u masovnom pokolju. U crnoj gori (1360039078) Radišić (David) Vida. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. ubijen 1941. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođena 1938. Petrovac (1360039044) Sabljić (Miloš) Jela. rođena 1926. u masovnom pokolju. Petrovac (7006s00732) Radišić (Nikola) Milka. zaklana od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. Petrovac (1360039035) Sabljić (David) Savka. Jasenovac (1360039023) Sabljić (Lako) Đurađ. Jasenovac (1360039015) Sabljić (Luka) Ljubica. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođena 1939. Srpkinja. rođen 1897. Petrovac (1360039083) Radišić (Nikola) Dušan. rođena 1931. Petrovac (1360039029) Sabljić (Lako) Jovanka. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođena 1898. Petrovac (1360039016) Sabljić (Luka) Đuja. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039077) Radišić (Nikola) Čedo. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039073) Radulović (Luka) Mara. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Jasenovac (1360039026) Sabljić (Lako) Vajan. rođena 1890. zaklana od ustaša 1941. Jasenovac (1360039049) Raca (Simo) Kojo. rođen 1892. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1916. Jasenovac. rođen 1880. u masovnom pokolju. rođena 1907. Nemački logor (1360039065) Raca (Laka) Nikola. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. Jasenovac. Srbin. Jasenovac (1360039039) Sabljić (Jovo) David. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. rođena 1931. u direktnom teroru. rođena 1933. Srbin. Jasenovac. rođen 1892. ubijen od ustaša 1941. rođena 1929. Srbin. rođen 1916. zaklan od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039048) Raca (Laka) Šaka. Jasenovac. Jasenovac. Jasenovac. Petrovac (1360039019) Sabljić (Luka) Radmila. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039063) Radišić (David) Koviljka. zaklana od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1938. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. rođena 1923. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. rođena 1938. Srpkinja. u masovnom pokolju. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1360039006) Sabljić (Đuro) Savka. Jasenovac (1360039085) Radulović (Luka) Bosa. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. Petrovac (1360039008) Sabljić (Đuro) Đuro. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039074) Radulović (Trivo) Nikola. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039050) Raca (Nikola) Mara. Jasenovac (1360039003) Sabljić (Cvijo) Rosa. Jasenovac. Srpkinja. rođena 1912. Petrovac (1360039036) Sabljić (David) Milan.

Kapljuh (1359033005) Kovačević (Lazo) Rada. Srbin. u NOBu. ubijena od ustaša 1941. rođen 1942. u NOBu. Srbin. Srpkinja.naselje Jasenovac Žrtve rata 1941-1945 Sabljić (Miloš) Milka. Srpkinja. Kapljuh (7006s00736) Grubišić (Milan) Vico. u NOBu. rođen 1912. Grmeč (0666004002) Latinović (Ilija) Anica. rođen 1908. ubijena od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Kapljuh (1359033025) Lipić (Mile) Svetko. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1924. Kapljuh (0801083041) Kovačević (Lazo) Cvijeta. umro od Italijana 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1920. Srbin.petro (0048048051) Stanković (Pera) Ilija. rođena 1900. nepoznato. rođen 1880. rođen 1921. ubijena 1943. ubijen 1941. rođena 1902. poginula 1943. umrla 1943. Kapljuh (1359033022) Lipić (Ilija) Mara. ubijen od ustaša 1941. rođena 1927. Krasulja-ključ (0048049007) Latinović (Nikola) Obrad. Sicilija italija (1360039095) Šobot (Laka) Loko. Dubovik-krupa (1359033012) Runić (Nikola) Dosta. ubijena od ustaša 1941. Smoljana (0048045074) Novaković (Simo) Đuja. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Han Pijesak (1359033011) Latinović (Mile) Božo. poginuo 1944.klara-zagreb (1359033001) Latinović (Đura) Boško. 16 kraiška (0047042035) Ožegović (Petar) Vlade. Kapljuh (1359033023) Lipić (Vid) Miloš. rođen 1923. kod kuće. poginuo 1944. rođen 1891. rođen 1920. Kapljuh (0207053064) Marjanović (Jeftan) Bogdan. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. Jasenovac (1360039119) Stričević (Todor) Grozda. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođena 1922. Šuma razboj (1359033027) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Latinović (Cvijo) Savo. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. poginuo 1941. rođen 1925. rođen 1925. Sutjeska (1359033009) Runić (Jovo) Momčilo. kod kuće. u masovnom pokolju. Klevci (0206051007) Grubiša (Maksim) Joka. poginuo 1943. Zelengora (0210001026) 987 spisak nije potpun . Srbin. Srbin. Han Pjesak (0841032013) Grubiša (Stole) Drago. u direktnom teroru. rođen 1937. rođena 1928. rođena 1905. rođena 1942. kod kuće. rođen 1897. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođen 1918. u direktnom teroru. Jasenovac (7006s00723) Kapljuh Đukić (Boža) Mirko. Srpkinja. Vlašić-travnik (1359033016) Lipić (David) Stoja. Kapljuh (1359033018) Latinović (Ilija) Nikola. rođen 1921. Sv. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1942. rođen 1897. Kapljuh (1359033006) Đukić (Nikola) Ilija. poginuo 1944. rođen 1921. Srpkinja. rođen 1922. rođen 1925. u direktnom teroru. poginuo 1942. Srbin. Srpkinja. Glamoč (1359033019) Latinović (Luka) Đuro. Srbin. ubijen 1943. kod kuće. poginuo 1945. rođen 1875. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1360039013) Sabljić (Pero) Stevan. rođena 1897. Klekovača (1359033020) Latinović (Ilija) Ilija. Srpkinja. Slavonija (0801083013) Grubišić (Milan) Luka. Jasenovac. u NOBu. rođen 1914. Kapljuh (2388016006) Latinović (Simo) Đuro. u NOBu. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. Srbin. rođen 1917. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1907. Srpkinja. rođen 1904. rođen 1940. Istočna bosna (1360039114) Stričević (Jovan) Jovan. Jasenovac (1360039042) Sabljić (Stole) Miloš. Srbin. Drvar (1360039113) Šobot (Vid) Ilija. Nepoznato (0048045011) Marijanović (Dano) Joka. Srbin. Bravski vaganac (5002s00323) Grubiša (Stevo) Milan. rođen 1906. nepoznato. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. Petrovac (1360039012) Sabljić (Savo) Luka. ubijen 1943. u zbegu. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. u NOBu. kod kuće. Prozor (0801083034) Đukić (Cvijo) Pero. u NOBu. Kapljuh (0801083042) Lipić (Đurađ) Mile. u NOBu. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1941. Srnetica (1359033015) Ožegović (Petar) Drago. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1941. poginula 1945. ubijena od Muslima 1943. Jasenovac (1360039037) Sabljić (Stole) Deva. Srbin. rođena 1924. rođen 1924. rođen 1894. Bosanski Petrovac (1359033005) Kovačević (Milan) Rajko. rođena 1890. ubijena 1943. u NOBu. ubijena 1943. ubijena od ustaša 1943. rođena 1940. Zelengora (0801083012) Grubiša (Stole) Vojo. u NOBu. Sutjeska (1359033014) Latinović (Đukan) Bogdan. rođen 1895. Ključ (1360039118) Stričević (Jovan) Jovo. Srbin. Kapljuh (1359033007) Grubić (Dušan) Milan. rođen 1927. rođena 1941. Sanski most (0048045069) Đukić (Pero) Vajo. Kapljuh (7006s00737) Ožegović (Đurađ) Velimirka. Petrovac (1360039041) Sabljić (Pero) Mara. poginuo 1942. poginuo 1942. rođena 1905. ubijena 1941. Srbin. Travnik (0507050012) Latinović (Đukan) Boško. rođen 1855. rođena 1942. Srbin. Zagreb (0801083022) Latinović (Gavro) Toma. u NOBu. Srbin. Nepoznato (0048045010) Marčeta (Božo) Sara. rođen 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1923. u zbegu. u masovnom pokolju. u NOBu. Srbin. Srpkinja. Bos. rođena 1893. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1945. Petrovac (1360039011) Sabljić (Pero) Vida. Srpkinja. Srbin. Kapljuh (1359033026) Latinović (Rade) Nikola. poginuo 1943. Srbin. Šuma resenovača (1359033010) Runić (Mirko) Milan. rođen 1888. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. poginula 1943. Jasenovac (1360039010) Sabljić (Pero) Vlado. u masovnom pokolju. Srbin. umrla 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođena 1934. rođena 1897. Srbin. poginula 1943. Srbin. umro 1943. poginuo 1943. Komandir čete (1359033017) Latinović (Simo) Mile. u NOBu. u masovnom pokolju. poginuo 1942. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. Kapljuh (2388016007) Latinović (Pane) Mile. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Kapljuh (9999s99305) Ilić (Nn) Vid. Srbin. Dobro selo (5004s00177) Ožegović (Đurađ) Mara. Srbin. u zbegu. rođen 1924. rođen 1925. ubijena 1941. rođen 1919. Jasenovac (1360039038) Sabljić (Stole) Drago. Jasenovac. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039014) Sabljić (Savo) Stole. rođena 1925. u NOBu. Jasenovac. rođena 1921. Srbin. rođen 1921. Srpkinja. Kod kuča (1359033002) Grubiša (Aćim) Todor. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Bravski vaganac (1359033013) Grubiša (Nn) Joko. u zbegu. poginuo 1943. u zbegu. rođen 1909. rođen 1941. rođen 1922. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Srbin. Bihać (0801083043) Lipić (Vid) Trivun. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. Jasenovac (1360039043) Sobljić (Laka) Dušan. Nepoznato (0047042036) Runić (Jovo) Koviljka. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. u zbegu. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1942. rođena 1902. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. Sanski most (0048045070) Đukić (Nikola) Jovan. Srpkinja. u direktnom teroru. spaljena od ustaša 1941. poginuo 1944. rođena 1936. Srbin. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1944. rođen 1899. rođen 1942. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. rođena 1887. rođen 1880. Petrovac (0801083036) Grubiša (Mile) Stana. poginuo 1944. Sarajevo (0801083044) Marčeta (Božo) Dragica. Kapljuh-b. Janjila (5002s00324) Grubiša (Nn) Stana. poginuo 1943. Kapljuh (0048045002) Stanković (Nn) Simeun. ubijena od ustaša 1941. ubijena od Muslima 1943. rođen 1923. rođen 1927. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. rođen 1926. rođen 1913.

u masovnom pokolju. Srpkinja. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođen 1925. u direktnom teroru. umrla 1943. Srpkinja. spaljen od ustaša 1941. Klenovac (7006s00746) Javor (Jovan) Zora. Klenovac (1360037040) Kalaba (Obrad) Milka. ubijen 1943. Klenovac (1360037020) Novković (Vid) Mirko. u masovnom pokolju. rođen 1901. rođena 1922. Srbin. spaljena od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1920. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Klenovac (1360037054) Latinović (Đurađ) Ilija. Klenovac (1360037052) Latinović (Mirko) Anka. u zbegu. u direktnom teroru. Kapljuh (0801083020) Vučković (Miloš) Đuro. Klenovac (7006s00743) Jaglica (Savo) Veselko. u direktnom teroru. u zbegu. rođena 1933. ubijen 1941. u NOBu. ubijena 1941. Klenovac (1360037017) Novković (Vica) Milan. rođena 1918. Srpkinja. Klenovac (1360037046) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Latinović (Ilija) Sava. u direktnom teroru. rođen 1917. Bravski vaganac (1359033024) Stanković (Stevan) Mile. rođen 1892. u masovnom pokolju. Srbin. rođena 1901. Srpkinja. spaljena od ustaša 1941. Srbin. rođen 1928. u direktnom teroru. rođen 1940. ubijena 1941. rođena 1940. rođena 1934. u zbegu. Srbin. Ključ (1360037025) Novković (Vid) Pero. ubijena 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. umrla 1943. Petrovac (1356012016) Pilić (Pero) Mladen. Srbin. rođen 1888. rođena 1941. ubijena 1941. ostalo. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1944. Srbin. rođen 1923. u NOBu. Klenovac (1360037024) Novković (Nikola) Vlade. rođena 1937. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. umrla 1943. Klenovac (7006s00738) Jaglica (David) Pero. poginuo 1942. rođena 1940. Srbin. rođen 1920. u masovnom pokolju. Ljubija Prijedo (0209081023) Grbić (Obrad) Obrad. u direktnom teroru. Klenovac (7006s00740) Jaglica (David) Boško. u logoru. Klenovac (1360037037) Javor (Vico) Jovo. Tovarnik (0048045060) Vučković (Stjan) Stoja. ubijen 1941. Bosan. Srpkinja. rođena 1923. u masovnom pokolju. rođen 1937. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. Klenovac (7006s00741) Jaglica (David) Slavka. rođen 1895. Klenovac (1360037072) Kalaba (Jovan) Obrad. u zbegu. u masovnom pokolju. rođen 1939. u NOBu. Srbin. Klenovac (7006s00747) Latinović (Mirko) Mirjana. Klenovac (1360037021) Jaglica (David) Anka. Klenovac (7006s00745) Jaglica (Savo) Milja. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. u zbegu. Klenovac (1360037074) Kalaba (Nikola) Deva. Srpkinja. umro 1943. u zbegu. rođen 1915. rođen 1896. Klenovac (7006s00756) Mandić (Stevo) Cana. Klenovac (1360037023) Novković (Obrad) Stevo. kod kuće. ubijen 1941. kod kuće. Klenovac (7006s00748) Latinović (Rade) Božo. rođena 1936. umro 1945. u masovnom pokolju. ubijen 1941. u zbegu. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođena 1909. Klenovac (7006s00755) Mandić novković (Vid) Gospava. rođena 1890. rođena 1936. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1933. rođena 1923. u direktnom teroru. rođena 1938. poginuo 1944. u NOBu. Han Pesak (0209081022) Grahovac (Marko) Mirko. Srbin. rođen 1898. Klenovac (7006s00742) Jaglica (Savo) Nevenka. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođena 1936. Klenovac (7006s00744) Jaglica (Savo) Dušanka. u zbegu. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. rođena 1934. rođena 1926. Klenovac (1360037053) Mandić (Nikola) Stana. u NOBu. rođena 1936. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1941. Klenovac (1360037019) Novković (Lazar) Anđa. rođena 1941. rođen 1913. Klenovac (7006s00751) Latinović (Ilija) Jevtan. Srpkinja. rođena 1891. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. rođen 1902. u NOBu. umrla 1942. ubijen 1941. rođen 1909. poginuo 1944. umrla 1942. Zidani most (1359033004) Vučković (Miloš) Spasoje. rođen 1930. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od Italijana 1942. umro 1944. ubijen 1941. Srbin. ubijen 1941. Klenovac (7006s00750) Latinović (Mile) Dušan. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1943. Srbin. rođena 1900. Srpkinja. Klenovac (7006s00757) Pilić (Jovo) Deva. Srbin. Klenovac (1360037038) Javor (Jovo) Boro. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1922. Srpkinja.naselje Kapljuh Žrtve rata 1941-1945 Stanković (Rade) Simo. ubijen 1941. poginuo 1945. Petrovac (1356012013) Pilić (Pero) Ljuba. Srbin. spaljen od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. rođen 1940. ubijen 1941. ubijena 1941. Klenovac (1360037071) Kalaba (Jovo) Dušan. Klenovac (1360037016) Novković (Stevan) Obrad. Klenovac (1360037047) Latinović (Joša) Mile. Klenovac (7006s00763) 988 spisak nije potpun . Klenovac (1360037076) Kalaba (Jovan) Milica. u masovnom pokolju. ubijen 1941. rođen 1922. u zbegu. Klenovac (1360037028) Novković (Nikola) Čedo. Srbin. Mlinište (1360037050) Latinović (Mile) Gospava. Klenovac (1360037049) Latinović (Mićo) Boro. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Klenovac (1360037030) Kalaba (Dušan) Milena. spaljena od ustaša 1941. ubijena 1941. Klenovac (1360037048) Latinović (Joša) Pero. u masovnom pokolju. ubijen 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. Klenovac (1360037027) Novković (Ilija) Miloš. rođena 1933. rođen 1888. u zbegu. Srpkinja. rođen 1914. u masovnom pokolju. Klenovac (7006s00739) Jaglica (Savo) Borka. spaljen od ustaša 1941. rođen 1893. Srbin. poginuo 1943. ubijena 1941. Klenovac (7006s00753) Mandić (Stevo) Stana. Klenovac (7006s00752) Mandić (Stevo) Stoja. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Klenovac (1360037029) Novković (Nikola) Vida. rođena 1938. Klenovac (7006s00754) Mandić (Stevo) Gospava. u masovnom pokolju. rođena 1940. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. Srpkinja. Jasenovac (1359033008) Stupar (Petar) Stana. Klenovac (7006s00765) Pilić (Trivo) Dragica. Klenovac (7006s00759) Pilić (Trivo) Mileva. Srpkinja. Klenovac (1360037051) Latinović (Mile) Mara. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Klenovac (1360037073) Kalaba (Vid) Rade. Klenovac (7006s00749) Latinović (Mićo) Mile.gor (1359033003) Vučković (Simo) Jovo. Kapljuh (0048045061) Klenovac Đilas (Janko) Milan. ubijen 1941. Srbin. Klenovac (1360037026) Novković (David) Milan. Srbin. Srbin. rođen 1900. Srbin. Srbin. spaljen od ustaša 1941. rođen 1909. rođen 1927. Klenovac (1360037022) Novković (Nikola) Vico. ubijen od Italijana 1942. rođen 1894. rođen 1880. rođen 1925. spaljen od ustaša 1941. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Klenovac (1360037039) Latinović (Božo) Vida. Srbin. Kod knina (1359033021) Stupar (Dušan) Mara. u direktnom teroru. spaljen od ustaša 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1926. u zbegu. ubijen 1941. u masovnom pokolju. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. umro 1942. Srbin. Đulovac Pet. Klenovac (1360037075) Kalaba (Jovan) Jovo. Bosan. umro 1941. Klenovac (7006s00764) Pilić (Pero) Žarko. Srbin. u zbegu. Srpkinja. Srbin. spaljena od ustaša 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1928. Klenovac (1360037031) Javor (Vico) Nada. rođen 1921. Srbin. umrla 1941. rođena 1919. umrla 1943. Srpkinja. rođen 1893. rođena 1938. u masovnom pokolju. rođena 1938. spaljena od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. rođena 1930. Srbin. poginuo 1945. rođen 1931. spaljena od ustaša 1941. ubijen 1941. Srpkinja. Klenovac (1360037036) Javor (Krstan) Jovan. Srbin. rođen 1907. rođena 1925. rođena 1896. ubijena od Muslima 1943. Klenovac (1360037018) Novković (Milan) Pepo. Srpkinja. Srpkinja. umrla 1943. Srpkinja. u masovnom pokolju.

naselje Klenovac

Žrtve rata 1941-1945

Pilić (Trivo) Slavko, rođen 1931. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00762)
Pilić (Trivo) Slobodan, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00760)
Pilić (Trivo) Veljko, rođen 1937. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00758)
Pilić (Trivo) Vlado, rođen 1930. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00761)
Sabljić (Dušan) Mirjana, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00769)
Sabljić (Dušan) Nikola, rođen 1935. Srbin, spaljen od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00766)
Sabljić (Dušan) Rajko, rođen 1937. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00767)
Sabljić (Dušan) Zdravko, rođen 1939. Srbin, spaljen od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00768)
Sabljić (Jandro) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037069)
Sabljić (Jandro) Milorad, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima
1943. u nemačkoj ofanzivi, Janjila (1360037068)
Sabljić (Petar) Milica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037067)
Sabljić (Savo) Nata, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu,
Klenovac (1360037062)
Sabljić (Savo) Vida, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (1360037070)
Sabljić (Stevan) Zorka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037066)
Savbljić (Nikola) Stevan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037063)
Savbljić (Srđen) Deva, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037064)
Savbljić (Stevan) Branko, rođen 1924. Srbin, umro 1943. u zbegu,
Klenovac (1360037065)
Šipka (David) Ljubo, rođen 1930. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00770)
Šipka (Dmitar) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037055)
Šipka (Dmitar) Obrad, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037056)
Šipka (Jovan) Darinka, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00771)
Šipka (Jovan) Drago, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037058)
Šipka (Jovan) Jeka, rođena 1941. Srpkinja, spaljena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00772)
Šipka (Jovan) Milja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (1360037061)
Šipka (Jovan) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037059)
Šipka (Jovan) Slavica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037060)
Šipka (Jovan) Stana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037057)
Vidljinović (Gliša) Jovo, rođen 1866. Srbin, umro 1942. u zbegu,
Klenovac (1360037035)
Vidljinović (Jovo) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037034)
Vidljinović (Jovo) Momčilo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u
NOBu, Zeleni do (1360037032)
Vidljinović (Jovo) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Prozor (1360037033)
Vidljinović (Mile) Pavo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037043)
Vidljinović (Mile) Tode, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037041)
Vidljinović (Pavle) Bogdan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. prilikom
borbi ili bombardovanja, Klenovac (1360037044)
Vidljinović (Pavle) Mićo, rođen 1926. Srbin, umro 1944. u zbegu,
Klenovac (1360037045)
Vidljinović (Tode) Ruža, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1941. u
zbegu, Klenovac (1360037042)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Vukobrat (Đurađ) Stoja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037011)
Vukobrat (Ile) Dara, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (1360037003)
Vukobrat (Ile) Gospava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037005)
Vukobrat (Ile) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037004)
Vukobrat (Ilija) Ile, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037001)
Vukobrat (Ilija) Mićo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom
ratu 1941 god., Mladenovac (1360037009)
Vukobrat (Ilija) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037008)
Vukobrat (Ilija) Vlade, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Sanski most (1360037012)
Vukobrat (Ilo) Vukašin, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Bajina bašta (1360037006)
Vukobrat (Marko) Ilija, rođen 1873. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037007)
Vukobrat (Mića) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037010)
Vukobrat (Mićo) Desanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037013)
Vukobrat (Mićo) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037014)
Vukobrat (Mićo) Marko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037015)
Vukobrat (Stevan) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037002)

Kolunić
Banjac (Dmitar) Soka, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1943.
nepoznato, Kolunić (1354003154)
Blažević (Filip) Pero, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
Višnjevac (2106114012)
Blažević (Filip) Petar, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
V.kapela-bjelov (2124003016)
Bogdanović (Bogdan) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1941. u masovnom pokolju, Drvar (1354003017)
Bogdanović (Bogdan) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Drvar (1354003016)
Bogdanović (Bogdan) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Drvar (1354003015)
Bogdanović (Jovan) Stanko, rođen 1932. Srbin, poginuo 1945.
prilikom borbi, Drvar (1354003153)
Bogdanović (Todor) Jovan, rođen 1910. Srbin, umro od Nemaca
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1354003152)
Bosiočić (Ilija) Milka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Zelengora (0209080005)
Bosiočić (Koja) Sava, rođena 1914. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Zelengora (1354003112)
Bursać (Bogdan) Milka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Banja luka (1354003075)
Bursać (Jovan) Ljubo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (0925001018)
Bursać (Jovan) Ljubo, rođen 1929. Srbin, zaklan 1945. kod kuće,
Kolonić (0060015017)
Bursać (Jovan) Mirko, rođen 1927. Srbin, zaklan 1945. kod kuće,
Kolonić (0060015016)
Bursać (Jovo) Ljubo, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (7006s00773)
Bursać (Laza) Sofija, rođena 1901. Srpkinja, zaklana 1941. kod
kuće, Kolonić (0060015015)
Bursać (Nn) Jovan, rođen 1881. Srbin, zaklan 1941. kod kuće,
Kolonić (0060015014)
Bursać (Nn) Soka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (0925001017)
Bursać (Simo) Staka, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003099)
Bursać (Vukosav) Jovan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Drvar (0925001016)
Bursać (Vukosav) Simo, rođen 1885. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003098)
989

spisak nije potpun

naselje Kolunić

Žrtve rata 1941-1945

Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Marčeta (Nikola) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca
1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1354003025)
Marić (Blažo) Anđelko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003081)
Marić (Blažo) Branko, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003079)
Marić (Blažo) Janko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003080)
Marić (David) Mika, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003047)
Marić (Đuro) Deva, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003059)
Marić (Luka) Danica, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003097)
Marić (Milan) Ilinka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003078)
Marić (Nn) Sretko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00779)
Marić (Simo) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003060)
Marić (Stoja) Vid, rođen 1874. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003058)
Marić (Vitomir) Boško, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003049)
Marić (Vitomir) Marija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003050)
Marić (Vitomir) Sretko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003048)
Markovinović (Pilip) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u
NOBu, Vasiljevo-virov (1354003003)
Miljuš (Dušan) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Zelengora (1354003072)
Miljuš (Jovan) Boja, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003055)
Miljuš (Jovan) Bosa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00784)
Miljuš (Jovan) Boško, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00783)
Miljuš (Jovan) Čedo, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003053)
Miljuš (Jovan) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00781)
Miljuš (Jovan) Stevo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Drvar (1354003051)
Miljuš (Mile) Dušan, rođen 1901. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003071)
Miljuš (Nn) Boja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00782)
Miljuš (Nn) Čedo, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00780)
Miljuš (Stevo) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003052)
Miljuš (Vlado) Draginja, rođena 1918. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Oštrelj-bos.pet (1298062097)
Mirković (Dmitar) Blaže, rođen 1919. Srbin, poginuo od Nemaca
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1354003142)
Mirković (Dmitar) Stevan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003140)
Mirković (Dragan) Milosav, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, Prozor (0205047026)
Mirković (Gliša) Đurađ, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003123)
Mirković (Gliša) Lako, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003124)
Mirković (Glišo) Gospava, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003126)
Mirković (Glišo) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003127)
Mirković (Jovan) Simo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003143)
Mirković (Koja) Stevan, rođen 1873. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003077)

Dukić (Đurađ) Jovo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Manjača-b.luka (1354003179)
Dukić (Jovan) Stevan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zelengora (0179029017)
Dunić (Nn) Simeuna, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Kolunić (0256094017)
Dunić (Sava) Jovan, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Kolunić (0256094014)
Grubor (Tode) Dane, rođen 1899. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003155)
Jeličić (Đukan) Boja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. u direktnom teroru, Kolunić (1354003133)
Jeličić (Đukan) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Vrpolje-s.most (1354003132)
Jeličić (Nn) Čedo, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00774)
Jeličić (Pero) Mile, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003134)
Jeličić (Pero) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003135)
Jeličić (Trivun) Stevan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003150)
Jojić (Josip) Veselko, rođen 1897. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003130)
Jojić (Veselko) Desa, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943.
u zbegu, Drvar (1354003131)
Karabuka (Đurađ) Nikola, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003065)
Kecman (Simo) Simo, rođen 1878. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003129)
Kesić (Jovo) Mika, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu,
Zelengora (1354003116)
Kesić (Jovo) Slavko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003115)
Kesić (Mile) Bogdan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Nepoznato (1354003113)
Kesić (Mile) Rajko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
logoru, Jasenovac (1354003114)
Kesić (Nikola) Sava, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (1356013028)
Latinović (David) Jovo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Sremski front (1354003157)
Latinović (Ilija) Momčilo, rođen 1899. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Glamoč (0210082077)
Latinović (Jovan) Dragoljub, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u
NOBu, Banja luka (1354003168)
Latinović (Milan) Nikola, rođen 1863. Srbin, umro 1943. u NOBu,
Drvar (1354003156)
Latinović (Mile) Ilija, rođen 1924. Srbin, umro 1943. u NOBu,
Kolunić (1354003165)
Latinović (Mile) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Strmica (1354003164)
Latinović (Nikola) Milica, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003151)
Latinović (Nn) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00775)
Latinović (Nn) Kova, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00776)
Latinović (Nn) Stevo, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00777)
Latinović (Petar) Dragan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003162)
Latinović (Trivun) Tode, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003163)
Lukašić (Marta) Bosa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00778)
Lukešević (Nn) Marta, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003137)
Lukešević (Stevan) Sretko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, Zelengora-foča (1354003136)
Marčeta (Dušan) Mile, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
direktnom teroru, Drvar (1354003026)
990

spisak nije potpun

naselje Kolunić

Žrtve rata 1941-1945

Mirković (Mihajlo) Dmitar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003139)
Mirković (Milan) Đuja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša
1943. nepoznato, Bosanski Petrovac (1354003147)
Mirković (Milan) Mićo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943.
nepoznato, Bosanski Petrovac (1354003145)
Mirković (Milan) Žarko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943.
nepoznato, Bosanski Petrovac (1354003146)
Mirković (Mile) Luka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003128)
Mirković (Mile) Ruža, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003144)
Mirković (Nikola) Dragan, rođen 1916. ostalo, poginuo 1943. u
NOBu, Livno (0048045056)
Mirković (Nikola) Đuran, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Risovica (0840025007)
Mirković (Nikola) Vida, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003119)
Mirković (Nn) Marija, rođena 1871. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003148)
Mirković (Petar) Aćim, rođen 1863. Srbin, umro 1943. nepoznato,
Kolunić (0048045053)
Mirković (Petar) Đuran, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003118)
Mirković (Petar) Neđeljko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003117)
Mirković (Sava) Toma, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003120)
Mirković (Stevan) Kosta, rođen 1900. Srbin, umro 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003076)
Mirković (Stevan) Milan, rođen 1943. Srbin, umro 1943. u zbegu,
Bosanski Petrovac (1354003141)
Mirković (Toma) Božo, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1354003122)
Mirković (Toma) Mirko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003121)
Mirković (Vid) Drago, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003149)
Morača (Đuro) Mara, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu,
Kolunić (1354003172)
Mrkić (Dako) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zelengora (1354003043)
Mrkić (Stevo) Rade, rođen 1861. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003024)
Mrkić (Stojan) Mika, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003044)
Novaković (Danilo) Dušan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u
NOBu, Zelengora (1354003020)
Novaković (Danilo) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003023)
Novaković (Danilo) Ljubica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od
Muslima 1943. u zbegu, Osječenica (7006s00785)
Novaković (Jevto) Sava, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003019)
Novaković (Mileta) Pero, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003022)
Novaković (Todor) Danilo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003021)
Novaković (Vasilj) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1477049013)
Novaković (Vojo) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003018)
Prpa (Dmitar) Deva, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003111)
Prpa (Jovan) Sava, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003110)
Prpa (Ljupko) Drago, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003103)
Prpa (Ljupko) Drago, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (9999s99657)
Prpa (Ljupko) Ilinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003104)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Prpa (Ljupko) Mićo, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (7006s00788)
Prpa (Ljupko) Rajko, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (9999s99659)
Prpa (Ljupko) Veljko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (9999s99660)
Prpa (Nn) Dragan, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00786)
Prpa (Pilip) Ika, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003102)
Prpa (Sava) Jovan, rođen 1860. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003100)
Prpa (Savo) Jovo, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003105)
Prpa (Savo) Mika, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003108)
Prpa (Savo) Mira, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003101)
Prpa (Savo) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (9999s99658)
Prpa (Savo) Soka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003109)
Rakić (Aćim) Milan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
104km cinetica (1354003167)
Rakić (Aleksa) Pavao, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003169)
Rakić (Antonije) Vid, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003171)
Rakić (Blažo) Milanko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Bugojno (1354003177)
Rakić (David) Vid, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Kolonić (0206051020)
Rakić (Dmitar) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (0801082034)
Rakić (Đurao) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003180)
Rakić (Jova) Cveta, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu,
Banja luka (0801082033)
Rakić (Nikola) Đuro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Banja luka (1354003178)
Rakić (Nikola) Strailo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Manjača-b.luka (1354003174)
Rakić (Nn) Ratka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u
zbegu, Osječenica (7006s00790)
Rakić (Obrad) Blažo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. prilikom borbi
ili bombardovanja, Bos.petrovac (1354003176)
Rakić (Petar) Boško, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003175)
Rakić (Rade) Nikola, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003173)
Rakić (Simo) Soka, rođena 1909. Srpkinja, umrla 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003166)
Rakić (Vid) Luka, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003170)
Repija (Đorđe) Božo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (0895020010)
Repija (Dušan) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003069)
Repija (Dušan) Desa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003070)
Repija (Dušan) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1943. u nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003067)
Repija (Dušan) Drago, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003068)
Repija (Jandrija) Milja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003073)
Repija (Jovan) Đorđe, rođen 1903. Srbin, streljan 1943. kod kuće,
Kolunić (0895020009)
Repija (Mile) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sutjeska (1354003074)
Repija (Nikola) Đuja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003066)
991

spisak nije potpun

Bosanski Petrovac (1354003005) Tubić (Jovan) Rade. Bastacki do (5004s00186) Ševo (Stevan) Bogdan. rođen 1926. Srbin. Drvar (1354003064) Šikman (Jovan) Stana. Srbin.petrovac (1354003161) Smiljanić (Staniša) Danilo. rođena 1935. ubijena 1944. Krivaja (2824044020) Šepa (Nn) Milica. rođen 1921. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1922. ubijena od Muslima 1943. Kolunić (1354003061) Ševo (Stevan) Jelka. u zbegu. ubijen 1943. Srbin. ubijena 1943. Bosanski Petrovac (1354003004) Tubić (Nn) Bogica. Srpkinja. Bastački do (1354003091) Špegar (Vasilije) Milosava. rođen 1939. u NOBu. rođen 1912. u zbegu. Bos. u direktnom teroru. Bostački do (5004s00189) Ševo (Grubiša) Mara. Osječenica (7006s00802) Tubić (Pero) Milorad. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1905. u zbegu. ubijen 1943. rođena 1937. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1944. Petrovac-kolonić (0206050010) Tubić (Jovan) Nikola. u zbegu. Crna gora (1354003002) Rokvić (Simo) Smilja. Srbin. u zbegu. Bastački do (1354003013) Tubić (Čedo) Ratko. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. umrla 1943. Osječenica (7006s00798) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Srdić (Ostoja) Milka. ubijen 1943. ubijena 1943. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1941. ubijena od ustaša 1941. u zbegu. Kolunić (1354003159) Šikman (Nikola) Sena. rođena 1884. Bastački do (1354003083) Stanković (Kosta) Čedo. rođena 1906. Srpkinja. Jasenovački log (0801082001) Tubić (Petar) Ljubo. rođen 1938. Osječenica (7006s00792) Rokvić (Nn) Borka. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Osječenica (7006s00799) Trnjaković (Đurađ) Mara. Osječenica (7006s00791) Rodić (Nn) Jelka. Srbin. Kolunić (1354003158) Šikman (Lako) Vojo. umrla 1943. Srpkinja. u zbegu. rođena 1890. rođen 1905. Srbin. Bastački do (1354003014) Tubić (Đurađ) Mile. u zbegu. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1945. ubijen od Nemaca 1942. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. rođena 1919. rođena 1932. rođena 1919. u zbegu. Srbin. ubijena 1943. Hrvat. u NOBu. rođena 1924. u zbegu. ubijen od ustaša 1941. u zbegu. Srbin. Srpkinja. u NOBu. rođena 1928. ubijen od Muslima 1943. Osječenica (7006s00793) Rokvić (Radan) Ljubica. u direktnom teroru. u zbegu. rođena 1903.naselje Kolunić Žrtve rata 1941-1945 Rodić (Nn) Brankica. u NOBu. Bastački do (9999s99757) Stanković (Đuro) Nikola.petrovac (0911037045) Ševo (Obrad) Dobrila. Bastački do (9999s99756) Stanković (Đuro) Mile. (1354003046) Srdić (Dušan) Pera. u zbegu. u zbegu. rođena 1880. Drvar (1354003007) 992 spisak nije potpun . Srbin. Srbin. rođena 1924. Srpkinja. nepoznato. Zagreb (0801082044) Stanković (David) Milica. Osječenica (7006s00797) Stanković (Nn) Dragica. poginuo 1944. rođen 1934. Bastački do (7006s00800) Ševo (Đuro) Koviljka. Bosan. Srbin. rođen 1922. Drvar (1354003010) Tubić (Petar) Čedo. rođena 1913. u direktnom teroru. rođena 1925. Srbin. Drvar (1354003086) Stanković (Nn) Boja.petrovac (1354003001) Sekulić (Juro) Mato. Srpkinja. Bos. u NOBu. Osječenica (0801082011) Stupar (Luka) Marta. Srpkinja. rođen 1935. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. rođen 1934. Srpkinja. u NOBu. rođena 1938. Osječenica (7006s00804) Tubić (Nn) Drago. Bara (1354001007) Rokvić (Simo) Smilja. rođena 1889. rođena 1879. Bos. u NOBu. rođena 1934. Srbin. u NOBu. Srpkinja. nepoznato. poginuo 1941. u NOBu. rođen 1911. Srpkinja. ubijena 1943. u zbegu. ubijena od Nemaca 1943. ubijena od ustaša 1943. Srpkinja. rođen 1878. rođena 1874. Bos. Bos. rođen 1912. ubijena 1943. u direktnom teroru. u zbegu. rođen 1928. rođena 1910. u zbegu. u direktnom teroru. Osječenica (1327016010) Srdić (Pero) Mara. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1941. rođena 1938. rođena 1940. u direktnom teroru. Srbin. u zbegu. rođen 1928. rođen 1923.petrovac (1354003160) Šikman (Vajan) Dragan. umro 1943. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. Bastački do (1354003084) Stanković (Đuro) Smilja. Srpkinja. rođena 1927. u direktnom teroru.petrovac (1354003089) Špegar (Savo) Radmila. rođen 1904. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1873. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. Osječenica (1327016009) Srdić (Ostoja) Stana. Osječenica (7006s00796) Stanković (Nn) Mile. Rudo (0801082003) Tubić (Trivun) Boško. ubijen 1941. ubijena od Nemaca 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. rođen 1927.petrovac (1354003088) Špegar (Stevan) Zorka. Srpkinja. rođen 1938. u zbegu. umrla 1943. u zbegu. Bos. ubijen 1941. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Bastački do (7006s00805) Tubić (Čedo) Nikola. poginula 1943. Kolunić (1354003041) Špegar (Nn) Stana. Kolunić (1354003045) Špegar (Lazo) Joka. ubijen 1941. u zbegu. Srbija (0801083011) Srdić (Nn) Milka. ubijena 1943. umrla 1943. rođena 1906. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. ubijena od Muslima 1943. rođena 1942. Kolunić (0206048102) Trnjaković (Đurađ) Vida. umrla 1943. u zbegu. poginuo 1943. Bos. rođen 1881. rođen 1936. rođen 1906. u NOBu. Bos. u direktnom teroru. Bastački do (1354003082) Stanković (Đuro) Đuja. rođena 1936.petr. rođen 1937. ubijena 1943. u zbegu. umrla 1941. Bostački do (5004s00188) Ševo (Luka) Obrad. ubijena od Muslima 1943. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Osječina (0801083026) Tubić (Čedo) Mara. rođen 1873. u direktnom teroru. Srpkinja. nepoznato. Petrovac (0801082010) Stupar (Nn) Vojo. Srpkinja. Srbin. rođen 1940. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1936. Srbin. Kolunić (0207053070) Špegar (Spase) Stojan. poginula 1944. Srbin. Drvar (1354003092) Špegar (Stojan) Boja. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1945. u direktnom teroru. rođen 1926. u zbegu. Kolunić-b. Srbin. poginuo 1944. Osječenica (1327016008) Srdić (Ostoja) Stevan. rođen 1929. Drvar (1354003085) Stanković (Đuro) Boja. Fruška gora (0911037047) Ševo (Obrad) Stevanija. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1356013027) Špegar (Dmitar) Dragan. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. Drvar (1354003062) Ševo (Stevan) Stevanija. Drvar (0206048101) Trnjaković (Petar) Simo. Bastački do (1354003012) Tubić (Čedo) Milorad. rođena 1878. Bastački do (1354003090) Špegar (Stojan) Milan. Srbin. rođena 1927. ubijena od Muslima 1943. rođen 1932. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. rođena 1918. ubijen 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. Srbin. rođena 1926. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. u zbegu. Drvar (1354003087) Stanković (Đurđe) Đuja. Srbin. rođen 1932. u zbegu. ubijena 1945. rođen 1927. Osječenica (7006s00801) Ševo (Dragan) Bogoljub. Bukovača (5004s00187) Ševo (Pero) Mara. rođena 1936. rođena 1938. nepoznato. rođena 1883. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Zelengora (1354003063) Ševo (Stevan) Sretko. Petrovac (1327016011) Srdić (Vice) Mirko. Osječenica (7006s00795) Stanković (Nn) Čedo. u zbegu. Srbin. rođena 1932. Srbin. Srpkinja. Osječenica (7006s00794) Stupar (Jovo) Ratko. Srpkinja. ubijen 1943. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. rođen 1936.petrovac (0911037046) Ševo (Jovan) Stevanija. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. u zbegu. rođena 1937. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. poginuo 1942. Bos.

Srpkinja. Banja luka (1356016013) Grbić (Mirko) Boško. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Benakovac (1356016041) Kragulj (Stevan) Dušan. Bastački do (1354003029) Vržina (Mićo) Smilja. Krnja jela (1356015041) Grbić (Pero) Lazo. poginuo 1943. ubijen 1941. Srbin. Zelengora (1356015043) Grbić (Pante) Drago. Srbin. u NOBu. Miljevina (1356016020) Kecman (Luka) Stevo. Srbin. u zbegu. Srbin. rođen 1921. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1941. u NOBu. Srbin. poginuo 1942. Sanica (1356016023) Kecman (Vid) Luka. rođen 1939. Palućin i dvor (1356016002) Kecman (Simo) Bižo. u zbegu. Grmeč (1315068032) 993 spisak nije potpun . u NOBu. Srbin. rođen 1925. rođen 1927. Mlinište (1356016044) Grbić (Pante) Čedo. u NOBu. Kolunić (1354003040) Vržina (Sveto) Boja. Drvar (1354003027) Vržina (Mile) Janko. Srbin. Bastački do (7006s00809) Vržina (Mićo) Stevan. Srbin. Sremski front (0801082047) Grbić (Jovan) Drago. Vrpolje (1356016037) Branković (Ilija) Vujo. rođen 1923. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1923. rođena 1935. Srbin. Srbin. rođen 1928. Crna gora (1354003038) Vržina (Nn) Soka. u NOBu. ubijen 1941. Crna gora (1354003006) Tubić-špegar (Vasilije) Soka. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srbin. rođen 1912. Srpkinja. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1923. rođen 1920. ubijen od ustaša 1942. rođen 1921. rođen 1920. poginula 1944. Maslovar (1356016010) Grbić (Nikola) Dušan. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođen 1920. rođena 1882. rođen 1935. Srbin. rođen 1922. Srbin. rođen 1939. u NOBu. Srbin. u zbegu. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Bastački do (1354003030) Vržina (Mićo) Velka. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. poginuo 1942. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1874. poginuo 1945. rođena 1940. u direktnom teroru. Drinić (1356016036) Kovačević (Jovan) Savo. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođena 1936. Bastački do (7006s00810) Vržina (Sveto) Drago. rođen 1921. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1937. u zbegu. Srbin. poginula 1944. Beograd (1356016012) Grbić (Jovo) Svetko. Nemačka-stalag (1356016009) Kovačević (Tode) Mile. poginuo 1944. rođen 1921. rođen 1881. rođen 1941. rođen 1921. Sremski front (1356016042) Kragulj (Stevo) Petar. rođen 1918. Sanski most (1356016039) Kovačević (Đuro) Mileva. Bravsko (0801082046) Dragišić (Srđan) Milan. u NOBu. Zagreb (1356016053) Marjanović (Đurađ) Rade. Bosanski novi (1356016034) Branković (Pajo) Drago. rođena 1871. u NOBu. rođen 1918. Glamoč (1356016045) Grbić (Nikola) Jovo. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1920. Zelengora (1356016058) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Grbić (Jovo) Simo. Srbin.naselje Kolunić Žrtve rata 1941-1945 Krnja Jela Branković (Đuro) Milan. Srbin. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1943. rođen 1892. Kolunić (1354003033) Vržina (Mićo) Zorka. Srbin. rođena 1930. ubijena od Muslima 1943. rođena 1940. u zbegu. rođen 1930. rođen 1923. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. poginuo od ustaša 1942. poginuo 1943. rođena 1912. Bosanski novi (1356016029) Branković (Mile) Petar. ubijen od Muslima 1943. Martin brod (1356016032) Branković (Sekula) Luka. rođen 1917. poginuo 1944. Srbin. Bos. rođen 1921. poginuo 1943. poginuo 1944. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1939. Satin (1356016001) Kecman (Rade) Mirko. rođena 1915. Srbin. Srbin. Bastački do (1354003031) Vržina (Mihajlo) Desa. poginuo 1942. umrla 1943. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. Srbin. u zbegu. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Kalinovik zelen (1356016057) Dragišić (Srđan) Dušan. rođen 1927. Srpkinja. rođen 1918. Zelengora (1356016052) Marjanović (Simo) Ilija. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. rođen 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1938. u direktnom teroru. rođen 1918. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1922. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1887. rođen 1919. rođen 1921. Osječenica (7006s00812) Vujinović (Nn) Ljubinka. Grahovo (1356016049) Marjanović (Đurađ) Milan. Srbin. rođen 1910. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (1356016035) Kovačević (Đuro) Milka. Krnja jela (1356016033) Branković (Mile) Sreto. Sikirica (1356016016) Grbić (Jovo) Ilija. rođen 1923. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srpkinja. rođen 1921. u zbegu. ubijena 1941. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1914. u NOBu. u NOBu. Zelengora (1356016060) Kovačević (Kojo) Drago. u zbegu. Ušće ibra (1356016019) Kovačević (Vojin) Milka. Drvar (1356016025) Marjanović (Dmitar) Simo. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1942. Srbin. poginuo 1942. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. nepoznato. rođen 1925. u NOBu. u NOBu. rođena 1939. Prozor (1356016017) Kecman (Dmitar) Luka. Srbin. u zbegu. rođena 1923. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. Osječenica (7006s00806) Vržina (Mile) Sloboda. Krnja jela (1356016030) Kragulj (Gajo) Sreto. Klenovac salaš (0206048103) Vržina (Mićo) Koviljka. Srbin. u NOBu. Suvaja (1356016018) Kecman (Jovo) Nikola. poginuo 1942. rođena 1935. Koričani (1356016014) Grbić (Jovan) Stevo. poginuo 1943. rođena 1912. Na šatoru (1356015044) Marinković (Mile) Mićo. poginuo 1942. rođen 1913. Glamoč (1356016046) Grbić (Nikola) Sreto. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1942. poginuo 1943. u NOBu.petrovac (1354003039) Vržina (Vid) Milka. Srbin. Kotor varoš (1356015042) Grbić (Panto) Stevo. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1923. Osječenica (7006s00811) Vukić (Nikola) Stevan. poginuo 1943. Krnja jela (1356016056) Grbić (Mile) Nikola. rođena 1941. Rujiška (1356016008) Tubić (Trivun) Dragica. Osječenica (7006s00807) Vržina (Nikola) Mile. Drvar (1354003034) Vujinović (Nn) Jelka. Srbin. u NOBu. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1922. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u zbegu. rođen 1924. rođen 1915. poginuo 1943. Drvar (1354003011) Vekić (Jovan) Marta. rođena 1913. rođena 1938. u NOBu. Na valjevu (1356016040) Marinković (Jovan) Luka. u NOBu. ubijen od Nemaca 1945. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. Bastački do (1354003036) Vržina (Tanasije) Nikola. u NOBu. rođena 1933. Srpkinja. Tovarnik (1356016021) Kecman (Kosta) Rade. ubijena od Muslima 1943. rođen 1920. Bastački do (1354003028) Vržina (Mićo) Žarko. Sremski front (1356016059) Grbić (Milanac) Jovo. Osječenica (7006s00808) Vržina (Mile) Jelka. poginuo 1944. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1922. Bosanski Petrovac (1354003037) Vržina (Sveto) Slobodan. Sanski most (1356016011) Grbić (Jovo) Miloš. poginuo 1943. u zbegu. Koričani (1356016015) Grbić (Jovan) Pero. Gučevo (1356016038) Kecman (Rade) Božo. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođen 1916. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. Čačak (1356016043) Kragulj (Vid) Milan.

ubijen 1941. rođen 1928. rođen 1921. u NOBu. poginuo 1943. Krnjeuša (9999s99132) Balen (Dane) Milka. rođen 1899. rođeno 1941. Srbin. poginuo 1943. rođen 1900. Osječenica (7006s00813) Atlagić (Ilija) Đuro. U dugopolju (1359032027) 994 spisak nije potpun . rođen 1919. Srbin. Krnja jela (1356016007) Raković (Stevan) Dušan. rođen 1890. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Krnjveuša (2829016005) Balen (Stjepan) Nikola. Hrvatica. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Grmeč (0861037009) Atlagić (Lazo) Jovan. Srbin. rođen 1923. rođen 1925. umro od tifusa 1943. Hrvat. rođen 1921. u NOBu. Srbin. Krnjeuša (2099036024) Dragić (Đuro) Jovo. rođen 1920. poginuo 1943. Srbin. Bor-srbija (1359032039) Drinić (Đuran) Sreta. Drvar (0860033056) Atlagić (Ilija) Rosa. Banja luka (1356018003) Mrđa (Mile) Stevan. rođen 1925. u aprilskom ratu 1941 god. Krnjeuša (9999s99131) Balen (Dane) Mara. Srbin. poginuo 1943. rođen 1905. u zbegu. u direktnom teroru. Krnja jela (1356016004) Raković (Damjan) Stojan. ubijen 1941. rođen 1940. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1910. Krnjeuša (9999s99126) Balen (Franjo) Jure. poginuo 1944. u direktnom teroru. u zatvoru. Glamoč (1356016031) Zorić (Milan) Čedo. ubijen 1941. Srbin. rođen 1916. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. ubijeno od ustanik 1941. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Lipa (0048047011) Đukić (Ilija) Petar. u direktnom teroru. rođena 1897. rođen 1924. rođen 1887. u NOBu. poginula 1943. poginuo 1943. nepoznato. ubijen 1941. Hrvat. u NOBu. rođen 1923. u NOBu. Bihać (1359032049) Atlagić (Lazo) Branko. poginuo 1943. rođen 1940. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1942. Ključ (0860033055) Atlagić (Jovo) Stevan. Krnjeuša (1359032047) Ćeranić (Savo) Nikola. nepoznato. ubijena 1941. poginuo 1943. nepoznato. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1890. Srbin. nepoznato. Krnjeuša (9999s99127) Balen (Dane) Kata. Srbin. u NOBu. Hrvatica. ubijen od ustanik 1941. poginuo 1942. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. Crkveno (1356016003) Raković (Simo) Kojo. Krnjeuša (0801082014) Dragić (Nikola) Simo. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1923. Bos. rođena 1909. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1941. Kulen vakuf (1359032046) Ćulibrk (Đuro) Vojka. Krnjeuša (0048043045) Daljević (Božo) Momčilo. Hrvat. Sremski front (1356016026) Zorić (Nikola) Uroš. u direktnom teroru.. rođen 1915. rođena 1914. Srbin. Srbin. u NOBu. Šator (1359032023) Atlagić (Spasoje) Lazar. Podgorje-jajce (1359032022) Atlagić (Spaso) Lazo. Srbin. Krnjeuša (2825048005) Dudek (Nn) Ivan. u zbegu. Grmeč Planina (0861037008) Atlagić (Marko) Drago. Srbin. Ibar-crvena ste (1359032021) Atlagić (Milivoj) Mile. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1889. umrla 1942. Hrvat. Krnjeuša (9999s99135) Balen (Ivo) Ivan. umro 1942. ubijen od ustaša 1941. Teslić (1359032034) Babić (Ilija) Mile. rođen 1925. u NOBu. Bos. rođen 1888. poginuo 1943. ubijena od ustanik 1941. Srbin. Srbin. ubijena od ustanik 1941. poginuo 1943. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srbin. Smoljana (0207053009) Daljević (Božo) Nikola. Zelengora (1356016054) Mrđa (Slavko) Duka. rođena 1926. Srbin. rođen 1917. rođen 1919. Srbin. Zelengora (1356016047) Raković (Stevo) Boško. Krnjeuša (9999s99129) Balen (Nikola) Nikica. ubijen od ustanik 1941. poginuo 1944. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. ubijena 1944. Srbin. ubijen od ustanik 1941. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. rođen 1939. Petrov. u direktnom teroru. poginuo 1943. ubijen 1941. ubijen 1941. ubijena od ustanik 1941. Glamoč (1356016048) Zorić (Marko) Vid. Srpkinja. u zbegu. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1938. u direktnom teroru. u NOBu. Krnjeuša (9999s99133) Balen (Ivan) Ilija. rođena 1927. Srbin. rođena 1933. u NOBu. rođen 1917. rođen 1897. poginuo 1943. Srbin. rođen 1939. Hrvat. Srbin. rođena 1918. u NOBu. Krnjeuša (0206052027) Atla (Nn) Rosa. rođen 1925. Srbin. Krnjeuša (0895021008) Brdar (Petar) Anđelija. rođen 1934. Srbin. Srbin. Ruiška (1356016050) Marjanović (Vukan) Milan. Srbin. Srbija (1359032025) Atlagić (Marko) Petar. u direktnom teroru. Dubovsko (1359032082) Dudek (Ivan) Stanilsava. Bosanski Petrov (0445059042) Ćeranić (Vaso) Branko. poginuo 1943. Petrovačka Peći (1359032031) Atlagić (Jovo) Trivo. Krnjeuša (0561016013) Dragić (Mile) Luka. rođen 1935. Crna gora (1359032032) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Atlagić (Tode) Joka. ubijen od Muslima 1943. Srbin. nepoznato. Miljevina (1356016051) Mrđa (Đukan) Petar.suvaja (1359032033) Atlagić (Kojo) Nikola. poginuo 1943. ubijen od ustanik 1941. Bugojno (1359032009) Balen (Dane) Drago. Srbin. Krnjeuša (9999s99134) Balen (Franjo) Dete. Hrvatica. ubijen od ustanik 1941. Teslić (1359032024) Atlagić (Milivoj) Lazo. nepoznato. Srpkinja. rođen 1900. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Srbin. ubijena 1941. rođen 1909. Srpkinja. rođen 1919. nepoznato. Srbin. Krnjeuša (9999s99128) Balen (Ivan) Petar. Srbin. u direktnom teroru. Hrvat. Hrvat.petrovac (0063012007) Marjanović (Vukan) Đorđo. ubijen 1941. Hrvat. ubijen od Nemaca 1943. Zelengora (1356016055) Mrđa (Savo) Stevo. u NOBu. Srbin. rođen 1896. u NOBu. Šator Planina (0861037007) Atlagić (Stevan) Vukosav. Hrvat. Krnjeuša (2825048006) Đukić (Ilija) Petar. poginuo 1943. rođen 1931. poginuo 1943. u zatvoru. ubijen od Muslima 1943. rođen 1926. nepoznato. u NOBu.naselje Krnja Jela Žrtve rata 1941-1945 Marjanović (Stevo) Miloš. rođen 1924. u NOBu. Ključ (0860033057) Atlagić (Trivo) Ljubo. Srbin. u NOBu. Smoljana (0207053010) Došen (Jure) Antun. Petrovac (0801082004) Bobera (Radovan) Sava. poginuo 1941. rođen 1917. ubijen od ustanik 1941. rođen 1918. rođen 1916. ubijen 1941. rođena 1943. rođena 1895. rođena 1928. rođen 1920. rođen 1875. rođen 1875. u NOBu. Bihać (0386011069) Drinić (Đuro) Svetozar. Hrvat. Hrvatica. poginuo 1943. Krnja jela (1356016006) Raković (Mile) Đuro. poginuo 1941. rođen 1880. umro 1941. ubijena 1943. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1922. u NOBu. u NOBu. Krnja jela (1356016005) Raković (Mile) Gojko. Krnja jela (1356016028) Zorić (Nikola) Ostoja. rođen 1890. u zbegu. rođen 1920. Srbin. Srbin. rođen 1892. Vođenice (1359032038) Dragić (Simo) Nikola. ubijen od ustanik 1941. Srbin. Glamoč (1356016022) Mrđa (Savo) Mara. Krnja jela (1356016024) Raković (Damjan) Stevan. rođen 1942. Drvar (0903089005) Ćeranić (Nn) Mile. rođena 1936. rođen 1921. poginuo 1943. rođen 1921. nepoznato. Krnjveuša (2829016004) Bjelić (Obrad) Simo. Srpkinja. u NOBu. nepoznato. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Kulen vakuf (1359032045) Čeranić (Vasa) Branko. rođen 1904. u NOBu. Glamoč (0801082006) Zorić (Nikola) Mićo. Hrvat. rođen 1937. nepoznato. ubijen 1943. poginuo 1943. rođena 1885. umro 1942. Zelengora (1356016027) Krnjeuša Aglagić (Jovo) Nikola. u NOBu. rođen 1922. Krnjeuša (9999s99130) Balen (Franjo) Mile.

rođen 1881. u nemačkoj ofanzivi. Krnjeuša (2461015009) Ivezić (Dane) Petar. Krnjeuša (2330006049) Knežević (Pane) Andrija. bačen u jamu. rođen 1914. ubijen 1941. Bos. spaljena od Muslima 1943. umro 1943. Srbin. Na tesliću (1359032016) Karanović (Pero) Stevo. ubijen 1942. Šid (0048043036) Kalember (Đuro) Mika. streljan od Muslima 1943. rođen 1903. Srbin. nepoznato. rođen 1885. kod kuće. rođen 1907. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1926. Krnjeuša (1359032051) Knežević (Mile) Drago. ubijena od ustanik 1941. Krnjeuša (1359032119) Ivaniš (Josip) Milan. poginuo 1942. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. rođen 1911. Kulen vakuf (1359032042) Katalinić (Nn) Ivan. Hrvat. u direktnom teroru. u direktnom teroru.petrovac (0048043017) Krčmar (Stojan) Lazo. Hrvat. Srbin. Vrpolje (1359032050) Krčmar (Mile) Lazo. Srpkinja. Crna gora (0048043018) Krčmar (Kojo) Petar. rođen 1894. Kulen vakuf (1359032040) Karanović (Nikola) Rade. u NOBu. rođen 9999. Sremski front (1359032110) Karanović (Mihailo) Savo. Srbin. rođena 1931. ubijen 1941. Hrvat. poginuo 1943. U gospiću (1359032030) Krčmar (Lazo) Mile. Vrtače (1359032057) Krčmar (Lazo) Dušan. Korićani (1359032037) Karanović (Mile) Nikola. rođena 1900. rođen 1915. Krnjeuša (1359032108) Karanović (Jovica) Milan. rođen 1902. Srpkinja. spaljena od Muslima 1943. nepoznato. nepoznato. rođen 9999. Srpkinja. ubijen 1943.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Grbić (Mile) Rade. kod kuće. kod kuće. rođen 1904. u aprilskom ratu 1941 god. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1906. rođen 1912. Krnjeuša (1359032053) Knežević (Jovo) Stoja. poginuo 1944. rođen 1913. Kulen vakuf (1359032041) Karanović (Stevan) Boško. Bos. rođena 1930. rođen 1907. rođena 9999. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1935. u direktnom teroru. rođen 1920. Krnjeuša (2096009016) Javor (Nn) Bosa. u direktnom teroru. rođen 1910. ubijen 1941. u NOBu. u NOBu. rođen 1873. poginuo 1942. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1941. Srbin. ubijena 1944. Krnjeuša (7006s00814) Karanović (Pero) Slavko. u direktnom teroru. rođen 1922. Hrvatica. ubijen 1944. u NOBu. rođen 1922. Bosan. Bugojno (1359032048) Karanović (Petar) Rade. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1920. Hrvat. rođena 1932. ubijen 1943. u logoru. spaljen od Muslima 1943. kod kuće. Vrpolje (0395075004) Krčmar (Nn) Trivun. rođen 1940.petrovac (1359032065) Krčmar (Božo) Luka. rođen 1902. Travnik (0210082065) Karanović (Đoko) Jela. rođen 1922. poginuo 1943. rođen 1919. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1941. Srbin. Bos. rođen 1923. Beograd (0048047007) Kokot (Simo) Petar. u direktnom teroru. rođen 9999. Mazun (0047040038) Karanović (Rade) Nikola. Vođenica (1359032012) Kolundžija (Petar) Luka. Hrvat. ubijen 1941. Bravsko (1359032068) Krčmar (Ilija) Pero. nepoznato. u NOBu. Hrvat. Srbin. Srbin. Srbin. Kulen vakuf (1359032109) Karanović (Mihajlo) Đukan. rođen 1934. ubijena 1941. Srbin. rođena 1939. ubijen od ustaša 1942. Jadovno (0443036006) Karanović (Stevan) Mile. u NOBu. umrla od bolesti 1944. ubijen od ustanik 1941. u direktnom teroru. rođen 1915. Krnjeuša (1359032067) Krčmar (Pane) Janko. u NOBu. rođen 1914. ubijen 1943. umro 1943. Hrvat. ubijena 1941. Petrovac (0801083009) Knežević (Jovo) Jeja. Srbin. rođena 1939. Srpkinja.petrovac (1359032066) Krčmar (Đuro) Mile. Srbin. poginuo 1941. rođen 1893. Tuzla (1359032017) Karanović (Petar) Nikola. rođen 1892. Krnjauša (2461015011) Ivaniš (Marko) Josip. u direktnom teroru. poginuo 1941. Bos. Srbin. rođen 1889. poginuo 1943. Srbin. rođen 1907. rođen 1919. ubijen 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. Drvar (1359032056) Knežević (Đura) Stevan. rođen 1885. rođen 1895. Krnjeuša (9999s99370) Kačar (Jovo) Dragan. rođen 1937. ubijen 1941. Srbin. Srbin. rođen 1914. rođen 1891. rođena 1940. u NOBu. rođen 1918. Vođenica (1359032070) Krčmar (Lazo) Mile. rođen 1882. Hrvat. u NOBu. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1909. u NOBu. Krnjeuša (0048047006) Kolundžija (Nikola) Mile. Krnjauša-bihać (2331016001) Ivezić (Petar) Ilija.petrovac (2096009012) Javor (Nn) Manda. poginuo 1944. Kod bihaća (2847076021) Knežević (Drago) Dara. poginuo 1942. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. Nepoznato (0048048006) Krčmar (Božo) Jovo. poginuo 1944. poginuo 1943. ubijena 1941. Hrvatica. rođen 9999. Srbin. rođen 1916. u direktnom teroru. Hrvat. Srpkinja. Krnjeuša (2096009015) Jerić (Simo) Stana. u direktnom teroru. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1919. rođen 9999. Kulen vakuf (1359032036) Karanović (Mile) Stevan. Srbin. Istočna bosna (1359032055) Knežević (Nn) Pavao. u direktnom teroru. Hrvatica. ubijen 1941. ubijen 1941. Krnjeuša (1359032014) Karanović (Mile) Jovo. u NOBu. Srbin. Risova greda (1359032035) Jurjević (Ante) Dragica. Risovac-selo (1359032015) Karanović (Rade) Jovo. ubijena od ustanik 1941. Istočna bosna (1359032064) Krčmar (Janko) Vučen. u direktnom teroru. Marine Poljana (1359032105) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Karanović (Stevan) Boško. rođena 1926. Travnik (0048045052) Karanović (Milan) Pero. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1945. Srbin. Srbin. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1892. Izgorela u vrtaču (1359032054) Knežević (Jovo) Milka. rođen 1921. u direktnom teroru. ubijen 1941.petrovac (0210082062) Karanović (Božo) Mile. Srbin. Srbin. rođen 1888. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1931. ubijen 1941. Srbin. Risovačka Pećina (5020s00590) Jokić (Mile) Milkan. u NOBu. Srbin. Krnjeuša (1359032069) 995 spisak nije potpun . Bos. Srbin. Krnjeuša (0048045037) Krčmar (Mile) Sima. rođen 1892. u NOBu. rođen 1902. u direktnom teroru. Bos. rođen 1916. Srbin. Krnjeuša (2331016002) Javor (Juro) Ivica. rođen 1905. poginuo 1945. ubijen 1941. u NOBu. Petrovac (1356014013) Jokić (Marko) Milkan. Srbin. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. Krnjeuša (2097019003) Ivezić (Nn) Petar. Srpkinja.suvaja (1359032011) Kovačević (Đuro) Branko. Krnjeuša (2330006050) Knežević (Stevan) Branko. Petrov. u direktnom teroru. rođen 1924. Srbin. Bihać (0048045038) Krčmar (Lazo) Simo. Srbin. Crna gora (0801083010) Kokot (Petar) Mile. Krnjeuša (0801084008) Krčmar (Obrad) Đuro. Krnjeuša (2330006051) Knežević (Pavle) Milan. Hrvat. rođen 1902. nepoznato. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1905. Sremski front (1359032107) Karanović (Nn) Savo. u direktnom teroru. Hrvat. Srbin. Krnjeuša (2390041007) Javor (Milan) Rozika. u direktnom teroru.. Srbin. Srbin. ubijen 1943. rođen 1914. Hrvat. kod kuće. zaklan od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. Krnjeuša (9999s99369) Jurjević (Ilija) Dragutin. Krnjeuša (1359032052) Knežević (Jovo) Milorad. u NOBu. poginuo 1942. Bos. zaklan od ustaša 1941. ubijen 1941. ubijen 1941.petrovac (2096009013) Javor (Nn) Ilija. rođena 9999. Kulen vakuf (1359032106) Karanović (Simo) Savo. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru.

u direktnom teroru. Hrvat. u direktnom teroru.petrovac (0780016047) Radišić (Mićo) Dragica. nepoznato. Javorova kosa (1359032063) Krivokuća (Jovan) Miloš. ubijena od ustanik 1941. Nepoznato (0048048002) Novaković (Jovo) Mićo. rođen 1907. rođen 1890. rođena 1925. poginuo 1944. Glamoč (0063012031) Radišić (Mile) Petar. Krnjeuša (2108140025) Mandić (Jovo) Mićo. Hrvat. poginuo 1941. nepoznato. poginuo 1943. Bihać (0175007063) Radišić (Nikola) Boro. Bihać (0176013005) Radišić (Nikola) Boro. Srbin. nepoznato. Srbin. nepoznato. Nepoznato (0801083014) Močnik (Josip) Franjo. u direktnom teroru. ubijena 1942. Boričevac (5020s00515) Novaković (Dane) Mara. Bos. Crna gora (1359032081) Radišić (Nikola) Borislav. Srbin. Srbin. Krnjeuša (2774042023) Matijević (Ivan) Mara. rođen 1914. poginuo 1942. ubijen 1943. Crna gora (1359032019) Matijević (Franjo) Ivan. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1920. Krnjeuša (2333052016) Matijević (Nikola) Dane. ubijen 1941. rođen 1929. Srbin. Lipa-bihać (1359032097) Obradović (Ilija) Petar. ubijen 1941. na prinudnom radu. Krnjeuša (1359032096) Obradović (Petar) Dane. rođena 1933. Hrvat. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1941. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustanik 1941. ubijena 1941. Sutjeska (0396099009) Radišić (Miljo) Petar. ubijena 1941. Hrvat. Srbin. rođena 1921. rođen 1899. poginuo 1943. Smoljana (1359032004) Novaković (Lazo) Đukan. ubijen 1941. poginuo 1942. Hrvatica. Nepoznato (0047042008) Obradović (Staniša) Božo. Kozare (0176013006) Radišić (Mile) Desanka. nepoznato. ubijena od ustanik 1941. Krnjeuša (2435056006) Matijević (Ilija) Dane. rođen 1922. Srbin. ubijena od ustanik 1941. Srpkinja. Srbin. rođen 1940. ubijena od Muslima 1943. ubijena od ustanik 1941. nepoznato. Zagreb (2190011040) Radišić (Božo) Petar. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1936. rođen 1920. Bolnica jablani (1327015019) Lončar (Vujo) Petar. rođen 1900. rođen 1920. na prinudnom radu. rođen 1900.petr (0048046004) Obradović (Jovo) Marija. Begovac-bihać (0048046003) Obradović (Rade) Jovan. u NOBu. ubijen 1944.krajiška (0048045012) Novaković (Petar) Đuro. rođen 1895. Srbin. Krnjeuša (9999s99514) Matijević (Ivan) Ana. Krivaja (0801083015) Milanović (Mićo) Đuro. rođen 1892. nepoznato. Risovac (1359032005) Muzej žrtava genocida Beograd 996 opština BOSANSKI PETROVAC Novaković (Lazo) Pero. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1942. Krnjeuša (9999s99508) Matijević (Ilija) Manda. rođena 1900. Srbin. u NOBu. rođena 1936. rođen 1921. Srbin. u direktnom teroru. umrla 1943. rođen 1884. Srpkinja. streljan 1941. Krnjeuša (9999s99515) Matijević (Mile) Anka. Krnjeuša (2774042021) Matijević (Ilija) Manda. Srbin. Krnjeuša-b. ubijena od ustanik 1941. rođen 1925. rođena 1935. Krnjeuša (2774042020) Matijević (Ilija) Anka. Krnjeuša (9999s99512) Matijević (Ilija) Mara. Hrvatica. nepoznato. Srbin. rođena 1933. u NOBu. rođen 1920. rođen 1904. rođen 1923. u direktnom teroru. nepoznato. poginuo 1942. Srbin. rođen 1878. Srbin. Ilidža (1359032075) Radišić (David) Ilija. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Bjelaj (1359032114) spisak nije potpun . u NOBu. Kulen vakuf (1359032008) Milanović (Nikola) Dane. Srbin. rođen 1906. Krnjeuša (9999s99506) Matijević (Ivan) Karlo. Srbin. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1926. Srbin. poginuo 1944. Šid. rođen 1902. rođena 1934. rođen 1921. rođena 1927. poginula 1943.srem (1359032062) Popović (Milić) Đuro. Krnjeuša (9999s99509) Matijević (Nikola) Dragica. u direktnom teroru. poginula 1944. u NOBu. rođena 1937. Kulen vakuf (1359032112) Radišić (Miladin) Nikola. Hrvatica. poginuo 1943. Krnjeuša (2190011039) Popović (Savo) Milić. Krnjeuša (0780016048) Radišić (Miladin) Mile. rođena 9999. u NOBu. rođen 1902. nepoznato. Hrvatica. ubijena 1943. Srbin. Slovenac. ubijena od ustanik 1941. u NOBu. Bjelaj (1359032006) Novaković (Stevan) Vlade. u NOBu. poginuo 1943. ubijen 1941. rođen 1926. u NOBu. rođen 1926. u direktnom teroru. rođena 1894. u NOBu. Srbin. ubijen 1941. ubijen od ustanik 1941. Hrvatica. Srbin. rođena 1933. u direktnom teroru. rođen 9999. Srbin. Krnjeuša (2774042022) Matijević (Ivan) Katica. Hrvatica. Srbin. poginuo 1945. Na bihaću (1359032026) Mandić (Trivun) Stevan. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1924. umro 1943. Krnjeuša (9999s99513) Matijević (Jure) Milka. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijena od ustanik 1941. Hrvatica. u NOBu. Srbin. nepoznato. Šipraga (1359032003) Novaković (Lazo) Jovo. rođen 1911. rođen 1921. 1. Srbin. ubijen 1941. rođen 1920. ubijen 1941. ubijen 1941. poginuo 1943.novi (1359032115) Radišić (Miladin) Nikola. ubijen 1941. nepoznato. nepoznato. ubijena od Muslima 1943. Nepoznato (1359032013) Milanović (Stevan) Rade. u NOBu. Srbin. Teslić (1359032103) Radišić (Nikola) Ljubiša. u direktnom teroru. Krnjeuša (1359032111) Radišić (Brdar) Stana. Krnjeuša (9999s99510) Matijević (Nikola) Kata. u NOBu. Srbin. Krnjeuša (9999s99507) Matijević (Ilija) Dane. rođen 1921. Srbin. Nepoznato (0048045013) Novaković (Pero) Božo. rođen 1911. u direktnom teroru. poginuo 1942. poginuo 1943. nestao 1941. Bos krupa-krnje (0845005023) Močnik (Josip) Lujza. Krnjeuša (1359032117) Radišić (Ilija) Đujka. ubijen od ustanik 1941. u direktnom teroru. Nepoznato (2315042003) Novaković (Ilija) Petar. rođen 1874. rođen 1922. Srbin. Krnjeuša (1359032095) Obradović (Petar) Milan. rođen 1935. Hrvatica. rođena 1889. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Bihać (1359032116) Radišić (Nikola) Drago. ostalo. u direktnom teroru. Bjelo Polje (0535029004) Radišić (Damjen) Jovo. Krnjeuša (1359032098) Polovina (Miloš) Slavko. Srbin. rođena 1914. Hrvatica. ubijena 1941. u NOBu. Srbin. Srbin. Oko bos Petrovc (1327015017) Krivokuća (Miloš) Nevenka. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u NOBu. rođena 1928. u direktnom teroru. Bos. rođen 1907. u direktnom teroru. Kosa javorova (1359032076) Radišić (Mile) Petar. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1942. rođena 1929. ubijena od ustanik 1941. nepoznato. Srpkinja. Nepoznato (0175007061) Radišić (Miladin) Nikola. Boričevac (0048048001) Novaković (Rade) Ljuba. rođen 1899. Kulen vakuf (1359032020) Maltjević (Filip) Dane. Srbin. Hrvat. u NOBu. Srbin. Hrvatica. u NOBu. Hrvat. rođena 1913. u direktnom teroru. poginuo 1944. Sanski most (2315042004) Obradović (Dane) Milica. Krnjeuša (9999s99511) Milanović (Đuro) Đuro. rođen 1939. rođen 1927. u NOBu. u zbegu. Srbin. Srpkinja. ubijen 1941. umro 1943. rođen 1894. rođen 1889. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. rođen 1927. ubijen 1941. poginuo 1943. Srbin. rođena 1941. Bosanski Petrovac (0845005024) Mrđa (Jovo) Petar. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. rođena 1935. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1909. Srpkinja. Bjelaj (0175007062) Radišić (Damjan) Jovan. u NOBu. Šator (1359032010) Milanović (Todor) Đuro. rođen 1888. ubijen 1941. rođen 1914. nestao 1941. Srbin. ubijena 1941. rođen 1897. Srbin. rođen 1938.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Krčmar (Trivo) Ilija. u direktnom teroru. Hrvatica. ubijena od Muslima 1943. Hrvatica. Srbin. rođen 1900. Krnjeuša (0780016048) Radišić (Mićo) Ljubo.

Srbin. Krnjeuša (2098024020) Skender (Luka) Kata. rođen 1916. rođena 1914. rođen 1920. rođen 1888. rođen 1903. u direktnom teroru. Kulen vakuf (1359032043) Stupar (Mile) Boško. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. Kolunić (0045021042) Santrač (Spaso) Tode. ubijen 1941. u logoru. u logoru. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1920. u direktnom teroru. Kulen vakuf (1359032120) Vučković (Nn) Trivuna. Srbin. Hrvat. Kulen vakuf (0534026021) Vučković (Lazo) Jovo. Petrovac (0535029005) Rodić (Nikola) Radivoj. u NOBu. ubijena 1943. Srbin. Jadovno (0869140106) 997 spisak nije potpun . u direktnom teroru. nepoznato. Srpkinja. Krnjeuša (0063012030) Radišić (Petar) Milja. rođen 1920. u zbegu. ubijen 1942. Srbin. ubijena 1941. u direktnom teroru. Krnjeuša (2098024018) Skendera (Dane) Ivan. Mutajica (0869140105) Stupar (Stojan) Božo. Gradina kod jasenovca (1374007075) Vojinović (Dmitar) Mićo. rođen 1924. u NOBu. Srbin. ubijen 1941. Srbin. ubijen od ustanik 1941. poginuo 1944. u NOBu. U krnjeuši (1359032028) Santrač (Stevan) Lazar. ubijen od ustaša 1941. Krnjeuša (0780016046) Radišić (Petar) Bojan. Šiprage (1359032102) Vučković (Mile) Đuran. rođen 1907. Srbin. Hrvatica. poginuo 1944. Srpkinja. rođen 1913. ubijena 1941. rođen 1923. rođen 1869. u NOBu. Krnjeuša (0445060031) Vučković (Jovo) Milan. Srbin. Srbin. Sremski front (1359032079) Radišić (Petar) Mile. Vrtače (1359032084) Zorić (Đuro) Deva. u logoru. Kupres (1359032088) Radišić (Nikola) Mile. Srbin. ubijena 1941. rođena 1891. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. Srbin. streljan od ustaša 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. rođen 1941. u direktnom teroru. Kupres (1359032071) Zarić (Jandrija) Stojan. Teslić (1359032092) Stupar (Marko) Jovo. Istočna bosna (1359032073) Vučković (Đuro) Nikola. ubijen 1941. Jadovno (5003s00801) Vučković (Kojo) Lazo. rođen 1919. Srbin. u NOBu. Krnjeuša (1359032044) Stupar (Dmitar) Nikola. u direktnom teroru. rođen 1894. poginuo 1943. Srbin. rođena 1925. poginuo 1943. u NOBu. Krnjeuša (1359032078) Radišić (Petar) Stana. Kulen vakuf (1359032089) Stupar (Đurađ) Drago. rođen 1890. rođen 1923. Srpkinja. ubijen 1943. u direktnom teroru. rođena 1897. rođena 1909. Srbin. rođen 1896. poginuo 1943. rođen 1923. Petrovačka suva (1359032061) Stupar (Božo) Marko. poginuo 1943. rođen 1890. Srpkinja. umro 1943. poginuo 1943. Lika (1356013031) Rokvić (Miloš) Stoja. Srbin. Bos. Tuzla (1359032094) Stupar (Ilija) Niko. rođen 1884. rođen 1876. rođen 1906. Krnjeuša (1359032074) Vučković (Stevan) Milan. u direktnom teroru. Jadovno (5003s00803) Rodić (Nikola) Slavko. streljan od ustaša 1943. ubijen 1943. u NOBu. u NOBu. rođena 1881. Na rasoja krnje (1359032058) Vučković (Đuran) Drago. Jadovno (0865081014) Zorić (Ilija) Pepo. rođen 1897. ubijen 1941. Srbin. ubijen 1941. rođen 1900. nepoznato. Srbin. rođen 1900. rođen 1880. Krnjeuša (2098024019) Skender (Mile) Ivan. rođena 1922. Srbin. Srbin. rođena 1897. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1942. kod kuće. ubijen 1943. Kulen vakuf (1359032087) Zorić (Ilija) Milan. Srpkinja. Prozor (1359032083) Zorić (Đuro) Dojčin. Martin brod (1359032029) Santrač (Stevan) Kosta. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1942. rođen 1896. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1915. rođen 1920. Srbin. rođen 1914. Krnjeuša (5003s00804) Stupar (Dmitar) Stojan. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Krnjeuša (9999s99724) Sovilj (Petar) David. Istočna bosna (1359032091) Vučković (Nikola) Nikola. rođen 1920. poginuo 1943. Knin (0880066014) Rokvić (Stevo) Nikola. Hrvat. poginuo 1943. umrla 1943. rođen 1927. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1923. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Krnjeuša (0396099008) Radišić (Nn) Ilija. rođen 1924. u logoru. u NOBu. poginuo 1943. Jadovno (0443036007) Zorić (Blažo) Dušan. Travnik (0048043037) Zorić (Đuro) Deva. rođen 1894. rođen 1880. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. ubijen 1941. Krnjeuša (1359032121) Vučković (Kosta) Stevan. rođen 1912. u NOBu. nestao 1943. Beograd (0783041002) Savić (Petar) Nikola. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. ubijen 1942. Srbin. rođen 1914. Krnjeuša (0445060032) Vučković (Ilija) Ratko. Tičevo (1359032060) Vajagić (Rade) Evica. Srpkinja. rođen 1909. Bosan Petrovac (0932053019) Skender (Ivan) Josip. Srbin. Srbin. Srbin. Hrvat. Bugojno (1359032007) Vučković (Savo) Mile. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. u NOBu. rođen 1886. rođen 1904. poginuo 1943. u direktnom teroru. u logoru.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Stupar (Stojak) Božo. rođena 1908. Istočna bosna (1359032059) Stupar (Stojan) Božo. poginuo 1942. Krnjeuša (2098024022) Skender (Ivan) Mile. rođen 1895. rođen 1922. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1870. u NOBu. Srbin. Krnjeuša (2098024021) Skender (Ivan) Jure. rođen 1921. rođen 1898. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Grahovo (1359032100) Zorić (Blažo) Miloš. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. Istočna bosna (1359032002) Vučković (Tomo) Gojko. ubijen 1943. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. Jadovno (0865081015) Vučković (Savo) Miško. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1922. u logoru. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1892. rođen 1875. Krnjeuša (0206048027) Zorić (Đuro) Bojka. u zatvoru. ubijen od ustaša 1944. rođen 1880. u NOBu. Srbin. Martin brod (1359032080) Radišić (Petar) Jovo. Bos. rođen 1880. Kozisna (1359032093) Stupar (Mitar) Stojan. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Bjelaj (1359032113) Radišić (Simo) Damjan. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Krnjeuša (1359032118) Zorić (Ilija) Milan. Zelengora (1359032090) Stupar (Stojan) Nikola. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1915. Srbin. Oko travnika (0534026022) Vučković (Stevan) Milan. ubijena 1945. Srbin.petrovac (1359032122) Stupar (Božo) Ilija. rođen 1900. u NOBu. Srpkinja. rođen 1924. rođen 1890. u direktnom teroru. poginuo 1942. rođen 1922. rođena 1889. Kulen vakuf (1359032072) Vučković (Nikola) Lako. poginuo 1943. Kulen vakuf (1359032104) Radišić (Simo) Damljan. Srbin. ubijen 1941. rođen 1902. u direktnom teroru. Krnjevuša (1578076004) Zorić (Ilija) Milan. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. poginuo 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. Krnjeuša (5003s00805) Stupar (Dmitar) Stevan. ubijen 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođen 1900. Hrvat. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1941. Kosa javorova (0209081034) Vučković (Jova) Đuro. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Krnjeuša (1359032101) Vučković (Simo) Boja. poginula 1943. Srbin. rođen 1905. umrla 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Hrvat. umro od bolesti 1943. Bosanski novi (1356013030) Rodić (Nikola) Slavko. ubijen od ustaša 1941. Krnjeuša (1359032077) Radišić (Petar) Nikola. ubijen od ustaša 1941. rođen 1895. poginuo 1943. Risovac (0205047100) Vučković (Pero) Marko. rođen 1896. ubijen 1941. u NOBu. u direktnom teroru.

Srpkinja. Srbin. Srem (1359031023) Manojlović (Petar) Marija. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Šid (1359031001) Kačar (Mile) Simo. rođen 1923. Srbin. rođen 1920. rođena 1925. Vlanovina-b. u direktnom teroru. u logoru. Lastve (1359031033) Zorić (Ilija) Petar. Krnjeuša (5003s00798) Zorić (Jandrija) Stojan.pet (0901075002) Kovačević (Vujo) Mićo. Srpkinja. ubijena 1943. Han Pesak (1359031014) Zaviša (Boško) Branko. Srnetica (1359031021) Stupar (Ranko) Boja. Lastve (1359031037) Dragić (Božo) Ilija. ubijen 1941. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Lastve (2423064016) Knežević (Stjepan) Nikola. Srbin. Nepoznato (0047042026) Ciganović (Petar) Slavko. rođen 1888. rođen 1913.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Lastve Ćulibrk (Mile) Božo. Mali stjenjani (1357020003) Ciganović (Petar) Rade. rođena 1905. ubijena 1943. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Lastve (1359031036) Daljević (Marko) Stana. rođena 1935. Srbin. Pokret otpora (0903089004) Ciganović (Đuro) Jovo.vakuf (1359031002) Knežević (Milan) Ilija. poginuo 1945. Srbin. u NOBu. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Risovac (2542005005) Knežević (Petar) Stjepan. rođena 1878. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srem (0206048028) Zorić (Petar) Milan. u direktnom teroru. rođen 1869. Srbin. rođen 1876. Srpkinja. Srbin. Bos. u direktnom teroru. ubijen 1941. 3 krajiška brigada (1359031032) Kačar (Jovo) Drago. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1941. u direktnom teroru. poginuo 1943. u direktnom teroru. Mali stjenjani (2352191022) Ciganović (Simo) Petar. rođen 1905. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. Slav. rođen 1897. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. 1 krajiška brigada (1359031017) Dragić (Marko) Savo. Oteran u autu (1359031013) Stupar (Lazo) Petar. kod kuće. Srbin. nestao 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1912. rođena 1924. Srpkinja. rođen 1905. ubijena od Muslima 1943. rođen 1907. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1919. Mali stjenjani (1357020002) Karanović (Đurađ) Nikola. Srpkinja. rođen 1942. rođen 1927. Lastve (1359032099) Ćulibrk (Spaso) Zorka. rođen 1900. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. rođen 1911. rođen 1900. u NOBu. rođen 1892. Srpkinja. Lastve (9999s99216) Daljević (Marko) Milka. poginuo 1943. Jadovno (M0008419) Zorić (Marko) Dojčin. u NOBu. kod kuće. rođen 1910. poginuo 1944. Lastve (2423064015) Kovačević (Đukan) Marija. Nepoznato (0047042024) Ciganović (Petar) Dragica. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Na vrbasu (1359031012) Stupar (Mihajlo) Stevan. u NOBu. Srbin. poginuo 1945.petrovacr (1128014027) Mrđa (Drago) Sin. poginuo 1943. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. rođena 1903. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Lastve (9999s99255) Dragić (Perica) Božo. Srbin. Gospić (5003s00800) Zorić (Petar) Milan. u NOBu. poginuo 1944. Lastve (1359031034) Zaviša (Pero) Trivun. Srpkinja. u logoru. rođena 1936. ubijen od ustaša 1941. u logoru. ubijen 1943. Mali stjenjani (1357020016) Brdar (Marko) Marko. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1904. u NOBu. u NOBu. rođen 1909. Crna gora (1359031011) Stupar (Marko) Nikola. Za liku (1359031005) Kačar (Pero) Gojko. ubijena od Muslima 1943. Hrvat. u direktnom teroru. poginuo 1944. Borčevac lika (0047041007) Kačar (Pero) Gojko. u NOBu. Nepoznato (0047042025) Ciganović (Simo) Perka. ubijen 1941. ubijena 1943. u direktnom teroru. Lastve (1359031035) Zaviša (Jovo) Jeka. poginula 1942. Lastve (1359031006) Kačar (Milić) Jovo. rođena 1931. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođen 1900. Hrvat. 1 krajiška brigada (1359031020) Dragić (Marko) Nikola. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Ključ (1359031016) Daljević (Božo) Sin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1900. Vranovina (1359031008) Mrđa (Marko) Pero. ubijen od Muslima 1943. rođen 1919. Lastve (1359031029) Dragić (Milja) Božo. Srpkinja. Srbin. rođen 1943. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođena 1940. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. rođen 1941. Teslić (1359031030) Dragić (Savo) Mika. Lika (1359031004) Kačar (Milić) Đukan. Srbin. poginuo 1943. G. u NOBu. Srbin. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Mali stjenjani (1357020001) Ciganović (Mile) Petar. rođena 1897. Srbin. rođen 1909. kod kuće. poginuo 1941. Lastve (9999s99555) Mrđa (Đurdo) Nikola. rođen 1908. u direktnom teroru. Srbin. Lika (1359031003) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kačar (Savo) Lazo. rođen 1941. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1922. rođen 1926. u NOBu. u direktnom teroru. Krnjeuša (1359032099) Mali Stjenjani Brdar (Drago) Dmitar. rođen 1897. rođena 1924. u NOBu. Srbin. Tovarnik. Hrvat. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1943. rođen 1943. rođena 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. 1 krajiška brigada (1359031019) Dragić (Marko) Vid. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1895. ubijen 1941. Srbin. Srbin. rođen 1937. Srbin. Pakrac (0047040026) 998 spisak nije potpun . Jadovno (5003s00802) Zorić (Miloš) Drago. nepoznato. Oštrelj (1359031010) Stupar (Miloš) Srđan. Krnjevuša (1578076003) Zorić (Ilija) Savka. Srbin. Srbin. rođen 1917. Oteran u autu (1359031015) Ćulibrk (Nedeljko) Kći. Risova greda (1359031024) Dragić (Savo) Božo. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginula 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Lastve (0412394001) Kovačević (Todor) Ilija. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1914. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943. rođen 1907. rođen 1904. umro 1943. rođena 1932. ubijen 1941. streljan od Muslima 1943. rođen 1926. rođen 1926. Lastve (9999s99254) Dragić (Spaso) Dušan. rođen 1902. poginuo 1945. rođena 1937. Lastve (1359031026) Dragić (Mirko) Sin. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1875. ubijena od Muslima 1943. Kakanj (0860032010) Zorić (Vojin) Ljuba. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. poginula 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođen 1915. rođen 1921. Smoljana (1359031022) Kovačević (Lazar) Borka. Srbin. ubijen 1941. rođen 1942. rođen 1936. rođen 1907. Srpkinja.brod (1359031009) Stupar (Marko) Lazo. Srbin. ubijen 1943. Srbin. Mali stjenjani (7006s00815) Brdar (Lazo) Jovan. Srbin. u logoru. Srbin. kod kuće. rođen 1927. ubijen 1943. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođena 1941. u NOBu. rođen 1893. u NOBu.srem (1357020004) Ciganović (Đuro) Lazo. ubijen 1941. u direktnom teroru. poginuo 1945. rođen 1919. Jadovno (M0008418) Zorić (Stojan) Sreten. rođen 1900. rođen 1910. ubijen 1943. Prhovo (1357020017) Brdar (Petar) Marko. Crna gora (1359031027) Dragić (Savo) Đukan. ubijen od Muslima 1943. Lastve (9999s99021) Stupar (Kojo) Ranko. ubijen 1941. Kupres (1359031025) Dragić (Perica) Luka. rođen 1925. 3 krajiška brigada (1359031018) Dragić (Mile) Savo. umro 1943. Kolašin (1359031031) Dragić (Ilija) Ljubiša. Vranovina (1359031007) Škrbić (Stevo) Sin. u direktnom teroru. ubijen 1943. poginuo 1943. rođen 1910. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Turbet (1359031028) Dragić (Simo) Kći. Srbin. rođena 1938. Srpkinja. rođen 1905.

rođen 1877. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. ubijena od ustaša 1941. rođena 1879. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1870. Medeno Polje (5020s00533) Miščević (Mile) Marija. Srbin. Medeno Polje (1354006034) Mirković (Vajo) Nikola. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Medeno Polje (7006s00820) Mirković (Jovo) Slavka. u NOBu. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1942. Srbin. Srbin. Srbin. Na sutjesci (0048045055) Mirković (Nikola) Petar. rođen 1870. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1931. ubijen od Muslima 1943. Medeno Polje (2618002018) Mirković (Nikola) Boja. rođen 1942. Medeno Polje (5020s00527) Hajduković (Dane) Ilija. Martin brod (1357020012) Vekić (Savo) Trivo. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Peći. Osječnica (1357020009) Vekić (Lazo) Rade. Srbin. kod kuće. Srbin. Kulen vakuf (5021s00120) Petrović (Nn) Lazo. Srpkinja. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1889. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. Srbin. kod kuće. rođen 1912. Šator-planina (0801082026) Krtinić (Miloš) Ranko. Srpkinja. Medeno Polje (1354006016) Miščević (Rade) Tomo. rođen 1928. ubijena 1943. Medeno Polje (1354006018) Miščević (Tomo) Jovo. u NOBu. ubijen 1941. ubijena od Nemaca 1943. umro 1943. Srbin. rođena 1903. rođena 1914. ubijena 1944. umrla 1943. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Medeno Polje (1354006017) Miščević (Rade) Nikola. Mali stjenjani (5021s00121) Petrović (Nn) Simo. kod kuće. Srpkinja. rođen 1938. kod kuće. Srpkinja. poginuo 1943. Zelengora (0048045054) Mirković (Simo) Đuro. Mali stjenjani (1357020015) Vekić (Savo) Luka. Medeno Polje (1354006041) Mirković (Jovo) Boja. u direktnom teroru. Srbin. Sutjeska (0801082029) Krtinić (Petar) Mirko. u NOBu. ubijen 1943. Medeno Polje (1354006033) Mirković (Đurađ) Milosava. ostalo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1943. u masovnom pokolju. rođen 1922. poginuo 1943. Srbin. Osječenica (1357020011) Vekić (Dušan) Soka. Medeno Polje (1354006037) Kesić (Miloš) Bore. ubijen od Muslima 1943. rođen 1915. Srbin. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Medeno Polje (1354006023) Mirković (Stanko) Đuja. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođen 1898. Medeno Polje (1354006021) Mirković (Luko) Boja. u NOBu. ubijena od ustaša 1943.užice (1354006038) Kesić (Simo) Stoja. u NOBu. Srbin. umrla 1943. streljana od Nemaca 1943. kod kuće. Provo (1357020014) Vekić (Đuro) Branko. poginuo 1943. Šibenik (1354006039) Kesić (Miloš) Mirko. ubijena 1943. ubijen 1942. ubijena 1944. kod kuće. ubijena 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1926. u NOBu. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1926. Srpkinja. ubijen 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. ubijen 1943. Medeno Polje (1354006013) Jarić (Jandrija) Milan.naselje Mali Stjenjani Žrtve rata 1941-1945 Keča (Mele) Petar. poginuo 1943. u NOBu. umrla 1943. rođen 1926. poginuo 1944. Srbin. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Medeno Polje (1354006015) Hajduković (Ilija) Dušan. Srbin. poginula 1943. ubijen 1943. rođen 1918. rođena 1927. ubijen 1943. Srbin. Mali stjenjani (7006s00819) Vekić (Lazo) Dara. Srpkinja. rođena 1920. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. umro 1943. rođena 1893. umrla 1943. rođen 1918. u NOBu. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. Medeno Polje (1354006022) Mirković (Luka) Boja. Stjenjani (0207053037) Malešević (Lazo) Petar. kod kuće. Srbin. Zelengora (1357020005) Vekić (Đuro) Ratko. Srpkinja. umro 1943. Srpkinja. rođen 1895. rođena 1903. rođen 1923. kod kuće. kod kuće. Srpkinja. u NOBu. Medeno Polje (1354006009) Mirković (Đurađ) Mile. nestao 1941. rođen 1878. spaljen od Muslima 1941. rođena 1907. u NOBu. Beograd (0801082028) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Krtinić (Miloš) Živko. Srbin. Medeno Polje (5002s00326) Kljajić (Nikola) Ilija. Srbin. u masovnom pokolju. umrla 1943. Medeno Polje (1354006025) Đukić (Jovan) Dane. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1943. rođen 1926. Medeno Polje (0015005014) Kesić (Ilija) Sava. Medeno Polje (2618002019) Mirković (Jovo) Slavka. rođen 1931. Srpkinja. rođena 1912. rođen 1916. kod kuće. Glamoč (1354006035) Lukač (Savo) Ilija. Kulen vakuf (5021s00119) Pilipović (Mihajlo) Đuro. Medeno Polje (1354006026) 999 spisak nije potpun . Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1943. Medeno Polje (5002s00791) Miščević (Milanko) Mileva. rođen 1919. rođena 1921. poginuo 1941. Srbin. kod kuće. Osečenica (0801082027) Krtinić (Miloš) Jovan. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1926. Srbin. rođen 1907. u zbegu. rođena 1892. Srbin. rođen 1890. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. streljana od Muslima 1943. u direktnom teroru. Medeno Polje (1354006042) Mirković (Stevan) Milica. rođena 1882. Srbin. Srpkinja. Šujite kupres (0838011027) Krtinić (Miloš) Bogdan. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1888. Medeno Polje (5020s00530) Miščević (Dane) Milan. u NOBu. Medeno Polje (5020s00537) Mirković (Nikola) Ilija. Medeno Polje (2618002017) Mirković (Jovo) Slavka. Banja luka (1354006030) Lukač (Blaž) Marko. ubijena 1943. Srbin. Medeno Polje (5020s00529) Mirković (Jovo) Jovo. Kremna-t. Srbin. rođen 1919. Medeno Polje b. poginula 1943. Medeno Polje (1354006043) Latinović (Rade) Lazo. Srbin. rođen 1909. zaklan od Muslima 1941. zaklan od Muslima 1941. u direktnom teroru. Otišao za beogr (0047041010) Vekić (Branko) Gojko. rođen 1926. Srpkinja. Srbin. rođen 1929. rođen 1877. Srbin. rođena 1877. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1882. poginuo 1943. u NOBu. Dolina neretve (1354006010) Latinović (Jovo) Anđa. poginuo 1943. rođen 1924. umrla 1944. rođen 1874. Medeno Polje (1354006027) Miščević (Dušan) Milan. Medeno Polje (1354006019) Miščević (Danilo) Milica. rođena 1928. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1919. Mali stjenjani (7006s00817) Vekić (Nikola) Stevo. Medeno Polje (1354006020) Mirković (Jovo) Jovo. rođen 1909. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1923. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1878. rođen 1928. rođen 1880. ubijena 1943. rođena 1873. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1894. rođen 1908. rođen 1907. Mali stjenjani (1357020007) Medeno Polje Basta (Stevo) Bosiljka. kod kuće. rođen 1941. Medeno Polje (1354006024) Miščević (Lazar) Dane. Jajce (0048048017) Mirković (Sretko) Zorka. Srbin. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. Srbin. rođena 1928. Medeno Polje (5020s00528) Jakšić (Trivo) Milan. Nemačka-stalag (1354006014) Irkić (Aleksa) Miloš. rođen 1885. Sutjeska (1354006032) Basta (Stevo) Rade. Srbin. Osječenica (1357020006) Vekić (Dmitar) Nikola. u masovnom pokolju.crna gora (1357020008) Petrović (Nn) Kojo. rođena 1908. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1945. rođena 1933. ubijen od ustaša 1943. Srbin. rođen 1914. rođen 1926. rođena 1870. kod kuće. Šator (1354006040) Mirković (Jovo) Ana. Cvjetinić-drvar (1354006031) Đukić (Jakov) Dane. Zelengora (1357020013) Vekić (Jovo) Petar. u direktnom teroru. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin. Bojići-ključ (1354006008) Jakšić (Rade) Milan. rođen 1867. Mali stjenjani (7006s00818) Vekić (Ilija) Branko. umrla 1943. ubijen 1941. kod kuće. Srbin. Srpkinja. Medeno Polje (1355011025) Lukač (Vaso) Milka. rođen 1922. rođena 1915. rođena 1892. poginuo 1943. (2189008074) Miščević (Nn) Mara.

rođen 1915. nepoznato. Srpkinja. u NOBu. Oraško brdo (7006s00831) Jerković (Mile) Uroš. Medeno Polje (7006s00822) Šepa (Mićo) Dušan. Oraško brdo (1357025007) Jerković (Stevo) Ratko. Crna gora (1357025030) Čubrilo (Dane) Božo. Srpkinja. Medeno Polje (1354006003) Šobot (Blaž) Jovan. u masovnom pokolju. Oraško brdo (1357025028) Čiča (Luka) Đuro. Srbin. rođen 1934. ubijen od Nemaca 1945. poginuo 1943. Srpkinja. rođen 1942. rođen 1920. umro od tifusa 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1935. Medeno Polje (5020s00532) Radaković (Todor) Stevan. nepoznato. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1932. u direktnom teroru. Kalati (1357025027) Čiča (Milan) Slobodan. Nepoznato (0048045005) Tubić (Trivun) Pero. kod kuće. Srpkinja. Srbin. streljana od ustaša 1941. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. rođen 1915. poginuo 1943. Srbin. rođena 1937. Srbin. Rajnovac (1357025047) Ćulibrk (Savo) Ratko. Srpkinja. Srbin. rođen 1885. Veliki stjenjani (9999s99261) Dragosavac (Mile) Filip. ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru. poginuo 1943. Kupres (1357025001) Drljača (Milan) Rade. rođen 1943. rođen 1944.krajiška (0048045003) Tubić (Trivun) Ilija. Martin brod (1357025005) Jerković (Stevo) Savka. Medeno Polje (5020s00534) Šepa (Mićo) Anđa. rođena 1924. Srpkinja. streljan od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1942. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Bušević (1357025049) Ćulibrk (Tomo) Ilija. Oraško brdo (1357025009) Čiča (Dane) Rade. ubijena 1943. Srbin. Oraško brdo (7006s00834) Egelja (Miladin) Mika. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1875. Kobilina glava (0209081031) Dragosavac (Mile) Ratko. u direktnom teroru. Medeno Polje (5020s00531) Smiljanić (Nikola) Mile. rođen 1909. Srbin. rođen 1942. rođen 1902. Medeno Polje (1354006002) Smiljanić (Rade) Borka. u zbegu. rođen 1908. Srbin. streljana od Nemaca 1943. Petrovac (1357025024) Čiča (Rade) Dane. streljana od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1931. Medeno Polje (7006s00824) Šepa (Mićo) Mileva. rođen 1900. rođena 1931. streljan od Nemaca 1943. Srbin. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. Medeno Polje (7006s00821) Šepa (Milan) Vaja. Medeno Polje (5020s00535) Smiljanić (Nikola) Mile. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. Bušević (1357025013) Egelja (Mileta) Milica. u zbegu.bihać (1357025025) Čiča (Mile) Dušan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Oraško brdo (0207053077) Dragosavac (Pilip) Ilija. poginuo 1942. kod kuće. rođena 1940. poginuo 1943. rođena 1912. Srbin. Bos. Oraško brdo (7006s00828) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Čiča (M. rođen 1904. rođen 1882. u masovnom pokolju. u NOBu. Srbin. rođen 1937. ubijen od ustaša 1944. ubijen od Nemaca 1944. poginuo 1944. Srbin. umro 1943. Srbin. poginuo 1945. rođen 1914. streljan od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1943. rođena 1928. ubijen od ustaša 1943.petrovac (1354006036) Tubić (Đurđe) Savo. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1943. ubijen 1941. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. rođena 1940. ubijen od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. rođen 1866. ubijena od ustaša 1944. Lipa (1357025050) Ćulibrk (Božo) Dušan. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1932. Srbin. rođen 1912. rođen 1921. Medeno Polje (0175005053) Smiljanić (Mile) Ilija. rođena 1928. streljan od Nemaca 1943. ubijena od Nemaca 1943. umro 1943. ubijen od četnika 1941. Srbin. u direktnom teroru. Bušević (1357025008) Karakaš (Dako) Mirko. u masovnom pokolju. Veliko očijevo (1357025010) Ćulibrk (Boško) Dušan. ubijena od Nemaca 1943. 16. Medeno Polje (0934067028) Šabota (Jovan) Petar. Nemačka-stalag (1354006011) Radaković (Tode) Dane. u nemačkoj ofanzivi.petrovac (1354006028) Tubić (Trivun) Pero. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. kod kuće. u NOBu. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Medeno Polje (1354006004) Smiljanić (Rade) Danica. Martin brod (1357025048) Ćulibrk (Savo) Stevo. u zatvoru. Srpkinja. Ripač. rođena 1880. rođen 1939. Nepoznato (1354006029) Vukić (Dmitar) Anka. rođena 1938. kod kuće. Srpkinja. Srbin. Oraško brdo (1357025004) Jerković (Uroš) Milan. rođena 1939. nestao 1941. ubijen od ustaša 1943. Veliko očijevo (1357025026) Čiča (Mile) Dragan. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1934. Oraško brdo (7006s00827) Ćulibrk (Savo) Đoko. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943.brigada (0048045004) Tubić (Đurđe) Simo. Crna gora (0386005026) Rakić (Bogdan) Čedo. ubijen 1944. rođen 1941. rođen 1891. streljan od ustaša 1941. Orašac (0771027003) Egelja (Ljubo) Drago. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. rođena 1936. Bos. Medeno Polje (5020s00536) Smiljanić (Ilija) Bosiljka. V. rođen 1885. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1942. streljan od Nemaca 1943. Oraško brdo (1357025006) Jerković (Stanko) Boja. Srpkinja. u NOBu. Petrovac (0801082005) Šepa (Ilija) Staka. kod kuće. rođena 1941. rođen 1942. Medeno Polje (1354006005) Smiljanić (Rade) Anđa. Bos. Srbin. rođen 1924. rođen 1900. u NOBu. streljana od ustaša 1941. streljana od Nemaca 1943. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. nepoznato. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1929. u masovnom pokolju. Oraško brdo (7006s00835) 1000 spisak nije potpun . Srbin. Srbin. poginuo 1943. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. Srpkinja.petrovac (1354006007) Radaković (Dane) Mile. u zbegu. Medeno Polje (7006s00823) Šepa (Mićo) Mara. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođena 1924. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. poginula 1944. Očigrije (1357025023) Čiča (Luka) Mara. rođen 1941. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1927. ubijen 1943. Veliki stjenjani (7006s00833) Egelja (Mićo) Dujo. Medeno Polje (0207053036) Novaković (Nikola) Uroš. poginula 1944. Oraško brdo (7006s00830) Drljača (Nn) Mile. prilikom borbi ili bombardovanja. Oraško brdo (1357025052) Dragosavac (Jovan) Sin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1900. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1922. streljana od ustaša 1941. Medeno Polje (7006s00825) Šepa (Mićo) Milica.naselje Medeno Polje Žrtve rata 1941-1945 Mrkić (Mile) Jovo. rođena 1939. Prozor (0801083024) Oraško Brdo Babić (Savo) Marta. u NOBu. Medeno Polje (7006s00826) Šepa (Mićo) Milan. ubijen od Nemaca 1943. Oraško brdo (7006s00829) Drljača (Đukan) Dragica. rođen 1896. kod kuće. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1944. ubijena 1943. rođen 1920. ubijena 1943. Srpkinja. umrla 1943. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Jasenovac (1354006001) Rakić (Sima) Aćim. Bos. Srbin. u direktnom teroru. u zbegu. poginula 1941. rođen 1939. u NOBu.stijenjani (1357025029) Čiča (Milan) Radojka. u direktnom teroru. rođen 1920. 3. Srbin.) Milica. rođen 1872. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođena 1895. nestao od ustaša 1944. Srbin. rođena 9999. rođen 1910. Srbin. rođen 1928. Srpkinja. Srpkinja.krajiška (0048045006) Tubić (Trivun) Ilija. u NOBu. rođena 1887. u NOBu. rođen 1922. u NOBu. Srbin. Bušević (1357025012) Egelja (Mićo) Dušan. rođen 1940. Sutjeska (1354006012) Radaković (Dane) Tomo. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1928. Zelen gora (0550021048) Čiča (Rade) Petar. rođen 1909. Srpkinja. rođena 1922. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Crna gora (1357025031) Čiča (Rade) Petar. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Srbin. 3. rođena 1938. Crna gora (1357025011) Egelja (Savo) Borka. u nemačkoj ofanzivi. Prkosi (0209081107) Čubrilo (Nikola) Radojka. Srbin. Oraško brdo (7006s00832) Egelja (Nikola) Miladin. rođen 1931. rođen 1912.

Nemačka-stalag (0902077032) Labus (Petar) Simo. rođena 1938. poginuo 1943. rođen 1928. Oraško brdo (1357025053) Labus (Ljubo) Zorka.. ubijen od četnika 1941. rođena 1912. ubijen od Nemaca 1943. Bušević (1477049015) Miljević (Luka) Perka. u zbegu. u direktnom teroru. ubijen 1942. Oraško brdo (1357025040) Pilipović (Jovo) Rade. Zelengora (1357025033) Mandić (Pavle) Pero. rođen 1881. rođen 1884.petrovac (1357025032) Mandić (Tomo) Nikola. Oraško (0048043028) Karakaš (Savo) Mara. Srbin. ubijen 1943. K. rođen 1939. poginuo 1942. Bos Petrovac (1477049017) Miljević (Marko) Mile. u direktnom teroru. rođena 1925. Oraško brdo (7006s00850) 1001 spisak nije potpun . ubijena od ustaša 1941. Oraško brdo (0210001007) Ožegović (Rade) Zorka. Oraško brdo (7006s00841) Pilipović (Mićo) Stana. streljan od Nemaca 1943. Srbin. nepoznato. Srpkinja. rođen 1896. u NOBu. rođen 1921. rođena 1939. Srpkinja. rođen 1881. u NOBu.krajiška (0048045036) Pilipović (Jovo) Milanko. u direktnom teroru. Srpkinja. Oraško brdo (0207053052) Ožegović (Jovo) Đuro. Srbin. Oraško brdo (1357025054) Labus (Marko) Rade. Bosanski Petrovac (1357025056) Pilipović (Rade) Sretko. ubijena 1944. kod kuće.bušović (1357025014) Labus (Ilija) Petar. Banja luka (1357025055) Pilipović (Luka) Jela. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru.novi (0210082008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ožegović (Mile) Jovo. 8 kraiš. Risovac (0048045062) Radišić (Stevo) Ljubiša. ubijen 1943. rođen 1924. Gorijevac (5020s00302) Marjanović (Stevan) Milica. umro od Nemaca 1945. Bos. rođena 1920. ubijen 1942.pet. u nemačkoj ofanzivi. Srbin.očijevo. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1941. umrla od tifusa 1943. Kod han Peska (0206052037) Miljević (Luka) Milan. u NOBu. poginuo 1945. u NOBu. Srpkinja. poginula 1943. spaljena od ustaša 1942. Srbin. spaljen od ustaša 1941. Očjevo. rođen 1920. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. poginula 1943. Kulen vakuf (2163011009) Marjanović (Damjan) Dušan. u direktnom teroru. Jama boričevac. Srbin. rođena 1940. spaljen od ustaša 1942. Oraško brdo (7006s00846) Pilipović (Milenko) Milorad. rođen 1940. ubijena 1943. Biokovo (0210082009) Ožegović (Jovo) Đuro. rođen 1914. poginuo 1944. rođena 1944. Oraško brdo (5020s00301) Marjanović (Damjan) Smilja. rođen 1924. rođen 1880. rođen 1902. Prkosi (1357025042) Pilipović (Milanko) Radojka. Srbin. rođen 1939. Bosanski Petrov (0492066009) Miljević (Petar) Dane. Srbin. u NOBu. rođena 1922. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Oraško brdo (7006s00842) Pilipović (Milan) Srđan. Srbin. rođen 1936. u direktnom teroru. poginula 1941. Valjevo (1357025034) Mandić (Đukan) Savka. Oraško brdo (7006s00838) Mandić (Đukan) Dmitar. Srbin.naselje Oraško Brdo Žrtve rata 1941-1945 Karakaš (Gojko) Mirko. Srbin. Srbin. kod kuće. Oraško brdo (0207053080) Miljević (Stevan) Petar. rođen 1940. ubijen 1941. rođen 1922. Oraško brdo (7006s00849) Pilipović (Rade) Slobodanka. Srbin. streljan od Nemaca 1943. ubijena od ustaša 1941.vakuf (5020s00071) Labus (Ljubo) Soka. Brkljašica (1357025039) Petrović (Sabo) Božo. Srbin. Oraško brdo (7006s00843) Pilipović (Pilip) Stevo. rođen 1933. Drvar (1416017045) Miljević (Dane) Mile. rođen 1904. V. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Oraško brdo (7006s00845) Pilipović (Pilip) Đuro. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1903. rođen 1927. Oraško brdo (1357025059) Pilipović (Milanko) Milutin. Prkosi (1357025043) Pilipović (Milenko) Milka. streljana od Nemaca 1943. u direktnom teroru. rođen 1941. Srpkinja. u NOBu. rođen 1903. (0047042016) Karakaš (Pero) Dako. rođena 1938. Srbin. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1944. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju.vakuf (1328019020) Petrović (Mile) Đuro. Srpkinja. rođen 1937. Oraško brdo (7006s00840) Pavlović (Mile) Dragica. rođen 1939. Oraško brdo (7006s00844) Pilipović (Mićo) Bosiljka. rođen 1931. Srbin. Srpkinja. rođen 1927. Očijevo (1357025060) Pilipović (Rade) Mileva. ubijena 1944. rođen 1906. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Oraško brdo (7006s00847) Pilipović (Milenko) Ranko. rođena 1935. rođen 1931. rođen 1895. Teočak-bihać (1357025058) Pilipović (Pilip) Đuro. Vrapče . poginuo 1943. Bos. ubijen od ustaša 1941. rođena 1914. u direktnom teroru. rođen 1939. Srpkinja. rođena 1884. rođena 1931. Srbin. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u NOBu. u masovnom pokolju. streljana od Nemaca 1943. rođena 1933. nepoznato. Oraško brdo (1357025035) Mandić (Tomo) Đukan. Oraško brdo (7006s00839) Ožegović (Jovo) Stevo. u nemačkoj ofanzivi. Oraško brdo (5020s00296) Marunić (Blaž) Nikola. u direktnom teroru. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. kod kuće. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. poginuo 1941. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1918. Oraško brdo (1357025036) Mandić (Tomo) Nikola. Srbin. u NOBu.zagreb (5020s00303) Pavlović (Nn) Mile. rođena 1910. Srpkinja. rođen 1875. Livno (0047040018) Petrović (Savo) Božo. ubijen od ustaša 1941. rođen 1922. u masovnom pokolju. Travnik (0047040020) Petrović (Vasilj) Sava. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Veliki stjenjani (7006s00836) Mandić (Dane) Mlađo. Bosanski Petrovac (1357025057) Pilipović (Rade) Svetko. rođena 1927. rođena 1937. Sremski front (1357025038) Petrović (Lazo) Milan. u direktnom teroru. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. ubijena od ustaša 1942. poginula 1944. Srpkinja. k. Bihać (0207053050) Miljević (Ilija) Đukan. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. Bosanski novi (0209080023) Pilipović (Ilija) Rade. ubijen od Nemaca 1943. nepoznato. Oraško brdo (7006s00848) Pilipović (Simo) Boja. ubijena 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Nepoznato (0047042017) Karakaš (Stevan) Lazo. Srpkinja. rođen 1923. u NOBu. rođen 1906. Prkosi. rođen 1891. Srbin. poginuo 1943. 3. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. Srbin. rođen 1913. nepoznato. rođen 1887. Kulen vakuf (1357025037) Petrović (Mile) Mihajlo. Srbin. Srpkinja. u masovnom pokolju. u zbegu. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1924. Srbin. Oraško brdo (1357025046) Karakaš (Mile) Simo. u NOBu. Srbin. Srbin. Srpkinja. Hrvat. streljana od Nemaca 1943. Srbin. Srbin. ubijen od Nemaca 1944. rođen 1863. ubijen 1941. rođena 1928. ubijen od ustaša 1941. Nepoznato (0047040019) Pilipović (Đuro) Boško. poginuo 1943. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. bačen u jamu. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. rođen 1908. u masovnom pokolju. poginuo 1943. rođen 1921. Srpkinja. rođena 1884. rođena 1919. Srbin. u NOBu. rođen 1896. poginuo 1941. obešena od ustaša 1945. u NOBu. Oraško brdo (1357025051) Karakaš (Stevan) Mika.bihać (1357025045) Karakaš (Simo) Slobodanka. Bos Petrovac (1477049016) Miljević (Marko) Luka. Oraško brdo (0207053051) Miljević (Stanko) Dragica. rođen 1890. rođen 1922. u NOBu. Srbin. u masovnom pokolju. Srpkinja. brig. Oraško brdo (7006s00837) Mandić (Tomo) Spaso.bos. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Čukovi. u direktnom teroru. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1943. rođen 1892. ubijen 1942. poginuo 1944. u NOBu. kod kuće. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginula 1943. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1911. ubijena od ustaša 1941.drvar (1357025044) Ožegović (Rade) Zorka. rođena 1926. Srpkinja. u NOBu. rođena 1900. u NOBu. u direktnom teroru. (1357025041) Poznić (Nn) Jovanka. Oraško brdo (5020s00304) Petrović (Đuro) Rade. Srbin. u NOBu.

ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1863. Srbin. poginuo 1943. Kulen fakuf (0666004024) Zorić (Miloš) Petar. Oštrelj bos. Srbin. poginuo 1943.pet (1297059046) Kelečević (David) Vasa. Travnik (1316070016) Podsrnetica Grbić (Đuro) Dušan. rođena 1929. Oraško brdo (7006s00853) Zorić (Ilija) Jelena. rođen 1925. rođen 1924. Ključ (2528034019) Marić (Luka) Momir. Srpkinja. Slovenac. Srpkinja. umrla 1943. poginuo 1942. rođen 1921. u direktnom teroru. poginuo 1942. Oštrelo (0872023029) Kesić (Todor) Nikola. Sremski front (1360038007) Radulović (Devo) Jovo. Prkosi (0606021006) Bostojić (Nn) Marta. Veliki stjenjani (1357025022) Vojvodić (Rade) Nedeljko. poginuo 1943. Srbin. rođen 1891. poginuo 1943. Prkosi (0606021005) Bobić (Damjan) Mile. rođen 1940. rođen 1905. rođen 1900. Bihać (1328019009) Tubin (Stojan) Mile. Ključ (1360038009) Latinović (Miha) Vlado. u NOBu. Srpkinja. Srbin. rođen 1929. u nemačkoj ofanzivi. u masovnom pokolju. u NOBu. poginuo 1943. Oštrelj (0932053018) Jovanić (Sava) Milutin. u masovnom pokolju. Bos. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijena 1943. Bos. u NOBu. rođen 1912. ubijen 1945. spaljena od ustaša 1941. Srbin. Prkosi (1357024016) Bobić (Stanko) Drago. poginula 1943. spaljena od ustaša 1941. poginuo 1943. rođen 1921. rođen 1917. rođen 1919. pri deportaciji. U brovsku (1360038003) Radulović (Ilija) Vlado. poginuo 1943. u masovnom pokolju. rođena 1890. Srbin. u NOBu. rođena 1939. umrla 1943. ubijena 1943. Medeno Polje (0210082061) Vukić (Blažo) Dušan. Bosanski novi (1360038010) Kovačević (Dmitar) Đurađ. u NOBu. U savici (1360038011) Latinović (Simo) Lazo. u direktnom teroru. Petrova gora (1357025003) Vujinović (Rade) Mara. u NOBu. Bihać (1357025021) Vojvodić (Stevan) Nikola. Oraško brdo (7006s00855) Zorić (Jovan) Đuro. ubijen od Muslima 1943. rođen 1924. Bos. streljan od Nemaca 1943. rođen 1926. ubijen 1943. u NOBu. poginula 1943. rođen 1938. rođen 1930. poginuo 1941. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1942. Srbin. Srpkinja. rođena 1904. Srpkinja. Mlinište-drvar (0206052006) Vujinović (Luka) Nikola. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. ubijen 1943. u nemačkoj ofanzivi.petrovac (0909026030) Mirković (Mihajlo) Jovo. 1 kraiška (1381003010) Korda (Savo) Milica. u zatvoru. rođena 1923. Srbin. Srbin. rođena 1920. u NOBu. Srpkinja. rođen 1905. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. rođen 1891. Srpkinja. poginuo 1943. Srpkinja. ubijen 1945. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. rođen 1931. Bihać (0909026033) Mirković (Vid) Jovo. ubijen 1943. rođena 1924. Srbin. Kozila (0048048046) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Lovrić (Ostoja) Dragan. poginuo 1941. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1914. u direktnom teroru. u NOBu. Prkosi (0771031053) Zorić (Ilija) Mileva. rođen 1887. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1938. Mali stjenjani (1357024017) Bobić (Vid) Pero. rođena 1935. Bos. Bihać (0209081052) Babić (Đurađ) Gojko. u NOBu. u NOBu. u zbegu. u masovnom pokolju. ubijena 1941. Bosanska krupa (0209081051) Babić (Mile) Nikola. Srbin. umro 1943. Srbin. poginuo 1943. kod kuće. u NOBu. ubijena 1942. rođen 1910. Srbin. Srbin. Livno (0048045020) Kalember (Dane) Sava. Bugojno (1357025020) Zorić (Mane) Jovan. Zelengora (0209080002) Vojvodić (Rade) Jelka. Oraško brdo (7006s00852) Zorić (Ilija) Svetko. Crna gora sutje (0209081059) Zorić (Miloš) Nikola. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. ubijena 1943. poginuo 1941. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Drvar (1298063002) Šiljdedić (Alija) Hamdija. ubijen 1941. Javor Planina (0932051018) Vujinović (Janko) Đuro. ubijena 1943. u direktnom teroru. u NORu. Brovsko selo kl (1360038008) Vranješ (Triva) Jelka. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. rođena 1889. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. Oraško brdo (1357025019) Zorić (Marko) Jelka. rođen 1880. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru.petrovac (1354003125) Mirković (Simo) Zorka. Bušević (1357025018) Zorić (Pero) Petar. Srpkinja. poginuo 1944. ubijen 1941. u NOBu. Prkosi (1357024001) Bastajić (Nn) Sveto. Oraško brdo (7006s00854) Zorić (Mile) Mileva. Crna gora (1360038005) Radulović (Savo) Tomo. u direktnom teroru. Drvar (0209079005) Korda (Nikola) Pero. ubijen 1942. Srbin. u NOBu. Srbin. rođena 1942. rođena 1904. rođena 1896. rođen 1914. Musliman.naselje Oraško Brdo Žrtve rata 1941-1945 Vignjević (Marko) Nikola. Prkosi (7006s99999) Zorić (Ilija) Dragan. poginuo 1944. Vranovina (0207053008) Prkosi Babić (Đurađ) Dušan. Srpkinja. Banja luka (1360038004) Radulović (Jovo) Jevto. u NOBu. poginuo 1943. ubijen 1943. Prozor (0047040007) Zorić (Petar) Stevo. u masovnom pokolju. Ilirska bistric (1767012002) Crnković (Miloš) Dragica. poginuo 1943. rođen 1909. u NOBu. u direktnom teroru. Bos Petrovac (1381003009) Korda (Pero) Danica. Drvar (1354003096) Marjanović (Jovo) Drago. ubijena 1941. ubijena od Nemaca 1943. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1923. Crna gora (1360038012) Latinović (Jovo) Trivo. Srpkinja. Srbin. rođen 1919.petrovac (1578076006) Studen (Đuro) Milan. Prkosi (0606021004) 1002 spisak nije potpun . u direktnom teroru.petrovac (0909026034) Pećinac (Rade) Vasilj. rođena 1900. rođena 1924. poginuo 1943. rođen 1940. Srbin. poginuo 1943. rođen 1919. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1901. ubijena od Nemaca 1944. u nemačkom desantu. Oraško brdo (0771031066) Zorić (Miloš) Bosiljka. Banja luka (1360038002) Radulović (Mile) Dušan. ubijen 1941. Oraško brdo (0403216002) Oštrelj Celin (Mihael) Gregor. poginula 1944. Srbin. Srbin. Srbin. 4 dalmatinska (1381003011) Korda (Pero) Vlado. rođen 1919. u NOBu. Bos. Borićevac (1357024057) Bostojić (Nn) Danica. rođen 1923. Srbin. Zelengora (0048049005) Mirković (Jovo) Leposava. Srbin. poginuo 1944. rođena 1922. poginuo 1945. rođen 1884. rođen 1908. Kod Prozora (1360038001) Stupar (Marko) Đuro. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1942. rođen 1919. u direktnom teroru. rođen 1900. Srbin. Oraško brdo (7006s00851) Zorić (Petar) Dane. Bihać (1357025016) Zorić (Novak) Zorka. u direktnom teroru. U bibuiku (1360038006) Radulović (Trivun) Đuđo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1893. u NOBu. rođena 1932. u NOBu. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1921. Srpkinja. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1942. ubijena 1941. rođen 1937. Sremski front (1357025017) Zorić (Petar) Mile. Srbin. Oštrelj (0895021014) Savić (Predrag) Dušanka. u NOBu. rođen 1908. rođen 1900. Srbin. rođen 1911. Oraško brdo (1357025002) Zorić (Ilija) Bosiljka. rođen 1921. rođena 1938. rođen 1895. rođen 1900. Srbin.petrovac (1357025015) Zorić (Petar) Petar. Srbin. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. rođen 1927. Srpkinja. Srbin. Prkosi (0771031064) Zorić (Stevan) Petar. rođena 1922. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1925. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941.

u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Crna gora (0048048031) Kerkez (Jovo) Đuro. Srbin. poginuo 1943. rođena 1880. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Očijevo (0209081042) Drljača (Nikola) Kojo. Drvar (0209081041) Egelja (Nikola) Miladin. u direktnom teroru. rođena 1924. rođena 1904. u aprilskom ratu 1941 god. Prkosi (0210001024) Kerkez (Božo) Branko. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1943. Srbin. rođen 1918.stijenjani (1357024072) Čubrilo (Nikola) Simo. ubijen od ustaša 1941. rođen 1894. Prkosi (1357024007) Kerkez (Lazo) Milan. rođen 1928. rođena 1883. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1944. rođen 1940. Srpkinja. Srbin. Manjača (0209081094) Čubrilo (Pero) Milan. ubijen 1943. rođen 1921. u NOBu.petrovac (0210082070) Čubrilo (Nikola) Dušan. poginuo 1943. rođen 1908. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. Sremski front (1357024066) Čubrilo (Luka) Mara. Veliko očijevo (1357024067) Čubrilo (Todor) Mile. Srpkinja. Srbin. V. Kakanj (0209080048) Čubrilo (Obrad) Jovan. u masovnom pokolju. Prkosi (0207053060) Kerkez (Dušan) Nikola. rođen 1912. ubijena 1943. ubijen 1941. rođen 1943. Teslić (0210082005) Kerkez (M. rođen 1902. rođen 1920. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1937. u nemačkoj ofanzivi. kod kuće. rođen 1902. umro 1943. rođen 1914. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1905. Srbin. rođen 1939. rođen 1923. Srbin. rođen 1938. Prekaja (1357024013) Kerkez (Božo) Koviljka. Kulen vakuf (1326005022) Jeličić (Simo) Stevo. Prkosi (1357024022) Čurčić (Savo) Sava. u NOBu. Bihać (0209080044) Kerkez (Milan) Staka. rođen 1867. Srbin. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Prkosi (1357024024) Kerkez (Nikola) Mile. rođen 1924. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođena 1935. Prkosi (1357024021) Čurčić (Pero) Ilija. u NOBu. rođen 1924. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. V. Borićevac (1357024032) Čubrilo (Todor) Luka. Srbin. umro 1942. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1926.) Ruža. Srbin. Srbin. rođen 1880. Srbin. Bihać (0209080049) Čubrilo (Pero) Branko. Srpkinja. Prkosi (7006s00856) Čubrilo (Jovan) Jelka. u direktnom teroru. nepoznato. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1943. Prkosi (1357024006) Kerkez (Jovo) Stevo. Prkosi (1357024014) Kerkez (Todor) Vujo. Srbin. u direktnom teroru. Bihać (0204038006) Jakšić (Božo) Dane. Drvar (1357024053) Karanović (Nn) Dušan.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Čubrilo (Dušan) Ilija. rođen 1886. poginuo 1944. Drvar (0209081104) Čubrilo (Lazo) Živojin. poginuo 1943. u masovnom pokolju. poginuo 1945. ubijen 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijena 1944. rođen 1921. Prkosi (0048043031) Gnjatović (Đukan) Đuro. Glamoč (1357024048) Karanović (Nikola) Jovanka.. rođena 1898. rođena 1893. rođena 1941. Bos. Prkosi (1357024045) Karanović (Jovan) Mane. umro 1943. umrla 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijena 1941. Prkosi (1357024055) Karkez (Sava) Lazo. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1942. Prkosi (7006s00857) Čubrilo (Lazo) Mika. Bihać (0209080045) Kerkez (Mile) Marko. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. rođen 1864. u direktnom teroru. Šid (0209081095) Čubrilo (Simo) Đuro. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. Veliki stjenjani (0206052015) Čubrilo (Nikola) Simo. Skender vakuf (0206052014) Čubrilo (Jovan) Gojko. poginula 1943. Prkosi (1357024012) Kerkez (David) Ljubiša. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1905. ubijen 1941. rođen 1926.stijenjani (1357024088) Čubrilo (Nikola) Đuro. Prkosi (0048043030) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Gnjatović (Dmitar) Milan. Sutjeska (0207053043) Egelja (Pajo) Ljubiša. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Beograd (0209081099) Drljača (Kojo) Ljubomir. Srbin. u zbegu. rođena 1941. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1941. ubijen 1942. Bela crkva (0209081105) Gnjatović (Dmitar) Kosta. rođen 1888. rođen 1874. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1945. Sremski front (1357024035) Čubrilo (Luka) Đuro. u NOBu.) Jeka. rođen 1885. rođen 1895. rođen 1939. Očijevo (0209081097) Čubrilo (Nikola) Živko. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1927. rođen 1895. u NOBu. Čajiri (0209081096) Čubrilo (Stevan) Luka. Srbin. umrla 1943. rođen 1888. prilikom borbi ili bombardovanja. Prkosi (1357024018) 1003 spisak nije potpun . Boričevac (1357024026) Kerkez (Sava) Mara. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. u NOBu. Kulen vakuf (5021s00115) Jakšić (Nn) Dane. rođen 1937. Srbin. u NOBu. Srbin. Boričevac (1357024027) Kerkez (Marko) Mile. rođen 1927. rođen 1923. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1921. Srbin. umro 1944. umrla 1942. ubijena od ustaša 1941. rođen 1894. Srbin. Sutjeska (0209081098) Čubrilo (Simo) Mićo. u NOBu. ubijen od ustaša 1944. Očijevo (1357024047) Čubrilo (M. rođen 1923. ubijen 1941. rođen 1888. rođen 1888. Prkosi (1357024050) Karanović (Luka) Mileva. ubijen 1943. rođen 1927. u masovnom pokolju. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. Borićevac (1357024019) Jakšić (Kojo) Dane. Sanski most (1357024034) Čubrilo (M. u direktnom teroru. rođen 1935. rođen 1907. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1942. nepoznato. u NOBu. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. Prkosi (7006s00858) Karanović (Obrad) Jovan. Srbin. Srbin. u NOBu. Prkosi (0210001022) Kerkez (Staniša) Lazo. ubijen od Muslima 1943. umrla od tifusa 1942. Prkosi (0207053076) Ćurčić (Gojko) Milanko. poginuo 1942. Prkosi (1357024023) Dragosavac (Jovan) Ilija. Prkosi (1357024005) Kerkez (Marko) Mile. ubijen od ustaša 1941. Ćukovi (1357024004) Kerkez (Mile) Nikola. poginuo 1942. u NOBu. poginuo 1941. rođena 1937. u NOBu. u NOBu. u NOBu. u masovnom pokolju. Srbin. u zbegu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1943. umro 1944. rođen 1900. rođen 1920. rođen 1929. Sremski front (1357024046) Čubrilo (Luka) Đuro. u direktnom teroru. rođena 1933. Veliki stjenjani (1357024052) Karanović (Luka) Dušanka. rođen 1915. ubijena 1942. Prkosi (1357024033) Čubrilo (Luka) Nikola. u NOBu. rođen 1877. poginuo 1943. Očijevo (0771031012) Drezgić (Đuro) Kojo. rođen 1896. ubijen od Italijana 1942. rođena 1884. rođen 1887. Srpkinja. umro 1942. poginuo 1944. Srpkinja. umro 1943. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Prkosi (1357024049) Karanović (Mile) Đuro. u direktnom teroru. kod kuće. Dobrljin (5021s00116) Čubrilo (Nn) Jovan. Srpkinja. rođen 1894. poginuo 1944. Veliko očijevo (1357024054) Karanović (Nikola) Mikica. rođena 1938. rođen 1939. u zbegu. rođen 1886. rođena 1941.) Savka. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Prkosi (5021s00109) Čubrilo (Obrad) Dušan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1932. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1919. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. Prekaja-drvar (0048049002) Kantara (Luka) Đuja. Prkosi (1357024025) Kerkez (Pero) Kojo. poginuo 1943. Prkosi (0048048032) Kerkez (Milan) Ratko. Srbin. Kulen vakuf (0048043029) Grbić (Vukosav) Marija.

ubijen 1943. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1939. ubijena 1942. ubijen 1941. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. Prkosi (1357024015) Kerkez (Vid) Mara. Prkosi (7006s00862) Knežević (Nn) Marko. nepoznato. u NOBu. Srbin. Kulen vakuf (5021s00113) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kovačević (Perica) Miladin. poginuo 1942. Prkosi (1357024065) Kovačević (Mile) Dmitar. ubijena 1943. rođen 1936. Srpkinja. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1921. Kotor varoš (0779011035) Kovačević (Stojan) Jovan. u direktnom teroru. nestao 1943. rođen 1932. Srbin. spaljena od Muslima 1943. Srbin. Bihać (0047039001) Knežević (Nn) Milan. rođen 1909. u NOBu. ubijen od Nemaca 1942. poginuo 1944. Petrovac (1356014032) Kresoja (Lazo) Joka. rođena 1937. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1910. Srbin. Srbin. rođena 1938. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1943. Prkosi (7006s00866) Kresoja (Mile) Rajko. umro 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. Drvar (0048048010) Kresoja (Stojan) Marija. ubijen od Nemaca 1942. poginuo 1943. Srbin. Nemački logor (0048047012) Kovačević (Mile) Sava. Prkosi (7006s00867) Kresoja (Mile) Marko. Kulen vakuf (0209079071) 1004 spisak nije potpun . Manjača. u masovnom pokolju. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Bosan. Srpkinja. Prijedor (0048043026) Majstorović (Ilija) Dane. rođen 1888. spaljena od Muslima 1943. rođen 1926. u nemačkoj ofanzivi. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1926. rođen 1895. nestao 1943. Zelengora (0048043043) Knežević (Marko) Milan. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943.petrovac (0048046002) Knežević (Ilija) Smilja. Veliki stjenjani (1357024089) Kovačević (Petar) Nikola.. rođen 1941. u nemačkoj ofanzivi. ubijena 1943. Bosan. ubijen 1943. Srbin. Bosan. Srbin. ubijen 1941. poginuo 1945. rođen 1927. rođen 1912. u masovnom pokolju. ubijena 1944. Prkosi (0209081090) Kovačević (Nikola) Dušan. Kulen vakuf (0048043025) Labus (Jovo) Rade. rođen 1929. rođena 1940. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. pri deportaciji. u NOBu. Srbin. Prkosi (1356014027) Kresoja (Marko) Perka. ubijen 1941. kod kuće. kod kuće. poginuo 1942. rođena 1890. Prkosi (1356014030) Kresoja (Marko) Ruža. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1910. rođen 1939. ubijen od ustaša 1943. Srbin. K. Srbin. Prkosi (1357024084) Kresoja (Nikola) Savo. u NOBu. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. rođena 1883. rođen 1902. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1900. rođen 1903. Srbin. Prkosi (1357024087) Kresoja (Petar) Sava. rođen 1910. Srbin. Prkosi (7006s00863) Kovačević (Nikola) Obrad. Srbin. streljana od Muslima 1943. streljan od Muslima 1943. Očijovo (0210082010) Kovačević (Mita) Sava. Borićevac (1357024062) Kovačević (Đuro) Dane. Borićevac (1357024011) Kresoja (Nikola) Joka. Srbin. Šid (0048048038) Labus (Petar) Ilija. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. u direktnom teroru.luka (1357024077) Kovačević (Nikola) Marko. Srbin. rođena 1883. Prkosi (1357024002) Kresoja (Marko) Zorka. u logoru. Borićevac (1357024010) Kresoja (Savo) Mićo. Prkosi (1357024071) Kresoja (Marko) Bosa. streljan od Muslima 1943. rođen 1928. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1941. ubijen 1943. rođena 1910. Srbin. Srbin. u NOBu. umro 1943. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srbin. rođen 1924. rođen 1927. Srbin. u masovnom pokolju. ubijena 1943. Petrovac (1356012019) Kresoja (Obrad) Boja. Prkosi (1357024086) Labus (Ilija) Petar. rođen 1880. poginula 1941. u NOBu. Dalmacija (0048048026) Majstorović (Nikola) Dane. rođen 1900. rođen 1924. Prkosi (9999s99420) Kresoja (Marko) Mile. Prkosi (1357024003) Kovačević (Marko) Stevan. Srbin. umro 1943. rođena 1884. Gornji vakuf (0048043027) Labus (Petar) Simo. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. rođena 1920. rođen 1939. Očijovo (0210001010) Kovačević (Nikola) Đuro. rođen 1922. poginuo 1943. rođen 1942. u direktnom teroru. Prkosi (0048043024) Labus (Petar) Stevan. Srbin. Srpkinja. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginula 1941. kod kuće. Prkosi (7006s00861) Knežević (Nikola) Ilija. Prkosi (1357024078) Kovačević (Nikola) Obrad. Srpkinja. Prkosi (0209081093) Kovačević (Đuro) Mićo. Bosan. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1943. umrla 1943. Srbin. poginula 1943. Bos. poginuo 1944. rođena 1938. rođen 1908. poginuo 1943. rođen 1923. rođen 1914. rođen 1917. Nepoznato (0047039002) Knežević (Milan) Svetko. Srbin. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. Prkosi (7006s00864) Kovačević (Nikola) Pavle. Prkosi (1357024008) Kresoja (Ilija) Marko. poginuo 1944. u masovnom pokolju. Prkosi (1357024083) Kresoja (Nikola) Gojko. rođen 1939. Manjača (0209081091) Kovačević (Luko) Vlade. Prkosi (7006s00860) Knežević (Ilija) Vlade. rođen 1934. streljan od Muslima 1943. umro 1943. u aprilskom ratu 1941 god. u zbegu. Srpkinja. ubijen 1943. streljan od Muslima 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. u nemačkoj ofanzivi. Nemačka-stalag (1357024085) Kresoja (Mile) Perka. ubijena 1943. Srbin. nepoznato. Prkosi (0210001023) Knežević (Đuro) Joka. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1918. rođena 1930. Kulen vakuf (5021s00112) Kovačević (Nn) Stevan. rođena 1897. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Kerkez (Tomo) Jeka. Srbin. Drvar (0048048011) Kresoja (Savo) Ilija. ubijen od ustaša 1941. rođen 1921. prilikom borbi ili bombardovanja. Prkosi (0779008014) Kovačević (Nn) Lazo. rođen 1922. spaljena od Muslima 1943. rođen 9999. rođen 1855. u logoru. poginuo 1945. Srbin. Borićevac (1357024009) Kresoja (Savo) Mićo. Prkosi (7006s00865) Kresoja (Nikola) Đuro. Petrovac (1356014029) Kresoja (Mile) Boro. rođen 1941. Srbin. ubijena 1943. ubijen od Muslima 1943. rođen 1941. ubijen od ustaša 1941. rođena 1880. Srbin. Srpkinja. rođena 1920. Bosan. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srpkinja. poginuo 1943. Travnik (0210082038) Knežević (Ilija) Obrad. rođen 1923. Šid (0209081092) Kovačević (Đuro) Soka. rođen 1874. Kod sanskog mos (0048046001) Knežević (Dušan) Jovan. Borićevac (1357024090) Kovačević (Milan) Marko. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1903. ubijen 1941. Prkosi (1357024081) Knežević (Đuro) Mile. u zbegu.b. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1883. Srpkinja. kod kuće. Srbin. ubijena 1943. Prkosi (0048043044) Knežević (Nikola) Obrad. rođena 1870. Srbin. Petrovac (1356012020) Kresoja (Nikola) Koviljka. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1356014031) Kresoja (M) Marija. umro od Nemaca 1944.vakuf (1357024092) Kovačević (Marko) Miloš. ubijena od ustaša 1942. Prkosi (0209081089) Kovačević (Đuro) Ilija. u NOBu. Srbin. Bihać (0045012009) Kovačević (Dmitar) Pero. rođen 1927. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1941. rođen 1879. rođen 1939. rođen 1875. rođen 1896. Srbin. rođen 1938. ubijena 1943. poginuo 1943. Srpkinja. Prkosi (0048048048) Kresoja (Ilija) Jovan. Miliništa (0209080056) Kovačević (Marko) Lazo. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1891. spaljen od Muslima 1943. pri deportaciji. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1939. poginuo 1941. Srpkinja. Prkosi (1356014028) Kresoja (Marko) Rajko. Propašnica (0048048025) Majstorović (Ilija) Slavko. rođen 1925. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Prkosi (7006s00859) Knežević (Mile) Milan.

ubijen 1941. rođen 1922. poginuo 1945. Srbin. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. rođena 1907. Prkosi (7006s00868) Obradović (Nikola) Toma. u masovnom pokolju. rođen 1939. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. ubijen od Muslima 1943. Mathausen (1357025062) Zorić (Damjan) Andrija. rođen 1871. Srbin. Prijedor (1357024028) Pilipović (Petar) Dušan. poginuo 1941. Srpkinja. Srbin. u masovnom pokolju. umrla 1943. rođen 1891. prilikom borbi. ubijena od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Prkosi (7006s00872) Vojvodić (Stevan) Stana. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. rođen 1937. rođen 1938. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. Srpkinja. Očijevo (5007s00258) Vojnović (Sava) Toma. poginula 1943. umro 1943. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1904. Prkosi (0854065013) Zorić (Damjan) Bogdan. ubijen od ustaša 1941. rođena 1936. u direktnom teroru. rođen 1920. Doboj (0207053061) Tadić (Marko) Milan. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. rođen 1936. Očijevo (1357024041) Obradović (Đuro) Miladin. rođen 1916. rođen 1896. kod kuće. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1883. rođen 1918. rođen 1938. Srbin. kod kuće. Srbin. u NOBu. rođen 1919. Titovo užice (0209081101) Tomić (Marko) Jovanka. rođen 1917. poginuo 1943. Srpkinja. Veliki stenjani (1357024031) Pilipović (Mile) Nikola. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođena 1905. Prkosi (0854065013) Zorić (Damjan) Milenko. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1924. u NOBu. ubijen od Italijana 1942. rođen 1922. ubijen od Muslima 1943. rođen 1941. rođen 1914. rođena 1937. umro od ranjavanja 1943. Srpkinja. Srpkinja. Veliki stjenjani (1357024029) Pilipović (Petar) Mijo. rođen 1933. rođen 1938. Srbin. Prkosi (1357024043) Obradović (Nikola) Smilja. prilikom borbi ili bombardovanja. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1942. Srbin. ubijena 1943. rođena 1927. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. Mahmić selo (2336075023) Pilipović (Jovan) Đukan. Prkosi (1357024074) Zorić (Božo) Tomo. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. Srbin. Srbin. Stjenjani (0048045009) Vojnović (Sava) Toma. Veliki stjenjani (1357024069) Vojvodić (Todor) Nikola. Beograd (0048045051) Vojinović (Milan) Dane. u NOBu. Srbin. Očijevo (0048045008) Vojvodić (Mile) Gojko. rođena 1893. Prkosi (1357024082) Pemac (Nn) Mileva. rođena 1931. Srbin. u masovnom pokolju. rođena 1943. Srbin. Prkosi (7006s00870) Pilipović (Petar) Milica. ubijen 1941. ubijena 1943. Srbin. u masovnom pokolju. Prkosi (1357024037) Pilipović (Jovo) Rade. Kulen vakuf (5021s00111) Mandić (Vučen) Sava. u masovnom pokolju. Banja luka (0048047013) Pilipović (Marko) Rosa. rođen 1895. ubijen od ustaša 1941. rođen 1888. ubijen od ustaša 1941. rođen 1933. u direktnom teroru. Srbin. Stenjani (2163013012) Mandić (Toma) Milan. u direktnom teroru. rođen 1901. rođen 1905. u direktnom teroru. Prkosi (7006s00879) Zorić (Damjan) Ljubinka. poginuo 1943. Prkosi (0854065011) Zorić (Damjan) Tomislav. Vel. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Srbin. Drvar (1357024063) Vojnović (Pavle) Sava. ubijen od ustaša 1941. ubijena 1941. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Mahmić selo (2336075025) Petković (Stevan) Sava. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1941. rođen 1873. rođen 1935. Prkosi-bihać (0771031043) Vojinović (Petar) Savo. rođena 1895. poginuo 1944. umro 1943. Bihać (1357024042) Obradović (Nikola) Zora. kod kuće. rođena 1901. Kulen vakuf (5007s00257) Vojnović (Pavle) Mićo. poginula 1941. rođen 1920. ubijena od ustaša 1941. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. Livno (2163013013) Mandić (Milan) Dane. poginuo 1943. nepoznato. Srbin. u NOBu. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1900. poginula 1943. rođena 1939. u NOBu. rođena 1940. rođena 1905. Mahmić selo (2336075020) Petković (Dane) Stevan. u nemačkoj ofanzivi. poginula 1942. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. ubijena od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Srpkinja. Veliki stenjani (1357024030) Radaković (Savo) Đuro. Srbin. u NOBu. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1878. poginuo 1943. Mamić selo (2336075022) Petković (Stevan) Borka. poginuo 1944. Kozin-bolnica (0206048002) Srdić (Jovan) Milan. u masovnom pokolju. Prkosi (5021s00117) Vojnović (Rade) Marija. umrla 1942. Srbin. rođen 1931. Borićevac (1357024061) Vojnović (Marko) Stana. nepoznato. streljan 1943. rođen 1937. Srbin. Srpkinja. umrla 1943. rođena 1926. poginuo 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođen 1938. Očijevo (1357024044) Obradović (Tomo) Đuro. Veliki stjenjan (1357024070) Vrućinić (Đuro) Dmitar. Srbin. u direktnom teroru. Kolati (1357024091) Vojnović (Nn) Pera. rođen 1915. Srbin. Srbin. Prkosi (1357024060) Vojnović (Jovan) Pavle. Prkosi (0854065010) Zorić (Damjan) Jandrija. Mamić selo (2336075021) Petković (Milan) Dušanka. Kulen vakuf-bihać (0063012046) Vujinović (Janko) Đuro. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u masovnom pokolju. Veliki stjenjan (1357024068) Obradović (Đukan) Milja. rođen 1904. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Mahmić selo (2336075024) Petković (Stevan) Milka. Zelengora (1357024064) Vojnović (Pavle) Sava. u NOBu. u zbegu. Srpkinja. Prkos (0531007074) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Tomić (Stevan) Vid. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1926. ubijen 1943. u NOBu. Prkosi (7051s00014) Zorić (Damjan) Darko. u NOBu. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1938. ubijen od ustaša 1941. rođen 1923. Prkosi (0854065012) 1005 spisak nije potpun . Srbin. Bušović (1357024038) Pemac (Nikola) Sava. Prkosi (0531007072) Tomić (Marko) Mileva. rođena 1930. u NOBu. Prkosi (7006s00873) Vojnović (Jovan) Dane. Srbin. Srbin. Prkosi (0531007073) Tomić (Nikola) Boja. rođena 1923. ubijen od ustaša 1941. u zbegu.. u masovnom pokolju. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1944. nepoznato. Srbin. u masovnom pokolju. poginuo 1943. Veliki stjenjan (0209081100) Tadić (Milan) Branko. Prkosi (0854065009) Zorić (Damjan) Milan. Srpkinja. ubijena 1941. Drvar (0048043042) Zorić (Bogdan) Đuro. Srem (0048048049) Vrućinić (Luka) Zorka. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. u masovnom pokolju. u NOBu. rođena 1943. rođen 1905. u NOBu. rođen 1893. Srpkinja. u NOBu. rođena 1919. rođen 1930. Kulen vakuf (5021s00114) Vojvodić (Nikola) Drago. u masovnom pokolju. rođen 1928. Banja luka (0210082069) Vuinović (Đuro) Ilija. Crna gora (1357024076) Zorić (Bogdan) Zorka. rođena 1926. rođen 1916. ubijen od ustaša 1941. Očijevo (1357024040) Obradović (Nikola) Smilja. Srbin. poginuo 1943. rođena 1937.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Mandić (Dane) Mladen. umro 1943. Srpkinja. Prkosi (1357024039) Obradović (Đuro) Smilja. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1941. u NOBu. Prkosi (7006s00877) Zorić (Damjan) Pero. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1944. ubijena od Nemaca 1943. umrla 1943. Srpkinja. Prkosi (7051s00014) Zorić (Damjan) Dragan. Prkosi (7006s00869) Petković (Dane) Marko. Očijevo (7051s00013) Vojnović (Rade) Dušan. Prkosi (7006s00871) Pilipović (Petar) Đuro. ubijen 1943. rođen 1941. Srpkinja. Srbin. rođen 1941. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. rođena 1923. Polučci (0206048001) Vojvodić (Todor) Rade. Srpkinja. nepoznato. rođen 1924. rođen 1905. Srbin. Srbin. u logoru. u NOBu.stenjani (1357024036) Pilipović (Jovan) Lako.

rođena 1929. umrla 1943. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. ubijena od Muslima 1943. rođen 1911. u zbegu. Srbin. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1945. Srbin. Veliki stjenjani (9999s99860) Zorić (Luka) Ruža. poginuo 1942. u masovnom pokolju. rođen 1938.očijevo (1357024080) Zorić (Rade) Mile. Srpkinja. rođen 1922.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Zorić (Dane) Milka. ubijena 1943. Srpkinja. ubijen 1943. rođen 1928. Srbin. rođen 1921. rođen 1883. Bosanski Petrov (1355009023) Kapelan (Stevan) Glišo. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Veliki stjenjan (0209081080) Zorić (Nikola) Petar. Srpkinja. rođen 1925. Prkosi (0920088045) Zorić (Milan) Dušan. u zbegu. u NOBu. streljana 1943. ubijen 1943. Bihać (1355009015) Karabuha (Rade) Perica. u direktnom teroru. V. rođena 1922. Prkosi (1357024073) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Zorić (Špiro) Perka. u direktnom teroru. Srbin. Zelen gora (1355009014) Karabuha (Stojan) Stevo. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1942.petrovac (0631007009) Kerkez (Jovo) Marko. Prkosi (0206052019) Zorić (Savo) Đuro. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u zbegu. Srpkinja. rođena 1898. Srbin. rođen 1905. rođena 1922. ubijen 1944. Rašnovac (1355009012) Damjanović (Mile) Branko. Prkosi (0854065008) Zrilić (Bogdan) Smilja. Srpkinja. Veliki stjenjan (0209081076) Zorić (Marko) Jelka. u NOBu. rođena 1895. Srbin. u zbegu. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. Sremska mitrovi (0048049008) Zorić (Milan) Stevo. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1936. Veliki stjenjani (0209081084) Zorić (Luka) Dušan. u NOBu. rođena 1897. ubijen od Muslima 1943. Bugojno (0048045007) Zorić (Tomo) Olga. Kulen vakuf (0772032004) Zorić (Nikola) Kosa. u direktnom teroru. rođena 1900. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1925. Srbin. Srbin. kod kuće. Veliki stjenjan (0209081077) Zorić (Janko) Zoran. rođen 1920. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. kod kuće. Srpkinja. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Bihać (0920088046) Zorić (Zoran) Đuka. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Veliki stjenjan (0209081081) Zorić (Vid) Perka. poginuo od Nemaca 1943. u NOBu. Kreševo-brdo (0801082045) Čelar (Mikan) Drago. Veliki stjenjani (0209081085) Zorić (Luka) Sin. u NOBu. ubijen 1944. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. Selo rašnovac (1355009001) Josipović (Đuka) Dušan. Sremski front (1357024058) Zorić (Milan) Vlado. u direktnom teroru. rođen 1881. ubijen od Muslima 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Prkosi (1357024020) Zorić (Milan) Đuro. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1925.mos (0801083047) Ćosić (Kojo) Ostoja. u NOBu. rođen 1915. rođen 1937. Prkosi (1357024079) Zorić (Miloš) Nikola. ubijen 1943. Rašnovac (0779011027) Čelar (Trivun) Mikan. rođen 1870. Srbin. Rašnovac (0779011028) Čelar (Mile) Sara. u NOBu. rođena 1894. Srbin. Rašnovac (0779011026) Čepar (Lazar) Neđeljko. poginuo 1942. umro 1944. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. Han Pjesak (1355009046) Karabuha (Rade) Dušan. rođen 1901. rođena 1936. u zbegu. poginuo 1943. rođen 1923. Veliki stjenjani (0209081082) Zorić (Luka) Đuro. u NOBu. rođena 1910. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1944. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. Veliki stjenjani (9999s99861) Zorić (Luka) Stevo. rođen 1917. Sip (0048048041) Zorić (Miloš) Jovan. Petrovac (0801083046) Čelar (Nn) Deva. Srpkinja. Prkosi (0854065009) Zorić (Pane) Olga. Srbin. Travnik (1355009011) Damjanović (Mile) Pero. rođen 1904. Bosanski Petrov (1355009020) 1006 spisak nije potpun . Veliki stjenjan (0209081078) Zorić (Mile) Kosta. Crni lug (0209081040) Zorić (Milan) Dušan. u NOBu. rođen 1874. rođen 1902. Srpkinja. rođen 1912. ubijena 1941. rođen 1916. Srbin. Srbin. umrla 1941. Prkosi (1357024059) Zorić (Milan) Dušan. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. u NOBu. rođena 1936. Bos. S Prkos b. rođen 1920. Prkosi (7006s00874) Zorić (Luka) Bosiljka. poginuo od Nemaca 1943. ubijena 1941. Srpkinja. Srpkinja. Bosanski Petrov (1355009025) Kapelan (Simo) Stevo. poginuo 1943. rođena 1888. Bos. u direktnom teroru. rođen 1906. Bosanski Petrov (1355009064) Damjanović (Đuro) Mitra. ubijena 1943. Srbin. u NOBu. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. Prkosi (7006s00876) Zorić (Savo) Milena. Srbin. Sokolac (1355009002) Kapelan (Glišo) Uroš. ubijena od Muslima 1943. rođen 1940. rođen 1921. rođena 1888. u direktnom teroru. rođen 1900. Srpkinja. rođena 1880. Srbin. Bjeli Potoci (0209081102) Zorić (Luka) Koviljka. ubijena od Muslima 1943. Klesovača Plani (1355009047) Kapelan (Simo) Jovo. ubijen 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. u zbegu. rođena 1899. u NOBu. Borićevac (1357024056) Zorić (Mile) Jovo. u zbegu. rođen 1924. Srbin. rođena 1931. Srbin. poginuo 1944. rođen 1914. prilikom borbi ili bombardovanja. Prkosi (0206052020) Zorić (Spase) Dosta. Veliki stjenjan (0209081079) Zorić (Lazo) Đuro. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1881. Petrovac (0801083033) Čelar (Mikan) Ljubica. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođena 1935. Veliki stjenjani (0209081083) Zorić (Luko) Soka. u direktnom teroru. poginula 1943. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1906. rođena 1940. (0709061034) Zorić (Tomo) Branko. Veliki stjenjani (9999s99859) Zorić (Luka) Milan. rođena 1898. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. ubijena 1941. Oraški krš (0206052026) Zorić (Marko) Ružica. Prkosi (7006s00878) Zorić (Petar) Ljuba. u NOBu. Srpkinja. rođen 1897. Bos. rođen 1895. ubijen 1941. rođena 1924. u direktnom teroru. ubijen 1943. Zelen gora (1355009010) Đumić (Vaso) Vasilj. u NOBu. poginuo 1945. u direktnom teroru. ubijen 1943. ubijena 1943.petr. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1944. Vrpolje-san. poginuo 1943. ubijena 1941. Skender vakuf (0799058008) Zorić (Nn) Marko. rođen 1938. Bosanski Petrov (1355009021) Kerkez (Simo) Jovo. Srbin. ubijen 1941. Srbin. rođen 1901. rođen 1942. u NOBu. Prekaja (1357024051) Zorić (Jovan) Nikola. u masovnom pokolju. Prkosi (7006s00875) Zorić (Lazo) Stevo. rođen 1914. Nepoznato (0048045001) Zorić (Savo) Boja. u NOBu. Srbin. poginula 1941. Srbin. kod kuće. Grahovo (0048049006) Rašnovac Bajić (Jovo) Mirko. Srbin. rođen 1903. ubijena od ustaša 1943. rođen 1894. rođen 1909. rođen 1879. Prkosi (5021s00110) Zorić-dukić (Nn) Anđa. rođena 1931. u NOBu. spaljena 1943. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1941. u masovnom pokolju. Smoljana (1355009058) Josipović (Branko) Vojin. Prkosi (0709061036) Zorić (Trivun) Marko. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1921. rođen 1920. Smoljana (1355009048) Kapelan (Uroš) Savo. poginuo 1943. u direktnom teroru. Očijevo-k-vakuf (0063012040) Zorić (Vaso) Sava. Srbin. ubijen 1941. Rašnovac (1355009013) Karabuva (Stojan) Milan. Grahovo (0201006051) Čelar (Laza) Dmitar. Srbin. rođena 1929. poginuo 1943. rođen 1933. poginuo 1941. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1941. ubijen 1941. Srpkinja. spaljen 1943. poginuo 1942. rođen 1900. Srbin. Srbin. Srpkinja. Bosanski Petrov (1355009024) Kapelan (Simo) Kojo. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. rođen 1930. rođen 1877. Srbin. rođen 1921. Srbin.

rođen 1902. u NOBu. ubijen 1941. Petrovac (0534025044) Subotić (Ilija) Luka. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1926. Srpkinja. rođena 1928. Rašnovac (1355009038) Ribić (Drago) Savka. u direktnom teroru. ubijena 1941. ubijen 1941. Mladenovac (1355009036) Latinović (Pera) Nebojša. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođen 1920. u zbegu. rođen 1907. ubijen 1943. u zbegu. ubijena 1943. B. Sutjeska (0207053049) Mujadžić (Dedo) Omer. Bos. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. Bosanski Petrov (1355009051) Pećanac (Vujadin) Drenka. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1931. Srbin. Rašnovac (0860034035) Rokvić (Đuro) Smiljana. u NOBu. rođen 1860. Petrovac (0801083029) Repija (Stevo) Dragutin. rođen 1921. u NOBu.petrovac (0880066012) Rokvić (Pero) Ilinka. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1897. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1943. Čajniče (1354006058) Rokvić (Nikola) Đuro. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. rođena 1939. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1918. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Jelova gora (1355009032) Marjanović (Vid) Pajo. ubijen 1941. Srbin. Tesnić (0801083025) Krstanović (Luka) Koviljka. rođen 1920. rođen 1885. umro 1943. Bosanski Petrovac (1545056005) Pećanac (Perica) Spase. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1926. Bosanski Petrov (1355009022) Kerkez (Simo) Vukosav. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1941. poginuo 1941. Srpkinja. rođen 1864. Bos. ubijen 1941. Selo smoljana (1355009056) Sreća (Savo) Đuro. Bos. Zelen gora (1355009066) Pećanac (Blaže) Cvijeta. Bos. u direktnom teroru. Rašnovac (1355009039) Rokvić (Đurađ) Stevo. Rašinovac (2335071011) Rokvić (Luka) Sava. Bosanski Petrov (1355009044) Repija (Kosa) Stevo. Sremska mitrovi (1355009060) Švabić (Mile) Drago. rođen 1905. poginuo 1943. Rašinovac (1354006051) Rokvić (Nn) Đurađ. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1908. rođena 1924. Petrovac (1355009057) Srećo (Lazo) Ilija. ubijena 1941. Bosanski Petrov (1355009054) Pećanac (Vlado) Branko. Srbin. Požega (1355009043) Repija (Stole) Stevo. u NOBu. Srbin. Zenica (1354006056) Rokvić (Mile) Mirko. poginuo 1944. Kiseljak (1355009006) Repija (Đuro) Stole. Srbin. rođen 1920. u direktnom teroru. Srpkinja. Musliman. Petrovac (0801083037) Pećanac (Jovo) Milosava. Rašnovac (1355009045) Ribić (Dmitar) Blaže. Rašnovac (1355009041) Ribić (Đukan) Smilja. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1912. rođena 1890. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Bos. rođena 1905. rođen 1918. Srbin. umro 1943. Srpkinja. Bosanski Petrov (1355009063) Subotić (Stevo) Dušan. rođen 1901. rođen 1924. u direktnom teroru. rođen 1911. Rašnovac (1355009031) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Repija (Sava) Bogdan. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1915. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Srpkinja. poginula 1943. rođen 9999. u direktnom teroru. rođen 1926. rođen 1919. u direktnom teroru. rođen 1933. ubijen 1941. rođen 1919. rođena 1929. Rašnovac (7006s00881) Sovilj (Nikola) David. ubijen 1941. Srbin. rođena 1938. u NOBu. poginuo 1944. rođen 9999. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. mitrovica (0801083028) Repija (Sava) Đuro. ubijena 1943. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. poginuo 1943. Rašinovac (2335071012) Rokvić (Nn) Đuja. umrla 1943. Priština (1355009003) Pećanac (Perica) Žarko. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. rođena 1870. Bos. ubijen 1941. ubijen 1943. umrla 1943. Čajniče Ponikve (1354006054) Rokvić (Đuro) Stevo. Srpkinja. u NOBu. rođen 9999. poginuo 1944. Rašnovac (7006s00880) Latinović (Mile) Dane.petrovac (1354006053) Rokvić (Trivun) Ljubica. Risovac (0801082023) Pećanac (Mile) Bojo. rođen 1925. Bosanski Petrov (1355009053) Pećanac (Stevo) Milan. Bosanski Petrov (1355009065) Sreća (Nikola) Mićo. poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. Zelen gora (1355009062) Trkulja (Mile) Dušan. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1918. poginuo 1943. Plevlje sandžak (1355009035) Latinović (Mile) Đurađ. Šid u sremu (1355009004) Pećanac (Pero) Rade. Sremski front (1615017043) Pećanac (Nn) Cvijeta. Srbin. rođen 1888. ubijena 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. u NOBu. Srpkinja. Naselje (0801084005) Pećanac (Stevo) Luka. Nepoznato (1354006057) Rokvić (Mile) Jovo. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1900. Srbin. u NOBu. rođena 1915. rođen 1891. Srbin. rođen 1907. rođen 1929. Nepoznato (0880066013) Rokvić (Đuro) Jovo. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1888. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1931. rođen 1881. rođen 1899. rođen 1896. Drvar (1355009042) Repija (Todor) Draginja. Durmitor crna g (1355009027) Kovačević (Ilija) Čedo. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1915. Smederevo (1355009037) Marjanović (Đuro) Đuka. rođen 1905. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijen 1941. Srbin. ubijena 1943. rođena 1926. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. poginuo 1944. Srbin.petrovac (1354006055) Rokvić (Mile) Milka. poginuo 1943. ubijena 1941. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Bosan. rođena 1903. kod kuće. ubijen 1941.petrovac (1354006052) Rokvić (Mile) Drago. Srbin. ubijen 1941. Srbin. rođen 1924. Opatovac srem (1355009005) Pećanac (Steva) Milorad. Srem (0048043016) Repija (Stole) Đuro. Srbin. Rašnovac (0860034033) Rokvić (Sava) Mile. Srpkinja. Srbin. Rašnovac (1355009026) Pećanac (Simeun) Janko. Srbin. nestao 1943. Srbin. ubijena 1941. u zbegu. Ždralica Planin (1355009019) Knežević (Jovo) Pepo. Srpkinja. kod kuće. Rašnovac (1545056006) Pećanac (Vujo) Drenka. rođen 1910. kod kuće. Srbin. rođen 1924. rođen 1909. Nepoznato (1355009040) Ribić (Mitar) Mićo. rođen 1929. rođen 1881. u direktnom teroru. Srbin. Rašnovac (1355009050) Pećanac (Jovan) Bogdan. Bosanski Petrov (1355009018) Kerkez (Vukosav) Rosa. u masovnom pokolju. ubijen 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1925. Smoljana (1355009061) Sreća (Savo) Spase. Bosanski Petrov (1355009052) Pećanac (Stevo) Vlade.naselje Rašnovac Žrtve rata 1941-1945 Kerkez (Simo) Savo. rođen 1925. Srbin. rođen 1937. Srpkinja. rođen 1864. Bosanski Petrov (1355009055) Pećanac (Stevo) Vujo. Sremski front (1355009034) Marjanović (Pajo) Nikola. Bos. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. Kozila (0206052025) 1007 spisak nije potpun . kod kuće. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1880. Srem. kod kuće. nepoznato. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1904. Srbin. rođena 1887.petrovac (0631007008) Ribić (Nn) Stana. Srbin. poginuo 1944. rođen 1919. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. Rašnovac (1355009049) Pećanac (Žikica) Rajko. Oštrelj (0801082057) Latinović (Savo) Rade. rođen 1871. rođen 1905. ubijen 1941. ubijena 1941. ubijen 1941. rođena 9999. Bosanski Petrov (1355009033) Mrđa (Jovo) Gojko. Srbin. Rašnovac (1545056007) Pećanac (Nn) Vujadin. Rašnovac golo b (1355009059) Subotić (Maksim) Marko. Srbin. u NOBu. ubijen 1941.

u NOBu. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1920. Vrtoče (1359032085) Ćulibrk (Milanko) Slobodan. ubijen 1943. rođen 1926. u zbegu. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Kolunić (1354005017) Stupar (Dane) Rade.petrovac (1354005010) Srdić (Ostoja) Milka. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Bosanski Petrov (1355009029) Vulin (Mile) Zorka. ubijen 1943. u zbegu. Crna gora (1359030059) Brkljač (Koja) Milan. Risovac (1359030010) Brkljač (Đurađ) Petar. Srpkinja. u direktnom teroru. Medeno Polje (1354005007) Stupar (Draginja) Simo. poginuo 1943. rođena 1931. Rašnovac (0834058004) Tubin (Mile) Dane. Bosanski Petrov (1355009028) Revenik Debeljak (Jandrija) Mile. Srbin. ubijen 1941. Sutjeska (0207053024) Agbaba (Mile) Milka.petrovac (1354005022) Dukić (Simo) Luka. rođen 1906. Bugojno (1354005014) Dukić (Isajilo) Dušan. poginuo 1944. Osječenica (1354005020) Srdić (Ostoja) Stevan. u NOBu. Srpkinja. Derventa (1354005006) Stupar (Jovo) Ratka. Srbin. ubijen 1941. Srbin. Kiseljak (1355009016) Tubin (Dane) Vid. Zelen gora (1355009007) Vulin (Dane) Jeka. Srpkinja. rođen 1925. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. Teslić (1359030047) Bjelić (Spase) Ilija. rođena 1943. Srbin. rođena 1911. Sandžak (1356013029) Perić (Nikola) Jovan. Bravsko (0834058003) Tubin (Pero) Dušan. Srpkinja. Bosanski Petrov (1355009030) Vulin (Obrad) Miloš. kod kuće. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1938. u direktnom teroru. Opatovac srem (1355009009) Tubin (Nikola) Mile. Rašenovac (0780015006) Tubin (Dane) Dušan. poginuo 1943. poginuo 1944. rođen 1920. Revenik (1354005005) Krajinović (Mane) Božo. rođena 1936. u masovnom pokolju. kod kuće. rođen 1899. Srbin. rođen 1924. Srbin. poginuo 1944. rođena 1938. u NOBu. ubijena 1941. rođena 1925. Rašnovac (0834058008) Tubin (Mile) Danica. ubijen od Nemaca 1943. Revenik (1354005025) Dukić (Vid) Rade. Srbin. rođen 1925. u NOBu. Srpkinja. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Banja luka (1130034014) Brkljač (Petar) Jovo. u zbegu. poginuo 1943. ubijen 1941. rođen 1926. Srpkinja.. kod kuće. spaljen od Muslima 1943. ubijen 1941. u direktnom teroru. Janj (1584021004) Maleš (Pero) Jovanka. Srbin. u zbegu. Kolunić (1354005021) Dukić (Jovan) Spasenija. ubijena 1941. rođen 1925. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1945. Bos. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1941. u zbegu. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1889. u NOBu. Sutjeska (1354005002) Maleš (Dušan) Grujica. u direktnom teroru. Revenik (1354005003) Dukić (Vlada) Vico. umro 1943. ubijen 1943. rođen 1880. rođena 1940. ubijen 1944. Zvornik (1359030062) Brkljač (Jandrija) Lazo. Srbin. Travnik (0801083008) Stupar (Draginja) Pero. nepoznato. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1870. rođen 1881. Srbin. rođen 1917. u direktnom teroru. rođen 1893. Srbin. rođena 1942. u NOBu. umro 1943. Srbin. rođen 1938. Srbin. Srbin. rođena 1905. rođen 1926. u NOBu. Janj (1584021003) Maleš (Niko) Boja. u direktnom teroru. rođen 1920. u direktnom teroru. Janj (1584021001) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Marić (Jovo) Ljubomir. Risovac (7006s00883) 1008 spisak nije potpun . Srpkinja. ubijen 1943. Janj (1584021005) Maleš (Jovo) Ljubica. ubijen 1943. Srpkinja. Revenik (1354005004) Dukić (Vojo) Slobodan. rođen 1939. Bugojno (0801083019) Dukić (Vlado) Vid. Rašnovac (0834058005) Tubin (Mile) Rada.korpus (1354005011) Raca (Marko) Dušan. Bos. Bugojno (0948066014) Dukić (Vojo) Bosiljka. ubijena 1941. u NOBu. rođen 1921. poginuo 1943. rođen 1922. poginuo 1943. ubijen 1943. u NOBu. u NOBu. Rašnovac (0834058007) Tubin (Mile) Koviljka. Sarajevo (1359030033) Ćulibrk (Đuro) Rista. u NOBu. rođen 1938. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. rođena 1897. Bos. Grmeč-risovac (1359030034) Ćulibrk (Milanko) Mika.petrovac (1356013009) Uzelac (Dmitar) Milka. ubijena od Muslima 1943. nepoznato. Srpkinja. poginuo 1943. poginuo 1942. rođena 1936. rođen 1905. Srpkinja. u zbegu. poginuo 1942. poginuo 1943. rođen 1908. u direktnom teroru. rođena 1920. poginuo 1941. rođen 1920. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. rođen 1889. ubijena od ustaša 1941. korićani (1355009008) Uzelac (Jovo) Ilija. rođen 1924.petrovac (1354005013) Srdić (Cvija) Nikola. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. Rašnovac (1355009017) Tubin (Ilija) Joka. Bastački do (1625079013) Tubić (Todor) Vidosav. Revenik (1354005012) Perić (Sava) Milan. Srbin. u NOBu. Revenik (1354005016) Šepa (Stevan) Milica. G. rođena 1907. u direktnom teroru. ubijen 1943. Bastački do (9999s99771) Stupar (Spaso) Radojka. Srbin. rođen 1870. Srbin.petrovac (1354005027) Raca (Trivun) Milanko. rođen 1924. Janj (1584021002) Maleš (Pero) Jovo. Srbin. u NOBu. Srbin. rođena 1934. poginuo 1943. Vođenica (1359030005) Ćulibrk (Božo) Drago. Janj (1584021006) Maleš (Dušan) Milica. rođen 1908. Srbin. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1924. Risovac (7006s00888) Ćulibrk (Nn) Brano. ubijena 1941. rođen 1878. u direktnom teroru. rođen 1870. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1921. Drvar (1354005026) Rakić (Sava) Stojan. rođena 1903. Srpkinja. poginuo 1944. kod kuće. Srbin. Srbin. u NOBu. Mlinište (0209081063) Krajinović (Pane) Milan. u direktnom teroru. rođen 1929. ubijena od Muslima 1943. rođena 1936. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1941. Zemun Sajmište (1354005001) Mirković (Nn) Milan. Kupres (1359030060) Brkljač (Jandrija) Smiljanko. poginuo 1943. rođen 1900. rođen 1922. u direktnom teroru. Srpkinja. Banja luka (1359030063) Bubalo (Savo) Soka. spaljena od Muslima 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1909. ubijen 1943. Miljevina (0206052009) Uzelac (Jovo) Dušan. rođena 1927. u nemačkoj ofanzivi. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. rođen 1925. u NOBu. Srbin. Osječenica (1354005019) Srdić (Ostoja) Stana.naselje Rašnovac Žrtve rata 1941-1945 Trkulja (Sava) Gojko. kod kuće. Srbin. u NOBu. ubijen 1943. poginuo 1944. ubijena 1941. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Srbin. rođen 1941. u NOBu. Rašnovac (0834058006) Tubin (Nikola) Jovo. rođen 1927. u direktnom teroru. Srbin. Bosanski Petrov (1356012006) Smiljanić (Stanko) Janko. poginuo 1944. Bos. rođena 1935. rođen 1900. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1922. ubijen 1941. kod kuće. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1936. kod kuće. rođena 1931. ubijen 1941. rođen 1938. Osječenica (1354005018) Srdić (Pero) Mara. u direktnom teroru. rođen 1912. Revenik (0175008046) Smiljanić (Staniša) Janko. u nemačkoj ofanzivi. kod kuće. Srbin. u NOBu. Revenik (1354005015) Debeljak (Mile) Vitomir. Srbin. Srbin. ubijena 1941. rođen 1888. ubijena 1944. Konjic (1354005028) Risovac Agbaba (Đura) Božo. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1874. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1943. 3. poginula 1943. ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1926. Srbin. rođena 1889. Srbin. Zelengora (0206052008) Uzelac (Dmitar) Miloš. Srpkinja. Vrtoče (1359032086) Ćulibrk (Nn) Bojka. Bosan. Srbin. rođen 1920.

rođen 1922. Užice (1359030061) Karanović (Stojan) Jovo. rođen 1919. u direktnom teroru. rođen 1902. u NOBu. Vođenica (1359030003) Drobac (Petar) Dušan. rođen 1917. u direktnom teroru. rođen 1937. ubijen 1943. Glamoč (1359030008) Karanović (Lazo) Čedo. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srem (1359030018) Novaković (Luka) Gojko.novi (1359030012) Novaković (Luka) Lazo. ubijen od Muslima 1943. rođen 1899. Risovac (7006s00894) Mandić (Obrad) Nikola. u NOBu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srem (1359030007) Karanović (Jovo) Savo. Risovac (7006s00893) Mandić (Nn) Lazo. rođen 1902. Prozor (1359030040) Mandić (Nn) Dušan. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. Bos. rođen 1923. ubijen od Muslima 1943. Vranovina (1359030058) Drljača (Nikola) Milko. kod kuće. rođen 1917. Travnik (1359030020) Novaković (Stevan) Trivo. ubijen 1943. rođen 1897. Prozor (1359030042) Mandić (Nikola) Lazo. Knin (1359030046) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Majstorović (Obrad) Milan. poginuo 1944. poginuo 1944. rođen 1921. rođena 1926. u direktnom teroru. Vođenica (9999s99589) Novaković (Mićo) Predrag. Risovac (1359030044) Mandić (Milan) Marko. Srpkinja. Srbin. kod kuće. rođen 1919. Risovac (7006s00890) Mandić (Nn) Zekan. rođena 1898. Srbin. rođen 1910. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1918. Risovac (7006s00885) Ćulibrk (Nn) Milka. Srpkinja. Srbin. Travnik (1359030067) Obradović (Nn) Božo. umro 1942. Risovac (0666003028) Drobac (Marko) Lazo. poginuo 1941. rođen 1940. ubijen 1943.petrovac (0210082063) Kalomber (Nn) Miha. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Petrovac (0801083032) Đukić (Miloš) Pero. rođen 1914. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1925. Bos. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1935. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. rođen 1887. u NOBu. u NOBu. rođen 1880. Kozin. Krnjauša (2848006015) Kalomber (Nn) Nikola. Crna gora (1359030066) Obradović (Nikola) Savka. Srbin. rođena 1924. poginula 1943. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. rođen 1890. rođen 1925. u direktnom teroru. Risovac (1359030070) Ilić (Đuran) Petar. nestao 1943. ubijen 1943. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1925. Risovac (1359030065) Obradović (Đuran) Dane. Srbin. poginuo 1943. Sandžak (1359030027) Karanović (Jovo) Nikola. Risovac (1359030039) Mandić (Mile) Božo. Srbin. Glamoč (1359030072) Kalember (Mile) Nikola. poginuo 1943. rođena 1924. Srbin. rođen 1939. rođen 1927. Glamoč (1359030038) Mandić (Nikola) Obrad. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1901. Koričani (1359030017) Novaković (Mićo) Nenad. ubijena 1943. ubijen od Muslima 1943. poginula 1943. rođen 1930. poginuo 1943. rođen 1909. Vođenica (9999s99590) Novaković (Mile) Kojica. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. rođena 1942. Srpkinja. rođen 1926.krajiška Proleters (1413052023) Ilić (Petar) Nikola. Bos. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. Knin (1359030023) Ilić (Jovan) Petar. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1920. Srpkinja. Srbin. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. rođen 1883. Srbin. Vođenica (1359030002) Drobac (Petar) Đuro. Srem (1359030019) Novaković (Gojko) Nikola. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1884. rođen 1903. Risovac (1359030009) Ličina (Pavle) Mile. Srbin. u NOBu. rođen 1938. Grme (0210082097) Obradović (Jovo) Marko. Gradina kod jasenovca (1359030004) Đukić (Luka) Stojan. Risovac (1359030037) Mandić (Rade) Pava. rođen 1920. u zbegu. Risovac (7006s00892) Mandić (Nn) Jandrija. u direktnom teroru. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1943. Srbin. bolnica (1359030041) Mandić (Lazo) Branko. u NOBu. rođen 1940. u NOBu. ubijen 1943. Koričani (1359030024) Ilić (Petar) Mile. u NOBu. Risovac (7006s00895) 1009 spisak nije potpun . rođen 1898. rođen 1900. rođen 1920. u zbegu. u NOBu. u direktnom teroru. Risovac (1359030011) Novaković (Luka) Petar. ubijen 1943. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srbin. kod kuće. ubijen 1944. Smoljana (1359030074) Obradović (Nikola) Milan. poginuo 1945. Srbin. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Srem (1359030006) Lalić (Todor) Milan. poginuo 1943. Smoljana (1359030021) Novaković (Stojan) Dušan. Sandžak (1359030025) Ilić (Petar) Mile. Drvar (2309001019) Majstorović (Milan) Mićo. Srbin. rođena 1936. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1929. Srbin. Risovac (1359030045) Mandić (Jovo) Trivo. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. kod kuće. Srbin. rođen 1917. rođen 1900. ubijen 1943. poginuo 1943. Bos. rođena 1937. ubijen 1941. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. Risovac (7006s00887) Ćurgus (Đura) Nikola. rođen 1940. Krnjauša (2848006016) Karanović (Jovo) Đujka. ubijen 1943. rođen 1923. u NOBu. nepoznato. poginula 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1925.novi (1359030068) Majstorović (Jovo) Miloš. poginuo 1943.naselje Risovac Žrtve rata 1941-1945 Ćulibrk (Nn) Dragica. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1916. u NOBu. rođena 1940. ubijen 1941. rođen 1927. rođen 1878. rođen 1917. rođen 1890. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Teslić (0048050003) Novaković (Mile) Ružica. rođena 1925. u NOBu. Jašavka (0935071057) Jević (Mile) Jovo. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1915. poginuo 1943. rođen 1917. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. nepoznato. Srbin. Srbin. Risovac (7006s00889) Mandić (Nn) Ljubica. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. Risavac (1359030001) Drobac (Marko) Petar. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1943. rođena 1942. Selo lovos-srem (0869140050) Dragosavac (Mile) Saja. Karićani-bosna (0801083048) Ilić (Petar) Nikola. u NOBu. Srbin. Teslić (0048050002) Novaković (Stevan) Rade. Srbin. Risovac (7006s00886) Ćulibrk (Nn) Sreto. Srbin. poginuo 1943. rođen 1909. Korićani (0048048058) Jević (Marko) Đuro. ubijen od Muslima 1943. Bos. Zenica (1359030036) Jević (Pero) Marko. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Srbin. 3. Srbin. rođen 1911. Risovac (1353049019) Novaković (Mićo) Boja. u NOBu.petrovac (1326006032) Ilić (Petar) Božo. u direktnom teroru. Risovac (7006s00882) Ćulibrk (Nn) Mira. rođen 1873. Grmuša (1359030026) Obradović (Dmitar) Nikola. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1896. Srbin. rođen 1938. u direktnom teroru. rođen 1882. Risovac (7006s00891) Mandić (Nn) Petar. u direktnom teroru. Srbin. Ibar (1359030022) Novaković (Gojko) Branko. kod kuće. poginuo 1944. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srbin. ubijen 1943. rođen 1896. Risovac (1359030073) Novaković (Luka) Petar. u NOBu. rođen 1925. poginula 1944. Risovac (7006s00884) Ćulibrk (Nn) Dušanka. rođena 1938. Srpkinja. rođen 1912. u direktnom teroru. u NOBu. nestao 1943. Vranovina (1353050009) Marjanović (Lazo) Đuro.

Srpkinja. Šator (7006s00899) Ćulibrk (Savo) Desa. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1917. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1940. Travnik (0801083007) Kecman (Stevan) Đurađ. kod kuće. rođen 1903. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Risovac (1359030032) Santrač (Đura) Vit. Srpkinja. poginuo 1942. poginuo 1944. poginuo 1943. Srpkinja. ubijen 1943. u direktnom teroru. u zbegu. poginuo 1943. Nepoznato (2190015100) Rađenović (Marko) Drago. Risovac (7006s00896) Rađenović (Jovo) Marko. kod kuće. Smoljana (0047040017) Grbić (Luka) Đukan. Srbin. Srpkinja. Srbin. u zbegu. Srpkinja. rođena 1939. rođen 1920. Kozila (7006s00901) Ćulibrk (Staniša) Miloš. rođen 1888. Srbin. rođena 1941. nepoznato. u NOBu. Srpkinja. rođena 1907. Šator (0047040017) Grbić (Jovan) Dane. poginuo 1943. streljana od Muslima 1943. Risovac (0048045063) Poznić (Nn) Marija. rođen 1903. rođen 1925. ubijena od Muslima 1943. rođen 1924. rođen 1914. rođen 1936. u NOBu. rođen 1908. Srbin. u NOBu. rođen 1927. Srpkinja. Crna gora (1356018019) Čiča (Mile) Ilija. Srbin. U srbiji (0045017002) Knežević (Dušan) Mile. u NOBu. Srbin. Travnik (1359030035) Rađenović (Trivo) Deva. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1863. ubijen 1941. Strmica (1356018028) Ćulibrk (Ilija) Dmitar. Srpkinja. Srbin. Cazin (0209080047) Ćulibrk (Stevan) Kći. rođen 1915. Koričani (1359030043) Skakavac Banović (Mile) Vučen. streljana od Muslima 1943. Risovac (1359030049) Poznić (Juro) Ana. umrla od tifusa 1943. rođen 1922. Šator (7006s00900) Ćulibrk (Stevan) Koviljka. Srbin. u direktnom teroru. Risovac (1359030054) Poznić (Nn) Borka. Srpkinja. rođen 1888. Srbin. streljana od Muslima 1943. poginuo 1943. rođen 1921. rođena 1933. poginuo od Nemaca 1944. u zbegu. streljana od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. Miljevina (0048045025) Santrač (Simo) Gojko. rođena 1935. poginuo 1943. poginula 1944. u NOBu. u NOBu. Zelengora (0209080046) Đurić (Stojan) Pavo. poginuo 1943. rođen 1914. Risovac (1359030056) Poznić (Luka) Boro. rođen 1898. rođena 1934. u NOBu. Šator (7006s00898) Ćulibrk (Miloš) Stana. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. Smoljana (1356018047) Đurić (Lazo) Perka. Smoljana (1356018007) Banović (Vučen) Ilija. Srbin. poginuo 1943. kod kuće. rođen 1889. Smoljana (1356018046) Đurić (Mile) Petar. poginuo 1943. nestala 1943. poginuo 1944. rođena 1942. Srbin. streljana od Muslima 1943. rođen 1924. Srbin. u NOBu. Kozila (7006s00902) Ćulibrk (Savo) Persa. Crna gora (1356018008) Brkljač (Đuro) Petar. Srpkinja. rođen 1915. rođen 1925. poginuo 1944. u NOBu. Bihać (0209080030) 1010 spisak nije potpun . Risovac (1359030016) Santrač (Jovo) Todor. rođen 1880. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. nepoznato. Srbin. Bugojno (1359030064) Poznić (Jovo) Deva. Sutjeska (0207053048) Kerkez (Rade) Ljubomir. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijena 1943. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. nepoznato. u NOBu. u NOBu. rođen 1874. u NOBu. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1921. poginuo 1943. rođen 1918. rođen 1885. Crna gora (1356018011) Ćulibrk (Stevan) Dušan. Risovac (7006s00897) Poznić (Nn) Milan. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. Foča (0934067025) Rađenović (Nikola) Gojko. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. rođen 1919. rođen 1939. Srbin. u NOBu. Sinj (1356014005) Ćuk (Vaso) Mile. Smrljana (2594113013) Đurić (Spaso) Jovo. Kupres (1356018009) Ćulibrk (Jovan) Danica. rođen 1921. Risovac (1359030055) Poznić (Luka) Milka. Srbin.naselje Risovac Žrtve rata 1941-1945 Obradović (Petar) Stojan. rođen 1925. rođena 1935. u zbegu. rođena 1942. u zbegu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. Crna gora (0207053047) Knežević (Dušan) Mile. Teslić (1356018023) Kerkez (Jovo) Milka. Crna gora (0048048018) Đurkić (Vaso) Ilija. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srbin. Kozila (7006s00903) Kerkez (Rade) Đuro. poginuo 1944. streljana od Muslima 1943. Nemačka-stalag (1356018001) Kačar (Đura) Petar. rođen 1926. rođen 1936. Srbin. poginuo 1943. rođena 1929. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1944. poginula 1943. poginuo 1943. nestao 1943. Zenica (1359030057) Santrač (Stevo) Tomo. Crnagora (1356018015) Čiča (Milan) Đukan. Srbin. Crna gora (1356018017) Đurić (Mile) Pešo. u NOBu. u NOBu. Srbin. Skakavac (1356018043) Grbić (Jovo) Petar. rođen 1921. Skakavac (1356018020) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ćuk (Petar) Dane. Sarajevo (0207053053) Kecman (Vid) Obrad. u direktnom teroru. Prozor (0441013016) Ćulibrk (Jovan) Vaso. rođena 1890. poginuo 1944. umro 1943. rođen 1912. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen 1943. ubijen 1943. Risovac (1359030050) Poznić (Luka) Mićo. rođen 1919. ubijen 1943. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. Nepoznato (0540048029) Santrač (Jovo) Đuro. streljan od Muslima 1943. Risovac (1359030051) Poznić (Luka) Zorka. Risovac (1359030053) Poznić (Luka) Đuja. rođen 1907. rođen 1923. umro od tifusa 1943. ubijen od Muslima 1943. Šator (7006s00900) Đilas (Mile) Jovo. Srbin. Srbin. u zbegu. Šator (1359030031) Rađenović (Marko) Blažo. Crna gora (0047041009) Brkljač (Mile) Jovo. Srbin. Srbin. Srbin. Risovac (1359030048) Santrač (Jovo) Todo. u NOBu. Srbin. rođen 1926. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1879. rođena 1941. Srpkinja. streljana od Muslima 1943. Srpkinja. rođen 1927. kod kuće. streljana od Muslima 1943. Kupres (1356018018) Dukić (Gaco) Janko. rođen 1902. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1912. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. u zbegu. ubijen 1943. ubijena 1943. Han Pesak (1359030014) Šijan (Marko) Nikola. Fojnica (0441013015) Ćulibrk (Miloš) Bosiljka. Lim (1359030030) Rađenović (Marko) Jovo. streljana od Muslima 1943. Srpkinja. poginuo 1943. Nemačka-stalag (1356018040) Knežević (Savo) Rade. rođen 1937. Srbin. Srpkinja. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. Risovac (1359030052) Poznić (Luka) Mileva. rođen 1900. rođena 1870. Srbin. rođen 1917. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Busovača (0049061006) Grbić (Božo) Kći. rođen 1910. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1943. rođen 1918. nepoznato. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1944. rođen 1925. streljan od Muslima 1943. u NOBu. Srem (1359030015) Santrač (Stevo) Živko. rođen 1898. Srbin. u NOBu. B. Srpkinja. rođena 1941. streljana od Muslima 1943. Bos. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. rođen 1880. rođena 1931. u direktnom teroru. rođen 1920. poginuo 1943. Srbin. rođen 1940.petrovac (0209080012) Santrač (Pera) Stojan. Srbin. Srbin. rođena 1940. Risovac (0048045064) Poznić (Nn) Drago. Crna gora (1356018012) Knežević (Milan) Dušan.petrovac (1359030029) Rađenović (Marko) Blažo. u NOBu. u NOBu. rođena 1925. Risavac (0779012014) Santrač (Pero) Vid. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. rođena 1943. poginuo 1942. Kolašin (1356018010) Ćulibrk (Ilija) Rade. u NOBu. Srbin. Srbin. Srpkinja.

rođena 1935. Crna gora (1356018004) Marjanović (Đuro) Dušan. u NOBu. Teslič (1356018014) Santrač (Đuro) Lazo. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. Višegrad (1356015050) Branković (Jovo) Čedo. Smoljana (0048043003) Grbić (Nikola) Dušan. u NORu. rođen 1930. rođen 1917. Srbin. rođen 1880. rođen 1915. Posledice ranjavanja (0048046007) Stupar (Božo) Ilija. Kozila (7006s00904) Knežević (Todor) Simo. u NOBu. Skakavac (0412394012) Stupar (Pero) Drago. 3. Srbin. Crna gora (1356018005) Knežević (Todor) Milka. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. Smoljana (7006s00911) Grbić (Nikola) Sreto. ubijen od Muslima 1943. rođen 9999. u NOBu. Teslić (1356018022) Marjanović (Staniša) Đuka. u NOBu. rođena 1896. rođena 1941. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska-zeleng (1356015029) Daljević (Đukan) Rajko. Srbin. Veliki dujan. streljan od Muslima 1943. rođen 1883. ubijena 1943. (1356018033) Stupar (Rade) Dušan. poginuo 1943. Srpkinja. Crna gora (1356018002) Štrbac (Đuro) Nikola. Banja luka (1356018021) Stupar (Mićo) Mika. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. u zbegu. Kolašin (1356018039) Stupar (Đukan) Mile. rođen 1918. poginuo 1945. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. rođen 1926. u NOBu. Drvar (1356018024) Stupar (David) Lazo. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1920. Kolašin (1356018038) Stupar (Jovan) Mile. Srpkinja. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. rođen 1920. u direktnom teroru. Han Pjesak (1356015001) Dragišić (Srđan) Dušan. rođen 1943. Sutjeska-zeleng (1356015030) Daljević (Trivun) Đukan. rođen 1924. rođen 1928. kod kuće. poginuo 1943. poginuo 1945. Grmeč (0048048036) Stupar (Mićo) Nikola. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođena 1942. Beograd (0210082045) Inđić (Jovan) Trivo. poginuo 1943. Crna gora (1356018037) Stupar (Luka) Savo. Srpkinja. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1903. rođen 1922. Skakavac (0047039012) Marjanović (Mile) Đurađ. rođen 1918. ubijen od ustaša 1943. Srbin. rođen 1923. rođena 1904. Kolašin (1356018025) Stupar (Mile) Ratko. Kozila (7006s00908) Bucalo (Nikola) Vico. ubijen 1943. u NOBu. Crna gora (1356018032) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Stupar (Sava) Rode. poginuo 1943. Prnjavor (0048043005) Grbić (Milan) Jovo. poginuo 1944. rođen 1911. Srbin. Livno (1356018030) Stupar (Pero) Mirko. rođen 1936. Srbin. poginuo 1944. Srbin. ubijena 1942. Sremski front. u NOBu. rođen 1926. Smoljana (7006s00909) Grbić (Pera) Milan. u NOBu. Srpkinja. Skakavci (1356018041) Rakić (Jovo) Stana. Skakavac (1356018044) Stupar (Vid) Rade. rođen 1876. u NOBu. poginuo 1944. Kozila (7006s00907) Stupar (Nikola) Jovo. Srpkinja. umrla od tifusa 1943. poginuo 1943. poginuo 1942. poginuo 1944. u NOBu. Šobot. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Nepoznato (0047042021) Popović (Rade) Smiljana.krajiška (0048048035) Stupar (Mile) Branko. Teslić (1356018026) Smoljana Balaban (Simo) Mile. poginuo 1943. rođena 1942. rođen 1870. Srbin. Srbin. rođen 1903. u zbegu. Srpkinja. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Skakavac (0047039011) Marjanović (Petar) Božo. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. rođen 1926. Drvar (1356018016) Stupar (Srđan) Jovo. u NOBu. Smoljana (1356015028) Dragišić (Jovan) Mile. Srbin. rođen 1875. Bosanski Petrovac (5002s00542) Bucalo (Nikola) Drago. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. Livno (1356018031) Stupar (Rade) Dragica. Srpkinja. poginuo 1944. rođen 1912. rođena 1904. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. rođen 1923. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. Sutjeska (0207053015) Stupar (Simo) Miloš. poginuo 1944. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. u NOBu. Kolašin (1356018035) Stupar (Jovan) Mile. rođen 1940. poginuo 1943. rođen 1895. u NOBu. u NOBu. Smoljana (7006s00913) Grbić (Jovo) Miloš. rođen 1911. rođen 1923. ubijena 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1945. rođen 1928. u NOBu. Sremski front (1356018027) Stupar (Stevo) Soka. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. Drvar (1356013020) Stupar (Simo) Miloš. umro od ranjavanja 1945. u NOBu. Srbin. Smoljana (1356015022) 1011 spisak nije potpun . Smoljana (7006s00910) Grbić (Jovo) Svetko. rođen 1939. u NOBu. rođena 1917. Srbin. Skakavac (1356018045) Knežević (Todor) Ratka. rođen 1924.-petrovac (0210082046) Inđić (Nn) Sava. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1927. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. Smoljana (1356018042) Štrbac (Ostoja) Mile. Srbin. Smoljana (0206049109) Brkić (Paja) Dragomir. poginuo 1943. kod kuće. poginuo 1943. rođen 1927. Smoljana (7006s00912) Grbić (Panto) Stevo. u direktnom teroru. Teslić (1356018029) Stupar (Petar) Pero. u NOBu. rođena 1905. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. Crna gora (1356018034) Stupar (Staniša) Stevan. Crna gora (1356018013) Petković (Nikola) Stevo. rođen 1923. kod kuće. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. rođena 1901. poginula 1943. Srbin. u zbegu. rođen 1890. zaklana od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. rođen 1924. rođen 1913. ubijen 1943. umro 1944. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. kod kuće. u NOBu. Srbin. rođen 1913. rođen 1922. Srpkinja. Srpkinja. Kozila (7006s00906) Stupar (Vaso) Luka. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. poginuo 1945. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Grmeč (0048048037) Stupar (Marko) Stevo. kod kuće. streljan od Muslima 1943. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1944. Prijedor (0047039013) Marjanović (Đuro) Vlado. rođen 1928. Srbin. rođen 1937. Srbin. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1944. kod kuće. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1927. Kojin (1356018036) Stupar (Nn) Stana. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1930. rođen 1918. Ogunača (1356018006) Miljević (Soka) Drago. rođen 9999. rođen 1931. rođen 1920. poginula 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. Grmeč (0048048034) Stupar (Todor) Jelka. Han Pesak (0209081036) Branković (Jovo) Sava. rođen 1934. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. Tovariševo (0047039003) Stupar (Lazo) Savo. Srbin. poginula 1944. ubijen 1943. kod kuće. rođen 1925.naselje Skakavac Žrtve rata 1941-1945 Knežević (Todor) Marko. Srbin. rođen 1922. poginuo 1944. rođen 1921. poginuo 1942. streljana od Muslima 1943. Srbin. rođen 1914. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1944. Srbin. Smoljane (0610075013) Inđić (Jandrija) Jovan. nepoznato. poginuo 1944. rođen 1924. rođena 1940. Srbin. Mrkonjića grad (1356015005) Bucalo (Nikola) Vico. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Smoljena (0669015012) Inđić (Pero) Peja. Sutjeska (0048043004) Grbić (Jovo) Miloš. u NOBu. rođen 1924. Srbin. poginuo 1944. Srbin. rođen 1890. rođen 1924. ubijena 1943. (0210082044) Inđić (Jovan) Neđo. rođen 1902. nepoznato. Srbin. umro 1944. u NOBu. Smoljana (1356015006) Daljević (Đukan) Branko. ubijen 1943. Srbin. Mlinište (0209081035) Branković (Kosta) Dara. u NOBu. kod kuće. Kozila (7006s00905) Stupar (Todor) Perka. Oštrelj-drvar (0209081044) Stupar (Nikola) Vico.

poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. rođen 1907. rođena 1929. ubijen 1943. poginuo 1944. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Srbin. u NOBu. Zelengora (1356015074) Mrđa (Mile) Stevan. Srbin. u NOBu. Smoljana (0935070001) Mrđa (Đuro) Dmitar. u NOBu. poginuo 1942. rođen 1918. rođen 1921. Smoljana (0207053014) Mrđa (Petar) Milan. Zelengora (0048048005) Kecman (Ignjat) Đuro. Srbin. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. ubijena od Muslima 1943. rođena 1904. Srbin. u NOBu. Zelengora (1356015063) Jeličić (Mile) Drago. Srbin. Zelengora (1356015037) Marić (Petar) Drago. u NOBu. rođen 1941. u NOBu. Smoljana (1356015048) Majstorović (Petar) Staniša. Bos. Prača (7042s00027) Latinović (Cvijo) Anđa. rođen 1926. prilikom borbi ili bombardovanja. Manjača (1356015032) Majstorović (Mihail) Mile. u direktnom teroru. Srbin. Sandžak (1356015070) Mrđa (Petar) Mirko. Srbin. u NOBu. poginuo od ustaša 1943. Prnjavor (1356015014) Jeličić (Mile) Savo. u NOBu. Srpkinja. rođen 1922. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1909. rođen 1930. rođen 1930. u NORu. Vrpolje (1356015068) Mrđa (Simo) Nikola. Prijedor (2295060009) Jeličić (Milanko) Luka. poginuo od ustaša 1942. ubijen od Muslima 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1918. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1943. Mlinište (1356015075) Mrđa (Nikola) Gojko. Srbin. G. poginuo 1944. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. rođen 1922. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1935. ubijen 1943. Srbin. Smoljana (0631007011) Marić (Đorđe) Grozda. Srpkinja. rođen 1922. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Beograd (0206049136) Jeličić (Rade) Ilija. Smoljana (7006s00916) Latinović (Nikola) Boško. prilikom bombardovanja. rođen 1898. Zagreb (1356015024) Mrđa (Dako) Pero. Zelengora (1356015049) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Majstorović (Peko) Đurađ. Kozara (0063012056) Marinković (Jovo) Luka. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1905. Nepoznato (0047042034) Mrđa (Blaž) Jovan. rođen 1919. Srbin. u NOBu. umro 1945. Petrovac (0209081049) Latinović (Mitar) Mileva. rođen 1924. Srbin. u NOBu. Sutjeska (0209081048) Latinović (Ilija) Kojo. Srbin. rođen 1914. poginuo 1944.naselje Smoljana Žrtve rata 1941-1945 Inđić (Simo) Vojin. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. Srbin. Srem (1356015035) Latinović (Ilija) David. u NORu. Selo vojići (0209081111) Kecman (Đoko) Simo. u NOBu. poginuo 1941. Smoljana (2295060014) Marjanović (Stojan) Marko. rođena 1924. rođen 1888. Račićbihać (1356015026) Mrđa (Ilija) Vajo. poginuo 1943. poginuo 1944. rođen 1926. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. rođen 1918. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1938. u NOBu. Drvar (1356015067) Mrđa (Luka) Drago. rođen 1924. u NOBu. Srbin. Srbin. Travnik (1356015015) Jeličić (Mile) Neđo. rođen 1918. poginuo 1944. Knin (0207053063) Marijanović (Lazo) Nikola. poginuo 1943. poginuo 1945. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1925. rođen 1920. kod kuće. Devetak (0535028007) Mrđa (Lazo) Vico. Srpkinja. rođen 1923. rođen 1909. Srbin. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1939. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. poginuo 1943. Sanski most (0941011030) Kerkez (Jovo) Mićo. poginuo 1945. Srbin. rođen 1924. Zelengora (1356015047) Majstorović (Petar) Peko. rođen 1882. Srbin. poginuo 1944. Smoljana (1356015066) 1012 spisak nije potpun . rođena 1937. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. Srbin. rođen 1926. rođen 1918. Prnjavor (0207053062) Marijanović (Simo) Ilija. poginuo 1943. Srem (0048043023) Mrđa (Obrad) Jovan. rođen 1901. Srbin. u NOBu. Smoljana (7006s00922) Kovačević (Todo) Savo. Srbin. Smoljana (7006s00917) Latinović (Nikola) Đuro. Kozara (1356015025) Mrđa (Jojo) Dmitar. poginuo 1944. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1884. Smoljana (7006s00923) Kovačević (Đuro) Milka. poginuo 1944. u NOBu. Šatorsko jezero (2294036001) Marinković (Nikola) Ruža. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. Smoljana (1356015053) Mandarić (Mihajlo) Mile. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1926. rođen 1925. Srbin. rođen 1926. ubijena 1943. Zelengora (1356015077) Mrđa (Pero) Mirko. rođen 1919. Šid (2775066001) Kecman (Simo) Bogdan. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1915. rođen 1889. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1927. Srbin. Smoljana (1356015008) Kecman (Rade) Božo. u nemačkoj ofanzivi. umro 1943. rođen 1916. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođena 1907. Srbin. Majkić japra (1356015039) Jeličić (Tode) Milan. Smoljana (1356015045) Marinković (Nikola) Ruža. poginuo 1945. rođen 1909. kod kuće. Srbin. rođen 1922. poginula 1943. u NOBu. rođen 1918. Srbin. Manjača (1356015051) Majstorović (Mihal) Dušan. Srbin. Ljubljana (1356015046) Majstorović (Peko) Mirko. poginuo 1944. Srpkinja. Tjentište (0673001011) Latinović (Nikola) Bogdan. kod kuće. Grmeč (0666004003) Latinović (Đuro) Slavko. Sandžak (1356015038) Mrđa (Nikola) Petar. umro 1943. Petrovac (1356015060) Mrđa (Rade) Pero. ubijena 1943. Srbin. rođena 1926. Srbin. rođen 1918. u NOBu. u NOBu. Srbin. Kod foče (0048046005) Krčmar (Stevo) Lazar. poginuo 1944. Srbin. rođen 1915. u NOBu. poginuo 1944. Smoljana (7006s00915) Indžić (Andrija) Jovo. Livno (1356015034) Latinović (Nikola) Jakov. ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. Manjača (1356015071) Mrđa (Petar) Mirko. rođena 1904. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1944. Smoljana (1356015007) Kecman (Mile) Trivuna. u NOBu. u NOBu. rođen 1932. u NOBu. Srbin. u NOBu.gradiška (0933062015) Mrđa (Ile) Milan. rođen 1915. Srbin. kod kuće. rođen 1910. Srbin. Srbin. Sanski most (0410345011) Jeličić (Gliša) Rade. rođen 1921. Sandžak (1356015027) Mrđa (Pane) Gojko. rođen 1919. rođen 1923. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1942. rođen 1929. rođen 1917. Srbin. Srpkinja. Smoljana (7006s00918) Latinović (Nikola) Ilinka. Kozila (1356015033) Latinović (Nikola) Bogdan. Martin brod (1356015036) Marijanović (Lazo) Đurađ. Sanica (1356014033) Kecman (Đurađ) Drago. Sutjeska (0207053013) Mrđa (Sako) Dušan. poginuo 1943. u NOBu. Nepoznato (0176012011) Kukolj (Milan) Aleksandar. Bosan. rođen 1899. poginuo od ustaša 1942. rođen 1940. Srbin. ubijen 1943. Vrpolje (1356015076) Mrđa (Ostoja) Dmitar. rođen 1888. Srbin. poginula 1943. ubijen 1942. ubijen od Muslima 1943. rođen 1887. poginuo 1943. Smoljana (7006s00921) Mandrić (Mihajlo) Mile. Smoljana (0207053038) Kovačević (Đuro) Mileva. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srbin. poginuo 1942. poginuo 1944. poginuo 1942. Srbin. Srbin. rođen 1926. umrla 1941. umro 1945. poginuo 1943. Bundžina jamo (0612100019) Kecman (Dako) Simo. umro od tifusa 1943. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1924. u NOBu. poginula 1943. Srbin. rođen 1912. u nemačkoj ofanzivi.korićani (1356015040) Kecman (Dako) Ilija.

Vilusi (0933062016) Mrđa (Vico) Đuro. u zatvoru. Knin (0207053032) Stojanović (Ljubo) Milka. Srbin. rođen 1921. rođen 1936. Smoljana (0048043032) Vranješ (Mile) Dušan. rođen 1895. Srbin. Srbin. Suvaja (0207053030) Đumić (Drago) Vojin. rođena 1938. u direktnom teroru. Pelješac (0897035019) Radišić (Laza) Stana. ubijen 1943. Srpkinja. Srbin. poginuo 1945. u direktnom teroru. Srpkinja. Manjača (1356015011) Šerbula (Dušan) Milka. rođen 1883. u NOBu. u NOBu. rođen 1923. Srbin. Srpkinja. kod kuće. ubijen 1941. Smoljana (1356015052) Vranješ (Savan) Veselka. poginuo 1943. ubijen 1942. rođen 1922. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1922. ubijena od Nemaca 1944. poginuo 1944. ubijen 1941. poginuo 1944. Srbin. rođena 1937. rođen 1936. Nepoznato (0048043008) Stojanović (Dako) Ljubo. Srpkinja. Smoljana (1356015055) Mrđa (Trivo) Lazo. prilikom borbi ili bombardovanja. poginula 1943. Banja luka (1356017043) Divjak (Božo) Savo. u NOBu. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. rođena 1926. Srbin. Smoljana (7006s00920) Mrđa (Todor) Dmitar. u NOBu. Srbin. rođena 1929. Srpkinja. Srbin. Smoljana (1356015009) Šerbula (Dušan) Gojko. poginuo 1944. Srbin. Srbin. B. Prelaz Preko dr (1356015059) Stojanović (Koja) Rade. rođen 1924. ubijena 1944. rođen 1926. Srbin. Srpkinja. rođen 1927. ubijen od ustaša 1943. Grmuša (0801082036) Stojanović (Đurđa) Dušan. Crna gora (0048043033) Vranješ (Mile) Dmitar. Srpkinja. Sanski most (1356015058) Stojanović (Nikola) Čedo. u NOBu. kod kuće. rođen 1921. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. Bihać (0535028006) Praštalo (Vaso) Jovan. kod kuće. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođena 1898. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. poginuo 1943. ubijen 1944. u nemačkoj ofanzivi. Smoljana (7006s00924) Stojanović (Dane) Špiro. rođen 1918. Pištanica-sanic (1356015021) Praštalo (Pane) Ostoja. Foča (1356015069) Mrđa (Trivo) Lazo. Srbin. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođen 1928. Smoljana (1356015020) Prošić (Ilija) Milan. rođen 1888. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. ubijena 1944. rođena 1850. Srbin. rođen 1925. u nemačkoj ofanzivi. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1939. poginuo 1944. Tičevo-bos. ubijena od Nemaca 1944. Sutjeska (0207053031) Stojanović (Dako) Špiro. rođen 1923. u NOBu. rođen 1877. Srbin. Srbin. Perna (0387021050) Dragišić (Stevan) Milan. Suvaja (7006s00928) 1013 spisak nije potpun . poginuo 1945. poginuo 1943. u NOBu. Nepoznato (2296062007) Šerbula (Đurađ) Jovo. Srbin. u NOBu. Sutjeska-zeleng (1356015019) Praštalo (Vaso) Zorka. rođen 1889. Srpkinja. u NOBu. umro 1942. rođen 1927. Mrkonjić grad (0779013039) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Stojanović (Gojo) Đurađ. Srpkinja. u NOBu. Smoljana (7006s00925) Šerbula (Dušan) Đuka. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Smoljana (0206048022) Vranješ (Dmitar) Drago. ubijena 1943. u NOBu. ubijen od Nemaca 1944. ubijen 1941. Smoljana (2295060015) Mrđa (Vid) Darinka. rođen 1924. Srbin.naselje Smoljana Žrtve rata 1941-1945 Mrđa (Slavko) Dušanka. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Sanica-ključ (1356015002) Vukobrat (Jeftan) Boško. nepoznato. Smoljana (0669018005) Stojanović (Đuđo) Anđa. kod kuće. rođen 1894. rođena 1924. rođen 1925. poginuo 1943. Srbin. Smoljana (7006s00914) Suvaja Badrik (Joso) Dane. u NOBu. Kotor varoš (1356015057) Mrđa (Vido) Rade. Smoljana (1356015018) Stojanović (Trifun) Stevan. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1926. Srbin. rođen 1920. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. rođen 1898. Janjila (1356015073) Praštalo (Ostoja) Sava. Srbin.grah (1356015023) Raković (Damjan) Stojan. rođen 1920. Smoljana (1356015013) Stojanović (Aćim) Stevo. Tuzla (1356015003) Vukobrat (Stevo) Anđa. rođen 1926. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. poginuo 1943. St travnik (0175007060) Drljača (Božo) Miloš. Krnja jela (1356017012) Cvjetković (Pero) Marko. Smoljana (0709064044) Raković (Milan) Ilija. Risovac (0387012057) Drljača (Pavle) Božo. u NOBu. rođen 1920. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. poginuo 1945. Hrvat. Srbin. Srbin. Srbin. poginula 1943. u NOBu. U sremu (1356015017) Stojanović (Ljubo) Milan. Srbin. rođen 1928. Srbin. poginuo od ustaša 1943. rođen 1899. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. u NOBu. kod kuće. Srbin. Srbin. Smoljana (1356015056) Mrđa (Vučen) Mirko. poginuo 1942. u NOBu. nepoznato. Marjanovac (1356017056) Đaković (Đuro) Sretko. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1880. u NOBu. rođena 9999. Pelješac (0569025024) Prošić (Ilija) Miloš. poginuo 1945. rođen 1923. Srbin. poginuo 1943. rođen 1936. Smoljana (1356015012) Šerbula (Tomo) Blaž. umro 1942. kod kuće. rođen 1910. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. Suvaja (1356017055) Cvjetković (Vujo) Zdravko. Srbin. poginuo 1942. Srbin. pri deportaciji. rođen 1923. ubijen od Muslima 1943. rođen 1906. Srbin. rođen 1926.petrovac (0669018004) Stojanović (Stojan) Dušan. rođen 1877. ubijen 1943. rođen 1933. Smoljana (7006s00926) Šerbula (Dušan) Milan. u NOBu. Kiseljak (1356015072) Stojanović (Mile) Slavko. Jajce (0210082029) Šerbula (Dušan) Duka. Smoljana (0207053033) Stojanović (Mile) Petar. rođen 1882. rođen 1932. Risovac (0387012056) Drljača (Petar) Janja. poginuo 1943. rođen 1934. Srbin. Smoljana (1356015061) Stojanović (Špiro) Špiro. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Smoljana (2293018001) Stupar (Jovan) Simeuna. ubijen 1943. poginuo 1943. poginula 1943. Srbin. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1925. ubijen 1942. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1941. Smoljana (1356015010) Šerbula (Dušan) Gojko. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. poginuo 1944. rođen 1918. u NOBu. nepoznato. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943. kod kuće. Sutjeska (0048043035) Vranješ (Dmitar) Vojin. Bos. rođen 1929. u NOBu. poginuo 1942. Srbin.petrovac (0063012006) Mrđa (Trivun) Milan. Srbin. poginuo 1943. Srbin. rođena 1924. Kod Prozora (1356015064) Zorić (Nikola) Mićo. rođen 1903. rođen 1901. Srbin. Suvaja (0207053029) Đumić (Dušan) Čedo. u NOBu. Smoljana (0206049107) Stojanović (Lazo) Dušan. rođen 1909. rođena 1923. poginuo 1944. Srbin. Srbin. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. rođena 1934. rođena 1909. Srbin. ubijena 1943. rođen 1890. Smoljana (1356015016) Stojanović (Đura) Lazo. Srbin. ubijen 1943. rođen 1920. rođen 1882. rođen 1925. Smoljana (1356015054) Vukobrat (Ilija) Drago. Smoljana (1356015004) Zorić (Mile) Toma. poginula 1943. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. Smoljana (7006s00919) Mrđa (Vido) Ratka. u NOBu. Zelengora (0048043034) Vranješ (Dmitar) Gojko. Srbin. poginuo 1943. Grabež (2292007014) Raković (Milan) Dane. kod kuće. u NOBu. poginuo 1943. kod kuće. poginuo 1943. rođen 1923. Piva -cr gora (0673007004) Radišić (Mića) Jovan. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Risovac (0387012058) Đumić (Drago) Jelka. rođena 1930. umro 1943. Mokra gora (1356015031) Stojanović (Stole) Stole. Srbin. rođena 1937. rođen 1927. rođen 1897. Srbin. u NOBu.

ubijen od Muslima 1943. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1896. Suvaja (1477049011) Grubiša (Mile) Sava. rođen 1884. u NOBu. Srbin. Suvaja (7006s00933) Grbić (Medar) Đuro. rođena 1938. ubijen 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1944. kod kuće. Krnja jela b. rođen 1909. rođen 1940. Suvaja (1356017024) Grbić (Srđan) Nikola. Srbin. Srpkinja. Crna gora (1356017023) Grbić (Srđen) Luka. rođen 1914. ubijena od Muslima 1943. Durmitor (0048048061) Grbić (Pavle) Rade. u direktnom teroru. rođen 1885. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1880. poginuo 1944. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1887. Bravsko bos. rođen 1920. rođena 1881. rođen 1901. Srpkinja. rođen 1884. Srbin. Pletelnica slav (1356017085) Grbić (Ilija) Sretko. u NOBu. u NOBu. rođen 1907. Srbin. ubijena 1943. Krnja jela b. u NOBu. Užice (1356017093) Grbić (Jovan) Mileva. Srbin. Vedenci (1132060063) Grbić (Jovan) Smilja. Smoljana (1356017076) Đumić (Stevan) Srđen. poginula 1945. kod kuće. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo od ustaša 1943. poginuo 1945. u direktnom teroru. ubijen 1943. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1919. Sremski front (1356017082) Grbić (Srđan) Jovan. Srbin. rođen 1926. ubijena od Muslima 1943. rođen 1943. Bolnica sicilija (1356014004) Đumić (Ilija) Dušan. kod kuće. ubijen 1943. rođen 1920. Krnja jela b. Suvaja (7006s00929) Đunić (Mile) Vujadin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. Krnja jela (1356017011) Grbić (Dragan) Branko. u direktnom teroru. Krnja jela (1356017019) Grbić (Stojan) Sava. poginuo 1944. poginuo 1944. rođen 1876. u NOBu. kod kuće. u NOBu. ubijen 1941. Pet (1356017053) Grbić (Petar) Simo. Zelengora (0048048060) Grbić (Petar) Danica. rođen 1922. u NOBu. Srbin. rođen 1903. rođen 1942. Srbin. rođen 1923. u NOBu. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. Bos. Srbin. rođen 1920. Zelen gora (1356017073) Grbić (Rade) Pavle. ubijena od Muslima 1943. rođen 1889. ostalo.bo (0048048062) Đumić (Vujadin) Drago. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. kod kuće. rođen 1941. Suvaja (1356017015) Grbić (Mile) Đuro. rođen 1881. Suvaja (0048048059) Grbić (Savo) Jovo. ubijen 1943. Kozara (0700006003) Grbić (Nn) Mara. rođen 1943. Zelengora (1356017003) Grbić (Todor) Mile. Srbin. Marjanivić do (1356017095) Grbić (Nikola) Dušan. poginula 1943. Srbin. Srbin. rođen 1923. ubijen 1943. rođen 1924. rođen 1929. Srbin. Srbin. Suvaja (7006s00931) Grbić (Jovan) Savo. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođen 1929. kod kuće. ubijena 1943. u NOBu. rođen 1882. poginuo 1943. kod kuće. Suvaja (1356017016) Ilić (Rade) Đuro. ubijen 1943. ubijen 1943. rođen 1914. Srbin. rođen 1917. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1941. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1926. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Srbin. 1 tenkovska divizija (1356017051) Grbić (Savo) Jovo. Crni vrh-ist. rođen 1885. Suvaja (1356017071) Đumić (Trivo) Mile. Bos. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen 1943. Srbin. poginuo 1945. poginuo 1943. Petrovačko Polj (1356017077) Đumić (Stevan) Srđen. rođen 1886. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od Muslima 1943. rođen 1916. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. Srbin. rođen 1863. rođen 1929. ubijen 1943. Suvaja (7006s00927) Đumić (Petar) Deva. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. Srbin. rođen 1910. rođen 1922. u NOBu. poginuo 1943. Kozila bos. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. Kolonić bos. Petrovac (1356017088) Karanović (Pero) Grujo. Srbin. ubijen 1943. kod kuće. Suvaja (0206048094) Grbić (Mile) Vojin. Petrovac (1356017087) Karanović (Mićo) Dušan. Srbin. Manjača (1356017004) Đumić (Mijat) Momčilo. Srbin. Suvaja (0931047062) Grbić (Petar) Jovo. ubijen 1941. rođen 1929. Srbin. ubijen 1943. Pe (1356017084) Grbić (Đuro) Pajo. rođen 1924. Suvaja (1356017013) Karanović (Dušan) Rade. rođena 1928. u NORu. rođen 1894. u NOBu. Suvaja (7006s00930) Grbić (Simo) Branko. rođen 1921. Srbin. Srbin. rođena 1882. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. rođen 1889. Jasenovac (1356017035) Jeličić (Sava) Nikola.pe (1356017052) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Grbić (Pavle) Dušan. Krnja jela (0700006002) Grbić (Petar) Đuro. Srbin. P (1356017094) Grbić (Cvijo) Mile. poginula 1943. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1944. Srbin. u NOBu. Suvaja (7006s00932) Grbić (Nikola) Dmitar. u direktnom teroru. umro 1943. Petrovac (1356017089) Grbić (Bogdan) Milka. poginuo 1944. Mladenovac (0358069009) Grbić (Bogdan) Jelka. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1926. rođen 1914. Sutjeska (0207053073) Đumić (Jovan) Dušan. Duvno (1356017036) Jeličić (Mile) Jovo. rođen 1893. Rašmovac (1356017010) Grbić (Todor) Bogdan. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1943. u zbegu. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. Srbin. Suvaja (1356017017) Grubiša (Mile) Sava. Srpkinja. rođena 1941. Miljevi (1356017090) Grbić (Cvijo) Ilija. u NOBu. Suvaja (1477049010) Grubiša (Jovo) Petar. rođen 1895. Srpkinja. rođen 1941. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1887. Oštrelj bos. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. Čađavica (1356017054) Grbić (Petar) Nikola. Ribnik (1356017074) Grbić (Uglješa) Milan. u NOBu. Srbin. Prozor (1356017002) Grbić (Vlado) Mara. Suvaja (1356017083) Grbić (Vlado) Sretko. Bosanski Petrovac (1356017018) Grbić (Nikola) Sretko. ubijen 1944. poginuo 1943. poginuo 1943.naselje Suvaja Žrtve rata 1941-1945 Đumić (Ilija) Đuro. Suvaja (7006s00935) Grlić (Đuran) Gojko. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1914. Foča (1356012004) Grubiša (Jovo) Petar. poginuo 1943. rođen 1917. Srpkinja. Komušina-teslić (1356017034) Kalaba (Jovo) Đuro. Suvaja (1356017014) Grbić (Ostoja) Petar. Srbin. Pe (1356017078) Đumić (Srđen) Jovo. rođena 1938. Srbin. ubijen 1943. Travnik (1356017072) Grbić (Simo) Đurađ. poginuo 1943. kod kuće. u NOBu. kod kuće. Bosanski Petrovac (1327016012) Grbić (Nikola) Dušan. Livno (1356017005) Grbić (Vid) Nikola. ubijena 1943. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. rođena 1920.pe (1356017058) Grbić (Kojo) Svetko. rođen 1902. kod kuće. u NOBu. u zbegu. Bosanski Petrov (1356017029) Jeličić (Mile) Drago. u nemačkoj ofanzivi. Suvaja (7006s00934) Grbić (Jovo) Nikola. Srbin. Srbin. Pe (1356017079) Đumić (Jovan) Dušan. rođen 1925. Vođenica (0209081050) Grbić (Glišo) Lazo. rođen 1863. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. ubijena 1943. Srbin. rođen 1940. u NOBu. Srbin. u NOBu. Sokolovac (0281002014) Đumić (Srđen) Dane. Krnja jela (0700006001) Grbić (Petar) Ostoja. Suvaja (7006s00936) 1014 spisak nije potpun . Srbin. rođen 1926. Srbin. rođen 1909. Srbin. ostalo. Suvaja (1356017006) Đumić (Periša) Ljubo. rođen 1910. rođen 1920. rođena 1893. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. rođen 1922. rođena 1926. Srbin. Srpkinja. Bos. u NOBu. poginuo 1943.

ubijen 1943. ubijen 1943. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1916. ubijen od Italijana 1942. u direktnom teroru. Sriemski front (1356017041) Knežević (Pero) Marko. Srpkinja. Srbin. u NOBu. rođen 1916. Suvaja (7006s00945) Milanović (Todor) Đuran. rođen 1920. Srpkinja. ubijen 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Bolnica-lika (1356017026) Milanović (Jovo) Đuro. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. ubijena 1945. rođen 1912. Suvaja (1356017096) Radošević (Vučen) Rade. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1920. Srbin. poginuo 1944. kod kuće. Bos. (1356017068) Pećanac (Stanko) Đuro. Knin (0207053017) Lavrnja (Simo) Spaso. Suvaja (7006s00946) Pećanac (Vid) Sava. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943. Suvaja (7006s00942) Krajinović (Dane) Ilija. u zbegu. P (1356017086) Milanović (Mile) Milica. rođen 1921. Srbin. Petrovac b (1356017065) Pećanac (Đuro) Mile. Bravsko raginov (1356017057) Pećanac (Stevan) Rade. Suvaja (1356017091) Kljajić (Mile) Jela. ubijen 1943. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1921. kod kuće. Suvaja (7006s00938) Kerkez (Stevan) Mile. Bos. u NOBu. Srpkinja. rođen 1937. rođena 1927. u NOBu. Prkosi (0207053046) Radošević (Dušan) Bogdan. Grahovo (1356017040) Knežević (Nikola) Kojo. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. poginuo 1944. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. kod kuće. Medeno Polje (0209081039) Radošević (Mile) Svetko. Smoljana (0206052018) Knežević (Nikola) Kojo. poginuo 1944. rođen 1895. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. Bos. rođen 1935. Suvaja (7006s00941) Knežević (Simo) Milanko. Medeno Polje b. rođen 1886. poginuo 1944. Bosanski Petrov (1615017041) Pećanac (Miloš) Stana. u zbegu. Grmeč (0387021015) Knežević (David) Mile. rođen 1920. umro 1945. Beograd (1356017080) Milanović (Jovo) Dušan. Centralna bosna (1356017063) Pećanac (Jovo) Branko. u NOBu. rođen 1923. Suvaja (1356017062) Radošević (Vlado) Dragan. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Suvaja (1356017009) Mandić (Pero) Lazo. Krnja jela (7006s00948) Radošević (Vlado) Kova. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1918. Petrovac b (1356017070) Pećanac (Ilija) Radmila. Konjic (1356017033) Milanović (Lazo) Vid. Miljevina foča (1356017030) Mandić (Stevo) Lazo. u NOBu. kod kuće. Srbin. rođena 1942. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. ubijena 1943. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od ustaša 1945. Suvaja (7006s00947) Pećanac (Đurađ) Milan. rođen 1903. rođen 1921. rođen 1897. Rašnovac bos. Srbin. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1926. Nepoznato (1615017040) Pećanac (Đuro) Stevan. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu.petrovac (1477049012) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Obradović (Ilija) Branko. poginuo 1942. Srbin. rođen 1900. Suvaja (7006s00940) Kerkez (Ilija) Dragica. poginuo 1943. Suvaja (7006s00943) Mudrinić (Jovan) Sofija. Srbin. Srbin. rođena 1939. rođen 1890. u direktnom teroru. Srbin. Suvaja (7006s00937) Kerkez (Luka) Mirko. rođena 1943. rođen 1920. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. u logoru. Nemački logor (1356017092) Kerkez (Stevan) Stevan. Srbin. rođen 1882. ubijena od Muslima 1943. rođen 1924. Suvaja (1356017007) Milanović (Savo) Dragana. rođen 1912. rođen 1912. u NOBu. kod kuće. rođen 1915. Srbin. Jajce (1356017028) Milanović (Đuro) Milica. nestao 1943. u NOBu. Suvaja (0771030007) Novaković (Jovo) Vasilj. u NOBu. rođen 1907. rođen 1940. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1886. Fruška gora (1356017067) Pećanac (Nikola) Draginja. Srbin. rođen 1909. u NOBu. rođen 1908. rođena 1940. Srbin. rođena 1941. u NOBu. Krnja jela (0206052007) Radošević (Vlado) Dragana. Srpkinja. Srbin. Srbin. Bos. rođen 1944. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Suvaja (1356017060) Radošević (Rade) Lazo. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. ubijen 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943.petrov (1356017061) Santrač (Đuro) Lazo. rođena 1920. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Han kola (1356017022) Kerkez (Dušan) Milka. Srbin. Bosanska krupa (0387012019) Pećanac (Branko) Dragana. Šator Planina (0388029001) Obradović (Mića) Dušan. Nepoznato (0047042015) 1015 spisak nije potpun . Srpkinja. Srbin. Srpkinja. rođen 1912. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1943. umrla 1943. Srbin. Srbin. rođen 1925. Gornji vakuf (1356017064) Pećanac (Mile) Jovo. Sremski front (1356017042) Knežević (Simo) Drago. rođen 1904. Kozjak salaš (1356017031) Marjanović (Tomo) Božo. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1913. Srpkinja. Suvaja (1356017025) Milanović (Vido) Nikola. poginuo 1944. poginuo 1943. Suvaja b. rođen 1920. ubijen od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođena 1912. rođen 1918. kod kuće. rođena 1922. Srbin. ubijena 1941. u NOBu. rođen 1907. Suvaja (1356017020) Pećanac (Nikica) Đurađ. Srpkinja. rođen 1898. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1926. Suvaja (7006s00944) Milanović (Obrad) Stevan. rođena 1882. rođen 1914. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Istočna bosna (1356017066) Pećanac (Đurađ) Rade. poginuo 1944. Bosanski Petrov (0830021042) Radošević (Mile) Đuro. rođena 1900. rođen 1916. u direktnom teroru. u NOBu. umrla 1943. u NOBu. poginuo 1943. ubijen 1941. u direktnom teroru. u NOBu. kod kuće. Nepoznato (0387012020) Pajić (Trivo) Gojko. Srbin. Bosanski Petrovac (0830021041) Radošević (Vučen) Dušan. Srpkinja. nestao 1945. Srbin. Srbin. rođena 1932. poginuo 1943. Srpkinja. u zbegu. Srbin. ubijen 1943. kod kuće. poginuo 1943. Srpkinja. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1920. rođena 1939. poginuo 1943. Kreševo istočna (1356017069) Pećanac (Tomo) Gospava. u direktnom teroru. poginuo 1943.naselje Suvaja Žrtve rata 1941-1945 Kerker (Pero) Lazo. ubijen od Muslima 1943. poginula 1945. rođen 1885. Srpkinja. Jadovno (0105016004) Lukić (Savo) Ilija. rođen 1941. rođen 1919. Srbin. rođen 1917. kod kuće. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1941. Srbin. nepoznato. rođen 1935. ubijena od Muslima 1943. Krnja jela (7006s00949) Radošević (Vojo) Milorad. Livno (1356017001) Radošević (Lako) Milka. Suvaja (7006s00939) Kerkez (Luka) Milan. Srbin. poginuo 1944. rođena 1938. rođen 1912. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. Petrovac (1356017008) Mandić (Stevo) Božo. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1891. poginuo 1943. rođena 1943. rođen 1923. poginuo 1943. rođen 1898. poginuo 1943. Golubić knin (1131046034) Knežević (Pero) Drago. Srbin. Čajniče (1354006044) Pećanac (Jovo) Aćim. rođena 1942. u NOBu. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Drvar (1356017027) Milanović (Đuro) Ilija. ubijen od Muslima 1943. Užice (1356017032) Pajić (Mihajlo) Vukosava. Srem (1356017021) Pilipović (Jovan) Đukan. Zelengora (0209081037) Radošević (Mile) Ilija. Prijedor (0209081038) Radošević (Obrad) Neva. rođen 1918. Grmeč (1577063029) Mandić (Pero) Vojin. ubijena 1944. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. Srbin. Boračko jezero (1356017044) Milanović (Đuro) Dušan. Han Pjesak (1356017059) Radošević (Uroš) Dara. Srbin. Srpkinja. ubijen 1941.

rođen 1913. rođena 1877. Vedro Polje (5003s01466) Jovanović (Nn) Pešo. Vedro Polje (1354002040) Jovanić (Petar) Petar. Drvar (0205047025) Miljević (Jefto) Stana. Bos. poginuo 1944. Vedro Polje (1354002019) Miljević (Mijo) Đurađ. Srbin. Skakavac (1354002044) Jovanić (Mile) Marta. Drvar b. rođena 1875. umrla 1944. u NOBu. Teslić (1356017039) Stupar (Simo) Sretko. Srbin. B. umro od zime 1943. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1901. u zbegu. u direktnom teroru. Vedro Polje (5003s01470) Miljević (Petar) Slavko. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Kolonić (0048045021) Jovanić (Sava) Dragan. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. poginuo 1941. Srpkinja. Vedro Polje (5003s01473) Bogdanović (Milan) Ljuba. Srbin. Srbin. Pavlovac (0801084007) Jovanović (Nikola) Dane. poginula 1943. kod kuće. rođen 1904. ubijena 1943. Srbin. rođen 1926. Srbin. u NOBu. poginula 1943. Srbin. umro od bolesti 1944. Srpkinja. rođen 1898. Sutjeska (0207053044) Šipka (Jovo) Mićo. Bos. poginuo 1944. poginuo 1943. Grmeč (0386011036) Stupar (Branko) Dušan. u direktnom teroru. Krka voda (1356017048) Šipka (Ostoja) Jovo. Bosanski Petrovac (1356017049) Šipka (Simo) Ružica. Suvaja (0207053012) Sovilj (Dane) Petar. Srpkinja. kod kuće. Bos. poginuo 1943. umrla 1944. Srbin. poginuo 1945. Srbin. rođena 1864. rođena 1899. ubijen 1943. Petrovac (0822013044) Drljača (Milan) Daja. u zatvoru. Suvaja (0207053045) Šipka (Savo) Vojin. poginuo 1943. umrla 1944. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Vedro Polje (1354002041) Jovanić (Petar) Đurađ. u NOBu. rođen 1880. u NOBu. rođena 1881. Kolunić (0926010029) Miljević (Pantelija) Deva. Srpkinja. rođena 1924. Banja luka (0358069008) Jovanović (Nn) Filip. poginuo 1945. Bos Petrovac (0926010024) Miljević (Nn) Deva. Banja luka (0386011037) Štrbac (Nn) Stana. rođena 1872. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. rođen 1923. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. Petrovac (1356017047) Sovilj (Jovo) Dušan. Srbin. rođen 1901. kod kuće. umrla 1942. poginuo 1943. rođen 1921. ubijen od ustaša 1943. rođena 1878. u NOBu. poginuo 1944. Bos. poginuo 1943. Krnja jela (7006s00950) Šipka (Jova) Mile. Srbin. Srbin. rođen 1890. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. umrla 1944. rođena 1909. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Vedro Polje (0926010025) Miljević (Simo) Deva. Drvar (0926010023) Miljević (Antenije) Deva. Crna gora (1356017038) Stupar (Lazo) Dušan. spaljena 1943. prilikom borbi. rođen 1943. Petrovac bih (1356017050) Šipka (Mile) Drago. rođena 1942. Srbin. rođen 1922. Srpkinja. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1927. Srpkinja. Srpkinja. Vedro Polje (5003s01474) Brkljač (Mile) Ratko. Zaglavica-drvar (1354002016) Miljević (Antonije) Jefto. u NOBu. rođena 1906. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1884. Bos. ubijen od Nemaca 1944. Srbin.petrovac (1354002020) Miljević (Mijo) Đurađ. rođena 1870. ubijena od Muslima 1943. rođen 1902. rođen 1921. u NOBu. kod kuće. umro 1944. rođen 1897. rođen 1887. Srbin. rođen 1920. Srbin. rođena 1906. rođen 1928. u NOBu. kod kuće. Srbin. rođen 1920. u NOBu.petrovac (0048045022) Jovanić (Vajo) Dušan. kod kuće. rođena 1903. rođen 1919. u NOBu. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943.) Maša. Drinić (0207053011) Šipka (Simo) Stanko. Srpkinja. rođen 1875. Vedro Polje (5003s01472) 1016 spisak nije potpun . rođen 1916. Srpkinja. rođen 1923. Vedro Polje (1354002036) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Grubiša (G. u NOBu. kod kuće. u NOBu. ubijena 1943. Bos. Vedro Polje (5003s01468) Kljajić (Nn) Jošo. rođen 1914. ubijen od Nemaca 1942. Srbin. u zatvoru. spaljen 1943.petrovac (1356017045) Sovilj (Jovo) Boro. u NOBu. rođen 1922.petrovac (1354002046) Balaban (Pero) Sava. u NOBu. rođen 1895. Srbin. rođen 1918. u NOBu. u NOBu. rođen 1924. Srbin. kod kuće. rođena 1874. Srbin. poginuo 1943. Vedro Polje (1354002017) Miljević (Tomo) Stana. Trnovo (0801083001) Radojko (Rade) Brane. Vedro Polje (5003s01467) Miljević (Nn) Stana. poginula 1944. umrla 1943. umrla 1943. rođena 1905. Srbin. poginuo 1942. kod kuće. rođena 1878. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. kod kuće. u NOBu. poginuo 1943. Vedro Polje (5003s01471) Miljević (Jovo) Radojka. poginuo 1943. umrla 1943. rođen 1882. Suvaja (7006s00951) Šipka (Simo) Pero. Srebrenica (1356017046) Štrbac (Miloš) Lazar. Drvar (0205047024) Miljević (Antonije) Jefto. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Krupa (0774042018) Štrbac (Stojan) Miloš. rođena 1892. Srbin.novi (1354002037) Dronjak (Nikola) Đuja. u NOBu. ubijen od Nemaca 1941. ubijen 1941. poginula 1943.petrovac (1354004001) Dronjak (Đuro) Bogdan. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. ubijen 1941. Bara (1354002003) Bogdan (Stevo) Mika. rođena 1873. kod kuće. poginuo 1941. umro od zime 1944. u NOBu. ubijen od Nemaca 1941. u NOBu. nepoznato. Osječenica (1354002018) Pavić (Đuro) Drago.naselje Suvaja Žrtve rata 1941-1945 Šipka (David) Dragan. Sutjeska (1354002001) Počuč (Ljuba) Đuja. Vedro Polje (1354002042) Grubiša (Nikola) Sava. Srpkinja. Srbin. Srbin. poginuo 1942. ubijena 1943. Bara (1354002004) Bogdanović (Đurađ) Mićo. rođen 1921. rođena 1927. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Bos. poginula 1943. u NOBu. kod kuće. Bos. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Skender vakuf (1356017037) Stupar (Trivun) Nikola. prilikom borbi ili bombardovanja. u zatvoru. Vedro Polje (5003s01469) Miljević (Pantelija) Jefto. ubijena 1941. Srbin. rođen 1914. rođen 1923. rođen 1895. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. Vedro Polje (1354002030) Bogdan (Milan) Ljuba. umrla od bolesti 1943. rođen 1886. rođen 1923. rođena 1924. Srpkinja. rođen 1884. kod kuće.petrovac (1354002038) Dronjak (Lazo) Ćiro. kod kuće. Srbin. Vedro Polje (1354002028) Balaban (Nikola) Bogdan. Banja luka (1354002029) Balaban (Nikola) Stevo. Zaglavica drvar (0926010028) Miljević (Nn) Đurađ. ubijena 1943. Kod Prozora (1354002034) Došen (Pero) Dušan. u NOBu. rođen 1873. Vojnica (1354002005) Došen (Pero) Drago. Pope-grahovo (0801083002) Jovanić (Savo) Perka. u NOBu. Srbin. rođen 1904. rođena 1913. Srbin. ubijen 1943. Srpkinja. Zaglavica-drvar (1354002015) Miljević (Tomo) Stana. u NOBu. Vedro Polje (1354002039) Ćup (Đuro) Milan. u NOBu. ubijen od Nemaca 1941. u NOBu. rođen 1902. rođen 1920. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1941. Nemačka-stalag (1356017081) Šipka (Ilija) Rada. poginuo 1943. ubijen 1941. u NOBu. Kod zenice (1354002014) Miljević (Mijo) Blažo. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1917. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Zvornik (1354002045) Grubiša (Miloš) Božo. rođen 1912. rođen 1910. rođena 1924. Klekovača (1354002043) Grubiša (Jandrija) Đuro. Petrovac (0926010026) Miljević (Vid) Stana. u NOBu. kod kuće. rođen 1901. poginuo 1943. poginuo 1943. Vedro Polje (5003s01465) Miljević (Antenija) Jefto. rođen 1892. poginuo 1943. u NOBu. Bihać (0210082064) Vedro Polje Balaban (Mile) Stana. rođen 1940. Srpkinja. Srbin. rođen 1864.

rođen 1905. Srbin. rođen 1878. poginuo 1943. poginula 1941. Srpkinja. Vođenica (0048043014) Bjelić (Luka) Rade. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. poginuo 1945. ubijena od Muslima 1943. rođen 1897. u direktnom teroru. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. ubijen od Muslima 1943. umro 1943.petrovac (1354002032) Stojković (Nikola) Miloš. rođen 1910. u zbegu. ubijena 1944. rođen 1923. ubijen 1941. u NOBu. Smoljana (1358027086) Ćurguz (Dušan) Mile. Srbin. u zbegu. u NOBu. rođen 1922. ubijen od ustaša 1943.krajiška (0048045071) Bjelić (Pero) Nikola. u direktnom teroru. poginuo 1941. rođen 1921. rođen 1885. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. rođena 1938. Srbin. rođen 1927. rođena 1937. Smoljana (1358027080) Bjeljić (Pero) Jovo. poginuo 1941. Teslić (1358027007) Ćurguz (Momčilo) Dušan. Srbin. Srbin. Kraljevo (1354002007) Rodlović (Luka) Mile. Srbin. Srpkinja. Srbin. Šator (7006s00964) Đurić (Lazo) Đuro. u NOBu. Smoljana (1358027088) Dragić (Ilija) Milan. rođen 1917. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1943. rođena 1877. Srbin. ubijen 1943. u NOBu.petrovac (1358027114) Inđić (Jovan) Mićo. Bos. u direktnom teroru. Vođenica (1358027022) Bjelić (Dmitar) Milica. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srpkinja. ubijen 1943. Kupres (1358027091) Egelj (Dano) Đuro. Vođenica (1358027121) Ćulibrk (Stojan) Dane. Srbin. Srbin. rođen 1897. Srbin. Is. rođen 1910. Craljivica (1354002008) Runić (Mikajlo) Dušan. poginuo 1944. Sremska mitrovica (1358027036) Brljoč (Nn) Toma.petrovac (1354002022) Stojković (Pero) Nikola. poginuo 1943. rođen 1943. Šator (9999s99032) Đukić (Vlado) Ilija. ubijen 1943. rođena 1889. Srbin. Bos. rođen 1918. Klekovača (7006s00963) Bjelić (Mile) Božo. Srbin. Kod jajca (0209079047) Vođenica Birljoč (Trivun) Lazo. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943. Srbin. rođen 1932. ubijen od ustaša 1943. rođen 1887. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1929.b. rođen 1929. Srpkinja. u NOBu. rođen 1924. Srpkinja. rođen 1885. u NOBu. rođen 1922. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1942. u direktnom teroru. rođen 1920. poginuo 1943. Bos. umrla 1943. Vođenica (1358027054) Brljoč (Milan) Božo. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Vođenica (1358027087) Ćurguz (David) Kojo. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Crna gora (1358027092) Đurić (Lazo) Nikola. u NOBu. u direktnom teroru. Smoljanac (0495004002) Ćurguz (Vaso) Momčilo. Srbin. Vođenica (0206052031) Brljoć (Jovo) Petar. Srbin. Srbin. rođen 1928. u NOBu. rođen 1900. rođen 1915. Srbin. rođen 1928. rođen 1881. Travnik (1358027107) Dragić (Petar) Marko. rođen 1898. u zbegu. umro 1942. Smoljana (1358027083) Ćurguz (Dane) Jovo. kod kuće. rođena 1941. ubijen 1943. Dalmacija (0047040043) 1017 spisak nije potpun . Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Smoljana (1358027078) Bjeljić (Pero) Bogda. u zbegu. Smoljana (1358027085) Ćurguz (Jovo) Dušan. rođen 1928. Srbin. poginuo 1943. rođen 1928. Vođenica (1358027103) Đukić (Đuro) Rade. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Klekovača (7006s00971) Egelja (Marko) Dragica. u zbegu.naselje Vedro Polje Žrtve rata 1941-1945 Rodlović (Luka) Marko. Srbin. ubijen 1943. Klekovača (7006s00976) Grbić (Stoje) Mile. Crna gora (1358027118) Ćulibrk (Rade) Mićo. Zelengora (1358027120) Ćurguz (Aleksa) Todor. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Kujenša (1358027119) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ćulibrk (Nikola) Smilja. Srbin. Gornji vakuf (0047040006) Egelja (Marko) Dragan. ubijen 1943. ubijena 1941. ubijen od ustaša 1943. Banja luka (0903089003) Ćurguz (Vasa) Momčilo. rođen 1938. Drvar (1354002006) Runić (Đurađ) Branko. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. kod kuće. rođen 1898. rođen 1923. rođen 1885. Vrtoče (1358027082) Brdar (Nn) Simo. ubijen 1941.petrovac (0209079046) Tubin (Simo) Uroš. ubijen od ustaša 1943. Cazin (0670026119) Brkljač (Mihajlo) Dušanka. rođen 1921. u direktnom teroru. umro 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. umro 1943. rođen 1941. rođen 1915. rođena 1906. rođen 1875. poginuo 1943. u direktnom teroru. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1916. kod kuće. Srbin. u NOBu. u zbegu. poginuo 1943. Vođenica (1358027090) Ćurguz (Jovo) Rade. rođen 1918. u NOBu. Srbin. rođena 1886. Klekovača (7006s00961) Dragičević (Jandro) Nikola. Vođenica. kod kuće. rođen 1906. kod kuće. rođen 1880. Srbin. u NOBu. Brčko (1358027084) Ćurguz (David) Nikolica. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1943. Javorova kosa (1354002012) Ševo (Lazo) Daja. ubijen od Muslima 1943. Zenica (1358027115) Ćulibrk (Nikola) Nina. rođen 1890. Srbin. Smoljana (1358027079) Bjeljić (Stavan) Luka. u zbegu. rođen 1942. ubijena od Muslima 1943. rođen 1919. u direktnom teroru. poginuo 1941. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođen 1928. 3. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1862. u zbegu. rođen 1901. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1900. poginuo 1945. Vedro Polje (1354002023) Stojković (Nikola) Mirko. rođena 1880. Krnja jela (1358027089) Ćurguz (Stevan) Đurađ. rođen 1916. Srbin. kod kuće. u zbegu. Srpkinja. rođen 1921. rođen 1942. kod kuće. Srbin. Javorova kosa (1354002010) Runić (Todor) Mihajlo. rođena 1923. rođen 1917. ubijen od Muslima 1943. Srbin. umro 1941. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1943. rođen 1918. u NOBu. Vođenica (1358027035) Ćuk (Rade) Branko. u direktnom teroru. Bos. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Klekovača (7006s00969) Egelja (Marko) Rade. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. u zbegu. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1918. Srbin. Srpkinja. Vođenica (1358027127) Grbić (Mile) Mara. ubijen 1943. rođen 1875.bosna (1358027081) Bjeljić (Luka) Rade. Srbin. ubijena 1941. Šator (7006s00965) Đukić (Savo) Sin. rođen 1875. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Smoljanac (0495004001) Ćurguz (Momčilo) Dušan. u zbegu. Smoljana (1358027076) Botes (Damjan) Mara. Vođenica (0180034006) Brkljač (Todor) Petar. Bos. Klekovača (7006s00970) Egeljo (Petar) Milica. Crna gora (1358027065) Ćurguz (Jovo) David. u direktnom teroru. B. Vođenica (1358027136) Dragičević (Mile) Stevo. Bos.petrovac (1354002011) Runić (Nikola) Obrad. u zbegu. u NOBu. ubijena 1944. streljan od Muslima 1943. ubijen 1943. poginuo 1943. Vođenica (1358027137) Dragić (Stevan) Veso. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1875. Srbin. u NOBu. rođen 1926. ubijen od ustaša 1943. rođen 1909. rođena 1898. Vedro Polje (1354002024) Tubić (David) Simo. rođen 1919.petrovac (1354002009) Runić (Đurica) Doja. umrla 1943. Vođenica (0180034005) Brkljač (Mihajlo) Milka. rođena 1940. poginuo 1943. Srpkinja. ubijen 1943.petrovac (1354002013) Runić (Tode) Mile.petr (2309001034) Dragić (Stevan) Vaso. Jajce (1358027106) Dragić (Luka) Ilija. ubijen 1943. Srbin. Skakavac (0207053028) Bjeljić (Jovo) Milan. Vedro Polje (1354002031) Ševo (Vujo) Pero. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Smoljana (1358027077) Bjeljić (Stavan) Simo.

Srbin. Banja luka (1620042005) Kovačević (Stevo) Milanko. poginuo 1942.naselje Vođenica Žrtve rata 1941-1945 Inđić (Tomo) Mile. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Klekovača (7006s00975) Jokić (Aleksa) Anđa. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. Vođenica (1358027096) Ivanić (Jovo) Lazar. Klekovača (7006s00967) Krajinović (Vaso) Cvijeta. Zenica (1358027138) Jeličić (Đuro) Radojka. rođen 1885. Zagreb (1358027131) Kerkez (Petar) Stana. Kosjerić-užice (0210082036) Jokić (Aleksa) Jeka. u NOBu. ubijen 1943. Crna gora (1358027061) Jeličić (Mile) Janko. Srbin. ubijen 1943. rođen 1886. Žahalica (1358027062) Jeličić (Jovo) Dušan. ubijen 1943. Srbin. Srbin. Smoljana (1358027105) Jević (Mile) Jovo. rođen 1926. rođen 1890. rođen 1943. rođena 1926. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1927. Vođenica (1358027037) Kerkez (Petar) Jovo. Srpkinja. Bos. rođen 1878. kod kuće. Pirosi (1358027023) Latković (Luka) Drago. Srpkinja. rođen 1875. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. rođen 1875. u direktnom teroru. Crna gora (1358027029) Latković (Todor) Jeka. Srpkinja. Vođenica (7006s00952) Jokić (Nikola) Mića. Srbin. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1885. Teslić (1358027112) Latković (Đuran) Dušan. Srpkinja. ubijen 1943. Srbin. Fruška gora (1358027130) Latković (Nn) Vid. Srbin. Kulen vakuf (0210082037) Jokić (Jovo) Mićo. Smoljana (1358027053) Jokić (Nikola) Lepa. poginuo 1943. kod kuće. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. ubijen 1943. Drvar (0612094003) Marinković (Sovan) Simo. rođen 1878. Srbin. Vođenica (1358027058) Jeličić (Rade) Nikola. Srpkinja. u zbegu. Kod reke bosne (1358027020) Kričković (Stevo) Milka. rođen 1943. Srbin. rođen 1900. Bugojno (0534026046) Jorić (Stevan) Marko. poginuo 1943. rođen 1875. Vođenica (1358027031) Jović (Mile) Jovo. rođen 1890. u direktnom teroru. Srnetica (1358027094) Kovačević (Božo) Milanko. nepoznato. Vođenica (1358027133) Marinković (Mića) Jovan. rođen 1893. u direktnom teroru. Vođenica (0388022025) Jeličić (Vojko) Petar. poginuo 1943. Crna gora (1358027064) Marinković (Savan) David. rođen 1880. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Šibenik (0210082039) Kolundrić (Petar) Perica. u NOBu. u NOBu. Drvar (1358027027) Marinković (Jovan) Vučen. Srbin. Vođenica (1358027038) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Knežević (Dušan) Miladin. Klekovača (7006s00959) Jeličić (Mile) Dragica. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. rođena 1935. ubijen od Muslima 1943. Crna gora (1358027028) Latković (Dušan) Dušan. Klekovača (7006s00966) Kresoja (Damjan) Ranko. Klekovača (7006s00972) Krajinović (Vaso) Boja. rođen 1885. rođen 1911. Vođenica (1358027100) Kerkez (Milan) Rade. Srbin. rođen 1882. Šator (9999s99439) Latković (Gavro) Jovan. rođen 1920. rođen 1943. ubijen 1943. u direktnom teroru. Kod vođenice (0387020047) 1018 spisak nije potpun . Srbin. rođen 1913. poginuo 1943. Srbin. rođen 1928. ubijen 1943. Srbin. Crna gora (1358027043) Latković (Nikola) Petar. Klekovača (7006s00958) Krojnović (Nikola) Milutin. rođen 1875. Teslić (1358027111) Krojnović (Petar) Niko. poginula 1943. Hercegovina (1358027134) Medić (Glišo) Kosta. rođen 1921. Mrkonjić (0932051015) Kovačević (Mihailo) Miloš. u zbegu. Srbin. rođen 1922. u direktnom teroru. Šator (1358027056) Jeličić (Stevan) Vida. ubijena 1943. rođen 1913. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. Srbin. ubijen 1943. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1926. ubijen od Muslima 1943.bosna (1358027051) Kovačević (Todor) Stevo. u direktnom teroru.bosna (1358027128) Latković (Ile) Luka. ubijen 1943. poginuo 1943. Vođenica (1358027059) Kričković (Stanko) Stevo. kod kuće. Srbin. Srbin. rođen 1921. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Vođenica (1358027021) Jeličić (Vujo) Đuro. ubijena od Nemaca 1943. kod kuće. Klekovača (7006s00957) Kričković (Stevo) Nikola. u NOBu. ubijen od Nemaca 1943. u zbegu. rođen 1875. rođena 1941. u NOBu. Drvar (1358027132) Jovanić (Nikola) Stevo. Šator (1358027044) Latković (Luka) Ilija. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1874. Srbin. kod kuće. Vođenica (1358027055) Jokić (Pero) Nikola. Srpkinja. rođen 1931. u NOBu. kod kuće. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1934. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Šator (0048045068) Jeličić (Đurađ) Luka. ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1941. rođen 1915. ubijen od ustaša 1943. rođen 1906. Cen. Vrtuče (1358027101) Jović (Mile) Milan. u zbegu. Crna gora (1358027042) Latković (Kojo) Dušan. Šator (0176009051) Jeličić (David) Mile. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođena 1890. Srbin. umro 1944. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1918. ubijen 1943. rođen 1930. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. rođena 1928. rođen 1900. rođen 1923. Zbeg grmeč (1358027052) Krajinović (Niko) Milka. rođena 1890. ubijen 1943. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1885. Srbin. rođen 1910. rođen 1924. Srpkinja. u NOBu. poginula 1943. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. u NOBu. Vođenica (1358027057) Jeličić (Rade) Radoslav. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1942. poginuo 1943. rođen 1914. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. Vođenica (1358027129) Latković (Gavro) Simo. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1941. u zbegu. poginuo 1944. Klekovača (7006s00974) Jeličić (Janko) Dako. B. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1901. kod kuće. rođen 1875. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. kod kuće. Vođenica (1358027039) Kerkez (Stevo) Petar. poginuo 1941. Is. ubijen 1943. rođen 1929. Srbin. Vođenica (1358027095) Kolundrić (Simo) Perica. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Selište (0534026045) Jokić (Nn) Jovan. kod kuće. ubijena od Muslima 1943. rođen 1928. Srbin. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. rođena 1927. Klekovača (7006s00973) Jeličić (Vid) Nikola. Srbin.petrovac (1620042006) Kovačević (Miloš) Jovo. rođen 1916. u NOBu. Srbin. rođen 9999. kod kuće. Crna gora (1358027026) Latković (Stevan) Loko. poginuo 1943. Srbin. rođen 1924.luka (1358027124) Jerić (Nikola) Boško. Zbeg grmeč (1358027063) Jeličić (Nn) Niko. rođena 1924. u zbegu. rođena 1936. kod kuće. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. poginula 1944. ubijena 1941. rođen 1927. rođen 1919. Srbin. rođen 1906. rođen 1894. Vođenica (1355011022) Latković (Vid) Nikola. rođen 1917. rođen 1925. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. poginuo 1945. kod kuće. u NOBu. streljan 1943. ubijena 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. u zbegu. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođena 1940. u zbegu. rođen 9999. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1943. Vođenica (1358027099) Jović (Mile) Lazo. u NOBu. Srbin. rođen 1873. ubijen 1941. u zbegu. Hercegovina (1358027060) Kresoja (Jovica) Lazo. Srbin. rođen 1912. u NOBu. Vođenica (0206052012) Jokić (Toma) Ljuba. u zbegu. Krnjeuša (0386011017) Ivanić (Mile) Đuro. rođen 1880. Srpkinja.

rođen 1938.petrovac (0209079021) Stupar (Mile) Stevo. u NOBu. u NOBu. rođen 1928. rođena 1921. rođen 1941. rođen 1941. rođena 1939. Srpkinja. rođen 1921. Bosanski Petrovac (0040010014) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Sekulić (Nikola) Jure. kod kuće. u NOBu. kod kuće. kod kuće. ubijena 1943. Šator (1358027041) Medić (Mirko) Drago. rođen 1936. rođen 1927.petrovac (1358027126) Stupar (Damjan) Anđa. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1926. Zelengora (1358027001) Stupar (Ilija) Milica. Srbin. rođen 1942. Srbin. Srbin. Banja luka (0782030014) Stupar (Rade) Dara. Nepoznato (0048048014) Miljuš (Stevo) Sin. poginuo 1944. Sutjeska (0206052021) Stupar (Petar) Drago. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. Vođenica (0837005034) Stupar (Kojo) Boja. B. Srbin. Srpkinja. kod kuće. Između tare i P (0048048013) Miljuš (Stevo) Dušan. ubijen 1943. ubijen 1941. Teslić (1358027116) Medić (Mile) Perka. u direktnom teroru. Vođenica (1358027014) Škundrić (Luka) Nikola. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. kod kuće. Zelengora (0386005021) Škundrić (Dmitar) Jovan. rođen 1909. Vođenica (1358027006) Škundrić (Đukan) Đukan. u zbegu. Srpkinja. rođen 1924. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Bosanski Petrovac (0040010015) Sarač (Mile) Anđa. rođena 1925. rođen 1912. u NOBu. Srbin. Klekovača (7006s00968) Stupar (Dušan) Jovo. rođen 1921. Nepoznato (1358027140) Petrović (Jovan) Dušan. u zbegu. Bos. Srbin. rođen 1924. ubijen 1943. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. u NOBu. rođen 1875. poginuo 1943. ubijena 1942. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. Srbin. rođena 1924. Srbin. kod kuće. ubijena od ustaša 1941. Vođenica (0782030017) Stupar (Đuro) Slobodan. u zbegu. Vođenica (0206049108) Popadić (Mile) Stevo.petrovac (1358027125) Sovilj (Savo) Smiljana. nestao 1941. u NOBu. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. rođena 1901. poginuo 1943. ubijen 1941. Srbin. Sutjeska (1358027024) Stupar (Pero) Nikola. u NORu. Vođenica (1358027071) Stupar (Milan) Branko. rođen 1888. rođen 1870. ubijen 1943. poginuo 1943. rođen 1892. u NOBu. poginuo 1941. Teslić (0040010013) Sarač (Marko) Savo. rođen 9999. poginula 1945. poginuo 1943.luka (1358027032) Miljuš (Nikola) Jovo. Bihać (1358027122) Rodić (Mile) Jovo. rođen 1875. ubijen od Muslima 1943. nepoznato. Srbin. Vrtoče (0612096011) Sovilj (Dane) Vaso. Srbin.luka (1358027074) Popadić (Petar) Jovo. Šator (1131046043) Stupar (Rade) Dragica. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Kozara (1131046040) Stupar (Jovo) Sreten. kod kuće. Srbin. Tuzla (1358027072) Stupar (Mile) Kojo. rođen 1927. Srbin. rođen 1875. Srbin. rođen 1880. rođen 1926. Srbin. poginuo 1942. rođen 1929. Srbin. rođen 1913. Šator (1358027013) Škundrić (Milan) Luka. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1944. kod kuće. rođen 1921. u NOBu. B. poginula 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1920. u zbegu. ubijen 1943. rođena 1902. Srbin. Srbin. kod kuće. Srpkinja. rođen 1920. u NOBu. poginuo 1944. ubijen 1943. u NOBu. ubijena 1943. Šator (9999s99540) Novaković (Nikola) David. ubijen od Muslima 1943. Prijedor (0047039015) Popadić (Sejo) Stana. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1944. rođena 1888. Vođenica (2542004010) Škondrić (Dušan) Mile. Srbin. nepoznato. ubijen 1941. Srpkinja. rođen 1920. Crna gora (1358027034) Miljuš (Stevan) Mile. rođen 1911. rođena 1919.petrovac (0209079023) Stupar (Kojo) Milica. Šator (1358027011) Škundrić (Milan) Boško. u direktnom teroru. Vođenica (1358027098) Novaković (Nikola) Stevo. B. umro 1945. rođen 1892. kod kuće. Suvaja (0206049060) 1019 spisak nije potpun . Srpkinja. Šator (1358027012) Škundrić (Milan) Jovica. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1920. rođen 1860. poginuo 1943. Srbin. Šamac (1358027102) Radošević (Todo) Javan. Srbin. Vođenica (1358027047) Rodić (Mile) Branko. u NOBu. Bos. nepoznato. poginuo 1943. rođen 1880. Hrvat. rođen 1942. rođen 1925. ubijen 1943. Vođenica (1358027004) Škundrić (Luka) Sava. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. Vođenica (1358027097) Obradović (Tanasije) Božo. ubijen 1941. rođen 1928. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1924. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1923. Vođenica (1358027066) Radaković (Stevo) Đuro. ubijen od ustaša 1943. Bihać (1358027135) Sarač (Jovan) Marko. u zbegu. Vođenica (0782030015) Stupar (Petar) Ranko. Srbin. Majevačka brigada (1358027030) Miljuš (Sejo) Đuro. kod kuće. ubijen 1943. B. rođen 1932. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1885. u zbegu. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. rođen 1931.petrovac (0209079022) Stupar (Luka) Mile. ubijen 1943. B. rođen 1921. Srbin. Klekovača (7006s00960) Škundrić (Jovan) Dmitar. ubijen od Nemaca 1943. Vođenica (1358027050) Radošević (Miloš) Boško. Vođenica (1358027033) Miljuš (Mile) Stevo. Vođenica (7006s00956) Medić (Nn) Mijot.petrovac (1358027040) Medić (Mijot) Mile. Srbin. rođena 1887. u NOBu. U borbama u c gori (0387019046) Medić (Luka) Rade. Prozor (1358027104) Radošević (Luko) Mihajlo. ubijen od Nemaca 1941. Bos. Vođenica (1358027049) Radošević (Mihajlo) Mirko. u NOBu. rođen 1904. Srbin. rođena 1935. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1905. u zbegu. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. Duvno (1358027025) Stupar (Mile) Dragan. rođena 1939. rođen 1875. rođen 1883. rođena 1938. u NOBu. Srbin. Srbin. Vođenica (1358027113) Pećamac (Nn) Petar. Srpkinja. Bihać (1358027015) Škundrić (Jovan) Đuran. u direktnom teroru. Srem (1358027046) Radošević (Stevo) Rajko. Srbin. Šator (1358027123) Romić (Jovo) Petar. Sremski front (1358027017) Škundrić (Paja) Vida. ubijena od ustaša 1944. Vođenica (1358027005) Škundrić (Milan) Boja. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. Kod duvna (1358027073) Stupar (Obrad) Vučen. u NOBu. u direktnom teroru. Crna gora (1358027045) Radošević (Nikola) Dragan. rođen 1938. poginula 1943. u direktnom teroru. rođen 1907. ubijen 1943.naselje Vođenica Žrtve rata 1941-1945 Medić (Krsto) Slavko. kod kuće. poginuo 1945. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Klekovača (7006s00962) Radošević (Rade) Dušanka. Srbin. rođena 1912. Srbin. Vođenica (1358027117) Miljuš (Dane) Dane. Srbin. Šator (1131046042) Stupar (Rade) Mara. rođen 1870. u zbegu. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1941. u direktnom teroru. poginula 1942. Srbin. rođen 1925. ubijena od Muslima 1943. Vođenica (1358027048) Radošević (Savan) Dane. rođen 1925. u NOBu. Srbin. rođen 1924. Srbin. rođen 1921. poginuo 1944. poginuo 1942. Bugojno (1131046041) Stupar (Simo) Dragica. u NOBu. rođen 1912. ubijen od Muslima 1943. rođen 1917. poginuo 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. rođena 1938. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Bihać (1358027016) Škundrić (Dmitar) Luka. u NOBu. rođen 1885. poginuo 1943.

Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1941. ubijen 1943. kod kuće. Srbin. Vođenica (0934067044) Tešić (Vlado) Savka. poginula 1943. u NOBu. rođen 1880. Bos. rođen 1909. u zbegu. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. B. u NOBu. u NOBu. ubijen 1941. Vranovina (1358028006) Kerkez (Petar) Dušan. Srbin. Srbin.novi (1358028038) Manojlović (Petar) Jeka. poginuo 1943. Bos.novi (1358028023) Jokić (Nn) Ljubo. rođen 1923. rođen 1922. u NOBu. poginuo 1942.naselje Vođenica Žrtve rata 1941-1945 Stupar (Simo) Marko.brigada (1358028001) Jević (Miladin) Jelka. rođen 1927. u direktnom teroru. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. rođen 1926. poginuo 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Zelengora (0048048008) Jelić (Jovo) Zdravko. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1926. u NOBu. Srbin. rođen 1924. rođen 1940. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1907. ubijena 1943. ubijen 1943. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1902. rođen 1881. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Knin (0209080026) Vojnović (Luka) Lazo. rođen 1915. Srbin. Istočna bosna (0042022066) Kerkez (Pane) Jovo. Srpkinja. ubijen 1943. poginuo 1941. 16 brigada (1358027067) Tešić (Jovo) Lazo. rođen 1886. u direktnom teroru. kod kuće. prilikom borbi ili bombardovanja. Vranovina (0042022062) Adamović (Nn) Milka. rođen 1925. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1921. u zbegu. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1943. kod kuće. rođen 1922. Klekovača (7006s00978) Jokić (Nn) Mićo. u direktnom teroru. Vakuf (1358027008) Vranovina Adamović (Ilija) Mika. rođen 1908. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. rođen 1939. poginula 1943. Glamoč (0207053042) Jokić (Lazo) Trivun. ubijen 1943. rođena 1902. rođena 1903. Srpkinja. Srbin. ubijena 1943. rođena 1909. poginuo 1942. u zbegu. rođen 1923. Vođenica (0934067041) Tešić (Petar) Marko. Srpkinja. Livno (1358028018) Jević (Ilija) Milan. Grmeč (1358028041) Jević (Rade) Nikola. Teslić (1358028008) Adamović (Trivo) Luka. poginuo 1944. rođen 1889. Zbeg (1358028002) Brkić (Jovo) Milan. Livno (1358028014) Jeličić (Simo) Božo. kod kuće. rođen 1924. Srpkinja. rođen 1923. Srpkinja. Srbin.krupa (1358028025) Jević (Vida) Mile. u NOBu. Bugojno (1358028013) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Adamović (Nikola) Dušan. Sarajevo (1358027069) Tešić (Đuran) Stevo. Boričevac (0048049001) Jević (Simo) Dmitar. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođena 1904. Srbin. rođena 1929. u zbegu. u NOBu. rođen 1903. Srpkinja. rođen 1888. Vođenica (0444049002) Vurobrad (Ilija) Dušan. rođen 1900. Srbin. rođen 1914. Glamoč (1358028017) Jeličić (Simo) Dušan. kod kuće. rođen 1902. u direktnom teroru. Srbin. Bos. ubijena 1943. Srbin. Istočna bosna (0042020007) Erceg (Mile) Ljubica. Srbin. umrla 1943. Vranovina (0042022019) Brkić (Dane) Blaža. Knin (1358028026) Jević (Janko) Rade. Srbin. Hrvatska (1358028012) Adamović (Nikola) Trivo. Srbin. Vođenica (0934067040) Tešić (Jovo) Vlado. Srbin. rođena 1928. ubijen od ustaša 1943. u zbegu. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. poginuo 1945. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1907. ubijen od Nemaca 1943. ubijen 1943. Srbin. rođen 1925. Bihać (1358028015) Jeličić (Luka) Svetko. ubijen 1941. poginuo 1943. poginuo 1941. Srbin.petrovac (0209079020) Stupar (Vit) Petar. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Vođenica (0782030016) Tešić (Đuran) Dušan. Bugojno (1358028009) Adamović (Jovo) Božo. Vođenica (1358027108) Vojnović (Luka) Milan. Vođenica (1358027009) Tešić (Nn) Stana. Crna gora (1358028005) Brkić (Mile) Jovo. Livno (1358028007) Kerkez (Obrad) Jovo. Srbin. rođen 1911. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. Srbin. rođen 1920. Srpkinja. Vođenica (1358027109) Vojnović (Mile) David. Srpkinja. rođen 1920. u zbegu. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1910. rođen 9999. Srbin. kod kuće. Smoljana (1358027003) Stupar (Stevan) Neđa. Crna gora (1358028036) Jekić (Stevo) Dušan. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Srbin. rođena 1931. Knin (1358028024) Jeličić (Đuro) Marko. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. rođen 1921. Bosanski Petrovac (0209079024) Stupar (Trivun) Mile. Vranovina (0048045073) Jević (Mićo) Božo. Vođenica (1358027068) Tešić (Đuran) Savka. Brovsko (1358028040) Manojlović (Petar) Drago. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Sinj (0934067042) Tešić (Lazo) Bosiljka. rođena 1931. Vođenica (1358027018) Vurobrad (Marko) Mileta. Kupres (1358027139) Stupar (Stevan) Petar. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1942. ubijen 1943. poginuo 1943. Zelengora (0048045072) Jević (Lazo) Darinka. Vođenica (5002s01346) Tešić (Mihajlo) Đuran. rođen 1904. Vođenica (7006s00953) Vojinović (Janko) Petar. rođen 1875. Vođenica (0934067046) Tešić (Vlado) Milka. Vođenica (0934067043) Tešić (Vlado) Savka. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. rođen 1914. Klekovača (7006s00979) Kerkez (Nikola) Branko. rođen 1926. Srbin. u NOBu. rođen 1942. Klekovača (7006s00977) Adamović (Rade) Boda. Bihać (1358027075) Tešić (Rade) Dane. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Crna gora (1358028039) Manojlović (Petar) Jovo. 1 kraj. Srbin. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. Smoljeno (1358027019) Zorić (Savle) Dušan. rođen 1875. umro 1943. rođen 1865. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. Srbin. rođen 1922. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1920. poginula 1943. ubijen 1942. rođena 1922. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Crna gora (1358027010) Tešić (Vlado) Dragan. Srbin. Srbin. Srbin. nepoznato. poginuo 1943. rođen 1885. Srbin. rođen 1923. rođena 1939. ubijen 1941. ubijen 1943. rođen 1923. na prinudnom radu. rođen 1924. u NOBu. Skakavac (0842043030) Stupar (Stevo) Ratko. Vođenica (1358028016) Jeličić (Luka) Božo. Srbin. Vođenica (7006s00954) Tešić (Luja) Stana. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1921. u zbegu. u zbegu. rođen 1856. Ključ (1358027110) Vojnović (Pavro) Janko. rođen 1906. u NOBu. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1943. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. Vođenica (1358027070) Tešić (Nikola) Rade. poginuo 1943. Srbin. Šator (0209080014) Tešić (Nn) Luka. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. ubijena 1943. Rajlovac (0206049059) Stupar (Stevan) Mara. poginuo 1943. poginuo 1943. ubijena 1944. ubijena od Muslima 1943. Vranovina (1358028037) 1020 spisak nije potpun . u NOBu. rođen 1941. rođena 1928. ubijen 1943. rođen 1903. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. rođena 1922. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1904. ubijen 1943. rođen 1936. u NOBu. rođen 1920. Vođenica (0934067038) Tešić (Lazo) Jelka. Vođenica (7006s00955) Tešić (Vlado) Ilija. u NOBu. u NOBu. Vranovina (1358028022) Manojlović (Mile) Miloš. Srbin. rođen 1875. Vranovina (1358028004) Brkić (Rade) Dane.

ubijen 1941. kod kuće. Srbin. poginuo 1944. Bos. Srbin. rođen 1880. rođen 1936. rođen 1910. u direktnom teroru.petrovac (1358026007) Atlagić (Stevan) Dušan. poginuo 1943. Golubić-knjin (1358026013) Atlagić (Damjan) Marko. kod kuće. rođen 1919. Srbin. Pištaline (0552030048) Vojinović (Dane) Milka. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1943. rođen 1917. Vranovina (1358028020) Vranješ (Mićo) Nikola. rođen 1921. rođena 1941. rođen 1922. Vranovina (2848009007) Radaković (Dane) Đuro. poginuo 1944. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srpkinja. Bihać (1358026017) Atlagić (Rade) Petar. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođena 1902. rođen 1917. u NOBu. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. ubijena 1943. Srbin. Crna gora (1358028010) Radaković (Vid) Rade. Vrtoče (1327016070) Atlagić (Pantelija) Stana. Vranovine (1307012017) Sovilj (Nn) Čedo. Srbin. poginuo 1943. rođen 1936. Srbin. rođen 1871. kod kuće. Srbin. ubijena od ustaša 1943. ubijen od ustanik 1941. rođena 1922. Polanka (0822012019) Vrtoče Muzej žrtava genocida Beograd 1021 spisak nije potpun . Vrtočje (0611081009) Atlagić (Rade) Soka. rođen 1887. rođen 1896. ubijen od ustanik 1941. ubijen 1943. rođena 1910. streljan 1941. u direktnom teroru. poginuo 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1943. u NOBu. Hrvatica. Srbin. poginuo 1943. Klekovača (7006s00982) Atlagić (Miloš) Dane. Srpkinja. Srpkinja. Vranovina (1358028028) Surla (Rade) David. u direktnom teroru. Hrvat. Srpkinja. Vranovina (2848009006) Pavelić (Nn) Anica.bugojno (1358028030) Surla (Stevan) Živko. poginuo 1943. Srbin. Bos. rođen 1930. nepoznato. ubijen 1941. ubijena od ustanik 1941. ubijena 1943. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1919. rođen 1900. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Grmeč (1358028044) Sovilj (Petar) Ilija. Požarevac (1358026015) Atlagić (Stevan) Pero. u direktnom teroru. Sutjeska (0801085003) Sovilj (Đuro) Čedo. Bugojno (1358028029) Varsaković (Aćim) Lazo. Srbin. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Sarajevo (0611081010) Atlagić (Rade) Pero. rođen 1942. rođen 1919. Vranovina (1358026126) Atlagić (Božo) Dane. rođena 1937. u zbegu. rođen 1892. Srbin. Srbin. poginuo 1944. rođen 1896. u zbegu. rođen 1937. Srbin. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1897. rođen 1921. Srbin. Nepoznato (1358026014) Atlagić (Đuro) Stevo. Srbin. rođen 1917. u zbegu. Srbin. Hrvat. rođena 1897. u direktnom teroru. rođen 1929. rođen 1943. Vrtoče (1327016074) Atlagić (Nikola) Milorad. rođen 1870. rođen 1897. Srbin. Vrtoče (1327016072) Atlagić (Milan) Stevo. u NOBu. ubijen 1943. ubijen 1943. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1886. Vranovina (1358028031) Vranješ (Marko) Nikola. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. 3. spaljena od Muslima 1943. rođen 1892. ubijen 1944. Srbin. Vranovina (2848009005) Pavelić (Petar) Ilija. ubijen od Muslima 1943. rođen 1921. Teslić (1358026016) Atlagić (Pero) Steva. u NOBu. Gornji vakuf (1615017047) opština BOSANSKI PETROVAC Adamović (Jovo) Milan. kod kuće. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Vranovina (1358028027) Sovilj (Nikola) Milosava. Srbin. Srbin. Vranovina (2848009004) Pavelić (Petar) Marko. ubijena 1943. Lipik (1358026019) Atlagić (Vlado) Dragan. Hrvat. Kobilina glava (0386005022) Bašić (Jovan) Marija. Gradina kod jasenovca (1358026018) Atlagić (Pero) Stevan. u NOBu. Vrtoče (1358026009) Babić (Mile) Dragica. Vrtoče (7006s00986) Balaban (Mile) Luka.petrovac (1327016069) Atlagić (Kojo) Milica. Hrvat. kod kuće. Srpkinja. rođena 1939. Srbin. Travnik (0048043001) Adamović (Nikola) Simo. rođena 1926. rođen 1935. ubijena 1941. rođena 1902. rođen 1923. Vramovina (1307012156) Surla (Dmitar) Lazar. nestala 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. Bihać (1358028033) Surla (Stevan) Dušan. Klekovača (7006s00983) Atlagić (Nikola) Stana. Klekovača (7006s00980) Sovilj (Perica) Smilja. poginuo 1943. rođen 1927. kod kuće. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. ubijen 1941. Srpkinja. nepoznato. spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1939.novi (1358028042) Pavelić (Mile) Petar. Srbin. Hrvatica. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. ubijen 1942. Vrtoče (1358026010) Atlagić (Vlado) Milorad. poginuo 1943. rođen 1909. Vranovina (1358028019) Vranješ (Nikola) Stevo. nepoznato. ubijena od Muslima 1943. rođena 1937. u direktnom teroru. Vranovina (0042021004) Šipka (Nn) Mara. rođena 1917. u zbegu. rođen 1921. Vranovina (2848009003) Pavelić (Petar) Nikola. u NOBu. rođen 1923. ubijen od ustanik 1941. rođen 1895. rođen 1935. poginuo 1943. nepoznato. Srbin. rođen 1922. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1943. Bos. u zatvoru. u direktnom teroru. rođen 1917. Srbin. spaljen od Muslima 1943. kod kuće. u direktnom teroru. Vranovina (1358028035) Surla (Rade) Trivun. Vranovina (2848009002) Pavelić (Petar) Drago. Vrtoče (1327016071) Atlagić (Pero) Rade. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1941. nepoznato. ubijena 1942. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustanik 1941. Glamoč (1358028021) Vranješ (Nn) Mika. rođen 1912. Sutjeska (1130032009) Atlagić (Stevan) Đuro. Srpkinja. Krupa (0774043022) Sovij (Dane) Lazo. u NOBu. Vranovina (1358028011) Radaković (Vito) Petar. poginuo 1943. ubijen 1943. Klekovača (7006s00981) Zorić (Stojan) Božo. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Vrtoče (1355011009) Atlagić (Petar) Rade. u zbegu. poginuo 1944. ubijena 1943. Srpkinja. rođen 1910. nepoznato. u direktnom teroru. rođena 1887. poginuo 1942. rođen 1881. Cen. Vrtoče (0201006023) Atlagić (Petar) Milutin. u NOBu. ostalo. rođen 1940. ubijen od ustaša 1943. umrla od bolesti 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1918. Zlatibor (1358028034) Surla (Rade) Milić. u NOBu. poginuo 1943. Vrtoče (7006s00984) Atlagić (Jovo) Olga. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1901. Vrtoče (1358026038) Atlagić (Pantelija) Kosa. rođena 1889. ubijena 1943. rođena 1894. kod kuće. Srbin. ubijena 1941. Vrtoče (7006s00985) Atlagić (Gojko) Perka. Srpkinja. rođena 1886. Vrtoče (1358026008) Atlagić (Todor) Lazo. Srbin. rođena 1934. poginuo od ustaša 1941. rođen 1929. Vrtoče (5003s00809) Atlagić (Simo) Đuro. u NOBu. rođen 1932. Hrvat. Vrtoče (1327016073) Atlagić (Miloš) Smilja. u NOBu.krajiška (0048045035) Vranješ (Mirko) Đuro. Vranovina (0206052030) Vranješ (Jovo) Pero. poginuo 1945. Crni vrh (1128014022) Atlagić (Dmitar) Joka. rođena 1912. rođen 1922. Vranovina (2848009001) Pavelić (Petar) Jeka. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. rođen 1938. u direktnom teroru. Korićani-travnik (0206052011) Adamović (Lazo) Đuro. ubijena od ustaša 1944.naselje Vranovina Žrtve rata 1941-1945 Ostojić (Mile) Bogdan. rođen 1926. poginuo 1944. rođena 1940. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Kotor varoš (1358028032) Surla (Đoko) Stevan. Srbin. poginuo 1943. rođen 1887. u zbegu. u NOBu. u NOBu. Vranovina (1358026127) Adamović (Vučen) Mile. Nepoznato (1358028043) Sovinj (Rade) Petar. rođen 1865. Srbin. kod kuće. Vođenica (0934069019) Sovilj (Stevan) Petar.

ubijen od Muslima 1943. rođen 1940. kod kuće. nepoznato. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Vrtoče (7006s01010) Galin (Jovo) Olga. Srbin. Srbin. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. kod kuće. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1936. Srbin. Srbin. Vrtoče (1358026002) Galin (Đurađ) Nikola. Srbin. Srpkinja. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Srbin. rođen 1918. u NOBu. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. Bjelaj (1358026171) Borovnica (Milan) Dušanka. Vrtoče (7006s00999) Đaković (Mile) David. poginuo 1941. Srpkinja. Srbin. kod kuće. ubijen od Muslima 1944. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1944. ubijen 1942. Busavača (0473010019) Ćurguz (Mihajlo) Dušan. kod kuće. rođen 1925. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1943. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. Nepoznato (0047042006) Bates (Ilija) Milan. rođen 1939. u direktnom teroru. Vrtoče (1662024014) Bates (Luka) Mladen. Srbin. Vrtoče (7006s00993) Bates (Mile) Drago. rođen 1920. rođena 1909. Bosanski Petrovac (0801082009) Galin (Miloš) Đuđa. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1860. rođena 1940. rođen 1941. Gornja bošoča (1358026071) Bjelić (Vučen) Miloš. rođen 1864. rođen 1938. Srbin. ubijen od Muslima 1944. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1941. u NOBu. rođena 1876. Srbin. ubijen 1941. Palanka (0822012018) Batec (Ilija) Milan. Bihać (1358026124) Galanje (Simo) Nikola. u direktnom teroru. rođen 1938. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1910. u direktnom teroru. Vrtoče-petrovac (2190015050) Došenović (Marko) Vid. rođen 1940. ubijena 1944.bosna (1358026123) Galanje (Vid) Simo. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1941. kod kuće. Bjelaj (1358026068) Galanja (Dušan) Savo. Srbin. rođen 1915. rođen 1864. rođena 1929. Vrtoče (1358026042) Galin (Lazo) Đuja. ubijena od Muslima 1944. ubijen od Muslima 1944. rođen 1905. poginuo 1943. Srbin. nepoznato. Vrtoče (7006s01001) Gaćeša (Marko) Nevenka. Srpkinja. spaljen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01009) Galin (Jovo) Ilija. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1931. Sanski most (1662024012) Bates (Rade) Jovo. spaljen od Muslima 1944. ubijen od Muslima 1944. rođen 1941. Bjelaj (1358026070) Bjelić (Nikola) Vučen. Martin brod (0801082054) Galin (Nikola) Ilija. u NOBu. rođena 1925. Vrtoče-b. rođen 1939. rođen 1890. u direktnom teroru. Vrtoče (5003s00807) Galin (Luka) Janko. Is. ubijena 1942. Vrtoče (1358026003) Galin (Jovo) Dane. ubijen od Muslima 1944. kod kuće. Srpkinja. Bravsko (0952100008) Bogić (Savo) Drago. Srpkinja. rođen 1925. Nepoznato (0047042004) Bates (Dušan) Neđo. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. u NOBu. Vrtoče (1358026057) Gaćeša (Marko) Milija. ubijen 1942. Srbin. ubijen od Muslima 1943. u logoru. u direktnom teroru. rođen 1933. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijena od Muslima 1944. Sanski most (0047039016) Bates (Đuro) Ilija. rođen 1941. u direktnom teroru. rođena 1915. rođen 1881. Vrtoče (1358026043) Galin (Jovo) Olga. rođena 1909. Vrtoče (1358026032) Galin (Pero) Milka. rođen 1927. rođen 1935. rođen 1910. Vrtoče (0801082053) Galin (Pero) Jovanka. kod kuće. Vrtoče (7006s00991) Bates (Jovo) Čedo. Srbin. u NOBu. Vrtoče (1358026072) Bjelić (Vučen) Jovo. u direktnom teroru. poginuo 1943. ubijena 1943. rođen 1942. Vrtoče (7006s01008) Galin (Jovo) Soka. Vrtoče (0801082051) Galin (Pero) Ilija. rođen 1936. Vrtoče (0047040055) Drinić (Đurađ) Jelka. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Vrtoče (7006s00995) Bogić (Vulen) Đuja. Srbin. u NOBu. Vrtoče (0801082050) Galin (Gašo) Perka. Srbin. rođena 1936. ubijena 1944. Srpkinja. Srbin. rođena 1925. Vrtoče (7006s00988) Bates (Nino) Jovo. poginuo 1942. rođen 1921. rođen 1938. Bos. Vrtoče (7006s00996) Bogić (Savo) Perka. Srbin. rođen 1910. Srbin. poginuo 1944. Gradina kod jasenovca (0176010095) Ćalić (Tomislav) Đukan. Vrtoče (7006s00997) Bogić (Savo) Milan. Srpkinja. Vrtoče (7006s00992) Bates (Todo) Staka. rođen 1922. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. u masovnom pokolju. Neretva-konjic (1357022004) Galin (Mile) Drago. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Vokut (0822012017) Bašić (Lako) Mirko. rođen 1939. kod kuće. rođen 1917. kod kuće. Srbin. ubijen od Muslima 1944. Srbin. rođen 1890. u direktnom teroru. rođena 1938. Vrtoče (7006s00987) Bates (Ilija) Dragica. Vrtoče (7006s01002) Gaćeša (Marko) Rade. rođena 1890. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Romanija (1358026170) Galanje (Simo) Luka. rođen 1875. rođena 1918.petrovac (1358026069) Gahanja (Vasilj) Mika. u direktnom teroru. Crna gora (0048048033) Gaćanja (Nikola) Mirko. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Vrtoče (7006s01007) Galin (Mile) Milka. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s00990) Bates (Rade) Nikola. Srbin. Srbin. kod kuće. kod kuće. ubijena od ustaša 1943. rođen 1900. Vrtoče (1358026056) Gahanja (Nikola) Mile. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1923.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Bašić (Lako) Milan. ubijen od ustaša 1942. Gradina kod jasenovca (0176010096) Ćalić (Mane) Tomo. u direktnom teroru. ubijena 1944. u NOBu. Prenoja (1358026028) Galin (Luka) Rade. umrla 1943. Srpkinja. Grmeč (0206052044) Borovnica (Jovo) Miladin. Srbin. poginula 1943. u zbegu. Nepoznato (0047042005) Batec (Ilija) Stevo. kod kuće. rođena 1905. Srpkinja. nepoznato. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1943. Vrtoče (7006s00998) Ćalić (Ilija) Stoja. poginuo 1943. rođena 1936. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od ustaša 1942. spaljena od Muslima 1944. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođena 1900. Srbin.petrov (1662024013) Bjelić (Nikola) Dane. u NOBu. rođen 1923. kod kuće. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1920. ubijen 1941. rođen 1908. spaljen 1944. rođena 1934. Užice (0047040041) Divijak (Nikola) Damjan. Vrtoče (0801082052) 1022 spisak nije potpun . Vrtoče (7006s01003) Gačeša (Mile) Stana. Srpkinja. spaljena 1944. poginuo 1943. umro 1941. ubijena 1943. nepoznato. u NOBu. rođen 1919. Vrtoče (1358026001) Galin (Božo) Rajko. ubijena 1944. Srbin. rođen 1935. ubijena 1944. u NOBu. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s00989) Bates (Spaso) Stana. rođen 1876. ubijena od Muslima 1943. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Vrtoče (1358026125) Galin (Božo) Čedo. Srbin. rođen 1940. Srbin. rođen 1937. Vrtoče (7006s00994) Bjelić (Nikola) Rade. Vrtoče (1358026166) Galanja (Pero) Nebojša. poginuo 1942. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Bjelaj (0048046006) Bates (Stevo) Milan. Vrtoče (7006s01000) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Drinić (Nikola) Dmitar. Srpkinja. Vrtoče (0871022009) Galin (Đuro) Nikola. kod kuće. spaljen od Muslima 1943. Srpkinja. rođena 1878. u direktnom teroru. ubijen 1944. umro 1943. rođen 1938. rođen 1937. Garevica bihać (0492070005) Gaćeša (Luka) Milanko. rođena 1910. Srbin. rođena 1930. Bjelaj (1358026041) Galin (Nikola) Stana. Martin grad (1358026027) Galin (Nikola) Deva. ubijen od Muslima 1943. rođena 1905. rođena 1936. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. u zbegu.

rođen 1936. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Vrtoče (7006s01030) Jeličić (Đuro) Mara. ubijena 1941. Srbin. rođena 1936. kod kuće. Srbin. kod kuće. Vrtoče (5003s00808) Galin (Stevan) Stana. Srbin. rođen 1924. u direktnom teroru. Srpkinja. Jajce (0310086006) Jeličić (Mile) Vid. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1942. Srpkinja. Srbin. Vrtoče (7006s01036) Klepić (Luka) Boško. rođena 1939. rođena 1938. rođena 1939. Srpkinja. Osječanica (0048048054) Jeličić (Dako) Luka. rođena 1941. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. rođena 1912. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1944. rođen 1937. Srbin. rođen 1939. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. u NOBu. Bjelaj (1358026175) Galonja (Luka) Dragan. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1940. Kvurniša (1358026045) Janić (Nn) Jeka. rođen 1901. rođen 1886. Srbin. poginuo 1944. rođen 1934. kod kuće. rođen 1913. kod kuće. u NOBu. kod kuće. rođen 1935. rođena 1944. rođena 1941. u direktnom teroru. u NOBu. Vrtoče (0871022010) Galin (Todo) Boško. ubijena od ustaša 1944. Bos. kod kuće. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1943. Bihać (1357021054) Jeličić (Vujo) Jovo. rođen 1913. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Kozara (1130034006) Ivančević (Jovo) Dane. Vrtoče (7006s01017) Galonja (Luka) Bosa. Vrtače (0048048056) Klepić (Luka) Boško. rođen 1920. Srbin. poginuo 1943. Vrtoče (7006s01022) Galonja (Gavran) Simo. Vrtoče (7006s01020) Galonja (Marko) Milan. u zatvoru. Srpkinja. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1944. u NOBu. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u NOBu. rođen 1895. Vrtoče (1358026176) Galonja (Marko) Ilija. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena 1943. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. Vrtoče (7006s01019) Galonja (Simo) Jovo. ubijen od Muslima 1944. rođena 1942. ubijen od Muslima 1943. Vrtoče (2825049054) Jeličić (Đurađ) Milka. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1931. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1944. ubijen od Nemaca 1943. ubijena 1944. u NOBu. Vrtoče (7006s01024) Galonja (Jovo) Boško. Vrtoče (7006s01023) Galonja (Ilija) Milica. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Kotrine (0047040037) Galonja (Simo) Milutin. ubijen od Muslima 1944. Vrtoče (7006s01034) Jeličić (Jovan) Dmitar. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. Vrtoče (7006s01026) Galonja (Nikola) Mara. u direktnom teroru. Srbin. nepoznato. Srbin. Nepoznato (0047042031) Jakšić (Pavle) Todor. ubijen 1943. rođen 1939. umro 1943. bat. u direktnom teroru. rođena 1884. u NOBu. Vrtoče (1358026044) Galin (Simo) Dragan. u zatvoru. Vrtoče (7006s01016) Galonja (Jovo) Marko. rođen 1942. Vrtoče (7006s01011) Galin (Vid) Đuja. rođen 1883. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. rođen 1941. ubijena 1943. Vrtoče (1358026030) Galin (Sara) Đuja. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. Vrtoče (0047040021) Galonja (Petar) Slavka. ubijen 1943. Brobeno (0047040028) Galonja (Stanko) Milan. rođena 1933. ubijen od Muslima 1944. rođena 1909. rođen 1934. u NOBu. Srbin. rođen 1923. rođena 1940. Vrtoče (7006s01027) Galonja (Simo) Milan. Ivača (0801083039) Jeličić (Rade) Borka.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Galin (Petar) Nevenka. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. Vrtoče (7006s01014) Galonja (David) Koviljka. rođen 1894. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1941. Srbin. rođen 1919. Srbin. rođen 1943. rođena 1935. kao zarobljenik prip. Srpkinja. Srbin. Vrtoče (5003s00806) Galin (Rade) Božo. ubijen od Muslima 1944. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. rođen 1922. u direktnom teroru. Srbin. Blagaj (0047040010) Galonja (Tomo) Rade. Vrtoče (7006s01040) Galin (Stevan) Stana. rođen 1936. Vrtoče (7006s01035) 1023 spisak nije potpun . rođen 1928. ubijena 1944. Bihać (0047040036) Galonja (Simo) Ljubo. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Vrtoče (7006s01013) Galonja (David) Milan. Vrtoče (7006s01012) Galonja (Jovo) Drago. rođen 1913. Vrtoče (7006s01018) Galonja (Jovo) Dragan. Šid (0801083027) Jeličić (Lazar) Marko. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. rođen 1896. Travnik (1358026165) Galonja (Dušan) Smilja. poginuo 1941. Srbin. rođena 1886. Nepoznato (0047042033) Ivančević (Mihajlo) Sava. Vrtoče (7006s01032) Jeličić (Đuro) Milan. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1944. Nepoznato (0047042032) Ivančević (Mihajlo) Milka. kod kuće. Kod drvara (0867095014) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Galonja (Petar) Milanko. rođen 1931. poginuo 1943. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1942. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01025) Galonja (Ilija) Savo. Vrtače (1353049020) Janjić (Đuro) Perka. rođena 1933. rođen 1886. Srbin. u direktnom teroru. Vrtače (0867095015) Galonja (Paja) Stanko. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1942. rođen 1924. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Vrtoče (5002s00329) Jeličić (Simo) Smilja. Srbin. Vrtoče (7006s01015) Galonja (Dušan) Jovo. Grmeč (0048048053) Jeličić (Nikola) Toda. (0867095016) Galonja (Stevan) David. ubijena od Muslima 1944. Srbin. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1941. rođena 1942. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. NOV i POJ. poginuo 1942. rođen 1911. Srbin. rođena 1935. rođena 1903. nepoznato. Vrtoče (7006s01031) Jeličić (Vujo) Đurađ. rođen 1940. rođena 1934. poginuo od ustaša 1945. Srpkinja. Vrtoče (7006s01029) Jeličić (Đurađ) Radojka. ubijen od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01028) Jelčić (Stevo) Luka. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. ubijena 1944.petrovac (1327016081) Jeličić (Aleksa) Mile. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen 1941. Bilaća (1358026026) Galonja (David) Čedo. ubijena od ustaša 1944. Vrtoče (1358026031) Galin (Todo) Mileva. rođen 1924. Srpkinja. Vrtoče (7006s01005) Galin (Tomo) Božo. kod kuće. rođen 1935. Vrtoče (7006s01006) Galin (Todo) Svetozar. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1937. ubijen 1941. rođen 1904. ubijen 1943. rođena 1910. ubijena od Muslima 1943. Oml. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Vrtoče (1358026004) Galin (Vid) Luka. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. Vrtoče (7006s01021) Galonja (Milan) Milan. Vrtoče (1358026005) Galin (Tomo) Perka. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Tjentište sutje (0047040029) Gojić (Nikola) Branko. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1939. rođen 1932. Vrtoče (1358026029) Galin (Rade) Svetozar. ubijen od Muslima 1944. ubijen 1944. ubijen 1943. rođen 1927. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen 1944. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1941. ubijena od Muslima 1943. rođena 1936. rođen 1936. u direktnom teroru. Srbin. zaklana od ustaša 1941. Vrtoče (7006s01004) Galin (Todo) Kosa. poginuo 1943. rođen 1896. rođena 1923. 3 krajiška (0047042030) Ivančević (Mihajlo) Mile. Vrtoče (0047040022) Galonja (Nikola) Sava. kod kuće. rođena 1880. u zbegu. nepoznato. Srpkinja. rođen 1910. u direktnom teroru. rođen 1864. Bihać (1358026129) Klepić (Jovo) Perka. u NOBu. Vrtoče (7006s01033) Jeličić (Simo) Bosiljka. Srpkinja. Srbin. Vođenica (0047040027) Galonja (Ilija) Mileva. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Srbin.

Bos. rođen 1939. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. Sandžak-bjelo P (0780014005) Latinović (Sime) Stera. rođen 1916. rođen 1940. u NOBu. streljana od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1941. rođen 1923. Vrtoče (0871022012) Pilipović (Milkan) Ljubo. rođena 1939. Osječenica (1358026145) Latinović (Milkan) Milanko. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. Vrtoče-bos. Srbin. Vrtoče (7006s01064) Pilipović (Mile) Stoja. rođen 1908. Bos. u NOBu. Nepoznato (1358026167) Petrnić (Tomo) Dušan. Srbin. u NOBu. Srbin. rođena 1903. b. ubijen 1943. Srbin. Srpkinja. rođen 1926. Nepoznato (0871022013) Pilipović (Mihajlo) Ilija. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođena 1922. u direktnom teroru. streljan od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01048) Obradović (Jovo) Neđo. Vrtoče (7006s01059) Pilipović (Milkan) Mladen. streljana od Muslima 1943. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Vrtoče b. Bušević-lapac (0206049114) Popović (Pero) Bosiljka. ubijena od Muslima 1943.petrovac (1358026037) Latinović (Simo) Dušan. Srbin. u NOBu.petrovac (1358026055) Petrović (Dane) Branko. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1939. Vrtoče-bos. rođen 1929. streljan od Muslima 1943. spaljen od ustaša 1941. rođen 1936. ubijena 1944. rođen 1887. ubijena 1943. Srbin. Vrtoče (1358026036) Lukač (Mile) Mika. rođena 1890. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođen 1942. rođen 1943. poginuo 1944. streljan od Muslima 1943. rođen 1940. ubijen 1942. ubijena 1943. rođena 1856. rođena 1895. u direktnom teroru. Selo Prkosi (0780014002) Radanović (Božo) Mileva. rođen 1940. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srpkinja. streljana od Nemaca 1943. ubijena 1943. u direktnom teroru. rođen 1934. ubijen od Muslima 1943. rođena 1938. Srpkinja. rođen 1938. rođen 1868. Srpkinja. kod kuće. Bjelaj (1358026173) Petrović (Jovo) Pero. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01047) Latković (Ilija) Mihajlo. rođen 1908. Vrtoče (7006s01043) Latinović (Miladin) Drago. kod kuće. rođena 1936. Vrtoče (7006s01053) Petrović (Dane) Milan. rođena 1928. Vrtoče (7006s01049) Obradović (Jovo) Petar. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1889. Srbin. ubijen 1943. ubijena 1941. u zatvoru. Vrtoče (7006s01041) Latinović (Miloš) Sava. rođen 1923. Srpkinja. Prkosi kulen (1307015021) Popović (Savo) Mihajlo. Vrtoče (7006s01055) Petrović (Rade) Mile. rođen 1939. streljan od Muslima 1943. Martin brod (1358026046) Latinović (Marko) Drago. streljan od Italijana 1942.pet (1576061023) Radanović (Đuro) Savka. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Vrtoče-bos. Srbin. u zatvoru. Vrtoče (7006s01046) Latinović (Sava) Dušan. Vrtoče (7006s01037) Latinović (Nikola) Neđo. rođena 1867. rođena 1895. Srbin. u zbegu. Srbin. u masovnom pokolju. rođena 1927. u direktnom teroru. umro 1942. Vrtoče (7006s01057) Pilipović (Jovo) Koviljka. u direktnom teroru.petr (0048048055) Klepić (Nikola) Mile. Srpkinja. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1940. poginuo 1943. 3 kraji. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Kopaonik (0801082056) Latković (Vučen) Vida. Srbin. streljana od Muslima 1943. Srbin. ubijen 1941. u masovnom pokolju. rođen 1899. Vrtoče (7006s01054) Pilipović (Boško) Božica. rođen 1941. rođen 1924. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. streljan od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. nestao 1941. Banja luka (0207053001) Latinović (Đuro) Anđa. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. ubijena 1941. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. Vrtoče (7006s01052) Petrović (Jovo) Dragan. rođena 1942. umro od gladi 1943. rođen 1883. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. streljan od Muslima 1943. Bos. ubijena od ustaša 1942. nestala 1942. poginuo 1944. ubijen 1943. rođen 1940. Vrtoče (7006s01060) Pilipović (Obrad) Staniša. Pritoka-bihać (0048049011) Latinović (Simo) Petar. kod kuće. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. nepoznato. rođen 1942. rođena 1938. rođen 1940. Srbin. Vrtoče (7006s01063) Pilipović (Stevan) David. rođen 1903. Vrtoče (7006s01039) Latinović (Milan) Petra. ubijena 1943. rođen 1888. Nepoznato (1358026149) Radanović (Đuro) Jovo.petr (0048049012) Latinović (Ilija) Đuro. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1904. rođen 1941. poginula 1943.petr (0048049009) Latinović (Trivo) Pero. ubijen 1943. Srbin. streljan od Muslima 1943. Srbin. Vrtoče (7006s01067) Radanović (Gajo) Jovo. Bjelaj (1358026172) Petrović (Milan) Milanko. ubijen od ustaša 1943. rođen 1941. poginuo 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1943. streljan od Muslima 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. streljana od Muslima 1943. rođena 1938. Srbin.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Klepić (Nikola) Mile. u direktnom teroru. u direktnom teroru.petrovac (1358026122) Pjević (Nikola) Mara. ubijen 1943. Kalati (5021s00511) Lukoč (Nikola) Stojan. Srbin. ubijen 1942. rođen 1930. Čava bje. streljan od Muslima 1943. Srbin. rođen 1922.petr (0048049010) Latinović (Ilija) Simo. Krnjeuša (0048047010) Latinović (Ilije) Ika. Vrtoče (7006s01056) Pilipović (Mile) Dušan. brigada (0047040016) Pilipović (Jovo) Janko. u direktnom teroru. rođen 1938. rođena 1915. Vrtoče (7006s01061) Pilipović (Lukica) Boško. Bosanski Petrovac (1358026128) Latković (Ilija) Božo. u NOBu. Srpkinja. rođen 1940.petrov (1385003002) Obradović (Jovan) Stana. u direktnom teroru. rođen 1880. u NOBu. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01038) Latinović (Petar) Milka. streljana od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1868. rođen 1880. streljan od Muslima 1943. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. nepoznato. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. u zbegu. Vrtoče (1358026169) Obradović (Jovo) Milka. rođen 1882. u direktnom teroru. Hrvat. Srbin. rođen 1882. u direktnom teroru.petr (1662029008) 1024 spisak nije potpun . Srpkinja. poginuo 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1929. Srbin. Nepoznato (0047042020) Pilipović (Simo) Gojko. u NOBu. Vrtoče (5015s00127) Krčmar (Pane) Marko. Srpkinja. u direktnom teroru. Kulen vakuf (1358026050) Maričić (Joso) Vlado. Vrtoče (7006s01044) Latinović (Marko) Ratko. nestao 1942. rođen 1895. u NOBu. u direktnom teroru. Vrtače-bos. rođena 1942. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. streljana od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01050) Obradović (Petar) Mile. Vrtoče (7006s01045) Latinović (Miladin) Čedo. streljana od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (1358026155) Radanović (Đuro) Petar. Vrtoče (7006s01066) Radanović (Božo) Milka. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Vrtoče (1358026168) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Obradović (Nikola) Mara. u zbegu. rođen 1924. Srbin. rođen 1920. Cazin (0801082040) Pilipović (Marko) Boško. rođena 1942. spaljen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1940. poginuo 1941. Vrtoče (7006s01058) Pilipović (Filip) Luka. Vrtoče (7006s01062) Pilipović (Simo) Rosa. rođen 1924. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Vrtoče (0048049014) Latinović (Petar) Rade. rođen 1940. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Osječenica (0047040023) Petrović (Dane) Jelka. ubijena 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Vrtoče (5002s00408) Lukač (Nikola) Stojan. Vrtoče (7006s01051) Petrović (Dane) Dara. u nemačkoj ofanzivi. Vrtoče-bos. rođen 1903. Kobilja glava (0048049013) Latinović (Petar) Vlado. Nepoznato (0047042011) Latinović (Miloš) Savo. rođena 1942. rođena 1936. Sutjeska (1459066016) Pilipović (Ilija) Milan. Srbin. rođen 1941. Nepoznato (0048047009) Latinović (Ilija) Mara. umro 1943. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. streljan od Muslima 1943.

Srbin.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Radanović (Jovo) Gojko. Bosanski novi (0801083038) Radošević (Đurđa) Nikola. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01069) Radošević (Tomo) Ratko. poginuo 1941. Srbin. rođen 1915. Crna gora (0828005026) Radošević (Petar) Gojko. Vrtoče (1358026021) Radošević (Nn) Mika. Vrtoče (2675029091) Radošević (Pero) Božo. rođen 1911. rođen 1913. Srpkinja. Travnik (1358026022) Radošević (Vid) Slobodan. u zbegu. streljana od Muslima 1943. kod kuće. rođen 1928. ubijen 1942. Srbin. u masovnom pokolju. poginuo 1943. poginula 1944. spaljen od ustaša 1941. ubijen 1941. rođen 1903. Topošnica-slove (0801082039) Radošević (Sava) Milan. rođena 1897. ubijen 1944. rođena 1943. rođen 1933. streljan od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01073) Radošević (Luka) Đorđe. Srbin. rođen 1923. Krnjeuša (1358026063) Radošević (Rade) Simo. u direktnom teroru. u zatvoru. rođena 1886. rođen 1885. u zatvoru. ubijen 1941. Srbin. Bjelaj (1358026130) Radanović (Jovo) Nikola. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. Srbin. streljana od Muslima 1943. rođena 1916. Srbin. Vrtoče (0778001013) Radošević (Jovo) Jeka. u NOBu. Bihać (1357021047) Radanović (Vid) Đuro. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1864. Srbin. u NOBu. rođen 1919. Srbin. Crna gora (0048043020) Radošević (Pero) Jovo. rođen 1909. Vrtače (0532015015) Radošević (Nikola) Boško. rođen 1926. poginuo 1942. u direktnom teroru. rođena 1938. spaljena od ustaša 1941. Kozara (1662029007) Radanović (Jovo) Nikola. ubijen 1941. Bihać (0386005080) Radanović (Jovo) Ilija. u zatvoru. Srbin. rođen 1937. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1940. rođen 1915. Vrtoče (7006s01075) Radošević (Milan) Čedo. Vrtoče (1358026065) Radošević (Đuro) Zorka. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srpkinja. Garnica (1358026146) Radanović (Uroš) Miloš. streljan od Muslima 1943. Zelengora (1328019004) Radošević (Nikola) Slobodan. Srbin. Srbin. streljan od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01074) Radošević (Đuro) Miladin. Srpkinja. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođen 1923. Vrtoče (0801084002) Radošević (Petar) Mihajlo.petrovac (1358026178) Radošević (Rade) Vojo. Bihać (1358026020) Radošević (Nikola) Mileva. Srbin. ubijen od ustaša 1942. rođen 1904. Srbin. Srpkinja. 3 kraj. u direktnom teroru. streljan od Muslima 1943. Srbin.petro (0801082038) Radošević (Simo) Đuja. rođen 1886. u NOBu. Travnik (1315067064) Radanović (Savo) Božo. poginuo 1943. rođen 1938. Bos. u direktnom teroru. Srpkinja. Vrtoče (1358026152) Radanović (Luka) Savo. Srbin. Vrtoče (1358026033) Radošević (Božo) Nikola. rođen 1918. u zbegu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. u zatvoru. rođena 1929. kod kuće. rođena 1939. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1941. Prkosi (0048043019) Radošević (Petar) Branko. rođen 1937. u direktnom teroru. Više srajevo (1358026024) Radošević (Stevo) Božo. Bihać (1358026153) Radanović (Mile) Vid. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. rođena 1933. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srpkinja. ubijen 1943. rođen 1932. ubijena od Muslima 1943. Bihać (1358026174) Radanović (Sava) Boško. ubijen 1942. rođena 1938. u zatvoru. Vrtoče (7006s01068) Radanović (Luka) Jovo. rođen 1894. Srbin. ubijena 1944. rođena 1939. Vrtače (0532015016) Radošević (Trivo) Milka. ubijena 1943. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01080) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Radošević (Milan) Mioljka. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1923. Srpkinja. rođen 1900. Banja luka (0801084001) Radošević (Petar) Jovo. ubijen 1941. umro 1945. rođen 1917. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1860. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1864. u NOBu. ubijen 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1904. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1890. rođen 1922. Srbin. ubijena od ustaša 1943. rođen 1922. ubijena 1944. u zatvoru. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1941. Vrtoče (7006s01082) Radošević (Rade) Petar. u NOBu. Bilać (1358026131) Radanović (Jovo) Gojko. Bihać (1358026154) Radašević (Nikola) Mihajlo. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1940. streljana od Muslima 1943. poginuo 1943. Srbin. rođen 1870. rođen 1895. rođen 1941. rođen 1940. Srpkinja. Vrtoč (0386005079) Radanović (Luka) Đuka. u direktnom teroru. rođen 1910. ubijena od ustaša 1945. u zatvoru. Srbin. u NOBu. rođen 1921. Mali stjenjani (0048050011) Radošević (Vid) Nikola. rođen 1936. u direktnom teroru. Zelengora (0048048012) Radošević (Malet) Smiljana. Srbin. rođena 1942. rođena 1930. Vrtoče (7006s01081) Radošević (Mile) Todo. Vrtoče (7006s01072) Radošević (Stevo) Stana. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. rođen 1895. Vrtoče (1358026025) Radošević (Stojan) Mara. ubijena 1943. ubijen 1943. Vrtoče (7006s01077) Radošević (Mihajlo) Savo. Srbin. Srbin. Bjeloj (1358026006) Radošević (Đuro) Jelka. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođena 1903. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Ripač (1358026066) Radošević (Simo) Vid. ubijen 1941. rođen 1924. Srbin. rođen 1914. Teslić (0176009004) Radošević (Blažo) Čedo. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Borićevac (1358026047) Radošević (Mihajlo) Milorad. Srbin. kod kuće. poginuo 1943. rođen 1894. Bjelaj (1358026062) Radošević (Trivun) Dmitar. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. Martin brod (1358026060) Radošević (Ilija) Mara. Vrtoče (1358026177) Radošević (Simo) Mihajlo. Garnica (1358026147) Radanović (Trivo) Lazo. Vrtoče (7006s01076) Radošević (Bora) Milka. u NOBu. rođen 1914. ubijen 1944. rođen 1899. umro 1942. u direktnom teroru. Vrtače (1315067063) Radanović (Luka) Vid. Vrtoče (0047041003) Radošević (Simo) Rade. rođen 1915. rođen 1942. rođena 1923. Vrtoče (2675029092) Radošević (Steva) Dušan. Vrtoče (0778001012) Radošević (Đuro) Milka. ubijen 1941. u zatvoru. u zatvoru. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srbin. rođen 1943. ubijen 1941. Srbin. rođen 1864. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01071) Radošević (Nikola) Miloš. Krnjeuša (1358026064) Radošević (Rade) Nevenka. u NOBu. Bravsko-b. poginuo 1941. Srpkinja. Srbin. Bihać (1358026150) Radanović (Simo) Marija. Bihać (1358026164) Radašević (Pera) Nikola. Bjelaj (1358026148) Radanović (Trivo) Đuro. rođen 1922. u zatvoru. Bihać (0047040004) Radošević (Rade) Mićo. streljan od Muslima 1943. ubijen 1943. Bihać (1128014025) Radošević (Simo) Mika. kod kuće. u direktnom teroru. Vrtoče (0047041002) Radošević (Simo) Vid. ubijena 1943. rođen 1860. streljan od Muslima 1943. streljana od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01070) 1025 spisak nije potpun . u zbegu. Vrtoče (7006s01079) Radošević (Milan) Milka. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1914. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1911. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1941. Vrtoče (7006s01078) Radošević (Pero) Vid. rođen 1914. ubijen 1942. Srbin. ubijena 1943. poginuo 1943. rođena 1936. Srbin. rođen 1911. Crni Potoci (1358026061) Radošević (Mile) Toma. Srpkinja. ubijen 1941. u zbegu.brigada (1358026151) Radanović (Savo) Mile.

rođen 1854. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1919. Srbin. u logoru. rođen 1914. u NOBu.luka (1358026135) Radulović (Ilija) Boja. u direktnom teroru. Kod kaknja (2675029090) Radovanović (Miladin) Jovan. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1880. rođen 1900. poginuo 1942. Srbin. rođen 1849. Srbija (0801083004) Vignjerić (Blažo) Rade. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1913. Smrečani livno (0209081110) Vignjević (Stevan) Savo. poginula od četnika 1945. u NOBu. ubijena 1942. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. prilikom borbi ili bombardovanja. Vrtoče (1358026144) Radulović (Vid) Mika. rođen 1886. Srbin. rođen 1926. Srbin. Martin brod (1358026054) Vukeljić (Petar) Ivka. ubijen od Nemaca 1943. umro od Nemaca 1945. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođen 1911. spaljen od ustaša 1941. poginuo 1943. ubijeno od ustaša 1941. Vrtače (0205044002) Surla (Dušan) Petar. rođen 1941. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Bazik bos. Srbin. Srbin.šamac (1387019014) Babić (Cvijetin) Vukosav. Ub srbija (1358026158) Vignjerić (Simo) Spaso. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. rođen 1941. u direktnom teroru. Zelengora (1358026137) Radulović (Luka) Vid. Vrtoče (9999s99819) Vignjević (Stevan) Gojko. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01086) Surla (Stanko) Mile. Srpkinja. rođen 1924. Martin brod (1358026162) Surla (Mile) Mihajlo. ubijen 1943. rođena 1917. Martin brod (1358026012) Zec (Simo) Ilija. Vrtoče (7006s01065) Radulović (Đuro) Dete. u NOBu. Vrtoče (1358026136) Rakić (Miloš) Đorđo. rođen 1926. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. streljan od Nemaca 1943. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1915. Vrtoče (7006s01089) Vignjević (Nikola) Stevan. Petrovac (0801082025) Vignjević (Petar) Stevo. Srbin. Martin brod (1358026053) Vukeljić (Božo) Blaža. rođen 1922. u NOBu. Srbin. Srbin. rođena 1920. ubijen 1945. Srbin. rođen 1924. rođen 1939. u direktnom teroru. Crna gora (0204034012) Zec (Ilija) Milka. Bjelaj (1358026142) Radulović (Ilija) Vojin. u direktnom teroru. rođena 1934. poginula 1944. rođen 1906. Nemačka-stalag (1387019015) Božić (Arso) Arso. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. u NOBu. kod kuće. Ozren kod doboja (1387019025) Đokić (Vaselije) Vlajko. Srbin. Srbin. rođena 1907. rođen 1900. Vrtače (0952100006) Vojinović (Mile) Nikola. u direktnom teroru. umro 1943. u masovnom pokolju. Srbin. u NOBu. umro 1945. Srbin. Vrtoče (1358026023) Opština BOSANSKI ŠAMAC Batkuša Antić (Rade) Đorđa. u direktnom teroru. Bjelaj (0801084003) Surla (Petar) Miladin. poginuo 1943. Srpkinja. šamac (1387019013) Babić (Cvijetin) Niko. Srpkinja. u zbegu. ubijen od ustaša 1943. rođen 1890. u masovnom pokolju.. Srbin. u NOBu. kod kuće. Srbin. rođena 1928. umro 1944. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1909. rođeno 1940. poginuo 1942. Bjelaj (1358026161) Surla (Petar) Miladin. ubijen 1941. rođena 1916. Vrtoče (1358026141) Radulović (Vojin) Božo. Srbin. u direktnom teroru. Vrtoče (1358026138) Radulović (Vojin) Đuro. rođen 1933. u masovnom pokolju. rođen 1917. poginuo 1942. Skipovac (5021s00430) 1026 spisak nije potpun . rođen 1927. Vrtoče (9999s99818) Vignjević (Relja) Milan. B. u NOBu. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Slovenija (1358026058) Vukša (Simo) Miloš. umro 1944. rođen 1888. Srpkinja. spaljen od ustaša 1941. poginuo 1941. nepoznato. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Bos. poginuo 1945. Vođenica (1358026134) Surla (Marko) Stevan. u NOBu. ubijena od Muslima 1944. rođen 1940. poginuo 1943. ubijen 1943. rođen 1912. poginuo 1943. poginuo 1943. Vrtoče (1577064009) Vukša (Stole) Mile. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. rođen 1885. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. rođen 1940. rođen 1900. ubijena 1943. Vrtoče. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1944. ubijen 1944. Vrtoče (1358026132) Surla (Mladen) Boško. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Bjelaj (1358026051) Vukša (Lazo) Danica. u zbegu. poginuo 1942. rođena 1933. u direktnom teroru. Martin brod (1358026159) Vignjević (Boža) Marko. u NOBu. rođen 1882. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1944. poginula 1942. rođen 1928. Srbin. rođen 1927. vlasenica (0386009003) Vukša (Lazo) Đura. Crna gora (0386009002) Vukša (Lazo) Marija. Buchenwald (0540048052) Vukelić (Božo) Janko. Vrtoče (1358026157) Vigujović (Luka) Milisava. Srbin. Odžak (1387019018) Đokić (Vaselije) Spasa. ubijen od Muslima 1943. Lapac (1358026034) Zec (Vid) Đera. rođen 1921. rođena 1935. poginula 1944. ubijen 1943. u NOBu. u zbegu. u NOBu. Vrtoča (0386009001) Vukša (Pero) Jovan. rođen 1882. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Goražde (0801082012) Surla (Petar) Slavko. rođen 1937. Srbin. Srpkinja. spaljen 1941. Srbin. poginuo 1945. rođen 1922. Vrtoče (7006s01088) Vignjević (Stevo) Božo. rođen 1925. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. rođen 1922. Srpkinja. Srbin. rođen 1925. rođena 1926. ubijen 1941. Vrtoče (7006s01084) Surla (Jovan) Perka. rođen 1909. rođen 1910. u NOBu. Kod glamoča (0047041004) Radošević (Vido) Sveto. rođen 1930. u direktnom teroru. Vakuf (0801084004) Surla (Nikola) Rade. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. ubijena 1943. Vrtoče (1358026140) Radulović (Maniša) Petar. Bjelaj (1358026139) Radulović (Vojin) Ruža.petrovac (1358026156) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Vignjević (Relja) Marija. rođen 1925. poginuo 1942. Staro selo kod sombora (1387019026) Đokić (Vasilije) Spasa. Srpkinja. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1941. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1930. Geočovi-bihać (1358026059) Vojinović (Mile) Luka. Srbin.novi (1358026163) Surla (Miladin) Petar. u zbegu. rođena 1939.livno (1357021048) Supra (Mile) Jovo. poginuo 1942. u zatvoru. u direktnom teroru.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Radošević (Vid) Sreto. Vrtoče (7006s01083) Surla (Nikola) Božo. poginula 1943. u aprilskom ratu 1941 god. ubijena 1943. rođen 1914. Srbin. rođena 1890. Bos. rođen 1904. Vrtoče (7006s01090) Vignjević (Relja) Mika. Vrtoč-bihać (0386009004) Vukša (Miloš) Laza. poginuo 1943. rođena 1919. umro od Nemaca 1941. Srbin.petr (1358026011) Zec (Rade) Sreto. Srbin. u NOBu. Srbin. B. rođena 1929. poginuo 1944. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Martin brod (1358026052) Vukeljić (Božo) Đurđija. u logoru. u NOBu. Vrtoče (0800080001) Vignjević (Gojko) Rade. Lusići. rođena 1927. Srbin. Srbin. rođen 1915. Bihać (1505010001) Surla (Mile) Milka. Vrtače (0952100007) Vranješ (Petar) Rade. poginuo 1944. u NOBu. Bos. rođen 1905. Srbin. Bjeloj-bos. Srbin. u direktnom teroru. Vrtoče (0801082048) Surla (Vid) Slavko. Srpkinja. rođen 1922. Jasenovac (1387019017) Božić (Arso) Ilija. ubijen 1943. Vrtoče (9999s99699) Radulović (Đuro) Pane. Vrtoče (7006s01091) Zec (Rade) Đuran. Vrtoče (1358026035) Zec (Milan) Drago. rođen 1900. Zelengora (1358026143) Radulović (Milan) David. prilikom borbi ili bombardovanja. u zbegu. ubijen 1944. rođena 1860. rođen 1932. u NOBu. rođena 1905. Srbin. kod kuće. rođen 1942.

rođen 1907. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1943. rođena 1884. Batkuša (1387019021) Petrović (Gavro) Petar. u direktnom teroru. rođen 1917. rođen 1903. Bosanski šamac (5021s00431) Gluvačević (Vaso) Draginja. kod kuće. Musliman. rođen 1911. Srpkinja.. Srbin. rođen 1919. rođen 1892. Srbin. ubijen od ustaša 1944. u zatvoru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1942. Bosanski šamac (0803101010) Izedbegović (Alija) Hajrudin. kod kuće. Bosanski šamac (1634078008) Jasenica (Ibro) Hasan. Srbin. nepoznato. Nemačka-stalag (0640003002) Stojanović (Stojan) Milorad. rođen 1926. poginuo 1945. Srbin. rođena 1911. šamac (1387019008) Maksimović (Milovan) Boško. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1891. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1944. rođen 1906. ubijen od četnika 1944. u direktnom teroru. rođena 1923. rođena 1911. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. Musliman. rođena 1891. Jadovno (M0008434) Ikić (Nn) Kosta. Musliman. bačen u reku. Srbin. Brvnik (1387019007) Lazić (Rade) Savo. Srpska zelinja (1387019003) Stojanović (Xstevo) Aco.šamac (1385003005) Brkić (Simo) Ljubomir. rođen 1912. Musliman. Bosanski šamac (1385004041) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Borbeli (Ivan) Jagoda. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođena 1901. Batkuša (1387019004) Stojanović (Pero) Ruža. Nemačka-stalag (1387020001) Hasanbegović (Muhamed) Mahmut. Batkuša (1387019001) Stojanović (Stevo) Aleksandar. kod kuće. rođen 1931. ubijen od ustaša 1945. Srbin. ubijen 1944. Srbin. Musliman. Srbin. Kod sombora (1387019011) Radanović (Rade) Pero. Ledenice (5021s00445) Alajbegović (Mehmed) Alija. nepoznato. ubijen 1944. bačen u reku. rođen 1894. rođen 1900. u NOBu. u NOBu. u NOBu. poginuo od Nemaca 1944. nepoznato. Srbin. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1944. rođen 1928. rođen 1920. rođen 1939. poginuo od četnika 1944. Srbin. Musliman. u zatvoru. kod kuće. ubijena 1943. Bosanski šamac (1385002019) Drljačić (Sajfo) Muharem. u direktnom teroru. rođen 1886. rođen 1919. rođen 1906. rođen 1916. u direktnom teroru. Beograd-banjica (2619014019) Đakić (Ahmet) Kemal. ubijen od ustaša 1941. u logoru. rođen 1904. šamac (1385004040) Bojić (Milan) Stevo. u zatvoru. Bosanski šamac (1385001002) Bičić (Džamil) Smail.šamac (1385002008) Alić (Mujo) Mehmedalij. Srbin. Bosanski šamac (5021s00319) Blagojević (Blagoje) Kosta. Batkuša (1387019023) Maksimović (Nikola) Simo. Ledenice (5021s00280) Jusufović (Šukdrija) Rasim. u direktnom teroru. Brčko (1574031016) Brkić (Jovo) Ljubomir. rođen 1900. u logoru. Gornja dubica (0617038023) Begić (Zago) Mujo. Batkuša (1387019022) Maksimović (Spasoje) Milan. rođen 1920. Srbin. u logoru. rođen 1912. Šamac slavonski (5021s00288) Brkić (Risto) Ljubo. u NOBu. rođen 1879. Srbin. Srbin. ubijena 1942. Bosanski šamac (1385004007) Đurđević (Nn) Joco. Srbin. Vrhpolje (1385002027) Fočaković (Mustafa) Mehmed. nepoznato. poginuo od Nemaca 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 1922. Bosanski šamac (5021s00313) Jakovljević (Luka) Risto. Srbin. rođen 1897. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1903. u NOBu. Musliman. ubijen od ustaša 1944. u aprilskom ratu 1941 god. ubijen 1944. u NOBu. Srbin. Bosanski šamac (1385001003) Arsenić (Jovo) Dragomir. ubijen od ustaša 1944. rođen 1931. Srbin. Jasenovac (5021s00312) 1027 spisak nije potpun . poginuo 1945. u NOBu. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1925. ubijen od ustaša 1944. ubijen od Nemaca 1944. ubijena od ustaša 1943. rođen 1922. Jadovno (5021s00455) Ikić (Nn) Dako. poginuo od Nemaca 1944. rođen 1914. rođen 1920.naselje Batkuša Žrtve rata 1941-1945 Ganilović (Lazo) Živan. Musliman. rođen 1898. Vrhpolje (1385002025) Đukić (Đuro) Rade. rođen 1925. Jasenovac (5021s00311) Kabiljo (Menta) Avram. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Musliman. Jevrej. Bosanski šamac (5021s00317) Bojić (Luka) Milan. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1944. rođen 1882. rođen 1933. Batkuša (1387019005) Stojanović (Simo) Stevo. rođen 1925. Srbin. umro 1943. Srbin. u direktnom teroru. Slavon. u direktnom teroru. kod kuće. u NOBu. Pančevo (1387019019) Radanović (Savo) Lazo. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1944. Srpkinja. umro od Nemaca 1944. rođen 1925. Srbin. Hrvat. Musliman. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginuo 1945. Srpkinja. Srbin. nepoznato. ubijen 1945. Bosanski šamac (1385001011) Bojić (Luka) Mihajlo. rođen 1888. ubijena 1941. Musliman. ubijen 1942. kod kuće. rođen 1900. u crkvi. rođen 1921. poginula 1944. rođen 1925. Musliman. Musliman. rođen 1890. Šekovići (1385003007) Erletić (Mihailo) Pero. Nepoznato (5002s00596) Bureković (Julka) Aleksandar. Srbin. rođen 1919. Srbin. Musliman. ubijena 1944. poginuo od ustaša 1945. u NOBu. Karlovac (5021s00444) Alić (Mujo) Mehmedija. Musliman. ubijen od ustaša 1944. Bosanski šamac (1385002013) Fuks (Josip) Klementina. Kozluk (5021s00279) Hatunić (Meho) Hasan. rođen 1922. Bos. Nemačka-stalag (1387019002) Bazik Brkić (Luka) Luka. ubijen 1945. ubijen 1944. Sarajevo (1385002004) Kabiljo (Avram) Paloma. ubijena 1944. nepoznato. rođen 1926. poginuo od četnika 1945. Bijeljina (1548094004) Hadžialijagić (Smajo) Hazim. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Bazik b. ubijen od ustaša 1942. Borogovo (5021s00286) Erletić (Mihailo) Mila. rođen 1929. Bos. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1944. Bosanski šamac (5021s00318) Blagojević (Blažo) Krsto. Bosanski šamac (1385004008) Đurić (Ignjo) Joco. poginuo 1941. nepoznato. rođen 1912. rođena 1910. Bosanski šamac (5021s00316) Đurđević (Nn) Jovanka. rođen 1891. ubijen 1944. rođen 1899. Musliman. u direktnom teroru. u NOBu. nepoznato. nestao 1941. u direktnom teroru. Šekovići (1385004039) Džakić (Mehmed) Arif. Karlovac (1385001004) Arapović (Suljo) Aljo. ubijen 1944. Srbin. kod kuće. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen od Muslima 1944. poginuo 1945. Bosanski šamac (5021s00314) Džakić (Medo) Arif. ubijen 1945. Bosanski šamac (5021s00447) Ikić (Milan) Mihajlo. Križevci kod zagreba (1387019006) Lazić (Lazar) Stevo. poginuo 1941. u direktnom teroru. Hrvatica. rođen 1917. Srbin. rođen 1926. u NOBu. rođen 1882. Srpkinja. Između fojnice (1387019012) Jekić (Živan) Đuro. poginuo 1945. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Jadovno (M0008435) Ilinčić (Dako) Pero. Šekovići (1385003008) Fočaković (Alija) Mehmed. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1919. rođen 1922. kod kuće. Jevrejka. Musliman. u NOBu. ubijen od ustaša 1945. Stara gradiška (1391058057) Bosanski Šamac Adžilović (Mujo) Mustafa. Slavonski šamac (1387025008) Đurđević (Gavro) Joco. rođen 1919. Bosanski šamac (9999s99334) Jakovljević (Jovo) Risto. rođen 1918. Srbin. u direktnom teroru. Hrvat. Srbin. ubijen od ustaša 1945. u logoru. Musliman. Brčko (1386015004) Jaćimović (Spasoje) Pavle. u logoru. streljan 1941. Nepoznato (1387019020) Stojanović (Marko) Živan. kod kuće. ubijen 1944. u zatvoru. Ilinčica (5021s00287) Ceribašić (Ibro) Mustafa. Bosanski šamac (5021s00315) Đurić (Joco) Milan. Srbin. Brčko (1385002009) Čolović (Milan) Petar. rođen 1884. Hrvatica. Musliman. rođena 1889. rođen 1924. umro od Nemaca 1943.. u NOBu. poginuo 1943. u logoru. poginuo 1944. u logoru. Donja slatina (1387019024) Gavranović (Vaso) Draginja. rođen 9999. Bosanski šamac (2819002021) Izetbegović (Ale) Hajrudin. Srbin. ubijen 1942. rođen 9999.

rođen 1922. ubijen od ustaša 1944. Jasenovac (5021s00310) Mađarević (Osmo) Huso. rođen 1886. poginuo 1945. rođen 1922. Srbin. poginuo 1942. nepoznato. ubijen od četnika 1943. poginula 1943. Jevrejka. Bos. rođen 1921. ubijen 1944. u logoru. prilikom borbi ili bombardovanja. Musliman. rođen 1906.šamac (1385002028) Kapetanović (Ejub) Safet. rođena 1899. u logoru. u logoru. Srbin. Jasenovac (5021s00298) Ružić (Anđelko) Žarko. Jasenovac (5021s00300) Rozecvajh (Armin) Ana. rođen 1887. ubijen od ustaša 1941. Beograd (0861036018) Popović (Stevo) Mitar. poginula 1945. u direktnom teroru.šamac (1386017055) Mitrović (Jovo) Simo. Jasenovac (5021s00297) Šerić (Ibro) Safet. ubijen od ustaša 1941. Slavonski šamac (1385003028) Petrović (Ilija) Stevo. u logoru. Jasenovac (5021s00301) Romano (Nn) Albert. u zatvoru. poginula 1944. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Hrvat. Jevrej. Jadovno (M0008436) Nikolić (Ilija) Jovo. ubijen 1944. rođena 1903. ubijena od četnika 1943. Srbin. ubijen 1945. u NOBu. u logoru. Škarić b. Jevrej. ostalo. rođena 1926. rođen 1914. Pag (1385003010) Nikolić (Ilija) Aco. Bosanski šamac (1385001013) Petrović (Ilija) Miloš. ubijen od Muslima 1944. u logoru. ubijen 1944. Musliman. u logoru. bačen u reku. rođena 1888. Srbin. rođen 1871. Srbin. poginula 1943. Hrvatica. Beograd (1385002051) Ristić (Ilija) Čedomir. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. rođena 1929. Srbin. ubijena od četnika 1944. Musliman. rođen 1888. Srbin. u direktnom teroru. u logoru. u logoru. ostalo. u direktnom teroru. rođen 1907. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1883. u direktnom teroru. Jevrej. ubijen 1943. Srbin. Jevrejka. Na rijeci savi (1385002049) Ristić (Ilija) Čedomir. Bosanski šamac (1385001016) Malinović (Branko) Aleksandar. ubijen 1944. Jevrej. Brčko (1385002010) Pavić (Marijan) Martin. ubijen 1944. Bos. u logoru. u logoru. Bosanski šamac (1385004006) Nedeljković (Ljubomir) Anđelko. rođena 1891. Slav šamac (0861036015) Ristić (Pero) Dragoslav. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Jevrej. u logoru. Hrvatica. Sl. Bosanski šamac (1385001012) Radek (Josip) Bartol. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1880. ubijena od Nemaca 1944. rođen 1891. bačen u reku. Nepoznato (1385004049) Odobašić (Samid) Hamid. u logoru. Bosanski šamac (1385004014) Ristić (Čedomir) Milena. Srbin. ubijen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1941. Bosanski šamac (1385004015) Kujundžić (Mehmed) Alija. rođen 1921. u logoru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. rođen 1896. u logoru. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. Musliman. Nepoznato (0896025027) Salom (Danijel) Matilda. ubijen od ustaša 1944. Slavonski šamac (1385001018) Popović (Velimir) Nada. rođena 1925. Beograd (0861036016) Ristić (Čedomir) Olga. ubijena od ustaša 1942. umro od Nemaca 1944. rođen 1897. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. rođen 1938. ubijen od ustaša 1941. rođena 1896. u logoru. Srbin. rođena 1893.šamac (1538005021) Mitrović (Stojan) Ilija. Srbin. Kod gradiške (1385004011) Romano (Albert) Jošika. Bosanski šamac (5021s00295) 1028 spisak nije potpun . u NOBu. Foča (1385003021) Pupčević (Lazo) Drago. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1945. u direktnom teroru. u logoru. poginula 1944. Jevrejka. Jevrej. ubijen 1945. u NOBu. rođen 1906. u logoru. Srpkinja. Zvornik (1385002026) Levi (David) Klara. ubijen 1944. rođen 1885. Jasenovac (5020s00086) Salom (Anka) Izidor. rođen 1920. rođen 1916. Gospić jadovno (5021s00305) Nikolić (Ilija) Aleksandar. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Jevrejka. Beograd (0861036017) Ristić (Čedomir) Olga. rođen 1927. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1890. Musliman. rođen 1905. Jasenovac (0896025026) Salom (Izidor) Danko. Jadovno (1385003012) Marković (Đoko) Milorad. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1945. Šamac slavonski (5021s00416) Popović (Luka) Savka. Bosanski šamac (5021s00307) Mitrović (Stoko) Ilija. rođen 1912. ubijena od ustaša 1942. rođen 1900. u NOBu. Jevrej. rođen 1925. u logoru. ubijen 1944. Jadovno (1385003011) Nikolić (Ilija) Jovo. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Jasenovac (1385004037) Mihajlović (Jovo) Mihajlo. rođen 1926. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1945. Romanija (5015s00164) Mišljenović (Vukomir) Đorđe. Srbin. Gračanica (1385004012) Kurbašić (Bago) Salkan. rođena 1890. rođena 1928. Srbin. ostalo. Jasenovac (5021s00321) Pisarević (Jaćim) Mirko. Bijeljina (1385002016) Pijade (Aron) Moric. rođen 1900. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. Jevrejka. ubijen od ustaša 1943. Musliman. rođena 9999. u NOBu.šamac (1385002007) Kapetanović (Ejub) Murveta. Jevrej. kao zarobljeni pripadnik VKJ. nestao od ustaša 1941. ubijen 1944. rođen 1919. Bajina bašta (1636019012) Nedić (Marko) Katica. u logoru. u NOBu. Jadovno (1385003006) Ružić (Anđelko) Žarko. Srbin. ubijen 1941. u logoru. rođen 1891. rođen 1900. rođen 1902. rođen 1884. Bos. u NOBu. Jasenovac (2518166007) Kapetanović (Ejub) Husein. rođena 1873. ubijena od ustaša 1942. Srbin. bačen u jamu. ubijen od ustaša 1942. Bosanski šamac (1404002021) Petrović (Ilija) Miloš.naselje Bosanski Šamac Žrtve rata 1941-1945 Kabiljo (Nn) Avram. rođen 1925. u direktnom teroru. Bosanski šamac (1385001010) Pupčević (Stevo) Branko. rođen 1924. poginula 1944. u logoru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. Šamac slavonski (5021s00322) Petrović (Ilija) Stevo. u logoru. u direktnom teroru. rođen 1915. rođen 1915. Jevrejka. rođen 1917. rođena 1925. u direktnom teroru. Orahovica (1385002011) Silajdžić (Mehmed) Suljo. kod kuće. kod kuće. Jadovno (1385003018) Minarević (Mile) Bojana. Srbin. rođen 1900. rođen 1922. ubijen od ustaša 1944. rođen 1925. Jevrejka. ubijen od četnika 1944. Jasenovac (5021s00302) Romano (Albert) Nisim. Jevrej. poginuo 1945. rođen 1927. nepoznato. u logoru. ubijen od ustaša 1942. rođen 9999. Bos šamac (0411381005) Popović (Velimir) Branko. Nepoznato (0899051014) Pstrocki (Nikola) Vera. rođena 1919. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srebrenik (1385002015) Krajček (Josip) Rudolf. Bos šamac (0896025024) Salom (Izidor) Beba. Srbin. Bosanski šamac (5021s00306) Nikolić (Ilija) Aco. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1942. rođen 1900. poginula 1944. poginuo 1944. Jasenovac (0896025025) Salom (Josip) Matilda. Jevrejka. u NOBu. Musliman. Jadovno (5021s00304) Nurkić (Omer) Abdurahman. Jasenovac (5021s00303) Romano (Nn) Vilma. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. Bos šamac (0896025023) Salom (Danijel) Jakob. ubijen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1944. rođen 1918. Musliman. rođen 1921. ubijen od četnika 1943. u logoru. Jasenovac (5021s00309) Levi (David) Natika. Srbin. poginuo 1944. Jasenivac (5021s00296) Salom (Danijel) Izidor. Jevrej. rođen 1900. rođen 1923. ubijena 1941. rođen 1902. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Jevrejka. Jasenovac (5021s00299) Rozecvajh (Nn) Armin. rođen 1920. rođena 1911. umro 1944. Srbin. Jadovno (5021s00308) Mikičić (Vaso) Konstantin. Orašje (5021s00291) Šerifović (Ibrahim) Ahmet. Jasenovac (2518166006) Kabiljo (Nn) Palomba. u logoru. ubijena od ustaša 1943. u logoru. Srbin. u direktnom teroru. Musliman. Šamac slavonski (5021s00320) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Petrović (Zdravko) Milan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1923. u logoru. Bosanski šamac (0916065025) Petrović (Ilija) Miloš. nepoznato. Jasenovac (0946047015) Salom (Nn) Irma.šamac (1385004009) Nedić (Nn) Katica. Srbin. bačen u reku. rođen 1909. Muslimanka. rođen 1909. prilikom bombardovanja. rođen 9999. rođena 1883. ubijen od ustaša 1941. u logoru.

u direktnom teroru. Brvnik (1385005013) Đukić (Živan) Ilija. Srbin. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1944. Crkvina (1385006005) Čečavac (Mihajlo) Simo. Musliman. rođen 1898. šamac (0848019023) Stavrić (Tošo) Ratko. kod kuće. ostalo. poginuo 1945. Brčko (1410011015) Skejić (Salka) Mujo. rođen 1926. Ozren (1385005010) Peić (Ljubo) Mićo. Srbin. Bos. ubijen od Nemaca 1942. Srbin. Bosanski šamac (1385002030) Tihić (Osman) Mujo. kod kuće. Srbin. ubijen 1945. rođen 1920. ubijen od ustaša 1945. Srbin. Glamoč (5021s00284) Stojčić (Marko) Rosa. Piperci (5021s00283) Simić (Živan) Nikola. poginuo 1944. u logoru. rođen 1906. Brčko (1385007006) Adžić (Petar) Tomo. ubijen 1945. kod kuće. Šamac slavonski (5021s00292) Stanojević (Jovan) Slavko. Srpkinja. rođen 1906. rođen 1912. poginuo 1945. rođen 1915. u logoru. Srbin. rođen 1890. nepoznato. Gradačac (1385005004) Vuković (Tomo) Savka. Srpkinja. Novigrad (0874036011) Tihić (Hasan) Began. Romanija (1385005003) Šikanjić (Simo) Stojan. Bos. Šamac slavonski (5021s00290) Zukić (Sulejman) Hasan. Srbin. rođen 1910. u NOBu. rođen 1925. Srbin. ubijen 1944. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1944. poginuo 1944. Srbin. rođen 1890. u NOBu. rođen 1917. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. u direktnom teroru.šamac (1078030005) Simić (Simo) Vlastimir. rođen 1926. poginuo 1944. u NOBu. ubijen od ustaša 1944. poginuo 1945. Musliman. poginuo od četnika 1944. ubijena 1944. kod kuće. rođen 1925. Kod tuzle (1385004035) Trifunović (Ilija) Mitar. u NOBu. šamac (1385002017) Zukić (Sulejman) Šefik. rođen 1917. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Crnogorac. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Zebinja kod gra (1385005017) Popović (Cvjetko) Pero. rođen 1923. Srbin. u NOBu.naselje Bosanski Šamac Žrtve rata 1941-1945 Simić (Nata) Boro. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1912. Mathausen (1488092015) Tatić (Jova) Todor. poginuo od Nemaca 1943. ubijen 1945. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. rođen 1931. rođen 1927. kod kuće. u logoru. u direktnom teroru. šamac (1385004036) Tomić (Vasilije) Mihailo. poginuo od Nemaca 1944. poginuo 1944. rođen 1925. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. u zatvoru. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođen 1913. Srbin. Crkvina (5021s00330) Čečavac (Nn) Simo. ubijen 1944. rođen 1901. kod kuće. Srbin. u NOBu. rođen 1918. Srbin. ubijen 1945. Srbin. poginuo 1945. poginuo 1943. rođen 1898. ubijena 1945. u direktnom teroru. rođena 1876. 21 romanijska brigad (1385005009) Mitrović (Jovo) Marko. Zapadna srbija (1385007005) Bendarević (Pavle) Arso. Slatina (2421049004) Čančarević (Spasoje) Kosta. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. Bos. živa spaljena od ustaša 1945. rođen 1888. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1925. ubijena od Nemaca 1941. ubijen od ustaša 1944. Domaljevac b. Crkvina (1385006048) Daničić (Stevo) Spasoje. rođen 1875. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja.šamac (1385005029) Obrenović (Jovo) Mika. rođen 1905. ubijen od ustaša 1941. Odred-derventa (1385006004) Čečavac (Simo) Mihajlo. ubijen 1944. Srbin. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Musliman. Crkvina (1385006007) 1029 spisak nije potpun . poginuo 1944. Šamac slavonski (5021s00434) Antić (Luka) Jovan. u NOBu. poginuo 1945. Musliman. Crkvina (1385007002) Bijelić (Obrad) Luka. bačen u reku. ubijena od ustaša 1944. poginuo 1943. rođen 1888. rođen 1921. u direktnom teroru. Modriča (1385001017) Tomić (Savo) Vasilije. Srbin. Beograd (5021s00324) Vujanić (Jovo) Đoko. poginuo 1943. Bos. šamac (1488092016) Stojčić (Petar) Ostoja. bačen u reku. B. Srbin. u logoru. Crkvina (1385006031) Burić (Mitar) Vida. kod kuće. Brčko (5021s00353) Stakić (Stako) Ilija. Sarajevo (1385003016) Tirić (Smajlo) Mehmed. Srbin. šamac (1385002029) Tihić (Suljo) Mehmedalij. ubijena 1944. Zebinja kod gra (1385005016) Đuraković (Živan) Pero. Srbin. rođena 1878. rođen 1888. Kod b. Srbin. rođen 1896. Bos. Musliman. Brvnik (1385005006) Mihajlović (Jovo) Cvjetko. poginuo 1945. ubijen 1944. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1900. Bosanski šamac (1385003025) Spahić (Ibrahim) Mustafa. ubijen od četnika 1944. nestao 1941. poginuo 1945. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1922. rođena 1872. Jasenovac (5021s00433) Tutnjević (Nikola) Tomo. kod kuće. rođen 1875. Srbin. u zatvoru. Brvnik (1385005014) Đukić (Milan) Cvijan. Srbin. u logoru. ubijen od četnika 1944. rođen 1902. Musliman. u NOBu. u NOBu. Gornja tuzla (5021s00432) Đukić (Nn) Savka. Musliman. Odžak (1385005001) Nestorović (Gligor) Ilija. u logoru. rođen 1917. u NOBu. ubijen 1944. Srbin. u zatvoru. u logoru. šamca (1659004026) Vujanić (Đoko) Đoko. u NOBu. ubijen od ustaša 1945. u direktnom teroru. rođen 1906. rođen 1900. Crkvina (5021s00331) Burić (Panto) Mihailo. Jasenovac (1385005015) Škuljević (Jovo) Mika. Srbin. Nemački logor (2726020027) Antić (Dujko) Aleksa. rođen 1900. Crkvina (1385006043) Burić (Mitar) Vida. Zvornik (1385002031) Tihić (Medo) Galib. Bosanski šamac (1385005002) Kerezović (Jovo) Ljubomir. rođen 1915. bačen u bunar. rođen 1913. Srpkinja. Musliman. rođen 1920. Gornja crkvina (5021s00294) Sinanović (Osman) Ragib. Bos. Crkvina (1385006039) Bosić (Jačim) Jovan. Dubica b. Musliman. ostalo. rođen 1888. Srbin. rođen 1912. Nepoznato (0041012014) Daničić (Jovan) Sava. Srbin. rođen 1901. Crkovine (0041012013) Čečavac (Simo) Mihailo. rođen 1926. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Brčko (1385002001) Špahman (Karlo) Karlo. Musliman. rođen 9999. poginuo 1944. rođen 1925. poginuo 1944. Obudovac (1385005012) Pejić (Marko) Jovan. ubijen 1944. rođena 1886.ša (1385003017) Špahman (Karlo) Karlo. poginuo od ustaša 1943. Kruškovo Polje (1385006047) Čančarević (Spasoje) Dušan. Jadovno (1392011016) Zoranović (Jovo) Vladimir. Srbin. Vlasenica (5021s00282) Simić (Simo) Vladimir. ubijen 1944. rođen 1885. Srbin. Musliman. rođen 1910. poginuo 1943. Srbin. rođen 1921. rođen 1918. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijen 1944. rođen 1919. rođena 1911. rođena 1879. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. bačen u reku. ubijen 1944. u NOBu. rođen 1910. Beograd (1385002018) Brvnik Antić (Ante) Rade. rođen 1913. u NOBu. umro od bolesti 1945. poginuo od četnika 1945. umro 1942. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Jadovno (0941009001) Stefanović (Stevan) Melanija. rođen 1904. Srbin. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. nepoznato. Srbin. ubijen od ustaša 1945. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Obudovac (1385005008) Mitrović (Pero) Boško. Crkvina (1385006026) Čančarević (Spasoje) Dušan. rođen 1880. u direktnom teroru. rođen 1902. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Donja mahala (5021s00293) Smajić (Mehmed) Suljo. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1944. rođen 1927. rođena 1914. rođen 1890. rođen 1923. Brvnik (5021s00418) Crkvina Adžić (Marko) Joco. nepoznato. u NOBu. Srpkinja. rođen 1901.šamac (1385005007) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Bumbulović (Milan) Stojan. u NOBu. Srbin. Srpkinja. ubijen 1943. u NOBu. Nepoznato (1385006046) Čečavac (Gligor) Simo. Srbin. rođen 1893. Maglaj (1385005005) Pejić (Ljubo) Niko. ubijen od Nemaca 1942. rođen 1920. zaklan od ustaša 1941. Jadovno (5021s00460) Vujanić (Đorđe) Milka. Dragaljevac (5021s00285) Tihić (Mujo) Pašaga.

rođen 1886. Bosanski šamac (5021s00456) Đukić (Pavo) Mijo. Crkvina (1385006030) Nikolić (Dimitrije) Tanasije. Crkvina (1385006020) Stefanović (Joco) Stanko. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru. rođena 1868. Srbin. Srebrenik (1385006034) Simendić (Stevo) Simo. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. u logoru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin.šamac (1387021003) Babić (Nn) Nikola. rođen 1910. ubijen 1943. Srbin. Crkvina (5021s00326) Petković (Nedo) Pero. Srbin. Srbin. rođen 1913. Crkvina (1385007001) Vuković (Joco) Ilija. ubijen od ustaša 1941. Crkvina (1385007010) Vajić (Gosto) Ilija. Crkvina (5021s00436) Petković (Jovo) Savo. kod kuće. Bos. ubijen 1944. Bosanski šamac (1385006036) Dušanović (Mićo) Marko. ubijena od ustaša 1945. ubijen 1944. rođen 1922. Kraljevo (0041011026) Stefanović (Stojan) Momir. rođen 1891. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1910. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Crkvina (1385006028) Sekulić (Spasoje) Pero. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Nemačka-oflag (1385006029) Stefanović (Stojan) Joco. rođen 1925. Brus aleksinac (1385006013) Petović (Jovan) Mitar. Crkvina (1385006033) Ristić (Pero) Kosta. Srbin. rođen 1916. Jasenovac (5002s01213) Miladinović (Stanko) Jovan. Kozara (1385007018) Stefanović (Stojan) Jovan. ubijena 1944. Crkvina (1385006010) Daničić (Teodor) Tatomir. Srbin. Crkvina (5021s00334) Marjanović (Jovo) Saja. Srbin. Crkvina (5021s00328) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Novaković (Simo) Risto. u direktnom teroru. Konjh Planina (1385007008) Lujić (Pero) Anđa. rođen 1934. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen 1944. Srbin. rođen 1897. umro od Nemaca 1945. Crkvina (1385006008) Dujić (Petar) Stevo. kod kuće. Srbin. kod kuće. Srbin. Crkvina (1385006044) Radić (Savko) Boja. kod kuće. u direktnom teroru. Pale (1385006001) Marinković (Tomo) Marinko. ubijena 1941. Srpkinja. ubijen 1941. rođen 1898. kod kuće. rođen 1922. rođen 1902. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. rođen 1928. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1892. ubijen 1944. rođena 1882. Srbin. kod kuće. umro od Nemaca 1944. Srbin. Srbin. Crkvina (1385006025) Vajić (Stanko) Milan. ubijen od ustaša 1944. ubijena 1944. rođen 1888. Crkvina (0803102022) Sekulić (Spasoje) Pero. Srbin. ubijen 1944. ubijena 1945. Srbin. ubijena 1944. rođen 1888. Crkvina (1385006012) Sekulić (Spasoje) Rade. poginuo 1945. Crkvina (5021s00333) Marjanović (Jovo) Anđa. kod kuće. rođena 1876. ubijen 1944. ubijen 1944. Crkvina (1385006041) Sjeničić (Jovan) Pero. rođen 1919. Srbin. rođen 1894. ubijen 1944. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. rođen 1893. rođena 1898. Orlović (1385006032) Radulović (Mićo) Đorđe. Srpkinja. rođen 1930. Crkvina (1385007015) Marjanović (Jovo) Anđa. poginuo 1943. Kukuljevci šid (1387021002) 1030 spisak nije potpun . kod kuće. rođen 1900. Srbin. rođen 1913. Srbin. Srbin. rođen 1904. Tuzla (1385006038) Lazendić (Veljko) Dako. ubijena 1945. ubijen 1944. Srbin. rođen 1885. Foča (1385006015) Marinković (Milovan) Boško. Srbin. Hrvatica. u NOBu. rođen 1910. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1944. Srpkinja. rođen 1890. ubijen 1944. ubijen 1945. rođen 1880. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginuo od četnika 1945. rođen 1925. rođen 1875. Crkvina (1385006023) Maslić (Mile) Savo. ubijen 1944. rođen 1876. ubijen 1944. Crkvina (1385007009) Perić (Pero) Đorđe. u NOBu. rođen 1866. Srbin. Crkvina (1385006042) Radulović (Đorđe) Grujo. u direktnom teroru. ubijen 1945. ubijen 1944. Plana (1385006045) Ružić (Riste) Danko. u direktnom teroru. kod kuće. Crkvina (1385007011) Gavrić (Cvijetko) Julka. ubijen 1941. rođen 1886. Srbin. kod kuće. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. Crkvina (1385006037) Dujić (Stevo) Ljubo. u direktnom teroru. ubijen 1944. Bos. ubijen od ustaša 1942. rođena 1876. Srbin. rođen 1878. Srbin. u direktnom teroru. Crkvina (1385006022) Maslić (Spasoje) Đoko. Crkvina (1385006009) Daničić (Teodor) Vitomir. rođen 1909. rođen 1923. Crkvina (0041011027) Stević (Mile) Joco. Srbin. Srbin. rođen 1894. Crkvina (1385007017) Tomašević (Dako) Đoko. rođena 1886.šamac (1387021004) Babić (Nikola) Stevo. rođen 1880. ubijen 1944. ubijen 1944. Crkvina (1385006019) Sjeničić (Jovo) Tonka. ubijen od ustaša 1944. Prud bos šamac (1385007019) Domaljevac Babić (Jovo) Stana. Srbin. kod kuće. kod kuće. rođen 1930. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. rođen 1911. rođen 1919. poginuo 1941. rođen 1872. Srbin. ubijen od Muslima 1944. kod kuće. Crkvina (5021s00335) Marinković (Gavro) Jovan. poginuo 1944. Srbin. Srbin. rođen 1877. Miloševac modri (1386012010) Katanić (Risto) Petar. rođen 1915.naselje Crkvina Žrtve rata 1941-1945 Daničić (Teodor) Momir. Hrvat. Crkvina (1385006017) Marinković (Rade) Mirko. poginuo od četnika 1944. kod kuće. Srbin. Crkvina (1385007014) Simić (Nepoznat) Nikola. rođen 1927.. rođen 1889. rođen 1900. Srbin. ubijena 1944. u masovnom pokolju. Crkvina (1385006021) Stević (Stevo) Marko. rođen 1935. u NOBu. rođena 1917. ubijen od ustaša 1944. u NOBu. Crkvina (1385006016) Marinković (Ostoja) Živana. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Nemački logor (1385007004) Vuković (Mićo) Petar. rođen 1923. u zatvoru. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Crkvina (1385007012) Maslić (Mile) Savo. Crkvina (1385007016) Marković (Mićo) Jela. Crkvina (1385006014) Varadinović (Đuro) Petar. kod kuće. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1923. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. u direktnom teroru. rođen 1925. Srbin. u direktnom teroru. Kod kuče (1385007007) Marjanović (Đuro) Saja. Romanija (1385006011) Simendić (Đorđan) Stevo. u NOBu. ubijena 1945. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođen 1928. rođena 1875. rođen 1910. rođen 1881. Srbin. kod kuće. rođena 1875. Crkvina (1385006024) Gluvačević (Vaskrsije) Tešo. rođen 1925. ubijen 1944. ubijen 1944. Srbin. rođen 1910. Srbin. Srbin. ubijen 1944. u direktnom teroru. Crkvina (1577064032) Maslić (Simo) Risto. Srbin. rođen 1910. kod kuće. ubijen 1944. Nemački logor (1385006027) Sekulić (Spasoje) Pero. kod kuće. poginuo 1944. Srpkinja. Srbin. Srbin. umro od bolesti 1943. ubijen 1944. kod kuće. rođen 1918. u direktnom teroru. poginuo 1943. Crkvine-b. rođen 1924. kao zarobljeni pripadnik VKJ. nestao od Nemaca 1941.šamac (0864064007) Jeremić (Đorđe) Jovo. Bos. Crkvina (1385006040) Gluvačević (Vaskrsije) Tešo. Kadino selo (1385007013) Lujić (Gojko) Simo. Srpkinja. ubijen 1945. kod kuće. kod kuće. umro 1945. ubijen 1944. u NOBu. u NOBu. Romanija (5021s00323) Marinković (Rade) Nedo. ubijen od Muslima 1944. Tišina bos šama (1385007003) Marinković (Đuro) Živan. Crkvina (5021s00329) Gavrić (Jovan) Radomir. rođen 1923. Srbin. poginuo 1944. u zatvoru. rođena 1872. Crkvina (1385006018) Marjanović (Đoko) Mirko. u direktnom teroru. u zatvoru. rođena 1919. ubijen od Muslima 1944.šamac (1387021005) Babić (Nn) Nikola. ubijena od ustaša 1945. Crkvina (1385006003) Nikolić (Vaskrsije) Tanasije. rođen 1902. u NOBu. kod kuće. Crkvina (1385006035) Kurešević (Jevrem) Mirko.

naselje Domaljevac

Žrtve rata 1941-1945

Đurković (Mate) Luka, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće,
Domaljevac (1387021001)
Gašić (Đorđe) Svetozar, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941.
u logoru, Pag (0398135007)
Josić (Pava) Luka, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće,
Domaljevac (1387021008)
Jurić (Ilija) Manda, rođena 1886. Hrvatica, ubijena 1942. kod kuće,
Domaljevac (1387021007)
Jurić (Pejo) Pejo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom
ratu 1941 god., Subotica (1387021006)
Karlić (Peja) Stjepan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Derventa (1387021013)
Koturić (Marijan) Pavao, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Oroše (2817091008)
Koturić (Pavo) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu,
Travnik (2817091007)
Lučić (Mate) Anton, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Šamac (2845046006)
Milošević (Jovo) Sofija, rođen 1875. Srbin, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Lazarevac (0895020007)
Petrović (Mate) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi
ili bombardovanja, Derventa (1387021014)

Donja Slatina
Jović (Cvijan) Aleksandar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u
NOBu, Odžak (1387022004)
Jovičić (Stanko) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Centralna bosna (1387022002)
Jurilj (Anto) Niko, rođen 1909. Hrvat, ubijen od četnika 1943. u
NOBu, Donja slatina (5021s00354)
Jurilj (Ivo) Martin, rođen 1912. Hrvat, ubijen od ustaša 1944.
nepoznato, Šamac slavonski (5021s00355)
Jurilj (Niko) Mara, rođena 1911. Hrvatica, ubijena od četnika 1943.
kod kuće, Donja slatina (5021s00356)
Kovačević (Mato) Pejo, rođen 1924. Hrvat, poginuo od Nemaca
1945. u NOBu, Bolman kod osijeka (5021s00359)
Lepan (Jozo) Kata, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od četnika 1944.
kod kuće, Donja slatina (5021s00357)
Lepan (Mate) Pero, rođen 1899. Hrvat, ubijen od četnika 1944. kod
kuće, Donja slatina (5021s00358)
Malinović (Nedeljko) Milorad, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u
NOBu, Kod daruvara (1385004046)
Miljić (Nikola) Petar, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
direktnom teroru, Donja slatina (1387022003)
Pajić (Cvijan) Božo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod
kuće, Donja slatina (5021s00351)
Savić (Risto) Stanko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
logoru, Jasenovac (1387022001)
Stakić (Milan) Jefto, rođen 1926. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. u
NOBu, Doboj (5021s00352)
Stanić (Rade) Cvjetin, rođen 1923. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Bosanski šamac (1604040007)
Stanišić (Jovan) Aco, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Donji žabalj (1387022007)
Stanišić (Lazar) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. u NOBu, Jasenica (5021s00268)
Stanišić (Lazar) Dušan, rođen 1923. Srbin, umro 1944. u NOBu,
Doboj (1634089015)
Stanišić (Rade) Cvijetin, rođen 1922. Srbin, poginuo od Nemaca
1945. u NOBu, Bosanski šamac (5021s00364)
Stanišić (Toma) Avram, rođen 1922. Srbin, poginuo od Nemaca
1945. u NOBu, Tuzla (5021s00363)
Todorović (Pero) Marko, rođen 1919. Srbin, nestao 1945.
nepoznato, Nepoznato (1387022005)
Vajić (Sailh) Jovo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Donja
slatina (1387022006)
Vajić (Sailo) Jovan, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod
kuće, Donja slatina (5021s00442)

Donji Hasić
Blagojević (Todor) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Donji hasić (1385009015)
Filipović (Pava) Pejo, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Vinkovci bolnic (1387023003)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI ŠAMAC

Ignjić (Jovo) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Škarić b.šamac (1387023006)
Ignjić (Nn) Ruža, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom
teroru, Škarić b.šamac (1387023005)
Ilić (Mikailo) Niko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u
direktnom teroru, Škarić (1387023007)
Lilić (Antun) Juro, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Donji hasić (1387023004)
Matužević (Jozo) Mato, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1945. kod kuće,
Donji hasić (1387023001)
Pavić (Pero) Ivo, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Gornja slatina (1387023002)
Stažić (Marko) Jozo, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Donji hasić (1387024002)

Gornja Slatina
Babić (Mihajlo) Savo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Tuzla (1385009008)
Blagojević (Todor) Stoja, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1942. u
NOBu, Bosan šamac (2423062020)
Bosić (Cvijan) Sreto, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Srbija (1385009005)
Bosić (Gojko) Todor, rođen 1889. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gornja slatina (1385009004)
Bosić (Ilija) Savo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gornja slatina (1385009003)
Bosić (Jovo) Joka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1945. u
direktnom teroru, Gornja slatina (1385009002)
Bosić (Spasoje) Simo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zvornik (1385009006)
Bosić (Stojan) Spasoje, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gor.slatina (1385009007)
Bosić (Vlado) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Romanija (1385009010)
Čavadarević (Pero) Jozo, rođen 1902. Hrvat, ubijen od četnika
1944. kod kuće, Gornja slatina (5021s00348)
Crnjaković (Tomo) Petar, rođen 1928. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Gornja slatina (1385008007)
Đekić (Đorđe) Marko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Slavonski brod (1385009012)
Đekić (Milan) Savo, rođen 1930. Srbin, poginuo 1944. u NORu,
Tuzla (1385009001)
Đekić (Obrad) Božo, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Slatina (1385009014)
Đurić (Krsta) Jovo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Malj
tuzla (0803101009)
Džambić (Andrija) Pero, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
kod kuće, Gornja slatina (5021s00345)
Džambić (Pane) Mihajlo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
kod kuće, Gornja slatina (5021s00346)
Džambić (Risto) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od četnika 1944. kod
kuće, Gornja slatina (5021s00347)
Gojić (Marko) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen od četnika 1943. kod
kuće, Donja slatina (1385008003)
Lukić (Aleksa) Milica, rođena 1905. Srpkinja, zaklana od ustaša
1945. kod kuće, Gornja slatina (5021s00343)
Lukić (Jovo) Dragica, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1945.
kod kuće, Gornja slatina (5021s00349)
Lukić (Krsta) Jovo, rođen 1902. Srbin, zaklan od ustaša 1945. kod
kuće, Gornja slatina (5021s00344)
Maksimović (Veljko) Milica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1944. kod kuće, Gornja slatina (5021s00342)
Miličević (Marko) Čedo, rođen 1911. Srbin, ubijen od četnika 1943.
kod kuće, Donja slatina (1385008004)
Mokrić (Joco) Aleksandar, rođen 1932. Srbin, nestao 1943.
nepoznato, Osijek (1385008001)
Radulović (Jovo) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo od Muslima
1942. u NOBu, Tirija (5021s00338)
Savić (Risto) Danko, rođen 1909. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Gornja slatina (1385010006)
Simeunović (Jovo) Marko, rođen 1894. Srbin, umro 1944.
nepoznato, Gornja slatina (1385010002)
Simeunović (Marko) Nedo, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Gornja slatina (1385010001)

1031

spisak nije potpun

naselje Gornja Slatina

Žrtve rata 1941-1945

Simeunović (Pero) Stojan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša
1944. u direktnom teroru, Upolju g slatin (1385010005)
Stanišić (Ljuboje) Kosta, rođen 1907. Srbin, ubijen od četnika 1944.
kod kuće, Donja slatina (1385008002)
Stanišić (Ljuboje) Stevo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Romanija (1385008008)
Stanković (Ilija) Cvijetin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Konjuh Planina (1385008005)
Stević (Gavrilo) Mihajlo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Kuškari-b šamac (0932054018)
Stević (Gavro) Obren, rođen 1925. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. u NOBu, Živinice (5021s00339)
Stević (Savo) Vlado, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1385009016)
Topić (Jovo) Jovica, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Majevica (1385010003)
Vasiljević (Đorđe) Petar, rođen 1919. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1385008009)
Vasiljević (Gajo) Vojko, rođen 1903. Srbin, ubijen od četnika 1944.
kod kuće, Donja slatina (1385008006)
Vasiljević (Jovan) Petar, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Zagreb (1385009013)
Vasiljević (Veljko) Simo, rođen 1928. Srbin, poginuo od ustaša
1945. u NOBu, Zasavica (5021s00340)
Vuksanović (Pero) Boško, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Gor.slatina (1385009011)
Vuksanović (Pero) Boško, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Gornja slatina (2418012021)
Vuksanović (Pero) Rade, rođen 1897. Srbin, poginuo od četnika
1945. u NOBu, Gornja slatina (5021s00341)

Gornji Hasić
Katur (Lazar) Rosa, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće,
Donji dubovik (1344029019)
Katur (Risto) Ranko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Šid
(1344029016)
Kotur (Tomo) Mirko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
nepoznato, Donji dubovik, krupa (1344029004)
Pejić (Pavo) Pejo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vršac
bela crkv (1387024003)
Pejić (Pero) Pejo, rođen 1917. Hrvat, poginuo od Nemaca 1945. u
NOBu, Bela crkva (5021s00337)
Petrić (Marko) Ivo, rođen 1930. Hrvat, ubijen od ustaša 1945.
nepoznato, Bosanski šamac (5021s00278)
Petrić (Marko) Mato, rođen 1874. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gornji hasić (1387024001)

Grebnice
Antonić (Ilija) Joco, rođen 1890. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Vera (2423061026)
Brkić (Mijo) Anica, rođena 1940. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1945.
kod kuće, Grebnice (1387025002)
Brkić (Tunjo) Kata, rođena 1908. Hrvatica, ubijena 1945. kod kuće,
Grebnice (1387025001)
Dominković (Franjo) Ivo, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1945. kod kuće,
Grebnice (1387027001)
Ešegović (Marijan) Luja, rođena 1933. Hrvatica, ubijena od Nemaca
1945. kod kuće, Grebnice (1387021010)
Ešegović (Marijan) Luka, rođen 1937. Hrvat, ubijen od Nemaca
1945. kod kuće, Grebnice (1387021011)
Ešegović (Marijan) Manda, rođena 1943. Hrvatica, ubijena od
Nemaca 1945. kod kuće, Grebnice (1387021012)
Ešegović (Mijo) Manda, rođena 1910. Hrvatica, ubijena 1945. kod
kuće, Grebnice (1387021009)
Ević (Ivo) Đuro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ivanjić
kloštat (1387025007)
Jovanović (Vaso) Branko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša
1941. u logoru, Jasenovac (5021s00446)
Kabaš (Marko) Pavo, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u
izbeglišvu, Šid (1605049010)
Kobaš (Ivo) Mato, rođen 1921. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. kod
kuće, Grebnice (5021s00366)
Kobaš (Mijo) Đuro, rođen 1913. Hrvat, nestao od Nemaca 1945.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387025003)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI ŠAMAC

Mićić (Stojan) Ljubiša, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
bačen u reku, Grebnice (5021s00372)
Mićić (Tunja) Kata, rođena 1909. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Grebnice (5021s00373)
Mijić (Đuro) Anto, rođen 1912. Hrvat, nestao od Nemaca 1945. kao
zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387025005)
Mijić (Mate) Ivo, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru,
Grebnice (1387025004)
Nikolić (Marijan) Vojko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
bačen u reku, Grebnice (5021s00371)
Pavić (Goga) Joso, rođen 1916. Hrvat, umro od Nemaca 1942. kao
zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387025009)
Stojanović (Nn) Bosiljka, rođena 1912. Srpkinja, spaljena od ustaša
1943. kod kuće, Grebnice (5021s00269)
Stojanović (Pero) Miloš, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Grebnice (1387025006)
Stojanović (Pero) Vlado, rođen 1925. Srbin, poginuo od Nemaca
1943. u NOBu, Romanija (5021s00365)
Vidaković (Gligor) Soka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša
1944. kod kuće, Grebnice (5021s00368)
Vidaković (Jovo) Gligor, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
bačen u reku, Grebnice (5021s00369)
Vidaković (Luka) Teodor, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Grebnice (1387025010)
Vuković (Risto) Joka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Grebnice (5021s00367)

Kornica
Antunović (Ivo) Marjan, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Selo skugrić (1387026007)
Lozić (Niko) Ana, rođena 1906. Hrvatica, ubijena 1944. u direktnom
teroru, Kladar gornji (2294030014)
Lukić (Aleksa) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1945. kod
kuće, Kornica (1387026002)
Lukić (Jovo) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena 1945. kod
kuće, Kornica (1387026003)
Lukić (Jovo) Ljubica, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Kornica (1387026004)
Lukić (Kosta) Jovo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1945. kod kuće,
Kornica (1387026001)
Papić (Jozo) Bariša, rođen 1888. Hrvat, umro 1945. kao zarobljeni
pripadnik VKJ, Kornica (2411069014)
Pušeljić (Blažo) Perica, rođen 1929. Hrvat, ubijen od četnika 1942.
nepoznato, Skugrić gornji (1387026005)
Pušeljić (Mato) Ivo, rođen 1928. Hrvat, ubijen od četnika 1942.
nepoznato, Skugrić gornji (1387026006)
Pušeljić (Nikola) Ana, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od četnika
1943. kod kuće, Kornica (5021s00350)
Šušak (Ivo) Ivo, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Nemaca 1945. kao
zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387026008)

Kruškovo Polje
Adžić (Pero) Boja, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00394)
Adžić (Pero) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod
kuće, Kruškovo Polje (5021s00393)
Antić (Nepoznato) Rado, rođen 1910. Srbin, umro od Nemaca 1945.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1385011041)
Damjanović (Živan) Ruža, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Nepoznato (1508003005)
Duduković (Joco) Đorđe, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00392)
Duduković (Joco) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. u NOBu, Ilinčica (5021s00408)
Dujković (Cvijan) Boja, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00389)
Dujković (Cvijan) Cvijeta, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. nepoznato, Miloševac (5021s00390)
Dujković (Cvijan) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. kod kuće,
Kormica (1385011035)
Dujković (Dimitrija) Ruža, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. nepoznato, Miloševac (5021s00437)
Dujković (Đuro) Ljubomir, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
u logoru, Jasenovac (1385011021)

1032

spisak nije potpun

naselje Kruškovo Polje

Žrtve rata 1941-1945

Dujković (Pejo) Pero, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Mathausen (1385011033)
Dujković (Pero) Mikajlo, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathausen (1385011007)
Dujković (Petar) Lazar, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathauzen (5021s00391)
Dušanić (Jovo) Kosa, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Konjc (1385011023)
Dušanić (Luka) Sara, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Kornica,bos.šamac (0533016026)
Dušanić (Luka) Sava, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Pri Prelasku suijesk (0533016025)
Dušanić (Milovan) Savka, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1944. u
NOBu, Bosanski šamac (0533016027)
Dušanić (Nikola) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Kruškovo Polje (1660011018)
Dušanić (Nn) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. kod kuće,
Valjevo (1660011014)
Dušanić (Stanko) Sava, rođen 1943. Srbin, umro od gladi 1945.
nepoznato, Skugrić gornji (0533016028)
Evđenić (Obren) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00388)
Evđić (Mile) Stojan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1945. kod kuće,
Kruškovo Polje (1385011024)
Filipović (Savo) Mitar, rođen 1894. Srbin, streljan 1942. u direktnom
teroru, Modriča (1385011001)
Gunjević (Obrad) Simo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1945.
u logoru, Mathausen (1385011010)
Gunjević (Obrad) Stojan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1945. u
direktnom teroru, Kruškovo Polje (1385011009)
Ignjatović (Ilija) Stanko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. prilikom
borbi ili bombardovanja, Doboj (1385011040)
Ignjatović (Simo) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00384)
Ignjatović (Simo) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Kruškovo Polje (1385011039)
Ilinčić (Jovo) Milica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00386)
Ilinčić (Obrad) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Turiće (1385011004)
Ilinčić (Obrad) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo od Muslima 1942.
u NOBu, Turija (5021s00374)
Ilinčić (Teodor) Obrad, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Zemun Sajmište (1385011005)
Ilinčić (Teodor) Obrad, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathauzen (5021s00385)
Ilišković (Cvijetin) Jovo, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00387)
Ilišković (Đorđe) Jovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Romanija (1385011008)
Ilišković (Simo) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u
logoru, Jasenovac (1385011022)
Ilišković (Teodor) Rajko, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca
1943. u logoru, Zemun Sajmište (1385011006)
Ilišković (Teodor) Rajko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca
1943. u logoru, Zemun Sajmište (1385011017)
Kertić (Trivo) Marko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Kozara (1385011027)
Lazendić (Andrija) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca
1945. u logoru, Mathausen (1385011018)
Lazendić (Đorđe) Jovanka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Tišina (1385011038)
Lazendić (Obrad) Stojan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00383)
Lazendićr (Pero) Jovo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
logoru, Jasenovac (1385011036)
Malić (Mitar) Novak, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Obudovac (1385011003)
Malić (Simo) Pero, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod
kuće, Kruškovo Polje (5021s00396)
Mlinarević (Pero) Živan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Ozren turje (1385011026)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI ŠAMAC

Nešić (Jovan) Novak, rođen 1926. Srbin, poginuo od Nemaca 1944.
u NOBu, Sokolac (5021s00376)
Pašalić (Risto) Luka, rođen 1902. Srbin, umro 1944. u NOBu,
Gradaćac (1385011002)
Pavlović (Jovo) Božo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Kruškovo Polje (2427097016)
Pavlović (Jovo) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Kruškovo Polje (2427097018)
Pavlović (Jovo) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Kruškovo Polje (2427097015)
Pavlović (Jovo) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u direktnom teroru, Kruškovo Polje (2427097017)
Pavlović (Ostoja) Jovanka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1945. kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00382)
Sekulić (Ilija) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathauzen (1385011019)
Simić (Petar) Vukosav, rođen 1912. Srbin, poginuo od četnika 1943.
u NOBu, Donji žabar (5021s00375)
Simić (Vaso) Anđa, rođena 1863. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu,
Gradačac (1129024017)
Starčević (Sofran) Gavro, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
nepoznato, Gornja crkvina (5021s00381)
Stojančić (Đuro) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Brvnik (1385011025)
Stojičić (Kosta) Obrad, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathauzen (5021s00380)
Stojičić (Nn) Anđa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00439)
Stojičić (Nn) Rosa, rođena 1908. Srpkinja, spaljena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00410)
Stojičić (Nn) Toda, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00438)
Stojičić (Petar) Ostoja, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1945.
u logoru, Mathausen (1385011014)
Stojičić mišlje (Pejo) Stana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (1385011013)
Tomić (Cvijan) Jovo, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Zemun Sajmište (1385011020)
Tomić (Nn) Stana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00463)
Tomić (Rade) Kosta, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Mathauzen (5021s00379)
Topić (Jovo) Jovica, rođen 1927. Srbin, poginuo od Nemaca 1943.
u NOBu, Zubovo brdo (5021s00377)
Topić (Kosta) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1945. u
direktnom teroru, Kruškovo Polje (1385006002)
Vajić (Arsen) Cvijeta, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Kruškovo Polje (1385011031)
Vajić (Dako) Stanko, rođen 1877. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011029)
Vajić (Đoko) Stanko, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Mathauzen (5021s00378)
Vajić (Đorđe) Obrad, rođen 1929. Srbin, ubijen 1945. kod kuće,
Kruškovo Polje (1385011016)
Vajić (Gavro) Dušan, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011011)
Vajić (Gavro) Milutin, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011012)
Vajić (Ilija) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u
logoru, Dachau (1661017013)
Vajić (Ilija) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011032)
Vajić (Kosta) Mirko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. kod kuće,
Kruškovopolje (1385011028)
Vajić (Nn) Cvijeta, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00443)
Vajić (Stanko) Stevo, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011030)
Vajić pisarević (Đorđan) Mara, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (1385011015)
Vidović (Pero) Đorđe, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Srebrenik (1385011034)

1033

spisak nije potpun

Srbin. Gradačac (5021s00412) Kurešević (Marko) Goja. rođen 1911. Srbin. Jasenovac (1386012005) Mitrović (Živka) Jelisije. umro od Nemaca 1944. umro od Nemaca 1941. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1909. u logoru. rođen 1898.šamac (1386012016) Pisarević (Mile) Ljubomir. Srbin. rođen 1884. Pisari (1386016012) Kurešević (Pero) Gavro. Srbin. rođen 1912. u logoru. ubijen od ustaša 1942. ubijena 1945. u direktnom teroru. Kruškovo Polje (1385011037) Novo Selo Čalić (Mato) Andrija. Obudovac (5021s00400) Pisari Bendarević (Pavle) Pavle. u logoru. ubijen 1942. Srbin. Srbin. Srbin. kod kuće. rođen 1901. Orašje (5021s00403) Nikolić (Kosta) Pero. rođena 1898. kod kuće. Srbin. Srbin. rođen 1890. šama (1386012014) Pavlović (Krsta) Milan. Srbin. rođen 1924. šamac (1386015005) Perkanović (Cvijan) Pero. ubijen 1943. Srbin. ubijen od četnika 1945. Jasenovac (1385005011) Narančić (Đorđe) Đorđe. Srbin. rođen 1920. Srbin. Srbin. u NOBu. Pisari (1386016004) Gajić (Stojan) Stojan. rođen 1913. ubijen od ustaša 1943. šamac (1386013002) Savić (Gavro) Tanasije. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. u NOBu.šamac (1386016016) Pisarević (Ilija) Ruža. Obudovac (5021s00404) Filipović (Stjepan) Dimitrije. rođen 1890. Pisari b. Pisari (1386016009) Gajić (Nn) Stojan. rođen 1906. rođen 1908. u logoru. rođen 1878. u logoru. Orašje tuzla (1386015001) Cvijanović (Cvijan) Cvjetko. ubijen od ustaša 1942. rođen 1906. rođen 1918. ubijen 1944. ubijena od ustaša 1945. u logoru. poginuo 1943. kod kuće. u direktnom teroru. Orašje tuzla (1386015002) Jeremić (Luka) Savo. u direktnom teroru. Srbin. nestao od ustaša 1944. rođen 1883. Jasenovac (5021s00402) Stevanović (Stevo) Lazar. u zatvoru. Pisari b. umro 1941. Srbin. poginuo 1945. u direktnom teroru. kod kuće. u zatvoru. Srbin. rođen 1920. rođen 1883. Romanija (5021s00462) Voćkić (Trifun) Rade. ubijen 1944. Jasenovac (1386014008) Panić (Blagoje) Petar. u direktnom teroru. Nemačka-stalag (1386015003) Tešić (Ilija) Vojko. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1903. Srbin. Jasenovac (1386012002) Petrović (Simo) Jovo. Srbin. Srbin. poginuo 1944. ubijen 1943. Srbin. rođen 1910. rođen 1922. rođen 1912. rođen 1888. ubijena od ustaša 1945. u logoru. rođen 1910. Pisari (1386016002) Pisarević (Jovo) Ruža. Jasenovac (5021s00399) Zoranović (Marko) Milan. Jadovno (1386012011) Tešić (Aleksa) Milo. rođen 1906. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Pisari b. rođen 1902. ubijen 1944. Slav. ubijen 1944. Izmeđe tuzle i (1385004030) 1034 spisak nije potpun . poginuo 1944. Jasenovac (1386014006) Teodorović (Janko) Janko. Srbin. rođen 1906. u logoru. ubijen 1944. ubijen 1942. Srbin. Srbin. rođen 1921. Pisari (1386016003) Gajić (Stojan) Nikola. dubica (1386016006) Kurešević (Gligor) Joco. rođen 1913. u NOBu. nestao 1944. ubijen 1942. u logoru. u direktnom teroru. Obudovac (5021s00401) Stanković (Pero) Danilo. Srpkinja. rođena 1910. rođen 1926. poginuo od Nemaca 1942. Srbin. u logoru. rođen 1920. Grebnice (5021s00405) Avramović (Milivoj) Cvijetin. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. Srbin. Pisari (1385004004) Pisarević (Niko) Tomislav. Jasenovac (1386012015) Teodorović (Maksim) Pero. ubijen 1944. ubijen od četnika 1945. Pisari (5021s00414) Kasapović (Arsa) Tomo. Jasenovac (1541031044) Popović (Joco) Joco. Srbin. u NOBu. Županja (1386014002) Arsenić (Simeun) Vlajko. 6 vojvođanska brig (1385004005) Pisarević (Nn) Milka. Srpkinja. Jasenovac (1386012008) Stojanović (Jovo) Jovan. Srbin. poginuo od Nemaca 1944. Hrvat. nepoznato. rođen 1913. Pisari (1385004001) Pisarević (Đoka) Mitar. poginuo od Nemaca 1943. Jasenovac (1386014007) Mitrović (Živko) Pero. Trnova (5021s00407) Pisarević (Niko) Borislav. Orlovo Polje (1386013001) Petrović (Simo) Jovo. rođen 1929. Donja slatina (1386012004) Stevanović (Jovan) Joco. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942.naselje Kruškovo Polje opština BOSANSKI ŠAMAC Žrtve rata 1941-1945 Vidović (Pero) Simo. ubijen 1945. Srbin. Srbin. rođen 1900. umro 1945. Nova kasaba (5021s00406) Kurešević (Teša) Marko. Srbin. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. rođen 1927. u NOBu. Srpkinja. rođen 1898. ubijen 1945. u NOBu. rođen 1928. ubijen od ustaša 1944. Jasenovac (1386012006) Lukić (Luka) Sava. Žabari (0850044013) Simić (Simo) Petar. Jasenovac (1386012009) Stevanović (Stevo) Jovan. poginuo od ustaša 1944. rođen 1898. Srbin. rođen 1905. nepoznato. Milađije (1386014003) Marković (Kosta) Makso. rođen 1934. poginuo od Nemaca 1945. rođen 1925. rođen 1921. u logoru. u direktnom teroru. Bužir bos. umro 1945. Škarić b. ubijen od ustaša 1944. rođen 1907. Srbin. Srbin. rođen 1922. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. kod kuće. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Slavonska Požega (5021s00464) Obudovac Arsenić (Simeun) Nedeljko. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Brčko (1386015007) Avramović (Simo) Ljubo. ubijen od ustaša 1942. rođen 1922. u NOBu. rođen 1894. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1944. Hražići kod brč (1386012017) Ristić (Petar) Milorad. u direktnom teroru. rođen 1898. rođen 1920. u NOBu. kod kuće. Pisari (1386016005) Lujić (Jevta) Aleksa. Jasenovac (1386014004) Stakić (Stjepan) Stojan. Bosanski šamac (0854067019) Pisarević (Ilija) Mirko. poginuo od Nemaca 1945. ubijen od ustaša 1944.šamac (1385004042) Pisarević (Jovo) Jela. Obudovac (1386014001) Avramović (Đokan) Ljubomir. u logoru. u logoru. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1942. rođen 1917. kod kuće. Pisari (5021s00428) Pisarević (Pero) Branko. rođen 1903. Jasenovac (5021s00398) Milošević (Perkan) Pero. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1944. u logoru. Srbin. Srbin. rođen 1909. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u zatvoru. rođena 1929. rođen 1890. rođen 1911. kod kuće. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1945. Srbin. rođen 1909. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1944. rođen 1909. Obudovac (0941009025) Pantelić (Cvjetko) Simo. Bos. u direktnom teroru. Novo selo (1387030002) Voćkić (Risto) Nikola. kod kuće. Bušletić trebar (1385004003) Pisarević (Niko) Jovo. kod kuće. rođen 1904. Srbin. poginuo 1942. u logoru. ubijen 1944.šamac (1385004043) Pisarević (Nn) Milka. ubijen od ustaša 1943. rođen 1909. ubijen od ustaša 1942. Bos. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen od ustaša 1942. rođen 1928. Sla. Srbin. Brčko (0864069030) Kovačević (Milan) Dušan. nepoznato. umro 1944. Srbin. ubijen 1945. Srbin. Obudovac bos. rođen 1924. Pisari (1386016011) Lukić (Stojan) Đuđo. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin.šamac (1386016001) Pisarević (Andrija) Jovo. Srbin. rođena 1889. rođen 1892. Nemačka-stalag (1386015008) Lazarević (Živka) Jaćim. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. rođena 1878. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijena 1944. rođen 1922. rođen 1894. rođen 1913. Srpkinja. Srbin. rođen 1921. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1945. ubijen 1944. Jasenovac (1386012007) Muzej žrtava genocida Beograd Simićević (Jovo) Pero. ubijen 1945. u logoru. Obudovac (1386014005) Jaćimović (Ilija) Jovo. Obudovac (1386015006) Milošević (Jovo) Pero. Srbin. rođen 1907. u NOBu. Srbin. Majevica (5021s00397) Jovanović (Gligor) Simo. Srbin. ubijena 1944. u logoru. š (1386012013) Jovanović (Kosta) Đorđe. u NOBu.

Benkovac (1386017014) 1035 spisak nije potpun . rođen 1927. rođen 1909. Crkvina (1387029001) Šišić (Ilija) Trivo. ubijen 1944. Hrvat. umro 1941. Srbin. Mathausen (1386017064) Bogdanović (Ostoja) Vido. Srpkinja. ubijena 1945. Bos. rođen 1927.šamac (1386017088) Babić (Aleksa) Ljubeša.šamac (1386017096) Arsenić (Jovan) Petar. ubijen 1944. Sl. ubijen od ustaša 1945. u logoru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. rođena 1893. rođen 1896.šamac (0123006007) Bogdanović (Pero) Milan. rođen 1889. rođena 1886. šamac (1387029006) Božanović (Jovan) Stanko. rođena 1905. rođena 1922. Mathausen (1386017035) Đurđević (Đuro) David. Srbin. rođen 1885. rođen 1896. Sl. ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođen 1889. ubijen 1944. rođen 1914. Srbin. u logoru. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1899. rođena 1914. Srbin. Srbin.šamac (1386017057) Bogdanović (Milutin) Ruža. Srbin. u NOBu. Donja slatina (5021s00426) Bogdanović (Sava) Ljubeša. poginuo od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Škarić (1387029003) Kojić (Marko) Mitar. rođena 1912. rođen 1906. ubijena od ustaša 1944. Škarić (1387029008) Mitrović (Dujko) Stjepan. Tišina (1386017062) Bogdanović (Simo) Simka. poginuo 1941. Hrvat. rođen 1916. Tišina (1386017015) Đurđević (Mitar) Stanko. kod kuće. ubijen 1944. Srbin. ubijena od ustaša 1945. Sl. Srpkinja. u logoru. Srpkinja. umro od Nemaca 1944. rođen 1912. Krivaja zavidov (1386017080) Đurđević (David) Jovo. rođena 1896. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. ubijena od četnika 1943. ubijen od ustaša 1941. Pisari (5021s00411) Stojančić (Jovo) Marko. Srpkinja. rođen 1890. Prud (1387028001) Stanić (Antun) Ivo. u direktnom teroru. Tišina (5021s00427) Babić (Jovo) Anka. Sl.Prud (5021s00458) Majić (Pavo) Marko. ubijen 1944. poginuo od Nemaca 1943.šamac (1386017113) Bogdanović (Pavla) Simuna. Srbin. kod kuće. Mathausen (1386017023) Đurđević (David) Milan. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođen 1912. Bosan. rođen 1911. brod (1387028010) Vrljić (Ivo) Mijo. Hrvat. umro od Nemaca 1943. Srbin. Prud (1387028004) Škarić Bogdanović (Stanko) Mićo. ubijena 1945. ubijena od ustaša 1945. rođen 1912. rođena 1911. ubijen 1945. Srbin. ubijena 1944. Srbin. kod kuće. u zatvoru. ubijen 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Škarić (5021s00435) Muzej žrtava genocida Beograd Tišina Arsenić (Jovan) Mihajlo. rođen 1911. Pisari (1386016010) Stojančić (Ignjo) Đoko. rođena 1909. Srbin. Pisari (1386016015) Tutnjević (Spasoja) Milan. Sl. Prud (1387028006) Vujčić (Simo) Živko. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1923. rođen 1917. rođen 1905. umro od Nemaca 1944. kod kuće.šamac (1386017059) Bogdanović (Aleksa) Ilija. u NOBu. ubijen 1944. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1945. u direktnom teroru. Struke . poginuo 1944. u logoru. ubijen 1944. kod kuće. umro od Nemaca 1945. poginuo 1945. Prud (5021s00275) Vidović (Marko) Kaja. ubijena 1945. Srbin. Sl. u logoru. Srpkinja. rođen 1919. Srbin. rođen 1884. ubijen 1944. kod kuće. nepoznato. Sokolac (1387029007) Erletić (Kosta) Đuka. Mathausen (1386017097) Arsenić (Toma) Đorđe. Srbin. Sl. ubijena 1942. rođena 1887. ubijen 1944. Miloševac (5021s00440) Bogdanović (Triva) Bogdan. rođen 1888. rođen 1935. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. Zemun Sajmište (1386017034) Đurđević (Milan) Anđa. umro 1945. Srpkinja. Tišina (1386017116) Bogdanović (Pavle) Petar. Srbin. ubijen od četnika 1944. Hrvatica. u aprilskom ratu 1941 god. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1908. kod kuće. u direktnom teroru. rođena 1900. Mathausen (1386017066) Bogdanović (Ostoja) Pero. kod kuće. ubijen 1944. rođena 1890. Srbin. Zemun Sajmište (1386017058) Bogdanović (Gavra) Bogdan. rođena 1895. Pisari (1386016013) Prud Brašnić (Marko) Pavo. Hrvat. u logoru. u logoru. rođen 1921. rođen 1921. Brezove da. mag (1386017060) Bogdanović (Cvijan) Stanko. Hrvat.šamac (1386017070) Bogdanović (Gavra) Cvijan. umro od Nemaca 1943. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Sl. Srbin. Derventa (5021s00276) Čalić (Nikola) Mara. rođena 1870. Srpkinja. Mathausen (1386017067) Bogdanović (Pavla) Savo. rođen 1908. u direktnom teroru.. u direktnom teroru. Prud (1387028005) Vidović (Pero) Todo. nepoznato. rođen 1910. ubijen 1944. Miloševac (5021s00441) Mašić (Ivo) Marko. u logoru. Srpkinja. Pisari (1386016007) Stojančić (Pero) Đoko. umro od Nemaca 1944. rođena 1876. poginuo 1945. Srbin. rođena 1899. rođen 1929. Bos. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1913. rođena 1916. kod kuće. Srbin. umro od Nemaca 1944. u NOBu. Vareš (5021s00417) Božić (Lazar) Simo. Derventa (1387028009) Majić (Pero) Niko. umro od Nemaca 1944. Hrvat. Škarić (1387029004) Kremanjić (Petar) Ruža. kod kuće. Srpkinja. rođen 1909. rođen 1886. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Prud (1387028003) Nemčević (Jovo) Smilja. rođena 1896. Srpkinja. Srbin. rođena 1910. Garevac (1386017049) Babić (Đokan) Aleksa. Srbin. Srpkinja. Sl. rođen 1901. u NOBu. rođen 1934. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. Bosan. u logoru. ubijena 1943. kod kuće. rođen 1894. Pisari (1386016008) Tutnjević (Milan) Nedeljka. ubijen 1945.šamac (1386017061) Bogdanović (Aleksa) Petar. poginuo 1945. Srbin. rođena 1890. Srbin. ubijen 1944. Srbin. Škarić (1387029002) Vuksanović (Jovo) Đuka. rođen 1910. Tišina (5021s00415) Đurđević (Mitar) Marko. Mathausen (1386017071) Bogdanović (Gavra) Aleksa. Grebnice (1387029005) Bogdanović (Vaskrsija) Stanko.šamac (1386017117) Božić (Lazar) Simo. rođen 1909. Romanija (5021s00277) Nemčević (Aleksa) Savka.šamac (1386017099) Bogdanović (Triva) Pero. ubijena od ustaša 1945. ubijen 1945. rođen 1903. Srpkinja. nepoznato.šamac (0123006006) Bogdanović (Ostoja) Blagoje. ubijen 1945. ubijena 1943. Škarić (1387029009) Kamenčić (Petar) Savka. Sl. kod kuće. u NOBu. ubijena 1944. Škarić (5021s00413) Kremonić (Blagoje) Ruža. Pisari (5021s00409) Tutnjević (Rista) Nedeljka. Srbin. Hrvatica. Škarić (5021s00266) Kamenčić (Vasilij) Savka. Prud (1387028008) Marković (Simo) Jovanka. ubijena 1945. Pisari (1386016014) Vuković (Marko) Simo. rođen 1903. rođen 1923. ubijen 1944. poginuo 1944. rođen 1888. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1945. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Prud (1387028002) Nemčević (Gojko) Aleksa. rođen 1896. rođen 1881. u direktnom teroru. Srbin. umro od Nemaca 1943. rođen 1905. ubijen od ustaša 1945. Tuzla gornja (1386017063) Bogdanović (Sava) Simo. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin.naselje Pisari opština BOSANSKI ŠAMAC Žrtve rata 1941-1945 Pisarević (Stanko) Luka. Srbin. Srpkinja. Mathausen (1386017048) Babić (Jovana) Anka. ubijen 1944. Srbin. kod kuće.šamac (1386017065) Bogdanović (Pero) Simo. rođen 1878. umro od Nemaca 1943. u logoru. rođen 1921. Hrvat. Prud (1387028007) Đurić (Blago) Cvijeta. ubijen 1945. u NOBu. rođen 1914. u NOBu. rođen 1908. ubijen 1944. u NOBu. ubijen 1944. kod kuće. kod kuće. ubijena 1943. ubijena od ustaša 1945. Tišina (1386017046) Bogdanović (Aleksa) Gavro.

rođen 1920. Srbin. ubijen 1944.šamac (1386017017) Gligorević (Goste) Miloš. Srbin. rođena 1925. Srbin. rođen 1925. ubijena od ustaša 1944. Tišina (5021s00421) Pupčević (Jovo) Ilija. Zemun Sajmište (1386017077) Stanojević (Mitra) Jakov. kod kuće.šamac (1386017105) Stanojević (Đorđe) Đorđe. Srbin. umro od Nemaca 1943. Tišina (5021s00420) Stanojević (Jakov) Cvijan. Srpkinja. Gradačac (1602022003) Stević (Nikola) Stevo. rođena 1935. Tišina (1386017033) Pivašević (Trivo) Stanko. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. u logoru. Srbin. Srbin. u logoru.šamac (1386017016) Đurđević (Stanko) Savo. u logoru. kod kuće. ubijena 1944.šamac (1386017089) Škorić (Petar) Đorđe.šamac (1386017094) Simić (Dako) Tihomir. Srbin. u logoru. Tišina (1386017004) Pivašević (Toma) Danko. ubijen 1944. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Srbin. u logoru. Slavonski šamac (1602022002) Stević (Stevo) Nikola. rođen 1912. rođena 1910. rođen 1906. ubijen 1944. rođen 1913. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja.šamac (1386017087) Pivašević (Marko) Petra. Tišina (1386017041) Stojančević (Todor) Bosa. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1944. Srbin. Mathausen (1387017013) Škorić (Đorđa) Đorđa. Srbin. ubijena 1944. ubijen od Nemaca 1943. kod kuće. rođen 1927. rođen 1896. rođen 1932. Kladanj živinic (1386017093) Stanojević (Drago) Jakov. Ledenice (1386017092) Stević (Stevo) Niko. u direktnom teroru.naselje Tišina Žrtve rata 1941-1945 Đurđević (Pavle) Anđa. Slavonski brod (1387018002) Krstanović (Nn) Kosta. u direktnom teroru. umro od Nemaca 1943. u logoru. Šamac slavonski (5021s00423) Petković (Triva) Miloš. Srbin. rođen 1892. rođena 1897. kod kuće. Srbin. rođen 1869. ubijen 1944. Srpkinja. ubijen 1943. umro od Nemaca 1944. rođen 1898. Tišina (1386017036) Đurđević (Stanko) Đorđa. rođen 1926. ubijen 1944. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1924. Srbin. Sl. Sl. bačen u reku. Srbin. Sl. rođen 1903. Sl. u direktnom teroru. rođen 1923. rođen 1900. rođen 1921. Srbin. ubijen 1944. Na romaniji (1387018004) Mikanović (Tošo) Drago. Srbin. kod kuće. u logoru. u logoru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1941. Tišina (1386017003) Pivašević (Pavle) Cvijeta. kod kuće. ubijen 1944. Srbin. Srbin. Sl. Srbin. Zemun Sajmište (1386017120) Gligorević (Marka) Simo. Slavonski šamac (1386017115) Gligorević (Teodora) Jovan. u NOBu. ubijena 1945. ubijen 1944. u direktnom teroru. poginuo 1944. Sl. Sl. Slavonski brod (1387018001) Jocić (Pavle) Ljubo. rođen 1893. Pag (M0008432) Gligorović (Pero) Vaso. ubijena 1944. u logoru. ubijen 1944. u direktnom teroru. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1944. rođen 1918.šamac (1386017091) Stojančević (Aleksa) Savo. u logoru. bačen u reku. Sl. rođen 1921. ubijena 1944. Zemun Sajmište (1386017074) Pašalić (Jovan) Stana. u direktnom teroru. ubijen 1944. Sl. kod kuće. Jadovno (M0009741) Ilić (Mihaila) Ilija. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Tuzla (1386017085) Petković (Jovan) Trivo. Šamac slavonski (5021s00429) Mišljenović (Đorđe) Vukomir. rođena 1894. u NOBu. kod kuće. u logoru. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1884. Srpkinja. Sl. rođen 1917.šamac (1386017045) Paležnica (Petra) Simo. Srbin. Tišina (1386017078) Stević (Niko) Stevo. kod kuće. Sl. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1891. rođena 1943.šamac (1386017037) Jocić (Pavle) Dušan. rođen 1920. ubijen 1944. Tišina (1386017043) Stojančević (Ljubeša) Petra. rođen 1895. rođen 1912. rođen 1906. Srbin. rođen 1924. kod kuće. Tišina (1386017098) Panjić (Cvijan) Cvijan. ubijen od ustaša 1944. umro od Nemaca 1945. Tišina (1386017052) Pašalić (Gavra) Marko.šamac (1386017031) Stojančević (Jovo) Bogdan. Zemun Sajmište (1386017079) Stanojević (Jakov) Lazar. Tišina (1386017002) Pivašević (Milovan) Mara. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944.šamac (1386017112) Gligorević (Simo) Marko. kod kuće. poginuo 1943. Srpkinja. u logoru. ubijen 1944. u NOBu. ubijen 1944. rođen 1900. Srbin. Srbin.šamac (1386017030) Stojančević (Lazar) Ruža. Srbin. rođena 1923. rođen 1894. rođena 1919.šamac (1386017006) Tovirac (Aleksa) Mihajlo. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Mathausen (1386017005) Pivašević (Triva) Stanko. ubijen 1944. Srbin. rođen 1894. rođen 1888. u direktnom teroru. rođen 1906. ubijen 1944.šamac (1386017038) Ilić (Pero) Nikola. Srbin. umro od Nemaca 1943. Petrovo selo (1386017044) Pupčević (Pero) Miloš. rođen 1895. Tišina (1386017007) 1036 spisak nije potpun . rođena 1890. umro od Nemaca 1943. Pag (1386017090) Šljakić (Dušan) Petar. Srbin.šamac (1386017040) Stojančević (Jovo) Aleksa. u logoru. Zemun Sajmište (1386017121) Gligorijević (Petar) Vaso. Srbin. bačen u reku.šamac (1386017032) Stojančević (Jovo) Savo. umro od Nemaca 1943. Sl. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Sl. ubijena od ustaša 1944. bačen u reku. Tišina (1386017056) Petković (Jaćim) Marko. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. u aprilskom ratu 1941 god. u logoru. umro od Nemaca 1944. Hrvat.šamac (1386017054) Mitrović (Danke) Savo. Srbin. Srbin. ubijen 1944. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. u direktnom teroru. Šamac slavonski (5021s00425) Pašalić (Nn) Stana. ubijen od ustaša 1944. Tišina (1386017042) Tomić (Marko) Pero. rođen 1913. umro od Nemaca 1943.šamac (1386017072) Pašalić (Luka) Đorđe. ubijen 1944. rođen 1918. u direktnom teroru. rođen 1906. ubijena od ustaša 1944. Sl. Srbin. rođen 1921. Slav. ubijen 1944. Tišina (5021s00327) Pašalić (Jovo) Đorđe. ubijen od ustaša 1944. rođen 1876. Srbin. umro od Nemaca 1943. poginuo 1944. Mathausen (1386017051) Panjić (Nike) Anđa. rođen 1895. u direktnom teroru. bačen u reku.. Sl. Sl. ubijen 1944. ubijen 1944. rođen 1927. u direktnom teroru. rođena 1930. Srbin. Malj kod gračan (1386017081) Petković (Toša) Ilija. Srbin. Jadovno (1386017111) Gligorević (Petra) Marko. Srbin. rođen 1927. u direktnom teroru.šamac (1386017106) Gligorević (Luke) Teodor. Sl. Sl. umro od Nemaca 1943. rođen 1914. Tišina (1386017001) Pivašević (Milovan) Julka. Srbin. rođen 1905. Sl. rođen 1896. ubijen od ustaša 1944. rođena 1942. Mathauzen (5021s00422) Petković (Toša) Đoko. Srpkinja.šamac (1386017114) Gligorević (Petar) Vaso. rođen 1884. kod kuće. Sl. Srbin. rođen 1880. rođen 1915. rođen 1897. rođen 1923. u direktnom teroru.šamac (1386017095) Kurešević (Gojko) Pero. ubijen 1944. ubijen 1945. u logoru. kod kuće. ubijen 1944. kod kuće. kod kuće. Srbin. Srbin. rođen 1892. Srbin. rođen 1899. ubijen 1944. Srpkinja. u direktnom teroru.šamac (1386017084) Petković (Mika) Trivo. u direktnom teroru. Zemun Sajmište (1386017086) Petković (Marko) Jaćim. Šamac slavonski (5021s00419) Šljokić (Petra) Petar. ubijena 1944. rođen 1897. rođen 1912. ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Sl. ubijen 1944. Zemun Sajmište (1386017083) Petković (Toša) Rado. Srbin. ubijen 1944. rođen 1887. rođen 1896. u NOBu. rođen 1908. nepoznato. rođen 1907. Srbin. Valjevo (1387018003) Tovirac (Aleksa) Ilija. Šamac slavonski (5021s00424) Petković (Tošo) Nedo. Zemun Sajmište (1386017082) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Petković (Tošo) Ilija. Srbin. rođen 1927. u logoru. rođen 1919. rođen 1918. ubijen 1944.

kod kuće. rođen 1914. rođen 1912. Drvar (1338001003) Kozomora (Jovo) Miloš. Srbin. ubijen 1944. poginuo 1943. Sl. rođen 1897. u logoru. u NOBu. Bihać (0054128009) Ljuboja (Jovo) Simo. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1924. Srbin.šamac (1386017076) Tovirac (Luka) Joco. ubijen 1944. Srbin. ubijen 1944. poginuo 1945. ubijen 1944. Kazanci (1338001006) Ivetić (Nikola) Sava. Srbin. Srebrenjak (1385003013) Tovirac (Stojan) Gospava.šamac (1386017104) Tutnjević (Đorđe) Milka. Tišina (1386017012) Vakić (Marko) Dimitrije. ubijen 1944. rođen 1882. poginuo 1944. poginuo 1943. Grahovo-c. ubijen 1941. nestao od Nemaca 1941. Srpkinja. Srbin. ubijena 1944. rođena 1935. ubijena od ustaša 1944. rođen 1925. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1906. rođen 1921. rođena 1922.naselje Tišina Žrtve rata 1941-1945 Tovirac (Ilija) Jelisija. ubijen od ustaša 1944. rođen 1915. Srbin. poginula 1945. ubijen 1944. ubijen 1944. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Mathausen (1386017018) Tovirac (Kosta) Petar. u NOBu. Srpkinja. Glamoč (1338001016) Ljuboja (Rade) Janko. poginuo 1943. rođen 1906. rođen 1926. Srbin. u NOBu. rođen 1896. rođen 1905. kod kuće. Sremski front (1338001042) 1037 spisak nije potpun . rođen 1913. Sutjeska. rođen 1923. rođen 1920. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1908. Sl. u NOBu. Hrvat. rođena 1906. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. Hrvat. ubijen 1944. ubijen 1944. Tišina (1386017008) Tovirac (Simo) Ilija. Srbin. ubijena od ustaša 1944. poginuo 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u NOBu. Srbin. rođen 1882. rođen 1923.šamac (1386017118) Vakić (Božo) Petar. u NOBu.šamac (1386017068) Vidović (Tanasije) Ignjat. kod kuće. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. ubijen 1944. Srbin. Sl. rođena 1919. Srbin. u NOBu. Marinkovci (1338001012) Kalaba (Aćim) Luka. Srbin. Sl. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. Srpkinja. rođen 1923. rođen 1878. Srbin. Hrvat. rođen 1920. poginuo 1944. ubijen 1944. Srbin. rođen 1896. ubijen 1944.gora (1254007055) Kalaba (Aćim) Jovo. u direktnom teroru. Nepoznato (2339112003) Vakić (Božo) Ostoja. rođen 1904. rođen 1923. rođen 1911.šamac (1386017110) Zoranović (Blagoja) Milovan. Gračanica (1386017019) Tovirac (Marjan) Luka. Srbin. rođen 1896. Sl. u NOBu. rođen 1912. Hrvat. ubijen 1944.šamac (1386017075) Vidović (Mika) Tanasije. Sl. kod kuće. u NOBu. Ozren (1386017108) Zasavica Jović (Andrija) Anto. u zbegu. Sl. Srbin. rođen 1926. rođen 1926. poginuo 1943. Srbin.šamac (1386017100) Tutnjević (Dake) Đorđa. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin.šamac (1386017024) Tovirac (Spasoje) Đorđe. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Obudovac (1386017069) Voćkić (Gligora) Ignjatija. Bos grahovo (1338001005) Kazamara (Ile) Petar. ubijen od ustaša 1944. Šeiković (0202018002) Kalabast (Đuro) Stojan. Sl. Drvar (0209080027) Cvijan (Stevan) Nedeljko. Tuzla (1386017101) Tutnjević (Dake) Branko. ubijena od ustaša 1944. rođen 1920. u direktnom teroru.šamac na obali sa (1386017026) Vidović (Goste) Kosta. rođen 1922. poginuo 1943. ubijen 1944. rođen 1926. u NOBu. u NOBu. Sl. ubijen 1944. rođen 1886. poginuo 1945.šamac (1386017107) Zoranović (Milovan) Radovan. Sarajevo (1338001038) Šegrig (Lazo) Nikola. Srbin. poginuo 1945. kod kuće. rođena 1930. Sl.šamac (1386017109) Tutnjević (Mojsije) Branko. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1932. rođen 1923. ubijen 1944. Na romaniji (1387018005) Zoranović (Blagoja) Jelisija. rođen 1917. u NOBu. ubijena 1944. rođen 1926. rođen 1918. rođen 1925. Srbin. Tišina (1386017021) Tovirac (Marjan) Marjan. ubijen od ustaša 1941. rođen 1924. rođen 1923. ubijen 1944. Tišina (1386017027) Vakić (Jovo) Marko.šamac (1386017050) Vakić (Gojko) Tomo. poginuo 1943. Banja luka (1338001022) Ivetić (Božo) Nikola. u direktnom teroru. poginuo 1945. Srbin. Jadovno (1386017039) Tovirac (Nikola) Jela. u NOBu. Srbin. u NOBu. ubijen 1944. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. poginuo 1942.šamac (1386017025) Vakić (Ignje) Ljubeša. u NOBu. rođen 1932. nestao od Nemaca 1941. Nemački logor (1387030004) Pekić (Ilija) Petar. Srbin. rođen 1924. rođena 1942. Sl. rođen 1924. rođena 1844. rođen 1916. Tišina (1386017011) Vakić (Marko) Mara. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Dolina neretve (1338001007) Ivetić (Ilija) Jovo. ubijen 1944. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Sl. Srbin. Sl. ubijen 1944. Srpkinja. Tišina (1386017020) Tovirac (Pavle) Gospava. Sl. Srbin. Nemački logor (1387030005) Jurišić (Mijo) Ivo. kod kuće. rođen 1930. rođen 1899. rođen 1909. Na sutjesci (1338001024) Cvijan (Ilija) Vojislav. Vučjak (0208070013) Cvijan (Rade) Pantelija. Kolašin (1338001015) Lovre (Simo) Vlade. nestao od Nemaca 1941. ubijen 1944. ubijena 1944. rođen 1920. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska (0204033003) Đapa (Lazo) Trivun. Bosanski novi (1338001010) Kazamora (Božo) Jovo. poginuo 1945. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. Tišina (5021s00370) Tutnjević (Branke) Đorđa. u direktnom teroru.šamac (1386017102) Tutnjević (Dake) Tomo. rođen 1906. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. umro od Nemaca 1944. Sl. Srbin. ubijena od ustaša 1944. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1944. (1338001008) Ivetić (Nikola) Rade. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijen 1945. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. Sl. kod kuće. kod kuće. u direktnom teroru. Tišina (1386017010) Vakić (Nikola) Anka. rođen 1891. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1945. Zasavica (1387030001) Opština BOSANSKO GRAHOVO Bastasi Cvijan (Božo) Aćim. poginuo 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1921. Srbin. Srpkinja. Romanija (1572009031) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Voćkić (Risto) Nikola. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. Tjentište (0202018001) Kazamara (Božo) Niko. rođena 1906. Vučijak (1386017103) Tutnjević (Mojsije) Branko. kod kuće. poginuo 1944. rođen 1900.šamac (1386017009) Vakić (Marko) Anđa. u direktnom teroru. rođen 1907. rođen 1904. Sl. Zvornik (1338001009) Šegrig (Janko) Nikola. Tišina (1386017028) Vakić (Toma) Nikola. u NOBu. Dolina neretve (1338001013) Kalabast (Đuro) Đorđe. u NOBu. u NOBu. Na sutjesci (1338001011) Ljuboja (Simo) Bogdan. Nemački logor (1338001001) Kazamora (Simo) Todor. rođen 1890. u logoru. ostalo. Sl. kod kuće. u direktnom teroru.šamac (1386017029) Vakić (Joco) Joka. rođen 1920. u NOBu. Drvar (1338001004) Kazamara (Nikola) Mijo. Nemačka-stalag (1387030003) Lončarić (Jozo) Anto. Srbin. Tišina (1386017022) Tovirac (Mihajlo) Mihajlo. Foča (1338001026) Šegrig (Jovo) Dmitar. poginuo 1943. rođen 1908. kod kuće.šamac (1386017073) Vidović (Goste) Milutin. poginuo 1943. rođen 1915. u direktnom teroru.šamac (1386017119) Vakić (Đorđa) Vaso. u NOBu. Srbin. Sl. Srbin. Srbin. u NOBu.šamac (1386017053) Voćkić (Nn) Nikola. rođen 1884. rođen 1892.

poginuo 1943. poginuo 1943. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. u NOBu. poginuo 1942. Na sutjesci (1338001017) Bosansko Grahovo Arežina (Špiro) Mile. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1944. rođen 1922. nepoznato. poginula 1942. u direktnom teroru. Zelengora (1338001033) Šegrig (Simo) Branko. poginuo 1941. u logoru. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1878. (0204030008) Marić (Jovo) Mara. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Pančevo (1338001027) Šegrig (Rade. u direktnom teroru. rođen 1919. rođen 1906. poginuo 1944. Grahovo (1277018020) Prnjatović (Mića) Ilija. u direktnom teroru. u NOBu. Knin (2634020003) Momić (Mile) Nikola. u NOBu. Srpkinja. rođen 1926. Hrvat. Srpkinja. poginuo 1943. Kod knina (1338001025) Šrgrig (Đuro) Jovo. rođen 1915. bačen u jamu. rođen 1929. ubijena 1944. Hrvat. rođen 1893. u NOBu. Bos grahovo (1338002002) Arežina (Stanko) Bogoljub. rođen 1926. Bos grahovo (1338002001) Arežina (Trivun) Dušan. Glamoć (1367008070) Skakić (Nikola) Nikola. rođena 1911. u NOBu. rođen 1907. poginuo 1944. bačen u jamu. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1925. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Na sutjesci (1338001031) Vuković (Jovo) Ilija. rođen 1912. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u NOBu. Bos. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijen 1941. kod kuće. u NOBu. Knin (5002s00335) Odalović (Jovan) Blažo. Bpetrovac (0209079037) Vučković (Stevan) Uroš. poginuo 1943. rođen 1920. rođen 1924. rođen 1924. Srbin. Hrvatska kostajnica (5002s00330) Arežina (Stevo) Marko. Šator Planina (0202017001) Kesić (Stevo) Gojko. Srbin. Na sutjesci (1338001028) Šegrig (Simo) Vlado. Srbin. Grahovo (0304001002) Kovrlija (Milica) Đuro. rođen 1905. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. Hrvat. grah. Srbin. rođen 1900. rođen 1911. rođen 1911. Dalmaciji (0063012026) Stojaković (Nikola) Nikola. poginuo 1944. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Bos. rođen 1939. poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. poginuo 1942. Sutjeska (1338005009) Blešić (Savo) Jovo. u NOBu. rođen 1910. rođena 1922. Jadovno (2637043009) Trivan (Ilija) Pane. Nepoznato (0950083001) Štrbac (Pane) Damjan. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. rođen 1920. poginuo 1942. rođen 1920. Prijedor (5002s00338) Lošić (Ilija) Ilija. Srbin. Srbin.) Lazo. Osijek (1338001030) Šrgrig (Rade) Simo. rođen 1926. Bosansko grahovo (1660011009) Blešić (Đuro) Đuro. rođen 1926. Srbin. Šator (0202020007) Vuković (Niko) Nikola. Srpkinja. poginuo 1945. Srbin. poginuo 1942. ubijen od Nemaca 1944. rođen 1915. Srbin. Zelengora (1338001035) Šegrig (Nikola) Jovo. Srbin. u NOBu. Oko banja luke (2777086014) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Đukić (Savo) Petar. Hrvat. Vrljika-strmica (0864069003) Majstorović (Nikola) Đuro. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Bos grahovo (2842013017) Budimir (Mandilo) Ilija. nestao 1943. rođena 1910. streljan 1945. Srbin. Srbin. nestao 1945. B. u nemačkom desantu. poginuo 1942. u NOBu. poginuo 1943. Jadovno (1451020019) Čulina (Grgo) Dane. rođen 1917. ubijen 1941. rođen 1914. Srbin. Peulje (0842040024) Balać (Stole) Obrad. Tiškovac (0273022029) Milinović (Lako) Dušan. Srbin. u NOBu. Srbin. nepoznato. rođen 1892. Jadovno (5020s00544) Gašić (Ilija) Stoja. Trebinje (1338001039) Šegrig (Mijo) Savo. Srbin. Srbin. u NOBu. Na sutjesci (1338001018) Vuković (Jovo) Todor. rođen 1921. rođen 1880. Srbin. rođen 1917. rođen 1913. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Sipnica banja l (0204038010) Džepina (Stevan) Rade. u direktnom teroru. u NOBu. Bos. rođen 1915. poginula 1942. rođen 1910. Srbin. poginuo 1945. Sanskog mosta (1538005042) Balać (Nn) Boško. Bosansko grahovo (5004s00730) Popović (Jovo) Niko. Nepoznato (0842040023) Balać (Nn) Marija. rođen 1902. u NOBu. Crna gora (1338001014) Vuković (Simo) Janko. Srbin. u NOBu. rođen 1925. rođena 9999. ubijen 1941. rođen 1916. ubijen od ustaša 1944.naselje Bastasi Žrtve rata 1941-1945 Šegrig (Lazo) Todor. Srbin. Srbin. rođen 1912. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1942. Gospič (1338002003) Kardum (Jozo) Mato. poginuo 1945. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. ubijen 1942. u logoru. rođen 1921. u direktnom teroru. rođen 1869. poginuo 1943. poginuo 1941. Bihać (1269006017) Rakić (David) Simuna. rođen 9999. Srbin. Musliman. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Peulje-b. Bunari-drvar (1339022021) Vujatović (Mića) Boško. u direktnom teroru.grahovo (1548087005) Petković (Ilija) Draginja. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Livno (0202020008) 1038 spisak nije potpun . Na sutjesci (1338001029) Šegrig (Stanko) Ilija. umrla 1941.grahov (0864069005) Gašić (Jovo) Pero. Jahorina saraje (1338001019) Vuković (Niko) Nikola. Luka (1338002004) Bajić (Stevo) Simo. Nepoznato (1298062114) Skakić (Nikola) Milan. u NOBu. Bos. poginuo 1943. Srbin. ubijena 1943. nepoznato. u NOBu.grahovo (0835074001) Sarić (Todije) Vinko. rođena 1897. u logoru. Srbin. rođen 1909. ubijen 1941. rođen 1920. rođen 1930. Istočna bosna (1338001021) Vuković (Tomo) Tomo. Srbin. Beograd (0204038011) Đukić (Savo) Vlada. rođen 1919. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1910. Sanski most (1338002006) Koščica (Nikola) Mile. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Jasenovac (1129026007) Ispina (Stevan) Rade. Srbin. rođen 1921. Grahovo (0666001134) Momić (Mile) Nikola. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin.resanovac (0138015005) Sarić (Ilija) Petar. Banjica-beograd (0864069006) Gojić (Sreten) Stanko. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1890. streljana 1944. Srbin. u NOBu. NOV i POJ. rođen 1912. Požarevac (1660011008) Bilbija (Gavrilo) Milan. u NOBu. rođen 1880. rođena 1884. poginuo 1944. rođen 1909. kao zarobljenik prip. grahovo (1547083002) Bilbija (Gavrilo) Dušan. rođen 1927. Srbin. Srbin. Crnogorac. nepoznato. u NOBu. rođen 1914. u NOBu.grahov (0864069004) Gašić (Jovo) Jovo. Drvar (0244049040) Kesić (Rade) Zorka. Beograd (1367008069) Šormaz (Stojan) Milan. rođen 9999. Srbin. kod kuće. ubijen 1943. Srbin. rođena 1927. Bos grahovo (0387012062) Brkić (Simeon) Milan. nepoznato. Srbin. Podgrmeč (1338002005) Arežina (Trivun) Luka. rođen 1891. ubijen 1942. rođen 1890. rođen 1919. u NOBu. Livno (1338001040) Šegrip (Pero) Stevan. Sutjeska (1338005010) Barbarilć (Ivan) Pero. rođen 1905. streljan 1942. Srbin. Risovac (2397012016) Kesić (David) Gojko. Drvar (0244049039) Kesić (Steva) Smilja. rođen 1912. Srbin. rođen 1926. u direktnom teroru. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. nepoznato. rođen 1922. u NOBu. rođen 1913. Oko bos grahova (1338001020) Vuković (Rade) Stevan. Beograd (1338001036) Šegrig (Nikola) Nikola. ubijen 1943. rođen 1922. Zelengora (1338001037) Šegrig (Tomo) Simo. u NOBu. rođen 1918. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Peulje-b.

poginuo 1943. rođen 1909. rođen 1923. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Drvar (1338005016) Gašić (Ilija) Ilija. poginuo 1943. ubijen 1943. Sutjeska (1338005003) Karagić (Đuro) Sava. u NOBu. u zatvoru. rođen 1912. rođen 1940. poginuo 1942. rođena 1904. umrla 1942. Srbin. Srbin. Sanski most (1338003007) Trkulja (Jovo) Pero. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. Zelengora (0201007003) Gvero (Đurađ) Mirko. rođena 1926. rođen 1925. Crni lug (1545055019) Grojić (Jovo) Ilija. u logoru. ubijena 1945. Srbin. rođen 1911.g. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. rođena 9999. rođen 1924. rođen 1921. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1925. u NOBu. Donje Peulje (1338005008) Karagić (Jovo) Jovo. Hrvatica. Nemački logor (1338003019) Zorić (Stanko) Petar. poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1944. poginuo 1944. Srbin. rođen 1875. Srpkinja. rođen 1926. rođen 1911. rođen 9999. rođen 1910. u NOBu. Srbin. Nepoznato (0400164008) Žulj (Nn) Marija. nestao 1942. poginuo 1943. Srbin. ostalo. Mathausen (0202020009) Vuković (Aćim) Slavodar. Sutjeska (0259002041) Ljuboja (Jovo) Dušan. Jablanica (0259002040) Kurbasa (Vaso) Jovo. u NOBu. rođen 1921. Zagreb (1353049069) Mitrović (Trifun) Lazar.grahovo (0400164009) Balač (Ilija) Sava. rođen 1912. u NOBu. u NOBu. Zelengora (0209080039) Gašić (Ilija) Stoja.grahovo (0209079062) Gašić (Jovo) Jovo. Kladanj (1338003009) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Trkulja (Mile) Vlade. ubijen od Nemaca 1944. u NOBu. Srbin. u dečijem prihvatilištu. rođen 1902. Srbin. ubijen 1944. Sutjeska (1338005007) Karan (Dušan) Branko. poginula 1943. rođen 1912. u logoru. Gacko (1636020010) Zlatić (Milovan) Miloš. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1944. Jablanica (1338003010) Vujatović (Mića) Mirko. rođena 1901. u NOBu. rođena 1898. ubijen 1941. nestao od Mađara 1945. rođen 1925. Srbin. poginuo 1942. poginuo 1944. rođen 1925. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Peulje (1338005012) Đukić (Trifun) Trifun. u logoru. rođen 1921. poginuo 1943. rođen 1912. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. Sutjeska (1338005011) Baroš (Vasa) Uroš. rođen 1908. rođen 9999. u NOBu. Sutjeska (1338005006) Karagić (Obrad) Mile. u NOBu. Međugorje (1338003013) Kurbasa (Đuro) Vaso. rođen 1924. rođen 1912. poginuo 1942. streljan 1943. ubijen 1944. Srbin. poginuo 1943. poginuo od ustaša 1943. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1886. Glamoč (1338004001) Donje Peulje Crni Lug Balać (Vaso) Vlado. rođen 1918. rođen 1925. rođen 1901. u NOBu. u NOBu. rođen 1923. Andrevica-cr. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1912. Peulje (1338005013) Balać (Stojan) Đuro. rođen 1914. Srbin. u zatvoru. u NOBu. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Crna gora (1338003014) Ivetić (Dmitar) Jovo. rođen 1914. rođen 1905. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1943. Zelengora (1338003002) Šinik (Ilija) Ratomir. rođen 1891. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Marići kod b. Zelengora (1338003012) Zorić (Pero) Stevo. Srbin. Prijepolje (1338003003) Radivojša (Ilija) Miloš. Drvar (1338005015) Galić (Simo) Ilija. prilikom borbi ili bombardovanja. B. rođen 1924. u NOBu. Drvar (1338003024) Ivetić (Ilija) Miloš. u NOBu. Sutjeska (1338005004) Gvero (Ilija) Vujo. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Sandžak (1338003008) Trkulja (Tanasije) Dušan. u NOBu. umro od ranjavanja 1945. rođen 1920. Nemački logor (1338003025) Ivetić (Ilija) Niko. nepoznato. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1942. u direktnom teroru. Srbin. Sutjeska (1338005001) Gvero (Mile) Savo. NOV i POJ. Srbin. Srpkinja. rođen 1925. Varda srbija (1338003015) Ljuboja (Pane) Ilija. Zelengora (1338003005) Radivojša (Nikola) Dušan. ostalo. poginuo 1945. Crni lug (0259002042) Kurbasa (Vaso) Boško. u NOBu. umro 1942. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. rođen 1909. u NOBu. Peulje (1338005014) Balać (Pero) Dmitar. B. ubijena 1942. Srbin. u NOBu. Nepoznato (0202018010) 1039 spisak nije potpun . Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1909. poginuo 1944. Gičevo (0859022008) Balać (Nn) Stojan. rođen 1910. rođen 1914. rođen 1923. Srpkinja. rođen 1921. Prijepolje (1338003016) Maljković (Savo) Milan. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. B. umro 1945. (0210082075) Ivetić (Ilija) Dušan. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1895. rođena 1919. Peulje (0201007002) Gašić (Petar) Milan. poginuo 1943. Srbin. Zelengora (1338003001) Radivojša (Stevan) Miloš. Loznica (0911033029) Žulj (Jure) Stipe. g. rođen 1921. u NOBu. Mađarski logor (0204032021) Galić (Nikola) Vlade. Srbin.grahovo (0209079064) Gašić (Pero) Nikola. u zatvoru. Crni lug (0423026003) Čorić (Đuro) Dragan. rođen 1915. Srbin. kao zarobljenik prip. ubijen od Nemaca 1945. Srbin. Nedojno cr gora (1338003011) Zorić (Pane) Ilija. Srbin. rođen 1915. poginuo 1944. Srbin. Grahovo (1338004003) Tica (Pantelija) Milan. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. u NOBu. Hrvat. ubijen 1941. Crna gora (1338003004) Radivojša (Lazo) Bogoljub. u NOBu. rođen 1923. poginuo 1941. rođen 1910. u NOBu. Nepoznato (0854070006) Branić (Boško) Joka. Srbin. rođen 1894. Beograd (1338003018) Gulić (Mirko) Simo. rođen 1926. poginuo od ustaša 1941. u NOBu. poginuo 1943. NOV i POJ. Šibenik (5003s00868) Parojčić (Jova) Svetko. rođen 1922. u NOBu. rođen 1900. Srbin. Crna gora (0202012010) Radivojša (Ilija) Jovo. poginuo 1943. Srbin. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. poginuo 1943.naselje Bosansko Grahovo Žrtve rata 1941-1945 Crnac Tica (Aćim) Branko. prilikom borbi ili bombardovanja. Crna gora (1338003021) Zorić (Marko) Nenad. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1928. Sutjeska (1338005005) Karagić (Nn) Marko. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1905. Penlje (0209081045) Donji Kazanci Banić (Pera) Marko. Srbin. Nepoznato (1338004002) Tica (Pantelija) Miloš. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1913. Srbin. poginuo 1943. Knin (1338005017) Galić (Pane) Gojko. rođen 1904. kao zarobljenik prip. nepoznato. poginuo 1941. (0204032020) Đukić (Trifun) Uroš. u NOBu. ubijen 1943. Sutjeska (1338005002) Gvero (Stevo) Mile. Sanski most (0208067011) Trifunović (Milan) Đuka. rođen 1915. rođen 1914. poginuo 1943. nestao 1942. Srbin. rođen 1913. nepoznato. Crni lug (1338003022) Zorić (Đuro) Dragan. poginuo 1943. Zagreb (1338003020) Trkulja (Ilija) Simo. ubijen 1941. u NOBu. ubijena 1943. Srbin. Buchenwald (1636020012) Vuković (Petar) Aćim. poginuo 1943. rođen 1911. poginuo 1943. rođen 1925. Foča (1338003023) Jovčić (Špiro) Đorđe. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. Zelengora (1338003006) Vranić (Boja) Joka. Srbin. poginuo 1943. Crni lug (1338003017) Zorić (Đuro) Cvetko. u NOBu.

poginuo 1944. nepoznato. Kod glamoča (1338014006) Jarić (Stojan) Milan. Donji kazanci (1338006018) Injac (Vasa) Ljubomir. Srbin. ubijena 1943. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Zadar (1338006008) Rosić (Kosta) Simo. poginuo 1943. rođena 1939. Srbin. rođen 1931. u NOBu. tiškovac (1338014012) Jarić (Mijo) Dane. u direktnom teroru. umro 1943. Donji tiškovac (1338014020) Jarić (Jandrija) Sava. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1924. umro 1943. rođen 1919. u NOBu. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. Priština (0210082093) Bjelotomić (Krsta) Vlado. Srbin. rođen 1916. rođen 1921. u NOBu. kod kuće. u NOBu. rođen 1926. poginuo 1944. poginuo 1943. Livno (0210082040) Čakarmiš (Boško) Milan. u NOBu. poginuo 1943. Bosansko grahovo (0210001014) Rosić (Pero) Ilija. u NOBu. ubijen 1943. Sutjeska (1338006019) Vujičić (Božo) Nikola. Šator-b. u NOBu. Sandžak (0796016004) Jovičić (Dane) Đuro. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Sutjeska zeleng (0204033028) Injac (Vojo) Mirko. kod kuće.grahovo (0209079052) Đurica (Todo) Dušan. Donji kazanci (1338006013) Injac (Stevo) Krste. u NOBu. Donji kazanci (1338006017) Injac (Stevan) Nikola. Donji kazanci (1338006011) Injac (Rade) Mijo. Srbin.naselje Donji Kazanci Žrtve rata 1941-1945 Baroševčić (Niko) Bojo. poginuo 1944. u NOBu. Srbin. Drvar (0796016003) Jarić (Dane) Milka. poginuo 1944. Srbin. rođen 1920. Srbin. Srbin. nepoznato. u NOBu. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1907. umro 1944. rođen 1923. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. Donji kazanci (1338006020) Rosić (Pero) Ilija. ubijena 1942. Bjeljina (1338006015) Injac (Simo) Milan. Srbin. Gor. poginuo 1944. poginuo 1943. Srbin. rođen 1890. rođen 1927. Srbin. Tiškovac (0898045014) Radujka (Lazo) Petar. tiškovac (1338014009) Jarić (Vaso) Gojko. Srbin. rođen 1914. Prolog livno (1338006006) Zagorac (Dmitar) Rade. Srbin. Kraljevo (0210082092) Jošan (Miloš) Jovan. poginuo 1941. u NOBu. rođen 1915. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. ubijen od Nemaca 1943. Sanski most (1338006012) Injac (Stevan) Vlado. rođen 1911. u NOBu. rođen 1928. Donji tiškovac (1338014021) Bucalo (Nikola) Dragan. rođen 1864. Srbin. Srbin. rođen 1918. rođen 1921. rođen 1925. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944.grahovo (0209079053) Đuroca (Laza) Jova. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1871. Kod duvna (1338014007) Bjelotomić (Marko) Dušan. poginuo 1943. rođen 1938. Srbin. Bosanski Petrovac (0202014004) Jovičić (Simo) Dane. Srbin. rođen 1940. rođen 1917. ubijena 1942. Donji tiškovac (1295053028) Bucalo (Miloš) Mirko. Drvar (0209080013) Đurica (Todo) Branko. Srbin. rođen 1922. Kozijak (0209080004) Đurica (Svetko) Rade.grahovo (0209079049) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Bucalo (Lazo) Sava. nepoznato. rođen 1888. umro od tifusa 1943. rođena 1924. Sanski most (1338006005) Zagorac (Pero) Božo. poginuo 1945. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1921. ubijen od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. Kazanci (0070017039) Kozomara (Todor) Božo. rođena 1942. Srbin. B. ubijen 1941.tiškovac (0202014003) Kenjalo (Stojan) Milan. Srbin. Kolašin (0209080011) Katić (Đuro) Jovanka. u NOBu. Bravski vaganci (0801089005) Bursać (Marko) Oetar. ubijen od ustaša 1943. Srbin. B. rođen 1923. rođen 1925. Srbin. rođena 1864. u NOBu. poginuo 1942. Srbin. rođen 1910. rođen 1922. u NOBu. Čeprazlije (0204040005) Injac (Luka) Božo. rođen 1916. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. poginuo od ustaša 1943. kod kuće. Sanski most (0209080018) Bucalo (Nikola) Miloš. Srbin. Prijedor (1338014005) Jarić (Nikola) Miladin. grahovo (1338014016) Jarić (Mile) Mijo. rođen 1920. u NOBu. Srbin. rođen 1915. Srbin. rođen 1920.topola (0898045015) 1040 spisak nije potpun . Srbin. rođena 1932. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Bos. umrla od tifusa 1943. rođen 1921. nepoznato. Srbin. Srbin. Hrvat. Srbin. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. rođen 1941. poginuo 1942. rođen 1937. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. ostalo. Sanski most (1338006010) Ivetić (Stevan) Janko. rođena 1903. poginuo 1943. Strmica (1338014013) Bursać (Obrad) Dušan. Srbin. u NOBu. rođen 1912. poginuo 1942. Donji tiškovac (1338014004) Jarić (Mika) Rade. Kozanci (1338006001) Injac (Jovo) Vojin. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1917. poginuo 1943. Sremski front (0210001013) Marić (Stevan) Branko. u NOBu. u NOBu. nepoznato. rođena 1895. Srpkinja. u direktnom teroru. Venčani. u NOBu. u zatvoru. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1915. rođen 1893. Srbin. Kazanci (0070017040) Katić (Petar) Nikola. poginuo 1942. rođen 1888. Livno (0209079013) Rosić (Simo) Đuka. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Paunovac ključ (0209081109) Injac (Uroš) Živko. poginuo 1944. Sanski most (0209080029) Jarić (Petar) Proka. poginuo 1945. Donji kazanci (1338006021) Rosić (Špiro) Savo. u direktnom teroru. rođen 1914. Srbin. rođen 1926. umrla od tifusa 1943.luka (0202020014) Đurica (Jandrija) Petar. rođen 1886. rođen 1924. rođen 1873. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. Sanski most (1338006016) Injac (Marko) Miloš. D. Srbin. Manjača-b. rođen 1923. Srbin. rođen 1929. rođen 1927. umro od tifusa 1943. Tiškovac (0898045013) Radujka (Petar) Jovan. u NOBu. Sremski front (0210001027) Prpa (Đuro) Nikola. B. Šator (1338014010) Jarić (Nikola) Miladin. poginuo 1942. rođen 1920. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. ubijen 1943. Vinkovci (1338006004) Zagorac (Niko) Stanko. rođen 1905. u NOBu. Sanski most (1338006002) Donji Tiškovac Bauk (Nikola) Dane. Šid (0909027003) Borovnica (Damjan) Nikola. poginuo 1941. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1942. rođen 1930.grahovo (0210082094) Bauk (Nikola) Gojko. u NOBu. rođen 1926. Srpkinja. rođen 1911. rođen 1926. poginuo 1942. Prkosi (1338014011) Bucalo (David) Nikola. rođen 1939. D. rođen 1915. Livno (1338006007) Vujičić (Marko) Luka. Knin (0936077020) Jarić (Nikola) Jovan. Šipovo livno (1338014018) Bursać (Marko) Boja. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1941. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1910. Sutjeska (1338006014) Injac (Lazo) Uroš. rođen 1936. poginuo 1944. u NOBu. u direktnom teroru. ubijena 1944. Srbin. rođen 1927. rođen 1920. ubijen od ustaša 1942. Kazanci (1338006003) Zagorac (Niko) Dragutin. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1910. ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. u zatvoru. Bosanski Petrovac (0209079002) Bursać (Simo) Dušan. Bosansko grahovo (0210001004) Injac (Niko) Jela. Srbin. Srbin. rođen 1939. Knin (0209080003) Đurica (Jandrija) Veljko. u NOBu. Srbin. Srpkinja. nepoznato. Sutjeska (1338006009) Rosić (Luka) Uroš. poginuo od ustaša 1944. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1914. Bosanski Petrovac (0209079003) Bursać (Obrad) Živko. u zatvoru. Srbin. u NOBu. Tičevo (1295052034) Radujka (Andrija) Anđa.

Srbin. Srbin. ubijena 1943. u NOBu. Duler (1338007006) Radujko (Jandrija) Petar. Srbin. Srbin. Nepoznato (1338008019) Šormaz (Nn) Jovo. Srbin.naselje Donji Tiškovac Žrtve rata 1941-1945 Radujko (Jovan) Dmitar. u NOBu. Sutjeska (1338008023) Trifunović (Obrad) Neđo. rođen 1906. ubijena od ustaša 1942. Paunovac ključ (1338007012) Radujko (Jandrija) Branko. poginuo 1943. u NOBu. ubijen 1942. Srbin. rođen 1922. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1918. rođena 1897. Srbin. u NOBu. Kod livna (0209079050) Šormaz (Đurađ) Savo. rođen 1922. rođen 1915. Tiškovac (0209079048) Vukobrat (Jovan) Mićo. u NOBu. Selo luula (1338008008) Gašić (Dmitar) Đurađ. rođen 1883. Sremski front (1338007002) Đurica (Dragan) Veljko. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. Srbin. Zelengora (1338008002) Ivetić (Jovo) Dušan. Sandžak (1338009024) Đuran (Jovica) Obrad. Srbin. poginuo 1944. Srbin. umro 1943. Peulje (1338008012) Ivanković (Pantelije) Dragutin. poginuo 1944. poginuo 1944. Zaseok (1338007013) Radujko (Ilija) Branko. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1944. poginuo 1943. rođen 1918. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Kosmaj (1338008004) Đukić (Špiro) Stevan. Srbin. Srbin. Srbin.tiskavcu (0779011033) Radujko (Nikola) Veljko. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Duler (1338007005) Radujko (Miloš) Jošan. rođen 1907. rođen 1914. u NOBu. Srbin. Zelengpra (0209079004) Trifunović (Simo) Gojko. rođen 1899. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1888. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1943. NOV i POJ. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1914. Srbin. Donji tiškovac (1338014003) Radujko (Trivun) Krsto. Duler (1338007003) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Radujko (Petar) Miloš. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Donji tiškovac (0208069007) Radujko (Jovan) Miloš. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Drvar (1338007007) Radujko (Petar) Branko. rođen 1922. rođen 1925. Srbin. u NOBu. Srbin. Sutjeska (1338008025) Trifunović (Marko) Dušan. Gornji kazanci (1338009031) Đuran (Luko) Božo. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1915. Sarajevo (0210001012) Ševo (Špiro) Vlado. rođen 1920. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1942. rođen 1908. u NOBu. poginuo 1944. u logoru. Srbin. Zelengora (1338008013) Gašić (Špiro) Lazo. poginuo 1943. u NOBu. D. Srbin. Donji tiškovac (1338014019) Vukobrat (Stevo) Sava. u NOBu. Prozor (1338008007) Đukić (Lazo) Neđo. u NOBu. rođen 1921. Srbin. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. Livno (1338014014) Vukobrat (Dragan) Lazar. rođen 1923. rođen 1900. rođen 1922. umro 1942. rođen 1929. Tiškovac (0081051005) Vukobrat (Lazo) Stevan. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1919. rođen 1915. Kod livna (1338007004) Đurica (Dragan) Miloš. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Sremski front (1338008005) Đukić (Trivun) Trivun. Srbin. kao zarobljenik prip. poginuo 1941. Srbin. Kod drvara (0209080010) Vukobrat (Nikola) Neđo. Srpkinja. kod kuće. rođen 1925. u NOBu. u NOBu. Tiškovac (0407282005) Vukobrat (Glišo) Špiro. Bosansko grahov (0081051006) Vukobrat (Gliša) Špiro. rođen 1924. rođen 1934. Srbin. rođen 1918. u NOBu. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Kod mrkonjić gr (1338014015) Vladušić (Damjan) Dane. rođen 1924. Beograd (1338014002) Rodić (Damjan) Milan. umro 1944. rođen 1920. u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođena 1924. rođen 1925. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1923. rođen 1925. rođen 1920. Bosansko grahovo (0209079051) Nikolaš (Pero) Nikola. poginuo 1944. poginuo 1942. rođen 1921. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1944. Jasenovac (5002s00333) Radujko (Dragan) Slavko. rođen 1900. rođen 1926. Srbin. rođen 1910. Srbin. Srbin. rođen 1918. B. Srbin. poginuo 1945. Plavno (0202018004) Ševo (Jovan) Dušan. tiškovac (1338014023) Rodić (Luka) Marko. poginuo 1943. rođen 1940. Donje Peulje (1338008018) Trifunović (Lazo) Dragutin. Srbin. Peulje (1338008020) Ivetić (Ile) Nikola. poginuo 1944. u NOBu. Sanski most (1338008010) Đukić (Jovo) Miloš. rođen 1909. poginuo 1941. rođen 1919. Srbin. u NOBu. Krnjeuša (1338009023) Đuran (Janko) Ljubo. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. streljan 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1898. Srbin. Zelengora (1338008015) Gornji Kazanci Đuran (Ilija) Božo. Srbin. poginuo 1944. rođen 1925. tiškovac (1338014017) Radujko (Trivun) Đuro. nepoznato. rođen 1892. rođen 1913. poginuo 1944. poginuo 1944. poginula 1943. Srbin. umro od tifusa 1943. Sremski front (1338008006) Đukić (Mijo) Sava. rođen 1892. u NOBu. Staretina (1338008024) Trivunović (Jovo) Vid. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. u logoru. rođen 1919. u direktnom teroru. rođena 1908. Sandžak (1338008003) Đukić (Dušan) Milan. Sremski front (1338008014) Trivunović (Pero) Neđo. rođen 1922. u NOBu. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. rođen 1913. poginuo 1943. Romanija (0209079014) Vukobrat (Nikola) Mile. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Srenski front (1338007009) Gornje Peulje Ćalić (Đuro) Jovo. Sremski front (1338007001) Đurica (Lazo) Jovan. Srbin. Srbin. rođen 1918. rođen 1921. rođen 1918. u NOBu. Srbin. U d. Sutjeska (1338009026) Đuran (Janko) Ilija. Kamena gora (0209079026) Vukobrat (Lazo) Dragan. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska (1338008022) Đukić (Dmitar) Nedeljko. rođen 1908. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Bostasi (1338008011) Gašić (Ilija) Kosta. rođen 1923. rođen 1913. Kod drvara (1338014022) Ševo (Aćim) Milan. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Sremski front (1338014001) Vladušić (Miloš) Jovan. D. poginuo 1943. Uništen (1338008021) Nikolaš (Ilija) Marko.grahovo (0209079073) Duler Bikić (Stevo) Dane. Na oslobođenju (1338007011) Radujko (Nikola) Božo. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1928. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1923. rođen 1912. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. rođen 1918. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Ključ (1338008001) Lošić (Ilija) Ilija. D. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1914. rođen 1922. poginuo 1944. Drvar (1338007008) Kovrlija (Trivun) Rosa. tiškovac (1338014008) Ševo (Petar) Vlada. poginuo 1942. Srbin. Sremski front (1338008017) Trivunović (Simo) Boško. Prijedor (1338009030) 1041 spisak nije potpun . Srem (1338009029) Đuran (Luko) Milojko. u NORu. Srpkinja. 1o krajiška brigada (0204039002) Vukobrat (Nikola) Danica. rođen 1900. rođen 1908. Srbin. Nemački logor (1338008016) Trivunović (Stevan) Krsto. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. Sanski most (1338007010) Đapan (Petar) Nikola. Srbin. u NOBu. rođen 1890. 2 Proleterska brigad (2326031001) Ćalić (Đuro) Jovo. ubijen od Italijana 1943. u NOBu. rođen 1918. rođen 1880.

u NOBu. rođena 1920. Mathausen (1338010020) Trkulja (Simo) Jovo. Sandžak (1338009022) Ivetić (Ilija) Pane. rođen 1919. u NOBu. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1941. rođen 1929. rođen 1926. rođen 1930. u NOBu. rođen 1914. rođen 1920. Grkovci (1338010011) Nenadić (Jovo) Mirko. Zelengora (1338010013) Đukić (Luka) Mirko. Staretina (1338010012) Trkulja (Dako) Miloš. ubijen od ustaša 1941. rođen 1922. u NOBu. poginuo 1943. Sutjeska (1338009001) Ivetić (Marko) Nikola. rođen 1911. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1907. Beograd (1338010014) Mitrović (Tanasije) Đorđo. poginuo 1943. Srbin. Srbin. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. rođen 1914. poginuo 1944. u NOBu. kod kuće. u direktnom teroru. rođena 1925. rođen 1905. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1933. rođen 1921. rođen 1916. poginuo 1943. Zelengora (1338010017) Janjić (Stojan) Nikola. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1942. poginula 1943. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1920. Zelengora (1338010021) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Janjić (Lazo) Miloš. Srbin. u NOBu. Srbin. Sandžak (1338009025) Đuran (Pero) Jovo. rođen 1925. u masovnom pokolju. rođen 1921. Sutjeska (1338010034) Trkulja (Stojan) Nikola.naselje Gornji Kazanci Žrtve rata 1941-1945 Đuran (Nikola) Pero. Nepoznato (0204039019) Trkulja (Lazo) Bogdan. Šator (0951088021) Ivetić (Ilija) Dušan. poginuo 1943. Rujani livno (1338009010) Injac (Ile) Lazo. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1913. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođen 1905. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. rođena 1927. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Srbin. Doboj (1393017003) Nenadić (Aćim) Mirko. u direktnom teroru. rođen 1920. u NOBu. rođen 1915. Grkovci-bos. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. rođen 1923. Srbin. rođen 1926. rođena 1910. rođen 1907. Beograd (1338010001) Nenadić (Niko) Darinka. Srbin. rođena 1890. rođen 1920. u NOBu. rođena 1902. poginuo 1943. Kazanci (1338010028) Trkulja (Radoje) Miloš. Srbin. rođen 1901. u NOBu. rođen 1924. rođen 1913. Olovo-crna gora (0204033004) Janjić (Boža) Nikola. rođen 1910. Zelengora (1338010032) Trkulja (Lazo) Bogdan. poginuo 1943. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Glamoč (1338009028) Đuran (Tomo) Tomo. Srbin. Srbin. rođen 1913. Zelengora (1338010031) Trkulja (Niko) Vlade. Zelengora (1338010024) Janjić (Mijo) Miloš. poginuo 1943. rođen 1910. u direktnom teroru. Sandžak (1338009032) Ivetić (Jovo) Miloš. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Zelengora (0951088019) Ivetić (Simo) Veselinka. Strmica (0204040004) Janjić (Ilija) Marko. gora (1338010016) Janjić (Pero) Joka. rođen 1907. ubijena 1942. Sandžak (1338009020) Ivetić (Nikola) Luka. u NOBu. Srbin. poginuo 1942. Sutjeska (1338010015) Janjić (Niko) Danka. Kladanj (1338010004) Nenadić (Dmitar) Petar. u NOBu. Grkovci (1572010077) Šegrt (Gojko) Slavko. Mratinje sutjes (1338010019) Trkulja (Radoje) Mirko. poginuo 1943. Glamoč staretine (0204033011) Đukić (Todor) Mara. Sutjeska (1338009006) Injac (Miloš) Mirko. ubijena 1943. Sutjeska (1338009027) Injac (Ile) Jovo. Srbin. Srbin. Timare ozren (1338010005) Nenadić (Uroš) Rosa. Pišče crna gora (1338010007) Nenadić (Stevan) Miloš. poginuo 1944. rođen 1911. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1917. rođen 1914. poginuo 1943. rođena 1934. poginuo 1943. Srpkinja. Sutjeska (1338009008) Injac (Pero) Mirko. gr (0204033012) Janić (Marko) Dušan. nestao 1945. rođen 1920. rođen 1918. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. Grkovci (1338010018) 1042 spisak nije potpun . u NOBu. rođen 1913. Mostar (1338009017) Grkovci Despenić (Luko) Stevo. Italijanski logor (1338009016) Ivetić (Nikola) Mirko. rođen 1921. Grkovci (0204039017) Janjić (Simo) Slavko. Srbin. Breberište ljep (1338010002) Nenadić (Ilija) Krstan. poginuo 1945. rođen 1925. rođen 1923. Zelengora (1338010003) Nenadić (Đurađ) Krstan. rođen 1913. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Sandžak (1338009007) Injac (Rade) Božo. Ljeposavić ž. rođen 1919. rođen 1922. u logoru. u NOBu. u zatvoru. Srbin. u NOBu. Sutjeska (1338009018) Ivetić (Mijo) Nikola. poginuo 1944. rođen 1914. rođen 1925. u logoru. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Zelengora (1338010025) Trkulja (Krstan) Gojko. poginuo 1942. Nuglešica (1338010022) Majstorović (Jakov) Tošo. rođen 1915. Čelebić livno (1338010009) Nenadić (Niko) Miloš. Srbin. Sutjeska (1338009021) Ivetić (Đuro) Mirko. u direktnom teroru. poginuo 1943. nepoznato. Donji kazanci (0205043004) Injac (Luka) Marko. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Srbija (1338009012) Ivetić (Ilija) Nenad. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1945. Srbin. poginuo 1943. Grkovci (1338010026) Trkulja (Niko) Dušan. u NOBu. Čelebić (škola) (1338010010) Nenadić (Vojin) Dragan. u NOBu. s (1338010023) Janjić (Vlado) Sava. Srbin. Srbin. rođen 1919. Srbin. Srbin. Srbin. Petrovac (1338009009) Injac (Kosta) Ilija. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Negojno (1338010008) Nenadić (Marko) Ljubo. Donji kazanci (1338009003) Ivetić (Đuro) Miloš. poginuo 1943. Srbin. rođen 1925. Grkovci (1338010027) Trkulja (Marko) Miloš. Srbin. Srbin. Srbin. Kod Petrovca (0951088020) Ivetić (Đuro) Petar. Srbin. rođen 1924. Sutjeska (1338009005) Injac (Luka) Miloš. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska (1338009019) Ivetić (Janko) Uroš. rođen 1921. u NOBu. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1906. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1914. u NOBu. Srbin. Srpkinja. umro 1943. poginuo 1943. rođen 1908. Sutjeska (1338009015) Ivetić (Simo) Simo. Kod kraljeva (0208069001) Janjić (Dako) Danilo. u NOBu. Sutjeska (1338009014) Ivetić (Nikola) Mitar. u NOBu. Gornji kazanci (1338009002) Ivetić (Stojan) Miloš. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1924. Zelengora (1338009004) Injac (Rade) Pane. Zelengora (1338010029) Trkulja (Stojan) Mile. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1923. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1923. Srpkinja. rođen 1913. ubijen od Italijana 1945. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. u NOBu. Surdulica (1338009013) Ivetić (Ilija) Nikola. Plavno (1338010006) Nenadić (Mirko) Branko. u NOBu. u NOBu. rođen 1920. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1928. rođen 1922. Srbin. u NOBu. umrla 1943. Plavno (1338010033) Trkulja (Marko) Darinka. rođen 1909. Srbin. rođen 1915. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Crna gora (0209081055) Majstorović (Kosta) Marko. Javorak k. rođen 1923. poginuo 1943. rođen 1922. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. ubijen 1944. poginuo 1943. u NOBu. ubijen od četnika 1943.

Srbin. Srbin. rođen 1912. Banovci srem (1338012017) Ivetić (Ilija) Ilija. Srbin. u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođen 1937. poginuo 1941. kod kuće. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1942. NOV i POJ. u direktnom teroru. poginuo 1945.grahovo (0209079066) spisak nije potpun 1043 . Srbin. Drvar (1338011001) Mandić (Savo) Rosa. ubijen 1942. rođen 1928. Karićna glamoč (1338012012) Ivetić (Ile) Mirko. Tičevo (0046023014) Galić (Nikola) Lazo. rođen 1922. rođen 1916. rođen 1925. poginuo 1944. Srbin. Srbin. umro 1943. u direktnom teroru. kod kuće. rođen 1910. Srbin. ubijen 1941. ubijen 1941. Crna gora (1338012006) Babić (Lazo) Lazo. Šehovići (1338012016) Ivetić (Ile) Vojin. poginuo 1943. rođen 1920. Sandžak (1338011002) Burjać (Simo) Milenko. u NOBu. ubijen 1943. Drežnica (1338012010) Ljuboja (Dmitar) Simo. rođen 1918. rođen 1926. B grahovo (2398031020) Maleševci Dobrijević (Lazo) Pajo. Crvenka (1338012003) Ivetić (Marko) Nikola. poginuo 1944. rođen 1920. Srbin. rođen 1924. Srbin. ubijen 1941. Srbin. Bos. Sutjeska (1338012001) Ćeran (Nikola) Stanko. u NOBu. umro 1945. ubijen od Nemaca 1944. g (1338015003) Marić (Stevan) Ilija. Srbin. rođena 1939. u NOBu. Kakanj (1338015002) Špiranović (Mijo) Nikola. ubijena od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1944. Srbin. rođen 1881. Bugojno (0209079009) Isjek Burjać (Dmitar) Milan. ubijen 1941. Srbin. u NOBu. rođen 1915. Šator (1338013001) Pucar (Ilija) Dušan. u direktnom teroru. poginuo 1943. Bihać (1338011013) Skakić (Jovan) Ilija. Hrvat. Isjek (1574026001) Skohić (Dane) Svetko. Srbin. poginuo 1945. Maleševci (0126028013) Galić (Jovan) Marko. Livno (5020s00543) Porojčić (Vaso) Jovo. Srbin. grahovo (1338013004) Damjanović (Pane) Jovo. poginula 1943. poginuo 1943. rođen 1922. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Foča (0209079016) Galić (Ilija) Stevan. Prijedor (0841036018) Prošić (Jovo) Mirko. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Jablanica (0202020001) Ivetić (Nikola) Nikola. 5. poginuo 1943. Kod glamoča (0209080015) Galić (Dmitar) Boško. Srbin. Srbin. rođen 1921. Srbin. Srbin. u NOBu.grahovo (2422054141) Zlatanić (Mirko) Ljeposava. umrla 1943. Srbin. Sanski most (1338013002) Damjanović (Stevo) Branko. u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođen 1924. rođen 1890. ubijen 1943. ubijen od četnika 1943. u NOBu. Livno (1338012018) Ljuboja (Obrad) Nikola.naselje Grkovci Žrtve rata 1941-1945 Trkulja (Stojan) Sava. ubijen 1943. nepoznato. Srbin. Bugojno (1338010030) Trkulja (Stojan) Savo. nestao 1943. Srbin. kod kuće. rođen 1907. Srbin. poginuo od ustaša 1945. rođen 1921. u NOBu. Srbin. rođen 1903. ubijen 1941. rođen 1896. B-grahovo (0209080001) Mandić (Petar) Dušan. u NOBu. rođena 1933. u NOBu. rođen 1924. Hrvat. Bos grahovo (0204037002) Galić (Tanasije) Zorka. Maleševci (0210082054) Galić (Špiro) Jeka. ubijen od ustaša 1941. rođen 1935. Sutjeska (1338012008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Ljuboja (Pane) Neđo. rođen 1901. Grmuša (0411369002) Kardum (Božo) Ivan. u direktnom teroru. nepoznato. u NOBu. rođena 1922. streljan od četnika 1944. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. Kesići (5002s00334) Brkić (Mile) Špiro. rođena 1921. Srbin. Srbin. rođen 1891. Srbin. Bihać (0841036017) Reljić (Nikola) Mile. nepoznato. rođen 1888. u direktnom teroru. poginuo 1945. rođen 1923. rođen 1904. poginuo 1944. Bačka topola (1338012002) Ljuboja (Simo) Ilija. ubijena od Italijana 1942. Srbija (1338011003) Burjać (Lazo) Đurđo. u NOBu. bačen u jamu. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. rođen 1924. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. Crna gora (0386006004) Ivetić (Ile) Marko. rođen 1921. Ključ (1338011006) Skohić (Jovo) Mile. rođen 1915. rođen 1888. Bos. ubijen 1941. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1902. Jablanica (1338012007) Babić (Lazo) Mirko. poginula 1943. poginuo 1943. Beograd (1338012009) Ivetić (Ilija) Mirko. u NOBu. Srbin.krajiška (0942019013) Skakić (Petar) Pero. poginuo 1943. u NOBu. kao zarobljenik prip. Šumnjaci glamoč (1254011024) Đukić (Nn) Stana. rođen 1893. nestao 1943. rođen 1890. nepoznato. poginuo 1943. poginuo 1945. Babići (0386006003) Babić (Janko) Nikola. rođen 1919. u direktnom teroru. u direktnom teroru. umro 1943. Maleševci (0209079025) Galić (Stevan) Mile. rođen 1916. rođen 1924. poginuo 1941. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. Maleševci (1338016001) Galić (Dmitar) Boško. Nevesinje (1338012004) Stanković (Pero) Pero. rođena 1896. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Konjic (1338012013) Ivetić (Simo) Stevo. rođen 1923. Srbin. Srbin. rođen 1926. poginuo od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1941. B. Krstac jablanic (1338012014) Babić (Jovo) Đorđa. rođen 1912. Kruševac (1338012015) Ivetić (Ile) Vlade. u NOBu. Crni lug bos. Srbin. u NOBu. u NOBu. nepoznato. u NOBu. rođen 1924. Srbin. rođen 1906. u NOBu. u zatvoru. Srbin. rođen 1924. Srbin. rođen 1911. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1925. poginuo 1944. Risavac (2397012015) Marić (Simo) Jovan. Livno (1338012019) Parojčić (Vaso) Jovo. rođen 1920. Srbin. rođen 1912. u NOBu. poginuo 1943. Isjek (1338011012) Rodić (Petar) Pavle. Isjek (0049059001) Prošić (Jovo) Boško. ubijen od ustaša 1941. rođen 1924. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1922. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 9999. Srpkinja. Srbin. Srbin. poginula 1943. rođen 1921. rođen 1925. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1942. Glamoč (0019016001) Galić (Dmitar) David. Kula (5015s01364) Luka Ćirić (Aga) Juso. bačen u jamu. Bosansko grahovo (0209080016) Galić (Dušan) Gojko. rođen 1923. bosansko grahovo (7050s00389) Svorcan (Novak) Jovan. Fruška gora (1505001033) Korita Nosović (Marko) Čedo. Srpkinja. Srbin. Hrvat. Srbija (1338011004) Bursać (Dane) Danica. poginuo 1943. rođena 1920. rođen 1921. ubijen 1942. rođen 9999. poginuo 1943. Srpkinja. Srbija (1338011008) Jaruga Babić (Drago) Niko. pri deportaciji. rođen 1928. u NOBu. u zatvoru. Korita. ubijen 1942. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. Bos. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Nepoznato (0081050027) Rodlović (Rade) Joka. rođen 1924. Kolašin (1338012005) Šinik (Ilija) Jovan. rođen 1900. Zemun Sajmište (0050071052) Kesići Brkić (David) Stevo. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen 1941. Srpkinja. Srbin. Korita (0490051009) Vukić (Filip) Marko. u direktnom teroru. Livno (1338012011) Šarmaz (Stevan) Sava. u direktnom teroru. Nepoznato (0081050025) Skakić (Nikola) Nikola. nepoznato. Srbin. Srbin. ubijen 1944. grahovo (1338013003) Brkić (David) Stevo. rođen 1880. u NOBu. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. rođena 1923. ubijen 1941.

Srbin. nepoznato. Tičevo (1338017009) Prpa (Đuro) Nikola. nepoznato. u NOBu. rođen 1908.krajiška br. Maleševci (1338016018) Marić (Rade) Luka. Srbin. rođena 1938. Srbin. Srbin. gra (1338016023) Prpa (Mile) Rade. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1914. Turbe (1338016019) Golić (Glišo) Milan. u NOBu. rođen 1936. rođen 1868. rođen 1923. poginuo 1943. Atašeaac (0666001025) Jović (Jovan) Obrad. nepoznato. Srbin.karlovci (0202020019) Mrčić (Kosta) Mirko. u zatvoru. rođena 1927. poginula 1944. u NOBu. poginuo 1945. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Mrće (0666001022) Jović (Jovan) Boško. rođena 1942. Ključ (1338016004) Golić (Savo) Mića. Maleševci (1338016022) Golić (Pećo) Mile. poginula 1944. Malo tičevo (0666001023) Jović (Stevan) Ratko. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1923. rođen 1924. Srbin. poginuo 1945. Malo tičevo (1338017004) Jović (Simo) Vlado. poginuo 1945. rođen 1921. rođen 1921. ubijena od ustaša 1944. Malo tičevo (0045020031) Jović (David) Nikola. rođen 1904. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1925. Srpkinja. Drvar (0666002027) Prpa (Dušan) Gojko. u direktnom teroru. Kod knina (0209079017) Golić (Dušan) Miloš. rođena 1941. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1942. Maleševci (0279066011) Mirčić (Trifun) Mara. Golubići (1338016013) Mrčić (Todor) Stojan. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. Srbin. Srbin. u zbegu. umrla 1943. rođen 1919. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1933. Srpkinja. u NOBu. 4 krajiška brigada (1338017010) Jović (Dmitar) Tode. poginula 1943. nepoznato. u NOBu. u NOBu. rođen 1941. rođen 1925. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1868. u NOBu. Tičevo (0666001124) Jarić (Miloš) Ana. u NOBu. Tičevo bos. poginuo 1945. poginuo 1944. umrla 1943. rođen 1915. nepoznato. Srbin. rođen 1893. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1920. rođen 1917. Tičevo (1338017007) Jović (Simo) Manojlo. u NOBu. Tičevo (1338017003) Jović (Lazo) Vujadin. ubijena od ustaša 1944. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1924. rođen 1908.. Bravsko (0550020099) Jović (Ilija) Stevan. Srbin. rođen 1920. poginuo 1941. Srpkinja. Srbin. Malo tičevo (0666001122) Jarić (Miloš) Nikola. Bos. rođen 1883. Srpkinja. Srbin. poginuo 1944. Maleševci (0279066012) Mirčić (Todor) Stojan. poginuo 1944. Malo tičevo (1338017013) Jović (Pero) Milka. u NOBu. Tičevo (0666001123) Jarić (Miloš) Bosiljka. poginuo 1943. rođen 1892. rođen 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1927. grahovo (1338016024) Golić (Mile) Stojan. Malo tičevo (0666001121) Jarić (Nikola) Mileva. rođen 1915. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. Šator (0666003023) Višekruna (Jevto) Jovanka. Maleševci (1338016015) Golić (Mile) David. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1924. rođen 1910. poginuo 1945. u NOBu. Srbija (0209080020) Vukobrat (Vasilj) Anđa. Šator (1338016008) Rakić (Mihailo) Savo. Ustaničko selo maleš (1338016009) Golić (Vido) Moćo. rođen 1906. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. Čapljina (1338016011) Golić (Gavro) Stevan. rođen 1914. u NOBu. rođen 1926. Srbin. Vrpolje ključ (1338016012) Golić (Mićo) Kosta. rođena 1927. poginula 1944. Srbin. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. rođen 1897. Ključ (1338017014) Prpa (Špiro) Lazo. Srbin. poginuo 1943. Sanski most (1338016003) Kudra (Ilija) Svetko. Srbin. Roknići (1338016010) Mrčić (Stevan) Pero.naselje Maleševci Žrtve rata 1941-1945 Galić (Trivun) Stevo. Srbin. u NOBu. u NOBu. umro 1944. rođena 1928. rođen 1899. ubijen od ustaša 1944. Srbin. poginuo 1942. Bihać (0045021003) Jović (Lazo) Stana. Srbin. Sanski most (1338017001) Jović (Simo) Svetko. poginuo 1943. rođen 1922. Glamoč (1338016002) Kudra (Ilija) Dušan. Srbin. rođen 1922. Srbin. rođen 1933. nepoznato. rođen 1917. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. Sarajevo (1338016006) Golić (Pero) Mile. Bos. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. rođena 1894. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođena 1910. kod kuće. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. poginuo 1943. Prnjavor (1338017005) Jović (Pero) Gojko. ubijen 1943. nepoznato. Nepoznato (0209080021) Špegar (Stojan) Ljupko. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. nepoznato. Bajina bašta (0209079065) Mirčić (Ostoja) Dušan. Na ružića drag (0666003013) Prpa (Trivun) Olga. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. (0666001128) 1044 spisak nije potpun . poginuo 1942. nepoznato. umro 1945. Malo tičevo (0666001119) Jarić (Miloš) Vinka. u NOBu. Nepoznato (1338017011) Jović (Pero) Gojko. rođen 1923. Srbin. rođen 1933. poginuo 1943. poginuo 1944. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1942. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođena 1936. poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja. Hrv. ubijen 1943. Šid (1338016005) Golić (Ilija) Nenad. Sandžak (1338016007) Golić (Savo) Dušan. ubijena od ustaša 1944. u NOBu. poginula 1944. rođen 1926. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1923. grahovo (1338016014) Kudra (Ilija) Boško. Malo tičevo (0666001138) Višekruna (Jevto) Stevan. Srbin. Sutjeska (0209079008) Ševo (Stevan) Vasilj. Zelengora (0209079007) Štrbac (Svetko) Miloš. rođen 1931. kod kuće. u NOBu. rođen 1897. u NOBu. Srbin. Malo tičevo (0666001024) Jović (Vid) Rade. Srbin. umro 1944. Srbin. poginuo 1943. rođena 1924. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1878. Srbin. u NOBu. Sutjeska (1338016016) Golić (Mićo) Radojka. Srbin. ubijena 1945. poginuo 1942. poginuo 1943. Tičevo (1338017002) Jović (Stevan) Dušan. Malo tičevo (0666001137) Višekruna (Jovan) Branko. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1934. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Busovača (1338016017) Golić (Pero) Risto. rođen 1915. poginuo 1941. rođena 1896. poginuo 1943. Malo tičevo (0666001139) Višekruna (Jevto) Lazar. Srpkinja. rođena 1931. rođen 1930. Srpkinja. u NOBu. Malo tičevo (0666001120) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Jarić (Miloš) Ljeposava. rođen 1924. u NOBu. u NOBu. Glamoč (0051082012) Jović (Pero) Gojko. Tičevo (1338017012) Jović (Savo) Dmitar. nepoznato. u NOBu. ubijena od ustaša 1944. Srbin. poginuo 1944. nestao 1941. Malo tičevo (1338017008) Jović (Nikola) Stevan. poginuo 1942. ubijen 1943. rođena 1925. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. 4. Srpkinja. Sanski most (1338017006) Jović (Dnitar) Petar. rođen 1909. poginuo 1944. poginuo 1942. poginuo 1944. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srbin. rođen 1903. Glamoč (0202016009) Mirčić (Stojan) Dragan. ubijena 1945. u NOBu. Priboj (0209079006) Vukobrat (Perko) Mirko. Tičevo (0666001118) Jović (Blažo) Joka. Glamoč (0550019052) Jović (Pero) Marija. Glamoč. poginuo 1945. Srbin. rođen 1923. Bosansko grahovo (0209080019) Malo Tičevo Jarić (Mija) Miloš. rođena 1902. umro 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1943. rođen 1922. rođen 1916. umrla 1943. (0045016009) Jović (Lazar) Marija. rođen 1902. rođen 1920. Paraćin (0666001129) Višekruna (Jovan) Vladimir.

Srpkinja. ubijen 1941. Srpkinja. Nuglašica (1338020009) Obljaj Brujić (Mane) Smilja. u NOBu. Knin (1338019005) Malić (Krsto) Stevo. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Srbin. Malo tičevo (0666001127) Višekruna (Miloš) Milka. u direktnom teroru. rođena 1922. Srpkinja. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Gornji vakuf (1338020003) Lovren (Simo) Niko. Glamoč Planina (0830021044) Zrilić (Ilija) Dmitar. u NOBu. Marinkovci (1338018007) Aćimović (Mile) Dane. Srbin. Mali obljaj (2816083015) Damjanović (Glišo) Glišo. Srbin. nestao 1944. rođena 1919. Marinkovci (1338018011) Mračaj Cerovac (Mile) Dragan. kod kuće. umro 1943. u direktnom teroru. Srbin. Ustaničko selo marin (1338018010) Malinović (Savo) Aćim. rođen 1880. u NOBu. Hrvat. Knin (1338019008) Malić (Marko) Đuro. rođen 1918. grahovo (1338021002) Čulina (Petar) Nikola. Srbin. Kalinovik (1338019009) Vranković (Lazo) Petar. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1913. rođen 1923. Srbin. u NOBu. rođen 1914. poginuo 1943. u NOBu. poginula 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Sanski most (1338018003) Aćimović (Marko) Ilija. poginula 1942. rođen 1904. ubijen od ustaša 1944. Kladanj (1338020001) Ljuboja (Ile) Stojan. Foča (1338018008) Galić (Đuro) Jovo. Obljaj (5007s00182) Čeko (Marko) Ilija. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. Nepoznato (0951088018) Đukić (Petar) Jovo. nestao 1941. rođen 1922. poginuo 1945. rođen 1920. rođen 1925. nepoznato. Strmica (1338019003) Nuglašica Banić (Gavro) Pero. poginuo 1944. poginuo od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. nepoznato. Na tjentištu (1338020005) Jovetić (Petar) Rade. u direktnom teroru. Na romaniji (1338020006) Cvijan (Ilija) Stojan. Zagreb (1338018002) Aćimović (Marko) Dane. rođen 1925. poginuo 1944. poginuo 1944. Marinkovci (1338018013) Aćimović (Niko) Stevo. rođen 1908. ubijen 1943. rođen 1922. poginuo 1942. Knin (1338018012) Trkulja (Jovo) Vlado. Srbin. Srpkinja. rođena 1908. rođen 1901. u NOBu. rođen 1932. Srbin. rođena 1881. rođen 1922. Drvar (1338021005) Đurić (Marko) Branko. Srbin. rođen 1913. prilikom borbi. poginuo 1944. poginuo 1945. Srbin. ubijen 1941. rođena 1925. u direktnom teroru. rođen 1881. Marinkovci (1338018014) Serbedžija (Jovan) Stevan. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1936. prilikom borbi ili bombardovanja. Ružić drg. rođen 1914. umro 1945. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. nepoznato. Srbin. Srbin. rođen 1927. u NOBu. u NOBu. Srbin. nestao 1943. Strmica (1338019007) Mizdrak (Damjan) Đuro. u NOBu. rođen 1923. Srbin. rođen 1895. Srbin. rođen 1918. Milića guvno Pr (1338020010) Cvijan (Ilija) Stanko. ubijen 1942. Nepoznato (1338019002) Mizdrak (Petar) Đuro. ubijen 1943. Marinkovci (1579001021) Aćamović (Mitar) Ilija. Srbin. rođen 1915. poginuo 1943. u direktnom teroru. poginuo 1941. ubijena 1944. poginuo 1943. rođen 1882. rođen 1910. u direktnom teroru. nepoznato. poginuo 1943. u direktnom teroru. Marinkovci (1338018001) Aćimović (Dmitar) Ilija. rođen 1925. u NOBu. u NOBu. Srbin. ubijen 1944. u NOBu. Srbin. nepoznato. rođen 1919. u NOBu. Jajce (1338020019) Gavran (Đuro) Stevo. poginuo od ustaša 1943. Srbin. rođen 1861. poginuo 1942. rođen 1926. poginuo 1942. rođen 1894. u direktnom teroru. Preodac (0915056053) Višekruna (Miloš) Nikola. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1945. Srbin. umro 1942. Obljaj (2635025024) 1045 spisak nije potpun . rođen 1933. ubijen 1941. Srbin. rođen 1914. Srbin. nepoznato. ubijena od ustaša 1941. rođen 1928. rođen 1888. Srbin. ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Tičevo (0666001088) Višekruna (Nikola) Petra. ubijen 1941. nestao 1945. poginuo 1944. Sanski most (1338021004) Đurić (Stevan) Stevanija. poginuo 1944. ubijen 1944. Srbin. rođen 1884. Srbin. ostalo. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Srbin.tičevo (0666002051) Višekruna (Pantelija) Stana. ubijen 1943. Srbin. Nuglašica (1338020004) Radivojša (Aćim) Đuro. poginuo 1943. nestao od ustaša 1941. rođen 1905. rođen 1909. Marinkovci (0209076006) Malinović (Stevan) Mićo. ubijen 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. Na romaniji (1338020007) Đukić (Luka) Mile. Nepoznato (1338019006) Radić (Todo) Spase. Srpkinja.. Tičevo (0666001091) Višekruna (Miloš) Nikola. Peči b. u NOBu. ubijen 1941. Obljaj (1338021003) Čeko (Perin) Veljko. u NOBu. Srbin. Srbin. umro 1941. nepoznato. u NOBu. Pečenci (1338019001) Mizdrak (Petar) Ilija. ubijen 1941. Čelebić konjic (1338020016) Ljuboja (Ilija) Simo. ubijen od ustaša 1944. u NOBu. rođen 1923. rođen 1925. Malo tičevo (0666001090) Višekruna (Nikola) Damjan. Nepoznato (1338018015) Malinović (Aćim) Vojin. Glamoč (1338020011) Ćurković (Simon) Lazo. Grahovo (0666001140) Marinkovci Aćamović (David) Milan. u direktnom teroru. rođen 1918. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1914. Srbin. V. Strmica (1338019004) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Mizdrak (Jovan) Nikola. rođen 1913. ubijen 1944. umro 1945. Marinkovci (1338018016) Trkulja (Stevan) Simo. Srbin. u NOBu. rođen 1913. Zaseok (1338018009) Kubot (Tanosije) Spaso. nepoznato. Na limu (1338020013) Jakovljević (Simo) Boja. Srbin. Srbin. rođen 1914. u NOBu. u NOBu. rođen 1901. Čelebić konjic (1338020017) Lovren (Pešo) Miloš. rođen 1891. u direktnom teroru. rođen 1916. Srbin. rođen 1919. u NOBu. ubijena 1943. rođena 1901. Nuglašica (1338020008) Zrilić (Ilija) Ilija. rođen 1925. Marinkovci (0856089014) Golić (Mile) Đurađ. Srbin. poginuo 1941. u direktnom teroru. rođen 1914. (0666002028) Višekruna (Simo) Deva. Srbin. poginuo 1944. Nikšić (1338020015) Tomanović (Pero) Ilija. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Sanski most (1338021001) Čeko (Miloš) Mile. poginuo 1943. poginuo 1942. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1933. u direktnom teroru. Srbin. Siverić (1338021006) Damjanović (Glišo) Stevan. rođen 1924. rođen 1888. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. Mostar (1338020014) Radivojša (Marko) Dušan. u NOBu. Nepoznato (0209076005) Malinović (Gavro) Đuro. Nepoznato (2675029029) Kudro (Stojan) Pero. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1920.naselje Malo Tičevo Žrtve rata 1941-1945 Višekruna (Jovan) Zdravko. rođena 1870. rođen 1892. u direktnom teroru. poginula 1944. poginuo 1943. Zagreb (1579001020) Aćimović (David) Dmitar. Sremska mitrovi (1338020002) Kovačević (Đuro) Pero. poginula 1944. rođen 1927. rođen 1903. poginuo 1945. Tičevo (0666003022) Višekruna (Nikola) Miloš. u NOBu. rođen 1903. rođen 1936. rođen 1924. Tičevo (0666001089) Višekruna (Trivun) Tomo. u NOBu. Marinkovci (1338018006) Aćimović (Marko) Niko. Srpkinja. u direktnom teroru. Nuglašica (1338020020) Kovačević (Đuro) Ljubo. rođen 1887. Srbin. Karlovac (1338018005) Kudra (Stojan) Petar. poginuo 1945. rođen 1916. poginuo 1943. Ilidža sarajevo (1338020018) Ivetić (Niko) Marko.

Srbin. u NOBu. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. Zagreb (1338021010) Purković (Pera) Gligor. u NOBu. rođen 1885. Srbin. Srbin. rođen 1922. u NOBu. Srbin. Glamočko Polje (1339022001) Ivanivić (Uroš) Jovan. rođena 1921. rođen 1925. Preodac (1339033005) Ajder (Dmitar) Ilija. Srbin. Srbija (1338021009) Marić (Stevan) Stevan. Prozor (0045016016) Budiša (Rade) Obrad. rođen 1922. rođen 1890. u direktnom teroru. ubijen 1941. u NOBu. Zelengora (1339022023) Bilčar (Nikola) Mirko. Obljaj (1338021011) Perinović (Stevo) Jovo. Srbin. Srbin.grahov (1339022024) Biljčar (Ilija) Krsto. u direktnom teroru. ubijen 1944. poginuo 1942. rođen 1915. Srbin. Janj (0045016015) Budiša (Pero) Miladin. Sutjeska (1338021007) Mićić (Ilija) Nikola. poginuo od ustaša 1942. Peći-bos. rođen 1909. Glamoč (1339022016) Vučković (Pero) Dušan. Mlinište (1339033007) Bošnjak (Stojan) Boško. ubijen od ustaša 1941. Manjača (1339022036) Jojić (Trivun) Branko. u NOBu. u NOBu. Zagreb (1338021012) Mićić (Ilija) Svetko. Čađevci (1339022003) Ivanivić (Jovan) Uroš. prilikom borbi. Srbin. rođen 1916. u direktnom teroru. Prozor (1339022033) Reljić (Dmitar) Mirko. ubijena od četnika 1943. prilikom borbi. Srbin. Srbin. rođen 1920. Jadovno (M0008689) Perinović (Stevo) Đuka. rođen 1920. Sarajevo (1339033020) 1046 spisak nije potpun . poginuo 1942. poginuo 1944. rođen 1921. Peći-bos. Srbin. Glamoč (1339033010) Đukić (Mile) Dmitar. u direktnom teroru. rođen 1909. Srbin. rođen 1906. rođen 1912. u NOBu. Hrvat. ubijena od ustaša 1941. rođen 1925. rođen 1923. Marinkovci (1339022013) Vučković (Stevan) Uroš. poginuo 1944. rođen 1915. poginuo 1942. Donji dabar (1339033008) Benić (Rade) Jevto. poginuo 1942. prilikom borbi. Knin (1339022034) Reljić (Čedo) Dane. Marinkovci-b. u NOBu.naselje Obljaj Žrtve rata 1941-1945 Kordić (Ilija) Milka. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1902. poginuo od ustaša 1943.grahovo (1339033032) Ajder (Ilija) Gojko. Srbin. Srbin. Srbin.grahov (1339022019) Skokić (Jovan) Mirko. rođen 1920. Livno (1339022025) Mandić (Janko) Mara. rođena 1927. rođen 1923. u NOBu.grahovo (1339022038) Bilčar (Ilija) Krsto. Srbin. Srbin. u logoru. rođen 1925. ubijen 1941. Cerovo (5015s00547) Sarić (Martin) Dane. Ključ (0209079015) Jojić (Nikola) Mirko. u NOBu. ubijen 1941. poginuo od ustaša 1942. Hrvat. rođen 1910. Srbin.grahov (1339022030) Reljić (Nikola) Janko. rođen 1901.bataljon (1339022022) Skokić (Ilija) Nikola. Srbin. rođen 1897. Pećine (1339022018) Mandić (Simo) Uroš. u NOBu. rođen 1894. Pečenci (0133009018) Peći Babić (Jonko) Marta. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. umro 1943. rođena 1907.most (1339022002) Ivanović (Rade) Branko. Srbin. Srbin. rođen 1923. rođen 1912. rođen 1919. Bos. poginuo 1943. rođen 1913. Srbin. Srbin. Selima (5015s00555) Sladoje (Ilija) Čedo. ubijen od ustaša 1942. Srbin. rođen 1907. rođen 1922. poginuo 1945. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1912. nepoznato. poginula 1942. rođena 1913. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. Bos. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1933. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1908. poginuo 1943. poginuo 1943. u NOBu. Šator (1339033033) Ajder (Mile) Pero. Hutovlje (5015s00557) Sladoje (Ilija) Spasoje. Bugojno komari (0045020022) Budiša (Ilija) Mladen. Srbin. rođen 1906. poginuo 1943. u NOBu. kod kuće.grahovo (1339022008) Babić (Simo) Dušan. rođen 1922. poginuo 1943. Jezero (5015s00556) Pečenci Jačić (Milan) Nikola. ostalo. u NOBu. Srbin. rođen 1925. umro 1944. rođen 1921. u NOBu. Obljaj (7002s00425) Lončar (Božo) Milan. Peći-bos. u direktnom teroru. Medeno Polje. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Glamoč (1339022029) Reljić (Čedo) Branko. Srpkinja. poginuo 1944. Šipovo-jajce (1339022006) Ivanivić (Miladin) Miro. u masovnom pokolju. poginuo 1942. Srbin. Srpkinja. rođen 1907. rođen 1904. ubijen 1942. rođena 1942. Vrbljani-ključ (0550021122) Budiša (Pero) Jovan. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. nepoznato. Srpkinja. u NOBu. rođen 1888. Peći-b. rođen 1893. ubijena 1945. Livno (2365055036) Benić (Dušan) Mirko. u NOBu. ubijen 1943. poginuo od ustaša 1941. 5 kraj. poginuo 1943. rođen 1911. Grahovo (0045021014) Bobić (Trivun) Dragan. Srbin. rođen 1925. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. Travnik (1339023001) Trkulja (Jovo) Obrad. rođen 1925. Srbin. rođena 1909. u NOBu. rođen 1887. u NOBu. rođen 1920. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. Jadovno (M0008674) Marić (Simo) Jovo. u direktnom teroru. poginuo 1944. Tiškovac (1339022017) Mandić (Simo) Trivun. rođen 1910. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo od ustaša 1942. ubijena od četnika 1942. Peći (1339022005) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Ivanivić (Miladin) Uroš. Dvor-unac (1339022004) Ivanivić (Done) Vojin. u NOBu. u NOBu. rođen 1920. Sasino-san. Gornji ribnik (0666003009) Preodac Ajder (Dmitar) Aćim. poginuo 1945. Peći (1507034024) Ivanović (Simo) Vojin. rođen 1903. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. rođen 1922.graho (1339022009) Babić (Simeun) Jonko. poginuo 1942. u NOBu. Nepoznato (1339023003) Milunović (Marko) Dušan. poginuo 1943. Knjić (0045018031) Bobić (Lazo) Marta.grahovo (1339022031) Bilčar (Ilija) Nikola. u NOBu. poginuo 1945. Peći-bos. Srbin. rođen 1915. Sremski front (1338021013) Peić (Jovo) Pero. Srpkinja. Pečenci (0133009019) Trkulja (Mile) Jova. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Nepoznato (1339022007) Babić (Vasilije) Simo. ubijen od ustaša 1941. rođen 1910. ubijen od četnika 1941. kod kuće. u NOBu. B grahovo (2398031019) Sladoje (Ilija) Blagoje. poginuo 1942. Zaseok-b-grahov (1339022026) Jojić (Trivun) Sretko. Srpkinja. Srbin. Srbin. Vrpolje (1339033003) Ajder (Mile) Anđa. u NOBu. rođen 1922. rođena 1925. poginuo od ustaša 1943. poginuo 1944. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1941. rođen 1898. ubijena od ustaša 1943. poginuo 1943. rođen 1914. rođen 1920.gr (1339022028) Mandić (Uroš) Mirko. Ordanja novska (2338100008) Bursać (Đurađ) Dara. ubijen 1944. Zelengora (1339022037) Jojić (Nikola) Vlado. umro 1945. poginuo od ustaša 1942. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1913. poginuo 1943. u logoru. rođen 1922. umrla 1943. prilikom borbi. rođen 1908. Jadovno (1339023002) Jačić (Nikola) Gojko. ubijen 1941. poginuo 1943. Srbin. Psulje (1339033006) Ajder (Đurađ) Mile. poginuo od ustaša 1942. rođen 1915. u NOBu. Bosansko grahovo (2848010007) Ivanivić (Dane) Stojko. rođen 1921. Srbin. rođen 1920. Peći (0045021015) Bobić (Simo) Janko.(1339022020) Skokić (Ilija) Mile. Bos. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1920. Strmica (1339033009) Benić (Mile) Jevto. u NOBu. u logoru.

u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođen 1923. rođen 1912. u NOBu. poginuo 1942. Srbin. rođen 1912. poginuo 1944. Sutjeska (1339024012) Ninković (Đuro) Špiro. poginuo 1944. rođen 1921. Srem (1339033011) Tica (Špiro) Jovan. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1945. u NOBu.most (1339033014) Tica (Miloš) Gojko. poginuo 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Sanski most (1339033029) Stanišić (Dušan) Zdravko. Jablanica (1339024015) Ljuboja (Pero) Božo. rođen 1924. u NOBu. Sutjeska (1339024002) Babić (Stevan) Neđo. Kozara (1339024019) Šormaz (Stevo) Todo. poginuo 1944. u NOBu. Sutjeska (1339024013) Rosić (Niko) Jovo. poginuo 1945. Šator (1339033028) Salić (Marko) Dmitar. poginuo 1943. rođena 1939. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1926. rođen 1921. rođen 1910. Srbin. Srbin. rođen 1912. poginuo 1943. Bos. u NOBu. rođen 1915. Banja luka (0550020066) Tica (Simo) Miloš. umro 1944. Sutjeska (1339024020) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Baroš (Vaso) Branko. Preodac (0548003062) Salić (Lazo) Zdravko. Srbin. u NOBu. ubijen 1942. Zelengora (1339024025) Šormaz (Đuro) Pero. rođen 1914. poginuo 1943. Sutjeska (1339024021) Čakor (Luka) Milan. Široki brijeg (1339033013) Tica (Gajo) Simo. u NOBu. Srbin. Glamoč (1127010117) Trtić (Luka) Marko. u NOBu. rođen 1896. rođen 1927. u NOBu. rođen 1912. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo od ustaša 1943. rođen 1907. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. Sutjeska (1339024018) Šormaz (Luka) Ilija. u NOBu. rođen 1910. rođen 1919. Srbin. Srbin. Ibar (1339033021) Golić (Rade) Laza. rođen 1914. nepoznato. u NOBu. Pržine (5012s00422) Ivetić (Luka) Gojko. Srbin. Srbin. rođena 1919. rođen 1927. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. Srem norveška (0204033023) Radlović (David) Vlade. Srbin. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1945. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu.grahovo (1339033035) Partalo (Ilija) Miloš. u NOBu. u NOBu. rođen 1923. rođen 1919. ubijen 1941. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. Miljevina (1339024027) Šormaz (Luka) Niko.naselje Preodac Žrtve rata 1941-1945 Đukić (Simo) Lazar. poginuo 1943. Ključ (1339033023) Polić (Lazo) Ilija. rođen 1919. rođen 1915. u NOBu. rođen 1914. Kupres (1339025009) Radlović (Mile) Špiro. u direktnom teroru. Glamoč (1339025002) Radlović (David) Sava. Sutjeska (1339024001) Petrović (Vaso) Vaso. rođen 1924. Srpkinja. u NOBu. Srbin. u NOBu. Sanski most (1339025004) Radlović (Ilija) Špiro. Preodac (1339033034) Palić (Miloš) Mirko. nepoznato. poginuo 1943. rođen 1913. rođen 1923. poginuo 1943. rođen 1923. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Glamoč (1339033012) Tica (Mijo) Milan. rođen 1914. rođen 1915. Srbin. Srbin. u NOBu. Sutjeska (1339024003) Petrović (Jovo) Mirko. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1943. Sutjeska (1339024006) Čakor (Luka) Simo. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1942. Sanski most (1339024017) Jakovljević (Niko) Pero. Raška (1339033026) Salić (Marko) Đurađ. u NOBu. rođen 1921. nepoznato. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. San. rođen 1927. u NOBu. poginuo 1942. Sanski most (1339025003) 1047 spisak nije potpun . rođen 1909. nepoznato. poginuo 1944. Livno (1339024030) Šormaz (Rade) Dušan. Srbin. umrla 1943. poginuo 1942. rođen 1923. rođen 1913. poginuo 1945. Štrbina (0045016026) Golić (Rade) Špiro. u NOBu. u NOBu. (0550021124) Polić (Špiro) Đurađ. rođen 1913. u NOBu. ubijen 1941. Sutjeska (1339024022) Baroš (Rade) Savo. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1913. rođen 1929. u NOBu. poginuo 1943. Drvar (0045016012) Golić (David) Lazar.grahovo (1339025007) Radlović (Obrad) Danilo. Rudo (1339024014) Šormaz (Božo) Marko. Sutjeska (1339024010) Baroš (Savo) Milan. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Vrpolje (0045016017) Miličić (Pero) Mirko. u NOBu.most (1339033016) Trtić (Mile) Boško. rođen 1919. Sanski most (1339025005) Radlović (David) Miloš. u NOBu. Sremski front (1339024009) Bogić (Mirko) Dušan. u NOBu. Zagreb (1339033019) Galić (Todor) Boško. Sutjeska (1339024029) Radlovići Petković (Miloš) Božidar. poginuo 1941. Sutjeska (1339024023) Šormaz (Ilija) Milan. poginuo 1945. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Sarajevo (1339033031) Tica (Gajo) Kretan. rođen 1920. rođen 1926. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1911. Srem (1339033017) Pržine Babić (Pero) Milojko. rođen 1913. Golubić-knin. Strašbenica (0045016027) Hajder (Nikola) Radojka. San. poginuo 1942. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Šiprage (1339033022) Palić (Ilija) Todor. Bos.petrov (1339024004) Parojčić (Jovo) Jovo.b. ubijena od ustaša 1942. u NOBu. Srbin. poginuo 1941. Srbin. rođen 1921. rođen 1925. Srbin. rođen 1916. rođen 9999. u NOBu. Rudo (1339024028) Rosić (Branko) Ilija. Raška (1339033027) Salić (Petar) Đuja. Srbin. Srbin. Crni lug (1339024016) Ivetić (Luka) Milojko. Srbin. Drvar (1339025012) Radlović (David) Gojko. rođen 1917. Sremski front (1339024011) Ljuboja (Simo) Ljuban. poginuo 1943. rođen 1911. Srbin. rođen 1921. rođen 1886. rođen 1921. Srbin. Šator (1339033030) Salić (Petar) Nikola. Srbin. rođen 1899. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1911. rođen 1921. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Šid (1339033018) Trtić (Luka) Miloš. Preodac (0550021270) Kesić (Stevan) Mihajlo. Srbin. rođen 1916. Srbin. Srbin. Jablanica (1339024026) Šormaz (Savo) Mijo. poginuo 1943.grahovo (1339025010) Radlović (Nikola) Jovan. u NOBu. Bugojno (1339033024) Polić (Špiro) Mile. Srbin. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1945. poginuo 1944. rođen 1922. u NOBu. rođen 1924. nepoznato. u NOBu. poginuo 1943. Leskovac (1339025001) Radlović (Špiro) Boško. rođena 1929. Srbin. nestao 1941. Srbin. Srbin. Musliman. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. Glamoč (1339033015) Tica (Špiro) Jovan. Srbin. Srbin. u NOBu. Bos. poginuo 1943. Sutjeska (1339024008) Baroš (Simo) Marko. Glamoč (1339033025) Princip (Kosta) Radojka. u NOBu. rođen 1921. rođen 1919. rođen 1922. Nepoznato (1339025014) Radlović (Pero) Božidar. rođen 1927. rođen 1918. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1909. Srbin. Srbin. rođen 1912. u NOBu. poginuo 1943. Vitoče. poginuo 1943. u NOBu. poginuo od ustaša 1943. poginuo 1943. rođen 1923. Sutjeska (1339024007) Hadžimešić (Bećir) Dika. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Sutjeska (1339024005) Ninković (Vaso) Jovo. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1924. rođen 1924.

Bunarevi (1339026034) Bajić (David) Obrad. rođen 1919. Centralna bosna (1339026004) Vukobrat (Pero) Boško. u direktnom teroru. rođen 1890. ubijen 1942. poginula 1944. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. rođena 1908. rođena 1907. rođen 1878. Bos. poginuo 1943. Drvar (0209079072) Radlović (Đuro) Marija. poginuo 1944. Bosansko grahov (0844051035) Vranjković (Damjan) Vasilj. u NOBu. rođena 1924. u NOBu. Srpkinja. rođena 1919. Srpkinja. Prnjavor-jošovk (1339026001) Raca (Jovan) Mirko. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Sarajevo (0204031007) Bajić (Savo) Nikola. u NOBu. Bursaći-tiškovac (1339027005) Trivan (Mićo) Ilija. poginuo 1944. poginuo 1944. Glamoč (1339025006) Resanovci Bajić (Bićo) Milan. Resanovci (0844053003) Bajić (Nn) Mijoljka. zaklana 1944. rođen 1919. u NOBu. Čađevica-ključ (1339026033) Bajić (Sava) Dane. u NOBu. Srbin. Sanski most (1343022026) Trivan (Jovan) Mika. u direktnom teroru. Valjevo (1339026020) Raca (Miloš) Danica. Srbin. ubijen 1942. Srbin. rođen 1912. Resanovci (0210082088) Raca (Miloš) Špiro. spaljena 1944. nepoznato. Knin (0511019002) Zivlok (Nn) Špiro. u NOBu. rođena 1886. rođen 1918. poginuo 1945. rođen 1883. rođen 1938. Resanovci (1339026012) Roca (David) Smenko. Bos. Srbin. poginula 1943. u NOBu. B. Srpkinja. Srbin. umrla od bolesti 1944. u NOBu. u NOBu. Srbin. Resanovci (0208069004) Bajić (Uroš) Obrad. Sitnica (1339026011) Bajić (Marko) Mika. Hrvat. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. kod kuće. rođen 1891. poginuo 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Preodac (1339027002) Knežević (Savo) Vaso. u NOBu. kod kuće. rođen 1920. Bosansko grahov (1133061052) Bajić (Uroš) Obradž. Fruška gora (1339028004) Bilbija (Gajo) Milan. poginuo 1941. u direktnom teroru. rođen 1914. u direktnom teroru. rođena 1925. poginuo 1942. poginuo 1944.. rođen 1888. u NOBu. rođen 1919. Srbin. ubijen od Nemaca 1942. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Resanovci (1339026015) Bajić (Stevan) Dosta. rođen 1923. ubijen 1943. rođen 1892. nepoznato. Paunovac (1339027001) Štrbac (Marko) Đorđo. ostalo. u NOBu. u NOBu. rođen 1920. Srbin.grahovo (1339026029) Bajić (Simo) Vid. nepoznato. rođen 1892. Zaseok (1339027003) Vranjković (Nikola) Neđo. Srbin. poginuo 1942. rođen 1913. Srbin. Oplenac (0209079068) Trivan (Stevo) Stana. Jadovnik-b. poginuo 1943. rođen 1890.grah (1339026008) Roca (Petar) Jovo. rođen 1908. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. umro 1945. rođen 1921. B. Srbin. Srbin. poginuo 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. Resanovci (1339026032) Bajić (Petar) Vukašin. rođen 1908. rođena 1912. spaljeno od Muslima 1944. rođen 1918. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođena 1904. u direktnom teroru.most (1339026023) Bajić (Stevan) Stoja. Srbin. ubijen od Muslima 1944. rođen 1920. Resanovci (9999s99116) Bajić (Pero) Vukašin. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. nepoznato. poginuo 1942. rođen 1921. umro od Italijana 1944. rođen 1922. umrla od bolesti 1942. Stožišta (1339027007) Trivan (Ljubomir) Stevan. poginula 1943. rođena 1925. poginuo 1941. Sanski most (1339026021) Vukobrat (Stevo) Rade. Resanovci (0201002008) Zivlah (Pane) Pero. ubijena od Nemaca 1942. u NOBu. Srpkinja. rođen 1889. Bosansko grahov (0210082087) Raca (Savo) Mirko. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1917. u NOBu.naselje Radlovići Žrtve rata 1941-1945 Radlović (Vid) Miloš. u direktnom teroru. rođen 1921. rođen 1893. rođen 1907. Srpkinja. ubijen 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1920. ostalo. Stožišta (1339027008) Trivan (Simo) Milan. ubijena 1944. u direktnom teroru. rođen 1931. Srbin. Borovača (0210082060) Raca (Stojan) Vojislav. Premroj drvar (0176010117) Bajić (Mlađan) Jovan. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. poginuo 1942. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Resanovci (1339026017) Roca (Jovan) Jošo. poginuo 1945. zaklan 1944. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1925. rođen 1920. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. poginuo 1944. rođena 1920. poginuo 1941. rođena 1904. Srbin. ubijen 1943. rođen 1892. poginuo 1942. u NOBu. rođeno 1943. Srpkinja. Srbin. rođen 1920. Slavonija (0208069003) Bajić (Simo) Jandrija. Stožišta (1339027006) Vidak (Marko) Ilija. Supija (1339026009) Roca (Miloš) Danica. rođen 1878. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Resanovci (1339026030) Bajić (Stevan) Simo. ubijen od ustaša 1942. Drvar (0209079036) Trivan (Mile) Stana. Srbin. rođen 1930. nepoznato. rođen 1920. rođen 1926. Srbin. Bosansko grahovo (0209079045) Balaban (Veso) Mile. Srbin. rođena 1928. rođen 1920. Srbin. Kraljevo (1339026031) Bajić (Savo) Stevan. Srbin. Beograd (1339026003) Zivljak (Špiro) Stanko. u NOBu. rođena 1921. ubijena 1944. Resanovci (1339026027) Bajić (Vid) Pava. U kraiška (0841036073) Lukač (Miloš) Zdravko. Srbin. rođen 1905. u NOBu. ubijen 1942. u NOBu. B. poginuo 1941. Resanovci (1339026013) Radlović (Đuro) Miro. u zbegu. Karlovac (1339027009) Koščica (Simo) Milan. u direktnom teroru. ubijena 1942. rođen 1891. Srbin. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1920. rođena 1910. poginuo 1942. Srpkinja. Aravljani-ključ (0548003001) Bajić (Petar) Boško. poginuo 1945. poginuo 1944. poginula 1943. Srbin. Knin (0511019001) Stožišta Knežević (Lazo) Svetko. Srpkinja. rođen 1938. Resanovci (1133061053) Bajić (Obrad) Mijoljka. poginuo 1941. rođen 1919. poginuo 1942. Srbin. Srbin. ubijen 1944. nepoznato. rođen 1923. Srbin. Sjenica (1339027004) Ugarci Bilbija (Gajo) Dušan. rođen 1910. u NOBu. Istočna bosna (1339026018) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Raca (Marko) Simo. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijen 1944. Srbin. rođen 1920. Srbin. Resanovci (1339026028) Bajić (Pava) Dete. u NOBu. Resanovci (1339026010) Balaban (Lazo) Boro. rođen 1920. nepoznato. nepoznato. kod kuće. Srpkinja. umrla 1944. ubijena 1943.grahovo (0209079044) Bojić (David) Jandrija. poginuo 1943. ubijena 1941. Tičevo kod drvara (0063012018) Lukač (Mirko) Marija. poginuo 1944. rođen 1934. Bosansko grahovo (1339028006) 1048 spisak nije potpun . u direktnom teroru. Srbin. rođena 1918. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođena 1903. Srbin. 4 kraj brigada (1339026014) Bajić (Bogdan) Đuro. Resanovci (1339026016) Balaban (Cujo) Milan. Istočna bosna (1339026019) Sabljić (Nikola) Draginja. u NOBu. karlovci (1339027010) Knežević (Rade) Branko. Srbin. Kraljevo (1339026002) Lukoć (Vid) Gojko. poginuo 1943. poginuo 1942. Srbin. Srpkinja. Sicilija italija (1339026005) Runjić (Đuro) Boja. Srbin. poginuo 1944. Srbin. umrla 1943. Srem. poginuo 1943.grahovo (0209079042) Lukač (Stojan) Jandrija. Nepoznato (0841036040) Bojić (Jandrija) Sretko. rođen 1938. San. Srpkinja.grahovo (0209079043) Lukoć (Jandrija) Radovan. Bosansko grahovo (1339028005) Bilbija (Pero) Veselin. poginuo 1944.grahovo (1339026024) Bajić (Nn) Joka. Resanovci (1339026026) Bajić (Jandro) Sretko. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1924.

Strmica (1339031002) Kovrlija (Rade) Momčilo. Srbin. Bos. nepoznato. rođen 1923. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1893. Hrvat. Knin (0550019002) Višekruna (Miloš) Zdravko. rođen 1911. Srbin. Srbin. Sutjeska (0550021015) Višekruna (Stevan) Mile. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Bos. u NOBu. rođen 1942. u NOBu. ubijen od ustaša 1944. Ružić draga (0666002029) Višekruna (Jovan) Miroslav. rođen 1909. Istočna bosna (0550020098) Jović (Simo) Jelka. Veliko tičevo (0666002030) Višekruna (Jefto) Vid. ubijen 1941. Lapac (1339029013) Kovačević (Marko) Ilija. Veliko tičevo (0045016008) Višekruna (Pero) Bosiljka. umro 1943. u direktnom teroru. ubijen 1942. ubijen 1942. rođena 1925. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. ubijena 1941. poginuo 1943. poginuo 1941. rođen 1912. poginuo 1944. poginula 1944. rođen 1900. rođen 1935. rođen 1848. Srpkinja. Bos. u NOBu. rođen 1922. rođen 1940. Veliko tičevo (0045016005) Višekruna (Pero) Milan. Srbin. u direktnom teroru. Srbin.grahovo (1339029004) Samardžija (Marko) Nikola. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1887. rođen 1926. u zatvoru. Bos. Zaseok (1339031003) Kovrlija (Miloš) Jovo. rođen 1912. Srbin. Nepoznato (2096008031) Smardžija (Blažo) Pavo. rođen 1928. poginuo 1943. u direktnom teroru. Banja luka (0046022034) Višekruna (Trivun) Tomo. Hrvat. Srpkinja. ubijen 1942. u NOBu. u NORu. ubijen 1943. Bos. u NOBu. umro 1944. poginuo 1945. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Vel tičevo (0045018018) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Višekruna (Marko) Slavko. Zagreb (1339029010) Grizelj (Cvijo) Jozo. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Šator (1339034003) Višekruna (Pero) Aco. Na šatoru (0045018022) Latinović (Zarija) Jevto. Tičevo (0045016004) Višekruna (Rade) Vojin. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. rođen 1915.grahovo (1339028010) Bilbija (Vlado) Gojko. u NOBu. Srbin. Srpkinja. streljan od Muslima 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Posušje (1339028011) Uništa Galiot (Božo) Ivan. rođen 1916. rođen 1925. Srbin. Hrvat. prilikom borbi ili bombardovanja.grahovo (1339029005) Kovačević (Krstan) Kosta. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1930. rođen 1936. Potoci (0045016003) Višekruna (Pero) Nikola. ubijena od ustaša 1944. nestao 1941. Veliko tičevo (0045016006) Višekruna (Pero) Zorka. rođen 1904. Srbin. ubijen 1942. Ljubija (5002s00339) Kovrlija (Jovan) Jovanka. rođen 1940. poginuo 1945. rođen 1922. rođena 1885. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. poginuo 1944. umro 1945. poginuo 1945. rođen 1923. u NOBu. rođen 1913. Srpkinja. nepoznato. rođena 1928. nepoznato. rođen 1930. Hrvat. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Hrvat. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1911. rođen 1866. Vaganj (1339029012) Veliko Tičevo Jović (Blažo) Đorđe. ubijen od ustaša 1944. Srbin. rođen 1929.grahovo (1339029002) Galiot (Milan) Boško. poginuo 1944. Srbin. umrla 1943. u NOBu.grahovo (1339030002) Vidović (Lazo) Đuro. poginuo 1944. nepoznato. ubijen 1942. ubijena 1943. poginula 1944. ubijena 1944. rođen 1933. Srbin.grahovo (1339030001) Vidović (David) Milan. u direktnom teroru. poginuo 1943. Hrvat. pri deportaciji. u NOBu. Srbin. rođen 1914. rođen 1920. rođen 1872. Veliko tičevo (0045016007) Višekruna (Pero) Nedeljko. poginuo 1944. Zaseok (0208070011) Zebe Češić (Miloš) Uroš. umro 1945. rođen 1926. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. ubijen 1944. Srbin. Srbin. rođen 1926. rođena 1894. poginula 1944. u NOBu. ubijen 1942. Veliko tičevo (0045016001) Višekruna (Lako) Vid. rođen 1925. streljan od Muslima 1943. Hrvat. Marinkovci (1339034002) Vidovići Dragović (Đukan) Ilija. Zaseok (1339031005) Kovrlija (Nikola) Marija. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen 1944. poginuo 1945. Veliko tičevo (0550020097) Jovović (Pere) Dušan. u direktnom teroru. Šid (1339029008) Kovačević (Krstan) Božo. Bos. Srbin. Bos. Srbin. Srbin. Srbin. Bos. Srbin. Livno (1339034001) Višekruna (Obrad) Gospava. Nepoznato (0209080037) Kovrlija (Milan) Vukašin. Bos. Beograd (0550021014) Višekruna (Nikola) Lazar. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1927. Prozor (0837004008) Vidović (Jovan) Nikola. rođen 1902. Tičevo (0550021125) Jović (Nikola) Trivun. rođen 1869. rođen 1907. rođen 1874.grahovo (1339031001) Kovrlija (Steva) Vojin. rođen 1921. u NOBu. nepoznato. rođen 1926. u direktnom teroru. Vidovići (0210082002) Vidović (Mićo) Branko. ubijen od ustaša 1944. poginula 1943. Srpkinja. rođen 1908. Banja luka (0201007005) Ćešić (Vico) Dušan. ubijen 1944. rođen 1895. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. Veliko tičevo (0550020095) Jović (Spaso) Stevan. Veliko tičevo (0550020096) Jović (Mićo) Mihailo. Srbin. ubijen 1944. Knin (1339031004) Kovrlija (Rade) Vid. Hrvat.grahovo (1339030003) Prlić (Nn) Stoja. Bihać (1339030006) Vidović (Lazo) Stevo. rođena 1905. Srbin. rođen 1924. rođen 1896. rođen 1892. Sotin-vukovar (1339032002) 1049 spisak nije potpun . rođen 1925. Srbin. rođena 1924.naselje Ugarci Žrtve rata 1941-1945 Bilbija (Vaso) Petar. Romanija (1339030005) Vidović (Simo) Nikola. Srpkinja. rođen 1915. Srbin. poginuo 1945. u NOBu. Srbin. Bos. u NOBu. Srbin. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. nepoznato. rođena 1908. Zelengora (1339029007) Samardžija (Marko) Mijo. ubijen 1943. Bjeljina (0932050043) Višekruna (Marko) David. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Drvar (0201004015) Maljković (Đuro) Nikola. rođen 1938. u zbegu. poginula 1943.grahovo (1339029006) Utržen (Dušan) Ilija. ubijen 1945. u direktnom teroru. Tičevo (0045016002) Višekruna (Jefto) Nedeljko. Beograd (1339029011) Kovačević (Lazo) Marko. Garašnica (0952102010) Kovrlija (Đuro) Janko. rođen 1911. rođena 1929. u NOBu. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. poginuo 1943. Šid (1339029009) Samardžija (Nn) Pavao. poginuo 1945. Veliko tičevo (0550020008) Jović (Đuro) Joka. rođen 1920. ubijen 1941. nepoznato. Vidovići b. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Hrvat. u direktnom teroru. nepoznato. Siverić (1339028003) Lošić (Jovo) Jovanka. poginuo 1945. Beograd (0952102009) Kovljija (Stevan) Petar. Vinkovci (0045018021) Višekruna (David) Pero.grahovo (1339028012) Lošić (Mile) Branko. rođen 1922. rođen 1895. Bosansko grahovo (1339030004) Zaseok Kovljija (Steljan) Vojin. Međugorje (0550020007) Jović (Đorđe) Jelka. rođen 1921. rođena 1929. rođen 1918. rođen 1909. poginuo 1943. Grahovo (1130032006) Latinović (Ilija) Dušan.grah (1078028010) Vidović (Dane) Obrad. Bos. Srbin. rođen 1913. Srbin. u NOBu.grahovo (1339029003) Galiot (Nn) Ivan. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. Srbin. Nepoznato (1339029001) Galiot (Milan) Jure. ubijen 1945. u NOBu. rođen 1927.

rođen 1912. Banjevići (1627002038) Mitrović (Gojčin) Lazar. poginuo 1944. ubijen 1941. ubijena 1942. umrla 1943. rođena 1936. kod kuće. ubijena 1942. Banjevići (1627002042) Marković (Kojo) Filip. Musliman. rođen 1894. kod kuće. Abdulići (1627001014) Osmanović (Meho) Hanifa. Banjevići (7050s00197) Marković (Stevo) Vinka. Banjevići (1627002035) Marković (Vaso) Miladin. Banjevići (1627002039) Marković (Nn) Sava. Srpkinja. Banjevići (1627002040) Marković (Petar) Ilinka. rođen 1897. rođena 1906. u direktnom teroru. rođena 1885. Bihać (0209080025) Krneta (Mirko) Mira. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Srakovići (1627001006) Hasanović (Alija) Zajko. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1910. Tičevo (0204037010) Đukelić (Mila) Mata. Drvar (0209080024) Krneta (Dragan) Nikola. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Šator. ubijen od četnika 1942. umro od Nemaca 1942. umro 1942. Srbin. rođena 1939. Srbin. u masovnom pokolju. Banjevići (5020s00031) Mitrović (Neđa) Veljko. Abdulići (1627001004) Riđić (Mustafa) Mujo. u NOBu. rođen 1937. u logoru. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. kod kuće. ubijen od četnika 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1910. Banjevići (1627002015) Mitrović (Lazar) Pajo. u direktnom teroru. umrla 1943. rođena 1890. ubijen od četnika 1942. Muslimanka. rođen 1938. Srpkinja. Zebe (0204039004) Krneta (Pajo) Rada. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena 1942. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođen 1939. Sandžak (0209080028) Milijević (Nikola) Danica. pri deportaciji. Srbin. rođena 1921. Banjevići (5020s00038) Jović (Pavle) Bogosava. poginula 1944. Kotor varoš (1339032014) Krneta (Dragan) Bogdan. nepoznato. Nemačka-stalag (1627002027) Jovanović (Kojo) Jelika. Banjevići (1627002030) Jovanović (Milovan) Nevenka. rođen 1893. rođena 1914. ubijen 1942. rođen 1875. u direktnom teroru. Srpkinja. nepoznato. ubijen 1942. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. ubijena 1942. u direktnom teroru. Banjevići (1627002014) Mitrović (Mitar) Gospava. Srbin. u direktnom teroru. u logoru. Bos. Srpkinja. ubijena od četnika 1942. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. Muslimanka. rođena 1938. Mlađevac (1627002012) Mitrović (Lazar) Milojka. rođen 1905. rođena 1903. rođena 1913. rođen 1880. Abdulići (1627001003) Mahmutović (Bego) Bajro. u NOBu. Abdulići (1627001013) Banjevići Avramović (Andrija) Anđa. u direktnom teroru. Abdulići (1627001012) Suljanović (Osman) Mehmed. rođen 1910. u direktnom teroru. Abdulići (1627001007) Riđić (Mujo) Hava. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. Abdulići (1627001001) Riđić (Mustafa) Kada. Srbin. u direktnom teroru. Musliman. ubijena od ustaša 1942. rođen 1885. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. u NOBu. poginula 1942. u NOBu. Srbin. Muslimanka. ubijena od ustaša 1942. rođen 1938. Srpkinja.grahovo (1339032005) Šljivar (Vid) Simo. kod kuće. Srakovići (1627001005) Mahmutović (Mujo) Fejzo. Musliman. Srbin. rođena 1910. ubijen od ustaša 1942. rođen 1900. ubijen 1942. u direktnom teroru. Zvornik (1627002028) Jovanović (Simo) Spasoje. Banjevići (1627002029) Jovanović (Marko) Ilinka. poginuo 1944. rođena 1906. u NOBu. Banjevići (1627002053) Marković (Filip) Stevo. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. ubijen 1941. Srbin. rođena 1925. u direktnom teroru. poginuo 1942. Srbin. Srbin. Nepoznato (2341146006) Marković (Nn) Stojan. Musliman. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943.bos. Bihać (1339032017) Krneta (Nikola) Dušan. Banjevići (5020s00035) Jović (Milovan) Bogosava. u direktnom teroru. Zebe (0204039003) Majstorović (Petar) Rajko. Banjevići (1627002016) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Avramović (Pero) Ljeposava. ubijena od četnika 1942. rođen 1937. u direktnom teroru. Srpkinja. Knin (1339032003) Šljivar (Gojko) Miha. Srbin. kod kuće. Muslimanka.naselje Zebe Žrtve rata 1941-1945 Češljević (Miloš) Dara. nepoznato. rođena 1879. Srbin. Trubar-drvar (1339032013) Krneta (Aleksa) Mara. Srbin. rođen 1888. Šabac (1627002033) Marković (Kojo) Ilinka. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođen 1918. rođena 1941. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju. ubijen od četnika 1942. Abdulići (1627001011) Husić (Nn) Dervan. rođena 1894. Srbin. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođen 1923. poginuo 1942. rođena 1900. Musliman. Kotor varoš (1339032007) Krneta (Aleksa) Krste. Musliman. Srbin.most (1339032016) Krneta (Nikola) Ratko. Banjevići (5020s00026) Marković (Tripun) Savka. Srbin. rođen 1921. ubijena od četnika 1942. Banjevići (0094002005) Jovanović (Marko) Ilinka. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1940. Banjevići (1627002056) Jović (Mićo) Živan. kod kuće. Srpkinja. rođena 1935. rođen 1885. ubijen od četnika 1942. Banjevići (1627002018) Avramović (Pero) Vidoje. Banjevići (5020s00030) Jovanović (Bogić) Jovan. u direktnom teroru. Abdulići (1627001010) Tursunović (Aljuka) Derva. u NOBu. rođena 1900. rođen 1912. poginuo 1943. rođen 1904. Muslimanka. Abdulići (1627001008) Suljić (Avdija) Šećan. ubijena 1942. ubijena 1944. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju. Banjevići (1627002034) Marković (Savo) Koviljka. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. nepoznato. Srpkinja. Strmica-knin (1339032006) Češljević (Nikola) Savo. kod kuće. rođen 1900. Srbin. Bačići-bratunac (0536036059) 1050 spisak nije potpun . rođen 1930. Srbin. rođen 1920. Musliman. ubijena 1942. Banjevići (1627002041) Marković (Kojo) Stojan. rođena 1938. Srpkinja. ubijen od četnika 1942. Srpkinja. rođena 1940. Srbin. rođena 1913. ubijena 1942. Srbin. rođena 1925. kod kuće. rođen 1942. Nepoznato (2341146005) Marković (Pero) Savka. rođena 1890. Banjevići (1627002037) Marković (Stojan) Gojko. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1897. ubijen 1942. ubijen od četnika 1942. ubijena 1942. Srpkinja. ubijena od četnika 1942. rođen 1920. ubijena 1942. rođen 1924. Žanjevo (1654041006) Riđić (Mujo) Hava. (1339032008) Sabljić (Vido) David. u NOBu. Vrpolje. Srpkinja. Selo zebe (1495050008) Miljević (Stevan) Bogoljub. Srpkinja.grahovo (1339032004) Opština BRATUNAC Abdulići Ćatić (Ramo) Omer. rođen 1926. Abdulići (1627001002) Selimović (Ibro) Šaban. umro 1942. rođena 1920. poginuo 1942. rođen 1937. rođen 1898. rođen 1905. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Bos. ubijena 1942. u NOBu. Musliman. rođen 1932. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. u direktnom teroru. Jadovnik (0407282006) Krneta (Pajo) Milka. ubijen od ustaša 1942. rođen 1891. rođena 1907. rođena 1939. Banjevići (1627002017) Avramović (Proko) Nedeljko. Zebe (0081051004) Krneta (Nikola) Đuro. u masovnom pokolju. rođen 1923.grah. Srbin. rođena 1901. Banjevići (1627002026) Jovanović (Obrad) Miloš. poginuo 1943. Banjevići (1627002032) Jovanović (Jovan) Bogić. u NOBu. nepoznato. poginula 1944. Musliman. rođena 1904. rođen 1913. u direktnom teroru. Banjevići (1627002031) Jovanović (Obrad) Milorad. kod kuće.s. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Užice (1627002036) Marković (Ignjat) Smiljka. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. kod kuće. Banjevići (5020s00025) Marković (Vaso) Đurđija. rođen 1912. umro od ustaša 1942. Banjevići (1627002054) Jović (Vaso) Dimitrije. Srbin.

Srbin. ubijen 1943. ubijen 1943. ubijen 1942. u NOBu. Betanj (1657004004) Nišić (Jovan) Jakov. rođen 1923. Srbin. Betanj (1657004013) Pejanović (Lazar) Jovanka. Srpkinja. u NOBu. rođena 1875. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođena 1926. Srpkinja. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Bratunac (1627003001) Blječeva Bojanić (Pero) Đorđijo. ubijena 1942. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. rođena 1900. Banjevići (1627002001) Pantić (Jevto) Mitar. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. rođen 1923. Srpkinja. rođen 1920. u masovnom pokolju. Banjevići (7050s00198) Vukosavljević (Jovo) Kosan. Drinjača (5020s00029) Vukosavljević (Lako) Jovanka. Banjevići (1627002048) Biljača Arifović (Arif) Sadrija. Priboj-lopari (1620046009) Jahić (Rašid) Trho. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1896. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Zvornik (1629036024) Salihović (Alija) Selmo. u direktnom teroru. poginuo 1944. Betanj (1657004005) Nišić (Gajo) Bogdan. rođena 1888. Banjevići (1627002010) Vukosavljević (Neđeljko) Milenija. rođena 1941. rođena 1938. rođen 1900. ubijena 1943. kod kuće. Banjevići (1627002052) Ristić (Ilija) Branko. poginuo 1942. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. Betanj (1657004011) Bojanić (Pero) Savo. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1940. rođen 1904. Banjevići (5020s00201) Pantić (Vidak) Mitar. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1944. Banjevići (1627002005) Vukosavljević (Mićo) Luka. Srbin. Srbin. rođen 1891. rođen 1923. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1942. rođena 1926. kod kuće. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1900. Betanj (1657004012) Cvetinović (Gajo) Joko. Betanj (1657004010) Zekić (Radovan) Živojin. Banjevići (1627002006) Vukosavljević (Marko) Jelika.. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Banjevići (5020s00028) Vukosavljević (Milan) Petra. kod kuće. poginuo 1941. ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1909. rođena 1941. Banjevići (1627002024) Pantić (Risto) Milica. Srpkinja. poginuo 1944. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1910. u NOBu. ubijena 1942. Srbin. Betanj (1657004003) Nišić (Savo) Danko. u NOBu. Srbin. rođena 1924. Banjevići (1627002007) Vukosavljević (Neđeljko) Đoko. ubijen 1942. Srbin. u direktnom teroru. Banjevići (1627002002) Obradović (Risto) Jovan. poginuo 1944. kod kuće. u NOBu. rođen 1905. ubijen 1941. Tišča (1657004008) Pejanović (Đoko) Milivoje. rođena 1892. rođen 1924. Banjevići (1627002045) Vukosavljević (Milan) Joka. u masovnom pokolju. Srpkinja. Tabanovci (0118046002) Halilović (Mehmed) Ramo. u aprilskom ratu 1941 god. ubijena 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena 1942. Srbin. Crna gora (1657004009) Pejanović (Đorđijo) Toda. Betanj (1657004014) Urošević (Stanoje) Boško. Banjevići (5020s00205) Stjepanović (Sreten) Sretojka. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. Srpkinja. Srbin. rođen 1913. Banjevići (5020s00032) Pejić (Milan) Blagoje. rođen 1883. rođen 1902. Srpkinja. u NOBu. Drinjača (5020s00036) Ristić (Jovan) Lazar. Srpkinja. u direktnom teroru. Blječeva (1627004003) Jahić (Juso) Huso. rođena 1904. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Banjevići (5020s00037) Stjepanović (Kojo) Stevanija. rođen 1935.naselje Banjevići Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Mitrović (Risto) Gospava. Srbin. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. Banjevići (5020s00033) Obradović (Risto) Gojčin. rođen 1886. ubijen 1942. u NOBu. Musliman. Srpkinja. Orinjača (1627002049) Vukosavljević (Danilo) Radojka. Banjevići (1627002020) Pantić (Stojan) Milica. Srbin. rođen 1900. rođen 1895. rođena 1921. rođena 1920. Musliman. Srbin. Srbin. ubijen 1942. rođen 1919. rođen 1925. ubijen 1942. Srbin. Srbin. rođen 1911. rođena 1928. ubijena 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. Maćevići (1627005014) Bašić (Sretko) Tiosav. u direktnom teroru. rođen 1872. Banjevići (1627002009) Vukosavljević (Marko) Nedeljko. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. rođena 1907. Srbin. Banjevići (1627002050) Stjepanović (Marko) Stevanija. Banjevići (1627002043) Vukosavljević (Milan) Božana. u direktnom teroru. rođen 1908. ubijena od ustaša 1942. Betanj (1657004002) Nišić (Mato) Slavojka. Banjevići (5020s00034) Obradović (Pavle) Gojčin. rođen 1885. u masovnom pokolju. rođena 1886. ubijen 1942. rođena 1920. rođena 1939. rođen 1924. u direktnom teroru. Musliman. rođena 1928. Srbin. Banjevići (1627002003) Obradović (Miloš) Petra. Bratunac (1627003003) Muhić (Abid) Šećo. u direktnom teroru. poginuo 1945. Banjevići (5020s00027) Vukosavljević (Dragomir) Ljubica. kod kuće. rođena 1924. ubijena 1942. rođena 1905. ubijen 1943. Srbin. Banjevići (1627002011) Vukosavljević (Radoje) Draginja. Banjevići (1627002047) Vukosavljević (Živojin) Ljubica. rođen 1930. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Zelinje-zvornik (1627002055) Vukosavljević (Mijajlo) Milan. ubijena 1944. Srbin. Srbin. ubijen od Nemaca 1944. ubijen od ustaša 1942. rođena 1905. Blječeva (1627004004) Nastić (Cvijetin) Đuro. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1903. rođen 1919. rođen 1911. ubijena 1942. Banjevići (1627002025) Pantić (Mitar) Mara. Drinjača (5020s00202) Ristić (Jovan) Risto. ubijena 1942. rođen 1907. Srpkinja. Tišča (1657004007) Nišić (Jovan) Danilo. ubijen 1944. nepoznato. Bratunac (1627003002) Mušić (Salko) Munira. Srpkinja. Srem (1627005013) Bašić (Radovan) Ilija. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1888. Banjevići (1627002021) Pantić (Mitar) Todor. Banjevići (1627002004) Vukosavljević (Marko) Pavle. Grabovica (1657004001) Nastić (Risto) Vaja. ubijen od ustaša 1944. rođen 1889. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1940. Šiptar. nepoznato. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1933. u NOBu. rođen 1885. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. ubijen 1942. Srbin. Srbin. Banjevići (1627002051) Stjepanović (Vladimir) Sreten. u direktnom teroru. rođen 1892. ubijen 1942. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1910. Banjevići (5020s00039) Vukosavljević (Mlađen) Đurđija. ubijena 1942. ubijena 1942. Banjevići (1627002022) Pantić (Mitar) Đuro. 8 krajiška brigada (1627005015) 1051 spisak nije potpun . ubijena od ustaša 1942. Srbin. Banjevići (1627002013) Obradović (Krsto) Petra. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Banjevići (1627002044) Vukosavljević (Živojin) Gojana. rođena 1921. poginuo 1944. u masovnom pokolju. Srbin. rođena 1910. rođen 1924. Banjevići (1627002023) Pantić (Mitar) Kristina. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. Srbin. rođena 1941. Muslimanka. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Grabovica (1657004006) Nišić (Danilo) Milica. ubijen 1941. ubijena 1943. Banjevići (1627002046) Vukosavljević (Milovan) Draginja. rođen 1924. ubijen 1942. poginuo 1944. Srpkinja. Blječeva (1627004002) Cvetinović (Kosta) Vojin. rođena 1897. Srpkinja. u direktnom teroru. Banjevići (1627002019) Pantić (Mitar) Đorđije. rođena 1890. u direktnom teroru. kod kuće. Musliman. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. u NOBu. Blječeva (1627004001) Boljevići Bašić (Drago) Risto. Srpkinja. poginula od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1942. rođen 1924. Banjevići (1627002008) Vukosavljević (Đorđija) Danica. ubijena od ustaša 1942.

ubijen od ustaša 1942. Nepoznato (1627005017) Kotonjić (Vladimir) Ivanka. Drina (1627005006) Vasić (Boško) Ljeposava. rođena 1938. Srpkinja. opravdići (1627006022) Milošević (Savo) Pero. Bratunac (1628029007) Vasić (Boško) Anđelko. u direktnom teroru. Nepoznato (1627005019) Pavlović (Drago) Milorad. ubijena 1943. Jasenovac (1627006002) Jerković (Rako) Nikola. kod kuće. Srbin. Jasenovac (1627006006) Nikolić (Jovan) Miladin. Brana bačić (1627006015) Nikolić (Cvijetin) Jelika. (0823021031) Simić (Miloš) Milo. Srbin. ubijen od ustaša 1942. rođena 1936. u NOBu.srebrenica (5020s00009) Stevanović (Ilija) Stevan. u direktnom teroru. rođen 1923. rođen 1910. rođen 1914. Srbin. Bratunac (1627005027) Gaić (Vasilije) Radovan. rođena 1884. Srebrenica (1627006012) Erić (Mile) Milorad. Mali zvornik (0852057001) Ivanović (Aleksa) Nikola. poginuo 1945. Boljevići (1627005028) Đujić (Srećko) Dušan. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Srbin. u zatvoru. Brana bačić (1627006007) Pejić (Matija) Brano. rođen 1909. Srbin. Boljevići (1627005007) Vasić (Krsta) Dragoljub. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. rođen 1925. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. rođen 1900. ubijen 1942. Boljevići (1627005011) Mitrović (Milivoje) Jelica. Brana. Zalađe . u NOBu. poginuo 1941. Opravdići (1627006004) Petrović (Milan) Ljeposava. Mali zvornik (0401183005) Ivanović (Nikola) Vojin. Majevica (0401183004) Jerković (Panto) Sekula. ubijen 1943. ubijena 1942. bačen u reku. rođena 1880. Srbin. u NOBu. Bratunac (1627005001) Brana . Srbin. rođena 1918. u direktnom teroru. rođen 1927. Drinjača (1627006026) Milošević (Luka) Božana. Sopotnik (1627006027) Mlađenović (Andrija) Ljubica. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. rođen 1880. rođen 1883. Brana. rođena 1909. rođen 1914. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1944. Brana . Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1920. Srpkinja. rođena 1883. rođen 1913. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1944. rođena 1938. Brana. rođen 1900.Bačić Erić (Jovan) Srećo. Bratunac (0449006009) Đozić (Abid) Muhamed. rođen 1894. Srbin. u direktnom teroru. Srbin.baćić (5020s00012) Mlađenović (Pero) Mileva. Paljevići (1627006003) Pejić (Risto) Jovan. rođena 1941. Brana. Brana bačić (1627006013) Mlađenović (Stanko) Todora. u NOBu. rođena 1894. Srpkinja. rođena 1914. rođena 1906. Srebrenica (1627006010) Erić (Mile) Cvijetin. rođen 1926. rođena 1924. u direktnom teroru. Fokovići. Brana (1627006028) Milošević (Todor) Živan. rođen 1890. Musliman. rođena 1897. rođen 1917. Srpkinja. u logoru. Srpkinja. Nemački logor (1627006031) Petrović (Savo) Savka. Srpkinja. bačić (0803102037) Milošević (Luka) Todora. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1914. Brana bačić (1627006016) Bratunac Bajić (Nn) Mileva. Srbin. Anđići. u direktnom teroru. rođen 1900. Srbin. rođen 1903. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Bratunac (1627005002) Ristić (Simo) Ljubinko. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. ubijena 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. Bijeljina (1627005004) Đokić (Drago) Radoslav. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. u direktnom teroru. kod kuće. Srpkinja. u NOBu. u krušev (0306029007) Muzej žrtava genocida Beograd Jovanović (Simo) Neđo. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1900. Boljevići (1627005008) Vasić (Boško) Stoja. Valjevo (1627005023) Jaković (Miloš) Miladin. u NOBu. rođen 1895. Abdulići (1627005003) Đujić (Ilija) Ninko. u direktnom teroru. Srpkinja. Maćevići (1627005012) Đokić (Drago) Darinka. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Srbin. Brana. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođen 1896. Kruševac (1627006019) Lazić (Nn) Todora. rođena 1941. nepoznato. Srpkinja. u logoru. rođena 1903. bačić (1627006014) Mlađenović (Nn) Stevan. ubijena od ustaša 1942. rođena 1907. u zatvoru. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Nepoznato (1627005022) Savić (Milovan) Ljubisav. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1942. poginuo 1945. Brana . ubijena od ustaša 1944. ubijena 1942. rođena 1932. Bratunac (0426047021) Vasić (Krsto) Dragoljub. Brana . nepoznato. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. u NOBu. Brana. ubijen 1942. Srbin. u NOBu. Srbin. Nepoznato (1627005021) Mitrović (Vasilije) Julka. poginula 1944. u direktnom teroru.bačić (5020s00008) Nikolić (Ilija) Marko. rođen 1905. u NOBu. rođen 1934. Bratunac (1627007002) 1052 spisak nije potpun . Srbin. Boljevići (1627005010) Kotonjić (Vladimir) Vida. Srbin. rođena 1942. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. rođena 1890. Srpkinja.bačić (5020s00011) Milošević (Savo) Kristina. ubijen od četnika 1942. ubijen 1942. Zvornik (1627006001) Nikolić (Jevto) Neđo. rođen 1900. Radolj (5020s00010) Simić (Boško) Mile. Opravdići (1627006020) Milošević (Krsto) Đokan. rođen 1917. Zelinje (1627005016) Tadić (Kuzman) Mileva. Brana bačić (1627006009) Nikolić (Rajko) Stanija. poginula 1943. ubijen 1942. Srpkinja. Više glodi (1627006011) Erić-tripković (Nn) Jelka. u logoru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1919. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. rođena 1881. rođena 1880. rođena 1883. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. rođen 1922. rođen 1932. ubijena od ustaša 1942. Crnogorka. Srpkinja. ubijen 1942. ubijena od Nemaca 1942. Srpkinja. Nepoznato (1627005018) Mitrović (Obren) Radenka. bačić (1627006025) Milošević (Luka) Vojislav. nepoznato. Srpkinja. rođen 1910. rođen 1911. rođena 1880.bačić (5020s00203) Milošević (Jevrem) Anđelija. Brana bačić (1627006030) Todorović (Pajo) Sava. Srbin. Brana . ubijen od ustaša 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Brana baćići (1627006005) Nikolić (Ilija) Dušan. ubijena 1942. u direktnom teroru. rođena 1943. Srbin. rođena 1942. rođen 1942. poginuo 1945. ubijena od ustaša 1944. Srbin. rođen 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1943. rođen 1900. Majevica (0401183003) Ivanović (Nikola) Dušan. u direktnom teroru. rođen 1939. poginuo 1944. Srbin. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. rođen 1888. u NOBu.naselje Boljevići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Bašić (Vlado) Branislav. poginuo 1944. ubijen 1943. U zat. Srbin. ubijena od ustaša 1944. ubijena 1944. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Skelani (1627005029) Ristić (Novica) Bogoljub. kod kuće. rođena 1934. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijen 1942. rođen 1938. Zvornik (1627006017) Stojanović (Avram) Mara. poginuo od ustaša 1941. kod kuće. Srbin. Srbin. nepoznato. ubijena 1944. Srbin. Srbin. ubijen 1944. Srpkinja. opravdići (1627006021) Milošević (Simo) Ilinka. u direktnom teroru. rođen 1924. ubijen 1942. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1925. rođen 1920. bačić (0803102038) Milošević (Luka) Milisav. bačić (1627006008) Nikolić (Neđo) Jelisavka. rođen 1927. Na drini (1627005005) Vasić (Boško) Vinka. Nepoznato (1627005020) Mitrović (Obren) Radenko. Boljevići (1627005009) Vasić (Boško) Milenka. u zatvoru. Tinjag (1627006029) Jovanović (Jovan) Mihajilo. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. Anđići. ubijena od ustaša 1944.sreb. nestala 1942. rođen 1900. Brana bačić (1627006032) Savić (Arsen) Andrija. u direktnom teroru. Rusići (1627006018) Jovanović (Sima) Nedeljko. u direktnom teroru. rođen 1942. rođen 1910. bačić (1627006024) Milošević (Nn) Savo.

nepoznato. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1922. ubijen od ustaša 1941. ubijen od četnika 1941. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1920. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. u direktnom teroru. Dubravice (1627008002) Stanojević (Anisije) Ignjat. poginuo 1941. Srbin. rođen 1917. rođena 1880. ubijena 1942. Srpkinja. Dubravice (1627008006) Lozić (Lazo) Milivoje. rođen 1923. Dubravice (1627008003) Stoišić (Stojan) Vojin. ubijen 1941. ubijen 1942. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Dubravice (1627008008) Dumković (Rade) Krsto. poginuo 1945. Oko loznice (1609005008) Savić (Nn) Arsen. nepoznato. ubijen 1942. Nepoznato (1627008010) Dumković (Vojo) Stevo. Fakovići (1627009003) Ivanović (Mićo) Jovo. ubijen od Nemaca 1942. Kravica (1661012054) Nikolić (Neđo) Jelisaveta. u NOBu. Srbin. Osamsko Polje (1627008017) Muzej žrtava genocida Beograd Obradović (Miloš) Milorad. poginuo 1944. Srpkinja. Okletanj (0094005023) Radovanović (Mitar) Slavko. Srpkinja. rođen 1892. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Mogošići (1627010009) Gerović (Ibro) Hasan. rođen 1920. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1910. poginuo 1942. Srbin. Osamsko Polje (1627008022) Lukić (Krsto) Đorđe. nestao 1941. Fakovići-srebre (0260016036) Radovanović (Sava) Mitar. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1912. u direktnom teroru. rođena 1893. Srbin. Srbin. ubijen 1942. u NOBu. u direktnom teroru. Banja koviljača (0539046067) Janjić (Dušan) Dušan. rođen 1923. Dubravice (1627008005) Stamenić (Mikailo) Stevo. u direktnom teroru. rođena 1911. Osamsko Polje (1627008012) Dumković (Vojo) Pantelija. u direktnom teroru. rođen 1922. Srbin. Osamsko Polje (1627008011) Đurić (Ante) Stanko. Srpkinja. Nepoznato (0611090010) Jopunča (Dane) Dane. Jasenovac (1657008003) Ivanović (Luka) Ruža. rođen 1903. Livađani-srem (1680010041) Pavlović (Stjepan) Stevo. Srbin. Srpkinja. rođen 1934. Fakovići (1627009005) Vesić (Vukašin) Goja. u logoru. Osamsko Polje (1627008023) Lukić (Krsto) Dušan. Srpkinja. rođen 1914. rođen 1925. ubijen 1943. u NOBu. Jasenovac (1680013043) Đurić (Lazo) Vaso. Fakovići (0803101001) Ivanović (Obren) Miodrag. u NOBu. rođena 1921. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1944. Srbin. Osamsko Polje (1627008025) Milanović (Ristan) Vojislav. Ašćerića vis (1657008004) Božić (Timotije) Diko. Brana-bačić (1609005007) Zekić (Radovan) Živojin. ubijen 1941. Srbin. rođen 1930. u direktnom teroru. rođen 1906. Brčko (0289027031) Živanović (Vukosav) Dobrosav. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1900. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. Osamsko Polje (1627008019) Dumković (Milinko) Milorad. u logoru. rođen 1910. Srbin. rođen 1896. rođen 1920. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1921. Musliman. poginuo 1944. ubijen 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u izbeglišvu. Osamsko Polje (1627008015) Dumković (Rade) Petra. Nepoznato (1438003042) Nedeljković (Radovan) Živorad. Musliman. u direktnom teroru. umrla 1942. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. ubijena 1942. rođen 1896. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1880. Okletac (0094005024) Petrović (Dimitrije) Stojka. Kostjerevo (1680013042) Ilić (Jovo) Mihajlo. u NOBu. rođena 9999. rođena 1930. u direktnom teroru. ubijena 1942. Muslimanka. ubijena 1942. umro 1945. Bijela zemlja (1657008005) Gurdić (Ramo) Ailja. Fakovići (1627009006) Vesić (Milan) Aleksa. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Vijogar-srebren (1627007001) Dubravice Dumković (Đorđe) Jovanka. Kravica (1661012052) Petrović (Cale) Dragosav. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1938. u NOBu. Osamsko Polje (1627008014) Dumković (Stevo) Petko. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u logoru. Crni vrh (0823022012) Popović (Vaso) Velimir. Osamsko Polje (1627008013) Dumković (Stevo) Mile. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. Hrvat. u direktnom teroru. Osamsko Polje (1627008024) Lukić (Krsto) Ljubo. rođen 9999. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Kod valjeva (0094005021) Nikolić (Ilija) Jovan. rođen 1900. Bratunac (0771031059) Milošević (Jovan) Marko. ubijen 1941. Srpkinja. Srbin. Dubravice (1627008004) Neđeljković (Stanoje) Jeka. Srbin. Musliman. Musliman. ubijen od četnika 1944. rođen 1932. kod kuće. Jasenovac (1680013044) Mitrović (Drago) Radomir. Tuzla (0260016035) Vesić (Gajo) Ljubica. u direktnom teroru. rođena 1886. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. Dubravice (1627008001) Lukić (Đorđe) Mitra. Na majevici (1627010012) 1053 spisak nije potpun . Srbin. ubijena 1944. rođena 1885. Srpkinja. Ljubovija (1661012053) Nikolić (Jovan) Miladin. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. Srbin. ubijen 1942. u direktnom teroru. Okletanj (0094005022) Petrović (Cale) Tomislav. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena 1945. ubijena 1942. rođen 1875. Srbin. rođena 1904. Srbin. Magošice (1627010002) Čomić (Nurif) Hakija. Srpkinja. Srpkinja. Nemačka-stalag (1627010001) Hamidović (Jusuf) Selim. Jasenovac (1627007003) Savić (Nn) Andrija. rođen 1941. rođen 1914. rođena 1895. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. Osamsko Polje (1627008009) Dumković (Stevo) Dragica. Srbin. ubijen 1942. Kravica (1661012051) Nikolić (Jovan) Darinka. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1925. rođen 1871. rođen 1898. rođen 1923. Nepoznato (0611090012) Janjić (Jova) Dušan. u logoru. ubijen od četnika 1941. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Dubravice (1627008016) Fakovići Bogićević (Draško) Radovan. rođen 1940. rođena 1936. poginuo 1944. rođen 1903. rođen 1916. poginula 1944. ubijen od ustaša 1942. Striova (1627009008) Vesić (Milutin) Lenka. u NOBu. Fakovići (1627009001) Lovrić (Damjan) Ivan. Srpkinja. Musliman. rođen 1905. Fakovići (1627009002) Božić (Simo) Timotije. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1909. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. rođen 1880. rođen 1941. rođen 1932. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1912. Srbin. rođen 1920. rođen 1928. Srbin. Taković (2298008014) Nešković (Tanasije) Petar. Srbin. Osamsko Polje (1627008018) Dumković (Milorad) Božana. Srbin. Srbin. rođen 1927. Čačak (0260016037) Radovanović (Petar) Kata. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Vranjkovina (1613008026) Ilić (Todor) Prokopije. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1944. rođen 1920. Osamsko Polje (1627008007) Petrović (Milan) Nonko. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1881. Srbin. rođen 1920. rođen 1904. Mogošići (1627010005) Husić (Omer) Himzo. ubijen od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1942. rođen 1913. u direktnom teroru.naselje Bratunac opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Efendić (Nn) Edhem. ubijen 1942. nepoznato. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1880. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Srbin. rođen 1936. rođen 9999. ubijen 1941. Srbin. rođen 1912. Musliman. ubijen 1941. Osamsko Polje (1627008020) Dumković (Miloš) Voja. Bratunac (1627007004) Hadžiarapović (Redžo) Fatima. Musliman. rođen 1917. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. rođen 1914. rođena 1934. rođen 1927. Osamsko Polje (1627008021) Dumković (Milorad) Ivka. ubijen 1942. ubijen 1942. Fakovići (1627009007) Glogova Beganović (Ramo) Mujo. ubijen 1944. Bratunac (1654041001) Ivanović (Ilija) Gavrilo. umro od Nemaca 1943. umro 1945. poginuo 1941. rođen 1937. ubijen od četnika 1941.

rođena 1920. Srbin. Bratunac (1627015009) Prodanović (Neđo) Gajo. rođen 1905. Srbin. u direktnom teroru. Jaketići (1627014010) Jokić (Pajo) Radmila. Musliman. Budak (1627010008) Kapidžić (Avdo) Šećan. Srpkinja. Musliman. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srpkinja. Vinkovsi (0653032012) Hrnčići Ačić (Nn) Husejin. rođen 1902. ubijena 1942. ubijen 1941. rođen 1886. ubijen 1942. Musliman. Hrnčići (1627012002) Hajdarević (Hašim) Ibro. Hrnčići (1627012003) Alić (Šaban) Šabo. Srpkinja. Jaketići (1627014013) Jokić (Slavko) Živka. u direktnom teroru. Jelah (1627015002) Ilić (Dimitrije) Ilija. ubijen 1942. rođena 1935. poginuo 1943. rođena 1900. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1942. Hranča (1627011001) Nikolić (Nn) Smilja. Ježestica (1627016021) Bogdanović (Kostadin) Stojka. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođen 1880. Musliman. rođen 1918. Roška (1627010010) Merdžić (Mustafa) Salih. rođen 1890. Ježestica (1627016019) Bogdanović (Pavle) Marija. nepoznato. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Hranča (1627011002) Hodžić (Ibro) Bego. Muslimanka. rođena 1939. u NOBu. ubijen 1942. ubijena od četnika 1942. Osmanje (1627013002) Ramić (Šaban) Husein. kod kuće. Hrnčići (1627012008) Alić (Haso) Šaban. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1890. Tuzla (1627013004) Mitrović (Diko) Mitar. u NOBu. ubijen 1942. Nemačka-stalag (1627012010) Malić (Husein) Huso. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00209) Jokić (Desimir) Radivoj. Hranča (1627011003) Hodžić (Huso) Sinan. Musliman. Na krinsevici (1627015004) Ilić (Neđo) Dimitrije. Musliman. ubijena 1942. ubijena 1944. poginuo 1942. u NOBu. Musliman. rođena 1936. ubijen od četnika 1941. Srbin. poginuo 1941. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođena 1916. Musliman. Ježestica (5004s00213) Bogdanović (Stanko) Marija. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1937. u direktnom teroru. Opravdići (5020s00007) Šaćirović (Mujo) Sejfo. nepoznato. Jaketići (1627014014) Maksimović (Ilija) Cvjetko. Musliman. u direktnom teroru. Muslimanka. Fakovići (1627014002) Pavlović (Veljko) Novak. Bratunac (1627015003) Milovanović (Savo) Todora. rođen 1910. rođena 1908. Musliman. ubijena 1943. Ježestica (1627016020) Bogdanović (Kostadin) Radojka. rođen 1896. Srbin. Srpkinja. rođen 1912. Srbin. rođena 1868. ubijen od ustaša 1942. Ježeštica (1627016007) Bogičević (Jovo) Lazo. u NORu. rođen 1904. Muslimanka. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1910. rođen 1931. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1898. nestao 1942. Jaketići (1627014008) Jokić (Pajo) Radenko. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Glogova (1627010003) Merdžić (Mustafa) Mehmed. u direktnom teroru. Jaketići (1627014009) Jokić (Slavko) Stana. u direktnom teroru. rođena 1909. kod kuće. Srbin. rođen 1913. Abdulići (1627001009) Bećirovići (Kašim) Nazif. Ježeštica (1627016006) Bogičević (Bogić) Vidak. Srbin. Ježestica (1627016012) Bogičević (Kosta) Rade. poginuo 1941. Jasenovac (1636030045) Sinanović (Mujo) Daut. u direktnom teroru. rođen 1888. rođen 1937. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1932. ubijena od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Bratunac (1627015010) Prodanović (Vujo) Lazo. rođena 1940. nepoznato. Mogošići (1627010007) Petrović (Petar) Blagoje. ubijen od ustaša 1942. rođen 1882. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1912. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1890. rođen 1896. ubijen 1942. Hrnčići (1627012004) Alić (Salko) Rahian. Jasenovac (1627016045) Bogićević (Kosta) Gospava. Srpkinja. poginuo 1944. u aprilskom ratu 1941 god. Jagodnja (1627013001) Mehić (Ramo) Hajra. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijena od četnika 1944. ubijen od četnika 1942. Srpkinja. ubijena 1942. Hrnčići (1627012001) Čuhodajević (Husein) Osman. ubijen od ustaša 1942. rođen 1927. poginuo 1944. Srbin. Hrnčići (1627012009) Jagodnja Alić (Alija) Jovra. u direktnom teroru. Jaketići (1627014011) Jokić (Nn) Milica. u direktnom teroru. rođen 1876.naselje Glogova opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Husić (Omer) Ibro. Srpkinja. Jaketići (1627014015) Muzej žrtava genocida Beograd 1054 spisak nije potpun . Musliman. Srbin. rođen 1938. rođen 1913. u NOBu. kod kuće. kod kuće. rođen 1895. rođen 1923. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođena 1892. Srbin. rođen 1927. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 9999. Mogošići (1627010006) Omerović (Omer) Ramo.. Srbin. rođen 1912. Okletac (1627014004) Maksimović (Leko) Nikola. poginuo 1943. ubijen 1942. ubijena 1942. rođena 1938. Ježestica (7050s00355) Bogdanović (Bogdan) Stojka.. Srpkinja. Ježeštica (1627016018) Bogičević (Andrija) Anica. Jaketići (1627014006) Pavlović (Veljko) Zorka. Musliman. umro od Nemaca 1941. u logoru. ubijen 1941. kod kuće. Ljubovija (1627012007) Nukić (Omer) Arif. u direktnom teroru. rođen 1938. u NOBu. rođen 1908. Hranča (1627011004) Arifović (Selmo) Ramiza. Musliman. Jaketići (1627014007) Jelah Blagojević (Pavle) Pero. Biograd kod sre (1627015006) Ilić (Dimitrije) Pavle. Musliman. rođen 1875. Hrnčići (1627012005) Mehmedović (Agon) Avdo. ubijena 1942. ubijen od četnika 1941. rođena 1939. Ježestica (5004s00212) Bogičević (Anto) Rade. Musliman. Musliman. Drvar (1627010004) Malagić (Ahme) Alija. u direktnom teroru. rođena 1880. Musliman. Jaketići (1627014012) Jokić (Gligo) Marija. umro 1945. ubijen od ustaša 1942. Repovac (1627011005) Živanović (Luka) Cvetin. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Hrnčići (1627012006) Nukić (Mujo) Omer. Nepoznato (1627015007) Ježestica Bogdanović (Bogdan) Bogdan. rođena 1938. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1916. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Jelah (1627015001) Prodanović (Neđo) Đorđe. ubijen od ustaša 1942. rođena 1915. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Srbin. ubijena 1942. Nepoznato (1627013003) Jaketići Jokić (Pajo) Novka. ubijena 1942. rođen 1880. Palene kod sreb (1627015005) Ilić (Jerotije) Jovanka. Bratunac (1627015008) Prodanović (Gajo) Đorđo. rođen 1886. rođen 1900. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1910. Ježestica (7050s00353) Bogdanović (Bogdan) Radojka. Srbin. rođen 1922. u direktnom teroru. Jaketići (1627014005) Maksimović (Nn) Jela. rođena 1906. u aprilskom ratu 1941 god. kod kuće. rođena 1902. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođena 1938. Jaketić (1627014001) Jokić (Ljubinko) Novka. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1880. Jaketići (1627014003) Maksimović (Radoje) Draginja. nepoznato. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1929. Musliman. ubijena 1942. rođena 1888. Srpkinja. Muslimanka. rođena 1903. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Musliman. rođena 1903. rođen 1920. rođen 1940. kod kuće. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1942. Srbin. ubijen 1942. rođen 1870. ubijen 1941. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. Musliman. Srpkinja. umro 1943. u direktnom teroru. Okolina kozare (1627010011) Hranča Arifović (Selmo) Nura. Ježestica (7050s00354) Bogdanović (Kostadin) Bogoljub. u direktnom teroru. Srpkinja. u logoru. poginuo 1944. u direktnom teroru. Musliman. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1936.

rođena 1905. rođena 1920. Ježestica (5004s00208) Đokić (Cvjetin) Andrija. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođena 1903. ubijena 1942. ubijena 1942. kod kuće. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016009) Bogićević (Rade) Savka. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (7050s00356) Laketić (Jevto) Živojin. u direktnom teroru. rođena 1929. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijena 1942. Ježeštica (1627016014) Bogičević (Rade) Jovanka. Srpkinja. Jasenovac (1627016081) Laketić (Radomir) Toda. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. nepoznato. rođen 1896. Srbin. Ježestica (1627016061) Đukanović (Miloš) Miodrag. u direktnom teroru. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen 1942. Ježestica (1627016105) Laketić (Jevto) Zorka. rođena 1930. ubijena od ustaša 1942. u logoru. ubijen od ustaša 1942. Ježestica (5004s00211) Bogičević (Marjan) Vidak. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. Bratunac (1662040016) Bogićević (Kosta) Stanka. Mlađevac (1627016017) Jovanović (Jovo) Milan. kod kuće. rođen 1936. Ježestica (5004s00210) Bogičević (Matija) Anica. Srpkinja. Ježestica (5004s00214) Đokić (Jovan) Savka. rođen 1920. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. kod kuće. Ježeštica (1627016002) Đokić (Đoko) Cvijetin. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ježestica (7050s00363) 1055 spisak nije potpun . ubijen od ustaša 1942. rođena 1940. Srbin. u logoru. ubijena 1942. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. Ježestica (7050s00362) Milanović (Đoko) Stevanija. rođena 1906. rođen 1939. Srbin. rođen 1933. Ježestica (1627016057) Miladinović (Miladin) Mijajlo. Srbin. rođena 1909. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. kod kuće. rođena 1901. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. Ježestica (7050s00358) Laketić (Drago) Darinka. ubijen 1941. Srbin. rođena 1938. rođen 1941. rođen 1896. Srpkinja. Srpkinja. Ježestica (1627016089) Laketić (Drago) Stojka. u aprilskom ratu 1941 god. ubijena od ustaša 1942. Srbin. rođena 1937. rođena 1938. Ježestica (5004s00215) Đokić (Ostoja) Cvjetin. ubijena od ustaša 1942. Jasenovac (1627016054) Milanović (Anđa) Mira. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1934. ubijena 1942. Drinjača (1627016059) Laketić (Mile) Anđelija. Ježestica (1627016043) Đukanović (Jovan) Danica. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016053) Đuranović (Radoje) Radojka. Ježeštica (1627016005) Đokić (Cvjetin) Đorđo. u direktnom teroru. Srbin. Ježestica (7050s00360) Miladinović (Mijajlo) Anđa. u direktnom teroru. Srpkinja. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1932. Jažestica (5004s00218) Đurić (Vidak) Milan. Ježestica (1627016042) Milanović (Đoko) Negoslav. ubijena 1942. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1910. ubijen 1942. Ježeštica (1627016022) Jovanović (Milutin) Milan. rođen 1940. rođena 1935. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1929. ubijena od ustaša 1942. rođen 1938. Srpkinja. Ježestica (5004s00224) Laketić (Vaso) Petra. Ježestica (1627016010) Bogičević (Rade) Savo. rođena 1891. Jasenovac (1627016046) Bogičević (Marjan) Matija. Ježestica (1627016062) Đukanović (Miloš) Radojka. Srpkinja. rođena 1937. kod kuće. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježestica (1627016090) Laketić (Drago) Stojan. rođena 1914. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1908. Srbin. Ježestica (1627016058) Miladinović (Mijajlo) Radojka. ubijen od ustaša 1943. rođena 1933. rođena 1920. rođena 1889. rođena 1898. rođena 1931. rođena 1915. ubijena od ustaša 1942. poginuo od ustaša 1941. Ježestica (1627016084) Laketić (Mile) Stamena. Ježestica (1627016103) Laketić (Jevto) Stamena. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. rođen 1935. u direktnom teroru. kod kuće. Ježeštica (1627016004) Đokić (Cvjetin) Savka. kod kuće. rođena 1919. Ježestica (7050s00359) Miladinović (Luka) Dragica. Srbin. rođen 1890. ubijena od ustaša 1942. rođen 1897. ubijena 1943. Srbin. rođena 1921. Srpkinja. Ježestica (7050s00351) Bogičević (Rade) Stanko. u direktnom teroru. kod kuće. kod kuće. ubijena 1942. Ježestica (1627016104) Laketić (Jevto) Slavojka. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1942. kod kuće. Ježestica (5004s00226) Miladinović (Kojo) Darinka. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. Ježestica (1627016056) Miladinović (Mijajlo) Dragica. kod kuće. Srpkinja. Ježeštica (1627016047) Bogičević (Lazo) Vojislav. ubijen od ustaša 1942. u logoru. Ježestica (7050s00352) Bogičević (Stojan) Krstina. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016055) Miladinović (Luka) Anđa. rođena 1941. ubijen od ustaša 1942. Srbin. rođen 1904. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00221) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Kandić (Risto) Rade. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. ubijena 1942. Ježeštica (1627016001) Đokić (Sreten) Mirko. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00222) Laketić (Drago) Anica. rođena 1929. ubijena 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Srpkinja. rođena 1878. ubijena od ustaša 1943. kod kuće. Srpkinja. ubijen 1942. Ježestica (1627016082) Laketić (Mile) Toda. Ježestica (1627016011) Bogičević (Kosta) Stanija. Srbin. Srbin. Jažestica (5004s00217) Đukanović (Miloš) Kojo. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. Ježestica (5004s00223) Laketić (Milan) Jevto. kod kuće. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00220) Jovanović (Stojan) Milka. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. rođen 1876. rođen 1922. rođena 1934. rođen 1870. Ježestica (1627016085) Laketić (Mile) Mileva. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Ježeštica (1627016015) Bogičević (Matija) Stanija. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016016) Laketić (Đoko) Danica. Srpkinja. rođen 1914. Ježestica (1627016102) Laketić (Jevto) Radojka. rođen 1900. kod kuće. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. u direktnom teroru. Ježestica (1627016087) Laketić (Drago) Sin. rođena 1890. Ježestica (1627016088) Laketić (Jevto) Cvija. Ježestica (7050s00364) Milanović (Đoko) Vaso. Drinjača (1627016003) Đokić (Cvjetin) Božo. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016060) Đukanović (Momčilo) Milojka. Ježeštica (1627016052) Đukanović (Nedeljko) Milojka. Ježestica (7050s00357) Laketić (Miladin) Cvija. Srbin. Jažeštica (1627016086) Laketić (Drago) Bogoljub. Srbin. Ježestica (1627016013) Bogičević (Lazo) Krstina. rođen 1883. rođena 1925. u direktnom teroru. rođen 1933. ubijena od ustaša 1941. rođen 1924. Ježeštica (1627016008) Bogičević (Nikola) Matija. u direktnom teroru. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (1627016083) Laketić (Mile) Milan. rođena 1933. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. rođena 1890. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1932. Ježestica (5004s00216) Đukanović (Nikodin) Danica. rođena 1903. rođen 1937. kod kuće. rođen 1931. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00225) Miladinović (Kojo) Darinka. u direktnom teroru. rođena 1930. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. rođena 1929. Srbin. kod kuće. rođena 1897. rođen 1935. rođen 1904. Srbin. rođen 1926. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016101) Laketić (Jevto) Panto.. Srbin. rođena 1914. ubijen 1942. Ježestica (5004s00219) Kandić (Milan) Rado. Srpkinja. rođena 1903. Srbin.naselje Ježestica Žrtve rata 1941-1945 Bogićević (Kosta) Sava. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. rođen 1929. rođen 1881.

ubijen od ustaša 1942. Ježeštica (1627016023) Nikolić (Mićo) Cvijan. Ježeštica (1627016024) Mlađenović (Petar) Ljubica. Ježestica (1627016076) Ranković (Srećko) Stoja. Ježestica (5004s00230) Mlađenović (Ljubomir) Jela. rođena 1939. u direktnom teroru. rođen 1937. Ježeštica (1627016063) Ranković (Aleksa) Mihajilo. ubijena od ustaša 1942. rođena 1889. Ježeštica (1627016064) Ostojić (Stanoje) Smilja. Ježestica (1627016038) Stjepanović (Jovan) Aleksa. Ježeštica (1627016034) Stjepanović (Bogdan) Boško. rođena 1909. Ježeštica (1627016041) Milanović (Sreto) Jedokija. Srpkinja. Ježestica (5004s00250) 1056 spisak nije potpun . kod kuće. Ježestica (1627016037) Stjepanović (Jovan) Darinka. Ježeštica (1627016075) Ranković (Sreten) Stana. ubijena 1942. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. Srpkinja.naselje Ježestica Žrtve rata 1941-1945 Milanović (Đoko) Zdravka. Srbin. Ježestica (1627016095) Milanović (Sreto) Zdravko. u direktnom teroru. Srbin. Ježeštica (1627016032) Mlađenović (Novak) Anđa. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. rođena 1895. rođena 1931. Srpkinja. kod kuće. ubijena 1942. rođena 1891. ubijena 1942. rođena 1913. rođen 1886. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Ježeštica (1627016079) Stjepanović (Bogdan) Angelina. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1918. Srpkinja. Ježestica (1627016039) Stjepanović (Jovan) Jovanka. ubijen 1942. Ježestica (5004s00249) Ranković (Miladin) Cvijeta. rođena 1908. Ježestica (5004s00238) Milovanović (Stanoje) Bogoljub. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1895. Srbin. rođena 1905. Ježestica (5004s00229) Mlađenović (Jovan) Mikajilo. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016033) Stjepanović (Jovan) Petar. kod kuće. Ježeštica (1627016077) Ranković (Obrad) Petra. ubijena 1942. Ježeštica (1627016036) Stjepanović (Miloš) Jovanka. ubijena 1942. Ježestica (1627016097) Milanović (Sreto) Stevanija. ubijen od ustaša 1942. rođen 1927. Ježestica (1627016030) Mlađenović (Petar) Marija. rođena 1898. Srbin. Ježeštica (1627016065) Ostojić (Rajko) Anica. rođena 1888. Ježestica (5004s00233) Milanović (Todor) Joka. Srpkinja. rođen 1927. rođena 1902. Srpkinja. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1880. Srpkinja. ubijena 1942. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. kod kuće. Ježeštica (1627016067) Ostojić (Stojan) Božo. Ježestica (1627016094) Milanović (Sreto) Stanoje. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Ježestica (5004s00248) Ranković (Vojin) Mitra. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. rođena 1888. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016073) Ranković (Filip) Vida. Ježestica (5004s00236) Milanović (Ilija) Stanoje. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1943. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. rođena 1903. rođen 1933. rođen 1936. Ježestica (1627016025) Mlađenović (Neđo) Tomanija. Srpkinja. Srpkinja. Ježestica (5004s00246) Ranković (Radovan) Stana. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00240) Ostojić (Đoko) Jela. rođen 1940. Ježeštica (1627016074) Ranković (Stojan) Mitra. rođena 1924. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. rođen 1938. u direktnom teroru. Srbin. Ježestica (5004s00231) Mlađenović (Novak) Darinka. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016066) Ostojić (Stanoje) Stanko. rođen 1928. rođen 1927. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1922. rođena 1941. ubijen od ustaša 1942. rođena 1907. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Jasenovac (1627016100) Milanović (Rade) Anđa. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1885. Tuzla (1627016080) Ranković (Đorđo) Vida. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. Ježestica (5004s00237) Milanović (Milorad) Petra. rođena 1901. Ježestica (5004s00242) Ostojić (Cvijetin) Jela. rođena 1925. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1894. Ježestica (5004s00241) Ostojić (Božo) Stanko. rođena 1940. ubijena 1942. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1942. Ježeštica (1627016027) Mlađenović (Petar) Stoja. Ježestica (7050s00366) Ranković (Milovan) Cvija. rođen 1889. Ježeštica (1627016092) Milanović (Sreto) Miladin. kod kuće. Ježestica (1627016098) Milanović (Sreto) Nešo. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. Ježestica (5004s00228) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Mlađenović (Stojan) Petar. Ježestica (1627016093) Milanović (Stanoje) Božo. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1920. ubijena 1942. Srpkinja. rođena 1929. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1928. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. Ježestica (1627016050) Milanović (Stanoje) Draginja. rođena 1905. ubijen od ustaša 1942. rođena 1901. rođena 1865. ubijena 1942. rođena 1942. ubijena 1942. Ježestica (5004s00243) Ostojić (Savkan) Anica. rođena 1904. Srbin. rođena 1925. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. u logoru. Ježestica (5004s00247) Ranković (Stanoja) Petra. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1889. rođen 1934. Ježestica (5004s00227) Mlađenović (Todor) Anđa. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1905. Ježestica (5004s00239) Obradović (Cvijan) Stevan. Ježestica (1627016028) Mlađenović (Petar) Stojka. ubijena 1942. Ježestica (1627016096) Milanović (Sreto) Milan. rođena 1927. kod kuće. Ježestica (7050s00361) Milanović (Vaso) Sreto. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016049) Milanović (Stanoje) Draginja. Ježeštica (1627016068) Nikolić (Milo) Stoja. Ježestica (5004s00245) Ranković (Mićo) Cvija. rođena 1903. Ježeštica (1627016078) Ranković (Srećko) Cvijeta. rođena 1922. ubijena od ustaša 1942. u logoru. rođena 1933. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1897. Srpkinja. rođena 1900. ubijena 1942. Srbin. rođen 1927. ubijena 1942. u direktnom teroru. rođena 1890. ubijen od ustaša 1942. rođena 1895. u direktnom teroru. Ježestica (1627016099) Milanović (Sreto) Vaso. Ježestica (1627016031) Mlađenović (Petar) Smilja. kod kuće. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođen 1930. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00234) Milanović (Sveto) Jedokija. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00235) Milanović (Todor) Anđa. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. rođena 1916. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00232) Mlađenović (Gajo) Stevanija. kod kuće. ubijena 1942. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1941. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1895. kod kuće. rođena 1939. Srpkinja. rođena 1913. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. kod kuće. rođena 1920. Ježestica (1627016029) Mlađenović (Risto) Smilja. u direktnom teroru. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. Ježestica (7050s00367) Ranković (Miladin) Stoja. rođen 1932. rođen 1939. Srbin. rođena 1894. Ježestica (7050s00365) Mlađenović (Cvijan) Darinka. Srpkinja. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. rođena 1908. Ježestica (5004s00244) Ostojić (Božo) Smilja. ubijen od ustaša 1942. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Bratunac (1627016048) Milanović (Ilija) Vukosava. ubijen 1942. u direktnom teroru. Jasenovac (1627016091) Milinović (Mitar) Slavojka. ubijena od ustaša 1942. rođena 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1890. Ježeštica (1627016051) Milanović (Miladin) Ristuša. u direktnom teroru. rođena 1914. Srpkinja.

ubijen 1941. rođena 1924. rođen 1912. Konjevići (5004s00200) Jovanović (Milovan) Đurđija. ubijena od ustaša 1942. nepoznato. Banjevići (7050s00383) Milić (Rajko) Milica. rođena 1937. u logoru. rođen 1902. u direktnom teroru. Drinjača (5004s00781) Jovanović (Sredoje) Cveta. Drinjača (5004s00777) Arsenović (Tomislav) Stojan. Zvornik (0309061010) Marković (Todor) Kosto. u logoru. rođen 1892. Jasenovac (5004s00784) Milić (Pero) Mileva. ubijen od ustaša 1941. rođena 1930. ubijena od ustaša 1942. rođen 1938. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1936. rođen 1919. rođena 1937. u direktnom teroru. Banjevići (7050s00380) Milić (Rajko) Stevo. Srbin. Ježestica (5004s00256) Trišić (Milinko) Milivoje. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Jasenovac (5004s00785) Milić (Matija) Rajko. nepoznato. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1941. rođen 1939. Srpkinja. rođen 1928. rođen 1906. Brana baćići (1628019004) Momčilović (Panto) Nikola. rođen 1935. Ježeštica (1627016071) Trižić (Mitar) Milinko. rođena 1936. nepoznato. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Srpkinja. rođena 1910. Srbin. ubijen 1942. rođena 1910. u logoru. rođen 1940. nepoznato. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođen 1909. nepoznato. Konjevići (0097034020) Jovanović (Sredoje) Milica. kod kuće. Drinjača (5004s00204) Milić (Marko) Matija. ubijena od ustaša 1942. Srbin. rođena 1897. kod kuće. Musliman. Banjevići (7050s00388) Milić (Rajko) Gojko. kod kuće. rođen 1933. Ježeštica (1627016072) Trišić (Milinko) Đurđija. rođena 1896. Jasenovac (1628019003) Momčilović (Nikola) Deon. Konjevići (1628019011) Jovanović (Brano) Milka. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (7050s00368) Trišić (Krsto) Petko. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Konjevići (7050s00344) Jovanović (Neđo) Radomir. Srbin. rođen 1918. ubijena od ustaša 1942. rođena 1942. rođena 1939. nepoznato. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Banjevići (7050s00348) Momčilović (Dejan) Mitar. kod kuće. ubijena od ustaša 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođena 1942. Srpkinja. Srbin. rođen 9999. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1900. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Konjevići (7050s00343) Jovanović (Neđo) Radojka. Musliman. Drinjača (5004s00778) Bogojević (Miladin) Radojka. Banjevići (7050s00347) Momčilović (Dejan) Radinko. u logoru. Banjevići (7050s00350) Momčilović (Dejan) Milica. ubijena 1942. Skugrići (1628019012) Osmanović (Rašid) Bajro. rođen 1923. nepoznato. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Musliman. Srpkinja. kod kuće. Konjevići (7050s00345) Jovanović (Sredoje) Ljubinka. Srpkinja. Konjevići (1628019007) Jovanović (Risto) Milka. ubijena od ustaša 1942. Joševa (1628017002) Konjevići Arsenović (Rista) Živan. Konjevići (0097034016) Jovanović (Risto) Neđo. kod kuće. rođena 1928. Srpkinja. Jasenovac (0309061008) Marković (Stojan) Petra. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Jasenovac (5004s00783) Milić (Radojka) Milorad. kod kuće. rođena 1882. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1928. ubijen od ustaša 1942. rođena 1875. ubijen od ustaša 1941. rođen 1932. Konjevići (1628019010) Jovanović (Neđo) Ranko. Srbin. Konjevići (0097034017) Jovanović (Sredoje) Petar. Nepoznato (0097034015) Marković (Stojan) Kostadin. ubijena 1942. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijena 1942. rođen 1917. ubijena od ustaša 1942. Banjevići (7050s00381) Momčilović (Dejan) Đurđija. Srbin. Konjevići (1628019009) Jovanović (Neđo) Zagorka. Srpkinja. rođen 1926. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. rođen 1878. Srbin. Konjevići (1628019005) Osmanović (Osman) Idriz. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1890. u direktnom teroru. Srpkinja. nepoznato. Ježestica (1627016035) Stjepanović (Todor) Gina. Srbin. Srpkinja. kod kuće. rođen 1935. kod kuće. nepoznato. nepoznato. Ježestica (1627016069) Trišić (Savo) Milinko. u direktnom teroru. rođen 1913. rođena 1863. ubijen od ustaša 1942. rođen 1878. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00254) Joševa Avdić (Nn) Veiz. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1941. Banjevići (7050s00346) Momčilović (Dojčin) Jefta. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. rođena 1940. Konjevići (1628019001) Jovanović (Momčilo) Stoja. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00252) Stjepanović (Vujadin) Boško. kod kuće. u logoru. Konjevići (1628019008) Jovanović (Neđo) Risto. Milići (1628019013) Petković (Đorđija) Mijat. Srbin. Srbin. Konjevići (5004s00198) Jovanović (Đorđe) Đurđija. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. rođena 1890. ubijen 1941. rođen 1906. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Joševa (1628017003) Katić (Ibro) Selim. u direktnom teroru. kod kuće. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. rođen 1882. rođen 1918. Ježestica (7050s00369) Stjepanović (Stanoje) Nevenka. Srpkinja. Konjevići (0097034018) Jovanović (Sredoje) Ivan. Banjevići (5004s00782) Milić (Pero) Radoje. nepoznato. Konjevići (5004s00493) Golić (Marko) Ranko. Drinjača (5004s00779) Arsenović (Risto) Petar. Banjevići (7050s00349) Momčilović (Dejan) Radmila. nepoznato. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. nepoznato. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. kod kuće. rođena 1905. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. ubijen 1942. Srbin. rođena 1935. ubijena od ustaša 1942. rođen 1938. Srbin. rođen 1882. Joševa (1628017001) Avdić (Salih) Ibro. ubijen od ustaša 1942. Banjevići (5004s00205) Momčilović (Jovan) Ljubo. nepoznato. kod kuće. Konjevići (7050s00342) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Jovanović (Nikola) Ristuša. u direktnom teroru. Drinjača (5004s00780) Arsenović (Todor) Stana. Ježestica (1627016040) Stjepanović (Stanoje) Ruža. u direktnom teroru. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. nepoznato. rođena 1900. ubijen 1942. Srpkinja. rođen 1905. rođen 1918. Srbin. ubijena 1942. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. rođen 1913. Konjevići (5004s00201) Jovanović (Sredoja) Petar. rođen 1929. ubijen od ustaša 1942. rođena 1933. Banjevići (7050s00382) Milić (Rajko) Jela. ubijena 1942. Srbin. nepoznato. Banjevići (7050s00339) Golić (Dimitrije) Petra. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00255) Trišić (Milinko) Milivoje. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1930. ubijen od ustaša 1942. Musliman. rođena 1896. rođen 1880. rođen 1905. Konjevići (5004s00202) Jovanović (Neđo) Ljubomir. ubijena od ustaša 1942.naselje Ježestica Žrtve rata 1941-1945 Stjepanović (Stanoje) Jovanka. nepoznato. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Konjevići (5004s00199) Jovanović (Nn) Ristuša. poginuo 1941. rođena 1912. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. nepoznato. ubijena od ustaša 1942. rođen 1896. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. Srbin. rođen 1882. Ježestica (5004s00251) Stjepanović (Vaso) Ruža. rođena 1921. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1868. ubijen od ustaša 1941. Konjevići (5004s00497) 1057 spisak nije potpun . Ježeštica (1627016044) Trišić (Miladin) Petko. rođen 1919. ubijen 1942. Srpkinja. rođen 1884. kod kuće. rođena 1941. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. nepoznato. Konjevići (5004s00495) Petković (Mitar) Slavoljub. rođen 1934. Ježestica (5004s00257) Trišić (Milinko) Cvjetin. Musliman. kod kuće. Konjevići (0097034019) Jovanović (Sredoje) Đurđija. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. kod kuće. rođena 1907. Ježeštica (1627016070) Trišić (Milinko) Đurđija. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1942.

Lipenovići (1628020023) Nikolić (Andrija) Dragomir. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijen 1943. ubijen od četnika 1944. rođen 1912. Bjelovac (1628021001) Lukić (Sofren) Mlađen. Batura srebreni (1628020008) Loznica Andrić (Jovo) Aleksa. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1943. rođena 1875. Srpkinja. rođen 1926. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođena 1905. Krasanovići (1628018003) Ahmetović (Ašim) Ramiz. u logoru. u NOBu. Lipenovići (1628020021) Mićić (Cvijan) Miloš. rođen 1898. u direktnom teroru. Srbin. Lipenovići (1628020012) Milićević (Milovan) Mihajlo. Srbin. rođen 1925. rođena 1928. Musliman. rođena 1923. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Lipenovići (1628020016) Obradović (Evgenije) Jovo. rođen 1891. Banjevići (0804117007) Vidović (Kostadin) Đorđe. rođen 1916. ubijena 1942. u logoru. Lipenovići (1628020005) Ristić (Ilija) Simo. rođena 1911. rođen 1872. prilikom borbi ili bombardovanja. kod kuće. ubijena 1943. Kraljevo Polje (1628021007) Stojanović (Gajo) Milica. nepoznato. Konjevići (5004s00207) Tripunović (Savo) Jelika. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. rođen 1909.naselje Konjevići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Petković (Petko) Mlađen. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1901. Banjevići (7050s00340) Vidojević (Miladin) Radmila. Kraljevo Polje (1628021005) Mešić (Alija) Hasan. ubijen od ustaša 1941. Lipenovići (1628020004) Cvijetinović (Jako) Neđo. nestao 1944. Paloma (1629036025) Miladinović (Risto) Dobrivoje. u direktnom teroru. ubijen 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Musliman. u NOBu. Srbin. rođen 1892. u direktnom teroru. rođen 1918. Musliman. rođen 1881. Srpkinja. rođen 1891. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Bratunac (0804117008) Vidović (Nn) Kostadin. u direktnom teroru. rođen 1921. rođena 1883. rođen 1920. Rakovac (5021s00126) Čekić (Đuro) Mirko. rođen 1940. rođena 1892.. ubijena 1941. rođen 1901. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Drinjača (5004s00786) Tripunović (Milivoje) Marija. u NOBu. Bratunac (1628018005) Demirović (Avdo) Himzo. u direktnom teroru. Lipenovići (1628020017) Nikolić (Stojan) Stanija. rođena 1895. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Šušnjari (1628020003) Obradović (Evgenije) Stevan. Janja (1620046011) Damjanović (Miloš) Srećko. rođen 1871. u direktnom teroru. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. ubijen 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Nepoznato (1628021004) Dragićević (Drago) Srećko. rođen 9999. rođen 1912. ubijen od četnika 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1945. nepoznato. Konjevići (1628019006) Tripunović (Tomo) Jelica. rođen 1920. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1944. Konjevići (5004s00494) Ristanović (Neđo) Nedeljko. Jasenovac (1628022006) Božić (Timotije) Krsto. u direktnom teroru. Lipenovići (1628020011) Lazarević (Todor) Stojko. Srbin. u logoru. poginuo 1944. Bjelovac (1628021003) Stojanović (Neđo) Gospava. Musliman. Srpkinja. kod kuće. Srbin. ubijen 1942. u direktnom teroru. Majur (0536038010) Mićić (Abram) Cvijan. Lipenovići (1628020013) Milićević (Todor) Ivan. Musliman. rođena 1938. Konjevići (5004s00206) Vidojević (Miladin) Milivoje. Musliman. rođen 1884. u direktnom teroru. Loznica (5021s00125) Čekić (Nikola) Teodor. poginuo od četnika 1943. rođen 1873. rođen 1926. Srbin. ubijen 1942. rođena 1930. u direktnom teroru. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. Konjevići (5004s00496) Petrović (Milivoje) Đorđuja. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. u logoru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1918. Uzovnica ljubov (0611078005) Cvetinović (Jevto) Ilija. poginuo od Nemaca 1943. ubijena 1942. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1927. rođen 1916. poginuo 1944. rođen 1912. Banjevići (7050s00341) Vidojević (Vasilja) Kostadin. u NOBu. Srbin. nepoznato. poginuo 1941. ubijen 1943. Srpkinja. Fakovići (1628021008) Bogdanović (Nikola) Petar. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Srebrenica (1628018007) Jusić (Medo) Avdurahman. rođen 1906. Lipenovići (1628020019) Nikolić (Andrija) Stanko. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Jasenovac (1628022005) Cvetinović (Đorđe) Momčilo. rođen 1902. Drinjača (5004s00197) Vidović (Kostadin) Cveta. u direktnom teroru. rođena 1926. Srpkinja. Musliman. Novo selo zvorn (1628020020) Mićić (Stojan) Božana. ubijen od ustaša 1941. Musliman. Drinjača (0804117009) Vidović (Vasilj) Miladin. Srbin. Batura srebreni (1628020007) Ristić (Stojan) Krista. rođen 1924. ubijen 1943. ubijen 1942. nepoznato. rođen 1914. u direktnom teroru. Kraljevo Polje (1628021006) Magašići Božić (Pavle) Danica. ubijen od četnika 1942. Srbin. ubijen 1942. u logoru. Srebrenica (1628018006) Demirović (Mujo) Mehmed. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1904. rođen 1888. rođen 1871. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1939. kod kuće. Konjevići (5004s00203) Ristić (Pero) Lazar. rođen 1917. Šušnjari (1628020002) Pavlović (Blagoje) Radovan. ubijena 1942. rođena 1897. Loznica (0772035049) Cvetinović (Jevta) Spasoje. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. rođen 1904. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1903. ubijena od ustaša 1943. nepoznato. Ljubovija (1628020010) Lazić (Joka) Ilija. rođen 1923. rođen 1917. ubijen 1944. Srbin. rođena 1880. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. Srbin. Srbin. rođen 1924. Zvornik (1628018004) Avdić (Mujo) Vebija. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. Bratunac (1628018001) Kabiljo (Isak) Aron. Musliman. Jevrej. ubijena 1943. rođen 1897. Magašići (1628022018) Cvetinović (Jevto) Spasoja. kod kuće. ubijena 1943. Jasenovac (1628019002) Krasanovići Ahmetović (Abid) Ramo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1923. u direktnom teroru. Srpkinja. Beograd (0611078004) Cvetinović (Jevta) Spasoje. Musliman. rođen 1927. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Jasenovac (1628022004) Božić (Timotije) Stevo. poginuo 1944. Fakovići (1628021009) Kovačević (Kosta) Petar. Srbin. rođena 1900. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijena 1942. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. Loznica (1628022019) Cvetinović (Nn) Jovanka. ubijen od četnika 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1926. Srpkinja. Šiljikovići (1628020024) Pavlović (Stevo) Đorđije. ubijen od ustaša 1942. rođen 1905. Lipenovići (1628020014) Neđić (Stojan) Dušan. rođen 1885. rođen 1920. Jasenovac (1573014041) Lipenovići Bojić (Tomo) Zorka. Srbin. rođen 1903. rođena 1906. ubijen 1942. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1942. Magašići (1628020001) Obradović (Zarija) Smilja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Bjelovac (1628021002) Vučetić (Marko) Živan. rođen 1890. ubijen od Nemaca 1942. Srbin. Jasenovac (5021s00123) Čikanić (Hango) Ago. nepoznato. poginuo 1945. Drinjača (1628020006) Pavlović (Miloš) Ilinka. Lipenovići (1628020022) Milanović (Krsto) Miloš. Lipenovići (1628020015) Muzej žrtava genocida Beograd Nikolić (Andrija) Milojka. Srbin. Krasanovići (1628018002) Demirović (Mujo) Omer. rođen 1905. Srbin. u logoru. ubijen od četnika 1942. rođen 1925. Lipenovići (1628020018) Nikolić (Stanoje) Zagorka. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1941. ubijen od četnika 1942. Magašići (0772035048) 1058 spisak nije potpun . Srpkinja. Bratunac (1628018008) Jusić (Medo) Selmo. rođen 1906. poginuo 1942. rođena 1910. u NOBu. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće.

rođena 1890. rođena 1936. rođen 1933. rođen 1909. Jasenovac (1628022001) Đurišić (Radovan) Žarko. rođen 1900. u direktnom teroru. kod kuće. rođen 1925. Šabac (1628022009) Vukašinović (Marinko) Miladin. ubijen 1943. Srbin. Magašići (1628022022) Popović (Krsto) Zorka. Mratinci (1628025013) Mlečva Đurić (Mikaš) Đorđo. Zvornik (1628023006) Bogović (Simo) Milo. Srbin. Srbin. Hrvatica. u NOBu. ubijen 1945. Mratinci (1628025002) Milutinović (Vladimir) Radovan. u direktnom teroru. u NOBu. ubijena 1942. Bjeljina (1628022021) Ibrakimović (Avdurahman) Osman. rođena 1884. Nepoznato (1628022010) Popović (Ljubinko) Tomka. u logoru.. Srbin. rođena 1900. Srbin. u direktnom teroru. Nepoznato (1628023004) Bogović (Simo) Kata. Srbin. Banjevići (5020s00024) Kostiječević (Nikola) Dragoljub. ubijen od ustaša 1943. Mratinci (1628025001) Milutinović (Vladimir) Petra. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. Mihaljevići (1628023003) Bogović (Simo) Radoje. Srbin. Srpkinja. rođen 1927. Mratinci (1628025004) Milanović (Stevo) Neđo. rođen 1916. Mratinci (1628025008) Đurić (Jaćim) Jovanka. rođena 1939. rođena 1911. u direktnom teroru. Mratinci (1628025003) Obaćkić (Nn) Stoja. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. Srpkinja. Jasenovac (1628022002) Deronjić (Ljubo) Mileva. Han Pijesak (1628022014) Mitrović (Svetozar) Milosava. Srbin. Srbin. rođen 1912. Oćenovići (1628026014) Lučić (Jevto) Milivoje. rođena 1936. Mlađevac (1628025014) Veselinović (Đorđan) Vlajko. u direktnom teroru. u logoru. u direktnom teroru. Musliman. ubijen 1944. Brežani-srebren (1628024013) Jovanović (Simo) Tatomir. ubijen od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. umrla 1942. Boljevići (1628024010) Jovanović (Bogoljub) Radivoje. nepoznato. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1901. Banja koviljača (0611079019) Mitrović (Svetozar) Nikola. ubijen 1942. ubijen 1941. u direktnom teroru. ubijena 1942. poginuo 1944. Mratinci (1628025011) Đokić (Ranko) Pero. Srbin. rođen 1924. rođen 1904. u direktnom teroru. rođen 9999. Mratinci (1628025010) Milanović (Marijan) Neđo. Nemački logor (1628024015) Nikolić (Milisav) Obren. u direktnom teroru. kod kuće. Srbin. ubijena 1942. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1943. Mlađevac (1628026001) Jovanović (Ljubo) Ilinka. ubijena od ustaša 1942. Mlečva (1628024006) Mratinci Đokić (Ranko) Neđo. ubijena od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1942. rođen 1923. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1926. ubijen 1941. rođen 1905. Srbin. Srbin. ubijen 1942. u direktnom teroru. u aprilskom ratu 1941 god. u direktnom teroru. Mlečva (1628024003) Jović (Jovo) Radovan. Mlečva (1628024005) Jović (Jovo) Radojka. rođen 1896. ubijen od ustaša 1944. Srbin. ubijena 1942. Mratinci (5020s00015) Janković (Lazar) Lazo. Musliman. u direktnom teroru. rođena 1903. ubijen 1941. rođena 1914. nepoznato. rođen 1920. ubijen 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1924. Srbin. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1943. 15 mojevička brigada (1628022008) Milanović (Vaso) Tomo. Jasenovac (1628022011) Popović (Vladimir) Krsto. nepoznato. rođen 1938. Srbin. Magašići (1628022017) Deronjić (Bogoljub) Todor. rođen 1897. rođena 1912. u direktnom teroru. rođen 1885. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. Srbin. ubijen 1942.naselje Magašići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Cvijetinović (Aleksa) Miloš. ubijen 1941. ubijena 1944. Mratinci (1628025017) Sekulić (Petar) Savo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1922. rođen 1895. rođen 1893.. ubijen 1944. u NOBu. rođena 1900. pri deportaciji. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. ubijen 1942. u zatvoru. rođen 1930. rođen 1898. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. Stomatovići (1628024014) Jovanović (Nn) Danojla. ubijena od ustaša 1942. Mratinci (5020s00020) Milanović (Tomo) Đuka. umro od Nemaca 1942. ubijen od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1879. poginuo 1941. u direktnom teroru. poginuo 1945. u direktnom teroru. poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1930. ubijen 1942. u direktnom teroru. Mratinci (1628025015) Milanović (Tomo) Đuka. u logoru. poginuo 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1943. Mihaljevići (1628023002) Nešković (Rajko) Danilo. rođen 1928. Bratunac (1628026002) Marković (Milan) Cvijetin. rođen 1921. Srbin. ubijena 1943. Mlađevac (1628026004) Kostijerčević (Mlađen) Panto. Crni vrh (1628024008) Muzej žrtava genocida Beograd Oćenovići Dadić (Cvijetin) Matija. Bratunac (1628022015) Mitrović (Savo) Milorad. rođen 1932. u direktnom teroru. Musliman. Srbin. Srbin. Mlečva (1628024007) Pavlović (Ranko) Đorđe. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. u NOBu. Boljevići (1628024011) Pavlović (Krsto) Risto. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. Bratunci tuzla (0611078002) Cvjetinović (Aleksa) Miloš. Crni vrh (1628024009) Pavlović (Veljko) Drago. kod kuće. Srbin. ubijena 1942. Srpkinja. u NOBu. ubijena 1942. u direktnom teroru. ubijen 1943. Ranča bratunac (0611079018) Mitrović (Svetozar) Nikola. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srbin. nepoznato. Mratinci (1628025016) Milutinović (Marko) Milosava. rođen 1891. Mlečva (1628024004) Nedeljković (Radovan) Živko. Magašići (1628022020) Cvjetinović (Pero) Vaso. Brežani-srebren (1628024012) Jović (Jovo) Nevenka. rođen 1919. Srpkinja. nepoznato. rođena 1907. Srpkinja. rođen 1929. Srbin. rođen 1920. poginuo 1944. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1870. ubijena 1942. rođen 1894. rođen 1880. u direktnom teroru. Mlačva (0823022006) Pavlović (Krsto) Risto. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1942. Srpkinja. rođen 1883. rođen 1900. rođen 1918. Mratinci (1628025007) Veselinović (Đorđan) Kostadin. Srpkinja. rođen 1894. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Mratinci (5020s00204) Obočkić (Nn) Stoja. Srbin. rođen 1900. poginuo 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Mratinci (1628025009) Janković (Jaćim) Stana. Mratinci (5020s00017) Janković (Lazo) Jenjo. Srbin. Srbin. ubijen 1942. ubijen 1942. Srbin. Srbin. ubijena 1942. u NOBu. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Mratinci (1628025006) Vasiljević (Jovan) Luka. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1901. ubijena od ustaša 1942. Magašići (1628022013) Mitrović (Živan) Svetozar. rođen 1920. Magašići (1628022003) Milanović (Stevo) Slavoljub. Bjelovac (1628023005) Duraković (Ćamil) Kemal. rođen 1926. umro 1945. Srpkinja. rođen 1900. rođena 1907. ubijen od ustaša 1944. Oćenovići (1628026007) Kostijerević (Blagoje) Savka. Oćenovići (1628026011) 1059 spisak nije potpun . rođen 1900. u logoru. rođen 1904. rođena 1886. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1875. ubijen od ustaša 1944. rođen 1899. Oćenovići (1628026003) Kostijerčević (Simeun) Smilja. rođena 1880. Nova kasaba (1628025005) Milanović (Milan) Živana. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1900. ubijen od Nemaca 1943. Mratinci (1628025012) Dolijanović (Stanko) Stanojka. rođena 1878. Mihaljevići (1628023001) Hasanović (Alija) Muharem. Srpkinja. rođena 1908. Magašići (1628022016) Mihaljevići Bogović (Simo) Dragić. Srbin. Ranča bratunac (0611079017) Mitrović (Živan) Svetozar. Istočna bosna (1628022007) Mitrović (Drago) Živojin. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Magašići (1628022012) Momčilović (Panto) Milan. Srbin.

kod kuće. u direktnom teroru. Ćešmerovići (1628027089) Janjić (Nn) Milun. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Ljubovija (1628027080) Ilić (Nikola) Smilja. Anđići-opravdić (1628027106) Ilić (Gajo) Joka. rođena 1935. Oćenovići (5020s00018) Urošević (Nn) Todosija. Ćešidovići. Srpkinja. rođena 1927. ubijena od ustaša 1944. Srbin. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. rođena 1890. kod kuće. Čolakovići-opra (1628027120) Đukanović (Marko) Risto. Opravdići (1628027010) Gojčinović (Milko) Marija. u masovnom pokolju. Oćenovići (1628026006) Stanojević (Pero) Milorad. u direktnom teroru. Srbin. Opravdići (1628027107) Grujičić (Risto) Todora. rođen 1890. u direktnom teroru. Anđići. ubijen od ustaša 1941. rođen 1918. ubijen 1942. kod kuće. opravdići (1628027023) Grujičić (Petar) Stana. Srpkinja. kod kuće. kod kuće. Prnjavor. Opravdići (1628027074) Ilić (Nikola) Savka. Jasenovac (1628026012) Obradović (Jovo) Milojka. rođena 1900. rođen 1910. Opravdići (1628027070) Jaćimović (Savo) Smilja. ubijeno od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. Srbin. u logoru. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1895. ubijena od ustaša 1944. Opravdići (1628027069) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Gavrić (Neđo) Mitar. Opravdići (7050s00192) Grujičić (Pavle) Milica. Opravdići (1628027060) Đukanović (Milan) Bogdan. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Oćenovići (1628026018) Tomić (Mićo) Rajko. Čolakovići-opra (1628027119) Đukanović (Stevo) Milorad. rođena 1894. Šabac-zasavica (1628027012) Gojić (Pajo) Drago. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Srbin. rođena 1900. ubijen od ustaša 1944. Anđići. rođen 1939. kod kuće. Opravdići (1628027088) Janjić (Milko) Milica. u NOBu. Beljina (0655054039) Tomić (Krsto) Mićo. Srbin. ubijena 1942. Srbin. kod kuće. Oćenovići (1628026021) Stankić (Jovo) Ilija. Oćenovići (0655054038) Tešanović (Vujadin) Milisav. u masovnom pokolju. ubijen 1942. Srpkinja. ubijen 1942. kod kuće. rođena 1895. Srbin. Opravdići (1628027001) Cvijetinović (Pero) Mihajlo. Srpkinja. ubijen 1942. rođena 1941. rođen 1889. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Srbin. rođena 1893. u direktnom teroru. rođen 1919. rođen 1893. Srbin. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Ćešidovići-opra (1628027066) Đukanović (Marko) Joka. u direktnom teroru. rođen 1900. Srbin. rođeno 1944. rođena 1899. Oćenovići (1628026009) Milošević (Mikajilo) Nikola. Srbin. ubijen 1942. rođen 1912. Oćenovići (1628026016) Tešanović (Stanoje) Smilja. Srbin. rođena 1922. rođen 1908. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Opravdići (1628027093) Đukanović (Drago) Ilinka. poginuo 1945. u masovnom pokolju. rođena 1886. Nova gradiška (1628027059) Grujčić (Neđeljko) Todora. spaljena 1944. Loznica (1628027068) Gavrić (Gligor) Dušanka. Oćenovići (5020s00014) Pavlović (Pero) Milan. Bijeljina (0097034024) Bojić (Milan) Bojka. ubijena 1944. Srbin. rođen 1925. opravdići (1628027109) Grujičić (Drago) Dušan. rođen 1903. rođen 1897. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. rođen 1900. kod kuće. Anđići-opravdić (1628027108) Grujičič (Miloš) Pavle. rođen 1900. rođena 1913. ubijen 1942. rođen 1927. rođen 1893. u NOBu. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. Srbin. ubijena od ustaša 1944. rođen 1924. mačva (1628027058) Gojčinović (Cvijetin) Milovan. ubijen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1942. Anđići. Srbin. kod kuće. kod kuće. kod kuće. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Opravdići (1628027011) Gojčinović (Nn) Petko. rođen 1885. Opravdići (1628027076) Ilić (Nikola) Slavko. rođen 1942. Srbin. rođena 1880. u direktnom teroru. Srbin. spaljena od ustaša 1944. u direktnom teroru. Srbin. Opravdići (1628027009) Ilić (Savo) Jelka. rođen 1896. rođen 1917. Srpkinja. rođena 1937. rođena 1915. kod kuće. Opravdići (1628027071) Janjić (Dušan) Dušan. rođen 1924. rođena 1886. Srpkinja. u NOBu. Anđići-opravdić (1628027021) Grujičić (Nn) Dete. Ćešmerovići-opr (1628027086) Janjić (Mihajlo) Sofija. spaljen od ustaša 1944. kod kuće. ubijena od ustaša 1944. rođen 1931. kod kuće. Bratunac (1603006004) Ilić (Savo) Nikola. ubijen 1944. ubijena od ustaša 1943. poginuo 1944. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijena 1942. rođena 1894. Anđići. u izbeglišvu. Opravdići (5020s00021) Gajić (Pajo) Stevo. Jasenovac (1628026017) Tomić (Sava) Cvija. nepoznato. ubijen 1944. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. rođen 1900. kod kuće. kod kuće. nestao 1944. ubijena 1942. ubijena 1942. kod kuće. kod kuće. Mandići-opravdi (1628027122) Đukanović (Petar) Milorad. u NOBu. Oćenovići (1628026020) Pavlović (Pero) Nedeljko. spaljena od ustaša 1944. Srbin. ubijen od Nemaca 1944. Opravdići (1628027013) Gojčinović (Milovan) Grozda. ubijena 1942. rođena 1894. Srpkinja. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1920. rođena 1922. rođena 1890. Oćenovići (1628026008) Marković (Milan) Marija. umro 1944. ubijen 1944. rođena 1912. rođen 1896. Srbin. poginuo 1945. rođena 1909. Srbin. ubijena 1944. Srbin. spaljen 1944. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. Banja koviljača (1628027067) Đukanović (Milorad) Gojana.užice (1628027064) Đukanović (Mato) Janko. kod kuće. ubijena od ustaša 1944. ubijen 1942. Srpkinja. rođen 1878. ubijen od ustaša 1942. rođen 1898. Vinkovci (1628026019) Tomić (Miloš) Kojo. Oćenovići (5020s00022) Urošević (Risto) Tanasije.naselje Oćenovići Žrtve rata 1941-1945 Marković (Milan) Danilo. u NOBu. kod kuće. ubijena 1944. opravdići (1628027022) Grujičić (Pavle) Radojko. Opravdići (5020s00006) Gojčinović (Petko) Miloš. rođen 1895. Ćešmerovići-opr (1628027085) Janjić (Milan) Dušan. rođena 1923. Srbin. Srpkinja. rođena 1886. Opravdići (1628027075) Ilić (Živojin) Darinka. opravdići (1628027065) Cvijetinović (Pero) Dušan. Opravdići (1628027002) Dragićević (Nn) Todora. ubijena od ustaša 1944. spaljena 1944. rođen 1937. Srbin. rođena 1934. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. rođena 1898. Srbin. Oćenovići (5020s00013) Pavlović (Nn) Sofija. ubijena od ustaša 1943. Oćenovići (1628026005) Stankić (Manojlo) Soka. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru. kod kuće. kod kuće. Srbin. Opravdići (1628027078) Jaćimović (Luka) Miloš. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1944. rođen 1921. poginuo 1944. spaljena 1944. poginuo 1944. rođena 1893. u direktnom teroru. Oćenovići (1628026010) Marković (Milan) Đurđija. ubijena od ustaša 1944. u logoru. Opravdići (1628027072) Jaćimović (Vučko) Nikola. Srbin. Opravdići (5020s00016) 1060 spisak nije potpun . Srpkinja. spaljena 1944. Popovići (1628026013) Pavlović (Nn) Nikolija. u logoru. T. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. ubijen 1941. Srpkinja. Oćenovići (1628026015) Opravdići Bojić (Luka) Vladimir. rođena 1935. rođen 1890. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1880. Anđići-opravdić (1628027020) Grujičič (Nikola) Cvijeta. ubijena od ustaša 1944. opravdići (1628027024) Grujičić (Pavle) Rajka. rođena 1895. Srbin. Srpkinja. rođen 1890. Opravdići (1628027079) Ilić (Savkan) Jelika. kod kuće. rođen 1888. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. ubijena 1944. u direktnom teroru. rođen 1874. Ćešmerovići (1628027091) Janjić (Mićo) Nikodin. Srbin. kod kuće. Srpkinja. spaljen od ustaša 1944. rođen 1910. Opravdići (1628027073) Ilić (Todor) Mitra. Čolakovići-opra (1628027121) Đukanović (Jako) Jovanka. Srbin. rođen 1895. rođena 1904. Opravdići (5020s00005) Grujičić (Drago) Božidar.

Opravdići (1541031001) Perić (Krsto) Cvija. kod kuće. Drinjača (1628027003) Petrović (Nn) Vaso. Srpkinja. Opravdići (1628027004) Jovanović (Kojo) Jovan. kod kuće. Srpkinja. rođen 1898. rođen 1941. Srpkinja. Srbin. opravdići (1628027048) Pavlović (Milorad) Savka. Anđići-opravdić (1628027039) Nikolić (Risto) Savka. Opravdići (7050s00193) Nikolić (Savo) Nevenka. rođen 1903. opravdići (1628027040) Nikolić (Pajo) Smilja. kod kuće. Srpkinja. Zvornik (1628027082) Marković (Pero) Rade. nestao 1941. Ježeštica (1628027014) Vasić (Aleksa) Vukica. spaljen od ustaša 1944. rođen 1872. ubijen od ustaša 1941. rođena 1905. spaljena od ustaša 1944. rođena 1888. Opravdići (5002s00032) Janković (Marko) Janko. Ćešmerovići (1628027092) Simić (Stevan) Stanko. Srpkinja. Anđići. Ćešidovići. nepoznato. prilikom borbi ili bombardovanja. Anđići. ubijena od ustaša 1944. opravdići (1628027050) Pavlović (Vaso) Milosava. Ježestica (5004s00253) Stanojević (Stjepan) Milo. poginuo 1941. Anđići. Opravdići (1628027083) Jovanović (Stevan) Nikolija. opravdići (1628027126) Nikolić (Jevto) Milojka. spaljena od ustaša 1944. rođena 1899. rođen 1928. Srpkinja. spaljen 1944. opravdići (1628027057) Nikolić (Todosije) Milivoje. ubijena od ustaša 1944. poginuo 1942. kod kuće. rođena 1933. u masovnom pokolju. Anđići-opravdić (1628027047) Pavlović (Sveto) Jefa. rođen 1878. Anđići. ubijen 1942. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Anđići-opravdić (1628027101) 1061 spisak nije potpun . kod kuće.. rođena 1890. kod kuće. rođen 1912. rođen 1922. u direktnom teroru. rođen 1914. rođena 1932. spaljen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1942. Anđići. ubijena od ustaša 1944. Anđići. rođena 1939. opravdići (1628027038) Nikolić (Nikola) Vukašin. u masovnom pokolju. rođen 1876. kod kuće. rođena 1913. Srpkinja. Opravdići (7050s00194) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Nikolić (Savo) Pero. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Anđići. kod kuće. u masovnom pokolju. rođena 1875. u masovnom pokolju. ubijena 1942. Opravdići (5020s00019) Simić (Nn) Mara. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Anđići. rođena 1888. rođen 1930. Anđići-opravdić (1628027054) Nikolić (Nikola) Joka. rođena 1889. spaljen od ustaša 1944. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. rođen 1880. u direktnom teroru. Opravdići (1628027063) Perić (Mihajlo) Živan. spaljen 1943. Opravdići (1628027006) Pavlović (Božo) Pavle. rođena 1879. Srpkinja. kod kuće. ubijena 1944. Srpkinja. Ćešidovići (1628027025) Janjić (Rajko) Petra. rođena 1890. Drinjača (1628027046) Pavlović (Vaso) Jelika. kod kuće. kod kuće. Srbin. opravdići (1628027055) Nikolić (Tomo) Joka. rođena 1944. spaljena od ustaša 1944. Anđići-opravdić (1628027035) Nikolić (Savo) Mijoljka. spaljena 1944.. kod kuće. spaljena 1944. rođena 1938. Opravdići (1628027008) Simić (Savo) Stjepanija. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1937. u masovnom pokolju. Srpkinja. spaljena 1944. rođena 1899. Srbin. Srpkinja. spaljena 1944. rođena 1905. Srpkinja. Banja koviljača (1628027016) Pavlović (Jovan) Milenija. Srbin. rođen 1937. poginuo od ustaša 1941. u masovnom pokolju. kod kuće. rođen 1922. rođen 1872. Čolakovići. u direktnom teroru. Jasenovac (1628027005) Nikolić (Nn) Savka. Srpkinja. rođena 1944. rođena 1923. Srbin. rođena 1886. kod kuće. Opravdići (1628027015) Pavlović (Jovan) Drago. Zalići-opravdić (1628027045) Pejić (Stako) Jerotije. ubijena od ustaša 1944. spaljena 1944. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. opravdići (1628027053) Pavlović (Vaso) Stana. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1888. rođena 1910. rođen 1902. u direktnom teroru. kod kuće. ubijena od ustaša 1944. Anđići. ubijena od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. kod kuće. ubijena 1944. spaljena 1944. Anđići. opravdići (1628027049) Pavlović (Savo) Todora. kod kuće. opravdići (1628027118) Vasić (Đorđo) Jovanka. Srbin. rođena 1923. Ćešmerovići-opr (1628027087) Janjić (Vida) Milica. rođena 1928. ubijen od ustaša 1944.naselje Opravdići Žrtve rata 1941-1945 Janjić (Nn) Sofija. Srbin. opravdići (1628027041) Nikolić (Pajo) Nenad. u logoru. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Opravdići (1628027031) Jovanović (Vaso) Bogdan. kod kuće. u aprilskom ratu 1941 god. Mandići-opravdi (1628027094) Simić (Savo) Lazar. rođena 1939. spaljena od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Srbin. Ćešmerovići (1628027090) Janjić (Vasilije) Draginja. opravdići (1628027051) Pavlović (Vaso) Pero. rođena 1940. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. spaljena 1944. Anđići-opravdić (1628027018) Pavlović (Mikalo) Cvijeta. Srpkinja. opravdići (1628027056) Nikolić (Todosije) Zagorka. Srpkinja. spaljen od ustaša 1944. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođena 1932. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Anđići-opravdić (1628027097) Vasić (Drago) Vasilija. ubijena od ustaša 1942. Anđići. rođena 1916. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1942. rođena 1926. Opravdići (5020s00041) Nikolić (Pajo) Joka. u direktnom teroru. Ljubovija (1628027034) Jovanović (Risto) Vaso. u NOBu. Srpkinja. Ljubovija (2621055008) Jovanović (Miloš) Mikailo. rođen 1913. Opravdići (1628027077) Nikolić (Krsto) Cvijeta. rođena 1943. Srbin. kod kuće. u masovnom pokolju. rođena 1919. rođena 1912. rođen 1890. u masovnom pokolju. spaljena od ustaša 1944. spaljena 1944. ubijena od ustaša 1944. spaljena 1944. Zalići-opravdić (1628027042) Nikolić (Todosije) Milisav. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Srbin. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1944. Opravdići (1628027007) Stanojević (Jovan) Mila. rođen 1890. u masovnom pokolju. Srpkinja. Opravdići (1628027032) Jovanović (Marko) Anica. u aprilskom ratu 1941 god. Opravdići (5020s00040) Janjić (Pajo) Draginja. Anđići. Opravdići (1628027081) Jovanović (Todor) Cvija. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Opravdići (1628027061) Perić (Krsto) Cvija. rođen 1940. kod kuće. rođen 1934. Mandići-opravdo (1628027128) Simić (Milan) Jovo. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođen 1916. Anđići. Srpkinja. rođena 1890. rođen 1901. Nepoznato (1628027030) Jovanović (Kojo) Neđo. Srbin. opravdići (1628027026) Janjić (Sredoje) Draginja. Anđići-opravdić (1628027037) Nikolić (Nikola) Neđo. Srbin. u masovnom pokolju. ubijena 1944. Srbin. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. rođen 1920. rođena 1919. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. Srbin. u masovnom pokolju. rođena 1930. kod kuće. Srbin. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. u zatvoru. rođena 1906. poginuo 1941. rođena 1904. opravdići (1628027052) Pavlović (Vaso) Vasilije. Anđići-opravdić (1628027036) Nikolić (Nikola) Neđo. u masovnom pokolju. kod kuće. spaljena 1944. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1906. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Srbin. spaljena od ustaša 1944. Srbin. Opravdići (7050s00194) Nikolić (Savo) Nevenka. ubijen od ustaša 1944. rođena 1883. Opravdići (1628027084) Jovanović (Miloš) Mihajlo. opravdići (1628027127) Nikolić (Andrija) Stanko. opravdići (1628027044) Nikolić (Stevo) Bojana. Srbin. rođena 1939. kod kuće. kod kuće. Srpkinja. Opravdići (1541031002) Petrović (Nedeljko) Đoko. u direktnom teroru. Opravdići (5002s00029) Janjić (Nn) Soka. u masovnom pokolju. Opravdići (1628027033) Jovanović (Manojlo) Tomka. Srpkinja. spaljena od ustaša 1944. Srbin. kod kuće. Srpkinja. ubijen 1944. kod kuće. u direktnom teroru. Anđići. Srpkinja. rođen 1900. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1942. spaljen od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Zvornik (1628027095) Neđić (Spasoje) Mara. Čolakovići. kod kuće. Srpkinja. rođena 1937. Srpkinja. Anđići. spaljena od ustaša 1944. rođen 1941. rođena 1891. spaljena 1944. opravdići (1628027019) Pavlović (Vasilije) Vaso. spaljena od ustaša 1944. poginuo 1941. Opravdići (7050s00195) Nikolić (Nikola) Radojka. rođen 1881. rođen 1889. rođen 1934. Srbin. Anđići-opravdić (1628027017) Pavlović (Milorad) Kristina.

Muslimanka. ubijen 1942. Musliman. rođena 1908. rođena 1899. Joševo (1628031001) Ferhatović (Aljo) Fejzo. ubijen 1942. Srbin. rođena 1904. Bratunac (1628031002) Bešić (Dervo) Bida. Musliman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1892. Muslimanka. rođen 1912. rođena 1936. rođen 1943. Čolaković-oprav (1628027124) Vasić (Toma) Milosava. rođena 1902. Nepoznato (1628029003) Obrenović (Anto) Sreten. Pobrđe (1628030003) Nukić (Nuko) Osman. Musliman. opravdići (1628027029) Vasić (Milorad) Milojka. rođen 1913. Srpkinja. rođen 1908. u direktnom teroru. rođen 1890. Srbin. rođen 1919. u direktnom teroru. Srpkinja. nepoznato. Branjevo. Pobrđe (1628030007) Omerović (Halil) Avdo. zaklan 1941. Musliman. rođena 1930. u direktnom teroru. Slapašnica (1628028002) Hasanović (Ređo) Mujo. rođen 1904. opravdići (1628027103) Vasić (Momčilo) Tomislav. poginula 1943. Anđići-opravdić (1628027096) Vasić (Tripun) Savo. poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. poginuo 1942. u direktnom teroru. ubijen 1942. u masovnom pokolju. rođen 1886. u direktnom teroru. kod kuće. Musliman. rođen 1940. ubijena 1944. ubijen od ustaša 1944. u NOBu. rođen 1907. u NOBu. rođen 1900. spaljen 1944. Anđići. Pobrđe (1628030017) Hajdarević (Osmo) Murat. poginuo 1942. Pobrđe (1628030008) Omerović (Mehmed) Šaćir. Anđići-opravdić (1628027028) Vasić (Momčilo) Milisav. rođen 1920. Srpkinja. Muslimanka. ubijen 1942. Srbin. Srbin. kod kuće. nepoznato. ubijen od četnika 1941. rođena 1891. ubijen 1942. rođena 1934. rođen 1928. nestao 1942. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1932. Musliman. Anđići-opravdić (1628027027) Vasić (Nikola) Vasilija. Pobrđe (1628030012) Hajdarević (Šeno) Mujo. rođena 1915. Srbin. Srbin. rođen 1880. Muslimanka. Srbin. Pobrđe (1628030013) Ibrahimović (Suljo) Omer. Musliman. Pobrđe (1628030005) Avdić (Huso) Halil. spaljen od ustaša 1944. Pobrđe (1628030021) Omerović (Ahmo) Dalil. ubijena od četnika 1943. ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1933. u NOBu. rođen 1923. Srpkinja. Bratunac (1628029009) Obrenović (Obren) Miloš. Branjevo. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. Pobrđe (1628030022) Nukić (Osman) Mešan. rođen 1910. rođen 1920. poginuo od ustaša 1942. rođen 1924. kod kuće. Pobrđe (1628030020) Smajić (Bihal) Nuhan. rođena 1910. Srpkinja. u direktnom teroru. Anđići. u masovnom pokolju. ubijen od četnika 1943. Musliman. Srpkinja. Musliman. u direktnom teroru. Musliman. kod kuće. Opravdići (5020s00004) Vasić (Nn) Mara. Srbin. ubijen 1942. ubijen 1942. Anđići-opravdić (1628027104) Vasić (Vaso) Ilinka. nepoznato. zvornik (1628031015) Gligić (Dako) Stana. rođena 1905. spaljen od ustaša 1944. Pobrđe (1628030010) Isaković (Suljo) Sali. rođen 1918. Srbin. u direktnom teroru. Pobrđe (1628030001) Hajdarević (Alija) Aljo. ubijen 1942. spaljen od ustaša 1944. rođen 1892. rođena 1935. ubijena 1944. Branjevo. rođen 1912. spaljena od ustaša 1944. poginuo 1942. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. Srbin. Srpkinja. ubijena od četnika 1943. Srbin. Pobrđe (1628030018) Tešanović (Jovo) Milosava. Musliman. Opravdići (5020s00003) Živanović (Cvijan) Mikajilo. ubijen 1942. ubijen 1941. rođen 1927. Pobrđe (1628030011) Jašić (Mujo) Jusut. ubijen od ustaša 1944. spaljen od ustaša 1944. u masovnom pokolju. rođena 1938. ubijen 1941. u masovnom pokolju. Kod sarajeva (1628028003) Hasanović (Ređo) Juso. rođena 1882. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1942. Anđići. u direktnom teroru. Musliman. Opravdići (5020s00001) Vasić (Tomo) Kristina. ubijena od ustaša 1944. spaljena od ustaša 1944. Podčauš (1628031009) Hopić (Salko) Bisera. Bratunac (1628029010) Ostojić (Mikajilo) Živko. Kod bratunca (1628029006) Nešković (Vojin) Ljubomir. kod kuće. ubijena 1941. Anđići-opravdić (1628027105) Vasić (Pavle) Jovan. spaljena 1944. rođena 1935. Musliman. Musliman. u masovnom pokolju. ubijena 1944. Branjevo-zvorni (1628031016) Ilić (Božo) Vasilija. Srpkinja. rođen 1900. Srpkinja. Srbin. Bratunac (1628029002) Muzej žrtava genocida Beograd Ostojić (Ljubo) Aleksa. ubijen 1942. Anđići. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Anđići-opravdić (1628027111) Živanović (Mihajlo) Darinka. rođen 1930. opravdići (1628027112) Živanović (Mihajlo) Draginja. spaljen 1944. u direktnom teroru. Srpkinja. Pobrđe (1628030004) Isaković (Biber) Omer. u masovnom pokolju. Opravdići (5020s00002) Vasić (Pavle) Goja. Srbin. opravdići (1628027100) Vasić (Tripul) Tomo. kod kuće. ubijena od četnika 1943. Banja koviljača (1628030002) Podčauš Avdić (Šerif) Rasim. Srpkinja. Slapašnica (1628028001) Pobrđe Nešković (Vasilije) Janja. rođen 1902. Musliman. rođena 1927. ubijen 1944. Pobrđe (1628030009) Jašarević (Meho) Osman. rođen 1940. u direktnom teroru. Zaklapača (1628030006) Muharemović (Huso) Mehmed. u direktnom teroru. Musliman. Anđići-opravdić (1628027116) Pirići Ahmetović (Huso) Juso. ubijena od ustaša 1944. opravdići (1628027099) Vasić (Tomo) Momčilo. Anđići. ubijena 1942. rođen 1944. rođen 1932. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1924. kod kuće. Musliman. ubijen od četnika 1941. rođena 1915. kod kuće. rođen 1921. u NOBu. Anđići. spaljen od ustaša 1944. rođena 1929. rođen 1930. rođen 1885. Srbin. Musliman. ubijen 1943. u NOBu. kod kuće. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. rođen 1910. opravdići (1628027114) Živanović (Mihajlo) Zorka. u direktnom teroru. Romanija Planin (1628029005) Pobuđe Avdić (Hasan) Ramo. kod kuće. ubijen 1942. Pobrđe (1628030016) Hajdarević (Hajdor) Omer. kod kuće. ubijena 1942. nestao 1942. nepoznato. u direktnom teroru. Čolakovići. Srbin. rođen 1889. ubijen 1942. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođena 1924. u direktnom teroru. ubijena 1944. u masovnom pokolju. rođen 1900. Anđići. zvornik (1628031013) Ferhatović (Fejzo) Alija. rođen 1922. ubijena 1944. rođena 1900. spaljena 1944. rođen 1914. Musliman. rođena 1914. Nepoznato (1628029008) Spasojević (Marko) Milorad. Muslimanka. u direktnom teroru. zvornik (1628031012) Ferhatović (Bajro) Đulsa. Podčauš (1628031008) 1062 spisak nije potpun . ubijen 1943. Anđići-opravdić (1628027117) Vasić (Milorad) Miladin. Anđići-opravdić (1628027098) Vasić (Tomo) Tomislav. opravdići (1628027125) Vasić (Mikailo) Vukosava. Anđići. Muslimanka. spaljen 1944. u direktnom teroru. Srpkinja. opravdići (1628027113) Živanović (Sredoje) Vuja. Opravdići (7050s00196) Vasić (Neđo) Mileva. ubijena 1944. Musliman. Musliman. Musliman. Šiljkovići (1628027110) Živanović (Marko) Stanka. rođena 1898. Srbin. nepoznato. rođena 1887. Pobrđe (1628030015) Hajdarević (Halil) Avdo. Musliman. ubijena 1942. Branjevo-zvorni (1628031017) Hopić (Salko) Hava. rođen 1900. opravdići (1628027115) Živanović (Mihajlo) Milivoje. u direktnom teroru. Srpkinja. opravdići (1628027102) Vasić (Momčilo) Ratko. u direktnom teroru. rođen 1922. Jablanica crkva (1628029004) Spasojević (Marko) Momčilo.naselje Opravdići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Vasić (Jovan) Novak. rođena 1925. rođena 1932. Pobrđe (1628030014) Hajdarević (Šeno) Mehmed. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Bratunac (1628029001) Obrenović (Nn) Danica. ubijen 1942. kod kuće. Srbin. ubijena 1944. Opravdići (1628027123) Vasić (Pero) Milojka. Musliman. rođen 1922. rođen 1904. poginuo 1942. Musliman. ubijen od ustaša 1944. Anđići. rođena 1899. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. nepoznato. Pobrđe (1628030019) Omerović (Mehmed) Zejna. spaljena od ustaša 1944. ubijena od četnika 1943. ubijena od ustaša 1944. ubijen 1942. ubijen 1942.

Polom (7050s00337) Milanović (Stjepan) Neđo. ubijen 1942. rođen 1882. Jasenovac (1628032002) Simić (Tomo) Neđo. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1945. Repovac (1629034001) Ristić (Vojin) Dragomir. Podčauš (1628031005) Zukić (Atif) Mujo. Srbin. rođena 1919. Ljubovija (1629034017) 1063 spisak nije potpun . Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1920. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. Vlasenica (1628032021) Tomić (Neđo) Tomo. rođen 1928. Nemačka (7050s00338) Tomić (Vasilije) Dušan. rođen 1926. rođen 1906. rođena 1892. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Podčauš (1654030010) Mićić (Milan) Ljubica. rođen 1913. rođen 1892. Drinjača (1628031010) Zukić (Mujo) Nurif. rođena 1893. rođen 1920. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1941. Mathausen (1628032016) Tomić (Stevo) Miladin. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1902. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1913. rođen 1927. ubijena od ustaša 1943. Musliman. Repovac (1629034018) Ilić (Veselin) Živojin. Srbin. Srbin. rođena 1935. ubijen 1942. Polom (5004s00193) Tomić (Neđo) Stanko. poginuo 1943. rođen 1917. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Musliman. Musliman. Srbin. Polom (5004s00191) Jokić (Sofnen) Miloš. poginuo od ustaša 1942. Musliman. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1926. Repovac (1629034002) Todorović (Timotije) Ranko. Drinjača (1629033003) Lolić (Sejfo) Nurko. rođen 1926. rođen 1918. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. u direktnom teroru. Repovac (1629034003) Ristić (Vojin) Momčilo. rođen 1910. Srpkinja. poginuo 1945. poginuo 1941. Srbin. Klad (1629034008) Ristić (Manojlo) Persa. spaljen od ustaša 1943. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1888. ubijen od ustaša 1942. Srbin. rođena 1937. rođena 1940. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Repovac (1629034020) Živanović (Jevto) Mihajlo. Srbin. Repovac (1629034009) Marinković (Mićo) Bogić. poginuo od Bugara 1941. Musliman. Srpkinja. umro 1943. nepoznato. rođen 1925. u NOBu. Srbin. rođen 1900. Srbin. Srbin. Mlađevac (1629034021) Todorović (Todosije) Drago. Polom (1628032015) Milanović (Krsto) Vasilija. poginuo 1942. Srbin. rođen 1917. poginuo 1944. Repovac (1629034004) Ristić (Vojin) Mirka. Srpkinja. u direktnom teroru. Drinjača (1629033005) Mujučić (Salih) Mujo. rođen 1899. Srbin. ubijena 1942. Srbin. poginuo 1943. Jasenovac (1664078003) Simić (Stanoje) Jevto. rođena 1884. Jasenovac (1628032003) Kostić (Arsa) Đorđe. Polom (5004s00192) Kostić (Todor) Đorđo. rođen 1922. u direktnom teroru. u logoru. rođena 1912. kod kuće. poginuo 1942. u NOBu. Mathausen (1629034019) Jovanović (Jerotije) Spasenija. Repovac (1629034014) Jovanović (Jovo) Dostana. rođen 1922. ubijena 1942. u direktnom teroru. kod kuće. poginuo od ustaša 1941. rođen 1886. u direktnom teroru. Srpkinja. Kraljevo Polje (1628032019) Blažević (Stjepan) Andrija. Repovac (1629034023) Filipović (Mile) Savo. Repovac (1629034011) Jovanović (Miloš) Vlajko. Mathausen (1628032017) Muzej žrtava genocida Beograd Tomić (Vasilija) Toma. rođen 1900. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. rođena 1907. Drinjača (1629033004) Lolić (Sejfo) Zuhdija. rođen 1900. Polom (5004s00195) Simić (Stanoje) Jevto. Bratunac (1628031006) Tripić (Cvijetin) Persa. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Muslimanka. u logoru. Srbin. kod kuće. u logoru. u direktnom teroru. rođen 1888. u NOBu. Drinjača zvorni (1629033002) Repovac Blagojević (Mihajlo) Mirko. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1941. poginuo 1941. Kod beograda (1628032013) Pavlović (Todo) Svetozar. Ljubovija (1629034015) Jovanović (Risto) Jovan. rođen 1902. ubijena od četnika 1944. ubijen 1942. Zagoni (1629034006) Živković (Danilo) Novak. u logoru. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. u logoru.. u NOBu. Polom (5004s00190) Milanović (Vasilije) Savo. u logoru. Tokaljaci (1628031011) Polom Avramović (Đorđe) Miladin. ubijena 1942. Srbin. rođena 1918. u logoru. ubijena 1942. u NOBu. Repovac (1629034016) Živanović (Marinko) Đuka. rođen 1904. rođen 1922. Lonjin-bratunac (1629033001) Selimović (Smajo) Omer. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1922. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. poginula 1942. u direktnom teroru. Srbin. u zatvoru. poginuo 1942. Kraljevo Polje (1628032007) Ristanović (Marjan) Vojislav. rođen 1900. rođena 1897. rođen 1898. u logoru. Polom (5004s00196) Rakovac Duraković (Moša) Ramo. Zagoni (1629034007) Živanović (Luka) Ana. u direktnom teroru. rođen 1895. u NOBu. kod kuće. u direktnom teroru. ubijena 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Polom (1628032014) Milanović (Vasa) Desanka. rođen 1900. zaklan od ustaša 1942. rođen 1889. Jasenovac (1628032012) Jokić (Ilija) Pero. poginuo od ustaša 1943. rođen 1893. ubijen 1942. Srbin. Beograd (1628032006) Jokić (Nn) Rajka. u NOBu. Musliman. Bugarska granic (1628032009) Simić (Arsen) Stanoje. rođen 1929. Srbin. ubijen od ustaša 1942. rođen 1928. rođen 1910. Repovac (1629034005) Ristić (Vojin) Ivanka. kod kuće. u logoru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. rođena 1902. Srpkinja. Repovac (1629034012) Krsmanović (Vidak) Mlađen. Jasenovac (1628032011) Jokić (Sovo) Nešo. Srbin. poginuo 1944. rođena 1929. Srpkinja. ubijen 1942. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. rođen 1924. Polom (1628032023) Jokić (Kojo) Borisav. u logoru. Srbin. ubijen od Nemaca 1943.. Srbin. Nemačka (7050s00338) Urošević (Ilija) Tomo. Srbin. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1904. Mathausen (1628032004) Simić (Bjelan) Stanoje. poginuo 1944. rođen 1914. u direktnom teroru. u logoru. ubijena 1942. Doboj (1628032005) Ristanović (Neđo) Đorđijo. Repovac (1629034022) Marinković (Bogić) Ostoja. Nemačka (5004s00194) Simić (Krsto) Milorad. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. poginuo od ustaša 1941. Srpkinja. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1898.naselje Podčauš opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Marković (Jovo) Stana. rođena 1871. Bratunac (1629034024) Blagojević (Vidak) Marija. u direktnom teroru. Srpkinja. Podčauš (1628031004) Mičić (Vidoje) Milan. Podčauš (1628031003) Salkić (Mehmed) Raza. rođen 1904. ubijena 1942. u logoru. Polom (1628032010) Simić (Neđo) Prodan. rođen 1925. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Musliman. Musliman. ubijen od ustaša 1942. u logoru. ubijena 1942. poginuo 1942. rođena 1904. ubijena 1943. Srbin. ubijen 1942. Repovac (1629034013) Jovanović (Tanasije) Anđa. zaklana od ustaša 1942. rođen 1938. ubijena od ustaša 1943. rođen 1900. rođen 1922. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1918. Crna gora (1629034010) Jovanović (Rajo) Simka. rođen 1903. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1926. Srpkinja. kod kuće. rođena 1875. Mathausen (1628032001) Jokić (Jovo) Rokilja. Vlasenica (1628032022) Urošević (Neđo) Tomo. ubijena 1942. rođen 1892. Oćenović brdo (1628032018) Tomić (Vasilije) Tomo. Srbin. poginuo od Nemaca 1942. rođen 1925. Žlijebac (1628031007) Salkić (Sejfo) Nurija. Polom (1628032020) Urošević (Milorad) Pero. u NOBu. Srebrenica (1628032008) Ristanović (Neđo) Vojin. ubijen od ustaša 1944. Srbin. ubijen 1942. Srbin. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srpkinja.

u direktnom teroru. umro 1945. Srbin. rođen 1884. Srbin. umro 1945. Srbin. ubijen 1942. Bratunac (1629036016) Zarić (Mileka) Bogdan. nepoznato. rođena 1893. umro 1944. u NOBu. umrla od ustaša 1943. Lajkovac (1629037020) Nešković (Tanasije) Petko. Bratunac (1629036004) Zarić (Mieka) Prodan. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1928. Bjelovac (1629039005) Krsmanović (Krsman) Savo. rođen 1921. u direktnom teroru. Stanatovići (1629037013) 1064 spisak nije potpun . u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1916. u direktnom teroru. ubijen 1943. ubijen 1942. U drini (1629036012) Bajić (Nedeljko) Makivija. nepoznato. rođen 1900. rođen 1909. Srbin. u direktnom teroru. Kladanj (1629036033) Mladenović (Rade) Živan. u NOBu. Srbin. rođen 1922. Slapašnica (1629036017) Ivanović (Radovan) Aleksandar. u NOBu. rođen 1921. Srbin. u direktnom teroru. Mlađevac (1629039006) Janković (Lazar) Risto. Kladanj (1629036015) Blagojević (Blagoje) Mirosava. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1924. rođen 1898. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin.paloma (1629035015) Begzadić (Alija) Mujo. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1913. Slapašnica (1629036028) Kasanić (Krsto) Smilja. poginuo 1944. rođen 1904. rođen 1909. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1928. Musliman. nestao 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1941. Crna gora (1629036001) Pavlović (Ivan) Pero. ubijen 1943. Slapašnica (1629036032) Ćirković (Rade) Koviljka. ubijen od četnika 1941. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo od Nemaca 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1925. rođen 1902. Srbin. Stanatović (1629037017) Jovanović (Mika) Stevan. Srbin. nestao 1945. u direktnom teroru. ubijen 1942. poginuo 1942. umro 1945. rođena 1921. Foča (1629036031) Kasanić (Gajo) Kasan. nepoznato. Srbin. poginuo 1941. rođen 1898. Sikirić (1629035014) Uranjkovina (Fehim) Ramo. Slapašnica (1629036035) Kasanić (Neđo) Rosa. nestala 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1910. Srpkinja. Stanatovići (1629037007) Jovanović (Milan) Obren. u direktnom teroru. Musliman. Vlasenica (1629036029) Stjepanović (Vaso) Marko. u NOBu. u direktnom teroru. Popovići (1629035002) Jeremić (Trifun) Srećko. rođen 1892. Bratunac (1629037015) Jovanović (Mile) Miloš. u direktnom teroru. Kladanj (1629036019) Stević (Pavle) Miladin. Srpkinja. rođen 1938. rođena 1931. rođen 1924. Lonjin (1629036022) Mešić (Aljo) Hajrudin. rođen 1920. u NOBu. Slapašnica (1629036026) Katanić (Neđo) Đuro. Sikirić (1629035013) Simić (Maksim) Živko. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1942. rođena 1907. rođen 1921. rođen 1900. Skela (1629035009) Janković (Nn) Radovan. rođena 1922. Srbin. rođen 1922. u NOBu. Popovići (1629035001) Petrović (Zdravko) Radivoje. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1941. Srbin. Stanatovići (1629037014) Savić (Mitar) Miloš. u NOBu. umro 1945. Slapašnica (1629036030) Josipović (Budimir) Stanko. ubijen 1942. Kraljevo Polje (1629035005) Trišić (Vaso) Vidoje. rođen 1919. poginuo 1941. Musliman. rođen 1888. Tuzla (1629037018) Jovanović (Miloš) Živorad. u NOBu. ubijen 1942. rođen 1923. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. rođen 1871. umrla 1945. u direktnom teroru. Slapašnica (1629036034) Blagojević (Stanoje) Momčilo. u direktnom teroru. ubijen 1942. Vlahović (1629037001) Savić (Miloš) Jovanka. poginuo 1944. rođen 1919. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. ubijena 1941. Konjevići (1629039001) Živanović (Neđo) Mihajlo. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu.naselje Sikirić opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Sikirić Begzadić (Ahmo) Meho. Lopatica (1629035007) Šiljkovići Janković (Lazar) Risto. Slapašnica (1629036005) Mlađenović (Milinko) Jovan. rođen 1919. Stanatovići (1629037019) Perić (Živojin) Vidoje. Srbin. ubijen 1942. rođen 1925. nepoznato. rođen 1924. Zvornik (0952103099) Janković (Radovan) Kosta. Srbin. Srbin. Srbin. Stanatovići na drini (1629037016) Manojlović (Božo) Stanimir. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1944. rođen 1921. Srbin. Srbin.. poginuo 1943. Srbin. Fakovići (1629037006) Jovanović (Radoje) Miloš. Srbin. ubijena 1942. Srbin. ubijen 1943. rođen 1922. ubijena 1942. nepoznato. Srbin. Tuzla (1629035010) Matić (Nn) Ilinka. Mlađevac (1629039003) Živanović (Todor) Branko. nestao 1944. u NOBu. Crkvine (1629035003) Matić (Petko) Živan. ubijen od četnika 1943. rođen 1933. kod kuće. Šiljkovići (1629039004) Slapašnica Bajić (Metodije) Pavle. Bratunac (1629036007) Ćirković (Vlado) Đorđe. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. rođena 1927. Slapašnica (1629036013) Bajić (Pajo) Nedeljko. u direktnom teroru. umro 1942. rođen 1925. rođen 1924. Lajkovac (1629037021) Pavlović (Milan) Milovan. rođen 1920. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. ubijen od Nemaca 1945. Srpkinja. rođen 1927. Srbin. rođen 1853. Srpkinja. ubijen 1942. rođena 1923. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Fakovići (1629037004) Nešković (Sreten) Živorad. Slapašnica (1629036018) Muzej žrtava genocida Beograd Josipović (Budimir) Budo. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1942. rođen 1923. Srbin. Skela (1629035008) Uranjkovina (Huso) Fehim. Srbin. Srbin. u NOBu. umro od Nemaca 1944. Srbin. ubijen 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1902. Drina (1629036006) Mićić (Vidak) Sekula. rođen 1929. Fakovići (1629037005) Jovanović (Stanimir) Darinka. Slapašnica (1629036020) Stević (Cvijan) Jovan. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. rođen 1918. rođen 1889. rođen 1890. Milići rogoč (1629036002) Zarić (Milan) Maksim. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1942. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. Bratunac (1629036009) Ivanović (Milisav) Mladen. Kraljevo Polje (1629035011) Jovanović (Dragić) Vukosav. ubijen od ustaša 1944. Slapašnica (1629036014) Bajić (Nedeljko) Ranko. poginuo 1944. poginuo 1945. Slapašnica (1629036008) Ćirković (Vaso) Rada. Srbin. rođen 1925. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Mlađevac (1629039002) Janković (Radovan) Milorad. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Foča (1629036003) Stanatovići Jovanović (Blagoja) Ljubinka. ubijen od ustaša 1943. rođen 1892. rođen 1892. rođen 1922. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. Cerovac. rođen 1927. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1896. rođen 1925. Slapašnica (1629036027) Mešić (Alija) Ismet. Sikirić (1629035012) Petrović (Gajo) Milan. u NOBu. rođen 1907. umro od ustaša 1944. rođen 1941. Musliman. Bratunac (1629035006) Rankić (Ranko) Milorad. Musliman. u izbeglišvu. u NOBu. rođena 1922. Srbin. Srbin. Nepoznato (1629036010) Stjepanovićž (Vidak) Milan. rođen 1924. poginuo od Nemaca 1943. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. rođen 1913. u direktnom teroru. nepoznato. Srbin. u NOBu. Mačkov kamen (0901073005) Živanović (Neđo) Mihajlo. u NOBu. Srbin. rođena 1892. Kraljevo Polje (1629035004) Simić (Milorad) Milan. rođen 1913. ubijena od Muslima 1944. rođen 1931. poginuo 1942. Srbin. Slapašnica (1629036011) Stojanović (Mikajlo) Dobroslav. Srbin. Srbin. Loznica (1629036023) Mićić (Ivan) Bogdan. poginuo 1943. Srbin. Slapašnica (1629036021) Novaković (Bogoljub) Novak.

rođen 1897. Musliman. rođen 1892. rođena 1930. poginuo 1944. u direktnom teroru. Zvornik (1629040013) Urkovići Avdić (Abid) Jusuf. u direktnom teroru. poginuo 1945. rođen 1923. ubijena 1942. rođen 1892. Musliman. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. rođen 1900. rođen 1889. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. umro od Nemaca 1942. Musliman. rođen 1914. Suha (1629038017) Vesić (Drago) Makivija. Srbin. Srbin. Musliman. poginuo 1945. Dubnička čuprij (1629041006) Hasanović (Mujo) Mušan. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1903. Musliman. rođen 1905. u NOBu. Musliman. rođen 1900. rođen 1907. Srbin. u direktnom teroru. Vitkovići (1629042008) 1065 spisak nije potpun . u direktnom teroru. Musliman. ubijen 1942. Srbin. rođen 1902. ubijen 1941. rođen 1917. Dubnička čuprij (1629041010) Selimović (Salko) Edhem. u direktnom teroru. Bratunac (0319006004) Vesić (Mitar) Anđa. nestao od Nemaca 1942. ubijena od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1900. poginuo 1945. umro 1941. Musliman. Srbin. Bratunac (1629038012) Simić (Jovo) Julka. Suha (1629038011) Karamović (Emin) Mustafa. umro od Nemaca 1944. rođena 1894. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođena 1932. u direktnom teroru. rođena 1911. Ubijen od nedičevaca (1629040011) Huremović (Huso) Izet. Vlasenica (1629040007) Nikolić (Bogoljub) Grujo. Musliman. Stanatovići (1629037011) Trišić (Radovan) Mitar. Suha (1629038005) Ristanović (Blagoje) Risto. ubijen 1941. Bjelo Polje (1629040001) Muharenović (Alaga) Ahmet. Aporci bratunac (1629040005) Nikolić (Marko) Bogoljub. Šabac-zasavica (1629041008) Vitkovići Džafić (Sabrija) Osman. u NOBu. u direktnom teroru. Musliman. Abulići (1629037002) Vuković (Petar) Velisav. nestao 1942. Peći (1629038024) Salkić (Suljo) Hasib. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođen 1928. poginuo 1944. Srbin. Suha (1629038013) Vesić (Stanoje) Drago. rođen 1924. Srbin. rođen 1872. nepoznato. Kod fakovića (1629038008) Smojić (Meho) Huso. rođen 1923. poginuo od Nemaca 1943. ubijen od Nemaca 1942. Bratunac (1629038001) Karamujić (Husejin) Osman. u direktnom teroru. poginuo 1943. Janja (0319006011) Vesić (Drago) Miloš. poginuo 1944. Suha (1629038010) Karić (Emin) Nazif. rođen 1926. Dubnička čuprij (1629041001) Selimović (Salko) Huso. Musliman. rođena 1934. Bratunac (0319006006) Vesić (Drago) Živojin. nepoznato. rođen 1920. Musliman. rođen 1925. Bjelovac (1629040014) Lukić (Aleksa) Slavoljub. Musliman. Suha (1629038016) Vesić (Drago) Živka. Srpkinja. rođen 1912. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1923. u logoru. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Bratunac (0319006003) Vesić (Stanoje) Drago. Srbin. rođen 1921. Srbin. rođen 1901. Zvornik (1629038026) Vesić (Drago) Cvijeta. u NOBu. ubijen 1941. nepoznato. Vitkovići (1629042011) Džofić (Alija) Fejzo. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1904. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1943. Pervani (1629041002) Muratović (Mujo) Murat. rođen 1907. u masovnom pokolju. Dubnička čuprij (1629041009) Muratović (Ahmet) Suljo. Musliman. rođen 1893. Srpkinja. Nemački logor (1629041004) Muratović (Mustafa) Mujko. Musliman. rođena 1913. nepoznato. rođen 1926. rođen 1900. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Suha (1629038007) Karić (Ibiš) Abdulah. Srbin. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. ubijen 1942. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1941. Srbin. Vitkovići (1629042010) Džofić (Omer) Ćamil. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1910. ubijen 1943. umro 1945. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1941. rođen 1875. poginuo 1941. ubijena od ustaša 1944. Šabac-zasavica (1629041005) Jusupović (Meho) Beran. Srbin. poginuo 1945. Musliman. Bijeljina (1629038018) Vesić (Drago) Sajka. Srbin. rođen 1920. Moštanice (1629040008) Hurenović (Avdo) Huso. Dubnička čuprij (1629041011) Sušić (Hašim) Osman. Bratunac (1629038019) Huremović (Ašim) Bajro. Nemačka-stalag (1629038025) Karić (Abdulah) Meho. rođen 1927. Vitkovići (1629042007) Džofić (Alija) Sabrija. ubijena od ustaša 1942. rođen 1918. Repovac (1629038020) Huremović (Ašim) Đemo. Suha (1629038004) Skeledžić (Malčin) Ragib. Na krivoj drini (1629038002) Džafić (Alija) Fazlija. rođen 1892. rođen 1921. ubijena od ustaša 1942. Boljevci na drini (1629037008) Vuković (Mićo) Petar. Šabac (1629037003) Živanović (Veljko) Stojadin. Musliman. ubijen od četnika 1943. u logoru. rođen 1942. rođen 1917. ubijena 1944. u NOBu. u direktnom teroru.naselje Stanatovići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Vesić (Mitar) Anđa. rođen 1904. Musliman. rođen 1893. rođena 1934. Srpkinja. nestao 1942. umro 1942. Zajazje kod bra (1629040003) Marinković (Mihajlo) Zorka. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. u NORu. ubijen od ustaša 1943. rođen 1902. Musliman. Musliman. u direktnom teroru. Bačevci na drini (1629037009) Todorović (Petko) Tijoslav. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1919. Musliman. Musliman. rođen 1886. Musliman. rođen 1920. ubijen od ustaša 1942. rođen 1924. Suha (1629038006) Paraganlija (Vejsil) Sabid. Vlasenice (1629040004) Đerić (Mitar) Milorad. poginuo 1941. rođen 1924. rođen 1922. rođen 1920. ubijen od četnika 1943. Srbin. u NOBu. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. Bratunac (0319006005) Muzej žrtava genocida Beograd Bajić (Kojo) Milorad. Suha (1629038009) Kurtić (Ibro) Edhem. Suha (1629038015) Vesić (Drago) Miloš. Srpkinja. poginuo 1941. ubijen od četnika 1941. Bratunac (1629038023) Đananović (Mehmed) Meho. Tegare fakovići (1629040002) Halilović (Ibro) Ređo.. Bukovica (1629040012) Ilić (Neđo) Marko. ubijen 1943. rođen 1907. u direktnom teroru. rođen 1923. Stanatovići (1629037023) Todorović (Dimitrije) Dušan. Na krivoj drini (1629038003) Đananović (Meho) Medmed. rođen 1897. Musliman. rođen 1888. Musliman. u direktnom teroru. Tegara orahović (1629040010) Vranjkovina (Avdo) Idriz. rođen 1910. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1907. Musliman. ubijen 1941. Šabac-zasavica (1629041007) Muratović (Sejfo) Omer. u logoru. u direktnom teroru. ubijen 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1928. rođen 1912. Repovac (1629038021) Jurošević (Kosta) Pavle. Musliman. u direktnom teroru. ubijen 1941. Musliman. Srpkinja. Musliman. Srbin. Stanatovac (1629037022) Simić (Novak) Mitar. Bijelo brdo (1629037012) Tegare Suha Avdić (Salko) Ćamil. u direktnom teroru. Musliman. u NOBu. rođena 1890. ubijen od Nemaca 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1918. u direktnom teroru. Magašići (1629041003) Jusupović (Mehmed) Mujo. u direktnom teroru. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. Musliman. Nemačka-stalag (1629038022) Lončarević (Pavle) Krsman. Bukovica (1629040006) Petrović (Jakov) Veljko. nepoznato. u logoru. Jasenovac (1615017014) Mićić (Milovan) Novak. rođen 1930. Musliman. Musliman. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Oranovići (1629040009) Ilić (Mitar) Velimir. Musliman. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Bratunac (0319006009) Vesić (Drago) Živko. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1942. rođen 1924. rođen 1918. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1944. u NOBu. Srbin. poginuo 1944.

u direktnom teroru. Zvornik (1629043011) Rizvanović (Mehmed) Ramo. Vraneševići (1629044006) Maksimović (Uroš) Radomir. Srebrenica (2047017001) Lukić (Jerotije) Svetozar. u NOBu. ubijen 1942. Vraneševići (1629044025) Jovanović (Drago) Obren. Zagoni (1629045004) Ivanović (Sofro) Nedeljko. rođen 1877. poginuo 1943. poginuo 1942. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1900. Žalužje (1629043006) Muhić (Muharem) Miralim. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1942. rođen 1891. rođen 1928. Vranješevići (1629044001) Gurdić (Mujo) Ramo. ubijena 1941. Srbin. Bačevci (1629044023) Cvijić (Dimitrije) Janja. Bratunac (1629043005) Avdić (Omer) Ajiša. Vraneševići (1629044014) Arsenović (Milorad) Milan. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1885. Srbin. ubijena 1942. ubijena 1942. rođen 1912. rođena 1940. Bratunac (1629043012) Siručić (Mahmut) Sabit. Vraneševići (1629044013) Arsenović (Milorad) Radenko. rođen 1892. Vitkovići (1629042001) Mitrović (Milan) Eremija. poginuo 1945. rođen 1907. rođen 1902. ubijen 1942. Musliman. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1891. Musliman. Vranjkovina (1613008025) Gurdić (Ramo) Adem. Snagovo (1629044019) Perić (Božo) Zorka. poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. rođen 1906. rođen 1905. rođena 1920. Drinjača (1629043009) Salihović (Ahmo) Salih. Zagoni (1629045013) Zalužje Hasanović (Garo) Ibro. Vitkovići (1629042003) Mitrović (Milan) Marko. u direktnom teroru. Zvornik (1629043007) Mehmedović (Ramo) Hakija. rođen 1923. rođena 1914. ubijen od četnika 1941. u direktnom teroru. Vitkovići (1629042005) Mitrović (Milan) Rajko. rođen 1893. ubijen 1942. ubijen 1942. Romanija (1629045007) Dimitrić (Ilija) Stanojka. Musliman. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. Koviljača (1629044002) Maksimović (Jako) Uroš. u direktnom teroru. rođen 1889. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1891. Srbin. ubijena 1942. Jasenovac (1614011081) Stevanović (Savo) Vasilije. Zalužje (1629046001) Smajilović (Omer) Hamid. Musliman. u direktnom teroru. Vraneševići (1629044015) Arsenović (Ljubinko) Živana. ubijen 1942. Musliman. Srbin. Bratunac (0094003015) Zagoni Dimitrić (Ilija) Bogdan. Nepoznato (1629044005) Pavlović (Jovo) Cvjetko. u direktnom teroru. Vranjkovina (1613008027) Ignjatović (Obrad) Milja. rođen 1900. Vraneševići (1629044012) Arsenović (Milorad) Milenko. rođena 1907. rođen 1919. poginuo 1945. rođena 1880. rođen 1920. ubijena 1942. rođen 1925. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od četnika 1941. Vraneševići (1629044010) Branković (Pajo) Mitar. Musliman. rođen 1900. ubijen 1944. Zagoni (1629045011) Milošević (Jaćim) Vojka. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Vitkovići (1629042012) Voljevica Ahmić (Sado) Ahme. ubijen 1941. ubijen 1943. Musliman. rođen 1932. rođen 1922. rođen 1922. Musliman. u direktnom teroru. Musliman. Bratunac (1629043008) Siručić (Lutvo) Juso. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Zalužje bratuna (1629046002) Hasanović (Ramo) Zajim. ubijen 1942. Musliman. u direktnom teroru. ubijen 1944. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Zagoni (1629045005) Ostojić (Vaso) Vasilija. ubijena od ustaša 1942. rođen 1936. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1910. rođen 1900. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. rođen 1893. Srpkinja. rođen 1905. ubijen 1942. rođena 1928. Srbin. Srbin. rođen 1897. Srbin. Srpkinja. rođen 1912. Srbin. Srbin. Ub srbija (1629044018) Jovanović (Risto) Milorad. ubijena 1942. rođen 1923. u direktnom teroru. Zagoni (1629045009) Mitrović (Savo) Cvijetin. Vraneševići (1629044024) Maksimović (Dragoljub) Veseljko. ubijen 1942. rođena 1941. u direktnom teroru. rođen 1932. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1934. u direktnom teroru. rođen 1903. u NOBu. Muslimanka. u direktnom teroru. rođena 1921. Zagoni (1629045015) Nikolić (Jovo) Cvetko. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1941. Srbin. ubijen 1942. Srbin. Vraneševići (1629044011) Arsenović (Mitar) Rado. ubijen 1942. rođen 1900. ubijen 1942. poginuo 1943. Srpkinja. Vraneševići (1629044009) Ignjatović (Ranko) Desimir. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Zalužje (1629046003) 1066 spisak nije potpun . ubijen od ustaša 1942. Žlijebac (1629044022) Stanojević (Ivan) Mitar. poginuo 1941. rođen 1912. Srpkinja. rođen 1913. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1911. ubijen 1942. u direktnom teroru. rođen 1938. Srbin. U adama odveden (1629043004) Siričić (Litvo) Mujo. Tegare (1629044003) Maksimović (Svetozar) Dušan. Bratunac (1629043010) Salihović (Lutvo) Himzo. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. rođen 1922. u direktnom teroru. Srpkinja. Zagoni (1629045014) Nikolić (Simo) Svetozar. poginuo od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Musliman. Srbin. rođen 1927. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1900. rođena 1883. Kod drine zaluž (1629043013) Omerović (Osman) Šaban. u NOBu. u direktnom teroru. Srebrenica (1629045001) Radić (Radovan) Ljubinko. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1942. Romanija (1629044017) Jurjević (Nn) Danilo. Musliman. Musliman. rođen 1908. Musliman. rođen 1888. rođen 1896. ubijena 1942. rođen 1914. poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. rođena 1891. rođen 1926. Srbin. rođen 1924. ubijen 1941. Vitkovići (1629042004) Mitrović (Milan) Stojko. Musliman. rođen 1934. Zagoni (1629045012) Radić (Gavro) Bogoljub. ubijen 1941. rođen 1902. Srbin. Vraneševići (1629044008) Muzej žrtava genocida Beograd Ješić (Ljubo) Jelka. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1919. u direktnom teroru. rođen 1907. Bratunac (1629043003) Mihić (Fejzo) Bego. u direktnom teroru. Zagoni (1629045006) Gvozdenović (Bogdan) Sreten. ubijen 1942. Vraneševići (1629044021) Perić (Filip) Radmila. Bratunac (1629043002) Alić (Asim) Mujo. poginuo 1944. rođen 1872. u direktnom teroru. Zagoni (1629045002) Radojičić (Todor) Cvetko. Vitkovići (1629042002) Omić (Saćim) Ragib. Vitkovići (1629042009) Marković (Risto) Milorad. u logoru.naselje Vitkovići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Džofić (Omer) Hasib. u direktnom teroru. rođena 1940. Zagoni (1629045003) Ristić (Ilija) Đoko. ubijena 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. U adi kod drine (1629043001) Omerović (Sabrija) Avde. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srpkinja. Musliman. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. rođen 1893. Srpkinja. ubijena 1942. Musliman. Zagoni (1629045008) Milivojević (Gavro) Vida. poginula od Nemaca 1943. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. Zagoni (1629045010) Milošević (Neđo) Aleksa. u direktnom teroru. Hrvat. Vraneševiča rek (1629044007) Stanojević (Tomo) Ilija. rođena 1910. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. ubijena 1942. Vitkovići (1629042006) Mitrović (Janko) Dragica. Srpkinja. Vraneševići (1629044020) Perić (Pajo) Smilja. ubijena 1942. rođen 1922. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1942. Vraneševići (1629044016) Arsenović (Pajo) Ruža. rođen 1940. Srpkinja. Bratunac (1629043014) Vraneševići Arsenović (Drago) Radojka. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođena 1887. ubijen 1942. Srbin. Musliman. Drinjača (1629044004) Pavlović (Cvijo) Rajko. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin.

rođen 1923. Žlijebac vranko (1629048114) Gurdić (Hamza) Rifat. Zapolje kod ora (1629047003) Halilović (Mustafa) Hamid. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. Žlijebac (1629048059) Boljanović (Radovan) Velinka. Zapolje orahovi (1629047005) Halilović (Osman) Alaga. u direktnom teroru. ubijen 1944. nepoznato. rođen 1902. Žlijebac (1629048039) Marković (Lazo) Mirko. Muslimanka. poginuo 1942. Srpkinja. rođen 1934. nepoznato. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1929. ubijen od ustaša 1943. rođena 1883. ubijen 1942. rođen 1910. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1929. ubijen 1942. Žlijebac (1629048018) Bolnozović (Ilija) Mirosava. Nepoznato (1629048045) Mašić (Ibiša) Timka. Žlijebac (1629048017) Bolnozović (Luka) Tomo. nepoznato. Srbin. rođen 1917. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048040) Marković (Savo) Lazo. u NOBu. Srpkinja. Zapolje kod ora (1629047009) Omerović (Sejo) Haso. Fakovići kod dr (1629048110) Gurdić (Ramo) Adem. nepoznato. rođen 1922. ubijena od četnika 1942. rođen 1937. u NOBu. ubijen 1942. rođena 1924. ubijen od četnika 1941. ubijen od četnika 1941. Žlijebac (1629048084) Mehanović (Sulto) Fatima. nepoznato. rođen 1926. u direktnom teroru. rođen 1890. u direktnom teroru. rođen 1886. ubijen od četnika 1942. Musliman. Musliman. Žlijebac (1629048004) Đukić (Sajko) Savo. Kragujevac (1629048034) Janković (Miladin) Drago. ubijen od četnika 1942. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048070) Mehanović (Hasib) Ahmo. Srpkinja. Žlijebac na dri (1629048100) Mašić (Jašar) Fata. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048025) Aleksić (Živan) Jelica. rođen 1926. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. zaklan od četnika 1942. Muslimanka. kod kuće. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od četnika 1942. Musliman. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048074) Mehanović (Hasib) Naza.naselje Zapolje Žrtve rata 1941-1945 Zapolje Alić (Atif) Sajto. Srbin. ubijena 1942. rođen 1917. ubijena 1942. Musliman. Musliman. Kladanj (1629048043) Marković (Jevrem) Vasilija. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048116) Gurdić (Hamza) Sejdin. Musliman. rođena 1889. Žlijebac (1629048069) Mehanović (Osman) Muška. Žlijebac (1629048115) Gurdić (Hamzan) Ibrahim. kod kuće. rođen 1942. ubijen od četnika 1944. ubijen 1942. rođen 1930. rođen 1917. u NOBu. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048022) Bolnozović (Maksim) Vidoje. rođen 1906. u direktnom teroru. rođena 1922. ubijen 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1923. ubijena od četnika 1942. Muslimanka. ubijen od četnika 1943. rođena 1932. Žlijebac (1629048077) Mehanović (Mujo) Hasib. nepoznato. ubijen od četnika 1941. Musliman. u direktnom teroru. rođena 1905. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942. Srbin. ubijena od četnika 1942. Musliman. Žlijebac (1629048083) Mehanović (Hasan) Salkuna. ubijena od ustaša 1942. rođen 1931. Žlijebac (1629048082) Mehanović (Sulto) Munta. u direktnom teroru. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 1882. ubijena od četnika 1942. Zapolje kod ora (1629047007) Halilović (Osman) Atif. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. Muslimanka. Musliman. rođen 1914. u direktnom teroru. Musliman. ubijena 1942. rođen 1916. ubijen od četnika 1943. ubijena 1942. Musliman. Žlijebac (1629048037) Jovanović (Petko) Vojisav. ubijen od četnika 1942. ubijena 1942. nepoznato. Srbin. rođen 1920. ubijen 1943. rođen 1919. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1900. rođen 1932. Zapolje kod ora (1629047006) Halilović (Mustafa) Osman. u direktnom teroru. nepoznato. Srbin. rođena 1935. Žlijebac na dri (1629048099) Mehanović (Began) Hana. nepoznato. Srbin. rođen 1901. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1942. nepoznato. Žlijebac (1629048015) Đerić (Nedejko) Slobodan. rođen 1923. Žlijebac (1629048036) Janković (Petar) Ronđija. nepoznato. rođen 1900. u direktnom teroru. rođen 1927. Han Pijesak (1629048002) Lazojević (Đoko) Spasoje. rođen 1930. u direktnom teroru. Muslimanka. Fakovići (1629048123) Gurdić (Mujo) Suljo. u direktnom teroru. rođen 1898. ubijena od četnika 1942. ubijen od četnika 1942. Žlijebac jelak (1629048119) Gurdić (Salko) Hajrija. Žlijebac Propla (1629048113) Gurdić (Suljo) Šaban. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođena 1902. Žlijebac (1629048023) Bolnozović (Milan) Milojko. rođen 1921. rođena 1921. rođen 1925. rođena 1913. Musliman. Srpkinja. nepoznato. Musliman. ubijen od ustaša 1943. rođena 1936. nepoznato. rođen 1926. Srbin. u direktnom teroru. Fakovići (1629048058) Marković (Aleksa) Milorad. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1945. Srbin. poginuo 1941. Lj žlijebac (1629048118) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Gurdić (Mujo) Rašid. ubijen 1942. rođen 1906. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. Srpkinja. Žlijebac (1629048071) Mehanović (Ibro) Sulto. Srpkinja. Žlijebac (1629048014) Bolnozović (Luka) Grozda. Ploča han Pijes (1629048011) Gurdić (Halil) Adila. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1941. rođen 1910. rođena 1936. nepoznato. ubijena od četnika 1942. rođena 1896. Srpkinja. Musliman. Musliman. rođena 1927. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. Musliman. Fakovići kod dr (1629048112) Gurdić (Mujo) Mehmed. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048122) Gurdić (Halil) Halima. rođena 1902. ubijen od četnika 1942. Musliman. Žlijebac (1629048075) Mehanović (Hasib) Adil. ubijen od četnika 1942. Musliman. nepoznato. Ovčinja na drin (1629048035) Janković (Miladin) Bogoljub. ubijena 1942. nepoznato. u direktnom teroru. ubijena 1942. Žlijebac (1629048013) Bolnozović (Maksim) Milka. Srbin. rođen 1939. Fakovići (1629048041) Marković (Srećko) Marko. Žlijebac (1629048080) 1067 spisak nije potpun . ubijena od četnika 1942. Srbin. ubijen 1942. Srbin. rođen 1888. Fakovići (1613008022) Gurdić (Mujo) Ramo. ubijen od ustaša 1942. ubijen od četnika 1942. ubijen 1942. Srbin. rođena 1881. Žlijebac (1629048024) Bolnozović (Jovo) Jovanka. nepoznato. poginuo od četnika 1944. rođen 1904. ubijena od četnika 1942. Zapolje kod ora (1629047001) Žlijebac Aleksić (Aleksa) Drago. Musliman. Muslimanka. Fakovići (1629048042) Marković (Mijat) Spasenija. Bratunac (1620046005) Halilović (Mustafa) Osman. Srbin. poginuo 1944. Muslimanka. Orahovica (1629047004) Čakerović (Haso) Arif. rođen 1904. u direktnom teroru. Musliman. Srbin. Srbin. Srbin. Okletac (1629048003) Đerić (Nedejko) Todor. rođen 1908. Srbin. rođen 9999. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1883. Žlijebac (1629048120) Gurdić (Ramo) Alija. rođen 1902. u direktnom teroru. Fakovići kod dr (1629048111) Janković (Janko) Miladin. rođena 1940. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048079) Mehanović (Sulto) Kći. ubijen od ustaša 1943. Okletac na drin (1629048062) Jovičić (Radoje) Milan. Muslimanka. rođena 1886. Žlijebac (1629048016) Bolnozović (Tomo) Radovan. Musliman. u direktnom teroru. nestao 1942. rođen 1892. Muslimanka. Muslimanka. Srbin. Žlijebac (1629048076) Mehanović (Hasib) Ibro. ubijena od četnika 1942. rođen 1887. u direktnom teroru. Musliman. u NOBu. Zapolje kod ora (1629047008) Muratać (Kovaz) Kićo. Musliman. Musliman. rođen 1908. poginuo 1944. ubijena od četnika 1942. rođen 1916. Žlijebac (1629048021) Bolnozović (Jovo) Draginja. rođena 1920. ubijena 1942. ubijena 1942. Musliman. poginuo 1945. Žlijebac (1629048072) Mehanović (Hasib) Jusuf. Zapolje kod ora (1629047002) Salihović (Šaban) Mujo. u direktnom teroru. Muslimanka. Žlijebac vranjk (1629048121) Gurdić (Hamza) Halil. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. Musliman. Musliman. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048073) Mehanović (Hasib) Hasan. rođena 1940. Žlijebac Pripla (1629048117) Gurdić (Mujo) Hamzan. Žlijebac (1629048019) Bolnozović (Radovan) Velisav. rođena 1910. Žlijebac (1629048044) Marković (Ostoja) Stojka.

ubijena 1942. u direktnom teroru. Musliman. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. Fakovići (1629048028) Obradović (Nikola) Persa. rođen 1898. u NOBu. Muslimanka. ubijen od četnika 1942. ubijen 1942. ubijena 1942. Srbin. Srbin. Musliman. Srbin. rođena 1923. rođen 1893. Žlijebac (1629048105) Rahmić (Hasib) Ibro. Žlijebac (1629048089) Mehić (Abid) Vehbija. u direktnom teroru. Fakovići (1629048032) Todorović (Milovan) Nikolija. rođen 1934.naselje Žlijebac Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Mehanović (Sulto) Sin. Fakovići (1629048055) Stanković (Živan) Mirko. rođen 1927. nepoznato. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942. rođena 1895. ubijen od ustaša 1942. nepoznato. Žlijebac (1629048094) Mehić (Began) Omer. rođena 1882. Srbin. ubijen od četnika 1942. Srbin. rođen 1911. rođen 1904. rođen 1906. Musliman. Srebrenica (1629048061) Radovanović (Marko) Antonije. Žlijebac vranjk (1629048088) Mehić (Began) Naza. u direktnom teroru. rođen 1884. rođen 1922. ubijen od ustaša 1942. rođena 1932. rođena 1899. ubijen 1942. Žlijebac (1629048090) Mehić (Abid) Kasim. Fakovići (1629048027) Obradović (Milovan) Obradin. Žlijebac na dri (1629048101) Šljivovica (Salko) Omer. rođena 1870. ubijen 1942. rođena 1940. Musliman. nepoznato. Žlijebac (1629048081) Mehić (Abid) Fata. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048063) Solkić (Aljo) Alija. Jasenovac (1630001005) Lukić (Cvijetin) Gospava. u direktnom teroru. rođen 1911. Srbin. Srpkinja. Rogačica. ubijena 1943. Ploče h Pijesa (1629048057) Stanković (Ljubo) Jovo. ubijen 1942. Musliman. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048095) Mehić (Began) Ševko. Žlijebac (1629048010) Savić (Mitar) Marko. rođen 1923. ubijen 1942. rođen 1927. Srpkinja. rođen 1936. ubijena 1942. Srbin. rođen 1895. Musliman. rođen 1894. Srpkinja. ubijen od četnika 1942. Muslimanka. Žlijebac na dri (1629048104) Savić (Jelko) Petra. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1922. u direktnom teroru. Musliman. Musliman. ubijen 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048064) Stanković (Jovo) Svetomir. Srpkinja. Srbin. Bijela (1630001009) Jagatić (Ilija) Grgo. ubijen 1942. rođen 1922. ubijen 1942. ubijen 1942. rođen 1934. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1934. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1934. ubijena od ustaša 1942. poginula 1945. Srbin. Žlijebac (1629048107) Rahmić (Hasib) Zuhda. rođena 1936. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048065) Prodanović (Risto) Ivan. ubijen od Nemaca 1942. Kopaonik (1629048001) Vasiljević (Miloš) Jelena. Žlijebac (1629048086) Mehić (Abid) Šukrija. u NOBu. Srpkinja. Srbin. u logoru. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048098) Mojković (Savo) Veselin. ubijena od četnika 1942. u logoru. Srpkinja. nepoznato. Musliman. rođena 1939. Nepoznato (1629048096) Mehić (Bego) Abid. ubijen od četnika 1942. Musliman. Srpkinja. rođen 1938. rođen 1894. u direktnom teroru. rođen 1907. ubijen od četnika 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1925. rođen 1925. rođen 1896. u direktnom teroru. rođen 1894. u direktnom teroru. rođen 1930. u direktnom teroru. Žlijebac na dri (1629048091) Mehić (Salko) Omer. ubijen 1942. Bijela (1630001014) Marković (Mihajlo) Marko. Žlijebac (1629048106) Rahmović (Hasan) Hasib. Žlijebac (1629048087) Mehić (Abid) Šaćir. rođena 1888. ubijen 1942. nepoznato. Srebrenica (1629048067) Savić (Obrad) Božo. Srbin. Musliman. Žlijebac (1629048052) Radovanović (Ljubo) Draginja. Musliman. ubijen od četnika 1942. Srbin. poginuo od Nemaca 1941. u direktnom teroru. Muslimanka. ubijena od četnika 1942. u direktnom teroru. rođen 1902. u direktnom teroru. Srbin. Srebrenica (1629048068) Savić (Mitar) Rajko. ubijena od ustaša 1942. ubijen od četnika 1942. Srbin. Srbin. Hrvat. ubijena od četnika 1942. Muslimanka. Žlijebac (1629048020) Vasiljević (Spasoje) Danica. rođen 1926. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048108) Rahmić (Hasib) Hajra. ubijen 1942. ubijena 1942. u direktnom teroru. Muslimanka. ubijen od ustaša 1941. rođena 1892. u direktnom teroru. rođena 1904. Musliman. Fakovići (1629048056) Stanković (Živan) Maksim. rođena 1939. Žlijebac (1629048029) Obradović (Sreten) Milan. nepoznato. rođen 1935. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. bajina bašta (1629048030) Osmanović (Osman) Muška. ubijena od ustaša 1942. Musliman. ubijen 1942. Srbin. ubijena od četnika 1942. rođen 1934. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048046) Opština BRČKO Bijela Đukić (Todor) Janko. Jabuka kalinovi (1629048006) Savić (Obrad) Mara. nepoznato. poginuo 1944. Muslimanka. ubijen 1942. rođena 1886. rođena 1938. nepoznato. rođen 1900. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. ubijen od četnika 1942. poginuo 1944. rođen 1922. Žlijebac (1629048053) Savić (Ljubinko) Milovan. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048012) Savić (Milan) Petko. Musliman. u direktnom teroru. Musliman. ubijen od ustaša 1942. rođen 1940. rođen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048085) Mehić (Bego) Ifa. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048049) Vasiljević (Spasoje) Darinka. Žlijebac na dri (1629048092) Mehić (Sado) Selim. u logoru. Žlijebac (1629048033) Vasić (Drago) Velisav. Srbin. rođena 1932. ubijen 1942. ubijen od četnika 1942. rođen 1876. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1936. rođen 1923. Srbin. Fakovići (1629048066) Simeunović (Miloš) Drago. Fakovići (1629048005) Šljivovica (Omer) Salko. rođen 1924. Srbin. ubijen od četnika 1942. ubijen 1942. Muslimanka. Žlijebac na dri (1629048093) Mehić (Juso) Salko. Fakovići (1629048060) Rahmić (Hasib) Ahmet. Žlijebac na dri (1629048103) Osmanović (Smajo) Sulejna. Nemački logor (1630001016) Kostić (Marko) Spaso. rođen 1902. Hrgovi (1634082006) Gajić (Rade) Ljubomir. u direktnom teroru. Jasenovac (5020s00548) Marković (Pero) Marko. Srpkinja. rođen 1882. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048050) Vasiljević (Spasoje) Radivoje. Žlijebac na dri (1629048109) Rahmić (Hasib) Sulejman. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođen 1900. Jasenovac (1630001007) 1068 spisak nije potpun . Srbin. rođen 1926. rođen 1941. rođen 1893. Žlijebac (1629048007) Savić (Sava) Mitar. Fakovići (1629048026) Obradović (Milorad) Vitomir. rođen 1897. ubijen od četnika 1942. rođen 1912. u direktnom teroru. Musliman. Žlijebac (1629048048) Vasiljević (Živan) Spasoje. poginuo 1944. Ubijen od četnika (1629048097) Mehić (Sado) Mehmed. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. Srbin. Žlijebac (1629048051) Vasiljević (Spasoje) Marija. Srbin. ubijen 1944. nepoznato. rođena 1932. Srpkinja. u izbeglišvu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Faković (0426047012) Savić (Savo) Mitar. Fakovići (1629048031) Tadorović (Sredoje) Milovan. Brčko (1630001006) Kostić (Risto) Marko. Žlijebac na dri (1629048102) Solkić (Alija) Šerif. u direktnom teroru. rođen 9999. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1944. rođen 1896. nepoznato. Srbin. nepoznato. ubijena od četnika 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1923. rođen 1924. Fakovići (1629048009) Savić (Lozo) Mato. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048047) Vasiljević (Spasoje) Georgina. u direktnom teroru. Musliman. nepoznato. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1941. Fakovići (1629048054) Tadorović (Božo) Sredoje. Srpkinja. rođena 1897. Musliman. nepoznato. ubijena 1942. u direktnom teroru. Srebrenica (0426047010) Savić (Mitar) Stevanija. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Fakovići (1629048008) Savić (Milovan) Pelagija.