You are on page 1of 105

naselje Zovik

Žrtve rata 1941-1945

Kukić (Dane) Stevo, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01806)
Malbaša (Petar) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (1244063010)
Malbaša (Stevan) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01812)
Malbaša (Trivun) Rade, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01811)
Malbaša (Vid) Đuran, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Garešnica (8006s01809)
Malbaša (Vid) Petar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Garešnica (1244063009)
Malbaša (Vid) Trivun, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (8006s01810)
Marin (Damjan) Mirko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. nepoznato,
Zovik (8006s01808)
Marin (Jovo) Mikan, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
logoru, Jasenovac (1244063039)
Marin (Jovo) Zorka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943.
u logoru, Jasenovac (1244063040)
Marin (Mikan) Cvijo, rođen 1930. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Strigova (1244063041)
Marin (Mikan) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. u zbegu, Kozara (1244063042)
Marin (Mikan) Zorka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943.
nepoznato, Zovik (8006s01807)
Marin (Mikana) Mirko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Omarska (1244063043)
Polovina (Teodor) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942.
nepoznato, Bajića jame (8006s01813)
Polovina (Todor) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,
Bajića jame (1244063048)
Soldat (Božo) Dragutin, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063051)
Soldat (Božo) Vaso, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01815)
Soldat (Ilija) Mile, rođen 1880. Srbin, umro 1942. na prinudnom
radu, Slovenija (1244063047)
Soldat (Ilija) Mile, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01816)
Soldat (Lazo) Zdravko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u zbegu,
Kozara (8006s01819)
Soldat (Mikan) Bože, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063056)
Soldat (Mile) Miloš, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01818)
Soldat (Mile) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063046)
Soldat (Mile) Vaso, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01817)
Soldat (Miloš) Dušanka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. u
zbegu, Kozara (8006s01820)
Soldat (Nikola) Božo, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01814)
Soldat (Nikola) Mirko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
masovnom pokolju, Bosanska kostajnica (1244063050)
Soldat (Nikola) Mirko, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmište (8006s01822)
Soldat (Teja) Vaso, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Bosanska kostajnica (1244063052)
Soldat (Teodor) Dragutin, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca
1942. u logoru, Zemun Sajmište (8006s01821)
Soldat (Vaso) Zdravko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. prilikom
borbi ili bombardovanja, Kozara (1244063045)
Vukota (Jovan) Ana, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. u logoru, Jasenovac (8006s01824)
Vukota (Vasilije) Cvijo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
zatvoru, Stara gradiška (8006s01825)
Vukota (Vasilije) Jovan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
logoru, Jasenovac (8006s01823)

Opština BOSANSKI PETROVAC

opština BOSANSKI NOVI

Ajduković (Rade) Đukan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, Sandžak (1354001040)
Banjac (Gajo) Dušan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u NOBu,
Sutjeska (1354001075)
Banjac (Jeftan) Stevan, rođen 1870. Srbin, ubijen od Nemaca 1941.
kod kuće, Bara (5003s01394)
Banjac (Jefto) Stevan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bara (1354001085)
Banjac (Jovan) Borka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sutjeska (1354001082)
Banjac (Jovan) Milovan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (1354001074)
Banjac (Jovan) Milutin, rođen 1909. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Bos. Petrovac (1354001083)
Banjac (Jovan) Rade, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Smederevo (1354001084)
Banjac (Milan) Živko, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Klekovača (7006s00657)
Banjac (Miloš) Mara, rođena 1927. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sandžak (1354001072)
Banjac (Miloš) Milorad, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sarajevo (1354001071)
Banjac (Milutin) Anka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001076)
Banjac (Milutin) Joka, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001078)
Banjac (Milutin) Jovo, rođen 1936. Srbin, spaljen od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bara (7050s00260)
Banjac (Milutin) Živko, rođen 1932. Srbin, spaljen od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bara (1354001079)
Banjac (Nikola) Mika, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1943. kod kuće, Bara (5003s01393)
Banjac (Nn) Mika, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom
teroru, Bara (1354001086)
Banjac (Rade) Bosa, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001081)
Banjac (Rade) Mićo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u
direktnom teroru, Kozila (1354001080)
Banjac (Stevan) Stana, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bara (1354001077)
Banjac (Trivun) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (1354001073)
Batinica (Mile) Soka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Drinić (1354001008)
Bjelić (Jure) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bosanski Petrov (1134080003)
Budimir (Dmitar) Jelka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1942.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bara (1354001015)
Budimir (Gajo) Stoja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Dobro selo (0047040045)
Budimir (Jakob) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Dorbo selo b. P (0047040047)
Budimir (Jakov) Dmitar, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. kod kuće,
Bara (5003s01389)
Budimir (Jakov) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Bosanski Petrov (1354001013)
Budimir (Jandro) Anđa, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1943. u
zbegu, Drinić (1354001068)
Budimir (Jandro) Pajo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (1354001069)
Budimir (Jovan) Jakob, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (0047040044)
Budimir (Jovan) Jakov, rođen 1872. Srbin, umro 1944. u direktnom
teroru, Drinić (1354001011)
Budimir (Jovan) Milica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša
1944. nepoznato, Bosanski Petrovac (5007s00410)
Budimir (Jovan) Milica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Bosanski Petrov (1354001012)
Budimir (Mile) Pajo, rođen 1875. Srbin, umro 1943. u NOBu, Drinić
(1354001070)
Budimir (Stevan) Đuja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1944. kod kuće, Bara (5003s01400)

Bara
Muzej žrtava genocida Beograd

964

spisak nije potpun

naselje Bara

Žrtve rata 1941-1945

Budimir (Stevan) Milica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Bos. Petrovac (1354001064)
Ćup (Savo) Soka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Ždralica (1354001010)
Ćup (Stojan) Đuro, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Grahovo (1354001009)
Domjenović (Pero) Jelka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Prozor (1354001050)
Đukić (Ilija) Milan, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001001)
Đukić (Ilija) Rade, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bara (1354001021)
Đukić (Jeftan) Joka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1942. kod kuće, Bara (5003s01402)
Đukić (Milan) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Drinić (1354001002)
Đukić (Nikola) Gojko, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Dobro selo (1354001004)
Đukić (Nikola) Gojko, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Petrovac (1391058010)
Đukić (Nikola) Luka, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Čakor (1354001005)
Đukić (Nikola) Persa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Petrovac (1391058009)
Đukić (Nn) Bogdan, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
kod kuće, Bara (5003s01399)
Đukić (Nn) Bojana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Dobro selo (1354001003)
Đukić (Pilip) Rade, rođen 1878. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod
kuće, Bara (5003s01403)
Jarić (Đuro) Mile, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (1354001018)
Jarić (Đuro) Trivun, rođen 1895. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001017)
Jarić (Jovan) Koka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942.
u direktnom teroru, Japaga (1354001020)
Jarić (Jovan) Koviljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942.
nepoznato, Bara (5003s01404)
Jarić (Jure) Dragan, rođen 1897. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001016)
Jarić (Luka) Nikola, rođen 1891. Srbin, umro od bolesti 1944. u
NOBu, Bara (1354001025)
Jarić (Nikola) Bogdan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Crna gora (1354001023)
Jarić (Nikola) Mirko, rođen 1916. Srbin, umro 1942. u NOBu,
Skakavac (1354001022)
Jarić (Nikola) Vida, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu,
Crna gora (1354001024)
Jarić (Obrad) Stoja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Japoga (1354001019)
Jarić (Obrad) Stoja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (7006s00656)
Jovanović (Cvijo) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Petrovac (1354001045)
Karabuha (Mile) Ilija, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. kod kuće,
Bara (1354001038)
Karabuha (Špiro) Čedo, rođen 1941. Srbin, umro od gladi 1944. kod
kuće, Bara (1354001039)
Karabuva (Đurađ) Lazo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos. Petrovac (0801082024)
Latinović (Kojo) Miloš, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Petrovac (1354001055)
Latinović (Obrad) Kojo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001054)
Latinović (Uroš) Vlado, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Ozren (1354001056)
Nikić (Jovan) Zorka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. u zbegu,
Potoci (1354001058)
Nikić (Lako) Đuro, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bosan. Petrovac (1356013004)
Nikić (Mićo) Todor, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Potoci
(1354001057)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Nikić (Milan) Draginja, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sandžak (1354001053)
Nikić (Todor) Zorka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće,
Bara (5003s01390)
Nikić (Trivun) Desa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1943. u zbegu,
Potoci (1354001059)
Nikić (Trivun) Mićo, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Ždralica (1354001060)
Nikić (Trivun) Uroš, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Bugojno (1354001061)
Puzigaća (Đuro) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001066)
Puzigaća (Đuro) Stevanija, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. u
NOBu, Bukovača (1354001067)
Puzigaća (Marko) Stana, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. u
NOBu, Bukovača (1354001065)
Puzigaća (Marko) Stana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od
Nemaca 1941. kod kuće, Bara (5003s01397)
Puzigaća (Obrad) Stevanija, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od
Nemaca 1941. kod kuće, Bara (5003s01395)
Radulović (Jovan) Smiljka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bara (1354001092)
Radulović (Petar) Danica, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Bara (1354001087)
Radulović (Petar) Jovanka, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Bara (1354001091)
Radulović (Petar) Mirko, rođen 1933. Srbin, spaljen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001090)
Radulović (Petar) Rade, rođen 1936. Srbin, spaljen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001088)
Radulović (Petar) Slavka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Bara (1354001089)
Radulović (Petar) Stevan, rođen 1929. Srbin, spaljen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bara (1354001093)
Rodić (Đuro) Marko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001026)
Rodić (Jovan) Nikola, rođen 1919. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001029)
Rodić (Jovan) Pero, rođen 1913. Srbin, umro od bolesti 1942. u
NOBu, Smevana (1354001027)
Rodić (Jovan) Stevan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Maljevina (1354001028)
Rodić (Jovan) Zorka, rođena 1924. Srpkinja, umrla od bolesti 1943.
u NOBu, Bara (1354001030)
Rodić (Marko) Jovan, rođen 1893. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, Bara (1354001031)
Runić (Nikola) Đukan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001052)
Runić (Nikola) Jovan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Pakrac (1354001051)
Simić (Jandrija) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
kod kuće, Bara (5003s01401)
Simić (Jondrija) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001034)
Simić (Mile) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zelengora 3. krajška (1354001035)
Simić (Mile) Savo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Oštrelj (1354001033)
Špegar (Bogdan) Bosa, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Bugojno (1354001062)
Špegar (Nn) Bogdan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos.petrovac (0442024004)
Špegar (Nn) Bosiljka, rođena 1931. Srpkinja, poginula 1941. u
NORu, Kozara (0442024003)
Špegar (Nn) Deva, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1943. kod kuće, Bara (5003s01391)
Špegar (Obrad) Aleksa, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sandžak (1354001047)
Špegar (Simo) Koka, rođena 1940. Srpkinja, umrla od gladi 1944.
kod kuće, Bara (1354001048)
Špegar (Simo) Mara, rođena 1923. Srpkinja, umrla od bolesti 1943.
u NOBu, Bara (1354001049)
965

spisak nije potpun

naselje Bara

Žrtve rata 1941-1945

Špegar (Stevan) Bogdan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Bos. Petrovac (1354001063)
Špeger (Bogdan) Bosiljka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Travnik (0837003026)
Špeger (Stevan) Bogdan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Bara (0837003025)
Srdić (Nikola) Milanko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Proča (1354001032)
Toljaga (Dušan) Danica, rođena 1935. Srpkinja, umrla od tifusa
1943. u zbegu, Glamoč (1354001042)
Toljaga (Ilija) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942.
nepoznato, Bara (1354001037)
Toljaga (Maksim) Milan, rođen 1875. Srbin, ubijen od Nemaca
1941. kod kuće, Bara (5003s01398)
Toljaga (Maksim) Mile, rođen 1869. Srbin, ubijen 1941. kod kuće,
Bara-b. Petrova (2292014013)
Toljaga (Nn) Mika, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943.
kod kuće, Bara (5003s01392)
Toljaga (Petar) Gojko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1941. u NORu,
Bosanski Petrovac (1354001041)
Toljega (Ilija) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Stradala na bje (1354001036)
Toljega (Maksim) Petar, rođen 1874. Srbin, umro od bolesti 1943. u
NOBu, U glamoču (1354001044)
Toljega (Petar) Soka, rođena 1927. Srpkinja, umrla od bolesti 1943.
u NOBu, U glamoču (1354001043)
Trninić (Dmitar) Zora, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Crna gora (0048048044)
Trninić (Jovan) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Priboj (0048045076)
Trninić (Jovan) Vitomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Ždralica (0048045075)
Trninić (Lazo) Dmitar, rođen 1880. Srbin, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Bara (0048048043)
Tubin (Mirko) Pantelija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (0948063004)
Vadljiković (Lazo) Stana, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (1354001006)

Bjelaj
Bakrač (Osman) Ramo, rođen 1927. Musliman, nestao 1942. pri
deportaciji, Nepoznato (1357019001)
Bašagić (Paša) Meho, rođen 1892. Musliman, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Prijeka glavica (1357019011)
Bjelić (Mile) Perka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Pravo bjelaj (0047040048)
Bjelić (Trivun) Dane, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040049)
Bjelić (Trivun) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bjelaj (0047040052)
Bjelić (Trivun) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040051)
Bjelić (Trivun) Vojin, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040050)
Brdar (Petar) Dane, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Drvar (0801082013)
Ciganović (Đuro) Ratko, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. u
zbegu, Mali stjenjani (0048048009)
Dobrić (Mile) Lazo, rođen 1894. Srbin, umro 1942. u NOBu, Bjelaj
(1356013012)
Hodžić (Muho) Mahmut, rođen 1921. Musliman, poginuo 1943. u
NOBu, Miljevina (1357019006)
Hrkić (Osmo) Bego, rođen 1899. Musliman, poginuo 1943. prilikom
borbi ili bombardovanja, Ostrožac,cazin (1357019007)
Hrkić (Smajo) Ajša, rođena 1937. Muslimanka, nestala 1943.
nepoznato, Nepoznato (1357019010)
Hrkić (Smajo) Ismet, rođen 1933. Musliman, nestao 1941.
nepoznato, Nepoznato (1357019009)
Ibrahimpašić (Hasan) Devleta, rođena 1928. Muslimanka, poginula
1943. u NOBu, Pri vrhovnom št (1327014052)
Ibrahimpašić (Hasan) Hakija, rođen 1924. Musliman, poginuo 1944.
u NOBu, Sremska mitrovi (1327014051)
Ibrahimpašić (Hasana) Mahmut, rođen 1922. Musliman, poginuo
1944. u NOBu, Beograd (1327014050)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Ivanić (Jovan) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bjelaj (0209080007)
Ivanić (Mile) Jovo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zemun Sajmište (0209080009)
Karanović (Dušan) Milanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1943. nepoznato, Bosanski Petrovac (0210082079)
Karanović (Dušan) Radojka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od
Muslima 1943. u direktnom teroru, Vrtoče (0210082080)
Karanović (Mihajlo) Đuka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (0210082078)
Karanović (Mijo) Stanko, rođen 1852. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bosan.petrovac (0210082081)
Kerkez (Đuro) Nikola, rođen 1902. ostalo, streljan 1943. u
direktnom teroru, Bjeloj (0207053007)
Kerkez (Vid) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Osečenica vrh (0801082018)
Kerkez (Vid) Simo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (0801082019)
Kesić (Đurađ) Đorđe, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Majevica (0048049016)
Knežević (Nikola) Božo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (0929030022)
Knežević (Pilip) Nikola, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Bjelaj-b-petrov (0929030021)
Knežević (Trivun) Dane, rođen 1884. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Zagreb (2831032003)
Kolundđija (Đura) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0207053059)
Kolundžija (Đuro) Jovo, rođen 1939. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bjelaj (0207053058)
Kovačević (Dane) Đuro, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (1574026029)
Kovačević (Đuro) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Livno (1574026030)
Labus (Dane) Nikola, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Kod b.petrovca (0209079070)
Mandić (Milan) Petar, rođen 1926. Srbin, nestao 1943. nepoznato,
Nepoznato (0535031041)
Mumčehajić (Smajo) Ahmet, rođen 1916. Musliman, poginuo 1943.
prilikom borbi ili bombardovanja, Ostrožac,cazin (1357019008)
Odžić (Huso) Fata, rođena 1902. Muslimanka, umrla 1943. pri
deportaciji, Bihać (1357019014)
Odžić (Ibro) Muho, rođen 1887. Musliman, umro 1941. pri
deportaciji, Bos.petrovac (1357019013)
Orelj (Ilija) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bjelaj (0619058008)
Orelj (Ilija) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0619058009)
Orelj (Ilija) Milka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bjelaj (0619058007)
Orelj (Ilija) Olgica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u direktnom teroru, Bjelaj (0619058010)
Orelj (Ilija) Soka, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato,
Drvar (5002s01396)
Orelj (Ilija) Stana, rođena 1916. Srpkinja, streljana 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0619058006)
Orelj (Marko) Ilija, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bihać
(0619058005)
Orelj (Marko) Nikola, rođen 1919. Srbin, umro 1942. u zatvoru,
Bos.petrovac (0206052001)
Orelj (Nn) Stana, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943.
kod kuće, Bjelaj (5002s01395)
Pehlić (Osman) Jusuf, rođen 1898. Musliman, poginuo 1943.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bos.novi (1357019012)
Pehlić (Zaim) Muharem, rođen 1912. Musliman, poginuo 1942.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bihać (1357019015)
Pilipović (Drago) Dmitar, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima
1943. u direktnom teroru, Bjelaj (0047040003)
Pilipović (Milan) Deva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bjelaj (0047040001)
Pilipović (Simo) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bjelaj (0047040002)
966

spisak nije potpun

rođena 1933. rođen 1927. u direktnom teroru. Cimeše b. ubijena od ustaša 1943. Srpkinja. (1357023017) Mirković (Milan) Deva. Kladanj (0048048027) Vekić (Lazo) Rade. nestao 1944. ubijen 1943. B. Srbin.vaganac (1357023004) Radišić (Luka) Dragica. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi. u nemačkoj ofanzivi. Bjelaj (0048045046) Plećaš (Dušan) Zorka. rođena 1898. ubijen 1943. ubijena 1943. Srbin. rođen 1901. poginuo 1945. rođen 1914. Srpkinja. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1943. rođen 1888. Bjelajski vaganac (0048045016) Radišić (Miloš) Bosa. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru.p. Srbin. B. u NOBu. Srpkinja. rođen 1939. Srpkinja. rođena 1932. Bjelajski vag. Garavice (5021s00512) Vržina (Nikola) Milica. Srpkinja. rođen 1904. Srpkinja. rođena 1907. rođena 1933. Bosanski Petrovac (0210082074) Vukelić (Petar) Joka. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1943. umrla 1943. Srbin. Bjelajski vaganac (7006s00662) Radišić (Miloš) Desa. Tovarnik srem (0825033017) Plećaš (Dušan) Božo. u NOBu. Travnik (1357019002) Šabić (Muho) Suljo. rođen 1924. rođen 1908. kod kuće. rođen 1896. kod kuće. Bjelajski vaganac (1357023005) Radišić (Luka) Ilija. rođen 1930. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. Bjelaj (0048045045) Plećaš (Obrad) Staka. rođen 1915. Srbin. rođen 1919. Ilok (0048045034) Mandić (Lazo) Nikola. Srbin. u masovnom pokolju. u NOBu.petrovac (1307012155) Ugrica (Jovan) Branko. rođena 1900. Bihać (1357023008) Vekić (Stevan) Milovan.petrovac (1603011011) Tesla (Đuro) Sava. u NOBu. rođena 1894. rođen 1923. kod kuće. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Sremski front (0047040008) Šabić (Kadrija) Huso. rođen 1935. nepoznato. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1945. rođen 1929. rođen 1908. u NOBu. Kestenovac (0210082055) Banjac (Simo) Mile. (1357023011) Vekić (Rade) Stevan. Mrkonjić grad (1130034018) Vržina (Lazar) Stevan. ubijena 1941. ubijena od ustaša 1943. V. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. poginuo 1944. Bjelajski vag. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođen 1877. Busije ključ (1576061052) Sovilj (Mile) Đuro. umrla od tifusa 1944. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od ustaša 1943. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Klekovača (7006s00660) Karanović (Mile) Đuro. rođen 1940. rođen 1921. rođena 1903. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1924. kod kuće. Srbin. Bjelaj. poginula 1943. Srbin. Srbin. Musliman. poginuo 1942. u NOBu. (1357022015) Bosanski Petrovac 967 spisak nije potpun . Risovac. Srbin. u NOBu.drvar (1357023003) Kolundžija (Nn) Luka. Srbin. rođena 1920. Srbin. Srbin. (1357023010) Mirković (Milan) Duško. ubijena 1943. rođen 1920. Bjelaj (0048043021) Sovilj (Rade) Dane. V. Srbin. u direktnom teroru.petrovac (0210082072) Bjelajski Vaganac Balaban (Mile) Dušan. rođen 1924. Srpkinja. rođen 1912.vaganac (0048045015) Radišić (Miloš) Bosa. Bjelajski vag. poginula 1943. Bjelajski vaganac (7006s00663) Radišić (Miloš) Boro. Kraise-deport francuska (1357023015) Balać (Nikola) Joka. ubijena 1941. u direktnom teroru. Bjelaj (5021s00513) Vržina (Mihajlo) Jovo. Bjelaj (1132049018) Vržina (Dane) Rajko. Srbin. Bjelajski vaganac (1357023007) Radišić (Luka) Koviljka.petrov (0825033016) Porčić (Murat) Ibrahim. u NOBu. Bos. Devetak. u NOBu. u NOBu. Bravski vaganac (0447075018) Mandić (Jovo) Petar. u NOBu. Ankola (0798039007) Čeko (Josip) Milka. rođen 1896. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. B. Bos. rođena 1922. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođena 1895. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. kod kuće. Nepoznato (1357019004) Salapura (Stevan) David. Srbin. kod kuće. rođen 1920. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srbin. ubijena 1941. nestao 1943. Srbin. Srbin.petr (1576061051) Šašić (Petar) Mile. Bjelajski vaganac (0048045019) Mirković (Nn) Pajo. u NOBu.vaganac (0048045014) Salapura (Maksim) Mara. Srbin. ubijen 1943.očijevo. poginuo 1943. rođen 1914. rođena 1912. Musliman. rođen 1930. ubijen 1945.petrovac (1603011012) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Čeko (Josip) Jovo. Srpkinja. rođen 1937. Zavidovići (1357019005) Rakić (Luka) Bogdan. Srbin. Nepoznato (1357019003) Šabić (Muho) Zaim. u direktnom teroru.krajiška (0048045018) Plećaš (Đukan) Boja. ubijen 1941. nepoznato. Srbin. u zbegu. rođen 1924. B. Musliman. Bjelajski vaganac (0048045017) Radišić (Petar) Mika. Bjelajski vaganac (1357023006) Radišić (Miloš) Borka. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. rođen 1907. nepoznato.naselje Bjelaj Žrtve rata 1941-1945 Plećaš (Boža) Mile. Srbin. Sremski front (0048050010) Sovilj (Rade) Nikola. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. rođen 1920. Musliman. Srbin. rođen 1925. Srbin. ubijen 1943.grahovo (1357023016) Mirković (Ilija) Petar. Bosanski Petrovac (0210082073) Vukelić (Blažo) Janko. ubijen od ustaša 1943. Mliništa (0445062052) Vržina (Mihajlo) Đuro. Bos. rođen 1881. rođen 1924. Bugojno (0048048028) Ugrica (Jovan) Mile. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1945. nepoznato.petrovac (1357023009) Vekić (Savo) Petar. Srbin. poginuo 1943. ubijena 1944. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1944. rođen 1925. rođena 1929. Bjelaj bos. rođen 1917. ubijen 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. Srpkinja. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1943. Srpkinja. rođen 1923. poginuo 1943. rođen 1882. Srbin. Šid (0048050009) Sovinj (Božo) Jeka. kod kuće. poginuo 1943. rođena 1940. rođena 1941. Bosanski Petrov (1539013006) Šabić (Muho) Bego. rođena 1900.petrovac (0206052005) Šašić (Mile) Milan. poginuo 1945. zaklan od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1925. Bjelajski vag. Srbin. Bjelaj b. Bos. rođena 1871. Bjelaj (5021s00510) Vukelić (Blažo) Đurđija. poginuo 1943. u direktnom teroru. nepoznato. ubijena od ustaša 1943. poginula 1943. rođen 1904. rođena 1932. u NOBu. Bjel. rođena 1863. u NOBu. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. rođen 1886. Kod zagreba (0048045065) Plećaš (Ostoja) Milica.petrov (1576061049) Šašić mandić (Nn) Jeka. Bugojno (0798039006) Dobrić (Mile) Milan. rođen 1943. rođena 1938. Bjelaj (0206052042) Vekić (Trivun) Trivun. 3. Klekovača (7006s00661) Mirković (Simo) Milan. poginuo 1943. (1357023014) Mirković (Ilija) Miloš. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. ubijena od ustaša 1943. Selo bjelojce (1130034017) Vržina (Simo) Mihajlo. kod kuće. ubijena 1941. očijevo drva (1576061050) Šašić (Nn) Petar. rođena 1900. u NOBu. Srbin. ubijena 1943. Bjelajski vaganac (7006s00664) Stajaković (Banjac) Anđa. Bos. Srbin. Bjelajski vagan (0048045067) Radišić (Ilija) Milka. u direktnom teroru. rođen 1886. (1357023001) Karanović (Dušan) Milanko.tuzla (1357022002) Knežević (Trivun) Dane. Srbin. rođen 1938. nepoznato. u NOBu. Srpkinja. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1926. poginuo 1945. rođen 1926. Drvar (0048045044) Plećaš (Dušan) Nikola. u nemačkoj ofanzivi. Bjelajski vag. rođena 1928. Bjelajski vaganac (1357023012) Tesla (Savo) Nikola. poginula 1943. rođen 1922. Osjećenica (0048045066) Plećaš (Mirko) Dane. Srpkinja. rođena 1935. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1943.vaganac (1357023002) Kolundžija (Petar) Simo. poginuo 1943.bos. u nemačkoj ofanzivi. umro 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1913. poginuo 1943.

poginuo 1942. Ljubija (0825033054) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Dejanović (Rade) Nevenka. ubijen 1941. u zatvoru. rođen 1922. u NOBu. Srbin. u logoru. poginuo 1944. ubijen 1941. Srbin.petrovac (0858018024) Dobašić (Salko) Vaska. Petrovac (1355011020) Grubor (Jovan) Vid. Srbin. Srbin. Srbin. Petrovac (1356013017) Budimir (Jovan) Jela. Ripački klanac (0204039010) Dragić (Damjan) Vujo. poginuo 1943. rođen 1900. Musliman. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. Bosan. Kulen vakuf (0210082042) Bejdić (Ale) Mumin. Srbin. poginuo 1944. rođen 1935. Srbin. Srbin. ubijen 1941. ubijen 1941. Bosan. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1356013005) Basara (Pante) Čedo. Cimeše (0935075044) Došan (Ivan) Buda. rođena 1931. u NOBu. Bos. rođen 1926. nepoznato.petrovac (1355011013) Grubor (Stevan) Milka. rođena 1941. u NOBu. Vodenica (1356013014) Balaban (Nikola) Bogdan. Trst (1355011008) Družić (Zaima) Taib. prilikom borbi ili bombardovanja. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1900. Jevrej. u logoru. u NOBu. umro 1944. Srpkinja. Srbin.petrovac (0533020050) Grubar (Mirko) Zorka. u NOBu. Srbin. Jadovno (1356013002) Bašić (Osmo) Hilmo.petrovac (0275036001) Dragić (Luka) Mara. u NOBu. rođena 1897. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. B. rođen 1880. poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. umro od Nemaca 1941. rođen 1921. Bosan Petrovac (1134080004) Bogdanović (Stevo) Milija. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1941.luka (0210082041) Basara (Jefto) Pante. umro od Nemaca 1941. u direktnom teroru. Na šatoru (1295053020) Budimir (Stevan) Milorad. ubijena 1941. u direktnom teroru. rođen 1922. Brčko (1128014028) Dukić (Mile) Luka. rođena 1910. rođen 1910. prilikom borbi. Hrvat. Petrovac (1355011015) Grubor (Jovo) Gospava. rođen 1916. nepoznato. Srpkinja. rođen 1905. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. rođen 1925. poginuo 1944. rođen 1924. rođena 1924. Nepoznato (1573014007) Damjanović (David) Maksim. Mlinište (5020s00517) Dejanović (Risto) Jelena. Musliman. poginuo 1943. Romanija (1355011021) Grubor (Toda) Vito. u NOBu. rođen 1894. rođen 1911. Cimeše (0935075043) Dragić (Blažo) Stevan. Musliman. rođen 1881. ubijena 1943. Musliman. rođen 1899. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođen 1929. prilikom borbi ili bombardovanja. Petrovac (1276006066) Basara (Đuro) Branko. ubijen 1941. rođena 1926. Srpkinja. poginuo 1943. rođena 1896. ubijen 1943. Prijepolje (1033055003) Bursać (Spasa) Nikola. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1926. Ljubljana (1356013011) Futić (Mujo) Maho. ubijen 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginuo 1944. u NOBu. poginula 1943. Bosan. nestao 1941. ubijen 1941. rođena 9999. Srbin.petrovac (0533020051) Grubiša (Jefto) Vojo. u logoru. Karlovac (1355011024) Bašica (Stanko) Jovo. u direktnom teroru. Kastel-b. Hrvat. Srbin. Bihać (1356012003) Borisavljević (Jovo) Jovan. u NOBu. u NOBu. Musliman. Bosanski Petrov (1130036030) Čanković (Dušan) Nebojša. Bos. Karlobag (1327016054) Bosnić (Mustafa) Osman. rođen 1912. u NOBu. u NOBu. nepoznato. ubijen od četnika 1943. Srbin. ubijen 1941. nepoznato. ubijen 1943. Hrvat. Srbin. rođen 1896. ubijen 1941. Srbin. ubijen 1945. Sutjeska (1356013010) Balić (Mate) Huso. Musliman. Srbin. poginuo 1941. nepoznato. rođena 1921. Nemačka-stalag (1355011011) Bejdić (Meho) Alija. u NOBu. rođen 1912. poginuo 1943. u masovnom pokolju. rođen 1922. rođen 1920. Srbin. Bos.petrovac (0267079028) Bolić (Fehim) Esad. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1918. Srbin.gora (1276006067) Baneka (Milan) Vila. Bosanski Petrovac (0801082015) Družić (Ago) Mahmut. Srpkinja. Bihać (1356012002) Bolić (Fehim) Hilmo. rođen 1878. Drvar (0801083035) Grubiša (Stevo) Obrad. poginuo 1941. ubijen 1942. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. rođen 1900. rođen 1895. u direktnom teroru. rođen 1928. ubijena od Nemaca 1942. Livno (1355011018) Grubor (Savo) Ilija. Srbin. B. Srpkinja. u NOBu. Musliman. Bosan. Bihać (1356013006) Basara (Simo) Slavko. Bosanski Petrov (1449012041) Basora (Mile) Đuro. rođen 1927. ubijen 1941. Sandžak (0841032012) Grubor (Ilija) Mara. Bosanski Petrovac (0533020052) Grubor (Jovo) Ratko. Musliman. rođen 1929. rođena 1920. poginula 1943. rođen 1914. rođen 1904. rođen 1909. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Prijedor (1392011031) Allert (Jakov) Pista. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. nestao 1944. Pakrac (1355011002) Bjelić (Đuro) Soka. Bihać (2219128017) Broćeta (Stevo) Luka. ubijen 1941. rođena 1925. Nemački logor (1333051012) Grubar (Mile) Jovo. u direktnom teroru. bačen u jamu. u direktnom teroru. Sandžak-c. Musliman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1942.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Alagić (Zajim) Ramo. Bihać (1296057009) Džamastagić (Mašo) Enes. Bosan. poginuo 1945. Bosanski Petrov (1327012018) Didović (Ibro) Hamed. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1944. rođen 1904. poginula 1943. ubijena 1943. ubijen 1944. Krnjeuša (1328018034) Bejdić (Rasim) Hajrudin. Srbin. u zatvoru. Musliman. rođen 1910. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1941. rođena 1923. ubijena od Nemaca 1942. Bos. Mlinište (5020s00516) Dejanović (Staniša) Đuro. Musliman. Srbin. rođen 1911. ubijen od ustaša 1941. ubijena 1941. Nepoznato (1133061026) Ćuk (Lazar) Danilo. Jadovno (5021s00058) Ćuk (Lazo) Danilo. rođen 1879. Bos. Srbin. Nemačka (0795004008) Grubor (Nikola) Dragica. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. Bos. ubijen od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1943. Musliman. Bos. Srbin. ubijen 1943. Bosanski Petrov (1355011012) Grubor (Savo) Mile. poginuo 1943. Bosan. u NOBu. Srpkinja. rođen 1899. Bihać (1356013021) Didović (Murat) Osmo. ubijen 1943. ubijena 1941. poginula 1943. Jadovno (0078006009) Crnić (Maks) Branko. rođen 1912. Musliman. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1920. kod kuće. rođen 1912. Srpkinja. rođen 1911. Karlobag (1327016056) Borisavljević (Risto) Jovo. u NOBu. rođen 1924. Bosan. ubijen 1941. rođen 1926. poginuo 1945. rođen 1910. rođen 1910. U crnoj gori (1355011017) Grubor (Nikola) Vaso. u direktnom teroru. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1910. rođen 1920. u direktnom teroru. Srbin. u logoru. Srbin. u direktnom teroru. Musliman. u masovnom pokolju. Bosanski Petrovac (7006s00667) Grubor (Lazo) Angelina. rođen 9999. Srpkinja. Srpkinja. u zatvoru. Petrovac (1356013019) Divjak (Milan) Simo. rođena 1929. Petrovac (1356014003) Došan (Buda) Ilija. rođen 1927. poginuo 1943. u NOBu. Kod foče (1355011010) Grubor (Jovan) Stevan. rođen 1905. poginuo 1943. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1296057011) Eškić (Derviš) Vehbija. nepoznato. Musliman. Jasenovac (1130032031) Bahtijaragić (Fehret) Muharem. Petrovac (1356012011) Baneka (Milan) Ana. Musliman. Srbin. Srbin. Muslimanka. Petrovac (0801082032) 968 spisak nije potpun . Musliman. Petrovac-bihać (1276006065) Baneka (Milan) Ravijojla. Srpkinja. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1924. Musliman.luka (1416017055) Balić (Fehim) Muharem. u zatvoru. Nepoznato (0411381004) Džamastagić (Maša) Esad. ubijen 1941. Bihać (1356012009) Algić (Derviš) Muharem. u NOBu. rođena 1912. Hrvatica. u zatvoru. poginuo 1942. u direktnom teroru. Musliman. Bosanski Petrovac (1296057010) Džamastagić (Mašo) Ferid. Musliman. rođena 1925. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1888. Srbin. rođen 1913. rođen 1900.

u direktnom teroru. Srbin. rođen 1925. Prijedor (1356013024) Kosanović (Miloš) Nikola. Bos. kod kuće. Srbin. rođen 1942. poginuo 1945. u NOBu. rođen 1890.petrovac (2149104018) Jević (Svetko) Stevo. ubijen od ustaša 1945. Doboj (1356014007) Husadžić (Kadrija) Alaga. rođen 1925. rođen 1890. Srbin. rođen 1906. Nepoznato (1326005032) Kaćunić (Juro) Mate. Slavonski brod (1356013023) Kortol (Muharem) Tafik. rođen 1890. rođen 1924. Bos. Vrpolje-ključ (0210082057) Inđić (Jandrija) Dako. Srbin. poginuo 1943. rođen 1913. poginuo 1942. Užička Požega (0045018033) Kapelan (Milan) Gospava. u logoru. u direktnom teroru. Srpkinja. Petrovac (1356014012) Kulenović (Derviš) Berima. Srbin. rođen 1909. Srbin. nepoznato. u NOBu. u direktnom teroru. Hrvat. poginuo 1944.petrovac (1865052009) Mirković (Nn) Mara. u logoru. Bosanski Petrov (1127008025) Kulenović (Ahmet) Irfan. Grmeč (0445059011) Jovanić (Petar) Pilip. Bos. Pag (1572010020) Lukić (Jovo) Milan. ubijen 1941. Prenj (1355011004) Lagod (Branislav) Branko. Aranđelovac (0210082059) Inđić (Dako) Mirko. u zatvoru. rođen 1888. ubijen 1941. poginuo 1942. Srbin. Srbin. rođen 1928. umro 1943. Petrovac (1855024012) Krklješ (Nikola) Ljubomir. Bos. rođen 1915. u NOBu. rođen 1922. Srpkinja. rođen 1904. Musliman. Ključ (1356012012) Latinović (Nikola) Đuro. Bos. Srbin. poginuo 1942.petrovac (0847018006) Kecman (Mile) Kosta. Srbin. rođen 1922. poginula 1943. Nepoznato (2423069004) Latinović (Nikola) Dane. poginuo 1945. u logoru. rođena 1900. Srbin. u zatvoru. u NOBu. poginuo 1945. 3 čerap (0047042022) Mirković (Jefto) Pero. ubijen 1941. rođen 1898. Srbin. poginuo 1943. nepoznato. u NOBu. rođen 1884. Zagreb (0950085006) Malkoč (Meho) Mahmut. Hrvat. u NOBu. Nepoznato (1326005031) Kapelan (Kojo) Kosta. Bos Petrovac (0045018032) Kapelan (Kosta) Bogdan. ubijen 1943. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943.petrovac (1355011029) Katalinić (Ivan) Ante. nestao 1945. rođen 1919. poginuo 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1942. Muslimanka. rođen 1926. Srbin. Sanski most (0852052020) Kišljen (Mehmed) Mesud. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Musliman. Musliman.gradiška (1355011006) Hujić (Jusuf) Meho. u NOBu. bat. rođen 1927. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1941. Srbin. rođen 1922. Srbin. rođen 1928. Srbin. Hrvat. rođena 1887. rođen 1931. Bosanski Petrovac (7006s00665) Grubor (Vlado) Žarko. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. Srbin. Srbin. Vođenica (0864068002) Miladinović (Risto) Stevo. Srpkinja. u direktnom teroru. Hrvat. umro 1942. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Nepoznato (0251007033) Kosanović (Nikola) Aleksa. u direktnom teroru. rođen 1919. u NOBu. Knin (0174002059) Mirković (Dušan) Rade. poginuo 1944. rođen 1883. Bosanski Petrovac (1356013003) Ilić (Mile) Maniša. Jadovno (5002s00325) Lukač (Savo) Nikola. u direktnom teroru. rođena 1905. Petrovac (1545054004) Mirković (Simo) Đuja. rođen 1893. ubijen 1941. rođen 1926. ubijen od četnika 1941. Jadovno (M0008420) Knežević uzelac (Milan) Draga. ubijen 1941. Glamoč (0045016023) Kartal (Avdija) Suljo. ubijen 1942. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. u NOBu. rođena 1869. ubijen 1941. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. Drvar (1356012008) Latinović (Lazo) Momčilo. Srbin. Srbin. kod kuće. Srbin. Srpkinja. umrla 1943. u NOBu. 1 Prol. rođena 1931. rođena 1937. Srbin. u logoru. poginuo 1942. rođen 1906. u logoru.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Grubor (Todor) Vid. rođen 1916. rođen 1882. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1919. Musliman. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. U crnoj gori (0892009057) Lemeš (Meho) Haso. u direktnom teroru. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. ubijen 1941. kod kuće. rođen 1913. ubijen 1941. Nepoznato (1205024041) Husadžić (Nn) Ago. rođen 1880. Bosanski Petrovac (5002s00649) Kovačević (Veljko) Žarko. rođen 1880. poginula 1943. Srbin. Stara gradiška (1131046029) Kortol (Hamed) Mustafa. Makovci (0251007032) Kosanović (Petar) Nikola. Srbin. Srbin. Musliman. Petrovac (0210082048) Inđić (Dako) Branko. rođen 1892. rođena 1903. Bos. Srpkinja. Srpkinja. Bosanski Petrov (0651008005) Juruk (Andrija) Ivan. Nepoznato (0047042037) 969 spisak nije potpun . Drvar (1356012005) Ibraković (Ale) Rabija. Srbin. rođen 1925. poginuo 1944. Ključ (2939028004) Milanović (Ostoja) Gojko. Nepoznato (0047042023) Mirković (Vid) Smilja. rođena 1927. rođen 1905. ubijen od ustaša 1941. Bravsko (0210082058) Inđić (Simo) Vojislav. Nepoznato (2673016041) Kecman (Obrad) Jovo. Bos Petrovac (2292009010) Javor (Nn) Ivan. rođena 1907. u direktnom teroru. poginuo 1942.petrovac (1160026003) Latković (Gavro) Simo. prilikom borbi ili bombardovanja. Musliman. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1939. rođen 1925. ubijen od ustaša 1941. ubijen od Nemaca 1943. ubijen 1944. nepoznato. umrla 1943. rođen 1898. rođen 1927. poginula 1943. poginuo 1943. Bos. rođen 1937. Odžak (1356013026) Knežević (Ilija) Petar. rođen 1900. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. rođen 1919. rođena 1895. Srbin. rođen 1927. rođen 1895. Petrovac (1574025029) Kulenović (Ahmet) Irfan. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Bos. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen 1942. u direktnom teroru. Musliman. ubijen 1941. rođen 1924. u direktnom teroru. ubijen 1943.luka (1416017048) Kecman (Vica) Luka. ubijena 1943. Osijek (2847076022) Kecman (Blažo) Jovo. ubijen 1941. Bos. ubijena od četnika 1943. Hrvat. Srbin. Doboj (0550020088) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Knežević (Nn) Ljubomir. B. ubijena 1943. u zbegu. Srbin. Musliman. Bosanski Petrovac (7006s00666) Hidić (Osmo) Muhamed. u NOBu. Musliman. poginuo 1945. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1883. Nepoznato (1573015020) Kulenović (Ahmo) Omer. rođen 1915. u NOBu. Jajce (2678042022) Kaćinić (Mate) Nedeljko. ubijen 1941. rođen 1925. rođen 1894. rođen 1914. rođen 1925. Gornji vakuf (0045016024) Kapelan (Milan) Zora. poginuo 1943. rođen 1927. poginuo 1941. u direktnom teroru. u zatvoru. rođen 1919. u direktnom teroru. ubijen 1943. Sremski front (1545054003) Mirković (Jovo) Jovo. Bosanski Petrov (1356012007) Medić (Nn) Jelka. u NOBu. poginuo 1942. Bos. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943. Musliman. Bosanski Petrovac (5020s00522) Miljuš (Jova) Dragica. rođen 1927. Vrbovsko (0045016025) Kapelan (Milan) Simo. rođen 1912. Bosanski Petrov (1316071018) Jovanović (Jovo) Jovan. Bos. poginuo 1944. Petrovac (1355011016) Grubor (Vid) Branko. Srbin. rođen 1915. ubijena 1941. u NOBu. Srbin. Banja luka (0825034014) Lukač (Sava) Nikola. Petrovac (1355011014) Grubor (Vlado) Mileva. u direktnom teroru. Musliman. Šid (0298037001) Kreco (Gavro) Danica. u NOBu. Jasenovac (1356014006) Ljiljak (Đura) Vlada. nepoznato. rođen 1898. rođen 1886. Srpkinja. Srbin. Glamoč (0611089002) Kecman (Blažo) Mile. Srpkinja. rođen 1920. poginuo 1941. u direktnom teroru. Bosan. ubijen 1941. Srbin. Srpkinja. Kolašin (0611089003) Kecman (Dimitrije) Dušan. Srbin. Kozile (1855024013) Kreco (Manojlo) Simo.

Foča (1356014014) Šehić (Huso) Bego. Bos. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1944. Musliman.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Mošić (Mujo) Alija. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1914. Drvar (1316069022) Novaković (Lazar) Dragica. Srbin. poginuo 1944. Bosanski Petrov (1604029020) Popović (Ilija) Nada. Nepoznato (0916063012) Šteković (Janko) Ana. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Bosanski Petrov (1615017042) Perić (Mile) Đorđe. Hrvat. ubijena 1942. spaljena od ustaša 1941. Srbin. Musliman. Bihać (1356013022) Rakić (Cvijo) Milica. rođen 1833. rođen 1902. Istra (1356013025) Omić (Ahmo) Đula. Bravsko (1538002004) Pilić (Đorđe) Mile. poginuo 1943. rođen 1881. Sanski most (0531005001) Stanišić (Jakov) Bogdan. Vrbanja (0859021008) Rakić (Pero) Kosara. rođena 1870. ubijena 1941. Srbin. rođen 1920. Srpkinja. poginuo 1942. u NOBu. Srpkinja. ubijen 1941. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1942. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1870. Musliman. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1920. ubijen 1941. u NOBu. Bravski vaganac (1538002006) Pilić (Đorđe) Koviljka. Nepoznato (0837007008) Pilić (Đorđe) Anka. Nepoznato (1575046022) Nadarević (Bajro) Rasim. rođen 1900. rođen 1900. rođen 1849. Bosan. rođen 1904. rođen 1923. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. Bjelaj (0177015011) Srećo (Milan) Drago. rođena 1891.petrovac (0859021018) Rakić (Jova) Đorđe. u NOBu. Musliman. Jasenovac (0044005004) Radošević (Mile) Branko. u NOBu. rođen 9999. u NOBu. rođen 1924. Srbin. poginuo 1944. Crna gora (0177015015) Prošić (Lazar) Stevo. Muslimanka. rođena 1898. poginuo 1944. Petrovac (1356014010) Samardžija (Ostoja) Jovan. Zdeni dol (0673001014) Šapić (Avde) Ibrahim. rođen 1922. rođen 1912. u direktnom teroru. Drvar (1355011003) Ševo (Kojo) Joka. umro 1941. u NOBu. Srbin. Kod bos. poginuo 1945.petrovac (0859021007) Ramić (Ibrahim) Teufik. Bosanski Petrov (0775003025) Stanišić (Nn) Danica. Prnjavor (1356014015) Šehić (Mehmed) Teofik. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srbin. Srbin. rođena 1904. Musliman. Sanica (1356014016) Šehić (Huso) Mahmut. poginula 1943. Srbin. rođena 1915. rođen 1929. ubijen 1941. Kakanj (0177015014) Muzej žrtava genocida Beograd 970 opština BOSANSKI PETROVAC Prpa (Jefto) Milica. rođen 1898. poginula 1944. rođena 1934. rođen 1907. Bravsko (1538002002) Pilić (Pavla) Jovan. Srbin. rođen 1918. u NOBu. Srpkinja. rođen 1917. rođen 1880. Bosanski Petrovac (1328018045) Rašeta (Jovo) Boja. rođen 1923. rođen 1926. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. Bihać (1356012001) Nadarević (Ibrio) Sulejman.petrovac (0780016027) Odobašić (Alija) Sanija. Srpkinja. Prijedor (2819007063) Pavković (Mile) Jovo. Bosanski Petrov (1150013039) Nadarević (Alija) Fatima. kod kuće. rođen 1932. Srpkinja. rođena 1938. u NOBu. Srbin.petrovac (0177015010) Srdić (Nn) Boja. kod kuće. Bravsko (1538002007) Polovina (Jovo) Branko. spaljen od ustaša 1941. novog (1355011033) Šljivar (Ilija) Mile. poginula 1943. Srbin. u zbegu. rođen 1898. Valjevo (0272008013) Mrđa (Obrad) Sima. ubijena 1943. Bos. rođen 1907. rođena 1925. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Zelengora (0673001013) Šipka (David) Ranko. rođen 1913. Srpkinja. nepoznato. Bravsko (1538002003) Pilić (Mile) Sava. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. ubijen 1941. rođena 1925. poginula 1943.petrovac (0916063010) Stanišić (Jakov) Vaso. poginuo 1943. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (1604029019) Prošić (Lazar) Danica. rođena 1897. poginuo 1944. poginula 1943. poginuo 1943. kod kuće.petrovac (0242032034) Rokvić (Luka) Đuro. Srpkinja. rođena 1889. Bosanski Petrov (0775003026) Stanišić (Jakov) Vaso. ubijen 1943. rođena 1913. Petrovac (0202017004) Redžić (Muho) Omer. poginula 1944. Prijedor (1355011027) Omić (Ahmo) Mahmut. Sremski front (0801082017) Srdić (Jovan) Janko. rođen 1904. Bos. prilikom borbi ili bombardovanja.petrovac (0242032033) Romić-kovačević (Mile) Stana. rođen 1908. rođen 1910. Musliman. rođen 1904. Bosanski Petrovac (5024s00443) Pećanac (Jovo) Aćim. Crnogorac. u direktnom teroru. u logoru. Jadovno (M0008421) Polovina (Nn) Jovo. Bos. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. Srbin. Sutjeska (1664078037) Omeragić (Hamzo) Harić. u NOBu. rođena 1924. prilikom borbi. u NOBu. rođen 1894. Bosanski Petrovac (0780016029) Novaković (Lazar) Milka. ubijena 1941. Srbin. nepoznato. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1941. rođen 1903. u logoru. ubijen 1944. Petrovac (1545054002) Radić (Simo) Stojan. rođen 1925. u masovnom pokolju. rođena 1924. ubijen 1941. u NOBu. Od nemaca tuk (0915060015) Salimović (Mujo) Huso. Musliman. rođen 1929. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1925. rođen 1906. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1941. rođen 1911. Pag (0888120020) Petrović (Ilija) Milan. Jadovno (M0008422) Popović (Đuro) Milka. Srbin. Bosanski Petrov (1576052004) Ostoić (Jovan) Milorad. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru.petrovac (0888117001) Rakić-pavlović (Pero) Kosara. Musliman. Bravski vaganac (1538002009) Šipka (Petar) Đuja. Musliman. Srpkinja. Srbin. rođena 1934. ubijen 1941. Srbin. ubijen 1941. ubijena 1941. u direktnom teroru. poginuo 1942. nestao 1944. Virovitica (1355011028) Rokvić (Đuro) Stevo. Goražde (0769023066) Ostoić (Sima) Jovan. rođen 1929. Srpkinja. Na avali (0531005002) Srećo (Milan) Dušan. Petrovac (0769023067) Pavičević (Marko) Božidar. ubijena 1941. ubijena 1943. nepoznato. Srbin. Srbin. ubijena 1941. spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođen 1912. Bosan. poginuo od ustaša 1941. rođen 1908. poginula 1941. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1923. spaljena od Nemaca 1941. Srbin. Srbin. ubijena 1942. rođen 1926. Doboj (0932051039) Pećanac (Mile) Drago. ubijen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1941. Bravski vaganac (1538002005) Pilić (Đorđe) Branko. Bos. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. Musliman. u NOBu. u direktnom teroru. Pula (1355011005) Redžić (Osmo) Muharem. rođena 1904. rođen 1927. rođena 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. poginula 1944. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. Musliman. Bosan. Bravsko (1538002008) Šljivar (Blažo) Dušan. ubijen 1941. Srpkinja. u NOBu. umro 1945. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Bos Petrovac (0673001012) Ševo (Pera) Bogdan. prilikom bombardovanja. Musliman. ubijen 1942. Srbin. poginuo 1944. u logoru. u logoru. ubijena 1941. Srpkinja. Srbin. Bos. Muslimanka. Bosan. Musliman. ubijen 1941. Srpkinja. rođena 1911. rođen 1891.foča (1326009013) Mrđa (Jovan) Stevan. poginuo 1941. u direktnom teroru. rođena 1900. u direktnom teroru. Jasenovac (1128021018) Šehić (Bego) Ibro. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1925. rođena 1900. Bos. Bosanski Petrov (1604029021) Popović (Lako) Ilija. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. prilikom borbi ili bombardovanja. Kozara (0867096040) spisak nije potpun . rođena 1898. u direktnom teroru. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1941. Muslimanka. kod kuće. Crnogorac. rođen 1913. Sutjeska. Bosanski Petrovac (0780016028) Novaković (Mile) Darinka. rođen 1920. Srbin. rođen 1916. Prijedor (1355011026) Omić (Nn) Salih.petrovac (0780014011) Munćehaić (Hasan) Avdo.

Drvar (0866029006) Banjac (Pero) Đurađ. kod kuće.petrovac (1538005003) Vučković (Jovo) Olga. Srbin. rođena 1875. Srpkinja.bravsko (1297060004) Ćulibrk (David) Dane. u NOBu. ubijen 1942. streljan 1941. Srbin. prilikom bombardovanja. rođen 1918. Srbin. nepoznato. nestao 1942. u direktnom teroru. Ključ (0771030034) Vojvodić (Gojko) Zora. Balj (0867096043) Šteković (Pera) Ilinka. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. nestao 1942. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1944. u NOBu. ubijen 1941. u logoru. B Petrovac (2776074009) Topić (Đuro) Ile.petrovac (0864062031) Tomičić (Đuro) Ivan. Bos. ubijena 1942. Jasenovac (0948063006) Tubin (Pero) Ilija. u zatvoru. ubijen 1941. Bosanska gradiška (0867096042) Šteković (Janko) Cveta.krajiška brigada (0533020036) Banjac (Vid) Mile. rođena 1921. ubijena 1941. u NOBu. u NOBu. rođen 1888. ubijen 1942. 1. rođen 1900. poginula 1944. u NOBu. u logoru. Srbin. rođen 1927. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1945. Orašac (5002s00328) Todorčević (Todor) Obrad. Kozara (0867096038) Subotić (Maksim) Petar. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1897. Jadovno (M0008423) Tubin (Nn) Anđa. Zbeg klekobora (0047040053) Bursać (Rade) Dasta. ubijena 1943. Kod foče (1359034023) Došen (Savo) Đurađ. Bravski vaganac (1131046023) Bravski Vaganac Muzej žrtava genocida Beograd 971 spisak nije potpun . Bravski vaganac (0409331007) Grbić (Ilija) Špiro. ubijena od ustaša 1942. Bravsko (0866086028) Ćulibrk (Jovo) Trivo. Bihać (0771030033) Vranješ (Mile) Milanko. u logoru. rođena 1909. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijen 1941. rođena 1898. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1943. Bravsko (1263003052) Grbić (Ilija) Jelena. u logoru. rođen 1908. rođen 1914. ubijena od ustaša 1942. Trebinje (1356014020) Vekić (Đuro) Pero. rođena 1939. rođen 1893. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Bos. poginuo 1942. poginuo 1943. Srbin. u zbegu. rođen 1933. rođen 1922. Musliman. ubijena 1943. Bravski vaganac (0207053071) Bursać (Tode) Petar. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1905. Srpkinja. rođena 1921. rođen 9999. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1945. rođen 1920. Bosanski Petrovac (5002s00318) Vignjević (Milorad) Bogoljub. Srbin. Bravski vaganac (0409331006) Grbić (Obrad) David. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. rođena 1925. rođen 1870. Bravski vaganac (0409331005) Grbić (Ilija) Stevo. Hrvatica. Nevesinje (0210082095) Vučković (Bogdan) Žarko. u direktnom teroru. poginuo 1944.petrovac (0612098008) Vojvodić (Gojko) Soka. Srbin. rođen 1901. Srpkinja. Bravski vaganac (2326034005) Bursać (Savao) Nikola. Srbin. rođena 1872. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u aprilskom ratu 1941 god. prilikom borbi ili bombardovanja. Jasenovac (0948063005) Tubin (Pane) Nada. Bela crkva (0771030035) Vojvodić (Mika) Gojko. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1932. rođen 1885. Srbin. u NOBu. rođen 1930. ubijena 1941. rođen 1919. Srbin. Sutjeska (0866086030) Despot (Simo) Dane. ubijena 1941. rođen 1925. nepoznato. Jasenovac (0948063007) Tubin (Pane) Radosava. rođena 1931. umro 1943. poginuo 1943. rođen 1920. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1942. Bravsko (0406265014) Babić (Mile) Luka. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Bosan. rođen 1909. ubijen 1941. Vrpolje (1359034022) Gavran (Mile) Dragica. ubijena od ustaša 1945. Srbin. rođena 1898. ubijen 1943. Hrvatica. Petrovac (2460010023) Vekić (Đuro) Pero. rođena 1923.. rođen 1865. streljan 1941. poginuo 1945. Jasenovac (5020s00523) Terzić (Juso) Rasim. Srbin. Srbin. u direktnom teroru.petrovac (2823037048) Turić (Nikola) Zlatan. u NOBu. umro 1945. Srbin. Petrovac (1356014019) Turić (Mile) Lucija. Meteris bunovni (0368024015) Bursać (Todor) Petar. Srbin. u NOBu. Hrvat. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Bravsko (1315067080) Došen (Jefta) Petar. rođen 1877. ubijen 1941. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1880. Ibar srbija (1327015006) Došen (Jovo) Blažo. Bravsko (5020s00681) Čeko (Stevan) David. ubijen od Nemaca 1944. rođen 1892. u NOBu. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođen 1905. kod kuće. ubijen 1941. Bravski vaganac (0207053072) Bursać (Obrad) Đurađ. rođen 1914. Ključ (1127012014) Bijelić (Mile) Jovo. Bravsko (0533019008) Babić (Mile) Luka. Srpkinja. Mathausen (0666004006) Ćulibrk (Ilija) Stanko. Bos. B. rođena 1923. rođen 1928. Bravski vaganac (0206048105) Došen (Savo) Drago.naselje Bosanski Petrovac Žrtve rata 1941-1945 Šteković (Janko) Boško. u direktnom teroru. D. ubijen od ustaša 1942. rođena 1918. rođena 1876. kod kuće. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Kozara (0867096041) Šteković (Janko) Dušan. Srbin.petrovac (1356013008) Turić (Ante) Julka. Bihać (1356012010) Tizić (Jovo) Mile. rođena 1900. Zelengora (1359034024) Došen (Jovo) Sava. u NOBu. Sremski front (0801083016) Bijelić (Marko) Jelica. ubijena 1941. Bos. rođen 1907. u NOBu. Livno (1538005001) opština BOSANSKI PETROVAC Atlagić (Cvija) Milan. Bos.petrovac (2096009009) Jaglica (David) Bosiljka. Bravski vaganac (1127012017) Bijelić (Vaskrsije) Mile. Kozara (0867096039) Šteković (Janko) Đuja. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1941. nepoznato. Bravsko (1127012016) Bijelić (Mile) Vid. Bosanski Petrovac (5002s00327) Vojnović (Rade) Dušan. nepoznato. ubijena 1941. rođen 1916. poginuo 1943. rođena 1897. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1918. ubijena 1941. u direktnom teroru. Crni vrh gerzov (1276006068) Tubić (Jovo) Dragan. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1873. rođen 1914. rođen 1891. streljan od ustaša 1941. B. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. ubijen 1941. rođen 1910. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1941. nepoznato. Srbin. rođena 1930. u masovnom pokolju. Bos. kod kuće. Nepoznato (0666001100) Ćulibrk (Stanko) Bogdan. ubijen 1943. rođen 1927. u direktnom teroru. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1945. poginula 1943. rođen 1903. rođen 1908. rođen 1910. rođen 1919. u direktnom teroru. rođen 1914. u zbegu. Srbin. Srpkinja. u logoru. Jajce (1419050069) Teofilović (Špiro) Vera. u logoru. rođen 1875. rođen 1907. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1944. Nepoznato (0442022002) Vignjević (Milorad) Dragoljub. Srpkinja. Srpkinja. Bravsko (2521202006) Ćulibrk (Stanko) Svetko. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Bravski vaganac (1131046022) Jaglica (David) Mika.petrovac (1538005002) Vučković (Jovo) Bogdan. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Bravsko (0040010051) Banjac (Branko) Anđelko. Srbin. Đakovo (0866086029) Ćulibrk (Stanko) Stanko. Srbin. Bos. Srbin. Srbin. Srpkinja. Nepoznato (0442022003) Vignjević (Nn) Pavlija. rođen 1932. Srpkinja. Srbin. rođen 1922. rođen 1924. u direktnom teroru. ubijena 1944.petrovac (0442022004) Vignjević (Sava) Milorad. rođen 1864. Srpkinja. umrla 1943. Ključ (1127012015) Bursać (Nikola) Dušan. Srpkinja. kod kuće. poginuo 1943. rođen 1922. rođen 1882. u NOBu. Srbin. rođena 1890. Bihać (0771030032) Vojvodić (Nikola) Ilinka. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1916. rođena 1934. rođen 1904. u direktnom teroru. rođena 1887. Srbin. Hrvat. Bosan. ubijen 1941.petrovac (0442022001) Vojnović (Nn) Milan. u NOBu.

poginuo 1943. Srbin. spaljen 1941. kod kuće. ubijen 1941. rođen 1909. u direktnom teroru. rođena 1840. rođena 1931. Srpkinja. Kod šida (0048050005) Kovačević (Vid) Nikola. spaljen 1941. Sanica (5002s00319) Opačić (Stevan) Lazar. spaljen od ustaša 1941. rođena 1919. u NOBu. poginuo 1943. Sadilovac (0851051032) Kovačević (Drago) Miljko. 10 kraiške brigade (0047042028) Kovačević (Veljko) Žarko. rođen 1880. rođen 1913. poginuo 1944. rođen 1917. u NOBu. poginuo 1942. rođen 1898. u NOBu. poginuo 1943. ubijena 1941. spaljena 1941. Srpkinja. Srbin. kod kuće. ubijen 1941. Srbin. rođen 1924. u masovnom pokolju. ubijen 1942. Sandžak (0048048016) Kecman (Ilija) Draginja. Srbin. Bravski vaganac (1315067027) Janković (Simo) Dušan. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1943. Kotor varoš (0048048015) Kecman (David) Mile. u NOBu. u logoru. Bravski vaganac (1359034029) Kosanović (Rad. u direktnom teroru. u NOBu. Bravski v. kod kuće. Bravski vaganac (0862045019) Morača (Rade) Vulen. kod kuće. Srbin. rođena 1922. spaljena od ustaša 1941. Srbin. rođen 1892. rođen 1920. Srbin. rođen 1888. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. (0666002048) Latinović (Sima) David. u logoru. rođena 1916. spaljen 1941. ubijen od ustaša 1941. Bravsko (1315067020) Jaglica (Savo) Jovanka. u NOBu. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1941.naselje Bravski Vaganac Žrtve rata 1941-1945 Jaglica (Đurđ) Jela. ubijena 1943. spaljena od ustaša 1941. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. rođen 1934. Petrovac (1356012014) Pilić (Jovo) Peko. poginuo 1944. Laniše (0822011064) Mandić (Nikola) Stana. u direktnom teroru. rođena 1939. Bravski vaganac (0822011061) Mandić (Stevo) Bosiljka. Bravski vaganac (0862045018) Mandić (Stevo) Stana. Bravski vaganac (1129026008) Kovačević (Đuka) Jovan. rođen 1900. Srpkinja. rođen 1908.kraj. Bravski vaganac (0048048023) Kuruć-banjac (Mile) Miloš. Srbin. Teslić (0206050016) Jeličić (Tomo) Sava. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1920. rođena 1942. u NOBu. u NOBu. Bravski vaganac (1127009022) Pilić (David) Stevo. u masovnom pokolju. Bravsno bos Pet (1131046020) Jaglica (Jovan) Grozda. ubijen 1941. Grahovo (1359034006) Kovačević (Milan) Luka. Nepoznato (0047042007) Kecman (Pera) Trivun. u NOBu. Bravski vaganac (7006s00669) Kovačević (Stevan) Jovo. ubijen 1943. Srbin. rođena 1935. kod kuće. Srnetica (0039002002) Latinović (Jova) Trivo. Konjica (1359034003) Kovačević (Vujo) Simo. rođen 1890. Srbin. Srbin. Kao borac 13. poginuo 1942. Bravski vaganac (1127009011) Pilić (Ilija) Trivo. Srbin. rođena 1923. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. kod kuće. poginuo 1943. Srbin. Kod ključa (1127010001) Kecman (Simo) Dušan. u NOBu. Bravski vaganac (1315067026) Jaglica (Savo) Milka. Srpkinja. spaljena od ustaša 1941. Zelengora (0666002047) Latinović (Ilija) Ostoja. Bosan. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Banja luka (0801082030) Kecman (Pero) Trivun. Zelengora (1359034026) Kecman (Stevan) David. umro od zime 1943. poginuo 1941. rođen 1902. rođen 1915. rođen 1894. Srpkinja. Bravski vaganac (0862045020) Mandić (Stevo) Dušanka. Srbin. Bravski vaganac (1359034028) Kecman (Todor) Ilinka. u NOBu. Srbin. Petrovac (1200006022) Jeličić (Tomo) Savo. Bravski vaganac (0862045021) Mandić (Stevo) Gospava. Srbin. Srbin. kod kuće. poginula 1944. Petrovac (1200006021) Jeličić (Simo) Nikola. Ključ Prijedor (2512103015) Janković (Simo) Savo. rođen 1897. u direktnom teroru. Bravski vaganac (0914054023) Kecman (Jova) Bogdan. u masovnom pokolju. Srnatica (0388024014) Kecman (David) Kosta. vaganac (1359034016) Kovačević (Vujo) Simo. Srpkinja. Srbin. rođen 1921. rođena 1933. kod kuće. rođen 1927. Bravsko (1371036007) Morača (Vučen) Boško. Srpkinja. poginuo 1941. Srbin. Bravski vaganac (1127009012) Pilić (Jovan) Đorđe. rođen 1890. u masovnom pokolju. rođen 1930. rođen 1898. u NOBu. u NOBu. Jadovno (2512103016) Jeličić (Savo) Toma. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Bravsko (1315067022) Jaglica (Jovan) David. rođena 1898. u masovnom pokolju. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. u NOBu. poginula 1943. Bravski vaganac (1127009014) 972 spisak nije potpun . kod kuće. rođen 1900. spaljena od ustaša 1941. Konjic (1359034005) Kovačević (Đurađ) Anka. u crkvi. u NOBu. Srbin. poginuo 1942. rođen 1927. poginuo 1941. Srbin. poginuo 1943. rođen 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Bravski vaganac (1127009010) Pilić (Mile) Joka. u NOBu. Branski vaganac (1127009009) Pilić (Ilija) Pero. Srpkinja. Srbin. Bravsko (0864071009) Pilić (Mile) Dosta. rođena 1905. poginuo 1942. rođen 1885. Bravski vaganac (0801082031) Kecman (Vučan) David. u NOBu. rođena 1904. rođena 1926. u direktnom teroru. Bravski vaganac (0862045017) Mandić (Milan) Nikola. u NOBu. Kod zagreba (1359034004) Kovačević (Đuka) Mika. ubijen 1941. poginuo 1942. rođen 1863. rođen 1926. ubijena 1941. Bravski naganac (1131046021) Jaglica (Jovo) Sava. Kod užica (0048048052) Kovačević (Luka) Luka. Srbin. Srbin. ubijen 1943. Ključ (0822011033) Latinović (Kojo) Ilija. rođen 9999. rođena 1909. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. ubijena 1941. rođena 1892. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1923. Srbin. Srpkinja. Bravski vaganac (1315067023) Jaglica (Savo) Slobodan. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. spaljena od ustaša 1941. Srbin. Janjila (0210083003) Latinović (David) Mikailo. Tovarnik (0210083012) Latinović (Mikailo) Pero. Srpkinja. rođen 1886. rođen 1925. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1945. Samica (0040010047) Pilić (David) Jeka. u masovnom pokolju. nepoznato. Srpkinja. Šator kod graho (0388024010) Kecman (Pano) Lazar. rođen 1925. Srbin. Srbin. spaljena od ustaša 1941. rođen 1900. u direktnom teroru. poginuo 1941. kod kuće. rođen 1921. rođen 1922. Srbin. rođen 1919. Bravski (0822011074) Mandić (Gliša) Milka. Jadovno (1371036008) Opačić (Jovo) Lazar. rođen 1909. u direktnom teroru. Bravsko (0867096014) Latinović (Jošo) Stojan. u NOBu. rođen 1880. Srbin. Srpkinja. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. poginuo 1944. ubijena 1941. ubijena 1943. rođena 1937. rođena 1905. kod kuće. rođen 1918. Srbin. poginuo 1944. ubijena 1941. Bravsko (1538002001) Pilić (Jovan) Pero. rođen 1914. Srpkinja. rođen 1901. poginuo 1944. rođen 1940. Srpkinja. Bravski vaganac (7006s00670) Kovačević (Jovo) Božo. rođena 1933. Bravski (0822011060) Mandić (Nikola) Pero. Srpkinja. Srbin. Srbin. ubijen 1943. poginula 1944. kod kuće. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. poginula 1942. poginuo 1943. Srpkinja. rođena 1914. rođen 1888. Srbin. Teslić (1359034027) Kecman (David) Zorka. Sremski front (0801082035) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kovačević (Nikola) Milorad. spaljena od ustaša 1941.) Milja. rođena 1890. Lapac (0388024013) Kecman (Stevo) Marija. spaljena 1941. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1909. B. kod kuće. ubijen od ustaša 1941. rođen 1906. kod kuće. u NOBu. rođena 1939. (1127009025) Pilić (Ilija) David. rođen 1900. Br. Srbin. Srbin. Bravsko (1315067021) Jaglica (Nn) Đurađ. spaljen 1941. B. Ribnički odred (1200006023) Kecman (Cvija) Stevan. Srpkinja. rođen 1888. u NOBu. spaljena 1941. ubijen 1941. ubijen 1941. poginuo 1945. u NOBu. rođen 1940.

Crni Potoci (0432036016) Srdić (Rade) Đuđa.(1315068123) Sabljić (Milan) Neđo. spaljena 1941. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Srbin. Bravski vaganac (1127009019) Raca (Lako) Nikola. Srbin. Kotor varoš (1359034017) Srdić (Stevan) Bosiljka. rođena 1934. Srbin. Bravski vaganac (1127009015) Pilić (Pero) Žarko. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1890. Osijek (1359034021) Srdić (Kojo) Đuja. ubijena 1941. rođen 1912. rođen 1916. Bravski vaganac (0611086021) Sabljić (Sava) Milka. rođen 1898. u masovnom pokolju. rođena 1919. Srbin. ubijen 1941. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Bravski vaganac (1127009018) Pilić (Stevo) Stana. u direktnom teroru. Bravski vaganac (1315068125) Sabljić (Dušan) Rajko. Bravski vaganac (0451044011) Radišić (Nikola) Milja. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. u NOBu. spaljen od ustaša 1941. u NORu. Bravsko (2292012003) Raca (Nikola) Dušan. kod kuće. u NOBu. rođena 1938. ubijena 1941. Bravski vaganac (0611086022) Sabljić (Dušan) Mirjana. u NOBu. Srbin. kod kuće.petro (0864071007) Sabljić (Mile) Nikola. u masovnom pokolju. Srbin. poginuo 1945. ubijen 1941. Bravski vaganac (1127009020) Pilić (Trivo) Vojislav. Jošavci (0048045039) Srdić (Đuka) Gojko. spaljen 1941. Bravsko (1359034015) Srdić (Pero) Jovo. u masovnom pokolju. Srbin. poginuo 1942. rođen 1928. Bravsko (0432036017) Srdić (Pero) Mirko. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1932. u masovnom pokolju. u NOBu. ubijena od ustaša 1945. Bravski vaganac (1127009013) Pilić (Trivo) Dragica. Srbin. Bravski (0822011032) Šobot (Mile) Jovo. ubijen od Muslima 1943. Bravsko (1129029023) Radulović (Luka) Joka. Bravski vaganac (2292012006) Raca (Nikola) Savka. Bravski vaganac (1359034009) Srdić (Vid) Špira. Srbin. Bravski vaganac (1129029022) Radulović (Luka) Jeka. spaljen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. spaljen od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. Nova gardiška (0533020004) Srdić (Vid) Špiro. Srbin. u masovnom pokolju. poginuo 1944. ubijena 1941. Srbin. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Drvar (0801082008) Srdić (Luka) Mile. Srpkinja. spaljen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijen 1941. Srpkinja. rođen 1922. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. rođen 1926. ubijen 1941. rođen 1934. u masovnom pokolju. spaljen od ustaša 1941. kod kuće. rođen 1900. u direktnom teroru. Ključ (0822011031) Šobot (Mile) Mitar. Srbin. Bravski vaganac (1315068128) Sabljić (Dušan) Nikola. Srpkinja. kod kuće. spaljen od ustaša 1941. ubijena 1941. -ii. rođen 1919. Srpkinja. rođen 1939. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1901. u masovnom pokolju. u NOBu. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1915. u NOBu. rođen 1930. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1921. Bravski vaganac (1359034013) Srdić (Kojo) Mile. Bravsko-b. rođena 1920. rođena 1931. ubijena 1941. rođena 1899. u NOBu. rođen 1890. rođen 1923. u NOBu. Srbin. rođen 1892. rođen 1905. Srbin.(1315068120) Sabljić (Nikola) Stana. rođena 1944. spaljen od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1938. ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1899. spaljena od ustaša 1941. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1924. u NOBu. rođena 1887. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođen 1927. rođen 1932. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1926. ubijen 1941. ubijena 1943. rođena 1901. Sajkovci (1359034020) Srdić (Đuka) Rade. kod kuće. kod kuće. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Bravsko (0864071010) Pilić (Pero) Milorad. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. Srpkinja. ubijena 1943. Srpkinja. ubijen 1941. rođen 1934. rođen 1914. ubijen 1941.(1315068119) Ševa (Milan) Boško.naselje Bravski Vaganac Žrtve rata 1941-1945 Pilić (Nn) Deva. Teslić (1359034019) Srdić (Luka) Boro. Bravski vaganac (1315068127) Sabljić (Gaja) Anka. Bravski vaganac (1359034014) Srdić (Vaso) Smilja. spaljena od ustaša 1941. Bravski vaganac (0451044007) Radišić (Vid) Nikola. spaljena od ustaša 1941. ubijen 1941. u masovnom pokolju. spaljena 1941. Bravski vaganac (1127009016) Pilić (Pero) Mladen. Bravsko (1129029024) Radulović (Nikola) Luka. rođen 1941. Bravski vaganac (0048045041) Solomun (Dušan) Nikola. u direktnom teroru. spaljena 1941. Srbin. spaljena od ustaša 1941. rođen 1924. Srbin. spaljena 1941. poginuo 1944. spaljen od ustaša 1941. kod kuće. Srpkinja. Petrovac (0801089010) Šobot (Marko) Mile. rođen 1876. rođena 1908. Bravsko (0451044012) Radulović (Božo) Mara. rođena 1906. u masovnom pokolju. spaljena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. ubijena 1941. rođen 1936. Srbin. Bravski vaganac (0451044010) Radišić (Nikola) Mara. poginuo 1943. spaljen 1941. rođena 1933. rođena 1932. rođen 1940. rođena 1899. u masovnom pokolju. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. kod kuće. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Nova gradiška (1359034018) 973 spisak nije potpun . Srbin. spaljen od ustaša 1941. Srpkinja. spaljen od ustaša 1941. -ii. -ii. Bos. Bravski vaganac (7006s00674) Srdić (Mile) Stevan. rođena 1936. rođen 1923. Teslić (1359034025) Solomun (Stevan) Đuro. Sinj (0048043002) Solomun (Tomo) Jovan. u direktnom teroru. spaljen od ustaša 1941. rođena 1927. u NOBu. Srbin. Bravsko (0451044013) Radišić (Nikola) Darinka. spaljena od ustaša 1941. rođena 1933. Užice (0822011030) Solomun (Dušan) Anđa. spaljen od ustaša 1941. -ii. poginuo 1944.(1315068122) Sabljić (Nikola) Milan. u masovnom pokolju. ostalo. Bravsko-b. u masovnom pokolju. ubijen 1941. Srbin. rođena 1941.(1315068118) Sabljić (Nikola) Dušan.(1315068121) Sabljić (Simo) Marija. rođen 1900. Šobatovac (0048045040) Solomun (Lazo) Rade. Srpkinja. poginuo 1943.petro (0864071008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Sabljić (Ilija) Jeka. Bravski vaganac (0611086020) Sabljić (Mile) Miloš. Bravski vaganac (1127009023) Pilić (Trivo) Slava. poginuo 1944. u NOBu. Srpkinja. Srbin. rođena 1900. Bravski vaganac (0451044009) Radišić (Nikola) Dušan. rođen 1934. rođen 1930.(1315068124) Sabljić (Mile) Đuro. u direktnom teroru. rođen 1904. Bravsko (2292012004) Radišić (Gavra) Jelena. Srbin. Srpkinja. Bravski vaganac (1127009024) Pilić (Trivo) Slobodan. Srbin. Bravski vaganac (1127009021) Pilić (Trivo) Mileva. Bravski vaganac (1127009026) Pilić (Trivo) Vlado. ubijena 1941. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1919. u masovnom pokolju. -ii. Janjila (1359034032) Solomun (Obrad) Dane. poginuo 1945. spaljena od ustaša 1941. Bravski vaganac (2292012005) Raca-gvozdenovi (Nn) Mara. rođen 1937. poginuo 1943. rođen 1910. u masovnom pokolju. Srbin. u masovnom pokolju. spaljena 1941. Srbin. u direktnom teroru. Crkveni (0822013060) Sabljić (Đuro) Anđa. nepoznato. rođen 1921. Srpkinja. spaljena od ustaša 1941. rođena 1890. -ii. rođen 1932. rođen 1917. Srpkinja. rođena 1930. Bravski vaganac (1129029021) Radulović (Luka) Nikola. Sutjeska (0801082007) Srdić (Marko) Vlado. -ii. Bravski vaganac (1315068126) Sabljić (Dušan) Zdravko. Bravski vaganac (1127009017) Pilić (Pero) Nikola. Ključ (1359034030) Solomun (Spaso) Bogdan. Bravski vaganac (0451044008) Radišić (Nikola) Jovanka. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. poginuo 1942. Brvsko (1129029025) Radulović (Luka) Bosiljka. ubijen 1941. rođen 1903. u masovnom pokolju. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođena 1884. rođena 1940. Bravsko (1129029026) Radulović (Sava) Tomo. rođen 1942. rođen 1923. poginuo 1944. ubijen 1941. rođena 1880. u masovnom pokolju. poginuo 1943. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1922.

rođena 1885. ubijena od ustaša 1943. rođena 1899. rođen 1923. rođen 1919. Srnetica (1359034011) Srdić (Vučen) Damjan. ubijen 1943. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1941. u direktnom teroru. Brestovac (7006s00676) 974 spisak nije potpun . rođena 1915. Brestovac (0045010017) Bulajić (Jandrija) Lazo. ubijena 1943. Bravski vaganac (7006s00673) Srdić (Vučen) Deva. kod kuće. rođena 1887. Srpkinja. Brestovac (7006s00679) Radošević (Đuro) Nikola. kod kuće. Broveko (0855073013) Vidljinović (Laka) Veselko. u direktnom teroru. rođen 1921. Srpkinja. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin.pe (0063013036) Selaković (Milan) Sreto. rođena 1897. ubijena od Muslima 1943. Brestovac (1358029026) Bulajić (Jovo) Dragan. rođena 1934. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. ubijen 1943. kod kuće. Bravska (0388025001) Trnić (Simo) David. rođena 1941. ubijena od Muslima 1943. rođena 1904. Pljevlja-sandža (0612096001) Bulajić (Stojan) Milka. rođena 1927. rođen 1902. Srbin. Bravski vaganac (0209081124) Trninić (Vid) Milja. Bravski vaganac (0801091012) Trninić (Jovo) Jovo. rođena 1926. rođen 1919. Brestovac (1358029018) Bulajić (Sava) Mile. rođen 1892. Vođenica-bos. ubijena od Muslima 1943. Srnetica (1359034012) Srdić (Vučan) Draginja. rođen 1940. Vođenice (1358029002) Lajić (Andrija) Trivun. Brestovac (7006s00678) Ćalić (Petar) Dane. u direktnom teroru. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1943. Srbin. rođen 1919. kod kuće. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Smoljana (0045021005) Radišević (Vučen) Marko. Nepoznato (0209079001) Lajić (Marko) Dušanka. u NOBu. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1923. u NOBu. Brestovac (1358029032) Bulajić (Nn) Darinka. rođen 1941. ubijena od Muslima 1943. rođen 1917. Brestovac (1358029001) Bulajić (Jovan) Stoja. rođen 1942. Banja luka (0209079010) Bulajić (Mile) Miloš. Brestovac (7006s00677) Ćalić (Mićo) Zora. Srbin. rođena 1937. u aprilskom ratu 1941 god. Srem (0040010036) Stupar (Marko) Đuro. Livno (1358029011) Selaković (Gajo) Simo. Brestovac (1358029027) Bulajić (Vid) Miloš. Brestovac (7006s00680) Radošević (Jakov) Milan. Brestovac (1358029033) Lojić (Đuro) Rade. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. ubijena 1943. rođen 1893. rođen 1927. Srbin. u NOBu. Srbin. Brestovac (1358029007) Lajić (Mihajlo) Todor. Srbin. Srbin. kod kuće. Brestovac (1358029028) Bulajić (Stole) Dušan. rođen 1919. Srbin. Prijedor (1359034001) Trninić (Marko) Vlado. rođen 1915. Srbin. Srbin. rođen 9999. rođen 1942. kod kuće. u direktnom teroru. Crna gora (1358029009) Radošević (Petar) Vojin. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođen 1885. rođena 1920. Broveko (0855073014) Zorić (Stevan) Rade. Brestovac (1358029031) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Bulajić (Mile) Bosiljka. Srbin. u NOBu.. ubijen od Muslima 1943. rođen 1923. u zbegu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Sandžak (1359034002) Vidljinović (Jova) Pantelija. rođena 1937. poginuo 1944. ubijena 1941. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Nepoznato (0047042029) Zrilić (Pero) Stevan. u NOBu. poginuo 1942. Brestovac (1358029005) Bubalo (Sova) Sovija. rođena 1929. poginula 1944. kod kuće. Sutjeska (0045021006) Radošević (Đuro) Lazo. ubijen 1943. rođen 1915. rođen 1898. Brestovac (1358029017) Bulajić (Ilija) Milica. kod kuće. u direktnom teroru. poginuo 1941. Cen. u NOBu. rođena 1940. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1945. poginuo 1941. Srbin. Srbin. rođena 1908. kod kuće. rođen 1906. ubijen 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1917. ubijena 1944. rođen 1900. ubijena 1943. ubijena 1943. Sutjeska (0935071006) Lajić (Todor) Smiljana. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1915. Srpkinja. rođen 1936. u NOBu. Drvar (1358029010) Radošević (Vojka) Gruja. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1885. rođen 1919. rođen 1925. rođena 1892. ubijen 1941. Brestovac (1358029030) Bulajić (Miloš) Perka. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1936. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1940. Srpkinja. Crna gora (1358029016) Bulajić (Mile) Nikola. umrla 1943. rođena 1918. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. Skakavac (0048048022) Bulajić (Jovo) Jovo. Bravski vaganac (7006s00671) Stričević (Pero) Mirko. Brestovac (1358029029) Bulajić (Nikola) Smilja. poginuo 1942. Srpkinja. Srbin. Srbin.naselje Bravski Vaganac Žrtve rata 1941-1945 Srdić (Vučan) Damjen. Prkosin-bosna (0612096002) Bulajić (Sava) Savo. Srbin. poginuo 1944. rođena 1890. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. Grmeč (1358029023) Ćalić (Dane) Ilija. Bos. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1926. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1941. Brestovac (1358029013) Bulajić (Gojko) Vojin. Crna gora (1358029015) Bulajić (Miloš) Dara. rođena 1924. Marjanović do (1358029006) Lajić (Petar) Mile. Brestovac (0047041005) Bulajić (Vid) Đuja. kod kuće. Srbin. rođen 1940. rođen 1891. poginuo 1943.novi (1359034007) Srdić (Vučan) Jeka. Bravsko (0801091006) Brestovac Brčin (Dane) Ana. Srbin. ubijena 1943. Srbin. poginula 1944. Srbin. Brestovac (1358029014) Bulajić (Gavra) Simenka. Srpkinja. ubijen 1943. rođen 1941. Ajdovščina (0048048021) Bulajić (Jovo) Mile. rođen 1921. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. rođena 1897. u NOBu. rođena 1941. ubijen 1943. Brestovac (1358029024) Bulajić (Janko) Milka. Srpkinja. Srbin. poginuo 1944. Bravski vaganac (1359034010) Srdić (Vučan) Deva. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Brestovac (1358029003) Ćalić (Mićo) Ilija. Srpkinja. rođena 1928. u direktnom teroru. rođen 1934. Srbin. Srpkinja. Brstovac (0045010016) Bulajić (Mile) Milanko. Bukovača (0855073015) Vidljinović (Sava) Stana.bosna (1358029022) Bulajić (Jovo) Simenka. u direktnom teroru. Srbin. Vrtoće (1358029019) Radošević (Tod) Kostadin. Bravski vaganac (7006s00672) Srdić (Vučen) Jovanka. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1900. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. rođen 1935. Srbin. Zlatibor (1358029020) Bulajić (Jovo) Mile. rođen 1921. poginuo 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1945. poginuo 1943. nepoznato. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Crna gora (1358029012) Radišević (Vučen) Luka. nestao 1941. Srbin. Srbin. ubijena 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1943. u zbegu. poginuo 1943. rođena 1928. Srpkinja. rođen 1924. Srpkinja. u NOBu. Krnjeuša (0048050007) Bulajić (Drago) Petar. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. ubijena 1943. poginuo 1945. ubijena 1943. Srbin. rođen 1918. Srbin. rođen 1917. Srbin. poginuo 1943. Brestovac (1358029004) Bulajić (Gavro) Mile. rođen 1921. ubijena od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. rođen 1924. Vojna bolnica (1359034008) Srdić (Vučan) Drago. Bravski vaganac (1359034031) Trninić (Jovo) Rade. Srbin. Beograd (1358029008) Radošević (Jakov) Mirko. Prkosi (1358029021) Bulajić (Jovo) Petar. poginuo 1943. Brestovac (7006s00675) Lajić (Marko) Jelka. Srpkinja. poginuo 1942. Srbin. rođen 1885. rođen 1875. u direktnom teroru. u NOBu.

Oštrelj (1355007020) Kovačević (Nikola) Smilja. u direktnom teroru. Ždralica jasiko (1355007018) Kecman (Uroš) Desa. u zbegu. Bukovača-b-petr (1326008032) Balaban (Rade) Koviljka. rođen 1923. rođen 1921. rođena 1886. Podgrmeč (1358029025) Vojinović (Mile) Nikola. Kozila (1355007024) Kovačević (Stevo) Nikola. rođen 1878. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1907. poginuo 1944. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. umro od tifusa 1943. poginuo 1943. u zbegu. poginuo 1942. u NOBu. ubijena 1943. u NOBu. Bukovača (1355007075) Balaban (Vajen) Joka. Srbin. u zbegu. rođen 1926. poginula 1943. Srbin. Srpkinja. rođena 1936. nepoznato. rođen 1923. rođena 1884. Srbin. ubijena 1943.naselje Brestovac Žrtve rata 1941-1945 Bukovača Balaban (Blažo) Branko. ubijena 1943. Srpkinja. rođena 1936. Srpkinja. Istočna bosna (1355007028) Budimir (Trivun) Milica. rođena 1926. Bukovača (7050s00261) Banjac (Mile) Trivun. umrla od tifusa 1943. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. ubijena 1943. u NOBu. rođena 1900. u zbegu. poginuo 1943. Ustipača-sandža (0801082037) Kecman (Stevo) Đurađ. u zbegu. Bukovača kod ku (1355007080) Banjac (Milan) Jelka. ubijena od četnika 1943. Srpkinja. rođen 1909. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srpkinja. u zbegu. rođena 1898. ubijen 1943. Srpkinja. Slatina (5003s01410) Kecman (Simo) Mile. rođen 1921. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944. kod kuće. ubijen od Muslima 1943. Vajići ključ (1355007069) Kecman (David) Milovan. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Bukovača (5003s01415) Banjac (Simeun) Gojko. Srbin. rođen 1900. rođena 1906. Kozila (9999s99414) Kovačević (Mile) Branko. Srpkinja. u direktnom teroru. Kozila (1355007037) Budimir (Vid) Simeuna. rođena 1934. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Kozila (1355007099) Balaban (Vajen) Pero. Srbin. Srbin. Kozila (1355007041) Kovačević (Pero) Milena. Bukovača (7006s00654) Balaban (Glišo) Lazar. Kolamruk (1355007076) Balaban (Mile) Desanka. Srbin. u zbegu. Srbin. rođena 1921. u direktnom teroru. rođen 1879. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1941. poginula 1943. Kozila (1355007025) Kovačević (Stojan) Anđa. Kozila (1355007026) Kovačević (Stevo) Rosa. rođena 1910. Zelen gora (1355007067) Kačar (Nikola) Milan. Srpkinja. u NOBu. Istočna bosna (1355007096) Kecman (Mile) Maca. rođen 1901. rođen 1910. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1943. rođen 1925. u direktnom teroru. u zbegu. u NOBu. poginuo 1943. Bukovača (1355007092) Kecman (Jandrija) Toma. rođena 1922. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. rođen 1923. Srbin. Mrkonjić grad (1355007021) Kovačević (Mile) Uroš. rođen 1932. ubijena 1943. Kozila (1355007093) Kecman (Janko) Bogdan. Bukovača (1355007032) Banjac (Đuro) Vida. u zbegu. Srpkinja. Srbin. u NOBu. B. Smoljan (0047040030) Budimir (Damjan) Mihajilo. u zbegu. Kozila (1355007015) Kovačević (Nn) Marta. Kozila (1355007023) Kovačević (Stevo) Jovo. Srpkinja. rođena 1910. u zbegu. Sutjeska (0207053023) Kačar (Kojo) Jovanka. Srbin. u NOBu. rođena 1935. Srbin. rođena 1880. Srbin. Kozila (1355007036) Budimir (Ilija) Dušanka. Srpkinja. Srpkinja. umrla od tifusa 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. Bosanski Petrovac (5003s01417) Balaban (Jandrija) Nikola. Srbin. Kod konjica (0902077008) Balaban (Pero) Svetko. rođena 1940. prilikom borbi ili bombardovanja. Nepoznato (5003s01413) Budimir (Ilija) Borislav. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1882. rođen 1931. NOV i POJ. Srbin. u zbegu. Srbin. u NOBu. Nepoznato (0830023046) 975 spisak nije potpun .luka-prijedor (0206052029) Vojinović (Milo) Nikola. u zbegu. Kozila (1355007022) Kovačević (Todor) Deva. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1944. poginuo 1944. rođen 1921. rođen 1884. u NOBu. Gradiška (0047040034) Banjac (Simo) Jeka. poginuo 1941. rođen 1883. rođena 1880. ubijena 1943. Bukovača (1355007070) Kačar (Tado) Dragoljub. Jabuka istočnab (1355007077) Kovačević (Đurađ) Drago. u zbegu. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođena 1938. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1930. ubijena od Nemaca 1943. Sanski most (0902077007) Balaban (Nn) Đuja. poginuo 1944. Bukovača (7006s00653) Banjac (Simeun) Smilja. Srbin. rođen 1937. Nepoznato (5003s01412) Kačar (Nn) Joka. rođena 1890. Srbin. Srbin. rođena 1930. rođen 1928. kao zarobljenik prip. poginuo 1943. Zelen gora (1355007068) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kačar (Nn) Joja. umrla 1943. nepoznato. rođena 1934. ubijena od Muslima 1943. rođen 1914. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Bosanski Petrovac (5003s01416) Balaban (Pane) Mile. u direktnom teroru. Srpkinja. poginula 1943. Srbin. rođena 1925. Kozila (1355007043) Kovačević (Savo) Milka. rođen 1924. Manjača mrkonji (1355007045) Kovačević (Ilija) Danica. Srpkinja. ubijen 1943. u NOBu. poginuo 1942. Srpkinja. u NOBu. ubijen od Italijana 1942. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. rođena 1926. u direktnom teroru. rođen 1883. poginuo 1944. poginuo 1944. Srbin. Srpkinja. rođena 1913. rođen 1914. ubijena 1943. Srbin. Srpkinja. Kozila (1355007019) Kovačević (Pero) Milanko. poginuo 1945. rođen 1930. u direktnom teroru. rođena 1887. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1920. rođen 1880. Srpkinja. Srbin. u zbegu. Oštreb (0047040032) Banjac (Simeun) Kojo. rođena 1935. Srbin. u NOBu. Kozila (1355007038) Došen (Nikola) Bogdan. u NOBu. poginuo 1941. poginula 1943. Nepoznato (5003s01414) Budimir (Stevo) Milorad. ubijen od Muslima 1943. nepoznato. Kuk kozila (1355007044) Kovačević (Simo) Anđelko. rođen 1925. umro 1943. Kozila (1355007035) Budimir (Ilija) Vlado. u direktnom teroru. rođen 1941. u NOBu. rođena 1881. Kozila (1355007033) Budimir (Nn) Deva. Đelovi kod dri (1355007095) Kecman (Steva) Mile. Jasikovac bolni (1355007051) Stupar (Đuro) Slobodan. ubijen 1943. Nova babska sre (1355007091) Kecman (Mile) Bogdan. rođen 1910. u direktnom teroru. Livno (1355007098) Balabon (David) Pero. rođena 1913. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. Srpkinja. Kozila (1355007027) Kuburić (Đuro) Zorka. Kozila (1355007040) Kovačević (Ilija) Smilja. nepoznato. poginuo 1943. kod kuće. Kozila (1355007042) Kovačević (Pero) Radojka. Slatina (5003s01411) Kecman (Rade) Koviljka. poginuo 1944. Srpkinja. rođen 1926. rođena 1902. rođena 1869. Srpkinja. rođen 1920. Kozila (1355007034) Budimir (Ilija) Milosava. Srpkinja. Srem (1355007081) Banjac (Nn) Jeka. rođen 1918. Srbin. Bukovača (0047040031) Banjac (Trivun) Bogdan. u zbegu. rođena 1933. rođena 1909. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1923. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. Bosanski Petrov (1355007097) Kecman (Nn) Joka. Srbin. rođen 1939. Srpkinja. Srbin. Bukovača (1355007071) Kačar (Milan) Dragomir. Kozila (1355007094) Kecman (Mile) Milan. nepoznato. poginuo 1942. Devetak istočna (1355007078) Kecman (David) Milutin. umrla od tifusa 1943. umrla od bolesti 1943. Sandžak (1355007017) Kecman (Mile) Jovan. poginula 1944. Vrpolje (2832037023) Kecman (Ilija) Jelka. rođen 1938.

Kozila (1355007047) Kuburić (Lazo) Pero. Srbin. u NOBu. rođen 1918. Srbin. Nepoznato (5003s01422) Samardžija (Stevan) Mika. Nepoznato (5003s01408) Kuburić (Nn) Stana. rođen 1870. Banja luka (1355007065) Morača (Krsto) Đuka. rođena 1874. U zelengori (1355007011) Ševo (Dane) Mitar. Srpkinja. poginula 1945. Bukovača (1355007084) Samardžija (Stevan) Obrad. u direktnom teroru. poginula 1944. rođena 1925. nepoznato. Srpkinja. u direktnom teroru. Bukovača (7006s00655) Samardžija (Ilija) Slavko. rođen 1938. rođen 1872. umro 1943. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Kozila (1355007053) Romčević (Nikola) Trivun. Srpkinja. Manjala banja l (1355007059) Kuburić (Lako) Stana. rođen 1861. u zbegu. Nepoznato (5003s01428) Romić (Obrad) Nikola. Srbin. Nepoznato (5003s01409) Kuburić (Nn) Marija. nepoznato. Bukovača (0047040035) Morača (Stojan) Simo. umro od tifusa 1943. u direktnom teroru.. Srpkinja. u NOBu. rođena 1898. rođen 1917. rođen 1868. Srpkinja. rođena 1876. u zbegu. rođen 1933. Kozila (2292014006) Morača (Obrad) Drago. rođen 1930. Travnik (0206052033) Lukić (Jovo) Milan. ubijen od Muslima 1943. poginula 1944. umro 1943. rođen 1882. rođen 1921. ubijena od Nemaca 1943. ubijena od Nemaca 1943. Šekovac (0048043007) Lukić (Nikola) Dušan. rođena 1872. u NOBu. ubijen 1943. nepoznato. rođena 1923. rođen 1921. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođen 1922. Paunovac kod kl (1355007058) Kuburić (Nn) Deva. u NOBu. rođena 1924. ubijen 1944. Nepoznato (5003s01421) Samardžija (Stevan) Milka. Klekovača (7006s00659) Novaković (Vasilj) Desa. Bukovača (1355007082) Samardžija (Nn) Marija. Bosanski Petrovac (5003s01430) Romčević (Simo) Staka. rođena 1909. Teslić (0174001007) Ševo (Božo) Đuja. u zbegu. Klekovača (7006s00651) Samardžija (Nn) Marija. rođena 1868. ubijen 1943. poginuo 1942. umro od tifusa 1943. ubijen 1941. rođen 1920. kod kuće. rođen 1926. rođena 1920. u NOBu. ubijena 1943. Srpkinja. u zbegu. u NOBu. Nepoznato (5003s01427) Romić (Obrad) Stevan. rođena 1876. Srpkinja. umrla 1943. Dobro selo (1355007003) Samardžija (Đurađ) Milan. poginuo 1943. Nepoznato (5003s01423) Samardžija (Nn) Milka. u NOBu. rođena 1933. Srpkinja. rođena 1870. rođena 1888. Bosanski Petrovac (5003s01431) Morača (Obrad) Branko. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Nepoznato (5003s01424) Samardžija (Obrad) Miloš. poginuo 1944. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Kozila (7050s00262) Morača (Obrad) Milan. Bosanski Petrovac (5003s01432) Morača (Nn) Marta. umrla od tifusa 1943. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1926. Srpkinja. u zbegu. Bihać (1355007072) Rumić (Pero) Đurađ. rođen 1902. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. u zbegu. Nepoznato (5003s01406) Kuvačić (Vučen) Lazar. Srbin. rođena 1931. rođena 1904. nepoznato. Kozila (1355007057) Romčević (Nikola) Trivun. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1913. Srpkinja. Srpkinja. u aprilskom ratu 1941 god. nepoznato. poginuo 1944. Mladenovac (1355007002) Samardžija (Ilija) Kova. u zbegu. rođen 1893. u zbegu. umro od tifusa 1943. rođen 1917. poginuo 1942. Jajce (1355007039) Lukić (Mihajlo) Milka. rođen 1906. rođen 1938. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1922. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1905. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1936. Srbin. u zbegu. u direktnom teroru. Istočna bosna (1355007085) Lukić (Rade) Milan. u zbegu. ubijena od ustaša 1941. u zbegu. Bukovača (5003s01407) Kuburić (Rade) Đuro. Srpkinja. Šid (1477049014) Petrović (Savo) Smilja. Srbin. Kozila drinić (1355007052) Romčević (Stevan) Maca. Ključ (1355007012) Ševo (Božo) Milan. Banja luka (0801082059) 976 spisak nije potpun . ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. rođena 1934. ubijen od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. poginula 1943. poginula 1944. poginuo 1943. u zbegu. rođen 1898. rođena 1914. ubijen od Muslima 1943. Kozila drinić (1355007054) Romić (Nn) Staka. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Kozila đelovi (1355007008) Morača (Nn) Đuja. Kozila (1355007056) Romčević (Lazar) Staka. ubijen 1943. Kozila (1355007049) Kuburić (Mile) Dmitar. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Kozila (1355007063) Lukić (Miloš) Mioljka. umrla od tifusa 1943. rođen 1940. Bukovača (1355007083) Samardžija (Ilija) Slavko. rođen 1941. rođena 1885. rođen 1909. rođen 1928. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1943. Srpkinja. kod kuće. u zbegu. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1906. Srbin. u direktnom teroru. Drvar (1643020001) Kuburić (Kojo) Bogdan. Srbin. Srpkinja. ubijena 1943. ubijena 1943. Srpkinja. Beograd (1355007007) Morača (Toma) Borislav. u zbegu. Srpkinja. Saniač (0801082021) Rodić (Miloš) Pero. Bukovača (0931047038) Ševo (Božo) Mika. poginula 1943. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. luka (0801082022) Romac (Josip) Mile. u NOBu. rođena 1889. Bosanski Petrov (2292014004) Morača (Lazo) Marta. u NORu. u zbegu. u direktnom teroru. Bukovača kod ku (1355007001) Lukić (Danilo) Dmitar. rođena 1939. u NOBu. Kozila (2292014007) Morača (Obrad) Mićo. Bukovača (1355007073) Samardžija (Dmitar) Petar. rođena 1922. u NOBu. Srbin. u zbegu. u zbegu. poginuo 1941. rođena 1879. u zbegu. Srpkinja. poginuo 1941. rođena 1894. u zbegu. Srpkinja. Drinić (1355007066) Lukić (Ilija) Bosa. Kozila (1355007086) Lukić (Glišo) Jošo. rođen 1940. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1888. u NOBu. u NOBu. Travnik (0048048050) Lukić (Pero) Desa. Kreševo (1355007013) Rodić (Miloš) Mara. ubijena 1943. poginuo 1941. Srbin. Kozila (2292014008) Morača (Petar) Todor. Srbin. Nepoznato (5003s01425) Rumić (Đurađ) Mile. rođen 1914. poginuo 1944. Srbin. ubijena 1944. Srpkinja. rođena 1891. rođena 1920. Srpkinja. Kozila (1355007048) Kuvačić (Nikola) Vlado. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Nemaca 1943. Rudnice-b. Bukovača (5003s01405) Lukić (Nikola) Dušan. rođena 1888. rođen 1872. Srbin. umrla 1943. rođena 1871. rođen 1883. rođena 1936. Đelovi-kozila (1355007064) Lukić (Miloš) Nikola. u zbegu. Srbin. rođen 1908. Kozila (2292014005) Morača (Obrad) Nikola. Srpkinja. ubijena 1943. Srpkinja. u NOBu. Srbin. ubijena 1943. u zbegu. umrla od tifusa 1943. u direktnom teroru. rođen 1915. umrla od tifusa 1943. Srbin. Bosanski Petrovac (5003s01426) Romić (Obrad) Đurađ. Kozila (1355007055) Romčević (Mihajlo) Boja. rođena 1933. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. Srbin. poginula 1943. Kozila (7006s00649) Morača (Obrad) Danica. nepoznato. umro 1943. Srpkinja. Srbin. rođen 1914. poginuo 1942. Srbin. Bukovača (1355007050) Kuburić (Simo) Marija. Klekovača (7006s00652) Lukić (Pero) Bosiljka. Banja luka (0210082066) Romčević (Lazar) Miloš. rođena 1878. Bosanski Petrovac (5003s01429) Romčević (Nn) Staka. Srpkinja. u direktnom teroru. umro od tifusa 1943. kod kuće. rođena 1940. Srbin. Srbin. umrla od tifusa 1943. streljana od Nemaca 1943. poginuo 1943.naselje Bukovača Žrtve rata 1941-1945 Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Nikić (Trivun) Mika. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. umro od tifusa 1943. Srbin.

Srpkinja. Zbeg. Srpkinja. poginuo 1942. Srpkinja.bihać (1357021006) Bunara Čeko (Miloš) Dušan. rođena 1939. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1941.vag (1359036021) Kecman (Gnjatije) Miloš. Šator (1359036011) Vidljinović (Lazar) Vesel.bjel. nepoznato. Bunara (1355010068) Pilić (Trivun) Slobodanka. Prijedor (1355007029) Trkulja (Mile) Ratko.naselje Bukovača Žrtve rata 1941-1945 Busije Arnautović (Juso) Meho. Busije (7006s00682) Brdar (Božo) Bogdan. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1919. rođen 1909. Srpkinja. Busije (7006s00681) Bjelić (Trivo) Dragica. nepoznato. Srbin. Bunara (1359036017) Ožegović (Pero) Jovo. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1883. rođena 1881. Srbin. Bukovači (1355007061) Stojsavljević (Savo) Drago. Busije (7006s00683) Bjelić (Trivo) Vojo. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1942. Srpkinja. Musliman. rođen 1922. u NOBu. Selo bunari (0780014017) Vidljinović (Savo) Anđa. Srbin. umro 1943. nepoznato. poginula 1943. Bunara (1359036009) Latinović (Marko) Obrad. poginula 1945. rođen 1917. Srbin. Srpkinja. u masovnom pokolju. u zbegu. Srbin. Bosanski Petrovac (1355010066) Vidljinović (Dmitar) Branko. poginuo 1943. u direktnom teroru. umrla 1943. ubijen 1943. Manjača (1359036007) Kecman (Lazar) Dušan. Bos. Kod kuće bukova (1355007060) Stojsavljević (Jovo) Savka. u masovnom pokolju. umro 1943. Srpkinja. poginuo 1943. ubijen 1942. u direktnom teroru. u NOBu. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Banja luka (1359036015) Ožegović (Pero) Blažo. kod kuće. Srbin. Bosanski Petrovac (5003s01420) Stupar (Nn) Stana. rođen 1886. Kozila (1355007089) Stupar (Jovo) Borka. umro 1944. rođena 1883. rođen 1920. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1945. rođen 1904. poginuo 1943. Bunara (1359036003) Kecman (Ilija) Vid. Đelovi kozila (1355007088) Stupac (Nikola) Milan. Srbin. rođena 1936. Bukovača (0834057009) Ševo (Nn) Đuja. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođena 1918. ubijen 1941. u zbegu. poginuo 1944. rođena 1888. ubijen 1941. rođen 1912. rođena 1921. u zbegu. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. Bunara (1359036013) Ševo (Jovo) Milosava. ubijen 1943. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. u NOBu. rođen 1863. Busije (0882079012) Bjelić (Trivo) Dane. rođena 1923.petrovac (1357021019) Brdar (Marko) Milan. Bukovača (1355007087) Stupac (Nikola) Milica. Sandžak (0834057008) Ševo (Savo) Nikola. rođen 1895. ubijena 1943. poginuo 1943. Bukovača (0593027037) Stojsavljević (Jovo) Ilija. Srbin. Bunara (1355010071) Pilić (Trivun) Slobodan. Srbin. poginula 1943. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. rođena 1940. Srbin. poginuo 1945. ubijena 1941. poginuo 1942. Sandžak (1355007014) Ševo (Todor) Joka. Srbin. Bunara (1359036006) Kecman (Nikola) Ilija. u direktnom teroru. rođen 1924. u NOBu. Crna gora (1355007062) Stupac (Mićo) Nikola. rođen 1934. Musliman. Srbin. rođena 1921. u NOBu. Bukovača (1355007031) Trkulja (Mile) Bogdan. Jasenovac (1359036022) Čeko (Savo) Milka. Osječnica. kod kuće. u zbegu. rođen 1883. u masovnom pokolju. prilikom borbi ili bombardovanja. Bihać (1355011034) Bjelić (Todor) Petar. rođen 1896. Ključ (1359036008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kecman (Miloš) Joka. u NOBu. u NOBu. umro 1943. u NOBu. rođen 1911. rođen 1898. Bunara (1359036001) Kecman (Koja) Milan. Šuma oštrelj (1355007010) Trkulja (Mile) Drago. prilikom borbi ili bombardovanja.prkosi (1357021029) Budimir (Petar) Đuro. poginuo 1943. u NOBu. Zenica (0780014018) Vidljinović (Sava) Stana. umrla 1942. Srbin. poginula 1942. Srbin. rođen 1921. Čavkići. Srbin. kod kuće. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1924. ubijena 1943. u NOBu. Verase kod sans (1355007009) Trkulja (Mile) Mića. ubijena 1943. rođen 1923. u zbegu. Sutjeska (1355007016) Ševo (Simo) Stevan. rođena 1941. rođen 1936. ubijena od ustaša 1941. Bunara (1359036018) Ožegović (Stevan) Jovo. rođen 1889. rođen 1915. poginuo 1941. poginuo 1942. umro 1943. poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Bosanski Petrov (1355010064) Pilić (Trivun) Draginja. u NOBu. u zbegu. u NOBu. u logoru. poginuo 1945. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1930. rođen 1880. rođen 1921. poginuo od ustaša 1942. Zdeni do br. ubijen od ustaša 1941.most (1359036019) Čeko (Nikola) Marija. Srbin. Srbin. rođena 1932. u NOBu. rođen 1900. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. rođen 1921. Bunara (1359036016) Ožegović (Pero) Mara. rođena 1919. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Kolunić (1355007030) Trkulja (Mile) Nikola. Srpkinja. (1357021011) Budimir (Pero) Mirko. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođen 1933. u direktnom teroru. Crna gora (1357021007) Dračić (Kadrija) Rahima. rođen 1925. rođen 1870. (1357021012) Budimir (Mile) Đuro. Srbin. rođen 1907. rođen 1924. nestao 1941. rođen 1931. Busije (1357021022) Budimir (Đurađ) Mile. u zbegu. ubijen 1941. rođen 1914. rođen 1918. u zbegu. u zbegu. Vrhpolje s. Bunara (1359036002) Kecman (Vid) Stojan. rođen 1886. Srbin. rođen 1924. Srbin. Srbin. Bukovača (0834057007) Ševo (Pero) Bogdan. rođen 1920. rođena 1890. u NOBu. Krmaruša. Bukovača (5003s01418) Ševo (Nn) Joka. poginuo 1944. Srbin. Muslimanka. umrla 1943. Klekovača (7006s00650) Stupar (Mihajlo) Nikola. rođen 1922. rođena 1890. Srbin. Srbin. rođen 1903. ubijen 1943. Srbin. umrla 1943. Srbin. Bunara (1359036004) Kecman (Jovo) Pero. Srpkinja. ubijen 1943. rođena 1870. Srbin. Srbin. rođena 1896. Sremski front (1359036012) Vidljinović (Dmitar) Milka. poginuo 1944. Bunara (1355010069) Pilić (Trivun) Vojin. rođen 1926. rođen 1920. Šator Planina (1359036020) Čeko (Simo) Drago. u NOBu. ubijen 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (5003s01419) Trkulja (Gajo) Joka. u direktnom teroru. Busije (7006s00684) Bjelić (Trivo) Đuro. rođen 1913. u NOBu. rođen 1916. Srbin. Srpkinja. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Bunara (1359036014) Pilić (Nn) Trivo. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1926. rođena 1900. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1925. ubijen 1943. umro 1942. nepoznato. rođen 1925.m. rođen 1882. u masovnom pokolju. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. umro 1943. rođen 1932. Srpkinja. Prhovo. ubijena od Nemaca 1943. Bosanski Petrovac (1355010067) Pilić (Trivun) Mileva.stjen. u zbegu. Srbin. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. u NOBu. Štekarovci (1357021030) Budimir (Petar) Stevo. rođen 1910. rođena 1892. Trubar (0931047039) Ševo (Stevan) Koviljko. Srpkinja. Livno (1355007004) Ševo (Kojo) Jovo. u NOBu. Bukovača (1355007006) Ševo (Kosta) Petar. Srbin. rođen 1883. Srpkinja. Lukića glavica (1357021020) Brdar (Ilija) Lazo. Srbin. Beograd (1359036010) Ožegović (Cvijo) Stevan. rođena 1933. ubijena od Muslima 1943.vidovo s. Sutjeska (1359036005) Kecman (Ilija) Đurađ. Šator Planina (1355007005) Ševo (Jovo) Svetko. (1357021028) Dračić (Kadrija) Mujo. umro 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srem (1355007046) 977 spisak nije potpun . u NOBu.

u direktnom teroru. Mali stjenjani (1357021009) Macura (Rade) Luka. rođena 1932. V. Suvaje. Srbin. Osječenica (1357021036) Rakić (Jovan) Ratko. u direktnom teroru. rođen 1912. poginuo 1941. u NOBu. rođen 1881. Srbin. rođen 1904. Srbin. Srpkinja. u zbegu. rođena 1905. Srbin. rođen 1943. Busije (1357021010) Malešević (Simo) Petar. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1933. u NOBu. nestao 1941.bos. u direktnom teroru. rođen 1886. rođen 1919. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. rođen 1926. rođen 1927. Srbin. Srbin. Petrovac (1355011019) Ivanić (Jovo) Dušan. Srbin. umro 1942. rođen 1890. Srbin. u zbegu.mali stj (1357021016) Šašić (Petar) Mile. Srbin. ubijen 1941. Račić ripač (1357021034) Macura (Božo) Mile. umrla od tifusa 1943. Srbin. Travnik (1357021002) Šašić (Nn) Petar. rođen 1919. ubijen 1943. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođena 1888. Srbin. Srpkinja. rođen 1923. Srpkinja. Cimeš (1357021014) Šašić (Stevan) Božo. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1943. ubijen 1943. Nepoznato (0482012002) Rakić (Dušan) Rada. umro od tifusa 1943. Kozara (1605048012) Drakuljić (Manojle) Mara. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin.petr (1357022013) Budimir (Nikola) Mile.m. Cimeše (1357022019) Jakšić (Nikola) Sava. u NOBu. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijena 1943. (1357021018) Grbić (Srđan) Nikola. umro 1943.prh. ubijena 1943. Srbin. rođen 1941. u direktnom teroru.petrovac (1357022018) Karanović (Uroš) Vojin. Srbin. u NOBu. kod kuće. Srbin. poginuo 1945. Bos. Busije (1357021050) Vržina (Vid) Miladin. u NOBu. Srpkinja. ubijen 1941. Cimeše (0533016011) Mandić (Jovan) Milica. rođen 1915. Bjelaj (1357020010) Salapura (Ilija) Milorad. Busije (1357021008) Macura (Rade) Vaso. Beograd (1357021026) Mandić (Ilija) Dane. Srbin. ubijena 1943.bihać (1357022030) Salapura (Mile) Mile.vaganac (1355011031) Šljivar (Mićo) Blažo. poginuo 1943. Medeno Polje (1357022021) Mandić (Dušan) Zora. Vrtače (1357021001) Šašić (Mile) Milan. Srbin. ubijena 1943.očijevo-drvar (1357022016) Salapura (Ilija) Milan.luka (1357022003) Mandić (Božo) Milorad. u NOBu. Srpkinja. u zbegu. rođena 1907. Busije (1357021051) Vržina (Mihajlo) Jovo. rođen 1859. Cimeše (1357022026) Miljević (Blažo) Uroš. rođen 1883. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1942. rođen 1923. ubijena od ustaša 1943. umro 1944. Srbin. ubijen 1943. rođen 1926. poginula 1943. rođena 1873. rođen 1898. rođen 1901. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru.žegor (1357021045) Ugrica (Petar) Milorad. poginuo 1941. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. rođen 1916. Osječenica (0388031006) Bujić (Sima) Rade. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Busije (1357021044) Plećaš (Petar) Vlade. ubijen 1943. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1923. rođen 1912. Srpkinja. Srbin.očijevo-drvar (1357022009) Miljević (Jovan) Milica. u NOBu. poginuo 1943. Livno (1357021035) Zorić (Mile) Dane. u direktnom teroru. (1357021023) Šljivar (Blažo) Groja. kod kuće. ubijena 1942. Srbin. rođena 1893. kod kuće. Teslić (1357021046) Stupar (Mile) Jovo. Sutjeska-foča (1357022020) Kolundžija (Petar) Sima. Crna gora (1357021041) Vržina (Vid) Slavko. Bihać. rođena 1921. Srpkinja. Srbin. Braoska (0445062044) Kulundžija (Milan) Dane. Cimeše (0533016012) Mandić (Glišo) Anđa. ubijen 1943. rođena 1924. Na sutjesci (1355011032) Šljivar (Đuka) Milka. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. poginuo 1942. kod kuće. rođen 1925. poginuo 1944. Osječnica. u direktnom teroru. rođen 1925. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Busije (7006s00686) Vržina (Marko) Nikola. Srbin. Srbin. rođen 1937. u NOBu. ubijen 1943. Zelengora (1357021039) Grubor (Todor) Nikola. u direktnom teroru. Cimeše (1357022022) Mandić (Jandrija) Joka. u NOBu. rođena 1898. rođen 1915. Srbin. Busije (1357021052) Vržina (Petar) Perica. poginuo 1945. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1919. rođena 1942. u direktnom teroru. Srbin. Busije (1357021013) Kerkez (Ljupko) Nikola. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. rođen 1925. poginuo 1944. Cimeše (1357022010) Miljević (Trivun) Milan. Srbin. poginuo 1943. rođena 1924. Srbin. poginuo 1943. rođen 1863. ubijen od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1943. Grubarski n. Srpkinja. u direktnom teroru. Osječenica (1357021024) Vržina (Simo) Mihajlo. u NOBu. rođen 9999. u direktnom teroru.radić. u direktnom teroru. u NOBu. ubijena 1943. poginuo 1943. rođen 1908. poginuo 1941. rođena 1938. rođen 1894. Srbin. rođen 1878. Cimeše. u direktnom teroru. Osijek (0771030030) Mandić (Dane) Nikola. rođen 1884. Srpkinja. Busije (1357021031) Cimeše Bjelić (Pero) Đuro. Bos. Busije (7006s00685) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Vekić (Rade) Perka. rođen 1922. Busije (1357021043) Radaković (Marko) Rade. rođena 1917. u NOBu.bos. Osječnica . u NOBu. ubijena 1942. poginuo 1942.prh. rođena 1873. Busije (1357021049) Rakić (Jovan) Đuka. u NOBu. Osječenica (1357021038) Vržina (Dane) Rajko.kru (1357022017) Salapura (Mile) Jovo. rođen 1887. umro 1944. Glamoč (1357021017) Grahovac (Lazo) Joka. Skakavac (1357021032) Kesić (Trivun) Vasilj. Srbin. poginuo 1942. poginuo 1943. u zbegu. u direktnom teroru. Bos. rođen 1900. Br. Ivankovo brdo (1357021025) Plećaš (Obrad) Stana.b. rođen 1887. Bos. nepoznato. rođen 1918. Koricani (0801084011) Orelj (Ilija) Soka. Prhovo. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Smoljano (1355011030) Stupar (Mile) Đuro. Srbin. rođen 1882.krupa (1605048014) Drakuljić (Spaso) Nikola. V. u NOBu. Srbin. rođen 1924. rođena 1912. Srbin. Srbin. poginuo 1942. Srbin. Cimeše (0179029018) Jakšić (Božo) Toma. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu.stj. Prhovo. u NOBu. ubijena 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1916. Bihać (1357021053) Vržina (Milan) Jeka. Osječenica (1357021037) Šašić (Božo) Mirko. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. Zaglavica-drvar (1357022014) Petrović (Luka) Đurađ. rođen 1915. rođen 1920. ubijen od Muslima 1943. Osječenica (1357021040) Vržina (Mihajlo) Đuro. u NOBu. umro 1943. rođen 1868. ubijena 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1874. Srbin. Srbin. ubijena 1943. ubijen 1943. ubijen 1943. Srbin. umro 1942. ubijen 1943. ubijen 1943. Čajlna (1605048013) Drakuljić (Rade) Spaso. rođen 1880. rođen 1941. Srbin. ubijen 1943. rođen 1915. Manjača sitnica (1357021042) Zorić (Janko) Rade. u NOBu. Petrovac (0206050018) Salapura (Ilija) Simo. rođen 1925. prilikom borbi ili bombardovanja. Istočna bosna (1357021003) Vržina (Savo) Sava.petrovac (1605048011) Grahovac (Đurađ) Rade. Manjača. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. umro 1943. poginuo 1943. rođen 1920. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1878. ubijen 1943. rođen 1922. rođen 1927. (1357021015) Šašić (Miloš) Ilija. u direktnom teroru.naselje Busije Žrtve rata 1941-1945 Drakuljić (Bogdan) Spase. Srbin. V. rođen 1919. Korita (1357022012) 978 spisak nije potpun . u NOBu. u NOBu. Srbin. ubijena 1942. (1357021033) Kesić (Vasilj) Dane. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1928.

ubijen 1941. rođena 1907. rođen 1893. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Dobro selo. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. rođena 1939. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1896. ubijen 1941. poginuo 1944. ubijen 1941. Sarajevo (1355010030) Bursać (Dušan) Milan. rođena 1933. Bosanski Petrov (1355010047) Gvero (Spase) Vaselija. rođen 1927. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1938. rođen 1920. rođen 1872. Srpkinja. šljivnjak (7006s00700) Novaković (Branko) Boško. rođena 1914. poginuo 1943. Srbin. ubijena 1941. Zelengora (0205047080) Stojaković (Stevan) Soka. ubijena 1943. rođen 1906. Srbin. Srbin. rođena 1938. spaljen od ustaša 1941. u NOBu. ubijen 1941. u masovnom pokolju. Srbin. u NOBu. kod kuće. Dobro selo. rođena 1904. kod kuće. rođen 1923. Srbin. Srbin. poginula 1944. rođena 1934. rođena 1927. rođena 1926. ubijen 1941. rođen 1921. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Srbin. G. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1936. Srbin. Sarajevo (1355010044) Bursać (Simo) Nebojša. Dobro selo (5004s00178) Novaković (Isailo) Milka. u NOBu. Srbin. rođen 1886. u NOBu. u masovnom pokolju. Hrvatska kostajnica (5020s00524) Novaković (Branko) Borka. Srpkinja. Srbin. kod kuće. rođen 1920. Drinić (1355010060) Latinović (Petar) Uroš. rođen 1936. Drinić (0211097004) Banjac (Mile) Dragica.foča (1357022028) Stojaković (Trivun) Boja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1941. rođen 1917. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (1355010049) Gvero (Mile) Spasenija. rođena 1933. Goražde (1355010062) Latinović (Lazo) Branko. Bosanski Petrovac (1355010023) Novaković (Dušan) Radojka. Bosanski Petrovac (1355010029) Alvirović (Simo) Đuja. Goražde (1355010037) Gvero (Luka) Desa. u masovnom pokolju. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010026) Novaković (Dušan) Darinka. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. Dobro selo (1355010053) Đurica (Marko) Slavko. Travnik (1355010045) Dragišić (Đurađ) Nikola. rođen 1934. ubijena od ustaša 1941. rođen 1911. Srbin. Bosanski Petrov (1355010056) Đurica (Marko) Sretko. rođena 1919. rođena 1939. Srpkinja. Srbin. Bosanski Petrov (1355010043) Bursać (Mikan) Vico. u direktnom teroru. Ključ (1356013018) Latinović (Milan) Kosta. ubijena od Muslima 1943. rođen 1886. Bosanski Petro (1355010027) Alvirović (Simo) Desa. rođen 1871. šljivnjak (7006s00694) Novaković (Đuro) Nevenka. poginuo 1943. rođena 1927. poginula 1943. u NOBu. Dobro selo (7050s00335) Salapura (Petar) Mile. poginuo 1944. Dobro selo. rođena 1921. Dobro selo. u masovnom pokolju. u zbegu. Srbin. Srbin. Srpkinja. Bosanski Petrov (1355010020) Novaković (Đuro) Dragica. nepoznato. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1904. poginula 1944. Srbin. kod kuće. rođen 1941. Srbin. spaljena od ustaša 1941. rođen 1919. Srbin. poginuo od Nemaca 1944.cvjetić. umro 1943. u masovnom pokolju. rođen 1924. nepoznato. rođena 1936. ubijen 1944. Bosanski Petrov (1355010048) Kecman (Đuro) Rade. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1888. Dobro selo. Bosanski Petrov (1355010002) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Latinović (Kosta) Desa. Dobro selo (1354006048) Novaković (Đurađ) Koviljka. u NOBu. ubijena od ustaša 1941. Bosanski Petrov (1355010018) Novaković (Božo) Borislav. Dobro selo. kod kuće. rođena 1926. u NOBu. Dobro selo (1354006050) Novaković (Đuro) Dragica. Srbin. u NOBu. rođen 1921. Srpkinja. Cimeše (1357022027) Vukelić (Đuro) Blažo. Bosanski Petrovac (1355010010) Novaković (Đukan) Đuro. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. Srbin. Cimeše. Bosanski Petrov (1355010055) Grbić (Đuro) Draginja. nepoznato. u masovnom pokolju. rođena 1938. Srbin. kod kuće. rođena 1936. kod kuće. rođen 1916. Srpkinja. Petrovac (1356014023) Novaković (Branko) Koviljka. Srbin. rođena 1910. rođena 1905. kod kuće. u direktnom teroru. Sutjeska-foča (1357022007) Šarac (Milan) Ostoja. Srpkinja. (1357022005) Sovilj (Nikola) Vasa. kod kuće. u direktnom teroru. Sutjeska. poginuo 1943. Dobro selo (5004s00176) Novaković (Lazar) Mara. rođena 1918. u masovnom pokolju. Srpkinja. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. kod kuće. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. V. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. Rajl.korićani. rođen 1896. u masovnom pokolju. rođen 1929. poginuo 1941. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Dobro selo (5004s00183) Gvero (Nikola) Vasilija. u NOBu. Srpkinja.drvar (1357022031) Šarac (Jovo) Dušan. Bosanski Petrovac (1355010021) Novaković (Dušan) Boja. u masovnom pokolju. šljivnjak (7006s00698) Novaković (Đuro) Milka. Srbin. Srpkinja. Zelen gora (1355010003) Novaković (Blaže) Simo. Vrbljani. Drvar (1355010063) Latinović (Kosta) Dušan. ubijena 1941. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (1355010050) Gvero (Luka) Nevenko. u NOBu. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Bosanski Petrov (1355010061) Latinović (Nikola) Dušan. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođen 1923. rođena 1917. u masovnom pokolju. ubijena 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. rođen 1909. Drinić (0211097003) Bursać (Đurađ) Mirko. rođena 1913. rođena 1941. Srbin. poginuo 1943.bos. rođen 1929.naselje Cimeše Žrtve rata 1941-1945 Dobro Selo Alvirović (Luka) Sava. rođen 1918. Bosanski Petrov (1355010019) Novaković (Ilija) Veselka. Dobro selo (1355010058) Latinović (Savo) Tode. rođen 1936. poginuo 1943. šljivnjak (7006s00705) Novaković (Lazar) Milka. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. umrla od tifusa 1943. Bosanski Petrov (1355010046) Bursać (Simo) Ilija. rođen 1928. rođen 1922. šljivnjak (7006s00704) Novaković (Lazo) Milka. u NOBu. Dobro selo (5004s00184) Gvero (Mile) Spasenija. ubijena 1941. u masovnom pokolju. Bosanski Petrov (1355010057) Nikić (Luka) Đurađ. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1914. rođen 1906. Srpkinja. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. šljivnjak (7006s00695) Novaković (Đuro) Vico. Srpkinja. rođen 9999. ubijena od ustaša 1941. Bosanski Petrovac (1355010025) Novaković (Dušan) Živko. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1941. Srbin. Kod drvara (0209080006) Vukelić (Luka) Mile. u masovnom pokolju. Srpkinja. poginuo 1943. Nemačka-stalag (1355010074) Bursać (Glišo) Simo. ubijen 1941. Bosanski Petrov (1355010054) Nikić (Pero) Mile. u masovnom pokolju. Srbin. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. Bosanski Petrovac (1355010011) Novaković (Branko) Dragica. ubijen 1943. rođen 1896. Srpkinja. u masovnom pokolju. ubijen 1941. Bosanski Petrovac (5004s00173) Novaković (Đurađ) Čedo. ubijena 1941. kod kuće. rođen 1901. rođena 1934. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. poginuo 1943. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010051) Gvero (Luka) Rade. Bosanski Petrov (1355010059) Marjanović (Savo) Mile. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941.trav (1357022011) Salapura (Vajan) Rade. rođena 1900. ubijen od ustaša 1945. šljivnjak (7006s00702) Gvero (Mikan) Ljubica. rođen 1885. Srpkinja. rođen 1923. rođena 1939. u NOBu. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010052) Gvero (Luka) Mara. Srbin. ubijena 1943.pet. kao zarobljeni pripadnik VKJ.ključ (1357022008) 979 spisak nije potpun . ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1875. Srbin.sarajevo (1357022006) Šarac (Jovo) Luka. poginuo 1943. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1355010024) Novaković (Ilija) Veselka. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Bosanski Petrovac (1355010028) Banjac (Jovan) Milena. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Bosanski Petrovac (5004s00175) Gvero (Vasilija) Luka. rođena 1936. Bosan. Dobro selo.

Bosanski Petrovac (1355010015) Novaković (Stevan) Mara. u NOBu. Srpkinja. Bosanski Petrovac (1356014024) Novaković (Savo) Stana. u NOBu. Bos. Petrovac (1356014017) Šljivar (Đuro) Obrad. spaljena od ustaša 1941. ubijena 1941. rođena 1912. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. kod kuće. ubijen 1941. kod kuće. umro od Nemaca 1942. kod kuće. ubijena 1941. Drnjici (0048043041) 980 spisak nije potpun . nepoznato. Petrovac (1355010035) Šljivar (Vlado) Mićo. rođena 1934. rođen 1924. u zbegu. Bosanski Petrov (1355010013) Novaković (Petar) Sava. Dobro selo (5004s00179) Novaković (Nn) Đurađ. rođena 1888. spaljena od ustaša 1941. rođena 1873.naselje Dobro Selo Žrtve rata 1941-1945 Novaković (Marko) Božo. Sutjeska (1356014001) Šljivar (Dušan) Božidar. ubijen 1941. poginuo 1943. Srbin. ubijena 1941. ubijena od ustaša 1941. rođena 1910. Bosanski Petrovac (1355010016) Novaković (Simo) Slavo. šljivnjak (7006s00691) Šljivar (Mirko) Rajko. u masovnom pokolju. Srbin. Bosanski Petrov (1355010009) Novaković (Stevan) Marija. šljivnjak (7006s00697) Šljivar (Mirko) Slobodan. rođen 1873. u NOBu. Bosanski Petrov (1355010001) Stanković (Jovo) Branko. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Bosanski Petrovac (5004s00172) Novaković (Vosilije) Stana. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Drinić (1355010039) Ševo (Jovan) Rade. u masovnom pokolju. rođen 1935. poginuo 1942. Srbin. Srbin. rođena 1908. Drinić (1355010042) Ševo (Luka) Jovan. ubijen 1941. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1943. ubijena 1941. spaljena od ustaša 1941. šljivnjak (7006s00699) Novaković (Simo) Stana. ubijen od ustaša 1941. u zbegu. nepoznato. ubijen od ustaša 1941. Bosanski Petrov (1355010032) Šljivar (Dušan) Milan. Prozor (1355008026) Banjac (Dušan) Gojko. Srbin. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. Bosanski Petrov (1355010012) Novaković (Simo) Boro. Bosan. rođen 1940. Srpkinja. Bosanski Petrov (0859021001) Novaković (Vučen) Pajo. Srpkinja. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođena 1928. Bosan. u NOBu. Srbin. rođen 1888. rođen 1929. Dobro selo. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Sremski front (1355010007) Šobot (Spase) Glišo. Srbin. rođen 1923. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. rođen 1890. rođen 1922. Dobro selo (1355010038) Ševo (Jovan) Milka. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Kozila (9999s99793) Drinić Banjac (Drago) Dušanka. poginula 1943. rođena 1940. rođen 1940. u direktnom teroru. rođena 1940. u NOBu. rođen 1937. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. rođen 1886. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1941. Srbin. Dobro selo (5004s00180) Novaković (Todo) Mile. Srbin. ubijen 1941. Srbin. rođena 1936. Dobro selo. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1941. Bihać (1355010031) Šljivar (Ilija) Danica. rođena 1900. rođen 1926. rođen 1925. rođena 1920. ubijen 1941. kod kuće. rođen 1906. Dobro selo (0859021002) Novaković (Pero) Anđa. Bunara (1355010070) Ševo (Dmitar) Luka. rođen 1942. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1923. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. šljivnjak (7006s00701) Novaković (Simeun) Marta. Srpkinja. Srbin. Srbin. poginula 1944. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. spaljena 1941. Srbin. Srbin. rođena 1937. rođena 1900. Drvar (1356014002) Šljivar (Đuro) Rade. rođena 1895. ubijen od ustaša 1944. Drvar (1355010006) Šobot (Simo) Đurađ. Dobro selo (7050s00336) Šljivar (Mirko) Rade. u direktnom teroru. rođena 1911. Srpkinja. poginuo 1943. rođena 1942. Bosanski Petrov (1355010072) Ševo (Mile) Dragica. u masovnom pokolju. Dobro selo (7006s00706) Šobot (Simo) Darinka. u zbegu. ubijen 1941. rođen 1937. Dobro selo. u zatvoru. u direktnom teroru. rođena 1885. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u masovnom pokolju. ubijen 1941. rođen 1910. Srpkinja. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Kozila (1355008040) Banjac (Drago) Pero. Bosanski Petrov (1355010036) Šljivar (Pero) Rosa. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Bosanski Petrov (1355010034) Šljivar (Vlado) Miodrag. rođen 1905. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1910. Srbin. u NOBu. rođen 1926. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođen 1907. (1355010004) Trtica (Đuro) Dragan. u direktnom teroru. ubijena 1941. Srpkinja. rođen 1943. u masovnom pokolju. Srpkinja. poginuo 1944. Dobro selo (7006s00693) Šljivar (David) Branko. Kozila (9999s99013) Ševo (Stevo) Dragan. Srpkinja. Dobro selo (1354006045) Novaković (Simo) Blaže. Srbin. šljivnjak (7006s00696) Šljivar (Nikola) Milka. Kozila (0801083018) Trtica (Đuro) Kći. nepoznato. Drinić (1355008038) Banjac (Đukana) Rosa. kod kuće. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1884. spaljena od ustaša 1941. u NOBu. ubijen 1943. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. šljivnjak (7006s00703) Novaković (Milun) Darinka. Dobro selo (5004s00185) Šljivar (Paja) Stana. Srbin. u direktnom teroru. Kozila (7006s00707) Ševo (Jovo) Milka. Kozila (1355010040) Ševo (Stevo) Vojo. Bosanski Petrovac (5004s00171) Pilić (Dušan) Joka. rođen 1880. u zbegu. Srbin. Srpkinja. rođena 1920. Srpkinja. Petrova (1355010033) Šljivar (Dušan) Svetozar. rođena 1924. Bosanski Petrovac (1355010017) Novaković (Simo) Miloš. u masovnom pokolju. Dobro selo b. Petrovac (1356014022) Šljivar (Mile) Zora. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1896. poginula 1944. ubijena 1943. umrla 1943. kod kuće. poginuo 1942. rođen 1878. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1922. u masovnom pokolju. poginula 1942. rođen 1920. Dobro selo (5004s00182) Novaković (Savo) Bosa. ubijen 1941. rođen 1926. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. nepoznato. u zbegu. Nemačka-stalag (1355010073) Ševo (Luka) Ljubica. ubijena 1941. rođen 1936. kod kuće. Bosanski Petrovac (1356014025) Novaković (Savo) Milka. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. Kod sutjeske (1356014018) Šljivar (Mirko) Rada. Drinić (1355010041) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ševo (Stevo) Boško. Bosanski Petrov (1355010022) Novaković (Vučen) Jovo. rođena 1939. rođena 1908. Bosanski Petrov (1355010014) Novaković (Stevo) Mara. u direktnom teroru. Bosan. rođen 1880. rođena 1908. rođen 1887. Srpkinja.p. Drinić (5003s01453) Banjac (Đuro) Dušan. u masovnom pokolju. kod kuće. rođena 1904. Petrovac (1356014026) Šljivar (Pero) Gojko. Boričevac-lika (1354006046) Novaković (Nn) Milica. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Bravsko (1355010065) Pilić (Trivun) Vlado. Srbin. Srbin. Dobro selo. rođena 1931. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Bosanski Petrovac (5004s00170) Novaković (Mile) Bosa. Dobro selo. u direktnom teroru. rođena 1910. rođen 1937. Srpkinja. rođen 1934. rođen 1934. u zbegu. Dobro selo (5004s00181) Novaković (Stevan) Mara. rođena 1909. rođena 1920. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. rođen 1939. Kozila (9999s99014) Ševo (Jovan) Sava. Bosanski Petrovac (5004s00174) Novaković (Vučen) Paja. rođena 1912. rođen 1938. ubijen 1941. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Dobro selo (0859021003) Šljivar (Pajo) Stana. rođena 1923. poginuo 1943. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. Sa jedinicama nov-a (0048047008) Šljivar (Jovo) Mara. Zelengora (1355010005) Šobot (Simo) Neđeljko. Srbin. Bosanski Petrov (1355010008) Novaković (Mićo) Blažo. Bosans. Srpkinja. ubijena 1941. ubijena 1943. Srpkinja. Dobro selo. Srbin. rođen 1936. Bosan. ubijena 1941. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Petrovac (1356014021) Šljivar (Đurin) Mile. Srbin. rođen 1935. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. u zbegu. rođen 1871.

most (1355008030) Banjac (Jovo) Sava. Srbin. u NOBu. Srbin. Sinj (1355008005) Banjac (Nikola) Darinka. u NOBu. rođen 1902. u direktnom teroru. Drinić (5003s01463) Banjac (Nikola) Sava. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Drinić bos. Drinić (1355008032) Banjac (Savo) Anka. Srbin. Drinić (5003s01459) Banjac (Tomo) Mika. rođen 1922. Srpkinja. rođen 1926. Beograd (1355008059) Daljević (Nikola) Sava. nepoznato. rođena 1915. u NOBu. Đelovi (0356044014) Jalić (Nikola) Đela. Srbin. ubijena 1943. ubijen 1943. ubijena od Nemaca 1943. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. nepoznato. Tjentište sutje (1355008057) Kecman (Bogdan) Svetko. Drinić (7006s00710) Banjac (Mile) Dušan. rođena 1937. rođen 1876. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1943. rođen 1917. rođen 1908. rođena 1877.petrovac (0206052034) Brkljač (Pero) Milan. Kozila (7006s00709) Banjac (Milan) Veselko. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. Kozila (1355008009) Banjac (Savo) Slavka. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. kod kuće. Vrpolje (0211097002) Banjac (Nikola) Blaže. poginuo 1945. poginuo 1944. Drinić (5003s01452) Daljević (Nn) Mika. Bugojno (0209079029) Jalić (Milan) Milena. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Drnić (0211097001) Banjac (Nikola) Dušan. poginuo 1943. rođena 1928. Srpkinja. rođena 1921. ubijena od Muslima 1943. rođen 1901. Drinić (7006s00715) Banjac (Zelo) Jovo. Srbin. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1870. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. u zbegu. rođen 1913. kao zarobljenik prip. poginula 1943. rođena 1937. Drinić bos. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Kozila (1355008039) Banjac (Vico) Blažo. Srbin. rođena 1870. ubijen od ustaša 1944. ubijen od Nemaca 1945. Sutjeska (0048045026) Kecman (Ilija) Dmitar. rođena 1868. ubijena od Nemaca 1943. u zbegu. rođena 1898. u direktnom teroru. Drinić (1355008042) Đumić (Nn) Glišan. u direktnom teroru. rođen 1921. Drinić bos. Drinić (5003s01447) Grbić (Ilija) Pero. Srbin. rođen 1928. Srpkinja. rođena 1875. rođen 1935. u zbegu. u direktnom teroru. Drinić (5003s01454) Banjac (Gavran) Gajo. poginuo 1944. rođen 1896. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1914. poginuo 1942. rođena 1942. Palanka s. NOV i POJ. Kozilo (5003s01437) Kecman (Dragan) Smilja. u direktnom teroru.petr (1355008048) Bosnić (Trivun) Marko. ubijen od Nemaca 1943. Drinić bos. Srpkinja. kod kuće. Drinić (0356044015) Jalić (Milan) Mileva. rođen 1914. Srbin. Bugojno (1355008056) Kecman (David) Luka. kod kuće. rođena 1875. poginuo 1943. Đelovi (0356044013) Kačar (Milan) Svetko. Šid (1355008062) spisak nije potpun . ubijena od Muslima 1943. poginuo 1943. poginuo 1943. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. rođena 1935. Srbin. rođen 1873. Srpkinja. rođen 1920. Kozila (7006s00708) Banjac (Milan) Mileva. kod kuće. Drinić (1355008081) Daljević (Nn) Mika. Srpkinja. u NOBu. kod kuće. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. u zbegu. Zlopolje (1355008001) Banjac (Jovan) Veselko.petr (1355008036) Banjac (Nikola) Darinka. poginuo 1945. Srbin. poginuo 1943.petr (1355008068) Kecman (Đurađ) Dušan. rođen 1871. ubijena od Nemaca 1943. Kraljevo (1355008027) Banjac (Simo) Smiljana. rođen 1898. Srbin. rođen 1922. ubijena od Nemaca 1943. Drinić (5003s01464) Banjac (Pero) Ilija. u direktnom teroru. Bukovača (1356013016) Bosnić (Luka) Nikola. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1885. Potoci (5003s01438) Banjac (Lako) Simo. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1942. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1880. ubijena od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Musliman. Srbin. rođen 1881. u direktnom teroru. rođena 1939. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1941. nepoznato. Srbin. Srbin. rođen 1892. Prkosi bos. rođena 1889. rođen 1882.naselje Drinić Žrtve rata 1941-1945 Banjac (Dušan) Vlade. Prekaja drvar (1355008076) Muzej žrtava genocida Beograd 981 opština BOSANSKI PETROVAC Banjac (Savo) Nikola. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Drinić bos. u zbegu. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1889. poginuo 1943. rođen 1942. Drinić (5003s01458) Banjac (Stevan) Jovo. ubijen 1943. rođena 1935. rođen 1855. Srpkinja. kod kuće.petr (1355008034) Banjac (Jovan) Drago. rođena 1920. Drinić (1355008014) Banjac (Nn) Stana. u NOBu. umrla 1943. Drinić (5003s01451) Daljević (Savo) Toma. rođen 1921. Srbin. rođena 1942. kod kuće. u zbegu. ubijena 1943. rođena 1869. umro 1943. u zbegu. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođena 1869. ubijen 1941. Bos. rođen 1878. Jajce (1355008035) Banjac (Mile) Jelka. Zelen gora (1355008086) Bursać (Stevan) Kojo. Kod ibra (0944039005) Kecman (Bogdan) Dara. u NOBu. Srpkinja. ubijena 1943. Kozila (1355008037) Banjac (Tomo) Ratka. ubijen 1943. Srbin. rođen 1933. Nemačka (5003s01462) Banjac (Nikola) Jeka. rođena 1917. ubijen 1943. rođena 1875. poginuo 1943. ubijen 1943.petr (1355008013) Banjac (Todora) Simo. rođen 1909. rođen 1910. u NOBu. u logoru. u NOBu. Drinić (5003s01455) Banjac (Todor) Simo.petr (1355008075) Banjac (Rade) Mara. umro od tifusa 1943. Kozila (1355008008) Banjac (Simeun) David. u direktnom teroru. kod kuće. Nemački logor (1355008104) Banjac (Nikola) Đela. u NOBu. rođen 1923. poginula 1943. u direktnom teroru. Nemački logor (1355008074) Banjac (Jovan) Drago. Drinić (0356044016) Jalić (Mile) Jelka. Drinić (1544048003) Banjac (Nn) Mara. Srbin. Sasina s.petr (1355008041) Daljević (Tomo) Jovo. ubijen 1943. ubijena od Muslima 1943.petr (1355008003) Banjac (Nn) Jovo. Drinić bos. Livno (1355008028) Banjac (Nikola) Dušan. Drinić bos. u direktnom teroru. Drinić (1355008016) Banjac (Jovo) Kosta. Srpkinja. Srbin. rođen 1913. rođen 1924. Drinić bos. rođena 1911. Srpkinja. rođena 1895. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1922. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Srbin. poginula 1943. Srpkinja. rođen 1870. Srpkinja. ubijen 1943. rođena 1939. Drinić (5003s01460) Banjac (Mile) Vlade. ubijen 1943. Srbin. Srbin. Prozor (1355008015) Banjac (Jovan) Gojko. Kozila (1355008007) Banjac (Savo) Nikola. Srpkinja. ubijen 1943. Srbin. rođena 1926. Drinić bos. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. Drinić bos. Drinći (1544048002) Banjac (Nn) Smiljana. ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi. Drinić (5003s01461) Banjac (Nikola) Đuja. rođena 1916.petr (1355008080) Daljević (Nikola) Sava. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1942. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. rođen 1902. u direktnom teroru. rođen 1922. rođen 1918. rođena 1914. rođen 1924. Srbin. kod kuće. rođen 1925. u NOBu. Krešovo (1355008087) Banjac (Gaje) Stevan. u direktnom teroru.most (1355008089) Kecman (Dušan) Svetko. Srbin. Drinić (1355008031) Bolić (Pašo) Hamdo. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijena 1943. u direktnom teroru. rođen 1925. Potoci drvar (1355008103) Banjac (Milan) Milena. Pet (1355008002) Banjac (Ostoja) Stana. Vedro Polje (1355008049) Banjac (Jovan) Radojka.petr (1355008033) Banjac (Ilija) Marko. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srpkinja. ubijen 1943. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu.

u zbegu. rođena 1895. poginuo 1943. Srbin. Glamoč (0048045028) Kecman (Mile) Milijan. Srbin. poginuo 1943. Petrovac (0210082006) Pavlović (M. u direktnom teroru. Drinić Petrovac (1355008085) Kecman (Trivo) Mile. Smoljana b. rođen 1925. poginuo 1943. Srpkinja. u zbegu. poginuo 1943. Srbin. Drinić b. Drinić (5003s01449) Kecman (Lazo) Mika. Potoci (5003s01443) Kecman (Janko) Vico. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Klanac (5003s01444) Kecman (Stevan) Vid. Drinić (0048045029) Kecman (Simo) Branko. rođena 1923. Srbin. rođen 1920. rođen 1922. Srbin.naselje Drinić Žrtve rata 1941-1945 Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kecman (Pero) Deva. rođen 1920. Manjača b. u NOBu. rođen 1900. poginuo 1942.petr (1355008078) Kecman (Mile) Milka. poginula 1943. Srbin.pe (1355008098) Lazarević (Uroš) Dušan. poginuo 1941.p (1355008023) Kecman (Rade) Milan. umrla od tifusa 1943. poginula 1943.) Ognjen. Drinić bos. u direktnom teroru. Srpkinja. Krnjeuša-b. u zbegu. u NOBu. Vrpolje sanski (1355008079) Kecman (Mićo) Vida. u NOBu. Drinić (1355008064) Kecman (Stojan) Deva.petr (1355008043) Kecman (Ilija) Milan. Srbin. nepoznato. Srpkinja. Srbin. rođen 1930. umrla 1943. rođen 1867. Drinić (0048045030) 982 spisak nije potpun . u NOBu. rođen 1860. rođen 1921. ubijena 1943. u direktnom teroru. rođen 1920. Kozilo (5003s01442) Kecman (Nikola) Danica. Drinić bos. poginuo 1943. u NOBu. u direktnom teroru. poginula 1943. rođena 1869. poginuo 1941. Srbin. rođena 1921. ubijena 1943.pet (1355008066) Kecman (Luka) Đuđo.petr (1355008046) Kovačević (Jovo) Milan. umro 1943. Srbin. u zbegu. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. Nepoznato (0047042012) Kecman (Pero) Milorad. u NOBu. Srbin. rođena 1943. rođena 1897. ubijen 1943. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. Srbin. u zbegu. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1885. Srbin. Sarajevo (1355008097) Kecman (Mane) Pero. rođen 1922. rođena 1927. rođena 1897. poginuo 1944. Srbin. Srbin. poginuo 1942. poginula 1942. u direktnom teroru. rođena 1882. Srpkinja. rođen 1914. Kopurani (0047040005) Kecman (Luka) Pero. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1943. Srbin. ubijena 1943. Kozilo (5003s01440) Kecman (Jandrija) Anđa. u NOBu. Srpkinja. rođen 1915. u NOBu. poginuo 1941. poginuo 1943. Drinić (5003s01450) Kecman (Nn) Sava. nepoznato. Srpkinja. Srpkinja. umro od tifusa 1943. Sinj (1355008050) Kecman (Simo) Đuro. poginuo 1943. Glavatičevo (0885100015) Puzigaća (Milan) Milica. Srbin. rođen 1890. Srbin. Kozilo (5003s01435) Kecman (Pante) Branko. Drinić (1355008105) Kecman (Obrad) Deva. Beograd avala (1355008061) Kecman (Ilija) Obrad. umrla od tifusa 1943.petrov (1355008084) Kecman (Nikola) Mileva. Janjila bos.petr (1355008024) Puzigaća (Vajo) Sretko. nepoznato. poginuo 1943. Partizanske vod (1355008091) Kecman (Nikola) Smilja. Srbin. Banja luka (1355008063) Kecman (Obrada) Jovo. Srbin. Srbin. Kozilo (5003s01441) Kecman (Panta) Branko. poginuo 1943. rođen 9999. u NOBu. Kozila (1355008060) Kecman (Josip) Vida.luka (1355008025) Radišić (Lazar) Nikola. umrla od tifusa 1943. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. Drinić (5003s01434) Kecman (Simeun) Đuka. Drinić (1355008065) Kecman (Obrad) Tomo. kod kuće. Zelengora (0209079011) Puzigaća (Neđo) Svetko. Rogatica saraje (1355008102) Kecman (Isailo) Simeuna. rođen 1916. u NOBu. Srpkinja. Drinić b. rođena 1927. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1942. poginula 1943. rođena 1889. rođena 1941. u zbegu. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944.petrov (1355008090) Kecman (Pejo) Mile. Drinić (1355008088) Kecman (Simo) Pero. rođena 1920. u NOBu. Srbin. rođena 1928. rođen 1912. Srbin. kod kuće. Srpkinja. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođena 1898. Srbin. rođena 1875. umro od zime 1943. Srbin. rođena 1927. ubijena od ustaša 1942. rođena 1926. Srpkinja. u NOBu.petr (0801083040) Kecman (Mile) Bosiljka. u direktnom teroru.petr (1355008067) Kecman (Simeun) Mika. Sitnice b. rođena 1905. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. rođena 1918. Srbin. umro od tifusa 1941. rođen 1895. Nepoznato (0047042013) Kecman (Mile) Smilja. Srbin. rođen 1895. Sremski front (1355008053) Kovačević (Panta) Soka.luka (1355008094) Kecman (Savo) Sava. nepoznato. u NOBu. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. Drinić (1355008083) Kecman (Pero) Mileva. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođen 1900. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. rođen 1918. rođen 1919. rođen 1904. Drinić (1355008070) Kecman (Nikola) Luka. u NOBu. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Srpkinja. Zlopolje (1355008073) Kecman (Milan) Drago. kod kuće. poginuo 1944. rođen 1924. Srpkinja. u NOBu. Kozilo (5003s01448) Kovačević (Pante) Dušan. ubijena od Muslima 1943. Drinić (1355008101) Lukić (Dmitar) Tanasije. poginuo 1942. ubijena od Nemaca 1943. ubijen 1941. u NOBu. umro 1943. Vrtače bos. Srbin. Drinić bos. poginula 1943. rođen 1923. rođen 1941. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. rođen 9999. poginuo 1942. umro 1943. rođen 1918. ubijena od Nemaca 1943. Prozor (1355008071) Kecman (Luka) Đurađ. u NOBu. Drinić (7006s00713) Kovačević (Pero) Jovo. Srbin. nepoznato. u NOBu. Šatar glamoč (1355008092) Kecman (Nikola) Vida. Jajce (0801084006) Lukić (Tanasije) Nikola. Srbin. Srbin. ubijena 1943. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. Tjentište sutje (1355008058) Kecman (Nikola) Todor. umrla 1943. Srpkinja. rođen 1938. poginuo 1944. Drinić (5003s01439) Kecman (Pero) Deva. u zbegu. u NOBu. Drinić (1355008082) Kecman (Stevan) Mile. Grubišno Polje (0934067013) Kecman (Nn) Anđa. u nemačkoj ofanzivi. Sanski most (1355008099) Lazarević (Mile) Rade. Potoci (1355008029) Kovačević (Stevan) Nikola. rođen 1923. Prkosi bos. u direktnom teroru. rođena 1904. u NOBu. rođen 1912. Manjača banja l (1355008054) Kovačević (Mile) Vlade. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1945. rođen 1899. rođen 1923. Drinić (7006s00714) Kecman (Pero) Deva. umro od tifusa 1943. rođena 1893. rođen 9999. u zbegu. poginula 1943. rođena 1920. Srpkinja. Srbin. Zelen gora (1355008093) Kecman (Rade) Svetko. Potoci drvar (1355008072) Kecman (Nn) Anica. poginuo 1943. Srpkinja. Srbija (1355008052) Lazarević (Mile) Milan. rođen 1884. Dobro selo b. umro 1944. Srbin. rođen 1923. rođen 1914. Drinić bos. rođen 1942. Vostenica bos. Sutjeska crna g (1355008051) Kovačević (Panto) Soka. u direktnom teroru. Trnovo (0048045027) Kecman (Mile) Miloš. rođen 1891. u NOBu. rođena 1903. Srbin.petr (1355008100) Lazarević (Uroš) Jovan.petr (1355008077) Kecman (Stevan) Vid. rođena 1881. rođena 1883. rođen 1924. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. umrla 1943. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1943. Kozilo (5003s01436) Kecman (Panta) Nikola. Srbin. u NOBu. rođen 1926. poginuo 1943. rođen 1908. rođen 1900. Drinić bos. rođen 1864. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1924.petr (1355008047) Kecman (Nikola) Vlado. Srbin. Drinić (1355008069) Kecman (Nikola) Simo. kod kuće. Srpkinja.

umro od ranjavanja 1943. Srbin. Bosanski Petrovac (5002s00322) Bulajić (Pantelija) Pane. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. u direktnom teroru. u NOBu. u zbegu. Srpkinja. u zbegu. Ždralica (7006s00712) Stojanović (Vido) Radmila. Ždralica (1355008020) Stojanović (Branko) Nevenka. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. nepoznato. Ždralica (1355008021) Stojanović (Branko) Vlado. u NOBu. Janjila (1359035029) Banjac (Trivun) Trivuna. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. Nepoznato (2813031009) Banjac (Nn) Zora. u zbegu. u direktnom teroru. Bos. Čelabić-crna gora (0206050017) Banjac (Dmitar) Đela. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. u zbegu. u direktnom teroru. rođen 1923. kod kuće. poginuo 1942. ubijen 1943. ubijena 1941. rođen 1901. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. rođen 1921. rođen 1924. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. Ždralica (1355008012) Stojanović (Vido) Mileva. Šator (1359035010) Davidović (Milan) Stevan. Potoci (1355008045) Radišić (Tomo) Simo. rođen 1928. Kolunić (0207053074) Stoisavljević (Petar) Todora. nepoznato. u direktnom teroru. Srpkinja. Bosna (0837005010) Špegar (Simo) Mićo. Srbin. rođena 1898. ubijena 1944. Srpkinja. rođen 1897. rođen 1924. u NOBu. Srbin. Manječa banja l (1359035008) Kokoruš (Pero) Marija. Sutjaska (1359035016) Kecman (Pepo) Mićo. Bosanski novi (0769023070) Davidović (Jovan) Mirko. Sedma kraiška (0047042019) Stoisavljević (Simo) Mile. u direktnom teroru. rođena 1900. rođen 1925. u zbegu. Srpkinja. rođen 1918. Janjila (1359035036) Banjac (Savo) Jovan. ubijena od Muslima 1943. Jelašinovci (1359035040) Davidović (Petar) Vuka. Srbin. rođena 1904. Srbin. u NORu. poginuo 1942. poginuo 1943. Šator (1359035018) Bjelić (Jovica) Obrad. rođena 1902. umro 1943. Sandžak (0206052003) Latinović (Ilija) Joka. u NOBu. rođena 1900. Srbin. ubijena 1943. Srbin. rođen 1905. Banja luka (1359035009) Đilas (Pero) Drago. u NOBu. Srbin. u zbegu. u direktnom teroru. Janjila (1359035035) Banjac (Jakov) Vico. Kanjiža (5002s00321) Bjelić (Mihajilo) Milanko. u zbegu. ubijen od Mađara 1941. Srbin. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. rođen 1914. poginuo 1944. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1907. Drinić (5003s01445) Stojisavljević (Petar) Todora. Bosan. rođen 1925. u NOBu.petr (1355008044) Romić (Obrad) Nikola. Nepoznato (0047042018) Stojanović (Branko) Danica. Teslić (1359035027) Kokoruš (Marko) Dušan. Janjila (1359035032) Banjac (Nn) Mile. ubijen od balista 1941. u NOBu. u logoru. rođen 1880. Srpkinja. rođen 1924. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1900. Srpkinja. rođen 1924. Janjila (1359035037) Davidović (Savo) Drago. Sitjeska (1359035002) Banjac (Mile) Kosta. Srpkinja. Srbin. ubijena 1943. rođen 1923. rođen 1941. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1882. rođena 1865. Srbin. Nepoznato (2813031010) Banjac (Obrad) Vid. u NOBu. rođena 1937. ubijen 1943. rođen 1889. poginuo 1945. poginula od Nemaca 1944.petrov (1355008055) Stoisavljević (Savo) Drago. nepoznato. ubijena 1943. rođena 1911. u zbegu. poginuo 1943. Drinić bos. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođena 1897. poginuo 1943. Drinić (5003s01456) Stojanović (Nn) Sava. Srbin. umro 1943. ubijena od Muslima 1943. Ždralica (7006s00711) Stojanović (Vido) Rade. Drinić b. rođen 1912. ubijena od Muslima 1943. rođena 1938. Srpkinja. u NOBu. Janjila (0207053027) Kecman (Koja) Toma. Srpkinja. Janjila (1359035047) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Banjac (Vico) Blažo. poginuo 1943. Srbin. Zemun Sajmište (1359035065) Kecman (Obrad) Blažo. kod kuće. Kuršumlija beog (1359035007) Kokoruš (Miloš) Sava. rođen 1918. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. ubijen 1941. rođen 1924. Srbin. Srbin. rođen 1875. rođena 1915. poginuo 1943. rođen 1886. nepoznato. Petrovac (0801082016) Bjelić (Mile) Stevo. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1920. Janjila (1359035072) Kokoruš (Miloš) Mile. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. rođen 1924. ubijen 1943. Bravski vaganja (1359035073) Kuburić (Nikola) David. Prkosi bos. Zidani most (1359035014) Kecman (Tomo) Jela. poginuo 1942. pri deportaciji. u direktnom teroru. u NOBu. Janjila (0207053026) Kokoruš (Dušan) Bogdan. rođen 1905. rođen 1922. ubijena od Muslima 1943. rođen 1924. u NOBu. Srbin. Drinić (5003s01446) 983 spisak nije potpun . umro 1943. Srbin. Srbin. rođen 1907. rođen 1889. Ždralica (1355008019) Stojanović (Đuro) Sava. rođen 1925. Drvar (1359035013) Banjac (Simo) Đuro. ubijena 1943. Srbin. Srbin. Drinić (1355008022) Stojanović (Stevan) Rosa. ubijena od ustaša 1944. Srbin. u zbegu. Janjila (1359035048) Kuburić (Rade) Milan. rođena 1941. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u zbegu. rođen 1938. Srpkinja. umrla 1943. Sanski most (1359035011) Banjac (Spiro) Stevan. rođen 1914. u NOBu. rođen 1883. u NOBu. Janjila (1359035034) Bjelić (Ilija) Vojo. u NOBu. rođena 1904. ubijena od Muslima 1943. rođen 1937. u zbegu. ubijena 1943. Ždralica (1355008018) Stojanović (Branko) Dobrila. Banjska (5002s00320) Bjelić (Jovica) Stevan. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1943. Istočna bosna (1359035071) Đilas (Pero) Stevan. rođena 1893. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1944. Srpkinja. rođena 1936. ubijena 1944. ubijen 1943. poginuo 1944. ubijen 1943. rođena 1939. Janjila (1359035044) Banjac (Lako) Trivun.petr (1355008010) Stojanović (Vido) Dobrila. Srbin. rođena 1923. rođen 1910. Nemci (0047041001) Bjelič (Stevan) Mara. u direktnom teroru. Janjile (0801083030) Radišić (Simo) Rada. rođen 1924. ubijen 1942. Ždralica (1355008011) Stojisavljević (Jovo) Kosa. rođen 1908. u direktnom teroru. poginuo 1944. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođena 1921. Janjila (1359035045) Banjac (Vid) Đuro. Srpkinja. ubijen 1943. poginuo 1943. rođena 1942. u NOBu. u NOBu. u zbegu. umrla od tifusa 1942. rođen 1930. Srpkinja. rođen 1941. Drvar (1359035019) Bjelić (Sava) Zora. poginuo 1944. nepoznato. rođena 1880. Srbin. poginuo 1943. umrla 1943. Bihać (0048048057) Ćulibrk (Dmitar) Đuja. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1900. ubijen 1943. ubijen od Nemaca 1943. Janjila (0207053025) Kecman (Nikola) Stevo. Drinić (1355008017) Stojanović (Jože) Joka. u direktnom teroru. Srpkinja. Kuk (5003s01457) Stojanović (Jošo) Joka. poginuo 1943. Srbin. Janjila (0206052004) Kuburić (Todor) Lazo. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja.naselje Drinić Žrtve rata 1941-1945 Janjila Banjac (Boško) Mile. Janjila (1359035046) Banjac (Đuro) Vojo. u direktnom teroru. rođena 1941. poginuo 1941. rođena 1886. rođen 1900. Srpkinja. Srbin. Srbin. Zelengora (1359035026) Kecman (Koja) Jendrija. Sutjaska (1359035015) Kecman (Obrad) Pane. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. Brovsko Paunova (1359035017) Kuburić (Stevan) Đudo. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1943. rođen 1875. Srbin. u direktnom teroru. Zelengora (1359035025) Đilas (Stevo) Mile. Janjila (1359035052) Kuburić (Todor) Dane. rođena 1942.petrovac (1355008095) Sekulić (Petar) Stevan. rođena 1936. u zbegu. rođen 1918. rođen 1919. ubijena od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srbin.

poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Istočna bosna (1360039107) Babić (Sava) Dušan. rođen 1912. u zbegu. u direktnom teroru. rođena 1928. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1925. u direktnom teroru. Jasenovac. ubijen 1943. Srbin. Mladenovac ž (1359035068) Pećanac (Jošo) Gavro. u NOBu. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. novi (1359035022) Latinović (Mićo) Stevo. poginuo 1943. Ramići ključ (1359035061) Satinović (Miloš) Marko. Srpkinja. Jasenovac. u NOBu. umro od ustaša 1942. u NOBu. Sasine (0176010087) Stupar (Miloš) Drago. rođena 1894. Janjila (1359035057) Satinović (Ilija) Miloš. Ključ (1359035069) Solomun (Đuro) Ratko. Srbin. Srbin. Zdeni dol (1359035001) Samardžija (Ostoja) Zora. Petrovac (1360039091) Atlegić (Jandrija) Đuro. nepoznato. rođen 1920. rođen 1916. ubijen 1943. rođena 1890. poginuo 1943. u zbegu. Ključ (0801082043) Solomun (Jovan) Mićo. poginuo 1943. Janjila (0801083006) Solumun (Rade) Anđa. poginuo 1942. poginuo 1944. rođen 1922. poginuo 1943. Sutjeska (1359035004) Solomun (Jovan) Bogdan. u NOBu. Janjila (0048048004) Solomun (Vicko) Dmitar. ubijen 1941. Srpkinja. Srbin. rođena 1926. Janjila (1359035038) Samardžija (Božo) Milorad. u NOBu. poginuo 1944. poginuo od ustaša 1942. Janjila (0801083031) Lećanac (Pero) Kosta. Janjila (1359035041) Jasenovac Atlagić (Mane) Vico. ubijena od Muslima 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođena 1899. Šid (0048048003) Solomun (Mile) Pane. rođena 1907. rođen 1928. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srbin. Piskavica (1359035005) Velaga (Nikola) Smiljena. kod kuće. rođen 1892. umro 1943. umrla od ustaša 1943. rođena 1889. Janjila (1359035033) Mrkela (Stevan) Đuro. Srbin. ubijena 1941. rođen 1889. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1907. rođen 1911. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1898. poginuo 1944. u direktnom teroru. poginuo 1941. Srbin. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1914. Šator (0666001165) Mrkela (Stevan) Lako. u direktnom teroru. umro 1943. Srbin. Bos. rođen 1898. umro 1943. u NOBu. Zbjeg grmeč (1360039101) Babić (Lazo) Jovanka. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1942. u NOBu. rođen 1900. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1873. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Jasenovac (1360039088) Babić (Gavran) Stana. poginuo 1943. Srbin. rođen 1921. Jasenovac (1360039087) Atlegić (Trivun) Jelka. Srbin. Srbin. Srbin. rođena 1865. u NOBu. umrla 1943. u zbegu. rođen 1923. poginuo od ustaša 1941. Ključ (1359035054) Samardžija (Mićo) Ilija. rođen 9999. Drinić (1359035024) Latinović (Jovan) Petar. Srbin. ubijen 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Janjila (1359035051) Solomun (Obrad) Mile. Janjila (1359035074) Mrkela (Jovan) Milan. rođen 1925. u direktnom teroru. rođen 1917. rođen 1905. umrla od bolesti 1943. Šobatovac (0711077008) Solomun (Ilija) Anđa. poginuo 1942. Janjila (1359035055) Samardžija (Đuro) Sava. rođen 1922. u direktnom teroru. Srbin. mo (1359035003) Solomun (Mile) Luka. rođen 1866. u direktnom teroru. Janjila (1359035039) Solomun (Pero) Stevo. Srbin. Šid (0801082058) Solomun (Jovan) Savo. Srbin. poginula 1944. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1902. Drvar (0801082042) Solomun (Mile) Drago. ubijen od ustaša 1943. rođen 1899. poginuo 1943. rođen 1914. poginuo 1943. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1942. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Busovača zenica (1359035028) Latinović (Mićo) Vajka. Srbin. umrla 1943. ubijen 1943. Srpkinja. Janjila (1359035031) Ožegović (Đurađ) Nikola. Janjila (1359035060) Satinović (Stevan) Vlado. Srbin.. rođen 1927. Janjila (1359035062) Satinović (Nikola) Doja. rođen 1912. Srbin. u NOBu. Srpkinja. rođen 1902. umro 1943. rođen 1885. Srbin. Srbin. umrla 1943. Srbin. ubijen 1943. rođen 1906. rođen 1929. rođen 1865. ubijena 1941. rođen 1903. poginuo 1944. rođena 1922. Bugojno (0210082031) Latinović (Mile) Marko. rođen 1885. Srpkinja. poginula 1943. u NOBu. nepoznato. Srpkinja. Bravsko (0801091003) Lukić (Todo) Tomanija. ubijen 1943. Srbin. rođen 1900. Srbin. u direktnom teroru. Nepoznato (2293018006) Samardžija (Ostoja) Jovan. u NOBu. rođen 1895. Jasenovac (1360039096) Babić (Jandrija) David. Srbin. u NOBu. Jasenovac (1360039092) Atlegić (Vaso) Jandrija. rođen 1923. umro 1942. Blagojev kamen (0396090001) Solomun (Obrad) Rade. ubijen 1943. Srbin. rođen 1941. Srbin. Janjila (1359035059) Satinović (Petar) Stana. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Prijedor (1359035021) Latinović (Todor) Branko. Srbin. Srnetica (1359035042) Solomun (Mile) Pane. ubijen 1941. u NOBu. u masovnom pokolju. umro od Nemaca 1944. u zbegu. Janjila (1359035064) Velaga (Stevo) Nikola. rođen 1923. Srbin. Srpkinja. rođen 1910. rođen 1898. Srbin. rođen 1915. rođen 1922. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1945. Jasenovac (1360039106) Babić (Jovan) Bosiljka. Petrovac (1360039090) Atlagić (Trivun) Dušan. u masovnom pokolju. Srbin. Srbin. poginuo 1941. rođen 1904. u NOBu. Travnik (1360039103) 984 spisak nije potpun . Nemačka-stalag (1359035056) Solomun (Nikola) Ilija. Vrpolje san. u NOBu. Janjila (1359035030) Mrkela (Stevan) Nikola. u zbegu. rođen 1913. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. Srpkinja. u zbegu. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1924. ubijen od ustaša 1944. umro od ustaša 1943. Voštan (5022s00310) Marjanović (Petar) Stevan.naselje Janjila Žrtve rata 1941-1945 Latinović (Jovan) Nikola. rođen 1926. nepoznato. rođen 1932. rođena 1926. Sutjeska (0206052002) Latinović (Petar) Milan. rođena 1884. Srbin. Srpkinja. Suvaja (1359035066) Samardžija (Mile) Ilija. u direktnom teroru. rođena 1922. Jasenovac (1360039097) Babić (Marko) Jovan. rođen 1912. Janjila (0176010088) Solumun (Vajo) Trivun.petrovac (1359035006) Velaga (Ilija) Stevo. rođen 1911. ubijena 1943. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. umrla od ustaša 1942. Srbin. poginuo 1941. Srbin. Srbin. ubijen 1943. ubijen 1943. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039089) Atlegić (Simo) Đuro. Jasenovac (1360039104) Babić (Milan) Veljko. poginuo 1943. Srbin. rođen 1898. u zbegu. Srbin. Zemun Sajmište (1359035023) Latinović (Luka) Đurađ. Teslić (1359035012) Velaga (Ilija) Mile. Janjila (1359035063) Satinović (Mićo) Vojka. rođen 1875. poginuo 1942. u logoru. poginuo 1943. Janjila (1359035043) Pećanac (Pero) Jovan. Zemun Sajmište (1359035067) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Satinović (Vid) Milan. Bravsko (0396091001) Solomun (Pero) Stevo. Srpkinja. rođen 1898. Janjila (1359035058) Satinović (Trivun) Blažo. Bos. Janjila (1359035053) Sanardžija (Savo) Anđa. u NOBu. ubijena od Nemaca 1944. rođen 1885. Srbin. umro 1942. Banja luka (1359035020) Samardžija (Đuro) Mićo. Janjila (1359035070) Satinović (Miloš) Jovan. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1928. rođena 1922. Srbin. Srbin. Janjila (1359035049) Petrović (Petar) Mile. Janjila (7006s00716) Latinović (Mile) Ilija. rođen 1880. Srbin. u zbegu. Srpkinja. rođen 1889.

Srbin. Srbin. umro od ustaša 1943. u direktnom teroru. Tovarnik srijem (1360039147) Gvozdenović (Koja) Nikola. rođen 1886. poginuo 1945. kod kuće. Jasenovac (1360039102) Babić (Simo) Pero. ubijena od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi. Nemački logor (0388022022) Ožegović (Damjan) Mirko. rođena 1934. u nemačkoj ofanzivi. Zelengora (1360039142) Ćulibrk (Stanko) Ilija. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1887. rođen 1920. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039112) Ožegović (David) Luka. Petrovac (7006s00731) Raca (Draga) Saka. rođena 1934. Istočna bosna (1360039133) Jeličić (Stevo) Mara. rođen 1922. u direktnom teroru. Prijedor (1360039154) Latinović (Đuđo) Mićo. Jasenovac. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Livno dalmacija (1360039150) Grbić (Vico) Jovan. Jasenovac (1360039046) Raca (Božo) Jovo. Srpkinja. Mladenovac (1360039137) Jeličić (Jandro) Vico. Srpkinja. umro od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1944. Srbin. rođena 1941. Petrovac (1360039045) Raca (Dane) Danka. rođen 1918. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1916. ubijena od ustaša 1941. Kljevci kod s. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. Srbin.petrovac (1360039132) Jeličić (Luka) Vico. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. poginuo 1941. u NOBu.m (1360039151) Grbić (Pero) Milan. Srbin. rođen 1880.novi (1360039128) Marjanović (Koja) Jovo. Desant na drvar (1360039117) Kecman (David) Anđa. rođen 1924. ubijen 1942. Srbin. ubijen 1943. rođen 1910. Petrovac (7006s00717) Grbić (Nikola) Ilija. Srbin. u NOBu. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođen 1938. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. Petrovac (7006s00719) Kovačević (Mile) Miloš. Jasenovac. u NOBu. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1925. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1927. Srpkinja. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Petrovac (7006s00730) spisak nije potpun . u zbegu. poginuo od Nemaca 1945. rođena 1932. Jasenovac (1360039093) Ćulibrk (Ilija) Stanko. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od Italijana 1942. u direktnom teroru. Manjača (1360039115) Gvozdenović (Nikola) Dušan. ubijena od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1943. rođena 1940. Jasenovac (1360039110) Petković (Đuro) Dragica. Zelengora (1360039139) Ćulibrk (Simo) Petar. rođen 1922. Srpkinja. Srbin. Srbin. Grmeč (1360039136) Jeličić (Luka) David. rođena 1941. rođen 1900. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. U bos. rođena 1898. Srpkinja. poginuo od ustaša 1943. Srbin. Sutjeska (1360039152) Grbić (Vico) Đuđo. rođen 1943. rođen 1895. Srpkinja. Tovarnik snjem (1360039121) Latinović (Nikola) Jela.most (1360039120) Latinović (Joko) Kojo. Srbin. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1945. Jasenovac (1360039098) Babić (Vid) Dušanka. rođen 1917. Petrovac (1360039047) Raca (Božo) Deva. Zelengora (1360039127) Marjanović (Jovo) Sveto. Srbin. rođen 1897. Srbin. rođen 1940. Jasenovac (1360039123) Marjanović (Božo) Stana. Jasenovac (1360039094) Bjelić (Nikola) Obrad. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. Petrovac (7006s00727) Bjelić (Nikola) Mara. NOV i POJ. rođen 1909. Petrovac (7006s00735) Jeličić (Sava) Luka. Srbin. zaklana od ustaša 1941. u NOBu. Petrovac (7006s00722) Grbić (Jovan) Anđa. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1943. rođen 1915. rođena 1929. Jasenovac. u zatvoru. u direktnom teroru. rođen 1920. u direktnom teroru. Jasenovac. Petrovac (7006s00718) Petković (Marko) Lazo. rođen 1927. u direktnom teroru. Srbin. Jasenovac. Petrovac (7006s00726) Ožegović (Simo) Stevan. Srpkinja. Ključ (1360039100) Babić (Simo) Vid. u NOBu. Petrovac (7006s00725) Latinović (Petar) Nikola. Jasenovac. rođen 1910.naselje Jasenovac Žrtve rata 1941-1945 Babić (Sava) Miloš. Srbin. poginuo od ustaša 1941. Srbin. rođen 1887. u zbegu. Srbin. rođen 1925. ubijen 1942. u NOBu. Jasenovac (1360039146) Petković (Marko) Marko. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1942. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1942. umro od tifusa 1943. Janjila (1360039141) Grbić (Gojko) Dušan. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1942. Srbin. kod kuće. Istočna bosna (1360039129) Karanović (Pane) Dušan. Jasenovac (1360039108) Ožegović (Steva) Vlado. poginuo 1943. rođena 1914. Srbin. rođena 1912. u masovnom pokolju. u NOBu. Bos. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. poginuo 1944. rođen 1912. rođen 1926. Srbin. Jasenovac. Jasenovac. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039145) Raca (Božo) Dara. rođena 1940. Srbin. rođen 1916. rođen 1910. ubijena od ustaša 1945. Bugojno (1360039109) Ožegović (Vid) Ilija.petrovcu (1360039124) Latinović (Joko) Dušan. Jasenovac (1360039052) Raca (Glišo) Milan. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039054) Raca (Đurađ) Jovan. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1922. ubijena 1941. Jasenovac (1360039130) Jeličić (Nikola) Simo. Srbin. Petrovac (7006s00720) Ćulibrk (Stanko) Bogdan. Jasenovac (1360039143) Ćulibrk (Nikola) Mile. Bugojno (1360039116) Gvozdenović (Koja) Sveto. ubijen od ustaša 1941. rođena 1920. Srbin. rođena 1933. rođen 1921. Jasenovac (1360039126) Marjanović (Jovo) Dušan. Jasenovac. zaklana od ustaša 1941. Petrovac (7006s00721) Jeličić (Toma) Sava. Jasenovac (1360039105) Babić (Simo) Mile. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1927. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1942. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1902. rođen 1920. u NOBu. Srbin. zaklan od ustaša 1941. Srbin. Petrovac (7006s00724) Jeličić (Dmitar) Đurađ. poginuo 1944. Srbin. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. rođen 1889. rođen 1929. rođen 1910. Petrovac (1360039062) Raca (Dane) Slobodan. rođena 1938. Lopoc-cvjetnić (1360039122) Latinović (Stevan) Đuđo. Srbin. rođena 1922. Klenovac (1360039149) Grbić (Jovan) Olga. rođen 1924. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1938. Šator (1360039140) Ćulibrk (Pape) Mile. ubijena od ustaša 1943. Srbin. rođen 1941. ubijena od ustaša 1941. San. u direktnom teroru. Grmeč (1360039144) Ćulibrk (Stanko) Sveta. rođen 1941. Srbin. rođen 1920. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Jasenovac. poginuo 1942. rođen 1942. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1890. Grmeč (1360039131) Muzej žrtava genocida Beograd 985 opština BOSANSKI PETROVAC Jeličić (Stevo) Stana. u NOBu. u masovnom pokolju. Srbin. Srpkinja. u masovnom pokolju. kao zarobljenik prip. umro od ustaša 1943. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1919. Klenovac Polje (1360039148) Grbić (Jovan) Neđo. Srbin. Srbin. Bos. u NOBu. rođen 1912. u direktnom teroru. rođen 1875. Jasenovac. rođen 1939. u NOBu. Srpkinja. Jasenovac. ubijena od Italijana 1942. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1920. Jasenovac. Sanica cigelj (1360039134) Jeličić (Nikola) Nikola. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1942. Jasenovac. Petrovac (1360039060) Raca (Dane) Kći. ubijen 1941. Jasenovac (1360039138) Ćulibrk (Špiro) Sveto. ostalo. u masovnom pokolju. rođena 1928. rođen 1925. u NOBu. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. Jasenovac. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1937. poginuo 1943. umrla od Nemaca 1945. ubijen od ustaša 1943. rođena 1900. Grmeč (1360039099) Bjelić (Nikola) Mara. u NOBu. Petrovac (1360039061) Raca (Dane) Sin. Jasenovac. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Jasenovac. Ključ (1360039125) Nedimović (Nn) Anđa. Beograd (1360039135) Jeličić (Luka) Stevo. Srbin. u NOBu. zaklan od ustaša 1941. Srbin. Ključ (1360039111) Ožegović (Dmitar) Vida. Srbin. Jasenovac (1360039066) Raca (Đurađ) Anđa. ubijen 1942. u NOBu. rođen 1918. Srpkinja. umro od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1941. rođen 1897. Jasenovac.

Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. rođen 1900. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. Jasenovac. Petrovac (1360039017) Sabljić (Luka) Pantelija. Srbin. rođena 1937. ubijena od ustaša 1941. Srbin. rođena 1931. Jasenovac (1360039023) Sabljić (Lako) Đurađ. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039056) Raca (Jovan) Vuka. U crnoj gori (1360039078) Radišić (David) Vida. Srbin. Petrovac (7006s00728) Raca (Jovan) Mara. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039001) Sabljić (Mile) Đuro. rođen 1916. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039053) Raca (Jovan) Savka. u direktnom teroru. Srbin. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (7006s00732) Radišić (Nikola) Milka. Jasenovac. Petrovac (1360039022) Sabljić (Luka) Milorad. rođena 1926. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1936. Srbin. Petrovac (1360039057) Raca (Laka) Dane. nepoznato. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru.naselje Jasenovac Žrtve rata 1941-1945 Raca (Jovan) Gospava. Jasenovac (1360039032) Sabljić (Đuro) Anđa. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac (1360039024) Sabljić (Lako) Sava. rođena 1931. Jasenovac (1360039026) Sabljić (Lako) Vajan. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođena 1931. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039005) Sabljić (Gliša) Ćana. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039055) Raca (Jovan) Vojka. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. rođen 1892. Jasenovac. u masovnom pokolju. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1936. umro od ustaša 1943. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039080) Radišić (Nikola) Mara. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Jasenovac. Petrovac (7006s00729) Raca (Jovan) Joka. Jasenovac. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođena 1935. Petrovac (1360039021) Sabljić (Luka) Svetko. zaklan od ustaša 1941. Jasenovac. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. Jasenovac. u masovnom pokolju. Jasenovac. Jasenovac (1360039075) Radišić (Vid) Nikola. Jasenovac (1360039050) Raca (Nikola) Mara. Srbin. rođena 1907. Jasenovac (1360039025) Sabljić (Lako) Ruža. Jasenovac. Jasenovac (1360039003) Sabljić (Cvijo) Rosa. Petrovac (1360039073) Radulović (Luka) Mara. Jasenovac. Srbin. Srpkinja. Jasenovac. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1939. rođena 1912. ubijen od ustaša 1941. rođen 1927. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039067) Muzej žrtava genocida Beograd 986 opština BOSANSKI PETROVAC Radulović (Nikola) Smilja. rođena 1938. Srpkinja. Jasenovac. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1892. u direktnom teroru. rođen 1935. rođen 1937. Srpkinja. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođena 1917. Jasenovac (1360039009) Sabljić (Miloš) Janko. Jasenovac. Jasenovac (1360039059) Raca (Mija) Đuja. u direktnom teroru. rođen 1889. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Petrovac (1360039019) Sabljić (Luka) Radmila. Srpkinja. Jasenovac (1360039049) Raca (Simo) Kojo. Jasenovac (1360039031) Sabljić (Jovo) Deva. rođena 1916. rođen 1933. Petrovac (1360039008) Sabljić (Đuro) Đuro. Petrovac (1360039071) Radulović (Mile) Sava. Petrovac (1360039007) Sabljić (Đuro) Mirko. Jasenovac (1360039072) Radulović (Luka) Nikola. Nemački logor (1360039065) Raca (Laka) Nikola. ubijen od ustaša 1941. zaklana od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1937. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1896. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1931. Jasenovac (1360039048) Raca (Laka) Šaka. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039081) Radišić (Stole) Stoja. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039036) Sabljić (David) Milan. Jasenovac (1360039079) Radišić (Vid) Stole. rođena 1890. Jasenovac (1360039069) Radulović (Mile) Tomka. u masovnom pokolju. Jasenovac. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođena 1938. Petrovac (1360039076) Radišić (David) Vid. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039002) Sabljić (Mile) Pero. Jasenovac (1360039027) Sabljić (Lako) Nikola. Petrovac (7006s00734) Sabljić (David) Desa. rođena 1929. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039068) Radulović (Nikola) Luka. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039077) Radišić (Nikola) Čedo. rođen 1935. zaklana od ustaša 1941. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođena 1897. Srbin. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039016) Sabljić (Luka) Đuja. Petrovac (7006s00733) Radišić (Nikola) Jelena. u masovnom pokolju. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1905. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1936. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1938. Jasenovac (1360039085) Radulović (Luka) Bosa. ubijena od ustaša 1941. rođen 1889. rođen 1880. Jasenovac. rođena 1920. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. rođena 1890. Jasenovac (1360039039) Sabljić (Jovo) David. rođena 1927. rođena 1870. Srpkinja. rođena 1898. ubijena od ustaša 1941. Srbin. rođen 1932. Petrovac (1360039040) spisak nije potpun . rođena 1923. u masovnom pokolju. Jasenovac. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. rođena 1893. Petrovac (1360039084) Radišić (Nikola) Milja. Jasenovac (1360039015) Sabljić (Luka) Ljubica. u masovnom pokolju. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. Srpkinja. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. rođen 1897. Srbin. Srbin. Jasenovac (1360039064) Raca (Simo) Mile. Jasenovac. Srpkinja. Jasenovac (1360039063) Radišić (David) Koviljka. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. rođen 1933. u masovnom pokolju. Petrovac (1360039018) Sabljić (Mile) Cvijo. ubijen od ustaša 1941. rođen 1887. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođena 1890. Jasenovac. rođen 1896. rođena 1936. Petrovac (1360039082) Radišić (Nikola) Jeka. Jasenovac (1360039086) Radišić (Vid) David. ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1889. Srbin. Petrovac (1360039006) Sabljić (Đuro) Savka. rođen 1915. Petrovac (1360039035) Sabljić (David) Savka. ubijen od ustaša 1941. rođena 1940. Jasenovac. rođena 1939. rođen 1890. rođen 1937. u masovnom pokolju. Jasenovac (1360039051) Raca (Mija) Đurađ. Jasenovac. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1360039033) Sabljić (David) Dušan. Jasenovac (1360039058) Raca (Laka) Drago. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039029) Sabljić (Lako) Jovanka. Jasenovac. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1938. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Jasenovac (1360039070) Radulović (Nikola) Mile. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. Srbin. ubijen 1941. rođena 1904. rođen 1937. rođen 1933. rođen 1902. u masovnom pokolju. Jasenovac. Srpkinja. Petrovac (1360039020) Sabljić (Luka) Milka. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u masovnom pokolju. rođena 1926. rođena 1924. rođen 1915. rođena 1933. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Jasenovac (1360039004) Sabljić (David) Brane. u direktnom teroru. rođen 1932. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039083) Radišić (Nikola) Dušan. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. Petrovac (1360039074) Radulović (Trivo) Nikola. u masovnom pokolju. Srpkinja. Srbin. rođena 1939. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođena 1880. Srpkinja. Janjila (1360039153) Sabljić (Cvijo) Jovan. Petrovac (1360039044) Sabljić (Miloš) Jela. ubijen od ustaša 1941. Petrovac (1360039028) Sabljić (Luka) Dragica. rođen 1898. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1922. Srpkinja. ubijen 1943. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac (1360039030) Sabljić (Jovo) Lako. rođena 1932. u direktnom teroru. Srbin. zaklana od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1921. Jasenovac. Jasenovac. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Srbin. zaklana od ustaša 1941.

u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. poginuo 1945. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. Kapljuh (0801083041) Kovačević (Lazo) Cvijeta. Bravski vaganac (1359033013) Grubiša (Nn) Joko. rođen 1924. u direktnom teroru. poginuo 1944. u NOBu. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srbin. kod kuće. u NOBu. Petrovac (1360039011) Sabljić (Pero) Vida. Klevci (0206051007) Grubiša (Maksim) Joka. Petrovac (1360039012) Sabljić (Savo) Luka. Dobro selo (5004s00177) Ožegović (Đurađ) Mara. Srbin. Srpkinja. Srbin. u NOBu. ubijena od ustaša 1941. kod kuće. u NOBu. Sutjeska (1359033009) Runić (Jovo) Momčilo. rođena 1902. ubijen od ustaša 1941. rođen 1918. Kapljuh (2388016007) Latinović (Pane) Mile. u zbegu. ubijena od ustaša 1941. nepoznato. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. rođen 1914. Dubovik-krupa (1359033012) Runić (Nikola) Dosta. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1917. poginuo 1943. umro 1943. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. Kapljuh (0207053064) Marjanović (Jeftan) Bogdan. Srbin. Petrovac (1360039041) Sabljić (Pero) Mara. rođena 1942. ubijena od ustaša 1941. Srbin. ubijena 1943. Srpkinja. Srbin. Srbin. Ključ (1360039118) Stričević (Jovan) Jovo. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Sicilija italija (1360039095) Šobot (Laka) Loko. Srbin. rođen 1909. Bravski vaganac (5002s00323) Grubiša (Stevo) Milan.klara-zagreb (1359033001) Latinović (Đura) Boško. poginuo 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1908. rođena 1893. poginula 1943. u direktnom teroru. rođen 1942. u NOBu. ubijen 1941. poginuo 1944. poginuo 1942. Srpkinja. u NOBu. Srbin. ubijena 1943. rođen 1924. Glamoč (1359033019) Latinović (Luka) Đuro. poginula 1943. rođen 1925. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1945. Jasenovac (1360039038) Sabljić (Stole) Drago. Jasenovac (1360039037) Sabljić (Stole) Deva. Sutjeska (1359033014) Latinović (Đukan) Bogdan. poginuo 1942. poginuo 1944. rođen 1922. Slavonija (0801083013) Grubišić (Milan) Luka. rođena 1922. rođena 1905. u direktnom teroru. rođena 1905. ubijen 1941. u zbegu. ubijena 1941. u zbegu. u NOBu. Kod kuča (1359033002) Grubiša (Aćim) Todor. rođen 1904. Srbin. kod kuće. rođen 1937. rođen 1926. Sarajevo (0801083044) Marčeta (Božo) Dragica. rođen 1921. Srbin. Jasenovac (1360039014) Sabljić (Savo) Stole. ubijena 1943. Srpkinja. rođen 1919. rođen 1897. Kapljuh (1359033007) Grubić (Dušan) Milan. u direktnom teroru. rođena 1921. ubijen 1943. Srbin. umrla 1943. rođen 1925. nepoznato. poginuo 1941. rođena 1941. rođen 1923. Jasenovac. Drvar (1360039113) Šobot (Vid) Ilija. Sv. ubijen od ustaša 1941. rođen 1921. kod kuće. rođen 1907. ubijena od ustaša 1941. Jasenovac. rođena 1924. Srbin. Kapljuh (1359033018) Latinović (Ilija) Nikola. rođen 1923. Jasenovac (7006s00723) Kapljuh Đukić (Boža) Mirko. u NOBu.petro (0048048051) Stanković (Pera) Ilija. Srbin. u NOBu. Klekovača (1359033020) Latinović (Ilija) Ilija. nepoznato. u direktnom teroru. Srbin. 16 kraiška (0047042035) Ožegović (Petar) Vlade. Srpkinja. Srbin. rođen 1913. Kapljuh (1359033022) Lipić (Ilija) Mara. poginula 1943. Srbin. Srbin. Srbin. Kapljuh (1359033006) Đukić (Nikola) Ilija. Srbin. poginuo 1945. u NOBu. poginuo 1942. Nepoznato (0047042036) Runić (Jovo) Koviljka. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1941. rođen 1899. kod kuće. Jasenovac. Srbin. Istočna bosna (1360039114) Stričević (Jovan) Jovan. Srbin. u direktnom teroru. Jasenovac (1360039010) Sabljić (Pero) Vlado. ubijen od ustaša 1941. Kapljuh (0048045002) Stanković (Nn) Simeun. Srbin. poginuo 1944. Janjila (5002s00324) Grubiša (Nn) Stana. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1880. poginuo 1942. rođena 1897. rođen 1921. kod kuće. poginuo 1944. Jasenovac (1360039043) Sobljić (Laka) Dušan. Smoljana (0048045074) Novaković (Simo) Đuja. rođen 1875. u masovnom pokolju. poginuo 1942. Srpkinja. u masovnom pokolju. rođena 1936. umro od Italijana 1943. Zelengora (0801083012) Grubiša (Stole) Vojo. Šuma resenovača (1359033010) Runić (Mirko) Milan. rođen 1855. rođena 1928. Srnetica (1359033015) Ožegović (Petar) Drago. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1941. ubijena od Muslima 1943. rođena 1887. Srpkinja. Jasenovac. rođen 1940. rođen 1943. Nepoznato (0048045010) Marčeta (Božo) Sara. rođena 1902. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. Srbin. Kapljuh (2388016006) Latinović (Simo) Đuro. Srpkinja. Kapljuh (1359033025) Lipić (Mile) Svetko. Bosanski Petrovac (1359033005) Kovačević (Milan) Rajko. rođena 1900. Srbin.naselje Jasenovac Žrtve rata 1941-1945 Sabljić (Miloš) Milka. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. Prozor (0801083034) Đukić (Cvijo) Pero. rođena 1925. rođen 1921. Srpkinja. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. Kapljuh (1359033023) Lipić (Vid) Miloš. Komandir čete (1359033017) Latinović (Simo) Mile. poginuo 1943. rođena 1942. rođena 1940. rođena 1927. u NOBu. Šuma razboj (1359033027) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Latinović (Cvijo) Savo. Kapljuh (1359033026) Latinović (Rade) Nikola. rođena 1897. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1922. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođen 1920. Nepoznato (0048045011) Marijanović (Dano) Joka. Kapljuh-b. poginuo 1943. Sanski most (0048045070) Đukić (Nikola) Jovan. u NOBu. kod kuće. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođen 1925. u NOBu. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1941. u zbegu. Bos. rođen 1897. poginuo 1943. Srbin. spaljena od ustaša 1941. Srpkinja. rođen 1894. rođen 1888. Srpkinja. Kapljuh (0801083042) Lipić (Đurađ) Mile. rođen 1924. rođen 1920. u NOBu. rođena 1890. Grmeč (0666004002) Latinović (Ilija) Anica. rođena 1934. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1927. Kapljuh (7006s00737) Ožegović (Đurađ) Velimirka. ubijen 1941. umrla 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1891. Petrovac (0801083036) Grubiša (Mile) Stana. Kapljuh (1359033005) Kovačević (Lazo) Rada. u nemačkoj ofanzivi. u zbegu. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. Kapljuh (9999s99305) Ilić (Nn) Vid. poginuo 1941. Kapljuh (7006s00736) Grubišić (Milan) Vico. rođen 1927. ubijena 1941. Jasenovac (1360039119) Stričević (Todor) Grozda. rođen 1912. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. Bihać (0801083043) Lipić (Vid) Trivun. rođen 1925. Krasulja-ključ (0048049007) Latinović (Nikola) Obrad. Sanski most (0048045069) Đukić (Pero) Vajo. ubijen od ustaša 1943. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Travnik (0507050012) Latinović (Đukan) Boško. rođen 1906. ubijen od Muslima 1943. rođen 1921. Srbin. rođen 1895. poginula 1945. Srbin. poginuo 1942. Han Pjesak (0841032013) Grubiša (Stole) Drago. rođen 1923. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u zbegu. Srpkinja. Srbin. rođen 1880. poginuo 1944. u masovnom pokolju. Vlašić-travnik (1359033016) Lipić (David) Stoja. Zelengora (0210001026) 987 spisak nije potpun . ubijen od ustaša 1941. u NOBu. Srbin. Srbin. Srpkinja. Zagreb (0801083022) Latinović (Gavro) Toma. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Petrovac (1360039013) Sabljić (Pero) Stevan. Jasenovac (1360039042) Sabljić (Stole) Miloš. Srbin. Han Pijesak (1359033011) Latinović (Mile) Božo. Srpkinja. rođen 1942. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi.

Klenovac (7006s00765) Pilić (Trivo) Dragica. Srpkinja. Klenovac (7006s00747) Latinović (Mirko) Mirjana. rođena 1936. rođen 1902. Srbin. Srbin. umrla 1943. ubijen 1943. u masovnom pokolju. Ključ (1360037025) Novković (Vid) Pero. u masovnom pokolju. Klenovac (1360037076) Kalaba (Jovan) Milica. Klenovac (1360037040) Kalaba (Obrad) Milka. ubijena 1943. ostalo. u direktnom teroru. u NOBu. spaljen od ustaša 1941. rođena 1933. Klenovac (1360037051) Latinović (Mile) Mara. Klenovac (7006s00754) Mandić (Stevo) Gospava. Klenovac (7006s00752) Mandić (Stevo) Stoja. Srbin. Srpkinja. rođen 1888. ubijen od Italijana 1942. u masovnom pokolju. ubijen 1941. ubijen 1941. Srpkinja. u masovnom pokolju. u zbegu. spaljena od ustaša 1941. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. u zbegu. Petrovac (1356012013) Pilić (Pero) Ljuba. u direktnom teroru. Srpkinja. Klenovac (1360037053) Mandić (Nikola) Stana. Klenovac (7006s00753) Mandić (Stevo) Stana. u NOBu. Klenovac (1360037020) Novković (Vid) Mirko. rođena 1940. rođen 1923. u logoru. rođena 1919. rođen 1940. Klenovac (1360037019) Novković (Lazar) Anđa. Srpkinja. rođen 1909. Klenovac (1360037017) Novković (Vica) Milan. Klenovac (1360037038) Javor (Jovo) Boro. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Kapljuh (0048045061) Klenovac Đilas (Janko) Milan. Klenovac (7006s00746) Javor (Jovan) Zora. spaljena od ustaša 1941. Klenovac (7006s00738) Jaglica (David) Pero. rođen 1930. rođena 1891. u direktnom teroru. rođen 1907. u direktnom teroru. Klenovac (1360037047) Latinović (Joša) Mile. Klenovac (1360037046) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Latinović (Ilija) Sava. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. ubijena 1941. u masovnom pokolju. Klenovac (1360037048) Latinović (Joša) Pero. Srbin. ubijena 1941. u nemačkoj ofanzivi. umro 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. spaljena od ustaša 1941. rođena 1936. Klenovac (7006s00759) Pilić (Trivo) Mileva. rođena 1934. u zbegu. Srpkinja. u zbegu. Klenovac (1360037022) Novković (Nikola) Vico. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. Klenovac (7006s00742) Jaglica (Savo) Nevenka. rođen 1922. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Srbin. Srbin. rođena 1940. Klenovac (7006s00745) Jaglica (Savo) Milja. Srbin. rođena 1923. spaljena od ustaša 1941. rođen 1925. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1892. u masovnom pokolju. Srbin. rođena 1890. rođena 1937. Klenovac (1360037026) Novković (David) Milan. Klenovac (1360037021) Jaglica (David) Anka. ubijen 1941. Srpkinja. Klenovac (1360037037) Javor (Vico) Jovo. ubijen 1941. umrla 1943. u direktnom teroru. Klenovac (1360037075) Kalaba (Jovan) Jovo. ubijen 1941. spaljena od ustaša 1941. rođen 1888. Tovarnik (0048045060) Vučković (Stjan) Stoja. ubijen 1941. Klenovac (1360037074) Kalaba (Nikola) Deva. Klenovac (1360037071) Kalaba (Jovo) Dušan. rođen 1913. Srbin. Srpkinja. Srbin. u zbegu. Srpkinja. rođena 1896. poginuo 1942. umrla 1943. u masovnom pokolju. rođena 1900. rođen 1939. Srbin. Srbin. rođen 1943. u direktnom teroru. rođen 1894. u masovnom pokolju. poginuo 1944. rođen 1909. u masovnom pokolju. Klenovac (7006s00743) Jaglica (Savo) Veselko. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođena 1922. u zbegu. rođena 1909. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. spaljena od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. u direktnom teroru. umrla 1942. rođen 1921. umro 1944. rođena 1936. rođen 1914. poginuo 1945. spaljen od ustaša 1941. Srbin. Klenovac (7006s00756) Mandić (Stevo) Cana. Klenovac (7006s00755) Mandić novković (Vid) Gospava. u masovnom pokolju. Srbin. rođena 1933. Srpkinja.gor (1359033003) Vučković (Simo) Jovo. u zbegu. ubijen 1941. Srbin.naselje Kapljuh Žrtve rata 1941-1945 Stanković (Rade) Simo. u masovnom pokolju. Klenovac (1360037039) Latinović (Božo) Vida. Han Pesak (0209081022) Grahovac (Marko) Mirko. Klenovac (7006s00748) Latinović (Rade) Božo. Zidani most (1359033004) Vučković (Miloš) Spasoje. rođen 1893. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1895. Srpkinja. u direktnom teroru. Klenovac (7006s00757) Pilić (Jovo) Deva. Srpkinja. kod kuće. Klenovac (1360037031) Javor (Vico) Nada. rođena 1933. Klenovac (7006s00763) 988 spisak nije potpun . rođena 1926. ubijena od Muslima 1943. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. ubijena 1941. rođena 1901. Mlinište (1360037050) Latinović (Mile) Gospava. Srpkinja. ubijen 1941. Bosan. u NOBu. Klenovac (1360037023) Novković (Obrad) Stevo. rođena 1938. Srbin. Klenovac (7006s00744) Jaglica (Savo) Dušanka. rođena 1938. Klenovac (7006s00764) Pilić (Pero) Žarko. Klenovac (7006s00740) Jaglica (David) Boško. Petrovac (1356012016) Pilić (Pero) Mladen. Klenovac (1360037036) Javor (Krstan) Jovan. Srpkinja. ubijen 1941. Klenovac (1360037029) Novković (Nikola) Vida. umro 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena 1941. rođen 1920. Klenovac (7006s00749) Latinović (Mićo) Mile. umro 1942. rođen 1893. rođena 1918. Klenovac (1360037028) Novković (Nikola) Čedo. Srpkinja. Srbin. Bosan. umro 1945. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1941. rođen 1917. u direktnom teroru. u zbegu. u masovnom pokolju. rođena 1925. Srbin. spaljena od ustaša 1941. u zbegu. Srpkinja. rođen 1898. Srbin. ubijen 1941. Klenovac (1360037027) Novković (Ilija) Miloš. u NOBu. rođen 1927. Srbin. Klenovac (1360037030) Kalaba (Dušan) Milena. u direktnom teroru. ubijena 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1931. ubijen 1941. umrla 1943. Bravski vaganac (1359033024) Stanković (Stevan) Mile. Klenovac (7006s00741) Jaglica (David) Slavka. rođena 1938. Jasenovac (1359033008) Stupar (Petar) Stana. spaljen od ustaša 1941. umrla 1942. Đulovac Pet. Srbin. ubijen 1941. rođen 1922. rođen 1926. rođen 1928. Srpkinja. rođen 1928. spaljena od ustaša 1941. Srbin. rođena 1934. kod kuće. Klenovac (1360037016) Novković (Stevan) Obrad. u zbegu. ubijen od Italijana 1942. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. Kapljuh (0801083020) Vučković (Miloš) Đuro. spaljena od ustaša 1941. poginuo 1945. spaljen od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. Srpkinja. ubijen 1941. Klenovac (1360037073) Kalaba (Vid) Rade. Ljubija Prijedo (0209081023) Grbić (Obrad) Obrad. Srbin. rođena 1941. ubijena 1941. rođen 1900. rođena 1940. Srpkinja. Srpkinja. Klenovac (7006s00751) Latinović (Ilija) Jevtan. umrla 1941. Klenovac (1360037018) Novković (Milan) Pepo. Srbin. spaljen od ustaša 1941. rođen 1880. spaljena od ustaša 1941. Klenovac (1360037024) Novković (Nikola) Vlade. rođena 1923. Srpkinja. rođen 1925. spaljena od ustaša 1941. Klenovac (1360037054) Latinović (Đurađ) Ilija. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1941. rođen 1915. rođena 1930. rođena 1941. spaljena od ustaša 1941. Srbin. u zbegu. Srbin. rođena 1938. rođen 1896. spaljen od ustaša 1941. spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju. Srpkinja. spaljena od ustaša 1941. rođen 1920. u zbegu. rođen 1937. Klenovac (1360037072) Kalaba (Jovan) Obrad. Srbin. Srpkinja. rođena 1936. u NOBu. Klenovac (7006s00739) Jaglica (Savo) Borka. Srbin. Klenovac (7006s00750) Latinović (Mile) Dušan. poginuo 1944. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijen 1941. Kod knina (1359033021) Stupar (Dušan) Mara. rođen 1940. ubijen 1941. Srpkinja. Srpkinja. Klenovac (1360037052) Latinović (Mirko) Anka. Klenovac (1360037049) Latinović (Mićo) Boro. umrla 1943. Srbin. rođen 1901.

naselje Klenovac

Žrtve rata 1941-1945

Pilić (Trivo) Slavko, rođen 1931. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00762)
Pilić (Trivo) Slobodan, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00760)
Pilić (Trivo) Veljko, rođen 1937. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00758)
Pilić (Trivo) Vlado, rođen 1930. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00761)
Sabljić (Dušan) Mirjana, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00769)
Sabljić (Dušan) Nikola, rođen 1935. Srbin, spaljen od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00766)
Sabljić (Dušan) Rajko, rođen 1937. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00767)
Sabljić (Dušan) Zdravko, rođen 1939. Srbin, spaljen od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00768)
Sabljić (Jandro) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037069)
Sabljić (Jandro) Milorad, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima
1943. u nemačkoj ofanzivi, Janjila (1360037068)
Sabljić (Petar) Milica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037067)
Sabljić (Savo) Nata, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu,
Klenovac (1360037062)
Sabljić (Savo) Vida, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (1360037070)
Sabljić (Stevan) Zorka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037066)
Savbljić (Nikola) Stevan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037063)
Savbljić (Srđen) Deva, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037064)
Savbljić (Stevan) Branko, rođen 1924. Srbin, umro 1943. u zbegu,
Klenovac (1360037065)
Šipka (David) Ljubo, rođen 1930. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (7006s00770)
Šipka (Dmitar) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037055)
Šipka (Dmitar) Obrad, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037056)
Šipka (Jovan) Darinka, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00771)
Šipka (Jovan) Drago, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037058)
Šipka (Jovan) Jeka, rođena 1941. Srpkinja, spaljena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (7006s00772)
Šipka (Jovan) Milja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (1360037061)
Šipka (Jovan) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037059)
Šipka (Jovan) Slavica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037060)
Šipka (Jovan) Stana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037057)
Vidljinović (Gliša) Jovo, rođen 1866. Srbin, umro 1942. u zbegu,
Klenovac (1360037035)
Vidljinović (Jovo) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037034)
Vidljinović (Jovo) Momčilo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u
NOBu, Zeleni do (1360037032)
Vidljinović (Jovo) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Prozor (1360037033)
Vidljinović (Mile) Pavo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037043)
Vidljinović (Mile) Tode, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037041)
Vidljinović (Pavle) Bogdan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. prilikom
borbi ili bombardovanja, Klenovac (1360037044)
Vidljinović (Pavle) Mićo, rođen 1926. Srbin, umro 1944. u zbegu,
Klenovac (1360037045)
Vidljinović (Tode) Ruža, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1941. u
zbegu, Klenovac (1360037042)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Vukobrat (Đurađ) Stoja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037011)
Vukobrat (Ile) Dara, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941.
u masovnom pokolju, Klenovac (1360037003)
Vukobrat (Ile) Gospava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037005)
Vukobrat (Ile) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037004)
Vukobrat (Ilija) Ile, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037001)
Vukobrat (Ilija) Mićo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom
ratu 1941 god., Mladenovac (1360037009)
Vukobrat (Ilija) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037008)
Vukobrat (Ilija) Vlade, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Sanski most (1360037012)
Vukobrat (Ilo) Vukašin, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Bajina bašta (1360037006)
Vukobrat (Marko) Ilija, rođen 1873. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Klenovac (1360037007)
Vukobrat (Mića) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037010)
Vukobrat (Mićo) Desanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037013)
Vukobrat (Mićo) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Klenovac (1360037014)
Vukobrat (Mićo) Marko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Klenovac (1360037015)
Vukobrat (Stevan) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Klenovac (1360037002)

Kolunić
Banjac (Dmitar) Soka, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1943.
nepoznato, Kolunić (1354003154)
Blažević (Filip) Pero, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
Višnjevac (2106114012)
Blažević (Filip) Petar, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
V.kapela-bjelov (2124003016)
Bogdanović (Bogdan) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1941. u masovnom pokolju, Drvar (1354003017)
Bogdanović (Bogdan) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Drvar (1354003016)
Bogdanović (Bogdan) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Drvar (1354003015)
Bogdanović (Jovan) Stanko, rođen 1932. Srbin, poginuo 1945.
prilikom borbi, Drvar (1354003153)
Bogdanović (Todor) Jovan, rođen 1910. Srbin, umro od Nemaca
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1354003152)
Bosiočić (Ilija) Milka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Zelengora (0209080005)
Bosiočić (Koja) Sava, rođena 1914. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Zelengora (1354003112)
Bursać (Bogdan) Milka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Banja luka (1354003075)
Bursać (Jovan) Ljubo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (0925001018)
Bursać (Jovan) Ljubo, rođen 1929. Srbin, zaklan 1945. kod kuće,
Kolonić (0060015017)
Bursać (Jovan) Mirko, rođen 1927. Srbin, zaklan 1945. kod kuće,
Kolonić (0060015016)
Bursać (Jovo) Ljubo, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (7006s00773)
Bursać (Laza) Sofija, rođena 1901. Srpkinja, zaklana 1941. kod
kuće, Kolonić (0060015015)
Bursać (Nn) Jovan, rođen 1881. Srbin, zaklan 1941. kod kuće,
Kolonić (0060015014)
Bursać (Nn) Soka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (0925001017)
Bursać (Simo) Staka, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003099)
Bursać (Vukosav) Jovan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Drvar (0925001016)
Bursać (Vukosav) Simo, rođen 1885. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003098)
989

spisak nije potpun

naselje Kolunić

Žrtve rata 1941-1945

Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Marčeta (Nikola) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca
1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1354003025)
Marić (Blažo) Anđelko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003081)
Marić (Blažo) Branko, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003079)
Marić (Blažo) Janko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003080)
Marić (David) Mika, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003047)
Marić (Đuro) Deva, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003059)
Marić (Luka) Danica, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003097)
Marić (Milan) Ilinka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003078)
Marić (Nn) Sretko, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00779)
Marić (Simo) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003060)
Marić (Stoja) Vid, rođen 1874. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003058)
Marić (Vitomir) Boško, rođen 1941. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003049)
Marić (Vitomir) Marija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003050)
Marić (Vitomir) Sretko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003048)
Markovinović (Pilip) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u
NOBu, Vasiljevo-virov (1354003003)
Miljuš (Dušan) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Zelengora (1354003072)
Miljuš (Jovan) Boja, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003055)
Miljuš (Jovan) Bosa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00784)
Miljuš (Jovan) Boško, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00783)
Miljuš (Jovan) Čedo, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003053)
Miljuš (Jovan) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00781)
Miljuš (Jovan) Stevo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Drvar (1354003051)
Miljuš (Mile) Dušan, rođen 1901. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003071)
Miljuš (Nn) Boja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00782)
Miljuš (Nn) Čedo, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00780)
Miljuš (Stevo) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003052)
Miljuš (Vlado) Draginja, rođena 1918. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Oštrelj-bos.pet (1298062097)
Mirković (Dmitar) Blaže, rođen 1919. Srbin, poginuo od Nemaca
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1354003142)
Mirković (Dmitar) Stevan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003140)
Mirković (Dragan) Milosav, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, Prozor (0205047026)
Mirković (Gliša) Đurađ, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003123)
Mirković (Gliša) Lako, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003124)
Mirković (Glišo) Gospava, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003126)
Mirković (Glišo) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003127)
Mirković (Jovan) Simo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003143)
Mirković (Koja) Stevan, rođen 1873. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003077)

Dukić (Đurađ) Jovo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Manjača-b.luka (1354003179)
Dukić (Jovan) Stevan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zelengora (0179029017)
Dunić (Nn) Simeuna, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Kolunić (0256094017)
Dunić (Sava) Jovan, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Kolunić (0256094014)
Grubor (Tode) Dane, rođen 1899. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003155)
Jeličić (Đukan) Boja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. u direktnom teroru, Kolunić (1354003133)
Jeličić (Đukan) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Vrpolje-s.most (1354003132)
Jeličić (Nn) Čedo, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00774)
Jeličić (Pero) Mile, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003134)
Jeličić (Pero) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003135)
Jeličić (Trivun) Stevan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003150)
Jojić (Josip) Veselko, rođen 1897. Srbin, umro 1943. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003130)
Jojić (Veselko) Desa, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943.
u zbegu, Drvar (1354003131)
Karabuka (Đurađ) Nikola, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003065)
Kecman (Simo) Simo, rođen 1878. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003129)
Kesić (Jovo) Mika, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu,
Zelengora (1354003116)
Kesić (Jovo) Slavko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003115)
Kesić (Mile) Bogdan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Nepoznato (1354003113)
Kesić (Mile) Rajko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
logoru, Jasenovac (1354003114)
Kesić (Nikola) Sava, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (1356013028)
Latinović (David) Jovo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Sremski front (1354003157)
Latinović (Ilija) Momčilo, rođen 1899. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Glamoč (0210082077)
Latinović (Jovan) Dragoljub, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u
NOBu, Banja luka (1354003168)
Latinović (Milan) Nikola, rođen 1863. Srbin, umro 1943. u NOBu,
Drvar (1354003156)
Latinović (Mile) Ilija, rođen 1924. Srbin, umro 1943. u NOBu,
Kolunić (1354003165)
Latinović (Mile) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Strmica (1354003164)
Latinović (Nikola) Milica, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003151)
Latinović (Nn) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00775)
Latinović (Nn) Kova, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00776)
Latinović (Nn) Stevo, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00777)
Latinović (Petar) Dragan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003162)
Latinović (Trivun) Tode, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003163)
Lukašić (Marta) Bosa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Osječenica (7006s00778)
Lukešević (Nn) Marta, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003137)
Lukešević (Stevan) Sretko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, Zelengora-foča (1354003136)
Marčeta (Dušan) Mile, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
direktnom teroru, Drvar (1354003026)
990

spisak nije potpun

naselje Kolunić

Žrtve rata 1941-1945

Mirković (Mihajlo) Dmitar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003139)
Mirković (Milan) Đuja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša
1943. nepoznato, Bosanski Petrovac (1354003147)
Mirković (Milan) Mićo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943.
nepoznato, Bosanski Petrovac (1354003145)
Mirković (Milan) Žarko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943.
nepoznato, Bosanski Petrovac (1354003146)
Mirković (Mile) Luka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003128)
Mirković (Mile) Ruža, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003144)
Mirković (Nikola) Dragan, rođen 1916. ostalo, poginuo 1943. u
NOBu, Livno (0048045056)
Mirković (Nikola) Đuran, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Risovica (0840025007)
Mirković (Nikola) Vida, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Kolunić (1354003119)
Mirković (Nn) Marija, rođena 1871. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003148)
Mirković (Petar) Aćim, rođen 1863. Srbin, umro 1943. nepoznato,
Kolunić (0048045053)
Mirković (Petar) Đuran, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003118)
Mirković (Petar) Neđeljko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003117)
Mirković (Sava) Toma, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003120)
Mirković (Stevan) Kosta, rođen 1900. Srbin, umro 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003076)
Mirković (Stevan) Milan, rođen 1943. Srbin, umro 1943. u zbegu,
Bosanski Petrovac (1354003141)
Mirković (Toma) Božo, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1354003122)
Mirković (Toma) Mirko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003121)
Mirković (Vid) Drago, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003149)
Morača (Đuro) Mara, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu,
Kolunić (1354003172)
Mrkić (Dako) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zelengora (1354003043)
Mrkić (Stevo) Rade, rođen 1861. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Kolunić (1354003024)
Mrkić (Stojan) Mika, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003044)
Novaković (Danilo) Dušan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u
NOBu, Zelengora (1354003020)
Novaković (Danilo) Ljubica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003023)
Novaković (Danilo) Ljubica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od
Muslima 1943. u zbegu, Osječenica (7006s00785)
Novaković (Jevto) Sava, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003019)
Novaković (Mileta) Pero, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003022)
Novaković (Todor) Danilo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003021)
Novaković (Vasilj) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1477049013)
Novaković (Vojo) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003018)
Prpa (Dmitar) Deva, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Bos.petrovac (1354003111)
Prpa (Jovan) Sava, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003110)
Prpa (Ljupko) Drago, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003103)
Prpa (Ljupko) Drago, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (9999s99657)
Prpa (Ljupko) Ilinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003104)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI PETROVAC

Prpa (Ljupko) Mićo, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (7006s00788)
Prpa (Ljupko) Rajko, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (9999s99659)
Prpa (Ljupko) Veljko, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (9999s99660)
Prpa (Nn) Dragan, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
zbegu, Osječenica (7006s00786)
Prpa (Pilip) Ika, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003102)
Prpa (Sava) Jovan, rođen 1860. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003100)
Prpa (Savo) Jovo, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u
zbegu, Bastački do (1354003105)
Prpa (Savo) Mika, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003108)
Prpa (Savo) Mira, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003101)
Prpa (Savo) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (9999s99658)
Prpa (Savo) Soka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003109)
Rakić (Aćim) Milan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
104km cinetica (1354003167)
Rakić (Aleksa) Pavao, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003169)
Rakić (Antonije) Vid, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003171)
Rakić (Blažo) Milanko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Bugojno (1354003177)
Rakić (David) Vid, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Kolonić (0206051020)
Rakić (Dmitar) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Bos. Petrovac (0801082034)
Rakić (Đurao) Dragan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003180)
Rakić (Jova) Cveta, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu,
Banja luka (0801082033)
Rakić (Nikola) Đuro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Banja luka (1354003178)
Rakić (Nikola) Strailo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Manjača-b.luka (1354003174)
Rakić (Nn) Ratka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u
zbegu, Osječenica (7006s00790)
Rakić (Obrad) Blažo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. prilikom borbi
ili bombardovanja, Bos.petrovac (1354003176)
Rakić (Petar) Boško, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003175)
Rakić (Rade) Nikola, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Drvar (1354003173)
Rakić (Simo) Soka, rođena 1909. Srpkinja, umrla 1943. u direktnom
teroru, Bos.petrovac (1354003166)
Rakić (Vid) Luka, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Bos.petrovac (1354003170)
Repija (Đorđe) Božo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Sutjeska (0895020010)
Repija (Dušan) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003069)
Repija (Dušan) Desa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Muslima
1943. u zbegu, Bastački do (1354003070)
Repija (Dušan) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od Nemaca
1943. u nemačkoj ofanzivi, Drvar (1354003067)
Repija (Dušan) Drago, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943.
u zbegu, Bastački do (1354003068)
Repija (Jandrija) Milja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003073)
Repija (Jovan) Đorđe, rođen 1903. Srbin, streljan 1943. kod kuće,
Kolunić (0895020009)
Repija (Mile) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. u
NOBu, Sutjeska (1354003074)
Repija (Nikola) Đuja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Drvar (1354003066)
991

spisak nije potpun

Drvar (0206048101) Trnjaković (Petar) Simo. rođen 1934. Bastacki do (5004s00186) Ševo (Stevan) Bogdan. Drvar (1354003092) Špegar (Stojan) Boja. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1945. Srpkinja. Petrovac (0801082010) Stupar (Nn) Vojo. Srbin. rođena 1878. ubijen 1943. rođena 1924.petrovac (1354003160) Šikman (Vajan) Dragan. rođena 1937. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Bara (1354001007) Rokvić (Simo) Smilja. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1932. rođena 1934. Bos. u NOBu. Bastački do (1354003013) Tubić (Čedo) Ratko. ubijena od Muslima 1943. rođen 1906. (1354003046) Srdić (Dušan) Pera. Drvar (1354003087) Stanković (Đurđe) Đuja. Srpkinja. ubijena 1943.petrovac (1354003001) Sekulić (Juro) Mato. ubijen od Muslima 1943. Drvar (1354003086) Stanković (Nn) Boja. Bosanski Petrovac (1354003005) Tubić (Jovan) Rade. rođena 1924. rođen 1873. rođen 1932. rođena 1940. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Nemaca 1943. u direktnom teroru. poginula 1943. Srpkinja. rođen 1928. ubijen od Muslima 1943. Bukovača (5004s00187) Ševo (Pero) Mara. Srbin. rođena 1919. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1941. Srpkinja. ubijen 1943. rođena 1889. Kolunić (1354003158) Šikman (Lako) Vojo. Rudo (0801082003) Tubić (Trivun) Boško. u zbegu. ubijena 1943. Drvar (1354003064) Šikman (Jovan) Stana. Osječenica (7006s00792) Rokvić (Nn) Borka. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1940. ubijen od ustaša 1941. rođena 1936. rođena 1906. rođen 1878. rođen 1925. Fruška gora (0911037047) Ševo (Obrad) Stevanija. u direktnom teroru. Bos. Bos. ubijena 1943. ubijena 1943. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođena 1903. ubijena od Nemaca 1943. Srpkinja. Srpkinja. Bos. Bastački do (7006s00800) Ševo (Đuro) Koviljka. Petrovac (1356013027) Špegar (Dmitar) Dragan. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1890. Bastački do (7006s00805) Tubić (Čedo) Nikola. Osječenica (7006s00791) Rodić (Nn) Jelka. Srpkinja. rođen 1932. u zbegu. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin.naselje Kolunić Žrtve rata 1941-1945 Rodić (Nn) Brankica. Bastački do (1354003012) Tubić (Čedo) Milorad. ubijena od Muslima 1943. Bastački do (1354003090) Špegar (Stojan) Milan. rođena 1913.petrovac (1354003089) Špegar (Savo) Radmila. rođena 1879. Osječina (0801083026) Tubić (Čedo) Mara. poginuo 1944. ubijen 1941. ubijen 1943. Bos. u zbegu. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1905. rođena 1919. Zagreb (0801082044) Stanković (David) Milica. u NOBu.petr. u NOBu. Srbin. Kolunić (1354003061) Ševo (Stevan) Jelka. ubijena od Muslima 1943. rođena 1880. u zbegu. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođena 1942. Bostački do (5004s00188) Ševo (Luka) Obrad. ubijen od ustaša 1943. Bostački do (5004s00189) Ševo (Grubiša) Mara. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1943. Srbin. Srpkinja. Srbin. Bos. rođena 1884. u direktnom teroru. umrla 1943. Kolunić (1354003045) Špegar (Lazo) Joka. rođen 1904. u direktnom teroru. u zbegu. u zbegu. umro 1943. rođen 1936. Kolunić (1354003159) Šikman (Nikola) Sena. ubijena 1943. kod kuće. u zbegu. rođen 1928. rođena 1926. Srpkinja. ubijena od Nemaca 1943. Srpkinja. Osječenica (1327016009) Srdić (Ostoja) Stana. Srpkinja. ubijen 1943. Srpkinja. u NOBu. u zbegu. Bastački do (1354003084) Stanković (Đuro) Smilja. Bos. u zbegu. Bosanski Petrovac (1354003004) Tubić (Nn) Bogica. poginula 1944. Srpkinja. Osječenica (7006s00794) Stupar (Jovo) Ratko. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. rođena 1925. rođena 1932. Srbin. ubijena 1945. Kolunić (1354003041) Špegar (Nn) Stana. Osječenica (1327016010) Srdić (Pero) Mara. Srbin. Bosan. ubijen od Muslima 1943. Osječenica (7006s00801) Ševo (Dragan) Bogoljub. Srbin. u zbegu. Drvar (1354003010) Tubić (Petar) Čedo. rođen 1926. rođena 1937. rođen 1938. u zbegu. umrla 1943. Srbin. poginuo 1944. u zbegu. Kolunić (0207053070) Špegar (Spase) Stojan. Srpkinja. umrla 1943. nepoznato. u zbegu. u direktnom teroru.petrovac (1354003161) Smiljanić (Staniša) Danilo. u NOBu. u zbegu.petrovac (0911037046) Ševo (Jovan) Stevanija. rođena 1927. Srpkinja. ubijena 1944. Zelengora (1354003063) Ševo (Stevan) Sretko. u zbegu. u direktnom teroru. u zbegu. Osječenica (7006s00802) Tubić (Pero) Milorad. Drvar (1354003007) 992 spisak nije potpun . Srpkinja. Srpkinja. u zbegu. Srbin. u zbegu. Srpkinja. rođena 1874. rođen 1936. rođena 1906. Crna gora (1354003002) Rokvić (Simo) Smilja. u direktnom teroru. ubijen 1941. u direktnom teroru. Osječenica (7006s00795) Stanković (Nn) Čedo. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. rođen 1911. Srbin. rođena 1935. rođen 1921. Srpkinja. Srpkinja. Drvar (1354003062) Ševo (Stevan) Stevanija. Srbin. u zbegu. u direktnom teroru. Kolunić (0206048102) Trnjaković (Đurađ) Vida. u NOBu. Srbin. Srbin. u zbegu. rođen 1922. umrla 1943. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. u zbegu. ubijena 1943. rođen 1938. ubijena od ustaša 1941. Jasenovački log (0801082001) Tubić (Petar) Ljubo. Bos. ubijena 1943. rođena 1910. Srbin. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1942. u zbegu. rođen 1912. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u NOBu.petrovac (0911037045) Ševo (Obrad) Dobrila. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. rođena 1883. u NOBu. Kolunić-b. ubijen od Muslima 1943. rođena 1936. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. umrla 1941. u zbegu. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. Osječenica (7006s00804) Tubić (Nn) Drago. Srbin. ubijen 1941. nepoznato. Srbin. ubijena 1944. ubijen od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1942. Osječenica (7006s00797) Stanković (Nn) Dragica. rođena 1938. u NOBu. Hrvat. rođen 1926. rođen 1937. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1945. rođen 1934. poginuo 1941. Osječenica (7006s00796) Stanković (Nn) Mile.petrovac (1354003088) Špegar (Stevan) Zorka. Bastački do (9999s99756) Stanković (Đuro) Mile. Petrovac-kolonić (0206050010) Tubić (Jovan) Nikola. rođena 1938. Drvar (1354003085) Stanković (Đuro) Boja. Bastački do (1354003014) Tubić (Đurađ) Mile. Srbin. Osječenica (7006s00793) Rokvić (Radan) Ljubica. u zbegu. Osječenica (7006s00798) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Srdić (Ostoja) Milka. ubijen od Muslima 1943. umrla 1943. Krivaja (2824044020) Šepa (Nn) Milica. Bastački do (9999s99757) Stanković (Đuro) Nikola. Srpkinja. Srbin. u zbegu. Bastački do (1354003083) Stanković (Kosta) Čedo. Bos. rođen 1881. rođen 1935. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. u zbegu. rođen 1905. poginuo 1941. ubijena od ustaša 1943. Osječenica (1327016008) Srdić (Ostoja) Stevan. Bastački do (1354003082) Stanković (Đuro) Đuja. ubijen 1943. rođen 1939. rođena 1927. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Osječenica (0801082011) Stupar (Luka) Marta. Petrovac (1327016011) Srdić (Vice) Mirko. rođen 1936. rođen 1912. Srpkinja. rođena 1873. rođena 1918. rođena 1928. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1923. Bastački do (1354003091) Špegar (Vasilije) Milosava. rođen 1927. Srbin. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. rođen 1927. Srbin. Osječenica (7006s00799) Trnjaković (Đurađ) Mara. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. u zbegu. Srbin. Srpkinja. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1938. Srbija (0801083011) Srdić (Nn) Milka. nepoznato. u NOBu. rođen 1922. u zbegu. rođen 1929. Srbin. Srpkinja.

Srbin. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1915. Bastački do (1354003028) Vržina (Mićo) Žarko. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1920. Srbin. u zbegu. poginuo 1943. poginuo 1942. u NOBu. Bastački do (7006s00810) Vržina (Sveto) Drago. u NOBu. poginuo 1942. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Krnja jela (1356015041) Grbić (Pero) Lazo. poginuo 1943. Bosanski Petrovac (1354003037) Vržina (Sveto) Slobodan. Bastački do (1354003029) Vržina (Mićo) Smilja.naselje Kolunić Žrtve rata 1941-1945 Krnja Jela Branković (Đuro) Milan. rođena 1871. Srbin. Kolunić (1354003033) Vržina (Mićo) Zorka. u NOBu. poginuo 1943. Bastački do (1354003030) Vržina (Mićo) Velka. poginuo 1944. Srbin. Krnja jela (1356016056) Grbić (Mile) Nikola. u zbegu. u NOBu. u NOBu. Palućin i dvor (1356016002) Kecman (Simo) Bižo. rođen 1925. Osječenica (7006s00808) Vržina (Mile) Jelka. poginuo 1944. rođen 1923. Glamoč (1356016046) Grbić (Nikola) Sreto. Srpkinja. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u zbegu. Na šatoru (1356015044) Marinković (Mile) Mićo. Mlinište (1356016044) Grbić (Pante) Čedo. poginuo 1943. rođena 1912. Srbin. Srbin. ubijen 1941. poginuo 1943. Srbin. rođen 1922. Bastački do (1354003031) Vržina (Mihajlo) Desa. ubijen od Nemaca 1943. Glamoč (1356016045) Grbić (Nikola) Jovo. rođen 1923. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Sremski front (1356016042) Kragulj (Stevo) Petar. rođena 1912. Rujiška (1356016008) Tubić (Trivun) Dragica. u NOBu. Srpkinja. u zbegu. u zbegu. rođen 1922. poginuo 1945. ubijen od Nemaca 1945. poginuo 1943. Sanski most (1356016011) Grbić (Jovo) Miloš. ubijen od Nemaca 1943. Grahovo (1356016049) Marjanović (Đurađ) Milan. ubijen 1941. rođen 1923. rođen 1924. Prozor (1356016017) Kecman (Dmitar) Luka. poginula 1944. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. rođena 1940. u NOBu. rođen 1941. nepoznato. Suvaja (1356016018) Kecman (Jovo) Nikola. Srbin. u zbegu. Srbin. rođena 1913. Sikirica (1356016016) Grbić (Jovo) Ilija. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Benakovac (1356016041) Kragulj (Stevan) Dušan. Kolunić (1354003040) Vržina (Sveto) Boja. ubijen od Muslima 1943. rođen 1915. Drvar (1356016025) Marjanović (Dmitar) Simo. Srbin. Srbin. rođen 1919. poginuo 1944. Srbin. Srpkinja. rođen 1927. rođen 1921. rođen 1921. u direktnom teroru. rođen 1921. rođen 1887. Srbin. Srbin. Osječenica (7006s00812) Vujinović (Nn) Ljubinka. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. Ušće ibra (1356016019) Kovačević (Vojin) Milka. Srbin. rođen 1918. Srbin. Srbin. u NOBu. rođena 1923. Srpkinja. u NOBu. rođen 1914. rođen 1923. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. Srbin. rođen 1921. u NOBu. Grmeč (1315068032) 993 spisak nije potpun . u nemačkoj ofanzivi. Sremski front (1356016059) Grbić (Milanac) Jovo. Srbin. poginuo 1943. Srbin. rođen 1916. rođen 1921. Na valjevu (1356016040) Marinković (Jovan) Luka. ubijen od Muslima 1943. rođen 1918. poginuo 1943. poginuo 1942. rođena 1941. Srbin. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Bosanski Petrovac (1356016035) Kovačević (Đuro) Milka. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1918. poginuo 1942. Gučevo (1356016038) Kecman (Rade) Božo. u direktnom teroru. poginula 1944. rođen 1923. Miljevina (1356016020) Kecman (Luka) Stevo. rođena 1938. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Osječenica (7006s00811) Vukić (Nikola) Stevan. Srbin. poginuo 1942. rođena 1938. rođen 1881. Srbin. poginuo 1943. Zelengora (1356016060) Kovačević (Kojo) Drago. rođen 1921. u NOBu. rođen 1939. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. poginuo od ustaša 1942. rođen 1920. Maslovar (1356016010) Grbić (Nikola) Dušan. Drvar (1354003011) Vekić (Jovan) Marta. u direktnom teroru. rođen 1939. Bastački do (1354003036) Vržina (Tanasije) Nikola. u NOBu. Crna gora (1354003006) Tubić-špegar (Vasilije) Soka. rođen 1910. u zbegu. Koričani (1356016014) Grbić (Jovan) Stevo. Bos. Drvar (1354003027) Vržina (Mile) Janko. u direktnom teroru. rođen 1920. Satin (1356016001) Kecman (Rade) Mirko. ubijena od Nemaca 1943. Osječenica (7006s00806) Vržina (Mile) Sloboda. u zbegu. Srbin. poginuo 1943. Bravsko (0801082046) Dragišić (Srđan) Milan. u NOBu. rođen 1923. u NOBu. Sanica (1356016023) Kecman (Vid) Luka. Srpkinja. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1944. u NOBu. Osječenica (7006s00807) Vržina (Nikola) Mile. Srpkinja. Srpkinja. u zbegu. poginuo 1943. poginuo 1944. Čačak (1356016043) Kragulj (Vid) Milan. Srbin. rođen 1921. rođen 1912. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1920. Nemačka-stalag (1356016009) Kovačević (Tode) Mile. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1944. ubijena 1942. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1874. Srpkinja. umrla 1943. u direktnom teroru. Bosanski novi (1356016034) Branković (Pajo) Drago. poginuo 1943. Drvar (1354003034) Vujinović (Nn) Jelka. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1927. u NOBu. u NOBu. Bastački do (7006s00809) Vržina (Mićo) Stevan. rođena 1930. rođen 1922. Srpkinja. rođen 1941. Drinić (1356016036) Kovačević (Jovan) Savo. Vrpolje (1356016037) Branković (Ilija) Vujo. ubijena od Muslima 1943. rođen 1920. Kotor varoš (1356015042) Grbić (Panto) Stevo. u NOBu. Tovarnik (1356016021) Kecman (Kosta) Rade. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. Koričani (1356016015) Grbić (Jovan) Pero. u zbegu. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1921. rođen 1925. Krnja jela (1356016033) Branković (Mile) Sreto. u NOBu. Srbin. Sremski front (0801082047) Grbić (Jovan) Drago. Srbin. rođena 1939. rođen 1930. ubijen od Muslima 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginuo 1943. rođen 1913. rođen 1939. Zelengora (1356016052) Marjanović (Simo) Ilija. u NOBu. rođen 1922. u zbegu. Srpkinja. Srbin. rođen 1892. Srbin. rođena 1940.petrovac (1354003039) Vržina (Vid) Milka. Bosanski novi (1356016029) Branković (Mile) Petar. Klenovac salaš (0206048103) Vržina (Mićo) Koviljka. Srbin. rođen 1928. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1942. u zbegu. Crna gora (1354003038) Vržina (Nn) Soka. Zelengora (1356015043) Grbić (Pante) Drago. rođen 1917. ubijena 1942. Kalinovik zelen (1356016057) Dragišić (Srđan) Dušan. Martin brod (1356016032) Branković (Sekula) Luka. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Banja luka (1356016013) Grbić (Mirko) Boško. u NOBu. Srbin. u NOBu. Zelengora (1356016058) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Grbić (Jovo) Simo. rođen 1935. poginuo 1943. rođen 1942. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1941. rođena 1935. rođena 1935. rođen 1918. Srbin. poginuo 1943. rođena 1933. u NOBu. Zagreb (1356016053) Marjanović (Đurađ) Rade. Srbin. u NOBu. Sanski most (1356016039) Kovačević (Đuro) Mileva. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1882. rođen 1937. rođena 1936. u zbegu. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Krnja jela (1356016030) Kragulj (Gajo) Sreto. u nemačkoj ofanzivi. ubijena od Nemaca 1943. u NOBu. Srpkinja. Beograd (1356016012) Grbić (Jovo) Svetko. Srpkinja. Srbin. Srbin. u direktnom teroru.

Srbin. u NOBu. poginuo 1945. Srbin. rođen 1917. Sremski front (1356016026) Zorić (Nikola) Uroš. Smoljana (0207053009) Daljević (Božo) Nikola. rođen 1897. rođen 1920. Srbin. Bosanski Petrov (0445059042) Ćeranić (Vaso) Branko. Crna gora (1359032032) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Atlagić (Tode) Joka. ubijeno od ustanik 1941. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. nepoznato. rođen 1940. ubijena od Muslima 1943. ubijena od ustanik 1941. ubijena 1941. Hrvatica. Srbin. rođen 1875. Krnjeuša (0561016013) Dragić (Mile) Luka. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u NOBu. nepoznato. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Krnja jela (1356016028) Zorić (Nikola) Ostoja. Srpkinja. Kulen vakuf (1359032045) Čeranić (Vasa) Branko. rođena 1943. ubijen od ustanik 1941. nepoznato. Srbin. Hrvatica. Glamoč (1356016031) Zorić (Milan) Čedo. ubijen od ustanik 1941. rođen 1887. Srbin. Hrvat. Krnjveuša (2829016005) Balen (Stjepan) Nikola. Glamoč (1356016022) Mrđa (Savo) Mara. Srbin. rođena 1909. rođen 1896. Srbin. u zatvoru. Bos. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944.petrovac (0063012007) Marjanović (Vukan) Đorđo. U dugopolju (1359032027) 994 spisak nije potpun . u NOBu. Drvar (0903089005) Ćeranić (Nn) Mile. Krnjeuša (1359032047) Ćeranić (Savo) Nikola. rođen 1923. ubijen 1941. rođen 1919. Srbin. nepoznato. rođen 1925. u direktnom teroru. Miljevina (1356016051) Mrđa (Đukan) Petar. umrla 1942. u NOBu. Ruiška (1356016050) Marjanović (Vukan) Milan. Šator Planina (0861037007) Atlagić (Stevan) Vukosav. Srbin. ubijen 1941. ubijena 1943. u NOBu. rođen 1900. Hrvat. rođena 1933. rođen 1925. rođen 1940. rođen 1918. u NOBu. umro 1942. ubijena od ustanik 1941. u NOBu. Krnjeuša (9999s99132) Balen (Dane) Milka. Ibar-crvena ste (1359032021) Atlagić (Milivoj) Mile. rođena 1928. u NOBu. Krnjeuša (9999s99133) Balen (Ivan) Ilija. Srpkinja. Krnjeuša (9999s99129) Balen (Nikola) Nikica. poginuo 1944. Srbin. rođen 1920. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1905. rođen 1892. Grmeč (0861037009) Atlagić (Lazo) Jovan. Krnjeuša (0801082014) Dragić (Nikola) Simo. u NOBu. rođen 1916. Srbin. nepoznato. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. Hrvatica. Srbin. Zelengora (1356016055) Mrđa (Savo) Stevo. rođen 1890. ubijen od Nemaca 1943. poginula 1943. poginuo 1943. rođen 1924. rođen 1890. poginuo 1943. poginuo 1943. Bor-srbija (1359032039) Drinić (Đuran) Sreta. rođena 1897. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1889. Zelengora (1356016047) Raković (Stevo) Boško. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbija (1359032025) Atlagić (Marko) Petar. rođen 1921. rođen 1934. Bihać (0386011069) Drinić (Đuro) Svetozar. u direktnom teroru. Bihać (1359032049) Atlagić (Lazo) Branko. Hrvat. ubijen od Muslima 1943. Krnjeuša (9999s99131) Balen (Dane) Mara. Srbin. Srbin. poginuo 1941. Teslić (1359032024) Atlagić (Milivoj) Lazo. rođen 1935. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1904. u NOBu. Teslić (1359032034) Babić (Ilija) Mile. Srbin. ubijena 1944. rođen 1915. rođen 1921. rođen 1939. u nemačkoj ofanzivi. u zbegu. Vođenice (1359032038) Dragić (Simo) Nikola. rođen 1890. Hrvat. umro 1941. Krnjeuša (9999s99126) Balen (Franjo) Jure. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1900. nepoznato. Ključ (0860033055) Atlagić (Jovo) Stevan. Srbin. rođen 1922. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. poginuo 1943. Banja luka (1356018003) Mrđa (Mile) Stevan. Hrvat. rođeno 1941. Srbin. ubijena 1943. rođena 1918. Šator (1359032023) Atlagić (Spasoje) Lazar. u direktnom teroru. Krnjeuša (2099036024) Dragić (Đuro) Jovo. rođen 1923. rođen 1916. Srbin. Srbin. Osječenica (7006s00813) Atlagić (Ilija) Đuro. ubijen od ustanik 1941. Krnjeuša (2825048006) Đukić (Ilija) Petar. Ključ (0860033057) Atlagić (Trivo) Ljubo. u NOBu. ubijen 1941. u NOBu. Zelengora (1356016027) Krnjeuša Aglagić (Jovo) Nikola. rođen 1888. u NOBu. Krnja jela (1356016007) Raković (Stevan) Dušan. u NOBu. Drvar (0860033056) Atlagić (Ilija) Rosa. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Zelengora (1356016054) Mrđa (Slavko) Duka. u zbegu. poginuo 1943. poginuo 1943. nepoznato. rođen 1910. Dubovsko (1359032082) Dudek (Ivan) Stanilsava. rođen 1926. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1917. poginuo 1942. Hrvat. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru.naselje Krnja Jela Žrtve rata 1941-1945 Marjanović (Stevo) Miloš. u NOBu. ubijen od ustanik 1941. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1927. rođen 1922. rođen 1939. Grmeč Planina (0861037008) Atlagić (Marko) Drago. u direktnom teroru.. Podgorje-jajce (1359032022) Atlagić (Spaso) Lazo. rođen 1937. Lipa (0048047011) Đukić (Ilija) Petar. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. nepoznato. ubijen 1941. rođena 1936. u NOBu. Glamoč (1356016048) Zorić (Marko) Vid. rođena 1885. Bugojno (1359032009) Balen (Dane) Drago. Srbin. poginuo 1943. Bos. ubijen od ustanik 1941. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. rođen 1921.suvaja (1359032033) Atlagić (Kojo) Nikola. Petrovac (0801082004) Bobera (Radovan) Sava. rođen 1924. ubijen 1941. poginuo 1944. ubijena od Nemaca 1943. Crkveno (1356016003) Raković (Simo) Kojo. u NOBu. u NOBu. Glamoč (0801082006) Zorić (Nikola) Mićo. Srbin. rođen 1923. Hrvatica. nepoznato. rođen 1925. Krnjveuša (2829016004) Bjelić (Obrad) Simo. Krnjeuša (2825048005) Dudek (Nn) Ivan. rođen 1921. Krnjeuša (9999s99135) Balen (Ivo) Ivan. ubijen od ustanik 1941. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. Srpkinja. Krnjeuša (0048043045) Daljević (Božo) Momčilo. rođen 1899. u NOBu. rođena 1895. rođen 1928. rođen 1919. Srbin. ubijen od ustanik 1941. Srbin. Krnjeuša (9999s99128) Balen (Ivan) Petar. Srbin. rođen 1919. u direktnom teroru. rođen 1875. rođen 1942. Srbin. Petrov. u zbegu. Krnjeuša (0206052027) Atla (Nn) Rosa. rođen 1917. u NOBu. umro 1942. poginuo 1943. u zatvoru. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1925. u NOBu. ubijena od ustanik 1941. nepoznato. rođen 1909. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen 1943. Krnja jela (1356016005) Raković (Mile) Gojko. poginuo 1943. poginuo 1943. rođena 1926. ubijena 1941. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. Srbin. Srbin. Krnja jela (1356016004) Raković (Damjan) Stojan. rođena 1914. nepoznato. nepoznato. poginuo 1941. Hrvat. Hrvat. poginuo 1943. poginuo 1941. rođen 1938. Kulen vakuf (1359032046) Ćulibrk (Đuro) Vojka. Srbin. u zbegu. rođen 1931. rođen 1920. Krnjeuša (0895021008) Brdar (Petar) Anđelija. ubijen od Muslima 1943. umro od tifusa 1943. Krnja jela (1356016006) Raković (Mile) Đuro. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1880. poginuo 1943. Krnja jela (1356016024) Raković (Damjan) Stevan. Hrvat. Hrvat. Krnjeuša (9999s99127) Balen (Dane) Kata. poginuo 1943. Smoljana (0207053010) Došen (Jure) Antun. u NOBu. Hrvat. Srbin. Srbin. Petrovačka Peći (1359032031) Atlagić (Jovo) Trivo. Krnjeuša (9999s99130) Balen (Franjo) Mile. Srbin. Krnjeuša (9999s99134) Balen (Franjo) Dete. u NOBu. Srbin.

Hrvat. poginuo 1942. u direktnom teroru. Vrtače (1359032057) Krčmar (Lazo) Dušan. rođen 9999. rođen 1915. Srbin. ubijen 1941. kod kuće. Krnjeuša (1359032053) Knežević (Jovo) Stoja. rođen 1920. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. Hrvat. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1907. rođen 1914. Tuzla (1359032017) Karanović (Petar) Nikola. rođen 1926. u direktnom teroru. Hrvatica. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođena 9999. u direktnom teroru. kod kuće. Krnjeuša (2461015009) Ivezić (Dane) Petar. Bos. zaklan od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1945. rođen 1882. Hrvatica. Srpkinja. poginuo 1943. Nepoznato (0048048006) Krčmar (Božo) Jovo. ubijen 1941. ubijen 1943.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Grbić (Mile) Rade. poginuo 1944. rođen 1907. Krnjeuša (2096009016) Javor (Nn) Bosa. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1892. Srbin. Srbin. Krnjeuša (0048047006) Kolundžija (Nikola) Mile. Krnjeuša (1359032051) Knežević (Mile) Drago. Krnjauša-bihać (2331016001) Ivezić (Petar) Ilija. Srbin. Risova greda (1359032035) Jurjević (Ante) Dragica. rođen 1919. ubijena 1941. u aprilskom ratu 1941 god. Krnjeuša (2330006050) Knežević (Stevan) Branko. u direktnom teroru. Srbin. rođen 9999. Hrvat. u direktnom teroru. rođen 1914. Crna gora (0801083010) Kokot (Petar) Mile. poginuo 1941. ubijen 1941. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1920. rođen 9999. u direktnom teroru. umrla od bolesti 1944. Srpkinja. ubijen 1941. Bos. Srbin. Vrpolje (1359032050) Krčmar (Mile) Lazo. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođen 1921. ubijen 1941. u direktnom teroru. U gospiću (1359032030) Krčmar (Lazo) Mile. Krnjeuša (2097019003) Ivezić (Nn) Petar. spaljena od Muslima 1943. rođen 1904. u direktnom teroru. ubijen 1941. Risovačka Pećina (5020s00590) Jokić (Mile) Milkan. Hrvat. kod kuće. ubijena od ustanik 1941. Bosan. u NOBu. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Hrvat. u direktnom teroru. ubijena 1941. rođena 1939. Korićani (1359032037) Karanović (Mile) Nikola. Srbin. u direktnom teroru. Kod bihaća (2847076021) Knežević (Drago) Dara. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1922. u direktnom teroru.petrovac (1359032065) Krčmar (Božo) Luka. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1915. Srbin. rođen 1907. ubijen 1941. u NOBu. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1912. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Krnjeuša (2390041007) Javor (Milan) Rozika.petrovac (2096009013) Javor (Nn) Ilija. Hrvat. Krnjeuša (2331016002) Javor (Juro) Ivica. ubijen 1941. rođen 1889. Srbin. Krnjeuša (2096009015) Jerić (Simo) Stana. rođen 1888. Krnjeuša (0801084008) Krčmar (Obrad) Đuro. Srpkinja. Hrvat. ubijen 1941. Krnjeuša (7006s00814) Karanović (Pero) Slavko. Istočna bosna (1359032055) Knežević (Nn) Pavao. poginuo 1943. Krnjeuša (1359032014) Karanović (Mile) Jovo. Hrvat. rođen 1881. Srbin. ubijen 1943. Srbin. Vođenica (1359032070) Krčmar (Lazo) Mile. ubijena od ustanik 1941.petrovac (1359032066) Krčmar (Đuro) Mile. ubijena od ustaša 1941. rođen 1895. rođen 1906. rođen 1918. rođena 1939. Bos. ubijen 1941. streljan od Muslima 1943.suvaja (1359032011) Kovačević (Đuro) Branko. poginuo 1942. spaljen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1923. rođen 1902. rođena 1900. Hrvat. Bihać (0048045038) Krčmar (Lazo) Simo. poginuo 1945. poginuo 1943. ubijen 1941. Bugojno (1359032048) Karanović (Petar) Rade. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. zaklan od ustaša 1941. Srbin.petrovac (0048043017) Krčmar (Stojan) Lazo. u NOBu. rođen 1914. u NOBu. Srpkinja. Izgorela u vrtaču (1359032054) Knežević (Jovo) Milka. Na tesliću (1359032016) Karanović (Pero) Stevo. Kulen vakuf (1359032042) Katalinić (Nn) Ivan. u NOBu. Hrvatica. Drvar (1359032056) Knežević (Đura) Stevan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. Bos. rođen 1911. Srbin. nepoznato. Vrpolje (0395075004) Krčmar (Nn) Trivun. ubijen 1941. Petrovac (0801083009) Knežević (Jovo) Jeja. Srbin. ubijena 1941. Srbin. nepoznato. rođen 1891. rođen 1909. Petrov. u direktnom teroru. Hrvat. ubijen 1941. rođen 1940. Srbin. rođen 1924. Hrvat. Sremski front (1359032110) Karanović (Mihailo) Savo. Srbin. rođen 1937. Krnjeuša (9999s99369) Jurjević (Ilija) Dragutin. u direktnom teroru. rođen 1916. rođen 9999. bačen u jamu. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođena 9999. rođena 1940. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1944. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1942. umro 1943. u logoru. nepoznato. rođena 1932. Srpkinja. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijen 1941. Krnjeuša (1359032067) Krčmar (Pane) Janko. rođen 1892. Kulen vakuf (1359032040) Karanović (Nikola) Rade. Istočna bosna (1359032064) Krčmar (Janko) Vučen. Marine Poljana (1359032105) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Karanović (Stevan) Boško. Krnjeuša (1359032069) 995 spisak nije potpun . rođen 1919. Srbin. u NOBu. nepoznato. ubijen 1941. Krnjeuša (2330006049) Knežević (Pane) Andrija. ubijena 1944. Krnjauša (2461015011) Ivaniš (Marko) Josip. rođen 1905. u NOBu. Srbin. rođen 1913. poginuo 1942. rođena 1905. ubijen 1941. Srbin. Kulen vakuf (1359032109) Karanović (Mihajlo) Đukan. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1893. rođen 1935. Srbin. rođen 1919. rođen 1892. Sremski front (1359032107) Karanović (Nn) Savo. Krnjeuša (1359032108) Karanović (Jovica) Milan. Hrvat.petrovac (2096009012) Javor (Nn) Manda. Risovac-selo (1359032015) Karanović (Rade) Jovo. rođen 1902. rođen 1914. Srbin.petrovac (0210082062) Karanović (Božo) Mile. u NOBu. Srpkinja. Krnjeuša (2330006051) Knežević (Pavle) Milan. Srbin. ubijen 1941. rođen 1902. poginuo 1943. Vođenica (1359032012) Kolundžija (Petar) Luka. kod kuće. u direktnom teroru. spaljena od Muslima 1943. Krnjeuša (9999s99370) Kačar (Jovo) Dragan. Kulen vakuf (1359032106) Karanović (Simo) Savo. rođen 1873. poginuo 1943. rođena 1926. u direktnom teroru. Jadovno (0443036006) Karanović (Stevan) Mile. rođen 1885. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1902. u NOBu. Mazun (0047040038) Karanović (Rade) Nikola. Šid (0048043036) Kalember (Đuro) Mika. Srbin. ubijen 1943. rođen 1934. Bos. rođen 1885. u NOBu. rođen 1894. u direktnom teroru.. rođen 1931. rođena 1931. ubijen 1943. Kulen vakuf (1359032041) Karanović (Stevan) Boško. nepoznato. poginuo 1942. rođen 9999. umro 1943. poginuo 1942. Srbin. ubijen 1944. Beograd (0048047007) Kokot (Simo) Petar. Krnjeuša (1359032119) Ivaniš (Josip) Milan. rođen 1910. Srbin. Srbin. rođen 1903. rođen 1922. Srbin. ubijen 1941. rođena 1930. Krnjeuša (0048045037) Krčmar (Mile) Sima. Travnik (0210082065) Karanović (Đoko) Jela. Bos. ubijen od ustanik 1941. rođen 1916. u direktnom teroru. poginuo 1944. Kulen vakuf (1359032036) Karanović (Mile) Stevan. u direktnom teroru. rođen 1922. u NOBu. u NOBu. poginuo 1941. Petrovac (1356014013) Jokić (Marko) Milkan. Krnjeuša (1359032052) Knežević (Jovo) Milorad. Crna gora (0048043018) Krčmar (Kojo) Petar. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Travnik (0048045052) Karanović (Milan) Pero. Bravsko (1359032068) Krčmar (Ilija) Pero. Srpkinja. Bos.

u NOBu. rođen 1874. ubijen 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. Krnjeuša-b. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođena 1934. Krnjeuša (2774042023) Matijević (Ivan) Mara. Srbin. rođen 1925. Hrvatica. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1943.srem (1359032062) Popović (Milić) Đuro. Srbin. Srbin. rođen 1920. poginuo 1942. u direktnom teroru. Crna gora (1359032081) Radišić (Nikola) Borislav. rođena 1927. Oko bos Petrovc (1327015017) Krivokuća (Miloš) Nevenka. Bolnica jablani (1327015019) Lončar (Vujo) Petar. ubijen 1941. ubijen 1941. ubijena 1941. poginula 1944. rođen 1939. rođen 1900. ubijena 1942. poginuo 1943. Nepoznato (0048045013) Novaković (Pero) Božo. ubijen 1941. rođena 1936. Krnjeuša (0780016048) Radišić (Mićo) Ljubo. Hrvatica. Srbin. Lipa-bihać (1359032097) Obradović (Ilija) Petar. Srpkinja. Nepoznato (0801083014) Močnik (Josip) Franjo. Srbin. u NOBu. nestao 1941. rođen 1906. rođen 1921. Srbin. Krnjeuša (9999s99511) Milanović (Đuro) Đuro. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 9999. Hrvatica. u direktnom teroru. Srbin. Smoljana (1359032004) Novaković (Lazo) Đukan. poginuo 1943. Krnjeuša (9999s99515) Matijević (Mile) Anka. Kulen vakuf (1359032112) Radišić (Miladin) Nikola. nepoznato. rođen 1890. Boričevac (5020s00515) Novaković (Dane) Mara. rođen 1892. Glamoč (0063012031) Radišić (Mile) Petar. ubijena od ustanik 1941. ubijen 1941. Bihać (1359032116) Radišić (Nikola) Drago. rođen 9999. poginuo 1943. Srpkinja. nepoznato. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Crna gora (1359032019) Matijević (Franjo) Ivan. rođen 1921. rođena 1933. Ilidža (1359032075) Radišić (David) Ilija. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. nepoznato. Hrvatica. nestao 1941. rođen 1921. na prinudnom radu. rođen 1897.novi (1359032115) Radišić (Miladin) Nikola. Teslić (1359032103) Radišić (Nikola) Ljubiša. Krnjeuša (2774042021) Matijević (Ilija) Manda. Nepoznato (0175007061) Radišić (Miladin) Nikola. Hrvatica. Srbin. Srbin. ubijena od ustanik 1941. u NOBu. nepoznato. rođen 1888. rođen 1902. ubijena od Muslima 1943. rođen 1909. rođen 1907. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1895. Hrvatica. poginuo 1942. poginuo 1945. rođen 1926. rođen 1900. u NOBu. ubijena od ustanik 1941. rođen 1926. rođena 1913. poginuo 1941. Krnjeuša (9999s99508) Matijević (Ilija) Manda. Srbin. poginuo 1943. Hrvat. Krnjeuša (2333052016) Matijević (Nikola) Dane. rođena 1933. Krnjeuša (2190011039) Popović (Savo) Milić. Hrvat. umro 1943. ubijen 1941. poginuo 1943. Bos. u direktnom teroru. ubijena od ustanik 1941. u NOBu. Nepoznato (1359032013) Milanović (Stevan) Rade. Srbin. ubijen 1941. Krnjeuša (2774042022) Matijević (Ivan) Katica. nepoznato. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijena 1941. Bos. Srbin. u direktnom teroru. Bihać (0175007063) Radišić (Nikola) Boro. u NOBu. ubijena od ustanik 1941. Bihać (0176013005) Radišić (Nikola) Boro. Nepoznato (2315042003) Novaković (Ilija) Petar. Krnjeuša (1359032111) Radišić (Brdar) Stana. Bjelaj (0175007062) Radišić (Damjan) Jovan. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. Srpkinja.petrovac (0780016047) Radišić (Mićo) Dragica. u NOBu. Srbin.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Krčmar (Trivo) Ilija. u NOBu. rođen 1894. rođena 1928. rođen 1914. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Krnjeuša (2774042020) Matijević (Ilija) Anka. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijen 1944. Srbin. Krnjeuša (9999s99513) Matijević (Jure) Milka. rođena 1925. Hrvatica. rođen 1929. streljan 1941. ubijena 1941. rođen 1920. Srbin. rođen 1927. 1. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. ubijena 1943. Krnjeuša (2108140025) Mandić (Jovo) Mićo. rođen 1884. rođena 1937. u NOBu. nepoznato. rođen 1889. Srbin. poginuo 1942.petr (0048046004) Obradović (Jovo) Marija. Begovac-bihać (0048046003) Obradović (Rade) Jovan. Hrvatica. Srbin. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 1914. rođen 1927. Krnjeuša (9999s99509) Matijević (Nikola) Dragica. ostalo. Sanski most (2315042004) Obradović (Dane) Milica. rođen 1899. u NOBu. umro 1943. Kozare (0176013006) Radišić (Mile) Desanka. nepoznato. u direktnom teroru. rođena 1933. Srpkinja. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. Krivaja (0801083015) Milanović (Mićo) Đuro. Srbin. rođen 1907. u NOBu. Kulen vakuf (1359032020) Maltjević (Filip) Dane. rođen 1920. Srbin. rođen 1920. u NOBu. Slovenac. Krnjeuša (1359032095) Obradović (Petar) Milan. u NOBu. Krnjeuša (9999s99512) Matijević (Ilija) Mara. rođen 1921. ubijena od ustanik 1941. u NOBu. Srbin. Šipraga (1359032003) Novaković (Lazo) Jovo. Krnjeuša (9999s99507) Matijević (Ilija) Dane. rođen 1935. Bos krupa-krnje (0845005023) Močnik (Josip) Lujza. ubijen od ustanik 1941. poginula 1943. poginuo 1943. Sutjeska (0396099009) Radišić (Miljo) Petar. ubijen od ustanik 1941. Srbin. Srbin. rođen 1922. poginuo 1942. nepoznato. u masovnom pokolju. rođen 1922. rođen 1911. Srbin. Srbin. u NOBu. rođena 1914. Hrvatica. Hrvatica. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Javorova kosa (1359032063) Krivokuća (Jovan) Miloš. Srbin. Hrvat. poginuo 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. nepoznato. Srpkinja. rođena 1921. Boričevac (0048048001) Novaković (Rade) Ljuba. Srbin. nepoznato. rođen 1899. rođena 1935. u direktnom teroru. poginuo 1944. Srbin. Krnjeuša (9999s99514) Matijević (Ivan) Ana. nepoznato. ubijen 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Šid. u direktnom teroru. nepoznato. Kosa javorova (1359032076) Radišić (Mile) Petar. ubijen 1941. Na bihaću (1359032026) Mandić (Trivun) Stevan. Hrvat. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1878. rođen 1926. rođen 1902. rođen 1924. rođen 1900. rođen 1920. Srbin. Srbin. ubijena od ustanik 1941. Srpkinja. rođen 1938. rođena 1935. Srbin. Bosanski Petrovac (0845005024) Mrđa (Jovo) Petar. rođen 1904. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1940. Srbin. Srbin. Krnjeuša (9999s99510) Matijević (Nikola) Kata. u NOBu. Krnjeuša (2435056006) Matijević (Ilija) Dane. u direktnom teroru. Krnjeuša (0780016048) Radišić (Miladin) Mile. Hrvatica. Bjelaj (1359032114) spisak nije potpun . u NOBu. rođen 1911. Bjelaj (1359032006) Novaković (Stevan) Vlade. Srbin. umrla 1943. Krnjeuša (1359032098) Polovina (Miloš) Slavko. Hrvat. Zagreb (2190011040) Radišić (Božo) Petar.krajiška (0048045012) Novaković (Petar) Đuro. Hrvatica. Kulen vakuf (1359032008) Milanović (Nikola) Dane. Bjelo Polje (0535029004) Radišić (Damjen) Jovo. Srbin. rođena 1929. ubijena od ustanik 1941. rođen 1923. na prinudnom radu. Hrvat. ubijen 1941. rođena 1936. Srbin. rođena 1941. u direktnom teroru. Nepoznato (0047042008) Obradović (Staniša) Božo. u NOBu. Šator (1359032010) Milanović (Todor) Đuro. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. Krnjeuša (1359032117) Radišić (Ilija) Đujka. ubijen 1943. rođena 1894. Krnjeuša (9999s99506) Matijević (Ivan) Karlo. nepoznato. ubijena od ustanik 1941. u zbegu. Risovac (1359032005) Muzej žrtava genocida Beograd 996 opština BOSANSKI PETROVAC Novaković (Lazo) Pero. rođena 1889. rođena 1900. poginuo 1942. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1941. Krnjeuša (1359032096) Obradović (Petar) Dane. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. Nepoznato (0048048002) Novaković (Jovo) Mićo. u direktnom teroru.

Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. ubijen 1941. Krnjeuša (2098024021) Skender (Ivan) Jure. rođen 1896. u NOBu. u NOBu. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođen 1888. ubijen 1941. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. u logoru. Srbin.petrovac (1359032122) Stupar (Božo) Ilija. rođen 1914. rođen 1880. Mutajica (0869140105) Stupar (Stojan) Božo. poginuo 1944. Srbin. Srpkinja. Krnjeuša (2098024019) Skender (Mile) Ivan. Kozisna (1359032093) Stupar (Mitar) Stojan. rođen 1902. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1944. streljan od ustaša 1943. Krnjeuša (1359032074) Vučković (Stevan) Milan. rođen 1900. Srbin. Srbin. rođen 1890. Srpkinja. rođen 1941. rođen 1914. u NOBu. ubijena 1945. ubijena 1941. nepoznato. Srbin. Srbin. poginuo 1942. Srbin. ubijen 1943. Petrovac (0535029005) Rodić (Nikola) Radivoj. Srbin. umrla 1943. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena 1941. poginuo 1943. Srbin. Kulen vakuf (1359032087) Zorić (Ilija) Milan. Srbin. u NOBu. Martin brod (1359032029) Santrač (Stevan) Kosta. ubijen 1941. Bos. ubijen 1941. u logoru. Srbin. Srbin. Krnjeuša (5003s00805) Stupar (Dmitar) Stevan. rođen 1922. rođen 1894. Bos. Kulen vakuf (1359032120) Vučković (Nn) Trivuna. rođen 1884. Hrvat. ubijen 1941. Srbin. Srbin. rođena 1881. Srbin. Jadovno (0865081015) Vučković (Savo) Miško. Travnik (0048043037) Zorić (Đuro) Deva. Hrvat. ubijen 1943. Bjelaj (1359032113) Radišić (Simo) Damjan. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1920. poginuo 1943. poginula 1943. ubijena 1943. rođen 1923. rođen 1890. Srbin. rođena 1897. Srbin. u NOBu. rođen 1869. rođen 1924. umrla 1943. Srpkinja. Krnjeuša (0445060031) Vučković (Jovo) Milan. rođen 1915. umro 1943. U krnjeuši (1359032028) Santrač (Stevan) Lazar. rođena 1925. rođen 1920. rođena 1909. rođen 1900. nestao 1943. Srbin. u direktnom teroru. Teslić (1359032092) Stupar (Marko) Jovo. Krnjeuša (1359032118) Zorić (Ilija) Milan. nepoznato. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1941. Krnjeuša (1359032101) Vučković (Simo) Boja. Srpkinja. rođen 1886. ubijen od ustaša 1944. rođen 1926. Krnjeuša (1359032078) Radišić (Petar) Stana. rođen 1913. rođen 1895. Srpkinja. rođen 1896. rođen 1900. rođena 1914. Istočna bosna (1359032059) Stupar (Stojan) Božo. rođen 1923. Krnjeuša (2098024018) Skendera (Dane) Ivan. u direktnom teroru. Jadovno (0865081014) Zorić (Ilija) Pepo. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1895. Kulen vakuf (0534026021) Vučković (Lazo) Jovo. Srbin. Zelengora (1359032090) Stupar (Stojan) Nikola. Oko travnika (0534026022) Vučković (Stevan) Milan. rođen 1880. rođena 1891. u direktnom teroru. Krnjeuša (0063012030) Radišić (Petar) Milja. Krnjeuša (1359032044) Stupar (Dmitar) Nikola. Srbin. Istočna bosna (1359032002) Vučković (Tomo) Gojko. u direktnom teroru. Istočna bosna (1359032073) Vučković (Đuro) Nikola. u zatvoru. rođen 1924. Šiprage (1359032102) Vučković (Mile) Đuran. u zbegu. u NOBu. u logoru. Srbin. Srbin. u NOBu. Na rasoja krnje (1359032058) Vučković (Đuran) Drago. rođen 1892. u direktnom teroru. Krnjeuša (1359032077) Radišić (Petar) Nikola. ubijen 1941. poginuo 1941. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođen 1896. Srpkinja. ubijen 1941. u NOBu. ubijen 1942. Srbin. rođen 1905. u NOBu. Sremski front (1359032079) Radišić (Petar) Mile. u direktnom teroru. Bugojno (1359032007) Vučković (Savo) Mile. poginuo 1943. rođen 1920. Tuzla (1359032094) Stupar (Ilija) Niko. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. Istočna bosna (1359032091) Vučković (Nikola) Nikola. Krnjeuša (9999s99724) Sovilj (Petar) David. u direktnom teroru. u NOBu. Petrovačka suva (1359032061) Stupar (Božo) Marko. streljan od ustaša 1943. Kulen vakuf (1359032104) Radišić (Simo) Damljan. u direktnom teroru. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srpkinja. u logoru. poginuo 1942. Gradina kod jasenovca (1374007075) Vojinović (Dmitar) Mićo. rođen 1924. Hrvat. u direktnom teroru. Srbin. Krnjeuša (0445060032) Vučković (Ilija) Ratko. Lika (1356013031) Rokvić (Miloš) Stoja. Kulen vakuf (1359032043) Stupar (Mile) Boško. Srbin. Srbin. Kosa javorova (0209081034) Vučković (Jova) Đuro. rođen 1922. u direktnom teroru. Jadovno (0869140106) 997 spisak nije potpun . rođen 1904. u logoru. u direktnom teroru. Kupres (1359032088) Radišić (Nikola) Mile. ubijen 1941. poginuo 1944. rođen 1903. poginuo 1943. Krnjevuša (1578076004) Zorić (Ilija) Milan.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Stupar (Stojak) Božo. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1927. rođen 1890. Srbin. Srbin. ubijen 1943. Srbin. Srbin. rođen 1915. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođen 1870. rođen 1897. rođen 1912. Srbin. Srbin. rođen 1880. Srbin. rođen 1894. rođen 1922. rođen 1920. rođen 1898. u NOBu. ubijen 1943. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1919. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1875. u direktnom teroru. Krnjeuša (2098024020) Skender (Luka) Kata. rođena 1908. rođen 1923. u logoru. rođen 1900. ubijena 1943. poginuo 1943. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. poginuo 1942. ubijen 1941. poginuo 1943. Jadovno (0443036007) Zorić (Blažo) Dušan. Srbin. u NOBu. ubijen 1942. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1907. u NOBu. rođen 1906. Beograd (0783041002) Savić (Petar) Nikola. Kulen vakuf (1359032072) Vučković (Nikola) Lako. u direktnom teroru. rođena 1922. ubijen 1942. Martin brod (1359032080) Radišić (Petar) Jovo. u NOBu. Srbin. rođena 1897. u NOBu. Srpkinja. Hrvat. u direktnom teroru. Tičevo (1359032060) Vajagić (Rade) Evica. Srbin. ubijen 1941. Krnjeuša (1359032121) Vučković (Kosta) Stevan. u NOBu. Hrvatica. rođen 1916. Srbin. u direktnom teroru. Kupres (1359032071) Zarić (Jandrija) Stojan. Krnjeuša (2098024022) Skender (Ivan) Mile. Krnjeuša (5003s00804) Stupar (Dmitar) Stojan. Srbin. ubijen 1941. Grahovo (1359032100) Zorić (Blažo) Miloš. u direktnom teroru. Hrvat. ubijena 1941. Srbin. Jadovno (5003s00803) Rodić (Nikola) Slavko. Srbin. rođen 1920. rođen 1923. poginuo 1944. ubijen 1941. ubijen 1941. Knin (0880066014) Rokvić (Stevo) Nikola. Kolunić (0045021042) Santrač (Spaso) Tode. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Risovac (0205047100) Vučković (Pero) Marko. umro od bolesti 1943. ubijen 1943. rođen 1876. ubijen od ustanik 1941. kod kuće. Bosan Petrovac (0932053019) Skender (Ivan) Josip. Bosanski novi (1356013030) Rodić (Nikola) Slavko. Kulen vakuf (1359032089) Stupar (Đurađ) Drago. Jadovno (5003s00801) Vučković (Kojo) Lazo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1889. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1909. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1921. Krnjeuša (0780016046) Radišić (Petar) Bojan. Prozor (1359032083) Zorić (Đuro) Dojčin. ubijen od ustaša 1941. Krnjeuša (0396099008) Radišić (Nn) Ilija. u NOBu. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođen 1880. Vrtače (1359032084) Zorić (Đuro) Deva. Krnjeuša (0206048027) Zorić (Đuro) Bojka.

poginuo 1945. rođen 1910. Srem (1359031023) Manojlović (Petar) Marija. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Prhovo (1357020017) Brdar (Petar) Marko. Srbin. rođen 1941. Srbin. rođena 1937. poginuo 1943. rođen 1919. Lastve (2423064016) Knežević (Stjepan) Nikola. Srbin. rođen 1919. Lastve (1359031026) Dragić (Mirko) Sin. Lastve (9999s99555) Mrđa (Đurdo) Nikola. poginuo 1945. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođen 1914. ubijen od ustaša 1941. 3 krajiška brigada (1359031032) Kačar (Jovo) Drago. Kolašin (1359031031) Dragić (Ilija) Ljubiša. rođen 1892. poginuo 1944. rođen 1926. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1921. u direktnom teroru. Hrvat. Lastve (9999s99255) Dragić (Perica) Božo. ubijen 1941. Srbin. Pokret otpora (0903089004) Ciganović (Đuro) Jovo. poginula 1942. rođen 1927. Srbin. Kupres (1359031025) Dragić (Perica) Luka. Ključ (1359031016) Daljević (Božo) Sin. Slav. ubijena od Muslima 1943.naselje Krnjeuša Žrtve rata 1941-1945 Lastve Ćulibrk (Mile) Božo. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1905. rođena 1897. ubijena od Muslima 1943. rođen 1902. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Risovac (2542005005) Knežević (Petar) Stjepan. rođen 1919. rođen 1920. Srnetica (1359031021) Stupar (Ranko) Boja. Lastve (1359031035) Zaviša (Jovo) Jeka. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. u NOBu. Bos. Mali stjenjani (1357020003) Ciganović (Petar) Rade. poginuo 1943. Borčevac lika (0047041007) Kačar (Pero) Gojko. u NOBu. Nepoznato (0047042026) Ciganović (Petar) Slavko. Smoljana (1359031022) Kovačević (Lazar) Borka.vakuf (1359031002) Knežević (Milan) Ilija. rođen 1907. Srbin. rođen 1937. rođen 1888. nestao 1943. u direktnom teroru. Lastve (1359031006) Kačar (Milić) Jovo. Kakanj (0860032010) Zorić (Vojin) Ljuba. rođen 1897. Srbin. u NOBu. u NOBu. Jadovno (M0008418) Zorić (Stojan) Sreten. Krnjevuša (1578076003) Zorić (Ilija) Savka. Nepoznato (0047042025) Ciganović (Simo) Perka. u direktnom teroru. rođen 1909. ubijen 1941. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. rođen 1909. u NOBu. ubijena 1943. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. Lastve (1359032099) Ćulibrk (Spaso) Zorka. u NOBu. Srbin. Srbin. rođena 1935. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Tovarnik. u NOBu. rođen 1900. Srpkinja. rođen 1943. poginula 1943. u NOBu. rođen 1923. Srbin. rođen 1926. u direktnom teroru. Lastve (9999s99021) Stupar (Kojo) Ranko. Srbin. kod kuće. u logoru. rođena 1905. u NOBu. rođen 1907. Krnjeuša (5003s00798) Zorić (Jandrija) Stojan. rođen 1904. rođena 1931. Lika (1359031003) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kačar (Savo) Lazo. ubijen 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Mali stjenjani (1357020016) Brdar (Marko) Marko. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Han Pesak (1359031014) Zaviša (Boško) Branko. Mali stjenjani (7006s00815) Brdar (Lazo) Jovan. rođen 1897. u direktnom teroru.brod (1359031009) Stupar (Marko) Lazo. rođena 1903. rođen 1905. Srbin. rođena 1938. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1945. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. Nepoznato (0047042024) Ciganović (Petar) Dragica. u direktnom teroru. Jadovno (M0008419) Zorić (Marko) Dojčin. u NOBu. umro 1943. u direktnom teroru. rođen 1925. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1912. ubijen 1943. Teslić (1359031030) Dragić (Savo) Mika. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođena 1925. Srbin. ubijen 1941. Vlanovina-b. rođen 1922. u NOBu. nepoznato. rođen 1895. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. rođen 1900. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen 1943. ubijen 1941.petrovacr (1128014027) Mrđa (Drago) Sin. Srbin. rođen 1876. Lastve (1359031029) Dragić (Milja) Božo. 3 krajiška brigada (1359031018) Dragić (Mile) Savo. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. poginuo 1945. rođena 1932. rođen 1908. Na vrbasu (1359031012) Stupar (Mihajlo) Stevan. rođen 1910. ubijena od Muslima 1943. rođen 1942. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943.srem (1357020004) Ciganović (Đuro) Lazo. Lastve (9999s99254) Dragić (Spaso) Dušan. Srem (0206048028) Zorić (Petar) Milan. ubijen 1941. Srpkinja. poginuo 1943. poginuo 1941. rođen 1927. Srpkinja. 1 krajiška brigada (1359031017) Dragić (Marko) Savo. Oštrelj (1359031010) Stupar (Miloš) Srđan. Srpkinja. Šid (1359031001) Kačar (Mile) Simo. Srbin. Lastve (1359031034) Zaviša (Pero) Trivun. rođen 1907. rođen 1911. rođen 1904. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođena 1941. Lastve (1359031036) Daljević (Marko) Stana. u direktnom teroru. Za liku (1359031005) Kačar (Pero) Gojko. rođen 1926. Srbin. Srbin. rođen 1905. Srpkinja. Turbet (1359031028) Dragić (Simo) Kći. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. Krnjeuša (1359032099) Mali Stjenjani Brdar (Drago) Dmitar. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. u logoru. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Mali stjenjani (2352191022) Ciganović (Simo) Petar. poginuo 1944. Srbin. rođen 1869. rođen 1915. Jadovno (5003s00802) Zorić (Miloš) Drago. ubijen od Muslima 1943. rođena 1924. Lastve (0412394001) Kovačević (Todor) Ilija. ubijena od ustaša 1943. Srbin. Oteran u autu (1359031013) Stupar (Lazo) Petar. Srbin. ubijen 1941. rođen 1900. Srpkinja. kod kuće. Oteran u autu (1359031015) Ćulibrk (Nedeljko) Kći. Srpkinja. Srbin. ubijen 1941. Vranovina (1359031007) Škrbić (Stevo) Sin. rođen 1936. rođen 1900. rođena 1936. poginuo 1943. Srpkinja. u logoru. ubijen 1943. rođen 1875. u NOBu.pet (0901075002) Kovačević (Vujo) Mićo. Srpkinja. Srbin. Vranovina (1359031008) Mrđa (Marko) Pero. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1945. streljan od Muslima 1943. rođen 1893. Srbin. Crna gora (1359031011) Stupar (Marko) Nikola. poginuo 1943. Srbin. Risova greda (1359031024) Dragić (Savo) Božo. rođena 1878. Crna gora (1359031027) Dragić (Savo) Đukan. rođen 1917. ubijena 1943. Lastve (9999s99216) Daljević (Marko) Milka. Srbin. rođen 1942. ubijen 1941. rođen 1900. poginuo 1943. u direktnom teroru. umro 1943. u NOBu. Srbin. poginuo 1944. Srbin. rođen 1943. Srbin. poginuo 1943. 1 krajiška brigada (1359031019) Dragić (Marko) Vid. u NOBu. u NOBu. poginuo 1941. u NOBu. G. Mali stjenjani (1357020001) Ciganović (Mile) Petar. ubijen 1943. Lastve (1359031037) Dragić (Božo) Ilija. Srpkinja. rođena 1940. Gospić (5003s00800) Zorić (Petar) Milan. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Mali stjenjani (1357020002) Karanović (Đurađ) Nikola. u direktnom teroru. Pakrac (0047040026) 998 spisak nije potpun . rođena 1942. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1941. Lastve (1359031033) Zorić (Ilija) Petar. u direktnom teroru. Srbin. Lika (1359031004) Kačar (Milić) Đukan. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. 1 krajiška brigada (1359031020) Dragić (Marko) Nikola. u direktnom teroru. u logoru. Srbin. poginuo 1944. rođen 1913. rođena 1924. u NOBu. Hrvat. poginuo 1943. poginula 1943. Srpkinja. rođen 1910. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Hrvat. Lastve (2423064015) Kovačević (Đukan) Marija.

rođen 1926. u NOBu. Srbin. rođen 1919. ubijen od ustaša 1944. Nemačka-stalag (1354006014) Irkić (Aleksa) Miloš. rođen 1877. u NOBu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Medeno Polje (1354006026) 999 spisak nije potpun . Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. Bojići-ključ (1354006008) Jakšić (Rade) Milan. u direktnom teroru. Srpkinja. Medeno Polje (5020s00527) Hajduković (Dane) Ilija. Srpkinja. kod kuće. rođen 1907. Srpkinja. ubijena 1944. Medeno Polje (5020s00528) Jakšić (Trivo) Milan. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1942. Srbin. ubijen 1941. rođen 1870. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1943. Medeno Polje (5020s00530) Miščević (Dane) Milan. ubijena od ustaša 1943. ubijena 1943. Kremna-t. Medeno Polje b. umrla 1943. Medeno Polje (7006s00820) Mirković (Jovo) Slavka. Srbin. u NOBu. rođen 1916. u masovnom pokolju.užice (1354006038) Kesić (Simo) Stoja. umro 1943. kod kuće. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1878. Osječenica (1357020011) Vekić (Dušan) Soka. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943. rođena 1926. u NOBu. Stjenjani (0207053037) Malešević (Lazo) Petar. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1943. Mali stjenjani (1357020015) Vekić (Savo) Luka. ubijen 1943. ubijena od Nemaca 1943. Medeno Polje (1354006043) Latinović (Rade) Lazo. Srbin. Srpkinja. Šator-planina (0801082026) Krtinić (Miloš) Ranko. Srbin. rođen 1924. Srbin. Srbin. rođena 1877. poginuo 1943. Medeno Polje (1354006034) Mirković (Vajo) Nikola. rođen 1918. kod kuće. umrla 1943. u direktnom teroru. rođen 1898. rođena 1882. u direktnom teroru. Banja luka (1354006030) Lukač (Blaž) Marko. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Osječenica (1357020006) Vekić (Dmitar) Nikola. rođena 1903. Cvjetinić-drvar (1354006031) Đukić (Jakov) Dane.crna gora (1357020008) Petrović (Nn) Kojo. rođen 1885. Srpkinja. rođena 1914. Medeno Polje (1354006017) Miščević (Rade) Nikola. Srbin. ubijena 1943. Srbin. rođena 1892. rođena 1908. poginuo 1943. u NOBu. Mali stjenjani (7006s00817) Vekić (Nikola) Stevo. rođen 1931. poginuo 1943. Srpkinja. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. kod kuće. u direktnom teroru. Provo (1357020014) Vekić (Đuro) Branko. u NOBu. Jajce (0048048017) Mirković (Sretko) Zorka. u NOBu. poginuo 1942. Srpkinja. Osečenica (0801082027) Krtinić (Miloš) Jovan. Srpkinja. rođen 1907. ubijen 1943. rođen 1919. rođen 1888. u NOBu. u NOBu. poginuo 1942. Srpkinja. Kulen vakuf (5021s00119) Pilipović (Mihajlo) Đuro. umrla 1944. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1928. Medeno Polje (2618002017) Mirković (Jovo) Slavka. rođena 1931. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1874. ubijen 1941. streljan od Muslima 1943. Medeno Polje (1354006037) Kesić (Miloš) Bore. zaklan od Muslima 1941. rođena 1920. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. rođen 1926. kod kuće. Srbin. Srbin. spaljen od Muslima 1941. Medeno Polje (1354006009) Mirković (Đurađ) Mile. Srbin. rođen 1889. rođen 1909. Srpkinja. umrla 1943. rođen 1941. rođena 1907. ubijena 1943. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Srbin. Medeno Polje (5020s00533) Miščević (Mile) Marija. kod kuće. u direktnom teroru. Medeno Polje (5002s00326) Kljajić (Nikola) Ilija. rođen 1915. poginuo 1942. rođen 1926. Srpkinja. rođena 1933. rođen 1912. poginuo 1943. zaklan od Muslima 1941. kod kuće. rođen 1909. ubijena 1944. rođen 1919. poginuo 1943. Medeno Polje (1354006021) Mirković (Luko) Boja. rođen 1929. rođen 1918. Na sutjesci (0048045055) Mirković (Nikola) Petar.naselje Mali Stjenjani Žrtve rata 1941-1945 Keča (Mele) Petar. Medeno Polje (1354006019) Miščević (Danilo) Milica. rođena 1892. Medeno Polje (1354006022) Mirković (Luka) Boja. kod kuće. kod kuće. Srbin. Medeno Polje (1354006015) Hajduković (Ilija) Dušan. Srbin. Zelengora (1357020005) Vekić (Đuro) Ratko. Šujite kupres (0838011027) Krtinić (Miloš) Bogdan. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. rođena 1915. kod kuće. ostalo. Srpkinja. Mali stjenjani (7006s00818) Vekić (Ilija) Branko. kod kuće. Medeno Polje (1354006016) Miščević (Rade) Tomo. kod kuće. Srbin. ubijen 1943. Srbin. Zelengora (1357020013) Vekić (Jovo) Petar. poginula 1943. u direktnom teroru. rođen 1922. poginuo 1943. rođen 1922. Srbin. u masovnom pokolju. umrla 1943. rođen 1938. rođen 1870. u NOBu. rođen 1878. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1882. Sutjeska (0801082029) Krtinić (Petar) Mirko. u NOBu. u direktnom teroru. kod kuće. Medeno Polje (5020s00529) Mirković (Jovo) Jovo. u direktnom teroru. Medeno Polje (0015005014) Kesić (Ilija) Sava. Srbin. Osječnica (1357020009) Vekić (Lazo) Rade. kod kuće. rođen 1908. ubijena od ustaša 1943. rođen 1880. rođen 1926. umrla 1943. Otišao za beogr (0047041010) Vekić (Branko) Gojko. rođen 1914. u NOBu. Medeno Polje (2618002018) Mirković (Nikola) Boja. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođen 1923. Mali stjenjani (5021s00121) Petrović (Nn) Simo. Beograd (0801082028) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Krtinić (Miloš) Živko. Medeno Polje (1354006027) Miščević (Dušan) Milan. rođen 1942. Srpkinja. rođen 1867. Peći. Kulen vakuf (5021s00120) Petrović (Nn) Lazo. Srbin. Srbin. rođena 1928. ubijena 1943. u direktnom teroru. nestao 1941. ubijena od ustaša 1941. umro 1943. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. rođena 1893. ubijen od ustaša 1943. rođen 1895. umrla 1943. rođen 1928. Srbin. Srbin. Martin brod (1357020012) Vekić (Savo) Trivo. poginuo 1943. (2189008074) Miščević (Nn) Mara. ubijen od Muslima 1943. Medeno Polje (1354006013) Jarić (Jandrija) Milan. ubijen 1943. Medeno Polje (1354006033) Mirković (Đurađ) Milosava. Glamoč (1354006035) Lukač (Savo) Ilija. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. Medeno Polje (1355011025) Lukač (Vaso) Milka. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1926. ubijena 1943. Šibenik (1354006039) Kesić (Miloš) Mirko. ubijen od Muslima 1943. Medeno Polje (5002s00791) Miščević (Milanko) Mileva. Srbin. Medeno Polje (1354006023) Mirković (Stanko) Đuja. Sutjeska (1354006032) Basta (Stevo) Rade. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Srbin. Medeno Polje (5020s00537) Mirković (Nikola) Ilija. Dolina neretve (1354006010) Latinović (Jovo) Anđa. rođena 1873. Srbin. Srbin. u zbegu. u NOBu. Zelengora (0048045054) Mirković (Simo) Đuro. poginula 1943. ubijen od Nemaca 1945. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. rođen 1890. rođen 1926. Medeno Polje (1354006042) Mirković (Stevan) Milica. Šator (1354006040) Mirković (Jovo) Ana. Srbin. rođena 1879. Srpkinja. u NOBu. rođen 1928. rođena 1921. streljana od Muslima 1943. rođen 1894. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen 1943. rođena 1870. umro 1943. u direktnom teroru. Medeno Polje (1354006025) Đukić (Jovan) Dane. u NOBu. Mali stjenjani (7006s00819) Vekić (Lazo) Dara. kod kuće. rođen 1923. poginuo 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Mali stjenjani (1357020007) Medeno Polje Basta (Stevo) Bosiljka. Medeno Polje (1354006020) Mirković (Jovo) Jovo. rođena 1927. Medeno Polje (1354006018) Miščević (Tomo) Jovo. ubijen 1943. Srpkinja. rođena 1912. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. poginuo 1941. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1903. Medeno Polje (1354006024) Miščević (Lazar) Dane. rođen 1877. u direktnom teroru. Medeno Polje (2618002019) Mirković (Jovo) Slavka. Medeno Polje (1354006041) Mirković (Jovo) Boja. u direktnom teroru. streljana od Nemaca 1943.

Medeno Polje (1354006004) Smiljanić (Rade) Danica. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođena 1939. rođena 1938. Srpkinja. rođena 1939. Srbin. 3. Nepoznato (1354006029) Vukić (Dmitar) Anka. poginuo 1944. u NOBu. Bos.bihać (1357025025) Čiča (Mile) Dušan. rođena 1931. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. ubijen 1941. rođen 1942. Oraško brdo (7006s00835) 1000 spisak nije potpun . Prozor (0801083024) Oraško Brdo Babić (Savo) Marta. Srbin. Srbin. kod kuće. Oraško brdo (7006s00827) Ćulibrk (Savo) Đoko. poginuo 1943. rođen 1939. Nemačka-stalag (1354006011) Radaković (Tode) Dane. rođena 1928. rođena 1938. u direktnom teroru. ubijena od Nemaca 1943. kod kuće. u NOBu. rođen 1909. poginuo 1943. Srbin. poginula 1944. V. u zbegu. rođen 1910. Oraško brdo (0207053077) Dragosavac (Pilip) Ilija. Srbin. rođen 1882. Oraško brdo (1357025004) Jerković (Uroš) Milan. Oraško brdo (1357025009) Čiča (Dane) Rade. Medeno Polje (0207053036) Novaković (Nikola) Uroš. rođen 1927. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. Medeno Polje (7006s00823) Šepa (Mićo) Mara. u zbegu. poginuo 1942. u nemačkoj ofanzivi. Crna gora (1357025011) Egelja (Savo) Borka. Srpkinja. Oraško brdo (7006s00834) Egelja (Miladin) Mika. u direktnom teroru. rođena 1931. streljan od Nemaca 1943. u masovnom pokolju. rođen 1885. rođena 1937. ubijen od ustaša 1942. ubijen od Muslima 1943. Crna gora (0386005026) Rakić (Bogdan) Čedo. u direktnom teroru. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. umrla 1943. rođena 1924. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1941. streljan od ustaša 1941. Medeno Polje (5020s00534) Šepa (Mićo) Anđa. rođena 1924.brigada (0048045004) Tubić (Đurđe) Simo. rođena 1922. u NOBu. Nepoznato (0048045005) Tubić (Trivun) Pero. rođen 1908. u masovnom pokolju. Oraško brdo (1357025006) Jerković (Stanko) Boja. u NOBu. u NOBu. rođen 1900. poginuo 1943. nestao od ustaša 1944. rođen 1940. Oraško brdo (7006s00830) Drljača (Nn) Mile. u direktnom teroru. nepoznato. Srbin. Oraško brdo (1357025007) Jerković (Stevo) Ratko. poginuo 1943. rođen 1941. Srbin.petrovac (1354006028) Tubić (Trivun) Pero. Medeno Polje (7006s00826) Šepa (Mićo) Milan. Srbin.petrovac (1354006007) Radaković (Dane) Mile. Medeno Polje (7006s00825) Šepa (Mićo) Milica. Medeno Polje (7006s00822) Šepa (Mićo) Dušan. ubijena 1943. u NOBu. u NOBu.krajiška (0048045006) Tubić (Trivun) Ilija. poginuo 1944. Srbin. Lipa (1357025050) Ćulibrk (Božo) Dušan. Srpkinja. rođen 1912. Srbin. u nemačkoj ofanzivi.petrovac (1354006036) Tubić (Đurđe) Savo. Medeno Polje (5020s00535) Smiljanić (Nikola) Mile. rođen 1939. Bušević (1357025049) Ćulibrk (Tomo) Ilija. Kobilina glava (0209081031) Dragosavac (Mile) Ratko. u zbegu. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1945. Srpkinja. rođen 1914. rođen 1891. Medeno Polje (1354006005) Smiljanić (Rade) Anđa. ubijen od četnika 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1875. Srbin. poginula 1944. Srbin. Srpkinja. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1922. rođen 1866. Srpkinja. Srpkinja. Oraško brdo (7006s00829) Drljača (Đukan) Dragica. Srbin. Martin brod (1357025005) Jerković (Stevo) Savka. Medeno Polje (5020s00532) Radaković (Todor) Stevan. Medeno Polje (0175005053) Smiljanić (Mile) Ilija. rođen 1896. Oraško brdo (1357025028) Čiča (Luka) Đuro. Medeno Polje (5020s00531) Smiljanić (Nikola) Mile. streljan od ustaša 1941. u NOBu. Medeno Polje (5020s00536) Smiljanić (Ilija) Bosiljka. poginuo 1943. rođen 1931. ubijen od Nemaca 1945. Veliko očijevo (1357025010) Ćulibrk (Boško) Dušan. rođena 1887. rođena 1941. streljan od Nemaca 1943. Srbin. Oraško brdo (7006s00832) Egelja (Nikola) Miladin. rođen 1935. Srbin. ubijena 1943. streljana od ustaša 1941. rođen 1943. u direktnom teroru. rođen 1932. streljana od ustaša 1941. Srbin. Srbin. ubijen 1941. Bos. rođen 1872. Bušević (1357025013) Egelja (Mileta) Milica. rođen 1929. Veliki stjenjani (7006s00833) Egelja (Mićo) Dujo. u masovnom pokolju. Srpkinja. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1942. ubijena od Nemaca 1943. streljana od Nemaca 1943. Srbin. Martin brod (1357025048) Ćulibrk (Savo) Stevo. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1912. rođena 1940. nepoznato. kod kuće. rođen 1904. rođen 1924. Srbin. u NOBu. Bušević (1357025012) Egelja (Mićo) Dušan. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. poginuo 1943. Medeno Polje (1354006002) Smiljanić (Rade) Borka. Srbin. rođen 1932. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Orašac (0771027003) Egelja (Ljubo) Drago. rođen 1921. Rajnovac (1357025047) Ćulibrk (Savo) Ratko.naselje Medeno Polje Žrtve rata 1941-1945 Mrkić (Mile) Jovo. rođen 1920. u NOBu. u masovnom pokolju. Jasenovac (1354006001) Rakić (Sima) Aćim. Srbin. Veliki stjenjani (9999s99261) Dragosavac (Mile) Filip. u masovnom pokolju. Petrovac (0801082005) Šepa (Ilija) Staka. streljana od ustaša 1941. Srbin. rođena 1940. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. kod kuće. Srbin. rođen 1885. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1943. Medeno Polje (1354006003) Šobot (Blaž) Jovan. u NOBu. Medeno Polje (7006s00821) Šepa (Milan) Vaja. Srpkinja. Oraško brdo (7006s00828) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Čiča (M. Srpkinja. rođen 1934. Kalati (1357025027) Čiča (Milan) Slobodan. ubijen 1944. streljana od ustaša 1941. Srbin. u zatvoru. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1920. streljana od Nemaca 1943. Srbin. Srbin. Crna gora (1357025030) Čubrilo (Dane) Božo. Srbin. 3. Srbin. rođena 9999. streljan od Nemaca 1943. umro 1943. rođena 1895. poginuo 1943. Zelen gora (0550021048) Čiča (Rade) Petar. Oraško brdo (7006s00831) Jerković (Mile) Uroš. Bos. ubijena od Nemaca 1943. rođena 1880. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođen 1909. rođena 1928. ubijen od ustaša 1944. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1937. ubijena od ustaša 1944. rođen 1928. Srbin. Srpkinja. Srbin. kod kuće. rođena 1936. Srpkinja. nestao 1941. rođen 1934. ubijen od ustaša 1943. rođen 1942. Srbin. Srbin. ubijena 1943. poginula 1941. u NOBu. Srpkinja. Sutjeska (1354006012) Radaković (Dane) Tomo. Medeno Polje (0934067028) Šabota (Jovan) Petar. rođen 1928. streljan od Nemaca 1943. rođen 1902. Medeno Polje (7006s00824) Šepa (Mićo) Mileva. Srbin. rođen 1915. u zbegu. Oraško brdo (1357025052) Dragosavac (Jovan) Sin. rođen 1920. Bos. Bušević (1357025008) Karakaš (Dako) Mirko. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru.krajiška (0048045003) Tubić (Trivun) Ilija. Srbin. Petrovac (1357025024) Čiča (Rade) Dane. rođen 1942. rođen 1941. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. 16. ubijen 1943. nepoznato. ubijen 1942. u nemačkoj ofanzivi. umro od tifusa 1943. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1943. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Kupres (1357025001) Drljača (Milan) Rade. Veliko očijevo (1357025026) Čiča (Mile) Dragan. Ripač. u masovnom pokolju. rođen 1944. Srbin. kod kuće. Prkosi (0209081107) Čubrilo (Nikola) Radojka. rođen 1900. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. Srbin. rođen 1922. Očigrije (1357025023) Čiča (Luka) Mara. ubijena od ustaša 1944.stijenjani (1357025029) Čiča (Milan) Radojka. Srpkinja. rođena 1912. Crna gora (1357025031) Čiča (Rade) Petar. rođen 1900.) Milica. u direktnom teroru. rođen 1915. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. umro 1943. rođen 1942. u direktnom teroru.

Oraško brdo (7006s00844) Pilipović (Mićo) Bosiljka. Srpkinja. Oraško brdo (1357025053) Labus (Ljubo) Zorka. rođen 1884. Oraško brdo (7006s00848) Pilipović (Simo) Boja. Oraško brdo (7006s00838) Mandić (Đukan) Dmitar. rođen 1924. Očijevo (1357025060) Pilipović (Rade) Mileva. Srpkinja. ubijena od ustaša 1941. Srpkinja. Livno (0047040018) Petrović (Savo) Božo. Oraško brdo (7006s00837) Mandić (Tomo) Spaso. u NOBu. rođen 1931. Teočak-bihać (1357025058) Pilipović (Pilip) Đuro. Srpkinja. Veliki stjenjani (7006s00836) Mandić (Dane) Mlađo. rođen 1921. ubijena 1942. rođen 1922. Oraško brdo (7006s00845) Pilipović (Pilip) Đuro. brig. poginula 1943. poginuo 1942. u direktnom teroru. rođen 1922. u zbegu. u NOBu. Gorijevac (5020s00302) Marjanović (Stevan) Milica. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. Prkosi (1357025043) Pilipović (Milenko) Milka. Srbin. poginuo 1944. Oraško brdo (1357025040) Pilipović (Jovo) Rade. Biokovo (0210082009) Ožegović (Jovo) Đuro. rođena 1938. rođen 1881. prilikom borbi ili bombardovanja. Kulen vakuf (1357025037) Petrović (Mile) Mihajlo. Srbin. rođena 1920. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. streljana od Nemaca 1943. Oraško (0048043028) Karakaš (Savo) Mara. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođen 1914. Srbin. rođen 1881. poginula 1943. rođen 1920. streljana od Nemaca 1943. u NOBu. u NOBu. poginuo 1942. rođena 1884. rođen 1892. Srpkinja. rođen 1927. rođen 1922. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. Srpkinja. rođen 1891. u masovnom pokolju. Oraško brdo (5020s00296) Marunić (Blaž) Nikola. rođen 1928. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Očjevo. poginula 1941. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Oraško brdo (1357025059) Pilipović (Milanko) Milutin.vakuf (1328019020) Petrović (Mile) Đuro. Oraško brdo (7006s00841) Pilipović (Mićo) Stana. Srbin. Risovac (0048045062) Radišić (Stevo) Ljubiša. Oraško brdo (7006s00839) Ožegović (Jovo) Stevo. Srpkinja. rođen 1896. rođen 1902. u NOBu. umrla od tifusa 1943. rođen 1940. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Oraško brdo (7006s00850) 1001 spisak nije potpun . Prkosi (1357025042) Pilipović (Milanko) Radojka. rođen 1903. rođena 1935. ubijen 1943. Brkljašica (1357025039) Petrović (Sabo) Božo. Srpkinja. Srbin. Travnik (0047040020) Petrović (Vasilj) Sava. rođen 1939. rođen 1904. u NOBu. rođena 1919. u masovnom pokolju. poginuo 1943. rođen 1906.krajiška (0048045036) Pilipović (Jovo) Milanko. rođena 1910. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen od Nemaca 1943. ubijen 1941. rođen 1923. bačen u jamu. Srbin. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. obešena od ustaša 1945. rođen 1890. u direktnom teroru. kod kuće. Oraško brdo (0210001007) Ožegović (Rade) Zorka. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1944. u zbegu. Srbin. Oraško brdo (1357025035) Mandić (Tomo) Đukan.pet. V. ubijena od ustaša 1942. Oraško brdo (7006s00842) Pilipović (Milan) Srđan. Vrapče . u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1936. Srpkinja. Srbin. ubijen 1942. ubijen 1941. Oraško brdo (1357025054) Labus (Marko) Rade. rođen 1939. rođen 1927. Prkosi. u direktnom teroru. Bos. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1940. nepoznato. 8 kraiš. Srbin. u masovnom pokolju. u NOBu. Srbin. Bos Petrovac (1477049016) Miljević (Marko) Luka. Nepoznato (0047040019) Pilipović (Đuro) Boško. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Valjevo (1357025034) Mandić (Đukan) Savka. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. spaljena od ustaša 1942. Srbin. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. 3. ubijen od ustaša 1942. Srbin. ubijen 1942. Oraško brdo (1357025036) Mandić (Tomo) Nikola. nepoznato. poginuo 1941. rođena 1931. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Drvar (1416017045) Miljević (Dane) Mile. rođen 1887. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u aprilskom ratu 1941 god. u NOBu. rođen 1939. Oraško brdo (7006s00843) Pilipović (Pilip) Stevo. Bosanski Petrovac (1357025056) Pilipović (Rade) Sretko. ubijen 1941. u direktnom teroru.bušović (1357025014) Labus (Ilija) Petar. poginuo 1944. Bos Petrovac (1477049017) Miljević (Marko) Mile. Oraško brdo (1357025051) Karakaš (Stevan) Mika. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1913. Sremski front (1357025038) Petrović (Lazo) Milan. rođena 1928. rođen 1937. u masovnom pokolju. u NOBu. rođen 1918. rođen 1924. Bihać (0207053050) Miljević (Ilija) Đukan. ubijena od ustaša 1941. Oraško brdo (7006s00849) Pilipović (Rade) Slobodanka. poginuo 1941. Kulen vakuf (2163011009) Marjanović (Damjan) Dušan. streljan od Nemaca 1943. rođena 1933. Srbin.vakuf (5020s00071) Labus (Ljubo) Soka. ubijena 1943. poginuo 1943. u NOBu. ubijena 1944. spaljen od ustaša 1941.drvar (1357025044) Ožegović (Rade) Zorka. Bosanski novi (0209080023) Pilipović (Ilija) Rade. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1924. ubijena 1944. Zelengora (1357025033) Mandić (Pavle) Pero. Srbin. rođen 1908. Srbin. Oraško brdo (1357025046) Karakaš (Mile) Simo. Srbin.naselje Oraško Brdo Žrtve rata 1941-1945 Karakaš (Gojko) Mirko. Bosanski Petrov (0492066009) Miljević (Petar) Dane. rođen 1896. rođen 1931. ubijen 1943. rođena 1922. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1880. spaljen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u nemačkoj ofanzivi.novi (0210082008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ožegović (Mile) Jovo. streljan od Nemaca 1943. rođen 1933. u NOBu. rođena 1938.bihać (1357025045) Karakaš (Simo) Slobodanka. Oraško brdo (5020s00304) Petrović (Đuro) Rade. ubijen od četnika 1941. ubijen od ustaša 1941. (0047042016) Karakaš (Pero) Dako. Srbin. poginuo 1941. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1942. Čukovi. Hrvat.bos. Srbin. u NOBu. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođena 1940. poginuo 1943. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 1875. K. rođena 1925. Oraško brdo (7006s00847) Pilipović (Milenko) Ranko. Jama boričevac. Srbin. Bušević (1477049015) Miljević (Luka) Perka. Bosanski Petrovac (1357025057) Pilipović (Rade) Svetko. poginuo 1944. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođena 1900. rođena 1944. rođena 1912. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru.. u nemačkoj ofanzivi. k. Srbin. poginula 1943. ubijena od ustaša 1941. rođena 1884. Bos. Nepoznato (0047042017) Karakaš (Stevan) Lazo. (1357025041) Poznić (Nn) Jovanka. Srbin. u NOBu. u NOBu.zagreb (5020s00303) Pavlović (Nn) Mile. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1943. Srbin.očijevo. nepoznato. Srbin. rođena 1927. streljana od Nemaca 1943. Oraško brdo (0207053051) Miljević (Stanko) Dragica. u masovnom pokolju. rođena 1937. poginuo 1943. ubijen 1941.petrovac (1357025032) Mandić (Tomo) Nikola. Oraško brdo (5020s00301) Marjanović (Damjan) Smilja. rođen 1895. poginuo 1945. rođena 1939. u NOBu. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. Oraško brdo (0207053080) Miljević (Stevan) Petar. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. rođena 1926. Banja luka (1357025055) Pilipović (Luka) Jela. u direktnom teroru. Kod han Peska (0206052037) Miljević (Luka) Milan. rođen 1906. Srpkinja. Nemačka-stalag (0902077032) Labus (Petar) Simo. kod kuće. rođen 1939. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1911. u direktnom teroru. Oraško brdo (7006s00840) Pavlović (Mile) Dragica. rođen 1903. Srpkinja. rođena 1914. Srpkinja. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1944. poginula 1944. rođen 1863. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Oraško brdo (0207053052) Ožegović (Jovo) Đuro. umro od Nemaca 1945. Srpkinja. Oraško brdo (7006s00846) Pilipović (Milenko) Milorad.

poginuo 1941. rođen 1921. ubijen 1941. Bos. poginuo 1942. rođen 1924. rođen 1919. rođena 1890. u NOBu. u direktnom teroru. Oštrelj (0895021014) Savić (Predrag) Dušanka. Mali stjenjani (1357024017) Bobić (Vid) Pero. Srpkinja. Kod Prozora (1360038001) Stupar (Marko) Đuro. u zbegu. Drvar (0209079005) Korda (Nikola) Pero. rođen 1900. Prkosi (0606021006) Bostojić (Nn) Marta. Borićevac (1357024057) Bostojić (Nn) Danica. Sremski front (1360038007) Radulović (Devo) Jovo. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1919. U savici (1360038011) Latinović (Simo) Lazo. poginuo 1943. Travnik (1316070016) Podsrnetica Grbić (Đuro) Dušan. Slovenac. poginuo 1941. pri deportaciji. Srbin. u direktnom teroru. u zatvoru. rođen 1929. Prkosi (0771031053) Zorić (Ilija) Mileva. Srbin. Prkosi (7006s99999) Zorić (Ilija) Dragan.petrovac (1357025015) Zorić (Petar) Petar. Bihać (0209081052) Babić (Đurađ) Gojko. u masovnom pokolju. ubijen 1941. u NOBu. Bos. rođen 1923. Banja luka (1360038002) Radulović (Mile) Dušan. u NOBu. rođena 1942. poginuo 1943. ubijena 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1921. u direktnom teroru. rođen 1895. Oštrelo (0872023029) Kesić (Todor) Nikola. spaljena od ustaša 1941. Srbin. rođena 1942. U brovsku (1360038003) Radulović (Ilija) Vlado. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu.petrovac (0909026030) Mirković (Mihajlo) Jovo. Srbin. rođen 1901. poginuo 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Oraško brdo (0403216002) Oštrelj Celin (Mihael) Gregor. Srbin. rođen 1912. rođena 1923. poginuo 1943. rođena 1924.petrovac (1354003125) Mirković (Simo) Zorka. u NOBu. u direktnom teroru. ubijena 1943. u NOBu. Prozor (0047040007) Zorić (Petar) Stevo. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1909. u direktnom teroru. Oraško brdo (1357025002) Zorić (Ilija) Bosiljka. poginuo 1943. Ilirska bistric (1767012002) Crnković (Miloš) Dragica. 1 kraiška (1381003010) Korda (Savo) Milica. Ključ (1360038009) Latinović (Miha) Vlado. Srbin. rođen 1921. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. Bos. Srpkinja. rođen 1914. rođen 1891. u masovnom pokolju. rođena 1922. umro 1943. Prkosi (0771031064) Zorić (Stevan) Petar. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođena 1904. rođena 1920. rođena 1896. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođena 1900. rođena 1904. ubijena od Nemaca 1943. poginuo 1941. u masovnom pokolju. poginuo 1944. poginula 1944. Kulen fakuf (0666004024) Zorić (Miloš) Petar. Srbin. Srpkinja. rođena 1935. Sremski front (1357025017) Zorić (Petar) Mile. Srbin. rođena 1938. rođen 1919. Bihać (1357025021) Vojvodić (Stevan) Nikola. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1938. Srbin. Medeno Polje (0210082061) Vukić (Blažo) Dušan. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1938. ubijen od ustaša 1941. rođen 1927. u NOBu. u NOBu. rođen 1917. u NOBu. rođen 1900. Srbin. rođen 1923. poginuo 1943. Srpkinja. Veliki stjenjani (1357025022) Vojvodić (Rade) Nedeljko. Srpkinja. Srbin. rođen 1940. u NOBu. Livno (0048045020) Kalember (Dane) Sava. poginuo 1943. ubijena 1943. Drvar (1298063002) Šiljdedić (Alija) Hamdija. u NOBu. Oraško brdo (7006s00854) Zorić (Mile) Mileva. umrla 1943. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1893. Oraško brdo (7006s00853) Zorić (Ilija) Jelena. Crna gora (1360038012) Latinović (Jovo) Trivo. ubijena 1943. Musliman. Oraško brdo (7006s00851) Zorić (Petar) Dane. ubijena od Nemaca 1943. ubijen 1943. Zelengora (0048049005) Mirković (Jovo) Leposava. rođen 1926. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. Bos Petrovac (1381003009) Korda (Pero) Danica. ubijena od Nemaca 1944. Bihać (1357025016) Zorić (Novak) Zorka. spaljena od ustaša 1941. rođen 1900. Srbin. Brovsko selo kl (1360038008) Vranješ (Triva) Jelka. ubijen od Muslima 1943. rođen 1931. Mlinište-drvar (0206052006) Vujinović (Luka) Nikola. ubijena 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Oraško brdo (1357025019) Zorić (Marko) Jelka. poginula 1943. Bugojno (1357025020) Zorić (Mane) Jovan. umrla 1943. Bihać (0909026033) Mirković (Vid) Jovo. poginuo 1943. rođen 1921. rođen 1905. poginuo 1943. rođena 1939. u NOBu. u direktnom teroru. Oštrelj (0932053018) Jovanić (Sava) Milutin. Zelengora (0209080002) Vojvodić (Rade) Jelka. u masovnom pokolju. prilikom borbi ili bombardovanja. streljan od Nemaca 1943. poginuo 1945. poginuo 1942. Ključ (2528034019) Marić (Luka) Momir. Oraško brdo (0771031066) Zorić (Miloš) Bosiljka. Srbin. rođen 1900. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. Kozila (0048048046) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Lovrić (Ostoja) Dragan. u masovnom pokolju. Vranovina (0207053008) Prkosi Babić (Đurađ) Dušan. Bosanska krupa (0209081051) Babić (Mile) Nikola. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1930. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru.petrovac (0909026034) Pećinac (Rade) Vasilj. U bibuiku (1360038006) Radulović (Trivun) Đuđo. poginuo 1944. Srpkinja. Oraško brdo (7006s00855) Zorić (Jovan) Đuro. poginuo 1943. Srpkinja. u nemačkom desantu. Bihać (1328019009) Tubin (Stojan) Mile. Prkosi (1357024001) Bastajić (Nn) Sveto. u NOBu. rođen 1940. u NOBu. rođena 1929. Srbin. Srbin. ubijen 1942. ubijena 1942. Banja luka (1360038004) Radulović (Jovo) Jevto. Petrova gora (1357025003) Vujinović (Rade) Mara. ubijen 1945. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru.petrovac (1578076006) Studen (Đuro) Milan. ubijen 1945. ubijena 1941. Srbin. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. Srbin. 4 dalmatinska (1381003011) Korda (Pero) Vlado. Srbin. Bušević (1357025018) Zorić (Pero) Petar. ubijen 1943. Srpkinja. rođena 1932. ubijen 1943. Prkosi (0606021005) Bobić (Damjan) Mile. Srbin. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1944. rođen 1925. Crna gora sutje (0209081059) Zorić (Miloš) Nikola. kod kuće. ubijen 1941. Srbin. Srbin. rođena 1924. rođen 1914. rođen 1911. u NOBu. rođen 1884. Srpkinja. rođen 1908. rođen 1919. rođen 1925. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1925. Bos. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. Drvar (1354003096) Marjanović (Jovo) Drago. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Oštrelj bos. rođen 1924. ubijen od ustaša 1942. Prkosi (0606021004) 1002 spisak nije potpun . rođen 1880. poginuo 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. rođen 1910. rođena 1889. ubijen 1941. rođen 1863. u NOBu. rođen 1905.pet (1297059046) Kelečević (David) Vasa. rođen 1887. rođen 1942. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Oraško brdo (7006s00852) Zorić (Ilija) Svetko. ubijena 1943.naselje Oraško Brdo Žrtve rata 1941-1945 Vignjević (Marko) Nikola. Srbin. Bosanski novi (1360038010) Kovačević (Dmitar) Đurađ. Crna gora (1360038005) Radulović (Savo) Tomo. rođen 1921. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. Srbin. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. u NORu. Javor Planina (0932051018) Vujinović (Janko) Đuro. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1922. ubijen 1942. rođen 1891. Prkosi (1357024016) Bobić (Stanko) Drago. u direktnom teroru. rođen 1919. poginula 1943. poginuo 1944. rođen 1937. rođen 1908. Bos.

Kakanj (0209080048) Čubrilo (Obrad) Jovan. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1880. rođena 1941. rođen 1923. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Bos. u direktnom teroru. Prkosi (1357024018) 1003 spisak nije potpun . rođen 1924. rođen 1927. Srpkinja. Srbin. Prkosi (1357024024) Kerkez (Nikola) Mile. poginuo 1942. ubijen 1943. Drvar (0209081041) Egelja (Nikola) Miladin. poginuo 1942. poginuo 1944. poginuo 1944. u NOBu. Prkosi (7006s00857) Čubrilo (Lazo) Mika. Borićevac (1357024019) Jakšić (Kojo) Dane. Prkosi (1357024049) Karanović (Mile) Đuro. Drvar (0209081104) Čubrilo (Lazo) Živojin. Srpkinja. rođen 1895. Srbin. rođen 1939. rođen 1902. Bihać (0204038006) Jakšić (Božo) Dane. Prkosi (1357024055) Karkez (Sava) Lazo. u NOBu. rođena 1941. rođen 1923. Prkosi (7006s00856) Čubrilo (Jovan) Jelka. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Srbin. rođen 1894. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijena 1943. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. Prkosi (1357024045) Karanović (Jovan) Mane. Veliko očijevo (1357024054) Karanović (Nikola) Mikica. ubijen 1943. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođena 1924. Sremski front (1357024035) Čubrilo (Luka) Đuro. u direktnom teroru. Manjača (0209081094) Čubrilo (Pero) Milan. Čajiri (0209081096) Čubrilo (Stevan) Luka. Srbin. rođen 1924. Srbin. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. ubijen 1941. Ćukovi (1357024004) Kerkez (Mile) Nikola. Očijevo (0209081042) Drljača (Nikola) Kojo. Srpkinja. u direktnom teroru. Prkosi (1357024005) Kerkez (Marko) Mile. Srbin. Sremski front (1357024066) Čubrilo (Luka) Mara. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. rođena 1904. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. ubijena 1942. Glamoč (1357024048) Karanović (Nikola) Jovanka. Sremski front (1357024046) Čubrilo (Luka) Đuro.) Jeka. rođen 1888. u zbegu. rođen 1920. Srpkinja. Prkosi (0048043031) Gnjatović (Đukan) Đuro. u direktnom teroru. Prkosi (1357024007) Kerkez (Lazo) Milan. rođen 1926. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1886. Srpkinja. rođena 1941. rođen 1905. u direktnom teroru. poginuo 1942. poginuo 1945. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1888. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. Veliki stjenjani (0206052015) Čubrilo (Nikola) Simo. Boričevac (1357024027) Kerkez (Marko) Mile. Prkosi (0207053060) Kerkez (Dušan) Nikola. u direktnom teroru. ubijen 1943. Prkosi (1357024033) Čubrilo (Luka) Nikola. Očijevo (0771031012) Drezgić (Đuro) Kojo. Kulen vakuf (1326005022) Jeličić (Simo) Stevo. Šid (0209081095) Čubrilo (Simo) Đuro. u NOBu. Prkosi (0210001022) Kerkez (Staniša) Lazo. rođen 1908. Bihać (0209080045) Kerkez (Mile) Marko. Srbin. rođen 1939. Srbin. u NOBu. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. Prkosi (0048043030) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Gnjatović (Dmitar) Milan. Borićevac (1357024032) Čubrilo (Todor) Luka. rođena 1884. Veliko očijevo (1357024067) Čubrilo (Todor) Mile. rođen 1929. u direktnom teroru. ubijen od Italijana 1942. u NOBu. Beograd (0209081099) Drljača (Kojo) Ljubomir. ubijen od Muslima 1943. rođen 1888. poginuo 1942. rođena 1938. u NOBu. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1896. u direktnom teroru. rođen 1902.petrovac (0210082070) Čubrilo (Nikola) Dušan. Srbin. rođen 1867. rođen 1885. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. Sanski most (1357024034) Čubrilo (M. u direktnom teroru.. Prkosi (5021s00109) Čubrilo (Obrad) Dušan. ubijena od ustaša 1944. Srbin. umro 1942. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1886. Srbin. Srbin. poginuo 1944. ubijen od Nemaca 1944. Boričevac (1357024026) Kerkez (Sava) Mara. Kulen vakuf (5021s00115) Jakšić (Nn) Dane. Bela crkva (0209081105) Gnjatović (Dmitar) Kosta. ubijena 1944. Srbin. Drvar (1357024053) Karanović (Nn) Dušan. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1926. umro 1944. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Srbin. rođen 1927. nepoznato. V. rođen 1907. Prekaja (1357024013) Kerkez (Božo) Koviljka. Prkosi (1357024022) Čurčić (Savo) Sava. rođen 1894. u direktnom teroru. rođen 1887. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1923. rođen 1943. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1939. Prkosi (1357024006) Kerkez (Jovo) Stevo. Srbin. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1941. rođen 1912. Srbin. u masovnom pokolju. Srpkinja. u NOBu. Srbin. rođen 1920. rođen 1914. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Prekaja-drvar (0048049002) Kantara (Luka) Đuja. rođen 1915. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1935. ubijena 1941. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. umro 1943. Srbin. rođena 1937. u direktnom teroru. Srbin. umro 1944. ubijen 1941. ubijena 1943. u NOBu. u NOBu. umro 1943. rođena 1933. ubijen od Muslima 1943. rođen 1888. umrla 1943. rođen 1900. umro 1942. umrla 1942. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. ubijen 1943. Crna gora (0048048031) Kerkez (Jovo) Đuro. kod kuće. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. umrla od tifusa 1942. rođen 1919. Bihać (0209080049) Čubrilo (Pero) Branko. Kulen vakuf (0048043029) Grbić (Vukosav) Marija. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. rođena 1935. Prkosi (0048048032) Kerkez (Milan) Ratko. ubijen 1943. umrla 1943. Srbin. rođen 1874. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. rođen 1938. poginuo 1943. rođena 1898. Srpkinja. Prkosi (1357024021) Čurčić (Pero) Ilija. poginuo 1943. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1927. kod kuće. Srbin. Srbin. rođena 1893. rođen 1937.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Čubrilo (Dušan) Ilija. V. nepoznato. rođen 1921. Bihać (0209080044) Kerkez (Milan) Staka. u NOBu. u NOBu. Prkosi (0207053076) Ćurčić (Gojko) Milanko. rođena 1883. Prkosi (1357024050) Karanović (Luka) Mileva. poginuo 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. rođen 1864. u NOBu. u zbegu. Srbin. Srbin. rođen 1932. Prkosi (7006s00858) Karanović (Obrad) Jovan. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Prkosi (1357024012) Kerkez (David) Ljubiša. poginuo 1944. Prkosi (1357024023) Dragosavac (Jovan) Ilija. Srbin. Očijevo (1357024047) Čubrilo (M. rođen 1918. Dobrljin (5021s00116) Čubrilo (Nn) Jovan. Srbin. ubijen 1941. Skender vakuf (0206052014) Čubrilo (Jovan) Gojko. rođen 1940. rođen 1921. u NOBu. rođena 1905. poginuo 1943. Srbin. u masovnom pokolju.stijenjani (1357024088) Čubrilo (Nikola) Đuro. rođen 1921. u nemačkoj ofanzivi. u zbegu. Srbin. Prkosi (1357024014) Kerkez (Todor) Vujo. poginuo 1941. u NOBu. Srbin. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. umro 1943. ubijen od ustaša 1941.) Ruža. rođen 1894. Očijevo (0209081097) Čubrilo (Nikola) Živko. Srbin. poginuo 1943. Prkosi (0210001024) Kerkez (Božo) Branko. Teslić (0210082005) Kerkez (M. rođen 1928. Sutjeska (0207053043) Egelja (Pajo) Ljubiša. u direktnom teroru.) Savka. Veliki stjenjani (1357024052) Karanović (Luka) Dušanka. u NOBu. u direktnom teroru.stijenjani (1357024072) Čubrilo (Nikola) Simo. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1895. rođen 1877. rođen 1937. Srbin. ubijen 1942. Prkosi (1357024025) Kerkez (Pero) Kojo. ubijen od ustaša 1944. rođen 1880. Sutjeska (0209081098) Čubrilo (Simo) Mićo. Srbin. u NOBu. poginula 1943. Srbin.

rođen 1922. Bosan. rođena 1903. poginuo 1943. Borićevac (1357024011) Kresoja (Nikola) Joka. Srbin. Srbin. u masovnom pokolju. Srbin. umro 1943. u NOBu. rođen 1939. Srpkinja. Dalmacija (0048048026) Majstorović (Nikola) Dane. ubijen od Muslima 1943. umro 1943. u NOBu. u NOBu. u masovnom pokolju. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. u logoru. Očijovo (0210001010) Kovačević (Nikola) Đuro. prilikom borbi ili bombardovanja. u nemačkoj ofanzivi. Šid (0048048038) Labus (Petar) Ilija. u NOBu. Srbin. streljan od Muslima 1943. Prkosi (7006s00863) Kovačević (Nikola) Obrad. ubijena 1943. Petrovac (1356012019) Kresoja (Obrad) Boja. Srbin. Petrovac (1356014032) Kresoja (Lazo) Joka. Prkosi (7006s00859) Knežević (Mile) Milan. u masovnom pokolju. Prkosi (1357024071) Kresoja (Marko) Bosa. rođena 1938. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. ubijena 1943. Petrovac (1356012020) Kresoja (Nikola) Koviljka. ubijen 1941. streljan od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. Prkosi (0048043024) Labus (Petar) Stevan. Srbin. rođen 1923. rođena 1920. u direktnom teroru. Prkosi (0209081090) Kovačević (Nikola) Dušan. Prkosi (7006s00865) Kresoja (Nikola) Đuro. u zbegu. u logoru. Prkosi (0210001023) Knežević (Đuro) Joka. u NOBu. Drvar (0048048011) Kresoja (Savo) Ilija. Srbin. Borićevac (1357024009) Kresoja (Savo) Mićo. ubijen od Nemaca 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Prkosi (7006s00864) Kovačević (Nikola) Pavle. u direktnom teroru. poginuo 1944. Srbin. Prkosi (1356014027) Kresoja (Marko) Perka. poginuo 1943. rođena 1880. ubijen 1941. ubijena 1943. rođen 1924. Prkosi (1357024081) Knežević (Đuro) Mile. Srbin. rođena 1939. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. spaljena od Muslima 1943. Srbin. Prkosi (0209081089) Kovačević (Đuro) Ilija. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1942. Srpkinja. rođena 1920. rođen 1928. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Srbin. Srpkinja. poginula 1941. poginuo 1943. kod kuće. Veliki stjenjani (1357024089) Kovačević (Petar) Nikola. Očijovo (0210082010) Kovačević (Mita) Sava. u NOBu. Borićevac (1357024062) Kovačević (Đuro) Dane. Srpkinja. rođena 1897. pri deportaciji. Srbin. poginuo 1941. Srbin. rođen 1874. rođena 1937. rođen 1934. u direktnom teroru. Prkosi (7006s00861) Knežević (Nikola) Ilija. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. ubijena 1943. Prijedor (0048043026) Majstorović (Ilija) Dane. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. nestao 1943. Srpkinja. spaljena od Muslima 1943. rođen 1929. kod kuće. rođena 1890. rođena 1870. Borićevac (1357024090) Kovačević (Milan) Marko. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Bosan. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Prkosi (1357024083) Kresoja (Nikola) Gojko. ubijena 1943. u masovnom pokolju. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1942. rođen 1883. Bosan. Prkosi (7006s00860) Knežević (Ilija) Vlade. rođena 1884. Srpkinja. Petrovac (1356014031) Kresoja (M) Marija. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin.luka (1357024077) Kovačević (Nikola) Marko. poginuo 1943. rođena 1883. Srbin. poginuo 1945. Prkosi (9999s99420) Kresoja (Marko) Mile. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1941. poginuo 1943. Kulen vakuf (5021s00113) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Kovačević (Perica) Miladin. u direktnom teroru. Srbin. Prkosi (1357024086) Labus (Ilija) Petar. rođen 1939. ubijen od ustaša 1941. streljan od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1912. umrla 1943. rođen 1914. Bos. nestao 1943. Kulen vakuf (0048043025) Labus (Jovo) Rade. rođen 1900. rođena 1910. Srpkinja. Petrovac (1356014029) Kresoja (Mile) Boro. Prkosi (1356014028) Kresoja (Marko) Rajko. Travnik (0210082038) Knežević (Ilija) Obrad. rođen 1902. Srpkinja. ubijena 1942. u direktnom teroru. rođen 1879. rođen 1923. ubijena 1944. nepoznato. u zbegu. rođen 1909. rođen 1927. Srbin. rođen 1927. ubijen 1941. u NOBu. Bosan. poginuo 1942.b. Prkosi (1357024002) Kresoja (Marko) Zorka. ubijen 1943. rođen 1926. Propašnica (0048048025) Majstorović (Ilija) Slavko. Prkosi (7006s00867) Kresoja (Mile) Marko. kao zarobljeni pripadnik VKJ. nepoznato. ubijen od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi. Manjača. Bihać (0045012009) Kovačević (Dmitar) Pero. rođen 1932. rođen 1903. rođen 1926. poginuo 1942. rođen 1941. rođena 1883. Srpkinja. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin. u NOBu. rođena 1921. u NOBu. rođen 1910. rođen 1896. Srbin. Kotor varoš (0779011035) Kovačević (Stojan) Jovan. u nemačkoj ofanzivi. Prkosi (1357024003) Kovačević (Marko) Stevan. Kulen vakuf (0209079071) 1004 spisak nije potpun . rođena 1940. Prkosi (0209081093) Kovačević (Đuro) Mićo. rođen 1921. poginuo 1943. Prkosi (1357024065) Kovačević (Mile) Dmitar. rođen 1855. pri deportaciji. rođen 1920. rođen 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1891. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođen 1939. K.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Kerkez (Tomo) Jeka. rođen 1908. Srbin. rođen 1875. Drvar (0048048010) Kresoja (Stojan) Marija. Nemačka-stalag (1357024085) Kresoja (Mile) Perka. Srbin. Prkosi (0048048048) Kresoja (Ilija) Jovan. Prkosi (7006s00866) Kresoja (Mile) Rajko. spaljen od Muslima 1943. ubijen 1943. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1945. u NOBu. ubijen 1943. Srbin.vakuf (1357024092) Kovačević (Marko) Miloš. u aprilskom ratu 1941 god. ubijen 1943. rođen 1910. streljan od Muslima 1943. rođen 1936. Miliništa (0209080056) Kovačević (Marko) Lazo. Srpkinja. Prkosi (1356014030) Kresoja (Marko) Ruža. ubijena od ustaša 1941. Bosan. poginula 1941. u direktnom teroru. Kulen vakuf (5021s00112) Kovačević (Nn) Stevan. poginuo 1941. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. umro 1943. ubijen 1941. Srbin. Srpkinja. Srbin. Srbin. Kod sanskog mos (0048046001) Knežević (Dušan) Jovan. u NOBu. Manjača (0209081091) Kovačević (Luko) Vlade. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođen 1939. prilikom borbi ili bombardovanja. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1923. rođen 1900. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen 1943. Srpkinja. Srbin. ubijena 1943. Srbin. rođena 1910. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1918. umro 1943. rođen 1927. Borićevac (1357024010) Kresoja (Savo) Mićo. u masovnom pokolju. rođen 1888.petrovac (0048046002) Knežević (Ilija) Smilja. ubijen od ustaša 1941. umro od Nemaca 1944. Prkosi (1357024087) Kresoja (Petar) Sava. poginuo 1944. Nepoznato (0047039002) Knežević (Milan) Svetko. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1939. poginula 1943. streljana od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1922. rođen 9999. Prkosi (1357024015) Kerkez (Vid) Mara. Srbin. Bihać (0047039001) Knežević (Nn) Milan.. Prkosi (1357024084) Kresoja (Nikola) Savo. kod kuće. ubijena 1943. Srbin. rođen 1925. Prkosi (7006s00862) Knežević (Nn) Marko. rođena 1930. Srpkinja. rođena 1938. Šid (0209081092) Kovačević (Đuro) Soka. rođen 1917. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. Gornji vakuf (0048043027) Labus (Petar) Simo. ubijena 1943. Zelengora (0048043043) Knežević (Marko) Milan. Srpkinja. rođen 1924. Srbin. Srbin. Prkosi (0048043044) Knežević (Nikola) Obrad. Prkosi (1357024008) Kresoja (Ilija) Marko. Srpkinja. Srbin. rođen 1938. rođen 1941. Srbin. Srbin. Prkosi (0779008014) Kovačević (Nn) Lazo. u nemačkoj ofanzivi. Prkosi (1357024078) Kovačević (Nikola) Obrad. Nemački logor (0048047012) Kovačević (Mile) Sava. rođen 1895. rođen 1880.

Srpkinja. u NOBu. rođen 1920. streljan 1943. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. ubijena od Nemaca 1943. nepoznato. u masovnom pokolju. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. u NOBu. Srbin. u masovnom pokolju. poginuo 1941. ubijena od ustaša 1941. u NOBu. Prkosi (0531007073) Tomić (Nikola) Boja. ubijena od Nemaca 1943. Prkosi (5021s00117) Vojnović (Rade) Marija. Mahmić selo (2336075025) Petković (Stevan) Sava. Drvar (1357024063) Vojnović (Pavle) Sava. Srbin. rođen 1941. Prkosi (7006s00877) Zorić (Damjan) Pero. Očijevo (1357024041) Obradović (Đuro) Miladin. rođen 1900. Prkosi (1357024037) Pilipović (Jovo) Rade. Srbin. ubijena 1941. Prkos (0531007074) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Tomić (Stevan) Vid. Prkosi (7051s00014) Zorić (Damjan) Dragan. rođen 1936. u NOBu. kod kuće. rođena 1907. Srbin. Srbin. rođena 1923. ubijen od ustaša 1941. rođen 1916. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1940. u NOBu. rođen 1888. u direktnom teroru. rođena 1905. ubijen od ustaša 1944. rođen 1926. ubijen 1943. Srbin. rođen 1883. u masovnom pokolju. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. umrla 1943. Prkosi (7051s00014) Zorić (Damjan) Darko. rođen 1937. rođen 1918. rođen 1904. Drvar (0048043042) Zorić (Bogdan) Đuro. rođena 1937. u logoru. u NOBu. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Srpkinja. Kulen vakuf (5021s00114) Vojvodić (Nikola) Drago. ubijen 1941. rođen 1915. Bihać (1357024042) Obradović (Nikola) Zora. Banja luka (0210082069) Vuinović (Đuro) Ilija. umro 1943. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. ubijena 1943. Očijevo (0048045008) Vojvodić (Mile) Gojko. poginuo 1943. Srbin. Prkosi (7006s00873) Vojnović (Jovan) Dane. rođen 1914. umro od ranjavanja 1943. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1901. u NOBu. Očijevo (7051s00013) Vojnović (Rade) Dušan. Veliki stjenjani (1357024029) Pilipović (Petar) Mijo. Veliki stenjani (1357024030) Radaković (Savo) Đuro. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Srpkinja. Prkosi (0854065013) Zorić (Damjan) Bogdan. umrla 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. rođen 1930. Srbin. u masovnom pokolju. Prkosi (7006s00871) Pilipović (Petar) Đuro. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1917. Srpkinja. u NOBu. Mahmić selo (2336075024) Petković (Stevan) Milka. rođen 1905. rođen 1920. ubijen od Nemaca 1944. ubijen 1942. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. rođen 1928. Srem (0048048049) Vrućinić (Luka) Zorka. poginula 1942. umrla 1943. Srbin. Srbin. rođena 1941. Srbin. ubijen 1941. Veliki stenjani (1357024031) Pilipović (Mile) Nikola. Prkosi (1357024043) Obradović (Nikola) Smilja. Srbin. Polučci (0206048001) Vojvodić (Todor) Rade. u masovnom pokolju. Prkosi-bihać (0771031043) Vojinović (Petar) Savo. Kulen vakuf-bihać (0063012046) Vujinović (Janko) Đuro. Prkosi (1357024074) Zorić (Božo) Tomo. u NOBu. rođen 1931. u direktnom teroru. poginula 1941. Bušović (1357024038) Pemac (Nikola) Sava. Beograd (0048045051) Vojinović (Milan) Dane. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Titovo užice (0209081101) Tomić (Marko) Jovanka. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. Srbin. Prkosi (7006s00869) Petković (Dane) Marko. rođen 1941. Prkosi (1357024082) Pemac (Nn) Mileva. ubijena od ustaša 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođen 1938. rođena 1923. u direktnom teroru. nepoznato. Prkosi (0531007072) Tomić (Marko) Mileva. Prkosi (7006s00870) Pilipović (Petar) Milica. Srpkinja. Prkosi (0854065009) Zorić (Damjan) Milan.. Mamić selo (2336075021) Petković (Milan) Dušanka. Srbin. rođen 1905. Prkosi (0854065012) 1005 spisak nije potpun . Srpkinja. rođen 1933. Banja luka (0048047013) Pilipović (Marko) Rosa. Srbin. ubijen od Italijana 1942. rođena 1926. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1939. Srpkinja. Prkosi (0854065011) Zorić (Damjan) Tomislav. ubijena 1941. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1941. Veliki stjenjan (0209081100) Tadić (Milan) Branko. rođen 1933. kod kuće. rođena 1905. Srbin. rođena 1943. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođena 1893. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Crna gora (1357024076) Zorić (Bogdan) Zorka.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Mandić (Dane) Mladen. Srbin. u NOBu. u zbegu. poginuo 1944. Očijevo (1357024040) Obradović (Nikola) Smilja. u NOBu. rođen 1895. rođen 1922. ubijen od ustaša 1941. umrla 1942. ubijen od ustaša 1941. rođena 1895. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođena 1926. Srbin. rođen 1878. Prkosi (1357024060) Vojnović (Jovan) Pavle. rođena 1931. Srpkinja. umro 1943. Srbin. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. rođen 1937. rođen 1941. poginuo 1943. rođen 1904. rođen 1922. u masovnom pokolju. Prkosi (7006s00872) Vojvodić (Stevan) Stana. Stenjani (2163013012) Mandić (Toma) Milan. Srpkinja. Očijevo (1357024044) Obradović (Tomo) Đuro. rođen 1873. Prkosi (1357024039) Obradović (Đuro) Smilja. rođen 1938.stenjani (1357024036) Pilipović (Jovan) Lako. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1941. Kolati (1357024091) Vojnović (Nn) Pera. rođen 1935. Srbin. Stjenjani (0048045009) Vojnović (Sava) Toma. rođen 1919. rođen 1891. u nemačkoj ofanzivi. Prkosi (0854065013) Zorić (Damjan) Milenko. ubijen 1943. Prkosi (7006s00868) Obradović (Nikola) Toma. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1943. ubijena 1943. Srbin. Srbin. Prkosi (7006s00879) Zorić (Damjan) Ljubinka. Veliki stjenjan (1357024068) Obradović (Đukan) Milja. u zbegu. ubijen od ustaša 1941. Prkosi (0854065010) Zorić (Damjan) Jandrija. Srbin. Zelengora (1357024064) Vojnović (Pavle) Sava. poginuo 1943. rođen 1916. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. nepoznato. u masovnom pokolju. rođen 1905. Srbin. Srbin. rođena 1939. kod kuće. Srbin. ubijena od ustaša 1941. rođena 1937. Srbin. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1923. nepoznato. poginula 1943. Kulen vakuf (5007s00257) Vojnović (Pavle) Mićo. poginula 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Livno (2163013013) Mandić (Milan) Dane. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1893. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Srbin. Srbin. Kozin-bolnica (0206048002) Srdić (Jovan) Milan. ubijen od Muslima 1943. ubijena od ustaša 1941. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Mahmić selo (2336075023) Pilipović (Jovan) Đukan. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1941. Očijevo (5007s00258) Vojnović (Sava) Toma. u nemačkoj ofanzivi. Veliki stjenjan (1357024070) Vrućinić (Đuro) Dmitar. rođena 1930. rođen 1924. rođena 1927. rođena 1919. prilikom borbi. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Kulen vakuf (5021s00111) Mandić (Vučen) Sava. Srpkinja. rođen 1938. Mathausen (1357025062) Zorić (Damjan) Andrija. umro 1943. poginuo 1943. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. Doboj (0207053061) Tadić (Marko) Milan. Mamić selo (2336075022) Petković (Stevan) Borka. ubijena od ustaša 1942. rođen 1896. Borićevac (1357024061) Vojnović (Marko) Stana. rođen 1924. rođen 1871. ubijen od ustaša 1941. Vel. u masovnom pokolju. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srbin. rođena 1936. Srpkinja. u NOBu. Prijedor (1357024028) Pilipović (Petar) Dušan. Srbin. rođen 1938. Srbin. Veliki stjenjani (1357024069) Vojvodić (Todor) Nikola. poginuo 1943. rođen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1901. poginuo 1945. Mahmić selo (2336075020) Petković (Dane) Stevan. poginuo 1943. u aprilskom ratu 1941 god. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1938. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1944.

Prkosi (0709061036) Zorić (Trivun) Marko. Srpkinja. Prekaja (1357024051) Zorić (Jovan) Nikola. rođen 1930.očijevo (1357024080) Zorić (Rade) Mile. rođena 1899. Srpkinja. Kulen vakuf (0772032004) Zorić (Nikola) Kosa. Prkosi (7006s00875) Zorić (Lazo) Stevo. rođen 1938. rođen 1877. rođen 1917. ubijen 1941. Srbin. rođen 1911. ubijen 1943. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. Bos. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1888. Rašnovac (1355009013) Karabuva (Stojan) Milan. Bos. rođena 1894. rođen 1897. rođen 1921. Srpkinja. rođen 1900. poginuo 1945. u NOBu. Veliki stjenjani (9999s99860) Zorić (Luka) Ruža. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. rođena 1931. u direktnom teroru. rođena 1888. u NOBu. Sip (0048048041) Zorić (Miloš) Jovan. Srbin. Srpkinja. (0709061034) Zorić (Tomo) Branko. rođen 1923. ubijena 1941. u direktnom teroru. u NOBu. ubijena 1941. u NOBu. Prkosi (0206052019) Zorić (Savo) Đuro. Veliki stjenjan (0209081076) Zorić (Marko) Jelka. Srbin. Veliki stjenjani (0209081084) Zorić (Luka) Dušan. Prkosi (1357024073) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Zorić (Špiro) Perka. Smoljana (1355009048) Kapelan (Uroš) Savo. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1894. Srbin. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. streljana 1943. poginuo 1944. rođen 1920. ubijena od Muslima 1943. Bihać (1355009015) Karabuha (Rade) Perica. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. Bos. Rašnovac (1355009012) Damjanović (Mile) Branko. Prkosi (5021s00110) Zorić-dukić (Nn) Anđa. rođen 1895. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1922. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. rođena 1898. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. spaljena 1943. poginuo 1941. ubijen 1943. rođena 1936. rođen 1925. rođen 1921. rođen 1915. u NOBu. Srbin. u masovnom pokolju. u NOBu. ubijen 1941. ubijena 1943. u NOBu. rođena 1929. ubijen 1943. u zbegu. u direktnom teroru. rođen 1940. rođena 1898. u direktnom teroru. rođena 1900. rođena 1935. rođen 1922. rođen 1912. rođen 1924. Sokolac (1355009002) Kapelan (Glišo) Uroš. ubijen od ustaša 1941. rođen 1925. ubijen 1941. ubijen 1943. Bosanski Petrov (1355009023) Kapelan (Stevan) Glišo. ubijen 1941. rođena 1880. ubijen 1944. rođena 1881.mos (0801083047) Ćosić (Kojo) Ostoja. Petrovac (0801083033) Čelar (Mikan) Ljubica. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1910. Srbin. Srpkinja. Prkosi (1357024079) Zorić (Miloš) Nikola. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. kod kuće. Srbin. u masovnom pokolju. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1943. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Prkosi (7006s00876) Zorić (Savo) Milena. Srbin. Rašnovac (0779011028) Čelar (Mile) Sara. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. umrla 1943. rođen 1942. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. u zbegu. Srbin. Srbin. Bugojno (0048045007) Zorić (Tomo) Olga. Srbin. rođen 1914. Prkosi (0854065008) Zrilić (Bogdan) Smilja. u zbegu. ubijen od Muslima 1943. rođen 1881. rođen 1883. Srbin. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1942. poginuo 1943. Travnik (1355009011) Damjanović (Mile) Pero. ubijena 1941. rođen 1901. poginuo od Nemaca 1943. u direktnom teroru.petr. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Veliki stjenjan (0209081077) Zorić (Janko) Zoran. rođen 1921. Grahovo (0048049006) Rašnovac Bajić (Jovo) Mirko. Prkosi (0206052020) Zorić (Spase) Dosta. poginuo 1943. Srbin. Borićevac (1357024056) Zorić (Mile) Jovo. Selo rašnovac (1355009001) Josipović (Đuka) Dušan. rođen 1928. rođen 1903. rođen 1900. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1870. Bosanski Petrov (1355009025) Kapelan (Simo) Stevo. rođen 1905. rođen 1936. ubijen 1941. ubijen 1941. rođena 1895. u nemačkoj ofanzivi. Rašnovac (0779011027) Čelar (Trivun) Mikan. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Zelen gora (1355009014) Karabuha (Stojan) Stevo. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. rođen 1874. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. ubijen 1941. Prkosi (1357024059) Zorić (Milan) Dušan. ubijena 1943. u NOBu. ubijen 1944. Zelen gora (1355009010) Đumić (Vaso) Vasilj. poginuo od Nemaca 1943. Vrpolje-san. poginuo 1945. rođena 1940. ubijena 1943. V. poginuo 1943. rođena 1924. poginuo 1944. poginuo 1943. u NOBu. kod kuće. rođen 1937. Prkosi (1357024020) Zorić (Milan) Đuro. Bosanski Petrov (1355009024) Kapelan (Simo) Kojo. u masovnom pokolju. Srbin. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođen 1933. Skender vakuf (0799058008) Zorić (Nn) Marko. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. u NOBu. u NOBu. Prkosi (7006s00878) Zorić (Petar) Ljuba. u direktnom teroru. rođen 1879. Srbin. rođen 1920.naselje Prkosi Žrtve rata 1941-1945 Zorić (Dane) Milka. Veliki stjenjani (9999s99859) Zorić (Luka) Milan. Bihać (0920088046) Zorić (Zoran) Đuka. Srpkinja. poginuo 1942. Srbin. Srpkinja. Srbin. Prkosi (0920088045) Zorić (Milan) Dušan. Bosanski Petrov (1355009020) 1006 spisak nije potpun . u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. Crni lug (0209081040) Zorić (Milan) Dušan. Klesovača Plani (1355009047) Kapelan (Simo) Jovo. poginuo 1942. umro 1944. Srbin. rođen 1938. Srbin. Srbin. Srpkinja. Veliki stjenjan (0209081081) Zorić (Vid) Perka. rođen 1906. Veliki stjenjan (0209081079) Zorić (Lazo) Đuro. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1906.petrovac (0631007009) Kerkez (Jovo) Marko. Rašnovac (0779011026) Čepar (Lazar) Neđeljko. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Veliki stjenjan (0209081080) Zorić (Nikola) Petar. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1929. rođena 1936. Srpkinja. ubijen 1943. u NOBu. poginula 1943. Nepoznato (0048045001) Zorić (Savo) Boja. Smoljana (1355009058) Josipović (Branko) Vojin. Prkosi (7006s00874) Zorić (Luka) Bosiljka. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. rođena 1931. poginuo 1943. umrla 1941. u zbegu. Srbin. Prkosi (0854065009) Zorić (Pane) Olga. rođen 1904. Oraški krš (0206052026) Zorić (Marko) Ružica. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1914. rođen 1909. rođen 1902. Srpkinja. rođena 1922. rođena 1897. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1941. Bosanski Petrov (1355009064) Damjanović (Đuro) Mitra. ubijen 1941. Veliki stjenjani (0209081082) Zorić (Luka) Đuro. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1941. Bjeli Potoci (0209081102) Zorić (Luka) Koviljka. Srbin. Srbin. Očijevo-k-vakuf (0063012040) Zorić (Vaso) Sava. Kreševo-brdo (0801082045) Čelar (Mikan) Drago. poginuo 1942. Veliki stjenjani (9999s99861) Zorić (Luka) Stevo. Sremski front (1357024058) Zorić (Milan) Vlado. spaljen 1943. Srpkinja. u zbegu. Srbin. Sremska mitrovi (0048049008) Zorić (Milan) Stevo. poginula 1941. Han Pjesak (1355009046) Karabuha (Rade) Dušan. rođen 1920. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. Srbin. ubijen 1941. rođen 1916. Petrovac (0801083046) Čelar (Nn) Deva. u NOBu. Veliki stjenjan (0209081078) Zorić (Mile) Kosta. ubijena od Muslima 1943. Grahovo (0201006051) Čelar (Laza) Dmitar. rođen 1901. poginuo 1941. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. S Prkos b. Srbin. Bosanski Petrov (1355009021) Kerkez (Simo) Jovo. Veliki stjenjani (0209081083) Zorić (Luko) Soka. u direktnom teroru. rođena 1921. Veliki stjenjani (0209081085) Zorić (Luka) Sin. ubijen od Muslima 1943.

Opatovac srem (1355009005) Pećanac (Steva) Milorad. rođena 9999. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. rođena 1903. rođen 1880. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1897. poginuo 1943. Petrovac (0801083037) Pećanac (Jovo) Milosava. ubijen 1943. mitrovica (0801083028) Repija (Sava) Đuro. u direktnom teroru.petrovac (1354006055) Rokvić (Mile) Milka. Naselje (0801084005) Pećanac (Stevo) Luka. u NOBu. ubijena 1943. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Sremski front (1615017043) Pećanac (Nn) Cvijeta. rođen 1885. Srbin. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1887. u direktnom teroru. rođen 1907. prilikom borbi ili bombardovanja. Rašnovac (1355009045) Ribić (Dmitar) Blaže. rođen 1929. ubijen 1941. Srbin. u NOBu. Bosanski Petrov (1355009063) Subotić (Stevo) Dušan. rođen 1891. ubijena od Nemaca 1943. Srpkinja. Bos. rođen 1901. rođen 1933. poginuo 1943. Bosanski Petrov (1355009054) Pećanac (Vlado) Branko. u direktnom teroru. ubijen 1941. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (1355009055) Pećanac (Stevo) Vujo. rođena 1926. Sremski front (1355009034) Marjanović (Pajo) Nikola. rođena 1939. Zelen gora (1355009066) Pećanac (Blaže) Cvijeta. rođena 1890. Srbin. rođen 1909. Šid u sremu (1355009004) Pećanac (Pero) Rade. Kozila (0206052025) 1007 spisak nije potpun . poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1904. Bos. Srbin. Srbin. rođen 1902. ubijena 1941. Srbin. u direktnom teroru. Risovac (0801082023) Pećanac (Mile) Bojo. Rašnovac (1545056006) Pećanac (Vujo) Drenka. u direktnom teroru. Čajniče Ponikve (1354006054) Rokvić (Đuro) Stevo. Srbin. Rašnovac (0860034033) Rokvić (Sava) Mile. Srbin. poginuo 1941. u NOBu. u NOBu. Bos. u NOBu. poginuo 1943. Bosanski Petrovac (1545056005) Pećanac (Perica) Spase. poginula 1943. Srbin. Srem. rođen 1924. rođen 1864. Srbin. u zbegu. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Drvar (1355009042) Repija (Todor) Draginja. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. Rašnovac (1355009038) Ribić (Drago) Savka. u NOBu. Rašnovac (1355009041) Ribić (Đukan) Smilja. ubijen 1941. rođen 1925. Srbin. Musliman. Rašinovac (2335071011) Rokvić (Luka) Sava.petrovac (0631007008) Ribić (Nn) Stana. rođen 1911. ubijen 1941. kod kuće. Srbin. Zelen gora (1355009062) Trkulja (Mile) Dušan. ubijena 1941. rođen 1926. rođen 1896. rođen 1888. ubijena 1941. Zenica (1354006056) Rokvić (Mile) Mirko. rođen 1908. Bosanski Petrov (1355009033) Mrđa (Jovo) Gojko. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1941. ubijen 1941. Srpkinja. Srbin. Selo smoljana (1355009056) Sreća (Savo) Đuro. rođen 1905. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1919. Srbin. umro 1943. Priština (1355009003) Pećanac (Perica) Žarko. Rašnovac (1545056007) Pećanac (Nn) Vujadin. Rašnovac (1355009026) Pećanac (Simeun) Janko. Srem (0048043016) Repija (Stole) Đuro. ubijen 1943. rođen 1918. u zbegu. rođen 1926. Srbin. rođen 1918. Bosanski Petrov (1355009018) Kerkez (Vukosav) Rosa. Srpkinja. Rašinovac (1354006051) Rokvić (Nn) Đurađ. kod kuće. poginuo 1944. rođen 1881. rođen 9999. Srbin. Srpkinja. rođen 1907. u NOBu. Bosanski Petrov (1355009044) Repija (Kosa) Stevo. ubijen 1941. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1888. Ždralica Planin (1355009019) Knežević (Jovo) Pepo. poginuo 1944. u NOBu. ubijen 1941. umro 1943. Rašnovac (7006s00881) Sovilj (Nikola) David. ubijen 1941. ubijen 1943.petrovac (1354006053) Rokvić (Trivun) Ljubica. rođen 1937.naselje Rašnovac Žrtve rata 1941-1945 Kerkez (Simo) Savo. Srbin. Srbin. rođen 1920. Bos. Čajniče (1354006058) Rokvić (Nikola) Đuro. poginuo 1944. ubijena 1941. nepoznato. rođen 1871. poginuo 1944. Srbin. Srbin. rođena 1924. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Srbin. rođen 9999. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Petrovac (1355009057) Srećo (Lazo) Ilija. Rašnovac (1355009049) Pećanac (Žikica) Rajko. poginuo 1943. Srbin. Bosanski Petrov (1355009053) Pećanac (Stevo) Milan. ubijena 1941. Bosan. u NOBu. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. u NOBu.petrovac (0880066012) Rokvić (Pero) Ilinka. Petrovac (0534025044) Subotić (Ilija) Luka. Bosanski Petrov (1355009022) Kerkez (Simo) Vukosav. ubijen 1941. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1925. rođen 1919. umrla 1943. rođen 1921. u NOBu. umrla 1943. Srbin. ubijen 1941. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. Tesnić (0801083025) Krstanović (Luka) Koviljka. ubijen 1941. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1925. Srbin. Nepoznato (1354006057) Rokvić (Mile) Jovo. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1941. rođen 1920. rođena 1870. ubijena 1941. Srbin. rođen 1899. Rašnovac (1355009050) Pećanac (Jovan) Bogdan. Srpkinja. Srbin. rođen 1918. u direktnom teroru. Rašnovac (1355009031) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Repija (Sava) Bogdan. rođen 9999. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. ubijen 1941. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1919. rođena 1929. poginuo 1944. Durmitor crna g (1355009027) Kovačević (Ilija) Čedo. u direktnom teroru.petrovac (1354006052) Rokvić (Mile) Drago. Srpkinja. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. Srbin. Mladenovac (1355009036) Latinović (Pera) Nebojša. u direktnom teroru. Bosanski Petrov (1355009052) Pećanac (Stevo) Vlade. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. ubijen 1941. Rašnovac golo b (1355009059) Subotić (Maksim) Marko. ubijen 1941. rođena 1928. u NOBu. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. poginuo 1943. Srbin. Bos. Oštrelj (0801082057) Latinović (Savo) Rade. B. rođena 1915. rođen 1924. u NOBu. poginuo 1944. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1925. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1941. u masovnom pokolju. ubijen 1943. rođen 1929. Rašnovac (1355009039) Rokvić (Đurađ) Stevo. poginuo 1944. rođen 1920. Petrovac (0801083029) Repija (Stevo) Dragutin. u direktnom teroru. u NOBu. Sutjeska (0207053049) Mujadžić (Dedo) Omer. poginuo 1944. u NOBu. nestao 1943. Srbin. rođena 1905. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. rođen 1912. Kiseljak (1355009006) Repija (Đuro) Stole. Rašinovac (2335071012) Rokvić (Nn) Đuja. Srbin. Srpkinja. Smoljana (1355009061) Sreća (Savo) Spase. Sremska mitrovi (1355009060) Švabić (Mile) Drago. Rašnovac (7006s00880) Latinović (Mile) Dane. poginuo 1943. Bos. Rašnovac (0860034035) Rokvić (Đuro) Smiljana. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1915. Srbin. rođen 1905. rođen 1905. ubijena 1943. Srpkinja. rođen 1900. rođen 1860. Požega (1355009043) Repija (Stole) Stevo. rođen 1881. Bosanski Petrov (1355009065) Sreća (Nikola) Mićo. Srbin. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Bos. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1931. Smederevo (1355009037) Marjanović (Đuro) Đuka. kod kuće. Nepoznato (1355009040) Ribić (Mitar) Mićo. rođena 1938. rođen 1910. poginuo 1941. kod kuće. ubijen 1941. rođen 1864. Srbin. rođen 1924. ubijen 1941. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1926. u NOBu. u direktnom teroru. Plevlje sandžak (1355009035) Latinović (Mile) Đurađ. rođena 1915. Bosanski Petrov (1355009051) Pećanac (Vujadin) Drenka. Jelova gora (1355009032) Marjanović (Vid) Pajo. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. rođen 1931. Srbin. Nepoznato (0880066013) Rokvić (Đuro) Jovo. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. Srbin. Srbin.

Opatovac srem (1355009009) Tubin (Nikola) Mile. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. rođen 1941. u NOBu. Kupres (1359030060) Brkljač (Jandrija) Smiljanko. Zvornik (1359030062) Brkljač (Jandrija) Lazo. rođen 1870. rođen 1922. poginuo 1944. poginuo 1942. ubijen 1943. kod kuće. Vrtoče (1359032086) Ćulibrk (Nn) Bojka. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. ubijena 1941. Janj (1584021003) Maleš (Niko) Boja. Srbin. rođen 1920.petrovac (1356013009) Uzelac (Dmitar) Milka. Srbin. Srpkinja. Revenik (1354005004) Dukić (Vojo) Slobodan. poginuo 1944. Srbin. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od Muslima 1943. Risovac (7006s00883) 1008 spisak nije potpun . Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. rođen 1924. spaljena od Muslima 1943. Miljevina (0206052009) Uzelac (Jovo) Dušan. rođen 1909. Srpkinja. rođen 1925. poginuo 1943. rođena 1905. Srpkinja. rođen 1921. ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru. poginuo 1943. Rašenovac (0780015006) Tubin (Dane) Dušan. Travnik (0801083008) Stupar (Draginja) Pero. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1927. Srpkinja. rođena 1927. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. rođena 1938. 3. Sutjeska (1354005002) Maleš (Dušan) Grujica. u direktnom teroru. rođen 1906. poginuo 1943. u direktnom teroru.. rođen 1922. Srbin. Srpkinja. Bos. rođen 1926. ubijena 1941. rođen 1938. u nemačkoj ofanzivi. Rašnovac (0834058007) Tubin (Mile) Koviljka. Srbin. rođen 1926. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Bos. rođen 1924. Srpkinja. Rašnovac (0834058005) Tubin (Mile) Rada. u NOBu. ubijena 1941. u NOBu. ubijena 1943. u direktnom teroru. spaljen od Muslima 1943. kod kuće. G. Srbin. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođen 1926. ubijen 1943. u zbegu. poginuo 1941. Srbin. Grmeč-risovac (1359030034) Ćulibrk (Milanko) Mika. kod kuće. u NOBu. kod kuće. rođen 1938. rođen 1870. kod kuće. rođena 1935. Konjic (1354005028) Risovac Agbaba (Đura) Božo.petrovac (1354005022) Dukić (Simo) Luka. rođen 1925. Revenik (1354005012) Perić (Sava) Milan. Osječenica (1354005020) Srdić (Ostoja) Stevan. rođen 1929. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1943. Rašnovac (1355009017) Tubin (Ilija) Joka. u direktnom teroru. u zbegu. Bravsko (0834058003) Tubin (Pero) Dušan. Srbin. ubijen 1941. Bosanski Petrov (1356012006) Smiljanić (Stanko) Janko. Sutjeska (0207053024) Agbaba (Mile) Milka. rođena 1936. Rašnovac (0834058006) Tubin (Nikola) Jovo. Mlinište (0209081063) Krajinović (Pane) Milan. Srbin. poginuo 1944. Srbin. rođena 1903. u direktnom teroru. korićani (1355009008) Uzelac (Jovo) Ilija. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Rašnovac (0834058008) Tubin (Mile) Danica. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1920. rođen 1920.petrovac (1354005013) Srdić (Cvija) Nikola. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. Bastački do (1625079013) Tubić (Todor) Vidosav. ubijena 1941. rođen 1908. poginuo 1945. Rašnovac (0834058004) Tubin (Mile) Dane. Srbin. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. Bos. Srbin. rođen 1917. Janj (1584021006) Maleš (Dušan) Milica. Janj (1584021002) Maleš (Pero) Jovo. rođen 1925. Srbin. ubijena 1941. poginuo 1944. Teslić (1359030047) Bjelić (Spase) Ilija. Revenik (1354005015) Debeljak (Mile) Vitomir. Vođenica (1359030005) Ćulibrk (Božo) Drago. Srbin. Srpkinja. Medeno Polje (1354005007) Stupar (Draginja) Simo. Srbin. rođen 1900. ubijen od Nemaca 1943. Srpkinja. rođena 1931. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Janj (1584021004) Maleš (Pero) Jovanka. Srbin. rođen 1889. rođena 1874. rođena 1920. rođen 1893. ubijena od ustaša 1941. rođena 1934. u direktnom teroru. Revenik (0175008046) Smiljanić (Staniša) Janko. rođena 1911. ubijen 1943. ubijen 1941. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Revenik (1354005016) Šepa (Stevan) Milica. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. ubijen 1943. Osječenica (1354005018) Srdić (Pero) Mara. Bosanski Petrov (1355009029) Vulin (Mile) Zorka. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijena 1941. Srbin. ubijen 1943. rođen 1920. ubijena 1941. poginuo 1941. nepoznato. ubijen 1943. rođena 1942. u direktnom teroru. rođen 1925. Bugojno (0801083019) Dukić (Vlado) Vid. u zbegu. rođena 1943. Srpkinja. Bos. Janj (1584021005) Maleš (Jovo) Ljubica. Srbin. Bosanski Petrov (1355009030) Vulin (Obrad) Miloš. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. rođena 1907. poginuo 1943. u NOBu. ubijen 1944. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. Risovac (1359030010) Brkljač (Đurađ) Petar. ubijen 1941. u direktnom teroru.naselje Rašnovac Žrtve rata 1941-1945 Trkulja (Sava) Gojko. rođen 1921. rođen 1888. ubijen 1941. rođen 1922. rođena 1936. rođen 1938. rođen 1900. ubijen 1943. rođena 1889. umro 1943. Revenik (1354005025) Dukić (Vid) Rade. Risovac (7006s00888) Ćulibrk (Nn) Brano. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. rođen 1899. Crna gora (1359030059) Brkljač (Koja) Milan. rođena 1925. ubijen od Muslima 1943. rođen 1926. kod kuće. Srbin. rođen 1924. Sarajevo (1359030033) Ćulibrk (Đuro) Rista. Derventa (1354005006) Stupar (Jovo) Ratka. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Srbin. umro 1943.korpus (1354005011) Raca (Marko) Dušan. Bosanski Petrov (1355009028) Revenik Debeljak (Jandrija) Mile. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođen 1889. u NOBu. Srbin. Vrtoče (1359032085) Ćulibrk (Milanko) Slobodan. rođena 1897. rođen 1908. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Revenik (1354005005) Krajinović (Mane) Božo. Srbin. Srbin. rođen 1939.petrovac (1354005010) Srdić (Ostoja) Milka. rođena 1936. u zbegu. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. Bastački do (9999s99771) Stupar (Spaso) Radojka. poginuo 1942. Srbin. rođena 1936. Srbin. u NOBu. Drvar (1354005026) Rakić (Sava) Stojan. rođen 1878. poginula 1943. rođen 1870. Sandžak (1356013029) Perić (Nikola) Jovan. u NOBu. ubijena od Nemaca 1943. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1940. Janj (1584021001) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Marić (Jovo) Ljubomir. ubijen 1941. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1880. poginuo 1943. rođen 1912. Kiseljak (1355009016) Tubin (Dane) Vid. rođen 1924. Banja luka (1359030063) Bubalo (Savo) Soka. ubijen od ustaša 1941. poginuo 1943. u aprilskom ratu 1941 god. ubijena 1943. u zbegu.petrovac (1354005027) Raca (Trivun) Milanko. Bugojno (1354005014) Dukić (Isajilo) Dušan. rođen 1938. Srbin. Kolunić (1354005021) Dukić (Jovan) Spasenija. rođen 1905. rođen 1920. nepoznato. Srbin. Srbin. ubijen 1943. u zbegu. u direktnom teroru. Zelen gora (1355009007) Vulin (Dane) Jeka. u NOBu. rođen 1881. Revenik (1354005003) Dukić (Vlada) Vico. u masovnom pokolju. Bugojno (0948066014) Dukić (Vojo) Bosiljka. Osječenica (1354005019) Srdić (Ostoja) Stana. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. u masovnom pokolju. Srbin. Banja luka (1130034014) Brkljač (Petar) Jovo. rođena 1931. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. Zemun Sajmište (1354005001) Mirković (Nn) Milan. Zelengora (0206052008) Uzelac (Dmitar) Miloš. Srbin. Srbin. Kolunić (1354005017) Stupar (Dane) Rade. Bosan. ubijena od Nemaca 1943. ubijena 1944.

rođena 1896. u NOBu. rođen 1917. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1935. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1920. bolnica (1359030041) Mandić (Lazo) Branko. Vođenica (9999s99590) Novaković (Mile) Kojica. poginuo 1945. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1878. u direktnom teroru. rođen 1916. Knin (1359030023) Ilić (Jovan) Petar. u NOBu. Srem (1359030007) Karanović (Jovo) Savo. u direktnom teroru. Risavac (1359030001) Drobac (Marko) Petar. nestao 1943. rođen 1890. rođen 1927. u direktnom teroru. Gradina kod jasenovca (1359030004) Đukić (Luka) Stojan. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođen 1921. ubijen od Muslima 1943.novi (1359030068) Majstorović (Jovo) Miloš. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1900. Prozor (1359030042) Mandić (Nikola) Lazo.petrovac (1326006032) Ilić (Petar) Božo. ubijen 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1884. Smoljana (1359030074) Obradović (Nikola) Milan. Srbin. Užice (1359030061) Karanović (Stojan) Jovo. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1896. u zbegu. rođen 1938. rođen 1915. poginuo 1943. poginuo 1943. poginula 1943. rođen 1902. u NOBu. umro 1942. kod kuće. poginuo 1945. poginula 1943. Srbin. Srbin. rođen 1903. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944. kod kuće. u direktnom teroru. poginula 1943. poginuo 1943. u direktnom teroru. Risovac (7006s00885) Ćulibrk (Nn) Milka. rođen 1937. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1925. Srbin. rođen 1925. Risovac (1359030011) Novaković (Luka) Petar. Srbin. rođen 1899. u NOBu. rođen 1940. rođen 1880. u direktnom teroru. Risovac (1359030044) Mandić (Milan) Marko. Bos. poginuo 1943. Sandžak (1359030025) Ilić (Petar) Mile. u NOBu. Risovac (7006s00889) Mandić (Nn) Ljubica. Smoljana (1359030021) Novaković (Stojan) Dušan. rođen 1925. poginuo 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Risovac (1353049019) Novaković (Mićo) Boja. Vođenica (9999s99589) Novaković (Mićo) Predrag. Srbin. rođen 1890. u NOBu. Srpkinja. rođena 1936. u zbegu. Srpkinja. rođen 1917. rođen 1919. Bos. u NOBu. rođena 1938. Risovac (7006s00892) Mandić (Nn) Jandrija. Ibar (1359030022) Novaković (Gojko) Branko. Srbin. u NOBu. rođen 1927. Srbin. u NOBu. ubijen 1943. Srbin. u NOBu. Glamoč (1359030072) Kalember (Mile) Nikola. rođen 1919. u NOBu. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. kod kuće. poginuo 1943. rođena 1942. Srbin. rođen 1901. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Teslić (0048050002) Novaković (Stevan) Rade. Krnjauša (2848006015) Kalomber (Nn) Nikola. Risovac (1359030070) Ilić (Đuran) Petar. poginuo 1943. Kozin. Koričani (1359030017) Novaković (Mićo) Nenad. Srpkinja.krajiška Proleters (1413052023) Ilić (Petar) Nikola. u NOBu. ubijen 1941. poginuo 1944. Risovac (7006s00887) Ćurgus (Đura) Nikola. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1944. rođen 1909. rođen 1917. Srpkinja. rođen 1897. u direktnom teroru. Risovac (7006s00894) Mandić (Obrad) Nikola. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. rođen 1925. u zbegu. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1940. u NOBu. u direktnom teroru. Risovac (7006s00890) Mandić (Nn) Zekan. rođen 1922. ubijena od Muslima 1943. rođen 1929. Srbin. Srpkinja. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. Risovac (1359030045) Mandić (Jovo) Trivo. Risovac (0666003028) Drobac (Marko) Lazo. ubijen 1943. Srpkinja. u NOBu. rođen 1938. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. rođena 1924. Srpkinja. Srbin. Knin (1359030046) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Majstorović (Obrad) Milan. Karićani-bosna (0801083048) Ilić (Petar) Nikola. rođen 1925. rođen 1910. poginuo 1943. Vođenica (1359030002) Drobac (Petar) Đuro. Srbin. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. rođen 1920. Risovac (7006s00886) Ćulibrk (Nn) Sreto. rođen 1917. Bos. Srbin. rođen 1900. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1918. rođen 1914. u direktnom teroru. Selo lovos-srem (0869140050) Dragosavac (Mile) Saja. poginuo 1943. ubijen 1943. poginuo 1943. Travnik (1359030020) Novaković (Stevan) Trivo. poginuo 1943.novi (1359030012) Novaković (Luka) Lazo. u NOBu.naselje Risovac Žrtve rata 1941-1945 Ćulibrk (Nn) Dragica. rođen 1909. u direktnom teroru. rođena 1898. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. kod kuće. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. Risovac (7006s00895) 1009 spisak nije potpun . u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1941. u NOBu. ubijen 1943. Korićani (0048048058) Jević (Marko) Đuro. u NOBu. Srbin. Glamoč (1359030008) Karanović (Lazo) Čedo. Srpkinja. rođena 1942. Risovac (1359030037) Mandić (Rade) Pava. Srbin. Srbin. Srbin. Sandžak (1359030027) Karanović (Jovo) Nikola. Risovac (7006s00882) Ćulibrk (Nn) Mira. Risovac (1359030039) Mandić (Mile) Božo. Srem (1359030006) Lalić (Todor) Milan. rođen 1930. nestao 1943. Srbin. Prozor (1359030040) Mandić (Nn) Dušan. Bos. Zenica (1359030036) Jević (Pero) Marko. ubijen 1941. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. rođen 1911. rođen 1902. rođena 1937. Srem (1359030019) Novaković (Gojko) Nikola.petrovac (0210082063) Kalomber (Nn) Miha. Bos. rođen 1940. Crna gora (1359030066) Obradović (Nikola) Savka. rođen 1923. u direktnom teroru. Krnjauša (2848006016) Karanović (Jovo) Đujka. poginuo 1944. Drvar (2309001019) Majstorović (Milan) Mićo. u NOBu. rođena 1940. rođen 1925. u NOBu. rođen 1917. Risovac (1359030009) Ličina (Pavle) Mile. Srbin. Glamoč (1359030038) Mandić (Nikola) Obrad. Srbin. Grmuša (1359030026) Obradović (Dmitar) Nikola. ubijen od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1943. rođen 1926. Risovac (1359030065) Obradović (Đuran) Dane. u direktnom teroru. ubijen 1943. Vođenica (1359030003) Drobac (Petar) Dušan. Srbin. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1887. Jašavka (0935071057) Jević (Mile) Jovo. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1944. Srem (1359030018) Novaković (Luka) Gojko. Risovac (7006s00884) Ćulibrk (Nn) Dušanka. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. 3. rođena 1924. Srbin. Srbin. rođena 1926. Srbin. rođen 1939. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Risovac (7006s00891) Mandić (Nn) Petar. Koričani (1359030024) Ilić (Petar) Mile. u NOBu. nepoznato. rođen 1912. u NOBu. rođen 1882. u NOBu. Vranovina (1353050009) Marjanović (Lazo) Đuro. rođen 1883. poginula 1944. poginuo 1945. Srbin. rođen 1873. Grme (0210082097) Obradović (Jovo) Marko. Petrovac (0801083032) Đukić (Miloš) Pero. Srbin. nepoznato. Vranovina (1359030058) Drljača (Nikola) Milko. rođen 1920. u direktnom teroru. ubijen 1944. ubijena od ustaša 1943. Risovac (1359030073) Novaković (Luka) Petar. Srbin. rođen 1923. Risovac (7006s00893) Mandić (Nn) Lazo. Teslić (0048050003) Novaković (Mile) Ružica. Srbin. Srbin. rođen 1898. Srbin. Srbin. poginuo 1945. Travnik (1359030067) Obradović (Nn) Božo.

rođen 1888. rođen 1936. Risovac (1359030053) Poznić (Luka) Đuja. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u NOBu. Sarajevo (0207053053) Kecman (Vid) Obrad. rođen 1888. ubijen 1943. u NOBu. streljana od Muslima 1943. rođena 1934. Risovac (1359030032) Santrač (Đura) Vit. u NOBu. Srbin. rođen 1918. streljana od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijen od Nemaca 1944. kod kuće. poginuo 1943. u NOBu. Bugojno (1359030064) Poznić (Jovo) Deva. u NOBu. rođen 1902. ubijen 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1944. poginuo 1942. Han Pesak (1359030014) Šijan (Marko) Nikola. u NOBu. poginuo 1944. Nepoznato (0540048029) Santrač (Jovo) Đuro. Crna gora (1356018012) Knežević (Milan) Dušan. rođen 1885. rođen 1912. poginuo 1942. Crna gora (1356018011) Ćulibrk (Stevan) Dušan. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1941. streljan od Muslima 1943. rođena 1931. Risovac (1359030048) Santrač (Jovo) Todo. Nemačka-stalag (1356018040) Knežević (Savo) Rade. Sutjeska (0207053048) Kerkez (Rade) Ljubomir. poginuo 1943. streljana od Muslima 1943. Srem (1359030015) Santrač (Stevo) Živko. Srpkinja. Bos. Risavac (0779012014) Santrač (Pero) Vid. Srbin. Srbin. rođen 1898. Lim (1359030030) Rađenović (Marko) Jovo. rođen 1903. u zbegu. Koričani (1359030043) Skakavac Banović (Mile) Vučen. Srpkinja. u NOBu. Risovac (1359030050) Poznić (Luka) Mićo. poginuo 1943. rođen 1920. poginuo 1944. ubijena od Muslima 1943. rođen 1889. kao zarobljeni pripadnik VKJ. nepoznato. Crna gora (1356018019) Čiča (Mile) Ilija. poginuo 1943. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. u direktnom teroru. poginula 1943. poginuo 1943. rođena 1921. rođen 1925. Srpkinja. Risovac (7006s00897) Poznić (Nn) Milan. u NOBu. poginuo 1944. Šator (7006s00900) Ćulibrk (Stevan) Koviljka. Srbin. Skakavac (1356018043) Grbić (Jovo) Petar. Srpkinja. Šator (1359030031) Rađenović (Marko) Blažo. poginuo 1943. ubijen 1943. rođena 1943. Smoljana (1356018007) Banović (Vučen) Ilija. Kozila (7006s00903) Kerkez (Rade) Đuro. B. Srpkinja. streljana od Muslima 1943. Srbin. u zbegu. Srbin. Smoljana (1356018046) Đurić (Mile) Petar. ubijen 1941. Kozila (7006s00902) Ćulibrk (Savo) Persa. u NOBu. rođen 1919. Srpkinja. Srbin. rođena 1929. u zbegu. rođen 1912. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Crna gora (1356018008) Brkljač (Đuro) Petar. rođena 1940. Šator (0047040017) Grbić (Jovan) Dane. Crna gora (0048048018) Đurkić (Vaso) Ilija. Strmica (1356018028) Ćulibrk (Ilija) Dmitar. Miljevina (0048045025) Santrač (Simo) Gojko. rođena 1890. Srbin. Srpkinja. Bihać (0209080030) 1010 spisak nije potpun . poginuo 1944. rođen 1880. rođen 1921. Zelengora (0209080046) Đurić (Stojan) Pavo. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. Risovac (1359030051) Poznić (Luka) Zorka. ubijena 1943. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. streljana od Muslima 1943. poginula 1944. rođen 1926. rođen 1921. poginuo 1943. Srpkinja. rođen 1921. streljana od Muslima 1943. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Fojnica (0441013015) Ćulibrk (Miloš) Bosiljka. u NOBu. Travnik (1359030035) Rađenović (Trivo) Deva. Srbin. Nemačka-stalag (1356018001) Kačar (Đura) Petar. Srbin. Foča (0934067025) Rađenović (Nikola) Gojko. u zbegu. rođena 1942. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1914. Smoljana (0047040017) Grbić (Luka) Đukan. u direktnom teroru. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Prozor (0441013016) Ćulibrk (Jovan) Vaso. rođena 1942. Smoljana (1356018047) Đurić (Lazo) Perka. Srbin. u NOBu. Risovac (7006s00896) Rađenović (Jovo) Marko. Srbin. umro od tifusa 1943. rođen 1903. poginuo od Nemaca 1944. u direktnom teroru. streljana od Muslima 1943. kod kuće. rođen 1922. rođen 1907. ubijen 1943. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. u zbegu. Risovac (1359030049) Poznić (Juro) Ana. poginuo 1943. rođen 1910.naselje Risovac Žrtve rata 1941-1945 Obradović (Petar) Stojan. poginuo 1943. rođen 1936. rođena 1941. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1937. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1907. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1925. rođen 1926. Kupres (1356018009) Ćulibrk (Jovan) Danica. Srbin. rođena 1935. rođen 1917. streljana od Muslima 1943. poginuo 1944. Srbin. Risovac (1359030052) Poznić (Luka) Mileva. Kolašin (1356018010) Ćulibrk (Ilija) Rade. u NOBu. ubijen 1943. rođen 1925. Srbin. ubijen 1943. Smrljana (2594113013) Đurić (Spaso) Jovo. Srbin. Zenica (1359030057) Santrač (Stevo) Tomo. u direktnom teroru. u NOBu. kod kuće. Srbin. u NOBu. Crnagora (1356018015) Čiča (Milan) Đukan. rođena 1870. u NOBu. u NOBu. ubijena 1943. Risovac (1359030055) Poznić (Luka) Milka. Šator (7006s00899) Ćulibrk (Savo) Desa. Crna gora (1356018017) Đurić (Mile) Pešo. rođen 1900. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1880. rođena 1935. Srbin.petrovac (1359030029) Rađenović (Marko) Blažo. u direktnom teroru. rođen 1927. kod kuće. u NOBu. Srbin. rođena 1925. u direktnom teroru. Srbin. Risovac (1359030056) Poznić (Luka) Boro. Cazin (0209080047) Ćulibrk (Stevan) Kći. Srbin. rođen 1898. Sinj (1356014005) Ćuk (Vaso) Mile. u NOBu. Srbin. rođen 1863. umrla od tifusa 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Teslić (1356018023) Kerkez (Jovo) Milka. u direktnom teroru. Risovac (0048045063) Poznić (Nn) Marija. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. U srbiji (0045017002) Knežević (Dušan) Mile. Risovac (1359030054) Poznić (Nn) Borka.petrovac (0209080012) Santrač (Pera) Stojan. rođen 1920. Crna gora (0047041009) Brkljač (Mile) Jovo. nestao 1943. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. nestala 1943. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1944. u NOBu. Risovac (1359030016) Santrač (Jovo) Todor. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u zbegu. Kozila (7006s00901) Ćulibrk (Staniša) Miloš. poginuo 1944. rođen 1940. Nepoznato (2190015100) Rađenović (Marko) Drago. rođena 1933. u NOBu. Šator (7006s00898) Ćulibrk (Miloš) Stana. Srbin. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. streljan od Muslima 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Šator (7006s00900) Đilas (Mile) Jovo. Srpkinja. rođen 1874. Kupres (1356018018) Dukić (Gaco) Janko. poginuo 1943. streljana od Muslima 1943. Skakavac (1356018020) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ćuk (Petar) Dane. Travnik (0801083007) Kecman (Stevan) Đurađ. rođena 1939. Srbin. rođen 1940. umro 1943. u NOBu. Srpkinja. Crna gora (0207053047) Knežević (Dušan) Mile. rođen 1939. rođen 1919. Srbin. Srbin. ubijen od Muslima 1943. nepoznato. Srbin. ubijena 1943. poginuo 1945. Srbin. u NOBu. rođen 1915. rođena 1941. u zbegu. rođen 1908. rođen 1914. rođen 1925. rođen 1924. Srbin. u NOBu. streljana od Muslima 1943. poginuo 1943. nepoznato. rođen 1927. rođen 1918. rođen 1879. Busovača (0049061006) Grbić (Božo) Kći. u NOBu. Risovac (0048045064) Poznić (Nn) Drago. rođen 1924. Srbin. nepoznato. u zbegu. rođen 1915. rođen 1917.

poginuo 1944. u NOBu. rođena 1941. Mrkonjića grad (1356015005) Bucalo (Nikola) Vico. nepoznato. poginuo 1944. u NOBu. Smoljana (7006s00909) Grbić (Pera) Milan. u NOBu. rođen 1876. poginuo 1944. rođen 1924. ubijena 1943. Crna gora (1356018004) Marjanović (Đuro) Dušan. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. rođen 1911. Srbin. rođen 1926. Srbin. rođen 1923. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944. Sutjeska-zeleng (1356015030) Daljević (Trivun) Đukan. Bosanski Petrovac (5002s00542) Bucalo (Nikola) Drago. Oštrelj-drvar (0209081044) Stupar (Nikola) Vico. Livno (1356018031) Stupar (Rade) Dragica. rođen 1928. rođen 1903. rođena 1917. Srbin. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena od Muslima 1943. rođen 1915. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođena 1904. u NOBu. Crna gora (1356018013) Petković (Nikola) Stevo. (1356018033) Stupar (Rade) Dušan. streljan od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1923. Srbin. u NOBu. u zbegu. Srbin. rođen 1920. rođen 1918. Han Pjesak (1356015001) Dragišić (Srđan) Dušan. zaklana od Muslima 1943. Smoljena (0669015012) Inđić (Pero) Peja. streljan od Muslima 1943. rođen 1931. Drvar (1356018024) Stupar (David) Lazo. umro 1944. u NOBu. 3. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. Teslić (1356018026) Smoljana Balaban (Simo) Mile. Srbin. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1926. poginula 1943. u NOBu. Kozila (7006s00906) Stupar (Vaso) Luka. Srbin. rođena 1927. rođen 1927. ubijena od ustaša 1943. rođen 1883. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1918. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1943. Smoljana (0206049109) Brkić (Paja) Dragomir. Srbin. rođena 1905. u NORu. Crna gora (1356018032) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Stupar (Sava) Rode. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u NOBu. u zbegu. u NOBu. Banja luka (1356018021) Stupar (Mićo) Mika. poginuo 1944. rođena 1935. Crna gora (1356018005) Knežević (Todor) Milka. rođen 1928. u NOBu. Kojin (1356018036) Stupar (Nn) Stana. Kozila (7006s00904) Knežević (Todor) Simo. Srpkinja. Sutjeska-zeleng (1356015029) Daljević (Đukan) Rajko. Crna gora (1356018034) Stupar (Staniša) Stevan. ubijen 1943. u NOBu. Skakavac (0047039012) Marjanović (Mile) Đurađ. rođen 1930. Teslič (1356018014) Santrač (Đuro) Lazo. rođen 1895. Srpkinja. rođen 1918. Srpkinja. Kozila (7006s00905) Stupar (Todor) Perka. streljana od Muslima 1943. Tovariševo (0047039003) Stupar (Lazo) Savo. Beograd (0210082045) Inđić (Jovan) Trivo. poginuo 1943. kod kuće. Prnjavor (0048043005) Grbić (Milan) Jovo. rođen 1914. rođena 1942. rođen 1943. poginuo 1945. Srbin. Srpkinja. Grmeč (0048048034) Stupar (Todor) Jelka. u nemačkoj ofanzivi.krajiška (0048048035) Stupar (Mile) Branko. rođen 1926. ubijena 1942. Srbin. poginuo 1945. u NOBu. umrla od tifusa 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1870. umro od ranjavanja 1945. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. Sutjeska (0048043004) Grbić (Jovo) Miloš. rođen 9999. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. rođen 1903. Smoljana (1356015006) Daljević (Đukan) Branko. u zbegu. Srbin. poginuo 1943. poginula 1943. nepoznato. u NOBu. Kolašin (1356018025) Stupar (Mile) Ratko. rođen 1924. u direktnom teroru. Prijedor (0047039013) Marjanović (Đuro) Vlado. Teslić (1356018029) Stupar (Petar) Pero. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. Grmeč (0048048037) Stupar (Marko) Stevo. kod kuće. Srbin. poginuo 1943. rođen 1926. poginuo 1943. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Kozila (7006s00907) Stupar (Nikola) Jovo. Srbin. rođen 1940. Nepoznato (0047042021) Popović (Rade) Smiljana. rođen 1880. rođen 1928. rođen 1927. rođena 1942. Srpkinja. rođen 1912. u NOBu. poginuo 1944. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1901. rođen 1924. Srbin. Srbin. Srbin. Smoljana (1356015028) Dragišić (Jovan) Mile. Srbin. poginuo 1945. Šobot. Srbin. u NOBu. Smoljane (0610075013) Inđić (Jandrija) Jovan. Srbin. poginuo 1944. u zbegu. poginuo 1944. poginuo 1944. poginuo 1943. Kozila (7006s00908) Bucalo (Nikola) Vico. Srbin. Srpkinja. Grmeč (0048048036) Stupar (Mićo) Nikola. Drvar (1356013020) Stupar (Simo) Miloš. rođen 1923. kod kuće. Mlinište (0209081035) Branković (Kosta) Dara. u NOBu. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. kod kuće. Ogunača (1356018006) Miljević (Soka) Drago. rođen 1890. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. Srbin. umro 1944. Sremski front. rođen 1913. Srpkinja. rođena 1896. rođen 1922. Veliki dujan. poginuo 1944. rođen 1924. Teslić (1356018022) Marjanović (Staniša) Đuka. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1875. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1890. Smoljana (7006s00912) Grbić (Panto) Stevo.naselje Skakavac Žrtve rata 1941-1945 Knežević (Todor) Marko. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen 1943. rođen 1924. Srbin. Sutjeska (0207053015) Stupar (Simo) Miloš. Višegrad (1356015050) Branković (Jovo) Čedo. u NOBu. Drvar (1356018016) Stupar (Srđan) Jovo. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1945. u NOBu. rođen 1911. rođena 1904. ubijen od Nemaca 1943.-petrovac (0210082046) Inđić (Nn) Sava. rođen 9999. rođen 1921. Srbin. Skakavci (1356018041) Rakić (Jovo) Stana. Srbin. Srbin. rođen 1937. Srbin. Srbin. rođen 1902. Srbin. rođen 1934. u NOBu. rođen 1923. Skakavac (1356018045) Knežević (Todor) Ratka. Smoljana (1356018042) Štrbac (Ostoja) Mile. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. rođen 1925. rođen 1917. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Smoljana (1356015022) 1011 spisak nije potpun . Livno (1356018030) Stupar (Pero) Mirko. Srbin. Srbin. Smoljana (7006s00913) Grbić (Jovo) Miloš. Skakavac (1356018044) Stupar (Vid) Rade. u NOBu. Srpkinja. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1943. ubijen 1943. kod kuće. u zbegu. rođen 1922. u NOBu. ubijena 1943. Kolašin (1356018038) Stupar (Jovan) Mile. Posledice ranjavanja (0048046007) Stupar (Božo) Ilija. rođen 1924. rođen 1939. rođen 1920. Srbin. Kolašin (1356018035) Stupar (Jovan) Mile. Smoljana (0048043003) Grbić (Nikola) Dušan. rođen 1913. poginula 1944. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. kod kuće. rođen 1930. Han Pesak (0209081036) Branković (Jovo) Sava. Srbin. Kolašin (1356018039) Stupar (Đukan) Mile. ubijen od Muslima 1943. Skakavac (0047039011) Marjanović (Petar) Božo. Srbin. ubijen 1943. Sremski front (1356018027) Stupar (Stevo) Soka. ubijen 1943. kod kuće. Crna gora (1356018002) Štrbac (Đuro) Nikola. (0210082044) Inđić (Jovan) Neđo. ubijen od ustaša 1943. Smoljana (7006s00911) Grbić (Nikola) Sreto. rođen 1920. u direktnom teroru. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. kod kuće. rođen 1922. Srbin. rođen 1936. Crna gora (1356018037) Stupar (Luka) Savo. Srbin. ubijen od ustaša 1941. Srbin. rođena 1940. Skakavac (0412394012) Stupar (Pero) Drago. poginuo 1942. Smoljana (7006s00910) Grbić (Jovo) Svetko. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi.

poginuo 1943. Smoljana (2295060014) Marjanović (Stojan) Marko. poginuo 1943. rođen 1921. rođen 1926. Sutjeska (0207053013) Mrđa (Sako) Dušan. Nepoznato (0176012011) Kukolj (Milan) Aleksandar. u NOBu. poginuo 1944. Martin brod (1356015036) Marijanović (Lazo) Đurađ. rođen 1941. Kozila (1356015033) Latinović (Nikola) Bogdan. ubijena od Muslima 1943. Tjentište (0673001011) Latinović (Nikola) Bogdan. poginuo 1942. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Selo vojići (0209081111) Kecman (Đoko) Simo. poginuo 1945. rođen 1898. Smoljana (7006s00923) Kovačević (Đuro) Milka. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1942. poginuo 1944. u NOBu. Šid (2775066001) Kecman (Simo) Bogdan. Bundžina jamo (0612100019) Kecman (Dako) Simo. poginuo 1943. Manjača (1356015071) Mrđa (Petar) Mirko. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. rođen 1919. Srem (1356015035) Latinović (Ilija) David. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. Kozara (0063012056) Marinković (Jovo) Luka. umro od tifusa 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1915. Srbin. Travnik (1356015015) Jeličić (Mile) Neđo. umro 1943. Srbin. Srbin. Majkić japra (1356015039) Jeličić (Tode) Milan. Srbin. rođen 1930. Srbin. umrla 1941. Srbin. Srbin. umro 1945. ubijen 1943. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srem (0048043023) Mrđa (Obrad) Jovan. Srbin. u NOBu. Smoljana (1356015048) Majstorović (Petar) Staniša. Srbin. u NOBu. rođena 1904. u NOBu. u NOBu.korićani (1356015040) Kecman (Dako) Ilija. rođen 1921. rođen 1924. poginula 1943. u nemačkoj ofanzivi. Mlinište (1356015075) Mrđa (Nikola) Gojko. u NOBu. rođen 1918. Smoljana (7006s00922) Kovačević (Todo) Savo. rođena 1939. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1925. rođen 1915. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1929. rođen 1916. Srbin. poginuo 1944. u direktnom teroru. Prijedor (2295060009) Jeličić (Milanko) Luka. Srbin. poginuo 1944. Petrovac (1356015060) Mrđa (Rade) Pero. rođen 1922. poginuo 1944. rođen 1935. u NOBu. u NOBu. Zagreb (1356015024) Mrđa (Dako) Pero. Zelengora (1356015063) Jeličić (Mile) Drago. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. u NOBu. rođen 1922. Srbin. rođen 1884. rođena 1924. Grmeč (0666004003) Latinović (Đuro) Slavko. Prnjavor (0207053062) Marijanović (Simo) Ilija. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1945. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1921. rođen 1924. poginuo 1944. Srbin. rođen 1909. rođen 1926. u NOBu. Petrovac (0209081049) Latinović (Mitar) Mileva. Srbin. rođen 1918. Srbin. rođen 1940. Smoljana (1356015007) Kecman (Mile) Trivuna. Zelengora (1356015037) Marić (Petar) Drago. rođen 1923. Srbin. Srbin. rođen 1918. u NOBu. poginuo 1944. rođena 1904. rođen 1922. poginuo 1943. u NOBu. Smoljana (7006s00916) Latinović (Nikola) Boško. Srbin. rođena 1907. u NOBu. Srbin. ubijen 1942. rođen 1882. u NOBu. Srbin. Smoljana (0631007011) Marić (Đorđe) Grozda. poginuo 1942. ubijen 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. Kozara (1356015025) Mrđa (Jojo) Dmitar. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. Šatorsko jezero (2294036001) Marinković (Nikola) Ruža. Srbin. poginuo 1943. kod kuće. poginula 1943. Srbin. poginuo od ustaša 1942. poginuo 1944. Srbin. Srbin. rođen 1920. Sanski most (0941011030) Kerkez (Jovo) Mićo. ubijena 1943. poginuo 1945. u nemačkoj ofanzivi. ubijena 1943. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1924. rođena 1937. Srbin. kod kuće. Srbin. Srpkinja. kod kuće. Devetak (0535028007) Mrđa (Lazo) Vico. poginuo 1943. rođen 1924. rođen 1887. Vrpolje (1356015068) Mrđa (Simo) Nikola. ubijen od Muslima 1943. Zelengora (1356015047) Majstorović (Petar) Peko. Srbin. Srbin. rođen 1917. umro 1945. u NOBu. Srbin. u NOBu. Sutjeska (0209081048) Latinović (Ilija) Kojo. Smoljana (0207053038) Kovačević (Đuro) Mileva. Zelengora (1356015074) Mrđa (Mile) Stevan. rođena 1926. Prnjavor (1356015014) Jeličić (Mile) Savo. u NORu. u direktnom teroru. umro 1943. poginuo 1944. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1907. u NOBu. Srbin. prilikom bombardovanja. poginuo 1943. Srpkinja. Zelengora (1356015077) Mrđa (Pero) Mirko. Prača (7042s00027) Latinović (Cvijo) Anđa. rođen 1899. Srpkinja. u NOBu. rođen 1915. Račićbihać (1356015026) Mrđa (Ilija) Vajo. rođen 1888. poginuo 1943. Srbin. rođen 1909. Smoljana (1356015066) 1012 spisak nije potpun . poginuo 1943. u NORu. Sandžak (1356015070) Mrđa (Petar) Mirko. Sanski most (0410345011) Jeličić (Gliša) Rade. Srbin. rođen 1930. Srbin. rođen 1919. prilikom borbi ili bombardovanja. Ljubljana (1356015046) Majstorović (Peko) Mirko. u NOBu. rođen 1922. rođen 1918. Smoljana (1356015053) Mandarić (Mihajlo) Mile. Srbin. poginuo od ustaša 1943. Smoljana (7006s00921) Mandrić (Mihajlo) Mile. poginuo 1943. ubijen 1943. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1918. Zelengora (1356015049) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Majstorović (Peko) Đurađ. u NOBu.naselje Smoljana Žrtve rata 1941-1945 Inđić (Simo) Vojin. ubijen 1942. Srbin. Bos. u NOBu. rođen 1927. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1938. rođen 1932. G. Srpkinja. kod kuće. Drvar (1356015067) Mrđa (Luka) Drago. poginuo 1944. rođen 1901. rođen 1910. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1909. poginuo 1944. rođena 1929. Beograd (0206049136) Jeličić (Rade) Ilija. u NOBu. rođen 1914. poginuo 1942. Manjača (1356015051) Majstorović (Mihal) Dušan. poginuo 1944. Srbin. Kod foče (0048046005) Krčmar (Stevo) Lazar. Manjača (1356015032) Majstorović (Mihail) Mile. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1905. Bosan. u NOBu. ubijen 1943. poginuo 1943. u NOBu. Sanica (1356014033) Kecman (Đurađ) Drago. u NOBu. Livno (1356015034) Latinović (Nikola) Jakov. poginuo 1943. kod kuće. poginuo 1941. rođen 1918. Srbin. u NOBu. Smoljana (1356015008) Kecman (Rade) Božo. poginuo 1943. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1926. poginuo od ustaša 1942. Smoljana (7006s00918) Latinović (Nikola) Ilinka. Smoljana (0207053014) Mrđa (Petar) Milan. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Sandžak (1356015038) Mrđa (Nikola) Petar. Smoljana (1356015045) Marinković (Nikola) Ruža. Nepoznato (0047042034) Mrđa (Blaž) Jovan. ubijena od Muslima 1943. Vrpolje (1356015076) Mrđa (Ostoja) Dmitar. rođen 1923. rođen 1919. kod kuće. kod kuće. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1888. rođen 1926. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1918. rođen 1921. Srbin. Srbin. Smoljana (0935070001) Mrđa (Đuro) Dmitar. Srpkinja.gradiška (0933062015) Mrđa (Ile) Milan. Smoljana (7006s00915) Indžić (Andrija) Jovo. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Zelengora (0048048005) Kecman (Ignjat) Đuro. Smoljana (7006s00917) Latinović (Nikola) Đuro. rođen 1926. rođena 1925. Srbin. rođen 1889. Knin (0207053063) Marijanović (Lazo) Nikola. Sandžak (1356015027) Mrđa (Pane) Gojko. Srbin. rođen 1912. Srbin.

Prelaz Preko dr (1356015059) Stojanović (Koja) Rade. Srbin. rođen 1936. u NOBu. rođena 9999. kod kuće. u NOBu. u NOBu. rođen 1928. Srbin. rođena 1937. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1926. rođen 1925. rođen 1925. Srpkinja. rođen 1923. ubijena 1943. Jajce (0210082029) Šerbula (Dušan) Duka. Srbin. poginuo 1943. Suvaja (0207053029) Đumić (Dušan) Čedo. rođen 1941. u NOBu. rođena 1926. Srbin. u NOBu. kod kuće. ubijena od Nemaca 1944. ubijena 1944. poginuo 1944. Srbin. rođen 1924. u NOBu. Knin (0207053032) Stojanović (Ljubo) Milka. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1945. u NOBu.grah (1356015023) Raković (Damjan) Stojan. poginuo 1943. rođena 1937. rođen 1882. rođen 1927. Risovac (0387012056) Drljača (Petar) Janja. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. Smoljana (7006s00920) Mrđa (Todor) Dmitar. rođena 1909. kod kuće. Smoljana (7006s00926) Šerbula (Dušan) Milan. ubijen 1943. Srpkinja. u NOBu. Smoljana (0709064044) Raković (Milan) Ilija. ubijen od ustaša 1943. St travnik (0175007060) Drljača (Božo) Miloš. Sutjeska (0048043035) Vranješ (Dmitar) Vojin. rođen 1929. poginuo 1943. Srbin. u NOBu.petrovac (0063012006) Mrđa (Trivun) Milan. Srbin. Smoljana (0207053033) Stojanović (Mile) Petar. kod kuće. rođen 1923. poginuo 1943. ubijena 1943. Srbin. umro 1942. poginuo 1943. rođen 1894. poginuo 1942. Srbin. Manjača (1356015011) Šerbula (Dušan) Milka. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. Smoljana (1356015055) Mrđa (Trivo) Lazo. u NOBu. Hrvat. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. Smoljana (7006s00924) Stojanović (Dane) Špiro. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Mrkonjić grad (0779013039) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Stojanović (Gojo) Đurađ. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1942. Smoljana (1356015052) Vranješ (Savan) Veselka. Smoljana (0206049107) Stojanović (Lazo) Dušan. U sremu (1356015017) Stojanović (Ljubo) Milan. ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru. umro 1942. rođen 1933. Srbin. poginuo 1943. rođen 1921. rođen 1920. Srpkinja. poginuo 1944. Tičevo-bos. Suvaja (7006s00928) 1013 spisak nije potpun . Smoljana (1356015004) Zorić (Mile) Toma. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Srbin. Srbin. nepoznato. Srpkinja. Risovac (0387012057) Drljača (Pavle) Božo. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. Smoljana (1356015010) Šerbula (Dušan) Gojko. Smoljana (1356015020) Prošić (Ilija) Milan. Srbin. Srbin. Srbin. Smoljana (0206048022) Vranješ (Dmitar) Drago. nepoznato. rođen 1926. Srbin. poginula 1943. u NOBu. ubijen 1941. rođen 1927. rođena 1930. rođen 1923. u NOBu. Smoljana (1356015061) Stojanović (Špiro) Špiro. rođen 1909. prilikom borbi ili bombardovanja. Grmuša (0801082036) Stojanović (Đurđa) Dušan. Srpkinja. Srbin. Suvaja (0207053030) Đumić (Drago) Vojin. rođen 1882. ubijena 1944. u NOBu. ubijen od Nemaca 1944. Tuzla (1356015003) Vukobrat (Stevo) Anđa. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944. Smoljana (0669018005) Stojanović (Đuđo) Anđa. rođena 1850. u NOBu. rođen 1934. Pelješac (0569025024) Prošić (Ilija) Miloš. poginuo 1944. Srbin. rođen 1928. rođen 1877. rođen 1925. poginuo 1945. Srbin. rođen 1890. ubijena od Muslima 1943. nepoznato. Srbin. Risovac (0387012058) Đumić (Drago) Jelka. u nemačkoj ofanzivi. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Srbin. u NOBu. Pelješac (0897035019) Radišić (Laza) Stana. Marjanovac (1356017056) Đaković (Đuro) Sretko. Kod Prozora (1356015064) Zorić (Nikola) Mićo. Foča (1356015069) Mrđa (Trivo) Lazo. Srbin. Sutjeska (0207053031) Stojanović (Dako) Špiro. ubijen 1942. Smoljana (7006s00925) Šerbula (Dušan) Đuka. Srbin. rođen 1923. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. Mokra gora (1356015031) Stojanović (Stole) Stole. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. umro 1943. Nepoznato (0048043008) Stojanović (Dako) Ljubo. prilikom borbi ili bombardovanja. u zatvoru. poginuo 1943. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1944. Srpkinja. rođen 1922. poginuo 1943. rođen 1920. poginula 1943. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1942. Srbin. ubijen 1944. rođen 1924. kod kuće. u NOBu. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1889. Srbin. poginuo 1945. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Janjila (1356015073) Praštalo (Ostoja) Sava. rođen 1927. kod kuće. kod kuće. kod kuće. rođen 1939. poginuo 1942. poginula 1943. rođen 1918. poginuo 1944. rođen 1906. rođen 1901. Kiseljak (1356015072) Stojanović (Mile) Slavko. Zelengora (0048043034) Vranješ (Dmitar) Gojko. rođen 1880. ubijen 1943. rođen 1898. pri deportaciji. u NOBu. Srbin. Grabež (2292007014) Raković (Milan) Dane. Smoljana (7006s00919) Mrđa (Vido) Ratka. Srbin. rođen 1925. Bos. ubijen 1942. Srbin. Srbin. Smoljana (1356015018) Stojanović (Trifun) Stevan. rođena 1924. Crna gora (0048043033) Vranješ (Mile) Dmitar. Kotor varoš (1356015057) Mrđa (Vido) Rade. Srbin. Sanica-ključ (1356015002) Vukobrat (Jeftan) Boško. kod kuće. ubijen 1941. u NOBu. rođena 1898. rođen 1936. ubijen od ustaša 1943. rođen 1910. B. rođen 1883. poginuo od ustaša 1943. rođen 1895. Srpkinja. u NOBu. rođen 1936. rođena 1938. Smoljana (1356015054) Vukobrat (Ilija) Drago. Smoljana (1356015013) Stojanović (Aćim) Stevo. u NOBu. Srbin. Krnja jela (1356017012) Cvjetković (Pero) Marko. poginuo 1943. rođen 1918. rođen 1877. u NOBu. Srbin. rođena 1924. u NOBu.petrovac (0669018004) Stojanović (Stojan) Dušan. Smoljana (1356015016) Stojanović (Đura) Lazo. Nepoznato (2296062007) Šerbula (Đurađ) Jovo. ubijena od Nemaca 1944. Srpkinja. rođen 1923. Srbin. rođena 1934. rođen 1899. u NOBu. u NOBu. poginuo 1945. Vilusi (0933062016) Mrđa (Vico) Đuro. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1897. Piva -cr gora (0673007004) Radišić (Mića) Jovan. Banja luka (1356017043) Divjak (Božo) Savo. Srbin. Smoljana (2293018001) Stupar (Jovan) Simeuna. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1944. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. Pištanica-sanic (1356015021) Praštalo (Pane) Ostoja. rođen 1926. Smoljana (1356015056) Mrđa (Vučen) Mirko. Sanski most (1356015058) Stojanović (Nikola) Čedo. Smoljana (2295060015) Mrđa (Vid) Darinka.naselje Smoljana Žrtve rata 1941-1945 Mrđa (Slavko) Dušanka. Srpkinja. poginuo 1943. Perna (0387021050) Dragišić (Stevan) Milan. u NOBu. rođen 1920. rođen 1903. u NOBu. rođen 1926. Smoljana (1356015012) Šerbula (Tomo) Blaž. rođena 1923. Suvaja (1356017055) Cvjetković (Vujo) Zdravko. u nemačkoj ofanzivi. Sutjeska-zeleng (1356015019) Praštalo (Vaso) Zorka. Smoljana (7006s00914) Suvaja Badrik (Joso) Dane. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Smoljana (1356015009) Šerbula (Dušan) Gojko. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. poginula 1943. poginuo 1943. Srpkinja. rođen 1920. rođena 1929. Smoljana (0048043032) Vranješ (Mile) Dušan. rođen 1921. rođen 1932. rođen 1888. Srbin. Srpkinja. ubijen 1943. Bihać (0535028006) Praštalo (Vaso) Jovan. poginuo 1944. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. rođen 1922.

rođena 1882. Srbin. rođena 1938. rođen 1884. rođen 1920. rođen 1887. u NOBu. u NOBu. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. kod kuće. ubijen 1943. poginuo 1942. Bravsko bos. poginuo 1944. Pet (1356017053) Grbić (Petar) Simo. Zelen gora (1356017073) Grbić (Rade) Pavle. Srpkinja. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1944. ubijen 1943. Srbin. kod kuće. u NOBu. rođen 1914. poginula 1943. Suvaja (7006s00927) Đumić (Petar) Deva. Vedenci (1132060063) Grbić (Jovan) Smilja. Pe (1356017084) Grbić (Đuro) Pajo. Srbin. rođen 1926. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođena 1941. Srbin. ubijen 1941. Srpkinja. poginuo 1943. ubijen 1943. Petrovačko Polj (1356017077) Đumić (Stevan) Srđen. poginuo 1944. u nemačkoj ofanzivi. Prozor (1356017002) Grbić (Vlado) Mara. Bos. u NOBu. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Travnik (1356017072) Grbić (Simo) Đurađ. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. rođen 1917. u NOBu.pe (1356017058) Grbić (Kojo) Svetko. u direktnom teroru. Suvaja (1356017016) Ilić (Rade) Đuro. kod kuće. u NOBu. Suvaja (7006s00929) Đunić (Mile) Vujadin. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1944. u zbegu. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1943. u NOBu. rođen 1920. rođen 1922. Srbin. ubijen 1944. rođen 1914. rođen 1895. Srbin. Srbin. u zbegu. rođen 1940. Srpkinja. Pe (1356017079) Đumić (Jovan) Dušan. Srbin. u NOBu. rođen 1926. rođen 1887. poginuo 1943. rođen 1914. rođen 1926. u NOBu. ubijen 1943. Suvaja (1477049010) Grubiša (Jovo) Petar. Mladenovac (0358069009) Grbić (Bogdan) Jelka. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1941. kod kuće. Bosanski Petrov (1356017029) Jeličić (Mile) Drago. rođena 1881. kod kuće. u direktnom teroru. Rašmovac (1356017010) Grbić (Todor) Bogdan. Durmitor (0048048061) Grbić (Pavle) Rade. rođen 1909. rođen 1923. ubijena 1943. rođen 1889. rođen 1903. Srpkinja. u NOBu. Petrovac (1356017087) Karanović (Mićo) Dušan. rođen 1924. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1893. poginuo 1944. rođen 1863. ostalo. rođen 1882. ostalo. Srbin. Čađavica (1356017054) Grbić (Petar) Nikola. Duvno (1356017036) Jeličić (Mile) Jovo. rođen 1929. Suvaja (7006s00934) Grbić (Jovo) Nikola. P (1356017094) Grbić (Cvijo) Mile. ubijen od Muslima 1943. rođen 1941. rođen 1901. u NOBu. Suvaja (0206048094) Grbić (Mile) Vojin. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. Livno (1356017005) Grbić (Vid) Nikola. poginuo 1943. 1 tenkovska divizija (1356017051) Grbić (Savo) Jovo. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Suvaja (1356017006) Đumić (Periša) Ljubo. u NOBu. u NORu. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1889. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1940. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. Srbin. rođen 1941. Sremski front (1356017082) Grbić (Srđan) Jovan. Srbin.naselje Suvaja Žrtve rata 1941-1945 Đumić (Ilija) Đuro. rođen 1907. Zelengora (1356017003) Grbić (Todor) Mile. ubijen 1943. Kozila bos. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. Srbin. rođena 1926. Kozara (0700006003) Grbić (Nn) Mara. Oštrelj bos. Suvaja (7006s00932) Grbić (Nikola) Dmitar. u NOBu. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Suvaja (1477049011) Grubiša (Mile) Sava. Krnja jela (1356017019) Grbić (Stojan) Sava. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1942. poginuo 1943. Krnja jela (0700006001) Grbić (Petar) Ostoja. Krnja jela b. Srbin. poginuo 1945. Srbin. Suvaja (1356017013) Karanović (Dušan) Rade. u NOBu. Srbin. Krnja jela (1356017011) Grbić (Dragan) Branko. Srbin. Užice (1356017093) Grbić (Jovan) Mileva. rođen 1924. Srbin. Srbin. rođen 1916. Marjanivić do (1356017095) Grbić (Nikola) Dušan. Suvaja (7006s00933) Grbić (Medar) Đuro. Jasenovac (1356017035) Jeličić (Sava) Nikola. rođena 1920. Srbin. rođen 1919. ubijen 1943. poginuo 1944. ubijen 1943. Pe (1356017078) Đumić (Srđen) Jovo. Srbin. ubijena 1943. ubijen 1943. Srbin. Miljevi (1356017090) Grbić (Cvijo) Ilija. rođen 1929. Crni vrh-ist. Krnja jela b. rođen 1943. Suvaja (1356017017) Grubiša (Mile) Sava. ubijena od Muslima 1943. rođena 1938. Srbin. ubijen 1943. Smoljana (1356017076) Đumić (Stevan) Srđen. rođen 1923. ubijena 1943. Petrovac (1356017088) Karanović (Pero) Grujo. ubijen 1943. Suvaja (1356017083) Grbić (Vlado) Sretko. rođen 1885. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. kod kuće. poginuo od ustaša 1943. poginuo 1944. Srbin. Srbin. rođen 1886. ubijen 1941. u NOBu. rođen 1921. rođen 1902. rođen 1894. u direktnom teroru. rođen 1922. poginuo 1945. rođen 1885. u direktnom teroru. rođen 1876. Sutjeska (0207053073) Đumić (Jovan) Dušan. rođen 1917. Srbin. Srbin. Suvaja (7006s00935) Grlić (Đuran) Gojko. rođen 1929. Bos. u NOBu. kod kuće.bo (0048048062) Đumić (Vujadin) Drago. Pletelnica slav (1356017085) Grbić (Ilija) Sretko. Srbin. Sokolovac (0281002014) Đumić (Srđen) Dane. Bosanski Petrovac (1356017018) Grbić (Nikola) Sretko. ubijen 1943. rođena 1896. Suvaja (1356017015) Grbić (Mile) Đuro. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. ubijen 1943. rođena 1928. Srbin. Suvaja (7006s00930) Grbić (Simo) Branko.pe (1356017052) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Grbić (Pavle) Dušan. poginuo 1944. rođen 1893. u NOBu. poginuo 1944. Krnja jela (0700006002) Grbić (Petar) Đuro. u NOBu. poginula 1945. Crna gora (1356017023) Grbić (Srđen) Luka. poginuo 1943. Suvaja (1356017014) Grbić (Ostoja) Petar. kod kuće. Srbin. rođen 1880. u direktnom teroru. Suvaja (1356017024) Grbić (Srđan) Nikola. Manjača (1356017004) Đumić (Mijat) Momčilo. Suvaja (7006s00931) Grbić (Jovan) Savo. Bos. Srbin. poginuo 1943. rođen 1910. rođen 1914. u NOBu. rođen 1881. u nemačkoj ofanzivi. Zelengora (0048048060) Grbić (Petar) Danica. Bosanski Petrovac (1327016012) Grbić (Nikola) Dušan. Suvaja (7006s00936) 1014 spisak nije potpun . Srpkinja. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. ubijena 1943. Krnja jela b. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. rođen 1884. rođen 1863. Petrovac (1356017089) Grbić (Bogdan) Milka. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1925. u NOBu. rođen 1943. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943. Komušina-teslić (1356017034) Kalaba (Jovo) Đuro. rođen 1910. Srbin. Srbin. poginula 1943. Suvaja (0048048059) Grbić (Savo) Jovo. Kolonić bos. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1922. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1926. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. ubijen 1943. rođen 1920. rođen 1929. kod kuće. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1920. Suvaja (1356017071) Đumić (Trivo) Mile. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Foča (1356012004) Grubiša (Jovo) Petar. ubijen 1943. rođen 1909. u NOBu. Srbin. Vođenica (0209081050) Grbić (Glišo) Lazo. umro 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. Suvaja (0931047062) Grbić (Petar) Jovo. Ribnik (1356017074) Grbić (Uglješa) Milan. Bolnica sicilija (1356014004) Đumić (Ilija) Dušan.

u NOBu. poginuo 1943. Suvaja (7006s00942) Krajinović (Dane) Ilija. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. Kreševo istočna (1356017069) Pećanac (Tomo) Gospava. Srbin. ubijena 1945. Srbin. poginuo 1944. P (1356017086) Milanović (Mile) Milica. Suvaja (1356017091) Kljajić (Mile) Jela. Suvaja (7006s00947) Pećanac (Đurađ) Milan. u zbegu. kod kuće. Srem (1356017021) Pilipović (Jovan) Đukan. rođen 1890. rođen 1898. Konjic (1356017033) Milanović (Lazo) Vid. Bosanski Petrov (1615017041) Pećanac (Miloš) Stana. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1920. rođena 1938. Srpkinja. Bos. rođen 1882. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1915. rođena 1882. Prijedor (0209081038) Radošević (Obrad) Neva. Srbin. Krnja jela (7006s00949) Radošević (Vojo) Milorad. Bosanska krupa (0387012019) Pećanac (Branko) Dragana. ubijena od Muslima 1943. rođen 1913. Suvaja (1356017025) Milanović (Vido) Nikola. poginuo 1943. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1885. rođen 1918. poginuo 1943. rođen 1921. u NOBu. rođen 1917. nestao 1945. Smoljana (0206052018) Knežević (Nikola) Kojo. rođen 1920. u NOBu. Srpkinja. rođen 1935. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Nepoznato (1615017040) Pećanac (Đuro) Stevan. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u NOBu. Bravsko raginov (1356017057) Pećanac (Stevan) Rade. u NOBu. Suvaja (7006s00939) Kerkez (Luka) Milan. u direktnom teroru. Suvaja (1356017060) Radošević (Rade) Lazo. Nemački logor (1356017092) Kerkez (Stevan) Stevan. Petrovac (1356017008) Mandić (Stevo) Božo. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1940. ubijena 1941. Srbin. rođena 1932. nestao 1943. u logoru. Fruška gora (1356017067) Pećanac (Nikola) Draginja. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Istočna bosna (1356017066) Pećanac (Đurađ) Rade. Bosanski Petrovac (0830021041) Radošević (Vučen) Dušan. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1920. rođen 1907. ubijen 1941. Suvaja (7006s00944) Milanović (Obrad) Stevan. ubijena od Muslima 1943. rođena 1941. rođen 1912. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. Suvaja (1356017007) Milanović (Savo) Dragana. Petrovac b (1356017065) Pećanac (Đuro) Mile. ubijena 1943. rođena 1927. Srbin. rođen 1916. Suvaja (1356017096) Radošević (Vučen) Rade. Krnja jela (0206052007) Radošević (Vlado) Dragana. u zbegu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1920. Sriemski front (1356017041) Knežević (Pero) Marko. Srbin. Srbin. poginula 1945. ubijen od Italijana 1942. Suvaja (1356017020) Pećanac (Nikica) Đurađ. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1924. kod kuće. Srbin. Srbin. u NOBu. Miljevina foča (1356017030) Mandić (Stevo) Lazo. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1944. Srbin. rođen 1941. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1944. Grmeč (1577063029) Mandić (Pero) Vojin. rođena 1942. nepoznato. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srpkinja. Golubić knin (1131046034) Knežević (Pero) Drago. u zbegu. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Suvaja (7006s00943) Mudrinić (Jovan) Sofija. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. rođen 1921. kod kuće. rođen 1900. Srbin. Srbin.naselje Suvaja Žrtve rata 1941-1945 Kerker (Pero) Lazo. rođen 1937. ubijen 1943. u nemačkoj ofanzivi. Užice (1356017032) Pajić (Mihajlo) Vukosava. rođena 1943. Srbin. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1945. kod kuće. u nemačkoj ofanzivi. Srbin. Grahovo (1356017040) Knežević (Nikola) Kojo. rođen 1903. Srbin. poginuo 1943. Srbin. rođen 1912. poginuo 1944. umrla 1943. ubijena od ustaša 1942. Bos. Srpkinja. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1944. Petrovac b (1356017070) Pećanac (Ilija) Radmila. Prkosi (0207053046) Radošević (Dušan) Bogdan. Suvaja b. Srbin. rođen 1935. ubijen 1941. ubijena 1944. u NOBu. u NOBu. Han Pjesak (1356017059) Radošević (Uroš) Dara. rođena 1922. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Suvaja (1356017062) Radošević (Vlado) Dragan. kod kuće. u NOBu. Grmeč (0387021015) Knežević (David) Mile. u NOBu. Jadovno (0105016004) Lukić (Savo) Ilija. kod kuće. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1940. rođena 1939. Nepoznato (0047042015) 1015 spisak nije potpun . poginuo 1943. rođen 1886. kod kuće. u NOBu. Boračko jezero (1356017044) Milanović (Đuro) Dušan. Srbin. Srbin. rođen 1918. Srbin. Srpkinja. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1912. Bos. rođen 1912. Srbin. Zelengora (0209081037) Radošević (Mile) Ilija. Srpkinja. poginuo 1943. u direktnom teroru. Knin (0207053017) Lavrnja (Simo) Spaso. Srbin. rođen 1908. Srbin. Medeno Polje (0209081039) Radošević (Mile) Svetko. u nemačkoj ofanzivi. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1916. Srpkinja. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. Krnja jela (7006s00948) Radošević (Vlado) Kova. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. rođena 1900. Gornji vakuf (1356017064) Pećanac (Mile) Jovo. Suvaja (7006s00946) Pećanac (Vid) Sava. rođen 1916. Srbin. ubijen 1943.petrovac (1477049012) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Obradović (Ilija) Branko. rođen 1907. ubijena od Muslima 1943. ubijena 1943. Suvaja (0771030007) Novaković (Jovo) Vasilj. Srbin. u direktnom teroru. Han kola (1356017022) Kerkez (Dušan) Milka. ubijen 1943. Suvaja (7006s00940) Kerkez (Ilija) Dragica. Srbin. rođen 1943. ubijen 1943. u NOBu. rođena 1912. poginuo 1944. rođena 1942. rođen 1919. poginuo 1944. rođena 1941. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u NOBu. Srbin. Bos. u nemačkoj ofanzivi. Centralna bosna (1356017063) Pećanac (Jovo) Branko. Kozjak salaš (1356017031) Marjanović (Tomo) Božo. Bosanski Petrov (0830021042) Radošević (Mile) Đuro. poginuo 1943. rođen 1909. Bolnica-lika (1356017026) Milanović (Jovo) Đuro. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Jajce (1356017028) Milanović (Đuro) Milica. ubijen 1943. poginuo 1943. rođen 1895. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. rođen 1914. rođen 1886. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. rođena 1939. rođen 1923. Srbin. Srpkinja. u zbegu. Medeno Polje b.petrov (1356017061) Santrač (Đuro) Lazo. Šator Planina (0388029001) Obradović (Mića) Dušan. rođen 1923. rođen 1920. u direktnom teroru. rođen 1920. Suvaja (1356017009) Mandić (Pero) Lazo. Beograd (1356017080) Milanović (Jovo) Dušan. rođen 1912. rođen 1898. u NOBu. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1920. Srpkinja. poginuo 1944. rođen 1897. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1891. Suvaja (7006s00937) Kerkez (Luka) Mirko. Nepoznato (0387012020) Pajić (Trivo) Gojko. poginuo 1944. Srbin. rođen 1904. u NOBu. poginuo 1943. Čajniče (1354006044) Pećanac (Jovo) Aćim. Sremski front (1356017042) Knežević (Simo) Drago. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. Drvar (1356017027) Milanović (Đuro) Ilija. Suvaja (7006s00945) Milanović (Todor) Đuran. rođen 1926. rođen 1918. rođen 1925. Srbin. kod kuće. rođen 1926. Livno (1356017001) Radošević (Lako) Milka. u nemačkoj ofanzivi. Suvaja (7006s00938) Kerkez (Stevan) Mile. umrla 1943. Rašnovac bos. Srbin. Srbin. Srpkinja. umro 1945. Suvaja (7006s00941) Knežević (Simo) Milanko. ubijen od ustaša 1941. (1356017068) Pećanac (Stanko) Đuro. ubijen 1943. u NOBu. Srbin. rođena 1943. Srpkinja. ubijen 1941.

Srbin. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1884. poginuo 1944. rođena 1899. Srbin. Srbin. Petrovac (1356017047) Sovilj (Jovo) Dušan. Srpkinja. Drvar (0205047025) Miljević (Jefto) Stana. poginula 1943. Srbin. u NOBu. spaljen 1943. Kod zenice (1354002014) Miljević (Mijo) Blažo. poginuo 1942. poginuo 1944. umrla 1943. kod kuće. poginuo 1944. Suvaja (0207053045) Šipka (Savo) Vojin. rođen 1921. kod kuće. Vedro Polje (1354002041) Jovanić (Petar) Đurađ. Vedro Polje (1354002028) Balaban (Nikola) Bogdan. rođena 1924. u NOBu. Skender vakuf (1356017037) Stupar (Trivun) Nikola. Srbin. rođen 1898. Srbin. umro 1944. rođena 1872. Srbin. ubijen 1941. rođena 1878. umrla 1944. rođen 1875. poginuo 1943. Srbin. Srpkinja. rođena 1878. ubijena 1943. poginuo 1945. ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginuo 1943. rođen 1910. u NOBu. rođen 1873. ubijena 1943. rođen 1897. rođena 1874. umro od zime 1944. Srpkinja. kod kuće. u NOBu. u zbegu. Srbin. u NOBu. Vedro Polje (5003s01470) Miljević (Petar) Slavko. rođen 1928. Srbin. kod kuće. rođen 1921. rođen 1920. Srpkinja. u zatvoru. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. Krupa (0774042018) Štrbac (Stojan) Miloš. Bihać (0210082064) Vedro Polje Balaban (Mile) Stana. nepoznato. Srpkinja. Bara (1354002003) Bogdan (Stevo) Mika. Srbin. poginuo 1945. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. kod kuće. Srbin. Vedro Polje (5003s01472) 1016 spisak nije potpun . kod kuće. Suvaja (0207053012) Sovilj (Dane) Petar. Srpkinja. rođen 1912. rođen 1943. Grmeč (0386011036) Stupar (Branko) Dušan. Srpkinja. Klekovača (1354002043) Grubiša (Jandrija) Đuro. ubijena od Nemaca 1943. ubijen 1943.petrovac (1354004001) Dronjak (Đuro) Bogdan. u direktnom teroru. kod kuće. Kod Prozora (1354002034) Došen (Pero) Dušan. Srbin. rođen 1926. u NOBu. Drinić (0207053011) Šipka (Simo) Stanko. rođen 1923. prilikom borbi. u NOBu. Suvaja (7006s00951) Šipka (Simo) Pero. u NOBu. Bos. Srbin. Zaglavica-drvar (1354002016) Miljević (Antonije) Jefto. u NOBu. Zvornik (1354002045) Grubiša (Miloš) Božo. poginuo 1943. Srpkinja. poginula 1944. Drvar b. umrla 1943. Pavlovac (0801084007) Jovanović (Nikola) Dane. ubijen od Nemaca 1941. Krka voda (1356017048) Šipka (Ostoja) Jovo. Vedro Polje (1354002019) Miljević (Mijo) Đurađ. rođena 1877. rođena 1903. rođen 1940. u NOBu. Petrovac (0926010026) Miljević (Vid) Stana. Srbin. u NOBu. spaljena 1943. u NOBu. Bos. Srbin. Srbin. Vedro Polje (1354002039) Ćup (Đuro) Milan. rođen 1924.petrovac (1356017045) Sovilj (Jovo) Boro. Srbin. poginuo 1943. rođen 1904. ubijen od ustaša 1943. Zaglavica drvar (0926010028) Miljević (Nn) Đurađ. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1875. u NOBu. Bos. u NOBu. rođen 1886. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1923. umrla 1944. rođen 1917. Srpkinja. Drvar (0205047024) Miljević (Antonije) Jefto. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. rođen 1913. umrla od bolesti 1943. rođena 1924. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. Banja luka (1354002029) Balaban (Nikola) Stevo. Bosanski Petrovac (1356017049) Šipka (Simo) Ružica. ubijena 1943. rođen 1901. rođen 1892. u zatvoru. rođen 1920. kod kuće. Zaglavica-drvar (1354002015) Miljević (Tomo) Stana. rođen 1895. poginuo 1943. u NOBu. ubijen od Nemaca 1944. Banja luka (0386011037) Štrbac (Nn) Stana. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1864. u NOBu. kod kuće. rođena 1870. umro od zime 1943. kod kuće. Vedro Polje (5003s01471) Miljević (Jovo) Radojka. Bos. poginuo 1943. ubijena 1943. Trnovo (0801083001) Radojko (Rade) Brane. Srpkinja. Kolonić (0048045021) Jovanić (Sava) Dragan.petrovac (1354002038) Dronjak (Lazo) Ćiro. rođena 1901. u NOBu. rođena 1905. Srbin. ubijen od Nemaca 1942. Bos. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1887. Srpkinja. kod kuće. Petrovac bih (1356017050) Šipka (Mile) Drago. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1922. Srbin. Srbin. Krnja jela (7006s00950) Šipka (Jova) Mile. poginuo 1943. Bos Petrovac (0926010024) Miljević (Nn) Deva. rođen 1927. u NOBu. rođen 1918. rođen 1921. Vedro Polje (1354002017) Miljević (Tomo) Stana. Srbin. kod kuće. Kolunić (0926010029) Miljević (Pantelija) Deva. Srpkinja. rođen 1882. rođen 1902. Pope-grahovo (0801083002) Jovanić (Savo) Perka. ubijen od ustaša 1943. kod kuće. Srbin. rođen 1902. rođena 1881. u NOBu. kod kuće. ubijena 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1895. u NOBu. Vedro Polje (5003s01466) Jovanović (Nn) Pešo. rođena 1873. Vedro Polje (1354002030) Bogdan (Milan) Ljuba. Vedro Polje (5003s01473) Bogdanović (Milan) Ljuba. Srpkinja.petrovac (1354002020) Miljević (Mijo) Đurađ. Sutjeska (0207053044) Šipka (Jovo) Mićo. Vedro Polje (5003s01465) Miljević (Antenija) Jefto. u NOBu. Crna gora (1356017038) Stupar (Lazo) Dušan. rođen 1890. Srpkinja. Srebrenica (1356017046) Štrbac (Miloš) Lazar. Vedro Polje (1354002042) Grubiša (Nikola) Sava. rođen 1920. rođen 1904. rođen 1880. Srpkinja. rođena 1913. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Srpkinja. Bos. rođen 1901. Srpkinja. Vojnica (1354002005) Došen (Pero) Drago. poginula 1943. Skakavac (1354002044) Jovanić (Mile) Marta. Srbin.) Maša. rođena 1864. rođena 1906. Srbin. rođena 1909. rođena 1906. Vedro Polje (5003s01469) Miljević (Pantelija) Jefto. Sutjeska (1354002001) Počuč (Ljuba) Đuja. ubijen 1941. Vedro Polje (1354002036) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Grubiša (G. u NOBu. kod kuće.novi (1354002037) Dronjak (Nikola) Đuja. B. u NOBu. Srbin.petrovac (0048045022) Jovanić (Vajo) Dušan. Vedro Polje (5003s01467) Miljević (Nn) Stana.naselje Suvaja Žrtve rata 1941-1945 Šipka (David) Dragan. ubijen 1941. Srpkinja. rođena 1927. Srpkinja. rođen 1923. Srbin. Vedro Polje (5003s01474) Brkljač (Mile) Ratko. rođen 1914. poginuo 1943. Banja luka (0358069008) Jovanović (Nn) Filip. poginula 1943. rođena 1892. u direktnom teroru. poginula 1943. Srbin. rođen 1884. ubijena 1941. Srbin. Osječenica (1354002018) Pavić (Đuro) Drago.petrovac (1354002046) Balaban (Pero) Sava. rođena 1942. poginuo 1941. rođen 1914. Vedro Polje (5003s01468) Kljajić (Nn) Jošo. rođen 1916. umrla 1943. Srbin. Vedro Polje (1354002040) Jovanić (Petar) Petar. poginuo 1943. umrla 1944. Srbin. poginuo 1942. ubijen 1941. u NOBu. u NOBu. Teslić (1356017039) Stupar (Simo) Sretko. umro od bolesti 1944. umrla 1944. poginuo 1941. poginuo 1943. kod kuće. Petrovac (0822013044) Drljača (Milan) Daja. ubijen 1943. Nemačka-stalag (1356017081) Šipka (Ilija) Rada. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Bos. rođen 1922. poginuo 1943. Drvar (0926010023) Miljević (Antenije) Deva. Srbin. Bara (1354002004) Bogdanović (Đurađ) Mićo. Bos. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1943. u zatvoru. rođena 1924. Srbin. rođen 1919. Srbin. rođen 1923. ubijen od Nemaca 1941. u NOBu. Vedro Polje (0926010025) Miljević (Simo) Deva. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. Srbin. umrla 1942. ubijen od Nemaca 1941.

rođen 1919. ubijen 1943.krajiška (0048045071) Bjelić (Pero) Nikola. Vođenica (1358027127) Grbić (Mile) Mara. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Gornji vakuf (0047040006) Egelja (Marko) Dragan.petrovac (1358027114) Inđić (Jovan) Mićo. u direktnom teroru. u zbegu. Crna gora (1358027065) Ćurguz (Jovo) David. Srbin. Srbin. rođena 1923. poginuo 1943. rođen 1917. poginula 1941. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1921. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1941. u NOBu. Bos. rođen 1881. rođen 1918. u NOBu. u NOBu.naselje Vedro Polje Žrtve rata 1941-1945 Rodlović (Luka) Marko. Vođenica (1358027121) Ćulibrk (Stojan) Dane. ubijen od Muslima 1943.petrovac (0209079046) Tubin (Simo) Uroš. ubijen od ustaša 1943. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Vedro Polje (1354002031) Ševo (Vujo) Pero. ubijen od ustaša 1943. rođen 1906. Srpkinja. u NOBu. Travnik (1358027107) Dragić (Petar) Marko. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. rođen 1919. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. rođen 1898. poginuo 1943. Smoljana (1358027079) Bjeljić (Stavan) Luka. u direktnom teroru. u zbegu. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u zbegu. rođen 1885. u NOBu. Vođenica (0180034006) Brkljač (Todor) Petar. rođena 1886. Srbin. rođen 1942. Klekovača (7006s00976) Grbić (Stoje) Mile. u NOBu. poginuo 1944. ubijena od Muslima 1943. rođen 1928. Srbin. u zbegu. ubijen od ustaša 1943. Srbin. ubijen 1943. Krnja jela (1358027089) Ćurguz (Stevan) Đurađ. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. rođena 1941. Klekovača (7006s00971) Egelja (Marko) Dragica. u direktnom teroru. ubijen 1943. kod kuće. Srbin. Teslić (1358027007) Ćurguz (Momčilo) Dušan. rođen 1928. ubijen od ustaša 1943. rođena 1898. Zenica (1358027115) Ćulibrk (Nikola) Nina. ubijena 1944. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1943. Srbin. Srpkinja. rođen 1910. ubijen 1943. Srbin. Vođenica (1358027103) Đukić (Đuro) Rade. ubijen 1943. Srbin. Srbin. rođen 1916. rođen 1926. u direktnom teroru. Smoljanac (0495004001) Ćurguz (Momčilo) Dušan. rođen 1900. kod kuće. poginuo 1943. u zbegu. umro 1943. Dalmacija (0047040043) 1017 spisak nije potpun . ubijen 1943. u zbegu. rođen 1923. Srbin. ubijena 1941. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1943. umrla 1943. kod kuće. rođen 1943. Srbin. rođen 1897. rođen 1875. u NOBu. poginuo 1945. poginuo 1943. rođen 1929. Srbin. rođen 1918. rođena 1940. ubijen od Muslima 1943. Skakavac (0207053028) Bjeljić (Jovo) Milan. u NOBu. rođena 1938. rođen 1880. Srpkinja. rođen 1928. Srbin. ubijen od Nemaca 1943. Bos. u NOBu. Smoljana (1358027080) Bjeljić (Pero) Jovo. Srbin. rođen 1887. Banja luka (0903089003) Ćurguz (Vasa) Momčilo. rođena 1906. Is. Srbin. ubijen 1941. Smoljana (1358027078) Bjeljić (Pero) Bogda. rođen 1905. u direktnom teroru. Smoljana (1358027086) Ćurguz (Dušan) Mile. Cazin (0670026119) Brkljač (Mihajlo) Dušanka. Javorova kosa (1354002012) Ševo (Lazo) Daja. u NOBu. Bos. Srbin. Srbin. rođena 1877. ubijen 1941. rođen 1901. u NOBu. Vođenica (1358027022) Bjelić (Dmitar) Milica. u direktnom teroru.petrovac (1354002022) Stojković (Pero) Nikola. umro 1942. u direktnom teroru. rođen 1920. Srbin. ubijen 1943. ubijen 1943. rođen 1915. poginuo 1941.petrovac (1354002011) Runić (Nikola) Obrad. Crna gora (1358027092) Đurić (Lazo) Nikola. Srbin. ubijen 1941. Vođenica (0180034005) Brkljač (Mihajlo) Milka. Kod jajca (0209079047) Vođenica Birljoč (Trivun) Lazo.petrovac (1354002009) Runić (Đurica) Doja. rođen 1918. rođen 1921. u direktnom teroru. Srpkinja. Bos. poginuo 1945. rođena 1937. rođen 1897. Vedro Polje (1354002023) Stojković (Nikola) Mirko. Srbin. rođen 1917. u zbegu. rođen 1878. Vođenica (1358027054) Brljoč (Milan) Božo. Srbin. umrla 1943. u NOBu. Vođenica (1358027090) Ćurguz (Jovo) Rade. u zbegu. Kupres (1358027091) Egelj (Dano) Đuro. ubijena 1941. ubijen od ustaša 1943.petrovac (1354002013) Runić (Tode) Mile. Vedro Polje (1354002024) Tubić (David) Simo. rođen 1924. Srbin. rođen 1928. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. rođen 1898. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Zelengora (1358027120) Ćurguz (Aleksa) Todor. rođen 1918. kod kuće. Vođenica (1358027035) Ćuk (Rade) Branko. Srbin.petr (2309001034) Dragić (Stevan) Vaso. Srbin. Srbin. Vođenica (1358027137) Dragić (Stevan) Veso. Srbin. Srbin. Smoljanac (0495004002) Ćurguz (Vaso) Momčilo. Srpkinja. Srbin. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. kod kuće. u NOBu. u NOBu. poginuo 1942. poginuo 1941. rođen 1922. rođen 1875. rođen 1890. u zbegu. u direktnom teroru. rođen 1875. Srbin. Šator (7006s00965) Đukić (Savo) Sin. Bos. rođen 1910. Smoljana (1358027088) Dragić (Ilija) Milan. B. Šator (9999s99032) Đukić (Vlado) Ilija. Šator (7006s00964) Đurić (Lazo) Đuro. u direktnom teroru. Srpkinja. u zbegu. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođen 1938. u NOBu. Srbin. umro 1941. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. streljan od Muslima 1943. ubijena 1944.petrovac (1354002032) Stojković (Nikola) Miloš. rođen 1923. Kraljevo (1354002007) Rodlović (Luka) Mile. Srbin. u direktnom teroru. Vođenica (0048043014) Bjelić (Luka) Rade. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođena 1880. Javorova kosa (1354002010) Runić (Todor) Mihajlo. Craljivica (1354002008) Runić (Mikajlo) Dušan. u direktnom teroru. u NOBu. Jajce (1358027106) Dragić (Luka) Ilija. rođen 1885. rođen 1941. Smoljana (1358027077) Bjeljić (Stavan) Simo. Drvar (1354002006) Runić (Đurađ) Branko. rođen 1885. u zbegu. Crna gora (1358027118) Ćulibrk (Rade) Mićo. rođen 1942. poginuo 1943. Kujenša (1358027119) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Ćulibrk (Nikola) Smilja. Vođenica (1358027087) Ćurguz (David) Kojo. rođen 1900. Smoljana (1358027083) Ćurguz (Dane) Jovo. Srpkinja. rođen 1928. Srbin. poginuo 1943. Klekovača (7006s00969) Egelja (Marko) Rade. Srbin. Vrtoče (1358027082) Brdar (Nn) Simo. kod kuće. Srbin. ubijena od Muslima 1943. rođen 1929.b. rođen 1916. Srbin. Vođenica. poginuo 1941. Smoljana (1358027085) Ćurguz (Jovo) Dušan. Klekovača (7006s00961) Dragičević (Jandro) Nikola. Srbin. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Brčko (1358027084) Ćurguz (David) Nikolica. u NOBu. rođen 1921.bosna (1358027081) Bjeljić (Luka) Rade. Bos. Vođenica (1358027136) Dragičević (Mile) Stevo. Vođenica (0206052031) Brljoć (Jovo) Petar. u NOBu. Smoljana (1358027076) Botes (Damjan) Mara. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. umro 1943. Srbin. Klekovača (7006s00970) Egeljo (Petar) Milica. umro 1943. rođen 1922. u NOBu. ubijen 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. rođen 1875. u direktnom teroru. rođen 1932. Srbin. ubijen od ustaša 1943. rođen 1915. poginuo 1943. rođena 1889. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1862. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. Klekovača (7006s00963) Bjelić (Mile) Božo. rođen 1927. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Sremska mitrovica (1358027036) Brljoč (Nn) Toma. kod kuće. u zbegu. 3. Srpkinja. rođen 1909. ubijen od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1943.

Srbin. Srbin. Srbin. Zbeg grmeč (1358027063) Jeličić (Nn) Niko. Srpkinja. Vođenica (1358027129) Latković (Gavro) Simo. Smoljana (1358027053) Jokić (Nikola) Lepa. Banja luka (1620042005) Kovačević (Stevo) Milanko. Srbin. ubijena 1943. Srbin. Srbin.naselje Vođenica Žrtve rata 1941-1945 Inđić (Tomo) Mile. rođen 1885. poginuo 1943. Šator (0048045068) Jeličić (Đurađ) Luka. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru.bosna (1358027128) Latković (Ile) Luka. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1901. rođen 9999. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. ubijena od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1943. u zbegu. Žahalica (1358027062) Jeličić (Jovo) Dušan. Srpkinja. ubijen 1941. poginuo 1943. rođen 1922. Srbin. Vođenica (1358027133) Marinković (Mića) Jovan. Srbin. Crna gora (1358027042) Latković (Kojo) Dušan. u zbegu. Zenica (1358027138) Jeličić (Đuro) Radojka. Srpkinja. poginuo 1943. Vođenica (1358027058) Jeličić (Rade) Nikola. rođen 1878. u zbegu. Srbin. Šator (9999s99439) Latković (Gavro) Jovan. ubijen 1943. Šibenik (0210082039) Kolundrić (Petar) Perica. ubijen 1943. Crna gora (1358027064) Marinković (Savan) David. ubijen 1943. rođen 1875. Srbin. poginula 1943. Srbin. Drvar (0612094003) Marinković (Sovan) Simo. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Drvar (1358027027) Marinković (Jovan) Vučen. u NOBu. Srpkinja. Cen. poginuo 1943. Šator (1358027044) Latković (Luka) Ilija. Vrtuče (1358027101) Jović (Mile) Milan. poginuo 1943. rođen 1875. ubijen od Muslima 1943. u zbegu. rođen 1930. Srbin. u NOBu. Vođenica (1358027059) Kričković (Stanko) Stevo. Srpkinja. Srbin. u zbegu.bosna (1358027051) Kovačević (Todor) Stevo. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. ubijen 1943. rođena 1936. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1928. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1873. Srpkinja. Srbin. Zagreb (1358027131) Kerkez (Petar) Stana. Srbin. u NOBu. rođena 1927. rođen 1934. rođen 1893. kod kuće. Vođenica (1358027100) Kerkez (Milan) Rade. poginuo 1945. Srbin. rođen 1890. u NOBu. Srbin. rođen 1875. rođen 1917. Srpkinja. poginuo 1943. u zbegu. streljan 1943. Srbin. rođen 1924. Kod vođenice (0387020047) 1018 spisak nije potpun . Klekovača (7006s00974) Jeličić (Janko) Dako. rođen 1913. rođen 1890. u zbegu. ubijen 1943. ubijen 1943. rođena 1941. ubijena od Muslima 1943. poginuo 1941. Srbin. rođen 1915. Srpkinja. rođen 1931. rođen 1878.luka (1358027124) Jerić (Nikola) Boško. poginula 1944. Crna gora (1358027029) Latković (Todor) Jeka. kod kuće. rođen 1920. rođen 1914. Klekovača (7006s00973) Jeličić (Vid) Nikola. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođen 1882. kod kuće. rođena 1924. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1923. rođen 1928. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. Vođenica (1358027031) Jović (Mile) Jovo. rođen 1927. rođen 1900. Srbin. umro 1944. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1943. rođena 1941. rođen 1912. Crna gora (1358027061) Jeličić (Mile) Janko. ubijena 1941. Srpkinja. ubijen 1943. Vođenica (1358027096) Ivanić (Jovo) Lazar. poginuo 1943. Srbin. B. Klekovača (7006s00967) Krajinović (Vaso) Cvijeta. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Srbin.petrovac (1620042006) Kovačević (Miloš) Jovo. u NOBu. ubijen 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. Bos. rođena 1926. ubijen od Nemaca 1943. ubijen 1943. poginuo 1943. ubijen 1941. Crna gora (1358027026) Latković (Stevan) Loko. ubijen od Muslima 1943. rođen 1875. u direktnom teroru. Srbin. Vođenica (1358027039) Kerkez (Stevo) Petar. rođen 1921. Klekovača (7006s00972) Krajinović (Vaso) Boja. Srbin. rođena 1927. Srbin. Srbin. Vođenica (1358027021) Jeličić (Vujo) Đuro. ubijen 1943. rođen 1913. u NOBu. Srnetica (1358027094) Kovačević (Božo) Milanko. Kulen vakuf (0210082037) Jokić (Jovo) Mićo. Srbin. Srbin. Smoljana (1358027105) Jević (Mile) Jovo. ubijen od ustaša 1943. rođen 1875. Srbin. Srbin. rođen 1874. u NOBu. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. u zbegu. Hercegovina (1358027134) Medić (Glišo) Kosta. Vođenica (7006s00952) Jokić (Nikola) Mića. kod kuće. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Srbin. poginuo 1944. Srbin. u zbegu. Kosjerić-užice (0210082036) Jokić (Aleksa) Jeka. rođen 1918. Vođenica (1358027037) Kerkez (Petar) Jovo. rođen 1906. ubijen od ustaša 1943. Hercegovina (1358027060) Kresoja (Jovica) Lazo. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1885. u nemačkoj ofanzivi. Zbeg grmeč (1358027052) Krajinović (Niko) Milka. ubijena od Nemaca 1943. rođen 1875. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. Vođenica (1358027099) Jović (Mile) Lazo. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1924. rođen 1880. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1943. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. rođen 1886. poginuo 1943. rođen 1925. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. rođen 1929. u zbegu. Vođenica (1358027038) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Knežević (Dušan) Miladin. rođen 1885. kod kuće. rođen 1900. u direktnom teroru. Mrkonjić (0932051015) Kovačević (Mihailo) Miloš. Pirosi (1358027023) Latković (Luka) Drago. u NOBu. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođen 1921. kod kuće. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Selište (0534026045) Jokić (Nn) Jovan. Krnjeuša (0386011017) Ivanić (Mile) Đuro. u NOBu. Klekovača (7006s00959) Jeličić (Mile) Dragica. ubijen 1943. Vođenica (1358027055) Jokić (Pero) Nikola. rođena 1928. rođen 9999. rođena 1890. u NOBu. Srbin. nepoznato. ubijen 1943. Klekovača (7006s00966) Kresoja (Damjan) Ranko. Teslić (1358027111) Krojnović (Petar) Niko. ubijen 1943. rođen 1885. rođen 1906. u direktnom teroru. Šator (1358027056) Jeličić (Stevan) Vida. rođena 1890. Srpkinja. Vođenica (1355011022) Latković (Vid) Nikola. ubijena 1943. Drvar (1358027132) Jovanić (Nikola) Stevo. poginuo 1942. Vođenica (0206052012) Jokić (Toma) Ljuba. Srbin. Šator (0176009051) Jeličić (David) Mile. ubijena od Muslima 1943. Kod reke bosne (1358027020) Kričković (Stevo) Milka. u direktnom teroru. u zbegu. u zbegu. rođen 1880. Crna gora (1358027043) Latković (Nikola) Petar. Klekovača (7006s00975) Jokić (Aleksa) Anđa. rođen 1943. Vođenica (1358027095) Kolundrić (Simo) Perica. rođen 1926. Crna gora (1358027028) Latković (Dušan) Dušan. rođena 1935. Klekovača (7006s00958) Krojnović (Nikola) Milutin. Bugojno (0534026046) Jorić (Stevan) Marko. Srbin. u NOBu. kod kuće. Srbin. rođen 1911. Klekovača (7006s00957) Kričković (Stevo) Nikola. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u zbegu. Vođenica (0388022025) Jeličić (Vojko) Petar. rođena 1926. u NOBu. Srbin. Is. Srpkinja. Srbin. rođen 1894. ubijen 1942. rođen 1919. rođen 1916. ubijena od Nemaca 1943. kod kuće. Fruška gora (1358027130) Latković (Nn) Vid. poginuo 1944. ubijen 1943. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Teslić (1358027112) Latković (Đuran) Dušan. poginula 1943. u NOBu. u NOBu. Vođenica (1358027057) Jeličić (Rade) Radoslav. rođen 1910. rođena 1940.

rođen 1938. Nepoznato (1358027140) Petrović (Jovan) Dušan. kod kuće. Vođenica (1358027049) Radošević (Mihajlo) Mirko. ubijen 1944. B. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1943. U borbama u c gori (0387019046) Medić (Luka) Rade. rođen 1926. Vođenica (1358027071) Stupar (Milan) Branko. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. nepoznato. Srbin. rođen 1923. rođen 1875. Srpkinja. Srbin. rođena 1939. poginuo 1943. Vođenica (0782030017) Stupar (Đuro) Slobodan. ubijen od ustaša 1944. Klekovača (7006s00968) Stupar (Dušan) Jovo. Srbin. kod kuće. Bosanski Petrovac (0040010015) Sarač (Mile) Anđa. Banja luka (0782030014) Stupar (Rade) Dara. u direktnom teroru. kod kuće. poginuo 1944. Srpkinja. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. Duvno (1358027025) Stupar (Mile) Dragan. Srbin. Srpkinja. Klekovača (7006s00962) Radošević (Rade) Dušanka. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. rođen 9999. poginula 1942. Srbin. rođen 1920. Srbin. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. Sremski front (1358027017) Škundrić (Paja) Vida. poginuo 1943. u zbegu. Srbin. Prijedor (0047039015) Popadić (Sejo) Stana. rođen 1913. Bos. ubijen od ustaša 1943. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. Bihać (1358027015) Škundrić (Jovan) Đuran. rođena 1938. Šator (9999s99540) Novaković (Nikola) David. kod kuće. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1924. kod kuće. Bihać (1358027016) Škundrić (Dmitar) Luka. rođen 1921. poginula 1943. rođen 1926. u NOBu. u NOBu. rođena 1887. nepoznato. Srpkinja. poginuo 1943. rođena 1902. Šamac (1358027102) Radošević (Todo) Javan. poginuo 1943. u NOBu. ubijen 1943.petrovac (0209079021) Stupar (Mile) Stevo. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1912. rođen 1909. rođen 1875. Srbin. u direktnom teroru. Vođenica (0782030015) Stupar (Petar) Ranko. rođen 1927. rođen 1929. Srbin. Šator (1358027012) Škundrić (Milan) Jovica. u zbegu. Vođenica (1358027097) Obradović (Tanasije) Božo. Vođenica (1358027098) Novaković (Nikola) Stevo. ubijen 1943. rođen 1912. Vođenica (1358027113) Pećamac (Nn) Petar. Srbin. u NOBu. B. rođen 1928. rođen 1911. u NOBu. Srbin. ubijena od ustaša 1944. u NOBu. rođen 1875. Srbin. rođen 1938. u zbegu. rođen 1880. Hrvat. Srbin. poginuo 1942. Srbin. Srbin. Vođenica (1358027050) Radošević (Miloš) Boško. Vođenica (1358027006) Škundrić (Đukan) Đukan. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. kod kuće. rođen 1917. Bugojno (1131046041) Stupar (Simo) Dragica. Srbin. Srpkinja. Šator (1358027123) Romić (Jovo) Petar. kod kuće. Sutjeska (0206052021) Stupar (Petar) Drago. u zbegu. rođen 1924. Vrtoče (0612096011) Sovilj (Dane) Vaso. rođen 1936. nestao 1941. u direktnom teroru. u zbegu. Srbin. Šator (1131046043) Stupar (Rade) Dragica.petrovac (1358027126) Stupar (Damjan) Anđa. ubijen 1943. u zbegu. poginuo 1945. poginuo 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Bihać (1358027122) Rodić (Mile) Jovo. u NOBu. rođen 1892. Između tare i P (0048048013) Miljuš (Stevo) Dušan. Bihać (1358027135) Sarač (Jovan) Marko. rođen 1904. u zbegu. u NOBu. Srbin. u NOBu. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1907. poginuo 1941. Srem (1358027046) Radošević (Stevo) Rajko. rođena 1921. Srbin. Bos. rođen 1888. u zbegu. rođen 1921. Srbin. Srpkinja. Vođenica (1358027004) Škundrić (Luka) Sava. Srbin.luka (1358027074) Popadić (Petar) Jovo. Srbin. ubijena 1943. B. Šator (1358027011) Škundrić (Milan) Boško. Sutjeska (1358027024) Stupar (Pero) Nikola. ubijen od Muslima 1943. Vođenica (1358027033) Miljuš (Mile) Stevo. Vođenica (0206049108) Popadić (Mile) Stevo. ubijena od Muslima 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1924. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. u zbegu. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1885. rođen 1870. u NOBu. Srbin. rođen 1880. poginula 1943. u zbegu. u NOBu. Vođenica (7006s00956) Medić (Nn) Mijot. Šator (1358027041) Medić (Mirko) Drago. kod kuće. rođen 1921. rođena 1912. Srbin. rođen 1920. Srbin. poginuo 1943. Prozor (1358027104) Radošević (Luko) Mihajlo. u NOBu. rođena 1901. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. rođen 1927. ubijena 1942. rođen 1885. u NOBu. rođen 1875. Šator (1358027013) Škundrić (Milan) Luka. ubijen 1941. Kozara (1131046040) Stupar (Jovo) Sreten. Nepoznato (0048048014) Miljuš (Stevo) Sin. ubijen 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. Majevačka brigada (1358027030) Miljuš (Sejo) Đuro. u NOBu. umro 1945. Crna gora (1358027045) Radošević (Nikola) Dragan. Srbin. poginuo 1943. Teslić (1358027116) Medić (Mile) Perka. u direktnom teroru. Vođenica (1358027117) Miljuš (Dane) Dane. Vođenica (1358027047) Rodić (Mile) Branko. Srbin. u NOBu. ubijen 1943. rođena 1888. rođen 1905. Vođenica (1358027014) Škundrić (Luka) Nikola. Srbin. rođen 1870. rođen 1860. Srpkinja. Zelengora (1358027001) Stupar (Ilija) Milica. u NOBu. Srbin. rođena 1919. u zbegu. u direktnom teroru. poginuo 1942. u NOBu. Vođenica (0837005034) Stupar (Kojo) Boja. ubijen 1943. ubijen 1943. Srbin. Crna gora (1358027034) Miljuš (Stevan) Mile. rođen 1932. Srbin. nepoznato. Srpkinja. rođena 1935. rođen 1925. ubijen 1943. rođen 1941.petrovac (1358027040) Medić (Mijot) Mile. rođena 1924. ubijena od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1928. rođen 1920. ubijena od ustaša 1941. B. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1943. rođena 1938. Klekovača (7006s00960) Škundrić (Jovan) Dmitar. Vođenica (1358027048) Radošević (Savan) Dane. Srbin. ubijen 1943. rođen 1924. Šator (1131046042) Stupar (Rade) Mara. Suvaja (0206049060) 1019 spisak nije potpun . kod kuće. Srbin. u zbegu. Srbin.petrovac (1358027125) Sovilj (Savo) Smiljana. rođen 1921. u NORu. rođen 1892. poginuo 1943. u nemačkoj ofanzivi. rođena 1925. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. rođen 1921. B. poginuo 1943.petrovac (0209079022) Stupar (Luka) Mile. Vođenica (1358027005) Škundrić (Milan) Boja. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1920. ubijen 1941. ubijen 1943. rođen 1883. rođen 1931. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Kod duvna (1358027073) Stupar (Obrad) Vučen.petrovac (0209079023) Stupar (Kojo) Milica. Zelengora (0386005021) Škundrić (Dmitar) Jovan. ubijen od Muslima 1943. rođen 1941. rođena 1939. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1942. rođen 1925.luka (1358027032) Miljuš (Nikola) Jovo. u direktnom teroru. Bos. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1941. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. Vođenica (1358027066) Radaković (Stevo) Đuro.naselje Vođenica Žrtve rata 1941-1945 Medić (Krsto) Slavko. Teslić (0040010013) Sarač (Marko) Savo. poginuo 1944. Srpkinja. Srbin. ubijen 1941. Srbin. Bosanski Petrovac (0040010014) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Sekulić (Nikola) Jure. rođen 1942. Vođenica (2542004010) Škondrić (Dušan) Mile. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. kod kuće. Srbin. Tuzla (1358027072) Stupar (Mile) Kojo. poginula 1945.

poginuo 1943. Glamoč (0207053042) Jokić (Lazo) Trivun. rođen 1875. Srbin. Vranovina (1358028022) Manojlović (Mile) Miloš. Vođenica (1358027108) Vojnović (Luka) Milan. Klekovača (7006s00979) Kerkez (Nikola) Branko. rođen 1875. ubijen 1941. B. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Bugojno (1358028009) Adamović (Jovo) Božo. Hrvatska (1358028012) Adamović (Nikola) Trivo. Vođenica (0934067038) Tešić (Lazo) Jelka. poginuo 1944. Vranovina (1358028004) Brkić (Rade) Dane. rođen 1865. umrla 1943. ubijen 1943. rođen 1926. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1922. rođen 1914. Glamoč (1358028017) Jeličić (Simo) Dušan. rođena 1928. Smoljeno (1358027019) Zorić (Savle) Dušan. poginuo 1943. Srbin. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. poginula 1943. Srbin. ubijena od Muslima 1943. na prinudnom radu. u direktnom teroru. Srbin. Sinj (0934067042) Tešić (Lazo) Bosiljka. u NOBu. Klekovača (7006s00978) Jokić (Nn) Mićo. Srbin. rođen 1911. Bos. u NOBu. rođen 1880. rođen 1922. rođen 1936.petrovac (0209079020) Stupar (Vit) Petar. Srpkinja. rođen 1941. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1923. Grmeč (1358028041) Jević (Rade) Nikola. rođen 1881. poginuo 1943. poginuo 1943. Smoljana (1358027003) Stupar (Stevan) Neđa. u NOBu. u NOBu. Skakavac (0842043030) Stupar (Stevo) Ratko. Srbin. Klekovača (7006s00977) Adamović (Rade) Boda. ubijen od Muslima 1943. Zelengora (0048048008) Jelić (Jovo) Zdravko. ubijena od Muslima 1943. Srbin. rođen 1941. kod kuće. ubijena 1943. Srpkinja. u zbegu. Srpkinja. rođen 1915. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. rođena 1926. poginuo 1942. Bos. Srbin. Bihać (1358028015) Jeličić (Luka) Svetko. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1943. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. rođen 1926. nepoznato. poginuo 1943. Srpkinja. Zbeg (1358028002) Brkić (Jovo) Milan. Srbin. u zbegu. rođen 1902. poginuo 1943. u NOBu.novi (1358028023) Jokić (Nn) Ljubo. u NOBu. poginuo 1943. kod kuće. poginuo 1943. Vođenica (0934067046) Tešić (Vlado) Milka. Srbin. Vođenica (0782030016) Tešić (Đuran) Dušan. Kupres (1358027139) Stupar (Stevan) Petar. Vranovina (1358028006) Kerkez (Petar) Dušan. Vođenica (7006s00954) Tešić (Luja) Stana. Srbin. rođena 1903. Srbin. ubijena 1944. Boričevac (0048049001) Jević (Simo) Dmitar. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. poginuo 1942. Srbin. rođen 1921. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1942. Srbin. rođen 1939. Vođenica (0934067044) Tešić (Vlado) Savka. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. 1 kraj. rođen 1907. Knin (0209080026) Vojnović (Luka) Lazo. Vođenica (5002s01346) Tešić (Mihajlo) Đuran. rođen 1927. rođen 1920. u direktnom teroru. rođen 1914. ubijena 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. kod kuće.brigada (1358028001) Jević (Miladin) Jelka. Srbin.krupa (1358028025) Jević (Vida) Mile. Srbin. Vođenica (1358027070) Tešić (Nikola) Rade. rođena 1909. poginuo 1943. rođen 1942. Vranovina (1358028037) 1020 spisak nije potpun . Vranovina (0042022062) Adamović (Nn) Milka. ubijen 1943. rođen 1925. rođen 1923. Istočna bosna (0042020007) Erceg (Mile) Ljubica. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. ubijen 1941. ubijen 1943. u NOBu. Vođenica (1358027018) Vurobrad (Marko) Mileta. Srbin. 16 brigada (1358027067) Tešić (Jovo) Lazo. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. u NOBu. rođen 1909. rođen 1875. u zbegu. ubijen 1943.naselje Vođenica Žrtve rata 1941-1945 Stupar (Simo) Marko. Livno (1358028014) Jeličić (Simo) Božo. u NOBu. rođen 1923. Brovsko (1358028040) Manojlović (Petar) Drago. Srbin. ubijen 1943. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1888. Srbin. poginuo 1943. Crna gora (1358028005) Brkić (Mile) Jovo. Vođenica (1358028016) Jeličić (Luka) Božo. rođen 1907. poginuo 1941. u direktnom teroru. Livno (1358028018) Jević (Ilija) Milan. Vođenica (1358027009) Tešić (Nn) Stana. Vođenica (1358027109) Vojnović (Mile) David. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. u NOBu. u NOBu. poginuo 1945. Vođenica (0934067041) Tešić (Petar) Marko. u NOBu. rođen 1921. rođen 1924. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. rođen 1889. rođen 1920. rođen 1903. Vođenica (7006s00955) Tešić (Vlado) Ilija. rođena 1922. Srbin. u zbegu. Srbin. poginuo 1943. Vranovina (0042022019) Brkić (Dane) Blaža. poginuo 1943. u NOBu. u zbegu. kod kuće. Bihać (1358027075) Tešić (Rade) Dane. Srpkinja. Vođenica (0444049002) Vurobrad (Ilija) Dušan. rođen 1924. ubijen od Muslima 1943. rođen 1921. Teslić (1358028008) Adamović (Trivo) Luka. u zbegu. ubijena 1943. Srbin. rođen 1856. Srbin. Vođenica (7006s00953) Vojinović (Janko) Petar. u NOBu. rođena 1902. rođena 1929. u NOBu. Crna gora (1358028036) Jekić (Stevo) Dušan. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1900. u NOBu. rođen 1923. rođen 1886. poginuo 1943. rođen 1923. u zbegu. Srpkinja. u NOBu. rođen 1921. rođena 1931. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1941. poginuo 1943. poginuo 1942. Bugojno (1358028013) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Adamović (Nikola) Dušan. Srbin. Istočna bosna (0042022066) Kerkez (Pane) Jovo. Vranovina (0048045073) Jević (Mićo) Božo. rođen 1922. rođena 1939. rođen 1904. Knin (1358028024) Jeličić (Đuro) Marko. Bos. rođen 1940. Srbin. Livno (1358028007) Kerkez (Obrad) Jovo. Šator (0209080014) Tešić (Nn) Luka. ubijen 1943. Srbin. Srpkinja. u zbegu. rođena 1904. Srbin. Vođenica (0934067043) Tešić (Vlado) Savka. Srbin. u direktnom teroru. poginula 1943. Vođenica (0934067040) Tešić (Jovo) Vlado. Srbin. rođen 1904. Srbin. Srbin. u zbegu. ubijena 1943. Vakuf (1358027008) Vranovina Adamović (Ilija) Mika. poginuo 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943. rođen 1885. Crna gora (1358027010) Tešić (Vlado) Dragan. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. Ključ (1358027110) Vojnović (Pavro) Janko. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. Srbin. rođen 1924.novi (1358028038) Manojlović (Petar) Jeka. u direktnom teroru. Sarajevo (1358027069) Tešić (Đuran) Stevo. u NOBu. rođena 1922. u NOBu. u zbegu. Srbin. Crna gora (1358028039) Manojlović (Petar) Jovo. Vođenica (1358027068) Tešić (Đuran) Savka. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1906. Srpkinja. rođena 1928. u NOBu. ubijen 1943. poginuo 1942. Zelengora (0048045072) Jević (Lazo) Darinka. ubijen od ustaša 1943. Knin (1358028026) Jević (Janko) Rade. Srbin. Srbin. Srbin. kod kuće. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1908. rođena 1931. ubijen od ustaša 1943. umro 1943. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srbin. poginula 1943. Bosanski Petrovac (0209079024) Stupar (Trivun) Mile. u direktnom teroru. poginuo 1943. Rajlovac (0206049059) Stupar (Stevan) Mara. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1902. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1920. rođen 1910. rođen 9999. rođen 1903.

Kobilina glava (0386005022) Bašić (Jovan) Marija. rođen 1938. u NOBu. u zbegu. Srbin. rođen 1929. Srbin. rođena 1941. rođena 1887. u zbegu. u direktnom teroru. Krupa (0774043022) Sovij (Dane) Lazo. poginuo 1943. Vranovina (1358028027) Sovilj (Nikola) Milosava. rođen 1927. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1932. rođen 1917. nepoznato. ubijen 1944.krajiška (0048045035) Vranješ (Mirko) Đuro. rođen 1923. ubijen od Muslima 1943. poginuo od ustaša 1941. Požarevac (1358026015) Atlagić (Stevan) Pero. Srbin. u NOBu. rođen 1942. ubijen 1943. rođen 1919. poginuo 1943. nepoznato. ubijen od ustanik 1941. Srbin. Bihać (1358028033) Surla (Stevan) Dušan. Srpkinja. kod kuće. rođen 1901. ubijena od ustanik 1941.naselje Vranovina Žrtve rata 1941-1945 Ostojić (Mile) Bogdan. rođen 1897.novi (1358028042) Pavelić (Mile) Petar. kod kuće. rođena 1922. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1941. rođen 1892. Srbin. Vranovina (1358026127) Adamović (Vučen) Mile. rođen 1940. Bugojno (1358028029) Varsaković (Aćim) Lazo. rođen 1918. Srbin. u NOBu. u NOBu. Sarajevo (0611081010) Atlagić (Rade) Pero. ubijena 1941. poginuo 1943. Teslić (1358026016) Atlagić (Pero) Steva. rođen 1921. ubijena 1943. u NOBu. poginuo 1943. Vrtoče (1355011009) Atlagić (Petar) Rade. u direktnom teroru. poginuo 1943. Vranovina (0042021004) Šipka (Nn) Mara. Srbin. Nepoznato (1358028043) Sovinj (Rade) Petar. Vrtoče (1358026010) Atlagić (Vlado) Milorad. ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. rođena 1902. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođena 1939. kod kuće. ubijen od ustanik 1941. Vođenica (0934069019) Sovilj (Stevan) Petar. u direktnom teroru. poginuo 1943. ubijen 1943. Hrvatica. rođena 1886. u zbegu. rođen 1900. rođen 1881. Srpkinja. nestala 1943. rođen 1926. Srbin. rođen 1937. u NOBu. rođen 1921. ostalo. u direktnom teroru. rođen 1892. rođen 1895. Srbin. kod kuće. Hrvat. Vrtoče (1327016073) Atlagić (Miloš) Smilja. poginuo 1944. Srpkinja. Srbin. Sutjeska (1130032009) Atlagić (Stevan) Đuro. Vranovina (1358028020) Vranješ (Mićo) Nikola. Srbin. Vrtoče (1327016071) Atlagić (Pero) Rade. rođena 1937. poginuo 1944. Vrtoče (7006s00985) Atlagić (Gojko) Perka. rođen 1871. Hrvat. poginuo 1944. rođen 1917. u direktnom teroru. Vranovina (2848009003) Pavelić (Petar) Nikola. Vranovina (2848009002) Pavelić (Petar) Drago. rođen 1910. Srpkinja. Korićani-travnik (0206052011) Adamović (Lazo) Đuro. rođen 1923. u zatvoru. rođen 1922. spaljena od Muslima 1943. ubijena 1943. Crna gora (1358028010) Radaković (Vid) Rade. Srpkinja. Kotor varoš (1358028032) Surla (Đoko) Stevan. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Grmeč (1358028044) Sovilj (Petar) Ilija. rođen 1917. rođen 1930. Srbin. Sutjeska (0801085003) Sovilj (Đuro) Čedo. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. ubijena od ustaša 1944. rođena 1894. Srbin. Klekovača (7006s00981) Zorić (Stojan) Božo. Srbin. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1944. u zbegu. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Crni vrh (1128014022) Atlagić (Dmitar) Joka. u direktnom teroru.petrovac (1358026007) Atlagić (Stevan) Dušan. Vrtoče (1358026038) Atlagić (Pantelija) Kosa. rođen 1887. Lipik (1358026019) Atlagić (Vlado) Dragan. Srpkinja. ubijena 1943. Polanka (0822012019) Vrtoče Muzej žrtava genocida Beograd 1021 spisak nije potpun . u NOBu. poginuo 1942. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1889. Vrtoče (7006s00984) Atlagić (Jovo) Olga. Vramovina (1307012156) Surla (Dmitar) Lazar. Golubić-knjin (1358026013) Atlagić (Damjan) Marko. Srbin. rođena 1910. rođen 1896. u direktnom teroru. Klekovača (7006s00982) Atlagić (Miloš) Dane. rođen 1870. Vrtoče (1327016072) Atlagić (Milan) Stevo. Srbin. rođena 1897. Vrtoče (1358026009) Babić (Mile) Dragica. u NOBu. Srbin. Vrtoče (0201006023) Atlagić (Petar) Milutin. Hrvat. rođen 1936. rođen 1943. ubijen od Nemaca 1943. ubijen 1941. spaljen od Muslima 1943. rođen 1922. ubijen od Muslima 1943. rođena 1917. Vrtoče (1327016070) Atlagić (Pantelija) Stana. ubijen 1943. poginuo 1943. rođen 1910. rođen 1909. u NOBu. rođen 1922. poginuo 1943. Srbin. Vranovina (1358028031) Vranješ (Marko) Nikola. Vranovina (2848009006) Pavelić (Nn) Anica. Vranovina (2848009004) Pavelić (Petar) Marko. Vranovina (0206052030) Vranješ (Jovo) Pero. u zbegu. Srbin. poginuo 1943. nepoznato.petrovac (1327016069) Atlagić (Kojo) Milica. u NOBu. rođen 1887. Srbin. poginuo 1944. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1944. Bihać (1358026017) Atlagić (Rade) Petar. ubijen od ustaša 1943. rođen 1896. prilikom borbi ili bombardovanja. Klekovača (7006s00980) Sovilj (Perica) Smilja. u zbegu. Vranovina (2848009005) Pavelić (Petar) Ilija. ubijena 1942. Klekovača (7006s00983) Atlagić (Nikola) Stana. Vranovina (1358028035) Surla (Rade) Trivun. ubijena 1941. rođen 1935. Srbin. rođena 1937.bugojno (1358028030) Surla (Stevan) Živko. rođen 1897. ubijen 1943. kod kuće. Vranovina (2848009007) Radaković (Dane) Đuro. Bos. kod kuće. Vranovine (1307012017) Sovilj (Nn) Čedo. Srpkinja. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. rođen 1880. ubijen od ustanik 1941. ubijena 1943. Srpkinja. u NOBu. rođen 1929. Travnik (0048043001) Adamović (Nikola) Simo. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1943. Srbin. u direktnom teroru. nepoznato. ubijena 1943. rođena 1926. u NOBu. ubijen od Muslima 1943. Hrvat. u NOBu. poginuo 1943. Cen. rođen 1912. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. 3. rođen 1919. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijena 1943. Srbin. Vranovina (1358026126) Atlagić (Božo) Dane. rođen 1917. poginuo 1943. kod kuće. Srbin. Srbin. rođen 1886. rođena 1940. rođena 1912. rođen 1921. Srpkinja. Nepoznato (1358026014) Atlagić (Đuro) Stevo. Glamoč (1358028021) Vranješ (Nn) Mika. Vrtoče (1327016074) Atlagić (Nikola) Milorad. Hrvat. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. Gornji vakuf (1615017047) opština BOSANSKI PETROVAC Adamović (Jovo) Milan. rođen 1919. Pištaline (0552030048) Vojinović (Dane) Milka. Srbin. Vranovina (1358028028) Surla (Rade) David. umrla od bolesti 1943. Vrtoče (5003s00809) Atlagić (Simo) Đuro. poginuo 1943. u NOBu. u zbegu. rođen 1921. rođen 1935. u direktnom teroru. Vrtočje (0611081009) Atlagić (Rade) Soka. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. rođena 1902. Vrtoče (7006s00986) Balaban (Mile) Luka. streljan 1941. Vranovina (1358028019) Vranješ (Nikola) Stevo. ubijena od ustaša 1943. nepoznato. Vrtoče (1358026008) Atlagić (Todor) Lazo. ubijen od ustanik 1941. rođena 1939. Gradina kod jasenovca (1358026018) Atlagić (Pero) Stevan. Vranovina (2848009001) Pavelić (Petar) Jeka. Srbin. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1941. rođen 1865. kod kuće. poginuo 1943. u NOBu. Bos. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1934. poginuo 1941. poginuo 1945. Vranovina (1358028011) Radaković (Vito) Petar. Srbin. u NOBu. spaljena od Muslima 1943. Zlatibor (1358028034) Surla (Rade) Milić. rođen 1936. kod kuće. Hrvatica. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Bos. ubijena od Muslima 1943. u NOBu. nepoznato.

Vrtoče (7006s00989) Bates (Spaso) Stana. kod kuće. Srbin. kod kuće. u NOBu. rođen 1936. rođen 1938. Srbin. Gradina kod jasenovca (0176010095) Ćalić (Tomislav) Đukan. Srbin. rođen 1910. poginuo 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Vrtoče (1358026166) Galanja (Pero) Nebojša. ubijena od Muslima 1944. Srbin. u NOBu. u NOBu. ubijena 1943. spaljen od Muslima 1943. Vrtoče (1358026001) Galin (Božo) Rajko. umro 1943. Gradina kod jasenovca (0176010096) Ćalić (Mane) Tomo. u direktnom teroru. Grmeč (0206052044) Borovnica (Jovo) Miladin. Vokut (0822012017) Bašić (Lako) Mirko. rođena 1905. Srpkinja. Vrtoče (7006s01000) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Drinić (Nikola) Dmitar. ubijena 1944. u zbegu. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1936. Vrtoče (1358026072) Bjelić (Vučen) Jovo. Srbin. u NOBu. Srbin. kod kuće. kod kuće. Srbin.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Bašić (Lako) Milan. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1940. kod kuće.petrov (1662024013) Bjelić (Nikola) Dane. ubijen od ustaša 1942. poginula 1943. ubijen 1942. Bjelaj (1358026041) Galin (Nikola) Stana. rođen 1939. Vrtoče (0801082050) Galin (Gašo) Perka. rođena 1925. u NOBu. Vrtoče (0801082051) Galin (Pero) Ilija. spaljen 1944. rođena 1941. ubijen od Muslima 1944. rođen 1940. kod kuće. kod kuće. Srbin. umro 1941. ubijena 1942. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. spaljena od Muslima 1944. Vrtoče (0871022009) Galin (Đuro) Nikola. Neretva-konjic (1357022004) Galin (Mile) Drago. Nepoznato (0047042004) Bates (Dušan) Neđo. ubijena 1944. ubijena 1944. Garevica bihać (0492070005) Gaćeša (Luka) Milanko. Srbin. ubijen od Muslima 1944. ubijen 1941. Vrtoče (7006s01009) Galin (Jovo) Ilija. Srbin. rođena 1940. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. Vrtoče (1358026003) Galin (Jovo) Dane. ubijena 1944. ubijena od Muslima 1943. u masovnom pokolju. kod kuće. Vrtoče (1358026057) Gaćeša (Marko) Milija. Srbin. kod kuće. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1938. rođen 1890. rođena 1918. poginuo 1942. rođena 1900. Vrtoče (7006s01007) Galin (Mile) Milka. Srbin. ubijen od Muslima 1944. Srbin. u logoru. Srbin. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. u zbegu. Srpkinja. Vrtoče (1358026042) Galin (Lazo) Đuja. Srbin. rođen 1933. u NOBu. rođen 1920. rođen 1935. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1939. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Bravsko (0952100008) Bogić (Savo) Drago. rođen 1941. Prenoja (1358026028) Galin (Luka) Rade. Srpkinja. rođen 1922. Crna gora (0048048033) Gaćanja (Nikola) Mirko. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. Vrtoče-b. Srbin. Vrtoče (7006s00994) Bjelić (Nikola) Rade. Srbin. ubijen 1944. Palanka (0822012018) Batec (Ilija) Milan. rođen 1940. Srpkinja. kod kuće. rođen 1917. Srbin. Vrtoče (7006s00987) Bates (Ilija) Dragica. Bihać (1358026124) Galanje (Simo) Nikola. ubijen od Muslima 1943. rođena 1925. rođen 1875. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Bjelaj (0048046006) Bates (Stevo) Milan. rođena 1915. Vrtoče (1358026043) Galin (Jovo) Olga. rođen 1927. Vrtoče (7006s00995) Bogić (Vulen) Đuja. Srpkinja. Vrtoče (7006s01002) Gaćeša (Marko) Rade. poginuo 1942. Bjelaj (1358026070) Bjelić (Nikola) Vučen. Vrtoče (7006s00993) Bates (Mile) Drago. poginuo 1941. rođen 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. Srbin. ubijen 1941. ubijen 1943. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. rođen 1941. ubijen od Muslima 1943. Srbin. rođen 1876. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Vrtoče (0801082052) 1022 spisak nije potpun . Srpkinja. ubijen 1942. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943. Vrtoče (1358026002) Galin (Đurađ) Nikola. u NOBu. Is. Vrtoče (1358026056) Gahanja (Nikola) Mile. Srpkinja. ubijena 1943. Užice (0047040041) Divijak (Nikola) Damjan. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1942. rođena 1909. poginuo 1943.bosna (1358026123) Galanje (Vid) Simo. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1931. rođena 1930. rođena 1909. rođen 1941. rođen 1900. Vrtoče-petrovac (2190015050) Došenović (Marko) Vid. Vrtoče (7006s01001) Gaćeša (Marko) Nevenka. rođen 1938. Srbin. Srbin. kod kuće. Vrtoče (7006s00999) Đaković (Mile) David. Srbin. Srpkinja. rođena 1878. Srbin. Vrtoče (1358026125) Galin (Božo) Čedo. Vrtoče (7006s00988) Bates (Nino) Jovo. Nepoznato (0047042005) Batec (Ilija) Stevo. rođen 1890. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1864. Srpkinja. ubijen od Muslima 1944. Nepoznato (0047042006) Bates (Ilija) Milan. kod kuće. rođen 1915. Martin brod (0801082054) Galin (Nikola) Ilija. Srbin. rođen 1936. rođen 1905. spaljena 1944. poginuo 1944. Vrtoče (1662024014) Bates (Luka) Mladen. umrla 1943. rođena 1876. Busavača (0473010019) Ćurguz (Mihajlo) Dušan. Srbin. Vrtoče (7006s00992) Bates (Todo) Staka. rođena 1938. ubijena od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1944. u nemačkoj ofanzivi. spaljen od Muslima 1944. ubijena od ustaša 1941. nepoznato. u NOBu. Vrtoče (7006s01010) Galin (Jovo) Olga. rođen 1921. Srbin. Vrtoče (7006s00997) Bogić (Savo) Milan. Srbin. rođena 1910. nepoznato. Srpkinja. rođen 1925. u direktnom teroru. rođen 1937. u direktnom teroru. Srbin. Bjelaj (1358026068) Galanja (Dušan) Savo. rođena 1929. poginuo 1941. u direktnom teroru. Vrtoče (0801082053) Galin (Pero) Jovanka. rođen 1919. Vrtoče (7006s00998) Ćalić (Ilija) Stoja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1910. Vrtoče (5003s00807) Galin (Luka) Janko. Srbin. rođen 1938. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. Vrtoče (1358026032) Galin (Pero) Milka. ubijena 1943. kod kuće. rođen 1925. rođen 1920. spaljen od ustaša 1941. u NOBu. kod kuće. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. rođena 1936. Romanija (1358026170) Galanje (Simo) Luka. rođen 1910. rođen 1937. Bos. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. rođena 1936. rođen 1864. u direktnom teroru. Bjelaj (1358026171) Borovnica (Milan) Dušanka. rođen 1860. rođena 1905. rođen 1918. rođen 1881. Sanski most (0047039016) Bates (Đuro) Ilija. u masovnom pokolju. rođen 1923. Srbin. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01003) Gačeša (Mile) Stana. rođen 1935. Srbin. ubijen od Muslima 1943. Martin grad (1358026027) Galin (Nikola) Deva. Srpkinja. kod kuće. ubijena od Muslima 1944. rođen 1908. nepoznato. u NOBu. Srpkinja. ubijen od Muslima 1944. u direktnom teroru. rođen 1923. ubijen od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. Srbin. Srpkinja. u NOBu. Srpkinja. Vrtoče (7006s01008) Galin (Jovo) Soka. Vrtoče (7006s00990) Bates (Rade) Nikola. rođen 1939. u direktnom teroru. u NOBu. Bosanski Petrovac (0801082009) Galin (Miloš) Đuđa. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Sanski most (1662024012) Bates (Rade) Jovo. Srpkinja.petrovac (1358026069) Gahanja (Vasilj) Mika. Srpkinja. kod kuće. Vrtoče (7006s00996) Bogić (Savo) Perka. Srbin. poginuo 1944. Srbin. ubijen od Muslima 1944. Vrtoče (7006s00991) Bates (Jovo) Čedo. u NOBu. rođena 1934. u NOBu. Srbin. nepoznato. ubijena 1944. Gornja bošoča (1358026071) Bjelić (Vučen) Miloš. Vrtoče (0047040055) Drinić (Đurađ) Jelka. ubijena od ustaša 1944. rođena 1890. spaljena od ustaša 1941.

rođen 1920. rođen 1928. Vrtoče (7006s01026) Galonja (Nikola) Mara. rođena 1933. rođena 1903. ubijena od Muslima 1943. Šid (0801083027) Jeličić (Lazar) Marko. Vrtoče (7006s01020) Galonja (Marko) Milan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo od ustaša 1945. Vrtoče (1358026031) Galin (Todo) Mileva. ubijena od Muslima 1943. rođen 1924. poginuo 1944. kod kuće. ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Srbin. umro 1943. Vrtoče (5002s00329) Jeličić (Simo) Smilja. u zatvoru. Srbin. rođena 1936. Vrtoče (7006s01006) Galin (Todo) Svetozar. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1913. rođen 1924. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1937. Srbin. rođen 1901. ubijen od Muslima 1943. rođen 1936. ubijen 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. 3 krajiška (0047042030) Ivančević (Mihajlo) Mile. kod kuće. rođen 1934. u direktnom teroru. rođen 1923. Vrtoče (7006s01012) Galonja (Jovo) Drago. ubijen od Muslima 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Srbin. Vrtoče (5003s00808) Galin (Stevan) Stana. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srpkinja. Vrtoče (1358026005) Galin (Tomo) Perka. Srbin. Bihać (1358026129) Klepić (Jovo) Perka. u zatvoru. nepoznato. u zbegu.petrovac (1327016081) Jeličić (Aleksa) Mile. Srbin. rođen 1939. kod kuće. Vrtoče (7006s01031) Jeličić (Vujo) Đurađ. poginuo 1942. Vrtoče (7006s01015) Galonja (Dušan) Jovo. kod kuće. Srbin. Vrtoče (7006s01027) Galonja (Simo) Milan. kod kuće. Srpkinja. Srbin. ubijen od Muslima 1943. rođen 1940. u NOBu. Srpkinja. rođena 1944. u nemačkoj ofanzivi. Bos. u direktnom teroru. rođena 1884. ubijen 1941. ubijena 1944. ubijena od Muslima 1944. rođen 1896. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1944. u direktnom teroru. Nepoznato (0047042031) Jakšić (Pavle) Todor. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1944. Srpkinja. rođen 1941. rođen 1932. poginuo 1944. Srbin. Jajce (0310086006) Jeličić (Mile) Vid. rođen 1940. Vrtoče (2825049054) Jeličić (Đurađ) Milka. u direktnom teroru. poginuo 1943. Vrtoče (1358026029) Galin (Rade) Svetozar. rođen 1934. Srbin. Brobeno (0047040028) Galonja (Stanko) Milan. rođena 1940. rođena 1933. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1937. ubijen od Muslima 1943. rođen 1913. kod kuće. ubijena od Muslima 1943. nepoznato. ubijen od Muslima 1944. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1943. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Vrtoče (7006s01017) Galonja (Luka) Bosa. rođena 1886. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijena 1943. u NOBu. rođen 1942. ubijena od Muslima 1943. rođen 1936. rođena 1910. rođen 1942. rođena 1942. ubijena od Muslima 1943. kod kuće. Vrtoče (7006s01021) Galonja (Milan) Milan. Nepoznato (0047042033) Ivančević (Mihajlo) Sava. rođena 1935. Vrtoče (7006s01004) Galin (Todo) Kosa. kod kuće. ubijena 1944. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1941. rođen 1931. Bihać (0047040036) Galonja (Simo) Ljubo. Vrtoče (7006s01030) Jeličić (Đuro) Mara. rođena 1909. Srbin. Vrtače (0867095015) Galonja (Paja) Stanko. kod kuće. kod kuće. rođen 1886. rođen 1935. rođena 1941. Srbin. rođena 1939. u direktnom teroru. Grmeč (0048048053) Jeličić (Nikola) Toda. rođen 1922. rođen 1939. Kod drvara (0867095014) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Galonja (Petar) Milanko. Srpkinja. Bihać (1357021054) Jeličić (Vujo) Jovo. rođena 1941. Vrtoče (0047040021) Galonja (Petar) Slavka. Kotrine (0047040037) Galonja (Simo) Milutin. Srbin. ubijen od Muslima 1944. ubijen 1944. Tjentište sutje (0047040029) Gojić (Nikola) Branko. rođen 1924. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. Srbin. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01014) Galonja (David) Koviljka. ubijena od ustaša 1944. rođena 1941. Srpkinja. rođen 1913. ubijen 1941. rođena 1912. bat. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Srbin. ubijen od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1944. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođen 1941. ubijen od Muslima 1944. Vrtoče (7006s01023) Galonja (Ilija) Milica. ubijen od Muslima 1944. Srbin. rođen 1886. nepoznato. Kvurniša (1358026045) Janić (Nn) Jeka. ubijen od Muslima 1943. nepoznato. Srpkinja. rođen 1919. Srbin. Srpkinja. rođen 1883. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1943. rođena 1923. Vrtoče (7006s01028) Jelčić (Stevo) Luka. Vrtoče (7006s01005) Galin (Tomo) Božo. u nemačkoj ofanzivi. ubijena 1943. rođen 1896. rođen 1936. rođena 1880. Oml. Vrtače (0048048056) Klepić (Luka) Boško. Vrtoče (5003s00806) Galin (Rade) Božo. Srbin. rođen 1910. ubijena 1941. Srbin. rođena 1939. Vrtoče (1358026176) Galonja (Marko) Ilija. Srpkinja. Srpkinja. Vođenica (0047040027) Galonja (Ilija) Mileva. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. rođena 1934. u NOBu. Vrtoče (7006s01035) 1023 spisak nije potpun . Blagaj (0047040010) Galonja (Tomo) Rade. kod kuće. Vrtoče (1358026004) Galin (Vid) Luka. kod kuće. Vrtoče (7006s01018) Galonja (Jovo) Dragan. ubijen od Muslima 1943. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. Bjelaj (1358026175) Galonja (Luka) Dragan. Vrtoče (7006s01033) Jeličić (Simo) Bosiljka.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Galin (Petar) Nevenka. Nepoznato (0047042032) Ivančević (Mihajlo) Milka. Vrtače (1353049020) Janjić (Đuro) Perka. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. rođena 1938. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1904. Srbin. ubijen 1943. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01019) Galonja (Simo) Jovo. Srpkinja. u NOBu. rođena 1935. Srbin. Vrtoče (7006s01022) Galonja (Gavran) Simo. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1943. rođen 1935. u direktnom teroru. rođen 1931. ubijen 1941. Srpkinja. Vrtoče (7006s01024) Galonja (Jovo) Boško. ubijena od Muslima 1944. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Vrtoče (0047040022) Galonja (Nikola) Sava. Bilaća (1358026026) Galonja (David) Čedo. Srpkinja. Travnik (1358026165) Galonja (Dušan) Smilja. Vrtoče (7006s01029) Jeličić (Đurađ) Radojka. Srpkinja. Osječanica (0048048054) Jeličić (Dako) Luka. Vrtoče (7006s01025) Galonja (Ilija) Savo. ubijen od Muslima 1943. kod kuće. ubijen 1944. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1939. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. rođen 1927. rođen 1911. ubijen od Muslima 1944. Srbin. Vrtoče (0871022010) Galin (Todo) Boško. kao zarobljenik prip. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Vrtoče (1358026030) Galin (Sara) Đuja. kod kuće. ubijen 1941. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1944. u direktnom teroru. rođen 1864. Srbin. (0867095016) Galonja (Stevan) David. Srpkinja. u NOBu. Vrtoče (1358026044) Galin (Simo) Dragan. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. Kozara (1130034006) Ivančević (Jovo) Dane. Vrtoče (7006s01032) Jeličić (Đuro) Milan. Srbin. rođen 1942. Srpkinja. Vrtoče (7006s01036) Klepić (Luka) Boško. rođen 1894. rođena 1942. Srbin. ubijena od Muslima 1943. Ivača (0801083039) Jeličić (Rade) Borka. poginuo 1943. Vrtoče (7006s01013) Galonja (David) Milan. u direktnom teroru. NOV i POJ. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. zaklana od ustaša 1941. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1895. Vrtoče (7006s01011) Galin (Vid) Đuja. Vrtoče (7006s01016) Galonja (Jovo) Marko. ubijen 1943. Vrtoče (7006s01040) Galin (Stevan) Stana. rođena 1936. Vrtoče (7006s01034) Jeličić (Jovan) Dmitar.

ubijen od Nemaca 1943. Srbin. streljana od Muslima 1943. Srbin. streljan od Muslima 1943.petrovac (1358026037) Latinović (Simo) Dušan. Kalati (5021s00511) Lukoč (Nikola) Stojan. rođen 1940. rođen 1908. ubijen od Muslima 1943. Bos. Srpkinja. ubijena od Muslima 1943. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Kobilja glava (0048049013) Latinović (Petar) Vlado. streljan od Muslima 1943. rođen 1940. rođen 1938. u zbegu. Vrtoče (7006s01067) Radanović (Gajo) Jovo. rođena 1890. spaljen od ustaša 1941. b. streljana od Muslima 1943. Srbin. Vrtoče-bos. Srbin. Bjelaj (1358026173) Petrović (Jovo) Pero. Srbin. Kopaonik (0801082056) Latković (Vučen) Vida. 3 kraji. u direktnom teroru. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1868. rođen 1922. streljan od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01061) Pilipović (Lukica) Boško. Vrtoče (7006s01037) Latinović (Nikola) Neđo. ubijen 1941. rođena 1938. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1904. streljan od Muslima 1943. rođen 1941. Srbin. u zatvoru. Srbin. u zatvoru. u direktnom teroru. ubijen 1942. Vrtoče (7006s01058) Pilipović (Filip) Luka. nestao 1941. u direktnom teroru. rođen 1880. Bos. ubijena 1943. poginuo 1941. Bosanski Petrovac (1358026128) Latković (Ilija) Božo. Srbin. nepoznato. rođen 1939. rođena 1939. Srbin. rođen 1883. ubijen 1943. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. rođen 1924. poginuo 1942. Srpkinja. u NOBu. rođen 1940. umro od gladi 1943. u zbegu. Pritoka-bihać (0048049011) Latinović (Simo) Petar. Vrtoče (7006s01044) Latinović (Marko) Ratko. streljan od Muslima 1943.petrov (1385003002) Obradović (Jovan) Stana. rođen 1880. Osječenica (0047040023) Petrović (Dane) Jelka. u NOBu. kod kuće. Selo Prkosi (0780014002) Radanović (Božo) Mileva. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Kulen vakuf (1358026050) Maričić (Joso) Vlado. Srpkinja. streljan od Italijana 1942. rođen 1941. u direktnom teroru. poginula 1943. Srbin. Bjelaj (1358026172) Petrović (Milan) Milanko. nestao 1942. Vrtoče (5015s00127) Krčmar (Pane) Marko. Vrtoče (7006s01057) Pilipović (Jovo) Koviljka. Vrtoče (7006s01059) Pilipović (Milkan) Mladen. rođen 1930. streljan od Muslima 1943. nestala 1942. ubijen od Muslima 1943.petr (0048049010) Latinović (Ilija) Simo. poginuo 1941. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Vrtoče (1358026168) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Obradović (Nikola) Mara. u NOBu. streljan od Muslima 1943. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Bosanski Petrovac (1358026155) Radanović (Đuro) Petar. Vrtoče b. rođena 1867. streljana od Muslima 1943. Banja luka (0207053001) Latinović (Đuro) Anđa. u NOBu. ubijen 1943. Srbin. Nepoznato (1358026149) Radanović (Đuro) Jovo. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. streljan od Muslima 1943. rođen 1920. Srpkinja. Osječenica (1358026145) Latinović (Milkan) Milanko. rođena 1895. rođena 1895. u direktnom teroru. streljan od Muslima 1943. poginuo 1944. Vrtoče (0871022012) Pilipović (Milkan) Ljubo. Vrtoče (0048049014) Latinović (Petar) Rade. poginuo 1941. u direktnom teroru. Srbin. streljana od Muslima 1943. rođen 1929. rođen 1934. u NOBu. streljana od Nemaca 1943.petr (0048048055) Klepić (Nikola) Mile. rođen 1942. rođen 1903.petrovac (1358026122) Pjević (Nikola) Mara. ubijena od ustaša 1942. Srbin. rođen 1943. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. rođen 1899. ubijena 1941. rođena 1942. rođen 1942. rođen 1940. u direktnom teroru.petrovac (1358026055) Petrović (Dane) Branko. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1915. Cazin (0801082040) Pilipović (Marko) Boško. u direktnom teroru.petr (0048049009) Latinović (Trivo) Pero. Srbin. Srpkinja. Srbin. Vrtoče (7006s01050) Obradović (Petar) Mile. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. Bos. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01063) Pilipović (Stevan) David. Srbin. Vrtoče (7006s01038) Latinović (Petar) Milka. rođena 1936. u zbegu. rođena 1942. u direktnom teroru. rođen 1895. u direktnom teroru. Nepoznato (0047042020) Pilipović (Simo) Gojko. rođena 1903.petr (1662029008) 1024 spisak nije potpun . rođen 1926. ubijena 1944. rođen 1941. rođena 1942. rođena 1928. Vrtoče (1358026169) Obradović (Jovo) Milka. poginuo 1943. Vrtoče (1358026036) Lukač (Mile) Mika. Srbin. Srpkinja. umro 1943. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1889. Hrvat. ubijena 1943. Srpkinja. rođen 1940. Vrtače-bos. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1888. rođena 1936. u direktnom teroru. kod kuće. ubijen 1942. rođen 1929.petr (0048049012) Latinović (Ilija) Đuro. rođena 1942. Srbin. streljan od Muslima 1943. u NOBu. Vrtoče-bos. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1940. u direktnom teroru. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1916. umro 1942. ubijena 1941. Vrtoče (5002s00408) Lukač (Nikola) Stojan. streljana od Muslima 1943. rođen 1924. ubijena 1943. u NOBu. Vrtoče (7006s01066) Radanović (Božo) Milka. Vrtoče (7006s01048) Obradović (Jovo) Neđo. Srbin. rođena 1922. Vrtoče (7006s01046) Latinović (Sava) Dušan. Vrtoče (7006s01051) Petrović (Dane) Dara. Srpkinja. streljana od Muslima 1943. u NOBu. u direktnom teroru.pet (1576061023) Radanović (Đuro) Savka. ubijena 1943. ubijen 1943. Srbin. Vrtoče-bos. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1938. Srbin. Vrtoče (7006s01041) Latinović (Miloš) Sava. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1939. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1938. Čava bje. Vrtoče (7006s01060) Pilipović (Obrad) Staniša. u direktnom teroru. ubijen 1943. Nepoznato (0871022013) Pilipović (Mihajlo) Ilija. u zbegu. u direktnom teroru. u NOBu. Vrtoče (7006s01043) Latinović (Miladin) Drago. rođena 1939. poginuo 1943. rođen 1923. streljan od Muslima 1943. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Nepoznato (0048047009) Latinović (Ilija) Mara. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1882. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1940. Nepoznato (0047042011) Latinović (Miloš) Savo.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Klepić (Nikola) Mile. Vrtoče (7006s01062) Pilipović (Simo) Rosa. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01054) Pilipović (Boško) Božica. rođen 1887. Nepoznato (1358026167) Petrnić (Tomo) Dušan. Vrtoče (7006s01047) Latković (Ilija) Mihajlo. Vrtoče (7006s01053) Petrović (Dane) Milan. Vrtoče (7006s01055) Petrović (Rade) Mile. Martin brod (1358026046) Latinović (Marko) Drago. spaljen od ustaša 1941. brigada (0047040016) Pilipović (Jovo) Janko. Vrtoče (7006s01052) Petrović (Jovo) Dragan. u direktnom teroru. ubijena od Muslima 1943. nepoznato. rođena 1938. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01045) Latinović (Miladin) Čedo. u direktnom teroru. rođen 1868. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01064) Pilipović (Mile) Stoja. u NOBu. rođen 1936. u masovnom pokolju. rođen 1924. Srpkinja. Srbin. rođen 1940. rođen 1908. Prkosi kulen (1307015021) Popović (Savo) Mihajlo. u masovnom pokolju. rođen 1903. Krnjeuša (0048047010) Latinović (Ilije) Ika. Srpkinja. u direktnom teroru. Sandžak-bjelo P (0780014005) Latinović (Sime) Stera. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena 1943. rođena 1927. Vrtoče-bos. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. streljan od Muslima 1943. kod kuće. Srbin. streljana od Muslima 1943. Sutjeska (1459066016) Pilipović (Ilija) Milan. u NOBu. rođen 1923. Srbin. rođen 1940. prilikom borbi ili bombardovanja. streljan od Muslima 1943. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1856. Srpkinja. ubijen od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01056) Pilipović (Mile) Dušan. Bušević-lapac (0206049114) Popović (Pero) Bosiljka. Vrtoče (7006s01049) Obradović (Jovo) Petar. ubijen 1941. kod kuće. rođen 1882. ubijen 1943. rođen 1941. Vrtoče (7006s01039) Latinović (Milan) Petra. u direktnom teroru.

ubijen 1941. Srbin. rođena 1886. ubijen od ustaša 1943. poginuo 1943. Srbin. streljana od Muslima 1943. u zatvoru. poginuo 1943. u NOBu. rođena 1930. Srbin. Vrtoče (7006s01076) Radošević (Bora) Milka. Travnik (1358026022) Radošević (Vid) Slobodan. ubijen 1941. Srpkinja. Crna gora (0048043020) Radošević (Pero) Jovo. Srpkinja. Srbin. streljana od Muslima 1943. u zatvoru. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1941. Vrtoče (7006s01075) Radošević (Milan) Čedo. streljan od Muslima 1943. u zatvoru. u NOBu. rođen 1922. poginuo 1943. Vrtoče (0778001012) Radošević (Đuro) Milka. u zatvoru. ubijen od Muslima 1943. Bihać (1128014025) Radošević (Simo) Mika. u direktnom teroru. u NOBu. Vrtoče (7006s01073) Radošević (Luka) Đorđe. Vrtoč (0386005079) Radanović (Luka) Đuka. Srpkinja. Vrtoče (0778001013) Radošević (Jovo) Jeka. rođen 1914. Bihać (0047040004) Radošević (Rade) Mićo. Bihać (1358026020) Radošević (Nikola) Mileva. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1909. Srbin. ubijen 1943. rođena 1939. Travnik (1315067064) Radanović (Savo) Božo. streljan od Muslima 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1911. rođena 1864. ubijena 1943.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Radanović (Jovo) Gojko. Srbin. Srbin. Bjelaj (1358026148) Radanović (Trivo) Đuro. Banja luka (0801084001) Radošević (Petar) Jovo. Teslić (0176009004) Radošević (Blažo) Čedo. ubijen 1941. u masovnom pokolju. Vrtače (0532015016) Radošević (Trivo) Milka. kod kuće. rođen 1899. Bihać (1358026154) Radašević (Nikola) Mihajlo. kod kuće. Crna gora (0828005026) Radošević (Petar) Gojko. rođen 1894. Srbin. rođen 1919. Srpkinja. Vrtoče (7006s01069) Radošević (Tomo) Ratko. u NOBu. rođena 1933. rođen 1936. u direktnom teroru. Ripač (1358026066) Radošević (Simo) Vid. streljan od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1941. Bihać (1357021047) Radanović (Vid) Đuro. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1937. Srbin. rođen 1860. rođen 1911. rođen 1932. rođen 1915. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1886. rođen 1895. Vrtoče (7006s01077) Radošević (Mihajlo) Savo. Srbin. poginula 1944. rođen 1922. u direktnom teroru. u direktnom teroru.petrovac (1358026178) Radošević (Rade) Vojo. ubijena 1943. ubijen 1944. Vrtoče (7006s01071) Radošević (Nikola) Miloš. rođen 1915. Srbin. poginuo 1943. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. Srbin. rođena 1936. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1940. rođen 1895. Srbin. rođen 1938. rođen 1940. Vrtoče (0047041002) Radošević (Simo) Vid. rođen 1870. Srbin. Srbin. rođen 1942. poginuo 1943. Vrtoče (7006s01082) Radošević (Rade) Petar. streljan od Muslima 1943. u NOBu. Bos. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1860. kod kuće. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1904. Vrtoče (1358026033) Radošević (Božo) Nikola. Srbin. rođen 1922. Srbin. Kozara (1662029007) Radanović (Jovo) Nikola. Vrtoče (1358026152) Radanović (Luka) Savo. rođen 1864. Srpkinja. u zatvoru. Zelengora (0048048012) Radošević (Malet) Smiljana. Bihać (1358026174) Radanović (Sava) Boško. spaljen od ustaša 1941. Bravsko-b. rođen 1917. u direktnom teroru. rođena 1943. rođen 1926. ubijen 1941. Srpkinja. streljan od Muslima 1943. u zatvoru. Srbin. Krnjeuša (1358026063) Radošević (Rade) Simo. rođen 1928. Bosanski novi (0801083038) Radošević (Đurđa) Nikola. Prkosi (0048043019) Radošević (Petar) Branko. Srbin. rođen 1937. Vrtače (0532015015) Radošević (Nikola) Boško. Bihać (1358026164) Radašević (Pera) Nikola. Srbin. Bihać (0386005080) Radanović (Jovo) Ilija. ubijena od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01079) Radošević (Milan) Milka. Vrtoče (7006s01070) 1025 spisak nije potpun . ubijen 1944. poginuo 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. Bihać (1358026150) Radanović (Simo) Marija. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. Vrtače (1315067063) Radanović (Luka) Vid. Vrtoče (2675029091) Radošević (Pero) Božo. Srbin. u zatvoru. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01078) Radošević (Pero) Vid. Srpkinja. Vrtoče (1358026177) Radošević (Simo) Mihajlo. u zatvoru. rođena 1923. u NOBu. Više srajevo (1358026024) Radošević (Stevo) Božo. u zbegu. Srpkinja. ubijen 1943. Martin brod (1358026060) Radošević (Ilija) Mara. rođen 1894. rođena 1938. rođen 1914. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. Vrtoče (7006s01081) Radošević (Mile) Todo. Srbin. rođen 1923. Srbin. Srbin. rođen 1940. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen 1942. u zatvoru. ubijen 1942. ubijen 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Krnjeuša (1358026064) Radošević (Rade) Nevenka. Srpkinja. u direktnom teroru. Bjeloj (1358026006) Radošević (Đuro) Jelka. Srpkinja. ubijen 1941. 3 kraj. rođen 1890. poginuo 1943. u zbegu. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1943. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1915. u direktnom teroru. rođen 1918. u zbegu. rođen 1864. rođena 1914. rođen 1900. ubijen 1941. rođena 1916. u direktnom teroru. ubijena 1943. rođen 1885. rođen 1913. Vrtoče (1358026021) Radošević (Nn) Mika. rođena 1942. Garnica (1358026147) Radanović (Trivo) Lazo. poginuo 1943. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. u zbegu. streljan od Muslima 1943. rođena 1904. Garnica (1358026146) Radanović (Uroš) Miloš. Vrtoče (1358026025) Radošević (Stojan) Mara. Bjelaj (1358026130) Radanović (Jovo) Nikola. u direktnom teroru. ubijen 1943. Srbin. Srbin. Srpkinja. ubijena 1944. u NOBu. spaljena od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. Vrtoče (1358026065) Radošević (Đuro) Zorka. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1929. streljana od Muslima 1943. ubijena od ustaša 1945. ubijen 1942. u direktnom teroru. poginuo 1941. ubijena 1943. ubijen 1943. ubijena od Muslima 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. poginuo 1942. Mali stjenjani (0048050011) Radošević (Vid) Nikola. ubijen 1941. ubijena od ustaša 1943. poginuo 1941. Vrtoče (7006s01068) Radanović (Luka) Jovo. rođen 1910. Zelengora (1328019004) Radošević (Nikola) Slobodan. u direktnom teroru. Bjelaj (1358026062) Radošević (Trivun) Dmitar. ubijena 1943. Bihać (1358026153) Radanović (Mile) Vid. umro 1945. rođen 1923. ubijen 1941. Vrtoče (2675029092) Radošević (Steva) Dušan. u direktnom teroru. rođena 1903. u direktnom teroru. Crni Potoci (1358026061) Radošević (Mile) Toma. streljana od Muslima 1943. ubijen 1941. Srbin. rođen 1933.petro (0801082038) Radošević (Simo) Đuja. ubijen od ustaša 1942. Vrtoče (7006s01072) Radošević (Stevo) Stana. u direktnom teroru. Srbin. Topošnica-slove (0801082039) Radošević (Sava) Milan. rođen 1903. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1924. Srbin. Srbin. Vrtoče (0047041003) Radošević (Simo) Rade. umro 1942. rođen 1943. ubijena 1944. u direktnom teroru. rođena 1939. Vrtoče (7006s01074) Radošević (Đuro) Miladin. ubijen 1943. rođen 1923. rođena 1938.brigada (1358026151) Radanović (Savo) Mile. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1941. Srbin. Borićevac (1358026047) Radošević (Mihajlo) Milorad. Srbin. ubijen 1941. rođena 1897. rođen 1911. ubijen 1943. Vrtoče (0801084002) Radošević (Petar) Mihajlo. rođen 1914. rođen 1921. Srbin. u zatvoru. Vrtoče (7006s01080) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Radošević (Milan) Mioljka. Srpkinja. Bilać (1358026131) Radanović (Jovo) Gojko. Srbin.

Vrtoče (7006s01086) Surla (Stanko) Mile. spaljen od ustaša 1941. ubijen od Muslima 1943. rođen 1915. rođena 1920. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1944. Vrtoče (9999s99699) Radulović (Đuro) Pane. rođena 1890. Odžak (1387019018) Đokić (Vaselije) Spasa. Srbin. Staro selo kod sombora (1387019026) Đokić (Vasilije) Spasa. u NOBu. rođen 1854. rođen 1915. ubijena 1943. u NOBu. Srbin. Buchenwald (0540048052) Vukelić (Božo) Janko. ubijena od Muslima 1944. u zbegu. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. Vođenica (1358026134) Surla (Marko) Stevan. Bjeloj-bos. rođen 1910. Martin brod (1358026052) Vukeljić (Božo) Đurđija.luka (1358026135) Radulović (Ilija) Boja. u direktnom teroru. ubijen 1945. Ozren kod doboja (1387019025) Đokić (Vaselije) Vlajko. u masovnom pokolju. Vrtoče (1577064009) Vukša (Stole) Mile. rođena 1905. ubijena od Muslima 1943. ubijen 1943.novi (1358026163) Surla (Miladin) Petar. Srbin. Srbin. ubijena 1943. rođen 1900. u zbegu. u NOBu. u masovnom pokolju. rođen 1882. ubijen od ustaša 1943. ubijena od Muslima 1943. spaljen od ustaša 1941. Kod kaknja (2675029090) Radovanović (Miladin) Jovan. rođen 1925. ubijena 1943. Srpkinja. rođen 1940. Kod glamoča (0047041004) Radošević (Vido) Sveto. rođena 1935. rođen 1919. Srpkinja. rođen 1882. Vrtoče (1358026138) Radulović (Vojin) Đuro. u logoru. u direktnom teroru. umro 1945. Vrtoče (1358026136) Rakić (Miloš) Đorđo. Vrtoče (1358026144) Radulović (Vid) Mika. Srbin. rođen 1914. u direktnom teroru. ubijena 1943. Srbin. kod kuće. rođena 1926. Vrtoč-bihać (0386009004) Vukša (Miloš) Laza. Martin brod (1358026162) Surla (Mile) Mihajlo. rođen 1911. Srpkinja. ubijen 1943. Srbin. Vrtoče (1358026023) Opština BOSANSKI ŠAMAC Batkuša Antić (Rade) Đorđa. ubijen od ustaša 1944. rođen 1921. rođeno 1940. rođena 1927. u NOBu. u direktnom teroru. Vrtoče (7006s01084) Surla (Jovan) Perka. rođena 1860. Zelengora (1358026143) Radulović (Milan) David. u masovnom pokolju. Srbin. Vrtoče (1358026157) Vigujović (Luka) Milisava. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1904. u direktnom teroru. poginula 1944. Bazik bos. Vrtače (0205044002) Surla (Dušan) Petar. rođena 1928. poginuo 1943. ubijen od Muslima 1943. Bihać (1505010001) Surla (Mile) Milka.naselje Vrtoče Žrtve rata 1941-1945 Radošević (Vid) Sreto. rođen 1900. poginuo 1941. rođen 1941. Srpkinja. Petrovac (0801082025) Vignjević (Petar) Stevo. ubijen 1944. rođen 1925. u NOBu. poginuo 1945. rođena 1919. Srbin. Vrtoče (1358026035) Zec (Milan) Drago. Srbin. Srpkinja. Srbin.šamac (1387019014) Babić (Cvijetin) Vukosav. u NOBu. rođen 1890. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Crna gora (0204034012) Zec (Ilija) Milka. u direktnom teroru. Vrtače (0952100007) Vranješ (Petar) Rade. poginuo 1943. šamac (1387019013) Babić (Cvijetin) Niko. rođen 1922. Srbin. vlasenica (0386009003) Vukša (Lazo) Đura. poginuo 1942. Srbin. kod kuće. Srbin. umro od Nemaca 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Vrtoče (9999s99818) Vignjević (Relja) Milan. u logoru. Vrtoče (1358026132) Surla (Mladen) Boško. Srbija (0801083004) Vignjerić (Blažo) Rade. Vrtoče (7006s01089) Vignjević (Nikola) Stevan. poginuo 1942. Bjelaj (1358026051) Vukša (Lazo) Danica. ubijena od Muslima 1943. Vrtoče (7006s01090) Vignjević (Relja) Mika. rođena 1933. poginula 1944. u NOBu. u zbegu. rođen 1913. Srbin. Srbin. rođen 1927. rođen 1888. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. rođen 1926.livno (1357021048) Supra (Mile) Jovo. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. Zelengora (1358026137) Radulović (Luka) Vid. Srbin. ubijen 1944. kod kuće. Bos. ubijena 1943. u NOBu. poginuo 1944. Srpkinja. Vrtoče (7006s01091) Zec (Rade) Đuran. poginuo 1943. Srbin. rođen 1926. rođen 1922. u nemačkoj ofanzivi. Srpkinja. rođena 1939. poginuo 1944. u zatvoru. rođen 1922. Lusići. Slovenija (1358026058) Vukša (Simo) Miloš. Crna gora (0386009002) Vukša (Lazo) Marija. Srbin. nepoznato. rođen 1930. ubijen od Nemaca 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od Muslima 1943.petrovac (1358026156) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI PETROVAC Vignjević (Relja) Marija. Vrtoča (0386009001) Vukša (Pero) Jovan. Srbin. rođen 1933. Smrečani livno (0209081110) Vignjević (Stevan) Savo. Vrtoče (7006s01065) Radulović (Đuro) Dete. Srbin. Geočovi-bihać (1358026059) Vojinović (Mile) Luka. Bjelaj (1358026161) Surla (Petar) Miladin. Martin brod (1358026054) Vukeljić (Petar) Ivka. u NOBu. rođen 1927. Srpkinja. Vrtoče (1358026141) Radulović (Vojin) Božo. Vrtoče (0800080001) Vignjević (Gojko) Rade. rođen 1928. kod kuće. Vrtoče (9999s99819) Vignjević (Stevan) Gojko. rođen 1930. Srbin. Ub srbija (1358026158) Vignjerić (Simo) Spaso. Srbin. rođen 1940. ubijena od ustaša 1941. rođen 1912. ubijen od Muslima 1943. poginuo 1944. rođen 1900. Martin brod (1358026159) Vignjević (Boža) Marko. ubijen 1943. u masovnom pokolju. Srpkinja. B. rođen 1880. rođena 1916. Vrtoče (7006s01088) Vignjević (Stevo) Božo. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1942. u zbegu. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1934. prilikom borbi ili bombardovanja. umro 1943. Srbin. rođen 1914.petr (1358026011) Zec (Rade) Sreto. Vakuf (0801084004) Surla (Nikola) Rade. u direktnom teroru. Vrtoče (0801082048) Surla (Vid) Slavko. poginuo 1944. ubijena 1942. u NOBu. Martin brod (1358026012) Zec (Simo) Ilija. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1924. ubijeno od ustaša 1941. Bjelaj (1358026142) Radulović (Ilija) Vojin. poginula 1942. Srbin. poginuo 1945. Martin brod (1358026053) Vukeljić (Božo) Blaža. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. Lapac (1358026034) Zec (Vid) Đera. rođen 1917.. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. Bos. u NOBu. rođen 1925. Vrtoče. ubijen 1941. poginuo 1942. Jasenovac (1387019017) Božić (Arso) Ilija. Bjelaj (0801084003) Surla (Petar) Miladin. u nemačkoj ofanzivi. Skipovac (5021s00430) 1026 spisak nije potpun . rođen 1909. umro 1944. u NOBu. streljan od Nemaca 1943. rođen 1900. Vrtače (0952100006) Vojinović (Mile) Nikola. rođen 1941. rođen 1906. Vrtoče (7006s01083) Surla (Nikola) Božo. u NOBu. rođen 1905. spaljen 1941. Srbin. u NOBu. Srbin. umro od Nemaca 1945. rođen 1924. rođena 1917. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Bjelaj (1358026139) Radulović (Vojin) Ruža. rođen 1909. Goražde (0801082012) Surla (Petar) Slavko. u masovnom pokolju. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srpkinja. poginuo 1943. Srbin. umro 1944. Srbin. Srbin. rođen 1939. u NOBu. Srbin. Srbin. Srpkinja. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. u zbegu. u NOBu. rođen 1937. Srbin. rođen 1942. B. ubijen od Muslima 1943. ubijen 1943. Bos. rođen 1932. rođen 1886. u zbegu. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1941. rođena 1929. u direktnom teroru. u NOBu. poginula od četnika 1945. u NOBu. Vrtoče (1358026140) Radulović (Maniša) Petar. rođen 1849. Srbin. rođen 1885. Nemačka-stalag (1387019015) Božić (Arso) Arso. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1922. ubijen 1943. poginuo 1943. poginula 1943. rođena 1907.

Kod sombora (1387019011) Radanović (Rade) Pero. rođen 1919. rođen 1921. Borogovo (5021s00286) Erletić (Mihailo) Mila. nepoznato. rođen 1891. ubijen 1945. Srbin. Slavon. Brčko (1386015004) Jaćimović (Spasoje) Pavle.šamac (1385003005) Brkić (Simo) Ljubomir. rođena 1910. Hrvatica. Musliman. poginuo od Nemaca 1944. poginuo 1945. u direktnom teroru. Batkuša (1387019004) Stojanović (Pero) Ruža. rođena 1911. Batkuša (1387019021) Petrović (Gavro) Petar.. rođen 1888. Srbin. Musliman. rođen 1926. Musliman. ubijen od ustaša 1943. umro od Nemaca 1943. Srbin. Musliman. poginuo 1941. Bosanski šamac (9999s99334) Jakovljević (Jovo) Risto. ubijen 1942. poginuo 1944. nepoznato. rođena 1891. Nepoznato (1387019020) Stojanović (Marko) Živan. rođen 1916. rođen 1933. kod kuće. poginula 1944. rođen 9999. ubijen od ustaša 1941. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. poginuo 1945. Bosanski šamac (5021s00319) Blagojević (Blagoje) Kosta. poginuo 1941. Između fojnice (1387019012) Jekić (Živan) Đuro. Ledenice (5021s00280) Jusufović (Šukdrija) Rasim. rođen 1920. rođena 1889. rođen 1918. u logoru. Bosanski šamac (5021s00318) Blagojević (Blažo) Krsto. Srpkinja. ubijen od ustaša 1945. rođen 1906. u NOBu. Jadovno (M0008434) Ikić (Nn) Kosta. rođen 1882. u direktnom teroru. Karlovac (1385001004) Arapović (Suljo) Aljo. u direktnom teroru. rođen 1920. rođen 1912. u logoru. rođen 1904. Slavonski šamac (1387025008) Đurđević (Gavro) Joco. Musliman. rođena 1884. Srbin. ubijen od Nemaca 1944. Batkuša (1387019023) Maksimović (Nikola) Simo. ubijen od ustaša 1941. Bosanski šamac (1385004007) Đurđević (Nn) Joco. nepoznato. ubijen 1944. rođen 1919. Bosanski šamac (1385001011) Bojić (Luka) Mihajlo. rođen 1917. Srbin. Srbin. Bosanski šamac (1634078008) Jasenica (Ibro) Hasan. rođen 1929. rođen 1922. umro od Nemaca 1944. Bosanski šamac (5021s00316) Đurđević (Nn) Jovanka. poginuo 1944. u NOBu. ubijen 1945. rođen 1914. rođen 1884. Srbin. rođen 1906. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Brčko (1574031016) Brkić (Jovo) Ljubomir. Musliman. Bosanski šamac (5021s00447) Ikić (Milan) Mihajlo. Bosanski šamac (1385001003) Arsenić (Jovo) Dragomir. Batkuša (1387019022) Maksimović (Spasoje) Milan. u zatvoru. u logoru. rođen 1899. u logoru. rođen 1903. ubijen 1944. Bijeljina (1548094004) Hadžialijagić (Smajo) Hazim. rođen 1925. rođen 1925. rođen 1922. Hrvatica. ubijen 1942. Bosanski šamac (5021s00315) Đurić (Joco) Milan. ubijena 1942. Musliman. rođen 1926. Srbin. ubijena od ustaša 1942. ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1900. kao zarobljeni pripadnik VKJ. umro 1943. rođen 1897. poginuo od četnika 1945. poginuo 1945. Šekovići (1385003007) Erletić (Mihailo) Pero. Srbin. Musliman. Jadovno (5021s00455) Ikić (Nn) Dako. u direktnom teroru. Križevci kod zagreba (1387019006) Lazić (Lazar) Stevo. u crkvi. Srbin. poginuo od četnika 1944. Srbin. rođen 1925. u zatvoru. Karlovac (5021s00444) Alić (Mujo) Mehmedija. u direktnom teroru. ubijen 1945. Bosanski šamac (1385002013) Fuks (Josip) Klementina. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. ubijen 1943. ubijen 1944. rođen 1919. u direktnom teroru. Vrhpolje (1385002025) Đukić (Đuro) Rade. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u zatvoru. kod kuće. rođen 1886. Bosanski šamac (1385001002) Bičić (Džamil) Smail. kod kuće. rođen 1939. Srbin. nepoznato. Ledenice (5021s00445) Alajbegović (Mehmed) Alija. rođen 1912. Nepoznato (5002s00596) Bureković (Julka) Aleksandar. u NOBu. ubijen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1941. rođen 1898. rođen 1925. Brčko (1385002009) Čolović (Milan) Petar. u direktnom teroru. Musliman. ubijena 1941. u logoru. Sarajevo (1385002004) Kabiljo (Avram) Paloma. Srbin. Šamac slavonski (5021s00288) Brkić (Risto) Ljubo. Bosanski šamac (2819002021) Izetbegović (Ale) Hajrudin. nepoznato. Stara gradiška (1391058057) Bosanski Šamac Adžilović (Mujo) Mustafa. u direktnom teroru. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1922. Gornja dubica (0617038023) Begić (Zago) Mujo. ubijen od četnika 1944. Srbin. Bazik b. u NOBu. nepoznato. Musliman. Srbin. ubijen od četnika 1944. Srbin. Hrvat. Jasenovac (5021s00311) Kabiljo (Menta) Avram. ubijen od ustaša 1941. Bosanski šamac (5021s00317) Bojić (Luka) Milan. Srpska zelinja (1387019003) Stojanović (Xstevo) Aco. Srbin. Srbin. Hrvat. streljan 1941. Srbin. poginuo od ustaša 1945. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1944. rođen 1911. Bosanski šamac (5021s00431) Gluvačević (Vaso) Draginja. Srbin. ubijen 1944. Musliman. u NOBu. ubijena 1943. rođen 1917. Nemačka-stalag (1387020001) Hasanbegović (Muhamed) Mahmut.naselje Batkuša Žrtve rata 1941-1945 Ganilović (Lazo) Živan. rođen 1882. rođen 1926. rođen 1928. Nemačka-stalag (1387019002) Bazik Brkić (Luka) Luka. ubijen 1944. Srbin. Jasenovac (5021s00312) 1027 spisak nije potpun . rođen 1907. u NOBu. nestao 1941. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Šekovići (1385003008) Fočaković (Alija) Mehmed. rođen 1912. rođen 1879. rođen 1920. Jevrejka. ubijen od ustaša 1944. nepoznato. Jevrej. rođen 1931. rođen 1931. u NOBu. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. Bos. kod kuće. Donja slatina (1387019024) Gavranović (Vaso) Draginja. kod kuće. Srpkinja. Musliman. ubijen od ustaša 1944. Bosanski šamac (0803101010) Izedbegović (Alija) Hajrudin. rođen 1925. Srbin. Musliman. Srbin. Srbin. rođen 1924. u NOBu. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1894. poginuo 1943. šamac (1387019008) Maksimović (Milovan) Boško. Srbin. ubijena 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1922. Srbin.šamac (1385002008) Alić (Mujo) Mehmedalij. Bosanski šamac (1385002019) Drljačić (Sajfo) Muharem. Šekovići (1385004039) Džakić (Mehmed) Arif. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. bačen u reku. ubijen 1944. Bosanski šamac (1385004008) Đurić (Ignjo) Joco. Batkuša (1387019005) Stojanović (Simo) Stevo. Srpkinja. Srbin. Bosanski šamac (1385004041) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Borbeli (Ivan) Jagoda. nepoznato. poginuo od Nemaca 1944. Ilinčica (5021s00287) Ceribašić (Ibro) Mustafa. Musliman. kod kuće. rođen 1900. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. Kozluk (5021s00279) Hatunić (Meho) Hasan. Beograd-banjica (2619014019) Đakić (Ahmet) Kemal. Jadovno (M0008435) Ilinčić (Dako) Pero. rođen 1903. poginuo 1945. u NOBu. u zatvoru. rođen 1900. Bosanski šamac (5021s00313) Jakovljević (Luka) Risto. Pančevo (1387019019) Radanović (Savo) Lazo. u NOBu. kod kuće. u NOBu. ubijen od Muslima 1944. šamac (1385004040) Bojić (Milan) Stevo. rođen 1919. poginuo 1944. rođena 1901. rođen 1891. Musliman. Musliman. Musliman. Srbin. u logoru. Brvnik (1387019007) Lazić (Rade) Savo. u logoru. Srbin. Srbin. Musliman. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. rođena 1923. rođen 1919. Bosanski šamac (5021s00314) Džakić (Medo) Arif. Srbin. kod kuće. rođen 1892. Srpkinja. rođen 1890. Bos. ubijen od ustaša 1945. bačen u reku. ubijen od ustaša 1944. Srbin. poginuo 1945. ubijen 1942. u NOBu. Musliman. rođen 9999. Batkuša (1387019001) Stojanović (Stevo) Aleksandar. u direktnom teroru. ubijen 1944. poginuo od Nemaca 1944. Vrhpolje (1385002027) Fočaković (Mustafa) Mehmed. ubijena 1944. Nemačka-stalag (0640003002) Stojanović (Stojan) Milorad. ubijen 1944. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. ubijen od ustaša 1945. nepoznato. rođena 1911..

Šamac slavonski (5021s00416) Popović (Luka) Savka. kod kuće. u logoru. u logoru. Jasenovac (0896025025) Salom (Josip) Matilda. Nepoznato (0896025027) Salom (Danijel) Matilda. rođena 9999. Srbin. Srbin. u NOBu. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1944. rođen 1897. Srbin. Jevrej. ostalo. u logoru. Muslimanka. Musliman. u logoru. Bos. u direktnom teroru. Musliman. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1942. poginula 1944. Jevrejka. poginuo 1945. umro od Nemaca 1944. ubijen 1944. Kod gradiške (1385004011) Romano (Albert) Jošika. rođen 9999. Šamac slavonski (5021s00322) Petrović (Ilija) Stevo. rođena 1888. nestao od ustaša 1941. rođen 1924. rođena 1926. Hrvat. Bos. Jasenivac (5021s00296) Salom (Danijel) Izidor. Jasenovac (5020s00086) Salom (Anka) Izidor. Bos šamac (0896025023) Salom (Danijel) Jakob. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1927. Musliman. rođen 1906. rođena 1891. u logoru. rođen 1887. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. Sl. u logoru. u logoru. Jevrej. ubijen od ustaša 1941.šamac (1538005021) Mitrović (Stojan) Ilija. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. Jevrej. Jevrej. rođen 1900. ubijen 1944. Beograd (0861036018) Popović (Stevo) Mitar. Srbin. Jevrejka. ubijen 1943. ostalo. u NOBu. rođen 1922. Jadovno (M0008436) Nikolić (Ilija) Jovo. ubijena od Nemaca 1944. Bosanski šamac (1385001016) Malinović (Branko) Aleksandar. Srbin. u direktnom teroru. Jasenovac (2518166006) Kabiljo (Nn) Palomba. Orahovica (1385002011) Silajdžić (Mehmed) Suljo. kod kuće. Srpkinja. Musliman. bačen u jamu. Slav šamac (0861036015) Ristić (Pero) Dragoslav. ubijen 1945. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođen 1922. poginuo 1944. rođena 1929. rođen 1891. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1945. u logoru. Jadovno (1385003006) Ružić (Anđelko) Žarko. u NOBu. ubijen 1945. Srpkinja. Na rijeci savi (1385002049) Ristić (Ilija) Čedomir. rođena 1899. Jasenovac (1385004037) Mihajlović (Jovo) Mihajlo. u logoru. u NOBu. u NOBu. u logoru. u NOBu. u logoru. Jevrejka. Jevrejka. Hrvatica. Jevrejka. u logoru. Škarić b. rođen 1918. rođen 1914. Bosanski šamac (1385004014) Ristić (Čedomir) Milena. Srbin. Musliman. poginuo 1944. rođen 1925. Jevrejka. Nepoznato (1385004049) Odobašić (Samid) Hamid. ubijen od ustaša 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin. rođena 1911. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1890. rođen 1923. Musliman. nepoznato. Srpkinja. rođena 1883. ubijen od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1944. u zatvoru. ubijena od ustaša 1942. ubijen od četnika 1943. rođen 1912. u logoru. Bosanski šamac (5021s00295) 1028 spisak nije potpun . Beograd (1385002051) Ristić (Ilija) Čedomir. Bosanski šamac (1385001012) Radek (Josip) Bartol. u direktnom teroru. Jevrejka. Srbin. rođen 1919. Musliman. rođen 1906. ostalo. Jevrej. Jasenovac (0896025026) Salom (Izidor) Danko. rođen 1891. prilikom bombardovanja. u direktnom teroru. Bos šamac (0411381005) Popović (Velimir) Branko. Bosanski šamac (1385004015) Kujundžić (Mehmed) Alija. Beograd (0861036017) Ristić (Čedomir) Olga. bačen u reku. bačen u reku. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. u NOBu. rođen 1922. Jadovno (1385003012) Marković (Đoko) Milorad. u direktnom teroru. Srebrenik (1385002015) Krajček (Josip) Rudolf. u logoru. Jasenovac (5021s00309) Levi (David) Natika. ubijena 1941. Jasenovac (5021s00301) Romano (Nn) Albert. Pag (1385003010) Nikolić (Ilija) Aco. poginuo 1945. u logoru. ubijen od ustaša 1941. bačen u reku. Gračanica (1385004012) Kurbašić (Bago) Salkan. poginula 1943. ubijen od ustaša 1942. rođena 1896. rođena 1925. Musliman. Srbin. ubijen od četnika 1943. Srbin. rođena 1923. ubijen od ustaša 1944.šamac (1385002028) Kapetanović (Ejub) Safet. u logoru. u logoru. u logoru. umro 1944. u logoru. ubijen 1944. Zvornik (1385002026) Levi (David) Klara. Gospić jadovno (5021s00305) Nikolić (Ilija) Aleksandar. u direktnom teroru. Jevrej. ubijena od ustaša 1942. rođen 1921. Srbin. Jasenovac (5021s00321) Pisarević (Jaćim) Mirko. Jasenovac (5021s00302) Romano (Albert) Nisim. Srbin. rođen 1927. Bijeljina (1385002016) Pijade (Aron) Moric. rođen 1916. ubijena od četnika 1943. u NOBu. rođena 1925. Bosanski šamac (1385001010) Pupčević (Stevo) Branko. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1907. Jadovno (1385003018) Minarević (Mile) Bojana. rođen 1902. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1942. rođena 1928. u direktnom teroru. rođen 1925. Jevrej. Jevrej. ubijena od ustaša 1942. Bosanski šamac (0916065025) Petrović (Ilija) Miloš. Srbin. ubijen od četnika 1944. prilikom borbi ili bombardovanja. poginula 1944. Jasenovac (5021s00297) Šerić (Ibro) Safet. Romanija (5015s00164) Mišljenović (Vukomir) Đorđe. Srbin. rođen 1905. Bosanski šamac (1385001013) Petrović (Ilija) Miloš. rođena 1919. u logoru. ubijen od ustaša 1941. Jevrejka. Jasenovac (5021s00300) Rozecvajh (Armin) Ana. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Musliman. nepoznato. u direktnom teroru.šamac (1385002007) Kapetanović (Ejub) Murveta. Srbin. u NOBu. Slavonski šamac (1385003028) Petrović (Ilija) Stevo.naselje Bosanski Šamac Žrtve rata 1941-1945 Kabiljo (Nn) Avram. rođen 1885. u NOBu. ubijena od ustaša 1943. Srbin. poginuo 1945. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1944. rođen 1896. ubijen od Muslima 1944. poginuo 1945. Bosanski šamac (5021s00307) Mitrović (Stoko) Ilija. Orašje (5021s00291) Šerifović (Ibrahim) Ahmet. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. u logoru. rođen 9999. u logoru. u direktnom teroru. rođen 1890. rođena 1883. rođena 1903. rođen 1900. u logoru. Srbin. rođen 1915. ubijen od ustaša 1944. Jevrejka. u logoru. ubijen od ustaša 1941. Šamac slavonski (5021s00320) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Petrović (Zdravko) Milan. rođen 1921. rođen 1920. Srbin. Jevrej. rođen 1909. poginuo 1945. Hrvatica. poginula 1944. Foča (1385003021) Pupčević (Lazo) Drago. Srbin.šamac (1386017055) Mitrović (Jovo) Simo. rođen 1888. Bos šamac (0896025024) Salom (Izidor) Beba. rođena 1873. ubijena od četnika 1944. rođen 1915. rođen 1902. Beograd (0861036016) Ristić (Čedomir) Olga. rođen 1900. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u logoru. Brčko (1385002010) Pavić (Marijan) Martin. u logoru. Srbin. u logoru. Jadovno (5021s00304) Nurkić (Omer) Abdurahman. ubijen 1944. Bajina bašta (1636019012) Nedić (Marko) Katica. Jasenovac (5021s00299) Rozecvajh (Nn) Armin. u direktnom teroru. rođen 1900. Bos. rođen 1938. Bosanski šamac (1404002021) Petrović (Ilija) Miloš. Srbin. Slavonski šamac (1385001018) Popović (Velimir) Nada. nepoznato. rođen 1900. rođen 1871. Srpkinja. u logoru. Jasenovac (5021s00310) Mađarević (Osmo) Huso. Bosanski šamac (5021s00306) Nikolić (Ilija) Aco. Srbin. Nepoznato (0899051014) Pstrocki (Nikola) Vera. rođen 1886. Jadovno (5021s00308) Mikičić (Vaso) Konstantin. rođen 1921. Srpkinja. Jevrej. Bosanski šamac (1385004006) Nedeljković (Ljubomir) Anđelko. poginula 1944. Jadovno (1385003011) Nikolić (Ilija) Jovo. Srbin. ubijena od ustaša 1942. poginula 1945. rođen 1925. rođen 1900. rođen 1920. Jasenovac (5021s00303) Romano (Nn) Vilma. Jasenovac (0946047015) Salom (Nn) Irma. Jasenovac (2518166007) Kapetanović (Ejub) Husein. ubijen 1941. Srbin. Jasenovac (5021s00298) Ružić (Anđelko) Žarko. ubijen 1944. poginula 1943. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru.šamac (1385004009) Nedić (Nn) Katica. Srbin. rođen 1917. rođen 1884. Srbin. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1941. ubijena od ustaša 1942. Musliman. rođen 1880. u logoru. rođen 1909. rođen 1926. rođena 1893.

ubijen od Nemaca 1942. u logoru. ubijen 1945. poginuo 1943. ostalo. Crkvina (1385006043) Burić (Mitar) Vida. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Brčko (1385007006) Adžić (Petar) Tomo. Musliman. Zebinja kod gra (1385005017) Popović (Cvjetko) Pero. poginuo 1944. Srpkinja. rođen 1880. B. Musliman. ubijen 1945. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Jasenovac (5021s00433) Tutnjević (Nikola) Tomo. Musliman. rođen 1910. rođen 1898. Crkvina (5021s00331) Burić (Panto) Mihailo. Slatina (2421049004) Čančarević (Spasoje) Kosta. Šamac slavonski (5021s00434) Antić (Luka) Jovan. Nemački logor (2726020027) Antić (Dujko) Aleksa. poginuo od Nemaca 1943. šamac (1385002017) Zukić (Sulejman) Šefik. rođen 1906. rođen 1901. Srbin. Musliman. poginuo 1945. Brvnik (5021s00418) Crkvina Adžić (Marko) Joco. rođena 1886. Zapadna srbija (1385007005) Bendarević (Pavle) Arso. u NOBu. poginuo 1944. šamca (1659004026) Vujanić (Đoko) Đoko. Vlasenica (5021s00282) Simić (Simo) Vladimir. Crkvina (1385007002) Bijelić (Obrad) Luka.ša (1385003017) Špahman (Karlo) Karlo. Srbin. Odred-derventa (1385006004) Čečavac (Simo) Mihajlo. kod kuće. Bosanski šamac (1385002030) Tihić (Osman) Mujo. u NOBu. poginuo 1943. poginuo od Nemaca 1944. Kod b. u direktnom teroru. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1944. rođen 1890. ubijen 1944. u direktnom teroru. kod kuće. Srbin. Donja mahala (5021s00293) Smajić (Mehmed) Suljo. Bosanski šamac (1385003025) Spahić (Ibrahim) Mustafa. Srpkinja. Musliman. rođena 1876. Beograd (5021s00324) Vujanić (Jovo) Đoko. rođen 1893. kod kuće. Musliman. rođen 1875. Srbin. Bos. Srbin. rođen 1920. poginuo 1945. rođen 1918. Srbin. Srbin. rođen 1920. u logoru. rođen 1923. Šamac slavonski (5021s00290) Zukić (Sulejman) Hasan. poginuo 1945. rođen 1919. ubijena 1945. rođen 1905. kod kuće. rođen 1927. prilikom borbi ili bombardovanja. nepoznato. šamac (0848019023) Stavrić (Tošo) Ratko. rođen 1913. poginuo 1945. Zvornik (1385002031) Tihić (Medo) Galib. rođena 1878. rođen 1904. rođen 1926. Musliman. nepoznato. ubijen 1945. ubijen od ustaša 1944. ubijen od Nemaca 1942. Srbin. rođen 1913. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1944. šamac (1385004036) Tomić (Vasilije) Mihailo. Brčko (1385002001) Špahman (Karlo) Karlo. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1945. Srbin. Srbin. Odžak (1385005001) Nestorović (Gligor) Ilija. poginuo 1944. rođen 1915. Crnogorac. rođen 1896. šamac (1488092016) Stojčić (Petar) Ostoja. Gradačac (1385005004) Vuković (Tomo) Savka. u NOBu. nepoznato. ubijen od četnika 1944. Srbin. Crkvina (5021s00330) Čečavac (Nn) Simo. Srbin. u direktnom teroru. Zebinja kod gra (1385005016) Đuraković (Živan) Pero. ubijena od Nemaca 1941. rođen 1888. Srbin. umro od bolesti 1945. Romanija (1385005003) Šikanjić (Simo) Stojan. Crkvina (1385006031) Burić (Mitar) Vida. Crkvina (1385006026) Čančarević (Spasoje) Dušan. Srpkinja. Srbin. ubijen 1944. rođen 1890. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1927. Srpkinja. Glamoč (5021s00284) Stojčić (Marko) Rosa. ubijen 1944. ubijen 1943. Jadovno (5021s00460) Vujanić (Đorđe) Milka. Kruškovo Polje (1385006047) Čančarević (Spasoje) Dušan. rođen 1902. živa spaljena od ustaša 1945. Srpkinja. Dragaljevac (5021s00285) Tihić (Mujo) Pašaga. Bosanski šamac (1385005002) Kerezović (Jovo) Ljubomir. ubijen od Nemaca 1944. bačen u reku. u NOBu. rođen 1902. Crkovine (0041012013) Čečavac (Simo) Mihailo. rođen 9999. u NOBu. Srbin. Sarajevo (1385003016) Tirić (Smajlo) Mehmed. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1917. u NOBu. Obudovac (1385005012) Pejić (Marko) Jovan. rođen 1906. kod kuće. rođena 1879. Bos. Crkvina (1385006039) Bosić (Jačim) Jovan. rođen 1885. u NOBu. Srbin. Nepoznato (0041012014) Daničić (Jovan) Sava. u NOBu. ubijen od ustaša 1945. rođen 1875. u NOBu. Srbin. rođen 1915. Brvnik (1385005006) Mihajlović (Jovo) Cvjetko. Musliman. Srbin. ubijen od ustaša 1945. Srbin. poginuo od četnika 1944. poginuo 1945. rođena 1911. rođen 1923. Srpkinja. Srbin. rođen 1888. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Brčko (5021s00353) Stakić (Stako) Ilija. Šamac slavonski (5021s00292) Stanojević (Jovan) Slavko. poginuo 1944. ubijen od četnika 1944. Kod tuzle (1385004035) Trifunović (Ilija) Mitar. rođen 1921. rođen 1910. ubijena 1944. Srbin. ubijena od Nemaca 1943. Domaljevac b. rođen 1920. ubijen 1944. Bos. rođen 1900. Musliman. u NOBu. rođen 1890. rođen 1901. ubijen od ustaša 1944. rođen 1931. ubijen 1944. rođen 1912. bačen u reku. Srbin. poginuo od ustaša 1943. Srbin. rođen 1925. ostalo. ubijen 1944. rođen 1906. u NOBu. kod kuće. Jadovno (0941009001) Stefanović (Stevan) Melanija. u direktnom teroru. u logoru. ubijen od ustaša 1941. Ozren (1385005010) Peić (Ljubo) Mićo. u NOBu. u NOBu. u NOBu. u zatvoru. u direktnom teroru. Modriča (1385001017) Tomić (Savo) Vasilije. rođen 1925. rođen 1912. Srbin. rođen 1925. rođen 1917. Jasenovac (1385005015) Škuljević (Jovo) Mika. Jadovno (1392011016) Zoranović (Jovo) Vladimir. u logoru. u NOBu. u zatvoru. Piperci (5021s00283) Simić (Živan) Nikola. Bos. u NOBu. Brčko (1410011015) Skejić (Salka) Mujo. Mathausen (1488092015) Tatić (Jova) Todor. ubijen od Muslima 1944. rođena 1872. rođen 1910.šamac (1385005029) Obrenović (Jovo) Mika. u logoru. Crkvina (1385006007) 1029 spisak nije potpun . Novigrad (0874036011) Tihić (Hasan) Began. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u NOBu. ubijen 1944. rođen 1900. poginuo 1945. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Brvnik (1385005014) Đukić (Milan) Cvijan. Musliman. Musliman. Srbin. u NOBu. Gornja tuzla (5021s00432) Đukić (Nn) Savka.šamac (1078030005) Simić (Simo) Vlastimir. Srpkinja. poginuo 1944. u direktnom teroru. Gornja crkvina (5021s00294) Sinanović (Osman) Ragib. poginuo 1943. rođen 1888. rođen 1921. Srbin. 21 romanijska brigad (1385005009) Mitrović (Jovo) Marko. rođen 1917. nestao 1941. Brvnik (1385005013) Đukić (Živan) Ilija. šamac (1385002029) Tihić (Suljo) Mehmedalij. poginuo 1945. rođen 1922. Crkvina (1385006005) Čečavac (Mihajlo) Simo. u direktnom teroru. rođen 1901. ubijen 1945. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1944. ubijen 1944.naselje Bosanski Šamac Žrtve rata 1941-1945 Simić (Nata) Boro. Srbin. ubijen 1944. Obudovac (1385005008) Mitrović (Pero) Boško. u direktnom teroru. kod kuće. bačen u bunar. rođen 1918. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. umro 1942. rođen 1926. bačen u reku. u logoru. Srbin. poginuo od četnika 1945. kod kuće. u NOBu. Crkvina (1385006048) Daničić (Stevo) Spasoje. rođen 1925. Bos. Srbin. rođen 1898. Maglaj (1385005005) Pejić (Ljubo) Niko. Srbin. zaklan od ustaša 1941. u zatvoru. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1926. poginuo 1943. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1913. poginuo 1945. Srbin. ubijen 1943. rođena 1914. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1925. ubijen od ustaša 1944. Srbin. Bos. Srbin. Beograd (1385002018) Brvnik Antić (Ante) Rade. Dubica b. u NOBu. Musliman. poginuo 1944. rođen 1888. Nepoznato (1385006046) Čečavac (Gligor) Simo. Srbin. Srbin.šamac (1385005007) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Bumbulović (Milan) Stojan. u nemačkoj ofanzivi. ubijen od ustaša 1941. u logoru. rođen 1912. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. Srbin. rođen 1900. ubijen 1944. poginuo 1944.

rođen 1885. Srbin. ubijena 1944. u direktnom teroru. rođena 1917. poginuo 1944. Srbin. Tuzla (1385006038) Lazendić (Veljko) Dako. ubijen od ustaša 1944. Srbin. rođen 1897. Crkvina (1577064032) Maslić (Simo) Risto. Crkvina (1385007017) Tomašević (Dako) Đoko. Jasenovac (5002s01213) Miladinović (Stanko) Jovan. Bosanski šamac (1385006036) Dušanović (Mićo) Marko. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1900. rođen 1898. rođen 1910. poginuo 1945. Crkvina (1385006018) Marjanović (Đoko) Mirko. kod kuće. u NOBu. Crkvina (1385007001) Vuković (Joco) Ilija. rođen 1925. rođen 1923. Srbin. Srbin. rođen 1876. Crkvina (1385006003) Nikolić (Vaskrsije) Tanasije. rođen 1913. ubijen 1944. Kadino selo (1385007013) Lujić (Gojko) Simo. Srpkinja. u direktnom teroru. Crkvina (1385007011) Gavrić (Cvijetko) Julka. u direktnom teroru. rođen 1880. Srpkinja. Foča (1385006015) Marinković (Milovan) Boško. ubijena od ustaša 1945.šamac (0864064007) Jeremić (Đorđe) Jovo. ubijen 1944. Prud bos šamac (1385007019) Domaljevac Babić (Jovo) Stana. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1944. u NOBu. Crkvina (1385006033) Ristić (Pero) Kosta. ubijen 1941. rođen 1930. Bosanski šamac (5021s00456) Đukić (Pavo) Mijo. Brus aleksinac (1385006013) Petović (Jovan) Mitar. ubijen 1944. Crkvina (1385006024) Gluvačević (Vaskrsije) Tešo. rođen 1911. rođen 1919. Crkvina (1385007009) Perić (Pero) Đorđe. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. rođen 1910. rođena 1872. Srbin. u zatvoru. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Srebrenik (1385006034) Simendić (Stevo) Simo. ubijen 1945. umro od Nemaca 1944. rođen 1892. ubijen 1945. rođen 1927. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1928. Orlović (1385006032) Radulović (Mićo) Đorđe. rođen 1909. Srbin. rođen 1925. poginuo 1943. Crkvina (1385006041) Sjeničić (Jovan) Pero. Crkvina (5021s00333) Marjanović (Jovo) Anđa. rođen 1918. kod kuće. rođen 1888. ubijena 1945. Srbin. Srpkinja. rođena 1886. ubijen 1944. Srpkinja. u NOBu. Crkvina (1385006025) Vajić (Stanko) Milan. poginuo 1941. ubijen od Muslima 1944. kod kuće. u NOBu. kod kuće. kod kuće. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. Miloševac modri (1386012010) Katanić (Risto) Petar. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1944. rođen 1900. Srbin. Crkvina (1385006010) Daničić (Teodor) Tatomir. kod kuće. rođen 1913. rođen 1902. Kozara (1385007018) Stefanović (Stojan) Jovan. Crkvina (0803102022) Sekulić (Spasoje) Pero. poginuo 1943. rođen 1934. Srbin. kod kuće. rođen 1902. Srbin. Crkvina (1385006030) Nikolić (Dimitrije) Tanasije. poginuo od četnika 1945. rođena 1876. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Crkvina (0041011027) Stević (Mile) Joco. Crkvina (5021s00326) Petković (Nedo) Pero. ubijen 1944. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1928. ubijen 1944. kod kuće. Crkvina (1385007014) Simić (Nepoznat) Nikola. Crkvina (1385006016) Marinković (Ostoja) Živana. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen 1944. u direktnom teroru. ubijen 1944. Srbin. rođen 1919. rođen 1935. Bos. Romanija (1385006011) Simendić (Đorđan) Stevo. umro od bolesti 1943. Srbin. kod kuće. rođen 1886. ubijena 1944. rođen 1880. ubijena od ustaša 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Hrvatica. Crkvina (5021s00436) Petković (Jovo) Savo. rođen 1930. Srbin. nestao od Nemaca 1941. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1925.. u NOBu. Srpkinja. rođen 1925. rođen 1923. u NOBu. poginuo 1944. Hrvat. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođena 1882. rođen 1916. rođen 1894. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. Srbin. kod kuće. Srbin. rođen 1875. Crkvina (1385006044) Radić (Savko) Boja. Srbin. ubijen 1944. ubijen 1944. Nemački logor (1385006027) Sekulić (Spasoje) Pero. Srbin. Crkvina (1385006008) Dujić (Petar) Stevo. Crkvine-b. rođen 1923. ubijen 1944. Bos. Srbin. ubijen 1943. Srbin. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1941. Srbin. rođen 1922. Srbin. rođen 1910. ubijen 1944.šamac (1387021005) Babić (Nn) Nikola. Crkvina (1385007010) Vajić (Gosto) Ilija. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. Crkvina (5021s00334) Marjanović (Jovo) Saja. kod kuće. ubijen od ustaša 1941. rođena 1875. ubijen 1942. ubijen od Muslima 1944. ubijen od Muslima 1944. poginuo od četnika 1944. ubijen 1944. rođen 1924. Srbin.šamac (1387021003) Babić (Nn) Nikola. Srbin. Crkvina (1385007015) Marjanović (Jovo) Anđa. rođen 1915. ubijen 1944. rođen 1923. Srbin. Kod kuče (1385007007) Marjanović (Đuro) Saja. u NOBu. rođen 1878. Crkvina (1385006019) Sjeničić (Jovo) Tonka. rođena 1876. u direktnom teroru. ubijen 1944. Srbin. Pale (1385006001) Marinković (Tomo) Marinko. Crkvina (1385007016) Marković (Mićo) Jela.šamac (1387021004) Babić (Nikola) Stevo. poginuo 1944. rođena 1919. Srbin. Srbin.naselje Crkvina Žrtve rata 1941-1945 Daničić (Teodor) Momir. u NOBu. rođen 1872. ubijen 1944. Srpkinja. rođen 1910. kod kuće. rođen 1888. rođen 1866. rođen 1877. Crkvina (1385006009) Daničić (Teodor) Vitomir. rođen 1894. rođen 1881. Srbin. Crkvina (1385006014) Varadinović (Đuro) Petar. rođen 1886. Nemački logor (1385007004) Vuković (Mićo) Petar. Plana (1385006045) Ružić (Riste) Danko. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. u logoru. rođena 1868. Bos. Romanija (5021s00323) Marinković (Rade) Nedo. Crkvina (5021s00328) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Novaković (Simo) Risto. Crkvina (1385006022) Maslić (Spasoje) Đoko. kod kuće. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. u zatvoru. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. ubijen 1944. Crkvina (1385006021) Stević (Stevo) Marko. rođen 1891. Crkvina (1385006035) Kurešević (Jevrem) Mirko. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1945. Kukuljevci šid (1387021002) 1030 spisak nije potpun . u zatvoru. Srbin. Srbin. Konjh Planina (1385007008) Lujić (Pero) Anđa. Kraljevo (0041011026) Stefanović (Stojan) Momir. Srbin. poginuo 1944. Crkvina (5021s00329) Gavrić (Jovan) Radomir. poginuo 1943. rođena 1898. kod kuće. Srbin. Srbin. Crkvina (1385006012) Sekulić (Spasoje) Rade. ubijen 1944. kod kuće. Srbin. Srbin. rođen 1910. Srbin. rođen 1890. Srbin. Crkvina (1385006037) Dujić (Stevo) Ljubo. u direktnom teroru. Tišina bos šama (1385007003) Marinković (Đuro) Živan. Srbin. poginuo 1944. rođen 1910. rođena 1875. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1945. Srbin. ubijen 1944. kod kuće. umro 1945. ubijen od ustaša 1941. rođen 1904. Srbin. Crkvina (1385006020) Stefanović (Joco) Stanko. Crkvina (1385006040) Gluvačević (Vaskrsije) Tešo. ubijen 1944. Crkvina (1385006028) Sekulić (Spasoje) Pero. u NOBu. u direktnom teroru. Crkvina (1385006023) Maslić (Mile) Savo. rođen 1889. u direktnom teroru. ubijena 1944. Srpkinja. kod kuće. Crkvina (5021s00335) Marinković (Gavro) Jovan. ubijen od ustaša 1944. ubijena 1944. ubijena 1941. rođen 1893. u NOBu. Crkvina (1385006042) Radulović (Đorđe) Grujo. kod kuće. ubijen 1945. ubijen 1944. u NOBu. u masovnom pokolju. poginuo 1943. rođen 1922. Crkvina (1385006017) Marinković (Rade) Mirko. Crkvina (1385007012) Maslić (Mile) Savo. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1944. kod kuće. Srbin. Nemačka-oflag (1385006029) Stefanović (Stojan) Joco. umro od Nemaca 1945. ubijena 1945.

naselje Domaljevac

Žrtve rata 1941-1945

Đurković (Mate) Luka, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće,
Domaljevac (1387021001)
Gašić (Đorđe) Svetozar, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941.
u logoru, Pag (0398135007)
Josić (Pava) Luka, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće,
Domaljevac (1387021008)
Jurić (Ilija) Manda, rođena 1886. Hrvatica, ubijena 1942. kod kuće,
Domaljevac (1387021007)
Jurić (Pejo) Pejo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom
ratu 1941 god., Subotica (1387021006)
Karlić (Peja) Stjepan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Derventa (1387021013)
Koturić (Marijan) Pavao, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Oroše (2817091008)
Koturić (Pavo) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu,
Travnik (2817091007)
Lučić (Mate) Anton, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Šamac (2845046006)
Milošević (Jovo) Sofija, rođen 1875. Srbin, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Lazarevac (0895020007)
Petrović (Mate) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi
ili bombardovanja, Derventa (1387021014)

Donja Slatina
Jović (Cvijan) Aleksandar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u
NOBu, Odžak (1387022004)
Jovičić (Stanko) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Centralna bosna (1387022002)
Jurilj (Anto) Niko, rođen 1909. Hrvat, ubijen od četnika 1943. u
NOBu, Donja slatina (5021s00354)
Jurilj (Ivo) Martin, rođen 1912. Hrvat, ubijen od ustaša 1944.
nepoznato, Šamac slavonski (5021s00355)
Jurilj (Niko) Mara, rođena 1911. Hrvatica, ubijena od četnika 1943.
kod kuće, Donja slatina (5021s00356)
Kovačević (Mato) Pejo, rođen 1924. Hrvat, poginuo od Nemaca
1945. u NOBu, Bolman kod osijeka (5021s00359)
Lepan (Jozo) Kata, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od četnika 1944.
kod kuće, Donja slatina (5021s00357)
Lepan (Mate) Pero, rođen 1899. Hrvat, ubijen od četnika 1944. kod
kuće, Donja slatina (5021s00358)
Malinović (Nedeljko) Milorad, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u
NOBu, Kod daruvara (1385004046)
Miljić (Nikola) Petar, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
direktnom teroru, Donja slatina (1387022003)
Pajić (Cvijan) Božo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod
kuće, Donja slatina (5021s00351)
Savić (Risto) Stanko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
logoru, Jasenovac (1387022001)
Stakić (Milan) Jefto, rođen 1926. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. u
NOBu, Doboj (5021s00352)
Stanić (Rade) Cvjetin, rođen 1923. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Bosanski šamac (1604040007)
Stanišić (Jovan) Aco, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Donji žabalj (1387022007)
Stanišić (Lazar) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. u NOBu, Jasenica (5021s00268)
Stanišić (Lazar) Dušan, rođen 1923. Srbin, umro 1944. u NOBu,
Doboj (1634089015)
Stanišić (Rade) Cvijetin, rođen 1922. Srbin, poginuo od Nemaca
1945. u NOBu, Bosanski šamac (5021s00364)
Stanišić (Toma) Avram, rođen 1922. Srbin, poginuo od Nemaca
1945. u NOBu, Tuzla (5021s00363)
Todorović (Pero) Marko, rođen 1919. Srbin, nestao 1945.
nepoznato, Nepoznato (1387022005)
Vajić (Sailh) Jovo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Donja
slatina (1387022006)
Vajić (Sailo) Jovan, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod
kuće, Donja slatina (5021s00442)

Donji Hasić
Blagojević (Todor) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Donji hasić (1385009015)
Filipović (Pava) Pejo, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Vinkovci bolnic (1387023003)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI ŠAMAC

Ignjić (Jovo) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Škarić b.šamac (1387023006)
Ignjić (Nn) Ruža, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom
teroru, Škarić b.šamac (1387023005)
Ilić (Mikailo) Niko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u
direktnom teroru, Škarić (1387023007)
Lilić (Antun) Juro, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Donji hasić (1387023004)
Matužević (Jozo) Mato, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1945. kod kuće,
Donji hasić (1387023001)
Pavić (Pero) Ivo, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Gornja slatina (1387023002)
Stažić (Marko) Jozo, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Donji hasić (1387024002)

Gornja Slatina
Babić (Mihajlo) Savo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Tuzla (1385009008)
Blagojević (Todor) Stoja, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1942. u
NOBu, Bosan šamac (2423062020)
Bosić (Cvijan) Sreto, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Srbija (1385009005)
Bosić (Gojko) Todor, rođen 1889. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gornja slatina (1385009004)
Bosić (Ilija) Savo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gornja slatina (1385009003)
Bosić (Jovo) Joka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1945. u
direktnom teroru, Gornja slatina (1385009002)
Bosić (Spasoje) Simo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zvornik (1385009006)
Bosić (Stojan) Spasoje, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gor.slatina (1385009007)
Bosić (Vlado) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Romanija (1385009010)
Čavadarević (Pero) Jozo, rođen 1902. Hrvat, ubijen od četnika
1944. kod kuće, Gornja slatina (5021s00348)
Crnjaković (Tomo) Petar, rođen 1928. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Gornja slatina (1385008007)
Đekić (Đorđe) Marko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Slavonski brod (1385009012)
Đekić (Milan) Savo, rođen 1930. Srbin, poginuo 1944. u NORu,
Tuzla (1385009001)
Đekić (Obrad) Božo, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Slatina (1385009014)
Đurić (Krsta) Jovo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Malj
tuzla (0803101009)
Džambić (Andrija) Pero, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
kod kuće, Gornja slatina (5021s00345)
Džambić (Pane) Mihajlo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
kod kuće, Gornja slatina (5021s00346)
Džambić (Risto) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od četnika 1944. kod
kuće, Gornja slatina (5021s00347)
Gojić (Marko) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen od četnika 1943. kod
kuće, Donja slatina (1385008003)
Lukić (Aleksa) Milica, rođena 1905. Srpkinja, zaklana od ustaša
1945. kod kuće, Gornja slatina (5021s00343)
Lukić (Jovo) Dragica, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1945.
kod kuće, Gornja slatina (5021s00349)
Lukić (Krsta) Jovo, rođen 1902. Srbin, zaklan od ustaša 1945. kod
kuće, Gornja slatina (5021s00344)
Maksimović (Veljko) Milica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1944. kod kuće, Gornja slatina (5021s00342)
Miličević (Marko) Čedo, rođen 1911. Srbin, ubijen od četnika 1943.
kod kuće, Donja slatina (1385008004)
Mokrić (Joco) Aleksandar, rođen 1932. Srbin, nestao 1943.
nepoznato, Osijek (1385008001)
Radulović (Jovo) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo od Muslima
1942. u NOBu, Tirija (5021s00338)
Savić (Risto) Danko, rođen 1909. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Gornja slatina (1385010006)
Simeunović (Jovo) Marko, rođen 1894. Srbin, umro 1944.
nepoznato, Gornja slatina (1385010002)
Simeunović (Marko) Nedo, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Gornja slatina (1385010001)

1031

spisak nije potpun

naselje Gornja Slatina

Žrtve rata 1941-1945

Simeunović (Pero) Stojan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša
1944. u direktnom teroru, Upolju g slatin (1385010005)
Stanišić (Ljuboje) Kosta, rođen 1907. Srbin, ubijen od četnika 1944.
kod kuće, Donja slatina (1385008002)
Stanišić (Ljuboje) Stevo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Romanija (1385008008)
Stanković (Ilija) Cvijetin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Konjuh Planina (1385008005)
Stević (Gavrilo) Mihajlo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Kuškari-b šamac (0932054018)
Stević (Gavro) Obren, rođen 1925. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. u NOBu, Živinice (5021s00339)
Stević (Savo) Vlado, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1385009016)
Topić (Jovo) Jovica, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Majevica (1385010003)
Vasiljević (Đorđe) Petar, rođen 1919. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1385008009)
Vasiljević (Gajo) Vojko, rođen 1903. Srbin, ubijen od četnika 1944.
kod kuće, Donja slatina (1385008006)
Vasiljević (Jovan) Petar, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Zagreb (1385009013)
Vasiljević (Veljko) Simo, rođen 1928. Srbin, poginuo od ustaša
1945. u NOBu, Zasavica (5021s00340)
Vuksanović (Pero) Boško, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Gor.slatina (1385009011)
Vuksanović (Pero) Boško, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Gornja slatina (2418012021)
Vuksanović (Pero) Rade, rođen 1897. Srbin, poginuo od četnika
1945. u NOBu, Gornja slatina (5021s00341)

Gornji Hasić
Katur (Lazar) Rosa, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće,
Donji dubovik (1344029019)
Katur (Risto) Ranko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Šid
(1344029016)
Kotur (Tomo) Mirko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
nepoznato, Donji dubovik, krupa (1344029004)
Pejić (Pavo) Pejo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vršac
bela crkv (1387024003)
Pejić (Pero) Pejo, rođen 1917. Hrvat, poginuo od Nemaca 1945. u
NOBu, Bela crkva (5021s00337)
Petrić (Marko) Ivo, rođen 1930. Hrvat, ubijen od ustaša 1945.
nepoznato, Bosanski šamac (5021s00278)
Petrić (Marko) Mato, rođen 1874. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Gornji hasić (1387024001)

Grebnice
Antonić (Ilija) Joco, rođen 1890. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Vera (2423061026)
Brkić (Mijo) Anica, rođena 1940. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1945.
kod kuće, Grebnice (1387025002)
Brkić (Tunjo) Kata, rođena 1908. Hrvatica, ubijena 1945. kod kuće,
Grebnice (1387025001)
Dominković (Franjo) Ivo, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1945. kod kuće,
Grebnice (1387027001)
Ešegović (Marijan) Luja, rođena 1933. Hrvatica, ubijena od Nemaca
1945. kod kuće, Grebnice (1387021010)
Ešegović (Marijan) Luka, rođen 1937. Hrvat, ubijen od Nemaca
1945. kod kuće, Grebnice (1387021011)
Ešegović (Marijan) Manda, rođena 1943. Hrvatica, ubijena od
Nemaca 1945. kod kuće, Grebnice (1387021012)
Ešegović (Mijo) Manda, rođena 1910. Hrvatica, ubijena 1945. kod
kuće, Grebnice (1387021009)
Ević (Ivo) Đuro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ivanjić
kloštat (1387025007)
Jovanović (Vaso) Branko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša
1941. u logoru, Jasenovac (5021s00446)
Kabaš (Marko) Pavo, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u
izbeglišvu, Šid (1605049010)
Kobaš (Ivo) Mato, rođen 1921. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. kod
kuće, Grebnice (5021s00366)
Kobaš (Mijo) Đuro, rođen 1913. Hrvat, nestao od Nemaca 1945.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387025003)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI ŠAMAC

Mićić (Stojan) Ljubiša, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
bačen u reku, Grebnice (5021s00372)
Mićić (Tunja) Kata, rođena 1909. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Grebnice (5021s00373)
Mijić (Đuro) Anto, rođen 1912. Hrvat, nestao od Nemaca 1945. kao
zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387025005)
Mijić (Mate) Ivo, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru,
Grebnice (1387025004)
Nikolić (Marijan) Vojko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
bačen u reku, Grebnice (5021s00371)
Pavić (Goga) Joso, rođen 1916. Hrvat, umro od Nemaca 1942. kao
zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387025009)
Stojanović (Nn) Bosiljka, rođena 1912. Srpkinja, spaljena od ustaša
1943. kod kuće, Grebnice (5021s00269)
Stojanović (Pero) Miloš, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Grebnice (1387025006)
Stojanović (Pero) Vlado, rođen 1925. Srbin, poginuo od Nemaca
1943. u NOBu, Romanija (5021s00365)
Vidaković (Gligor) Soka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša
1944. kod kuće, Grebnice (5021s00368)
Vidaković (Jovo) Gligor, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
bačen u reku, Grebnice (5021s00369)
Vidaković (Luka) Teodor, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Grebnice (1387025010)
Vuković (Risto) Joka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Grebnice (5021s00367)

Kornica
Antunović (Ivo) Marjan, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Selo skugrić (1387026007)
Lozić (Niko) Ana, rođena 1906. Hrvatica, ubijena 1944. u direktnom
teroru, Kladar gornji (2294030014)
Lukić (Aleksa) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1945. kod
kuće, Kornica (1387026002)
Lukić (Jovo) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena 1945. kod
kuće, Kornica (1387026003)
Lukić (Jovo) Ljubica, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Kornica (1387026004)
Lukić (Kosta) Jovo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1945. kod kuće,
Kornica (1387026001)
Papić (Jozo) Bariša, rođen 1888. Hrvat, umro 1945. kao zarobljeni
pripadnik VKJ, Kornica (2411069014)
Pušeljić (Blažo) Perica, rođen 1929. Hrvat, ubijen od četnika 1942.
nepoznato, Skugrić gornji (1387026005)
Pušeljić (Mato) Ivo, rođen 1928. Hrvat, ubijen od četnika 1942.
nepoznato, Skugrić gornji (1387026006)
Pušeljić (Nikola) Ana, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od četnika
1943. kod kuće, Kornica (5021s00350)
Šušak (Ivo) Ivo, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Nemaca 1945. kao
zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1387026008)

Kruškovo Polje
Adžić (Pero) Boja, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00394)
Adžić (Pero) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod
kuće, Kruškovo Polje (5021s00393)
Antić (Nepoznato) Rado, rođen 1910. Srbin, umro od Nemaca 1945.
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1385011041)
Damjanović (Živan) Ruža, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Nepoznato (1508003005)
Duduković (Joco) Đorđe, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00392)
Duduković (Joco) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo od Nemaca
1944. u NOBu, Ilinčica (5021s00408)
Dujković (Cvijan) Boja, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00389)
Dujković (Cvijan) Cvijeta, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša
1942. nepoznato, Miloševac (5021s00390)
Dujković (Cvijan) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. kod kuće,
Kormica (1385011035)
Dujković (Dimitrija) Ruža, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. nepoznato, Miloševac (5021s00437)
Dujković (Đuro) Ljubomir, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
u logoru, Jasenovac (1385011021)

1032

spisak nije potpun

naselje Kruškovo Polje

Žrtve rata 1941-1945

Dujković (Pejo) Pero, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Mathausen (1385011033)
Dujković (Pero) Mikajlo, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathausen (1385011007)
Dujković (Petar) Lazar, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathauzen (5021s00391)
Dušanić (Jovo) Kosa, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. u
NOBu, Konjc (1385011023)
Dušanić (Luka) Sara, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Kornica,bos.šamac (0533016026)
Dušanić (Luka) Sava, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Pri Prelasku suijesk (0533016025)
Dušanić (Milovan) Savka, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1944. u
NOBu, Bosanski šamac (0533016027)
Dušanić (Nikola) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Kruškovo Polje (1660011018)
Dušanić (Nn) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. kod kuće,
Valjevo (1660011014)
Dušanić (Stanko) Sava, rođen 1943. Srbin, umro od gladi 1945.
nepoznato, Skugrić gornji (0533016028)
Evđenić (Obren) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša
1945. kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00388)
Evđić (Mile) Stojan, rođen 1881. Srbin, ubijen 1945. kod kuće,
Kruškovo Polje (1385011024)
Filipović (Savo) Mitar, rođen 1894. Srbin, streljan 1942. u direktnom
teroru, Modriča (1385011001)
Gunjević (Obrad) Simo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1945.
u logoru, Mathausen (1385011010)
Gunjević (Obrad) Stojan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1945. u
direktnom teroru, Kruškovo Polje (1385011009)
Ignjatović (Ilija) Stanko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. prilikom
borbi ili bombardovanja, Doboj (1385011040)
Ignjatović (Simo) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00384)
Ignjatović (Simo) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Kruškovo Polje (1385011039)
Ilinčić (Jovo) Milica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00386)
Ilinčić (Obrad) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Turiće (1385011004)
Ilinčić (Obrad) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo od Muslima 1942.
u NOBu, Turija (5021s00374)
Ilinčić (Teodor) Obrad, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Zemun Sajmište (1385011005)
Ilinčić (Teodor) Obrad, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathauzen (5021s00385)
Ilišković (Cvijetin) Jovo, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00387)
Ilišković (Đorđe) Jovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Romanija (1385011008)
Ilišković (Simo) Ostoja, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u
logoru, Jasenovac (1385011022)
Ilišković (Teodor) Rajko, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca
1943. u logoru, Zemun Sajmište (1385011006)
Ilišković (Teodor) Rajko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca
1943. u logoru, Zemun Sajmište (1385011017)
Kertić (Trivo) Marko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Kozara (1385011027)
Lazendić (Andrija) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca
1945. u logoru, Mathausen (1385011018)
Lazendić (Đorđe) Jovanka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Tišina (1385011038)
Lazendić (Obrad) Stojan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00383)
Lazendićr (Pero) Jovo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u
logoru, Jasenovac (1385011036)
Malić (Mitar) Novak, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Obudovac (1385011003)
Malić (Simo) Pero, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod
kuće, Kruškovo Polje (5021s00396)
Mlinarević (Pero) Živan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Ozren turje (1385011026)
Muzej žrtava genocida Beograd

opština BOSANSKI ŠAMAC

Nešić (Jovan) Novak, rođen 1926. Srbin, poginuo od Nemaca 1944.
u NOBu, Sokolac (5021s00376)
Pašalić (Risto) Luka, rođen 1902. Srbin, umro 1944. u NOBu,
Gradaćac (1385011002)
Pavlović (Jovo) Božo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u
masovnom pokolju, Kruškovo Polje (2427097016)
Pavlović (Jovo) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Kruškovo Polje (2427097018)
Pavlović (Jovo) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u masovnom pokolju, Kruškovo Polje (2427097015)
Pavlović (Jovo) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša
1941. u direktnom teroru, Kruškovo Polje (2427097017)
Pavlović (Ostoja) Jovanka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od
ustaša 1945. kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00382)
Sekulić (Ilija) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathauzen (1385011019)
Simić (Petar) Vukosav, rođen 1912. Srbin, poginuo od četnika 1943.
u NOBu, Donji žabar (5021s00375)
Simić (Vaso) Anđa, rođena 1863. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu,
Gradačac (1129024017)
Starčević (Sofran) Gavro, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944.
nepoznato, Gornja crkvina (5021s00381)
Stojančić (Đuro) Petar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Brvnik (1385011025)
Stojičić (Kosta) Obrad, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943.
u logoru, Mathauzen (5021s00380)
Stojičić (Nn) Anđa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00439)
Stojičić (Nn) Rosa, rođena 1908. Srpkinja, spaljena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00410)
Stojičić (Nn) Toda, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00438)
Stojičić (Petar) Ostoja, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1945.
u logoru, Mathausen (1385011014)
Stojičić mišlje (Pejo) Stana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (1385011013)
Tomić (Cvijan) Jovo, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Zemun Sajmište (1385011020)
Tomić (Nn) Stana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00463)
Tomić (Rade) Kosta, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Mathauzen (5021s00379)
Topić (Jovo) Jovica, rođen 1927. Srbin, poginuo od Nemaca 1943.
u NOBu, Zubovo brdo (5021s00377)
Topić (Kosta) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1945. u
direktnom teroru, Kruškovo Polje (1385006002)
Vajić (Arsen) Cvijeta, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Kruškovo Polje (1385011031)
Vajić (Dako) Stanko, rođen 1877. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011029)
Vajić (Đoko) Stanko, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u
logoru, Mathauzen (5021s00378)
Vajić (Đorđe) Obrad, rođen 1929. Srbin, ubijen 1945. kod kuće,
Kruškovo Polje (1385011016)
Vajić (Gavro) Dušan, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011011)
Vajić (Gavro) Milutin, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011012)
Vajić (Ilija) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u
logoru, Dachau (1661017013)
Vajić (Ilija) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011032)
Vajić (Kosta) Mirko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. kod kuće,
Kruškovopolje (1385011028)
Vajić (Nn) Cvijeta, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (5021s00443)
Vajić (Stanko) Stevo, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
logoru, Mathausen (1385011030)
Vajić pisarević (Đorđan) Mara, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1945.
kod kuće, Kruškovo Polje (1385011015)
Vidović (Pero) Đorđe, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Srebrenik (1385011034)

1033

spisak nije potpun

rođen 1922. ubijen 1943. ubijen 1944. Jasenovac (1541031044) Popović (Joco) Joco. rođen 1898. Orašje (5021s00403) Nikolić (Kosta) Pero. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. Srbin. umro od Nemaca 1944. rođen 1921. rođen 1917. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1912. ubijena od ustaša 1945. rođena 1903. rođen 1883. Srbin. Majevica (5021s00397) Jovanović (Gligor) Simo. umro 1944. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1944. rođen 1904. Srbin. Srbin. ubijen 1945. Srbin. ubijen 1945. u direktnom teroru. Hrvat. 6 vojvođanska brig (1385004005) Pisarević (Nn) Milka. Slavonska Požega (5021s00464) Obudovac Arsenić (Simeun) Nedeljko. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1942. Srbin.šamac (1386016001) Pisarević (Andrija) Jovo. u logoru. ubijen 1943. poginuo 1943. u logoru. rođen 1926. ubijen od ustaša 1944. ubijen od četnika 1945. rođen 1903. rođen 1922. rođen 1890. Pisari b. Jadovno (1386012011) Tešić (Aleksa) Milo. nepoznato. Srbin.šamac (1385004042) Pisarević (Jovo) Jela. Županja (1386014002) Arsenić (Simeun) Vlajko.šamac (1385004043) Pisarević (Nn) Milka. Brčko (0864069030) Kovačević (Milan) Dušan. u logoru. umro 1945. Srbin. u NOBu. rođen 1922. rođena 1878. rođen 1898. Srbin. Jasenovac (1385005011) Narančić (Đorđe) Đorđe. rođen 1921. Srbin. kod kuće. Srbin. Srbin. kod kuće. Jasenovac (1386012008) Stojanović (Jovo) Jovan. Hražići kod brč (1386012017) Ristić (Petar) Milorad. u NOBu. Jasenovac (5021s00402) Stevanović (Stevo) Lazar. kod kuće. Novo selo (1387030002) Voćkić (Risto) Nikola. poginuo 1944. Slav. umro od Nemaca 1941. ubijen 1945. u direktnom teroru. poginuo 1944. u logoru. ubijen od ustaša 1943. Jasenovac (1386012007) Muzej žrtava genocida Beograd Simićević (Jovo) Pero. rođen 1925. Grebnice (5021s00405) Avramović (Milivoj) Cvijetin. Srbin. Žabari (0850044013) Simić (Simo) Petar. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođen 1906. u logoru. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. Jasenovac (1386012009) Stevanović (Stevo) Jovan. rođen 1913. u logoru. rođen 1902. kod kuće. u logoru. Obudovac (1386014001) Avramović (Đokan) Ljubomir. š (1386012013) Jovanović (Kosta) Đorđe. Srbin. nestao od ustaša 1944. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Jasenovac (1386012005) Mitrović (Živka) Jelisije. Srbin. ubijen od ustaša 1943. ubijen 1944. ubijen 1944. Pisari (1386016003) Gajić (Stojan) Nikola. Obudovac bos. ubijen 1944. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Srbin. rođen 1934. kod kuće. ubijena od ustaša 1945. rođen 1920. Srbin. u logoru. u zatvoru. ubijen od ustaša 1942. Bosanski šamac (0854067019) Pisarević (Ilija) Mirko. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Pisari (1385004004) Pisarević (Niko) Tomislav. rođen 1883. Srbin. u logoru. rođen 1928. u logoru. Jasenovac (5021s00399) Zoranović (Marko) Milan. u direktnom teroru. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1905. dubica (1386016006) Kurešević (Gligor) Joco. ubijena od ustaša 1945. kod kuće. rođen 1878. Srpkinja. rođen 1901. poginuo od ustaša 1944. u logoru. ubijen od ustaša 1942. Škarić b. rođen 1913. Srbin. rođen 1920. ubijen 1945. rođen 1912. Bos. ubijen od ustaša 1945. poginuo od Nemaca 1945. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Orašje tuzla (1386015001) Cvijanović (Cvijan) Cvjetko. Srbin. u direktnom teroru. Orašje tuzla (1386015002) Jeremić (Luka) Savo. Pisari b. Srbin. rođen 1888. ubijen 1942. rođen 1890. rođen 1910. Srbin. rođen 1898. nestao 1944. u direktnom teroru. rođen 1913. Obudovac (1386014005) Jaćimović (Ilija) Jovo. Srbin. rođen 1911. Pisari (5021s00428) Pisarević (Pero) Branko. Jasenovac (1386012015) Teodorović (Maksim) Pero. rođen 1907. Trnova (5021s00407) Pisarević (Niko) Borislav. u logoru. rođen 1906. Srbin. rođen 1920. Srbin. rođen 1909. u NOBu. u NOBu. Srbin. umro 1941. rođen 1924. rođen 1918. Pisari (1386016005) Lujić (Jevta) Aleksa. Srbin. rođen 1909. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. u logoru. Srbin. Srbin. ubijen 1944. nepoznato. rođen 1924. u logoru. Gradačac (5021s00412) Kurešević (Marko) Goja. Srbin. Milađije (1386014003) Marković (Kosta) Makso. rođen 1913. šama (1386012014) Pavlović (Krsta) Milan. Obudovac (5021s00401) Stanković (Pero) Danilo. poginuo 1942. rođen 1906. rođena 1929. rođen 1884. Pisari (1386016009) Gajić (Nn) Stojan. Kruškovo Polje (1385011037) Novo Selo Čalić (Mato) Andrija. u direktnom teroru. rođen 1894. Srbin. u zatvoru. ubijena 1945. poginuo 1944. u logoru. Sla. Srbin. ubijena 1944. u NOBu. u NOBu. Pisari (1386016012) Kurešević (Pero) Gavro. Romanija (5021s00462) Voćkić (Trifun) Rade. Srpkinja. Srbin. rođen 1922. Pisari (5021s00414) Kasapović (Arsa) Tomo. šamac (1386015005) Perkanović (Cvijan) Pero. rođen 1928.šamac (1386012016) Pisarević (Mile) Ljubomir. Jasenovac (5021s00398) Milošević (Perkan) Pero. ubijen od ustaša 1944. rođen 1890. Obudovac (0941009025) Pantelić (Cvjetko) Simo. u logoru. kod kuće. Srpkinja. u NOBu. Nemačka-stalag (1386015008) Lazarević (Živka) Jaćim. u direktnom teroru. rođen 1907. rođena 1889. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. rođen 1909. ubijen od ustaša 1942. Orlovo Polje (1386013001) Petrović (Simo) Jovo. Srbin. Jasenovac (1386012006) Lukić (Luka) Sava. Srbin. Jasenovac (1386014007) Mitrović (Živko) Pero. Srbin. poginuo od Nemaca 1943. rođen 1921. ubijen od četnika 1945. u direktnom teroru. Srbin. Obudovac (1386015006) Milošević (Jovo) Pero. Srbin. Srbin. Bužir bos. u NOBu. Brčko (1386015007) Avramović (Simo) Ljubo. Srbin. rođen 1898. rođen 1900. Srbin. Jasenovac (1386014004) Stakić (Stjepan) Stojan. Pisari b. Jasenovac (1386014006) Teodorović (Janko) Janko. poginuo od Nemaca 1944. Pisari (1386016011) Lukić (Stojan) Đuđo. Obudovac (5021s00404) Filipović (Stjepan) Dimitrije. nepoznato. Pisari (1385004001) Pisarević (Đoka) Mitar. Srbin. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srpkinja. ubijen 1944. kod kuće. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođena 1898. ubijen od ustaša 1944. poginuo od Nemaca 1942. Srpkinja. kod kuće. umro 1945. Bušletić trebar (1385004003) Pisarević (Niko) Jovo. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1909. Bos. rođen 1911. rođen 1929. Srbin. u NOBu. Srbin. šamac (1386013002) Savić (Gavro) Tanasije. poginuo od Nemaca 1945. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. u NOBu. u logoru. rođen 1892. u zatvoru.naselje Kruškovo Polje opština BOSANSKI ŠAMAC Žrtve rata 1941-1945 Vidović (Pero) Simo.šamac (1386016016) Pisarević (Ilija) Ruža. rođena 1910. rođen 1927. Donja slatina (1386012004) Stevanović (Jovan) Joco. ubijen 1944. Izmeđe tuzle i (1385004030) 1034 spisak nije potpun . rođen 1906. Jasenovac (1386014008) Panić (Blagoje) Petar. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Nemačka-stalag (1386015003) Tešić (Ilija) Vojko. ubijena 1944. Srbin. Pisari (1386016004) Gajić (Stojan) Stojan. ubijen 1942. Nova kasaba (5021s00406) Kurešević (Teša) Marko. ubijen 1942. Jasenovac (1386012002) Petrović (Simo) Jovo. poginuo 1945. rođen 1909. Srbin. Pisari (1386016002) Pisarević (Jovo) Ruža. Srbin. rođen 1908. Obudovac (5021s00400) Pisari Bendarević (Pavle) Pavle. u direktnom teroru. rođen 1920. Srbin. Srbin. rođen 1910. rođen 1894. Srbin.

Škarić (5021s00266) Kamenčić (Vasilij) Savka. ubijen 1944. u direktnom teroru. rođen 1911. rođen 1905. Prud (1387028008) Marković (Simo) Jovanka. Srbin. u logoru. Benkovac (1386017014) 1035 spisak nije potpun . Prud (1387028007) Đurić (Blago) Cvijeta. Srbin. rođen 1884. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1945. rođena 1914. Srbin. ubijena 1945. Pisari (1386016014) Vuković (Marko) Simo. ubijena od ustaša 1945. Srbin. kod kuće. kod kuće. ubijena 1943. poginuo od Nemaca 1943.šamac (1386017061) Bogdanović (Aleksa) Petar. rođena 1900. rođena 1912. rođen 1908.naselje Pisari opština BOSANSKI ŠAMAC Žrtve rata 1941-1945 Pisarević (Stanko) Luka. Pisari (1386016007) Stojančić (Pero) Đoko. rođena 1896. rođena 1886. Crkvina (1387029001) Šišić (Ilija) Trivo. Pisari (5021s00409) Tutnjević (Rista) Nedeljka. kod kuće. šamac (1387029006) Božanović (Jovan) Stanko. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Hrvat. rođen 1923. nepoznato. rođen 1917. Garevac (1386017049) Babić (Đokan) Aleksa. Srpkinja. Srbin. ubijena 1943. kod kuće. Srpkinja. rođen 1889. rođen 1885. u logoru. ubijena 1944. Tišina (5021s00415) Đurđević (Mitar) Marko. Srbin. rođen 1914. ubijena 1943. Hrvatica. rođena 1890. u direktnom teroru. ubijen 1944. Škarić (1387029002) Vuksanović (Jovo) Đuka. Srbin. Pisari (1386016008) Tutnjević (Milan) Nedeljka. Škarić (1387029008) Mitrović (Dujko) Stjepan. Prud (1387028002) Nemčević (Gojko) Aleksa. u direktnom teroru. rođena 1887. Brezove da. u NOBu. ubijena 1945. ubijen 1944. rođen 1909. rođen 1908. kod kuće. ubijen 1944. rođen 1912. rođen 1913. Srbin. kod kuće. Miloševac (5021s00441) Mašić (Ivo) Marko. kod kuće. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1909. rođen 1901. rođen 1935. nepoznato. u NOBu. Romanija (5021s00277) Nemčević (Aleksa) Savka. kod kuće. Prud (1387028005) Vidović (Pero) Todo. Mathausen (1386017064) Bogdanović (Ostoja) Vido. rođen 1934. ubijena od ustaša 1944. umro od Nemaca 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1890. rođen 1896. poginuo 1945. u direktnom teroru. Pisari (1386016010) Stojančić (Ignjo) Đoko. u NOBu. u aprilskom ratu 1941 god. poginuo 1941. rođen 1911. ubijena 1945.šamac (1386017059) Bogdanović (Aleksa) Ilija. rođen 1903. u logoru. Srbin. ubijena od četnika 1943. Mathausen (1386017035) Đurđević (Đuro) David.šamac (1386017088) Babić (Aleksa) Ljubeša. kod kuće. Hrvatica. ubijena od ustaša 1945. rođen 1921. rođen 1927. Donja slatina (5021s00426) Bogdanović (Sava) Ljubeša. u logoru. rođen 1912. Srbin. rođena 1896. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Sl. u logoru. Miloševac (5021s00440) Bogdanović (Triva) Bogdan. ubijen od ustaša 1945. Srbin. mag (1386017060) Bogdanović (Cvijan) Stanko. ubijen od četnika 1944. Mathausen (1386017097) Arsenić (Toma) Đorđe. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1906. u NOBu. rođen 1916. umro od Nemaca 1943. ubijen 1944. rođen 1908. umro od Nemaca 1944. ubijen 1944. rođen 1923. Srpkinja. Srpkinja. Bosan. Sl. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1893. ubijena 1944.šamac (1386017057) Bogdanović (Milutin) Ruža. Srbin. rođen 1910. u direktnom teroru. kod kuće. rođen 1903. rođena 1899.šamac (1386017099) Bogdanović (Triva) Pero. Mathausen (1386017023) Đurđević (David) Milan. ubijena 1945. u logoru.. Mathausen (1386017067) Bogdanović (Pavla) Savo. rođena 1870. umro od Nemaca 1943. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1945. Srpkinja. Škarić (5021s00435) Muzej žrtava genocida Beograd Tišina Arsenić (Jovan) Mihajlo. u logoru. ubijen 1944. umro od Nemaca 1943. kod kuće. rođen 1929. kod kuće. Zemun Sajmište (1386017034) Đurđević (Milan) Anđa. Srpkinja. rođen 1910. Hrvat. u direktnom teroru. Srbin. Bos. Pisari (1386016013) Prud Brašnić (Marko) Pavo. ubijena od ustaša 1944. Sl. u direktnom teroru. Pisari (1386016015) Tutnjević (Spasoja) Milan. rođen 1914. brod (1387028010) Vrljić (Ivo) Mijo.šamac (1386017070) Bogdanović (Gavra) Cvijan. Tišina (1386017062) Bogdanović (Simo) Simka. Srbin. rođen 1878. ubijen 1944. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1945. Struke . ubijen 1944. u zatvoru. u direktnom teroru. ubijen 1945. Srbin. Srbin. ubijen 1944. Srbin. ubijen 1944. u direktnom teroru. Prud (1387028004) Škarić Bogdanović (Stanko) Mićo. Prud (1387028006) Vujčić (Simo) Živko. Srpkinja. poginuo od Nemaca 1943. ubijen 1944. nepoznato. Srbin. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Zemun Sajmište (1386017058) Bogdanović (Gavra) Bogdan. ubijen 1944. Srbin. ubijena od ustaša 1945. umro od Nemaca 1945. kod kuće. Sl.šamac (1386017117) Božić (Lazar) Simo. Hrvat. rođena 1910.šamac (0123006006) Bogdanović (Ostoja) Blagoje. Srbin. Sl. Škarić (5021s00413) Kremonić (Blagoje) Ruža. ubijen 1944. rođen 1923. u NOBu. Sl. Derventa (5021s00276) Čalić (Nikola) Mara. Pisari (5021s00411) Stojančić (Jovo) Marko. Bos. kod kuće. u logoru. rođen 1894. u direktnom teroru. Srbin. umro od Nemaca 1944. rođena 1916. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. kod kuće. poginuo 1944. Mathausen (1386017048) Babić (Jovana) Anka. Srbin. rođena 1909. Bosan. poginuo 1944. rođen 1927. Srbin. Škarić (1387029004) Kremanjić (Petar) Ruža. rođena 1876. Grebnice (1387029005) Bogdanović (Vaskrsija) Stanko. rođen 1888. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1945. ubijen 1944. Srbin. rođena 1895. Srbin. Tišina (1386017015) Đurđević (Mitar) Stanko. u NOBu. Srbin. kod kuće. u logoru. Sl. Srbin. rođen 1881.Prud (5021s00458) Majić (Pavo) Marko. Škarić (1387029003) Kojić (Marko) Mitar. rođen 1896. Tišina (1386017046) Bogdanović (Aleksa) Gavro. umro od Nemaca 1943. rođena 1905.šamac (1386017065) Bogdanović (Pero) Simo. ubijen 1943. Sokolac (1387029007) Erletić (Kosta) Đuka. Srpkinja. ubijen 1944. ubijen 1944. rođen 1905. Srbin. rođen 1886. Hrvat.šamac (1386017113) Bogdanović (Pavla) Simuna. kod kuće. ubijen 1944.šamac (1386017096) Arsenić (Jovan) Petar. Tuzla gornja (1386017063) Bogdanović (Sava) Simo. ubijen 1945. Škarić (1387029009) Kamenčić (Petar) Savka. Mathausen (1386017066) Bogdanović (Ostoja) Pero. ubijena 1942. Mathausen (1386017071) Bogdanović (Gavra) Aleksa. Derventa (1387028009) Majić (Pero) Niko. umro od Nemaca 1944. Srpkinja. kod kuće. Hrvat. umro 1945. kod kuće. rođena 1911. kod kuće. Krivaja zavidov (1386017080) Đurđević (David) Jovo. Srbin. Hrvat. ubijen 1945. rođen 1888. rođen 1921. rođena 1922. rođen 1912. Tišina (1386017116) Bogdanović (Pavle) Petar. umro 1941. Srpkinja. rođen 1889. Tišina (5021s00427) Babić (Jovo) Anka. rođen 1909. Srpkinja. Vareš (5021s00417) Božić (Lazar) Simo. rođen 1919. ubijena od ustaša 1945. Sl. Prud (5021s00275) Vidović (Marko) Kaja. Prud (1387028003) Nemčević (Jovo) Smilja. u logoru. ubijen 1945. u NOBu.šamac (0123006007) Bogdanović (Pero) Milan. poginuo 1944. Srpkinja. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1941. Prud (1387028001) Stanić (Antun) Ivo. ubijen od ustaša 1945. poginuo 1945. Hrvat. umro od Nemaca 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Sl. Sl. Srbin. Srbin. Srbin. rođena 1890. u direktnom teroru. rođen 1899. u direktnom teroru. poginuo 1945. rođen 1921. rođen 1896.

Srbin. Srbin. Pag (M0008432) Gligorović (Pero) Vaso. umro od Nemaca 1943. u direktnom teroru. bačen u reku. Tišina (1386017052) Pašalić (Gavra) Marko. nepoznato. ubijen 1944. Srbin.šamac (1386017040) Stojančević (Jovo) Aleksa. rođen 1869. Srbin. Srbin. Srbin. umro od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Mathausen (1386017005) Pivašević (Triva) Stanko. kod kuće. u logoru. ubijen 1944. rođen 1914. Srbin. Srpkinja. Sl. kod kuće. Na romaniji (1387018004) Mikanović (Tošo) Drago. Pag (1386017090) Šljakić (Dušan) Petar. Srbin. u logoru. kod kuće. Petrovo selo (1386017044) Pupčević (Pero) Miloš. ubijen 1943. Srbin. umro od Nemaca 1944. rođena 1942. rođen 1920. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1944. u logoru. Sl. ubijen 1944. Hrvat. Srbin.šamac (1386017016) Đurđević (Stanko) Savo. u logoru. kod kuće. rođen 1927. Zemun Sajmište (1386017121) Gligorijević (Petar) Vaso. rođen 1896. rođen 1915. Mathauzen (5021s00422) Petković (Toša) Đoko. Sl. rođen 1921. u NOBu.šamac (1386017045) Paležnica (Petra) Simo. Srbin. kod kuće. Šamac slavonski (5021s00424) Petković (Tošo) Nedo. Tišina (1386017007) 1036 spisak nije potpun . Malj kod gračan (1386017081) Petković (Toša) Ilija. Srpkinja. u direktnom teroru. u logoru. Valjevo (1387018003) Tovirac (Aleksa) Ilija. rođen 1894. ubijen 1945. Sl. poginuo 1943. Šamac slavonski (5021s00429) Mišljenović (Đorđe) Vukomir. poginuo 1941. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. Srbin. Srpkinja. Srbin.šamac (1386017106) Gligorević (Luke) Teodor. Zemun Sajmište (1386017079) Stanojević (Jakov) Lazar. ubijen 1944. ubijena od ustaša 1944. Srbin. rođena 1925. u direktnom teroru. rođen 1906. u direktnom teroru. Tišina (1386017033) Pivašević (Trivo) Stanko. kod kuće. Srbin. ubijena od ustaša 1944. rođen 1892. Srbin. Srbin. ubijen 1944. bačen u reku. ubijen 1944. rođen 1923.šamac (1386017072) Pašalić (Luka) Đorđe. Sl.šamac (1386017112) Gligorević (Simo) Marko. umro od Nemaca 1944.šamac (1386017089) Škorić (Petar) Đorđe.šamac (1386017006) Tovirac (Aleksa) Mihajlo. Tišina (1386017041) Stojančević (Todor) Bosa. ubijen 1944. u direktnom teroru. umro od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Zemun Sajmište (1386017086) Petković (Marko) Jaćim. rođen 1912. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1932. Srbin. Srbin. Tišina (5021s00420) Stanojević (Jakov) Cvijan.šamac (1386017038) Ilić (Pero) Nikola. Zemun Sajmište (1386017074) Pašalić (Jovan) Stana. Srbin. rođen 1906. u logoru. Srbin. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srbin. bačen u reku. rođen 1888. Sl. rođen 1905. rođen 1923. rođen 1895. Šamac slavonski (5021s00419) Šljokić (Petra) Petar. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođen 1892. Srbin. Srbin.šamac (1386017114) Gligorević (Petar) Vaso. Slavonski šamac (1386017115) Gligorević (Teodora) Jovan. ubijen 1944. u NOBu. rođen 1900. ubijena 1944. Srbin.šamac (1386017084) Petković (Mika) Trivo. u NOBu. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1944. Tuzla (1386017085) Petković (Jovan) Trivo. ubijen 1944. ubijen 1944. Slav. u direktnom teroru.šamac (1386017030) Stojančević (Lazar) Ruža. rođena 1897. Srbin. rođen 1924. u direktnom teroru. rođen 1891. umro od Nemaca 1945. u direktnom teroru.šamac (1386017037) Jocić (Pavle) Dušan. Tišina (1386017043) Stojančević (Ljubeša) Petra. rođen 1884. Sl. Srpkinja. rođen 1897. ubijen 1944. rođen 1897. Zemun Sajmište (1386017083) Petković (Toša) Rado.šamac (1386017087) Pivašević (Marko) Petra. rođen 1919. Sl. rođen 1924. Slavonski brod (1387018001) Jocić (Pavle) Ljubo. rođen 1896. bačen u reku. ubijena od ustaša 1944. Zemun Sajmište (1386017120) Gligorević (Marka) Simo. ubijena 1944. Srbin. rođen 1896. Srbin. u direktnom teroru.šamac (1386017032) Stojančević (Jovo) Savo. ubijen 1944. rođen 1920. rođen 1907. umro od Nemaca 1943. Srbin. Tišina (1386017098) Panjić (Cvijan) Cvijan. rođen 1887. Sl. Sl. rođen 1894. rođen 1880. Srpkinja. ubijen 1944. Sl. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Tišina (1386017056) Petković (Jaćim) Marko. Zemun Sajmište (1386017082) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Petković (Tošo) Ilija. ubijen 1944. Tišina (1386017036) Đurđević (Stanko) Đorđa. Srbin. ubijen 1944. u direktnom teroru. kod kuće. ubijena 1944. ubijen od ustaša 1944. Srbin. u direktnom teroru. Tišina (1386017078) Stević (Niko) Stevo. u NOBu. Srbin. Jadovno (1386017111) Gligorević (Petra) Marko. Srbin. Srbin. rođen 1900. u direktnom teroru. u logoru. Tišina (1386017001) Pivašević (Milovan) Julka. u logoru. Sl. Sl. rođen 1908. kod kuće. Srbin. kod kuće. bačen u reku. Zemun Sajmište (1386017077) Stanojević (Mitra) Jakov. u NOBu. ubijen 1944. u logoru. rođena 1910.naselje Tišina Žrtve rata 1941-1945 Đurđević (Pavle) Anđa. Tišina (1386017042) Tomić (Marko) Pero. rođena 1890. Srbin. rođen 1906. Gradačac (1602022003) Stević (Nikola) Stevo. ubijen od Nemaca 1944.šamac (1386017095) Kurešević (Gojko) Pero. Kladanj živinic (1386017093) Stanojević (Drago) Jakov. u direktnom teroru. rođen 1913. ubijena 1944. u logoru. rođen 1912. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1944. rođen 1884. rođen 1906. kod kuće. u direktnom teroru. umro od Nemaca 1943. u logoru. Ledenice (1386017092) Stević (Stevo) Niko. u direktnom teroru. ubijen 1944. u direktnom teroru. rođen 1918. rođen 1895. ubijen 1944. ubijen 1944. rođen 1918. Šamac slavonski (5021s00425) Pašalić (Nn) Stana. Slavonski šamac (1602022002) Stević (Stevo) Nikola. kod kuće. Srbin. Srbin. u logoru. Srpkinja. Srpkinja. Srbin.šamac (1386017031) Stojančević (Jovo) Bogdan. rođen 1893. rođen 1925.šamac (1386017094) Simić (Dako) Tihomir. ubijen 1944. u aprilskom ratu 1941 god. Šamac slavonski (5021s00423) Petković (Triva) Miloš.šamac (1386017091) Stojančević (Aleksa) Savo. kod kuće. rođen 1913. rođena 1935. ubijen 1944. Sl. umro od Nemaca 1943. Sl. Srbin. rođen 1917. rođena 1943. rođen 1927. Sl. Srbin.šamac (1386017105) Stanojević (Đorđe) Đorđe.šamac (1386017017) Gligorević (Goste) Miloš. ubijen od ustaša 1944. Tišina (1386017004) Pivašević (Toma) Danko. rođen 1903. umro od Nemaca 1943. rođena 1930. rođen 1927. kod kuće. Tišina (1386017003) Pivašević (Pavle) Cvijeta. kod kuće. Sl. u direktnom teroru. u logoru. kod kuće. ubijena 1945. ubijen od ustaša 1941. Mathausen (1386017051) Panjić (Nike) Anđa. Srbin. rođen 1918. Srbin. Srbin. ubijen 1944. Sl. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođen 1921. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srbin. Mathausen (1387017013) Škorić (Đorđa) Đorđa. rođena 1894. Srbin. ubijen 1944. rođena 1923. ubijen 1944. Srbin. Srbin. u logoru. ubijen od ustaša 1944. umro od Nemaca 1943. rođen 1895. Tišina (5021s00327) Pašalić (Jovo) Đorđe. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1912. Sl. rođena 1919. rođen 1899. Srbin. Srbin. Sl.šamac (1386017054) Mitrović (Danke) Savo. Jadovno (M0009741) Ilić (Mihaila) Ilija. Srpkinja. rođen 1921. u logoru. ubijena 1944. ubijen od ustaša 1941.. Sl. Srbin. rođen 1898. ubijen 1944. Tišina (5021s00421) Pupčević (Jovo) Ilija. Slavonski brod (1387018002) Krstanović (Nn) Kosta. rođen 1876. Srbin. Srpkinja. rođen 1927. Srbin. Tišina (1386017002) Pivašević (Milovan) Mara. ubijen 1944. Srpkinja. rođen 1926. ubijena od ustaša 1944. u logoru.

rođen 1924. rođen 1923. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Sl. rođen 1925. kod kuće. rođen 1924. rođena 1919. Srbin. ubijena od ustaša 1944. poginuo 1943. rođen 1920. rođen 1906. u NOBu. Marinkovci (1338001012) Kalaba (Aćim) Luka. Srbin. Mathausen (1386017018) Tovirac (Kosta) Petar. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1944. poginula 1945. u direktnom teroru. Sl. Sl. Srbin. rođena 1935. rođen 1896. u NOBu. Srbin. u logoru. u NOBu. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u NOBu. Srbin. Sl. Obudovac (1386017069) Voćkić (Gligora) Ignjatija. Srbin. Sl. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. poginuo 1945. Srbin. Srpkinja. Srbin. Tišina (1386017010) Vakić (Nikola) Anka. rođen 1915. rođen 1882. Sl. u direktnom teroru. poginuo 1943.šamac (1386017068) Vidović (Tanasije) Ignjat. kod kuće. rođen 1923. Romanija (1572009031) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKI ŠAMAC Voćkić (Risto) Nikola.šamac (1386017050) Vakić (Gojko) Tomo. rođen 1909. rođen 1926. u NOBu. u NOBu. Hrvat. rođen 1926. rođen 1926. Srbin. ubijen 1944. Srbin. u NOBu. ubijen 1944. Srbin. Srpkinja. kod kuće. poginuo 1943. Sl. Sl. poginuo 1942. Tjentište (0202018001) Kazamara (Božo) Niko. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1890. Srbin. u NOBu. rođen 1906. Srbin. Srbin. Srbin. Tišina (1386017008) Tovirac (Simo) Ilija.šamac (1386017109) Tutnjević (Mojsije) Branko. u direktnom teroru. rođen 1912. Glamoč (1338001016) Ljuboja (Rade) Janko. Sl. u NOBu. ubijen od ustaša 1944. rođen 1923.šamac (1386017025) Vakić (Ignje) Ljubeša. ubijen od ustaša 1941. rođen 1897. Drvar (1338001004) Kazamara (Nikola) Mijo. rođen 1884. Srbin. kod kuće. ubijen 1944. Jadovno (1386017039) Tovirac (Nikola) Jela. ubijen 1944. u direktnom teroru. rođen 1911. u NOBu. rođen 1900. Tišina (1386017028) Vakić (Toma) Nikola. poginuo 1943. Srbin. rođen 1926. ubijen 1944. Srbin. ubijen 1944. ubijen 1944. Kolašin (1338001015) Lovre (Simo) Vlade. Nemački logor (1387030005) Jurišić (Mijo) Ivo. ubijena 1944. ostalo. rođen 1922. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Srbin. rođen 1882. poginuo 1944. rođen 1907. Srbin. Sl. kod kuće. u NOBu. Sremski front (1338001042) 1037 spisak nije potpun . Tišina (1386017012) Vakić (Marko) Dimitrije. rođen 1892. Sl. Srbin. Srbin. ubijen 1944. rođen 1886. Srbin. Srbin. Nemački logor (1338001001) Kazamora (Simo) Todor.šamac (1386017102) Tutnjević (Dake) Tomo. rođen 1918. u direktnom teroru. u direktnom teroru.gora (1254007055) Kalaba (Aćim) Jovo.šamac (1386017053) Voćkić (Nn) Nikola. u NOBu. ubijen 1944. u NOBu. u direktnom teroru. Vučjak (0208070013) Cvijan (Rade) Pantelija. Srpkinja. rođena 1930. Na romaniji (1387018005) Zoranović (Blagoja) Jelisija. ubijen 1944. rođen 1920. Srbin. Srpkinja. poginuo 1944. nestao od Nemaca 1941. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1904. nestao od Nemaca 1941. rođen 1930.šamac (1386017009) Vakić (Marko) Anđa. Srpkinja. Hrvat. u direktnom teroru. Srbin. Srbin.šamac (1386017110) Zoranović (Blagoja) Milovan. rođen 1915. Srbin. poginuo 1942. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1906. Nemačka-stalag (1387030003) Lončarić (Jozo) Anto. ubijen 1944. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. Banja luka (1338001022) Ivetić (Božo) Nikola.šamac (1386017024) Tovirac (Spasoje) Đorđe. Bos grahovo (1338001005) Kazamara (Ile) Petar. u direktnom teroru. Tišina (1386017022) Tovirac (Mihajlo) Mihajlo. u direktnom teroru. Zvornik (1338001009) Šegrig (Janko) Nikola. rođen 1913. u NOBu. poginuo 1945. rođen 1904. Srbin. u NOBu. Srbin. Šeiković (0202018002) Kalabast (Đuro) Stojan. Srpkinja. Sutjeska. rođen 1908. u direktnom teroru. ubijen 1944. Drvar (0209080027) Cvijan (Stevan) Nedeljko. ubijen 1944. Sarajevo (1338001038) Šegrig (Lazo) Nikola. Zasavica (1387030001) Opština BOSANSKO GRAHOVO Bastasi Cvijan (Božo) Aćim. ubijen od Nemaca 1943.šamac (1386017076) Tovirac (Luka) Joco.šamac (1386017075) Vidović (Mika) Tanasije. rođen 1921. Srbin. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1945. Srbin. poginuo 1943. rođen 1920. u NOBu. Srbin. kod kuće. kod kuće. u NOBu. rođen 1896. rođen 1916. ubijen 1944. ubijen 1944. Srbin. Sl. Srbin. poginuo 1945. Hrvat. Srbin. Sl. poginuo 1943. u logoru.šamac (1386017073) Vidović (Goste) Milutin. Sl. rođen 1917. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u NOBu. Srbin. Srpkinja. rođena 1844. rođena 1906. u direktnom teroru.šamac (1386017100) Tutnjević (Dake) Đorđa. rođen 1923. u direktnom teroru. Sl. Tišina (1386017027) Vakić (Jovo) Marko. Dolina neretve (1338001007) Ivetić (Ilija) Jovo.šamac (1386017119) Vakić (Đorđa) Vaso. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. ubijen 1944. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1932. u direktnom teroru. ubijena 1944. Foča (1338001026) Šegrig (Jovo) Dmitar. poginuo 1945. ubijena od ustaša 1944. Sl. kod kuće. poginuo 1944. rođen 1921. ubijen 1944. Nepoznato (2339112003) Vakić (Božo) Ostoja. u NOBu. ubijen 1944. Bihać (0054128009) Ljuboja (Jovo) Simo. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. Tuzla (1386017101) Tutnjević (Dake) Branko. Hrvat. rođen 1926. poginuo 1943. Srbin.šamac (1386017104) Tutnjević (Đorđe) Milka. Srbin. rođen 1878. kod kuće. ubijen 1944. Srbin. rođen 1905. Drvar (1338001003) Kozomora (Jovo) Miloš. rođen 1899. rođen 1925. Kazanci (1338001006) Ivetić (Nikola) Sava. rođen 1914. rođen 1924. u NOBu. Na sutjesci (1338001024) Cvijan (Ilija) Vojislav. Tišina (1386017020) Tovirac (Pavle) Gospava. poginuo 1945. rođen 1906. Sl. Srpkinja.šamac na obali sa (1386017026) Vidović (Goste) Kosta.šamac (1386017029) Vakić (Joco) Joka. u NOBu. (1338001008) Ivetić (Nikola) Rade. ubijen 1944. Tišina (5021s00370) Tutnjević (Branke) Đorđa. Bosanski novi (1338001010) Kazamora (Božo) Jovo. rođen 1908. umro od Nemaca 1944. kod kuće. poginuo 1945. Tišina (1386017021) Tovirac (Marjan) Marjan. ubijen 1944. Srebrenjak (1385003013) Tovirac (Stojan) Gospava. ubijena 1944. rođen 1924. rođen 1920. Srbin.šamac (1386017118) Vakić (Božo) Petar. Dolina neretve (1338001013) Kalabast (Đuro) Đorđe. Srbin. poginuo 1945. Gračanica (1386017019) Tovirac (Marjan) Luka. Ozren (1386017108) Zasavica Jović (Andrija) Anto. Srbin. Srbin. rođen 1932. u NOBu. u zbegu. poginuo 1943. Srbin. Sl. rođen 1923. Sl. kod kuće. Vučijak (1386017103) Tutnjević (Mojsije) Branko. Sutjeska (0204033003) Đapa (Lazo) Trivun. Srbin. rođen 1912. u NOBu. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1923.šamac (1386017107) Zoranović (Milovan) Radovan.naselje Tišina Žrtve rata 1941-1945 Tovirac (Ilija) Jelisija. rođen 1896. Nemački logor (1387030004) Pekić (Ilija) Petar. Grahovo-c. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. rođena 1922. poginuo 1943. rođen 1891. rođen 1920. Srbin. Tišina (1386017011) Vakić (Marko) Mara. Na sutjesci (1338001011) Ljuboja (Simo) Bogdan. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. rođena 1942. nestao od Nemaca 1941. Srbin.

Bunari-drvar (1339022021) Vujatović (Mića) Boško. poginuo 1943. poginula 1942. rođen 1919. prilikom borbi ili bombardovanja. Na sutjesci (1338001017) Bosansko Grahovo Arežina (Špiro) Mile. u direktnom teroru. u NOBu. Bpetrovac (0209079037) Vučković (Stevan) Uroš. Srbin. Srbin. rođen 1905. poginuo 1943. rođen 1916. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. rođen 1912. poginuo 1945. u NOBu. Srbin. Nepoznato (0842040023) Balać (Nn) Marija. Bosansko grahovo (5004s00730) Popović (Jovo) Niko. Srbin. Trebinje (1338001039) Šegrig (Mijo) Savo. Jahorina saraje (1338001019) Vuković (Niko) Nikola. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1942. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. Risovac (2397012016) Kesić (David) Gojko. kod kuće. poginuo 1943. Srbin. rođen 1909. Musliman. u NOBu. rođen 1907. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođena 1897. rođen 1911. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1919. Srpkinja. rođen 1929. rođena 1884. grahovo (1547083002) Bilbija (Gavrilo) Dušan. u NOBu. u NOBu. Pančevo (1338001027) Šegrig (Rade.grahovo (0835074001) Sarić (Todije) Vinko. rođen 1913. nepoznato. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. Srpkinja. rođen 1920. ubijen 1942. poginuo 1945. rođen 1922. rođen 1915. Hrvat. Crnogorac.grahov (0864069004) Gašić (Jovo) Jovo. Srpkinja. Srbin. Nepoznato (0950083001) Štrbac (Pane) Damjan. Dalmaciji (0063012026) Stojaković (Nikola) Nikola. u NOBu. rođen 1918. rođen 1926. rođen 1880. poginuo 1942. Na sutjesci (1338001018) Vuković (Jovo) Todor. Srbin. ubijen 1941. u NOBu. streljana 1944. nestao 1943.grahov (0864069005) Gašić (Jovo) Pero. Beograd (1338001036) Šegrig (Nikola) Nikola. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u logoru. Srbin. Sanskog mosta (1538005042) Balać (Nn) Boško.) Lazo. Bos grahovo (0387012062) Brkić (Simeon) Milan. Srbin. rođen 1906. Sipnica banja l (0204038010) Džepina (Stevan) Rade. rođen 1922. poginuo 1943. Bos grahovo (2842013017) Budimir (Mandilo) Ilija. poginuo 1943. rođena 1910. Srbin. Srpkinja. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. rođen 1912. Drvar (0244049039) Kesić (Steva) Smilja. rođen 1914. Srbin. u direktnom teroru. u nemačkom desantu. Srpkinja. Srbin. Grahovo (1277018020) Prnjatović (Mića) Ilija. ubijen 1941. poginula 1942. Livno (1338001040) Šegrip (Pero) Stevan. rođen 1922. Luka (1338002004) Bajić (Stevo) Simo. ubijen od ustaša 1941. nepoznato. Podgrmeč (1338002005) Arežina (Trivun) Luka. poginuo 1944. Bos. poginuo 1943. streljan 1942. Srbin. Bos. Na sutjesci (1338001029) Šegrig (Stanko) Ilija. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1880. (0204030008) Marić (Jovo) Mara. poginuo 1941.resanovac (0138015005) Sarić (Ilija) Petar. u NOBu. Srbin. Kod knina (1338001025) Šrgrig (Đuro) Jovo. u direktnom teroru. Srbin. Gospič (1338002003) Kardum (Jozo) Mato. Hrvat. u NOBu. Prijedor (5002s00338) Lošić (Ilija) Ilija. rođen 1920. rođen 1921. u NOBu. nestao 1945. Bos. Srbin. Srbin. Nepoznato (1298062114) Skakić (Nikola) Milan. streljan 1945. Srbin. rođen 1910. rođen 1920. Grahovo (0304001002) Kovrlija (Milica) Đuro. Srbin. rođen 1915. poginuo 1943. Srbin. Zelengora (1338001033) Šegrig (Simo) Branko. poginuo 1943. Sanski most (1338002006) Koščica (Nikola) Mile. rođen 1925. u NOBu. u direktnom teroru. Jasenovac (1129026007) Ispina (Stevan) Rade. grah. Beograd (1367008069) Šormaz (Stojan) Milan. poginuo 1943. u NOBu. Grahovo (0666001134) Momić (Mile) Nikola. rođen 1909. Drvar (0244049040) Kesić (Rade) Zorka. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. u NOBu. Istočna bosna (1338001021) Vuković (Tomo) Tomo. B. rođen 1912. Glamoć (1367008070) Skakić (Nikola) Nikola. Srbin. rođen 1910. NOV i POJ. rođen 1913. rođen 1926. nepoznato. nepoznato. poginuo 1943. poginuo 1945. Sutjeska (1338005009) Blešić (Savo) Jovo. rođen 1924. Tiškovac (0273022029) Milinović (Lako) Dušan. Knin (5002s00335) Odalović (Jovan) Blažo. nepoznato. rođen 1939. u NOBu. Beograd (0204038011) Đukić (Savo) Vlada. Bos. Hrvat. nepoznato. poginuo 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Šator Planina (0202017001) Kesić (Stevo) Gojko. poginuo 1942. ubijen 1941. u NOBu. rođena 1911. Osijek (1338001030) Šrgrig (Rade) Simo. rođena 1922. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođen 9999. Peulje (0842040024) Balać (Stole) Obrad. Srbin. u NOBu. rođen 1912. poginuo 1943. rođen 1900. Peulje-b. Livno (0202020008) 1038 spisak nije potpun . u NOBu. ubijen 1942. Peulje-b. Bos grahovo (1338002002) Arežina (Stanko) Bogoljub. Šator (0202020007) Vuković (Niko) Nikola. rođen 1891.grahovo (1548087005) Petković (Ilija) Draginja. rođen 1890. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1917. rođen 1878. Knin (2634020003) Momić (Mile) Nikola. Srbin. rođen 1869. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1919. rođen 1926. Jadovno (5020s00544) Gašić (Ilija) Stoja. Srbin. poginuo 1944. rođen 9999. u direktnom teroru. u logoru. rođen 1917. rođen 1927. u NOBu. rođen 1925. Srbin. Srbin. ubijena 1943. Bos grahovo (1338002001) Arežina (Trivun) Dušan. Vrljika-strmica (0864069003) Majstorović (Nikola) Đuro. Bihać (1269006017) Rakić (David) Simuna. poginuo 1942. Srbin. umrla 1941. Hrvatska kostajnica (5002s00330) Arežina (Stevo) Marko. Crna gora (1338001014) Vuković (Simo) Janko. Srbin. poginuo 1942. rođen 1902. u NOBu. Srbin. u logoru. u direktnom teroru. bačen u jamu. Srbin. rođena 1927. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1944. rođen 1905. u NOBu. rođen 1920. Zelengora (1338001037) Šegrig (Tomo) Simo. ubijen 1941. Srbin. Jadovno (1451020019) Čulina (Grgo) Dane. Bosansko grahovo (1660011009) Blešić (Đuro) Đuro. Srbin. Srbin. rođen 1893. ubijen 1941. poginuo 1943. u direktnom teroru. Požarevac (1660011008) Bilbija (Gavrilo) Milan. Srbin. rođen 1892. Srbin. Srbin. Srpkinja. kao zarobljenik prip. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1890. u direktnom teroru. Na sutjesci (1338001031) Vuković (Jovo) Ilija. rođen 1910. u NOBu. rođen 1921. rođen 1914. rođen 1911. poginuo 1943. Srbin. Jadovno (2637043009) Trivan (Ilija) Pane. rođen 1930. rođen 1926. rođen 1924. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Srbin. bačen u jamu. ubijena od ustaša 1941. Oko banja luke (2777086014) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Đukić (Savo) Petar. ubijena 1944. Hrvat. u direktnom teroru. Oko bos grahova (1338001020) Vuković (Rade) Stevan. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1921. rođena 9999. ubijen 1943. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. poginuo 1944. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. poginuo 1943.naselje Bastasi Žrtve rata 1941-1945 Šegrig (Lazo) Todor. Zelengora (1338001035) Šegrig (Nikola) Jovo. rođen 1915. poginuo 1944. Srbin. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1941. u NOBu. ubijen od ustaša 1941. Banjica-beograd (0864069006) Gojić (Sreten) Stanko. Na sutjesci (1338001028) Šegrig (Simo) Vlado. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska (1338005010) Barbarilć (Ivan) Pero. u NOBu. u NOBu.

Srbin. (0204032020) Đukić (Trifun) Uroš. u direktnom teroru. rođena 1901. poginuo 1943. Varda srbija (1338003015) Ljuboja (Pane) Ilija. Srbin. poginuo 1943. Crni lug (0259002042) Kurbasa (Vaso) Boško. rođen 1910. rođen 1895. poginuo 1943. Srbin. rođen 1925. u NOBu. u NOBu. Crni lug (1338003022) Zorić (Đuro) Dragan. Prijepolje (1338003016) Maljković (Savo) Milan. rođen 1910. rođen 1920. poginuo 1943. rođen 1915. Sutjeska (1338005006) Karagić (Obrad) Mile. u NOBu. Srbin. rođena 1898. Srbin. Nepoznato (0202018010) 1039 spisak nije potpun . ubijen od Nemaca 1945. u NOBu. rođen 1923. Srbin. poginuo 1944. rođen 9999. Srbin. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Nepoznato (1338004002) Tica (Pantelija) Miloš. Srbin. rođen 1921. Grahovo (1338004003) Tica (Pantelija) Milan. Jablanica (1338003010) Vujatović (Mića) Mirko. Srbin. ubijen 1941.grahovo (0400164009) Balač (Ilija) Sava. rođena 1904. u NOBu. Srbin. poginuo 1941. Srbin. rođen 1924. Sutjeska (1338005007) Karan (Dušan) Branko.grahovo (0209079064) Gašić (Pero) Nikola. NOV i POJ. Srbin. rođen 1910. (0210082075) Ivetić (Ilija) Dušan. ubijen 1943. Srbin. Zelengora (1338003001) Radivojša (Stevan) Miloš. umro 1942. rođen 1912. Prijepolje (1338003003) Radivojša (Ilija) Miloš. Andrevica-cr. Sanski most (1338003007) Trkulja (Jovo) Pero. rođen 1925. ubijena 1945. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Zelengora (1338003005) Radivojša (Nikola) Dušan. u NOBu. u NOBu. rođen 1914. Sutjeska (1338005003) Karagić (Đuro) Sava. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1944. Srbin. poginuo 1943. rođen 1912. NOV i POJ. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. nestao 1942. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. u zatvoru. streljan 1943. Buchenwald (1636020012) Vuković (Petar) Aćim. u zatvoru. prilikom borbi ili bombardovanja. u zatvoru. rođen 1923. poginuo 1943. Beograd (1338003018) Gulić (Mirko) Simo. Srbin. B. Srbin. rođen 1912. Sutjeska (0259002041) Ljuboja (Jovo) Dušan. Srbin.naselje Bosansko Grahovo Žrtve rata 1941-1945 Crnac Tica (Aćim) Branko. rođen 1900. rođen 1921. rođen 1912. rođen 1875. u dečijem prihvatilištu.grahovo (0209079062) Gašić (Jovo) Jovo. u NOBu. poginuo 1943. Kladanj (1338003009) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Trkulja (Mile) Vlade. rođen 1925. ubijen 1941. poginuo od ustaša 1941. Srbin. rođen 1924. Srbin. ostalo. Srbin. u NOBu. rođen 9999. Srbin. B. rođen 1923. Srbin. u NOBu. rođen 1909. Šibenik (5003s00868) Parojčić (Jova) Svetko. Srbin. Peulje (0201007002) Gašić (Petar) Milan. u NOBu. rođen 1914. rođen 1926. Crna gora (0202012010) Radivojša (Ilija) Jovo. poginuo 1945. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. ubijen 1944. Sutjeska (1338005011) Baroš (Vasa) Uroš. poginula 1943. rođen 1909. Srbin. umro 1945. kao zarobljenik prip. Crni lug (1545055019) Grojić (Jovo) Ilija. Srbin.g. u NOBu. rođen 1925. Nedojno cr gora (1338003011) Zorić (Pane) Ilija. B. rođen 1915. rođen 1911. u direktnom teroru. Srbin. Drvar (1338005015) Galić (Simo) Ilija. u NOBu. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. nestao 1942. Nemački logor (1338003019) Zorić (Stanko) Petar. Foča (1338003023) Jovčić (Špiro) Đorđe. g. nepoznato. u NOBu. rođen 1928. ubijen od Nemaca 1942. rođena 1926. kao zarobljenik prip. ubijen 1943. u NOBu. Jablanica (0259002040) Kurbasa (Vaso) Jovo. Međugorje (1338003013) Kurbasa (Đuro) Vaso. u NOBu. poginuo 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1913. rođen 1922. nepoznato. u NOBu. ubijen 1941. Sanski most (0208067011) Trifunović (Milan) Đuka. Zelengora (0201007003) Gvero (Đurađ) Mirko. Srbin. Sutjeska (1338005001) Gvero (Mile) Savo. poginuo 1943. Srpkinja. ostalo. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1886. rođen 1914. rođen 1923. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1921. Zelengora (1338003002) Šinik (Ilija) Ratomir. Loznica (0911033029) Žulj (Jure) Stipe. u NOBu. Knin (1338005017) Galić (Pane) Gojko. poginuo 1943. Srbin. Srbin. poginuo 1944. rođen 1921. umro od ranjavanja 1945. Srbin. umrla 1942. ubijen od ustaša 1941. nestao od Mađara 1945. Penlje (0209081045) Donji Kazanci Banić (Pera) Marko. poginuo 1942. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Sandžak (1338003008) Trkulja (Tanasije) Dušan. u NOBu. Srbin. Crna gora (1338003014) Ivetić (Dmitar) Jovo. Glamoč (1338004001) Donje Peulje Crni Lug Balać (Vaso) Vlado. rođen 1905. poginuo 1943. Srbin. rođen 1914. poginuo od ustaša 1943. rođen 1913. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1918. Srbin. u NOBu. Mathausen (0202020009) Vuković (Aćim) Slavodar. rođen 1891. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. Zelengora (0209080039) Gašić (Ilija) Stoja. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. poginuo 1942. rođena 9999. poginula 1942. rođen 1940. u NOBu. Donje Peulje (1338005008) Karagić (Jovo) Jovo. rođena 1919. Srbin. Srbin. Srbin. Crni lug (1338003017) Zorić (Đuro) Cvetko. poginuo 1944. Crni lug (0423026003) Čorić (Đuro) Dragan. Srbin. u logoru. Hrvat. Srbin. Zelengora (1338003006) Vranić (Boja) Joka. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. rođen 1911. poginuo 1942. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1909. rođen 1905. Srbin. rođen 1912. u logoru. rođen 1912. Hrvatica. u NOBu. rođen 1924. poginuo 1943. Srbin. Drvar (1338005016) Gašić (Ilija) Ilija. rođen 1926. Gacko (1636020010) Zlatić (Milovan) Miloš. Drvar (1338003024) Ivetić (Ilija) Miloš. nepoznato. Zagreb (1353049069) Mitrović (Trifun) Lazar. Peulje (1338005014) Balać (Pero) Dmitar. Nemački logor (1338003025) Ivetić (Ilija) Niko. ubijena 1942. poginuo 1944. Sutjeska (1338005002) Gvero (Stevo) Mile. Srbin. u NOBu. Zagreb (1338003020) Trkulja (Ilija) Simo. poginuo 1944. Peulje (1338005012) Đukić (Trifun) Trifun. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1915. rođen 1925. Sutjeska (1338005005) Karagić (Nn) Marko. Srbin. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena 1943. Gičevo (0859022008) Balać (Nn) Stojan. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Sutjeska (1338005004) Gvero (Ilija) Vujo. poginuo 1943. rođen 1925. poginuo 1943. rođen 1901. Mađarski logor (0204032021) Galić (Nikola) Vlade. u logoru. Nepoznato (0400164008) Žulj (Nn) Marija. ubijen 1944. rođen 1902. poginuo 1943. Zelengora (1338003012) Zorić (Pero) Stevo. Srbin. poginuo 1943. Srbin. rođen 1921. rođen 1894. Srbin. Srbin. u NOBu. Peulje (1338005013) Balać (Stojan) Đuro. Crna gora (1338003004) Radivojša (Lazo) Bogoljub. rođen 1908. u NOBu. poginuo 1941. Nepoznato (0854070006) Branić (Boško) Joka. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. Crna gora (1338003021) Zorić (Marko) Nenad. Marići kod b. Srbin. rođen 1904. rođen 1911.

Srbin. rođen 1915. u NOBu. umro od tifusa 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođena 1932. u NOBu. u NOBu. umrla od tifusa 1943. rođen 1905. Tičevo (1295052034) Radujka (Andrija) Anđa. rođen 1914. u NOBu. B. poginuo 1945. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. Šator-b. rođen 1923. Kozanci (1338006001) Injac (Jovo) Vojin. Srbin. rođen 1886. Vinkovci (1338006004) Zagorac (Niko) Stanko. umrla od tifusa 1943. B. Sandžak (0796016004) Jovičić (Dane) Đuro. nepoznato. u NOBu. poginuo 1943. Srbin.topola (0898045015) 1040 spisak nije potpun . rođen 1926. rođen 1927. u NOBu. Livno (0209079013) Rosić (Simo) Đuka. Srbin. u NOBu. ostalo. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. Livno (0210082040) Čakarmiš (Boško) Milan. poginuo 1943. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1941. Sanski most (1338006012) Injac (Stevan) Vlado. Sremski front (0210001027) Prpa (Đuro) Nikola. u NOBu. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1923. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. rođen 1920. Bosanski Petrovac (0209079003) Bursać (Obrad) Živko. Donji kazanci (1338006021) Rosić (Špiro) Savo. Sanski most (0209080029) Jarić (Petar) Proka. kod kuće. poginuo 1944. u direktnom teroru. poginuo od ustaša 1943. rođen 1920. B. Kozijak (0209080004) Đurica (Svetko) Rade. poginuo 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Srpkinja. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. rođen 1907. rođen 1931. Srbin. poginuo 1943. rođen 1890. poginuo 1943. Gor.naselje Donji Kazanci Žrtve rata 1941-1945 Baroševčić (Niko) Bojo. u NOBu. Srbin. rođen 1916. poginuo 1944. rođena 1903. nepoznato. Sanski most (1338006002) Donji Tiškovac Bauk (Nikola) Dane. rođen 1927. poginuo od ustaša 1944. Sanski most (1338006005) Zagorac (Pero) Božo. rođen 1916. ubijen od ustaša 1942. ubijen od Nemaca 1943. Sutjeska (1338006019) Vujičić (Božo) Nikola. u NOBu. u zatvoru. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. nepoznato. Kod glamoča (1338014006) Jarić (Stojan) Milan. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1924. Venčani. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. poginuo 1942. Srbin. Donji tiškovac (1338014021) Bucalo (Nikola) Dragan. Zadar (1338006008) Rosić (Kosta) Simo. rođen 1920. rođen 1924. Sanski most (1338006016) Injac (Marko) Miloš. u NOBu. rođen 1923. ubijen 1943. Bosanski Petrovac (0209079002) Bursać (Simo) Dušan. rođena 1942. poginuo 1943. poginuo 1943. nepoznato. rođen 1920. u NOBu. rođen 1915. umro 1943. poginuo 1942. Sutjeska (1338006009) Rosić (Luka) Uroš. Donji kazanci (1338006011) Injac (Rade) Mijo. tiškovac (1338014012) Jarić (Mijo) Dane. Livno (1338006007) Vujičić (Marko) Luka. Kod duvna (1338014007) Bjelotomić (Marko) Dušan.grahovo (0209079053) Đuroca (Laza) Jova. rođen 1920. Donji tiškovac (1338014004) Jarić (Mika) Rade. ubijen od ustaša 1942. rođen 1926. umro od tifusa 1943. Kazanci (1338006003) Zagorac (Niko) Dragutin. Prijedor (1338014005) Jarić (Nikola) Miladin. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. u direktnom teroru. rođen 1911. u NOBu. Srbin. u NOBu. Bjeljina (1338006015) Injac (Simo) Milan. u NOBu. Srbin. Donji tiškovac (1338014020) Jarić (Jandrija) Sava. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. poginuo 1943.grahovo (0209079052) Đurica (Todo) Dušan. Srbin. rođena 1939. rođena 1895. ubijen 1941. Donji kazanci (1338006018) Injac (Vasa) Ljubomir. poginuo 1942. rođen 1917. u zatvoru. Bravski vaganci (0801089005) Bursać (Marko) Oetar. umro 1944. u direktnom teroru. Sanski most (1338006010) Ivetić (Stevan) Janko. Donji kazanci (1338006017) Injac (Stevan) Nikola. u NOBu.luka (0202020014) Đurica (Jandrija) Petar. poginuo 1941. u NOBu. kod kuće. poginuo 1942. kod kuće. Srpkinja. rođen 1936. Drvar (0796016003) Jarić (Dane) Milka. Sutjeska (1338006014) Injac (Lazo) Uroš. Srbin. Donji kazanci (1338006020) Rosić (Pero) Ilija. Srbin. Kolašin (0209080011) Katić (Đuro) Jovanka. poginuo 1944. ubijen od Muslima 1943. ubijena 1943. poginuo 1943. ubijen 1942. Kraljevo (0210082092) Jošan (Miloš) Jovan. rođen 1921. Srbin. Bosansko grahovo (0210001014) Rosić (Pero) Ilija. Srbin. poginuo 1943.tiškovac (0202014003) Kenjalo (Stojan) Milan. kod kuće. u NOBu. D. Knin (0936077020) Jarić (Nikola) Jovan. Srbin. rođen 1930. rođen 1864. kod kuće. Šid (0909027003) Borovnica (Damjan) Nikola. Srbin. rođena 1864. Hrvat. poginuo 1942. Srbin. rođen 1912. u NOBu. rođen 1926. Srbin. Bos. rođen 1918. u NOBu. rođen 1926. u zatvoru. poginuo 1944. poginuo 1945. poginuo 1944. Srbin. Donji tiškovac (1295053028) Bucalo (Miloš) Mirko. u NOBu. Kazanci (0070017040) Katić (Petar) Nikola. Srbin. rođen 1924. rođen 1910. u NOBu. rođen 1939. Knin (0209080003) Đurica (Jandrija) Veljko. Tiškovac (0898045014) Radujka (Lazo) Petar. rođen 1888. u NOBu. rođen 1893. rođen 1921. Sremski front (0210001013) Marić (Stevan) Branko. ubijena 1942. Tiškovac (0898045013) Radujka (Petar) Jovan. Srbin. nepoznato. rođen 1938. rođen 1888. rođen 1939. rođen 1937. rođen 1914. rođen 1925. ubijen 1942. poginuo 1943. poginuo 1942. Srbin. Srpkinja. u NOBu. rođen 1910. Srbin. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1911. Paunovac ključ (0209081109) Injac (Uroš) Živko. Srbin. Srbin. Srbin.grahovo (0209079049) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Bucalo (Lazo) Sava. Prkosi (1338014011) Bucalo (David) Nikola. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srbin. grahovo (1338014016) Jarić (Mile) Mijo. rođen 1927. poginuo 1943. u direktnom teroru. Prolog livno (1338006006) Zagorac (Dmitar) Rade. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. nepoznato. ubijen 1943. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođen 1929. Drvar (0209080013) Đurica (Todo) Branko. Srbin. rođen 1919. Šipovo livno (1338014018) Bursać (Marko) Boja.grahovo (0210082094) Bauk (Nikola) Gojko. poginuo 1942. Bosanski Petrovac (0202014004) Jovičić (Simo) Dane. rođen 1921. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. Kazanci (0070017039) Kozomara (Todor) Božo. ubijen od ustaša 1944. Srbin. poginuo 1941. poginuo 1942. Srbin. Priština (0210082093) Bjelotomić (Krsta) Vlado. u NOBu. Strmica (1338014013) Bursać (Obrad) Dušan. Donji kazanci (1338006013) Injac (Stevo) Krste. Čeprazlije (0204040005) Injac (Luka) Božo. Sutjeska zeleng (0204033028) Injac (Vojo) Mirko. Bosansko grahovo (0210001004) Injac (Niko) Jela. poginuo 1943. rođen 1922. ubijena 1944. rođen 1873. Srbin. Srbin. rođen 1940. poginuo 1942. Srbin. u NOBu. rođen 1910. poginuo 1944. rođen 1921. rođen 1925. u NOBu. u NOBu. umro 1943. Srbin. Šator (1338014010) Jarić (Nikola) Miladin. rođen 1941. Manjača-b. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. Sanski most (0209080018) Bucalo (Nikola) Miloš. Srbin. Srpkinja. rođen 1915. rođen 1914. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. ubijena 1942. rođen 1915. D. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1942. rođen 1922. tiškovac (1338014009) Jarić (Vaso) Gojko. Srpkinja. rođen 1871. rođen 1928. rođen 1917. u NOBu. Srpkinja.

Srbin. u NOBu. u NOBu. poginuo 1941. Srbin. poginuo 1944. rođen 1918. nepoznato. rođen 1918. poginuo 1943. rođen 1920. Paunovac ključ (1338007012) Radujko (Jandrija) Branko. 2 Proleterska brigad (2326031001) Ćalić (Đuro) Jovo. u NOBu. ubijen od Italijana 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1923. rođen 1924. u NOBu. poginuo 1944. umro od tifusa 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1906. Bosansko grahov (0081051006) Vukobrat (Gliša) Špiro. rođen 1923. poginuo 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Sarajevo (0210001012) Ševo (Špiro) Vlado. poginuo 1944. tiškovac (1338014017) Radujko (Trivun) Đuro. umro 1944. rođen 1898. poginuo 1943. Srbin. Zelengpra (0209079004) Trifunović (Simo) Gojko. ubijen od ustaša 1941. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Muslima 1943. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1944. Donje Peulje (1338008018) Trifunović (Lazo) Dragutin. Zelengora (1338008013) Gašić (Špiro) Lazo. rođen 1918. rođen 1913. poginuo 1943. Sanski most (1338008010) Đukić (Jovo) Miloš. poginuo 1943. Srenski front (1338007009) Gornje Peulje Ćalić (Đuro) Jovo. u NORu. rođen 1920. Srbin. Sremski front (1338008014) Trivunović (Pero) Neđo. poginuo 1942. poginuo 1944. Srbin. D. rođen 1915. poginuo 1943. rođen 1925. u NOBu. Zaseok (1338007013) Radujko (Ilija) Branko. Ključ (1338008001) Lošić (Ilija) Ilija. umro 1943. poginuo 1943. Duler (1338007006) Radujko (Jandrija) Petar.tiskavcu (0779011033) Radujko (Nikola) Veljko. poginuo 1943. Kod livna (0209079050) Šormaz (Đurađ) Savo. Srpkinja. Srbin. Sandžak (1338009024) Đuran (Jovica) Obrad. rođen 1918. Bostasi (1338008011) Gašić (Ilija) Kosta. Srbin. u NOBu. kao zarobljenik prip. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. rođen 1926. u NOBu. rođen 1922. Srbin. Sutjeska (1338008022) Đukić (Dmitar) Nedeljko. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1922. Krnjeuša (1338009023) Đuran (Janko) Ljubo. u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođen 1934. rođen 1918. Srbin. Sremski front (1338008005) Đukić (Trivun) Trivun. Srbin. rođen 1918. Srbin. Prozor (1338008007) Đukić (Lazo) Neđo. rođen 1921. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1910. rođen 1921. rođena 1897. Peulje (1338008012) Ivanković (Pantelije) Dragutin. rođen 1922. Peulje (1338008020) Ivetić (Ile) Nikola. Plavno (0202018004) Ševo (Jovan) Dušan. Sremski front (1338008006) Đukić (Mijo) Sava. rođen 1880. u NOBu. Drvar (1338007008) Kovrlija (Trivun) Rosa. u NOBu. rođen 1888. Sanski most (1338007010) Đapan (Petar) Nikola. Srbin. rođen 1923. poginuo 1944. Srbin. Kod drvara (1338014022) Ševo (Aćim) Milan. u NOBu. u NOBu. rođen 1908. u NOBu. u NOBu. ubijen od Nemaca 1943. u NOBu. rođen 1922. u NOBu. Srbin. Tiškovac (0081051005) Vukobrat (Lazo) Stevan. rođen 1925. Srbin. poginuo 1942. Srbin. 1o krajiška brigada (0204039002) Vukobrat (Nikola) Danica. rođen 1921. Selo luula (1338008008) Gašić (Dmitar) Đurađ. rođen 1890. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. Sremski front (1338008017) Trivunović (Simo) Boško. Sremski front (1338007002) Đurica (Dragan) Veljko. Bosansko grahovo (0209079051) Nikolaš (Pero) Nikola. rođen 1924. u direktnom teroru. Sutjeska (1338008023) Trifunović (Obrad) Neđo. Srbin. rođen 1892. Srbin. poginuo 1943. rođen 1921. poginuo 1943. Srbin. Jasenovac (5002s00333) Radujko (Dragan) Slavko. NOV i POJ. Srbin. u NOBu. Duler (1338007005) Radujko (Miloš) Jošan. poginuo 1944. Drvar (1338007007) Radujko (Petar) Branko. Kosmaj (1338008004) Đukić (Špiro) Stevan.naselje Donji Tiškovac Žrtve rata 1941-1945 Radujko (Jovan) Dmitar. Srbin. rođen 1919. rođen 1940. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. poginuo 1943. Srbin. rođen 1907. Donji tiškovac (1338014003) Radujko (Trivun) Krsto. Zelengora (1338008002) Ivetić (Jovo) Dušan. poginuo 1944. Livno (1338014014) Vukobrat (Dragan) Lazar. Srpkinja. poginuo 1943. rođen 1929. poginuo 1944. poginuo 1944. poginuo 1944. rođen 1919. u NOBu. rođen 1914. Kod mrkonjić gr (1338014015) Vladušić (Damjan) Dane. poginuo 1944. poginuo 1944. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1918. u logoru. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1908. Na oslobođenju (1338007011) Radujko (Nikola) Božo. u NOBu. Tiškovac (0209079048) Vukobrat (Jovan) Mićo. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. rođen 1908. poginuo 1941. u direktnom teroru. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1915. rođen 1925. Gornji kazanci (1338009031) Đuran (Luko) Božo. u NOBu. Srbin. ubijen 1943. rođen 1913. Romanija (0209079014) Vukobrat (Nikola) Mile. poginuo 1943. Duler (1338007003) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Radujko (Petar) Miloš. rođen 1920. Beograd (1338014002) Rodić (Damjan) Milan. poginuo 1943. Sremski front (1338014001) Vladušić (Miloš) Jovan. rođen 1900. poginula 1943. rođen 1918. streljan 1943. Srbin. u NOBu. tiškovac (1338014023) Rodić (Luka) Marko. Srbin. Sandžak (1338008003) Đukić (Dušan) Milan. u NOBu. rođen 1923. poginuo 1943. poginuo 1945. ubijen 1943. u NOBu. u NOBu. Prijedor (1338009030) 1041 spisak nije potpun . rođen 1925. Nepoznato (1338008019) Šormaz (Nn) Jovo. rođena 1924. poginuo 1944. Srbin. rođen 1914. Srbin. Srbin. umro 1942. rođen 1928. Srem (1338009029) Đuran (Luko) Milojko. poginuo 1943. u NOBu. u nemačkoj ofanzivi. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. ubijen 1942. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. Srbin. Sremski front (1338007001) Đurica (Lazo) Jovan. poginuo 1944. Srbin. D. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1942. Uništen (1338008021) Nikolaš (Ilija) Marko. ubijen 1943. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1913. Sutjeska (1338009026) Đuran (Janko) Ilija. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1919. rođen 1900. poginuo 1943. rođen 1912. Donji tiškovac (1338014019) Vukobrat (Stevo) Sava. Srbin. Srbin. Sutjeska (1338008025) Trifunović (Marko) Dušan. U d. poginuo 1944. Kod drvara (0209080010) Vukobrat (Nikola) Neđo. rođen 1915. ubijena 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Tiškovac (0407282005) Vukobrat (Glišo) Špiro. u NOBu. Staretina (1338008024) Trivunović (Jovo) Vid. Srbin. rođen 1883. poginuo 1944. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. Kod livna (1338007004) Đurica (Dragan) Miloš. rođen 1899. rođen 1922. Srbin. poginuo 1943.grahovo (0209079073) Duler Bikić (Stevo) Dane. Srbin. rođen 1909. u NOBu. poginuo 1943. u logoru. Srbin. Nemački logor (1338008016) Trivunović (Stevan) Krsto. u NOBu. D. u NOBu. Srbin. rođena 1908. B. rođen 1914. u NOBu. tiškovac (1338014008) Ševo (Petar) Vlada. Donji tiškovac (0208069007) Radujko (Jovan) Miloš. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1900. Zelengora (1338008015) Gornji Kazanci Đuran (Ilija) Božo. Srbin. rođen 1922. rođen 1892. u NOBu. Kamena gora (0209079026) Vukobrat (Lazo) Dragan. Srbin.

ubijen od Nemaca 1944. poginuo 1944. Srbin. Zelengora (1338009004) Injac (Rade) Pane. Srbin. rođen 1929. u NOBu. Srbin. u NOBu. Strmica (0204040004) Janjić (Ilija) Marko. u zatvoru. u NOBu. rođen 1905. umro 1943. rođena 1902. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1925. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1943. Sutjeska (1338009005) Injac (Luka) Miloš. Timare ozren (1338010005) Nenadić (Uroš) Rosa. rođen 1908. u NOBu. Zelengora (1338010032) Trkulja (Lazo) Bogdan. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u logoru. rođen 1907. rođen 1925. rođen 1920. rođen 1915. rođen 1920. Sutjeska (1338009008) Injac (Pero) Mirko. u NOBu. rođen 1913. Srbin. Italijanski logor (1338009016) Ivetić (Nikola) Mirko. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Grkovci (1338010011) Nenadić (Jovo) Mirko. Sandžak (1338009032) Ivetić (Jovo) Miloš. poginuo 1943. Nepoznato (0204039019) Trkulja (Lazo) Bogdan. rođen 1905. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1909. rođen 1916. u NOBu. poginuo 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. u NOBu. Sutjeska (1338009015) Ivetić (Simo) Simo. u NOBu. u NOBu. rođen 1920. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1921. ubijen 1944. Srbin. Srbin. Srbin. Rujani livno (1338009010) Injac (Ile) Lazo. rođen 1933. Srbin. Glamoč (1338009028) Đuran (Tomo) Tomo. Grkovci (1338010018) 1042 spisak nije potpun . rođena 1927. rođen 1915. Donji kazanci (0205043004) Injac (Luka) Marko. Srbin. rođen 1914. Grkovci (1338010027) Trkulja (Marko) Miloš. umrla 1943. u NOBu. Sutjeska (1338009027) Injac (Ile) Jovo. Zelengora (1338010025) Trkulja (Krstan) Gojko. Srbin. rođen 1923. Kazanci (1338010028) Trkulja (Radoje) Miloš. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska (1338009014) Ivetić (Nikola) Mitar. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1926. poginuo 1943. Sandžak (1338009007) Injac (Rade) Božo. Sutjeska (1338010034) Trkulja (Stojan) Nikola. rođen 1919. u NOBu. ubijena 1942. Zelengora (1338010029) Trkulja (Stojan) Mile. rođen 1914. u direktnom teroru. Mratinje sutjes (1338010019) Trkulja (Radoje) Mirko. poginuo 1943. Ljeposavić ž. Srbin. rođen 1923. rođen 1910. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1921. Zelengora (1338010017) Janjić (Stojan) Nikola. rođen 1924. poginuo 1943. rođen 1920. u NOBu. nestao 1945. Sandžak (1338009025) Đuran (Pero) Jovo. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1922. Srbin. poginuo 1943. u NOBu. Sutjeska (1338009018) Ivetić (Mijo) Nikola. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1922. Pišče crna gora (1338010007) Nenadić (Stevan) Miloš. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1942. u NOBu. Šator (0951088021) Ivetić (Ilija) Dušan. ubijen od ustaša 1941. u logoru. Srbin. ubijen od četnika 1943. Grkovci (0204039017) Janjić (Simo) Slavko. poginuo 1943. Kod kraljeva (0208069001) Janjić (Dako) Danilo. poginula 1943.naselje Gornji Kazanci Žrtve rata 1941-1945 Đuran (Nikola) Pero. Zelengora (1338010024) Janjić (Mijo) Miloš. Srbin. u NOBu. rođen 1910. u NOBu. Srbin. u NOBu. Grkovci-bos. rođena 1925. rođen 1920. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. nepoznato. Srbin. poginuo 1943. rođen 1914. poginuo 1943. Olovo-crna gora (0204033004) Janjić (Boža) Nikola. Srbin. rođen 1924. Sutjeska (1338009006) Injac (Miloš) Mirko. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1944. gr (0204033012) Janić (Marko) Dušan. u NOBu. Plavno (1338010006) Nenadić (Mirko) Branko. Staretina (1338010012) Trkulja (Dako) Miloš. rođen 1914. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. rođena 1890. rođen 1913. gora (1338010016) Janjić (Pero) Joka. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. rođen 1925. u NOBu. Srbin. Mostar (1338009017) Grkovci Despenić (Luko) Stevo. Srbin. Srpkinja. rođen 1911. Srbin. u NOBu. Sutjeska (1338009001) Ivetić (Marko) Nikola. Srbin. u NOBu. Grkovci (1572010077) Šegrt (Gojko) Slavko. poginuo 1943. rođen 1917. kod kuće. u NOBu. rođen 1915. rođen 1913. Srpkinja. u NOBu. Čelebić (škola) (1338010010) Nenadić (Vojin) Dragan. ubijen od Italijana 1945. Breberište ljep (1338010002) Nenadić (Ilija) Krstan. u NOBu. poginuo 1943. Doboj (1393017003) Nenadić (Aćim) Mirko. rođen 1907. rođen 1923. Sandžak (1338009020) Ivetić (Nikola) Luka. Srpkinja. u NOBu. ubijena 1943. poginuo 1943. Sandžak (1338009022) Ivetić (Ilija) Pane. rođen 1919. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1944. Srbin. Srbin. poginuo 1944. u masovnom pokolju. rođen 1918. Glamoč staretine (0204033011) Đukić (Todor) Mara. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1921. poginuo 1943. Srbin. Petrovac (1338009009) Injac (Kosta) Ilija. ubijen od ustaša 1943. Čelebić livno (1338010009) Nenadić (Niko) Miloš. poginuo 1943. Mathausen (1338010020) Trkulja (Simo) Jovo. poginuo 1943. rođen 1923. u NOBu. u NOBu. rođen 1924. rođen 1913. Srbin. rođen 1923. Zelengora (0951088019) Ivetić (Simo) Veselinka. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. rođen 1901. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1926. Negojno (1338010008) Nenadić (Marko) Ljubo. rođen 1920. poginuo 1943. Nuglešica (1338010022) Majstorović (Jakov) Tošo. Srpkinja. Kod Petrovca (0951088020) Ivetić (Đuro) Petar. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Sutjeska (1338010015) Janjić (Niko) Danka. Srbin. poginuo 1943. rođena 1920. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Crna gora (0209081055) Majstorović (Kosta) Marko. Srbija (1338009012) Ivetić (Ilija) Nenad. u direktnom teroru. Zelengora (1338010021) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Janjić (Lazo) Miloš. rođen 1925. Zelengora (1338010031) Trkulja (Niko) Vlade. Kladanj (1338010004) Nenadić (Dmitar) Petar. rođena 1910. u NOBu. u NOBu. rođena 1934. rođen 1913. rođen 1911. s (1338010023) Janjić (Vlado) Sava. Srbin. Srbin. ubijen 1943. Sutjeska (1338009019) Ivetić (Janko) Uroš. prilikom borbi ili bombardovanja. Beograd (1338010001) Nenadić (Niko) Darinka. Donji kazanci (1338009003) Ivetić (Đuro) Miloš. Sutjeska (1338009021) Ivetić (Đuro) Mirko. Srbin. Srbin. Surdulica (1338009013) Ivetić (Ilija) Nikola. rođen 1928. u direktnom teroru. Gornji kazanci (1338009002) Ivetić (Stojan) Miloš. rođen 1930. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1913. Plavno (1338010033) Trkulja (Marko) Darinka. ubijena od ustaša 1941. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1941. rođen 1922. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. Zelengora (1338010003) Nenadić (Đurađ) Krstan. Beograd (1338010014) Mitrović (Tanasije) Đorđo. rođen 1921. Srbin. rođen 1919. u NOBu. Grkovci (1338010026) Trkulja (Niko) Dušan. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1907. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1922. poginuo 1943. Zelengora (1338010013) Đukić (Luka) Mirko. poginuo 1943. Javorak k. poginuo 1944. Srbin. rođen 1914. rođen 1906.

ubijen 1944. poginuo 1943. ubijen 1941. Srbin. rođen 1924. rođen 1912. poginuo 1945. Srbin. rođen 1902. poginuo 1945. u direktnom teroru. Kruševac (1338012015) Ivetić (Ile) Vlade. rođen 1928. rođena 1921. poginula 1943. Hrvat. u direktnom teroru. kod kuće. poginuo 1943. Bačka topola (1338012002) Ljuboja (Simo) Ilija. poginuo 1943. Livno (1338012018) Ljuboja (Obrad) Nikola. rođen 1893. rođen 1924. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1924. prilikom borbi ili bombardovanja. Kesići (5002s00334) Brkić (Mile) Špiro. bačen u jamu. u NOBu. rođen 1922. Srbin. Srbija (1338011008) Jaruga Babić (Drago) Niko. u NOBu. rođena 1922. ubijen 1943. nestao 1943. Srbin. ubijen 1942. rođen 1903. Isjek (0049059001) Prošić (Jovo) Boško. rođen 1915. Srbin. rođen 1916. streljan od četnika 1944. Srbin. ubijena od Italijana 1942. rođen 1926. u NOBu. Isjek (1338011012) Rodić (Petar) Pavle. Sutjeska (1338012008) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Ljuboja (Pane) Neđo. poginuo 1943. poginuo 1945. Srbin. ubijen 1943. rođen 1904. u direktnom teroru. rođen 1906. Srbija (1338011004) Bursać (Dane) Danica. rođen 1888. u NOBu. Srbin. u zatvoru. rođena 1896. u NOBu. Šehovići (1338012016) Ivetić (Ile) Vojin. Sandžak (1338011002) Burjać (Simo) Milenko. Livno (1338012011) Šarmaz (Stevan) Sava. u NOBu. nepoznato. ubijen od Nemaca 1944. Srbin. u NOBu. Šumnjaci glamoč (1254011024) Đukić (Nn) Stana. u NOBu. u direktnom teroru. Bosansko grahovo (0209080016) Galić (Dušan) Gojko. B-grahovo (0209080001) Mandić (Petar) Dušan. rođen 1924. poginuo 1943. Srbin. rođen 1920. poginuo 1945. Jablanica (1338012007) Babić (Lazo) Mirko. rođen 1918. ubijen 1941. poginuo 1943. poginuo 1944. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1896. Nepoznato (0081050025) Skakić (Nikola) Nikola. rođena 1920. Jablanica (0202020001) Ivetić (Nikola) Nikola. Bos. umro 1943. Srbin. poginuo 1944. rođen 1880. rođen 1925. g (1338015003) Marić (Stevan) Ilija. grahovo (1338013003) Brkić (David) Stevo. Srbin. Srbin. poginuo 1943. pri deportaciji. rođen 1923. Kod glamoča (0209080015) Galić (Dmitar) Boško. Srbin. u NOBu. Srbin. rođen 1888. Srbin. rođen 1921. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. rođen 1922. rođen 1924. Srbin. poginuo od ustaša 1945. Hrvat. u NOBu. u direktnom teroru. Ključ (1338011006) Skohić (Jovo) Mile. Srbin. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. nepoznato. rođen 1935.grahovo (0209079066) spisak nije potpun 1043 . u NOBu. Srbin. Korita. u NOBu. Drvar (1338011001) Mandić (Savo) Rosa. Srpkinja. ubijen 1941. u NOBu. Srbin. u NOBu. Korita (0490051009) Vukić (Filip) Marko. Bugojno (0209079009) Isjek Burjać (Dmitar) Milan. Kula (5015s01364) Luka Ćirić (Aga) Juso. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1944. rođen 1920. Bihać (0841036017) Reljić (Nikola) Mile. rođen 1900. B grahovo (2398031020) Maleševci Dobrijević (Lazo) Pajo. u NOBu. Srbin. rođen 1881. Srbin. rođen 1921. rođen 1912. rođen 1919. poginuo 1942. Krstac jablanic (1338012014) Babić (Jovo) Đorđa. Maleševci (0210082054) Galić (Špiro) Jeka. Kakanj (1338015002) Špiranović (Mijo) Nikola. NOV i POJ. poginuo 1943. rođen 1921. Prijedor (0841036018) Prošić (Jovo) Mirko. rođen 1925. bačen u jamu. Srbin. Srbin. nestao 1943. rođen 1890. rođen 1937. Srpkinja. u NOBu. Glamoč (0019016001) Galić (Dmitar) David. nepoznato. u NOBu. rođen 1924. Livno (5020s00543) Porojčić (Vaso) Jovo. rođen 1924. nepoznato. rođen 1928. Nepoznato (0081050027) Rodlović (Rade) Joka. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1910. u NOBu. Hrvat. Grmuša (0411369002) Kardum (Božo) Ivan. Crna gora (1338012006) Babić (Lazo) Lazo. Srbin. B. rođen 1891. rođen 1925. rođen 1916. Nevesinje (1338012004) Stanković (Pero) Pero. u NOBu. Crna gora (0386006004) Ivetić (Ile) Marko. Srbija (1338011003) Burjać (Lazo) Đurđo. ubijen 1941. Srbin. rođen 9999. Srbin. u NOBu. Sanski most (1338013002) Damjanović (Stevo) Branko. ubijen 1941. ubijen 1943. rođen 1890. u NOBu.grahovo (2422054141) Zlatanić (Mirko) Ljeposava. u NOBu. Srbin. Srbin. umrla 1943. Srbin. Beograd (1338012009) Ivetić (Ilija) Mirko. poginuo od ustaša 1943. poginuo 1943. Kolašin (1338012005) Šinik (Ilija) Jovan. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1923. ubijena od ustaša 1941. Srbin. poginuo 1943. Bos grahovo (0204037002) Galić (Tanasije) Zorka. Banovci srem (1338012017) Ivetić (Ilija) Ilija. Srbin. Bos. ubijen od ustaša 1943. Crni lug bos. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. grahovo (1338013004) Damjanović (Pane) Jovo. u NOBu. Srbin. u NOBu. Babići (0386006003) Babić (Janko) Nikola. Srbin. Livno (1338012019) Parojčić (Vaso) Jovo. Srpkinja. poginula 1943. poginuo 1943. kao zarobljenik prip. Srbin. Drežnica (1338012010) Ljuboja (Dmitar) Simo. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Tičevo (0046023014) Galić (Nikola) Lazo. Bos. Fruška gora (1505001033) Korita Nosović (Marko) Čedo. u direktnom teroru. rođen 1901. Srbin. Srbin. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1923. u NOBu. Foča (0209079016) Galić (Ilija) Stevan. u NOBu. Risavac (2397012015) Marić (Simo) Jovan. Sutjeska (1338012001) Ćeran (Nikola) Stanko. Crvenka (1338012003) Ivetić (Marko) Nikola. Maleševci (1338016001) Galić (Dmitar) Boško. ubijen 1941. rođen 1920. poginula 1943. u direktnom teroru. u direktnom teroru.krajiška (0942019013) Skakić (Petar) Pero. poginuo 1941. umro 1943. Konjic (1338012013) Ivetić (Simo) Stevo. rođena 1939. Isjek (1574026001) Skohić (Dane) Svetko. bosansko grahovo (7050s00389) Svorcan (Novak) Jovan. nepoznato. u NOBu. u NOBu. ubijen od četnika 1943. u NOBu. kod kuće. Srbin. rođen 1924. poginuo 1943. u NOBu. Srpkinja. Srbin. rođen 1921. rođena 1933. Maleševci (0209079025) Galić (Stevan) Mile. rođen 1907. Srbin. ubijen 1941. Maleševci (0126028013) Galić (Jovan) Marko. u NOBu. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1941. ubijen 1942. rođen 1926. rođen 1915. rođen 1912. rođen 1924. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1911. Srpkinja. Srbin. Srbin. rođen 1923. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. Karićna glamoč (1338012012) Ivetić (Ile) Mirko. nepoznato. Srbin. rođen 1925. Srbin. Srbin. u zatvoru. poginuo 1944. u NOBu. Šator (1338013001) Pucar (Ilija) Dušan. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. Bihać (1338011013) Skakić (Jovan) Ilija. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. 5. rođen 1922.naselje Grkovci Žrtve rata 1941-1945 Trkulja (Stojan) Sava. poginuo 1941. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Zemun Sajmište (0050071052) Kesići Brkić (David) Stevo. poginuo 1944. rođen 9999. ubijen 1942. umro 1945. Srbin. Bugojno (1338010030) Trkulja (Stojan) Savo.

poginuo 1942. Atašeaac (0666001025) Jović (Jovan) Obrad. Srpkinja. Tičevo (1338017003) Jović (Lazo) Vujadin. 4 krajiška brigada (1338017010) Jović (Dmitar) Tode. Ustaničko selo maleš (1338016009) Golić (Vido) Moćo. Maleševci (0279066011) Mirčić (Trifun) Mara. rođen 1915. rođen 1908. Srbin. poginuo 1944. Maleševci (1338016015) Golić (Mile) David. Bos. rođen 1919. u NOBu. rođen 1906. poginuo 1943. Srpkinja. u NOBu. rođen 1930. rođen 1892. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Maleševci (0279066012) Mirčić (Todor) Stojan. rođena 1941. rođen 1926. Srbin. rođen 1933. Bajina bašta (0209079065) Mirčić (Ostoja) Dušan. ubijen od Nemaca 1943. poginuo 1943. poginuo 1942. rođen 1897. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1925. Ključ (1338016004) Golić (Savo) Mića. rođen 1909. poginula 1944. poginuo 1943.karlovci (0202020019) Mrčić (Kosta) Mirko. Čapljina (1338016011) Golić (Gavro) Stevan. u NOBu. poginuo 1945. Srbin. Srbin. u NOBu. Srpkinja. rođen 1914. Srbin. Srbin. Srbin. Šid (1338016005) Golić (Ilija) Nenad. rođen 1924. u NOBu. u NOBu. Malo tičevo (0666001120) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Jarić (Miloš) Ljeposava. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. u aprilskom ratu 1941 god. Srbija (0209080020) Vukobrat (Vasilj) Anđa. Malo tičevo (0666001119) Jarić (Miloš) Vinka. u NOBu. u zbegu. Srpkinja. nepoznato. poginuo 1942. u NOBu.krajiška br. rođen 1915. Srbin. Glamoč (0051082012) Jović (Pero) Gojko. u NOBu. Sutjeska (0209079008) Ševo (Stevan) Vasilj. Srbin. Srbin. gra (1338016023) Prpa (Mile) Rade. rođena 1931. ubijen od ustaša 1944. poginuo 1945. Bos. rođen 1868. Srbin. Sanski most (1338017001) Jović (Simo) Svetko. u NOBu. Maleševci (1338016018) Marić (Rade) Luka. u NOBu. Maleševci (1338016022) Golić (Pećo) Mile. (0045016009) Jović (Lazar) Marija. Tičevo (0666001123) Jarić (Miloš) Bosiljka. ubijen od ustaša 1944. poginuo 1944. rođen 1915. u NOBu. Sandžak (1338016007) Golić (Savo) Dušan. poginuo 1942. Malo tičevo (0666001138) Višekruna (Jevto) Stevan. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Prnjavor (1338017005) Jović (Pero) Gojko. Glamoč (0550019052) Jović (Pero) Marija. umro 1943. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1922. poginuo 1944. Tičevo (1338017007) Jović (Simo) Manojlo. poginuo 1944. umro 1944.naselje Maleševci Žrtve rata 1941-1945 Galić (Trivun) Stevo. nepoznato. rođen 1925. rođen 1934. Srbin. rođen 1923. Srpkinja. umrla 1943. Bihać (0045021003) Jović (Lazo) Stana. u NOBu. Srbin. Malo tičevo (0666001024) Jović (Vid) Rade. rođena 1896. rođen 1916. Srbin. u NOBu. Srbin. Tičevo (1338017009) Prpa (Đuro) Nikola. Na ružića drag (0666003013) Prpa (Trivun) Olga. poginuo 1941. rođen 1923. rođen 1899. poginuo 1943. rođena 1902. Malo tičevo (0666001139) Višekruna (Jevto) Lazar. Tičevo (0666001124) Jarić (Miloš) Ana. u NOBu. poginuo 1945. Srbin. Šator (0666003023) Višekruna (Jevto) Jovanka. Turbe (1338016019) Golić (Glišo) Milan. Nepoznato (0209080021) Špegar (Stojan) Ljupko. poginula 1944. poginula 1944. Ključ (1338017014) Prpa (Špiro) Lazo. rođen 1936. Mrće (0666001022) Jović (Jovan) Boško. ubijena od ustaša 1944. Tičevo bos. Bravsko (0550020099) Jović (Ilija) Stevan. poginuo 1943. rođen 1923. ubijen 1943. u NOBu. ubijena od ustaša 1944. rođen 1927. u NOBu. ubijena 1945. Kod knina (0209079017) Golić (Dušan) Miloš. ubijen 1941. Šator (1338016008) Rakić (Mihailo) Savo. poginuo 1943. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1883. Zelengora (0209079007) Štrbac (Svetko) Miloš. rođen 1941. u NOBu. poginula 1943. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1941. poginuo 1944. poginuo 1943. rođena 1920. Srbin. rođena 1927. Srpkinja. poginuo 1943. ubijen 1943. nepoznato. u NOBu. rođena 1928. rođen 1917. u NOBu. u NOBu. nepoznato. u NOBu. ubijena od Muslima 1943. rođen 1924. Srbin. rođen 1903. rođena 1894. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. rođen 1921. nepoznato. rođen 1924. u direktnom teroru. Malo tičevo (1338017008) Jović (Nikola) Stevan. rođen 1878. Glamoč (0202016009) Mirčić (Stojan) Dragan. umrla 1943. poginuo 1942. rođen 1921. u NOBu. u NOBu. Vrpolje ključ (1338016012) Golić (Mićo) Kosta. nestao 1941. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1925. Srbin. rođena 1927. Malo tičevo (1338017013) Jović (Pero) Milka. Srbin. Srbin. rođen 1908. umro 1944. Tičevo (1338017002) Jović (Stevan) Dušan. Malo tičevo (0045020031) Jović (David) Nikola. poginula 1944. u NOBu. u zatvoru. rođen 1923. Srbin. u nemačkoj ofanzivi. rođen 1920. u NOBu. rođen 1904. Srbin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1943. rođen 1926. Srpkinja. rođen 1897. u NOBu. u NOBu. rođen 1902. Sarajevo (1338016006) Golić (Pero) Mile. Srbin. rođen 1921. rođen 1924. rođen 1910. rođena 1925. u direktnom teroru. poginuo 1945. rođen 1933. u direktnom teroru.. Nepoznato (1338017011) Jović (Pero) Gojko. Srbin. ubijen 1943. poginuo 1942. u NOBu. poginuo 1942. nepoznato. rođena 1924. Malo tičevo (0666001122) Jarić (Miloš) Nikola. rođena 1936. Malo tičevo (0666001023) Jović (Stevan) Ratko. Srbin. Srpkinja. Srbin. grahovo (1338016014) Kudra (Ilija) Boško. poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Tičevo (1338017012) Jović (Savo) Dmitar. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. rođen 1922. rođena 1942. Srbin. rođen 1922. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1931. Drvar (0666002027) Prpa (Dušan) Gojko. poginuo 1943. Srbin. Bosansko grahovo (0209080019) Malo Tičevo Jarić (Mija) Miloš. Srpkinja. Tičevo (0666001118) Jović (Blažo) Joka. (0666001128) 1044 spisak nije potpun . Srbin. Malo tičevo (0666001137) Višekruna (Jovan) Branko. nepoznato. poginuo 1944. Srbin. ubijena 1945. Paraćin (0666001129) Višekruna (Jovan) Vladimir. rođen 1893. u NOBu. Srbin. Srbin. Sutjeska (1338016016) Golić (Mićo) Radojka. poginuo 1943. ubijen 1943. Srbin. rođen 1917. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Hrv. Priboj (0209079006) Vukobrat (Perko) Mirko. ubijen 1943. Srbin. kod kuće. poginuo 1943. umrla 1943. 4. rođen 1923. Roknići (1338016010) Mrčić (Stevan) Pero. Busovača (1338016017) Golić (Pero) Risto. poginuo 1944. kod kuće. nepoznato. Srbin. rođena 1938. Glamoč (1338016002) Kudra (Ilija) Dušan. Srbin. poginuo 1943. Sanski most (1338017006) Jović (Dnitar) Petar. u NOBu. rođena 1910. poginuo 1945. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. Golubići (1338016013) Mrčić (Todor) Stojan. Srbin. u NOBu. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. nepoznato. Srpkinja. rođen 1868. poginuo 1943. Glamoč. Srbin. rođen 1933. grahovo (1338016024) Golić (Mile) Stojan. Srbin. Sanski most (1338016003) Kudra (Ilija) Svetko. Srbin. u NOBu. nepoznato. poginuo 1945. rođen 1914. u NOBu. rođen 1920. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1944. umro 1945. Malo tičevo (1338017004) Jović (Simo) Vlado. u nemačkoj ofanzivi. Malo tičevo (0666001121) Jarić (Nikola) Mileva. u NOBu. u NOBu.

u NOBu. Srbin. rođen 1891. nepoznato. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. rođen 1884. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. poginuo 1942. Čelebić konjic (1338020017) Lovren (Pešo) Miloš. rođen 1925. Na romaniji (1338020006) Cvijan (Ilija) Stojan. rođen 1922. rođen 1936. rođen 1923. u NOBu. Srbin. Sanski most (1338021004) Đurić (Stevan) Stevanija. Obljaj (2635025024) 1045 spisak nije potpun . u NOBu. umro 1942. rođen 1901. ubijen 1942. poginuo 1942. umro 1941. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1941. Jajce (1338020019) Gavran (Đuro) Stevo. rođen 1919. rođen 1923. rođena 1870. nepoznato. u NOBu. ubijen 1941. Srbin. Drvar (1338021005) Đurić (Marko) Branko. Srbin. rođen 1918. nestao 1944. rođen 1928. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1880. poginuo 1943. u NOBu. poginula 1943. Srbin. Siverić (1338021006) Damjanović (Glišo) Stevan. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Glamoč Planina (0830021044) Zrilić (Ilija) Dmitar. Srbin. Srbin. Srbin. V. Tičevo (0666003022) Višekruna (Nikola) Miloš. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. ubijen od ustaša 1944. Foča (1338018008) Galić (Đuro) Jovo. u direktnom teroru. Kalinovik (1338019009) Vranković (Lazo) Petar. Gornji vakuf (1338020003) Lovren (Simo) Niko. rođen 1881. Srbin. Srpkinja. Na limu (1338020013) Jakovljević (Simo) Boja. Mostar (1338020014) Radivojša (Marko) Dušan. poginuo 1942. poginuo 1945. ubijen 1941. rođen 1925. Srbin. Nepoznato (2675029029) Kudro (Stojan) Pero. Ilidža sarajevo (1338020018) Ivetić (Niko) Marko. prilikom borbi. Strmica (1338019007) Mizdrak (Damjan) Đuro. u direktnom teroru. rođen 1925. poginuo 1944. Marinkovci (0856089014) Golić (Mile) Đurađ. rođen 1932. rođen 1927. Na romaniji (1338020007) Đukić (Luka) Mile. ubijen 1941. rođen 1916. rođen 1895. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1913. rođen 1882. Marinkovci (1338018013) Aćimović (Niko) Stevo. rođen 1927. u direktnom teroru. Marinkovci (1338018016) Trkulja (Stevan) Simo. Grahovo (0666001140) Marinkovci Aćamović (David) Milan. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Sanski most (1338021001) Čeko (Miloš) Mile. Nepoznato (0209076005) Malinović (Gavro) Đuro. poginula 1942. u NOBu. u NOBu. Tičevo (0666001091) Višekruna (Miloš) Nikola. Srbin. Marinkovci (1338018001) Aćimović (Dmitar) Ilija. Srbin. Srbin. rođen 1924. rođen 1914. u NOBu. Srbin. rođen 1910. poginuo 1944. u NOBu. rođen 1914. rođen 1925. Malo tičevo (0666001127) Višekruna (Miloš) Milka. Pečenci (1338019001) Mizdrak (Petar) Ilija. rođena 1908. ubijen 1941. Srbin. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1926. poginuo 1944. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1943. umro 1945. umro 1945. ubijen 1943. u NOBu. u direktnom teroru. nestao 1943. Srbin. u NOBu. poginuo 1944. u direktnom teroru. nestao od ustaša 1941. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1914. u NOBu. Nepoznato (1338019006) Radić (Todo) Spase. rođen 1918. u direktnom teroru. kod kuće. Peči b. rođen 1909. rođena 1881. Nuglašica (1338020020) Kovačević (Đuro) Ljubo. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. Nuglašica (1338020004) Radivojša (Aćim) Đuro. rođen 1936. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. poginuo 1945. poginuo 1944. nepoznato. Srbin. poginuo 1942. Srpkinja. Srbin. ubijen 1944. rođena 1922. ubijen 1943. poginuo od ustaša 1943. Nuglašica (1338020009) Obljaj Brujić (Mane) Smilja. rođen 1903. Srpkinja. rođen 1923. Strmica (1338019004) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Mizdrak (Jovan) Nikola. Ustaničko selo marin (1338018010) Malinović (Savo) Aćim. rođen 1919. rođen 1922. Nuglašica (1338020008) Zrilić (Ilija) Ilija. nepoznato. Hrvat. Kladanj (1338020001) Ljuboja (Ile) Stojan. rođen 1905. Nepoznato (0951088018) Đukić (Petar) Jovo. rođen 1914. u NOBu. rođen 1933. Srbin. rođen 1920. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1901. Srbin. poginuo 1945. u NOBu. Srbin. ubijena 1944.tičevo (0666002051) Višekruna (Pantelija) Stana.. Srbin. poginuo 1943. Tičevo (0666001089) Višekruna (Trivun) Tomo. Srbin. nepoznato. u NOBu. poginuo 1941. Srbin. Na tjentištu (1338020005) Jovetić (Petar) Rade. Srbin. rođen 1920. ubijen 1943. Sremska mitrovi (1338020002) Kovačević (Đuro) Pero. ubijen 1944. Glamoč (1338020011) Ćurković (Simon) Lazo. rođen 1913. Srpkinja. rođen 1861. Srbin. rođen 1916. Zaseok (1338018009) Kubot (Tanosije) Spaso. u NOBu. Zagreb (1338018002) Aćimović (Marko) Dane. Obljaj (5007s00182) Čeko (Marko) Ilija. Srpkinja. rođen 1888. Srbin. u direktnom teroru. Marinkovci (0209076006) Malinović (Stevan) Mićo. Srbin. Marinkovci (1338018007) Aćimović (Mile) Dane. rođena 1919. poginuo 1943. Strmica (1338019003) Nuglašica Banić (Gavro) Pero. Srbin. ubijen 1941. nestao 1941. poginuo 1944. Nepoznato (1338019002) Mizdrak (Petar) Đuro. rođen 1915. Obljaj (1338021003) Čeko (Perin) Veljko. Srbin. Srbin. rođen 1887. Srbin. poginuo 1944. rođen 1914. Čelebić konjic (1338020016) Ljuboja (Ilija) Simo. poginuo 1943. Marinkovci (1338018014) Serbedžija (Jovan) Stevan. Nikšić (1338020015) Tomanović (Pero) Ilija. Malo tičevo (0666001090) Višekruna (Nikola) Damjan. u NOBu. ubijena 1943. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. poginuo 1945. poginuo 1941. ubijen 1943. Srbin. Karlovac (1338018005) Kudra (Stojan) Petar. rođena 1925. rođen 1904. Marinkovci (1579001021) Aćamović (Mitar) Ilija. rođen 1894. rođen 1892. u NOBu. u NOBu. poginuo od ustaša 1943. Srbin. Milića guvno Pr (1338020010) Cvijan (Ilija) Stanko. (0666002028) Višekruna (Simo) Deva. Zagreb (1579001020) Aćimović (David) Dmitar. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Marinkovci (1338018011) Mračaj Cerovac (Mile) Dragan. poginula 1944. nepoznato. poginuo 1943. Srpkinja. umro 1943. Srbin. Ružić drg. nepoznato. nestao 1945. Sanski most (1338018003) Aćimović (Marko) Ilija. rođen 1901. rođen 1925. u NOBu. poginula 1944. rođen 1918. Srbin. Knin (1338019005) Malić (Krsto) Stevo. Srbin. rođen 1922. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. u NOBu. ubijen 1944.naselje Malo Tičevo Žrtve rata 1941-1945 Višekruna (Jovan) Zdravko. Srbin. rođen 1903. Srbin. rođen 1913. ubijen od ustaša 1944. Srbin. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1914. Knin (1338019008) Malić (Marko) Đuro. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1941. poginuo 1945. ubijen 1941. Tičevo (0666001088) Višekruna (Nikola) Petra. u NOBu. nepoznato. ubijen 1943. u NOBu. u NOBu. u direktnom teroru. Marinkovci (1338018006) Aćimović (Marko) Niko. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1908. u aprilskom ratu 1941 god. Knin (1338018012) Trkulja (Jovo) Vlado. rođen 1933. rođen 1888. ostalo. rođen 1913. Preodac (0915056053) Višekruna (Miloš) Nikola. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1924. Mali obljaj (2816083015) Damjanović (Glišo) Glišo. Nepoznato (1338018015) Malinović (Aćim) Vojin. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. grahovo (1338021002) Čulina (Petar) Nikola.

Psulje (1339033006) Ajder (Đurađ) Mile. u NOBu. Srbin. 5 kraj. Jezero (5015s00556) Pečenci Jačić (Milan) Nikola. poginuo 1943. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo od ustaša 1941. Zagreb (1338021012) Mićić (Ilija) Svetko. Prozor (0045016016) Budiša (Rade) Obrad. Zaseok-b-grahov (1339022026) Jojić (Trivun) Sretko. ubijena od ustaša 1941. rođen 1904. u NOBu. poginuo 1942. u NOBu. rođena 1925. Srbin. Bos. rođen 1893. rođen 1910. Srbin. rođen 1909. Srbin. u NOBu. rođen 1925. poginuo 1944. Pećine (1339022018) Mandić (Simo) Uroš. poginuo 1942. Preodac (1339033005) Ajder (Dmitar) Ilija. rođena 1921. Srbin. poginuo 1943. Srbin.most (1339022002) Ivanović (Rade) Branko. Srbin. Bos. Srbin. rođen 1922. Sasino-san.grahovo (1339033032) Ajder (Ilija) Gojko. rođen 1920. Peći-b. Srbin. u NOBu. rođen 1923. Tiškovac (1339022017) Mandić (Simo) Trivun. Knin (1339022034) Reljić (Čedo) Dane.(1339022020) Skokić (Ilija) Mile. u logoru. rođen 1911. u direktnom teroru. prilikom borbi. Peći-bos. poginuo 1943. ubijena od četnika 1942. u NOBu. rođena 1942. nepoznato. poginuo od ustaša 1943. Srbin. Glamoč (1339022016) Vučković (Pero) Dušan. Srbin. rođen 1913. u NOBu. kod kuće. rođen 1910. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Glamoč (1339022029) Reljić (Čedo) Branko. u NOBu. Srbin. Peći (1507034024) Ivanović (Simo) Vojin. poginuo 1943. poginuo 1942. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1920. Grahovo (0045021014) Bobić (Trivun) Dragan. rođen 1907. u NOBu. Obljaj (1338021011) Perinović (Stevo) Jovo. poginuo 1943. Srbija (1338021009) Marić (Stevan) Stevan. rođen 1925. prilikom borbi ili bombardovanja. prilikom borbi. u direktnom teroru. poginuo 1943. Jadovno (M0008674) Marić (Simo) Jovo. poginuo 1944. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1912. Knjić (0045018031) Bobić (Lazo) Marta. rođen 1898. Vrbljani-ključ (0550021122) Budiša (Pero) Jovan. Pečenci (0133009018) Peći Babić (Jonko) Marta. Nepoznato (1339023003) Milunović (Marko) Dušan. ubijen od ustaša 1942. ostalo. Srbin. umrla 1943. Ključ (0209079015) Jojić (Nikola) Mirko. u NOBu. u NOBu. u NOBu. rođen 1915. rođen 1890. poginuo 1943. poginuo 1944. rođen 1887. rođen 1902. rođen 1909. Srpkinja. u NOBu. u logoru. rođen 1923. Srbin. Srbin. Srbin. poginuo 1944. poginula 1942. Prozor (1339022033) Reljić (Dmitar) Mirko. Selima (5015s00555) Sladoje (Ilija) Čedo. Hrvat. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1908. poginuo 1943. rođen 1888.grahovo (1339022008) Babić (Simo) Dušan. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srbin. rođen 1925. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1913. poginuo 1943. poginuo 1943. Čađevci (1339022003) Ivanivić (Jovan) Uroš. rođen 1919. rođen 1915.grahov (1339022024) Biljčar (Ilija) Krsto. Jadovno (M0008689) Perinović (Stevo) Đuka. Srbin. Srpkinja. poginuo 1943. Jadovno (1339023002) Jačić (Nikola) Gojko. u NOBu. u NOBu. rođen 1912. Srbin. rođen 1922. rođena 1913. B grahovo (2398031019) Sladoje (Ilija) Blagoje. Bugojno komari (0045020022) Budiša (Ilija) Mladen. rođen 1922. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. Srbin. ubijen 1944. Vrpolje (1339033003) Ajder (Mile) Anđa. ubijen od četnika 1941. u NOBu. Pečenci (0133009019) Trkulja (Mile) Jova. Srbin. Srbin. Srbin. rođen 1906. Zelengora (1339022037) Jojić (Nikola) Vlado. Srbin. rođen 1925. Srbin. Strmica (1339033009) Benić (Mile) Jevto. rođen 1908. Srbin. rođen 1901.grahovo (1339022031) Bilčar (Ilija) Nikola. Srbin. Srbin.grahov (1339022019) Skokić (Jovan) Mirko. Srbin. poginuo 1943. u masovnom pokolju. ubijen 1942. poginuo 1943. rođen 1922. ubijen od ustaša 1942. Sremski front (1338021013) Peić (Jovo) Pero. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1927. ubijen 1941. poginuo 1942. poginuo 1943. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1910. rođen 1914. u NOBu. Srbin. u NOBu. Šator (1339033033) Ajder (Mile) Pero. Gornji ribnik (0666003009) Preodac Ajder (Dmitar) Aćim. rođen 1920. Livno (2365055036) Benić (Dušan) Mirko. Srbin. Hrvat. u NOBu. nepoznato. poginuo od ustaša 1942. u NOBu. u NOBu. rođen 1925. ubijena od ustaša 1943. Manjača (1339022036) Jojić (Trivun) Branko. umro 1944. Zagreb (1338021010) Purković (Pera) Gligor. Srbin. poginuo 1943. poginuo od ustaša 1942. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1912. u NOBu. u NOBu. Travnik (1339023001) Trkulja (Jovo) Obrad. rođen 1894. u NOBu. rođen 1920. rođen 1920. Zelengora (1339022023) Bilčar (Nikola) Mirko. u NOBu. Srpkinja. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. poginuo 1942.graho (1339022009) Babić (Simeun) Jonko. ubijen 1941. Janj (0045016015) Budiša (Pero) Miladin. Srbin.bataljon (1339022022) Skokić (Ilija) Nikola. rođen 1921. rođen 1916. prilikom borbi. Nepoznato (1339022007) Babić (Vasilije) Simo. Srbin. Srbin.naselje Obljaj Žrtve rata 1941-1945 Kordić (Ilija) Milka. Marinkovci-b. Peći (0045021015) Bobić (Simo) Janko. Peći-bos. Sarajevo (1339033020) 1046 spisak nije potpun . poginuo 1942. Marinkovci (1339022013) Vučković (Stevan) Uroš. Hutovlje (5015s00557) Sladoje (Ilija) Spasoje. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1944. Srbin.grahovo (1339022038) Bilčar (Ilija) Krsto. poginuo 1943. rođen 1920. u NOBu. poginuo 1945. u logoru. poginuo 1943. Medeno Polje. prilikom borbi. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1941.grahov (1339022030) Reljić (Nikola) Janko. poginuo 1943. Mlinište (1339033007) Bošnjak (Stojan) Boško. poginuo 1945. Glamočko Polje (1339022001) Ivanivić (Uroš) Jovan. Srbin. Srbin. u NOBu. rođen 1925. ubijen 1941. Srbin. u NOBu. poginuo od ustaša 1942. u NOBu. Srbin. u NOBu. Srpkinja. Glamoč (1339033010) Đukić (Mile) Dmitar. Dvor-unac (1339022004) Ivanivić (Done) Vojin. Srbin. Srbin. rođen 1915. ubijena 1945. Srbin. Srbin. ubijen 1943. Peći-bos. ubijena od četnika 1943. Srbin. u NOBu. Cerovo (5015s00547) Sarić (Martin) Dane. poginuo 1943. Srbin. Bosansko grahovo (2848010007) Ivanivić (Dane) Stojko. rođena 1909. umro 1943. Srbin. Donji dabar (1339033008) Benić (Rade) Jevto. Srpkinja. Srbin. rođen 1920. rođena 1907. rođen 1933. rođen 1922.gr (1339022028) Mandić (Uroš) Mirko. poginuo od ustaša 1942. rođen 1907. u direktnom teroru. Bos. rođen 1920. Srbin. Peći-bos. rođen 1922. rođen 1906. umro 1945. u direktnom teroru. rođen 1923. u NOBu. poginuo od ustaša 1942. poginuo od ustaša 1943. Srbin. u NOBu. kod kuće. rođen 1915. Obljaj (7002s00425) Lončar (Božo) Milan. poginuo 1943. poginuo 1942. Ordanja novska (2338100008) Bursać (Đurađ) Dara. poginuo 1945. Šipovo-jajce (1339022006) Ivanivić (Miladin) Miro. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. Srbin. rođen 1921. Srbin. Livno (1339022025) Mandić (Janko) Mara. Sutjeska (1338021007) Mićić (Ilija) Nikola. poginuo 1942. rođen 1885. rođen 1897. u NOBu. rođen 1922. rođen 1903. Peći (1339022005) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Ivanivić (Miladin) Uroš.

rođen 1910. u NOBu. rođen 1899. poginuo 1942. Srbin. Raška (1339033026) Salić (Marko) Đurađ. Ključ (1339033023) Polić (Lazo) Ilija. poginuo 1945. u NOBu. Zagreb (1339033019) Galić (Todor) Boško. Srem norveška (0204033023) Radlović (David) Vlade. ubijena od ustaša 1943. u NOBu. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. u NOBu. Musliman. rođen 1924. rođen 1922. Široki brijeg (1339033013) Tica (Gajo) Simo. u NOBu. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1919. Srbin. Srbin. Srbin. nepoznato. rođen 1912. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1919. u NOBu. u NOBu. rođen 1913. rođen 1912. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1921. Srbin. Sutjeska (1339024008) Baroš (Simo) Marko. rođen 1912. Bos. rođen 1910. rođen 1907. Srbin.most (1339033016) Trtić (Mile) Boško. poginuo 1943. (0550021124) Polić (Špiro) Đurađ. poginuo od ustaša 1943. Srbin. rođen 1915. poginuo 1943. poginuo 1943. Sutjeska (1339024003) Petrović (Jovo) Mirko. rođena 1939. Srbin. Glamoč (1339025002) Radlović (David) Sava. Livno (1339024030) Šormaz (Rade) Dušan. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. rođen 1923. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. ubijen 1941. rođen 1922. rođen 1927. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1943. Sarajevo (1339033031) Tica (Gajo) Kretan.most (1339033014) Tica (Miloš) Gojko. Preodac (0550021270) Kesić (Stevan) Mihajlo.grahovo (1339025007) Radlović (Obrad) Danilo. Srbin. Srbin. rođen 1916. rođen 1919. Srem (1339033011) Tica (Špiro) Jovan. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1945. u NOBu. poginuo 1944. poginuo 1943. Štrbina (0045016026) Golić (Rade) Špiro. rođen 1924. Preodac (1339033034) Palić (Miloš) Mirko. poginuo 1943. u NOBu. poginuo 1944. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1942. u NOBu. poginuo 1944. poginuo od ustaša 1943. Sutjeska (1339024012) Ninković (Đuro) Špiro. Srbin. u NOBu. Bugojno (1339033024) Polić (Špiro) Mile. ubijen 1941. poginuo 1945. poginuo 1943. Srbin.naselje Preodac Žrtve rata 1941-1945 Đukić (Simo) Lazar. Sremski front (1339024011) Ljuboja (Simo) Ljuban. u NOBu. poginuo 1943. rođen 1896. rođen 1921. rođen 1919. Sremski front (1339024009) Bogić (Mirko) Dušan. Srbin. rođen 1914. Srbin. Rudo (1339024014) Šormaz (Božo) Marko. Zelengora (1339024025) Šormaz (Đuro) Pero. rođen 1926. rođen 1921. Srbin. poginuo 1942. Sutjeska (1339024010) Baroš (Savo) Milan. Srbin. poginuo 1941. u NOBu. Srpkinja. rođen 1914. Srbin. rođen 1913. rođen 1925. Srbin. rođen 1916. u NOBu. rođen 9999. Sutjeska (1339024006) Čakor (Luka) Simo. rođen 1909. Sutjeska (1339024018) Šormaz (Luka) Ilija. u NOBu. poginuo 1943. u NOBu. Drvar (0045016012) Golić (David) Lazar. Sutjeska (1339024013) Rosić (Niko) Jovo. poginuo 1941. poginuo 1944. u NOBu. Sanski most (1339025005) Radlović (David) Miloš. Srpkinja. u NOBu. Šator (1339033030) Salić (Petar) Nikola. nestao 1941. Bos. poginuo 1943. Srbin. Sutjeska (1339024007) Hadžimešić (Bećir) Dika. rođen 1917. u NOBu. Sutjeska (1339024002) Babić (Stevan) Neđo. rođen 1912. u NOBu. u NOBu. Ibar (1339033021) Golić (Rade) Laza. u NOBu. Preodac (0548003062) Salić (Lazo) Zdravko. rođen 1924. u NOBu. poginuo 1942. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Srbin. Glamoč (1339033025) Princip (Kosta) Radojka. rođen 1924. Kupres (1339025009) Radlović (Mile) Špiro. u NOBu. Srbin. San. umro 1944. poginuo 1944. rođen 1921. Srem (1339033017) Pržine Babić (Pero) Milojko. u NOBu. u NOBu. Raška (1339033027) Salić (Petar) Đuja. nepoznato. Srbin. rođen 1914. poginuo 1943.b. Srbin. rođen 1923. u NOBu. poginuo 1942. poginuo 1945. Srbin. poginuo 1942. Golubić-knin. poginuo 1943. Srbin. poginuo 1943. Srbin. Srbin. rođen 1923. Sanski most (1339033029) Stanišić (Dušan) Zdravko. Kozara (1339024019) Šormaz (Stevo) Todo. umrla 1943. Miljevina (1339024027) Šormaz (Luka) Niko. poginuo 1943. Srbin. u NOBu. Šid (1339033018) Trtić (Luka) Miloš. Srbin. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1943. Srbin. Strašbenica (0045016027) Hajder (Nikola) Radojka. rođen 1923. u NOBu. u NOBu. rođena 1919. rođen 1911. Srbin.grahovo (1339033035) Partalo (Ilija) Miloš. rođen 1913. u NOBu. Srbin. San. rođen 1929. rođen 1921. Glamoč (1339033015) Tica (Špiro) Jovan. u NOBu. poginuo 1945. nepoznato. rođen 1915. Srbin. Srbin. Glamoč (1127010117) Trtić (Luka) Marko. rođen 1911. Srbin. ubijen 1942. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. u NOBu. poginuo 1943. Drvar (1339025012) Radlović (David) Gojko. rođen 1886. u NOBu. Srbin. nepoznato. poginuo 1945. Vitoče. rođen 1911. Nepoznato (1339025014) Radlović (Pero) Božidar. Srbin. Šator (1339033028) Salić (Marko) Dmitar. Šiprage (1339033022) Palić (Ilija) Todor. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1909. rođen 1923. Sanski most (1339024017) Jakovljević (Niko) Pero. rođen 1923. Sutjeska (1339024029) Radlovići Petković (Miloš) Božidar. rođen 1918. Leskovac (1339025001) Radlović (Špiro) Boško. rođen 1927. Sutjeska (1339024022) Baroš (Rade) Savo. poginuo 1943. poginuo 1943. rođen 1927. nepoznato. Sutjeska (1339024023) Šormaz (Ilija) Milan.petrov (1339024004) Parojčić (Jovo) Jovo. Crni lug (1339024016) Ivetić (Luka) Milojko. u NOBu. Vrpolje (0045016017) Miličić (Pero) Mirko. poginuo 1943. Sutjeska (1339024005) Ninković (Vaso) Jovo. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1944. u NOBu. Glamoč (1339033012) Tica (Mijo) Milan. Srbin. Sanski most (1339025003) 1047 spisak nije potpun . Jablanica (1339024015) Ljuboja (Pero) Božo. u NOBu. rođen 1915. rođena 1929. rođen 1924. Srbin. rođen 1921. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1943. Banja luka (0550020066) Tica (Simo) Miloš. rođen 1920. Srbin. poginuo 1942. rođen 1913. Sutjeska (1339024001) Petrović (Vaso) Vaso. u NOBu. Pržine (5012s00422) Ivetić (Luka) Gojko. rođen 1921. rođen 1919. poginuo 1943. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1921. poginuo 1944. Srbin. Srbin. poginuo 1943. rođen 1913. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1914. Bos. u NOBu. u NOBu. u NOBu. Srbin. u NOBu. u NOBu. Jablanica (1339024026) Šormaz (Savo) Mijo. Sanski most (1339025004) Radlović (Ilija) Špiro. rođen 1927. u NOBu. u NOBu. rođen 1921. Srbin. u NOBu. rođen 1912.grahovo (1339025010) Radlović (Nikola) Jovan. Srbin. Sutjeska (1339024021) Čakor (Luka) Milan. u NOBu. poginuo 1943. Rudo (1339024028) Rosić (Branko) Ilija. Sutjeska (1339024020) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Baroš (Vaso) Branko.

Bos. rođen 1892. B. Valjevo (1339026020) Raca (Miloš) Danica. rođen 1907. Srpkinja. poginuo 1943. u NOBu. Srbin. u NOBu. u NOBu. umrla od bolesti 1942. Drvar (0209079036) Trivan (Mile) Stana. rođen 1938. poginuo 1944. Srbin. Sjenica (1339027004) Ugarci Bilbija (Gajo) Dušan. rođen 1917. Resanovci (1339026030) Bajić (Stevan) Simo. rođena 1904. ubijen 1942. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Preodac (1339027002) Knežević (Savo) Vaso. rođen 1920. U kraiška (0841036073) Lukač (Miloš) Zdravko.grah (1339026008) Roca (Petar) Jovo. u direktnom teroru. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1890. poginuo 1945. Stožišta (1339027007) Trivan (Ljubomir) Stevan. umro 1945. Srbin. Bosansko grahovo (1339028005) Bilbija (Pero) Veselin. umrla 1943. u NOBu. karlovci (1339027010) Knežević (Rade) Branko. rođen 1908. Premroj drvar (0176010117) Bajić (Mlađan) Jovan. rođena 1903. poginuo 1944. Bosansko grahov (0844051035) Vranjković (Damjan) Vasilj. Resanovci (1339026027) Bajić (Vid) Pava. u NOBu. rođen 1920. Srpkinja. umrla od bolesti 1944. nepoznato. Resanovci (1133061053) Bajić (Obrad) Mijoljka. Resanovci (0208069004) Bajić (Uroš) Obrad. Resanovci (1339026028) Bajić (Pava) Dete. Srbin.most (1339026023) Bajić (Stevan) Stoja. rođen 1920. rođena 1924. rođen 1920. Srbin. rođena 1928. spaljena 1944. Resanovci (1339026032) Bajić (Petar) Vukašin. Resanovci (9999s99116) Bajić (Pero) Vukašin. Sarajevo (0204031007) Bajić (Savo) Nikola. rođen 1931. Srbin. poginuo 1941. Srbin. nepoznato. poginuo 1943. poginuo 1942. u NOBu. Istočna bosna (1339026018) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Raca (Marko) Simo. u NOBu. Nepoznato (0841036040) Bojić (Jandrija) Sretko. Sanski most (1339026021) Vukobrat (Stevo) Rade. ubijen 1943. u NOBu. poginuo 1941. umro od Italijana 1944. poginuo 1944. Karlovac (1339027009) Koščica (Simo) Milan. poginuo 1942. Resanovci (1339026026) Bajić (Jandro) Sretko. rođen 1923. u NOBu. ubijen od Muslima 1944. Resanovci (1339026012) Roca (David) Smenko. Srbin. rođen 1905. rođen 1888. rođen 1921.grahovo (0209079042) Lukač (Stojan) Jandrija. poginula 1943. ubijena 1944. Resanovci (1339026010) Balaban (Lazo) Boro. poginuo 1945. San. poginula 1943. Srbin. kod kuće. poginuo 1941. Kraljevo (1339026002) Lukoć (Vid) Gojko. spaljeno od Muslima 1944. u NOBu. rođen 1920. Srbin. Knin (0511019001) Stožišta Knežević (Lazo) Svetko. Stožišta (1339027008) Trivan (Simo) Milan. rođen 1919. Srbin. Srpkinja. Srbin. u NOBu. rođen 1938. Bosansko grahovo (1339028006) 1048 spisak nije potpun . rođen 1924. poginuo 1942. poginuo 1945. u direktnom teroru. nepoznato. Sicilija italija (1339026005) Runjić (Đuro) Boja. poginuo 1945. u direktnom teroru. rođen 1918. Resanovci (1339026017) Roca (Jovan) Jošo. ubijen 1942. nepoznato. Bos. Srbin. Resanovci (0201002008) Zivlah (Pane) Pero. rođen 1930. rođen 1891. rođen 1919. ubijena 1941. ubijena od Nemaca 1942. u NOBu. u NOBu. rođena 1886. rođen 1934. Hrvat.grahovo (1339026024) Bajić (Nn) Joka. rođena 1921. rođen 1921. Srbin. rođen 1878. Fruška gora (1339028004) Bilbija (Gajo) Milan. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1944. rođena 1925. u NOBu. rođen 1892. poginula 1943. rođen 1919.. rođen 1920. zaklan 1944. poginuo 1944. rođena 1918. Srem. rođen 1918. zaklana 1944. u NOBu. rođena 1910. poginuo 1941. Srbin. Glamoč (1339025006) Resanovci Bajić (Bićo) Milan. u direktnom teroru. 4 kraj brigada (1339026014) Bajić (Bogdan) Đuro. rođen 1919. Srbin. rođen 1920. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. u NOBu. poginuo 1943. rođena 1919. Resanovci (0210082088) Raca (Miloš) Špiro. poginuo 1942. poginuo 1944. Resanovci (0844053003) Bajić (Nn) Mijoljka. Tičevo kod drvara (0063012018) Lukač (Mirko) Marija.naselje Radlovići Žrtve rata 1941-1945 Radlović (Vid) Miloš. rođeno 1943. ubijen od ustaša 1942. poginula 1944. Drvar (0209079072) Radlović (Đuro) Marija.grahovo (1339026029) Bajić (Simo) Vid. poginuo 1943. rođen 1925. rođena 1907. u direktnom teroru. u NOBu. Borovača (0210082060) Raca (Stojan) Vojislav. u NOBu. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1883. u NOBu. Srbin. rođena 1908. B. poginuo 1945. u NOBu. rođen 1892. u NOBu. rođena 1904. Sanski most (1343022026) Trivan (Jovan) Mika. ubijena 1944. Zaseok (1339027003) Vranjković (Nikola) Neđo. poginuo 1942. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1942. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1914. u NOBu. Srbin. rođen 1922. ubijen od Nemaca 1942. u NOBu. Slavonija (0208069003) Bajić (Simo) Jandrija. rođen 1913. rođen 1920. Srbin. poginuo 1943. poginuo 1942. poginuo 1943. B. Srbin. Prnjavor-jošovk (1339026001) Raca (Jovan) Mirko. Resanovci (1339026013) Radlović (Đuro) Miro. poginuo 1942. Srbin. Srpkinja. u NOBu. poginuo 1944. rođen 1920. poginuo 1941. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1891. Srbin. rođen 1920. poginuo 1944. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. Paunovac (1339027001) Štrbac (Marko) Đorđo. Bursaći-tiškovac (1339027005) Trivan (Mićo) Ilija. u direktnom teroru. Stožišta (1339027006) Vidak (Marko) Ilija. Supija (1339026009) Roca (Miloš) Danica. u zbegu. rođen 1910. u NOBu. Knin (0511019002) Zivlok (Nn) Špiro. u direktnom teroru. Bosansko grahovo (0209079045) Balaban (Veso) Mile. rođen 1921. Čađevica-ključ (1339026033) Bajić (Sava) Dane. poginuo 1944. poginuo 1944. u NOBu. Srpkinja. u NOBu. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Bosansko grahov (0210082087) Raca (Savo) Mirko. Srbin. Bunarevi (1339026034) Bajić (David) Obrad. Srbin. Resanovci (1339026016) Balaban (Cujo) Milan. rođena 1920. umrla 1944. rođen 1938. ostalo.grahovo (0209079044) Bojić (David) Jandrija. Srbin. rođen 1912. rođen 1893. u NOBu. u NOBu. Aravljani-ključ (0548003001) Bajić (Petar) Boško. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srbin. ubijena 1942. Srbin. Srbin. Srbin. Srbin. Oplenac (0209079068) Trivan (Stevo) Stana. ubijen 1944. Srbin. poginuo 1942. rođen 1890. u direktnom teroru. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. nepoznato. nepoznato. rođen 1889. rođena 1925. ubijen 1943. Srpkinja. Sitnica (1339026011) Bajić (Marko) Mika. ubijena 1943. Srbin. Srbin. ubijen 1943. u NOBu. nepoznato. Kraljevo (1339026031) Bajić (Savo) Stevan. u NOBu. Beograd (1339026003) Zivljak (Špiro) Stanko. Jadovnik-b. Istočna bosna (1339026019) Sabljić (Nikola) Draginja. Srbin. Srbin. Srbin. ubijen 1943. kod kuće. ostalo. u NOBu. rođena 1912. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Srbin. Centralna bosna (1339026004) Vukobrat (Pero) Boško.grahovo (0209079043) Lukoć (Jandrija) Radovan. rođen 1878. u NOBu. poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1926. rođen 1923. u NOBu. ubijen 1942. nepoznato. Srbin. rođen 1908. poginuo 1943. poginuo 1943. Srbin. Resanovci (1339026015) Bajić (Stevan) Dosta. u NOBu. u NOBu. Srbin. Srpkinja. Bosansko grahov (1133061052) Bajić (Uroš) Obradž.

u direktnom teroru. rođen 1922. rođen 1918. rođen 1923. Hrvat. Bos. Srbin. rođen 1927. rođen 1908. Srbin. rođen 1912. poginuo 1944. u NOBu. poginuo 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja.grahovo (1339029002) Galiot (Milan) Boško. Srbin. Ružić draga (0666002029) Višekruna (Jovan) Miroslav. u NOBu. Srbin. Srbin. poginuo 1943.grahovo (1339029003) Galiot (Nn) Ivan. rođena 1894. Nepoznato (1339029001) Galiot (Milan) Jure. Hrvat. Srpkinja. Bos. Bihać (1339030006) Vidović (Lazo) Stevo. rođen 1911. u NOBu. Srbin. poginuo 1945. nepoznato. Srbin. ubijen 1942. umro 1945. u direktnom teroru. Hrvat. rođen 1915. poginuo 1944. Srpkinja. ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. rođen 1925. nepoznato. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Vaganj (1339029012) Veliko Tičevo Jović (Blažo) Đorđe. u NOBu. Bos. Tičevo (0045016002) Višekruna (Jefto) Nedeljko. rođen 1892. rođen 1923. poginuo 1944. Vidovići b. ubijen 1942. Srbin. Posušje (1339028011) Uništa Galiot (Božo) Ivan. ubijen 1942. u direktnom teroru. poginuo 1943. rođen 1929. u NOBu. Srbin. rođena 1905. Srbin. u direktnom teroru. Tičevo (0550021125) Jović (Nikola) Trivun. rođen 1904. Srbin. u NOBu. Veliko tičevo (0045016005) Višekruna (Pero) Milan. Srbin. Srbin. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja.grahovo (1339030002) Vidović (Lazo) Đuro. u NOBu. prilikom borbi ili bombardovanja. Bos. poginuo 1945. Beograd (0550021014) Višekruna (Nikola) Lazar. rođen 1924. Hrvat. Srbin. ubijena 1944. rođen 1930. Zaseok (1339031003) Kovrlija (Miloš) Jovo. Romanija (1339030005) Vidović (Simo) Nikola. rođen 1927. nepoznato. nepoznato. ubijen 1942. rođen 1911. Zelengora (1339029007) Samardžija (Marko) Mijo. poginuo 1945. Srpkinja. Zagreb (1339029010) Grizelj (Cvijo) Jozo. u NOBu. Bos. poginuo 1945. Na šatoru (0045018022) Latinović (Zarija) Jevto. Šid (1339029008) Kovačević (Krstan) Božo. Srbin. rođen 1936. u NOBu. rođena 1929. pri deportaciji. Bos. rođen 1940. ubijena 1941. rođen 1916.grahovo (1339030003) Prlić (Nn) Stoja. u direktnom teroru. Ljubija (5002s00339) Kovrlija (Jovan) Jovanka. Zaseok (0208070011) Zebe Češić (Miloš) Uroš. Srpkinja. ubijen 1944. u NOBu. rođen 1866. Srbin. Srbin. u NOBu. u NOBu. rođen 1942. Srbin. umrla 1943. u NOBu. poginula 1944. rođen 1920. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. Srbin. Lapac (1339029013) Kovačević (Marko) Ilija. Veliko tičevo (0045016001) Višekruna (Lako) Vid. ubijen od ustaša 1944. poginuo 1945.grahovo (1339028010) Bilbija (Vlado) Gojko. u direktnom teroru. Srbin. umro 1944. rođen 1848. Hrvat. u NOBu. rođen 1895. Hrvat. Srbin. poginuo 1944. Vidovići (0210082002) Vidović (Mićo) Branko. poginuo 1943. Bos. Srpkinja. poginuo 1943. Bosansko grahovo (1339030004) Zaseok Kovljija (Steljan) Vojin. u direktnom teroru. rođena 1929. Hrvat. rođen 1896. u NOBu. ubijen 1943. Banja luka (0201007005) Ćešić (Vico) Dušan. Sutjeska (0550021015) Višekruna (Stevan) Mile. Srbin. poginuo 1943.grahovo (1339029006) Utržen (Dušan) Ilija. Srbin. Veliko tičevo (0045016007) Višekruna (Pero) Nedeljko. streljan od Muslima 1943. Srbin. rođen 1926. poginuo 1943. Bjeljina (0932050043) Višekruna (Marko) David. poginuo 1943. Marinkovci (1339034002) Vidovići Dragović (Đukan) Ilija. Veliko tičevo (0550020096) Jović (Mićo) Mihailo. Sotin-vukovar (1339032002) 1049 spisak nije potpun . u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1908. Srbin. u zbegu. Vinkovci (0045018021) Višekruna (David) Pero. Šid (1339029009) Samardžija (Nn) Pavao. ubijena 1943. Bos. rođen 1907. Srbin. Istočna bosna (0550020098) Jović (Simo) Jelka. poginuo 1944. ubijen 1942. umro 1943. rođen 1925. Nepoznato (2096008031) Smardžija (Blažo) Pavo. rođen 1895. rođen 1909. u direktnom teroru. rođen 1935. u NORu. rođen 1913. rođena 1930. u NOBu. Srbin. u NOBu. Bos. rođen 1912. Veliko tičevo (0550020097) Jovović (Pere) Dušan. rođen 1869. Nepoznato (0209080037) Kovrlija (Milan) Vukašin. rođen 1900. rođen 1915. Srbin. poginuo 1944. u NOBu. u NOBu. Srbin. rođen 1911. rođena 1885. Tičevo (0045016004) Višekruna (Rade) Vojin. rođen 1926. rođen 1922. Bos. u NOBu. rođen 1926. u NOBu. poginula 1944. u NOBu. Veliko tičevo (0666002030) Višekruna (Jefto) Vid. rođena 1924. Srbin. Veliko tičevo (0045016008) Višekruna (Pero) Bosiljka. rođen 1902. Hrvat. rođen 1914. u NOBu. Bos. Strmica (1339031002) Kovrlija (Rade) Momčilo. Srbin. Livno (1339034001) Višekruna (Obrad) Gospava. Srbin. Grahovo (1130032006) Latinović (Ilija) Dušan. umro 1945. Srbin. Banja luka (0046022034) Višekruna (Trivun) Tomo. poginuo 1945. poginuo 1941. rođen 1913. Šator (1339034003) Višekruna (Pero) Aco. rođen 1926. prilikom borbi ili bombardovanja. Veliko tičevo (0550020008) Jović (Đuro) Joka. rođena 1928. u zatvoru. Srbin. u NOBu. ubijen 1945.grahovo (1339028012) Lošić (Mile) Branko. u NOBu.naselje Ugarci Žrtve rata 1941-1945 Bilbija (Vaso) Petar. Srbin. Hrvat. Srbin. ubijen od ustaša 1944. poginula 1943.grahovo (1339029004) Samardžija (Marko) Nikola. Garašnica (0952102010) Kovrlija (Đuro) Janko. Međugorje (0550020007) Jović (Đorđe) Jelka. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Prozor (0837004008) Vidović (Jovan) Nikola. Srbin. u direktnom teroru. ubijen 1944. rođena 1925. poginuo 1943. rođen 1922. Srpkinja. poginuo 1944. ubijen 1945. Srpkinja. Knin (1339031004) Kovrlija (Rade) Vid. rođen 1872. Beograd (0952102009) Kovljija (Stevan) Petar. rođen 1874. Veliko tičevo (0550020095) Jović (Spaso) Stevan. Veliko tičevo (0045016006) Višekruna (Pero) Zorka. rođen 1909. streljan od Muslima 1943. rođen 1921. poginuo 1944. Potoci (0045016003) Višekruna (Pero) Nikola. rođen 1887. ubijen od ustaša 1944. Vel tičevo (0045018018) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Višekruna (Marko) Slavko. poginula 1944. u NOBu. Beograd (1339029011) Kovačević (Lazo) Marko. Drvar (0201004015) Maljković (Đuro) Nikola. poginuo 1943. rođen 1938. ubijen 1944. u NOBu. Srpkinja. poginuo 1943. ubijen 1943. ubijen 1944.grahovo (1339030001) Vidović (David) Milan.grah (1078028010) Vidović (Dane) Obrad. u direktnom teroru. Srbin. Siverić (1339028003) Lošić (Jovo) Jovanka. rođen 1940. poginuo 1943. rođen 1933. poginuo 1943. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1944. nepoznato. rođen 1928. rođen 1925. nestao 1941. u zbegu. u NOBu. rođen 1920. nepoznato. poginula 1943. u NOBu. Srbin. poginuo 1945.grahovo (1339031001) Kovrlija (Steva) Vojin. Zaseok (1339031005) Kovrlija (Nikola) Marija. u direktnom teroru. Knin (0550019002) Višekruna (Miloš) Zdravko. u direktnom teroru. u direktnom teroru. nepoznato. Srbin. rođen 1893. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Srbin. poginuo 1943. ubijen 1941. prilikom borbi ili bombardovanja.grahovo (1339029005) Kovačević (Krstan) Kosta. rođen 1921. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u NOBu. Srbin. nepoznato.

ubijena 1942. kod kuće. poginuo 1943. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru.bos. Musliman. Musliman. poginuo 1942. Srpkinja. Srakovići (1627001005) Mahmutović (Mujo) Fejzo. Bihać (1339032017) Krneta (Nikola) Dušan. u masovnom pokolju. Srpkinja. ubijen od četnika 1942. Musliman. poginula 1942. rođen 1904. Zebe (0081051004) Krneta (Nikola) Đuro. Mlađevac (1627002012) Mitrović (Lazar) Milojka. umro od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. Strmica-knin (1339032006) Češljević (Nikola) Savo. rođen 1897. kao zarobljeni pripadnik VKJ. poginula 1944. Srbin. Banjevići (1627002016) Muzej žrtava genocida Beograd opština BOSANSKO GRAHOVO Avramović (Pero) Ljeposava. rođena 1890. u masovnom pokolju. Musliman. Srbin. poginuo 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942. Srpkinja. rođena 1901. u direktnom teroru. rođena 1894. Srbin. nepoznato. ubijena 1942. rođen 1900. Banjevići (1627002042) Marković (Kojo) Filip. rođen 1897. rođena 1938. u NOBu. u logoru. ubijena od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi. ubijena od četnika 1942. Trubar-drvar (1339032013) Krneta (Aleksa) Mara. Banjevići (1627002032) Jovanović (Jovan) Bogić. Srpkinja. Banjevići (1627002054) Jović (Vaso) Dimitrije. rođen 1880. rođena 1900. poginuo 1943. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Vrpolje. Srbin. rođena 1879. Srbin. ubijen 1941. rođena 1936. kod kuće. Muslimanka. u NOBu. rođena 1900. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. rođen 1894. u NOBu. rođen 1926. Srpkinja. u NOBu. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. rođena 1910. Užice (1627002036) Marković (Ignjat) Smiljka. u NOBu. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. Banjevići (1627002041) Marković (Kojo) Stojan. Kotor varoš (1339032007) Krneta (Aleksa) Krste. Srbin. Bihać (0209080025) Krneta (Mirko) Mira. u NOBu. u direktnom teroru. rođena 1910. poginuo 1944. rođena 1913. Srbin. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. Banjevići (5020s00031) Mitrović (Neđa) Veljko.grahovo (1339032004) Opština BRATUNAC Abdulići Ćatić (Ramo) Omer. rođena 1940. rođen 1939. Srbin. pri deportaciji. Musliman. u direktnom teroru.grah. rođen 1900. rođen 1937. Sandžak (0209080028) Milijević (Nikola) Danica. rođen 1885. Abdulići (1627001014) Osmanović (Meho) Hanifa. u direktnom teroru. Abdulići (1627001001) Riđić (Mustafa) Kada. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1921. ubijen od četnika 1942. Srpkinja. poginuo 1942. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. ubijena 1944. rođen 1912. Musliman. rođen 1918. Abdulići (1627001013) Banjevići Avramović (Andrija) Anđa. Banjevići (1627002030) Jovanović (Milovan) Nevenka. Srbin. Drvar (0209080024) Krneta (Dragan) Nikola. Banjevići (1627002029) Jovanović (Marko) Ilinka. ubijena 1942. ubijena 1942. u direktnom teroru. Abdulići (1627001003) Mahmutović (Bego) Bajro. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođen 1885. nepoznato. Srpkinja. ubijen od četnika 1942. Srpkinja. Banjevići (1627002039) Marković (Nn) Sava. rođen 1893. rođen 1938. Musliman. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Abdulići (1627001008) Suljić (Avdija) Šećan. Šabac (1627002033) Marković (Kojo) Ilinka. Srbin. Banjevići (5020s00026) Marković (Tripun) Savka. Srakovići (1627001006) Hasanović (Alija) Zajko. Srbin. rođen 1920. u NOBu. Jadovnik (0407282006) Krneta (Pajo) Milka. Srbin. Muslimanka. Knin (1339032003) Šljivar (Gojko) Miha. rođena 1921. umro 1942. Musliman. Srbin. Srbin. Bos. u direktnom teroru. Banjevići (1627002031) Jovanović (Obrad) Milorad. Abdulići (1627001007) Riđić (Mujo) Hava. Srpkinja. rođena 1940. Banjevići (5020s00030) Jovanović (Bogić) Jovan.most (1339032016) Krneta (Nikola) Ratko. ubijen od ustaša 1942. Žanjevo (1654041006) Riđić (Mujo) Hava. Banjevići (5020s00025) Marković (Vaso) Đurđija. Banjevići (7050s00197) Marković (Stevo) Vinka. rođena 1941. Srpkinja. rođena 1925. nepoznato. Srpkinja. Srbin. rođen 1913. Srpkinja. rođen 1932. u masovnom pokolju. rođen 1924. u direktnom teroru. Srbin. Banjevići (1627002037) Marković (Stojan) Gojko. u direktnom teroru.grahovo (1339032005) Šljivar (Vid) Simo. Banjevići (1627002035) Marković (Vaso) Miladin. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1912. u direktnom teroru. rođena 1938. ubijena od ustaša 1942. Abdulići (1627001010) Tursunović (Aljuka) Derva. rođen 1898. ubijen 1941. u masovnom pokolju. rođen 1910. rođena 1885. u NOBu. rođena 1935. rođena 1910. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. ubijena 1942. rođen 1923. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. umro 1942. kod kuće. u NOBu. Srpkinja. Banjevići (1627002014) Mitrović (Mitar) Gospava. Abdulići (1627001011) Husić (Nn) Dervan. ubijena 1942. u NOBu. Srbin. Bačići-bratunac (0536036059) 1050 spisak nije potpun . u direktnom teroru. Banjevići (1627002040) Marković (Petar) Ilinka. ubijena 1942. rođen 1920. Zebe (0204039003) Majstorović (Petar) Rajko. umrla 1943. rođen 1912. Srbin. rođen 1937. Banjevići (1627002015) Mitrović (Lazar) Pajo. Banjevići (1627002018) Avramović (Pero) Vidoje. Srpkinja. nepoznato. Tičevo (0204037010) Đukelić (Mila) Mata. ubijena od ustaša 1942. ubijen od četnika 1942. Srbin. rođen 1923. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1939. rođen 1888. prilikom borbi ili bombardovanja. Zvornik (1627002028) Jovanović (Simo) Spasoje. kod kuće. ubijena od četnika 1942. ubijena od ustaša 1942. Srbin. rođen 1905. Banjevići (1627002026) Jovanović (Obrad) Miloš. Srbin. rođena 1906. Banjevići (1627002053) Marković (Filip) Stevo. kod kuće. ubijena od četnika 1942. Nemačka-stalag (1627002027) Jovanović (Kojo) Jelika.s. u direktnom teroru. u logoru. u masovnom pokolju. rođena 1939. ubijena 1942. rođena 1925. u direktnom teroru.naselje Zebe Žrtve rata 1941-1945 Češljević (Miloš) Dara. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. Kotor varoš (1339032014) Krneta (Dragan) Bogdan. Banjevići (1627002038) Mitrović (Gojčin) Lazar. Banjevići (1627002056) Jović (Mićo) Živan. ubijen 1942. rođena 1906. Nepoznato (2341146006) Marković (Nn) Stojan. u direktnom teroru. Srbin. Banjevići (0094002005) Jovanović (Marko) Ilinka. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. Srpkinja. Muslimanka. Abdulići (1627001004) Riđić (Mustafa) Mujo. rođen 1942. umro od Nemaca 1942. rođen 1938. rođena 1890. poginuo 1944. ubijen od četnika 1942. ubijen 1942. Muslimanka. Srpkinja. u direktnom teroru. Zebe (0204039004) Krneta (Pajo) Rada. ubijen od četnika 1942. rođen 1937. ubijen od ustaša 1942. Abdulići (1627001012) Suljanović (Osman) Mehmed. Banjevići (1627002034) Marković (Savo) Koviljka. ubijena 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Nepoznato (2341146005) Marković (Pero) Savka. rođena 1914. ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju. Abdulići (1627001002) Selimović (Ibro) Šaban. ubijena 1942. rođen 1891. ubijena 1942. ubijen 1942. Šator. nepoznato. ubijen od Nemaca 1943. kod kuće. Srpkinja. Selo zebe (1495050008) Miljević (Stevan) Bogoljub. (1339032008) Sabljić (Vido) David. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1903. poginula 1944. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. rođena 1913. kod kuće. Srbin. Srbin. rođena 1907. ubijen 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Bos. Banjevići (5020s00038) Jović (Pavle) Bogosava. Srpkinja. rođen 1875. ubijena od ustaša 1942. rođen 1905. Muslimanka. umrla 1943. Srbin. Banjevići (1627002017) Avramović (Proko) Nedeljko. rođena 1920. rođena 1904. rođen 1930. poginuo 1942. u NOBu. u masovnom pokolju. Banjevići (5020s00035) Jović (Milovan) Bogosava. u NOBu.

Tabanovci (0118046002) Halilović (Mehmed) Ramo. Srpkinja. ubijena 1942. rođen 1930. ubijena od ustaša 1942. Priboj-lopari (1620046009) Jahić (Rašid) Trho. Banjevići (1627002023) Pantić (Mitar) Kristina. Srbin. ubijena 1944. u direktnom teroru. Blječeva (1627004003) Jahić (Juso) Huso. rođen 1872. Banjevići (1627002004) Vukosavljević (Marko) Pavle. Betanj (1657004014) Urošević (Stanoje) Boško. rođena 1897. rođen 1933. Srbin. Banjevići (1627002002) Obradović (Risto) Jovan. Banjevići (5020s00032) Pejić (Milan) Blagoje. Zvornik (1629036024) Salihović (Alija) Selmo. Banjevići (5020s00037) Stjepanović (Kojo) Stevanija. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1942. Drinjača (5020s00036) Ristić (Jovan) Lazar. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. Srem (1627005013) Bašić (Radovan) Ilija. Srbin. rođen 1924. Banjevići (1627002013) Obradović (Krsto) Petra. nepoznato. Banjevići (5020s00028) Vukosavljević (Milan) Petra. u NOBu. Banjevići (1627002019) Pantić (Mitar) Đorđije. Betanj (1657004002) Nišić (Mato) Slavojka. u masovnom pokolju. poginuo 1942. poginuo 1944. rođen 1895. u NOBu. Banjevići (1627002046) Vukosavljević (Milovan) Draginja. Srbin. u NOBu. Bratunac (1627003002) Mušić (Salko) Munira. ubijen od ustaša 1941. rođena 1875. rođen 1883. Srpkinja. rođen 1911. Musliman. ubijena 1944. rođen 1913. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Banjevići (1627002050) Stjepanović (Marko) Stevanija. ubijena 1943. rođen 1900. ubijen 1943. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Šiptar. poginuo 1944. rođen 1924. Banjevići (1627002051) Stjepanović (Vladimir) Sreten. Banjevići (1627002044) Vukosavljević (Živojin) Gojana. prilikom borbi ili bombardovanja. Banjevići (1627002043) Vukosavljević (Milan) Božana. ubijen 1942. Srpkinja. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Betanj (1657004013) Pejanović (Lazar) Jovanka. Maćevići (1627005014) Bašić (Sretko) Tiosav. rođena 1938. u masovnom pokolju. Bratunac (1627003003) Muhić (Abid) Šećo. Banjevići (1627002010) Vukosavljević (Neđeljko) Milenija. poginuo 1944. ubijena 1942. rođena 1896. Banjevići (1627002005) Vukosavljević (Mićo) Luka. Srpkinja. ubijena 1942. Banjevići (1627002024) Pantić (Risto) Milica. Betanj (1657004012) Cvetinović (Gajo) Joko. Srbin. ubijena 1942. Srpkinja. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Banjevići (1627002025) Pantić (Mitar) Mara. rođen 1907. rođena 1888. rođen 1900. u direktnom teroru. u NOBu. rođena 1910. u direktnom teroru. rođen 1920. Banjevići (5020s00027) Vukosavljević (Dragomir) Ljubica. rođen 1886. Srpkinja. rođen 1904. Srbin. rođena 1904. Srpkinja. rođen 1888. Banjevići (1627002007) Vukosavljević (Neđeljko) Đoko. Banjevići (1627002047) Vukosavljević (Živojin) Ljubica. ubijen 1942. ubijen 1942. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1942. rođena 1886. rođena 1926. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju. rođena 1939. rođen 1910. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. u masovnom pokolju. rođen 1924. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. Banjevići (1627002052) Ristić (Ilija) Branko. ubijena 1942. u NOBu. ubijena 1942. ubijena 1942. kod kuće. Banjevići (5020s00039) Vukosavljević (Mlađen) Đurđija. rođen 1892. Drinjača (5020s00029) Vukosavljević (Lako) Jovanka. u direktnom teroru. Banjevići (1627002048) Biljača Arifović (Arif) Sadrija. ubijen od ustaša 1942. poginula od Nemaca 1943. rođena 1920. Srbin. Banjevići (1627002003) Obradović (Miloš) Petra. Banjevići (1627002001) Pantić (Jevto) Mitar. u NOBu. ubijen 1942. ubijena 1942. rođena 1920. u direktnom teroru. Banjevići (1627002006) Vukosavljević (Marko) Jelika. Bratunac (1627003001) Blječeva Bojanić (Pero) Đorđijo. poginuo 1945. rođena 1905. Srbin.naselje Banjevići Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Mitrović (Risto) Gospava. rođen 1910. ubijena 1942. rođena 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1923. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1943. Drinjača (5020s00202) Ristić (Jovan) Risto. ubijen 1942. rođen 1908. rođena 1941. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Banjevići (5020s00033) Obradović (Risto) Gojčin. Muslimanka. Betanj (1657004010) Zekić (Radovan) Živojin. Srbin. Srbin. rođena 1907. rođena 1905. Srbin. Srbin. ubijen 1941. nepoznato. u direktnom teroru. Banjevići (1627002011) Vukosavljević (Radoje) Draginja. Srpkinja. Banjevići (7050s00198) Vukosavljević (Jovo) Kosan. u NOBu. ubijena 1942. rođen 1885. Blječeva (1627004001) Boljevići Bašić (Drago) Risto. ubijen 1942. u direktnom teroru. Banjevići (5020s00201) Pantić (Vidak) Mitar. u masovnom pokolju. Betanj (1657004011) Bojanić (Pero) Savo. poginuo 1941. u direktnom teroru. Srpkinja. Musliman. Blječeva (1627004002) Cvetinović (Kosta) Vojin. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1924. u direktnom teroru. Grabovica (1657004006) Nišić (Danilo) Milica. u masovnom pokolju. rođena 1928. u direktnom teroru. rođena 1941. u direktnom teroru. Srbin. Orinjača (1627002049) Vukosavljević (Danilo) Radojka. ubijena 1942. poginuo 1944. rođena 1941. u direktnom teroru. Musliman. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1924. ubijen od Nemaca 1944. Banjevići (5020s00205) Stjepanović (Sreten) Sretojka. u direktnom teroru. rođen 1919. rođen 1923. u NOBu. Srbin. poginuo 1943. rođen 1925. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Tišča (1657004008) Pejanović (Đoko) Milivoje. u direktnom teroru. Banjevići (1627002021) Pantić (Mitar) Todor. ubijen 1942. rođena 1926. ubijen 1942. rođen 1940. Srpkinja. rođena 1940. Srbin. ubijen 1944. rođen 1924. u masovnom pokolju. Srpkinja. rođena 1924. Banjevići (1627002008) Vukosavljević (Đorđija) Danica. rođena 1890. Zelinje-zvornik (1627002055) Vukosavljević (Mijajlo) Milan. rođen 1902. kod kuće. Musliman. rođen 1903. rođena 1909. rođena 1928. u NOBu. ubijena 1943. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1921. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. kod kuće. Srbin. poginuo 1944. u direktnom teroru. kod kuće. Banjevići (1627002009) Vukosavljević (Marko) Nedeljko. Betanj (1657004003) Nišić (Savo) Danko. Banjevići (5020s00034) Obradović (Pavle) Gojčin. ubijen 1941. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1911. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. rođen 1900. rođen 1891. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. 8 krajiška brigada (1627005015) 1051 spisak nije potpun . u masovnom pokolju. ubijen 1941. poginuo 1944. Grabovica (1657004001) Nastić (Risto) Vaja. Srbin. Srbin. Srbin. Crna gora (1657004009) Pejanović (Đorđijo) Toda. Betanj (1657004004) Nišić (Jovan) Jakov. Srpkinja. Tišča (1657004007) Nišić (Jovan) Danilo. Banjevići (1627002045) Vukosavljević (Milan) Joka. Blječeva (1627004004) Nastić (Cvijetin) Đuro. ubijena od ustaša 1942. Musliman. u aprilskom ratu 1941 god. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen 1942. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1900. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. rođen 1919. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1935. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1943. Srpkinja. rođen 1885. kod kuće. nepoznato. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1892. poginuo 1943. u NOBu. rođen 1889. Srbin. Srbin. rođen 1905. Betanj (1657004005) Nišić (Gajo) Bogdan. Banjevići (1627002022) Pantić (Mitar) Đuro. Banjevići (1627002020) Pantić (Stojan) Milica. Srbin. ubijen 1943. rođen 1923. u direktnom teroru..

Abdulići (1627005003) Đujić (Ilija) Ninko. bačić (1627006014) Mlađenović (Nn) Stevan. Srbin. Brana . rođena 1897. Srbin. bačić (0803102038) Milošević (Luka) Milisav. rođena 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1914. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1944. nepoznato. ubijen 1942. Boljevići (1627005011) Mitrović (Milivoje) Jelica. Srbin. Brana. ubijena 1943. ubijen 1942. poginuo 1945. ubijena od ustaša 1943. Srbin. u direktnom teroru. Brana bačić (1627006032) Savić (Arsen) Andrija. Opravdići (1627006020) Milošević (Krsto) Đokan. kod kuće. Na drini (1627005005) Vasić (Boško) Vinka. rođen 1905. rođen 1927. ubijen od ustaša 1944.srebrenica (5020s00009) Stevanović (Ilija) Stevan. rođena 1914. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1944. Srebrenica (1627006012) Erić (Mile) Milorad. Srbin. u NOBu.bačić (5020s00008) Nikolić (Ilija) Marko. U zat. ubijena od ustaša 1944. Bijeljina (1627005004) Đokić (Drago) Radoslav. Brana bačić (1627006009) Nikolić (Rajko) Stanija. u direktnom teroru. ubijena od Nemaca 1942. Brana. Nepoznato (1627005018) Mitrović (Obren) Radenka. Nepoznato (1627005019) Pavlović (Drago) Milorad. Mali zvornik (0852057001) Ivanović (Aleksa) Nikola. u direktnom teroru. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. poginuo 1944. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. u direktnom teroru. nepoznato. u direktnom teroru. Jasenovac (1627006006) Nikolić (Jovan) Miladin. Srpkinja. Srbin. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođena 1925. Bratunac (1627005027) Gaić (Vasilije) Radovan. rođen 1922. rođen 1880. Brana . rođena 1943. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. Srbin. Skelani (1627005029) Ristić (Novica) Bogoljub. rođen 1923. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1903. Brana baćići (1627006005) Nikolić (Ilija) Dušan. u NOBu. ubijen 1943. rođena 1883. Nepoznato (1627005022) Savić (Milovan) Ljubisav. Tinjag (1627006029) Jovanović (Jovan) Mihajilo. Srbin. u direktnom teroru. Brana bačić (1627006016) Bratunac Bajić (Nn) Mileva. Kruševac (1627006019) Lazić (Nn) Todora. bačić (1627006025) Milošević (Luka) Vojislav. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. poginuo 1944. kod kuće. Srbin. Srpkinja. opravdići (1627006021) Milošević (Simo) Ilinka. u direktnom teroru. rođena 1890. poginula 1944. rođen 1942. poginuo 1944. ubijen od četnika 1942. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. bačen u reku. rođen 1942. rođena 1924. u direktnom teroru. Brana . nepoznato. Srbin. Srpkinja. Valjevo (1627005023) Jaković (Miloš) Miladin. rođena 1932. Srpkinja. poginuo 1945. Maćevići (1627005012) Đokić (Drago) Darinka. ubijena od ustaša 1942. rođen 1895. Srpkinja. rođen 1903. Musliman. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. kod kuće. ubijen od ustaša 1943. rođen 1927. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. Srbin. rođen 1910. Brana . prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. u NOBu. ubijen 1942. bačić (1627006008) Nikolić (Neđo) Jelisavka. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Zelinje (1627005016) Tadić (Kuzman) Mileva. rođen 1932. Srbin. u logoru. Bratunac (0449006009) Đozić (Abid) Muhamed. poginuo 1942. rođena 1934. ubijen 1944. Srbin. Jasenovac (1627006002) Jerković (Rako) Nikola. ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1910. Srbin. u logoru. Rusići (1627006018) Jovanović (Sima) Nedeljko. rođena 1941. ubijena od ustaša 1942. rođen 1911. Brana bačić (1627006030) Todorović (Pajo) Sava. Zvornik (1627006001) Nikolić (Jevto) Neđo. ubijena od ustaša 1942. rođen 1925. Majevica (0401183003) Ivanović (Nikola) Dušan. Brana. u NOBu. rođena 1936. Brana bačić (1627006007) Pejić (Matija) Brano. u NOBu. ubijen 1942. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Sopotnik (1627006027) Mlađenović (Andrija) Ljubica. u NOBu. u zatvoru. Majevica (0401183004) Jerković (Panto) Sekula. u direktnom teroru. rođen 1900. rođen 1896. rođena 1880. Srbin. rođena 1920. Srpkinja. rođen 1938. rođen 1926. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođena 1884. rođena 1883. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1900. Srpkinja. ubijen 1942. u logoru. Srbin. Srbin. rođen 1917. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. rođena 1938. ubijen 1942. Srpkinja. rođen 1939. Boljevići (1627005010) Kotonjić (Vladimir) Vida. Anđići. Bratunac (0426047021) Vasić (Krsto) Dragoljub. rođen 1924. Srbin. Srbin. ubijen 1943. rođena 1938. bačić (1627006024) Milošević (Nn) Savo. Anđići. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1888. (0823021031) Simić (Miloš) Milo.Bačić Erić (Jovan) Srećo. u direktnom teroru. rođen 1920. ubijena 1942. u NOBu. rođen 1909. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srpkinja. Nepoznato (1627005021) Mitrović (Vasilije) Julka. Boljevići (1627005009) Vasić (Boško) Milenka. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1934. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. rođen 1900. ubijena 1943. rođen 1917. rođen 1900. opravdići (1627006022) Milošević (Savo) Pero. ubijen od ustaša 1944. rođena 1906. Srbin.naselje Boljevići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Bašić (Vlado) Branislav. rođen 1919. nepoznato. nestala 1942. Nemački logor (1627006031) Petrović (Savo) Savka. Boljevići (1627005007) Vasić (Krsta) Dragoljub. Boljevići (1627005028) Đujić (Srećko) Dušan. Boljevići (1627005008) Vasić (Boško) Stoja. rođen 1914. Paljevići (1627006003) Pejić (Risto) Jovan. rođen 1914. Drinjača (1627006026) Milošević (Luka) Božana. Zvornik (1627006017) Stojanović (Avram) Mara. Srpkinja. rođena 1880.bačić (5020s00011) Milošević (Savo) Kristina. rođena 1918. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od Nemaca 1943. kod kuće. u krušev (0306029007) Muzej žrtava genocida Beograd Jovanović (Simo) Neđo. Bratunac (1627005002) Ristić (Simo) Ljubinko. ubijen 1942. rođena 1941. Srbin. poginuo 1944. ubijen 1942. Nepoznato (1627005017) Kotonjić (Vladimir) Ivanka. u direktnom teroru. rođena 1894. Srbin. ubijena 1942.baćić (5020s00012) Mlađenović (Pero) Mileva. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. Brana. rođena 1881. Bratunac (1627007002) 1052 spisak nije potpun . u NOBu. rođena 1880. Srbin. u NOBu. Crnogorka. Brana.sreb. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. Fokovići. Srebrenica (1627006010) Erić (Mile) Cvijetin. prilikom borbi ili bombardovanja. bačić (0803102037) Milošević (Luka) Todora. rođena 1942. ubijena od ustaša 1944. Opravdići (1627006004) Petrović (Milan) Ljeposava.bačić (5020s00203) Milošević (Jevrem) Anđelija. ubijen od ustaša 1942. Radolj (5020s00010) Simić (Boško) Mile. Srpkinja. kod kuće. Više glodi (1627006011) Erić-tripković (Nn) Jelka. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. rođen 1910. rođen 1883. Zalađe . Brana bačić (1627006013) Mlađenović (Stanko) Todora. Srpkinja. poginuo 1941. u zatvoru. rođena 1909. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Srpkinja. ubijena 1942. u direktnom teroru. Brana bačić (1627006015) Nikolić (Cvijetin) Jelika. Bratunac (1627005001) Brana . rođen 1900. Drina (1627005006) Vasić (Boško) Ljeposava. Bratunac (1628029007) Vasić (Boško) Anđelko. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru. Nepoznato (1627005020) Mitrović (Obren) Radenko. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1944. poginuo od ustaša 1941. rođen 1900. poginuo 1944. Srpkinja. poginula 1943. u zatvoru. poginuo 1945. Brana (1627006028) Milošević (Todor) Živan. Srbin. Srbin. rođen 1894. ubijen od ustaša 1941. rođen 1921. ubijen 1942. rođen 1913. rođen 1890. ubijena 1944. rođen 1900. rođena 1907. Srbin. u NOBu. Brana. Mali zvornik (0401183005) Ivanović (Nikola) Vojin.

Brčko (0289027031) Živanović (Vukosav) Dobrosav. Srbin. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1932. ubijena 1942. poginuo 1945. ubijen 1941. u logoru. poginula 1944. Srbin. Dubravice (1627008004) Neđeljković (Stanoje) Jeka. rođen 1880. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Dubravice (1627008008) Dumković (Rade) Krsto. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. rođena 1893. Srbin. Srbin. rođen 1920. Mogošići (1627010009) Gerović (Ibro) Hasan. Dubravice (1627008003) Stoišić (Stojan) Vojin. Ljubovija (1661012053) Nikolić (Jovan) Miladin. Srbin. u NOBu. rođen 1896. Oko loznice (1609005008) Savić (Nn) Arsen. Jasenovac (1627007003) Savić (Nn) Andrija. Osamsko Polje (1627008024) Lukić (Krsto) Ljubo. rođena 9999. Srbin. Osamsko Polje (1627008007) Petrović (Milan) Nonko. Banja koviljača (0539046067) Janjić (Dušan) Dušan. u direktnom teroru. Nemačka-stalag (1627010001) Hamidović (Jusuf) Selim. u direktnom teroru. rođen 1920. u direktnom teroru. Fakovići (1627009005) Vesić (Vukašin) Goja. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1932. u direktnom teroru. Osamsko Polje (1627008018) Dumković (Milorad) Božana. Dubravice (1627008006) Lozić (Lazo) Milivoje. Osamsko Polje (1627008015) Dumković (Rade) Petra. u NOBu. ubijen od četnika 1944. Osamsko Polje (1627008009) Dumković (Stevo) Dragica. Dubravice (1627008002) Stanojević (Anisije) Ignjat. poginuo 1944. rođen 1871. Srbin. ubijen 1942. rođen 1930. Srbin. Kod valjeva (0094005021) Nikolić (Ilija) Jovan. ubijen 1942. Brana-bačić (1609005007) Zekić (Radovan) Živojin. Osamsko Polje (1627008011) Đurić (Ante) Stanko. umro od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Srbin. Dubravice (1627008005) Stamenić (Mikailo) Stevo. u direktnom teroru. rođen 1892. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1914. rođen 1921. Srpkinja. Čačak (0260016037) Radovanović (Petar) Kata. ubijen od ustaša 1942. Fakovići-srebre (0260016036) Radovanović (Sava) Mitar. Nepoznato (1627008010) Dumković (Vojo) Stevo. u direktnom teroru. Srpkinja. umrla 1942. ubijen 1942. Taković (2298008014) Nešković (Tanasije) Petar. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1880. ubijen 1942. Okletanj (0094005022) Petrović (Cale) Tomislav. ubijen 1942. nepoznato. rođen 1912. rođen 1896. Srpkinja. Kostjerevo (1680013042) Ilić (Jovo) Mihajlo. rođen 1937. Srbin. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1941. rođen 1903. Kravica (1661012054) Nikolić (Neđo) Jelisaveta. rođen 1928. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1941. rođen 1912. Osamsko Polje (1627008021) Dumković (Milorad) Ivka. Livađani-srem (1680010041) Pavlović (Stjepan) Stevo. Hrvat. Fakovići (1627009003) Ivanović (Mićo) Jovo. Musliman. ubijena od ustaša 1942. rođena 1922. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1942. Osamsko Polje (1627008023) Lukić (Krsto) Dušan. rođen 1903. Na majevici (1627010012) 1053 spisak nije potpun . u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Osamsko Polje (1627008013) Dumković (Stevo) Mile. Srpkinja. Srbin. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Fakovići (1627009002) Božić (Simo) Timotije. Srbin. Vijogar-srebren (1627007001) Dubravice Dumković (Đorđe) Jovanka. rođen 1880. rođena 1938. Bratunac (1627007004) Hadžiarapović (Redžo) Fatima. ubijen od ustaša 1942. Srbin. rođen 1916. Osamsko Polje (1627008022) Lukić (Krsto) Đorđe. rođen 1941. u NOBu. ubijen 1941. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1900. ubijena od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1942. ubijen od četnika 1941. Kravica (1661012051) Nikolić (Jovan) Darinka. rođen 1920. rođen 1910. Srbin. Srbin. poginuo 1945. u direktnom teroru. Srbin. Jasenovac (1657008003) Ivanović (Luka) Ruža. rođena 1934. Kravica (1661012052) Petrović (Cale) Dragosav. rođen 1917. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1936. Osamsko Polje (1627008020) Dumković (Miloš) Voja. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. u logoru. rođen 1906. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Bijela zemlja (1657008005) Gurdić (Ramo) Ailja. ubijen od ustaša 1941. rođen 1927. u izbeglišvu. ubijen 1943. rođen 1898. Fakovići (1627009001) Lovrić (Damjan) Ivan. Bratunac (1654041001) Ivanović (Ilija) Gavrilo. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. u NOBu. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. rođen 1910. Srbin. ubijena 1942. Musliman. u NOBu. rođena 1885. rođen 9999. Nepoznato (1438003042) Nedeljković (Radovan) Živorad. Mogošići (1627010005) Husić (Omer) Himzo. ubijen od ustaša 1944. u logoru. Srpkinja. ubijen 1944. Srpkinja. poginuo 1944. ubijena 1945. rođena 1895. Srbin. Magošice (1627010002) Čomić (Nurif) Hakija. rođen 1925. rođena 1911. Jasenovac (1680013043) Đurić (Lazo) Vaso. Srbin. Srbin. kao zarobljeni pripadnik VKJ. ubijen 1941. u direktnom teroru. Osamsko Polje (1627008019) Dumković (Milinko) Milorad. Srpkinja. Musliman. rođen 1875. Srbin. Srbin. Okletanj (0094005023) Radovanović (Mitar) Slavko. rođen 1914. u direktnom teroru. rođena 1930. u NOBu. Srpkinja. Muslimanka. rođen 1881. Srpkinja. poginuo 1941. poginuo 1944. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru.naselje Bratunac opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Efendić (Nn) Edhem. ubijen od ustaša 1942. rođen 1905. kod kuće. rođen 1927. ubijen od četnika 1941. Musliman. ubijen 1944. Fakovići (1627009007) Glogova Beganović (Ramo) Mujo. u NOBu. rođen 1920. rođen 1909. Crni vrh (0823022012) Popović (Vaso) Velimir. rođen 1920. rođen 1913. Srbin. ubijen 1942. Bratunac (0771031059) Milošević (Jovan) Marko. rođen 1912. nepoznato. u direktnom teroru. rođen 1940. umro 1945. rođen 1936. poginuo 1941. rođena 1880. ubijena od ustaša 1942. Dubravice (1627008001) Lukić (Đorđe) Mitra. poginuo 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođen 1922. poginuo 1944. Srbin. rođen 1904. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. rođen 1917. rođena 1900. rođena 1886. Srbin. Srbin. Musliman. Srbin. Srbin. ubijen 1942. Tuzla (0260016035) Vesić (Gajo) Ljubica. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. Osamsko Polje (1627008017) Muzej žrtava genocida Beograd Obradović (Miloš) Milorad. Osamsko Polje (1627008014) Dumković (Stevo) Petko. rođen 1934. Fakovići (0803101001) Ivanović (Obren) Miodrag. ubijen 1942. Srbin. Musliman. u logoru. Nepoznato (0611090012) Janjić (Jova) Dušan. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. umro 1945. Ašćerića vis (1657008004) Božić (Timotije) Diko. u direktnom teroru. rođen 1925. u NOBu. Osamsko Polje (1627008012) Dumković (Vojo) Pantelija. u NOBu. Srbin. Osamsko Polje (1627008025) Milanović (Ristan) Vojislav. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1942. Vranjkovina (1613008026) Ilić (Todor) Prokopije. Jasenovac (1680013044) Mitrović (Drago) Radomir. ubijen 1942. Nepoznato (0611090010) Jopunča (Dane) Dane. rođena 1904. ubijena 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od četnika 1941. Fakovići (1627009006) Vesić (Milan) Aleksa. u direktnom teroru. Striova (1627009008) Vesić (Milutin) Lenka. u direktnom teroru. Srbin. ubijena 1944. rođen 1920. Musliman. Dubravice (1627008016) Fakovići Bogićević (Draško) Radovan. Srbin. ubijen 1942. Srpkinja. rođen 9999. rođen 1923. nestao 1941. Okletac (0094005024) Petrović (Dimitrije) Stojka. rođen 1941. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. nepoznato. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1923. rođen 1923. ubijen 1941. rođena 1921. rođen 1914. Srbin. ubijena 1942. Srbin. Srbin.

u direktnom teroru. Hrnčići (1627012001) Čuhodajević (Husein) Osman. poginuo 1943. Hrnčići (1627012008) Alić (Haso) Šaban. u logoru. rođen 1916. Ježestica (5004s00213) Bogdanović (Stanko) Marija. rođen 1937. kod kuće. Hrnčići (1627012005) Mehmedović (Agon) Avdo. Srpkinja. u direktnom teroru. Jaketići (1627014013) Jokić (Slavko) Živka. Jelah (1627015002) Ilić (Dimitrije) Ilija. Srbin.. Srbin. Srbin. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. rođen 1937. umro 1945. kod kuće. u direktnom teroru. rođena 1939. rođen 1900. rođena 1936. ubijena 1943. Srpkinja. Hranča (1627011002) Hodžić (Ibro) Bego. Mogošići (1627010006) Omerović (Omer) Ramo. ubijena 1942. ubijen 1941. Glogova (1627010003) Merdžić (Mustafa) Mehmed. Muslimanka. Srpkinja. Srbin. u NOBu. Srbin. Musliman. rođen 1895. Palene kod sreb (1627015005) Ilić (Jerotije) Jovanka. Jasenovac (1627016045) Bogićević (Kosta) Gospava. u direktnom teroru. rođena 1916. rođena 1938. Srpkinja. u direktnom teroru. poginuo 1944. Hrnčići (1627012009) Jagodnja Alić (Alija) Jovra. u direktnom teroru. rođen 1870. Jasenovac (1636030045) Sinanović (Mujo) Daut. Musliman. rođen 1886. Srbin. rođen 1880. rođen 1882. Musliman. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1888. ubijen od ustaša 1942. Bratunac (1627015009) Prodanović (Neđo) Gajo. nepoznato. ubijen 1942. rođen 1880. Srpkinja. rođen 1936. Srpkinja. Srbin. rođen 1898. rođena 1906. u direktnom teroru. rođen 1940. Musliman. Hrnčići (1627012006) Nukić (Mujo) Omer. Ježestica (5004s00209) Jokić (Desimir) Radivoj. u direktnom teroru. Jaketići (1627014005) Maksimović (Nn) Jela. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1932. u direktnom teroru. ubijena 1942. ubijena 1942. rođen 1910. u direktnom teroru. Ježeštica (1627016007) Bogičević (Jovo) Lazo. rođen 1913. Ježestica (1627016012) Bogičević (Kosta) Rade. Musliman. nestao 1942. u direktnom teroru. ubijena 1942. Drvar (1627010004) Malagić (Ahme) Alija. Srbin. Bratunac (1627015008) Prodanović (Gajo) Đorđo. Hrnčići (1627012003) Alić (Šaban) Šabo. rođena 1939. rođen 1931. Okletac (1627014004) Maksimović (Leko) Nikola. ubijen 1941. Ježestica (7050s00354) Bogdanović (Kostadin) Bogoljub. poginuo 1944. u direktnom teroru. u aprilskom ratu 1941 god. ubijen 1942. rođena 1938. Srpkinja. ubijen 1942. Srbin. u NOBu. Musliman. ubijen od četnika 1942. rođen 1904. rođen 1890. rođen 1913. rođen 1910. ubijena od ustaša 1942. Hranča (1627011003) Hodžić (Huso) Sinan. kod kuće. Srpkinja. Jaketići (1627014014) Maksimović (Ilija) Cvjetko. Jaketić (1627014001) Jokić (Ljubinko) Novka. ubijen od ustaša 1942. rođen 1927. rođena 1908. ubijen 1941. rođen 1875. u direktnom teroru. rođena 1938. rođena 1880. rođena 1920. ubijena od ustaša 1942. u logoru. rođen 1890. rođen 1905. Fakovići (1627014002) Pavlović (Veljko) Novak. kod kuće. poginuo 1943. rođena 1903. u direktnom teroru. rođena 1892. Jaketići (1627014015) Muzej žrtava genocida Beograd 1054 spisak nije potpun . Okolina kozare (1627010011) Hranča Arifović (Selmo) Nura. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođen 9999. Jaketići (1627014003) Maksimović (Radoje) Draginja. Musliman. rođena 1903. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Musliman. Muslimanka. u direktnom teroru. rođena 1900. ubijena 1942. rođen 1886. Abdulići (1627001009) Bećirovići (Kašim) Nazif. Srbin. rođen 1938. Repovac (1627011005) Živanović (Luka) Cvetin. ubijena od četnika 1942. ubijen 1942. u direktnom teroru. Ježestica (1627016019) Bogdanović (Pavle) Marija. rođen 1908. Musliman. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 1910. u direktnom teroru. Jaketići (1627014007) Jelah Blagojević (Pavle) Pero. rođen 1890. Jaketići (1627014008) Jokić (Pajo) Radenko. Srpkinja. rođen 1876. Musliman. poginuo 1944. nepoznato. Srbin. Bratunac (1627015003) Milovanović (Savo) Todora. Ježestica (7050s00355) Bogdanović (Bogdan) Stojka. Musliman. rođena 1929. u NOBu. rođena 1902. Musliman. kod kuće. rođen 1912. Musliman. ubijena od četnika 1944. u NOBu. Opravdići (5020s00007) Šaćirović (Mujo) Sejfo. Jaketići (1627014010) Jokić (Pajo) Radmila. umro od Nemaca 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. nepoznato. ubijena od ustaša 1942. Nemačka-stalag (1627012010) Malić (Husein) Huso. ubijen 1942. u NOBu. Srbin. Srbin. Ježeštica (1627016018) Bogičević (Andrija) Anica. Ježeštica (1627016006) Bogičević (Bogić) Vidak. rođena 1888. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Tuzla (1627013004) Mitrović (Diko) Mitar. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1942. Hranča (1627011004) Arifović (Selmo) Ramiza. rođen 1922. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1927. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Musliman. Budak (1627010008) Kapidžić (Avdo) Šećan. ubijen 1942. Musliman. u direktnom teroru. Nepoznato (1627015007) Ježestica Bogdanović (Bogdan) Bogdan. poginuo 1944. u direktnom teroru. Srbin. Musliman. u direktnom teroru. Srpkinja. Musliman. ubijen 1942. Osmanje (1627013002) Ramić (Šaban) Husein. Jaketići (1627014012) Jokić (Gligo) Marija. ubijena od ustaša 1942. Musliman. Srbin. ubijen 1941. rođen 1912. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. nepoznato. u direktnom teroru. Hrnčići (1627012002) Hajdarević (Hašim) Ibro. Nepoznato (1627013003) Jaketići Jokić (Pajo) Novka. Srpkinja. Jagodnja (1627013001) Mehić (Ramo) Hajra. u direktnom teroru. Na krinsevici (1627015004) Ilić (Neđo) Dimitrije. u direktnom teroru. rođena 1915. Bratunac (1627015010) Prodanović (Vujo) Lazo. u direktnom teroru. rođen 1918. Hrnčići (1627012004) Alić (Salko) Rahian. Srbin. u NOBu. ubijena 1942. ubijena 1944. Musliman. u direktnom teroru. nepoznato. rođena 1880. ubijena od ustaša 1942. Jaketići (1627014009) Jokić (Slavko) Stana. Jelah (1627015001) Prodanović (Neđo) Đorđe. rođena 1940. Musliman. rođena 1935. poginuo 1941. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. Vinkovsi (0653032012) Hrnčići Ačić (Nn) Husejin. Jaketići (1627014006) Pavlović (Veljko) Zorka. u direktnom teroru. Biograd kod sre (1627015006) Ilić (Dimitrije) Pavle. Jaketići (1627014011) Jokić (Nn) Milica. Ježestica (1627016020) Bogdanović (Kostadin) Radojka. Srpkinja. Srbin. umro 1943. Ježestica (1627016021) Bogdanović (Kostadin) Stojka. poginuo 1944. Srpkinja. Ježestica (5004s00212) Bogičević (Anto) Rade. u direktnom teroru. rođena 1909. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Muslimanka. kod kuće. Srpkinja.. Srpkinja. Mogošići (1627010007) Petrović (Petar) Blagoje. Srpkinja. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen 1942. kod kuće. ubijen 1941. Srbin. Srpkinja. rođen 1920. rođena 1868. Roška (1627010010) Merdžić (Mustafa) Salih. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1912. u NOBu.naselje Glogova opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Husić (Omer) Ibro. kod kuće. Ježestica (7050s00353) Bogdanović (Bogdan) Radojka. rođen 1902. Musliman. Muslimanka. Ljubovija (1627012007) Nukić (Omer) Arif. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1941. Srpkinja. Hranča (1627011001) Nikolić (Nn) Smilja. rođen 1896. rođen 1938. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1941. Srpkinja. poginuo 1941. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. u NORu. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1896. Srbin. ubijena 1942. ubijen od četnika 1941.

ubijen od ustaša 1942. kod kuće. u direktnom teroru. ubijena 1942. kod kuće. rođena 1933. kod kuće. rođen 1935. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Srbin. Ježestica (7050s00359) Miladinović (Luka) Dragica. Ježestica (5004s00220) Jovanović (Stojan) Milka. rođena 1934. rođen 1896. Srpkinja. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1929. Ježestica (5004s00214) Đokić (Jovan) Savka. rođen 1904. u direktnom teroru. ubijena 1942. Srbin. Ježeštica (1627016005) Đokić (Cvjetin) Đorđo. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. nepoznato. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1905. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1870. Srpkinja. kod kuće. rođena 1909. rođena 1921. u direktnom teroru. rođen 1937. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Srbin. Ježestica (1627016042) Milanović (Đoko) Negoslav. kod kuće. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. poginuo od ustaša 1941. rođen 1897. Ježestica (7050s00362) Milanović (Đoko) Stevanija. rođen 1881. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1925. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1878. Ježestica (1627016011) Bogičević (Kosta) Stanija. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1937. Ježeštica (1627016004) Đokić (Cvjetin) Savka. Srpkinja. rođena 1915. Srpkinja. Srpkinja. Ježestica (7050s00352) Bogičević (Stojan) Krstina. Ježeštica (1627016008) Bogičević (Nikola) Matija. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. Ježestica (7050s00351) Bogičević (Rade) Stanko. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016014) Bogičević (Rade) Jovanka. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00211) Bogičević (Marjan) Vidak. rođen 1933. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. kod kuće.. Ježestica (1627016083) Laketić (Mile) Milan. u logoru. Srpkinja. kod kuće. kod kuće. kod kuće. kod kuće. rođena 1933. Mlađevac (1627016017) Jovanović (Jovo) Milan. ubijen od ustaša 1942. rođena 1938. ubijen od ustaša 1944. Ježeštica (1627016101) Laketić (Jevto) Panto. Srbin. Jažestica (5004s00218) Đurić (Vidak) Milan. Srbin. u direktnom teroru. Drinjača (1627016003) Đokić (Cvjetin) Božo. rođen 1940. ubijena 1942. Ježestica (5004s00225) Miladinović (Kojo) Darinka. u aprilskom ratu 1941 god. Ježestica (5004s00224) Laketić (Vaso) Petra. Ježestica (1627016043) Đukanović (Jovan) Danica. Ježestica (5004s00222) Laketić (Drago) Anica. kod kuće. u direktnom teroru. Ježestica (1627016084) Laketić (Mile) Stamena. Srpkinja. rođena 1914. ubijena od ustaša 1942. rođen 1924. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. Ježestica (1627016088) Laketić (Jevto) Cvija. u direktnom teroru. Ježestica (1627016056) Miladinović (Mijajlo) Dragica. u direktnom teroru. rođena 1930. ubijena 1943. Ježeštica (1627016009) Bogićević (Rade) Savka. Srbin. ubijen 1942. Srbin. Jasenovac (1627016081) Laketić (Radomir) Toda. rođena 1938. rođena 1929. Srpkinja. Srpkinja. Ježeštica (1627016053) Đuranović (Radoje) Radojka. Srbin. Jasenovac (1627016054) Milanović (Anđa) Mira. ubijena od ustaša 1943. rođena 1901.naselje Ježestica Žrtve rata 1941-1945 Bogićević (Kosta) Sava. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. ubijena 1942. rođena 1919. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srpkinja. Ježestica (1627016061) Đukanović (Miloš) Miodrag. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. Jasenovac (1627016046) Bogičević (Marjan) Matija. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Srpkinja. Ježestica (7050s00356) Laketić (Jevto) Živojin. Srbin. u logoru. Ježestica (1627016082) Laketić (Mile) Toda. Ježeštica (1627016055) Miladinović (Luka) Anđa. rođena 1903. Ježestica (1627016058) Miladinović (Mijajlo) Radojka. ubijena od ustaša 1942. Jažeštica (1627016086) Laketić (Drago) Bogoljub. rođena 1937. Ježeštica (1627016022) Jovanović (Milutin) Milan. ubijen 1942. Ježestica (1627016087) Laketić (Drago) Sin. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1940. Ježestica (1627016103) Laketić (Jevto) Stamena. Ježestica (5004s00221) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Kandić (Risto) Rade. Ježestica (5004s00208) Đokić (Cvjetin) Andrija. Ježestica (1627016089) Laketić (Drago) Stojka. Ježestica (5004s00210) Bogičević (Matija) Anica. rođen 1904. Ježeštica (1627016001) Đokić (Sreten) Mirko. Ježestica (1627016013) Bogičević (Lazo) Krstina. ubijen od ustaša 1942. rođen 1929. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00226) Miladinović (Kojo) Darinka. Ježestica (5004s00219) Kandić (Milan) Rado. Ježestica (1627016057) Miladinović (Miladin) Mijajlo. Ježestica (1627016090) Laketić (Drago) Stojan. rođena 1890. Ježestica (1627016010) Bogičević (Rade) Savo. ubijena 1942. Ježestica (1627016104) Laketić (Jevto) Slavojka. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježestica (7050s00357) Laketić (Miladin) Cvija. Srbin. rođena 1935. Drinjača (1627016059) Laketić (Mile) Anđelija. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1920. Srbin. Srpkinja. rođena 1934. rođen 1929. Srpkinja. ubijena 1942. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. Jažestica (5004s00217) Đukanović (Miloš) Kojo. Srbin. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijen 1941. Srbin. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. ubijena 1942. Ježestica (1627016105) Laketić (Jevto) Zorka. Srpkinja. rođena 1906. u direktnom teroru. rođena 1929. ubijen od ustaša 1943. ubijena od ustaša 1941. Srbin. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. rođen 1914. Ježestica (1627016102) Laketić (Jevto) Radojka. ubijena od ustaša 1942. u logoru. Ježeštica (1627016060) Đukanović (Momčilo) Milojka. Ježeštica (1627016015) Bogičević (Matija) Stanija. rođena 1920. Ježestica (1627016085) Laketić (Mile) Mileva. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1920. Srpkinja. Ježestica (7050s00363) 1055 spisak nije potpun . Srpkinja. rođen 1933. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođen 1935. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. rođen 1896. rođen 1941. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Bratunac (1662040016) Bogićević (Kosta) Stanka. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. Ježestica (5004s00215) Đokić (Ostoja) Cvjetin. rođena 1932. u direktnom teroru. rođen 1890. rođena 1941. ubijena od ustaša 1942. rođen 1926. rođena 1898. Srpkinja. rođen 1883. rođena 1914. Srpkinja. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00216) Đukanović (Nikodin) Danica. Ježestica (7050s00364) Milanović (Đoko) Vaso. Ježestica (1627016062) Đukanović (Miloš) Radojka. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016052) Đukanović (Nedeljko) Milojka. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1910. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1931. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1908. rođena 1891. Ježeštica (1627016002) Đokić (Đoko) Cvijetin. Ježestica (5004s00223) Laketić (Milan) Jevto. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1939. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. Ježeštica (1627016016) Laketić (Đoko) Danica. rođena 1903. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1931. rođen 1922. Srpkinja. kod kuće. rođen 1900. rođena 1897. Srbin. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1932. ubijen od ustaša 1942. rođena 1930. rođena 1889. ubijen 1942. ubijena 1942. Ježeštica (1627016047) Bogičević (Lazo) Vojislav. rođen 1876. rođen 1936. u direktnom teroru. rođen 1938. Srbin. ubijen 1942. rođena 1890. Ježestica (7050s00360) Miladinović (Mijajlo) Anđa. Ježestica (7050s00358) Laketić (Drago) Darinka. rođena 1903. Srpkinja.

rođen 1938. rođena 1913. rođena 1888. rođena 1880. rođena 1903. kod kuće. Srpkinja. ubijena 1942. Srpkinja. Ježestica (1627016094) Milanović (Sreto) Stanoje. Srpkinja. Ježeštica (1627016073) Ranković (Filip) Vida. rođena 1928. u direktnom teroru. rođena 1939. Jasenovac (1627016100) Milanović (Rade) Anđa. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1916. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. Ježeštica (1627016024) Mlađenović (Petar) Ljubica. u direktnom teroru. kod kuće. kod kuće. Ježeštica (1627016092) Milanović (Sreto) Miladin. kod kuće. Srbin. Srpkinja. Ježestica (5004s00229) Mlađenović (Jovan) Mikajilo. u direktnom teroru. ubijena 1942. Srpkinja. Ježeštica (1627016077) Ranković (Obrad) Petra. rođena 1941. u direktnom teroru. ubijena 1942. u direktnom teroru. rođena 1895. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. kod kuće. rođena 1942. kod kuće. Ježestica (7050s00367) Ranković (Miladin) Stoja. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen 1942. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. ubijen 1942. ubijen 1942. Ježestica (5004s00244) Ostojić (Božo) Smilja. Srpkinja. rođen 1934. rođena 1925. rođena 1918. u direktnom teroru. rođena 1924. rođena 1914. rođena 1903. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Ježestica (5004s00235) Milanović (Todor) Anđa. rođen 1932. Ježeštica (1627016023) Nikolić (Mićo) Cvijan. rođen 1937. Ježestica (5004s00246) Ranković (Radovan) Stana. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1922. ubijena od ustaša 1942. rođena 1940. Srpkinja. Srbin. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1888. Ježestica (5004s00237) Milanović (Milorad) Petra. Ježestica (5004s00234) Milanović (Sveto) Jedokija. rođena 1891. Ježestica (1627016096) Milanović (Sreto) Milan. Ježestica (1627016031) Mlađenović (Petar) Smilja. ubijena 1942. ubijena 1942. Ježestica (5004s00249) Ranković (Miladin) Cvijeta. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (1627016030) Mlađenović (Petar) Marija. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena 1942. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (1627016037) Stjepanović (Jovan) Darinka. Tuzla (1627016080) Ranković (Đorđo) Vida. ubijena 1942. Ježestica (1627016093) Milanović (Stanoje) Božo. ubijen od ustaša 1942. rođena 1920. rođena 1895. ubijen od ustaša 1942. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1927. Ježestica (1627016029) Mlađenović (Risto) Smilja. kod kuće. rođena 1889. ubijena 1942. Srpkinja. rođen 1930. rođena 1865. Ježestica (5004s00230) Mlađenović (Ljubomir) Jela. Ježestica (5004s00247) Ranković (Stanoja) Petra. Srbin. Srpkinja. ubijena 1942. Ježestica (5004s00228) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Mlađenović (Stojan) Petar. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (1627016039) Stjepanović (Jovan) Jovanka. Srbin. Ježestica (5004s00243) Ostojić (Savkan) Anica. rođen 1895. kod kuće. kod kuće. rođena 1894. ubijena 1942. Srbin. Srpkinja. rođena 1908. rođena 1929. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. Srpkinja. rođena 1905. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1927. Ježestica (1627016028) Mlađenović (Petar) Stojka. rođen 1922. Ježeštica (1627016032) Mlađenović (Novak) Anđa. Ježestica (7050s00365) Mlađenović (Cvijan) Darinka. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1889. rođena 1898. Ježeštica (1627016065) Ostojić (Rajko) Anica. rođena 1897. Ježestica (5004s00241) Ostojić (Božo) Stanko. kod kuće. Ježeštica (1627016066) Ostojić (Stanoje) Stanko. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942.naselje Ježestica Žrtve rata 1941-1945 Milanović (Đoko) Zdravka. Ježeštica (1627016041) Milanović (Sreto) Jedokija. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. ubijena 1942. rođena 1902. rođen 1890. ubijena od ustaša 1942. rođen 1933. Srpkinja. Ježeštica (1627016074) Ranković (Stojan) Mitra. Ježeštica (1627016063) Ranković (Aleksa) Mihajilo. rođen 1939. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. Bratunac (1627016048) Milanović (Ilija) Vukosava. Srpkinja. Srbin. kod kuće. rođena 1885. Ježestica (5004s00238) Milovanović (Stanoje) Bogoljub. ubijen od ustaša 1943. Ježestica (1627016097) Milanović (Sreto) Stevanija. Srbin. rođena 1909. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00242) Ostojić (Cvijetin) Jela. rođena 1925. Srpkinja. u logoru. rođena 1907. Ježeštica (1627016067) Ostojić (Stojan) Božo. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016064) Ostojić (Stanoje) Smilja. Srpkinja. Ježeštica (1627016068) Nikolić (Milo) Stoja. rođen 1928. rođen 1927. rođena 1913. Srpkinja. rođena 1933. u direktnom teroru. rođen 1886. Ježestica (5004s00231) Mlađenović (Novak) Darinka. Ježeštica (1627016033) Stjepanović (Jovan) Petar. Ježestica (5004s00232) Mlađenović (Gajo) Stevanija. Ježestica (1627016025) Mlađenović (Neđo) Tomanija. Srpkinja. rođena 1901. rođena 1901. rođena 1894. Srpkinja. rođena 1895. ubijena od ustaša 1942. rođena 1920. rođena 1941. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00245) Ranković (Mićo) Cvija. u logoru. Ježestica (1627016098) Milanović (Sreto) Nešo. ubijena 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1940. ubijena 1942. Ježestica (5004s00248) Ranković (Vojin) Mitra. Srpkinja. Srbin. kod kuće. ubijena 1942. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Ježeštica (1627016079) Stjepanović (Bogdan) Angelina. rođen 1905. Ježestica (5004s00239) Obradović (Cvijan) Stevan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1943. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. Ježestica (5004s00227) Mlađenović (Todor) Anđa. Ježestica (1627016050) Milanović (Stanoje) Draginja. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00250) 1056 spisak nije potpun . Ježeštica (1627016049) Milanović (Stanoje) Draginja. Ježeštica (1627016027) Mlađenović (Petar) Stoja. rođen 1889. Ježeštica (1627016075) Ranković (Sreten) Stana. rođen 1936. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1939. Srpkinja. kod kuće. rođena 1905. Ježeštica (1627016051) Milanović (Miladin) Ristuša. Ježestica (1627016095) Milanović (Sreto) Zdravko. kod kuće. kod kuće. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00236) Milanović (Ilija) Stanoje. u direktnom teroru. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (7050s00366) Ranković (Milovan) Cvija. Srpkinja. rođena 1927. rođena 1931. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. u NOBu. Srbin. kod kuće. Srbin. rođena 1942. rođena 1900. Ježeštica (1627016078) Ranković (Srećko) Cvijeta. Srbin. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ježestica (5004s00240) Ostojić (Đoko) Jela. Ježestica (1627016099) Milanović (Sreto) Vaso. ubijen od ustaša 1942. Ježestica (1627016038) Stjepanović (Jovan) Aleksa. ubijen od ustaša 1942. Ježeštica (1627016034) Stjepanović (Bogdan) Boško. Srbin. rođena 1908. kod kuće. Srpkinja. ubijena 1942. rođena 1904. ubijen od ustaša 1942. Ježestica (1627016076) Ranković (Srećko) Stoja. Ježestica (7050s00361) Milanović (Vaso) Sreto. u direktnom teroru. Srpkinja. Ježeštica (1627016036) Stjepanović (Miloš) Jovanka. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (5004s00233) Milanović (Todor) Joka. rođen 1927. Srpkinja. kod kuće. Srbin. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođena 1890. Jasenovac (1627016091) Milinović (Mitar) Slavojka. kod kuće. kod kuće. u direktnom teroru.

Srbin. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1942. Srbin. rođen 1884. Srpkinja. Ježestica (5004s00255) Trišić (Milinko) Milivoje. Srpkinja. Musliman. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1910. rođena 1868. ubijena od ustaša 1942. Jasenovac (1628019003) Momčilović (Nikola) Deon. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srpkinja. Drinjača (5004s00781) Jovanović (Sredoje) Cveta. Srbin. Konjevići (0097034019) Jovanović (Sredoje) Đurđija. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. rođen 1905. Konjevići (5004s00497) 1057 spisak nije potpun . rođen 1896. u direktnom teroru. Srbin. Banjevići (7050s00381) Momčilović (Dejan) Đurđija. ubijen od ustaša 1941. rođen 1878. Banjevići (7050s00380) Milić (Rajko) Stevo. rođen 1882. rođena 1863. ubijena 1942. ubijen 1942. Konjevići (0097034020) Jovanović (Sredoje) Milica. rođen 1919. ubijena od ustaša 1942. Ježestica (1627016040) Stjepanović (Stanoje) Ruža. nepoznato. nepoznato. rođen 1882. kod kuće. rođena 1910. rođen 1938. rođen 9999. Srbin. Srbin. rođena 1933. rođen 1878. rođen 1928. Ježestica (5004s00254) Joševa Avdić (Nn) Veiz. Joševa (1628017003) Katić (Ibro) Selim. Banjevići (7050s00349) Momčilović (Dejan) Radmila. Ježestica (5004s00251) Stjepanović (Vaso) Ruža. kod kuće. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. nepoznato. Srbin. nepoznato. nepoznato. u direktnom teroru. nepoznato. Banjevići (7050s00347) Momčilović (Dejan) Radinko. Ježeštica (1627016071) Trižić (Mitar) Milinko. kod kuće. u direktnom teroru. rođena 1935. ubijen 1941. ubijen 1941. rođena 1939. Musliman. rođen 1933. Srpkinja. rođen 1940. u direktnom teroru. kod kuće. Ježestica (1627016069) Trišić (Savo) Milinko. Banjevići (5004s00205) Momčilović (Jovan) Ljubo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ježestica (7050s00368) Trišić (Krsto) Petko. Banjevići (7050s00348) Momčilović (Dejan) Mitar. rođena 1937. Milići (1628019013) Petković (Đorđija) Mijat. rođena 1882. ubijen od ustaša 1942. rođena 1937. rođen 1918. rođena 1940. Jasenovac (0309061008) Marković (Stojan) Petra. nepoznato. Brana baćići (1628019004) Momčilović (Panto) Nikola. Srpkinja. Srpkinja. rođena 1928. Konjevići (5004s00198) Jovanović (Đorđe) Đurđija. kod kuće. rođena 1942. nepoznato. rođena 1907. Konjevići (5004s00202) Jovanović (Neđo) Ljubomir. rođen 1900. kod kuće. Jasenovac (5004s00784) Milić (Pero) Mileva. kod kuće. u direktnom teroru. u direktnom teroru. kod kuće. Drinjača (5004s00778) Bogojević (Miladin) Radojka. Srpkinja. rođen 1919. nepoznato. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. Srbin. ubijen od ustaša 1942. rođena 1942. Konjevići (5004s00493) Golić (Marko) Ranko. ubijen 1942. Jasenovac (5004s00783) Milić (Radojka) Milorad. rođen 1909. rođen 1929. rođen 1906. Srbin. Drinjača (5004s00779) Arsenović (Risto) Petar. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. Srbin. Joševa (1628017002) Konjevići Arsenović (Rista) Živan. u direktnom teroru. rođen 1882. Srpkinja. Zvornik (0309061010) Marković (Todor) Kosto. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. Srbin. Srpkinja. Konjevići (5004s00200) Jovanović (Milovan) Đurđija. Konjevići (1628019007) Jovanović (Risto) Milka. Konjevići (5004s00495) Petković (Mitar) Slavoljub. Jasenovac (5004s00785) Milić (Matija) Rajko. rođena 1930. ubijen od ustaša 1941. Skugrići (1628019012) Osmanović (Rašid) Bajro. rođen 1917. kod kuće. kod kuće. nepoznato. ubijen 1942. Konjevići (1628019010) Jovanović (Neđo) Ranko. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1941. Drinjača (5004s00204) Milić (Marko) Matija. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Ježestica (7050s00369) Stjepanović (Stanoje) Nevenka. Srbin. Ježeštica (1627016070) Trišić (Milinko) Đurđija. Srpkinja. rođena 1875. ubijen od ustaša 1942. kod kuće. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. nepoznato. nepoznato. nepoznato. nepoznato. ubijena od ustaša 1942. rođen 1905. Ježeštica (1627016072) Trišić (Milinko) Đurđija. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena 1942. rođena 1896. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. ubijen od ustaša 1941. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1935. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. kod kuće. ubijena od ustaša 1942. Konjevići (1628019005) Osmanović (Osman) Idriz. Srbin. Srbin. rođen 1912. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. nepoznato. ubijena 1942. rođena 1896. rođen 1935. rođen 1918. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. kod kuće. nepoznato. rođen 1902. u logoru. u direktnom teroru. rođen 1890. u direktnom teroru. Konjevići (0097034018) Jovanović (Sredoje) Ivan. rođen 1934. ubijen od ustaša 1942. rođena 1897. rođen 1892. Banjevići (7050s00339) Golić (Dimitrije) Petra. Srbin. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. rođen 1939. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. kod kuće. Srbin. Banjevići (7050s00383) Milić (Rajko) Milica. kod kuće. Srpkinja. rođen 1913. Konjevići (1628019009) Jovanović (Neđo) Zagorka. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. Musliman. Srbin. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. nepoznato. Drinjača (5004s00780) Arsenović (Todor) Stana. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1941. rođena 1905. Konjevići (7050s00342) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Jovanović (Nikola) Ristuša. ubijena 1942. Ježestica (1627016035) Stjepanović (Todor) Gina. u logoru. rođena 1936. Srbin. Srbin. Konjevići (5004s00199) Jovanović (Nn) Ristuša. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođen 1913. kod kuće. Srbin. rođena 1930. Srbin. Konjevići (1628019011) Jovanović (Brano) Milka. Banjevići (5004s00782) Milić (Pero) Radoje. Konjevići (7050s00343) Jovanović (Neđo) Radojka. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. rođen 1932. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Nepoznato (0097034015) Marković (Stojan) Kostadin. rođena 1924. Srpkinja. ubijena od ustaša 1942. Konjevići (0097034017) Jovanović (Sredoje) Petar. rođen 1938. Srpkinja. rođen 1928. rođen 1906. Banjevići (7050s00388) Milić (Rajko) Gojko. poginuo 1941. Srpkinja. Konjevići (5004s00201) Jovanović (Sredoja) Petar. Srbin. ubijen od ustaša 1942.naselje Ježestica Žrtve rata 1941-1945 Stjepanović (Stanoje) Jovanka. Ježestica (5004s00256) Trišić (Milinko) Milivoje. Srbin. ubijen 1942. ubijen 1942. ubijena od ustaša 1942. Srbin. ubijena od ustaša 1942. u logoru. ubijen 1942. Ježestica (5004s00257) Trišić (Milinko) Cvjetin. Banjevići (7050s00346) Momčilović (Dojčin) Jefta. Musliman. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Konjevići (0097034016) Jovanović (Risto) Neđo. ubijen od ustaša 1942. rođen 1880. Banjevići (7050s00382) Milić (Rajko) Jela. rođen 1918. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. rođena 1921. Srpkinja. Konjevići (7050s00345) Jovanović (Sredoje) Ljubinka. Ježestica (5004s00252) Stjepanović (Vujadin) Boško. Srpkinja. Konjevići (1628019001) Jovanović (Momčilo) Stoja. nepoznato. Ježeštica (1627016044) Trišić (Miladin) Petko. Banjevići (7050s00350) Momčilović (Dejan) Milica. Konjevići (7050s00344) Jovanović (Neđo) Radomir. ubijen od ustaša 1941. u NOBu. rođena 1941. rođen 1926. Srpkinja. kod kuće. Drinjača (5004s00777) Arsenović (Tomislav) Stojan. Srbin. ubijena 1942. rođena 1936. ubijena od ustaša 1942. rođena 1890. kod kuće. u logoru. ubijen 1942. rođena 1900. nepoznato. Musliman. ubijena od ustaša 1942. Konjevići (1628019008) Jovanović (Neđo) Risto. Srbin. ubijen od ustaša 1941. u logoru. rođen 1923. Srbin. rođena 1912. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. Joševa (1628017001) Avdić (Salih) Ibro. ubijena od ustaša 1942.

poginuo 1945. Lipenovići (1628020022) Milanović (Krsto) Miloš. rođen 1924. Srpkinja. Drinjača (0804117009) Vidović (Vasilj) Miladin. Fakovići (1628021008) Bogdanović (Nikola) Petar. Lipenovići (1628020016) Obradović (Evgenije) Jovo. rođena 1883. Zvornik (1628018004) Avdić (Mujo) Vebija. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. rođen 1926. u direktnom teroru. rođena 1905. rođen 1903. Srbin. Lipenovići (1628020019) Nikolić (Andrija) Stanko. ubijena 1942. Bratunac (1628018005) Demirović (Avdo) Himzo. Banjevići (0804117007) Vidović (Kostadin) Đorđe. Srpkinja. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Ljubovija (1628020010) Lazić (Joka) Ilija. Srbin. Loznica (5021s00125) Čekić (Nikola) Teodor. rođen 1923. ubijen od ustaša 1945. Musliman. u direktnom teroru. rođena 1930. poginuo 1941. Srbin. ubijena 1942. u logoru. Srbin. Bratunac (1628018008) Jusić (Medo) Selmo. Srbin. rođen 1917. rođen 1917. rođen 1940. ubijena 1941. u direktnom teroru. ubijen 1941. ubijen od ustaša 1942. u NOBu. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1941. rođena 1895. u NOBu. Musliman. poginuo 1943. u direktnom teroru. rođen 1906. kod kuće. u direktnom teroru. rođen 1918. ubijen 1942. u direktnom teroru. Loznica (0772035049) Cvetinović (Jevta) Spasoje. ubijen od ustaša 1942. Lipenovići (1628020011) Lazarević (Todor) Stojko. u direktnom teroru. rođen 1897. Srbin. rođen 1918. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1890.naselje Konjevići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Petković (Petko) Mlađen. u direktnom teroru. Majur (0536038010) Mićić (Abram) Cvijan. ubijen od Nemaca 1942. rođena 1904.. rođen 1881. u logoru. ubijen od ustaša 1943. Konjevići (5004s00494) Ristanović (Neđo) Nedeljko. Jasenovac (1628022005) Cvetinović (Đorđe) Momčilo. Srpkinja. ubijen 1942. ubijen 1942. u NOBu. Musliman. ubijena 1943. Srbin. ubijen 1942. Srpkinja. rođena 1892. ubijen od ustaša 1942. Srbin. poginuo 1943. rođena 1900. u direktnom teroru. rođen 1898. Srpkinja. rođen 1921. Srbin. rođen 1904. ubijena 1942. Srbin. nepoznato. Srbin. poginuo od četnika 1943. ubijen 1942. rođen 1903. Srbin. ubijena 1942. rođen 1891. Konjevići (5004s00207) Tripunović (Savo) Jelika. ubijena od ustaša 1943. rođena 1897. Magašići (1628022018) Cvetinović (Jevto) Spasoja. rođen 1916. nepoznato. Loznica (1628022019) Cvetinović (Nn) Jovanka. Srbin. rođen 1927. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. Srbin. Lipenovići (1628020004) Cvijetinović (Jako) Neđo. rođena 1911. Batura srebreni (1628020008) Loznica Andrić (Jovo) Aleksa. Srbin. u direktnom teroru. Srebrenica (1628018007) Jusić (Medo) Avdurahman. ubijen 1943. Rakovac (5021s00126) Čekić (Đuro) Mirko. Magašići (1628020001) Obradović (Zarija) Smilja. ubijen od ustaša 1942. Srbin. Srbin. Srpkinja. Magašići (0772035048) 1058 spisak nije potpun . Musliman. Bjelovac (1628021003) Stojanović (Neđo) Gospava. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. rođen 1916. Srpkinja. rođen 1891. ubijen od ustaša 1942. rođena 1910. rođen 1923. poginuo od Nemaca 1943. poginuo 1942. u direktnom teroru. poginuo 1944. Šušnjari (1628020002) Pavlović (Blagoje) Radovan. Banjevići (7050s00341) Vidojević (Vasilja) Kostadin. Beograd (0611078004) Cvetinović (Jevta) Spasoje. ubijen od ustaša 1941. ubijen od ustaša 1941. ubijen 1942. u direktnom teroru. Musliman. Jasenovac (1628022006) Božić (Timotije) Krsto. Jasenovac (1628019002) Krasanovići Ahmetović (Abid) Ramo. rođen 1871. rođen 1920. Bjelovac (1628021002) Vučetić (Marko) Živan. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Srbin. poginuo 1944. rođen 1926. rođen 1885. rođena 1906. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. kod kuće. u logoru. Šušnjari (1628020003) Obradović (Evgenije) Stevan. nepoznato. Drinjača (1628020006) Pavlović (Miloš) Ilinka. Srbin. rođen 1906. Janja (1620046011) Damjanović (Miloš) Srećko. Lipenovići (1628020017) Nikolić (Stojan) Stanija. Srpkinja. Uzovnica ljubov (0611078005) Cvetinović (Jevto) Ilija. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena 1942. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1941. Konjevići (5004s00206) Vidojević (Miladin) Milivoje. rođen 1912. Srbin. Konjevići (5004s00203) Ristić (Pero) Lazar. kod kuće. poginuo 1944. u NOBu. Musliman. rođen 1926. Lipenovići (1628020012) Milićević (Milovan) Mihajlo. Batura srebreni (1628020007) Ristić (Stojan) Krista. rođen 1872. Srpkinja. u aprilskom ratu 1941 god. Bjelovac (1628021001) Lukić (Sofren) Mlađen. Paloma (1629036025) Miladinović (Risto) Dobrivoje. ubijen 1943. Drinjača (5004s00786) Tripunović (Milivoje) Marija. Srbin. ubijen 1943. ubijen 1942. Jasenovac (5021s00123) Čikanić (Hango) Ago. ubijen 1943. Srbin. ubijen od četnika 1942. kod kuće. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1884. Novo selo zvorn (1628020020) Mićić (Stojan) Božana. ubijena 1943. u direktnom teroru. ubijen 1942. u logoru. Srbin. Jasenovac (1628022004) Božić (Timotije) Stevo. rođena 1880. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Krasanovići (1628018003) Ahmetović (Ašim) Ramiz. u direktnom teroru. u NOBu. Srbin. ubijena 1942. u logoru. rođen 1909. rođena 1938. rođen 9999. u direktnom teroru. rođen 1925. rođen 1939. Bratunac (1628018001) Kabiljo (Isak) Aron. ubijena 1943. Srbin. rođen 1873. Drinjača (5004s00197) Vidović (Kostadin) Cveta. Srbin. Srbin. ubijen 1943. ubijena od ustaša 1942. Srbin. Konjevići (1628019006) Tripunović (Tomo) Jelica. Musliman. Srpkinja. Srbin. rođen 1925. Krasanovići (1628018002) Demirović (Mujo) Omer. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1924. rođen 1902. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. nepoznato. u direktnom teroru. rođen 1912. rođen 1920. rođen 1927. ubijen od četnika 1942. ubijena od ustaša 1942. Nepoznato (1628021004) Dragićević (Drago) Srećko. rođena 1928. Srpkinja. u direktnom teroru. Srebrenica (1628018006) Demirović (Mujo) Mehmed. rođen 1871. kod kuće. Srbin. rođen 1905. Lipenovići (1628020005) Ristić (Ilija) Simo. rođen 1901. rođen 1888. Srpkinja. Srbin. Fakovići (1628021009) Kovačević (Kosta) Petar. Lipenovići (1628020015) Muzej žrtava genocida Beograd Nikolić (Andrija) Milojka. ubijen od četnika 1944. rođena 1926. Konjevići (5004s00496) Petrović (Milivoje) Đorđuja. Šiljikovići (1628020024) Pavlović (Stevo) Đorđije. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. rođena 1875. ubijena 1942. Srpkinja. Kraljevo Polje (1628021005) Mešić (Alija) Hasan. nestao 1944. ubijen 1943. Lipenovići (1628020014) Neđić (Stojan) Dušan. Bratunac (0804117008) Vidović (Nn) Kostadin. Srpkinja. Banjevići (7050s00340) Vidojević (Miladin) Radmila. u direktnom teroru. rođen 1920. Lipenovići (1628020018) Nikolić (Stanoje) Zagorka. Musliman. ubijen od ustaša 1941. rođen 1892. ubijen 1944. rođen 1901. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u NOBu. Srbin. u NOBu. rođen 1914. u NOBu. u logoru. ubijen od ustaša 1943. Kraljevo Polje (1628021007) Stojanović (Gajo) Milica. Jasenovac (1573014041) Lipenovići Bojić (Tomo) Zorka. Jevrej. kod kuće. u direktnom teroru. Lipenovići (1628020023) Nikolić (Andrija) Dragomir. rođen 1912. Lipenovići (1628020021) Mićić (Cvijan) Miloš. Kraljevo Polje (1628021006) Magašići Božić (Pavle) Danica. Musliman. Lipenovići (1628020013) Milićević (Todor) Ivan. rođena 1923. ubijena od ustaša 1942. rođen 1905. u NOBu. u direktnom teroru. nepoznato.

Bjeljina (1628022021) Ibrakimović (Avdurahman) Osman. Musliman. Mratinci (1628025009) Janković (Jaćim) Stana. u direktnom teroru. Srpkinja. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. rođen 1898. Mlečva (1628024006) Mratinci Đokić (Ranko) Neđo. ubijen od ustaša 1944. Srbin. ubijen 1942. Mratinci (1628025010) Milanović (Marijan) Neđo. Srpkinja. rođen 1904. rođen 1904. Mlađevac (1628026004) Kostijerčević (Mlađen) Panto. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. u aprilskom ratu 1941 god. rođen 9999. Srbin.naselje Magašići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Cvijetinović (Aleksa) Miloš. rođen 1900. ubijen 1945. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. Srbin. ubijen 1941. rođena 1907. Mratinci (1628025012) Dolijanović (Stanko) Stanojka. Šabac (1628022009) Vukašinović (Marinko) Miladin. rođen 1897. rođen 1924. Magašići (1628022016) Mihaljevići Bogović (Simo) Dragić. rođena 1890. Brežani-srebren (1628024013) Jovanović (Simo) Tatomir. Srbin. ubijena od ustaša 1944. rođen 1933. Mratinci (1628025007) Veselinović (Đorđan) Kostadin. ubijen od ustaša 1944. rođen 1920. Srpkinja. u direktnom teroru. Jasenovac (1628022001) Đurišić (Radovan) Žarko. Srpkinja. rođen 1929. ubijen 1942. Srbin. pri deportaciji. Mratinci (5020s00204) Obočkić (Nn) Stoja. poginuo 1944. rođen 1912. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1879. Crni vrh (1628024008) Muzej žrtava genocida Beograd Oćenovići Dadić (Cvijetin) Matija. rođena 1936. Bratunac (1628026002) Marković (Milan) Cvijetin. Mratinci (1628025013) Mlečva Đurić (Mikaš) Đorđo. rođen 1880. Ranča bratunac (0611079018) Mitrović (Svetozar) Nikola. Srbin. rođen 1894. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1941. Mlečva (1628024007) Pavlović (Ranko) Đorđe. u direktnom teroru. u NOBu. Mratinci (1628025002) Milutinović (Vladimir) Radovan. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1930. kod kuće. u NOBu. rođena 1900. rođen 1891. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. ubijen 1942. Magašići (1628022013) Mitrović (Živan) Svetozar. Han Pijesak (1628022014) Mitrović (Svetozar) Milosava. Boljevići (1628024010) Jovanović (Bogoljub) Radivoje. ubijen 1944. u direktnom teroru. ubijena 1942. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1896. ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru. Nemački logor (1628024015) Nikolić (Milisav) Obren. ubijen od ustaša 1943. rođen 1926. u direktnom teroru. rođena 1903. Oćenovići (1628026007) Kostijerević (Blagoje) Savka. rođen 1928. poginuo 1944. rođen 1923. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Srbin. ubijena od ustaša 1943. ubijena 1942. Srbin. rođen 1921. Srbin. Mratinci (5020s00015) Janković (Lazar) Lazo. rođen 1875. rođen 1923. Mratinci (1628025016) Milutinović (Marko) Milosava. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1942. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1920. rođen 1909. poginuo 1945. poginuo 1941. ubijena 1944. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. rođen 1895. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Oćenovići (1628026011) 1059 spisak nije potpun . ubijen 1943. rođena 1911. ubijen 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ. rođen 1932. ubijena 1942. Musliman. rođen 1924. Mihaljevići (1628023002) Nešković (Rajko) Danilo. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1930. rođena 1912. Banja koviljača (0611079019) Mitrović (Svetozar) Nikola. poginuo 1944. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1900. Mihaljevići (1628023001) Hasanović (Alija) Muharem. Srpkinja. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. ubijen 1942. rođen 1942. Srbin. rođen 1870. Mlađevac (1628026001) Jovanović (Ljubo) Ilinka. Srpkinja. Hrvatica. kod kuće. Bratunac (1628022015) Mitrović (Savo) Milorad. Mratinci (1628025004) Milanović (Stevo) Neđo. ubijena od ustaša 1942. Zvornik (1628023006) Bogović (Simo) Milo. u direktnom teroru. rođen 1900. u direktnom teroru. Nova kasaba (1628025005) Milanović (Milan) Živana. rođena 1939. kod kuće. Srpkinja. Srbin. rođen 1918. Banjevići (5020s00024) Kostiječević (Nikola) Dragoljub. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1907. rođena 1908. Mihaljevići (1628023003) Bogović (Simo) Radoje. rođena 1884. Mratinci (5020s00017) Janković (Lazo) Jenjo. rođena 1901. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1893. Srbin. ubijena 1942. ubijen 1942. Mratinci (1628025008) Đurić (Jaćim) Jovanka. u NOBu. nepoznato. Magašići (1628022012) Momčilović (Panto) Milan. Srpkinja. rođen 1900. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1900. ubijen 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Mratinci (5020s00020) Milanović (Tomo) Đuka. u direktnom teroru. Boljevići (1628024011) Pavlović (Krsto) Risto. rođen 1922. u direktnom teroru. Oćenovići (1628026003) Kostijerčević (Simeun) Smilja. u NOBu. umro 1945. Nepoznato (1628023004) Bogović (Simo) Kata. Mratinci (1628025015) Milanović (Tomo) Đuka. rođen 1920. Srpkinja. Srbin. Srbin. Brežani-srebren (1628024012) Jović (Jovo) Nevenka. ubijen od Nemaca 1943. rođena 1878. rođen 1899. rođena 1880. rođena 1936. u direktnom teroru. poginuo 1944. Srbin. Jasenovac (1628022002) Deronjić (Ljubo) Mileva. u aprilskom ratu 1941 god. Srpkinja. Srbin. Srbin. ubijen 1941.. nepoznato.. poginuo 1944. rođen 1885. rođen 1894. umro od Nemaca 1942. rođen 1916. u NOBu. umrla 1942. ubijena 1942. Srbin. rođen 1900. Mratinci (1628025011) Đokić (Ranko) Pero. Srpkinja. Mlečva (1628024003) Jović (Jovo) Radovan. u direktnom teroru. u logoru. Srbin. Mratinci (1628025006) Vasiljević (Jovan) Luka. Magašići (1628022022) Popović (Krsto) Zorka. u zatvoru. rođen 1900. rođen 1919. u direktnom teroru. Mratinci (1628025001) Milutinović (Vladimir) Petra. Mlačva (0823022006) Pavlović (Krsto) Risto. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1926. u direktnom teroru. Ranča bratunac (0611079017) Mitrović (Živan) Svetozar. ubijen 1943. nepoznato. ubijen 1944. Musliman. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. Srbin. u logoru. Srbin. rođen 1938. u logoru. u direktnom teroru. u logoru. rođena 1914. ubijen od ustaša 1942. Crni vrh (1628024009) Pavlović (Veljko) Drago. u direktnom teroru. Mlečva (1628024005) Jović (Jovo) Radojka. Magašići (1628022003) Milanović (Stevo) Slavoljub. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1942. rođen 1905. ubijena 1942. ubijen 1942. Srbin. ubijen 1942. u direktnom teroru. Oćenovići (1628026014) Lučić (Jevto) Milivoje. rođen 1927. Mlađevac (1628025014) Veselinović (Đorđan) Vlajko. Bratunci tuzla (0611078002) Cvjetinović (Aleksa) Miloš. rođena 1901. Mlečva (1628024004) Nedeljković (Radovan) Živko. Magašići (1628022020) Cvjetinović (Pero) Vaso. Bjelovac (1628023005) Duraković (Ćamil) Kemal. ubijen 1941. Stomatovići (1628024014) Jovanović (Nn) Danojla. nepoznato. Srbin. Srbin. ubijena 1943. ubijen 1943. ubijen od ustaša 1943. ubijen od ustaša 1944. rođena 1886. Srbin. u direktnom teroru. Mratinci (1628025017) Sekulić (Petar) Savo. ubijena 1942. Srbin. Istočna bosna (1628022007) Mitrović (Drago) Živojin. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. kod kuće. Srpkinja. Nepoznato (1628022010) Popović (Ljubinko) Tomka. rođen 1925. Mratinci (1628025003) Obaćkić (Nn) Stoja. Srbin. nepoznato. Magašići (1628022017) Deronjić (Bogoljub) Todor. u direktnom teroru. Jasenovac (1628022011) Popović (Vladimir) Krsto. ubijen 1942. ubijen 1941. ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. rođen 1883. Srbin. 15 mojevička brigada (1628022008) Milanović (Vaso) Tomo. Srbin. ubijen od ustaša 1943.

rođen 1903. ubijena 1942. Srbin. Srbin. kod kuće. kod kuće. kod kuće. rođena 1923. Anđići. Anđići-opravdić (1628027108) Grujičič (Miloš) Pavle. Srbin. opravdići (1628027022) Grujičić (Pavle) Radojko. rođena 1927. Opravdići (1628027073) Ilić (Todor) Mitra. rođen 1889. Ćešmerovići (1628027089) Janjić (Nn) Milun. rođen 1900. Srbin. ubijena 1942. opravdići (1628027065) Cvijetinović (Pero) Dušan. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. poginuo 1945. Srpkinja. rođeno 1944. u direktnom teroru. kod kuće. ubijena 1944. rođen 1921. ubijen 1942. Srpkinja. Opravdići (5020s00016) 1060 spisak nije potpun . ubijen 1942. Srbin. Srbin. Oćenovići (1628026020) Pavlović (Pero) Nedeljko. Oćenovići (0655054038) Tešanović (Vujadin) Milisav. ubijen od ustaša 1944. rođen 1896. rođen 1900. Oćenovići (1628026016) Tešanović (Stanoje) Smilja. rođena 1934. rođena 1894. Srbin. Srbin. Srpkinja. rođen 1885. u direktnom teroru. kod kuće. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. T. poginuo 1945. Banja koviljača (1628027067) Đukanović (Milorad) Gojana. Anđići. rođen 1895. Srbin. Čolakovići-opra (1628027120) Đukanović (Marko) Risto. u direktnom teroru. Jasenovac (1628026012) Obradović (Jovo) Milojka. rođena 1898. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Srbin. kod kuće. u masovnom pokolju. kod kuće. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. ubijen od Nemaca 1944. rođena 1937. spaljena 1944. rođen 1896. kod kuće. Mandići-opravdi (1628027122) Đukanović (Petar) Milorad. ubijena od ustaša 1944. Srbin. kod kuće. poginuo 1944. Opravdići (1628027060) Đukanović (Milan) Bogdan. u logoru. Srpkinja. rođen 1924. Srpkinja. spaljena od ustaša 1944.užice (1628027064) Đukanović (Mato) Janko. rođena 1895. Srbin. Srpkinja. kod kuće. Oćenovići (1628026018) Tomić (Mićo) Rajko. u masovnom pokolju. Srbin. rođen 1910. ubijen 1942. Srbin. ubijena 1942. rođen 1917. rođen 1924. ubijen 1942. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Srbin. Opravdići (1628027075) Ilić (Živojin) Darinka. Opravdići (1628027009) Ilić (Savo) Jelka. Srbin. Srbin. Srbin. kod kuće. ubijena 1942. Srpkinja. Srbin. ubijena 1944. Opravdići (1628027070) Jaćimović (Savo) Smilja. ubijena 1942. Srbin. Opravdići (7050s00192) Grujičić (Pavle) Milica. rođena 1895. ubijen od ustaša 1944. rođena 1890. rođen 1878. u direktnom teroru. Opravdići (1628027088) Janjić (Milko) Milica. rođena 1920. Anđići-opravdić (1628027106) Ilić (Gajo) Joka. Srpkinja. Srbin.naselje Oćenovići Žrtve rata 1941-1945 Marković (Milan) Danilo. rođena 1900. Srpkinja. rođen 1893. kod kuće. poginuo 1944. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. rođena 1886. ubijen 1944. Srpkinja. Srpkinja. Srbin. ubijena od ustaša 1944. rođen 1893. Oćenovići (1628026008) Marković (Milan) Marija. Oćenovići (1628026010) Marković (Milan) Đurđija. Oćenovići (1628026006) Stanojević (Pero) Milorad. ubijeno od ustaša 1944. Srbin. u logoru. ubijena od ustaša 1942. rođen 1908. Srpkinja. rođena 1922. Oćenovići (5020s00022) Urošević (Risto) Tanasije. Oćenovići (5020s00014) Pavlović (Pero) Milan. ubijena od ustaša 1944. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. Srbin. Opravdići (1628027002) Dragićević (Nn) Todora. Oćenovići (1628026005) Stankić (Manojlo) Soka. spaljen od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1895. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. spaljena 1944. u izbeglišvu. Opravdići (1628027076) Ilić (Nikola) Slavko. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. rođen 1927. kod kuće. rođena 1941. rođen 1918. u NOBu. Ćešmerovići (1628027091) Janjić (Mićo) Nikodin. rođen 1925. rođena 1893. ubijena 1944. Čolakovići-opra (1628027121) Đukanović (Jako) Jovanka. Oćenovići (5020s00013) Pavlović (Nn) Sofija. rođena 1894. Loznica (1628027068) Gavrić (Gligor) Dušanka. u direktnom teroru. rođena 1909. Čolakovići-opra (1628027119) Đukanović (Stevo) Milorad. Srbin. ubijena 1944. ubijen 1944. Nova gradiška (1628027059) Grujčić (Neđeljko) Todora. ubijen 1944. ubijen 1941. rođena 1886. Ćešmerovići-opr (1628027085) Janjić (Milan) Dušan. opravdići (1628027024) Grujičić (Pavle) Rajka. u NOBu. rođena 1912. rođena 1899. Srbin. Srbin. ubijen od ustaša 1944. rođena 1890. kod kuće. Srbin. u direktnom teroru. kod kuće. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. kod kuće. Anđići. rođena 1900. rođen 1888. Srbin. ubijen 1942. poginuo 1944. spaljen od ustaša 1944. umro 1944. rođen 1912. rođen 1919. spaljena 1944. u direktnom teroru. Srpkinja. Srbin. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. u NOBu. ubijen od ustaša 1944. rođena 1895. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Opravdići (1628027107) Grujičić (Risto) Todora. Anđići-opravdić (1628027020) Grujičič (Nikola) Cvijeta. u masovnom pokolju. Opravdići (1628027069) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Gavrić (Neđo) Mitar. mačva (1628027058) Gojčinović (Cvijetin) Milovan. kod kuće. ubijen od ustaša 1942. Opravdići (1628027011) Gojčinović (Nn) Petko. rođena 1894. rođen 1890. opravdići (1628027109) Grujičić (Drago) Dušan. u NOBu. nestao 1944. rođena 1886. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. rođen 1937. rođena 1880. Šabac-zasavica (1628027012) Gojić (Pajo) Drago. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. rođen 1897. Srbin. Srpkinja. Opravdići (1628027010) Gojčinović (Milko) Marija. Bratunac (1603006004) Ilić (Savo) Nikola. Ćešidovići. rođen 1900. kod kuće. rođen 1910. ubijena od ustaša 1944. Prnjavor. Srbin. Bijeljina (0097034024) Bojić (Milan) Bojka. kod kuće. rođen 1874. kod kuće. Oćenovići (5020s00018) Urošević (Nn) Todosija. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1944. rođen 1942. kod kuće. Srpkinja. Srpkinja. Opravdići (1628027079) Ilić (Savkan) Jelika. Ljubovija (1628027080) Ilić (Nikola) Smilja. kod kuće. Opravdići (5020s00006) Gojčinović (Petko) Miloš. kod kuće. Jasenovac (1628026017) Tomić (Sava) Cvija. rođen 1890. Srbin. Popovići (1628026013) Pavlović (Nn) Nikolija. Srpkinja. u logoru. u NOBu. rođena 1913. Srbin. rođena 1922. u NOBu. rođena 1935. rođena 1893. Anđići-opravdić (1628027021) Grujičić (Nn) Dete. u direktnom teroru. spaljen 1944. u direktnom teroru. Opravdići (1628027074) Ilić (Nikola) Savka. Srpkinja. Opravdići (1628027078) Jaćimović (Luka) Miloš. Ćešmerovići-opr (1628027086) Janjić (Mihajlo) Sofija. Srpkinja. Anđići. Oćenovići (1628026015) Opravdići Bojić (Luka) Vladimir. ubijena od ustaša 1944. rođen 1890. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Opravdići (1628027071) Janjić (Dušan) Dušan. kod kuće. u direktnom teroru. rođena 1915. rođen 1880. Ćešidovići-opra (1628027066) Đukanović (Marko) Joka. Opravdići (1628027001) Cvijetinović (Pero) Mihajlo. Oćenovići (1628026021) Stankić (Jovo) Ilija. rođena 1935. u direktnom teroru. Vinkovci (1628026019) Tomić (Miloš) Kojo. opravdići (1628027023) Grujičić (Petar) Stana. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. kod kuće. kod kuće. Srpkinja. rođena 1904. Oćenovići (1628026009) Milošević (Mikajilo) Nikola. rođen 1898. Srpkinja. Opravdići (5020s00021) Gajić (Pajo) Stevo. Srpkinja. spaljena od ustaša 1944. ubijen 1942. rođen 1939. rođen 1931. Opravdići (1628027093) Đukanović (Drago) Ilinka. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1943. nepoznato. Opravdići (5020s00005) Grujičić (Drago) Božidar. Opravdići (1628027013) Gojčinović (Milovan) Grozda. Beljina (0655054039) Tomić (Krsto) Mićo. kod kuće. Srpkinja. rođen 1900. spaljena 1944. Opravdići (1628027072) Jaćimović (Vučko) Nikola. Srbin. Srpkinja.

ubijen od ustaša 1942. opravdići (1628027026) Janjić (Sredoje) Draginja. u direktnom teroru. spaljena od ustaša 1944. Srpkinja. opravdići (1628027051) Pavlović (Vaso) Pero. opravdići (1628027019) Pavlović (Vasilije) Vaso. Srbin. Opravdići (1628027031) Jovanović (Vaso) Bogdan. spaljena 1944. Anđići-opravdić (1628027017) Pavlović (Milorad) Kristina. Srbin. spaljena od ustaša 1944. Srbin. rođena 1875. Mandići-opravdi (1628027094) Simić (Savo) Lazar. rođen 1940. Srbin. rođena 1889. ubijena 1944. Srbin. u masovnom pokolju. Opravdići (1541031002) Petrović (Nedeljko) Đoko. nepoznato. Srpkinja. Anđići-opravdić (1628027101) 1061 spisak nije potpun . rođena 1944. Opravdići (7050s00193) Nikolić (Savo) Nevenka. Srpkinja. kod kuće. Anđići-opravdić (1628027036) Nikolić (Nikola) Neđo. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. kod kuće. rođena 1939. Anđići. Opravdići (1628027061) Perić (Krsto) Cvija. u zatvoru. rođena 1891. rođena 1910. rođena 1888. Srpkinja. spaljena od ustaša 1944. opravdići (1628027057) Nikolić (Todosije) Milivoje. ubijena od ustaša 1944. opravdići (1628027118) Vasić (Đorđo) Jovanka. Srpkinja. Ćešidovići. Srbin. ubijena 1942. Anđići-opravdić (1628027097) Vasić (Drago) Vasilija. Opravdići (1541031001) Perić (Krsto) Cvija. Srbin. spaljena od ustaša 1944. rođen 1941. Anđići-opravdić (1628027047) Pavlović (Sveto) Jefa. Srpkinja. rođen 1900. Opravdići (1628027063) Perić (Mihajlo) Živan. ubijena od ustaša 1944. Srbin. Srpkinja. u NOBu. u masovnom pokolju. Zvornik (1628027082) Marković (Pero) Rade. Srpkinja. Srbin. Srbin. Srpkinja. spaljen od ustaša 1944. poginuo 1942. kod kuće. Srpkinja. Opravdići (1628027081) Jovanović (Todor) Cvija. Anđići-opravdić (1628027018) Pavlović (Mikalo) Cvijeta. spaljen od ustaša 1944. spaljena 1944. ubijena od ustaša 1942. kod kuće. rođen 1912. Srpkinja. Mandići-opravdo (1628027128) Simić (Milan) Jovo. kod kuće. Anđići-opravdić (1628027037) Nikolić (Nikola) Neđo. Opravdići (5020s00041) Nikolić (Pajo) Joka. spaljena od ustaša 1944. rođena 1906. Opravdići (7050s00194) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Nikolić (Savo) Pero. kod kuće. u aprilskom ratu 1941 god. opravdići (1628027044) Nikolić (Stevo) Bojana. Opravdići (7050s00195) Nikolić (Nikola) Radojka. u masovnom pokolju. spaljena 1944. Srbin.. Srpkinja. Opravdići (1628027008) Simić (Savo) Stjepanija. rođen 1889. Srbin. Ćešidovići (1628027025) Janjić (Rajko) Petra. Srpkinja. spaljena 1944. rođena 1890. Anđići. Ćešmerovići-opr (1628027087) Janjić (Vida) Milica. kod kuće. rođena 1923. Srpkinja. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. rođena 1883. ubijena 1944. ubijena od ustaša 1944. Anđići. rođena 1905. Anđići. Srbin. opravdići (1628027048) Pavlović (Milorad) Savka. kod kuće. rođen 1922. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1943. rođen 1872. spaljena od ustaša 1944. Anđići-opravdić (1628027039) Nikolić (Risto) Savka. rođen 1878. kod kuće. rođena 1904. Srpkinja. rođen 1916. kod kuće. Ćešmerovići (1628027092) Simić (Stevan) Stanko. opravdići (1628027050) Pavlović (Vaso) Milosava. Opravdići (5020s00040) Janjić (Pajo) Draginja. Ljubovija (1628027034) Jovanović (Risto) Vaso. rođen 1881. rođena 1899. rođena 1913. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1944. kod kuće. Nepoznato (1628027030) Jovanović (Kojo) Neđo. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1942. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1941. Anđići. spaljena 1944. rođena 1928. kod kuće. Čolakovići. rođen 1890. kod kuće. poginuo od ustaša 1941. Ljubovija (2621055008) Jovanović (Miloš) Mikailo. prilikom borbi ili bombardovanja. u masovnom pokolju. spaljen 1943. kod kuće. Srbin. kod kuće. Srbin. Anđići. ubijena od ustaša 1944. poginuo 1941. kod kuće. Ježestica (5004s00253) Stanojević (Stjepan) Milo. rođena 1933. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1944. u direktnom teroru. rođena 1906. Opravdići (1628027004) Jovanović (Kojo) Jovan. rođen 1872. kod kuće. rođena 1943. spaljena 1944. Srpkinja. Srpkinja. rođen 1941. Anđići-opravdić (1628027054) Nikolić (Nikola) Joka. Anđići. ubijena od ustaša 1944. Anđići-opravdić (1628027035) Nikolić (Savo) Mijoljka. Srpkinja. u masovnom pokolju. kod kuće. Srpkinja. Opravdići (1628027077) Nikolić (Krsto) Cvijeta. kod kuće. rođena 1899. Srbin. ubijena od ustaša 1944. Opravdići (1628027015) Pavlović (Jovan) Drago. Srpkinja. u direktnom teroru. rođena 1919. ubijen od ustaša 1942. rođen 1902. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srpkinja. opravdići (1628027052) Pavlović (Vaso) Vasilije. rođena 1937. kod kuće. kod kuće. kod kuće. ubijen od ustaša 1944. ubijena od ustaša 1944. Srpkinja. Jasenovac (1628027005) Nikolić (Nn) Savka. Srpkinja. Opravdići (1628027006) Pavlović (Božo) Pavle. kod kuće. kod kuće. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. Srbin. rođen 1914. Ćešmerovići (1628027090) Janjić (Vasilije) Draginja. spaljen od ustaša 1944. Srbin. Srpkinja. Srbin. spaljena od ustaša 1944. rođen 1928. ubijen 1942. rođen 1903. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1944.naselje Opravdići Žrtve rata 1941-1945 Janjić (Nn) Sofija. Opravdići (5020s00019) Simić (Nn) Mara. rođena 1937. spaljena 1944. kod kuće. Srpkinja. rođen 1880. Srpkinja. Opravdići (1628027083) Jovanović (Stevan) Nikolija. rođena 1890. opravdići (1628027049) Pavlović (Savo) Todora. ubijen od ustaša 1944. Srpkinja. Srbin. Anđići. opravdići (1628027055) Nikolić (Tomo) Joka. Srpkinja. rođena 1944. rođena 1930. kod kuće. Anđići. ubijen 1944. ubijen od ustaša 1941. kod kuće. Opravdići (5002s00029) Janjić (Nn) Soka. prilikom borbi ili bombardovanja. rođena 1919. opravdići (1628027053) Pavlović (Vaso) Stana. rođena 1888. kod kuće. rođen 1876. rođena 1923. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. Opravdići (1628027033) Jovanović (Manojlo) Tomka. Srpkinja. rođena 1940. Srpkinja. Anđići. u masovnom pokolju. nestao 1941. u masovnom pokolju. Srpkinja. kod kuće. u direktnom teroru. Srpkinja. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. spaljena 1944. opravdići (1628027038) Nikolić (Nikola) Vukašin. Srpkinja.. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. Banja koviljača (1628027016) Pavlović (Jovan) Milenija. kod kuće. Srbin. Zalići-opravdić (1628027042) Nikolić (Todosije) Milisav. rođena 1932. rođena 1905. spaljen od ustaša 1944. kod kuće. Opravdići (1628027032) Jovanović (Marko) Anica. u masovnom pokolju. Anđići. Anđići. kod kuće. rođen 1930. Anđići. Anđići. opravdići (1628027040) Nikolić (Pajo) Smilja. rođen 1920. u direktnom teroru. kod kuće. opravdići (1628027041) Nikolić (Pajo) Nenad. rođena 1939. u direktnom teroru. Srpkinja. u masovnom pokolju. Drinjača (1628027046) Pavlović (Vaso) Jelika. Opravdići (1628027084) Jovanović (Miloš) Mihajlo. Srpkinja. rođena 1886. u masovnom pokolju. rođen 1934. Srpkinja. spaljena 1944. rođena 1912. Anđići. Srbin. spaljen od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođena 1879. Srbin. rođen 1922. rođen 1937. spaljena od ustaša 1944. Čolakovići. poginuo 1941. rođena 1939. rođen 1934. Zvornik (1628027095) Neđić (Spasoje) Mara. rođena 1938. spaljena 1944. ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju. ubijen od ustaša 1942. spaljena 1944. u logoru. ubijen od ustaša 1941. Zalići-opravdić (1628027045) Pejić (Stako) Jerotije. ubijena od ustaša 1944. Opravdići (7050s00194) Nikolić (Savo) Nevenka. Srpkinja. kod kuće. kod kuće. Srpkinja. rođena 1926. spaljen 1944. Drinjača (1628027003) Petrović (Nn) Vaso. ubijen od ustaša 1942. opravdići (1628027127) Nikolić (Andrija) Stanko. spaljena od ustaša 1944. u masovnom pokolju. rođen 1901. opravdići (1628027056) Nikolić (Todosije) Zagorka. rođen 1898. rođena 1888. rođen 1890. rođen 1913. kod kuće. rođena 1890. Srbin. opravdići (1628027126) Nikolić (Jevto) Milojka. ubijena od ustaša 1942. Srpkinja. u masovnom pokolju. Srbin. poginuo 1944. Opravdići (5002s00032) Janković (Marko) Janko. Opravdići (1628027007) Stanojević (Jovan) Mila. rođena 1932. rođena 1916. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Ježeštica (1628027014) Vasić (Aleksa) Vukica.

u masovnom pokolju. kod kuće. u direktnom teroru. kod kuće. poginula 1943. Musliman. kod kuće. Musliman. spaljen 1944. ubijen 1944. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Musliman. rođen 1924. Branjevo. Muslimanka. ubijen od četnika 1943. zvornik (1628031015) Gligić (Dako) Stana. u direktnom teroru. Anđići. rođen 1927. u direktnom teroru. rođen 1908. Pobrđe (1628030012) Hajdarević (Šeno) Mujo. rođen 1930. opravdići (1628027113) Živanović (Sredoje) Vuja. ubijen 1942. rođen 1919. ubijena od ustaša 1944. poginuo 1945. rođen 1907. Srbin. ubijena od četnika 1943. rođen 1922. rođena 1932. poginuo 1942. Anđići-opravdić (1628027111) Živanović (Mihajlo) Darinka. Opravdići (5020s00004) Vasić (Nn) Mara. Srpkinja. rođena 1927. Podčauš (1628031008) 1062 spisak nije potpun . u NOBu. ubijen 1942. Branjevo-zvorni (1628031016) Ilić (Božo) Vasilija. rođen 1904. rođen 1922. u direktnom teroru. ubijen 1941. Anđići-opravdić (1628027116) Pirići Ahmetović (Huso) Juso. rođena 1924. ubijen 1942. rođen 1900. rođena 1910. u NOBu. Srpkinja. nestao 1942. Anđići. Čolakovići. u direktnom teroru. spaljen od ustaša 1944. u direktnom teroru. spaljen 1944. rođen 1904. Bratunac (1628029010) Ostojić (Mikajilo) Živko. Srbin. spaljen od ustaša 1944. Srpkinja. ubijena od četnika 1943. rođen 1892. u masovnom pokolju. u direktnom teroru. rođen 1914. rođen 1912. nepoznato. Anđići-opravdić (1628027117) Vasić (Milorad) Miladin. nepoznato. Musliman. Srpkinja. Kod sarajeva (1628028003) Hasanović (Ređo) Juso. Jablanica crkva (1628029004) Spasojević (Marko) Momčilo. Bratunac (1628031002) Bešić (Dervo) Bida. Srpkinja. ubijen 1942. rođen 1885. Srbin. nestao 1942. rođena 1899. Srbin. ubijena 1944. ubijena 1941. Anđići-opravdić (1628027027) Vasić (Nikola) Vasilija. rođen 1886. rođen 1932. Srpkinja. zvornik (1628031012) Ferhatović (Bajro) Đulsa. spaljen od ustaša 1944. rođen 1880. ubijen 1942. u masovnom pokolju. u masovnom pokolju. Srbin. Joševo (1628031001) Ferhatović (Aljo) Fejzo. rođena 1929. Srpkinja. spaljen od ustaša 1944. Anđići. ubijen od četnika 1941. rođena 1915. rođen 1910. rođen 1918. zvornik (1628031013) Ferhatović (Fejzo) Alija. Musliman. u direktnom teroru. opravdići (1628027114) Živanović (Mihajlo) Zorka. Srbin. kod kuće. Anđići-opravdić (1628027104) Vasić (Vaso) Ilinka. Opravdići (5020s00002) Vasić (Pavle) Goja. Anđići-opravdić (1628027098) Vasić (Tomo) Tomislav. Branjevo. u direktnom teroru. ubijena 1944. poginuo 1942. Slapašnica (1628028002) Hasanović (Ređo) Mujo. Nepoznato (1628029008) Spasojević (Marko) Milorad. ubijen 1942. Musliman. u direktnom teroru. rođena 1915. u direktnom teroru. Musliman. rođena 1934. u NOBu. ubijena 1942. rođena 1936. u direktnom teroru. rođen 1940. Musliman.naselje Opravdići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Vasić (Jovan) Novak. Musliman. Srbin. Pobrđe (1628030017) Hajdarević (Osmo) Murat. nepoznato. kod kuće. u masovnom pokolju. rođen 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1900. rođena 1930. u masovnom pokolju. ubijen 1943. Musliman. Musliman. rođena 1925. u direktnom teroru. rođen 1930. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1944. Musliman. u direktnom teroru. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen 1942. Pobrđe (1628030008) Omerović (Mehmed) Šaćir. u masovnom pokolju. ubijena od četnika 1943. Anđići. u direktnom teroru. u direktnom teroru. kod kuće. ubijen 1943. ubijen 1942. Pobrđe (1628030007) Omerović (Halil) Avdo. rođen 1932. Opravdići (7050s00196) Vasić (Neđo) Mileva. Pobrđe (1628030018) Tešanović (Jovo) Milosava. spaljen 1944. kod kuće. Pobrđe (1628030005) Avdić (Huso) Halil. Branjevo. nepoznato. rođen 1943. Musliman. rođen 1920. u NOBu. ubijen 1942. Pobrđe (1628030003) Nukić (Nuko) Osman. ubijena 1942. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1889. nepoznato. ubijena od ustaša 1944. rođena 1898. Musliman. rođena 1935. rođena 1900. spaljena od ustaša 1944. rođen 1924. Branjevo-zvorni (1628031017) Hopić (Salko) Hava. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1921. Bratunac (1628029009) Obrenović (Obren) Miloš. Pobrđe (1628030020) Smajić (Bihal) Nuhan. Anđići-opravdić (1628027105) Vasić (Pavle) Jovan. Pobrđe (1628030021) Omerović (Ahmo) Dalil. rođena 1887. kod kuće. u NOBu. Bratunac (1628029002) Muzej žrtava genocida Beograd Ostojić (Ljubo) Aleksa. rođen 1913. Srpkinja. Pobrđe (1628030022) Nukić (Osman) Mešan. ubijen od četnika 1941. Srbin. spaljena 1944. rođen 1902. poginuo 1942. rođena 1902. rođena 1908. Muslimanka. Romanija Planin (1628029005) Pobuđe Avdić (Hasan) Ramo. Šiljkovići (1628027110) Živanović (Marko) Stanka. Musliman. Podčauš (1628031009) Hopić (Salko) Bisera. ubijen 1942. Musliman. ubijen 1942. Musliman. rođena 1882. rođena 1891. Anđići. Zaklapača (1628030006) Muharemović (Huso) Mehmed. nepoznato. ubijena 1942. opravdići (1628027115) Živanović (Mihajlo) Milivoje. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Pobrđe (1628030004) Isaković (Biber) Omer. u direktnom teroru. opravdići (1628027112) Živanović (Mihajlo) Draginja. ubijen 1941. rođen 1900. Opravdići (1628027123) Vasić (Pero) Milojka. Srbin. rođen 1910. ubijena od četnika 1943. prilikom borbi ili bombardovanja. u masovnom pokolju. Musliman. Musliman. spaljena 1944. u NOBu. Opravdići (5020s00001) Vasić (Tomo) Kristina. u direktnom teroru. Anđići-opravdić (1628027096) Vasić (Tripun) Savo. opravdići (1628027029) Vasić (Milorad) Milojka. Anđići. Srpkinja. ubijen 1942. Pobrđe (1628030010) Isaković (Suljo) Sali. Kod bratunca (1628029006) Nešković (Vojin) Ljubomir. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1923. Slapašnica (1628028001) Pobrđe Nešković (Vasilije) Janja. Pobrđe (1628030016) Hajdarević (Hajdor) Omer. Musliman. rođen 1892. Srpkinja. Musliman. u direktnom teroru. kod kuće. Muslimanka. Pobrđe (1628030013) Ibrahimović (Suljo) Omer. Anđići. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. ubijena 1944. Bratunac (1628029001) Obrenović (Nn) Danica. spaljena od ustaša 1944. rođen 1940. rođena 1904. Srbin. u masovnom pokolju. rođen 1900. ubijena od ustaša 1944. kod kuće. Srpkinja. kod kuće. ubijena 1944. Muslimanka. rođen 1933. Srpkinja. ubijena 1944. spaljena od ustaša 1944. Srbin. Pobrđe (1628030009) Jašarević (Meho) Osman. Banja koviljača (1628030002) Podčauš Avdić (Šerif) Rasim. zaklan 1941. ubijena 1944. opravdići (1628027100) Vasić (Tripul) Tomo. Anđići-opravdić (1628027028) Vasić (Momčilo) Milisav. rođen 1928. rođena 1935. spaljen od ustaša 1944. opravdići (1628027125) Vasić (Mikailo) Vukosava. Pobrđe (1628030019) Omerović (Mehmed) Zejna. Srbin. poginuo 1942. Opravdići (5020s00003) Živanović (Cvijan) Mikajilo. rođen 1912. ubijena 1944. rođena 1938. Čolaković-oprav (1628027124) Vasić (Toma) Milosava. Muslimanka. Srpkinja. Srpkinja. opravdići (1628027102) Vasić (Momčilo) Ratko. Srbin. opravdići (1628027099) Vasić (Tomo) Momčilo. poginuo od ustaša 1942. Srbin. rođena 1914. Pobrđe (1628030001) Hajdarević (Alija) Aljo. Srbin. u direktnom teroru. Nepoznato (1628029003) Obrenović (Anto) Sreten. opravdići (1628027103) Vasić (Momčilo) Tomislav. ubijen od ustaša 1944. Musliman. rođen 1890. Anđići. u direktnom teroru. kod kuće. Pobrđe (1628030015) Hajdarević (Halil) Avdo. Srbin. ubijen 1942. rođena 1899. Anđići. ubijen 1942. Srpkinja. Srpkinja. ubijena od ustaša 1944. rođen 1922. Musliman. Srbin. Pobrđe (1628030014) Hajdarević (Šeno) Mehmed. rođen 1920. kod kuće. Srpkinja. Pobrđe (1628030011) Jašić (Mujo) Jusut. Srpkinja. Musliman. Muslimanka. rođena 1905.

rođen 1900. kod kuće. ubijen od Nemaca 1943. u logoru. Repovac (1629034020) Živanović (Jevto) Mihajlo. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođena 1902. Polom (5004s00192) Kostić (Todor) Đorđo. Srbin. u logoru. rođen 1918. u logoru. ubijena 1942. poginuo od Bugara 1941. Srpkinja. rođen 1926. ubijena 1942. ubijen 1942. zaklana od ustaša 1942. spaljen od ustaša 1943. ubijena 1942. u NOBu. Srbin. Jasenovac (1628032011) Jokić (Sovo) Nešo. rođen 1928. Repovac (1629034005) Ristić (Vojin) Ivanka. rođen 1904. zaklan od ustaša 1942. u direktnom teroru. Nemačka (7050s00338) Urošević (Ilija) Tomo. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1943. Srbin. Musliman. Podčauš (1654030010) Mićić (Milan) Ljubica. u logoru. ubijena 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1926. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. Musliman. rođena 1918. ubijen od ustaša 1942. rođen 1925. poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja. Polom (5004s00196) Rakovac Duraković (Moša) Ramo. u direktnom teroru. Drinjača (1629033004) Lolić (Sejfo) Zuhdija. Drinjača (1628031010) Zukić (Mujo) Nurif. rođena 1929. Srbin. poginuo 1941. rođen 1892. rođena 1904. ubijen od ustaša 1944. rođena 1904. u direktnom teroru. Jasenovac (1664078003) Simić (Stanoje) Jevto. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1942. u NOBu. rođena 1893. Srpkinja. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1917. Polom (1628032010) Simić (Neđo) Prodan. Srbin. Srbin. Musliman. rođen 1910. Mathausen (1629034019) Jovanović (Jerotije) Spasenija. u zatvoru. Zagoni (1629034007) Živanović (Luka) Ana. Kod beograda (1628032013) Pavlović (Todo) Svetozar. Srbin. u direktnom teroru. Repovac (1629034013) Jovanović (Tanasije) Anđa. Srbin. u aprilskom ratu 1941 god. Polom (1628032023) Jokić (Kojo) Borisav. rođena 1892. rođen 1920. Repovac (1629034016) Živanović (Marinko) Đuka. rođen 1900. u NOBu. poginuo od Nemaca 1942. ubijena 1942. Repovac (1629034022) Marinković (Bogić) Ostoja. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1944. Repovac (1629034018) Ilić (Veselin) Živojin. ubijen od Nemaca 1945. ubijen 1942. rođena 1897. u direktnom teroru. poginuo 1944. rođen 1928. Repovac (1629034014) Jovanović (Jovo) Dostana. Ljubovija (1629034017) 1063 spisak nije potpun . rođen 1900. rođen 1924. Srpkinja. u logoru. u direktnom teroru. Oćenović brdo (1628032018) Tomić (Vasilije) Tomo. rođen 1922. u NOBu. u NOBu. Podčauš (1628031004) Mičić (Vidoje) Milan. poginuo 1943. Repovac (1629034011) Jovanović (Miloš) Vlajko. rođen 1888. Drinjača (1629033003) Lolić (Sejfo) Nurko. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1919. Srbin. u logoru. u aprilskom ratu 1941 god. Srbin. u direktnom teroru. rođena 1937. Polom (5004s00190) Milanović (Vasilije) Savo. Polom (1628032014) Milanović (Vasa) Desanka. u logoru. rođen 1893. rođen 1898. Bratunac (1629034024) Blagojević (Vidak) Marija. Beograd (1628032006) Jokić (Nn) Rajka. u direktnom teroru. Polom (5004s00195) Simić (Stanoje) Jevto. Repovac (1629034012) Krsmanović (Vidak) Mlađen. u direktnom teroru. umro 1943. rođen 1926. Srbin. Srbin. rođen 1906. Repovac (1629034009) Marinković (Mićo) Bogić. rođen 1920. rođena 1871. Zagoni (1629034006) Živković (Danilo) Novak. rođen 1920.. kod kuće. Srbin. Srpkinja. Srbin. ubijena 1942. Srpkinja. Srbin. poginula 1942. ubijena od ustaša 1943. kod kuće. Polom (7050s00337) Milanović (Stjepan) Neđo. Kraljevo Polje (1628032019) Blažević (Stjepan) Andrija. Nemačka (7050s00338) Tomić (Vasilije) Dušan. Srbin. rođena 1875. Polom (1628032015) Milanović (Krsto) Vasilija. rođen 1927. Srbin. poginuo 1943. rođen 1910. Srbin. Mathausen (1628032016) Tomić (Stevo) Miladin. ubijen od Nemaca 1943. ubijen od ustaša 1942. rođen 1917. Srpkinja. Srbin. Srbin. nepoznato. u NOBu. u NOBu. poginuo od ustaša 1941. ubijen od Nemaca 1943. kod kuće. Srpkinja. u direktnom teroru. Srpkinja. kod kuće. Muslimanka. rođen 1904. Klad (1629034008) Ristić (Manojlo) Persa. rođen 1922. rođen 1889. poginuo 1943. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. rođen 1925. Jasenovac (1628032012) Jokić (Ilija) Pero. Polom (5004s00191) Jokić (Sofnen) Miloš. Repovac (1629034023) Filipović (Mile) Savo. Srbin. Musliman. rođen 1926. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1899. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1944. poginuo od ustaša 1941. Repovac (1629034002) Todorović (Timotije) Ranko. u direktnom teroru. poginuo 1942. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1941. u logoru. ubijen od ustaša 1942. poginuo 1941. u direktnom teroru. Musliman. Srpkinja. Polom (5004s00193) Tomić (Neđo) Stanko. Podčauš (1628031003) Salkić (Mehmed) Raza. poginuo 1943. poginuo od ustaša 1942. ubijen 1942. u logoru. rođen 1922. Srbin. u logoru. Srpkinja. u direktnom teroru. Polom (1628032020) Urošević (Milorad) Pero. ubijena 1942.. Srbin. Jasenovac (1628032003) Kostić (Arsa) Đorđe. Srbin. ubijen 1942. rođen 1900. poginuo 1944. Repovac (1629034003) Ristić (Vojin) Momčilo. Srbin. Srbin. Srbin. Nemačka (5004s00194) Simić (Krsto) Milorad. u logoru. rođen 1922. Tokaljaci (1628031011) Polom Avramović (Đorđe) Miladin. rođena 1940.naselje Podčauš opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Marković (Jovo) Stana. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1943. rođen 1898. rođena 1913. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. ubijen od ustaša 1944. ubijen od Nemaca 1943. ubijena od ustaša 1943. Vlasenica (1628032022) Urošević (Neđo) Tomo. ubijen od ustaša 1942. Srebrenica (1628032008) Ristanović (Neđo) Vojin. Srbin. Crna gora (1629034010) Jovanović (Rajo) Simka. Srpkinja. Srbin. Mathausen (1628032001) Jokić (Jovo) Rokilja. Drinjača zvorni (1629033002) Repovac Blagojević (Mihajlo) Mirko. kod kuće. u direktnom teroru. u logoru. poginuo 1944. Drinjača (1629033005) Mujučić (Salih) Mujo. Musliman. rođen 1913. Srpkinja. Srbin. Repovac (1629034004) Ristić (Vojin) Mirka. u NOBu. rođena 1935. Bugarska granic (1628032009) Simić (Arsen) Stanoje. ubijena 1943. Srbin. rođen 1929. ubijen 1942. poginuo 1945. Mlađevac (1629034021) Todorović (Todosije) Drago. rođen 1903. u direktnom teroru. u NOBu. Doboj (1628032005) Ristanović (Neđo) Đorđijo. rođen 1918. poginuo od ustaša 1943. rođen 1900. poginuo 1944. Mathausen (1628032017) Muzej žrtava genocida Beograd Tomić (Vasilija) Toma. Srpkinja. u logoru. Musliman. ubijen od ustaša 1944. Lonjin-bratunac (1629033001) Selimović (Smajo) Omer. ubijena od ustaša 1943. Srbin. Srpkinja. Srbin. rođen 1888. Mathausen (1628032004) Simić (Bjelan) Stanoje. u NOBu. Podčauš (1628031005) Zukić (Atif) Mujo. Srpkinja. u direktnom teroru. Jasenovac (1628032002) Simić (Tomo) Neđo. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1902. Srbin. ubijena 1942. rođen 1938. kod kuće. ubijen 1942. rođen 1902. poginuo 1942. rođen 1900. rođen 1886. Ljubovija (1629034015) Jovanović (Risto) Jovan. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. ubijena od ustaša 1942. rođen 1914. Repovac (1629034001) Ristić (Vojin) Dragomir. poginuo 1944. Srbin. rođen 1922. u NOBu. rođen 1895. Srbin. Kraljevo Polje (1628032007) Ristanović (Marjan) Vojislav. Bratunac (1628031006) Tripić (Cvijetin) Persa. rođen 1892. rođena 1912. rođena 1907. rođen 1882. ubijen 1943. poginuo 1942. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Vlasenica (1628032021) Tomić (Neđo) Tomo. Žlijebac (1628031007) Salkić (Sejfo) Nurija. Musliman. rođena 1884. rođen 1925.

rođen 1900. Vlahović (1629037001) Savić (Miloš) Jovanka. Srbin. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. umro 1945. rođen 1919. u direktnom teroru. Stanatovići (1629037019) Perić (Živojin) Vidoje. Mlađevac (1629039002) Janković (Radovan) Milorad. Srbin. u izbeglišvu. Mlađevac (1629039006) Janković (Lazar) Risto. rođen 1925. kod kuće. Srbin. rođen 1921. Srbin. Sikirić (1629035012) Petrović (Gajo) Milan. u direktnom teroru. Tuzla (1629037018) Jovanović (Miloš) Živorad. umro 1942. u NOBu. ubijen 1942. ubijen 1942. rođena 1931. rođen 1913. Srpkinja. rođen 1929. Cerovac. nepoznato. rođen 1927. u NOBu. Slapašnica (1629036018) Muzej žrtava genocida Beograd Josipović (Budimir) Budo. Srbin. rođena 1922. Slapašnica (1629036021) Novaković (Bogoljub) Novak. Musliman. ubijen 1942. Sikirić (1629035014) Uranjkovina (Fehim) Ramo. Srbin. poginuo 1944. ubijen 1942. Kladanj (1629036015) Blagojević (Blagoje) Mirosava. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Kraljevo Polje (1629035005) Trišić (Vaso) Vidoje. poginuo 1942. Srbin. umro 1945. Srbin. u NOBu. Slapašnica (1629036026) Katanić (Neđo) Đuro. rođen 1900. Bratunac (1629036007) Ćirković (Vlado) Đorđe. Skela (1629035009) Janković (Nn) Radovan. Srbin. Srbin. ubijen 1943. ubijena od ustaša 1943. Konjevići (1629039001) Živanović (Neđo) Mihajlo. Lonjin (1629036022) Mešić (Aljo) Hajrudin. u aprilskom ratu 1941 god. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1907. nepoznato. Zvornik (0952103099) Janković (Radovan) Kosta. prilikom borbi ili bombardovanja. Crkvine (1629035003) Matić (Petko) Živan. ubijen od Nemaca 1945. rođen 1902. Stanatovići (1629037014) Savić (Mitar) Miloš. ubijen 1942. Stanatovići na drini (1629037016) Manojlović (Božo) Stanimir. rođen 1924. Sikirić (1629035013) Simić (Maksim) Živko. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. Srbin. Slapašnica (1629036028) Kasanić (Krsto) Smilja.naselje Sikirić opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Sikirić Begzadić (Ahmo) Meho. Popovići (1629035001) Petrović (Zdravko) Radivoje. rođen 1922. U drini (1629036012) Bajić (Nedeljko) Makivija. Bratunac (1629036009) Ivanović (Milisav) Mladen. Kraljevo Polje (1629035011) Jovanović (Dragić) Vukosav. u NOBu. Mlađevac (1629039003) Živanović (Todor) Branko. Srbin. Milići rogoč (1629036002) Zarić (Milan) Maksim. Srbin. ubijen od ustaša 1943. Srpkinja. Slapašnica (1629036005) Mlađenović (Milinko) Jovan. Srbin. Srbin. rođen 1904. rođena 1907. rođen 1888. Slapašnica (1629036017) Ivanović (Radovan) Aleksandar. Loznica (1629036023) Mićić (Ivan) Bogdan. Stanatović (1629037017) Jovanović (Mika) Stevan. ubijen 1942. rođen 1853. Slapašnica (1629036027) Mešić (Alija) Ismet. rođena 1921. umro 1945.. Srbin. Srbin. u direktnom teroru. Kraljevo Polje (1629035004) Simić (Milorad) Milan. ubijen od ustaša 1944. nestao 1944. poginuo 1943. rođen 1927. rođen 1923. rođen 1909. Srbin. nestala 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1919. Srpkinja. umro 1944. poginuo 1944. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1898. nestao 1945. rođen 1918. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. rođen 1925. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1943.paloma (1629035015) Begzadić (Alija) Mujo. Bratunac (1629036004) Zarić (Mieka) Prodan. u NOBu. ubijen 1943. Popovići (1629035002) Jeremić (Trifun) Srećko. u direktnom teroru. Crna gora (1629036001) Pavlović (Ivan) Pero. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1938. ubijen 1942. poginuo 1943. Srbin. rođen 1910. ubijena 1941. rođen 1925. Musliman. Nepoznato (1629036010) Stjepanovićž (Vidak) Milan. rođena 1922. rođen 1889. rođena 1927. rođena 1892. rođen 1921. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. Fakovići (1629037005) Jovanović (Stanimir) Darinka. u NOBu. rođen 1925. Srbin. Srbin. nepoznato. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od Nemaca 1942. rođen 1922. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1943. u NOBu. Srbin. u direktnom teroru. Lajkovac (1629037021) Pavlović (Milan) Milovan. poginuo 1943. Stanatovići (1629037007) Jovanović (Milan) Obren. Srbin. poginuo od Nemaca 1943. Musliman. poginuo 1943. ubijen 1942. poginuo 1945. Mačkov kamen (0901073005) Živanović (Neđo) Mihajlo. u direktnom teroru. rođen 1884. nepoznato. rođen 1924. Slapašnica (1629036035) Kasanić (Neđo) Rosa. Srbin. rođen 1898. Srbin. Skela (1629035008) Uranjkovina (Huso) Fehim. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1920. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1942. poginuo 1944. ubijena od Muslima 1944. poginuo 1941. rođen 1921. u direktnom teroru. Foča (1629036003) Stanatovići Jovanović (Blagoja) Ljubinka. ubijen 1943. rođen 1890. rođen 1922. ubijen 1942. Srbin. Srbin. Srpkinja. Musliman. rođena 1923. nepoznato. Bjelovac (1629039005) Krsmanović (Krsman) Savo. Srbin. u NOBu. u direktnom teroru. Srbin. u NOBu. nestao 1944. Srbin. Lopatica (1629035007) Šiljkovići Janković (Lazar) Risto. ubijen 1943. rođen 1924. u NOBu. Bratunac (1629037015) Jovanović (Mile) Miloš. u NOBu. Foča (1629036031) Kasanić (Gajo) Kasan. Srbin. umro od ustaša 1944. u direktnom teroru. rođen 1924. rođen 1902. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1871. Bratunac (1629036016) Zarić (Mileka) Bogdan. Slapašnica (1629036030) Josipović (Budimir) Stanko. nepoznato. rođen 1916. Srpkinja. Srbin. rođen 1892. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1924. ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru. rođen 1896. u NOBu. rođen 1928. poginuo 1943. poginuo 1944. u direktnom teroru. rođen 1909. Srbin. Srbin. poginuo 1941. rođen 1933. Srpkinja. Lajkovac (1629037020) Nešković (Tanasije) Petko. rođen 1892. rođen 1931. u direktnom teroru. u NOBu. u direktnom teroru. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1943. Srbin. ubijen 1942. poginuo 1941. u NOBu. rođen 1921. umrla 1945. rođen 1942. umrla od ustaša 1943. Srbin. Slapašnica (1629036013) Bajić (Pajo) Nedeljko. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1928. poginuo 1943. ubijen od ustaša 1943. rođen 1913. poginuo 1942. Srbin. rođen 1919. Srpkinja. u NOBu. rođen 1925. rođena 1893. Slapašnica (1629036011) Stojanović (Mikajlo) Dobroslav. Srbin. u direktnom teroru. Slapašnica (1629036008) Ćirković (Vaso) Rada. poginuo od Nemaca 1941. ubijen od ustaša 1942. Srpkinja. Drina (1629036006) Mićić (Vidak) Sekula. Vlasenica (1629036029) Stjepanović (Vaso) Marko. ubijen od četnika 1941. poginuo 1942. u direktnom teroru. u NOBu. umro od Nemaca 1944. Šiljkovići (1629039004) Slapašnica Bajić (Metodije) Pavle. ubijen od ustaša 1942. umro 1945. rođen 1913. Slapašnica (1629036034) Blagojević (Stanoje) Momčilo. Slapašnica (1629036032) Ćirković (Rade) Koviljka. prilikom borbi ili bombardovanja. Fakovići (1629037004) Nešković (Sreten) Živorad. Musliman. Srbin. kod kuće. rođen 1923. Stanatovići (1629037013) 1064 spisak nije potpun . Kladanj (1629036019) Stević (Pavle) Miladin. poginuo 1941. ubijena 1942. Bratunac (1629035006) Rankić (Ranko) Milorad. ubijen 1944. u NOBu. Musliman. poginuo 1942. u direktnom teroru. rođen 1922. Tuzla (1629035010) Matić (Nn) Ilinka. u NOBu. Kladanj (1629036033) Mladenović (Rade) Živan. Slapašnica (1629036020) Stević (Cvijan) Jovan. ubijen od četnika 1943. Slapašnica (1629036014) Bajić (Nedeljko) Ranko. ubijen 1943. Srpkinja. Srbin. Fakovići (1629037006) Jovanović (Radoje) Miloš. rođen 1892. rođen 1941.

nepoznato. ubijen od četnika 1943. rođen 1912. u direktnom teroru. Šabac-zasavica (1629041007) Muratović (Sejfo) Omer. poginuo 1944. Musliman. rođen 1927. Srbin. nepoznato. Boljevci na drini (1629037008) Vuković (Mićo) Petar. Bijelo brdo (1629037012) Tegare Suha Avdić (Salko) Ćamil. nepoznato. nestao 1942. rođen 1907. u direktnom teroru. umro od Nemaca 1944. Srpkinja. rođen 1889. Musliman. rođen 1872. u direktnom teroru. rođen 1893. ubijen od Nemaca 1942. Vitkovići (1629042007) Džofić (Alija) Sabrija. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1910. ubijen 1941. rođen 1920. Musliman. Stanatovići (1629037011) Trišić (Radovan) Mitar. Musliman. ubijen 1941. Srbin. rođen 1892. Musliman. poginuo 1945. Bratunac (0319006004) Vesić (Mitar) Anđa. rođen 1920. Srpkinja. Bukovica (1629040012) Ilić (Neđo) Marko. rođen 1918. Tegare fakovići (1629040002) Halilović (Ibro) Ređo. Zvornik (1629040013) Urkovići Avdić (Abid) Jusuf. rođen 1914. Srbin. ubijena od ustaša 1942. Musliman. rođen 1892. Srbin. Bratunac (1629038019) Huremović (Ašim) Bajro. poginuo 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Suha (1629038011) Karamović (Emin) Mustafa. ubijen 1941. rođena 1890. Bratunac (0319006005) Muzej žrtava genocida Beograd Bajić (Kojo) Milorad. poginuo 1944. rođen 1900. Stanatovići (1629037023) Todorović (Dimitrije) Dušan. u direktnom teroru. u masovnom pokolju. rođen 1917. ubijen 1941. ubijen od četnika 1943. Na krivoj drini (1629038003) Đananović (Meho) Medmed. u direktnom teroru. rođen 1900. Jasenovac (1615017014) Mićić (Milovan) Novak. rođena 1934. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. poginuo 1941. Srbin. Musliman. Zajazje kod bra (1629040003) Marinković (Mihajlo) Zorka. u direktnom teroru. Zvornik (1629038026) Vesić (Drago) Cvijeta. rođen 1923. poginuo 1943. rođena 1934. rođena 1930. Stanatovac (1629037022) Simić (Novak) Mitar. Srbin. poginuo 1944. umro 1945. u aprilskom ratu 1941 god. poginuo 1944. Dubnička čuprij (1629041006) Hasanović (Mujo) Mušan. rođen 1904. u direktnom teroru. rođen 1919. Srbin. Vitkovići (1629042008) 1065 spisak nije potpun . u direktnom teroru. u direktnom teroru. poginuo 1945. rođen 1926. rođen 1917. u NOBu. Aporci bratunac (1629040005) Nikolić (Marko) Bogoljub. ubijena od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1943. Musliman. Suha (1629038004) Skeledžić (Malčin) Ragib. Musliman. rođen 1875. u direktnom teroru. Bjelo Polje (1629040001) Muharenović (Alaga) Ahmet. rođen 1923. Kod fakovića (1629038008) Smojić (Meho) Huso. Vlasenice (1629040004) Đerić (Mitar) Milorad. Suha (1629038005) Ristanović (Blagoje) Risto. ubijen 1941. Dubnička čuprij (1629041010) Selimović (Salko) Edhem. Musliman. Nemačka-stalag (1629038025) Karić (Abdulah) Meho. ubijen 1943. u direktnom teroru. Suha (1629038010) Karić (Emin) Nazif. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Bratunac (0319006003) Vesić (Stanoje) Drago. ubijen 1941. rođen 1901. Šabac-zasavica (1629041005) Jusupović (Meho) Beran. Srbin. Musliman. umro 1941. Srbin. rođena 1913. rođen 1924. rođen 1918. u logoru. Musliman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. Suha (1629038009) Kurtić (Ibro) Edhem. rođen 1928. ubijen 1942. Bratunac (0319006006) Vesić (Drago) Živojin. u NOBu. ubijena od ustaša 1942. u logoru. u NOBu. ubijen od Nemaca 1942. Musliman. Musliman. Srpkinja. rođen 1925. Musliman. rođen 1930. u direktnom teroru. rođen 1900. poginuo 1943. poginuo 1945. rođen 1903. Peći (1629038024) Salkić (Suljo) Hasib. rođen 1923. u masovnom pokolju. Abulići (1629037002) Vuković (Petar) Velisav. u direktnom teroru. rođen 1920. Musliman. u direktnom teroru. ubijen 1942. Bjelovac (1629040014) Lukić (Aleksa) Slavoljub. Repovac (1629038020) Huremović (Ašim) Đemo. u logoru. Bratunac (1629038023) Đananović (Mehmed) Meho. Musliman. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. rođen 1888. Musliman. rođen 1921. u direktnom teroru. Janja (0319006011) Vesić (Drago) Miloš. Musliman. rođen 1923. umro od Nemaca 1942. rođen 1892. Šabac (1629037003) Živanović (Veljko) Stojadin. umro 1942. Musliman. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen 1941. u direktnom teroru. rođen 1910. ubijena 1942. Bratunac (1629038012) Simić (Jovo) Julka. u masovnom pokolju. rođen 1928. Srbin. rođen 1902. prilikom borbi ili bombardovanja. u NORu. rođena 1894. ubijen od ustaša 1942. Musliman. Srpkinja. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. ubijen od Nemaca 1942. Suha (1629038013) Vesić (Stanoje) Drago. Musliman. rođen 1912. Srbin.naselje Stanatovići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Vesić (Mitar) Anđa. u direktnom teroru. u NOBu. rođen 1897. u NOBu. rođen 1897. rođen 1900. Srpkinja. Srbin. u NOBu. ubijen 1941. nestao od Nemaca 1942. ubijen 1941. Oranovići (1629040009) Ilić (Mitar) Velimir. u NOBu. Bukovica (1629040006) Petrović (Jakov) Veljko. u NOBu. Nemačka-stalag (1629038022) Lončarević (Pavle) Krsman. Musliman. Bijeljina (1629038018) Vesić (Drago) Sajka. nestao 1942. u logoru. rođena 1911. Suha (1629038007) Karić (Ibiš) Abdulah. u NOBu. ubijena 1944. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. Musliman. rođen 1924. rođen 1924. ubijen od ustaša 1942. rođen 1922. rođen 1893. ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru. Srbin. Ubijen od nedičevaca (1629040011) Huremović (Huso) Izet. ubijen od ustaša 1944. Musliman. Srpkinja. Repovac (1629038021) Jurošević (Kosta) Pavle. Musliman. u NOBu. poginuo 1943. ubijena od ustaša 1942. rođen 1926. rođen 1907. Tegara orahović (1629040010) Vranjkovina (Avdo) Idriz. rođen 1918. u NOBu. Srbin. rođen 1921. u direktnom teroru. rođen 1920. Magašići (1629041003) Jusupović (Mehmed) Mujo. Musliman. Musliman. rođen 1886. u NOBu. Dubnička čuprij (1629041011) Sušić (Hašim) Osman. Bačevci na drini (1629037009) Todorović (Petko) Tijoslav. rođen 1902. u direktnom teroru. Vitkovići (1629042010) Džofić (Omer) Ćamil. u direktnom teroru. Suha (1629038015) Vesić (Drago) Miloš. u direktnom teroru. rođena 1932. Vitkovići (1629042011) Džofić (Alija) Fejzo. Nemački logor (1629041004) Muratović (Mustafa) Mujko. Srbin. Srpkinja. Bratunac (1629038001) Karamujić (Husejin) Osman. Musliman. ubijen 1943. ubijen 1941. Srbin. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Moštanice (1629040008) Hurenović (Avdo) Huso. poginuo 1941. ubijena od ustaša 1944. ubijen 1942. Musliman. Musliman. Suha (1629038016) Vesić (Drago) Živka. ubijen od četnika 1941. Dubnička čuprij (1629041009) Muratović (Ahmet) Suljo. nepoznato. Musliman. Musliman. Suha (1629038006) Paraganlija (Vejsil) Sabid. ubijen 1942. Pervani (1629041002) Muratović (Mujo) Murat. Šabac-zasavica (1629041008) Vitkovići Džafić (Sabrija) Osman. ubijen od ustaša 1942. Musliman. nepoznato. u direktnom teroru. ubijen 1941. rođen 1905. Vlasenica (1629040007) Nikolić (Bogoljub) Grujo. rođen 1904. Srbin. ubijen 1941. Suha (1629038017) Vesić (Drago) Makivija. Srbin. ubijen 1941. Dubnička čuprij (1629041001) Selimović (Salko) Huso. poginuo 1941. Musliman. Srbin. poginuo 1944. poginuo 1945. Bratunac (0319006009) Vesić (Drago) Živko. ubijen 1941.. poginuo od Nemaca 1943. rođen 1907. rođen 1924. Na krivoj drini (1629038002) Džafić (Alija) Fazlija. rođen 1907.

u direktnom teroru. rođen 1940. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1920. poginuo 1941. ubijen od ustaša 1942. Koviljača (1629044002) Maksimović (Jako) Uroš. Bratunac (1629043003) Mihić (Fejzo) Bego. rođen 1928. rođen 1934. ubijena 1942. Musliman. u direktnom teroru. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. Srbin. Jasenovac (1614011081) Stevanović (Savo) Vasilije. rođena 1920. rođen 1902. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u logoru. Vraneševići (1629044010) Branković (Pajo) Mitar. Musliman. ubijen od ustaša 1942. Srbin. poginuo 1944. Srbin. Srpkinja. Vitkovići (1629042002) Omić (Saćim) Ragib. rođena 1880. Zagoni (1629045008) Milivojević (Gavro) Vida. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Zagoni (1629045011) Milošević (Jaćim) Vojka. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1927. poginuo 1942. Srbin. u direktnom teroru. ubijena 1942. Vraneševići (1629044021) Perić (Filip) Radmila. rođen 1892. Žlijebac (1629044022) Stanojević (Ivan) Mitar. Zalužje bratuna (1629046002) Hasanović (Ramo) Zajim. rođen 1923. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. rođen 1893. Srbin. rođen 1908. Srbin. Bačevci (1629044023) Cvijić (Dimitrije) Janja. Nepoznato (1629044005) Pavlović (Jovo) Cvjetko. Musliman. rođena 1891.naselje Vitkovići opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Džofić (Omer) Hasib. rođena 1891. Vraneševići (1629044014) Arsenović (Milorad) Milan. u NOBu. ubijen 1942. u direktnom teroru. rođen 1913. Musliman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1944. Žalužje (1629043006) Muhić (Muharem) Miralim. rođen 1877. u NOBu. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1928. Srpkinja. rođen 1922. ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru. ubijen 1942. u NOBu. Musliman. Srebrenica (2047017001) Lukić (Jerotije) Svetozar. rođen 1925. rođen 1893. poginuo 1942. ubijen od ustaša 1942. Srbin. ubijen 1944. rođen 1905. rođen 1922. Musliman. ubijena od ustaša 1942. rođen 1900. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1934. poginuo 1945. ubijen 1942. ubijen 1941. Musliman. Bratunac (1629043014) Vraneševići Arsenović (Drago) Radojka. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. Vraneševiča rek (1629044007) Stanojević (Tomo) Ilija. rođen 1900. ubijen od ustaša 1941. Srpkinja. ubijen 1942. poginuo 1943. ubijena 1942. Srbin. rođen 1893. Musliman. Srbin. Bratunac (0094003015) Zagoni Dimitrić (Ilija) Bogdan. ubijena 1942. Srbin. u direktnom teroru. Zagoni (1629045010) Milošević (Neđo) Aleksa. Srpkinja. ubijen od četnika 1941. Musliman. ubijen od ustaša 1942. ubijen 1942. u direktnom teroru. Musliman. Bratunac (1629043008) Siručić (Lutvo) Juso. ubijen 1943. Zvornik (1629043011) Rizvanović (Mehmed) Ramo. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1919. u direktnom teroru. Vitkovići (1629042005) Mitrović (Milan) Rajko. rođen 1891. rođen 1911. Vranješevići (1629044001) Gurdić (Mujo) Ramo. u direktnom teroru. rođen 1891. rođen 1889. rođen 1910. Zagoni (1629045005) Ostojić (Vaso) Vasilija. Romanija (1629045007) Dimitrić (Ilija) Stanojka. ubijen 1942. Drinjača (1629043009) Salihović (Ahmo) Salih. U adama odveden (1629043004) Siričić (Litvo) Mujo. Vraneševići (1629044008) Muzej žrtava genocida Beograd Ješić (Ljubo) Jelka. Vraneševići (1629044006) Maksimović (Uroš) Radomir. ubijen 1942. ubijena 1942. Vitkovići (1629042012) Voljevica Ahmić (Sado) Ahme. Srpkinja. rođena 1921. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Zagoni (1629045006) Gvozdenović (Bogdan) Sreten. Zalužje (1629046003) 1066 spisak nije potpun . u NOBu. poginuo 1943. Musliman. rođena 1910. Srbin. u direktnom teroru. Vraneševići (1629044009) Ignjatović (Ranko) Desimir. u direktnom teroru. rođen 1924. Muslimanka. ubijen 1942. Srbin. rođen 1923. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1885. ubijena 1942. rođena 1900. Vraneševići (1629044013) Arsenović (Milorad) Radenko. u direktnom teroru. Vitkovići (1629042004) Mitrović (Milan) Stojko. Vraneševići (1629044011) Arsenović (Mitar) Rado. U adi kod drine (1629043001) Omerović (Sabrija) Avde. u direktnom teroru. rođen 1922. Bratunac (1629043010) Salihović (Lutvo) Himzo. ubijen 1942. u direktnom teroru. rođen 1912. u NOBu. ubijen 1942. Zagoni (1629045013) Zalužje Hasanović (Garo) Ibro. ubijen 1941. Vraneševići (1629044016) Arsenović (Pajo) Ruža. u direktnom teroru. ubijena 1942. u direktnom teroru. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijen 1942. rođen 1907. ubijen od četnika 1941. u direktnom teroru. Bratunac (1629043005) Avdić (Omer) Ajiša. Srbin. ubijen 1942. Srbin. u direktnom teroru. Bratunac (1629043002) Alić (Asim) Mujo. rođena 1940. u direktnom teroru. rođen 1919. Srbin. u direktnom teroru. Zagoni (1629045003) Ristić (Ilija) Đoko. ubijen 1941. u direktnom teroru. Romanija (1629044017) Jurjević (Nn) Danilo. Zalužje (1629046001) Smajilović (Omer) Hamid. ubijena 1942. ubijena 1942. Srpkinja. rođen 1888. Vraneševići (1629044015) Arsenović (Ljubinko) Živana. rođen 1907. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Drinjača (1629044004) Pavlović (Cvijo) Rajko. rođena 1914. rođena 1907. Vitkovići (1629042006) Mitrović (Janko) Dragica. rođen 1897. Srbin. Zagoni (1629045012) Radić (Gavro) Bogoljub. rođen 1896. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. Vitkovići (1629042003) Mitrović (Milan) Marko. Srbin. ubijen 1941. Srbin. rođena 1941. Srbin. Musliman. ubijen 1942. ubijen 1942. poginula od Nemaca 1943. u direktnom teroru. Srpkinja. rođena 1887. poginuo 1941. Ub srbija (1629044018) Jovanović (Risto) Milorad. Vranjkovina (1613008025) Gurdić (Ramo) Adem. Zagoni (1629045009) Mitrović (Savo) Cvijetin. Zagoni (1629045015) Nikolić (Jovo) Cvetko. Vitkovići (1629042001) Mitrović (Milan) Eremija. u direktnom teroru. poginuo od ustaša 1943. ubijen od četnika 1941. rođen 1903. Srpkinja. Snagovo (1629044019) Perić (Božo) Zorka. Musliman. Srbin. Vraneševići (1629044012) Arsenović (Milorad) Milenko. rođen 1900. ubijen 1941. poginuo 1945. Srpkinja. rođen 1872. rođen 1900. Zagoni (1629045014) Nikolić (Simo) Svetozar. ubijena 1941. Bratunac (1629043012) Siručić (Mahmut) Sabit. poginuo 1945. u NOBu. rođen 1912. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1932. prilikom borbi ili bombardovanja. Srbin. ubijena od ustaša 1942. ubijena 1942. Vitkovići (1629042009) Marković (Risto) Milorad. Musliman. Srbin. Hrvat. u direktnom teroru. rođen 1906. prilikom borbi ili bombardovanja. Vranjkovina (1613008027) Ignjatović (Obrad) Milja. Srbin. u direktnom teroru. Vraneševići (1629044020) Perić (Pajo) Smilja. rođen 1902. Musliman. poginuo 1942. rođen 1926. ubijen 1942. ubijen 1942. u direktnom teroru. Musliman. ubijen od ustaša 1942. Zagoni (1629045004) Ivanović (Sofro) Nedeljko. rođena 1940. ubijen 1942. rođen 1932. ubijen 1942. Srbin. rođen 1905. rođen 1936. rođen 1900. Musliman. Srpkinja. Srpkinja. ubijen 1942. Srbin. Kod drine zaluž (1629043013) Omerović (Osman) Šaban. Vraneševići (1629044025) Jovanović (Drago) Obren. Zvornik (1629043007) Mehmedović (Ramo) Hakija. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. Srebrenica (1629045001) Radić (Radovan) Ljubinko. Zagoni (1629045002) Radojičić (Todor) Cvetko. Srbin. Srpkinja. rođen 1938. ubijen 1942. Srbin. rođen 1912. prilikom borbi ili bombardovanja. Srpkinja. rođen 1922. Vraneševići (1629044024) Maksimović (Dragoljub) Veseljko. Tegare (1629044003) Maksimović (Svetozar) Dušan. Srbin. Srbin. rođena 1883. rođen 1914.

ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942.naselje Zapolje Žrtve rata 1941-1945 Zapolje Alić (Atif) Sajto. Žlijebac na dri (1629048100) Mašić (Jašar) Fata. Musliman. nepoznato. nepoznato. Zapolje kod ora (1629047003) Halilović (Mustafa) Hamid. rođen 1883. Žlijebac (1629048079) Mehanović (Sulto) Kći. rođen 1901. Musliman. Musliman. Muslimanka. Žlijebac (1629048004) Đukić (Sajko) Savo. Žlijebac jelak (1629048119) Gurdić (Salko) Hajrija. Žlijebac (1629048024) Bolnozović (Jovo) Jovanka. u direktnom teroru. rođen 1926. poginuo 1941. rođen 1930. nepoznato. Fakovići (1629048041) Marković (Srećko) Marko. Musliman. rođen 1892. rođen 1906. ubijen od četnika 1941. rođena 1929. rođena 1924. Žlijebac (1629048069) Mehanović (Osman) Muška. Musliman. Musliman. rođena 1936. rođen 1886. ubijena 1942. rođen 1914. Ploča han Pijes (1629048011) Gurdić (Halil) Adila. rođena 1935. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. Žlijebac (1629048076) Mehanović (Hasib) Ibro. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048074) Mehanović (Hasib) Naza. Fakovići kod dr (1629048111) Janković (Janko) Miladin. Musliman. Musliman. rođen 1908. zaklan od četnika 1942. rođen 1919. Žlijebac (1629048018) Bolnozović (Ilija) Mirosava. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1941. Žlijebac (1629048015) Đerić (Nedejko) Slobodan. rođena 1896. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048120) Gurdić (Ramo) Alija. Kragujevac (1629048034) Janković (Miladin) Drago. rođen 9999. ubijena od četnika 1942. Žlijebac (1629048075) Mehanović (Hasib) Adil. ubijen 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. rođen 1937. rođen 1925. ubijen od ustaša 1943. Fakovići kod dr (1629048112) Gurdić (Mujo) Mehmed. Musliman. rođen 1930. Muslimanka. Žlijebac (1629048084) Mehanović (Sulto) Fatima. Srpkinja. rođen 1922. Fakovići (1629048042) Marković (Mijat) Spasenija. rođen 1916. Žlijebac na dri (1629048099) Mehanović (Began) Hana. Musliman. Zapolje kod ora (1629047002) Salihović (Šaban) Mujo. nepoznato. rođen 1917. ubijena od četnika 1942. rođen 1932. poginuo od četnika 1944. u direktnom teroru. u NOBu. Žlijebac Pripla (1629048117) Gurdić (Mujo) Hamzan. Fakovići (1629048123) Gurdić (Mujo) Suljo. Žlijebac (1629048017) Bolnozović (Luka) Tomo. rođen 1927. Musliman. rođena 1889. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. rođena 1940. ubijen od četnika 1944. Srpkinja. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. ubijena 1942. ubijena od četnika 1942. u direktnom teroru. Muslimanka. Zapolje kod ora (1629047006) Halilović (Mustafa) Osman. Žlijebac (1629048115) Gurdić (Hamzan) Ibrahim. Žlijebac (1629048044) Marković (Ostoja) Stojka. Srbin. u direktnom teroru. nepoznato. Žlijebac vranko (1629048114) Gurdić (Hamza) Rifat. Žlijebac (1629048072) Mehanović (Hasib) Jusuf. Srbin. rođena 1881. rođen 1926. Žlijebac (1629048071) Mehanović (Ibro) Sulto. rođena 1922. Žlijebac (1629048083) Mehanović (Hasan) Salkuna. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Musliman. rođena 1932. Srpkinja. ubijena 1942. ubijen od ustaša 1943. nepoznato. Muslimanka. rođena 1927. u direktnom teroru. ubijen 1945. ubijena od četnika 1942. ubijena 1942. Bratunac (1620046005) Halilović (Mustafa) Osman. Srbin. Musliman. Fakovići (1613008022) Gurdić (Mujo) Ramo. rođen 1906. ubijena 1942. Srbin. kod kuće. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. Musliman. u direktnom teroru. rođena 1910. ubijena 1942. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. rođen 1926. Musliman. u NOBu. rođen 1923. kod kuće. rođena 1936. Musliman. ubijena 1942. Han Pijesak (1629048002) Lazojević (Đoko) Spasoje. rođen 1888. rođena 1902. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. Žlijebac (1629048122) Gurdić (Halil) Halima. ubijen od četnika 1942. rođena 1913. rođena 1940. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942. u direktnom teroru. u NOBu. Orahovica (1629047004) Čakerović (Haso) Arif. Zapolje orahovi (1629047005) Halilović (Osman) Alaga. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srbin. nepoznato. u direktnom teroru. ubijen 1942. Musliman. rođen 1923. Žlijebac vranjk (1629048121) Gurdić (Hamza) Halil. Musliman. Musliman. rođena 1905. Žlijebac (1629048080) 1067 spisak nije potpun . rođen 1910. Žlijebac (1629048019) Bolnozović (Radovan) Velisav. nepoznato. ubijena od četnika 1942. ubijen od četnika 1941. Srbin. Okletac na drin (1629048062) Jovičić (Radoje) Milan. u direktnom teroru. rođen 1942. rođen 1890. rođen 1916. Žlijebac (1629048036) Janković (Petar) Ronđija. rođen 1917. Zapolje kod ora (1629047009) Omerović (Sejo) Haso. ubijen od četnika 1942. ubijena od četnika 1942. nepoznato. Srbin. Žlijebac (1629048037) Jovanović (Petko) Vojisav. nepoznato. rođen 1882. Srbin. u direktnom teroru. Srpkinja. Muslimanka. rođen 1920. Muslimanka. u NOBu. rođen 1902. Srbin. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. nepoznato. nepoznato. Žlijebac (1629048082) Mehanović (Sulto) Munta. Žlijebac (1629048116) Gurdić (Hamza) Sejdin. Srbin. Srpkinja. nepoznato. ubijen od ustaša 1942. nepoznato. ubijen od četnika 1942. Lj žlijebac (1629048118) Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Gurdić (Mujo) Rašid. ubijen od četnika 1942. poginuo 1945. rođen 1931. ubijena 1942. rođena 1920. Žlijebac (1629048014) Bolnozović (Luka) Grozda. u direktnom teroru. Musliman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1941. ubijena od četnika 1942. Muslimanka. Musliman. Žlijebac (1629048039) Marković (Lazo) Mirko. Fakovići kod dr (1629048110) Gurdić (Ramo) Adem. Musliman. Žlijebac (1629048021) Bolnozović (Jovo) Draginja. Srpkinja. Kladanj (1629048043) Marković (Jevrem) Vasilija. rođen 1900. u direktnom teroru. Muslimanka. Srpkinja. poginuo 1942. Žlijebac (1629048059) Boljanović (Radovan) Velinka. ubijen od četnika 1943. ubijen od četnika 1942. rođen 1910. poginuo 1944. Žlijebac Propla (1629048113) Gurdić (Suljo) Šaban. Muslimanka. Žlijebac (1629048023) Bolnozović (Milan) Milojko. Srbin. rođena 1902. ubijen 1942. ubijen od četnika 1942. rođen 1898. ubijen 1943. Žlijebac (1629048022) Bolnozović (Maksim) Vidoje. Žlijebac (1629048070) Mehanović (Hasib) Ahmo. ubijen od četnika 1942. rođen 1921. Musliman. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. nepoznato. rođen 1923. ubijen 1942. poginuo 1944. Srbin. ubijen 1942. Srpkinja. rođen 1939. Srbin. rođen 1887. rođen 1929. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. nepoznato. Muslimanka. Srbin. Srbin. ubijen od četnika 1942. rođena 1921. Muslimanka. prilikom borbi ili bombardovanja. ubijen od ustaša 1943. Žlijebac (1629048077) Mehanović (Mujo) Hasib. nestao 1942. Srbin. rođen 1904. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1904. Musliman. ubijen od četnika 1943. Nepoznato (1629048045) Mašić (Ibiša) Timka. Žlijebac (1629048040) Marković (Savo) Lazo. Musliman. Fakovići (1629048058) Marković (Aleksa) Milorad. ubijen od četnika 1942. Okletac (1629048003) Đerić (Nedejko) Todor. Musliman. nepoznato. Musliman. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942. ubijen 1942. Žlijebac (1629048013) Bolnozović (Maksim) Milka. rođen 1934. rođen 1908. ubijena od četnika 1942. Zapolje kod ora (1629047007) Halilović (Osman) Atif. Srpkinja. nepoznato. u direktnom teroru. rođena 1883. ubijen od ustaša 1943. Zapolje kod ora (1629047008) Muratać (Kovaz) Kićo. Zapolje kod ora (1629047001) Žlijebac Aleksić (Aleksa) Drago. u direktnom teroru. rođen 1900. Žlijebac (1629048025) Aleksić (Živan) Jelica. ubijen 1943. rođen 1902. ubijen 1944. Žlijebac (1629048016) Bolnozović (Tomo) Radovan. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048073) Mehanović (Hasib) Hasan. u direktnom teroru. ubijena 1942. u direktnom teroru. ubijena 1942. Musliman. Srpkinja. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. rođen 1917. rođena 1886. Ovčinja na drin (1629048035) Janković (Miladin) Bogoljub.

rođena 1938. u direktnom teroru. Srbin. rođen 9999. Kopaonik (1629048001) Vasiljević (Miloš) Jelena. Fakovići (1629048055) Stanković (Živan) Mirko. Srbin. Srbin. rođen 1902. ubijen 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijen 1942. Srpkinja. u NOBu. ubijen od ustaša 1942. Fakovići (1629048031) Tadorović (Sredoje) Milovan. Fakovići (1629048056) Stanković (Živan) Maksim. rođen 1924. Srebrenica (1629048067) Savić (Obrad) Božo. ubijen 1942. ubijen od Nemaca 1942. rođena 1932. Žlijebac (1629048012) Savić (Milan) Petko. Srbin. u direktnom teroru. Musliman. Srbin. ubijen od četnika 1942. rođen 1940. Žlijebac (1629048098) Mojković (Savo) Veselin. Ubijen od četnika (1629048097) Mehić (Sado) Mehmed. rođen 1900. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048049) Vasiljević (Spasoje) Darinka. u logoru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srbin. poginuo 1944. Žlijebac (1629048047) Vasiljević (Spasoje) Georgina. u direktnom teroru. rođen 1922. Musliman. ubijena od četnika 1942. ubijena 1942. ubijen 1942. Musliman. Fakovići (1629048028) Obradović (Nikola) Persa. ubijena 1942. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048087) Mehić (Abid) Šaćir.naselje Žlijebac Muzej žrtava genocida Beograd opština BRATUNAC Žrtve rata 1941-1945 Mehanović (Sulto) Sin. rođen 1934. Žlijebac na dri (1629048103) Osmanović (Smajo) Sulejna. Srbin. ubijena 1942. ubijen 1944. u direktnom teroru. Žlijebac na dri (1629048092) Mehić (Sado) Selim. ubijen 1942. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Rogačica. Žlijebac (1629048108) Rahmić (Hasib) Hajra. Srbin. u direktnom teroru. Musliman. u direktnom teroru. rođen 1926. Musliman. ubijen od ustaša 1942. Žlijebac (1629048020) Vasiljević (Spasoje) Danica. rođen 1897. ubijen 1942. Srbin. u direktnom teroru. rođen 1941. ubijen 1942. rođena 1934. Žlijebac (1629048106) Rahmović (Hasan) Hasib. Žlijebac (1629048085) Mehić (Bego) Ifa. nepoznato. rođen 1904. ubijen od četnika 1942. ubijen od četnika 1942. ubijena 1942. ubijen od četnika 1942. Musliman. Muslimanka. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. rođen 1912. Srbin. Fakovići (1629048032) Todorović (Milovan) Nikolija. rođen 1922. u direktnom teroru. rođen 1894. ubijena od ustaša 1942. ubijen 1942. Muslimanka. Žlijebac (1629048086) Mehić (Abid) Šukrija. Bijela (1630001014) Marković (Mihajlo) Marko. u NOBu. ubijen od četnika 1942. Hrvat. Žlijebac (1629048081) Mehić (Abid) Fata. Ploče h Pijesa (1629048057) Stanković (Ljubo) Jovo. rođen 1907. Srpkinja. Žlijebac (1629048095) Mehić (Began) Ševko. nepoznato. Srpkinja. Žlijebac (1629048090) Mehić (Abid) Kasim. rođen 1936. rođen 1941. ubijena 1942. u direktnom teroru. ubijena od četnika 1942. Jabuka kalinovi (1629048006) Savić (Obrad) Mara. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. nepoznato. Fakovići (1629048060) Rahmić (Hasib) Ahmet. Žlijebac na dri (1629048102) Solkić (Alija) Šerif. Musliman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1893. rođen 1927. Žlijebac (1629048089) Mehić (Abid) Vehbija. u direktnom teroru. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. rođen 1941. Srbin. prilikom borbi ili bombardovanja. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru. rođen 1882. poginuo od Nemaca 1941. rođen 1934. rođen 1896. ubijen 1942. rođena 1897. ubijen 1942. ubijena 1943. rođena 1923. nepoznato. Fakovići (1629048026) Obradović (Milorad) Vitomir. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048094) Mehić (Began) Omer. ubijen 1942. Fakovići (1629048008) Savić (Milovan) Pelagija. Srbin. ubijen 1942. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Žlijebac na dri (1629048091) Mehić (Salko) Omer. ubijen od ustaša 1942. ubijen od ustaša 1942. ubijen od četnika 1942. Žlijebac (1629048010) Savić (Mitar) Marko. rođen 1925. u direktnom teroru. Musliman. Srpkinja. nepoznato. Srbin. u direktnom teroru. ubijen od četnika 1942. Muslimanka. u logoru. Srpkinja. rođena 1886. Srbin. nepoznato. Bijela (1630001009) Jagatić (Ilija) Grgo. Fakovići (1629048009) Savić (Lozo) Mato. rođena 1932. rođen 1876. Srbin. nepoznato. Srbin. ubijena od četnika 1942. ubijen od četnika 1942. Srebrenica (0426047010) Savić (Mitar) Stevanija. ubijen od četnika 1942. rođen 1922. rođen 1922. Žlijebac (1629048033) Vasić (Drago) Velisav. Musliman. ubijen od ustaša 1941. Musliman. rođen 1923. kao zarobljeni pripadnik VKJ. Žlijebac na dri (1629048109) Rahmić (Hasib) Sulejman. u direktnom teroru. u direktnom teroru. Žlijebac (1629048105) Rahmić (Hasib) Ibro. u direktnom teroru. Srbin. rođena 1899. ubijena od ustaša 1942. rođena 1939. rođen 1926. Srpkinja. poginuo 1944. Srpkinja. u direktnom teroru. rođen 1884. Musliman. Srebrenica (1629048068) Savić (Mitar) Rajko. Srbin. Musliman. ubijena 1942. rođena 1939. Srbin. Musliman. ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru. rođena 1888. Nepoznato (1629048096) Mehić (Bego) Abid. u izbeglišvu. Musliman. Musliman. Muslimanka. rođen 1938. ubijen 1942. Žlijebac (1629048007) Savić (Sava) Mitar. rođen 1930. Jasenovac (1630001005) Lukić (Cvijetin) Gospava. bajina bašta (1629048030) Osmanović (Osman) Muška. ubijen 1942. nepoznato. rođen 1900. ubijena od ustaša 1942. Žlijebac (1629048064) Stanković (Jovo) Svetomir. rođen 1923. ubijen 1944. ubijen 1942. u direktnom teroru. ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru. poginula 1945. Žlijebac (1629048063) Solkić (Aljo) Alija. rođena 1895. Srbin. Muslimanka. u direktnom teroru. rođena 1882. ubijena od četnika 1942. Srpkinja. Žlijebac (1629048107) Rahmić (Hasib) Zuhda. Muslimanka. Žlijebac (1629048029) Obradović (Sreten) Milan. Žlijebac (1629048051) Vasiljević (Spasoje) Marija. Musliman. u direktnom teroru. Srbin. nepoznato. rođen 1925. u direktnom teroru. Srpkinja. rođen 1894. u direktnom teroru. nepoznato. Srbin. rođen 1934. u direktnom teroru. Srbin. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. u direktnom teroru. nepoznato. rođen 1894. rođen 1893. Žlijebac na dri (1629048104) Savić (Jelko) Petra. Srbin. rođen 1896. poginuo 1944. Žlijebac (1629048050) Vasiljević (Spasoje) Radivoje. rođena 1940. rođen 1895. nepoznato. Jasenovac (1630001007) 1068 spisak nije potpun . rođen 1906. Srbin. Srbin. rođen 1927. Srbin. Žlijebac (1629048053) Savić (Ljubinko) Milovan. ubijen 1942. ubijen od četnika 1942. nepoznato. Fakovići (1629048054) Tadorović (Božo) Sredoje. rođena 1936. rođen 1902. Musliman. Fakovići (1629048066) Simeunović (Miloš) Drago. rođen 1935. Musliman. u direktnom teroru. Srpkinja. Musliman. ubijen od četnika 1942. Faković (0426047012) Savić (Savo) Mitar. rođen 1924. ubijena od četnika 1942. Srbin. Srebrenica (1629048061) Radovanović (Marko) Antonije. Žlijebac (1629048046) Opština BRČKO Bijela Đukić (Todor) Janko. rođen 1923. u logoru. rođen 1911. ubijen 1942. rođena 1892. Nemački logor (1630001016) Kostić (Marko) Spaso. Žlijebac na dri (1629048093) Mehić (Juso) Salko. ubijen 1942. Žlijebac (1629048048) Vasiljević (Živan) Spasoje. Musliman. Muslimanka. rođena 1904. Hrgovi (1634082006) Gajić (Rade) Ljubomir. Žlijebac (1629048065) Prodanović (Risto) Ivan. u direktnom teroru. u NOBu. ubijen od četnika 1942. ubijen 1942. rođen 1911. u direktnom teroru. rođena 1932. rođena 1936. rođen 1898. Srpkinja. ubijen 1942. ubijen od ustaša 1942. Žlijebac vranjk (1629048088) Mehić (Began) Naza. Žlijebac (1629048052) Radovanović (Ljubo) Draginja. Fakovići (1629048005) Šljivovica (Omer) Salko. Fakovići (1629048027) Obradović (Milovan) Obradin. u direktnom teroru. Jasenovac (5020s00548) Marković (Pero) Marko. rođen 1934. ubijena od četnika 1942. Žlijebac na dri (1629048101) Šljivovica (Salko) Omer. Srpkinja. Brčko (1630001006) Kostić (Risto) Marko. rođena 1870.